Page 1

Til samtlige husstande

90. årgang - Nr. 41

ONSDAG 12. oktober 2016

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Afdød lærer står bag ny bog om Vestermarkskolen i Aars

Direktør for erhvervsskoler i Aars stopper ■ AARS: Helene Reffstrup Møller har besluttet sig for at gå på pension fra 1. februar 2017. Derfor skal Erhvervsskolerne i Aars have en ny direktør og et managementfirma er sat på opgaven med udvælgelsesproceduren.

Håndværk & Inspiration & Fritidsinteresser Kreativ Hobby Håndværk &

Helene Reffstrup Møller.

Læs mere side 13 ...

Altmuligmand i Aars Idrætsklub

Håndværk & Fritidsinteresser Læs mere side 24 ...

■ AARS: René Carøe er altmuligmand i Aars Idrætsklub. Jobbet som centerleder indebærer stor kontakt for manden der står for den daglige drift af klubben.

■ AARS: I sommer døde Laust Torp Jensen, Farsø. Han var gennem 41 år lærer ved Vestermarkskolen i Aars. Men inden sin død nåede Laust Torp Jensen at færdiggøre sin nye bog ”Hvis det var mig ...”. Bogen udkommer torsdag, 27. oktober. Vestermarkskolen er for børn og unge med læringsvanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser. Gennem sine mange år på skolen var Laust Torp Jensen drevet af et stort engagement i arbejdet med eleverne, og dette engagement lyser ud af siderne i ”Hvis det var mig ...”.

Inspiration & Kreativ Hobby

Laust Torp Jensen nåede at skrive endnu en bog, med udgangspunkt i Vestermarkskolen i Aars, inden han døde i sommer.

Bogen består af 11 essays, der fortæller om mødet med eleven med handicap.

Laust Torp Jensen mente, at hvis det skulle lykkes fuldt ud, kræver det, at de voksne

ho bby Snerydning 2016/2017

K reativho bbyweekenD weekenD Håndværk & Fritidsinteresser

Inspiration & Kreativ Hobby

Kreativ K reativ spar ho bby Gælder til ogcHance med onsdag d. 12. oktober sidste • sidste cHance • sidste cHance • sidste cHance • sidste cHance

har en god indsigt i sig selv samt forståelse for egne følelser og intentioner. I et dagligdags sprog fortæller han i bogen, hvordan arbejdet på Vestermarkskolen handler om at vise, at man betyder noget for nogen andre. Det er vigtigt for os alle, men især væsentligt for børn med multiple funktionsnedsættelser. ”Hvis det var mig ...” er et inspirationsbog til alle, der arbejder med specialpædagogik. Og mon ikke, at politikere og andre beslutningstagere på området også kan få ny viden og inspiration. Laust Torp Jensen har skrevet flere bøger.

Inspiration & Kreativ Hobby

Fritidsinteresser

ho bby flyttesalg

sidste cHance • sidste cHance • sidste cHance sidste cHance • sidste cHance • sidste cHance • sidste cHance • sidste cHance

Inspiration & Kreativ Hobby

Manus var klar inden lærer Laust Torp Jensen døde i sommer

Håndværk & Fritidsinteresser

René Carøe.

Løssalg: 5,00 kr.

weeken D gratis adgang Kreativ weeken D adgang gratis adgang gratis Kreativ weeken D gratis adgang!

sidste dag - Ons. d. 12. Okt.

Håndværk & Fritidsinteresser

Inspiration & Håndværk & 15.- 16. oktober Kreativ Hobby Fritidsinteresser

-40%Mes eceMentesrVeecsetnhtiemrmeVerslathnidmimeAarlasndiAars 15.- 16. oktober

hokl. bby 10-16 15.- 16. oktober

15.- 16. oktober

gratis adgang

Vinteren nærmer sig - skal Himmerlands Vikar- og Haveservice rydde sne/salte fortov for dig i den kommende sæson?

SNERYDNING I AARS OG HAUBRO BY

Snerydning i perioden 1/11 2016 - 31/3 2017

Pris ved tilmelding inden 21. oktober Inspiration & Rydning, almindeligt fortov m. saltning ...... kr. 1.200,- inkl. moms kl. 10-16 Rydning, hjørnegrund kr. 1.500,- inkl. moms Kreativ Hobbym. saltning ............... Rydning af indkørsel ..................................... kr. 1.200,- inkl. moms Rydning af trappe ......................................... kr. 1.200,- inkl. moms

kl. 10-16

Ved rydning af fortov + indkørsel + trappe.................10% RABAT Aftalen er gældende, når vi har modtaget din indbetaling

kl. 10-16

Mes ecenter Vesthimmerland i Aars Mes ecenter Vewww.sthimmmewww.cvrlha.dnkmicAavwww.h.rdsk mcvh.dk www.mcvh.d ho bby

Kreativ weekenD på alt i butikken gratis adgang 15.- 16. oktober

15.- 16. oktober

Gælder også på i forvejen nedsatte varer. Gælder dog ikke gavekort og bestillingsvarer.gratis

sidste cHance i dag Onsdag d. 12. Okt.

De sidste rester sælges i Outlet Messen i aars lørdag d. 22. okt. og søndag d. 23. okt. Håber at vi ses der... Hold øje med din postkasse og aars avis. Her kommer de vildeste åbningstilbud når vi er klar i Himmerlandsgade 99! sidste cHance • sidste cHance • sidste cHance

Messecenter Vesthimmerland i Aars

Messecenter Vesthimmerland i Aars aars

adgang

kl. 10-16

Messecenter Messecenter Vesthimmerland Vesthimmerland ii Aars Aars

ho bby

Kreativ

kl. 10-16

15.- 16. oktober

HUSK!

Du kan fratrække udgiften til snerydning på din selvangivelse.

weekenD

Rydningen vil ske i henhold til kommunens regulativ kl. 10-16 for vinterbekæmpelse. Vi kører efter behov, morgen og efter ophørt snefald.

gratis adgang

www.mcvh.dk www.mcvh.dk

10% RABAT

Ved samlet tilmelding af min. 3 husstande på række:

Tilmelding inden 21. oktober på

99 98 97 40 eller mail vikar@agrinord.dk

15.-16. oktober kl. 10-16 Messecenter Vesthimmerland i Aars www.mcvh.dk

Messecenter Vesthimmerland i Aars

Messecenter Vesthimmerland Vesthimmerland ii Aars Aars Messecenter www.mcvh.dk www.mcvh.dk

Himmerlands Vikar- Havewww.mcvh.dk og Hjemmeservice www.mcvh.dk

www.mcvh.dk

Hjortkjærsvej 30, Aars

www.himmerlandsvikarservice.dk – hvis det er svært at nå det hele selv…


Aars Avis

2 Ugens navne

- egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt. Aars Avis er medlem af Danske Medier,

PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

- overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Din lokale bedemand · Exam. bedemand Jens Møller

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Rask

Runde fødselsdage

Hun er god med flere bolde i luften

70

Ole Johansen, Løvsangervej 36, Aars, tirsdag, 18. oktober. Ole Johansen blev som ung uddannet som kontorassistent på Aars og Omegns Andelssvineslagteri, men kom senere til Sparekassen for Aars By og Omegn. Her fik han edb som speciale, og var med i hele den tekniske udvikling i pengeinstituttet. I 1986 blev Ole Johansen udnævnt til regnskabschef, bestod merkonomeksamen i regnskabsvæsen og blev leder af edb- og regnskabsafdelingen. I 1975 blev Ole Johansen valgt til sparekassens bestyrelse. Han har også været tillidsmand for sine kolleger. I 2012 blev Ole Johansen tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje. Som yngre spillede Ole Johansen fodbold på førsteholdet i Aars Idræts Klub. Han har også været engageret i FDF/FPF og har med stor interesse varetaget hverv som kasserer og revisor i flere lokale foreninger. Om vinteren har han dyrket badminton. I de senere år har Ole Johansen spillet golf og har som frivillig ydet en indsats for Aars Golf Klub.

Isabelle Damgaard Jensen.

Anders Korshøj Blohm.

Nyansatte hos EDC Aars EDC Danebo har ansat to nye medarbejdere. Isabella Damgaard Jensen, 25 år, er ansat til formidling af boliger. Isabella Damgaard Jensen er finansøkonom fra Erhvervsakademiet i Hobro. Anders Korshøj Blohm, 27 år, er ansat til formidling af boliger. Anders Korshøj Blohm er finansøkonom fra UCN i Aalborg.

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER

Døgn vagt

Ugens portræt

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Jobskifte

sistent hos vognmand Børge Møller i Fjelsø.

Heidi Kolmorgen Glerup, 39, Østrup, er 1. oktober tiltrådt som ny økonomiassistent hos vindueskoncernen Inwido Denmark i Farsø. Heidi Kolmorgen Glerup får ansvar for løn- og personaleadministration for timelønnede medarbejdere i koncernens forskellige selskaber. Hun har de seneste 15 år arbejdet som kontoras-

Heidi Kolmorgen Glerup - økonomiassistent hos Inwido.

BEGRAVELSE TIL FAST PRIS BEGRAVELSE Til Fast Pris Fra kr. 10.500,GRAVSTEN incl. 30 bogstaver kr. 5.000,-

BEDEMAND MED EGET: – Blomsterbinderi – Stenhuggeri – Økonomisk rådgivning

Se mere om vores lave priser på

(Udstilling på adressen)

www.begravelsetilfastpris.dk

AARS BEDEMAND OG STENHUGGER

Tlf. 30 32 62 01

Bymidten 13 . 9600 Aars . Jan, Stinne, Trine og Mette

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

12. OKTOBER 2016

Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

Det er ikke fordi Marianne Poulsen er vokset op med køer. Men hun er glad for at være tovholder ved Kimbrerskuet i Aars. De seneste år er det netop Marianne Poulsen, Messecenter Vesthimmerland, der har samlet trådene omkring Kimbrerskuets afvikling i messecentret. Hun afsluttede for to år siden den grundlæggende projektlederuddannelse, men havde allerede inden et godt greb om Kimbrerskuet. I dag har Marianne Poulsen titel af projektleder, og hun er typen der fuldt og helt går ind i en opgave. Derfor ved de øvrige ansatte, at når Marianne Poulsen har taget opgaven til sig, så blive alt løst. Hun er god til at få tingene gjort og gjort rigtigt. Det er dog ikke ensbetydende med, at Marianne Poulsen blot går efter samme skabelon som sidst. Hun er altid åben og nytænkende - ikke kun omkring Kimbrerskuet. I takt med at Marianne Poulsen har videreuddannet sig, har hun, som en naturlig følge, fået større og større ansvarsområder. Hun forstår også betydningen af selv at tage ansvar. For noget tid siden gennemførte messecentret en undersøgelse, der viste, at centret havde mest at tilbyde til mænd. Ønsket var derfor at tilbyde mere til kvinderne. Marianne Poulsen udtænkte ideen om at lave en kreativ hobbyweekend. Den ide skal stå sin prøve i den kommende weekend. Naturligvis er Marianne Poulsen projektleder på messen. Forhåbentlig bliver det en succes og en god fødselsdagsgave til hende - hun fyldte 37 år i mandags. Marianne Poulsen lever en stor del af sit liv omkring messecentret. Hun begyndte i centret som kontorelev, efter at have taget HHX i Aars. Da hun blev udlært fortsatte hun på kontoret. Gennem årene har hun videreuddannet sig. Først til Merkonom i virksomhedsorganisation, siden også i ledelse og samarbejde. I 2006 udvidede hun

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Marianne Poulsen.

kundskaberne med ”Effektiv kommunikation & målrettet markedsføring” på Aalborg Handelsskole. I 2013 tilføjede hun ”Grafisk formidling” til CVet, og i 2014 kunne hun også skrive ”Marketingmedarbejder” fra Aalborg Handelsskole på visitkortet. Marianne Poulsen har også vist, at hun har evnen til at holde flere bolde i luften på en gang. Det kræver plads. Derfor er det også projektlederen der har det største skrivebord på kontoret. Jongløren bor tæt på messecentret og elsker arbejdet. Besøger man hendes facebookside, så springer det i øjnene, at hun ikke bruger tid på at fortælle om sig selv. Næsten alt hvad hun poster handler om aktiviteter i messecentret. Sammen med Allan Hosbond Jensen har Marianne Poulsen to drenge. Dem bruger hun også meget tid sammen med. De ved dog godt, hvor mor arbejder. Fordi nærheden til hjemmet har mere end en gang betydet, at drengene har besøgt mor på arbejdet. Marianne Poulsen er født og opvokset i Aars. I dag er hendes fritidsinteresser koncentreret omkring familie, hus og have. Tidligere var hun konkurrencesvømmer. Konkurrencegenet har hun stadig. Det er dog mest med sig selv hun konkurrerer - om at gøre tingene bedre. En af måderne hun gør det på er: Når en messe er forbi, så bruger hun tid på at gå rundt blandt standene, mens de bliver taget ned. Her gør hun nyttige erfaringer med, om noget kan gøre bedre næste gang. Hvis hun kan gøre det bedre, så vil hun også.

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

Mangler du tryksager?

Vores kære bror og svoger

Henning Jepsen

er stille sovet ind. 10. oktober 2016. En sidste hilsen.

Spørg hos Aars Bogtryk & Offset

Erling og Kirsten Stinne og Johannes Else og Bent

Tlf. 98 62 17 11

TAK EFTER DØDSFALD

Tusind tak for opmærksomheden i forbindelse med Søren’s død og begravelse.

Gitte og familie

Vor kære mor, svigermor, mormor og farmor

HJERTELIG TAK

Cecilie Hansen

Aase Als`

* 14. juli 1936 er stille sovet ind Aars, den 10. oktober 2016 På familiens vegne

Joan, Dorte og Arne Begravelsen finder sted fra Haubro Kirke fredag den 14. oktober kl. 13.00

Vores elskede søn, bror, svoger og onkel

Lars Christian Bagger * 26. februar 1977

† 6. oktober 2016

Mor og Jack Rudi og Gavin Monika, Oliver, Magnus og William

* 8. december 1940 er stille sovet ind Suldrup, den 6. oktober 2016

Lilian Lone og Ove Jette og Karsten Ivan og Tina Anna, Nete, Sine, Jonas, Mia, Andreas og Laura

begravelse.

Tak for blomster og kranse. Tak til familie, naboer og venner. Tak til gymnastikpigerne, cafepigerne og Danpopigerne Tak til Ole Larsen for de pæne ord.

Hjertelig tak

for venlig opmærksomhed i anledning af min fødselsdag. Hans Landry

AL OPMÆRKSOMHED

TILLYKKE!

i anledning af min fødselsdag frabedes. Edith Vores kære kollega Susanne blir 50 år. Vi glæder os til festen. Kærlig hilsen Engblommen

AL OPMÆRKSOMHED

i anledning af vort guldbryllup frabedes venligst. Elin og Poul E. Jensen, Haverslev

KLINIKKEN

har ferielukket fra den 17. - 21. oktober begge dage incl. Klinisk tandtekniker Anne Grethe Nielsen Tlf. 98 62 13 40

www.aarskirke.dk www.aarskirke.dk

AARS KIRKE

Sogneaften

torsdag den 13. oktober kl. 19.30 i aars Kirke Lektor Claus Jensen kommer og holder et billedforedrag om Martin Luther og Reformationen set i kunstens spejl. Arrangementet er gratis og alle er velkomne!

www.aarskirke.dk

Samtale omkring en salme!

Lørdag, den 15. oktober 2016 kl. 9. 30 – 10.30 i sognehuset, Hornum. Til et rundstykke og en kop kaffe prøver vi at åbne for nye indsigter ved hjælp af en salme. En anderledes og hyggelig måde at være sammen på. Der kræves ingen forudsætninger. Alle er velkomne! Venligst fra Inge Frandsen, sognepræst Klip ud

✃✃

Kirkens Korshær i Hornum

Dødsboer og brugbare effekter afhentes. Tlf. i åbningstiden 98 66 14 26 eller Jens Secher tlf. 28 94 98 60 Man.-fre. kl. 13.00-17.00 • Lør. kl. 10.00-13.00

Juleture 2016

Julebazar på Gavnø Slot lør. d. 5. nov. .... kr. 695,Juletur til Børglum Kloster fre. d. 18. nov. ... kr. 395,Jul i Tivoli i København tors. d. 1. dec. ... kr. 595,3-dages tur til Celle og Neumünster 5.- 7. dec. ............................................................. kr. 2.195,-

Reception

Vor elskede mor, svigermor, bedstemor og olde

Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Agnes Elisabeth Gralander *26. juni 1928

Elsemarie Lauvring har valgt at forlade Vesthimmerlands Kommune for at nyde sit otium.

† Er stille sovet ind den 7. oktober 2016. Mindes med glæde.

I den anledning vil det glæde os, at se forretningsforbindelser, kollegaer og venner til reception

På familiens vegne

Fredag den 28. oktober, kl. 12.00-15.00

Børn, børnebørn, oldebørn og svigerbørn

i Byrådssalen på Rådhuset, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. P.b.v. Knud Kristensen

Begravelsen finder sted fra St. Binderup Kirke, lørdag den 15. oktober kl. 14.30.

Er du interesseret - Kontakt: Marianne Jensen, koordinator, tlf. 98 62 11 84

Kærlig hilsen Lars Vestergaard

Bisættelsen finder sted fra Sønderup Kirke lørdag den 15. oktober kl. 11.00

Få en besøgsven - eller bliv besøgsven

Borgmester

Tilmelding og program hos Midtbus Jylland tlf. 21 31 21 31 Finn Clausen 30 65 68 32, N. C. Møller 98 61 44 01 / 40 13 44 01

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

✃✃

Leif Nielsen

KIRKENS BESØGSTJENESTE

for venlig deltagelse ved min hustru

Bisættelsen finder sted fra Ranum Kirke torsdag den 13. oktober kl. 13.00 Højtideligheden slutter ved kirken I stedet for evt. blomster hilsner kan man give et beløb til en mindesten. Pengene kan afleveres i en kuvert i våbenhuset.

Min elskede mand Vores gode far, svigerfar og bedstefar

SIDE 3

Klip ud

12. OKTOBER 2016


Aars Avis

SIDE 4

12. OKTOBER 2016

Uddeling af Handicaprådets Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D e T

s k e r …

Byrådet inviterer indenfor! Byrådets møder er offentlige, så interesserede er velkomne til at deltage i det månedlige møde. Det foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Aars, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, torsdag 13. oktober 2016, kl. 16.00. Dagsordener og referater kan findes på www.vesthimmerland.dk/dagsorden

Handicappris 2016 Kender du en person, forening, virksomhed eller organisation der har gjort noget særligt for handicappede i Vesthimmerland? Så send din indstilling inden 1/11 til : Handicaprådet, Sundhedsforvaltningen Frederik IX´s plads 1, Postboks 60 9640 Farsø www.vesthimmerland.dk /politik/raad-og-naevn/handicapraadet/

Aktiviteter i efterårsferien på Vesthimmerlands Biblioteker

Tilmeld dig på www.aams.dk/infoaften

• Mandag den 17. oktober fra 13.00-14.00 på Løgstør Bibliotek: Sjov med mad • Tirsdag den 18. oktober fra 13.00-15.00 på Farsø Bibliotek: Skør Strik • Onsdag den 19. oktober fra 13.00-15.00 på Aalestrup Bibliotek: Spejdersjov • Torsdag den 20. oktober fra 13.00-15.00 på Aars Bibliotek: Kemishow • Lørdag den 22. oktober fra 10.00-12.00 på Aars Bibliotek: Bamsehospital Gratis, tilmelding på himmerlandsbilletten.dk. • Mandag-torsdag fra 10.00-17.00 og fredag fra 13.00-17.00: Ispindebyggeri på Farsø bibliotek Klodserier på Løgstør Bibliotek Perleamok på Aalestrup Bibliotek Skrotrobot på Aars Bibliotek Gratis, ingen tilmelding

Kom og hør om uddannelserne til maskinmester og autoteknolog. Den 3. november kl. 19.00 til ca. kl. 21.00. Vi viser vores laboratorier frem, og der er mulighed for at få en rundvisning, en snak med studievejledere og studerende mv. Inge Lehmanns Gade 1O 8000 Aarhus C • Tlf. 8612 6222

ÅRETS IVÆRKSÆTTER 2016

stort bogsalg på Aalestrup og Aars Bibliotek

KENDER DU ÅRETS IVÆRKSÆTTER I VESTHIMMERLAND?

• Mandag den 17. til søndag den 23. oktober Kom og gør et kup på bibliotekerne i Aalestrup og Aars, hvor vi i efterårsferien fra holder stort bogsalg. Find spændende bøger, inspirerende magasiner og cd’er fyldt med hits.

Årets iværksætter er en nystiftet pris, der uddeles af Iværksætter Væksthimmerland og Spar Nord til en lokal iværksætter, der har gjort en særlig indsats, og som har opnået rigtig gode resultater inden for de første tre år af virksomhedens levetid.

Se mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk.

snitteværksted i skoven mandag den 17.oktober 2016 kl. 13.00-15.00 på Naturbasen i Jenle Plantage. Træsløjd for både børn og voksne. Vi snitter legetøj og spisegrej af materialer fra skoven.

efterårs Natur Nørdstur med fugledrager Søndag den 20. oktober 2016 kl. 10.00-12.00. Den nye bro på holmen ved Vilsted Sø. Byg også din egen fugl (drage) og se hvor lagt den kan trække ud over søen i vinden. Se de mange trækfugle ved søen. Byg også din egen fugl (drage) og se hvor lagt den kan trække ud over søen i vinden. Arrangør: Ornitolog Poul Hald- Mortensen, Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands Kommune.

Prisen består af en helt unik statuette og en gavecheck på 2.000 kr. og ikke mindst æren. Det er Himmerlands Udviklingsråds bestyrelse der udvælger årets prisvinder. Du indbydes nu til at indstille kandidater til prisen som årets Iværksætter i Væksthimmerland 2016. Send din indstilling med en kort motivation til Erhvervskonsulent Claus Andreasen senest mandag den 26. oktober på ca@himur.dk Prisen overrækkes ved Iværksætter Væksthimmerlands netværksarrangement onsdag den 2. november kl. 08.00 til 10.30 på Messecenter Vesthimmerland. Du kan deltage i arrangementet ved at tilmelde dig på mail: amm@himur.dk

Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger

Dagplejer til Farsø by Vi mangler dagplejer der gerne vil være med til at give 0-2 årige børn en spændende og udviklende hverdag i hjemlige rammer. Ansøgningsfrist: 19. oktober 2016

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

aars Y’s men’s Club markvænget 36, aars

Se info: www.aars.ysmen.dk

ÅbningStider: Hver torsdag kl. 14.30-17.00 Første lørdag i hver måned kl. 10.00-12.00 Indsamling og aflevering af brugbare effekter i butikkens åbningstider samt efter aftale, gælder også dødsboer. ring: tlf. 40 28 70 07 - 98 62 19 24 Y’s men’s Clubben yder økonomisk støtte også i lokalområdet.

NaturErhvervstyrelsen

Jordfordeling Lerkenfeld Å Vi forventer, at jordfordelingskommissionen vil afsige kendelse og gøre jordhandlerne endelige. Samtidig vil jordfordelingskommissionen tage stilling til eventuelle klager og krav.

j o B

social- og sundhedsassistentelever Har du lyst til nye udfordringer, søger Vesthimmerlands Kommune social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart februar 2017. Ansøgningsfrist: 28. oktober 2016

Loppemarked

Udkast til jordfordelingsplan i området mellem Store Binderup og Kgs. Tisted i Rebild Kommune, er nu klar til at blive præsenteret for jordfordelingskommissionen.

www.naturekspeditionen.dk

social- og sundhedshjælperelever Har du lyst til at prøve nyt, søger Vesthimmerlands Kommune social- og sundhedshjælperelever med uddannelsesstart den 16. januar 2017. Ansøgningsfrist: 21. oktober 2016

INFOAFTEN

Vesthimmerland og Rebild lokalforeninger

inviterer til foredrag med overlæge Tina Schou Andersen og diætist Mette Poulsen

torsdag 27. oktober kl. 18.00-22.00

i Dronning Ingrid Hallerne, Farsø. Aftenen starter med lidt godt at spise og kaffe i pausen. Leverandører fremviser diabetesudstyr i pausen. Pris for mad, kaffe og foredrag er kun 75 kr. pr. person.Tilmelding til Bendt tlf. 20 71 73 39 eller mail bendt.bro@123dk.dk senest 23. oktober.

Vi indbyder rettighedshavere og andre interesserede til mødet: Torsdag, den 27. oktober 2016 kl. 10:00 i Kultur- og Medborgerhuset ”Kig Ind”, Vestermarksvej 2, 9610 Nørager Det er ikke nødvendigt at deltage på mødet, for at der kan afsiges kendelse. NaturErhvervstyrelsen Jordfordeling & Landbrugslov Pionér Allé 9 6270 Tønder

Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 5

´ 6 1 r u t a N & e s l He 15.-16. oktober kl. 10-16

Et rullende Lurpak-køkken besøger Kvickly i Aars søndag, 16. oktober.

Lurpak-køkken kommer til Aars AARS: Der er godt nyt til dem, der elsker at bage og lave mad. Søndag, 16. oktober kommer et rullende Lurpak-køkken på besøg i Aars. Her kan besøgende ved Kvickly i Aars få nye tips til

madlavning og bagning, når Lurpak viser mulighederne med den nye produktserie Lurpak Cook’s Range. Der vil også være rig mulighed for at få en god snak med Lurpak-assistenterne og forkæle smagsløgene.

- Vi vil gerne give danskerne ny inspiration til madlavning og bagning. Og det er bare sjovere at lave mad, når man har de rigtige redskaber. Derfor skaber vi et rum, hvor vi giver inspiration til at lave mad og bage med Lurpaks nye serie Cook’s Range. Vi glæder os meget til at komme forbi Aars, siger Anne Kjeldsen, Senior Category Manager hos Arla.

Deleøkonomien er på vej til borgerne i Aars Rema 1000 i Aars vil have egnens borgere til at handle for hinanden AARS: Nu kan borgerne i Aars hjælpe deres nabo med at købe ind og samtidig tjene en ekstra skilling. Det sker med ordningen Vigo, lanceret af dagligvarekæden Rema 1000. Vigo er en deleøkonomisk platform, der gør det muligt for indbyggerne at handle for hinanden over mobilen. Nyheden om den deleøkonomiske platform blev lanceret forleden. Vi kender det alle. Det er blevet eftermiddag, børnene er hentet i institutionen, og nu skal man ud at købe aftensmad med trætte og sultne børn. Men sådan behøver det ikke længere at være. Nu kan travle familier, og alle andre med en smartphone i Aars, klare den lokale indkøbstur fra telefonen og få leveret poserne til døren af naboen eller en anden borger i Aars. Henrik Burkal, administrerende direktør i Rema

1000, håber, at deres seneste projekt kan hjælpe borgerne i Aars i en travl hverdag. - Vigo skal gøre det nemmere for danskerne at klare indkøbene i en travl hverdag. Lige meget hvor du er, kan du med få tryk på telefonen handle med Vigo og få varerne leveret til døren af andre, der lægger deres rute forbi dit hjem. Det bliver en håndsrækning til de travle familier i Aars, fortæller Henrik Burkal og fortsætter: - Internethandel og deleøkonomi skal ikke kun være forbeholdt dem, der bor i storbyen eller køber stort ind. Det skal være for alle, og det vil vi gøre med Vigo. Alle kan deltage både som indkøber for andre og som kunde. Vi håber, at alle i Danmark kan få leveret varerne let til døren uden at bruge en formue, siger Henrik Burkal.

Spændt på resultatet Det er ikke kun Aars’ unge og familier, der glæder sig til den nye måde at handle på. Den lokale Rema 1000-købmand i Aars er også spændt på, hvordan den nye, deleøkonomiske løsning vil påvirke dagligdagen i hans butik og hos dem, der skal bringe varer ud med Vigo. Flere har allerede meldt sig som indkøbere. - Vi har jo før set, hvordan danskerne har taget deleøkonomiske tjenester til sig, så jeg er spændt på, hvordan de vil modtage den nye løsning.

i Messecenter Vesthimmerland · Aars Salgsudstilling der viser alt indenfor alternativ behandling og spændende foredrag Naturprodukter, øjenoperation, briller, laser kirurgi, ansigtsterapi, el-scootere, høreapparater, massagestole, fodterapeuter Mød også tarot, healing coaching, metasundhed, magnetsmykker, hypnose, håndlæsere, zoneterapi og meget mere.

ENTRÈ kr. 60,-

Se udstillerliste og foredragsprogram på www.mcvh.dk

Messevej 1 · 9600 Aars · Tlf. 9862 4800 www.mcvh.dk · info@mcvh.dk www.messevh.dk · info@messecenteret.dk

Farvel til batteriskift Dine nye Audéo B er genopladelige

Nyhe d hos Au Prøv gratis dium i dage 14

Købmand Frank Halvorsen, Rema 1000 er spændt på hvordan den nye løsning vil blive modtaget i Aars.

Inden lanceringen har jeg fået mange tilmeldinger fra nysgerrige kunder, der gerne vil tjene lidt ekstra og gøre en god gerning. Så det tegner godt, siger købmand, Frank Halvorsen, og fortsætter: - Vigo kan blive en stor gevinst for lokalsamfundet. De travle familier kan få dagligvarerne bragt til døren, uden de behøver at handle for en mindre formue, og indkøberen tjener en ekstra skilling. Det, synes jeg, er meget smart, slutter købmanden. Det koster mellem 39 og 59 kroner at få leveret varer med Vigo, og alle med en smartphone kan blive Vigo-indkøber. Man skal blot tilmelde sig og så kan man levere varerne på sin cykel, løbehjul eller et andet transportmiddel, man har ved hånden.

” 9 ud af 10 er meget tilfredse med batteritiden og den hurtige ladetid.” Field Study News

24 timers* uafbrudt hørelse på en enkelt opladning! Slip for besværet med engangsbatterier med Phonak Audéo ™ B Prøv dem gratis og uforpligtende i 14 dage. Ring og bestil tid på 7171 0904 allerede i dag. *Forventet resultat ved fuld opladning samt op til 80 minutters trådløs streaming.

Telefon 7171 0904 www.audium.dk Himmerlandsgade 87, 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 6

G H

Efterårsferie i Gatten Skærtorsdag d. 28. marts kl. 11.00 med vauw oplevelser

alleri

immerland

visesfra årets første udstilling kunstkunst nogle destore ypperste kunstnere interfejrer foråret iaf GATTEN med stormed forårsnationale nationale -fra hertil fra Berlinkunstnere Darth Vader, udstilling samt særudstilling med nye kunstværker. værker udvalgt medogstor omhu anerkendte fra Cirkeline, ind- og Lea - oplevelser for hele ifamilien. udland. EnPrincess ekstraordinær kunstoplevelse indbydende lokaliteter. Se kalender - www.galleri-himmerland.dk Åbningstider: Uge 42 (15.10.16 23.10.16) alle dage kl. 11 til 17 Fri Entre herefter indtil 31.10-16 lørdag til søndag - udenfor åbningstider aftale Åbningstider: Torsdag - søndag iflg. kl. 11.00-17.00 Gattenvej 85, 85, Gatten,9640 9640Farsø Farsø Påskens Gattenvej Gatten, åbningstider: Torsdag - Mandag kl. 11.00 -17.00 samt alle helligdage eller efter aftale.

12. OKTOBER 2016

TRÆSLØJD

Tirsdage kl. 19.00-22.00. Herredsvej 23, Nyrup Første gang tirsdag den 18. oktober. Yderligere oplysninger efter kl. 17.00 tlf. 98 65 61 64

·

Gattenvej 85, Gatten, 9640 Farsø. Tlf. +45 40 20 08 51 www.galleri-himmerland.dk www.galleri-himmerland.dk

e g a d r e d l a l e d d i M skøl Kloster For 10. gang

på Vit

TEMA:

Reform a

tionen

Lørdag, 22. oktober er der Bamsehospital på Aars Bibliotek.

Et bamsehospital i Aars for en dag AARS: Vesthimmerlands Biblioteker er klar med mange forskellige typer aktiviteter i skolernes efterårsferie. Hele ugen kan man bygge skrotrobotter på Aars Bibliotek. På kommunens øvrige biblioteker er der også sjove aktiviteter hele ugen. Hele ugen kan man gå Perleamok på Aalestrup Bibliotek, lave Klodserier på Løgstør Bibliotek eller blive kyndig ispindearkitekt på Farsø Bibliotek. Derudover afvikles der enkeltdagsaktiviteter. Torsdag, 20. oktober kan man opleve et spændende Kemishow på Aars Bibliotek. Kemistuderende ved Aalborg Universitet viser, hvordan man bruger hverdagens kemikalier til spændende og farverige forsøg. Lørdag, 22. oktober går det igen løs på Aars Bibliotek,

denne gang med Bamsehospital. Denne dag kan børnene tage deres sløje bamse med på biblioteket, og få hjælp af frivillige medicinstuderende, så bamsen bliver helt frisk igen. Onsdag, 19. oktober er der dømt spejderhygge på Aalestrup Bibliotek med bål og snobrød, når bibliotekaren Elin viser nogle af de aktiviteter, drengen Vitello har lært som spejder. Mandag, 17. oktober, er der Sjov Med Mad på Løgstør Bibliotek. Her står kok og bager Peter Månsen klar med en masse seje madtricks, hvor frugt og grønt trylles om til fantasifulde figurer. Tirsdag, 18. oktober står den på Skør Strik på Farsø Bibliotek. Her kan man lære at strikke på en anderledes måde uden garn og strikkepinde. I stedet bruges fingrene til at strikke af gamle T-shirts.

Første weekend i efterårsferien

Lørdag d. 15. oktober fra 10.00-17.00 Søndag d. 16. oktober fra 10.00-16.00 Pris: 60 kr. Gratis entré for børn under sværdhøjde.

afholder

GENERALFORSAMLING

mandag, den 24. oktober 2016 kl. 18.00 på Kimbrerkroen

Arrangementet er støttet af: Karen & Niels Møller Christensens Fond

Følg os på Facebook & www.vitskolmiddelalderdage.dk

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 99 35 34 34

DagsorDen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4.  Fastsættelse af næste års kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af bestyrelsessuppleant 8. Valg af revisor 9. eventuelt som optakt til generalforsamlingen er borgerforeningen vært ved gule ærter med flæsk og pølse. Nye medlemmer kan optages på dagen. Alle er velkomne Bestyrelsen


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

dobling af værkstedsarealet. - Det er særligt antallet af arbejdslifte vi udvider. Vi har ni nu og udvider med yderligere fem, forklarer Erland Knudsen. Meget af den nye plads bliver også forbeholdt servicering af erhvervsbiler. - Som det er nu, så har vi cirka tre ugers forudbestilt bookning på værkstedet. Det er noget af det arbejdspres vi vil reducere. Men vi udvider også servicen i erhvervsafdelingen. Fremover holder vi åbent både fredag og lørdag, så vi kan modtage erhvervsbiler og

SIDE 7

have dem klar til levering mandag, forklarer Erland Knudsen. Firmaet har tidligere gjort den slags, når kunderne har efterspurgt det. Men nu gøres tilbuddet permanent. Ud over at servicere biler på værkstedet, så sælges der også en del nye biler. Mange af dem sælges som flexleasing. Den købsform benyttes af både private og firmaer. Udvidelsen af værkstedet er gået i gang, og Autocentrum forventer at være klar i de nye lokaler midt i november.

Indehaver af Autocentrum Aars, Erland Knudsen er klar til at udvide værksted og medarbejderstab.

Autocentrum i Aars udvider værksted og medarbejderstab Fremover tilbydes også reparation af erhvervsbiler fredag og lørdag Af Torsten Hansen AARS: Det er kun tre år siden, at Autocentrum åbnede i Aars, men nu udvider virksomheden værkstedsarealet og antallet af

medarbejdere, så der om kort tid vil være dobbelt så mange ansatte, som den dag virksomheden flyttede fra Vegger til Aars. - Vi er 12 ansatte nu, og vi søger to svende og en

lærling, siger indehaver af Auto Centrum Aars Erland Knudsen. Autocentrum Aars har specialiseret sig i specialbiler inden for tyske mærker. Det vil sige VW, Mercedes,

BMW og Audi. Det betyder dog ikke, at andre mærker ikke serviceres. Autocentrum Aars har nu fået mulighed for at udvide værkstedet. Samlet sker der nærmest en for­

expert.dk

VI HAR SKRUET NED FOR PRISEN SÅ DU KAN SKRUE OP FOR HYGGEN ENERGIKLASSE A+ 49”

16 GB • 4” Retina-skærm • 8 Megapixel iSight-kamera • Fingeraftrykssensor til Touch ID • HD videooptagelse • FaceTime HD-kamera

PR. STK.

2.444

BARE BILLIGT

40” LED DVB T2/C

FULL 2x HD HDMI

A+

ENERGI KLASSE

USB

2.888

40” LED TV KDL40RD453BAEP • 40” LED TV • Full HD • Energiklasse A+ • 100 Hz Motionflow XR • 2 HDMI- og 2 USB-indgange

Himmerlandsgade 57, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 99

Vi tager forbehold for trykfejl. Tilbuddene gælder fra d. 10/10 - 15/10 2016, eller så længe lager haves.

40”


SIDE 8

Brugsens historie bliver belyst i Aars AARS: Vesthimmerlands Museumsforening og Kvickly Aars går sammen om historisk arrangement mandag i efterårsferien. Flemming Jørgensen, redaktionschef på Samvirke kommer til Vesthimmerlands Museum i Aars mandag, 17. oktober for at fortælle om Brugsens historie og dansk folkelighed gennem 150 år. Det sker under overskriften: ”Sammen om bedre mad”. Danmarks første brugsforening blev dannet af pastor H.C. Sonne i Thisted i 1866. Bedre mad til folket var fra den første tid

en væsentlig opgave for foreningen. Andelsbevægelsen voksede, og der blev dannet brugsforeninger over hele landet. Efter 50 år var der i alt 1500 foreninger. Allerede i 1896 blev ”Fællesforeningen for Danske Brugsforeninger” stiftet, og året efter åbnede FDB sine egne første fabrikker. Samvirke udkom i 1928, og Centrallaboratoriet åbnede i 1929 for at sikre varekvalitet med fokus på ernæring og hygiejne. Senere kom varedeklarationerne til. Formålet i brugsforeningsbevægelsen var og er fortsat at skaffe rene, sunde

Y’s Men i Aars har skænket 20.000 kr. AARS: Aars Y’s Men’s Club uddelte forleden cirka 20000 kroner i donationer til forskellige ansøgere.

Advokatfirmaet

Jan Poulsen Møderet for højesteret Aagade 8 - 9620 Aalestrup

Tlf: 98 64 18 11 jp@advokatjanpoulsen.dk Advokatvirksomhed grundlagt i Vesthimmerland I 1904

6000 kroner gik til at udskifte drikkevandsbeholderen på Borremose Erhvervsefterskole. Eleverne benytter beholderen til at får deres drikkeflasker fyldt op. Beholderen er slidt op, derfor har skolen søgt om tilskud til en ny vandbeholder. Landbrugsskolen Wutomi Agri har oprettet en praktisk landbrugsskole i Mozambique i 2009. Der har vist sig at være et stort behov for uddannede landbrugselever, og skolen har derfor ønsket at udvide lærlingefællesskabet

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

port dsrap Tilstan ådgivning & g nin rv talr - & To lig & Erhve imærk Energ Bygherre Bo

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

Engvej 2 • 9640 Farsø • Telefon 98 63 26 88 www.advokamoesgaard.dk • post@advokatmoesgaard.dk

Brug din advokat til:

- retssager / incasso - dødsboer / privat skifte - testamente - handel med fast ejendom

Det er gratis at få et godt råd.

Advokat Kirsten Moesgaard

Advokat Rasmus Moesgaard

Vi yder gratis retshjælp hver torsdag kl. 16.00-17.30 på Engvej 2, Farsø

Aars Avis og gode fødevarer og samtidig sikre kvalitet til rimelige priser på både fødevarer og øvrige varer, som bliver anvendt i husholdningen. Kvickly er en del af brugsforeningsbevægelsen, hvor indkøbsfællesskabet i dag er samlet i COOP. COOP er en moderne forretning, som sætter fokus på folkesundheden. De sunde varer tilbydes i butikkerne, og kunderne får frihed til at vælge blandt forskellige varer, bl.a. varer mærket med ”nøglehullet”. Andelsbevægelsen har ændret karakter gennem årene, mens vi som forbrugere og medlemmer fortsat er ”sammen om bedre mad”. Alt dette vil Flemming Jørgensen fortælle om på Vesthimmerlands Museum.

til 18 unge mennesker. For eleverne er økonomien ved ophold et stort problem, og skolen søger om hjælp til sponsorskab for syv til otte nye elever. Y’s Men’s Clubben har doneret 3.000 kr. til formålet. Støtteforeningen Hesselvangs Venner, der støtter Friplejehjemmet Hesselvang, har søgt om hjælp til diverse anskaffelser til glæde for hjemmet beboere så som markise, gasgrill og havemøbler. Foreningen er blevet bevilget 2.000 kr. til hjælp til formålet. På børnehjemmet Emmanuel i Honduras er optaget en ung pige, der deltager i arbejdet med de 550 børn på hjemmet. Hun deltager i Impact Academy om fattigdomsproblematikker. Klubben har bevilget 2.000 kr. til hendes ophold. To volontører under House of Care Cambodja er ydet støtte til at udbrede det kristne budskab i børnearbejdet på 2.500 kr. I Danmission arbejdes der for at give fattige og udsatte børn og unge muligheden for at leve et værdigt liv, og det sker gennem udviklingsprojekter i Afrika, Asien og Mellemøsten. Man kalder børnene for Fremtidsbørn. Klubben har doneret 2.000 kr. til dette formål. Y’s Men’s Clubben har sluttelig doneret 2.000 kr. til KFUMs Soldatermissions arbejde blandt soldater og veteraner.

12. OKTOBER 2016

Musikerne var klædt på til tyrolerfest.

Høstfest i Aars med tyrolerstemning AARS: I år var der planlagt, at høstfesten på Plejecenter Solvang i Aars skulle være en tyrolerfest, og de indbudte, beboere, pårørende og personale var opfordret til at komme i tyrolertøj. Bordene var smukt dækkede med rødternede duge, flotte hjemmelavede paddehatte og årstidens blomster. Servietterne var smukt foldede som tyrolerhatte og med en lille fjer i. Bordkortene var små træstammer, som beboerne havde savet, og heri var der en lille sommerfugl med navn på. I dagens anledning var der naturligvis også dækket op med de obligatoriske øl-

krus, godt nok kun halvliters så de kunne løftes! Husorkestret gav den som tyrolerband og de blev akkompagneret af klaver. Menuen, der blev leveret af Kimbrerkroen, bestod af lækre og møre wienersnitzler, smørristede krydderkartofler, ærter og bearnaisesovs og til dessert en skøn hjemmelavet islagkage med chokoladesovs. Der blev sunget de velkendte tyrolersange bl.a ”Edelweiss”, ”Man kan vel ikke gøre for, at man har charme”, ”I sommersol ved den hvide hest” og mange flere. Efter hovedretten blev alle overrasket, da en

af Solvangs Venner ankom iklædt tjeneruniform og sang ” Leopold”. Traditionen tro var der også amerikansk lotteri. Der var utrolig mange fine gevinster sponsoreret af byens butikker og gæster. Der var også mange gevinster som aktiviteten havde produceret. Købelysten var stor, og der blev et fint overskud, så musikken kunne få sin betaling. Der blev endda et lille overskud, der kan bruges til et nyt arrangement. Aftenen var en stor succes og ovenpå en dejlig aften kunne Eva Grøn sige tak til Solvangs Venner for stor hjælp til servering og tak til musikken for god underholdning. Der blev som altid afsluttet med ” Skuld gammel venskab rejn forgå”.

Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivleder ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv, holdt et fantastisk spændendende og fængslende foredrag om landbrugets udvikling fra fæstebonde til prioritetsbestyrer.

Slægtsforskere hørte om fæstebønder AARS: Forleden var cirka 25 af medlemmerne af ”Slægtsforskerne i Vesthimmerland” samlet i Vesthimmerlands Museums store sal i Aars til årets første foredrag. Det var Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivleder ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv, der var indbudt som foredragsholder.

Han holdt et fantastisk spændende og fængslende foredrag om landbrugets udvikling fra fæstebonde til prioritetsbestyrer. Han talte om den fantastiske udvikling, der skete, da hovedparten af befolkningen var beskæftiget ved landbruget, tilbage fra ca. 1730 og op til ca 1850.

Jørgen Dieckmann Rasmussen berettede også om det der skete, da bønderne startede deres brugsforeninger, andelsmejerier, andelsslagterier med mere og endelig blev taget alvorligt på Christiansborg. Tidligere var de bønderne nærmest blevet behandlet som tyende, ja mange gange nærmest som slaver. Dørgen Dieckmann Rasmussen var en fantastisk og levende fortæller, og dertil havde han også en god vestjysk humor.


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

pr. stk. KUN Slagteren tilbyder

Hel svinekam

Ridset og uden ben 4-5 kg

159,-

SIDE 9

KUN

KUN FREDAG

200,-

Slagteren tilbyder

10 Etrecoter Ca. 1800 g

Slagteren tilbyder Betjent bøfmarked. Garanti møre bøffer.

Coop supper

Vælg mellem okse- og hønsekød 1000 g

12,Spar 9,-

Pr. stk. KUN Slagteren tilbyder

Stor hjemmelavet sylte

25,-

Premium entrecote eller Ribeye

25-

VINAFTEN

Torsdag d. 27. oktober afholder vi vinaften i Messecenter Aars. Pr. stk. KUN

Ca. 850 g

18,-

Morgenæg

10 stk, Str. l/xl

Spar 11,95

Spar 34,95

PROGRAMMET FOR AFTENEN: Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.15 Foredrag ved Egon Rasmussen* med smagning af 2 hvidvine, 4 rødvine og 2 portvine

Kl. 20.45 Let anretning Kl. 21.30 Tak for i aften BILLETTER

pr. stk. KUN Bagerens lækre

Skagenshorn eller kærnemælkshorn

10,-

*Egon Rasmussen har 25 års erfaring fra restaurationsbranchen. 10 år som vinansvarlig i dagligvarehandlen, samt 8 år som vinkonsulent i Coop Danmark vin.

Bagerens friskbagte

Runde franskbrød

7,-

pr. stk. KUN

kan købes i kiosken i Kvickly Aars for kr. 100,- pr stk. for medlemmer og kr. 150,- pr stk. for ikke-medlemmer. Der er plads til 100 deltagere.

Med eller uden birkes

TILBUDDENE GÆLDER HOS KVICKLY I AARS KVICKLY AARS Markedsvej 3 9600 Aars Tlf: 96 37 76 00

ÅBNINGSTIDER Man-fredag 8 - 20 Lørdag 8 - 18 Søndag 8 - 18

BAGER 6.30 - 20 6.30 - 1 8 6.30 - 1 8

POST 11 - 17 10 - 1 2 Lukket

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 12. oktober t.o.m. lørdag d. 15. oktober 2016

Kvickly Aars Ost

35,-

KUN

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Frit valg KUN

Pr. 100 g KUN


Aars Avis

SIDE 10

12. OKTOBER 2016

Efterårsferie med gode lokale tilbud i naturen Naturekspeditionen i Vesthimmerlands Kommune arrangerer blandt andet to gratis aktiviteter

VESTHIMMERLAND: - Mange familier, på tværs af generationer, prioriterer at tage på tur sammen i efterårsferien, og heldigvis ser vi mange til vores arrangementer ude i naturen, siger naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune. Sammen med Lars Wachmann fra Naturstyrelsen er hun klar med aktiviteter, der bygger på elementerne natur, leg, læring, motion og masser af frisk luft. I efterårsferien, kan man blandt andet kan finde naturvejlederne til to gratis arrangementer. Mandag åbnes snitteværksted i sko-

ven ved naturbasen i Jenle Plantage ved Aars. Her snittes legetøj, smykker og spisegrej af materialer fra skoven. I år bliver det også muligt at snitte en ”rasleThorvald” - som er træmanden der ses på naturekspeditionens logo. Torsdag formiddag kan man møde naturvejlederne ved Vilsted Sø til Natur Nørdstur med fugledrager. - Her ser vi på de mange trækfugle ved søen. De store flokke af forskellige ænder samt grågæs og canadagæs dominerer billedet ved søen. De våde enge langs søen gæstes af ryler og hjejler, ofte i flokke på

mange hundrede. Vi får besøg af ornitolog Poul HaldMortensen, der kender alle fuglene i området. Du kan også gratis bygge din egen fugledrage, og se, hvor lagt den kan trække ud over søen i vinden, siger Karin Winther. Vil man hellere ud på egen hånd, er der også naturaktiviteter til både nat og dag. - Naturen holder heller ikke lukket om natten, så har man lyst til at se, hvad der sker, når mørket falder på, kan jeg varmt anbefale at tage på tur med lommelygte efter ”Nattens øjne” eller ”Nat-Naturnørd. Det er et tilbud til tre

Mandag i efterårsferien åbnes snitteværksted i skoven ved naturbasen i Jenle Plantage ved Aars.

generationer, som har lyst til at opleve nataktive dyr. Med lommelygte skal man følge små reflekser rundt på en rute i skoven. Der er gode muligheder for at se dyr som ræv, grævling, rådyr eller måske en ugle, lyder det fra naturvejlederen.

- I Uhrehøje Plantage har vi vesthimmerlandske ”trolls”. Det er nemmest at finde de uartige trolde, der glemmer, at de ikke kan tåle sollys, for de bliver til troldetræer. Om dagen kan det være svært at finde troldetræerne, men hvis du tager et foto med blitz, så vil

troldenes øjne lyse op. Om natten er det meget nemmere, at se hvilke træer, der er troldetræer, for her vil øjnene lyse op, hvis du lyser på træerne med en lommelygte. Du skal kigge på træerne bag shelterne på naturbasen, røber naturvejlederen.

Træsløjd i efterårsferien VESTHIMMERLAND: Efterårsferien er et af de tidspunkter på året, hvor det er oplagt at lave udendørs aktiviteter med familien. Er man glad for naturen, så kan Naturstyrelses aktiviteter være et godt valg. Mandag, 17. oktober laves der ”Snitteværksted i skoven”. Det foregår i Naturbasen i Jenle Plantage nær Kelddalvej 68. Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen Himmerland og naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune, viser deltagerne, hvordan man laver træsløjd for både voksne og børn. Sammen snittes legetøj og spisegrej af materialer fra skoven.

Karin Winther - viser hvordan man laver træsløjd.

Torsdag, 20. oktober er der ”Jubilæumsnatur-nørdtur med fugle og drager”. Turen arrangeres i anledning af, at Vilsted Sø i fylder 10 år. Mødestedet er p-pladsen

på holmen ved den nye bro over Vilsted Sø. Ornitolog Poul Hald Mortensen, naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen Himmerland og naturvejleder Karin Winther arrangerer turen. Alt afhængig af vejret bliver der mulighed for at se de mange trækfugle ved søen. Store flokke af forskellige ænder samt grågæs og Canadagæs dominerer normalt billedet ved søen. De våde enge langs søen gæstes af ryler og hjejler, ofte i flokke på mange hundrede. Der bliver ikke kun lejlighed til at kigge på fuglene. Alle deltagere får også mulighed for at bygge deres egen fugl (drage) og se, hvor langt den kan trække ud over søen i vinden.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 21.25: The A-Team Amerikansk actionfilm fra 2010 Fire benhårde, bindegale elitesoldater bliver hængt op på en forbrydelse, de ikke har begået. Heldigvis er den kradsbørstige kvartet ikke sådan at løbe om hjørner med, og snart går jagten på den skyldige ind. Det kommer ikke til at gå stille af sig.

Kl. 21.00: Camilla Läckbergs Lysets dronning Svensk krimi fra 2013 Forfatteren Erica og hendes mand løser mordgåder i det idylliske fiskerleje Fjällbacka. Det er den 13. december, og mange af Fjällbackas indbyggere sætter kurs mod kirken for at se Lucia-optoget. Desværre er Lucia-bruden forsvundet, og Erica begynder at undersøge, hvad der er hændt hende.

Kl. 22.10: Chaos Amerikansk actionthriller fra 2005 Fem røvere stormer en bank og tager kunder og ansatte som gidsler. Røvernes leder, Lorenz, vil kun forhandle med politimanden Conners, der er blevet suspenderet efter en aktion, som kostede et gidsel livet. Der venter Conners noget af en opgave, for Lorenz er hele tiden et skridt foran politiet.

Kl. 20.00: Vild med dans Otte par tilbage - quickstep og slowfox Claus Elming og Sarah Grünewald byder velkommen til sæsonens sjette program. Parrene er halvvejs i konkurrencen, og kampen om trofæet intensiveres. Niveauet er højt i år, men det er dommernes forventninger også, og nu skruer de bissen på over for de otte tilbageværende par.

Kl. 21.15: One Chance Britisk komedie-drama fra 2013 Den generte Paul Potts har altid drømt om at blive operasanger, og da han møder den søde pige Julie-Ann, opfordrer hun ham til at forfølge sine drømme. Han melder sig derfor til amatørshowet ”Britain’s Got Talent” på engelsk tv, og her overrasker han hele landet med sin kraftfulde operastemme.

Kl. 21.00: Jack Reacher Amerikansk actionfilm fra 2012 Fem mennesker bliver skudt ned af en snigskytte, og da politiet fanger manden, der tilsyneladende har gjort det, hævder han sin uskyld og forlanger, at de finder den tidligere militære politimand Jack Reacher. Han kan bevise hans uskyld! Jack Reacher ender med at blive hyret til at efterforske sagen.


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 11

Peter Nøhr, Elektriker, HEF A/S Carsten Skovfoged Laursen, Netværkstekniker, EnergiMidt Fiber A/S Jan Fuglsang Nielsen, Senior Key Account Manager, Energinord

Lad os blive enige om vores fremtid. Vi deler den jo

Vi kan diskutere alt om fremtiden – undtagen at vi kommer til at dele den.

eniig a.m.b.a. El- og varmeforsyning Fiberbredbånd Elsalg Energibesparelser Udelys Teknisk salg Vedvarende energi

Derfor handler det om ansvar og det handler om at være del af noget. Alle snakker om det. Nogen gør lidt. Få gør meget. Problemet er nemlig, at det eneste man er fælles om, er holdningen: Man skal gøre noget. Gøre noget for miljøet. Gøre noget for fremtiden. Grøn omstilling, digitalisering og sikring af vores infrastruktur. Fiber er nemlig ikke bare adgang til internet – det er yderområdernes livline. Hvis alle gør noget, men hver for sig, så er det desværre kun varm luft. Men hvis alle allerede er enige, så lad os skifte den varme luft ud med resultater – i fællesskab. For hvis man er fælles om noget, deler man nemlig ansvar, deler udfordringer og deler successer. Vi plejede at være EnergiMidt, Energinord og HEF. Men nu er vi blevet eniig. Vores fælles styrker kan nemlig gøre en forskel for Danmark. Derfor slår vi os sammen. Vil du være med? Så bliv en del af os. Så kan vi dele både bundlinje og interesser. Og vi sigter højt. For når det handler om grøn omstilling og vores fælles fremtid, så gør det ikke noget, hvis man rammer over målet. Lad os være fælles om fremtiden.

Lad os blive


Aars Avis

SIDE 12

12. OKTOBER 2016

Elever i Aars løste en gældende opgave

til Festen Jukeboext DJ g · Indbyg t Pianist ge g y b d leliste · In egen spil · Lav din

NyhLeEdJN!ING AF NU UDice maskiner · Slusch øjtalere eh · Kraftig kr. 300,N U K fra

line Book Oken.dk på sirju ring! ellerRonald Lund 7070 2310

Gode priser

Syv elever og lærer Charlotte Hvidberg (stående på vognen) fra Erhvervsskolerne var med god grund stolte, da de var færdige med at bygge standen for Jutlander Bank på Kimbrerskuet.

Top kvalitet

Hurtig levering

Ring til os!

AARS: - Lærerigt på en helt anden måde end et skoleprojekt. Sådan lød den enstemmige vurdering fra syv elever, der i uge 40 gennemgik faget Visuel Merchandising på Erhvervsskolerne i Aars. Deres lærer, Charlotte Hvidberg, havde nemlig på forhånd aftalt med Jutlander Bank, at holdet fik en gældende opgave, der kom til eksamen ude i virkeligheden. De skulle nemlig på få dage kreere Jutlander Banks stand på Kimbrerskuet i Messecenter Vesthimmerland i Aars 7. og 8. oktober. - Vi vil altid gerne ud i virkeligheden og samarbejde med erhvervslivet - og her fik vores elever en fuldstændigt realistisk opgave at arbejde med, forklarer Charlotte Hvidberg. Hun og de syv elever allierede sig med Nutidsmuseet i Aars, hvor de lånte

forskellige effekter - blandt andet en antik hestetrukket vogn og nogle markredskaber - så de kunne bygge standen op i en kulisse, som forestillede en 100 år gammel gårdsplads. Undervejs viste det sig, at det print, der skulle få bagvæggen til at ligne et bindingsværksstuehus, ikke passede efter målene. - Men så man jo finde kreative løsninger på den udfordring. Sådan er det tit ude i virkeligheden, og det kan være hårdt at arbejde under tidspres som dekoratør. Så fik eleverne også oplevet det på deres egen krop, siger deres lærer. - Nu er vi spændt på messegæsternes reaktion, lød det fra de syv elever, der kom i mål med opgaven inden deadline. Deres censorer var publikum - som også ville tælle adskillige hold forældre til eleverne.

Gulve Gardiner •

SKAL VI PRINTE DIN ANNONCE, SÅ DEN PASSER TIL DIT SANDWICHSKILT?

Solafskærmning Gardiner Tæpper Vinyler Vinyler til badeværelser Ring til Karen eller Kristian Tlf. 98 63 11 27 ell. 20 12 84 48

ller e g n i R il t v i r k s Morten Freundlich 96 984 228 - mf@aarsavis.dk

Steen Brorsen 96 984 220 - sb@aarsavis.dk

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

A2 eller 50x70 cm. 1 stk. 10 0 kr. 2 stk. 15 0 kr. + moms.

se meget mere: www.simested-cement.dk

Brug den organiserede håndværker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så SNEDKERMESTER

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

både tekniske og merkantile uddannelser og kurser. I sin tid som direktør har Helene Reffstrup Møller stået i spidsen for både denne samling af skolen og for implementering af en række reformer. Hun har stået i spidsen for en række tilbygninger

SIDE 13

og ombygninger, som ikke alene har sikret hver af skolens mange forskellige uddannelser sit eget faglige miljø, men også at elever, kursister og medarbejdere oplever en skole, hvor bl.a. Oasen, danner rammen om skolens fælles aktiviteter og arrangementer.

Erhvervsskolerne i Aars skal have ny direktør. Et managefirma er sat på opgaven med udvælgelsesproceduren.

Erhvervsskolerne i Aars skal have en ny direktør Helene Reffstrup Møller ønsker at gå på pension AARS: Efter 18 et halvt år som direktør for Erhvervsskolerne Aars har direktør Helene Reffstrup Møller meddelt skolens bestyrelse, at hun ønsker at opsige sin stilling til fratrædelse den 31. januar 2017 - for at gå på pension. Helene Reffstrup Møller

Niels Mortensen erhvervsrådgiver Dir. tlf.: 99 49 14 87

har haft 37 et halvt års ansættelse i det offentlige. Efter seks år i revisionsbranchen, mens hun også tog sin HDR, startede Helene Reffstrup Møller august 1979 sin karriere i erhvervsskoleverdenen som underviser i de økonomiske fag på Frederikshavn Handels-

skole, hvor hun også fungerede som studievejleder. Hun blev souschef på Vejle Handelsskole, før hun i knap tre år var udsendt af Udenrigsministeriet/Danida til Tanzania som økonomisk rådgiver i et stort vandprojekt. I 1991 blev hun admini-

strationschef på Hillerød Handelsskole samtidigt med indførelsen af selveje, taxameterstyring og arbejdstidsreform. I 1996 flyttede hun til Lyngby Uddannelsescenter, hvor hun arbejdede som vicedirektør frem til 1. august 1998, hvorefter hun tiltrådte som direktør på Erhvervsskolerne Aars. I 1998 var teknisk skole og handelsskolen netop blevet samlet under én fælles bestyrelse, som lagde vægt på, at Erhvervsskolerne Aars både udadtil og indadtil skulle fremstå som én skole med et stort udbud af

Direktør Helene Reffstrup Møller stopper med udgangen af januar næste år som leder af Erhvervsskolerne i Aars.

svane køkkenet aars

•••••••••••••••••••••••••

Merete Christensen kunderådgiver Dir. tlf.: 99 49 14 09

køkkener i alle prisklasser

••••••••••••••••••••••••

100% dansk design

Gå på opdagelse i vores inspirerede og flotte udstilling, hvor vi viser et unikt og bredt sor­ timent for enhver smag og pengepung i den kendte og unikke Svane kvalitet. Blev inspi­ reret af de forskellige individuelle løsninger, hvor detaljerne gør forskellen fra pænt til su­ per flot. Vi udstiller komplet inventar til alle boligens rum – køkken, bad, garderobe, skydedørsløs­ ninger og møbler.

NÆRVÆR OG PROFESSIONEL RÅDGIVNING I ØJENHØJDE

Kig ind i butikken Vores kreative og engagerede indretningskon­ sulenter står klar. Det eneste du skal, er at in­ vestere et par timer i vores selskab.

DIT LOKALE PENGEINSTITUT I VESTERHIMMERLAND

Kr. 40.365 Prisen er inkl. bordplade og vask. Ekskl. hvidevarer, armatur og montering.

Brug os – sammen kan vi mere!

Book et møde allerede i dag på: djs.dk/ book-et-mode

I Den Jyske Sparekasse er kunden i centrum. Vi lægger vægt på at have en tæt relation til både vores privatkunder og erhvervskunder. På den måde har vi det bedste grundlag for at give dig individuel rådgivning – med udgangspunkt i netop dine ønsker og økonomiske muligheder. Vi engagerer os i og støtter det lokale foreningsliv - som både sponsor og aktiv medspiller.

Svane Køkkenet Aars • Løgstørvej 20 • Aars • Tlf. 9862 4844 • svane.com

Nørregade 1 • 9640 Farsø • Tlf. 99 49 14 00 • djs.dk

Livet er ikke så firkantet


Aars Avis

SIDE 14

procent. 10,5 procent kommer fra Løgstør, Aalestrup og Farsø. Dermed har direktøren opnået et af sine egne succeskriterier. At sætte Messecenter Vesthimmerland på landkortet. Nu har Messecenter Vesthimmerland udgivet en bog, der på mindre en to uger er set af 1279 personer. Samtidig med har messecentret faciliteret en række messer, konferencer og generalforsamlinger. Synligheden er ikke til at tage fejl af. Som sidste skud på stammen har messecentret

12. OKTOBER 2016

indgået samarbejdsaftaler med Arena Nord i Frederikshavn og Hobro Idrætscenter og flere aftaler er på vej. I Frederikshavn og Hobro har aftalerne resulteret i succesrige outletmesser. I Løgstør har centret fået til opgave at lave en forårsmesse i 2017. - Vi skal være Vesthimmerland Kommunes udstillingsvindue udadtil, og samtidig styrke det lokale erhvervslivs muligheder for ekstern markedsføring via messer, forklarer Nicolaj Holm fra Messecenter Vesthimmerland.

18-årig overfaldet ved Ravnkilde Messecenter Vesthimmerland oplever en stor stigning i gæster fra store dele af Nordjylland, både i Aars og på Internettet.

Flere i Nordjylland søger mod messecenteret i Aars

Besøgstallet på messecentrets hjemmeside er vokset eksplosivt AARS: En gennemgang af søgningerne til Messecenter Vesthimmerlands hjemmeside på Internettet viser, at Messecenter Vesthimmerland har opnået et stærk brand i hele Nordjylland. De besøgende på siden kommer fra hele Jylland. Og helt specielt er det, at det netop er borgere fra Aalborg, der er flest af. 15 procent af alle besøgende på mcvh.dk kommer fra Aalborg, 7,5 procent kom-

mer fra Aarhus og 9,5 procent kommer fra Aars. - Nu bor der en del flere borgere i Aalborg og Aarhus end i Aars, derfor er det jo naturligt nok, at flere borgere herfra søger på vores side. Tilfældet er,

at mængden af borgere fra Aars og resten af Vesthimmerland, der søger siden er i vokset markant, siden vi lancerede sien for et par år siden. At vi så har en eksplosiv vækstende interesse i Aalborg, Aarhus, Hobro,

Frederikshavn og Støvring viser vel blot, at vores eksterne markedsføring virker, konkluderer adm. direktør Nicolaj Holm. Borgere fra Støvring udgør 7 procent, Hobro 6 procent og Frederikshavn 5,5

Fotografering Ring for tidsbestilling i atelier eller hos jer

· Børne- og familiefotografering · Bryllupsfotografering

Loft F Foto

Sammenslutning af professionelle portrætfotografer i Danmark

v/ Birgitte Tøttrup Loft · Tlf. 23 60 60 70 Halkærvej 43 · 9240 Nibe · www.loftfoto.dk

Carina Thrane Christensen ses i midten forrest.

Nye hospitalsserviceassistenter Carina Thrane Christensen, Aars, er blevet udlært som serviceassistent på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Højeste dagspris gives for jern og metaller

Nedskæring foretages overalt Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT ISO 14001

- det miljørigtige valg Aalborgvej 55, 9240 Nibe Tlf. 98 35 18 54 - www.skrotten.dk

Mærkedage i Aars Avis Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

RAVNKILDE: Klokken 12.49 mandag modtog Nordjyllands Politi anmeldelse om et overfald på en 18-årig pige, der på Skårupvej i Ravnkilde blev forsøgt trukket ind i gammel rød personbil med falmet lak med fem døre og uden nummerplade bagpå. Bilen havde størrelse som en Nissan Micra og havde en meget rusten bagklap, ligesom bilens fælge også var rustne. I bilen befandt sig tre personer. To af personerne, som henholdsvis kørte og sad på passagersædet ved siden af føreren, steg ud. Mens den ene holdt den

unge pige, slog den anden hende i hovedet og sparkede hende på benene. De forsøgte at trække hende ind i bilen, men det mislykkedes, idet pigen satte sig til modværge og løb fra stedet. Bilen og personerne kørte derefter hurtigt fra stedet i retning mod Haverslev. Personerne beskrives som tre mænd imellem 30 og 40 år. De havde kort sort hår og skægstubbe. De talte arabisk og var af arabisk udseende. Nordjyllands Politi modtager gerne henvendelser omkring overfaldsmændene eller køretøjet på tlf. 114.

Sådan undgår man ulykkerne i haven VESTHIMMERLAND: Hvert år ender cirka 8.000 danskere på skadestuen efter ulykker med havearbejde. De fleste ulykker sker med en hækkeklipper/ hækkesaks, stige eller plæneklipper. Resultater fra en undersøgelse lavet af Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital viser, at hele 25 procent af haveulykkerne går ud over arme, hænder og fingre, mens 15 procent er øjenskader. Domea.dk opfordrer derfor beboere til at tage deres forbehold og følge enkle råd, når de giver sig i kast med haven. Her er nogle af dem: 1. Beskyt dine øjne. Øjenskader ligger nummer to på listen over de hyppigste skadestyper i forbindelse med havearbejde. Brug derfor beskyttelsesbriller eller visir, når du fx bruger din hækkeklipper, så undgår du at skade dine øjne, hvis en gren skulle svirpe tilbage mod dig. 2. Stabil stige og ’fodmand’. Det er vigtigt, at du sørger for, at din havestige står stabilt. Tjek derfor underlaget for ujævnheder, inden du

kravler op i højderne, og udfør ikke arbejde i en højde, der er mere end 5 meter; målt fra underlaget til trinnet, du står på. Stå aldrig på stigens tredje øverste trin, og husk en ’fodmand’ (en person med en støttende fod på nederste trin af stigen), når du arbejder højt oppe. Hold gerne en pause i ny og næ. 3. Lad de professionelle komme til. Beskæringsarbejder volder problemer for de fleste og er skyld i adskillige haveulykker. Kombinationen af stige, motorsav, trækrone og amatør er en farlig cocktail. Lad derfor professionelle komme til, når det gælder træfældning og beskæring af store træer. 4. Drop blomsterpinde. Man får blomsterpinde i øjnene, når man står og fedter med de opbundne stauder. Benyt hellere afrundede stativer eller snor. 5. Vedligehold haveudstyr. Ændr’ ikke på eller pil ved sikkerhedsanordninger (ved fx at sætte tape på, så havemaskinen ikke afbrydes automatisk, når du slipper med hænderne). Sørg for, at hækkeklipper, plæneklipper og stige er i orden.


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 15

MANDAG 10-19 TORSDAG 10-21 LØRDAG 10-14

SØNDAG 10-16

Prøv den nye TEMPUR® Hybrid – en unik kombination af TEMPUR® materiale og fjedre Det bedste fra to verdener

SENGEAFTEN torsdag den 13. oktober

Torsdag den 13. oktober kan du møde TEMPUR konsulent Lis Jacobsen i butikken fra kl. 16.00 til 21.00, hvor vi samtidig byder på drømmekage og en forfriskning.

Kom og prøv den avancerede Space Cabin før du vælger din TEMPUR® madras.

Derudover får vi besøg af kiropraktor Susanne Bach fra kl. 18.00-21.00. Hvis du har dårlig ryg eller nakke, vil hun rådgive dig, så du får den bedste madras og pude. Vores dygtige indretningsarkitekt Tracey står klar med gode råd til indretningen. Ring og aftal tid.

UDGÅET MODEL

TEMPUR® Experience Plan 180 x 200 cm planseng inkl. 1 stk. 22 cm TEMPUR® Deluxe madras. Vejl. pris 31.997,-

NU 21.997,SPAR 10.000,Lis Jacobsen

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

Ekskl. ben, gavl og puder.

Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Besøg os på Facebook og www.max-jessen.dk


Aars Avis

SIDE 16

12. OKTOBER 2016

ed n m inger« e d i n S s fore rs Avi t. e v i a ig t l A k r i A å » e es g g n n i a : br t 8 g else ds tag ms p o min mo for Pris 376,- + ing. n . kr . fore pr

Aars Borgerforening Tordenkalvens Øllaug Aktive Kvinder Aars Formand: Bodil Thomsen Tlf. 98 65 61 68 Kasserer: Alice Kristensen Tlf. 98 62 32 30

DcH Vesthimmerlands civile hundeførerforening

Formand: Torsten Hansen Skånevej 10, 9670 Løgstør Tlf. (pri.) 29 43 71 18 Tlf. (arb.) 98 62 17 11 Kasserer: Ole Riis Olsen Ansgarsvej 12, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 86 Mødested: Se på facebook

www.dch-vesthimmerland.dk Formand: Birgit Fauerskov Østrupvej 12, Morum, 9600 Aars Tlf. 98 65 82 73 Kasserer: Lotte Frost Løgstørvej 222, Havbro, 9600 Aars Tlf. 96 98 80 80 Mødested: Plantagevej 8b, 9600 Aars

Vesthimmerlands Havekreds

Det Danske Spejderkorps

Vesthimmerlands Handicap Idræt

Formand: Sara Højslet Nygaard Sjøstrupvej 59, 9600 Aars Tlf. 61 26 65 45 Gruppeleder: Morten Pedersen Blegkilde Allé 43 st.3, 9000 Aalborg Tlf. 28 90 19 99 Kasserer: Maibritt Vith Johnsen Tlf. 29 39 89 12 Mail: www.ddsaars.dk Mødested: Spejdergaarden Løgstørvej 57, Aars

Diabetesforeningen Vesthimmerland lokalforening Formand: Bendt Bro Kristensen Torsvej 3, 9640 Farsø Tlf. 20 71 73 39 Mail: bendt.bro@123dk.dk Kasserer: Leif Holm Nielsen Aalborgvej 176, 9670 Løgstør Tlf. 51 76 64 61 Mail: leif.liselotte@gmail.com

FDF

Mødested: FDF Huset, Stenildvadvej 4, Aars Mail: www.fdfaars.dk Kredsleder: Tommy Tindahl Tlf. 61 30 74 99 Formand: Eva Harbo Andersen Tlf. 70 20 08 66 - 98 62 37 55

Himmerlands Jernbaneklub

Formand: Christian Sauer Jyllandsgade 49, 9520 Skørping Tlf. 40 70 44 20 Kasserer: Martin Larsen Keldgaardvej 19, 9600 Aars Tlf. 61 65 98 62/98 62 65 55 www.himmerlands-jernbaneklub.dk Mail: himmerlands-jernbaneklub@hotmail.com Mødested: Jernbanegade 3, Hornum

Himmerlands Saluteringslaug Oldermand: Peter H. Høffner Nørregade 22, Østrup, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 86 Kasserer: Steen Vohlander Løvsangervej 44, 9600 Aars Tlf. 98 62 41 91

Kimbrergarden

Formand: Birger Thomsen Høeg Hagensvej 2, Gundersted, 9240 Nibe Mobil 32 17 13 93 Kasserer: Rie Nystrup Engtoften 88, 9600 Aars Mødested: Markedsvej 19, mandag kl. 18.30-21.00

LandboSenior Vesthimmerland Formand: Martin Jensen Peder Stubsvej 19, 9600 Aars Tlf. 20 22 10 28 Kasserer: Bent Pedersen Keldgårdvej 87, 9600 Aars Tlf. 20 45 99 55

Socialdemokraterne i Vesthimmerland Syd

Formand: Herdis Brix Dr. Christinesvej 27, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 06 Kasserer: Margit Nielsen Holmsgaardsvej 19, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 82 85

Formand: Jim Gruss Ryttervej 21, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 64 Kasserer: Orla Pedersen Kaj Munks Vej 18, 9600 Aars Tlf. 98 65 61 72 Mødested: Aktivitetscenter Bymidten

Formand: Eva Jensen Spurvevej 2, 9600 Aars Tlf. 40 89 23 29

Vesth. Konservative Vælgerforening

Formand: Ernst Pinstrup Sørensen Ryttervej 22, 9600 Aars Tlf. 98 66 63 66 Kasserer: Hanne Monrad Agertoften 16, 9620 Aalestrup Tlf. 29 62 71 63

Vesthimmerlands Musikforening

Formand: Grethe Stæhr Peder Stubsvej 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 18 27 Kasserer: Mogens Holm Hvalpsundvej 21, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 13 06 Mail: mogens_holm@post.tele.dk Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium

Vesthimmerlands Volleyballklub

Formand: Jens Erik Christensen Sjøstrupvej 66, Sjøstrup Tlf.: 27 50 33 75 Kasserer: Joan Christensen Borupvej 4, 9600 Aars Klubaktiviteter: Aars og Hornum

Ældre Sagen Aars Lokalkomité

Formand: Jette Frost Larsen Peder Stubsvej 52, 9600 Aars Tlf. 21 13 07 75 Telefonstjernen/Tryghedsopkald: Arne Petersen, Peder Stubsvej 21 9600 Aars - Tlf. 98 62 23 10 Mødested: Aktivitetscenteret Bymidten Bymidten 15, 9600 Aars Tlf. 98 62 53 68

Aars Amatør Astronomer

Formand: Peter Stenild Kaj Munksvej 19, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 84 Kasserer: Leif Pedersen Korsholmvej 174, 9631 Gedsted Tlf. 98 64 53 86 Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium Observatoriet eller Lokale 1.8 www.aars-astro.dk

Aars Badmintonklub

Formand: Jesper Svendsen Herredsvej 52, 9600 Aars Tlf. 40 42 11 04 Mail: formand@aarsbadmintonklub.dk Kasserer: Ditte Lyngberg Kong Frederiks Vej 13, 9600 Aars Tlf. 60 15 01 72

Aars Billardklub

Formand: Brian Nielsen Peder Stubsvej 8, 9600 Aars Tlf. 21 19 97 79 Kasserer: Jan Bjørn Hans Egedesvej 68, 9600 Aars Tlf. 22 17 69 30 www.aars-bk70.dk Mødested: Nibevej 1C, 9600 Aars Tlf. 98 62 54 70

Formand: Jørgen Stenum Aatoften 16, 9600 Aars Tlf. 61 36 33 56 Kasserer: Finn Odbjerg Møllevej 22B, 9600 Aars Tlf. 22 22 25 16 www.aarsborgerforening.dk

Aars Bridgeklub

Formand: Yvonne Løvschall Ansgarsvej 21, 9600 Aars Tlf. 25 33 29 36 Kasserer: Børge Johansen Sportsvænget 13, 9541 Suldrup Tlf. 26 36 82 20 Spillested: Aktivitetscentret Bymidten, Aars tirsdage ml. 19.00-23.00

Aars Idræts Klub

Formand: Per Nyborg Mail: formand@aarsik.dk Kasserer: Ilona Strange Mail: kasserer@aarsik.dk Centerleder: René Carøe Tlf. 60 78 21 28 Mail: centerleder@aarsik.dk Mødested: Lyngsøvej 2 B, 9600 Aars Tlf. 98 62 21 97

Aarsegnens Jagtforening Formand: Morten B. Madsen Himmerlandsgade 28, 9600 Aars Tlf. 61 39 67 06 Kasserer: Helle Rasmussen Sneppevej 1, 9640 Farsø Tlf. 25 61 21 83 Mødested: Klubhus og Flugtskydningsbane Plantagevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 48 28

Aars Brydeklub

Formand: Peter Bonde Pedersen Dalstrøget 20, 9600 Aars Tlf. 42 71 70 29 Kasserer: Gitte Kragh Jensen Tingvej 7, 9600 Aars Tlf. 31 71 90 96 Mødested: Østermarkshallen

Aars Erhvervsråd

Formand: Hans Sørgen Kastberg Gl. Tingvej 25 D, 9600 Aars Tlf. 98 62 50 92 Sekretariat: Himmerlands Udviklingsråd Messevej 1, 9600 Aars

Aars og omegns Folkedanserforening

Formand: Leif Jensen Havbrovej 41, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 24 23 Kasserer: Elsebeth Bach Nielsen Peder Stubsvej 42, 9600 Aars Tlf. 22 77 55 33 Mødested: Aars Skole

Aars Patchworkforening Formand: Anne Mette Jensen Kg. Christiansvej 18, 9600 Aars Tlf. 61 74 65 64 Kasserer: Helle Grøn Jensen Hobrovej 55, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 19

Aars Seniorer

Formand: Per Drejer Svalevej 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 38 17 Kasserer: Anders Andersen Morumvej 82, 9600 Aars Tlf. 98 62 30 27

Aars Petanque Klub Formand: Norman Skov Sportsallé v/Nutidsmuseet Tlf. 98 29 84 08 Kasserer: Margit Madsen Tlf. 50 54 68 12 www.aarspetanque.dk

Aars Skakklub Aars Frikirke

Formand: Anders Jakobsen Jelstrupvej 9, 9600 Aars Tlf. 98 66 10 46 Kasserer: Finn Bech Odinsvej 22, 9640 Farsø Tlf. 98 63 22 85 Mødested: Aars Frikirke Markvænget 11, 9600 Aars

Formand: Poul E. Niebuhr Korgaardvej 8, Haubro, 9600 Aars Tlf. 98 66 42 70 Kasserer: Willy Møller Postbakken 18, 9640 Farsø Tlf. 98 63 24 04 willymoeller@dbmail.com Spillested: Erhvervsskolerne Aars, Ø. Boulevard 10, 9600 Aars

Aars Svømmeklub Aars Golfklub

Formand: Søren Friis Næstformand: Claus Andreasen Baneudvalgsformand: Jens Kristian Dissing Kasserer: Henrik B. Hansen Medl. af bestyrelsen: Karsten Urband Medl. af bestyrelsen: Knud Pedersen Medl. af bestyrelsen: Poul Bang Nielsen www.aarsgolfklub.dk Mødested: Tandrupgaard, Tandrupvej 6 9600 Aars Tlf. 96 98 07 00 - Mobil: 24 24 09 29

Aars Gymnastikforening

Formand: Solveig Bigum Binderupvej 17, 9600 Aars Tlf. 40 44 80 52 Kasserer: Caspar Valdgren Madsen Tingvej 1, 9600 Aars Tlf. 98 62 69 69 www.aarsgymnastikforening.dk Mødested: Idrætscentret Østermarken

Aars Håndboldklub

Formand: Henriette Muldbjerg Tlf. 30 16 43 46 Kasserer: Vinni Bilde Pedersen Rolighedsvej 8, 9600 Aars Tlf. 22 88 34 33 Mødested: Østermarkhallen, 9600 Aars

Formand: Jimmy Krøier Sørensen Hans Egedes Vej 126, 9600 Aars Tlf. 41 59 27 23 formand@aars-svommeklub.dk Kasserer: Søren Lauridsen Vestrupvej 31, 9600 Aars Tlf. 98 65 88 01 kasserer@aars-svommeklub.dk Mødested: Aars Svømmehal, 9600 Aars www.aars-svommeklub.dk

Aars Tennisklub

Formand: Poul Erik Pedersen Solvænget 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 25 Kasserer: Jørgen Jensen Hans Egedes Vej 130, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 56 Mødested: Sports Allé 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 47

Aars Tværfaglige Efterlønsklub

Formand: Gudrun Pedersen Kærvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 62/61 75 11 62 Kasserer: Birthe Pedersen Nibevej 23, 9600 Aars Tlf. 98 62 20 32/29 65 07 62 Mødested: Underholdning og foredrag i lige uger på Kimbrerkroen kl. 13.30 til ca. 16.00. Bowling i ulige uger i EH Bowlingcenter kl. 14.00-15.00 og 15.00-16.00


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

At spare i kommunen betyder gældsætning Torben Thomsen, Gl. Blærevej 66, Aars, mener ikke at kommunens spareøvelser altid virker:

Vi skal spare, lyder det alvorligt fra politikerne i Vesthimmerlands Kommune. Og så lånes der til bygning af millionvejen, som ikke er mere nødvendig, end at fuldendelsen godt kan udsættes. Elementrådhuset rejses i forbavsende hastighed og med massiv gældsætning for skatteborgerne – der indgås aftaler, der kommer til at vedrøre kommende byråd og rækker ud i fremtidens muligheder for at disponere for et politisk liv. Men alt bliver tilsyneladende godkendt

af et enigt byråd, hvor opposition kun kommer til udtryk i pseudodiskussioner i læserbreve, som godt kunne tale for aktiv stillingtagen, hvis indholdet ellers betød forklaring på uenighed og anderledes prioritering, men efterfølgende meddeles, at et samlet byråd beslutter gældsætning i politisk fordragelighed. Vi skal spare, er trylleordet, der åbner porten for enigheden. Så skulle man tro, at når spare i virkeligheden betyder gældsætning, at det ville være nemt at få et politisk udsagn om, hvad der nu reelt er sparet ved at lukke tre skoler? Resultatet af lukningen har medført oprettelse af tre private institutioner til afløsning for tre velfungerende folkeskoler. Det må være pærelet at svare på for politikere, og vel også et rimeligt krav at stille til et enigt politisk

liv, at der gøres rede for besparelser, der ser ud til at medføre en gældsættelse af kommunen. Demokratiudfoldelsen i Vesthimmerlands Kommune udmærker sig ved, at intet politisk parti kæmper for noget alternativt, den politiske vilje er forankret i et konservativt regime, i en tidslomme i øvrigt, på landsplan er partiet ret udslukt, men her fastholder partiet en enerådig magt. Et parti hævder, at det har kæmpet for at undgå skolelukninger, ja, stemt imod, så har samme parti alligevel indgået i en enig beslutning om et sparebudget, der forudsatte skolelukninger, og så bliver politik til noget pølsesnak á la Vesthimmerland. Sætter den sædvanlige tavshed ind, hvis der spørges om, hvilke besparelser skolelukningerne har medført for kommunen.

I Vesthimmerland er 800 på kontanthjælp Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat, SF - Vesthimmerland, er utilfreds med det nye kontanthjælpsloft:

Mange af disse er ramt af det nye kontanthjælpsloft, som er vedtaget af Venstre og deres venner i blå blok. I alt bliver 7000 børn i Danmark berørt af kontanthjælpsloftet. Det betyder at der i vores kommune, hvis vi følger de almindelige fordelingsnøgler, er ca. 47 børn i Vesthimmerland, som skal vokse op uden de samme muligheder og livsbetingelser som andre børn. Børn bestemmer ikke selv deres forældre og deres

livsvilkår. Social arv betyder, at forskellige former for ulighed og barrierer kan gå i arv fra forældre til børn. Eksempelvis risikerer børn, der har en utryg barndom, at ende i selvsamme situation som deres nære voksne. Socialforskningsinstituttet (SFI) peger i undersøgelsen ”Vidensopsamling om social arv” på en række belastninger, som øger risikoen for, at børn på den ene eller anden måde genskaber forældrenes sociale liv. Og her nævnes arbejdsløshed som en væsentlig faktor. Med regeringens kontanthjælpsloft kommer uskyldige børn til at vokse op i fattigdom. De kommer til at føle skam, lide afsavn og blive straffet for deres forældres arbejdsløshed. Derfor er kontanthjælpsloftet så fundamentalt forkert og dybt uansvarligt over for børn i det danske samfund.

Jeg ved andre partier påstår, at børn er et forældreansvar. Og det er jeg enig i, men det ansvar er det ikke alle forældre som formår at bestride. Og ja, der findes sikkert også forældre som er selvforskyldte i deres situation men det gør det ikke mere rimeligt, at det er børnene som betaler prisen. Uskyldige børn, som aldrig selv har valgt deres forældre eller forældrenes arbejdsevne for den sags skyld. Alligevel er det de børn som regeringen lige nu straffer hårdt. Vi skal investere mere i at skabe gode vilkår for vores børn – uanset social baggrund. Vi ved, at børns chancer for at leve et værdigt liv og at kunne realisere deres drømme hænger tæt sammen med de vilkår, som de vokser op under.

AARS AVIS – Annoncetelefon 98 62 17 11

SIDE 17

Efterårs

nyheder fra Skott!

Lækker JAKKE

PERFEKT PASFORM! Fåes i sort, grå el. bordeaux. Str. 36-50 Normalpris 1200,-

600,SKOTT PRIS..

Merrytime er TILBAGE! BUKSEUGE… Denimjeans Sort - blå cowboy. Str. 36-50 2 benlængder. Normalpris pr. par 600,-

NU

800,2 PAR

HOBROVEJ 8 . ROLD . TLF. 98 56 14 73 BREDEGADE 7 . AALBORG . TLF. 98 16 65 64 | NYGADE 26 . BRØNDERSLEV . TLF. 98 82 19 66


Aars Avis

SIDE 18

BLÆRE

KØR SELV-FERIE

Som læser af Aars Avis får du disse specielle læsertilbud på kør selv-ferie. Oplys rejsekoden ”AARSAVIS” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

VIND...

Julemarkedsophold og eksklusive chokoladejulekalendere! Samlet værdi 11.378,-

Deltag på happydays.nu

JULEMARKEDER Flensburg: 30 km. Schleswig: 41 km.

Strandhotel ved Flensborg Fjord Strandhotel Steinberghaff i Nordtyskland På det hyggelige hotel hilses gæsterne velkommen med et ’moin moin’, og her kan I nyde nogle afslappende feriedage i rolige, landlige omgivelser langt væk fra hverdagens stress og jag. Hotellet ligger lige ved stranden og med en smuk udsigt over Flensborg Fjord kun 38 kilometer fra grænsen ved Kruså. Beliggenheden inviterer til skønne spadsereture langs stranden - og vil I nyde den friske luft på en længere tur i det skønne område, kan I leje cykler på hotellet. Schleswig-Holstein har masser af dansk historie at byde på. Besøg f.eks. også Gottorp Slot og vikingemuseet i Hedeby. Ankomst torsdage og søndage frem til 18.12.2016 og 12.2.-27.4.2017 samt 17.4.2017.

Slotsferie i Harzen

JULEMARKEDER Quedlinburg (16 km) Wernigerode (17 km)

Også 5 nætter! Schlosshotel Blankenburg HHHH i Midttyskland Landsbyen Blankenburg ligger i det nordligste Harzen – midt mellem to af områdets mest besøgte attraktioner; middelalderbyerne Wernigerode (17 km) og Quedlingburg (16 km), og her får I hurtigt øje på det smukke barokslot Schloss Blankenburg, som dukker frem af disen. Her får I en miniferie med historisk atmosfære i fornemme, nyrenoverede rammer. Ankomst søndage frem til 11.12.2016 og 8.1.-17.12.2017.

Ferie på maleriske Møn

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.149,-

Ankomst mandag til lørdag frem til 18.12.2016 samt 3.1.-25.3. og 2.10.-18.12.207. Valgfri 27.3.-30.9.2017.

BLÆRE: Mange af Blære Krokets spillere er dygtige, og de vinder både nordjyske mesterskaber og danske mesterskaber. Men klubbens vandresnaps den kan de ikke vinde. Blære Kroket holdt forleden afslutning på sæsonen. Her blev de dygtige spillere gennem året hædret, samtidig blev der spillet om vandresnapsen. Det er en konkurrence, hvor det kræver sejr to år i træk for at vinde vandresnapsen. Konkurrencen begyndte i 1998, og endnu har ingen vundet snapsen til ejendom. Men mesterskaber det kan flere af klubbens spil-

lere vinde. Henry Holm Hansen har virkelig vist sin klasse i år. Han vandt det nordjyske mesterskab i enkeltmands kroket i A2 rækken. Han blev også Himmerlands Mester for par i A2. Ikke nok med det, så tog han titlen som Nordjysk Mester i par i A2. Begge gange sammen med Inge Hansen. De to stod også side om side, da de danske mesterskab for hold var afgjort A2. Her vandt det dygtige par sammen med Lisbeth Jensen og Rikke Kvist. Rikke Kvist var også øverst på skamlen ved det nordjyske mesterskab for

hold, det samme galt Børge Degn. Ane Marie Mogensen blev også hædret for hendes sejr i det nordjyske mesterskab for enkeltmands kroket i M1 rækken. Jørgen Mortensen og Ole S. Nielsen opnåede at blive himmerlandske mestre i B1 rækken. Samlet set er de dygtige kroketspillere årsag til, at sæsonen 2016 har givet det bedste resultat siden klubben blev stiftet for 21 år siden. Det glædede formand Sander Mogensen. Han redegjorde samme dag for året som helhed. Det blev blandt andet til et overblik over de mange aktiviteter året har bragt. Kroketklubben har været til midnatskroket, venskabsstævne, julekroket, nytårskur og en tur på Bryggen i Nibe. Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

HAVERSLEV

Inkluderer kun slutrengøring.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.249,-

Pris uden rejsekode 1.399,• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 1 x kold anretning med lokale specialiteter inkl. kryddersnaps • 1 x 2-retters middag Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-1 år gratis. 1 barn 2-12 år ½ pris.

Kurafgift EUR 1,80 pr. person over 14 år pr. døgn.

Pris pr. pers. i lejl. (v. 2 voksne)

1.049,Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-3 år gratis. 2 børn 4-14 år ½ pris.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonen er åben hverdage kl. 8-17. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Blære hædrede de dygtige kroketspillere

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-3 år gratis. 1 barn 4-11 år ½ pris.

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 1 x Residens Møens lokalkendte pariserbøf • Fri parkering Residens Møen i Stege Jeres mønske feriebase har levet en omskiftelig tilværelse fra navigationsskole over tugthus med store personligheder bag de tunge mure til lyst, moderne og gennemrenoveret lejlighedshotel. Herfra har I en skøn udsigt over Stege Bugt, og netop den betagende udsigt har lagt navn til hotellets restaurant.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Pris uden rejsekode 1.299,-

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 3 x 3-retters valgmenu inkl. en halv flaske vin • 1 x aperitif

Pris uden rejsekode 1.199,-

Bestil nu på

12. OKTOBER 2016

Rejsekode: AARSAVIS Teknisk arrangør:

I weekenden var der Høstgudstjeneste i Brorstrup med HAME spejderne.

Høstgudstjeneste med spejderne HAVERSLEV: Søndag, 2. oktober blev der holdt Høstgudstjeneste i Brorstrup Kirke med deltagelse

af 19 HAME spejderne. Sognepræst Holger Lyngberg holdt høstprædiken. Spejderne havde arran-

Borgerforeningen - er byens talerør HAVERSLEV: I foråret 2016 var der ”bemandingsproblemer” i Haverslev Borgerforening. Der var ikke lige frem rift om pladserne i bestyrelsen, men det blev heldigvis løst, da voksne (både unge og ældre) og ansvarlige Haverslev-borgere efter en ekstraordinær generalforsamling dannede en fuldtallig bestyrelse. Borgerforeningen er medarrangør af mange begivenheder i byen, og scenen er nu sat for efterårets

og vinterens afsluttende arrangementer. Der er Juletræsfest og Julemarked søndag den 20. november, og søndagen efter, den 27. november, bliver byens juletræ på Torvet tændt på hyggeligste vis. Mon ikke HCI igen i år byder på gløgg og æbleskiver efter der er kommet lys i juletræet. Men tiden står ikke stille for Haverslev Borgerforening, og ”alle” i byen forventer vel, at der også i 2017 bliver arrangeret Skt. Hans,

geret høstkurve og hjulpet med pynten både i kirken og i Mejlby Forsamlingshus, hvor aftensmaden til 65 personer stod klar. Menuen var rigtig spejdervenlig - en god sammenkogt ret med ris, is, isvafler og kaffe.

Byfest, sættes flagalleer op, er pænt ved sø og i anlæg, på veje og stræder. Haverslev Borgerforening omdeler i disse dage kontingentbreve 2017 til samtlige husstande, i håb om, at måske ikke alle, men så de fleste, bakker op om borgerforeningen, og dens fortsatte arbejde og eksistens. Ikke uvæsentligt for alle i Haverslev, er borgerforeningen i samarbejde med Lokalrådet talerør overfor myndighederne, kommunen og andre instanser. Bestyrelsen i Haverslev Borgerforening består af syv medlemmer plus to suppleanter. Tove Hjulmann er formand.


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 19 Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

HAVERSLEV

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

Træspecialisten - genopstår nu med følgende træaktiviteter: Møbelrenovering: - er dine stole blevet vakkelvorne - trænger din bordplade til at blive pudset ned og genbehandlet - hænger dine låger og skuffer i reolen - eller noget helt andet. Omkring 50 personer havde fundet vej til Medborgerhuset, hvor diætist Mette Pilegaard gav gode råd om kost.

Stor tilslutning til foredrag om kostfokus i Haverslev Håndtryk skulle vise, hvem der er stærkest i Haverslev HAVERSLEV: Onsdag, 21. september, i Haverslev Sundhedsuge, var der et velbesøgt foredrag og fællesspisning i Medborgerhuset i Haverslev. Med titlen ”Fokus på 40+’s kost” underholdt og inspirerede diætist Mette Pilegaard, Diætistklinikken Himmerland i Aars, samt klinisk diætist i Morsø Sundhedshus. Omkring 50 personer havde fundet vej til Medborgerhuset, og Mette Pilegaard havde i sit foredrag om den rette kost, indlagt en lille konkurrence, hvor man via et håndholdt apparat, fik målt ens ”håndtryk”. Er man fyldt 40 og derover er det et godt tidspunkt at tænke lidt mere over den rette ernæring. Kroppen rammes af de før-

ste aldersforandringer, hvor muskelmassen gradvist aftager, og hvor vigtigheden af at forstå, at kostens sammensætning kan være med til at bevare et godt helbred, bedst mulig muskelstyrke og et stærkt immunforsvar. Får man nu det man skal have, eller får man for meget i forhold til ens fysiske udfoldelser? For at eksistere skal vi have proteiner, kulhydrater og fedt. Muskler, knogler, hjerne, organer, hele vort system, har brug for ”brændstof ” - i rette mængde. Ved 40 års alderen sætter kroppens forandringer for alvor ind, og vil man leve godt og længe, kan det betale sig at tænke over hvad man spiser. ”Men man skal ikke blive fanatisk”, udtalte di-

ætisten bl.a. Forsamlingen fik også forklaret, at ”trivsel, velvære og vort humør påvirkes af maden, og at det ideelle for kroppen er at spise cirka hver tredje time. Det er bedre at sprede måltiderne ud over dagen. Det giver et mere stabilt blodsukker”. Men mellemmåltiderne bør ikke være ”fastfood” som burgere, kager, slik og chokolade - nej, i stedet bør man vælge knækbrød, rugbrød, nødder, mandler osv. Et sammendrag af diætisten mange gode råd kunne være: Kig på de 10 kostråd fra Sundhedsstyrelsen. De gælder stadig. Spis varieret og mange måltider i løbet af dagen, har du husket dine livsvigtige proteiner (fede fisk er godt) - og lad ”budskabet”

Budgetforlig i Rebild Kommune REBILD: Der er nu indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Rebildlisten, Den Sociale Fællesliste, SF og Oplandslisten om budgettet for 2017-20 i Rebild Kommune. - Der står dermed 16 af byrådets mandater bag og måske kommer der endnu en med, siger borgmester Leon Sebbelin. Forligspartierne er enige om, at kommunen står i en vanskelig økonomisk situation, men en tilladelse til at hæve skatten samt

besparelser på såvel drift som anlæg har muliggjort, at forligsparterne har kunnet prioritere et fortsat godt serviceniveau på kerneområderne og samtidig få plads til enkelte udvidelser og nye initiativer. - Jeg er rigtig glad for at vi styrker kernevelfærden i Rebild Kommune. Der er mere til børn, unge og ældre, og vi gør Nordjyllands sundeste borgere endnu sundere, udtaler borgmesteren. Forliget indebærer besparelser på 17 mio., reduk-

tion af anlæg med 15 mio. og en skattestigning på 17 mio.. Det giver basis for en række prioriteringer i budget 2017: Ældreområdet tilføres 6 mio. kr. i 2017. Fra 2018 er beløbet 5 mio. kr. Skoleområdet styrkes med 4 mio. kr. årligt fra 2018 Daginstitutionsområdet sikres 1,4 mio. svarende til tidligere særpulje samt tilføres yderligere 1 mio. kr. Byggesagsbehandlingen tilføres 1,5 mio. kr. så de lave sagsbehandlingstider fastholdes. Erhvervsområ-

gå videre til andre! Der findes en nem ”målemetode”, der fortæller lidt om, om ”du” har for meget livvidde. For kvinder skal livvidden helst ligge omkring 80 cm, og for mænd omkring 94 cm. I forbindelse med foredraget blev der serveret en fortrinlig middag, tilberedt af kok Gitte Højer. Der var blandt andet svinekotelet med perlebyg-salat, gulerodssalat, spidskålssalat og bønne/ kikærte-humus. Senere blev der serveret grovboller med rugflager. Det hele ernæringsrigtigt og yderst velsmagende. Og hvem var så stærkest…den aften? Malene Thorup Jensen vandt på kvindeholdet, og Aage Bak løb med sejren som byens stærkeste mand.

det styrkes med 750.000 kr. til indsats i landdistrikter og fortsat satsning på events. Der afsættes 500.000 kr. årligt til drift af Regan Vest. Tilskudspuljen til forsamlingshuse forhøjes med 550.000 kr.. Der oprettes en investeringspulje på 2 mio. kr. i 2017. Investeringerne skal reducere driftsudgifterne med 1 mio. i 2018 og frem. Dertil kommer en lang række investeringer i haller, idrætsanlæg og kulturlivet Samlet ender budget 2017 med et forventet likviditetsoverskud på 13,5 mio. - Jeg er meget glad for, at så mange af byrådets grupper har taget ansvar og har valgt at stå bag budgettet, udtaler en tilfreds Leon Sebbelin.

Hussnedkerarbejde: - hænger din dør eller dit vindue, så det er svært at åbne eller lukke - trækker det ind ved vinduer eller dør - mangler der nogle lister - eller noget helt fjerde Så ring til mig, og jeg kommer og fikser det for dig. 40 års erfaring og kort leveringstid. Jeg besøger dig gerne, og giver dig overslag eller en fast pris. Med venlig hilsen

Lennart Fredgaard Fragtrupvej 14 . 9640 Farsø . Tlf. 23 44 03 39

Butik

Salg

Værksted

VVS

efterårs

STIHL & VIKING KUP

-20% HELE OKTOBER

HSE 71

Hækkeklipper

FS 38

Trimmer

Tilbuddet gælder alle Stihl & Viking lagervarer. Laurits Hosbond

Berit Rieks

Suldrup Maskinforretning A/S Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup Fax 96 86 40 04, salg@sumas.dk

Gælder ikke kampagnevarer.

Tlf. 98 37 83 44

sumas.dk


Aars Avis

SIDE 20

12. OKTOBER 2016

HAVERSLEV

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Lodbjerg Fyr - på toppen.

Vind, sand og vand ved Stenbjerg.

Haverslev-Mejlby ældre fik godt indtryk af Thy

Agger Tange blev i 1825 gennembrudt af en storm, og i 1862 blev den af naturen dannede Agger Kanal afløst af den menneskeskabte Thyborøn Kanal, og den omfattende skudehandel med Norge (Danmark havde smør, korn og mel - Norge tømmer og metal) fra byerne langs kysten ophørte. Siden har denne kanal været Limfjordens port mod vest, og den deler samtidig tangen op i to ”halvøer” Harboøre Tange mod syd og Agger Tange mod nord. De svage sandtanger blev i slutningen af forrige århundrede stabiliseret med en næsten ubrudt række af høfder fra Bovbjerg til Agger. Man sagde om havbisserne, der byggede disse høfder, at ”det ikke var for tøsedrenge og barbérlærlinge”! En anden historie der knytter sig til Agger er ”Slaget ved Nabe” - et slag

Den imponerende og ensomt beliggende Vestervig HAVERSLEV: Mejlby-Ha- Kirke kan virkelig vække verslev Pensionistforening undren. Hvorfor nu lige så har været på en herlig tur i og stor en kirke her? En kirke omkring Nationalpark Thy, som betegnes som Nordens der i store træk strækker sig største landsbykirke. langs kysten fra Agger i syd Den blev bygget i starten til Hanstholm i nord. af det 12. århundrede som De 44 deltagere på turen klosterkirke med tilhørende studerede både store og små munkekloster for Augustikirker, fiskerbyer, havneind- nerordenen. Kirken og det løb til Limfjorden, fyrtårne, dengang tilhørende kloster kystsikring, og den flotteste var samlingssted for Augustinerordenens munke, i natur. samspil med klostre og kirker i Trondheim, Norge, Kvalitets og i Lund, Sverige. Dens usædvanlige størrelse skylKvalitets el-scootere tildens fortid som des altså til den rigtige pris! klosterkirke og bispesæde i den rigtige pris! Kvalitets el-scootere til det nu forsvundne Vestervig den rigtige pris! Fønix Komfort Kloster.El-Scooter v. Jens Erik Andersen Fønix Komfort El-Scooter Torupvej 6, 9640 Farsø v. Jens Erik Andersen Tlf: 61 66 05 75 Torupvej 6, 9640 Farsø Tlf: 61 66 05 www.fonixkomfort.dk 75til Kvalitets el-scootere Af Anne K. Møller

el-scootere

www.fonixkomfort.dk

Vestervig Kirke blev for et halv år siden gen-indviet efter en større restaurering. Hvælvingerne var ved at skride, og der er efter sindrige ingeniørberegninger påsat adskillige kraftige spændebånd oven over hvælvingerne. Kirken indeholder mange spektakulære detaljer, bl.a. en norsk døbefont fra 1300-tallet lavet i den bløde klæbesten, samt en 400 kilo tung lysekrone.

Plads til 500 Vestervig Kirke kan huse omkring 500 personer. Agger, der ligger ved Limfjordens munding, er endnu en spændende lokalitet.

!

NYHED

Torupvej 6,www.fonixkomfort.dk 9640 Farsø dag den 5. oktober fundet ! HE Y66 Tlf:N61 05D 75 vej Fønix til CityMedborgerhuset, Cabino 3 www.fonixkomfort.dk Fønix City Cabino 3

hvor bl.a. Brorstrup-Ha28 km/t. 60 km pr. opladning28 km/t. 60 km pr. opladning Vi reparerer også Vi reparerer også kr.Lokalhistoriske 39.900,kr. 39.900,- verslev alle former for in el-scootere! g Vi alle reparerer ogsåfor g in former n n is is v v Forening har til huse. m m e e ratis fr ratisforfr G G alle former el-scootere! Fønix Komfort El-Scooter ! ! Haverslev Borgerforig ig d d s hos el-scootere! ho v/Jens Erik Andersen ! ening havde i samarbejde D E H Y N Torupvej 6, 9640 Farsø ! NYHED Fønix City Cabino 3 den med lokalhistoriske Tlf. 61 66 05 75 - Frihed tilwww.fonixkomfort.dk livet Fønix 28 Citykm/t. Cabino60 3 til km pr.livet opladning Frihed 28 km/t. 60 km pr. opladning forening indbudt til orienkr. 39.900,kr. 39.900,Vi kører i heleVi Nordjylland ning Nordjylland Gratis fremvisning tering om byens historie kører egmviishele isnfrin v s m e ti fr ra s G Grati hos dig! ! med mere. ig ! d ig s d o s h o h Kasserer i Lokalhisto- Frihed til livettil livet risk Forening, Arne Sø- Frihed rensen, tog de fremmødte Vi kører i hele Nordjylland

Vi kører i hele Nordjylland

133 trin til toppen Lodbjerg Fyr og Lodbjerg Kirke er også seværdige. Lodbjerg Fyr er stadig aktivt og blinker hvert 20. sekund. Der er 133 trin til toppen – og en fantastisk udsigt venter én. Lodbjerg Kirke er én af landets allermindste kirker. Den stammer fra 1400-tallet og blev senest i 2008 restaureret. Prædikestolen blev udsmykket af Maja Lisa Engelhardt, som også forsynede altertavlen med to nye sidefløje. Sidefløjene er fremstillet i bronze. Når de er lukket forestiller de på moderne vis stenen der var sat for Jesus grav, når de åbnes viser den venstre graven, den højre

Jesus opstandelse. Vældig smukt. Udflugten tog også selskabet til kystbyerne Stenbjerg, Nr. Vorupør, Klitmøller (der også kaldes ”Cold Hawaii” – for surfere fra hele verden), og sluttelig Hanstholm med Nordens største konsumhavn. Inden det himmerlandske selskab vendte hjemad, var der lige tid til at se et 200 år gammelt birketræ i Thagaards Plantage. Kun 4 meter højt, men til gengæld med over 20 meter lange mosbelagte grene, der måtte støtte sig til skovbunden. Al skov i Nationalpark Thy er tilplantet skov. Agger Badehotel serverede for øvrigt den bedste flæskesteg i…mands minde! Udover Nationalpark Thy har Danmark tre andre nationalparker. Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Skjoldungernes Land på Sjælland.

Lokalhistorie er som et detektivarbejde

den rigtige pris! Kvalitets til Fønix Cityel-scootere Formand og kasserer fortalte om, Vi reparerer også Fønix Komfort El-Scooter Cabino 3 den rigtige pris! arerer28også v. Jens Erik Andersen km/t. 60former km alle for HAVERSLEV: En lille borgere med på en lille tur pr. opladning Fønix Komfort El-Scooter6, 9640 Farsø Torupvej ormer for gruppe el-scootere! kr. 39.900,v. Jens Erik Andersen Tlf: 61 66 05 75 borgere havde ons- tilbage i tiden. Til at illu-

otere!

mellem svenske tropper og en thylandsk bondevæbning under svenskekrigene i oktober 1657. Byen Nabe forsvandt - men man leder vist stadig efter den!

strere hvorledes arbejdet med at få fortiden klarlagt foregår, brugte Arne Sørensen historien om sine egne bedsteforældre og forældre, der i et par generationer boede på matrikel nummer 3B i Gl. Overvad, et stuehus og udhus med plads til lidt dyr og tilhørende halvanden tønder land. Informationer om fortiden kan søges i diverse brevarkiver. F.eks. et ganske almindeligt brev, en folketælling, kirkegårdsbogen, skøder, brandarkiv og lignende. Også gamle fotos er en guldgrube, når fortiden skal ”analyseres”. Fotos af mennesker, arbejdssituationer, bygninger og huse, landskaber og dyr. Arne Sørensens forældre købte i 1973 hus i Haverslev. Ejendommen med matrikel nummer 3B, som gennem årene var blevet udvidet arealmæssigt, blev

hvordan man søger fortiden frem

Kasserer Arne Sørensen tog de fremmødte borgere med på en lille tur tilbage i tiden.

solgt for 375.000 kroner i 1973. For hver historie der oprulles, så lægges endnu en brik til vor alles historie. Som eksemplet med Arne Sørensens bedsteforældre og forældre, blotlægges et forløb, en udvikling i dansk landbrug. Hans historie var interessant og til tider med morsomme anekdoter.

Lise Sørensen, også bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Forening, fortalte lidt om, hvordan en vis portion stædighed er godt i arbejdet med at opsnuse og dokumentere fortiden. Ind imellem er heldet også med. Pludselig kommer en borger til arkivet med nye oplysninger, og ”yes”, så er historien på plads og knyttet sammen.

Projekt ”Bogen om Haverslev” er langt fremme. - Nu mangler vi oplysninger om de nye, der bor i husene. Lidt efter lidt kommer der sedler rundt til alle, så også de nuværende beboere kan skrive lidt om deres historie. Om føje år, så vil vi der lever i dag jo også være historie, slutter Lise Sørensen.


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

Delikatessen

kolonial kolonial

heinz ketchup 1.000 g

tĂŚrte

m/porre og skinke/ kylling og spinat

15 00 85 00

kun .....................

uspec. smørrebrød 6 stk. ..............

torsdags tilbud

min. 800 g

10

mega billigt...

kun ...................

00

            

   

       

         

   

    

            

     

 

      

 

        

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

  #"!Slagteren U00

150

00

pakkemarked

mix frit mellem mange var.

39

100

3 pk. ...... Delikatessen

00

KuN onsdag nescafÊ org./ rød karat 100 g instant kaffe

477 g hvid vask

pr. stk.

95

00

Direkte nr. 25 57 49 40 Hver dag fra kl. 8.00-15.00

+ 1 fl. gratis

00

1/2 pris!

pr. pk.

10

00

00

det er billigt!

300 95 6 00

pr. 100 g

tlf. 98 65 40 13

00

kolonial øl + vand

x-ray energidrik ds.

10 00 10 00

1/2 ltr.

+ pant 2 ds. monster energidrik ds.

1/2 ltr. flere slags

+ pant

kolonial non-food

til opvaskemaskinen 2,5 kg

H averslev

v. finn ovesen

750 g, økopk.

neophos pulver

15 00 6

6 fl. løsvÌgtsslik

santa maria nudler

pr. ds.

10

KuN fredag today´s special

kun i suldrup

pr. pk. ......................

10

2 pk. rynkeby saftkun ............

6 portioner langt u/ 1/2 pris!

bio-tex! #"min. 1.400 g uanset førpris

10

beauvais kartoffelmosEN

M 

25

kun ...................

tyndstegLE

800 g

medister

JU

grovvalsede solgryn 

500 g, lys chokolade, fra Quaker

frit valg

det er billigt!

crĂźsli mĂźsli  

pr. pk.

under 1/2 pris!        

    max. 10 pk. pr. kunde!

00

0,5 ltr. i gl. fl. solbĂŚr/hyldeblomst/ hyldebĂŚr og tranebĂŚr

 !"#  #"!  400 g

kolonial kolonial

19 00 20

rød karat

frit valg

UL JJ U N LEEEM M MEEEN LN UU J

  

pr. stk.

700 g fra Quaker

hjemmelavet farsbrød

SIDE 21

55 00 50 00

pr. stk. grøn balance bleer alle str.

frit valg

KuN torsdag carls special ds.

5 95 89 00

1/2 ltr.

+ pant pr. ds. hof/tuborg classic

33 cl.

max. 3 ks. pr. kunde!

30 stk.

KuN lørdag kims chips/snack frit valg bakkedal 250 g smørbar

pr. stk.

Nørag er

tlf. 98 55 10 06

10 95 7 00

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gÌlder alle 3 butikker fremover fra tirsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)

ĂĽbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00


Aars Avis

SIDE 22

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

HAVERSLEV

12. OKTOBER 2016

NØRAGER

Kunst og Hobbymarked i ”Kig Ind” NØRAGER: Lørdag, 5. november er der Kunst- og Hobbymarked i Kig Ind i Nørager. Der er efterhånden tradition for at holde et sådant marked, og det er altid godt besøgt.

Udstillere inviteres igen i år til at deltage, og værterne ønsker, at der som sædvanligt bliver en god blanding af kunst og hobby. De alsidige udstillere kommer fra et stort område af landet, så derfor er det et

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

godt marked, hvis man vil finde en gave til sig selv eller andre. Hvis man går og sysler lidt i fritiden og gerne vil dele din hobby med andre, er man velkommen til at lave en stand - det er et marked, hvor alle kan være med. De kreative værksteder i Kultur og Medborgerhuset står som arrangører for årets Kunst og Hobby marked.

Selskabet spiste frokost på Restaurant Kohalen på det gamle kvægtorv i Århus.

Grauballemanden og Domkirken blev besøgt HAVERSLEV: Vejret var rigtig flot, da der var arrangeret Sogneudflugt fra Haverslev. Turen gik til Aarhus, hvor både Aarhus Domkirke, med guide, og byens nye flotte Moesgård Museum blev studeret. Aarhus Domkirke er en flot og imponerende kirke, og det efterfølgende besøg på Moesgård Museum, satte menneskelivet lidt i relief. På Moesgård Museum kan man bl.a. se udstillinger

om, hvordan døden indgår i de levendes liv i fremmede egne af verdenen. Som f.eks. ”De Dødes Dag i Mexico” – hvor man får forståelsen af, at i Mexico der lever de døde ”videre” i de levendes liv. Der dækkes op til middag for de døde, og man er ikke bange for at klæde sig ud som skeletter m.m. Turens deltagere blev på Moesgård Museum delt op i to hold - 15 på hver - og en guide viste rundt og fortalte.

Der blev på Moesgård også tid til et ”must” – at se Grauballemanden, mosefundet som en tørvegraver fandt i 1952 i Østjylland. Grauballemanden regnes for at stamme fra 300-200 år før Kristus. Han er blevet henrettet i en alder af 34 år. Frokosten spiste selskabet på Restaurant Kohalen på det gamle kvægtorv, og på hjemturen blev der tid til eftermiddagskaffe på Kollerup Mølle Kro ved Hadsten.

Live-musikken til årets julefrokost i Sortebakkehallerne vil blive leveret af Ole Gas Band.

Ole Gas Band skal sætte gang i festen NØRAGER: Lørdag 26. november kan gæsterne tage med ned ad Rabalderstræde, henover Langebro og med familien i skoven, når Kim Larsenkopibandet Ole Gas Band

spiller op til dans til den årlige julefrokost i Sortebakkehallerne. Traditionen tro er julefrokosten arrangeret af de lokale idrætsforeninger Nørager IF, Rørbæk IF,

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

dig lejlighed til at udfordre deres egne hjerner ved at arbejde med LEGO Mindstorm samt løste andre opgaver, der relaterer sig til hjernen. En helt anden oplevelse var det at dissekere regnbueørreder og se hjertet pumpe på et spækbræt. Eleverne har også prøvet at røre ved rå svinehjerter, som efterfølgende blev tilberedt og spist. I Støvring Fitnesscenter

Julefrokost i Hjeds HJEDS: Selvom vi kun er i efteråret så er der ingen tvivl om, at julen er på vej. I Kirketerp fejrer man julens komme med en ordentlig julefrokost i Hjeds Kultur- og Forsamlingshus. Det sker lørdag, 19. november. De traditionelle retter lige fra sild og fiskefilet til risalamande kommer på bordet, og selvfølgelig er der mandelgaver. Efter al den gode mad ryddes dansegulvet, og Ronald Lund, der også spillede under spisningen, spiller op til dans. - Det skal nok blive godt, lover Carsten Mikkelsen, der er formand for Byrsted Hjeds Idrætsforening, der arrangerer festen.

Sortebakken HK og Sortebakkens Gymnastikforening, som deler overskuddet fra festen imellem sig. Udover en festlig aften får alle gæster dermed mulighed for at bidrage til foreningslivet. Maden leveres igen i år af den lokale slagter Johnnys Kød, som serverer en traditionel tre retters julemenu med alt, hvad dertil hører.

prøvede eleverne at blive presset fysisk, og de lærte at yde førstehjælp. Gennem de forskellige opgaver har eleverne har lært en helt masse nyt og spændende samt samarbejdet med hinanden på kryds og tværs af klassetrin. Gregers Krabbe Friskolen har i øvrigt igen i år modtaget et legat på 15.000 kr. til indkøb af materialer samt de ekskursioner, eleverne har været på.

Eleverne fik udfordret deres eget hjerte, da de prøvede kræfter med maskinerne i Støvring Fitnesscenter.

Naturvidenskabsfestival på Gregers Krabbe Friskolen AARESTRUP: Eleverne på Gregers Krabbe Friskolen i Aarestrup er blevet meget klogere på emnerne

”Hjerte og hjerne”. De to vigtige kropsdele var omdrejningspunkterne da skolen forleden afviklede Na-

turvidenskabsfestival. Eleverne lærte om hjernens opbygning og dens funktioner. De fik samti-

Hjernen blev udfordret ved at arbejde med LEGO Mindstorm.


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

AARESTRUP

Hele 55.655 kroner blev der indsamlet, da Gregers Krabbe Friskolen afviklede sponsorløb.

Gregers Krabbe satte ny rekord AARESTRUP: Fredag, 7. oktober holdt Gregers Krabbe Friskolen traditionen tro sponsorløb og sensommerfest. Sponsorløbet blev en ganske indbringende affære, for rigtig mange af friskolens elever havde virkelig været ude at tegne sponsorater. I alt 80 personer stillede til start - enten på cykel eller med løbeskoene skruet rigtig godt på. Den første halve time af sponsorløbet var tilegnet de yngste deltagere fra børnehaven til 2. klasse, mens den sidste hele time var for børn

og voksne fra 3. klasse til 99 år. Så gammel var der dog ingen der var. I flot efterårsvejr blev der kørt og løbet til den store guldmedalje, og da løbet var omme, kunne arrangørerne meddele, at årets resultat var større end nogensinde. Hele 55.655 kroner blev der indsamlet. Skoleleder Lars Overgaard var helt overvældet over rekordresultatet. - Det er helt imponerende, så stor en ihærdighed vores elever har vist, når de har været på sponsorjagt, udtaler skolelederen, og fortsætter: - Nu skal vi så bare

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

ud at realisere nogle af de mange ting, som eleverne via elevrådet har ytret ønske om - og med det resultat vi har fået i aften, skulle det nu heller ikke blive noget problem, slutter Lars Overgaard med et smil. De lokale erhvervsdrivende havde velvilligt sponseret gaver, så der kunne uddeles flotte præmier til de elever, der havde kørt flest omgange. Der var også præmier til den der havde løbet flest omgange, og endelig blev der givet præmie til den der havde gået flest omgange. I alt 13 børn og to voksne fik sponsorgaver. Aftenen fortsatte med sensommerfest. Alle elever og forældre var inviteret til en rigtig god buffet – naturligvis leveret af det lokale forsamlingshus i Aarestrup - og et gigantisk kagebord fremtryllet af forældrene til 5., 6. og 7. klasse eleverne. Det blev en rigtig hyggelig aften med fællessang og hyggelig samvær i skolens gymnastiksal - der til formålet var pyntet flot op. Her var det også de tre klassers forældre, der stod bag.

SIDE 23

GUNDERSTED

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Hanne Støvring udstiller i Gatten GATTEN: I efterårsferien vises en Pop art udstilling på Galleri Himmerland i Gatten. Udstillingen på Galleri Himmerland byder på mange oplevelser, idet Pop-art fra Berlin viser Darth Vader, Princess Lea, Pink Hipster, Mr. Simpson - fantasien mangler ikke. Samtidig vises en helt ekstraordinær udstilling, idet det slet ikke er nødvendigt at gå over åen efter vand - titlen er: Los Angeles eller Gatten. Begge steder kan Hanne Støvrings malerier ses idet Galleri Himmerland viser i efterårsugen nye hjemkomne malerier fra Hanne Støvring. Hanne Støvring er bosat i New York og er ansat som direktør for fundraising for Statens Museum for kunst, samtidig har

Hanne Støvring, tidl. Aars, udstiller på Galleri Himmerland i Gatten med dette billede af New York.

hun stor succes og vundet flere anerkendelser for hendes malerier i USA. Hun udstiller nu - udover New York - og så i Los Angeles. Hanne Støvring maler familien i dybfølte situationer, smukke farver og eftertænksomme situationer der taler til det indre jeg. Som noget nyt har Hanne Støvring sendt et meget stort maleri over til Galleri Himmerland. Maleriet illustrerer New York på en grafisk usædvanlig måde, der viser Hanne Støvrings store kunstneriske talent. Imellem højhusene smyger der sig et farveorgie, som kan opleves netop i New York, hvor den atmosfæriske luft fra Atlanterhavet på et splitsekund ændrer hele farveskalaen i byens landskab. Herudover har galleriets øvrige 20 professionelle kunstnere erstattet solgte værker med helt nye og spændende værker som også her giver gæsterne en oplevelse som man kan leve på længe efter besøget.

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Skimmelsvamp ændrer ikke på indflytning i Hornum Ungehuset fra Aars forventes fortsat at åbne i Hornum i november Af Torsten Hansen

Det var spændende at søsætte bådene. Fordi kravet var, at bådene skulle bære både væbnerholdet samt en leder.

FDF-væbnere byggede både HORNUM: September har været en hård måned for de seje væbnerpiger hos FDF Hornum. De indledte måneden med at bygge to tømmerflåder. Ikke kun byggeriet, men også søsættelsen var spændende, fordi kravet var, at bådene skulle bære både væbnerholdet samt en leder. Pigerne har også været på døgntur, hvor de startede ud med at gå 20 km - de første 10 km med fuld oppakning! Alle var de meget stolte og lidt trætte, da de nåede frem! Dagen gik

derefter med gummibådssejlads, en tur på fjorden i RIB-speedbåd, mad, hygge, slik, kage, musik og sang. I den sidste septemberweekend stod den på ”Aktiv Lejr” på FDFs ”Sletten”, ved Ry. Pigerne havde meldt sig på nogle hold og aktiviteter hjemmefra. Det betød, at de var afsted hele dagen og var nærmest kun tilbage i lejren for at spise. Alle hyggede sig, fik inspiration, lærte nye ting og fik nye venner. Alt i alt en dejlig weekend hvor vejret til alt held, også var rigtigt godt.

HORNUM: Selv om der er konstateret skimmelsvamp i dele af Ulstruplund i Hornum, så forventer formanden for Socialudvalget Morten Mejdahl ikke, at der sker ændringer i, hvornår ungehuset og de dele af socialforvaltningen der skal flytte til Ulstruplund, kan flytte ind. - Der forventes fortsat at ske indflytning i november, siger Morten Mejdahl til Aars Avis. Skimmelsvampen vil blive fjernet, og de øvrige opgaver omkring Ulstruplund vil blive løst. Vesthimmerlands Kommune har hentet tilbud hjem på bygningen af børnehaven og udbedringen af skimmelsvampen. Det forventes fortsat, at det samlede budget på 2.835.000 kr. kan holdes. Socialudvalget vedtog mandag at tage den nye status med skimmelsvamp og børnehaven til efterretning og sende punktet videre til Børne- & Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget, der begge skal vurdere sa-

Fundet af skimmelsvamp på det tidligere plejecenter Ulstruplund får ikke betydning for kommunens brug af bygningen.

gen, inden den endelige afgørelse træffes. Skimmelsvampen er konstateret i nogle af de rum CKA (Center for Kompetance Afvikling) benytter. CKA fortsætter med at lave fire ugers afklaringsforløb på CKAUlstruplund, dette gøres i det ene undervisningslokale, mens det andet er midlertidigt inddraget til arbejdsstationer for CKAs konsulenter, vejledere og administrationer. Det vil

lige lokaler igen er klar til drift. Ud over skimmelsvampen så har der vist sig lidt udfordringer omkring parkering.

Plænen ud mod Hvalpsundvej har tidligere været på tale til parkering, men arealet har vist sig, at være utilstrækkeligt til, at rumme det nødvendige antal af parkeringspladser. Der arbejdes derfor i stedet på at kunne etablere parkering på det store græsareal øst for Ulstruplund. Der arbejdes på en løsning med græsarmering, så området stadig fremstår grønt. Det vil koste cirka 200.000 kr. Et forsigtigt bud på de samlede omkostninger til skimmelsaneringen er 150.000 kr. Udgiften afholdes af midler til AT påbud under Børne & Skoleudvalget. Økonomien holdes indenfor rammerne for de tre politiske udvalg.

Advokatfirmaet Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Fryd & Nielsen Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13


Aars Avis

SIDE 24

René Carøe optræder altid med et smilende overskud, og han er altid klar på en snak med klubbens børn og unge.

Alt-mulig-manden i Aars IK

12. OKTOBER 2016

Aars IKs egen hjemme- og facebookside. En flok frivillige pensionerede Aars IK-medlemmer står for græsklipningen og opstregning af banerne. Dog hjælper René Carøe til, når der er brug for en ekstra hånd. - Jeg tilmelder holdene til deres turneringer - både i deres indendørs- og udendørsturneringer. Det er også mig, der opkræver kontingenter ind fra de cirka 550 medlemmer, hvoraf cirka 475 er fra U-17 og nedefter. Men tallet er heldigvis stigende, siger René Carøe. Centerleder René Carøe står også sammen med to rengøringsfolk for vask-

ningen af seniorernes træningstøj. René Carøe er også selv rigtig glad for at spille fodbold, han spiller nemlig for klubbens eget oldboyshold, og hvis serie 4 har brug for nogle ekstra kræfter, så står han også til rådighed for det. - Jeg er også lidt med i projektet om vores nye kunstgræsbane, men hovedsagligt er det vores kunstbaneudvalg, der står for det. Vi forventer, at banen står klar til omkring 1. november 2016, siger René Carøe. Ved siden af sit job i Aars IK er René Carøe freelancebogholder for et firma i Farsø, som han besøger hver tirsdag.

René Carøe står for den daglige drift i klubben Af Lasse Rask, erhvervs­ praktikant FODBOLD: Mange af byens børn spiller fodbold i Aars IK. En stor del af børnene kender derfor centerleder René Carøe, der altid er klar på en snak med børnene. Men hvad laver en centerleder egentlig, når der ikke er fodboldspillende børn på banerne? Det satte avisens erhverspraktikant sig for at finde ud af. René Carøe, der er cen-

han, hvor og hvornår alle holdene kan træne og spille kampe, og det er også ham, der sørger for, at kampene bliver flyttet, hvis tidspunktet ikke passer. Han laver også plan over kantinen, så der er styr på vagtplanen, ligesom det er René Carøe, der står for René Carøe sørger sammen med frivillige medlemmer for, at ba­ indkøb af alle kantinens nerne altid er gode, så de er klar til at blive indtaget af klubens varer. børn og unge. - Jeg er også med til alle terleder i Aars IK, er ansat Han sørger også for, at der udvalgs- og bestyrelsesmøpå deltid, dog skulle man altid er bolde, overtrækst- der, selvom jeg ikke sidder tro, at han var fuldtidsan- røjer og kegler til rådighed i dem, og det er mig, der sat. For René Carøe sørger - og nøgler så trænerne kan skriver referat af mødet, sifor, at trænere og spillere komme ind. ger centerleder René Carøe. Samtidig planlægger altid har, hvad de behøver. René Carøe står også for

Et point til byens billardflagskib Aars Billard Klubs førstehold delte med Varde i 1. division BILLARD: Endnu en travl uge er overstået i Aars Billard Klub. Hele 11 turneringshold har været i kamp, og kun to af dem tabte deres kampe. Klubbens sportslige flagskib, som spiller i 1. division, havde hjemme besøg af Varde. Det blev et meget lige opgør, som retfærdigvis endte uafgjort 4-4. Jan Bjørn og Brian Nielsen sørgede med deres sejre for det ene matchpoint til holdet, som efter tre kampe ligger på tredjepladsen i rækken. Klubbens serie 2 hold var på besøg i Ans, og holdet kunne drage hjem med et point efter at have spillet uafgjort 4-4. Preben ”Marjos” Pedersen og Jan Jespersen vandt deres kampe. I serie 3 har fire af klubbens fem hold været i kamp. Serie 3.1 har hjemme spillet uafgjort 4-4 mod Svenstrup. John Larsen leverede sæsonens hidtil bedste kamp og vandt meget sikkert. Han spillede med

så flot et gennemsnit som 17,55. Den anden vinder på holdet var Jan Jespersen. Serie 3.3 havde også fordel af hjemmebane i deres opgør med naboklubben Arden. Fordelen blev ikke udnyttet, idet gæsterne kunne drage hjem med en 2-6 sejr. Jonna Lolholm stod for den enlige sejr til hjemmeholdet. Serie 3.4 spillede også hjemme, og de udnyttede fordelen til at besejre Tinghøj BC med 6-2. Niels ”Post” Jensen, Per Jönsson og Hans Jørgen Lau vandt deres kampe for hjemmeholdet og sikrede dermed holdet to point. Serie 3.5 var på besøg i Solsiden Nørresundby. Det blev en rigtig gyserkamp, hvor Aarsmandskabet sejrede med 5-3 efter en rigtig spændende og medrivende kamp. Kaj Lykke Jensen og hans viv Grethe Jensen vandt deres kampe, mens Jørgen Sørensen spillede uafgjort i sin kamp. I Old Boys rækken er der

spillet fem kampe. OB1 var på besøg hos Viborg 8, og holdet kunne drage hjem med to point efter at have vundet en spændende kamp med 5-3. Carlo Sørensen og Jens Christian Krogh vandt deres kampe, mens Jørgen Sørensen spillede uafgjort i sin kamp. OB3 fik et point med hjem, da de ude spillede uafgjort 4-4 mod Viborg 7. Peter Dahl og Erik Rynkeby sørgede med deres sejre for det ene point til holdet.OB5 har hjemme haft besøg af Viborg 1, og her blev resultatet uafgjort 4-4. Niels Ove Thomasberg og Erling Bertelsen vandt deres kampe for hjemmeholdet. OB6 har også spillet hjemme, hvor holdet havde besøg af Arden 1, og her blev det også til et point efter resultatet 4-4. Kaj Lykke Jensen og Jens Peter Jensen vandt deres kampe. OB7 tabte hjemme med 2-6 til Viborg 2. Eigil Nøhr stod for den enlige sejr til hjemmeholdet. Den forgangene uge bød

også på rafleturnering, som Jørgen Mogensen vandt. Aars Billard Klub har på mange opfordringer startet præmiewhist op igen, og der spilles kort hver mandag aften. I seneste runde havde 15 spillere fundet vej til klubben, men flere har meldt deres ankomst fremadrettet, så vi klubben at kunne komme til at ligge på 20-25 spillere. Alle, som kunne tænke sig at spille præmiewhist, er meget velkomne i klubbens lokaler på Nibevej i Aars. En årlig tradition nærmer sig i Aars Billard Klub, nemlig den årlige ”Firmacup”, hvor firmaer/foreninger kæmper om at få deres navn på den meget store og flotte vandrepokal. Firma-cuppen afvikles lørdag 22. oktober, og allerede nu er der kommet mange tilmeldinger, men der er plads til endnu flere. Ønsker man at deltage, så kan man henvende sig til klubben.

Aars Brydeklubs hold til weekendens stævne. Øverst fra venstre ses træner Peter Bonde, Daniel Kudahl, Adam Hammer, træneras­ sistent Clara Stuhr og Charlotte Lilleris. Nederst fra venstre ses Emma Hjort, Josefine Sejr, Elias Lilleris og Mads Mølgaard.

Flotte resultater af brydere fra Aars BRYDNING: Aars Brydeklub var lørdag til et stævne, hvor klubben stille med seks brydere - heraf to debutanter. Josefine Sejr var den ene debutant, hvilket dog ikke kunne ses på måtten. Hun var i gruppe med tre drenge, men det skræmte hende overhovedet ikke. De to første kampe vandt hun overlegent med cifrene 12-2 og 10-0. I sin sidste kamp fik hun hårdere modstand, så der måtte hun se sig besejret. En flot andenplads og fighterpokalen som stævnet bedste pige blev det dog, hvilket må siges at være temmelig godt gået af en debutant. Emma Hjort er stadig en god bryder, hvilket hun igen viste i sin gruppe med to andre piger. Sin første kamp vandt hun med 20-6 og den næste med 13-0, og så kunne hun ellers fuldt fortjent modtage en guldmedalje. Mads Mølgaard var klubbens anden debutant, og han blev placeret i en hård gruppe. I sin første kamp førte han efter første omgang, men derefter fik modstanderen overtaget, og det kostede i den sidste ende debutanten sejren. I sin anden kamp gav Mads Mølgaard sig fuldt ud, men

han måtte dog se sig slået med 17-4. I sin sidste kamp mødte han en meget rutineret bryder, som gjorde kort proces og vandt med 12-0. Den unge debutant fik således en fjerdeplads og groede lidt hår på brystet. Elias Lilleris var i en gruppe på fire drenge, som har være oppe mod hinanden en del gange, så det var igen et spørgsmål om, hvem der var bedst på dagen. Elias Lilleris måtte sande, at det ikke var hans dag, og han sluttede på fjerdepladsen efter tre nederlag. Daniel Kudahl og Adam Hammer er til hverdag gode klasse- og klubkammerrater, men det kunne man ikke se til stævnet, hvor de to venner kun skulle møde hinanden. Det gjorde de til gengæld to gange, og de gav hinanden kamp til stregen - Adam Hammer trak dog det længste strå i dem begge, og han modtog derfor guldmedaljen. På billedet øverst fra venstre ses træner Peter Bonde, Daniel Kudahl, Adam Hammer, trænerassistent Clara Stuhr og Charlotte Lilleris På billedet nederst fra venstre ses Emma Hjort, Josefine Sejr, Elias Lilleris og Mads Mølgaard


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 25

Sejr i afskedskamp for Team Vesthimmerland Line Sørig sagde farvel med manér HÅNDBOLD: Fredag aften var der dobbeltstævne i Idrætscenter Østermarken, hvor Team Vesthimmerlands 2. divisionsdamer tog imod gæsterne fra Aabybro, hvorefter 2. divisionsherrerne mødte NNFH Lemvig. Damerne skulle revanchere sidste weekends nederlag ude mod Mejrum Hvam. Kampen var tillige afskedskamp for holdets normale topscorer Line Sørig, der tager med sin søster på en større rejse til Østen. Team Vesthimmerland har i sæsonens første to kampe i perioder spillet uden Line Sørig, og hun startede da også fredagens kamp på bænken. I hendes fravær har især to nye spillere, Stine Højgård og unge Caroline Sommer, grebet chancen i bagkæden. Det var da også Stine Højgård, der stod for kampens første scoring. Aabybro startede kampen bedst og bragte sig foran med 3-6, men takket være scoringer af Caroline Sommer, Stine Højgård og Mette Louise Roed samt

et par klasseredninger af Linn Christensen i målet fik TVH-damerne overhalet gæsterne ved stillingen 7-6. Herefter skiftedes de to hold til at føre indtil stillingen 15-14 i anden halvleg, men så valgte TVHs trænerduo, Jacob Friis og Mogens Roed, at ændre forsvarsformation fra 3-21 til 4-2 med erfarne Thea Olesen og lynhurtige Mette Louise Roed liggende fremme, og den taktiske ændring gav pote. Samtidig trådte Line Sørig i karakter og viste sit værd i angrebet med gode mål fra venstre back, hvilket kortvarigt fik Aabybro-træneren til at forsøge med en mandsopdækning, som den stærkt spillende Stine Højgård dog hurtigt udnyttede med tre scoringer. Efter 60 minutters håndbold viste måltavlen 22-19 i værternes favør, og det bliver spændende at følge holdet i topscorerens fravær, hvor nye spillere viser, at de er klar til at tage over. Efter damernes sejr skulle herrerne forsøge at gøre

dem kunststykket efter i deres kamp mod Lemvig det havde de dog ikke held med. TVH-herrerne har haft en lidt turbulent opstart på turneringen, da træner Kristian Pedersen i sommerpausen valgte at takke ja til et drømmejob i Rusland som assistenttræner for Jan Leslie i storklubben Rostov-Don, og det har sat sit præg på spillet. Efter nedrykningen fra 1. division består holdet i år primært af klubbens egne spillere, herunder mange unge første- og andenårs seniorspillere suppleret med et par rutinerede herrer fra sidste år samt et par nye spillere udefra. Kristian Pedersen fik allerede, da han trådte til sidste år, ry for at tage godt imod de unge og udvise dem stor tillid, hvilket man så i hans første kamp, hvor det unge talent, Thomas ”Lange” Steffensen gik fra en rolle som marginalspiller til at blive topscorer. Spillerne har derfor i spænding ventet på, at

Line Sørig (t.h.) spillede fredag aften sin foreløbigt sidste kamp for Team Vesthimmerlands 2. divisionsdamer - heldigvis står Stine Højgård (t.v.) klar til at overtage rollen som topscorer for holdet.

klubben skulle finde en ny træner, og det lykkedes for et par uger siden, hvor den tidligere TVH-træner Jess Bak tog over. Trænerafklaringen så ud til at have en positiv indflydelse på det unge mandskab, da holdet mødte op til kamp med stor gejst, engagement og

udstråling. Jess Bak lod sit hold starte i en offensiv 3-2-1-opstilling og med unge Morten Kragh i kassen, og den taktik gav pote - i hvert fald for en stund. Ikke mindst takket være fire kæmperedninger af Morten Kragh var TVH midtvejs i første halvleg

oppe med 10-5, men derefter fik gæsterne bedre fat, og hjemmeholdets føring var ved pausen reduceret til tre mål. I anden halvleg var TVH på et tidspunkt foran med 19-15 og så ud til at have styr på tingene, men holdet formåede ikke at fastholde det høje niveau, og kort før tid udlignede vestjyderne til 21-21. Med blot 45 sekunder tilbage af kampen bragte ”Sir” Alex Jørgensen på et straffekast atter TVH foran, men da Lemvig scorede på det efterfølgende angreb, måtte vesthimmerlændingene nøjes med et enkelt point efter at have ført stort set hele kampen. Trods skuffelsen var der mange gode takter i kampen med godt forsvarsspil, gode målmandspræstationer, hurtigt angrebsspil og lækkerier i fløjafslutningerne. Søndag tog TVHs 3. divisionsherrer imod Svenstrup/Godthåb, som viste sig at være for stor en mundfuld, da kampen endte 17-31 i gæsternes favør.

Hornum-rytterne høstede rosetter på hjemmebane RIDNING: I weekenden har Hornum-Ulstrup Rideklub afholdt C-stævne i dressur, hvor flere af klubbens dygtige ryttere deltog. Allerede fredag sørgede Rebecca Sørig Pedersen for en roset til klubben i stævnets første klasse, LA1 dressur. Her red hun til 69,4% på hesten Henkel og opnåede dermed en andenplads. Om lørdagen blev det også til en HURK-placering i dagens første klasse, som gik i LA1 for ponyer. Her red Caroline Tolborg Thyssen sig til en andenplads med 68,1% på ponyen Elmholts Yvette. I PRI for ponyer red Tabita Laigaard Christensen sig med sin pony Supreme CC også til en andenplads med 66,1%. I LA5 for heste opnåede Rebecca og Henkel endnu en andenplads med 69,7%, og i LA2 snuppede Malene Silkeborg og Sandy sørme også andenpladsen med 67,4%, mens Rebecca og Henkel indtog tredjepladsen med 66,9%. Malene og Sandy fik også en andenplads i LA4 med 66%. Om søndagen blev det i LA1 til en andenplads til Karina Henriksen og Sheffield med 67,2%, mens Rebecca og Henkel snuppede sejren i LA2 med 68,8% foran Tuie Klysner Hamann og Borbjergs Zakì med

desuden fik ekvipagen 71,95% i LC2 og endte som første uplacerede. Med Vestergårdens Marie red Diana sig ind på en andenplads i LB1 med 67,9%. Til C-stævne i springning i Farsø Rideklub 25. september red Karoline Jepsen Larsen og Spirit sig til en tredjeplads i LA2* for ponyer med nul fejl. Ved D-stævnet i dressur i Væld-

gaard Sportsrideklub red Anette Sahl og Outlander Lyngriis sig til både en tredje- og en fjerdeplads i første afdeling af DJS Cup for heste med scorerne 69,4% i LC2 og 68% i LC1. I anden afdeling af cuppen opnåede Tuie Klysner Hamann og Borbjergs Zakì en tredjeplads med 68,7% i en LA1, mens Anette og Outlander både indtog før-

ste- og fjerdepladsen med henholdsvis 69,2% i LC3 og 68,5% i en LC2, og de løb dermed også med den samlede titel som cupvindere. Anette Sahl var med sin anden hest, Dreamheart, af sted til årets sidste militarylandsstævne 2. oktober i Haslev på Sjælland. Her red hun sig til en flot ottendeplads i en CNC90.

Duksen blev for stor en mundfuld

Hornum-Ulstrup Rideklubs Anette Sahl og Dreamheart deltog 2. oktober i militarylandsstævnet i Haslev, hvor de sluttede på en flot ottendeplads i CNC90.

67,9% på andenpladsen. Hornum-Ulstrup Rideklub kan endnu en gang være stolt af et hyggeligt og velafviklet stævne med tilfredse ryttere og samtidig flotte solide præstationer fra klubbens egne ryttere. Klubben ser frem til sine interne mesterskabsstævner i både dressur og spring-

ning den første weekend i november. De seneste par uger har de aktive HURK-ryttere været af sted til flere stævner. Diana Klein var 1. oktober til Fjordhestestævne i Harridslev med to heste. Her red hun sig til en femteplads i LC3 med Merle Halsnæs med flotte 72,8%,

FODBOLD: Aars IK skulle lørdag eftermiddag forsøge at skabe en overraskelse, da holdet på udebane mødte puljens duks fra Ulbjerg. Hjemmeholdet sad på kampen i første halvleg, men da måltavlen fortsat viste 0-0, da spillerne gik til pause, begyndte spillerne fra Aars at kunne lugte i hvert fald det ene point. Efter pausen lykkedes det endda gæsterne at spille sig frem til en del chancer, men som det så ofte er et bundholds lod, var heldet på modstandernes side, da Ulbjergs spillende træner godt hjulpet af en kraftig vind sendte et hjørnespark direkte i mål. Efter værternes føringsmål fortsatte Aars IK med at skabe chancer,

men ind ville bolden ikke, og så begyndte Aars-træner Jakob Dyrman at pønse på at spille med tre angribere. Bedst som han skulle til at føre den plan ud i livet, kostede en markeringsfejl dog et mål i den forkerte ende. Straks derefter satsede Aars IK hele butikken, og det lykkedes også at presse Ulbjerg langt tilbage på banen, men det blev kun til en enkelt stor chance, som endda blev brændt, og derfor snuppede duksene fra Ulbjerg begge point. Det ærgrede selvfølgelig Jakob Dyrman, men han erkendte også, at Ulbjergs sejr var fortjent. - Resultatet på 2-0 til Ulbjerg kan man ikke indvende noget imod set ud fra

spil og chancer. Ulbjerg er et bedre hold end os i spillet med bolden, og deres bevægelighed uden bold er uden sammenligning den bedste i rækken i år - også sammenlignet med rækken vi spillede i sidste sæson, konkluderede han efter nederlaget. Aars IK kan nu se frem til en sand gyserafslutning på sæsonen, da holdet med tre spillerunder tilbage fortsat ligger under nedrykningsstregen. Holdet har dog kun et enkelt point op til stregen, og Jakob Dyrmans tropper mangler blandt andet at møde Nørager/Rørbæk, som nok er det hold, Aars IK skal snige sig forbi i tabellen, hvis det skal blive til endnu en sæson i serie 2 til foråret.


Aars Avis

SIDE 26

12. OKTOBER 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Attraktiv beliggenhed og sund forening

edcdanebo.dk Spændende og utraditionel familievilla

Velindrettet villa på rolig beliggenhed

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 15. okt. 14.00 til 15.00

NY PRIS

C

Oustrupvej 2A, 1. tv., Aars Attraktiv beliggende ejerlejlighed nær centrum i Aars by. Boligen er fornuftigt indrettet og passer rigtig godt til både yngre som ældre købere. Sund og meget fornuftig økonomi i foreningen, og der er mulighed for leje af carport til ca. kr. 100,- pr. md. Herudover er der lavt forbrug af varme. Krydser man vejen, står man allerede nede i Aars' smukke lystanlæg, hvorefter der ligeledes kun er få minutters gang indtil byens hovedstrøg. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Bolig/ 599.000/30.000 2.751/2.251 kælder m² 71/6 1.706

D

Sag 91302149

Etage

Rum/ Opført vær. 1 2/1 1974 Kontakt tlf. 98622400

Charmerende og indflytningsklar i udkanten af Blære

Hans Egedes Vej 40, Aars Spændende og utraditionel familievilla på attraktiv beliggenhed i ét af Aars fineste boligkvarterer. Villaen fremstår yderst præsentabel og en anderledes og moderne indretning giver boligen liv og et iøjnefaldende udtryk. Beliggenheden er få hundrede meter til det naturskønne område Tvebjerg, hvor I både finder skov, søer og ådal. Tilhørende boligen er en stor garage med plads til 2 biler, haveredskaber mm. Herudover redskabsrum med klinker, en stor vestvendt terrasse. Pris/udbetaling 2.795.000/140.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.623/10.338 Ejerudgifter 2.244

Bolig m² 191

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 965 7/3 1995/98 Kontakt tlf. 98622400

Indflytningsklar villa på attraktiv beliggenhed

Åbent hus

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.895.000/95.000 8.587/7.031 1.186

Bolig m² 184

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 16920 6/4 1911/04 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

D

Søndergade 5 9640 Farsø

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

595.000/30.000 2.745/2.275 1.447

Bolig m² 136

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 800 5/3 1974/94 Kontakt tlf. 98622400

1.295.000/65.000 5.861/4.804 1.679

Bolig m² 114

Grund Rum/ Opført m² vær. 1060 5/3 1976 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

C

Sag 91300748

Løvsangervej 10, Aars Her finder du et særdeles velbeliggende og præsentabel etplanshus med plads til familien. Indretningen af huset består af entre/bryggers. Herefter JKE køkken med stor spiseplads og udgang til østvendt terrasse. Stuen har plads til helefamilien og er nem at indrette med opholds- og spiseplads. Herfra er der desuden udgang til den vestvendte terrasse. Boligen indeholder et soveværelse og 2 gode værelser, hvor der i det ene værelse og soveværelse er indbyggede skabe. Sidst er der et pænt og lyst badeværelse. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Hersomsvej 4, Nørager Billigere end at leje! Velindrettet 1 plans villa centralt beliggende i Nørager, med kort afstand til blandt andet indkøb, bager og dagligvareforretning. Der er endvidere kort cykelafstand til skole som går til og med 9 klasse, 2 idrætshaller og fitness-center. Nørager har i øvrigt et godt og aktivt foreningsliv.

ANDELS BOLIG

Sag 91302129

Blærevej 106, Blære I udkanten af den lille landsby Blære - ligger denne perle af en ejendom. Ejendommen fremstår indflytningsklar og passer perfekt til parret eller børnefamilien, som ønsker at bo i landlige omgivelser og samtidig være en del af et godt fællesskab i byen. Byen er fyldt med ildsjæle, der brænder for byen og dens fortsatte udvikling. Byen indeholder bl.a. en god skole, splinterny multihal, forsamlingshus, sportsbaner og naturlegeplads.

Sag 91302237

Attraktiv beliggenhed centralt i Aars

med tilmelding lørdag d. 15. okt. 14.00 til 15.00

C

C

Sag 91302183

Sag 91301846

Himmerlandsgade 42, 2, Aars - stueplan Denne skønne andelsbolig er en del af andelsboligforeningen "Himmerlandstorvet" og er helt ideel til det unge par, den enlige eller det ældre par. Boligen er placeret i stueplan og er beliggende lige i hjertet af Aars med gåafstand til stort set det hele. Lige uden for døren er der her mulighed for mange gode gåture i enten Aars lystanlæg med skøn natur samt lege- og fitnessredskaber eller en strøgtur op gennem den skønne hovedgade med et væld af specialbutikker. Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

75.000 6.012 426

Bolig m² 116

Grund Rum/ Opført m² vær. 2060 5/3 2005 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 27

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Velbeliggende villa med grunden grænsende ned til Tvebjerg-området

Et oplagt valg for mange købere

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 15. okt. 14.00 til 15.00

D

Ingemannsvej 10, Aars Denne etplansvilla ligger på en lukket vej med kort afstand til skole og naturområdet ved Tvebjerg. Fra den lyse stue er der udgang til den nyere overdækket terrasse, med udsigt til de grønne arealer. Villaen er indrettet med seperat forældreafdeling og indbygningsskabe i soveværelset, hvor der tilhører badeværelse med badekar og bruseniche. Villaen tilbyder to værelser og et ekstra badeværelse. I køkkenet er der god skabsplads med mulighed for spiseplads. Til villaen hører stor have og garage.

Pris/udbetaling 1.398.000/70.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 6.335/5.194 Ejerudgifter 1.824 Bolig m² 156

Grund Rum/ Opført m² vær. 960 5/3 1972 Kontakt tlf. 98622400

Denne ejendom er et besøg værd

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Grundtvigsvej 21, Aars Her finder du boligen som ikke er for stor men indeholder det man skal bruge. Boligen ligger i et særdeles attraktiv kvarter i Aars by - Digterkvarteret hvor man er i gåafstand til stort set alt i byen. Carport med tilhørende udhus. Boligen rummer 118 kvm hvor der er dejlig lys stue med udgang til haven og terrassen. Stort værelse som tidligere har været opdelt i 2 og det kan forholdsvis nemt genskabes. Lyst køkken med spiseplads. Bryggers. Soveværelse. Lyst bad.

Sag 91302220

Pris/udbetaling 1.245.000/65.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 5.620/4.608 Ejerudgifter 1.512 Bolig m² 118

Grund Rum/ Opført m² vær. 703 4/3 1966 Kontakt tlf. 98622400

Landlig idyl og masser af plads.

E

Ørnhøjvej 95, Aalestrup En velbeliggende 3-længet lystejendom med ca. 1,2 ha jord, fuld af charme og med masser af muligheder. Ejendommen er omkranset af skov, marker, store flotte træer og en masse land-idyl. Ejendommen fremstår i god stand og udbygninger giver talrige muligheder for anvendelse, hvor der bl.a. i dag er værksted, gildesal, toilet, fuglevoliere og en længe med højt til loftet og god plads.

C

Sag 91302262

Pris/udbetaling 1.095.000/55.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 4.966/4.070 Ejerudgifter 2.206 Bolig m² 171

D

Sag 91302226

Grund Rum/ Opført m² vær. 11701 6/3 1900 Kontakt tlf. 98622400

Østrupvej 39, Vognsild Søger du og din familie fred og ro på landet med ekstra god plads både inde som ude så vil denne ejendom være et godt bud. Ejendommen har i 2008 gennemgået en gennemgribende renovering hvor sælger stort set har endevendt alt.Herudover har sælger også installeret stokerfyr og solvarmeanlæg med 300 liters vandtank i 2008. Udhusene indeholder: Fyrrum, lagerplads/ værksted, værksted, opbevaringsrum med port og plads til en lift, teknikrum, dobbelt garage med ledporte og maskinhus.

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Sag 91302216

Pris/udbetaling 1.395.000/70.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 6.306/5.169 Ejerudgifter 979 Bolig/ Grund Rum/ Opført/ kælder m² m² vær. ombygget 196/3 11357 4/4 1936/75 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 28

12. OKTOBER 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Særdeles velbeliggende rækkevilla

edcdanebo.dk Spændende arkitekttegnet villa med muligheder

Åbent hus

Børnevenlig bolig i Haverslev

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 15. okt. 14.00 til 15.00

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 15. okt. 14.00 til 15.00

med tilmelding lørdag d. 15. okt. 14.00 til 15.00

Nedsat Kr. 100.000,-

C

Kg. Haralds Vej 4 C, Aars Dette skønne rækkehus er beliggende i et roligt område og i en overskuelig, lukket enklave med 10 rækkehuse. Boligen har egen flisebelagt indkørsel og carport med udhus. Fra området er der stisystem til midtbyen med kun få hundrede meter til byens skoler, idrætsanlæg, byens lystanlæg, de mange specialbutikker, supermarkeder m.m. Huset fremstår særdeles velholdt med super indretning. Du bydes velkommen i den lyse entre. Herfra adgang til nyere HTH køkken fra 2010 i sortbejdsede elementer. Skøn lys stue. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.095.000/55.000 4.979/4.075 1.412

Bolig m² 123

C

Sag 91301914

Grund Rum/ Opført m² vær. 228 5/3 1983 Kontakt tlf. 98622400

Keldgårdvej 77, Aars Særdeles spændende og arkitekttegnet bolig til børnefamilien. Her finder du villaen med masser af plads både ude og inde, samt dejlig lukket have med stor terrasse og bålplads. Boligen er beliggende i et meget børnevenligt kvarter og for enden af blind vej, boligen er desuden grænsende lige op til Himmerlandsstien, som dagligt bliver benyttet af både børn, unge og ældre til cykel- og joggingture. Boligen byder på gode udvendige rammer med flere vedligeholdelsesfrie løsninger, herudover stor carport, skur og overdækket areal til opbevaring. Haven er dejlig lukket og byder på en stor lækBoligpå bryggers, Grund Rum/ Opførtog Pris/udbetaling 1.895.000/95.000 ker træterrasse. Indvendigt byder boligen køkken/alrum Brt/nt ekskl.brændeovn, ejerudg. 8.543/7.005 m² til terrasse, m² vær. stue med herfra direkte udgang viktualierum, nyere 210 1.sal: 948Badeværelse, 8/7 Ejerudgifter 2.135 renoveret badeværelse, kontor og 2 værelser. 4 1979 værelKontakt tlf. 98622400 ser og repos med udgang til terrasse.

Hyggelig 3 længet ejendom med mange gode kvm.

D

Sag 91301979

Sag 91301984

Tranevej 50, Haverslev Denne ejendom egner sig i særdeleshed til børnefamilien eller parret som venter sig, da boligen er meget børnevenlig og byder på 4 gode værelser. Desuden godt køkken/alrum, hyggelig stue med brændeovn og udestue som idag fungerer som multirum. Desuden indeholder ejendommen også god garage, skur og gårdhave, samt lukket have med hyggeligt terrassemiljø. Herudover er ejendommen beliggende særdeles børnevenligt for enden af blind villavej, lige op af stisystem, som fører hen til skole, hal, legeplads og fodboldbaner. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 1.495.000/75.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 6.739/5.601 m² m² vær. ombygget 159 796 6/4 1995/99 Ejerudgifter 2.109 Kontakt tlf. 98622400

Indflytningsklar villa med selvstændig garage

Åbent hus

NY PRIS

med tilmelding lørdag d. 15. okt. 14.00 til 15.00

Nedsat Kr. 100.000,-

F

C

Sag 91301646

Kjemtrupvej 27, Mejlby En yderst hyggelig landejendom med 3 længer og et gårdmiljø i ægte landlig stil og med utallige af muligheder for at nyde tilværelsen. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.195.000/60.000 5.401/4.488 1.620

Bolig m² 208

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 6913 9/7 1877/88 Kontakt tlf. 98622400

1½ plans villa midt i Hvam

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.045.000/55.000 4.717/3.867 1.458

Fantastisk landejendom, som er nem at forelske sig i

NYHED

E

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m²

Grund

Rum/vær.

172

1034

5/3

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Opført/ ombygget 1944/99

D

LIGNENDE SØGES

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 2485 5/3 1910/06 Kontakt tlf. 98622400

Dejlig andelsbolig i god forening med sund økonomi

Bolig m²

Grund

Rum/vær.

260

91968

5/3

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

C

Sag 91301992

Halkærvej 91, Skørbæk For enden af en lille grusvej, midt i det smukkeste stykke kuperede natur, ligger denne økologisk drevne landejendom. Her er stille og virkelig smukt og man falder for stemningen, den fredfyldte atmosfære og naturens lyde.

SOLGT

Bolig m² 196

ANDELS BOLIG

Sag 91301680

Kirkebyvej 34, Hvam Hyggelig 1½ plansvilla i Hvam by sammenbygget med et stort og godt garageanlæg, som også kan anvendes som værksted. Der er endvidere et redskabsrum.

Sag 91301802

Ågårdsvej 2, Hyllebjerg I udkanten af den lille landsby Hyllebjerg ligger denne skønne 1½ plansvilla. Sælger har i sin ejertid lavet en god tilbygning, sat nyt køkken ind og renoveret 1. salen - alt sammen i 2006.

Opført/ ombygget 1895/12

Sag 91302057

Oustrupvej 8 I, Aars "Dalgaarden" Velbeliggende andelsbolig på 96 m2 boligareal + depotrum beliggende i særdeles velfungerende forening. Boligerne er opført i 2002 og foreningen består af 24 andelsboliger. Foreningen råder over fællesrum til møder og gæster, stor gildesal til fester og gæsteværelser med fælles bad. Disse kan lejes på fornuftige vilkår. Endvidere er der for leje af carporte efter Boligmulighed m² Rum/vær. Opført foreningens gældende regler. 96 3/2 2002

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 29

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Bare nysgerrig eller klar til at sælge? Bestil et gratis Salgstjek og vind en Beolit fra B&O PLAY

Hvis du bestiller et gratis Salgstjek inden d. 5. dec. 2016, deltager du i konkurrencen om 3 stk. Beolit til en samlet værdi af 11.397 kr. Scan QR-koden, gå ind på edc.dk/vind eller kom ind og hør nærmere.

Sag 91302206

Potentiel køber fra Aars søger Køber bestående af 1 voksen og 2 børn søger villa på min. 95 m² og min. 4 beboelsesrum, beliggende i 9600 Aars. Prisniveau: kr. 1.200.000.

Tolstrup Byvej 8, aars Lager-/produktionsejendom sælges for konkursbo. Ejendommen er opført i 1976 og er sidenhen løbende renoveret og senest tilbygget i 2005 med 839 m2. Pris

2.295.000

Har du boligen?

Kunde id: 8265105 · Telefon: 98622400 Kontakt Johnny Svendsen

Grund

Opført

4159

1976

Har du boligen?

NYHED

Hent en gratis EDC kalender i butikken Potentiel køber fra Aars søger Ung mand der søger landejendom. Han kan sagtens lave noget selv. Han kan købe op til 1.100.000 men så skal huset være 100% indflytningsklar. Kunde id: 8960624 · Telefon: 98622400 Kontakt René Borg Christensen

Familie 2 voksne fra Aars søger Ungt par, som i dag bor til leje, søger indflytningsklar villa i Aars by. Der skal gerne være 3 værelser + soveværelse. Gerne "Tofterne". Hvis der er en god garage, er det absolut et plus. Kunde id: 8058723 · Telefon: 98622400 Kontakt Bente Falker

Kontakt tlf. 98622400

Har du boligen?

Har du boligen?

LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM

Potentiel køber fra Aalborg søger Yngre par fra Aalborg (som pt. bor til leje) søger villa på min. 130 m² og min. 4 beboelsesrum (3 værelser). Huset skal ligge i Aars. Prisniveau: kr. 2.000.000. Kunde id: 8978136 · Telefon: 98622400 Kontakt Johnny Svendsen

Her kan du gøre en god handel

Særdeles velbeliggende villa i roligt kvarter

Sjælden udbudt udsigts andelsbolig!

ANDELS BOLIG NYHED

G

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m² 98

Grund

Rum/vær.

Opført

2726

5/3

1908

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

C

Sag 91301712

Hjedsbækvej 436, Suldrup Imellem Suldrup og Sønderup by ligger denne landejendom. Ejendommen har både stil og atmosfære og her er bare rart at være.

Søndergade 5 9640 Farsø

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m² 135

Grund

Rum/vær.

Opført

840

4/3

1986

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

C

Sag 91301942

Højtoften 49, Aars Søger I en familievenlig bolig bør turen gå til Højtoften 49. Beliggenheden er helt i top med kort afstand via stisystemer til det hele - skole, idrætscenter, svømmehal, handelsskole, gymnasium, midtby, naturskønne områder mv.

Sag 91302143

Kg. Haraldsvej 14A, Aars Særdeles velbeliggende andelsbolig i attraktiv andelsboligforening, hvor der sjældent udbydes boliger til salg! Boligen er roligt og centralt beliggende tæt ved Aars Lystanlæg med gåafstand til indkøb, bymidte mv. Bolig m²

SOLGT UNDERSKR KØBSAFTALE

103

Rum/vær.

Opført

4/2

1985

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


SIDE 30

Aars Avis

12. OKTOBER 2016


12. OKTOBER 2016

Aars Avis

SIDE 31


Aars Avis

SIDE 32

12. OKTOBER 2016

LL. BINDERUP - Mosevænget 4

NYHED

Der er højt til himlen, langt til naboerne og masser af plads på Mosevænget 4. Denne dejlige landejendom byder på 190 m2 bolig med mere end fire hektar jord, store udhuse og mange muligheder. Og beliggenheden mellem Aars og Haverslev er både landlig, idyllisk og praktisk i hverdagen.

Sag: 16123 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

AARS - Oustrupvej 54

1.795.000 1.402 90.000 8.219/6.759

Bolig m²

190

Grund

41.353

Stue/vær

1/3

Opført

1907

AARS - Jelstrupvej 20

Stor ejendom med plads til både børn, biler og heste... En ugeneret beliggenhed i naturrige omgivelser, en velholdt bolig på hele 300 m2 og udhusbygninger med både gildesal og plads til fem heste. Det er blot nogle af

kvaliteterne, du kan se frem til ved denne ejendom. Med i købet får du også smuk udsigt og jagtmuligheder Sag: 16094

Kontantpris: 3.595.000 Ejerudgift pr. md: 2.183 Udbetaling: 180.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 16.441/13.340

Bolig m²

300

Grund

29.159

Stue/vær

2/5

Opført

1973

Midt i den fredfyldte natur - kun tre kilometer fra Aars ligger denne smukke landejendom med 1,6 hektar jord og mulighed for dyrehold. Her kan du nyde livet og de roKontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

lige rammer, og så får du naturen på tætteste hold, når du hver dag møder rådyr, fasaner og fuglevildt i egen haSag: 16013 ve.

1.595.000 1.303 80.000 7.345/5.957

Bolig m²

145

Grund

16.426

Stue/vær

1/3

Opført 1917/1990

Kom på landtur med Nybolig... Lad os hjælpe dig med at finde din drømmebolig på landet. LYNNERUP - Lynnerupvej 6

LL. BINDERUP - Viborgvej 37

BLÆRE - Langdalvej 6

Evt. bytte med bolig i Aars Landbrugs-/lystejendom m. naturskøn beliggenhed. Ideel til hestehold m. bl.a. 7 hestebokse og ridehal på 10x20 m. og græsfolde lige ved ejendomSag: 16095 men. Store lyse rum i boligen. Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.795.000 1.649 90.000 8.245/6.687

Nybolig Aars & Aalestrup

Bolig m²

270

Grund

72.910

Stue/vær

2/4

Opført 1890/2000

Velkommen til Mølvadgård. En gennemført nydelig landejendom med masser af plads i boligen, i de velholdte udhuse og på den store grund. Klassisk Sag: 16070 landidyl og moderne boligforhold. Kontantpris: 2.995.000 Ejerudgift pr. md: 2.443 Udbetaling: 150.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 13.657/11.234

Himmerlandsgade 93 ·· ·9600 Aars 9601@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 98621400

310/90

Stue/vær

3/6

Grund

50.000

Opført 1935/1982

Stor lystejendom beliggende i flot kuperet landskab. Kort afstand til naturstien og bekvem afstand til velfungerende landsby m. skole, børnehave, SFO, Sag: 16037 sportsplads, og forsamlingshus. Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.995.000 1.550 100.000 9.184/7.450

Bolig m²

321

Grund

Stue/vær

2/6

Opført 1877/1985

6.832


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 33

AARS - Keldgårdvej 24 Glæd dig til at flytte ind i dette velholdte halve dobbelthus, der ligger på en børnevenlig beliggenhed i Aars. Med nøglerne hertil får du en velindrettet bolig på 101 kvadratmeter, der blandt andet byder på et stort, lyst opholdsafsnit og tre regulære værelser. Velkommen til!

Sag: 16113 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Åbent Hus

torsdag d. 13/10 kl. 16.15-17.00 BOLIG SØGES

BOLIG SØGES

Familie søger større bolig i Aars.

Overvejer du at sælge din bolig så hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt Nybolig på tlf. 9862 1400 hvis du går med overvejelser om at sælge din bolig. Vi rådgiver dig til at opnå det bedste resultat på bundlinjen.

AARS - Toftehaven 2

Andelsbolig

Andelsbolig

Kontantpris: Mdl. boligydelse:

le, fritidsfaciliteter m.v. Boligen indeh.: Baggang. Køkken. Soveværelse. Værelse. Badeværelse Entré. VinkelSag: 16083 stue. Carport og stort redskabsrum.

645.000 3.000

Bolig m²

95

Grund

4.069

Stue/vær

1/2

Opført

1989

AARS - Aalborgvej 71

Aars. Her kan du se frem til en tolænget ejendom, der både byder på et hyggeligt stuehus og en god, funktionel Sag: 16041 staldbygning.

795.000 1.006 40.000 3.704/3.001

631

Stue/vær

1/3

Opført 1978/1985

Ung familie søger 1 plans villa i Aars by. Familien ønsker en villa i god stand på min 120 m2. Villaen må gerne være moderniseret, men dette er ikke et krav. Priside kr. 1.4 mio. Overvejer du at sælge så kontakt Nybolig på tlf. 9862 1400 for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Nu har vi fornøjelsen af at byde velkommen til denne velindrettede andelsbolig, der ligger på en fredelig adresse i Aars – nær alle hverdagens bekvemmeligheder. Her kan Kontantpris: Mdl. boligydelse:

730.000 2.350

du se frem til en indbydende bolig på 107 kvadratmeter, der blandt andet byder på en lys stue og to gode værelSag: 16088 ser. Bolig m² Etage

Bolig m²

140

Grund

18.923

Stue/vær

1/4

Opført 1900/1996

Dejlig villa i Gislum by, 5 min. fra Aars. Indeh. bl.a: Stue m. godt udsyn. Hyggeligt køkken/alrum. Bad, m. br.niche og gulvvarme. 1. sal: 2 store værelser. Værelse. SoveKontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

995.000 1.443 50.000 4.582/3.714

Nybolig Aars & Aalestrup Jesper Ejlertsen Ejendomsmægler & Valuar, MDE Mobil 20161422

Grund

107 .

Vær Opført

3 1985

AARS - Sjøstrupvej 18

Drømmer du om at bo med udsigt til åbne marker? Så skal du kigge nærmere på denne landejendom, der ligger i naturskønne omgivelser – otte minutters kørsel fra Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

101

1 plans villa søges til ung familie i Aars by.

Ung tømrer søger håndværkertilbud på god beliggenhed i Aars By. Prisniveau max ca. 850.000.-. Evt. i den gamle bydel.

AARS - Engtoften 50

Velindrettet andelsbolig m. stor sydvendt have beliggende i velfungerende andelsboligforening i attraktivt, roligt område med nem adgang via stisystemer til indkøb, sko-

Bolig m²

BOLIG SØGES

Ung tømrer søger håndværkertilbud

Familie med 2 børn søger ny villa i Aars. De ønsker sig en rummelig villa. Evt. kælder med store rum. Gedigent og godt byggeri. Familien søger både nyere bolig og bolig til renovering.

1.045.000 1.570 55.000 4.828/3.915

Jacob Andersen Ejendomsmægler, MDE Mobil 40351114

Tina Sondrup Sagsbehandler

Himmerlandsgade 93 ·· ·9600 Aars 9601@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 98621400

vær. Bad m.br.niche. Depot. Udhus: Vaskerum. Garage m.elport. Værksted m.håndvask. Værksted. "Reka" stoSag: 1311081 kerfyr og 5 tons silo. Bolig m²

156

Grund

Stue/vær

1/5

Opført 1930/1988

690


Aars Avis

SIDE 34

HAVERSLEV

LYSTEJENDOM - 6 HA

"HAVERSLEVGÅRD" - FLOT OG RUMMELIG LYSTEJENDOM - 6 HA JYLLANDSGADE 1, 9610 NØRAGER Landlige omgivelser men bynær og med nem adgang til motorvej mv. 35 km til Aalborg og 85 km til Aarhus. Prægtigt stuehus opført i 1987 i flot og charmerende stil med stuklofter, bondehusvinduer og 4 stuer en suites. Rummelige udbygninger m. forvalterkontor, garager, stalde og lade samt maskinhal. HER KAN DRØMMEN OM EN HERSKABELIG EJENDOM GÅ I OPFYLDELSE! Ejerudg./mdr.: 4.298,-

HAVERSLEV

ANDELSBOLIG

VEGGER

LYSTEJENDOM Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

3.785.000/190.000 17.275/14.214

Bolig/Kld.: 342/14 Byggeår: Grund: 6 Energi: Stuer/Vær.: 4/4 Sagsnr:

1987 E 745610

ST. BINDERUP

12. OKTOBER 2016

VILLA I GODT LANDSBYMILJØ

VILLA I "BØRNEBYEN" VEGGER AAGADE 1A, 9240 NIBE Denne villa er beliggende i Vesthimmerlands Kommune mellem Aars og Nibe i Vegger, "Storkeby" og "børneby", som ligger mellem Sønderup og Halkær ådale. Vegger er en aktiv landsby med idrætsforening, lethal, købmand og håndværksvirksomheder - en "plet" i landlige omgivelser med godt sammenhold og højt aktivitetsniveau. Her er skøn natur og godt landsbymiljø. Ejerudg./mdr.: 1.208,-

FLOT INDRETTET BOLIG

VILLA Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

395.000/25.000 1.832/1.483

Bolig/Kld.: 128/78 Byggeår: Grund: 1.226 Energi: Stuer/Vær.: 2/2 Sagsnr:

AARS

1956 G 136737

KONGEKVARTERET

VELINDRETTET ANDELSBOLIG I HAVERSLEV TRANEVEJ 24, 9610 NØRAGER RÆKKEHUS Andelsbolig med attraktiv beliggenhed i Haverslev med kort afstand til indkøb, kirke, skole og børnehave. Haverslev er en velfungerende og aktiv by i Himmerland. Her er 1 km til E45 og 3 km til A13.

RUMMELIG VILLA MED FLOT UDSIGT OVER MARKERNE! GAMMEL VIBORGVEJ 13, 9600 AARS VILLA Villaen er velholdt og flot indrettet. Beliggende i Rebild Kommune tæt på hovedvej A13 og med nem adgang til motorvejen. PERFEKT TIL FAMILIE HYGGEOG GOD PLADS TIL FAMILIEN! Ejerudg./mdr.: 1.246,-

VELHOLDT VILLA I ATTRAKTIVT KVARTER KONG KNUDS VEJ 8, 9600 AARS VILLA RUMMELIG VILLA MED GOD BELIGGENHED. Fuktionel villa med god planløsning og dejlig have. Her er en god base til familien, som ønsker god plads. Kort afstand til skoler mv. Ejerudg./mdr.: 2.335,-.

Andelsbevis: Boligafgift: Anvendelsesudgifter:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

GIVER

450.000 1.907 876

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

95 Byggeår: 4.020 Energi: 1/2 Sagsnr:

1986 D 445669

645.000/35.000 2.984/2.451

Bolig/Kld.: 120/32 Byggeår: Grund: 1.090 Energi: Stuer/Vær.: 2/3 Sagsnr:

1946 E 126730

CHARMERENDE LANDVILLA

BORUP

LANDVILLA NÆR AARS NØRDALVEJ 2, 9600 AARS VILLA VIL DU GERNE BO PÅ LANDET? OG BO BILLIGT? Så er din nye bolig her. Denne charmerende ældre villa ligger i Giver - 4,5 km fra Aars by. Kontakt os allerede i dag for fremvisning. Ejerudg./mdr.: 949,-

DEJLIG LANDVILLA LØGSTØRVEJ 53, 8832 SKALS

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Bolig/Kld.: Grund: Stuer/Vær.:

425.000/25.000 1.978/1.602

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

115 Byggeår: 726 Energi: 2/3 Sagsnr:

1933 F 124517

SOLGT

VILLA I SØNDERUP HJEDSBÆKVEJ 467 , 9541 SULDRUP

1937 C 196712

Bolig/Kld.: 161/111 Byggeår: Grund: 692 Energi: Stuer/Vær.: 3/2 Sagsnr:

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

187 Byggeår: 1.027 Energi: 2/6 Sagsnr:

1976 D 116684

GOD PLADS TIL FAMILIEN

BILLIG OG RUMMELIG BOLIG PÅ LANDET. BORUPVEJ 42, 9240 NIBE VILLA Denne villa er beliggende i Borup midt mellem Nibe og Aars - Vesthimmerlands kommune - tilbagetrukket fra vejen i naturskønt område tæt på hede og skov. BO I ROLIGE OMGIVELSER. Ejerudg./mdr.: 1.069,-.

SOLGT

170/6 Byggeår: 1.500 Energi: 1/3 Sagsnr:

1.995.000/100.000 9.128/7.403

1944 F 166741

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

195.000/25.000 856/697

Bolig: Grund: Stuer/Vær.:

173 Byggeår: 700 Energi: 1/4 Sagsnr:

1965 D 135665

Aars Mægleren Løgstør/Trend Mægleren

Himmerlandsgade 76, 9600 Aars Tlf. 7025 5025 www.aarsmaegleren.dk

info@aarsmaegleren.dk

Sussie Sørensen

www.trend-mægleren.dk


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 35

SKJOLDSVEJ 14 FRITIDSHUS FRA 2007 I NATURSKØNNE OMGIVELSER

AGNETHESVEJ 1 HYGGELIGT OG VELHOLDT FRITIDSHUS I TREND - TÆT PÅ STRAND

Ertebølle Fritidshus Dette hyggelige sommerhus ligger i rolige omgivelser ud til naturskønt friareal med et rigt dyreliv. Indeholder: Lys entré i åben forbindelse til køkken/alrum og stue med udgang til skøn terrasse med enestående udsigt. 2 vær. og lyst badeværelse. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

645.000 997

35.000 3.303/2.589

Bolig m2: 56 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 2007 Sag: 258V1300197

1.200

NYHED

FLEJSBORGLUNDVEJ 30 RUMMELIG VILLA I FLEJSBORGS FREDELIGE OMGIVELSER

Hornum Villa, 1 fam. Denne villa er beliggende i Hornum på stor dejlig grund på 2.320 m2 med bl.a. hyggeligt gårdmiljø, skønne terrasser, køkkenhave og stort plæneareal ideelt til leg og boldspil. Der er kort afstand til skole og indkøb. Her får du et godt hus med mulighed for en billig husleje.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

495.000 1.235

25.000 2.317/1.874

Bolig m2: 92 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Udhus m2: Byggeår: 1927 Sag: 258V1500115 Energi:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

BIRKEVEJ 7 HYGGELIGT BYHUS MED GOD UDENOMSPLADS

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Trend Fritidshus Drømmer du om et fritidshus med kort afstand til alt, du skal bruge for at gøre feriedagene nemme? Så skal du kigge nærmere på dette fritidshus i Trend. Foruden omkring et kvarters gang til en lang strand har du også kort afstand til skøn natur.

2.320 40 F

495.000 1.220

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

25.000 2.317/1.874

VALKYRIEVEJ 34 EN SAND NATURPERLE TÆT VED LERKENFELDT ÅDAL Østrup Ønsker du at bo i rolige og enestående naturomgivelser, så er denne nedlagte landbrugsejendom måske lige noget for dig. Det smukke kuperede område er et godt tilholdssted for både råvildt, fasaner samt andet vildt. Så uanset om man er til friluftsliv eller dyrehold, så er denne ejendom bestemt et kig værd. Der er kort afstand til Østrup, Aalestrup og Aars. Der er cykelafstand til både Østrup med et godt foreningsliv og til Vestrup med Vestrup skole. Man kan ligeledes via Himmerlandsstien cykle til både Aalestrup og Aars.

Grund m2: Udhus m2: Carport m2: Energi:

1.205

1.041 9 21 D

Trend Fritidshus Nyd det dejlige strandliv og de mange muligheder for dejligt strandliv og et aktivt ferieliv ved Trend syd for Løgstør. Her udbydes et moderne indrettet og vedligeholdelsesfrit, muret sommerhus med PVC-vinduer og en dejlig nem grund. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

795.000 671

40.000 4.066/3.186

Bolig m2: 78 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1999 Sag: 258V1600030

1.272

BJØRNSHOLMVEJ 54 NATURSKØNT FRITIDSLANDBRUG MED CA. 2 HEKTAR JORD Nedlagt landbrug Kontant: Ejerudgift pr. md.:

995.000 1.364

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 161 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1922/1994 Sag: 258V1500212

50.000 4.616/3.742

Grund m2: Udhus m2: Carport m2: Energi:

4.792 136 46 E

HALKÆRVEJ 110 EJENDOM I NATURSKØNNE OMGIVELSER Borup Boligen indeholder: Hall med trappe til 1. salen. 1. salen indeholder: To gode værelser. Badeværelse med badekar. Gennemgangsværelse/kontor samt endnu et værelse. I stueplan har vi et spisekøkken med adgang til spisestuen. Man kunne her åbne op, og lave et lyst og lækkert køkken/alrum. Der er fra spisestuen direkte adgang til opholdsstue. Fra spisestuen kan man gå videre ind i endnu en stue. Du har herfra udgang til en hyggelig terrasse med kig over markerne. Entré. Lyst gæstetoilet. Stort multirum med alverdens muligheder. Der er desuden tilhørende stor garage/værksted.

Bolig m2: 229 Stue/vær: 1/5 Byggeår: 1973 Sag: 258V1600178

50.000 5.098/3.997

Bolig m2: 74 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 2005 Sag: 258V1600120

ALBERTASVEJ 15 SUPERNEMT SOMMERHUS VED DEJLIG SANDSTRAND

Flejsborg Villa, 1 fam. Står en landlig og fredelig beliggenhed højt på ønskelisten i jagten på jeres nye hjem? Så skal I slå vejen forbi Flejsborglundvej 30! Med nøglerne hertil kan I blandt andet se frem til store, lyse opholdsrum og fire gode værelser. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

998.000 584

Overlade Søger du en landejendom med gode solide udhuse og flot natur omkring dig? Så skal du helt sikkert tage et nærmere kig på denne bolig. Ejendommen er beliggende udenfor Overlade med skole og indkøbsmuligheder og ikke langt fra Løgstør og Aars samt kort afstand til Limfjorden og de naturskønne områder ved og omkring Trend. De gode udhuse indeholder: Stor garage/gildesal med bl.a. støbte gulve, loft i trolltex, nyere el-port og termoruder. Lade. Stald med 2 hestebokse. Maskinhus/hal. Alle udhuse har en rigtig god stand og særdeles anvendelige.

Fritidslandbrug Kontant: Ejerudgift pr. md.:

695.000 1.630

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

35.000 3.222/2.610

Bolig m2: 115 Grund m2: 20.044 Stue/vær: 1/3 Udhus m2: 640 Byggeår: 1920 Sag: 258V1500169 Energi: G

VESTERMARKSVEJ 5 STOR CHARMERENDE VILLA MED PLADS TIL HELE FAMILIEN Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

395.000 1.000

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 138 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1922 Sag: 258V1500121

25.000 1.829/1.481

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

3.068 78 96 63 F

Nørager Villaen byder indenfor via entré med adgang til gæstetoilet. Stort multirum, hvor man sagtens kunne dele det op, og dermed få to gode og store værelser. Køkken/alrum med højt til loftet. Dejlig rummelig stue med god plads til både spise -og sofaafdeling og med udgang til hyggelig overdækket terrasse og den skønne sydvestvendte have. Fin entré med trappe til 1. sal. 1. salen indeholder pænt lyst værelse. Soveværelse med adgang til walk-in. Mellemgang med kontorniche og opbevaringsplads. Lyst badeværelse. Der er mindre kælder, der evt. kan benyttes til ekstra opbevaring.

Vesthimmerland Ejendomsmæglere, MDE · Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

775.000 1.605

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 195 Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1939/1976 Sag: 258V1600024

40.000 3.592/2.951

Grund m2: Kælder m2: Carport m2: Energi:

897 10 17 D


Aars Avis

SIDE 36

12. OKTOBER 2016

Her er de bedste ideer til efterårsferien i haven Der er mange småprojekter at kaste sig over BOLIG: Oktober er det helt rigtige tidspunkt at sætte ind, hvis du vil have en flot have til foråret. - Med nogle få tricks og ideer i baghånden kommer din have til at blomstre smukt - også selv om du ikke har rutinerede grønne fingre, fortæller havefaglig rådgiver i Haveselskabet Louise Møller. Hvis du vil have et flot flor i haven til foråret, er det nu, du skal lægge krokus, narcisser, tulipaner og andre forårsblomstrende løg og knolde. Men hvordan lægger man dem sådan, at resultatet kommer til at leve op til havedrømmen? - Mange kan godt lide, at det ser ud, som om blomsterne har plantet sig naturligt. En god måde at skabe et naturligt look, er at kaste løgene ud over det valgte areal, og så plante dem der, hvor de lander, siger Louise Møller og forklarer, at særligt tulipaner og krokus egner sig godt til denne metode, hvorimod narcisser - påskeliljer og pinseliljer gør sig godt i mindre og lidt tættere grupper. Planter man tulipaner i mindre grupper, skal der gerne være 15 centimeter imellem, mens de lidt mindre krokus og erantis skal stå lidt tættere. Løggene skal typisk lægges i en dybde, der svarer til tre gange løgets

Det er nu, du skal lægge løg og knolde, hvis du vil have et smukt forårsflor i haven. Et god og hyggelig opgave, hvis det bliver havevejr i efterårsferien. Foto: Wawwa Ohrt, Haveselskabet.

højde, og spiren skal helst vende opad. - Når løgene er i jorden, skal de bare have lov at passe sig selv og behøver ikke at blive vandet. Men det er vigtigt, at de kommer i jorden nu i efteråret, for de er afhængige af vinterens kulde for at kunne blomstre til foråret, siger Louise Møller. Skal forårsblomsterne strutte fra krukker i haven, er det også nu, de skal plantes. Det gode ved forårskrukkerne er, at du kan flytte rundt på dem og placerer dem præcis, hvor du vil.

gunderstedvej 5, 9600 aars

- Vi er jo ikke så meget i haven i årets første måneder. Derfor er det fint at have de tidligste løgplanter i krukker, så du kan flytte dem rundt, så de kan ses fra husets vinduer, eller hvor man kommer forbi på vej ud og hjem, siger Louise Møller. Når du vælger en krukke til løgene, skal du vælge én med huller i bunden, da løgene ikke tåler meget våd jord, for så rådner de. - Krukkerne bør derfor heller ikke stå, så regnvand fra taget plasker lige ned i dem, siger Louise Møller og

anbefaler, at de stilles under et udhæng eller i et udhus og bliver vandet nogle gange i løbet af vinteren, så jorden ikke bliver knastør.

10 gode ideer

1) Læg en løglasagne: Du kan sagtens lægge forskellige løg i flere lag i krukken, så den blomstrer hele foråret. 2) Byg et vinterhi til pindsvinet: Ved at dække en træpalle med et gammelt tæppe eller en presenning kan du selv bygge en vinterbolig til havens pindsvin. Du kan skjule boet ved at lægge et

lag jord over og plante nogle planter i jorden. 3) Hjælp bier og sommerfugle gennem vinteren: Sørg for, at der er planter med hule stængler, en brændestabel eller i en dynge sten, hvor bier, sommerfugle, biller og andre insekter kan overvintre. Eller byg et insekthotel. 4) Dyrk mos på en sten: Hvis du hurtigt vil have en mosbegroet sten med en smuk patina, kan du hakke noget mos og blande det med kærnemælk, som du smører ud på stenen

5) Anlæg et spiseligt surbundsbed: Anlæg et bed med blåbær, tyttebær, tranebær og mosepors, som trives i sur jord. Eller plant de spiselige planter i et eksisterende rododendronbed, hvis der er plads til overs. 6) Lav din egen slåensnaps: Slåenbær smager bedst, hvis de har fået frost. Du kan dog sagtens plukke bærrene nu og blot smide dem en tur i fryseren, før du hælder vodka over dem. 7) Høst frø fra havens stauder og sommerblomster: Pak dem i små papirsposer med navn på, og opbevar dem tørt og køligt indtil foråret. Så kan du så frøene og få en endnu smukkere have til næste år. 8) Giv græsplænen en kærlig hånd: Riv plænen godt, så det lidt filtede lag af dødt græs kommer væk. Og efterså med græsfrø i de bare pletter. 9) Lug ukrudt: Du kan gøre dig selv en stor tjeneste ved at luge ukrudt her i efteråret. Mange ukrudtsplanter kan stadig nå at smide frø, som vil spire til foråret. 10) Lok sommerfuglene til din have: Efteråret er et fantastiske tidspunkt at plante på - uanset om det er hæk, træer eller stauder. Anlæg fx et bed, der tiltrækker sommerfugle.

Muldvarpejagt er en nytteløs jagt Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at man lade Mulle få fred

Kontant: 1.100.000,Stue/vær: 2/5

Bolig m²: 216 Grund m²: 20.000

Søger du et fritidslandbrug med masser af plads og udfoldelsesmuligheder til en overkommelig pris lige ved skoven og kort afstand til asfaltvej. Stuehuset er fra 1923/1956 hvid kalket har skifertag og nyere Dannebrogs vinduer samt et pænt og fornuftigt badeværelse fra 1990. På 1.sal er der tre værelser. Romantisk have med idyllisk sø. Ny anlagte græsmarker med hestehegn beliggende lige rundt om ejendommen. Nyere fastbrændselfyr med stor akkumuleringstank og oliefyr. 1.837 m² udbygninger fra 1975/1980 med isoleret murstensvægge fremstår ryddet for inventar og lige klar til indretning. Lejeaftale på halvdelen af udbygningerne.

KontaKt Per thyrrestruP

for yderligere oPlysninger tlf. 22 42 77 08

BOLIG: Efteråret er højsæson for muldvarpeskud og derfor også for danske haveejeres jagt på den lille graver. Men det er langt fra sikkert, at en succesfuld muldvarpejagt resulterer i færre muldvarpeskud. De mange muldvarpeskud er for en del haveejere frustrerende, og kan få mange til at ty til brug af fælder for at slippe af med den lille graver. Men dette er ifølge Michael Carlsen, biolog for Dyrenes Beskyttelse, ikke holdbart. - Hvis en have er interessant for én muldvarp, så er den højst sandsynlig også interessant for andre muldvarper. Og hvis haven er rigtig interessant, så kan der gå bare timer før, den næste muldvarp flytter ind, og et nyt graveprojekt begynder, siger Michael Carlsen. Muldvarpeskud dannes, når muldvarpen bygger eller udbedrer sit hjem af gangsystemer. Den overskydende jord fra gravearbejdet presses op på jordoverfladen af

Muldvarper laver ikke deres muldvarpeskud for at drille haveejere, og slår man en af de mystiske, underjordiske fætre ihjel, vil en ny i løbet af kort tid flytte ind, forklarer Dyrenes Beskyttelse. Derfor mener organisationen, at det er bedst for alle parter at lade Mulle få fred.

muldvarpen, hvilket danner de såkaldte muldvarpeskud. Muldvarper er meget territorielle dyr, hvilket betyder, at de sjældent deler et bo med en anden muldvarp. Dette betyder også, at når havens muldvarp har færdiggjort sit underjordiske gangsystem, så vil antallet af muldvarpeskud fortage drastisk.

- Lader man muldvarpen være, så er der mange muldvarpeskud, når den flytter ind og derefter meget få. Den skubber bare noget jord op på overfladen indimellem. Fanger man derimod hele tiden muldvarpen, får man i stedet rigtig mange muldvarpeskud efterfulgt af en periode uden - og så

rigtig mange igen, når en ny flytter ind, forklarer Michael Carlsen. Derfor lyder anbefalingen fra Dyrenes Beskyttelse, at man skal lade muldvarpen færdiggøre sit gravearbejde og herefter udjævne de få muldvarpeskud, der indimellem vil dukke op.


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 37

Når regnen pludselig vælter ned, får vejhjælpen ofte travlt. Vi skal have større respekt for efterårets våde veje, der bl.a.kræver lavere hastighed, lyder opfordringen.

Bilister på dybt vand Regn på vejen kan give problemer MOTOR: Klimaændringer har gjort det danske vejr mere ekstremt. Hvor vi tidligere havde regnvejr, har vi nu også

skybrud med pludselig og meget voldsom regn. Så det kan være svært for bilisterne at orientere sig, og vanskeligt at styre bilen,

fordi der ligger vand på kørebanen. Når det regner rigtig kraftigt eller meget længe, kan bilen nærmest surfe på

Få en månedsløn i rabat på din nye bil

vandoverfladen. Det kaldes aquaplaning, og det kan sammenlignes med glatførekørsel, fordi det er svært at styre bilen, og hjulene bare glider på vejen og mister vejgrebet, hvis man bremser. - Vi råder bilisterne til straks at sænke farten og holde afstand til den foran-

Gode priser

kørende bil, hvis de kører ind i et skybrud eller voldsom regn, siger stationsleder Jesper Rebsdorf fra SOS Dansk Autohjælp. - Voldsom regn giver dårlig sigtbarhed og forlænger bremselængden. Det bliver svært at styre bilen og nærmest umuligt at bremse. Hos autohjælpen oplever vi ofte stor travlhed i forbindelse med skybrud, oftest på grund af nedbrud eller uheld. Det er derfor klogt at sænke farten og passe rigtig godt på, fortsætter han. I de første regnvejrsdage efter en tør periode er der desuden en masse skidt og dækrester på vejen, som kan give problemer for trafikanterne. - Det overrasker mange, at vejen nærmest kan blive som brun sæbe at køre på - også selv om der ikke er meget vand på vejen, siger Jesper Rebsdorf og fortætter: - Sørg for at kontrollere mønsteret på dækkene. Det er et lovkrav, at mønsterdybden er min. 1,6 mm, men vi råder bilister til at køre med mindst 3 mm mønster. Slidte dæk kan nemlig ikke lede vandet bort og har ikke et godt vejgreb, og det giver

Top kvalitet

større risiko for ulykker. Og når bilisten alligevel kontrollerer dækkene, er det en god ide også at kigge vinduesviskerne efter, lyder det fra SOS Dansk Autohjælp. - Efter en lang, tør periode bliver vinduesviskerne slidte - ja mange viskere er ligefrem ødelagte, fordi gummiet er blevet porøst hen over sommeren. Det er for sent at opdage, når først regnen vælter ned, og vinduesviskerne ikke kan fjerne vandet fra ruden ordentligt, slår stationslederen fast. Regnvejr handler dog ikke kun om vejgreb og sigtbarhed. Når bilen kører gennem vandpytter, kan bilens elektronik tage skade. Også selv om bilisten i første omgang kommer godt igennem vandpytterne. - Det meget vand kan simpelthen skade bilens elektriske system. Bilen kan kortslutte eller få fugtskader. Dette gælder både nye og ældre biler. Samtidig kan vandet sætte sig i panelerne og give rustskader, siger Jesper Rebsdorf, der derfor råder bilisterne til at undgå større vandpytter og ellers sænke farten, når regnen kommer.

Hurtig levering

Ring til os!

En beskeden indsats kan give pote MOTOR: Selv med en beskeden indsats er der mange tusinde kroner at hente i rabat, når danskerne køber ny bil, viser en gennemgang FDM har lavet af 200 bilhandler. Forhandlernes prisskilte på nye biler er i bedste fald vejledende i forhold til, hvad bilerne oftest handles til. Det viser en gennemgang, FDM har foretaget af 200 slutsedler, og som dokumenterer, hvor meget man kan få i rabat på forskellige bilmodeller. Gennemgangen viser, at en rabat på 10 procent mere er reglen end undtagelsen, og at man på visse biler kan få helt op mod 19 procent i rabat afhængig af model og mængden af ekstraudstyr. - Man skal aldrig købe en bil til fuld pris, hvilket vores undersøgelse understreger endnu en gang. Faktisk kan man med selv en beskeden indsats forhandle sig til en god rabat, og er man flittig, kan man få, hvad der svarer til en månedsløn i rabat, siger forbrugerøkonom i FDM, Allan Skytte Christensen, der står bag undersøgelsen. Ifølge ham er det i dag ikke nødvendigvis bilen,

SKAL VI PRINTE DIN ANNONCE, SÅ DEN PASSER TIL DIT SANDWICHSKILT?

ller Ring e l i skriv t Der er masser af rabat at få på nye biler, viser gennemgang, FDM har lavet, som viser, hvor mange tusind kroner, man faktisk kan spare på sin nye bil. Foto: FDM.

forhandleren tjener mest på, men alt det omkring som finansiering, ekstraudstyr og serviceaftale, der også kan indgå i bilhandlen. Jo flere ting forhandleren kan tjene penge på ved handlen, jo mere kan han give i rabat. - Forhandleren har et beløb, han skal tjene på bilhandlen. Derfor bør man fra starten også lægge åbent frem, hvad man er i markedet efter, så forhandleren ved, hvad han har at arbejde med og dermed også, hvordan han kan give køber den størst mulige rabat. Det

kan være ved at tjene mindre på bilen, men mere på eksempelvis finansiering eller eftermonteret udstyr som anhængertræk, siger Allan Skytte Christensen. Det bedste forspring, man kan give sig selv, er dog ved hjemmefra at have undersøgt, hvad bilen, finansieringen, serviceaftaler, ekstraudstyr og forsikring koster. Især finansieringen bør man på forhånd indhente flere tilbud på. Det er langt fra sikkert, at forhandlerens tilbud er bedst. Heller ikke selvom han lokker med rabat.

Morten Freundlich 96 984 228 - mf@aarsavis.dk

Steen Brorsen 96 984 220 - sb@aarsavis.dk

A2 eller 50x70 cm. 1 stk. 10 0 kr. 2 stk. 15 0 kr. + moms.


Aars Avis

SIDE 38

Kør videre på punkteret dæk MOTOR: Continental har udviklet ContiSeal-teknologien, som gør det muligt for et køretøj at køre videre, selv om et af dækkene er punkteret af et fremmedlegeme som en skrue eller et søm. Et beskyttende lag på indersiden af dækkets slidbane forsegler omgående punkteringer og forhindrer luften i at sive ud. - Næsten alle skader, der skyldes genstande på op til fem millimeter i diameter kan forsegles. Derfor kan man undgå at skulle standse bilen og skifte hjul under akavede og måske farlige forhold ved helt op til 85 procent af alle punkterin-

ger, fortæller adm. direktør Georg Nielsen fra Continental Dæk Danmark A/S. Eftersom bilister ikke bemærker, at noget er trængt igennem dækket, anbefaler Continental, at man regelmæssigt undersøger sine dæk for søm og skruer. Hvis man er i tvivl, bør man søge assistance fra et bilværksted eller et dækcenter. ContiSeal-teknologien fjerner behovet for et reservehjul. Det giver også bilfabrikkerne nye muligheder for design af bagagerummet. Endelig gør det også køretøjet lettere, hvilket reducerer brændstofforbruget, pointerer Georg Nielsen.

PGA. TRAVLHED SØGES M/K ENTREPRISE LEDER TIL AT VARETAGE STØRRE OG MINDRE PROJEKTER SAMT EN GULV/TRÆMAND Herunder tilbudsgivning og styring af diverse opgaver i vores gulv samt køkken afdeling. Vi forventer at du har kendskab til byggebranchens regler.

12. OKTOBER 2016

Glæd dig til efterårsferien i Aalborgs nye biograf... DANSK STEMME

DANSK STEMME

STINE BRAMSEN

CHRISTOPHER

Billetter til visninger før kl. 11.00 - kun 75,- (dog tillæg for 3D) Gratis parkering · Telia Tirsdag · Biografklub Danmark

PREMIERE TORSDAG

PREMIERE TORSDAG - 2D & 3D DANSK STEMME

DA VINCI MYSTERIET og ENGLE & DÆMONER

STINE BRAMSEN

T O M

DANSK STEMME

CHRISTOPHER

DANSK TALE

var bare begyndelsen

H A N K S

HANS STØRSTE UDFORDRING. MENNESKEHEDENS SIDSTE HÅB.

FRA INSTRUKTØREN FRA INSTRUKTØREN BAG EDWARD BAGSAKSEHÅND, EDWARD SAKSEHÅND,

CHARLIE OG CHARLIE CHOKOLADEFABRIKKEN OG CHOKOLADEFABRIKKEN OG ALICE IOG EVENTYRLAND ALICE I EVENTYRLAND

PREMIERE TORSDAG

FRA INSTRUKTØREN BAG EDWARD SAKSEHÅND,

CHARLIE OG CHOKOLADEFABRIKKEN OG ALICE I EVENTYRLAND

DANSK KOMEDIE

F R A S T U D I ET BAG

• Arbejde selvstændigt • Hurtig tiltrædelse • Løn efter kvalifikationer Henvendelse på mail: aars@garant.nu Eller evt. Lars Drejer på tlf. 30 90 30 00

STINE BRAMSEN

DANSK STEMME

PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED.

VI TALER DANSK

KOMEDIE, ROMANTIK ©2016 Disney

RENÉE ZELLWEGER COLIN FIRTH PATRICK DEMPSEY

DANSK KOMEDIE META FIL M PR ÆSENTERER EN FIL M AF MIKKEL MUNCH-FAL S

DRAMA, KOMEDIE ADVENTURE

Projektkoordinator til outline Plus

-

/FoxDanmark

VISES I 2D & 3D MED DK. TALE

DRAMA

WESTERN

VISES I 2D & 3D

Har du ambitioner om at flytte mennesker gennem dialog og motivation, og er du god til relationer? Er du en mester til mundtlig og skriftlig kommunikation? Så kan vi tilbyde dig et spændende job hos os. THE MAGNIFICENT SEVEN © 2016 MGM AND CPII. THE MAGNIFICENT SEVEN™ MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

Om Outline Vinduer A/S Outline Vinduer er en af Danmarks førende producenter af energioptimerede vinduer og døre i træ og træ/alu til alle typer boliger. Alle produkter baserer sig på kvalitetshåndværk, som er designet, udviklet og fremstillet i Danmark. Vinduer og døre skræddersyes efter kundens ønsker og behov og leveres med markedets hurtigste leveringstid på ned til syv dage. Outlines produkter sælges gennem trælaster og byggemarkeder over hele landet til både professionelle og private kunder. Vores målsætning er, at Outline Vinduer skal være trælastens foretrukne leverandør og samarbejdspartner. Outline Vinduer er et dansk vinduesbrand med produktion, udvikling og ledelse i Farsø. Outline Vinduer beskæftiger ca. 250 medarbejdere og er en del af Inwido-koncernen, Europas største udbyder af vindues- og dørløsninger samt tilbehør. Inwido har ca. 3.400 ansatte og opererer i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Tyskland, Litauen, Irland, Polen, UK og Østrig. I 2015 havde Inwido en omsætning på godt 4,2 mia. DKK.

Outline Vinduer har i tæt samarbejde med Jobcenter Vesthimmerland etableret en afdeling – Outline Plus - til opkvalificering og afprøvning af borgere, der mangler eller har risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Afdelingen er placeret på Outlines fabrik i Farsø, og der er løbende ca. 20 borgere tilknyttet. Afdelingen er underleverandør af produkter og serviceydelser til produktionen og administrationen. Vi søger en engageret projektkoordinator, der i tæt samarbejde med produktionsleder kan drive og udvikle Outline Plus. Dine kommende udfordringer Som projektkoordinator får du ansvaret i forhold til afdelingens interessenter, hvilket omfatter et tæt samarbejde med Jobcenter Vesthimmerland. Dine vigtigste opgaver bliver: • • • • •

Koordinering af visitation med Jobcenter Løbende kommunikation med Jobcentrets sagsbehandlere Skriftlige tilbagemeldinger på progression for den enkelte borger Mentor for visiterede borgere Opstilling og opfølgning af mål for kompetenceudvikling og afklaring i samarbejde med Jobcentrets sagsbehandlere • Udviklingssamtaler • Koordinering og samarbejde med produktionsledere i resten af virksomheden vedr. kortvarige praktikker m.m. Dine kvalifikationer Vi forventer, at du har indlevelsesevne og empati i forhold til de borgere, du får ansvaret for, og har mod til at udfordre dem på deres muligheder og kompetencer. Det er en fordel, at du har erfaring fra en produktionsvirksomhed og/eller pædagogisk arbejde. Det er en vigtig personlig kvalifikation, at du har stor lyst til at arbejde med mennesker. Du skal have et positivt livssyn og se muligheder frem for begrænsninger. Du skal have engagement og overskud, som du kan give videre til andre. Endelig lægger vi vægt på, at du kan og tør udfordre andre til at ændre adfærd. Vi vil desuden lægge vægt på at du er udadvendt, målrettet og struktureret. Du bor i en fornuftig afstand fra Farsø. Ansættelse Ansættelse hurtigst muligt eller senest 1. december 2016. Vil du vide mere? Kan du kontakte HR-konsulent Helle Hvass Kristensen på tlf. 61 61 89 50. Du kan også finde mere information om os på www.Outline.dk

Fabriksvej 4 . 9640 Farsø . Tlf. 98 63 24 44

Er du interesseret? Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest fredag den 21. oktober til Helle.Kristensen@inwido.dk. Ansøgninger gennemgås løbende

Billetter på NFBIO.DK

Nordisk Film Biografer Aalborg City Syd Vandmanden 5 · 9200 Aalborg

DANSK

CHRIST


Aars Avis

12. OKTOBER 2016

SIDE 39

SUNDHED & VELVÆRE

Julefrokost

SÅ ER DER

I SKIVUM KRAT

DEN 3. DECEMBER kl. 18.30 - 01.00 FØRST SERVERES:

Marinerede sild og kryddersild med karrysalat, æg og tomater. Fiskefilet (pandestegt) med citron og remoulade.

DEREFTER KÆMPE JULEBUFFET

med alt hvad der hører julen til Se menu og indhold på www.Skivumkrat.dk

TIL SIDST SERVERES DER: Ris à la mandé med kirsebærsauce

Pris pr. couvert

260,-

Herudover laver i vi år en

JULEFROKOST m/ John Mogensen

fredag den 25/11 kl. 18.30 - 01.00

Trobadouren Flemming Både skaber hygge, og fortæller anekdoter om John Mogensens korte liv: De syv gyldne år som medlem af Four Jacks, nedturen med de syv magre år på bunden af samfundet, samt om de syv sidste år hvor han brød igennem på Dansktoppen og blev en af de mest elskede popkunstnere i nyere tid. John Mogensens sange skaber den helt rigtige stemning for fællessang! Efterfølgende spiller Flemming Både op til dans.

Pris pr. couvert

220,-

Vi leverer også julemad ud af huset Besøg os på www.skivumkrat.dk Husk Mortensaften torsdag den 10. november

Skivum Krat v/Gitte og Claus Fischer Kratvej 10, 9240 Nibe Tlf. 98 66 61 34

Bordreservation:

Tlf. 98 66 61 34

Lejlighed i Aars

En 3. vær. lejlighed, 4.500 kr. pr. mdr. Tlf. 21 26 28 48

Centralt i Aars

3 værelses lys lejlighed på 74 m2. Indretning 2 stuer og soveværelse samt entre, køkken og bad. Leje 4.400 kr. + forbrug. Tlf. 40 86 48 14

Flejsborg

137 m2, 5 værelser. Garage + have. Husleje 4.200 kr. + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje. Indflytningsklar 1. november.

Tlf. 25 52 49 41

Udlejes

Frisørsalon eller lignende blev ledig med udvidelses­ muligheder og gode par­ keringsforhold. Lagerhal og værksted 230 m2, med stor port, til ung håndværker. Henv. Ove Holst Nibevej 2, Aars Tlf. 98 62 14 39 mobil 24 83 44 12

Til leje i Aars midtby

3 vær. lejlighed på 80 m2, mdl. kr. 5.600 + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje Tlf. 51 26 83 31

KLINIK FOR FODTERAPI

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

TIL LEJE

v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

Kører også på udebehandling

TLF. 20 60 30 70

Lejlighed søges

af ældre kvinde. 3 vær. i Aars/Farsø. Indflytning 1. dec. 2016. Leje op til 4.200 kr. (inkl. forbrug). Husdyr tilladt. Tlf. 27 43 60 94

2 lejligheder til leje i Haverslev

Hyggelig og velindrettet 2 vær. 50 m2. Leje 3.400 kr. + forbrug. 3 md. dep. Hyggelig 3 vær. 71 m2 Leje 4.000 kr. + forbrug. 3 md. dep. Tlf. 41 18 68 98

Til leje

Villa 103 m2 i 2 plan. Centralt beliggende nær hovedgaden. 2 stuer, 3 vær., bad, køkken og gæstetoilet. Garage, udhus og gårdhave. Leje pr. md. kr. 5.900. Dep. 3 mdr.s husleje. Henv. til Birgit Olesen tlf. 22 52 12 77 Mail: birgitolesen@mail.dk

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

Viborg & Vesthimmerland

EftErårstilbud: Jeg tilbyder 40% rabat

på parforholdsterapi ved henvendelse i efteråret 2016 Se mere på www.psykologtinathomsen.dk eller ring for aftale tlf: 60 61 64 12

KØB OG SALG

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

Kirkens Korshær

Genbrugsbutik Nørager Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90 Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

BLANDEDE

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

BLANDEDE

UDLEJNING

Besøg os på www.skivumkrat.dk

Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

Står du/I og mangler en lejlighed i rolige og grønne omgivelser i Aars? Kontakt Meldgaard Boligudlejning I/S, Ørnevang 3A, 9600 Aars

www.meldgaardboligudlejning.dk

Annoncetelefon 98 62 17 11 TIL LEJE

Tlf. 29 32 87 22

Kontoret er åben tirsdag og fredag kl. 8-16

SUNDHED & VELVÆRE

Klinik for fodterapi

www.Himmerlands Biludlejning.dk

Leje af flyttebiler el. flyttetrailer. Book online!

Tlf. 40 24 00 04

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

BER TO K O . 1 2 . 7 1 T E K K FERIELU Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

Følg os på facebook


Aars Avis

SIDE 40

Bajonetter, gerne samling, tyske hjelme. Tlf: 21 84 61 92

Himmerlandsavisernes

loppemarked

SÆLGES:

Syv lokale aviSer for Samme priS! 89.121 eksemplarer

4 portioner udskåret oksekød, 70 kr. pr. kg. Birketræ i net 35 kr. 14 m. lamelgardiner 1400 kr. Kommode i teak/malet 1000 kr. Rustfri stålbord 1500 kr. Tlf: 22 17 40 43

HIMMERLANDS AVISERNE

Brænde, gran 200 kr. pr. m. Løv fra 295 kr. pr. m. Kan evt. lev. mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30 Loppemarked Gammelt/nyt. Lidt af hvert. Fredag d.14 oktober kl. 14-16. Lørdag d. 15. oktober/søndag d.16. oktober kl. 10-13. Vårvej 35, Farstrup, 9240 Nibe.

...fra kyst til kyst

4 vinterdæk på alufælge, passer til Chevrolet Spark, 500 kr. Tlf: 60 48 97 42 G. Blå Rosela 4 Penant. 200 pr. stk. Jagtriffel model Parker Hale, kaliber 30.06 - 1.000 kr. Tlf: 22 18 37 63

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… KØBES: Modeltog mrk. MÄRKLIN købes. Tlf: 61 68 82 79 Gammelt jern og skrotbiler købes/afhentes, pris alt efter mængde. Tlf: 40 28 61 89 Dødsbo købes. Total oprydning og rengøring. Evt. male og småreparationer, så dødsbo er salgs-/nøgleklar. Tlf: 70 23 00 02 Brugt brædesav (vuggesav) med 60-70 cm klinge. Træffes efter kl. 18.30. Tlf: 98 67 35 06

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34 Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97 Har du en gammel knallert eller scooter 30, som du ikke bruger, så ring uanset om den kører eller ej. Tlf: 20 75 80 74 Skrot, gl. jern samt gamle hvidevarer. Total oprydning. Tlf: 40 19 92 59

Brænde blandet bøg og asketræ 20 M. Savet og kløvet 30 cm langt. Tørt. 8.000 kr. evt. leveret. Tlf: 98 55 00 07/26 23 98 95 Brænde: løv, gran, lærk, 15 rum. i m. stk. Tlf: 98 64 70 87 Haveplanter: F.eks. silkepæoner, hortensia, rosenrubinic, buksbom, morgenstråle, sedum, geranim, bunddækkeplanter, hosta, lilje, bronzeblad, kleopatres-nål, tibetansk-træpæon, sølvlys, benved, forskellige - prydgræsser, etage-clematis, træhortensia. Tlf: 98 62 14 15/41 17 45 55 4 stk. vinterdæk 185-65 R15 Goodrich. 4 stk. vinterdæk 20555 R16 Toyota Avensis. Kondicykel, 2 herrecykler 28´, 7 gear. Cykeltrailer. Tlf: 23 41 90 86

Lopperiet med antik og kunst åbner fredag-lørdag-søndag kl. 13-17 eller efter aftale. Lendrupvej 51 9670 Løgstør. Ring venligst til Kaj Hindal - 40376902 Mette Rix - 20272637. Kig ind. Stort havebord ingen vedligeholdelse 190 x 100 – 300 kr. Flot ægte tæppe 300 x 140, nypris 8.200 kr., nu 2.200 kr., ingen slid eller pletter. Tlf: 50 83 95 00 Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag d. 15. og søndag d. 16. oktober kl. 10.00-16.00. Ledige stande udenfor. Loppepigerne. Tlf: 52 17 71 72 Sort lædersofa + bord. Boxmadras + endegavl, 14 års garanti. Bosch opvaskemaskine meget lidt brugt. Keramisk vask m. bakke – aldrig brugt. Stålvask m. bakke + blandingsbatteri. Gasgruekedel. Arena Radio FM Grammofon fra 1956. Arena fjernsyn 1960. Tlf: 20 77 69 24 Hækplanter: Liguster ”LIGA”. Fine sunde planter med godt rodnet. Tlf: 23 39 16 05 Rødbeder, gulerødder, grønne syltegræskar og kartofler sælges. Grandgårdsvej 44, Aalestrup. Tlf: 51 29 51 63

12. OKTOBER 2016

BETALING: KONTANT VED INDLEVERING AF ANNONCEN, ELLER SEND VIA E-MAIL:

annonce@himmerlandsgruppen.dk OG OVERFØR BETALINGEN VIA SWIPP

TLF. 24 61 42 73

PRISER:

SE EKSEMPLER:

50

kr.

FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

150

kr.

FOR LOPPEANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

SE HER!

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, Flot bytte velourstue. og »gives væk« af Meget velnæsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede holdt. personer og virksomheder kan Pris IKKE3.500,bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige Tlf: XX XX XX XX spalter.

100

kr.

FOR LOPPEHvilke effekter kan IKKE annonceres? ANNONCE Du kan IKKE OM bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, F. EKS. LOPPEcampingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henMARKED MED avisens EJENDOMSSIDER, vises til henholdsvis MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. ANGIVELSE AF OG SALG). - Du kan IKKE til rubrikken KØB indrykke annoncer med angivelse af dato og TID OG STED. klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

HIMMERLANDS AVISERNE

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

LOPPEMARKED

Alle fredage og lørdage 10-16 Hvad koster en loppeannonce? KUNTlf: kr. XX 50.00 for hver XX pr. XX annonce XX

indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE! Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.-

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.-

Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt tæller det for et ord. Har du flere effekter til Stort ud, loppemarked med salg, end en annonce kan rumme, er du velkomgamle ting og sager. Alt fra men til at indrykke flere annoncer, husk dog telnips til efonnr. møbler,under design, retro. hver annonce.

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE-RUBRIKKER.

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad,


Godt Kimbrerskue trods lille nedgang i besøgstallet Der var ikke sü mange køer, men hestene hittede

Der var flere heste end normalt pü ürets Kimbrerskue, og ifølge skuets formand, Henning Kusk, kan hestene meget vel atter komme til at spille en hovedrolle under Kimbrerskuet i 2017.

Af Lars Lindberg AARS: Fredag og lørdag i sidste uge løb det traditionsrige Kimbrerskue landets eneste indendørs dyrskue - af stablen i Messecenter Vesthimmerland. Arrangørerne havde pü forhünd lidt bange anelser, da antallet af køer blandt andet grundet restriktioner i forhold til dyrenes sundhedstilstand i ür var lavere end normalt. Da røgen havde lagt sig, og de sidste dyr havde forladt messecentret, var det dog en positiv formand for Kimbrerskuet, som gjorde status. - Vi er südan set godt nok tilfredse, selv om vi er lidt nede i forhold til antallet af besøgende. Vi havde i ür 5350 gÌster, og de seneste fem ür har vi haft mellem 5200 og 5800, sü vi er knap pü omgangshøjde med vores mül, men nogle brugte fredagen pü at høste majs, da vejret var godt til det, og da en del udstillere blev vÌk i ür, er antallet af besøgende faktisk godkendt, synes jeg, sagde Henning Kusk, der var mere end tilfreds med selve afviklingen af det store dyrskue. - Der var flere heste og für end de tidligere ür, sü det kompenserede lidt for

de manglende køer, og sü var der en fantastisk maskinudstilling i ür. Udstyr til stort og smüt, oppe og nede og ude og inde var reprÌsenteret, og det var tydeligt, at udstillerne i ür havde gjort sig en masse tanker omkring, hvordan de prÌsenterede deres ting bedst muligt. Det var rigtig flot, sagde Henning Kusk, der ogsü var imponeret over hestene. - Der var rigtig mange heste i ür, og det store agilityshow var voldsomt im-

ponerende. Har man haft bare lidt med heste at gøre, sü ved man, hvor stort et arbejde, man skal lÌgge i det, før man kan fü hesten til at gøre ting, som egentlig er imod dens natur, og samarbejdet mellem heste og ryttere i det her show var simpelthen fantastisk, sagde han. Derfor regner han ogsü med, at hestene igen til nÌste ür für en hovedrolle at spille under Kimbrerskuet. - Jeg synes, det var et godt nyt tiltag, sü nür vi skal

evaluere, vil jeg i hvert fald slü pü tromme for, at vi gentager det til nsÌte ür, sagde han. Ogsü børnene fra kommunens 4H gürde gjorde indtryk pü formanden. - Man hører sü meget om, at nutidens unge ikke har forstand pü hündens arbejde og ikke kan lave mad fra jord til bord, men nür man ser, hvor dygtige de er, og hvor meget de gür op i deres arbejde, sü tror jeg altsü ikke, man skal vÌre sü bekymret for den nÌste generation. Det gør mig glad at se, hvor meget de kan fü ud meget lidt, sagde han. Den traditionsrige forbrugeraften under Kimbrerskuet var i ür lavet om til en høstfest, og det blev ogsü godt modtaget af gÌsterne. Selv om antallet af besøgende i løbet af fredagen var noget lavere, end tilfÌldet har vÌret de seneste ür, deltog omkring 925 mennesker i fredagens fÌllesspisning, og det er cirka 100 mere end sidste ür. Derfor forventer Kimbrerskuets formand ogsü, at høstfesten er kommet for at blive. - Der foregik ikke sü meget pü scenen i ür, som der plejer at gøre, og vi skal müske have lidt flere ting deroppe

Fredagens traditionsrige forbrugeraften var i ür lavet om til en høstfest, og mere end 900 mennesker deltog i aftenens fÌllesspisning.

nĂŚste ĂĽr, men overordnet set synes jeg, det fungerede fint. Det handler om at finde den rette balance mellem tradition og fornyelse, sĂĽ vi hele tiden forbedrer os uden at skrĂŚmme nogen vĂŚk. Forbrugeraften eller

høstfest... Altsü hvad barnet skal hedde nÌste ür, og hvad temaet skal vÌre, mü vi se pü, men idÊen med en høstfest er i hvert fald ikke droppet, sagde han.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

af g puling

S

rør

naler/

ylleka

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

TraNSporTaNlÌg og blaNdeaNlÌg Vi giver gerne tilbud pü transportanlÌg og blandeanlÌg samt renovering og forandringer Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC frÌser opgaver Se vores vintertilbud pü www.snkorn.dk

kornteknik APS Kimbrerskuets store maskinudstilling imponerede büde arrangørerne af skuet og de mange børn, som fredag formiddag lagde vejen forbi Messecenter Vesthimmerland.

9632 MĂ˜LDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70 • www.snkorn.dk


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 42

Gudstjenester Søndag d. 16. oktober

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Godt humør på Kimbrerskuet. Her faglig sekretær Niels Sørensen og næstformand Alex Pedersen.

Dialog og majskolber på Kimbrerskuet AARS: - Vi er godt tilfreds med vor aktivitet på Kimbrerskuet i Aars. Som led i Projekt Malkekvæg satte vor stand fokus på fordelene ved ordnede løn- og ansættelsesforhold via overenskomst på området, siger faglig sekretær Niels Sørensen fra 3F Midtfjord. Der var en god dialog om løst og fast på fagforeningens stand. - Det er ingen hemmelighed, at 3F Midtfjord gerne ser, at landmændene – ligesom store dele af det øvrige

erhvervsliv - melder sig ind i en arbejdsgiverforening og tilslutter sig en overenskomst. Det vil være en stor fordel for alle parter – ikke mindst landmændene selv og deres ansatte, pointerer Niels Sørensen. Den faglige sekretær fra 3F Midtfjord understreger, at arbejdsmarkedspensionerne er et vigtigt led i kommende generationers tryghed. - Efterlønnen og folkepensionen er måske en saga blot om 30-40 år. Derfor

er det nødvendigt for de unge at tænke på alternative pensionsordninger i god tid. Det gælder navnlig i en tid, hvor pensionsalderen hæves, betoner Niels Sørensen. I forbindelse med 3F Midtfjords stand var der konkurrence om at gætte antallet af majskolber stillet til rådighed af landmand Kim Larsen, Birkegården, Hornum. Gevinsten var et weekendophold for to på Rønnes Hotel.

Endelig kom Kimbrerskuet 4H-børnene havde længe set frem til årets skue Af Lasse Rask, erhvervspraktikant AARS: 4H gårdens børn har haft travlt i den seneste tid for at blive klar til Kimbrerskuet, som er et af årets højdepunkter for børnene. Her får de nemlig lov til at vise, hvad de kan, når det kommer til bagning, oppyntning og dyrepleje. 4H gårde fra hele Vesthimmerland var troppet op for at deltage i Kimbrerskuet, og 4H gården Aars var selvfølgelig også tilstede med både heste, kaniner og høns i år. Børnene fra 4H gården Aars havde forberedt sig i lang tid for at gøre deres dyr klar til både udstilling og konkurrencer. Nogle af dyrene skulle nemlig bedømmes lørdag. - Jeg passer to af 4H gårdens høns, de hedder Chip

og Chap, og dem fodret jeg og giver dem, hvad de behøver, sagde Nikolaj Richard Jensen fra 4H gården Aars. Det var også 4H gårdens børn, der havde bagt kager og småkager og andre flotte dekorationer, som stod i Messecentrets forhal. Børnene pyntede også scenen op inden høstfesten. Når børnene er til Kimbrerskuet, får de pauser, hvor de kan gå rundt og se messen og skuet. - Det bedste ved at være til kimbrerskuet er, at man er sammen med sine venner og de mange dyr. Jeg har glædet mig til kimbrerskuet i lang tid, sagde Nikolaj Richard Jensen. 4H gårdene havde også linet en række aktiviteter op. Man kunne prøve for eksempel kværne korn, malke en ko, gætte en grøntsag og lege med små landbrugsmaskiner.

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 10.00 ingen ingen 9.30 ingen 11.00 ingen 9.30 11.00 ingen 10.30 ingen 9.30 ingen 9.30 ingen 11.00 ingen 9.30 ingen ingen ingen 11.00 ingen ingen 9.30 10.30 9.00 10.30 ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen ingen ingen ingen 10.30 9.00 ingen 9.00 ingen 10.30 ingen 10.30 ingen 11.00

Aars Landboauktion var i uge 40 tilført 2 SDM kælvekvier, 5100-5300, 6 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 700-3300, 17 tyre over 3 mdr. malkerace, 1100-3600, 30 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 2000-6800 og 28 tyre under 3 mdr. malkerace, 200-3400.

Smågrisenoteringen

Nikolaj Richard Jensen fra 4H gården Aars havde længe set frem til Kimbrerskuet, hvor han blandt andet stod for at passe gårdens to høns, Chip og Chap.

Beregnet notering uge 41 Basis 399,09 (407,44). SPF+Myc 404,09 (412,44). SPF 408,09 (416,44). Økologi 1092,76 (1078,99). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,91 (5,98) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 43

Borgmesteren fokuserede på lyset for enden af tunellen AARS: Da Kimbrerskuet procent af den danske be- landbrug – og så må vi håbe Og det sætter vi pris på. Det anno 2016 officielt blev folkning i undersøgelsen, det holder hele vejen ned i er også en kendsgerning, at skudt i gang, var det borg- at det er vigtigt eller meget køledisken, sagde han. mange af dem, der er bemester i Vesthimmerlands vigtigt at bevare landbruget Borgmesteren kom også skæftiget med landbrugsKommune, Knud Kristen- i Danmark fremfor at flytte ind på, hvor stor en indfly- produktion også på anden sen, som holdt åbningstalen. det til udlandet, hvor man delse landbrugserhvervet måde deltager aktivt i lokalI en hård tid for dansk kan producere billigere va- V ahar samfundet gennem stor indr m e tpå e k n oVesthimmerlands logi for landbrug forsøgte han at rer. 66 procent svarede også, Kommune. sats i bestyrelser, foreninger, finde lyspunkterne, inden at de er parate til at betale - Landbruget og landbru- råd og nævn, der relaterer han ønskede både arrangø- en højere pris for fødevarer, gets vilkår har altid haft sig til udvikling i kommurer, udstillere og besøgende hvis det kan gavne det dan- kommunens interesse og be- nen. I det tilfælde har vi et godt skue. ske landbrug økonomisk, og vågenhed – også ud fra den også diskuteret et link med V a r m e t e k n o l oat g i landbruget for - Det er mig en stor glæde at det er da et klart og glæde- kendsgerning, Himmerlands Udviklingskunne byde jer velkommen ligt signal fra forbrugerne i er en væsentlig erhvervsfak- råd og landbrugsorganisaher til Kimbrerskuet i Mes- forhold til kvaliteten i dansk tor her i Vesthimmerland. tioner. Så vi kan få et fælles secenter Vesthimmerland i Aars. Det gælder de mange udstillere, arrangørerne og til de mange besøgende. Kimbrerskuet er altid en inspiration at besøge og et skue på et højt professionelt niveau, hvor vi fremviser det Varme tek nologi for bedste, som dansk landbrug formår, indledte borgmesteren sin tale, inden han tog de optimistiske briller på. - Lad os i en svær tid i dansk landbrug begynde med en Varme tek nologi for positiv nyhed. I sidste uge blev en stor undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Epinion på vegne af Danmarks Radio offent- Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Knud Kristensen, forsøgte at se glasset som halvt fyldt i sin FRA HARGASSNER ECO-HK KEDEL YDELSER liggjort, og her svaredeMODEL 70 åbningstale til Kimbrerskuet. Arkivfoto. FRA 20-200 kw

en

tid m e r F

n

tide m e r F

n

tide m e r F

n

tide m e r F

SÅ ER DEN HER DEN NYE FULDAUTOMATISKE FLISKEDEL

ÅR SÅ ER DEN HER DEN NYE FULDAUTOMATISKE FLISKEDEL Varme tek nologi for FRA HARGASSNER MODEL ECO-HK KEDEL YDELSER FRA 20-200 kw

n

tide m e r F

Vi ses på Varme tek nologi for Kimbrer Skuet en d i t m Fre Vi ses på TAK FOR BESØGET PÅFlis anlæg fra 20-200 KW Andre anlæg op til 1200 KW Kimbrer Skuet KIMBRERSKUET 2016! Virknings grad op til 95,8%

ÅR

S 5 ÅR NTI

talerør for vores landsdel med landmænd som medlemmer, så vi sammen kan lave strategier og fælles mål, sagde Knud Kristensen, inden han ønskede Kimbrerskuet god vind i sejlene. - Jeg håber, at også dette års skue vil tiltrække mange besøgende – både af ren interesse og de, der har relationer til landbrugssektoren. Der er jo lagt mange kræfter i at få sådan et skue op at stå, og det har taget tid at forberede de enkelte udstillinger, så vi tilskuere får præsenteret det bedste, der er at byde på. Jeg vil

gerne ønske skuet og dets arrangører held og lykke, og jeg håber, at de mange besøgende vil få nogle gode dage her i Messecenter Vesthimmerland. Vi kan alle være stolte af, at så mange dyreudstillere, maskinudstillere og besøgende på så flot vis bakker op om Danmarks eneste indendørs dyrskue. Derfor håber jeg også, at de mange udstillere får et godt output på messen og gode muligheder for at vise de medbragte produkter frem. God messe til alle, sluttede borgmesteren sin tale.

KØB OG SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

BLUE DREAM BLUE DREAM

(test ved flis afprøvning)

A

AR AL G TOT

Bedst i Test

ÅRSrensesystem Nyeste 5 NTI

Flis anlæg fra 20-200 KW Andre anlæg op til 1200 KW Virknings grad op til 95,8% (test ved flis afprøvning)

Nyeste forbrændingssystem Energibesparende Udmadersnegl Kun 0,18 KW motor Nyeste rensesystem A

AR AL G TOT

Bedst i Test

Nyeste forbrændingssystem

Touch system med nyeste teknologi indenfor varmekredsstyring. Udmadersnegl Mulighed for styring via App samt Energibesparende webbaseret styring

Kun 0,18 KW motor

FuldTouch automatisk 6-1200 KW vedindenfor kaskadevarmekredsstyring. systempille medfyr nyeste teknologi Mulighed for styring via App samt webbaseret styring Fuld automatisk pille fyr 6-1200 KW ved kaskade

Fuld automatisk fastbrændsel fyr fra 20-60 KW op til 1m træstykker. Selvrensende / iltstyring og automatisk optænding

23 72 57 08

Fuld automatisk fastbrændsel fyr fra 20-60 KW op til 1m træstykker. Selvrensende / iltstyring og automatisk optænding

www.hargassner.dk

23 72 57 08

www.hargassner.dk

TAK FOR BESØGET PA Kom og mød en af danmarks bedste traktortrækkere indenfor KIMBRERSKUET 2016! farmstock 4.500 kg Kom og mødfra en løgstør af danmarks bedste traktortrækkere indenfor Blue dream på messe stand 233 i sammenarbejde farmstock 4.500 kg med Hargassner Danmark Blue dream fra løgstør på messe stand 233 i sammenarbejde med Hargassner Danmark


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

Vi byder velkommen i vores team til Thomas Larsen! Jeg hedder Thomas og er 38 år. Jeg er født og opvokset i Aars, hvor min kernefamilie i dag også er bosiddende, da jeg mener at byen og oplandet har rigtig meget at tilbyde alle aldersgrupper. Nogle kender mig sikkert fra bybilledet i forvejen, da jeg har arbejdet med salg af ejendomme i lokalområdet de sidste 6 år, men fra d. 1. oktober er jeg startet som ejendomsmægler for danbolig Vesthimmerland. Jeg håber, at I vil tage godt imod mig på min nye arbejdsplads og til gengæld vil jeg tilbyde jer en personlig og professionel vurdering af jeres ejendom, da bolighandel for mig handler om "tryghed" for både køber og sælger.

HANS EGEDES VEJ 91 FULDMURET KVALITETSVILLA MED FAMILIEVENLIG BELIGGENHED I AARS Aars På Hans Egedes Vej 91 får I stabile, sunde og naturskønne rammer om familielivet. Denne flotte kvalitetsvilla byder på 146 lyse m2. Dertil kommer stor isoleret garage samt en dejlig, solrig have i børnevenlige omgivelser tæt på by og natur. Indretningen er familievenlig, således at I får en forældreafdeling med et godt soveværelse og stort, fint badeværelse. Dertil kommer to børneværelser med hems, endnu et badeværelse samt et køkken-alrum, der ligger i åben forbindelse med to stuer.

HANS EGEDES VEJ 121 FLOT OG VELINDRETTET ANDELSBOLIG Aars

m2:

Bolig Stue/vær: Byggeår: Sag:

SOLGT 87 1/2 2002 258V1600143

Udhus

Energi:

m2:

HANS EGEDES VEJ 112 EN ARKITEKTONISK PERLE PÅ BØRNEVENLIGT VÆNGE I AARS Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.395.000 2.059

120.000 10.928/8.864

Bolig m2: 146 Grund m2: Stue/vær: 2/3 Garage m2: Byggeår: 1989 Sag: 258V1500055 Energi:

944 40 C

KONG CHRISTIANS VEJ 7 213 KVM RUMMELIG BOLIG I ATTRAKTIVT KVARTER Andelsbolig

13

C

Aars

m2:

Bolig Stue/vær: Byggeår: Sag:

SOLGT 213 2/5 1973 258V1600075

m2:

Grund Udhus m2: Energi:

Aars En strømlinet og energivenlig bolig med panoramaudsigt til Aars' skønne naturomgivelser! Arkitekttegnet villa fra 1999. Ligger højt på en stor grund for enden af en børnevenlig vej - tæt på alt, hvad I skal bruge i hverdagen. Fra køkkenet er der kig hele vejen på tværs af boligen, og der er udgang til haven fra stort set alle rum. Fuldmuret, træ-alu-vinduer og Genvex-anlæg. Stilfulde uno form-elementer. Separate værelsesafdelinger.

Villa, 1 fam.

917 48 D

ENGGÅRDSVEJ 33 LANDEJENDOM MED STALD OG RIDEBANE Sørup

m2:

Bolig Stue/vær: Byggeår: Sag:

SOLGT 188 2/4 1869/2006 258V1600027

Vesthimmerland Ejendomsmæglere, MDE · Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Grund Udhus m2: Energi:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.865.000 2.334

145.000 13.066/10.600

Bolig m2: 179 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Carport m2: Byggeår: 1999 Sag: 258V1300235 Energi:

994 48 C

RYKKUMVEJ 4 RUMMELIG FAMILIEVILLA MED GOD GARAGE

Nedlagt landbrug

m2:

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

9.350 616 D

Sønderup

m2 :

Bolig Stue/vær: Byggeår: Sag:

SOLGT

Villa, 1 fam.

KØBSAFTALE UNDERSKREVET 199 2/5 1974/1979 258V1500191

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

975 37 24 40 E

Profile for Aars Avis

Ars 20161012  

Ars 20161012  

Profile for ugeavis
Advertisement