__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Sektion til Aars Avis - onsdag den 30. september 2020

Indholdsfortegnelse Der er grøde i Vesthimmerland. Læs om, hvad Vesthimmerlands Erhvervsliv har travlt med: • Asp Produktion, Aars • Generationsskifte (Beierholm) • Vesthimmerland Biogas ved Haubro • Brovejens Frugtplantage, Korsø ved Aalestrup • Forbedret byggesagsbehandlling • HMC Bygge & Anlæg • Imdex, Farsø Direktør Hans-Jørgen Kastberg med tømrerlærlinge: Fra venstre Danny Jespersen, Aalestrup, Magnus Tøttrup Nielsen, Aars, Tobias Larsen, Aars, Oliver Earp, Hobro, Kenneth Bojer, Aars, Frederik Viderup, Aars.

• Kulturhus Søttrup

Kastberg A/S tager ansvar: Uddanner 11 tømrerlærlinge

• Leoka, Aalestrup

Tømrerfirmaet har igennem alle årene været kendt for og haft en tradition for at have mange lærlinge. Og det har virksomheden også nu - 11 lærlinge og selvfølgelig på forskellige stadier i uddannelsen, der varer 3½ år. I dag er der ansat 44 medarbejdere i virksomheden, så 11 lærlinge udgør en stor procentdel af virksomheden. Direktør Hans-Jørgen Kastberg er meget tilfreds med at have lærlinge. - Samtidig synes jeg også, at vi virksomheder har en forpligtelse til at tage lærlinge ind og give dem en erhvervsfaglig uddannelse. Og hvis vi ikke uddanner nogle lærlinge, kan vi jo ikke tillade os at råbe op om, at der mangler arbejdskraft. Og så er det meget positivt, at der nu er mulighed for at få tømreruddannelsen på Erhvervsskolerne Aars, hvor jeg sidder i det lokale uddannelsesudvalg.

• Tænketanken

Lærlingene bidrager til virksomhedens drift Det er ikke Hans-Jørgen Kastbergs erfaring, at det - på godt jysk - er træls at

have lærlinge. De bidrager positivt i virksomheden og ikke mindst til diversiteten. Der har været mange negative ytringer omkring de unge mennesker i dag. Og selvfølgelig får Kastberg A/S også en gang imellem en lærling, hvor det viser sig at være et forkert match, og samarbejdet må ophøre. Men det hører til sjældenhederne og er også en risiko der er gældende for andre medarbejdere, der ansættes. Det er meget positivt for Kastberg A/S, at man som virksomhed kan være med til at forme de unge mennesker. Og når man giver sig tiden til dem, så får man også nogle gode medarbejdere ud af det. Desuagtet, at der er tale om gode svende, når de er udlært, så stopper man som udgangspunkt hos Kastberg A/S, når man er udlært. HansJørgen Kastberg er af den opfattelse, at de skal ud og prøve kræfter og lære af livet andre steder. Og så kan det sagtens være, at de vender tilbage til virksomheden som svend på et tidspunkt, hvilket er gældende for en del af de nuværende

medarbejdere i virksomheden. Det vil jo selvfølgelig blive vurderet, at hvis virksomheden mangler nogle medarbejdere, så beholder den nogle af de ny udlærte svende. Men der skal være plads til at tage nye lærlinge ind. Det er Aars-direktørens holdning, at alle kan blive tømrer, hvis man selv vil. Der er tre måneders prøvetid - men det handler om at få noget ud af hver dag. Og lære noget hver dag. Og så ender lærlingene som regel med at gøre uddannelsen færdig hos Kastberg A/S.

Der bør være en gulerod til firmaer - Virksomheden er som nævnt tidligere forpligtet til at tage lærlinge ind understreger Aars-direktøren. Men man skal huske, at alle er forskellige og skal behandles forskelligt. Og man skal huske på, at der sker meget i de unge menneskers liv. Der er både manglende erhvervserfaring og manglende livserfaring. Der skal gives lidt plads til dem. Det er et krav i virksomheden,

at alle behandler lærlingene ordentligt. Og så lige et sidste ønske fra Hans-Jørgen Kastberg: Det ville være fint, hvis kommunen i udbudsrunder kigger på de virksomheder, der ansætter lærlinge. For

ansvaret skal virksomheden tage. Men så skal virksomheden også se, at det kan betale sig - at der er en gulerod.

• Kastberg A/S - lærlinge • Trepartsdrøftelser • Bliv håndværker • Travlhed i Løgstør • Messecenter fordobler P-pladserne • Nyt formandskab • Thorup Maskinhandel • Volkswagen i Aalestrup • Nye erhvervsrådslogoer • Erhvervsskolerne Aars

Læs mere på side 2...

• Glerups, Blære • Go Vest

Løntilskudsordning - hvordan er din virksomhed dækket? Den indgåede trepartsaftale indeholder en løntilskudsordning for private virksomheder, der giver mulighed for at dække dele af virksomhedens lønudgifter til elever og lærlinge. Der er tre forskellige former for disse løntilskud: - 75% løntilskud for eksisterende elever og lærlinge
For private virksomheder, der på nuværende tidspunkt har elever eller lærlinge med igangværende uddannelsesaftaler, er det muligt i perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. december 2020 at få hele 75% i løntilskud. - 90% løntilskud gælder for nye aftaler eller restlæreaftaler
For nye uddannelses-

• Leder

aftaler - enten en fuld- eller restuddannelsesaftale med elever eller lærlinge, der indgås efter den 1. maj 2020, er der for private virksomheder mulighed for at få 90% i løntilskud til og med den 31. december 2020. - 45% løntilskud for korte uddannelsesaftaler
For nye korte uddannelsesaftaler, d.v.s. aftaler med en elev eller lærling, som virksomheden ikke tidligere har indgået en aftale med, der indgås efter den 1. maj 2020, kan private virksomheder få et løntilskud på 45% til og med den 31. december 2020. Det er et krav, at virksomheden ikke tidligere har haft en kort uddannelsesaftale med samme elev.

• Input fra Aalestrup • Au-Ro-Con, Aars • Kaya Herb, Aars • NordVest Smart Production (NVSP)

Erhvervseventyr i Løgstør fortsætter efter de to Løgstør-virksomheder Murerfirmaet Henriksen og Madsen og HMN Entreprenøren fra 1. januar 2020 fusionerede til HMC Byg & Anlæg A/S. Her ejerne Poul Erik Henriksen, Henrik Christensen (adm. direktør) og Lars Madsen. Læs mere side 18-19


Vesthimmerland er foreløbig sluppet ud af coronakrisen med skindet på næsen Lederartikel Af erhvervschef Dan Skovgaard, Erhverv Væksthimmerland Det glæder mig, at du lige nu sidder med Erhvervsavisen ”Erhverv Væksthimmerland” i hånden eller har fundet den elektronisk. Vores avisudgivelser i år har nemlig akkurat som næsten alt andet i erhvervslivet og samfundet været berørt af Covid-19. De to årlige udgivelser blev til én her i september 2020. Og kun fordi I som erhvervsliv har bakket op om avisen med åbne døre til at få de gode historier ud, og ved at annoncere i avisen, kan vi udsende avisen nu. Tak for det!

Vi kommer ikke uden om at snakke om det

udviklingen generelt. Og hvordan er det så gået med erhvervslivet i Vesthimmerland, siden landet lukkede ned i marts måned? Kan vi stadig kalde os ”Væksthimmerland” med et glimt i øjet?

bud og rejserestriktioner. Andre virksomheder f.eks. i fødevaresektoren har vækstet ganske voldsomt under krisen!

”Winter is coming” - klarer vi fremtiden?

Byggeriet havde ordrebøgerne fulde I slutningen af april måned spurgte Byrådet, hvordan det stod til i forhold til særligt trængte brancher, og her tænkte man på at fremrykke kommunale bygge- og anlægsopgaver, for på den måde at understøtte et måske trængt byggeerhverv. Det viste sig, da vi spurgte branchen, at ordrebøgerne stadig var godt fyldte, og at man foretrak at beholde den oprindelige plan, simpelt hen for at undgå en overophedning i byggeriet.

Dan Skovgaard.

Konsekvensanalyse gen- lyse rettet mod alle typer sønderligt negativt, hverDet hænger os allerede nemført i alle brancher af brancher i kommunen ken på antal medarbejdere langt ud af halsen at snakke om Corona-virus og ”kontakttal”. Men vi kommer ikke uden om, at det også er en del af historien i alle virksomheder og erhvervs-

I juni måned gennemførte vi en mere bred analyse i samarbejde med brancheforeningen Dansk Erhvervsfremme. Analysen var en spørgeskemaana-

og blev besvaret af 155 virksomheder. Det interessante i analysen var en bred konsensus om, at krisen på det tidspunkt IKKE havde påvirket virksomhederne

eller omsætningen generelt. Med til historien hører dog, at nogle brancher var og stadig er hårdt ramt, og måske lige frem lukket ned, på grund af forsamlingsfor-

Mange vil sikkert genkende dette ildevarslende citat fra en yderst berømt HBO serie. Det er både en spådom og en påmindelse om, at selvom det er lyst og lovende lige nu, så er der måske mørke skyer bag horisonten. Så hvad forventer erhvervslivet af tiden fremover? Vil udløb af løntilskudspakkerne, efterbetaling af udskudt moms, nye smitteudbrud i efteråret og andre ulykker ramme virksomhederne, eller ser vi redning i en kommende vaccine og befolkninger, der generelt er gode til at passe på hinanden. I de analyser, vi hidtil har fået udført, ser virksomhederne generelt lyst på fremtiden. 80% af besvarelserne angiver, at man forventer at være upåvirket fremover eller kun at blive lidt ramt, og udtrykker tryghed med hensyn til at kunne klare

Stor fælles vesthimmerlandsk indsats for at uddanne flere håndværkere Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skal ses i lyset af, at den aktuelle økonomiske situation fortsat udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, hvilket risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge,

der er i lære som en del af deres erhvervsuddannelse og et stort ønske om, at der uddannes mere faglært arbejdskraft. Det har arbejdsmarkedet hårdt brug for.

Økonomi til at få flere håndværkeruddannet Aftalen indeholder en række ambitiøse tiltag, der skal gøre det økonomisk overskueligt selv for virksomheder, som er i en vanskelig situation med Covid 19 in mente, at oprette nye lærepladser. Denne aftale

skal styrke incitamenterne betragteligt for, at arbejdsgiverne kan fastholde de nuværende og ansætte flere nye elever og lærlinge. For at stimulere dansk økonomi og understøtte den fortsatte oprettelse af lærepladser, ydes der ekstraordinært samlet set 1,4 mia. kr. til samtlige arbejdsgivere. Dette er sket på den korte bane, men der vil også blive kikket på mere langsigtede løsninger. Målet om 10.000 flere faglærte i 2025 er vi i Dan-

mark desværre et langt stykke vej fra - endnu. Der er også fokus på dette i Vesthimmerland , og Vesthimmerlands Kommune har for nyligt fornyet sin aftale med Dansk Byggeri:

Fornyede aftale med Dansk Byggeri Flere unge i Vesthimmerland skal vælge en erhvervsuddannelse, og derfor fornyer Vesthimmerlands Kommune sin partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.

- Der skal bygges videre på de gode resultater, som kommunen, de lokale virksomheder og skoler allerede har opnået, lyder det fra borgmester Per Bach Laursen. I 2019 var der 28,9 procent af de unge i Vesthimmerland, som valgte en erhvervsuddannelse efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. I år skal tallet op på 32 procent, og derfor har Vesthimmerlands Kommune fornyet aftalen. Formålet med aftalen er at arbejde tæt sammen om

sig helskindet gennem krisen. Når vi taler med banker og revisorer i området, bekræfter de også, at både halvårsregnskaber og budgetter for virksomhederne ser ganske fornuftige ud over en bred kam.

Drag vestpå og find guld! Vi tror på at Vesthimmerlandske arbejdspladser er det rene guld - både for lokalsamfundet, men også for kloge hoveder, som desværre står uden arbejde efter endt uddannelse. Vi er tovholdere på et meget spændende matching-projekt, hvor vores virksomheder skal møde nyuddannede udenlandske kandidater fra universitetet i håb om, at de sammen finder guld. Læs mere om projekt Go Vest i avisen, og tænk på, om der også skal findes guld i din virksomhed. Det er måske et bud på at give din virksomhed et forspring her på bagkant af Corona-udfordringen! Held og lykke med at overvinde krisen og god læselyst!

at få flere lokale unge til at interessere sig for erhvervsuddannelserne og sikre, at de unge, der starter på en uddannelse inden for byg og anlæg, også kan få en læreplads indenfor kommunegrænsen. Lokalt bidrager virksomhederne med at tage flere lærlinge ind. Det kan nævnes, at Gunnar Nielsen A/S er gået fra 6 til 18 lærlinge inden for de sidste år, NCO gruppen har 7 lærlinge ud af 45 medarbejder og HMC har som mål altid at have 10 lærlinge. På forsiden kan I læse en artikel omkring Kastberg A/S og det positive i at have lærlinge. Læs også, hvad aktive tømrere fra egnen mener om deres uddannelse og fag. Se side 21.

ERHVERV VÆKSTHIMMERLAND Magasinet udgives af Aars Avis i samarbejde med Erhverv Væksthimmerland og Martin Glerup I­ nformation. Ansvarshavende: Thorkil Christensen

SIDE 2

Redaktion: Martin Glerup Dan Skovgaard Kirsten Heisz Mette Egebæk Annoncer: Per Bisgaard

Produktion: Aars Avis Erhverv Væksthimmerland sendes til ca. 25.000 husstande i Vesthimmerlands Kommune og udgives to gange om året.


ANNONCE

”Man skal turde gøre noget anderledes, ellers bliver det hele lidt for kedeligt” Du kan købe nye hvidevarer og et nyt køkken mange forskellige steder. Men det er de færreste steder, at købsoplevelsen er som hos Hvidt og Frit Vesthimmerland / Svane Køkkenet i Aars. Her er en helt særlig stemning, energi og evne til at kaste sig ud i anderledes tiltag til gavn for kunderne, lokalområdet og mange andre. Derfor er Gregers selvfølgelig også med i bestyrelsen i Aars Handelsstandsforening, og det er sjældent, at du ikke ser ham eller butikkens øvrige medarbejdere i en trøje, der slår et slag for den lokale handel i Aars, eller hvor der slet og ret står ”TAK”, naturligvis henvendt til de kunder, der bakker op om de lokale butikker.

- Vi er nok lidt som en humlebi. Rent logisk burde den ikke kunne flyve med sin buttede krop og korte vinger, men det ved den ikke selv, og så flyver den bare. Sådan er det også med nogle af vores idéer og projekter. Her tænker vi altid, at det nok skal lykkes og blive godt. Vi tænker aldrig, at det ikke kan lade sig gøre, fortæller Gregers Kirkegaard Haislund, partner i butikken - og ja, uden at fornærme nogen af de andre - nok også ham, der løbende kommer med flest af de skæve idéer og tiltag. Når Gregers er i nærheden, er det i hvert fald aldrig kedeligt.

- Kunderne er helt fantastiske til at bakke op om butikkerne her i Aars, og det er særligt blevet understreget her under corona, hvor den opbakning har været vigtigere for butikkerne end nogensinde. Faktisk har vi selv måttet ansætte yderligere en medarbejder i år, hvilket jo er lidt særligt i en coronatid, men det skyldes altså kundernes fantastisk opbakning.

Musikvideo - ja, selvfølgelig! Det seneste af Gregers’ påfund er lige kommet i kassen. Lanceringen af en musikvideo. For selvfølgelig skal en butik med hvidevarer have sin helt egen sang, video og hitbasker! Sangen er lavet i samarbejde med sangerinden NIKITA Elvervind fra Aars, hvis smukke sangstemme fornemt ledsages af Gregers’ - og det lyder faktisk vanvittig godt… Musikken er indspillet hos producer Jesper Holm Højholdt, Holm Studios, mens Malene Bjerg Kristensen er ansvarlig for optagelser og filmproduktionen. Musikvideoen blev skudt i butikken for godt en uges tid siden - og vi tør godt love en musikvideo, du aldrig har set magen til før. Optaget i butikken, i selskab med blandt andet sportsvogn, slangetæmmer, zebraskind, balloner, konfetti, røgmaskine og dygtige dansere fra danseskolen Dance & Stage fra Aars og Støvring - det hele omgivet af vaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumblere. Tjek den ud på Hvidt og Frits Facebookside - du vil med garanti ikke blive skuffet… - Det var en skør idé, vi fik. Der skulle bare ske noget anderledes, forløbet har været megasjovt, og resultatet er blevet fantastisk. Jeg har en drøm om, at videoen bliver vist 250.000 gange. Den kommer både på Facebook, Instagram og YouTube, fortæller Gregers, og apropos Facebook, så har Hvidt og Frit Vesthimmerland her mere end 8.500 følgere. Imponerende… Knæk Cancer-kampagne, der giver genlyd landsdækkende Musikvideoen er absolut ikke første gang, at Hvidt og Frit Vesthimmerland i Aars tænker ud af boksen. Hvor skal vi lige starte? Butikken med Gregers i spidsen er blandt andet frontløber i Aars Knækker Cancer, der via forskellige aktiviteter i byen de seneste år har indsamlet flere hundredetusinde kroner til Knæk Cancer og Kræftens Bekæmpelse. Det er sket via salg af særlige Knæk Cancer-”knæklodder” om flotte præmier doneret af lokale erhvervsdrivende i Aars og omegn, samt via events, hvor byen de sidste to år blandt andet har lavet store og imponerende Knæk Cancer-blomster, der har givet genlyd landsdækkende.

I 2018 ved at samle mere end 100 sorte og røde biler til at skabe den store blomst på Vesthimmerlands flyveplads, og i 2019 ved at lade 1500 børn og voksne fra skoler og børnehaver lave Danmarks største Knæk Cancer-blomst ved idrætsanlægget. Begge dele var meget flotte syn. - Vi glæder os meget til Knæk Cancer-kampagnen i uge 42 og 43 i år, og jeg tør bestemt godt love noget spændende igen, fortæller Gregers. Til modeshow med vaskemaskine og æggekoger Af andre tiltag har Hvidt & Frit Vesthimmerland blandt andet deltaget i byens modeshow, hvor de andre butikker bød ind med den seneste tøjmode, sko, briller m.v., men hvor Hvidt & Frit Vesthimmerland rullede en vaskemaskine, vinkøler og æggekoger ned ad catwalken. I påsken havde butikken også en tegnekonkurrence, hvor omtrent 100 børn deltog - og i stedet for at udtrække én vinder, fik alle såmænd en præmie - overrakt personligt af Gregers, der kørte rundt til børnene iført kyllingekostume. Det var jo påske. Hvidt & Frit Vesthimmerland har også sponsoreret biografforestillinger i Aars TeaterBio, lavet konkurrencer om mange forskellige præmier - blandt andet en havefest, hvor vinderen blev offentliggjort af Gregers stående i badeshorts ude i æ’hav… Det var jo en hav’fest, der var på spil. Og ja, sådan kunne man blive ved, for som Gregers siger: - Man skal turde gøre noget anderledes, ellers bliver det hele lidt for kedeligt. Og helt egoistisk, så betyder det også, at jeg knuselsker mit arbejde. Der er altid noget nyt og spændende at glæde sig til. TAK for den lokale opbakning De mange forskellige idéer, påfund og tiltag har altid en lokal vinkel. Det at stå sammen og handle lokalt er nemlig vigtigt.

Dronningen kiggede forbi Normalt ville hovedparten af ordene i disse spalter have handlet om det store udvalg af hårde hvidevarer, den gode service, prismatch, den rigtige pris og at de flotte lokaler på Løgstørvej 20 i Aars - udover Hvidt og Frit Vesthimmerland også byder velkommen til en stor og inspirerende udstilling af køkken, bad og garderobe fra Svane Køkkenet Aars. For jo, der er virkelig noget at komme efter… Hvidt & Frit er en frivillig indkøbskæde, der består af selvstændige og lokalt forankrede forhandlere fordelt over hele Danmark, som kan tilbyde alt det bedste inden for hårde hvidevarer. I Aars startede forretningen som Vesthimmerlands Køkken & Hvidevarecenter, stiftet af Lasse Jakobsen og John Jørgensen for 33 år siden. Begge er fortsat i butikken i dag, og den go’e gammeldags service fra dengang er der aldrig gået på kompromis med, ligesom kvaliteten er i top, og priserne attraktive. Og så rummer lokalerne også en flot afdeling og et smukt showroom for Svane Køkkenet, hvor du kan hente inspiration til dit nye drømmekøkken. Svane Køkkenet har noget i alle prisklasser, i flot dansk design, hvor stilen lige nu er meget natur og råt skandinavisk look. Svane Køkkenet Aars leverer køkken, bad og garderobe i alle prisklasser, både til private og erhverv i hele landet. Senest skal de her i efteråret påbegynde levering og montering til 72 nye eksklusive boliger i Aalborg. Så jo, her er noget for alle - såmænd også de kongelige. For nogle år siden blev butikken nemlig ringet op af Kongehuset med beskeden om, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe ville kigge forbi dagen efter. Det gjorde hun, trippede rundt i butikken i tre kvarter og fandt drømmekøkkenet til hoffets jagthytte i Trend. Så jo, Majestæten er også fan… Ligesom alle vi andre, der elsker en butik sprængfyldt med energi og evnen til at tænke ud af boksen. Man skal nemlig turde gøre noget anderledes, ellers bliver det hele lidt for kedeligt… Og det er det ikke hos Hvidt og Frit Vesthimmerland og Svane Køkkenet.

SIDE 3


Nyt formandskab i Erhverv Væksthimmerland: For første gang konstituerer bestyrelsen sig selv Albert Veggerby fra Løgstør og Brian Otte fra Farsø er valgt som henholdsvis formand og næstformand i Erhverv Væksthimmerlands bestyrelse. På Erhverv Væksthimmerlands bestyrelsesmøde i august måned er der tradition for rotation i bestyrelsen. Hidtil har traditionen været, at formandsposten automatisk er gået på skift mellem de fire erhvervsråds udpegede formandskandidater. En formand har derfor ikke tidligere siddet i mere end et år på posten, men har dog kunnet få den tilbage hvert fjerde år.

Ny vedtægter og valgmetode blev anvendt Siden sidste års rotation har foreningen fået indføjet i vedtægterne, at både formands- og næstformandsposterne følger det mere sædvanlige foreningsprincip, nemlig at formændene vælges blandt bestyrelsens medlemmer og har mulighed for at blive genvalgt flere år i træk. For første gang i foreningens historie var der derfor formandsvalg på dette års sommerbestyrelsesmøde i august. Albert Veggerby var fungerende formand fra året

før, og har haft posten for fire år siden, mens Brian Otte to gange tidligere har fungeret som foreningens formand. Det er derfor et par yderst kvalificerede og velkendte formandsprofiler, der nu er valgt til posterne.

Enkelt udskiftning foretaget i bestyrelsen

Formand Albert Veggerby, Mejerigården (tv) og næstformand Brian Otte, Messecenter Vesthimmerland.

En tradition, der dog ikke er ændret på, er, at der ligeledes på sommerens bestyrelsesmøde skiftes ud blandt de foreningsmedlemmer, som erhvervsrådene hver udpeger to af. Farsø Erhvervsråd har valgt at sen-

de områdedirektør Claus Sejrup Villadsen fra Den Jyske Sparekasse til bestyrelsen. Han afløser statsaut. revisor Ole Hosbond Poulsen fra Beierholm. Den nye konstituerede bestyrelse og formandskabet vil arbejde for at styrke foreningens gennemslagskraft, styrke det erhvervsmæssige sammenhold i hele kommunen og gøre det endnu mere attraktivt at drive virksomhed i Vesthimmerland.

Erhvervsråd i Vesthimmerland får nu et fælles, moderne logo I december 2016 ændredes navn og designlinjen, således at erhvervsforeningen ”Himmerlands Udviklingsråd” blev til ”Erhverv Væksthimmerland”, og fik et mere friskt og moderne look. Det nye logo, der også anvendes i forbindelse med erhvervs-

avisen, har man siden kunne genfinde i forskellige farvenuancer i forbindelse med erhvervsrådenes aktivitetsbrands, f.eks. ”Iværksætter Væksthimmerland”. I dette forår besluttede bestyrelsen i Erhverv Væksthimmerland, der primært be-

står af udpegede medlemmer fra bestyrelserne i de fire lokale erhvervsråd, at tiden var inde til at harmonisere logoerne således, at foreningernes medlemmer og erhvervslivet i kommunen generelt lettere kan genkende aktiviteter og budskaber udsendt fra er-

hvervsrådene. Hvert logo vil fortsat have det pågældende erhvervsråds navn, så det stadig er muligt at skelne foreningerne fra hinanden. - Som erhvervschef og overordnet ansvarlig for den kommunikation, der sendes ud fra erhvervskontoret, ser jeg det

ADVOKATANPARTSSELSKABET MOESGAARD Engvej 2 • 9640 Farsø • Danmark • Telefon +45 98 63 26 88 www.advokatmoesgaard.dk • post@advokatmoesgaard.dk CVR-nr. 28 90 19 17

Din lokale ejendomsmægler i Vesthimmerland Din lokale ejendomsmægler i Vesthimmerland Vi varetager salg af både villaer / fritidshuse / landejendomme / grunde / og garanterer tryg og nem handel / ærlig vurdering / godt lokalkendskab / 100% solgt eller gratis

Ring 7020 2511 for en gratis salgsvurdering, så hjælper vi dig godt videre. Vi træffes alle ugens dage.

RealMæglerne Rasmus Moesgaard ApS

RealMæglerne Rasmus Moesgaard ApS Engvej 2 / 9640 Farsø / Tlf. 7020 2511 / realmaeglerne.dk/moesgaard

SIDE 4

som et meget vigtigt skridt i retning af øget integration mellem de gamle kommuners erhvervsråd, understreger erhvervschef Dan Skovgaard. Formanden for Erhverv Væksthimmerland Albert Veggerby pointerer også, at erhvervsrådene hermed sen-

der et klart og tydeligt signal om, at samarbejdet på tværs af kommunen er opprioriteret, og at der arbejdes for på den lange bane at etablere et stort og tværkommunalt erhvervsråd. Du kan se de fire nye erhvervsrådslogoer herunder.


Velkommen til Volkswagen Aalestrup & Hobro Vi kommer gerne ud til dig og giver en byttepris.

I vores salgsafdeling i Aalestrup finder du de nyeste Volkswagen modeller og et bredt sortiment af brugte biler. Vores medarbejdere gør hver dag deres bedste for at skabe de bedste rammer for dig og dine behov. Vi råder også over et autoriseret Volkswagen værksted med specialuddannede mekanikere, der ved alt om Volkswagens modeller og udstyr. Kontakt os gerne for pris på dit næste værkstedsbesøg.

Vi glæder os til at byde dig indenfor, til en hyggelig snak om biler. Og husk Volkswagen Aalestrup & Hobro ligger i Aalestrup.

Volkswagen Aalestrup & Hobro Borgergade 37, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 11 thnil@volkswagen-aalestrup.dk

SIDE 5


landbrug.

- Erhvervshistorie fra meget tæt samarbejde med handelsstandsforeningen og turistforeningen i Løgstør. Vi har mange fælles interesser i blandt andet at bevare arbejdspladser i området, men så sandelig også at skabe et miljø, som skaber grobund for nye virksomheder og forretninger.

Erhvervsråd tegnede 26 nye medlemmer

DANMARKS OPFØLGNING PÅ FN’S

Løgstør - en smuk erhvervs- og turistby.

Jeg nævnte netværk før. Løgstøregnens Erhvervsråd arrangerede sidst i november 2019 et uformelt netværksmøde. Blandt andet kom ScandiByg med et helt utroligt godt indlæg om bæredygtigt byggeri. Vi havde inviteret en del potentielle nye medlemmer med til dette arrangement, og vi fik ved den lejlighed 26 nye medlemmer i det lokale erhvervsråd. VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Vi har i mange år beskæftiget os med det lokale erhvervsliv. Nu tilbyder vi også landbruget at være med. Vi kan se, der er mange fælles interesser, eksempelvis at netværke med/ om miljøgodkendelser og andre krav. En anden ting er at skaffe arbejdskraft til liv i Vesthimmerland, og vi Løgstør egnens Er- området. Med hensyn til arbejder gerne på tværs af hvervsråd bidrager også at skaffe arbejdskraft er vi vores lokale virksomheder. aktivt til udviklingen af i konkurrence med resten Vi mener, vi har et unikt vores område. Det være af landet. Det gælder om lokalkendskab her, og vi sig indenfor detailhandel, at gøre sig synlig og - ikke har gjort det til vores op- landbrug, industri og ikke mindst - kendt for noget gave at skabe et ambitiøst mindst turisme, som har en godt. Erhvervet udvikler sig netværk, som de lokale er-Afskaffe stor betydning for et omalle former hvervsdrivende kan blive råde, der ligger lige op ad positivt i vores område. forfjorden. fattigdom i verden. en del af. Derfor har vi et Her i 2020 har blandt andet

ErhvervsrådetBOKS i Løgstør har 1 - DE 17 VERDENSMÅL succes med vækst og udvikling Vækst og udvikling er nøgleord for Løgstøregnens Erhvervsråd. Det er først og fremmest vores opgave at fremme erhvervslivet. Det gør vi i tæt samarbejde med de tre andre lokale erhvervsråd, Aars, Farsø og Aalestrup og ikke mindst og især vores fælles paraplyor-

ganisation, nemlig Erhverv Væksthimmerland. Det er Erhverv Væksthimmerland, der har kompetencerne, og dem benytter vi flittigt. Løgstøregnens Erhvervsråd har naturligvis størst interesse i omegnen omkring Løgstør. Men vi kender det lokale erhvervs-

14.500,VI ER STOLTE AF VORES KYLLINGER

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

...Og stolte over at give dig muligheden for at vælge bedre dyrevelfærd! På De Danske Familiegårde arbejder vi hver dag for det gode kyllingeliv og for at forbedre dyrevelfærden, så vi kan give dig langsomt voksende kyllinger, der er opdrættet med omhu. ØKOLOGISK

FRITGÅENDE

GÅRDKYLLING

Sikre, bæredygtig a Re og forvaltning Albert Veggerby, formand foraf va Løgstør Egnens Erhvervsråd. io sanitet for alle.

Gø til pålidelig, bæredy og og moderne energ sik overkommelig pris

Vi recirkulerer næringsstoffer - og sparer på verdens ressourcer

Fremme vedvarend inklusiv og bæredy økonomisk vækst, og produktiv beskæ Sik samt anstændigt ar og til alle.

Limfjordsvej 10 · 9670 Løgstør · Tlf. 9867 1933/9867 6280 Limfjordsvej 10 • 9670 Løgstør • Tlf. 9867 1933Fjerritslev / 9867 6280 • www.midtfjordel.dk Industrivej 9 · 9690 · Tlf. 9821 1144 Find os på

Facebook

SIDE 6

Opnå ligestilling me kønnene og styrke og pigers rettighed muligheder.

Vi omdanner restprodukter til bæredygtig energi Sikre, at alle har adg

Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Levering af Panasonic varmepumpe inkl. montering

egnens største murerfirma og entreprenørvirksomhed fusioneret til en ny, stor og slagkraftig enhed. Der er startet Sikre nyt elektrikerfirma et sundt liv fo i byen, og der er kommet og fremme trivsel f en forsikringsvirksomhed. De er aldersgrupper. alle medlemmer i Løgstøregnens Erhvervsråd - og ikke mindst aktive medlemmer. Så nøgleordene for Løgstøregnens Erhvervsråd ”Vækst og udvikling” er lykkedes meget godt. Så bliv medlem af det lokale erhvervsråd få dellige i samSikreogalle adgan arbejdet mellem de andre kvalitetsuddannels lokale erhvervsråd i Vesthimmerlands fremmeKommune alles mulig og ikke mindst alle fordelivslang læring. lene vedfor at have tæt adgang til kommunens fælles erhvervsråd Erhverv Væksthimmerland.

www.midtfjordel.dk

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Bygge robust infras Ha inklusiv og be dygtig industrialise og understøtte innova

Holmevej 100 · 9640 Farsø fremme Tlf. 28 99 60 65


- Erhvervshistorie fra

Fra et forsøg i baggangen til 1442 m2 vertikal farming af økologiske krydderurter Bag den grå port i hal 2 på Messevej 12 i Aars gemmer Europas første og eneste vertikale farm af økologiske krydderurter sig. Bag den står en passioneret plante- og lysekspert, en forretningsudvikler og iværksætter samt en detailhandelsspecialist. Og hvis du tænker - hvad er en vertikal farm? Så er det fremtidens svar på indendørs landbrug i flere etager uden naturligt lys.

Fra hobbyprojekt til videnstung produktion Ideen opstod da Robert Pedersen - efter at have læst plantevidenskab - ønskede at kombinere sin teoretiske viden med den mest optimale måde at dyrke økologiske krydderurter på i praksis. I fritiden dyrkede Robert basilikum og timian i baggangen til stor glæde for hans familie. Robert dykkede ned i flere Ph.d.-afhandlinger, der omhandlede LED belysning, og hvordan man dyrker forskellige planter med netop LED. Det førte til en solid indsigt og viden på området samt en forståelse for, hvordan de forskellige farver af LED lys har indflydelse på plantedyrkningen. Med den nyfundne viden kombinerede Robert sin helt egen unikke sammensætning af LED lys, som er grundstenen i dyrkningen af krydderurterne hos Kaya Herbs. Den software, der styrer vanding, lys, og temperatur i produktionen, er særligt udviklet til Kaya Herbs. Netop fordi alt er nøje afmålt, bruges der 60% mindre vand i produktionen i

Fra venstre: Robert Pedersen, Arne Vammen og Claus Wimmer-Aune.

forhold til andre producenter af krydderurter, og der bruges 70% mindre el på grund af LED belysningen. Herudover benyttes overskudsvarmen til at opvarme lokalet.

Gennemtestet forsøg og skarpt idegrundlag Som med alle andre gode ideer og iværksætterspirer, er det ikke nok at have et unikt produkt og en passion for det. Kaya Herbs har testet og afprøvet produktionen/ produkterne i 2,5 år for at ramme den nuværende vækstfase, hvor det tager 38 dage fra frø til færdig krydderurt. Det betyder, at på de 1.442 kvadratmeter kan man producere 23 forskellige sorter og 95.000 planter om måneden. Allerede i 2021 forventer virksomheden at have fordoblet produktionen. - Dette kan kun lade sig

Arne i gang med at montere vandingssystem.

gøre, fordi virksomheden helt fra starten har tænkt kommercielt, haft et skarpt og tydeligt idégrundlag og ikke mindst fået de rette kompetencer og ressourcer ind i virksomheden i den rigtige rækkefølge, fortæller Claus Wimmer-Aune. Han bidrager med en tidligere erfaring som iværksætter og forretningsudvikler, og har dermed en indsigt i, hvor vigtig eksekvering af både forretningsplan, budgetter og salgsstrategi er.

den af at være på fuld tid i virksomheden, når der skulle søges finansiering hjem. - Pludselig gav det mening, hvorfor de altid spørger i Løvens hule, om man er 100% i virksomheden, for det kræver en dedikeret ind-

sats at komme i mål, understreger Claus. Udover banken og North Funding har Kaya Herbs også flere investorer, som forstår ideen og den stigende efterspørgsel på bæredygtighed og økologiske produkter. Selvom finansieringen var på plads, skulle der også sikres salg af krydderurterne. Efter et par mislykkede forsøg, fik Claus og Robert en aftale på plads med Arne Vammen. Arne har en solid baggrund indenfor detailhandlen og brænder for driften og medarbejderhåndtering i virksomheden. Arne var den sidste ingrediens i Maggiterningen, som sikrede, at en 3-årig aftale med en stor detailkæde kom i hus. Selvom de første krydderurter knapt er sendt i butikkerne, er der allerede planer for fremtiden. Udover en fordobling af produktionen allerede i 2021, er der planer om samarbejde med flere uddannelsesin-

stitutioner omkring automatisering og på den lange bane en markant udvidelse af forretningen, som Claus dog ikke endnu helt kan løfte sløret for. Erhverv Væksthimmerland har fulgt Kaya Herbst på rejsen, og virksomheden er interesseret i projektet Go vest og vil benytte sig af al den hjælp som Erhverv Væksthimmerland kan give både i forhold til rekruttering og finansiering.

Friske krydderurter.

Marked ok men det var svært med banken Selvom det danske marked for økologiske krydderurter langt fra er mættet, og efterspørgslen på økologiske varer er stærkt opadgående, var banken ikke med på idéen fra starten. Faktisk valgte Claus og Robert efter flere afslag fra banker at søge andre muligheder. De brugte lang tid på research men fik afslag på afslag. Det slog ikke virksomheden og idéen af pinden. Tværtimod. Som Vækstfonden sagde til Claus: Du er en rigtig iværksætter - du ser hvert et nej, som en ny mulighed frem for et nederlag, og det er lige præcis den vedholdenhed, der åbnede dørene til bankerne, mener Claus. Vækstfonden bakkede op omkring forretningsidéen fra starten - kravet var dog, at der også skulle en bank med. Kaya Herbs endte hos North Funding, hvor firmaet fik rejst 1,2 mio. via crowdlending. Så var den første finansiering på plads, og broen bygget til banken, som nu også var med på idéen. Det var også i denne proces, Claus Wimmer-Aune for alvor forstod vigtigheSIDE 7


- Erhvervshistorie fra af flere medarbejdere, så antallet af arbejdspladser i Aalestrup nærmer sig det niveau, der var omkring årtusindeskiftet, hvor frysevirksomheden Derby og lampefabrikken Horn stadig havde produktion i Aalestrup. Flere af de mindre industrivirksomheder har også god vind i sejlene, og byens håndværkere melder om fyldte ordrebøger for efteråret. Optimismen har på trods af Coronaens negative påvirkninger, indtil videre bidt sig fast. I forbindelse med Himmerlandskøds påtænkte opførsel af et nyt slagteri på ”hestehospitalsgrun-

den” har Aalestrup Handel & Erhverv, Erhvervsklubben AIF, slagteriejer Lars Andersen og direktør Niels Mogensen, Fjelsø A/S sendt en ansøgning til Vesthimmerlands Kommune om at få afsat et beløb på det kommunale budget til byplanlægning af det store areal, som slagteriet efterlader, når virksomheden i løbet af de kommende år formodentlig indleder et nyt byggeri ved omfartsvejen. Ansøgerne håber på byrådets velvilje og ser frem til et konstruktivt samarbejde til glæde for såvel Aalestrup som Vesthimmerlands Kommune.

Læge- og sundhedscenter forventes at være færdig til indflytning maj 2021.

Aalestrup - på mærkerne Af Karl Villiam Carlsen og Per Bisgaard Det store samtaleemne for borgerne i Aalestrup har i de senere år været udbedring og fornyelse af kloaknettet og de mange opgravninger overalt i byen, men nu handler det om

retablering og fornyelse af den gamle ”handelsgade”, Vestergade, som fuldstændig ændrer karakter. Fra at være en gade med mange forretninger vil det fremover blive en boliggade med flere lejligheder i stueplan, som får direkte udgang til de brede fortove med så-

kaldte flexzoner (areal til forskellige former for bymøbler). Handelslivet i byen har - naturligvis - lidt under mange opgravninger, men optimismen er så småt ved at vende tilbage i takt med, at handelsgaden og sidegaderne får den helt store

make over. Alle i byen ser frem til indvielsen af årtiers største investering i infrastruktur i midtbyen. Byens tre store virksomheder Fjelsø A/S, Treco A/S og Himmerlandskød A/S er inde i en rivende udvikling med fysiske udvidelser såvel som ansættelse

Vestergades store Make Over i fuld gang.

EFTERSYN GI’R EFTERSYN GI’R DRØMMESYN DRØMMESYN

Tilbud gælder til og med 31. marts 2018 eller så længe lager haves.

BATTERI MOTORSAV FORÅR HOS FARMAS

HUSQVARNA 445 MOTORSAV

15” sværd - Listepris: 3.895,- kr. inkl. moms.

14” sværd 120I incl. batteri og lader

HUSQVARNA 420EL MOTORSAV

RIDER 213 94CM KOMBI KLIPPEBORD

2.399,· PRIS E KAMPAGN

AUTOMOWER GO’

PRIS

Normalpris 2.599,-

Tilbud arskine, og spar n ma din spma påetdieft syninepå, og synlav ersk Få lavet efterFå gee ba lanng den lange bane påne penge på den pe

Priser fra

1.895,- kr. inkl. moms

inkl opsætningHUSQVARNA *ex 500m2 MOTORSAV HQ 305HUSQVARNA opsat MOTORSAV 120i 120ii lokalområdet. *Kontakt os for priser og muligheder i ligepræcis din Husk vi har stortmotorsav, lager Ring til Let og brugervenlig batteridreven inkl.os batteri og lader. En benzinhækkeklipper i private haver. Den er udstyret HUSQVARNA 120I MOTORSAV Let og brugervenlig batteridreven motorsav, inkl. batteri og lader. En let benzinhækkeklipper til let brug i private haver. Dentilerbrug udstyret Husk eftersyn af have. medListepris: brugervenlige Listepris: 3999,kr. funktioner. 3999,-funktioner. kr. af reservedele og Bjarne Batterimed og brugervenlige lader medfølger HUSQVARNA MOTORSAV 445E HUSQVARNA MOTORSAV 445E

B&S motor

23.900,-

S AS PARK FMASKINER skaffer til kr. alle mærker 21413683 ARMA HAVE FARM 2.799,2.799,kr. INKTELRI.& LB256 PLÆNEKLIPPER a: fr r se ri P BAT DER RIDER 214 94CM KOMBI KLIPPEBORD PRIS PRIS LA Masser af tilbehør på lager:

3.499,- kr. 3.499,- kr. inkl. moms

inkl. moms

inkl. moms

inkl. moms

RING TIL OS!

GO’

495,-

Danny 51579927

• Klinger • Trimmersnøre • Trimmerhoved

PRIS

3.999,·

Robotklipper Robotklipper eftersyn eftersyn

2.399,·

9.500,-

3.395,- kr. inkl. moms

PLÆNEKLIPPER

): anny (Farsø D l ti g in R 7 5157 992

LC253 med opsamler, fremtræk og B&S motor Har du ikke fået din maskine forårsklargjort, du nå det endnu. Normalpriskan 4.499,Husk at vi reparerer/servicerer alle mærker på eget værksted. PLÆNEKLIPPER d Trænger du til en ny, er vi altid klar med et godt tilbud Tilb/ ubyttehandel LB146P

El sav, 220V 2000W

fra 795,- kr. fra 795,- kr.

VI KAN INKTELRI.LEVERE & IGEN BAT DER LA AUTOMOWER FORÅRSKLARGØRING AF MODEL 305 OG 310

AUTOMOWER?

s Vagn e Hilsen Bjar BUSKRYDDER rg): 5157 9921 inkl. mom Vagn (ViboALKYLATHilsen isBejarrnfr aog Eftersyn indeholder følgende: Softwareopdatering HUSQVARNA HÆKKEKLIPPER 522HDR60X HUSQVARNA BATTERI r HUSQVARNA HÆKKEKLIPPER 522HDR60X HUSQVARNA BATTERI P 51579921 525Rx 83 36 ø): 2141 Bjarne (Fars K KU KOMBISÆT 115iL + 115iHD45 Urengøring af automoweren. Vi kontrollerer også maskinens KOMBISÆT 115iL + 115iHD45 N 4 (Viborg) N 4 incl. trimmerhoved, BENZIN En dobbeltsidet cc-hækkeklipper med på 60 cm og højt En dobbeltsidet 21,7 cc-hækkeklipper med 21,7 en klinge på 60 cm og højten klinge TILBsensorer TILBAGE AGE og motorer mm. og I tilfælde af større fejl på klinge og sele til mere krævende drejningsmoment til Normalt: mere krævende drejningsmoment opgaver. 5.199,- kr.opgaver. Normalt: 5.199,- kr. med både trimmer og batteri hækbatteri hæk2T og 4TSæt med både trimmer ogSæt maskinen, kontakter vi jer inden en eventuel reparation. Normalpris 3.599,keklipper, normalt: 4.399,-. Inkl. batteri og keklipper, normalt: 4.399,-. Inkl. batteri og 2.995,- kr. inkl. moms 4 liter Vi afhenter og bringer lader. lader.ved lejlighed Når maskinen afhentes er den klar til foråret.

9.599,·

kr. 4.799,- kr. bud Til4.799,inkl. moms

3.299,·PRIS AS FARM

2cyl B&S motor

RMAS FARSØ F|AFABRIKSVEJ 1

25.900,-

149,·

incl. opsætning i lokalområdet* Kom ind og få en snak om hvilken model der passer i din have.

2.999,- kr. 2.999,- kr.

inkl. moms

inkl. moms

inkl. moms

Sideudkast/bioclip med 56 cm klipper og fremtræk Stærk og kraftig maskine.

PRIS VIBORG | VESTERMARKSVEJ 5

Vejl. 3999,-

G I V O S E T K A L D I DAG !

SVÆRD Tilbud 3.500, 20%

*Tilbud gælder så længe lager haves og til og med d. 31. oktober 2020. Alle priser inkl. moms. HERNING | KÆRET 5 &svigtende SAVKÆDER gælderforbehold så længe lager og til og medsvigtende d. 30 april. Alle priser inkl.tryk, moms. * Der forbehold for udsolgte varer, leverance, tryk, pris og billedfejl **Tilbud Der tages for haves udsolgte varer, leverance, pris og tages billedfejl.

BRØNDERSLEV | ØSTERGADE 78

SIDE 8

www.farmas.dk

98 63 17 66

eller email: bjarne@farmas.dk

(Farsø) til Bjarne (Farsø)FABRIKSVEJ FABRIKSVEJ 1, 9640 I FARSØ FABRIKSVEJ 1, 9640 | FARSØ 1, 9640 | FARSØ Ring VESTERMARKSVEJ 5, 8800 I VIBORG facebook.dk/farmasdk

www.farmas.dk

I

jarne l B83 www.farmas.dk bjarne@farmas.dk 21g41ti36 bjarne@farmas.dk /vagn@farmas.dk 98 63 17 66 / 21 41 36 98 83 63 17 66R/in reservedele@farmas.dk 98 63 17 66

I

facebook.dk/farmasdkfacebook.dk/farmasdk www.farmas.dk facebook.dk/farmasdk www.farmas.dk

98 63 17 66

FABRIKSVEJ 1, 9640 | FARSØ

FARSØ | VIBORG | HERNING | BRØNDERSLEV


Thomas Nielsen, Nick Hansen og Heine Laursen med sidste skud på elbilstammen, ID3.

Nick Hansen med den første bil, en VW bobbel, hans bedstefar Egon Hansen solgte i 1972. Da den kom tilbage, beholdt firmaet den ikoniske bil som blikfang.

Volkswagen i Aalestrup opruster salg og service i Himmerland

d til virksomhe lbu de i ●dialog T r Ve nl

HEL DAG Fra

i

219,-

V

l sa

●samarbe jd ●Jobformid e ling ●Ud d a n n e lse

KURSUS

Prisen er inklusiv projektor og lærred, trådløs internet, Flipover og mikrofon.

er

or n fair pensio

de r

kæ m

hold har naturligvis stor betydning for kunderne, som efterlyser klarhed. Ja, bilbranchen er i det hele taget følsom over usikkerhed omkring afgiftsforholdene. Det hele bliver ikke bedre

PRIS PR.ePERSON r her

nedslidning d o im p er

om

Volkswagen Aalestrup & Hobro gør en målrettet ind-

i Hobro med ikke færre end 15 biler, heriblandt det nyeste skud på elbilstammen, ID3 med en rækkevidde på omkring 500 km kørsel på en opladning. Denne bil venter forhandleren sig meget af. Nick Hansen efterlyser, at autobranchen imødeser, at afgiftsstrukturen, herunder ikke mindst for elbiler, snart bliver endeligt fastlagt. De fremtidige afgiftsfor-

kommer styrket gennem krisen. Coronakrisen har gjort hverdagen mere besværlig for os alle, men vi har gennem hele forløbet - og gør det også endnu - bestræbt os på stadig at servicere vores kunder på bedste vis. Volkswagen Aalestrup & Hobro beskæftiger 30 medarbejdere, og direktør Nick Hansen anser det for sandsynligt, at dette antal de kommende år vil vokse.

hvo r du

Eksklusiv evt. drikkevarer til frokost

ig hi l s en

erliga billet p su

om Gratis s af medle m

r te

Gør en målrettet informationsindsats

sats for at vise flaget efter ændringen. Virksomheden er blevet medlem af Mariagerfjord Erhvervsråd og Hobro Handelsstandsforening. Desuden er firmaet blevet sponsor for Hobro IK. For kort tid siden deltog Volkswagen Aalestrup & Hobro i ”Open by night” i Hobro med fem biler, og fredag, den 2. oktober 2020 deltager firmaet igen i ”Open by Night” på Torvet

F

Der var glæde og stolthed hos Volkswagen i Aalestrup, da virksomheden af VW-importøren i Danmark også blev valgt til at varetage arbejdet med salg- og servicering af erhvervs- og personbiler i Mariagerfjord Kommune. Volkswagen i Aalestrup dækker nu såvel Vesthimmerlands som Mariagerfjord Kommune. Firmaet med det udvidede markedsområde, Volkswagen Aalestrup & Hobro, ejes af Nick Hansen, Thomas Nielsen og Heine Laursen, alle Aalestrup. - Vi tager det som et skulderklap, at importøren valgte at fordoble vores lokale markedsområde med hensyn til at sælge og servicere Volkswagen, pointerer direktør Nick Hansen. Vi har været forhandler af Volkswagen i tre generationer og ser fremtiden i møde med optimistiske briller. Afstanden til hovedbyerne Aars (Vesthimmerlands Kommune) og Hobro (Mariagerfjord Kommune) er overkommelig med henholdsvis 15 og 19 km. Så Aalestrup har en perfekt placering som en attraktiv bil-by. Hertil kommer, at vi som Volkswagen og Audi servicepartner tilbyder hente/bringeservice til vores værkstedskunder. Ønsker man besøg af os på hjemmeadressen ved køb af ny bil, kommer vi meget gerne ud til kunden. Vi har i forvejen også serviceaftale med Audi.

af, at usikkerhed forårsaget af Covid 19 spiller ind. - På grund af Covid 19 mangler vi nye biler. Ventetiden skyldes, at fabrikkerne har været lukket ned kortere eller længere tid på grund af denne virus, betoner Nick Hansen. Vi går alle gennem en svær tid på den baggrund og af konsekvenserne af Coronavirus i Danmark. Men vi vil sikre, at vores virksomhed og vores kunder

a. corona: billetter pg l ta n a t se illet -30% Begræn edlem + 1 b m r. p t le il 1b

Find os også på

dk . på f www.mit3

Tlf. 70 300 856 Kontorer i Fjerritslev, Løgstør og Aars Fagligt Fælles Forbund og Arbejdsløshedskasse

8 -- tlf. 9600 tlf. 98 62 19 66 MarkedsvejMarkedsvej 8 - 9600 Aars 98 Aars 62 19 -66 . mail@kimbrerkroen.dk mail@kimbrerkroen.dk

SIDE 9


- Erhvervshistorie fra

Imdex i Farsø vil øge bæredygtigheden ved optimal genbrug af brugte dæk Det store fokus på grøn omstilling og bæredygtighed fortsætter, og Imdex A/S i Farsø er godt med i denne omstilling. Det er nu et lille års tid siden, at Martin Granfeldt overtog ejerskabet i Imdex A/S, og der er stor fremdrift i virksomheden. - Det går bedre nu, end det har gjort de seneste mange år, fortæller Martin Granfeldt. Innovationen går stærk, og virksomheden ønsker hele tiden at optimere og følge med ny efterspørgsel og ikke mindst muligheder, når det handler om udnyttelsen af gummigranulat, som er det produkt, virksomheden udvinder af brugte dæk.

Stor gevinst ved at genbruge dæk Genbrugsidéen med at recirkulere nedslidte bildæk til genbrug startede i efteråret 2001 i forbindelse med den første dækbekendtgørelse udarbejdet af Miljøstyrelsen. Allerede i foråret

Driftsleder Anton Sørensen viser processen fra dæk til granulat.

2002 indgik virksomheden en aftale med en af verdens største maskinproducenter, danske Eldan, om installation af en helt ny og moderne produktionslinje til neddeling af dæk. Dette samarbejde har hen over de sidste 16 år udviklet sig enormt innovativt, hvilket i dag betyder, at Imdex A/S tester nye innovative produkter for Eldan, og efterfølgende implementeres disse produkter i produktionen. Gummigranulatet har

mange genanvendelsesmuligheder og bliver især brugt som underlag på ridebaner, legepladser, gummiasfalt, atletikbaner, shockpad til kunstgræs fodboldbaner, men også til f.eks. flytbare trafikchikaner. Imdex oplever en udvikling i markedet og ser en stigende tendens i efterspørgslen fra industrien.

Imdex har 14 ansatte til at klare driften Driftsleder Anton Sørensen, som har været med siden starten i 2002, viser rundt i

Tusindvis af brugte dæk klar til genbrug hos Imdex i Farsø.

produktionen og forklarer processen fra de indkomne dæk til det færdige granulat. Han fortæller, at Imdex er bemandet både dag og nat, men at visse af maskinerne ikke kan køre i døgndrift grundet støjgener. De er 14 mand i alt til at klare driften. Når de brugte dæk kommer ind, ender ca. 67%, som granulat i store sække. De ståltråde som er indstøbt i dækkene udgør ca. 18% som omsmeltes og anvendes bl.a. i bilindustrien. De resterende ca. 14% af

dækindholdet, nemlig tekstilfibrerne, ønsker man at genanvende bedre. Lige nu erstatter tekstilfibrene kul og bruges bl.a. til proces opvarmning i industrien. For at udnytte tekstilfiberen endnu bedre deltager Imdex i projekt Nordvest Smart Production, hvor virksomheden får hjælp til at optimere produktionen, får nye idéer til brugen af fiberen og til tiltag indenfor digitalisering. NordVest Smart Production støtter produktions-

- kompetencer til en fremtid med succes

TO BYER ÉN SKOLE Erhvervsuddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Efter- og videreuddannelser

Læs meget mere om vores uddannelser på

erhvervsskolerne.dk NYHED: Flere erhvervsuddannelser på vej til Hobro 2021 SIDE 10

virksomhedens overgang til digitale produktionsformer og er en af Erhvervsministeriets målrettede erhvervsindsatser støttet af EU regionalfondsmidler. Imdex er ikke blot foran i tankegangen omkring bæredygtighed og genanvendelse. Virksomhedens mindset bærer præg af en stor forståelse for fremtidens fokus på samarbejde og partnerskaber. Der overvejes en afsøgning af det tyske marked med hjælp fra eksterne konsulenter i et samarbejde med en anden virksomhed. - Kan en virksomhed se andre muligheder, eller har den idéen til udnyttelsen af fiberen til andet end brændsel og erstatning for kul, så er vi åbne for et samarbejde, siger Martin Granfeldt.

Imdex-produkter opsamles i store poser.

D DRØ INE MM E ER

TÆT


Vælg Svanemærket og EU-Blomsten – og bidrag til FN’s verdensmål Du kender sikkert det lille grønne mærke med den hvide svane fra nogle af de produkter, du har derhjemme – fx din shampoo eller dit vaskepulver. Og du kender måske også mærket med den lille blå og grønne blomst fra nogle af dine rengøringsmidler. Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. Men vidste du, at du også kan bruge miljømærkerne til at bidrage til FN’s verdensmål, når du køber ind? For at nå verdensmålene, må alle gøre en indsats.

Svanemærket og EU-Blomsten arbejder nemlig

Og det kan vi gøre, hver gang vi vælger varer. Faktisk er indkøb vigtigere, end man måske lige skulle tro. Mellem 60 og 80 % af Danmarks miljø- og klimapåvirkning stammer nemlig fra vores forbrug.

for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser mærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer der opstår undervejs:

Du kan være med til at gøre en indsats ved at vælge produkter, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten. De to miljømærker er især med til at realisere det 12. verdensmål om at sikre bæredygtigt forbrug og produktion.

Man ser bl.a. på, hvilke råvarer man kan bruge, herunder muligheden for at bruge genanvendte råvarer. Man ser også på, hvordan produkterne bliver fremstillet, hvilke kemikalier der bliver anvendt, på energi- og vandforbrug undervejs, hvordan produkterne kan påvirke dig som forbruger, og på hvilke muligheder der er for at lade materialer recirkulere, når vi forbrugere er færdige med at bruge produktet.

NEM Æ RKE VA

T

S

Det er ud fra dette helhedssyn på hver enkelt produkttype, at Svanemærket og EU-Blomsten fastsætter deres krav. Samlet set gør mærkerne det enkelt for dig at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter. Og uanset, om du køber ind som privat forbruger – eller i forbindelse med dit arbejde – kan du bidrage til det 12. verdensmål ved at gå efter mærkerne. Faktisk ser 6 ud af 10 danskere allerede efter Svanemærket, når de vælger varer.

Der er rig mulighed for at se efter Svanemærket og EU-Blomsten, når du køber ind. Mærkerne findes nemlig på mere end 22.500 produkter og serviceydelser på det danske marked. Som forbruger kan du fx se efter dem på plejeprodukter, jeans, tandpasta, makeup, legetøj, møbler, hoteller, bilvaskehaller og byggematerialer – og køber du ind til din arbejdsplads, kan du fx gå efter mærkerne på trykkerier, rengøringsservice, arbejdsbeklædning og kantiner.

Når du vælger produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten, er du med til at gøre en forskel: • •

• •

Du skåner natur og miljø Du passer på dig selv og dine nærmeste Du sparer jordens ressourcer Du viser omtanke for fremtidens klima

Læs mere på www.ecolabel.dk

SIDE 11


ner fra lokale virksomheder og organisationer blevet udvalgt og kontaktet med henblik på at indgå i en TaskForce, der skal inspirere og motivere resten af erhvervslivet i Vesthimmerland.

Lokalt slag for rummeligt arbejdsmarked Projektet “Code Of Care” handler om, at lokale virksomheder i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune vil fortsætte og udbygge det stærke arbejde i at tage et socialt ansvar, når det handler om at skabe et rummeligt arbejdsmarked for alle med værdier, hvor der er plads til og tro på talent hos mennesker med fysiske, psykiske og sociale udfordringer.

Giv noget tilbage til folk der behøver hjælp

Tommelen opad for det rummelige arbejdsmarked i Vesthimmerland.

Vesthimmerlands virksomheder siger ja til socialt medansvar Code of Care Vesthimmerland kom godt fra start med 30 deltagende virk-

TIL SALG Detail

Messecenter Vesthimmerland. På forhånd var 30 perso-

Erhvervschef Dan Skovgaard og erhvervskonsulent Kirsten Heisz er også en del af task forcen og har tilbudt projektet at hjælpe med til, at det bliver en succes. - Vi har en stor interesse i at projektet bliver en succes, idet der er gevinst for både erhvervsliv, den enkelte borger i projektet og samfundet som helhed, udtaler erhvervschef Dan Skovgaard. Der er gevinst, når virksomhederne løfter opgaven og begynder at etablere mikrojob og andre små jobåbninger.

Erhvervsrådet vil formidle de gode historier Erhverv Væksthimmerland har givet tilsagn om at bidrage til projektet ved at formidle de gode historier, der kommer ud af projektet, samt medvirke til aktiviteter, der åbner dørene hos virksomheder i Vesthimmerlands Kommune.

Spændende detailejendom med mulighed for både køb og leje

• Leje: Hele ejendommen for kr. 400,00 + moms pr. m² eller opdelt til ca. kr. 500,00 + moms pr. m² 762 m² 3.495.000 kr. 4.587 kr.

For nærmere info ring til Bo Jørgensen på tlf. 26128029

SIDE 12

ber afholdtes Kick-Off arrangement for “Code of Care Vesthimmerland” i

Erhvervskontoret er med i projektet

• Veldisponeret enten brugerejendom eller lejemål med mange anvendelsesmuligheder

Nørreled 6, 9620 Aalestrup Sagsnr. 75100478 Areal Pris Pris pr. m²

somheder og organisationer. Onsdag d. 16. septem-

- Der er nogle, som har givet mig noget her i livet, og nu mener jeg både som person og som repræsentant for en virksomhed, at der skal gives noget tilbage til de personer, der har haft det lidt svært i livet, udtalte Martin Vonsild, virksomheden Topmark i Løgstør Borgmester Per Bach Laursen, sagde i sit indlæg: - Det betyder meget for os som samfund, at vi deltager i ,at alle får et godt liv og et socialt fællesskab på en arbejdsplads. Samtidig er jeg

meget benovet over opbakningen fra vores lokale virksomheder til dagens “Code Of Care”-arrangement, hvor hele 30 repræsentanter fra vores erhvervsliv med drive og engagement bidrog til en fantastisk dag Med disse stærke ord blev det perspektivrige projekt sat i gang.

• Gode adgangsforhold og 25 p-pladser lige foran ejendommen • Centralt beliggende tæt på gågade og bypark i Aalestrup • Der er mulighed for at lave ejendommen til ”By-center” med 2-3 mindre detailbutikker

D


LØSNINGER I VERDENSKLASSE Skabt og produceret i Farsø Opkvalificer medarbejderne fremfor at fyre.

Skab værdi i krisetider, tænk i opkvalificering Tænk i opkvalificering af medarbejdere I en tid med aktivitetsnedgang og hvor mange virksomheder er pressede p.g.a. en verdensomspændende pandemi, kan det give rigtig god mening at tænke lidt alternativt. I stedet for at fyre eller hjemsende medarbejdere kan man f.eks. skabe langsigtet værdi ved at opkvalificere sine medarbejdere. På et himmerlandsk uddannelsescenter har man stillet sig det vigtige spørgsmål: Hvordan kan vi være med til at skabe værdi, ikke blot for vores elever, men også for vores kursister og de virksomheder og medarbejdere, som er hårdt pressede i denne krise? Nu opfordrer man virksomhederne til at gøre det samme.

Arbejdsfordeling forbedrer muligheder For nylig har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en ny aftale omkring arbejdsfordeling, der skal række en hjælpende hånd til både virksomheder og fyringstruede medarbejdere. Den nye ordning giver nemlig virksomhederne forbedrede muligheder for at fordele arbejdet mellem deres ansatte fremfor at fyre dem. Hvis man er nødsaget til at sende medarbejdere hjem, kan disse modtage (forhøjet) dagpengesats og deltage i kompetenceudvikling på de dage, hvor de alligevel ikke kan arbejde. - Det her er en super god mulighed for faktisk at komme styrket gennem krisen ved at bruge den konstruktivt og skabe værdi ved at kombinere arbejdsfordeling og hjemsendelser med efteruddannelse og opkvalificering”, lyder det fra direktør for Erhvervsskolerne Aars, Ulf Givskov Bender. Med den nye aftale kan virksomhederne bruge VEUog AMU-mulighederne som en form for ”fyrings-buffer”, ved at sende medarbejderne på kursus i stedet for at sende dem hjem med en fyreseddel.

Det gør det ikke bare muligt at beholde medarbejderne det skaber også værdi, fordi medarbejderne bliver dygtigere.

Kom styrket ud af krisen og se fremad Ulf Givskov Bender opfordrer derfor også virksomhederne til at turde løfte blikket og kigge lidt længere ud i horisonten, hvor man mere end nogensinde vil have brug for dygtige og veluddannede medarbejdere til fortsat at skabe vækst: - Før corona-krisen så vi en tendens til, at der faktisk var mangel på kvalificeret arbejdskraft, og at mange virksomheder faktisk stod og manglede dygtige medarbejdere til at varetage arbejdsopgaverne. Nu ser vi heldigvis, at det går den anden vej igen, men så meget

desto vigtigere er det også, at vi på nuværende tidspunkt tænker i at skabe fremtidig værdi ved at opkvalificere arbejdsstyrken. På den måde er vi klar til at tage fat med fuld kraft, samtidig med at virksomheden er blevet tilført et kompetenceløft, som kan skabe værdi den dag, vi er ovre denne ekstraordinære situation”, lyder det fra Ulf Givskov Bender.

Klar til at hjælpe med målrettet uddannelse I denne forbindelse tager Erhvervsskolerne Aars sit ansvar som vidensformidler på sig og står klar med skræddersyede kursus- og efteruddannelsesforløb til at sikre et kompetenceløft hos de dygtige medarbejdere, der måske ellers kunne risikere at ende med en fyreseddel.

Din personlige rådgiver + et hold af eksperter = Bedre Rådgivning

VERSALIFT A A

Hybrid

PRODUCT PRODUCT PRODUCT

Henrik Tange

Statsautoriseret revisor Telefon: 88 44 77 99 Mobil: 40 19 44 88 hta@revision-plus.dk www.revision-plus.dk STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET

Quality

Commitment

Innovation

S T A T S A U T. R E V I S O R

SIDE 13


Kandidater og projektmedarbejdere i Go Vest projektet.

”Go Vest” - En guldrejse mod flere højtuddannede til Vesthimmerland Flere virksomheder i Vesthimmerland har igennem de sidste år efterspurgt højtuddannet arbejdskraft, og ser man ind i analyser om arbejdskraft i fremtiden, kommer virksomheder på sigt til at mangle arbejdskraft. Go Vest vil hjælpe med konkret be hovsafdækning i virksomheder i Vesthimmerland og

matche med kvalificeret arbejdskraft. Go Vest vil være med til at vise virksomhederne, hvilken værdi en højtuddannet udenlandsk kandidat kan bringe ind i en virksomhed. Opgaverne kan være mange. Kultur og markedskendskab til det land, kandidaten stammer fra, kan også være en potentiel ny salgskanal til at

penetrere nye udenlandske markeder. Analyser viser, at virksomheder med højtuddannede generelt har en højere vækst i beskæftigelsen og produktiviteten end virksomheder uden højtuddannet arbejdskraft. Analyser viser 2,2%-point højere sandsynlighed for at overleve, 4,5 flere ansatte

medarbejdere (faglærte og ufaglærte) og 38% højere værditilvækst siden året inden ansættelsen af akademikeren. Bevillingen til Go Vest er en helt særlig pulje, der er bevilget til Vesthimmerlands Kommune, og giver virksomhederne i Kommunen en unik mulighed for at få hjælp til at finde den

rigtige arbejdskraft og med mulighed for at tænke mere bredt i profiler.

Støtte og opbakning til firmaer som deltager Det er vigtigt, at der sker et godt match mellem virksomhed og en potentiel medarbejder. I projektet Go Vest vil virksomhederne blive klædt på til at

modtage kandidater med udenlandsk baggrund, og kandidaterne klædt på til at arbejde i Danmark på en dansk arbejdsplads. Det er helt forståeligt, at der er barrierer for en virksomhed at ansætte en højtuddannet, og måske tillige en udenlandsk: Er det den rigtige medarbejder, kan de eller kan de lære at tale dansk? Hvordan håndterer vi det? Hvad med arbejdskulturen og bolig o.s.v.? Og det er her, Go Vest kan hjælpe. Vi tager både virksomhederne og kandidaterne i hånden. Derfor vil virksomhederne blive tilbudt fyraftensmøder, kompetenceudviklingsforløb m.v. Og der vil ske en sparring virksomhederne imellem. Og for at blive bedre gearet til at have en højtuddannet ansat tilbyder projektet, at virksomheden kan få tilkoblet en mentor. Mentoren kommer fra en virksomhed i kommunen, der i forvejen har erfaring med at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Kandidaterne skal igennem både danskkurser og kompetenceudviklingsforløb i det at være på en dansk arbejdsplads. De vil også blive vist rundt i vores skønne område for at se, hvad vi har at byde på. I løbet af de 2,5 år vil virksomheden få mulighed for at møde nogle udenlandske kandidater, her-

ANNONCE:

Beierholm skaber fokus på den digitale omstilling

Den digitale omstilling ruller i disse år ind over dansk erhvervsliv og stiller krav til virksomhederne Af Heino Pedersen, statsaut. revisor, Beierholm Den digitale omstilling ruller i disse år ind over dansk erhvervsliv. Det stiller stadig større krav til virksomhederne. Men det giver også flere muligheder. Beierholm i Aars og Farsø hjælper med at skabe overblik over mulighederne for at digitalisere bogholderiet og papirbunkerne. ”Hvis et rodet skrivebord er tegn på et rodehoved, hvad er et tomt skrivebord så tegn på?” Ovenstående citat af Albert Einstein er med den digitale omstilling hos mange danske virksomheder ved at blive gjort til skamme. I dag giver digitale løsninger mulighed for netop at have et tomt skrivebord, men samtidig have fuldt overblik via pc, tablet eller mobiltelefon. Fakturaer og øvrige bilag sendes og modtages i stigende grad elektronisk. I stedet for at udskrive disse og sætte dem i bilagsmapper, giver de fleste bogføringsprogrammer i dag mulighed for, at disse kan forblive i digital form fremfor på papir.

Beierholm Fokus

For at imødekomme en stigende efterspørgsel efter det digitale bogholderi lancerede Beierholm i efteråret 2018 den digitale løsning ”Beierholm

SIDE 14

Bjarne Iversen og Julie Holm hos Beierholm har særlig fokus og kompetencer til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at komme i mål med den digitale omstilling af bogholderi og bilagshåndtering.

Fokus”. Beierholm Fokus er en online platform med tilhørende app til mobil og tablet, der integrerer bogføringssystemet NAV med muligheden for digitalt at samle alle bilagene ét sted. Virksomhederne kan selv sende elektroniske bilag til bogføringssystemet eller få leverandørerne til det. Manuelle kvitteringer og boner kan også uploades til bogføringen via den tilhørende app, som kan scanne bilagene. Således bliver alle bilag gemt digitalt i Beierholm Fokus – og kan

nemt og hurtigt søges frem igen via app’en, der desuden indeholder relevante informationer om deadlines og satser. I sommeren 2019 blev Beierholm Fokus udvidet med funktionen Dokumenter, der fungerer som et digitalt arkiv, hvor f.eks. bestyrelsen, direktionen og øvrige nøglemedarbejdere kan uploade og opbevare virksomhedens fortrolige dokumenter på sikker vis. Det kan f.eks. være regnskaber, leasingkontrakter, ansættelseskontrakter, huslejekontrakter,

selskabsretlige dokumenter og andre vigtige dokumenter, som er relevante at have ved hånden 24/7. Beierholm Fokus Dokumenter opfylder desuden persondataforordningens krav til datasikkerhed (GDPR).

særlig fokus og kompetencer til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at komme i mål med den digitale omstilling af bogholderi og bilagshåndtering.

Den digitale revisor

”Der er jo ingen grund til at gøre det svært, hvis man kan gøre det enkelt”, fortæller Julie Holm. ”Derfor har vi fokus på at finde løsninger til vores kunder, så de sparer tid og besvær. Det kan f.eks. være integration mellem lønsystem og bogholderi, så lønnen ”bogfører sig selv”. Eller udlæsning af debitorindbetalinger i banken, der digitalt kan indlæses i bogføringen og udligne fakturaer. Det kan også være aflæsning af kreditorbilag og betalingsoplysninger, der digitalt kan overføres til automatisk betaling via netbank.” Digitaliseringschef i Beierholm, Claus Lykke Sørensen, bekræfter, at det for mange virksomheder kan virke som en lidt uoverskuelig opgave at komme i gang med at få virksomhedens arbejdsgange digitaliseret: ”Al digitalisering begynder med, at man sætter nogle standarder for, hvordan man arbejder. Det er forudsætningen for at få sat strøm til processerne. Man kan f.eks. aftale med leverandørerne, at alle fakturaer skal leveres elektronisk. Når det kører, kan man begynde at afløfte data, og så

Sideløbende med lanceringen og implementeringen af Beierholm Fokus, har Beierholm i Aars og Farsø også oprustet på medarbejderfronten til at håndtere den stigende efterspørgsel efter en professionel og kompetent håndtering af fremtidens bogholderi. Pr. 1. august 2019 blev Bjarne Iversen således ansat på kontoret i Aars med henblik på at kunne servicere de mange kunder, der vælger at fokusere på kerneforretningen og derfor udliciterer bogholderiet til revisor. ”Mange af vores kunder oplever, at de bruger for meget tid på administrative opgaver, som f.eks. løn, bogføring, debitorstyring og bilagshåndtering”, siger Bjarne Iversen. ”De vil meget hellere bruge tiden på arbejde, der skaber værdi for deres kunder og deres forretning. Vores fornemmeste opgave i den forbindelse er at skabe en lettere hverdag for vores kunder med mindre administration.” Sammen med Julie Holm udgør Bjarne Iversen et nyt initiativ hos Beierholm med

Work smarter - not harder

er vejen banet for nye og tidsbesparende arbejdsgange. Men det kræver lige, at man sætter sig ned og gennemgår virksomhedens processer.” Derfor kan det være en rigtig god idé at få involveret en rådgiver, der både kender virksomheden og branchen som helhed. Claus Lykke Sørensen peger på, at virksomhedens revisor er en oplagt sparringspartner at inddrage. Revisoren kan være med til at skabe overblik over, hvilke muligheder og risici virksomheden står over for og identificere de ømme punkter i forretningens daglige drift. Endelig kan revisor også trække på sin erfaring og indsigt i, hvor det giver mest værdi for virksomheden at optimere og standardisere arbejdsgangene – inden de digitale løsninger bliver koblet på. Erfaringerne viser, at alle virksomheder i større eller mindre udstrækning kan have glæde af at digitalisere bogholderi og bilagshåndtering. Eksempelvis har fire ud af ti virksomheder oplevet at miste vigtige kvitteringer. Muligheden for at digitalisere bilagsflowet og samle bilagsdokumentationen digitalt skaber således både værdi og øger overblikket. Det baner samtidig vejen for yderligere effektiviseringer af de administrative rutiner.


bejdskraft. Og det kan forhåbentlig også på sigt være med til at bane vej for en øget bosætning i Vesthimmerland. - Jeg har mødt kandidaterne og er meget begejstret for deres interesse for projektet Go Vest og deltagelse heri. Der er otte forskellige nationaliteter og et bredt felt af kompetencer, slutter borgmesteren. Vil du med på guldrejsen, eller ønsker du at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Kirsten Heisz på 27152338 eller kh@vaeksthimmerland.dk.

Omkring Go Vest Erhvervskonsulent Kirsten Heisz flankeret af praktikanterne i Go Vest projektet Viola Horvath og Lucia Guazzardi.

under speeddate på nogle arrangementer for herigennem at få det rette match mellem virksomheden og kandidaten.

Guldrejsens højdepunkter: - Behovsafdækning i virksomheden - Oplev værdien af en højtuddannet - Kompetenceudviklingsforløb - Inspirerende fyraftensmøder og workshops - Netværk - Matchmaking og speeddating med interessant og

interesseret arbejdskraft - Mentorordning Projektet er i fuld gang, og vi har allerede mange virksomheder med, som er interesseret og kandidater, der lige nu deltager i danskundervisning. Det er meget motiverede kandidater ned otte forskellige nationaliteter og med spændende kompetencer. Din virksomhed kan stadig nå at komme med i projektet. Erhverv Væksthimmerland og Vesthimmerlands Kommune har taget sin egen medicin og ansat to

praktikanter, Viola Horvath fra Ungarn og Lucia Guazzardi fra Italien. Begge læser henholdsvis markedsføring og geografi på Aalborg Universitet. Dette er en positiv og spændende udfordring, som er til stor gavn i hverdagen. Borgmester Per Bach Laursen er begejstret for projektet: - Projektet Go Vest kommer helt sikkert til at betyde, at vi kan gøre en forskel for vores lokale virksomheder. Og udenlandsk arbejdskraft er en oplagt løsning for virksomhedernes mangel på ar-

Go Vest er et projekt skabt i samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune, Jobcenter Vesthimmerland og Erhverv Væksthimmerland. Go Vest har til formål at tiltrække udenlandsk højtuddannet arbejds kraft til virksomheder i Vesthimmerlands Kommune. Projektet er startet op i januar 2020 og løber over 2,5 år til 30. juni 2022. Målet med selve projektet er tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og at skabe et match mellem virksomhed og en fremtidig medarbejder, og som gerne skal gerne ende med varige ansættelser.

Messecenter Vesthimmerland får flere P-pladser Alt mens Coronaen lagde en dæmper på alle aktiviteter og førte til adskillige aflysninger, tog Messecenter Vesthimmerland et godt skridt frem mod en Coronafri fremtid. Messecentret fik nemlig et stort ønske opfyldt: Udvidelse af befæstede parkeringspladser over for Messecentret og Erhvervskontoret.

Antallet af P-pladser blev fordoblet fra 150 til 300. Erhvervschef Dan Skovgaard, Erhverv Væksthimmerland (til venstre) og direktør Brian Otte, Messecenter Vesthimmerland, glæder sig til normale (læs: Coronafri) tilstande, så der bliver brug for det nye Pareal.

HMC er et murer og entreprenørfirma med brede kompetencer og national rækkevidde, vi tilbyder entreprenørskab for både private og erhvervskunder. Uanset om det er Fag- StorHoved- eller Totalentreprise, så klarer vi opgaven •

Murerarbejde

Jordarbejde

Kloakarbejde

Betonarbejde

Fjernvarme

Anlæg og belægning

Lastbilkørsel

Grødeskæring

Vintertjeneste

SIDE 15


Direktør for Erhvervsskolerne Ulf Givskov Bender byder velkommen.

Per Bach Laursen (borgmester Vesthimmerlands Kommune) byder udvidelsen i Mariagerfjord Velkommen.

Åbning af nyt himmerlandsk uddannelsescenter i Aars/Hobro Da man efter sommerferien tog hul på nyt skoleår på landets ungdomsuddannelser, blev det med en ny stærk himmerlandsk spiller på markedet. Erhvervsskolerne Aars fusionerer nemlig med Tradiums udspaltede uddannelsesafdeling i Hobro.

Himmerlandske unge sikres kvalitetsuddannelse Fusionen mellem Erhvervsskolerne Aars og Tradiums afdeling for handelsuddannelser (hhx og eud/eux business) blev forhåndsgodkendt allerede i starten af året, og inden længe forventes den endelige godkendelse

at foreligge sammen med et nyt navn. I praksis betyder det, at Tradium med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2020 udspalter hele sin afdeling i Hobro inkl. bygninger, medarbejdere, elever, godkendelser m.m., som nu er overdraget til Erhvervsskolerne Aars. Det bringer stor glæde hos direktør for Erhvervsskolerne Aars, Ulf Givskov Bender: - Det er noget, vi har arbejdet på rigtig længe, og det er en stor forløsning, at vi nu endelig kan byde nye elever velkommen i den nye konstellation. Nu arbejder vi

helt målrettet med at udbyde vores stærke 2-byskolemodel, hvor vi imødekommer de unge behov for en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse med høj kvalitet og lokal forankring, fortæller en glad direktør.

Vokseværk og store udviklingsambitioner Ambitionerne for den nye himmerlandske institution er store, og i bestyrelsen arbejder man med det mål, at der inden for de næste fem år ville kunne startes 1015 nye uddannelser og at elevtallet vil stige fra 150 til knap 500 elever i Hobro.

G VEST

Samtidig er der også vækst på byskolen i Aars. Her har man tilkøbt 5000 m2 bygningsmasse på Nordvestvej i Aars, hvor et nyt kursus- og praktikcenter er under etablering, samtidig med at man i 2020 planlægger at tage de første spadestik til en splinterny skolehjemsfløj på adressen på Østre Boulevard. Resultatet heraf bliver 64 nye enkeltværelser, som næste sommer gerne skulle stå klar til de elever, der har brug for at bo på skolen under uddannelsen. Det himmerlandske uddannelsescenter er nemlig

ikke blot attraktivt for de lokale, fortæller direktør Ulf Givskov Bender: - Lige nu oplever vi en stor søgning af elever fra andre dele af landet, som har fået øjnene op for muligheden for at bo på skolen, mens de uddanner sig. Dét - sam-

men med de omkring 5000 kursister, vi har igennem møllen i løbet af et år - tror jeg, har en stor betydning for lokallivet. Det er med til at sætte Himmerland på landkortet, at så mange ”udenbys fra får øjnene op for dette område”.

Lene Thomsen (bestyrelsesnæstformand Tradium) overdrager nøglen til Kirketoften til Jesper Nielsen (bestyrelsesformand Erhvervsskolerne Aars).

Et projekt til gavn for virksomheder i Vesthimmerlands Kommune

Deltag i projektet og få viden om værdien i at ansætte en højtuddannet udenlandsk medarbejder Har du interesse i projektet, så kontakt: Erhvervskonsulent Kirsten Heisz, Erhverv Væksthimmerland • Mail: kh@vaeksthimmerland.dk • Telefon 27 15 23 38

Dovile fra Litauen

(Industrial Design Engineering and Industrial Design) Jeg er kommet til Danmark, fordi jeg har fået et job hos Outline i Farsø. Men at have et job hjælper mig ikke til at blive integreret i Vesthimmerland/Danmark. Min deltagelse i Go Vest hjælper mig med at blive bedre til dansk, som jeg syntes er meget vigtigt - ikke kun for at arbejde her, men også for at trives i et nyt land. Det er også et stort plus, at Vesthimmerland er en meget smuk kommune at bo i. Og det sammen med et godt job er en stor motivation for mig til at bosætte mig her.

Adrian fra Rumænien

Giulietta fra Italien

At bo og arbejde i Danmark er den største prioritet for mig og min familie, der nu er bosat i Aalestrup. Et job i en virksomhed i Danmark og gerne i Vesthimmerlands Kommune er for mig en mulighed, hvor jeg kan finde balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Min deltagelse i Go Vest er den perfekte måde at realisere min drøm om at finde et job, som passer til mine kompetencer og dermed blive integreret i Danmark.

Jeg sluttede mig til Go Vest projektet, da jeg for nylig er kommet til Danmark og har fået arbejde hos Kimbrer Group i Aars. Go Vest er vigtig for min integration og min interesse for at lære den danske kultur og det danske samfund at kende. Og det er ikke kun sproget, selvom det dog også er vigtigt. Jeg har fundet sammen med andre, der også har interesse i at blive en del af fællesskabet i Vesthimmerland ligesom mig.

(International Economic Transactions)

(Area Sales Account Manager)

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

SIDE 16


Hvad spilder du din tid på, bruger du tiden optimalt? “Man skal ikke græde over spildt mælk”, siger et gammelt ordsprog. Men må man godt græde over at spilde sin tid? Eller måske blive frustreret? Som en af Vesthimmerlands foretrukne rådgivere for ejerledere af små og mellemstore virksomheder oplever vi ofte, at det administrativ bøvl og papirnusseri tager tiden og glæden fra de opgaver i virksomheden, som virkelig betyder noget for virksomhedsejerne, kunderne og forretningsudvikling. Heldigvis findes der i dag løsninger, som fjerner bunkerne af papir og hjælper virksomhedsejerne til at komme hurtigt videre til de opgaver, som de brænder for.

Men hvordan? Svaret er digital omstilling. Eller måske nærmere; digital omstillingsparathed. For det kræver mod og vilje at slippe de manuelle rutiner og de fysiske bilag. Men gevinsten er både meget håndgribelig og kontant; for tid er som bekendt penge. Og hvad der er sparet, er tjent. Det gælder i særdeleshed hos mindre virksomheder, hvor tid ofte

er en knap ressource. Her vil digitale løsninger hjælpe virksomhedsejerne med at frigøre tid og samtidig skabe større overblik. De fleste virksomheder benytter allerede digitale løsninger f.eks. i forbindelse med fakturering til kunder. Fakturaen udfyldes digitalt og sendes pr. mail til kunden. Leveringen er omgående og den kontante besparelse 29 kroner pr. brev. Samtidig sparer du turen forbi posthuset. Kan det være meget nemmere? Ja, det kan det godt. Hvad nu, hvis fakturaen mere eller mindre lavede sig selv? Så du ikke skulle bruge tid på det? Og indbetalingen fra kunden bogførte sig selv i bogføringsprogrammet, når pengene blev modtaget i banken? Ville det ikke være nemt?

Gør dine bilag digitale Mange virksomhedsejere kender sikkert følelsen af at skulle holde styr på en endeløs strøm af bilag, hvoraf nogle kommer pr. mail, mens andre kommer i form af papirfakturaer og kasseboner mv. Mange bogføringspro-

bogføre dagens salg på de forskellige varegrupper og omsætningskonti i bogføringsprogrammet, når kassen gøres op hver aften. Der er således ikke flere kasseboner, der manuelt skal indtastes. Heller ikke flere kassedifferencer, der manuelt skal findes og bogføres. Kasseapparat og bogføringsprogrammet taler sammen og klarer opgaven digitalt. Integration mellem lønprogram og bogføringsprogram, så alle lønkørsler automatisk overføres til bogføringen er også en oplagt mulighed.

Men kan den også lave kaffe? grammer giver i dag mulighed for, at bilagene kan samles digitalt sammen med bogføringen. Leverandørfakturaer kan således sendes direkte til bogføringsprogrammet. Papirfakturaer og kasseboner kan med Beierholms app “BeJour Bilag” hurtigt og nemt scannes til bogføringen via kameraet i telefonen. Men digitalisering af bilagene, der førhen samlede støv i farvestrålende ringbind på reolerne, er som at køre i andet gear på motorvejen. Hvorfor ikke lade motoren få lov at arbejde? Eller rettere; hvorfor ikke lade bilagene få lov at arbejde? Ved at gøre bilagene intelligente, kan data der

før manuelt skulle indtastes i bogføringsprogrammet automatisk aflæses og konteres. F.eks. fakturadato, betalingsdato, beløb, leverandør m.v. Programmet vil hurtigt lære, at du ønsker dit varekøb bogført på konto 1310, mens telefonregningerne skal på konto 3610. De intelligente bilag minimerer risikoen for fejl og mangler i bogføringen og reducerer de manuelle indtastninger helt ned til 10 pct.

Integrationer I mange andre sammenhænge er der ligeledes tid at spare ved at tænke i digitale løsninger. Kasseapparatet kan f.eks. selv automatisk

Nej, det kan den ikke. Men med den tid du sparer på at tilvælge digitale løsninger ved fakturering, debitorstyring, timesagsstyring, bogføring, afstemninger, betalinger, løn og meget andet, bliver der god tid til at nyde de manuelle rutiner ved f.eks. at lave en kop kaffe, mens du tænker over, hvor din forretning skal hen om f.eks. et til to år. Du kunne også ringe til en ny spændende kunde?

Start din digitale rejse med Beierholm Mange mindre og mellemstore virksomheder oplever, at hverdagen bliver længere og tiden mindre, når de økonomiske og administrative opgaver vokser. Hos

Beierholm kan vi hjælpe dig videre, hvis du synes du spilder for meget af din tid på manuelle rutiner. Vi kan give dig konkrete værktøjer, og vi kan inspirere dig til løsninger, som kan lette din hverdag. Vores team af digitaliseringskonsulenter sikrer, at din virksomheds digitale omstilling sker ud fra dine ønsker og behov og med et konkret udbytte; nemlig mere tid og mindre bøvl. Det gælder uanset om vi skal tage udgangspunkt i dit eksisterende bogføringssystem. Eller om du ønsker at skifte til en digital løsning, der er udviklet med det ene formål at gøre virksomhedernes digitale omstilling så nem og bekvem som muligt. - Beierholm BeJour er en enkel og overskuelig digital løsning, der forsimpler den økonomiske administration og skaber mere frihed og tryghed til at fokusere på de ting, som du brænder mest for. Hos Beierholm hjælper vi med at finde en skræddersyet løsning, der passer på din virksomhed. Vi står for det tekniske og sørger for, at du kommer godt og sikkert i gang med at digitalisere papirgangen i virksomheden. Spild ikke din tid. Få en lettere hverdag med digitalisering af økonomifunktion, siger man hos Beierholm.

NY PROACE CITY VAN FRA 99.900 KR. EKSKL. MOMS, METALLAK OG LEVERING Smart Active Vision

DIGITALT BAKSPEJL BLIND VINKEL-KAMERA BAKKAMERA

PROACE CITY Van har et bredt udvalg af modeller med både Medium og Long akselafstand, et varerum på op til 3,9 m3, en lasteevne på op til 1.000 kg samt både benzin- og dieselmotorer med op til 130 hk og 8-trins automatgear. BASE udstyrsniveauet tilbyder det mest nødvendige. COMFORT udstyrsniveauet er ren luksus. COMFORT ONE er den ultimative udstyrspakke. Se mere på toyota.dk

Toyota Professional

Proace City kassevogn Medium u/skydedør BASE 1.5 diesel 75 hk man. gear, dobbelt bagdør u/ruder fra 99.900 kr. ekskl. moms, metallak og levering. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,2 km/l. CO2-udslip 143 g/km. Modellen er vist med ekstraudstyr.

Toyota Aars

Toyota Nykøbing Mors

Toyota Thisted

Toyota Brovst

Toyota Løgstør

Hjortkjærsvej 12 9600 Aars Tlf.: 98 62 38 00 aars@toyota.dk

Fruevej 30-32 7900 Nykøbing Mors Tlf.: 97 72 11 44 nykoebing-m@toyota.dk

Silstrupvej 1 7700 Thisted Tlf.: 96 17 89 00 thisted@toyota.dk

Aalborgvej 38-40 9460 Brovst Tlf.: 98 23 80 10 brovst@toyota.dk

Aalborgvej 1 9670 Løgstør Tlf.: 98 67 16 55 logstor@toyota.dk

www.mthbiler.dk

Toyota har for 18. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2020)

SIDE 17


Løgstørfirma kom flyvende fra start efter mega travlhed i første halvår 2020 Ligesom ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, så er der bevægelse og aktivitet hos HMC Byg & Anlæg A/S på Himmerlandsvej 16 få meter fra fjorden i Løgstør. Siden fusionen 1. januar 2020 har de to nu fusionerede Løgstørvirksomheder Murerfirmaet Henriksen og Madsen og HMN Entreprenøren haft travlt.

Spiren til erhvervseventyret lagt for 30 år siden Erhvervseventyret er vokset over årene, siden de lokale

murere Poul Erik Henriksen og Lars Madsen startede deres eget firma for godt 30 år siden med intention om at beskæftige 10-12 mand. Men det nye Løgstørmurerfirma havde så stor succes, at antallet af medarbejdere op gennem årene hurtigt voksede. Henriksen og Madsen overtog bl.a. RTS (Ravnstrup Tømrer-og Snedkerforretning) i 2002. Alt gik strygende, men i finanskrisen fra 2008 blev murerfirmaet, ligesom det meste af Danmarks øvrige

HMC-ansatte på byggeprojekt i Hillerød.

erhvervsliv, hårdt ramt af krisen og blev reduceret fra 120 medarbejdere til 70.

Den gode kvalitet

Super lækker tapas

99,Pr. kuvert

(Min. 8 pers.)

Men der blev bedre tider igen og i 2012 købte virksomheden en erhvervslokation i Glostrup grundet stor byggeaktivitet på Sjælland, og virksomheden kom igen op på 120 medarbejdere.

HMN Entreprenøren en dynamisk faktor På bagkant af krisen i 2010 gik Entreprenørfirmaet M. Nielsen i Ranum konkurs. Der blev gjort en indsats for at samle det op, man kunne, efter konkursen. Ønsket om at fastholde arbejdspladser og dygtige medarbejdere lokalt medvirkede til, at HMN Entreprenøren A/S blev en realitet fra januar 2011 med Henrik Christensen som direktør og medejer af det nystartede firma. HMN Entreprenøren A/S voksede ret hurtigt, og i 2014 blev Graversgaard A/S i Silkeborg opkøbt. Desuden blev en ny afdeling

i Thisted etableret. I 2015 købte firmaet en erhvervsejendom i Karlslunde på Sjælland. Entreprenørfirmaet Guldhammer A/S i Brovst kom til i 2017, og HMN Entreprenøren A/S var nået op på 120 medarbejdere inden for jord, kloak og beton. Der var igennem flere år blevet talt om at lægge de to firmaer sammen, men det afgørende ryk i den retning kom i foråret 2019. I forlængelse af øget samarbejde i årenes løb mellem Murerfirmaet Henriksen og Madsen og HMN Entreprenøren blev der gennemført en fusion mellem de to Løgstør-firmaer 1. januar 2020 med navnet HMC Byg & Anlæg. Henrik Christensen blev valgt til ny administrerende direktør for HMC Byg & Anlæg, Lars Madsen har fået hele ansvaret for alt byggeri på Sjælland og Poul Erik Henriksen har ansvaret for alt byggeri i Jylland i den nye organisation - Formålet med fusionen er at styrke begge selskabers konkurrenceevne og strømline virksomheden, så den står godt rustet til fremtiden, understreger Henrik Christensen. Mulighederne for at blive skarpere på alle områder i forretningen er til stede, da vi i en større fælles virksomhed i højere

grad bliver specialister på hvert vores felt. Dette kan vi allerede nu se en positiv tendens til blandt medarbejderne.

75 pct. af medarbejderne bor i Vesthimmerlands Kommune HMC Byg & Anlæg A/S har domicil på en 30.000 kvadratmeter stor grund på Himmerlandsvej 16 i Løgstør. Firmaet varetager opgaver - også mange forskellige - i det meste af Danmark og råder derfor over en stor maskinpark. Heldigvis er de fysiske rammer med gode store lagerhaller og ny administrationsbygning fra 2007 på plads. Firmaet har desuden afdelinger i Thisted, Brovst, Silkeborg, Karlslunde og Glostrup. 75 procent af de 250 medarbejdere er bosat i Vesthimmerlands Kommune, og over 80 procent af firmaets arbejde udføres uden for hjemkommunen. HMC Byg & Anlæg A/S har som virksomhed påtaget sig et ansvar for løbende at oplære ti lærlinge i virksomheden. Direktør for den ene del af de fusionerede selskaber, HMN Entreprenøren, Henrik Christensen, ejer ligesom direktørerne for Henriksen og Madsen, en tredjedel af HMC Byg &

Pålægsbord 12 forskellige slags pålæg

89,Pr. kuvert

(Min. 8 pers.)

Fabriksvej 12 · 9640 Farsø · Tlf. 98 63 30 08 SIDE 18

Byggeprojekt i Glostrup for AKF. Der gøres klar til fundamenter, og kloakeringsarbejdet er i gang.

Byggeskilt over fem nye fodboldbaner ved Lanternen i Løgstør.


De tre ejere af HMC Byg & Anlæg A/S Poul Erik Henriksen, Henrik Christensen og Lars Madsen.

De står bag HMC Byg & Anlæg A/S Poul Erik Henriksen, 56 år

Henrik Christensen, 53 år

Lars Madsen, 57 år

Fra Løgstør. Mureruddannet hos murermester Søren Qvist samt på Hjørring tekniske Skole 1985. Murersvend hos Brødrene Hougaard 1987-90. Startede sammen med Lars Madsen murerfirma i 1990. Søn ansat som murer i det fusionerede firma

Fra Skjern. Uddannet landmåler. Kom til Aalborg i 1993 for at spille håndbold og arbejde som landmåler. Afdelingsleder i Arkil Vejservice 2003 - 2007. Leder af Vesthimmerlands Kommunes Park- og Vejafdeling 2007-2010. Startede herefter 1. januar 2011 HMN Entreprenøren A/S.

Fra Løgstør. Uddannet murer hos Brødrene Haugaard, Løgstør, Efter uddannelsen arbejdede han for samme virksomhed, indtil han startede Henriksen & Madsen sammen med Poul Erik Henriksen.

Anlæg A/S. Med masser af opgaver i ordrebogen står det fusionerede firma stærkt inden for bygge-, anlæg- og entreprenørområdet, og ejerkredsen ser lyst på fremtiden. Det virker og ser måske forholdsvist simpelt ud at lægge to søsterselskaber sammen. Men der har været mange udfordringer i forhold til en ny stor fælles organisation. F.eks. ombygning for at huse alle funktionærer under samme tag, omregistrering af maskiner - der er brugt 800.000 kr. på nye logoer på maskiner og biler. Firmaet er ved at være i mål med denne opgave.

- Der er allerede iværksat mange nye tiltag og procedurer, og vi oplever stor opbakning fra alle medarbejdere, og ingen har forladt os i denne proces, hvilket vi er lidt stolte af, pointerer Henrik Christensen. Der vil jo altid være ting, der skal rettes op på i et sådant forløb, hvor man ikke rammer plet første gang. Der kommer også ændringer enkelte steder det kommende år, men sådan er det i enhver virksomhed. HMC Byg & Anlæg A/S har som mål at fremtidssikre virksomheden, og som led i den strategi har firmaet siden fusionen ansat fem yngre byggeledere, og der er

ikke sket afskedigelser i forbindelse med fusionen. HMC Byg & Anlæg A/S lever med i byens liv og er ikke bleg for at give en hjælpende hånd, når de lokale kalder. F.eks. har Lars Madsen i mange år været primus motor i Open Air koncerterne i Løgstør. At Løgstør sætter pris på engagementet fra den store entreprenør- og håndværksvirksomhed viser denne bemærkning fra Ove Andersen, Løgstør, på firmaets hjemmeside: ”Vi er alle i Løgstør meget stolte af, at vi har et firma, der er med, hvor det sker. Det er fantastisk”.

LAD OS FREMME DANSK LANDBRUG - bliv leverandør

Himmerlandskød tilbyder attraktive afregningspriser, og som landmand har du ingen binding hos os. Vi er en fleksibel samarbejdspartner og har altid mulighed for at aftage konventionelle og økologiske kreaturer. Kontakt os og hør mere om dine muligheder.

Virksomheden har opført tre nye forsøgsstalde på 7300 kvadratmeter i Foulum. Bygherre: Aarhus Universitet. Projektet skal rumme kvægforskningsaktiviteterne inden for universitetets ”Dansk Kvægforsknings Center - DKC Foulum”.

Telefon: 98 64 14 44

himmerlandskoed.dk SIDE 19


virksomhed, som han var blevet udlært i. Der var ingen af Vagns børn, der havde interesse i at komme ind i virksomheden, og Vagn tænkte på virksomhedens ve og vel i fremtiden. Og Vagn begyndte løbende at snakke med Simon, om han kunne være interesseret i at blive en del af ejerkredsen i virksomheden og tænke på et løbende generationsskifte. Vagn var forsigtig på Simons vegne og talte om 10% i første omgang for ikke at presse Simon. Den idé modnedes hos Simon. Men hvis han skulle blive medejer, ville han gå all in og tænke sin egen fremtid ind i det.

Glidende overgang for ejerskiftet fungerer godt

Vagn Asp og Simon Sørensen ved Asp Produktudvikings nyeste investering, en båndsav.

Sådan gik generationsskiftet for Asp Produktudvikling Asp Produktudvikling producerer løfteudstyr og er startet af Vagn Asp i en bygning tilhørende Vagn Asp´s private ejendom. Der er tale om en veldrevet nichevirksomhed. Simon Sørensen startede i 2010 hos Asp Produktudvikling i lære som klejnsmed og tog hele uddannelsen her.

SIDE 20

Det var meget positivt for Simon at være i en mindre virksomhed, hvor der var plads, og hvor han fik lov til aktivt at bidrage til udvikling af produkterne.

Kemien var i orden hos Simon og Vagn Simon havde tænkt på, at han skulle videre, når han

var udlært. Og han var inspireret af lærerne på skolen omkring off-shore, der for Simon lød rigtig spændende. Men samtidig var Simon glad for Asp Produktudvikling, som havde været en super god læreplads for ham. Simon var vild med den måde, Asp Produktudvikling udviklede pro-

dukter, og Simon så et stort potentiale i virksomheden. Samtidig havde Vagn og Simon mange fælles interesser - biler og teknik generelt og tænkte meget ens. Vagn brugte også Simon som en sparringspartner. Groft sagt, så var kemien mellem Vagn og Simon rigtig god. Derfor blev Simon i den

På det tidspunkt havde Asp Produktudvikling en medejer inde, der ejede 40% og Vagn Asp ejede 60%. Der blev aftalt et løbende generationsskifte, hvor Simon i første omgang købte 20% af Vagns aktier, og køreplanen for generationsskiftet blev aftalt, og senest i 2023 skulle Simon eje alle Vagns aktier. Der skete dog det, at den anden medejer så potentialet i Simon og tilbød ham at købe sine aktier. Dette blev aftalt, og Simon ejede nu 60% af virksomheden. Der var en stigende vækst i virksomheden, og der viste sig et behov for større lokaler. Samtidig kunne Simon godt tænke sig, at han og Vagn begyndte sammen et nyt sted, og vejen så var

banet for vækst i virksomheden. Der er sket meget siden, og det har vist sig at være den helt rigtige beslutning at flytte virksomheden. Simon har været god til at ”suge” viden ud af Vagn og har også brugt sit netværk og hele tiden søgt ny viden. Simon har brugt Erhverv Væksthimmerland og er en del af Netværk Væksthimmerland, som er et ejerledernetværk. Simon vil også gerne udvikle sig og har bl.a. søgt midler til uddannelse inden for salg og markedsføring, som kan gavne virksomheden.

Fra løfteudstyr til bed & breakfast Simon ser lyst på fremtiden og har gode medarbejdere/ kolleger omkring sig. Så der har helt sikkert været et godt match mellem Vagn og Simon, hvor Vagn tænkte generationsskifte ind i god tid og har været god til at give plads, så han nu trygt kan overlade virksomheden til Simon - hvilket jo skal ske senest i 2023. Og så kan Vagn beskæftige sig med alle de andre ting, som han også bruger tid på - bl.a. at drive Koppes Mølle sammen med ægtefællen Karen. Koppes Mølle er en Bed&Breakfastvirksomhed og hører til hjemme i Karen og Vagns privatbeboelse. Tiden står ikke stille for Vagn, selvom han indenfor en overskuelig fremtid slipper tøjlerne i Asp Produktudvikling.


de tager en tømreruddannelse.

Alle skal jo ikke være akademikere

Tømrere på uddannelse anbefaler unge at blive tømrere. Fra venstre Erik Fonnesbæk, Als, Brian Andersen, Aars, Christian Brohus, Mariager, Helmuth Silberbauer, Støvring, og Alex Pedersen, 3F Midtfjord. Stående Micki B. Pedersen, Ravnkilde (t.v.) 0g Christoffer S. Pedersen, Nørager.

Lokale tømrere til de unge: Tag en tømreruddannelse - Tag en håndværksuddannelse. Det vil være en god investering i din fremtid. Prognoser peger på, at der i 2025 vil mangle 70.000 faglærte i Danmark. Denne opfordring kom

3F Midtfjords hold for tømrere og bygningssnedkere frem til på et møde i Aars. På kurset lærte deltagerne at prissætte eget arbejde. - Akkordarbejdet er til gavn

for en fornuftig indtjening for såvel vores medlemmer som for arbejdsgiverne, siger næstformand Alex Pedersen, 3F Midtfjord. Kurset, som var en stor succes, satte fokus på rationel

og effektiv planlægning og samarbejde mellem tømrerne på akkord og arbejdsgiverne. De deltagende tømrere ser gode muligheder for de unge i lokalområdet, hvis

- Tag en håndværkeruddannelse, gerne som tømrer, opfordrer Helmuth Silberbauer, Støvring. Samfundet har brug for flere håndværkere. Vi kan jo ikke være akademikere alle sammen. Helmuth Silberbauer har arbejdet som tømrer siden 1979. Også Christian Brohus, Mariager, som har arbejdet inden for faget i 24 år, finder, at det er et stort aktiv at have en tømreruddannelse. - Uddannelsen giver ikke kun kvalifikationer inden for eget fag, men også på andre områder, som er nyttige for en håndværker, understreger Christian Brohus. Jeg er glad for at være tømrer, selv om det er spørgsmålet, hvorvidt man kan holde til at have det job en meget lang årrække i takt med, at pensionsalderen hæves. Også Christoffer S. Pedersen, Nørager, anbefaler tømreruddannelsen. Han har været tømrer i 14 år og gennemførte tømreruddannelsen efter en studentereksamen på Hobro Gymnasium. - Tømrerfaget er hårdt, men det er et fag med større muligheder end så mange andre uddannelser. Jeg er i al

fald glad for at være tømrer og forstår ikke, hvorfor så mange spørger os tømrere om, hvad vi efterfølgende vil være.

At være tømrer er et godt og afvekslende job Brian Andersen, Aars, har arbejdet i tømrerfaget i 15 år. - Det er et spændende og afvekslende arbejde, hvor man lærer noget nyt hver dag, fortæller Brian Andersen. Det er en kæmpe fordel at have en så bred uddannelse. Jeg kan kun anbefale unge at tage en tømreruddannelse. Micki B. Pedersen, Ravnkilde, har arbejdet som tømrer nogle få måneder. - Det er godt at få en håndværksuddannelse efter så mange år på skolebænken, pointerer Micki B. Pedersen. Opmåler Erik Fonnesbæk, Als, som sammen med Alex Pedersen stod i spidsen for tømrernes kursus, kunne godt ønske sig en mere strømlinet uddannelse i stedet for de korttidskontrakter, der ofte opereres med i dag. - Det vigtigste er at tage en håndværksmæssig uddannelse. Vi har brug for langt flere tømrere og andre faguddannede håndværkere, end vi har i dag, fastslår Erik Fonnesbæk.

CORONA SIKKER FIRMAJULEFROKOST I AARS GOD AFSTAND, HÅNDSPRIT & BORDSERVERING

FOREDRAG 7. OKTOBER kl. 19.30

I MESSECENTER

VESTHIMMERLAND LARS LØKKE - 40 ÅR I DANSK POLITIK MESSECENTER VESTHIMMERLAND & RESTAURANT MESSEN HAR LOKALERNE OG EKSPERTISEN TIL AT HOLDE JERES FIRMAJULEFROKOST I FLOTTE OG TRYGGE RAMMER MED GOD AFSTAND. DET ENESTE I SKAL TÆNKE PÅ ER AT MØDE OP TIL EN HYGGELIG AFTEN MED KOLLEGAERNE

Fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller om sine 40 år i dansk politik. Han har ry for at være en af de skarpeste hjerner i Dansk Politik med en særlig evne til at skabe komprimiser og flertal for den politiske retning, som han ønsker. Han er også manden, der kan dele vandene istedet for at samle dem. Vi kommer til at høre et ærligt og oprigtigt indlæg med manden, der først overtog statsministerposten fra Anders Fogh Rasmussen i 2009, tabte den i 2011 og senere vandt den tilbage i 2015. Lars Løkke fortæller om hans input til bogen ”Befrielsens Øjeblik”, der udkom kort før folketingsvalget i 2019 og som i den grad satte skub i en valgkamp, der havde fokus på en samlingsregering ind over midten af dansk politik. En valgkamp, der gav venstre en fremgang på 9 mandater – en valgkamp, der på trods af dette gav Mette Frederiksen og Socialdemokratiet regeringsmagten. Lars Løkke giver også sit syn på de politiske beslutninger - og dilemmaer ved nedlukning af samfundet i forbindelse med Corona/COVID 19 herunder ikke mindst de svære valg, når samfundet gradvist lukkes op igen... Hvori ligger uenigheden omkring de politiske beslutninger ?? Ville Lars Løkke have grebet opgaven anderledes an, hvis han havde været statsminister ?? Vi får svaret i Messecenter Vesthimmerland onsdag d. 7. oktober…

AFTENMENU: Stegt flæsk med tilbehør kl. 18.00 FOREDRAG KR. 265,- + gebyr kr. 10,- & AFTENMENU kr. 85,- pr. kuvert Bestilles på www.billetbutik.dk eller 9862 4800 I SAMARBEJDE MED:

MESSEVEJ 1 - 9600 AARS TLF.: 9862 4800 / 9862 2925

MESSECENTER VESTHIMMERLAND - MESSEVEJ 1 - 9600 AARS - MCVH.DK SIDE 21


Ni gode råd til, hvordan du realiserer godt generationsskifte Se hinanden i øjnene, vær realistiske, og overvej alternativer. Få hjælp til at afdække, hvilke kompetencer, der er i virksomheden, og hvad der er behov for.

Af statsautoriseret revisor Dorte Sørensen. Beierholm Aars/Farsø Ejerskifte og generationsskifte er i disse år et aktuelt tema i 23.000 danske virksomheder. Men selvom mange ejerledere har det i tankerne, er der er stykke vej til at få det ned på papir.

5. Indsæt en bestyrelse

Få en god start Mange virksomhedsejere er sent ude med forberedelserne til ejerskifte. Men en ting er sikker: man kan ikke begynde for tidligt. Særligt i ejerledede virksomheder er det vores erfaring, at jo tidligere man får taget snakken, des bedre er ejerlederen og virksomheden stillet på længere sigt. Derfor har vi samlet ni gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med ejerskifte.

1. Start bagfra Start bagfra og tegn et billede af, hvordan din verden ser ud, når ejerskiftet er overstået. Hvem har ideelt set overtaget virksomheden? Er den ført videre i ”din ånd”? Hvor meget har du tjent på salget? Jo mere præcist du kan beskrive drømmescenariet, des bedre forudsætninger har du for at få en god start og realisere drømmen.

2. Tal med dem, der har prøvet det før Mange har været gennem et ejerskifte - som afgående

Dorte Sørensen.

ejerleder, ny ejer, overtagende familiemedlem, bestyrelsesmedlem eller rådgivende revisor. Du har dem måske allerede i dit netværk, så træk på deres erfaringer. Du kan få uvurderlig sparring fra mennesker, der kender dig og din virksomhed.

3. Søg rådgivning tidligt

Tal viser, at en uafhængigt valgt bestyrelse er godt for generationsskiftede virksomheders økonomi, fordi den løfter kompetencerne og giver øget legitimitet - også over for eventuelle investorer. Bestyrelsen kan f.eks. bestå af erfarne branchefolk, der har erfaring med ejerskifte. De kan blive dine uvurderlige sparringspartnere. Er der ikke tale om et selskab, kan dette også iværksættes helt uformelt i en personlig drevet virksomhed.

6. Læg en tidsplan Ekstern rådgivning fra før- - og giv plads ste etape af et ejerskifte er en investering, der betaler sig, da en skæv start kan koste på længere sigt. Dertil kommer, at et generationsskifte er en sammensat proces, der lægger pres på virksomhedens ressourcer. Kompetente rådgivere giver dig tryghed for, at du er på rette spor fra start til slut.

God tid og planlægning er alfa og omega. Det tager tid at modne en virksomhed til generationsskifte, ejerskifte eller salg - og det tager tid for nye ledere og medarbejdere at vænne sig til deres nye roller. Læg en plan for, hvordan og hvornår du træder helt ud. Respekter den nye rollefordeling.

4. Find den rette arvtager

7. Tænk skat ind i planerne

Skal det blive i familien, eller hvad? Har dine børn nu også den uddannelse og erfaring, der skal til for at udvikle forretningen fremover? Kan de? Og vil de?

Beskatning ved ejer- og generationsskifte er et kapitel for sig. De skattemæssige konsekvenser afhænger af, hvordan ejerskiftet er tilrettelagt, og det gælder om at

vælge den model, der bedst muligt tilgodeser både dig og virksomheden. Skatteteknisk er ejerskifte en jungle af regler og faldgruber - men også med muligheder. Det er derfor vigtigt, at du søger kompetent hjælp til dette punkt.

8. Sæt en realistisk pris Værdiansættelsen er et vigtigt moment i ethvert ejerskifte - og er afgørende for, om du og køber finder hinanden. For ejerlederen kan værdiansættelse føles, som om mange års anstrengelser og ofre nu skal gøres op i penge - og det kan føre til urealistiske forventninger. Det er vigtigt at få en reel vurdering af din virksomhed. Så har du et godt grundlag at gå ud fra både for din og virksomhedens skyld.

9. Ryd op Markedets konjunkturer er du ikke selv herre over, men du er herre i eget hus. Så hold løbende øje med, at virksomheden ikke har unødige omkostninger og for mange penge bundet i investeringer. Gør små og store tiltag, der gradvist øger værdien af din virksomhed. Det får betydning den dag, ejerskifte for alvor bliver et tema.

Afslutning

Et lille udsnit af Thorup Maskinhandel.

Thorup Maskinhandel et familieforetagende Kun de færreste er klar over, at der blandt blandt Vesthimmerlands Kommune erhvervsvirksomheder er et specialfirma, som sælger traktorer og andre landbrugsmaskiner i stor stil. Ja, det hører til blandt Danmarks største af sin art. Indehaveren, Lasse Høgh Jensen, startede fra bunden af og stiftede i 1998 Thorup Maskinhandel med hjemsted i Thorup ved Aalestrup.

Den store maskinhandel er ikke så lidt af et familieforetagende. Lasses hustru, Charlotte Høgh Jensen fører virksomhedens omfattende regnskab. Hertil kommer, at sønnen, Emil Høgh Jensen, trods sine kun 23 år er driftsleder i Thorup Maskinhandel. Læs mere om virksomheden på bagsiden.

Som sparringspartner for tusindvis af iværksættere er det vores erfaring, at det betaler sig at tage en revisor med på råd fra start, særligt med henblik på, at du kan optimere din virksomhed til et fremtidigt salg - og skabe tryghed for en kommende køber.

Emil Høgh Sørensen med en af virksomhedens maskiner.

De rigtige oplysninger i de rigtige hænder på det rigtige sted og det rigtige tidspunkt.

ÅRETS IVÆRKSÆTTER 2020

KENDER DU ÅRETS IVÆRKSÆTTER I VESTHIMMERLAND?

LEOKA A/S BLEV GRUNDLAGT I 1985 ● Virksomhed med ca. 14 ansatte, i Aalestrup ● Specialister i tråd og rørbeabejdning ● Fokus på kvalitet og arbejdsmiljø ● Fokus på Cirkulær økonomi, bæredygtighed og verdensmål

Borgergade 43 9620 Aalestrup Tlf. 9864 1010 leoka@leoka.dk SIDE 22

Vi hjælper små og større virksomheder med sikker digital informationsstyring. Dokumenter, mails, opgaver, persondata m.m. Adgang fra PC, mobil, tablet og webbrowser.

Kender du en iværksætter, der har gjort en særlig indsats, og som har opnået rigtig gode resultater i virksomhedens første tre leveår? Iværksætter Væksthimmerland søger kandidater til prisen

’ÅRETS IVÆRKSÆTTER 2020’, og du kan nu indstille dem.

Læs yderligere om kåringen på vaeksthimmerland.dk eller send en indstilling til sr@vaeksthimmerland.dk senest den 1/11-2020. Karl Lausten 9862 2837 www.bright-ideas.dk


Tænketank skal styrke virksomheders evne til at udnytte digital transformation Data kan bruges i mange forskellige sammenhænge. I dag kan der ofte ligge en langt større fortjeneste i at udnytte data fra eksempelvis en maskine end i at sælge selve maskinen. Data kan være med til at overvåge og styre maskinen, men kan også være en del af den overordnede driftsvedligeholdelse, planlægning og logistik, altså optimering. Alt dette kræver ”bare” at man ved, hvordan man skal udnytte data på den mest optimale måde - det kaldes også digital transformation.

Den kommende tid skal styrke det digitale

Strategisk samarbejde bag digital tænketank Det strategiske samarbejde omkring digitalisering af lokale virksomheder, hvor Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommuner tillige med Fonden Autonomous og de lokale erhvervsservice kontorer indgår, har besluttet at igangsætte en såkaldt tænketank. Formålet er at sætte fokus på, hvordan lokalområdets virksomheder modnes digitalt og bliver i stand til at udnytte ny teknologi og data. Det skal på sigt skabe vækst, udvikling og øget beskæftigelse.

tæller Anette Thyrrestrup, Thyrrestrup. De to kommuners borgmestre Mogens Gade, Jammerbugt Kommune og Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune deltager også i Tænketanken. Det giver et klart signal om, det er et vigtigt område for Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommuner, hvor de to kommuner er projektejer og også ønsker et politisk indspark til diskussion, og at de dermed kan bidrage til, at anbefalingerne bliver noget, der arbejdes videre med på alle niveauer - herunder også det politiske.

Når der skal varme til Holdet bag Tænketanken, som består af engagerede og kvalificerede personer fra forskellige områder af erhvervslivet og med stærke personlige kompetencer, skal i løbet af de næste 18 måneder mødes og komme med idéer og forslag til, hvordan vi modner Vesthimmerlands og Jam-

merbugts virksomheder og organisationer digitalt.

Virksomheder ønsker teknologisk løft

teknologi på en måde, som kan styrke deres virksomhed. Virksomheden Thyrrestrup er allerede i fuld gang med at udnytte dataopsamling i deres maskiner: - Vi laver allerede overvågning på højt plan, hvor vi intensivt opsamler maskindata. Opsamlingen af data bliver bl.a. brugt til at

oplære operatøren af maskinen til at blive en bedre og mere økonomisk bruger, til planlægning af serviceintervaller for at undgå havari af maskiner, for at reducere miljøbelastningen og for at gøre maskinerne mere intelligente, så de på sigt kan afløse monotont og opslidende manuelt arbejde, for-

ScandiByg A/S og ThyrreFremtidens fyringsanlæg velegnet til strup er to af de virksomheder, som er med i Tænkevanskelige brændsler - 10 kW til 3,5 MW. tanken. De håber at kunne udvikle deres nuværende forretningskoncept og bruge ny

REKA’s fyringsanlæg til korn, EKA 3 splt-dyrskueann.indd 1 flis/grønflis, biosmuld, brændselspiller m.m.

Mød os på stand F10

Planen er at dykke ned i, hvordan man strategisk kan understøtte den digitale transformation hos de lokale virksomheder og på den baggrund udarbejde helt konkrete værktøjer, som kan hjælpe erhvervslivet med at turde tage skridtet videre. Flere af områdets virksomheder involveres allerede nu i en række aktiviteter, såkaldte Try-Out´s, som forhåbentlig kan give dem værdifuld feedback og dermed gøre dem parate til at kaste sig ud i nye tankegange og forretningsmodeller. Erhvervskontorerne skal på sigt være dem, som skal inspirere de lokale virksomheder, så de føler sig klædt på til at arbejde med data og innovation.

Når der skal varme til

21-06-2012 11:13:3

Når der skal varme til...

Fremtidens fyringsanlæg velegnet til vanskelige brændsler Spar op til 50% på varmeregningen - forhør nærmere!- 10 kW til 3,5 MW.

Adskillige kombinationsmuligheder gør, at vi Mød os på REKA’s fyringsanlæg til korn, Tlf. +45en9862 4011 . Fax +45 9862 4071 stand F10 kan REKA skræddersy leverer specialløsninger til håndtering flis/grønflis, biosmuld, Maskinfabrikken REKA A/S · Vestvej 7 · DK-9600 Aars og forbrænding af stort set alle typerbrændselspiller brændsel komplet fyringsløsning, m.m. - ikke mindst halm. tilpasset enhver Den langsomtgående halmklipper (2,5 omdr/min)kombinationskundes ønske og behov. Adskillige egner sig til bigballer.

muligheder gør, at vi Adskillige kombinationsmuligheder gør, vi kan kanatskræddersy en www.reka.com Teknologisk skræddersy en komplet fyringsløsning, tilpasset komplet fyringsløsning, Halmklipper Testet af enhver kundes ønske og behov. reka@reka.com tilpasset enhver type CC 1800-2 kundes ønske og behov.

Institut

reka@reka.com www.reka.com www.reka.com reka@reka.com www.reka.com reka@reka.com 40 år

97

9-2

01

9

kundes ønske og behov.

Jubilæum

1

Maskinfabrikken REKA A/S · Vestvej 7 DK-9600 Aars Tlf. +45 9862 4011

Testet af Teknologisk Institut SIDE 23


Vesthimmerlands byggesagsbehandling er blevet stærkt forbedret det sidste år Efter et år præget af lange sagsbehandlingstider er en øget dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder iværksat - og det kan mærkes på sagsbehandlingstiden og i erhvervsklimamålingen. Stod du med et byggeprojekt i 2019? Så oplevede du muligvis en lang kommunal sagsbehandlingstid, der har vakt stor frustration hos sagsbehandlerne. - Når man sidder med et fagområde, som pludselig ikke virker, giver det en kæmpe frustration hos medarbejderne. Vi har ikke kunne levere det niveau og den service, vi plejer, og det er vi enormt trætte af, udtaler Johanne Lundager, leder af bygningsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune. Årsagen til den lange ventetid og frustrationerne skyldes bl.a. overgangen til det nye bygningsreglement BR18. Heldigvis er frustrationerne ikke længere at spore blandt sagsbehandlerne, siger Johanne Lundager, der kan

berette om en helt anden situation i dag:

du i gang med et byggeprojekt, opfordrer Team Byg dig til at booke et fysisk møde med en af deres sagsbehandlere på vesthimmerland.dk, under Byggesagsbehandling. - Vi håber, at vi gennem en større dialog også kan få skabt opmærksomhed om, at det store arbejde for ansøgerne nu er flyttet hen til den afsluttende proces. Derfor opfordrer vi også til, at man som ansøger lægger mere tid ind i slutfasen.

Behandlingstiden kraftigt reduceret - Vi har arbejdet hårdt på at komme igennem sagspuklen ved bl.a. at øge bemandingen samt ændre arbejdsgange og mulighederne for kontakt til sagsbehandler. Samtidig har vi lagt en stor del af vores fokus på dialogen, så vi kan hjælpe borgere - såvel som rådgivere og udførende parter - med at forstå BR18. Den øgede dialog, der er kommet mellem kommunen, erhvervslivet og ikke mindst privatpersoner med byggeprojekter har sat sit aftryk. Således er sagsbehandlingstiden i dag nede på ca. 4-6 uger, og kommunen oplever at være godt med på de fleste sager. Håbet er derfor også, at den gode dialog kan blive dyrket fremadrettet, hvorfor Team Byg den første torsdag i hver måned åbner dørene for ansøgere, der gerne vil have en snak om deres

Målet er et godt og stærkt samarbejdede

Billedet er fra det Socialpsykiatriske botilbud i Aars, der er opført i partnerskab mellem Region og Kommune.

sag. Ligeledes forventes der at blive holdt et ar-

rangement for erhvervslivet i løbet af 2020. Skal

Den tætte dialog fortsætter dog også udenfor de kommunale rammer. I sommeren 2018 blev der påbegyndt en virksomhedsrundtur, hvor borgmester Per Bach Laursen og kommunaldirektør Henrik Kruuse besøgte lokale virksomheder. Denne rundtur fortsætter også fremadrettet med det mål at sikre nærhed og dialog mellem kommunen og virksomhederne i Vesthimmerland, hvormed

kendskabet til hinanden kan øges. - Vi vil gerne være med til at skabe et attraktivt og udviklende erhvervsliv i Vesthimmerland, og det tror vi på sker gennem et tæt samarbejde mellem kommune og de lokale virksomheder, påpeger Per Bach Laursen, borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Og noget tyder på, at de mange initiativer har virket. I hvert fald rykkede Vesthimmerland 17 pladser frem i Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelsen fra 2019, hvormed kommunen nu befinder sig på en 29. plads. Målet er, at denne udvikling skal fortsætte - og det sker blandt andet igennem en god dialog og et stærkt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Et fokusområde vil ligeledes være at sikre en fremadrettet god dialog og sagsbehandlingstid for erhvervslivet såvel som de mange nybyggere og privatpersoner, der bygger alt fra sommerhuse til sygehuse.

GLAS, STÅL & ALUMINIUM

TLF. 8750 9200 SIDE 24

MAIL@FJELSO.DK

WWW.FJELSO.DK


I Vesthimmerland lyser erhvervslivet op:

Vesthimmerland viser vejen til teknologi og udvikling Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med Jammerbugt Kommune sat sit præg på udviklingen af Danmarks erhvervsliv. I forbindelse med den nye lov om erhvervsfremme og det strategiske arbejde, der ligger i at udvikle og understøtte Danmarks erhvervsliv for fremtiden, har Erhvervsfremmebestyrelsen bl.a. fremhævet NordVest Smart Production projektet som et fyrtårnsprojekt, der kan inspirere andre. Det er vi en (lille) smule stolte over. Projektet har nu været i gang i ca. tre år og indtil videre har over 30 produktionsvirksomheder over en længere periode arbejdet med nye teknologier, data, innovation og forretningsudvikling. Det har resulteret i, at virksomhederne

har gennemført over 100 innovationstiltag med det formål at udvikle og forbedre enten processer, produkter eller services.

Virksomheder bruger flere nye teknologier Det er inspirerende at se, at virksomhederne har haft mod til at forholde sig til de nye teknologier, og der er ingen tvivl om, at mange af virksomhederne har fået øjnene op for de mange nye muligheder. Derfor er det også afgørende, at virksomhederne samarbejder med kompetente partnere, som ikke kun har forstand på teknologi og forskning, men i lige så høj grad har forståelsen for det forretningsmæssige, så virksomhederne kan se, at det gavner bundlinjen. Det unikke partnerskab består af et samarbejde

mellem Erhverv Væksthimmerland og Vækst Jammerbugt, Fonden Autonomous og Aalborg Universitet, og ”arbejdet” foregår altid ude hos og i samarbejde med den enkelte virksomhed hvilket er vigtigt. Denne metode har vist gode resultater indtil videre, og derfor er det også glædeligt, at projektet er blevet forlænget, og at to nye kommuner (Thisted og Mariagerfjord) også gerne vil være en del af projektet - og forhåbentlig kan endnu flere produktionsvirksomheder få glæde af dette, så vi kan sikre fortsat udvikling, beskæftigelse og vækst i virksomhederne og dermed vækst i kommunerne. Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune fortsætter samarbejdet i samme spor med nye initiativer og projekter.

Driver du håndværksvirksomhed, detailforretning eller andet erhverv?

RING 96 98 18 00 og få en skarp pris på lokale forsikringer

Finn Brix-Mikkelsen- inkarneret frugtavler - i Brovejens Frugtplantage i Korsø ved Aalestrup.

Brovejens Frugtplantage oplever salgsboom Mange danskere har valgt at blive hjemme i sommeren. De har samtidig fulgt rådet om at støtte op om at handle både lokalt og købe danske varer. Det glæder frugtavler Finn Brix-Mikkelsen sig over, da han allerede i foråret havde udsolgt af sin eftertragtede tre liters æblemost. Tidligere år har Finn flere gange været nødt til at smide flere tons æbler ud, og han håber derfor, at den positive afsætningstendens fortsætter. Der er dog stadig masser af både æbler og most på hylderne i den lille gårdbutik. Når der skal æblemost på hylderne, kommer Mobilmost forbi og omdanner æblerne til den populære æblemost. Man kan også finde Brovejens æbler i flere andre butikker. Især kunder fra Hobro, Farsø og Klejtrup-området er hyppige aftagere af de lækre æbler

• Vi tilbyder dig din egen lokale exam. erhvervsassurandør • Skader opgøres hurtigt af vores egne taksatorer • Du kan bruge dine egne og lokale håndværkere og værksteder til reparation af skader • Quick-service ved småskader • Fast kontorservice-medarbejder, du kan kontakte

Tusindvis af dejlige æbler i Brovejens Frugtplantage.

fra frugtplantagen i Korsø ved Aalestrup. Helt tilbage fra midten af 1970’erne har Finn stået for frugtavlen. Plantemetoden blev med hjælp fra en hollandsk ekspert omlagt i 90’erne, så produktionen gik fra 80 tons frugt om året til hele 250 tons æbler årligt og endda på et to hektar mindre område. Finn har to ansatte, der hvert år står for at håndplukke æblerne

fra de 23.000 træer. Der er kun to større frugtplantager tilbage i Jylland, fortæller den nordjyske frugtavler, og han håber, at den lokale opbakning sikrer en fortsat udvikling for Brovejens Frugtplantage. Finn Brix-Mikkelsen fortæller tillige, at han går med tanker om et generationsskifte, da han gerne ser sit livsværk fortsætte og udvikle sig.

himmerland.dk SIDE 25


Sådan tager det tidligere kirkerum sig ud i dag.

Kulturhus Søttrup ligger smukt i udkanten af Hornum. Bygningen med koret til højre har fået nyt tag.

Kulturhus Søttrup spiller sammen med Vesthimmerlands erhvervsliv Haves: Et stk. tom kirke i Vesthimmerlands kommune. Ønskes: En god anvendelse af den ”overflødiggjorte” kirke. Sådan lød indgangsbønnen, da en halv snes initiativrige vesthimmerlændinge kastede sig ud i bestræbelserne

på at forvandle den tidligere Søttrup Frimenighedskirke i Hornum til det nuværende Kulturhus Søttrup.

Bygningen er opført i 1904 og var hjemsted for egnens grundtvigske frimenighed til dennes ophør.

SANDTUEN - DGNB DAGSINSTITUTION AALBORG

Sidste gudstjeneste blev holdt i 2009. Herefter har kirken været brugt sporadisk, indtil initiativgrup-

pen tilbød at overtage den videre drift af bygningen og den nærliggende kirkegård. Det var multikunstneren, nu afdøde Peter Bastian, som i forbindelse med et besøg hos Kirsten og Hans Grishauge i Gatten fik ideen til Kulturhus Søttrup. - Vi spurgte hinanden om, hvorfor en tidligere kirke i Hornum ikke skulle kunne bruges som kulturelt fyrtårn i Himmerland i lighed

med tre kirker, som jeg har kendskab til fra min tid i København, siger Hans Grishauge. Jo mere vi diskuterede, jo mere overbeviste blev vi om, at kirken kunne bidrage til egnens kulturelle og dermed generelle udvikling. Hans Grishauge har rosende ord til overs for, at erhvervsliv og kommune i Vesthimmerland nu har et ekstra instrument at spille på, når kulturelle aktivite-

RESTAURANT • ISCAFÉ Pragtfuld udsigt over limfjorden!

VI ARRANGERER FESTEN TIL ALLE FORMÅL! Flotte rustikke lokaler med fjordudsigt og plads til 60 pers. AALESTRUP LÆGE- OG SUNDHEDSHUS

Krogh Madsen Arkitekter a / s

TAKE AWAY - ÅRET RUNDT!

HOBRO - DAGSINSTITUTION

Menuen som kunden ønsker!

Følg os på

PAKHUSET HVALPSUND

Fjordvej 1 • 9640 Farsø • tlf. 26 33 33 84 AARS KIRKECENTER

ÅBEN 12-22 • MANDAG LUKKET SIDE 26


ter rykkes ud på virksomhederne. - Erhvervslivet skaber økonomisk grundlag, bl.a. ved at medvirke til flere arbejdspladser og øget tilflytning. Kulturen er med til at binde det hele sammen og skabe den samtalemulighed, der er så vigtig for ethvert samfund. Hans Grishauge understreger, at en kulturel stenørken danner de dårligst tænkelige udviklingsmuligheder for ethvert (lokal) samfund. Kultur er - som kulturministeren siger - en slags forsvarspolitik for fællesskabet. Det gælder om ægte deltagelse og ikke kun om at klappe og efterplapre.

Søttrup Kulturhus skal have plads til underholdning og samvær, men også til alvorlige/folkeoplysende emner. Derfor har vi også tilbudt et program om de 17 verdensmål, hvoraf vi trods Corona-benspænd får gennemført omkring 12 arrangementer. Derfor kan Kulturhus Søttrup tillade sig en positiv udgangsbøn. - Vi er stolte af, at det er lykkedes at realisere et så omfattende program trods krisen. Næste år vil vi bl.a. sætte fokus på, hvilket samfund, vi har fået ud af kriseåret 2020 med Covid 19, slutter Hans Grishauge.

Masser af frivillige timer og 120 genbrugte stole i Kulturhus Søttrup Der er ofret penge, tid og kræfter på at omdanne den tidligere frimenighedskirke i Hornum til kulturhus. Da kirkebænkene var fjernet, blev der lagt nyt gulv. Snedkermester Poul Andersen, Hornum lagde gulvet og lavede caféborde til kulturhuset, og initiativtagerne købte 120 brugte stole af Kirkens Korshærs genbrugsforretning i Hornum. Oliefyret blev erstattet af tre varmepumper, og loftet blev monteret med troldtekt plader. Der kom nyt tag på koret. Alteret, udført af Erik Heidi, blev stående og danner nu en stilfuld platform for foredrag, sang og spil. - Takket være det store fri-

Hans Grishauge byder velkommen til Kulturhus Søttrup.

villige arbejde, donationer og anvendelse af genbrug er det lykkedes at holde udgifterne nede. Det passer fint ind i tankegangen bag Kulturhus Søttrup, understreger Hans Grishauge. Det har sin charme at anvende forskellige brugte stole fremfor ens konferencestole. Og så er der en verden til forskel rent prismæssigt. Initiativgruppen bag Kulturhus Søttrup består af Kirsten og Hans Grishauge, Aase Grove og Kaj Laursen, Kirsten og Vagn Bækhøj, Dorrit Bolvig Nielsen og Svend Midtgaard samt Carsten Mortensen.

Kulturhus Søttrup er klar med gode arrangementer

Et af gruppens medlemmer, Hans Grishauge, foran Kulturhus Søttrup.

Som eksempel på den sprudlende aktivitet i Kulturhus Søttrup kan nævnes programmet for resten af indeværende år. Emnerne knytter sig tæt til FN`s 17 verdensmål, og møderne gennemføres i samarbejde med Hornum Borgerforening, Vesthimmerlands Gymnasium, Erhvervsskolerne Aars, Himmerlands

Ungdomsskole, Ulstrup Sogns menighedsråd og Erhverv Væksthimmerland.

Torsdag 8. oktober ”Landbrug, natur og verdensmål”. Oplæg af formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild og vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening Sebastian Jonshøj.

Torsdag 22. oktober ”Hvordan klæder vi de unge på til fremtiden? ”Rektor Jette Rygaard, direktør Ulf Givskov Bender og forstander Jesper Laubjerg.

Tirsdag 17. november

diByg, Løgstør, Twin Heat, Gedsted, Miljømærkning Danmark, Løgstør, og Unoform Køkken, Farsø.

Onsdag 2. december Julearrangement. Indleder sognepræst Inge Frandsen.

Verdensmål og bæredygtighed i produktionen. Oplæg fra Genplast, Farsø, Scan-

EFTERÅRSSALGET ER I FULD GANG OG ISÆR EJENDOMME PÅ LANDET ER I HØJ KURS

VI SØGER EJENDOMME UDEN FOR BYSKILTET TIL SALG

t gavekort e d e m r re e t it Vi kv de 5 første til Pinenhus til til salg får ejendomme, vi

S OL G T Boldrupve

Haugårdvej 6,

SOLGT

Vi overdrager 1 ejendomme fra0 1.9.-1.10

Møldrup

S OL G T

Myrhøjvej 28, Fa

rsø

, Møldrup

Ugelrisvej 40

Agriteam Viborg/Aars ApS

Ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard Poul Skalborg

SALG

SOLGT

up j 144, Aalestr

Ib Bjerregaard

REKORD-

Bettina Sæderup

Camilla Madsen

Uafhængig landbrugsmægler

Messevej 1 • 9600 Aars • Tlf.: 9862 1396 aars@agriteam.dk • www.agriteam.dk/aars SIDE 27


MADE IN DENMARK

Det samlede Erhverv Væksthimmerland - Team. Fra venstre Mette Egebæk, Dan Skovgaard, Kirsten Heisz, Søren Rigborg og Berit Jepsen.

Stærkt team bag hjælp og vejledning i Vesthimmerland SØNDERGÅRDEN 34 9640 FARSØ +45 98 63 15 99

Vi løfter højt og rækker langt

Erhverv Væksthimmerland har med to nye erfarne medarbejdere styrket teamet på det lokale erhvervskontor og gjort klart til, at endnu flere iværksættere og etablerede virksomheder kan modtage vejledninger og henvisninger. Et af de nye ansigter på kontoret er Mette Egebæk, som skal overtage opgaverne med kommunikation og briefingmøder samt stå for den strategiske indsats

omkring vejledning i grøn omstilling. Derudover skal Mette vejlede både iværksættere og etablerede virksomheder. Det andet nye ansigt vil sikkert vække genkendelse hos nogle. Søren Rigborg er vendt tilbage til kontoret, efter han har gennemført og afsluttet projektet ”Gang i butikkerne” for detailhandlen i Aars. Søren er vores nye iværksættervejleder, men arbejder på delt tid mellem

Erhverv Væksthimmerland og Erhvervsskolerne i Aars. Du kan læse mere om alle medarbejdernes profil på hjemmesiden www.vaeksthimmerland.dk under kontakt. Kontakt endelig erhvervskontoret, hvis du drømmer om at starte virksomheder eller har spørgsmål og idéer til din virksomheds udvikling, som du gerne vil have sparring til.

FØLG OS PÅ Thorup Maskinhandel v/ Lasse Høgh Jensen, er et firma der fortrinsvis beskæftiger sig med køb og salg af traktorer i både ind og udland og i alle prisklasser. Desuden handler vi med rendegravere, gummigeder, lastbiler. Vi sælger ca. 250 - 300 traktorer om året.

VI MANGLER NYERE BRUGTE TRAKTORER Ring straks til Emil, tlf. 2113 3655 NYERE VOLVO, CASE, KOMATSU OG NEW HOLLAND GUMMIGEDE KØBES.

Vi sælger kun til momsregistrede.

Boldrupvej 175, Thorup • 9610 Nørager • tlf. 98 55 12 26 www.thorup-traktor.dk ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 08.00-17.00 • Fredag kl. 08.00-16.00 Lørdag kl. 09.00-12.00 • Søndage og helligdage er lukket SIDE 28


AuRoCon - god iværksætterhistorie med rødder i Vesthimmerland Virksomheden AuRoCon er startet i 2018 som en iværksættervirksomhed med visionen om at skabe fremtidens grønne gnaverbekæmpelse. Preben Asp var på det tidspunkt ansat hos en virksomhed med skadedyrsbekæmpelse. I tråd med ny miljølovgivning, så Preben mulighederne i at udvikle en rottefælde uden den traditionelle anvendelse af gift. Dette var startskuddet til idéen om det langtidsbærende element i produktet, nemlig at rottefælden løser opgaven mere effektivt, etisk korrekt samt ved lavere omkostninger end traditionelle løsninger.

Iværksætter Vesthimmerland gav vejledning Preben havde udviklet en prototype hjemme i sin garage og henvendte sig med den hos Iværksætter Væksthimmerland, hvor han fik iværksættervejledning og blev henvist til relevante rådgivere, der kunne hjælpe ham, herunder patentbureau og revisor. Når man skal udvikle noget, kræver det en del kapital/likviditet. Der blev

Preben Asp med sin opfindelse, en fuldautomatisk rottefælde.

søgt og bevilget en innobooster (økonomisk hjælp til færdigudvikling), og det nu færdigudviklede og patenterede produkt adskiller sig meget positivt i forhold til eksisterende konkurrentprodukter for giftfri fælder. Til udvikling af løsningen

er anvendt nyeste teknologier inden for 3D print, og IOT (Internet Of Things, som er et netværk af elektroniske enheder, der er i stand til at indsamle og dele data via sensorer). Den færdige løsning anvender en app til fjernmonitorering af

fælden, så tilsyn og servicering er kun nødvendig ved behov. Der arbejdes desuden på at udvikle en administrativ løsning til kunder med rapportering, statistik m.m. I forløbet blev Per Thy Sørensen via Iværksætter Væksthimmerland tilknyttet som mentor - en ordning, hvor mentoren stiller sig gratis til rådighed. Det viste sig at være et rigtig godt match og har - efter begge parters udsagn - været et frugtbart samarbejde. Normalt er det aftalen, at en mentor er tilknyttet virksomheden et år. Men Per Thy Sørensen har strakt sig meget langt for at støtte Preben i den proces, som han har været igennem. Preben er taknemmelig for den hjælp, som han har fået. Efter den giftfri IOT opkoblede flerdrabsfælde er klar til salg, mangler der nu videreudvikling af backend rapportering og en frontend app til servicering af fælderne.

Vesthimmerlands Kommune interesseret Kommuner og skadedyrsbekæmpere er første

segment af kunder. Og i forløbet blev der også indledt drøftelser med Vesthimmerlands Kommune - Udviklingsafdelingen og Teknik og Miljø. Der er lavet test med fælderne flere steder i Vesthimmerlands Kommune, og Kommunen stiller sig også til rådighed som testkommune i forbindelse med den videre udvikling. Vesthimmerlands Kommune har afgivet interessetilkendegivelse på det. Der er ingen tvivl om, at udvikling af produktet og virksomheden til det, den er i dag, har krævet kapital og likviditet. Preben startede for egne midler sammen med en kammerat, som var ingeniør og havde et mindre ejerskab i AuRoCon. Preben blev efterfølgende eneejer. For at få udviklet virksomheden endnu mere erkendte Preben, at det var nødvendigt at få nogle investorer med i virksomheden. Og her lykkes det også at blive i Vesthimmerland. Kim Jensen og Henrik Stæhr (ejere af Airmaster A/S) har via deres holdingselskab investeret i AuRoCon. Vejen er banet

for en rigtig god udvikling i AuRoCon. Så alt i alt en rigtig god iværksætterhistorie fra Vesthimmerland, der viser, at vi sammen kan en hel del i Vesthimmerland.

Per Thy Sørensen udtaler: Hele opstart- og udviklingsforløbet har været præget af professionalisme, og der kan bl.a. nævnes, at løsningen er patentanmeldt. Der anvendes kinesisk underleverandør, der udføres fieldtest i samarbejde med potentiel storkunde, og Preben har forstået at tilknytte videns ressourcer og sparringspartnere i forløbet. Og AuRoCon har potentiale til at blive en stor international virksomhed salgs- og sourcingmæssigt og med ledelse, administration, montage og kontrol i Aars, Vesthimmerland.

Den epokegørense fælde.

SIDE 29


Glerups vinder Foretagsomhedsprisen. Fra venstre Ove Glerup, Jesper Glerup, Nanny Glerup, sammen med formanden for Aars Erhvervsråd Lars Thomsen.

Færdigt produkteksempel.

Fashionable hjemmesko fra glerups i BlæreVÆLG bliverEN produceret i Rumænien VÆLG EN ADVOKAT ADVOKAT DU DU HAR HAR TILLID TILLID TIL TIL

Virksomheden glerups startede som et hobbyprojekt og er i dag en international virksomhed. I 1980’erne fik Nanny Glerup interessen for at arbejde med uld. Nanny tog senere et filte-

kursus og lavede i 1993 sine første hjemmesko med naturlig uld fra familiens egne gotlandske får. Hjemmeskoene blev taget godt imod blandt venner og familie, og virksomheden startede egen

produktion, som kunne fremstille to par om dagen. De kommende år arbejdede familien koncentreret omkring glerups med Nanny i spidsen som produktudvikler og hendes mand Ove på

Vi sætter dig i centrum, og vi yder rådgivning og Vi sætter dig i centrum, og vi yder rådgivning og sagsbehandling ud fra dine individuelle behov. sagsbehandling ud fra dine individuelle behov.

VÆLG EN ADVOKAT DU HAR TILLID TIL Vi yder vores rådgivning med forståelse og indleVi yder vores rådgivning med forståelse og indlevelse, uden at dette påvirker vores skarpe, faglige velse, uden at dette påvirker vores skarpe, faglige og juridiske vurderinger - uanset om det drejer og juridiske vurderinger - uanset om det drejer sig om virksomhedsrådgivning, stærkt personlige sig om virksomhedsrådgivning, stærkt personlige sager eller noget helt tredje. sager eller noget helt tredje.

sidelinjen. Ove arbejdede i nogle år fortsat som tækkemand for at være sikker på, at der kom mad på bordet. Virksomheden begyndte at udvikle sig og oplevede stor vækst. Efter 13-14 år i Dan-

mark og en erkendelse af, at virksomhedens vækstmuligheder var begrænset af produktionen, besluttede glerups at flytte al produktion til Rumænien. Glerups byggede selv fabrikken i

Rumænien op fra bunden, og der kom hurtigt fart på både produktion og salg. I dag har virksomheden stadig hovedsæde lokalt i Blære med 16 ansatte i Danmark og 70 i Rumænien.

Alt koordineres i Blære, produktion i udlandet Kontoret i Blære står selv for det meste af værdikæden. Der er underleverandører på råvarerne. Ulden kommer fra underleveran-

Lad os fjerne træer som skygger og står i vejen

Vi er gode til at lytte. Mange års erfaring har lært

ViVi sætter dig i centrum, og vi yder rådgivning og sagsbehandling ud er gode til at lytte. Mange års erfaring har lært os vigtigheden af at forstå årsagen og motiverne fra dine individuelle behov. os vigtigheden af at forstå årsagen og motiverne bag en problemstilling, inden vi rådgiver. Vibag yder en vores rådgivning med forståelse og rådgiver. indlevelse, uden at dette problemstilling, inden vi påvirker vores skarpe, faglige og juridiske vurderinger - uanset om Vidrejer taler ogom skriver i et sprog, som er personlige forståeligt. det virksomhedsrådgivning, stærkt sager Vi talersig og skriver i et sprog, som er forståeligt. eller noget helt tredje. er ærlige og Mange direkte vores har rådgivning og tilViVi gode til at lytte. årsii erfaring lært os vigtigheden Vier er ærlige og direkte vores rådgivning og tilhvisogen sag ikke har udsigt til at kunne afkendegiver, at forstå årsagen motiverne bag en problemstilling, inden vi kendegiver, hvis en sag ikke har udsigt til at kunne gennemføres med det ønskede resultat. rådgiver.

Træfældning med fældegrab

gennemføres med det ønskede resultat.

Vi taler og skriver i et sprog, som er forståeligt.

Vi er ærlige og direkte i vores rådgivning og tilkendegiver, hvis en sag ikke har udsigt til at kunne gennemføres med det ønskede resultat.

Vi Vi arbejder arbejder primært primært med: med: • • • • • • • • • • • •

Ejendomshandler Ejendomshandler Familieret Familieret • Ejendomshandler Arveret Arveret • Familieret Testamenter Testamenter • Arveret Dødsbobehandling Dødsbobehandling • Testamenter Erstatningssager • Dødsbobehandling Erstatningssager

• Erhvervsret • Erhvervsret • Selskabsret • Selskabsret Erhvervsret •• Retssager • Retssager Selskabsret •• Konkurs •• Konkurs Retssager • Landbrug •• Landbrug Konkurs •• Iværksætter Landbrug • Iværksætter

Vi arbejder primært med:

• Erstatningssager

Carsten Kjeldsen Carsten Kjeldsen Jørgen Stenum Jørgen Stenum SIDE 30

ld i top Trim og fæ s op! nu - Ring Mag

• Iværksætter

Advokatfirmaet Himmerland Advokatfirmaet Himmerland www.advhim.dk www.advhim.dk

“Gnaske Stubfræser ... Har du en besværlig stub i haven, så kommer jeg gerne og gnasker på den”

ApS ApS

98 62 40 00 98 62 40 00 Lea Strandberg Lea Strandberg

Simested Vognmandsforretning · Mejerivej 2, Simested · 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 92 54 · info@mortenbach.dk


Nanny og Ove Glerup.

Ulden kartes.

dører i New Zealand. Farmerne besøges en gang om året for sikre, at alt - herunder dyrevelfærden - er i orden. Derudover har glerups danske underleverandører på gotlandsk uld. Udover råvarerne sker det meste af værdikæden internt i virksomheden. Glerups står selv for indkøb, salg og har lager og eget distributionsselskab i Danmark. I 2018 ansatte virksomheden en in house-marketingmedarbejder, som skal hjælpe med at få kendskabet til glerups produkter til at vokse yder-

ligere. Denne afdeling er netop udvidet med endnu en medarbejder.

Datterselskab i USA blev etableret i 2015 I 2015 etablerede glerups et datterselskab i USA ved navnet Glerups Inc. Her har virksomheden eget distributionsselskab med både lager, kontor og kundeservice. De senere år er der udviklet produkter målrettet mod outdoormarkedet, som er rigtig stort i USA. Denne erfaring fra USA omkring outdoormålgrup-

Filten stikkes ud med en form.

pen skal i fremtiden også bruges til at ramme outdoormålgruppen i Danmark, der også er et voksende marked. Hjemmeskoen skal ses som et livsstilprodukt til outdoormålgruppen, der træder ud af f.eks. skistøvlen og vandreskoen over i en lækker og komfortabel hjemmesko. Sidste skud på stammen er, at glerups åbner butik og showroom midt i Aalborg. Butikken åbner 2. oktober og skal være et oplevelsesunivers med glerups produkter. Glerups har formået at

bevare værdierne fra en mindre familievirksomhed, selvom der i dag er foretaget et generationsskifte og en stor transformation fra familieejet til international virksomhed. Virksomheden har gennem alle årene formået at opretholde en flot vækstkurve - selv under finanskrisen. Den holder fortsat til lokalt i Blære i de lokaler, hvor virksomheden startede i sin tid. I dag ejes virksomheden af direktør Jesper Glerup og salg- og marketingdirektør Allan Thimm. Nanny og

Ove Glerup er fortsat tilknyttet virksomheden og bidrager med al deres erfaring og deler ud af deres viden. Glerups går en spændende tid i møde, og virksomheden er blandt andet ved at bygge en ny stor fabrik i Rumænien, som er dobbelt så stor som den nuværende. Og når vi taler produktion, så er Glerups deltager i det lokale projekt Nordvest Smart Production, der hjælper glerups med at indsamle og bruge markeds- og kundedata til at øge salg og

forbedre styring af produktionen. Fremtiden byder på nye produkter og fortsat udvikling af virksomheden.

Glerups vinder Foretagsomhedprisen På Aars Erhvervsråds virksomhedsarrangement tirsdag d. 8. september kårede man årets vinder af Foretagsomhedsprisen, der uddeles til en virksomhed, der har vist særligt gode resultater til inspiration for andre. Glerups blev ved denne lejlighed hyldet som årets prisvinder.

VESTHIMMERLANDS STØRSTE OVERDÆKKEDE UDVALGS- OG DAGLIGVARECENTER

FARSØ - ET UNIKT SAMFUND

Foreningsliv & handelsliv går hånd i hånd Sofie Krogholm Butiksindehaver

Velvillighed til at handle lokalt giver støtte til de lokale foreninger samt fritidsjobs til de unge.

FAR SOE ❤ DK

11/14 327 FARSØ - her handles

Brian Thorup Foreningspræsentant

Du får meget mere end du betaler for, når du handler lokalt.

Ann Jørgensen Kunde

Det er nemt og hyggeligt at handle lokalt - og så kan jeg godt lide at se det jeg køber.

FARSØ RÅDHUSCENTER TH. ERIKSENS VEJ 20 • 9640 FARSØ SIDE 31


Dermed pålagde Leokas kunder, at virksomheden skulle miljøcertificeres. Direktør Heidi S. Nielsen blev indkaldt fra barsel og startede projektet. I 2004 fik Leoka A/S sin certificering og kunne som en af de første mindre virksomheder kalde sig miljøcertificeret. I Leoka er hele virksomheden - og ikke kun nogle enkelte produkter - omfattet af miljøcertificeringen. I starten var der ikke afsat nogle midler til projekterne, men eftersom tiltagene gav plus på bundlinjen, begyndte Leoka at investere i tiltag, der kunne løfte den grønne udvikling endnu mere.

Store grønne besparelser på el og vand hos Leoka

Interiør fra Leoka A/S.

Leoka A/S, Aalestrup, kom i finalen takket være målbevidst grøn indsats Mandag, den 3. februar 2020 blev den lokale vinder af årets Tag Fat-konkurrence kåret ved Erhverv Væksthimmerlands nytårskur. De godt 60 fremmødte

deltagere i nytårskuren samt et jury-panel var klar til at kåre den lokale vinder. Finalisterne pitchede deres projekt foran deltagerne og panelet. Panelet bestod af

Erhverv Væksthimmerlands formand, Albert Veggerby, formand for Aars Erhvervsråd Lars Thomsen, Miljømærkning Danmarks direktør, Martian Fabiansen,

og fra Erhvervshus Nordjylland forretningsudvikler Ole Madsen. Vinderen af den lokale Tag Fat-konkurrence blev Leoka A/S fra Aalestrup.

Leoka har igennem mange år arbejdet med miljøcertificeringer og bæredygtighed. Virksomheden startede i 2003, hvor stolen 40/4 skulle svanemærkes.

I forhold til strømforbruget har virksomheden skiftet alle lysstofrør ud til LED lys, og store dele af IT-udstyret er erstattet af mere energisparende udstyr. Kompressorer er blevet skiftet til nyere modeller, som sparer på strømmen. Ved disse tiltag har Leoka opnået en mærkbar besparelse på strømforbruget, hvilket afspejler sig positivt på elregningen. Tiltag som disse skulle forankres i hele virksomheden og dermed også hos medarbejderne, før de for alvor lykkedes. For at involvere medarbejderne bedst muligt begyndte Heidi at lave

! l e s r a v d A ––

hed

gig n æ h f a

mme o k e r kan fo

––

glerups.dk I facebook.dk/glerupsdanmark I @glerups_danmark

SIDE 32


kampagner, som satte fokus på at optimere strømforbruget. Blandt andet igangsatte hun en kampagne, der hedder ”luk og sluk maskiner”, som skulle være medvirkende til, at medarbejderne huskede at slukke for maskinerne i produktionen, slukke lyset og kaffemaskinen. Der blev lavet tests, hvor medarbejderne kunne se, at elforbruget var betydeligt højere, hvis blot et mindre apparat som f.eks. kaffemaskinen stod tændt weekenden over. Som et led i certificeringen havde Leoka skemaer over forskellige målere i virksomheden, herunder varmtvandsbeholdere og radiatorer. Dette har betydet, at fejl på f.eks. radiatorer, der var gået i stykker, hurtigere blev opdaget. Derudover er der skruet ned for varmtvandsbeholdere, så ingen bruger unødigt meget varmt vand. I produktionen har virksomheden også gennemgået flere optimeringsprocesser. Siden år 2003 har Leoka halveret sit kemiforbrug, hvilket også er et led i miljøcertificeringen. Blandt andet har Leoka fået en ny maskine, der bruger 95% mindre kølesmøremiddel end den tidligere. Udover et væsentligt mindre forbrug sprøjter den heller ikke længere på medarbejderne, som den tidligere gjorde, hvorfor arbejdsmiljøet også er

ikke bare tilfredse med de allerede opnåede resultater. Virksomheden fortsætter arbejdet og overgik i sommer til en ny certificering, hvor Leoka nu også skal have fokus på ledelsen internt i virksomheden, kunder og leverandører. Udover de nye indsatsområder vil Leoka i fremtiden kigge ind i nogle konkrete verdensmål fra FN og arbejde med disse. Leoka har fortsat det grønne på dagsordenen, og vi glæder os til at følge med.

Den store regionale finale er afviklet

Miljøkoordinator Heidi S. Nielsen, Leoka A/S, Aalestrup.

forbedret. Dette er også et eksempel på et tiltag, hvor medarbejderne i høj grad blev involveret i at gøre produktionen grønnere. For at involvere medarbejderne blev der udover kampagner også lavet konkurrencer. Medarbejderne kunne komme med gode forslag samt forbedringer og på denne måde vinde præmier. Dermed er medarbejderne blevet opdraget til at tage

ejerskab og involvere sig i virksomhedens udvikling indenfor bæredygtighed.

Stålet har meget stor genanvendelsesprocent I produktionen bliver stålet, som bruges til stolene, 99,92% genbrugt og bliver leveret i næsten nøjagtige længder, så spildet er minimalt. De stole, der før kom tilbage med fejl på chromet, blev kasseret,

hvor virksomheden i dag i stedet gemmer dem og bruger dem til de stel, der alligevel skal sendes til maler. Udover dette genanvendes de papkasser og det pap, der lægges mellem stolene. Fragtbilerne tager materialet med retur til Danmark, for at Leoka selv kan genbruge det til næste sending. I forhold til fragt har virksomheden ændret procedurerne, således at der kun bli-

ver afhentet varer to gange om ugen i stedet for tidligere hver dag. Det mindsker Co2 udslippet og antallet af store køretøjer omkring virksomheden. Der bliver også sorteret affald i stor stil, og der er investeret i store containere til affaldssortering, så alt ikke bliver lagt i brændbart. Leoka har haft fokus på den grønne dagsorden i mange år, men stiller sig

Onsdag d. 9. september blev der afholdt finale i årets regionale innovationskonkurrence med fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi. Tag Fat eventen blev afholdt på Råt&Godt i Aalborg med små 100 inviterede deltagere, som bestod af de 11 konkurrerende virksomheder, repræsentanter fra kommunernes erhvervsservice, Erhvervshus Nordjylland og et spændende og velkvalificeret dommerpanel. Her konkurrerede LEOKA med 10 andre spændende og grønne virksomheder, men endte desværre ikke som vinder af den regionale pris. Vi ønsker alligevel LEOKA tillykke og held og lykke med den grønne omstilling fremover!

d i l l i T , t e t i l Kva & Adfærd SIDE 33


Biogasanlægget ved Holme kan forsyne 17.000-18.000 husstande med naturgas Vesthimmerlands Biogas ved Holme uden for Farsø kunne åbne for gashanen for første gang den 14. august 2020, hvor borgmester Per Bach Laursen sammen med direktør Lasse Buhl Jørgensen officielt åbnede anlægget. Trods Corona og regnvejr, som satte en bremseklods i byggeplanen, formåede Vesthimmerland Biogas at speede byggeprocessen op og alligevel stå klar med kun én enkelt dags forsinkelse. Ganske imponerende, tænker man, når man som besøgende bliver vist rundt på det storslåede anlæg. Inden opstarten kom endda også en yderligere udfordring, da regeringen med kort varsel meldte ud, at alle godkendelser skulle være på plads på en given dato, og på det tidspunkt var biogasanlægget knap tre uger fra at være på plads. Det lykkedes heldigvis efter nogle måneders uvished at få overbevist politikerne om behov for ændringer, hvorefter Biogasanlægget kunne blive omfattet af den kendte tilskudsordning, som anlæggets økonomi var baseret på.

og landbruget. Landbruget afleverer sit affald til biogasanlægget og får en langt renere og afgasset gødning med øget markudbytte til følge. En anden central kilde til gas i anlægget er energiafgrøder i form af majsplanter. Når de høstes og snittes og tilsættes reaktorprocessen, udgør det optil 12% af den biomasse, som køres ind i anlægget. Oveni dette ønsker Vesthimmerland Biogas at indgå aftaler med flere lokale fødevareproducenter om at aftage deres organiske affald, som også kan udgøre en stor energikilde. Dog vil dette kræve en udvidelse af den nuværende produktionskapacitet, og alt skal være på plads på anlægget, før det kan lade sig gøre at udvide her. Det er vigtigt for direktør Lasse Buhl Jørgensen, at tingene bliver udført i et tempo, hvor ordentlighed og kvalitet sikres hele vejen igennem.

Metangassen direkte ud på naturgasnettet Direktør Lasse Buhl Jørgensen ved det nye biogasanlæg.

Anlæg til rensning af Metangassen for svovl.

Derfor er biogas velegnet i grøn omstilling

fra gødningen, som er en væsentlig forureningskilde for grundvand og vandsystemer, er der en lang række regler for opbevaring på gårdene og for, hvornår gødningen må anvendes, og hvor meget, der må udspredes, idet gyllen samtidigt

Vi har i Danmark en meget stor husdyrproduktion i forhold til landets størrelse. Det betyder, at der også produceres store mængder husdyrgødning, som skal håndteres og anvendes mil-

jømæssigt forsvarligt. Det sker i dag primært ved, at gødningen, som hovedsageligt består af dybstrøelse og gylle, opsamles i gyllebeholdere for siden at blive spredt som gødning på markerne. For at minimere risikoen for tab af næringsstoffer

indeholder store mængder metangas og udgør en stor naturlig energikilde. Det er netop her, biogasanlægget kommer ind som et mellemled mellem gård og mark, og det indebærer en lang række fordele, for både samfundet, klimaet

Rågassen, der produceres på anlægget ved Holme, indeholder som udgangspunkt også en stor mænge CO2. Gennem et avanceret proces-anlæg adskilles den rene gas fra CO2, som igen nedbrydes. Metangassen opnår en renhed på 98%, inden den sendes lige ud på naturgasnettet. Tilbage fra

En lettere

hverdag med digitalisering af økonomifunktionen

Mindre papirarbejde. Mere værdi. Beierholm BeJour er en online service, der giver mindre og mellemstore virksomheder mere tid til det, de brænder for. Du får adgang til smart håndtering af bilag, løn og dokumenter, overblik over deadlines og hovedtal samt direkte adgang til sparring med din personlige revisor. BeJour kan tilpasses efter dine behov og kan integreres med andre systemer i virksomheden. Læs mere på beierholm.dk/bejour

Frederik IX’s Plads 4 | 9640 Farsø | 98 63 14 44 Dyrskuevej 9 | 9600 Aars | 98 62 38 66 SIDE 34


rensningsprocessen er både fosfor og svovl, som også kan genanvendes, bl.a. til gødning. Anlæggets størrelse betyder, at der hvert døgn tilføres 750 tons biomasse, og anlægget kan forsyne 17-18.000 husstande med naturgas.

Biogas ikke kun et job, men også en passion De miljø- og samfundsmæssige fordele har biogasanlæggets direktør, Lasse Buhl Jørgensen, en særlig interesse og dedikation for, hvilket førte til opførelsen af eget biogasanlæg i Stoholm i 2016, hvor han i dag er bestyrelsesformand. Samtidig sidder han som bestyrelsesformand i Lundsby Biogas i Løgstrup. Lasse Buhl Jørgensen har derfor solid erfaring på området og sammenholdt med en baggrund som revisor og rådgiver, er fundamentet helt på plads for at drive det nye Vesthimmerland Biogasanlæg. Direktøren har ikke kun en stærk interesse i biogas, men også i at skabe netværk og tæt samarbejde med det lokale Vesthimmerland. Han oplever at være blevet taget rigtig godt imod i Vesthimmerlands Kommune, hvor der har været god hjælp at hente og et konstant fokus på at finde de rigtige løsninger. Samtidig er det afgørende for

PH Spaanteknik A/S blev stiftet i 2001 af Preben Hansen, og har siden haft fart på I dag har vores 26 engagerede og kompetente medarbejdere samt moderne maskinpark til huse i 3000 m² store produktionsbygninger i Aalestrup. Store tanke ved Vesthimmerland Biogasanlæg.

Vesthimmerland Biogas at være en del af det lokale erhvervsliv, så et medlemskab af de nærliggende erhvervsråd har været en selvfølge. Lars Buhl Jørgensens store ønske er at hjælpe så mange landmænd og fødevareproducenter, som muligt og samtidig forsyne en masse husstande med grøn energi.

Effektiv varsling om sjældne lugtgener Et spørgsmål, der naturligt optager naboerne, er lugtgener. Til det fortæller direktøren, at man har en ekstra høj skorsten, som netop sikrer, at lugtgenerne er minimale. Dog kan der

være nogle ekstraordinære dage, hvor der kan forekomme større lugtgener, bl.a. ved reparationer på anlægget. Derfor kommer der snarest på hjemmesiden en varslingstilmelding, hvor man som beboer i området kan melde sig til og få besked, når der vil være lugtgener. Fremtiden er at få anlægget helt færdigt på kort sigt, og på lang sigt at få udvidet med yderligere tre tanke, og blive det bindeled, der sikrer at landbruget lokalt kan udvikle sig. Det vil hjælpe med at øge og dokumentere bæredygtigheden og dermed bidrage positivt til den grønne omstilling.

Vi beskæftiger os udelukkende med CNC drejning og fræsning af en lang række materialer efter vores kunders tegninger. CNC betyder Computer Numeric Control, hvilket vil sige, at alle vores maskiner udelukkende udfører deres bevægelser ved hjælp af styring fra en computer. Dette sikrer en meget høj kvalitet og ensartethed i produkterne. I tillæg til vores høje kvalitetskrav vægter vi fleksibilitet, nøjagtighed, de rigtige priser og evnen til at levere totale løsninger meget højt. Derfor har vi ladet os ISO 9001:2015 certificeret, for at kunne dokumentere overfor vores kunder, at vi har kontrol over alle aspekterne i produktionen af emnerne.

SPAAN TEKNIK Bakkegaardsvej 1 · 9620 Aalestrup Telefon: 98 64 33 86 · Mail: aa@phspaanteknik.dk

Nordkabel A/S er etableret i 1988 og har gennem årene udført og specialiseret sig i alle former for kabel- og ledningsarbejder, samt relaterede entreprenør-opgaver som f.eks. belægnings arbejde og fundaments opgaver i forbindelse med gravearbejde. Vi arbejder med elkabler, fiber, tele og tv, samt fjernvarme og vand. Vi udfører naturligvis traditionelt gravearbejde, men vi løser også specialopgaver som vejunderføring med jordraketter, styrbare boringer samt iblæsning af microkabler og ispuling af kabler med vand. Vi udfører også nedgravning og udtrækning af 60 KV og 150 KV højspændingskabler. I Nordkabel A/S er vi i stand til at påtage os større kabel- og ledningsopgaver, specifikke projekter som kræver alt fra gennemgang, opmåling og planlægning af gravetraceer til udførsel og færdiggørelse af det samlede anlæg. Herunder også rådgivning og konsulentarbejde i forbindelse med nævnte arbejder. Nordkabel A/S har gennem kommunikation og ansvarsbevidste medarbejdere, etableret sig som en kvalitetsbevidst virksomhed med vægten lagt på rationelle arbejdsmetoder, konkurrencedygtige priser samt positive medarbejdere og tilfredse kunder. Nordkabel har i de senere år, foruden afdelingen i Aars, udvidet med afdelinger i Aalborg, Viborg, Randers og senest Aarhus og Fredericia. Nordkabel A/S beskæftiger i øjeblikket ca. 200 medarbejdere. Nordkabel A/S Vestre Boulevard 13, 9600 Aars • 98 62 14 45 CVR: 28851782 • Kloak aut. nr.: KFUL-112111 www.nordkabel.dk

SIDE 35


Thorup Maskinhandel set fra oven.

Lasse Høgh Jensen - en aktiv iværksætter.

Traktorimperium i Thorup sælger hundredvis af brugte traktorer

få mere plads. Jeg ville gerne hurtigst muligt opføre en ny hal i Thorup, men det er svært at realisere, siger Lasse Høgh Jensen. Myndighedskravene er store, og erhvervsjord er ikke let at få fat på, for kommunen har solgt al den erhvervsjord, den havde i Aalestrup, så det er ikke muligt at bygge der. Hans kone, Charlotte, tager sig af Thorup Maskinhandels omfattende regnskab. Sønnen Emil - på kun 23 - er driftsleder og er i færd med at gå i faderens fodspor: Han tager ligesom faderen i sin tid gjorde blandt andet rundt med bigballepresseren hos egnens landmænd.

Det er ikke for meget sagt, at den 50-årige Lasse Høgh Jensen har skabt et traktorimperium af rang i Thorup nær Aalestrup. Traktor ved traktor med mandshøje dæk er linet op i den alleryderste del af Vesthimmerlands Kommune. Og som om det ikke var nok, kan du også finde alskens andet landbrugsudstyr lige fra mejetærskere til bigballepressere. Og skulle det være en gummiged, kan du også købe eller leje den. Thorup Maskinhandel er den næststørste af sin art i Danmark, og der skal helst sælges mindst en brugt traktor om dagen, før Lasse Høgh Jensen er tilfreds. Ejeren af den store maskinhandel har altid interesseret sig for traktorer og andet landbrugsmekanik. Men at der af denne passion skulle opstå en så stor forretning med salg til ind- og udland, havde han ikke forudset.

Arbejdede som chauffør hos Aars Køletransport Lasse Høgh Jensen er udlært maskinarbejder hos Danogips i Hobro, men i syv år - indtil årtusindeskiftet - var han chauffør hos

tive traktorhandler Thorup Maskinhandel. I flere år tog foretog han snerydning og saltning for firmaer, Vejdirektoratet og kommunen, men den opgave er der heller ikke tid til mere.

Hver fjerde traktor sælges til udlandet

Emil Høgh Jensen ved en bigballepresser.

Aars Køletransport. - Jeg var rigtig glad for at være chauffør, og arbejdspladsen var rigtig god. Men så begyndte traktorhandlen at udvikle sig. Min første handel var en byttehandel, hvor jeg byttede en Fordson Dexta traktor med en Hereford kvie, som angiveligt skulle være med kalv hvilket dog viste sig ikke at være tilfældet. Første gang, jeg købte to traktorer på en gang, kunne jeg næsten ikke sove, men dem solgte jeg inden for få dage.

Herefter gik det slag i slag fremad med salg af traktorer. Tempoet hang også sammen med Lasse Høgh Jensens princip om, at han ikke ville sætte sig i gæld. Men det gik jo også alligevel. I 1992 flyttede han sammen med familien til Thorup. Sideløbende med traktorsalget pressede han halm og pløjede for andre. Der blev dog ikke tid til fortsat at arbejde med halmen, fordi traktorhandlen blev stadig mere omfattende. I 1998 dannede den ak-

- Traktorhandelen har ændret sig i takt med internettets udvikling. Konkurrencen er blevet hårdere gennem markedsføringen på nettet. Omkring en fjerdedel af traktorerne sælges til udlandet. Vi kender gennem de mange års traktorsalg en stor køberkreds både herhjemme og i udlandet. Vi afhenter og leverer selv de solgte traktorer inden for landets grænser, pointerer Lasse Høgh Jensen. For et år siden flyttede traktorhandleren til Markedsdalen ved Aalestrup, hvor han købte en dejlig landbrugsejendom med jord til på en særdeles naturskøn grund. Den ejendom skal også virke som lager til udlejningsafdelingen. Traktorhandlen hører dog stadig hjemme i Thorup. - Vores største problem er at

Emil har da også for længst selv erhvervet sin første mejetærsker, og han har da også været med ved mange af faderen traktorhandler. Med hensyn til generationsskifte kunne Emil godt tænke sig på sigt at overtage firmaet. - Som driftsleder er der mange ting at sætte sig ind i, og man får stor erfaring gennem arbejdet. Det er jo ikke let at sælge noget, hvis man ikke ved noget om det, fastslår Emil Høgh Jensen. Og det har Emil - driftsleder i Danmarks andenstørste maskinforretning med brugte traktorer og andre landbrugsmaskiner fuldstændig ret i.

Emil ved en af maskinforretningens største traktorer.

Rampevej 3, 9600 Aars • Tlf. 98 62 31 10 • www.stubberup-el.dk SIDE 36

Profile for Aars Avis

Erhverv Væksthimmerland erhvervsavis efterår 2020  

Erhverv Væksthimmerland erhvervsavis efterår 2020  

Profile for ugeavis
Advertisement