Page 1

Sektion til Aars Avis - onsdag den 21. september 2016

Onsdag 21. september 2016

Erhvervs-succes på Made in Denmark og fin optimisme i Vesthimmerland Af erhvervschef Dan Skovgaard, Himmerlands Udviklingsråd Var du én af de mange, vi hilste på i løbet af Made in Denmark ugen i Gatten? Rigtigt mange - også lokale - besøgte den fælles pavillon, hvor Vesthimmerlands Kommune, Visit Vesthimmerland og Erhverv Væksthimmerland sammen tog imod de besøgende under mottoet ”Velkommen til Vesthimmerland - Vores hjemmebane”. Den lokale erhvervsstand havde cirka 5000 gæster. Formålet med at være synligt og aktivt til stede ved denne kæmpe golfbegivenhed handler om meget mere end golf. Selvom man helt naturligt bliver grebet af golfstemningen, også som ikke-golfspiller, så var den grundlæggende idé med vores tilstedeværelse at vise Vesthimmerland frem fra den allerbedste side. Medarbejderne fra alle tre organisationer var klædt godt på til at være gode værter og ambassadører, uanset om de besøgende i pavillonen kom efter kaffe og småkager, smagsprøver på lokale fødevarer, vores puttingkonkurrence eller en snak om, hvad vi i det hele taget lavede der. Vi estimerer, at

Et stærkt firkløver ses her på Made in Denmark i Gatten: Turistchef Jimmi Petersen, direktør Lars Larsen, sales manager Thomas Nielsen og erhvervschef Dan Skovgaard. Læs mere om Company Day på bagsiden. Foto Søren Friis.

omkring 5.000 mennesker besøgte på standen. Som et nyt indslag var der mulighed for, at det lokale erhvervsliv kunne opnå synlighed i pavillonen, dels på vores seks meter lange sidevæg og dels i vores uddelingsfolder. 15 virksomheder tog imod tilbuddet og indgik derfor i markedsføringen af kommunens samlede erhvervsliv. Det gjaldt også Fonden Autonomous, der fik mulighed for at vise ”Olli” frem som et billede på væggen og som uddelings-

postkort til de interesserede. Endnu en nyskabelse var Company Day med en ny mulighed for, at det lokale erhvervsliv på tværs af brancher kunne mødes og netværke, hygge sig, høre spændende indlæg, se golf m.m. i fantastiske rammer. Der er en stemningsartikel fra dette arrangement sidst i avisen. Jeg siger rigtig mange tak til både de besøgende, virksomhederne, der var synlige på erhvervsvæggen og i uddelingsfolderen, deltagerne i vores Company Day og

alle kollegaerne fra Vesthimmerlands Kommune og Visit Vesthimmerland.

Vesthimmerland har lav ledighed og fremgang I midten af august kunne man i NORDJYSKE Stiftstidende læse, hvordan Finansministeriet og Sty­ r­ elsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vurderer, at Nordjylland i det kommende år vil få 4.000 nye arbejdspladser, hvoraf 70 procent vil være i Aalborg og vil være baseret på de mere

DI-undersøgelse:

Vesthimmerland er Nordjyllands mest erhvervsvenlige kommune Vesthimmerland er med en placering som nr. 18 på Dansk Industris liste oversamtlige danske kommuners erhvervsvenlighed gået syv pladser frem i forhold til 2015. Dermed er Vesthimmerland den kommune, som ifølge DI-undersøgelsen har det bedste erhvervsklima i Nordjylland. Det er kommunens hidtil bedste placering i undersøgelsen.

Vesthimmerland er Nordjyllands mest erhvervsenlige kommune.

- Dette resultat kan vi naturligvis kun være stolte af. Vel vidende at kommunen løbende arbejder for

at forbedre forholdene for erhvervslivet, så handler det også rigtigt meget om kommunikation, synlighed

og tilgængelighed, understreger erhvervschef Dan Skovgaard, Himmerlands Udviklingsråd. Hvis de adspurgte virksomheder får god service og har en positiv oplevelse i kontakten med kommunen og udviklingsrådet, slår det positivt igennem i analysen. Det betyder derfor meget, at borgmesteren, kommunaldirektøren og erhvervschefen regelmæssigt kontakter

uddannelseskrævende jobs. Samme analyse påpeger, at man f.eks. i Frederikshavn ikke skal forvente nogen jobfest - overhovedet! I Vesthimmerland peger både analysen og den generelle forventning hos erhvervslivet på en moderat optimisme. En hurtig rundspørge, som Udviklingsrådet har foretaget hos kommunens største virksomheder, peger på en jobskabelse i 2016 på omkring fire procent flere i jobs i forhold til 2015, og denne udvikling

og besøger virksomhederne og lytter til deres ønsker og behov. Jeg tror også det er vigtigt, at vi har skabt et dialogforum, hvor virksomhederne kan mødes på tværs af byerne. Vesthimmerland er gået frem i otte ud af DI-undersøgelsens 11 kategorier. Kommunen ligger i den bedste tredjedel i seks af kategorierne. Den bedste placering er i kategorien Arbejdskraft, hvor kommunen er nr. 13. Det er kommunens hidtil bedste placering i kategorien. Den største fremgang er i kategorien Infrastruktur og transport, hvor kommunen er gået 41 pladser frem til en placering som nr. 38. Det

ventes at fortsætte. Vi oplever også virksomheder, der har svært ved at få nok kvalificeret arbejdskraft og hvor bl.a. lærlingesituationen er bekymrende for den forventede vækst. Dette understøttes af den regionale beskæftigelsesrapport Fremkom og af Erhvervsskolerne Aars, der langt fra kan få nok unge ind på skolebænken i bl.a. smedefaget. Jobcenter Vesthimmerland bekræfter, at Vesthimmerland lige nu har rekordlav ledighed med 3,2 procent. Dette er pænt under landsgennemsnittet på 3,7 procent, og ser vi på den nordjyske region, ligger vi endnu bedre, da den gennemsnitlige ledighedsprocent her er 3,9 procent. I november måned arrangerer Forum Væksthimmerland og Jobcenter Vesthimmerland i fællesskab en beskæftigelseskonference hos Scandi Byg i Løgstør, der også oplever vækst og efterspørgsel på flere medarbejdere. Konferencen vil bl.a. sætte fokus på lærlingeproblematikken og kigge på, hvilke muligheder der er for at understøtte virksomhedernes behov for flere hænder og nye kompetencer. Reserver allerede nu datoen torsdag d. 3. november for denne konference. God læselyst!

er kommunens hidtil bedste placering i kategorien. Den laveste placering er i kategorien Kommunens image, hvor den er nr. 46. Det er dog kommunens hidtil bedste placering. Den største tilbagegang er i kategorien Brug af private leverandører, hvor kommunen er gået 33 pladser tilbage til en 39.-plads Borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune, er stolt over den fine placering i erhvervsmålingen. - Det er klart, at vi nu skal ind og se på, hvordan vi

Læs mere side 2... SIDE 1


Fortsat fra forsiden... kan arbejde videre med de områder, hvor erhvervslivet vurderer os lavest. Både image og brug af private leverandører er områder, som kommunen arbejder meget med at styrke” fastslår borgmesteren.

Årets erhvervsklimaliste og de enkelte kommuners placering på denne fremkommer, når Dansk Industri måler erhvervsvenligheden i landets kommuner. I Vesthimmerland er det naturligvis interessant at sammenligne sig med de andre nordjyske kommuner, men det er også rigtigt spændende at se, hvordan

Lokalt Erhvervsklima 2016

på » Sammenligning af kommunerne ervslivet områder, der har betydning for erhv

Et glimt fra Scandi Byg i Løgstør– en af Vesthimmerlands progressive virksomheder.

Læs m er di.dk/le e

Vesthimmerland er nr. 18 i Danmark og nr. 3 i Nordjylland på listen over erhvervsvenlige kommuner (ifølge DI´s Erhvervsklimaanalyse).

Vesthimmerland som en lille kommune- i det Erhvervs- og Vækstministeriet betegner som et yderområde -klarer sig på landsplan. I år har ca. 20.000 virksomheder landet over vurderet deres egen kommu-

nes erhvervsvenlighed på områder som infrastruktur, dialog med kommunen, velfærdsservice, skat, grundskyld og image. Det ses hyppigt, at mindre kommuner formår at placere sig højt på listen, mens de store

og erhvervstunge kommuner ligger jævnt lavt. Det skyldes formodentligt den lille kommune har større fleksibilitet og mulighed for at være i øjenhøjde med de enkelte virksomheder end storbyerne. Det er

også en tydelig tendens, at listens top-10 kommuner er de samme fra år til år, og at de alle formår at skabe en god dialog med deres virksomheder, at man så at sige italesætter det gode erhvervsklima sammen.

Miniportræt af Mr. Golf, nordjyske Thomas Nielsen Det er en rigtig god ide, at turistsamvirket og erhvervsrådet udnytter chancen, når Made in Denmark får søgelyset til at rette sig mod Vesthimmerland. En sådan event er af uvurderlig betydning, når egnens kvaliteter både turist- og erhvervsmæssigt markedsføres. Det siger Thomas Nielsen, en af nøglepersonerne bag Made in Denmark og indleder på Company Day - eventen for virksomheder i forbindelse med den højt profilerede golfbegivenhed. Han er sales manager og medlem af ledelsen i Himmerland Golf & Spa Resort.

Blev en af Danmarks bedste golfspillere Den 39-årige Thomas Nielsen er født i Fjerritslev. Efter en Team Danmarkstøttet handelseksamen fra Thisted Handelsskole i 1997 var han event- og udviklingsmedarbejder samme sted i et år. Efter et halvt års jordomrejse blev Thomas Nielsen uddannet i EBH-Bank i Fjerritslev. Sideløbende med de nævnte aktiviteter udviklede han sig til en af Danmarks dygtigste golfspillere med plads på landsholdet. Fra 2000 til 2007 var Thomas professionel golfspiller. Herefter arbejdede

dig med at han dygtiggjorde sig via ekstra uddannelse i økonomi og markedsføring.

Ros til arrangørerne af Company Day

Thomas Nielsen, golfchef i Gatten.

han som konsulent for flere danske golfklubber, samti-

Fra 2009 var Thomas Nielsen tre år golftræner i Himmerland Golfklub, samtidig med, at han gennemførte uddannelsen til professionel golftræner. Golftalentet fra Fjerritslev blev golfmanager samme sted i 2012 og herefter sales manager, bl.a. med ansvar for den praktiske tilrettelæggelse af Made in Denmark sammen med Flemming Astrup. Thomas Nielsen bor i

Fjerritslev sammen med hustruen Maria, som er fysioterapeut i Jammerbugt Kommune (Brovst) og børnene Olivia på ti og Phillip på otte år. - For Vesthimmerland ser jeg kun fordele ved at have Himmerland Golf & Spa Resort i baghaven. Tænk hvor stor opmærksomhed Made in Denmark og andre store arrangementer vækker landet over - ja, også i dele af udlandet. En sådan berøringsflade er guld værd og kan bruges før, under og efter begivenhederne, understreger Thomas Nielsen. Den dygtige golfleder finder det særdeles positivt,

at turist- og erhvervssektoren via Company Day får erhvervsfolk til at mødes og inspirere hinanden under utraditionelle former. For sit eget vedkommende ser Thomas Nielsen det som eneste ulempe ved drømmejobbet i Gatten, at det kræver uhyggeligt mange arbejdstimer med deraf følgende dårlig samvittighed over for familien. - Men heldigvis har jeg via godkendelse fra min direktør Claus Birk Larsen fået tilført ressourcer til afdelingen. Hertil kommer, at vi arbejder som en lille familie, hvor alle hjælper hinanden, slutter Thomas Nielsen.

ERHVERV VÆKSTHIMMERLAND Magasinet udgives i et samarbejde mellem Himmerlands Udviklingsråd, Martin Glerup Information og Aars Avis. Himmerlands Udviklingsråd Messevej 1A 9600 Aars Tlf. 9862 2066 Email: post@himur.dk Ansvarshavende Erhvervschef Dan Skovgaard

2

SIDE 2

Bestyrelse Direktør Lars Thomsen (Formand), Aars Erhvervsråd Direktør Brian Otte, Farsø Erhvervsråd Beredskabsinspektør Klavs Bojsen, Aalestrup Handel og Erhverv Teknisk chef Albert Veggerby, Løgstør Egnens Erhvervsråd Direktør Leif Christensen, Løgstør Egnens Erhvervsråd

Direktør Knud Erik Markussen, Farsø Erhvervsråd Lærer/byrådsmedlem, Per Bisgaard Aalestrup Handel og Erhverv Direktør Per Thy Sørensen, Aars Erhvervsråd Borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune Institutionsleder Theresa Berg Andersen, Vesthimmerlands Kommune


Autoriseret bobestyrer Autoriseret bobestyrer

RKI RKI Inkassopartner

Inkassopartner

ADVOKATFIRMAET HIMMERLAND APS med 6 advokater, der alle har bred erfaring samt egne specialområder. Vi er - fra vores nye domicil på Kirkegade 1 i Aars - klar til at yde en hurtig og forrentningsorienteret rådgivning af høj kvalitet. Vi rådgiver små og mellemstore virksomheder som fx entreprenører, fabrikationsvirksomheder, landbrug og servicefag, ligesom vi rådgiver bestyrelser og omkring etablering af virksomhed personligt og i forskellige former for selskaber. Vi varetager alle former for rådgivning omkring private formueforhold, testamente, særeje, arv og overdragelser i familien. Skifte af dødsboer, konkursboer, likvidation af selskaber er også noget, vi har stor ekspertise inden for.

Kirkegade 1 • DK-9600 Aars Rådhusgade 8 • DK-9670 Løgstør Nørregade 15 • DK-9632 Møldrup

- Vi baner vejen ... SIDE 3

3


Glimt fra det positive Farsø- møde om placering af lokale udbud/leverancer

Spændende møde i Farsø om at være synlig handelspartner Af Dan Skovgaard Kære handlende, håndværker og serviceleverandør i Vesthimmerlands Kommune! Dette er en opfordring til dig fra Himmerlands Udviklingsråd om at være synlig overfor din kommune, hvis du gerne vil afsætte dine produkter eller ydelser til den største mulige lokale

kunde - kommunen. I sidste uge af august holdt vi et Erhverv Væksthimmerland Briefing arrangement i samarbejde med Farsø Erhvervsråd. Her fik deltagerne et grundigt indblik i, hvordan de helt konkret skal bære sig ad med at gøre sig synlig overfor kommunen samt hvilke regler for udbud og indkøb, som kommunen skal rette sig

efter. De anvendte plancher med masser af gode råd kan rekvireres hos Himmerlands Udviklingsråd. Det interesserer naturligvis virksomhederne, når det debatteres, hvordan kommunen vælger sine leverandører. Om det så er indkøb af kontorartikler, biler eller udførsel af kloakeringsarbejde, skolerenoveringer og nye vejanlæg, så er der en

ENERGIOPTIMERING AF DIN BOLIG, EJENDOM ELLER VIRKSOMHED

Kunne du tænke dig at forbedre din bolig eller virksomhed, og få et mindre energiforbrug? Der ligger et stort energispare-potentiale i den eksisterende bygningsmasse, det potentiale kan Grotrian A/S være med til at realisere.

De fleste bygningsejere er ikke sikre på hvad de skal gøre, for at optimere deres ejendom bedst muligt. Hvad er den bedste løsning for netop dig? Kontakt Grotrian A/S, så står vi klar med en energispecialist der kan hjælpe. Vi er ISO 9001 og arbejdsmiljøcertificeret, og udfører Vvs, Køl, Blik og Smedearbejde.

GROTRIAN A/S grotrian a/s • østergade 2, østrup • 9600 aars 98 65 80 12 • www.grotrian-as.dk • info@grotrian.as.dk

4

SIDE 4

hvor det overhovedet er muligt. Vi opfordrer til - indenfor de gældende regler - at tilpasse udbud, så det gøres muligt for flest mulige lokale virksomheder at byde på opgaver og leverancer. I Udviklingsrådets bestyrelse er der en glimrende mulighed for at drøfte de kommunale indkøb både generelt og ved konkrete sager mellem erhvervslivets repræsentanter og en række af kommunens politikere. Kontakt gerne din lokale erhvervsforening, hvis der er ting, du mener skal drøftes i dette forum! Der foregår allerede en rigtig udmærket dialog mellem kommunens indkøbsafdeling og Udviklingsrådet. Det betyder således, at Udviklingsrådet adviseres, når nye udbud om prisaftaler,

konkrete indkøb og services lægges op på kommunens Udbuds- og indkøbsside. Således vil vi kunne videregive informationen til de virksomheder i kommunen, som vi formoder ligger inden for den eller de brancher, der kan tænkes at byde. På kommunens hjemmeside er det i øvrigt altid muligt at se alle aktuelle udbud. Der vil vi opfordre alle interesserede i at holde sig løbende orienteret. Vi opfordrer også erhvervslivet til at tænke i konsortier, altså grupper af virksomheder, der går sammen om at byde på en større opgave eller leverance, end hver enkelt alene vil kunne løfte. Held og lykke med at være en synlig og attraktiv leverandør til Vesthimmerlands Kommune!

helt naturlig interesse i at få opgaven til at lande hos virksomheder i kommunen, og også i, at der er en fornuftig fordeling blandt forskellige udbydere i kommunen.

HIMUR opfordrer til, at handle lokalt Himmerlands Udviklingsråd opfordrer altid Kommunen til at handle lokalt,

Konklusion: Vær synlig over for Vesthimmerlands Kommune.


Direktør Henrik Schärfe ser frem til at få den førerløse bil, Olli, til Vesthimmerland.

Positivt, at der nu lovgives om brug af førerløse biler Fonden Autonomous beskæftiger sig med teknologiske nybrud. Det har den lykkelige konsekvens, at der konstant sker nye ting. Udviklingen stormer af sted. Sådan er det, når man befinder sig i forreste linje. Den, vel nok, største nyhed for Fonden Autonomous er, at trafikminister Hans Chr. Schmidt for ganske nylig har meldt ud, at han hurtigst muligt vil sætte gang i lovgivningsarbejdet omkring selvkørende biler. Det er en glædelig udmelding og kulminationen på et intensivt oplysningsarbejde, som har været i gang siden fondens

stiftelse. Trafikministerens udmelding er et stort skridt på vejen i forhold til legalisering af selvkørende biler. Han har også fuldstændigt ret, når han siger, at Danmark har en unik mulighed for at komme i førertrøjen med disse nye teknologier. Made in Denmark er vel overstået - og Fonden Autonomous var sammen med Himmerlands Udviklingsråd og Visit Vesthimmerland repræsenteret ved Company Day om fredagen under turneringen. Det var spændende at høre de forskellige oplæg - det var også spændende at kunne fortælle om fondens ar-

bejde. Henrik Schärfe var onsdag den 31. august i København og fortælle om fondens visioner om selvkørende biler. Det var på foranledning af IBM Danmarks administrerende direktør, Henrik Bodskov. IBM’s Watson computer er en integreret del af den kommende bil, Olli. Fonden Autonomous fortæller, for øvrigt, altid gerne om sit arbejde og sine visioner. Se mere på www.autonomous.dk og følg gerne fonden på Facebook: www. facebook.com/autonomousdk/ og Twitter: www. twitter.com/autonomousdk

Når der skal varme til ...

Se stillingsopsalg på www.dc-system.dk

gode tilskudsmuligheder i øjeblikket - forhør nærmere !

Et pillefyr vil i mange tilfælde allerede være tjent hjem på 1 til 2 år Fyr og flamme for Dem SI

DEN

197

9.

..

REKA’s fyringsanlæg egner sig til halm, korn, flis/grønflis, biosmuld, brændselspiller m.m. TEKNOLOGISK INSTITUT testet

Halmklipper type CC 1800-2

Vi laver små standard kedler fra 10 kW til 60 kW og komplette varmecentraler op til 3,5 MW til alle former for biobrændsel. Adskillige kombinationsmuligheder gør, at vi kan skræddersy en komplet fyringsløsning, tilpasset enhver kundes ønske og behov.

- med et nyt fyr kan du spare helt op til 50 % på din varmeregning

Maskinfabrikken REKA A/S Vestvej 7, DK-9600 Aars Tlf +45 98 62 40 11 www.reka.com reka@reka.com

SIDE 5

5


Truckere er med til at bringe varer rundt i hele verden.

Containerskibe bringer danske varer til internationale destinationer.

Eksporten er en vækstdriver – virksomheder kan få sparring Derfor indgår Himmerlands Udviklingsråd og Eksport­ rådet en aftale om at tilbyde eksportkonsultationer kvar­ talsvis til de lokale erhvervs­ virksomheder med fokus på eksporten. Eksportrådet, der er en del af Udenrigsministeriet, har igennem en årrække været til stede i det nordjyske via et kontor hos Væksthus Nordjylland. Herfra har internationaliseringsrådgiver

Lars Juhl Hansen med stor succes bidraget til løsning af nordjyske virksomheders udfordringer på eksportmarkederne samt sparret med virksomhedernes ledelse omkring Go2marketstrategier, vækststrategi og -ledelse, afsætningskanaler m.m.

HIMUR klar med tilbud til lokale virksomheder På baggrund af en fælles strategi og et ønske om at

være tættere på virksomhederne vil Himmerlands Udviklingsråd kvartalsvis tilbyde vore lokale erhvervsvirksomheder muligheden for en sparringsrunde omkring deres eksportudfordringer – enten ude hos virksomheden eller på Himmerlands Udviklingsråds kontor. Førstkommende lejlighed vil være i slutningen af september, og man er meget velkommen til at kontakte os, såfremt man ønsker et

møde. I samme forbindelse kan det nævnes, at Eksportrådet i samarbejde med bl.a. Væksthus Nordjylland holder den årlige ”Dansk Eksportdag” den 27. september 2016 hos RTX A/S i Nørresundby. Her vil der være mulighed for at møde eksportrådgivere fra mere end 30 lande og således få værdifulde input med hjem. Tilmelding kan ske direkte via Udenrigsministeriets eller Væksthus Nordjyllands

hjemmeside. Har jeres virksomhed mindre end 150 mio. DKK i omsætning og under 100 ansatte, og har I seriøse ambitioner omkring eksport? I så fald kunne Eksportrådets eksklusive eksportforløb VITUS være

Eksport er en vigtig vækstfaktor.

BESTIL DIN KAGEMAND HER www.pederbageri.dk Wienerbrødskagemand Brunsvigerkagemand Flødetillæg Vandbakkelseskagemand

kr. 200,- Hindbærsnittekagemand kr. 325,kr. 160,- Trøffelkagemand med tøj kr. 250,kr. 40,- Studenterbrødskagekone ca. 40 prs. kr. 400,kr. 200,-

UGENS TILBUD MANDAG

TIRSDAG

oNSDAG

Specialbrød

10 rundstykker

8 grovboller

20 kr.

35 kr.

25 kr.

ToRSDAG

fREDAG

LøRDAG

Rugbrød

Fredagskage

10 rundstykker

20 kr.

30 kr.

35 kr.

Himmerlandsgade 108 • 9600 Aars • Tlf. 98 62 10 54

6

SIDE 6

Nordkabel A/S er etableret i 1988 og har gennem årene udført og specialiseret sig i alle former for kabel- og ledningsarbejder, samt relaterede entreprenør-opgaver som f.eks. belægnings arbejde og fundaments opgaver i forbindelse med gravearbejde. Vi arbejder med elkabler, fiber, tele og tv, samt fjernvarme og vand. Vi udfører naturligvis traditionelt gravearbejde, men vi løser også specialopgaver som vejunderføring med jordraketter, styrbare boringer samt iblæsning af microkabler og ispuling af kabler med vand. Vi udfører også nedgravning og udtrækning af 60 KV og 150 KV højspændingskabler. I Nordkabel A/S er vi i stand til at påtage os større kabelog ledningsopgaver, specifikke projekter som kræver alt fra gennemgang, opmåling og planlægning af gravetraceer til udførsel og færdiggørelse af det samlede anlæg. Herunder også rådgivning og konsulentarbejde i forbindelse med nævnte arbejder. Nordkabel A/S har gennem kommunikation og ansvarsbevidste medarbejdere, etableret sig som en kvalitetsbevidst virksomhed med vægten lagt på rationelle arbejdsmetoder, konkurrencedygtige priser samt positive medarbejdere og tilfredse kunder. Nordkabel har i de senere år, foruden afdelingen i Aars, udvidet med afdelinger i Aalborg, Viborg, Randers og senest Aarhus og Horsens. Nordkabel A/S beskæftiger i øjeblikket ca. 140 medarbejdere. Nordkabel A/S Vestre Boulevard 13, 9600 Aars • 98 62 14 45 CVR: 28851782 • Kloak aut. nr.: KFUL-112111 www.nordkabel.dk

noget for jer! Ansøgningsfrist er den 3. oktober 2016 via Eksportrådets hjemmeside VITUS - vi vil dog gerne anbefale, at I tager en indledende dialog med os omkring jeres eventuelle kandidatur til VITUS.


Den hemmelige elektronikproducent i Aars har store fremtidsvisioner Casper Reinholds enkeltmandsvirksomhed startede i en kælder i Aalborg med udstyr, der krævede meget vedligehold og reparationer. Nu sidder han i lokaler i Aars med produktionsudstyr til flere millioner kroner og har tanker om fremtidig vækst. Tridane beskæftiger sig med udvikling og produktion af printplader. Casper Reinhold er uddannet elektronikingeniør og har specialiseret sig i signalbehandling, der blandt andet involverer telenetværk og signalbehandling ved hjælp af printplader. Han er en af de få i Danmark, der arbejder inden for højhastighedselektronik. Hos Tridane produceres blandt andet ud-

styr, som sørger for, at tv-signaler omdirigeres, så de ikke forsvinder hos modtagerne - helt uden, de opdager det. Casper har ingen forkromet forretningsplan. Han kan udvikle og programmere printpladerne til mange forskellige funktioner, så hans arbejdsopgaver er aldrig ens: - Jeg holder mig ikke tilbage for noget som helst, så hvis jeg finder noget, jeg synes er spændende, så begynder jeg at udvikle og producere det, siger Casper Reinhold. Hans yndlingskunder er da også dem, der giver ham frie tøjler til at løse opgaven. Tridanes opbygning medvirker desuden til, at Casper kan følge produktet fra udviklingsfasen til produktio-

nen, hvilket han mener er en klar fordel: - Hvis jeg tager udviklingsopgaverne fra start af, så kan jeg også sørge for, at de er billige og nemme at producere.

Tridane i Aars er ofte billigere end Kina Mange virksomheder fristes til at flytte produktionen til udlandet, eksempelvis Kina. Dette mener Casper Reinhold dog ikke kan betale sig for hans virksomhed. Han mener, at Tridane ofte er billigere end Kinesiske konkurrenter da maskinerne koster det samme i Danmark som i Kina, og at han, ved optimering og automatisering af produktionen, kan spare arbejdstimer. Han har endda haft en kunde, der får produceret hos ham og dernæst får sendt produktet til Kina. Han påpeger desuden, at kulturbarrieren undgås, hvis hans danske kunder blot kan besøge ham i Aars eller ringe til ham og tale dansk.

Derfor flyttede firmaet fra Aalborg til Aars Her en af printpladerne, Tridane har produceret. Printerne kan fastsætte 40.000 komponenter i timen – det går stærkt.

Caspers første bestykningsmaskiner var købt brugt og

Casper Reinhold har investeret tre millioner kr. i sine produktionsmaskiner i Aars.

skulle repareres løbende. Nu sidder han i lokaler i Aars med bestykningsmaskiner for tre millioner kroner og en virksomhed, der tænker i vækst og optimering. Men hvorfor har han lige valgt at tage til Aars? Casper fortæller, at han blev lokket til området af Steen Haugbølle, direktør for Core-emt A/S, og tømrermester Hans Jørgen Kastberg, der gennem en fælles bekendt inviterede ham på besøg hos deres virksomheder på Vestvej i Aars. Derefter fik Casper Reinhold lov til at leje lokaler i samme bygning som dem. I dag har de tre dagligt

samarbejde og sparring. Casper ser dog også andre fordele ved, at Tridane er beliggende i Aars. Der er blandt andet en god placering i forhold til storbyer som Aarhus og Aalborg. Desuden påpeger virksomhedsejeren, at der er et veludviklet erhvervsliv i Aars og et godt sammenhold.

get nyt, så står maskinerne stille. Produktionsdelen skulle gerne køre af sig selv, uden at jeg egentlig skal blande mig i det. Derfor har den unge virksomhedsindehaver i første omgang en vision om, at produktionen skal adskilles mere fra udviklingen, så han hovedsageligt skal koncentrere sig om at udvikle. På længere sigt har han dog også tanker om at starte en softwareafdeling til virksomheden, så den bliver delt op i tre: Udvikling, produktion og software. Tridane er endnu ikke alment kendt og kan derfor godt fremstå lidt ”hemmelig”, da markedsføring og reklame ikke har været en nødvendighed for virksomheden. Kunderne er i høj grad kommet ved mund-tilmund-anbefalinger. Dette er ikke nok, så for fremtiden vil Casper satse mere på markedsføring.

Satser på udvikling og fremtidig vækst Aktuelt er Tridane opdelt i udvikling og produktion med Casper Reinhold i spidsen for begge områder. - Hvis jeg sidder og koncentrerer mig om at udvikle no-

Leasing – skræddersyet til dig

I Spar Nord ved vi, at ikke to virksomheder er ens. Derfor har vi specialiseret os i at udarbejde leasing­ løsninger, der matcher specifikke behov inden for transport, landbrug, industri og entreprenørbranchen.

Ring til en af os og få personlig rådgivning og et klart svar med det samme.

Leif Ørsnæs Direktør Spar Nord Løgstør Tlf. 96 66 06 62 Johan Kjeldsen Kundechef Spar Nord Leasing Tlf. 25 27 14 93

Michael Søe Nielsen Kundechef Spar Nord Leasing Tlf. 25 27 14 99 Lone Bach Frederiksen Erhvervskundechef Erhvervscenter Vesthimmerland Tlf. 72 24 58 21

Klaus H. Frederiksen Afdelingsdirektør Spar Nord Aars Tlf. 72 24 58 50 Mads Høngaard Kundechef Spar Nord Leasing Tlf. 25 27 14 94

Erhvervscenter Vesthimmerland

SIDE 7

7


Hans Jørgen Madsen i vinmarken, hvor der høstes af familien Madsen og 50 frivillige i oktober.

Glenholm Vingård på folkeanparter Da Glenholm Vingård ved Løgstør i 2015 udbød folkeanparter à 1000 kr., var målet at skaffe utraditionel finansiering af vingårdens fremtidige udvikling af markdrift og vinproduktion. Et ligeså vigtigt mål var, at de nye anpartshavere kunne fungere som ambassadører for vingården. – Siden vi udbød de 3000 anparter, har vi fået 150 nye anpartshavere, og der kommer til stadighed nye til fortæller Hans Jørgen Madsen, som sammen med sin hustru og to børn ejer og driver Glenholm Vingård. Anparterne er frit omsættelige B-anparter. De giver ikke stemmeret i selskabet og heller ingen udbytte. Til gengæld er der en

lang række medejerfordele. Hans Jørgen Madsen har altid interesseret sig for vinavl. Gnisten til at starte vingården i det vesthimmerlandske fik familien Madsen under

et fire-årigt ophold i Sydengland sidst i 1980-erne. Her blev der dyrket druer og fremstillet vin flere steder. – Vi hjembragte og plantede de første vinstokke fra

Glenholm Vingård er et turist-fyrtårn i Vesthimmerland. I baggrunden ejendommen Dalvang, hvor der er indrettet vineri og lager.

8

SIDE 8

England i 1993, pointerer Hans Jørgen Madsen. Dermed startede realisering af en gammel drøm om at dyrke vin med den livsstil, det giver. Lokaliseringen af

vingården i Næsby ved Løgstør hænger sammen med, at jordtypen her med mange mineraler i form af grus, ler, kalk og flint giver de mest spændende vine. Samtidig

har vi relativt mange solskinstimer, og risikoen for frostskader er grundet vor placering nær Limfjorden ikke så stor som mange andre steder. Til gengæld er den friske Limfjordsblæst en udfordring. Traditionelle læbælter har hidtil været fremherskende våben mod blæsten, men i fremtiden vil også tekniske løsninger for vindafvisning blive bragt i anvendelse, og det er netop disse løsninger, der skal udvikles via kapital fra folkeanparterne – Vor vingård har som sagt Danmarks bedste placering. Hertil kommer, at vi står i en stabil situation med et gennembearbejdet produktionsprogram, en god

Glenholm Vingårds hovedbygning, som blandt andet rummer vingårdens butik.


Vinbonden fra Næsby inspicerer druer på sin vingård.

afsætning samt en fornuftig finansiering uden stor gældsbyrde, understreger Hans Jørgen Madsen. Derfor havde vi mulighed for at udbyde folkeanparterne med dertil knyttede øjeblikkelige fordele for de nye an-

partshavere og vingården. Folkeanparternes ejere er privatpersoner, virksomheder, foreninger og klubber, som interesserer sig for Glenholm Vingård og som gerne vil støtte udviklingen af denne unikke

Facts om Glenholm Vingård 1988 Byggeri af vingården startes. 1993 De første engelske vinstokke plantes. 2006  De første Glenholm-vine sendes på markedet. Naboejendommen Dalvang erhverves. 2007 Vingården omdannes til anpartsselskab, som ejes af børnene Dorthe og Jesper samt forældrene Brita og Hans Jørgen Madsen. 2009 Opførelse af nyt vineri på Dalvang. 2010 Udstyr til champagneproduktion anskaffes, og produktion af mousserende vin igangsættes. 2012 K økken og cafe indrettes. 2014 Tre hektar er nu tilplantet med 8000 vinstokke. Naboejendom købes, og der indrettes værelser til udlejning. 2015  Udvidelse af ejerkredsen via udstedelse af folkeanparter.

Jesper Madsen tilbereder økologisk Angus-kød fra Livø i Glenholm Vingårds køkken.

danske virksomhed. Fordelene udmønter sig blandt andet i rabat på køb af vin og andre varer i Glenholms butik, rabat på overnatning i den naboejendom, som blev erhvervet i 2014, gratis adgang til rundvisning og vinsmagning, ret til køb af specielle vine, deltagelse i vinhøsten, vindyrkningskursus og deltagelse i smagepanelet til det årlige vin-check, hvor årgangene gennemgås og evalueres. Glenholm Vingård satser på at producere unikke vine af høj kvalitet. Det gælder rødvin, hvidvin, hedvin, mousserende hvid- og rosevin samt druebrændevin. Produktionen er - når vejret arter sig - 7000 flasker om året. Hertil kommer, at Glenholm Vingård producerer et lignende kvantum for mindre danske vingårde. Glenholm Vingård har hvert år cirka 5000 gæster. De deltager i rundvisning,

gæster vingårdens cafe, bar og restaurant, som er indrettet i et 120 kvadratmeter drivhus. Her er der hver lørdag aften i sommersæsonen særdeles velbesøgte grillaftener, hvor gæsterne bl.a. kan nyde Angus-gourmetkød fra Livø og vine fra Glenholm. Familien Madsens kraftpræstation for at etablere Glenholm Vingård kommer hele Vesthimmerland til gode. Som turistmæssigt flagskib tiltrækker Glenholm folk fra nær og fjern. - Derfor anser vi også folkeanparterne for at være en unik måde at skærpe opmærksomheden omkring Glenholm Vingård. Vore mange nye ambassadører udbreder det glade budskab om et dansk vineventyr. Efter min opfattelse vil andre virksomheder også kunne have udbytte af en sådan ordning, slutter Hans Jørgen Madsen.

Jester Madsen ved gæringsbeholderne i vineriet.

Glenholms drivhus er indrettet til restaurant, som kan bespise op til 100 gæster.

Jesper Madsen ved Glenholm-vine.

Hans Jørgen Madsen med Glenholms jordtype med mange mineraler i form af grus, ler, kalk og flint.

SIDE 9

9


Mulighed for flere kunder via søgemaskineoptimering Af Jesper Brixen, Mini-Marketing

FORUM VÆKSTHIMMERLAND FORUM VÆKSTHIMMERLAND OG JOBCENTER VESTHIMMERLAND inviterer til beskæftigelseskonference hos Scandi Byg a/s Torsdag d. 3. november kl. 07.30 inviterer vi erhvervslivet i Vesthimmerland til en konference om de muligheder og udfordringer der opleves omkring beskæftigelse. Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem lokale virksomheder, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, Jobcenter Vesthimmerland og Forum Væksthimmerland.

PROGRAM FOR KONFERENCEN 07.30 Velkomst v. Erhvervschef Dan Skovgaard 07.35 Præsentation af Scandi Byg a/s v. Fabrikschef Mads Skalborg Simonsen 08.00 Jobcentret som samarbejdspartner og udviklingen på arbejdsmarkedet v. Jobcenterchef Lone Lollesgaard 08.20 Debat 08.30 PAUSE 08.45 Sammen skaber vi Væksthimmerland v. Erhvervschef Dan Skovgaard 09.00 Virksomhedssamarbejdet i praksis

Kom og hør om Scandibyg og Danilifts betragtninger og deres muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og hør om en række aktuelle tiltag og tilbud til virksomhederne! Tilmelding på mail til amm@himur.dk senest tirsdag d. 1. november. Det er gratis at deltage i konferencen. v. Afdelingsleder for Center for Kompetenceafklaring Tom Sørensen 09.10 Debat 09.20 Virksomhedscase Danilift v. Direktør Knud Erik Marcussen 09.30 Fra ufaglært til faglært v. Afdelingsleder for Job og Uddannelse Tina Elkær 09.50 Opsamling og tak for i dag v. Erhvervschef Dan Skovgaard 10.00 Rundvisning på Scandi Byg for de interesserede

VI TILBYDER Totalentrepriser Murerarbejde Boligbyggeri

Erhvervs-/industribyggeri Institutionsbyggeri Kirkebyggeri

NCO byg Aars – Hobro A/S NCO byg, Aars – Hobro A/S Vestvej 5, 9600 Aars Tlf.: 98 62 24 55 info@ncogruppen.dk

10

SIDE 10

Søgemaskineoptimering (SEO) er for de fleste uoverskuelig, og det kan være vanskeligt at vurdere værdien af forskellige tiltag. Hjemmesidens placering hos Google har dog afgørende betydning for, hvor mange besøgende, der kommer på en hjemmeside. Jeg plejer at sammenligne med en ny butik, som ligger langt ude på landet. Hvis man undlader at gøre opmærksom på butikkens eksistens, kommer der ingen kunder tilfældigt forbi. Helt det samme gælder nye hjemmesider. Uden en aktiv indsats, kommer der ingen besøgende. Derfor skal du arbejde med søgemaskineoptimering, og der er heldigvis en række ting, som du selv kan klare.

hele. Det tredje værktøj er Google My Business. Her opretter du virksomheden med alle de grundlæggende informationer om adresse, branche, hjemmeside o.s.v. Google viser disse informationer flere steder, men især visningen på Google Maps, er afgørende.

Google kontoen er udgangspunktet

Det gode tekstindholdhar afgørende betydning

Google har en række gratis værktøjer, som er oplagte at gøre brug af. Du skal bruge en Google-konto for at benytte disse værktøjer. Et af disse gratis værktøjer er Google Analytics, der indsamler data om dine besøgende. Analytics forbedrer ikke hjemmesidens placering på Google, men dokumenterer, hvorvidt de tiltag, man gør, har en effekt. Et andet Google-værktøj er Google Webmaster Tools, der ofte kun benyttes til at opsætte nogle smarte indstillinger. Det er f.eks. gennem dette, at man giver Google et kort (sitemap) over sin hjemmeside, så man er sikker på, at Google finder det

Et vigtigt element som Google bruger i vurderingen af en hjemmeside er teksten. Google har svært ved at tolke indhold af billeder og grafik, så derfor benytter Google teksten til at vurdere indholdet på en side - og dermed til at kategorisere i hvilke søgninger siden skal vises. Teksten skal være faglig kvalificeret, og man skal benytte de ord, som potentielle kunder søger efter. Lad være med at bruge bestemte ord eller sætninger unaturligt mange gange - det hjælper ikke og ser ikke godt ud for den almindelige bruger. Google bryder sig desuden ikke om hjemmesider der kopierer

Jesper Brixen.

indhold, så omskriv hvis du skal genbruge noget.

Links til din hjemmeside har positiv betydning Den vigtigste faktor, når din placering hos Google skal bestemmes, er links fra andre hjemmesider til din egen. En populær måde at beskrive det på er, at Google anser et link som en anbefaling af det indhold, som der linkes til. Her begynder det at blive lidt svært, for du skal ud og have andre til at lave et link til din side. Du skal således sørge for, at de steder på nettet, hvor din virksomhed er nævnt, også linker til din hjemmeside. Det er også vigtigt at vide, at desto bedre Google synes om den side, som linket kommer fra, desto mere værdi tillægges det. Når du har arbejdet med de tre områder, vil du over nogle måneder kunne se en fremgang i placeringen i Googles søgeresultater samt gennem flere besøgende på din hjemmeside, der kan føre til flere kunder til din virksomhed.

Ungdomsuddannelser og erhvervsliv øger samarbejdet Erhvervsskolerne Aars, Vesthimmerlands Gymnasium og HF og Himmerlands Udviklingsråd har fået tildelt regionale midler til et større uddannelsesprojekt, der handler om at styrke elevernes kompetencer og beslutningsgrundlag for fremtidig uddannelsesvalg gennem samarbejde med lokale virksomheder. Projektet ”Med samarbejde skaber vi Væksthimmerland” løber frem til august 2019. Fokus er at skabe et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og det lokale erhvervsliv i Vesthimmer-

land. Selvom projektet har elevbaseret fokus, er der mange fordele for både det private erhvervsliv og det offentlige ved at deltage. En af disse er muligheden for, at deltagerne kan få løst konkrete udfordringer. Gennem samarbejde og faglig dialog med eleverne, er der også mulighed for at udveksle viden og ideer, der kan føre til nye perspektiver og innovative løsninger. Det, der i projektet efterspørges af virksomhederne er, at de finder frem til udfordringer, som de gerne vil have inspiration til at få løst, og som beskrives i et casekatalog,

Derudover vil der også forekomme større opgaver, hvor en gruppe eller en klasse skal på virksomhedsbesøg for at indsamle information om virksomheden og opstille konkrete løsningsforslag. Projektet arbejder på højtryk for at finde frem til samarbejdsvirksomheder inden for både den private og offentlige sektor. I den forbindelse holdes en opstartskonference for erhvervslivet og offentlige institutioner tirsdag den 8. november, hvor projektet vil blive præsenteret, og hvor deltagerne også vil få en forsmag på, hvad de kan få ud af et samarbejde.


Erhverv Væksthimmerland:

leje, som svarer til markedslejen. Altså en husleje svarende til, hvad man ellers kan leje en lejlighed af samme størrelse til i samme område. Størrelsen og beliggenheden af lejligheden får derfor stor indvirkning på den leje, der skal opkræves.

Spørgsmål til revisoren Forældrekøbslejlighed Af statsautoriseret revisor Chris Bay Bindslev Deloitte, Vesthimmerland

Spørgsmål: Vores søn er netop startet på sit drømmestudie på Aarhus Universitet. Han har ledt længe efter en passende studiebolig, men er indtil nu ikke lykkedes med det. Min mand og jeg overvejer derfor at hjælpe ham ved at købe en lejlighed og leje den ud til ham. Vi har været til et intromøde omkring forældrekøb, men er stadig ikke helt sikre på hvordan vi skal gribe det an rent økonomisk og hvordan det vil påvirke vores skatteforhold. Kan du hjælpe med det?

Svar Der er flere ting som I skal være opmærksomme på ved et eventuelt forældrekøb. Helt overordnet sker der ved et forældrekøb det, at I køber en lejlighed, og betaler omkostninger til drift af lejligheden og ydelser på eventuelle lån. jeres søn

Købet Købet af lejligheden foretages på samme vis, som hvis man købte den til ethvert andet formål. I skal sikre, at den lejlighed, I køber må udlejes. Der kan f.eks. være bestemmelser i den pågældende ejerforening, der hindrer udlejning. I skal være opmærksomme på, at boligens størrelse har betydning for huslejens størrelse og på størrelsen af en eventuel boligstøtte til jeres søn. En anden overvejelse kunne være, om lejligheden

Beskatning

Finansiering

lejer lejligheden af jer og betaler en husleje for det. I skal medtage resultatet af udlejningen på selvangivelsen, hvorimod det ikke får nogen betydning for jeres søns skatteforhold. Der kan være mulighed for at jeres søn kan modtage boligstøtte, afhængigt af om visse betingelser til husleje og boligstørrelse m.v. opfyldes. Jeg vil her kort gennemgå de enkelte faser, som I bør kende til.

Chris Bay Bindslev.

skal være af sådan en størrelse, at jeres søn kan videreudleje et værelse til en studiekammerat. På den måde kan der være økonomisk sammenhæng i en større lejlighed, som er mere attraktiv som bolig, også efter studietiden, og som måske også vil være lettere at sælge igen.

lejligheDer inDrettet meD møbler stillet til råDigheD af aars bolighus kan fremvises efter nærmere aftale.

Et forældrekøb kan finansieres ligesom enhver anden ejendom. D.v.s. at der kan opnås realkredit- og bankfinansiering, ligesom I måske kender det fra jeres egen bolig. Hvor meget finansiering, der kan opnås, og på hvilke vilkår afhænger af vurderingen af ejendommen samt jeres samlede økonomi. Hvis I har frie midler, som I ønsker at anvende til hel eller delvis finansiering af lejligheden, er det naturligvis også en mulighed. Det mest fordelagtige for jer afhænger af jeres samlede økonomi. Finansieringen har i øvrigt betydning for, hvilken beskatningsform der bedst kan betale sig for jer.

Udlejning

I skal hvert år opgøre resultatet af udlejningen. Resultatet består af huslejeindtægterne, fratrukket driftsomkostninger på boligen, f.eks. ejendomsskatter og fællesudgifter til ejerforeningen, ligesom også renter og bidrag på eventuelle lån i ejendommen skal fratrækkes. Resultatet kan enten være et overskud eller et underskud, som så enten skal beskattes eller gives et fradrag for. Når resultatet er opgjort og der skal selvangives, skal I vælge mellem tre beskatningsformer: 1) Personskatteloven, 2) Virksomhedsskatteordningen, eller 3) Kapitalafkastordningen. Hvilken ordning af de tre, I skal vælge, afhænger

af økonomien ved udlejningen, den valgte finansiering og jeres privatøkonomi i øvrigt.

Salg Når lejligheden skal sælges, vil en eventuel fortjeneste blive beskattet efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, hvis I ikke selv har boet i lejligheden. Hvis det er jeres søn, der skal købe lejligheden, er der mulighed for at han kan gøre dette på særlige vilkår.

Alternativer Forældrekøb er ikke nødvendigvis den bedste løsning for jeres familie, totalt set. Afhængig af jeres og sønnens økonomi, kan der være flere måder at hjælpe ham på, som måske kan være mere attraktive. Det kan f.eks. være i form af et lån til ham, som I kan yde på særlige vilkår. Jeg vil foreslå, at I kontakter en revisor eller advokat, så I kan få rådgivning omkring den mest optimale løsning ud fra jeres samlede økonomiske forhold. Held og lykke med boligjagten.

Udlejningen til jeres søn skal aftales via en lejekontrakt mellem jer og ham. En advokat kan assistere jer med at udarbejde sådan en. Vær opmærksom på, at der skal fastsættes en hus-

De samme lejligheDer er monteret meD opvasker stillet til råDigheD af stubberup el a/s.

AARSBO www.aarsbo.dk

Aars Boligforening - Kirkegade 3 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 24 13 - aars@aarsbo.dk - aarsbo.dk

11

SIDE 11


Virksomheder kan få god støtte til ansættelse af højtuddannede Alt for mange nordjyske virksomheder ansætter ikke højtuddannede medarbejdere. Derfor har mange nyuddannede vanskeligt ved at finde arbejde i Nordjylland. Eksempelvis flytter op mod 60 pct. af dimittenderne fra Aalborg Universitet ud af regionen for at finde job, hvorved Nordjylland mister værdifulde kompetencer. Samtidig oplever virksomhederne problemer med at rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifi-

kationer. Det skal et nyt projekt nu rette op på. Bag projektet kaldet Vækst via Viden står følgende: Business Region North Denmark (BRN), de nordjyske jobcentre, Aalborg Universitet, University College Nordjylland, de nordjyske erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland.

Projekt Vækst via Viden styrker virksomheder Det er veldokumenteret, at virksomheder, som ansætter højtuddannede, op-

lever en højere vækst end de virksomheder, som ikke benytter højtuddannet arbejdskraft. Sammenholdt med at de små og mellemstore virksomheder i Nordjylland har den laveste andel af højtuddannede i Danmark, indikerer det, at der er et uforløst vækstpotentiale. - Det vil vi med dette projekt gerne være med til at ændre. Formålet er grundlæggende at skabe udvikling i nordjyske virksomheder ved at ansætte

en medarbejder med en videregående uddannelse, siger vækstkonsulent Lasse Thomsen fra Væksthus Nordjylland. Programmet omfatter en tilskudsordning, hvor virksomheder får dækket hele eller dele af lønudgifterne til en ny medarbejder i en periode. Der er krav om, at kandidaten er ledig, når forløbet igangsættes samt at der kan beskrives en udviklingsopgave i virksomheden, som den højtuddannede medarbejder skal

Vækstkonsulent Lasse Thomsen, Væksthus Nordjylland.

løse, oplyser Lasse Thomsen. Himmerlands Udviklingsråd hilser med tilfredshed den nye mulighed velkommen. - I mange mindre virksomheder er der ikke tradition for at ansætte højtuddannede. Hvis vi gennem projektet kan bidrage til at gøre virksomhederne opmærksomme på muligheder og fordele ved at ansætte medarbejdere med en lang videregående uddannede, er vi nået langt, understreger erhvervschef Dan Skovgaard fra Himmerlands Udviklingsråd. Vækst via Viden er finansieret af BRN og Region Nordjyllands Vækstforum.

Hvorfor ikke drømme sig til en god strategi? Af Gunvor Mejlholm Strategi opfattes i dag af mange som noget, der inkluderer områder som forundersøgelser, estimater og tre- til femårige strategiplaner. Der findes dog også andre måder at forstå strategibegrebet på, og måske kan en af disse forståelser tilføre mere værdi i strategiarbejdet for dig og din virksomhed? Ovenstående skal ikke opfattes som et postulat om, at de gængse strategiske

værktøjer ikke længere er brugbare. De er dog typisk meget statiske. Hverdagen er præget af usikkerhed, tilfældighed, forandringer, udfordringer og muligheder. Det er faktorer, som en statisk strategi ikke kan tage højde for. En anden strategiforståelse kan være, at strategi i højere grad opfattes som en processuel aktivitet, der foretages, så snart forholdende for virksomheden ændrer sig. En af disse forståelser går under navnet

Temporal Work, og er i højere grad en måde at tænke på end et konkret analyseværktøj. Strategi opfattes her i højere grad som en hverdagsaktivitet, hvor man ved at forstå tingene anderledes kan få et andet syn på det at drive virksomhed og ikke mindst at udarbejde strategier. Temporal Work handler om, at det nu, en given virksomhedsleder står i, påvirker de muligheder, som vedkommende ser for

Spar

fremtiden. Overføres dette til det strategiske arbejde, så påvirkes de handlinger, man foretager sig i nuet, af, hvordan man opfatter fremtiden. Det anderledes i denne strategiforståelse er, at man accepterer, at de tanker, man har om fremtiden, påvirker, hvad der opfattes som meningsfuldt i nuet og derved det handlingsrum, man skaber for sig selv. For at udnytte mulighederne bedst muligt skal aktørerne i virksomheden således være

klar over, at fremtidsforestillingerne ikke er hugget i granit, og hele tiden er i forandring – og at dette er helt i orden, da strategien derved bliver meget mere dynamisk og tidssvarende. Tilgangen kan for nogen virke diffus og ukonkret, men de løse forståelser og manglen på en analysemodel, skal opfattes som muligheden for fuldstændig frit at handle på den situation, virksomheden står i på det pågældende tidspunkt. Der er

således ikke noget ”rigtigt” og ”forkert”, eller nogen bestemt fremgangsmåde. Der er i stedet tale om at have en forståelse for, at tilstandene er under forandring, og at strategiforståelsen også er nødt til at være det for at kunne være tidssvarende og relevant. Lyder denne strategitilgang interessant og spændende, så vil vi hos Himmerlands Udviklingsråd meget gerne hjælpe i det videre arbejde.

Hos os kan du lease det rigtige udstyr til din virksomhed

10% på alle varer*

OPRET EN BYGMASTERKONTO OG FÅ

10% på alle varer i BYGMa*

FLEKSIBEL LEASING TIL DEN RIGTIGE PRIS DJS Leasing

Keld A. Jacobsen kundechef DJS Leasing Tlf. 40 10 08 69 kaj@djsleasing.dk

Niels Mortensen erhvervsrådgiver Farsø Direkte: 99491487 nm@djs.dk

I Den Jyske Sparekasse tilbyder vi en attraktiv finansiering af alle former for erhvervsaktiver via DJS Leasing. Med DJS Leasing tilbyder vi en finansieringsløsning i tæt samarbejde med vores kunder. Vi har en fleksibel organisation, som er gearet til at træffe hurtige beslutninger. Kig ind i Den Jyske Sparekasse, vi er altid klar med en attraktiv pakke til finansiering af netop din virksomhed.

*Gælder ikke tilbuds- og kampagnevarer samt køb på bygmaonline.dk

BYGMA AARS Hjortkjærsvej 2, 9600 Aars Telefon 98 62 11 22

12

SIDE 12

www.bygma.dk - Her finder du den aktuelle tilbudsavis

Nørregade 1 • 9640 Farsø • Tlf. 99 49 14 00 • www.djs.dk


42 millioner i støtte til produktionsvirksomheder Søger din produktionsvirksomhed bistand til at vækste gennem opgradering og digitalisering af produktionen, er Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion sikkert noget for dig. Gennem rådgivning og en tilskudspulje på 42 mil. kr., vil Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion hjælpe 50 virksomheder i gang allerede i efteråret 2016. Du kan søge om tilskud til din virksomhed, hvis du har vækstambitioner, viljen til at implementere ny teknologi i produktionen samt har en produktionslinje, hvor dele vil kunne automatiseres og digitaliseres. Erhvervspartnerskabet er til for at hjælpe små og mellemstore produktionsvirksomheder i Danmark ved at understøtte anvendelsen af avanceret produktionsteknologi og derved skabe øget automa-

tisering og digitalisering. Dette formål stemmer fuldt ud overens med Erhverv Væksthimmerlands erhvervsudviklingsmodel, der netop omfatter udvikling af automatiseringsteknologi som startskud til, at erhvervslivet indfører ”Smart Production”. I samarbejde med Fonden Autonomous, der arbejder bl.a. med robotteknologier, er der ansøgt om andel i en stor national yderområdeerhvervsudviklingspulje, hvor formålet også vil blive at inspirere erhvervslivet til at indføre Smart Production. - Vi ser initiativerne om erhvervspartnerskaber og Smart Production som både relevante og yderst velkomne, da en stor del af kommunens erhvervsliv er produktionsvirksomheder. Kan vi inspirere og hjælpe erhvervslivet yderligere med tilskud fra disse programmer, er der store

VM SIKRING

- din lokale sikringsleverandør

potentialer for effektiviseringer, forbedrede konkurrencevilkår og vækst, udtaler Dan Skovgaard, erhvervschef i Himmerlands Udviklingsråd. Kontakt Himmerlands Udviklingsråd for mere information vedrørende Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion, kvalificering, ansøgningsfrist mm. på tlf. 98 62 20 66.

Finn

Claus

Rene

Fakta: Tilskudsordningen deles i to faser:

op-

Fase 1: Medfinansiering til aktiviteter forbundet med udarbejdelse og efterfølgende implementering af en business case.

- Din sikkerhed www.vm-sikring.dk       Telefon 70 230 550

Brian

Jesper

Vi er leveringsdygtige i alle former for alarmanlæg - TV Overvågning - Brandalarmer ABDL anlæg - Varslingsanlæg Adgangskontrol Fiberløsninger - Netværk. VM Sikring har lokalkontorer i Løgstør, Aars, Fjerritslev og Nørager. Sikkerhed og Service 24 timer i døgnet

For uforpligtigende tilbud kontakt: Claus Christensen på tlf. 23 22 10 00 Finn Christensen på tlf. 30 67 44 43

Fase 2: Tilskud til rådgivning i forbindelse med implementeringen af de konkrete løsninger inden for avanceret produktion.

AIA CERTIFICERET

ABA CERTIFICERET

INSTALLATØR

INSTALLATØR

VM Sikring Vestre Boulevard 9 9600 Aars Tlf. 70 230 550 - www.vm-sikring.dk

KSB HJÆLPER DIN VIRKSOMHED VI KAN TILBYDE • • • •

Almene bogføringsopgaver Debitorstyring/kreditorstyring Fakturerings/rykkerservice Lønadministration

MOMS • • • •

Momsindberetning Vikarordning vedr. bogføring mv. Klargøring til revisor Iværksætterrådgivning

KSB laver din virksomheds momsregnskab, så du kan koncentrere dig om din forretning. Vi klargør og laver momsafregning samt indberetter det til SKAT via tastselv til tiden - uanset om du er kvartals- eller halvårsmomsregistreret. Vi afstemmer og bogfører ligeledes dit momsregnskab.

VIKARORDNING

3 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE KSB • Økonomisk besparelse • Mange års erfaring

• Kompetente medarbejdere giver god sparring

BOGFØRING Få mere fritid og lad KSB stå for den daglige bogføring. Vi udfører alt fra registrering af kassebog, bank, finansbilag, afstemninger, indbetalinger fra debitorer til udbetalinger til kreditorer. Har du fx ikke nok timer til at ansætte en bogholder, så er vi en god løsning. Efter dine behov aftaler vi om bogføringen skal foregå en gang hver uge, måned eller kvartal.

KSB kan tilbyde assistance i en kortere eller længere periode, på grund af fx barsel, travlhed eller sygdom.

OUTSOURCING Du kan vælge at outsource enten hele eller dele af økonomifunktionen - Vi tilbyder en individuel og fleksibel løsning, som er tilpasset til din virksomhed. Om du har brug for en bogholderimedarbejder, har brug for hjælp i en periode eller har brug for hjælp til du finder den rette medarbejder, finder vi en løsning til dine behov.

DEBITORSTYRING Vi tilbyder udarbejdelse og registrering af faktura, pakning og forsendelse, rykkerprocedure samt incasso indberetninger, rentetilskrivning, kontoudtog og indbetalingsregistrering og m.m.

IT ERFARING • • • •

Navision C5 E-conomic Summa Summarum Axapta

• Notaplan • MS Office-pakken - herunder Word, Excel og Outlook

POSTSERVICE

KREDITORSTYRING

Vores postservice er ideel for dig, som er bosat i udlandet eller som blot ønsker aflastning i det daglige arbejde. Vi fungerer som dit “kontor”, hvor du frit kan korrespondere med dine kunder og andre forretningsforbindelser.

Vi registrerer dine kreditorfakturaer og sætter dem evt. til betaling via netbank, afstemmer dine kreditorkontoudtog og foretager bogføring af dine udbetalinger, således at du kan følge med i din kreditorsaldo. Vi betaler dine regninger til tiden og du undgår renter og gebyrer.

LEDIGE KONTORLOKALER P.t. har vi 2 ledige kontorlokaler til udlejning kontakt KSB for nærmere info.

LØN KSB varetager din lønadministration - herunder lønbehandling, lønindberetning, afregning af A-skat, AM-bidrag, ATP, pension, feriepenge mv. samt afstemning og bogføring af løn. Vi har stor erfaring med Danløn og Bluegarden (Multidata).

KontorServiceBureauet Højvang 1a 9600 Aars

MULIGHED FOR LEJE AF LOKALER

70 22 39 07 ksbaars@gmail.com

www.k-s-b.dk

13

SIDE 13


Dorthe Sørensen, Løgstør(t.v.) og Marianna Bertelsen, Haubro, med gardinmaterialer.

Produktionschef Tommy Jakobsen, Luxaflex Hornum, og produktionsteknisk chef Solvig Johnsen, Hornum, præsenterer det nye Power View-program , hvor gardinet styres via fjernbetjening eller smartphone.

Pia Sørensen, Mou, har travlt med plissegardin.

Monica Thomsen, Aars, med lamelstof.

Luxaflex-gardiner fra Hornum kan styres via fjernbetjening og smartphone 115 medarbejdere på gardinfabrikken Luxaflex Scandinavia i Hornum arbejder hårdt på at producere solafskærmning, samt tip-top motorstyrede gar-

diner til Danmark og de øvrige skandinaviske lande. Det er en ordrestyret virksomhed uden lager, og virksomheden har hver dag cirka 4000 - 5000 produkter under ordre. Tilmed har Luxaflex netop i denne uge premiere på sin nye serie, Power View. Her åbnes mulighed for at fjernbetjene rulle- og

plissegardinerne via enten en fjernbetjening eller via en app på sin smartphone, som kan betjenes ligegyldigt hvor i verden, man befinder sig. Det er altså også en form for tyverisikring. - Der er stor forhåndsinteresse for vort nye tiltag, fortæller produktionschef Tommy Jakobsen, Luxaflex, Hornum, og nyska-

Kom ind til os og få en snak om din hørelse, eller bestil tid til en GRATIS høretest. Vi har kaffe og småkager klar, når du kommer. Du finder os også i Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring og Hobro.

I

SIDE 14

spar penge • Reparation af murværk nu • Reparation af fuger • Nyt badeværelse

Kontakt os for et uforpligtend e tilbud

• Nye kloakker • • Ny indkørsel • • Ny terrasse Kontakt • os for et Eller noget helt andet - valget er ufodit. • rpligtende •

tilbud

9811 32 00

www.høreapparatet.dk

14

Gardinfabrikken i Hornum, som oprindelig hed Granly, flyttede til sin nuvæ-

producerer på en arbejdsdag 1200-1400 enheder, store som små, inden for rulle-, plisse- og lamelgardiner, oplyser Tommy Jakobsen. Vi råder over 3500 kvadratmeter produktionsareal i Hornum. Mens den danske produktion således foregår i Hornum, sker salg, kundeservice og marketing

Benyt dig af håndværkerfradraget, hvis dit hus trænger til f.eks.

AARS

Telefon

Gardinfabrikken har 3500 m2 i Hornum

rende adresse på Evaholmvej i 1985. Efter flere ejerskifter blev virksomheden i 2006 en del af Hunter Douglas-koncernen, som ejer 126 virksomheder inden for solafskærmningsområdet fordelt på 100 forskellige lande. - Og vi må sige, at det går strygende. Også i Hornum. Vore dygtige medarbejdere

spar penge nu

FÅ EN GRATIS HØRETEST!

KOM IND i vores nye butik Aars, Bymidten 5

belsen rummer da også mange muligheder, f.eks. tidsstyring og indstilling af gardinerne fra et hvilket som helst sted inden for smartphonens virkefelt.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk


Anne Bentsen, Støvring, gør gardin klar.

Produktionschef Tommy Jakobsen drøfter en detalje med Kirsten Viborg, Hornum.

på Hunter Douglas-virksomheden fra de respektive Skandinaviske lande.

tionsmedarbejdere gennem sidemandsoplæring. I lavsæsonen har vi mulighed for at sende medarbejdere på kurser tilrettelagt og

Har procentvis flest kvindearbejdspladser Luxaflex er utvivlsomt en af de virksomheder i Vesthimmerlands Kommune med procentvis flest kvindearbejdspladser. Kun få af virksomhedens 115 ansatte er mænd. - Vi rekrutterer først og fremmest medarbejdere fra nærområdet: Hornum, Farsø og Aars, men nogle kommer også længere væk fra, beretter produktionschefen. Vor medarbejderstab er dygtig og solid. Vi uddanner selv vore produk-

Gardinerne fra Luxaflex kan styres via en app på smartphonen.

betalt via overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter (IKUF). - På den måde får den enkelte medarbejder en uddannelsesmulighed, og virksomheden undgår at miste vore dygtige medarbejdere, som vi har hårdt brug for, når sæsonen igen kører for fulde gardiner. Tommy Jakobsen ser optimistisk på fremtiden. Luxaflex er med i en førende international koncern inden for solafskærmningsområdet, produktionen går strygende i Hornum, og kvaliteten er helt i top. Luxaflex er fleksibel og hurtig. Fra ordren kommer ind i virksomheden, til

den leveres, går kun fem til otte dage. Logistikken er i orden. Hver dag kl. 12.00 afgår de færdige gardiner til Norge, Sverige og Finland, mens gardinerne til de danske kunder afgår kl. 15.00. - Det er en kæmpe fordel, at vi i Hornum er tæt på markedet - set i forhold til eksempelvis en kinesisk producent. Opfyldelsen af vor målsætning om, at der skal være mindst et Luxaflexprodukt i hvert skandinavisk hjem ligger inden for mulighedernes grænse, slutter produktionschef Tommy Jakobsen, Luxaflex, Hornum.

Karina Thomsen, Hornum, arbejder med skinner til lamelgardiner.

Emma Bang, Østerbølle, i produktionen.

• AUT. KLOAKMESTER • JORDARBEJDE • FJERNVARME • BETONARBEJDE • JORDHÅNDTERING • VOGNMANDSKØRSEL • VINTERTJENESTE

KontaKt Lars FLaathen hjortshøj • tLF. 2090 4304

powered by powered by

15

SIDE 15


Direktør Lars Larsen i aktion i erhvervspavillonen i Gatten. Foto: Søren Friis.

Vellykket erhvervsnetværksdag ved Made in Denmark i Gatten For første gang afholdt Erhverv Væksthimmerland og VisitVesthimmerland i fællesskab en netværksdag for erhvervslivet i Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med Made in Denmark. Formålet med arrangementet var at give deltagerne mulighed for, på uhøjtidelig vis, at netværke med andre erhvervsdrivende i Vesthimmerland og høre spændende oplæg i løbet af dagen. Arrangementet var et forsøg på at gøre noget nyt og anderledes med fokus på at kombinere et socialt

Forum Væksthimmerland konferencerne, hvor forskellige oplægsholdere fortæller om relevante emner.

Flere gode oplæg på den første Company Day

Direktør Jørgen Krogager, Jernstøberiet Dania, Aars, og indehaver Gert Bang Larsen, Bygningsmaleren, Farsø, følger fra pavillonen golfmatchen. Foto: Søren Friis.

arrangement og et fagligt indhold. Det blev vurderet, at Made in Denmark kunne give nogle unikke, sociale rammer i form af mulig-

heden for at afholde VIParrangementer, se golf og deltage i festivalen om aftenen. Det faglige skulle i stedet minde om konceptet fra

Lokal rådgiver med en verden af ekspertise. I Aars og Løgstør er vi 19 dedikerede medarbejdere med et indgående kendskab til det lokale erhvervsliv. Samtidig er vi en del af et globalt netværk. Derfor omsætter vi globale løsninger til lokale fordele. Vi skræddersyr altid vores revisions-, rådgivnings-, og bogføringsløsninger med udgangspunkt i din situation. Ring til os på tlf. 96 98 23 00 eller kig forbi på Løgstørvej 14 i Aars og Jernbanegade 21 i Løgstør til en uforpligtende snak – vi har altid kaffe på kanden.

16

SIDE 16

I løbet af dagen kom flere prominente gæster forbi teltet for at give oplæg. Efter velkomst af erhvervschef Dan Skovgaard, fortalte Lars Larsen om begivenheden Made in Denmark og sit eget engagement heri. Derefter orienterede borgmester Knud Kristensen om de positive effekter, som begivenheden fører med sig, og under-

stregede, at det bidrager til at sætte Vesthimmerland på verdenskortet. Made in Denmarks sales manager, Thomas Nielsen, redegjorde for det store planlægningsarbejde forud for en begivenhed af en sådan størrelsesorden. Der var dog også oplæg, der ikke handlede om golfturneringen. Bl.a. gav Henrik Schärfe en af sine Future Talks, og fortalte om, hvordan man som virksomhed kan være for opsat på de nuværende produkter til at se, at kundernes behov og den teknologiske kunnen er ved at forandre sig, og at virksomhederne som konsekvens heraf ikke når at følge med udviklingen. I dagens løb var det også muligt at få guidede ture på golfbanen samt at se golf fra VIP-teltets terrasse. Der var også tid og mulighed for at netværke med andre erhvervsdrivende i Vesthimmerlands Kommune.

Borgmester Knud Kristensen taler på Company Day. Foto: Søren Friis.

Arrangement fik ros og gentages måske i 2017 Cirka 50 deltog i arrangementet. Dette vurderes af arrangørerne, Dan Skovgaard og Jimmi Petersen, som godt i betragtning af, at der var tale om et nyt tiltag. Flere af deltagerne har efterfølgende givet positive tilbagemeldinger, hvilket ifølge erhvervschef Dan Skovgaard indgår i overvejelserne om en gentagelse af arrangementet næste år.

Direktør Henrik Schärfe, Autonomous, på Company Day i Gatten.

Profile for Aars Avis

Evh 20160921  

Evh 20160921  

Profile for ugeavis
Advertisement