Page 1

Til samtlige husstande

90. årgang - Nr. 45

ONSDAG 9. november 2016

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Fodboldspillere vil bryde ud i Haubro Alle medlemmerne i fodboldudvalget stopwww.citroen.dk per. Samtidig skal der etableres nye udvalg til floorball og håndbold, der begge er nystartede i Haubro Idrætsforening. Hvert udvalg skal bestå af tre medlemmer og en www.citroen.dk suppleant. Fodboldudvalgets bewww ci slutning . om at trække sigtroen.dk skyldes ifølge udvalgets HOS PEUGEOT AARS ER VI NU OGSÅwww.citroen.dk BLEVET formand, Betina Jeannie Wadt, manglende samarwww.citroen.dk bejde mellem de forskelliDen nu forhenværende formand for Kimbrerkomiteen, Morten Pugholm Rasmussen, føler, han overlader en Kimbrerfest i fin form til sin ge foreninger under Hauefterfølger i formandsstolen. bro Idrætsforening. www.citroen.dk - Vi ønsker i stedet at DET FEJRER VI MED EN etablere en selvstændig www.citroen.dk fodboldklub i Haubro, ■ AARS: 130.000 kr. Det lægget i midtbyen til en bar skepsis blev gjort til skam- Rasmussen har nu overladt og regner med, at vi kan www.citroen.dk blev vel- hvervet tilwww.citroen.dk Karl Laustsen. er overskuddet fra årets mark bag Messecenteret me. Kimbrerfesten holde stiftende generalHaubro Idrætsforenings fodVesthimmerland. lykket. Kimbrerfest i Aars som efforsamling i januar, siger boldafdeling ønsker at bryde TIL ALLE CITROEN EFTERSYN www.citroen.dkforDer var mange skeptikeFestkomitteens ter mange og lange diskushun. med ”moderklubben”. Læs AF mere side 18 ... ÅRET. sioner rykkede fra lystan- re op til festen, men denne mand, Morten Pugholm RESTEN ■ HAUBRO: Der bliver god brug for udvalgsmedlemmer i Haubro torsdag, 17. november når Haubro Idrætsforening holder ekstraordinær generalforsamling i Klubhuset i Haubro. Hovedpunktet på generalforsamlingen bliver valg til udvalg.

www.citroen.dk

SSERVICE BASISSERVICE BASISSERVICE CI T ROËN KUN 1.295,BASISSERVICE 1.295,BASISSERVICE KUN 1.295,BASISSERVICE KUN 1.295,BASISSERVICE BASISSERVICE KUN 1.295,KUN 1.295,KUN 1.295,SSERVICE KUN 1.295,BASISSERVICE BASISSERVICE CI T ROËN KUN 1.295,BASISSERVICE 1.295,BASISSERVICE KUN 1.295,BASISSERVICE KUN 1.295,BASISSERVICE

E

CITROËN

AUTORISERET CITROEN VÆRKSTED

CITROËN Formand stopper efter fuldendt Kimbrerfestflytning CITROËN GRATIS FLASKE CITROËN FRANSKE BOBLER CITROËN www. c i t r o en. d k CITROËN CITROËN TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR

BASISSERVICE KUN 295,-CE BASIS1.SERVI

www.citroen.dk

TIL CITROËN ÆLDRE ENDAARS 5 ÅR HOS PEUGEOT ER VI NU OGSÅ BLEVET ÆLDRE END CITROËN 5DIN ÅR AUTORISERET TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5CITROEN ÅR VÆRKSTED www . citroen . dk

www.citroen.dk

E

kere ter og rekt. l. For ert

www.citroen.dk En af vores veluddannede Citroën-mekanikere gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og www.citroen.dk kontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For DET FEJRER VI MED EN En af vores veluddannede Citroën-mekanikere www.citroen.dk blot 1.295,- sørger vi for at holde dig sikkert gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og kørende i din trofaste Citroën.* GRATIS FLASKE En af vores veluddannede Citroën-mekanikere kontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. gennemgår dinikke bil.varebiler. Vi skifter olie og oliefilter og FRANSKE www.citroen.dk BOBLER *Tilbuddet gælder Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For En afafvores veluddannede Citroën-mekanikere En vores veluddannede Citroën-mekanikere kontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. www.citroen.dk TIL ALLE CITROEN EFTERSYN blot 1.295,sørger vi olie for og atoliefilter holdeogdig sikkert gennemgår bil. skifter gennemgår dinVibil. Vi skifter olie og for oliefilter og Desudendin tjekker vi bilens elektronik fejl. For RESTEN AF ÅRET. kontrollerer, de vitale dele fungerer korrekt. kørende iatdin trofaste Citroën.* En vores veluddannede kontrollerer, de vitale fungerer korrekt. blotaf1.295,vi fordele atCitroën-mekanikere holde Desuden tjekker sørger viatbilens elektronik for fejl. Fordig sikkert gennemgår bil. Vi skifter olie og for oliefilter og blot 1.295,-gælder viikke forvivarebiler. atbilens holde dig sikkert *Tilbuddet Desuden tjekker elektronik fejl. For kørende isørger dindin trofaste Citroën.* kørende i din trofaste Citroën.* kontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. blot sørger vi for atCitroën-mekanikere holde dig sikkert En af1.295,vores veluddannede *Tilbuddet gælder ikkevivarebiler. Desuden bilens elektronik for fejl. For *Tilbuddet gældertjekker ikke varebiler. kørende i dindin trofaste gennemgår bil. Vi Citroën.* skifter olie og oliefilter og blot 1.295,- sørger vi for at holde dig sikkert kontrollerer, atikke de varebiler. vitale dele fungerer korrekt. *Tilbuddet kørende gælder i din trofaste Citroën.* Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For blot 1.295,sørger vi for at holde dig sikkert *Tilbuddet gælder ikke varebiler. kørende i din trofaste Citroën.* En af vores veluddannede Citroën-mekanikere gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og *Tilbuddet gælder ikke varebiler. kontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For En af vores veluddannede Citroën-mekanikere blot 1.295,- sørger vi for at holde dig sikkert gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og kørende i din trofaste Citroën.* En af vores veluddannede Citroën-mekanikere CRÉATIVE TECHNOLOGIE at de vitale dele fungerer korrekt. kontrollerer, gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og *Tilbuddet gælder ikkevivarebiler. Desuden tjekker bilens elektronik for fejl. For CRÉATIVE TECHNOLOGIE En afafvores veluddannede Citroën-mekanikere En vores veluddannede Citroën-mekanikere kontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. blot 1.295,sørger vi olie for og atoliefilter holdeogdig sikkert gennemgår din bil. Vi skifter gennemgår din bil. Vi skifter olie og for oliefilter og Desuden tjekker vi bilens elektronik fejl. For kontrollerer, de vitale dele fungerer korrekt. kørende iatdin trofaste Citroën.* En af1.295,vores veluddannede CRÉATIVE TECHNOLOGIE kontrollerer, de vitale fungerer korrekt. blot vi fordele atCitroën-mekanikere holde Desuden tjekker sørger viatbilens elektronik for fejl. Fordig sikkert KLAUS BUUS • 9600 MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24 gennemgår bil. Vi skifter ogA/S oliefilter og • TELEFON KLAUS BUUS A/Ssikkert •olie MESSEVEJ 10 •fejl. AARS 98 62 22 24 blot 1.295,-gælder viikke for atbilens holde dig *Tilbuddet Desuden tjekker vivarebiler. elektronik for For kørende isørger dindin trofaste Citroën.* CRÉATIVE TECHNOLOGIE kørende i din trofaste Citroën.* kontrollerer, at de vitale fungerer korrekt. blot sørger vi fordele atCitroën-mekanikere holde dig sikkert En af1.295,vores veluddannede *Tilbuddet gælder ikke varebiler. Desuden vi bilens elektronik for fejl. For *Tilbuddet gældertjekker ikke varebiler. kørende i din trofaste gennemgår din bil. Vi Citroën.* skifter olie og oliefilter og CRÉATIVE TECHNOLOGIE blot 1.295,- sørger vi for at holde dig sikkert KLAUS A/Skorrekt. • MESSEVEJ 10 • 9600 AARS • TELEFON 98 62 22 24 kontrollerer, atikke de varebiler. vitale dele BUUS fungerer *Tilbuddet gælder kørende i din trofaste Citroën.*

TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR CITROËN TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR CITROËN TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR CITROËN

CITROËN CITROËN CITROËN TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR

BASISSERVICE KUN 1.295,KUN 1.295,KUN 1.295,KUN 1.295,-

HAREND 20 ÅRS CITROËN JACOB ÆLDRE 5 ÅR ÆLDRE END TIL 5DIN ÅR ERFARING MED CITROEN,

kere ter og rekt. l. For ert

TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR deEND 12 år har været i Aars. TIL DIN CITROËN hvoraf ÆLDRE 5 ÅR ind ogEND få en5snak TIL DIN CITROËN kig ÆLDRE ÅR med jacob. TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR


Aars Avis

2 Ugens navne

- egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen

De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Farsø BegravelsesForretning Højgårdsvej 24 • Farsø • www.farsobegravelse.dk

Døgnvagt

98 63 13 24 Ditte Immersen Dalgaard

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Din lokale bedemand · Exam. bedemand Jens Møller

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Rask

Dhamu Chodavarapu, Kaj Munks Vej 21, Aars, torsdag, 10. november. Dhamu Chodavarapu stammer fra Indien. Han er bachelor fra Indien og søgte straks efter sin job i Danmark. Han kom til Kolding, og senere til Danfoss, hvor han arbejdede om dagen og læste til ingeniør om aftenen. Det var samtidig med, at han mødte Lone Chodavarapu, som han senere giftede sig med. De flyttede til Aars, hvor Dhamu Chodavarapu drev firmaet Danalco. I 1991 hørte Dhamu Chodavarapu Ebbe Kløvedal Reich tale om Gundestrupkarret. Det fik Dhamu Chodavarapu til at skrive til Ebbe Kløvedal Reich, og opfordre ham til at skrive et egnspil om Gundestrupkarret. I dag er Dhamu Chodavarapu pensionist, men laver også rejser til Indien. Han går også meget om i at sikre bevarelsen af gamle danske bygninger i Serampore i Indien. Han har stiftet en forening, der arbejder for restaurering af byens kirke og andre danske minder i byen. Erna A. Thoft, Oustrupvej 8 G, Aars, torsdag, 10. november.

Medlem af Danske Bedemænd

Døgn vagt

75

75

Medl. af

Dorthe Overgård Nielsen

Runde fødselsdage

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

75

Ove Glerup Kristensen, Steensgaardsvej 4, Aars, søndag, 13. november.

Ny formand AARS: Aars Kunstcirkel har fået ny formand. Per Heitmann, Aars, afløser Erik Østergaard, Aars, som formand. Henrik Nykjær, Aars, er ny sekretær og Margrete Nielsen, Aars, ny kasserer.

Fra politiets døgnrapport Flere indbrud i Nørager NØRAGER: I weekenden er flere adresser i og omkring Nørager blevet ramt af indbrud. Fredag gik det ud over to ejendomme på Sømosevej. Begge steder blev en rude knust. Første sted forsvandt tyven med et sparsomt kontant beløb i mønter. Det andet sted var udbyttet også mønter. Men tyven forsvandt også med et tv og nogle smykker. Lørdag gik det ud over nt ejendom på Nøragervej. Også her blev et vindue brudt op. Udbyttet blev smykker og cirka 200 euro. Samme dag var der ubudne gæster på Løgstørvej. Her blev et vindue brudt op til en landejendom. Alarmen blev aktiveret, men alligevel forsøgte tyvene at stjæle et våbenskab. Det lykkedes dog ikke.

Mærkedage i Aars Avis

Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

BEGRAVELSE TIL FAST PRIS BEGRAVELSE Til Fast Pris Fra kr. 10.500,GRAVSTEN incl. 30 bogstaver kr. 5.000,-

BEDEMAND MED EGET: – Blomsterbinderi – Stenhuggeri – Økonomisk rådgivning

Se mere om vores lave priser på

(Udstilling på adressen)

www.begravelsetilfastpris.dk

AARS BEDEMAND OG STENHUGGER

Tlf. 30 32 62 01

Bymidten 13 . 9600 Aars . Jan, Stinne, Trine og Mette

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

Ugens portræt

9. NOVEMBER 2016

Centerleder i Aars elsker fransk vin Det kan lyde som en kliche, men centerleder Per Muldbjerg, Idrætscenter Østermarken i Aars, har mange bolde i luften lige øjeblikket. Heldigvis kan han styre dem. Idrætscenter Østermarken er i gang med en udvidelse. Der sker dog ikke en ændring af kvadratmeterantallet set udefra. Men indvendigt bliver der plads til flere kvadratmeter. Per Muldbjerg har siden 2003 arbejdet som inspektør eller centerleder, først i Østermarkhallen og senere i det som nu hedder Idrætscenter Østermarken. Det er et arbejde han rigtig godt kan lide. I en idrætshal møder man nemlig altid glade mennesker. Selvfølgelig kan der være mange arbejdstimer forbundet med jobbet. Men det kan Per Muldbjerg fint forliges med. Noget af det der tæller med i arbejdstimerne er, at han, ud over at stå for haldriften, også står for cafeteriaet. Per Muldbjerg stammer fra Horsens, hvor han stod i lære i en sportsforretning. Efter endt læretid kom han ind for militæret i Aalborg. Der fandt han ud af, at Vesthimmerland var et dejligt område. Derfor søgte han job i forretningen Sporten i Aars. Han fik jobbet og flyttede til byen. Mens Per Muldbjerg var i Sporten meldte han sig ind i byens basketballklub. Allerede i Horsens havde han lært at spille basket, og var også ret god til det. Ud over basketballspillet begyndte Per Muldbjerg også at spille lidt fodbold og håndbold. En af grundene til det var, at han gerne ville lære flere at kende i byen, og det lykkedes. En af dem han lærte at kende var Henriette Qvist, som han senere blev gift med. De har nu tre børn sammen. Børnene er hal-børn. Det vil sige, at de nyder at komme i sportshallen, hvor de alle har fået hånd-

Per Muldbjerg.

bolden ind under huden. Børnenes håndboldspil betyder, at Per Muldbjerg får set en masse andre sportshaller i området, når han følger med sine børn ud til kampe. Efter nogle år hos Sporten blev Per Muldbjerg ansat som souschef i Kvickly i Aars. En af souschefens opgaver er at passe vinafdelingen. Det var lige noget for sportsmanden. Han fik mulighed for at komme på ture og lære om vinen. I dag elsker han stadig vin, måske en ”arbejdsrelateret skade”. ”Skaden” har det bedst, når den bliver medicineret med franske vine. Efter ansættelsen i Kvickly søgte Per Muldbjerg tilbage til sportsverdenen. Det var den gang han blev halinspektør i Østermarkhallen, og der har han været siden. Privat er basketball, håndbold og fodbold nu skiftet ud med golf. Han mødes ofte med tre venner over en gang ”seriøs” golf - de har det nu mest sjovt. Per Muldbjerg synes, at det er en god måde at komme af sted på. I dag følger Per Muldbjergs mellemste datter i fars fodspor. Hun arbejder nu i Sportmaster, som Sporten i Aars har ændret navn til.

Annoncetelefon 98 62 17 11 Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

SIDE 3

Rotterne skal væk fra Kærvej AARS: Aars Boligforening har konstateret, at der er rotter i kloakkerne ved foreningens byggeri på Kærvej 27-49. De rotter skal naturligvis fjernes. Boligforeningen har derfor besluttet at foretage en udskiftning af udvendig kloakering ved de 57 lejemål. Forbedringsarbejdet koster cirka 800.000 kroner, hvilket Aars Boligforening ønsker at optage et lån på. Der er givet tilsagn fra Nykredit på at lånet kan gives uden kommunega-

ranti og med 30 års løbetid. I henhold til paragraf 29 i Almenboligloven kan låneoptagelsen kun ske med Byrådets godkendelse. Derfor behandles sagen på Økonomiudvalgets møde i dag, onsdag. Der bliver ingen lejeforhøjelse i forbindelse med arbejdet, idet ydelse på nyt lån kan indeholdes i en besparelse ved omlægning af to af afdelingens øvrige forbedringslån samt diverse driftsbesparelser.

Direktør overtager el-firma i Aars AARS: Morten Nøhr Kristensen har igennem de seneste tre et halvt år været ansat som direktør i Stubberup El i Aars. Med virkning fra 1. november har Morten Nøhr Kristensen, Suldrup, købt alle aktierne i firmaet, og har dermed overtaget firmaet. - Drømmen om at drive selvstændig virksomhed har altid ligget i baghovedet, og jeg er taknemmelig for at muligheden nu bød sig, og at drømmen kan føres ud i livet, siger Morten Nøhr Kristensen. Virksomhedsovertagelsen vil ikke medføre de store forandringer udadtil. Virksomheden vil blive drevet som hidtil med god og pålidelig kundeservice i fokus, hvilket er kærneværdier som videreføres med Stubberup navnet. Stubberup El A/S har været et datterselskab af Aars Elforsyning Entreprise A/S siden 2007, hvor Marius Stubberup stod i spidsen for virksomheden. Fremadrettet vil der internt ske ændringer, i for-

AARS: 10. klassecentre som det der ligger i Aars - fungerer bedre end 10. klasser på skolerne og styrker blandt andet elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det viser en undersøgelse, som Nationalt Center for Skoleforskning (NCS), DPU, Aarhus Universitet, har gennemført sammen med Program For Læringsledelse (PFL), Aalborg Universitet. Undersøgelsen viser, at 10. klassecentre har nogle særlige værdier og har potentiale til at give faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg, så elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsud-

Anny Sørensen

dannelse styrkes. Undersøgelsens konklusion adskiller sig markant fra undersøgelsen ’Effekten af kommunale 10.-klassetibud’som blev offentliggjort af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i april 2016. Her var konklusionen, at 10. klassestilbud ikke øger sandsynligheden for, at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse Den nye undersøgelse gør det ikke muligt at identificere entydige forklaringer, men det er nærliggende at pege på, at elevsammensætningen er en anden, da der er markant færre elever, der modtager specialundervisning i 10. klassecentrene end i 10. klasse på skolen.

OFFSET

* 19. juli 1936 † 6. november 2016 I hjertet gemt, men aldrig glemt

Firmapapir Fakturaer Brochurer Bøger

Allan og Karin Susanne og Palle Ann Christina, Karsten, Simon og Andreas Lisa og Thomas Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 18. november kl. 13.00

Vores kære mor, svigermor, mormor, bedstemor og oldemor fhv. vognmand i Nørager

Kære far, svigerfar, farfar og morfar. Hjerteligt tillykke med de 75 år i morgen, vi glæder os til at fejre dig på lørdag. De kærligste hilsner fra børn, svigerbørn og børnebørn

AARS BOGTRYK & OFFSET Himmerlandsgade 150 Tlf. 98 62 17 11

Edith Kristensen

ÅBENT HUS

* 25. januar 1927 † 3. november 2016 er gået bort

Livet er dejligt og jeg fylder 60 år. Det skal fejres fredag den 18.november 2016 fra kl. 13.00

Begravelsen finder sted fra Durup Kirke fredag den 11. november kl. 11.00

Jeg vil gerne mødes med forretningsforbindelser nuværende og gamle kolleger nuværende og gamle medarbejdere vores dejlige familie vores skønne venner og vores altid hjælpsomme naboer Festen afholdes i Hersom forsamlingshus Herredsvejen 159, 9500 Hobro

Vor kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Hørupvej 5, Møldrup

Morten Nøhr Kristensen - overtager Stubberup El A/S i Aars.

10. klassecentre er en forbedring

Visitkort Brevpapir Kuverter Menukort

Vi har med stor sorg mistet vores elskede mor, svigermor, mormor og farmor

Anne Marie og Martin, Tove, Karen Lis og Lars, Jens Kristian og Alice Niels, Lasse, Helle, Henrik, Jesper, Stine, Helle, Rasmus, Andreas, Charlotte, Kasper, Anna, Christian Emil, Dicte, Ida Marie, Johan, Lauge, Lillebror, Frederik, Ella, Carl-Emil, Elise, Einar og Helga

bindelse med at administrationssamarbejdet med Aars El-forsyning Entreprise A/S ophører. Ida Nøhr Kristensen, hustru til Morten Nøhr Kristensen, ansættes i virksomheden og får ansvar for administration og økonomi. Stubberup El A/S er fortsat at finde på Industrivej 91 i Aars. - Vi håber, at medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser vil tage positivt imod overtagelsen og den nye administration, udtaler Morten Nøhr Kristensen.

TILLYKKE!

BOGTRYK

Søren Mogensen

Mie Mørk Jensen * 23. juni 1927 er stille sovet ind Aars, den 3. november 2016

Kirsten og Regnar Børnebørn og oldebørn Begravelsen finder sted fra Ejdrup Kirke onsdag den 9. november kl. 11.00 I stedet for evt. blomsterhilsner kan man efter Mies ønske betænke Sogrggrupperne i Aars kontonr. 9217-0001213059 mrk. Mie Mørk Jensen Eller donationen kan afleveres i en kuvert i våbenhuset

Reception Kære kunder Efter mange spændende år i autobranchen har Henning Thøgersen valgt at gå på efterløn. Derfor vil det glæde os at se kunder, forretningsforbindelser og venner til en uformel afskedsreception på vores adresse

fredag d. 11. november kl. 13 - 17

TAK EFTER DØDSFALD

Med venlig hilsen au2parts aars

En stor tak

Markvænget 6 9600 Aars Tlf. 98 62 28 88

for venlig deltagelse og opmærksomhed ved min kære far, svigerfar og bedstefar

Svend Aage Pedersens

Se mere om os på www.au2parts.dk

begravelse.

Tak for de smukke blomster, kranse og dekorationer. En særlig tak til bedemand Birgitte Landry og præsten Niels Peter Sørensen, Aalestrup. John og Sonja Henriette, Claus og Pernille

Al opmærksomhed

ved vort guldbryllup fra­ bedes. Alice og Erling Bundgaard

Morgenhilsen

i forbindelse med vort guldbryllup frabedes venligst. Inger og Anker

Loppemarked aars Y’s men’s Club markvænget 36, aars

Se info: www.aars.ysmen.dk

ÅbningStider: Hver torsdag kl. 14.30-17.00 Første lørdag i hver måned kl. 10.00-12.00 Indsamling og aflevering af brugbare effekter i butikkens åbningstider samt efter aftale, gælder også dødsboer. ring: tlf. 40 28 70 07 - 98 62 19 24 Y’s men’s Clubben yder økonomisk støtte også i lokalområdet.


Aars Avis

SIDE 4

KIRKENS BESØGSTJENESTE

Få en besøgsven - eller bliv besøgsven Er du interesseret - Kontakt: Marianne Jensen, koordinator, tlf. 98 62 11 84

www.aarskirke.dk www.aarskirke.dk

AARS KIRKE

Julekrybbespil for børnefamilier

onsdag den 16. november kl. 18.00 i aars kirke

Vi følger med og hører om Maria der får besøg af englen Gabriel, den mægtige Kejser Augustus, en farefuld rejse til Betlehem, englene på nattehimlen og den første julenat. Teksterne bindes sammen af kendte julesalmer og nyere julesange. Julekrybbespillet opføres af efterårets minikonfirmander og Aars kirkes børnekor. organist Jan mygind og kirke- og kulturmedarbejder marianne klausen

Julekrybben stilles op 1. søndag i advent

søndag den 27. november

Julebasar

9. NOVEMBER 2016

Aars Seniorer

tombola

aars KirKecenter KirKePlaDs 6 ag 12. november lørDag Kl. l. 10-16 En anderledes julebasar med finere håndværk, patchwork, hjemmestrikkede strømper, broderede løbere, glaskunst, børnetøj, juletræstæpper, søde sager til julen m.m. basaren har også åbent søndag kl. 11.00 til 13.00.

Se udvalg på www.aarskirke.dk

Overskuddet går ubeskåret til julehjælp.

Der vil være kaffe på kanden og brød i handlen.

I adventstiden vil der lidt efter lidt blive opstillet julekrybbefigurer i kirken og d. 24. december er hele julekrybben på plads. kirke- og kulturmedarbejder marianne klausen

S K E R …

Ordinært byrådsmøde Torsdag den 17. november 2016 kl. 16.00 på Rådhuset i Aars Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden Spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12.00 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland.dk/spoergetid Knud Kristensen Borgmester

M E D D E L E L S E R

Miljøgebyr 2016 I den nærmeste fremtid vil kommunen sende faktura på miljøgebyr ud til berørte virksomheder og landbrug. Vær opmærksom på, at fakturaen sendes til din digitale postkasse. Du kan se din digitale post på virk.dk eller e-boks.dk.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Musikken under hele arrangementet leveres af Svend Bisgaard, Blære. Pris kr. 190 pr. pers. Alle er velkomne. Tilmelding senest d. 20. november på tlf. 98 62 38 17 el. 98 62 36 22 Bestyrelsen

Spise sammen venner

Ældre Sagen

inviterer til fælles spisning med hyggeligt samvær i Aktivitetscenteret, Bymidten, onsdag d. 16. november kl. 17.30-20.30. Pris 75 kr. for mad og kaffe. Bindende tilmelding senest mandag d. 14. november kl. 12.00 til Birgitte, tlf. 40 25 32 03 eller Henning, tlf. 40 18 40 30. I samarbejde med Ældre Sagen viser Aars Bio spillefilmene: Onsdag d. 16. november kl. 10.00 ”Kvinden i toget”, thriller. Filmatisering af Paula Hawkins’ bestsellerroman af samme navn. Onsdag d. 16. november kl. 10.30 ”Fuglene over Sundet”, drama. En jødisk familie må flygte over Øresund i 1943. Billetpris: 50 kr. Alle er velkomne! Venlig hilsen Ældre Sagen, Aars

Sognehøjskole i Gislum

med 3 foredragsaftener om »Luther og reformationen«, inkl. kaffe og debat. Anden gang

torsdag 10. november kl. 19.00

Julekoncert i Testrup Kirke

D E T

fredag den 25. november kl. 17.30.

www.aarskirke.dk

www.aarskirke.dk

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

Julefrokost og dans på Kimbrer Kroen, Aars

ONSDAG D. 23. NOVEMBER KL. 19.30

”Den Unikke Trio”

Tina Siel - Tine Lilholt og Knud Erik Thrane Tina Siel fortolker salmer og sange. Tine Lilholt mestrer div. fløjter og flot harpespil og pigerne understøttes af den dygtige pianist Knud Erik Thrane. GRATIS ADGANG FOR ALLE:

Begrænset antal pladser - så kom i god tid.

Simested - Østerbølle - og Testrup Menighedsråd

i Gislum Præstegård. Sognehøjskolen er gratis og for alle. Den kræver ingen høj uddannelse - blot en smule nysgerrighed.

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

Ordinær generalforsamling

Kæmpe

Mandag den 14. november 2016 kl. 19.00 i Vegger Idræts- og Kulturhus

Ta’ hele familien med!

Energi Vegger AMBA

Program: Kl. 18.00 Kom og spis din aftensmad Tilmelding er nødvendig! Tilmeld dig til Richard tlf. 22 63 64 20 eller Tommy tlf. 27 10 16 10.

Arrangør:

(evt. sms)

i ”Loppehuset” i Aars Industrivej 72B, Aars - Følg skiltene

Kl. 19.00 Generalforsamling Vil du se regnskabet inden generalforsamlingen, kan det afhentes på Skivumvej 2.

Med venlig hilsen Tommy Trads Jensen

LOPPE MARKED

www.aars.lions.dk

G. 2U0S1T6 U A . V 7 O 1 N . G 2 1 A D G A R D Ø LL R -144.3.000 KKLL. .1100.00-1


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

Vesthimmerlandske lærere bydes op til dans i Aars

Dansefyrtårn Nord og Vesthimmerlands Kommune i samarbejde AARS: I Vesthimmerland er der et politisk ønske om, at der lokalt prioriteres en indsats omkring dans i skolerne. Derfor er der indledt et samarbejde mellem kommunen og Dansefyrtårn Nord, hvor lærerne bliver tilbudt en miniuddannelse i dans og kreativt skabende leg og bevægelse. På landsplan er der en stor tre-årig satsning ”Ta´fat om dansen” i gang via seks dansefyrtårne, og det ene af disse fyrtårne opererer her i de 11 nord-

jyske Kommuner. Dansefyrtårnene har til formål at synliggøre dansen, at gøre den tilgængelig og give eleverne en oplevelse med dans som kunstart og som en inspirerende og kreativ måde at bevæge kroppen på. Dansefyrtårn Nords to professionelle danseformidlere har i løbet af de sidste to et halvt år været ude i kortere og længere forløb på cirka 50 nordjyske skoler. - Det kommende projekt i Vesthimmerland taler ind

i skolens målsætning om mere bevægelse og forsøget på at implementere kunstneriske fagligheder ind i den åbne skole, siger projektleder for Dansefyrtårn Nord, Kirsten Svensmark Møller. - De æstetiske processer bliver nemt tabt i dagligdagen. Det gælder ikke mindst i udskolingen, hvor mange praktiske og musiske fag er væk. Derfor kan miniuddannelsen give lærerne kompetencer på det område. Dans kan også

nedbryde de traditionelle hierarkier mellem eleverne. I fodbold er der for eksempel altid nogle, der er bedre end de andre. I dans er der imidlertid ikke nogen bevægelser, der er mere rigtige end andre, så her bliver alle lige. På den måde bliver dansen også vigtig i forhold til dannelse, mener Kirsten Svensmark Møller. Tilbuddet til de vesthimmerlandske lærere vil indeholde en involverende danseforestilling for lærerne sammen med deres klasse.

Ny bog i

Forestillingen bliver i Vesthimmerlands Musikhus Alfa. Derudover kommer danseformidlerne ud på skolen, og læreren deltager i fire undervisningsworkshops. Det hele kommer til at foregå i januar og februar i 2017. Mini-uddannelsen vil være meget relevant for

SIDE 5

idrætslærere, musiklærere og andre med interesse for det kreativt skabende. Gitte Petersen, som arbejder som skolekonsulent i Vesthimmerlands Kommune, håber der vil blive stor tilslutning til projektet, som bliver gratis for skolerne.

Gulve Gardiner •

Solafskærmning Gardiner Tæpper Vinyler Vinyler til badeværelser Ring til Karen eller Kristian Tlf. 98 63 11 27 ell. 20 12 84 48

Ny bog i h Ny bog i handle handlen..!

Ny bog i Ny bog i handleɩ Ny bog i handlen..! kr. ɩɩɬ,HARDCOVER BOG

Eleverne på VHG deltog aktivt i fællestimen, hvor emnet var klimaforandringer og bæredygtighed.

mennesker på gymnasiet kan gøre en forskel. Fællestimen var en vekselvirkning mellem oplæg, diskussionspunkter, film og quiz, og undervejs var der mange forhold, der gav stof til eftertanke, eksempelvis hvor meget CO2 der udledes på en flyrejse, hvor stor betydning længden af et brusebad har, samt betydningen af valg af tøj. Forandringsagenterne fortalte om klimaforandringernes virkning flere steder på Jorden og sluttede af med at slå fast, at elevernes hverdag i Danmark ikke var fri for at blive påvirket. Derfor var fællestimens overordnede budskab da også, at alle kan bidrage i den store sammenhæng, og at selv små og måske umiddelbart ubetydelige valg også har en betydning.

kr.

HARD BOG

Klimaforandringer og bæredygtighed AARS: Onsdag, 2. november var klimaforandringer og bæredygtighed på programmet, da Miljørådet på Vesthimmerlands Gymnasium og HF arrangerede fællestime for alle elever på første og anden årgang. Emnet passer fint til skolen, idet Vesthimmerlands Gymnasium og HF er certificeret som Grønt Flag Grøn Gymnasieskole og arbejder i mange forskellige sammenhænge med miljøundervisning og bæredygtighed. Oplægsholdere var tre repræsentanter fra UngEnergi Forandringsagenter, som er en frivillig organisation, der udspringer af Vedvarende Energi. I fællestimen udbredte forandringsagenterne kendskabet til den aktuelle klimasituation med særligt henblik på, hvor de unge

HARD BOG

HARDCOVER HARDCOVER BOG BOG

ɩɩɬ,-

Bogen udgives af Lions klubberne: Arden, Farsø, Hobro, Klarup, Løgstør, Møldrup, Rebild, Rold Skov, Svenstrup, Aars og Aalestrup.

kr.

Bogen udgives af Lions klubberne: Overskuddet går ubeskåret til velgørende formå Arden, Farsø, Hobro, Klarup, Løgstør, Møldrup, Rebild, Rold Skov, Svenstrup, Aars og Aalestrup.

kr. kr.

Overskuddet går ubeskåret til velgørende Disseformål. forfattere

kan du møde i Bar

La

Mogens Jørgensen

Med af Storvorde som Disse forfattere kan du møde i Barn af Himmerland XIX Et Bogen udgives Lions klubberne:

Bogen udgives af Lions klubberne: Arden, Farsø, Hobro, Klarup, Løgstør, Møldrup, Rebild, Rold Skov, Svenstrup, Aars og Aalestrup.

Overskuddet går ubeskåret til velgørende formål. Bogen udgives udgives af af Lions Lions klubberne: klubberne: Bogen Bogen udgives af Lions klubberne: Arden, Farsø, Farsø, Hobro, Hobro, Klarup, Klarup, Løgstør, Løgstør, Møldrup, Arden, Arden, Farsø, Hobro, Klarup, Løgstør, Møldrup, Møldrup, Rebild, Rold Skov, Skov, Svenstrup, Aars Aars og Aalestrup. Aalestrup. Rebild, Rebild, Rold Rold Skov, Svenstrup, Svenstrup, Aars og og Aalestrup.

omdrejningspunkt

Mogens Jørgensen Med Storvorde som Bogen udgives af Lions klubberne: omdrejningspunkt

Arden, Farsø, Hobro, Klarup, Løgstør, Møldrup, Rebild, Rold Skov, Svenstrup, Sigurd AndersenAars og Aalestrup. Lars Nielsen

Er Ivan

Nå Enliv tolders barndom i Hvam Et på ubeskåret landevejen Kæm Overskuddet går til velgørende formå

Arden, Farsø, Hobro, Klarup, Løgstør, Møldrup, Rebild, Rold Skov, Svenstrup, Sigurd AndersenAars og Aalestrup.

Erik ArneSommer Nielsen

Når bliver større En tolders barndom i Hvam Et livverden i Himmerland Overskuddet går ubeskåret til velgørende Disseformål. forfattere kan du

Bogen kan køBes i Bog & idé

Mo Bodi

EnFra ar møde i Ba til i Døs

Trolle Henriksen Morten Ege Thomsen

Arne Nielsen

Su Anny

La Mogens Jørgensen Kø Overskuddet går ubeskåret til velgørende formål. Sådan har mit liv Fra bondedreng Et liv62 i Himmerland aars CityCenter •til Søndergade • tlf.forfattere 98 55 66 • bogogide@aars.dk Overskuddet går ubeskåret velgørende formål.31 • 9600 aarSDisse Et Med Storvorde som kan du møde i Barn af Himmerland XIXMine

Vælg rigtig forhandler allerede første gang!

Bogen kan også bestilles ved Lions Club Aars ved henvendelse til Ole Sommer på tlf. 51 52 39 97, Erik Myrup på tlf. 21 18 82 47 eller Per Holm på tlf. 27 78 46 11 Trolle Henriksen

Mogens Sådan harJørgensen mit liv Disse forfattere kandu dumøde mødeiiiBarn Barn af af Himmerland XIX Disse forfattere kan af Himmerland HimmerlandXIX XIX Med Storvorde som Disse forfattere kan du møde Barn formet sig omdrejningspunkt

formet sig og hvad så? til konsulent omdrejningspunkt

Ch

Susse Heidemann Jens Munk Sigurd Andersen Lars Nielsen Købmandsgården Da blevbarndom barn En jeg tolders i Hvam Et liv på landevejen Christensen og Heidemann af Himmerland

Je Ebbe Er Ivan Fra Den Nål Kæm til

N. Mo Bodi Ig EnFr ar til i Døs

Mogens Jørgensen Jørgensen Mogens Mogens Jørgensen Med Storvorde som som Med Med Storvorde Storvorde som omdrejningspunkt omdrejningspunkt omdrejningspunkt

Lars Nielsen Nielsen Lars Lars Nielsen Et liv på på landevejen Et Et liv liv på landevejen landevejen

Jens Munk Bøch Andersen Ivan Sigurd Andersen Ivan Bøch Andersen Ivan Bøch Andersen Da jeg blev barn Kæmneren fra Vester Hornum En tolders barndom i Hvam Kæmneren fra Vester Kæmneren fra Vester Hornum Hornum af Himmerland

Poul Birk Nielsen Jette Thomsen ArneSommer Nielsen Erik Hjemstavn, historie Fra turneringsdanser Et liv i Himmerland Når verden bliver større og borgmester stavnsbånd til

Sigurd Andersen Andersen Sigurd Sigurd Andersen En tolders barndom barndom i Hvam En En tolders tolders barndom ii Hvam Hvam

Erik Sommer Sommer Erik Erik Sommer Når verden bliver bliver større Når Når verden verden bliver større større

PoulDahlgård Birk Nielsen Bodil Dahlgård Asp Bodil Asp Bodil ArneDahlgård Nielsen Asp historie EnHjemstavn, arbejderfamilies kår En kår EnEtarbejderfamilies arbejderfamilies kår liv i Himmerland og stavnsbånd Døstrup i 50’erne og og 60’erne iii Døstrup Døstrup ii 50’erne 50’erne og 60’erne 60’erne

N. O. Andersen Trolle Henriksen Morten Ege Thomsen I gamle dage på Roum egnen Sådan har mit liv Fra bondedreng formet sig og hvad så? til konsulent

følg Kø

Morten Ege Thomsen Thomsen Morten Morten Ege Ege Thomsen Fra bondedreng bondedreng Fra Fra bondedreng til konsulent og hvad så? så? til konsulent konsulent og og hvad hvad til så?

Anny Winther Winther Anny Trolle Henriksen Anny Winther Mine erindringer erindringer Mine Sådan har mit liv Mine erindringer formet sig

Jens Munk Susse Heidemann Da jeg blev barn Købmandsgården af Himmerland Christensen og Heidemann

Je Ebbe Frl Den til

Trolle Henriksen Henriksen Trolle Trolle Henriksen Sådan har mit mit liv Sådan Sådan har har mit liv liv formet sig formet formet sig sig

Susse Heidemann Heidemann Susse Susse Heidemann Købmandsgården Købmandsgården Købmandsgården Christensen og og Heidemann Heidemann Christensen Christensen og Heidemann

Ebbe Mørk Mørk Ebbe JensMørk Munk Ebbe Den lille lille by by ii skoven skoven Den Dalille jeg by blev barn Den i skoven af Himmerland

Poul Birk Nielsen Jette Thomsen Hjemstavn, historie Fra turneringsdanser ogborgmester stavnsbånd til

Jens Munk Jens Jens Munk Munk Da jeg jeg blev blev barn barn Da Da jeg blev barn af Himmerland Himmerland af af Himmerland

Jette Thomsen Jette Jette Thomsen Thomsen Fra turneringsdanser turneringsdanser Fra Fra turneringsdanser til borgmester borgmester til til borgmester

– så får du det rigtige høreapparat!

Arne Nielsen Arne Arne Nielsen Nielsen Et liv liv i Himmerland Himmerland Et Et liv ii Himmerland

Brug for høreapparat ?

• Ingen ventetid • Mulighed for tryghedsforsikring på apparaterne • Gratis høreprøve og afprøvning barnafhimmerland.dk barnafhimmerland.dk • Det behøver ikke at koste en barnafhimmerland.dk formue, at få nye høreapparater

Poul Birk Nielsen Nielsen Poul Poul Birk Birk Nielsen Hjemstavn, historie Hjemstavn, Hjemstavn, historie historie og stavnsbånd og stavnsbånd stavnsbånd og

N. O. Andersen Andersen N. N. O. O. Andersen gamle dage på på Roum egnen egnen III gamle gamle dage dage på Roum Roum egnen

Poul Birk Nielsen Hjemstavn, historie og stavnsbånd

N. O. Andersen I gamle dage på Roum egnen

hoereapparatet.dk

følg os på på facebook følg følg os os på facebook facebook

Få professionel rådgivning - ring i dag og få en tid...

• Ingen ventetid • Tryghedsforsikring på alle apparaterne • Gratis høreprøve og afprøvning • Det behøver ikke at koste en formue, at få nye høreapparater

ɩ

Aalborg, Hobro, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Aars

9811 3200

Aalborg, Hobro, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn

98113200 hoereapparatet.dk MULIGHED FOR HJEMME BESØG

barn

Su Anny Mine Ch

N. Ig

barn følg


Aars Avis

SIDE 6

9. NOVEMBER 2016

Det er med at komme ud af . .. r å n e n r e l l u h t r sta

Himmerlands største bankospil afholdes i Messecenter Vesthimmerland Aars, søndag d. 13. november kl. 11.00-17.00 (spillet begynder kl. 13.00)

fantastiske gevinster

32

g kon eVinS tro ter lku på pon er

kødpakker a´ 500 kr.

”De stuerene” er aktuel politisk teater opført af teatergruppen Mungo Park Kolding. Forestillingen kommer på scenen i Vesthimmerlands Musikhus i Aars tirsdag, 15. november.

Aktuel politisk teater med ”De stuerene” i Aars Vesthimmerlands Teaterforening og Mungo Park er klar 15. november

dsgevinst kaffe til sideman pladen på begge sider på

Store ænder på rækken! Flotte sulfade, værdi 500 kr. store overraskelser! samt masser af andre gevinster!

superbanko - grønlænderspil - amerikansk lotteri med ca. 200 gevinster

Af Thorkil Christensen AARS: Det hører ikke til hverdagsbegivenheder, at teaterensembler tør sætte nutidige politiske problemer på dagsordenen, og det er slet ikke ofte, at teaterforeninger tør købe forestillingen. Men Vesthimmerlands Teaterforening gør,

og tirsdag, 15. november kan publikum få lejlighed til at se, om de kan genkende en del af de seneste 20 års dansk politik i forestillingen ”De stuerene” ved opførelsen i Vesthimmerlands Musikhus i Aars på tirsdag, 15. november. ”De stuerene” er historien om Dansk Folkeparti , et stykke debatskabende dansk dramatik, som teaterforeningen har på programmet. Forestillingen opføres af teatergruppen Mungo Park Kolding, og det er første gang at historien om Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, der på to årtier har ændret det politiske landskab og den politiske dagsorden i Danmark, dramatiseres. I den seneste tid har Dansk Folkeparti bragt sig selv på alle mediers dagsorden på grund af brug/misbrug af EU midler? Det må derfor siges, at der er tale

priS pr. p For lAde . r k k un 10 kr 00 . ca. 50.0 geVinSter

Hovedsponsorer:

Vesthimmerlands Kunstforening Himmerlandsgade 108 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 10 54 www.pedersbageri.dk

efterårs-udstilling 2016 VESTHIMMERLANDS MUSEUM Søndergade 44, Aars

maleri · keramik bronzeskulptur · trækunst Fernisering skilte siden 191 1

Stor tak til alle sponsorer! Arrangør:

søndag den 13. november kl. 14.00 Åbningstider: Tirsdag-søndag kl. 13.00-17.00 Mandag lukket. Udstillingen slutter lørdag den d. 7. januar 2017

om en meget aktuel forestilling. I en blanding af satire, portrættering og fortælling undersøger teatergruppen Mungo Park historien om Dansk Folkeparti, som i de første år blev dømt ude som politisk ukorrekte af det politiske parnas, men som nu står i forreste række i magtfordelingen i dansk politik - lige nu som en vigtig og uomgængelig spiller i forhandlingerne om regeringens 2025-plan med et ufravigeligt krav om fast grænsekontrol og ingen skattelettelser til de rige. Handlingen tegner et portræt af det danske samfund fra 1995 og til nu. Stykket ser på, hvilke forandringer der er sket mentalt og værdimæssigt i befolkningen siden 1995, hvor partiet blev stiftet. Et parti som i 20 år har domineret den offentlige debats indhold og tone, velvidende, at fremtiden tilhører den, der tør tage mælet. Publikum kan forvente at komme helt tæt på menneskene bag partiet. Pia Kjærsgaard har skrevet forestillingens prolog og på scenen fortolker og portrætterer fem skuespillere Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl, Morten Messerschmidt og andre nøglepersoner fra den danske politiske scene igennem de seneste år. Med ”De stuerene” præsenterer Mungo Park Kolding nye perspektiver på den historie gennem en dramatiseret fortolkning af et parti, som mange har en forudindtaget holdning til. Interesserer man sig for Dansk Folkeparti - som støtte, modstander eller midt imellem - vil man i ”De stuerene” kunne udforske den største historie i dansk politik de sidste 20 år.


9. NOVEMBER 2016

Aars Avis

SIDE 7

HØJSKOLEBAKKEN

INDRETNING I 2 PLAN KAN SES PÅ VORES HJEMMESIDE AFD. 56. Udlejning med indgåelse af lejekontrakter til indflytning pr. 1. februar 2017 eller senere er påbegyndt, skynd dig, hvis du vil nå at få et af de meget velbeliggende huse. Ved hjælp af Drejers Design Center Aars, kan der efter nærmere aftale med os, fremvises et fuldt møbleret hus fra sidst i uge 45.

AARSBO www.aarsbo.dk

Aars Boligforening - Kirkegade 3 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 24 13 - aars@aarsbo.dk - aarsbo.dk


Aars Avis

SIDE 8

sundhedsprojekt Aktiv Året Rundt. Projektet er støttet af Nordea-fonden. Aars Brydeklub byder på brydelege og rigtig brydning, så børnene kan få lov at prøve kræfter med den sjove og meget fysiske sport, og forhåbentligt bliver der tændt en ild i nogle børn, så det kan blive til en ny fritidsinteresse. ”Skolernes Brydedag” er en del af Danmarks største sundhedsprojekt for skoleelever, Aktiv Året Rundt. Projektets mål er, at børnene opnår sundere vaner og oplever, at det kan være sjovt at være sund. Gode og

sunde vaner grundlægger vi nemlig i barndommen, så filosofien er, at ”Skolernes Floorballdag” og ”Skolernes Brydedag” sammen med projektets mange andre ”idrætsdage” kan give lyst til mere.

Mange muligheder - Vi vil gerne vise alle de muligheder, der er for at dyrke sport i Danmark. Der er ikke kun håndbold og fodbold, men også kajak, dans, floorball og meget andet, som vi også laver arrangementer på hen over året. Målet er, at der kommer

9. NOVEMBER 2016

flere børn i idrætsforeningerne, så børnene får varige sunde vaner, siger projektleder Anders Flaskager fra Aktiv Året Rundt. Projektet har rod i UC Syds nationale videncenter Kosmos (KOst, MOtion og Sundhed), som hører til på UC Syds campus i Haderslev. Aktiv Året Rundt står bag følgende nationale initiativer: Sundhedsugerne, Naturløbet, Skolerne Danser, Skolernes Find Vej Dag, Skolebrydedag, Skolebordtennis og Skolernes Floorballdag.

Indsamlede 78.273 kr. i Vesthimmerland Der var færre indsamlere i år i de fire store byer

41 skolebørn fra Fjelsø og Bislev deltager i Skolernes Brydedag i Aars i dag.

41 skolebørn bryder i Aars AARS: I dag onsdag, 9. november skal 41 børn fra Fjelsø Friskole og Bislev

Skole mosle med hinanden på brydemåtten i Aars Brydeklub. ”Skolernes Bryde-

dag” foregår i mange danske byer onsdag og er en del af det landsdækkende

AARS: 203 frivillige var søndag på gaden i Vesthimmerland for at samle ind til Dansk Flygtningshjælp. Det var 35 færre end ved indsamlingen i 2015 og det medførte også et lidt dårligere indsamlingsresultat i kommunen sammenlignet med året tidligere. Optællingen søndag aften viste, at der i Vesthim-

VÆRSGO JYLLAND!

merland blev indsamlet 78.273 kr. mod 99.654 kr. i 2015.

20.000 kr. fra Aars I Aars blev indsamlingsresultatet fra 20 frivillige 20.000 kr. I Aalestrup var der 66 indsamlere som fik 20.183 kr. i bøsserne. I Løgstør var der 65 indsamlere som nåede et resultat på 23.832 kr. og i Farsø fik 52

1 1 / 2 1 N E D G LØRDA E R E M R E D ER F O T S D N Æ R B E N E G N E P FOR INGO er 130 rene, pæne og fuldt oplyste automatstationer med lav pris til alle i Danmark. Og nu også med CARWASH udvalgte steder til fast lav pris*. Kom forbi din lokale INGO-station og fyld tanken. Vi er på stationerne mellem kl. 11-14. Vi ses! Find INGO tættest på dig – og hvilke stationer, der har CARWASH på ingo.dk *På kampagnedagen tilbyder vi halv pris på alle vores vaskeprogrammer, de steder der findes bilvask. Tilbuddet gælder den 12/11/16 og i tidsrummet ml. kl. 07.00-22.00.

indsamlere 14.258 kr. ind. I hele Nordjylland var der 1107 indsamlere og resultatet blev 1.217.837 kr. De indsamlede midler vil blandt andet gå til nødhjælp til syriske og sydsudanesiske flygtninge og til indsatsen omkring Mosul, hvor Dansk Flygtningehjælp lige nu står klar til at tage imod flygtninge udenfor den irakiske by.

EKSTRA! CARWASH TIL HALV PRIS HELE DAGEN


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

SIDE 9

AARS

åBenT mandag - Søndag Kl. 8-22 Klassisk dansk rødkål

10,53 pr. kg

Hel and

10

00

22,22 pr. kg

Bologna italiensk is

29,90 pr. kg

1/2 ltr.

Ved køb af mere end 6 stk. pr. kunde pr. dag er prisen 64,95 pr. stk.

39

00

16,25 pr. kg

Tuborg julebryg

8

00 16,00 pr. liter

Smagfuld hakket dansk svinekød 8-12% eller oksekød 15-18%

33 cl.

Flere var. 750 ml.

26,67 pr. liter

4

00

Ex. pant

12,12 pr. liter

Ved køb af mere end 6 stk. pr. kunde pr. dag er prisen 27,95 pr. stk.

KUN

20

00

Ved køb af mere end 72 stk. pr. kunde pr. dag er prisen 7,50 pr. stk.

pr. stK.

500 g

KUN

Ved køb af mere end 6 stk. pr. kunde pr. dag er prisen 35,95 pr. stk.

14

95

Karolines piskefløde

Dybfrost 2.400 g

450 g

KUN

10

00

15

00

Max. 33,33 pr. kg

Tilbuddene gælder til og med lørdag, 12. november

AARS

Søndergade 36, Aars • Tlf. 98 62 36 13

Der tages forbehold mod leveringssvigt, afgiftsstigninger, udsolgte varer, billed- og trykfejl.

Kløver Risalamande

Uden ben, med ridset svær

pr. 1/2 Kg

Max. 90,91 pr. kg

KUN

KUN

10

00

Ved køb af mere end 6 stk. pr. kunde pr. dag er prisen 18,00 pr. stk.

KUN

950 g

110-175 g

Ved køb af mere end 6 stk. pr. kunde pr. dag er prisen 18,95 pr. stk.

Smagfuld dansk ovnklar svinekam

KUN

Taffel original eller julehjerter


Aars Avis

SIDE 10

9. NOVEMBER 2016

I Luthers fodspor - fra Aars AARS: I det smukkeste efterårsvejr har 23 vesthimmerlændinge været på en

fem-dages tur til Tyskland - i Martin Luthers fodspor. Turen var arrangeret af

Mindestenen hvor Martin Luther blev overrasket af tordenvejr.

Aars Sogn, og sognepræst Sara Schouby var turleder. Hun gav deltagerne en

grundig indføring i Martin Luthers liv og virke og de vigtigste historiske begivenheder i 1500- tallet. Sara Schouby blev godt sekunderet af sin mand, Jari Tollestrup Jensen, som er sognepræst i Gislum, Vognsild og Havbro. Turen gik til Eisleben, Erfurt og Wittenberg i det østlige Midttyskland, hvor Martin Luther blev født, studerede og boede. - Vi besøgte middelalderborgen Wartburg nær Eisenach, hvor Luther blev holdt skjult fra den katolske kirke. En meget velbevaret borg med en utrolig smuk udsigt ud over byen og dalen. I Erfurt fik vi en rundvisning i augustinerklosteret, hvor Luther var munk, siger Merete Bennov, der deltog på turen. Turen fortsatte til Wittenberg til Schlosskirche slotskirken - hvor Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren, og hvor hans grav også er. - Vi så alterdugen, som Dronning Margrethe for et par år siden blev opfordret til at lave, og som hun indviede for en måned siden, den er i en smuk rød farve med en hvid Lutherrose i midten. Vi var på en byvandring, hvor vi så ”Lutherecke” med den gamle eg, hvor Luther brændte

Sognepræst Sara Schouby gav deltagerne fra Aars en grundig indføring i Martin Luthers liv og virke.

pavens bandbulle og Lutherhaus, hvor han boede fra 1511 til sin død. En del af huset er i dag er indrettet til museum, forklarer Merete Bennov. Torsdag aften sluttede selskabet med festlig middag med kartof-

felsuppe, en masse kød og brød - næsten ligesom gule ærter herhjemme. Fredag morgen gik turen hjemad. Alle var trætte efter en begivenhedsrig rejse i Martin Luthers fodspor.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 21.55: Tolken Amerikansk thriller fra 2005 Den afrikanskfødte FN-tolk Silvia overhører ved et tilfælde en plan om at snigmyrde en afrikansk statsleder. Den hårdkogte FBI-agent Tobin Keller bliver sat på sagen, men jo mere han graver i Silvias historie, des mere mistænksom bliver han. Er Silvia offer? Eller er hun en del af sammensværgelsen?

Kl. 20.00: Krøniken Tv-fortælling af Stig Thorsboe fra 2006 Mens Ida prøver at skabe nye rammer for sig og sine drenge, formår Henrik at udfordre Kaj Holger til at tænke nyt. Søs og Palle bringer begge ofre for at få deres ægteskab til at fungere - men samtidig knytter Margrethe tættere kontakt til Viggo Valentin, hvilket Søs bestemt ikke bryder sig om.

Kl. 20.00: Bedrag Dansk serie Claudia fodrer i hemmelighed politiet med oplysninger om Hr. Christensen, men hun formår ikke at give dem det afgørende bevis. Samarbejdet med Claudia bringer Energreen-sagen op igen, da Mads lokker Claudia til at fortælle ham, hvad hun ved om Sanders flugtrute.

Kl. 21.50: Shall We Dance? Amerikansk romantisk drama fra 2004 John Clark har et godt job, en dejlig kone og en skøn familie. Alligevel føler han, der mangler noget. Hver aften på vej hjem i toget ser han en smuk kvinde i vinduet på en af byens danseskoler. En dag står John spontant af toget og opsøger danseskolen for at møde den mystiske kvinde.

Kl. 22.00: De satans chefer Amerikansk komedie fra 2011 Tre venner har forfærdelige chefer, og da vennerne af forskellige årsager ikke kan sige op, sætter de sig for at myrde deres forsatte. De tre venner allierer sig med den kriminelle Dean ’Motherfucker’ Jones, og lægger bagefter en plan, der kan skaffe dem af deres chefer- en gang for alle!

Kl. 21.00: Rosita Dansk drama fra 2015 Forholdet mellem enkemanden Ulrik og hans søn Johannes bliver udfordret, da faren bliver kærester med den smukke Rosita. Som tiden går, kommer Johannes og Rosita tættere på hinanden end godt er - hvilket tvinger Johannes til at tage ansvar for sine drømme og sin fremtid.


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

SIDE 11

GÅ EFTERÅRET I MØDE MED DET RIGTIGE UDSTYR STIHL MS 261 C-M

STIHL MS 170

NORM. PRIS 5.695,-

NU

NU

5.295,SPAR 400,-

Dissing, Dissing, Las & Dissing i Alfa i Aars AARS: Det er ved at være mange år siden Poul Dissing var på alles læber. Men han er stadig populær mange steder. Ikke mindst når han optræder med sine sønner. Det sker i Vesthimmerlands Musikhus Alfa fredag, 18. november. Mange vil sige, at Poul Dissing er en af de mindst ligegyldige sangere I Danmark. Med sin særprægede

stemme bragede han ind på de danske hitlister med ”25 minutter endnu” - helt tilbage i 1960’erne, og siden har han været en aktiv del af den danske musikscene. Mest kendt er Poul Dissing for sit mangeårige musikalske samarbejde med digteren og musikeren Benny Andersen. Men Dissing har også et andet musikalsk fællesskab - nemlig med sine to sønner og Las Nissen, og det er

den kvartet, der optræder i Alfa. Poul Dissing har altid delt vandene. Mange elsker ham, mens andre elsker at hade ham. I dag er Poul Dissing en ældre, moden herre, og om han har 25 år endnu på den danske musikscene er uvist. Sikkert er det dog, at han serverer en yderst veloplagt, veltrimmet og svingende omgang dansk vise- og folkemusik.

1.595,SPAR 200,-

Særdeles velegnet til arbejde i let til middelsvært træ. Udstyret med M-Tronic, der sikrer optimal motorgang under alle forhold. Effektivt barkstød sikrer godt hold i træet. • 50,2 cm 3 • 37 cm sværd • 4,9 kg.

Let model til de mindre opgaver, som f.eks. brændesavning ved huset. Enkel betjening med kombigreb og brændstofbesparende 2-MIX motor • 30,1 cm 3 • 30 cm sværd • 4,1 kg.

BLÆSER BGA 56

NORM. PRIS 2.295,-

Det nyeste skud på stammen hos STIHL: Effektiv, kompakt batteriblæser. • Blæsekraft: 9N • 2,2 kg (ekskl. batteri) • Lufthastighed: 45 m/s • Prisen er inkl. batteri/lader

NU

Dissing, Dissing, Las & Dissing underholder i Vesthimmerlands Musikhus Alfa fredag, 18. november.

NORM. PRIS 1.795,-

1.895,SPAR 400,-

Keine Kompromisse – få kvalitetsudstyr hos din ekspert! Tilbuddet er gældende indtil 31. december 2016. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer Alle priser er inkl. moms.

stihl.dk

Din forhandler:

Find vores brugte maskiner på vores hjemmeside www.suldrup-maskinforretning.dk www.maskinnyt.dk eller www.dmibrugt.dk

2 R FO L A ET B 3 B Ø K 2 R FO L A ET 3B B t? BETnAkLoFOmRm2er Kfo/Ørs KØBH3ve 3 B Ø K 2 R FO L A ET B 3 B Ø K R FO L A ET B 3 BETAL FOR 2 KØB 3 G A D R Ø L B Ø K G A 2 D R E FO L R A F ET B G 3 A B Ø D K S 2 R R O FO T L A L FOGR 2 KØB 3 BET BETDAA KØOBN3 S 3 B Ø K 2 R FO L A ET B 3 B Ø K R FO L A ET 3 BETAL FOR 2 KØB 3 B B Ø K 2 R FO L A ET B 3 B Ø K 2 R FO KØB 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BETAL 3 B Ø K 2 R FO L A ET B 3 B Ø K R FO L A 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BET B Ø K 2 R FO L A ET B 3 B Ø K 2 R KØB 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BETAL FO 3 B Ø K 2 R FO L A ET B 3 B Ø K R FO 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BETAL B Ø K 2 R FO L A ET B 3 B Ø K 2 R FO L A ET B KØB 3 BETAL FOR 2 KØB 3 3 B Ø K 2 R FO L A ET B 3 B Ø K R 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BETAL FO B Ø K 2 R GÆLDER IKKE PÅ I FORVEJEN NEDSATTE VARER FO L A ET B 3 B Ø K D 2 R FO L EN BILLI KØB 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BETA G 3 B Ø K S 2 R FO L T A ET B 3 B E Ø K R FO L A GRATIS 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BET Suldrup Maskinforretning A/S Hjortholmvej tholmvej 14, 9541 Suldrup, Tlf. 98 37 83 44, www.sumas.dk

KØB 3 BETAL FOR 2 Himmerlandsgade 68 . 9600 Aars . 98 62 24 99


Aars Avis

SIDE 12

9. NOVEMBER 2016

6 poser

Coop grøntsager eller Coop brød

6 poser

Flere varianter. Dybfrost. 6 x 250-720 g. Kg-pris maks. 36,67. Frit valg.

Svinekoteletter 1400 g

Paneret kalkun med skinke og ost 1250 g

SPAR

55% R.

på N.O.

Minutsteaks 600 g

Hakket oksekød 4-7% 1300 g

Familiepakkemarked

Vælg mellem flere varianter. Udvalget kan variere fra butik til butik. 2 x 600-2000 g. Kg-pris maks. 125,00. Frit valg

2 pakker

150,-

Flere varianter. 50-1000 ml/25 stk. Literpris maks. 809,60/Stk.-pris 0,54. Frit valg

En snack til den lille sult

1 stk.

Wienerkringle

2 stk. Kernesnacks

25,-

Flere varianter. Stk.-pris 7,50. Frit valg

Stk.-pris 25,00.

HUSK AT TILPASSE ADRESSE OG ÅBNINGSTIDER

KVICKLY AARS Markedsvej 3 9600 Aars Tlf: 96 37 76 00

ÅBNINGSTIDER Man-fredag 8 - 20 Lørdag 8 - 18 Søndag 8 - 18

BAGER 6.30 - 20 6.30 - 1 8 6.30 - 1 8

POST 11 - 17 10 - 1 2 Lukket

15,-

L´Oréal Excellence, Preference eller Casting hårfarve Flere varianter. 1 stk. Stk.-pris maks. 69,98. Frit valg

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer

SPAR

50%

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 9. november t.o.m. lørdag d. 12. november 2016

N.O.R. nordisk renhed ansigtspleje og krop

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Vi tager forbehold for udsolgte produkter

55,-


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

KUN

Entre Cote

Delikatessens Frokostplatte

Indholdet kan variere

Dybfrost

75,-

Spar 25,-

35,-

Oksegrydesteg Bov eller Tykkam

KUN

Godmorgen Juice 1l Appelsin

600 g.

Rundt Franskbrød Med eller uden birkes

Spar 25,-

10,Spar 10,-

ÅBNINGSTIDER Man-fredag 8 - 20 Lørdag 8 - 18 Søndag 8 - 18

BAGER 6.30 - 20 6.30 - 1 8 6.30 - 1 8

POST 11 - 17 10 - 1 2 Lukket

10,Spar 10,95

6 flasker KUN

Il Passo Di Sabina Italien

TILBUDDENE GÆLDER HOS KVICKLY I AARS KVICKLY AARS Markedsvej 3 9600 Aars Tlf: 96 37 76 00

75,-

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer

189,Spar 230,70

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 9. november t.o.m. lørdag d. 12. november 2016

Othello lagkage

Mellemlagret 45+ Ca. 1,4 kg.

Pr. 1/2 kg KUN

KUN

40,-

49,-

Allans Guld Danbo

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

5 x500g KUN

Bag-selv stor leverpostej

KUN

KUN

200,-

8 stk. 1600-1800g

SIDE 13


Aars Avis

SIDE 14

Centerleder i Idrætscenter Østermarken, Per Muldbjerg, ser frem til, at renoveringen af centret er færdig. Han er efterhånden træt af larm og byggerod, men han er sikker på, at resultatet bliver det hele værd.

9. NOVEMBER 2016

I Idrætscenter Østermarkens forhal bliver der etableret en trappe ned til underetagen, hvor der blandt andet bliver lavet nye omklædningsrum.

Idrætscenter i Aars udvider og får ny forening Hallerne på Østermarken får et større fitnesscenter og flere omklædningsrum AARS: Da Vesthimmerlands Kommune i foråret 2014 overdrog Idrætscenter Østermarken til den nu selvejende institution Idrætscenter Østermarken, blev det starten på en større udvikling af centret. - Kort efter overdragelsen satte bestyrelsen for den selvejende institution sig rundt om bordet til en lang række møder, hvor første vigtige punkt var formuleringen af en fremtidig vision for Idrætscenter Østermarken, fortæller bestyrelsesformand Heini Haubro. Det var en øvelse, som de

mente, var god at starte ud med som nyslået selvejende institution. Både de valgte bestyrelsesmedlemmer og centerets leder havde på forskellig vis været en del af idrætscenteret i løbet af mange år, og alle havde derfor forskellige holdninger og inputs til de elementer, der skulle foretages. Visionen blev formuleret således, at Idrætscenter Østermarken skal være et centralt sted for idrætsudøvere i Aars og omegn på tværs af foreninger og aldersgrupper. Én ting er dog at få skrevet en vision på papir, noget

International

LUNGEDAG

andet er at få den udlevet. - Det ser vi imidlertid ikke nogle begrænsninger for, og vores mission er nu at sikre, at der kommer til at ske en løbende optimering af de lokaler og faciliteter, som stilles til rådighed for foreninger, idrætsudøvere, ledere og gæster i centeret, og ligeledes sikre en vedvarende udvikling af de idrætsaktiviteter, som er i Idrætscenter Østermarken, lyder det fra Heini Haubro.

Flere omklædningsrum Da Østermarkhallen i sin tid var blevet udvidet med en ekstra hal, en gymnastiksal og en springsal, opstod der et behov for flere omklædningsrum. Et behov der naturligt opstod, da

der blev langt flere brugere af centeret i de nye lokaler. Det lykkedes aldrig at få igangsat dette projekt, men de afsatte midler fulgte med i overdragelsen fra Vesthimmerlands Kommune. Disse midler er nu tager i brug efter bestyrelsens planlægning af de første skridt mod udviklingen af Idrætscenteret. - Første skridt drejer sig dog i virkeligheden om et større projekt, hvor udvidelsen af flere omklædningsrum blot er én af etaperne, lyder det fra Centerleder Per Muldbjerg, der mandag formiddag viser Aars Avis rundt i det renoveringsramte idrætscenter. - Med udgangspunkt i et ønske om at Idrætscenter Østermarken også skal

y, 9640 Farsø

Onsdag den 16. november 2016 Kl. 10-17 i forhallen på Aalborg Universitetshospital - Farsø

om/strandbyjul

Der vil være sygeplejersker fra hospitalet, så du kan få målt din lungefunktion. Vi har kaffe på kanden. Alle er velkomne.

facebook.com/strandbyjul

Vestergade 10, Strandby, 9640 Farsø

kunne tilbyde bedre faciliteter for fitness, startede vi i sommer på et større ombygningsprojekt, der blandt andet omfatter et indskudt dæk, hvor der tidligere var en indvendig trappeopgang. Udnyttelsen af den store trappeopgang giver os to nye fitness/spinnings lokaler på cirka 75 kvadratmeter hver. Formålet med etablering af et forbedret fitnesstilbud er at give de udøvere, der i dag dyrker idræt i centeret, muligheden for bedre at kombinere denne idræt med fitness under samme tag. Derudover oplever Idrætscenter Østermarken et stort behov for at kunne tilbyde fitness til de mange forældre, som tilbringer op til to timer i centeret, mens deres børn for eksempel er til gymnastik eller badminton, fortæller Per Muldbjerg, mens han prøver at overdøve støjen i baggrunden. I øjeblikket er bestyrelsesformand og centerleder dog enige om, at projektet

kan virke mere generende end fornøjeligt. Det skyldes ikke, at byggeriet ikke går efter tegningerne men blot, at centeret er plaget af byggerod og byggestøv.

Flere etaper - Vi har i samarbejde med vores byggerådgiver og hovedentreprenør forsøgt at planlægge en gennemførsel af projektet i flere etaper - netop med det formål at genere vore brugere og gæster mindst mulig. Det gør blandt andet, at der under byggeforløbet er adgang til faciliteter i hallen og omklædningsrum. Vi håber på forståelse fra foreninger, brugere og gæsters side, indtil det forventes afsluttet i marts, siger Heini Haubro og Per Muldbjerg. De er trods alt begge sikre på, at alle hurtigt vil glemme alt om byggerod, lydgener og støv i næseborene, når først de nye og flotte faciliteter bliver taget i brug.

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

Italiensk pianist spiller op i Aars AARS: Aars Rotary Klub har store forventninger til koncerten i Vesthimmerlands Musikhus torsdag aften med den italienske pianist Francesco Attesti. - Koncerten er for alle, og Francesco Attesti har sendt os et program som bl. a. omfatter musik af J. S. Bach, F. Schubert og F. Chopin, men også af J. Brahms og G. Gershwin, altså en blanding af ældre og nyere musik, siger Aars Rotary Klubs musikkyndige, uddannelsesleder Mads Ilsøe, som vil introducere kunstneren og kort fortælle om programmet for aftenen inden Francesco Attesti tager over på musikhusets flygel. Det er første gang, Aars Rotary Klub arrangerer en offentlig koncert, og den skal ses som en del af klubbens bestræbelser på at fortælle om den åbenhed der er omkring Rotary. Koncerten bliver i to afdelinger af hvewr 35 minutter og i pausen er Aars Rotary Klub vært ved et glas italiensk vin, specielt hjemkøbt til formålet. Den italienske kunstner giver kun een koncert i Danmark og det betegnes som et scoop, at det er lyk-

kedes Aars Rotary Klub at få ham til at spille i Vesthimmerlands Musikhus. Koncerten kan samtidig være en øjenåbner for musikhusets kvaliteter hvad angår akustik, komfort og musikalske muligheder. Francesco Attesti begyndte at spille i seks års-alderen og gav sin første koncert, da han var 11 år. Fire år senere blev han inviteret til det anerkendte musikkonservatorium ”Mozarteum” i Salzburg, hvor han i særlig grad fik mulighed for at at fordybe sig i romantiske klaverværker. I de senere år har Franc-

esco Attesti optrådt på prestigefyldte scener som Philharmonia Hall of Saint Petersburg, Tchaikovsky Conservatory of Moscow, Mozarteum of Saltzburg, Philharmonia Essen og ved International Piano Festival of Warsaw, Sarajevo Winter Festival, Cambridge University, Leicester University, Columbia University in New York og mange andre. Aars Rotary Klub har i en periode solgt billetter på forudbestilling, men oplyser, at der også bliver mulighed for at købe en billet ved indgangen så længe der er ledige pladser. Klubben har fastsat en beskeden billetpris, og et eventuelt overskud fra koncerten vil blive anvendt til velgørende formål.

SIDE 15

Julemodeshow Torsdag d. 17. november kl. 1900

GODE TILBUD DENNE AFTEN!

DER SERVE

RES

KAFFE OG ÆBLESKIVE R!

Kom ind og vind dit juletøj!

VÆRDI 1000,Tilmelding senest

tirsdag d. 15. november på 98 62 11 88

Italieneren Francesco Attesti - giver koncert på flygel i Vesthimmerlands Musikhus i Aars torsdag aften.

E G I T G I R Ø J L I M IG D R ’ I VI G

R E S I PR stor t

et min r dig Vi gi’

E

EAFTAL SERVIC . fra krr. pr. md

49

r Jespe

AARS

K RDDIS SD HA S IG T HUR

3499

hele

SE MMEL HUKO B G 16

1899 r dig Vi gi’

39

ASUS E403SA-FA0029T 14” BÆRBAR PC ALUMINIUM

SAMSUNG GALAXY A3 2016 - FLERE FARVER

INTEL QUAD CORE PROCESSOR

STILFULD SMARTPHONE MED 4G I ET DESIGN AF METAL OG GLAS

Intel® Pentium® N3700 Quad Core Processor - 4 GB RAM - 128 GB Flash harddisk - Intel® HD Graphics - 14” Full HD LED skærm - AC WiFi og Bluetooth - USB 3.1, HDMI og SD kortlæser - Windows 10

4,7 HD AMOLED skærm - 13 megapixel kamera - 1,5 GHz Quad-core processor 16 GB intern hukommelse - Android 5.1 - 2300 mAh batteri - Understøtter MicroSD kort op til 128 GB - 5 megapixel frontkamera

SERVICE & TRYGHED Læs mere om serviceaftaler på expert.dk Himmerlandsgade 57 - 9600 Aars - Tlf: 98 62 17 99 Se mere på expert.dk

E

EAFTAL SERVIC . fra krr. pr. md

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. De angivne priser gælder i uge 45, 2016.

God

r og e prise

er d u d va l g

f det dste a


Aars Avis

SIDE 16

Det er det sociale element, som gør Aars Forenings Fitness til noget ganske særligt. Hver mandag, onsdag og fredag mødes en række af medlemmerne til fælles morgenbord, når de har knoklet ved maskinerne i træningslokalet.

9. NOVEMBER 2016

Hyggen og fællesskabet betyder meget i Aars Forenings Fitness, men rammen om det sociale er trods alt motionen.

Fitnessforening med fokus på det sociale går i charmeoffensiv Fredag og lørdag er der Åbent Hus i Aars Forenings Fitness Af Lars Lindberg AARS: Det er fredag formiddag, og der er godt gang i den i Aars Forenings Fitness’ lokaler på Lyngsøvej 2 B, hvor Aars Idrætsklub også har til huse. Mest gang i den er der helt klart i kantinen, hvor omkring 40 granvoksne medlemmer har taget plads ved et langt bord, som er dækket med rundstykker, kaffe og såmænd også et enkelt flag - et af medlemmerne har nemlig fødselsdag. Det er dog kun flaget, der er til ære for fødselaren, for kaffe og rundstykker får

medlemmerne hver mandag, onsdag og torsdag. Imens fem-seks medlemmer stadig opbygger appetitten i træningslokalet, går snakken lystigt rundt om morgenbordet, og Thorkild Christensen, der er næstformand i Aars Forenings Fitness, lægger ikke skjul på, at netop det sociale element er det, der gør foreningen til noget helt særligt. - Det er ikke fordi, der mangler fitnesstilbud i Aars, men vi kan noget helt særligt, når det kommer til de lidt ældre motionister. Vi er bestemt ikke en forening kun for de ældre, og

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Line

Kent

Stylist

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

Vi udfører alt i VVS-arbejde for: Stor erfaring inden

kerfyr Varmepumper • Sto e rm Solvarme • Fjernva

åt, - stort somnsm ok det skal blive godt!

Suldrup Maskinforretning A/S Hjortholmvej 14 • 9541 Suldrup

Tlf. 98 37 83 44 • www.sumas.dk

Bestyrelsesmedlemmer og instruktører fra Aars Forenings Fitness står fredag og lørdag klar til at modtage alle interesserede, når foreningen holdet åbent hus på Lyngsøvej 2B i Aars. Fra venstre fitnessinstruktør Poul J. Andersen, sekretær Anne Mette Thomsen og næstformand Thorkild Christensen.

vi vil rigtig gerne have nogle flere unge medlemmer, men 70 procent af vores medlemmer er over 60 år, og det skyldes helt klart vores fokus på hyggen og fællesskabet, siger Thorkild Christensen, som selv blev fanget med det samme, da han begyndte at komme i fitnessforeningen. - Jeg havde tidligere trænet i Løgstør, og det var ganske udmærket, så jeg vidste egentlig ikke, at jeg savnede et alternativ til de mere strømlinede træningscentre, hvor der er høj musik, og man dårligt siger et ord til hinanden, men da jeg kom herop, var jeg solgt med det samme. Medlemmerne

snakkede sgu med hinanden, og var de skadede eller syge, så kom de alligevel og deltog i fællesspisningen om formiddagen. Der var simpelthen et sammenhold og en social nerve, der var til at tage og føle på, forklarer han. Sammen med foreningens sekretær, Anne Mette Thomsen, og Poul J. Andersen, der er instruktør i Aars Forenings Fitness, har han taget plads ved et bord lidt væk fra ”højbordet”, og imens de fortæller, kommer der af og til et medlem forbi og giver dem en hård bemærkning - leveret med glimt i øjet. - Ja her snakker vi ikke kun

med hinanden men også til hinanden, griner Poul J. Andersen, da han har lagt øre til en småspydig kommentar, som naturligvis bliver returneret med bravur. Aars Forenings Fitness blev startet i juni 2010, og siden har foreningen haft et stabilt medlemstal på omkring 150. Foreningen har 11 instruktører, som hver mandag, onsdag og fredag formiddag skitevis står til rådighed for medlemmerne, som alle får lavet individuelle træningsprogrammer, de kan følge. Derudover har foreningen tilknyttet en fysioterapeut, som hjælper medlemmerne i forhold til,

hvilke øvelser de kan have gavn af, og hvordan de udfører dem korrekt. Lyder det som om, at det i Aars Forenings Fitness blot handler om kaffe, kage, rundstykker og en god snak, så er det altså ikke helt rigtigt. - Vi tilbyder med jævne mellemrum vores medlemmer at få en bodyage- og konditalsmåling, og der er ingen tvivl om, at mange bruger det som et pejlemærke i forhold til, om de rykker sig rent fysisk, så selv om vi hygger os med hinanden og gør meget ud af sociale arrangementer som julefrokost, grillaftener og fællesudflugter, så danner motionen altså ramme om fællesskabet, understreger Anne Mette Thomsen. Aars Forenings Fitness har åbent hver dag fra klokken fem om morgenen til klokken 22 om aftenen, og alle medlemmer får et nøglekort, så de kan træne, når det passer dem. - For dem, der er her i dag, betyder det sociale aspekt meget, men vi har også medlemmer, som gerne vil træne helt alene, og det har de mulighed for, hvis de kommer på de tidspunkter af dagen, hvor der ikke ligefrem er myldretid, siger Poul J. Andersen, som håber, at mange interesserede vil lægge vejen forbi foreningens lokaler fredag og lørdag. - Vi vil da gerne indrømme, at vi er lidt stolte over, hvad vi kan tilbyde vores medlemmer både i forhold til træningsfaciliteter og en anderledes måde at mødes om motionen på, og det vil vi gerne dele med så mange som muligt, så vi skal nok tage pænt imod gæsterne, siger han. Og så slår han endnu en gang fast, at alle er velkomne selv om det især er seniorerne, foreningen har et godt tag i.


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

SIDE 17

VI HAR MASSER AT BYDE PÅ - FÅ ET GODT SYN! NYHED: LIFESTYLE ABONNEMENT

HOS PROFIL OPTIK AARS

Hos os handler det om at sikre, at kunderne får den bedste behandling og det bedst mulige syn. Derfor har vi investeret i topmoderne teknologi, som også benyttes af mange hospitaler – grundighed og tryghed er en vigtig del af det, vi ønsker at tilbyde vores kunder. Hvis du vil være sikker på, at dit syn bliver behandlet af eksperter, så står vi til din rådighed. Vi kan optikerhåndværket ned til mindste detalje, fordi vi har uddannet os til at være specialister.

GRATIS SYNSTEST

Profil Optik har lanceret et Lifestyle Abonnement, som tilbyder brillebrugere frit valg på alle hylder. En brille til byturen, en brille til fritid, en solbrille til ferien, en sportsbrille til golf og så videre. Der er altid plads til et par mere. Der er frit valg på alle hylder, og du betaler blot 199 kr. pr. md. ved enkeltstyrke. For hver brille du vælger får du 75% rabat på den komplette brilles pris. Bruger du flerstyrke betaler du 299 kr. pr. md. Du kan benytte dette abonnement til briller, solbriller eller sportsbriller – og det er vigtigt at understrege, at månedsprisen forbliver uændret, uanset om du køber et par, to par eller ti par briller. Dette er ubetinget vores absolut bedste tilbud.

Ring og bestil tid hos din lokale Profil Optik

GLASGARANTI Hvis du inden for 2-3 mdr. ikke har vænnet dig til dine glas, ombytter vi dem til andre.

KONTAKTLINSER også med glidende overgang

VISIOFFICE Udmåler den individuelle vinkling og krumning til et optimalt brilleglas

FUNDUSTEST

I Profil Optik har vi investeret i et af markedets bedste Fundus-kameraer og det patenterede Retinalyze screening-program. Denne kombination kalder vi en FundusTest. Vi laver din FundusTest i umiddelbar forlængelse af din synsprøve. Vi tager billeder af din øjenbaggrund, og det er som at få taget et billede, bare ganske tæt på øjet, og helt uden ubehag. Med vores FundusTest screener vi dine øjne for tidlige tegn på uregelmæssigheder, bl.a. forkalkning af øjet, også kaldet AMD. Hvis der findes forandringer, så giver vores tilknyttede danske øjenlæger en tilbagemelding indenfor to hverdage samt en anbefaling i forhold til et videre forløb hos enten egen læge eller øjenlæge.

LIFESTYLE ABONNEMENT PÅ ALLE BRILLER MED STYRKE

VÆLG SÅ MANGE DU VIL ENKELTSTYRKE: FLERSTYRKE:

199 299

KR./ MD. KR./ MD.

Hos os kan du få både solbriller og sportsbriller med styrke

GRATIS SYNSTEST

Uanset om man køber briller eller kontaktlinser, så er der altid mulighed for at få foretaget en gratis synstest hos Profil Optik. Mange går i dag rundt uden at vide, at de faktisk kunne se meget bedre og dermed få en betydeligt bedre livskvalitet. Vi anbefaler, at man får tjekket synet en gang om året – kom ind og få en uforpligtende snak med os.

UDMÅLING TIL FLERSTYRKE-BRILLEGLAS Alle øjne er unikke, og vi bruger vores syn forskelligt. Det kræver en særlig opmåling af øjet. Vores 3Dteknologi tager højde for mere end 15 individuelle mål i øjet – bl.a. din hovedholdning. Det sikrer en helt præcis måling, så vi kan designe glasset 100 procent til dig. Resultatet er et optimalt syn så tæt på dit naturlige syn som muligt.

KONTAKTLINSER

Hos Profil Optik har vi alle typer kontaktlinser. Hvis du har fået fortalt, at du ikke kan bære kontaktlinser, fordi du har en bygningsfejl eller af andre årsager, så er det faktisk i dag muligt at lave kontaktlinser til stort set alle. I øvrigt kan du også få kontaktlinser med flerstyrke. Du er altid velkommen til at komme forbi og få 10 dages gratis prøvelinser (dagslinser), så du kan se om kontaktlinser er noget for dig.

Så får du fremover 75% rabat på alle briller med styrke

Bindingsperioden er 6 mdr. For hver ny brille får du 75% rabat på den komplette brilles pris. Lifestyle Abonnement kan ikke kombineres med kampagnerabatter eller organiserede rabatter.

HIMMERLANDSGADE 79 9600 AARS 98621119 PROFILOPTIK.DK


Aars Avis

SIDE 18

Karl Lausten (t.v.) er ny formand for Kimbrerfestkomiteen. Morten Pugholm Rasmussen (t.h.) valgte at træde tilbage på det netop afviklede repræsentantskabsmøde.

Overskud og ny formand for Kimbrerfesten i Aars

Flytningen lykkedes, og festen endte med 130.000 kr. i overskud AARS: Der har hele tiden været spænding om, hvordan det økonomisk sluttede for Kimbrerfesten i år efter flytningen fra Aars Lystanlæg til området bag Messecenter Vesthimmerland.

- Kimbrerfesten 2016 endte med et overskud på godt 130.000 kr., kunne formand Morten Pugholm Rasmussen meddele på repræsentantskabsmødet forleden. Repræsentantskabet be-

Højeste dagspris gives for jern og metaller

Nedskæring foretages overalt Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT ISO 14001

- det miljørigtige valg Aalborgvej 55, 9240 Nibe Tlf. 98 35 18 54 - www.skrotten.dk

Brug den organiserede håndværker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så SNEDKERMESTER

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!

Følg os på facebook

sluttede at henlægge knap 20.000 kr til investeringer i festpladsen med videre og uddele resten af overskuddet til de 11 idrætsforeninger, som står bag festen. Dermed lykkedes det

at få et om end beskedent udbytte af festen trods de store udgifter, der var forbundet med at etablere sig på den ny plads. Kimbrerfestkomiteen er meget taknemmelig

for den støtte man har modtaget både i form af fondsudlodninger fra Spar Nord Fonden, Fonden for Sparekassen Himmerland og Nordea Fonden, og for den praktiske hjælp, som en række firmaer i byen og Vesthimmerlands Kommune har ydet. Repræsentantskabet udtrykte også stor taknemmelighed overfor Morten Pugholm Rasmussen. Han valgte dog at bruge dagen til at meddele, at han trækker sig som formand Efter 13 år i forskellige roller i Kimbrerfestens ledelse følte han, at han havde aftjent sin værnepligt og valgte at trække sig fra komiteen. Morten Pugholm Rasmussen var glad for at kunne aflevere Kimbrerfesten på et tidspunkt, hvor der ligger et godt koncept, og de store linjer er på plads. - Selvfølgelig er der behov for at justere detaljer – det vil der altid være. Men Kimbrerfesten kom godt i gang på Messevej, og grundlaget er på plads for de næste mange år, konstaterede Morten Pugholm Rasmussen. Der blev også sagt tak til Lillian Hedehus, som har fungeret som kasserer for Kimbrerfesten de seneste år.

Stor opgave Kimbrerfesten 2016 var en stor opgave for både komiteen og lederne af de foreninger, som skulle samle og styre de mange frivillige

9. NOVEMBER 2016

til at udføre de praktiske opgaver. Nogle af folkene har leveret over 150 timers indsats bare på de to uger, der gik med at stille op, gennemføre festen og rydde op bagefter. Det er for meget for selv de mest entusiastiske. Derfor er der brug for at finde nogle folk, som kan tage vare på mindre ansvarsområder i de kommende år. Gerne nogen, der har mulighed for at være på pladsen i dagtimerne og tage imod de leverancer, der nødvendigvis kommer i arbejdstiden, og gerne nogen, der har mulighed for at bruge tid i løbet af foråret og sommeren på at forberede festen. - Vi har defineret syv forskellige arbejdsområder, som vi gerne vil have delt ud til arbejdsgrupper med et par faste folk i spidsen for hver gruppe, siger den ny formand for Kimbrerfesten, Karl Lausten. - Vi er allerede i gang med at planlægge Kimbrerfesten 2017. De første aftaler bliver indgået i løbet af få uger. Det er sjovest for de nye folk at være med fra start. Derfor vil gerne allerede nu høre fra folk, som har mod på at være med til at gennemføre Kimbrerfesten i de kommende år, lød opfordringen fra den nye formand. Karl Lausten har gennem nogle år været næstformand i Kimbrerfestkomiteen, så han er langt fra ukendt med opgaverne.

Sten skal forvandles til julehjælp Lokal stenskulptør donerer skulptur til julehjælpen AARS: Den lokale opbakning til Dansk Folkehjælp Vesthimmerlands julehjælp er helt i top. Nu skal en stor sten forvandles til penge, så endnu flere kan få en god jul i Aars. Eigil Nøhr, Aars, har doneret en flot stenskulptur til en auktion, som løber til den 3. december. Skulpturen kan ses i Dansk Folkehjælps genbrugsbutik, Himmerlandsgade 103-105. Her kan der afgives bud, og seneste bud offentliggøres løbende i Genbrugsbutikken. Den 78-årige Eigil Nøhr er tidligere landmand og kendt fra flere års formandskab i Vesthimmerlands Familiebrug. Siden 1992 har Eigil Nøhr udført stenskulpturer. De sidste fem-seks år har han virket som instruktør - i dette efterår sammen med to andre instruktører på et hold med 27 deltagere i Aars. - Vi starter med at hente nogle pæne sten i en grusgrav, har besøg af en skulptør og går i gang med vinkelsliberen, forklarer Eigil Nøhr.

Eigil Nøhr, lokal stenhugger, færdigpolerer stenskulpturen sammen med næstformand Pia Nikolajsen og formand Herdis Brix, begge Dansk Folkehjælp Vesthimmerland.

Nogle af efterårets resultater er udstillet hos Spar Nord i Aars. - Jeg vil gerne støtte julehjælpen i Dansk Folkehjælp Vesthimmerland. Det er et virkelig godt formål, fortsætter han. Indsamlingskoordinator Ib Jensen, Dansk Folkehjælp Vesthimmerland, er glad for Eigil Nøhrs donation. - Vi gør, hvad vi kan for at rejse midler til julehjæl-

pen. Heldigvis har vi god opbakning, bl.a. fra den lokale detailhandel og egnens erhvervsvirksomheder, som støtter med gaver til tombolaen i genbrugsbutikken, understreger Ib Jensen. Julehjælpen består i julekurve med kolonialvarer til en værdi til 500 kr. samt to gavekort a 500 kr. til en legetøjs- og sportsforretning. Sidste år imødekom Dansk Folkehjælp Vest-

himmerland 81 af 105 ansøgninger. Den lokale afdeling dækker halvdelen af udgiften. - Derfor er det vigtigt, at vi får indsamlet så meget som muligt, så vi får mulighed for at imødekomme det stadig stigende antal ansøgninger fra de mest socialt udsatte borgere i vort område, fastslår Herdis Brix, formand for Dansk Folkehjælp Vesthimmerland.


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

Der blev i den grad smagt på lækkerierne i køkkenet, da Erhvervsskolerne Aars lørdag holdt Åbent Hus for alle interesserede.

SIDE 19

Erhvervsskolernes Åbent Hus-arrangement blev afsluttet med en koncert med Gulddreng.

Erhvervsskolerne viste flaget på fornem vis

Lørdag holdt skolen i Aars åbent hus og dagen igennem valfartede gæsterne til uddannelsestedet Af Lars Lindberg AARS: Lørdag var erhvervsskolerne Aars med god grund trukket i stadstøjet - skolen holdt nemlig Åbent Hus for alle interesserede, og charmeoffensiven virkede efter hensigten. I løbet af dagen valfartede gæsterne til uddannel-

sesinstitutionen, som oven i købet havde held med en ny strategi. - Vi plejer at holde det i hovedbygningen, men i år ville vi gerne have gæsterne ud i de enkelte afdelinger, så de både kunne fornemme de fysiske rammer og studiemiljøet, og selv om det var både koldt og vådt, så fandt

folk vej til alle bygninger og værksteder, så vi fik egentlig vist os frem på den måde, som vi gerne ville, fortæller Louise Balser Christensen, der er kommunikationsmedarbejder på Erhvervsskolerne Aars. Mange af skolens nyværende elever tog imod de kommende elever og deres

forældre og søskende, og til trods for, at Erhvervsskolerne Aars råder over rigtig mange kvadratmeter, var der til tider trængsel, når der var myldretid i de enkelte afdelinger. Særligt skolens ernæringsassistentuddannelse var populær, for skolens nuværende elever havde

kreeret dusinvis af lækre håndhapsere, som passede perfekt til en småsulten besøgende. Arrangementet blev sluttet af med en koncert med den populære sanger Gulddreng, og det var den perfekte afslutning på en vellykket dag. - Både nuærende elever og

gæster blev udstyret med koncertarmbånd, så vi fik faktisk den helt rigtige koncertstemning, og på den måde fik vi vist, at studietiden udover skolebøger og lektier handler om sociale arrangmenter og fællesskab, siger Louise Balser Christensen.

RABAT

-25% på indretning

RABAT

-50%

Tilbuddene er gældende 10. – 19. november 2016

på skydedøre

Smartere opbevaring sparer både plads og tid... Kom ind og mød Elfa’s indretningskonsulent hos Bygma Aars, torsdag den 10. november, kl.13:00-17:00 Hos Bygma Aars sparer du ikke kun plads og tid med Elfa´s kvalitets skydedøre og enestående indretnings-/opbevaringssystem. Du får også gode råd og vejledning til, hvordan din nye garderobe-/opbevaringsløsning kan blive, så du får mere tid til det, du gerne vil nå i en travl hverdag.

KUN

Torsdag den 10. nov. kl. 13:00-17:00

Gratis SoftClose* (værdi kr. 950,-/sæt)

*Gælder kun ved køb af Vista, Artic eller Estetic

Bygma aaRS Hjortkjærsvej 2, 9600 Aars Telefon 98 62 11 22

www.bygma.dk - Her finder du den aktuelle tilbudsavis


Aars Avis

SIDE 20

KØR SELV-FERIE

Som læser af Aars Avis får du disse specielle læsertilbud på kør selv-ferie. Oplys rejsekoden ”AARSAVIS” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

VIND...

Julemarkedsophold og eksklusive chokoladejulekalendere! Samlet værdi 11.378,-

Deltag på happydays.nu

Gode børnerabatter!

Sommerluksus i Salzburgerland Hotel Alte Post Bad Hofgastein HHHH i Østrig Gasteinerdalen i de østrigske alper kan fremvise en perlerække af celebre kurbyer, som i 1800-tallet skød op omkring en række helsebringende termiske kilder. Midt i dalen ligger Bad Hofgastein, som har dalens største kurbadeland med indendørs og udendørs bassiner fyldt med vand fra byens kilder. På kirketorvet ligger jeres hotel, der følger op på de bedste kurtraditioner og byder velkommen til en østrigsk sommeridyl akkurat lige så blomstrende som hotellets frodige facade i gæstfrihedens hjemland. I har fri adgang til wellness og mulighed for at bestille behandlinger i alle afskygninger. Ankomst lørdage frem til 3.6.-14.10.2017.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

3.099,-

9. NOVEMBER 2016

Gevinster for 50.000 kr. ved banko i Aars søndag

AIKs Venner skifter halve grise ud med kødpakker AARS: Når støtteforeningen AIKs Venner gennemfører Himmerlands største bankospil på søndag, 13. november bliver det med gevinster for 50.000 kr. Bankospillet holdes i Messecenter Vesthimmerland i Aars og ventes at samle 700 til 800 deltagere. Spillet er en gammel tradition - først med Aars Borgerforening og i de senere år med AIKs Venner som arrangør. Kvarte og halve grise har i flere år været gevinster ved det store spil, men i år ændrer man disse gevinster til kødpakker til en værdi af 500 kr. pr. stk. Det skyldes at mange ikke længere har

plads til en halv gris hjemme i fryseren, og at man heller ikke har de samme muligheder for at partere grisen som tidligere. En ”grydeklar” kødpakke er nemmere at håndtere for vinderen.

Overraskelser Der bliver gevinster på kontrolkuponen og kaffe som sidemandsgevinst på begge sider af pladen. Desuden vil der være flere overraskelser idet en række lokale sponsorer har været særdeles large når bankoudvalget fra AIKs Venner har været ude for at besøge forretninger og firmaer i håb om at få en gevinst med hjem til spillet.

Traditionen tro bliver der også superbanko, grønlænderspil og amerikansk lotteri i år, så eftermiddagens deltagerne har store muligheder for at få en gevinst med hjem. Der er lagt et enormt forarbejde i afviklingen af bankospillet, men bankoudvalget består af erfarne folk, som gerne yder en frivillig indsats for at skabe en spændende og interessant eftermiddag for deltagerne og som samtidig genererer et overskud til AIKs Venner. Overskuddet fra Himmerlands største bankospil bliver senere udloddet til Aars Idrætsklub.

Pris uden rejsekode 3.399,Pristillæg 1.-28.7.2017: 450,-

• 7 overnatninger • 7 x morgenbuffet • 7 x 4-retters middag • Fri adgang til wellnesscenter • Gastein Card til voksne

Turistskat EUR 2,20 pr. person over 15 år pr. døgn.

Herregårdsferie i Sverige

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.499,Pris uden rejsekode 1.649,-

2 nætter inkl. julebord lørdag aften 1.399,(25.11.-16.12.) Ronnums Herrgård HHHH ved Vänern Når I kører op ad alléen til gamle Ronnums Herrgård, møder I synet af gulmalede træfacader under grønne trækroner; det er ren svensk nostalgi med et strejf af udsøgt luksus. Restauranten her er i en klasse for sig, og det historiske herregårdsmiljø har aner tilbage til 1300-tallet. Her kan I nyde salonerne, kaminstuerne og den ægte nordiske stil.

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 2 x eftermiddagskaffe • 1 x 2-retters middag • 1 x 3-retters middag • Fri Wi-Fi

Skaterbanen ved Østermarkskolen i Aars blev indviet i regnvejr.

Skaterbane i Aars blev indviet

Ankomst fredage 21.4.-16.6. samt valgfri 7.-16.4., 25.-26.5. og 2.-4.6.2017.

Udsigt over Kielerkanalen

Af Torsten Hansen

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.849,Pris uden rejsekode 1.999,-

Også 2 og 4 nætter! Maritim Hotel Bellevue Kiel HHHH i Nordtyskland Her i Schleswig-Holsteins hovedstad Kiel er I landet på en populær feriedestination, blot en times kørsel fra den danske grænse og helt perfekt til en afkoblende og oplevelsesrig miniferie for store og små. I bor på 4-stjernet, familievenligt strandhotel med bl.a. indendørs swimmingpool og stor solterrasse.

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 2 x 3-retters middag/buffet • Værelse med balkon og udsigt over Kielerkanalen Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-12 år ½ pris.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonen er åben hverdage kl. 8-17. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Team Havn, Natur og Byrum. På det nye område var der bedre plads. Det betød, at selve skateboardbanen blev cirka 50 procent større end oprindelig planlagt uden det kostede ekstra. Banen stod faktisk allerede klar i august, og børnene har benyttet banen lige siden. Men travlhed hos kommunen har betydet, at det først har været muligt at finde tid til en indvielse af banen nu.

ER AVISEN UDEBLEVET?

Valgfri ankomst frem til 20.12. og 25.12.-28.12.2016 samt 1.1.-30.4.2017.

Bestil nu på

AARS: Efter flere måneders ventetid blev skateboardbanen i Aars officielt indviet i weekenden. Forhistorien er, at i marts gik drengene Magnus, Benjamin og Simon til Vesthimmerlands Kommune og borgmester Knud Kristensen i håb om at få etableret en skaterbane i Aars. Det lykkedes for drengene. Men ikke uden problemer for kommunen. Banen var først planlagt

til at ligge ved Aars Svømmehal. Området blev belagt med asfalt og alt var klar til at opsætte ramper. Men klager fra naboerne fik Knud Kristensen til at arbejde for en flytning af banen. Den kom i stedet til at ligge ved Østermarkskolen. - Det nye område vi fandt var der asfalt på i forvejen, så det var kun flytning af ramperne, og opbygning af ramper der skulle ændres, forklarer projektmedarbejder Peter Sørensen, Vesthimmerlands Kommune,

Rejsekode: AARSAVIS Teknisk arrangør:

Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 99 35 34 34


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

Den lille koncert var kommet i stand på et lidt utraditionelt grundlag. - Som social- og sundhedsassistentelev skal jeg lave en elevopgave. Jeg syntes, det var bedst at lave noget, som beboerne kunne få glæde af, derfor valgte jeg at arrangere denne koncert, forklarer Bodil Byrialsen, social- og sundhedsassistentelev, Plejecenter Østermarken. At valget faldt på musikerne fra musiklinjen på Limfjordsskolen fra Løgstør skyldtes, at Bodil Byrialsen har sociale relationer til en af de ansatte på stedet. Beboerne på Plejecenter Østermarken var tydeligt tilfredse med at komme til

SIDE 21

koncert. De sang med og hyggede sig. Men sang er heller ikke fremmed for beboerne. - Vi har selv to sangeftermiddage hver måned, så vi synger gerne, siger beboer Lilly Pedersen.

Varm kakao Men der var lidt mere end koncerten der trak. Alle var lovet varm kakao bagefter, og det var den helt rigtige drik at nyde, mens vinterens første sne faldt uden for. Ud over at arrangere koncerten, så skal Bodil Byrialsen skrive om hendes elevopgave. Hvis alt går som det gerne skal, så bliver Bodil Byrialsen udlært til januar 2017.

Elever fra musiklinjen på Limfjordsskolen i Løgstør underholdt i festsalen på Plejecenter Østermarken i Aars.

Løser opgave med glad musik Musikelever fra Limfjordsskolen underholdt på Østermarken i Aars

Af Torsten Hansen AARS: Beboerne på Plejecenter Østermarken i Aars kunne tirsdag formiddag

glæde sig over, at kunne lytte til glad musik i festsalen. Glade musikanter fra Limfjordsskolens musiklinje tog opstilling ved indgan-

gen til festsalen, og kort efter sad mange af beboerne og sang med på ”Jeg ved en lærkerede”. Musikanterne fra Lim-

fjordsskolen lider alle af et eller flere handicap. Men det forhindrede ikke musikanterne i at synge og spille, til stor glæde for beboerne.

Beboerne belønnede musikerne med klapsalver.

ANNONCE

Kan du høre, men ikke forstå?

venlighed. Genkender du problemerne med taleforståelse, har du mulighed for at afprøve Audéo B-høreapparater fra Phonak. Tilbuddet gælder alle - uanset om du har høreapparater eller ej.

Stadig flere mennesker har svært ved at forstå og følge med i samtalen, selv om de hører udmærket. Det bliver især tydeligt til arrangementer med mange mennesker og foran fjernsynet. Audium tilbyder en diskret høreløsning, der forstærker de lyde, du vil høre og filtrerer baggrundsstøjen fra. Mange mennesker har svært ved at få detaljerne med, når flere taler på samme tid. De oplever at høre udmærket på tomandshånd, men har ofte svært ved at forstå, når tale bliver indirekte eller ved baggrundsstøj. Især i selskaber, ved fjernsynet og i familien, må de tit spørge, hvad der bliver sagt. Årsagen kan være, at de ikke længere kan høre de lyse toner. Det skyldes, at de sanseceller i øret, der registrerer disse toner, er beskadigede. Årsagen til skaderne kan være alderdom, forstyrrelser i blodgennemstrømningen, diabetes og ofte også støjbelastning i arbejdsmiljøet. Når disse sanseceller er beskadigede påvirker det evnen til at høre og forstå ordlyde, hvor konsonanter som s, f, t, k, h indgår. Talen fremstår derfor utydelig og klangløs. Tabet af sanseceller er uopretteligt og taleforståelsen bliver især

Ginette van Wijngaarden, Hørespecialist hos Audium, rådgiver om den nye høreløsning.

påvirket i baggrundsstøj eller i fjernsynsudsendelser med underliggende musik. Det er derfor vigtigt at understøtte den hørelse, som er bevaret, bedst muligt. Dilemmaet: Personer med denne type høretab, opfatter ikke sig selv som hørehæmmede. De hører de dybe toner uden problemer og forklarer manglende taleforståelse med utydelig udtale. Men det varer ikke længe, før forståelsesproblemerne irriterer. En avanceret høreløsning Den schweiziske høreapparatproducent Phonak har udviklet en høreløsning med fokus på taleforståelse, komfort og bruger-

Første skridt er en høretest, hvor Audium måler hørelsen og taleforståelsen. Hvis hørelsen er nedsat bliver resultatet af høretesten overført til høreapparaternes operativsystem, værdierne beregnet, og høreløsningen tilpasset. Næste skridt er at finjustere indstillingerne for at optimere taleforståelsen i forskellige situationer. Den nye teknologi “Autosense OS” registrerer den primære samtalepartner, forstærker hans/hendes stemme, dæmper baggrundsstøj og finder automatisk de indstillinger, der passer præcis til lyttesituationen. Synkrone mikrofoner opfanger lyde fra alle retninger og skal kun bruge millisekunder til at skifte taleretning. Høreapparaterne ved, hvor du er, og justeres automatisk, uden at du behøver stille på dem. Interesserede kan ringe på tlf. 7171 0904 for en uforpligtende test.

Høresensation

Audéo B hjælper - især i selskaber

Prøv dem gratis! SWISS HEARING TECHNOLOGY

Forstå talen bedre med Phonak Audéo B

Audium Aars Himmerlandsgade 87 9600 Aars Telefon: 7171 0904 E-mail: kontakt@audium.dk www.audium.dk

u Ring n 04

7171

09


Aars Avis

SIDE 22

Borgmesterens - og snart konservatives troværdighed Byrådsmedlem Uffe Bro har, på vegne Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Palle Jensen, Kirsten Moesgaard, Therese Berg Andersen og sig selv, fremsendt et indlæg, som en reaktion på den konservative byrådsgruppes pressemeddelelse om borgmester Knud Kristensens habilitetsproblemer:

Den Konservative byrådsgruppe i Vesthimmerlands Kommune med gruppeformand Pia Buus Pindstrup i spidsen har udsendt en pressemeddelelse, hvori der bl.a. står, at Kommunernes Landsforening (KL) har udtalt, ” …. at der foreligger et svar, der entydigt peger på, at der ikke er foregået noget juridisk forkert omkring borgmesterens habilitet i sagen omkring ungdomsboliger i Aars, da der er tale om

Jul i “storstuen”

Åbent hver søndag i perioden

13.11-18.12 2016

kl. 10-16

Dalumvej 43, 9541 SulDrup

Mange spaendende ting...

Uffe Bro.

et orienteringspunkt på dagsordenen og ikke et punkt, hvor der skal tages beslutning.” Kommunaldirektøren har til os på given foranledning skrevet, at der alene har været tale om en mundtlig drøftelse mellem kommunens jurist og KL, hvor der alene har været spurgt til generelle forhold. Desuden drøftedes dagsordenspunktet den 14. september, hvor borgmesteren blev erkæret inhabil af Økonomiudvalget (ØK). Her gav KL udtryk for, at der ikke var noget problem i forvaltningsmæssig forstand, da beslutningen jo var gyldig,

TIL LEJE

Torsted Ny 4 vær. lejlighed på 1. sal til leje. Tæt på gode busforbindelser. Mdl. husleje 4.500,- + forbrug. Indskud 3 mdrs. leje. Henv.: Tlf. 29 44 10 45

fordi borgmesteren blev udelukket fra punktets behandling. For os at se, forsøger den konservative gruppe gennem misinformation og misbrug af den kommunalt ansatte jurist, at redde deres borgmester. Det er ikke ordentligt, og ordentlighed, troede vi ellers, var en konservativ mærkesag! Det er heller ikke korrekt, at der var tale om en orienteringssag. Der var lagt op til en beslutning om, at de fire ansøgere skulle have lov til at forelægge deres projekter for ØK. Det betyder i realiteten, at borgmesteren som direktør for sit selskab, der ejede (og stadig ejer) en af bygningerne, skulle have lov til at præsentere sit forslag for ØK og samtidig som medlem af ØK være med til at beslutte, hvilket projekt, vi ville søge fremme. Hvis der ikke i en sådan situation foreligger inhabilitet, er inhabilitetsreglerne intet værd! Vi forstår ganske simpelt ikke, at den konservative gruppe vil indbringe dette spørgsmål for Statsforvaltningen. Som vi ser det, er der ganske simpelt tale om misbrug af en offentlig myndighed. Årsagen hertil er, at borgmesteren blev erklæret inhabil og beslutningen derfor er gyldig. Det eneste, der står tilbage, er borgmesterens (og snart også den konservative gruppes) troværdighed - og Statsforvaltningen kan jo ikke rette op på enkelte byrådsmedlemmers troværdighed. Det ligger helt enkelt udenfor Statsforvaltningens kompetence. Vi skal sluttelig opfordre den konservative gruppe til at få sagen afsluttet, så den ikke skal fortsætte i halve eller hele år i Statsforvaltningen uden af det formentlig bringer nyt til sagen.

Fotografering Ring for tidsbestilling i atelier eller hos jer

AARS AVIS

Annoncetelefon 98 62 17 11

· Børne- og familiefotografering · Bryllupsfotografering

Loft F Foto

Sammenslutning af professionelle portrætfotografer i Danmark

v/ Birgitte Tøttrup Loft · Tlf. 23 60 60 70 Halkærvej 43 · 9240 Nibe · www.loftfoto.dk

9. NOVEMBER 2016 Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

HAVERSLEV

Lokalhistorisk Arkiv for Haverslev udstiller billeder og andet materiale i forbindelse med åbent hus lørdag, 19. november.

Åbent hus i medborgerhuset HAVERSLEV: Der inviteres til åbent hus lørdag, 19. november fra tidlig formiddag i Haverslev Medborgerhus, hvor BrorstrupHaverslev Lokalhistorisk Forening har Arkivernes Dag, og hvor der vil være udstilling af billeder og udsalg af bøger fra lokale

forfattere. Samtidig holder Haverslev Medborgerhus hobbymarked, med blandt andet SCK-Design trækunst, billeder med tekst, malerier, fuglehuse, nisser og lykønskningskort, onsdagspigerne viser strik, julekugler med navn samt sten med lys og navn.

Diabetesforeningen er repræsenteret af den lokale forening i Støvring, og HAME spejderne sælger brændte mandler. Der er mulighed for at købe tingene, og Lokalhistorisk Forening serverer kaffe og kage.

Erindrede og mindedes HAVERSLEV: Søndag, 6. november var der landet over Alle Helgens Gudstjenester - også om aftenen i Haverslev Kirke. Traditionen er, at man specielt denne dag erindrer og mindes de mennesker, der har betydet mest for én, og alle de der døde i sognet det forløbne år nævnes hver og én med navn. I Haverslev Kirke læste sognepræst Svend SchultzHansen 13 navne op. I sin prædiken nævnte præsten blandt andet, hvor fint det er, at vi ligesom kan gå ud og ind af erindringen, og erindringen kalder dem til live, der ikke er mere hos os, og som vi aldrig kan glemme. Den kraft der ligger i erindringen, i fortællingen, kan være med til at trøste. Allehelgensaften er aftenen før allehelgensdag, som i dansk tradition altid

Allehelgens blev fejret i Haverslev Kirke i søndags.

falder den første søndag i november. En helgen er en afdød person, som har

levet et særligt kristent liv og derfor er blevet kanoniseret af den katolske kirke.


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

SIDE 23

MANDAG 10-19 LØRDAG 10-14

SØNDAG 10-16

TEMPUR Relaxation Basic Box FØR 19.999.- NU 14.999.-

Jubilæet markeres med en reception den 11. nov. kl. 13-16 hvor kunder, leverandører og venner af huset er velkommen til snak, hygge, en bid mad og en forfriskning.

Eva London sofa 3+2 i sort okselæder FØR 42.590.- NU 19.999.-

40%

SPAR OP TIL

Stressless Consul læderstol TILBUD 5995.-

LA-Z-boy hvilestol med indbygget fodskammel FÅS FRA 4.995.-

Dunlopillo DP White FØR 36.994.- NU 19.998.-

Besøg det store skovby studie spar op til 40% på udst. modeller

SOFAWEEKEND FREDAG - SØNDAG D. 11. - 13. NOVEMBER

25-50% 850.Ace Classic over 3+2 fra Stouby med mdr. sort20okselæder og stålben FØR 39.999.- NU 24.995.-

58% SPAR

på ALLE sofaer, lænestole og sofaborde

Kan også fås med trægavl Classic London sofa 2+3 med luksus ELMO læder i flere farver - meget blød kvalitet FØR 37.370.- NU 22.995.-

65 ÅRS JUBILÆUMS RECEPTION fredag den 11. november kl. 13-16

på ALLE lysestager, fade og stearinlys på ALLE lysestager, fade og stearinlys Gælder ikke i forvejen nedsatte varer Gælder ikke i forvejen nedsatte varer 1

på udstillings modeller

Stressless jazz stol. Demo/uds model NU 5.995.-

50% SPAR

KLINT 3+2 SOFA Sort bonded læder og bøg sæbebehandlet stel FØR 7.998.- NU 3.998.-

Nocturne Solid K1M, 90x200 cm, 5-zonet Pocket fjedre FØR 9.896.- NU 3.999.-

20% 20%

50%

SPAR OP TIL

50% SPAR

Se de mange julegaveideer i vores store brugskunst afdeling

Hjørnesofa monteret med slidstærkt Nova betræk, som fås i flere farver FØR 13.999.- NU 6.999.- SPAR 7.000.-

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup 200.25-51% Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk SPAR

på Lamb lammeskind i de viste farver

FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

SPAR

på Norra reoler

Besøg 4.999. -

os på Facebook og www.max-jessen.dk

SPAR 5.283.-


Aars Avis

SIDE 24

9. NOVEMBER 2016

HAVERSLEV

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Magiske øer i Nordatlanten foredragsemne på Haversdal Sognepræst Lisbeth Solmunde Michelsen fortalte om Færøerne HAVERSLEV: Magiske øer i Nordatlanten. Det var emnet for et foredrag i Haverslev i sidste uge. Mange ved, hvilke øer der tænkes på? Jo, det er Færøerne. Ældrecenter Haversdal havde besøg af sognepræst Lisbeth Solmunde Michelsen, der er født og opvokset på Færøerne. Lisbeth Solmunde Michelsen er født i Klaksvík, Færøernes næststørste by, der ligger på Borðoy, én af nordøerne. Hun fortalte levende og rørende om disse hendes 18 øer af vulkansk oprindelse placeret mellem Skotland,

Kvalitets

Lisbeth Solmunde Michelsen fortalte, med stor indlevningsevne, om hendes magiske øer - Færøerne. el-scootere Kvalitets el-scootere til

ne, spurgte hun bibliotekaren, om ikke hun måtte begynde at læse voksenbøger. Den første bibliotekaren fandt til hende var Désirée skrevet af Anne Marie Selinko. Den blev læst og en hel verden åbnede sig for den unge Lisbeth. Hun måtte ud over fjeldene, og fløj så til Danmark i 1967, 17 år gammel. Hun havde i sit hjem, af sin bedstemor og mor, lært alt hvad en husmor skulle kunne, men hendes trang til at læse, til at opleve, var stærkere. Forundret var hun, da hun i 1968 kom til København. F.eks. så hun langhårede hippier for første gang, fik serveret ”dyrlægens natmad” og frygtede hvad den indeholdt, sov ikke den første nat, for havde jo hørt at der i København var mange skidte personer. Men Tivoli, det var en fortryllende oplevelse med blomster overalt.

Rejsen til Jylland Så gik Lisbeth Solmunde

til den rigtige pris! Island og Norge i den nord- få frit løb. På en nærliggende kom fra Danmark og Ama- Michelsens rejse til Jylland, den til rigtige pris! Kvalitets el-scootere lige del af Atlanterhavet - ø strandede Noahs ark, på lienborg. Da kirken skulle til det kristne hovedland, den rigtige pris! Fønix Komfort et højt fjeld boede Vorherre, indvies kom Kong Frede- hvor hun under beskedne hendes El-Scooter fædreland. v. Jens Erik Andersen

Lisbeth Solmunde MiFønix Komfort El-Scooter Torupvej 6, 9640 Farsøi en alder chelsen forlod v. Jens Erik Andersen 66år 05 Færøerne 75 kun6117 og Torupvej 6, 9640 Farsø af Tlf: rejste til Danmark, hvor Tlf: 61 66 05 www.fonixkomfort.dk 75til Kvalitets el-scootere www.fonixkomfort.dk hun blev student og siden

den rigtige pris! præst. I 40 år har hun arVi reparerer også som præst. Bl.a. i v. Jens Erik Andersen Aarhus, i Nordsjælland, 28 alle km/t. 60former km for pr. opladning Fønix Komfort El-Scooter6, 9640 Torupvej Farsø år retur til Færøerne, ormer for nogle kr.el-scootere! 39.900,v. Jens Erik Andersen Tlf: 61 66 75 tilbage til Danmark og05så otere!

Kvalitets til Fønix Cityel-scootere bejdet Fønix Komfort El-Scooter den3 rigtige pris! arererCabino også

Torupvej 6,www.fonixkomfort.dk 9640 Farsø ! og Vodskov ved HE Y66 Tlf:N61 05D 75 Fønix City Cabino 3 www.fonixkomfort.dk Fønix City Cabino 3 Med til billedet

Aalborg. hører, at km/t. 60 km pr. opladning 28 km/t. 60 km pr. opladning28hun ogsåkr. 39.900,fungerer som Vi reparerer også Vi reparerer også kr. 39.900,alle former for el-scootere! præst for færinger i Dang Vi alle reparerer ogsåfor g in former n in emvisn ratis fremvismark, og senest som præst ratisforfr G G alle former el-scootere! Fønix Komfort El-Scooter dig! hos dig! ved domkirken i Aalborg, el-scootere! hos v/Jens Erik ! Andersen HED6, Y N Torupvej 9640 Farsø Budolfi Kirke. ! NYHED Fønix City Cabino 3 Tlf. 61 66 05 75 - Frihed tilwww.fonixkomfort.dk livet Fønix City Cabino 3 til 28 km/t. 60 km pr.livet opladning Lisbeth Solmunde MiFrihed 28 km/t. 60 km pr. opladning kr. 39.900,kr. 39.900,chelsen fortalte levende Vi kører i heleVi Nordjylland g in n Gratis fremvisning egmviishele Nordjylland vsisnfrin emtikører frhos ra om, hvordan hun som barn dig! GratisG ! hos dig!hos dig drømte, nærmest både nat - Frihed til livettil livet og dag. På sine ture for at - Frihed hente mælk kunne tankerne !

NYHED

Vi kører i hele Nordjylland Vi kører i hele Nordjylland

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

ort srapp standdgivning il T & ning & Totalrå rhverv imærk &E Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

og Lisbeth Solmunde Michelsen drømte om at besøge ham og hilse på. Som alle andre unge piger ønskede hun sig en nationaldragt. Hun måtte selv spare sammen til sølvet (kæden der snører livstykket sammen), og hendes mor vævede de smukke stoffer til dragten og til forklædet. Nationaldragten fik Lisbeth Solmunde Michelsen, da hun blev konfirmeret.

Ny kirke i Klaksvik I 1963 fik Klaksvik en stor flot ny kirke med plads til over 1.000 mennesker. Borgerne i Klaksvik og omegn sørgede for halvdelen af pengene til kirken. Resten

rik IX og de tre prinsesser på besøg i Klaksvik, og det blev Lisbeth Solmunde Michelsen, der fik lov at give Prinsesse Anne Marie en fin blomsterbuket. Lisbeth Solmunde Michelsen fortalte, at det mest spændende for hende på det tidspunkt nok var, at hun havde læst i dame- og ugebladene fra Danmark, at Prinsesse Anne Marie havde fået en flot forlovelsesring. Den måtte hun se - og den fik hun lige et glimt af, da hun afleverede blomsterne til den danske prinsesse. Lisbeth Solmunde Michelsen drømte videre. Der var i Klaksvik et bibliotek. Efter hun havde læst alle børne- og ungdomsbøger-

kår tog et studenterkursus. Hun boede på værelse med ”A hedder Ruth”, en gæv vestjysk rødhåret pige. Det var her på kurset Lisbeth Solmunde Michelsen senere mødte sin danske mand. Lisbeth Solmunde Michelsen rundede også lige Færøernes absolutte ”nationalskjald”, William Heinesen (15.1.1900 til 12.3.1991), færøsk forfatter, komponist og billedkunstner. Heinesen skrev på dansk, og hans mest kendte værk er nok romanen ”De fortabte spillemænd”. Lisbeth Solmunde Michelsen har været så heldig at træffe Heinesen og høre

Efterår og vinter i Haverslev HAVERSLEV: Ja, efterår er det blevet, og vinteren er på vej. Når det er koldt og mørkt derude, så er det godt der foregår så meget indendørs. I Haverslevs sportshaller, i kirken, i Sognets Hus, i Medborgerhuset, i Spejderhytten, på

skolen, i butikkerne med mere. Fredag, 11. november åbner den nye butik PoPoP og byder på kaffe, og i Haverslev Hallen er der julefrokost med musik og dans for alle lørdag aften den 19.

november. Samme dag kan man også tage til Åbent Hus og Marked i Medborgerhuset og Lokalhistorisk Arkiv. Søndag, 20. november er der Julemarked i Haverslev Hallen, og søndagen efter

Der sker mange ting i Haverslev i løbet af efteråret.

ham fortælle om sit liv, og om Færøerne, som han i en bogtitel beskriver netop som ”Færøerne de magiske øer”. - Færøerne har farve. De er grønne, rigtig grønne, og der eksisterer på øerne en dyb kristen tro, fortalte Lisbeth Solmunde Michelsen, der gav flere eksempler både på sange, salmer og Fader Vor - på færøsk. Som lille pige troede Lisbeth Solmunde Michelsen ikke Gud kunne færøsk, og hendes bedstemor svarede ofte på svære spørgsmål, at ”Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet”! Til foredraget medbragte Lisbeth Solmunde Michelsen sin bedstemors gamle ”Biblan” på færøsk, godt brugt og alle blade vendt. Lisbeth Solmunde Michelsen afsluttede sit foredrag med at fortælle om sin kære bedstemors begravelse, som Lisbeth Solmunde Michelsen forestod. Dagen da bedstemoren blev begravet var havet i voldsomt oprør, det stormede, og kisten kom ikke helt på plads ved første forsøg, men dagen efter, da Lisbeth Solmunde Michelsen var på vej hjem til Danmark, blev hun kontaktet af graveren, der beroligede hende med, at nu var kisten faldet til ro. Bedstemoren havde givet hende det største vidnesbyrd, som Lisbeth Solmunde Michelsen nu kan give videre til andre. Et smukt digt om fugle og havet og naturens kræfter afsluttede eftermiddagen på Haversdal, og mon ikke der blandt deltagerne var nogle, der kunne ønske sig en tur til - de magiske Færøerne! Lisbeth Solmunde Michelsen havde sin færøske dragt på, så alle tilhørerne på Haversdal fik lov både at se og røre de fine stoffer. holdes der aftengudstjeneste i Haverslev Kirke og juletræet på Torvet tændes. Det suppleres med julemarked på Bækkebo. I december holder HCI den traditionsrige eftermiddagshygge sammen med seniorerne (Mejlby/Haverslev Pensionistforening).


Aars Avis

SIDE 25

K

VN

O

ØB

ER

20%

V I D E VA R

SPAR

RA

O

G

3H

GRATIS GORENJE OVN F

E N G R AT I S

9. NOVEMBER 2016

GORE N JE

PÅ ALLE HVIDE KØKKENER KR. 25.341,-

Prisen er for skabe, sokkel og bordplade. Tilbuddet gælder til 20/11-16 ved køb af komplet køkken for min. 20.000,- ekskl. hvidevarer og serviceydelser. Levering inden 18/12-16. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

SPAR

50% PÅ SKYDEDØRE, INVENTAR OG TILBEHØR

KR. 5.326,-

Prisen er for skydedøre samt top- og bundskinne. Tilbuddet gælder til 20/11-2016. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

SPAR MANGE PENGE PÅ NYT KØKKEN OG SKYDEDØRE Lige nu sparer du nemlig 20% ved køb af køkken med elegante hvide låger. Vælg mellem 11 moderigtige låger samt alle elementer og tilbehør. Du får også 50% rabat på skydedøre i ikke mindre end 10 forskellige varianter i spejl og struktur, alt inventar til skydedørene samt vores store udvalg i lækkert tilbehør.

Erhvervsvej 4 • Møldrup • Telefon 86 69 13 00

Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 9.00 - 17.30 . LØRDAG 9.00 - 13.00 . SØNDAG 10.00 - 15.00

TIL DIN HVERDAG


Aars Avis

SIDE 26

9. NOVEMBER 2016 Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

HAVERSLEV

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Dialekter i forreste række i Nørager

Rasmus Jensen, der står bag det kommende fitnesscenter, holder boksebolden for Camilla Sørensen, der fungerer som sekretær for det nye center.

Unge åbner fitnesscenter i Mejlby Centret bliver også hjemsted for boksetræning

unge, så de kan bruge deres energi på en positiv måde. - Der er ikke rigtig noget for de unge her i dag. Men det vil vi gerne skabe, siger Rasmus Jensen.

Af Torsten Hansen MEJLBY: Væggene bliver pudset, og snart skal 62 kvadratmeter spejle sættes op i Mejlby. En flok unge mennesker arbejder intenst med at klargøre cirka 430 kvadratmeter bygning så det kan blive et nyt lækkert fitnesscenter. De slider i det, og glæder sig til åbningen i april 2017. Når ventetiden føles for lang, så er der plads til at afreagere. Endnu er en boksebold noget af det eneste der befinder sig i det store rum, og selvfølgelig får bolden et ordentligt slag ind i mellem.

Adskiller sig Boksning og socialt samvær skal være de to ting der adskiller det nye fitnesscenter i Mejlby fra konkurrenterne. Rasmus Jensen, der stammer fra Stenild, har taget initiativ til etableringen af det nye fitnesscenter i Mejlby. Han har i flere år arbejdet som personlig træner, kostvejleder og fitnessinstruktør i Nørager Fitness. Sammen med en flok venner er han i gang med at sætte lokalerne på Mejlbyvej 93 i stand. - Jeg følte, at det ville være sjovt at starte mit eget. Derfor snakkede jeg med nogle af vennerne om det. De syntes det var en god ide, og ville gerne give en hånd med, siger Rasmus Jensen.

Crowdfunding

I alt 62 kvadratmeter spejle skal sættes op på væggene, inden fitness­centret er klar.

Valget faldt på at etablere et fitnesscenter, hvor der også bliver tilbudt boksetræning. - Vi får tre boksepuder, en boksering og to andre typer puder. En af mine venner er boksetræner, han vil stå for det praktiske, forklarer Rasmus Jensen. I et hjørne af det ellers nøgne rum står et par sofaer. Her hygger vennerne sig, når de holder pause. Den sociale del er også noget af det, som det nye fitnesscenter vil slå på. - Planen er, at vi vil sætte sofaer op i vindfanget. Der skal det også være muligt at købe proteindrik. På den måde lægger vi op til, at folk kan hygge sig og have socialt samvær i sofagruppen. Den slags møder man normalt ikke i et fitnesscenter, forklarer Rasmus Jensen. P.O.P. Performance, som

Mejlby/Haverslev Pensionistforenings

Julefrokost Er flyttet til tirsdag den 22. november kl. 12.00 Underholdning ” Djingo” Tilmelding senest den 17. november til Sonja Nørgaard Tlf.: 51 35 45 22 Birthe Christensen Tlf.: 98 65 10 72

det nye fitnesscenter kommer til at hedde, tager også fat på det sociale på andre måder. Gennem boksningen vil P.O.P. Performance gerne skabe rammer for de

Det koster en del penge at etablere et fitnesscenter. En del af kapitalen har han selv sparet op. - Vi er også gået i gang med crowdfunding, og så har en af mine kammerater smidt penge i projektet. Men det bliver et stramt budget. Det er også årsagen til, at vi tager os god tid inden vi åbner. Det giver os mulighed for at gøre så meget som muligt selv, forklarer Rasmus Jensen.

NØRAGER: ”Danmarkskortet, dialekter og andre forskelle”, sådan lyder titlen på det foredrag Michael Ejstrup holder i Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager tirsdag, 15. november. Det er lykkedes at få forskningschef i sprog på Danmarks Journalisthøjskole, Michael Ejstrup, til Nørager til et særdeles spændende foredrag. Han er kendt fra radio og TV for sine holdninger til de store forandringer, der er sket de senere år i vort land. Danmarkskortet er ikke så stort som for nogle hundrede år siden. Det er i konstant forandring. Vi har betydelige og betydningsfulde farvande, som snart har knyttet os sammen inden for vore grænser - snart dannet grænser til naboer. Al den

forskellighed og forandring har sat sine spor i vores måde at bygge, spise og tale på, mener Michael Ejstrup. Digitalisering og globalisering har betydet nye forandringer. Alligevel kan vi lige uden for vores gadedør erkende sprog, mad, kultur og natur, som er særlig lige netop for vores egn. Michael Ejstrup er ekspert i danske dialekter, og han taler selv de fleste af dem. I foredraget vil Ejstrup se på nogle af grundene til, at vi er lige netop dem, vi nu en gang er i forskellige egne af Danmark. Foredraget fokuserer især på sprog, mad, bygninger og infrastruktur. Som arrangør står Kig Ind og Pensionistforeningen.

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Værktøjstyve var på spil i Suldrup SULDRUP: Elværktøj, topnøglesæt og motorsave. Det blev udbyttet for tyve fredag nat 4. november. Tyvene var brudt ind

på en adresse på Hjortholmvej i Suldrup. De tvang døren op med et koben og stjal genstandene fra forretningen.

BLÆRE

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Festmusiker i Blære udgiver en cd i anledning af 50 års jubilæum Svend Bisgaard kan yde musikalsk førstehjælp til festen BLÆRE: En af Himmerlands kendte fest-underholdere, Svend Bisgaard, Blære, udsender sit nye album ”Bjerget knejser” i anledning af sit 50-års jubilæum som festmusiker. Albummet ”Bjerg knejser” har været et stykke tid undervejs, set i forhold til seneste cd-udgivelse ”Mod lysere tider” fra 2013, som netop gav Svend Bisgaard modet og lysten til at gå i Vraa studiet hos Carsten Vraa Andersen. Denne gang har Svend Bisgaard valgt en blanding mellem gammelkendte numre og helt nye, og han har selv skrevet titelnummeret; men indleder de 16 numre med ”Tidsler, tjørn

og nælder” - et gedigent dansktopnummer. - Jeg har valgt denne blanding, fordi publikum skal kunne fornemme, at engagerer de mig til en fest, så får de nogle af ”de gode gamle”, som alle kan genkende og synge med på. De nye numre - og ikke mindst mit eget - indikerer, at jeg stadig er i musikalsk udvikling - og at jeg ikke er bange for at prøve nyt - som publikum også vil få at høre, siger Svend Bisgaard.

Førstehjælp til festen Svend Bisgaard begyndte sin musikkarriere kort efter, at han som fem-årig fik foræret en harmonika af sin morfar - og fortsættelsen af

denne historie har Svend Bisgaard berettet om på den nye cd’s omslag. Når man gennemlytter dette cd-album, får man en klar fornemmelse af venlig musikalsk håndværksmæssig vellyd, der danner en flot baggrund for den nu 67-årige Svend Bisgaards modne stemme med den typiske jyske klang, der gør numrene til hans helt egne - og dermed virker hele skiven som et ærligt og oprigtigt projekt. - Jeg håber, cd’en bliver godt modtaget, for den er mit nyeste visitkort til alle, der vil engagere mig som musiker på keyboard til deres private fester, siger Svend Bisgaard.

Ingen tvivl om, at Svend Bisgaard er særdeles kendt i Himmerland - også via sit 35-årige virke som Falckredder i Farsø og Aars. Ved enkelte fester har Svend Bisgaard haft brug for sin livredderuddannelse, så er der brug for livreddende 1. hjælp, træder han hurtigt til ved alle arrangementer. - Men arbejdet som musiker har også ført forskelligt andet med sig, såsom TV-optræden og radiointerviews over flere dele af landet. Bland andet skal han snart optræde i TV-Vestsjælland, og flere radiostationer ønsker også en snak med ham om hans musikervirke og den nye cd.


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

Delikatessen intropris på vores nye hjemmelavet is... 160 ml. varianter: bailey/passion/ lakrids/daim/vanilie/pistacie

kun ..................

25

00

frokostplatte til 2 pers. Bestående af 2 stk. fiskefileter m/remoulade og citron, lille leverpostej m/bacon, 2 stk. frikadeller m/rødkål, Sylte og sennep spar 20.00

kun .............

49

95

mort e ns a ft e n

står vi kl ar med di

n va rme m ad

f r a k l . 16-17.00

(Andeb ryst, br une ka rt ofler og alm . ka rt ofler, so vs, rødkål , ri bs ge le )

P r . P e rs.

50 kr .

Be st il in de n de n 8.

no ve m be r

kolonial kolonial 0,5 ltr. rød/blå/ cola/grøn under 1/2 pris

400 g

pr. stk. k-salat ketchup/remoulade 900 g i fl.

frit valg

95

ribbensteg ridset og klar til ovn

16

beauvais/kraft dressing

9

235-285 g

375-700 g

under 1/2 pris

frit valg

10

10 stk. gestus pålæg

95

2 pk.

Delikatessen

95

Direkte nr. 25 57 49 40 Hver dag fra kl. 8.00-15.00

10

00

pr. 100 g

20

1.000 g

pr. ps.

00

kolonial spiritus

rød aalborg

95

pr. fl.

00

+ pant

partivare

fortuna snaps 41,5% 70 cl.

75

00

+ pant

kolonial slik

00

kinderæg

3-pak.

17 00 10 95

toms juleskum 100 g

00 00

10 95 6 00 + pant

H averslev

v. finn ovesen

95

first price kød og melboller

pr. fl.

KuN torsdag/fredag coca-cola pr. stk. løsvægtsslik

59

pr. stk.

spar 50.00

luksus

25

herregårds suppehøne

70 cl.

frit valg quakers rugfras ota grovvalsede havregryn

1,5 ltr. alle slags

29

00

årets sidste tilbud på...

70-100 g

osso-buco

pr. 1/2 kg ......

15

first price æg

89

pr. 1/2 kg .........

10 00 20

3 fl. rød b.k.i. extra

00

kolonial køl

svinemørbrad

3-pak. .............

kolonial frost

scoop saft

Slagteren min. 1.500 g

SIDE 27

tlf. 98 65 40 13

pr. ps. marabou premium plader flere slags, m/højt cacaoindhold

frit valg

10

00

KuN fredag/lørdag taffel chips 125-200 g

10 00 20 00

frit valg oma/becel margarine bage/stege 500 g/1/2 ltr.

3 stk.

Nørag er

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fremover fra tirsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00


Aars Avis

SIDE 28

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Ina Larsen, som er formand for Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hornum, er yderst tilfreds med lokalerne efter en omfattende renovering.

Genbrugsbutikken i Hornum genåbnede Af Mia Steenberg HORNUM: I mandags genåbnede genbrugsbutikken i Hornum efter 14 dage med renovering. Formålet var at få en ny og mere moderniseret butik, og det er lykkedes til fulde. Væggene er blandt andet blevet malet i organisatio-

nens farver hvid og lilla for at få lokalerne til at virke større og mere indbydende. - Vi havde lejet en arkitekt til at hjælpe os med at få mest muligt ud af det hele. Først var vi meget skeptiske, da møblerne lige pludselig stod ude midt i lokalet, men nu syntes jeg, at det ser meget godt ud, lyder det fra Ina

VEGGER

kursusaktiviteter og formidling om det gode køkkenhåndværk. Det bliver alt fra bageri, syltning, ostefremstilling, ølbrygning, fermentering, mad fra naturen og meget andet, der kommer i kursusgryden. Og som det har været fra starten, så er det lokale økologiske råvarer der er omdrejningspunktet. Halkær ligger midt i et stort spisekammer – både fordi der er mange lokale økologiske producenter, men der er også både limfjord, sø og å og de omliggende naturområder, der byder sig til med spændende råvarer. Målgruppen for kur-

Advokatfirmaet Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Larsen, som er formand for genbrugsbutikken. Kirkens Korshær er en landsorganisation, som hjælper dem, som er blevet udstødt eller glemt, ved at åbne genbrugsbutikker som den i Hornum. Pengene, som ryger i kasseapparatet i Hornum og foreningens andre butikker, finansierer blandt andet flere herberger over hele landet. - Vi er ovenud tilfredse. Kunderne er i løbet af hele dagen kommet og har fortalt os, hvor smukt og hyggeligt vi har gjort det. Vi kunne simpelthen ikke blive mere glade og tilfredse, fortæller Ina Larsen. Butikken har i øjeblikket åbent om eftermiddagen alle hverdage og lørdag, dog ønsker folkene bag butikken at udvide åbningstiden, så genbrugsbutikken åbner tidligere og gør det lettere for kunderne at handle i butikken.

Aars tabte i et tæt topopgør BILLARD: 1. divisionsholdet fra Aars Billard Klub har i weekenden spillet topopgør mod BK Frem 1 fra Kolding. BK Frem 1 ligger på førstepladsen i rækken og var inden opgøret ubesejret holdet havde faktisk kun sat et point til. Statussen som ubesejret har de stadigvæk, da Aarsmandskabet blev besejret med 6-2 efter en ellers rigtig flot indsats. Michael Emborg stod for den enlige sejr, da han leverede sæsonens bedste kamp og sluttede med et gennemsnit på 55,00. Holdgennemsnit blev på 45,23 det bedste hidtil i sæsonen. Ud over 1. divisionskampen er der i sidste uge afviklet yderligere syv holdkampe. Serie 2 har været på

besøg hos naboklubben Arden og måtte her se sig besejret med 6-2. Jørgen Bollesen stod for den enlige sejr, da han spillede sæsonens hidtil bedste kamp og sluttede med et gennemsnit på 10,34. I serie 3 er der afviklet to kampe. Serie 3.1 har på udebane besejret Halvrimmen 1. Aarsholdet leverede en suveræn indsats, og sejren var ikke på noget tidspunkt i fare. John Larsen, Torben Harbo og Allan Dahlsen vandt deres kampe, mens Jørgen Bollesen spillede uafgjort i sin kamp. Serie 3.5 har hjemme mødt Halvrimmen 2. Det opgør endte uafgjort 4-4 og dermed et point til hvert hold. Vindere for Aarsholdet var ægteparret Grethe og Kaj Lykke Jensen. I Old

Boys rækken har fire hold været i kamp. OB1 har på udebane spillet uafgjort 4-4 mod Arden 3. Per Lucassen og Jørgen Sørensen vandt deres kampe for Aarsmandskabet. OB3 har også hentet et point, da holdet spillede uafgjort 4-4 på udebane mod Randers 2. Torben Harbo og Erik Rynkeby vandt deres kampe. OB5 var på besøg hos Arden 2, og her blev det også til et point til hvert hold efter uafgjort 4-4. Jan Jespersen og Niels Ove Thomasberg vandt deres kampe. OB7 gæstede Fluen fra Århus, og holdet kunne drage hjem med to point efter at have vundet opgøret med 6-2. Bent Pedersen, Peter Nielsen og Eigil Nøhr vandt deres kampe.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Økologikurser er på vej i Halkær HALKÆR: For at understøtte de frivillige kræfter, følge de nuværende aktiviteter bedre til dørs, og for at søsætte et nyt initiativ om et Økologisk Madhus i Halkær, er Peter Søndergaard ansat som koordinator i Halkær fra den 1. november. - Til næste efterår har Halkær Kro lavet økologisk mad til Nordjyderne i 25 år, nu vil vi også gerne lave mad sammen med Nordjyderne, sådan lyder det fra Halkær Kros formand, Kitty Dencker. Derfor er noget af det første koordinatoren skal tage fat på, at udvikle, organisere og markedsføre

9. NOVEMBER 2016

Fryd & Nielsen Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13

serne bliver almindeligt madglade nordjyder der vil lære noget godt håndværk, det bliver børn der vil møde bønder og se hvilken mad det kan blive til, og det må også meget gerne blive til et mødested og eksperimentarium for professionelle madfolk.

Fællesskab - Vi har i lang tid ønsket at støtte og udvikle det store frivillige arbejde der bliver lagt omkring Halkær Kro, og med ansættelsen af Peter, som efter 24 år i Halkær kender huset og Halkær ud og ind, bliver dette ønske nu en realitet, fastslår Kitty Dencker. Den anden halvdel af den nye koordinators arbejdstid er i Økologisk Landsforening i Århus. - Vi må indrømme, at de ting vi allerede laver godt kan følges bedre til dørs. Vi har også mange nye ideer til arrangementer, og i november 2017 er der jo 25 års fødselsdag, så vi glæder os over at få koordinatorkraft til hjælp, lyder det fra formanden. I Halkær er der også en Landsbyfælled på otte hektar på vej. Den bliver efter planen også indviet næste år.

Julemarked

i Markedshallen i Hornum den 26. november kl. 13.00-16.00 Bestilling af plads til bod kan ske ved henvendelse til Brith Laursen, tlf. 51 20 45 87.

Peter Søndergaard er ansat som koordinator i Halkær.

Smil på læberne og tak for i år. Kræmmeren kunne i årets sidste klubturnering berige disse dygtige spillere med herlige præmier. Bagerst fra venstre: Allan Amstrup, Mads Lundgaard Christensen, Martin Sejer Kristensen, Ib Teilmann, Palle Asmussen, Steven Grenaa, Jørgen Kristensen, Lars Herskind Grotrian og Lis Beck Andersen. Forrest knæler Jens Christian Haase, Jarrit Hansen, Sten Moeslund Hansen, sponsor – Jørgen Højrup ”Kræmmeren” Jensen - samt Ernst Hansen.

Kræmmeren afrundede golfturneringssæsonen GOLF: Turneringssæsonen går på hæld, og i Himmerland Golf Klub afslutter man, som man begynder, nemlig med en turnering sponsoreret af Kop&Kande i Farsø og Aars i samarbejde med Rosendahl. Denne afvikledes 6. november med gunstart på Garia Course klokken 10.00. Smiley Fonden var klar med kaffe inden start, og undervejs kunne deltagerne nyde æbleskiver og varm kakao i halfway house ved 7./12. tee. Vejrguderne var ikke rigtig med arrangementet - koldt, vådt, blæsende og indimellem også nogle snefnug - men det er jo trods alt, hvad man kan forvente på denne tid af året, og 46 spillere holdt også trofast ved deres tilmelding og drog i ”kamp”. Efter turneringsleder Maria Fjelstrup Kallesøs resultatberegninger kunne sponsor, Jørgen Højrup ”Kræmmeren” Jensen fra Kop&Kande i Farsø og

Aars fordele de flotte præmier efter nedenstående resultater - selvfølgelig krydret med små anekdoter om præmietagerne. Det hele blev rundet af med tre hurra’er og et rungende HIM-MER-LAND. Tak for sæson 2016 og på gensyn til foråret 2017, hvor Kop&Kande atter er klar med årets åbningsturnering! A-rækken 1. Jørgen Kristensen 37 point (HCP 11,0) 2. Sten Moeslund Hansen 37 point (HCP 12,7) 3. Martin Sejer Kristensen 35 point B-rækken 1. Ernst Hansen 35 point 2. Ib Teilmann 34 point 3. Lars Herskind Grotrian 33 point Bjarne Lindberg Rasmussen præsterede ligeledes 33 point, men måtte med et højere handicap nøjes med rosende klapsalver.

C-rækken 1. Lis Beck Andersen 38 point 2. Jarrit Hansen 31 point 3. Jens Christian Haase 30 point Nærmest Pinden på banens seks par 3 huller kom… Hul 6: Mads Lundgaard Christensen 2,88 m Hul 8: Allan Amstrup 3,48 m Hul 11: Steven Grenaa 1,45 m Hul 13: Ib Teilmann 4,31 m Hul 15: Ingen! Præmien røg fluks videre til dagens turneringsleder. Hul 17: Palle Asmussen 1,27 m Der var således ingen, der rendte med årets hole in one-præmie - et seksdages golfophold i Østrig sponsoreret af Hotel Tyrol. Klubben håber, at den kan sætte den - eller en lignende præmie - på højkant igen næste år.


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

SIDE 29

Per Mølgaard blev ”Årets AIK’er”

Klubmester i ponyklassen blev Karoline Jepsen Larsen, mens Nelie Damborg Pedersen sluttede på andenpladsen.

Rideklub kårede årets klubmestre

FODBOLD: I forbindelse med lørdagens afslutningsfest i Aars Idrætsklub blev en gammel tradition genoptaget. Nemlig uddelingen af prisen ”Årets AIK’er”. Hæderen gik i år til Per Mølgaard. Per Mølgaard har altid spillet fodbold i Aars IK og er altid villig til at give en hånd, når der skal løses opgaver i og omkring klubhuset. Senest i forbindelse med renovering af klublokalet trak Per Mølgaard i arbejdstøjet. Som medlem af bestyrelsen og ungdomsudvalgsformand i Aars IK er Per Mølgaard med til at sætte retningen for klubbens mange ungdomsspillere.

Per Mølgaard kunne lørdag aften lade sig hylde som Årets AIK’er.

Med prisen fulgte en klubdragt og et gavekort til Intersport.

Klubkammeraterne prøvede kræfter med hinanden i Hornum

score på 68 pct., mens Nelie Damborg Pedersen og Roosgårdens Cosmopolitan blev placeret som nummer to med en samlet score på 66,8 pct.. Hos hestene var det de unge heste, der stod øverst på skamlen i klubmesterskabet i dressur. Klubmester 2016 i dressur for heste blev nemlig Maria Mathiassen og 5-årige Sherly Skovbo med en samlet score på 68,2 pct., mens Julie Skovmose Andersen indtog andenpladsen med den 5-årige Lindegaardens Monique med en samlet score på 67,6 pct. Tuie Klysner Hamann og seks-årige Borbjergs Zakì opnåede tredjepladsen i mesterskabet med en samlet score på 67,4 pct., og Diana Klein og Merle Halsnæs opnåede en fjerdeplads med en samlet score på 65,6 pct. i det stærke felt, hvor mange ekvipager lå rigtig tæt i kampen om den eftertragtede titel som klubmester.

Dressur og spring Udover mesterskabsklasserne blev der konkurreret i

både dressur og springning hele weekenden. Om lørdagen vandt Josefine Sejr og Bakkegaardens Color Mix LD1-dressur med hjælper med 64,7 pct., og LDniveauklassen blev vundet af Line Sørensen på Dixie med 71,2 pct. foran Isabella Høgh Sørensen og Rohans Shadow på andenpladsen med 70,3 pct., Stefanie Øster og Fiona på tredjepladsen med 67,5 pct. og Josefine Jørgensen og Pegasus på fjerdepladsen med 67,2 pct. I LC-LA-niveauklassen for ponyer vandt Mia Nørgaard og Merle Halsnæs med 69,3 pct.. I LD-niveauklassen for heste vandt Mathilde Ståhl og Carte d’Or med 70,5 pct., mens LC-LA-niveauklassen for heste blev vundet af Rebecca Sørig Pedersen og Zejr af Østerdovergaard med 68,8 pct., mens Rikke Andreassen og Nanne fan Hindrik’s Heim indtog andenpladsen med 67,4 pct., Rebecca Sørig Pedersen og Charmør Søttrupgaard indtog tredjepladsen med 66,9 pct. og Diana Klein og Merle Halsnæs opnåede en fjerdeplads med 66,6 pct.

For pony og hest Om søndagen åbnede springrytterne ballet med en LF-LC-springning for pony og hest, hvor Rebekka Pinstrup red to gange fejlfri på ponyerne Viktor og Ferrari, og Rikke Pinstrup red en fejlfri runde på ponyen Valiant. I LE-LD-cuppen i springning for ponyer opnåede Line Sørensen og Bakkegaardens Tikka en delt førsteplads med Christine Frost og Nickos, mens LF-LD-cuppen for heste blev vundet af Lone Svendsen og Jasmin foran Majbritt Aarup og Møgelvangs Effekt på andenpladsen. Holdridningen blev vundet af Rikke Lejel og Pondus. LD-cuppen i dressur for ponyer blev vundet af Mia Nørgaard og Merle Halsnæs med 72,9 pct., Line Sørensen og Dixie indtog andenpladsen med 69,4 pct., og Stefanie Øster og Fiona opnåede en fjerdeplads med 65,8 pct.

esIndmeldels gebyr GRATIS t ved Åben

Mulighed målt for at få tal dit kondi

Hus-

t n e Åb us h 2 Kl. 10-1

016 2 . v o n 11. Fredag 12. nov. 2016 Lørdag

n O I t O MIver energeI g

d

k

Da Hornum-Ulstrup Rideklub i weekenden holdt klubmesterskaber, løb Maria Mathiassen og Sherly Skovbo med titlen i dressur.

I LF-springning for pony og hest med og uden hjælper red følgende ekvipager en fejlfri runde: Josefine Jørgensen og Pegasus, Line Sørense og Bakkegaardens Tikka, Majbritt Aarup og Møgelvangs Effekt, Noah Nickolai Kirkegaard Kühnel og Solana el Haddi, Christine Frost og Malika samt Mathilde Caroline Kirkegaard Kühnel og Lise. I LE-LD-niveauspringning for ponyer vandt Rebekka Pinstrup og Ferrari foran Jeanne Bisgaard og Faysanne på andenpladsen, mens LE-LD-niveauspringning for heste blev vundet af Anette Sahl på Dreamheart foran Ida Haldrup Nielsen og Second Avenue på andenpladsen.

.d

RIDNING: Der var spænding til det sidste i Hornum-Ulstrup Rideklub ved det årlige klubmesterskabsstævne, som blev holdt i weekenden. Der var både spring og dressur på programmet, og både lørdag og søndag var både ponyer og heste i aktion. Klasserne blev redet i forskellige niveauer alt efter hvilken sværhedsgrad, hesten eller ponyen er uddannet til, så ekvipagerne konkurrerede på det niveau, de hver især rider på til daglig. Dermed havde de fleste af klubbens ryttere mulighed for at deltage i samme konkurrence. Særligt i dressurklasserne var spændingen næsten ikke til at bære, da ingen af rytterne kendte til dommernes bedømmelser, før samtlige ekvipager havde redet både kvalifikationsklassen lørdag og finaleklassen søndag. Ved årets klubmesterskab i springning for ponyer blev klubmesteren 2016 Jeanne Bisgaard og Faysanne efter en særdeles spændende omspringning mod Rikke Pinstrup og Valiant. Klubmester 2016 i springning for heste blev efter endnu en nervepirrende omspringning Susanne Thomsen og Monty Askegård. De sejrede over Mathilde Ståhl og ponyen Isabell, som desværre refuserede på et spring i omspringningen. I dressur for ponyer stod alt åbent efter lørdagens konkurrence blandt de mange dygtige ponyekvipager, klubben kan bryste sig af, men efter finaleklassen søndag blev klubmesteren 2016 Karoline Jepsen Larsen og Spirit med en samlet

w w w. a a

rs

ff

sgLæ Og LIv

Hovedsponsor:

AArs Forenings Fitness Lyngsøvej 2b - 9600 Aars (Aars IKs klubhus)

Følg os på facebook


Aars Avis

SIDE 30

Tredobbelt verdensmester skal undervise dansere fra Aars Danseskole samler eleverne til krævende danseweekend

ternen i Løgstør, udfordre alle danserne til det yderste i disco og spring. Udover Denise Pedersen vil danserne få besøg af Martin Gæbe. Martin Gæbe er professionel danser, som har været med i den skandinaviske udgave af ”So You Think You can Dance”. Derudover er han uddannet på Den Danske Scenekunstskole og har spillet med i forskellige musicals. - Han er virkelig et scoop at få med på denne danseweekend, specielt fordi han ligesom danseskolen selv bruger dansen i mange forskellige sammenhænge blandt andet på teaterscener, siger Louise Boyding Hejlskov, Dance and Stage Business. Martin Gæbe vil undervise eleverne i hip hop og contemporary dance. Der er dømt meget ømme lemmer efter den kommende danseweekend. Der skal danses igennem og udvikles på alle planer. Mest af alt skal der dog hygges i den store dansefamilie, weekenden samler intet mindre end 105 af danserne.

Tredobbelt Verdensmester i disco solo, Denise Pedersen, underviser eleverene fra Dance and Stage Business.

Fem elever med i større musicals

Den ene er tre gange Verdensmester i disco solo,

Tidligere elev Monica Isa Andersen er nu 2. års elev på Fredericia Musical Aka-

Denise Pedersen. I forrige weekend blev hun yderli-

tEam vEsthimmErland

ElitEsponsor:

DANS: I weekenden den 11., 12. og 13. november befinder mange af danserne sig på Lanternen i Løgstør. Alle tre afdelinger af danseskolen Dance and Stage Business (Aars, Støvring og Løgstør) samles til et brag af en danseweekend for alle fra fem år og opefter. Ud over masser af sammenhold og fællesskab, sjov og ballade får danserne besøg af gæsteinstruktører, som skal udfordre dem i disco og hip hop.

9. NOVEMBER 2016

gere VM guldvinder i disco Smallgroup. Hun vil, i Lan-

demi. Hun spiller for tiden med i Klokkeren fra Notre Dame i Fredericia. Tidligere og nuværende elev Frederik Amandus og Sebastian Byrialsen er med i Danmarkspremieren på ”An Officer and a Gentleman”, som spiller i Silkeborg. Her spiller de blandt andet sammen med James Sampson og Christian Berg. I efterårsferien spillede Martin Jørgensen og Hannah Gass Sibbesen deres sidste forestilling i ”Shrek the Musical” i Herning. - Vi er helt vildt stolte af, at eleverne i den grad får Aars sat på musicalplakaten på de større scener. At det er fem på samme tid er helt vildt, lyder det begejstret fra Louise Boyding Hejlskov. Til februar spiller Christian Bager med i opsætningen på ”Den Eneste Ene” på Det Hemmelige teater i Aalborg. Her skal han spille den charmerende Sonny. - Både Martin Jørgensen, Sebastian Byrialsen, Christian Bager og en ny lille Freja drager næste weekend afsted til Herning til optagelsesprøve på Les Miserable. Det bliver spændende om nogle af dem ryger gennem nåleøjet, siger Louise Boyding Hejlskov.

65 år med møbler bliver fejret fredag Tømrer fra Aars tog initiativet til bolighus i Terndrup

himmerl team vest

farsø

mer 2. div.andda- holstebro 90 2

r

kl. 14.0h0allerne errerorg hk 2. div.rlh b and - aal

himme team vest

as

ingrid g n i n n o dr

r

vembe o n . 3 1 søndag

kl. 15.3h0allerne

ingrid g n i n n o dr HOvedSpOnSOr:

SølvSpOnSOr:

Hobrovej 1-5 - 9600 Aars Telefon 98 62 12 99

vembe o n . 3 1 søndag

TOpSpOnSOr:

BOLIG: Ide Møbler Max Jessen i Terndrup er egnens største møbelhus og har eksisteret i 65 år. Max Jessen var som ung en drifftig og succesfuld tømrermester i Aars, men han flyttede til Terndrup for at drive møbel- og bedemandsforretning. I begyndelsen i et mindre butikslokale ved siden af privatbeboelsen og senere fra et nyopførtt større salgs- og udstillingslokale på den modsatte side af Aalborgvej. I slutningen af tresserne havde forretningen en filial i Aalborg, hvor Føtex Nytorv ligger nu. Den næste udvidelse skete med opførelsen af to butikslokaler i TerndrupCentret på hver 500 kvadratmeter - indrettet som specialafdelinger for henholdsvis senge og tæpper. Efter en brand på Aal-

borgvej i 1981 var det nødvendigt med en ny og tidssvarende løsning. Derfor blev det store areal ved omfartsvejen erhvervet, og på grund af en ny lokalplan kunne deri begyndelsen af 1985 stå et nyt moderne møbelhus på 2000 kvadratmeter klar til at rumme alle bolighusets afdelinger. I 2000 blev der tilbygget yderligere 1100 kvadratmeter salgs- og udstillingsareal, og i 2004 opførtes endnu en tilbygning på ca. 1000 kvadratmeter, der primært rummer en specialafdeling for senge. I 2006 blev en hårdt tiltrængt udvidelse af lagerkapaciteten gennemført og samme år blev der foretaget en væsentlig forbedring af tilkørselsforholdene og etableret en tidssvarende parkeringsplads. I 2011 opført et 1000

kvadratmeter stort lædercenter med især lænestole og sofaer, så udvalget blev endnu større. I 2015 begyndte IDEmøbler Max Jessen at importere de amerikanske La-Z-Boy-lænestole og -sofaer med indbyggede fodskamler. Året efter blev forretningen udvidet med en webshop med varer fra udvalgte leverandører, så der nu i højere grad leveres møbler til kunder i hele Danmark. I år udvidede IDEmøbler Max Jessen igen - nu med egen stor erhvervsafdeling med komplette indretningsløsninger til alle former for virksomheder. Virksomheden ledes i dag af møbelhandler Lau Jessen og jubilæet markeres på fredag, 11. november med en reception.


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

NYHED - GISLUM

NY VANDBORING - NYT NEDSIVNINGSANLÆG

SIDE 31

NY PRIS

HOBBYLANDBRUG MED FREDELIG BELIGGENHED UDSTYKKES MED CA. 2,5 HA - 6 KM TIL AARS LINDHOLMVEJ 8, 9600 AARS LYSTEJENDOM Kontant/Udb.: 750.000/40.000 FREDELIG BELIGGENHED OG PLADS TIL DYR PÅ HOBBYPLAN. Brutto/Netto: 3.474/2.825 - Ny vandboring i 2015 og nyt nedsivningsanlæg i 2016. - Rummeligt stuehus med plads til den store familie. Bolig: 214 Byggeår: 1877 - Vinkelbygning m. stald og lade. Garage samt maskinhus/halvtag. Grund: 2,49 Energi: G - Renover det gamle stuehus eller opfør nyt! Stuer/Vær.: 1/5 Sagsnr: 726506 ET BUD PÅ EN BILLIG LANDEJENDOM! Ejerudg. pr. mdr.: 1.623,-

MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER

HOBBYLANDBRUG MED NATURSKØN BELIGGENHED MED SØ OG ENG SMEDEVEJ 4, 9640 FARSØ Kontant/Udb.: VIL DU BO PÅ LANDET? SÅ ER MULIGHEDEN HER. Brutto/Netto: - Stor bolig i 2 plan - lav varmeudgift (Halmfyr). - Gode driftsbygninger. Bolig/Kld.: 320/160 - Mange muligheder - bofællesskab, bosted, mindre erhverv mv. Grund: 2,5 - Skønt naturområde - udsigt til egen sø. Stuer/Vær.: 2/9 KOM OG OPLEV DENNE DEJLIGE EJENDOM! Ejerudg./mdr.: 2.415,-

HERSKABELIG EJENDOM

2,2 HA

LYSTEJENDOM 1.495.000/75.000 6.884/5.603 Byggeår: Energi: Sagsnr:

1974 G 774487

ÅBENT HUS

lørdag d. 12/11 kl. 13.00 - 14.00

"HAVERSLEVGÅRD" - FLOT OG RUMMELIG LYSTEJENDOM - 6 HA JYLLANDSGADE 1, 9610 NØRAGER LYSTEJENDOM Landlige omgivelser men bynær og med nem adgang til motorvej mv. 35 km til Aalborg og 85 km til Aarhus. Prægtigt stuehus og rummelige udbygninger. MANGE MULIGHEDER. Ejerudg./mdr.: 4.298,Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

HELT TÆT PÅ HIMMERLAND GOLF OG SPA RESORT SVENSTRUPVEJ 41, 9640 FARSØ VILLA Denne ejendom ligger højt i landlige omgivelser. De nuværende bygninger er kun egnet til nedrivning. Her kan I opføre jeres drømmeejendom med naturskøn beliggenhed. Ingen bopælspligt. Ejerudg./mdr.: 905,Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

425.000/25.000 1.990/1.611

Bolig/Kld.: 113/11 Byggeår: Grund: 5.045 Sagsnr: Stuer/Vær.: 2/3

1942 176734

3.785.000/190.000 17.383/14.305

Bolig/Kld.: 342/14 Byggeår: Grund: 6 Energi: Stuer/Vær.: 4/4 Sagsnr:

1987 E 745610

LANDVILLA NÆR OVERLADE OG VILSTED SØ MUNKSJØRUPVEJ 69, 9670 LØGSTØR VILLA CHARMERENDE VILLA I LANDLIGE OMGIVELSER MELLEM VILSTED SØ OG OVERLADE. Her får I en fin bolig til små penge!

SOLGT

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

121 Byggeår: 662 Energi: 1/3 Sagsnr:

1930 C 186747

LANDEJENDOM NÆR BYGRÆNSEN TIL AARS BLÆREVEJ 4, 9600 AARS LYSTEJENDOM Her bor I tæt på Aars by, og alligevel på landet. Velholdt bolig, hal og mark. Udsigt over Aars by og det omkringliggende område. CYKELAFSTAND TIL AARS OG GOD UDENOMSPLADS. Ejerudg./mdr.: 1.265,Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

1.395.000/70.000 6.453/5.233

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

148 Byggeår: 2,2 Energi: 2/2 Sagsnr:

1968 E 625600

Aars Mægleren Løgstør/Trend Mægleren

Himmerlandsgade 76, 9600 Aars Tlf. 7025 5025 www.aarsmaegleren.dk

info@aarsmaegleren.dk

Sussie Sørensen

www.trend-mægleren.dk


SIDE 32

Aars Avis

9. NOVEMBER 2016


9. NOVEMBER 2016

Aars Avis

SIDE 33


Aars Avis

SIDE 34

9. NOVEMBER 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Alt er nyt og lækkert

edcdanebo.dk Spændende arkitekttegnet villa

Åbent hus

Spændende etplansvilla på super beliggenhed

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 12. Nov. 14.00 til 15.00

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 12. nov. 14.00 til 15.00

med tilmelding lørdag d. 12. nov. 14.00 til 15.00

4 værelser + soveværelse

B

Oustrupvej 17A, Aars Nybygget lys og rummelig 4 værelses rækkehus. Du bydes velkommen indenfor i en lys og hyggelig entré. Boligen er opdelt, med 3 værelser og badeværelse i den ene ende. I den anden ende af boligen finder du et åbent køkkenalrum kombineret med en rummelig stue hvorfra der er udgang til altan og en dejlig have. Stor og anvendelig kælder, med stort badeværelse i samme stil, et mindre bryggers, og et stort værelse. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Bolig/ 1.545.000/80.000 6.989/5.732 kælder m² 1.944 110/52

C

Sag 91302311

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 362 4/3 1967/16 Kontakt tlf. 98622400

Etplansvilla med udsigt over naturskønt område

Åbent hus

Keldgårdvej 77, Aars Særdeles spændende og arkitekttegnet bolig til børnefamilien. Her finder du villaen med masser af plads både ude og inde, samt dejlig lukket have med stor terrasse og bålplads. Boligen er beliggende i et meget børnevenligt kvarter og for enden af blind vej, boligen er desuden grænsende lige op til Himmerlandsstien, som dagligt bliver benyttet af både børn, unge og ældre til cykel- og joggingture. Boligen byder på gode udvendige rammer med flere vedligeholdelsesfrie løsninger. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.895.000/95.000 8.543/7.005 2.135

Bolig m² 210

Grund Rum/ Opført m² vær. 948 8/7 1979 Kontakt tlf. 98622400

Indbydende og velholdt villa på attraktiv beliggenhed

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 12. nov. 14.00 til 15.00

C

Sag 91301979

Sag 91301785

Højtoften 25, Aars Søger I en familievenlig bolig bør turen gå til Højtoften 25 i Aars. Beliggenheden er helt i top med kort afstand via stisystemer til det hele - skole, idrætscenter, svømmehal, handelsskole, gymnasium, midtby, naturskønne områder mv. På Højtoften er der endvidere fælles grønt område med legeplads, boldareal, bålplads mv. Grunden er anlagt med dejlig lukket have med sydvestvendt flisebelagt terrasse, flot forhave mv. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.875.000/95.000 8.446/6.926 2.113

Bolig m² 172

Grund Rum/ Opført m² vær. 837 6/4 1984 Kontakt tlf. 98622400

Attraktiv beliggenhed centralt i Aars

ANDELS BOLIG

med tilmelding lørdag d. 12. nov. 14.00 til 15.00

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 12. nov. 14.00 til 15.00

D

Ingemannsvej 10, Aars Denne etplansvilla ligger på en lukket vej med kort afstand til skole og naturområdet ved Tvebjerg. Fra den lyse stue er der udgang til den nyere overdækket terrasse, med udsigt til de grønne arealer. Villaen er indrettet med seperat forældreafdeling og indbygningsskabe i soveværelset, hvor der tilhører badeværelse med badekar og bruseniche. Villaen tilbyder to værelser og et ekstra badeværelse. I køkkenet er der god skabsplads med mulighed for spiseplads. Til villaen hører stor have og garage. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.398.000/70.000 6.361/5.216 1.824

Bolig m² 156

Grund Rum/ Opført m² vær. 960 5/3 1972 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

C

Sag 91302262

Søndergade 5 9640 Farsø

Vestervang 9, Aars På en skøn ugeneret beliggenhed centralt i Aars by, står dette lækre byhus og skinner. Allerede fra første fløjt bemærker man, at ejendommen er velholdt ud over det sædvanlige og den kvalitetsbevidste vil i høj grad føle sig hjemme. Kendetegnet for beliggenheden er den korte afstand til byens hovedstrøg, supermarkeder, butikker og meget mere og samtidig befinder man sig i et pænt og roligt villakvarter. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Bolig/ 1.650.000/85.000 7.462/6.120 kælder m² 1.643 131/77

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 735 5/3 1954/14 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

C

Sag 91301834

Sag 91301846

Himmerlandsgade 42, 2, Aars - stueplan Denne skønne andelsbolig er en del af andelsboligforeningen "Himmerlandstorvet" og er helt ideel til det unge par, den enlige eller det ældre par. Boligen er placeret i stueplan og er beliggende lige i hjertet af Aars med gåafstand til stort set det hele. Lige uden for døren er der her mulighed for mange gode gåture i enten Aars lystanlæg med skøn natur samt lege- og fitnessredskaber eller en strøgtur op gennem den skønne hovedgade med et væld af specialbutikker. Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

75.000 6.012 426

Bolig m² 116

Grund Rum/ Opført m² vær. 2060 5/3 2005 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

SIDE 35

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Central beliggende 1½ plansvilla med 5 værelser

Åbent hus

Bolig/ 845.000/45.000 3.848/3.154 kælder m² 153/6 1.335

med tilmelding lørdag d. 12. Nov. 14.00 til 15.00

F

Sag 91301916

Grønnegade 7, Hornum På een af Hornums mest rolige gader ligger dette skønne byhus. Her har du bl.a. 5 værelser og rigtig mange gode kvadratmeter, udover de 153 m2 boligareal, i form af garage med aut. port og udhus sammenbygget med boligen på hele 88 kvm. Tilmed er der en lukket have, som giver et hyggeligt opholdssted for hele familien. Hornum by er desuden en by med gode indkøbsmuligheder, skole, børnehave, idrætsfaciliteter såsom stadion, hal, rideskole mv. Grund Rum/ Opført m² vær. 812 7/5 1924 Kontakt tlf. 98622400

Indflytningsklar villa med selvstændig garage

1.195.000/60.000 5.434/4.516 1.620

Bolig m² 208

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 6913 9/7 1877/88 Kontakt tlf. 98622400

Regulær etplansvilla i hyggeligt landsbysamfund

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 12. nov. 14.00 til 15.00

1.045.000/55.000 4.717/3.867 1.458

Bolig m² 196

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 2485 5/3 1910/06 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

D

Søndergade 5 9640 Farsø

Bolig/ Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 2.645.000/135.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.058/9.864 kælder m² m² vær. ombygget 145/7 77563 5/3 1939/08 Ejerudgifter 1.784 Kontakt tlf. 98622400

Hyggelig landejendom med gode udbygninger

545.000/30.000 2.504/2.048 1.045

Bolig m² 116

Grund Rum/ Opført m² vær. 848 4/2 1970 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

F

Sag 91302055

Grandgaardsvej 7, Testrup Søger du en regulær og overskuelig bolig med lav husleje, så kan denne ejendom, være et godt bud! Boligen er beliggende i den lille landsby Testrup, hvor der ca. er 5 minutters kørsel til Aalestrup og ca. 10 minutter til Aars. Her er endvidere nem adgang til hovedvej 13, hvorfor der er gode muligheder for at komme til og fra arbejde, de større byer og indkøb mv. Landsbyen Testrup har en god beboerforening, og man er tæt på det lille krat ned mod kirken. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Løgstørvej 212, Havbro I fantastisk fredelige omgivelser ligger den smagfulde landejendom. Fra ejendommen er der en betagende udsigt ud over landskabet med marker, skov og så meget andet og man får virkelig lyst til at slå sig ned og nyde det hele. Ejendommen er beliggende lige udenfor Havbro by, omkranset af sin egen jord, som er fordelt på skov, mark, have og bygninger, hvor halvdelen af grunden er god agerjord. I alt udgør grundarealet ca. 7,7 ha.

med tilmelding lørdag d. 12. nov. 14.00 til 15.00

Sag 91301802

Ågårdsvej 2, Hyllebjerg 1½ plansvilla til dem som ønsker god plads i rolige omgivelser. Indretningen består af entre, bryggers og baggang. Badeværelse med en god stor niche - disse rum har klinker på gulv og gulvvarme. Soveværelse i en god størrelse. Åbent køkken indtil spisestue, som også har plads til en lille hyggekrog. Herfra er der også adgang til terrassen. Værelse/kontor. 1. salen har et lille repos, en stor stue med adgang til en god altan. Sidst på 1. salen er et stort værelse.

Sag 91301943

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 12. nov. 14.00 til 15.00

C

E

Sag 91301646

Kjemtrupvej 27, Mejlby En yderst hyggelig landejendom med 3 længer og et gårdmiljø i ægte landlig stil og med utallige af muligheder for at nyde tilværelsen. Herudover er der en præsentabel have, som tilfører ejendommen det sidste karakter. Vi befinder os lige udenfor Mejlby, kun 16 km. fra Hobro og ca. 20 minutters kørsel til Aalborg. Ejendommen ligger på en ugeneret grund og med veldisponerede udhuse, som kan bruges til mange formål. Herudover er der en dobbelt garage med udhus i den ene ende. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Landidyl når det er allerbedst med 7,7 ha jord

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 12. nov. 14.00 til 15.00

E

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Hyggelig 3 længet ejendom med mange gode kvm.

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 12. nov. 14.00 til 15.00

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

edcdanebo.dk

Sag 91302086

Blærevej 25, Aars Her får man en præsentabel landejendom med gode udbygninger, en overskuelig have og et fint stykke jord tilhørende. Ejendommen er hyggelig og for den lille familie, som ønsker at komme på landet, vil den passe rigtig godt. Udbygningerne består af garage, vikt. rum, værksted og lade. Alt er i fin stand og kan anvendes til flere formål. Beboelsen består af entre, åbent køkken indtil spise- og opholdsstue. Fordelingsgang, stort badeværelse med badekar og bruseniche og 2 store værelser. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.495.000/75.000 6.779/5.558 1.516

Bolig m² 130

Grund Rum/ Opført m² vær. 60042 4/2 1887 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 36

9. NOVEMBER 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Skøn bolig på attraktiv beliggenhed

Huset er beliggende på byens bedste grund

Åbent hus

Få Hverrestrup Bakker i din baghave

NY PRIS

Panorama udsigt

med tilmelding tirsdag d. 15. nov. 15.00 til 16.00

E

Bolig/ 1.245.000/65.000 5.656/4.638 kælder m² 97/57 1.278

A

Sag 91302153

Nibevej 17, Aars Vil du gerne bo med gåafstand til hovedgaden i Aars by, så finder du en skøn villa her. Boligen ligger på en meget attraktiv adresse, og er meget ideel til førstegangskøberne, den lille familie eller det ældre par, som ønsker en overskuelig bolig med et minimum af vedligehold. Beliggenheden er i den indre del af Aars by, hvor man på gåben nemt kan gå til rutebilstationen, supermarkeder eller én af byens mange specialbutikker i hovedgaden. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

edcdanebo.dk

Grund Rum/ Opført m² vær. 295 4/2 1943 Kontakt tlf. 98622400

Boliglandbrug med jorden grænsende til Lerkenfeld å

10

Tvebjergvej 24, Aars Hus på 235 kvm fordelt på hall, veludstyret køkkenalrum, bryggers med skabselementer, lækkert badeværelse, opholdsstue med brændeovn, tre gode værelser og et lyst soveværelse med walk-in-closet og forældrebadeværelse med badekar. Gulvvarme i hele huset, samt IHC-net, genvex-anlæg og central støvsuger. Ydermure i teglsten og tagdækning i mat-glaseret sorte Libra tegl. Huset er særdeles energi og miljøvenligt. Hertil kommer 70 kvm dobbeltgarage med hobbyrum. Beliggende på dobbeltgrund. Pris/udbetaling 3.995.000/200.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 18.239/14.944 Ejerudgifter 3.329

Bolig m² 235

D

Sag 91301865

Grund Rum/ Opført m² vær. 2490 6/4 2009 Kontakt tlf. 98622400

2 ha jord i udkanten af Hornum by

Sag 91301669

Højlyngen 9, Hverrestrup Bakker Nu er chancen for at købe én af de få og smukt beliggende ejendomme i Hverrestrup Bakker! Ejendommen ligger i kanten af bakkerne med 5-600 m. til asfaltvej og med de smukke bakker som sin baghave ! Den er lb. blevet renov., og fremstår pæn og vedligeholdt, senest m nyt tag på alle 3 længer ! Stedet har en egen stemning og hygge, som gæster og besøgende gennem tiden har kommenteret ! Her er godt at være, og I kan indrette jer, som I har lyst til. Ejendommen åbner for et utal af muligheder. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.395.000/70.000 6.419/5.256 1.596

Bolig m² 222

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 5211 6/4 1901/99 Kontakt tlf. 98622400

Billigere end at leje

Åbent hus

med tilmelding tirsdag d. 15. nov. 15.00 til 16.00

D

Testrupvej 203, Aars Boliglandbruget her, på 183 kvm boligareal er et naturskønt beliggende og dejligt hjem, hvor der er plads til at være børnefamilie og hvor både æstetik og kvalitet er fusioneret med sans for praktikken. Her er køkkenalrum, lys stue med brændeovn, badeværelse med spa og fire værelser, så der er god - plads til alle. Huset fremstår yderst velholdt og blandt andet kobbertagrender og tagkviste er symptomatisk for kvaliteten af bolig og håndværk i øvrigt 4.7 ha jord/ udhuse og garage. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 2.745.000/140.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.396/10.171 m² m² vær. ombygget 183 47457 6/4 1904/97 Ejerudgifter 2.552 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

D

Sag 91302121

Søndergade 5 9640 Farsø

Aalborgvej 57, Hornum Her har du ejendommen, som indeholder rammerne til dyrehold og pladskrævende hobbyer med videre. Allerede fra ejendommens indkørsel bliver man fanget af den hyggelige landidyl, som stuehuset sammen med udbygningerne udstråler. Man er ikke i tvivl om, at man er kommet på landet og netop dette giver en afstressende og god fornemmelse i maven. Både stuehus og udbygninger er velholdte og har oceaner af anvendelsesmuligheder. Grunden udgør i alt ca. 2 ha jord. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.195.000/60.000 5.434/4.455 1.456

Bolig m² 125

Grund Rum/ Opført m² vær. 20000 7/5 1938 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

F

Sag 91302314

Sag 91302301

Nørdalvej 2, Aars Boligen er indrettet med en mindre entré med trappe til første 1. sal, 2 sammenhængende stuer, karnap og plads til brændeovn. Større køkken, badeværelse med bruseniche, baggang med udgang til fyrrum. 1. salen er indrettet med soveværelse med flot udsigt over det omkringliggende område, 2 ekstra værelser, hvoraf det ene er indrettet som garderoberum. Til villaen tilhører en lukket have og et ældre haveskur. Villaen er beliggende på en rolig vej i landlige omgivelser. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

295.000/25.000 1.348/1.105 614

Bolig m² 115

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 726 5/5 1933/97 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

SIDE 37

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Håndværkertilbud centralt i Hornum

edcdanebo.dk Attraktiv placering og masser af muligheder.

Andelsbolig i Himmerlandstorvet

Åbent hus

ANDELS BOLIG

med tilmelding tirsdag d. 15. nov. 15.00 til 16.00

C

Sag 91302209

Havbrovej 6, Hornum Du kan nu erhverve dette byhus i Hornum til et særdeles attraktiv pris. Huset er beliggende centralt i Hornum med gåafstand til Brugsen, skole og sportsfaciliteter m.v., og med ca. 10 min. kørsel til handelsbyen Aars. Ejendommen er et håndværkertilbud - så kan du lave en del selv, så vil du kunne gøre en rigtig god hushandel! Boligen indeholder entre/fordelingsgang. Stue, køkken, badeværelse, værelse og soveværelse. Der er fra fordelingsgangen også adgang til kælderen. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Bolig/ 395.000/25.000 1.834/1.501 kælder m² 99/30 1.105

Grund Rum/ Opført m² vær. 925 3/3 1962 Kontakt tlf. 98622400

Dejlig andelsbolig i god forening med sund økonomi

Syrenvej 11, Hornum Her finder du en skøn vinkelbygget etplansvilla på hele 178 m2 bolig på super beliggenhed i Hornum. Hertil kommer carport med eget værksted/ hobbyrum med elvarme og udhus til haveredskaber mv. Boligen er beliggende i særdeles attraktivt og børnevenligt villakvarter med gode stisystemer til skole og idrætshal, hvilket betyder at børnene ikke skal krydse trafikerede veje for at komme frem og tilbage. Villaen fremstår i fin, indflytningsklar stand. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Bolig m² 178

1.495.000/75.000 7.183/5.761 1.799

C

Sag 91301023

Grund Rum/ Opført m² vær. 890 6/4 1988 Kontakt tlf. 98622400

Børnevenlig bolig i Haverslev

Sag 91302291

Himmerlandsgade 42 lejl. 13, Aars Her får du en andelsbolig med beliggenhed lige midt i byen med eget depotrum, fælles cykelskur samt fast P-plads. Andelslejligheden fremstår indbydende og stråler af hygge. Boligen er indrettet med entre med klinkegulve. Stort lyst køkken med adgang til en sydvestvendt altan. Stort badeværelse, vask i badeværelsesmiljø, håndklædetørrer, fliser på væg og gulv m/varme. Rummelig opholdsstue med trægulve. 2 værelser. Soveværelse med skabe. Ejendommen er handicapvenlig indrettet og med elevator. Bolig Rum/ Opført Pris 150.000 Boligydelse 6.438 m² vær. 114 5/3 2005 Forbrugsafhængige forhold 503 Kontakt tlf. 98622400

Her har man nem adgang til motorvej E45

ANDELS BOLIG

C

D

Sag 91302057

Velbeliggende andelsbolig på 96 m2 boligareal + depotrum beliggende i særdeles velfungerende forening. Boligerne er opført i 2002 og foreningen består af 24 andelsboliger. Foreningen råder over fællesrum til møder og gæster, stor gildesal til fester og gæsteværelser med fælles bad. Disse kan lejes på fornuftige vilkår. Endvidere er der for leje af carporte efter Boligmulighed m² Rum/vær. Opført foreningens gældende regler. 96 3/2 2002

SOLGT

Kontakt tlf. 98622400

Byhus med stort potentiale

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m²

Grund

Rum/vær.

159

796

6/4

Opført/ ombygget 1995/99

Kontakt tlf. 98622400

God beliggenhed og gode muligheder!

D

Bolig/kld. 130/5

D

Sag 91302236

Grund

Rum/vær.

Opført

473

5/3

1946

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

SOLGT

LIGNENDE SØGES

129

798

5/3

1997

Kontakt tlf. 98622400

3 solgte grunde på 2 måneder!

Nibevej 33, Aars Ønsker I at bo i den indre del af Aars by - helt tæt på byens hovedstrøg, med gåafstand til indkøb, skoler, sportsfaciliteter og meget mere, så kunne denne ejendom være noget for Jer.

LIGNENDE SØGES

Sag 91301990

Tranevej 58, Haverslev På en skøn beliggenhed i Haverslev by ligger denne fine og velholdte villa. Villaen er opført i gedigne materialer og fremstår indbydende og indflytningsklar. Beliggenheden er én af de mest attraktive i Haverslev - børnevenlig villavej - luft omkring sig med kig ud over marker og landskabet. Bolig m² Grund Rum/vær. Opført

En udstykning af format

NYHED

SOLGT

D

Sag 91301984

Tranevej 50, Haverslev Denne ejendom egner sig i særdeleshed til børnefamilien eller parret som venter sig, da boligen er meget børnevenlig og byder på 4 gode værelser.

Søndergade 5 9640 Farsø

Sag 91301965

Sag 91301289

Hasselvej 6, Aalestrup Ejendommen er opført i kvalitetsmaterialer, her kan bl.a. nævnes Synopalsten og Molersten og fremstår i oprindelig stand, så her får du muligheden for at bygge videre på et særdeles godt fundament og sætte dit helt eget præg på boligen. Bolig/kld. Grund Rum/vær. Opført

Tvebjergvej 3, Tvebjergvej 12 og Tvebjergvej 15, Aars Velkommen til Aars` smukkeste område, hvor man er nær kuperet terræn med søer, åløb og skov. Fra udstykningen er der stistystemer til skoler, idrætshaller og meget mere.

SOLGT

LIGNENDE SØGES

122/30

754

4/3

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

1971

SOLGT

Grund 1096 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


SIDE 38

Aars Avis

9. NOVEMBER 2016


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

AARS - Oustrupvej 54

AARS - Aalborgvej 71

En velholdt bolig på 300 m2 og spændende udhusbygninger med både gildesal og plads til fem heste. Det er blot nogle af kvaliteterne, du kan se frem til ved denne flotte ejendom. Sag: 16094 Kontantpris: 3.595.000 Ejerudgift pr. md: 2.183 Udbetaling: 180.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 16.492/13.382

SIDE 39

Bolig m²

300

Grund

29.159

Stue/vær

2/5

Opført

1973

AARS - Jelstrupvej 20

Drømmer du om at bo helt ugeneret med udsigt til åbne marker? Så skal du kigge nærmere på denne landejendom, der ligger i naturskønne omgivelser – otte minutters kørsel fra Aars Sag: 16041 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

SULDRUP - Foldagervej 23

795.000 1.006 40.000 3.702/3.000

Bolig m²

140

Grund

18.923

Stue/vær

1/4

Opført 1900/1996

LYNNERUP - Lynnerupvej 6

Midt i den fredfyldte natur - kun 4 kilometer fra Aars - ligger denne smukke landejendom med 1,6 hektar jord samt mulighed for dyrehold og meget mere. Sag: 16013 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.595.000 1.303 80.000 7.355/5.966

Bolig m²

145

Grund

16.426

Stue/vær

1/3

Opført 1917/1990

LL. BINDERUP - Viborgvej 37

8,5 ha. jord Dette landsted ligger smukt midt i det nordjyske landskab. Ejendommen er velholdt og byder på over 8,5 ha jord samt et stuehus og flere landbrugsbygSag: 16098 ninger med mange muligheder. Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

2.095.000 1.465 105.000 9.639/7.929

Bolig m²

105

Grund

84.982

Stue/vær

1/2

Opført

1927

Landbrugs-/lystejendom m. naturskøn beliggenhed. Ideel til hestehold m. bl.a. 7 hestebokse og ridehal på 10x20 m. og græsfolde lige ved ejendomSag: 16095 men. Store lyse rum i boligen. Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.795.000 1.649 90.000 8.332/6.760

Bolig m²

270

Grund

72.910

Stue/vær

2/4

Opført 1890/2000

Velkommen til Mølvadgård. En gennemført nydelig landejendom med masser af plads i boligen, i de velholdte udhuse og på den store grund. Klassisk Sag: 16070 landidyl og moderne boligforhold. Kontantpris: 2.995.000 Ejerudgift pr. md: 2.443 Udbetaling: 150.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 13.856/11.402

310/90

Stue/vær

3/6

Grund

50.000

Opført 1935/1982

Skal du sælge? - husk at få en alternativ vurdering! Nybolig anbefaler altid, at man som sælger får to forskellige mæglere til at vurdere boligen. Så kan man sammenligne samt vælge den bedste.

0

9862 140

Så kontakt os inden du beslutter, hvem der skal hjælpe dig videre med dine boligdrømme.

Aalestrup, Vestergade

AARS - Keldgårdvej 24

Lyst og velindrettet halvt dobbelthus med tre værelser og hyggelig have - børnevenlig beliggenhed i Aars tæt på skøn natur og med nem adgang til centrums butikker og spisesteder Sag: 16113

e købSafTaL925.000 T ve1.438 underSkre 50.000

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

4.256/3.464

Bolig m²

101

Grund

631

Stue/vær

1/3

Opført 1978/1985

LL. BINDERUP - Mosevænget 4

SULDRUP - Birkevej 8A

e købSafTaL695.000 1.805 T eve35.000 underSkr3.228/2.624

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg: Bolig m²

261

Grund

1.418

Stue/vær

2/6

Opført 1907/1987

SO.LsøGgT es

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Lign

Bolig m²

81

635.000 1.081 35.000 2.975/2.445

Vær Opført

3 1981

Denne landejendom byder på 190 m2 bolig med 4,1 hektar jord, store udhuse og mange muligheder. Beliggenheden mellem Aars og Haverslev er landlig, idyllisk og praktisk i hverdagen. Sag: 16123

e 1.795.000 købSafTaL T ve1.732 underSkre 90.000

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Nybolig Aars & Aalestrup Jesper Ejlertsen Ejendomsmægler & Valuar, MDE Mobil 20161422

Jacob Andersen Ejendomsmægler, MDE Mobil 40351114

Tina Sondrup Sagsbehandler

Himmerlandsgade 93 ·· ·9600 Aars 9601@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 98621400

8.233/6.792

Bolig m²

190

Grund

41.353

Stue/vær

1/3

Opført

1907


Aars Avis

SIDE 40

9. NOVEMBER 2016

Ny

Renault MEGANE Sport Tourer Teknologi skabt til succes

Ny Renault MEGANE Sport Tourer Zen Energy dCi 110

Privatleasing fra

2.895 kr./md*

Udbetaling fra 4.995 kr.

R-link 2 infotainmentsystem m. navigation og 7" touchskærm • Automatisk nær-/fjernlys • Tagrails Skiltegenkendelse og advarsel v. for høj fart • Automatisk 2-zoners klimaanlæg 16" alufælge “Silverline”

Renault MEGANE Sport Tourer fås fra 201.900 kr.

Vi præsenterer 2 blockbusters: Prøvekør ny MEGANE Sport Tourer OG vind billetter til ”Familien Jul” for hele familien** ENERGIKLASSE : Brændstoføkonomi 18,5 – 28,6 km/l, CO2 -udledning 90-134 g/km. *Privatleasing via Alm. Brand Leasing af Renault Megane ST Zen 1,5 dCi 110, periode 36 mdr. og 15.000 km/år. 4.995 kr. i førstegangsydelse inkluderer Forsikringsadministration (1.150 kr.) og Stiftelsesomkostninger (3.195 kr.). Månedlig ydelse fra 2.895 kr. Månedlig administration 25 kr. Samlet betaling i perioden udgør 110.115 kr. Leasingprisen er inkl. moms, serviceaftale, leveringsomkostninger, vejhjælp. Leasingprisen er ekskl. dæk, brændstof, forsikring samt grøn ejerafgift. Kaskoforsikring er et krav, samt betaling via NETS. Der tages forbehold for endelig kreditvurdering. Prisen er ekskl. leveringsomkostninger 3.880 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. **Konkurrencebetingelser: Konkurrencen løber indtil 20. november 2016. Deltagelse i konkurrencen kan kun ske efter endt prøvetur i en Renault Megane og registrering til konkurrencen foretages af den lokale forhandler. Deltagere skal være fyldt 18 år og have kørekort til personbil. Vinderne bliver fundet ved lodtrækning i uge 47 blandt alle deltagerne hos de lokale Renault forhandlere. Vinderne får direkte besked. Præmiens værdi er 90 kr. pr. billet. Max 4 billetter pr. familie (total 1.000 stk.). Filmen bliver vist i Nordisk Films Biografer. Præmien kan ikke byttes til kontanter.

renault.dk

Aars Tolstrup Byvej 1 • 9600 Aars • tlf: 7211 6800


Aars Avis

9. NOVEMBER 2016

Med ReLeasing får du en masse ekstra, uden at betale ekstra. CAPTUR 1.5 DCI 90 EXPR Serviceleasingydelse i 24 mdr.

2.899

kr./md.

Engangsydelse: 6.999 kr. Samlet omk. med 30.000 km: 76.575 kr. Ekstra udstyr: Met.lak, Citypakke 1,

SIDE 41

Mange batterier giver op og må have starthjælp, når først frosten begynder at bide. Husk derfor også at tjekke bilens batteri, når du vinterklargøre bilen, lyder rådet fra FDM.

Her er nogle af bilens svage punkter i kulden MOTOR: Sommerdæk på glatis, frosne døre og livløse biler. Vintervejret har det med at komme bag på bilisterne

og skabe travlhed hos vejhjælpsselskaberne. Det er særligt batteriet, der har det med at give op, når den første nattefrost bider sig fast.

Klimapakke & Navipakke.

VELKOMMEN TIL 6 MODERNE SALE

MEGANE 1.5 DCI 110 ZEN Serviceleasingydelse i 24 mdr.

3.495

Gratis parkering · Telia Tirsdag · Biografklub Danmark PREMIERE TORSDAG

kr./md.

VISES I 2D OG 3D

Engangsydelse: 8.499 kr. Samlet omk. med 30.000 km: 92.486 kr. Ekstra udstyr: Met.lak, Citypakke og Easypakke.

Event den 30. november...

KADJAR 1.5 DCI 110 ZEN Serviceleasingydelse i 24 mdr.

3.995

vises uden danske undertekster “A MUST-SEE” - ROLLING STONE MAGAZINE

THRILLER ACTION - VISES I 2D & 3D

kr./md.

Engangsydelse: 9.995 kr. Samlet omk. med 30.000 km: 105.880 kr. Ekstra udstyr: Met.lak, Adventurepakke, Citypakke, Lastpakke & R-link.

E M I L Y

B L U N T

ACTION A TRIP ACROSS LATIN AMERICA

DRAMA, THRILLER

STONESOLEOLEOLE.COM

#STONESOLEOLEOLE

©2016 MARVEL

A FILM BY PAUL DUGDALE

THE ROLLING STONES IN ASSOCIATION WITH EAGLE ROCK FILM PRODUCTIONS PRESENT A JA DIGITAL PRODUCTION THE ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ! : A TRIP ACROSS LATIN AMERICA FEATURING MICK JAGGER KEITH RICHARDS CHARLIE WATTS AND RONNIE WOOD SUPERVISING SOUND EDITOR LEE WALPOLE PERFORMANCE AUDIO MIXED BY BOB CLEARMOUNTAIN DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY JONAS MORTENSEN EDITED BY CHRISTOPHER BIRD EXECUTIVE PRODUCERS FOR EAGLE ROCK ENTERTAINMENT TERRY SHAND AND GEOFF KEMPIN EXECUTIVE PRODUCER FOR THE ROLLING STONES JOYCE SMYTH EXECUTIVE PRODUCER JULIE JAKOBEK PRODUCED BY SAM BRIDGER DIRECTED BY PAUL DUGDALE

DANSK DRAMA

SF STUDIOS

Du får nemlig en helt masse ekstraudstyr, uden at betale ekstra! Det eneste du ikke får er en ny bil, men det er tæt på. Lige nu kan du nemlig release flere forskellige Renault modeller, der er under 1 år og har kørt højst 10.000 km. Og når du leaser hos Hessel, slipper du for daglige bekymringer og bilens værditab – det tager vi os af. Så det eneste du skal, er at glæde dig over alt det ekstraudstyr, du får med helt kvit og frit.

EN FILM AF

www.TheAccountant.dk

PRÆSENTERER

NICOLO DONATO

DANSK STEMMEMORTEN SUURBALLE MARIJANA JANKOVIC BELYSNINGSMESTER MARTIN LERCHE SF STUDIOS PRODUCTION PRÆSENTERER EN FILM AF NICOLO DONATO DANICA CURCIC DAVID DENCIK JAKOBSTEMME CEDERGREN NICOLAS BRO MIKKEL BOE FØLSGAARD LAURA BRODANSK LARS BRYGMANN BRAMSEN CHRISTOPHER 1ST AD ANTONY CASTLE CHEFSMINKØR KIRSTEN ZÂSCHKE CHEFKOSTUMIER OLE KOFOED PRODUCTION DESIGNERSTINE SØREN GAM KOMPONIST JESPER MECHLENBURG SOUND DESIGN MARTIN SAABYE ANDERSEN KLIPPERE MORTEN EGHOLM & FREDERIK STRUNK FOTOGRAF ASKE ALEXANDER FOSS EXECUTIVE PRODUCER LARS BJØRN LINE PRODUCER BARBARA CRONE PRODUCER PETER BECH MANUSKRIPT PER DAUMILLER & NICOLO DONATO INSTRUKTØR NICOLO DONATO PRODUCERET AF SF STUDIOS PRODUCTION I SAMARBEJDE MED TV2 DANMARK, TRUST NORDISK, SUBOTICA & WINDMILL MED STØTTE FRA DET DANSKE FILMINSTITUT & GRIBSKOV KOMMUNE

THRILLER M/TOM HANKS

DA VINCI MYSTERIET og ENGLE & DÆMONER var bare begyndelsen

T O M

H A N K S

VISES I 2D & 3D DANSK STEMME

DANSK STEMME DANSK STEMME

STINE BRAMSEN

CHRISTOPHER STINE BRAMSEN

PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED.

DANSK KOMEDIE

FAMILIEFILM VI TALER DANSK

F R A ST U D I ET BAG

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Renault, Dacia, Mercedes-Benz og smart.

©2016 Disney

Billetter på NFBIO.DK SJÆLLAND: Albertslund tlf. 7312 5800 • Næstved tlf. 7311 7100 • Slagelse tlf. 7311 7300 • Ringsted tlf. 7311 7200. JYLLAND: Hjørring tlf. 7211 5300 • Aalborg tlf. 7211 5200 • Thisted tlf. 7211 6900 • Aars tlf. 7211 6800 Randers tlf. 7211 5100 • Aarhus tlf. 7211 5000 • Ringkøbing tlf. 7211 6400 • Silkeborg tlf. 7211 6500. www.hessel.dk Etableringsgebyr på kr. 1.995. Aftale forudsætter godkendt kreditvurdering. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

DANSK CHRISTOPHER TAL E

MED JUSTIN TIMBERL AKE S #1 VERDENSHIT ’C AN ’ T STOP THE FEELING! ’

Nordisk Film Biografer Aalborg City Syd Vandmanden 5 · 9200 Aalborg

DANSK STEMME

Faktisk er flade batterier den hyppigste årsag til, at vejhjælpen rykker ud, når temperaturen falder. Ifølge tal fra FDM vejhjælp handler hver femte af vinterens assistancer om at yde førstehjælp til livløse biler. - Bilens batteri er et af de mest kritiske punkter, når det bliver koldere i vejret. Efter at have kørt hele sommeren ligger ladestanden på mange batterier på et lavt niveau, og så bliver den først nattefrost pludselig for stor en mundfuld. Faktisk kan batteriet miste op mod 50 procent af sin kapacitet ved hård frost. Derfor er det en god idé at få ladetilstanden kontrolleret, og eventuelt skiftet batteriet, siger seniortekniker i FDM Jørgen Jørgensen. Batteriet er dog ikke bilens eneste svage punkt, når vinteren melder sin ankomst med kuldegrader og vintervejr. Det er også vigtigt, at dækkene passer til årstiden. - Har man ikke allerede skiftet til vinterdæk, er det ved at være tid. Alt for mange bilejere venter for længe og ender ofte med at blive overrasket, når den første sne falder. For selv om der måske ikke venter vinterføre lige om hjørnet, og vejene kun er fugtige, bremser og står vinterdæk stadig bedre fast end sommerdæk, når temperaturen falder. Det er ikke bare et spørgsmål om fremkommelighed men i høj grad også om sikkerhed, siger Jørgen Jørgensen. Udover at kontrollere bilens batteri og skifte fra sommer- til vinterdæk bør man også sikre sig, at lygter og viskerblade er i orden, og at sprinklervæsken passer til årstiden. - At vinterklargøre bilen kræver ikke den store bilviden og kan sagtens klares hjemme på villavejen eller parkeringspladsen på et par timer. Får man gjort det i tide, sikrer man sig, at bilen er bedre rustet til vinterens strabadser og minimerer dermed risikoen for, at der bliver brug for vejhjælp undervejs, siger Jørgen Jørgensen.


Aars Avis

SIDE 42

9. NOVEMBER 2016

JULEFROKOST 2016 -

I OG UD AF HUSET

Ny rapport:

Europas bilister er voldsomt overbeskattede på vejene Restaurant Messen har to julefrokosttilbud hvor menuen serveres både i og ud af huset.

Den første menu indeholder den traditionelle julefrokost, hvor den anden menu er til dem der gerne vil prøve noget der er lidt anderledes. MOTOR: Det er ikke bare Andre menuer laves efter ønske.- Men man glemmer, at en

BYENS JULEFROKOST LØRDAG 3. DEC. KL. 18 I RESTAURANT MESSEN Med 5 mands danseorkester ”PIA & FAR´S DRENGE”. Vi gentager sidste års kæmpe succes med en åben julefrokost for alle.

Find nissehuen frem og kom med til en rigtig julefrokost de danske bilister, der betaveludbygget og vedligeholdt med god mad, julehygge og dansemusik i topklasse. ler dyrt for at bruge bilen. Vi glæder os til at lave mad til jer og jeresinfrastruktur er en forudgæster. Også i de øvrige EU-lansætning for både vækst og et de tyngerD skatter og afgifter velfungerende og sammenEN TRADITIONELLE bilisterne og andre brugere EU. EN LIDT hængende ANDERLEDES PRIS PR. KUVERT KR. 298,tlf.: 9862 2925 / jo@messen-aars.dk JULEFROKOST af vejinfrastrukturen. Det Derfor efterlyser vi fra viser en ny rapport, som de politisk side en højere grad JULEFROKOST • Marinerede sild med karrysalat - Marinerede sild med europæiske bilklubbers pa- karrysalat af anerkendelse af dels • ½ æg med rejer - Dampet laks medhar rejer og sauce vert • Dampet kulmule med syltede rødløg og kørvel skyer raplyorganisation FIA nødvendigheden af investe- Rejeroulade med pikant flødeostecreme • Hjemmelavet Vesterhavspate med rejer og lavet. - Pandestegt fiskefilet med remoulade ringer i vejinfrastrukturen, - Vesterhavsterrin med rejer og hjemmelavet og citron urtedressing betaler dels at bilisterne allerede i Rapporten er en del af Europæiske bilejere kørvelskyer • Indbagt laks med spinat langt mere - Mørbradbøf med champignon a la til deres respektive den kampagne, som FIA statskasser, end det langt mere for - Røget dyrekølle medbetaler æblechutney • Røget dyrekølle med hjemmelavet æblechutney koster at dag creme - Rosastegt andebryst medpå ristet grønt end de • Pandestegte fiskefileter med remoulade og citron under overskriften Better at køre vejene, - Flæskesteg’A med rødkål vedligeholde vejnettet. • Tarteletter med høns i asparges - Lille kronhjortesteak (afog filet) med heller ikke Deal for- Brød Motorists’ lancekoster, derfor og smør • Glaseret hamburgerryg svampestuvning og vintersalat rede i sidste uge for netop at føre betaling for at køre på skal betale yderligere, siger • Flæskesteg med sprød svær Brød og smør sikre bilisternePbedre vilkår. siger Thomas Møller Thomas Møller Thomsen. • Frikadeller og medister RIS PR KUVERTvejene, KR. 149,• Grønlangkål Rapporten viser, at de 27 Thomsen og tilføjer: PRIS PR. KUVERT KR. 199,• Brunede kartofler EU-lande (Cypern er ikke • Stuvet hvidkål med) i 2013 samlet fik 286,3 • Hjemmelavet rødkål Ø NSKES DER RIS A LA MANDE SAMMEN MED OVENSTÅENDE milliarder euro ind i skat• Forskellige slags brød og smør Tlf.: 98 65 32 94 – www.sonderup-landkokken.dk Tlf.: 98 32 94 – www.sonderup-landkokken.dk • Ost med65 tilbehør ter og afgifter fra køretøjer. MENUER KOSTER DET KR. 20,- PR. KUVERT Heraf kom de 205,8 milliarBegge menuer er frit leveret i Aars by ved minimum der eurosild fra bilisterne alene. 10 kuverter, skal maden længere væk, Hvide med karrysalat Hvide sild med karrysalat PIA & FAR´S DRENGE Til sammenligning brugså ring og få en aftale omkring levering. Røde sild medsamme løg, kapers og karrysalat Røde sild med løg, kapers og karrysalat te EU-landenes år BESTILLING PÅ – TLFSANG .: 9862 2925 MUSIK – TEATER ’kun’ 178,4 euro Stegte sildmilliarder med løg Stegte sild med løg• afregnes efter forbrug på at vedligeholde, udvide • mulighed fri bar, billetter og lignende Pandestegt fiskefilet med remoulade og citron Pandestegt fiskefilet med for remoulade og citron og drive EU’s veje. aftales direkte med Restaurant Messen Tartelet med hønstydei asparges (skal selv varme) Tartelet med høns i asparges (skal selv varme) - Det dokumenterer ligt, at ikke bare de danske, Andebryst med mandariner Andebryst med mandariner men europæiske bilister Røget laks med æggestand Røget laks med æggestand generelt er overbeskattede, www.messen-aars.dk Restaurant Messen - Messevej 1 - 9600 Aars - tlf.: 9862 2925 - www.messen-aars.dk Dampet med rejer og æg Dampet laks med rejer og æg siger adm. laks direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen. Tlf.: bacon 98 65 32 94 – www.sonderup-landkokken.dk Hønsesalat med karry og bacon Hønsesalat med karry og Ifølge rapporten overfiTun, makrel, tomat og mayonnaise Tun, makrel,Hvide æg,sildtomat og mayonnaise med karrysalat nansierer biler æg, og motormed løg, kapers og cykler vejinfrastrukturen i Røget torsk med æggestand og asparges Røget torsk Røde medsildæggestand ogkarrysalat asparges Stegte sild med løg EU-landene med henholdsVarmrøget laks med rygeost Varmrøget laks medfiskefilet rygeost Pandestegt med remoulade og citron vis 214 pct. og 266 pct. For Tartelet med høns i asparges (skal selv varme) Rødspættefilet med laksemousse Rødspættefilet med laksemousse Danmark alene er tallet 342 Andebryst med mandariner pct. for personbiler, mens Rejesalat i vandbakkelse Rejesalat i vandbakkelse Røget laks med æggestand Tlf.: 98 65 32 94 – www.sonderup-landkokken.dk Tlf.: 98 65 32 94 – www.sonderup-landkokken.dk motorcyklerne er overbeDampet laks med rejer og æg Gravad laks med dilddressing Gravad laks med dilddressing Hønsesalat Hvide med karry og bacon skattede med hele 1.226 pct. sildsild med karrysalat med karrysalat HvideHvide sild med karrysalat Tun, makrel, æg, sild tomat og løg, mayonnaise Det selvom biler og moRøde med kapers Røde sild med løg, kapers ogkarrysalat karrysalat Røde sild med løg, kapers ogog karrysalat Røget torskStegte med æggestand og asparges sild med løg torcykler kun står med for godt Stegte sild med løg Stegte sild med løg Hamburgerryg grønlangkål, brunede kartofler, Hamburgerryg med grønlangkål, brunede kartofler, Varmrøget laks med rygeost Pandestegt fiskefilet med remoulade og citron Pandestegt fiskefilet med remoulade og halvdelen (55 pct.) af omPandestegt fiskefilet med remoulade og citron citron Rødspættefilet med laksemousse sennep og rødbeder sennep og rødbeder Tartelet med høns ihøns asparges (skal(skal selv selv varme) Tartelet med i asparges (skal selv varme) varme) Tartelet med høns i asparges kostningerne på vejinfraRejesalat Andebryst i vandbakkelse med mandariner Andebryst med mandariner Andebryst med mandariner Frikadeller med stuvet Frikadeller med stuvet hvidkål og kanelsukker strukturen. Den anden halv- hvidkål og kanelsukker Gravad laks medlaks dilddressing Røget med æggestand Røget laks med æggestand Røget laks med æggestand del tegner varebiler, busser Dampet laks med rejer og æg Flæskesylte med sennep og rødbeder Flæskesylte med sennep og rødbeder BRUNEDE KARTOFLER BRUNEDE KARTOFLER Dampet laks med rejer æg Dampet laks rejer ogogæg og særligt lastbiler sig for. Hønsesalat medmed karry og bacon Hamburgerryg med grønlangkål, brunede kartofler, Hønsesalat med karry og bacon

JULEBUFFET

BESTIL BORD

Sønderup Landkøkken Sønderup Landkøkken DRIKKEVARER

Sønderup Landkøkken

Sønderup Sønderup Landkøkken Landkøkken

Kogt flæsk og pølse flæsk og pølse DISSING, DISSING, LAS & Kogt DISSING Hønsesalat med karryogogmayonnaise bacon makrel, æg, tomat sennep ogTun, rødbeder Tun, makrel, æg, tomat og mayonnaise Røget torsk med æggestand og asparges Tun, makrel, æg, tomat og mayonnaise Frikadeller med stuvet hvidkål og kanelsukker Veje er under pres For at få de bedste kartofler For at få de bedste kartofler Æbleflæsk med bacon, æbler og løg Æbleflæsk med bacon, æbler og løg 18. NOVEMBER KL. 20.00 Røget torsk medrygeost æggestand og asparges Varmrøget laks med Flæskesylte med sennep og rødbeder Røget torsk med æggestand og asparges BRUNEDE KARTOFLER kartoflerne kogte, -Ribbensteg De europæiske veje er unkommer kartoflerne kogte, kommer Varmrøgetmed laks laksemousse med rygeost Kom med når Dissing, sønner og en enkelt ”Las” giver koncert med Rødspættefilet med rødkål Ribbensteg rødkål Kogt flæsk og pølse Varmrøget laks med rygeost Rødspættefilet med laksemousse der pres, og mange EU-lanRejesalat i vandbakkelse i ALFA. De fire musikere har på tværs af generationer sukkersammen og smør leveres sukker og smør leveres med. For at få de bedste kartofler Æbleflæsk med med. bacon, æblermed og løg Rødspættefilet laksemousse Svinekam med til rødkål Svinekam rødkål Rejesalat i vandbakkelse Gravad laks med dilddressing de mangler penge vedlikommerSukkeret kartoflerne kogte, skabt fornem dansksproget vise- og folkemusik med blues og med Ribbensteg med rødkål Sukkeret brunes i gryde, smør brunes i gryde, smør Rejesalat vandbakkelse Gravadi laks med dilddressing sukker og smør leveres med. og formidler dette på en iørefaldende og original Svinekam geholdelse og udbygning af ogrockreferencer Leverpostej med bacon champignon Leverpostej med bacon og champignon med rødkål Hamburgerryg med grønlangkål, brunede kartofler, tilsættes derefter kartoflerne. tilsættes derefter kartoflerne. Sukkeret brunes i gryde, smør Gravad laks med dilddressing måde, der forener tekst og musik. infrastrukturen. Derfor kan Leverpostej med bacon og champignon tilsættes derefter kartoflerne. sennep og rødbeder Hamburgerryg med grønlangkål, brunede kartofler, Stegt medister med rødkål Stegt medister med rødkål Kartofler koges i lage i 10-15 min. Kartofler koges i lage i 10-15 min. Stegt medister med rødkål vi godt være bekymret for, Kartofler koges i lage i 10-15 min. Frikadeller med stuvet hvidkål og kanelsukker sennep og rødbeder Hamburgerryg med grønlangkål, brunede kartofler, And med og svesker og rødkål And med And med svesker rødkål Kulturpartner: at man vil svesker forsøge at og ind-rødkål Flæskesylte medmed sennep oghvidkål rødbeder Frikadeller stuvet og kanelsukker sennep og rødbeder Indbagt svinemørbrad med agurkesalat Kogt flæsk og pølse BRUNEDE KARTOFLER Flæskesylte med sennep og rødbeder BRUNEDE KARTOFLER Indbagt svinemørbrad med agurkesalat Indbagt svinemørbrad med agurkesalat Frikadeller medbacon, stuvet hvidkål og kanelsukker Kalkunbryst med salatmix Æbleflæsk med æbler og løg For at få de bedste kartofler Kogt flæsk og pølse Flæskesylte med sennep og rødbeder Ribbensteg rødkål svinekammed med salatmix KARTOFLER Kalkunbryst med salatmix Kalkunbryst Øl-marineret med salatmix ForBRUNEDE at fåkommer de bedste kartofler Æbleflæsk med bacon, æbler og løg kartoflerne kogte, Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Jyllandsgade 54 - 5600 Aars Kold oksefilet Svinekam med rødkål med grov pigeles Kogt flæsk og pølserødkål kommer kartoflerne kogte, Ribbensteg med FRIT VALG sukker og smør leveres med. Øl-marineret svinekam med salatmix svinekam med salatmix Leverpostej med bacon og champignon www.vmalfa.dk - info@vmalfa.dk - 96Øl-marineret 98 00 50 For atogfåsmør de bedste sukker levereskartofler med. Kalveculotte med salatmix Æbleflæsk med bacon, æbler og løg Sukkeret brunes gryde, smør Stegt Svinekam medister med med rødkål rødkål 8 retter Kr. Sukkeret brunes i gryde, ismør kommer kartoflerne kogte, Ribbensteg medmed rødkål Kold oksefilet med grov pigeles Kold oksefilet medAnd grov pigeles Leverpostej bacon og champignon med og rødkål tilsættes derefter kartoflerne. tilsættes derefter sukker og smør levereskartoflerne. med. 156,00 Valnøddetærte medsvesker flødeskum FRIT VALG FRIT VALG Svinekam med rødkål Stegt medister med rødkål Kartofler koges i lage igryde, 10-15 min. Indbagt svinemørbrad med agurkesalat Sukkeret brunes smør min. Kalveculotte med salatmix KalveculotteFrugttærte med salatmix Kartofler koges i ilage i 10-15 med cremefraiche Kr. 129,00 5 retter

»De Valnøddetærte med flødeskum Frugttærte med cremefraiche stuerene?« Frugtsalat med råcreme Mungo Park Kolding, Ris á la mande med kirsebærsauce Tirsdag d. 15. nov. Ost med kiks og druer 2016 kl. 19.30 Gammeldags æblekage Musikhuset Alfa, Jordbærtrifli Aars DeStuerene_A2.indd 1

And med svesker og rødkål Leverpostej med bacon og champignon Kalkunbryst med salatmix tilsættes derefter kartoflerne. 8 retter Kr. Frugtsalat med råcreme Kr. smør kr. 12,00 Brød8ogretter Indbagt svinemørbrad agurkesalat Øl-marineret svinekam medmed salatmix Stegt medister med rødkål Kartofler koges i lage i 10-15 min. Ris á la mande med kirsebærsauce Mindre end 10 kuverter tillæ g kr. 15,00 Kold oksefilet med grov pigeles Kalkunbryst med DE And med svesker ogsalatmix rødkål 156,00 Valnøddetærte 156,00FRIT VALG med flødeskum Ost med kiks og druer med salatmix pr. kuvert Kalveculotte Øl-marineret svinekam med salatmix 8 retter Kr. 156,00 Indbagt svinemørbrad med agurkesalat - Frugttærte med Gammeldags æblekage STUE Kold oksefilet med grov pigeles 5 retter cremefraiche 5 retter Kr. 129,00 Kr. 129,00 Kr. 129,00 5 retter Kalkunbryst med salatmix Jordbærtrifli FRIT VALG Valnøddetærte med flødeskum Kalveculotte med salatmix Brød og smør Kr. 12,00 Øl-marineret svinekam med salatmix Frugtsalat råcreme RENE Frugttærte med cremefraiche retter kr.med 12,00 smør 12,00 Brød og smør Brød 8og Mindre end 10 kr. kuverter tillæg Kr. Kr. 15,00 Frugtsalat med råcreme Kold oksefilet med grov pigeles

pr. kuvert 156,00 Valnøddetærte med flødeskum la mandetillæ med kirsebærsauce Mindre end Ris 10 ákuverter gKalveculotte 15,00 MindreFRIT endVALG 10 kuverter tillæ g kr. 15,00 Ris ákr. la mande med kirsebærsauce Frugttærtemed medsalatmix cremefraiche retter Kr. 129,00 5 Ost med kiks og druer 8 retter Kr. pr. kuvert Ost med kiks og druer pr. kuvert Frugtsalat med råcreme Brød og smør kr. 12,00 Gammeldags æblekage

Historien om 20 år med Dansk Folkeparti

JEG ER DANMARK

Valnøddetærte med Ris á la mande medflødeskum kirsebærsauce Gammeldags æblekage Jordbærtrifli Frugttærte cremefraiche Ost med med kiks og druer Jordbærtrifli Gammeldags æblekage Frugtsalat med råcreme

26/01/2016 19.31

Billetter på www.himmerlandsbilletten.dk, bibliotekerne el. indgangen

Ris áJordbærtrifli la mande med kirsebærsauce Ost med kiks og druer Gammeldags æblekage

156,00

Mindre end 10 kuverter tillæ g kr. 15,00 Kr. 129,00 5 retter pr. kuvert

Brød og smør kr. 12,00

Mindre end 10 kuverter tillæ g kr. 15,00 pr. kuvert


Til leje i Aars midtby

AALESTRUP REALSKOLE

SØGER SKOLESEKRETÆR Aalestrup Realskole er en selvejende institution med ca. 170 elever i 7. - 9. klasse. Da vores sekretær gennem mange år har valgt at gå på efterløn, søger vi en ny skolesekretær med tiltrædelse 1. januar 2017 eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er en 85 procents stilling. Den faktiske arbejdstid følger skoleåret fordelt på 42 uger. Vi søger en person, der: • Kan lide at arbejde med børn og unge, har godt humør, er en del af skolens ansigt udadtil i mødet med elever, forældre, lærere og andre • Evner at fungere i en hverdag med mange afbrydelser og meget forskelligartede opgaver • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og tage initiativ • Er rutineret IT-bruger Arbejdsopgaver: • Økonomi - herunder budget- og bogføring, lønstyring, indberetninger • Personale- og elevadministration • Opdatering og vedligehold af Skoleintra • Bestilling og indkøb af materialer • Andre løbende kontor- og administrationsopgaver

3 vær. lejlighed på 80 m2, mdl. kr. 5.600 + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje Tlf. 51 26 83 31

TIL LEJE

Total istandsat 3 vær. stuelejlighed på 94 m2, på rolig villavej, med adgang til terasse og have. Husleje kr. 5.925 + forbrug. 3 mdr. depositium. Ingen husdyr. Tlf. 30 20 80 23

Flejsborg

137 m2, 5 værelser. Garage + have. Husleje 4.200 kr. + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje. Indflytningsklar 1. november.

Nærmere oplysninger/ aftale om besøg - kontakt 96 97 04 00 eller Skolens leder, Steen Thomsen: 28 59 24 39 eller Viceskoleleder, Inger Vestergaard: 20 33 60 90

Tlf. 98 62 51 55

Rækkehus i Hornum til leje

TIL LEJE

Hus på 106 m2, nem have, carport + lille udhus. Leje kr. 5800 + forbrug. Dep. 3 x leje. Ingen husdyr. Tlf. 98 65 62 26

Hus udlejes

pr. 1/12-2016 på 135 m2 + stor garage. Beliggende i Gl. Nørager. Husleje 5000 kr./mdr. + forbrug. Dep. 3 mdr. Tlf. 40 89 65 00

www.Himmerlands Biludlejning.dk

Leje af flyttebiler el. flyttetrailer. Book online!

Tlf. 40 24 00 04

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

Kører også på udebehandling

TLF. 20 60 30 70

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

KØB OG SALG

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

KØB OG SALG

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

BLANDEDE

Kirkens Korshær

Genbrugsbutik Nørager

FARVEKOPIER

Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90 Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

BLANDEDE

Er karaktErEn for lav? - I din 9./10. klasse? - Mat., fysik eller kemi? Jeg kan måske hjælpe!

AARSBO www.aarsbo.dk

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

Kontakt Meldgaard Boligudlejning I/S, Ørnevang 3A, 9600 Aars

www.meldgaardboligudlejning.dk

Tlf. 29 32 87 22

Kontoret er åben tirsdag og fredag kl. 8-16

Leje kr. 2.975,- + forbrug. Depositum 3 mdr. leje.

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

UDLEJNING Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

✔ Vikarservice

Henvendelse: EDC Danebo tlf. 20 40 66 07

Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice

SUNDHED & VELVÆRE

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Står du/I og mangler en lejlighed i rolige og grønne omgivelser i Aars?

Ældrevenlig moderniseret rækkehus med lille have på 63 m2 udlejes. Indr. nyt køkken, nyt badeværelse, stue, soveværelse og depot/garderoberum.

* A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars

Jens Ø, tlf. 23 64 31 59

AALESTRUP REALSKOLE Borgergade 32, 9620 Aalestrup 96 97 04 00 kontor@aalestrup-real.dk

HUS OUSTRUPVEJ, AARS

SUNDHED & VELVÆRE

Hus på landet

nær Binderup Central ved A13. Ca. 145 m2, samt plads i udhuse, udlejes hurtigst muligt. Husleje 7.000 kr. incl. vand og varme. Indskud 20.000 kr., samt 12.000 kr. i forudbetalt husleje. Tlf. 40 10 61 93

Løn og ansættelse efter aftale. Ansøgning med relevante papirer sendes per mail til: kontor@aalestrup-real.dk senest 21. november 2016 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt torsdag den 24. november 2016 Læs mere om skolen på www.aalestrup-real.dk

SIDE 43

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

Aars Avis TIL LEJE

9. NOVEMBER 2016

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Viborg & Vesthimmerland

EftErårstilbud: Jeg tilbyder 40% rabat

på parforholdsterapi ved henvendelse i efteråret 2016 Se mere på www.psykologtinathomsen.dk eller ring for aftale tlf: 60 61 64 12

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup


SIDE 44

SÆLGES:

Himmerlandsavisernes

Alufælge, 14 tommer, 4x100, 8 stk. 800 kr. Vinterhjul 195/65-5, 5x100, 1600 kr. Tlf: 41 49 09 43

loppemarked Syv lokale aviSer for Samme priS!

Hækplanter: Liguster ”Liga”, fine sunde planter med godt rodnet. Tlf: 23 39 16 05

89.121 eksemplarer

Gyngestol, afsyret eg 500 kr. Lænestol 500 kr. Lampe 100 kr. Tlf: 41 17 33 67

HIMMERLANDS AVISERNE

Fejlkøb: 1 stk. nyt Ifø toilet med låg 1200 kr. Simens frithængende emhætte, 6 år, 60B 90L, 750 kr. Tlf: 20 18 04 18 Træpiller, 8 mm, god kvalitet. 975 kg pr. palle kr. 1.800 eller 15 kg’s sække kr. 30. Tlf: 28 71 42 91

...fra kyst til kyst

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… KØBES: Dødsbo købes. Total oprydning og rengøring. Evt. male og småreparationer, så dødsbo er salgs-/nøgleklar. Tlf: 70 23 00 02 Sabler og bajonetter, gerne samlinger. Tlf: 21 84 61 92 Skrot, gl. jern samt gamle hvidevarer. Total oprydning. Tlf: 40 19 92 59

Aars Avis

Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97 Gammel knallert eller scooter 30 købes om de kan starte eller ej. Tlf: 20 75 80 74 Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34

Skænk i lakeret lys bøg med 2 låger og 4 skuffer 400,- kr. El-mosfjerner m/ vertikalskærer 300,- kr. El-fliserenser m/ div. børster 300,- kr. 5 stk. nye Nordlux havelamper til nedgravning, incl. pærer 500,- kr. Tlf: 20 62 63 40 Brun Emmaljunga klapvogn med vinterkørepose, varekurv m.v. Er lidt falmet af solen, men ellers i fin stand - 500,- kr. Babyskråstol med aftageligt betræk 200,- kr. Puslepude + legetæppe 50,- kr. Tlf: 20 62 63 40 Brænde, savet og kløvet mest løv 25 rummeter 7000 kr. Tlf: 23 32 00 21 4 stk. Alufælge med vinterdæk, ok stand, passer til Octavia. 700 kr. Tlf: 98 54 68 78 Boxsenge (Scala-box) 2 stk. med topmadras, knap 3 år gammel, nypris 12.000 kr., sælges for 3.500 kr. Tlf: 23 82 05 73

Badmiljø, hvid Aubo, 2 højskabe, vask med underskab, spejl, lysbaldakin. Pris 1.000 kr. Tlf: 22 50 10 30 Loppemarked, lørdag d. 12. november 2016, kl. 10-16. Lillevej 21, 9260 Gistrup. Stort og småt, men rigtig godt. Brænde, blandet træ, tørt, savet og kløvet. Pr. rm kr. 350. Kan leveres mod ekstra i Farsø området. Tlf: 22 17 49 87 Sneslynge 2,8 HP, 1 år, 800 kr. Top kvashugger, 300 kr. Kondicykel, 200 kr. Tlf: 98 67 24 64 Havefræser Husqvarna TR 430, 3500 kr. Barnegæsteseng med madras, 350 kr. Sovesofa, 1200 kr. Kufferter. Tlf: 40 18 98 89 Rødbeder, gulerødder, grønne syltegræskar og kartofler sælges. Grandgårdsvej 44, Aalestrup. Tlf: 51 29 51 63 Sofa fra danske ”Team OP”, design KOS. 3 pers. kvalitets sofa med ergonomisk rigtig siddekomfort. Vendbare sæde hynder med aftagelig lys beigefarvet uldstof. Ben mahogni bejdset. Sofaen er 3½ år gammel, fremstår som ny. Mål 186 cm X 74 cm. Et super tilbud, nypris 10.700. Sælges for 2.900 kr. Tlf: 24 78 38 10 Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag d. 12. og søndag d. 13. november kl. 10.00-16.00. Ledige stande udenfor. Loppepigerne. Tlf: 52 17 71 72

BORTGIVES: Brændeovn Viking, 90 x 60 cm, glas i låge revnet, afhentes i Løgstør. Tlf: 22 91 34 32

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande!

HIMMERLANDS AVISERNE

Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9:00

...fra kyst til kyst

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

LAVER DIN ANNONCE! BETALING:

9. NOVEMBER 2016

KONTANT VED INDLEVERING AF ANNONCEN, ELLER SEND VIAbruges E-MAIL: Hvad KAN loppemarkedet til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonce@himmerlandsgruppen.dk annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af

OG OVERFØR BETALINGEN VIA næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede SWIPP personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige TLF. 24 61 42 73 spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken FOR ALMINDELIG FOR LOPPEBEKENDTGØRELSER.

PRISER:

SE EKSEMPLER:

50

kr.

150

kr.

LOPPEANNONCE ANNONCE MED MED OP TIL BILLEDE OG OP Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20TIL ord.20 Det første 20 ORD. ORD.

ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telunder Flotefonnr. gl. sofa, pænthver grøntannonce. betræk og mahognitræ. L; 190 cm.Hvad Pris; 1.200 kr. Gipsbuste koster en loppeannonce? af Kong Christian d.10. H: 24 KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. cm. Pris:1.000 kr. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen Tlf: XX XX XX XX

eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

Hvor bliverkr annoncen 100 . indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland

FOR LOPPE-

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

(totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. ANNONCE OM Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. VestF. EKS. LOPPEhimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands MARKED MEDØsthimmerlands Folkeblad, Avis, Aalestrup. ANGIVELSE Kongerslev. NibeAF Avis.

TID OG STED.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer Stort loppemarked kan medIKKE indtelefoneres. til loppemarkedet gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX

LOPPEMARKED Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

SE HER! Loppe-annoncerne - INDEN DU bringes her i LAVER DIN førstkommende ANNONCE! nummer efter indlevering!

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, personer og virksomheder kan IKKE bruge lop-

CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE-RUBRIKKER.


Velhavende kinesere vil have danske fødevarer Dansk eksport til Kina og Hong Kong vokser Kineserne für flere og flere penge mellem hÌnderne, og middelklassen vokser støt. Det afspejler sig i eksporten af danske fødevarer til Kina og Hong Kong. Alene i ürets første seks müneder nüede eksporten op pü 8,8 milliarder kroner, viser seneste opgørelse fra Landbrug & Fødevarer. Der er flere ürsager til de støt stigende salgstal, forklarer Michael Stahlschmidt, der er chefkonsulent i Handelspolitik & Markedsadgang hos Landbrug & Fødevarer: - For det første er der en voksende gruppe af velhavende kinesere, som har rüd til büde kvalitetsfødevarer og udlandsrejser, hvor de bliver inspireret af mad fra andre verdensdele. For det andet er Danmark og danske fødevarer er et stÌrkt brand i Kina, siger han. Et stort eksportfremstød i denne uge skal sikre, at danske fødevarer ogsü i fremtiden er kendt for høj kvalitet, innovation og fødevaresikkerhed i Kina og Hong Kong. Hele 12 danske virksomheder deltager derfor sammen med Landbrug & Fødevarer pü messen ’Food

Salget af danske fødevarer til Kina og Hong Kong vokser støt og nüede sidste ür over ti milliarder kroner. Første halvdel af 2016 ser endnu bedre ud med en fødevareeksport pü 8,8 milliarder kroner alene i ürets første seks müneder. Det viser seneste opgørelse fra Landbrug & Fødevarer.

and Hotel China’ i Shanghai, der finder sted frem til 9. november. Landbrug & Fødevarer er hovedarrangør af messen, der er Kinas største fødevaremesse. - Messen er en ideel platform for danske virksomheder i Kina. Kina er et enormt land med knap 1,4 milliarder mennesker. Hvis hver kineser spiser blot fire

gram dansk grisekød mere om dagen, ville det betyde en fordobling af den danske eksport af grisekød, siger Michael Stahlschmidt fra millionbyen Shanghai. Blandt deltagerne er büde virksomheder, der allerede har godt tag i det kinesiske marked og andre, som venter pü myndighedernes tilladelse til at eksportere.

Beskyt svin til udlevering mod kulde og frost Den mørke ürstid er nemlig højsÌson for kolde, vüde og beskidte svin, som – nür de udsÌttes for frost i udleveringsrummet eller i lastbilen – har større risiko for at fü Ìtsninger og forfrysninger. Den slags giver gener pü slagteriet ifølge Bjarne Davidsen, afdelingsmester pü Danish Crowns slagteri i Blans. - Für vi grise med forfrysninger og Ìtsninger, mü vi køre samtlige grise igennem efterkontrollen. Det sÌnker antallet af slagtninger og giver stor risiko for stop i slagtekÌden. Desuden skal vi afskÌre de forfrosne afsnit, som typisk sidder pü skinken, og nedklassificere produktet. Det giver en vÌrdiforringelse, fordi produktet sü ikke kan sÌlges pü højprismarkeder, forklarer Bjarne Davidsen. Hos Ejerservice opfordrer konsulent Marie Gry

Vinteren er højsÌson for kolde, vüde og beskidte svin, som – nür de udsÌttes for frost i udleveringsrummet eller i lastbilen - har større risiko for at fü Ìtsninger og forfrysninger. Foto: Colourbox.dk.

Bodenhoff til, at man sÌtter svinene ud i udleveringsrum og -vogne sü tÌt pü afhentningen som overhovedet muligt – og i sü kort tid som muligt. Det handler nemlig om at holde grisene rene og tørre. - Ætsninger kan skyldes

mangelfuld afskylning af desinfektionsvÌske i udleveringsrummet, men oftest vil Ìtsningerne skyldes en kraftig püvirkning af urin og gødning. For eksempel ved ophold i et ikke tilstrÌkkeligt tørt udleveringsrum, siger Marie Gry

Blandt de førstnÌvnte er Mille Baby pü Stevns, der eksporterer modermÌlkserstatning og tilskudsblanding, Royal Greenland, der sender en rÌkke forskellige fiske- og skaldyrsprodukter til Kina og Scandic Food i Vejle, der blandt andet sÌlger marmelade, grød og honning til kineserne. Blandt de virksomhe-

der, der endnu ikke har füet gang i eksporten, er 3-star i Horsens, Danpo i Give og Tulip i Randers. De producerer alle forarbejdede kødprodukter, som de kinesiske myndigheder endnu ikke har givet tilladelse til at importere. De danske deltagere er: 3-Star fra Horsens, Amanda Seafoods A/S fra Frederikshavn, Danpo A/S fra Give, ESS-FOOD A/S fra Brøndby, Fynbo Foods A/S fra Vrü, Jacobsens Bakery Ltd. fra Hedensted, Mille Baby A/S fra Store Heddinge, Royal Greenland fra Svenstrup, Scandic Food A/S fra Vejle, Skovlyst Production A/S fra Farum, Tulip Food Company fra Randers og Tylstrup Kager A/S – Danish Speciality Foods Aps fra Støvring .

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Bodenhoff. Hun anbefaler, at man holder sit udleveringsrum rent, tørt og veldrÌnet. Skyl altid grundigt efter brug af desinfektionsmidler og sørg altid for, at alle afløb fungerer optimalt. Er grisene alligevel beskidte og vüde, bør miljøet efter brug tørres ud ved brug af savspüner, varme eller lignende. - Har du ikke mulighed for selv at se dine grise ved afgang fra besÌtningen, sü bed din chauffør give en melding om, hvorvidt grisene er beskidte og vüde, siger Marie Gry Bodenhoff. Ætsningerne er oftest mest udtalt pü skinkerne, men kan ogsü ses pü tÌer, haser, sider, forpart og hoved og vil efter slagteprocessen ses som mørkfarvede, sürfyldte omrüder. Mens grisene lever, vil Ìtsningerne ses som en tydelig rødme af huden. Tilstanden er for grisene forbundet med smerte, svien og ubehag, hvorfor det i alvorlige tilfÌlde vil kunne føre til tiltale for overtrÌdelse af dyrevÌrnslovgivningen.

Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

Spu

r/rør

kanale

gylle ling af

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

TraNSporTaNlÌg og blaNdeaNlÌg Vi giver gerne tilbud pü transportanlÌg og blandeanlÌg samt renovering og forandringer Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC frÌser opgaver Se vores vintertilbud pü www.snkorn.dk

kornteknik APS 9632 MĂ˜LDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70 • www.snkorn.dk


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 46

Gudstjenester Søndag den 13. november 2016

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

1. november indførte svinebranchen en ny, sort zone med syv dages karantæne efter vask og desinfektion for dyretransporter, der kommer fra øst for en skillelinje ned gennem Polen. Foto: Colourbox.dk.

Forhøjet beredskab for at holde svinepest ude Branchen har indført en ny sikkerhedsvask 1. november blev der indført et forhøjet beredskab for dyretransporter, der kommer øst for en nærmere defineret skillelinje ned gennem Polen. Det vil i første omgang indbefatte områderne: Øst-polen, Hviderusland, Estland, Letland, Litauen, Ukraine, Rusland inklusiv Kaliningradom-rådet samt Moldova. Alle dyretransporter, der inden for de seneste syv dage har været i de pågældende områder med

forhøjet beredskab, må ikke længere køre direkte til danske besætninger. De første syv dage efter endt vask og desinfektion på en af de Danish-godkendte rengørings- og desinfektionspladser må de fremover kun køre til godkendte samlesteder. Dyretransporter, der ikke inden for de seneste syv dage har været øst for skillelinjen, skal følge det normale beredskab i Danish Transportstandard. Det blev også fra 1. november muligt for transportører at få foretaget en

sæbevask af bilen på en godkendt vaskeplads. En sæbevask vil, sammen med den sædvanlige vask og desinfektion, udgøre en sikkerhedsvask. Sikkerhedsvasken reducerer kravet om 48 timers karantæne til 12 timer, gældende for biler, der kommer fra højrisikoområder, der ikke er omfattet af det forhøjede beredskab. Der er altid 48 timers karantæne ved flytninger af levedyr mellem danske besætninger. Ordningen kører foreløbigt i et år, hvorefter den skal evalueres.

MRSA-ekspertgruppe sættes i fuld sving Partierne bag Handlingsplanen for husdyr-MRSA udvider ekspertgruppen Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Folketingets partier bag Handlingsplan for husdyrMRSA ønsker sig de bedste råd om, hvordan man skal bekæmpe husdyr-MRSA. På et møde i sidste uge i Miljø- og Fødevareministeriet blev parterne derfor enige om at bestille en faglig høring og udvide den bredt sammensatte ekspertgruppe med et ekstra medlem fra Lægeforeningen (De Lægevidenskabelige Selskaber) samt en repræsentant fra Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. - Vi vil bede ekspertgruppen om at komme med deres anbefalinger til sommer. Anbefalingerne skal være de ypperste, som det faglige miljø i Danmark, kan præstere. Derfor vil vi også bede ekspertgruppen om at konsultere deres bagland og holde en faglig høring, hvor alle eksperter med relevant viden, kan blive hørt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Partierne bag Handlingsplanen for husdyr-MRSA er blevet enige om at udvide ekspertgruppen, der skal rådgive politikerne om bekæmpelsen af MRSA. Ekspertgruppen skal også afholde en høring, så alle faglige vinkler afdækkes.

Ekspertgruppen, som ministeren har bedt om bliver genindkaldt, består i forvejen af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen,

Statens Serum Institut, Lægeforeningen (De Lægevidenskabelige Selskaber), Fødevarestyrelsen, DTU Veterinærinstitut, Den

Danske Dyrlægeforening og Norges Veterinærinstitut. Ekspertgruppen blev første gang nedsat i 2014, og dens anbefalinger ligger

til grund for den brede politiske aftale om Handlingsplan for husdyr-MRSA. Nu skal ekspertgruppen i forlængelse af deres tidligere anbefalinger, undersøge, om der er grundlag for nye forslag til tiltag på baggrund af den nyeste viden på området. - Jeg vil som nævnt også bede ekspertgruppen have fokus på smitte mellem besætninger, herunder fra avls-og opformeringsbesætninger. Ekspertgruppen vil også blive bedt om at komme med anbefalinger til, hvordan vi holder MRSA væk fra besætninger med kalve og fjerkræ, og hvordan vi som minimum holder niveauet lavt hos de økologiske svin, hvor forekomsten kun er seks procent, hvis det ikke kan lykkes at holde bakterien helt væk, siger Esben Lunde Larsen. Bag Handlingsplan for husdyr-MRSA, der blev besluttet i april 2015, står alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance og Alternativet.

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

ingen 10.00 ingen ingen 9.30 ingen ingen 11.00 9.30 11.00 9.00 10.30 ingen 11.00 ingen 9.30 ingen 11.00 ingen ingen ingen 9.30 ingen ingen ingen ingen ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen 9.00 ingen ingen ingen 10.30 10.00 ingen ingen 10.30 9.00 ingen ingen ingen 10.30 9.00 ingen 10.00

Nordjydsk Landboauktion og Eksportstalde

Uge 44 tilført 1 SDM kælvekvie, 2900, 2 RDM kælvekvier, 5000-7800, 2 kødkvæg, 5900-6100, 8 kvier under 12 mdr. malkerace, 350-700, 41 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 1400-4500, 20 tyre over 3 mdr. malkerace, 1400-2800, 25 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 21006700, 26 tyre under 3 mdr. malkerace, 550-1800 og 2 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 1400-1550

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 45 Basis 382,64 (382,64). SPF+Myc 387,64 (387,64). SPF 391,64 (391,64). Økologi 1058,15 (1077,49). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,77 (5,77) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 47

Dansk mælkeproduktion er konkurrencedygtig European Dairy Farmers sammenlignede priser Der var fokus på konkurrencedygtig mælkeproduktion, da 75 diskussionslystne mælkeproducenter var samlet til European Dairy Farmers (EDF) årlige Stormøde i Viborg onsdag 2. november. Først hos landmand Kuhr Hedegaard og derefter i LMO’s lokaler i Viborg Danske mælkeproducenter havde i 2015 høje omkostninger til at producere mælk, men i Cost of Production analysen med producenter fra 26 europæiske lande i Europa, ligger Danmark i den bedste tredjedel ifølge tallene fra EDF. - Når der anvendes de faktiske omkostninger til grovfoder, og den afkoblede støtte holdes udenfor, så kostede det i Danmark 2,60 kroner at producere et kilo EKM, mens det på europæisk plan kostede 2,70 kroner, oplyser EDF-STAR Thorkild Moos, kvægchef hos LandboSyd og leder af EDF-sekretariatet i Danmark. Værten for dagens bedriftsbesøg, I/S Kuhr He-

European Dairy Farmers sammenlignede fremstillingsprisen på mælk hen over landegrænserne ved velbesøgt møde i Rødkærsbro.

degaard, viste en detaljeret analyse af resultaterne på bedriften, som består af 550 køer, 700 ha jord, 11.000 slagtesvin produceret pr. år samt eget nystar-

tet biogasanlæg. Strategien hos familien Kuhr er, at de gerne vil have flere driftsgrene, fordi far og to sønner på den måde har hver deres område at styre.

Fra LMO deltog kvægchef Christian Børsting og chefkonsulent Torben Wiborg med indlæg om konkurrencedygtig mælkeproduktion på den lange bane.

- Det handler meget om at producere de varer, som forbrugerne vil give en højere pris for. Hold øjnene åbne for specialprodukter, der efterspørges af forbru-

gerne. Det er der helt sikkert potentiale i, sagde Christian Børsting, som i øvrigt havde lavet en beregning for Kuhr Hedegaard som viste, at der er et potentiale på op til en halv million kroner ved at levere non-GMO mælk til Arla Foods. Chefkonsulent Torben Wiborg slog fast, at den normale danske finansieringsmodel er kraftigt udfordret, og derfor skal man tænke i andre former for finansiering, særligt hvis man ønsker vækst eller etablering Fra Holland deltog Trienke Elshof, Dairy Trading Online, og hun fortalte om mulighederne for at prissikre mælken. Flere og flere mælkeproducenter i Holland og Tyskland laver aftaler, som betyder, at de er sikret en fast pris i 6-18 måneder frem – uanset hvordan markedet udvikler sig. Mødet var arrangeret af EDF (European Dairy Farmers Association) i Danmark i samarbejde med blandt andre LandboSyd og LMO.

Landmænd er afhængige af rettidige udbetalinger

En enkelt injektion fra 3-ugers alderen sikrer smågrise mod PCV2 og almindelig lungesyge.

Ny vaccine forebygger to sygdomme hos smågrise Nu kan smågrise få to vigtige vaccinationer i ét stik med Suvaxyn Circo+MH RTU. Vaccinen indeholder PCV2 antigener og en stamme af Mycoplasma hyopneumoniae samt adjuvansen Metastim. Vaccinen gives for at sikre en aktiv immunisering af svin i alderen tre uger og opefter mod PCV2 - porcint Circo-virus type 2 – og reducere en spred-

ning af virus i tilfælde af infektion. PCV2 kan i visse tilfælde udvikle sig til PMWS – postweaning multisystemic wasting syndrome – der blandt andet viser sig ved nedsat tilvækst, vejrtrækningsproblemer, diarré og forøget dødelighed hos grise efter fravænning, hyppigst i alderen 5-14 uger. Med vaccinen opnås en immunitet på 23 uger. Suvaxyn Circo+MH

RTU giver samtidig en aktiv immunisering af grise i alderen 3 uger og opefter mod Mycoplasma hyopneumoniae – almindelig lungesyge – for at reducere lungelæsioner forårsaget af infektionen. Her sikrer vaccinen 16 ugers immunitet. De typiske symptomer ved almindelig lungesyge er en tør hoste og forskellige grader af vejrtrækningsbesvær.

Udflytningen af medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen har, som mange frygtede, betydet længere sagsbehandlingstider. Hos Agri Nord har man blandt andet oplevet mange kunder, som må vente månedsvis på udbetalinger i forbindelse med tilsagn om støtte til staldbyggerier. - Vi har en meget positiv dialog med medarbejderne i NAER, og vi oplever ofte, at de prøver at forstå den situation, landmændene står i. Men det ændrer ikke på, at sagsbehandlingstiden i mange sager har været alt for langsom, siger naturog miljøkonsulent hos Agri Nord, Carsten Aarup. En af de berørte landmænd er Henrik Dalgaard, der også er næstformand i Agri Nord. Han måtte vente i over seks måneder på en midtvejsudbetaling til sit staldbyggeri. - Vi har stor forståelse for, at det giver turbulens, når en styrelse flytter, og kompetencer forsvinder. Men vi taler om landmænd, som har fået tilsagn og derfor baseret deres økonomi på, at udbetalingerne kommer til tiden. Manglende likviditet er et af de største problemer for mange land-

mænd lige nu, og det har derfor store konsekvenser at vente måneder på udbetalingerne, siger Henrik Dalgaard. - Lige nu er flere landmænd begyndt at få tilsagn/afslag på ansøgningerne om økologisk investeringsstøtte. Det er afgørende, at alle får svar inden 1. november, hvor næste pulje åbner. Ellers har de ikke mulighed for at vurdere, om de skal søge igen, siger natur- og miljøkonsulent Carsten Aarup. Næste store opgave er i december, hvor enkeltbetalingsordningerne skal udbetales. - Jeg synes, der er god grund til at være bekymrede for, hvor vidt styrelsen er klar

til at håndtere det store arbejdspres, når vi tager i betragtning, hvad vi har oplevet hen over sommeren med lange sagsbehandlingstider. Vi kan derfor kun opfordre til, at hvis man er det mindste i tvivl om, hvor vidt man kan løfte opgaven rettidig, så skal man allerede nu tænke i plan B, mener Henrik Dalgaard. Han foreslår blandt andet, at man kan foretage delvise udbetalinger i sager, hvor man er i tvivl om, hvor vidt landmanden er berettiget til det fulde beløb der er søgt om - eller hvis styrelsen ganske enkelt mangler hænder til at færdigbehandle alle sager til tiden.

KØB OG SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

NYHED

MØLHØJVANGEN 37 VELINDRETTET VILLA FRA 2006 - STOR, UGENERET GRUND Haverslev Der er fantastiske forhold for familielivet på Mølhøjvangen 37 i Haverslev. Her kan I flytte ind i en velindrettet villa fra 2006, og udenfor er den ugenerede have perfekt til boldspil og barbecues. Beliggenheden er børnevenlig og fredelig for enden af den lukkede vej, og der er kort afstand til alt, hvad I skal bruge i hverdagen. Boligen er lys og indbydende, og de 180 m2 fordeler sig familievenligt med to separate værelsesafdelinger og et åbent opholdsafsnit med køkken-alrum og stue.

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

NYHED

MEJSEVEJ 21 VELDISPONERET ETPLANSVILLA PÅ STOR HJØRNEGRUND 2.498.000 2.256

125.000 11.414/9.419

Bolig m2: 180 Grund m2: Stue/vær: 1/5 Byggeår: 2006 Sag: 258V1600214 Energi:

1.266

Aars På den hyggelige Mejsevej i Aars udbyder vi denne dejlige etplansvilla. Boligen er indrettet til at skabe en velfungerende ramme om familielivet, og siden opførelsen i 1978 er den løbende vedligeholdt. Inden døre er kvadratmeterne fornuftigt fordelt, således at der er god plads på de tre værelser, i bryggerset og på badeværelset. Allerstørst er nu opholdsrummene, der ligger side om side mod sydøst. De består af en hyggelig stue og et køkkenalrum, som fik nye, pæne køkkenelementer i 2001.

C

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.195.000 1.627

60.000 5.496/4.471

Bolig m2: 113 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Garage m2: Byggeår: 1978 Sag: 258V1600196 Energi:

969 27 D

Vi hjælper dig med at finde drømmeboligen Bliv oprettet i danboligs store køberkartotek, og så hjælper dig med at finde din drømmebolig!

NYHED

TØTTRUPVEJ 31 FLOT RENOVERET LANDEJENDOM MED MASSER AF PLADS

Suldrup Nedlagt landbrug 255 kvadratmeter bolig i en ejendom der er flot renoveret fra A til Z med store udhuse, en skøn have og udsigt over marker og åbne vidder. Alt dette og meget mere får I, hvis I flytter ind i denne dejlige landejendom sydvest for Suldrup. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.995.000 1.606

100.000 9.136/7.539

Bolig m2: 255 Grund m2: Stue/vær: 1/5 Udhus m2: Byggeår: 1920/1980 Sag: 258V1600193 Energi:

Kontakt os allerede i dag og hør nærmere om vores spændende boliger, og bliv oprettet i køberkartoteket. Ring til danbolig Vesthimmerland på tlf. 9862 4444

6.380 280 D

Vesthimmerland Ejendomsmæglere, MDE · Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

NYHED

V STADIONSVEJ 5 STILSIKKER LIEBHAVERVILLA MED CENTRAL BELIGGENHED I AARS Aars Villa, 1 fam. Nu har vi fornøjelsen af at byde velkommen til denne tiltalende liebhavervilla i Aars. Her kan I blandt andet glæde jer over store, lyse opholdsrum og tre regulære værelser. Med i handlen følger desuden en velanlagt have med et solrigt gårdmiljø. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.345.000 1.753

120.000 10.847/8.803

Bolig m2: 179 Grund m2: Stue/vær: 2/4 Udhus m2: Byggeår: 1926 Sag: 258V1600181 Energi:

604 29 C

Profile for Aars Avis

Ars 20161109  

Ars 20161109  

Profile for ugeavis
Advertisement