Page 1

Til samtlige husstande

91. årgang - Nr. 12

ONSDAG 22. marts 2017

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Cykelklub overtager løbet Tour de Aars ■ AARS: På et møde mellem Kimbrerfestkomiteen, en repræsentant for sponsorerne og nystiftede CK Aars blev det for nylig besluttet, at den fulde drift af cykelløbet Tour de Aars overdrages til byens nystartede motionscykelklub CK Aars. Tour de Aars er et nyere event, som afholdes om lørdagen i forbindelse med Kimbrerfesten, og det øn-

sker CK Aars at fortsætte til gavn for aktiviteterne i byen i forbindelse med byfesten. Formand for Kimbrerfestkomiteen, Karl Lausten, og formand for CK Aars, Jan Falden, er enige om at ville støtte hinanden således, at Tour de Aars fortsat er et positiv indslag i forbindelse med Kimbrerfesten.

Vi søger testpersoner

FLERSTYRKELINSER

Læs mere side 19...

120 konfirmander var samlet til stor festgudstjeneste i HU-hallen i Haubro i weekenden.

- når du vil være fri for briller

oplev zeiss DriveSafe OPLEV 120 unge var på konfirmandlejr i Haubro

Tour de Aars vil fremover blive arrangeret af CK Aars.

■ HAUBRO: Konfirmander fra lokale sogne har i tre dage været samlet til konfirmandlejr på Himmerlands Ungdomsskole i Haubro. Lejren sluttede med en kæmpe gudstjeneste i HU-hallen, hvor forældre og fem præster deltog. Konfirmandlejren er et nyt tiltag i Vesthimmerland. De fem præster er så begejstret for afviklingen at de højst Vi søgergentager arrangementet til næste år. sandsynligt

• Flerstyrkelinser ➝ Istedet for briller med overgang INSPIRATIONSAFTEN • Natlinser ➝ Se klart hele dagen til konfirmation og fest FLERSTYRKELINSER MANDAG D. 3. APRIL UDEN linser! - når du vil være fri for briller T S I L Y KL. 19.00 T NS ION ION DESIG H S A ➝ skal kun skiftes F SP•IRATDøgnlinser N N I O I K T O A O R I L IST S SP L S N Y E I T R K S D O N T O S G I I L S ES YL S ST DRESH DESIGN ISRTATION FASHION•SD Flerstyrkelinser ➝ Istedet for N IO LIST DRLEOS1 Y gang om måneden S T A F K N P O S G I N Brilleglasset der ION I S E S K D S O E T O S R I L D L S T Y S S T E I S R L N Y N T G briller med overgang I S ST D IO S N E H N FAS ESS HION D OK INSPIRATIONSPIRATIOZEISS ION FASR O I L K S S O Linser til bygningsfejl ➝ Naturligvis! E YLIST•DR LO T S S S N E • Natlinser ➝ Se klart hele dagen G R I D S YLIST D STYLIVIND N E T O S D I T N A IO kan reducere ubehag R PI SH OK INSUDEN DESIGN INSPIRATION FAD STYLIST Nlinser! S LOder S G I E S R E D DRIVESAFE K T N S O I Brilleglasset TION S LO DE STYL RATØJ FASHIO LOOK INS•PIRA N SÆT Allerede linsebruger? ➝ Prøv os på N G O I ET I S T T I N P LISskal Y T ASHIO ESS LOOK INS TYLIST DRESS• D S N G I Døgnlinser ➝ kun skiftes S E NS i trafikken GAF HIONved IST DR STIL IRATIONder FASubehag DESIreducere SPblændinger N N N I O kan Brilleglasset I IO EN VÆRDI 1.000 KR. K T H O A O R A prisen, vi er oftest billigst! T I F L S P I S L Y 1 gang om måneden T TION ESS LOOK INS TYLIST DRES S N G I S E N D S O R N I N D T HIO SIG LIST SPIRA ST ubehag N DEaf K INtil TION FARSE O Atilbud! SHIO kan reducere O R AMasser I gode L P S S S N • Linser ➝ Naturligvis! ved blændinger i trafikken I TYLI N K ATION F D N Sbygningsfejl T OO S G I I L S L S E Y S D T E S O R N I N D T IO G A H I R S S I A E LIST P F D S OK INblændinger ASHION OK INSPIRATION DRES•S LO ved i trafikken Allerede Prøv os på TYLIST N ➝ Slinsebruger? ATION F N T O S Kaffe og kage! G I I L S L S N STY DRES TIO ION DE testpersoner

oplev zeiss DriveSafe

A IRoftest LIST DESIG IRATION FASH Lprisen, SPer OOK INvi ASHION O P S S LIST billigst! S N Y E I T R K S ATION F D N T O S G I I L S L S TILMELDING SENEST E Y S D T E S R N ION N D IO ESIG PÅ TLF. LIST ONSDAG N11F88ASH S LOErOdet NSPIRATIat N29.DMARTS I O I IO trættende generes du af blænding K T D. 98 62 H A S R A I F P N S YL STkøre bil i mørke? EllerStylist ESgeneres duEaf IN at køre T R S ATIO RESS LErOdet D Optiker OK N T S G I I trættende bil i mørke? Eller blænding S L Y N Så er DriveSafe brilleglas interessante D ST O N I T IO A H R S I A P F fra modkørende trafik? for dig. DESIGNtrafik? S YLIST D FASHIOfraNmodkørende N TIerODriveSafe OK IN for dig. ASå O R I L brilleglas interessante P S N S S O N E I I R T K A D O R ST TYLIved ESS LDeOkanDreducere De kan reducere dit ubehag Optiker ved blændinger i trafikken, og gør det IGNditSubehag S blændinger i trafikken, og gør det E YLIST DR Stylist Indehaver N IO H S A F N O I T A R lettere at stille skarpt, når du flytter blikket mellem vejen og instrument-

Arrangementet er gratis

Indehaver

lettere at stille skarpt, når du flytter blikket mellem vejen og instrument-

brættet. Når du ser bedre i mørke og dårligt lys, øges din trafiksikkerhed. Kom ind og hør mere om DriveSafe.

brættet. Når du ser bedre i mørke og dårligt lys, øges din trafiksikkerhed. Kom ind og hør mere om DriveSafe.

Nyt SyN Aars | Anlægsvej 6 | 9600 Aars | Tlf. 98 62 10 90 | nytsyn.dk/aars Annette

ANNette Line

Kent

Annette

KeNt

Line

LiNe

Kent

Nyt Syn 6 | 9600 Nyt SyNAars Aars| Anlægsvej | Anlægsvej 6 | Aars 9600| Aars | Tlf. 98 62 10 90 | nytsyn.dk/aars

Nyt Aars Tlf. 98 62 10 90 |Syn nytsyn.dk

| Anlægsvej 6 | 9600 Aars |


2 Ugens navne

Dødsfald - egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Farsø BegravelsesForretning Højgårdsvej 24 • Farsø • www.farsobegravelse.dk

Døgnvagt

98 63 13 24 Medl. af

Dorthe Overgård Nielsen

Ditte Immersen Dalgaard

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemand Jens Møller & bedemand Bettina Mørk

TLF.: 98 62 58 69

Aars og omegns bedemænd

Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Aars Avis

Henry Kastrup Pedersen, Haversdal, Haverslev, 94 år. Henry Kastrup Pedersen er født i Guldager ved Nørager, hvor han havde mange gode minder med fra sin tidlige barndom. I 1935 købte Henry Kastrup Pedersens forældre ”Binderupgaard” i St. Binderup af Henry Kastrup Pedersens farmor, og som han selv skriver i sine erindringer ”Gården blev mit liv”. (De er udgivet i Boldrup Museums årsskrifter). Her levede han frem til 1990 kun afbrudt af en vinter på Haubro Ungdomsskole, som soldat på Fyn under 2. Verdenskrig, og i perioden 1943 til 1946 var han karl på forskellige især større gårde, blandt andet Høstermark, Mou. Henry Kastrup Pedersen mistede sin far, Christian Pedersen, allerede i 1941, og blev bestyrer for sin mor Kirstine Pedersen i 1946. Samme år blev han gift med Rigmor Jensen fra ”Tanhøjgaard” i Gl. Nørager. Sammen fik de tre døtre Mona, Birgit og Lene. I 1959 købte de ”Binderupgaard” og drev den frem til 1990, hvor de solgte den til datteren og svigersønnen Birgit og Orla Kastrup Kristensen. De blev dog boende i St. Binderup, nabo til gården, og Henry var daglig på arbejde her frem til 2010, hvor han flyttede til Ældrecentret Haversdal i Haverslev. Henry Kastrup Pedersen var aktiv bokser og bryder i sine unge dage og medlem af Hjemmeværnet. Henry Kastrup Pedersen var meget historisk interesseret, havde en rigtig god hukommelse og var en god fortæller. Han var hele sit liv meget engageret i lokalsamfundet. Han var lokal sognefoged fra 1959 frem til stillingen blev nedlagt, og han var i mange år aktiv i Venstre, blandt andet som bestyrelsesmedlem i den lokale venstrevælgerforening. Henry Kastrup Pedersen

var troende, hvilede i sig selv og kunne se det store i det små. Henry Kastrup Pedersen blev enkemand i 1997. Han efterlader sig tre døtre, syv børnebørn og ni oldebørn. Begravelsen foregår i St. Binderup fredag den 24. marts.

Fra politiets døgnrapport Stjal nummerplader AARS: Mandag middag er nummerpladerne på en blå Peugeot blevet stjålet. Bilen holdt på Jyllandsgade bag Aars Svømmehal. Nummerpladerne har registreringsnummer YS 54 908.

Ung kvinde påkørt AARS: Mandag kl. 15.14 skete et færdselsuheld på hjørnet af Vestre Boulevard og Vestvej i Aars. En mand i bil påkørte en 16-årige pige, der kom kørende på knallert. Heldigvis slap pigen med små knubs.

Våben stjålet VEGGERBY: En terrassedør er brudt op med et koben. Dermed har tyve skaffet sig adgang til en ejendom på Veggerbyvej ved Vegger. Fra ejendommen er stjålet et våbenskab, to jagtgeværer - kaliber 12 - Beretta, 50 jagtpatroner og en trebenet jagtstol med lædersæde.

Dyre maskiner stjålet SULDRUP: En dør er opbrudt til en virksomhed på Hjortholmsvej ved Suldrup. Der er stjålet en Giant miniged til en værdi af cirka 340.000 kroner, en Case minilæsser til en værdi af 218.000 kroner, en dækmaskine og en Mercedes lastbil med registreringsnummer AH 55 104. Lastbilen er muligvis brugt til at fragte de øvrige tyvekoster væk på.

BEGRAVELSE TIL FAST PRIS BEGRAVELSE Til Fast Pris Fra kr. 10.500,GRAVSTEN incl. 30 bogstaver kr. 5.000,-

(Udstilling på adressen)

BEDEMAND MED EGET: – Blomsterbinderi – Stenhuggeri – Økonomisk rådgivning

Se mere om vores lave priser på

www.begravelsetilfastpris.dk

22. MARTS 2017

Ugens portræt

Takker af efter 28 år i fagbevægelsen A-kassemedarbejder Anne Lunøe, 3F Midtfjord, har altid været meget engageret i sit arbejde. Det harmer hende, at medlemmerne er ved at bliver kvalt i bureaukrati og lovstof. Og at se hvordan medlemmerne mister ydelser og penge, fordi de ikke kan finde rundt i arbejdsmarkedsjunglen. Det er noget af det værste Anne Lunøe ved. Hun finder det desuden kreperligt, at muligheden for arbejdsløses dygtiggørelse og uddannelse er drastisk forringet – ikke mindst på grund af den kortere dagpengeperiode. Men om kort tid skal Anne Lunøe, 64, Solbjerg ved Bælum, ikke længere tænke på at folk bliver kvalt i lovstof. Fredag, 7. april har hun sidste arbejdsdag hos 3F Midtfjord i Aars efter 28 års ansættelse i fagbevægelsen. Mange kender Anne Lunøe fra SiD i Nibe, hvor hun var kontorbestyrer fra 1990, indtil afdelingen i 2003 blev en del af SiD Midtfjord. Herefter har hun været A-kassemedarbejder – først på kontoret i Nibe, fra 2008 til 2011 i Løgstør og herfra og til nu i Aars. Midt i afskeden glæder hun sig over, at hun ikke er blevet ramt af den højere tilbagetrækningsalder, som de folkevalgte har indført. Anne Lunøe mener, at ordningen er usmagelig for de fleste 3Fmedlemmer. De er slidt op af deres arbejde flere år før de nu har mulighed for at gå på efterløn eller folkepension. Anne Lunøe har altid lagt stor vægt på at hjælpe medlemmerne. Hendes hjerte banker for at give medlemmerne ejerskab til deres egen situation. Det er det bedste udgangspunkt for, at et eller andet lykkes i deres videre liv, mener hun. Den snart forhenværende A-kassemedarbejder er fra Aalborg, hvor hun voksede op i et social-

Anne Lunøe.

demokratisk hjem. Hun blev kolonialuddannet hos Dreisler og var faglig aktiv i HK-Aalborg. I slutningen af 70’erne lod hun sig omskole til kontorfaget.. I 1989 blev hun ansat hos SiD i Kongerslev. Allerede året efter gik turen til Nibe - som den daværende SiD-afdelings kontorbestyrer. Anne Lunøes engagement resulterede i, at hun 1990-98 var medlem af Skørping Byråd. Her varetog hun posten som formand for Beskæftigelsesudvalget og næstformandsposten i Socialudvalget. Da Helle Thorning Schmidt vandt over Frank Jensen i formandsopgøret, kunne Anne Lundøs ikke mere stå inde for partiets politik. Helle var simpelt hen for borgerlig for Anne Lunøe, så hun forlod partiet. A-kassemedarbejderen fra Solbjerg, som i mange år var formand for den lokale partiforening, er i dag partiløs, og det agter hun at blive ved med at være. Hendes mand glæder sig til, at hun går på pension. Så slipper han for en hel del madlavning. Det er fem år siden han gik på pension, og Anne Lunøe har haft det privilegium, at han i den tid har smurt madpakke til hende. Til sommer bliver der også tid til at realisere et stort ønske: At rejse til Nordkap. Parret er nemlig naturmennesker om en hals og sætter pris på den storslåede norske natur. Anne Lunøe er også glad for at spotte efter fugle.

Mærkedage i Aars Avis

AARS BEDEMAND OG STENHUGGER

Bymidten 13 . 9600 Aars . Jan, Stinne, Trine og Mette

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Tlf. 30 32 62 01

Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


22. MARTS 2017

Nyvalgt til Aars Fjernvarme AARS: Torben Bach, Aars, blev på generalforsamlingen forleden nyvalgt til bestyrelsen for Aars Fjernvarme. Han afløser Hans Saugstrup, som ikke ønskede genvalg, men blev valgt som bestyrelsessuppleant. Genvalgt til bestyrelsen blev formanden Svend Andersen, Claus Andreasen og Niels Krogh Madsen, alle Aars.

Regnskabet blev forelagt af statsautoriseret revisor Mads Lundgaard, Beirholm, Aars, der ligeledes blev genvalgt til revisorposten. Direktør Jan Clement, Aars Fjernvarme, opfordrede forbrugerne til at bruge informationsværktøjet eForsyning til at hente oplysninger om deres fjernvarmeforbrug, f.eks. afkøling og varmeregnskab.

Aars Avis

Vores kære bror

Peter Leo Bruhn har fået fred Aars, den 19. marts 2017 På familiens vegne

Verner Bruhn Begravelsen finder sted fra Aars Kirke torsdag den 23. marts kl. 13.00

Min kære mand, vor dejlige far, svigerfar og morfar

Asta Begravelsen finder sted i Aars Kirke lørdag den 25. marts kl. 13.00

Birgit Fredberg Holme

Vor kære Kristian mand og bror

Kristian Mogensen * 30. oktober 1939 er stille sovet ind i hjemmet Aalestrup, den 15. marts 2017 Begravelsen finder sted fra Aalestrup Kirke torsdag den 23. marts kl. 13.00 I stedet for evt. blomster kan man betænke Mission Afrika, reg.nr. 5061 konto nr. 1060018 mrk. Kristian Mogensen

* 20. januar 1950 † 18. marts 2017 er stille sovet ind

Helle & Flemming Jette & Per Mette, Lars, Stine, Rikke & Søren Bisættelsen finder sted ved Ulstrup Kirke lørdag den 25. marts kl. 11.00

Vor kære far, svigerfar, morfar og oldefar

Henry Kastrup Pedersen * 28. august 1922 † 19. marts 2017 er stille sovet ind på Haversdal

Mona og Jes Birgit og Orla Lene og Per Børnebørn og oldebørn Begravelsen finder sted i Binderup Kirke fredag den 24. marts kl. 10.00

Min elskede hustru Vores kærlige mor, svigermor og farmor

Vores kære broder og svoger

Christian Holm Jensen “Kesse” er stille sovet ind.

Ebba og Carl Alfred Henning og Inga TAK EFTER DØDSFALD

for venlig deltagelse ved

Birthe og Inger

Vores moster og bonus bedste

Hjertelig tak

Knud Erik Bisgaard Rasmussen * 7. juli 1935 † 16. marts 2017 er pludselig død på Farsø Sygehus På familiens vegne

SIDE 3

Frands Henrik Elkjærs begravelse ved Vesterbølle Kirke Tak for alle de smukke blomster. En stor tak til bedemand Jens Møller og sognepræst Thomas Felter.

Thomas Elkjær

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved vor kære

Aage Bechs begravelse.

På familiens vegne Vagn, Sus og Finn Vor kære

Flemming Nordly Jensen

Hjertelig tak til alle ved

* 28. maj 1929 er stille sovet ind Aars, den 20. marts 2017 Tak for alt

Tak for blomster og kranse.

Hanne og Kim Louise og Daniel

Lis og Finn

Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 24. marts kl. 13.00

Vor afholdte

Flemming Nordly Jensen * 28. maj 1929 er stille sovet ind Aars, den 20. marts 2017 Mindes i kærlighed

Familien Madsen

Mary kristensens bisættelse.

Al opmærksomhed

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Inge Pedersen Suldrup

Ejvind Ole og Lone Henrik og Hanne Morten og Rikke Niclas, Rasmus, Jonas og Magnus Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke onsdag den 29. marts kl. 13.00

www.aarsfrikirke.dk

i anledning af vores fødselsdage frabedes venligst. Grethe og Vagn Haverselv

LÆS OGSÅ Al opmærksomhed AARS AVIS PÅ i anledning af min fødselswww.aarsavis.dk

dag frabedes venligst.

Iris

Guldbryllup

Inger Andersen * 10. september 1938 er stille sovet ind Aars, den 20. marts 2017 Et hjerte af guld holdt op med at slå to flittige hænder er gået i stå

Al opmærksomhed

Min elskede mand Vor kære far, svigerfar og farfar

Christian Holm Jensen ”Kesse” er stille sovet ind Aars, den 19. marts 2017

Rigmor Hanne og Svend Per Ole og Daniel Tina og Jesper Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke lørdag den 25. marts kl. 11.00 Højtideligheden slutter ved kirken

10 års jubilæum på Luxaflex i Hornum Tillykke til Liselotte 26. marts 2017

“Vi ønsker Elin og Niels Binderup tillykke med guldbrylluppet 24. marts. Vi glæder os til at fejre jer. Morgenvækning frabedes. Bedste hilsner fra børn, svigerbørn og børnebørn”


Aars Avis

SIDE 4

Vesthimmerlands Kulturråd Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

Det

sker…

TORSDAG DEN 30. MARTS KL. 19.00

Guide rundtur på Danmarks Cykelmuseum

Vi mødes ved Cykelmuseet. Kl. 20.00: Årsmøde i Galleri Aalestrup Kulturrådet er vært ved et lettere traktement. NB. Alle borgere i Vesthimmerlands Kommune er medlem af kulturrådet.

ordinært byrådsmøde torsdag den 30. marts 2017 kl. 16.00 på rådhuset i Aars Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12.00 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland. dk/spoergetid knud kristensen Borgmester

søndagsskole i naturen Den 26. marts. kl. 14.00-16.00 Naturbasen i Aars skov, Svenstrupvej 9, 9600 Aars. Denne søndag åbner vi for aktiviteter med leg og læring for alle generationer. Få styr på dyr og træer og bliv en rigtig NaturNørd. Naturbaserne er åben hele året og etableret for, at du kan blive klogere på naturen, ved at være midt i den. Her vil du opleve pludselige overraskelser, når dyr, fugle, padder eller insekter kommer forbi og hilser på. www.naturekspeditionen.dk

spaghetti-arrangement: oles nye autobil Tirsdag den 28. marts kl. 17.00 på Løgstør Bibliotek. Med afsæt i den velkendte børnesang er der skabt en skøn musikhistorie for de 2-6-årige og deres familie. Stykket efterfølges af et børnevenligt måltid mad.

Arrangerer mere end 4.000 kvm. indendørs...

Kæmpe

LOPPE MARKED i Messecenter Vesthimmerland i Aars

apriL . 1 g a Lørd priL a . 2 g Sønda age d e g g - be .00

-15 0 3 . 9 . L k

Billetter á 20 kr. på himmerlandsbilletten.dk.

22. MARTS 2017

Loppemarked på Haubro Friskole

lørdag den 25. marts 2017 fra kl. 13.00-16.00 Børnene har deres eget loppemarked. Der vil være auktion over specielle effekter. Friskolens Venner

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

”At se det store i det små”

Musikgudstjeneste i Ulstup Kirke Søndag d. 26. marts kl. 19.30

Lokale unge musikere medvirker:

Jakob Aarup - bas, klaver Frederik Nygaard - trommer Kristoffer Svaneborg - trompet Julie Svensmark - sang, alt-horn Caroline Wetche - klaver, sang, kontrabas

BANKO

Lørdag, 1. april kl. 13.00

Mejlby Forsamlingshus Mejlbyvej 100, 9610 Nørager. Dørene åbner kl. 11.30.

Fredagscafé: rejseoplevelser fra kenya Fredag den 31. marts kl. 16.00 på Aars Bibliotek. Hør bibliotekar ved Vesthimmerlands Biblioteker Iben Jakobsen fortælle om sit forhold til et af verdens naturskønneste og mest kontrastfyldte lande til fredagscafé i Aars.

Himmerlands Landboungdom

Gratis deltagelse, ingen tilmelding.

e-sportsstævner tilbydes unge fra 7. klasse til 18 år

Netværk for Unge

Ungdomsskolen arrangerer 3 E-sportsstævner med professionelle arrangører. Første stævne afvikles den 21. - 23. april på Farsø skole. Tilmeldingsfrist til stævnet er den 6. april! Der er foredrag for forældre om E-sport den 21. april kl. 19.00 (ingen tilmelding). www.ungivhk.dk

- hvis mor/far eller bedsteforældre har en demenssygdom

Entre:: Voksne kr. 20,- Børn (indtil 14år) gratis ifølge med voksne.

job

GRATIS KAFFE PÅ INDGANGSBILLETTEN. Entré går ubeskåret til Børn i sorg.

Vi mødes d. 29. marts kl. 16.30 Højskolen, Hobrovej 108, 9530 Støvring

Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger social- og sundhedshjælperelever Har du lyst til at prøve nyt, søger Vesthimmerlands Kommune social- og sundhedshjælperelever med uddannelsesstart den 4. september 2017. Ansøgningsfrist: 21. april 2017.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Har du lyst til at møde andre unge mellem 15-30 år i samme situation? Så håber vi, at du har lyst til at deltage i dette nye initiativ...

- fordi vi gerne vil hjælpe andre..!

Aars Avis - når det skal være lokalt!

Alzheimerforeningen i Nordjylland inviterer til en uforpligtende snak, hvor vi i samarbejde med to specialestuderende tilknyttet Psykologi på Aalborg Universitet vil orientere om tilbuddet og besvare spørgsmål. Giv din tilmelding inden d. 26. marts 2017 på mail: gunver.folmand@gmail.com eller mobil: 2045 8328


Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 5

ET GODT TILBUD FRA DIN LOKALE OPTIKER

Formand Svend F. Andersen og direktør Jan Clement fra Aars Fjernvarme på en del af det tilkøbte areal, der sikrer plads til udvidelse af genbrugspladsen og varmeværket.

Lav pris på varme og biomasse-planer i Aars Det går godt for Aars Fjernvarme som ruster sig AARS: Det går strygende for Aars Fjernvarme både med hensyn til attraktive varmepriser og fleksible fremtidsplaner, som ruster den lokale fjernvarme til ændrede afgiftsforhold. - Aars Fjernvarmes 5451 forbrugere kan glæde sig over en reduktion af varmeprisen på ti procent, således at et gennemsnitsparcelhus kan opvarmes for under 10.000 kr. om året. Det er den laveste varmepris i de sidste mere end 20 år, oplyste formanden, Svend F. Andersen, Aars, på generalforsamlingen for Aars Fjernvarme, der blev holdt på Aars Hotel. En af deltagerne, Vagn G. Jensen, Aars, spurgte, hvordan det var lykkedes fjernvarmen at få skatteministeren og hans embedsmænd i tale for at finde en løsning på en uhensigtsmæssig afgiftsbelastning, som giver Aars Fjernvarme større udgift jo mere miljøvenlig varmeværkets produktion er. - Vi skrev til skatteminister Karsten Lauritzen, og vor henvendelse fik en positiv modtagelse, svarede Svend Andersen. Efter møder med ministeren og eksperter fra ministeriet arbejdes der nu på at finde en løsning. Fjernvarmeværkets direktør Jan Clement deltager i en arbejdsgruppe, som arbejder med afgiftsspørgsmålet. - Vort problem er kun en lille brik. Vi ser frem til, at problemet bliver løst så hurtigt som muligt, sagde formanden. Jens Peter Pedersen, Aars, efterlyste en løsning på, at den såkaldte fremløbstemperatur til hans hus

SYNSEKSPERTEN PÅ BESØG

Varmeværket i Aars udvides med en biomassekedel mod højre, hvor vejen fra Dybvad Møllevej til genbrugspladsen forlægges for at give plads til bioanlægget.

var for lav. Formanden lovede, at problemet vil blive løst.

Udvidelse af silo Svend Andersen fortalte, at fjernvarmen allerede i år starter første etape af et nyt biomasseprojekt. - Etape et består i en udvidelse af silokapaciteten, som med fordel kan anvendes til mellemdeponering af industriaffald i sommermånederne og opbevaring af andre tørre brændsler. Det drejer sig bl.a. om affald, som i dag transporteres til mellemdeponi hos Renovest i Oudrup, pointerede Svend Andersen. Udvidelsen af silokapaciteten på varmeværket betyder, at vejen fra Dybvad Møllevej til genbrugspladsen skal flyttes. Hvornår selve biomassekedlen etableres, er endnu ikke endeligt fastlagt, men udgiften er opført i 2019-20 på investeringsplanen. - I 2019 ændres der væsentligt på afregningssystemet for salg af el fra vore tur-

bine og gasmotorer i Hornum, Suldrup og Haverslev, betonede Svend Andersen. Hvad der sker ved ingen, men grundbeløbet på cirka syv millioner kr. årligt forsvinder. Det svarer rundt regnet til en merudgift på 1500 kr. pr. forbruger. Formanden orienterede om, hvordan fjernvarmen søger at ruste sig til de nye krav i fremtidens fjernvarme samt et nyt servicekoncept. Aars Fjernvarme har en tilgang på 64 nye forbrugere, mens der er en afgang på 33 forbrugere som følge af nedlæggelse af Plejecentret Ulstruplund i Hornum. I Hjedsbæk er tilsluttet 25 nye forbrugere, ligesom ledningsnettet også er udvidet til nye forbrugere på Nygårdsvej og Markvænget i Aars. Da Aars Fjernvarme har vedtaget at ændre regnskabsåret, så det følger kalenderåret, omfattede beretning og regnskab denne gang kun syv måneder frem til 31. december 2016.

GRATIS Synseksperten Michael Stensgaard er på besøg den 4-5 april 2017 - kom og få et gratis tjek af dit syn

BESTIL TID: 98 62 11 19

PROFIL OPTIK PROFIL OPTIK AARS · HIMMERLANDSGADE 79 · 9600 AARS WWW.PROFILOPTIK.DK


Aars Avis

SIDE 6

22. MARTS 2017

Borgere i Aars fik indblik i ny landbrugsteknologi Erhvervsskolerne er unik på entreprenør- og landbrugsmaskinområdet Af Thorkil Christensen AARS: Landbrugsmaskiner og landbrugsmaskinuddannelsen har forandret sig meget igennem de senere år. Det fik medlemmer af Aars Borgerforening og andre interesserede vished for ved et besøg på Erhvervsskolerne i Aars, hvor emnet var selvkørende teknologier i de moderne landbrugsmaskiner suppleret med et indblik i, hvad eleverne lærer på uddannelsen for entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikere.

Der blev budt velkommen af Erhvervsskolernes direktør Ulf Givskud Bender som oplyste, at uddannelsesinstitutionen i Aars har 1000 elever og 5000 kursister årligt. En af uddannelserne er den landsdækkende entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelse, hvortil skolen - på trods af stor aktivitet - mangler elever for at kunne dække arbejdsmarkedets behov. Der er meget lav arbejdsløshed i branchen og lønnen er god, sagde Ulf Givskov Bender.

MIDTFJORD

FAGLIGT FÆLLES FORBUND

HUSK Generalforsamling i 3F Midtfjord Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00 Kimbrerkroen, Markedsvej 8, Aars

Dagsorden iflg. vedtægterne, se www.3f.dk/midtfjord På bestyrelsens vegne formand Lene Haugbølle

- Vi mærker selvfølgelig at der bliver færre, men større landbrug og vi uddanner elever til flere specialer. Entreprenørmaskinerne ”fylder” mere end tidligere idet håndværkere i alle fag anskaffer flere og flere maskiner som skal serviceres, sagde Ulf Givskov Bender. Ved den efterfølgende rundvisning i værkstederne med faglærer Jan Bisgaard og uddannelsesleder Lars Bagger Hansen som guider blev der orienteret om uddannelsernes grund- og hovedforløb. En entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelse kan gennemføres på enten 4,5 år eller 5 år og grundforløbet indledes med at give eleverne et basalt kendskab til arbejde med drejebænk, svejsning, motorlære, hydrauliklære osv. Derefter bliver det mere specielt,og på rundvisningen forklarede Jan Bisgaard bl. a. om GPS-teknologiens indtog i landbruget som betyder meget for effektiviteten når der arbejdes med traktorer, mejetærskere og landbrugsmaskiner i øvrigt. Ved hjælp af et markkort og computerstyrede redskaber er det muligt at optimere afgrøderne, give den korrekte dosis gødning og tilpasse maskinernes ydeevne på marken efter afgrødernes udbytte. Erhvervsskolerne i Aars

er på forkant med den teknologiske udvikling - også når det gælder selvkørende maskiner. F. eks. afprøver og demonstrerer man førerløse traktorer på et stort nyerhvervet areal ved siden af Aars Varmeværk. På Erhvervsskolerne i Aars gennemføres mange korte efteruddannelsesforløb for entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikere fra Danmark og udlandet. Det foregår på den måde, at skolen samler hold efter hvilken maskine og mærke kursisterne skal efteruddannes i. Derfor kunne de besøgende også ved selvsyn opleve mange store traktorer og maskiner i værkstederne, både med traditionel teknik og mere avanceret computerstyret teknik. - Det er vigtigt, at kende eller lære de grundlæggende elementer i en maskine inden man går over til den mere avancerede teknik, fastslog Jan Bisgaard, som selv har flere års praktisk erfaring som mejetærskermontør. Derfor kunne deltagerne opleve traditionelle landbrugsmaskiner og traktorer blandt de meget avancerede

Faglærer Jan Bisgaard forklarer om GPS-teknikkens indtog i landbrugsmaskiner. Den ny teknik stiller store krav til landbrugsmaskinmekanikerne og på Erhvervsskolerne i Aars gennemføres mange efteruddannelsesforløb sideløbende med lærlingeuddannelsen.

modeller som for enkeltes vedkommende er så nye, at

de endnu ikke er ”frigivet” fra fabrikken.

90 ÅRS Jubilæumsfest Kære tidligere FDF’ere. Søndag den 2. april kl. 12-14.30 afholdes der jubilæumsfest for tidligere og nuværende FDF’ere med påhæng. Festen foregår på Borremose Erhvervsefterskole Løgstørvej 170, 9610 Nørager i Spisesalen og Foredragssalen. Der vil være frokost, underholdning og kaffe med kagemand

Pris for jubilæumsfrokosten er 50,00 kr. Af hensyn til maden, kan du tilmelde dig ved at gå ind på fdfaars.nemtilmeld.dk senest den 24. marts 17. Er du ikke digital anlagt, kan du tilmelde dig til formand Dorthe Rolighed Tlf. 22 84 74 37

50 procent flere vælger højeste niveau i matematik på Erhvervsskolerne i Aars.

50 procent flere vælger højt matematikniveau AARS: Det går rigtig godt for matematikken på Handelsgymnasiet (hhx) og Teknisk Gymnasium (htx) Aars. Så godt at langt flere vælger det højeste niveau i faget og langt færre dumper. 50 procent flere har valgt matematik på A-niveau til næste skoleår på hhx på Erhvervsskolerne Aars. - På htx tager 95 procent i forvejen matematik på A-niveau. Det kan blandt andet tilskrives målrettet uddannelse af matematiklærerne, og at eleverne kan se formålet med faget, mener uddannelseschef, Gert Husum.

- Fra at være et fag, som mange forsøgte at undgå, er matematik i dag blevet et fag, som eleverne kan se nødvendigheden af, for at kunne få en god uddannelse. Når underviserne så samtidig er gode til at koble matematikopgaverne til forhold i det omgivende samfund, og ikke er bange for at udfordre eleverne, så finder flere og flere af eleverne ud af, at matematik faktisk er et spændende fag, siger uddannelseschefen. Den nye gymnasiereform, der træder i kræft næste skoleår, udgør generelt et øget fokus på matematik, idet reformen betyder at

matematik på B-niveau er obligatorisk. For at imødekomme de højere krav til matematik, har lærerne på hhx og htx i Aars været på målrettede kurser og der arbejdet med matematikforståelse, matematikanvendelse og de nyeste matematikprogrammer. Det gør, at lærerne på gymnasierne føler sig godt rustet til fremtidens høje krav til matematikfaget. - De nye krav i gymnasiereformen er som skræddersyede til vores arbejde med faget. Jeg ser frem til at kravene bliver realiseret næste skoleår, udtaler matematiklærer René Vester Kjær.


Støvsuger robotterne kommer - nu inkl. 12 mdr. rentefri og opstartshjælp Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 7

*) Samlede kreditomkostninger er kr. 295,- i opstartsgebyr. ÅOP 11,70-23,30%. De samlede kreditomkostninger er indregnet i den viste månedlige ydelse. Priserne forudsætter betaling via BetalingsService.

Det er her du finder skræddersyet rådgivning!

XXL børsterulle. Electrolux Robotstøvsuger ERV5210TG

Nem at tømme LG Robotstøvsuger VR65710LVMP

3-trins renseprocess Witt Roomba Model 616 Robotstøvsuger

Virker ved tryk på 1 knap Witt Roomba Model 776 Robotstøvsuger

Fjerner 50% mere snavs Witt Roomba Model 876 Robotstøvsuger

Lithium TurboPower batteri, Opladningstid: 3 timer, Driftstid: op til 60 min. Inkl. fjernbetjening Suge motor - kan køre på trægulv og gulvtæppe.

Aktionstid på 90 minutter. 0,6 liter kapacitet. Med timerfunktion. 10 års motorgaranti. Suge motor – kan køre på trægulv og gulvtæppe. Lydniveau: 60 dB(A)

Fjerner snavs og hår fra hårde gulve og tæpper med et tryk på en knap - hver dag. Timerfunktion. Drifttid: 60 min. Side børster. Lydniveau: 61 dB(A)

En fokuseret, grundig rengøring, som er perfekt til hjem med kæledyr, hver dag. Roomba 776p er nem at bruge – bare tryk på CLEAN . Programmérbar, 7 dage.

iRobot® Roomba® robotstøvsugerne i 800-serien er de ultimative højeffektive robotstøvsugere. Kører under og omkring møbler. Programmérbar, 7 dage.

Udsalgspris kr.

3.999,-

12 måneder rentefri kr. 358,-/mdr. Inklusiv personlig opstartsguide af robotten i dit hjem.

Udsalgspris kr.

4.999,-

12 måneder rentefri kr. 442,-/mdr. Inklusiv personlig opstartsguide af robotten i dit hjem.

Udsalgspris kr.

2.499,-

12 måneder rentefri kr. 233,-/mdr. Inklusiv personlig opstartsguide af robotten i dit hjem.

Udsalgspris kr.

3.999,-

12 måneder rentefri kr. 358,-/mdr. Inklusiv personlig opstartsguide af robotten i dit hjem.

Hvidt og Frit Vesthimmerland er Danmarks bedste til robotstøvsugere. Vi hjælper dig med en personlig opstartsguide i dit hjem. Løgstørvej 20 | 9600 Aars Tel: 9862 4676 | vesthimmerland@hvidtogfrit.dk Åbningstid: Mandag til Fredag 09:30 - 17:30 Lørdag 09:30 - 13:00

Udsalgspris kr.

4.799,-

12 måneder rentefri kr. 425,-/mdr. Inklusiv personlig opstartsguide af robotten i dit hjem.


Aars Avis

SIDE 8

De ældre borgere i Aars gør brug af mange tilbud Mange frivillige er med til at holde Ældre Sagens 1925 medlemmer i gang

Der var ganske pænt besøgt, da Lions Club Aarstidens Kvinder havde besøg af Ernst Trillingsgaard.

Både foredragsholder og gæster nød dagen i Aars

AARS: Ældre Sagens Lokalafdeling i Aars har 1925 medlemmer, og de har mange tilbud at benytte i løbet af året. Det fremgik med al tydelighed, da formand Jette Frost Larsen aflagde beretning om foreningens aktiviteter i 2016 på foreningens årsmøde i Aktivitetscentret i Bymidten i Aars. Mange aktiviteter og mange medlemmer kræver mange frivillige. Det er der heldigvis også blandt Ældre Sagens medlemmer. Formand Jette Frost Larsen takkede for støtten fra de 45 frivillige, som er med til at fastholde glæde og lyst til arbejdet. Hun berørte derefter nogle af

Lions Club Aarstidens Kvinder havde succes med cafeaften

AARS: Lions Club Aars Aarstidens Kvinder havde stor tilslutning, da de afviklede den årlige Cafeaften på Vesthimmerlands Gymnasium. Det var femte år foreningen bød på cafeaften. Denne aften var der besøg af kulturkøbmanden Ernst Trillingsgaard fra Aalborg. Han fortalte meget levende om mange af de spændende mennesker, som han har mødt gennem sit lange virke i showbizz. Foredraget handlede om alt lige fra rockmusikere, skuespillere fra ind og udland til de kongelige. Ernst Trillingsgaard krydrede foredraget med mange anekdoter og billeder. Fortælle lysten var stor,

22. MARTS 2017

årets temaer, bl.a. ensomhed, demens og pårørende, det gode liv på plejehjemmene og tilværelsen som pensionist. I årets løb har foreningen holdt seks velbesøgte ”Søndagscaféer” med foredrag, fortællinger, sang og musik. Der har været fem ”Spise med Venner”- aftener med stor succes, Deltagerantallet er steget støt fra gang til gang til 80 deltagere ved sidste arrangement. I årets løb har Ældre Sagens tilbud om IT–undervisning samlet stor tilslutning i både Aars og Hornum. På Aars Skole har et tilbud om madlavning samlet et stort hold med Ellinor Larsen som frivillig leder. Formanden udtrykte desuden glæde over samarbejdet med Aars Bridgeklub og slægtforskningsforeningen. Hun ønskede at samarbejdet kunne udvikle sig til andre områder. Selv om bowlingcenteret er sat til salg, lykkedes det at få et hold sat i gang med fin tilslutning både før og efter jul. Der blev rettet en særlig tak til ”Telefonstjernen”, som består af et hold frivillige, der deles om at ringe til en række personer hver morgen. En service der gør modtagerne meget trygge. Marie Nielsen og Lis Andersen blev takket for

at tage sig af hver sit hold ”Stavgang”. Marie Nielsen stopper efter talrige år som frivillig. Der mangler en yngre ældre til at tage over efter Marie Nielsen. Ældre Sagen har som noget nyt tilbudt undervisning i ”Vandgymnastik” med ca. 20 deltagere. Desværre er prisen for at være i svømmehallen så høj, at en fortsættelse til efteråret skal overvejes. Formanden gav ordet til medlem af bestyrelsen, Birgit Gass, der fortalte om et tilbud om ”Min Livshistorie”, hun havde startet på plejecenter ”Solvang”. Næstformanden Birgitte Bager fortalte om sit arbejde i” Demensgruppen” og ”Livsmods- og sorggruppen”. Formanden fortalte derefter om et arrangement kommende uge 17, hvor det landsdækkende ”Danmark” spiser Sammen” finder sted. Invitation er rettet mod ”De, der normalt bor og spiser alene”. Turen går til Louns med spisning på ”Fiskegaarden”. Størstedelen af udgiften dækkes af Ældre Sagen. Efter dagsordenen var udtømt var der kaffe med boller og kage med Ældre Sagen som vært. Efter kaffen underholdt en veloplagt Hans Simonsen om sit liv med håndbold krydret med lune og morsomme detaljer.

Spaghetti og fantasy på biblioteket i Aars Kombinerer det historiske med bevægelse

Vælg rigtig forhandler allerede første gang!

Ernst Trillingsgaard fortalte blandt andet om mange af de mennesker han har mødt gennem årene. Blandt dem Dirch Passer.

der blev grinet mange gange og bifaldet ville ingen ende tage, da man gik til pausen, hvor der vanen tro blev serveret den dejligste ostetallerken og et glas vin. Lions Club Aarstidens Kvinder har efterfølgende

fået mange tilkendegivelser fra tilhørende om en fantastisk spændende aften, ligesom Ernst Trillingsgaard også har vent tilbage og fortalt, at det havde været hyg-• geligt at gæste det smukke • gymnasium i Aars.

Brug for høreapparat ?

AARS: Vesthimmerlands programmet også på lit- forbi og uddeler tips og Biblioteker byder på et terære indslag, når bib- tricks til at skabe en spænblandet program i foråret lioteket endnu en gang dende og levende fortælog forsommeren. arrangerer en bustur til ling. Og så kan både børn Aars Bibliotek kombi- ordfestivalen Ordkraft. og forældre få forslag til nerer det historiske med Der er desuden masser fængslende. Der er også bevægelse i en gåtur rundt af litterær inspiration at mulighed for at blive klogei Aars, hvor den lokale hente, når Aars Bibliotek re på eget lokalområde, og kunstner Peer Poulsen 28. juni i samarbejde med mærke historiens vingesus fortæller om husene og de Ungdomsskolen afholder til fredagscafé i Aalestrup. tidligere beboeres historie. forfatterskole med fokus 21. april kan man høre om Ingen ventetid Det foregår tirsdag, 13. på fantasy. Her kigger den Knabergaardens tilblivelse juni. succesfuldepå danske fanta- og om cykelfabrikkens hiMulighed for tryghedsforsikring apparaterne Traditionen tro byder syforfatter Lene Dybdahl storie.

– så får du det rigtige høreapparat!

• Gratis høreprøve og afprøvning • Det behøver ikke at koste en formue, at få nye høreapparater hoereapparatet.dk

Få professionel rådgivning - ring i dag og få en tid...

• Ingen ventetid • Tryghedsforsikring på alle apparaterne • Gratis høreprøve og afprøvning • Det behøver ikke at koste en formue, at få nye høreapparater

Aalborg, Hobro, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Aars

9811 3200

Aalborg, Hobro, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn

98113200 hoereapparatet.dk MULIGHED FOR HJEMME BESØG


Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 9

KOM OG SMAG FREDAG FRA KL. 12-15!

KUN

KUN

35,-

Slagterens hjemmelavede Landskinke 800-1200 g

Hel kamfilet 3-4 kg Velegnet til svinekam stegt som vildt eller lignende.

6 flasker KUN

64

95

Fyensland ost Mellemlagret 45+ Ca. 1400 g

Spar 25,-

Rosso Fuoco Populær vin fra Puglien, Italien. Har en behagelig sødme. let frugt og smag af sol og sommer.

Spar 10,95

Flere variationer.

Drømmestang Med ahornsirup

TILBUDDENE GÆLDER HOS KVICKLY I AARS KVICKLY AARS Markedsvej 3 9600 Aars Tlf: 96 37 76 00

ÅBNINGSTIDER Man-fredag 8 - 20 Lørdag 8 - 18 Søndag 8 - 18

BAGER 6.30 - 20 6.30 - 1 8 6.30 - 1 8

POST 11 - 17 Lukket Lukket

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer

25,Spar 10,-

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 22. marts t.o.m. lørdag d. 25. marts 2017

Levebrød

Spar 220,70

KUN

Frit valg KUN

10,-

199,-

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

KUN

125,-


Aars Avis

SIDE 10

Det er dejligt at få et kram af en stor fræk frø og en sød Hoppeline kanin.

En frø og en kanin hopper, derfor skulle børnene også prøve at hoppe.

Børnene i Aars elskede Hoppeline og Frække Frø Børnehaven Bakgården i Aars fik besøg af to flotte maskotter Af Torsten Hansen AARS: Det er ikke hver dag en børnehave får besøg af to store maskotter. Men

nogle af børnene i Børnehaven Bakgården i Aars fik sig en dejlig oplevelse i torsdags. Hoppeline og Frække Frø besøgte børnehaven og

22. MARTS 2017

legede med børnene. Hoppeline er et sundhedsprojekt med Kosmos Nationalt Videncenter bag og støttet af Nordea Fonden. En en

af grupperne i børnehaven har fulgt projektet. Det har de gjort så godt, at de blev udvalgt til at få besøg af maskotterne.

De cirka 18 børn ventede stille og roligt på Hoppeline og Frække Frø. I ventetiden læste en børnehavepædagog historien om Simse. Men da en musikpædagog, der kom sammen med de to maskotter, kom ind til børnene og fortalte om Hoppeline og Frække Frø, så begyndte der at komme liv i selskabet. Sammen fik de kaldt på de maskotter. Det viste sig

at være nogle store maskotter, der i stående tilstand næsten nåede lamperne i loftet. Men trods størrelsen, så gik alt rigtig fint. Musikpædagogen fik børnene og maskotterne til at lege og danse sammen. Det synes børnene tydeligvis var rigtig sjovt. De benyttede også lejligheden til at få en kram af de to store maskotter.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 21.50:  Flightplan Kl. 22.30:  Mord i Wales Amerikansk thriller fra 2005 Walisisk krimiserie fra 2016 Kyle falder i søvn på flyet til New York. Da hun vågner, er hen- Liget af en ung kvinde findes halvt nedgravet i en skov. Tom  des  lille  datter  væk.  Kyle  søger  overalt,  men  Julia  er  sporløst  Mathias  efterforsker  sagen.  Ekspolitimanden  Iwan  Thomas  forsvundet. Der er tilmed ingen tegn på, at hun overhovedet har  bliver fundet død i slugten under Devil’s Bridge. En højtståenværet  om  bord,  for  hendes  navn  står  ikke  på  passagerlisten.  de politimand fra en anden station tilkaldes for at undersøge  Hvordan kan en lille pige forsvinde fra et fly i ti kilometers højde? sagen - og Mathias havner i hans søgelys.

Kl. 23.15:  Mr. Brooks Amerikansk thriller fra 2007 Ægtemand, far, forretningsmand, filantrop. Earl Brooks er en  af samfundets støtter, men mr. Brooks har en hemmelighed.  Han har et blodtørstigt alter ego, som lokker ham til at begå  det ene mord efter det andet. Uheldigvis bliver hans seneste  ugerning fanget på kamera af en ung mand. 

Kl. 20.00:  Skytten Dansk thriller fra 2013 Den danske regering er blevet valgt på løfter om en grøn politik, men går med til at støtte risikable olieboringer i Grønland,  og det kritiserer journalisten Mia Moesgaard så voldsomt på  tv, at den fanatiske geofysiker og skarpskytte Rasmus bliver  inspireret af hende til at tage sagen sin egen hånd! 

Kl. 22.50:  Natholdet Underholdning med Anders Breinholt og Rune Klan Der  er  mulighed  for  gode  grin,  når  Anders  Breinholt,  i  selskab  med  komiker  og  tryllekunstner  Rune  Klan,  kaster  sit  falkeblik på de absurditeter og morsomheder, som det danske medielandskab er fuldt af. Det sker med afsæt i tip, som  seerne har sendt ind til redaktionen.

Kl. 21.25:  Iron Man 2 Amerrikansk superheltefilm fra 2010 Playboy-millionæren Tony Stark har afsløret, at han er Iron Man,  men kommer ud i et stormvejr, da hans konkurrent Justin Hammer og den mystiske russer Ivan Vanko angriber ham. Det amerikanske  militær  synes  heller  ikke  om,  at  Stark  ikke  deler  sin  våbenteknologiske viden, så han bliver presset på flere fronter. 


Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 11

JUBILÆUMSPRIS

KR. 24.551,-

Prisen er for skabe, sokkel og bordplader.

Jubilæum Vi fejrer 25 års jubilæum og giver derfor 25% rabat på ALLE køkken- og badprodukter. Det vil sige elementer, greb, hvidevarer, bordplader, vaske, armaturer og belysning.

PÅ ALT KØKKEN OG BAD

ALT INKLUSIVT - ganske enkelt! Så skynd dig ind til DESIGNA og gør årets jubilæums-handel!

ALT

! T V I S INKLU

Tilbuddet gælder alle køkken- og badprodukter til 23/4-17 ved køb for min. 5.000,-. Gælder ikke fragt, montering og andre serviceydelser. Levering inden 25/6-17. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

DESIGNA GARANTIER

5år

BORDPLADER

10år 25år SKABE OG LÅGER

SKUFFER OG HÆNGSLER

Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

TIL DIN HVERDAG

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 9.00 - 17.30 . LØRDAG 9.00 - 13.00 . SØNDAG 10.00 - 15.00


SIDE 12

Nordea lægger afdelinger i Aars og Aalestrup sammen AARS: For et par uger siden offentliggjorde Aars Avis at Nordea i Aars flytter fra sydsiden af Himmerlandsgade til nordsiden af Himmerlandsgade. Nu meddeler pengeinstituttet, at de samtidig med flytningen også slår afdelingerne i Aars og Aalestrup sammen. Fra mandag, 22. maj bliver Nordeas ni medarbejdere nabo til Danbolig. Lokalerne er netop nu ved at blive istandsat, så

de vil fremstå som en ny og moderne bank med den gode kundeoplevelse i højsædet. Sammenlægningen skyldes, at kunderne klarer stadig flere af deres bankforretninger digitalt, og derfor er efterspørgslen efter de fysiske filialer faldet: - Vi ønsker fortsat at være fysisk til stede i området og ser store muligheder i Vesthimmerlands Kommune. Derfor samler vi nu kræfterne, så vi også frem-

Aars Avis

over kan give kunderne den bedst mulige rådgivning, siger filialdirektør Steffen Ludvigsen, som i forvejen er chef for begge filialer. De tre medarbejdere fra filialen i Aalestrup rykker alle med til Aars. I forbindelse med flytningen opgraderes automaten i Aars, så kunderne fremover både har mulighed for at hæve og indsætte kontanter døgnet rundt.

Oplev Basco i musikhuset AARS: Der er dømt stærk musik i Vesthimmerlands Musikhus ALFA, når det prisvindende folk & roots band Basco kommer på besøg den sidste dag i marts. Basco består af fire originale og dybt musikalske spillemænd, der med stor energi, humor og dygtighed har spillet Europa tyndt. Musikken, de spiller, har rødder i den skandi-

naviske folkemusik, men de har udviklet deres eget udtryk, og der venter publikum en stor musikalsk oplevelse. Ikke med velkendt musik fra P4 eller P3 men med den intensitet og nerve, som livemusik har at byde på. Basco leverer musik med temperament, drive og gode melodier, og bandet krydrer deres musik med gode historier.

Fokus på apps på Kvicklys årsmøde AARS: Kvickly Aars indbyder medlemmerne til årsmøde og tilbyder i den forbindelse, at lære medlemmerne om Coops nye app. Udnytter du din Coop medlems app optimalt? Hvordan installerer du

Coop medlemsapp, og anvender du den optimalt? De spørgsmål kan man få et godt indblik i, på Kvickly Aars årsmøde torsdag, 30. marts i Messecenter Vesthimmerland. Efter årsmødet vil kundechef i medlems-

22. MARTS 2017

- Nysgerrighed er en god egenskab, som er med til at holde os mennesker i live og i gang. Vi håber, at mange har lyst til at få deres musikalske nysgerrighed pirret ved at møde op i ALFA og se og høre det prisvindende band for fuld udblæsning. Basco er en musikalsk delikatesse, siger Palle S. Fogh, der er konstitueret musikhusleder.

service Kenneth Sørensen, komme med et indlæg bl.a. vedrørende det nye medlemsprogram og brugen af Coop medlemskort og app. Rigtig mange anvender i dag Coop medlemskort, når de handler, men de udnytter ikke deres muligheder for tilbud fuldt ud. - Derfor har vi valgt at invitere Kenneth Sørensen til at fortælle om det nye medlemsprogram og de mange muligheder det giver, siger Lisbeth Mørk, næstformand i Kvickly Aars’ bestyrelse.

Iben Jakobsen fortæller om Kenya på godt og ondt.

Fredagsfortælling i Aars om kontrasternes Kenya AARS: Bibliotekar ved Vesthimmerlands Biblioteker Iben Jakobsen tilbyder en fortællingsrejse. Iben Jakobsen har ad flere omgange været på ferie i Kenyas hovedstad Nairobi, hvor hendes far bor og arbejder. Til forårets sidste fredagscafé i Aars den 31. marts fortæller Iben Jakobsen om sine oplevelser og indtryk af landet på godt og ondt. Kenya er på den

ene side blandt de mest populære safaridestinationer i Afrika, og landet byder både på et rigt dyreliv, en smuk natur med sneklædte bjergtinder og verdensberømte nationalparker med ørkenlandskaber og frodige regnskove. Men Kenya er også præget af megen fattigdom, slumkvarterer og stor social ulighed. På sine ture til Kenya har Iben Jakobsen blandt

andet opholdt sig i landets næststørste by Mombasa ved det Indiske Ocean, besøgt flere af landets nationalparker på safariture, oplevet elefantbørnehjem og besøgt fattige slumkvarterer – og til fredagscaféen deler Iben Jakobsen ud af alle oplevelserne. Arrangementet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Al vognmandskørsel udføres 

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

Strikkeglade kan gratis hente garn til at strikke nussemus. De gives videre til børn der lider af savn og kan have gavn af at få en nussemus.

Forretning i Aars med i strikkeprojekt AARS: Butik Bettekun i Aars har valgt at deltage i et strikkeprojekt der har til formål at give børn der lider af savn en nussemus. Virksomheden Filco-

lana sponserer garn og strikdesigner Annette Danielsen har lavet mønstre til nussemusene. I Aars kan alle der har lyst til at strikke en nusse-

mus gratis hente garn hos Bettekun i Himmerlandsgade i Aars. De færdige nussemus afleveres i Bettekun, der sørger for at levere musene videre til Projekt Nussemus, der igen, via aftaler med kirkecentre, finder børn der har behov for en lille nussemus til at trøste sig med.


Aars Avis

22. MARTS 2017

T-SHIRT

Som foto. Normalpris kr. 200,Specialpris...................

100,-

T-SHIRT

med print - som foto. Normalpris kr. 350,Specialpris...................

200,-

LÆKKER KJOLE Som foto. Normalpris kr. 550,Specialpris...................

SKJORTE

Sort el. hvid. Normalpris kr. 700,Specialpris...................

BUKS m/stretch.

Sort el. marine Normalpris kr. 700,Specialpris...................

300,-

uge

400,-

400,-

Kom og mød sælgeren fra hos SKOTT i...

Brønderslev 22. marts Rold 23. marts Aalborg 24. marts

Deltag i vores Part Two konkurrence!

2 GAVEKORT

Lækre quiltede

pr. butik

FORÅRSJAKKER

500,-

Flere modeller og farver. Str. 36-52 Normalpris kr. 1000,Specialpris.........

SIDE 13

á kr. til køb af Part Two varer!

600,-

Alle tilbud gælder hele uge 12

Nygade 26 . Brønderslev . TLF. 98| NYGADE 82 19 26 66. BRØNDERSLEV . TLF. 98 82 19 66 HOBROVEJ 8 . ROLD . TLF. 98 56 14 73 | BREDEGADE 7 . AALBORG . TLF. 98 16 65 64

www.skott.com


Aars Avis

SIDE 14

Hr. Skæg, kendt fra Ramasjang, optrådte i mange udgaver.

Cirkus Vestermarum havde godt fat i publikum

var et hyggeligt nummer. Musikken passede godt og eleverne fungerede fint på scenen. Nummeret blev fulgt op af en anden kendt tv-figur Rosa fra Rouladegade. Men det blev for alvor sjovt kort efter. - Vi er nød til at lave en sikkerhedsøvelse, indledte konferiencieren inden det sidste nummer. - I skal tage tommelfinger og pegefinger på jeres venstre hånd. Tag dem op til næsen og klem til, sagde konferiencieren, der til daglig er skoleleder Anders Skinnerup. Sikkerhedsøvelsen lagde op til, at Onkel Reje og Bril-

le kom på scenen. Med sjov musik og en masse prutter fik de alle til at grine og klappe. De mange prutter var ikke længere et sikker-

22. MARTS 2017

hedsproblem, alle synes det var rigtig sjovt. Det årlige show fra Vestermarkskolen i Aars blev endnu en gang en stor succes.

Der var mange forskellige numre i Cirkus Vestermarum. Her bliver Rosa fra Rouladegade pyntet.

Publikum levede med under forestillingen i Aars Af Torsten Hansen AARS: Musik og karakterer fra børne- og ung-

domstv fyldte godt på scenen, da Vestermarkskolen fyldte hal 2 i Vesthimmerlands Messecenter med Cir-

100 hjælpere på loppemarked i Aars AARS: Når der skal omsættes loppeeffekter for op mod en halv million kroner på 11 timer over to dage, skal der bruges rigtig mange engagerede og motiverede sælgere. - Vi skal være omkring 100 for at kunne afvikle det store loppemarked i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 1. og 2. april, og vi har næsten hele flokken klar til de travle dage, siger formanden for loppemarkedsudvalget i Lions Club Aars, tidligere depotindehaver Poul Poulsen. Med et loppemarked, der samlet set fylder næsten 4.500 kvadratmeter i to haller i messecentret, er det nødvendigt med rigtig mange mennesker til at holde styr på tingene - fra billetsalg ved indgangen i hal 1 til vareudlevering af møbler mv. i den anden

ADVOKATFIRMAET

JAN POULSEN MØDERET FOR HØJESTERET AAGADE 8 . 9620 AALESTRUP www.advokatjanpoulsen.dk jpo@advokatjanpoulsen.dk

Loppemarkedsformand Poul Poulsen, Lions Club Aars ser frem til samarbejdet med de frivillige.

ende af hal 2, og derimellem hundredevis af borde fyldt med isenkram, bøger, legetøj, malerier, lamper, radio/TV, anden elektronik og mange andre ting. Når dørene åbnes lør-

kus Vestermarum i fredags. Hr. Skæg optrådte i mange udgaver og lavede sjov med bogstaver. Det dag formiddag bliver der et virkelig stort pres på alle salgssteder, og klubben har derfor udover egne medlemmer og en del af deres pårørende allieret sig med medlemmer og pårørende fra Lions Club Aars - Aarstidens Kvinder, der har tilbudt at hjælpe. - Men der er også en række andre trofaste støtter, som møder op år efter år for på den måde at hjælpe os til et godt resultat, lyder det fra Poul Poulsen, der ser frem til samarbejdet med de mange frivillige igen i år. - Vi får utrolig stor opbakning fra mange sider når vi gennemfører dette arrangement, herunder støtte fra restauratør Jørgen Odgaard, Restaurant Messen. Vi er så heldige, at Jørgen Odgaard igen har tilbudt at sponsorere en kop kaffe til samtlige besøgende mod forevisning af entrébilletten til loppemarkedet. Det er et sponsorat,som vi er meget taknemlige for, da det jo er med til at give vore gæster endnu en god oplevelse, slutter Poul Poulsen.  

DF-kandidater til regionsrådsvalget VESTHIMMERLAND: Dansk Folkeparti har

VM SIKRING

- din lokale sikringsleverandør

- Din sikkerhed www.vm-sikring.dk       Telefon 70 230 550

VM Sikring

Vestre Boulevard 9 • 9600 Aars

Tlf. 70 230 550 www.vm-sikring.dk

lørdag, 18. marts holdt opstillingsmøde til regionsrådsvalget i Region Nordjylland. Der deltog 117 medlemmer, og der blev opstillet 15 kandidater til regionsrådsvalget i november. Blandt de 15 er fire fra Himmerland. Kim Edberg Andersen, Nørager, Jørgen Hammer Sørensen, Hobro, Peter C. Rasmussen, Farsø, og Else Christensen, Støvring. Kandidaterne er sideordnet opstillet.

Onkel Reje og Brille sang en rigtig sjov pruttesang.

Natur-søndagsskole med nye naturnørder i Aars Søndag, 26. marts tappes der birkesaft i Aars Skov AARS: Naturekspeditionens Naturnørder myldrer frem alle steder, til stor glæde for naturvejlederne Lars Wachmann Naturstyrelsen og Karin Winther fra Vesthimmerlands Kommune. - Her i 2017 har vi allerede haft næsten 100 NaturNørder med på tur. Så vi opruster med endnu flere arrangementer her i 2017. Når man deltager i NaturNørds arrangementerne får alle et diplom som bevis på, at de nu er ”Rigtige” NaturNørder, siger Karin Winther. Næste NaturNørds arrangement er den kommende søndag, 26. marts, hvor der inviteres til NaturSøndags-Skole i Aars Skov.

- Denne Dag måler vi højden på birketræer, for vi skal tappe birkesaft fra de træer, der er over 10 meter høje. (Så høje skal de være, før det er tilladt at tappe saft på offentlige arealer). Vi skal også have styr på træer og deres blade bl.a. ved at fremstille ”vendespil” og ”Træbingospil” med blade som vi brænder ned i træplader, siger Karin Winther. - Vi startede med NaturNørds arrangementer for hele familien i 2016 og kunne se, at mange kørte langt for at deltage i naturarrangementer på tværs af flere generationer. Typisk to eller tre generationer, men vi har også haft fire generationer

med til vores arrangementer, fortsætter Karin Winther. - At være fire generationer på naturtur, har jeg selv stor erfaring og glæde af. På 11. år i træk, skal vi på familietur med min bedstemor, som fylder 92 år til april. Hvert år til jul, giver jeg hende en familietur for hele familien, og det er ikke kun hende, som ser frem til sin julegave, det gør resten af familien også, fortæller Karin Winther. - Vi vil gerne opfordre andre familier til også at tage på tur sammen, og det er da nemt når Lars og Jeg planlægger aktiviteterne og tager alt grej med, slutter Karin Winther.

Interessen for at blive NaturNørd stiger. Søndag, 26. marts er næste arrangement.


Aars Avis

22. MARTS 2017

Fra gamle dage i Aars og omegn...

Aars Avis For 75 år siden Fredag, 27. marts 1942: Haubro Sogneråd har vedtaget at købe et Billede af Kongen og Dronningen til Ophængning i Skolen. Der bevilgedes 40 Kr. til Lys og Varme til et afholdt Landbrugskursus. Fredag, 27. marts 1942: Næste Nummer af Aars Avis udsendes af Hensyn til Skattelisten først Onsdag den 1. April om Formiddagen i Stedet for Tirsdag Eftermiddag. Fredag, 27. marts 1942: Nu er Snevinteren ved at være overstaaet, og de fleste Vejstrækninger på Aarsegnen er opryddede. Ved Binderup Central har Snekasterne haft et særlig haardt Job, idet Driverne, der på en Strækning af ca. 3 km,

var saa høje, at man uden Vanskelighed kunde hænge Frakkerne på Telefonklokkerne.

For 50 år siden Tirsdag, 21. marts 1967: Skatteligningen i Aars er nu afsluttet. Den skattepligtige indkomst for 1967/68 udgør 32.615.293 kr. mod 29.108.709 kr. aaret før - en stigning på 3.506.584 kr. ell. 12,05 pct. Beskatningsprocenten er endnu ikke fastsat, men en stigning på et par procent undgaas nok ikke. Torsdag, 30. marts 1967: Vesthimmerlands Kunstforening, der allerede er oppe paa et medlemstal af 200, holdt 2. Paaskedag en fællesudflugt til en kunstudstilling med moderne kunst, som Skive Kunstforening havde arrangeret paa Skive Museum. Ca. 100 medlemmer deltog i turen. Torsdag, 30. marts 1967: Murersvend Henning Rasmussen, søn af Henry Rasmussen, Mejlby, har bestaaet eksamen som bygningskonstruktør med fin karakter og har derefter faaet ansættelse på en tegnestue i Aalborg.

For 25 år siden Onsdag, 25. marts 1992: Mandag blev de første øksehug taget til det, som med tiden skal udvikle sig til rekonstruktionen af et langhus i Giver, hvor skolerne i Aars Kommune har deres historiske værksted. Onsdag, 25. marts 1992:

SIDE 15

Med både en folkeskole, en friskole og en ungdomsskole i byen er Haubro lidt af et skolemæssigt kraftcentrum i Aars Kommune. Dette forhold kom i nogen grad til at præge debatten, da Haubro Beboerforening mandag aften arrangerede ”midtvejsmøde” med deltagelse af et panel af lokale politikere. Onsdag, 25. marts: Urmager Henning Buus, Aars, drager torsdag til Aarhus, hvor han skal medvirke i optagelsen til tv-programmet ”To fag frem”. I udsendelsen skal Aars-urmageren dyste med Bent Henriksen, som er formand for de danske urmagere. Der skal dystes om, hvem der hurtigst kan skille et ur ad, og samle det igen.

Samarbejde med arkiv om billeder Aars Avis og Lokalhistorisk Arkiv, Aars er gået sammen om hver uge at bringe et historisk billede fra arkivets store samling. Hvis der er kommentarer eller rettelser til teksterne ved de enkelte billeder, må læserne gerne kontakte arkivleder Kim Ørsted Iversen. Det kan ske pr. mail: ki@ vmus.dk eller på telefon 40 63 74 21. Arkivet modtager gerne alle former for arkivalier og fotografier fra områdets foreninger, virksomheder og privatpersoner.

Fire dygtige orkestre spiller i Vesthimmerlands Musikhus Alfa lørdag, 1. april.

Orkester-dyst i Alfa i Aars Af Torsten Hansen AARS: Vesthimmerlands Musikhus Alfa bliver ramme om en lidt usædvanlig konkurrence, men måske noget huset kan blive brugt til oftere i fremtiden. Lørdag, 1. april holdes Harmonifestival & DM 2017. Bag festivalen og konkurrencen står Dansk Amatør-Orkesterforbund. I år deltager fire harmoniorkestre, hvoraf de tre er i 1. div. (den bedste række), og et orkester stiller op uden for konkurrence i koncertdivisionen. Arrangementet begynder tidlig eftermiddag og slutter ved aftentide. Der er åben adgang for publikum, og det koster kun 100 kr. for hele dagen. Programmet ser således ud: Først spiller Harmo-

niorkesteret Tonica (koncertdivisionen). Det bliver efterfulgt af Rødovre Concertband (1. div.), Århus Postorkester (1. div) og Lyngby Taarbæk Harmoniorkester (1. div.).

Et bedømmerpanel Dansk Amatørorkester Forbund har sørget for et bedømmerpanel. Det består af højt kvalificerede personer fra ind- og udland. - Vi har været så heldige at få fat i Irene Anda (Norge), Christian Schmiedescamp (Danmark) samt Søren Birkelund (Danmark), siger generalsekretær i Dansk Amatør-Orkesterforbund Peter Jessen Lundorf. Det orkester i 1. division, som bedømmerne vurderer har spillet bedst, har mulighed for at repræsentere Danmark ved de

europæiske mesterskaber for harmoniorkestre i 2018. Dansk Amatør-Orkesterforbund støtter deltagelsen økonomisk. Som noget nyt vil koncerterne blive transmitteret “live” på Youtube – det er Lasse Bo Andersen fra Production-L, der står for denne del. Bent Hulsrøj laver lydoptagelser af koncerterne. Dagen sluttes af med en festmiddag og præmieoverrækkelse. Dansk Amatør-Orkesterforbund er landsforbund for danske blæseorkestre og -ensembler herunder brass bands, harmoniorkestre, big bands og andre blæserensembler. forbundet har omkring 110 medlemsorkestre med tilsammen 3.000 aktive musikere.

Nybyg eller renovering – hvad er bedst for dig? Kom til spændende temaaften med inspiration fra arkitekten, havearkitekten, energispecialisten, advokaten og Vesthimmerland Kommune PROGRAM Velkomst ved Arkitekt Lene Mygind Kan du få stemning og atmosfære i et nyt hus? Kan det betale sig at reparere en ældre bolig? Bygningskonstruktør Anders Bodilsen Kan du spare på energien i et ældre hus og hvordan gør du, hvis du bygger nyt? Havearkitekt Lone Skjødt Nyt liv i en gamel have eller start forfra i ny have. Muligheder med en have i skråt terræn. Advokat fra PROLEX Advokaterne Vil du have en kontrakt eller en mundlig kontrakt med din håndværker? Tips til køb og salg af bolig og byggegrunde Medalje Jensen fotograferet ved siden af sin samling af piber i sin stue på De Gamles Hjem i Aars. Billedet er fra omkring 1950 (Billedet er udlånt fra Lokalhistiorisk Arkiv, Aars)

Medalje Jensen i Aars Chr. P. Jensen, bedre kendt under tilnavnet ”Medalje Jensen”, fordi han gik rundt i sin flotte dragt dekoreret med et væld af medaljer, kors, lommeure, fine sølvknapper og sølvkæder.

Medalje Jensen var et yndet motiv og et kærkomment og oplivende syn for borgerne, når han spadserede igennem gaderne i fuld mundering, og han stillede altid gerne op til fotogra-

fering.Medalje Jensen blev født i 1862 på Katbygaard ved Giver, levede over 20 år i USA, hvor han arbejdede som formand ved jernbaneselskabet Chicago-Milwaukee-S. Paolo Railways, og døde på De Gamles Hjem i Aars i 1953.

Vesthimmerland Kommune Du får mere af vide om Kommunens aktuelle udstykninger og nye planer.

HUSK TILMELDING

senest 28. marts - kun 150 kr. inkl. kaffe og kage til mail: LMY@lmo.dk eller 7015 4000 LMO.DK • TLF. 7015 4000 Søften, Viborg, Horsens, Silkeborg, Aars og Samsø.

29. marts kl. 19.00 Adresse: LMO, Himmerlandsparken 3, 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 16

22. MARTS 2017

Musikalsk antimobning i Aars Teater Bio Aars Skoles musical ”Shine” handlede i år om mobning af elever i ”real life” og på nettet Af Lars Lindberg AARS: Mobning IRL (In Real Life) og FTF (Face To Face) var temaet, da Aars Skoles musicalhold i sidste uge opførte årets musical ”Shine” i Aars Teater Bio. Der er ikke noget LOL (Laughing Out Loud) over

mobning, og fordi YOLO (You Only Live Once) skal man behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Det var pointen i musicalen, som traditionen tro bød på både fine kulisser, fedt lys, flot skuespil, god musik og en morale, der ikke var til at overse.

I musicalen blev Stella og Amalie, der var BFF (Best Friends Forever) uvenner, fordi en yderst veltalende X Factor-dommer, Thomas Blachman, til en audition kun mente, at Stella havde talent. Det faldt Amalie så meget for brystet, at hun ind-

Veninderne Stella og Amalie kom iden grad på kant i forestillingen, men heldigvis blev de gode venner til sidst.

ledte en regulær hetz mod eks-veninden, som blot kunne se til, imens hun blev udstødt fra klassens fællesskab. Amalie og hendes topdullede hangarounds formåede både med spydige kommentarer IYF (In Your Face) og i sms-beskeder at gøre Stella dybt ulykkelig. Prikken over i’et var, da Amalie uploadede en video, som hun i hemmelighed havde optaget af Stella, som sang en sang til sin afdøde far, på nettet. Stella svarede dog igen ved at optræde med en sang om sine følelser til en talentkonkurrence på skolen, og den gik rent ind hos Amalie, der indså, at hun ikke havde opført sig pænt. De to veninder blev genforenet i slutningen af musicalen, der ikke var en stor lidelseshistorie om mobning og uvenskab. Et par sjove fysiknørder løftede flere gange stemningen med deres Niels Bohr’ske jargon og et vildt raketforsøg, og da avisens

Byrådsmedlem Per Bisgaard er kandidat til regionsrådet Venstre dropper aftale med konservative til kommunevalget VESTHIMMERLAND: Ved generalforsamlingen i Venstre i Vesthimmerland blev der valgt to kandidater til efterårets valg til regionsrådet i Nordjylland. Den ene er byrådsmedlem Per Bisgaard, Aalestrup som indtager stemmesedlens

plads nr. 7 mens formanden for Løgstøregnens Venstre, Henrik Hvorvarp, Løgstør, besætte plads nr. 17. Per Bisgaard har mange års erfaring i politik; først som kommunalbestyrelsesmedlem i den tidligere Aalestrup Kommune og efter

Alt murerarbejde udføres! Per Bisgaard - stiller op som kandidat til regionsrådet.

www.vestbymureren.dk BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

otte år som menigt medlem var han fra 1994 til 2002 kommunens borgmester. Han har tillige været medlem af Viborg Amtsråd fra 1998 til 2006 og bl.a. besat posten som viceamtsborgmester. Ved dannelsen af den nye Vesthimmerlands Kommune i 2006 blev han valgt til det nye byråd og året efter blev han valgt til folketinget, hvor han afløste det mangeårige medlem og formand for tinget, Christian Mejdahl. Henrik Hvorvarp, Løgstør, er i øjeblikket formand for Løgstøregnens Venstre. I det daglige er han taksator og har ikke tidligere været opstillet til regionsrå-

det, men han ser frem til en spændende valgkamp, hvor han vil gøre sit til at Himmerland igen kan få et eller to medlemmer i regionsrådet. I forbindelse med generalforsamlingen talte Venstres borgmesterkandidat i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, Overlade. Han sagde at der gennem det seneste år har været megen fokus på ledelsen af kommunen, ikke mindst borgmesterens inhabilitet i en række sager. Stemningen i byrådet har været præget af manglende styring og flere partier har direkte udtrykt mistillid til borgmesteren. Formanden for Venstre i Vesthimmerland, Albert Veggerby Andersen sagde, at Venstre ved de seneste to kommunalvalg har lavet konstitueringsaftale med de konservative, og ved det sidste kommunalvalg inviterede konservative også Socialdemokraterne med i ”regeringssamarbejdet” i kommunen. Venstre vil til det kommende kommunalvalg stå frit og afsøge mulighederne blandt alle byrådets partier for at gøre Per Bach Laursen til borgmester for den kommende fire års periode.

Aars Skoles musical handlede i år om mobning, og som altid bød forestillingen på både lækkert lys, flot skuespil og gode sange.

udsendte overværede forestillingen, bidrog også et par af skolens store drenge til underholdningen. I musicalen spurgte klassens hotte dreng via sms Stella, om de ”skulle lave noget sammen”, og de trefire pubertetsdrenge blandt publikum greb naturligvis straks muligheden for at læse seksuelle undertoner ind i det spørgsmål - og så

var de ellers ROFL (Rolling On Floor Laughing). Havde deres kollektive spontane fnisen ikke været så livsbekræftende ungdommelig og uskyldsren, var man måske blevet fristet til at sige OMG og GAL - og her må den ældre generation blandt læserne så lige spørge deres børn eller børnebørn om, hvad det så betyder.

Butik i Aars er Lego-vinder AARS: - Vi er stolte af at kunne fortælle, at vi i år har fået en top 10 placering i Danmark i Lego Brick Championship, siger Karin Hald, Buddy Legetøj, Aars. Det er en konkurrence legetøjsbutikkerne imellem,

som går ud på at lave Lego oplevelser for kunderne i butikken via konkurrencer udstillinger med videre. Buddy Kæden har sat sig på syv af pladserne i top 10 i Danmark. Fra hele Norden deltog 57 butikker.

Kommunal kreativitet åbnede der sig mulighed for belåning af disse bygninger, da denne mulighed var opbrugt, blev der mulighed for ved salg af disse bygninger til boligforeninger eller en Herning og andre større tænkt form for selvejende byer er nu på landkortet - institutioner og derefter at nu er det blevet åbenbart, at leje disse ejendomme  (leade danske kommuner i vidt sing back-arrangement) omfang har misbrugt skat- hvorefter beboerne skulle teydernes tillid og penge, betale leje og derved  blev jeg tror det er meget krea- berettiget til at opnå boligtive og dygtige mennesker i sikring / boligydelse, hvilket administrationen, som gen- igen var fra en anden kasse, nem årene har fundet penge som hentede pengene hos til dækning af de politiske skatteyderne. ønsker! Det skal bemærkes, at Gennem mange år, i de det er samme model som gode gamle dage, da gæld- gennem de senere år ansætning i kommunerne vendes i forbindelse med de ikke var almindeligt,   var kommunale forsyningsseldet kommunerne som skaber indenfor varme og byggede alderdomshjem, el. Nu er det skatteydernes plejeboliger og skoler og daglige privatforbrug som institutioner, samt mu- berøres af den kommunale seer og rensningsanlæg og spekulation og gennem administrationsbygninger. mange år det merforbrug, Disse blev betalt af skat- som har fundet sted i komteyderne. På et tidspunkt munerne og Regionerne. Per Godiksen, Morumvej 81, skriver om en problematik som er gældende ik de fleste komuner, herunder Vesthimmerland:


Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 17

HAVERSLEV

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Stor aktivitet i Haverslev og Aarestrup Konfirmation, sangaften, USA, klimamenu… HAVERSLEV: Kalenderen siger forår og snart havesysler. Men det får ikke mængden af aktiviteter og møder til at mindskes i Haverslev og Aarestrup. På Ældrecenter Haversdal i Haverslev er der gang i pensionisterne hver tirsdag. Den 28. marts underholder Annelise og Per Knudsen. De tager tilhørerne ”med en tur” til USA, og den 24. april er der mulighed for at gøre en god tøj- og skohandel hos firmaerne Smartex og Eigils Skosalg. Årets konfirmationer finder sted søndag den 30. april i Haverslev og søndag den 7. maj i Aarestrup. Og når vi er ved det ”kirkelige”, så er der et velvoksent forårsprogram både i

Konfirmationerne nærmer sig. Sidste år blev denne gamle bil brugt til at køre en konfirmand i.

Haverslev og Aarestrup. I forbindelse med Påsken er der ”De 9 læsninger” Palmesøndag den 9. april i Haverslev og ”Jesu syv korsord i ord og toner” Langfredag den 14. april i Aarestrup. Senere står der endnu mere forårsmusik på programmet. Pigekoret underholder med en Forårs-

koncert i Haverslev Kirke torsdag den 27. april og fredag den 28. april synger hele byen morgensang ligeledes i Haverslev Kirke. I Aarestrup Kirke holder man traditionen tro ”4-majaften”, og mindes de 11 allierede flyvere, der omkom i Rold Skov i slutningen af krigen. Søndag, 26. marts starter ”Klima Rebild 2017”, hvor man i ugerne 13 og 14 sætter ekstra fokus på klima- og miljøforhold. Det Grønne Råd, frivillige ildsjæle, Rebild Kommune og en lang række institutioner, virksomheder og interesseorganisationer laver en masse aktiviteter og arrangementer i hele kommunen. Mange af Rebild Kom-

munes folkeskoler og efterskoler deltager igen i år i konkurrence om at lave den bedste klimamenu. Eleverne skal med udgangspunkt i viden om klimapåvirkninger vælge klimavenlige råvarer og klimavenlig fremstillingsproces. I år får eleverne sparring af Flemming Graff Horup, der er kok og underviser på Tech College i Aalborg på erhvervslinjen Gastronom. Den 5. april besøger han Haverslev Skole. Den klasse, der laver ”Den bedste klimamenu”, får i et år Michael Sassersons bronzeskulptur ”Den sidste gorilla” til opstilling på skolen, og vindermenuen serveres til Fredagscafe i Pavillon Cafeen i Skørping fredag den 7. april.

Haverslev Borgerforening klar til endnu et år Legepladsen er færdig og indvies snart officielt HAVERSLEV: Haverslev Borgerforening er meget aktiv. Det fremgik af formand Tove Hjulmanns beretning til foreningens generalforsamling i Medborgerhuset. Foreningen har modtaget en del penge og sat dem i arbejde. - Borgerforeningen blev bevilget 100.000 kroner til etablering af legeplads fra Byzonemidlerne for 2015. Samtidig havde Haverslev Skole også nogle midler, så det hele endte med, at vi havde over 100.000 kroner til at lave legeplads for. Det hele blev godkendt. Legepladsen er lige blevet sat op, så børnene kunne prøve den første tur på banen i mandags. En dato for endelig indvielse vil senere blive offentliggjort, sagde formand Tove Hjulmann, da hun aflagde beretning. Lokalrådet havde også fået bevilget 100.000 kroner fra byzonepuljen 2015 til renovering af Pavillonen. De er blevet brugt til at sætte sider på, og den skal males her til foråret. Tove Hjulmann rettede en tak til HCI og de friske elever, og til Seniorgruppen med Wasse som initiativtager, der vil bidrage til forskønnelse, oprydning med mere i Haverslev. - Gruppen har været i gang ved søen, og det ser rigtig godt ud. Vi håber, at der kommer flere til gruppen, det er der brug for, sagde formanden fortsatte: - Sct. Hans - Borgerforeningen afholdt også Sct. Hans fest. Trods en træls vejrsituation mødte der rigtig mange mennesker op. Jeanette Sagan holdt en rigtig god båltale. Hun kommer fra

Suldrup og sidder i Rebild Byråd. I år falder Sct. Hans på en fredag, så vi har tænkt på at gøre lidt ekstra ud af aftenen. Vi har også kort drøftet, om det kunne være en mulighed at flytte arrangementet til Pavillonen, men det vil den nye bestyrelse tage endelig stilling til. Vi mangler en god båltaler, så hvis I har nogle gode emner, så sig endelig til. - Den 5. oktober 2016 arrangerede vi en aften sammen med Lokalhistorisk Forening. Her fortalte Arne Sørensen om sin barndom, og det var rigtig spændende. Lise Sørensen fortalte også om foreningen. Der var ikke så stort et fremmøde - tror vi skal være opmærksom på, hvordan vi orienterer om de forskellige arrangementer, da alle ikke er på Facebook, lød det fra formanden. Den 1. marts blev der afholdt borgermøde, hvor foreningen i samarbejde med Lokalrådet havde planlagt en aften for at gennemgå Kommuneplanen. Der mødte 32 op til arrangementet. Der kom nogle gode ideer og indspark, som er blevet sendt videre til Rebild kommune. - Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsesmedlemmerne for den enorme entusiasme og gejst I udviser. Det er en sand fornøjelse at være formand for en forening med så aktive og gode bestyrelsesmedlemmer. I bestyrelsen har vi besluttet, at suppleanterne deltager på lige fod med den øvrige bestyrelse, både i møder og arrangementer, og det er rigtig godt, og vi er bestemt ikke for mange. Vi har sat tovholdere på de forskellige arrange-

Fra venstre: Rikke Rasmussen, Vagner Andreasen, Tove Hjulmann, Hanne Pihl (1. suppleant), Claudia Garante, Anne Hansen, Sisse Sass Linde, Janni Ellice. Christen Lauridsen (2. suppleant) er ikke med på foto. Bestyrelsen konstituerer sig senere.

menter, så arbejdet er fordelt ud på mange hænder. Vi har også fået lavet arbejdsplaner på de fleste arrangementer. Men vi kan sagtens bruge flere hænder, så der er oprettet en ”Hjælperliste” på vores hjemmeside, som I er mere end velkomne til at skrive Jer på til eks. at bage en kage el.lign. Vi har også brug for en ny flagmand, så hvis der er en, der har mod på den opgave, så meld endelig ind, opfordrede formanden. Foreningens regnskab blev gennemgået af Hanne

Pihl og godkendt, og efter valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant, ser ”bemandingen” 2017 således ud: Tove Hjulmann, Claudia Garante, Sisse Sass Lind, Vagner Andreasen, Rikke Rasmussen, Anne Hansen, Janni Ellice, Hanne Pihl (1. suppleant), Christen Lauridsen (2. suppleant), Aase Munk (revisor) og Anni Hyldgaard (revisorsuppleant). Borgerforeningen har 93 medlemmer.

Tommy Degn genvalgt som folketingskandidat HIMMERLAND: Dansk Folkeparti i Himmerlandskredsen har holdt opstillingsmøde til Folketinget. Under MF Lise Bechs kyndige mødeledelse blev Tommy Degn enstemmigt genvalgt, som folketingskandidat for Himmerlandskredsen.

Tommy Degn er formand for DFs byrådsgruppe i Rebild Kommune, samt formand for DF Rebild Lokalforening. Tommy Degn takkede for valget og oplyste blandt andet, at han allerede var klar til valgkamp, uanset hvornår et folketingsvalg måtte blive udskrevet.

Eleverne på Haverslev-Ravnkilde Skole havde fagdag om faglig læsning og udarbejdede deres egne aviser.

Avisen er ikke død HAVERSLEV: På Haverslev-Ravnkilde Skole havde man i forrige uge en fagdag i dansk foreleverne i 4., 5. og 6. klasse. Emnet var ”Faglig læsning”, og der er avisen et godt værktøj eller medie om man vil. Eleverne blev delt i fire redaktioner med redaktører, chefredaktører, journalister m.fl. Parvis skulle de så i løbet af en dag, og med en deadline hængende over hovedet, arbejde med emner som f.eks.: Artikel, annonce, læserbrev, anmeldelse, interview, reportage fra ”ugens arbejdsplads”, mode, bolig, suduko og kryds og tværs. De fire aviser som blev resultatet af elevernes koncentrerede arbejde, er faktisk imponerende. Skolebørnene har fået meget med, og set med deres øjne får man som voksen også lidt af fundere over. Aviserne har børnene kaldt Den danske post, Byen’s avis, Haverslev’s avis og Vores avis. Og hvad skriver aviserne i Haverslev så om? Der fortælles om computerspillet Minecraft, og om alt det gode ved at dyrke sport. Der er et godt interview med skolens leder, Henrik Heindorf, med Tuens leder Joan Straarup, og med Haverslev Hallens bestyrer, Jens Olesen. Så er der et læserbrev fra Lasse og Frederik om miljøet i Haverslev. De mener bl.a.: ”Der ligger skrald over det

hele i Haverslev. På kanterne ved vejene og på fodboldbanerne. Hvad kunne byrådet gøre bedre? Vi ville ønske at kommunen kunne bruge flere penge på vores lille by Haverslev. Vi ønsker at få nogle skraldespande op, og vi gider også godt ha’ nogen cigaretspande. Vi i Haverslev skal selvfølgelig også være med til at få en renere by. Men vi tænkte på om I gad og hjælpe os lidt, så vi ku’ få en renere by. Det vil vi være glade for, så vi siger tak til alle i hele Haverslev”. En anonym borger har sendt et læserbrev, hvor man bl.a. kan læse: ”Jeg synes, at der skal være en lidt stor bøde, for dem der har smidt. Bøden for at smide skrald er ikke så stor. Det er derfor at jeg siger, at den skal være 3000 kr”. Aviserne fortæller videre om gymnastik, og der er flere interviews med bl.a. Vera, der har arbejdet i en bagerbutik, og Jannie, der er dagplejemor. Moden bliver der også orienteret om, og Haribo slik bedømmes med fire stjerner ud af fem. Så er der annoncer fra bl.a. Spar og Tuborg, og en lille notits om hunden Mille, der er løbet væk! Det var en positiv oplevelse for børnene at lave avis. De var glade for dagen, og fik et godt indblik i arbejdet med avisfremstilling.

Paris, Milano... nej Mejlby! MEJLBY: For nogle uger siden omtaltes det kommende arrangement ”Modeshow & Vinsmagning” i Mejlby her i avisen. Vi sluttede med, at konferencier Thomas Kjemtrup sikkert fik travlt i Mejlby på catwalken tirsdag aften, 14. marts - og det fik både han, modellerne, firmaerne der lagde tøj, sko, frisører, makeup, solbriller, smykker og ure til, og selvfølgelig også aftenens arrangører, køkkenhold, serveringen, vinkyperne med mere. Modeshow & Vinsmagning 2017 blev holdt for syvende gang. Britta Christensen er primus motor i arrangementet, der primært har til formål at rejse midler til Mejlby Borger & Kulturhus.

På indgangsbilletten ventede der gevinster i massevis, venligst sponseret af områdets forretningsliv, og næsten alle gæster kunne gå fra festen med en lille eller stor gevinst. De tre hovedgevinster var en fryser (3. præmie) fra ElCold i Hørby, en flot træbænk fra Trællefabrikken i Nørager (2.præmie), og hovedgevinsten, et smukt læderarmbånd med sølvcharms fra Christina Watch, fandt også en meget heldig arm at sidde på! En festlig aften på Mejlby Efterskole med mad, drikke, 170 gæster både fra nærområdet men også enkelte fra København - og et mangefold bud på forår/ sommer moden i Danmark.


Aars Avis

SIDE 18

22. MARTS 2017

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Da forårets mode kom til Nørager

”Fri for mobberi” i Nørager med en ”kongelig” event

NØRAGER: Nørager Pensionistforening har afviklet et modeshow, som samlede omkring 70 personer i medborgerhuset Kig-Ind. Ni lokale modeller viste forårets mode for damer og herrer fra butik Ellen Kristensen ved Gitte

NØRAGER: Der lægges megen vægt på, at eleverne trives på Sortebakkeskolen i Nørager. Derfor har skolen fået uddannet to instruktører i ”Fri for mobberi”, som er et pædagogisk redskab, der gennem samtale, leg, massage og rytmik styrker børnenes trivsel og venskaber. Afdelingsleder Lotte Aggerholm Pedersen pointerer, at projektet ikke søsættes, fordi der på skolen er problemer med mobning, men for at forebygge og sammen skabe et fællessprog for, hvordan drilleri kan tackles, så det ikke udvikler sig til mobning. - Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at sikre et trygt og rummeligt børnefællesskab med plads til alle, og at vi skaber en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden, respekterer hinanden, og har mod til at sige fra og markere egne grænser og reagere på uret-

Laustsen, Nørager, og Din Tøjmand ved Finn Bisgaard, Farsø. Modellerne fik mange beundrende blikke fra publikum. Efter showet var der kaffebord og udlodning af gevinster til forsamlingen.

Anny Østergaard og Kaj Bjørn var modeller og viste forårets mode i Nørager.

Sortebakkeskolen på skøjter NØRAGER: Sortebakkeskolen i Nørager er velsignet med et meget aktivt elevråd. Det viste de igen forleden, ved at tage initiativ til en skøjtetur til Gigantium i Aalborg for alle elever fra 7. til og med 9. klasse. Ønsket fra elevrådet var, at de gerne ville lave en anderledes aktivitet, hvor fællesskabet mellem udskolingseleverne skulle have første prioritet. Der blev arrangeret forældrekørsel til og fra Aalborg, og eleverne var på isen i to hele klokketimer, hvor

Udskolingseleverne fra Sortebakkeskolen i Nørager havde det sjovt, da de brugte to timer på skøjter i Gigantium i Aalborg.

de virkelig gav den gas. Der blev grinet og hygget i stor stil, så turen var bestemt en

stor succes, og elevrådet har allerede bedt om en gentagelse næste år.

BLÆRE

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Kronprinsesse Mary - næsten i hvert fald - besøgte for nyligt Sortebakkeskolen i Nørager, hvor hun satte fokus på mobning. Det royale besøg vakte jubel blandt indskolingseleverne.

færdigheder, siger Lotte Aggerhold Pedersen. Kronprinsesse Mary har været med til at udvikle ”Fri for mobberi” og er en meget aktiv ambassadør, så da projektet skulle ”skydes i gang” på Sortebakkeskolen, blev det markeret med en festlig event, hvor Kronprinsesse Marys stand-in kom på besøg - til stor glæde for alle indskolingseleverne.

I sin tale til eleverne talte hun om tolerance, respekt, omsorg og mod, og disse værdier skal lærerne arbejde videre med sammen med eleverne efterfølgende. Alle indskolingsklasser fik overrakt en Bamse-ven, som skal hjælpe eleverne med at være gode kammerater og passe på hinanden, og festlighederne blev afsluttet med stort kagebord for alle.

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Fra bog til virkelighed på Blære Friskole BLÆRE: Eleverne i 7. og 8. klasse på Blære Friskole fik i den foregående uge besøg af formanden for Blære Friskoles Støtteforening Per Warming. Anledningen var, at støtteforeningen havde besluttet at yde et stilskud til 7. og 8. klasses endagstur til København. Eleverne skal besøge fol-

ketinget, hvor de skal have en rundvisning af selveste skatteminister Karsten Lauritzen (V). Turen er en afslutningen på elevernes arbejde med demokrati, partier, valg og lovforslag, som de har arbejdet med i januar og februar måned. Per Warming udtalte, at turen sidder lige i skabet

i forhold til Blære Friskolens værdi ” fra bog til virkelighed”. Han gav udtryk for, at det var en oplevelse, han også selv kunne ønske sig, men dette må vente til en anden gang. Eleverne og klassens lærer er rigtig glade for tilskuddet til turen, og alle glæder sig meget. Klassen skal også på

strøgtur og have undervisning i gobelinerne på Christiansborg Slot. Dagen slutter af med at se København fra toppen af Christiansborg Slots tårn. Blære Friskole er til næste år klar med at udvide til og med 9. klasse. På nuværende tidspunkt er der 9 elever tilmeldt den kommende 9. klasse.

BLÆRE: - Vi har indført et tiltag, som hedder ”faglig fredag” og nogle af produkterne derfra kan ses på forårsmessen i Blære Multicenter på lørdag, 25. marts. De ”faglige fredage” indholder også madlavning til hele skolen. Hver fredag laver en klasse mad sammen

med frivillige fra området til alle elever og de store børn i pasningsordningen. Fredagene kan også bruges til besøg fra museum, fordybelse i emner som skolevalg, ture i natur/teknik og meget andet. De næste fredage skal bla. bruges til et haveprojekt, hvor eleverne skal

dyrke egne grønsager og forberede jorden til at så samt passe og pleje deres planter, forklarer sekretær Jeanet Frederiksen, Blære Friskole.

ninger og materialelister ud af det. Brædderne blev målt op og så blev der ellers savet i sløjdlokalet. Bagefter skulle stolene skrues sammen, og det var ikke altid lige nemt at holde styr på materialer og mål. Men efterhånden, da eleverne fandt ud af hvordan de kunne arbejde sammen, begyndte ”lounge stolene” at tage form. Holdene blev lidt efter lidt færdige med at samle stolene, og så skulle der syes betræk til hynderne, af flotte stoffer i forskellige farver. Det er blevet rigtig godt. ”Lounge stolene” 10 i alt, står nu rundt om på skolen, til fordybelse og afslapning, og til sommer kommer de ud i skolegården i hyggekroge. Blære Friskole udstiller ”lounge stolene” på en stand ved ”Forårsmessen i Blære Multicenter i weekenden.

Ole Lund Kirkegårds historier har været en væsentlig del af tema­ ugen på Vester Hornum Skole.

Samarbejder på Stoleprojekt på Blære Friskole på messe tværs af klasser

RUNDVISNING I FORBINDELSE MED FORÅRSMESSE I BLÆRE MULTICENTER LØRDAG D. 25.MARTS, vil der være mulighed for at besøge Blære Friskole. Der vil være personale til at vise rundt og svare på spørgsmål både på skolen og i vuggestue/børnehave. Blære Friskole . Skolevænget 3, Blære . 9600 Aars . tlf.: 82 13 40 08

Et stoleprojekt 6. og 7. klasses Faglige Fredags emne, var denne gang at lave ”lounge stole” med hynder til skolens indeområder sammen med pedellen og klasselæreren. Der var lavet en model i fuld størrelse, og den skulle nu måles op og tegnes i målestoksforhold på millimeterpapir. Der skulle laves en materialeliste over træforbrug. Det var meget vigtigt, da der kun lige var købt det træ der skulle bruges. Børnene skulle arbejde to og to sammen, der blev tegnet, målt og tænkt, og der kom nogle fine arbejdsteg-

V. HORNUM: Fra tirsdag til torsdag i sidste uge havde elever fra 0. til 3. klasse på Vester Hornum Skole mulighed for at gå i dybden med Ole Lund Kirkegaards forfatterskab. Eleverne har blandt andet haft mulighed for at spille dukketeater, der er baseret på de kendte fortællinger. Begrebet samarbejde har ligget som den berømte røde tråd i temaugen for 0. til 3. klasse. - Stemningen har været, at eleverne har villet samarbejdet på tværs af klasserne, siger Henny Kristensen, som er en af de faglige tovholdere i temaugen. Hun siger videre, at temauger generelt har affødt, at der har været langt færre konflikter, sammenlignet med almindelige undervisningsdage. Hver temadag er indledt med en fællestime, inden

eleverne gennemgik tre lektioner på hold. Her har man fokuseret på at tegne og lave collager, spille dukketeater, skrive fortællinger i forfatterværkstedet, spille brætspil og se animationsfilm. Henny Kristensen siger videre, at fagligheden virkelig har været i højsædet i temaugen. Hun vurderer, at Ole Lund Kirkegaards fortællinger appellerer til børnene, fordi fortællingerne rummer historier om den såkaldt lille mand og hans kamp mod de store i samfundet. - Og så er personerne ofte småfrække, lidt anarkistiske og har et lunt glimt i øjet, forklarer Henny Kristensen. Temaugen sluttede med en teatertur til Aalborg. Her oplevede eleverne en lidt anderledes version af Gummi Tarzan. Stykket bygger på animationsfilmen om Gummi-Tarzan.


Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 19

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Ulstruplund-lukning gav ekstra arbejde HORNUM: Lokalhistorisk Forening for Hornum og Omegn holdt den årlige generalforsamling i Værestedet i Hornum. Der deltog 32 medlemmer og det fremgik af Elin Mathiesens beretning for bestyrelsens arbejde i 2016, at lukningen af Ældrecenter Ulstruplund gav lidt ekstra arbejde. Det primære i foreningen er arbejdet i arkivet, hvor der modtages, registreres og opbevares materiale. I begyn-

delsen af året modtog arkivet mange billeder og arkivalier fra det nedlagte plejecenter på Ulstruplund. Desuden modtog arkivet to gamle skabe, som Larsine Pedersen skænkede til Ulstruplund. De var blevet renoveret af Ulstruplunds venner og står nu på arkivet som et minde om både Larsine Pedersen og Ulstruplund. Medarbejderne i arkivet indsamler data og historier blandt beboerne i Hornum og omegn. Heldigvis er

mange interesseret i at give oplysninger. Der møder også en del op på arkivet eller via mail for at søge oplysninger om deres slægt. I juni deltog 60 til 70 personer i en byvandring, der især handlede om Aalborgvej. Turen sluttede i arkivet, der var fyldt til bristepunktet. Bestyrelsen deltager i fælles møder med de andre lokalhistoriske foreninger i kommunen og er med til at lave artikler til det fælles årsskrift. Sidst på året havde foreningen og arkivet en udstilling på julemarkedet i Hornum. Her er der mulighed for at komme i kontakt med flere mennesker.

Rollator Rally i Jenle Plantage HORNUM: Naturstyrelsen har anlagt en ny ca. to kilometer rollatorvenlig sti i Jenle Plantage. Stien indvies torsdag, 30. marts af Vesthimmerlands Kommune. Med start ved naturbasen i Jenle Plantage, er det nu muligt at komme rundt på en lille skovtur for gangbesværede eller skovens gæster, der har brug for ”støttehjul”. I dagens anledning vil

Rollatorløbet blive skudt i gang af sundhedsudvalgets formand Palle Jensen. På ruten vil der være pitstop med medarbejdere fra visitationen, som vil tjekke dæktryk, højde og bremser på ”køretøjerne”. På dagen vil der også være mulighed for at møde ældrerådgiver Sara Ipsen og naturvejleder Karin Winther, sammen med flere deltagere fra ”Aktiv i Naturen”.

- Vi glæder os til at indvie den nye sti. Det har været et ønske længe, for en tur i skoven skal man helst aldrig blive for gammel til, siger Karin Winther, som håber at rigtig mange vil benytte foråret til at komme ud og prøve den nye sti. Efter ”Løbet” serveres ”kommunekaffe” og lidt sødt til at fylde brændstoftanken op med igen.

Regnskabet viser et mindre overskud takket være indtægter ved flagalleen. Dorte Holm blev nyvalgt til bestyrelsen, der desuden består af Hans Frederiksen, Elin Mathiesen, Gunnar

Nielsen og Villy Poulsen. Efter generalforsamling blev der vist billeder fra området. Først som en lille konkurrence. Hvor deltagerne skulle gætte årtiet. Det voldte store vanskelig-

heder, men gav en god snak. Derefter fik forsamlingen vist billeder fra Ulstruplunds næsten 60 års historie. Det startede som alderdomshjem i 1957 og blev lukket i begyndelsen af 2016.

VEGGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Vegger-dilettanter trak fuldt hus lørdag aften Over 100 så forestillingen lørdag aften i Vegger VEGGER: Traditionen tro gik de glade amatører fra Vegger på scenen fredag aften, med sommerfugle i maven. Og selv om det gamle ordsprog om at en dårlig generalprøve, giver en god premiere, så blev varen leveret fredag aften, til de godt halvhundred tilskuere, som havde valgt at løse billet. Lørdag aften blev det forholdsvis lave fremmøde til generalprøven om fredagen, gjort til skamme med 100 gæster fra hele omegnen, som indledte med spisning og bægerklang. Selv om de lokale ama-

Dilettanterne fra Vegger leverede varen og opførte to gode forestillinger.

tørskuespillere havde fyldte maver og knapt var færdig med at skåle, inden de gik på scenen, så leverede alle

Vegger Vennernes amatørskuespillere et festfyrværkeri af en forestilling.

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

120 konfirmander var på konfirmandlejr i Haubro Konfirmanderne fra Haubro, Aars, Giver og Skivum sogne lavede indslag til en festgudstjeneste Af Torsten Hansen HAUBRO: HU-hallen i Haubro var fyldt med konfirmander og forældre søndag formiddag. Alle var samlet til festgudstjeneste. Der var så mange konfirmander og forældre, at Haubro Kirke slet ikke kunne rumme de mange mennesker, derfor foregik det i hallen. I alt var der 120 konfirmander. De havde tilbragt hele weekenden i Haubro, hvor de var samlet til Konfirmandlejr på Himmerlands Ungdomsskole. Konfirmanderne kom fra blandt andet fra Aars, Haubro, Giver og Skivum sogne. Den store gudstjeneste lignede ikke så meget en almindelig gudstjeneste, men alle gudstjenestens sædvanlige punkter var tilstede, selv om det foregik i en stor sportshal. Der var indgangsbøn, nadver, sange og udgangsbøn. Ind i mellem var der dog også indslag, som sjældent finder plads til gudstjenester i kirkerne. Konfirmanderne var ankommet til ungdomsskolen

120 konfirmander og forældre var samlet til en stor festgudstjeneste i HU-hallen i Haubro.

fredag eftermiddag. Samme aften gennemspillede de et dramastykke om påskens tema i Haubro Kirke. En stor del af lørdagen gik med at deltage i forskellige værksteder. - Vi havde et foto og film værksted. Der var et kor og musik værksted. Der var også et bageværksted og et streetdance værksted, siger pastor Ole Larsen, der var en af de fem præster der arrangerede og gennemførte konfirmandlejren. Resultaterne fra de forskellige værksteder blev brugt til festgudstjenesten om søndagen. Et hold lavede streetdance og et andet

hold viste, hvad de havde lavet i foto og film værkstedet. I billedkunstværk-

stedet havde de lavet ikoner. De stod fremme under gudstjenesten.

Ungdomsskolens lærere har også bidraget til Konfirmandlejren. Lærerne stod for aktiviteter i form af styrketræning, fodbold, kagebagning, foto samt tegning og maling. Lørdag aften stod lærerne for undervisning i sang.

Det betød, at konfirmanderne fik lært forskellige sange, hvoraf nogle blev brugt i gudstjenesten. Lørdag var der også bønneværksted. Her skulle konfirmanderne formulere bønner. Efterfølgende samlede sognepræst Sara Schouby, Aars Kirke, bønnerne og brugte dem som indgangsbøn og udgangsbøn ved søndagens gudstjeneste. Konfirmandlejren er et helt nyt tiltag i de lokale sogne, men alt tyder på, at det ikke bliver sidste gang den slags gennemføres. - Jeg tror absolut, at vi gentager det til næste år. Jeg føler, at det har været rigtig godt, og alle har ydet en maksimal indsats, og bidraget til at vi fik en god lejr ud af det, siger Ole Larsen.

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

port dsrap Tilstan ådgivning & g nin rv talr - & To lig & Erhve imærk Energ Bygherre Bo

Under gudstjenesten viste et hold streetdance.

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk


Aars Avis

SIDE 20

Delikatessen

snittefest

22. MARTS 2017

kolonial kolonial

kolonial mejeri

amo/gluten mel/ øko grøn balance 2 kg

a-38 ymer/ syrnet tykmælk 1 ltr. flere var.

gælder kun torsdag d. 23. marts mellem kl. 12-18 i suldrup

frit Valg

bestil gerne i forVejen...

1 ltr. tomat/karry

frit Valg spar 8.00

pr. stk. ...........

10

00

Lu ksu s m enu • Fis kefa d me d lak serou lade, da mp et lak s me d rejer og aspa rge s me d ru sti c ba gu ett e og krydderu rte dre ssi ng

HoVeDr et:

• La ng tidssteg t ok semørb ra d, kr yd ret fløde ka rto ffe ltårn e me d broc co li, ba bønn es alat og rød co n, vin ds ovs

karolines suppe

95

wasa knækbrød

"DOBBELT PK." frokost, delikatesse/sport/rågi

frit Valg

Forr et:

13 18

00

schulstad schwarzbrød/ Viking rugbrød

frit Valg

1 ltr. Vanilje/skovbær/alm.

ka ge tapa s

frit Valg

P r . P e rs. 199 k r. o G 20 % På ikk e neDsat te Vin

lammekølle u/nøgle

frit Valg

kun ..............

139

95

800 g

7

95

100

kun ...........

00

italiensk laVazza kaffe

200 g m/krydderier

400 g

spar 20.00

kun ..................

39

55

bonjour flødeost

6

1/2 pris!

pr. stk.

3 ps.

100

00 95

tulip bacon

00

3x125 g "3-PaK."

gestus morgenmadprod.

flødekartofler 2 kg

400-800 g i lage "sTOrT Bg."

pr. bg.

krydret og klar til ovn. kun 30 min. ved 180 o

spar 49.95

gestus rejer

det er billigt! rød merrild

350 g

sous Vide stegt oksefilet

20

00

kolonial køl

nu.

Slagteren

spar 40.00

00

cheasy skyr

1.000 g i skiver

1,6-1,8 kg

15

1/2 pris!

Dess ert:

e VeD køb aF me

10

00

95

425-500 g chokoknas/protein flakes/ hippo crisp og chunk flakes

Delikatessen

Direkte nr. 25 57 49 40 Hver dag fra kl. 8.00-15.00

frit Valg

10

00

20

00


Aars Avis

22. MARTS 2017

kolonial froSt

SIDE 21

kolonial SLIK

hotdog pøLSer

kolonial non-food

marabou pL./tWISt 145-180 g

neophoS opvaSKetabS a´ 54 stk. "DOBBELT PK."

39

1/2 prIS!

55

Spar 45.00

2 Kg

00

frIt vaLg

yanKIe bar/ hoLLy + nye

geStuS brød

500-600 g flütes/rundstykker

50 g

10

frIt vaLg

00

frIt vaLg

3 StK.

8/4 rl. 1/2 prIS!

139

95

00

frIt vaLg

15

750 ml. under 1/2 prIS!

25

pr. StK.

00

kolonial dyremad

415 g fjerkræ/okse

00 12 dS.

bamSeLIne SKyLLemIddeL

40

00

det er bILLIgt!

1 ltr. alle slags

kolonial øL + vand

profeSSIoneL treSemme Shampoo

fIrSt prIce Kattemad dS.

kolonial non-food

LambI toILet/ KøKKenrL.

Store fLotte ISLagKager fra premIere IS 2,7 ltr. flere slags

max. 12 StK. pr. Kunde!

10

under 1/2 prIS! 1/2 prIS!

17

95

pr. pK.

95

Smart hundemad 3 kg beef/Lamb/rice

faxe vand dS.

pepsi/faxe Kondi m.fl.

65

24 StK.

00 + pant

bLue KeLd vand 1 ltr. m/smag

5x1 Ltr.

40

00

1/2 ltr. alle slags

frIt vaLg v. finn ovesen

10

KuN torSdag/fredag carLSberg/ tuborg cLaSSIc dS.

88

+ pant

faxe KondI booSter org. dS.

1/2 prIS!

frIt vaLg

00

24 StK.

00

10

+ pant

5x1,5 Ltr.

45

200-250 g

frIt vaLg

pepSI Sodavand

25

KuN Lørdag/Søndag LurpaK Smør/ Smørbar/Kærgården

+ pant

12

00

geStuS LuKSuS påLæg

1,5 ltr. alle slags

00

frIt vaLg

00

00 + pant

H averslev

tlf. 98 65 40 13

80-100 g, alle slags fra "ChrisTiansfELD"

frIt vaLg

Nørag er

tlf. 98 55 10 06

11

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fra onsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

00


Aars Avis

SIDE 22

22. MARTS 2017

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Sognefesten i Haubro efterlyser frivillige HAUBRO: Der var et meget lille fremmøde, da arrangørerne af Sognefesten i Haubro indbød til planlægningsmøde.Kun otte frivillige var repræsenteret.

- Det er alt for lidt, og vi har brug for hjælp, hvis vi skal kunne gennemføre en rigtig go’ fest. Hvis ikke vi får den ekstra hjælp kan dele af Sogne-

Genvalg i Haubro HAUBRO: Lokalhistorisk Forening for Haubro Sogn er lidt klemt på pladsen. Men foreningen fungerer fint. På foreningens general-

forsamling blev Elna Olsen, Kjeld Bjerregaard og Mona Jensen genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand:

festens aktiviteter desværre risikere at blive aflyst, siger Klaus Holze Thøgersen. Arrangørerne søger blandt andet hjælpere til følgende opgaver: TovElna Olsen, næstformand: Grete Bech, kasserer: Jan Pedersen, sekretær og arkiv: Mona Jensen, medlem Kjeld Bjerregaard. Selve arkivet er fortsat opmagasineret hos Elna og Ove Olsen, Løgstørvej 115.

holder og ansvarlig samt hjælpere til børneboder lørdag. Indsamlere til sponsorgaver til Bankospil og Haubro Rally. Voksne til

bemanding af salgspavilionen til Havetraktortræk om lørdagen. Unge til bemanding af salgspavilionen til Havetraktortræk om lørdagen.

Voksne til bemanding af udendørsbar ved hoppeborge. Voksne til salgsbod til Street-Hockey turnering fredag, og voksne til bemanding af poster til Stjerneløbet lørdag.

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

VESTRUP

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

ØSTRUP

Muntert dilettantstykke i Østrup Medborgerhus Omkring 125 så dilettanterne fredag og lørdag aften ØSTRUP: Bureaukrati kan godt give anledning til forviklinger. Det så man i Østrup forleden, hvor Østrup Dilettanterne havde premiere på et lystspil i fire akter af Peder Pedersen. Stykket hed ”Koks på kontoret” og udspillede sig på Bygningsdirektoratets 7. afd. 13. kontor. På scenen var der flere gamle kendinge, men også to nye aktører, som gjorde det rigtigt godt. På kontoret kunne man finde Heidi Glerup i rollen som en frisk kontordame, Ejnar Andersen, en kontormand af den gamle skole og deres direktør spillet af Orla Jensen. Direktørens sekretær blev spillet af Bodil Jensen, og kontorets altmuligmand blev spillet af en af debutanterne, Thomas Kjeldgaard. I rollen som direktørens lidt forsømte kone kunne man se Gitte Andreasen, der søgte trøst ved Jens Peter Hougaard, som spillede en geskæftig direktør, der gerne så sine byggesager ligge øverst i bunken.

Der var mange hold på gulvet i Minihallen i Vestrup, da Østrup Gymnastikforening afviklede forårsopvisning.

235 så gymnastik i Vestrup

Allan Sørensen (bagerst) fik en lidt hårdhændet behandling af de to rengøringsassistenter.

Linda Solvang og Majken Kjeldgaard, den anden debutant, kunne ses som to rengøringsassistenter, der på et tidspunkt gav Allan Sørensen en lidt hårdhændet behandling. Allan spiller en hotelejer, som får held til at købe nabohuset, der skal bruges til konferencelokaler. I ansøgningsforløbet ved bygningsdirektoratet forelsker han sig i kontorassistenten. Bag ved scenen tog Aage

Pedersen sig som vanligt af lys og lyd, Vita Kløjgaard sminkede og Sussie Andreasen satte hår. Freddy Christensen var sufflør og han måtte træde hjælpende til et par gange. Der var 75 betalende tilskuere om torsdagen, hvor der efterfølgende var et overdådigt kaffebord. Om lørdagen var der 50 tilskuere, som fik en hyggelig aften med spisning efter forestillingen.

VESTRUP: Østrup Gymnastikforening afviklede i søndags opvisning i Minihal Vestrup. Hallen er som skabt til sådan et arrangement, og 235 tilskuere var mødt op for at se de mange udøvere. Hallen var fyldt med glade gymnaster i alle aldre, og det blev en meget hyggelig eftermiddag. Der blev lagt ud med forældre/barn gymnastik, og derefter myldrede det ind med herlige unger i spraglede t-shirts. Der blev hoppet og danset til glæde for forældre og bedsteforældre, som kunne nyde børn og børnebørns kunnen. I den lidt ældre aldersgruppe var der et damehold med Stram Op

Et hold mænd viste gymnastik i bedste Kaptajn Jespersen stil.

og et herregymnastik hold i bedste Kaptajn Jespersen stil. Efter en sjov afslutning, hvor alle var inviteret til at deltage i fysisk aktivitet, var der stort kaffebord med masser af lækre kager.

Østrup Gymnastikforening rider på en bølge af succes, og de har haft en tilgang på 30 medlemmer i det seneste år. Der er også mulighed for senior gymnastik en formiddag om ugen.

Krig på skoleskemaet i Vestrup

Dilettantstykket i Østrup foregik på et kontor hos Bygningsdirektoratet.

VESTRUP: Vestrup Skole fik i sidste uge besøg af byrumsteatret ”Teatergrad” med forestillingen »Krig – i børnehøjde«. Forestillingen skal hjælpe børnene med at sætte ord på svære emner som terror, krig og flygtninge og skabe dialog mellem eleverne og deres forældre. Hvordan er det at vokse op i et land, hvor der er krig? Det er en af de ting ”Teatergrad” sammen med

børnene på Vestrup Skole arbejdede med. Forestillingen »Krig - i børnehøjde« er en blanding af en blanding af et teaterstykke og en workshop, hvor børnene selv er med i forestillingen, og de arbejder på den måde med emner som krig og flygtninge. Der veksles derfor mellem dramatisering af en fortælling om krig og dialog mellem skuespillerne og børnene. Teatergrads forestilling

tager udgangspunkt i børnenes egne tanker, viden, fortællinger og følelser om krig og på den måde inddrages de i stykket. Børnene er derfor lige så meget en del af forestillingen, som skuespillerne er. Udover selve forestillingen er der også undervisningsmateriale til opfølgning i skolerne og et lærings- og dialogspil, som eleverne kan bruge sammen med deres forældre.


Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 23

Billardklubbens nyoprykkere i Aars har opnået en ny sejr BILLARD: Aars Billard Klubs serie 1-hold, som allerede har sikret sig oprykning til 3. division, viste i weekenden, hvorfor de er puljens suveræne tophold, da de besøgte Asaa. Værterne fik på munden med en sviende 8-0-afklapsning, og så kunne Aarsspillerne ellers begynde at se frem mod større sportslige udfordringer efter sommerpausen. Holdet består af Lars B. Nielsen, Mark Østrup Dahlsen, Jimi Mogensen og Flemming Ravn. Aars andet hold i serie 1 var en tur i Grenaa, hvor de spillede uafgjort 4-4. Pierre

Gaiuszka spillede en flot kamp med et snit på 26,66 og en serie på 118 point. Søren Laursen vandt også sin kamp. Også Aars Billardklubs bedste serie 3-hold har også været i kamp, men det tabte til Arden med 2-6. Peter Sørensen vandt sin kamp. Serie 3 hold 4 var en tur i Kongerslev, hvor de tabte med 2-6. Per Lucassen vandt sin kamp. Der er også spillet to oldboyskampe. Hold 4 havde hjemmebane mod Ørsø, og Aars vandt kampen med 7-1. Holdet består af Preben Aaen, Ole Myrup, Frode

Egekvist og Martin Jensen. Oldboys hold 6 var på udebane mod Ans, hvor Aars vandt kampen 6-2. Kaj Lykke Jensen, Jens Kvist og Jens Peter Jensen vandt deres kampe. Henrik Jensen og Jan Bjørn har i weekenden været i Odense og spille med om regionsfinalen for elitespillere, og Aars-drengene var kommet i fint selskab med nogle af de bedste billardspillere i Danmark. Opgaven var også stor for Aarsspillerne, men begge spillede nogle gode kampe og blev henholdvis nummer 8 og 10.

Fin sæsonafslutning for de lokale skakspillere SKAK: I sidste spillerunde i Eliterækken i Holdskak vandt Aars/Nibe 1 over Nørresundby 2 med 3,52,5, da Benny Grønhøj og Niels Pedersen vandt, imens Jesper Salomonsen, Søren Thomsen og Henning Larsen alle fik remis. Sejren betød, at Aars/ Nibe sluttede á point med Skørping i toppen af rækken, men det blev østhimmerlændingene, som løb med førstepladsen, da de

var bedst i de to holds indbyrdes opgør. Aars/Nibes andet hold i Mesterrækken afsluttede sæsonen med et nederlag på 2-4 til Aalborg 4 efter en sejr til Flemming Bøgh Jensen og remis til Carsten Espensen og Poul E. Niebuhr. Nederlaget betød dog ikke det store for Aars-holdet, som allerede havde sikret sig overlevelse i rækken. I B rækken blev Aars/ Nibe 3 nummer et og rykke-

de dermed op i A rækken i næste sæson. Holdet består af Husein Jasarevic, Erling Laursen, Preben Nielsen, Jari Sørensen og Jørgen Madsen. Ligeledes i B rækken blev Aars/Nibe 4 uplaceret. I den Nordjyske pokalturnering kvalificerede Aars/Nibe sig til finalestævnet på Fyn 4. juni. Holdet bestod af John B. Nielsen, Søren Thomsen, Henning Larsen og Aage Andersen.

15 løbere fra Aars Trim Motion testede søndag formen med en Coopertest.

Aars Trim Motion testede formen i Aars 15 løbere på forskellige niveauer var med LØB: Søndag 19. marts holdt løbeklubben Aars Trim Motion Coopertest for alle interesserede, og det benyttede 15 løbere på vidt forskellige niveauer sig af. 12 minutter i løb på Aars stadion skulle gennemføres, og herefter blev resultatet af anstrengelserne - i form af antal meter opnået på de 12 minutter - omregnet til kondital. Spændvidden på

løbernes resultater varierede med cirka en kilometer. Løberen, der nåede længst på de 12 minutter, nåede op i underkanten af tre kilometer. Vigtigst var dog ikke, hvem der kom længst, men at løberne hver især kunne få en fornemmelse af, hvorvidt vinterhalvåret havde sat sit præg på formen. Efter testen bød Aars

Trim Motion på et lille traktement samt et oplæg omkring skader og skadesforebyggelse, som sportsmassør Thomas Bo Christensen fra Aars Bodycare stod for. Det er tredje gang, Aars Trim afholder Coopertest, og det er planen at gentage testen to gange om året, så løberne kan følge formkurven.

Tre medaljer blev tildelt badmintonspillere i Aars BADMINTON: Da der i weekenden i Fredericia blev spillet landsmesterskaber i badminton for ungdoms-

spillere, var flere spillere fra Aars Badminotnklub ganske som ventet med helt fremme.

Mathilde Fløj Thomsen (t.v.) og Mia Rosenberg fra Aars Badmintonklub vendte begge hjem fra Landsmesterskaberne i badminton med bronzemedaljer om halsen.

I U13B rækken lykkedes det Mathilde Fløj Thomsen at spille sig i semifinalen i damesingle, og selv om det blev endestationen for hende, kastede hendes flotte indsats en bronzemedalje af sig. En medalje af samme karat høstede hun i mixdouble, hvor hun stillede op sammen med Viktor Rossen fra Rødekro. Mia Rosenberg nåede også frem til semifinalen i damedouble, hvor hun spillede sammen med Sofie Lausen fra Højbjerg. Også de måtte dog se sig slået, og de måtte derfor også ”nøjes” med bronzemedaljerne. Om knap to uger drager fire spillere fra klubben til DM for Elite-spillere i Greve. Her deltager de bedste spillere fra hele landet, når en række Danmarksmestertitler er på højkant.

I søndags afsluttede Søndagsklubben i Aars Golfklub vintersæsonen.

Afslutningsmatch i Søndagsklubben GOLF: Da ”vintertiden” nu er forbi, er der holdt afslutningsmatch i Aars Golfklubs ”Søndagklub” over 18 huller med ophold undervejs ved en hyggelig café med varm kaffe og hjemmebag - samt en lille en til halsen. Det var markeringen af afslutningen på Søndagsklubbens 13. sæson. Søndagsklubben spiller kun i vintersæsonen. Fra

27. marts ”overtages” de ugentlige 9-hullers matcher af Mandagsklubben. Matchen, der havde 48 deltagere tilmeldt, blev i rimeligt vejr (vejrudsigten havde truet med snevejr) spillet til sommer-greens, som det kun har været tilfældet fem gange i løbet af sæsonen, og det gav følgende resultater:

Gruppe 1 1. Ib Nielsen 2. Arne Falborg 3. Morten Degn

Gruppe 2 1. John Ove Larsen 2. Poul Bang Nielsen 3. Niels Peter Plambech

Gruppe 3 1. Peder Christiansen 2. Rita Christiansen 3. Niels Juul Christensen På par 3-hullerne, hvor der blev spillet nærmest flaget, var Inger-Lise Børresen, Karsten Urbrand og Jens Kristian Dissing skarpest.


Aars Avis

SIDE 24

22. MARTS 2017

To DM-sølvmedaljer tildelt brydere fra Aars Både Clara Johansen Stuhr og Frederik Mathiesen fik metal med hjem fra brydestævne i Odense BRYDNING: Aars Brydeklub deltog i weekenden i de danske mesterskaber, som blev holdt i Odense. Lørdag afviklede man kampene i drenge- og ungdomsklasserne. Drengene kæmpede lørdag om titlerne i Græsk-Romersk stil. Lørdag kæmpede Piger/Kvinder også, men de kæmper fristil, hvor reglerne er lidt anderledes og hvor flere kast og greb på benene er tilladt. Søndag kæmpede rækkerne Junior Græsk-Romersk og drenge fristil, men denne dag havde Aars Brydeklub ingen kompetanter. Til lørdagens stævne var der 73 brydere tilmeldt, og det blev til i alt 96 kampe. I 42 kilo drenge havde Frederik Mathiesen fra Aars fået følge af fem andre brydere, så med seks

Ikke færre end 350 tilskuere tog turen fra Aars, da Aalborg Håndbold i weekenden mødte Skjern.

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

Indkaldelse til standerhejsning i Haubro For damerne...

Lørdag den 25. marts kl. 11

Efter en let træning vil der være pølser med brød i klubhuset. Der vil samtidig være mulighed for lige at snakke om hvad sæsonen byder på.

For børn og unge... Søndag den 2. april kl. 11

Efter lidt træning, leg og konkurrence vil der være pølser med brød i klubhuset. Der vil samtidig være mulighed for at snakke med trænerne om sæsonen.

kæmpere i klassen blev der lavet to puljer med tre brydere i hver. I sin første puljekamp mødte Frederik Mathiesen Lucas Staal fra AIR i Roskilde. Det blev en lang og spændende kamp, men efter to perioder af to minutter kom sejren til Aarskæmperen i hus, da Frederik Mathiesen vandt 10-5 på point. Efter sejren var han klar til gruppefinalen, hvor han stod overfor Simon Carstensen fra Nykøbing F. Også i den kamp måtte Frederik Mathiesen kæmpe hårdt, da ingen vil give sig let til et DM. Godt inde i kampen fik

Frederik Mathiesen sin modstander i en halv Nelson, og derved fik han sin modstander i fald og vandt kampen. Nu var Frederik Mathiesen klar til finalen, og denne kamp skulle kæmpes mod David Edisultanov fra Nakskov. Her var tale om en klassemodstander, og selvom Frederik Mathiesen kæmpede det bedste, han havde lært, og endda kæmpede sig fri fra overhængende faldsituationer flere gange, måtte han i anden periode se sig slået med 0-14 efter 0-8 ved pausen. Trods alt blev det til en flot andenplads til en

glad og stolt Frederik Mathiesen.I 55 kilo kvinder var Aars Brydeklub repræsenteret af Clara Johansen Stuhr. Også i den klasse var der seks brydere, og man må sige, at Aars-pigen kom i den pulje, hvor de indledende kampe var hårdest. Da Clara Johansen Stuhr er 15 år, kæmper hun i aldersgruppen for voksne kvinder, og det betød, at hun i sin første kamp mødte den 18-årige Sabrina Skovbak fra Thor Vejgaard i Aalborg. Det blev en spændende kamp, som efter de første tre minutters kamp så en smule sort ud for Clara Jo-

350 fra Aars Håndboldklub og forældre indtog Gigantium HÅNDBOLD: Aars Håndboldklub var i weekenden på udflugt til Gigantium, hvor Aalborg Håndbold tog imod Skjern. Besøget hos Aalborg Håndbold var et led i samarbejdsaftalen mellem de to

Sommergymnastik og -træning i Aars Gymnastikforening starter uge 14 Læs mere om instruktører og priser på www.aarsgymnastikforening.dk Der er åbent for tilmelding fra søndag den 19. marts. Ret til ændringer forbeholdes

Clara Johansen Stuhr og Frederik Mathiesen vendte begge hjem fra DM i brydning med sølvmedaljer. Her ses de sammen med deres stolte træner Flemming Johansen Stuhr.

hansen Stuhr. Bagud med 8-4 i pausen var der tid til en peptalk fra træneren, og dette viste sig at være brugbart. Midt i anden periode havde Clara Johansen Stuhr kæmpet sig op på 8-8 og kunne lægge en træt modstander i fald og tage sejren. I sin gruppefinale skulle Clara Johansen Stuhr kæmpe mod den 10 år ældre Louise Due fra Nakskov. Da lollingen er en meget erfaren bryder, var der selvfølgelig en klar nervøsitet op til kampen, og starten af kampen bar også præg af nervøs brydning. Clara Johansen Stuhr missede et hovedfaldsgreb, og det gav to point til modstanderen, men Aars-pigen kastede nervøsiteten af sig og kæmpede videre. I slutningen af kampem havde hun kørt sin modstander så træt, at Louise Due ikke kunne modstå en halv Nelson og endte i fald. I finalen mødte Clara Johansen Stuhr så endnu engang Sille Buch fra Alsia Sønderborg - en modstander, som hun endnu ikke har formået at slå - og denne dag var desværre ingen undtagelse. Midt i anden periode måtte Clara Johansen Stuhr give fortabt, da hun endte i fald. Clara Johansen Stuhr havde haft en hård dag på kontoret, så trods alt var både hun og træneren stolt over sølvmedaljen.

klubber, hvor der udover et samarbejde på det sportslige plan også er samarbejde med fælles hovedsponsor i Jutlander Bank. Dette samarbejde gjorde, at Aars Håndboldklub fik tilbudt gratis billetter til kampen og mulighed for at vinde 10.000 kroner til ungdomsafdelingen, hvis klubben kunne skabe den bedste stemning på lægterne i konkurrence med Aalborgs andre samarbejdsklubber som en løbende konkurrence gennem sæsonen. Man må sige, at den lokale klub gjorde sit med 350 spillere, forældre og søskende på lægterne til kampen, og med hjælp fra Jutlander Bank skabte stemning med horn, klappepølser og bannere bag det ene mål. Efter kampen stillede spillerne fra Aalborg Håndbold op til et fællesfoto sammen med de mange gæster fra Aars.


Aars Avis

SIDE 25

Stort og varieret program ved forårsopvisningen i Aars

Hele gulvet i hallen blev fyldt under den traditionelle indmarch.

Instruktørerne holder et par ugers pause, inden der i uge 14 startes op på sommersæsonen med hele 26 tilbud,

Gymnasten Else Sigrid Sørensen modtog nyindstiftet pris

indtages af gymnasterne. Nogle hold har opvisninger igen næste weekend, mens resten har afsluttet sæsonen.

MALEREN... MALEREN... Malermester WALTHER WALTHERBACH’s BACH’sEftf. Eftf. BERIT ASP MADSEN v/Berit v/Berit Asp Asp Madsen Madsen

TLF. TLF.22 2272 7246 4611 11

www.maleraars.dk

tEam vEsthimmErland De små piger på puslingeholdet havde det sjovt.

strækker sig over hele hallens længde. Uden denne række var der ingen træningstilbud eller andre aktiviteter i gymnastikforeningen. I denne anledning kunne Aars Gymnastikforening også overrække 10 års nålen for frivilligt foreningsarbejde til hele tre instruktører: Trine Fischer, Emilie Bagger og Allan Bukh. Endvidere kunne formand Solveig Bigum modtage DGIs guldnål for mindst 25 års frivilligt foreningsarbejde, inden gulvet igen kunne

amer st fs 2 2. dive. rd a land - ik

thimm team ves

arts m . 6 2 g a sønd

kl. 14.3h0allerne

ingrid g n i n n o dr

errer llerup if 2. divr. lh and - hja

thimme team ves

arts m . 6 2 g a sønd

kl. 15.0r0marken er øste

nt idrætsce HOvedSpOnSOr:

Rytmepiger 5. - 8. kl. gav en flot opvisning i Idrætscenter Østermarken i Aars.

SølvSpOnSOr:

TOpSpOnSOr:

Hobrovej 1-5 - 9600 Aars Telefon 98 62 12 99

stikfolk varieredes programmet med glade børn, som ikke ville med ud fra gulvet igen, rytmegymnastik af høj kvalitet, fejende flotte spring, dans og stortrampolinspringere. Begyndere og øvede viste resultatet af vinterens træning og Gudenaadalens Efterskole satte punktum for dagen. Halvvejs i programmet hyldedes foreningens instruktører traditionen tro med en symbolsk rose for deres store indsats i sæsonens løb. Rækken af frivillige

as

GYMNASTIK: Vintersæsonens afslutning blev markeret med Aars Gymnastikforenings forårsopvisning i lørdags. Foreningens mange opvisningshold samt Cross Dance og tre gæstehold sørgede til sammen for en fantastisk flot dag med glade udøvere og mange tilskuere i Idrætscenter Østermarken. Under den traditionelle indmarch, hvor dagens hold fylder gulvet op, kunne formand Solveig Bigum overraske med en nystiftet pris: Jutlander Banks Gymnastikpris. Den er indstiftet i anledning af foreningens forestående 50 års jubilæum. Instruktørerne har kunnet indstille en gymnast, som de syntes, har gjort en særlig indsats for at gøre AaG til et godt sted at være. Hele fem gymnaster var indstillet, men det blev Else Sigrid Sørensen, som hjemtog æren og de 1000 kroner. De øvrige piger fik dog også et diplom og flotte ord fra instruktørerne. I løbet af de fem timer hallen var fyldt med gymna-

som for nogle hold kulminerer med deltagelse i DGIs landsstævne i Aalborg sidst i juni måned.

farsø

Else Sigrid Sørensen modtog Jutlander Banks Gymnastikpris. Den blev overrakt af afdelingsdirektør Brian Larsen, Jutlander Bank. Fire andre gymnaster var også indstillet til prisen. De modtog et diplom.

ElitEsponsor:

22. MARTS 2017


Aars Avis

SIDE 26

ÅBENT HUS

lørdag d. 25/3 kl. 11.00 - 11.45

6 HA

22. MARTS 2017

ÅBENT HUS

lørdag d. 25/3 kl. 11.00 - 11.55

10 HA

ÅBENT HUS

lørdag d. 25/3 kl. 11.00 - 11.55

NEDLAGT LANDBRUG NÆR LIMFJORDEN - INGEN BOPÆLSPLIGT TRENDVEJ 22, 9670 LØGSTØR SPECIALEJENDOM Denne ejendom ligger i landområde ved Trend i Vesthimmerland - her er ca. 1.000 m til Limfjorden. Her kan du bo i fredelige og naturskønne omgivelser. Bo billigt i landlige omgivelser. Ejerudg./mdr.: 1.226,-

"HAVERSLEVGÅRD" - FLOT OG RUMMELIG LYSTEJENDOM JYLLANDSGADE 1, 9610 NØRAGER LYSTEJENDOM HER FÅR I EN PRÆGTIG EJENDOM I UDKANTEN AF HAVERSLEV. Nem tilkørsel til A13 og E45. Flot bolig. Rummelige udbygninger, have og mark. HER KAN FAMILIEN BO FLOT! Ejerudg/mdr.: 4.413,-

VELEGNET TIL HESTEHOLD ELLER PLADSKRÆVENDE HOBBY. ULVKÆRVEJ 7, 9520 SKØRPING SPECIALEJENDOM Kort afstand til den aktive landsby Aarestrup med friskole og fritidsaktiviteter. Gode udbygninger/værksted. Nem adgang til motorvej E45 og hovedvej A13. SKAL SES! Ejerudg./mdr.: 1.456,-

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

695.000/35.000 3.228/2.647

Bolig: 152 Byggeår: Grund: 10.000 Sagsnr: Stuer/Vær.: 1/4

1927 686766

3.785.000/190.000 17.272/14.191

ÅBENT HUS

Bolig/Kld.: 342/14 Byggeår: Grund: 6 Energi: Stuer/Vær.: 4/4 Sagsnr:

1987 E 745610

2.100.000/105.000 9.616/7.982

Bolig: 149 Byggeår: Grund: 100.859 Energi: Stuer/Vær.: 1/4 Sagsnr:

ÅBENT HUS

lørdag d. 25/3 kl. 12.05 - 13.00

1974 F 666736

ÅBENT HUS

lørdag d. 25/3 kl. 12.10 - 13.10

lørdag d. 25/3 kl. 12.15 - 13.10

SØNDERUP MØLLE - FLOT LYSTEJENDOM MED SKOV OG ÅDAL HJEDSBÆKVEJ 514, 9541 SULDRUP LYSTEJENDOM Flot bolig med naturskøn beliggenhed. Stor og rummelig beboelse med 5 værelser. Her er mark, skov, eng og ådal. Nem adgang til A13 og E45.GÅ IKKE GLIP AF DENNE FLOTTE BOLIG! Ejerudg./mdr.: 3.980,-

"SØTTRUP HEDEGAARD" - EN PERLE MED SKØN NATUR BJØRNSTRUPVEJ 47, 9600 AARS LYSTEJENDOM Ældre landbrug med 31 ha. Naturskøn beliggenhed mellem Hornum og Gatten. Ca. 17 ha. omdriftsjord, 7 ha med permanent græs og resterende areal m. skov, krat, mose, veje og stier. Ejerudg./mdr.: 2.207,-

HOBBYLANDBRUG MED 12,2 HA OG RUMMELIGT STUEHUS BLÆREVEJ 114, 9600 AARS LYSTEJENDOM Super beliggenhed i skoven med plads til dyr, hobby, værksted mv. Stort stuehus. 12,2 ha jord. Gode driftsbygninger - mange muligheder. EN VIRKELIG VELHOLDT EJENDOM! Ejerudg./mdr.: 2.205,-

Kontant: Udbetaling: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

5.600.000 280.000 26.811/21.943

Bolig/Kld.: 200/160 Byggeår: Grund: 20,49 Energi: Stuer/Vær.: 2/5 Sagsnr:

2010 A 760240

3.900.000/195.000 17.800/14.624

ÅBENT HUS

Bolig: 188 Byggeår: Grund: 318712 Energi: Stuer/Vær.: 3/8 Sagsnr:

1930 E 726749

ÅBENT HUS

lørdag d. 25/3 kl. 13.20 - 14.20

lørdag d. 25/3 kl. 13.20 - 14.20

3.185.000/160.000 14.544/11.948

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

NY PRIS

280 Byggeår: 12 Energi: 2/5 Sagsnr:

1974 F 725593

ÅBENT HUS

lørdag d. 25/3 kl. 13.30 - 14.30

HESTEEJENDOM MELLEM STØVRING OG NIBE BYRSTEDHEDEVEJ 15, 9541 SULDRUP LYSTEJENDOM Flot ejendom - god bolig og plads til heste. Prægtig ejendom med flot bolig. Super udbygninger til hestehold. 2 marker udlagt med græs. NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK! Ejerudg./mdr.: 1.821,Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

2.195.000/110.000 10.046/8.339

Bolig/Kld.: 224/40 Byggeår: Grund: 2,37 Energi: Stuer/Vær.: 3/4 Sagsnr:

1933 D 635543

ÅBENT HUS

lørdag d. 25/3 kl. 14.45 - 15.45

LANDEJENDOM NÆR BYGRÆNSEN TIL AARS BLÆREVEJ 4, 9600 AARS LYSTEJENDOM Her bor I tæt på Aars by, og alligevel på landet. Velholdt bolig, hal og mark - i alt 2,2 ha. Udsigt over Aars by og det omkringliggende område. CYKELAFSTAND TIL AARS. Skal opleves! Ejerudg./mdr.: 1.280,-

HOBBYLANDBRUG MED GOD BELIGGENHED OG 4,1 HA. SKIVUMVEJ 149, 9600 AARS SPECIALEJENDOM Flot ejendom med fredelig beliggenhed, tilbagetrukket fra vejen - omkranset af skov mv. Her bor du ugenert, men med let adgang til hovedvej og motorvej. Bo godt i landlige omgivelser! Ejerudg./mdr.: 2.144,-

HOBBYLANDBRUG MED FREDELIG BELIGGENHED LINDHOLMVEJ 8, 9600 AARS LYSTEJENDOM Fredelig beliggenhed med plads til dyr på hobbyplan - ca. 2,5 ha. Ny vandboring i 2015 og nyt nedsivningsanlæg i 2016. Rummeligt stuehus m. plads til familien. Ældre udbygninger. Ejerudg./mdr.: 1.628,-

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

1.395.000/70.000 6.410/5.263

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

148 Byggeår: 2,2 Energi: 2/2 Sagsnr:

1968 E 625600

1.635.000/85.000 7.482/6.145

Bolig: 74 Byggeår: Grund: 41.100 Energi: Stuer/Vær.: 1/2 Sagsnr:

1920 F 727773

650.000/35.000 3.008/2.468

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

214 Byggeår: 2,49 Energi: 1/5 Sagsnr:

1877 G 726506

Aars Mægleren Løgstør/Trend Mægleren

Himmerlandsgade 76, 9600 Aars Tlf. 7025 5025 www.aarsmaegleren.dk

info@aarsmaegleren.dk

Sussie Sørensen

www.trend-mægleren.dk


Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 27

AARS - Kong Svends Vej 9

AARS - Kong Svends Vej 5

ÅBENT HUS med tilmelding Lør d 25/3 kl 12.30 - 13.15

192 m2 bolig i 1 plan + 54 m2 garage

Med hele 258 m2 fordelt over halvandet plan er der plads og muligheder i denne prægtige familievilla i Aars. Boligen er blevet moderniseret ad tre omgange og fremKontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

står i velholdt og meget indbydende stand. Og så ligger huset skønt på en stor grund på et fredeligt, lukket vænge. Sag: 16128

2.395.000 2.780 120.000 10.879/8.934

BOLIG SØGES

Bolig m²

258

Grund

1.314

Stue/vær

2/5

Opført 1973/2009

På et fredeligt, lukket vænge i et attraktivt kvarter i Aars venter denne flotte villa på at slå dørene op for nye ejere. Her får I hele 192 kvadratmeter at boltre jer på, og Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.995.000 2.390 100.000 9.076/7.453

BOLIG SØGES

Familie med 2 børn søger hus i Aars by.

BOLIG SØGES

1.003

Stue/vær

1/4

Opført 1973/1998

BOLIG SØGES

Familie søger ANDELSBOLIG i Aars med 3 børneværelser

Familie søger større bolig i Aars.

Familie med 2 børn er "vokset ud af" deres nuværende bolig og søger derfor villa i Aars. Familien vil rigtig gerne finde deres nye hus på Højtoften, Agertoften, Aatoften eller Solvænget. Pris max ca. 1.6 mill.

Familie som i dag bor til leje ønsker en andelsbolig i Aars by med 3 børneværelser. Boligen behøver ikke at være moderniseret - men skal være i god stand.

Har du et hus du gerne vil sælge hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt Nybolig hvis du går med overvejelser om at sælge.

AARS - Jyllandsgade 32

Grund

Vi har et ægtepar i vores Køberkartotek, der søger en villa i Aars "i den gamle bydel" i 1 plan. De ønsker en moderniseret bolig - eller en grund så de evt. selv kan opføre et hus. Kontakt Nybolig hvis du gerne vil have solgt DIN bolig.

Ring til Nybolig på tlf. 9862 1400, hvis du har en villa, du gerne vil have solgt. Vi glæder os til at hjælpe DIG videre.

Familie med 2 børn søger ny bolig i Aars By

192

Par søger villa i 1 plan i Aars by - " i den gamle bydel"

Ægtepar søger villa i Aars i 1 plan. Villaen skal ligge op til - eller tæt ved grønt område. Gerne centralt i byen. Villaen skal ligge godt placeret på grunden i forhold til solen.

BOLIG SØGES

Bolig m²

BOLIG SØGES

Ægtepar søger villa i Aars i 1 plan.

Familien bor i dag til leje og ønsker deres eget hus igen. De vil gerne finde deres nye hus i et af de mange børnevenlige villa kvarterer i Aars. Boligen skal rumme min. soveværelse, 2 børneværelser og kontor. Lyder det som din bolig ? Kontakt Nybolig på tlf. 9862 1400

med store opholdsrum og fire regulære værelser, er det uden tvivl de helt rigtige rammer for børnefamilien. Sag: 16130

Familie med 2 børn søger ny villa i Aars. De ønsker sig en rummelig villa. Evt. kælder med store rum. Gedigent og godt byggeri. Familien er interesseret i at høre om både nyere boliger og bolig til renovering. Overvejer du at sælge din bolig så hører vi meget gerne fra dig.

AARS - Engtoften 50

AARS - V Stadionsvej 6

Andelsbolig Her kan du stille dine møbler på plads i en charmerende 190 etagemeters murermestervilla og derefter nyde solens stråler i en sydvendt have. Central beliggenhed i Aars. Sag: 16097 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

995.000 1.749 50.000 4.560/3.742

120/70

Grund

592

1/3

Opført

1956

Stue/vær

Velindrettet 1-plans andelsvilla (½ dobbelthus) beliggende i velfungerende andelsboligforening i attraktivt, roligt område med nem adgang via stisystemer til indkøb, skole, fritidsfaciliteter m.v. Sag: 16083 Kontantpris: Mdl. boligydelse:

645.000 3.000

Bolig m²

95

Grund

4.069

Stue/vær

1/2

Opført

1989

Velbygget villa i den gamle bydel. I får solide rammer til at skabe et hjem lige efter jeres behov. I får også en god beliggenhed med kort gåafstand til skolen og Skøjtesøen. Sag: 16140 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Nybolig Vesthimmerland - Aars Jacob Andersen Indehaver, ejendomsmægler, MDE Mobil 40351114

Tina Sondrup Indehaver, sagskoordinator Mobil 20650321

Michael Søegaard Salg og vurdering Mobil 20673262

Himmerlandsgade 93 ·· ·9600 Aars 9601@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 98621400

1.095.000 1.757 55.000 4.989/4.094

Bolig m²

128

Grund

632

Stue/vær

1/3

Opført 1937/1993


Aars Avis

SIDE 28

22. MARTS 2017

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Indflytningsklar villa i børnevenligt kvarter

Central beliggende 1½ plansvilla med 5 værelser

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 25. mar. 14.00 til 15.00

Pris/udbetaling 2.595.000/130.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 11.765/9.686 Ejerudgifter 2.105

Bolig m² 168

med tilmelding lørdag d. 25. mar. 14.00 til 15.00

E

Sag 91302208

Hans Egedes Vej 291, Aars Er du klar? I én af Aars bedste udstykninger tilbydes du denne skønne bolig. Denne gang finder du boligen beliggende for enden af en blind vej hvor der er et godt naboskab. Få minutters gang til det skønne område "Tvebjerg". Huset er i sin enkelthed stilrent og ligetil. Huset er opført fuldmuret og har mahonie vinduer, som er et perfekt valg til det røde tegltag. I denne bolig vil der være et minimum af vedligehold. At tiden kan nydes på andre ting end vedligehold må være drømmen. Grund Rum/ Opført m² vær. 949 6/4 2000 Kontakt tlf. 98622400

Super fint hus til en billig pris

Bolig/ 895.000/45.000 4.105/3.376 kælder m² 153/6 1.334

Grund Rum/ Opført m² vær. 812 7/5 1924 Kontakt tlf. 98622400

Ved hurtig handel håndværkercheck på kr. 25.000,-

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 25. mar. 14.00 til 15.00

Skivumvej 72, Skivum Ønsker du at bo i fred og ro og tæt på natur, så er dette sted måske det rette for dig. Du bydes indenfor i entréen, hvor du finder dagligstuen på din venstre side, som fører os videre ind i spisestuen. Begge stuer er i fin stand. Du har adgang fra spisestuen til køkkenet hvor der findes spiseplads. Husets badeværelse har en god størrelse og med badekar. Første salen har stort værelse med indbyggede køjesenge. Soveværelset er stort og rummeligt med skabsplads og altan.Boligen har stor kælder. Bolig/ 295.000/25.000 1.333/1.098 kælder m² 758 103/63

Grund Rum/ Opført m² vær. 1664 4/4 1954 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.295.000/65.000 5.976/4.902 1.670

Bolig m² 114

Grund Rum/ Opført m² vær. 1060 5/3 1976 Kontakt tlf. 98622400

Oplagt valg til børnefamilien.

C

Sag 91301381

Nørregade 3, Østrup Her får du en gedigen etplans rødstensvilla med god udestue og muret garage/udhus på en god central beliggenhed i Østrup by. Boligen er indrettet med entre. Vinkelstue. Spisestue med udgang til god og anvendelig udestue. Pænt køkken i eg m/fyldninger og spiseplads. Badeværelse med kar, toilet, vask i badeværelsesmiljø. 2 værelser med skabe. Soveværelse med udgang til haven. Fordelingsgang. Baggang med bord, vask, skabe og klinkegulv. Endvidere muret garage, fyrrum med nyere oliefyr, udhus og disp. rum. Bolig/ Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 425.000/25.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 1.961/1.612 kælder m² m² vær. ombygget 138/6 833 6/3 1963/74 Ejerudgifter 1.163 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Løvsangervej 10, Aars Her finder du et særdeles velbeliggende og præsentabel etplanshus med plads til familien. Indretningen af huset består af entre/bryggers. Herefter JKE køkken med stor spiseplads og udgang til østvendt terrasse. Stuen har plads til helefamilien og er nem at indrette med opholds- og spiseplads. Herfra er der desuden udgang til den vestvendte terrasse. Boligen indeholder et soveværelse og 2 gode værelser, hvor der i det ene værelse og soveværelse er indbyggede skabe. Sidst er der et pænt og lyst badeværelse.

med tilmelding lørdag d. 25. mar. 14.00 til 15.00

D

Sag 91302346

Sag 91300748

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 25. mar. 14.00 til 15.00

G

D

Sag 91301916

Grønnegade 7, Hornum På een af Hornums mest rolige gader ligger dette skønne byhus. Ved denne bolig får du 5 gode værelser og rigtig mange kvadratmeter, som er godt udnyttet. Udover de 153 m2 boligareal, er der garage med aut. port samt udhus. Udhuset er solidt og indbydende og udgør 88 m2. Der er direkte adgang til udhuset fra boligen, som åbner op for en masse muligheder. Tilmed er der en dejlig lukket have, som er let at holde og giver et hyggeligt opholdssted for hele familien. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Indflytningsklar villa på attraktiv beliggenhed

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 25. mar. 14.00 til 15.00

C

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

edcdanebo.dk

Sag 91300523

Tolstrup Byvej 20, Aars Villaen er beliggende i det attraktive Aars, hvor du med denne placering er en del af byen men du får stadig en ugeneret plet med kort afstand til skøn natur. Skole og fritidsaktiviteter kan nemt klares via de mange stisystemer. Allerede når du kører ind til boligen så ved du, at hér vil du føle dig hjemme! Huset er løbende renoveret og super velholdt. Parker bilen i den gode murede garage hvor der er godt med plads. Huset er oplagt til børnefamilien. Pris/udbetaling 1.995.000/100.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 9.066/7.464 Ejerudgifter 1.335

Bolig m² 182

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 1132 6/5 1943/87 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


22. MARTS 2017

Aars Avis

SIDE 29


Aars Avis

SIDE 30

22. MARTS 2017

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Velholdt villa på Kong Christians Vej

Regulær 1-plans villa centralt nær Aars midtby

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 25. mar. 14.00 til 15.00

med tilmelding lørdag d. 25. mar. 14.00 til 15.00

D

Kong Christians vej 1, Aars Velbeliggende 1-plans kalksandstens villa med muret carport. Særdeles velbeliggende i roligt kvarter tæt på skole, hal mv. Her får man en regulær villa med ca. 24 m2 udestue med termotag og trægulv. 3 værelser, soveværelse, god stor vinkelstue, badeværelse med bruseniche, gæstetoilet, bryggers, køkken i egefiner.

Pris/udbetaling 1.595.000/80.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.233/5.963 Ejerudgifter 2.313 Bolig m² 164

D

Sag 91302411

Grund Rum/ Opført m² vær. 926 5/4 1973 Kontakt tlf. 98622400

Flot renoveret 1-plans villa på Solvænget

Sdr. Boulevard 83, Aars Ønsker du at bo centralt nær midtbyen, så er her muligheden! 1-plans kalksandstensvilla med godt tilhørende udhus (tidligere garage). Huset er lyst og venligt indrettet med gode regulære rum og indrettet med: Stort bryggers med god skabsplads. Fordelergang. Soveværelse og 3 værelser. Badeværelse med kar og bruseniche. Forgang. Køkken med elementer i egefiner og spiseplads. Stor opholdsstue med trægulv.

Sag 91301931

Pris/udbetaling 1.095.000/55.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 4.988/4.110 Ejerudgifter 1.637 Bolig m² 119

Grund Rum/ Opført m² vær. 1149 5/4 1971 Kontakt tlf. 98622400

Indbydende og velholdt villa på attraktiv beliggenhed

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 25. mar. 14.00 til 15.00

garage og carport på i alt 72 m2

D

Solvænget 26, Aars Hus på 125 kvm med fin entré og bryggers med god plads, åbent veludstyret køkken, en hyggelig vinkelstue med plads til familiehyggen, lækkert badeværelse og tre lyse værelser af en fin størrelse. Boligen er gennemgribende renoveret - også med sans for det æstetiske udtryk. Grunden på 840 kvm er hyggelig og ugenert med flere dejlige terrasser. Huset ligger i et attraktivt kvarter - tæt på midtbyen, men i rolige omgivelser. Huset har nyere tagpap med listetækning. Yderligere carport på 32 kvm.

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Pris/udbetaling 1.795.000/90.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 8.129/6.690 Ejerudgifter 1.797 Bolig m² 125

C

Sag 91301660

Grund Rum/ Opført m² vær. 840 4/4 1982 Kontakt tlf. 98622400

Vestervang 9, Aars På en skøn ugeneret beliggenhed centralt i Aars by, står dette lækre byhus og skinner. Allerede fra første fløjt bemærker man, at ejendommen er velholdt ud over det sædvanlige og den kvalitetsbevidste vil i høj grad føle sig hjemme. Kendetegnet for beliggenheden er den korte afstand til byens hovedstrøg, supermarkeder, butikker og meget mere og samtidig befinder man sig i et pænt og roligt villakvarter.

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Sag 91301834

Pris/udbetaling 1.650.000/85.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.464/6.154 Ejerudgifter 1.642 Bolig/ kælder m² 131/77

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 735 5/3 1954/14 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 31

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Hyggelig bolig med god plads til familielivet

edcdanebo.dk Centralt beliggende ejendom tæt på det meste!

D

Dette Golfhus er sat 100% i stand overalt!

Sag 91301539

Gislumvej 42, Aars Gennemrenoveret villa beliggende centralt i Aars by med hele 166 etagermeter som har boligstandart.

D

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.395.000/70.000 Bolig/kld. 6.381/5.251 1.624 105/61

Grund

Rum/vær.

896

5/3

Opført/ ombygget 1953/09

Kontakt tlf. 98622400

Sag 91302273

Sag 91302424

Sæt til Salg nu... - og vær med i vort store påskesalg

Skivumvej 139, Gundestrup Huset her fremstår lyst og indbydende og bærer klædeligt præg af sælgers løbende vedligehold. De 263 kvm fordeler sig på bryggers, fint køkken, spise- og opholdsstue, fem skønne værelser og et dejligt aktivitetsrum på 1. sal, hvor der er masser af mulighed for at hygge sig med mere pladskrævede familiesamvær. Grunden på 928 kvm er dejligt overskuelig. nyere solcelleanlæg og pillefyret giver fornuftige forbrugsudgifter. Tilhørende udhus på 27 kvm. 2 km til Aars med indkøb, skole og foreninger. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.395.000/70.000 6.433/5.277 1.542

Bolig m² 263

Nu går vi de lysere tider imøde, ikke kun vejrmæssigt men også med salget. Ønsker du at sælge - så ring og få en uforpligtende snak om dine muligheder, måske har vi en køber til din bolig.

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 928 8/5 1912/92 Kontakt tlf. 98622400

Istandsat og her kan du få nøglen med det samme.

Golfsvinget 181, Gatten Dette flotte og totalistandsatte A-hus er placeret strategisk godt med kort gåafstand til centret, golfbanen, søer og skovarealer. Hermed er der skabt grobund for en unik livsstil, hvor husejerne har tæt kontakt og nye venskaber trives - både på og udenfor golfbanen. Husejere har en masse fordele og helt fantastisk livstil med verdensklassegolf på Europatour Banen, BackTee Course eller spil en afslappet runde på parkbanen Garia Course. Centret byder på restauranter, Skybar og vinafdeling. Absolut et besøg værd. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.195.000/60.000 5.827/4.674 1.691

Bolig m² 69

Grund Rum/ Opført m² vær. 234 3/3 1983 Kontakt tlf. 98622400

Vedligeholdelsesfri bolig centralt i Vester Hornum

Spændende nyheder på vej ind..... *Flot 1-plans villa på Svalevej, Aars *Villa med kælder - Solbakken, Aars *1-plans rækkevilla på Sdr. Boulevard, Aars *Villa med kælder på Dalstrøget, Aars Ring og forhør nærmere på tlf. 98622400 om disse nyindkomne emner.

D

D

Sag 91302365

Sag 91302239

Nedlagt landbrug i naturskønne omgivelser

Søgade 21, Vognsild Indflytningsklar etplansvilla i hyggelige Vognsild - fin udsigt til åbne marker. Lyse og indbydende rum, markudsigt fra hus og have samt godt nabofællesskab i et aktivt landsbysamfund. Etplansvillaen, der ligger her i Vognsild. Her er et aktivt foreningsliv, og der afholdes mange arrangementer året rundt. Skole, pasningstilbud og sportshal ligger i Vestrup blot 10 minutters cykeltur fra huset. I kan hurtigt nå hovedvej 13, når I vil mod Aalborg eller Viborg. Super nem have. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

495.000/25.000 2.296/1.886 927

Bolig m² 100

Grund Rum/ Opført m² vær. 715 3/2 1965 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

G

Sag 91302356

Lindholmvej 5, Aars Er du typen som ønsker at sætte dit eget præg på din kommende bolig og har du mod på at trække i arbejdstøjet, er det nu du skal slå til. Ejendommen her er beliggende i naturskønne omgivelser med en flot udsigt. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

595.000/30.000 2.721/2.234 1.180

Bolig m² 120

Grund

Rum/vær.

Opført

11422

5/5

1902

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Parallelvej 3, Vester Hornum Rummelig villa på en af Vester Hornums bedste beliggenheder. Nuværende ejer har renoveret huset udvendigt. I bydes indenfor i husets entre med klinkegulv. Stort køkken og udgang til hyggelig overdækket terrasse, som indbyder til udeliv de lange sommeraftener. Flot badeværelse med bruseniche. Rummelig opholdsstue. Fra stuen fransk dør til kontor/værelser med udgang til terrasse. 3 gode værelser og soveværelse med skabe. Viktualierum. Fordelergang. Herudover er der garage med samt depot/hobbyrum. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.245.000/65.000 5.731/4.702 1.576

Bolig m² 163

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 714 7/5 1973/14 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


SIDE 32

Aars Avis

22. MARTS 2017


22. MARTS 2017

Aars Avis

SIDE 33


Aars Avis

SIDE 34

KONG HARALDS VEJ 18 VIRKELIG VELHOLDT OG VELINDRETTET VILLA Aars På Kong Haralds Vej 18 i Aars kan du nu blive regent over denne dejlige villa på hele 270 velfordelte etagemeter. Hele huset er løbende renoveret og vedligeholdt, så alt fremstår i tip top indflytningsklar stand. Udenfor kan du slappe af i den velanlagte have, og fra residensen har du kort gåafstand til alle byens tilbud. Villaen er løbende opdateret, senest med en større renovering 2005-2007. Alt fremstår utroligt indbydende, også takket være lysindfaldet fra de mange store vinduespartier.

NY PRIS

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.595.000 2.291

130.000 11.877/9.756

Bolig m2: 153 Grund m2: Stue/vær: 2/3 Kælder m2: Byggeår: 1974/1993 Sag: 258V1600192 Energi:

931 117

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.345.000 2.186

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 158 Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1974/1998 Sag: 258V1700039

70.000 6.157/5.056

Grund m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

1.869 11 66 D

BLÅMEJSEVEJ 2 LYS OG VELINDRETTET FAMILIEVILLA MED STOR HAVE Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.495.000 1.743

75.000 6.849/5.624

Bolig m2: 143 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Garage m2: Byggeår: 1960/1997 Sag: 258V1600241 Energi:

611 19

Aars Hvis I leder efter en bolig med god plads til hverdagsudfoldelserne, skal I kigge i retningen af Blåmejsevej 2 i Aars. Her får I nemlig ikke bare en rummelig og velindrettet villa - oveni kommer en carport, en ugeneret terrasse og en stor have. Planløsningen er fornuftig, for både oppe og nede har I plads til privatliv og fælles hyggestunder med i alt fire værelser og to store opholdsrum. Endelig er der naturligvis også mere funktionelle rum i form af badeværelse, toilet og bryggers.

E

BRORSONSVEJ 15 DEJLIG FAMILIEVILLA NÆR GRØNNE OMRÅDER I AARS Aars Fire lyse værelser, to store stuer og en skøn, frodig have med to terrasser er det, I får, hvis I siger ja til denne familievilla. Den ligger nær grønne områder, på en lukket vej i attraktivt kvarter. Aars har institution, skole og indkøb indenfor gåafstand. Indenfor, mødes I af et lyst køkken med plads til spisekrog. To stuer ligger i åben forbindelse og her er det ikke svært at forestille sig familien samlet. Husets badeværelse har gulvvarme og boligen har desuden et gæstetoilet og et bryggers.

Aars For enden af en lille, lukket vej i Aars ligger denne dejlige etplansvilla og venter på nye ejere. Her får I fredelige rammer om hverdagen og gåafstand til alle de daglige fornødenheder. Boligen er lyst og indbydende indrettet med fire værelser og et åbent opholdsafsnit, og den store, hyggelige have er let at holde. Villaen er et gedigent gulstenshus fra 1974, der i 1997 gennemgik en større modernisering med bl.a. ny tagkonstruktion og efterisolering. De 158 m2 fordeler sig fornuftigt.

E

HØJVANG 27 VELDISPONERET FAMILIEVILLA MED SOLVENDT HAVE Aars Veldisponeret familievilla med solvendt have. Nu kan du blive den næste ejer af denne etplansvilla, der med tre værelser, to badeværelser samt et stort, åbent dagligområde er skræddersyet til børnefamilien. En nem, vestvendt have belagt med fliser og en vestvendt terrasse er stederne, hvor udelivet og sommerens soltimer nydes til fulde. Og samtidig kan hele familien glæde sig over en super beliggenhed i Aars med få minutters gang til skole og indkøbsmuligheder.

NYHED

SVALEVEJ 4 VELHOLDT VILLA MED BØRNEVENLIG BELIGGENHED I AARS

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

22. MARTS 2017

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.495.000 1.985

75.000 6.849/5.624

Bolig m2: 172 Grund m2: Stue/vær: 2/4 Byggeår: 1978 Sag: 258V1600210 Energi:

1.287

C

ROLDVEJ 18 FLOT ISTANDSAT STRÅTÆKT EJENDOM MED IDYLLISK UDSIGT TIL ÅBNE MARKER Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.498.000 1.864

75.000 6.839/5.614

Bolig m2: 162 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Garage m2: Byggeår: 1971 Sag: 258V1600219 Energi:

848 36

Aars Idyllen bliver næppe mere komplet end her på Roldvej 18, hvor denne ejendom har adresse. Foruden et flot renoveret stuehus med stråtækt tag, får du nemlig en skøn grund på 4.543 m2 samt fri udsigt til åbne marker, gravhøje og bøgeskov. Huset ligger helt fredeligt blot 3 kilometer fra Aars, hvor du finder alle hverdagens bekvemmeligheder. Huset, der er opført i 1877, fremstår fuldstændig indflytningsklart efter en totalistandsættelse, der blev færdiggjort i 2009.

D

Vesthimmerland Ejendomsmæglere, MDE · Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.945.000 1.763

100.000 8.837/7.258

Bolig m2: 179 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1877/2009 Sag: 258V1600091 Energi:

4.543

D


Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 35

ULLITSHØJVEJ 112 RUMMELIG VILLA I GAMMEL ULLITS NÆR SMUK NATUR Gl. Ullits Villa, 1 fam. Dejlig villa på 192 m2 i Gammel Ullits - nær indkøb og skole samt tre kilometer fra Limfjorden. Huset har blandt andet fem værelser og et stort køkken-alrum med brændeovn. Udenfor er et hyggeligt gårdmiljø, en grøn have med terrasse samt en garage. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

BYDAMSVEJ 2 STOR OG VELHOLDT FAMILIEVILLA I RANUM

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

595.000 1.359

30.000 2.766/2.268

25.000 1.337/1.098

Bolig m2: 192 Grund m2: Stue/vær: 2/5 Byggeår: 1887/1970 Sag: 258V1600248 Energi:

768

G

NYHED

NYHED

SØLVMÅGEN 624 HERLIGE FERIEDAGE I RØNBJERG - LEJEINDTÆGT KR. 61.040

Ranum Villa, 1 fam. Er I på udkig efter et nyt hjem? Denne velholdte familievilla i Ranum byder på mange anvendelige kvadratmeter og dejlige udeområder. I får også en god beliggenhed i et roligt og børnevenligt kvarter med mange rekreative muligheder. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

295.000 1.275

Bolig m2: 138 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1968 Sag: 258V1700038

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi:

642 154 27 E

Ring til danbolig for en gratis og uforpligtende salgsvurdering allerede i dag! Ring til os på tlf. 9862 4444

Rønbjerg Fritidshus Drømmer I om aktive feriedage med familien? Så bør I kigge nærmere på dette feriehus i Dayz Rønbjerg. Her får I nemlig både en hyggelig ramme om ferien samtidig med, at I bor få minutters gang fra alt, hvad hjertet kan begære af sjove aktiviteter. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

565.000 2.952

30.000 2.817/2.246

Bolig m2: 46 Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1993/2010 Sag: 258V1700030

Kontakt os på tlf. 9862 4444

GØTTRUPVEJ 20 FANTASTISK FRISTED MED EN IDYLLISK UDSIGT

TULIPANVEJ 13 FLOT RENOVERET BYHUS MED GOD BELIGGENHED

Farsø Villa, 1 fam. Drømmer du om et fredeligt fristed med en idyllisk udsigt til et grønt landskab? Så se nærmere på denne bolig, der ligger som det sidste på en lukket vej - smukt omkranset af eng, marker og uspoleret natur. Huset kan i øvrigt anvendes fritidshus. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

395.000 882

25.000 1.820/1.493

Bolig m2: 92 Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1938 Sag: 258V1600092

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Energi:

1.818 4 41 G

LOBELIEVEJ 31 HYGGELIGT FRITIDSHUS PÅ STOR, UGENERET NATURGRUND

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

695.000 737

35.000 3.465/2.764

Bolig m2: 89 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1983 Sag: 258V1600172

Farsø Villa, 1 fam. I stueetagen er der et gæstetoilet. Rummelig stue. Stuen ligger i åben forbindelse til det flotte køkken. 1. salen er også pænt renoveret med badeværelse med gulvvarme. To værelser med udgang til altan. Der er i kælderen to disponible rum. Bryggers og badeværelse. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

945.000 1.498

50.000 4.338/3.561

Bolig m2: 112 Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1955 Sag: 258V1500221

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi:

817 64 23 D

SKOV SØRENS VEJ 61, 57 UDSIGTSSOMMERHUS I NATURSKØNNE OMGIVELSER

Søttrup Fritidshus Nu har du chancen for at blive den nye ejer af dette hyggelige fritidshus, der ligger ved Øjesø og tæt ved golfbanen. Den 3.087 m2 store grund er et slaraffenland for naturelskeren, og også livsnyderen kan nemt føle sig hjemme her, hvor alt ånder fred og ro. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

VESTERMARKSVEJ 5 STOR CHARMERENDE VILLA MED PLADS TIL HELE FAMILIEN

3.087

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.345.000 1.851

70.000 6.603/5.269

Bolig m2: 96 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Udhus m2: Byggeår: 1966/2002 Sag: 258V1600022

Vesthimmerland Ejendomsmæglere, MDE · Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

695.000 1.605

35.000 3.219/2.669

Bolig m2: 195 Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1939/1976 Sag: 258V1600024

Grund m2: Kælder m2: Carport m2: Energi:

897 10 17 D

SKJOLDSVEJ 14 FRITIDSHUS FRA 2007 I NATURSKØNNE OMGIVELSER

Rønbjerg Fritidshus Fantastisk panoramaudsigt, smuk natur med stisystemer, gåafstand til fjorden, beliggende på smuk naturgrund på i alt 5.199 m2 er kendetegnende for dette helt unikke sommerhus. Boligen ligger i cykelafstand til både Rønbjerg lystbådehavn og Dayz Feriecenter. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Nørager Villa, 1 fam. Villaen indeholder: Entré med adgang til gæstetoilet. Stort multirum. Køkken/alrum. Rummelig stue med udgang til overdækket terrasse. 1. salen indeholder værelse. Soveværelse med adgang til walk-in. Mellemgang med kontorniche. Lyst badeværelse.

5.199 20

Ertebølle Fritidshus Dette hyggelige sommerhus ligger i rolige omgivelser ud til naturskønt friareal med et rigt dyreliv. Indeholder: Lys entré i åben forbindelse til køkken/alrum og stue med udgang til skøn terrasse med enestående udsigt. 2 vær. og lyst badeværelse. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

645.000 997

35.000 3.214/2.564

Bolig m2: 56 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 2007 Sag: 258V1300197

1.200


Aars Avis

SIDE 36

22. MARTS 2017

Ny, alsidig køkkenmaskine med en indbygget vægt BOLIG: Selvom det kan virke ubetydeligt, så er det et faktum, at maden og bageresultatet altid bliver bedre med de rette mængder ingredienser. Derfor er det en kæmpe fordel, at Bosch nye Optimum er med indbygget vægt, der altid giver et helt korrekt resultat. - En deciliter mel kan variere afhængigt af, om melet er hårdt eller løst pakket. Forskellen kan virke ubetydelig, men det kan faktisk gøre en stor forskel, og det kan være med til at afgøre, om brødet bliver tørt eller saftigt. Desuden gør vægten det lettere at holde styr på næringsindholdet i maden, siger Johan Wegelius, Category Manager Food Preparation på Bosch SDA Nordic.

Optimum’s indbygget vægt vejer ingredienserne direkte i skålen, så man altid får den helt nøjagtige angivelse af mængden i skålen. Derudover kan køkkenmaskinen piske, ælte og mikse. Den kommer med et silikoneklædt piskeris, som pisker helt ud i kanterne, et rustfri ballonpiskeris, som er oplagt til for eksempel at lave cremer og piske æggehvider, samt en dejkrog, der kan røre igennem og ælte enhver dej. Optimum leveres desuden med en ThermoSafeblenderkande med mikserfunktion, hvor man kan mikse alt fra iskolde drikke til varme supper. Derudover kan tilkøbes forskelligt tilbehør. Eksempelvis Hunting Adventure med kødhakker og pølsehorn til

Det har aldrig været mere populært at bage hjemme, og hjemmebagerne bliver hele tiden mere professionelle. Boschs nye, stilrene køkkenmaskine Optimum giver med sin indbyggede vægt hjemmebageren mulighed for at arbejde med præcision på et helt nyt niveau.

fremstilling af egen kødfars, pølser og kød- og grøntsagsterriner. Veggielove, som kan skære i skiver, strimler og rive både grøntsager og frugt. Og Pastapassion, der gør det muligt at lave sin egen pasta. Det er enkelt og nemt at bytte rundt og montere de forskellige dele. - Med Optimum har vi slået alle de nødvendige køkkenapparater sammen i én - til dem som har brug for en alsidig og stilren køkkenmaskine, der matcher det moderne køkken og samtidig sparer plads på køkkenbordet. Især tror vi på, at Optimum’s indbyggede vægt kommer til at gøre en positiv forskel for de mange hjemmebagere, siger Angela Gustafsson Redén, Sales Marketing Manager hos Bosch SDA Nordic.

Til salg

Velholdt andelsbolig/hus beliggende på Syrenvej 10 i Hornum. 96 m2 bolig + 15 m2 isoleret udestue samt carport med redskabsrum. Adgang til stort fællesareal - mulighed for egen køkkenhave. Billig månedlig husleje. Ring og forhør nærmere - evt. aftal en fremvisning. Tlf. 98 66 15 18 eller 23 72 46 62

d Kom sin og e

Stort udvalg i

Skilte & Bøger og alt mulig andet “Like” kilte dsalgss

U

sbøger øger Returb er evisbøg ilgodeb

Udvalg T

Forandringsbøger

Vi bor rnet” m hjø e “lig o

Reklamationsbøger Bestillingsbøger

mærker Udsalgs ærker Tilbudsm ånd Skjorteb Konfektionsmærker til sæson

· til udsalg · til mersalg · til fornuftige priser

TILBUD

Udsalg SALE Somme rsalg

Forår

Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars · Tlf. 98 64 50 10 gb@gedstedbogtrykkeri.dk · www.gedstedbogtrykkeri.dk

Trætraller er super populære. Plus har sammen med designer Ulrik Foss skabt en serie af hippe loungemøbler til have eller terrasse.

Man kan dyrke forårets udehygge med gode ben BOLIG: Det er ikke til at tage fejl af. Trætrallen er tidens helt store trend, og det rustikke og naturlige udtryk er kommet for at blive. Plus sætter derfor trumf på den kommende udesæson med lanceringen af en ny møbelserie, hvor geometriske former løfter den storhittende trætralle op i helt nye højder. Serien bærer navnet Siesta og smelter sydlandsk stemning sammen med den mere afdæmpede nordiske stil. De nye trætralle-møbler er designet i samarbejde

med designeren Ulrik Foss, der blandt andet er kendt for at skabe æstetiske og funktionelle løsninger i tvprogrammet ”Hjælp - mit hus skal sælges”. - Jeg fik ideen til serien, fordi jeg ville have et alternativ til de havemøbler, der præger bybilledet. De små ranglede cafemøbler er outdatet og indbyder ikke just til afslapning. Loungeserien med de robuste industrielle trætraller er oplagt til at få et mere rustikt look og samtidig indbyder møblerne til stilfuld afslapning,

fortæller Ulrik Foss. Den populære trætralle har derfor fået selskab af nye ben i varmgalvaniseret stål, der er pulverlakeret skifergrå. Her komplimenteres trallernes rette linjer af skæve vinkler og finurlige twists. Trallernes nye ben giver masser af personlighed og tilfører møblerne en enkelthed og lethed, så følelsen af rum og luft i udemiljøet maksimeres. Møblerne er ikke kun skabt til at være en fryd for øjet. De skal bruges. Derfor er møblerne skabt til at

rumme flere funktioner. Er naboerne inviteret til kaffe, kan seriens lille bænk fungere som et fint lille anretterbord, og bliver selskabet udvidet, forvandles bordet let til en ekstra siddeplads. Når det er tid til afslapning i aftenskumringen, er bænken perfekt som en fodskammel til trætte fødder. Det pulverlakerede stålstel er skabt til det danske vejr og vil aldrig ruste, hvad enten vejret byder på solskin eller silende regn. Og selvom møblerne ser lette ud, er der godt med gods i dem, så de ikke flyver ud over altanen, når ivrige vinde suser forbi. Som et ekstra plus kan hyggen foregå med god samvittighed, da træet i alle møblerne er skabt af FSCmærket nåletræ.


Aars Avis

22. MARTS 2017

SIDE 37

Danmarkspremiere på lille og rå bil Bilproducenten Suzuki introducerer i weekenden 1. og 2. april en nyhed MOTOR. Som biltype er SUV’erne i vækst og er i disse år den hurtigst voksende bilklasse i både Danmark og i Europa. Grunden til den succesrige SUV-klasse blev lagt af blandt andre Suzuki, som tilbage i 1988 introducerede Vitara-modellen. Med introduktionen af den ny Ignis får markedet for første gang en mini-SUV. Den er bygget op helt fra bunden som en SUV og indeholder derfor de kendte SUV-værdier som høj siddeposition, mulighed for firehjulstræk, stor frihøjde og - ikke mindst - et design, der er karakteristisk for biltypen. Ignis kendetegnes af stejl front, rene linjer, store hjul og brede skærme. Endnu et SUV-kendetegn er skulderlinjen, der kan føres i ret linje fra front mod hæk. Dertil kommer den særlige taglinje og den unikke bagerste hjørnestolpe, som giver Ignis karakter og genkendelighed. Desuden ses en vifte af detaljer, som peger på historiske og nutidige Suzuki-modeller. De bagerste hjørnestolper og midterkonsollen i kabinen har indprægede lameller, der har adresse til 1970’ernes Suzuki Cervo, mens nutidens Swift-model er ophav til vinduespartiet, der med de sorte A- og B-stolper synes foldet rundt om kabinen. Slægtskabet med Vitara ses af motorhjelmens karakteristiske form og designdetalje på siden. Ignis er altid 5-dørs og bygger på Suzuki’s nyudviklede platform, der er den stærkeste og letteste fra Suzuki nogensinde. Den nye platform har ikke kun givet mulighed for at optimere bilens manøvreevne, køreegenskaber og strukturelle sikkerhed. Den tillader

rer på slingrende kørsel som følge af f.eks. træthed eller uopmærksomhed. DCBS er standard på Ignis i Adventure-udgaven og fås også til de andre versioner.

Topkarakter hos Euro NCAP

Den nye Suzuki Ignis introduceres i weekenden 1. og 2. april. Som markedets første mini-SUV byder den på udtryksfuldt design og god rummelighed til lave priser.

også en mere rummelig kabine, idet motorrums-sektionen er reduceret til gavn for pladsen til passagererne, foruden at det pladsbesparende baghjulsophæng sikrer et rummeligt bagagerum. De store hjul og frihøjden på 180 mm, der svarer til Vitara-modellens, giver Ignis gode egenskaber til at forcere høje kantsten, snedriver og ujævnheder i terrænet. Takket være en længde på kun 370 cm kan Ignis også fungere som en ideel bybil, og med sin relativt store bredde og højde byder den på en rummelighed, der er niveauer over, hvad man finder i en mere almindelig bil med samme længde. Det rummelige indtryk hjælpes godt på vej af en akselafstand på 243,5 cm, der tillader god afstand mellem sæderækkerne og dermed fin benplads til bagsædepassagererne. Adgangen til bagsædet sker gennem store bagdøre, der åbner i tre trin, og i det

yderste trin står døren næsten vinkelret på vognsiden. Som udgangspunkt er Ignis en 5-personers bil med foldbare bagsæder i splitforholdet 40:60. Men vælger man en 4-personers udgave (Active og Adventure), får man den unikke funktionalitet, at de to lige store bagsæder uafhængigt af hinanden kan forskydes 16,5 cm i længderetningen. Dermed har man fået den ekstra fleksibilitet at kunne vælge mellem forskellige kombinationer af ekstra god benplads eller ekstra stort bagagerum. Med alle sæder i brug er størrelsen på det rummelige bagagerum 260 VDA-liter i 5-personers udgaven og op til 373 liter i 4-personers versionen.

Økonomisk fremdrift Ignis drives frem af en 4-cylindret, energieffektiv Dualjet-benzinmotor på 1,2 liter. Ydelsen på 90 HK sikrer gode kræfter til både acceleration og motorvejskørsel samt en flot

EU-norm på 21,7 km/l. Den fås også i en såkaldt mild-hybrid version, hvor benzinmotoren får assistance af en lille integreret el-motor/generator ved igangsætning og acceleration, hvor benzinforbruget normalt er stort. Det bringer EU-normen op på 23,3 km/l. Foruden at assistere benzinmotoren fungerer el-motoren som generator og som startmotor i det automatiske stop/startsystem. Motoren trækkes her næsten lydløst i gang ved hjælp af en kraftig rem. Såvel mild-hybrid udgaven som den rene benzinversion koster 310 kr. pr. halvår i grøn ejerafgift. Den nye Ignis kommer med et nyt og avanceret automatisk nødbremsesystem kaldet ”Dual Camera Brake Support” (DCBS). Det består af to kameraer, som registrerer både biler og fodgængere. Systemet indeholder også en vognbaneassistent og en såkaldt slingre-advarsel, der reage-

Audi tilfreds med eSport satsning Counter Strike-holdet Astralis lagde stærkt ud i 2017 MOTOR: Meget er sket, siden Audi Danmark indgik en aftale med Astralis i starten af året. eSport er for alvor kommet på landkortet i Danmark, og de fem talentfulde danske drenge fra Astralis, som desuden kan pryde sig med titlen som verdens bedste Counter-Strike hold, har ryddet bordet i to ud af tre mulige turneringer. Astralis med blandt andre Aarsdrengen Andreas Højsleth på holdet har i 2017 vundet

over fire millioner kroner i præmiepenge, haft over fem millioner seere til deres kampe samt været på farten for at spille i over 30 dage. Marketingchef for Audi Danmark, Christian Weiglin Thorn, udtaler: - Audi har et stærkt digitalt fokus, og samtidig er eSport en utrolig spændende og hurtigt udviklende industri, hvor vi har mulighed for at komme i kontakt med et yngre publikum, der ligger uden for vores nor-

Audi har ikke fortrudt, at de har indgået et samarbejde med eSportholdet Astralis, som blandt andet består af Andreas Højslet (i grå trøje).

DCBS-systemet med automatisk nødbremse og vognbaneassistent kaldes af Euro NCAP for en sikkerhedspakke. Med denne høstede Ignis Adventure de maksimale 5 stjerner i instituttets uafhængige kollisionstest. Ignis var dermed den første bil i Euro NCAP’s ”superminiklasse”, der opnåede det maksimale antal stjerner under de nye regler. Sikkerhedspakken kan bestilles til de øvrige Ignis-varianter (7.000 kroner), som derved også bliver 5-stjernede. Den eneste forskel på de to testresultater er nemlig de point, der gives for DCBS-systemet.

Flot udstyret på alle niveauer Priserne på den nye Ignis begynder ved fornuftige 127.990 kr. for grundudgaven, der hedder Club. Selv i denne indgangsmodel er udstyrsniveauet højt. Standard er f.eks. aircondition, el-ruder for, automatisk nærlys, fjernbetjent centrallås og ratbetjent CD/radio med Bluetooth. Dertil kommer sikkerhedsudstyr som seks airbags, bremseassistent og ABS-bremser med ESP. På næste niveau - Active til priser fra 141.990 kr. suppleres der op med f.eks. forskydelige bagsæder, varme i forsæderne og et multimediecenter med 7-tommers trykfølsom skærm, DAB-radio, bakkamera og smartphone-integration. I det ydre smykkes Active-

male kernemålgruppe. Den kommende generation af Audi købere. Timingen er ligeledes perfekt, idet Audi fornylig har lanceret en ny bilmodel, Audi Q2, med kampagnen #untaggable, der henvender sig til den yngre målgruppe. eSport er for os ligeledes #untaggable, og vi ser derfor et rigtig godt match mellem vores Q2 #untaggable kampagne og samarbejdet med Astralis. At Astralis intense og seriøse arbejde bærer frugt og hæder lige nu er en kæmpe bonus for samarbejdet. Med mere end 350 millioner fans verden over er eSport globalt den hurtigst voksende sport, og gennem

versionen med 16-tommers sorte alufælge, sølvfarvet tagræling og sorte skærmkanter. I topudgaven Adventure, der er prissat fra 159.990 kr., får man DCBS (sikkerhedspakken) med som standard. Dertil kommer lækre detaljer som nøglefri betjening, fartpilot, læderrat, automatisk klimaanlæg, navigation i multimediecenteret samt LED-lys på både nær- og fjernlys, hvilket er usædvanligt i denne prisklasse.

Mulighed for AllGrip 4WD Som en ægte SUV kan Ignis også fås med firehjulstræk. Systemet AllGrip Auto er af viskosetypen og kobler automatisk baghjulene ind, hvis forhjulene mister vejgreb. AllGrip Auto omfatter også ”Grip control” og ”Hill descent control”, der sikrer bedre fremkommelighed og mere kontrol ved lave hastigheder. AllGrip Auto fås til Ignis med Active-udstyr, og prisen er her 169.990 kr., hvilket gør den til Danmarks p.t. billigste bil med firehjulstræk.

Frisk pust i prisklassen Som en nyskabende model i den særdeles populære SUV-klasse tegner Suzuki Ignis sig som en af årets mest forfriskende bilnyheder. ”Forhåndsinteressen har da også været meget stor, så vi glæder os til såvel introduktionen som til det efterfølgende salg. Og vi forventer, at Ignis vil yde et solidt bidrag til Suzuki’s flotte udvikling. En udvikling som i øvrigt peger mod et samlet personbilsalg på mere end 10.000 stk. i år,” siger Suzukis pressechef John Mogensen Introduktionen finder sted i weekenden den 1. og 2. april med åbent hus hos landets Suzukiforhandlere.

partnerskabet med Astralis har Audi taget en unik position inden for eSport. At eSport er stort og partnerskabet interessant, vidner massiv medieomtale i over 30 lande om. Audi Danmark har sammen med RFRSH Entertainment produceret en film, der yderligere understreger samarbejdet men derudover også viser nogle af de seneste højdepunkter fra Astralis’ præstationer samt lægger op til den fortsatte diskussion af, hvorvidt eSport er en sport eller leg, og hvorvidt deltagerne er seriøse atleter eller bare unge mennesker, der spiller computer.


Aars Avis

SIDE 38

REVISORASSISTENT - Kvalitetsbevidst Revisorassistent til Fjerritslev Vil du arbejde med din egen kundeportefølje af større virksomhedslandbrug? Så send din ansøgning til os i dag! Vi søger en kollega til afdelingen for virksomhedslandbrug i Fjerritslev Ansøgningsfrist den 2. april 2017. Læs mere på www.landbonord.dk.

Ejendomsmægler søges Uddannet ejendomsmægler søges med tiltrædelse hurtigst muligt. Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i salg og komissionering. Vi forventer at du: har erfaring som ejendomsmægler er salgsorienteret har masser af gå-på-mod kan arbejde selvstændigt er ansvarsfuld og fleksibel

• • • • •

Ansøgning sendes til: mail@maegleren.dk Evt. yderligere oplysninger på tlf. 98 67 81 32

Østerbrogade 7 9670 Løgstør 98 67 81 32 mail@maegleren.dk www.maegleren.dk

Årets campingvogn 2017 - Knaus løb med titel igen MOTOR: Knaus er kendt for at producere campingvogne af høj kvalitet og funktionalitet. De har altid været innovative og ofte nyskabende og trendsættende i campingbranchen. Et eksempel er Deseo modellen, som er en fuldt funktionsdygtig campingvogn, der også kan anvendes som trailer til sportsudstyr. Knaus har fem serier af campingvogne: Sport, Südwind, Südwind Exclusive, Eurostar og Deseo. Det er dog ikke i disse serier, vi finder Årets Campingvogn 2017. Den finder vi nemlig i en helt nyudviklet serie, der for alvor revolutionerer produktionen af campingvogne og måden, vi tænker campingvogn på. Bo Damsgaard fra Damsgaards Caravan Center i Silkeborg er Knausforhandler og husker tydeligt, hvordan han reagerede, første gang han så den nye Travellino. - Umiddelbart ser den ikke

Indretningen har alt hvad man skal bruge for en god ferie.

markant anderledes ud, men det er hellere ikke på udseendet, denne vogn imponerer. Det er på alt det tekniske, som konstruktion, vægt med mere. Knaus har formået at producere en campingvogn, der er så unik i konstruktion, at intet

Projektkoordinator til outline Plus Outline Vinduer driver i tæt samarbejde med Jobcenter Vesthimmerland Outline Plus - en afdeling til opkvalificering og afprøvning af borgere, der mangler eller har risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Afdelingen er placeret på Outlines fabrik i Farsø og er underleverandør af produkter og serviceydelser til produktionen og administrationen. Samarbejdet er en stor succes og det er besluttet at udvide Outline Plus fra 22 praktikpladser til 31. Vi søger derfor en engageret projektkoordinator, der i tæt samarbejde med vores nuværende projektkoordinator og produktionsleder kan drive og udvikle Outline Plus. Dine kommende ansvarsområder Som projektkoordinator får du ansvaret i forhold til afdelingens interessenter, hvilket omfatter et tæt samarbejde med Jobcenter Vesthimmerland. Dine vigtigste opgaver bliver: Om Outline Vinduer A/S OUTLINE Vinduer er en af Danmarks førende producenter af energioptimerede vinduer og døre i træ og træ/alu til alle typer boliger. Alle produkter baserer sig på kvalitetshåndværk, som er designet, udviklet og fremstillet i Danmark. Vinduer og døre skræddersyes efter kundens ønsker og behov og leveres med markedets hurtigste leveringstid på ned til syv dage. OUTLINEs produkter sælges gennem trælaster og byggemarkeder over hele landet til både professionelle og private kunder. Vores målsætning er, at OUTLINE Vinduer skal være trælastens foretrukne leverandør og samarbejdspartner. OUTLINE Vinduer er et dansk vinduesbrand med produktion, udvikling og ledelse i Farsø. OUTLINE Vinduer beskæftiger ca. 250 medarbejdere og er en del af Inwido-koncernen, Europas største producent af vinduer og blandt førende leverandører af døre. Inwido har ca. 4.000 ansatte og opererer i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Tyskland, Litauen, Irland, Polen, UK og Østrig. I 2016 havde Inwido en omsætning på godt 4,5 mia. DKK.

• • • • •

Koordinering af visitation med Jobcenter Løbende kommunikation med Jobcentrets sagsbehandlere Uddybende skriftlige evalueringer af progression for den enkelte borger Mentor for visiterede borgere Opstilling og opfølgning af mål for kompetenceudvikling og afklaring i samarbejde med Jobcentrets sagsbehandlere • Udviklingssamtaler • Koordinering og samarbejde med produktionsledere i resten af virksomheden vedr. kortvarige praktikker mm Dine kvalifikationer Vi forventer, at du har indlevelsesevne og empati i forhold til de borgere, du får ansvaret for, og har mod til at udfordre dem på deres muligheder og kompetencer. Du har erfaring med den daglige drift fra en produktionsvirksomhed. Derudover skal du have erfaring fra socialfagligt arbejde og med skriftlig dokumentation, da dette er et vigtigt redskab i samarbejdet med Jobcentret. Det er en vigtig personlig kvalifikation, at du har stor lyst til at arbejde med mennesker. Du skal have et positivt livssyn og være god til at se muligheder. Du skal have engagement og overskud, som du kan give videre til andre. Det er vigtigt, at du kan og tør udfordre andre til at ændre adfærd. Endelig lægger vi vægt på, at du er udadvendt, målrettet og struktureret. Du bor i en fornuftig afstand fra Farsø. Ansættelse Ansættelse den 1. juni 2017. Vil du vide mere? Kan du kontakte HR-konsulent Helle Hvass Kristensen på tlf. 61 61 89 50. Du kan også finde mere information om os på www.outline.dk

Fabriksvej 4 . 9640 Farsø

22. MARTS 2017

Er du interesseret? Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest fredag den 7. april 2017 via vores hjemmeside http://www.outline.dk/om-outline/ledige-stillinger.

lignende er set før. Stort set alt i denne campingvogn er nyudviklet og anderledes fra de vogne, der hidtil er produceret. Knaus har investeret og satset stort på udviklingen af helt nye teknologier, der både gør konstruktionen lettere og stærkere, fortæller Bo Damsgaard. - Inde i campingvognen er alle møbler f.eks. limet fast i stedet for montering med skruer, og møblementet er lavet af et nyt polypropylen materiale, som er utrolig stærkt og meget let. Det er banebrydende nyt at

bruge dette til at konstruere interiør til campingvogne, fortsætter han. Bo Damsgaard er i det hele taget meget imponeret- Egenvægten på denne første model er kun 650 kilo. Det utrolige er, at Knaus arbejder hen imod en 7,5 meter campingvogn med en totalvægt på 1.500 kilo – så bliver det for alvor interessant, smiler han og fortsætter; - Knaus har generelt et stort udvalg af campingvogne, og med fem forskellige serier er der rigtig meget at vælge imellem. Damsgaards Caravancenter har været Knaus forhandler i mere end 10 år, så vi har en rigtig stor viden om dette mærke. Vi er stolte af at være Knaus forhandler, for vi mener, at det er et af Europas mest innovative campingvognsmærker i fremragende kvalitet. Designet passer til den skandinaviske livsstil, og det ser vi tydeligt på reaktionen fra kunderne, når de kigger på en Knaus. De er meget positive over for det visuelle udtryk. Bo Damsgaard slutter med at sige; - Ingen tvivl om at Knaus har tænkt sig at satse benhårdt på den innovative og trendsættende udvikling, og lige nu rykker de virkelig fra konkurrenterne. Jeg er helt sikker på, at vi fremover kommer til at se endnu flere Knaus campingvogne på landevejen og campingpladserne. Jeg glæder mig over at være en del af deres spændende udvikling.

Mozart, Mozart, Mozart

Søndag, den 26. marts kl. 16.00 i Musikhuset ALFA Oplev et helt program med musik af denne berømte komponist. Randers Kammerorkester kommer med 15 musikere. Skuespiller Ulla Henningsen læser op fra Mozarts breve mellem programnumrene. Lyt f. eks. til ouverturen af teaterdirektøren, Eine Kleine Machtmusik, Strygekvartet , Blæserkvintet, ouverturen til Figaros Bryllup m.m. Vesthimmerlands Musikforening glæder sig over at kunne tilbyde en helstøbt koncert med kendt og elsket musik og professionel oplæsning. Billetter i løssalg før koncerten pris 150 kr (unge under uddannelse 75 kr.) Børn ifølge med voksne har gratis adgang Køb billet i forvejen på: www.himmerlandsbilletten.dk eller via foreningens hjemmeside: www.Vesthimmerlandsmusikforening.dk Billetter kan også købes kontant ved indgangen


Aars Avis TIL LEJE

Villa i centrum af Aars

Forårs menu

2017

• Spinatroulade me d røget laksemousse , salat, brød og smør

• Honningglaseret hamburgerr yg • Braiseret kalveste g Forslag til • Græske kartofler • 2 spændene salat Konfirmations er • Flødeskysauce menu • Jordbærtærte me d tobleronecreme

Afhentningspris

2 retter 145 kr. . 3 re tter 179 kr. Bestilles senest 3 da ge • receptioner • festm enuer m.m.

Kimbrer Kroen har lok aler til festen fra 20 til 250 personer ere information, eller få tilsendt vores broch Tlf. 98 62 19 66 eller ure. mail@kimbrerkroen.d k

Find os også på

19 66 62 kim 98il@ tlf..ma -66 rs Aa brerkroen.dk 9600 8 -- tlf. jrs sve ed 19 rk 62 Ma 98 Aa 0 Markedsvej 8 - 960 mail@kimbrerkroen.dk

TIL LEJE

Ungdomslejlighed, 2 vær. udlejes. Mdr. husleje 2.950 kr. + forbrug. Henv. tlf. 20 96 43 13

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

Hyggelig og velindrettet 2 ½ vær. 60 m2. 3.700 kr. + forbrug. 3 mdr. depositum.

Kongeparken - til leje:

Fest til fast pris fra 49 9 kr. Ring for nærm

Centralt beliggende 3 vær. lejlighed i stueplan, 78 m2, udlejes pr. 1/4-17. Indskud 3 mdr. leje Tlf. 40 31 79 32

2 lejligheder til leje i Haverslev

Tlf. 41 18 68 98

Kimbrer Kroen leve rer alt ud af huset! Smørrebrød

Aars

udlejes snarest. Med nyt køkken og bad samt nye vinduer. Trægulve overalt. 1 stor stue, 1 køkken al­ rum, 2 vær. og 1 ekstra toi­ let. Derudover er der stor tør kælder. Til villaen er der egen lukket have med terrasse, drivhus, udhus i baghaven og stor garage. Yderligere info 40 36 32 55

Hyggelig og velindrettet 2 vær. 55 m2. 3.500 kr. + forbrug. 3 mdr. depositum.

før. Min. 10 kuverte r Søndag dog min. 20 kuverter

Lejlighed i Aars

SIDE 39

Udlejes i Aars midtby

fra 1/4-17. 2 værelses lejlighed, 59 m2. 3275 kr. pr. mdr. + forbrug. Dep. 3x huslejen. Ingen dyr. Tlf. 40 21 11 92

Nybygget lejlighed på 76 m2. Entre, stue, 2 værelser og badev. m. brus. Gulvvarme overalt. Små energiudgifter. Have m. terrasse. Kan overtages 01.04.17. Leje pr. md. kr. 6.500,- Dep. 3 mdr.s husleje. Henv. birgitolesen@mail.dk Mobil: 22 52 12 77

2 værelses lejlighed

i stueplan med trægulve overalt med egen indgang og terrasse og have dertil. Bliver snart ledig. Mere info: 40 36 32 55 Eller se på Facebook Krebs udlejning og Anlæg

Læggekartofler sælges Tidlige: Solist Mellem-tidlige: Sava m.fl.

Spisekartofler sælges Rester fra loppemarked:

Damecykler, el-græsklipper, haveredskaber m.m.

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

Vi har for tiden et stort restparti stålplader Bl. farver fra 25,95 kr. m2 i 3 m længde Ensfarvede fra 29,95 kr. m2 i 3 m længde Ved køb af over 5.500 kr. frit leveret. Vi har alt i tilbehør.

Kom til Haverslev og gør en god handel Håndværkervej 2-4, Haverslev, 9610 Nørager Tlf.: 98 33 54 00 - 30 33 64 75 Mail: tilbud@karlmolin.com - www.karlmolin.com

Alle priser er ekskl. moms

Taglsten - Trapetz- og Sinusprofiler i ønsket mål

Kontoret er åben tirsdag og fredag kl. 8-16

Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kører også på udebehandling

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Himmerlands skrot

Skrot afhentes. Tlf. 21 94 73 27

BLANDEDE

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

ER AVISEN UDEBLEVET?

Nordens største udvalg

Tlf. 29 32 87 22

KLINIK FOR FODTERAPI

NEVE EDB

til tag og væg

www.meldgaardboligudlejning.dk

sal. 4200,00 pr. mdr. + forbrug. Depositum 12.600,AMH Bolig amh@amhbolig.dk Mob. 22 71 12 70 / 22 71 11 43

SUNDHED & VELVÆRE

BLANDEDE

Stålplader

Kontakt Meldgaard Boligudlejning I/S, Ørnevang 3A, 9600 Aars

4 vær. lejlighed på 103 m2. Husleje kr. 7.250 + forbrug. Dep. 3 mdr. Jan Sondrup tlf. 20 96 02 33

KØB OG SALG

Ebbe, tlf. 40 91 50 23

Står du/I og mangler en lejlighed i rolige og grønne omgivelser i Aars?

Præstegårdsvej 5, Hornum, Torvet 2 Dejlig 3 vær. lejlighed på 1. 1. sal

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

22. MARTS 2017

Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 99 35 34 34


Hvor stor må annoncen være?

Aars Avis Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første

SIDE 40

Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

Himmerlandsavisernes

loppemarked SekS lokale aviSer for Samme priS!

SÆLGES: Brænde sælges. Gran 200 kr. pr. m. Løv fra 295 kr. pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30

89.121 eksemplarer

HIMMERLANDS AVISERNE

Hækplanter, Liguster ”Liga”, fine planter, godt rodnet. Tlf: 21 37 95 99 2 stk latex topmadrasser 90x200, købt hos Garant (brugt ca. 1 mdr.) Nypris 1.200 stk. Sælges for 800 kr. ialt. Tlf: 24 25 11 99 Skoda Fabia Combi 16” alufælge med gode sommerdæk. Bagagerumsmåtte 2.000 kr. Tlf: 98 35 19 41

...fra kyst til kyst

Wrap hø ca. 50 stk. - 250 kr. pr. styk. Pris kan forhandles ved samlet køb. Tlf: 98 34 12 78

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… køBES:

Skrot, gl. jern samt gamle hvidevarer. Total oprydning. Tlf: 40 19 92 59

Jern og metaller købes i større mængder. Små mængder afhentes. Biler købes til dagspris. Tlf: 40 28 61 89

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

Gammel knallert eller 30 scooter købes, uanset om den kan køre eller ej. Tlf: 91 25 96 52

Frimærker, gamle breve og postkort købes. Gerne større partier, også samlinger fra dødsboer og lignende. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

Terrassevarmer til gas. Stander ca. 2 meter høj 300 kr. Tlf: 98 33 12 60

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

w

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedetåret til annoncerhelligdagene ing af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne,igennem. motorcykler og landbrugsmaskHvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

iner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter Hvor stor må annoncen være? indlevering! Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første

ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Annoncen sendesHvad til:koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning.

...fra kyst til kyst

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Mobilepay 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst. der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.-

KONTANTAars ved indleveringen Aars Avis, HimmerlandsgadeAnnoncen 150,betales9600 eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i senest fredag kl. frimærker. 9:00- Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter! Mrk.: ”Loppemarked”

Betaling vedlagt:

 Kontant

ANNONCETEKST:

Betaling:

SE SE HER! HER!

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande!

HIMMERLANDS AVISERNE

22. MARTS 2017

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

 Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Kontant ved indlevering af annoncen, eller Send via e-Mail:

annonce@himmerlandsgruppen.dk og overfør Betalingen via MoBilepay

-tlf. INDEN DU 24 61 42 73 LAVER DIN ANNONCE!

priSer:

Se eKSeMpler:

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

50

kr.

150

kr.

for aLmindELiG for LoppEHvilke effekter kan IKKE annonceres? LoppEannoncE annoncE mEd Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncerop tiL sommerhuse, BiLLEdE oGbiler, op ingmEd af: Ejendomme, grunde, campingvogne, motorcykler ogtiL landbrugsmask20 ord. 20 ord. iner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

stor mågrønt annoncen være? FlotHvor gl. sofa, pænt beAnnoncen må HØJST træk og mahognitræ. L; 190 fylde 20 ord. Det første cm.ord Pris;f.eks. 1.200»SÆLGES« kr. Gipsbusteog til slut »tlf. nummer« regnes hver for et H: ord af Kong Christian d.10. 24og skal derfor tælles med. Uanset om cm.-Pris:1.000 kr. et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til XX XX XX salg, endTlf: enXX annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

100

kr.

Flot velourstue. Meget velHvad koster en loppeannonce? holdt. 3.500,KUN kr. 50.00 pr. annonce forPris hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen Tlf: XX XX XX XX eller vedLoppEcheck. Beløbet kan ikke vedlægges i for frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet annoncE om kontanter! må IKKE indeholde

f. EkS. LoppEHvor bliver annoncen indrykket? markEdindrykkes mEd i 8 aviser i Himmerland Annoncen anGivELSE af ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. (totaloplag 101.622 Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesttid oG StEd. himmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Kongerslev. Nibe Avis.

Folkeblad,

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal væremed avisen i hænde senest fredag Stort loppemarked kl. ting 9.00ogugen førAltindrykningen. Annoncer, der gamle sager. fra ugen efter. Annoncer nipsmodtages til møbler,senere, design, indrykkes retro. loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres. Alle til fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX

LoppEmarkEd

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

SE HER!

Vær opmærksom på, Loppe-annoncerne - INDEN DU 3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.at der kan bringes her i Telefon: LAVER DIN Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, være ændrede førstkommende og al betaling er inkl. moms. Afsenders navn og adresse: ANNONCE! Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 nummer efter indleveringsfrister i til næste uges avis. indlevering! forbindelse med GOd fOrNøjElSE! helligdagene året igennem. du kan annoncErE mEd aLt BruGt fra hjEmmEt, doG ikkE BiLEr, motorcykLEr, campinGvoGnE oG traktorEr. 2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.-

annoncEr hErom hEnviSES tiL aviSEnS øvriGE

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter. annoncE-ruBrikkEr.

Loppe-annoncerne

Hvilke effekter kan IKKE annonceres?


Svineproducenter opfordrer til lang udfasningsperiode for VetZink Formand frygter, nye anbefalinger kan forringe dyrevelfærden EU’s medicinagentur, EMA, er netop kommet med sin nye evaluering af brugen af zinkoxid, det såkaldte VetZink, til smågrise, og desværre er der ikke stor forskel til den anbefaling, som EMA kom med i december, beklager man hos Landsforeningen af Danske Svineproducenter. - Nu sætter vi hele vores lid til Kommissionen, som nu får til opgave at finde en rimelig overgangsperiode for udfasning af VetZink. Vores bekymring går på, at udfasningsperioden bliver for kort. I så fald vil det udfordre forbruget af antibiotika til fravænnede grise. Ikke

blot i Danmark men i hele Europa. Og det er jo naturligvis noget, som ingen ønsker, påpeger formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen. I et høringssvar, som Danske Svineproducenter har sendt til Kommissionen og til den Danske Lægemiddelstyrelse, lød anbefalingen på en 10-års overgangsperiode, og det håber formanden naturligvis, at Kommissionen er lydhør over for, nu hvor deres opgave er at tage endelig stilling til EMA’s anbefaling. - Men uanset overgangsperiodens længde får vi nu rigtigt travlt med at under-

Henrik Mortensen, der er svineavler ved Flejsborg og formand for Danske Svineproducenter, er bekymret over de nye zinkanbefalinger fra EU’s medicinagentur.

søge brugbare alternativer til VetZink til bunds, så vi er helt sikre på, at de små grises sundhed og velfærd ikke blive forværret. Henrik Mortensen tilføjer, at der i dyrevelfærdskredse i den seneste tid har været en misforstået opfattelse af, at en øgning af fravænningsalderen kunne være et alternativ til brugen af zink. - Tankegangen er egentlig naturlig, idet vi ved, at grisenes tarmsystem udvikles med alderen, men desværre er en øget fravænningsalder bare ikke et reelt alternativ i virkelighedens verden, forklarer han.

- Jeg ved fra mine økologiske kollegaer, der fravænner grisene ved omkring syv uger, at de også bruger høje doser zink omkring fravænning. Faktisk bruges der op til en halv gang mere zink til en økologisk gris end en almindelig gris, påpeger Henrik Mortensen, der henviser til en opgørelse, som Fødevarestyrelseen lavede til Miljø- og Fødevareudvalget i marts 2016. Den viste, at en økologisk smågris får i gennemsnit 28 gram zinkoxid, mens en konventionel produceret smågris får 17,8 gram zinkoxid. - Det vil sige, at en økologisk gris udleder mere zink til miljøet end en traditionel produceret gris, siger formanden. Han mener, at man - set i det lys - bør være opmærksom på, at hvis man skærper kravene til brug af zink

Løgn og fusk - historien gentager sig Sydkoreanerne vil inden længe kunne købe flydende danske æg. Foto: Colourbox.dk.

Flydende danske æg er på vej til Sydkorea Snart kan sydkoreanerne købe flydende æg fra Danmark. Det har ikke været på hylderne før, men i går åbnede Sydkorea markedet midlertidigt for det danske æggeprodukt. Åbningen for det nye produkt sker efter et møde mellem miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og hans sydkoreanske kollega i sidste uge. - Under mit besøg i Sydkorea i sidste uge mødtes jeg med min sydkoreanske kollega. Vores gode dialog har nu ført til, at Sydkorea i går åbnede markedet for et nyt dansk æggeprodukt. Jeg er glad for, at et politisk møde kan være med til at åbne nye markeder for danske virksomheder, siger miljøog fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Sydkorea er i øjeblikket ramt af fugleinfluenza, og sygdommen spreder sig fortsat. Sydkorea har i modsætning til Danmark været nødt til at slå mange besætninger ned. Samtidig kan landet ikke længere importere fra USA, der også er ramt af fugleinfluenza. Det har givet stor mangel på æggeprodukter i landet. Det er en vigtig årsag til, at de koreanske myndigheder har åbnet for en midlertidig import af flydende æggeprodukter fra Danmark. Fødevarestyrelsen fortsætter arbejdet med at opnå en permanent tilladelse til at eksportere æg til Sydkorea. Og med at få genåbnet markedet for fjerkræ. Import af fersk fjerkrækød er fortsat standset på grund af fugleinfluenza i Danmark.

Claus Hansen, der er Cand. Scient., Biolog, og tidligere ansat i Miljøstyrelsen, mener, de danske myndigheder snyder med deres indberetninger til EU:

For cirka tre år siden fortalte jeg, hvorledes myndighederne snød og fuskede, når de beregnede udviklingen i koncentrationen af pesticider, herunder glyphosat i grundvand. Man begik dengang den fejl, at man beregnede middelværdier/medianværdier af alle data, hvor man havde rigtige tal, mens man smed alle målinger, som lå under den såkaldte detektionsgrænse, væk. Dengang forsøgte myndighederne med bortforklaringer, upræcise formuleringer og bevidste omskrivninger af lovtekster samt direkte løgn at forsikre, at man gjorde tingene rigtigt. Man angav som en ud af mange ”forklaringer”, at man kun skulle medtage målinger fra ”pesticidpåvirket grundvand”. Senere

forsvandt de pågældende figurer uden forklaring fra moniteringsrapporterne. Virker det hele bekendt? Det er det. For det præcis det samme målestations-net og indtag, der ligger til grund for pesticidmålinger, som ligger til grund for nitratmålinger. Derfor gælder alle betragtninger over repræsentativitet etc. for både pesticider og nitrat. Også bortforklarings historien gentager sig - senest med Miljøstyrelsens bortforklarende svar i diverse blade. Ifølge nitratdirektivet skal man overvåge nitratindholdet i overfladevand og grundvand. Man skal gøre det for at kunne fastslå omfanget af nitratforurening i overfladevand og grundvand fra landbrugskilder. Det er et fundamentalt statistisk princip, at hvis man ønsker at vide noget om et univers (som det hedder i statistiksprog, her grundvandet) så skal man prøvetage repræsentativt fra dette univers. Det betyder, at man skal tage prøver fra HELE universet og IKKE kun fra en delmængde, (f.eks. for grundvandets vedkommende det iltede grundvand).

Hvis man prøvetager fra en delmængde får man naturligvis et skævt billede af universet/grundvandet. Danske målinger prøvetager imidlertid ikke repræsentativt fra grundvandet. Og man forsøger sig nu igen med bortforklaringer, upræcise/usande formuleringer og forsikringer om, at myndighederne gør det rigtige. Naturstyrelsen, som det hed engang, skrev for nogle år siden i et svar til mig: ”Kære Claus Tonni Han-

til smågrise og måske endda helt forbyder det, så gør man det særligt svært for producenter af OUA-grise (opvokset uden antibiotika) og økologiske grise. Henrik Mortensen forklarer videre, at disse specialgrise ikke længere kan sælges som OUA-grise, hvis de behandles med antibiotika. Dog må de økologiske grise behandles én gang med antibiotika. Det er det dilemma, der kan have negativ indflydelse på dyrevelfærden. Ligeledes bør man være opmærksom på, at det kan give incitamenter til underbehandling af syge grise. - Der er også risiko for, at de sundhedsmæssige udfordringer kan blive så store, at produktionen af OUAgrise og økologiske grise måske falder, og det bør meningsdannerne måske tage med i sine overvejelser, siger Henrik Mortensen.

sen Indledningsvis er Naturstyrelsen helt enig med dig i, at den aktuelle grundvandsovervågning ikke giver et statistisk repræsentativt billede af grundvandets ”gennemsnitlige” kvalitet, idet overvågningen løbende målrettes mod overvågning af den del af ressourcen, hvor der er størst sandsynlighed for at finde forureninger i grundvandet.” Hele historien gentager sig altså. Det selvsamme skæve moniteringsprogram kører videre med Nitratmålingerne. Det forsvares igen med bortforklaring og løgn - nøjagtig som det skete for tre år siden med pesticiderne.

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Sælges:

Hø, halm og wrap • Møgspredning • Rodoptagning • Gummigedsarbejde udføres evt. udlejes • Jordkørsel med traktor og vogn Leander Thyrrestrup • tlf. 22 20 39 03 - 22 20 39 04


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 42

En tom svinestald giver tabt indtægt I perioder med en god økonomi bør slagtesvinestalden være fyldt I januar 2017 blev der eksporteret over 1,2 millioner danske smågrise. Eksporttallene tyder på, at nogen måske lader slagtesvinestalden stå tom. Det skriver SEGES på sin hjemmeside. De høje puljepriser i Danmark skyldes, at eksportpriserne er høje. Samtidig er der store forventninger i markedet til, at slagtesvinepriserne vil stige i første halvår 2017. Baggrunden for det er, at det lavere udbud af smågrise i 1. kvartal 2017 vil medføre lavere udbud af slagtesvin i 2. kvartal 2017. Hvis man som slagtesvineproducent skal ud og købe smågrise til 100 kr. over den beregnede notering, skal man så lade være at fylde stalden op? Der er lige nu er en generel god økonomi i svineproduktionen. Det aktuelle DB per slagtesvin er i uge 11 2017 152 kr., hvis grisene er købt til Den Beregnede Smågrisenotering. De grise, der indkøbes

Søndag den 26. marts 2017

SEGES ærgrer sig over, at en del danske svineproducenter tilsyneladende ikke fylder staldene op for tiden. Foto: colourbox.dk.

i uge 11, skal først slagtes om 12-13 uger, og til den tid forventes det, at noteringen er steget, fordi udbuddet af slagtesvin falder. Hvis noteringen stiger 1,20 kr., så

er der stadig 152 kr. i DB, selv om smågrisen kostede 100 kr. mere end den beregnede notering. Så selv om noteringen holdes uændret, er der et DB på 52 kr. per slagtesvin. Så længe DB per slagtesvin er større end arbejdsomkostningerne, så er der et direkte tab ved at lade stalden stå tom. Slagtesvinenoteringen

svinger normalt henover året og er næsten altid højere i 2. og 3. kvartal end i 1. og 4. kvartal. I figuren ser du udviklingen i smågrise-puljeprisen i forhold til Den Beregnede Smågrisenotering. Prisforskellen er sammenlignet med udviklingen i slagtesvinets værdi ved 83 kg slagtevægt. Det forventes, at de grise,

der f.eks. købes i uge 10, leveres i uge 23. Figuren viser, at der er god sammenhæng mellem de positive og negative ændringer i smågrisepriserne og de tilsvarende positive og negative ændringer i slagtesvinets værdi. Der er således god grund til at forvente at noteringen i uge 23 er højere end i uge 10, mener SEGES.

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Gudstjenester

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Det kræver optimisme at fylde sin stald På grundlag af en generelt god økonomi i svineproduktionen opfordrer SEGES til at fylde slagtesvinestaldene. - Mange inklusive jeg selv har studset over denne ”faglige” udmelding fra SEGES, siger formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen, der har kigget nærmere på SEGES’ beregninger: Mange smågriseproducenter får i dag tilbudt noget over 500 kroner for en 30-kilos gris, og hvis man regner med et tillæg på 100 kroner oven i den beregnede notering, som skitseret i SEGES’ udmelding, opnås der - med en basisnotering på 10,20 kroner pr. kg - et negativt DB2 på 15 kroner pr. slagtesvin. Det betyder, at der ikke er penge til flere af de kontante kapacitetsomkostninger som for eksempel løn, energi og vedligehold. Hvis man vælger at indsætte en konkret - og reel - markedspris på for eksempel 530 kroner i SE-

GES’ beregninger, giver det et DB1 på 2 kroner og et negativt DB2 på 64 kroner pr. slagtesvin konstaterer formanden. - Jeg undrer mig således over SEGES’ udmelding, når man med få klik på deres hjemmeside får tal, der viser et negativt DB2, siger han. På det grundlag konstaterer Henrik Mortensen, at der er behov for en stor optimisme omkring udviklingen i noteringen i løbet af de næste tre måneder, hvis man sætter en så dyr smågris ind i sin slagtesvinestald. - En overpris i forhold til den beregnede notering kræver en noteringsstigning på mindst 1,5 kroner pr. kilo - det vil sige 11,70 kroner pr. kilo - før slagtesvineproducenten er kompenseret for den ekstraordinære høje markedspris på smågrise, konstaterer formanden. Han hæfter sig yderligere ved L&F’s prognose på 10

kroner plus efterbetaling i andet kvartal. Det vil sige, at det er lavere, end hvad der realiseres i disse dage. Så ergo er der ikke meget hjælp at hente her. - I den forbindelse kunne det være rart, om Danish Crown eller andre ville komme med nogle opdaterede markedsudmeldinger, som kunne være støttende for beslutninger om at sætte meget dyre smågrise i stalden, siger Henrik Mortensen. Han påpeger, at disse markedspriser og økonomiske beregninger med al tydelighed viser de overvejelser, som flere svineproducenter med integreret produktion, for tiden er ude i. - Flere vælger at hjemtage gevinsten nu og skabe sig luft i produktionen, som eventuelt kan udnyttes til produktionsfremmende tiltag, mens de polske og tyske producenter må være meget optimistiske i forhold til den kommende grillsæson, siger Henrik Mortensen.

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 10.00 11.00 ingen ingen ingen ingen 9.30 19.30 ingen ingen 9.00 10.30 ingen 14.00 9.30 ingen 11.00 ingen ingen 9.30 11.00 ingen 11.00 ingen 9.30 ingen 9.00 9.00 ingen 10.30 ingen ingen 10.30 9.00 ingen ingen 10.00 10.30 ingen 9.00 ingen ingen 10.30 ingen ingen 19.30 ingen 10.00

Nordjydsk Landboauktion og Eksportstalde

Uge 11: 1 SDM kælvekvie, 6300, 3 kvier over 12 mdr., kødkvæg, 3100-5700, 9 kvier under 12 mdr., malkerace, 1100-3300, 9 tyre over 3 mdr., kødkvæg, 4100-5700, 4 tyre under 3 mdr., malkerace, 8001100

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 12 Basis, 30 kg. 386,45 (386,45). SPF+Myc 391,45 (391,45). SPF 395,45 (395,45). Økologi 1030,77 (1030,77). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,86 (5,86) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 43

Agri Nord - formand:

Stop den snak om fusioner - det bliver et nej tak herfra!

Jeg kan læse i aviserne, at LandboNords medlemmer ser os i Agri Nord og vores kolleger i LandboThy som et yderst godt parti til et ægteskab – eller fusion om man vil. Det har jeg læst før, idet det er et emne som LandboNords formand Niels Vestergaard Salling ynder at tage op med jævne mellemrum. Nu kan jeg så også læse, at de endda har stemt om det til deres generalforsamling. Jeg vil gerne opfordre til, at vi parkerer den evindelige snak om fusioner mellem de nordjyske landboforeninger. Tiden er ikke inde til at opgive den sunde konkurrence omkring landbrugsrådgivning i Nordjylland. Argumenterne om tocifrede millionbesparelser på administrationsomkost-

ninger har jeg svært ved at se skulle stå mål med virkeligheden. Jeg kan ikke genkende det høje omkostningsniveau, og endelig ville besparelserne hurtigt blive ædt op af prisstigninger som følge af manglede konkurrence. Den økonomiske gevinst vil ikke være til stede, for dem det hele handler om, nemlig vores kunder og medlemmer. Vi skal være med til at gøre hinanden skarpe både på pris og rådgivning, og det sker ikke gennem en fusion/et monopol men via en åben konkurrence. På Agri Nords generalforsamling redegjorde jeg for bestyrelsens holdninger til emnet, og der var ingen, som satte spørgsmålstegn ved det manglende ønske om fusion. Niels Vestergaard Salling har tilsyneladende den filosofi, at jo større det er des bedre. Den deler vi ikke i Agri Nords bestyrelse. Jeg mener, at de store spillere på markedet, som er dannet via fusioner, stadig mangler at bevise, at de kan gøre det både billigere og bedre. Vi har i dag en størrelse, hvor vi kan levere det produkt, landmændene efterspørger til en konkur-

rencedygtig pris på de store områder som økonomi- og planteavlsområdet, og der er ingen synergier ved at slå dem sammen. På enkelte områder har vi vurderet, at der er behov for en større volumen, og derfor har vi i år indgået samarbejde med LandboThy og Landbo Limfjord om fagrådgivningen på svin og kvæg. Men i det store billede ser jeg ingen synergier ved at fusionere hele landboforeningen. Vores politiske arbejde lever også i bedste velgående, og jeg kan ikke se, hvordan vi skulle kunne gøre arbejdet bedre ved at være større. Vi har erfaret, at vi fundamentalt er forskellige på mange områder, det være sig det politiske, vores værdier, etik i forhold til ledelse og forretning – derfor har vi fundet nogle med samme holdninger at samarbejde med. Så jeg vil bede vores kolleger mod nord om ikke at indrykke flere ægteskabstilbud til Agri Nord i avisen. Vi i Agri Nords bestyrelse kender jeres interesse og skal nok råbe op, hvis vi på et tidspunkt deler jeres holdning til et eventuelt samarbejde.

Den nye kvælstofprognose viser mindre behov for at tilføre kvælstof via gødning end normalt.

Mindre gødningsbehov i 2017 end normalt Danske landmænd kan glæde sig over, at målinger af jordens indhold af tilgængeligt kvælstof i foråret 2017 viser et indhold på 5-10 kilo pr. hektar over det normale, og behovet for at tilføre kvælstofgødning derfor er tilsvarende mindre. Dette gælder dog ikke på grovsandet jord. Også behovet for tilførsel af svovl og kalium vurderes at være mindre end normalt. Det viser den nye kvælstofprognose, som Landbrug-

og Fiskeristyrelsen fredag har offentliggjort. Prognosen, som er udarbejdet af SEGES i samarbejde med Aarhus Universitet, viser hvor meget kvælstofbehovet forventes at afvige fra det normale. Årets prognose betyder, at behovet for tilførsel af gødning på landsplan er 7.000 ton kvælstof mindre end normalt. - I alt giver dette en besparelse for dansk landbrug på 40-50 millioner kroner. Det lavere kvælstofbehov skyldes primært, at nedbø-

ren i vinterperioden i gennemsnit af landet er cirka 30 procent mindre end normalt. Samtidig kan vi glæde os over, at vinterafgrøderne generelt står godt på nuværende tidspunkt, siger Leif Knudsen, chefkonsulent i SEGES. Kvælstofprognosen bygger på målinger af tilgængeligt kvælstof i februar 2017 på cirka 150 marker i SEGES Kvadratnet fordelt over hele landet. Resultatet sammenlignes med målinger i årene forud.

Både Berlingske og DR har haft historier ude om, at forbruget af medicinsk zink hos smågrise skulle være stigende. Det er det ikke. Tværtimod har forbruget været faldende de seneste tre år, siger Christian Fink Hansen, der er sektordirektør for Svineproduktion hos Seges.

Forbruget af medicinsk zink hos smågrise er på vej ned Forbruget af medicinsk zink til fravænning af smågrise er siden 2014 faldet med fire procent. Derfor ærgrer det Christian Fink Hansen, der er sektordirektør for Svineproduktion hos Seges, at der i medierne florerer historier, der siger noget andet: - Det er frustrerende, at medierne går ud med gamle tal i stedet for at se på de nyeste tal, hvor forbruget faktisk er faldet. Og det endda i en periode med stigende antal smågrise og et faldende antibiotikaforbrug. Når erhvervet overhovedet benytter zink hos smågrisene, handler det om dyrevelfærd, da smågrisene ellers risikerer at få diarré. Restindholdet i kødet er lavt, da op mod 95 procent af zink’en bliver udskilt af naturlig vej. Selvom forbruget er faldet, vil erhvervet gerne gøre endnu mere: - Seges lancerede faktisk allerede i februar sidste år en handlingsplan med syv konkrete tiltag, der kan nedbringe forbruget af zink - både af hensyn til sundhed

KØB OG SALG Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

og miljø, siger Christian Fink Hansen. Alle initia-

tiver i handlingsplanen er i gang og ­kører planmæssigt.

BLANDEDE

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

Gyllekørsel MED AP GV 22 TONS • Kørsel med slanger 20-24 meter: Pris 725,-/t • Kørsel med nedfælder: Pris 750,-/t

Møgspredning MED 2 STK. 15 M3 MØGSPREDER, DEN ENE MED SPREDETALLERKEN • Incl. læsning med ged: Pris 1.750,-/t

Kontakt Jesper: Tlf. 28 30 35 00 Gammel Aalborgvej 10, Suldrup v/ Søren Mortensen

Bjarne Strøm - Haubro Kørsel med - Rundballepresser m/u snitter - Slamsugning - Brakpudsning / kan lejes - Vejhøvl - Fræsning - Rendegraver Tlf. 40 82 79 30

A/S

Carl Chr. Pedersen, der er formand for Agri Nord, afviser al snak om en fusion mellem nordjyske rådgivningsfirmaer:


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

ÅBENT HUS LØRDAG D. 25/03 KL. 13.00-13.30 V STADIONSVEJ 5 FLOT LIEBHAVERVILLA MED CENTRAL BELIGGENHED I AARS Aars Nu har vi fornøjelsen af at byde velkommen til denne tiltalende liebhavervilla i Aars. Her kan I blandt andet glæde jer over store, lyse opholdsrum og tre regulære værelser. Med i handlen følger en overkommelig have med rododendronbede samt et solrigt og helt ugeneret gårdmiljø. Beliggenheden er helt i top, for børnene kan selv gå til skole, og byens stadion ligger lige for enden af vejen, så der er rig mulighed for en rask fodboldkamp. I nærheden finder du også legeplads og indkøbsmuligheder.

ÅBENT HUS LØRDAG D. 25/03 KL. 13.45-14.15 GENNEMFØRT STIL !

KIRKESTIEN 1 CHARMERENDE OG VELHOLDT VILLA MED GOD BELIGGENHED

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

2.345.000 1.753

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

120.000 10.689/8.780

Bolig m2: 179 Grund m2: Stue/vær: 2/4 Udhus m2: Byggeår: 1926 Sag: 258V1600181 Energi:

604 29 C

ÅBENT HUS LØRDAG D. 25/03 KL. 14.30-15.00 GL. SKOLEVEJ 10 MÅSKE BYENS BEDSTE BELIGGENHED OG SMUKKESTE HUS Aars Denne utrolig smukke og pragtfulde patriciavilla passer perfekt ind i omgivelserne. Boligen er beliggende helt ned til Aars' søanlæg med tilhørende parklignende have, hvor egen bæk grænser op til det naturskønne søanlæg. Et smukkere hus med så hyggelige omgivelser og med en beliggenhed lige i hjertet af byen, er næsten umuligt at finde bedre andre steder i landet! Der er et væld af lækre detaljer, som man burde opleve på en fremvisning. Huset har desuden fået en præmie i 2007 for smuk vedligeholdelse.

Aars Velholdt villa i Aars med en dejlig have og en attraktiv beliggenhed i gåafstand til skole og indkøb. I får 176 m2 bolig, en kælder på 82 m2 og en integreret garage på 68 m2. Stueplan byder på et Invita-køkken, en stor stue, et viktualierum og et gæstetoilet. Første sal er opdelt i to separate afdelinger. I den ene ende er der et toilet og to værelser. I den anden ende får I et badeværelse med bruseniche og et stort soveværelse med indbyggede skabe. Kælderen byder på fire disponible rum.

NYHED Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.650.000 1.891

135.000 12.074/9.919

Bolig m2: 176 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Kælder m2: Byggeår: 1910 Sag: 258V1600237 Energi:

837 82 D

ÅBENT HUS LØRDAG D. 25/03 KL. 15.15-15.45 NY PRIS

GL SKOLEVEJ 8 LIEBHAVERVILLA MED CHARME OG SJÆL

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

3.095.000 2.335

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 182 Stue/vær: 2/5 Byggeår: 1916/1976 Sag: 258V1500025

155.000 14.153/11.627

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Energi:

1.056 111 14 D

Aars Charme, sjæl og masser af massiv hårdttræ - det er noget af det, der venter på Gl. Skolevel 8 i Aars. Her kan I flytte ind på 220 etagemeter i en skøn liebhavervilla fra 1912, der er løbende renoveret med respekt for den oprindelige stil. Oven i hatten får i byens bedste beliggenhed centralt i Aars lige ud til Anlægsparken, tæt på alt det man skal bruge i hverdagen.

Vesthimmerland Ejendomsmæglere, MDE · Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

NY PRIS Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.395.000 1.481

120.000 10.967/9.009

Bolig m2: 140 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Kælder m2: Byggeår: 1912 Sag: 258V1500082 Energi:

244 80 D

Profile for Aars Avis

Ars 20170322  

Ars 20170322  

Profile for ugeavis
Advertisement