Page 1

2. AUGUST 2017

Jutlander Bank Grand Prix 2017

Stort Internationalt gadeløb i Aars

Torsdag den 3. august 2017 kl. 17.00 - 21.00 Danmarks største gadeløb Over 100 ryttere fra flere nationer

Chris Anker Sørensen, Riwal er med i feltet

Kom og oplev • Randers Bike Week 2017 • Motionscykelløb m/Michael Blaudzun • Valgkampen cykles i gang • Reklamekaravane • Gode tilbud i byens butikker • Gratis ansigtsmaling og popcorn til børn

Randers Bike Week 2017 kl. 12.00 • Motionscykelløb kl. 17.00 Gratis ansigtsmaling på Kimbrertorvet fra kl. 17.00 Stjerneryttere skriver autografer kl. 17.15 • Valgkampen cykles i gang kl. 17.35 Reklamekaravane kl. 17.45 • Gadeløbet starter kl. 18.30 Butikkerne holder åbent til kl. 21.00 Se mere på facebook.com/JutlanderBankGP


BAS BASISSERVICE KUN 1.295,KUN -

KUN VICE RE END KUN 5 ÅR BASISSERVICE KUN BASISSERVICE CI T ROËN KUN 1.295,BASISSERVICE 5,BASISSERVICE KUN 1.295,BASISSERVICE KUN 1.295,BASISSERVICE

CITROËN Valgkampen cykles iCITR gang TIL DIN CITROËN GRATIS FLASKE TIL DIN CITR CITROËN En af FRANSKE vores veluddannede BOBLER Cit CITROËN gennemgår din bil. Vi skifter o TIL DIN CITR kontrollerer, at de vitale dele f CITROËN CITROËN TILVelkommen DIN CITROËN ÆLDRE ÅRDIN CITROËN Desuden tjekker vi bilens elek til 9. udgave af END 5TIL www.citroen.dk

peugeot.dk

DET FEJRER VI MED EN www.citroen.dk Socialdemokraterne:

■ Den kommunale valg- peryttere i udbrud først kamp i Vesthimmerlands i løbet – eller de selv vil Kommune starter i år på angribe fra start. I skrivende stund har en helt ny måde, idet den cykles i gang på gadeløbs- seks partier sagt ja til udfordringerne med broruten i Aars. Alle de politiske partier stenene i Aars, der skal er inviteret til at deltage – passeres tre gange. Holdwww.citroen.dk dog med max. fem kandi- opstillingen er følgende: Konservativt Folkepardater/ryttere pr parti. peugeot.dk Kristensen, HenNormalt betegnes ti: Knud spidskandidaterne som rik Dalgaard, Per Nyborg, Niels Krebs Hansen, Ulla borgmesterkandidater, men denne aften bliver Biisgaard Venstre: Per Bach Laurde i stedet kaptajner for hvert deres hold, og så sen, Per Bisgaard, Hasel bliver det spændende at Strange Pedersen og Inger se, om de vil sende hjæl- Nielsen

Palle Jensen, Asger Andersen, Mikael Toft, Iben Ditlev og Thomas Jensen Dansk Folkeparti: Brian Christensen og Peter Raswww.citroen.dk mussen SF: Therese Berg Andersen og Karen Clausager. Retsforbundet: Martin Sørensen og Dan Christophersen Der kan være kommet flere partier til efter at denwww.c ne avis er gået i trykken. Men mød op og se formen hos vores byrådskandidater kl. 17.35.

TIL ALLE CITROEN EFTERSYN RESTEN AF ÅRET.

Knud Kristensen ser frem til en folkefest i Himmerlandsgade.

5 ÅR BASISSERVICE TIL DIN CITR KUN 1.295,KUN 1.295,KUN 1.295,ISSERVICE BASISSERVI KUN 1.295,BASISSERVI CI T ROËN KUN 1.295,SISSERVICE BASISSERVICE BASISSERVI NSISSERVICE 1.295,BASISSERVI BASISSERVICE

En af vores veluddannede Cit blot 1.295,- sørger vi for at ho Jutlander Bank Grand Prix gennemgår din bil. Vi skifter o kørende i din trofaste Citroën. www.citroen.d af vores veluddannede Cit TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5En ÅR kontrollerer, at HOS de PEUGEOT vitaleAARS deleER Vf dinikke bil.varebiler. Vi skifter o TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5gennemgår ÅR CITROËN *Tilbuddet gælder AUTORISERET CITRO n af vores veluddannede Citroën-mekanikere Desuden tjekker vi bilens elek ennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og kontrollerer, at de vitale dele f N C E TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR blot 1.295,- sørger vi forwww.ciat ho CITROËN ontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. troelek en.dkOGSÅ Desuden tjekker vi bilens HOS PEUGEOT AARS ER VI NU CITROËN IL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR esudenDIN tjekker vi CITROËN bilens elektronik for fejl.ÆLDRE For CITROËN TIL END 5 ÅR kørende i din trofasteCITROEN Citroën. ËN AUTORISERET VÆR n af vores veluddannede Citroën-mekanikere En af vores veluddannede Cit CITROËN ot 1.295,- sørger vi for at holde dig sikkert blot 1.295,- sørger vi for at hoF ennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og CITROËN ørende i din trofaste Citroën.* CITROËN CITROËN n af vores veluddannede Citroën-mekanikere gennemgår din bil. Vi skifter o ontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. *Tilbuddet gælder ikke varebiler. TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR kørende i din trofaste Citroën. CITROËN ennemgår dinikke bil. Vi skifter olie og oliefilter og C E GRATIS F ilbuddet gælder varebiler. CITROËN CITROËN esuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For CITROËN kontrollerer, at de vitale dele TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅRf CITROËN veluddannede Citroën-mekanikere nafafvores vores veluddannede Citroën-mekanikere FRANSKE ontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. CITROËN ot 1.295,sørger vi olie for og atoliefilter holdeogdig sikkert nnemgår din bil. skifter *Tilbuddet gælder ikkevivarebiler. ennemgår dinVibil. Vi skifter olie og for oliefilter og esuden tjekker vi bilens elektronik fejl. For CITROËN Desuden tjekker bilens elek ntrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. ørende i din trofaste Citroën.* n af vores veluddannede Citroën-mekanikere CITROËN ontrollerer, deÆLDRE vitale fungerer korrekt. ENDCITROËN ot 1.295,vi fordele atforholde TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR OËN 5 ÅR suden tjekker sørger viatbilens elektronik fejl. Fordig sikkert CITROËN TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR ennemgår bil. Vi skifter olie og for oliefilter og blotCITROËN 1.295,sørger for at ho ot 1.295,-gælder viikke forvivarebiler. atbilens holde dig sikkert ilbuddet esuden tjekker elektronik fejl. For ÆLDRE 5 ÅR ørende isørger dindin trofaste Citroën.* TIL TIL DIN DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR viEND rende i din trofaste Citroën.* ontrollerer, at de vitale fungerer korrekt. otaf1.295,sørger vi fordele atCitroën-mekanikere holde dig sikkert n vores veluddannede TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR kørende i din trofaste Citroën. TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR ROËN ÆLDRE END 5 ÅR ilbuddet gælder ikkevivarebiler. esuden tjekker bilens elektronik for fejl. For CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR CITROËN ÆLDRE END TIL 5DIN ÅR ørende i din trofaste Citroën.* Her i Vesthimmerlands på benene. Og mange fri■ Det er med stor glæde, at jeg igen i år kan byde den Kommune har vi ikke så villige er i sving hele dagen mange w endagsarrangeog aftenen, og i den fordanske cykelelite velkommen w w . ci troen . dk til det traditionelle gadeløb i menter, der kan tiltrække bindelse vil jeg gerne rette Aars, Jutlander Bank Grand op mod 10.000 tilskuere en stor tak til arrangøfra både lokalområdet og rerne fra Vesthimmerland Prix. ProCycling og Jutlander Vi har lige på TV kunnet fra store dele af Jylland. www.citroen.dk Derfor er Jutlander Bank samt alle de frivilfølge med i Tour de France – og dagligt kunne høre Chris Bank Grand Prix god mar- lige, der muliggør dette arAnker Sørensen kommen- kedsføring for kommunen, rangement. w w . ci t det er jow en ren folkeDerfor håber jeg på, at roen.dk tere på begivenhederne. Det og bliver muligt selv at møde fest med så mange tilsku- rigtigt mange mennesker ham, da han skal køre på den ere. Gadeløbet er med til - igen i år - vil tage mod fantastiske brostensbelagte at sætte Vesthimmerlands tilbuddet om en gratis opw w levelse w troen . dk Kommune på landkortet, på. enci forhåbentlig Himmerlandsgade. Der er ingen tvivl om, at og sammen med Randers smuk sommeraften. www.citroen.dk Velkommen til den 9. www.citroen.dk cykling som sådan bliver Bike Week sikrer det makwww.citroen.dk mere og mere populært. Rig- simal fokus på Vesthim- udgave af Jutlander Bank DET FEJRER Grand Prix. tig mange danskere benytter merlands Kommune. www.citroen.dk Det er et imponerende nu cykling som den primære Lokalpolitikerne får lov til at "varme ruten op", inden de professionelle ryttere skal cykle Jutlander arrangement, der stables Bank Grand Prix. motionsform.

CITROËN

KUN 1.295,BASISSERVICE BASISSERVI KUN 1.295,BASISSERVICE KUN 1.295,BASISSERVICE CI T ROËN BASISSERVICE KUN 1.295,N 1.295,BASISSERVICE BASISSERVI BASISSERVICE KUN 1.295,KUN 1.295,N 1.295,BASISSERVICE KUN 1.295,KUN 1.295,KUN 1.295,KUN 1.295,BASISSERVICE BASISSERVICE KUN 1.295,BASISSERVICE KUN 1.295,KUN 1.295,KUN 1.295,KUN 1.295,KUN 1.295,KUN 1.295,-

BASI S SERVI BASI BASISSSERVISERVICECE KUN 1. 2 95, KUNKUN1.1.295,295,- www.citroen.dk

peugeot.dk peugeot.dk

TIL ALLE CITROE

www.citroen.dk RESTEN A

www.citroen.dk

En af vores veluddannede Citroën-mekanikere gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og kontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. buddet gælder ikke varebiler. TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For af vores veluddannede Citroën-mekanikere En afEn vores veluddannede Citroën-mekanikere TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR blot 1.295,sørger vi for at holde dig sikkert En af vores veluddannede Citroën-mekanikere gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og T GODT PÅikke DIG gennemgår din bil. iVidin skifter olie og oliefilter og kørende trofaste Citroën.* En af vores Citroën-mekanikere ilbuddet gælder varebiler. TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR kontrollerer, develuddannede vitale dele fungerer korrekt. korrekt. kontrollerer, at de vitale dele fungerer kontrollerer, at deatvitale dele fungerer korrekt. SSE GODT PÅ DEN gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5ogÅR TIL DIN CITROËN END 5forÅR Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl.elektronik For *Tilbuddet gælder ikkeviÆLDRE varebiler. Desuden tjekker bilens fejl. For EnEn af vores veluddannede Citroën-mekanikere afEn vores veluddannede Citroën-mekanikere n-mekanikere af vores veluddannede Citroën-mekanikere blot 1.295,sørger vi for at holde dig sikkert af vores veluddannede Citroën-mekanikere kontrollerer, atvi for de vitale dele fungerer blot En 1.295,sørger at holde dig sikkert korrekt. mer opgælder i årene, har den mere ogPEUGEOT mere brug for PÅ pleje gennemgår din bil. Vibil. skifter olie og oliefilter og blot 1.295,sørger vi olie for atogoliefilter holde digogsikkert gennemgår dindin Vi skifter olieog oliefilter HVER PASSER DIN GODT DIGog gennemgår bil. ViCitroën.* skifter og kørende i din trofaste Citroën.* ilbuddet ikke DAG varebiler. En af vores veluddannede Citroën-mekanikere kørende i din trofaste gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For En af vores veluddannede Citroën-mekanikere kontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. TIL DIN CITROËN ÆLDRE og oliefilter og at de vitale dele korrekt. kontrollerer, atiVi de vitale dele fungerer korrekt. END 5 ÅR En afkontrollerer, vores veluddannede Citroënkørende din trofaste Citroën.* gennemgår dinikke bil. skifter olie og fungerer oliefilter og En af vores veluddannede Citroën-mekanikere er længere end du tror, når blot du lader et autoriseret – SÅ LAD OS HJÆLPE MED AT PASSE GODT PÅ DEN *Tilbuddet gælder varebiler. Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For gennemgår dinikke bil.sørger Vi skifter oliedele oliefilter ogkorrekt. kontrollerer, de vitale fungerer blotgælder vi for atogholde nede Citroën-mekanikere Desuden viat bilens elektronik fejl. Fordig *Tilbuddet kontrollerer, at1.295,detjekker vitalevivarebiler. dele fungerer korrekt. Desuden tjekker bilens elektronik fejl. Forsikkert mekanikere gennemgår dinfungerer bil.forforolie troën-mekanikere blot 1.295,sørger visørger fordin at holde dig sikkert gennemgår bil. Vi skifter og oliefilter og En afafvores veluddannede Citroën-mekanikere En vores veluddannede Citroën-mekanikere kontrollerer, at de vitale dele korrekt. gerer korrekt. Efterhånden som din Peugeot kommer op i årene, har den mere og mere brug for pleje og blot 1.295,vi for at holde dig sikkert *Tilbuddet gælder ikke varebiler. Desuden tjekker vi bilens elektronik kørende i din trofaste Citroën.* Desuden tjekker visørger bilens vi elektronik for fejl.dig Forsikkert for fejl. For afskifter den. Om den er oliefilter fyldt 5 eller blot 1.295,forlter atoliefilter holde olie og og10 år, fortjener den stadig kørende i din trofaste Citroën.* gennemgår din bil. Vi skifter olie og og Vi skifter olie og oliefi og konEn af vores veluddannede Citroën-mekanikere kørende idin dinvi bil. trofaste Citroën.* gennemgår Viholde skifter olie oliefilter ogsikkert Desuden tjekker visørger bilens elektronik for fejl.dig For kontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. blot 1.295,sørger for at sikkert olie ogfungerer oliefilter og blot 1.295,vidigkorrekt. for atogCitroën-mekanikere holde vedligeholdelse. Din Peugeot holder længere end du tror, når blot du lader et autoriseret kontrollerer, at de vitale dele fungerer kørende iat din trofaste Citroën.* En af vores veluddannede gennemgår din bil. Vide skifter olie og oliefilter ogsikkert ale dele korrekt. trollerer, de vitale dele fungerer nik for fejl. For ekanikere – og med originale reservedele. Derfor har vi *Tilbuddet gælder ikke varebiler. *Tilbuddet gælder ikke varebiler. kørende i din trofaste Citroën.* kontrollerer, at vitale dele fungerer korrekt. blot 1.295,sørger vi for at holde dig Desuden vi bilens elektronik for fejl. For Desuden tjekkergælder vi bilens for fejl. For *Tilbuddet ikkeelektronik varebiler. ilbuddet gælder ikke varebiler. kørende i tjekker din trofaste Citroën.* at de vitale dele fungerer korrekt. gennemgår din bil. Vivi skifter og Peugeot-værksted tage sig kærligt af den. Om den er fyldt 5 kontrollerer, eller 10 år, fortjener denforolie stadig fungerer korrekt. blot 1.295,viikke for atbilens holde dig sikkert *Tilbuddet gælder korrekt. Desuden tjekker bilens Desuden tjekker vivarebiler. elektronik fejl.og Foroliefilter kørende isørger din trofaste Citroën.* ens elektronik for fejl. For *Tilbuddet gælder ikke varebiler. blot 1.295,sørger vi for at holde dig sikkert Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For egge er særligt fordelagtige serviceftersyn til din bil, alt e dig sikkert kørende i din trofaste Citroën.* kontrollerer, at deblot vitale dele blot 1.295,sørger viikke for at holde dig fungerer sikkert at blive serviceret uddannede mekanikere – og med originale reservedele. Derfor har vikorrekt. elektronik for For 1.295,En1.295,af*Tilbuddet vores veluddannede Citroën-mekanikere gælder varebiler. blot sørger forvarebiler. at holde dig sikkert kørende ifejl. din trofaste Citroën.* ktronik for fejl. For afKontakt *Tilbuddet gælder vi ikke for at holde sikkert *Tilbuddet gælder ikke varebiler. Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For m den erskabt 10 årdig og ældre. os og hør mere, eller kørende dindin kørende i din trofaste Citroën.* gennemgår bil. Vi Citroën.* skifter oliedin og oliefilter og sørger vi ifor attrofaste holde dig sikkert Service 5+ og Service 10+. Begge er særligt fordelagtige serviceftersyn til bil, alt Citroën. * olde dig sikkert blot sørger vi for at holde dig sikkert *Tilbuddet gælder ikkeCitroën.* varebiler. kontrollerer, de vitale dele fungerer korrekt. gælder ikkeat varebiler. kørende i1.295,din trofaste *Tilbuddet gælder ikke varebiler. Service 10+, Peugeot med efter og om lad den din har rundet 5 årældes eller om den ynde. er 10 årLæs og ældre.*Tilbuddet Kontakt os og hør mere, eller Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For kørende i din trofaste Citroën.* n. * biler. book allerede nu et Service 5+ eller Service 10+, og lad din Peugeot ældes med ynde. Læs *blot TIlbuddet gælder ikke varebiler. 1.295,- sørger vi for at holde dig sikkert

ennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og ot 1.295,- sørger vi for at holde dig sikkert ontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. ørende i din trofaste Citroën.* esuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For ot 1.295,- sørger vi for at holde dig sikkert ørende i din trofaste Citroën.*

mere på www.services.peugeot.dk

TILTIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR 5 ÅR DIN CITROËN ÆLDRE END TILTIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR 5 ÅR *Tilbuddet gælder ikke varebiler. DIN CITROËN ÆLDRE END TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR

*Tilbuddet gælder ikke varebiler. kørende i din trofaste Citroën.*

ECHNOLOGIE

*Tilbuddet gælder ikke varebiler.

CHNOLOGIE

SERVICE 5+ OG 10+

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CRÉATIVE TECHNOLOGIE HVER DAG HVER PASSER DAG PASSER DIN PEUGEOT DIN PEUGEOT GODT PÅ GODT DIG PÅ DIG – SÅ LAD – OS SÅ LAD HJÆLPE OS HJÆLPE MED AT MED PASSE ATGODT PASSEPÅ GODT DEN PÅ DEN CRÉATIVE TECHNOLOGIE CRÉATIVE TECHNOLOGIE CRÉATIVE TECHNOLOGIE KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24 Efterhånden Efterhånden som din Peugeot som din Peugeot kommer kommer op i årene, op har i årene, den mere har den og mere mere og brug mere for brug pleje for og pleje og KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24 CRÉATIVE TECHNOLOGIE CRÉATIVE TECHNOLOGIE ECHNOLOGIE vedligeholdelse. vedligeholdelse. Din Peugeot Din Peugeot holder længere holder længere end du tror, end når du tror, blot når du lader blot du et autoriseret lader et autoriseret Peugeot-værksted Peugeot-værksted tage sig kærligt tage sigafkærligt den. Om af den. den er Om fyldt den5er eller fyldt 105år, eller fortjener 10 år, fortjener den stadig den stadig CRÉATIVE TECHNOLOGIE KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62Derfor 22 24har CRÉATIVE TECHNOLOGIE CRÉATIVEKLAUS TECHNOLOGIE KLAUS BUUS •AARS MESSEVEJ 1098•629600 AARS • TELEFON 98 62 22 at blive serviceret at blive serviceret af uddannede af uddannede mekanikere mekanikere – og med– originale og med originale reservedele. reservedele. Derfor har vi CRÉATIVE vi TECHNOLOGIE BUUS • MESSEVEJ 10 • A/S 9600 TELEFON 22 KLAUSA/S BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600•AARS • TELEFON 9824 62 22 24 KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24 ECHNOLOGIE skabt Service skabt5+ Service og Service 5+ og10+. Service Begge 10+.erBegge særligterfordelagtige særligt fordelagtige serviceftersyn serviceftersyn til din bil,tilalt din bil, alt TECHNOLOGIE KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24 CRÉATIVE TECHNOLOGIE CRÉATIVE KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24 CRÉATIVE TECHNOLOGIE efter omefter den har om rundet den har5 rundet år eller5om år eller den er om10den år og er 10 ældre. år ogKontakt ældre. os Kontakt og hørosmere, og hør eller mere, eller book allerede book allerede nu et Service nu et5+ Service eller Service 5+ eller10+, Service og lad 10+,din ogPeugeot lad din Peugeot ældes med ældes ynde. med Læs ynde. Læs CRÉATIVE TECHNOLOGIE CRÉATIVE TECHNOLOGIEKLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24 merePEUGEOT på mere www.services.peugeot.dk på www.services.peugeot.dk CRÉATIVE TECHNOLOGIE AAlbOrG KLAUS BUUS A/S • 10 MESSEVEJ 10 • •9600 AARS98•62TELEFON 98 62 22 KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ • 9600 AARS TELEFON 22 24

KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24

KLAUS BUUS A/S MESSEVEJ ECHNOLOGIE Erik Maibom A/S • Over Kæret • 9100 Aalborg

TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR

TILTIDIL NDICINTCIROËNTROËNÆLDREÆLDRE END 5ENDÅR 5 ÅR

10 • 9600 AARS • TLF. 9862 2224 • WWW.PEUGEOT.DK/AARS KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24

KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ Telefon 31 64OG 00 •10+ www.peugeot.dk/aalborg SERVICE SERVICE 5+ 96 OG 5+ 10+ SIDE 2

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CRÉATIVE 10 • 9600 AARS •TECHNOLOGIE TELEFON 98KLAUS 62 BUUS 22 A/S 24BUUS KLAUS A/S • 10 MESSEVEJ 10 • •9600 AARS98•62TELEFON 98 62 22 • MESSEVEJ • 9600 AARS TELEFON 22 24 CRÉATIVE TECHNOLOGIE KLAUS BUUS A/S • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24

KLAUS B


Billån

2,99%

*

Uden udbetaling *Eksempel på billån til 200.000 kr. Debitorrenten: 3,02 % (årlige rente incl. renters rente) Rentesatsen er variabel og tilskrives hvert kvartal. Hovedstol: 210.526 kr. Det samlede kreditbeløb: 200.000 kr. Stiftelsesprovision 5 % af hovedstol: 10.526 kr. ÅOP før skat: 4,41. Lånets løbetid: 8 år. Det samlede beløb, der skal betales før skat: 236.900 kr. med en ydelse på 2.468 kr. pr måned. Samlet rentebeløb 26.374 kr. Forudsætter helkundeforhold og kreditvurdering, som ikke kræver sikkerhedsstillelse.

Beregn dit lån på jutlander.dk/bil eller ring på 9657 5800 SIDE 3


MIDTFJORD FAGLIGT FÆLLES FORBUND Tlf.nr. 70 300 856

Kontorer i Fjerritslev, Løgstør, Nibe og Aars 3F er en demokratisk forening, der styres og ejes af medlemmer, og består af en Faglig afdeling samt en Arbejdsløshedskasse. Vi har medlemmet i fokus - og er aldrig længere væk end et ring på telefonen.

Velvilje ved afspærring ■ I forbindelse med cykelgadeløbet ”Jutlander Bank Grand Prix” og "Randers Bike Week" vil følgende

veje være spærret/delvis spærret i perioden kl. 12.00 til kl. 20.00: Himmerlandsgade, Nibevej, Tingvej og

Anlægsvej. Der vil dog være mulighed for udkørsel mellem 13.50-14.20 og 16.3017.00.

Vi går i brechen for vore medlemmer, og dækker brancher som: Transport, Det Grønne, Restauration og Privat Service, Bygge/Anlæg, Det Offentlige og Industri - og har ekspertviden indenfor disse områder.

Så uanset om du er i arbejde eller ledig

VALGET ER LET: 3F Midtfjord

Vi er her

hvor du er

Lokal og nærværende

Vi skaber balance i samarbejde med vores kunder

SIDE 4

Vi tror på, at stort personligt engagement er med til at skabe balance i vores kunders virksomhed. Med kontorsteder i både Farsø og Aars er vi altid tæt på vores kunder. Samtidig er det vigtigt for os at skabe værdifuld rådgivning ud fra faglig dygtighed og nærværende samarbejde med vores kunder.

Det sikrer vi ved at forankre hver kunde hos en af vores statsautoriserede revisorer og et fast medarbejderteam, som kender virksomheden 360 grader rundt. På den måde er vi altid tæt på vores kunder, og vores kunder er tæt på os.

Farsø | Frederik IX’s Plads 4 | Tel. 98 63 14 44

Aars | Dyrskuevej 9 | Tel. 98 62 38 66

www.beierholm.dk


VINHANDEL

ØL . VIN . SPIRITUS . KAFFE . TE . CHOKOLADE . SPECIALITETER

TILBUD

69

75

Normalpris: 119,75 pr. fl.

SPAR 50,00 Los Vascos

Timetilbud torsdag 3. august

øl

-10%

Kl. 18 - 19

TILBUD

69

75

Normalpris: 99,75 pr. fl.

SPAR 30,00

Kl. 19 - 20 Casal Mendes

Kl. 20 - 21

49,75

Spiritus

-10%

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

-10% Desmontà, Arcole IGT, Veneto, Italien

ALT

Chokolade

Dom. Barons de Rothschild (Lafite), Chile

2013 Rinero

Kl. 17 - 18

Følg os på Facebook!

ÅBNINGSTIDER MAN-FRE LØR

10 00 - 17 30 10 00 - 14 00

Himmerlandsgade • 9600 5337 0829 • E-mail: mk@mkevent.dk Himmerlandsgade 90 •90 9600 Aars • Aars Tlf. 53 •37Tlf. 08 29 • E-mail: aars@skjold-burne.dk SIDE 5


LØRDAG 9. SEPTEMBER FØRSTE START KL. 9.30

Tour de aars 2017 Oplev motionistcykelløb med stemningen af et prof. cykelløb. Rytterne vil på ruten være ledsaget af Race Marshals fra Mc Task Force, og der vil være reklame karavane. I start – mål området ved Per Pallesens Plads og Spar Nord vil der være mad og drikke til deltagerne, samt udstilling fra vores sponsorer. 2 omgange på ialt 34,8 km, tilmeldingsgebyr er kr. 80,- start kl. 9.40 4 omgange på ialt 69,8 km, tilmeldingsgebyr er kr. 125,- start kl. 9.35 6 omgange på ialt 104,4 km, tilmeldingsgebyr er kr. 165,- start kl. 9.30 Indskrivning, eftertilmelding fra kl. 08.30 Ved eftertilmelding på dagen ovenstående priser +20 kr i gebyr. Tilmeldingsgebyret indeholder en øl/vand, lille forfriskning Præmieoverrækkelsen foregår i løbsteltet ved startområdet. Ønsker du at vide mere eller deltage - Læs mere på tourdeaars.dk

VIND

et gavekort til Comwell Sport Rebild Bakker, overnatning for 2 pers. i dobbelt-værelse inkl. stor morgenbuffet samt fri adgang til alle sportsfaciliteter og udstyr. For at deltage i lodtrækningen skal du: Like og del opslaget med konkurrencen, som findes på Tour de Aars facebook side. Vinderen udtrækkes den 9/9-17

08.30 Indskrivning starter

11.30 Præmieoverrækkelse for 34,8 km i løbsteltet

09.30 Start 104,4 km

12.15 Præmieoverrækkelse for 69,8 km i løbsteltet

09.35 Start 69,8 km

13.30 Præmieoverrækkelse for 104,4 km samt hold i løbsteltet

09.40 Start 34,8 km

13.30 LØBSAFSLUTNING - Sidste mand i mål

11.00 Gratis forfriskning til cykelryttere i løbsteltet

Sponsorer: Industrivej 5 · 9600 Aars · Telefon 9862 2570

Aars

Farsø & Aars

Lokal rådgiver med en verden af ekspertise. I Aars og Løgstør er vi 19 dedikerede medarbejdere med et indgående kendskab til det lokale erhvervsliv. Samtidig er vi en del af et globalt netværk. Derfor omsætter vi globale løsninger til lokale fordele. Vi skræddersyr altid vores revisions-, rådgivnings-, og bogføringsløsninger med udgangspunkt i din situation. Ring til os på tlf. 96 98 23 00 eller kig forbi på Løgstørvej 14 i Aars og Jernbanegade 21 i Løgstør til en uforpligtende snak – vi har altid kaffe på kanden.

SIDE 6

Chris Anker Sørensen: Jutlander Bank Grand Prix er et helt specielt gadeløb.

Chris Anker Sørensen: Jeg vil vinde igen ■ Den danske Tour de France-helt, Chris Anker Sørensen har de seneste år været forhindret i at stille op i Jutlander Bank Grand Prix. Men i 2017-udgaven er han med igen. Og han er med for at vinde, som han gjorde tilbage i 2011. - Jeg glæder mig meget til at køre i Aars igen i 2017. Jeg har jo været så heldig at vinde det en enkelt gang, og jeg

vil utroligt gerne vinde det igen - for det er nu engang øverst på skamlen, det er sjovest at være, siger Chris Anker Sørensen. Sidst Chris Anker Sørensen var øverst på sejrspodiet i Danmark, var da han i 2015 blev Dansk Mester – i øvrigt efter et hårdt løb på vejene omkring Rønde. Og veteranen har altid elsket cykelløb, hvor der kræves noget ekstra af rytterne.

- Gadeløbet i Aars er et af de mest spektakulære med den brostensbelagte hovedgade, der virkeligt trækker tænder ud. Så Jutlander Bank Grand Prix er et af de hårdeste gadeløb i Danmark. Og stemningen er altid fantastisk, så for mig er Jutlander Bank Grand Prix et helt specielt gadeløb, slutter Chris Anker Sørensen.


SLUTspurt SPAR

20%

il Er du klar t skolestart?

Stort udvalg i mange modeller og farver

GAZELLE EL-CYKLER m/ forhjulsmotor eller krankmotor. Kører op til 160 km pr. ladning

PRIS FRA

PRIS FRA

3.199,-

9.999,-

SPAR

WINTHER BØRNECYKLER Pige & drenge cykler. Str. 12” - 26”

999,-

PRIS FRA

TREK MOUNTAINBIKE

WINTHER & RALEIGH SHOPPING Fåes med og uden fast kurv

PRIS FRA

2.999,-

25%

SPAR

30%

RALEIGH & GAZELLE CITYBIKE

Stort udvalg i dame & herre. Indvendig/udvendig gear

PRIS FRA 3.399,Butik og værksted er certificeret som

med 5 stjerner ud af 5 mulige



TREK FX SPORT CYKEL Dame & herre i flere modeller

PRIS FRA

2.799,-

DANSKE CYKELHANDLERE

TREK & PRINCIPIA RACERCYKLER

PRIS FRA 4.499,Ja - spar op til

40%

r på udvalgte cykle i butikken

VESTHIMMERLANDS CYKELCENTER

VESTHIMMERLANDS CYKELCENTER

NØRREGADE 73 - FARSØ

JYLLANDSGADE 42 - AARS

TLF. 98 63 33 98 MANDAG - ONSDAG TORSDAG - FREDAG LØRDAG

10.00 - 17.30 10.00 - 18.00 9.00 - 13.00

Farsø & Aars

TLF. 98 62 36 65 MANDAG - ONSDAG TORSDAG - FREDAG LØRDAG

10.00 - 17.30 10.00 - 18.00 9.00 - 13.00

VI HAR VESTHIMMERLANDS STØRSTE UDVALG I CYKLER & TILBEHØR SIDE 7


Michael Blaudzun klar til cykelløb.

Per Bach Laursen Din borgmesterkandidat i Vesthimmerlands Kommune

Michael Blaudzun kører gadeløb for motionister Udvikling Uddannelse Bosætning

– Danmarks bedste kommune

■ Et nyt initiativ til dette års Jutlander Bank Grand Prix bliver et gadeløb for motionister. Løbet bliver på 30 minutter, og der er ikke tvivl om, at det bliver et meget hårdt løb for de gode motionister, når brostenene på Himmerlandsgade skal forceres igen og igen. Blandt deltagerne finder man også en af de tidligere Tour de France-helte, idet

den nuværende sportschef hos Riwal Platform, Michael Blaudzun, har sagt ja til at deltage. Blaudzun bruger ikke så meget tid på selve cyklen nu – faktisk har han kun trænet en halv snes gange i år, men har alligevel her i juli kørt et stort italiensk motionsløb, hvor fire bjerge skulle passeres. En anden tidligere rytter, der stiller til start, er

Book en synsprøve på nytsyn.dk

Briller med overgang

FRA

SIDE 8

2998,-

Vil du se livet, som det egentlig er, skal din synsprøve vare mere end 15 min. Det drejer sig om dit syn. Det tager vi alvorligt i Nyt Syn. Derfor bruger vi mere end 15 min. på din synsprøve, som starter med markedets mest præcise opmåling af dine

øjne med ZEISS i.Profiler. Disse data bruger vi f.eks. til at specialfremstille dine ZEISS brilleglas med i.Scription, som giver dig et skarpere syn end nogensinde.

lokale Thomas Just, der også er blandt arrangørerne. Thomas får heller ikke cyklet så meget selv længere, så hans målsætning for løbet er blot at fuldføre. Arrangørerne håber, at mange vil tage godt imod dette nye initiativ, og at mange tilskuere også vil komme og heppe på rytterne. Løbet starter kl. 17.00.


Medlemmer af

AARS HANDELSSTANDSFORENING

25

o – HER KAN DU BRUGE AARS GAVEKORT www.iaars.dk ADVOKAT

BYGGEMARKED

EJENDOMSMÆGLERE

COMPUTER G R AT I S S A L G S V U R D E R I N G

ARS

eot.dk

Himmerlandsgade 57 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 17 99

Malerfirma A/S · Industrivej 5 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 25 70 info@houmann-malerfirma.dk · www.houmann-as.dk

HOUMANN

AUTOFORHANDLER

Danebo

LA BT E C H

PEUGEOT AARS KLAUS BUUS A/S

DATA

MESSEVEJ 10 • AARS • TLF. 9862 2224 • info@aars.peugeot.dk HVERDAGE 7.30-17:30 • SØNDAG 13:00-16:00

GIRLS DAY OUT

CYKELHANDLER

tættere på

Malerfirma A/S · Industrivej 5 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 25 70 info@houmann-malerfirma.dk · www.houmann-as.dk

MATERIALIST

FORSIKRINGSSELSKAB SPISESTEDER

KONFIRMANDAFTEN TORSDAG D. 15.03. FRA KL. 18.00-20.00

FOTOGRAF

Aars

Vi giver denne aften -20% Til både konfirmanden og den øvrige familie

RADIO & TV

H OUMANN MALER SKO

Aars CityCenter • Tlf. 96 97 90 98

Hjortkjærsvej 2 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 11 22 Man-fre 7-17.30 · Lør 9-13.00

APOTEK

LEGETØJ

www.iaars.d

Jens Buus A/S Hobrovej 1-5 9600 Aars Tlf. 98 62 12 99 www.jensbuus.dk

DAGLIGVARER

as

MØBLER, GARDINER & TÆPPER Tæppe- & Gulvhuset ApS

Markedsvej 8 - 9600 Aars - tlf. 98 62 19 66 mail@kimbrerkroen.dk

AVIS

Kom ind i butikken og tilmeld jer til denne aften senest den 12.03.

FRISØR

BAGERI DAMETØJ HERRETØJ

Himmerlandsgade 108 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 10 54 www.pedersbageri.dk

HIMMERLANDSGADE 65 | TLF 98 66 20 23 | VEROMODA.COM |

BEGRAVELSESFORRETNING

OPTIKER

Vesthimmerlands Begravelse

BELYSNING

KIMBRER GRILL Tlf. 61 14 12 12

SPORTSARTIKLER

BLOMSTER & SPECIALITETER ISENKRAM

PENGEINSTITUTTER

65A

Himmerlandsgade 53 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 44 99 Cvr 71527719

BOGHANDEL

DIVERSE KØKKEN & HVIDEVARER

BØRNETØJ

le

TELEFONI

98 62 21 00

MASKINFORRETNING

Hjortkjærsvej 16

Børnetøj 0-12 år

VIN & ØL

9600 Aars

SPECIAL~BUTIKKEN HIMMERLAND A/S

SPECIAL~BUTIKKEN HIMMERLAND A/S Peder A/S Møller Lauridsen SPECIAL~BUTIKKEN HIMMERLAND

Peder Møller Lauridsen

Himmerlandsgade 139 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 41 88 · Fax 98 62 44 96 www.sb-himmerland.dk · e-mail: info@sb-himmerland.dk

Himmerlandsgade 139 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 41 88 · Fax 98 62 44 96 Svane Køkkenet Aars • Løgstørvej 20 • Aars • Tlf. 9862 4844 www.sb-himmerland.dk · e-mail: info@sb-himmerland.dk Himmerlandsgade 139 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 41 88 · Fax 98 62 44 96 00 00 00 00 Åbningstider: mandag–fredag 07 –16 · Lørdag 09 –12 www.sb-himmerland.dk · e-mail: info@sb-himmerland.dk

Åbningstider: mandag–fredag 0700–1600 · Lørdag 0900–1200

Peder Møller Lauridsen

Åbningstider: mandag–fredag 0700–1600 · Lørdag 0900–1200

www.iaars.dk

SIDE 9


Jutlander Bank Grand Prix - en sand folkefest

■ I år er det niende gang, at Jutlander Bank GP afvikles, og arrangementet er blevet en tradition for mange af tilskuerne. Løbets placering i første uge af august bevirker, at mange er kommet hjem fra Festarrangement De bestemmer selv, hvordan Deres selskab skal sammensættes. ferie i udlandet og benytter De bestemmer selv, hvordan Deres selskab skal sammensættes. aftenen til at hygge sig med ViVikan anbefale »Fest til Fast Pris« kan anbefale »Festselskab til Fast Pris« De bestemmer selv, hvordan Deres skal sammensættes. gode tilbud i byens butikker samt cykelløb i topklasse. Pr.pers. pers. Vi kanindeholder: anbefale »Fest til Fast Pris« Pr. frafra Antallet af tilskuere har Fest til Fast Pris Fest til Fast Pris indeholder: gennem årene svinget melPr. pers. fra lem 6.000 og 10.000 tilskutil Fast Pris indeholder: •Fest Indbydelseskort • Indbydelseskort ere (2012), men vejret spiller naturligvis en rolle i den • Velkomstdrink • Velkomstdrink • Indbydelseskort henseende. 3 retters festmiddageller ellerTa’ Ta’ selv selv bord • 3•retters festmiddag bord Kimbrertorvet er på af• Velkomstdrink tenen omdannet til et hyg• Husets selskabsvin, hvid og rød • Husets selskabsvin, hvid og rød • 3 retters festmiddag eller Ta’ selv bord getorv, hvor man kan købe lib., 1 glasdessertvin dessertvin ad ad lib., 1 glas mad og drikke. Der vil være • Husets selskabsvin, hvid og rød • Kaffe og te, småkager gratis popcorn og ansigts• Kaffe og te, småkager ad lib., 1 glas dessertvin maling til børnene. • Fri med vandog ogvin vin • Fri barbar med øl,øl,vand Men før man når til elite• Kaffe og te, småkager • Natmad løbet, der starter kl. 18.30, som fest •• Natmad Fri bar medovernatter øl, vand og vin som fest så er der masser af andre • Værtspar gratis •• Værtspar overnatter gratis cykelløb gennem hele daNatmad • Reducerede værelsespriser til gæster gen. Første etape af Ransom fest •• Reducerede værelsespriser 25 pers. ders Bike Week afvikles • Min. 20 voksne i 7 timer Værtspar overnatter gratis til gæster Min. Min. 25 pers. nemlig igen i år i Aars, hvil•• Min. 20 voksne i 7 timer Reducerede værelsespriser gæster Hotel - Restauranttil- Kro - Kurser - Møder ket betyder, at der vil være Min. 25 pers. Hotel87- i•Restaurant Kro Farsø - Kurser Møder cykelløb for ungdoms- og • -9640 • Tlf.- 98 63 86 00 • Min. Sundvej 20 voksne 7Hvalpsund timer veteranklasser fra kl. 12.00. Sundvej 87 • Hvalpsund • 9640 Farsø • Tlf. 98 63 86 00

Fest til fast pris Fest til fast fast pris på Hvalpsund Færgekro Fest til pris på Hvalpsund Færgekro Festarrangement på Hvalpsund Færgekro Festarrangement

kr.525,525,kr. kr. 525,-

H DD HVA VALPS LPSUUNN FÆ OO FÆRRGGEEKKRR

H VA LPS U N D FÆ R G E K R O Brunch Brunch Kr. Brunch Kr.199 199,-,-

Kr. 199 ,-

www.hvalpsund-faergekro.dk post@hvalpsund-faergekro.dk Hotel - Restaurant - •Kro - Kurser - Møder Tre tidligere vindere www.hvalpsund-faergekro.dk • post@hvalpsund-faergekro.dk Sundvej 87 • Hvalpsund • 9640 Farsø • Tlf. 98 63 86 00 til start www.hvalpsund-faergekro.dk • post@hvalpsund-faergekro.dk Hele tre tidligere vindere af

løbet er i år til start – og det

En vellykket fest starter hos ...

Himmerlands Serviceudlejning

Arrangørerne bag Jutlander Bank Grand Prix håber, at løbet igen i år vil skabe en sand folkefest i Aars.

er tre ryttere af meget høj klasse. Sidste års vinder, Mark Sehested, fra Bjarne Riismandskabet Team Veloconcept, er kommet for at forsvare sejren, hvilket ingen rytter endnu har prøvet. Dertil kommer der to meget populære Riwal Platform-ryttere i skikkelse af Jonas Aaen (vinder i 2014) og Chris Anker Sørensen, der vandt helt tilbage i 2011.

Riwal Platform Cycling Team har jo sit udspring i Vesthimmerland, og der er ingen tvivl om, at rytterne på holdet føler, at Himmerlandsgade er ”deres” hjemmebane. Hele holdet er til start undtaget Nicolai Brøchner og Andreas Stokbro, der er udtaget til EM i Herning. Så kom og bak op om dette store løb – og vær med til at skabe en kæmpe folkefest.

Vores tel te er alle certificer et

Så bli´r det festligt ...

v/ Lene Christensen Vestergade 18 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 22 69 Mobil. 22 79 92 64 - 30 98 64 69 E-mail: info@himmerlands-su.dk www.himmerlands-su.dk

k c o c n a H øl - v a n d Fa d k e ø l fl a s

Pakkeløsning Eksempel: 54 m2 telt (6x9) incl. gulv Borde - stole - lyskæder og ga svarmer Opsætning m/ hjælpere I alt kun 3.915,00 kr .

Butikken er åben efter aftale!

SERVICE . LYS . DUGE - SERVIETTER . BORDE - STOLE . TELTE - GULV . BORD - BÆNK SÆT . TERRASSE VARMER . LYSKÆDER KØLESKAB . SOFT ICE MASKINE . SLUSH ICE MASKINE . FADØL HANCOCK . FLASKE ØL . SODAVAND SIDE 10


Skal Vesthimmerlands Kommune også være din hjemmebane? Det nære liv, hvor fællesskabet er i centrum, og hvor ildsjæle får lov til at brænde igennem er netop det, du finder i Vesthimmerland. Hvorfor er du glad for at bo i Vesthimmerland? Hjælp din nye nabo med at finde en byggegrund: www.grundeivesthimmerland.dk I Vesthimmerland bor du altid tæt på det hele. Hvad end det er et sprudlende foreningsliv, smuk natur eller spændende kulturelle og historiske lokationer. Kunst og musik er i højsædet, og vi har da også vores helt eget musikhus. Vi er rigtig stolte af vores hjemmebane. Og vi vil altid gerne have flere spillere på banen. Vi elsker nye naboer og synes selv, at Vesthimmerland er verdens bedste sted at vokse op. Her er trygge rammer for både børn og voksne og god plads til forskellighed.

SIDE 11


VIND ET MINICRUISE TIL NORGE

Chris Anker Sørensen Jens Lauritzen Knud Kristensen

Sæt et x

KLIP UD

KLIP UD

HVEM HAR TIDLERE VUNDET JUTLANDER BANK GP?

✃✃

✃✃

for 2 pers. med fri wellness i 2 timer...

KLIP UD

Efter præmieoverrækkelsen trækker vi lod om 2 x 2 rejser, blandt de rigtige kuponener.

✃✃

Navn: Adresse: Tlf.:

✃✃

Vinderne udtrækkes fra scenen og skal være tilstede på Kimbrertorvet.

KLIP UD

Kuponen afleveres i den dertil indrettede kasse i teltet på Kimbrertorvet før kl. 19.30.

Den brostensbelagte Himmerlandsgade gør Jutlander Bank Grand Prix til Danmarks svar på Flandern Rundt, der også er kendt som "En forårsdag i helvede".

Danmarks svar på Flandern Rundt ■ Danmarks svar på Flandern Rundt er blevet en klassiker. Der er ingen tvivl om, at brostenene på Himmerlandsgade i Aars virkeligt trækker tænder ud, når man tænker på, at den skal bestiges op mod 40 gange. Og det er da også brostenene, der gør gadeløbet i Aars til noget helt specielt. - Jutlander Bank Grand Prix er nok det tætteste, vi i Danmark kommer på Flanderen Rundt, konkluderede Chris Anker Sørensen fra

Team Saxo Bank allerede i 2009 på sin blog på tv2. dk – med henvisning til den verdensberømte brostensklassiker i Belgien. Brostensbakken, som rytterne skal kæmpe sig op ad, er 500 meter lang. Det betyder, at rytterne får cirka 18 kilometers brostenskørsel – og det er mange flere kilometer med brosten end i det belgiske storløb Flandern Rundt. - Når du skal køre i mere end en time, så bliver bakken op ad Himmerlandsgade altså

rimelig besværlig, og derfor er sammenligningen med løbet i Belgien helt relevant, selv om brostenene i Aars heldigvis er af nyere dato, skrev Chris Anker Sørensen på sin blog med henvisning til Flandern Rundt - Så ”Danmarks svar på Flandern Rundt” - gadeløbet i Aars - er virkeligt et løb, som de ”hårde hunde” blandt cykelrytterne elsker - og resten af feltet frygter, forklarer Orla Kjær-Christensen fra arrangørgruppen.

SPAR -20% på alle varer butikken torsdag den 3. august kl. 10.00 - 21.00 Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

SIDE 12


S G L A S UD T R U P S T U SL 1 STK. 50% 2 STK. 60% 3 STK. 70% EN Ã…BTIL KL. 21.00 TORSDAG 3. AUGUST

GADEVAR E SALG FRA 50 K R.

Himmerlandsgade 93 . Aars . Tlf. 98 62 19 50

Himmerlandsgade 93 . Aars . Tlf. 98 62 20 07 SIDE 13


VI HJÆLPER MED:

BOLIGTYPER

- NETVÆRK - HVIDEVARER - RENOVERINGER - NYBYGGERI - BELYSNING - M.M.

BOLIGTYPER

55 lejligheder 79-145 m2 RING ELLER SKRIV - SÅ KIGGER VI PÅ 2-4 værelser

20 rækkehuse 110 m2 4 værelser

HVORDAN VI KAN LØSE DIN UDFORDRING

I fanzonen kan tilskuerne komme helt tæt på rytterne.

LARS HØJFELDT TLF: 20 96 52 46

DØGNVAGT! MAIL: LH@HOJFELDT-EL.DK

WWW.HOJFELDT-EL.DK

Kom tæt på rytterne i Fanzonen ■ Alle tilskuere har adgang til Jutlander Bank Fanzone, hvor der er mulighed for at få autografer samt opleve ryttere, følgebiler, teambusser og cykler på tætteste hold. - Målet er at skabe en fanzone, hvor tilskuerne kan opleve den helt specielle stemning, der er omkring et intenst cykelløb. Og så skal Jutlander Bank Fanzonen

HØJSKOLEBAKKEN

Bo centralt by, tæt på hovedgaden med gode 20i Aars rækkehuse indkøbsmuligheder, 110 m2 skole og et bredt udvalg af idrætsfaciliteter med mere.

Midt i Aars by, tæt på hovedgaden, hvor man kan gøre sine daglige indkøb samt de mere specialiserede og hvor der er skole og rutebilstation med mere, kan vi tilbyde et moderne rækkehus i to plan.

Afdelingen Aars C er opført i 2015 og består af 55 lejligheder med altan samt en stor fælles tagterrasse med udekøkken, til gavn for alle beboere. Fra tagterrassen er der udsigt over Aars by. I stueetagen er der erhverv, herunder kontorer og butikker. Skal der være fest, så har afdelingen et stort festlokale og tre gæsteværelser, så dine gæster kan overnatte. Desuden er der en stor parkeringskælder, hvor alle beboere trygt kan parkere bilen.

Alle husene har overdækket terrasse og altan med udsigt. Det er muligt at parkere bilen lige uden for døren. Husene er opført i 2017 og bygget i de bedste materialer og er yderst energivenlige. I stueplan finder du et soveværelse og badeværelse med to håndvaske, samt plads til vaskemaskine og tørretumbler. Fra køkkenalrummet fører en smuk trappe op på første sal til den store sydvendte stue med adgang til altan. På første sal er der desuden to værelser.

I den fælles festsal er der plads til at invitere gæster. Her er blandt andet et stort og smukt flygel, som kan være med til at sætte præg på jeres næste fest.

AARS BOLIGFORENING

AARSBO SIDE 14

get til igen at køre gadeløb i Aars, og med alle de nye tiltag er jeg sikker på, at det bliver endnu sjovere at være tilskuer – og jo flere tilskuere der kommer, jo mere intenst bliver løbet. Og Himmerlandsgade i Aars plejer at være proppet med tilskuere. Det er sjovt, siger Riwal Platform Cycling Teams Jonas Aaen, der vandt løbet tilbage i 2014.

AARSBOLIGTYPER C

4 værelser

www.aarsbo.dk

gøre det muligt for alle at komme helt tæt på heltene. Derfor har vi placeret Fanzonen tæt på det hele - på begge sider af Per Kirkebys mur på Kimbrertorvet, forklarer Brian Larsen fra Jutlander Bank. Men ingen fanzone uden stjerner, og i fanzonen kan tilskuerne møde stjernerne både før og efter løbet. - Jeg glæder mig rigtigt me-

Kirkegade 3 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Mail: aars@aarsbo.dk www.aarsbo.dk

Kontor- og telefontid: Mandag til onsdag ....... 09.00 - 16.00 Torsdag .......................... 10.00 - 17.00 Fredag ............................ 09.00 - 12.00 Læs yderligere på: www.kubenman.dk


f a r e s s a M s r a A i r e t e t i v i akt DU KAN BLANDT ANDET OPLEVE:

LØRDAG 12. AUGUST KL. 11.15: Richard Ragnwald på Kimbrertorvet

TORSDAG 31. AUGUST:

By Night

LØRDAG 2. SEPTEMBER KL. 11.15:

Tamra Rosanes på Kimbrertorvet

”Smagen af Nordjylland”

Masser af smagsprøver

”Gutterne fra Kutterne” Musikunderholdning m.m

LØRDAG 9. SEPTEMBER:

LØRDAG 23. SEPTEMBER:

Motionscykelløb

Børneunderholdning i byen

TORSDAG 26. OKTOBER:

FREDAG 24. NOVEMBER:

Bl.a.

BY NIGHT En fantastisk (u)hyggelig by night

SIDE 15


SOMMER TILBUD BJØRN BORG 2-PACK

Før 350,-

NU

Inden selve løbet vil reklamekaravanen forkæle de yngste tilskuere med festligt kasteskyts.

Reklamekaravanen ruller atter i Aars ■ Publikum kan igen i år opleve den populære reklamekaravane før gadeløbet i Aars. - Reklamekaravanen består af biler fra løbets forskellige sponsorer, og bilerne er pyntet til lejligheden, for-

klarer Orla Kjær-Christensen fra Jutlander Bank. Fra reklamebilerne kastes der reklamegaver og merchandise ud til publikum lige før løbet – noget især de yngste blandt publikum elsker.

- Reklamekaravanen sættes i gang kl. 17.45 og gennemkører ruten i Aars midtby frem til kl. 18.00 – og i øvrigt suppleres reklamebilerne af veteranbiler fra Aalestrup Classic Cars, slutter Orla Kjær-Christensen.

Aars Fjernvarme

250,-

Vi giver stadig energitilskud

WRANGLER JEANS (50 par ass.)

Før 600,-

NU

300,HUSK

Torsdag d. 3/8 åbent kl. 10-21

Det betyder du kan få tilskud til energibesparende tiltag f.eks.: • Efterisolering af lofter • Energimærke A og B vinduer • Højeffektiv brugsvandsforsyning • Omlægning til fjernvarme, varmepumpe eller biomasse fra olie, gas og el • Ventilationsanlæg med varmegenvinding • Og meget mere Energitilskud er for alle – også hvis du ikke har fjernvarme.

Tilbuddene gælder kun torsdag d. 3/8.

AARS HIMMERLANDSGADE 91 72 45 44 93

wagner.dk SIDE 16

Husk altid at ansøge om tilskud som det første! Det er hurtigt og enkelt at ansøge på www.privatbesparelser.dk/aarsfjv


SLUTSPURT Spar op til

Starter tirsdag den 1. august

60%

Tilbuddene gælder fra 1. august 2017 og så længe lager haves.

Himmerlandsgade 49 · 9600 Aars · skoringen.dk SIDE 17


Enhver Audi fortjener den bedste service - Mulighed for hente-/bringeservice, helt uden beregning – ring for nærmere info. - Mulighed for erstatningsmobilitet. - Gratis Audi Mobilitetsservice i forbindelse med serviceeftersyn. - Gratis Audi Dialogmodtagelse. - Toppen af kundetilfredshed gennem tre generationer... - Og sidst, men ikke mindst - Danmarks laveste Audi-timeløn!

Egon Hansen & Søn A/S Borgergade 37, 9620 Aalestrup, tlf. 98 64 14 11, f707tn@smc.dk

SIDE 18


Lige nu er det kun 5.000 kr., der skiller dig fra den nye Golf.

Du kan privatlease den nye Golf fra 5.000 kr. i udbetaling og 3.299 kr. pr. måned. Når du ved, hvor god den nye Golf er til at passe på dig og dine medtrafikanter. Når du kender dens evne til at tænke selv. Når du har oplevet, hvad den store touch skærm kan præstere af information, lyd, underholdning... Så er det svært at tro på, at sådan en bil kan privatleases for 5.000 kr. i udbetaling og 3.299 kr. pr. måned. Men det passer. Din nye Golf står her hos os og venter på at vise dig, hvad den kan. Hvornår skal det være?

Privatleasing via VW Finans. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Samlet pris for 36 mdr.: kr. 123.764. Golf fås kontant fra kr. 234.995 plus lev. kr. 3.880. Positiv kreditgodkendelse kræves. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Brændstofforbrug ved bl. kørsel 19,2 km/l. CO2-udslip 120 g/km. A Bilen er vist med ekstraudstyr.

Volkswagen Aalestrup Borgergade 37, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 11 www.vw-aalestrup.dk SIDE 19


127/9 Byggeår: 5.000 Energi: 1/2 Sagsnr:

1934 G 677813

- Kort afstand til Farsø, som er en af Vesthimmerlands hovedbyer. ATTRALKTIV FOR DEM, SOM GERNE VIL BO I ET MINDRE SAMFUND. Ejerudg./mdr.: 1.035,LANDLIG IDYL FOR ENDEN AF BLIND VEJ I NATURSKØNT OMRÅDE BONDERUPVEJ 24, 9640 FARSØ EJENDOM I FREDELIGT OMRÅDE MELLEM AARS OG FARSØ - Beliggende naturskønt og uforstyrret 4 km. fra Vestrup. - Boligen trænger til opdatering. Mulighed for at sætte sit eget præg. - Mulighed for udvidelse af boligen. - Gode udbygninger - plads til mindre dyrehold eller værksted. EN GOD RAMME FOR FAMILIEN. Ejerudg./mdr.: 1.288,-

Bolig/Kld.: 122/72 Byggeår: Grund: 811 Sagsnr: Stuer/Vær.: 1/3 SPECIALEJENDOM

Kontant/Udb.: Brutto/Netto: Bolig/Kld.: Grund: Stuer/Vær.:

595.000/30.000 2.737/2.243

127/9 Byggeår: 5.000 Energi: 1/2 Sagsnr:

1934 G 677813

1946 177806

BILLIG VILLA I 3 PLAN MED U AZALIEVEJ 3, 9640 FARSØ - Rummelig villa, hvor familien s - Skole, daginstitutioner og indkø - Nærhed til Limfjorden og det m - Kort afstand til Farsø, som er en ATTRALKTIV FOR DEM, SOM FUND. Ejerudg./mdr.: 1.035,-

I år skal den niende rytter indlemmes i Jutlander Bank Grand Prix Hall of Fame.

Tidligere gadeløbs-vindere i Hall of HOBBYLANDBRUG MEDFame NATURSKØN BELIGGENHED

RUMMELIG VILLA Frank Høj, professionel sit største resultat. ■ Otte danske cykelkoryRUMMELIG VILLA MED FLOT UDSIGTSMEDEVEJ OVER MARKERNE! FLOT- OG RUMMELIG VILLA LE 7, 9500 HOBRO VILLA 4, 9640 FARSØ LYSTEJENDOM cykelrytter 1995-2010 og - Michael Mørkøv, vinder fæer er allerede blevet indGAMMEL VIBORGVEJ 13, 9600 AARS Drømmer du om livet VILLA påBAKS ALLE 7, 9500 T OG CHARMERENDE VILLA. Beliggende villa i landsbyen landet? Her er HOBRO godBank pladsafogJutlander masserBank af muligvinder af Jutlander Grand VILL lemmet i Jutlander Denne villa er velholdt og flot indrettet. Beliggende i Rebild KommuneBank VELHOLDT OG CHARMERENDE VILLA. Beliggende villa i landsbye Grand Prix Frank Prix i 2012. Michael Mørær Hobro. Her kan familien få en godtætbase i landlige heder. Kun Prix 2,5 km oftil skole, indkøb og2009. fritidsfaciliteter. SKØN Grand Hall på hovedvej A13 ogomgivelmed nem adgang til motorvejen. PERFEKT TILFame. Hvilsom nær Hobro. Her kan familien få en EN god base i landlige omgive Høj har kørt løb som Flankøv bar i 2012 i seks dage Og der er gjort plads til den OT BOLIG MED SJÆL OG CHARME!FAMILIEHYGGE Ejerudg./mdr.: 1.516,EJENDOM MED PLADS TIL HESTE MV.MED Ejerudg./mdr.: 2.416,OG GOD PLADS TIL FAMILIEN! Ejerudg./mdr.. 1.240 ser. EN FLOT BOLIG SJÆL OG CHARME! Ejerudg./mdr.: 1.516,

.: :

2.265.000/115.000 10.212/8.454

Kontant/Udb.: 620.000/35.000 Bolig: 251 Byggeår: 1988 Brutto/Netto: 2.823/2.341 Grund: 1.211 Energi: D Stuer/Vær.: 2/4 Sagsnr: 196732

dern

Rundt,

Paris-Rou-

den prikkede bjergtrøje i

niende.Byggeår: Bolig/Kld.: 120/32 1946 Kontant/Udb.: 2.265.000/115.000 Bolig: 251 Byggeår: Kontant/Udb.: 1.495.000/75.000 Bolig/Kld.: 320/160 Byggeår: 1974 198 baix, Giro d’Italia, Tour de Tour de France, ligesom -1.090 Alle Energi: rytterne, der erEoptaGrund: Brutto/Netto: 10.212/8.454 Grund: 1.211 Energi: France og Vuelta a Espana han vandt etape iG get2/3 i Jutlander Bank Grand Brutto/Netto: 6.771/5.558 Grund: 2,5i 2013 Energi: Stuer/Vær.: Sagsnr: 126730 Stuer/Vær.: 2/4 en Sagsnr: 19673 Prix Hall of Fame, er blevet foreviget af fotograf Søren Friis. Han har haft sejrsbillederne under kyndig behandling, så der er kommet noget helt unikt ud af hvert enkelt foto, forklarer løbsarrangør Mogens Kristensen. Blandt vindernavnene er:

- Chris Anker Sørensen, Stuer/Vær.: vandt Jutlander Bank Grand Prix i 2011 og er også på startlisten i år. Chris Anker har været professionel siden 2007 og deltaget i OL, Tour de France, Giro d’Italia og Vueltas d’Espana – med en etapesejr i Giro d’Italia som

Vuelta d’Espana 2/9 Sagsnr: 774487 De sidste fire vindere, der er blevet optaget i Hall of Fame, er Rasmus Guldhammer, Mathias Rask, Jonas Aaen, Andreas Hyldgaard Jeppesen og Mark Sehested Pedersen.

VI FLYTTER TIL STØRRE LOKALER…

STORT LUKSUSFRITIDSHUS I TREND - STRAND CA. 1.100 M. MARTHASVEJ 36, 9670 LØGSTØR FRITIDSHUS Flot og rummeligt fritidshus. Dejligt fællesrum og 4 soverum. 2 badeværelser. Lyst og moderne. Dejlig grund m. græs og terrasser. HER ER PLADS TIL DEN STORE FAMILIE! Ejerudg./mdr.: 1.395,-

FRITIDSGRUND - MARTHASVEJ I TREND MARTHASVEJ 20, 9670 LØGSTØR FRITIDSGRUN Gør drømmen om fritidshus til virkelighed! Billig grund på Marthasve Trend. Afstand til den børnevenlige strand ca. 1000 m. Et paradis fo surferer! BYG DIT DRØMMEFRITIDSHUS HER! Ejerudg./mdr.: 207,-

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Brutto/Netto:

SPAR

1.495.000/75.000 6.909/5.414

20%

GRUND - MARTHASVEJ I TREND SVEJ 20, 9670 LØGSTØR FRITIDSGRUND men om fritidshus til virkelighed! Billig grund på Marthasvej, tand til den børnevenlige strand ca. 1000 m. Et paradis for YG DIT DRØMMEFRITIDSHUS HER! Ejerudg./mdr.: 207,-

.: :

145.000/25.000 718/545

Grund: Stuer: Værelser: Stuer/Vær.:

1.272 Sagsnr:

582374

/

PÅ ALLE VARER HELE DAGEN*

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

116 Byggeår: 1.217 Sagsnr: 1/4

Vi ser frem til at se dig på Himmerlandsgade 50-52 2010 Kontant/Udb.: 145.000/25.000 Grund: 1.272 Sagsnr:

582400

718/545

HYGGELIGT FRITIDSHUS I TREND - STRANDEN 600 M. / MARIONSVEJ 20, 9670 LØGSTØR FRITIDSHUS Traditionelt sommerhus med stue, køkken, sovevær., 2 vær. og bad. Lukket, ugenert grund for enden af Aars stikvej. ENMægleren GOD BASE FOR FAMILIENS FERIER! Ejerudgifter pr. mdr.: 1.217,Løgstør/Trend Mægleren Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

www.aarsmaegleren.dk

450.000/25.000 Bolig: 70 Byggeår: 1974 76,Sagsnr: 9600 Aars 2.113/1.653Himmerlandsgade Grund: 1.243 582364 Tlf. 70251/4 5025 Stuer/Vær.: info@aarsmaegleren.dk

Åbent til kl. 21.00 AarsToMægleren rsdag d. 3. august Løgstør/Trend Mægleren

*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer, medlem spriser og udvalgte nyheder. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatord ninger eller fordelskort.

Himmerlandsgade 76, 9600 Aars Tlf. 7025 5025 info@aarsmaegleren.dk

Aars: Himmerlandsgade 62 • Tlf. 98 62 18 78

SIDE 20

58237

Stuer: Værelser: Stuer/Vær.:

Sussie Sørensen

www.trend-mægleren.dk www.aarsmaegleren.dk - info@aarsmaegleren.dk


SOCIALDEMOKRATIET I VESTHIMMERLAND VIL

EN ANDEN VEJ

5.

3. 2.

6.

7.

PALLE JENSEN,

BORGMESTERKANDIDAT

9.

4.

12.

10.

8.

13.

11.

14.

1.

MOGENS OVE MADSEN, REGIONSKANDIDAT

1. Doris Lauritzen, Gedsted

6. Uffe Bro, Løgstør

11. Iben Ditlev, Farsø

2. Anders Kjær Kristensen, Vognsild

7. Rasmus Vetter, Aalestrup

12. Asger Andersen, Vegger

3. Peder Ditlev, Farsø

8. Mogens Ove Madsen, Giver

13. Thomas Jensen, Aars

4. Per Jensen, Løgstør

9. Palle Jensen, Vester Hornum

14. Per Lauge, Aars

5. Vibeke Hvidsten, Hvalpsund

10. Mikael Toft, Aars

SIDE 21


alt badetøj

-50% 65 A

65A

65A

Emma Svendsen og Camilla Tøttrup skal igen i år være præmiepiger ved Jutlander Bank Grand Prix.

De søde præmiepiger er parate

■ Emma Svendsen og Camilla Tøttrup skal i år gøre Jutlander Bank Grand Prix lidt kønnere. VI SES VI SES PÅ... V PÅ... I S E S P ÅDet . . .er to lokale piger med hovedet skruet ordentligt på, i år skal være 6 5 A6 5 A 6 der 5 A podiepiger - eller kyssepiger som nogen kalder dem - ved Jutlander WWW.STANDARD-AARS.DK WWW.STANDARD-AARS.DK W W W. S TA N D A R D - A A R S . DBank K Grand Prix i Aars i morgen torsdag.

Emma og Camilla har netop afsluttet studierne ved Vesthimmerlands Gymnasium og er på torsdag klar til at dele blomster, champagne og kys ud til vinderen af Jutlander Grand Prix. De to Aars-piger har begge tidligere været podiepiger ved Jutlander

Bank Grand Prix. For Emma er det anden gang, at hun skal op på podiet med rytterne, mens Camilla har været med hele tre gange. - Så vi behøver ikke rigtigt at øve os i kindkyssene. Vi tager den på rutinen, siger de to piger med et smil.

Hotel Simested Kro RESTAURANTEN TILBYDER: Søndag - mandag - tirsdag - onsdag kl. 17.00 - 20.00 (også til afhentning ud af huset)

STJERNESKUD m/ 2 stegte fiskefiletter pyntet m/ rejer

SCHNITZEL

200 g á la wiener m/ brasede kartofler, ærter og smørsovs Hver torsdag 17.00 - 20.00:

STEGT FLÆSK

m/ persillesovs og kartofler

SPIS HVAD DU KAN

KUN 99,-

Ud af huset: Normal 79,- / Stor 99,-

65,KUN 99,-

KUN

Hver fredag 17.00 - 20.00:

OKSEFILET

m/ kartofler, sovs og salater

SPIS HVAD DU KAN

KUN 99,-

Ikke ud af huset

Restauranten er åben alle dage kl. 17.00 - 20.30. Hvis ingen gæster lukker restauranten kl. 19.00 HUSK VENLIGST BORDBESTILLING!

BOLDRUPVEJ 75 | 9620 AALESTRUP | TLF. 98 64 90 13 | WWW.SIMESTED-KRO.DK SIDE 22

www.vhel.dk Industrivej 91 - 9600 Aars Tlf. 98 62 19 33


e k k i r e v Vi la . . . t n i a p body men vi udfører alt indenfor malerfaget!

Ring for uforpligtende tilbud og få besøg af en af vores 10 servicebiler Industrivej 5 · 9600 Aars · Telefon 9862 2570

Industrivej 5, 9600 Aars. Tlf. 27 88 63 41 - din p e... artner til fugefri gulv

VI UDFØRER ALT INDENFOR:  EPOXY GULVE  POLYURETHAN GULVE  TERAZZO GULVE  STØVBINDING  ACRYL GULVE  NEWYORKER GULVE  FLYDESPARTLING  STENTÆPPER  PERGINOL GULV

Nyhed Forny dine fliser i køkken/bad uden at fjerne dem. Få lækker Newyorker gulv/væg eller Perginol belægning.

RING OG HØR NÆRMERE SIDE 23


VI CYKLER DERUDAF HOS Kaffemaskine

10 års garanti ved registrering Hvid, autosluk, bryggetid på 6 min. for 10 kopper, automatisk drypstop, 2 separate varmelegemer. Normalpris 2049,-

SPAR MINIMUM

50%

KAFFEMASKINE

1299,SPAR 750,-

50% KL. 18.00 - 19.00

PRISER FRA

149

95

OP TIL

KL. 17.00 - 18.00 ALT

Kæmpe dug marked

SPAR

TIMETILBUD GÆLDER TORSDAG 3. AUGUST

Støvsuger

Model SP1CLASSIC - Bedst i test - Bedste rengøringsevne på hårdt gulv - Bedste energiklasse - Lille og let - Arbejdsradius 12 meter - Inkl. 3in1 tilbehørsmundstykke - Teleskoprør - Pose: S-bag Normalpris 1799,-

600,-

Mikroovn

17 ltr. 700 watt effekt. Hvid. Normalpris 799,95

MIKROOVN

ALT

25%

STØVSUGER

499

95

SPAR 300,-

99995

KL. 19.00 - 20.00

SPAR 799,-

ALT

Mainstream marked

Vælg mellem: Køkkenvægt, el-kedel, håndmixer, brødrister, sandwichmaker, kaffemølle, minihakker eller vaffeljern

FRIT VALG

199

95

SPAR 50,-

25% KL. 20.00 - 21.00 ALT

Kop & Kande Farsø og Aars

25% ALT PÅ RESTBORDET SPAR OP TIL

Følg os på

-80%

TA 3 TING - BETAL FOR 2 Åbningstider: Onsdag Torsdag Fredag Lørdag SIDE 24

9.30 - 17.30 9.30 - 21.00 9.30 - 17.30 9.30 - 14.00

HUSK VI HAR

PRISMATCH* Spørg og få svar

HIMMERLANDSGADE 99 - AARS

98 63 33 00

Vi modtager:

på alle varer

*Gælder priser fra fys iske butikker i Vesthimmerland

Handelstandsgavekort

Cykelavis nr. 31 - 2017  
Cykelavis nr. 31 - 2017  
Advertisement