Aars Avis nr. 3 - 2018

Page 1

Til samtlige husstande

92. årgang - Nr. 3

ONSDAG 17. januar 2018

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Borgmester Per Bach Laursen (V):

Vesthimmerland bør have del i stats-arbejdspladser Men det vurderes, at løbet er kørt i denne omgang Af Torsten Hansen

Hornum dropper loppemarked HORNUM: Land og By i Hornum har valgt at droppe foreningens loppemarked, der ellers traditionelt har været en god indtægtskilde for sammenslutningen af foreninger fra Hornum og omegn. Sidste år brændte den ene lagerhal til loppemar-

kedseffekter ned, og Land og By har besluttet, at den ikke skal genopføres. I stedet vil foreningen bruge en del af forsikringspengene på et nyt køkken i Markedshallen.

Læs mere side 17...

VESTHIMMERLAND: Borgmester Per Bach Laursen vil gøre en ekstra indsats for, at få statslige arbejdspladser til Vesthimmerland. Nærmere efterspurgt viser et sig, at det ikke er runde to, men nærmere runde tre af udflytningen, som Per Bach Laursen har i kikkerten.

Offentliggøres snart - Anden bølge udflytning bliver formodentlig offentliggjort i denne uge, og jeg tror regeringen både melder ud hvilke arbejdspladser og

- Jeg vil arbejde for, at vi får statslige arbejdspladser til Vesthimmerland, siger borgmester Per Bach Laursen.

SPAR

50% på ALLE stel

20. januar kl. 10-16 tag hele familien med!

nordjyllands største

eksotiske messe

udsalg Hele januar holder vi udsalg. Kig ind og se det store udvalg.

Nyt Syn Aars Anlægsvej 6, 9600 Aars 98 62 10 90, nytsyn.dk/aars

salg og udstilling med krybdyr insekter • slanger • fugle • spindlere pindsvin • øgler • varaner gekkoer samt foder og diverse udstyr find os PÅ

Vi vil i spil - Men vi vil i spil til næste runde. Jeg vil nu bruge mine kontakter i partiet og på Christiansborg. Jeg har skrevet et brev til beskæftigelsesministeren og anmodet om et møde i februar, siger Per Bach Laursen. Borgmesteren har ikke et bud på, hvilke statslige arbejdspladser der kunne være tale om. - Vi har ikke nogle indlysende områder, hvor vi passer ind. Derfor kunne jeg forestille mig, at gå efter offentlige styrelser, hvor placeringen ikke er afgørende, siger Per Bach Laursen. Politikerne i Vesthimmerland har tidligere forsøgt at få politiskolen til egnen. Det lykkedes som bekendt ikke.

UDSALG tøm bUtikken ALt SkAL væk

fra torsdag kl. 10.00

torSDAG freDAG-LørDAG 150,- frit vALG 200,300,500,n

100,-

nse Lysdahl & Simo ary ue M bliver til Boutiq har du araknofobi? mød fugleedderkoppen rosa-lina! voksne kr 60 • børn (10-16 år) kr. 10 • børn u/10 år gratis

messevej 1 • 9600 aars • www.mcvh.dk

31 31 45 94

*GÆLDER IKKE BASIC OG NYHEDER

Det er slut med Land og Bys loppemarked i Hornum.

hvilke kommuner det handler om, siger Per Bach Laursen til Aars Avis tirsdag. Han forventer ikke, at der kommer nogle statslige arbejdspladser til Vesthimmerland denne gang.


Aars Avis

2 Ugens navne

- egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

Runde fødselsdage

en opholdt sig mange weekender og ferier, og hvor de gennem golfklubben lærte mange medlemmer fra Aars at kende. De beholdt huset i 22 år. Curt Bech spillede golf til han var 85 år.

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Per Mulbjerg

Stjal ikke noget

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Farsø BegravelsesForretning Højgårdsvej 24 • Farsø • www.farsobegravelse.dk

Døgnvagt

98 63 13 24 Medl. af

Dorthe Overgård Nielsen

Ditte Immersen Dalgaard

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Curt Bech - 90 år 28. januar.

90

Curt Bech, Himmerlandsparken 9, Aars, fylder 28. januar 90 år. Curt Bech tog eksamen fra Bankskolen i Aarhus i 1948 og blev senere uddannet som civiløkonom fra Handelshøjskolen i København i 1958. Han var ansat som bankassistent i Privatbanken fra 1945 til 1953, hvor han blev ansat i Danmarks Nationalbank i København. Fra 1981 var han filialdirektør i Nationalbankens afdeling i Aarhus. Han var formand for bestyrelsen for Kaptajn og Kjøbmand Marcus G. Bechs og hustrus mindelegat fra 1981, medlem af Universitets Samvirket, Aarhus fra 1982 og af bestyrelsen for Aarhus Universitets Venner fra 1992. Efter flytningen fra København til Aarhus købte Curt Bech i 1981 et af de første huse, der blev opført på Himmerlands Golf og Country Club, hvor famili-

BOLDRUP: Mandag eftermiddag brød tyve ind i en villa på Museumsvej i Boldrup ved Nørager. Tyvene kom ind ved at bryde en terrassedør op formentlig med et koben. Tyvene stjal tilsyneladende intet.

Falske lægestuderende AARS: Onsdag i sidste uge slap en 78-årig kvinde i Aars heldigt fra et forsøg på tyveri. To personer ringede på hos kvinden, der bor på Solbakken i Aars. De sagde, at de var lægestuderende. De talte dansk, men kvinden vurderer, at de ikke var danskere. De to personer gik ind i boligen og forlod den kort efter. Der er tilsyneladende ikke stjålet noget. Der var tale om en mørklødet mand og en kvinde. De var 20 til 25 år gamle.

Stjålet MasterCard AARS: Tirsdag aften i sidste uge blev en tegnebog stjålet fra en garderobe på Tolstrup Byvej i Aars. Tegnebogen indeholdt et MasterCard. Det blev senere samme nat misbrugt til at hæve 12.000 kroner hos Jutlander Bank på Markedsvej.

Alt i blomster! Exam. bedemand Jens Møller & bedemand Bettina Mørk

TLF.: 98 62 58 69

Aars og omegns bedemænd

Himmerlandsgade 49 C · Tlf. 98 62 68 00

Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

17. JANUAR 2018

Ugens portræt

Ole Smed smeder tingene sammen Barnets Blå Hus i Aars, der er en del af Blå Kors, udvider på flere fronter. Det går nemlig godt for det blå hus, og en væsentlig del af årsagen hertil skyldes husets leder Ole Smed. Ole Smed, Egevej, Strandby, er god til at omgås de personer huset henvender sig til. Samtidig er han en ivrig iværksætter. Derfor ligger det godt til ham, at udvide med en afdeling i Aalestrup, og hans tanker er allerede, at der også kan tænkes afdelinger i Farsø og Løgstør. Ole Smed blev leder af Barnets Blå Hus i august 2016. Fra start har han været god til at sprede budskabet om huset, og har også arbejdet aktivt for at skaffe midler til driften af stedet i Aars. I dag er Ole Smed og en halvtids terapeut tilknyttet Barnets Blå Hus, foruden mange frivillige. Økonomien til de to ansatte er en løbende kamp, som Ole Smed fungerer godt med. Han er i besiddelse af et godt drive og er i det hele taget god til at tale med folk. Både bidragydere og de personer huset er oprettet til at støtte og hjælpe. Barnets Blå Hus er et tilbud til børn, der kommer fra hjem hvor en eller begge forældre er misbrugere. I huset indbydes både børn og voksne fra de ramte familier. Hjælpen foregår i form af samtaler noget Ole Smed kan. Han er en meget omsorgsfuld person. Han har dog også lært at være konfronterende, når det er nødvendigt. Arbejdet i Barnets Blå Hus i Aars er fuld tid. Men Ole Smed finder også tid til meget andet. Privat driver han virksomheden OleSmed Terapi, Supervision & Rådgivning i Farsø. Men ud over det er han også tilknyttet Den Blå Viol, Blå Kors’ værested i Skive som supervisor. Samme funktion er han tilknyttet med ved Gårdprojektet, Kirkens Korshær i Aalborg og Borgerskolen, Pensionat i Lemvig, en del af KFUMs sociale arbejde. Til gengæld er han ikke længere tilknyttet Det Blå Sted, værested i Århus, Behandlingscenter Syd i Vorbasse, KFUM & Ks konsulenter i Jylland, Knuden,

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Ole Smed.

Pensionat i Frederikshavn, Diakonhøjskolens Diakonforbund, supervision for nyuddannede og Frivilligt Netværk i Skive Men så er han samtalekonsulent for Begravelse Vesthimmerland, og medlem af Louns-AlstrupStrandby Sognes Menighedsråd. Sidstnævnte sted er han i øvrigt kontaktperson for personalet og har brugt mange timer på at hjælpe personalet i forbindelse med sammenlægningen af de tre sogne. Ole Smed er i det hele taget en meget aktiv person. I mere end 40 år har han desuden været tilknyttet KFUM Spejderne som leder. I flere år var Ole Smed misbrugsbehandler i Arden. Ole Smed stammer fra Vestjylland. Han kom til egnen, da hans far Jørgen Smed blev leder af Den Rejsende Højskole i Stistrup. Faderen har også i mange år været tilknyttet Danmission og KFUM Spejderne, så Ole Smed har det ikke fra fremmede. I Strandby har Ole Smed også været aktiv på flere fronter. Som ung spillede han meget fodbold, og senere blev han meget aktiv i den lokale borgerforening. Han er uddannet diakon og socialpædagog fra Diakonhøjskolen. Siden har han taget en uddannelse som supervisor fra Kempler Instituttet, som han har brugt i mange sammenhænge i sit arbejdsliv og har siden uddannet sig til psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut i Århus. Han er desuden afhængighedsbehandler. Privat er Ole Smed gift med Anette Smed. De har fire børn sammen.

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

17. JANUAR 2018

SIDE 3

BEKENDTGØRELSER Vores kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

Kathrine Nielsen * 30. april 1921 er stille sovet ind Aars, den 15. januar 2018

Formanden for bestyrelsen for Sorggrupperne, Aars, Morten S. Pedersen (t.v.) modtager en check på donationsbeløbet af Vagn Jensen, præsident for Aars Y’s Mens Club.

Sorggrupperne i Aars fik overskuddet AARS: Aars Y’s Mens Club besluttede i november, at overskuddet fra klubbens julemarked i december, skulle gå til Sorggrupperne for børn og unge, der har til huse i Kirkecentret i Aars. Der er tre grupper opdelt i aldersklasser fra fire til syv

år, 8 til 12 år og 13 til 18 år. Sorggrupperne er for børn og unge fra hele Vesthimmerland, der har mistet en mor/far eller en søster/ bror. Julemarkedet på Markvænget var godt besøgt, så det var en stolt klubpræsident og formand for julemarkedet, Vagn J. Jensen, Aars, der kunne overrække 9645 kr. til Morten S. Pedersen, formand for Sorggrupperne Aars.

Vores kære far, svigerfar, morfar og oldefar

Vagn Nielsen * 22. maj 1929 er taget på sin sidste cykeltur Aars, den 12. januar 2018

Karin og Kurt Ella og Mads Britta og Rangle Børnebørn og oldebørn Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 19. januar kl. 11.00 Højtideligheden slutter ved kirken

Min bedste ven

Vagn Nielsen er stille sovet ind. 12. januar 2018.

Henny og familien

Poul og Birgit Ellen Verner og Marie Bent og Gitte Børnebørn og oldebørn Begravelsen finder sted fra Skivum Kirke lørdag den 20. januar kl. 11.00

Susanne Andersen Markvænget 5, Aars

Banko!

Vi har alt for tidligt og pludseligt mistet vores elskede

Michael Reino Schou * 14. maj 1969

† 9. januar 2018

Mor og Far Dennis, Morten og Michelle Katrine, Lærke og Helena Susanne og Jørgen Johnny og Elin Henriette og Kenneth Nevøer og niecer Begravelsen finder sted fra Aars Kirke torsdag den 18. januar kl. 13.00 I stedet for evt. påtænkte blomsterhilsner, kan man give et beløb til en mindesten.

Min elskede mand Vores kære far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar

Egon Ø. Jakobsen * 27. april 1928 er stille sovet ind Aars, den 14. januar 2018

Karen Jørgen og Kirsten Knud Kaj og Elin Mona og Søren Lilly og Per Børnebørn og oldebørn Begravelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 19. januar kl. 13.00

Hornum Sognehus

Lørdag den 20. januar 2018, kl. 9.30-10.30 Samtale om en salme! Hyggeligt og uformelt samvær omkring en salme, som vi drøfter og taler om. Servering af kaffe og rundstykke. Alle er velkomne!

Gundersted Kirke

Tirsdag den 23. januar 2018, kl. 19.30 En aften med viser og salmer, toner og ord. Troubadour Jens Stage fra Hornum vil synge og spille egne kompositioner over Johannes Jørgensens digte. Alle er velkomne!

AARS KIRKE

ny præst ved aars kirke

Lone primdal dolmer er ansat fra den 7. februar som barselsvikar for sara schouby. Lone skal ordineres i viborg domkirke fredag den 19. januar kl. 17.00. Menighedsrådet arrangerer fælles buskørsel til denne festlige gudstjeneste og alle er meget velkommen til at deltage. Bussen kører fra kirkecentret fredag den 19. januar kl. 15.45 Af hensyn til planlægningen skal tilmelding ske til kirkekontoret senest torsdag den 18. januar kl. 15.00

www.aarskirke.dk

Mærkedage i Aars Avis

Gudrun Vestergaard Jensen

Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke torsdag den 18. januar kl. 11.00

Med venlig hilsen

Østrup & Vognsild Seniorer

Min kære hustru, mor, svigermor og bedstemor

Arne Esther og Bro Bue og Alexander Toke, Akiko og Moeri

Den 1. februar har jeg været ansat 25 år i Dagplejen i Vesthimmerlands kommune. Det vil jeg gerne fejre med at se tidligere børn og forældre, tidligere kollegaer, kollegaer, samarbejdspartnere, venner, naboer og familie. Torsdag den 1. februar imellem kl. 15 og 20 på Kimbrerkroen i Aars

Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 14.00 i Østrup Klubhus. Alle er velkomne.

Begraves fra Aars Kirke fredag den. 19. januar kl. 11.00. Højtideligheden slutter ved kirken.

* 4. april 1927 er stille sovet ind efter et langt godt liv Aars, den 12. januar 2018

Åbent hus

10 års jubilæum på Luxaflex i Hornum Tillykke til Niels 2. januar 2018

10 års jubilæum på Luxaflex i Hornum Tillykke til Hanne 21. januar 2018

Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.


Aars Avis

SIDE 4

HUSK

Gundersted Borgerforening afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 8. februar 2018 i Multihuset

17. JANUAR 2018

BEKENDTGØRELSER Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter. Fællesspisning for medlemmer fra kl. 18.30. Med venlig hilsen Bestyrelsen

i Vognsild Idræts- og Boldklub

Torsdag d. 1. februar kl. 19.00 i Vognsild Klubhus

RØDE KORS

Dagsorden ifølge vedtægterne.

afholder

generalforsamling den 12. februar 2018 kl. 19.00 i Aars Kirkecenter.

Aars-Aalestrup afdelingen Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Ordinært byrådsmøde Torsdag den 25. januar kl. 16.00 på Rådhuset i Aars Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden Spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12.00 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland.dk/spoergetid

Hjertecafé 8. feb. 2018 kl. 15-18 I Dronning Ingrid Hallerne i Farsø Foredrag om Søvnapnø ved Ellinor Wolff

Generalforsamling

ifølge vedtægter. Se også vesthimmerland.hjerteforeningen.dk Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før. Der serveres kaffe/the og brød, mulighed for køb af andre drikkevarer. Hjerteforeningen Vesthimmerland

Per Bach Laursen Borgmester

AARS GymnAStikfoReninG

Filmcafé på Farsø Bibliotek

Aars Gymnastikforening afholder generalforsamling

GeneRAlfoRSAmlinG

Freag den 19. januar kl. 14.00 på Farsø Bibliotek. Fredagens film tager os med til 1960'ernes amerikanske sydstater, og fortæller med varme og humor om datidens raceskel. Gratis deltagelse. Ingen tilmelding. Hent filmprogram på Farsø Bibliotek.

Børneteater og pizza: Babusjka Tirsdag den 23. januar kl. 17.00 på Løgstør Bibliotek. Tag familien med til teater for de 3-8-årige. Babusjka byder på masser af dukker, gøgl og sang. Efter forestillingen serveres der pizza. Billetter koster 30 kr. og kan købes på himmerlandsbilletten. dk.

Fredagscafé: Vidunderlige Vietnam Fredag den 26. januar kl. 16.00 på Aars Bibliotek. Kom til fredagscafé på Aars Bibliotek, og lad Pernille fra biblioteket tage dig med på en visuel rejse rundt i vidunderlige Vietnam. Gratis deltagelse. Ingen tilmelding. Læs mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk.

M E D D E L E L S E R

Landbrug - Markstakkampagne 2018 Vesthimmerlands Kommune fører i år kampagnetilsyn med u-overdækkede markstakke med dybstrøelse. Konstaterer vi på en mark en uoverdækket markstak vil vi kontakte ejeren/ brugeren af arealet for at udrede forholdet. Læs mere på www.vesthimmerland.dk/Markstakkampagne2018

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Ernæringsassistent /Kok til plejecenter Østermarken Vi søger en Ernæringsassistent / Kok til et vikariat på 30 timer fra 01-02-2018 til 31-08-2018. Der vil være mulighed for efterfølgende afløsning. Der skal tilberedes mad i et produktionskøkken til 59 beboere. Ansøgningsfrist: 25. januar 2018

Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

mandag d. 5. februar 2018 kl. 19.00 i mødelokalet, idrætscenter Østermarken Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Bestyrelsen, Aars Gymnastikforening

Generalforsamling 2018

Aarsegnens Jagtforening afholder generalforsamling torsdag d. 22. februar kl. 19.00. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Flugtskydningsudvalgets beretning. 5. Hundeudvalgets beretning. 6. Riffeludvalgets beretning. 7. Jagtudvalgets beretning. 8. Indkomne forslag. 9. Fastlæggelse af kontingent. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af formand og kasserer. 12. Valg af suppleanter. 13. Valg af revisor og revisorsupplant. 14. Kragepokal. 15. Evt.

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11

Skriftlige forslag skal være formand Conni Lausen, Svoldrupvej 128, Vognsild i hænde senest onsdag den 24. januar 2018.

Ekstraordinær generalforsamling Haubro Idrætsforening I klubhuset onsdag den 7. februar 2018 kl. 18.00 Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at vedtage nye vedtægter. Efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 19.00. Der er spisning mellem de to møder. På vegne af Havbro idrætsforening Hovedsponsor:

✂ Folkeuniversitetet i Vesthimmerland Forårsprogram 2018:

25/1 kl. 19-21: Finsk historie, kunst og arkitektur v/kulturformidler Taina Hvidlykke Sted: Byrådssalen, Rådhuset, Løgstør (indgang fra Fredensgade) Pris: kr. 90 Arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden. 8/2 kl. 19-21: Verden flytter sig v/tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm Sted: Ranum Efterskoles Festsal, Seminarievej 29, Ranum Pris: kr. 90 Arrangeret i samarbejde med Ranum-Malle-Vilsted menighedsråd 6/3 kl. 19-21: Svig og kærlighed i Martin A. Hansens “ Løgneren ” v/lektor i teologi ved Aarhus Universitet David Bugge Sted: Byrådssalen, Rådhuset, Løgstør (indgang fra Fredensgade) Pris: kr. 90 22/3 kl. 19-21:Rigsfællesskabet og fiktionen v/ grønlandsk-dansk forfatter Nauja Lynge Sted: Byrådssalen, Rådhuset, Løgstør (indgang fra Fredensgade) Pris: kr. 90 Arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden. 5/4 kl. 19-20.30: Kunst på Viborg Katedralskole v/ lektor, cand.mag. Karen Guldberg Sted: Viborg Katedralskole. Tilmelding nødvendig. Samkørsel i private biler. Pris: kr. 90 12/4 kl. 19-21: Tro og videnskab v/professor Johan Fynbo, Niels Bohr Instituttet, København Sted: Byrådssalen, Rådhuset, Løgstør (indgang fra Fredensgade) Pris: kr. 90 ALLE ER VELKOMNE! Tilmelding gerne 10 dage før ved indbetaling på kt. 9202-2070773077 eller på MobilePay 2642 8889 husk navn og telefonnr. Læs mere om foredrag og foredragsholdere på www.fuvh.dk


Aars Avis

17. JANUAR 2018

SIDE 5

Barnets Blå Hus i Aars udvider på to fronter Åbner afdeling i Aalestrup og har stiftet støtteforening som skal hjælpe børn i Vesthimmerland

give tilskud til Barnets Blå Hus. Nu kan det gøres via et medlemskab af foreningen. Foreningens første bestyrelse består af formand Ulla Skov, Aalestrup, Merete Hvid Bak, Farsø, Finn V. Larsen, Nibe, Tina Mejdahl, Oustrup, og Anders W. Christensen, Aars. Pengene skal blandt andet gå til at lønne en fuldtids og en 14 timers psykoterapeut. De får i øvrigt hjælp af 20 frivillige.

Af Torsten Hansen AARS: Ifølge lederen af Barnets Blå Hus i Aars, Ole Smed, så er der desværre et stort potentiale at hente “kunder” fra i Vesthimmerland. - Vi vurderer, at cirka 800 børn i Vesthimmerlands Kommune vokser op i familier med alkoholmisbrug, siger Ole Smed. Tallet er dog ikke et udtryk for en specifik måling men en udregning i forhold til tal på landsplan. - Mit bedste bud er, at vi nok skal leve op til landsgennemsnittet, lyder den lidet flatterende vurdering fra Ole Smed. Det er netop de børn Barnets Blå Hus er sat i verden for at hjælpe. Og det går godt, så godt at der nu udvides på to planer. Det ene er, at der etableres en afdeling i Aalestrup, og det andet er, at der er stiftet en forening, som har til formål at indsamle midler til driften af Barnets Blå Hus. Afdelingen i Aalestrup er allerede klar. - Vi har fået lov til at låne lokaler i Børnehuset efter husets normale lukketid. Vi begynder med at tilbyde hold med børn fra nul til

Hjælper familier

Formand Ulla Skov og daglig leder Ole Smed glæder sig over etableringen af den nye støtteforening.

seks år, siger Ole Smed. Der er dog altid tale om familier med børn, børnene deltager ikke alene. Beslutningen om at låne børnehuset falder godt i tråd med det som Barnets Blå Hus i Aars tilbyder. Et blik rundt i lokalerne på Banegårdsvej viser et farverigt sted med legetøj

i alle hjørner. Husets eget køkken bliver fint suppleret af et legekøkken, og i det ene rum er der nærmest ingen møbler. I stedet er der forskelligt legetøj rundt om i lokalet.

Økonomisk støtte Den nye støtteforening havde første møde i sidste uge.

Her blev Ulla Skov, Aalestrup, valgt til formand. Foreningen der har fået navnet: Støtteforeningen Barnets Blå Hus Vesthimmerlands Venner, har til formål at bakke op om arbejdet i det blå hus. Det skal hovedsagelig ske ved at indsamle penge til driften. En væsentlig del af

indsamlingen kommer til at foregå via medlemskaber af foreningen. - Vi håber på cirka 200 medlemmer, og vil gerne indsamle omkring 100.000 kroner om året, siger Ulla Skov. En af tankerne bag foreningen er netop at gøre det lettere for private at

Barnets Blå Hus hjælper børn der har det svært i familier med alkoholmisbrug. - Faktisk er det familierne vi hjælper. Gennem samtaler giver vi forældrene gode råd til at blive bedre forældre. Nogle af forældrene kommer netop til os, fordi de selv har erkendt problemerne, siger Ole Smed. - Vi kan ikke redde familierne. Men vi kan være porten ind til behandlersystemet. Gennem samtaler øger vi forældrenes kompetencer. Det er nemlig vigtigt, at børn skal have lov til at være børn - ikke små voksne, forklarer Ole Smed.

ÅBENT HUS Søndag den 21. januar kl. 10-15 KIG UD TIL OS — DET BLI’R FESTLIGT ▪ Masser af tilbud og spændende aktiviteter ▪ Tetzlaff, Løgstør tryller i køkkenet og serverer lækre delikatesser. BESØG NORDJYLLANDS HYGGELIGSTE KØKKEN-, BAD- OG HVIDEVAREUDSTILLING

▪ Gratis levering ▪ 4 års fuld garanti på over 300 udvalgte hvidevaremodeller ▪ Kun 20 min. kørsel fra Aalborg. ▪ 4000 m inspiration til din bolig ▪ Danmarks største forhandler af JKE — køkken-bad-garderober ▪ Gratis indretningsforslag i fotorealistisk 3D 2

Brugsvej 7, St. Ajstrup, 9240 Nibe Tlf. 98 35 53 11, st-ajstrup.dk Mandag-fredag 9:00 - 17:30 Facebook.com/stajstrup


Aars Avis

SIDE 6

17. JANUAR 2018

BEKENDTGØRELSER

INFO

FRA REGION NORDJYLLAND Kostvejleder Heidi Dyhrmann holder slankeforedrag tirsdag, 30. januar.

Sætter fokus på vægttab i Aars

Besøg på det nye rådhus i Aars Vestre Boulevard 7 . Aars

TORSDAG, DEN 1. FEBRUAR KL. 19 Aars Borgerforening har planlagt et besøg med rundvisning på Vesthimmerlands Kommunes nye rådhus. Det sker som led i arrangementsrækken ”Kend din by”. Kommunaldirektør Henrik Kruse vil orientere om rådhuset, om historien, byggeprocessen, udfordringerne og resultatet. Vesthimmerlands Kommune er vært ved kaffen. Besøget er for medlemmer af Aars Borgerforening, men ikke-medlemmer kan indmelde sig på aftenen. Kontingentet er 100 kr. pr. år for en husstand.

Fremover kan du i nattetimerne kun få akut medicin hos lægevagten eller akutmodtagelserne. Husk derfor at hente din medicin inden for apotekets normale åbningstid. Der er ikke længere døgnåbne apoteker i Nordjylland. Hent app’en ”Akuthjælp” og få overblik over apotekernes åbningstider, lægevagten og meget mere.

Hospitalernes hovednumre Aalborg Universitetshospital Hobro Farsø

97 66 00 00 97 65 20 00 97 65 30 00 www.aalborguh.rn.dk

Regionshospital Nordjylland Hjørring 97 64 00 00 Frederikshavn 97 64 00 10 Thisted 97 65 00 00 www.rhnordjylland.rn.dk Psykiatrien

97 64 30 00 www.psykiatri.rn.dk

Lægevagt og patientvejledere

Lægevagt (uden for lægernes åbningstid) Tandpinevagt (weekend og helligdage) Patientvejledere (hverdage kl 9-12)

Region Nordjylland

KOM OG SE DET NYE FAGFORENINGSHUS I HOBRO

RECEPTION

FREDAG D. 2. FEBRUAR KL. 13 – 17 Vi glæder os til at se jer på Havnegade 5 i Hobro

97 64 80 00 www.rn.dk

BOGTRYK Visitkort Brevpapir Kuverter Menukort

OFFSET Firmapapir Fakturaer Brochurer Bøger

AARS BOGTRYK & OFFSET Himmerlandsgade 150 Tlf. 98 62 17 11

Vi er stolte af, at vi nu kan vise vores nye lokaler frem. Derfor vil FOA Mariagerfjord og HK Nordjylland gerne invitere medlemmer og samarbejdspartnere til

70 15 03 00 70 20 02 55 97 64 80 10 www.akut.rn.dk

AARS: Der er nærmest tradition for slankekure i januar. Derfor er det meget passende, at Heidi Dyhrmann, Sundplan, tilbyder et foredrag om sund kost og slankevejledning netop nu. Tirsdag, 30. januar holder hun foredraget “Kom så væk kilo” i fitnesslokalerne hos My Heart i Aars. - Jeg fokuserer på vægttab og sundhed, samtidig med at jeg giver viden om sund kost og hvordan man taber sig, siger Heidi Dyhrmann, der er kostvejleder. - Der er ingen hokus pokus. Det handler nemlig om mængden af mad, uddyber hun. Mangler man inspiration, viden eller et lille puf til at komme i gang med et vægttab, så kan der være grund til at høre kostvejleder Heidi Dyhrmann om, hvordan hun vil få kiloene til at forsvinde.

Indkaldelse af forslag til dagsorden Jutlander Bank A/S holder ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 i Messecenter Vesthimmerland, Aars. I henhold til bankens vedtægter og Selskabslovens §90 indkalder vi hermed forslag til kandidater til repræsentantskabet samt forslag til dagsorden. Hvis du som aktionær i banken ønsker at opstille en kandidat til repræsentantskabsvalget, skal du aflevere forslaget skriftligt til Jutlander Bank senest torsdag den 1. februar 2018. Hvis du som aktionær i banken ønsker et bestemt emne optaget på dagsordenen, skal dette i henhold til Selskabslovens §90 være Jutlander Bank i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, altså senest onsdag den 31. januar 2018.

jutlander.dk


Aars Avis

17. JANUAR 2018

SIDE 7

Mills Lake Zinfandel Californien, USA.

6 flasker

250,Spar 289,70 1200 g

25,-

Fersk hel kylling

Spar 15,-

Spar

1 pose

33%

15,-

Spar 33% på alt legetøj i butikken

Se udvalget i dit varehus. Gælder også i forvejen nedsatte varer

Slagterens store varme leverpostej

STÆRK PRIS

75 Spar op til 9

Frit valg

Kims nødder Kg-pris maks.

Fastelavnsboller med fløde

STÆRK PRIS

Pr. stk.

19,-

Frit valg

Colgate mundpleje

95 Spar op til 20

25 Spar op til 24

STÆRK PRIS

00

10,-

5,-

Spar 15,-

Spar 10,-

Spar 7,-

STÆRK PRIS

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Sukker

1 liter

Havregryn

1 kg

1 kg

STÆRK PRIS

STÆRK PRIS

Frit valg

Pr. stk.

KUN

5,-

5,-

5,-

Spar 250

Spar 250

Spar 895

Disse tilbud gælder fra den onsdag den 17. til og med lørdag den 20. januar KVICKLY AARS Markedsvej 3 9600 Aars Tlf: 96 37 76 00

ÅBNINGSTIDER Alle ugens dage 8 - 20

BRØDCOOPERATIVET Alle ugens dage 6.30 - 20

Literpris

Spanien, kl. I . Ved køb af mere end 3 stk. pr. kunde pr. dag, er prisen 11,00 kr. pr. stk.

Pr. stk.

Arla mælk

Flere variante r.

Iceberg

Pr. stk.

10

10,-

Rexona deodorant

POST Man-fre 11 - 17 Lør-søn Lukket

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer

Aars


Aars Avis

SIDE 8

17. JANUAR 2018

Stumpemarked i Aars - og udstilling af Fiat traktorer AARS: Den sidste weekend i januar kommer hallerne i Messecenter Vesthimmerland til at summe af landbrugsmaskiner og diesellugt. Motor og Traktor Klubben Jyllands Region Himmerland holder sammen med Messecenter Vesthimmerland i Aars den traditionelle veterantraktorudstilling og stumpemarked, der med succes har været gennemført i flere år. I år bliver der særlig fokus på Fiat traktoren, der kom fra Italien, men som også har en særlig tilknytning til Vesthimmerland, idet det nu lukkede Traktorkompagniet A/S i Farsø var en af de større forhandlere af Fiat traktorer, og klargøringscenter for den danske importør Saxonia A/S i København. Rigtig mange Fiat traktorer har fået sat hus og andet udstyr på i Farsø.

Mike Vestergaard, advokatstuderende fra Aars, vandt Karnovs nytænkerpris.

Advokatstuderende fra Aars vandt pris Der er fokus på Fiat traktorerne, når Messecenter Vesthimmerland og Motor og Traktor Klubben Jylland 27. og 28. januar står bag en stor veterantraktorudstilling i Aars.

Der kommer selvfølgelig også mange andre traktormærker. I Vesthimmerland har vi rigtig mange veterantraktorentusiaster, som hvert år glæder sig til at udstille deres fine traktorer, men også fra andre dele af Jylland kommer der udstillere. De fleste traktorer er fra cirka 1950 og 20-30 år frem. Det er fordi, det først var efter 1945, traktoren rigtig

Lokal islæt På udstillingen kommer nogle af de tidligere medarbejdere fra Traktorkompagniet A/S, som vil forsøge at genoplive stemningen fra dengang.

vandt indpas i det danske landbrug. Landbrugsmuseet ”Hessel” og ”Levende Landsby Vesterbølle” udstiller, og der bliver en udstilling, der viser ting fra et landbohjem fra første halvdel af forrige århundrede. Det vil også være muligt at gøre en god handel i løbet af weekenden, da der kommer forskellige småhandlende, og det vil være muligt at købe både nye og

gamle reservedele til veteranerne, modeltraktorer og litteratur om de forskellige traktormærker. - Vi glæder os til at slå dørene op til arrangementet i Messecenter Vesthimmerland, hvor der forventes op mod 4.000 besøgene, siger Jens Christensen, formand for Motor og Traktorklubben Himmerland og Brian Otte, direktør i Messecenter Vesthimmerland.

AARS: Mike Vestergaard der er igang med femte semester til stud.merc.jur. på Aalborg Universitet, satte i fredags sit navn på tavlen i advokatbranchen ved at vinde ”Karnov Nytænkerpris 2018”. Det var første gang, en studerende var nomineret til prisen, og Mike Vestergaard, der er fra Aars, endte med at lave den totale sensation med en sejr. Han blev nomineret til prisen som ”Årets Nytænker 2018”, fordi han har gjort et imponerende arbejde med sin forening

Lejerens Frie Retshjælp. At vinde prisen var mere, end Mike Vestergaard havde turde håbe på. De andre nominerede havde uden tvivl fortjent at vinde lige så meget som ham selv, og derfor var han også stolt over at være modtager af den flotte pris. Mike Vestergaard er ikke en klassisk studerende inden for jura. Han elsker jura - men også forretning, idéudvikling og det at flytte grænser. Han er iværksætter, ser muligheder og tager gerne en chance.

Rikke Nielsen fortæller om livet med håndbold og kræft AARS: Foredraget har titlen ”Sådan blev jeg en rigtig vinder”. Lions Club Aarstidens Kvinder har i år fået den

• • •

tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen til at være foredragsholder, når der indbydes til Lions Cafe på Vesthimmerlands Gymna-

• • •

te

Nordjyllands størs

KOM OG GØR ÅRETS HANDEL

sium. Under foredraget vil Rikke Nielsen komme ind på livet som håndboldspiller, om den store udfordring med en kræftknude og som mor til Magda, som er født med Downs syndrom. I løbet af foredraget kommer Rikke Nielsen ind på, at hun manglede fritidstilbud til Magda. Det blev anledningen til at Rikke Nielsen startede Kidz, et håndboldhold, for udviklingshæmmede børn. Holdet blev en kæmpe succes, og det har siden udviklet sig til, at Rikke Nielsen nu har stiftet LykkeLiga, der er en håndboldturnering for udviklingshæmmede. Rikke Nielsen taler i Aars tirsdag, 20. marts på Vesthimmerlands Gymnasium.

KRÆMMER OG LOPPEMARKED

I GIGANTIUM LØRDAG DEN 20. JANUAR KL. 10-16 SØNDAG DEN 21. JANUAR KL. 10-16

225 stande er fyldt op med flotte antikviteter, masser af godt genbrug, helt unikke loppefund og mange kræmmervarer

Entre 35.- Børn under 12 år er gratis ifølge en voksen Vi ses i Gigantium, Willy Brandtsvej 31, 9220 Aalborg Stadeplads kan bestilles på 27 28 17 08 eller jharrangementer.dk

Den tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen er hovedtaler ved Lions Cafe på Vesthimmerlands Gymnasium d. 20. marts.

Cabaret Alfa-holdet er on-line, så det kan være lidt svært for instruktør Ole Jakobsen (t.v.), at fange holdets opmærksomhed.

Cabaret Alfa er on-line Trine Brandenhoff Nielsen er ny på scenen i år Af Torsten Hansen AARS: Cabaret Alfa i Aars er on-line. Sådan lyder det fra holdet bag cabaretten. Om det er helt godt eller lidt skidt er en smule vanskeligt at vurdere. Noget tyder i al fald på, at instruktør Ole Jakobsen kan have lidt svært ved at holde skuespillerne samlet UDEN en mobil i hånden. At være on-line er også normalt for de fleste andre, så mon ikke cabaretholdet har fanget et par sandheder om os alle på mobilen.

Der er fuld fart på forberedelserne til Cabaret Alfa, og teksterne afspejler nemlig de ting, der rør sig i samfundet på morsomste vis De mange sange og musikken i øvrigt indøves under ledelse af kapelmester Kim Bernt, og trods arbejdet med at være on-line, så forventer både instruktør og skuespillere, at alt bliver klar til forestillingerne 15., 16., 22. og 23. februar i Vesthimmerlands Musikhus Alfa. Et dygtigt skrædderhold

har længe været i gang med at kreere flotte kostumer, og de kreative kulissefolk har udtænkt en flot scenografi. Til de to fredagsforestillinger kan der købes spisebilletter. På scenen udfolder følgende deres evner: Claus Laursen, Terkel HattingKristensen, Mie Hejlskov, Kirsten Olsen som alle har været med i Cabaret Alfa før, samt Trine Brandenhoff Nielsen som tidligere har spillet i Knaberrevyen, Aalestrup.


Aars Avis

17. JANUAR 2018

Forbereder nu den tredje “Stafet for Livet” i Aars Arrangementet gennemføres 9.-10. juni i Aars Lystanlæg Af Thorkil Christensen AARS: “Stafet For Livet” vil 9. og 10. juni blive gennemført for tredje gang med udgangspunkt fra Aars Lystanlæg. Arrangørerne har netop åbnet for tilmelding til Kræftens Bekæmpelses 24 timers holdaktivitet, der gennem oplysning, aktiviteter og underholdning sætter fokus på og indsamler penge til kræftsagen. - Deltag på et hold og vær en del af fællesskabet, opfordrer den lokale tovholder for arrangementet i Aars, tidligere friskoleleder Ejner Larsen. Man tilmelder sig “Stafet For Livet” som hold. Alle kan stille et hold med venner, familie, kolleger, foreningsaktive eller andre, som gerne vil støtte kampen mod kræft. Alle, der

stiller et hold, er med til at vise, at ingen skal kæmpe alene mod kræft - og at vi er stærkere, hvis vi står sammen. Man bestemmer selv, hvor stort holdet skal være, og om man vil løbe eller gå. Mange hold har omkring 10-20 personer, og konceptet er, at der hele tiden som minimum skal være en repræsentant fra holdet på stafetbanen. Alle holddeltagere betaler for at deltage i stafetten - 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn og unge under 18 år. Det er også muligt at deltage på et åbent hold ved at tilmelde sig på selve dagen ved henvendelse i infoteltet i Aars Lystanlæg. “Stafet for Livet”-gruppen i Aars opfordrer til, at man deltager som fighter og giver håb til andre,

Mere dig. Mindre pris.

Ejner Larsen: - Deltag på et hold og vær en del af fællesskabet. Nu er der åben for tilmelding.

som er berørt af kræft. En hjørnesten i “Stafet For Li-

vet” er netop “Fighterne” - dem, der har eller har haft kræft og ved, hvilken kamp det er at kæmpe mod sygdommen. Alle stafetter indledes med en fighterrunde, hvor nuværende og tidligere kræftpatienter går den første runde på banen iført gule trøjer. Fighterrunden giver håb og styrke til den personlige kamp, og er med til at synliggøre det, man har overvundet. Vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse og national ambassadør for Stafet For Livet, Per Larsen - forhenværende chefpolitiinspektør i København - har som tidligere kræftpatient deltaget i flere af landets stafetter. Og hans opfordring er klar: - Det er en fantastisk øjenåbner at være med. “Stafet For Livet” er med til at bryde tabuet omkring kræft.

HTH GO er et nyt køkkenkoncept, der giver dig meget mere for pengene. Mere design og mere personlighed. HTH GO er en udvalgt designkollektion til dig, der vil selv. Dig, som gerne vil tage styringen med at planlægge og designe din

SIDE 9

Det er med til at skabe en Kvalitets dialog mellem patienter, pårørende og almindelige interesserede. Og sidst, Kvalitets el-scoote til den rigtige pris! men ikke mindst, skaber Kvalitets el-scootere til den rigtige pris det et fantastisk sammenden rigtige pris! hold og fællesskab i den Fønix Komfo fælles kamp mod kræft, siv. Jens E Fønix Komfort El-Scooter ger Per Larsen. Torupvej v. Jens Erik Andersen Torupvej 6, 9640 Farsø Tl Tlf: 61 66 05 75 www.fon Kvalitets el-scootere til

el-scootere

www.fonixkomfort.dk

den rigtige pris! Fakta Fønix Cityel-scootere til Kvalitets reparerer også Fønix Komfort El-Sco Cabino 3 reparererVi også den rigtige pris! v. Jens Erik Ande Ved ”Stafet For Vi Livet” 28 km/t. 60 km alle former for pr. opladning allevar former for Fønix Komfort El-Scooter6, 9640 F Aars i 2016 og 2017 Torupvej kr. 34.900,el-scootere! v. Jens Erik Andersen el-scootere! Tlf: 61 66 0 der mange frivillige, og

Torupvej 6,www.fonixkomfo 9640 Farsø ! to forrygende og minde! YH 61E 66D05 75 NTlf: NYHED værdige stafetter. Igen Fønix City Cabino 3 www.fonixkomfort.dk 28 km/t. 60 km pr. opladning 28 km/t. i år er der brug for alle, Vi reparerer Vi reparerer også også kr. 39.900,der vil hjælpe på den ene Vi alle g alle former el-scootere! isnin reparerer ogsåm vfor former for ning Gratisforfre ! Gratis fremvis eller anden måde. De fle- alle former Fønix Komfort El-Scooter el-scootere!dig ste frivillige fra sidste år el-scootere! hos v/Jens ErikhAndersen os dig! ! D E H N! Y er med igen. Torupvej 6, 9640 Farsø D NYHEtil Fønix City Ca - Frihed livet Tlf.Fønix 61 City 66Cabino 05 75 - Vi mangler især hjælp 3 km 28 km/t. 60 pr. opl Frihed til live www.fonixkomfort.dk 28 km/t. 60 km pr. opladning kr. 3 til sponsorarbejdet, sigerVi kører i hele Nordjylland kr. 39.900,g Gratis fremvisning gm visnin Nordjy in n Vi kører i hele e is fr v s formand for ”Stafet for m e ti frhos ra dig! GratisG ! Livet” Aars, Ejner Larhos dig!hos dig sen og oplyser, at man - Frihed til livettil livet - Frihed har brug for de lokale Vi kører i hele Nordjylland virksomheders støtte Vi kører i hele Nordjylland uanset størrelse. Sponsoransvarlig er Pia Risgaard, Aars. ”Stafet For Livet” i Aars holdes 9. - 10. juni 2018 i Aars Lystanlæg.

løsning. Du henter selv og du bygger selv dit køkken. Men er der en ting, der ikke bliver mere af, så er det prisen. For med HTH GO er det enkelt at få et ægte kvalitetskøkken til under 25.000 kr.

VI TEGNER DIT KØKKEN PÅ UNDER

24 timer HELT GRATIS SE MERE PÅ HTHGO.DK

Model Next Hvid

20.994,Prisen er inkl. skabe, sokkel, bordplade, greb, vask og armatur.

Find din nærmeste HTH-forhandler på hthgo.dk


Aars Avis

SIDE 10

17. JANUAR 2018

Gymnasiet i Aars orienterede om mulighederne Kommende elever fik blandt andet indblik i kreative fag og oplevede lidt af kommende teaterkoncert AARS: Der var arbejdende værksteder, bemandet med elever og lærere, da Vesthimmerlands Gymnasium og HF inviterede til orienteringsaften i onsdags. I hallen var der frivillig idræt, i den kreative fløj i kælderen blev der arbejdet med billedkunst og mediefag. På biblioteket var nogle elever i gang med et projektarbejde i historie om krigen i 1864. I laboratoriefløjen ovenpå lavede man forsøg, for eksempel med gammastråling i fysik og gentest i biologi. Men især var der hektisk aktivitet i et øvelokale i musikhuset. Det var dog orienteringen om gymnasiets to ungdomsuddannelser, stx og hf, der var i hovedsædet. Det stod rektor Jette Rygaard Poulsen for. Rektor sagde blandt andet, at stx er nært forbundet med videnskabsfagene på universiteterne, mens hf både er en teoretisk og en professionsrettet uddannelse. Hun tog selv fat på nogle af myterne omkring studentereksamen (”der er for mange, der tager en studentereksamen” og ”for mange af de unge bruger ikke deres studentereksamen til noget”) ved at frem-

lægge de tørre tal, der f.eks. viser, at det kun er 29 procent af en ungdomsårgang i Vesthimmerland, der går på stx, og 8 procent på hf. Jette Rygaard Poulsen informerede også om det nye introduktionsforløb på tre måneder, der bl.a. indebærer, at de nye elever ikke på forhånd skal vælge studieretning.

Mange tilbud Ud over det alment dannende og det studieforberedende ved uddannelserne nævnte rektor også nogle af de mange tilbud, VHG har til eleverne: Man kan dyrke sport, også uden for den skemalagte undervisning, og deltage i turneringer, idet gymnasiet bygger videre på det gode foreningsliv, der findes i kommunen. Man kan dyrke musik; f.eks. har gymnasiet et kor på 70 medlemmer, som bl.a. skal til Barcelona og synge her i foråret, og man sætter teaterkoncerter op. Endelig har eleverne mulighed for at opleve forskellige kulturmøder, idet gymnasiet som en af landets UNESCOskoler gør meget ud af internationalisering og samarbejde med skoler i andre lande. I 2.g og på 2.hf er

Musiklærer Trine Madsbøll sammen med en del af musikgruppen bag teaterkoncerten med Tim Christensen musik.

man således på studieture. Efter rektors orientering kunne gæsterne á to omgange vælge at høre noget mere om en af de studieretninger, som VHG tilbyder inden for stx: Natur og Videnskab, Sprog og Kultur, Samfund og Verden,

Krop og Sundhed, Musik og Kreativitet. Og inden for hf-uddannelsen få en uddybende orientering om gymnasiets to ”fagpakker”: Pædagogikfagpakken og Sundhedsfagpakken. Imellem de to orienteringsrunder var der endvidere

mulighed for at få en snak med en studievejleder eller at følge de tidligere nævnte elevaktiviteter.

Teaterkoncert De fleste af elevaktiviteterne på denne aften var arrangeret til lejligheden,

men én gruppe, nemlig musikgruppen i øvelokalet i musikhuset, skulle under alle omstændigheder være mødtes, idet datoen for den traditionelle teaterkoncert nærmer sig. 26. januar er der premiere på en forestilling, lavet over nogle af Tim Christensens bedste sange. Sangeren, musikeren og komponisten, der oprindelig begyndte i Dizzy Mizz Lizzy, er nok mest kendt af det brede publikum for titelsangen til dramaserien ”Nikolaj og Julie” fra 2002, men han er manden bag en lang række hits. En gruppe elever har sammen med musiklærer Anne Verdelin lavet en drejebog, der kæder en halv snes af disse sange sammen til en handling. På forhånd var det givet, at scenebilledet skulle være et fængsel. Resultatet af de teaterog musikinteresserede unge menneskers anstrengelser kan altså snart opleves på scenen i musikhuset Alfa. Under åbent hus-arrangementet var det sangen ”Waterline”, der skulle sidde i skabet, og det kunne aftenens gæster følge på nærmeste hold.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 21.25:  Mamma Mia! Amerikansk musical fra 2008 På en idyllisk græsk ø er hotelejeren Donna ved at forberede  sin datter Sophies bryllup. Gæsterne tæller ikke blot Donnas  ældste  og  bedste  venner,  men  også  tre  mandlige  bekendtskaber fra hendes ungdomsår. Dem har Sophie inviteret. Hun  er nemlig sikker på, at den ene af dem må være hendes far!

Kl. 21.15:  Kriminalkommissær Barnaby Engelsk krimiserie fra 2017 ”Sidste mand på banen”. En ny form for cricket bringer sindene i kog i den traditionsbevidste landsby Lower Pampling. Da en af sportens stjerner  findes død, trækkes Barnaby ind i et farligt spil, der samtidig  fører til et overraskende møde med en gammel bekendt.

Kl. 21.45:  Hard Sun Britisk krimiserie fra 2018 Om fem år går jorden under. En rædselsvækkende kendsgerning,  som  den  britiske  efterretningstjeneste  vil  holde  hemmelig. Så da det umage politimakkerpar Charlie og Elaine får  fingre i en fil, der beskriver de skræmmende fremtidsudsigter, er de to London-strømere pludselig jaget vildt.

Kl. 21.00:  The Karate Kid Amerikansk/kinesisk action-drama fra 2010 12-årige Dre er den mest populære dreng i sin klasse, men da  hans mor bliver forflyttet til Kina, er han på udebane. Efter han  har fået bank på en legeplads, begynder han at træne kung fu  med  viceværten  Hr.  Han.  Det  hjælper  Dre  til  at  komme  over  overfaldet, giver ham indhold i livet og noget at stå imod med.

Kl. 20.00:  Danmark har talent Kl. 22.30:  The Call Forvent det uventede - premiere Amerikansk thriller fra 2013 Er  du  klar  til  at  finde  Danmarks  største  talent?  Dommerne  Den rutinerede medarbejder Jordan modtager et nødopkald  Jarl  Friis-Mikkelsen,  Peter  Frödin  og  Cecilie  Lassen  sidder  på alarmcentralen fra en ung pige, der er blevet bortført, og  klar  med  de  skarpe  bedømmelser,  og  de  får  i  år  selskab  af  Jordan må nu trække på al sin viden og erfaring for at hjælpe  musikeren Thomas Buttenschøn, der overtager pladsen som  Casey med at flygte. Jordan er fast besluttet på at finde pigen  og hendes gerningsmand, så han kan få sin straf. den kyndige musikekspert.


Aars Avis

17. JANUAR 2018

SIDE 11

Man 10-19 Tir-Fre 10-17.30

LØrDaG 10-14 SØnDaG 10-16 14.998.-

40%

600.over 20 mdr.

11.998.Spar 5.501.-

Spar 9.599.-

SKovBy SM58 STol FRA 2.025.-

B 180 x L 200 cm.

750.over 20 mdr.

UDsALG

DuNlopIllo NATuRA BoKSMADRAS Madras, 16 cm høj med 7 komfortzoner. Natura topmadras med 5 cm naturlatex. Ekskl. ben. FøR 24.597.- Nu 14.998.- SpAR 9.599.375.over 10 mdr.

3.749.-

SKovBy SM24 SpISEBoRD Udtræk til 6 tillægsplader, inkl. 3 plader. Top i hvid laminat FøR 17.499.- Nu 11.998.- SpAR 5.501.-

Og andre gOde tilbud

Fredag, lørdag og søndag 19.-21. januar

25-50%

6.995.-

på alle sofaer,

Spar 2.000.-

lænestole, sofaborde og puffer

Spar 3.750.-

50%

gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt Fast lav Pris

lAzBoy RIAlTo med inbygget skammel. Sort eller brun okselæder. FøR 8.995.- Nu 6.995.-

MAlloRcA SpISEBoRD Udtræk til 2 tillægsplader. uden tillægsplade. Hvid højtrykslaminat og ben i sortbejdset eg. FøR 7.499.- Nu 3.749.- SpAR 3.750.-

1150.over 20 mdr.

SoNET STol Elmo læder i flere farver. FøR 10.299.- Nu 6.499.-

lEvANTo læNESTol med fodskammel i sort læder med krom stel. FøR 6.998.- Nu 3.995.-

3+2

650.over 10 mdr.

700.over 10 mdr.

400.over 10 mdr.

22.999.6.499.Spar 3.800.-

Spar 14.371.-

ADMIRAl SoFA 3+2 i Elmo luksus læder FØR 37.370.- sætpRis 22.999.-

Spar 3.303.-

1150.over 20 mdr.

3+2

22.999.Spar 14.371.-

Vi Vi finansierer gerne

Dine

nye møBLer

GraTiS

cApTAIN SoFA 3+2 med Luksus ELMO læder. Sort, nøddebrun eller cognacfarvet. FøR 37.370.- Nu 22.999.-

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

3.995.-

Har du modtaget kataloget med masser af udsalgs tilbud?

Besøg os på Facebook og www.max-jessen.dk


Aars Avis

SIDE 12

Fra gamle dage i Aars og omegn...

ved Pisselhøj for 5000 Kr. Det er Køberens Hensigt at anvende Arealet til Frugtplantage.

For 50 år siden

Aars Avis For 75 år siden

Per Havbro, Aars Vand, er glad for, at der ikke er målt pesticidrester efter Desphenyl-chloridazon i Aars Vands boringer.

Der er ingen pesticider i drikkevandet i Aars AARS: Der har den seneste tid været en del skriverier i pressen omkring pesticider i drikkevandet. Det er helt specifikt midlet desphenylchloridazon der er fundet i grundvandet flere steder

i landet. Desphenyl-chloridazon blev brugt helt op til 1996 som pesticid i dyrkning af roer, rødbeder, løg og lign. - Vi har fået en del henvendelser fra bekymrede for-

Højeste dagspris gives for jern og metaller

Nedskæring foretages overalt Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT ISO 14001

- det miljørigtige valg Aalborgvej 55, 9240 Nibe Tlf. 98 35 18 54 - www.skrotten.dk

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

VESTHIMMERLANDS VVS SLOTHS VVS

• Blikkenslagerarbejde • Vand / Varme/Sanitet • Sol- og biovarme Messevej 16 · 9600 Aars Tlf. 9862 1955 vesthimmerlandsvvs.dk

• Varmepumper • Fjernvarme

- Sloths VVS

brugere, og på baggrund af problematikken omkring pesticidet har Aars Vand fået udtaget analyser af samtlige indvindingsboringer for midlet desphenylchloridazon, siger Per Havbro, Aars Vand. Indvindingsboringer er de boringer der forsyner Aars Vands forbrugere med drikkevand. Analyserne viser, at der ikke er spor af desphenylchloridazon i nogen af Aars Vands indvindingsboringer. - Analyseresultaterne giver anledning til spørgsmålet, om der er noget på vej ned i vores drikkevandsmagasiner, siger Per Havbro, Aars Vand.Derfor har Aars Vand fået udtaget prøver af deres moniteringsboringer. En moniteringsboring er en boring der er etableret og suger vand fra de vandførende lag der ligger over Aars Vands magasiner – altså vand der over en årrække bliver til det vand som bliver brugt ved Aars Vands forbrugere. En almindelig vandboring er cirka 100 meter dyb, og prøverne af monteringsboringerne er taget i forskellige dybder mellem overfladen og selve boringens dybde. - Analyseresultaterne fra moniteringsboringerne viser, at der heller ikke er spor af desphenyl-chloridazon i disse, siger Per Havbro. - Som forsyning er det rart at vide, at drikkevandet til forbrugerne er rent, ikke mindst med den seneste tids skriverier i pressen, fortsætter han.

Fredag, den 15. januar 1943: Skatteudskrivningen i Aars Kommune stiger med 30.000 Kr. Aars Sogneraad afholdt Onsdag Aften Møde, hvor Budgettet for 1943-44 var til 1. Behandling. Det nye Budget balancerer med omtrent samme Beløb som Budgetteret for 1942-43, nemlig 495.740 Kr. mod 490.300 Kr., men de enkelte poster paa såvel Indtægts- som Udgiftssiden viser ret betydelige Afvigelser. De paalignede skatter bliver 284.590 Kr. mod 254.600 Kr. Skatteudskrivningen stiger saledes med ca. 30.000 Kr. Tirsdag, den 19. januar 1943: Marinus Nielsen, Aars Mark, har til Mejeriejer P. Sauer, Aars, solgt en Parcel paa 7 Tdr. Ld.

Torsdag, den 18. januar 1968: Postvæsenet er statsinstitutionen med det største overskud. Det blev mindre i 1966-67 end aaret før, nemlig 96 mill. kr. mod 128 mill. kr. aaret før. Gennemsnitlig sendte hver dansker i 1966-67 135 breve, 6 pakker, halvanden postanvisning, 1,1 udbetalingskort og 63 aviser. Gennemsnitlig sendte hver dansker 16 indbetalingskort. Torsdag, den 25. januar 1968: Ved Folketingsvalget blev i Aars afgivet 2.894 stemmer svarende til en stemmeprocent paa 90,58.

For 25 år siden Onsdag, den 13. januar 1993: Selv om man skal tænke sig grundigt om i disse energisparetider for at finde alternative energikilder, så er det ikke motivet for, at Tropekælderen i Aars har købt en Elektrisk Malle. Den Elektriske Malle kan give højst ubehagelige og lammende stød, der dog ikke er livsfarlige for mennesker. Fisken anvender sin strøm til at lamme sit bytte med, ligesom det er et forsvar mod fjender. Mallen lever i naturen i Centralafrika.

17. JANUAR 2018

Onsdag, den 20. januar 1993: Med et tilbud om gratis prøvemedlemskab har 30 foreninger, klubber og kredse i Aars kommune netop indledt aktion “Fribilletten”, som kører frem til udgangen af maj i år. I praksis fungerer ordningen på den måde, at alle børn fra 1. til 10. klasse i Aars kommune får tilsendt et hefte, som oplyser om, hvad “Fribilletten” giver af muligheder. Hver forening har fået tildelt en side, hvor den kort kan informere om aktiviteter og tilbud.

Samarbejde med arkiv om billeder Aars Avis og Lokalhistorisk Arkiv, Aars er gået sammen om hver uge at bringe et historisk billede fra arkivets store samling. Hvis der er kommentarer eller rettelser til teksterne ved de enkelte billeder, må læserne gerne kontakte arkivleder Kim Ørsted Iversen. Det kan ske pr. mail: ki@ vmus.dk eller på telefon 40 63 74 21. Arkivet modtager gerne alle former for arkivalier og fotografier fra områdets foreninger, virksomheder og privatpersoner.

Isenkræmmer Aksel Klein bag disken i forretningen i Himmerlandsgad 69 i Aars. (Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv Aars).

Isenkræmmer Aksel Klein i Aars Aksel Klein var isenkræmmer i Aars fra 1928 til 1975. I midten af 1970erne blev han fotograferet i sin forretning i ejendommen Himmerlandsgade 69. På billedet ses Aksel Klein sammen med en medhjælper bag disken med det fine gamle kasseapparat, der gennem det meste af 1900-tallet blev brugt i forretningen. Aksel Klein overtog for-

retningen efter sin far, C.C. Christensen, der fra 1894 opbyggede én af byens kendte forretninger, inden han i 1928 overlod den til sønnen. I Aksel Kleins tid bevarede butikken sit charmerende udseende med et imponerende antal varer i sortimentet. Der var ikke den skrue eller møtrik, man ikke kunne købe hos Aksel

Klein. I 1975 overtog sønnen Ebbe Klein forretningen efter sin far, men Aksel Klein forblev en vigtig del af forretningen indtil sin død i 1987. En del af interiøret fra den gamle isenkræmmerforretning findes i dag på Dansk Nutidsmuseum i Aars - og på Vesthimmerlands Museum åbner i kommende uge en udstilling som familien Klein.


Aars Avis

Hård kritik af Jobcentrets behandling af henvendelser

Inger Hovkjær Nielsen - er utilfreds med Jobcenter Vesthimmerlands service.

Formand for beskæftigelsesudvalget Brian Christensen vil tage kritikken op.

en besked om, at jeg havde brug for hurtigt at vide, om jeg var berettiget til løntilskud. Der blev ikke ringet retur, forklarer Inger Hovkjær Nielsen. Efter et par timer ringede hun igen til Jobcenteret og forklarede, at hun skulle vide noget om løntilskud og at den tidligere medarbejder, som jeg ringede til ikke havde ringet retur. - Jeg blev derefter stillet om til en anden medarbejder, der skulle kunne oplyse mig noget om løntilskud. Hendes telefon gik også på autosvar, og jeg lagde en besked til hende om, at jeg var nødt til at blive ringet op, da jeg skulle vide, om jeg var berettiget til løntilskud. Hun ringede ikke retur, fortsætter Inger Hovkjær Nielsen. Efter Nytår lykkedes det hende få jobbet - løntilskud, eller ikke. - Fra den 21/12-17 og til i dag den 12/1-18 er der alligevel gået nogle dage. Og der er stadig ikke nogen fra Jobcenteret, der har ringet retur. Det

er jeg egentlig ret gal over, for de er vel på Jobcenteret for at hjælpe og servicere de arbejdsløse?, spørger Inger Hovkjær Nielsen. - Jeg kunne selvfølgelig være ligeglad, fordi jeg nu har fået job og har mit på det tørre. Men jeg kunne være blevet fravalgt, fordi jeg ikke kunne få styr på, om jeg var berettiget til løntilskud. Sådan en gang slendrian er ikke i orden. Hvis det er standarden, så vil jeg godt slå et slag for, at de arbejdsløse også er mennesker og skal behandles derefter, fortsætter hun. Det førte til, at hun troppede op på Jobcentret, hvor hun heller ikke fik noget ud af det.

Ikke godt nok Aars Avis har kontaktet formanden for Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Brian Christensen (DF), der er ny ansvarlig for området. Brian Christensen har selv deltaget en lille smule i facebook-tråden.

ET RIGTIG GODT TILBUD...

KOPI-PAPIR

- Når jeg bliver bekendt med forhold, som vi kan blive klogere af, så gør vi noget ved det, siger Morten Lund. Han vil ikke kommentere på enkeltsager.

HAR DU BRUG FOR HØREAPPARAT? VED OFFENTLIGT TILSKUD, PRISER FRA 0,- KR.

re! Hør me

BOOK TID ALLEREDE I DAG PÅ TELEFON 9811 3200

Aars n5 Bymidte

Følg os på Facebook

GRATIS høreprøve og afprøvning rt ce

ificeret h ør

Æ

ld re

Telefon

I

9811 3200

k lini ek

AARS: Effektivitet og service hos Jobcentret i Aars blev heftigt diskuteret på facebook i fredags. Inger Hovkjær Nielsen skrev et indlæg, hvor hun kritiserede, at hun før jul kontaktede to medarbejdere, men fredag, 12. januar havde hun stadig ikke hørt fra nogle af dem, selv om hun havde efterladt telefonbesked begge steder. Indlægget blev flittigt kommenteret, og Inger Hovkjær Nielsen svarede seriøst på alle kommentarer. Hendes anke var særligt, at hun ikke var blevet kontaktet - trods to indtalte telefonbeskeder. Mange andre gav udtryk for lignende hændelser, mens andre skrev om positive oplevelser med Jobcenter Vesthimmerland. - Den 6/10-17 blev jeg arbejdsløs, på grund af en konkurs. Jeg blev sendt hjem, men havde løn gennem Lønmodtagernes Garantifond i seks måneder. Jeg meldte mig derfor ledig uden ydelse, og søgte via Jobnet alle de stillinger, der var relevante for mig. Havde derfor ikke behov for nogen kontakt med Jobcenteret, skriver Inger Hovkjær Nielsen. Før jul fik hun mulighed for et job, men blev bedt om at undersøge, om virksomheden kunne få løntilskud til at ansætte hende. - Jeg kontaktede Jobcenter Vesthimmerland, og blev stillet om til én, der skulle kunne oplyse mig om det. Hendes telefon gik på autosvar, og jeg lagde

- Jeg kan godt mærke på min mailboks, at jeg har fået stukket den røde top frem, siger Brian Christensen, vis hårfarve ikke matcher partilinjen. Han er blevet formand for udvalget pr. 1. januar og har derfor ikke haft mulighed for at sætte sig ind i sagerne. - Jeg synes ikke det er godt nok. En borger skal have svar, siger Brian Christensen. Han kaster sig dog ikke ud i løsninger, men vil først tale med forvaltningen. - Jeg skal have møde med direktør Morten Lund. Når jeg har talt med ham, vil jeg tage sagen med i udvalget. Jeg vil ikke dunke nogen. Men vi skal tage borgerne seriøst, siger Brian Christensen. Direktør i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Morten Lund har først erfaret facebooktråden mandag eftermiddag, han havde derfor ikke fået læst de mere end 150 indlæg endnu, da Aars Avis kontaktede ham. - Jeg kan sige, at det bør

n

Byrådets udvalgsformand og direktøren lover at se på sagen Af Torsten Hansen

SIDE 13

være sådan, at vi ringer tilbage til borgerne, siger Morten Lund. Han vil nu kigge på sagen, men understreger, at han ikke sagsbehandler ud fra Facebook.

Otic o

17. JANUAR 2018

Sage

n

www.høreapparatet.dk

EN STÆRK TAGLØSNING!

- tagpap er sagen…

Tagpap er miljøvenlig og kan lægges på alle huse - ældre og nye

PARCELHUSE SOMMERHUSE ERHVERV INSTITUTIONER Nybyggeri • renovering tagisolering • vedligehold

En pakke (500 ark)

40,-

Kontakt MTS og få rådgivning - og et uforbindende tilbud.

En kasse (2500 ark)

180,-

Professionel tagdækning siden 1972

Priserne er inkl. moms

Per Nøhr Indehaver

Aars Bogtryk & Offset

MTS Midtjydsk Tagpap-Service Aars ApS

Himmerlandsgade 150 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 17 11

Aggersundvej 14 • 9600 Aars • Tlf. 98 65 62 61 • e-mail: pen@mts.dk


Aars Avis

SIDE 14

VisitVesthimmerland vil tælle antal overnatninger Der ønskes et mere retvisende overnatningsbillede VESTHIMMERLAND: Den landsdækkende måling af turismeovernatninger dækker kun større aktører. I Vesthimmerland er der mange små aktører, derfor vil VisitVesthimmerland gerne have mulighed for at tælle overnatningerne på de små steder også. Hensigten er at give et mere retvisende billede af overnatningerne i Vesthimmerland.

VisitVesthimmerland lancerer derfor en online platform, hvor overnatningerne fra aktører med under 40 senge og under 75 campingenheder i Vesthimmerland kan registreres. - Det er et langt og besværligt ord - overnatningsregistreringssystem - men ikke desto mindre kan værktøjet give indsigt i, hvor mange overnatninger Vesthimmerland reelt har og der-

med supplere statistikken fra Danmarks Statistik, mener turistdirektør Jimmy Petersen, VisitVesthimmerland. På nuværende tidspunkt berører Danmarks Statistiks optælling af antal overnatninger i Vesthimmerland kun overnatningssteder med 40+ sengepladser og campingpladser med 75+ enheder.

Overnatningstal i turismebranchen bliver brugt til at måle en destinations succes og attraktivitet. Derfor er det vigtigt, at få det fulde billede af, hvor mange overnatninger der reelt er i Vesthimmerland. Ud fra de nuværende statistikker er tendensen, at overnatningerne i Vesthimmerland stiger. Dette er en endnu større motivation for, at få et endnu bedre indblik i overnatningstallene ved at få det mere retvisende billede af statistikkerne. Derudover vil registreringen af overnatninger give et større indblik i, hvilke turistgrupper Vesthimmerland har. Dette kan være med til tilpasse

17. JANUAR 2018

Turismedirektør Jimmi Petersen, VisitVesthimmerland, ønsker at alle turismeovernatninger i Vesthimmerland tælles med.

udbuddet af oplevelser og markedsføringsindsatser. - For at gøre dette billede mere retvisende hå-

ber VisitVesthimmerland, at overnatningsstederne i Vesthimmerland med under 40 senge og under 75 campingenheder, vil støtte op om dette nye tiltag - et online system til at registrere overnatninger. Vi ved godt, at det er meget at kræve af vores aktører, men det er en vigtig problematik, som vi ønsker at løse, siger Jimmi Petersen. Der på nuværende tidspunkt 10 overnatningssteder med mere end 40 senge og 75 campingenheder i Vesthimmerland, som har pligt til indberette overnatningsstatistik til Danmarks Statistik. Dertil kommer mindst 20 mindre steder.

Ulven fra Vesthimmerland er nu set i Skagen

Det formodes at der er tale om en og samme ulv der sandsynligvis er svømmet over Limfjorden VESTHIMMERLAND: Forskere har nu endegyldigt dokumenteret forekomsten af en hanulv i Nordjylland. Hanulven er på baggrund af DNA-spor fra en spytprøve identificeret som en unge fra Lübtheen-koblet, der holder til sydøst for Hamburg. I forbindelse med en række nye fund af ulv i Nordjylland blev der den 23. november 2017 indsamlet en spytprøve i forbindelse med et nedlagt får. Spytprøven stammer fra en observation nær Løgstør, og kun 11 dage før er en ulv blevet fotograferet ved Haverslev. Man formoder at der er tale om den samme ulv, der derfor har bevæget sig gennem Vesthimmerland og på en eller anden måde krydset Limfjorden.

En enlig hanulv på vandring Ulven i Nordjylland betragtes som en enlig strejfende hanulv, der endnu ikke har fundet hverken et egnet levested eller en mage. Fundet af ulvens DNAprofil i Danmark den 23.

Den nordjyske ulvs formodede indvandringsvej til Danmark fra Tyskland. Fundet af ulvens DNA-profil i Danmark den 23. november 2017 i Vesthimmerland falder sammen med en række sikre og mulige ulvefund, der med stor sandsynlighed stammer fra samme individ. Kilde: Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

november 2017 falder sammen med en række sikre og mulige ulvefund, der har en rumlig og tidsmæssig placering, som giver forskerne

anledning til at konkludere, at disse fund med stor sandsynlighed stammer fra samme individ. - Fundene ligger som per-

ler på en snor op igennem Nordjylland. Vi vurderer det derfor som overvejende sandsynligt, at der kan være tale om samme individ, der i

WEBSIDER & WEBSHOPS get CMS til ✔ Brugervenligt og danskspro d redigering af indhol el med ✔ Responsive webside (kompatib computer, mobil og tablet) ✔ Unikt grafisk design ✔ Gode SEO muligheder

Hanulven er indvandret fra Tyskland Takket være det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf) som Aarhus Universitet er en del af, har det været muligt at fastslå hanulvens identitet og oprindelse ved at matche dens DNAprofil med det centraleuro-

pæiske ulveregister. Ud fra DNA-profilen kan det fastslås, at hannen, som har fået kodenavnet GW781m, er søn af Lübtheen-koblet fra sydøst for Hamburg, hvor dets territorium dækker et militær øvelsesområde i delstaten MecklenburgVorpommern. I lige linje over land svarer dette til en afstand på 450 km fra dens fødested til det danske fundsted. DNA-profilen blev fundet første gang i april 2017 i yngleterritoriet i Mecklenburg-Vorpommern og kendes også fra DNA-spor fundet i forbindelse med seks nedlagte byttedyr i perioden fra august til oktober 2017 i Schleswig-Holstein. Seneste fund af hanulven i det nordlige Schleswig-Holstein var den 23. oktober, hvor den blev påvist ud fra en DNAanalyse af et ulvehår fundet i forbindelse med et nedlagt rådyr. En måned senere blev den så altså påvist i Nordjylland. Selvom det ikke med sikkerhed kan siges, hvilket år hanulven er født, så fik dens forældre for første gang hvalpe i 2014, og de har ynglet hvert år siden, så den nordjyske hanulv er som minimum er halvandet år og højest tre et halvt år.

Brug den organiserede håndværker til

GRATIS SUPPORT

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så

Få et tilbud hos dit LOKALE reklame- og webbureau på

20 30 65 43

perioden fra den 8. november til den 14. december er vandret fra Salling op igennem Vesthimmerland til Vendsyssel, hvor sidste sikre fund blev gjort syd for Skagen Odde. Siden har vi ikke modtaget oplysninger, der med sikkerhed kan bekræfte, hvor den befinder sig, udtaler projektleder af den nationale bestandsovervågning af ulv, Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus På sin vandring må hanulven dermed have krydset Limfjorden sidst i november. Der er sikre ulvefund både nord og syd for Aggersundbroen. Ved en gennemgang af videomateriale fra overvågningskameraer fra Aggersundbroen har man ikke kunnet påvise noget ulvelignende, der krydser broen. Derfor formoder forskerne, at ulven er svømmet over Limfjorden, hvilket er forventeligt, da ulve er stærke svømmere.

SNEDKERMESTER

Like os på FACEBOOK

Himmerlandsgade 150 • AARS • kontakt@boostingbusiness.dk • www.boostingbusiness.dk

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 Tlf.39213373og 4021 8973 40 89 Tilbud uden forbindende!


Aars Avis

17. JANUAR 2018

Ny udvalgsformand LÆSERBREVE vil ikke være diktator Er der overhovedet Inger Nielsen (V) formand for nyoprettet udvalg Af Lars Lindberg VESTHIMMERLAND: Tirsdag i sidste uge holdt det nyoprettede Børne- og Familieudvalg i Vesthimmerlands Kommune sit første møde, og ganske som planlagt pegede de syv medlemmer på Ventres Inger Nielsen som formand. På mødet blev der ikke truffet revolutionerende beslutninger, men medlemmerne fik lov til at præsentere deres personlige mærkesager, fortæller Inger Nielsen. - Vi fik hilst på hinanden på en god måde, og vi havde en fin snak om, hvilke visioner vi hver især har, og i hvilken retning hvert medlem gerne vil trække tingene, siger udvalgsformanden, der ikke måtte slå i bordet en eneste gang. - Jeg synes, det er nogle gode mennesker, som sidder i udvalget, og som jeg opfattede det, er vi ret enige

Inger Nielsen (V) har store forventninger til samarbejdet i Vesthimmerlands Kommunes nyoprettede Børne- og Familieudvalg, som hun er formand for.

om, at fokus nu skal være på børn og unges udvikling efter mange år, hvor skolelukninger har fyldt rigtig meget både for kommunens politikere og de enkelte skolers lærere og ledere. Det lys, som børnene har i øjnene, når de starter i 0. klasse, skal også gerne være der, når de går ud af ni-

ende klasse, og en af vores vigtigste opgaver er at give dem de bedste muligheder for det, siger Inger Nielsen, som med et smil slår fast, at hun ikke har tænkt sig at være udvalgets diktator. - Det er første gang, jeg prøver at være formand for et udvalg, og det ansvar tager jeg gerne på mig, men mit udgangspunkt er, at vi skal gøre tingene i fællesskab og være enige om, hvad vi gør. Jeg ser det faktisk som min opgave som formand at sørge for, at alle medlemmer kommer til orde, og at deres holdninger både bliver hørt og respekteret, siger hun. Børne- og Familieudvalget er en sammenlægning mellem de tidligere Børneog Skoleudvalg og Socialudvalg. En del af det tidligere Socialudvalgs områder er efter omstrukteringen lagt ind under Børne- og Famileudvalget, mens andre nu hører under Sundhedsudvalget.

Vesthimmerlands Kommune har siden januar 2017 solgt 30 byggegrunde. De fleste ligger i Aars.

Kommunen solgte 30 grunde på godt et år VESTHIMMERLAND: Der er kommet godt gang i salget af kommunale byggegrunde i Vesthimmerland. Siden starten af 2017 har kommunen solgt 30 grunde, og det er en flot fremgang i

forhold årene før. Bosætning er netop et af de politiske fokusområder, som byrådet har sat på dagsordenen, og noget kan tyde på, at flere ønsker at flytte til Vesthimmerland.

Alt i malerarbejde Bygningsmaleren Farsø Malermester Gert Bang Larsen www.bygningsmaleren-farsoe.dk mail@bygningsmaleren-farsoe.dk Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12

21 af grundene er solgt i Aars, mens der er solgt henholdsvis fem og fire i Aalestrup og Farsø.

lys i golf-fyrtårnet... Peter Bak, Toftegaard, Aggersundvej 39, Sjøstrup, kommenterer læserbrevet i Aars Avis i sidste uge fra det konservative byrådsmedlem Henrik Dalgaard, Sjøstrup, der gav udtryk for at der skal anvendes flere kommunale penge på golfturneringen Made in Denmark: Gruppeformanden for Konservative i Vesthimmerland, Henrik Dalgaard, mener at golfturneringen Made in Denmark 2019 og fremover skal have en af byrådets største prioriteringer - altså økonomisk støtte at forstå -så arrangementet kan komme tilbage til Vesthimmerland. Det baserer han på, at Made in Denmark er et helt uvurderligt brand og fyrtårn for Vesthimmerlands Kommune - et fyrtårn som genererer mange millioner til kommunekassen. Men er det nu også rigtigt hr. gruppeformand? Lad os få nogle fakta frem i lyset - hvem er det der langsigtet tjener så godt på dette brand udover golfcenteret i Gatten? Og hvordan havner alle disse årlige millioner i fælleskassen, hvis de overhovedet havner der? Jeg har meget svært ved at se, hvordan den almindelige borger i Vesthimmerland har nogen særlig gevinst ved Made in Denmark - hvordan hænger det sammen, og hvor meget koster det egentlig kommunen, hvis alle omkostninger skal med? Som jeg forstår dit indlæg så mener du, at holdningen om at ”Dyne Larsen” selv burde betale er forkert. Jeg kan forstå, at du kender ”Dyne Larsen” rigtig godt, og at du og han åbenbart er i en helt anden verden end mange af vi andre. Jeg vil gerne om du vil forklare, hvordan tingene virker i den verden fremfor hvordan de IKKE virker. Det er muligt, at ”Dyne Larsen” ikke har i sinde at betale de sidste millioner til sin egen turnering

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

SIDE 15

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

afholdt på sit eget ”fristed” som vel er den virksomhed, der virkelig bliver branded men når en driftig købmand som ”Dyne Larsen” i 2017 har udbetalt omkring 20 millioner kroner i bonus til sine medarbejdere (som de helt sikkert har fortjent) efter et overskud på 3,2 milliarder kroner i sin koncern i 2016/17, så er min holdning, at han nok også kan finde 1, 2, eller for den sags skyld 10 millioner mere til det vældige fyrtårn kaldet Made in Denmark. Men der findes heldigvis andre muligheder for finansiering end kommunekassen. Når man betragter trafikken på Aggersundvejen i Made in Denmark-dagene så er der ingen tvivl om, at der kommer en hel del velhavende personer til området, efter bilerne at dømme i hvert fald – så må jeg foreslå hr. gruppeformand Henrik Dalgaard, at entréprisen hæves med 50 kr., for det forekommer mig, at de 60.000 til 70.000 tilskuere der gerne vil til dette store arrangement også godt kan hive en halvtredser eller mere op af lommen uden at komme på fallittens rand, ellers er der jo et helt år til at spare op i. Skulle alt alligevel mislykkes så kan I i den konservative gruppe, nu I alligevel sidder og keder jer uden for fællesskabet, sammen med de golfentusiaster der brænder og yder så meget for dette arrangement jo prøve at finde de erhvervsdrivende som I mener tjener godt på Made in Denmark. Når du har fundet dem hr. gruppeformand, så må det være en smal sag at få dem overbevist om at sponsorere et anstændigt beløb - for hvem vil ikke gerne investere når pengene er mere end rigeligt tilbage i lommen. I kan passende begynde jeres tur hos JYSK ……

Såfremt økonomiudvalg og byråd i Vesthimmerlands Kommune mener at der kan findes tre millioner kroner eller mere så burde udvalg og byråd nok overveje, om ikke det var en bedre idé at give disse penge direkte til de lokale handelsstandsforeninger/forretnings- og erhvervsdrivende så byerne i Vesthimmerland kunne markedsføres mere over hele året. Selv om der ikke er Made in Denmark skal der vel stadig hen over sommeren pyntes med blomster i rundkørslerne, gøres lidt ekstra i byerne, ikke mindst i vores hovedgader, måske kan der i julemåneden endda blive så mange penge, at der kan blive råd til fine juletræer og mere udsmykning … hvis vi har nogle attraktive handelsgader som tiltrækker både turister og nye borgere hele året, og ikke kun en uge årligt, så kan vi måske også holde butikslivet bedre i gang. Så hvis du vil lægge spor ud i Vesthimmerlands Kommune for de kommende år hr. gruppeformand, så læg et spor hvor handelslivet, idrætslivet og kulturlivet i Vesthimmerlands byer hiver kunder og borgere til byerne hele året og ikke kun en uge om året. Det såkaldte Made in Denmark fyrtårn blænder ikke. Hvis det trænger til nye pærer kan ”Dyne Larsen” passende selv betale.

Erkildstrupvej 5 9240 Nibe. www KVK-BYG.dk

TILBYDER: JEG TILBYDER TØMRERARBEJDE • RENOVERING  TØMRER ARBEJDE OMBYGNING • NEDBRYDNINGSARBEJDE EJENDOMSSERVICE RENOVERING • FOREFALDENDE  OMBYGNING ARBEJDE INCL. ARBEJDE MED MINILÆSSER  NEDBRYDNINGS ARBEJDE  EJENDOMSSERVICE


Aars Avis

SIDE 16

LÆSERBREVE

17. JANUAR 2018

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Statslige arbejdspladser, parallelmotorvej og golf Borgmester Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune skriver om kommende arbejdsopgaver Det er nu godt og vel to uger siden, at jeg kunne sætte mig i stolen som borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Det har først og fremmest været utrolig spændende, og medarbejderne har taget rigtig godt imod mig. Jeg er også blevet flot modtaget rundt i Vesthimmerland, hvilket jeg selvfølgelig er glad og taknemmelig over. Det er altid med sommerfugle i maven, at man begynder i noget nyt, og her har den positive modtagelse helt sikkert betydet meget for mig. Med de to uger i bagagen har jeg selvfølgelig også nogle politiske ambitioner som borgmester for Vesthimmerlands Kommune. Ambitioner, som jeg allerede har taget hul på, eller vil i nærmeste fremtid. De planer vil jeg gerne dele med jer.

Statslige arbejdspladser Regeringen har lovet, at de vil tage hul på ”runde to” af udflytningen af statslige arbejdspladser. Den udflytning vil vi have til Vesthimmerland. Jeg har allerede diskuteret det med mit bagland, og jeg vil i nærmeste fremtid invitere mig på Christiansborg for at italesætte statslige arbejdspladser til Vesthimmerland med de ministre og ikke mindst partifæller, som har indflydelse på udflytningen af statslige arbejdspladser.

Per Bach Laursen.

Parallelmotorvej En anden opgave er at italesætte en ny parallelmotorvej til Vesthimmerland. Vi har i de forgangne år investeret i vores egen infrastruktur i Vesthimmerland - blandt andet med omfartsvejen syd om Aars. Skal vi have den fulde valuta af vores egne investeringer, så kræver det, at linjeføringen til en ny parallel motorvej bliver ført omkring Vesthimmerland og sammenkoblet med E45 ved Sønderup. I skrivende stund rammer linjeføringen af den nye parallelmotorvej ikke Vesthimmerland, hvilket jeg selvfølgelig ikke er tilfreds med. Parallelmotorvejen vil skabe et endnu bedre fundament for erhverv, vækst og bosætning, hvilket vi selvfølgelig skal kæmpe for.

Made in Denmark Så har vi også golfturneringen Made In Denmark. Den fylder allerede rigtig meget, fordi vi i Vesthimmerlands Kommune før årsskiftet besluttede, at

vi ville kigge på et muligt Made In Denmark-retur i begyndelsen af i år. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg som borgmester gerne ser, at vi får Made In Denmark tilbage til Vesthimmerlands Kommune fra 2019 og i årene frem. Vi har bestemt en stor mulighed for at få en af landets største sportsbegivenheder tilbage til vores kommune, men det kommer heller ikke af sig selv. Vi skal se på, hvad vi kan gøre som kommune for at understøtte turneringen, og så kræver det også nordjysk opbakning i forhold til økonomien. UCN i Aalborg har i en rapport slået fast, at hele Nordjylland nyder godt af Made In Denmarks tilstedeværelse i Gatten - og derfor håber jeg også, vi i fællesskab kan få turneringen tilbage, hvor den er startet og hvor vi fire gange har løftet opgaven på fornem vis.

Andre spændende opgaver På mit borgmesterskrivebord - som er godt fyldt op efter to uger - er også et nyt svømmecenter i Aars, havneudvidelser i Løgstør og Hvalpsund, et kommunalt kasseeftersyn og nye boligudstykninger i Aars og Aalestrup pga. stor interesse og efterspørgsel, hvilket er glædeligt i forhold til at skabe grobund for positiv befolkningsudvikling. Som I kan læse, er der nok at tage fat på som borgmester, og det glæder mig. Jeg vil slutteligt endnu engang takke for den flotte modtagelse og den tillid, som jeg har fået.

Kære Borgmester Gitte Brændstrup, Steensvej, Blære, reagerer på borgmesterens læserbrev om udstykninger af boliggrunde: Godt nytår. Du deler i dit læserbrev nogle af de planer du har for fremtiden i Vesthimmerlands Kommune. Dette drejer sig blandt andet om

boligudstykninger i Aars og Aalestrup pga stor interesse og efterspørgsel. Her vil jeg blot minde borgmesteren om, at der få kilometer udenfor Aars, ligger et skønt område kaldet Blære. I Blære yder indbyggerne en enorm indsats for at skabe et attraktivt område for unge

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

ort srapp standdgivning il T & ning & Totalrå rhverv imærk &E Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

Direktør Fin Højgaard (t.h.) har solgt virksomheden Dan-iso til Erik H. Møller, Ikast.

Dan-iso i Haubro solgt til Erik H. Møller Virksomheden skal fortsat ligge i Haubro HAUBRO: Kapitalfonden Industri Udvikling II K/S og direktør Fin Højgaard, der siden 2005 har delt ejerskabet af Dan-iso A/S i Haubro, har solgt samtlige aktier til Erik H. Møller. - Efter 12 års ejerskab har Industri Udvikling ønsket at realisere deres investering og i den forbindelse var det naturligt for mig at foretage et generationsskifte, forklarer den afgående direktør Fin Højgaard, der fortsætter som konsulent i virksomheden nogle måneder. Dan-iso A/S producerer isoleringsmateriale af polyurethan (PUR) og polyisocyanurat (PIR) og er en af Europas førende producenter af PUR rørskåle. Salget sker som led i en strategisk handleplan.

Fremtidens mand og ældre, Denne indsats hjælper dog ikke meget, så længe mulige tilflyttere får at vide fra Vesthimmerlands Kommune, at der ikke findes byggegrunde i Blære. Sammenligner man antal af forespørgsler på byggegrunde i 2017 med indbyggertallet i Blære, må det være rimeligt at konkludere, at der også her har været ”stor interesse og efterspørgsel”. Så kære borgmester hjælp os med at hæve indbyggertallet i Blære, så vi igen kan kalde os en landsby. Du kunne starte med at sætte boligudstykninger i Blære på din liste af ”andre spændende opgaver”

Erik H. Møller, der er 47 år og bosiddende i Ikast, er en stærk kompetence inden for ledelse og produktion med erfaring fra både metal- og plastindustrien. I hele sin karriere har Erik H. Møller beskæftiget sig med supply chain management og industrielt flow, herunder optimering af logistik, kvalitetssikring, produktion, indkøb og tværgående procesforløb. Det er således en stærk ressource, der pr. 15. januar 2018 sætter sig i direktørstolen, samtidigt med, at han overtager virksomheden. - Arbejdspladserne skal også fremover være i Haubro og på sigt øges. Jeg glæder mig over Dan-isos

kompetente og dedikerede medarbejdere og har stor respekt for virksomhedens unikke DNA med troværdighed og kvalitet, både internt i huset og overfor vore kunder og samarbejdspartnere, siger Erik H. Møller og fortsætter: - Forsyningssektoren generelt har et enormt forretningspotentiale. Som medskabende underleverandør, vil vi gøre vores for at dette potentiale udnyttes fuldt ud. Derudover vil vi bidrage konstruktivt til, at flere brancher får kendskab til PUR og PIR, som er et af de mest effektive isoleringsmaterialer, der er på markedet i dag.

Fakta om Dan-iso Dan-iso ligger i Haubro ved Aars og beskæftiger p.t. 12 personer.

ØSTRUP

Er primært underleverandør til fjernvarmebranchen i form af bøjninger og rørskåle i PUR og PIR. PUR og PIR isolering er kendetegnet ved meget høj isoleringsevne, høj brandmodstandsevne og høj trykstyrke. Materialet er desuden særdeles alsidigt og optager er ikke fugt/vand og bevarer den samme høje isoleringsevne i hele levetiden. Dan-iso løser specialopgaver indenfor CNCfræsning, udskæring i PUR og PIR og limning af flere komponenter. Daniso er anerkendt for fleksibilitet i opgaveløsningen og har positive erfaringer med kundesamarbejde omkring produktudvikling.

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

Natkørsel med stoffer i blodet ØSTRUP: Natten til fredag 12. januar stoppede en patrulje en bilist på Sdr. Stadionvej i Østrup. Det var et spøjst tidspunkt at være ude på, hvorfor betjentene ville sikre sig, at alt var i den skønneste orden. Den 42-årige lokale bilist havde dog store pupiller og virkede påvirket.

Narkometeret blev derfor fundet frem. Narkometertesten gav udslag for amfetamin, så manden blev anholdt - sigtet for at have kørt bil i påvirket tilstand og taget med på stationen, hvor en blodprøve skulle bekræfte resultatet. Manden var i forvejen frakendt retten til køre bil.


Aars Avis

17. JANUAR 2018

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Truckshow Hornum bliver i Hornum. Der startes samtidig et nyt op i Løgstør.

Truckshowet bliver i Hornum Men uro gør det svært for arrangørerne at holde fast på udstillerne

Af Torsten Hansen HORNUM: I sidste uges avis bragte vi en historie om, at Truckshow Hornum flytter til Løgstør. Det viser sig kun at være delvis sandt. Truckshow Hornum fortsætter i Hornum. Men en af de tidligere drivkrafter, Tobias Madsen, åbner, i samarbejde med Løgstør Byfest, et nyt truckshow i Løgstør.

SIDE 17

- En del af styregruppen i Hornum er stoppet. Foreningen Land og By i Hornum ville ikke længere samarbejde med dem, siger Kim Rasmussen, der selv var en del af samme styregruppe men valgte at stoppe fordi der opstod en del uoverensstemmelser. - Efterfølgende kom Land og By til mig, og spurgte om jeg ville stå for Truckshow Hornum. Det har jeg

sagt ja til, fortsætter Kim Rasmussen. Bestyrelsen for Land og By har, efter det kom frem at truckshowet begyndte i Løgstør, valgt at give deres version af sagen. “Op til truckshowet i 2017 steg gnidningerne mellem en del af styregruppen for truckshowet og bestyrelsen af Land og By, da der ikke var åbenhed fra styregruppens side

om, hvilke aftaler de lavede, hverken med chauffører, udstillere eller sponsorer, og hvad disse aftaler indeholdt. Styregruppen ville også have lov til at sælge øl, sodavand og mokaii i forsalg til nedsat pris, og dette endte vi med at acceptere, på trods af at vi ikke syntes det var en god idé. Da vi kom hen til ugen op til truckshowet, var det

tæt på at hele showet var blevet aflyst, mindst et par gange. Midt på ugen var der næsten ikke nogen der havde betalt tilmeldingsgebyr, eller varer solgt i forsalg. Men det viste sig, at de havde indbetalt til et mobile-pay nummer tilhørende et medlem af styregruppen. Dette medførte, at vi udbad os at få pengene overført med det samme, samt at få en oversigt over hvem der havde betalt, og hvad de havde betalt for. Pengene blev først overført fredag lige inden middag, og listen over hvem der har betalt for hvad, har vi desværre ikke set endnu. Op til afholdelsen af truckshowet, blev det aftalt, at der ikke skulle sælges/udleveres flasker i forbindelse med festen, men dette skulle også vise sig at blive et problem, da der var nogle fra styregruppen der efterfølgende havde lovet, at dem der havde købt øl i forsalg, også kunne få dem udleveret under festen. Det var på grund af disse eksempler, og mange andre små problemer og uenigheder, der gjorde, at vi fra Land og By, allerede inden truckshow 2017 var færdigt, meddelte en del af styregruppen, at vi ikke kunne samarbejde med dem mere.”, det skriver Henrik Laursen, Land og By Hornum, på foreningens facebookside. “der kom også en regning på godt 35.000 kr.

som vi på ingen måde var forberedt på. Dette til trods for at der var meddelt styregruppen, at de ikke kunne indgå aftaler, der kostede penge, uden skriftlig accept fra Land og Bys side. Denne regning blev der protesteret imod, men der var desværre ikke noget at gøre, men vi fik et tilbud om, at vi kunne få den reduceret, mod at betale en stor del af den ”under bordet”, som vi jo selvfølgelig ikke kan. Men der kunne ikke gøres andet for at reducere prisen, og de havde ikke nogen interesse i at sponsorere noget til et truckshow. Men den person der har skrevet regningen, er i dag med til at starte truckshow Himmerland op i Løgstør??”, skriver Henrik Laursen videre. Nu arbejder den nye styregruppe på at få Truckshow 2018 op og stå i Hornum - Vi har åbnet for tilmeldinger, men kan godt mærke at den uro der er opstået skaber en del splid i truckermiljøet, derfor har vi mistet nogle udstillere. Det er derfor lidt svært at komme i gang igen, siger Kim Rasmussen til Aars Avis. Et af problemerne er, at de nu to truckshows holdes samtidig i Løgstør og Hornum. - Det er ikke sikkert, at det bliver lige så stort i Hornum, som det plejer, vurderer Kim Rasmussen.

Land og By i Hornum dropper loppemarked Nedbrændt lagerhal bliver ikke genopført - forsikringspengene går til nyt køkken brug for den, siger Henrik Laursen.

Af Lars Lindberg HORNUM: Om aftenen 26. april sidste år stak et bål så meget af for et par drenge fra Hornum, at de kom til at brænde den ene af Land og Bys lagerhaller på markedspladsen i Hornum ned, mens den anden fik store skader. Hallerne indeholdt effekter til Land og Bys loppemarkeder, og samtlige varer måtte efterfølgende kasseres. Foreningens forsikringsselskab dækkede skaderne, men forsikringspengene kommer ikke til at gå til en genopførsel af den nedbrændte hal, fortæller Henrik Laursen, der er formand for Land og By, som er en paraplyorganisation for en række foreninger fra Hornum og omegn. - Da hallen brændte, meldte ham, der har stået for loppemarkedet, ud, at han ville benytte lejligheden til at stoppe efter mange år, så vi skulle beslutte, om vi ville prøve at finde en ny

Penge går til køkken En del af de penge Land og By modtog fra forsikringsselskabet efter branden, vil blive brugt til en renovering af den beskadigede hal på markedspladsen, men resten vil blive brugt på et nyt køkken i Markedshallen. Land og Bys loppemarked plejede hvert år at kaste mellem 15.000 og 20.000 af sig, og da det svarer til omkring 10 procent af foreningens indtægter, har Land og Bys medlemmer nu lagt hovederne i blød. Land og By i Hornum har besluttet, at foreningen ikke vil genopføre den lagerhal til loppemarkedseffekter, som brændte ned sidste år. Land og By dropper sit loppemarked, og en del af forsikringspengene går i stedet til et nyt køkken i Markedshallen.

De skal nemlig finde en ny indtægtskilde, som kan afløse loppemarkedspengene i regnskabet. Det ligger dog endnu ikke fast, hvilke nye tiltag foreningen vil kaste sig ud i, fortæller Henrik Laursen. - Loppemarkedet var en post, der kunne mærkes i regnskabet, så vi skal hente nogle penge et andet sted fremover, men vi ved endnu ikke, hvor de skal komme fra. Vi har allerede en del idéer på bordet, men indtil vi har besluttet noget, er der ingen grund til at lufte de forskellige forslag offentligt, siger han.

Værestedet i Hornum afholder

til at tage over eller droppe loppemarkedet helt, og det blev til det sidste, siger formanden, som forklarer, at der er flere grunde til, at loppemarkedet må lade livet.

- Det var svært at finde en, som var villig til at lægge de nødvendige timer i det, og samtidig er konkurrencen på genbrugsområdet skærpet voldomst de seneste år. Der findes jo snart ikke en

by med fem huse, som ikke har en genbrugsbutik eller et garagesalg, så det ville måske ikke være den bedste investering at opføre en lagerhal, når vi ikke ved, om der overhovedet bliver

generalforsamling

mandag den 5. februar 2018 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen


Aars Avis

SIDE 18

GUNDERSTED

17. JANUAR 2018

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Crossdance i Gundersted - mere end et nytårsforsæt En god ide har udviklet sig til to faste motionshold i Gundersted Multihus GUNDERSTED: 11. januar 2017 kunne man i Aars Avis læse, hvordan man via et samarbejde mellem Fit&Sund Himmerland, Gundersted Multihus og Gundersted Borgerforening gjorde noget ved nytårsforsættet i Gundersted med opstarten af et Crossdance-hold tirsdag, 9. januar. Men det viste sig at være meget mere end blot et godt nytårsforsæt, og her et år senere - trives holdet

i bedste velgående. Eller rettere - holdene, for det er sidenhen blevet til to faste, ugentlige hold - mandage og onsdage - i det vesthimmerlandske multihus. Deltagerantallet ligger gennemsnitligt på 15 og alderen strækker sig fra 17 til 72 år. Crossdance er med sit modulopbyggede dancefitness-koncept en motionsform for alle. Man kommer, med behørig opvarmning før og udstræk-

HAVERSLEV

ning efter, igennem dance, bodytoning, cardio og balance i løbet af den time, en lektion varer. Det hele er krydret med god musik, højt humør og masser af sved på panden. Så der kløes på med denne skønne motionsform i Gundersted - også i 2018!

Der kløes på med balance, dans, cardio og bodytoning, når Crossdance-deltagerne slår sig løs i Gundersted Multihus.

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Ekstra madhold bliver nu udbudt i Haverslev HAVERSLEV: Fra tirsdag den 23. januar starter endnu et madhold op i det store skolekøkken på Haverslev Skole, således at der nu bliver kokkereret til den store guldmedalje hver 14. dag både tirsdag og onsdag. Onsdagsholdet er fuldtegnet, men der er stadig plads på tirsdagsholdet. Madholdene (M/K) ledes af Lilly Olesen, og er et eftermiddags/aftenkursus der udbydes via Ældre Sagen. På madholdene kan alle være med, både de helt erfarne og - køkkenskriverne. Når dagens menu er lavet, er der fællesspisning og hygge ved ”langbordet”. Var det noget med for eksempel en blendet grøntsagssuppe med løg, porrer, kartofler, persillerod, gulerødder, timian og paprika, S&P, en hovedret med ristet laks på flødekogte porrer med æble/ peberrodssauce og en salat med asparges, forårsløg og radiser, samt afslutte med en dessert til kaffen, en hindbærdrømmekage med marengslåg?

Sognepræst Kristoffer Garne fortalte om Hellig Tre Konger.

Ny præst i Haverslev fortalte om de vise mænd Sognepræst Kristoffer Garne er faldet godt til

Mulighederne er mange, og den fælles madlavning giver fin inspiration for hver enkelt deltager.

Mulighederne er mange, og den fælles madlavning giver fin inspiration for hver enkelt deltager til

Aarestrup og Haverslev Sogne Sogneaften torsdag d.18. januar kl. 19.30, Sognets Hus, Haverslev Foredrag om “Den kristne nadver” og fællessang v. Kristoffer Garne. Herefter kaffe og samtale.

at fornøje sig endnu mere i sit eget køkken, og frembringe retter til glæde for familie og venner.

Mangler du tryksager? Spørg hos Aars Bogtryk & Offset

Tlf. 98 62 17 11

HAVERSLEV: På årets første tirsdagsarrangement på Haversdal, arrangeret af Mejlby-Haverslev Pensionistforening, og med 40 deltagere, ønskede den nye sognepræst, Kristoffer Garne, 27 år, et godt nytår, og fortalte både lidt om sig selv, sin familie, sit arbejde med teologien, og hvor glad både han, hustruen Helga og deres lille datter er for at være kommet til området. De synes alle, at være faldet rigtig godt til. Én af kirkens ”milepæle”, og dermed julens afslutning, er Hellig Tre Konger, og Kristoffer Garne gjorde forsamlingen lidt klogere på - en af julens absolutte fremtrædende fortællinger. Legenden om de tre vise mænd, Kasper, Melchior og Balthasar, støder man på flere steder i den kirkelige litteratur, bl.a. i Mattheus Evangeliet, i Esajas Bog i det Gamle Testamente, og N.F.S. Grundtvig beretter i salmen ”Dejlig er den him-

mel blå” ligeledes om de tre vise mænd, de tre hellige konger. - Grundtvig bliver med denne salme nærmest en skjald, der laver en fortælling til børn og barnlige sjæle, konstaterede Kristoffer Garne. Den svenske forfatter, Selma Lagerlöf, fortæller i sin bog ”Kristuslegender”, også et fint lille eventyr om ”De vise mænds brønd” om tre dromedarryttere i horisonten på en sandrevle i ørkenen, de kommer tættere og tættere på den udtørrede og snart døde brønd, og som ender med at fylde brønden op med vand til evig tid fra deres vandsække. Ingen ved jo med sikkerhed om de tre vise mænd har eksisteret. De er måske ”blot” fatamorganaer der er dukket op for at passe sammen med de ældgamle profetier om, at der ”skulle fødes en kongesøn, og at en stor stjerne på himmelen skulle vise dem vej”.

De tre, måske, stjernetydere, magikere, vise mænd eller hellige konger, når frem med deres symbolske gaver: Guld, røgelse og myrra, og at det netop er tre konger og tre gaver, kan måske forklares med, at man omkring Kristi fødsel kun kendte til tre verdensdele - Europa/Asien, Afrika og Orienten. Hvis de tre vise mænd har levet, så mener man, at deres knogler (de fleste af dem) befinder sig i De Hellige tre Kongers Skrin i Kölns Domkirke i Tyskland. Det rigt prydede relikvieskrin regnes for at være et af Middelalderens fineste kunstværker. Den vinterlige sammenkomst på Haversdal sluttede med kaffe og hjemmebag, og der blev også tid til et par fællessange akkompagneret af Hanne Dalum på klaveret. Bl.a. passende til årstiden, St. St. Blichers ”Det er hvidt derude”! Det er i hvert tilfælde


Aars Avis

17. JANUAR 2018

Delikatessen

SIDE 19

kolonial kolonial

kolonial frost

bisca chokoflager 320 g

sa m m ensæt se lv d in bu ff et

m /2 fo rret te r, 2 ho ve dret te r m /2 sla gs ka rtofl er og 1 de ss er t

Vælg mell em følge nde fo rre t te r: • tu nm

os se me d rej er • Høns esa lat på an an as rin g • Ky llin ge br yst på sa lat bu nd All e fore t ter er me d brød/smør og dre ssi ng

Vælg me lle m følge nde ho ve dre t te r:

• Ok sefilet • fy ldt ka lku nb ry st • Hje mm ela vet fri ka de lle r • Ha mb ug err yg Der me dfølge r 2 sla gs sal ate r me d dre ssi ng. Vælg me llem kr ydd k art off els ala t elle erk art ofle r, r flødek art ofle r

Vælg me lle m følge nde de ss er te r: • Hje mm ela vet is - bes tem sel v sm ag! • isl ag ka ge • Ch ok ola de mo us se me d frisk fru gt

800 g begrænset parti

pr. pk.

3x150 g

10

1/2 pris!

kun

00

2 kg

17

95

79

95

1 ltr.

10

00

250 g

pr. 1/2 kg .......

29

marineret svinemørbrad min. 1.500 g

3 stk. .......

pr. stk.

100

pr. ps.

Delikatessen

Direkte nr. 25 57 49 40 Man.-ons. kl. 8-15 Tors.-fre. kl. 8-16 Lør. kl. 8-14

+ pant

træbriketter

"DEN GODE KVALITET"

8

95

29

95

6x10 kg

100

00

6

477 g

4 pk.

20

00

KuN lørdag/søndag pringles chips 165 g

frit valg

9

00

gestus luksus pålæg

bland-selv slik

pr. 100 g

max. 12 pk. pr. kunde pr. dag!

bio-tex white pulver

KuN torsdag/fredag max. 4 ps. lavazza pr. kunde pr. dag! luksus kaffe 340 g norm. 5995

00

69

kolonial non-food

first price smørbar

95

24 stk.

95

cheasy yoghurt

frit valg

oksecuvette

royal

allans guldost begrænset parti

00

kolonial øl + vand alm./classic frit valg

måske danmarks billigste!

hel fersk nakkefilet

39

3 ps.

kolonial køl

t

pr. 1/2 kg .........

10

00

bonduelle gourmet majs

P r . P e rs. 129 K r. Pr. co uver

Slagteren

daloon forårsruller

80-100 g

95

H averslev

tlf. 98 65 40 13

frit valg

Nørag er

tlf. 98 55 10 06

11

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fra onsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

00


Aars Avis

SIDE 20

17. JANUAR 2018

HAVERSLEV

KØR SELV-FERIE

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Som læser af Aars Avis får du disse specielle læsertilbud på kør selv-ferie. Oplys rejsekoden ”AARSAVIS” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Hotel Limonaia

Omkring 100 var mødt frem til Venstres Nytårskur i Haverslev.

3 nætter fra 1.149,5 nætter fra 1.849,-

Citronkysten ved Gardasøen Hotel Limonaia i Limone Sul Gardam Italien Den lille, romantiske fiskerby Limone Sul Garda er nærmest hugget ind i de høje bjergskråninger på Gardasøens nordvestlige side, omgivet af de citron- og olivenlunde, som den og kysten er opkaldt efter, og ligger helt ned til det glitrende, blå vand. I udkanten af byen ligger Hotel La Limonaia højt hævet og med en fantastisk udsigt fra sin beliggenhed på en af bjergskråningernes terrasser over de små fiskerhuse i byens krogede gyder. Hotellet ligger omgivet af sin egen store park med oliventræer og cypresser, og her er der dømt badeferie med både indendørs- og udendørs poolområde. Valgfri ankomst 2.4.-30.6. og 4.8.-20.10. samt lørdage 7.7.-28.7.2018.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

2.599,Pris uden rejsekode 2.899,-

Pristillæg 10.7.-21.9.

• • • •

7 overnatninger 7 x morgenbuffet 7 x aftenbuffet Værelse med balkon eller terrasse

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-11 år ½ pris. Turistskat ca. EUR 1-5,- pr. person pr. døgn.

Hygge i Rüdesheim

Pris pr. pers. i dbl. værelse

2.349,Pris uden rejsekode 2.649,-

Også 4 nætter! Hotel Altdeutsche Weinstube HHH i Sydtyskland Nyd en livsbekræftende ferie i skønne Rüdesheim am Rhein, og oplev det idylliske Rhinlandskab og den legendariske feststemning på allernærmeste hold. Her bor I centralt i byen og kun en kort slentretur fra Rhinens bred (150 m) og den populære Drosselgasse (550 m), hvor cafeer, vinbarer og souvenirbutikker skaber den helt rigtige atmosfære.

• • • • • •

5 overnatninger 5 x morgenbuffet 1 velkomstdrink 4 x 3-retters middag 1 svævebanetur 20 % rabat på billetter til KD rutebåde på Mosel

Valgfri ankomst 1.4.-25.4. og 30.9.-27.10. samt søndag 29.4.-23.9.2018

Pris pr. pers. i dbl. værelse

749,-

Schlosshotel Neetzow

Pris uden rejsekode 899,-

Bestil nu på

Venstre-aften med minister og folketingskandidat HAVERSLEV: Finansminister Kristian Jensen tror på, at 2018 kan blive et helt fantastisk år for både Danmark og Venstre, og det er en god tro at have som udgangspunkt, da næste Folketingsvalg er begyndt at ”banke på”. Det var en af de hovedpunkter finansministeren fremlagde mandag aften, hvor Haverslev Hallens Festlokale dannede ramme om Nytårskur for medlemmer af partiet Venstre. Himmerlandskredsen (Venstre i Rebild Kommune og Vesthimmerland Kommune) var arrangør af mødet med over 100 deltagere. Kredsformand Thorkild Bækkelund fra Støvring rettede en særlig velkomst til finansminister Kristian Jensen og folketingskandidat Marie Bjerre. Kristian Jensen fik ordet, og valgte bl.a. at berette om hvor dansk politik befinder sig lige nu.

På rette vej

Slotsromantik i Nordtyskland

Også 3 og 4 nætter! Schlosshotel Neetzow Turen gennem Mecklenburg-Vorpommerns landskab er et møde med fortiden. De karakteristiske kastanjealléer langs vejene, de imponerende hansestæder, nostalgiske gamle badebyer og slotte vidner om et område med en enorm historisk betydning. I den lille landsby Neetzow ligger et af de slotte, som sov tornerosesøvn gennem hele den kolde krig, og som siden gennem en nænsom restaurering har den mest romantiske stemning at byde sine gæster.

Finansminister tror på godt år for Danmark

• • • • •

2 overnatninger 2 x morgenbuffet 1 x frokostpakke 1 flaske rødvin på værelset 1 x kaffe to go ved afrejse

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-12 år ½ pris. Opred. fra 13 år: Pris 549,-

Valgfri ankomst 30.3.-30.10.2018.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Rejsekode: AARSAVIS Teknisk arrangør:

Den synes at være på rette vej. Her er nogle af de forhold som finansministeren kommenterede. Beskæftigelsesmæssigt nærmer vi os tre mio. i arbejde, og færre der får overførselsindkomst. I dag er den positive udvikling ikke kun i gang omkring de store byer, som København, Århus, Aalborg m.fl., men over hele landet. Også huspriserne bevæger sig i en positiv retning over hele landet. Og finansministeren mener, at den politik der er blevet sat i søen på Christiansborg, den absolut har været med til at fremme udviklingen. Landbrugspakken, afvikling af afgifter som for eksempel erhvervslivets PSO afgift, flytning af statslige arbejdspladser fra hovedstad til det øvrige Danmark, samt en over-

Aftenens hovedtaler var finansminister Kristian Jensen.

ordnet forståelse for, at det i bund og grund er de private virksomheder der driver Danmark, men med ligeså stor forståelse for, at den offentlige sektor naturligvis hører med til billedet om et godt og sammenhængende Danmark. Finansminister Kristian Jensen mener, der i 2018 bliver meget godt at tale om. Et nyt Forsvarsforlig, et mere markedsbaseret energisystem med fælles el-priser og nye tanker og ideer om fremtidens energi-former, et endnu mere forbedret sundhedsvæsen, et ønske om et godt samspil mellem regioner og kommuner så systemerne bliver til bedste for borgerne med mere. - Ro på, sagde Kristian Jensen afslutningsvist, vi skal nok levere Venstre-resultater, bl.a. i samarbejde med vore borgmestre, og selvfølgelig hele vor organisation. Herefter var det Venstres folketingskandidat i Himmerlandskredsen, advokat Marie Bjerre, der med tak for 2017 og et godt kommunalvalg, kom ind på både Venstres politik og sin egne mærkesager. Marie Bjerre er advo-

kat, men håber på at blive politiker på fuld tid. Marie Bjerre har i 2017 deltaget i rigtig mange arrangementer, som både har fungeret som information om Venstre til andre, men også givet Marie Bjerre endnu større indsigt i mange af de arbejdsområder hun har bevæget sig i. Marie Bjerre nævnte bl.a. et møde der var blevet afholdt hos landbrugsmaskinforretningen Farmas i Farsø. Det havde været med til at sætte endnu mere fokus på landbrugets situation for hende. Marie Bjerre vil især koncentrere sine kræfter på områder som uddannelse, innovation, forskning, vækst og udvikling i Nordjylland.

En god debat Efter de to indlæg, fra ministeren og folketingskandidaten, var der gode debatter og spørgsmål. Danmarks nationalret, stegt flæsk og persillesovs, havde Spar i Suldrup tilberedt. Den gode ret blev efterfulgt af kaffe og æblekage, og en hyggelig Nytårskur var slut.


Aars Avis

17. JANUAR 2018

SIDE 21

SPORT

Aars-håndboldherrer spillede uafgjort i topkamp mod Viborg Aars-drengene hentede to mål i løbet af kampens sidste minutter HÅNDBOLD: Igen har Aars Håndboldklubs herrer i 2. division været en del af en hektisk og spændende kamp. Søndag tog de imod Viborg i kampen om rækkens andenplads. Det blev en kamp, som i alle 60 minutter var ekstremt lige, uden at det lykkedes et af holdene at bringe sig i front med mere end to mål. Inden kampen blev ”sir” Alex Jørgensen hædret for sine 200 kampe på Aars HK´s førstehold, og han kvitterede med en stor kamp. Ligesom Alex Jørgensen, havde makkeren i højre side af angrebet, Frederik Sørensen, en god dag i hallen. Første halvleg bølgede af sted de første 20 minutter med 4-4, 5-5 og 8-8 som symboler på den store jævnbyrdighed. Viborg HK

Alex Jørgensen spillede sin førsteholdskamp nummer 200 for Aars Håndboldklub, da han og holdkammeraterne i weekenden hentede et vigtigt point mod Viborg.

var første hold til at slå et hul på to mål ved stillingen 8-10, men Aars HK fik re-

duceret inden pausen, hvor måltavlen viste 11-12. Efter pausen var bille-

det det samme. Stor fight af begge hold og skiftende føringer til de to hold. Med fem minutter tilbage af opgøret, var kampen stadig helt lige. Stillingen var 22-22. En kombination af tekniske fejl og et par kendelser, som Aars HK og dommerne ikke så helt ens på, brugte Viborg til at bringe sig i front med 22-24 med halvandet minut tilbage af kampen. I en meget hektisk slutfase lykkedes det Thomas ”Lange” Steffensen at få både reduceret og udlignet. Til allersidst opstod der en situation, som kunne have kostet Viborgs højre fløj et rødt kort og givet Aars HK et straffekast og dermed chancen for at tage sejren, men dommernes fløjter forblev tavse, og den hektiske kamp endte uafgjort 24-24. Kampen blev i øvrigt afOB.3 gæstede Fluen i Aarhus, og holdet kunne drage hjemad med to point i bagagen efter at have vundet opgøret med 6-2. Erik Rynkeby, Peter Dahl og Per Mortensen vandt deres kampe, og med sejren rykkede holdet op på tredjepladsen i rækken. OB.6 spillede hjemme uafgjort 4-4 mod Ørsø.

viklet i en fed kulisse med en del publikummer på lægterne i Idrætscenter Østermarken. Holdet har en base af drenge fra lokalområdet. De synes, det er super fedt at spille i den hvid/grønne dragt med kendte mennesker på tilskuerpladserne. Rækken er nu så tæt, at alt stadig kan ske. Der er sølle tre point mellem nummer

to og tre, nemlig Viborg HK og Aars HK og rækkens nummer 9. Så det gælder om at holde sig til og udnytte de muligheder, der kommer i de kommende kampe. Allerede torsdag er herrerne i kamp igen, når Hjallerup gæster Idrætscenter Østermarken i fjerde runde af Santander Cup.

Gode skakresultater for Aars-Nibe hold SKAK: I mesterklassen vandt Aars-Nibe 1 i holdets seneste kamp over Brønderslev 5-1. Det betyder, at AarsNibe nu ligger på førstepladsen i puljen. Der var sejre til John B. Nieldsen, Jesper Salomonsen, Benny Grønhøj, Mogens Nielsen og Niels Pedersen. Ligeledes i mesterklassen tabte Aars-Nibe 2 knebent til Aalborg 3 med 3.5-2.5. Holdet ligger nummer fire i rækken.

Ægteparret Grethe og Kaj Lykke Jensen sørgede med deres sejre for det ene matchpoint til holdet. OB.8 har på hjemmebane tabt 6-2 til Viborg 1. Finn Nielsen stod for den enlige sejr til hjemmeholdet. Den kommende weekend byder på hjemmekampe for klubbens eliteseriehold.

Søren Grønhøj vandt. Remis til Henning Larsen, Carsten Espensen og Aage Andersen. I A-rækken blev det uafgjort 2-2 mellem AarsNibe 3 og Nørresundby 3. Poul E. Niebuhr vandt, og Birger K. Laursen og Jørgen Madsen spillede remis. Holdet ligger på fjerdepladsen. I B rækken tabte AarsNibe 4 med 3-1 til Skørping 3. Jari Sørensen vandt.

Klubbens førstehold skal lørdag spille mod Sorana fra Sorø, og søndag gælder det Søborg fra Sjælland. Det bliver to rigtig svære kampe, men i klubben håber man, at weekendens kampe giver point på kontoen til holdet. Alle er velkomne til at komme og heppe!

Aars Billard Klubs andethold fastholdt førstepladsen i dets pulje i 3. division, da det i sidste uge spillede uafgjort mod Sindal.

Topkampe i billard i Aars BILLARD: Den forgangne uge bød på otte holdkampe i Aars Billard Klub, hvoraf flere var topopgør i holdenes respektive rækker. Klubbens andethold, som spiller i 3. division, skulle hjemme møde Sindal. Kampen var et rent topopgør, idet hjemmeholdet indtager førstepladsen i rækken, mens Sindal ligger på en tredjeplads et point efter. Stillingen i toppen blev der ikke ændret ved, idet opgøret endte uafgjort 4-4, hvilke begge hold kunne være tilfredse med. Lars Boje Nielsen og Flemming Raun vandt for hjemmeholdet og sikrede dermed holdet det vigtige point.

Serie 2 holdet var på besøg i Arden og måtte her indkassere et nederlag på 6-2. Flemming Kristensen stod for den enlige sejr til Aarsmandskabet. I serie 3 er der spillet to kampe, hvor det ene opgør var topkamp. Serie 3.3 gæstede naboklubben Tinghøj, og resultatet blev her et nederlag på 2-6. Finn Nielsen stod for den enlige sejr, da han spillede sin hidtil bedste kamp i indeværende sæson og sluttede med et gennemsnit på 9,63. Serie 3.4 havde fordel af hjemmebane i topkampen mod Arden 1. Holdet udnyttede hjemmebanefordelen samt rigtig godt spil

til at vinde opgøret meget sikkert 6-2. Med sejren konsoliderede holdet dets øjeblikkelige placering på en delt førsteplads i rækken sammen med to andre hold. Niels ”Post” Jensen, Per Jönsson og Hans Jørgen Lau vandt deres kampe og sikrede holdet de to vigtige point. I Old Boys rækken er der spillet fire kampe. OB.1 forsvarede deres førsteplads i rækken ved på udebane at spille uafgjort 4-4 mod Randers 1. Jørgen Sørensen og Dan Nymand vandt deres kampe. Holdet indtager førstepladsen i rækken et enkelt point foran nummer to.

Jublen var stor, da Rebild Syd Fodbolds U13 piger havde vundet julefodboldstævnet i Støvring.

Unge fodboldpiger imponerede FODBOLD: U13 pigerne fra Rebild Syd Fodbold deltog i julefodboldstævnet 30. december i Støvring - og det med stor succes. I gruppespillet blev det

dog kun til en andenplads i puljen, men det var lige nok til en plads i semifinalerne. Semifinalen blev et opgør mellem Rebildpigerne og Støvring IF. Det blev en hård og

spændende fight, men med et fortjent udfald til Rebild Syd - nemlig en sejr. I finalen mødte Rebild Syd deres gruppemodstander fra Aalborg Freja. Efter ni heftige minutter smagte Rebildpigerne sejrens sødme. Pigerne, der bliver trænet af Lars B. Dalum vandt et flot t-shirt- og shortssæt.


Aars Avis

SIDE 22

17. JANUAR 2018

SPORT

Aars Svømmeklub forlænger med hovedsponsor Det lokale selskab Himmerland Forsikring fortsætter med at støtte vandhundene de kommende tre år SVØMNING: Aars Svømmeklub har de seneste fem år haft et rigtig godt samarbejde med Himmerland Forsikring, og det er begge parter indstillet på at fortsætte med de næste tre år. - I svømmeklubben er vi meget glade for forlængelsen af aftalen, og den understreger, at samarbejdet har været gensidigt og positivt, siger svømmeklubbens formand Jimmy Krøier Sørensen. Klubben har stor fokus på at synliggøre og markedsføre Himmerland Forsikring som hovedsponsor ikke mindst overfor klubbens 1.200 årlige medlemmer i både Aars og Farsø. Forsikringsselskabet bliver blandt andet promoveret på alt klubtøj samt via bannere ved de mange stævner, hvor klubbens svømmere deltager. - Holdet bag Aars Svømmeklub gør en stor indsats i arbejdet med børn og unge og har nogle værdier,

En lille flok af Aars Svømmeklubs glade K-start svømmere sammen med assurandør Pauli M. Nielsen (t.v.), Himmerland Forsikring, formand Jimmy Krøier Sørensen, Aars Svømmeklub og Jesper Færch, Himmerland Forsikring yderst til højre.

vi rigtig godt kan lide og gerne vil bakke op om. Udover mange frivillige ressourcer, ved vi også, at

det kræver økonomiske ressourcer at drive en stor klub som Aars Svømmeklub, siger Jesper Færch

fra Himmerland Forsikring. - Det er vigtigt for os som lokalt forsikringsselskab,

at vi via sponsorater - udover den eksponering vi får - kan bevare de kunder, vi allerede har af klubbens

medlemmer, men også kan se, at vi hos de medlemmer, som ikke allerede er kunde i selskabet, nu bliver førstevalg, når det gælder valg af nyt forsikringsselskab, nævner Jesper Færch. Ved sidste landsmesterskab i Ikast fik Aars svømmerne ikke mindre end 35 guldmedaljer, ni sølvmedaljer og seks bronzemedaljer med sig hjem, og de repræsenterede på den måde klubben og Himmerland Forsikring på flotteste vis. På den måde får forsikringsselskabet stor synlighed for sponsoratet i Aars Svømmeklub. - Aars Svømmeklub ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Himmerland Forsikring, og med forlængelse af aftalen får Aars Svømmeklub mulighed for at udvikle klubben yderligere til gavn for alle klubbens medlemmer, siger Jimmy Krøier Sørensen.

Trampolinspringerne fra Aars hentede 15 medaljer GYMNASTIK: Weekendens to trampolinkonkurrencer gav 15 medaljer til trampolinspringerne fra Aars Gymnastikforening. Lørdag var Aars Gymnastikforening vært for konkurrencer i GymDanmark regi, og søndag var

det i Jysk Trampolin Sammenslutnings regi. Springsalen i Idrætscenter Østermarken egner sig fantastisk til trampolinkonkurrencer og var begge dage fyldt med springere, trænere, dommere og publikum. Lørdag stillede 54

De dygtige trampolinspringere fra Aars. På billedet ses øverst fra venstre Iben Nørgaard, Katrine Lobdrup, Amanda Johansen, Nadja Nielsen og Anne Sofie Johansen. Forrest fra venstre er det Marcus Bundgaard, Tobias Joensen, Frederikke Hannesbo Barshøj og Melanie Jørgensen.

springere fra Hjørring, Skovbakken, Holstebro, Ry og Aars op, og søndag deltog 64 springere fra Helle, Vejen, Daubjerg, Jelling, Outrup og Aars. Foreningen høstede megen ros for arrangementet, som blev afholdt behændigt og helt uden skader. Lørdagens resultater for værterne blev som følger: I række I: Frederikke Hannesbo Barshøj guld; Tobias Joensen sølv; Amanda Johansen bronze. Række H: Melanie Jørgensen guld. Række G: Nadja Nielsen guld; Marcus Bundgaard nummer fire. Række D: Katrine Lobdrup guld. Række C: Julie Dyrman nummer seks. Række B: Anne Sofie Johansen guld og Iben Nørgaard sølv. Søndag hentede Aarsspringerne følgende resultater: Række 3C: Frederikke Hannesbo Barshøj guld, Tobias Joensen sølv og Amanda Johansen bronze. Række 2C: Melanie Jørgensen bronze. Række 2A: Katrine Lobdrup bronze; Signe Hagsten nummer fire; Julie Dyrman nummer seks. Række 1B: Anne Sofie Johansen guld og Iben Nørgaard sølv.

Aars HKs U14-drenge, som mellem jul og nytår vandt Bjerringbro Julecup. På billedet ses øverst fra venstre træner Tommy H. Nielsen, Victor Thomadsen, Zander Rødvig, Nikolaj Laursen, Nichlas Ludvigsen, Nicolai Schreiner, Mikkel Holm Overgård, træner Stig Holm Pedersen og holdleder Susanne Norlyk. Siddende fra venstre ses Kasper L Jensen, Mads Stoumann, Simon Holm Pedersen, Victor Norlyk, Magnus Holm Overgård og Magnus Norlyk.

Drenge fra Aars vandt Julecup i Bjerringbro HÅNDBOLD: Aars Håndboldklubs U14 drenge vandt Bjerringbro Julecup mellem jul og nytår, hvor holdet i flot stil vandt både deres indledende pulje og mellemrunde pulje sikkert. I semifinalen blev drengene udfordret på højt plan, da de skulle møde TNH Maribo, som hører til de bedste hold på Sjælland/

øerne. Aarsdrengene holdt hovederne kolde og vandt en flot spillet kamp med 19-18, hvorefter de skulle spille finale imod Skanderborg Håndbold i Bjerringbro Arena. Det blev en meget spændende kamp, hvor Aars til sidst vandt efter omkamp med 19-18. Drengene kunne efterfølgende lade sig hylde og glæde sig

over, at de hver vandt en flot træningsdragt. Aars HKs U14 drenge går en spændende halvsæson i møde, hvor holdet spiller i 1. division A, der er årgangens bedste række. Derudover har holdet spillet sig frem til kvartfinalen i den jyske pokalturnering Elite Cup, hvor de skal møde TFH Favrskov.


Aars Avis

17. JANUAR 2018

SIDE 23

BOLIG

En opgørelse fra Topdanmark viser et markant fald i fyrværkeriskader i forbindelse med nytåret. Det tyder på, at de nye regler fra 2014 nu er ved at få en effekt, lyder det fra forsikringsselskabet. Foto: Colourbox.dk.

Danskerne fik færre skader nytårsaften

Lovændring fra 2014 er nu ved at vise sin effekt BOLIG: 90 sprængte postkasser, 31 skader på huse, 15 tilfælde af ødelagt tøj og seks personskader. Plus det løse. Det er status hos Topdanmark efter nytåret for to uger siden. I alt har forsikringsselskabets kunder anmeldt cirka 215 fyrværkeriskader i perioden fra

lillejuleaften til 5. januar 2018. Heri er ikke medregnet skader på biler som følge af fyrværkeri. Det er et markant fald i forhold til nytåret 2014/2015, hvor Topdanmark modtog omkring 465 anmeldelser om fyrværkeriskader. - For den enkelte kunde

er det altid irriterende at få en skade på sine ting. Men vi kan konstatere, at antallet af anmeldelser om fyrværkeriskader er faldet med mere end 50 procent i forhold til nytåret 2014. Det er meget positivt, siger salgschef Allan Frydendal Jensen fra Topdanmark i Skive.

Langt de fleste skader opstår, når danskerne samles til nytårsfest og antænder raketter og batterier. Det er typisk brænddele og gnister fra vildfarne batterier, der svider hul i jakker og bukser. Eller pinde fra raketter, der falder fra stor højde og laver hul i tage på udhuse og lignende. - Hærværk mod postkasser begynder at ske før jul, når salget af fyrværkeri er begyndt, men de fleste hærværksskader sker nytårsnat, siger Allan Frydendal Jensen. I 2014 trådte nye regler i kraft, der begrænsede perioden, hvor fyrværkeri må sælges. Reglerne begrænsede også den periode, hvor det var tilladt at affyre fyrværkeri. Det må kun ske fra 27. december til og med 1. januar. Året lige efter lovændringen i 2014 steg antallet af anmeldelser om fyrværkeriskader, mens det derefter begyndte at falde. I år er antallet for alvor dykket. - Det er for tidligt at drage konklusioner på baggrund, men det tyder på at lovændringen fra 2014, der begrænsede perioden, hvor fyrværkeri må sælges, endelig er ved at få en positiv effekt. Det er en udvikling, som vi håber vil fortsætte, siger Allan Frydendal Jensen.

Termografi afslører mere end bare utætte vinduer og dårlig isolering Især i ældre boliger kan der spares penge på varmeregningen BOLIG: Vinteren er over os, og der bliver skruet godt op for varmen i mange danske hjem. Men mange boligejere fyrer for gråspurvene, fordi husene er utætte. Det er derfor en god idé at få foretaget en termografisk undersøgelse for at se, om huset trænger til isolering eller til at blive tætnet. En efterisolering af boligen giver nemlig både en besparelse på varmeregningen og et bedre indeklima. En termografering er en varmeteknisk målemetode, der med et temperaturfølsomt kamera viser, hvor varmen slipper ud af huset, eller kulden slipper ind - såkaldte kuldebroer, utætheder og manglende isolering, men undersøgelsen kan også vise, om: - der er kolde overflader, hvor der dannes kondens med risiko for skimmelsvamp - der er utætheder i varmesystemer, der kan forårsage råd og svamp

- gulvvarmen fordeles bedst muligt i huset - elinstallationer er korrekt udførte - skadedyr har ødelagt isoleringen. Fordelen ved termograferingen er, at man ikke behøver at brække gulve eller vægge op for at undersøge, om isoleringen er i orden. Det temperaturfølsomme kamera angiver præcis, hvor der er varmetab og behov for energiforbedringer. Den termografiske undersøgelse viser altså, hvor det bedst kan betale sig at efterisolere eller tætne huset. - Og med en udbedring af kuldebroer får boligejere en besparelse på varmeregningen. Efterisolering er derfor en forholdsvis lille investering i forhold til, hvor hurtigt den er tjent hjem. Herudover forbedres indeklimaet også, da kuldebroer i huset giver træk og risiko for skimmelsvamp, fugt,

kondens og mug, med risiko for dyre følgeskader, forklarer Heinz Birk, direktør for Jydsk Tagteknik A/S.

Kontakt fagfolk Man kan selv leje et termografisk kamera og foretage termograferingen, men da det er svært at tolke resultaterne af målingen, anbefales det at få en certificeret energirådgiver til at foretage undersøgelsen. En professionel rådgiver kan samtidig vejlede om, der er behov for energiforbedringer, og om det økonomisk kan svare sig at efterisolere eller tætne boligen. Uanset, om man bor i hus eller lejlighed, kan der foretages en termografisk undersøgelse af boligen. Men ifølge Heinz Birk er det erfaringsmæssigt huse fra før 1980, der har størst økonomisk fordel af en energiforbedring. - I nyere boliger er det ofte

ikke nødvendigt og vil heller ikke kunne svare sig rent økonomisk, forklarer han. Ifølge Dansk Byggeri har 43 procent af de danske boliger energimærke E, F eller G. Og det er især huse fra før 1980’erne, der har utætheder og dårlig eller manglende isolering. Der skal være forskel på temperaturen ude og inde for at lave en termografering. Undersøgelsen foretages derfor i vinterhalvåret i perioden fra november til april. Flere tagvirksomheder udfører termografi uden beregning. Ved energiforbedring af boligen, gives der også i 2018 håndværkerfradrag på op til 12.000 kroner pr. person til for eksempel isolering. Herudover kan der søges om energitilskud. Det kræver dog en forhåndsgodkendelse, inden arbejdet påbegyndes, og materialer indkøbes.

Sjusk kan koste boligejere dyrt BOLIG: Det ser umiddelbart så nemt ud, det der med at klikke brædder sammen til et flot gulv. Men det kræver stor præcision at lægge et gulv, og det kan let gå galt - især hvis man ikke har styr på undergulvet. Når boligen engang skal sælges, kan et dårligt lagt gulv oven i købet give en rigtig kedelig anmærkning i tilstandsrapporten. Kvalitetschef Morten K. Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu fortæller, at han og hans kolleger tit ser fejl på gør det selv-gulve - og at de fejl kan gøre det langt sværere at få solgt boligen. - I nogle tilfælde giver det ikke mere end en K1’er. Men det er ikke usædvanligt med karakteren UN (undersøges nærmere, red.), fordi vi ikke kan afgøre, hvad der er galt. Og sådan en karakter skræmmer mange potentielle købere væk, siger Morten K. Mathiasen. Hos Garant Aars sælger man til gør det selv-folk og vejleder samtidig i gulvlægning. Butikken har desuden et erfarent håndværkerteam ansat, der ofte hyres til at stå for den krævende opgave. - Selve gulvene er faktisk blevet nemmere at lægge selv, men vi ser igen og igen de samme fejl i forbindelse med forberedelserne, når folk ikke har været omhyggelige nok. Den største fejl er uden tvivl, at undergulvet ikke er jævnt, siger Erik Vangsgaard fra Garant. Undergulvet må kun variere få millimeter i højde. Det kan være utrolig svært for en ukyndig at holde styr på, og mange tror fejlagtigt, at nogle få millimeter fra eller til ikke gør den store forskel. - Men det er netop de millimeter, der giver et knirkende trægulv. Eller får brædderne til at skubbe sig væk fra hinanden, så klikket åbner sig. Så siver der vand ned under rengøringen og skaber mørke riller, fordi vandet bevæger sig

ind under lakken. Herfra er der ikke lang vej til, at det er nødvendigt med et helt nyt gulv. Og det er jo dumt, bare fordi du ikke er omhyggelig nok, siger Erik Vangsgaard.

Fem gode råd Vælger man selv at lægge sit nye klikgulv, er det en god idé at følge disse fem råd: 1. Jævnt undergulv. Er undergulvet ujævnt, skal du slibe eller spartle. Kravene til undergulvet er en planhed på +/- 2 mm på en 2 mtr. retholdt. Nøjagtighed er et krav! 2. Undgå fugt. Fugtigt undergulv kan hurtigt ødelægge ethvert gulv. Er der fugt, så brug en affugter til at tørre undegulvet ordentligt ud, og husk at lægge en dampspærre, hvis der skal lægges et trægulv. Dampspærren skal anvendes på ikke-organiske gulve som for eksempel beton. 3. Giv svømmende trægulve plads. Træ er et levende materiale, der udvider/krymper i forhold til luftens fugtighed. Der skal altid være mindst en centimeter luft fra plankerne til væggen og eventuelle radiatorrør, så træet har plads til at bevæge sig i takt med kulde- og varmepåvirkninger. Hvis der ikke er plads nok, vil gulvet slå sig og blive ujævnt. 4. Plankerne i rigtig retning. Som tommelfingerregel skal plankerne følge rummets retning i smalle, mindre rum, mens du i større rum får det flotteste resultat, hvis lyset falder i plankernes længderetning. Vær dog opmærksom på at lægge gulvet i samme retning i alle rum. 5. Klimatilvænning. Træplankerne skal ligge et par døgn i det rum, hvor de skal lægges i uåbnet tilstand. På den måde vænner træet sig til temperaturen, før du skal arbejde med det.

Dette gulv fra Garant klikkes blot sammen uden brug af lim men det kræver stadig, at du har fuldstændigt styr på underlaget. (Foto: Garant)


SIDE 24

Aars Avis

17. JANUAR 2018


17. JANUAR 2018

Aars Avis

SIDE 25


Aars Avis

SIDE 26

17. JANUAR 2018

FLOT LYSTEJENDOM MED SKOV OG ÅDAL - DRØMMEEJENDOM FOR HJEDSBÆKVEJ 514, 9541 SULDRUP Liebhaverbolig på sydvendt skråning omkranset af skov og Sønderup Å. - Flot og rummelig bolig opført i 2010. Mange værelser og jordvarme. - Unik beliggenhed med skov, mark og natur. - Nem adgang til hovedvej A13 og motorvej E45. - Afstand til Aalborg 35 km, Viborg 45 km og Århus 90 km. HER ER PLADS TIL DEN STORE FAMILIE! Ejerudg./mdr.: 3.980

JÆGEREN! - SØNDERUP LYSTEJENDOM

HELÅRSGRUND - HORNUM KIRKEVEJ 9, 9600 AARS HELÅRSGRUND Central placering i forhold til skole, børnehave, sportsaktiviteter og indkøb. HER BOR DU I EN AKTIV BY, HVOR FÆLLESSKAB OG FRITIDSAKTIVITETER VÆGTES HØJT! Ejerudg./mdr.: 220

RUMMELIG VILLA MED FLOT UDSIGT OVER MARKERNE! GAMMEL VIBORGVEJ 13, 9600 AARS VILLA Velholdt villa beliggende i Rebild Kommune. Tæt på hovedvej A13 og med nem adgang til motorvejen. Løbende moderniseret. Have med græsplæne og parkeringsplads med carport. Ejerudg./mdr.: 1.241

SOLID VILLA MED LUKKET HAVE - HORNUM BJØRNSTRUPVEJ 5, 9600 AARS VILLA Her er boligen til den lille familie, som ønsker at bo godt og billigt centralt i Hornum. Rødstens villa med traditionel indretning og garage. Her er alle byens faciliteter i gå afstand. Ejerudg./mdr.: 1.081

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

175.000/25.000 891/676

Grund: Stuer: Værelser: Stuer/Vær.:

1.104 Sagsnr:

526752

Kontant: Udbetaling: Brutto/Netto:

5.600.000 280.000 26.284/21.663

Bolig/Kld.: 200/160 Byggeår: Grund: 20,49 Energi: Stuer/Vær.: 2/5 Sagsnr:

2010 A 760240

620.000/35.000 2.795/2.333

HESTEFOLK, FORRETNINGSFOLK - ALLE HAR MULIGHED FOR ET GODT KØB! EGEGAARDSVEJ 5, 9620 AALESTRUP SPECIALEJENDOM Kontant/Udb.: 4.000.000/200.000 10 HA. ERHVERVSEJENDOM UDLAGT TIL INDUSTRI OG ERHVERV Brutto/Netto: 19.397/14.839 - Flot bygning opført i lærketræ, professionelt indrettet til heste. - Har været anvendt til hestehospital/dyrelægehus. Bolig: 1 Byggeår: 2010 - Synlig beliggenhed ved udbygget industriområde og omfartsvej. 10 Sagsnr: 857812 - Udendørs ridebane med lysanlæg samt græsarealer. KONTAKT EJEN- Grund: Stuer/Vær.: 1/1 DOMSMÆGLER FOR FREMVISNING! Ejerugd./mdr.: 4.778

Bolig/Kld.: 120/32 Byggeår: Grund: 1.090 Energi: Stuer/Vær.: 2/3 Sagsnr:

1946 E 126730

535.000/30.000 2.422/2.000

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

99 Byggeår: 413 Energi: 1/2 Sagsnr:

1957 E 127809

/

6 HA.

"HAVERSLEVGÅRD" - FLOT OG RUMMELIG LYSTEJENDOM JYLLANDSGADE 1, 9610 NØRAGER LYSTEJENDOM PRÆGTIG EJENDOM I UDKANTEN AF HAVERSLEV. Nem tilkørsel til A13 og E45. Stort stuehus i charmerende stil. Rummelige udbygninger, have og mark. HER KAN FAMILIEN BO FLOT! Ejerudg/mdr.: 4.413

HOBBYLANDBRUG I NATURSKØNNE OMGIVELSER SMEDEVEJ 4, 9640 FARSØ SPECIALEJENDOM VIL DU BO PÅ LANDET? Rummelig stuehus med rigtig god plads - lav varmeudgift. Udbygninger med mange anvendelsesmuligheder. Kom og oplev denne dejlige ejendom! Ejerudg./mdr.: 2.417

NEDLAGT LANDBRUG MED VÆRKSTED BANDSHOLMVEJ 36, 9600 AARS VILLA FIN EJENDOM MED UGENERT BELIGGENHED. Naturskøn beliggenhed mellem Aars og Haubro. Bolig, som er flot renoveret. God udbygning. RIGTIG GOD PLADS TIL FAMILIEN. Ejerudg./mdr.: 1.686

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

3.785.000/190.000 16.872/13.953

Bolig/Kld.: 342/14 Byggeår: Grund: 6 Energi: Stuer/Vær.: 4/4 Sagsnr:

1987 E 745610

1.495.000/75.000 6.706/5.543

Bolig/Kld.: 320/160 Byggeår: Grund: 25.000 Energi: Stuer/Vær.: 2/9 Sagsnr:

1974 G 774487

1.795.000/90.000 8.031/6.639

Bolig: 241 Byggeår: Grund: 11.707 Energi: Stuer/Vær.: 2/5 Sagsnr:

1927 C 627822

Aars Mægleren Løgstør/Trend Mægleren

Himmerlandsgade 50, 9600 Aars Tlf. 7025 5025 www.aarsmaegleren.dk

info@aarsmaegleren.dk

Sussie Sørensen

www.trend-mægleren.dk


17. JANUAR 2018

Aars Avis

SIDE 27


Aars Avis

SIDE 28

17. JANUAR 2018

Danebo

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Ejendomsmæglere · valuarer · MDE ÅBENT HUS

ÅBENT HUS

ÅBENT HUS

Med tilmelding lørdag d. 20/01 kl. 14.00 til 15.00

Med tilmelding lørdag d. 20/01 kl. 14.00 til 15.00

Med tilmelding lørdag d. 20/01 kl. 14.00 til 15.00

C

E

C

Peder Stubsvej 29 - 9600 Aars

Rolighedsvej 11 - 9600 Aars

Sdr Boulevard 19A - 9600 Aars

I det attraktive område nærmere betegnet Peder stubsvej, finder du denne hyggelige villa, beliggende på høj grund. Huset er i et plan, utroligt godt indrettet og byder på skøn ugeneret have.

Nu har du muligheden for at erhverve denne etplansvilla beliggende på den attraktive gade Rolighedsvej i Aars. Villaen fremstår velholdt og indflytningsklart.

nem adgang til naturskønne områder ved Tvebjerg. Rækkehuset er løbende blevet renoveret og er rummeligt.

Træd ind over dørtrinet og føl dig HJEMME

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

1.795.000 90.000 1.725 7.891/6.661 91302588

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

Hyggelig og velholdt etplansvilla

736 m2 148 m2 5/4 1966 98622400

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

ÅBENT HUS

1.095.000 55.000 1.365 4.843/4.085 91302578

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

1.045.000 55.000 1.410 4.607/3.888 91302361

Meget præsentabel Vi har glædet os meget til at præsentere dig for denne skønne bolig på central beliggenhed. Villaen er beliggende i Aalestrup med nem adgang til indkøb, skoler, fritidshal og skøn natur. Aalestrup har et godt lokalsamfund og er en by hvor mange vælger at flytte til. Boligen er meget velholdt og er i flere plan. Til boligen er der carport og en skøn have man bare får lyst til at være i.

1.095.000 55.000 1.531 4.902/4.052

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført

1.405 m2 173/108 m2 6/5 1927

398 m2 94 m2 4/3 1983 98622400

Vestervang 22 - 9600 Aars

Med tilmelding lørdag d. 20/01 kl. 14.00 til 15.00

Et godt tilbud centralt Denne skønne villa er beliggende attraktivt i Aars på god villavej. I området er der nem adgang til dagligdagens gøremål, kort afstand til skoler, musikhus, indkøb og rutebilstationen. Aars byder på et utal af muligheder og er særdeles attraktiv for børnefamilierne. Byen er i en rivende udvikling og med kun 30 min. kørsel til Aalborg og 30 min. kørsel til Hobro ligger byen helt fantastisk.

E Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

ÅBENT HUS

Aagade 13 - 9620 Aalestrup

Med tilmelding lørdag d. 20/01 kl. 14.00 til 15.00

615 m2 104 m2 3/3 1959 98622400

Regulært 1-plans villa med tilhørende carport og Regulært 1-plans rækkehus med tilhørende carport nær centrum og med skur/værksted.

E Sag Kontakt

91302599 98622400

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

ÅBENT HUS

1.495.000 75.000 1.810 6.585/5.558

Grund Bolig Rum/vær. Opført

754 m2 168 m2 5/4 1968

Sag Kontakt

91300993 98622400

ÅBENT HUS

Med tilmelding lørdag d. 20/01 kl. 14.00 til 15.00

Med tilmelding lørdag d. 20/01 kl. 14.00 til 15.00

A

D

15

Tvebjergvej 76 - 9600 Aars

Spændende og nybygget KFS-hus på 173 m² Spændende og nybygget KFS-hus på 173 m² samt stor og fuldmuret garage på 53 m². Huset indeholder hall med garderobeplads, to værelser, kontor og gæstebadeværelse. Det flotte køkken er placeret i åben forbindelse til stuen og med adgang til viktualierum. Voksenafdelingen er indrettet med et dejligt soveværelse med walk-in og eget badeværelse. Boligen er opført i lyse og jordfarvede mursten med sorte træ-alu vinduer, samt taginddækning, sålbænke og arkitekttagrende i zink.

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført Sag Kontakt

3.295.000 165.000 2.847 14.428/12.184 1.696 m2 173 m2 5/4 2017 91302393 98622400

Engparken 4 - 9620 Aalestrup

LIDT UD OVER DET SÆDVANLIGE 208 kvm fordelt på 6 værelser, et lækkert køkken og en stor opholdsstue, stor havestue med ovenlysvindue og 2 badeværelser. Alt fremstår indbydende; inventar og materialer er tidløst, vægge og lofter er hvide og her er smukke trægulve; de fleste vil hurtigt føle sig hjemme og kunne indrette sig smukt og bekvemt i boligen, der selvfølgelig også har en skøn, uforstyrret have med stor træterrasse og masser af plæneplads, som børnene kan lege på. Carport og udhus. Stisystem til skole og sport.

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

1.995.000 100.000 2.269 8.763/7.398 1.103 m2 208 m2 6/6 1981/1994 91302462 98622400

En del af byens liv


Aars Avis

17. JANUAR 2018

SIDE 29

Danebo Ejendomsmæglere · valuarer · MDE NY PRIS

Nygade 24 - 9620 Aalestrup

Masser af muligheder

NYHED

Naturskøn bynær oase på 200 kvm og fantastisk beliggenhed på 1103 kvm grund ved Rosenparken, åen og byens liv. Her er et utal af muligheder. Det står som oprindeligt. Knofedt og fingersnilde vil opgradere stedet til en børnefamilies drømmehus - det er indsatsen værd. Disponeringen af kvadratmeter er god, nærområdet fantastisk og huset er et solidt og godt fundament for modernisering.

F Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

895.000 45.000 1.454 3.956/3.336

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb.

1.103 m2 200/35 m2 9/7 1959/1973

Sag Kontakt

NY PRIS

91302567 98622400

Kirkebyvej 5B, 9620 Aalestrup

Arkitekttegnet villa

Boligen er beliggende i det gamle andelsmejeri, der ligger centralt i byen. De robuste og velbyggede bygninger fra 1931 er alle tegnet af arkitekt Thomas Pedersen og boligerne er indrettet i 1988. Ved ombygningen gik man på ingen måder på kompromis med kvaliteten og mange af det gamle mejeris detaljer og kendetegn, ses stadig mange steder rundt i huset.

545.000 30.000 1.697 2.419/2.059

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb.

1.096 m2 210 m2 3/3 1931/1988

Sag Kontakt

Kaj Munksvej 22 - 9600 Aars

Vi befinder os i et familievenligt område Vi befinder os i et familievenligt område, hvor roen får pulsen ned og smilet frem ved den hyggelige lyd af børns latter og plæneklippernes summen. En herlig oase af grønne omgivelser, men praktisk tæt på alt, lige fra apotek, skoler, sportsfaciliteter, indkøbsmuligheder og den skønne hovedgade i Aars samt nem adgang til motorvejs tilkørsler. Her finder du denne skønne og meget velholdte bolig på Kaj Munksvej 22 - et skønt hjem på 177 kvm hvor nøgleordene er ro, hygge, kvalitet og muligheder.

E Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

D

91301989 98622400

NYHED

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført Sag Kontakt

1.995.000 100.000 2.046 8.763/7.398 1.200 m2 177 m2 6/4 1972 91302649 98622400

NYHED

D Kong Knuds Vej 6 - 9600 Aars

En gedigen, etplansvilla på Kong Knuds Vej En gedigen, etplansvilla på Kong Knuds Vej 6 med mange kvaliteter. En fremragende planløsning, der vil passe til flere forskellige familiesammensætninger. Køber du huset kan du med ro i maven, lade dine børn løbe rundt i kvarteret sammen med alle vennerne. Her er nemlig adgang til områdets grønnearealer og nem adgang til stisystemer som tager os rundt i byen. Huset byder på en god indkørsel som fører os videre ind i carporten, som er trukket godt tilbage. Der er en dejlig rød tråd i husets valg af moderne materialer og inventar.

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

1.645.000 85.000 2.124 7.196/6.074 942 m2 149 m2 5/4 1974/1986 91302318 98622400

E Lærkevej 4 - 9600 Aars

Villa i Aars til under 1 million. Er du på udkig efter en overskuelig villa i centrum af Aars by til en fornuftig husleje så er dette måske boligen for dig. Ønsker du at bruge boligen selv så vil du her få dig en adresse hvor du befinder dig meget tæt på centrum og Lærkevej er et lukket vænget så her er der stille og roligt. Kvarteret er et sted hvor langt de fleste bor i gennem længere tid så det er uden tvivl et godt sted. I øjeblikket er det svært at finde en bolig i Aars centrum under 1 million men her har du chancen.

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Sag Kontakt

995.000 50.000 1.352 4.389/3.702 585 m2 80/80 m2 3/3 1961 91302341 98622400

En del af byens liv


Aars Avis

SIDE 30

17. JANUAR 2018

Danebo

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Ejendomsmæglere · valuarer · MDE RENOVERET BYHUS

NÆR CENTRUM

E

D

D

Nibevej 17 - 9600 Aars

Gislumvej 42 - 9600 Aars

Blærevej 61, Blære, 9600 Aars

Vil du gerne bo med gåafstand til hovedgaden i Aars by, så finder du en skøn villa her. Boligen ligger på en meget attraktiv adresse, og er meget ideel til førstegangskøberne, den lille familie eller det ældre par, som ønsker en overskuelig bolig.

Hus på 105 kvm med entré, toilet, køkkenalrum og stue. Øverst repos, badeværelse og tre værelser. Kælder på 61 kvm med egen indgang, køkken, bad og to værelser. Grund på 896 kvm. Garage med værksted. Alt er velholdt!

Her får I 196 lyse og indbydende kvadratmeter i en bolig, der er flot moderniseret, og udenfor kan I glæde jer over en stor, ugeneret have med flere frugttræer og buske.

Skøn bolig på attraktiv beliggenhed

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

1.145.000 60.000 1.275 5.044/4.257 91302153

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Kontakt tlf.

295 m2 97/57 m2 4/2 1943 98622400

SKØNT VELHOLDT FAMILIEHUS

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

1.295.000 65.000 914 5.713/4.821 91302639

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Kontakt tlf.

896 m2 105/61 m2 5/3 1953/2009 98622400

Lys, indbydende og velholdt villa til hele familien

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

895.000 45.000 1.417 3.956/3.336 91302087

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt tlf.

1.102 m2 196 m2 4/4 1900 98622400

NYHED

IDYLLISK

ÅBENT HUS

Med tilmelding lørdag d. 20/01 kl. 14.00 til 15.00

D Herredsvej 17 - 9600 Aars

Skøn ejendom på fredelig beliggenhed Her er der i den grad mulighed for at være dus med himlens fugle og skovens grønne træer, for ejendommen her er placeret naturskønt med højt til himmelen og masser af mulighed for at dyrke den særlige ro, der er forbundet med tilværelsen på den anden side af byskiltet. Og der er alligevel ikke langt til byen; Aars - og et rigt handelsliv, skole, fritidsinteresser og et fint kulturudbud - er i virkeligheden kun et øjeblik herfra.

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

1.295.000 65.000 1.514 5.713/4.821 8.458 m2 237 m2 7/5 1910/1984 91300889 98622400

C Tokesvej 3. 2,TV - 9600 Aars

Skøn andelsbolig i Aars midtby Her får du en særdeles velbeliggende andelsbolig i hjertet af Aars by med gåafstand til alle dagligdagens fornødenheder. Udover den centrale beliggenhed er boligen her også billig at anskaffe sig og samtidig billig at bo i. Boligen her er en del af den veldrevne og velfungerende andelsboligforening Tokesgården, som har en sund økonomi. Boligen er indrettet med en dejlig lys indgang/fordelingsgang, god størrelse bad. Stort soveværelse. 1 værelse og en stue. Velholdt køkken i hvide elementer med spiseplads og fransk altan. Der er desuden elevator i bygningen. En fin og velholdt bolig tæt på alt hvad hjertet kan begære.

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Pris Boligydelse Forbr.afh.

75.000 4.393 314

Etage Bolig Rum/vær. Opført Sag Kontakt

2 84 m2 3/1 1994 91302637 98622400

En del af byens liv


Aars Avis

17. JANUAR 2018

SIDE 31

Danebo Ejendomsmæglere · valuarer · MDE

Hans Egedes Vej 207, Aars

KFS hus fra 2007

Drømmer du om et hus hvor du blot kan læne dig tilbage med et glas rosé og nyde omgiverlser? Så kigger du på det helt rigtige hus. Udendørsarealerne er nemme at gå til med den gode græsplæne samt skønne terrasse som vender den helt rigtige vej. Fra køkkenet er der adgang til en mindre terrasse, hvor I passende kan sætte jer at nyde morgenkaffen og fuglekvidre. God carport med adgang til garage.

B

Skal du sælge din bolig?

SOLGT

underskrevet købsaftale

1.008 m2 184 m2 5/4 2007

Grund Bolig Rum/vær. Opført

91302557 98622400

Tvebjergvej 44 - 9600 Aars

En ganske vidunderlig beliggenhed - her kan Denne smukke og eksklusive villa, som arktikttegnet af Morellpå Armaner nyde udsigten chitecture, er opført i 2010 og er alle årstider over Tveoveralt udført i kvalitetsmaterialer med luksuriøse løsninger og smarbjerg Søerne

Så ring til EDC Danebo Aars på 98622400.

te tilvalg. Villaen er det fremragende resultat af en både kompromisløs og perfektionistisk sælgers ønske om at lade opføre en pragtvilla, lige efter de drømme der lå til grund for beslutningen.

Vi tilbyder ganske enkelt at matche det billigste tilbud, som du har fået fra anden mægler*.

Du får altså den højeste mæglerkvalitet og alle vores fordele - alt sammen til den billigste pris!

’ så Det ikk ndda. ringe e

* Tilbud om salærmatch gælder kun ved tilbud fra andre fysiske mæglerbutikker som skal fremvises skriftligt.

Sag Kontakt

1.417 m2 281/195 m2 6/4 2010

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført

SOLGT

SOLGT PÅ 1. FREMVISNING

Sag Kontakt

91301729 98622400

OVERTAGET FRA ANDEN MÆGLER

C

E

C

Oustrupvej 2D. 1,TV - 9600 Aars

Lyngholmvej 17, Blære - 9600 Aars

Hans Egedes Vej 91 - 9600 Aars

mi i foreningen samt mulighed for leje af carport. En lejlighed der er ideel for både den ældre og yngre køber.

10.940 kvm grund med gode udbygninger på i alt 474 kvm og skøn bolig på 122 kvm fordelt på entré, badeværelse, køkken, stue og opvarmet udestue og på 1. sal 3 værelser. Fin kælder med disponible rum. Tæt på skole.

Drømmer du om at bo i Aars, på en god beliggenhed og tæt på grønne områder? Så har vi en god bolig til dig her. Man er omgivet af skøn natur og gode naboer.

Attraktivt beliggende ejerlejlighed nær centrum Attraktivt ejerlejlighed nær centrum af Aars by. Sund økonoaf Aarsbeliggende by.

SOLGT

Lignende søges Sag

91302629

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

4.029 m2 91 m2 3/2 1974 98622400

En ejendom som skal opleves!

SOLGT

Lignende søges Sag

91302310

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

10.940 m2 122/80 m2 3/3 1954/1988 98622400

Rigtig dejligt hus på god beliggenhed

SOLGT

Lignende søges Sag

91301410

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

944 m2 146 m2 5/5 1989 98622400

Har du boligen?

Har du boligen?

Har du boligen?

Har du boligen?

Har du boligen?

Har du boligen?

Familie fra Sabro bestående af 2 voksne og 2 børn søger villa på min. 140 m² og min. 4 beboelsesrum, beliggende i 9600 Aars. Prisniveau: kr. 1.700.000.

Ung familie med 1 barn søger villa i Aars by. Min. 160 m2 og pris max. kr. 1.700.000, -

Par som bor til leje søger mindre bolig i Aars by. Det må gerne være indflytningsklar. De kan købe op til 1, 3-1, 4 mill.

Midaldrende par som har landbrug i dag - søger 1-plans villa i Aars by. Min. 150 m2 og gerne noget hvor der er stor grund. Evt. Brorsonsvej, Peder Stubs Vej eller lign. Gerne garage.

Kunde søger bolig i Aars. God beliggenhed, må gerne skulle renoveres men gør heller ikke noget hvis det er indflytningsklar. Min 3 værelser. Garage er et plus. Pris maks. 1.800.000 kr.

Viktor og hans familie fra Ukraine med en lille piger søger bolig i Aars, Hornum og derimellem. Boligen skal være indflytningsklar og gerne med garage. Garagen er dog ikke et krav hvis de finder "drømme" huset.

Kunde ID Kontakt Telefon

9263932 Isabella 98622400

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Kunde ID Kontakt Telefon

9192366 Bente 98622400

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Kunde ID Kontakt Telefon

9110520 René 98622400

Kunde ID Kontakt Telefon

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

973883 Bente 98622400

Kunde ID Kontakt Telefon

9164052 Isabella 98622400

Kunde ID Kontakt Telefon

9097733 Anders 98622400

En del af byens liv


Aars Avis

SIDE 32

Solidt, rummeligt fritidshus tæt på Trend Strand.

Supernemt sommerhus ved dejlig sandstrand.

Trend

Fritidshus Anne Maries vej 14 Stort fritidshus i halvandet plan med kort afstand til den børnevenlige Trend Strand. Huset er beliggende på 1.600 m2 stor naturgrund med flere hyggelige terrasser og rummer tre værelser, to stuer, køkken, badeværelse og sauna. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

798.000 1.345

40.000 3.649/3.044

Bolig m2: 99 Grund m2: Stue/vær: 2/3 Carport m2: Byggeår: 1977 Sag: 258V1700185

1.600 15

Fritidshus Anna Maries Vej 16 Drømmer I om et stort fristed med skøn udsigt og kort vej til vandet? Så kig endelig nærmere på dette velholdte sommerhus ved Lovns Bredning. 100 m2 bolig med otte sovepladser og kæmpestort opholdsrum. Fantastisk vue til Virksund og Uldbjerg Klint.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

40.000 3.419/2.883

Bolig m2: 100 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Garage m2: Byggeår: 1976/2001 Sag: 258V1600086

Fritidshus Albertasvej 15 Nyd det dejlige strandliv og de mange muligheder for dejligt strandliv og et aktivt ferieliv ved Trend syd for Løgstør. Her udbydes et moderne indrettet og vedligeholdelsesfrit, muret sommerhus med PVC-vinduer og en dejlig nem grund. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

795.000 671

40.000 3.636/3.033

Bolig m2: 78 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1999 Sag: 258V1600030

2.546 30

Fritidshus Benediktesvej 14 Er du på udkig efter et fritidshus, hvor du helt ugeneret kan nyde tilværelsen med smuk natur omkring dig og Limfjordens dejlige sandstrand indenfor få minutters gang? Så skal du helt sikkert kigge nærmere på dette hyggelige sommerhus. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Fritidshus Strandvejen 11 Nu har du den helt unikke mulighed for at erhverve dig dette fritidshus, der ligger i første parket til Limfjorden. Her kan du bruge dine feriedage på terrassen, mens du nyder den helt fantastiske udsigt over Limfjorden og videre over til Salling. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

795.000 453

40.000 3.681/3.019

Bolig m2: 30 Grund m2: Stue/vær: 1/1 Udhus m2: Byggeår: 1940 Sag: 258V1600130

598.000 1.107

30.000 2.753/2.295

Bolig m2: 56 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1966/1991 Sag: 258V1700076

1.600

Fritidshus med skøn fjordudsigt - Sjældent udbudt.

Hvalpsund

NYHED.

95 17

Hvalpsund

Fritidshus Strandvejen 13 Dette fritidshus har en helt unik beliggenhed på Strandvejen i hyggelige Hvalpsund. Huset ligger lige ud til en naturskøn strandeng, som fører direkte ned til Limfjorden, og den betagende fjordudsigt kan nydes både inden døre og ude på terrassen. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

498.000 425

25.000 2.332/1.911

Bolig m2: 25 Grund m2: Stue/vær: 1/1 Byggeår: 1947 Sag: 258V1600191

80

Rummelig etplansvilla fra 2006 i Gatten.

Hyllebjerg

Villa, 1 fam.

Trendåvej 43

Her finder man en landejendom med et lille jordtilliggende og gode udbygninger, og så endda i naturskønne rammer ved Hyllebjerg. Ønsker du/I en ejendom med fred og idyl og plads til udfoldelse, kunne dette sagtens være en mulighed. Stuehuset har gedigne rammer og er løbende blevet renoveret, blandt andet med nyere varmepumpe så boligen er blevet mere energivenlig. De gode udbygninger egner sig i særdeleshed til værksted eller lignende.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

798.000 1.409

40.000 3.557/2.992

Bolig m2: 116 Grund m2: Stue/vær: 2/2 Udhus m2: Byggeår: 1927/1975 Sag: 258V1700313 Energi:

SOLGT

8.650 378

Gatten

Villa, 1 fam.

Sjørup Søvej 9 Villa fra 2006 på 168 m2 med en nem have og en god beliggenhed i et roligt område i Gatten. Villaen har en snert af sommerhusstemning over sig med den træbeklædte facade. I får to separate soveafdelinger, der hver især består af to værelser og et badeværelse, hvilket gør det et perfekt sted at holde ferie for to familier. I mellem de to soveafdelinger er der et stort opholdsmiljø, hvor køkken-alrum og stue ligger i åbent rumforløb. Boligen fuldendes af en rummelig entré og et bryggers.

C

SOLGT

Aars

Andelsbolig Himmerlandsgade 42 14. Denne andelsbolig indeholder: Fin entre. Nydeligt badeværelse med gulvvarme. Stort soveværelse med skabsvæg. Rummelig stue med godt lysindfald og med udgang til sydvendt altan. Pænt køkken med spiseplads. Der er desuden et ekstra værelse. Bolig m2: 104 Stue/vær: 1/2 Byggeår: 2005 Sag: 258V1600207 Energi:

1.272

Trend

Sjældent udbudt fritidshus direkte ned til stranden i Hvalpsund.

Hverrehus

750.000 716

Kort afstand til Limfjorden.

Trend

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Stort, velholdt sommerhus med fantastisk udsigt over Lovns Bredning.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

17. JANUAR 2018

Villa, 1 fam. Kong Frederiks Vej 20 Denne store villa, som ligger fredeligt og centralt i Aars, er fornuftigt indrettet med blandt andet fem værelser fordelt på stueplan og førstesalen. Opholdsrum er der også både oppe og nede, mens terrassen i baghaven også er et oplagt samlingspunkt.

C

danbolig Vesthimmerland. Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.395.000 1.466

70.000 6.187/5.210

Bolig m2: 168 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Byggeår: 2006 Sag: 258V1700077 Energi:

911

C

SOLGT

Aars

Bolig m2: 231 Grund m2: Stue/vær: 2/5 Carport m2: Byggeår: 1973/1977 Sag: 258V1700270 Energi:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

868 28 C

Aars

Villa, 1 fam. Kong Haralds Vej 18 På Kong Haralds Vej 18 i Aars ligger denne dejlige villa på 270 velfordelte etagemeter. Hele huset er løbende renoveret og vedligeholdt, så alt fremstår i tip top indflytningsklar stand. Haven er velanlagt, og der er gåafstand til alle byens tilbud. Bolig m2: 153 Grund m2: Stue/vær: 2/3 Kælder m2: Byggeår: 1974/1993 Sag: 258V1600192 Energi:

931 117 E


Aars Avis

17. JANUAR 2018

SIDE 33

Vælg en mægler, der vil yde det ypperste for dit boligsalg. Hos danbolig ved vi, at der ikke er to bolighandler, der er ens. Vi tilpasser derfor helt særligt efter dine behov.

Anita Skjødt Eriksen danbolig Vesthimmerland

Par bor til leje i Farsø og søger nyere villa i Aars by.

Thomas Rask Glerup danbolig Vesthimmerland

Pris max. 2,7 mio. kr.

Thomas Larsen danbolig Vesthimmerland

Peter Lange Jepsen danbolig Vesthimmerland

Familie bor i Aars, men søger større hus med 4 børneværelser.

Par har solgt og søger villa i Aars på 100-150 m2 med 3 vær. Pris max. 1,7 mio. kr.

Janni Bisgaard Sørensen danbolig Vesthimmerland

Par søger landejendom tæt ved Aars med natur og gode udhuse.

Pris max. 2 mio. kr.

Pris max. 2 mio. kr.

Ungt par søger landejendom til renovering med min. 1 ha jord.

Familie søger sommerhus tæt ved børnevenlig strand.

Pris afhængig af stand.

danbolig Vesthimmerland. Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk

Thomas Larsen danbolig Vesthimmerland

Prisen er ikke afgørende.


Aars Avis

SIDE 34

17. JANUAR 2018

MOTOR

62 nordjyske sigtelser i skoletrafikkontrol Nordjyllands Politi varsler flere kontroller i den kommende tid - Aars har også været besøgt MOTOR: Nordjyllands Politi deltog i uge 2 i den landsdækkende trafikkontrol ved skoleveje rundt omkring i hele politikredsen. Ved skolevejene kontrollerede politiet særligt hastigheden, og hvorvidt bilisterne huskede at bruge sele på sig selv og på deres børn. Der blev også holdt øje med, om de cyklende skolebørn overholdt færdselsreglerne, herunder om de havde husket at forsyne cyklen med cykellygter. - Vores kontrol skal bidrage

til at gøre vejene mere sikre og forebygge, at børn og unge kommer til skade, når de går eller cykler til og fra skole, forklarer politikommissær ved Nordjyllands Politi, Jan Stagsted. Politiet foretog kontrol ved mange af kredsens skoler, hvilket resulterede i 62 sigtelser af forskellig karakter. Sagerne drejede sig blandt andet om manglende cykellygter, manglende brug af sele i bilen og brug af håndholdt mobiltelefon under bilkørsel. I to tilfælde havde bilister

Vi skifter og opbevarer dine vinterdæk!

Markedsvej 9 • 9600 Aars • www.autopartner-aars.dk

Brian Nielsen

ikke erhvervet kørekort, og en enkelt bilist kørte i narkopåvirket tilstand. Det blev også til en del såkaldte bekymringsskrivelser til forældre for eksempel fordi deres børn manglede lys på cyklen eller på anden måde havde overtrådt færdselsloven. Da ugens indsats i skrivende stund ikke er endeligt opgjort, vil antallet af sigtelser formentlig stige en smule. Politiets fotovogne foretog i løbet af ugen kontroller rundt omkring i umiddelbar nærhed af kredsens skoler. I alt passerede der 21.359 køretøjer. Ud af disse kørte 471 for hurtigt, og heraf står 32 bilister til at få et klip i kørekortet. Politikommissær Jan Stagsted fra Nordjyllands Politi understreger, at det er særlig vigtigt, at man kører hensynsfuldt på skolevejene, hvor tusindvis af børn færdes hver dag. - Vi oplever desværre alt for mange bilister, der kører for

32 nordjyske billister fik et klip i kørekortet, da Nordjyllands Politi i sidste uge foretog en stor skoletrafikkontrol.

stærkt ved skolevejene. I den her tid, hvor der er mørkt, og sigtbarheden er dårlig, er det ekstra vigtigt, at man som

bilist er opmærksom og overholder hastighedsbegrænsningen, siger Jan Stagsted. Politikommissæren oply-

ser, at færdselspolitiet i Nordjylland i den kommende tid vil følge op og foretage yderligere kontroller ved skolerne.

I BYEN

Brunch SELSKABS

Selskabs brunch er alle ugens dage - I bestemmer selv tidspunkt, bordopstilling og farver på duge og servietter. Serveres i eget lokale, og der er ingen tidsbegrænsning.

152, 152, BuffetBuffet3hovedreter3hovedreter

Buffet Buffet

152, 159 3 hovedretter

152, 152, BufBuffet fet Vælg 4 forretter, 3 hovedretter Vælg 4 forretter, og 1 dessert

152,Pr. Couvert

Levering fra 125 kr. Hente retur fra 50,00 kr. ellers skal det leveres tilbage inden 3 dage fra levering. Betaling kontant ved levering, hvis ikke andet er aftalt. Ring/mail hvis du er i tvivl.

og 1 dessert

Vælg 4 forretter,Vælg 4 forretter, Væl3ghovedretter 4 for et Væler,3ghovedretter 4 for et er, og 1 dessert ogPr.1 dessert Couvert Pr. Couvert

Levering Forretfra 125 kr. Hente retur fra 50,00 kr. ellers skal det leveres tilbage inden 3 dage fra levering. Betaling kontant ved levering, hvis ikke andet er aftalt. Ring/mail hvis dumed er i tvivl. ❐ Tun lagkage pyntet med rejer og æg ❐ Gravet laks dilddressing

❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Wraps med røget laks pyntet med rejer Hønsesalat, karrydressing pyntet med bacon Fiskelagkage med dressing Røget laks med røræg Fiskefad – kogt torsk pyntet med rejer og pyntet asparges Tun lagkage med rejer og æg Tunmusse med krydderurtedressing Wraps med røget laks pyntet med rejer Hønsesalat med ananasring Hønsesalat, pyntet med bacon Parmaskinkekarrydressing med asparges Dampet kyllingebryst med karrydressing Fiskelagkage med dressing

Forret

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Tarteletter med høns i asparges (skal selv varme) Krabbe salat i vandbakkelse Lakseroulade med urtedressing Røget ørred med æggestand Dampet laks med citrondressing Råmarineret oksekød med soltørret tomat, Gravet laks med dilddressing oliven og ost Tarteletter med høns i asparges (skal selv varme) Pestobagt hvid fisk med pestodressing Krabbe salatmed i vandbakkelse Kalkunruller flødeost og peberfrugt.

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ Lakseroulade med urtedressing Alle forretter serveres med brød og smør. Forretterne er fl ot anrettet på fade, klar til og sætte på ta’ selv bordet. ❐ Røget laks med røræg ❐ Røget ørred med æggestand ❐ Fiskefad – kogt torsk pyntet ❐ Dampet laks med citrondressing med rejer og asparges ❐ Råmarineret oksekød med soltørret tomat, Hovedret ❐ – medium eller gennemstegt ❐ oliven Glaseret ❐ Oksetyndsteg Tunmusse med krydderurtedressing og hamburgerryg ost ❐ Farseret kalkunbryst med spinat ❐ Pandekager med oksekøds fyld ❐ Hønsesalat med ananasring ❐ Pestobagt hvid fisk med pestodressing ❐ Krydderkam (svinekam) med mildt krydderi ❐ Taco-skaller med krydret oksefyld ❐ med asparges ❐ med flødeost og peberfrugt. ❐ Parmaskinke Kyllingelår eller –bryst ❐ Kalkunruller Kyllinge hotwings ❐ Dampet Lammekølle med persille hvidløg ❐ Rødvinsmarineret nakkesteg ❐ kyllingebryst medog karrydressing ❐ Græsk farsbrød med fetaost, soltørrede ❐ Millionbøf med bagt kartoffelmos

Pr. Couvert

Levering fra 125 kr. HentLeveri e retunrgfrfara50,12500kr. Hent ellerse retskalurdetfra l50,everes indendet3 dage 00 krt.iellblageers skal leveresfratlielbveriageng.inden 3 dage fra levering. Betaling kontant ved leveriBetnag,linhvig konts ikakentandet l hvis erduafterailtvit. Rivln. g/mail hvis du er i tvivl. ved leerveriaftnag,lt.hviRisng/ikmkeaiandet

og 1 dessert ogPr1.desser Couvertt Pr. Couvert

tomater og oliven (oksefars) ❐ Appelsinmarineret kalkunbryst Alle Mørbradbøf forretter serveres med brød og smør. Forretterne er flot anrettet på fade, klar til og sætte på ta’ selv bordet. m. champignonsauce (skal selv varme) ❐ Indbagt svinemørbrad m. fars og peberfrugt

❐ ❐

Kalkungryde med bacon og peberfrugt i tomatsauce (skal selv varme)

Barbecuemarineret Kyllingespyd

Hovedret

Alle hovedretter serveres med ca. 25 skåle med forskellige salater, f.eks. rissalat, pastasalat, oliven, fetaost, brødcoutoner, broccolisalat, reven gulerod og meget meget mere. Dertil 2 slags dressinger. Samt 2 slags valgfrie kartofler, f.eks. fløde, små-stegte, bage, hassel, kartoffelsalat, marineret eller små kartofler med skræl. Alle stegeretter er varme i termokasser, klar til at skære ud. Salatbordet er i glasskåle, klar til at server.

Lever e retuinrgfrfara50,12050kr. Hentelleres rskaleturdetfra l50,ever00ekrs t.iellblageers skalindendet3 dageleverefrsatliebverageing.inden 3 dage fra levering. Forreting fra 125 kr. HentLeverForret l hvilaskserdumedafertailtv.diiRi❐vldln.dressi vedpyntleeervert medafintag,ltrej.hviRi❐esnrg/iGravet g/Gravet mailnhviglasksdumeder i tvdiivldl.dressing ❐BetaTunlinglkont agkageant vedpyntleevert❐BetmedinaTung,linrejhviglkont riogkakentægandet aesgkage ogkmkeaiægandet

❐ Oksetyndsteg – medium eller gennemstegt ❐ Farseret kalkunbryst med spinat ❐ Krydderkam (svinekam) med mildt krydderi Dessert ❐ Islagkager Kyllingelår eller –bryst ❐ fra Vebbestrup ❐ Frugtsalat Lammekøllemed medfløde persille og hvidløg ❐ ❐ med farsbrød pære ogmed chokoladesauce ❐ Is Græsk fetaost, soltørrede ❐ Citronfromage pyntet med flødeskum tomater ogfromage oliven (oksefars) ❐ Appelsin pyntet med flødeskum ❐ Karmel fromage pyntet med flødeskum ❐ Mørbradbøf m. champignonsauce (skal selv varme) ❐ Fløderand med frugt ❐ Kalkungryde med bacon og peberfrugt i ❐ Fløderand med jordbær sovs tomatsauce (skal selv varme) ❐ Trifl i f.eks. sveske eller jordbær

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

Glaseret hamburgerryg Pandekager med oksekøds fyld Taco-skaller med krydret oksefyld Kyllinge hotwings Chokoladeskål fyldt m. mandarin fromage. Rødvinsmarineret nakkesteg Dertil en hjemmelavet frugtsovs Hjemmelavet Millionbøf medislagkage. bagt kartoffelmos Fløde og bær kommer med til pynt Appelsinmarineret kalkunbryst Hjemmelavet roulade med flødeskum pyntet bær Indbagt svinemørbrad m. med fars og peberfrugt Pandekage Barbecuemarineret Kyllingespyd med vanilje is og jordbær syltetøj

• Scrambleæg med bacon og brunchpølser • Røget laks med spinatblinis • Lun leverpostej med champignons • Forskellige spegepølser og pålæg med sky og løg • Æg med rejer og kaviar • Små croissanter med hønsesalat • Amerikanske pandekager med akaciehonning • Osteanretning

• Frugtfad • Blåbærmuffins • Rundstykker, rugbrød og hjemmebagt franskbrød • Kaffe, te og juice

PRIS PR. PERSON

205,-

Endelig antal og bordplan senest 4 dage før.

FIND OS OGSÅ PÅ

Tarterejleteer r med høns❐ iTartasparges skal selhøns v varme)i asparges (skal selv varme) ❐ Wraps med røget l❐aksWraps pyntet med røget rejer laks pynt❐et med elet er (med - 9600 tlf. .98 62 19 66 Markedsvej 8 .Markedsvej 9600 Aars 8. tlf. 98 Aars 62 19- 66 mail@kimbrerkroen.dk ❐ Hønsesalat, karrydressi ng pynteat tmed bacon ng ❐pyntKrabbe salat i vandbakkel ❐ Hønsesal , karrydressi et med bacon ❐ Krabbese salat i vandbakkelse mail@kimbrerkroen.dk

❐ Dessertbord med 15 forskellige desserter. + 40 kr. pr. cou. ved min. 20 pers. Alle hovedretter serveres med ca. 25 skåle med forskellige❐salater, f.eks. rissalat, pastasalat, fetaost, Forskellige oste med drueroliven, og kiks

Kvarkfromage på kagebund med frugtsauce

brødcoutoner, broccolisalat, reven gulerod og meget meget mere. Dertil 2 slags dressinger. Samt 2 slags valgfrie kartofler, f.eks. fløde, små-stegte, bage, hassel, kartoffelsalat, marineret eller små kartofler med skræl. Alle stegeretter er varme i termokasser, klar til at skære ud. Salatbordet er i glasskåle, klar til at server.


Aars Avis

17. JANUAR 2018

SIDE 35

STILLINGER

I BYEN Krondyrsmenu Webtilbud: Bestilles pĂĽ www.rold.dk/krondyr

TIL LEJE

Lejlighed udlejes

2 vÌrelses, 65 kvm, i Søndergade, Aars. Leje 3900,- pr. müned plus forbrug. 3 müneder depositum. Lejemület er tidsbegrÌnset og udlejes fra nu til 31. december 2018. Kontakt 23 26 90 11

Flot lejlighed i Aars udlejes

90 m2 nyistandsat med altan, entre, stue, køkken, sovevÌr., vÌr., badevÌr. med vaskemaskine, tørre­ tumbler. Mdl. husleje kr. 6.500 + forbrug. 3 mdr.s indskud. Ingen husdyr. Indflytning 1. februar eller efter aftale. Henv. tlf. 40 17 81 30

Ny bolig? Kig i Aars Avis

www.Himmerlands Biludlejning.dk

- maskinretning/termisk retning

TrĂŚffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Maskinfabrikken REKA A/S blev etableret i 1979 og den løbende udvikling og forskning gør, at vi i dag er blandt de førende producenter af højteknologiske og miljørigtige biobrĂŚndselsanlĂŚg baseret pĂĽ bl.a. halm, flis og trĂŚpiller m.m. men ogsĂĽ â€?vanskeligeâ€? brĂŚndsler med fugtindhold op til 50 % vand af totalvĂŚgt. AnlĂŚggene tilpasses den enkelte kundes situation og behov og dĂŚkker anlĂŚgsstørrelser fra 10 kW til 6,5 MW. Foruden biobrĂŚndselsanlĂŚg skal vi til at udvikle affaldsomdannelse til let olie og videreudvikle Elektrofilter, Stirlig motoren samt Organic fuel teknologi. Virksomheden sĂŚlger i Danmark men eksporterer hovedsageligt til Europa og er nyligt blevet ASME godkendt sĂĽ vi nu kan eksportere til det meste af verden. Vi søger en selvstĂŚndig ingeniør, som vi kan tilbyde en rĂŚkke spĂŚndende udfordringer i et aktuelt og hastigt udviklende omrĂĽde indenfor miljørigtig energi.

Torvet, Hornum

Dine arbejdsopgaver:

Stor, dejlig 3. vĂŚr. lejlighed pĂĽ 1. sal pĂĽ 90 m2. Kr. 3.900 + forbrug. Lejligheden er ledig. Send sms til 25 16 01 06

Aars midtby

-tĂŚt ved lystanlĂŚgget

Lejlighed pü 76 m2 med nyt køkken, nyt badevÌr., stue med adgang til skøn terrasse, sovevÌr. og entre. Nye vinduer og døre. Velegnet til Ìldre. Husleje kr. 4.950 + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje. Ledig til 1. januar. Henvendelse EDC Danebo tlf. 20 40 66 07

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Maskiningeniør/ Civilingeniør

Louise adamsen Himmerlandsgade 73, Aars

Leje af flyttebiler el. flyttetrailer. Book online!

Tlf. 40 24 00 04

AARSBO www.aarsbo.dk

aars TaNDTEKNIKEr

• • • • • •

Termiske beregninger/kedelberegninger Trykberegninger efter PED, ASME Statiske beregninger Konstruktion og tegning af bio-kedler Tilbud, salg og projektarbejde Materiale indkøb til egne projekter

Den ideelle kandidat: • Tegner i Auto cad/Inventor • Behersker engelsk og tysk i tale og pü skrift, fransk vil vÌre et + • Kan lide at have travlt og kan bevare overblikket i pressede situationer

NĂĽr der skal varme til

Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillĂŚg

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard BlĂŚrevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 pĂĽ 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - IndlÌg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Ogsü udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kører ogsü pü udebehandling

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PĂ…

TLF. 20 60 30 70

KĂ˜B & SALG

NEVE EDB

KeldgĂĽrdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netvĂŚrk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

BLANDEDE

BOX-RUM 10 m2 - 30 m3

Pr. mĂĽned kr. 380,www.lagerboksen.dk

21 27 95 02

Fremtidens fyringsanlĂŚg velegnet til Vi kan tilbyde:brĂŚndsler - 10 kW til 3,5 MW. Guldfund fra reolerne vanskelige KrĂŚmmerhal • En varieret arbejdsdag, som du selv har stor Foder en gros indflydelse pĂĽ $ 34' -10*3+0/ *4,1/4.)-0%4 • Mulighed for personlig udvikling '/13 *-!0'/13%4#1)3& /(%4 • Arbejdsmiljø blandt gode kollegaer og en #- 0(32/3 1//2-4&"&" uformel omgangstone

KLINIK FOR FODTERAPI

Tlf. 98 62 13 40

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillĂŚg

SĂĽ godt som hver aften i januar, februar og marts serverer vi: Røget laksemousse med rygeost, agurk og smĂĽ salater Variation af krondyrkølle, langtidsstegt og brasseret, hertil pommes rĂ´sti og ødevildt sauce Æbledessert med frisk ĂŚble, syrnet øde, crumble og ĂŚble sorbet Krondyrsmiddagene sĂŚlges som et webtilbud pĂĽ vores hjemmeside og de 3 retter koster fra kr. 179.00 pr. kuvert, hvis I er hurtige til at bestille. I kan købe middagene pĂĽ www.rold.dk/krondyr fra i dag og indtil dagen før I ønsker at komme kl. 18.00, først til mølle, billigste menu. Menuen kan ogsĂĽ bestilles ved at kontakte os direkte, sĂĽ er prisen kr. 249,00 pr. kuvert. VĂŚlderskoven 13 . 9520 Skørping . Tlf. 98 37 51 00 www.roldstorkro.dk . roldstorkro@rold.dk

SUNDHED & VELVÆRE

Ă…ben fredag 12-17 Lørd./sønd. 10-15

BLANDEDE

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk pü trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

• Opmüling/tilsyn pü byggepladser i ind- og

$(3.1//1*24.)&#10+,1)03 udland bl.a. i firmabil og fly. & /1* 2(2-4*!-%4+,4 14 .+043.- ((2-3 4204 Har du lyst til et selvstÌndigt og krÌvende job i .)& /2,4' -10*3/!3010*% et hastigt udviklende marked, skal du søge denne stilling. ,1/ +332,420 2-4 . 0(234!03.24)*4#2 ) " Du kan lÌse mere pü vores hjemmeside www.reka.com

www.reka.com Ansøgning skal sendes til reka@reka.com eller kontakt REKA pü tlf. 98 62 40 11 reka@reka.com 23,2,4+' 2.0)/)*13.4 03,1, ,

+3.10'+#-1..204 $4$ 4 4 23, 2 4 4 4 4$+-3 /'"4 4 4 4"4 + 4 4 4

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

TIL LEJE StĂĽr du/I og mangler en lejlighed i rolige og grønne omgivelser i Aars? Kontakt Meldgaard Boligudlejning I/S, Ă˜rnevang 3A, 9600 Aars

www.meldgaardboligudlejning.dk

Tlf. 29 32 87 22

Kontoret er ĂĽben tirsdag og fredag kl. 8-16

Til leje

Villa pü 80 m i Suldrup. Tre vÌrelser, stue og køkken. Husleje 5000 + forbrug. Tlf. 51 43 10 96 2

Lejlighed i Haverslev

2 vĂŚr. lejl. 49 m2. Kr. 3000,- + forbrug. Ledig fra 15. februar. Tlf. 21 74 84 98

Annoncetelefon 98 62 17 11


SIDE 36

Aars Avis

køBes:

Himmerlandsavisernes

loppemarked SekS lokale aviSer for Samme priS! 73.621 eksemplarer

sælges:

Skrot, gl. jern samt gamle hvidevarer. Total oprydning. Tlf: 40 19 92 59

indlevering:

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo, vi kommer med kort varsel. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

af annonce, kan ske personligt, via post eller e-mail:

Møbler: Teaktræ, palisander samt design møbler. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

HIMMERLANDS AVISERNE

sælges: Blandet løvtræ, savet og kløvet i 30 cm. Lagret i 2 år. Ved Suldrup. Tlf: 98 38 71 08

NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

Pæn Raleigh damecykel, 600 kr. Hækklipper, sværd 70 cm., 450 kr. Motorsav, Homelite, sværd 40 cm., 350 kr. 2 nye kufferter, stor og mellem, 400 kr. Diverse golfkøller og jern. 2 fyrretræssenge med madras, 500 kr. 2 rokokostole, 200 kr. Fyrretræsbordplade m/indstillelige bukke, 100 kr. Ny køleboks, el, til bil, 300 kr. Tlf: 23 62 90 44

- en stærk løsning…

Savet og kløvet brænde/hele stammer sælges, ring for pris. Tlf: 31 38 25 92/40 88 71 40

...fra kyst til kyst

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

køBes: Kontant købes: Skal du af med din bil? - er den for god til skrotning, - har evt. flere måneder til syn? Så ring. Tlf: 40 62 09 16 Hifi-forstærkere, JBL, Pioneer, Sony, Marantz, Sansui m.fl. fra 70erne og 80erne købes kontant. Tlf: 23 98 94 43

Top pris gives! Dødsbo og indbo fra 1930-70´erne købes. Polstret læne/loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97 Gammelt jern og metal afhentes. Større mængder købes. Tlf: 40 28 61 89

17. JANUAR 2018

Tørt træ, bøg, savet og kløvet i 25 cm. 650 kr. pr. rummeter. Birk, 30-35 cm. 500 kr. pr. rummeter. Kan evt. leveres. Tlf: 40 41 31 11 Værkstedsrundsav og høvlebænk. Skruer, søm og beslag. VVS fittings og 12 volt støvsuger. Tlf: 23 26 25 90 Brænde sælges! Gran 200 kr. pr. m. Løv fra 295 kr. pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30

Brother MFC-7440N. Scan, fax og kopi s/h. Kr. 450. Tlf: 98 63 10 61

annonce@himmerlandsgruppen.dk betaling kontant eller

200 sække birketræ a’ 22,50. Elektronvægt, rustfri, 0-30 kg., 1.800 kr. Udlejes: save og kløveanlæg til P.T.O., max diameter 35 cm, længde 20-45 cm. Ring! Tlf: 22 17 40 43 Afretter/tykkelseshøvl, udsugning, bygningsrundsav, trædrejebænk med værktøj, rullebukke, dørtvinger spændvidde 120 cm. Tlf: 23 61 39 25 Texas fejemaskine, 7,5 HK, 100 cm., kr. 2.000. Hø og halm i minibig fra 140 kr./balle. Træpiller: 1.800 kr./ton. Tlf: 22 20 38 24 Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag d. 20. og søndag d. 21. januar fra kl. 10.00-16.00. Masser af nye ting. Loppepigerne. Tlf: 52 17 71 72

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 73.621 husstande!

tlf. 70779

priser:

se eksempler:

50

kr.

for almindelig loppeannonce med op til 20 ord.

150

kr.

for loppeannonce med Billede og op til 20 ord.

Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og overføre via Mobilepay på tlf. 70779 Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

100

kr.

for loppeannonce om f. eks. loppemarked med angivelse af tid og sted.

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.-

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX

loppemarked

du kan annoncere med alt Brugt fra hjemmet, dog ikke Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer. annoncer herom henvises til avisens øvrige annonce-ruBrikker.


DyrlĂŚge tĂŚnkte alternativt og hjalp grise i Farsø Charlotte Johannessen gav dyrene medicin mod en sygdom, de ikke fejlede Det skulle ellers have vĂŚret de sundeste af sunde grise, svineproducenten Bob Pinstrup fra Farsø købte hos en SPF-deklareret avler. Men soholdet, hvorfra grisene pĂĽ syv kilo var købt, blev smittet med PRRS-virus, der kort efter ankomst bredte sig og gav store problemer med hjernebetĂŚndelse, generel utrivelighed og forhøjet dødelighed. Problemerne blev dog først rigtigt alvorlige, efter soholdet igen blev fri for PRRS, mens der stadig var PRRS i Bob Pinstrups stalde. Det vil sige, at grisene ankom PRRS-negative men blev smittet kort efter indsĂŚttelse. Uden antistoffer var alle dyrene fuldt ud modtagelige for sygdommen, og i kombination med et højt niveau af PCV2-virus, som forventes at vĂŚre i alle svinebesĂŚtninger, havde producenten et alvorligt problem i sine tre besĂŚtninger. - NĂĽr først dyrene er blevet syge af PRRS, bliver de samtidig mere modtagelige over for PCV2 – og omvendt. Flere virusinfektioner pĂĽ samme tid pĂĽvirker hinanden i en sĂĽdan grad, at ĂŠn plus ĂŠn giver tre. I Bob Pinstrups

Bob Pinstrup fra Farsø glÌder sig over, at dyrlÌge Charlotte Johannessen tÌnkte alternativt, da der udbrød PRRS-virus i hans svinebesÌtninger.

besÌtning registrerede vi da ogsü hurtigt en fordobling af dødeligheden og specielt problemer med mavesür hos slagtesvinene, siger Bob Pinstrups faste dyrlÌge, Charlotte Johannessen, der er svinefagdyrlÌge ved Landbrugets VeterinÌre Konsulenttjeneste.

TÌnkte alternativt PRRS-sygdommen skulle vÌk, og producenten stod nu over for en dyr totalsanering, hvor alle tre ejendomme skulle tømmes ved at sÌlge og slagte dyrene. Charlotte Johannessen foreslog derfor en eksperimentel behandlingsplan.

Virksomheder investerer i økologisk jordbrugsfond Flere økologiske virksomheder har valgt at investere i udbredelsen af økologisk landbrug gennem en aktietegning i Danmarks Ă˜kologiske Jordbrugsfond - senest det økologiske frøfirma KP Ă˜kofrø. Alle danskere kan tegne aktier i fonden, der indtil nu har modtaget investeringer for mere end 22 millioner kroner. Der er ĂĽbent for aktietegning frem til 31. januar. - Det er tydeligt, at enkelte firmaer i den økologiske branche er begyndt at fĂĽ øjnene op for, at de faktisk via en investering kan vĂŚre med til at sikre en udvikling, som de selv er en del af. Man kan sige, at med denne aktieinvestering investerer vi i egen fremtidig rĂĽvareforsyning. Vi sĂĽ det med Hanegal, og nu ser vi det blandt andet med KP økofrø, siger direktør i Danmarks Ă˜kologiske Jordbrugsfond, Kim Qvist.

Flere økologiske virksomheder køber aktier i Danmarks Ă˜kologiske Jordbrugsfond. Alle danskere kan tegne aktier i fonden frem til 31- januar.

Alle kan frem til 31. januar 2018 investere i aktier ved Danmarks Ă˜kologiske Jordbrugsfond. Jordbrugsfonden, som gĂĽr i drift ultimo februar 2018, er allerede i gang med at finde egnede ejendomme. Fonden har i dag modtaget aktietegninger for mere end 22 millioner. En af de nyeste investorer er

det økologiske frøfirma, KP Ă˜kofrø, der har base i Sønderjylland. - Vi er overbeviste om, at økologien er kommet for at blive, og at den vil blomstre i ĂĽrene fremover. Vi har som leverandør til det danske marked for frø og sĂĽsĂŚd en ambition om fortsat at forsyne et stigende marked

- Vi mĂĽtte tĂŚnke alternativt, hvis vi skulle fjerne udbruddet uden, at det kostede ejeren millioner. Jeg foreslog derfor at vaccinere samtlige dyr med PCV2-vaccinen Circovac. Jeg har brugt den før og haft positive erfaringer med, at svinenes immunmed kvalitetsprodukter. Det kan vi kun, hvis vi selv tager et medansvar for at sikre at gode rĂĽvarer er til stede. Derfor har vi valgt at købe aktier i Danmarks Ă˜kologiske Jordbrugsfond for derved at pĂĽvirke den fremtid, vi alle ved kommer, og for at bidrage til en god og nødvendig sag, siger ejer af KP Ă˜kofrø Karsten Pedersen. Danmarks Ă˜kologiske Jordbrugsfond forventer via sit datterselskab Dansk Ă˜kojord A/S at investere i tre-fem ejendomme i de kommende ĂĽr. Fonden har dog ambitioner om nye og større udbud i fremtiden. - Investering kan have et bredere formĂĽl end blot økonomisk afkast. Nogen gange skal vi investere i fremtiden. Og en fremtidig investering for en mere bĂŚredygtig landbrugsproduktion, hvor hensynet til naturen, miljøet og klimaet skal vĂŚgtes, samtidig med at vi sikrer et generationsskifte i dansk landbrug, er fint afkast for mig, udtaler ejer af KP Ă˜kofrø, Karsten Pedersen.

forsvar blev kraftigt forbedret. Tanken var, at hvis dyrene blev stĂŚrke nok, kunne de pĂĽ egen hĂĽnd nedkĂŚmpe PRRS-sygdommen, forklarer Charlotte Johannessen. PĂĽ trods af Charlotte Johannessens vurdering af, at chancen for succes

var under 50 procent, godkendte Bob Pinstrup eksperimentet. Samtlige grise i staldene blev manuelt vaccineret med Circovac, og det samme gjorde de over 500 smĂĽgrise, der ankom til besĂŚtningerne hver uge, indtil alle grise var vaccineret. Eksperimentet virkede, og fĂĽ mĂĽneder senere var alle blodprøver fra de tre besĂŚtninger negative for PRRS - Vi kunne hurtigt se en forbedring pĂĽ de første grise, vi vaccinerede. Det gav os mod pĂĽ at vaccinere dem alle. Forbedringerne gik overraskende stĂŚrkt - simpelthen fordi vaccinen styrker grisenes immunforsvar. Jeg har aldrig forsøgt dette før, men som dyrlĂŚge kan jeg godt lide idĂŠen om at tĂŚnke rundt om sygdommen og gøre dyrene stĂŚrkere, sĂĽ de selv kan bekĂŚmpe en infektion i stedet for at medicinere. I denne behandling har vi ikke brugt et gram antibiotika – det er fremtiden inden for sygdomsbehandling, siger Charlotte Johannessen.

Flydelag pĂĽ Gylletanke

etableres med udspredning af halm med strømaskine, evt. i stalde.

Leander Thyrrestrup Tlf. 22 20 39 03

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

Sp

ler/rør

ekana

f gyll uling a

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN [PS 2HSSL ;SM

:RHS R]HSP[L[LU ]¤YL P [VW YPUN 6\KY\W VW


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 38

Antallet af avlssøer i DanAvl er intakt På trods af at DanAvl mistede en række avlere, som ikke kunne se sig selv i det nye DanAvl-setup, har det hurtigt vist sig, at der stod nye kræfter klar til at overtage og løfte opgaven. Avlskontrakterne fra de ophørte avlere er nu blevet fordelt på seks nye avlere, som alle er opformeringsbesætninger i dag, samt hos nogle af de fortsættende avlere. For at kunne have konstant stor avlsfremgang kræver det også en stor avlskerne med de bedste, renracede dyr. Jo større avlskerne man har, desto større avlsfremgang kan man lave. Er der for få dyr i avlskernen, kan det give indavl og hæmme avlsfremgangen. Så det var af gørende betydning hurtigt at få avlskernen op på det ønskede antal søer. Derfor er de nye aftaler positivt nyt, mener Seges Svineproduktion. I forbindelse med fordelingen af søerne, har Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion samtidig besluttet at udvide avlspo-

Gudstjenester Søndag d. 21. januar 2018

Der er nu rekrutteret seks nye avlere til DanAvl. Samtidig får nogle af de eksisterende avlere flere racer at arbejde med. Det betyder, at der er den ønskede populationsstørrelse i avlskernen i alle tre DanAvl racer og dermed er den fremtidige avlsfremgang sikret, selvom nogle avlere ikke valgte at indgå i det nye DanAvl. Foto: Colourbox.dk.

pulationen, så faktisk står DanAvl med en større avlskerne i 2018 end i 2017. Aftalen om at overtage kontrakterne fra ophørende avlere glæder formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Erik Larsen. - Det var en rigtig god dag, da vi fik melding om den

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

store interesse for at blive avlere og få kontraktsøer i avlssystemet. Det betyder, at vi kan fortsætte mere eller mindre uændret i forhold til før. Vi har nu nogle engagerede og dygtige avlere, som vi har haft et godt samarbejde med i mange år. Samtidig får vi flere nye avlere ind, som sprudler

af gejst og interesse for at komme i gang, siger han. - At vi så hurtigt kan komme på fuld omdrejningshøjde igen er virkelig dejligt. Naturligvis skal de nye avlere lige køres ind og vi forventer en lidt mindre avlsfremgang i en periode. Det drejer sig om maksimalt 10 procent nedgang og det

er ud fra en alt andet lige betragtning. Samtidig har vi styrket avlsarbejdet ved at indføre fuld genomisk selektion, så vi skal nok levere en tilfredsstillende avlsfremgang, supplerer sektordirektør Christian Fink Hansen.

Ny kartoffelambassadør er den yngste nogensinde - Det er ret sejt, siger kommende ambassadør Den stjernespækkede liste af kartoffelambassadører bliver et navn længere, hver gang Danmarks Kartoffel Råd holder årsmøde. I år er det formand for og medstifter af den fødevarepolitiske tænketank, Frej, Marie-Louise Boisen Thøgersen, som bliver udnævnt til officiel kartoffelambassadør. Marie-Louise Boisen Thøgersen er 26 år gammel, og dermed bliver hun den yngste kartoffelambassadør nogensinde. - Jeg er meget stolt og glad over at være blevet spurgt, om jeg vil være kartoffelambassadør. Jeg kan jo se, at de tidligere ambassadører er nogle meget store personligheder i Danmark, så jeg er meget ydmyg over, at kartoffelrådet vælger mig. Jeg synes, det er ret sejt at få sådan en titel som 26-årig, fortæller Marie-Louise Boisen Thøgersen. Årsmødet i Danmarks Kartoffel Råd 22. januar er det tyvende i rækken, og finder traditionen tro sted i Riddersalen på Egeskov Slot på Fyn. Udover at blive tildelt titlen som kartoffelambassadør, vil Marie-

Marie-Louise Boisen Thøgersen, der er formand for og medstifter af den fødevarepolitiske tænketank, Frej, bliver 22. januar af Danmarks Kartoffel Råd udnævnt til officiel kartoffelambassadør.

Louise Boisen Thøgersen her holde et oplæg med titlen ”Landmand og forbruger - ven eller fjende?” Tænketanken Frej er Danmarks eneste uafhængige fødevarepolitiske tænketank og er drevet udelukkende af unge kræfter. - Titlen som kartoffelambassadør passer fint sammen med min formandspost hos Frej, fordi vi hos Frej har til formål at skabe sammenhængskraft mellem forbrugsdanmark og pro-

duktionsdanmark. Og hos Danmarks Kartoffel Råd er det min opfattelse, at de gerne specifikt vil udbrede danske kartofler bland de danske forbrugerne, siger Marie-Louise Boisen Thøgersen. Danmarks Kartoffel Råd arbejder netop for at fastholde og fremme kartoflens tilstedeværelse i det danske køkken, og det er på den baggrund, at rådet hvert år udnævner en kartoffelambassadør, som ofte er en kendt eller fremstående person. Tidligere kartoffelambassadører er blandt andre sanger Stig Rossen, Chipskongen Jørgen, skuespiller Per Pallesen, tv-kok James Price, politiker Bertel Haarder og tv-vært Søren Ryge. Udover årsmødet står rådet også bag en række andre begivenheder, som alle kredser om kartoflen blandt andet DM i frilandskartofler, Den store Ældrefest på Valdemarsdag og kåringen af den årlige kartoffelpris, som har udviklet sig til at være en af de mest prestigefyldte gastronomiske priser i den danske kartoffelbranche.

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

Smågrisenoteringen

10.00 10.00 10.30 ingen ingen ingen 19.00 ingen 19.30 ingen ingen 9.00 10.30 11.00 ingen 9.30 11.00 ingen ingen ingen 11.00 ingen ingen ingen ingen 9.30 ingen 10.30 10.30 ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen ingen ingen 16.00 ingen ingen ingen 9.00 11.00

Beregnet notering uge 3 Basis, 30 kg. 333,26 (345,97). SPF+Myc 338,26 (350,97). SPF 342,26 (354,97). Økologi 911,11 (923,59). UK-tillæg 12,04. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,24 (5,34) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Danske Svineproducenter melder DanAvl til Konkurrencestyrelsen Formand Henrik Mortensen kalder DanAvls metoder urimelige Det nye Danavl udsender i disse dage de første genforsyningsaftaler ud via Ornestation Mors og Hatting. Det er kontrakter, som skal underskrives inden udgangen af januar, hvis sædleverancerne skal fortsætte i februar, men hos Danske Svineproducenter opfordrer man producenterne til at tøve med at skrive under. - Der er benyttet en fremgangsmåde, som er helt urimelig, og indholdet i kontrakterne er også helt urimeligt, siger formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen. Blandt andet er det urimeligt, at der ”tilbydes” en bindingsperiode på mindst 12 måneder og op til 36 måneder. Det er en periode, som er op til dobbelt så lang tid som i de gamle aftaler til udenlandske producenter. Oveni forbeholder Danavl P/S sig ydermere ret til at hæve priserne med kort varsel. - I mine øje er dette ikke et værdigt tilbud fra et selskab, når det hedder sig, at vi selv bestemmer over det, siger Henrik Mortensen, som oplyser, at der også kommer prisstigninger fra dag et fra det nye selskab.

Henrik Mortensen, der er formand for Danske Svineproducenter, er på ingen måde tilfreds med DanAvl, som han vil melde til Konkurrencestyrelsen.

- Den nye aftale rummer både genafgifter og bidrag til det nye selskab, men det er dog stigninger, som er ret uigennemskuelige. Jeg har regnet ud, at jeg for min egen bedrift med en 12 måneders kontrakt vil imødese en prisstigning i genetikforsyningsafgift på 60 procent, siger Henrik Mortensen. Han forklarer videre, at informationsniveauet ikke er særligt højt fra det nye selskabs side. Derfor ved han det ikke med sikkerhed, men han hører på vandrø-

rene, at tilsvarende nye aftaler med store prisstigninger ikke er noget, som er på vej ud på de øvrige europæiske markeder. Og det til trods for, at det ellers er salget i udlandet, som har været hovedargumentet for at styrke business casen i det nye Danavl. - I stedet vælger selskabet åbenbart at lægge hårdt fra land og malke deres egne ejere, allerede inden det nye selskab er to måneder gammelt, og det er ganske urimeligt. Desværre kommer det efterhånden ikke bag på mig, at vi ejere kommer til at holde for som de første, erklærer Henrik Mortensen. - Vi vil derfor opfordre vores hovedejers (L&F Svineproduktion) eneste landmandsrepræsentant i Danavl P/S, Søren Søndergaard, til at forklare sine kolleger, hvordan han kan forsvare disse prisstigninger og urimelige kontraktforhold. Vi må jo gå ud fra, at han som minimum har godkendt indholdet i de kontrakter, fortsætter svineproducenternes formand. Og Henrik Mortensen lægger ikke fingrene imellem.

Er landbruget i krise? Festen er forbi. Debatten om faldende priser skaber lige nu angst for en ny krise i dansk landbrug. Angst for at højkonjunkturen klinger af efter en periode præget af en relativt god indtjening hos de danske landmænd. At tale om en krise, allerede inden den er en realitet, er dog direkte ødelæggende, mener direktør Jan Winther hos LMO, der er en af landbrugets førende rådgivningsvirksomheder. - At skabe hype om en krise, vi ikke med sikkerhed ved kommer, er at skabe unødig panik. Det er direkte ødelæggende for de mange landmænd, der de seneste par år rent faktisk har formået at skabe vækst og højkonjuktur i erhvervet, siger Jan Winther. Sektoren har siden 2008 været igennem en hård krise, og det er først i løbet af 2016, at landmændenes indtjening igen er begyndt at stige. De højere priser i begyndelsen af 2017 bety-

der, at de fleste kvæg- og svineproducenter vil få fornuftige overskud i 2017. En del landmænd døjer stadig med store gældsposter fra kriseårene, men selvom ikke alle landmænd har indhentet efterslæbet, er der dog ingen grund til panik, mener Jan Winther. - Landmændene er vant til, at tingene går op og ned. Det er hverken første eller sidste gang, at landbruget oplever prisfald. Danske landmænd er nogle af verdens mest veluddannede, og kriseårene har lært dem, at de skal kunne omstille sig relativ hurtigt til nye metoder og nye markedsvilkår. Vi oplever et styrket landbrug, der er i højere grad er gearet til at stå distancen, fastslår direktøren. Svineproducent Mads Niær Kristensen fra Silkeborg var i 2011 tæt på at dreje nøglen om. Som så mange andre landmænd forsøgte han at investere sig ud af krisen med investeringer i valuta, korn

futures og udvidelser af bedriften. - Vi havde haft alt for lidt fokus på at skabe en lønsom virksomhed og for meget fokus på bare at overleve. Men omkostningerne steg mig over hovedet – og det samme gjorde gælden, fortæller svineproducenten. Det var først da Mads Niær Kristensen med hjælp fra sin rådgiver fik lavet en handlingsplan og en forretningsstrategi, at situationen tog en afgørende drejning. - Det var en aha-oplevelse for mig. Pludselig blev produktionsomkostningerne helt tydelige. Vi skulle have fokus tilbage på driften og omkostningerne, og på hvordan vi kunne optimere produktiviteten i det daglige. Og pludselig begyndte vi at tjene penge igen, fortæller Mads Niær Kristensen. Ifølge Jan Winther har kriseårene gjort landmændene til dygtigere forretningsmænd i et erhverv,

- Vi mener faktisk, at de udsendte kontrakter på flere områder er misbrug af en dominerende stilling på markedet, og derfor jeg besluttet at kontakte Konkurrencestyrelsen. Vi vil også opfordre vores medlemmer til at lade kontrakterne ligge urørte i skuffen de næste par uger, mens vi afventer Konkurrencestyrelsens tilbagemelding samt de forhåbentlig gode forklaringer, L&F Svineproduktions repræsentant i Danavl P/S kommer med, siger han. Formanden påpeger, at man i Danske Svineproducenter gerne havde givet konstruktiv feedback på de nye genforsyningsaftaler, hvis man havde valgt at drøfte kontrakterne med foreningen, inden de blev sendt ud. - Vi har efterspurgt priserne i længere tid, men åbenbart talt for døve øren. Men det ville da have været naturligt, at vi have været involveret. Men det har man desværre valgt at lade være med, og det er da drønærgerligt, at vi nu i stedet for bliver nødt til at ytre vores kritik direkte i medierne og til konkurrencestyrelsen, slutter Henrik Mortensen.

hvor priserne senest har udviklet sig særdeles gunstigt – men nu er vendt igen. - Landmændene er blevet langt stærkere og dygtigere til at drive. Men det kræver ikke bare, at landmanden er en dygtig virksomhedsleder. Det kræver også adgang til kapital. Derfor er det helt afgørende, at landmændene fortsat kan låne penge udefra. Derfor skal vi ikke selv tale erhvervet ned. Ellers bliver den en stopklods for en fortsat udvikling i landbruget, siger Jan Winther. I dag omfatter Mads Niær Kristensens bedrift seks ejendomme, og aktiverne er steget fra 75 millioner kroner til 160 millioner kroner på bare seks-syv år. - Jeg tror på, at man kan forberede sig på dårlige tider. Det er sådan set ligegyldigt, om du handler med grise, korn eller mælk. Kend din produktionspris og dine omkostninger. Hav en plan og vær forberedt. Det er den eneste måde vi kan stå distancen, siger han.

SIDE 39

Vandløb skal rustes til klimaforandringer Med de seneste dages debat om de vandproblemer, klimaforandringer medfører, er det på tide at se på, hvordan vi kommer af med vandet. Det mener formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, der også har en klar holdning til, hvordan det skal ske. Kommunerne skal oprense og vedligeholde vandløbene bedre. - Årtiers minimale grødeskæring og mangelfulde oprensning har betydet, at vandløbene er indsnævret både i bredden og dybden. Vandafledningsevnen, der bliver mere og mere vigtig, er ikke indtænkt i tilstrækkelig grad i hverken regulativer eller lovgivningen, siger Carl Christian Pedersen. Sideløbende med de stigende vandmængder bliver der etableret flere og flere befæstede arealer i byerne. Det betyder, at der er langt mere vand, end vandløbene kan rumme, og huse og landmændenes marker bliver oversvømmet. Derfor skal regulativerne for vandløbene tilpasse de vilkår, der er i dag. - Regulativerne skal laves,

så de passer til virkeligheden, og den er, at både marker og byer forsumper. Det er ligesom behovet for den tredje Limfjordsforbindelse. Vi har problemer med trafikken, så derfor er vi nødt til at lave et spor mere eller en anden passage, siger Carl Christian Pedersen Han foreslår blandt andet, at man laver den såkaldte dobbeltprofil på vandløbene, hvor man udvider dem i en bane i bredden uden at røre ved selve vandløbet. Han påpeger desuden det problem, EU’s vandområdeplaner kan give. I vandområdeplanerne skal en række danske vandløb føres til en god, økologisk tilstand. En række danske vandråd er med til at vurdere, hvordan vandområdeplanerne skal se ud, og her er det afgørende, at der ikke bliver vedtaget restriktioner, der går ud over vandafledningsevnen. - Bliver der lagt yderligere EU-regler ned over vores vandløb, så får vi mere end svært ved at lede vandet væk fra vores marker og byer, siger Carl Christian Pedersen.

KØB OG SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

STILLINGER Medarbejder søges til kvægbrug

Da nuværende medarbejder er sygemeldt på ubestemt tid søges medarbejder med lyst til malkekvæg. Her er 200 øko køer med hundyropdræt. Morgenmalkning foretages af extern medarbejder. Der er ansat 1 medarbejder yderligere, og vi indgår alle på skift i weekendafløsning. Har det din interesse kontakt Torben Myrup tlf. 40 35 78 47

VORT LANDBOBLAD - når det skal være lokalt!


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.