Page 1

2. sektion til Aars Avis, Onsdag den 1. november 2017

Nr. 34 - 2017 - Årgang 66

 Uge 44 - 2017 - Årgang 66

- avis for hele Vesthimmerland

Vesthimmerland på SFs valgplakat

Brevafstemning er i fuld gang

SF Vesthimmerland har lavet en valgplakat med lokalt motiv udført af byrådsmedlem Niels Heebøll, Gedsted.

Hvis man er forhindret i at stemme til valget 21. november kan man brevstemme. Brevafstemningen er i fuld gang.

Læs mere på side

12

Læs mere på side

2

FOKUS PÅ VALG I VESTHIMMERLAND


Aars Avis

SIDE 2

1. NOVEMBER 2017

Brevafstemningen er i gang i Vesthimmerland

■ KOMMUNALVALG: Hvis man af en eller anden grund er forhindret i at stemme tirsdag, 21. november, så er der allerede nu mulighed for at få lov til at brevstemme. Den mulighed havde 60-70 borgere benyttet sig af i sidste uge. Der er flere måder og muligheder når det handler om at brevstemme. I Aars kan man henvende sig i Borgerservice, Vestre Boulevard 7, Aars. Der vil man få udleveret tre stemmesedler - en til hver type valg (Kommunalvalg, Re-

Afdelingschef på borgmesterkontoret Pia Munch Riisgaard viser det stemmemateriale man får udleveret når man brevstemmer.

gionsrådsvalg og Ældrerådsvalg). Selve afstemningen skal så foregå i en valgboks, der er opstillet ved Borgerservice. Der er også mulighed for at stemme i Admi-

nistrationsbygningen i Løgstør, Torvegade 15, Løgstør, Administrationsbygningen i Aalestrup, Aagade 25 D, Aalestrup, og Administrationsbygningen i Farsø, Frederik IVs Plads 1, Farsø. De tre

steder er dog kun åbne lørdag, 4. november og lørdag 11. november. Dertil kommer, at det også er muligt at få lov til at stemme i hjemmet under visse omstændigheder. Sidste frist for at brev-

stemme er fredag den 17. november. På Rådhuset i Aars er der en særlig handicap venlig stemmeboks, som er indrettet med hæve sænke bord og lup. Vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgdagen kan brevstemme i eget hjem. Bor du på et af kommunens Plejecentre, skal du ikke foretage dig noget. Der vil blive truffet særskilt aftale om tidspunkt for brevstemmeafgivning med de enkelte plejecentre. Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan ske fra tirsdag, 24. oktober. Sidste frist er fredag, 10. november kl. 10.

Ansøgning om at stemme i hjemmet Hvis du på grund af sygdom eller manglede førlighed ønsker at afgive din brevstemme hjemme, skal du

kontakte Vesthimmerlands Kommune på tlf. 9966 7000 og ansøge herom. Borgere, der kan stemme i eget hjem, bliver kontaktet pr. telefon om tidspunkt for brevstemmeafgivningen. Afstemning i hjemmet finder sted i perioden 13. til 16. november 2017. Såfremt du er indlagt på sygehuset, har du mulighed for at brevstemme der.

Skift af afstemningssted Fra tirsdag, 24. oktober og frem til mandag, 13. november kl. 12 kan vælgere med handicap eller nedsat førlighed indgive ansøgning til sin bopælskommune om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen end det, der ellers vil være opført på valgkortet. På afstemningssted Farsø er der en særlig handicap venlig stemmeboks, som er indrettet med hæve sænke bord.

Kampagne skal få flere til at møde op på valgdagen Men Vesthimmerlands Kommune har ikke afsat penge til fuldførelse af kampagnen Af Thorkil Christensen

■ KOMMUNALVALG: 11 kommuner i Nordjylland er gået sammen om et stort fælles fremstød for at løfte stemmeprocenten ved kommunalvalget tirsdag, 21. november. Vesthimmerlands Kommune er med og har bidraget med et mindre beløb til udarbejdelse af kampagnematerialet i forhold til antallet af indbyggere.

algtræf 2017

- Vesthimmerlands Kommune

Denne annonce er en del af kampagnen for at få flere til at stemme. Vesthimmerlands Kommune har ikke afsat penge til annoncer for kampagnen, men nu er Aars Avis trådt til som sponsor.

Onsdag den 15. november 2017 kl. 19-21 i Messecenter Vesthimmerland, hal 2

Pengene anvendes til formidling af forskellige budskaber om kommunalvalgets betydning og med en opfordring til alle om at møde op og afgive stemme. Opgaven med udarbejdelse af kampagnematerialet er af en fælleskommunal arbejdsgruppe lagt i hænderne på et reklamebureau, og derefter skulle kommunerne så selv formidle budskaberne via medierne. I Vesthimmerland er der imidlertid ikke afsat penge til den sidste del - her vil kommunen køre på ”frihjul” og satser på at budskaberne når

i samarbejde med P4 Nordjylland, TV2 Nord og Nordjyske. Program: Kl. 19.00

Paneldebat med spidskandidaterne ”hvad er det første du vil gøre, hvis du bliver borgmester?” Kl. 19.45 Pause, hvor man kan besøge partiernes/listernes boder Kl. 20.10 Paneldebat med en kandidat fra de deltagende partier/lister ”hvad er det vigtigste for dig at få gennemført i byrådet?”

alle er velkomne! Der kan bestilles valgflæsk hos Rest. Messen til 99 kr. Bestilles senest 13. november på tlf. 9862 2925 eller jo@messen-aars.dk. Valgflæsk serveres kl. 17.30-18.30.

Oplag: 24.700 ekspl. Himmerlandsgade 150 9600 Aars . Tlf. 98 62 17 11 E-mail: annonce@aarsavis.dk

Thorkil Christensen Redaktør

Torsten Hansen Journalist

Lars Lindberg Journalist

Per Muldbjerg Salgskonsulent

befolkningen uden at man skal betale for det. - Vi stiller materialet til rådighed for medierne helt gratis. I skal ikke betale for det, lyder det flot fra Vesthimmerlands Kommunes ansvarlige for presse- og kommunikation, Mike Bunde Jensen, der samtidig oplyser, at det med pengene ikke sorterer under ham.

Var med i udvalg Mike Bunde Jensen har siddet med i det fælleskommunale udvalg der har leveret input til kampagnematerialet og som har god-

Hanne Monrad Salgskonsulent

kendt det færdige resultat. Men det er som bekendt svært at købe noget, hvis man ikke har penge at betale med. Aars Avis har derfor tilbudt sig som sponsor for en enkelt annonce i kampagnemagterialet - den der oplyser om stemmeprocenterne ved valget i 2009 og 2013 og opfordrer borgerne i Vesthimmerland til at bruge deres stemme ved valget 21. november. I annoncen spørges borgerne om de vil være med til at få stemmeprocenten endnu højere op i 2017. Ved kommunalvalget i

Kimbrerposten udsendes som tillæg til Aars Avis og i udvidet oplag i hele Vesthimmerlands kommune. Omdeles også i Søndrup-Suldrup, Haverslev-Nørager og i Skørbæk-Ejdrup-området.

2009 var der 69,7 pct. af de stemmneberettigede borgerne i Vesthimmerlands Kommune der gjorde brug af muligheden for at stemme. Fire år senere, da ugeaviserne var inde over med en kampagne, var stemmeprocenten steget til 75,8 pct. På valgdagen tirsdag, 21. november bliver der mulighed for at stemme til byrådet i Vesthimmerland, til regionsrådet i Nordjylland og til Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune.

Tryk: OTM Avistryk A/S Udgiver: Aars Avis


1. NOVEMBER 2017

Aars Avis

SIDE 3

Tid til sammenhold og fællesskab Det er med ydmyghed jeg går efter at lede Vesthimmerlands Kommune. Som engageret landmand har jeg siddet for bordenden i andre sammenhænge, og for mig er det som leder afgørende at lytte, før man taler. Som leder skal man ikke drage forhastede konklusioner. Jeg vil gerne træffe beslutninger, hvor også mindretal kan se sig selv være med. Med mig som borgmester er målet at skabe en stemning, hvor befolkningen opfatter Vesthimmerland som én hel kommune. Den proces starter i byrådet, som må gå forrest og hæve sig over sognerådspolitik. Jeg vil også gå til kamp for at Vesthimmerland får del i nogle af de statslige arbejdspladser, der i disse år flyttes ud fra hovedstaden.

Som borgmester vil jeg gå forrest i at etablere et tættere samarbejde mellem de nordjyske kommuner. Sammen står vi stærkere i konkurrencen, og et sådant samarbejde ser jeg blandt andet som nøglen til at en stor event som Made in Denmark kan vende tilbage til Vesthimmerland til gavn for hele regionen. En stemme på mig er en stemme på et samlet Vesthimmerland i et tættere nordjysk samarbejde. Mine bedste anbefalinger til Venstres kandidater, som du kan se herunder.

Per Bach Laursen Borgmesterkandidat


Aars Avis

SIDE 4

1. NOVEMBER 2017

65 år og ny konservativ kandidat:

Svend Jørgensen vil arbejde for vækst og samarbejde

KOMMUNALVALG: Flere kandidater til kommunalvalget i Vesthimmerland tirsdag, 21. november

opstiller for første gang. Een af dem er 65-årige Svend Jørgensen, tidligere sparekassedirektør i Aars, som opstiller for Det Konservative Folkeparti, og som af mange spås et godt valg. - Jeg har aldrig tidligere deltaget i politik, men jeg har til gengæld stor erfaring med bestyrelsesarbejde i adskillige bestyrelser i finanssekrtoren og i private virksomheder, siger Svend

Jørgensen. Svend Jørgensen har i sine 25 år som direktør i Sparekassen Himmerland fået et indgående kendskab til Vesthimmerland. Han er opvokset i Øster Doense ved Hobro, men har sammen med hustruen Birthe og parrets to døtre boet i Aars siden 1980. Svend Jørgensen betegnes som en potentiel stemmesluger fordi mange vælgere i hele Vesthimmerland kender ham

Svend Jørgensen, 65 år, stiller op til byrådsvalg for første gang.

fra bl. a. Aars Erhvervsråd og Himmerlands Udviklingsråd, hvor han gennem årene har udøvet en formi-

.

dabel indsats, men også fra sparekassen hvor direktøren ofte havde de store briller på og arbejdede solidt for erhverv, detailhandel, turisme og bosætning. - Jeg mener, at Vesthimmerlands Kommune har gode muligheder på alle områder, hvis byrådets medlemmer forstår at samarbejde og trække i samme retning, siger Svend Jørgensen. Det ligger den nye konservative kandidat meget på sinde at få rettet op på indbyggertallet i kommunen. I de seneste 10 år har kommunen oplevet et fald på 556 personer. Den udvikling mener Svend Jørgensen skal og kan vendes, bl. a. ved at der findes at-

traktive muligheder for bosætning i hele kommunen. Det gælder for de unge, for de ældre og for børnefamilier, fastslår han. Svend Jørgensen vil også være garant for et forbedret samarbejdsklima i byrådet. Han har stor erfaring med samarbejde til flere sider, er i besiddelse af gennemslagskraft og parat til et bruge disse evner i et nyt byråd. Desuden mener Svend Jørgensen at et godt samarbejdsklima i byrådet vil gavne kommunens omdømme, og han slår fast, at et godt image er forudsætningen for en god og positiv udvikling og vækst der kan komme alle kommunens borgere til gavn.

.

Analyse:

Politikertilliden er generelt høj Selv om borgernes tillid til lokalpolitikerne generelt er høj i Danmark, så er tilliden dalet siden 2001. Og selv om danskerne har en stærk tradition for at deltage i valg, så er der sket et markant fald i andelen af borgere, der helt sikkert ville stemme, hvis der var lokalvalg i morgen. Det viser en ny rapport ‘Lokaldemokratiet og borgerne’, som forsknings- og analysecentret VIVE har udgivet. Service frem for demokrati Ifølge rapporten mener seks ud af ti borgere, at et velfungerende lokalt demokrati går ud på, at kommunen leverer de nødvendige serviceydelser. Kun fire ud af ti lægger vægt på det demokratiske aspekt ved det kommunale selvstyre. Dermed er serviceaspektet i lokaldemokratiet vundet frem siden 2001, siger programleder i VIVE Ulf Hjelmar, der er forfatter til rapporten. - Groft sagt kan man sige, at borgerne i dag i højere grad føler sig som kunder i det kommunale velfærdssupermarked end som demokratiske borgere i det kommunale selvstyre. Og lægger man som borger større vægt på service, så har man også mindre tendens til at deltage aktivt i lokaldemokratiet, siger han. Det billede bekræftes af, at 70 procent af borgerne ifølge rapporten ‘helt sikkert’ ville stemme, hvis der var lokalvalg i morgen. Det samme svarede 87 procent af borgerne i 2009. Altså et fald på 17 procentpoint på bare otte år. Rapporten baserer sig på 970 borgeres besvarelse på en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik har gennemført for VIVE. Det er fjerde gang, en sådan undersøgelse gennemføres,

Søren Dolmer

Gitte Lopdrup

Søren Dolmer, Farsø: Jeg vil skabe gode vilkår og uddannelse for børn og unge i Vesthimmerland.

Gitte Lopdrup, Aars: Jeg vil arbejde for gode sociale- og sundhedsmæssige vilkår for de nordjyske borgere.

Jeg er spidskandidat til byrådet og opstillet til regionsrådet. Og så er jeg forstander på Farsø Efterskole.

Jeg er spidskandidat til regionsrådet og opstillet til byrådet. Og så er jeg projektleder i Randers Kommune.

Gerda Vældgaard Sørensen

Karsten Kjærgaard

Thomas Madsen Nielsen

Gerda Vældgaard Sørensen, Simested: Jeg vil arbejde for en anstændig integration af vores flygtninge og indvandrere.

Karsten Kjærgaard, Livø: Jeg vil skabe økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig vækst i Vesthimmerland.

Thomas Madsen Nielsen, Aars: Kommunen skal være medspiller og tilbyde rådgivning til både borgere og virksomheder.

Jeg er byrådskandidat og tidligere byrådsmedlem. Og så er jeg netværksmedarbejder på Vesthimmerland Asylcenter.

Jeg er byrådskandidat. Og så er jeg økologisk landmand.

Jeg er byrådskandidat. Og så er jeg iværksætter og direktør.

Læs mere om os på vores Facebookside Radikale Venstre Vesthimmerland Det handler om mennesker .

.

og den nye rapport er fuldt sammenlignelig med de tidligere rapporter fra 2001, 2009 og 2013. Det betyder, at det er muligt at beskrive udviklingen i borgernes forhold til lokaldemokratiet fra 2001 til i dag.

Lille interesse blandt de unge I undersøgelsen er borgerne blandt andet også blevet spurgt til deres tillid til lokalpolitikerne, deres interesse for lokalpolitik og deres viden om lokalpolitiske emner. Både tilliden til politikerne og interessen for lokalpolitik er dalet siden 2001, viser undersøgelsen. Og selv om borgerne føler sig rimeligt godt informeret om kommunalpolitik, så er også deres viden på området faldende. Cirka hver tiende stemmeberettigede ved det kommende valg til kommunalbestyrelser og regionsråd er mellem 18 og 24 år. I denne aldersgruppe er både interesse, viden om og deltagelse i det lokale demokrati endnu mindre. Her erklærer bare 21 procent sig uenige i, at det er uinteressant at følge lokalpolitikken i deres kommune. Eller omvendt formuleret, så mener fire ud af fem unge altså, at lokalpolitik er uinteressant. Det bør mane til eftertanke, mener Ulf Hjelmar: - Forståelse for og viden om lokalpolitik er centrale faktorer for at sikre opbakningen til det lokale demokrati. Hvis forståelsen er faldende, falder opbakningen også. I det lys kunne en forstærket indsats for at øge engagementet være gavnlig, især i forhold til grupper med særligt lav deltagelse, som eksempelvis de unge, siger han.


Aars Avis

1. NOVEMBER 2017

SIDE 5

PALLE JENSEN EN ANDEN VEJ

DIN NYE BORGMESTER 1

ASGER ANDERSEN

UFFE BRO

PER JENSEN

FOKUS PÅ UDDANNELSE

FOKUS PÅ DECENTRALISERING

FOKUS PÅ BOSÆTNING

2

3

4

MIKAEL TOFT

ANDERS KJÆR KRISTENSEN

DORIS LAURITZEN

FOKUS PÅ SOCIALE KLAUSULER

FOKUS PÅ FOLKESKOLEN

FOKUS PÅ FOREBYGGELSE

5

6

7

IBEN DITLEV

THOMAS JENSEN

RASMUS VETTER

FOKUS PÅ UNGES VILKÅR

FOKUS PÅ FRITIDSOMRÅDET

FOKUS PÅ VELFÆRD

8

9

10

VIBEKE HVIDSTEN

PER LAUGE

PEDER DITLEV

FOKUS PÅ LANDSBYERNE

FOKUS PÅ FAGLÆRTE

FOKUS PÅ FORENINGSLIVET

11

12

13


Aars Avis

SIDE 6

1. NOVEMBER 2017

I den kommende kommuneplan påtænkes der boliger i dette område i Aars Vest.

Politikere ser Aars Vest som fremtidig metropol Skole, hal og overnatningsfaciliteter er ønsker Af Torsten Hansen

Venstres byrådskandidat Jens Lauritzen ved lystbådehavnen i Løgstør. Her er alle bådpladser udlejet og havnen er fyldt op det meste af sommeren. Et tydeligt tegn på at der brug for en ny marina i byen, siger han.

Ser frem til ny marina i Løgstør om fem år

V-kandidat: Løgstør er turistmagnet i kommunen

KOMMUNALVALG: Selv om lystbådsbranchen har det svært og at der er mange ledige bådpladser i danske havne, så er troen på en ny marina i Løgstør stor hos kommunalbestyrelses-

medlem Jens Lauritzen (V). Lauritsen forventer at en ny marina er klar om fem år. Projekteringsarbejdet forventer Jens Lauritzen vil kunne påbegyndes om to til tre år. Marinaens eksistens vil kunne give befolkningstilvækst, der kan få stor betydning for såvel Løgstør som Vesthimmerlands Kommune, mener han. Jens Lauritzen tilføjer, at hele marineprojektet vil blive et tiltag, der økonomisk vil kunne bære sig selv. Ved vedtagelsen af Vesthimmerlands Kommunes budget for 2018 har kom-

INGER NIELSEN I nitiativ N ærhed G ennemslagskraft E ngagement Reel

Stem personligt - nummer 2 på listen

Albert Veggerby Andersen · +45 2461 4641 · veggerby4@gmail.com

munen forpligtet sig til at ville stille arealet på havnen til rådighed og at etablere fornøden infrastruktur. Med disse tiltag er vi tæt på en realisering af marinaen, mener Jens Lauritzen, som vil være frontkæmper for marinaens etablering. - Lokale ildsjæle har brugt mange kræfter og penge på at få lavet en plan for marinaen. Et seriøst projekt som vil blive en perle for Løgstør. En lille oase lige op til Limfjorden. Min overbevisning er, at mange af de sejlere der får bådplads i marinaen vil vælge at bosætte sig i Løgstør. Der skal ikke mange tilflyttere til, før skatteindtægterne vil kunne dække udgifterne og komme hele Vesthimmerlands Kommune til gavn, siger kommunalbestyrelsesmedlem og tidligere borgmester Jens Lauritzen. - Den nye kommunalbestyrelse vil få en opgave om hurtigst mulig at få sat gang i etableringsfasen af marinaen. Jo, før den bliver færdig jo bedre er det. Med mulighed for at købe hus ved marinaen og lige ved siden af sin bådplads er jeg sikker på, at det vil tiltrække mange. Løgstør er turistmagneten i Vesthimmerlands Kommune. Det er her turisterne vil være og her hvor der er plads til udvikling og fremgang, understreger Jens Lauritzen.

■ KOMMUNALVALG: Området, der i folkemunde nu kaldes Aars Vest, er udset til at rumme mange forskellige faciliteter, men præcis hvilke er endnu ikke fastlagt. Det står dog fast, at børnehaven Lille Madsens Hus opføres, og alt taler for at Svømmecenter Vesthimmerland også bliver en realitet. Aars Avis har spurgt tre lokale politikere om deres visioner for Aars Vest. - Området bliver nok ikke fuldt udbygget i min tid. Men jeg er ikke i tvivl om, at der skal opføres skole og idrætshaller der, siger Mikael Toft, Socialdemokratiet. - Aars Vest vil blive en metropol for foreningslivet. Måske kan det være stedet, hvor vi opfører noget der kun er behov for ét af i Vesthimmerlands Kommune, og så lægge andre ting i de øvrige byer. Så skal vi naturligvis også tilbyde transportmuligheder mellem aktiviteterne, fortsætter Mikael Toft. Han vil ikke lægge sig fast på, hvad det kan være der kun er behov for en slags af,

- Aars Vest kan blive en metropol for foreningslivet, siger Mikael Toft, Socialdemokratiet.

men det kunne være noget i størrelse med en isstadion. Brian Christensen fra Dansk Folkeparti er også meget positivt stemt over for Aars Vest, men han har dog også lidt forbehold. - På sigt er det stedet, hvor vi samler idrætsfaciliteterne, og nok også en skole. Men jeg er noget i tvivl om skolens størrelse. Der har været nævnt op til 1000 elever, siger Brian Christensen. - Det er fint nok at bygge stort. Men jeg er bange for, at en så stor skole vil betyde, at nogle landsbyskoler må lade livet. Derfor har jeg sat mig lidt i en alarmposition. Men jeg er helt med på, at der skal ske noget for Aars Skole, uddyber Brian Christensen. - Selve Aars Vest er en rigtig god ide. Vi skal have et boligområdet der, og det at vi nu får en stor svømmehal er helt kanon, lyder det begejstret fra Brian Christensen. Henrik Dalgaard, Konservative, ser store muligheder med Aars Vest. - Det er jo i Aars Vest, at børnefamilierne etablere sig, og der er en voldsom efterspørgsel på grunde, så jeg håber, at vi hurtigt er klar med flere grunde i området, siger Henrik Dalgaard. Han har selv været med fra den tidlige idefase omkring Aars Vest, og ser meget positivt på området. - Der er en god ide med at

samle idrætsfaciliteterne. Det giver stor synergi. Jeg håber også, at der kommer en idrætshal i området. Vi mangler halkapacitet i Aars. Aars har langt færre haltimer pr. indbygger end i kommunens andre byer og vi kan ikke basere fremtiden på at kunne “låne” haltid af gymnasiet og erhvervsskolerne, mener Henrik Dalgaard. Han er også fortaler for, at Aars Skole flyttes til Aars Vest. Men ikke lige med det samme. - Der går nok nogle år. Mit bedste bud er otte år, og så kommer det til at ske i etaper. Jeg forestiller mig, at man udnytter nærheden af “Lille Madsens Hus” og indleder med at bygge indskolingen i Aars Vest, så kan resten af skolen komme i etaper, fortsætter han. - Jeg tænker mig samtidig, at Aars fortsat skal have to skoler. Så mit bud er, at den nye skole skal have omkring 600 elever. Jeg synes man skal holde fast ved at også at have Østermarkskolen, understreger han. I Henrik Dalgaards optik så skal Aars Vest udvikle sig hen ad vejen, men en ting ønsker han sig. - Det vil være godt, hvis man kan finde en kommerciel samarbejdspartner, som vil etablere overnatningsfaciliteter. Hvis vi skal kunne tilbyde træningsophold i området, så er det nødvendigt med overnatningsmuligheder, fastslår Henrik Dalgaard.

- En ny skole i Aars Vest med plads til 600 elever, siger Henrik Dalgaard, Konservative.

- En skole med 1000 elever kan bliver for stor, mener Brian Christensen, Dansk Folkeparti.

Løbende udvikling


Aars Avis

1. NOVEMBER 2017

SIDE 7

Vi VIL et bedre Vesthimmerland Et godt sted - at være og lære

Allan Ritter • Stærkere erhvervsliv • Øget turistme • Fokus på bosætning • Vi skal turde tænke større

Inger Hovkjær Nielsen • Fremme udvikling og bosætning i hele kommunen - også de mindre byer

Per Nyborg • Bedst mulige vilkår for foreningslivet i Vesthimmerland • Økonomisk ansvarlighed • Det gode børneliv

Henrik Dalgaard

Anne Marie Lindgaard Hansen • Sundhedsfremme og forebyggelse • Fremme Vesthimmerlands Kommune som en erhvervsog bosætningskommune

• Erhvervsudvikling og bosætning i hele Vesthimmerland • Jeres børn og unge er vore alles fremtid • Det gode børneliv og uddannelse til alle

Klavs Bojsen

Niels Krebs Hansen

• Mennesker fremfor millioner • Sund økonomi er sund fornuft

• Personlig frihed • Personligt ansvar

Knud Kristensen

Pia Buus Pinstrup

• Tryghed for borgerne i Vesthimmerland • En stærk økonomi

Knud som Borgmester – et sikkert valg

• Bevarelse og udvikling af Farsø Sygehus • Forebyggelse og sundhedsfremme • Værdigt ældre liv • Regional og kommunal udvikling

Svend Jørgensen

Tascha Laumann

• Mere erhvervsudvikling og bosætning i hele kommunen • Gode forhold for ældre borgere

• Nye kræfter I byrådet • Vil kæmpe for at udvikle et bedre ungemiljø i Vesthimmerland • Vores børn er fremtiden, derfor vil jeg arbejde for at skabe det gode børneunivers

Ulla Biisgaard

Ulla Skov

Vittus Bernlow

• Ikke flere skolelukninger • En værdig ældrepleje • Bedre integrationsforløb

• God Økonomi - Sund fornuft • Frihed under ansvar • Udvikling • Plads til den borgernære omsorg

• Fremme integrationen

Signe Nøhr

• Ungemiljøer og ungdomslive i Vesthimmerland • Understøttelse af det frivillige foreningsliv og gode idrætsfaciliteter • Fleksibilitet og muligheder for familierne • Der er fantastisk i landsbyerne, og det skal der også blive ved med at være

Valget er dit 21. november 2017

Det Konservative Folkeparti www.vesthimmerland.konservative.dk

Opstillet til regionsvalget


Aars Avis

SIDE 8

1. NOVEMBER 2017

Ny borgmester og vigtige foku

Daværende borgmester i Løgstør og senere formand for Folketinget Chr. Mejdahl, ses her sammen med Jens Lauritzen, der fik et prompte nej til sit ønske om udvalg.

Mejdahl sagde nej At blive valgt til kommunalbestyrelsen er ikke det samme som at få sit ønske om udvalgspost opfyldt. Det lærte nyvalgt kommunalbestyrelsesmedlem Jens Lauritzen, Engelstrup ved Løgstør, da han blev valgt ind i Løgstør Kommunes kommunalbestyrelse i 1986.

Hvilket udvalg vil du gerne være medlem af, var daværende borgmester Chr. Mejdahls spørgsmål til det nye kommunalbestyrelsesmedlem Jens Lauritzen. Teknisk Udvalg var ønsket. Men Chr. Mejdahls svar var et prompte nej. Din svigerfar er entre-

prenør og det vil gøre, at du mange gange vil blive inhabil og vil skulle forlade møderne, var svaret og Jens Lauritzen måtte tage til takke med en udvalgspost i andet udvalg.

• Fornyelse af borgmesterposten med Per Bach Laursen som kandidat • Ny svømmehal i Aars indenfor fire år • Etablering af Marina i Løgstør • Åbning af Frederik d. VII’s Kanal, Løgstør • Revision af responstid for ambulancer og politi • Gode internetforbindelser for alle i kommunen • Miljøarbejde • Privatisering af campingpladser, så de kan vækste turismen • Vesthimmerlands Kommune som alles kommune • Prioritering af Aars som kommunens driftscenter • Løgstør som kommunens turistcenter • Opprioritering af ældrepolitikken • God børnepasning for alle aldersgrupper • Velfungerende skoler • Plejehjem som de ældre vil elske • Billig og velfungerende renovation • Opbakning til kommunens undervisningsinstitutioner

• Billig og miljøorienteret spildevandsrensning

• Plads til miljø og produktion

Ny svømmehal i Aars ønskes velkommen

Responstiderne i Vesthimmerland er kritisable og skal genforhandles, mener Jens Lauritzen, der prioriterer førstehjælp til personer frem for forureningsbekæmpelse. (Modelfoto)

Menneskeliv kommer frem for spildt dieselolie Responstiderne for politi, beredskab og Falck i Vesthimmerland skal genforhandles. I Vesthimmerland er der tale om den længste responstid i Region Nordjylland. Det er ikke godt nok, mener Jens Lauritzen. Spildt dieselolie har større prioritet end menneskeliv. Beredskabet skal være fremme på kun femten minutter ved forureningsuheld. Am-

bulancer inden for den kontraktlige responstid og politiet engang, når de kommer, hvis de kommer. Det er ikke godt nok. Prioriteringen af hurtig hjælp til spildt dieselolie frem for førstehjælp til personer er ikke i orden. Helt galt er det med politiets indsats, som man ikke ved om kommer eller ej, siger Jens Lauritzen.

Svømmehallen i Aars trænger til en afløser og det kan ikke gå for hurtigt med at få en sådan bygget. Faciliteterne i den gamle er udtjente og Aars trænger til at få en moderne svømmehal med mange faciliteter, mener Jens Lauritzen. Han hilser derfor det ideforslag velkommen, som er blevet udarbejdet til en ny svømmehal i Aars. - Ved at få svømmehalsprojektet med på næste års budget er vi kommet et meget stort skridt nærmere. Nu er det med at få fundet frem til den rigtige skitse og det indhold, vi ønsker skal være til stede. Når der er enighed om det og vi kan finde en pris, som gør at budgettet kommer til at hænge sammen, så er det med at komme i gang, siger Jens Lauritzen, der som byrådspolitiker er klar til at tage fat på opgaven.

Jens Lauritzen

·


Aars Avis

1. NOVEMBER 2017

us punkter

Ny marina indenfor fem år Jens Lauritzen på det område, hvor marinaen vil blive etableret.

SIDE 9

Står det til Jens Lauritzen, så vil der inden for fem år være en ny marina i Løgstør. Vesthimmerlands Kommune har stillet området i Løgstør til rådighed og anlægsarbejdet forventer han vil kunne startes op om to år. - En ny marina i Løgstør vil give byen et gevaldigt løft. Nye indbyggere vil flytte til byen og en række nye aktiviteter blive hverdag. Den vil medvirke til at tiltrække endnu flere turisters opmærksomhed til byen og området, garanterer Jens Lauritzen.

Jens Lauritzen sammen med sin samlever Karen Margrethe G. Pedersen.

Livskvaliteten får opblomstring i Lions Lund

Jens Lauritzen ser frem til, at Per Bach Laursen overtager borgmesterposten i Vesthimmerlands Kommune.

Jens Lauritzen har her besøg af sin hund Basse under markarbejdet.

Byrådsmedlemsmedlem Jens Lauritzen er idemanden bag den kommende livskvalitets skov Lions Lund i Ørbæk ved Løgstør. Gennem et samarbejde mellem Lions Club Løgstør, Jutlander Bank, Løgstør Plantningsforening og Vesthimmerlands Kommune er der samlet kr. 130.000 til etableringen, som vil blive en realitet i foråret 2018. - Lions Lund bliver en skov af flåde-eg, løvtræer, frugt-

Mit hjerte brænder for politik og jeg er klar til en ny periode i byrådet. At jeg har tid til at varetage dine interesser, skal du ikke være i tvivl om. Jeg vil bruge al den tid der er nødvendigt for at medvirke til en Vesthimmer-lands Kommune, der gør en forskel. Jorden til min gård er bortforpagtet og den tid jeg har til overs udover arbejdet i 20 bestyrelser, komiteer og råd og byrådsmedlemsarbejdet bruges til at drive maskinstation. Siden 1986 har jeg arbejdet aktivt for gennemførelse af Venstres politik. Det som borgmester i Løgstør og senere Vesthimmerlands Kommune. Det har givet mig et godt fundament for driften af en kommune. Et tillidshverv som jeg gerne fortsætter, med Per Bach Laursen som borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Alle politiske vinkler

Det er mig:

træer, bærbuske og meget mere. Et kreativt område hvor mennesker og dyr kan boltre sig, og hvor livskvaliteten får frit spil. Lions Lund vil blive et spisekammer for både mennesker og dyr. Et sted hvor natur og hygge forenes i en god oplevelse, siger Jens Lauritzen. Tidligere præsident i Lions Club Løgstør, Jens Lauritzen, ses her på det sted, hvor Lions Lund får plads til at vokse op.

Kære vælgere! har for mig en høj prioritet. Børneinstitutioner og skoler skal være i top. De unge skal have uddannelses- og bomuligheder. Handicappede have en indholdsrig hverdag. Erhvervslivet skal plejes og udvikles. Medarbejderne skal vælge at bo i Vesthimmerlands Kommune, hvor kulturelle tilbud er optimale. Seniorer og ældre skal nyde deres otium og børne- og ungdoms-organisationerne have opbakning. Kun ved at tilgodese alle får vi den perfekte kommune. Får jeg stemmer nok til at fortsætte i byrådet, så vil jeg aktivt arbejde på at få løst de fokuspunkter, der står nævnt her på midtersiderne. Udfordringerne er mange, og meget kan nås og realiseres. Brænder dit hjerte også for en Vesthimmerlands Kommune i fremdrift, så sæt din stemme på mig.

Mange hilsner fra

Jens Lauritzen Venstre

· ENGELSTRUPVEJ 14 · 9670 LØGSTØR

ANNONCE

Digital motorvej til alle Bredbåndet skal være et tilbud til alle i Vesthimmerlands kommune, mener Jens Lauritzen, Engelstrup ved Vindblæs. Den digitale motorvej i form af fibernet er et vigtigt grundlag for alle husstande.

En hurtig internetforbindelse er vigtig for alle. Mere og mere af kontakten går den vej og er livsnerven for mange virksomheder og private. Denne digitale motorvej bør derfor laves tilgængelig for alle, siger Jens Lauritzen.

Jens Lauritzen, Engelstrupvej 14, 9670 Løgstør. • Født 3. december 1953 ved Nyborg på Fyn • Samboende med kommunikationsmedarbejder Karen Margrethe G. Pedersen • Far til tre børn, hvoraf skatteminister Karsten Lauritzen er den ældste • Uddannet inden for landbrug • Siden 1981 været selvstændig landmand • Arbejdede i flere år som arbejdsleder i en entreprenørvirksomhed • 1986 valgt som kommunalbestyrelsesmedlem i Løgstør Kommune for partiet Venstre • 1998 valgtes han til Borgmester i Løgstør • 2006 valgtes han til Vesthimmerlands Kommunes første borgmester for Venstre • Medlem af Teknik-og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Formand for: • Limfjordsrådet • HF og VUC Nordjylland • Oudrup Deponi • Engelstrup Vandværk siden 1985

Jens Lauritzen ses her ved kabler til fibernet i Salling området.

Med i 20 politiske og private bestyrelser.

Vindmøller kan give millioner til frivillige organisationer Bliver de 26 nye vindmøller i Nørkær Enge ved Aggersund en realitet, vil det udløse millioner til frivillige foreninger i lokalområdet. Det erfarer Jens Lauritzen, som

er overbevist om, at pengene vil være et fund for mange. Den grønne produktion af strøm vil samtidig kunne tilføre nye arbejdspladser, understreger han.

Flere millioner vil kunne tilføres frivillige foreninger i lokalområdet, hvis der opføres 26 nye vindmøller, oplyser Jens Lauritzen.


Aars Avis

SIDE 10

1. NOVEMBER 2017

Valgtræf med flæsk gennemføres i Aars Af Thorkil Christensen

Nichlas Findinge Larsen (LA) har som sin største mærkesag at stoppe butiksdøden i Himmerlandsgade i Aars.

Facebookvideo om Aars døråbner til aktiv politik

Nichlas Findinge Larsen (LA) ville egentlig holde sig i baggrunden Af Lars Lindberg

■ KOMMUNALVALG: 29-årige Nichlas Findinge Larsen flyttede for to år siden efter en årrække i Randers tilbage til Aars, hvor han er født og opvokset.

Han huskede Aars som en sund handelsby i evig udvikling, men han fik et chok, da han vendte hjem. - Der var mange tomme butikker i Himmerlandsgade, og det var ærligt talt et sørgeligt og skræmmende syn, fortæller Nichlas Findinge Larsen, der valgte at filme de mange tomme butikker og lægge videoen - med salmen “Nærmere gud til dig” som underlægning - på facebook. Videoen affødte mange reaktioner, hvoraf de fleste var negative, og det fik Nichlas Findinge Larsen til at træffe en stor beslutning. - Jeg sad i forvejen i LA

Mere erhvervsudvikling og bosætning i hele kommunen!

Stem KONSERVATIVT

Svend

JØRGENSEN

Det Konservative Folkeparti

Vesthimmerlands bestyrelse, men jeg havde ingen ambitioner om at skulle tage aktiv del i arbejdet i byrådet. Jeg ville egentlig helst bidrage på det organisatoriske plan, men de mange reaktioner på videoen fik mig til at indse, at nogen måtte tage teten, hvis butiksdøden skal stoppes, og det blev så mig, siger Nichlas Findinge Larsen, der nu er spidskandidat for Liberal Alliance ved kommunalvalget i Vesthimmerland. Hans største mærkesag er naturligvis bedre betingelser for kommunens selvstændige erhvervsdrivende, men han vil også kæmpe

for en række andre liberale mærkesager. Han mener for eksempel, det er et uhørt smagsdommeri, som bør stoppe, når byrådet blander sig i, hvad der må bygges ved siden af museet i Aars, og så vil han arbejde for hurtigere behandling af byggesager, ligesom han vil afskaffe byggesagsgebyret. - Det kan ikke nytte noget, at vi skaber så mange forhindringer for dem, der gerne vil skabe vækst og udvikling i kommunen, slår han fast.

■ AARS: Borgerne i Vesthimmerland bliver ikke snydt for hverken valgsnak eller valgflæsk i forbindelse med det kommende kommunalvalg. Onsdag, 15. november arrangeres vælgermøde - eller Valgtræf 2017 - i Messecenter Vesthimmerland. Her kan borgerne møde et panel af spidskandidater fra alle partier og lister i kommunen. Og der er specielt et spørgsmål, som arrangørerne fokuserer på: “Hvad er det første du vil gøre, hvis du bliver borgmester?”. Spørgsmålet relaterer til, at der for alvor er lagt op til en kamp om borgmesterposten i Vesthimmerlands Kommune i de kommende fire år, men

Brugerbetaling på ny Limfjordsforbindelse

der bliver sandsynligvis også lejlighed til at stille andre kommunalpolitiske spørgsmål til spidskandidaterne i panelet. I en pause kan mødedeltagerne besøge partiernes eller listernes boder i messecenteret for at få uddybet svarene yderligere, eller for at få skriftligt valgmateriale med hjem. Aftenen afsluttes med en ny paneldebat med en kandidat fra de deltagende partier eller lister. I denne debat stilles spørgsmålet “Hvad er det vigtigste for dig at få gennemført i byrådet? Valgtræffet arrangeres i Messecenter Vesthimmerlands nyopførte hal 2 og gennemføres i samarbejde med P4 Nordjylland, TV2 Nord og Nordjyske. De helt lokale medier med redaktioner i kommunen er holdt udenfor selv om valgtræffet drejer sig om noget så lokalt som kommunalpolitik. Men valgflæsk er der tænkt på. Det bliver serveret af Restaurant Messen før valgtræffet indledes.

hvor vi må erkende at, at hvis projektet skal gennemføres, så skal der indføres en form for brugerbetaling. Et mindre beløb for at passere Limfjorden via den nye forbindelse, synes vi, ville være ok. Det vil give en række fordele at få en ny 3. vestlig forbindelse. Responstiderne til yderom-

råderne vil kunne formindskes, og lastbiltrafikken til vores nordlige havne vil kunne ledes den vej og vil derfor kunne tage trykket af tunnelen - med mindre risiko for ulykker dér. Endvidere vil det være hævet over en enhver tvivl, at væksten til Nordjylland vil kunne øges.

Hvis ikke vi får en brugerbetaling, er vi bange for, at der kan snakkes om den forbindelse de næste 50 år, uden der kommer til at ske en fløjtende fis. Det er sådan i dag, at man kan passere Limfjorden under vandet via de to tunnelrør eller via broen til/ fra Nørresundby. Det er i dag gratis, og det skal det selvfølgelig blive ved med at være. Så derfor til jer som ikke kan lide brugerbetaling; I kan tage køen i tunnelen eller på broen.

Henrik Brønnum Hvorvarp.

Kenneth Kolind.

Søren Meier Jensen.

Kenneth Kolind, Frederikshavn, Søren Meier Jensen, Aalborg, og Henrik Brønnum Hvorvarp, Vesthimmerland, er alle tre kandidater for Venstre til Regionsråd Nordjylland: Der har i snart en generation været snakket om ny 3. vestlig Limfjordsforbindelse, det er også politisk fastlagt, at den skal gennemføres, men hvem skal betale? Vi er ved at være der,


1. NOVEMBER 2017

Aars Avis

VESTHIMMERLANDS FØRSTE KVINDELIGE THERESA BERG ANDERSEN

SIDE 11

BORGMESTER

SÆT

NIELS HEEBØLL GEDSTED

KAREN CLAUSAGER AARS

JØRGEN GRØN AARS

ANNAGRETHE SPERLING FARSØ

• FÆLLESSKAB • TILLID • BÆREDYGTIGHED

SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN

JOHN ANDERSEN OVERLADE


Aars Avis

SIDE 12

1. NOVEMBER 2017

De lokale politikere får hjælp af de landskendte

KOMMUNALVALG: Det er nærmest en fast tradition, at de lokale politikere kalder på hjælp fra de kendte landspolitikere i kommunalvalgkampen. I Vesthimmerland har flere af landspolitikerne været på besøg, og flere vil formentlig komme til egnen inden valget tirsdag, 21. november. Forleden fik Venstre “hjælp” fra Christiansborg. Statsminister Lars Løkke Rasmussen var på lynvisit i kommunen. Der blev ikke lagt skjul på, at besøget havde til hensigt at støtte op om Venstres spidskandidater.

Byrådsmedlem Jens Lauritzen (V) ved en af mange udgravninger i Aalestrup, hvor udskiftning af rørledninger er i fuld gang.

Aalestrup-Aars vejen skal opgraderes

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre besøgte Vesthimmerland torsdag formiddag og var naturligvis sammen med borgmesterkandidat Per Bach Laursen, Venstre Vesthimmerland.

- Jeg glæder mig til at komme rundt i landet for at møde Venstres dygtige spidskandidater og vise min opbakning til dem. Det bliver en interessant og lærerig tur, hvor jeg ser frem til at diskutere den lokale politik, der rører sig, sagde Lars Løkke Ras-

mussen inden ankomsten. Statsministeren besøgte landmand Rene Lund Hansen på hans gård Næsborg Søndergaard i Brøndum. Med på besøget er Venstres spidskandidat i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen.

Venstre-kandidat ser frem til tip-top infrastruktur

KOMMUNALVALG: Når det store renoveringsarbejde af rørledninger i Aalestrup er afsluttet venter der nye opgaver for Vesthimmerlands Kommune, oplyser byrådsmedlem Jens Lauritzen, (V), der er medlem af Teknikog Miljøudvalget. Han mener, at det er på høje tid, at kommunen får op-

graderet vejnettet mellem Aalestrup og Aars. Forholdene for bilister og cyklister trænger til væsentlige forbedringer snarest muligt og Jens Lauritzen forventer at forbedringen af vejnettet vil kunne påbegyndes om et par år. Vejstrækningen er den sidste i Vesthimmerlands Kommune, der skal laves for at der er optimal infrastruktur mellem hovedbyerne. - Transporten mellem hovedbyerne skal være let og behagelig for alle befordringstyper. Vi skal derfor i gang med at projektere, hvordan vi vil kunne få vejnettet udført så optimalt som muligt, og hvor vi vil kunne få cykelstier

Gitte Lopdrup Spidskandidat Region Nordjylland • Nærhed og kvalitet i sundhedsvæsenet • Lighed i sundhed • Bedre psykiatri • Bedre arbejdsmiljø og efteruddannelse for sundhedspersonale

koblet på. Rundkørsler der er lavet på ruten er forberedt til cykelstier og mit gæt er, at de vil kunne anlægges på det meste af strækningen. Hvor stort et anlægsbudget der bliver tale om, har vi ikke på plads endnu, men viljen til at få det lavet hurtigst muligt er til stede siger Jens Lauritzen. - Mine forventninger til afslutningen af renoveringsarbejdet med vand, fjernvarme, kloakledninger m.v. i Aalestrup er, at det vil ske i 2022. Så vil der være et nyt ledningsnet i hele byen, hvilket bliver til glæde for alle husejere. Samarbejdet mellem Aalestrup Vandforsyning, Aalestrup Fjernvarme, Vesthimmerlands Vand og Vesthimmerlands Kommune er stort. I alt forventes det at koste ca. 300.000 kroner per husstand med forbedringerne. Det betyder en række besparelser på sigt ved at der er installeret nyt rørmateriel langt de fleste steder. Og opgravninger og reparationsarbejde vil blive et særsyn i flere år frem, mener Jens Lauritzen. - Aalestrup er og skal være en dejlig by at bo i. Jeg ser frem til en tilgang af beboere og erhverv i byen. For at kunne løfte det på en god måde, skal infrastrukturen være tip-top. Et forhold som vi i Vesthimmerlands Kommune ser frem til at medvirke til med løfte med positive visioner for området, slutter Jens Lauritzen.

SF Vesthimmerland har for tredje gang fået sin egen lokale valgplakat med motiv udført af byrådsmedlem Niels Heebøll, Gedsted, (nummer to fra venstre) som her flankeres af medkandidaterne Theresa Berg Andersen, Jørgen Grøn og Karen Clausager.

Vesthimmerland på SFs valgplakat

KOMMUNALVALG: Det er sjældent at et parti ligefrem fremstiller sin egen plakat og lader kandidaternes hjemegn være en del af motivet. Men det gør SF i Vesthimmerland, og kunsneren bag er såmænd byrådsmedlem Niels Heebøll, Gedsted. Det er otte

år siden Niels Heebøll lavede motivet til den første plakat og nu har han gjort det igen. - Vi synes, at det kunne være sjovt, at supplere feltet af portrætplakater med en hjemmelavet, lokal plakat. Samtidig var SFVesthimmerland lidt provokeret af, at det officielle SF-design var med et meget lille og undseeligt SF-logo. Det kunne gøres anderledes, siger Niels Heebøll som derefter lavede et forslag, der skulle illustrere SF, som et rødt og grønt parti. Det skulle samtidig være en plakat, som også kunne bruges i andre sam-

menhænge end den aktuelle valgkamp, og som nogen måske kunne finde en plads til på væggen i baggangen, siger kunstneren ydmygt. Niels Heebøll er nu klar med sin tredje plakat, som også er trykt som postkort og brugt som folderillustration. Årets motiv tager udgangspunkt i, at SF har investeret i en rød campingvogn som på tur rundt i Vestimmerland kan blive et lille lokalt mødested for en snak om det, der optager folk på egnen, og hvordan det hænger sammen med den kommunale politik.


Aars Avis

1. NOVEMBER 2017

SIDE 13

81 kandidater kæmper om pladserne i Vesthimmerland O. Dansk Folkeparti Brian Christensen, Aars, Liselotte Lynge Jensen, Løgstør, Tinna Tang Nielsen, Aars, Peter Rasmussen, Ullits, Kenneth Kajberg, Løgstør, Niels Peter Hougaard, Trend. R. Kommunisterne Brian Olsen, Tolstrup, Lene Kristensen, Løgstør, Carl Agner Pedersen, Løgstør, Emil Olsen, Aggersund.

■ VESTHIMMERLAND: 11 partier/lister opstiller til kommunalvalget i Vesthimmerlands Kommune 21. november. Deadline for tilmelding var mandag, 9. oktober, og 81 kandidater kæmper om pladserne i byrådet. Kandidaterne er: A. Socialdemokratiet Palle Jensen, Vester Hornum, Asger Andersen, Vegger, Uffe Bro, Løgstør, Per Jensen, Løgstør, Mikael Toft, Aars, Anders Kjær Kristensen, Aars, Doris Lauritzen, Gedsted, Iben L. Ditlev, Farsø, Thomas Jensen, Aars, Rasmus Vetter, Aalestrup, Vibeke Hvidsten, Farsø, Per Lauge, Aars, Peder V. Ditlev, Farsø. B. Radikale Venstre Søren Dolmer, Gitte Lopdrup, Gerda Vældgaard Sørensen, Karsten Kjærgaard, Thomas Madsen Nielsen.

Der er kamp om pladserne til det kommende byråd i Vesthimmerland. 81 kandidater er opstillet for 11 partier eller lister.

C. Det Konservative Folkeparti Knud Kristensen, Hornum, Allan Ritter Andersen, Løgstør, Niels Krebs Hansen, Farsø, Henrik Dalgaard Kristensen, Aars, Klavs Bojsen, Aalestrup, Signe Nøhr Nielsen, Hornum, Pia Buus Pinstrup, Farsø, Per Nyborg, Aars, Ulla Skov, Aalestrup, Anne Marie Lindgaard Nielsen, Farsø, Ulla Biisgaard, Vester Hor-

num, Vittus Bernlow, Aars, Svend Jørgensen, Aars, Tascha Laumann Vestergaard, Aars, Inger Hovkjær Nielsen, Ranum. E. Retsforbundet Martin Sørensen, Ranum, Dan Michael Christophersen, Oudrup. F. SF - Socialistisk Folkeparti Theresa Berg Andersen,

Vilsted, Niels Heebøl, Gedsted, Karen Friis Clausager, Aars, Jørgen Grøn, Aars, Anna-Grethe Sperling, Farsø, John Andersen, Overlade. G. VestHimmerlandsListen Kirsten Moesgaard, Farsø, Jens Erik Laustsen, Løgstør, Annette Vahlgreen, Aalestrup, Jette Thomsen, Gatten, Gitte Straagaard Holm, Vognsild, Jakob Ge-

lardi Davidsen, Overlade, Karina Rye Pedersen, Løgstør, Jens Mose, Strandby, Søren Virenfeldt, Farsø. H. Borgerlisten Vesthimmerland Ole Høgh Sørensen, Løgstør. I. Liberal Alliance Nichlas Findinge Larsen, Aars, Per Godiksen, Aars.

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Per Bach Laursen, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Kurt Friis, Per Bisgaard, Peter Harbo, Torben Svenstrup, Morten Mejdahl, Lars Andresen, Lene Mikkelsen, Karl Lausten, Mads Krarup Nielsen, Sanne Laumann Langdahl Laugesen, Jakob Dyrman, Santana Marie Malling, Inge-Merete Kristensen, Hasel Strange Pedersen, Per Borregaard. Der er valgforbund mellem: A. Socialdemokratiet, B. Radikale Venstre, E. Retsforbundet og F. SF – Socialistisk Folkeparti. Samt mellem: G. VestHimmerlandsListen, I. Liberal Alliance, O. Dansk Folkeparti, V. Venstre, Danmarks Liberale Parti.

I VENSTRE VIL VI BOOSTE VESTHIMMERLAND MED UDVIKLING, UDDANNELSE OG BOSÆTNING Den 21. november beslutter vælgerne i Vesthimmerland, hvem der skal sætte kursen for de næste fire år. Venstre har klare målsætninger om at skabe endnu mere udvikling i kommunen. I Venstre synes vi, Vesthimmerland er Danmarks bedste kommune. Men vi vil gøre den endnu bedre. Aars skal være det stærke lokomotiv, der trækker i den rigtige retning, og kommunens øvrige byer skal være velsmurte passagervogne, der sikrer, at lokomotivet kan holde hele togstammen på skinnerne. Udvikling Venstre vil arbejde på en sund økonomi og investere i fremtiden. Det vil vi gøre ved at afvikle på gælden og på sigt sænke skatten. Venstre ønsker også, at Vesthimmerlands Kommune skal yde støtte og opbakning til både nye og veletablerede virksomheder. Vi ser også landbruget som et ligeværdigt erhverv, som skal have de samme udviklingsmuligheder for at sikre erhvervets mange arbejdspladser. Venstre vil prioritere turismen højt, så den nuværende årlige turismeomsætning i Vesthimmerland

på 600 mio. kr. øges til mindst 800 mio. kr. Det vil vi blandt andet gennem mere samarbejde på forskellige fronter – også på tværs af kommunegrænser. Et velfungerende mobilnet og hurtigt internet i hele kommunen er en vigtig forudsætning for udvikling, og det vil Venstre arbejde for at nå hurtigst muligt.

gelse af den naturlige efterspørgsel. Venstre ønsker at udvikle den eksisterende landsbypolitik og vil derfor bakke op om gode idéer omkring turisme, erhverv, fritidsaktiviteter, boligmuligheder mv. i landsbyerne. Venstre vil støtte op om mere aktivitet i tomme bygninger på landet og motivere til at faldefærdige bygninger - også erhvervsbygninger – fjernes.

Uddannelse

Sundhed

Venstre vil være garant for, at unge mennesker i Vesthimmerland har optimale muligheder for uddannelse i vores kommune. Det skal ske gennem en decentral børne- og skolestruktur – såvel i kommunalt som i privat regi. Kvalitet og faglighed skal have førsteprioritet i skolen. Venstre vil arbejde for øgede muligheder for niveaudeling i folkeskolens overbygning. Vi vil værne om og styrke vores nuværende ungdomsuddannelser, så vi kan tilbyde vores unge de bedste ungdomsuddannelser i nærområdet. Vi har et mål om at etablere samarbejde med Aalborg Universitet og andre læreanstalter for at få etableret afdelinger og satellitter i Vesthimmerlands Kommune.

Bosætning Venstre ønsker, at udbygning af såvel private som almennyttige boligområder skal ske i direkte forlæn-

Venstre vil støtte op om arbejdet for at sikre og styrke Aalborg Universitetshospital i Farsø. Responstider for ambulancekørsel i kommunens yderområder ønsker Venstre at nedbringe. Vi vil ønsker at forebyggelse og sundhedsfremme tænkes med som en del af kommunens sagsbehandling.

Se mere på venstreivesthimmerland.dk eller på vores Facebookside VenstreVesthimmerland


Aars Avis

SIDE 14

1. NOVEMBER 2017

14 stiller op til de 11 pladser i ældrerådet

Borgere som er fyldt 60 år kan afgive stemme De 14 kandidater Sygehusvæsenet, herunder Sygehus Himmerland/Farsø Sygehus er en af de store arbejdsopgaver som Regionsrådet i Nordjylland beskæftiger sig med.

Rekordmange kæmper om plads i regionsrådet Her bringes kandidaterne fra Vesthimmerland ■ REGIONSRÅDSVALG: 15 lister med 246 kandidater kæmper om de 41 pladser i regionsrådet i Region Nordjylland til valget tirsdag, 21. november. Når nordjyderne skal sætte deres kryds er der 64 flere at vælge imellem end i 2013, som havde den hidtidige rekord. I dag er otte partier repræsenteret i regionsrådet, og der er to medlemmer af rådet, som er uden for parti. 26 procent af kandidaterne er under 40 år, mens 13 procent er under 30. 31 af regionsrådets nuværende medlemmer genopstilller. Vi bringer her de opstillede partiers kandidater fra

Vesthimmerland: A: Socialdemokratiet Mogens Ove Madsen, Vesthimmerland B: Radikale Venstre Gitte Lopdrup, Vesthimmerlands Kommune Søren Dolmer, Vesthimmerlands Kommune C: Det Konservative Folkeparti Pia Buus Pinstrup, Vesthimmerland F: SF - Socialistisk Folkeparti Jørgen Grøn, Vesthimmerlands Kommune R: Kommunisterne Emil Olsen, Aggersund

V: Venstre - Danmarks Liberale Parti Per Bisgaard, Vesthimmerland Henrik Brønnum Hvorvarp, Vesthimmerland Hasel Strange Pedersen, Vesthimmerland Valgforbund I forbindelse med Regionsrådsvalget i Region Nordjylland er der indgået valgforbund mellem Radikale Venstre og Alternativet, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Kommunisterne og Social Fællesliste, Liberal Alliance og Venstre.

ÆLDRERÅDSVALG: Tirsdag, 21. november er der ikke mindre end tre valg. Det ene omhandler dog kun kommunens ældre borgere. Der er nemlig valg til Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune. Valget holdes som fremmødevalg. Borgere som er fyldt 60 år, inden udløbet af afstemningsperioden, har stemmeret til ældrerådet. I Vesthimmerlands Kommune skal der vælges nyt ældreråd for en fire-årig periode (1. januar 2018 til 31. december 2021). Rådet består af 11 medlemmer. Ældrerådet har en rådgivende funktion omkring udførelse og udvikling af

Erik Stagsted - Nuværende formand for Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune.

kommunens ældrepolitik. Ældrerådet varetager bl.a. de ældres interesser i sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold. 14 personer stiller op til de 11 pladser, så der er gode muligheder for at blive valgt.

NYHED

STORT VÆRKSTED VILLA

BJØRNSHOLMVEJ 170, OVERLADE, 9670 LØGSTØR

Rummelig etplansvilla med værksted Perfekt til familien, der ønsker masser af plads til hobbyaktivitet. Udover husets 172 kvadratmeter følger der en stor værkstedsbygning i to etager. Dertil kommer en regulær have med fine terrasser og hyggekroge. Ejendommen er løbende vedligeholdt og opdateret. Indrettet med stor, todelt stue og fint køkken-alrum. Stuen har direkte udgang til stor, vestvendt terrasse.

BO BILLIGT NÆR SKOLE OG KØBMAND VILLA

HOVEDGADEN 24, V. HORNUM, 9640 FARSØ

Lys og velholdt villa! Stue med fin vindueskarnap samt adgang til funktionelt indrettet køkken. Desuden et stort badeværelse. 1. sal: tre værelser. Kælder: to disponible rum. Have med græsplæne og terrasse.

Kontantpris/udb. 695.000/35.000 Brutto/netto ekskl. ejerudg. 3.203/2.642 Ejerudgift pr. md. 1.172 Bolig/kld. Grund Stuer/vær.

NEDLAGT LANDBRUG Kontantpris/udb. 925.000/50.000 Brutto/netto ekskl. ejerudg. 4.219/3.482 Ejerudgift pr. md. 1.503 Bolig Grund Stuer/vær.

172 Opført/omb. 1960/03 1.568 Sagsnr. 3349 1/4 Energi E

Søren Byrialsen, Dammergårdsvej 82, Foulum. Gitte Christiansen Bøgh, Hovedgaden 27, V. Hornum. Jørgen Henry Carlsen, Kærvej 16, Aalestrup. Marie-Louise Henningsen, Sundvej 64, Hvalpsund. Preben Jensen, Søndermarksvej 4, Løgstør. Hans Jørgen Lau Jeppesen, Kærvej 8 F, Aars. Stella Margit Krogh, Kornblomstvej 36, Farsø. Birthe Johanne Lapirtis, Bjørnsholmvej 127, Overlade. Karen Margrethe Bach Madsen, Gatten Stationsvej 19, Gatten. A. Aage Mortensen, Nørregade 7, Ranum. Ingelise Nielsen, Højtoften 17, Aalestrup. Villiam Sloth, Ettrupvej 2, Fjelsø. Erik Stagsted Jensen, Gattensmindevej 10, Løgstør. Leif Thomsen, Kirkegade 13, Aars.

GADEKÆRET 4, BORREGÅRD, 9670 LØGSTØR

Dejligt fristed med nybygget bolig og få km. til fjorden! Hyggeligt landsted med 178 m2 stuehus, der er nybygget i stueplan og med en 1. sal der er renoveret. Boligen er indrettet med entre, skønt køkkenalrum, opholdsstue, soveværelse, bad og mellemgang med adg. til garage/stald med 4 hestebokse. 1. sal: 3 store værelser. I alt 1,49 HA jord fordelt på lille have med 3 nyanlagte terrasser og 3 fine græsfolde. Haven er ikke anlagt.

Med 118 SOLGTE ejendomme på 12 måneder er vi den mest sælgende mægler i Vesthimmerland! Kontakt os for en GRATIS salgsvurdering hvis du også vil have SOLGT! *Kilde: boligsiden.dk den 24.10.2017

KONTAKT OS Østerbrogade 7 9670 Løgstør 98 67 81 32 mail@maegleren.dk

Bolig Stuer/vær.

178 Opført/omb. 1850/65 1/4 Sagsnr. 3556 Energi D

BILLIG HÅNDVÆRKERTILBUD NÆR AARS VILLA

BANDSHOLMVEJ 21, HAVBRO, 9600 AARS

"Håndværkertilbud" Stueplan: forgang, planlagt badeværelse, køkken, vinkelstue, med støbt gulv, indlagt strøm. 1. sal: kammer, repos, to værelser. Renovering er påbegyndt. Udhus samt carport. Stor have.

108/30 Opført/omb. 1955/82 929 Sagsnr. 3281 1/3 Energi E

Kontantpris/udb. 1.495.000/75.000 Brutto/netto ekskl. ejerudg. 6.811/5.622 Ejerudgift pr. md. 1.083

Kontantpris/udb. 225.000/25.000 Brutto/netto ekskl. ejerudg. 997/825 Ejerudgift pr. md. 1.087 Bolig/kld. Grund Stuer/vær.

114/8 Opført 626 Sagsnr. 1/2 Energi

ÅBNINGSTIDER Man-tors Fredag Lørdag

08.00-17.00 08.00-16.00 10.00-13.00

1949 3223


Kæmpe oprydningssalg Aars Avis

1. NOVEMBER 2017

SIDE 15

Se efter 2 års gratis ekstra garanti!

Det er her du finder skræddersyet rådgivning!

Alle tilbud er gældende fra lørdag den 4. november kl. 9.30. Du finder selvfølgeligt mange flere fantastiske og vanvittige tilbud i butikken!

Husk, at vi har 2+2 års garanti på 350 varer. Værdi kr. 595,SPAR op til 80% på små-el, f.eks:

LCD-display ActiFry AG7100SO Express Snacking Oprydnings pris

Kenwood KM286 køkkenmaskine

699,-

I støbt aluminium, og holdbar

Vejl. kr. 1.899,- Kun 5 stk.!

er særdeles

599,-

Oprydnings pris Vejl. 2.999,- Kun 1 stk.

25% hurtigere ActiFry AG7510S0 Express Snacking Oprydnings pris

999,-

A+++ (-10%). 8 kg. Siemens WM14N18SDN vaskemaskine Vaskemaskine med iQdrive-motor og 10 års motorgaranti: energivenlig og stille motorteknologi

Oprydnings pris

3.888,-

A. Optøningsfunktion Voss ELK13002 HV keramisk komfur

A+++. Indbyg Bosch SMU67MW02 opvaskemaskine

EasyClean emalje. 72 liter stort ovnrum. Isofront® Plus-lågen. Store MaxiTray™ bageplader.

Tørrer plastik helt tørt og har den bedste energiklasse, A+++, takket være den unikke Zeolith®-tørring.

Oprydnings pris

3.999,-

Oprydnings pris

5.299,-

Indfrysning 15 kg pr. døgn Gram FB3203-90 kummefryser Fryseboks i hvid; Rumfang netto 205 liter; Energiklasse A+. Energiforbrug 224 kWh. LED lys i låget.

Oprydnings pris

2.499,-

Inkl. 2+2 års garanti. Vejl. kr. 7.195,Kun 4 stk.!

Inkl. 2+2 års garanti. Vejl. kr. 7.595,Kun 4 stk.!

Ingen ekstra garanti. Vejl. kr. 7.899,Kun 6 stk.!

Ingen ekstra garanti. Vejl. kr. 3.499,Kun 3 stk.!

A+++ Gorenje W57443 vaskemaskine

90 cm. Sort glas Thermex emhætte CAMBRIDGE

A++. Integrerbar Sharp QWD21I492X opvaskemaskine

A+++. 7 kg. Sharp ESFB7144W3 vaskemaskine

Kapacitet 7 kg. Centrifugeringshastighed: 1.400 omdr. Børnesikret. Stabilitetskontrol.

Rustfrit stål og sort. 3 hastigheder. Glastouch betjening. Alu filter. Energibesparende LED-belysning.

Energiforbrug kun 0,9 kWh. 12 kuverter. Lavt lydniveau 49 dB(A). 12 l pr. start i forbrug.

A+. 5 kg. Sharp ES-FE5103W1-EE vaskemaskine

Vejl. kr. 2.399,- Kun 7 stk.!

Oprydnings pris

2.888,-

Inkl. 2+2 års garanti. Vejl. kr. 4.999,Kun 14 stk.!

Oprydnings pris

2.999,-

Ingen ekstra garanti. Vejl. kr. 7.395,Kun 4 stk.!

A+. Watt: 650/550 Electrolux ESP73IW støvsuger SilentPerformer er en klassisk støvsuger med god effektivitet og optimeret til et mindre lydniveau.

Oprydnings pris

1.299,-

Oprydnings pris

1.888,-

Ingen ekstra garanti. Vejl. kr. 4.499,Kun 1 stk.!

Et hurtigprogram kan genopfriske dit Med en energiklasse der er helt i vasketøj på bare 15 min. Centri. 1000 top, er denne vaskemaskine ekstra god ved miljøet - og din elregning. omdr./min. Timerfunktion.

Oprydnings pris

999,-

Ingen ekstra garanti. Vejl. kr. 3.999,Kun 1 stk.! Så du skal skynde dig!

Oprydnings pris

Vi holder åbent lørdag den 4/11 fra kl. 9.30-15.00 og søndag den 5/11 fra kl. 10.00-15.00 og du finder kæmpe besparelser på rigtig mange hvidevarer og små-el i butikken !

Løgstørvej 20 | 9600 Aars Tel: 9862 4676 | vesthimmerland@hvidtogfrit.dk Åbningstid: Mandag til Fredag 09:30 - 17:30 Lør-søndag 10:00 - 15:00

Vejl. kr. 2.399,- Kun 13 stk.!

2.222,-

Ingen ekstra garanti. Vejl. kr. 4.999,Kun 1 stk.! Så du skal skynde dig!

Bosch MUM56Z40 køkkenmaskine

, blender, Tilbehør: Hurtigsnitter resser usp citr og ker hak kød

1000,-

Oprydningspris Vejl. 3.799,- Kun 1 stk.

9,tra garanti. Vejl. kr. 3.49

A+++. 8 kg. Sharp ESFC8144W3 vaskemaskine Et hurtigprogram kan genopfriske dit vasketøj på bare 15 min. Centri. 1400 omdr./min. Timerfunktion.

Oprydnings pris

2.444,-

Ingen ekstra garanti. Vejl. kr. 5.499,Kun 4 stk.! 3 andre bliver glade...


SIDE 16

4 design Aars Avis

1. NOVEMBER 2017

kig indmed lækkert mad dansk design & dansk produceret vi glæder os til at se dig

4 design

daysHUS of ÅBENT 2.-3. NOV. KL. 10-18 og konkurrencer

4.-5. NOV. KL. 10-15 lækkert mad MEDmed LÆKKER MAD og konkurrencer OG KONKURRENCER Vores indretningskonsulenter står klar i vores store udstilling med gode, kreative, spændende indretningsforslag og gratis visuel 3D foto tegninger.

Vind en Quooker vandhane Alle, der laver en aftale eller bestiller en opmåling af køkken, bad eller garderobe i de 4 dage, deltager i lodtrækningen om en Quooker kogende vandhane.

Søndag den 5. november laver AEG-kokken Rasmus Kibsgaard gourmetburgere i AEG-ovn

2.- 3. nov. kl. 10-18 4.- 5. nov.2.-kl. 10-15 3. nov. kl. 10-18

Lodtrækning om 1 stk. Quooker Book et møde til 4Days of design og deltag i lodtrækningen om en komplet i butikken Quooker Kom Flexind i rustfri stål. Der trækkes lod blandt alle der har booket et møde og se de mange med én af voresløsninger indretningskonsulenter. Søndag den 5. nov. får vi besøg af spændende inden om 1 stk. Quooker køkken, AEGLodtrækning Kokkenfor Rasmus Kibsgaard, som tilbereder lækkerier i Sous Vide ovnen. Book et møde til 4Days of design og deltag i lodtrækningen om en komplet bad og garderober. Quooker Flex i rustfri stål. Der trækkes lod blandt alle der har booket et møde med én af vores indretningskonsulenter. Søndag den 5. nov. får vi besøg af AEG Kokken Rasmus Kibsgaard, som tilbereder lækkerier i Sous Vide ovnen.

4.- 5. nov. kl. 10-15Se mere om 4 days of design på svane.com Se mere om 4 days of design på svane.com

Svane Køkkenet Aars / Løgstørvej 2020/ /9600 Aars Tlf.: 9862 4844 / aars@svane.com Svane Køkkenet Aars / Løgstørvej 9600 Aars / Tlf.: /9862 4844 / aars@svane.com

Kimbrerposten nr. 44 - 2017  
Kimbrerposten nr. 44 - 2017  
Advertisement