Page 1


2 Ugens navne

Dødsfald

- egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER

Aars Avis

John Sørensen, V. Søttrupvej 4, Hornum, 57 år. John Sørensen blev født i Øster Søttrup og flyttede som fireårig med familien til gården på Vester Søttrupvej, som han overtog driften af da faderen blev syg. John Sørensen og hustruen Lissy havde et par år forinden købt en ejendom ved Aalborgvej i Hornum og fik dermed to gårde at passe. Desuden havde han arbejde for andre landmænd på egnen, idet han drev en lille maskinstation. John Sørensen var en dygtig landmand som udover at passe dyr og marker havde håndværksmæssig flair når maskiner og bygninger skulle sættes i stand. Efter et par år købte ægteparret John Sørensens barndomshjem som i mellemtiden var blevet moderniseret. John Sørensen var der altid når andre havde brug for ham. Han var udadvendt og hjælpsom, og tog sig tid til en snak med naboer og bekendte. Han var heller ikke bange for at træde hjælpende til, når det kneb for andre - og da han selv i marts i år blev syg, gjorde naboer og bekendte gengæld ved at yde familien hjælp til den daglige pasning af gården. For år tilbage var John Sørensen med i arbejdet omkring etableringen af Hornum Rideklub, men ellers var det landbruget og hjælpsomhed overfor andre der optog hans tid, ligesom familielivet betød meget for ham. John Sørensen efterlader sin hustru, en datter og en søn samt sin mor, Anna Sørensen og fire søskende.

- overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Din lokale bedemand · Exam. bedemand Jens Møller

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Leo Edvard Bech efterlader ægtefællen Sus Beier Bech, og flere familiemedlemmer.

Udlært som bager i Aars Annie Bækkely Sass Mathiesen, Aars, har afsluttet sin uddannelse som bager på Tech College i Aalborg. Annie Bækkely Sass Mathiesen har haft sin praktiktid i Kvicklys bageri i Aars.

Runde fødselsdage

70

Birger Ejgild Pedersen, Ansgarsvej 9, Aars, onsdag, 15. juni.

Efter 37 år ved Vesthimmerlands Biblioteker siger Lisbeth Arent farvel ved en afskedsreception på Farsø Bibliotek 17. juni.

Dødsfald

Lisbeth Arent takker af

Leo Edvard Bech, Kærgaardsvej 6, Ranum, 68 år. Lærer, komponist, musiker og forfatter Leo Edvard Bech var født i Aars og voksede op i Aars og Hornum. Han læste til lærer på Ranum Statsseminarium og blev ansat på Aars Skole. Han underviste blandt andet i dansk og engelsk. Samtidig var musik en stor del af Leo Bechs liv. Han har blandt andet skrevet en sang til Aars, og var i mange år drivkraften bag den årlige teaterforestilling på skolen. Han har tillige skrevet til mange andre forestillinger, heriblandt til Cabaret Alfa og Bølle Bob. Han giftede sig i 1979 med Sus Beier Bech. For seks år siden gik Leo Bech på pension. Siden fortsatte han blandt meget andet med at skrive bøger. Leo Bech levede et liv, som han altid har ønsket at leve - han fandt melodien.

VESTHIMMERLAND: Fredag 17. juni siger Lisbeth Arent farvel til arbejdslivet ved Vesthimmerlands Biblioteker efter godt og vel 37 år med masser af litteraturglæde. På trods af de mange år samme sted, sidder Lisbeth Arent aldrig fast i gamle vaner, og “plejer” afløses oftest af et “det lyder sjovt, det prøver vi”. Hendes engagement og dedikation til detaljer er gennemgående for alt, hvad hun sætter sig for. Det ses både i hendes indlevende fortællinger til arrangementer som ”Bøger, bøger, bøger”, som initiativtager til børneteater for børn i alle aldre, men også i hendes eminente forståelse for opbygning af gode tekster. At Lisbeth Arent aldrig står tilbage for en ny udfordring, viste hun også sidste år, da hun sagde ja til et bar-

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

8. JUNI 2016

Ugens portræt

Det ligger i blodet at køre en fed truck Lysten til at køre lastbil ligger i blodet hos Tobias Madsen, Hornum, og han har det ikke fra fremmede. Både hans far, fætre og onkler kører lastbil, så det ligger til familien at have mange hestekræfter under højre fod. Interessen for lastbiler blev for Tobias Madsen udvidet kraftigt sidste år, hvor han sammen med nogle venner besluttede at genskabe Truck Show i Hornum. Den 27-årige chauffør havde en fast tro på, at det kunne lykkes, og han fik ret. Han fik så meget ret, at Truck Show også gentages i år, og nu er det endnu større. For Tobias Madsen var der ingen diskussion om, om Truck Show skulle holdes i Hornum. Han er selv født i byen og skolegangen foregik på Hornum Skole. Han bor stadig i Hornum, så hvor ellers? Efter skolen kom han i lære som mekaniker hos Volvo i Aalborg, men det var ikke helt det han ville. Det store kørekort blev erhvervet allerede som 18-årig, og han har kørt lastbil lige siden. Det har foregået hos forskellige vognmænd. Lige nu henter han foder til Kristian Nyrups svinefarm. Ved Truck Show er 95 procent af de 165 deltagende lastbiler stylet. Sådan ønsker Tobias Madsen også sin lastbil. Men den han kører i nu er ganske almindelig, fordi ejeren ikke ønsker, at den skal styles. Naturligvis vil Tobias Madsen gerne have sin egen lastbil, og den skal være stylet. Drømmen er også at få sin egen vognmandsforretning. Men det kræver en økonomi som endnu ikke er til stede. Men meget tyder på, at ambitionerne og hans indstilling til erhvervslivet er den rigtige, så drømmen ender nok med at gå i opfyldelse. Tobias Madsen har nemlig ikke blot ønsket om at køre i en flot lastbil. Det handler også om kundetilfredshed, og det er

Tobias Madsen.

noget han sætter højt. Når han kører foder, så sætter han hellere egne planer til side, for ikke at skuffe kunden. En lækker lastbil er dog vigtig. Tobias Madsen sørger altid for at den lastbil han kører i er ren og pæn, både inde og ude. Som enhver anden chauffør så har Tobias Madsen også et foretrukket mærke, det er Volvo. Men lige nu kører han Scania. Den ambitiøse chauffør har også snakketøjet i orden, og det har han blandt andet gjort brug af til Truck Show Hornum. Gennem de seneste måneder har Tobias Madsen brugt fritiden til at planlægge Truck Show. Snakketøjet er brugt til at få udstillere med og skaffe sponsorer. Der er også gået en del tid med at søge de nødvendige tilladelser. Selvfølgelig kunne Tobias Madsen få nogle af vennerne til at hjælpe, men han har det fint med selv at tage hovedparten af slæbet. Her er nemlig lidt af en ledertype. Han er dog ikke alene om arbejdet. Han kører parløb med Kim Rasmussen, der også er chauffør. Sidste år var de syv venner til at arrangere Truck Show. To faldt fra, og i år er endnu tre faldet fra. De tre fungerer dog i år som dommere, når lastbilerne skal kåres. Den arbejdsfordeling passer Tobias Madsen og Kim Rasmussen fint.

selsvikariat som kulturkonsulent, hvor hun har nydt at arbejde med både små og store kulturprojekter. Lisbeth Arent har gennem alle årene deltaget aktivt i det lokale kulturliv på mange fronter, både som bibliotekar og privatperson, og vil helt sikkert også fremover være at finde i mange kulturelle sammenhænge.

Lisbeth Arent er en værdifuld spiller på banen, som med sin indgående viden om bibliotekssystemet, koordineringsøje, litteraturglæde og sit høje humør, vil blive savnet af kolleger og samarbejdspartnere længe. Der holdes afskedsreception for Lisbeth Arent fredag 17. juni på Farsø Bibliotek.

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


8. JUNI 2016

Aars hædrer atter “Dette Aars Per” Af Thorkil Christensen AARS: Der er tradition for, at man i Aars afslører og kårer “Dette Aars Per” i juni. Det sker igen i morgen torsdag på Kimbrertorvet i Aars i forbindelse med indsamlingen til Børnecanserfonden og en række tilknyttede byaktiviteter - og der er på forhånd stor spænding om, hvem personen der skal hædres er. Bag “Dette Aars Per” står et udvalg med borgmester Knud Kristensen i spidsen, kunstneren Peer Poulsen og en repræsentant for Jutlander Bank i Aars. I 2015 blev erhvervsparret Grethe og Preben Stæhr, Aars, hædret med titlen. Tidligere har det udelukkende været enkeltpersoner, som via sit arbejde, sine hverv eller initiativer har gjort en indsats for Aars og har medvirket til at gøre byen og egnen kendt i den øvrige del af Danmark og ude i verden. Når hæderen benævnes “Dette Aars Per” hænger det sammen med, at første prismodtager for 13 år siden var skuespilleren Per Pallesen - født og opvokset i Aars, uddannet i Sparekassen for Aars By og Omegn og senere elev ved Aalborg

Teater, aldrig har glemt sin hjemby og stadig er en smule stolt af, at være fra Aars. Per Pallesen har ved utallige lejligheder - i interviews på TV, i radio og i den skrevne presse - altid husket at fortælle, at han var fra Aars. Selv da Per Pallesen fik rollen som tjener Boldt på Jernbane-Restauranten i TV-serien “Matador” lod han sig inspirere at fritidstjener Pedersen på Aars Hotel. Udvalget bag prisen besluttede derfor for nogle år siden, at Per Pallesen skulle hædres med en bronzestatuette og en flise på “sin egen” plads i byen med inskription, og at der efterfølgende - når der var kandidater - skulle ske noget tilsvarende ved et passende arrangement i Aars. “Dette Aars Per” afsløres på scenen på Kimbrertorvet. Borgmester Knud Kristensen taler, og personen får lov til at sætte sit håndaftryk i en cementform, der bliver til en flise, som senere lægges på Per Pallesens Plads. Herudover får personen overrakt den 10 kilo tunge bronzestatuette af skuespilleren Per Pallesen, udført af kunstneren Jan Anker Petersen, Louns.

Kimbrersekstet i Aars AARS: Søndag 12. juni holdes det traditionelle Kimbrersekstet-spil på Aars Petanqueklubs baner på Ryttervej 2.

Indskrivningen til spillet begynder klokken ni. Find flere informationer på klubbens hjemmeside.

Min kære mor, og vort kære søskendebarn

Gerd Marie Hansen (f. Carlsen) *15. februar 1935 †28. maj 2016

Dine smerter ingen kendte, selv du dem stille bar, smilte blot blandt dine venner, Tak for alt som for os du var. Nu er mor på sin siste rejse.

Ronny Øvrig familie i Danmark, Norge & USA Efter mors ønske blev hun kremeret og urnen nedsættes på Lagård Gravlund i Stavanger, Norge hvor hun hviler sammen med far, og min bror som døde tidligere i år.

Min kære bror og svorger

Orla Pedersen

er stille sovet ind. Aalestrup, 5. juni 2016.

Inger og Gunnar Nielsen

Aars Avis

Vi har på tragisk vis pludselig mistet vores elskede søn og bror

Nicolaj Husum Bojer * 7. september 1992 Vester Hornum, den 4. juni 2016

Mor og far Rasmus og Mathias Bisættelsen finder sted fra Vester Hornum Kirke lørdag den 11. juni kl. 13.00 I stedet for evt. blomster ønskes penge til mindesten

SIDE 3

Vores kære

Ester Skipper * 7. maj 1924 er stille sovet ind Løgstør, den 1. juni 2016

Gunnar og Mona Jørgen og Dorthe Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke onsdag den 8. juni kl. 13.00

Vi har alt for tidligt mistet vor kære barnebarn

Vores kærlige mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Nicolaj Husum Bojer

Amalie Jensen

Den 4. juni 2016 Så lukker vi dig i hjertet ind og gemmer dig inderst inde. Der skal du bo i vort sind som et kært og dyrebart minde.

Farmor og bedstefar

Vi har med stor sorg mistet vores kære nevø og fætter

Nicolaj Husum Bojer Den 4. juni 2016. Øjet kan smile Munden kan le Men sorgen i hjertet Kan ingen se!

Fætre, kusiner, onkler, tanter og faster

LÆS OGSÅ AARS AVIS PÅ www.aarsavis.dk

TAK EFTER DØDSFALD Hjertelig tak for venlig deltagelse ved min mand, vor far og svigerfar

John Sørensens begravelse fra Hornum-Ulstrup Kirke. Tak for de mange blomsterhilsner og tak for al den hjælp vi har fået. På familiens vegne Lissy Sørensen

* 27. april 1912 er stille sovet ind på Solvang Aars, den 4. juni 2016 Et hjerte af guld holdt op med at slå to flittige hænder er gået i stå

Hanne Poul og Lisbeth Mona og Svenning Børnebørn og oldebørn Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke lørdag den 11. juni kl. 11.00

Hej alle

som var med til at gøre vores guldbryllupsdag til noget helt uforglemmeligt. 1000 tak for æresporte, morgenhilsen, gaver, sange og de smukke ord, som vi fik. Venlig hilsen Lone og Bent

Opmærksomhed

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Gerda Jensen Torsted

Hjertelig tak for opmærksomheden ved vort guldbryllup. Tak for blomster, gaver, morgenhilsen og de to flotte æresporte. Tak fordi I var med til at gøre dagen festlig for os.

Inge og Erik Aagesen

AARS KIRKE

lutheraften i aars kirkecenter

Onsdag d. 15. juni kl. 19.30

Inviterer Aars menighedsråd og sognepræst Sara Schouby til informationsaften om den planlagte sognerejse til Wittenberg i efteråret. Der vil blive lejlighed til at stille opklarende spørgsmål og høre om turen. Datoen er samtidig sidste frist for tilmelding!

www.aarskirke.dk

Mærkedage i Aars Avis Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.


Aars Avis

SIDE 4

✃✃

Kirkens Korshær

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

DET

Velkommen

SKER…

Ordinært byrådsmøde

Dansk Folkehjælps genbrugsbutik er flyttet til Himmerlandsgade 103-105 i Aars

Torsdag den 16. juni 2016 kl. 16.00 på Rådhuset i Aars Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden Spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12.00 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland. dk/spoergetid

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10.00-17.30 Lørdag kl. 10.00-14.00 Dansk Folkehjælp Vesthimmerlands afdeling

LOPPEMARKED

Knud Kristensen Borgmester

Skal vi ha’ et kulturblad i Vesthimmerland? Vesthimmerland byder på et utal af kulturelle oplevelser. Hvorfor ikke præsentere dem alle i ét kulturblad, der uddeles til samtlige husstande i kommunen 3-4 gange om året? Det er grundidéen, når Vesthimmerlands Kulturråd indbyder til informations- og inspirationsmøde på Farsø Bibliotek, Frederik IX’s Plads 1, 9640 Farsø, tirsdag den 14. juni kl. 19.00 - 21.30. Tilmelding via himmerlandsbilletten.dk eller mail med navn og antal til ijs@vesthimmerland.dk senest den 13. juni.

Sporenes Dag Søndag den 12. juni kl. 14.00 - 16.00 Du har mulighed for at komme en tur rundt i ”Danmarks baghave” og få en smagsprøve på de mange spændende kultur- og naturoplevelser, der er på ruterne. Sted: P-Pladsen ved Testrup Kirke Testrupvej 138, 9620 Aalestrup Turen er 2,6 km. Tag hele familien med. Arrangør: Erna Dalgaard, repræsentant for ”Spor i Landskabet og Hærvejen og naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune Karin Winther, www.naturekspeditionen.dk

MEDDELELSER

Ekstra åbent for PAS-ekspeditioner • Lørdag den 11. juni kl. 10.00 – 12.00 • Lørdag den 18. juni kl. 10.00 – 12.00 • Lørdag den 25. juni kl. 10.00 – 12.00 I Borgerservice, Himmerlandsgade 27, Aars Læs mere om pas på: www.vesthimmerland.dk/pas

Aars Y’s Men’s Club Aa Markvænget 36, Aars

Se info: www.aars.ysmen.dk

ÅBNINGSTIDER: Hver torsdag kl. 14.30-17.00 Første lørdag i hver måned kl. 10.00-12.00

Besøg vort store loppemarked og gør en god handel! Indsamling og aflevering af brugbare effekter hver torsdag mellem 14.30-17.00, eller efter aftale. RING: Aars: Tlf. 40 28 70 07 - 98 62 19 24 Farsø: Tlf. 98 66 30 89 Aalestrup: Tlf. 61 75 66 61 Y’s Men’s Clubben yder økonomisk støtte bl.a. i lokalområdet. KLIP UD OG GEM

KOm FFO Or O r 13. sæsO On n i træ træK K ttil il danmar danmarK Kss største bagagerumsmar K bagagerumsmarK Ked Ked

2. SØNDAG i måneden: 12/6 • 10/7 • 14/8 • 11/9 • 9/10

JOB

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

AARS: Det lyder mere voldsomt, end det egentlig var. Men kort før 48 deltagere i Plejecenter Solvangs sommerudflugt nåede dagens mål, Hobro Mini Zoo, lød et højt brag i en af de tre busser. Det viste sig, at være et kørestolsdæk der eksploderede. Om det var varmen, eller dækket var pumpet for hårdt vides ikke. Der var dog ingen der led overlast. Varmen kunne godt have været årsagen. Det var i al fald dejlig varmt på turen. Vejret viste sig fra den smukkeste side. 24 beboere og 24 hjælpere, bestående af Solvangs Venner, pårørende, besøgsvenner og personale var sammen på turen. Undervejs kunne de nyde vejgrøfterne med blomstrende vild kørvel. Syrener og gyvel stod også i fuld flor. I den lille zoo mødte deltagerne blandt andet svanen Helmuth, der passede på sin viv, der lå på rede. Helmuth var meget aggressiv og piskede frem og tilbage bag hegnet. Zoo

havde været nød til at sætte dobbelthegn op, da han ellers kunne have held af at nappe publikum. Der var vortesvin, geder, lamaer, høns, undulater, araer, marsvin, påfugle, en kænguru med unge og mange andre dyr. Efter en runde tog alle plads i et telt med åbne sider. Solvangs Venner havde tændt op i grillen. Så blev der serveret kæmpe grillpølser og hjemmelavet kartoffelsalat. Der blev spist med rigtig god appetit. Sangbøgerne blev efterfølgende fundet frem, og sangstemmerne blev rørt, inden der blev serveret kaffe og den medbragte kage. Herefter blev der pakket sammen, og selskabet så lidt mere på dyrene på vej ud af haven. En af medarbejderne ville lige ind og hilse på gederne med deres små kid. De ville gerne snakke med hende og samtidig smage på hendes trøje - til stor morskab for Solvangselskabet. Det blev en rigtig god tur.

søndag den 23. oktober 2016 kl. 10.30 - 15.00

Agri Nord Idrætscenter (Skalborggård Hallen), Hobrovej 435, 9200 Aalborg SV Det er muligt at komme under halvtag - efter »først til mølle« princippet! Oplev retro, nostalgi og vintageting i et hyggeligt miljø.

gratis entré og gratis parkering for publikum! g Salg af brugte ting og dansk husflid. Stadepladsbestilling nødvendig ved Ole S. Rask, Rask Event ® på tlf. 2834 4878 bagagerumsmarkeder.dk

MANDAGE TIRSDAGE ONSDAGE TORSDAGE

KL. 15-20 KL. 15-16 KL. 18-19 KL. 17-20

Bestil stadeplads på 2834 4878

Bagagerumsmarked #bmrask Aalborg

G L A S S M U R E AGAG

B

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

I AARS

Skal vi ha’ et

kulturblad

Kimbrertorvet

Hver lørdag fra den 21. maj til og med den 3. september

Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Økonomikonsulent Sundheds- og Kulturforvaltningen søger økonomikonsulent med erfaring indenfor offentlig økonomi, 37 timer ugentligt. Ansøgningsfrist: 16. juni 2016.

Ældre i Aars udsat for dæk-eksplosion

EKSTRA: bagagerumsmarK bagagerumsmarKed Ked agri nord n iidrætscenter (indendørs)

Tilbudsindhentning - Madservice Vesthimmerlands Kommune indhenter tilbud på produktion og levering af madservice til borgere i eget hjem, som er visiteret hertil. Tilbudsfrist den 12. juli 2016 kl. 12.00. Tilbudsmaterialet kan rekvireres hos udbudskonsulent Ida Brændstrup på mail ibr@vesthimmerland.dk

Der er mange dyr at kigge på i Hobro Mini Zoo, det kunne de 48 deltagere fra Solvang i Aars konstatere, da de var på sommerudflugt.

T: LØRDAGE: 4/6 • 6/8 • 3/9 NYT - NY Dyrskuepladsen, Hobrovej 437, Skalborg, 9200 Aalborg SV, kl. 09.15-15.15

Aalestrup Bibliotek lukker midlertidigt Aalestrup Bibliotek får nyt gulv og er derfor lukket fra den 9. - 17. juni inkl. Der vil hverken være mulighed for betjening eller selvbetjening, men det vil være muligt at hente reserverede materialer mandag-torsdag kl. 10.00 – 17.00. Se mere på: www.vhbib.dk

✃✃

i Hornum

Dødsboer og brugbare effekter afhentes. Tlf. i åbningstiden 98 66 14 26 eller Jens Secher tlf. 28 94 98 60 Man.-fre. kl. 13.00-17.00 • Lør. kl. 10.00-13.00

Klip ud

Klip ud

8. JUNI 2016

AG DELT S I GRAT

Opstilling fra kl. 8.30 Slut kl. 14 .00

i Vesthimmerland?

- kom og vær med til at stille skarpt på kulturen i Vesthimmerland! Vesthimmerland byder på et utal af lækre kulturelle bidder. Hvorfor ikke præsentere dem alle i ét kulturblad, der uddeles til samtlige husstande i kommunen 3-4 gange om året? Det er grundidéen, når Vesthimmerlands Kulturråd indbyder til informations- og inspirationsmøde på

Farsø Bibliotek tirsdag d. 14. juni kl. 19-21.30 Frederik IX’s Plads 1, 9640 Farsø Tilmelding via himmerlandsbilletten.dk eller send en mail til ijs@vesthimmerland.dk med navn og antal senest d. 13. juni.


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 5

Aars Vest kan være med til at trække flere til Aars.

Erhvervsråd ser med tilfredshed på lokalplanforslag Aars Vest AARS: Bankdirektør Lars Thomsen, formand for Aars Erhvervsråd, er glad for, at der nu kommer en lokalplan i høring for området Aars Vest med mulighed for at støtte op om den fortsatte udvikling af Aars.

- Aars Erhvervsråd kan tilslutte sig lokalplanforslaget, som er blevet fremlagt af byrådet, siger Lars Thomsen. Han mener, at Aars Vest projektet er ambitiøst, og måske endda rigeligt ambi-

tiøst - da det har rettet et fokus mod nogle få konkrete ting som eksempelvis antal siddepladser på et stadion, der måske mere har karakter af et ønske end et reelt behov. - Det ændrer dog ikke på,

ALLE UDSALGSVARER

÷50%

at Aars Vest projektet indeholder både visioner og en konkret plan for noget, som virkelig kan bidrage med det, som vi ved, at både nuværende og potentielle borgere efterspørger. Nærhed mellem skole og

fritidsaktiviteter af forskellig karakter vil efter vores vurdering skabe øget tilstrømning til børn- og unge tilbuddene, idet man får kortere transportveje mellem tingene. Flere af byens idræts-

foreninger oplever allerede i dag, at de har væsentlige kapacitetsproblemer, og det er et rigtigt godt tegn på, at byen er i vækst, lyder det fra Lars Thomsen. Samtidig giver planen et bud på, hvordan man i Aars kan skabe sammenhold og udvikle et rigt foreningsliv yderligere. Analyser viser, at netop et rigt foreningsliv og gode muligheder for at dyrke sine fritidsinteresser er vigtige parametre for potentielle borgeres valg af bopæl samt, at der er betydelige synergieffekter, når flere forskellige foreninger arbejder sammen bl.a. omkring fælles faciliteter. - Tilsat et strejf af shopping, café-liv og kulturtilbud med et kreativt fokus på sundhed, bevægelse og rekreative elementer begynder området også at kunne tiltrække kunder, besøgende og turister fra et endnu større opland – det vil være et område man gerne vil færdes i, vurderer Lars Thomsen. Endelig mener han også, at det er glædeligt, at der er taget hensyn til erhvervslivets udvidelsesmuligheder i planerne, således at nuværende virksomheder har mulighed for fortsat vækst. - I Aars Erhvervsråd ser vi tankerne omkring Aars Vest som et vigtigt tiltag i den fremtidige udvikling af byen, og vil opfordre byrådspolitikkerne til at bakke op om projektet, siger Lars Thomsen.

Selvhenter Mager oksefars

20,Grill koteletter 99,100,Marineret kamfilet 100,Ungkvægs bøffer 175,-

3 slags kød 2 slags kartofler 2 slags salat

8-12%

Pr. 1/2 kg.

Pr. pers

Kyllingebryst Marineret kotelet Marineret nakkekotelet Thors hammer Barbequeben Røget spareribs Kalkunschnitzel Frankfurter Forstegt kyllingelår Kartoffelsalat Ovnkartofler Kartoffelbåde m/mos kartoffel tornedos Grøn kartoffelsalat Flødekartofler

Min. 6 kurv.

Blandet salat Broccoli salat Bulgursalat Coleslaw salat Pastasalat

ølser

rp Nørage 5 stk.

10 stk.

(Nordisk)

GOD TIL GRILL

Ca. 1,3 kg.

Vi skærer 4 gode

kr.

Flødekartofler + røget ribbenssteg

50,-

Den nemme

Kr.

79,Grynderupvejen 2

• NØRAGER •

9610 Nørager Tlf. 98 98 00 61

Tilbuddene i annoncen gælder fra tirsdag til lørdag

ÅBNINGSTIDER:

Tirsdag............................ 10.00-17.00 Onsdag ........................... 10.00-17.00

Torsdag ........................... 10.00-17.00 Fredag............................. 10.00-17.00

Lørdag ............................ 09.00-13.00 NU OGSÅ ÅBENT TIRSDAG!


Aars Avis

SIDE 6

Ingen sikkerhedsveste på kommunens asylcentre

100 gangs donor i Aars AARS: Vesthimmerlands Donorkorps har fejret en række bloddonorjubilarer. Der var i år en som har været bloddoner 100 gange - Niels Hald, Aars. Donorkorpset var vært ved en middag, hvor jubilarerne blev fejret. 25 gangs jubilarer: Jytte Pedersen, Lykke Christen-

sen, Britta Bjørn, Thomas Lemvig og Liselotte B. Eriksen. 50 gangs jubilarer: Dorthe Hansen og Karen Margrethe Kristensen. 75 gangs jubilarer: Kaj Kollerup Madsen, Finn Bisgaard og Per Bystrup.

INVITATION Efter 37 år som bibliotekar i Vesthimmerland har jeg besluttet at blive pensionist. Jeg vil gerne sige ordenligt farvel til alle jer, der har været en del mit bibliotekarliv og inviterer derfor til en uformel sammenkomst. Fredag d. 17 juni kl. 14 - 16 på Farsø Bibliotek Venlig hilsen Lisbeth Arent

Vesthimmerlands Biblioteker

AARS AVIS - når det skal være lokalt!

De ansatte på asylcentrene føler ingen utryghed Af Lars Lindberg VESTHIMMERLAND: I sidste uge kunne flere danske medier fortælle, at de ansatte på landets asylcentre føler sig så usikre i dagligdagen, at de har efterspurgt skud- og stiksikre veste. Den problematik kender man dog intet til i Vesthimmerlands Kommune, som driver ni asylcentre både i Vesthimmerland og udenfor kommunegrænsen. - Jeg har set det omtalt i medierne, men jeg må sige, at det er meget langt fra den hverdag, vi kender til. Vi har ikke indkøbt en eneste sikkerhedsvest, og vi har

Niels Hald, Aars, blev hædret for at have givet blod 100 gange.

Ordinær generalforsamling i Vesthimmerlands Industriformidling ApS afholdes onsdag den 22. juni 2016 kl. 19.00 i Spar Nords Kantine, Himmerlandsgade 70, 9600 Aars

med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt fremlæggelse af årsberetning. 4. Beslutning om anvendelse af overskud, herunder bestemmelse om evt. vederlag til bestyrelsen eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Eventuel valg af revisor. 8. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Knud Ladefoged

Pædagog? Kvalificer dig på et år på VUC i Aars  Fire fag: Dansk, engelsk, samfundsfag og psykologi  Så er du videre!  Timer nok til at kunne få SU

 – eller EUX?

Kontakt os og få mere at vide

Jyllandsgade 50 B, 9600 Aars www.vucnordjylland.dkTlf. 99 300 760

8. JUNI 2016

AARS

absolut heller ingen planer om at gøre det, siger Lars Vestergaard, der er presseansvarlig for Asylcenter Vesthimmerland. Han undrer sig over, at personalets sikkerhed overhovedet er blevet et emne, medierne interesserer sig for. - Vi har ikke fået en eneste henvendelse omkring sikkerheden fra nogen af vores 225 ansatte, men på baggrund af historierne i medierne tog vi alligevel en snak med de ni centerledere, og de meldte helt enstemmigt tilbage, at de ikke har behov for sikkerhedsveste. De mener simpelthen ikke, det er et farligt arbejde

Ny ledelse i Aars Y’s Men’s Club AARS: Ved den årlige generalforsamling i Aars Y’s Men’s Club blev der godkendt nyvalgt præsidium for klubåret 2016/17.

Tove Kristensen, Aars, tiltræder som præsident, og Else Kristophersen fortsætter i klubledelsen som past præsident. Ny vicepræsident bliver tøm-

at være ansat i et asylcenter, siger Lars Vestergaard, der understreger, at personalet på Vesthimmerlands Kommunes ni asylcentre har et godt forhold til centrenes beboere. - De cirka 150 ansatte, som dagligt har direkte kontakt med beboerne, udfører et stykke relationsskabende pædagogisk arbejde, og det gør de rigtig godt, så de har på ingen måde behov for skud- eller stiksikre veste. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad debatten udspringer af, for utrygge medarbejdere er meget fjernt fra den virkelighed, vi opererer i, siger Lars Vestergaard.

rermester Vagn J. Jensen, ny skatmester bliver Vagn E. Jensen. Som sekretær genvalgtes Erna Nielsen, Aalestrup. Til varetagelse af formandsposten i Loppemarkedsudvalget valgtes Anders Lassen, Farsø, og Ole Møller, Overlade, fortsætter på posten som formand for Lodseddeludvalget.

Lions-kvinder i Aars donerer kunstophold til Peer Poulsen Første kunstner i Aars der modtager donationen AARS: Kunstner Peer Poulsen er som den første i Aars blevet tildelt et kunstophold på Klitgården i Skagen, og den glade giver er LC Aars Aarstidens Kvinder. Da Peer Poulsen fik overbragt nyheden var han overrasket og stolt. - Det er en stor ære at være den første kunstner, der fra Lions klubberne doneres et ophold i den gamle kongebolig, sagde en glad Peer Poulsen. Han ser frem til opholdet - også selvom, det er første gang, at han skal alene afsted uden sin kone Inge. Den grundlæggende tanke bag etableringen af refugiet i Skagen var at skabe et frirum, hvor forskere og kunstnere under opholdet kunne udveksle ideer og synspunkter til gavn for det omgivende samfund. Aarstidens Kvinder håber netop, at Peer Poulsen vil se opholdet som et frirum til at dyrke kunsten og fordybe sig i det projekt, som han har sat sig for. På Klitgården skal han arbejde i en uge, og klubbens kunstudvalg håber, at han vil finde det inspirerende at arbejde sammen med andre. Lions-kvinderne har valgt den autodidakte kunstner Peer Poulsen,

delig har multikunstneren skrevet tre digtsamlinger og driver galleriet Part2, hvor han udstiller egne og andre kunstneres værker.

Kan kunsten

Peer Poulsen er som den første i Aars blevet tildelt et kunstophold på Klitgården i Skagen af LC Aars Aarstidens Kvinder.

fordi han igennem mange år har gjort en stor og uvurderlig indsats for Aars. Peer Poulsen har en forkærlighed for farverige akrylmalerier, men han eksperimenterer også med malerier på plexiglasplader. Han arbejder med udsmykning, og et godt eksempel på det er den lokale svømmehal i Aars. Han har dekoreret et utal af gavle og mure, og rigtig mange af dem kan ses i Aars by. En-

Peer Poulsen er født og opvokset i Aars, og han har velvilligt stillet sit talent til rådighed for byens mange aktører. Han har blandt andet malet kulisser til Kimbrer Revyen og til Gundestrupspillene. - I Lions ønsker vi at gøre mere for kunsten og sætter stor pris på Peers mangeårige indsats for Aars by, og det er den væsentligste grund til, at vi tildeler Peer Poulsen det første ophold, forklarer Inge-Marie Krøier fra Aarstidens Kvinder. Alle klubbens knap 30 medlemmer er stolte af at sende Peer Poulsen til Skagen, og set i l lyset af byens nye slogan ”Aars kan kunsten”, som Peer Poulsen står bag, er timingen perfekt. Lions-kvinderne håber, at initiativet kan være med til at øge fokus på Aars, som byen der kan kunsten. Peer Poulsen starter på Klitgården i begyndelsen af august, og han ser frem til et spændende og udbytterigt ophold.


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 7 - Uden denne indsats ville vi ikke have stået her i dag kun tre år efter åbningen af vores første genbrugsbutik på adressen Himmerlandsgade 54, som vi nu er vokset ud af. Nu har vi 240 kvadratmeter med gode parkeringsmuligheder og plads til at afhente eller aflevere møbler. Herdis Brix sagde også, at Dansk Folkehjælp via

genbrugsbutikken vil gøre sit til, at der er liv i hele Himmerlandsgade. Butikken havde mange besøgende på den første åbningsdag. En af de første kunder var 92-årige Søren Svendsen, Aars, som på sin rollator hjembragte en gammeldags gyngehest, der skal bruges som gave, når han om kort tid bliver tipoldefar.

Konsulent Anne Margrethe Larsen gratulerede Dansk Folkehjælp Vesthimmerland og formand Herdis Brix, Aars (til højre).

Genbrugsbutik i Aars skaber mere liv i gaden Dansk Folkehjælps butik er flyttet til større lokaler AARS: Genbrugstanken var ligeså hot som mandagens sommervejr, da Dansk Folkehjælp Vesthimmerland flyttede til dobbelt så store lokaler i

Himmerlandsgade i Aars. Som den fjerde af Dansk Folkehjælps genbrugsbutikker har afdelingen i Vesthimmerland udvidet de bygningsmæssige rammer,

så møbler nu også indgår i den lokale genbrugsbutiks sortiment. - Der er grund til at rose de mange frivillig hjælpere, som har fået den nye gen-

brugsbutik op at stå, sagde konsulent Anne Margrethe Larsen, Dansk Folkehjælp. Vore genbrugsbutikkers stigende popularitet skyldes ikke mindst, at borgerne ved, at overskuddet går til lokale humanitære formål. Formanden for Dansk Folkehjælp, Vesthimmerland, Herdis Brix, Aars, understregede i forbindelse med åbningen, at butikkens succes skyldes de frivillige hjælperes enestående indsats.

92-årige Søren Svendsen, Aars, i genbrugsbutikken, hvor han købte en gyngehest til sit kommende tipoldebarn.

AARS HAVECENTER

v/ Ingeborg & Peer Greth · Hjortkjærsvej 3 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 35 33

OPHØRSUDSALG FRA FREDAG DEN 10. JUNI KL. 9.00

40% PÅ ALT I HAVECENTERET ALT SKAL VÆK!!!

GAVE TILGO KORT OG D SKAL ESEDLER INDEN INDLØSES DEN 1 2016 . JULI

Dog undtaget sommerblomster og i forvejen nedsatte varer

DER: I T S G ÅBNINag-fredag Mand -17.00 9.00 0-15.00 9.0 0 Lørdag 10.00-15.0 g Sønda


Aars Avis

SIDE 8

8. JUNI 2016

Videre på HF? - eller EUX? Start på 10. klasse for voksne  Så får du de faglige kvalifikationer, du mangler  Du kan få SU

– eller EUX? 

Kontakt os og få mere at vide

Jyllandsgade 50 B, 9600 Aars www.vucnordjylland.dkTlf. 99 300 760

AARS

ER AVISEN UDEBLEVET?

Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 99 35 34 34

28 elever afsluttede talentforløbet. De står nu med en klar fordel i jagten efter drømmejobbet eller lærepladsen, som de fleste søger efter sommerferien.

Aars med i succes omkring talentforløb AARS: De sidste par måneder har udvalgte grundforløbselever fra Erhvervsskolerne Aars, Aalborg Handelsskole og SOSU Nord deltaget i et særligt talentforløb. Eleverne har været gennem 30 timers ekstra undervisning udenfor skoletid, og været gennem seks lærerige workshops, hvor de er blevet klogere og mere sikre på sig selv gennem personprofilanalyse, undervisning i præsentationsteknik, udarbejdning af ansøgning og CV med mere. Forleden blev forløbet afsluttet med et fælles arrangement, hvor eleverne præsenterede deres vej gen-

nem Talentforløbet ved hjælp af de præsentationsteknikker, som de har lært undervejs.

Rigtig fedt - Det var lidt skræmmende at stå foran så mange mennesker og holde oplæg til afslutningen på Talentforløbet, men det var også rigtig fedt, siger elev, Kathrine Mark Wad Hansen. Hun er elev på Kontor, Handel og Forretningsservice, grundforløb 2, på Erhvervsskolerne Aars, og synes, at det har været meget givende at være med i forløbet: - Jeg er blevet mere sikker på mig selv, og jeg har lært

hvordan man sætter sig et mål, og hvordan man når derhen via forskellige delmål, uddyber hun. Peter Jøhnk, Erhvervsskolerne Aars, er tilknyttet forløbet som koordinator og underviser. Han oplever, at mange elever, i lighed med Kathrine Mark Wad Hansen er blevet mere selvsikre og klogere på sig selv. - De har udviklet sig og virkelig taget de forskellige værktøjer og workshops til sig. Som underviser er det dejligt at opleve, at eleverne virkelig har rykket sig meget, og det resulterer i, at flere elever får en læreplads, lyder det fra Peter Jøhnk. 28 elever afsluttede talentforløbet. De står nu med en klar fordel i jagten efter drømmejobbet eller lærepladsen, som de fleste søger efter sommerferien.

ÅBEN GRUND IDUNSVEJ, 9640 FARSØ Ve lko m I søn dun men jun dag svej på 10 i 2 d. .00 01 12 til 6 kl . 14 . .00 .

Kom og mød Vesthimmerlands Kommune på Idunsvej, Farsø - et bæredygtigt og fremtidssikret boligkvarter midt i den vesthimmerlandske natur. Tæt på byen, haller, skole og stadion. Grundene er fra 359 - 1.396 m2 og koster fra 180.000 kr. inklusiv tilslutning til kloak, vand og el. Mød byggesagsbehandlerne, lokalplanlæggerne og salgsteam. Vi er klar til at svare på dine spørgsmål til Idunsvej. Kom og se belægningsprøver på permeable løsninger til fx indkørsler og se visualiseringen af, hvordan Idunsvej kan se ud i fremtiden. Du er med til at bestemme, hvordan fremtiden skal se ud på Idunsvej. Vi byder på en omgang pølser og vand. Og en god snak om Idunsvej og de muligheder, den byder for din fremtid og dit drømmehus.


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 9

MERE SMAG PÅ HVERDAGEN... Bagerens friskbagte hjemmelavede

Bageren tilbyder lækker frisk

Bagerens friskbagte hjemmelavede

Protein stykker

Othellolagkage eller Citronmoussekage

Trekornabrød Bagt med hørfrø, skårne rugkerner, knækkede hvedekerner. Normalpris 26,-

Frit valg. Normalpris 65,-

6 stk. KUN

KUN

16

00

Friskafskåret fra Delikatessen hver dag!

Lige nu fra Delikatessen

Hjemmelavet pålæg fra eget pølsemageri

med pålæg fra eget pølsemageri. Normalpris 25,- pr. stk.

Smørrebrød

Pr. lag 12,-

5 lag KUN

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 8. juni til og med lørdag d. 11. juni.

KUN

18

00

16

00

Slagteren anbefaler til grillen

Slagteren anbefaler til grillen

Entrecote

Kalvebovklump

Himmerlandskød 4 stk. - 800 g

Grilles f.eks. på rodfrugter. 1800 g

6 stk. KUN

5000

400 g Spanien, kl. 1

Pr. stk.

45

00

Friske kirsebær

KUN

10000

Spar

10,00

Pr. stk. KUN

10000

10000 Frosne Coop hvidløgsflûtes

Juni

Poser med 2 stk.

700 g

Paprikamarinerede svinekoteletter 700 g. Kg-pris 55,71.

39,-

Gælder fra den 1. juni til og med den 30. juni

Super skarpe priser hver måned 4 gode kuptilbud måneden ud eller indtil der er udsolgt. Gå efter månedens kup i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, fakta og fakta Q hver eneste måned. Det betaler sig.

Bemærk 375 g Smirnoff eller Captain Morgan

1 pakke

Bakkedal 375 g. Kg-pris 26,67.

10,-

70 cl. Literpris 125,71. Frit valg

Magnum is

1 flaske

3-pak

88,-

BlivHAR medlem nu! DU FÅET DET, S

A M L

330 ml. Literpris 48,48.

E M Æ R

16,K

E

R

Er du endnu ikke medlem i Coop, så bliv det nu. Vi påskønner DU DRØMMER OM? nye medlemmer ved oprettelse her og nu i butikken med en Elegant bestik, salatsæt, børnebestik, flotte tallerkner, envores praktisk køkkenvægt... værdikupon til fredagsmenu fra delikatessen, værdi 100,Du kan se hele WMF-sortimentet på Det koster 200,- at blive medlem, og få fordele og rabatter. samlemaerker.dk Mød bestyrelsen fredag den 14. juni kl. 14.00 - 18.00, OP TIL så hjælper de dig gerne med SPAR at blive medlem.

Kvickly’s vinmand anbefaler

HandCraft white Zinfandel Rosé Californisk super frisk og lækker rosévin. Bag in box 3 liter Let, frisk sommervin med toner af jordbær og kirsebær i smagen.

KUN

99

00

2 poser KUN

Spar

90,00

3000

Spar

7,90

80% PÅ KØKKENGREJ FRA WMF

HUSK:

Åbningstider Varehus

Bager

Postbutik

Man-fredag Lørdag Søndag

6.30- 20.00 6.30- 18.00 Lukket

11.00- 17.00 10.00- 12.00 Lukket

8.00- 20.00 8.00- 18.00 Lukket

du kan få Coop point når du tanker ved OK!

Der kan betales med kontaktløst Dankort

Kvickly Aars Markedsvej 3 9600 Aars Tlf. 96 37 76 00

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Lavet af fuldkornshvedemel, sojagryn, hvedemel, skyr, solsikkekerner og knækkede majskerner. Normalpris 7 kr. pr. stk.

Lige nu i Frugt og grøntafd. kommer der masser af nye sæson varer f.eks.:


Aars Avis

SIDE 10

8. JUNI 2016 get i Aars Havecenter. Men i dag hvor åbningstiderne er lange, kræver det mange arbejdstimer af Peer og Ingeborg Greth. - Man skal være indstillet på, at det ikke er et 37 timers job, siger Ingeborg Greth. Gennem årene har Aars Havecenter opnået en stor fast kundekreds. De får nu en del kilometer at køre, for at købe planter. De nærmeste plantecentre er Planteskolen Rosenvang, Hobro, Planteskolen Bakken, Aggersund, og Gug Planteskole.

Have og børnebørn

Efter 23 år med Aars Havecenter lukker Per og Ingeborg Greth nu butikken.

Aars Havecenter lukker 1. juli Efter 23 år har Peer og Ingeborg Greth solgt grund og bygninger Af Torsten Hansen AARS: I tre år har Peer og Ingeborg Greth forsøgt at sælge Aars Havecenter, til en anden der kunne drive havecentret videre. Men

trods flere interesserede så er det ikke lykkedes. Da de så modtog et købstilbud på grund og bygninger valgte de at slå til. - Vi lukker butikken 1. juli, siger Peer Greth. Han har

selv nået pensionsalderen, og Ingeborg Greth må erkende, at benene ikke kan holde til arbejdet længere. De har drevet havecentret i 23 år, og det er med vemod, at de rykker rødderne

op i Aars. Vi er overbevist om, at man godt kan drive et havecenter i Aars. Men de købere, vi har haft kontakt til, har ikke kunne låne pengene, forklarer Peer Greth. Det er også nødvendigt

at være uddannet gartner for at drive et havecenter. - Vi har en god kombination. Ingeborg er købmand og jeg er gartner, så det har passet godt, bemærker Peer Greth. Der er 4,5 beskæfti-

Peer og Ingeborg Greth bor i Vilsted, nu får de mere tid til at passe den 2000 kvadratmeter store have og passe børnebørnene. - Vi skal også have fiskestængerne støvet af og mere ud og cykle. Min plan er, at jeg hver dag skal halvdelen af Vilsted Sø rundt. Det er cirka 12 kilometer, siger Peer Greth. - Jeg har købt en elcykel, så nu kan jeg også være med, indskyder Ingeborg Greth. De er fast besluttede på at holde dem i gang. - Vi har jo gået mange skridt i butikken hver dag. Den slags skal vi holde ved, siger Ingeborg Greth. Tankerne kredser også om en rejse til Holland, for at se på tulipaner. Peer Greth vil nok også finde den nye kikkert frem og kigge på fugle. Imens får Ingeborg Greth mere tid til at passe formandsposten i menighedsrådet.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 21.25: What Women Want Amerikansk romantisk komedie fra 2000 Nick har succes hos kvinderne og på sit job. Faktisk håber han på at blive forfremmet, men i stedet går stillingen til karrierekvinden Darcy. Da Nick forsøger at drukne sorgerne, resulterer det i et bizart uheld, som giver ham et ganske særligt talent - pludselig kan Nick høre, hvad kvinder tænker!

Kl. 23.30: Unge Morse Engelsk krimi fra 2012 En ung kriminalbetjent ved navn Endeavour Morse vender tilbage til Oxford, hvor han har læst på universitetet. En pige er meldt savnet, og Morse skal opklare, hvad der er sket. Snart sætter han alt på højkant for at nå til bunds i en kompliceret sag, der får stor betydning for hans egen videre skæbne.

Kl. 23.30: Kommissær George Gently Engelsk krimiserie fra 2015 Kamufleret med gasmasker og bevæbnet med maskinpistoler begår en bande røveri mod en bank. Gently er rasende over, at det er så let at få fingre i skydevåben. Han sætter alt ind på at fange banden, inden den slår til igen. Jagten på gerningsmændene fører ham til en ny subkultur - skinheads.

Kl. 20.50: EURO 2016: Frankrig - Rumænien Åbningskamp fra Stade de France, Paris Så sker det! EURO 2016 bliver sparket i gang, og det kan næsten kun blive et brag af en åbningskamp mellem værtsnationen Frankrig og altid stærke Rumænien. Frankrig er på hjemmebane til dette EM, og det har Les Bleus før haft stor succes med.

Kl. 22.40: Things We Lost in the Fire Amerikansk drama fra 2008 Audrey Burkes mand Brian dør under tragiske omstændigheder, og hårdt ramt af sorg tilbyder hun sin mands gamle ven Jerry Sunborne at flytte ind hos hende og børnene. Jerry er en hjemløs narkoman, der forsøger at komme tilbage på rette spor, og han begynder at hjælpe hende og familien.

Kl. 23.00: Out of the Furnace Amerikansk thriller-drama fra 2013 Russell ryger efter en dumhed i fængsel, og da han kommer ud er hans bror Rodney røget ud i voldsomme problemer med en gruppe farlige kriminelle. Russel står i et voldsomt dilemma, skal han forfølge sine egne frihedsdrømme og rejse væk fra byen, eller risikere alt for at hjælpe sin bror?


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 11

DANMARKSPREMIERE

DEN NYE SUZUKI BALENO.

USÆDVANLIG

Premiere hos

AT BYDE PÅ

AutoAArs

i weekenden

kl. 11-16

DEN NYE SUZUKI BALENO FRA KUN 134.990 KR. Den nye Suzuki Baleno er en helt ny bil, der forener en række modsætninger og kvaliteter, du normalt ikke finder i denne klasse. For den oser af stil med sit strømlinede design, men er samtidigt superpraktisk med god plads på bagsædet og klassens største bagagerum. Innovativ teknologi gør bilen ligeså grøn, som den er fræk – med høj ydelse og lavt forbrug. Og så er den med et hidtil uset udstyrsniveau. Kort sagt: Den nye Baleno. Usædvanlig meget at byde på fra kun 134.990 kr. Kom forbi og oplev det hele. Vi glæder os til at se dig.

KOM TIL PREMIERE I WEEKENDEN KL. 11-16 Industrivej 7 · 9600 Aars Tlf. 98 62 43 00 · Fax 98 62 37 00

www.autoaars.dk Suzuki Baleno SHVS (Mild Hybrid): 25 km/l, CO2 94 gram/km. Baleno Dualjet: 23,8 km/l, CO2 98 gram/km. Baleno Boosterjet Turbo: 22,2 km/l, CO2 105 gram/km. Oplysninger om benzinforbrug er ved blandet kørsel i henhold til EU-norm. Alle priser er ekskl. lev. omk. (kr. 3.880) og evt. metallak. Biler kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl.


Aars Avis

SIDE 12

8. JUNI 2016

Oldemors stue er på nutidsmuseum i Aars Dansk Nutidsmuseum i Aars er klar med flere nye særudstillinger om den lokale kulturarv Af Thorkil Christensen AARS: En spartansk kvinde med et godt liv. Sådan kan man betegne Larsine Pedersen fra Hornum, som nu har fået en del af sit møblement ind på en fremtrædende plads i udstillingsarealet på Dansk Nutidsmuseum i Aars. Dansk Nutidsmuseum har i anledning af den igangværende kulturarvsmåned iscenesat forskellige særudstillinger - en om Larsine Pedersens utrolige liv i små kår, hvor håndarbejde,

flid og Larsine som samlingspunkt for familien på landet er hjørnestenene, en anden med en stor samling af kaffedåser, en tredje med gamle påklædningsdukker og en fjerde - som lige nu er under opbygning - om kongehuset og dets tilknytning til Vesthimmerland. Kristian Nielsen, kustode på Dansk Nutidsmuseum, fortæller at udstillingen om Larsine Pedersen er kommet i stand efter Plejehjemmet Ulstruplund i Hornum blev lukket. - Vi havde i forvejen en stor

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

port dsrap Tilstan ådgivning & g nin rv talr - & To lig & Erhve imærk Energ Bygherre Bo

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

Brug den organiserede håndværker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så SNEDKERMESTER

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: El-installation VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Overvågning

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk

Larsine Pedersens klædeskab med slægshistorie på den indvendige side af lågerne. Kustode Kristian Nielsen med det indrammede avisudklip om Larsine Pedersens gode liv. Dansk Nutidsmuseum viser i øjeblikket en særudstilling med Larsine Pedersens effekter.

indrammet avisartikel om Larsine Pedersen, der blev født i 1902 og har været en enestående kvinde, idet hun har levet i høj alder i sit hus som var uden strøm og udstyret med et gammeldags smedejernskomfur. Men Larsine havde et godt liv med sine få ejendele. Ulstruplund arvede efter Larsine Pedersens død for nogle år siden hendes store skab, kommode og garnnøglefordeler. Disse genstande blev tilbudt Vesthimmerlands Museum da plejehjemmet lukkede, men da møblementet var blevet malet op, havde det ingen interesse, og så var det, at Dansk Nutidsmuseum kom ind i billedet, siger Kristian Nielsen. Museets frivillige kunne se mulighederne med Larsine Pedersens gamle effekter, som i øvrigt efterlader en helt særlig historie, idet fire generationer af hendes familie er beskrevet på den ene låge på hendes store klædeskab, som dermed er blevet en slags slægstavle. Da ideen om særudstillinger i anledning af kulturarvsmåneden skulle

DØGNVAGT 98 63 19 11

Bosch Varmepumper - 5 års garanti

realiseres flyttede museet en samling af musikinstrumenter til en lidt mere ydmyg plads, så Larsines møblement kunne komme frem i forreste række. Men man har snydt lidt. Midt i samlingen er placeret et stort skab, som aldrig har været Larsines, men som passer fint ind i tidsrammen. Her har museet fyldt hylderne op med gamle kaffedåser og har slået lågerne til side, så de kommer til sin ret. - Jeg var slet ikke klar over, at museet var i besiddelse af så mange forskellige kaffedåser, men nu er de kommet frem i lyset, siger Kristian Nielsen og peger på dåser med lokal inskription som “Kaffehuset” i Aars, købmanden i Kgs. Tisted, Brugsen osv. I bunden af skabet er der en samling af margarinekasser udført af blik, og her er også klenodier fra bl. a. Aars Margarinefabrik, som efter hvad der fortælles, havde til huse på Assersvej. Påklædningsdukkerne er ikke kun de små som mange piger legede med i 1960erne. Nej, der er en fin samling af store gamle påklædningsdukker af pap, som gik i arv fra søster til søster, og som nogle samlere i dag er parate til at “brække en arm” for at få fat i. Disse påklædningsdukker vækker mange minder om en svunden barnetid.

de blev skænket i folkegave, mens de var tronfølgerpar. Udstillingen er under forberedelse, men der er gjort

plads, så et hold af frivillige med royal interesse kan placere effekterne i en interessant og informativ udstilling. - Vi møblerer jævnligt lidt om på museet, og der dukker ofte effekter op, som vi ikke kunne huske, at vi havde lagt i magasin. Formålet er, at der hele tiden skal være noget nyt at se på for de gæster, der kommer her ofte, men også for at sætte ekstra fokus på en del af udstillngen, siger Kristian Nielsen. Dansk Nutidsmuseum i Aars har 1100 kvadratmeter under tag, men har altid for lidt plads. Derfor er det vigtigt med orden og renlighed. På museet må man røre ved de fleste effekter, og i anledning af Kulturarvstjenesten Vesthimmerlands kulturarvsmåned vil der være dagligt åbent om eftermiddagen fra mandag, 27. juni til søndag, 3. juli. Det er dog muligt allerede nu at se særudstillingerne i museets normale åbningstid.

Et skab med kaffedåser, heriblandt fra fru Hvass, der drev “Kaffe­ huset” i Aars, købmanden i Kgs. Tisted og fra Brugsen.

Lidt om kongehuset

A/S

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

Kongehuset er oppe i tiden, specielt nu, hvor der i folkemunde tales om appanage og hvem i kongefamilien, der skal modtage denne form for skattefrit honorar. Dansk Nutidsmuseum har mange effekter som relaterer til kongehuset, både til de enkelte medlemmer og deres gode venner i Strandby, Ullits og Farsø, men især om Trend, hvor Dronning Ingrid og Kong Frederik slog sine folder på jagtejendommen, som

Store, gamle, flotte påklædningsdukker som gik i arv fra søster til søster er på særudstilling på Dansk Nutidsmuseum i Aars.


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 13

Nyt fitnesscenter i Aars fik økonomisk håndsrækning AARS: Det var en ordentlig pengeindsprøjtning, chefen for Jutlander Banks privatkundeafdeling i Aars, Brian Larsen, kom med, da Idrætscenter Østermarken forleden holdt repræsentantskabsmøde. Afdelingsdirektøren dukkede under punktet ”eventuelt” op for at fortælle, at Fonden for Sparekassen Himmerland havde bevilget ikke færre end 349.625 kroner til realisering af centerets aktuelle ombygningsplaner. Et skævt beløb, ja, men det var lige præcis det beløb, som idrætscenteret havde søgt fonden om – og altså fik. Planen går ud på at ind-

rette et fitnesscenter i og omkring det nuværende indgangsparti i Idrætscenteret. Derfor skal der bygges en ny hovedindgang, hvor der i dag er en mindre sideindgang. Og det anselige tilskud fra fonden er øremærket til det nye indgangsparti. Ifølge projektbeskrivelsen bliver ”det nye indgangsparti en flot og indbydende indgangsportal til det samlede idrætscenters muligheder og aktiviteter. Sammen med foyeren vil indgangspartiet fungere som Idrætscenterets indendørs torv og uformelle mødested. Ønsket er, at Torvet vil

være løftestang for at tiltrække en del af de borgere, som ikke kun kommer på grund af foreningsaktivitet, men for socialt samvær. Der vil således være stor aktivitet gennem indgangspartiet, som flyttes fra sin nuværende og ikke så hensigtsmæssige placering i den ende af faciliteten op til et centralt sted i midten med gode adgangsforhold ud til resten af idrætscentret.” Efter planen går byggeriet i gang på denne side af sommerferien, og hvis der ikke dukker ubehagelige overraskelser op under ombygningen, vil fitnesscenteret vare klar til at modtage de første motionister en gang i november.

Personalet, der arbejder med de mest handicappede borgere i Vesthimmerlands Kommune er i løbet af det seneste år blevet efteruddannet, og det har betydet, at det nu bruger mindre medicin og magtanvendelse.

Nye strenge at spille på for pædagogerne VESTHIMMERLAND: Personalet, der arbejder med de mest handicappede borgere i Vesthimmerlands Kommune er alle blevet efteruddannet. Det har betydet mindre brug af medicin, mindre anvendelse af magt og mere ro og trivsel for borgere og personale En pædagog med en guitar er der ikke noget nyt i - men for socialpædagog Susanne Svenstrup er det alligevel helt anderledes, når hun tager guitaren frem og spiller for de udviklingshæmmede i aktivitetshuset under Aars Tilbuddene. Hun er nemlig i lighed med alle kollegaerne inden for de seneste år blevet efteruddannet i neuropædagogik og -psykologi. - Når jeg spiller nu, så er det meget mere målrettet og fagligt begrundet. Neuropsykologien har lært os at forstå de processer og signalstoffer i hjernen, der er årsagen til, at vores borgere reagerer, som de gør. Vi kan så at sige bedre forstå, hvad der sker på indersiden ud fra, hvad vi kan se på ydersiden, siger hun. Neuropædagogikken handler blandt andet om at observere, om borgerne har for høj eller lav energispænding i hjernen. Høj energispænding kan gøre, at de er stressede, urolige eller udadreagerende, mens lav energispændig kan gøre, at de bliver apatiske og initiativløse. Deres skader gør, at de ikke selv kan regulere det. - Jeg spiller musik alt efter, om der er brug for at være mere aktiv og stimuleret eller for beroligelse og ro. Så er kunsten jo at kunne bero-

lige den ene, mens man samtidig stimulerer den anden. Det er mange virkemidler ud over musikken. Det kan være berøring, skærmning, stimulering af sanser, fysisk aktivitet og andet - men vigtigst er det, at vi altid tager udgangspunkt i den enkeltes behov, fortæller Susanne Svenstrup. Marianne Hvilsom er nytiltrådt forstander for de omkring 70 medarbejdere i Aars Tilbuddene. Tilbuddene rummer botilbud, bofællesskaber, hjerneskadetilbud og aktivitetstilbuddet, hvor Susanne arbejder. - Netop medarbejdernes kompetencer har fået meget gode karakterer i Socialtilsynets gennemgang af alle Vesthimmerlands Kommunes tilbud til handicappede. Vi har scoret 4,75 ud af 5 for alle institutioner, og det er et flot resultat. Vi har i det hele taget scoret rigtig fint på alle parametre igennem de sidste to års lovpligtige tilsyn, men jeg er særlig stolt over, at medarbejdernes kompetencer ligger så højt, siger Marianne Hvilsom. Medarbejderne har også oplevet større arbejdsglæde, trivsel og en øget faglig stolthed. - Vi diskuterer ikke længere, hvad vi ”synes”. Vi har et fælles fagligt sprog og metode, og det er berigende, når vi kan se brugerne vokser på baggrund af vores efteruddannelse. Musik og sang har altid været vægtet i pædagogikken, men med nytænkningen ud fra neuropædagogikken giver det en ekstra dimension. Det er videnskabeligt

bevist, at musik aktiverer stort set alle områder i hjernen og denne aktivitet giver borgerne bedre muligheder for læring og udvikling, siger Susanne Svenstrup.

Indgangspartiet flytter op ad skråningen til venstre, når Idrætscenter Østermarken bygger nyt fitnesscenter i to etager, hvor den nuværende indgang er. Til det formål kom Brian Larsen fra Jutlander Bank (i midten) med 349.625 kroner, som bestyrelsesformand Heini Haubro (t.v.) og centerleder Per Muldbjerg her glæder sig over.

Beierholm holder Åbent hus Fredag den 24. juni

ÅBENT HUS Vi fejrer hele fire glade begivenheder: Beierholms overtagelse af Redmarks afdeling i Aars, vores flytning til Dyrskuevej i Aars, statsautoriseret revisor Mads Lundgaards optagelse som partner i Beierholm og at Mads fylder 50 år i sommerferiedagene. Vi inviterer til en uformel sammenkomst, hvor det vil glæde os at se kunder, kolleger, samarbejdspartnere og øvrige venner af huset og Mads Lundgaard, ved et

Åbent hus fra kl. 13 til 16 Dyrskuevej 9, Aars Velkommen!


Aars Avis

SIDE 14

8. JUNI 2016

Spændende patchworkudstilling kan ses hele sommeren i Aars Ophængningen er gjort meget simpel og gør udstillingen speciel Af Torsten Hansen AARS: Selve ophængningen af 71 patchworkarbejder illustrerer på en fin måde, at enkle ting ofte kan vinde. Og netop det - at enkle ting kan være vinderen - er vigtigt for indehaveren af forretningen Kræmmerhuset i Aars, Lone Chodavarapu. I weekenden åbnede hun udstillingen. Store flotte tæpper i alle farver og mønstre hænger på tøjsnore ophængt i tøjklemmer. Der er ikke noget fint og fornemt over ophængningen, men den passer rigtig godt ind i interiøret. De lange rækker af tøjsnore med tæpper er suppleret med små “opstillinger”. Der er for eksempel

En gammel Ford er kommet med i udstillingen, den illustrerer en skovtur med spisning på et patchworktæppe.

Indehaver af Kræmmerhuset Lone Chodavarapu viser stolt udstillingen frem.

et tæppe, hvorpå der er sat en skovturskurv med brød og vin. Lige ved holder en

gammel Ford. Samlet ligner det en hyggelig skovtur for 50 år siden. Lige så gam-

mel er udtrækssengen, der har tilhørt Lone Chodavarapus far. Den står med et

par tæpper på, og er med til at gøre udstillingen spændende. Allerede lørdag var der ganske pænt med besøgende til udstillingen. - Mange kommer langvejs fra for at se udstillingen. Vi holder kun udstilling hvert andet år, og jeg har ofte oplevet, at folk, der besøger egnen som turister, er kommet for at se udstillingen, fordi de så den året før. Så har jeg måtte skuffe dem og forklare, at det kun er hvert andet år. Men det viser, at mange finder udstillingen interessant, siger Lone Chodavarapu.

Årets Nordjyske Naturtalent er fra Teknisk Gymnasium Aars AARS: Karen Bruun Andersen, der går på Teknisk Gymnasium i Aars kan nu bryste sig af titlen som Årets Nordjyske Naturtalent. Hendes opgave om aerodynamik ved vindmøller blæste nemlig alle kon-

kurrenter af banen, da de dygtigste elever inden for de naturvidenskabelige fag skulle hædres i Aalborg Universitets konkurrence. Det var noget af en overraskelse for Karen Bruun Andersen fra 3.M, da hun

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

Højeste dagspris gives for jern og metaller

Nedskæring foretages overalt Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT ISO 14001

- det miljørigtige valg Aalborgvej 55, 9240 Nibe Tlf. 98 35 18 54 - www.skrotten.dk

for nylig fik besked om, at det nok var klogt, hvis hun dukkede op, når vinderne af Aalborg Universitets konkurrence for gymnasieelever, Nordjysk Naturtalent, skulle kåres. - Jeg vidste ganske enkelt ikke, at min lærer havde indsendt mit studieretningsprojekt til konkurrencen, men det fandt jeg jo så ud af, lyder det fra det nykårede Nordjyske Naturtalent. Og det var bestemt klogt, at Karen Bruun Andersen dukkede op, da vinderne skulle hædres. Ikke alene vandt hun fysikkategorien, men altså også den samlede konkurrence, og dermed slog hun 54 konkurrenter fra 12

nordjyske gymnasier inden for de fire kategorier, der konkurreres i i Nordjysk Naturtalent, nemlig Fysik, Kemi, Biologi og Matematik. Den bedrift betød, at hun kunne tage blomster, gavekurv og 5000 kroner fra Sparekassen Vendsyssel med hjem til Skivum. - Det er en fantastisk dejlig – og overraskende – anerkendelse at få, og jeg må jo nok hellere bruge nogle af pengene til at købe en omgang øl til klassekammeraterne, siger Karen Bruun Andersen kort efter kåringen i konkurrencen, der har til formål at øge nordjyske gymnasieelevers interesse for de naturvidenskabelige fag. Dommerkomitéen, som består af forskere fra Aalborg Universitet, havde Kvalitets masser af rosende ord for Karen Bruun Andersens Kvalitets el-scootere opgave til om aerodynamik til den rigtige pris! ved vindmøller, som naturden til rigtige pris! Kvalitets el-scootere ligvis havde opnået karakden rigtige pris! teren 12: Fønix Komfort El-Scooter v. Jens Erik Andersen Fønix Komfort El-Scooter Torupvej 6, 9640 Farsø v. Jens Erik Andersen Tlf: 61 66 05 75 Torupvej 6, 9640 Farsø www.fonixkomfort.dk Tlf: 61 66 05 75 Kvalitets el-scootere til

el-scootere

www.fonixkomfort.dk

LECA - FUNDA BLOKKE Fab el-scootere! rik ! tanter fra turisterhvervet, NYHED spr borgerforeninger, museer, arkiver med mere med ise Vi reparerer også spørgsmålet om, hvordan for ning ning r alle former s fremvis s fremvis Torupvej 6,www.fonixkomfort.dk 9640 Farsø Tlf: 61 66 05 75 Fønix City Cabino 3 www.fonixkomfort.dk Fønix City Cabino 3 28 km/t. 60 km pr. opladning kr. 39.900,-

28 km/t. 60 km pr. opladning Vi reparerer også kr. 39.900,alle former for el-scootere! Vi reparerer også

Direkte salg til erhverv og private

Vesthimmerland kan blive rati rati forKomfort G G alle former el-scootere! Fønix dig! El-Scooter hos dig! bedre til at formidle sin el-scootere! hos v/Jens Erik Andersen !

N! YHED6, 9640 Farsø Havefliser Torupvej enestående og alsidige kulNYHED Tlf. 61 66 05 75 - Frihed tilwww.fonixkomfort.dk livet Frihed til livet BelægningsstenVi kører i hele Nordjylland g turarv. Arbejdsgruppen har la-

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

Fønix City Cabino 3

Fønix 28 Citykm/t. Cabino60 3 km pr. opladning 28 km/t. 60 km pr. opladning kr. 39.900,kr. 39.900,-

nin Gratis fremvisning Vi egmviishele vsisnfrin emtikører fr ra hos dig! GratisG ! ig ! d ig s hos d ho

- Karen har lavet et flot kombineret teoretisk og eksperimentelt studie af aerodynamik ved vindmøller. Projektrapporten er velskrevet og har en god sammenhæng mellem de enkelte afsnit, og den indeholder gode illustrationer og billeder, lød det blandt andet i begrundelsen. Selv om udnævnelsen til Nordjysk Naturtalent er et stort skulderklap og giver blod på tanden i forhold til videre studier, er det ikke

Kulturarvens Top 20 i Vesthimmerland

den rigtige pris! Kvalitets el-scootere til Fønix City Vi reparerer også Fønix Komfort El-Scooter den3 rigtige pris! v. Jens Erik Andersen Vi reparererCabino også 28 alle km/t. 60former km for pr. opladning Fønix Komfort El-Scooter6, 9640 Torupvej Farsø alle former for VESTHIMMERLAND: I kr.el-scootere! 39.900,v. Jens Erik Andersen Tlf: 61 66 05 75 arbejdede repræsen2015 ! NYHED

Karen Bruun Andersen er kåret til Årets Nordjyske Naturtalent.

Nordjylland vet en liste, men den er lang

– meget lang. Derfor blev det besluttet at iværksætte - Frihed til livettil livet et forløb, der fører til ud- Frihed Vi kører i hele Nordjylland Vi kører i hele Nordjyllandarbejdelsen af en Kultur-

arvens Top 20, en form for Kulturarvskanon for Vesthimmerland. For at komme i mål bliver alle borgere og gæster opfordret til at bidrage med 10 forslag i prioriteret rækkefølge. Der er ikke tale om at fremhæve enkelte institutioner eller foreninger; formålet er at udpege kulturarven: Hvilke steder, bygninger, personer, begivenheder og historier er mest betydningsfulde for

De 71 værker er udført af mange forskellige kunstnere. En del er indbudt til at udstille, mens andre selv har ønsket at være med. - Stort set alle udstillerne er folk der handler i butikken. Det skyldes blandt andet, at mine kunder er flinke til at vise mig deres færdige arbejder, forklarer Lone Chodavarapu. De mange patchworktæpper repræsenterer mange forskellige stilarter, og nogle er forholdsvis enkle, mens andre er meget kunstfærdige. Udstillingen fortsætter hele sommeren. det, der står først for, når Karen Bruun Andersen til sommer bliver student. - Ligesom sportsfolk en gang imellem skal give deres muskler ro og restituere, tror jeg, at jeg trænger til at lade min hjerne restituere lidt og selv få lidt luft, inden jeg kaster mig over en videregående uddannelse. Derfor vil jeg nok tage et sabbatår, hvor vil jeg rejse. Det kunne godt blive med arbejde på en farm eller som au-pair i enten USA eller Australien, siger naturtalentet. Fremtiden har hun gjort sig tanker om, men har ikke lagt sig helt fast på noget. - Som det ser ud nu, kunne jeg godt forestille mig, at jeg vil læse til arkitekt eller teknisk designer, da de fag på meget fin vis kombinerer min lyst til at tegne og være kreativ. Men nu vil jeg bruge mit sabbatår til at tænke mig om, og hvem ved, det kan jo også ske, at jeg vælger noget helt andet. Det kan ske, at jeg kommer til at forske i vindmøllevinger, for der er gode jobmuligheder, og med prisen her har jeg jo fået en stor anerkendelse på området, siger Karen Bruun Andersen. Vesthimmerland og bør fremhæves og formidles målrettet? Arbejdsgruppen vil nedsætte et bedømmelsesudvalg, der gennemgår de indkomne forslag og udformer den endelige liste. Afstemningsperioden strækker sig over tre måneder fra 28. maj til 28. august. Man kan give sit besyv med ved at gå ind på Vesthimmerlands Museums hjemmeside og stemme på sine kulturarvsfavoritter. Resultatet vil blive præsenteret og diskuteret på et offentligt møde i efteråret, hvorefter listen bliver tilført en målrettet formidlingsindsats.


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 15 Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

HAVERSLEV

Ungdomsboliger i Aars Viceborgmester Per Bach Laursen (V), skriver om Venstres holdning til etablering af ungdomsboliger i Aars: Hvis der er læsere, der er i tvivl om Venstres holdning til etablering af ungdomsboliger i Aars, så læs venligst videre. Allerede for to år siden, da jeg var medlem af bestyrelsen på Erhvervsskolerne i Aars, blev der rettet henvendelse til kommunen om, at behovet for ungdomsboliger/kollegieværelser var kraftigt stigende. Erhvervsskolerne har elever fra hele landet i kortere eller længere perioder, og disse elever skal have en bolig, der opfylder deres behov. I dag sker indlogeringen dels på Skolehjemmet på Erhvervsskolerne og dels på Kollegiet på Vølundsvej, men også andre steder i Vesthimmer-

lands Kommune. Denne løsning er ikke holdbar i længden, og derfor har økonomiudvalget besluttet at igangsætte en proces, som skal munde ud i opførelse af ungdomsboliger i Aars. Dette sker på baggrund af en konkret henvendelse fra Aars Boligforening med projektbeskrivelse af 42 lejligheder, heraf 22 ungdomsboliger. Et ganske imponerende projekt beliggende på hjørnet, Søndergade og Himmerlandsgade. Spørgsmålet er imidlertid, om behovet for yderligere opførsel af almennyttige boliger i Aars, altså de 20 som ikke er ungdomsboliger er til stede, p.t.! Derfor har et enigt økonomiudvalg besluttet, at efterlyse andre bud på projekter omfattende udelukkende ungdomsboliger, som skal være økonomiudvalget i hænde

senest til august-mødet, umiddelbart efter sommerferien. Et andet og vigtigt forhold er huslejen på en ungdomsbolig. Boligforeningen oplyser en husleje på 3200 kr. pr. måned plus indskud ved indflytning. Venstre synes, at det må være svært for et ungt menneske på SU, at klare dette. Derfor er Venstre enige i Økonomiudvalgets beslutning om, at et huslejeniveau i størrelsesordenen 2500 kr. pr. måned, vil være mere rimeligt. Venstre anerkender, at der er et stort behov for ungdomsboliger i Aars, og er særdeles positive overfor etablering af disse boliger nu. Derfor søger Venstre en hurtig, og gennemarbejdet sagsbehandling inden endelig afgørelse. Den medbragte kaffe blev drukket ved Dania ved Assens, hvor Onsdagspigerne sad og nød deres medbragte kage til kaffen, mens de kikkede ud over fjorden.

Køb, salg og bytte i Aars Palle Rønde Møller, Søndergade 22, Aars, skriver som nabo til Kimbrertorvet om det nye kræmmermarked om lørdagen: Som nabo til Kimbrertorvet vågner man glad op om lørdagen, når bagagerumsfolket begynder at stille op. Op ad formiddagen kommer der flere og flere, både sælgere og købere og nysgerrige, der også køber det, de ellers ikke havde brug for. Snart er torvet en broget

skare af hvem som helst, og man kan se at folk hygger sig, imens der handles og snakkes og fyres vitser af. Sådan vågner Aars om lørdagen. De sælgere, der dukker op senere, klager over plads og siger: hvor må vi holde? Kimbrertorvet om lørdagen er virkelig et folkeligt broget fænomen, som kommunen bør interessere sig nærmere for og udvide rammerne for, så det kan udvikle sig yderligere, også

som et sted der kan tiltrække turister. Og Handelsstanden bør også kende sin besøgelsestid og rykke ud på torvet. Skal man kigge lidt ud i fremtiden, kunne torvet måske også blive et fødevaretorv med ost, fisk og grønt. Til glæde for alle, der synes en by skal være et sted hvor der er mest muligt liv. Og et sted, hvor man kan prutte.

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

HAVERSLEV

På tur i det vestjyske HAVERSLEV: Mejlby/Haverslev Pensionistforening har været på årets ”Løvspringstur”. I år gik turen til Holstebro-området. Der var 32 deltagere på turen, og bussen blev traditionen tro ført af Kristian Pedersen, der også skal køre senere på året, når foreningen arrangerer ”Løvfaldstur”. Løvspringsturen gik i år til Flamingo Naturpark og Fru Pedersens Have. Vejret var nogenlunde godt, ikke det store regnvejr. I Flamingo Naturpark er forhistorien den, at der fra starten af faktisk har været tale om en kamp mellem to naboer…om at få den flotteste have. I en brochure fra stedet kan bl.a. læses: ”Situationen var den, at Johnys kone ”Fjumse” var rejst fra ham. Johny var sikker på, at hvis han anlagde den flotteste paradisiske have, så ville ”Fjumse” vende tilbage.

Johnys nabo Knud syntes, at sådan en have skulle han også have, og gerne større. I dag ligger ”Fjumses Have” inde i Flamingo naturpark…og Fjumse ER vendt tilbage”! Gæsterne fra Mejlby og Haverslev kunne se havens mange monumenter og naturscenerier, bl.a. en nyopført klosterruin, Slyk Kloster, og skulpturen Mosekonen. Guiden, som var Knud himself, fortalte hvorledes Mosekonen i Flamingo Naturpark var blevet til. En mørk aften, hvor Knud sad hjemme i stuen (hans bolig ligger i naturparken) hørte han lyden fra en helikopter. Han trådte ud og så foran sig en skikkelse. Han spurgte skikkelsen om han/hun ville med ind og have en kop kaffe, men vedkommende rystede blot på hovedet. Knud kontaktede Politiet, og det

viste sig der var tale om en efterlyst dement kvinde, og det viste sig også, at hun på en eller anden mirakuløs vis havde været i stand til at forcere store mose- og engområder. Hendes fremtræden med blade, mos og græs i ansigtet og i håret, inspirerede Knud til at få lavet skulpturen ”Mosekonen”. Kvinden kom hjem i god behold. I naturparken er der, delvist på pæle, bygget en Pavillon. Her spiste selskabet middag - gode hakkedrenge. Eftermiddagskaffen blev indtaget i den nærliggende Fru Pedersens Have. Desværre var der nu kommet lidt regn i luften, så der blev ikke mulighed for at se så mange blomster m.m. som forventet, men Fru Pedersens Have, i engelsk stil, var alligevel en fin oplevelse flot og velholdt.

Onsdagspigerne på udflugt HAVERSLEV: Onsdag, 1. juni var ”Onsdagspigerne” i Haverslev på udflugt. - Vi havde en rigtig god tur i onsdags. Vi kørte en tur omkring Hadsund Færgekro, hvor vi fik dansk bøf, som smagte fantastisk. Derefter kørte vi til Assens til en outlet butik, hvor der var mulighed for at købe noget billigt tøj. Herefter kørte vi til Dania, hvor vi sad og nød vores medbragte kaffe og kage, mens vi kikkede ud over fjorden, siger Sonja Nørgaard. Selskabet sluttede af ved Vebbestrup Ismejeri, hvor de fik en læskende softice.

Fotografering Ring for tidsbestilling i atelier eller hos jer

· Børne- og familiefotografering · Bryllupsfotografering

Loft F Foto

Sammenslutning af professionelle portrætfotografer i Danmark

v/ Birgitte Tøttrup Loft · Tlf. 23 60 60 70 Halkærvej 43 · 9240 Nibe · www.loftfoto.dk

- Det var en rigtig dejlig dag, selv om det var meget

varmt at køre, bemærker Sonja Nørgaard.

Økonomiske problemer Har din virksomhed så stor en gæld at den trues af lukning? Der vil ofte være gode muligheder for at redde virksomheden gennem en rekonstruktion eller akkordordning. Vi arbejder dagligt med rekonstruktioner og akkordordninger og kan tilbyde dig kvalificeret rådgivning og hjælp. Jo før du henvender dig, jo større er mulighe­ derne.

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk

Sporenes dag fejres på

”SPORET VED TESTRUPGAARD” Tid: Søndag den 12. juni kl. 14.00 - ca 16.00. Mødested: P- pladsen ved Testrup Kirke, Testrupvej 138, 9620 Aalestrup Arrangører: Naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune Karin Winther og Erna Dalgaard (tlf. 61 75 03 05) - Kom og hør om stedets lokalhistorie, Hærvejen og gå en tur i den dejlige natur på Sporet (2.6 km) sammen med naturvejlederen. - Der er fremvisning af det nye Hærvejsherberg i Testrup Gl. Skole - Menighedsrådet i Testrup giver gratis kaffe og kage i skolen.

ALLE ER VELKOMMEN!


Aars Avis

SIDE 16

HAVERSLEV

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

8. JUNI 2016

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Gåture skal styrke sundhed og sammenhold i Haverslev Første initiativ til til at forbedre sundheden er taget HAVERSLEV: Haverslev by har fået 65.000 kroner fra Rebild Kommune til at forbedre sundheden for alle, der bor i og omkring Haverslev. I projektansøgningen blev der lagt vægt på, at der skal være fokus på, både den fysiske og den mentale sundhed, så det er helt i projektets ånd, når et af de mange initiativer tager hånd om begge dele. Det første initiativ, der bliver igangsat er “Gå dig glad”. En gruppe har planlagt fire gåture, som forhåbentligt bliver en vandring gennem smukke og varierede landskaber, hvor deltagerne får brugt kroppen, får nye

billeder på nethinden og forhåbentligt får snakket med mennesker, som de måske før har set i byen, men i øvrigt ikke kender. Den første ”gå dig glad gåtur” er mandag, 6. juni, hvor alle mødes ved Sognehuset i Haverslev og sammen kører til startstedet for gåturen til Flyverstenen og Flyvergravstenene. Der er planlagt vandreture den første mandag i hver måned i juni, juli, august og september. Det er gruppens håb, at der er nogen, der vil bære stafetten videre og være med til at gøre det til en fast begivenhed at samles til gåture. Det kan være på ugebasis, hver

fjortende dag eller en gang om måneden, alt efter hvad der er opbakning til. De fire planlagte vandreture bringer deltagerne lidt ud i kommunen, så man også kan få øjnene op for naturperler, som alle måske ikke har været opmærksom på. Kirkestien omkring Suldrup, Gravlev Sø og den uovertrufne udsigt ud over søen fra Gravlev Kirke, en golfpark med bakker, skov og søer, flyverstenen og gravstederne på Aarestrup Kirkegård, er de fire steder gruppen gerne vil præsentere som oplagte muligheder for kommende gåture.

Der var mange typer boder, og skolebørnene stod for en del af dem.

Grundlovsarrangement på Sortebakkeskolen Stor tilslutning til grundlovsarrangement

Tre nordiske musikere og komponister Stine Michel, Lise Dynnesen og Morten Lundsby fornøjede børnene med musik, dans, fortælling og sange i Haverslev Kirke.

En rødhals hedder en rødhals, fordi… HAVERSLEV: På maj måneds sidste dag, tirsdag den 31. maj, var Haverslev Kirke ramme om en skolekirkekoncert for elever fra 3. klasse på Haverslev skole. Der var tale om en koncertfortælling inspireret af Selma Lagerlöfs Kristuslegende Rødhalsen. Tre nordiske musikere og komponister Stine Michel, Lise Dynnesen og Morten Lundsby fornøjede børnene (samt et par stykker lidt ældre) med musik, dans, fortælling og sange akkompagneret af orgel, guitar, bas og fingervibrafon. Organist Anette Kjær bød velkommen, og sagde bl.a. til børnene, at denne fine koncertfortælling er: ”Bare for Jer, lige nu”. Fortællingen om rødhalsen kunne gå i gang, og Stine Michel, klædt i grå gevandter og grå fjerkrave, fangede hurtigt alles opmærksomhed, med sin mi-

mik, bevægelser, sang, guitarspil og tale. De to dygtige musikere understøttede hende på fineste vis, og det var nemt at lade sig indfange af historien om den lille grå fugl, der til sidst fik sine røde halsfjer. Historien går langt tilbage, berettede Stine Michel for børnene, ja, faktisk helt tilbage til Jeres tip, tip-tippe, tip-tippe-lip…og endnu længere. I Guds enorme skabelsesproces, hvor der både blev skabt himmel og hav, mennesker, blomster, dyr, fugle og meget andet, blev der også skabt en regnbue til at give farve. En lille grå fugl kaldte Gud for rødhals, og da den for første gang så sig i et vandspejl…syntes den det var noget ”pjat” at hedde rødhals, når der ikke var en eneste rød fjer på den. Den vendte tilbage til

Gud, og mente han havde glemt noget! Den måtte leve videre med beskeden: ”Når kærlighedens øje ser, vinder du de røde fjer”. Den forstod ikke helt hvad det betød, men senere, måske mange hundrede år, så rødhalsen en stakkels mand slæbe et stort trækors, og man havde sat en tornekrone på hans hoved. ”Jeg bliver nødt til at gøre noget for det stakkels menneske”, tænkte rødhalsen. Den fløj hen til manden og trak en torn ud af hans pande. En dråbe blod faldt på rødhalsen og…vips passede rødhalsens navn til dens udseende. Og profetien var gået i opfyldelse: ”Når kærlighedens øje ser, vinder du de røde fjer”! Alle børnene fik efter koncertfortællingen en CD med teksten og musikken, så de nemt kan genopfriske historien. De tre musikere kom alle fra Sjælland. En lille pige rettede dem, da de udtalte Haverslev med et fladt ”a”…”det hedder altså Haverslev”!

NØRAGER: Hele Sortebakkeskolen, det omliggende areal og dele af Sortebakkehallen var inddraget til grundlovsarrangement søndag. Det var en rigtig varm dag, hvor forældre, bedsteforældre, masser af frivillige og elever fyldte Sortebakken. Skoleleder Gitte Rubæk bød velkommen til alle, og dagen blev indledt med sangen om Livstræet. Byrådsmedlem Jeppe Ulrik Hansen, Rebild Byråd, holdt grundlovstalen.

Han fortalte om sit liv på Sortebakken, de lærere han havde haft, hans arrangement i politik og nu havde hans børn deres gang på skolen. Efter talen tog forskellige grupper fat på at underholde fra scenen. Der var dans, sang, musik og andet godt. Rundt om var en masse boder, der bød på alskens godt. Syriske familier uddelte små smagsprøver på deres nationalretter. Der var repræsentanter fra Volstrup Golf, Sortebakken Håndboldklub, Nørager

Syriske flygtninge uddelte smagsprøver. De smagte rigtig godt.

Fitness, Nørager Gymnastikforening og Himmerlands Bueskyttelaug. Gert Rubæk fra Boldrup Museum hjalp med at lave fuglekasser. Snakken gik, og der blev konsumeret mange is og drikkevarer. Arrangementet var godt besøgt. Det kunne man se på bilerne. Langs vejen helt ind til Nørager var der pakkeret biler i græsrabatten og det samme langs vejen til rensningsanlægget.


Aars Avis

8. JUNI 2016

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

SIDE 17

KØR SELV-FERIE

Som læser af Aars Avis får du disse specielle læsertilbud på kør selv-ferie. Oplys rejsekoden ”AARSAVIS” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Den italienske drøm i Dolomitterne Jesper Holt Jensen, direktør for Thyborøn Havn, forklarer om fiskeriauktionen.

Nørager-pensionister drog med bussen mod vest NØRAGER: Som én af de sidste aktiviteter før sommerferien har Nørager Pensionistforening været på løvspringstur til Thyborøn. Efter en køretur på tværs af landet kom man til det barske Vestjylland og fik Thyborøn i sigte. Efter frokosten i Fiskehallen orienterede direktøren for Thyborøn Havn, Jesper Holt Jensen, om havnens historie og om fremtidsplanerne for

den videre udbygning. For de fleste deltagere var det en stor overraskelse, at byen og havnen var af en så stor størrelse. Senere var der en rundtur ved den nuværende havn med alle dens aktiviteter og de store anlægsarbejder, der er i gang i den sydlige del af byen. Der blev også tid til et besøg på et helt nyt museum: Sea War Museum, som især fortæller historien

om verdens største søslag kaldet Jyllandsslaget, som fandt sted omkring 100 kilometer vest for Thyborøn i 1916. Det var den tyske og engelske flåde, der havde sat hinanden stævne med 250 skibe og over 100.000 mand. Da slaget var overstået på andendagen lå 25 skibe på havets bund, og 9.000 unge mænd havde oplevet verden for sidste gang.

Hotel Olimpionico HHHH Midt i Dolomitternes storslåede bjergkulisse – i regionen Trentino – finder I denne lille norditalienske perle. Den korte afstand fra grænsen til det sydlige Tyrol gør, at områdets sprog, kultur og gastronomi er en helt særlig oplevelse. Og jeres hotel har også en helt særlig historie. Det fik sit navn efter ejeren Franco Nones, som vandt olympisk guld i langrend i 1968. Her har I chancen for at opleve noget af det bedste, Norditalien har at byde på. Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-11 år gratis. 1 barn 12-19 år 20 % rabat. Maks. 1 barn pr. værelse uanset alder.

Ankomst søndage 19.6.-25.9.2016.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

2.749,Pris uden rejsekode 3.049,Pristillæg 26.6.-16.7. og 21.8.10.9.: 250,17.7.-6.8.: 500,-

• 7 overnatninger • 7 x morgenbuffet • 7 x eftermiddagssnacks • 7 x 3-retters middag inkl. salatbar

Turistskat EUR 2,- pr. person over 14 år pr. døgn.

Nordtysklands bedste

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.049,Pris uden rejsekode 1.199,-

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

2 nætter 749,4 nætter 1.399,-

Hotel Meyn HHH Soltau i Niedersachsen er den perfekte base for et par oplevelsesmættede dage for både store og små. Jeres hotel ligger kun 6 kilometer fra Heide Park, som er en af Tysklands allerstørste forlystelsesparker, og i Serengeti Safaripark (35 km) kan I opleve et lille stykke af Afrika. Begge parker har åbent fra april til oktober. Beliggenhed lige mellem Hamburg, Bremen og Hannover.

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 3 x 3-retters middag • 1 velkomstdrink Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 år ½ pris. Hotel Meyn

Valgfri ankomst frem til 19.12.2016.

Sommer i Smålands idyl

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.649,Pris uden rejsekode 1.949,-

• 4 overnatninger • 4 x morgenbuffet • 2 x 2-retters middag på Bulls Steakhouse

Knud Erik Høgh fortæller og Nørlund Slots ejeskab. I baggrunden ses slottet.

Løvspringstur til Nørlund Slot SULDRUP: SønderupSuldrup Seniorer var forleden på Løvspringsudflugt. Turen gik til Nørlund Slot, hvor der var rundvisning ved Knud Erik Høgh. Han fortalte om ejerskaberne af Nørlund. Nørlund Gods ejes af en erhvervsdrivende fond. Nørlundfonden blev stiftet i 1941 under navnet ”Nørlund Stiftelsen” i henhold til godsejer G.A. Hormemands testamente. Fonden ejer og driver Nørlund Skov, Tisted Nør-

skov, Tingskoven og Torsted Lund Landbrug. Til fondens aktiviteter hører også Nørlund Slot, der er fondens fælles samlingspunkt til jagter og meget mere. Efter denne orientering blev man delt op i to hold til rundvisningen af slottet, og medens det ene hold blev vist rundt fik det andet hold kaffe. Alle var glade for et meget spændende syn af slottet. Efter turen på slottet gik turen rundt i den gamle

Nørager Kommune. Søren Munk fra Ravnkilde guidede rundt. Han havde fundet en rigtig god tur gennem Ravnkilde, Bolderup, Nørager og Haverslev. - Han gjorde os klogere på mange af de ting vi kørte forbi, blandt andet en god historie om Ravnkilde Kirke og erhvervslivet i Nørager, siger Arne Asp, Suldrup. Dagen sluttede med aftensmad på Rebild Hus.

Best Western Hotell Vrigstad Värdshus HHH Det summer af svensk sommer omkring Vrigstad, der ligger midt i den smålandske idyl: Charmerende røde træhuse, solvarme glitrende skovsøer, store blomstrende enge og dejlige solmodne tyttebær – præcis som vi kender dem fra Astrid Lindgrens børnebøger om Emil fra Lønneberg og de herlige børn i Bulderby. Her bor I på det familievenlige Vrigstad Värdshus med en skøn udendørs opvarmet swimmingpool.

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 år ½ pris.

Hotell Vrigstad Värdshus

Valgfri ankomst 13.6.-10.8.2016.

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonen er åben hverdage kl. 8-17. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Rejsekode: AARSAVIS Teknisk arrangør:


Aars Avis

SIDE 18

8. JUNI 2016

Byfest i sønderup 10.-11. juni Sønderup ByfeSt 10.-11. juni 2016 Fredag d. 10. juni kl. 18.00-21.30 (Børnenes aften) Kl. 18.00

Spisning i teltet

Hoppeborg• Boldspil • Skattejagt Kl. 21.00 Kl. 21.30

Forældre er velkomne Godnat

lørdag d. 11. juni kl. 13.00-02.00 Kl. 13.00

Kl. 14.30

Kl. 18.30

Pladsen åbner med tombola, sækkevæddeløb, hoppeborg, flødebollemaskine, Ko fodboldkamp Sønderupsk kagebord (bagt af frivillige) graTiS kage, kaffe og the Spisning. Pris voksne 125,-/ børn (0-12 år) 35,-

Tilmelding til Karen Marie tlf. 27 45 41 64 eller rebstrupnygaard@os.dk senest d. 5. juni

Musik af Benny Hjulskov og underholderning i løbet af aftenen... Kl. 02.00 Godnat

DIN FAMILIEVENLIGE FRISØR

ONLINE BOOKING FRISIAN-SALONEN.DK

v/ Linda Westra Trængstrupvej 47 • Sønderup 9541 Suldrup

Tlf. 98 21 29 30 • www.frisian-salonen.dk

onsker en god byfest!

Sidste år var vejret ikke så godt, derfor “gemte” folk sig i teltet. Arrangørerne håber på bedre vejr i år.

Grib en flødebolle og spil som en ko Hemmelig underholdning lørdag aften i Sønderup Af Torsten Hansen SØNDERUP: Der er altid lagt op til sjov, når Sønderup Borgerforening inviterer til Byfest. Arrangørerne gør samtidig meget ud af at, der altid skal være nye ting på programmet. I år holdes festen fredag, 10. og lørdag, 11. juni. Lørdagens underholdning er bygget op omkring tre forskellige konkurrencer. Først er der sækkevæddeløb. En traditionsrig un-

Til festen lørdag aften serveres der grillstegt gris.

derholdning, som helt sikkert også skal få latteren frem på festpladsen. Senere sættes en flødebollemaskine op. Den skal ikke producere flødeboller - men i stedet skyde med dem. Deltagerne skal kaste en bold hen på en plade. Det får en flødebolle til at blive kastet op i luften. Nu gælder det om at gribe flødebollen. En anden del af underholdningen er en fodboldkamp, men naturligvis ikke en helt almindelig en af slagsen. - Vi kalder det Ko Fodbold. Deltagerne få nogle lidt specielle briller på. De gør, at det bliver noget vanskeligere at løbe rundt, forklarer formanden for Sønderup Borgerforening Brian Andersen. Der er ikke tale om en gadeturnering eller firmaturnering. Alle som har lyst til at deltage melder sig på dagen. Dagen slutter med fest om aftenen. Der er spisning og underholdning. Det er allerede oplyst, at Benny Hjulskov leverer musikken og underholdningen i løbet af aftenen, men... - Der kommer også noget ekstra underholdning klokken 22. Hvad det er, vil vi ikke fortælle. Det skal være en hemmelighed, siger Brian Andersen.

Fredag er børnenes dag i Sønderup Skattejagt for børnene med Kaptajn Klo Af Torsten Hansen

Hjedsbækvej 464 • 9541 Suldrup • tlf. 98 65 32 55

Karsten Pedersen Torstedvej 83, 9541 Suldrup Tlf. 98 37 84 56

el ørs v K s And beho m s n og ere Al v fter j e

SØNDERUP: Fredag er børnenes dag ved Sønderup Byfest. Torsdag mødes en række frivillige i Sønderup for at sætte telt op til byfesten. Men fredag aften er det hele centreret omkring børnene i byen. Spisningen i teltet handler om burgere. Ikke bare en almindelig burger, men en burger børnene selv kan sammensætte, så de for deres favoritburger. Arrangørerne kalder det en Byg Selv Burger. Bagefter er der boldspil og skattejagt. Til skattejag-

Vi ønsker god byfest

Igen i år er der hoppeborg til børnene - både fredag og lørdag.

ten kommer selveste Kaptajn Klo. Han underholder

med trylleshow og laver konkurrencer.

Der er naturligvis også hoppeborg hele aftenen.

Tel. +45 4043 8990 MASKINSTATIONER

MOBIL 51 20 45 60

Ønsker alle en god byfest


Aars Avis

8. JUNI 2016

Delikatessen lasagne 1.200 g

kun .................. pizza spar 10.00

kun ..................

49 95 49 95

weekendposer

SIDE 19

kolonial kolonial

kolonial slik + snack

havrefras/minifras

vi har købt et kæmpe parti

225-350 g 1/2 pris!

frit valg

10 00 6 00 9 95 17 00 25 00

paradiso oliven 340 g pr. gl. grønne/sorte g

m/2 x møre bøffer, salat, kartofler, brød, dressing og sovs

schulstad so solsikkerugbrød

kun ..........

ribena solbærsaft

100

00

1 ltr., alm./light

Slagteren

minutsteaks fra kødkvægsklump

1.200 g

.....................

100 00 40 95 19 00 100 00

bbq kyllingebryst 750 g

kun ................. hamburgerryg pr. 1/2 kg ........ grillmarked vælg 8 stk. kød kun ........

studenter menu: forret

• Tunmousse på salat med rejer • Hønsesalat på ananasring bacon • Tarteletter med høns i asparges

nutella 350 g

spar 10.00

pr. gl.

prinzen rollen chokoladekiks

kartofler til hovedret

9

00

Kun torsdag

• Flødekartofler • Krydderkartofler • Kartoffelsalat

dessert

• Vebbestrup islagkage • Chokolademousse med frisk frugt vælg 2 forretter, 2 hovedretter, 2 kartoffeltilbehør og 1 dessert der følger 2 slags salat, dressing, flütes og smør med. kød og kartofler er klar til ovnen!

1 39

00

Delikatessen

9

frit valg kolonial frost

Direkte nr. 25 57 49 40 Hver dag fra kl. 8.00-15.00

8/4 rl.

2 pk.

max. 4 pk. pr. kunde!

25 00 10 00

vi har købt et parti flødeboller...

big kisses

1 kg 1/2 pris!

pr. pk.

tlf. 98 65 40 13

29

a´ 20 stk.

spar 10.00

95

mini-muh chokoladeplade 180 g til voksne spar 9.00

15

00

taffel chips 130-200 g alle slags

10

00

Kun fredag løsvægtsslik

pr. 100 g

6 00 9 95

pepsi sodavand/ kondi m.fl.

frit valg

+ pant

Kun lørdag ali kaffe 350 g

syltesukker

H ave rs le v

v. finn ovesen

325-400 g

1,5 ltr.

lotus toiletpapir/ køkkenrl.

20 00 25 00

5 stk. haribo mega bl. poser

frit valg

00

200 g, pikantost m.fl. 1/2 pris!

5 stk. 1/2 pris!

• Oksefilet fra Himmerlandskød • Herregårdsskinke • Fyldt kalkun

00

kolonial køl

buko flødeost

70 g

pr. stk.

10

pr. stk.

isvafler

hovedret

pr. kuvert .....................

gl. str.

chokoladebars/ plader langt u/ 1/2 pris!

3 ps.

nørage r

tlf. 98 55 10 06

50

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fra onsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

00


Aars Avis

SIDE 20

AARESTRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

8. JUNI 2016

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Aarestrup genlød af toner og tekst om Jeppe Aakjærs liv 125 hørte om den højtråbende samfundskritiker AARESTRUP: Aftenen var varm, og solen stadig på himmelen, da omkring 125 tilhørere mødtes i Aarestrup Forsamlingshus for at høre mere eller få genopfrisket deres kendskab til den Jeppe Aakjær, der, som det stod i oplægget til aftenen, ”med sine litterære værker og socialindignerede taler skabte et vældig spektakel i samtiden, alt imens han på samme tid sang folket sammen igen med sine lyriske digte om naturen, årstidernes skiften og menneskelivets grundvilkår. Han var en sjælden personlighed med et kompromisløst sind og en sans for social retfærdighed og naturens uberørte storhed – på samme tid en højtråbende samfundskritiker og en lyrisk digter”. Jeppe Aakjær blev født i 1866, og anledningen til mødet i Aarestrup var 150året for digterens fødsel. Hvordan var så i korte træk det Danmark han voksede op i? Både industri og landbrug blomstrede. Der kom gang i andelsbevægelsen. Danmarks Grundlov blev nærmest anset for at være ikke-demokratisk og for kun at tilgodese den velhavende del af befolkningen. Hen mod århundredeskiftet blev der livligt debatteret, og i 1915 blev Grundloven endelig revideret, og tiden var til vigtige reformer, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt med mere. Jeppe Aakjær blev født på Karup-egnen i en familie under beskedne kår. I hans ”Efterladte erin-

dringer” skriver han bl.a. om, hvordan en ny lærer i skolen, den grundtvigianske Niels Jacobsen, ”komplet revolutionerede mit sjæleliv”. ”Her må man søge stoffet til det væsentligste af alt det, jeg har præsteret i digt og prosa. Inden for dette ligger barndomshjemmet, den forfaldne bondegård dernede ved den grønne eng, som danner så stor en provins i mit rige. Ja, Gud ved om jeg ville være blevet digter overhovedet, hvis ikke jeg var blevet født ved denne eng”. Og videre skriver Jeppe Aakjær om Karup Å, ”der har dannet disse enge – det eneste uforanderlige i alt det, jeg havde kært som barn. Også mine forældre og al deres stræbsomme og forunderlige poetiske dont hører til det vigtigste afsnit af min udviklingshistorie”.

Kold og Kjær Anette Kjær og Troels Kold, der begge er konservatorieuddannede sangere og organister, skiftedes til at tegne portrættet af Jeppe Aakjær. Alt via Jeppe Aakjærs egen digtning, hans romaner, skrifter, erindringer med mere. Troels Kold med den dybe stemme tog sig af ”ballademageren” Jeppe Aakjær, og fortalte bl.a. at Jeppe Aakjær i en alder af 21 år måtte afsone en straf i Viborg Tugthus for ”Gudsbespottelige foredrag”. Under ”opholdet” fik han tiden til at gå med at læse både Det Gamle og Det Nye Testamente, og om-

talte Jesus som ”helten fra Golgata”. Anette Kjær præsenterede Jeppe Aakjærs lyriske side, og sang selv ganske lyrisk. Jeppe Aakjær var interesseret i naturen, og gik ind for fredning, han syntes, man skulle vise livsglæde, gå langs rugmarken og lade fingrene glide gennem det bløde korn, og forundres over livets mysterier. Han syntes det var vigtigt at have et sted at høre til, han var indigneret over landarbejdernes ringe kår, og gjorde oprør mod gårdmanden og hans behandling af sit tyende. Han gjorde oprør mod tyngende religionsretninger, og advarede mod at gøre en livsglad befolkning til angstfyldte mørkemænd. Aftenen bød naturligvis på henvisninger til Jeppe Aakjærs store produktion. Bl.a. romanen ”Vredens børn” og ”Bondens søn”, samt digte og sange som ”Jeg bærer med smil”, “Jens Vejmand”, ”Ole sad på en knold”, ”Jeg er havren”. En del af Aakjærs digte har fået musik af Carl Nielsen. I pausen blev der serveret fødselsdagskaffe og store lagkager. Herefter var der afslutning i Aarestrup Kirke med flere sange og musik. Jeppe Aakjær blev fejret med manér, og Anette Kjær sluttede med ønsket om en god sommer og en opfordring til at bruge ledige sommertimer i selskab med…Jeppe Aakjær og hans egne ord.

I år kan publikum se 165 flotte lastbiler til Truck Show i Hornum.

165 lastbiler med til Truck Show i Hornum

Der vises dækafbrænding både lørdag og søndag Af Torsten Hansen HORNUM: Sidste år satte Tobias Madsen sig for at genskabe det store truck show, som gennem nogle år havde fungeret i Hornum. Genskabelsen lykkedes på alle måder, og nu er Tobias Madsen klar med endnu et truck show i Hornum. I år er 165 lastbiler tilmeldt, og alt tegner til et stort show lørdag og søndag, 11. og 12. juni på Markedspladsen i Hornum. Ud over de mange lastbiler, hvor hovedparten er stylet op, så er der også en lang række udstillere på

Markedspladsen. - Der kommer udstillere med dæk, udstyr og alt muligt, lover Tobias Madsen. Han er selv lastbilchauffør og har en masse kontakter i miljøet. De har hjulpet ham til at stable truck showet på benene. Men trods hjælpen, så er det en arbejdskrævende opgave. - Jeg begyndte for alvor på arbejdet i marts, hvor jeg tog kontakt til sponsorer og indhentede diverse tilladelser. Alt i alt så har jeg haft en masse kontorarbejde, siger Tobias Madsen. Han understreger, at han selv har valgt at tage hoved-

parten af opgaverne i år. Sidste år havde han tre med i de fleste opgaver. Men de tre, Søren O. Nielsen, Ulrik Christian Madsen og Henrik Tolstrup, sidder i år i dommerkomiteen, hvilket passer Tobias Madsen fint. Ud over de mange lastbiler så byder årets truck show på to driftbiler og dækafbrænding både lørdag og søndag. I den lidt mere stille afdeling finder man Motor- og Traktorklubben Jylland, der udstiller veterantraktorer og -maskiner.

Nu har Hornum sat markedsrevyholdet

Anette Kjær og Troels Kold, der begge er konservatorieuddannede sangere og organister, skiftedes til at tegne portrættet af Jeppe Aakjær.

HORNUM: Den gamle tradition med revy i Markedshallen i Hornum ved byfesten i september bliver også gennemført i år. Markedsrevyen er populær og prøverne er nu igang med et hold af aktører, som denne gang både byder på gengangere, gensyn med en

tidligere revyaktør og en enkelt debutant. Ny på holdet er Grethe Næsby, og der er gensyn med Anette Kold. Holdet består desuden af Lisa Bystrup Hjorth, Joan Jakobsen, Kurt Nielsen, Knud Vældgård Kristensen og Jesper Gregersen.

Jesper Gregersen er ankermand på Markedsrevyen når det gælder indhold, og han efterlyser sjove lokale episoder med henblik på det kommende revyprogram og opfordrer direkte egnens borgere til ikke at holde sig tilbage.


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 21

HORNUM

137 løb for klovnene i Vester Hornum VESTER HORNUM: Det vigtigste var at have en rigtig sjov dag, samtidig med at man støttede et godt formål. Det tilbud havde 137 taget i mod i Vester Hornum. Alle havde betalt 60 kroner

for at være med i Klovneløbet, penge som går ubeskåret til Danske Hospitalsklovne. Ruten var på 2,6 kilometer, som kunne gennemføres lige så mange gange, man havde lyst til.

VOGNSILD

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

I målområdet stod farvestrålende klovne klar med medalje til alle, samt noget køligt at drikke efter den varme tur. Foreningen Vester Hornum Løberne bød på kaffe og kage i skyggen på græsplænen ved Vester Hornum Stadion. Samlet set blev løbet en succes, og allerede nu ser Vester Hornum Løberne frem til at holde klovneløb igen til næste år.

Der var 137 til start i Klovneløbet i Vester Hornum.

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

Guldkonfirmander samledes i Vognsild Kirke efter 50 år Det var svært at genkende den gamle sidekammerat efter så mange år

Af Torsten Hansen VOGNSILD: Flere af de 21 deltagere der mødtes i Vognsild lørdag havde svært ved at kende de andre, selv om de har en fælles fortid. Men den ligger også langt tilbage. De 21 mødtes i anledning af, at det i år er 50 år siden, de gik ud af Vestrup Skole, og 50 år siden de blev konfirmeret. Gensynet krævede et nærmere øjesyn for flere af deltagerne. Når man ikke har set hinanden i 50 år, så kan det nemlig være svært at genkende sidekammeraten fra skoletiden. Men så snart ansigter og navne var parret rigtigt, så gik snakken lystigt. Keld Aarup havde taget initiativ til sammenkom-

sten, han havde spurgt Birgit Langer, om hun ville hjælpe med at samle den gamle flok. - Jeg legede lidt med tanken, og besluttede efter noget tid, at OK så gør vi det, fordi vi netop i 2016 har to ting at fejre, siger Birgit Langer. Med hjælp fra sognepræst Jari Tollestrup Jensen lykkedes det at finde frem til, hvor de 31, som der oprindeligt gik i skole sammen, nu befandt sig i verden. Det viste sig, at tre var døde, og blandt de resterende havde 21 mulighed for at deltage. Dagens første stop blev Vestrup Skole, hvor de blev vist rundt af pedel Anders Kristensen. De tidligere elever kunne tydeligt se, at skolen har gennemgået en stor udvikling, siden de gik

der. Næste stop var Vognsild Kirke, hvor de alle var blevet konfirmeret. Her holdt Jari Tollestrup Jensen en kort Guldkonfirmand-gudstjeneste for dem, hvorefter de alle blev samlet foran alteret. Nu skulle der tages et nyt konfirmationsbillede. Med hjælp fra det gamle billede blev alle stillet op på samme position som for 50 år siden, og så lyste blitzen. Efter fotograferingen var der flere som lige skulle rundt på kirkegården. De skulle blandt andet besøge Lene Haubros grav. Hun var en af de tre der ikke længere var blandt dem. Sammenkomsten sluttede i Gislum Præstegård, hvor Jari Tollestrup Jensen havde tilbudt at lægge lokaler til.

Sognepræst Jari Tollestrup Jensen holdt en kort gudstjeneste for guldkonfirmanderne.

På præcis de samme pladser som for 50 år siden blev de 21 guldkonfirmander foreviget på et nyt konfirmationsbilledee.

De to dressurhold fra Hornum-Ulstrup Rideklub snuppede både første- og andenpladsen ved weekenden indvielsesstævne på Aalestrup Naturefterskole.

Hornum-ryttere dominerede ved ridestævne i Aalestrup RIDNING: I weekenden var ryttere, heste og ponyer fra Hornum-Ulstrup Rideklub atter af sted til stævne, og endnu en gang blev der hevet fornemme sejre, rosetter og præmier hjem til ære for klubben. Til indvielsesstævne på D-niveau i den nyetablerede rideklub ANE, beliggende på Aalestrup Naturefterskole, var flere HURKekvipager til start. Særligt i holdkonkurrencen i dressur var klubben stærkt repræsenteret af hele to hold, og HURK-rytterne snuppede helt overlegent både førsteog andenpladsen i konkurrencen. Vinderholdet bestod af Malene Silkeborg/Sandy a Højbjerg, som red til 67,9 procent, Emma Mathiasen/ Bakkegaardens Oliver, som red til 67,2 procent, Stine Falk Nielsen/Bonzai Falk, som red til 66,5 procent, samt Silje Høgh Sørensen/ Toftekærgårds Don Julius, som red til 61,1 procent. HURKs andet hold, som indtog andenpladsen i konkurrencen, bestod af Amalie Thyrrestrup Olsen/ Winnie 302, som opnåede

70 procent i sit ridt, Laura Lemvig/Adriano, som opnåede 66,7 procent, Stine Falk Nielsen/Magnum, som red til 64 procent, samt Helle Ellehammer Tønder/ Grande de Coeur med 61,6 procent. Udover holdkonkurrencens flotte resultater bød stævnet på endnu flere placeringer og sejre til HURKrytterne. Nelie Pedersen og ponyen Roosgårdens Cosmopolitan red en LD1 til 67,7 procent og opnåede dermed en delt førsteplads. Julie Skovmose Andersen havde to heste til start; med hesten Troya opnåede hun tre placeringer ud af fire mulige; 72,1 procent i en LD2, hvilket rakte til en førsteplads, 69 procent i LC1og dermed

en tredjeplads samt 70,6 procent i en LC1 og en andenplads. Med hesten Lindegaardens Monique vandt Julie Skovmose Andersen LDprocentklassen med en LD1 til 70,8 procent. Emma Matiasen og Bakkegaardens Oliver fik en 0-runde i LD springning, hvilket gav en sløjfe for fejlfri runde, mens Laura Lemvig og Adriano red en LA4-dressur til 63,8 procent og opnåede en andenplads. Diana Klein var til fjordhestestævne i Arden Sportsrideklub; Himmerlandsblakkens Sommerstævne, og her vandt hun med hesten Merle Halnæs LC-procentklassen med en LC3 dressur til flotte 70,4 procent.

Advokatfirmaet Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Fryd & Nielsen Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13


Aars Avis

SIDE 22

ad bakke for Aars-drengene. Aabybro har i denne sæson tromlet al modstand ned under græsrødderne, men i opgøret mod Aars Idrætsklub fik nordjyderne lov til at arbejde for pointene. Selv om værterne var nede med to mål, slog de ikke op i banen, og da de

8. JUNI 2016

fik reduceret til 1-2, valgte Jakob Dyrman i slutminutterne at spille med tre angribere i håbet om at snuppe det ene point. Den satsning var tæt på at bære frugt, da René “Nuggi” Petersen kort før slutfløjtet driblede udenom gæsternes målmand, men desværre havde en forsvars-

spiller taget det sure løb med hjem, og han fik afværget forsøget på målstregen. Dermed blev det til endnu et nederlag på 1-2 til Aars Idrætsklub, som dog fik tanket en del selvtillid ved at spille lige op mod to så stærke mandskaber som Løgstør og Aabybro.

Aars Idrætsklub leverede en fin indsats i midtugekampen mod Løgstør, men i den sidste ende var det gæsterne fra Løgstør, der kunne glæde sig over en smal sejr på 2-1.

Flere lyspunkter i to snævre nederlag til Aars Idrætsklub Fodboldherrerne tabte begge sidste uges kampe FODBOLD: I sidste uge var Aars Idrætsklubs bedste fodboldhold i aktion hele to gange, og begge gange blev det til nederlag på 1-2. Først stod den på en midtugekamp mod Løgstør i pokalturneringen, og ganske som forventet var serie 1-mandskabet en stor mudfuld for Aars Idrætsklub, som frister en tilværelse i serie 2. Gæsterne bragte sig fuldt fortjent foran med to mål i første halvleg, hvor de også testede træværket flere gange. Efter pausen lykkedes det dog værterne at komme bedre med i kampen, og der var lige ved at opstå panik før lukketid, da Aars Idrætsklub i kampens døende minutter fik reduceret til 1-2. Tættere på kom hjemmeholdet dog aldrig, og Løgstørs sejr var da også fuldt fortjent set i forhold til

spil og chancer. I weekenden tørnede Aars Idrætsklub så sammen med Aabybro i holdets serie 2-pulje, og her var billedet lidt det samme. Aabybro var store favoritter, og med en sejr kunne de sikre sig oprykningen til serie 1 de havde derfor i den grad noget at spille for. Opgøret, som blev spillet i Aars, bar præg af, at nordjyderne ville kvæle den sidste rest af spænding om oprykningen i første forsøg, og de sad tungt på spillet i første halvleg, hvor de blandt andet skabte en masse hjørnespark. Aars Idrætsklub var dog forberedt på, at gæsterne ville satse hele butikken på dødboldene, så træner Jakob Dyrman havde sat et par garderhøje drenge på holdkortet, og da Simon Poulsen i kassen stod en brandkamp, red værterne

AARS IK

Alle ”gamle” medlemmer m/k inviteres hermed til den årlige

KAN-DU-HUSKE-DAG Aars Stadion lørdag d. 11. juni 2016 Kl. 12.00: Fælles genkendelse Kl. 13.00: Stegt flæsk med persillesovs og kartofler, incl. 2 øl og 2 snaps

PRIS KR. 150,Kl. 16.00: Serie 2 - Aars - Strandby IF

Tilmelding senest 9. juni 2016 centerleder@aarsik.dk . tlf. 60 78 21 28 ehn-jmj@email.dk . tlf. 40 11 30 66 På gensyn!

Aars IK NB: Tag gerne dine billeder med!

stormen af og gik til pause med 0-0 på måltavlen. Simon Poulsen var til gengæld chanceløs, da en Aabybro-spiller i anden halvleg blev sendt af sted i en friløber, og da gæsterne kort efter udnyttede lidt tøven i Aars-forsvaret til at sparke en nedfaldsbold i nettet, var det for alvor op

Til trods for at Aars IK leverede en flot indsats i begge opgør, blev det i sidste uge til to nederlag på 1-2, da Aars-drengene mødte først Løgstør i pokalturneringen og siden Aabybro i serie 2.

Aars Badmintonklub fik endnu en Eliterækkespiller

Anna Klausholm gjorde rent bord ved stævne i Hinnerup BADMINTON: Da der i weekenden blev spillet badmintonstævne i Hinnerup, repræsenterede Jacob Lyngholm, Anna Klausholm og Frederikke Lykke Kjeldgaard Aars Badmintonklub, og minsandten om det ikke lykkedes dem at hive medaljer af både guld, sølv og bronze med hjem. I U11A rækken spillede Jacob Lyngholm sig i finalen i herresingle, hvor han dog måtte se sig slået, og dermed måtte han ”nøjes” med sølvmedaljen. En medalje af samme karat sikrede han sig i herredoublen, hvor han spillede sammen med Lucas Dåbeck fra Brædstrup. Også i mixdoublen, hvor Jacob Lyngholm spillede sammen med Cecillia H. Jensen fra Brønderslev, blev det til en medalje til Aars-drengen, da han og makkeren efter et nederlag i semifinalen kunne modtage en bronzemedalje. I U15A rækken blev det til femtepladser til Frederikke Lykke Kjeldgaard i

Anna Klausholm fra Aars Badmintonklub sikrede sig i weekenden oprykning til Eliterækken, da hun gjorde rent bord og vandt guld i både single, double og mixdouble ved et stævne i Hinnerup.

både damesingle og mixdouble, inden hun i damedoublen, hvor hun spillede

sammen med Agnes Kraker fra Højbjerg, snuppede en sølvmedalje.

Som om fire medaljer ikke var nok, satte Anna Klausholm i den grad trumf på, da hun stillede op i U13A rækken. Den talentfulde ketsjersvinger var absolut ikke i det gavmilde hjørne, da hun - af helt indlysende årsager - kun tillod, at herresinglerækken blev vundet af en anden end hende. I damedoublen sikrede hun sig guldet sammen med Pernille Blok fra Vodskov, og i mixdoublen strøg hun til tops sammen med Daniel Grøn Andersen fra Rosendal. I damesinglefinalen fik Anna Klausholm kamp til stregen, men hun formåede at holde hovedet koldt, da det for alvor gjaldt, og hun kunne således sikre sig det fornemme hattrick med cifrene 22-20, 22-20. Den imponerende bedrift sikrede Anna Klausholm point nok til, at hun fremover tørner ud i Eliterækken, hvor kun cremen af cremen af de danske ketsjerkæmpere stiller op.


Aars Avis

8. JUNI 2016

Nyhed giver styr på lys i boligen Gardinproducenten Luxaflex i Hornum er klar med nyskabelse

BOLIG: Lyset i sommermånederne er dejligt og længe ventet efter en grå og mørk vinter. Men solens stråler er ikke kun lune, de er også skarpe og skaber behov for at kunne skærme af. Og mens det ikke er svært at finde et gardin, så er det noget af en kunstart at finde det rigtige gardin. Løsningen er simpel - et gardin. Men hvor løsningen i teorien er simpel, er den lidt mere besværlig i praksis. For er plisségardiner, rullegardiner eller persienner det bedste valg, og hvad er forskellen egentlig? Gardiner er meget mere end et par stykker stof, der trækkes for vinduet - og et par gamle klude, der hænger og slasker i baggrunden, er langt fra den optimale løsning. Udseendet er det første, man bemærker ved et gardin, men der er meget andet at overveje, inden det endelige valg træffes. På børneværelset er det f.eks. praktisk at kunne mørklægge rummet, mens der i stuen er brug for et gardin, der både giver afskærmning og udsyn samt forbedrer indeklimaet. Gardinjagt kan være et virvar af valg og fravalg, og det kan være svært at holde styr på gardintyper, væv, fordele og forskelle. Skal stuens sydvendte vinduer have et semitransparent væv eller et tætvævet? Og er det mest praktisk med plisségardiner eller rullegardiner til køkkenets aflange vinduer? I dag er der et væld af smarte kilder, der kan hjælpe med boligindretningen og gøre hverdagen lidt nemmere. Lige fra apps, der kan skabe 3D scanninger af stuen til påmindelser om at vande krydderurterne på terrassen. En ny online guide kommer nu også alle gardinforvirrede forbrugere til undsætning og viser vej gennem gardinjunglen. Med en ny online gardinguide fra virksomheden Luxaflex, der har produktion i Hornum ved Aars, er det ikke længere nødvendigt at besøge butik efter butik for at finde de perfekte gardiner, eller slæbe bunkevis af brochurer med hjem for at blive klogere på gardiner. Gardinguiden går gennem alle boligens rum og fungerer både som et interaktivt inspirationskatalog og som et opslagsværk, der dykker ned i gardinverdenen og leverer en masse nyttig viden.  

Det perfekte gardin I en stepvis gardin-vejviser sætter guiden spot på alle de overvejelser, der skal med for at få sine gardindrømme opfyldt. Først angives rum, herefter vinduestype og slutteligt de funktioner,

SIDE 23

gardinet skal have. Efter de tre trin er udfyldt, foreslår guiden de gardiner, der bedst opfylder behovene og passer til vindue og rum. Guiden inspi-

rerer til forskellig styling af vinduer og klæder alle på til at finde de helt rigtige gardiner, der er en både gennemført og gennemtænkt del af indretningen.

Det betaler sig at se efter Danske BOLIGadvokaters logo

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk

Gardinproducenten Luxaflex, der har produktion i Hornum ved Aars, har udviklet en omfattende online gardinguide, så alle kan gå på gardinjagt hjemme fra sofaen. Den nye online gardinguide giver viden og inspiration til alle, der drømmer om nye gardiner.

Sommer menu

VELKOMMEN TIL 6 MODERNE SALE

Gratis parkering · Telia Tirsdag · Biografklub Danmark PREMIERE TORSDAG

PREMIERE TORSDAG

PREMIERE TORSDAG

DRAMA - KOMEDIE

2016

• Røget kyllingebr ys t på salat med anan as, karry-mango dressin g, brød og smør • Rosastegt tyndste g • Barbequemarinere t grillkøller • Bagte kartofler med kryddersmør • Sommersalat med dressing • Pastasalat med pe sto og cherrytomater • Hjemmelavet is m ed friske bær og chok oladesauce

Afhentningspris

2 retter 142 kr. . 3 rett

er 174 kr.

Bestilles senest 3 dage før. Min. 10 kuverter Søndag dog min. 20 kuverter

Kimbrer Kroen leve rer alt ud af huset! Smørrebrød • re Kimbrer Kroen har lok

ceptioner • festmenue r m.m.

aler til festen fra 20 til

Fest til fast pris fra 48

250 personer

6 kr.

Ring for nærmere inf ormation, eller få tilsen dt vores brochure. Tlf. 98 62 19 66 eller m ail@kimbrerkroen.dk

Animation i 2D & 3D med dansk tale

VISES I 2D & 3D

Gidseldrama med Clooney & Roberts

Kærligheden blomster TWO WORLDS. ONE DESTINY.

Baseret på den internationale bestseller #MigFørDig

Baseret på virkelige hændelser

© 2016 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved

x 30 Animation i 2D & 3D med dansk2tale

/DisneyDanmark

Et kollegie flytter ind

Animation i 2D med dansk tale VI PIPPER PÅ

DANSK

/SONYDANMARK

Billetter på NFBIO.DK

Find os også på Nordisk Film Biografer Aalborg City Syd Vandmanden 5 · 9200 Aalborg

19 66 62 kim 98il@ tlf..ma -66 rs Aa brerkroen.dk 9600 jrs8 -- tlf. ve ds ke 19 ar 62 M 98 Aa 00 96 8 j .dk sve en ed ro rk erk Ma mail@kimbr

Annoncetelefon 98 62 17 11

I 3D


Aars Avis

SIDE 24

AARS - Himmerlandsgade 1

8. JUNI 2016

AARS - Dr. Dagmars Vej 15

NYHED

Glæd dig til at flytte ind i denne velholdte villa, der ligger på en super central adresse i Aars. Her kan du se frem til en indbydende bolig på 152 veldisponerede kvadratKontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

NYHED

meter, der overalt fremstår nymalet og indflytningsklar, og med i købet får du en farverig, velanlagt have. Sag: 16059

1.295.000 1.702 65.000 6.188/4.940

Bolig m²

152

Grund

943

Stue/vær

1/4

Opført

1960

Nu har vi fornøjelsen at kunne byde velkommen til denne velholdte villa, der ligger på en attraktiv adresse i Aars. Her kan du glæde dig over en velindrettet bolig, der Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

blandt andet byder på et stort, lyst stuemiljø, og derudover får du mulighed for hele fire soveværelser. Sag: 16056

1.395.000 1.990 70.000 6.647/5.306

Bolig m²

175

Grund

890

Stue/vær

2/3

Opført 1971/1978

Vi valgte Nybolig som vores ejendomsmægler... Blandt 3 mæglere valgte vi Nybolig, hvor vi følte os velkommen. Jesper Ejlertsen var tillidsvækkende og lavede et seriøst og professionelt stykke arbejde. Der var styr på tingene og vi havde et godt samarbejde

med alle i butikken, og der blev taget hensyn til vores ønsker. Vi fik hurtig og grundig tilbagemelding på fremvisninger, og Nybolig solgte også ejendommen på ganske få dage. Vi var helt trygge under hele forløbet.

Derfor vores bedste anbefalinger til Nybolig. AARS - Sjøstrupvej 50

Bodil og Bruno Damgaard

AARS - Agertoften 29

GATTEN - Gatten Stationsvej 3

Lign. søges til flere købere der gik forgæves Smukke, landlige omgivelser og mulighed for jagt og skovbrug! Stor moderniseret landejendom kun fire kilometer fra Aars. 90 procent af grunden udgør et skovområde. Store, velholdte udhuse. Sag: 16060

SO6LdGagTe

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

2.200.000 1.619 110.000 10.448/8.344

m² Stue/vær

186/8 3/4

Grund

79.046

Opført 1927/1979

Denne velholdte familievilla med fire soveværelser ligger i et børnevenligt kvarter i et populært område af Aars, hvor der er gode stier ind til byens rige handelsliv. Sag: 16019

T SOn.LsG øges

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Lig

1.740.000 2.008 90.000 8.280/6.613

Bolig m²

141

Grund

831

Stue/vær

1/4

Opført

1988

Hvad der tidligere var en historisk stationsbygning i Gatten, er i dag omdannet til denne rummelige villa. Med 266 m2 fordelt på to plan er der god plads til den store familie. Sag: 15169

T SOn.LsG øges

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Lig

Nybolig Aars & Aalestrup Jesper Ejlertsen Ejendomsmægler & Valuar, MDE Mobil 20161422

Jacob Andersen Ejendomsmægler, MDE Mobil 40351114

Tina Sondrup Sagsbehandler

Himmerlandsgade 93 ·· ·9600 Aars 9601@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 98621400

970.000 1.494 50.000 4.644/3.707

233/133

Grund

1.191

3/3

Opført

1896

Stue/vær


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 25

NYHEDER på vej... SULDRUP - Charmerende landejendom med ca. 17 ha.

BORUP - Solid rødstensvilla på 96 m2 + 64 m2 kælder.

AARS - Lækker villa fra 2007 på 231 m2 hvoraf 54 m2 er indbygget og iso. garage.

AARS - Liebhaverejendom med ca. 4 ha. kun 5 km. fra Aars.

Ring på tlf. 9862 1400 og lad os høre om din boligdrøm er lige her. HAVBRO - Løgstørvej 189

AARS - Vestervang 9

Velkommen til denne indbydende og velholdte villa, som ligger i Havbro – kun syv minutters kørsel fra Aars. Her kan du se frem til en lys og velindrettet bolig i halvandet plan. Sag: 16030 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

795.000 1.250 40.000 3.826/3.053

m² Stue/vær

139/5 1/3

Grund

660

Opført 1931/1967

BOLIG SØGES

Moderniseret villa med flot have og perfekt beliggenhed. På Vestervang 9 får du et indflytningsklart hjem på en stille villavej, og samtidig bor du tæt på byens mange gode tilbud. Sag: 16008 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.695.000 1.505 85.000 8.077/6.449

131/77

Grund

735

1/2

Opført

1954

Stue/vær

BOLIG SØGES

Familie søger større bolig i Aars.

Familie med 2 børn søger ny villa i Aars. De ønsker sig en rummelig villa. Evt. kælder med store rum. Gedigent og godt byggeri. Familien søger både nyere bolig og bolig til renovering. Overvejer du at sælge din bolig så hører vi meget gerne fra dig.

Nybolig Aars & Aalestrup

AARS - Oustrupvej 30

Ungt par søger villa i Aars til totalrenovering

Det unge par søger et hus i Aars til totalrenovering. De er åbne overfor flere typer huse og beliggenhed. Har du et hus i Aars du overvejer at sælge hører vi gerne fra dig. Køberne har en priside på ca. kr. 1.000.000.- til 1.1000.000.Vi glæder os til at høre fra dig.

Himmerlandsgade 93 ·· ·9600 Aars 9601@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 98621400

Rummelig villa med dejlig have og super god beliggenhed på en lukket del af Oustrupvej - både centralt og fredeligt i Aars. Stor carport med plads til tre biler. Sag: 15189 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.795.000 2.507 90.000 8.554/6.831

Bolig m²

228

Grund

1.265

Stue/vær

1/4

Opført

1972

BOLIG SØGES

Enlig mor med 1 barn søger bolig i Aars by.

For kunde i vores køberkartotek søger vi hus eller rækkehus i Aars by. Huset må max være ca. 110 m2. Pris max ca. 800.000.Overvejer du at sælge din bolig - så kontakt os på tlf. 9862 1400. Hos Nybolig får du en GRATIS salgsvurdering. Nybolig det sikre valg!


Aars Avis

SIDE 26

8. JUNI 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Særdeles velbeliggende villa i roligt og børnevenligt kvarter

Spændende etplansvilla på super beliggenhed nær Aars midtby

NY PRIS

Bolig m² 135

Grund Rum/ Opført m² vær. 840 4/3 1986 Kontakt tlf. 98622400

Potentiel køber fra Aalestrup søger Enlig dame søger bolig nær centrum i Aalestrup by. Hun har solgt hendes landejendom så en snarlig overtagelse kan sagtens komme på tale. 100 - 120 kvm og kun i et plan. Kunde id: 8944923 · Telefon: 98622400 Kontakt René Borg Christensen

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Potentiel køber fra Aalborg søger Yngre par fra Aalborg (som pt. bor til leje) søger villa på min. 130 m² og min. 4 beboelsesrum (3 værelser). Huset skal ligge i Aars. Prisniveau: kr. 2.000.000. Kunde id: 8978136 · Telefon: 98622400 Kontakt Johnny Svendsen

Har du boligen?

Har du boligen?

Kunde id: 8920306 · Telefon: 98622400 Kontakt Thomas Larsen

Højtoften 25, Aars Søger I en familievenlig bolig bør turen gå til Højtoften 25 i Aars. Beliggenheden er helt i top med kort afstand via stisystemer til det hele - skole, idrætscenter, svømmehal, handelsskole, gymnasium, midtby, naturskønne områder mv. På Højtoften er der endvidere fælles grønt område med legeplads, boldareal, bålplads mv. Grunden er anlagt med dejlig lukket have med sydvestvendt flisebelagt terrasse, flot forhave mv.

Potentiel køber fra Aalborg søger Køber fra Aalborg søger villa på min. 120 m² og min. 3 beboelsesrum, beliggende i 9600 Aars. Prisniveau: kr. 1.500.000.

Kunde id: 8990251 · Telefon: 98622400 Kontakt Mads Christian Jensen

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Sag 91301785

Pris/udbetaling 1.875.000/95.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 8.913/7.148 Ejerudgifter 2.113 Bolig m² 172

Grund Rum/ Opført m² vær. 837 6/4 1984 Kontakt tlf. 98622400

Familie 2 voksne fra Randers NV søger Midaldrende par, som i dag bor til leje i Randers, søger billig villa i Aars by. Han arbejder på Danpo - så gerne i cykelafstand herfra. 2 voksne uden børn. Pris max. kr. 800.000, Kunde id: 9008992 · Telefon: 98622400 Kontakt Bente Falker

Har du boligen?

Potentiel køber fra Løgstør søger Køber fra Løgstør søger landejendom eller villa på lavet med stor garage/udhus. Der skal være en stor grund og min. 2 værelser. Ejendommen skal være beliggende med nem adgang til motorvejen. Prisniveau op til kr. 1.400.000.

Pris/udbetaling 1.595.000/80.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.556/6.059 Ejerudgifter 1.944

Har du boligen?

Har du boligen?

Højtoften 49, Aars Særdeles velholdt og regulær etplans vinkelvilla i roligt og børnevenligt kvarter - super beliggenhed nær Aars midtby. Søger I en familievenlig bolig bør turen gå til Højtoften 49. Beliggenheden er helt i top med kort afstand via stisystemer til det hele - skole, idrætscenter, svømmehal, handelsskole, gymnasium, midtby, naturskønne områder mv. På Højtoften er der endvidere fælles grønt område med legeplads, boldareal, bålplads mv. Grunden er anlagt med flot dejlig lukket have med flisebelagt terrasse med læmur m.v.

C

Sag 91301942

Har du boligen?

C

Potentiel køber fra Svenstrup J søger Ungt par søger bolig i Aars by, boligen skal være på minimum 110 m2. Parret kan klare renovering selv, så standen er ikke altafgørende såfremt prisen afspejler dette. Kunde id: 8975708 · Telefon: 98622400 Kontakt Thomas Larsen

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

8. JUNI 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

SIDE 27

Butikken

- hvor køber og sælger mødes

edcdanebo.dk

Landejendom med ca. 3 HA jordtilliggende.

NYHED 3,4 ha jord

Nyrupvej 14, Aars Hist på vejen slår en bugt ligger der en landejendom så smukt. Den snoede vej fører os igennem lysningen og ind mod den grusbelagte gårdplads. Her mødes man af et charmerende stuehus som har udsigt over sø og hvor man kan skimte Aars i horisonten. Oveni giver den dobbelte garage plads til mekanikken, hesteboksene giver plads til ponyerne og gildesalen giver plads til de festlige arrangementer. Bemærk også at den 440 m2 store hal giver ejendommen en unik mulighed for at forene hjem og privat virksomhed.

D

Pris/udbetaling 2.745.000/140.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 13.044/10.461 Ejerudgifter 1.920 Sag 91301935

Bolig m² 182

Grund Rum/ Opført m² vær. 34071 4/3 1986 Kontakt tlf. 98622400

Landidyl når det er allerbedst - skønt boliglandbrug med 7,7 ha.

NYHED 7,7 ha jord

Løgstørvej 212, Havbro Lidt udenfor Havbro by ligger denne smukke landejendom med en fantastisk beliggenhed. Her får du en super charmerende og harmonisk landejendom med masser af plads, i virkelig fin stand og 7,7 ha. jord beliggende omkring ejendommen. Jorden er udlagt med ca. ½ delen til som skov, have og bygninger og den sidste ½ del er god agerjord. Ejendommen er indbydende langt ud over det sædvanlige og fremstår i høj kvalitet.

E

Harmonisk landejendom med mange muligheder

NYHED

God beliggenhed og gode muligheder!

NYHED

E

D

Sag 91301767

Tisbjergvej 2, Mejlby En super charmerende landejendom med masser af plads og i virkelig god stand. Her er foruden stuehuset nogle gode udbygninger, som fungerer både sammen og hver for sig. Bolig/ Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 3.850.000/195.000 m² vær. ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 18.902/15.215 kælder m² 152/4 201005 5/3 1930/00 Ejerudgifter 1.417 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Sag 91301943

Bolig/ Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 2.645.000/135.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.515/10.036 kælder m² m² vær. ombygget 145/7 77563 5/3 1939/70 Ejerudgifter 1.784 Kontakt tlf. 98622400

Søndergade 5 9640 Farsø

Sag 91301965

Hasselvej 6, Aalestrup Ejendommen er opført i kvalitetsmaterialer, her kan bl.a. nævnes Synopalsten og Molersten og fremstår i oprindelig stand, så her får du muligheden for at bygge videre på et særdeles godt fundament og sætte dit helt eget præg på boligen. Bolig/ Grund Rum/ Opført Pris/udbetaling 695.000/35.000 m² vær. Brt/nt ekskl. ejerudg. 3.324/2.664 kælder m² 754 4/3 1971 Ejerudgifter 1.396 122/30 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 28

8. JUNI 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Harmonisk landejendom lige udenfor byskiltet til Hornum by

Indflytningsklar og funktionel familievilla på det attraktive Dronningholm

16,9 ha jord

D

Sag 91301932

Dronningholmvej 45, Aars Søger du et godt og rummeligt hjem med en lækker stor og lukket grund så bør du læse videre. Boligen fremstår indflytningsklar. Det meste af boligen er renoveret i 2009 med bla. lavenergivinduer, badeværelser, bryggers, trægulve, lofter, indvendige døre og karme samt køkken fra 2007/2009. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 1.895.000/95.000 m² m² vær. ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 9.015/7.229 157 879 7/5 1970/77 Ejerudgifter 1.888 Kontakt tlf. 98622400

Særdeles velbeliggende rækkevilla D

Sag 91301964

C

Aalborgvej 57, Hornum Her har du ejendommen, som indeholder rammerne til dyrehold og pladskrævende hobbyer med videre. Allerede fra ejendommens indkørsel bliver man fanget af den hyggelige landidyl, som stuehuset sammen med udbygningerne udstråler. Man er ikke i tvivl om, at man er kommet på landet og netop dette giver en afstressende og god fornemmelse i maven. Både stuehus og udbygninger er velholdte og har oceaner af anvendelsesmuligheder. Grunden udgør i alt ca. 16,9 ha jord, og hvor ca. 16 ha er bortforpagtet.

Tæt på Aars midtby

Pris/udbetaling 2.975.000/150.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 14.560/11.531 Ejerudgifter 1.529 Bolig m² 125

Grund Rum/ Opført m² vær. 169183 7/4 1938 Kontakt tlf. 98622400

Sag 91301914

Kg. Haralds Vej 4 C, Aars Dette skønne rækkehus er beliggende i et roligt område og i en overskuelig, lukket enklave med 10 rækkehuse. Få hundrede meter til byens skoler, idrætsanlæg, byens lystanlæg, de mange specialbutikker, supermarkeder og meget mere. Huset fremstår særdeles velholdt med super indretning. Bolig Grund Rum/ Opført Pris/udbetaling 1.145.000/60.000 m² m² vær. Brt/nt ekskl. ejerudg. 5.444/4.366 123 228 5/3 1983 Ejerudgifter 1.412 Kontakt tlf. 98622400

Rødstensvilla i hyggelig lokalsamfund

Gør her et godt køb!

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 11. jun. 14.00 til 15.00

D

Sdr. Boulevard 66, Aars Centralt beliggende 1-plans tæt på midtbyen, indkøb m.v. Huset er indrettet med spisekøkken med elementer i bøg, ældre badeværelse, soveværelse. Stort værelse (opr. 2 værelser). Bryggers. Spise- og opholdsstue med udgang til udestue. Køber må forvente udgifter til renovering af boligen. Der er ældre garage.

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

645.000/35.000 3.063/2.456 1.822

Bolig m² 138

Grund Rum/ Opført m² vær. 746 6/2 1966 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

F

Sag 91301968

Søndergade 5 9640 Farsø

Mosbækvej 31, Skivum Rødstensvilla i 1 plan med eternittag og sammenbygget garage. Desuden terrasse og drivhus i haven. Villaen er beliggende i Skivum som er et landsbysamfund mellem Aars og Nibe. Her er mulighed for at nyde naturen og det at bo på landet. Entré. Fordelingsgang. God stor stue. Stort værelse/tvstue. Køkken med spiseplads. Badeværelse m/brus. Soveværelse. Bryggers. Bagindgang. Der er nymalet og isat pillefyr. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

380.000/25.000 1.814/1.456 956

Bolig m² 110

Grund Rum/ Opført m² vær. 778 3/3 1965 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

F

Sag 91310165

Sag 91301908

Peder Stubsvej 6, Aars En sjælden udbudt bolig på fantastisk central beliggenhed i Aars. Boligen er det perfekte match med køberen, som søger et sted som er kønt, hyggeligt og overskueligt på samme tid. Foruden boligen tilhører tilmed en fin lille have, en carport og et godt udhus. Boligen bærer præg af en oprindelig indvendig indretning, som fremstår velholdt og indbydende - I stuen ses blandt andet det fantastiske vinduesparti, som kaster lys ind over den hyggelige stue. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.198.000/60.000 5.740/4.603 1.485

Bolig m² 110

Grund Rum/ Opført m² vær. 716 5/3 1962 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 29

Butikken

Danebo

- hvor køber og sælger mødes

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Centralt beliggende ejendom med nem adgang til det meste

edcdanebo.dk

Spændende KFS etplansvilla opført i gedigne materialer

Åbent hus

NY PRIS

med tilmelding lørdag d. 11. jun. 14.00 til 15.00

D

Gislumvej 42, Aars Gennemrenoveret villa beliggende centralt i Aars by. Boligen har fået den helt store tur og fremstår særdeles indbydende. Taget og vinduer er bl.a. udskiftet i 2010. Tilhørende boligen er der en stor lang isoleret garage med plads til to biler og som samtidig har et hjørne, som anvendes til værksted. Derudover er der en god lukket have, som har et godt græsareal og en stor terrasse.

Billig villa i Ll. Binderup

C

Sag 91301539

Pris/udbetaling 1.495.000/75.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.110/5.701 Ejerudgifter 1.604 Bolig/ Grund Rum/ Opført/ kælder m² m² vær. ombygget 105/61 896 5/3 1953/09 Kontakt tlf. 98622400

Hans Egedes Vej 283, Aars Søger I en familievenlig bolig bør turen gå til Hans Egedes vej 283 i Aars. Beliggenheden er helt i top med kort afstand til det hele - skole, idrætscenter, svømmehal, handelsskole, gymnasium, musikhus og midtby - så hvad enten I har små eller store børn - så får de det nemt. Området byder endvidere på den smukkeste natur, da Tvebjerg Søerne, ådalen og skoven ligger i umiddelbart nærhed. Hertil kommer en pragtfuld indflytningsklar KFS villa med alt i komfort og teknik.

Velbeliggende etplansvilla på Agertoften

Sag 91301848

Pris/udbetaling 2.495.000/125.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 11.963/9.596 Ejerudgifter 1.990 Bolig m² 158

Grund Rum/ Opført m² vær. 928 6/4 2004 Kontakt tlf. 98622400

Regulær villa på god beliggenhed

NYHED

D

SOLGT

Bolig m² 115

LIGNENDE SØGES

C

Sag 91301900

Mosevej 6, Ll. binderup Hyggelig ejendom i Ll. Binderup. Her finder man en meget prisvenlig ejendom med nem adgang til hovedvej A13 og med blot 5 minutters kørsel til Aars by og ca. 15 minutter til Aalestrup og Nørager. Grund

Rum/vær.

567

6/3

Opført/ ombygget 1907/82

Kontakt tlf. 98622400

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m² 135

Grund

Rum/vær.

Opført

1231

5/3

1986

Kontakt tlf. 98622400

Centralt i Hornum by

LIGNENDE SØGES

Bolig

Grund

63

521

Vi har køberne

Rum/vær Opført 3/2

Bolig m²

SOLGT

LIGNENDE SØGES

135

Grund

Rum/vær.

Opført

1015

6/4

1970

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Søndergade 5 9640 Farsø

D

Bolig m²

LIGNENDE SØGES

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Sag 91301895

Dronningholmvej 72, Aars En bolig hvor funktionalitet og beliggenhed går op i en højere enhed. Villaen tilbyder nye ejere, et hjem som fremstår lyst og venligt. Man kan godt få følelsen af at være lidt på landet selvom man er tæt på centrum.

SOLGT

1962

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Sag 91301798

Pilevej 28, Aalestrup Er du på udkig efter en velbeliggende 1-plansvilla med en overkommelig husleje så er dette sikkert boligen for dig. Entre. 3 gode børneværelser. Soveværelse. Køkken. Opholdsstue. Baggang/bryggers. Badeværelse.

Udsigten her er besøget værd!

Sag 91301950 Vestergade 1, Hornum Centralt beliggende mindre villa, tæt på skole, indkøb m.v. Hyggelig lille grund.

SOLGT

D

Sag 91301866

Agertoften 46, Aars Her får du en særdeles velindrettet familievilla beliggende på skøn stor grund på 1.231 m2. Hertil kommer 25 m2 muret carport samt udhus/værksted på 25 m2.

136

Grund

Rum/vær.

868

5/3

Opført/ ombygget 1969/77

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


SIDE 30

Aars Avis

8. JUNI 2016


8. JUNI 2016

Aars Avis

SIDE 31


Aars Avis

SIDE 32

8. JUNI 2016

Monsterregn overrasker bilisterne Sommerens skybrud medfører både ulykker og bilnedbrud

Bilplejecenter

Ring for nærmere aftale

Tlf. 98 62 29 62 Vestvej 9, 9600 Aars • Fax: 96 98 40 68 post@vaautolak.dk • www.vaautolak.dk

MOTOR: Det danske vejr har ændret sig, og fremover må vi være forberedt på, at få voldsommere vejr. Skybrud er et af disse vejrfænomener. Skybrud er, når regnen pludselig og uventet vælter ned, så man kan køre direkte fra tørvejr til voldsom styrtregn. Voldsomheden overrasker både husejere og trafikanter. Som fodgænger eller cyklist kan man blive gennemblødt på et halvt minut, og som bilist kan man både miste udsynet og styringen med bilen. - Som bilist skal man straks sætte farten ned, hvis man kører ind i et skybrud. Udsynet bliver dårligt, og ofte kan man slet ikke se noget. Samtidig bliver det svært at styre bilen og nærmest umuligt at bremse, fordi der er så meget vand på kørebanen, fortæller Anette Bjørn Juncher fra SOS Dansk Autohjælp. De hyppigste ulykker sker i forbindelse med akvaplaning, hvor bilisten mister herredømmet over bilen. - Akvaplaning forekommer, når der ligger så meget vand på vejen, at mønsteret i dækkene ikke kan nå at lede

Skybrud og sommer hænger sammen, og for bilisterne giver det både ulykker og nedbrud, når himlen åbner sine sluser. Dansk Autohjælp råder bilister til at undgå store vandpytter og frem for alt at sætte farten ned.

vandet væk. Så er det faktisk værre end at køre i glat føre om vinteren, fortæller Sven Riggelsen, som er stationsleder i SOS Dansk Autohjælp. Han anbefaler bilisterne at sikre, at der er godt mønster på dækkene, så bilen lettere kan fastholde vejgrebet. Derudover anbefaler Sven Riggelsen at nedsætte hastigheden og køre uden om de store vandpytter. - Mange af vandpytterne er meget dybe, men det kan være svært at vurdere, så mange drøner igennem

vandet med uændret hastighed - og så kan det gå galt, siger han. På de første regnvejrsdage efter en tør periode bliver gammelt skidt og dækrester blødt op af regnen, og så kan vejene blive som brun sæbe at køre på - selv om der ikke står blank vand. Det overrasker mange. Samtidig bliver småsten skyllet ud på vejen, og det giver anledning til punkteringer. Dem sker der flere af i regnvejr. Men monsterregn handler ikke kun om at stå fast på vejen, når der er vand

forude. Selv om man i første omgang kommer godt igennem vandpytten, kan bilen tage skade - Hvis man kører med fuld fart igennem en vandpyt, vil vandet sprøjte op i det elektriske system, som kan få fugtskader og kortslutte. Gode dæk med mindst tre millimeter mønster og gode vinduesviskere, samtidig med at man nedsætter farten væsentligt, er den rigtige cocktail, når man kører ind i et skybrud. Ellers kan det give alvorlige tømmermænd, råder Sven Riggelsen.

Den nye Tiguan. Meget at se. Endnu mere at opdage.

Kom og oplev Golf ALLSTAR søndag den 12. juni kl. 11-16.

Hvis du sætter pris på en god udsigt, så vil du elske den nye Tiguan. Både for det skarpe design og fordi den er skabt til at udforske verden på og udenfor vejen. Du kan også gå på opdagelse i standardudstyret, der fx omfatter infotainmentsystem med hele 8’’ touchskærm og de intelligente assistentsystemer, der kan hjælpe bilen på vejen og selv bremse, hvis der skulle opstå en farlig situation. Sammen med de suveræne køreegenskaber og den uovertrufne komfort i Tiguan åbner det nye horisonter for din køreglæde. Og det er ikke engang det hele. Men der ville ikke være meget eventyr i, at vi afslørede resten her, vel?

Den nye Tiguan fra kr. 383.990 plus lev. kr. 3.880. Forbrug ved bl. kørsel 13,7-21,3 km/l. CO2-udslip 123-168 g/km. A

- D

.

Bilen er vist med ekstraudstyr.

Volkswagen Aalestrup Borgergade 37, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 11 www.vw-aalestrup.dk


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 33

Nyhed hos Ejner Hessel

* *

*

*

* *

* *

* Kun 1 stk. på lager. * Haves kun i meget begrænset periode. * Prøvekørsel ikke mulig. * Bilen er lettere brugt. (Tidligere ejer hed vist Magnussen) * Fås udelukkende i den viste farve. * Ikke mulighed for eftermontering af ekstraudstyr. * Fås kun som cabriolet. * Bilen kan opleves hos Ejner Hessel Aars fra 29.5-12.6. Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Renault og Dacia.

Ejner Hessel Aars Tolstrup Byvej 1, 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 34

8. JUNI 2016

Sportslig elegance - den nye Audi A5 og S5 Coupé MOTOR: Hvordan gør man et designkunstværk endnu smukkere? Dette spørgsmål har Audi designerne beskæftiget sig med i flere år. Og resultatet imponerer: Den nye Audi A5 Coupé har et friskt, moderne og skærpet design. Samtidig er den tro mod generne og viderefører også den sportslige og elegante karakter i den nye version. Det bedste eksempel er den nu tredimensionelle skulderlinje i form af en bølge, som allerede prægede forgængermodellen. Den præcist svungne linje med kraftige forhøjninger over hjulkasserne understreger

alle fire hjul – en henvisning til firehjulstrækket quattro. De afbalancerede proportioner med en lang motorhjelm, den langstrakte akselafstand og de korte overhæng understreger den nye A5 Coupés sportslighed. Den markant udformede singleframe-grill er markant lavere og bredere end på forgængermodellen. LED-baglygterne og LEDeller Matrix-LED-forlygterne (begge ekstraudstyr) med dynamisk blinklys gør den avancerede teknologi synlig også om natten. Den nye Audi A5 Coupé fås fra start med fem forskellige motorer – to TFSIog tre TDI-motorer. Ydel-

–Valget er frit –Valget er dit!! - Hvor vil DU arbejde?? Himmerlands HjemmeService søger • SOSU-hjælpere • SOSU-assistenter • SOSU-studerende • Sygeplejestuderende Til: • Dagvagter • Aftenvagter • Blandede vagter • Weekend og ferie-arbejde Du skal være: • Faglig dygtig • Fleksibel • Fuld af godt humør • Selvstændig • Glad for udfordringer Vi tilbyder: • Fleksibel arbejdsplads • Gode kollegaer • Masser af faglige udfordringer • Mulighed for efteruddannelse • Mulighed for at være med til at skabe en arbejdsplads med en åben og kompetent arbejdskultur • Mulighed for medbestemmelse ift. planlægningen af egen arbejdsdag Kunne dit valg være os, så send en skriftlig ansøgning, hvor du som minimum angiver: • din uddannelse • din arbejdserfaring • dine ønsker og muligheder ift. arbejdstider • om du har bil og kørekort Ønsker du yderligere oplysninger kontakt: Lise Jende Himmerlands HjemmeService Hjortkjærsvej 30 9600 Aars Tlf. 99 98 97 48 Mail: lie@ agrinord.dk www.himmerlandshjemmeservice.dk

Himmerlands HjemmeService

Hjortkjærsvej 30 . 9600 Aars . Tlf. 99 98 97 42 www.himmerlandshjemmeservice.dk

sen er øget markant – og ligger mellem 190 hk og 286 hk. Sammenlignet med forgængermodellen har de op til 17 procent mere ydelse, mens deres forbrug er faldet med op til 22 procent. Samtlige motorer kombinerer en stor effektivitet med en sportslig kraftudfoldelse og en rolig motorgang – det gælder især for de to 3.0 TDI-motorer med seks cylindre. Audi S5 Coupé kører i sin helt egen liga med den nyudviklede 3.0 TFSI-motor. V6-turbomotoren imponerer med topeffektive sportsvognspræstationer. Fra en slagvolumen på 2.995 cm3 yder den trykladede sekscylindrede motor 354 hk, hvilket er 21 hk mere end forgængeren. I den nye Audi A5 Coupé fås der en skræddersyet løsning til kraftoverføringen til hver enkelt motor: Den 6-trins manuelle gearkasse og den 7-trins S tronic anvendes til de firecylindrede motorer samt til 3.0 TDI med 218 hk med for- og firehjulstræk. Den 8-trins tiptronic er forbeholdt topdieselmotoren med 286 hk samt S5motoren. Begge motorer har quattro som standard. Som ekstraudstyr tilbyder Audi sportsdifferentiale på bagakslen til disse varianter, som giver endnu

Fra 0 til 100 km/h på 4,7 sek. – den nye Audi S5 Coupé kombinerer emotionel elegance med præstationer som i en sportsvogn. Dens nyudviklede V6-turbomotor yder 354 hk og kører alligevel hele 13,7 km/l. Det endnu skarpere S-design udvendigt og de S-specifikke detaljer i kabinen understreger den dynamiske karakter ved den todørs sportscoupé fra Audi.

mere køredynamik og præcision. For første gang kan man også vælge det nye quattro med ultra-teknologi. Det kan p.t. kombineres med de firecylindrede TFSI- og TDI-motorer med manuel gearkasse. Drivlinjen, som er optimeret til effektivitet, giver ingen mærkbar forskel i forhold til de permanente systemer. Den komplet nyudviklede undervogn er en af styrkerne ved Audi A5 Coupé. Den giver føreren optimal komfort samtidig med mas-

Vi hører til blandt de førende på det europæiske marked indenfor dagligvarehandel. handler efter Vi hører til blandt de førende på detVieuropæiske marked indenfor følgende princip: Kvaliteten heltefter i topfølgende - prisenprincip: helt Kvaliteten dagligvarehandel. Vi handler i bund. os– er ærligt og os en er fair omgang heltFor i top prisen heltarbejde i bund. For ærligt arbejde og en fair med omgang hinanden grundforudsætningen for succes. med hinanden grundforudsætningen forVisucces. Vi er er ægte ægtekøbmænd. købmænd. Er du også? Så glæder vi os til at høre fra dig.

Til vores logistiklager Til vores butik i Harboøre søger vi i

Haverslev søger vi

Lastvognschauffør Souschef til lørdagsafløsning Overtag ansvaret for et ALDl Marked. Som souschef

ser af adræthed. Det gør, at A5 klarer smalle, snoede bjergveje lige så suverænt som lange køreture på motorvej. Som ekstraudstyr tilbyder Audi en undervogn med støddæmperregulering. Reguleringen er integreret i køredynamiksystemet Audi drive select. Dermed kan føreren indstille den grundlæggende karakteristik i flere trin. Den elektromekaniske servostyring er ligeledes en nyudvikling fra Audi. Den følger bilens aktuelle

Kastberg a/s Grundet travlhed søges dygtige og selvstændige tømrersvende primært til arbejde i lokalområdet. Henv. omkring jobbet rettes til Erik på tlf. 29 49 91 01 Ansøgning sendes på mail til ep@kastberg-as.dk TØMRER & SNEDKER

KASTBERG A/S

for filiallederen deltager du i den daglige ledelse. Du for, at vores ikunder ikkeplanlægger oplever tomme hyllederDu ogsørger motiverer teamet butikken, arbejdstiden, den optimale varedisponering der. Du sørger levererfor punktligt og pålideligt til vores butikker. og kan selvfølgelig også tage fat. Du føler dig godt tilpas med salg.

Du skal have stort kørekort (CE) samt lovpligtig efteruddannelse. Du erdetailhandel præsentabel, ogpar venlig En uddannelse indenfor og et års optræden er en selvfølge forendig. erhvervserfaring vil være fordel, men er ikke et krav.

Vi sørger for grundig indarbejdning, som vil lette din opstart, og har du en kvalifikationerne, derpension mulighed samt for Vi tilbyder attraktiv lønerog en god avancement.

arbejdsplads i en solid virksomhed.

Det er et ufravigeligt krav, at du er klar til at tage Tiltrædelse: Snarest ansvar. En præsentabel fremtræden og venlig og høflig optræden overfor vores kunder er en selvfølge for dig. Såfremt vores fleksible ikke ervirksomhed? noget Vil du gerne arbejdeåbningstider i en succesrig Så problem for dig, vil du falde godt til hos os.

ser vi frem til at modtage din kortfattede ansøgning på

en af følgende måder: Vi tilbyder en attraktiv løn med resultatorienteret bonus og pension samt en god arbejdsplads i en solid ALDI Haverslev KS virksomhed.

hastighed og formidler en yderst præcis feedback fra vejbanen. Som ekstraudstyr fås den dynamiske styring, som varierer udvekslingen afhængigt af hastigheden og styrevinklen. Sammenlignet med forgængermodellen er Audi A5 Coupé blevet markant mere effektiv. Her spiller den lavere vægt og en avanceret aerodynamik en stor rolle. Ingeniørerne har sænket egenvægten med op til 60 kg. Karrosseriet er et af de letteste blandt konkurren-

VESTVEJ 13 . 9600 AARS

TLF. 98 62 51 55 VESTVEJ 13 . 9600 AARS

Vi søger jord-, kloak- og betonarbejdere Kontakt: Johnny Kristensen på tlf. 23 25 44 45

Industriparken 25

Vil du9610 gerneNørager arbejde i en succesrig virksomhed? Så ser vi frem til at modtage din ansøgning på en af følgende Tlf.: 98 65 45 54 måder:

Att.: Kørselsleder Evald Steffensen

www.ægtekøbmænd.dk eller

eller

ALDI Haverslev KS Industriparken 25 Mail: hav-vl-sek2@aldi.dk 9610 Nørager Att.: Sten Bülow

For ægte For ægtekøbmænd. købmænd

LPSBYG.DK

Generationers go’ opførsel

Lars Pedersen og Søn A/S er en murer- og entreprenørvirksomhed i vækst. Vore primære opgaver er industribyggeri, boligbyggeri og landbrugsbyggeri. Vi beskæftiger i dag cirka 40 medarbejdere.


Aars Avis

8. JUNI 2016

SIDE 35

KØB OG SALG

terne takket være en intelligent materialeblanding og letvægtskonstruktion. Med en cw-værdi på 0,25 er A5 Coupé den førende i segmentet, når det gælder aerodynamikken.

Gode pladsforhold De større mål og den forlængede akselafstand kommer pladsen i kabinen til gode. Pladsforholdene for føreren og passagererne er blevet mere rummelige. Instrumentpanelets vandrette udformning og det gennemgående luftdysepanel skaber en bred pladsfornemmelse. I kabinen hersker der en kompromisløst høj forarbejdningskvalitet, som er typisk for Audi. For første gang fås A5 Coupé med Audi virtual cockpit som ekstraudstyr et TFT-display med en diagonalt mål på 12,3” og en opløsning på 1.440 x 540 pixels. Det udgør den centrale informationsenhed i forbindelse med MMI Navigation plus inklusive 8,3” skærm på midterkonsollen. Hvis kunden vælger MMI Navigation plus, følger hardwaremodulet Audi connect og det nye Audi connect SIM - et SIMkort, som er fastmonteret i bilen, automatisk med. Det gør, at den nye Audi A5 Coupé kobles op på internettet via et superhurtigt LTE-net. Anvendelsen af de alsidige Audi connect-tjenester er gratis i tre år. Uafhængigt af de integrerede Audi connecttjenester kan kunden mod betaling tilkøbe ekstra datapakker til individuel internetanvendelse via WiFi-hotspot. Dermed kan alle passagererne i bilen surfe og

maile på internettet med op til otte mobile apparater til attraktive priser. En intelligent kombination af forskellige teknologier øger sikkerheden, komforten og effektiviteten i den nye Audi A5 Coupé. Samtidig tager Audi næste skridt i retning af selvkørende biler. Det brede udvalg af innovative førerassistentsystemer sætter standarden i segmentet. I forhold til forgængermodellen er næsten alle systemerne komplet nye eller kraftigt videreudviklet. Den forudseende effektivitetsassistent hjælper føreren med at spare brændstof, Audi active lane assist hjælper med at blive i vognbanen, og adaptive cruise control Stop&Go inklusive køassistent aflaster føreren ved kørsel i meget tæt trafik. Parkeringsassistenten, assistenten til registrering af tværgående trafik bagved, udstigningsadvarslen, undvigeassistenten og drejeassistenten samt Audi pre sense-systemerne er nyheder, som giver et stort plus for sikkerheden. En kamerabaseret vejskilteassistent fuldender udbuddet. Standardudstyret omfatter blandt andet xenon-forlygter med LED-dagskørelys og LEDbaglygter, Audi MMI Radio plus med 7” MMIfarveskærm, Bluetooth og USB-opladningsfunktion, et 3-eget multifunktionsrat (i biler med automatisk gearkasse inklusive skiftekontakter), selefremførere med selehøjdeindstilling, køredynamiksystemet Audi drive select samt Audi pre sense city. Den nye Audi A5 Coupé lanceres i efteråret 2016. Danske priser er endnu ikke forhandlet på plads.

TIL LEJE

NEVE EDB

Kirkens Korshær

Genbrugsbutik Nørager Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90 Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

Jordbær - Friskplukkede • Nyopgravede kartofler

Evagaard

Vandværksvej 10 . 9600 Aars . tlf. 40 42 30 35

BLANDEDE

BOX-RUM 10 m2 - 30 m3 Pr. måned kr. 370,www.lagerboksen.dk

21 27 95 02

www.Himmerlands Biludlejning.dk

Leje af flyttebiler el. flyttetrailer. Book online!

Tlf. 40 24 00 04

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

UDLEJNING Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars

Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

Klinik for fodterapi

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

Lejlighed

Lager/værkstedhal udlejes

Skøn 2 vær. lejl. beliggende mellem Aars og Hornum, med egen stor terasse, udlejes. Mulighed for kæledyr. Tlf. 24 98 49 64/ 40 73 25 85

280 m2 med god frihøjde og stor elhejse port i gavl. Uno-X Hornum tlf. 98 66 10 73/40 62 09 16

Aalestrup

Til leje i Aars midtby

Centralt beliggende villa, 146 m2, 4 vær. + fuld kælder. Dejlig lys villa med stor have, garage, lysthus og redskabsskur. Henv. tlf. 30 12 00 19/ 21 25 10 36

Udlejes

Frisørsalon eller lignende er ledig fra 1/7 med udvidelsesmuligheder og gode parkeringsforhold. Lagerhal og værksted 230 m2, med stor port, til ung håndværker. Henv. Ove Holst Nibevej 2, Aars Tlf. 98 62 14 39 mobil 24 83 44 12

3 værelses lejlighed på 80 m2, mdl. 5.600,- + forbrug. Dep. 3 mdrs. husleje. Tlf.: 51 26 83 31

Engvej 8

3 vær. stuelejlighed med egen terasse og genvækst anlæg. Kr. 4.800 + forbrug. Dep. 3 mdr. AMH Bolig amh@amhbolig.dk tlf. 22 71 12 70

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

AARSBO www.aarsbo.dk

Åbent hus

Vølundsvej 6, 9600 Aars

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso

Tlf. 98 62 13 40

Advokat (H) Jan Poulsen

Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kører også på udebehandling

Parcelhus på 160 m2, 4 vær., nyt køkken og lille have. 7.700 kr. pr. mdr. + forbrug. Udlejes snarest. Tlf. 28 96 38 62

Lørdag 11. juni og søndag 12. juni begge dage fra kl. 14.00 til kl. 16.00.

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Aars midtby

på Himmerlandsgade i Aars udlejes. Stue, sovevær., køkken og bad. Kontakt tlf. 23 26 90 11

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK FOR FODTERAPI

2 vær. lejlighed

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

4 stk. lejeboliger, hver på 76 m2 til leje. Den mdl. leje er på kr. 6.500. Indskud 3 mdr.s husleje. Kom og se de dejlige højisolerede boliger, beliggende på rolig villavej, nær skole idrætshal m.v. Projektmappe med tegninger udleveres. Henvendelse birgitolesen@mail.dk • tlf. 22521277

tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 99 35 34 34

Står du/I og mangler en lejlighed i rolige og grønne omgivelser i Aars? Kontakt Meldgaard Boligudlejning I/S, Ørnevang 3A, 9600 Aars

www.meldgaardboligudlejning.dk

Tlf. 29 32 87 22

Kontoret er åben tirsdag og fredag kl. 8-16


Aars Avis

SIDE 36

Palisander spisestue, bord, stole, skænk i palisander og skrivebord i palisander købes. Tlf: 40 73 19 97

Himmerlandsavisernes

loppemarked

Flinteøkser og stenøkser med hul til skaft samt andre ting fra stenalderen, f.eks. segl, mejsler, knive, dolke og pilespidser. Tlf: 98 37 33 46

Syv lokale aviSer for Samme priS!

Jern og metaller købes i større mængder. Små mængder afhentes. Biler købes til dagspris. Tlf: 40 28 61 89

89.121 eksemplarer

Dødsbo købes. Total oprydning og rengøring. Evt. male og småreparationer, så dødsbo er salgs-/nøgleklar. Tlf: 70 23 00 02

HIMMERLANDS AVISERNE

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34

sÆlges:

...fra kyst til kyst

Nyrenoveret plæneklipper, b.z. motor. Pris 300 kr. Jeg kan måske rep. din gamle maskine. Træffes efter 15.30. Tlf: 30 31 98 94 Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag d. 11. juni og søndag d. 12. juni kl. 10.00-16.00. Ledige stande udenfor. Loppepigerne. Tlf: 52 17 71 72

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… købes: Gammel knallerter købes. Har du en gammel knallert stående i udhuset. Ring ligegyldigt om den kan starte ellet ej. Tlf: 20 75 80 74

Kæmpe Flyttemarked. Vi tømmer et helt hus på lørdag og søndag kl. 10-20 på Hødalen 11, v. Haubro, Aars.

Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97 Dødsboer eller flytteboer købes. Kontant afregning. Tlf: 23 22 01 24

HIMMERLANDS AVISERNE

Damecykel, blå, næsten ikke brugt, 900 kr. 2 zink altankasser 60 kr. Gasflaske 25 liter, 50 kr. Tlf: 21 33 59 24 Brænde. Gran kr. pr. m 200 kr. Løv fra kr. pr. m 295 kr. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30

8. JUNI 2016

Bekæmp myrerne effektivt med et rent naturprodukt. Anvendes både ude og inde. Ufarligt for husdyr. Ring for info. 1 kg kr. 200. Tlf: 23 92 11 97 Brugt plæneklipper sælges. Nyrenoveret. Pris 300 kr. Jeg kan måske reparere din gamle maskine. Tlf: 30 31 98 94 Billigt køkkenbord fyr. 4 stole bøg, sæde læder. Kun 500 kr. Tlf: 98 31 12 39 Det lille marked: Her er stort, her er småt - noget der gør ganen godt! Vil du mange penge spare - kom og køb vorer kræmmervarer! Lørdage og søndage kl. 10-17. Industriparken 26, Terndrup Ginge Park 46 cylinderklipper, 2 stk. Den ene trænger til en slibning, men kan sagtens køre. Den anden er bedst til reservedele. Samlet pris 400 kr. Tlf: 20 40 80 39 Flot Kildemoes herrecykel, dybblå metallak, 7 indv. gear, lys for og bag. Sælges pga. sygdom. 650 kr. Støvring. Tlf: 51 86 02 02 Golfsæt, junior, Wilson Staffbag - w-7-9 jern, putter, driver og fairway kølle. Som ny. 1.000 kr. Tlf: 40 37 81 26 P.H. loftslampe 600 kr. Fryser El Matic 400 l. 400 kr. Aars. Tlf: 42 19 23 00 Haveplanter i potter, eks. Trillium, Violfrøstjerne, Acacia, Aricena, Astrantia, vandplanter, blåregn, Kleopatræs-nål, Silkepæoner, Sølvlys, Træpæoner, Prydgræsser, Benved, Biskophat, Hoster. Tlf: 41 17 45 55/98 62 14 15 Koi karper + andre fisk billigt til salg. Giv et bud. Tlf: 40 50 05 62

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

SE HER!

3 stk. ovenlys kupler, 69x69 cm, 125 kr pr. stk.1 stk. Velux m/ opluk, B:69 cm H: 120 cm, 500 kr. Tlf: 23 30 07 50 Palisander skab/skænk, L 120 cm, B 55 cm, H 75 cm, 600 kr. Tlf: 98 33 12 23

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Køleskab hvid ca. 1 1/2 år, 180 liter, velholdt, H. 125 cm, B. 55 cm. 800 kr. Vestfrost kummefryser 5 år, 300 liter, H. 96 cm, L. 93 cm, B. 65 cm. 400 kr. Toiletskab, 2 låger m. spejl og lys i låger, H. 84 cm, B. 60 cm. D. 21 cm. 400 kr. Fjerritslev. Tlf: 24 25 11 99

Hvad KAN loppemarkedet bruges til?

Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE.værktøj, Der kan Harmonika. Brugt annonceres med køb, salg, og »gives andet. væk« af hækkeklipper ogbytte meget sælges den -11. juni fra kl. næsten allelørdag BRUGTE effekter. Momsregistrerede 14. - 16.ogKærvej personer virksomheder1A, kanAalestrupIKKE bruge loppemarkedet, men henvises avisens øvrige18 Tlf:til98 64 22

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Betaling: Kontant ved indlevering af annoncen, eller Send via e-Mail:

annonce@ himmerlandsgruppen.dk og overfør Betalingen via Swipp

tlf. 24 61 42 73

priSer:

Se eKSeMpler:

spalter.

Ruhårede og langhårede gravhunde Chippet og annonceres? vaccineret, 9 Hvilke effekter kan IKKE uger, 3.000 kr. Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncerTlf: 98grunde, 64 91 ing af: Ejendomme, sommerhuse, biler,75

campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskKurvevugge på hjul kr. 300. iner, herunder også traktorer. (Disse kr. ting 250. henStrygerulle, bordmodel, vises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, Svejseapparat Samson, kr. 700. MOTORSIDER og7LANDBRUGSSIDER eller evt. Transportør m., god til flis. til rubrikken KØB OG SALG). - Du63kan14 IKKE83 Tlf: 98 indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Hvor stor må annoncen være? biler,må HØJST motorcykler, Annoncen fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« campingvogne regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset og om et ordtraktorer er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til henvises til salg, end en annonce kan rumme, er du velkomøvrige men avisens til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

annonce­pladser

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE! Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.-

Stort loppemarked. Lørdag og søndag Kl.10.00-16.00, Vårvej 33, Farstrup 60 kvm telt er fyldt. Lamper, glas, poselæn, spil, bøger, blade bambus møbler, værktøj og terrasse varmere mm. Tlf: 51 52 96 11

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

50

kr.

for almindelig loppeannonce med op til 20 ord.

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

for loppe­ annonce om f. eks. loppe­ marked med angivelse af tid og sted.

Stort loppemarked i laden på Hverrestruplund, Eveldrupvej 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Tlf: XX XX XX XX

150

kr.

for loppe­ annonce med billede og op til 20 ord.

Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket?

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland du kan annoncere med alt brugt fra hjemmet, dog ikke biler, motorcykler, (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vestcampingvogne og traktorer. annoncer herom henvises til avisens himmerlands øvrige Folkeblad, annonce­rubrikker. Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis. Hvornår skal annoncen indleveres?


HerregĂĽrden Hessel fejrede jubilĂŚum med bogudgivelse Den nye bog fik mange pĂŚne ord med pĂĽ vejen

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

Presning/Wrapning af rundballer udføres. Mulighed for variabel størrelse fra Ă˜ 1,0 - 1,5 m.

Af Lars Lindberg

ANDERS JAKOBSEN I ĂĽr er det 50 ĂĽr siden, det nu hedengangne Aalborg Amt købte HerregĂĽrden Hessel ved Hvalpsund og omdannede den rustikke herregĂĽrd til museum. I onsdags blev jubilĂŚet fejret med en bogudgivelse, og receptionen blev holdt i de smukkest tĂŚnkelige rammer i museets have. FĂĽ ting kĂŚler mere for nethinden end Danmark i juni, og da solen i onsdags skinnede fra en skyfri himmel over bølgende marker og en dybblĂĽ fjord, fik man mistanken om, at ogsĂĽ vejrguderne ønskede museet tillykke med bĂĽde fødselsdagen og den nye bog. Selve herregĂĽrden er vĂŚsentligt ĂŚldre end de 50 ĂĽr - faktisk bliver den nĂŚvnt i tekster, som daterer sig helt tilbage til 1391 - men de omkring 50 fremmødte ved onsdagens reception blev først og fremmest klogere pĂĽ HerregĂĽrden Hessels seneste 50 ĂĽr. Det var museets daglige leder Bodil Jakobsen, som bød velkommen, og hun takkede de mange bidragsydere til bogen. BĂĽde dem, som havde deltaget i “gravearbejdetâ€? med at finde gamle dokumenter og oplysninger, der skulle bruges i bogen, og dem, som havde skrevet tekster til den 104 sider lange bog. JubilĂŚumsudvalget har

Hvorvarp - 21 47 14 76

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

• Rodoptagning/ trÌoptagning med rodklo. • Gummigedsarbejde udføres.

I onsdags fejrede Herregürden Hessel sit 50 ürs jubilÌum som museum, og i den forbindelse udgav museet en ny bog. Her er det den daglige leder, Bodil Jakobsen, som deler bøger ud til nogle af de mange mennesker, som har bidraget til bogen.

knoklet i nÌsten et ür for at blive klar til bogudgivelsen, og det var en stolt Bodil Jakobsen, som i onsdags endelig kunne fremvise det endelige resultat. Da Bodil Jakobsen havde fortalt lidt om bogens tilblivelse, gik Herregürden Hessels bestyrelsesformand, Hoger Jessen, pü talerstolen, og han benyttede lejligheden til at takke Bodil Jakobsen for hendes store indsats i forbindelse med udgivelsen af jubilÌumsbogen. - Vi har haft mange büde officielle og uofficielle møder og utallige mailudvekslinger, og det har vÌret en fornøjelse at arbejde sam-

men med dig. Du har ydet en kÌmpe arbjedsindsats, og du har hele tiden bevaret fokus pü, at vi skulle nü det til tiden, sagde han blandt andet. Da de to reprÌsentanter for museet havde vÌret pü talerstolen, overlod de den til sogneprÌst Troels Laursen, som gav en kort anmeldelse af bogen - en meget positiv en af slagsen. Han var imponeret over de mange forskellige emner, der bliver behandlet i bogen, og sü var han ikke mindst glad for de mange flotte fotos, der prÌger den tykke bog. - Det er simpelthen en fornøjelse at bladre i den.

Den har et utroligt flot layout, den er indbydende og smuk, og sü kommer den sü vidt omkring, at man bliver klogere pü museet. Selv hvis man i modsÌtning til mig har et ganske indgüende kendskab til Herregürden Hessel, sagde Troels Laursen blandt andet. Efter talerne var der kølige forfriskninger og kransekage til de fremmødte, som ogsü kunne købe en signeret bog med hjem. Ogsü gÌsterne var imponerede over den nye bog, og der blev bladret flittigt i den, imens der blev fortalt anekdoter og luftet minder i de nyudsprungne trÌers svale skygge.

2. DM i Tractor Pulling pĂĽ Testrup Pulling Park, GrandgĂĽrdsvej 59, Aalestrup Adgangsvej via hovedvej A13 LĂ˜RDAG DEN 11. JUNI KL. 13.00 OGSĂ… DM I GARDENPULLING

• Jordkørsel med traktor og vogn. Leander Thyrrestrup • tlf. 98 66 12 70 - 22 20 39 03

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

Sp

ler/rør

ekana

f gyll uling a

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

Presning og wrapning • I rundballer. Pr. balle pris FRA 89,- kr./balle + snitning Bliver presset med kombi presser og pakker, evt. med balle-vender • Kan lave wrapballer i minibig • Kan tilbyde wrapning af baller, I selv har presset

SkürlÌgning • Med 8,7 meter butterfly med crimper • Sammenrivning med 8 meter rive • Kørsel med grÌsspredere

Kontakt pü: Tlf. 28 30 35 00 Gammel Aalborgvej 10, Suldrup v/ Søren Mortensen

Tryksager til landbruget...

SogneprĂŚst Troels Laursen gav HerregĂĽrden Hessels jubilĂŚumsbog nogle rigtig pĂŚne ord med pĂĽ vejen, da han gav en kort anmeldelse af den.

Kom og oplev den mest kraftfyldte motorsport, der findes. Se Danmarks bedste traktorer i 11 vÌgtklasser dyste om DM-pointene. Arrangør: DTP Midtjylland

AARS BOGTRYK & OFFSET Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S

Himmerlandsgade 150 . 9600 Aars . Telefon 98 62 17 11


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 38

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Lørdag 11. juni er der hestekræfter for alle pengene, når anden afdeling af DM i traktortræk bliver kørt i Testrup Pulling Park. Foto: Colourbox.dk.

Traktortræk i Testrup TESTRUP: Lørdag, 11. juni afvikles 2. afdeling af Danmarksmesterskaberne i traktortræk i Testrup Pulling Park ved Grangaardsvej. Testrup Pulling Park har tidligere lagt græs og jord til afdelinger af Danmarksmesterskaberne med Dansk Tractor Pulling Midtjylland som arrangør. Første afdeling blev kørt i Brande i slutningen af april. Tredje, fjerde og femte afdeling køres i henholdsvis Kliplev, Ribe og Hjallerup, mens sjette og afgørende afdeling afvikles i Brande 30. og 31. juli. Fra Aalestrup-egnen

deltager flere lokale kørere som har stor erfaring med at trække slæden med deres specialbyggede traktorer i forskellige klasser. Ved tidligere stævner på pullingbanen i Testrup har der været stor søgning af traktortrækinteresserede som følger konkurrencen. Arrangementet plejer at være en folkefest for både mænd og kvinder, og der er så meget at se på, at konkurrencerne er blevet benævnt som fremtidens “dyrskuer” - uden dyr, men med rigtig meget af det udstyr som hører landbruget til.

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Svineproducenter hædret af Agri Nord Fire svineproducenter kunne gå hjem med pokaler Traditionen tro gjorde Agri Nords svinerådgivning status over produktionsresultater til E-kontrol mødet, der blev afviklet hos Agri Nord i Aalborg 1. juni. Omkring 100 deltog i mødet, der udover anerkendelse af topscorere og højdespringere i E-kontrollen også bød på en række faglige indlæg. Der var desuden oplæg på engelsk for udenlandske medarbejdere. Uddelingen af pokaler var baseret på de producenter, som har fået lavet E-kontrol hos Agri Nord. Vinderne blev kåret på baggrund af gennemsnittet i hele 2015. Svinerådgiver Anders Christensen, der stod for uddelingen af pokalerne, begrundede det med, at flere producenter toppede i et enkelt kvartal, men det er den stabile gode præstation hen over året, der rykker på bundlinjen. Topscoreren i E-kontrollen blandt sohold blev Christiansminde Multisite i Aalborg, der har 1.200 søer med 35,1 frav./årsso. Øverst på listen over slagtesvineproducenter var I/S Andersen, Løgstør. De har 2.300 stipladser, 1.024 gram daglig tilvækst, 2,7 FEsv/kg tilvækst, 3,3 procent døde, 61 procent kød og 95,6 procent i basis. Årets højdespringer blandt soholdene blev Johannes Mogensen fra

Gudstjenester Søndag den 12. juni 2016

Johannes Mogensen fra Aalestrup blev årets højdespringer blandt soholdene, da Agri Nord gjorde status på årets E-kontrol møde.

Aalestrup. Tallene er baseret på E-kontrol for henholdsvis 2014 og 2015. Besætningen er gået fra 695 til 662 søer, men er steget fra 27,8 frav./årsso til 31,4 frav./årsso, hvilket betyder, at de er steget fra 19.321 fravænnede til 20.787 fravænnede. For slagtesvineprodu-

centernes vedkommende blev det Lars Holten Hansen fra Gistrup, som løb med titlen som årets højdespringer. Her var resultater fra 2014 til 2015 gået som følgende: Tilvækst: 948 til 1.045. Foderforbrug: 2,77 til 2,66. Døde: 4,4 til 4. Kødprocent: 59,5 til 59,9. Basis: 91,5 til 96.

Flytning betyder længere sagsbehandlingstider I forbindelse med at NaturErhvervstyrelsen er i gang med at flytte cirka 400 medarbejderes opgaver fra København til Sønderjylland, må styrelsens kunder forvente forlængede sagsbehandlingstider. NaturErhvervstyrelsen har prioriteret fortsat at kunne udbetale landbrugsstøtten til tiden, da landbrugsstøtten omfatter størstedelen af de penge, styrelsen udbetaler i støtte. NaturErhvervstyrelsen arbejder på, at det kan lykkes at sikre udbetalingen på trods af de udfordringer, flytningen af opgaver giver styrelsen. Til gengæld vil andre områder opleve længere sagsbehandlingstider – også længere end NaturErhvervstyrelsen havde kalkuleret med fra starten af året. Det gælder blandt andet krydsoverensstemmelseskrav, dispensationsansøgninger under

landbrugsloven, økologiautorisationer og visse projekttilskudsordninger under Landdistrikts- og Fiskeriprogrammet såsom økologisk investeringsstøtte og støtte til fartøjer under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). De længere sagsbehandlingstider skyldes, at medarbejdere - inden for visse områder - har fået nye job meget hurtigt, og at NaturErhvervstyrelsen har mistet en del nøglepersoner. Samtidig tager det tid at rekruttere og oplære så mange nye medarbejdere i et forholdsvis komplekst område. NaturErhvervstyrelsen planlægger og organiserer flytningen af opgaver og medarbejdere til Sønderjylland under størst mulig hensyntagen til, at styrelsen fortsat på bedst mulig vis kan løse sin opgave og levere til sine kunder.

NaturErhvervstyrelsen har allerede nu 85 dygtige medarbejdere i gang i Sønderjylland, der er fulde af gåpåmod. Der skal dog ikke herske tvivl om, at det er en stor udfordring, NaturErhvervstyrelsen står over for. - Vi gør, hvad vi kan, for at flytningen berører landmænd, fiskere og andre, der modtager tilskud fra os, mindst muligt, men det kan desværre ikke undgå at få konsekvenser for nogle. Det er beklageligt, og jeg har stor forståelse for de kunder, der føler, at de kommer i klemme. Vi må bede om jeres forståelse for vores situation. Ligesom vi ser frem til at fortsætte vores gode samarbejde om at finde løsninger – også i forhold til disse udfordringer, siger Jette Petersen, direktør i NaturErhvervstyrelsen.

Aars Kirke (Friluftsgudstjeneste, Blåbærdalen) Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke (i anlægget) Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke (pilgrimsvandring) Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

Smågrisenoteringen

14.00 10.00 11.00 ingen ingen ingen 11.00 ingen ingen 9.30 10.30 ingen 10.30 ingen ingen 16.00 ingen 11.00 ingen 9.30 11.00 ingen ingen 11.00 ingen 9.30 ingen 9.00 ingen 10.30 13.00 9.00 ingen ingen ingen 10.30 ingen 10.00 ingen ingen ingen 10.30 ingen 9.00 ingen ingen 9.00 ingen 9.30

Beregnet notering uge 23 Basis 385,17 (375,48). SPF+Myc 390,17 (380,48). SPF 394,17 (384,48). Økologi 1.081,59 (1070,12). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,69 (5,56) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 39

Vækstpanel: Svinesektoren kan skabe 5.000 nye arbejdspladser Anbefalinger ventes at kunne øge den danske eksport betragteligt Svinesektorens Vækstpanel præsenterede i sidste uge en rapport med anbefalinger, der skal bidrage til at bremse faldet i produktionen af danske slagtesvin. Anbefalingerne ventes at kunne skabe 5000 nye arbejdspladser i Danmark og øge eksportindtægterne med over fem milliarder kroner. Vækstpanelets anbefalinger kommer, mens den danske svinesektor står i en historisk krise. - Det er næppe set før, at et samlet erhverv kommer med anbefalinger til, hvordan man selv kan forbedre sig. Vores anbefalinger er ikke bare en masse krav til andre, men også en erkendelse af, at man i svinesektoren skal forbedre sig markant, hvis udviklingen skal vendes, siger formand for Svinesektorens Vækstpanel, Karen Hækkerup. I alt rummer vækstpanelets rapport 32 anbefalinger, hvoraf de 17 er rettet mod erhvervet selv. - Vi står i en historisk krise, hvor det ikke er nok at bede

andre om hjælp. Vi har derfor i Vækstpanelet haft stort fokus på, hvordan de danske slagtesvineproducenter og slagterierne kan hjælpe sig selv. Heldigvis ser det ikke fuldstændig umuligt ud. Der er potentiale til at skabe flere job og øge indtjeningen, men det kræver en fælles indsats, siger Karen Hækkerup. De danske svineproducenter har i gennemsnit tabt 35,50 kroner per slagtesvin siden år 2000. Men hvis politikerne og svinesektoren i fællesskab følger Vækstpanelets anbefalinger, så er der et betydeligt vækstpotentiale. Samtidig har det anderledes dystre udsigter, hvis ikke erhvervet sætter ind nu. Vækstpanelet anslår, at hvis der ikke bliver gjort noget for at forbedre økonomien i den danske slagtesvineproduktion, så står Danmark til at miste yderligere 7.500 arbejdspladser frem mod 2027. Blandt anbefalingerne finder man opfordringer

Svinesektorens Vækstpanel mener, at man kan øge eksporten med fem milliarder kroner og skabe 5000 nye arbejdspladser i Danmark, hvis man følger dets anbefalinger.

om mere stordrift, nye partnerskabsformer og nye afsætningsområder indenfor bæredygtige kvalitetsfødevarer. Samtidig lægges der også op til, at udnytte

de muligheder den nyligt vedtagne fødevare- og landbrugspakke har givet landmændene. - Vi har noget at bidrage med til det danske velfærds-

samfund. I en tid, hvor der er brug for ufaglærte arbejdspladser uden for de større byer, kan vi byde os til. Derfor er det så afgørende, at vi får den danske slag-

Droner med mariehøns skal bekæmpe bladlus og mider på øko-marker Nyt forskningsprojekt skal gøre det lettere at beskytte økologiske marker Den store udfordring ved økologisk produktioner er, at man ikke har mulighed for at bekæmpe skadesorganismer med kemiske midler. Afgrøderne er derfor yderst sårbare over for især insektangreb, som kan resultere i store værditab for landmændene. Den danske teknologivirksomhed Ecobotix er gået sammen med blandt andre Aarhus Universitet og Syddansk Universitet om at udvikle en drone, som kan bekæmpe skadesorganismer som bladlus og mider ved at transportere og sprede mariehøns og andre nyttedyr ned over markerne. - Det er ikke kun økologien, der boomer i Danmark. Også opfinderlysten blomstrer, og danske virksomheder er verdensmestre i at udvikle ny teknologi inden for en lang række områder. Med droneprojektet løser man potentielt en konkret udfordring for danske økologer og for landmænd, som overvejer at lægge deres produktion om. Danskerne efterspørger i stigende grad økologiske fødevarer, så jo bedre vilkår landmændene har

for at dyrke økologisk, jo bedre kan det betale sig for dem at producere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Projektet har modtaget 8,3 millioner kroner i støtte

fra Miljø- og Fødevareministeriets erhvervsstøtteordning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Projektet forventes i første omgang at kunne

reducere dansk jordbrugs forbrug af insekticider med 3,4 procent alene målt i forhold til projektets effekt på modelafgrøderne. Effekterne kan dog vise sig at blive endnu større, da

projektet både kan udvides til svampe- og ukrudtsbekæmpelse, andre typer afgrøder og andre markeder. - Vi er allerede i gang med at bygge prototyper, og vi sigter efter en løsning, som gør os i stand til at observere og forebygge insektangreb. Med økodronen kan vi både lave mere præventive udbringninger af nyttedyrene og spotbekæmpe efter behov, fortæller An-

STILLINGER Medarbejder til smågriseproduktion

Mariehøns kan mere end at bede om godt vejr hos Vorherre. Et nyt forskningsprojekt med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet er ved at udvikle en drone, der effektivt kan sprede biologiske bekæmpelsesmidler som mariehøns, rovmider og galmyg ud over de danske marker. Foto: Colourbox.dk.

Pr. 1. juli eller efter aftale søges en kollega med lyst og interesse for at passe grise. Efter nødvendig oplæring vil du få ansvar for farestald og klimastald. Vi forventer, at du er pligtopfyldende, omgængelig og har et godt humør. Vi tilbyder et interessant og lærerigt job, udfordringer og gode kollegaer. Per Pedersen Kgs, Tisted tlf. 20 94 50 20

tesvineproduktion op på et højere niveau, der svarer til, da produktionen var på sit højeste i 2004, siger Karen Hækkerup.

ders Petersen fra virksomheden Ecobotix. Desuden er der en stor økonomisk fordel at hente, da dronen både vil sikre en mere effektiv produktion og reducere landmændenes værditab på afgrøderne. Det kan i sidste ende bidrage til, at prisen på økologi kan sænkes, og at økologiske varer dermed bliver mere attraktive for forbrugerne.

KØB OG SALG Sælges

Halm og kosand. Per Dalum, tlf. 22 17 99 07

TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 40

NYHED

NYHED

BORUPVEJ 4, BLÆRE RENOVERET LANDEJENDOM I NATURSKØNNE OMGIVELSER

Aars Nedlagt landbrug Renoveret landejendom med moderne komfort, rustikke detaljer og fri udsigt over åbne marker. Stort udhus med masser af anvendelsesmuligheder. Nyt tag og træpillefyr. Ligger blot 1,5 kilometer fra skole og ti minutters kørsel fra Aars. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.545.000 2.049

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

80.000 7.326/5.850

Bolig m2: 279 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1877/1994 Sag: 258V1500253 Energi:

NYHED

MØLHØJVANGEN 21 YDERST CHARMERENDE OG VELHOLDT SVENSK TRÆHUS

5.113

D

ANNA MARIES VEJ 16 STORT, VELHOLDT SOMMERHUS MED FANTASTISK UDSIGT

Haverslev Villa, 1 fam. Denne ejendom er beliggende i meget attraktivt og børnevenligt villakvarter i Haverslev. Der er kort afstand til mototvej E45 og dermed nem tilgang til både Aalborg, Støvring, Hobro og Randers. Der er ligeledes kort afstand til Aars og Nørager. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.725.000 2.131

90.000 8.193/6.642

Bolig m2: 181 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Carport m2: Byggeår: 2000/2001 Sag: 258V1300348 Energi:

1.644 39 C

NY PRIS

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

45.000 4.228/3.425

SOLVÆNGET 98 STOR FAMILIEVILLA Aars

Villa, 1 fam.

Grund m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

1.360 21 67 D

Aars

Ring allerede i dag og bestil en salgsvurdering af din ejendom

40.000 4.143/3.266

PILEVEJ 19 GENNEMRENOVERET VILLA

SOLGT

956 34 C

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Aalestrup

HAVBROVEJ 53 VELHOLDT LANDVILLA

Villa, 1 fam.

SOLGT

Bolig m2: 134 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Garage m2: Byggeår: 1971 Sag: 258V1500061 Energi:

709 27 D

Aars

395.000 681

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Ring til os på tlf. 98 62 44 44

F

Villa, 1 fam.

Bolig m2: 131 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Garage m2: Byggeår: 1980 Sag: 258V1600073 Energi:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Bolig m2: 100 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Garage m2: Byggeår: 1976/2001 Sag: 258V1600086

2.546 30

Ertebølle Fritidshus Dette "ægte" sommerhus fremstår meget hyggeligt i helt original stil. Huset er velbevaret og er godt vedligeholdt. Siden opførelsen i 1972 har sommerhuset bl.a. i ca. 1984 fået indbygget udestue, således huset har et bebygget areal på 66 m2.

Fordi vi kan sælge din bolig!

3.018 122

BOGFINKEVEJ 7 VELHOLDT VILLA I AARS

SOLGT

Bolig m2: 222 Stue/vær: 2/5 Byggeår: 1980 Sag: 258V1500008

Bolig m2: 306 Grund m2: Stue/vær: 2/5 Udhus m2: Byggeår: 1910/1999 Sag: 258V1500182 Energi:

795.000 704

SKJOLDSVEJ 10 HYGGELIGT SOMMERHUS MED 1329 M2 UGENERET NATURGRUND!

Haverslev Villa, 2 fam. Søger du et dobbelthus til udlejning eller en bolig med mange kvadratmeter og endda med mulighed for at udnytte den resterende del af 1. salen og få endnu mere plads? Så skal du helt sikkert se denne spændende ejendom med tilhørende udhus/stålhal på 122 m2 885.000 1.989

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

NY PRIS

VESTBYGADE 32 IDEEL TIL UDLEJNING, GOD PLADS OG MANGE MULIGHEDER

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Hverrehus/Gedsted Fritidshus Drømmer I om et stort fristed med skøn udsigt og kort vej til vandet? Så kig endelig nærmere på dette velholdte sommerhus ved Lovns Bredning. 100 m2 bolig med otte sovepladser og kæmpestort opholdsrum. Fantastisk vue til Virksund og Uldbjerg Klint.

HVAMVEJ 6 RUMMELIG VILLA VED ÅDALEN

Villa, 1 fam.

SOLGT

Bolig m2: 140 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Udhus m2: Byggeår: 1900 Sag: 258V1600012 Energi:

Aars Ejendomsmæglere, MDE · Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

25.000 2.071/1.609

5.870 120 D

Aalestrup

Villa, 1 fam.

SOLGT

Bolig m2: 170 Stue/vær: 3/4 Byggeår: 1900/1978 Sag: 258V1300363

Grund m2: Udhus m2: Carport m2: Energi:

Bolig m2: 51 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Udhus m2: Byggeår: 1972 Sag: 258V1100205

1.329 5

ILLERIS 120 CHARMERENDE SOMMERHUS Illeris

Fritidshus

KØBSAFTALE UNDERSKREVET 1.534 20 46 D

Bolig m2: 57 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Udhus m2: Byggeår: 1973/1983 Sag: 258V1600067

1.265 15

Profile for Aars Avis

Ars 20160608  

Ars 20160608  

Profile for ugeavis
Advertisement