Page 1

Til samtlige husstande

90. årgang - Nr. 14

ONSDAG 6. april 2016

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Lukning af Aktivitetscenter vil give ramaskrig fra de ældre Brugerråd frygter, at mange ældre ikke vil komme, hvis centret flyttes

Grethe Mathiassen glæder sig til at byggeriet på Himmerlandsgade bliver færdigt.

Byggeri i Aars står færdigt om et år ■ AARS: Efter flere års venten går Finn og Grethe Mathiassen nu i gang med at opføre otte lejligheder og butiksareal mellem Byens Blomster og Lysdahl og Simonsen. - Vi forventer at byggeriet står færdigt om et år, siger Grethe Mathiassen. Nogle af de otte lejligheder solgt, mens andre stadig er til salg. - Vi har sat gang i byggeriet, fordi de fleste vil

gerne se noget konkret, før de køber lejligheden, fortsætter Grethe Mathiassen. Hun driver til daglig butikken “Den Røde Tråd”. Det er endnu ikke afgjort om butikken flytter over i det nye byggeri. - Hvis der kommer andre der vil leje lokalerne, så kan det være, at vi vælger det i stedet. Men vi har muligheden for at flytte, siger hun.

■ AARS: Aktivitetscentret i Bymidten i Aars er til stor glæde for rigtig mange ældre i Aars og den øvrige del af kommunen. Men i denne tid forhandler Social- og Sundhedsudvalget med ejeren af lokalet, Jutlander Bank, om huslejen. Udvalget mener det er for dyrt og er parat til at finde andre lokaler til Aktivitetscentret, hvis parterne ikke kommer overens med huslejen. Men en eventuel flytning vil udløse et ramaskrig fra de ældre, vurderer formanden for Aktivitetscentret Hans Jørgen Lau Jeppesen. - Vi vil være meget kede af, hvis vi skal flytte. Vi har 75 frivillige og gennem de cirka 20 foreninger der benytter centret er der omkring 28.000 årlige brugere. Mange af dem vil ikke komme, hvis centret skal flytte uden for byen, fastslår Hans Jør-

132 lyttede til læge Jerk W. Langer i Aktivitetscentret i går tirsdag.

gen Lau Jeppesen. I Brugerrådet har de selv kigget efter egnede lokaler. - Der er ikke nogen centrale lokaler der kan rumme os, vurderer formanden. I går tirsdag var 132

samlet til foredrag med læge Jerk W. Langer om “Det gode liv”. Det er langt fra usædvanligt at så mange mødes i aktivitetscentret. En væsentlig årsag er, at mange

ældre bor nær ved og kan forholdsvis let komme til centret. Hvis det skal flytte væk fra centrum, så vurderer formanden, at det vil betyde, at mange ikke kan komme.

r ophør oph ø h p o r ø ør ophp h p o r ø ø r h o o phør ophø r ø h p o r oph ophør

total ophør

oph

på alt herretøj

ør

oph

% 0 3 -

ør

oph

ør

op


2 Ugens navne

Aars Avis

Dødsfald - egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Rosa Lemvigh, Sdr. Boulevard 19a, Aars, 74 år. Rosa Lemvigh var den næstyngste ud af en søskendeflok på seks. Hun blev født i Nyrup. Efter endt skolegang kom hun ud at tjene som ung pige i huset. Hun var blandt andet omkring Helminggård og Nørager Gård. Som 20-årig begyndte hun imidlertid på Aars Fjerkræslagteri, hvor blev i 35 år. Inden hun sluttede sit arbejdsliv, nåede hun omkring Plejehjemmet Østermarken i Aars. Rosa Lemvigh var hele familien Poulsens moster. Dette gjaldt såvel børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Ingen gik forgæves. Desuden havde hun et meget nært forhold til sin eneste søster Lene. Rosa Lemvigh blev ramt af kræft, og døde blot tre dage før hun ville være fyldt 75 år. Rosa Lemvigh efterlader sin søn og svigerdatter i Aars.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Hjemmefødninge var de bestemt ikke. Brødrene oprettede desuden en fond, der i høj grad tilgodeså lokalsamfundet: Sygehuset, lokalarkivet, sport, spejdere og kirke. Poul Krog, var i sin ungdom - under 2. verdenskrig – på landbrugsskole i Vejlby ved Århus. Blev senere elev på ”Tjele” ved Viborg, inden han vendte hjem til arbejdet på ”Vester Årup”. Da Poul Krog til sidst var alene tilbage på gården, solgte han det meste af jorden til en driftig nabo, som han satte stor pris på. Poul Krog var en livsduelig, varm person, som med megen humor og indlevelse var en værdsat vært ved mange sammenkomster, nytårsaftener, fødselsdage med videre. Ofte kørte han også på besøg hos naboer og venner, han kørte selv til sit syvoghalvfemsindstyvende år. Poul vil blive savnet af os alle. Æret være hans Minde.

Runde fødselsdage

90

Karen Sørensen, Himmerlandsparken 17, Aars, søndag, 10. april.

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG

70

Torben Harbo, Skolevænget 8, Blære, mandag, 11. april.

Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Din lokale bedemand · Exam. bedemænd Jens Møller

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Myrup, Gunderstedvej 21, Gundersted, mandag, 11. april.

Avisen har modtaget mindeord om Poul Krog, Vognsild, fra Greta og Kristen Bertram, Aarhus, og familie:

- overalt i landet!

Døgn vagt

Poul Krog.

Mindeord

Medl. af

60

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Poul Krog, Vester Årupgård, Vognsild, 97 år. Poul Krog var den sidste af fire brødre, der med stor dygtighed sammen drev ”Vester Årup”, som var deres barndomshjem. Brødrenes far, Anders Krog, døde allerede medens børnene var små, så moderen, Maren Krog, som var arketypen på en kompetent landmandskone og husmoder, førte den store gård videre sammen med drengene, der hurtigt lærte at tage fat. Brødrene, der alle forblev ugifte, var udadvendte, begavede mennesker med stor interesse i den verden, der omgav dem, så ”Vester Årup” blev et skattet samlingssted for familien og de mange gode naboer. For mange år siden blev den store besætning af malkekvæg, ungdyr og svin solgt, så der blev tid til deres store interesse: ”At rejse”. USA, Afrika, Kina og Rusland er blevet besøgt. Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

6. APRIL 2016

Ugens portræt

Håndboldformand er vild med musik Selv om exam. assurandør Kurt Simonsen, Agertoften 34, Aars, ikke har 10 års erfaring som bestyrelsesmedlem i Aars Håndbold Klub, men kun har siddet i bestyrelsen cirka et år før han blev valgt som formand, så er han en “gammel rotte” indenfor sporten. Kurt Simonsen har nærmest fået håndbolden ind med modermælken. Han har ikke været meget mere end tre år, før han begyndte at spille med bolden. Det var jo let, fordi far var halinspektør i Østermarkhallen og selv meget håndboldinteresseret. Med tiden begyndte han rigtigt at spille håndbold, og han er faktisk ikke holdt op endnu. De seneste år har en anden sport dog sneget sig ind - golf. Men den lille hvide bold har endnu ikke vundet over håndbolden. Med så lang en karriere inden for håndbolden, så kan det lyde af lidt med et år i bestyrelsen. Men den 50-årige håndboldentusiast har ikke ligget på den lade side, når det gælder lederposter. Han har følt, at det kneb med tid til bestyrelsen, mens børnene var mindre. I stedet har han været aktiv i diverse udvalg. Samtidig har han selv spillet og fulgt børnene, som alle tre også har spillet i Aars Håndbold Klub. Nu er de alle stoppet i klubben, så nu har Kurt Simonsen fået tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Selv om harpiksen klæber, så kan Kurt Simonsen godt slippe bolden ind i mellem. Ud over golfsporten, så er der plads til et par andre

Jesper Hansen er pr. 1. april ansat hos Vesthimmerlands Kommune som udviklingskonsulent med fokus på salg. Jesper Hansen kommer til at arbejde under afLokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk

Ny sognepræst i Aars Kirke

Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

interesser, og selvfølgelig også det daglige arbejde. Når Kurt Simonsen trænger til lidt “luft”, så vil han gerne have luftet ørerne. Så skal han ud og høre noget rockmusik. Han nøjes ikke med at tænde for anlægget i stuen - nej, han skal helt ud til de store højtalere på koncertstederne, hvor det virkelig kan mærkes i maven. Musik er en stor interesse, og han er faktisk et omvandrende musikleksikon. Det nyder vennerne, når de er af sted til koncerterne. Kurt Simonsen er uddannet hos Himmerland Forsikring, kort tid senere kom han til Gartnernes Forsikring. Der har han nu været i 26 år, så man kan konstatere, at han ikke bare løber af pladsen. På jobbet besøger han mange gartnere, og det har også indflydelse på dele af den fritid der ikke går med håndbold og musik. Kurt Simonsen er nemlig glad for at gå i haven og passe huset. Det er altid ham der slår græsset, og så passer han drivhuset og tomaterne. Det går han meget op i. Trods de mange fritidsinteresser og arbejdet, så finder Kurt Simonsen altid tid til familien. Han er, hvad man betegner som et familiemenneske. delingen Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. Jesper Hansen er 38 år gammel og er bosiddende i Nørager sammen med kone og datter på fem år. Jesper Hansen har tidligere været ejendomsmægler. Han har været ansat ved Nybolig Hobro – Nørager som boligmægler og senest som erhvervsmægler ved John Frandsen Erhverv i Aalborg. Samlet har han arbejdet i mæglerbranchen i ca. ni år. Hans primære opgaver bliver at have fokus på omsætning af byggegrunde (bolig og erhverv) samt bygninger i kommunens regi. Jesper Hansen kommer også til at arbejde med bosætningskampagnen ”Vores Hjemmebane”.

Sognepræst Arndt Jessen Hansen.

AARS: Aars Kirke har pr. 15. april ansat ny sognepræst til afløsning af Niels Lai, som fratrådte i december sidste år. Det drejer sig om Arndt Jessen Hansen. Han har de seneste år har haft arbejde ved Mariager Kirke, og før da, var han domprovst ved Viborg Domkirke. Der holdes indsættelsesgudstjeneste søndag, 10. april med deltagelse af provst Hanne Petersen. Efterfølgende er der reception i Aars Kirkecenter.

Kurt Simonsen.

Jesper Hansen er ansat som ny udviklingskonsulent i Vesthimmerlands Kommune.

Ny udviklingskonsulent


6. APRIL 2016

Alternativet vil stifte lokalafdeling AARS: Det nordjyske folketingsmedlem for Alternativet, Torsten Gejl, kommer til Aars tirsdag, 12. april. Han vil på Aars Bibliotek fortælle om den socialpolitik, der arbejdes med på Christiansborg: Hvad sker der, efter at kontanthjælpsloftet er vedtaget? Hvilke andre bolde er der i luften? Lidt usædvanligt for et

arrangement af den type sluttes der faktisk af med at afvikle en stiftende generalforsamling for Alternativets lokalkreds Vesthimmerland. Inden man når så langt vil der også blive lejlighed til at blive klogere på livet på Borgen. For eksempel har der været meget tale om den grønne gang, men hvad er der egentlig med den grønne gang?

Lagkagemøde holdes i Aars

om byens nyere historie fra 1950 og om nogle af de lokale personer han har mødt og kendt gennem årene. - Det bliver et nostalgiosk gensyn og vi håber, at mange vil finde vej til nutidsmuseet for at deltage i mødet. Lagkagerne købes ude i byen, så vi er spændt på om vi har nok til alle. Hvis ikke har museets personale i cafeen lovet at servere kaffekage, så der bliver noget til alle, siger Aars Borgerforenings formand, Jørgen Stenum.

AARS: Bestyrelsen for Aars Borgerforening er spændte på om lagkagerne slår til når medlemmerne skal besøge Dansk Nutidsmuseum i morgen aften torsdag. Det er i nostalgiens tegn, at der serveres kaffe og lagkage ved mødet, som bærer titlen “Kend din by”. Efter en rundtur på museet vl maleren Peer Poulsen, født og vokset op i Aars, fortælle

Ny LO-formand i Vesthimmerland VESTHIMMERLAND: Det er ikke hver dag, LO Sektion Vesthimmerland skifter formand. Det skete ikke desto mindre på afdelingens generalforsamling på Pavillon Christiansminde i Løgstør. Her valgtes A-kasseleder Mikael Toft, Aars, som ny formand. Han afløser Gert Jakobsen, Aars, som har stået i spidsen for den lokale LO-sektion i 20 år, men nu er gået på pension. Den nu forhenværende formand er en kendt skikkelse inden for fagbevægelsen i Vesthimmerland. Han har tidligere i en årrække arbejdet bl. a. som formand for SiD Farsø-afdeling før dannelsen af 3F Midtfjord, og herefter som faglig sekretær inden for 3F. På LO-mødet i Løgstør

blev der rettet en varm tak til Gert Jakobsen for hans store, mangeårige indsats i den lokale fagbevægelse. Der var genvalg til Kurt Sørensen og Brian Bertelsen, begge Gedsted, og Leon Sørensen, Aars.

Min kære mand

Alfred Pedersen * 11. november 1924 har endelig fået fred Aars, den 3. april 2016

Elvira Begravelsen finder sted fra Aars Kirke lørdag den 9. april kl. 13.00

Aars Avis

Vores kære mor og svigermor

Min elskede mor og mormor

Rosa Lemvigh

Agnethe Lolholm

* 3. april 1941 er pludselig død efter kort tids sygdom Aars, den 31. marts 2016

* 19. december 1931 er stille sovet ind Overlade, den 22. marts 2016

Brian og Jonna

Thrine og Joan

Begravelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 8. april kl. 11.00

Bisættelsen har fundet sted

Et sidste farvel kære

Vores kære far, morfar og svigerfar

Rosa Lemvigh

Leo Hansen

er pludselig død Aars, den 31. marts 2016

* 8. maj 1957 er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Thomas og Heidi Andreas og Frederikke Mikkel og Simone

Rune, Lea og Marcus Alina

Vor kære ven og ”onkel” gårdejer

Poul Krog * 12. april 1918 er efter et godt og langt liv stille sovet ind Vester Årup, den 28. marts 2016 Du vil blive husket og savnet

Greta og Kristen Bertram Begravelsen finder sted fra Vognsild Kirke torsdag den 7. april kl. 13.00

Vor kære far, svigerfar bedstefar, farfar og oldefar

Svend Dissing * 25. juli 1927 er stille sovet ind Farsø, den 30. marts 2016

Anna Marie og Orla Jens Kristian og Ellen Børnebørn og oldebørn Bisættelsen finder sted fra Farsø Kirke torsdag den 7. april kl. 13.00

Min elskede hustru vor kære mor, svigermor og mormor

er stille sovet ind. Aars, den 3. april 2016.

* 10. december 1934 er stille sovet ind Hornum, den 1. april 2016

Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Vores elskede mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Vera Thomsen har fået fred Aars, den 29. marts 2016 På familiens vegne

Bente og Bjarne Bisættelsen har fundet sted

den 25. marts 2016

Bisættelsen finder sted fra Uldbjerg Kirke torsdag den 7. april kl. 13.00

TAK EFTER DØDSFALD

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved

Torben Worsøe´s begravelse. Maggie Worsøe

Hjertelig tak

for opmærksomheden og deltagelsen ved vor kære mor

Vores kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Alfred Pedersen

SIDE 3

Erna Andersen

Otto Jette og Ib Bruno og Lene Dorte og Frank Line og René Rikke og Jakob Begravelsen finder sted fra Ulstrup Kirke torsdag den 7. april kl. 11.00

www.aarsfrikirke.dk

Gerda Kirstine Kristensens begravelse.

Tak for de smukke blomster og kranse. En særlig tak til præst Thomas Gjedbo Felter for de smukke ord, samt en speciel tak til personalet på Plejehjemmet Østermarken for kærlig pleje og venlige ord. På familiens vegne Anna Marie Vestergaard Knudsen

Al opmærksomhed

ved min fødselsdag frabedes venligst. Alice Bundgaard

Tak for opmærksomhed i anledning af min 60 års fødselsdag. Venlig hilsen

Niels Krebs Hansen

Al opmærksomhed

i anledning af vores diamantbryllup frabedes venligst. Gudrun og Gunnar Johnsen

Alt opmærksomhed

i anledning af min fødselsdag frabedes. Erling Bertelsen

Al opmærksomhed

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Karl Johan Pedersen

FERIE

Klinikken har lukket fra mandag den 18. april til torsdag den 21. april begge dage inclusive. Klinisk Tandtekniker Anne Grethe Nielsen Aars - Tlf. 98 62 13 40


Aars Avis

SIDE 4

✃✃

Kirkens Korshær Dødsboer og brugbare effekter afhentes. Tlf. i åbningstiden 98 66 14 26 eller Jens Secher tlf. 28 94 98 60 Man.-fre. kl. 13.00-17.00 • Lør. kl. 10.00-13.00

✃✃

i Hornum

Klip ud

Klip ud

6. APRIL 2016

HAVERSLEV HALLEN afholder ordinær generalforsamling

fredag den 15. april 2016 kl. 19.00 i Haverslev Hallens kantine. Dagsorden ifølge vedtægterne.

søndag d. 10. april kl. 10.00

Arndt Jessen Hansen indsættes som præst ved Aars kirke. Efter gudstjenesten er der lejlighed til at hilse på den nye præst med familie i kirkecentret, hvor der vil blive serveret et lettere traktement. Menighedsrådet

• Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

Banko

Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 14.00 i Østrup Klubhus

Alle er velkomne. Østrup & Vognsild Seniorer

INVITERER TIL ÅBEN HUS INVITERER TIL ÅBEN HUS Lørdag d. 9. april kl. 10-13 Lørdag d 13. april kl. 12-15 Blærevej 6b, 9600 Aars Blærevej 6b 9600 Aars

D E T

S K E R …

Det sker på Vesthimmerlands Biblioteker På tur til (N)ordkraft Fælles bustur til den store nordjyske litteraturfestival Ordkraft i Aalborg. Afgang fra Farsø, Ranum og Løgstør. Lørdag den 9. april. Kimbrer Garden Biblioteket fyldes med musik og instrumenter, når Kimbrer Garden giver et par numre. Senere kan interesserede børn prøve kræfter med instrumenterne under kyndig vejledning. Mandag den 11. april kl. 16.30 på Aars Bibliotek. Gratis billetter på himmerlandsbilletten.dk IT-café for alle Introduktion til bibliotekets IT-tilbud. Fredag den 15. april kl. 15.00 - 16.30 på Farsø Bibliotek. Gratis billetter på himmerlandsbilletten.dk Se mere om arrangementerne på www.vhbib.dk

indbyder til sæsonens sidste koncert

Søndag, den 10. april kl. 19.30 i Musikhuset ALFA. Koncerten er med soloobeisten ved Aalborg Symfoniorkester JUDITH BLAUW og pianisten ARCO VAN ZON.

www.aarskirke.dk

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26.

AARS KIRKE

festgudstjeneste

Advokatvagt i Aars

Nordjysk Historisk medlemmer, Nu har du chancen for at skydeSkytteforenings med gamle rifler og pistoler. Når vi holder åbentskyhus. Der vil være mulighed for atpistoler/revolvere prøve rifler på 100m og pistol/revolver på 25m banen. der med rifler og kendt fra verdens krigene. Vi er en forening med ca. 40 medlemmer, der skyder med militær og Vi er pt. ca. 45 medlemmer, der mødes et par gange tjeneste våben, fra hele verden, der er brugt i perioden 1886-1950 om måneden, for at dyrke vores interesse for historiske våben ”Militær, politikaffe, ogthe skytteforenings fra Der vil dagen igennem blive serveret og kage, meget venligt våben sponseret af Kvickly i Aars. 1886-1950”. Vi skyder på Tolstrup skydebaner i Aars og Svanfolk skydebane vedwww.hsnordjylland.dk Bælum, hvor vi råder over 10-25 m pistol- og 100/200 m riffelbaner. Vi vil dagen igennem servere kaffe, te og kage. Sponsor

Aars

Programmet indeholder musik af Carl Nielsen, Mozart, Schumann, Henri Tomasi m. fl. De medvirkende musikere er begge født i Holland, men har skaffet sig en international karierre. Billetter kan købes ved indgangen.

Hundetræning Vi starter igen kursus for alle hunde fra 3 mdr.

onsdag d. 13. april kl. 19.00

med info-aften uden hund for tilmeldte kursister i klubhuset, Plantagevej 8, Aars

www.hsnordjylland.dk

TE LEAF KOLEA HØJS L HØJ M TI KO NN FTE SKO TIL KOM KOM TIL HØJSKOLEAFTEN

LISBETH ANDERSEN LISBETH ZORNIG ZORNIG ANDERSEN Spændende foredrag Spændende LISBETH ZORNIGforedrag ANDERSEN

- omat atgøre gøre barn. - om en forskel forskelfor fordet detenkelte enkelte barn. Spændende foredrag - om at gøre en forskel for det enkelte barn.

Medbring kvittering for forsikring og vaccination. Få en glad og lydig hund - til glæde for familien og omgivelserne. Kurset varer 3 mdr. og koster kr. 850. Træningsdag: Mandag eller torsdag Begrænset antal. Tilmelding: www.dch-vesthimmerland.dk (fra 7. april). Evt. spørgsmål: Lisbeth Kristensen, tlf. 98 55 17 13 kl. 17.00-19.30 DcH - Danmarks civile Hundeførerforening Plantagevej 8, 9600 Aars . www.dch-vesthimmerland.dk

M E D D E L E L S E R

Kommune- og lokalplaner, høringer, godkendelser og tilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Dagplejer til V. Hornum by Vi mangler dagplejer der gerne ville være med til at give 0 - 2 årige børn en spændende og udviklende hverdag i hjemmelige rammer. Tiltrædelse 1. maj 2016. Ansøgningsfrist: 17. april 2016.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Foreningen Aars på nettet afholder ONSDAG DEN 27. APRIL 2016

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.30 Dørene 19.00kl. 19.30 Tirsdag den 12.åbnes aprilkl.2016

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.30 Billetpris kr.kl.125 Dørene åbnes 19.00 Bestil billet påDørene tlf.Billetpris 98 64åbnes 53kr. 80125 eller på www.v-e.dk kl. 19.00 Bestil billet på tlf. Billetpris 98 64 53 80 kr.eller 125på www.v-e.dk

Bestil billet på tlf. 98 64 53 80 eller på www.v-e.dk

VOLLEY & IDRÆT KUNST & DESIGN MUSIK & TEATER VOLLEY & IDRÆT KUNST & DESIGN MUSIK & TEATER

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

Vesterbølle Efterskole • Sognevejen 300 • Vesterbølle • 9631 Gedsted • 98 64 53 80 • www.v-e.dk Vesterbølle Efterskole • Sognevejen 300 • Vesterbølle • 9631 Gedsted • 98 64 53 80 • www.v-e.dk

VOLLEY & IDRÆT KUNST & DESIGN

MUSIK & TEATER

FRILUFTSLIV

Vesterbølle Efterskole • Sognevejen 300 • Vesterbølle • 9631 Gedsted • 98 64 53 80 • www.v-e.dk

AARS AVIS - når det skal være lokalt!

Ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, Aars Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for seneste kalenderår. 4. Fastlæggelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår. 5. Indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Alle er velkomne, nye medlemmer optages samme dag. Bestyrelsen


Aars Avis

6. APRIL 2016

SIDE 5

Kend din by! Museumsbesøg, foredrag, kaffe og lagkage

Maleren Peer Poulsen er født og opvokset i Aars og kender om nogen en stor del af sin bys nyere historie og personer. Efter en kort rundtur på Dansk Nutidsmuseum ved Støberivej i Aars vil Peer Poulsen fortælle anekdoter i tilslutning hertil.

Det blev til besøgsrekord ved messen Forår i Himmerland i Aars. I alt 8106 besøgte messen.

I hal 2 var der mulighed for at smage på asiatisk mad.

Besøgsrekord ved forårsmessen i Aars

Både besøgende og udstillere var tilfredse med messen Af Torsten Hansen AARS: Vejret var ikke til havearbejde og gåture i søndags. Det smittede positivt af på messen Forår i Himmerland i Messecenter Vesthimmerland. Knap 5000 kom i messecentret om søndagen, hvilket bragte det samlede besøgstal op på 8106. For søndagen var det en stigning på cirka 20 procent i forhold til seneste messe

i 2014. Samlet bragte det besøgsstigningen op på 12,5 procent. - Det endte med at blive besøgsrekord, og der var pres på parkeringsfaciliteterne, fastslår direktør Nicolaj Holm, Messecenter Vesthimmerland. Med til at skaffe besøgsrekord var også, at der var uddelt meget store mængder af fribilletter til messen, og størstedelen af de besøgende kom gratis ind.

De mange fribilletter havde også fået direktøren til at håbe på et besøgstal i nærheden af 10.000, men det lykkedes dog ikke. - Jeg har stadig en ambition om, at vi skal nå over 10.000 besøgende, siger Nicolaj Holm, der vælger at glæde sig over besøgsrekorden frem for at ærgr sig over, at det ambitiøse håb ikke blev indfriet i år. Ud over et flot besøgstal, så var både publikum

og folkene på standene tilfredse med messen. - Set med mine øjne, så var det en yderst vellykket messe. De besøgende fortalte mig, at de fik en god oplevelse. Og de udstillere jeg talte med var også tilfredse med deltagelsen, opsummerer direktøren. Messen bød på stande af alle slags, særligt i hal 2 blev de besøgende mødt med tilbud om smagsprøver og aktiviteter. Her var der også stande med asiatisk mad - som man dog skulle betale for. Publikum kunne kåre den flotteste stand, det blev den fælles stand for Grønthjørnet og Kop og Kande i Aars.

Borgerforeningen giver hermed alle medlemmer en enestående chance for at få et indblik i byens historie siden 1950, og et ”gensyn” med nogle af de personer, der har haft betydning for udviklingen gennem årene.

Torsdag, den 7. april kl. 19 på Dansk Nutidsmuseum, Aars

Det koster 60 kr. at deltage, inkl. entre, kaffe og lagkage. Nye medlemmer kan optages på dagen - kontingent 100 kr. pr. år pr. par. Mød op til en interessant aften sammen med andre borgere fra byen og egnen!

TRIO MIO - Koncert & Kage Torsdag 14. april 2016 kl. 19.30 Få en oplevelse for alle sanser. Oplev den prisvindende folkemusiktrio, Trio Mio. Koncerten suppleres med smagsprøver på lækre kager, leveret af Farsø Bageri.

Messen bød også på underholdning for børnene.

Publikum kunne kåre den flotteste stand, det blev den fælles stand for Grønthjørnet og Kop og Kande i Aars.

Nye toner på biblioteket AARS: Som noget nyt er Vesthimmerlands Biblioteker og Vesthimmerlands Kulturskole gået sammen om et initiativ, hvor musikken flytter ind på biblioteket. Samarbejdet er kommet i stand, fordi bibliotekerne og Kulturskolen så et uudnyttet potentiale. - Biblioteket er en offentligt kulturinstitution, hvor

vi gerne byder borgerne på forskellige kulturelle aktiviteter. Derfor er det oplagt, at Kulturskolens dygtige elever optræder på biblioteket. Samtidig giver det Kulturskolen mulighed for at vise deres mange tilbud til et bredt publikum, og vi kan invitere vores lånere til et anderledes arrangement. Kulturskolens talenthold

gav en minikoncert, da vi i december måned indviede det nyindrettede Aars Bibliotek, og det gav en helt speciel stemning. Vi glæder os til at byde de unge talenter velkommen og til at de giver publikum et bibliotek fyldt med musik, udtaler bibliotekar Mette Nissen. Første gang de unge musikere indtager Aars Bib-

liotek er mandag, 11. april, når Kimbrergarden indtager biblioteket med et par numre for fuld udblæsning, hvorefter der vil være mulighed for at prøve kræfter med instrumenterne under kyndig vejledning. Biblioteket fyldes igen med musik mandag, 18. april, når Himmelstrygerne holder generalprøve på deres koncert i Tivoli.

I hjertet af Trio Mio´s musik ligger et brændende ønske om at give nyt liv til nordisk folkemusik. Resultatet er en forfriskende og helt unik musik, hvor traditionen møder nutiden og lader sig inspirere af andre stilarter som jazz og klassisk musik. Læs mere på www.vmalfa.dk. Billetpris: Kr. 200,- (inkl. koncert, kager og kaffe eller te). Køb billet på ww.HimmerlandsBilletten.dk, på de himmerlandske biblioteker samt i ALFA (dog lukket i påskeferien). I samarbejde med KULTURPARTNER: Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Jyllandsgade 54 - 9600 Aars www.vmalfa.dk - info@vmalfa.dk - 96 98 00 50

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

SIDE 6

6. APRIL 2016

I år er det 125 år siden Gundestrupkarret blev fundet Vesthimmerlands Museum fejrer jubilæet

14. april giver Trio Mio koncert i Vesthimmerlands Musikhus ALFA. I forbindelse med koncerten kan gæsterne sætte tænderne i lækre kager fra Farsø Bageri.

Sanselig foyerkoncert med kagesmagning Trio Mio giver koncert i ALFA 14. april AARS: Det bliver en oplevelse for alle sanser, når Vesthimmerlands Musikhus ALFA 14. april præsenterer en lys foyerkoncert med den fantastiske folkemusiktrio, Trio Mio, suppleret med smagsprøver på lækre kager leveret af Farsø Bageri. - Vi ønsker afprøve musikhusets rammer i et anderledes koncertformat. Målet er at give publikum en helhedsoplevelse – en sanselig intimkoncert, hvor musikoplevelsen bliver suppleret

med en smagsoplevelse. I dette tilfælde lækre kager, fortæller musikhusleder Lisbeth Jagd Den prisvindende folkemusiktrio, Trio Mio har igennem det seneste årti markeret sig som et af de mest nyskabende ensembler indenfor skandinavisk folkemusik. I hjertet af Trio Mios musik ligger nemlig et brændende ønske om at give nyt liv til særligt dansk og svensk folkemusik. Resultatet er ny, forfriskende og helt særegen mu-

Aars IK

Aars IK har nu fundet vinderne af de syv store præmier i årets lotteri. Følgende er trukket:

7. præmie 6. præmie 5. præmie 4. præmie 3. præmie 2. præmie 1. præmie

Farlig Fredag . . Intersport . . . . . Spaophold . . . . TREK cykel . . . 55” TV . . . . . . . Rejsegavekort . Hyundai i10 . . .

#605 #3293 #4358 #3610 #3021 #1667 #3687

Vindere skal henvende sig hos Aars IK

Hovedsponsor

sik skabt fra det specielle punkt, hvor traditionen møder nutiden og lader sig inspirere af andre stilarter som jazz og klassisk musik. Smukke, rolige og luftige melodier bliver afløst af hurtige, uforudsigelige og til tider vilde improvisationer. Musikken spilles med intensitet, virtuositet og glæde, som efterlader lytteren åndeløs – og smilende. Trioen har eksisteret siden 2004 og har udgivet fem CD´er, senest “Grevinden / Countess / Grevinden” fra 2014. I alt er Trio Mio blevet hædret med syv Danish Music Awards - FOLK for deres albums. De to brødre, Peter og Henrik Grøn Holleufer fra Farsø Bageri står for smagsoplevelsen. I løbet af aftenen præsenteres fire forskellige kagespecialiteter, der hver især vil være “noget særligt” eller har en særlig historie. Der er begrænset antal pladser til koncerten, og af hensyn til forplejningen skal der bestilles billetter senest 12. april. Billetter kan bestilles via HimmerlandsBilletten.dk eller købes i ALFAs billetsalg eller på de himmerlandske biblioteker.

Ekstraordinær Generalforsamling Aars Fjernvarme A.m.b.a.

Aars Fjernvarme indkalder herved til

Ekstraordinær generalforsamling på Aars Hotel mandag den 25. april 2016 kl. 19.00

Aars Fjernvarme Dybvad Møllevej 1 9600 Aars Tlf. 99 98 80 70 E-mail info@aarsfjv.dk Hjemmeside: www.aarsfjv.dk

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Vedtægtsændringer. 3. Valg af revisor. 4. Eventuelt. Aars, den 4. april 2016 Svend F. Andersen, formand

Aars Fjernvarme

AARS: I år er det 125 år siden, at det berømte oldtidsfund Gundestrupkarret dukkede op i den vesthimmerlandske tørv. Fejringen af denne begivenhed bliver påbegyndt den 18. april på Vesthimmerlands Museum, hvor museumsinspektør ved Nationalmuseet Dr. Phil. Flemming Kaul holder foredrag om Gundestrupkarret. Flemming Kaul har i mere end 25 år beskæftiget sig med det verdenskendte sølvkar og skrevet adskillige bøger og artikler om det. Det er lykkedes ham ved grundige studier, adskillige rejser til Bulgarien og Rumænien og det øvrige Europa at samle og vurdere et stort arkæologisk materiale, der på overbevisende måde peger på et produktionssted i på Balkan, mere præcist et område omkring det nedre Donauløb øst for Karpaterne.

Gundestrupkarret er en af de mest debatterede forhistoriske genstande i verden. Ofte er diskussionerne ophedede forskerne iblandt. Det kan være oprindelsesstedet, var det i Øst- eller Vesteuropa, hvem smedede det, hvordan skal billederne på karrets inder- og yderplader tolkes og kan man overhovedet det? Hvordan kom karret til Danmark og meget mere. Flemming Kaul er med i alle debatter og har synspunkter, man lytter til. Ved foredraget vil tilhørerne blive præsenteret for den allernyeste viden og ikke mindst blive præsenteret for de allernyeste fund fra Sydøsteuropa, der kan være med til at give os mere viden det det gådefulde kar. På sin sædvanlig levende og oplagte måde vil Flemming Kaul guide publikum rundt i den labyrint

af oplysninger, der er om Gundestrupkarret og dermed være den bedst mulige indledning til fejringen af 125 årsdagen den 28. maj 2016 på Vesthimmerlands Museum. Det var karlen Jens Sørensen, der en forårsdag i 1891 stak spaden i jorden ved tørvegravningen i Rævemosen nær Aars og fandt karret. Han var næppe klar over, at han vil indgå i historien som finder af et af Europas mest betydningsfulde oldtidskar. Til syne kom et ni kilogram tungt sølvkar fra jernalderen, der efter at have ligget i mosen i omkring 1500 år, blev internationalt kendt som Gundestrupkarret. Karret, der er pyntet med billedfortællinger fra oldtiden, blev nedlagt som offergave i den vesthimmerlandske mose på et tidspunkt i de første århundreder e. Kr.

Gundestrupkarret blev fundet i Rævemosen for 125 år siden.

Zjoos genopstår med interiør AARS: Skobutikken Zjoos i Aars har været lukket i cirka en måned, men hvis alt går som de nye ejere håber, så åbner butikken igen om cirka to uger. - Vi har ikke sat en endelig dato, men vi håber at blive klar til d. 20. april, siger Amanda Pejstrup, der sammen med Kamilla Holm Drejer, driver Zjoos Sko og Interiør i Løgstør.

De har planer om at åbne en lidt anderledes skobutik i forhold til den kunderne i Aars kender. - Vi vil indrette os på samme måde som i Løgstør, hvor vi har et interiør sortiment sammen med sko. Det har vist sig at fungere godt, forklarer Amanda Pejstrup. Tilstedeværelsen af andre varer trækker andre kunder ind i butikken, og

det har Zjoos stor succes med i Løgstør. Det er Amanda Pejstrup og Kamilla Holm Drejers forventning, at butikkerne i de to byer kan supplere hinanden godt. Normalt er der mest travlt i Løgstør om sommeren, mens efterår og vinter er tavle perioder i Aars. Det skulle gerne give mulighed for, at butikkerne kan hjælpe hinanden i højsæsonerne. Planen er, at Amanda Pejstrup kommer til at stå for butikken i Aars, mens Kamilla Holm Drejer mest vil være i Løgstør.

ER AVISEN UDEBLEVET?

Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 99 35 34 34


Aars Avis

6. APRIL 2016

Formand Svend Andersen, Aars Fjernvarme, får her overrakt den symbolske nøgle med inskription fra Aars Varmeværks indvielsesdag 13. marts 1986 af værkets sidste formand, borgmester Knud Kristensen, her flankeret af værkets første formand, fhv. borgmester Per Nørgaard, og direktør frem til 2001, Gunvald Kjeldsen.

SIDE 7

De var med til at starte Aars Varmeværk: Fra venstre Keld Jørgensen, G. Vagn Jensen, Per Nørgaard, Gunvald Kjeldsen, medlem af varmeværkets bestyrelse i hele dets hidtidige funktionsperiode, Svend Andersen, og Martin Glerup.

Nu har Aars Fjernvarme overtaget varmeværket 30 år gammel aftale mellem selskab og kommunen ophævet AARS: Aars Fjernvarme har overtaget Aars Varmeværk. Interessentskabet mellem fjernvarmen og kommunen er som aftalt fra begyndelsen ophævet efter 30 års virke. Da Aars Varmeværk blev indviet den 13. marts 1986, overrakte formanden for varmeværket, Per Nørgaard, en nøgle med indvielsesdatoen indgraveret til Aars Fjernvarmes formand, nu afdøde P.A. Jensen, som symbol på, at det lokale fjernvarmeselskab skulle forestå driften af affaldsvarmeværket. Ejerskabet til varmeværket forblev i et interes-

sentskab, hvor kommunen og fjernvarmeselskabet ejede hver 50 procent. Efter at varmeværket er fuldt afskrevet overtager Aars Fjernvarme nu værket. Opfyldelsen af den oprindelige aftale om overdragelse af værket til Aars Fjernvarme blev markeret ved, at nøglen fra indvielsen af formanden for det nu hedengangne interessentskab Aars Varmeværk, borgmester Knud Kristensen, blev overrakt til Aars Fjernvarmes formand, Svend Andersen. Det skete i forbindelse med markering af milepælen, hvor også værkets sidste regnskab blev

godkendt og underskrevet. ⁃ Aars Varmeværk har været ikke så lidt af en succeshistorie, pointerede Knud Kristensen, som har været formand for værket siden 1994. Investeringen var oprindelig på over 40 millioner kr., men siden er der investeret langt større beløb i ajourføring og miljøsikring af værket. Svend Andersen ridsede forhistorien op. ⁃ Oprindelig havde fjernvarmen ønske om et kulfyret anlæg ved Fjernvarmecentralen på Østermarken. Det sagde myndighederne nej til, men vi fik ja til et affalds-og halmforbræn-

dingsanlæg suppleret med en kulkedel ved Dybvad Møllevej, oplyste fjernvarmeformanden. Aars Varmeværks første bestyrelse bestod af P. A. Jensen, Svend Andersen og G. Vagn Jensen fra Aars Fjernvarme og Per Nørgaard, Knud Nielsen og Keld Jørgensen udpeget af Aars Byråd. Fhv. formand og borgmester Per Nørgaard fremhævede, at samarbejdet mellem forbrændingsanlægget og fjernvarmen i alle årene har fungeret rigtig godt. ⁃ Der har altid været konstruktive bestræbelser på at

få forbrænding og fjernvarmefremstilling til at fungere optimalt, pointerede Per Nørgaard. Via en langtidsaftale om levering af affald fra Renovest blev der sikret tilstrækkelig tilførsel af affald. Denne aftale udløb 31. december 2015. Nu sker affaldsbehandling og

forbrænding på markedsvilkår. Da Aars Varmeværk har en konkurrencedygtig pris for affaldsforbrænding, er der ikke problemer med at skaffe tilstrækkelige affaldsmængder til at sikre fjernvarmeforbrugerne i Aars, Suldrup, Hornum og Haverslev varme i radiatorerne.

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Tilbygning - Ombygning - Renovering Tømrer - Snedkerforretning Bandsholmvej 36, 9600 Aars

Tlf. 29 24 75 01 derfor tilhørsforhold i Aalborg, mens forretningerne vedrørende fiberbredbånd, produktion af vedvarende energi samt koncernledelse og stabsfunktioner forankres i Silkeborg, hvor hovedsædet også placeres. Martin Romvig (HEF) bliver administrerende direktør i det fusionerede selskab, mens Mads Miltersen (EnergiMidt) vil være viceadministrerende direktør. Efter konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen bliver det fusionerede selskab landets tredjestørste energiselskab med flere end 383.000 andelshavere.

HEF, Himmerlands Elforsyning og EnergiMidt vedtog i sidste uge at fusionere.

HEF og Himmerlands Elforsyning med i fusion VESTHIMMERLAND: Fusionsplanerne mellem HEF, Himmerlands Elforsyning og EnergiMidt blev i sidste uge vedtaget med overvældende flertal på ekstraordinære repræsentantskabsmøder hos begge selskaber. Udsigten til betydelige markedsmæssige og forretningsmæssige udviklingsmuligheder og synergier ligger til grund for fusionen, der nu afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse. HEF og EnergiMidt har allerede i dag et tæt samarbejde om blandt andet udrulning og etablering af fiberbredbånd, og sel-

skaberne vil med fusionen samle kræfterne yderligere og udnytte de stærke samarbejdsrelationer. Konsolideringen skal give det fusionerede selskab betydelige stordriftsfordele og være med til at sikre en fortsat robust økonomi. Med et geografisk område, der kommer til at dække store dele af Jylland fra Aalborg i nord til Vejle i syd, har det været vigtigt for begge selskaber at fastholde den lokale forankring. Med fusionen får forretningsområderne vedrørende el- og varmeforsyning, el- og gashandel, energirådgivning, udelys og tekniske ydelser

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ:

MALEREN...

El-installation

WALTHER BACH’s Eftf. v/Berit Asp Madsen

TLF. 22 72 46 11 Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Overvågning

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Bosch Varmepumper - 5 års garanti

pport ndsra ning ta s il T iv ning && Totalrådgrhverv imærk &E Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER


Aars Avis

SIDE 8

6. APRIL 2016

Åbningsfesten fortsætter!! Altid 2+2 års extra garanti på 350 varer. Kig ind i butikken og få den rigtige vare til den rigtige pris! Kø

tilbud

Spar op til

80%

Først Helt til mølle! vanvittige tilbud!

Løgstørvej 20 | 9600 Aars | 9862 4676 | vesthimmerland@hvidtogfrit.dk


Aars Avis

6. APRIL 2016

SIDE 9

Åbningsfesten fortsætter!! Voss Komfur ELK 13002HV

Gram Køleskab KS3406-90F

Åbningspris, kr.

Åbningspris, kr.

Vejl. pris 7.595,-

Vejl. pris 6.999,-

4.777,-

2+2

4.888,-

Bosch opvask SMU 58M32SK

Siemens komfur HA 622210U

Åbningspris, kr.

Åbningspris, kr.

garanti

Vejl. pris 6889,-

Vejl. pris 6.029,-

4.999,-

Kun

Kun

1. stk

Kun

1. stk

pr. kunde

3.999,Kun

1. stk

pr. kunde

1. stk

pr. kunde

pr. kunde

Vaskemaskine

Kondenstumbler

Vaskemaskine

Kondenstumbler

Indesit XWSE91483X, 9 kg

Indesit IDPAG45A2ECO, 8 kg

Indesit XWA71483XW, 7 kg

Indesit DCEG45BH, 8 kg

Kapacitet (kg): 9. Energiklasse: A+++ Centrifugeringshastighed: 1400. Kulfri motor. 10 års motor garanti .

Kondenstumbler med varmepumpe teknologi. Hvid. 8 kg kapacitet. Energiklasse A++. En automatisk sensor i tromlen overvåger fugt niveauet og stopper tromlen, når tøjet er helt tørt. Vejl. kr. 6.999,-

Kapacitet (kg): 7. Energiklasse: A+++ Centrifugeringshastighed: 1400. Med blot et tryk på en knap erstatter Indesit både opstart, programvalg og start af vaskeprogram Vejl. kr. 5.999,-

Kondenstumbler med varmepumpe teknologi. En automatisk sensor i tromlen overvåger fugt niveauet og stopper tromlen, når tøjet er helt tørt. Hvid. Digitalt display. Vejl. kr. 4.999,-

Åbningspris, kr.

Åbningspris, kr.

Åbningspris, kr.

Vejl. kr. 7.999,-

Åbningspris, kr.

2.444,-

Spar Kø helt vildt

tilbud

2.666,-

1.888,-

1.888,-

Mange

Se alle tilbud i

butikken

flere

fantastiske

tilbud

Løgstørvej 20 | 9600 Aars | 9862 4676 | vesthimmerland@hvidtogfrit.dk


Aars Avis

SIDE 10

6. APRIL 2016

Balloner med gavekort blev sendt til vejrs

Det var et festligt syn, da massevis af kulørte ballener - nogle med gavekort indeni - torsdag aften blev sendt til vejrs fra Kimbrertorvet i Aars.

Ballonfest til By Night i Aars Af Lars Lindberg AARS: Butikkerne i Aars var trukket i stadstøjet, da

der i torsdags var fødselsdags By Night. Mange børnehavebørn fra Aars havde kreéret

flotte flag, som prydede butiksvinduerne, og de handelsdrivende bød på kage og gode tilbud, hvil-

ket mange handlende takkede ja til. Klokken 19.00 havde Aars Handelstandsfor-

ening arrangeret ballonopsendelse fra Kimbrertorvet, og det var et festligt syn, da de mange kulørte balloner steg til vejrs. Inde i nogle af ballonerne var der gavekort til byens butikker, så finder man i disse dage en småtræt ballon i Aars og omegn, er der god grund til at tjekke, om den har en lille gave i maven. I forbindelse med By Night-arrangementet, bad Aars I Fokus folk om at stemme på deres favoritslogan for Aars. Sloganet skal bruges til at sikre den bedst mulige fremtidige identitet for Aars - med byen og områdets mange muligheder. I forbindelse med slo-

gankonkurrencen er der omdelt stemmesedler til alle husstande i Aars, hvor tre forslag fremgår: - Aars - kan kunsten - Aars - Danmarks mind  ste landsby - Aars - her handles Torsdag aften til By Night var Aars I Fokus på gaden for at indsamle stemmesedler fra de mange besøgende. I nogle hyggelige men lidt kolde timer - fik ­arbejdsgruppen mange stemmer i ”hus”, og der var lejlighed til en samtale omkring sloganet, hvilket mange benyttede sig af. Aars I Fokus oplevede en meget god opbakning og engagement til projektet. Afstemningen fortsætter i april, hvor der kan stemmes i Jutlander Bank på hovedgaden. Endvidere vil arbejdsgruppen også være at finde andre steder i den kommende tid for at gøre opmærksom på slogan­ konkurrencen. Inden for kort tid vil det også være muligt at stemme elektronisk via Aars. dk.

Turistkontoret i Aars får ros fra mange sider Yder alsidig service til besøgende på turistkontoret på busterminalen Af Thorkil Christensen AARS: Aars Turistforenings kontor og velkomstcenter på busterminalen ved Himmerlandsgade får megen ros for den personlige betjening. Kontorets styrke ligger bl. a. i, at besøgende kan få indblik i betjeningens store lokalkendskab. Her gives de nødvendige informationer, så turisterne ikke går glip af seværdigheder på egnen, men der ydes også mange andre former for service. Det sagde formanden for Aars Turistforening, Jørgen Justesen, Blære, ved generalforsamlingen. Kontoret på busterminalen har nu et år efter flytningen fra Aars Bymidte vist sig at være en rigtig god løsning til stor gavn for alle parter. Besøgstallet er stigende og kundetilfredsheden er stor. - Gæsterne har ikke problemer med at finde os. Mange cykelturister og vandrere har været inde på velkomstcenteret for at købe kort over Hærvejen og cykelkort. Desuden har de fået oplysning om

overnatningsmuligheder, spisesteder og meget andet, sagde Jørgen Justesen som glædede sig over, at man i Aars ikke har fulgt i andre byers fodspor med lukning af turistkontoret og erstatning med selvbetjeningssystemer - uden større succes. Formanden henviste til Aarhus, hvor turistkontoret har været lukket i fem år, men nu er blevet genåbnet. Også andre steder er der forsøgt med lukning af turistkontoret, nedskæring af åbningstiden og erstatning med selvbetjening, men uden større succes. Jørgen Justesen sagde, at turister, lokale og rejsende bliver taget godt imod på Aars Turistbureau/ Velkomstcenter Aars, som er det første sted rejsende møder i byen. Gæsterne får personlig betjening af servicemedarbejder Jette Pedersen, og de roser Aars by for at have mange specialbutikker i en hyggelig hovedgade, og de kommer til byen år efter år. Kontoret besøges også af mange lokale, som sætter stor pris på at kunne blive betjent med

Jørgen Justesen: - En aktiv turistforening er guld værd.

f. eks. forslag til udflugter for store grupper eller med information om små ture for familien. Er der børnebørn på ferie kan familien f. eks. hente forslag til lokale aktiviteter. - I den digitale verden er det desværre ikke alle som kan være med, og her yder turistkontoret en stor hjælp. Vi er glade for at kunne hjælpe dem som har behov. Turistservice består af

mange elementer, det kan både være personlig betjening, telefoniske henvendelser, besvarelse af emails og forsendelse af breve med turistbrochurer, sagde Jørgen Justesen og fortsatte: - Er du kun på et kort besøg er det ofte meget hurtigere at spørge på turistkontoret i stedet for at skulle lede på hjemmesider, og det er jo heller ikke alt der findes her. De fleste vil gerne have en papirguide udleveret som de kan læse i under besøget, og som de kan tage med hjem. Det er Aars Turistforenings erfaring, at der er flere forskellige typer af turister: De unge, der selv finder og booker rejsen til udlandet på internettet og så den ældre gruppe, der tager på busrejse - det er især dem, som er målgruppen på turistkontoret i Aars. Kontoret er velkomstcenter for mange rejsende som kigger indenfor og køber en kop kaffe eller en is mens de venter på bussen. Det bliver påskønnet, at terminalens bygning ikke bare er en ventesal uden person-

lig kontakt og overvågning. Er der brug for hjælp er der nogen at gå til. Der bliver udskrevet rejseplaner og køreplaner på kontoret det sidste fordi køreplaner nu helt er afskaffet i fysisk form. Turistkontoret havde i 2015 ca. 14.000 ekspeditioner, og der kommer hvert år besøgende langvejs fra for at benytte kontorets brochureservice. Eksempelvis er der flere turister fra Aalborg, der søger brochurer fra hele Danmartk. De roser kontoret for det store udvalg af brochuremateriale som er gratis til rådighed - og de benytter sig gerne af denne service. Aars Turistforening mangler stadig et skilt som signalerer at her drives velkomstcenter. Det skyldes foreningens økonomi, men der arbejdes på sagen i bestyrelsen, som gerne vil sende et signal om, hvad foreningen står for når besøgende kommer til Vesthimmerlands Kommune og Aars. - En aktiv turistforening er guld værd, så støt gerne op,

opfordrede Jørgen Justesen og slog et slag for flere medlemmer blandt private og erhverv. Foreningen har i årets gennemført og formidlet en del guidede ture om kunsten i Aars. Det blev oplyst, at Aars Camping har været fint besøgt i løbet af året. Hytteudlejningen er populær og udover almindelige campingvogne tager pladsen imod autocampere. Campingpladsen ved Tolstrup Byvej fremstår til sæsonen pæn og i orden med nye borde og bænke. Foreningens kasserer, Hans O. Jørgensen, Aars, gennemgik regnskabet, der viser et resultat på nul kroner og understreger at økonomien er stram. Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Justesen, Hans O. Jørgensen og Thorkil Christensen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Justesen som formand, Peter Stenild som næstformand, Hans O. Jørgensen som sekretær og N.C. Møller som sekretær.

Rekordindsamling for Kræftens Bekæmpelse i Danmark VESTHIMMERLAND: Kræftens Bekæmpelses landsindsamling slår rekord med hele 36,5 millioner kroner indsamlet. Det er det højeste beløb indsamlet ved Kræftens Bekæmpelses

landsindsamling nogensinde, og knap 2 millioner kroner mere end sidste år. Lokalt er det også gået godt med indsamlingen, men her er det ikke blevet til rekord.

Lokalforeningen Aars (som dækker “gammel” Aars Kommune) samlede 107.049 kroner ind. - Et rigtig flot resultat, som vi er meget stolte over”, siger kampagneleder i lokal-

forening Aars, Charlotte Christensen. Tallet er dog lidt lavere end 2015, hvor der blev indsamlet 109.954 kroner i Aars. Samlet set er fik de flittige indsamlere i Vest-

himmerland 297.469 kroner i bøsserne i 2016. Sidste år var bøsserne lidt tungere, da de kom hjem. Dengang indeholdt de 307.768 kroner. I Aalestrup blev der indsamlet 52.072 kroner i 2016,

mod 54.933 i 2015. Løgstør indsamlede 75.665 kroner i 2016. En lille stigning fra 75.591 kroner i 2015. I Farsø blev det til 62.683 kroner i 2016. I 2015 fik de 67.290 kroner i bøsserne i Farsø.


Aars Avis

6. APRIL 2016

SIDE 11

MERE SMAG PÅ HVERDAGEN... RILL G L I T GOD

Kun

60

Kun

00

Pulled pork

25

00

Marineret svinemørbrad

Min. 2000 g

Min. 600 g

Kanelstang

Grillmarked - 8 stk.

Slots grovhvedebrød

Lækre franske vafler

med sukker og glasur

Frit valg - Bland som du vil

med knækkede hvedekerner

20

00

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 6. april til og med lørdag d. 9. april.

Kun

Kun

20

00

7

00

Spar

15,Coop pålæg

Store skrabeæg

100

Spar

6,-

Ca. 1700 g

Løs vægt slik

Bland din egen favoritblanding

18

00

7

79

00

00

Spar

Spar

6,95

Pr. 100 g

Spar

59,50

11,95

Åbningstider Varehus

Bager

Postbutik

Man-fredag Lørdag Søndag

6.30- 20.00 6.30- 18.00 6.30- 18.00

10.00- 17.00 10.00- 12.00 Lukket

8.00- 20.00 8.00- 18.00 8.00- 18.00

Byens største udvalg

Kun

Kun

Kun

00

KUN FREDAG OG LØRDAG

1/4 Guld Danbo

Flere varianter. Frit valg

10 stk. str. L/XL

Kun

HUSK:

du kan få Coop point når du tanker ved OK!

Der kan betales med kontaktløst Dankort

7

95

Kvickly Aars Markedsvej 3 9600 Aars Tlf. 96 37 76 00

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Kun


Aars Avis

SIDE 12

Formanden for Cabaret Alfa, Lene Weiss, takker alle for en god indsat.

Teksten om renoveringen i Vesthimmerlands kommune fik et ord med på vejen i cabareten.

6. APRIL 2016

Martin Jørgensen og Claus Laursensom toldere opdager en meget mistænktsom pulver!

Publikum begejstret over årets Cabaret Alfa Af Hanne Monrad AARS: Sidste år var der seks skuespillere og fire dansere, da Cabaret Alfa løb over scenen. I år måtte de seks skuespillere klare sig uden de søde dansepiger, men det klarede de nu også flot selv,

alligevel. Lige fra starten var der gang i den, lige fra åbningsnummeret med dans, sang og de flotte kostumer, blev der lagt en ihærdighed og engagement i, at få leveret endnu en flot forestilling, som der også tidligere er blevet gjort i Vesthimmerlands

Maja Krogh Hansen som “Inger Støberg” i sangen “Det støjer stadigt”

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

Alt murerarbejde udføres!

www.vestbymureren.dk

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

GR

!

...at

NG NI

Det kan godt betale sig ..

IS

AT

OG GIV UD ÅD LB R TI NEL IO SS

FE

O PR

UDNY T HÅNDVÆRKERFRADRAGET 2016

se meget mere: www.simested-cement.dk

tale energirenovering med os

Musikhus Alfa i Aars. Formanden for Cabaret Alfa, Lene Weiss, er da også rigtig godt tilfreds: -Vi er alle sammen bare lykkelige over den modtagelse Cabaret`en har fået efter de første to forestillinger, torsdag og fredag. Nu glæder vi os til at ”fyre den af ” med de to sidste forestillinger i denne uge. Det er da også en rigtig flot forestilling der blev leveret og publikum morede sig lige fra start til slut. De dygtige skuespillere med Claus Laursen, som har været med i alle årene lige fra starten, da Cabaret Alfa blev sat op. Nok lidt som et forsøg i første omgang. Også Kirsten Olesen er én af de garvede aktører. Tonny Struwe Poulsen som er vendt tilbage efter et par års pause – hvordan, har vi da kunnet undvære ham! Ny i Cabaret sammenhæng er også Martin Jørgensen, i år med som aktør, sidste års kapelmester, og Maja Krogh Hansen. Begge to unge, der har en fremtid

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

V/

SNEDKERMESTER JAN JENSEN

5082 9078 · INFO@MEJAN-TOMRER.DK · MEJAN-TOMRER.DK

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

indenfor de skrå brædder. To utrolig dygtige talenter som både kan synge og performance på en scene. Blandt andet var Maja helt utrolig imponerende med hendes sang om ”Inger Støjberg”. En struttende Mie Heilskov havde også nogle meget aktuelle indslag. Men alt i alt en helt forrygende god Cabaret, der vekslede mellem monologer, sketchses og sange med

lune satirer og et femmand orkester i baggrunden med Thomas Norman som kapelmester og musikerne Jan Holm, Mikkel Farsø, Mads Degn og Lars Refsgaard, fuldendte indtrykket af en helt igennem professionel forestilling. Der var i år ikke så mange tekster, der handlede om lokale ting, men en helt formidabel tekst skrevet af Jan Holm Jensen om ” skraldespandene i Vesthimmerland” var meget rammende og ikke mindst meget underholdende for publikum. Programmet var underfundigt lavet så overgangene til nye numre faldt ind i hinanden, så man ikke helt var klar over, om der var startet på en ny tekst, men meget sjovt og fint sammensat, så der ikke var pauser mellem de forskellige numre. Gennem årene har der været flere forskellige instruktører, men med Ole

Jakobsen, Hobro, som har stået for løjerne de sidste par år, har man fundet en instruktør, som går godt i spænd med aktører og ledelsen i Cabaret Alfa og som kan vælge tekster og musik ud, som publikum i Himmerland synes om. En gruppe på omkring 50 ildsjæle har brugt de sidste par måneder på at få cabareten op at stå med et stærk teamwork, som har givet det fine resultat og det kunne formanden Lene Weiss, da også kun glæde sig over, da hun til premieren, torsdag aften, efter sidste fremkaldelse, holdt en lille tale med tak til alle, der har været med til at skabe Cabaret Alfa 2016. - Det et stort arbejde, vi her kan se resultatet af, sagde Lene Weiss og dejligt, at det igen i år er blevet en forrygende god forestilling! Og nu håber vi på, at publikum vil møde op talrigt op til de sidste to forestillinger, så er vores store projekt også lykkedes i år. `

Konstruktive forslag til byplanlægningen i Aars Arkitekt anbefaler etablering af et udviklingsråd AARS: Arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Jens Bertelsen leverede et inspirerende foredrag om bygningsværker og byplanlægning på Vesthimmerlands Museum. Jens Bertelsen var omkring branding af Nyborg, kæmpehotel i Sønderborg, Legoland på gratis jord i USA og innovation i forladte industribygninger i Detroit før han konkluderede, at de vigtigste ingredienser i en god byplanlægning er et “innovativt økosystem” samt en klar strategi for byplanlægningen. Jens Bertelsen har et godt kendskab til Aars. Sammen med Per Kirkeby stod han i slutningen af 90erne for tegningerne til museumsudvidelsen af Vesthimmerlands Museum, og Vesthimmerlands Museumsforening havde inviteret ham til at holde et foredrag, der reflekterede over, hvilken betydning sådan et bygningsværk kan have i Aars. Ifølge Jens Bertelsen har Per Kirkeby i sine bygningsværker i Aars afkodet og fortolket byens identitet og skabt en række verdensberømte værker, som på

en gang er helt unikke og samtidigt underordner sig byens karakter. - Per Kirkeby har beskrevet området omkring museet, rådhuset og gymnasiet som Aars’ Akropolis. Det må vi selv på jysk skulle fortolke som et særligt vigtigt sted i byen, sagde Jens Bertelsen. Han beskrev, at museumsbygningen kan bruges som inspirationskatalysator for nye projekter i Aars, som kan lade sig inspirere af museumsbygningens balance mellem lodret og vandret, og af bygningens rytme. Det kan lyde som et indforstået sprog for arkitekter, hvorfor Jens Bertelsen, da også anbefaler, at der involveres fagfolk og eksperter i planlægningen af en by. Jens Bertelsen ser et potentiale i området omkring museum, rådhus, gymnasium og musikhus, og han udtalte, at skimmelsvamp ikke bør være det eneste argument for at nedrive rådhusbygningen. Der var mange pointer i Jens Bertelsens foredrag, som kan inspirere til byplanlægning i Aars. Han

anbefalede blandt andet, at der skal være en klar strategi for byens udvikling. Strategien skal tage udgangspunkt i en forståelse for hele byrum og sammenhænge i byen, og den skal være bevidst om, at levende byrum skabes ved at lave en inviterende arkitektur med bløde kanter - for eksempel åbne stueetager - der opholder folk. Jens Bertelsen anbefaler, at byplanlægning bygger på et trebenet innovativt økosystem for projektudvikling med fokus på både fysiske rammer, netværk og økonomi. En håndgribelig ide var en etablering af et udviklingsråd, som kommunen kan inddrage i spørgsmål om byudvikling. Udviklingsrådet kan repræsentere ejendomsinvestorer, erhvervsliv, handelsliv, kulturliv, foreningsliv m.fl. Jens Bertelsen havde orienteret sig i de lokale aviser, og han konstaterede, at der ser ud til at være mange initiativrige mennesker i og omkring Aars, som med fordel kan samarbejde om at finde ud af, hvad der fysisk skal karakterisere fremtidens Aars.


Aars Avis

6. APRIL 2016

SIDE 13

3

grunde til at ringe mig op

Ring 96 98 18 00 og få et tilbud

Jeg bor lige om hjørnet 2

Jeg taler samme sprog Jeg udfordrer prisen på dine forsikringer

Hos Himmerland Forsikring lægger vi stor vægt på den personlige kontakt. Vi er nemme at få fat i og altid klar, når du har brug for det – også med en skarp pris på dine forsikringer. Giv mig et kald eller kig forbi en af vores butikker. Så kan vi se, hvor meget du kan spare. Søndergade 22 · 9600 Aars / Vesterbro 52 · 9000 Aalborg · 96 98 18 00 www.himmerland-forsikring.dk

Tæt på og ligetil


Aars Avis

SIDE 14

Folk strømmede til åbningssalg i Aars AARS: Flere hundrede havde taget opstilling foran butikken Hvidt og Frit, der lørdag holdt åbningssalg med mange rigtig billige køtilbud, og folk havde virkelig taget ordet kø alvorligt. De første kom allerede dagen før. Faktisk kl. 23.30. Og da dørene blev åbnet “på

klem” klokken 10 var der fyldt på parkeringspladsen foran butikken og faktisk også på parkeringspladsen hos et par af naboerne. - Vi var nød til at lukke folk ind i små hold til at begynde med, først da køtilbuddene var udsolgt, kunne vi åbne dørene frit, siger Gregers

Flere hundrede stod i kø foran Hvidt og Frit på Løgstørvej 20 i Aars, da de åbnede butikken med det nye navn.

esten ebox til F

Juk

get DJ · Indbyg t Pianist ge g y leliste · Indb egen spil · Lav din

NyhLeEdJN!ING AF NU UDice maskiner · Slusch øjtalere eh · Kraftig kr. 300,fra KUN

line Book Oken.dk på sirju ring! ellerRonald Lund 7070 2310

Sidste koncert i denne sæson AARS: Søndag, 10. april indbyder Vesthimmerlands Musikforening til sæsonens sidste koncert. På programmet er soloobeisten ved Aalborg Symfoniorkester Judith Blauw, der har spillet i orkesteret gennem en længere periode, og pianisten Arco Van Zon. Begge medvirkende er født i Holland, men de har sikret sig en international karriere. I Aars vil de spille værker af Camille Saint-saëns - en sonate i D-dur, to værker af Henri Thomasi, Evocation

VM SIKRING

- din lokale sikringsleverandør

- Din sikkerhed www.vm-sikring.dk       Telefon 70 230 550

VM Sikring

Vestre Boulevard 9 • 9600 Aars

Tlf. 70 230 550 www.vm-sikring.dk

HOVEDSPONSOR:

AALBORG

K. Haislund, butiksindehaver, Hvidt og Frit Vesthimmerland. - Det var helt vildt så mange der var mødt op. Vi havde lavet 200 numre for at kunne holde styr på folk, men det slog ikke til. Det er sjovt når det lykkes at skabe noget godt, siger Gregers K. Haislund. Butikken der ligger på Løgstørvej 20 har i mange år heddet Punkt1, men har nu valgt at skifte navn og kæde til Hvidt og Frit. - Det blev for dyrt med Punkt1 kæden. Den nye kæde giver os flere muligheder, og vi kan købe varerne ind til lavere priser, siger Gregers K. Haislund, når han forklarer hvorfor de har skiftet. I den nye kæde får de lov til at dække et større område og får friere betingelser. Det betyder at de satser på hele Vesthimmerland nu. Samtidig har de fået mulighed for at tilbyde længere garanti på en lang række varer.

NIBE · 11. MAJ · 2016

.30 Lukket

gås en

r:

u L ion s Ni be G

ld

Arran

kan ske ved ch eck-in fra kl. 16.00. Der tillægges gebyr på kr. 30,-

DAF-opmålte ruter: · 5 km · 10,3 km · Halvmaraton

Tilmelding og info på www.sildeløbet.dk eller evt. til Kirsten Blak, tlf. 2970 2004 - senest mandag d. 9. maj 2016.

100 selvkørende biler på vejene i Vesthimmerland Henrik Schärfe vil stoppe på universitetet og hellige sig arbejde lokalt

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune og Fonden Autonomous forventer, at der om få år vil køre cirka 100 kommunale førerløse køretøjer i kommunen. - Kommunen har i dag cirka 300 tjenestekøretøjer, vores ambition er, at 100 køretøjer skal være førerløse, siger administrerende direktør Henrik Schärfe, Fonden Autonomous. Ambitionsniveauet er højt, men foreløbig afhænger det hele af, at Folketinget og EU skal vedtage regler, der gør det muligt. - Vi har været i dialog med flere ministerier gennem længere tid, og jeg forventer at den nødvendige lovgivning er på plads i løbet

af foråret, siger Henrik Schärfe. Hvis det sker, så skal de første biler være på gaden til efteråret. - Bilerne er bestilt, siger Henrik Schärfe. De mange selvkørende biler skal hjælpe i flere afdelinger på Vesthimmerlands Kommune, og det er netop fordelene for kommunen der gør, at det er et kommunalt projekt der er sat gang i. - Projektet vil kræve en betydelig investering fra kommunen, og intentionen er at skabe arbejdspladser lokalt, siger Henrik Schärfe. Han har i flere år været ansat på Aalborg Universitet, men har valgt at bede om orlog for at hellige sig jobbet i Vesthimmerlands Kommune. Han er foreløbig ansat i et halvt år. Økonomiudvalget skal i dag onsdag i den sammenhæng tage stilling til et bevilliget tilskud fra Region Nordjylland på 248.950 kroner til at udvikle strategier for håndtering af distruptive teknologier. - Jeg har planer om at sige mit job i Aalborg op og fortsætte i Vesthimmerland på fuld tid, understreger Henrik Schärfe. Han er klar over, at det kræver tilførsel af økonomiske midler, men det anser han som realistisk. På længere sigt skal pro-

jektet gerne generer indtægter og besparelser. Besparelserne kan blandt andet opnås ved at kommunens medarbejdere kan udnytte køretiden effektivt mens bilens selv kører. Henrik Schärfe har beregnet, at den tid medarbejderne i dag bruger på vejene svarer til 55 fuldtidsstillinger. Ud over at medarbejderne kan arbejde mens de bliver transporteret, så kan besparelserne ligge i, at bilerne kan fragte gods - for eksempel medicin eller biblioteksbøger - mellem byerne, helt uden mennesker i bilerne. - Samtidig vurderer jeg, at vi kan lade bilerne transportere personer, der på nuværende tidspunkt kører via vores ordning med NT, supplerer Henrik Schärfe.

Patenter Autonomous ønsker at være med til styre indretningen af de biler der kommer til Vesthimmerland. Det kan føre til lokale arbejdspladser og sammen med andre engagementer i fonden kan der opstå mulighed for at optage patenter. - Vi har allerede gang i det første projekt, hvor der er et patent på vej. Jeg kan ikke komme ind på, hvad det præcist omfatter, men det er inden for teknologi, røber Henrik Schärfe.

Finn Mathiasen, Aars, fortsætter som formand Jutlander Bank slanker bestyrelsen fra 16 til 12

S LDELØBET

TILMELDING PÅ LØBSDAGE N

Henrik Schärfe har planer om at sige sit job op på Aalborg Universitet for at hellige sig direktørjobbet i Fonden Autonomous.

Af Torsten Hansen

I og II. Robert Schumanns “Romancer” for obo og klaver, Mozarts Operaduetter og Carl Nielsens “Fantasistykke nr. 2” med flere. Judith Blauw var som barn helt sikker på, at hun ville spille klassisk musik, men først, da hun var 13 år valgte hun oboen. Hendes far havde nemlig foræret hende en cd med obokoncerter, og cd’en var med til at Judith Blauw bestemte sig for netop oboen. Hendes første ansættelse var Holland Sinfonia og European Union Camber Orchestra. Arco Van Zon har spillet i en del kammermusikgrupper bl. a. Trio Triller og han er en yndet underviser ved adskillige masterclasses rundt om i Europa. Haner uddannet oboist men tillige en fremragende pianist. - Det er første gang vi i musikforeningen har kunnet tilbyde musik for obo og klaver, og vi forventer en stor oplevelse for tilhørerne, siger Poul Bråten, Vesthimmerlands Musikforening.

6. APRIL 2016

TRILLETUR Ca. 1,5 km m. aktiviteter for alle Y

DB

RE

WE

PO

G

OR

A

B AL

AARS: På et møde i sidste uge valgte et enstemmigt repræsentantskab i Jutlander Bank at støtte bestyrelsens indstilling om at udpege statsautoriseret revisor Preben Randbæk, Vester Hassing, til nyt revisionskyndigt medlem og formand for bankens revisionsudvalg. Indstillingen indebar også nyvalg af advokat Thomas Frisgaard, Støvring, der besidder de juridiske kompetencer, som skal være til stede i en bankbestyrelse, og genvalg af Lars Tolborg, Hørby, der besidder den krævede landbrugsfaglige indsigt, samt genvalg af Finn Hovalt Mathiassen, Aars.

Finn H. Mathiassen – genvalgt til bestyrelsen og genvalgt som formand.

De to nye medlemmer af bankens bestyrelse har disse baggrunde: Thomas

Frisgaard er advokat med møderet for Landsretten samt partner i Advodan Aalborg. Preben Randbæk er uddannet statsautoriseret revisor og var indtil maj 2015 partner i Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Aalborg.. Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet genvalgte bestyrelsen Finn Mathiassen som formand, mens Lars Tolborg blev valgt til næstformand. Slankningen af bankens bestyrelse fra 16 til 12 medlemmer var en del af aftalen, da Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro fusionerede til Jutlander Bank i januar 2014.


Aars Avis

6. APRIL 2016

SIDE 15

HAVERSLEV

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Mejlby opretter Aktivitetsudvalg MEJLBY: Nye og mere enkle vedtægter blev vedtaget, da Mejlby Borger- og Kulturforening holdt generalforsamling på Mejlby Efterskole. Mødet var flyttet til efterskolen pga. den igangværende renovering af Borger- og Kulturhuset. De nye vedtægter arbejder hen imod en udvalgsstruktur, hvor det at give en hånd i foreningen ikke nødvendigvis er ensbetydende med at sidde i bestyrelsen og skulle deltage i alt, hvilket kan være en stor mundfuld. Ikke mindst nu hvor bestyrelsen står i spidsen for en stor renovering. Det blev på generalforsamlingen vedtaget at oprette et aktivitetsudvalg, som skal samle de aktiviteter der foregår i Mejlby samt gerne være katalysator på nye aktiviteter. Nuværende aktiviteter er pilates, cykling, petanque og stavgang. Derudover vil udvalget gerne arbejde videre med at etablere aktivitet i hallen. Der arbejdes også med mulighed for vandreture i de naturskønne områder omkring udspringet af Lerkenfeld Å, som man har lige

uden for Mejlby. Frivillig indsamling af affald blev også foreslået som en aktivitet, og Tina Buus meldte sig til at koordinere denne opgave. Udvalget består lige nu af Hanne Poulsen, Malene Kirk Stougaard og Gitte Uldal. Bestyrelsen fremlagde et flot regnskab med et overskud på 73.740 kr. Anette Tedaldi og Eva Nielsen præsenterede en folder om Mejlby, som skal lægges ind på hjemmesiden, og som tilstræbes udleveret personligt til tilflyttere af enten en nabo eller et medlem af Borgerforeningen. Anette Tedaldi meddelte, at hun ønsker at træde ud af Landsbyrådets bestyrelse, efter at have siddet der siden 2007. Anette har gjort et stort stykke arbejde for Mejlby, men synes at der nu trænges til nye kræfter. Jesper Heskjær gav tilsagn om at træde ind i Landsbyrådet i stedet. Bestyrelsen i Mejlby Borger- og Kulturforening består efter valget af: Lilly Nielsen, Britta Christensen, Henrik Buus, Charlotte Jensen og Gitte Kjærulff.

Hvem kan kende denne gård?

Medborgerhuset er populært HAVERSLEV: 2015 bød på en række mindre reparationsarbejder på Haverslev Medborgerhus, det fremgik af formandens beretning, da Foreningen Haverslev Medborgerhus holdt generalforsamling. Omkring 40 af medlemmerne deltog. Trods reparationsudgifterne så lykkedes det foreningen at komme ud med et overskud. Foreningens formand, Poul E. Jensen, omtalte i sin beretning, hvorledes årets 2015 var gået i og for Medborgerhuset. Udendørs er der blevet plantet små buske og sat et nyt stykke træhegn op. Træhegnet skal males sort til sommer, samme farve som resten af hegnet. Man er også i gang med at opføre et nyt halvtag. Også dette arbejde fortsætter når sommervarmen (forhåbentlig) sætter ind.

HAVERSLEV/MEJLBY: I forbindelse med den igangværende renovering af Mejlby Borger- og Kulturhus fandt en rigtig vaks Mejlby-borger under oprydning i kælderen et gammelt fotografi og maleri af en gård formodentlig fra egnen. Både fotografi og maleri blev prompte indleveret til Brorstrup-Haverslev Lokalhistoriske Forening. Foreningen vil rigtig gerne have hjælp, hvis der

Haverslevs lokale VVS forretning har monteret et par nye toiletter i bygningen, ligesom man i køkkenet har fået installeret et nyt køleskab. Af yderligere planer kan nævnes et nyt loft i forgangen samt eventuelt et stykke yderligere hegn. Foreningens regnskab viste en sund økonomi, med plus på bankbogen. Indtægterne kommer primært fra udlejning af Medborgerhuset. Der er bestillinger på udlejning helt frem til 2021. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Poul E. Jensen (formand/ pedel), Hanne Kristensen (næstformand), Lise Sørensen (kasserer/udlejer af Medborgerhuset), Alice Poulsen (sekretær), Inger Kristensen. Georg Nielsen er 1. suppleant og Jens Hejlskov er 2. suppleant.

Dette fotografi og et tilsvarende maleri er fundet af en gård. Er der nogen der kender gården, spørger lokalhistorisk forening.

er nogen der kan genkende gården. Fotografiet er fra 1911 og maleriet fra 1920.

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Konfirmander i tre kirker KGS. TISTED: Fredag, 22. april konfirmeres i Kgs. Tisted Kirke: Kira Fritz Thomsen, Kean Fritz Thomsen, Frederik Bæk Jakobsen, Mathilde H. Thomsen og Frederik H. Thomsen. Søndag, 24. april konfirmeres i Binderup Kirke: Amalie Ravn Kristensen. Søndag, 1. maj konfir-

meres i Durup Kirke: Mette Arent Pedersen, Filuca Aaquist Vorbeck, Mads Kjærsgaard Nielsen, Kristian Bjørn Nielsen, Kirstine Skovrider Koch, Malthe Villum Haugaard de Vries, Laura Madsen, Victoria Femhøj Jensen, Asbjørn Byrialsen, Salome Kalonda Kifuame og Emil Lakmann Nielsen.

20 års kæmpe fødselsdagssalg Torsdag d. 7., fredag d. 8. og lørdag d. 9. april

nu 3 stk.

250,-

VIBRaX SPINNeRe Str. 2+3 UV. Før 39,nu 5 stk.

100,-

geværtilbud

el!

PÅ en god hand g gør

Kom o

nu kun

999,-

TILBud TIL deN Nye JÆGeR TILB

eOS O/ O/u LaSeR TecH 12/76 m/choke inkl. Geværfoderal, Rensesæt, våbenolie, geværrem. Før 10615,-

kun 2 stk.

nu kun

7615,-

8895,SaBaTTI a aTTI ROVeR THuMBHOLe 308w komplet riffelsæt kun 7495,MOSSBeRG RIFFeL kaL. 308w komplet riffelsæt kun 6800,kun

Inkl. sigtekikkert 2,5-10x56 m/ belyst sigte. Før 13.192,-

Big Game GTX 12” Før 2499,-

Jakke Før 3499,Buks Før 2499,-

1749,-

ba ra VÅBeN

BROwNING X-BOLT HuNTeR 308w komplet omplet riffelsæt

BeReTTa TT TTa kOdIaT a aT OPTIF OPTIFade Nu -30%

buks

f

GTX 6” Før 1499,-

Jointed, 2-delte, 7 cm. Før 119,-

Inkl. sigtekikkert 2,5-10x56 m/ belyst sigte. Før 11.095,-

nu kun

jakke

Inkl. Gamo kikkert M/lys 3-9x40 , montage, Lyddæmper, kun 2 stk. Før 9.395,-

1499,-

GaMO LuFTGeVÆR Back IGT Med 3-9x40 kikkert 4,5 med lyddæmper. 365 M/sek. Før 3499,-

2449,-

deeRHuNTeR Ra RaM 2.G Jakke Bukser Før 2499,- Før 1199,Nu 1449,- Nu 799,-

Rester i beklædning fra

HaGLöFS og HäRkILa

sætpris

1899,-50%

Specialbutik for jægere & lystfiskere Hobrovej 418, Aalborg SV

www.aalborgjagt.dk

Tlf. 98 16 95 77

kikkerttilbud

cHIRuca BReTON STøVLe Nu -20% Før 2399,-

1919,-

Før 1299,-

1699,-

Før 1699,-

Før 2999,- foto

nu

nu

nu

nu

599,-

1349,-

1399,-

aBu FISkeSTÆNGeR

HøReVÆRN VÆRN

FRedaG: kONSuLeNTBeSøG øG

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer

2499,-

aSPHeN NeXTONa Jae aeGeR VIewLuX cLaSSIc PReMIuM Laze azeR aFSTa FST NdS- eLITe Hd Pc FSTa 8x42, 10x42 Før 8x42, 10x42 MÅLeR MÅL

nu kun

Kom og få taget en afstøbning af dit øre til dit personlige høreværn

kun

spar 20%

7”, 8” og 9” Før op til 899,nu frit valg inkl. hjul

399,-

1999,-

0%

øl r på en Vi byde ølse og en p

RaPaLa VOBLeRe

ags d l e t øds

-4

f

reith v/Sten B 00 -1700 l. 13 redag k

LySTFISkeR!

R

VI Ha

HäRkILa STøVLeR TILBud Big Game

st M or a e f nge -2 øds udva 0% els lgte da va -3 gsrabrer til 0% at te r

TROFÆ G IN OPMÅL


Aars Avis

SIDE 16

6. APRIL 2016

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Jens Harry og Maren Nielsen fra Haubro kan på lørdag fejre deres krondiamantbryllup. Den store dag bliver markeret med åbent hus på Farsø Hotel.

Jens Harry og Maren Nielsen har syv børn, hvoraf de seks stadig lever, og derudover har de omkring 15 børnebørn og 19 oldebørn.

I medgang og modgang - i 65 år Ægtepar fra Haubro kan på lørdag fejre krondiamantbryllup Af Lars Lindberg HAUBRO: På lørdag er der fest på Farsø Hotel, og det er ikke en hvilken som helst fest. Da er det nemlig præcis 65 år siden, Jens Harry og Maren Nielsen fra Haubro gav hinanden deres ja, og parret kan derfor fejre noget så sjældent som et krondiamantbryllup. De mødte hinanden til en grundlovfest på Hvolgård i Øland i 1948, hvor en nabopige gav den som Kirsten Giftekniv, og tre år senere blev de gift i Langeslund Kirke. Ved stuebordet i deres hjem på Haubrovej ser parret nyforelsket på hinanden, og de mindes brylluppet, som var det i går. Næsten i hvert fald. - Solen skinnede, der var knopper på træerne, og fuglene sang. Det var en smuk forårsdag, mindes 84-årige Maren Nielsen. - Ja det var en herlig lørdag, supplerer hendes 91-årige mand. - Nja... Jeg tror nu faktisk, det var en fredag, siger Maren, men ingen af dem har ret.

10. april 1951 var nemlig en tirsdag, så alt husker de ikke, selv om de begge både fysisk og mentalt er i topform. Mange mennesker vælger at gå på pension som 65-årige, men det gjorde Jens Harry og Maren ikke. Faktisk stoppede de først på arbejdsmarkedet for en lille måneds tid siden, da de havde drevet deres eget vognmandsfirma i ja - 65 år. Jens Harry har dog stadig lastbilkørekort, så han tager indimellem en hyggetur i lokalområdet, og han regner da også med, at han vil forny sit kørekort i nogle år endnu. Både han og hustruen kunne uden problemer lyve sig en halv snes år yngre, hvis man ikke vidste bedre, og de sætter en ære i at holde sig i gang og klare sig selv. De får ingen rengøringshjælp, deres store have holder de selv, og skal noget fikses, smøger de ærmerne op og klarer ærterne selv. De er da også skabt af noget helt særligt, hvilket en episode, som udspillede sig sidste sommer, beviser. Jens Harry valgte i en alder af 90 år selv at skifte

Unge og smukke var de, da Jens Harry og Maren Nielsen i 1951 gav hinanden deres ja i Langeslund Kirke.

taget på laden, og da stigen knækkede, kurede han ned af taget og kunne have slået sig ihjel i faldet, hvis ikke hans overalls havde sat sig fast i den knækkede stige. Maren fandt han dinglende med hovedet nedad over gårdspladsen, og hun sprang resolut op på stigen og fik sin mand løftet ned. I dag trækker de blot på smilebåndet over episoden, og de kan hverken se noget underligt i, at en 90-årig mand

skifter tag eller at en 83-årig kvinde løfter ham i sikkerhed fra en stige. - Vi har altid været vant til at tage fat, og så længe vi kan holde til det, er der jo ingen grund til at stoppe, kommer det med et skuldertræk fra Maren, som bliver bakket op af sin mand. - Når vi er ret friske i krop og hoved i dag, er det nok også fordi, vi har knoklet hele livet. Hvis vi havde sagt stop, fordi vi nåede en

bestemt alder, var vi nok sygnet hen, siger han. I 65 år har Jens Harry og Maren været hinandens bedste venner og det, der for 65 år siden i hvert fald ikke hed ”soulmates”. De har bakket hinanden op i tykt og tyndt, og de har skabt en mindre ”klan” af børn, børnebørn og oldebørn. Når hele familien er samlet inklussiv mænd, koner og kærester, er de næsten 60 mennesker. Syv børn fik de selv så langt er de enige. Hvor mange børnebørn og oldebørn de har, afhænger lidt af, om man regner bonusbørnene og -oldebørnene med, men de får med brede smil sjusset sig frem til, at det er omkring 15 børnebørn og 19 oldebørn. I 65 år har Jens Harry og Maren kørt et forbilledligt parløb, hvor han har kørt lastbil, imens hun har stået for regnskabet. At han har kørt lastbil, kan ifølge dem selv være en del af forklaringen på, at de har holdt hinanden ud så længe. De skæver lidt til hinanden og rødmer en smule, da de skal svare på, hvad hemmeligheden bag 65 års

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Bliv frivillig på Boldrup Museum Lørdag er der frivilligheddag på det idylliske museum NØRAGER: På en god dag er Boldrup Museum, der er en afdeling af Nordjyllands Historiske Museum, et lille paradis på jord. Det lille stråtækte husmandssted fremstår med bindingsværk, stokroser, storkerede, husdyr, have og marker som et idyllisk postkort fra en svunden tid. Men idyllen kræver mange arbejdstimer året rundt, og derfor er der plads til flere frivillige. Lørdag 9. april inviterer museumsforeningen til frivillighedsdag, hvor alle er velkomne til at

høre mere om, hvordan de kan blive en del af et engageret fællesskab. - Man ikke behøver at komme med specielle færdigheder eller nye ideer. Man er hjertelig velkommen, hvis man bare har lyst til at give en hånd med til stort og småt på museet, understreger Bjarne Hansen, der er formand for museets støtteforening, Boldrup Museumsforening. I dag hjælper foreningens frivillige med alt muligt. Nogle fodrer dyrene i

lykkeligt ægteskab er. Da svaret endelig kommer, er det da også så underspillet og jysk, som det kan være. - Det har såmænd ikke været så svært endda, siger Jens Harry. - Nej han var jo ikke hjemme så tit, at vi kunne nå at blive træt af hinanden, siger Maren. - Årh jeg har da i hvert fald været hjemme syv gange, griner Jens Harry, som får et på én gang opgivende og tilgivende smil fra sin hustru for den bemærkning. Drenge vil åbenbart altid være drenge - også når de er 91 år. På lørdag holder parret åbent hus på Farsø Hotel, og de glæder sig til at se familie, venner og gamle kolleger. Da de blev gift for 65 år siden, var det kun den nærmeste familie, der deltog, men denne gang skal bryllupsdagens fejres med manér. Det er de færreste forundt at fejre krondiamantbryllup, og selv om både Jens Harry og Maren formentlig stadig kan skifte tag og holde have om fem år, ved de trods alt ikke, om de får mulighed for at fejre deres jernbryllup til den tid.

weekenderne og uden for sæsonen, andre hjælper til i haven, passer bigård, hjælper til ved arrangementer og så videre. De frivillige er helt uundværlige for det lille museum. - Men vi kan sagtens bruge endnu flere. Dels er der masser af arbejdsopgaver året rundt, og dels kunne vi rigtig godt tænke os at få sat gang i endnu flere aktiviteter, fortæller Bjarne Hansen. Museumsforeningen har blandt andet en drøm om at få etableret forskellige

laug, hvor frivillige vil kaste sig over et emne og på den måde være med til at skabe mere aktivitet på museet. Der er allerede lavet et bilaug og et snapselaug, som mødes en gang i mellem og dyrker deres fælles interesse, men støtteforeningen håber, at endnu flere laug vil opstå. - Vi har tænkt på emner som ciderbrygning, uldarbejde, klædedragter, gamle madretter, husmandsstedets interiør, gamle husdyrracer, markarbejde, ølbrygning og meget mere. Faktisk er det

sådan, at hvis man har en god ide til et emne, der har relation til livet på landet for 100 år siden, så er vi åbne for alle gode forslag. Vi har nogle helt fantastiske fysiske rammer, både inde og ude, og ikke mindst - så har vi det rigtig sjovt sammen. Mange

af de personer, der allerede er med i det frivillige arbejde på stedet, havde ikke på forhånd den store interesse for dansk landbrugshistorie, men er nu dybt engagerede i aktiviteterne og det spændende fællesskab, fortæller en stolt formand.

Boldrup Museum har brug for flere frivillige hænder, og på lørdag kan interesserede høre mere om, hvordan de kan give det idylliske museum en hjælpende hånd.


Aars Avis

6. APRIL 2016

Delikatessen SKAL DU HAVE FEST SÅ HUSK VI ER LEVERINGSDYGTIGE I:

Festmad, blomster, lys, servietter, drikkevarer

Vi tager desuden alle uåbnede drikkevarer retur!

tilbUd fra delikatessen

10,-

NYHED! Salatbar introtilbud Små bægre ...............

KUN

KoNFiRmatioNSmeNu

kolonial

om a /am a

merrild 103

margarine

500 g

Pr. pk .

1 ltr. alm./light

max. 6 stk. Pr. kunde!

H ovedret:

Oksefilet / glaseret herregårdsskinke/ fyld kalkUn tilbehør til hovedret: flødekartofler, krydderkartofler, kartoffelsalat

Dessert

Slagteren hk. svinekød 8-14% kUn tOrsdag

12

pr. 1/2 kg ...............

OksecUlOtte pr. 1/2 kg .............

50

4995

Gælder fre. kl. 10-18 og lørdag kl. 9-15 betjent grillmarked min. 8 varianter

10000

8 stk. kød ........

Delikatessen

Direkte nr. 25 57 49 40 Hver dag fra kl. 8.00-15.00

Røde

frost

hOt-dOg h Ot-d pølser k g

2

danpO kyllingeOverlår

laks

50

125 g i skiver

3 pk ./b g .

me g a p s .

00

25

350-400 g

00

dyremad

40

10 ds.

00

torsdag/ fredag

Ste f f H o u lb e rg

pølser 350-400 g

15 00 5 00 55

harbO sOdavand 2 ltr.

spar øl alm.

m&m`s ps. 135-165 g

Fr it v a lg

dyremad

smart kattemad

Kun

slik

slik

haribO

Fr it v a lg

sPar 30.00

30 st k .

20 95 16

00

2.000 g

270 g i gl.

ørred

9 95 39

v a lg

00

frost

R oy a l G re e n la n d

400 g

vebbestrUp islagkage

e

r Partiva

500 g bage/stege

køl

Pr. couv.

tUnmOUsse/hønsesalat på ananasring/ tarteletter

95

rynkeby saft

125 g i skiver fersk/gravad

Fo rret:

28 00 9

sPar 20.00

rejer

139,-

kolonial

Rød

Vælg 2 forret ter, 2 hovedret ter, 2 kartoffeltilbehør og 1 dessert Der medfølger 2 slags salat, dressing , flüte og smør Kød og kartofler er klar til ovnen!

.........

SIDE 17

00 + pant

+ pant + pant

paw knas hUndemad

95

10 k g

00

til haven

Så er de r ve d at være tid ti l

havefrø

He le sæs o ne n !

Kun

at så!

s i r P ½

lørdag/ søndag

lUrpak

250 g alm./smørbar

max. 4 Pk. Pr. kunde!

Fr it v a lg

10

00

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

H ave rs le v

v. finn ovesen

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fra onsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)


Aars Avis

SIDE 18

6. APRIL 2016

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Suldrups vilde piger festede

Peter Ingemann i faunen på Dagli’ Brugsens medarbejdere i Suldrup efter årsmødet.

82 til Årsmøde i Dagli’ Brugsen Suldrup SULDRUP: Uddeler Steffan M. Sørensen og alle medarbejdere hos Dagli’ Brugsen i Suldrup tog ved indgangen til Stensbohallen imod de 82 der deltog brugsens årsmøde. Formand Inge Nielsen og uddeler Steffan M. Sørensen bød velkommen til Årsmødet, som blev indledt ned spisning, god mad og god stemning. Inge Nielsen fortalte om det lidt turbulente år 2015,

men forsikrede, at bestyrelsen så frem til et mere stabilt 2016. Stefan M. Sørensen fortalte om sine visioner for fremtidens Dagli’ Brugs i Suldrup, og ytrede håb om, at butikken kunne blive en at de Dagli’ Brugser der bliver bygget om til en ny flot og moderne butik. Den nuværende bestyrelse blev genvalgt. Der blev valgt to nye suppleanter: Ann Mathiasen og Elsebeth

Thrysøe. Fra deltagerene i årsmødet var der mange roser til Steffan M. Sørensen og medarbejderne. Efter årsmødet trådet Peter Ingemann frem og leverede et forrygende og underholdende foredrag om tv-programmerne “Størst” og de mange oplevelser på turene. Foredraget var krydret med gode filmklip og god dansk humor.

AARESTRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Kierkegaard, Løgstrup og glæden i Aarestrup AARESTRUP: Midthimmerlands Kirkehøjskoles andet arrangement i år, blev både interessant og til tider muntert. Foredragsholder og undervisningsadjunkt ved Aarhus Universitet, Peter Aaboe Sørensen, holdt foredrag om de to danske filosoffer og tænkere, Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup, der levede i hvert sit århundrede. Peter Aaboe Sørensen ville med sit foredrag anskueliggøre ligheden mellem de to tænkere, især set i forhold til glæden og dens betydning for vort liv. Men inden foredraget var der tid til morgensang i en fyldt Aarestrup Kirke, hvor organist Anette Kjær, med ord og velvalgte salmer, udstak formiddagens kurs – på vej til et par timer i selskab med Kierkegaard og Løgstrup samt deres ”fortolker”, Peter Aaboe Sørensen. Anette Kjær slog tonen an til glæden og pointerede bl.a. at glæden skal gribes. I Aarestrup Forsamlingshus var Peter Aaboe Sørensen parat til ar løfte fligen for Kierkegaard og Løgstrup og deres tanker og filosofering om menneskelivet, det skabte, glæden, det vigtige og det at eksistere som menneske. Kierkegaard levede fra

1813 til 1855, og Løgstrup et århundrede senere fra 1902 til 1981. - Al filosofi starter med en undren – en undren over det elementære, det hverdagsagtige, f.eks. at se på en græsplæne som noget mere end noget der bare skal slås. At verden ER, det er uforklarligt. Livet er uudgrundeligt og mennesket stiller spørgsmål, og flere af dem kan der ikke findes svar på. At livet overhovedet er, det er en gåde. Vi har fået livet som en gave, vi er midt i det. Og har den opgave at tage vare på det. Vi skal tænke over livet. Og glædes. Glæden er fælles. Den viser vor forbundethed med det skabte og det medmenneskelige, indledte Peter Aaboe Sørensen. - Kierkegaard var både filosof og digter”, forklarede Peter Aaboe Sørensen, og fortalte om hvorledes Kierkegaard ”opfandt” figurer i sine skrifter, figurer som han lod være talerør for sig selv. I en ”historie” om en marskandiser og en sekretær (møbel), digter Kierkegaard sig i nærmest ind i møblet. Han oplever en form for forelskelse, da han hver dag på sine gåture passerer marskandiserens vindue hvor sekretæren er udstillet. Og til sidst er han nødt til at købe møblet. Vi

er til på lånt tid, og vi må ikke spilde tiden, for vi har kun øjeblikket og tiden én gang. Kierkegaard får sekretæren med hjem. Han er vældig glad for sit nye møbel – et stykke tid. Kierkegaard beskriver også glæden. ”Hvad er glæde, eller det at være glad? Det er i sandhed at være sig selv nærværende, at være i dag”. Knud Ejler Christian Løgstrup (kendt som K.E. Løgstrup) var en dansk filosof og teolog. Han var bl.a. optaget af skabelse og tilintetgørelse, men også glæden. Det menneskeskabte skjuler det skabte, vi er tilbøjelige til kun at se det menneskeskabte, mente Løgstrup. Om glæden har Løgstrup bl.a. disse tanker: Glæden er betingelsesløs, og kan kun leve ved at ytre sig. Ligesom en kilde der kun kan blive ved med at være en kilde ved stadig at strømme ud. Glæden kommer uden vi ved at det, gennem vort syn og vor hørelse, som glæde over lys og landskab og toner. Eller som glæde over den modtagne medmenneskelighed, skriver Løgstrup bl.a. i artiklen ”Elsk Jeres fjender”, fra 1938.

SULDRUP: Det lykkedes endnu en gang kvinderne bag årets Pigefrokost, at forvandle bybilledet i Suldrup. Holdet bag Pigefrokostudvalget arrangerede den fedeste temafest. Til dette års Pigefrokost var temaet Wild Wild West. Igen havde de glade deltagere lagt en masse god energi i deres udklædning. Så lørdag eftermiddag strømmede cowboys, indianere, glædespiger og ”most Wanted”-lygtepæle og andet godt folk gennem byens gader på vej til fest. Det var et dejligt livsbekræftende syn. I løbet af festen fik pigerne besøg af Røvene fra Rold, som kom forbi, for at se om der var noget at ”rende med”. De fik mest held med at stjæle lidt knus hos pigerne, selv om de også forsøgte at løbe med Jeanette Sagan. Hun fik dog lov til at blive i Suldrup, så hun sammen med resten af udvalget, Vanda Søgaard, Annika Brorson, Pia Asp og Birgitte Asp, kan gå i gang med arrangere Pigefrokost 2017. Men denne aften var der nok at gøre med at få årets fest sikkert i mål, og det lykkedes. - Igen i år havde vi hjælp

og opbakning fra sponsorer, som gjorde det muligt at udlodde præmier, blandt andet, som traditionen byder, til bedst udklædte, det blev høvding Sofie Drøhse, siger Jeanette Sagan. En fest er ikke en ordentlig fest uden et godt band. DanBand med Claus Hassing i spidsen leverede musikken, de blev suppleret af Peter Christensen fra Discoteque Venus. Og den stemning de sammen leverede fra scenen gjorde, at dansegulvet var fyldt hele aftenen. - Ja, da det gik vildest til, blev der endda danset på barerne i bedste Cayote Ugly-stil til tonerne fra LeAnn Rimes, husker Jeanette Sagan. For andet år i træk blev festen afviklet i Stensbohallen i Suldrup. 199 festglade piger gav den gas fra eftermiddag til midt nat.

God atmosfære Den gode stemning havde nær væltet slagter Johnny Christensen, Johnnys Kød fra Nørager, ”bag ud af dansen”. Da han ankom med mad, og havde været der et stykke tid, sagde han. - Ja, jeg har da godt nok før leveret mad til pigearrangementer, men det her. Det er da godt nok noget særligt.

BLÆRE

Sikke en god atmosfære og sikke en fest. Det har jeg ikke oplevet nogen andre steder, lød det fra Johnny Christensen. Der var også arrangeret forfest for mændene på Suldrup Kro. Mændene mødtes nogle timer før til rafle-turnering og hygge efterfulgt af en solid menu, så de var rustet til at deltage i pigefrokosten, når dørene blev åbnet for dem kl. 20. Til dette side-arrangement var der god opbakning fra 50 mænd. - Vi må sige, at vores succeskriterier er fuldt opfyldt, selvom vi selvfølgelig altid håber, at flere har lyst til at deltage både på kroen og i hallen. Vi er meget taknemlige for alle de mange frivillige foreninger, erhvervsdrivende og privatpersoner, som hvert år hjælper os med at få arrangementet stablet på benene. Hvis vi tæller listen sammen, så runder vi ca. 100, som på den ene eller anden måde giver en hånd med før, under og efter festen. De spiller alle sammen en særlig og vigtig rolle for os i Pigefrokostudvalget, for det er deres uvurderlige indsatser, der tilsammen får arrangementet op og stå, fastslår Jeanette Sagan.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Børn og voksne i alle aldre var på gulvet i Blære Multicenter, da Blære IFs gymnastikafdeling afviklede gymnastikopvisning.

250 afsluttede god gymnastiksæson i Blære Gymnastikhold og folkedansere fyldte multicentret BLÆRE: Gymnastiksæsonen 2015/16 i Blære IF blev afsluttet med et brag af en opvisning i Blære Multicenter. Cirka 250 børn og voksne var samlet for at nyde folkedans og gymnastik. Efter fælles indmarch var de lokale folkedansere mødt op med egne spillemænd for at åbne arrangementet. Herefter kunne forældre

og bedsteforældre opleve gymnaster, i alderen 1 til 12 år, vise hvad de havde øvet på hele vinteren. Trænere og hjælpetrænere havde gjort en flot indsats, som bragte fire hold på gulvet. Gymnasterne leverede flotte rytmeserier, spring og redskabsgymnastik i alle sværhedsgrader. Foreningens BUGG-

dansere gav opvisning og Crossdance Vegger/Hornum gæstede Blære med deres enorme power og udholdenhed. Som afslutning på en vellykket eftermiddag, serverede Støtteforeningen for Blære IF, traditionen tro, kaffe og et stort kagebord leveret af frivillige.


Aars Avis

6. APRIL 2016

SIDE 19

BLÆRE

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Konfirmation i Blære Kirke BLÆRE: Søndag, 24. april holdes der konfirmation i Blære Kirke kl. 10.30. Følgende konfirmeres: Rune Hansen, Lyngholmvej 21, Blære, Christian Holm, Blærevej 52, Blære, Anders Hyldal Nielsen, Oustrupvej 68, Blære, Emma Luther Hjorth-Jacobsen,

Saltgårdvej 6, Blære, Ida Glerup Sigvardsen Kristensen, Kelddalvej 41, Blære, Rikke Mølgaard Madsen, Vestre Blærevej 4, Blære, Søren Mølgaard Madsen, Vestre Blærevej 4, Blære, Patrick Nielsen, Møllevænget 7, Vegger.

Folkedansere i Blære blev hædret BLÆRE: Dygtighed og godt humør blev hædret ved forårsopvisningen i Blære. Blære Idrætsforening og folkedanserne kaldte fik efter opvisningen to personer frem. Det var Gitte Petersen og Ivan Amtoft. De to skulle hædres for mange års indsats i Blære. Gitte Petersen fik DGI Guldnål hængt på kjolen. Samtidig med guldnålen blev hun takket for, at hun altid møder op med godt humør, samtidig med, at hun altid er veloplagt og godt forberedt. Det smitter af på danserne. Det at være godt forberedt hænger også sammen med at have styr på tingene, og det har Gitte Petersen.

Hun har talt op hvor mange folkedanse, hun har undervist i. Det er blevet til 414 danse, i de 25 år hun har undervist. Ivan Amtoft modtog diplom for 25 års arbejde. Han har i de mange år været leder og spillemand i Blære. Ivan Amtoft er en meget dygtig musiker. Han spiller på harmonika til dansen, men mestrer også klaverspil i pauserne. De to var dog ikke alene om at få hæder ved opvisningen. Samtidig blev der også sagt tak til Karl Johan, der har spillet violin for folkedanserne i 28 år ud af de 41 år der er blevet danset folkedans i Blære. Karl Johan har tidligere fået overrakt DGIs guldnål.

Inge Engelst Christensen er ansat som ny leder på Blære Friskole.

Blære Friskole ansætter leder fra Fjelsø Friskole Skolen har lige nu 48 indmeldte børn klar til august Af Torsten Hansen BLÆRE: - Jeg glæder mig, sådan lyder det fra Inge Engelst Christensen der pr. 1. august 2016 tiltræder som leder af Blære Friskole. Inge Engelst Christensen er dog allerede begyndt at deltage i den kommende skoles arbejde, derfor kunne gæsterne på messen Forår i Himmerland i Aars i weekenden møde den nye skoleleder, hvor hun var en del af skolens stand.

- Jeg har fulgt med i skolens tilblivelse, og det var blandt andet skolens værdigrundlag der gjorde, at jeg søgte stillingen. Skolens ønsker om en sammenhæng mellem teori og praksis er lige mig, forklarer hun. Blære Friskoles værdigrundlag bygger på fire holdninger. Det gælder blandt andet, at skolen ønsker at uddanne “hele mennesker” og skolen vil “føre det teoretiske ud i praksis”. - For mig gælder det for

eksempel, at man skal ikke lære tysk blot for at lære det, man skal lære det for at bruge det, fortsætter Inge Engelst Christensen. Allerede før den endelige beslutning om at lukke Blære Skole blev truffet i byrådet var der kræfter i gang for at stifte en friskole i byen. Nu er alt faldet på plads, og det er helt sikkert, at skolen åbner 1. august 2016. - Vi har lige nu 48 indmeldte børn og håber på lidt flere,

HORNUM

men beslutningen om at gå i gang er truffet, siger Per Sørensen, der er formand for den nye friskole. Deltagelsen i forårsmessen var også et led i at få flere børn på friskolen. Der kom flere interesserede forældre, og bestyrelsen forventer, at der vil komme en forøgelse af tilmeldingerne. Inge Engelst Christensen har arbejdet 14 år på Fjelsø Friskole og bor selv i Klotrup mellem Fjelsø og Aalestrup. I de 14 år har hun fungeret som lærer, og de seneste år også som souschef. Derudover har Inge Engelst Christensen også i en periode været konstitueret leder. - Vi kan mærke Inge brænde rigtig meget for vores projekt, og sammenholdt med hendes erfaring og gode anbefalinger føler vi, at vi har fundet den helt rigtige person til at stå i spidsen for Blære Friskole, siger Per Sørensen. - En af de første opgaver bliver at få ansat personale, så vi sammen kan få struktureret en hverdag med udgangspunkt i skolens værdigrundlag, siger Inge Engelst Christensen. - Vi glæder os derfor rigtig meget til at præsentere Inge ved vores kommende ”Åbent hus arrangement”, som vil finde sted på Blære Skole, lørdag, 16. april, hvor også der bliver mulighed for at se skolen og indskrive børnene til skolestart i august, siger Per Sørensen. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Jernbaneklub i Hornum er usikker på fremtiden Bestyrelsen håber, at klub og museum kan blive i stationsbygning HORNUM: Himmerlands Jernbaneklub, som har eksisteret i 25 år, lever i stor usikkerhed om hvad fremtiden vil bringe. Usikkerheden drejer sig om stationsbygningen i Hornum, som i alle årene har været hjemsted for klubben og Himmerlands Jernbanemuseum, men ved generalforsamlingen forleden sagde formanden, Christian Sauer, at det er uvist om man kan blive i de kommunale lokaler og især hvad der skal ske med stationens gamle pakhus, som ikke er i den bedste bygningsmæssige stand. Klubben har gennem alle årene forbedret sta-

tionsbygningen for egen regning, og har fået indrettet sig i både det tidligere bibliotekslokale i stueplan og på første sal, men fra kommunal side har man flere gange været ude med udtalelser om, at bygningen måske skal jævnes med jorden. - Det er en god og stærk bygning og vi håber, at Vesthimmerlands Kommune besinder sig, så vi fortsat kan blive i lokalerne, sagde Christian Sauer, som også håber at det kan lykkes at skaffe penge til en istandsættelse af det gamle pakhus, som i sig selv er et meget smukt, historisk bygningsværk.

- En gruppe borgere i Hornum har sammen med kommunen fået bevilget tre mio. kr. til byfornyelse. En del af pengene skal anvendes på arealerne omkring stationsbygningen. Bl. a. skal perronen renoveres, og hvis pengene rækker skal der opsættes motionsredskaber på pladsen bag stationsbygningen. Der skal også plantes træer foran bygningen, sagde Christian Sauer. Formanden kunne endvidere oplyse, at en gruppe borgere arbejder på at skaffe penge til istandsættelse af stationsbygningen og pakhuset. Jernbanekluibben er repræsenteret

i denne gruppe og museumsinspektør Broder Berg, Vesthimmerlands Museum, er tovholder. Der er bevilget penge til honorering af en arkitekt som skal vurdere omkostningerne til renovering af pakhuset. Christian Sauer sagde, at det kan blive en lang proces, men at man er parat til at vise tålmodighed. I årets løb var der pænt besøg på jernbanemuseet, som har åbent hver anden onsdag aften og ellers efter aftale. Museet deltog i kulturarvsmåneden i 2015 og der var stort rykind, da et af medlemmerne, redaktør Thorkil Christensen, fortalte om Himmerlands-

banens historie, jernbanekrig i Vesthimmerland og om jernbaneaktiviteterne i Hornum, som er en del af kulturarven. Jernbaneklubben driver også modeljernbane. Her er der fast arbejde til et fast modeljernbanehold, og resultatet er meget synligt og imponerende. I årets løb er der blevet kælet for deltaljerne på modeljernbanen fra 1953, som nu fremstår i absolut topform. Klubben har også modtaget en del jernbaneeffekter i årets løb. Giverne er private samlere. Bl. a. har man modtaget en fane, en billetmaskine og billeder. Klubben har også fået over-

draget en unik samling på omkring 300 albums med billeder og beskrivelser fra baner i ind- og udland. En kuriositet er et skilt fra trinbrædtet “Holsatia”, som nogle troede var fra østfronten, men som man i klubben efter granskning fandt ud af var fra området mellem Odder og Hov. Desuden har man modtaget adskillige jernbanebøger fra gammel tid. Regnskabet blev gennemgået af kassereren Martin Larsen, Aars, og viser et overskud på 2.127 kr. Til bestyrelsen genvalgtes Knud Madsen, Hornum, Bent Larsen, Randers og Christian Sauer, Skørping.

Konfirmander i Ulstrup Kirke i Hornum HORNUM: Søndag, 24. april er er konfirmation i Ulstrup Kirke i Hornum. Kirkehandlingen foregår kl. 11.00. Konfirmanderne er: Cindie Mie Christensen, Nich-

las Hedegaard Frederiksen, Signe Holm Jakobsen, Andreas Møller Michelsen, Fie Møller Majgaard Larsen, Sebastian Viborg Møller, Signe Høeg Roersen Nielsen, Sørens Emil Nøhr

Nielsen, Marcus Sørensen, Ida Tolbod, Emil Skadborg Albrechtsen, Frederik Kjær Pedersen, Kasper Lemvig Andersen, Mille Beck Andersen, Nicoline Bjerre Christensen, Alexander Bli-

chfeldt Højgaard, Pernille Johansen, Lasse Nielsen, Mikkel Krzyrosiak Pedersen, Kasper Smidt Svandsen, Aron Malik Filemonsen Sørensen, Benjamin Jensen og Rikke Pinstrup Sørensen.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk


Aars Avis

SIDE 20

HORNUM

nytårsstævnet i ridehallen med 80 deltagere fra hele Nordjylland. Klubben havde seks hold med i Limfjordsturneen. Bedste placering blev Hornum 1 med en 2. plads i B-rækken. - I august deltog ni medlemmer i landspetanque stævnet i Kjellerup med stor succes, samme tidspunkt var der en del, der deltog i kommunemester-

SKIVUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Flot fremmøde og overskud i Hornum Petanqueklub HORNUM: Der var rigtig flot deltagelse, da Hornum Petanqueklub holdt deres generalforsamling. 32 af foreningens 38 medlemmer mødte op til en hyggelig generalforsamling i klubhuset på Hvalpsundvej. Formanden Niels Jørgen Pedersen fortalte i sin beretning om klubbens aktiviteter i 2015. 2015 blev indledt med

6. APRIL 2016

skabet i Vilsted. Vi mistede desværre pokalen til IK Vest i Overlade, beklagede formanden. - Sæsonen sluttede i oktober med klubmesterskabet. Der deltog 24 i spillet, og bagefter var der festmiddag og hygge. Inger og Gunnar Nielsen blev klubmestre, opsummerede Niels Jørgen Pedersen. Han gjorde også op-

mærksom på, at der kun været småreparationer på petanquebanerne. - Men desværre en del oprydning efter andre, der benytter stedet til ophold, konstaterede formanden. Regnskab blev fremlagt af kasserer Hans Frederiksen. Der var et overskud på 3000 kr. Hans Frederiksen blev genvalgt til bestyrelsen, der desuden består af Niels Jørgen Pedersen og Elin Mathiesen. Efter generalforsamlingen var der tilmelding til Limfjordsturneen i 2016. Det blev igen til seks hold.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Konfirmation i Skivum Kirke SKIVUM: Fredag, 22. april, St. Bededag, holdes der konfirmation i Skivum Kirke kl. 10.30. Følgende konfirmeres: Kevin Kurt Dahl Drejer, Løgstørvej 24, Strandby, Frida Tilsted Falden, Dr. Margrethes Vej 9, Aars, Simon Schmidt Gralander, Nørregade 22, Ranum, Nichlas Jan Mølgaard Hansen, Kirkebakken

1, st, V. Hornum, Nikolaj Richard Jensen, Ranumvej 58, Ranum, Freja Anna Kristensen, Maria Agnethe Madsen, Janne Beblein Poulsen, Tofteparken 81, Aars, Ann-Katrine Rasmussen, Altinget Bjergvej 7, Gøttrup, Chris Stenfeldt, Sønderport 33, Løgstør, og Filip Fredsgaard Thomsen, Rugmarken 56, Løgstør.

Motionscyklinster åbnede sæsonen med klubrekord CYKLING: Så er sæsonen skudt i gang for cyklisterne i Aars Trim. Søndag d. 3. april mødte 34 cyklister op til årets første tur på landevejen i klubregi heraf flere nye medlemmer. Efter en kort velkomst og introduktion af et par nye holdregler kørte 29 ud af 34 fremmødte fordelt på fire hold af sted i

silende regn. Grundet det kolde vejr blev det ikke de lange ture denne søndag. Hold C og D nåede 32 kilometer, mens hold A og B kørte 50 kilometer. Vel tilbage i klubhuset blev der serveret varm suppe, kaffe, øl og vand til de forfrosne ryttere. I sådant et vejr finder man hurtigt ud af, om man har den rette beklædning på,

hvilket et par ryttere måtte erkende, at de ikke havde. De var derfor meget taknemmelige for den fine service, der var, da de ankom til klubhuset igen. Det flotte fremmøde er ny klubrekord, og det lover godt for den nye sæson. I april kører motionscykelrytterne hver tirsdag og torsdag.

Aars Golfklubs alderspræsident, Martin Remmen, hejste søndag Dannebrog assisteret af Knud ­Pedersen.

Sæsonstart i Aars Golfklub

Ikke færre end 34 friske motionister trodsede det dårlige vejr, da Aars Trims cykelklub i søndags indledte sæsonen.

GOLF: I søndags blev der afviklet Tefal Åbningsmatch i Aars Golfklub. Ikke færre end 92 ivrige golfspillere trodsede vejret og indledte dagen i ly af store paraplyer, mens golfklubbens formand, Søren Friis, bød velkommen til en ny sæson. Herefter blev Dannebrog hejst af klubbens 90-årige alderspræsident, Martin Remmen, og præcis klokken 10.00 blev matchen så skudt i gang af Himmerlands Saluteringslaug. I løbet af formiddagen

blev morgenens regnvejr gradvist erstattet af mildere forårsvej og dermed bedre betingelser for deltagerne. Efter dagens spil var der fællesspisning og præmieuddeling i klubhuset. I C-rækken blev det til en tredjeplads til Hans Jørgen Møller, mens Lene Børresen fik en andenplads. Førstepladsen i C-rækken gik til Rene Brændstrup Munk. I B-rækken tog Jesper Sveistrup sig af førstepladsen, mens Frits Pedersen og Per Vinterbølle blev henvist til henholdsvis an-

Drillesyge lillebrødre klar til stjernetræf Team Vesthimmerland tager torsdag imod Aalborg Håndbold i pokalen HÅNDBOLD: Efter nederlaget til AJAX København i påsken, var eventyret i 1. division definitivt ovre for Team Vesthimmerlands håndboldherrer i denne omgang. Da holdet rykkede op,

havde de færreste nok regnet med, at eventyret ville vare i fire år, men holdet trodsede oddsene og bed sig fast i landets næstbedste håndboldrække. Torsdag har TVHherrerne i den grad at-

ter odssene imod sig, når de hjemmei Idrætscenter Østermarken tager imod stjernespækkede Aalborg Håndbold i pokalturneringen. TVH har de seneste år været ålborgenserne “lille-

bror”, som har været med til at udvikle flere spillere, som klubben har lånt af storebror, der har spillet med om DM-guldet, imens TVH har kæmpet for overlevelsen i 1. division.

Man ser af og til, at de store mandskaber sparer spillere, når de møder underdogs i pokalturneringen, men Aalborg Håndbold stiller i stærkeste opstilling, når de torsdag aften løber på banen

den- og tredjepladsen. Endelig vandt Steen Thomsen førstepladsen i A-rækken, mens Søren Munk blev nummer to og Knud Pedersen nummer tre i rækken. Dagens længste drive hos damerne stod Edel Thomsen for, mens Ulrik Jensen formåede at få bolden længst ud i fairway hos mændene. Der blev også kåret vindere af nærmest flaget på to golfhuller, og her var de mest præcise golfspillere Søren Munk, Karen Jensen og Ole Johansen.

i Aars - final four-stævnet ligger nemlig lige om hjørnet, og de ambitiøse ålborgensere har derfor brug for at få alle mand til at ramme topformen. Team Vesthimmerland håber naturligvis på god opbakning på lægterne, og de drillesyge underhunde er i den grad opsat på at bide storebror i bagdelen.


Aars Avis

6. APRIL 2016

SIDE 21

Regionsmesterskaberne 2016 for Masters i Aars jyske klubber ved stævnet - Aars, Hadsund, Nord fra Nørresundby, Pingvinerne fra Støvring, S68 fra Hjørring, Aalborg, og Søhestene fra Hjallerup. Ved stævnet deltager 47 svømmere - 18 damer og 29 herrer. Stævnet er delt op i 40 løb og 141 starter med de forskellige svømmearter blandt andet 10 holdkonkurrencer. Dertil skal der bruges 31 officials, hvoraf størstedelen kommer fra Aars Svømmeklubbens store officialhold. Aldersmæssigt bliver svømmerene delt op i præmasters (20-24 årige) samt forskellige grupper af del-

tagere over 24 år. Ældste deltagende svømmer er årgang 1961 (fra Aars) og yngste er årgang 1994. Mastersstævnet er meget hyggeligt, og kampgejsten er høj. Mange af deltagerne er stadig aktive i svømmeverdenen, dog mest på bassinkanten som dommere, officials, trænere eller forældre til ungdomssvømmere. Det er en stor afveksling at se dem optræde i vandet i stedet for på bassinkanten tilmed med nogle af de yngre konkurrencesvømmere som dommere. Det bliver en god eftermiddag i svømmebassinet med efterfølgende festmiddag.

Aars Billard Klubs old boys-hold, som består af Arne Thomsen, Bent Pedersen, Peter Nielsen, Ib Jensen og Eigil Nøhr vandt i overbevisende stil sin pulje, og holdet er nu klar til DM-kvartfinalen.

maximale, så har de rigtig gode muligheder for at nå langt. Klubbens andethold, som spiller i 3. division, spillede i sidste uge sæsonens sidste kamp på hjemmebane, hvor modstanderen var Ans. Hjemmeholdet har gennem hele sæsonen ligget i top tre, og med en sejr kunne den plads bevares. Det blev til en overbevisende sejr på 6-2 til Aarsmandskabet, da Jan Bjørn (50,00 i gennemsnit), Lars B. Nielsen (29,37 i gennemsnit) og Marc Dahlsen vandt deres kampe - holdet sluttede derfor på en tredjeplads i rækken tre point efter topholdet fra Juelsminde. Jan Jespersen har på hjemmebane spillet sig videre i ”Søgaard Cup”. Den videre adgang blev sikret med en andenplads i puljen, hvor det var en spiller fra Viborg, som blev puljevinder. Jan Jespersen spillede sin hidtil bedste runde og sluttede med et totalgennemsnit på 11,21. Næste runde spilles om 14 dage, og det vides endnu ikke, hvor Jan Jespersen skal spille.

I weekenden holdt ungdomsafdelingen i Vognsild/ØStrup 91 standerhejsning.

Vognsild/Østrup hejste flaget FODBOLD: Der var højt humør, da ungdomsafdelingen i Vognsild/Østrup 91 havde opstart på ­fodboldsæsonen i weekenden.

Vejret var fint, og de unge spillere samt trænerne nød at komme ud og trille med bold på græs. Efter velkomst af Kirsten Olsen blev børnene opdelt

i hold, og der blev spillet nogle fornøjelige kampe. Der blev sluttet af med hygge i klubhuset med de traditionelle røde pølser og sodavand.

SVØMNING: Lørdag 9. april afholder Aars Svømmeklub Regionsmesterskaberne 2016 for Masters. Masters stævnet er for de voksne svømmere - men ikke nødvendigvis kun forhenværende konkurrencesvømmere, da der er mange motions svømmere blandt deltagerne. Mange af disse motionssvømmere er først begyndte at svømme, efter de har fulgt deres egne børn til svømmeundervisningen. På deltagerlisten er der dog også nogle af Nordjyllands dygtigste konkurrencesvømmere gennem årene, så konkurrencen bliver hård. Der deltagere syv nord-

GP Himmerland Rundt vises på tv CYKLING: Fredag 29. april afvikles det danske cykelløb på Europatouren, GP Himmerland Rundt, for sjette gang, men for første gang kan man opleve Danmarks største endags cykelløb på TV. - Vi prøver at lave nye tiltag hvert år, og i flere år har det været en drøm at få vist løbet direkte på TV. I år går denne drøm så i opfyldelse, idet vi har indgået en aftale med TV3 Sport, der viser den sidste del af løbet. Der er ingen tvivl om, at det vil være med til at give løbet og dansk cykelsport yderligere et løft, siger løbsdirektør Mogens Kristensen. GP Himmerland Rundt

er et såkaldt UCI 1.2 løb på Europatouren og har deltagelse af ikke mindre end 33 teams a seks ryttere, og har dermed deltagelse af hele 198 ryttere fra hele Europa. Løbet starter og slutter i Aars, der er kendt for sin brostensbelagte hovedgade, hvor løbet har sin afslutning. Brostensstykket skal passeres hele ni gange, hvilket er med til at give løbet en vis hårdhed udover længden på 190 kilometer med knap 1.000 højdemeter. Løbet er det første af tre selvstændige løb på Europatouren i Den Nordvestjyske Cykelweekend.

Zejr sejrede i sin debut RIDNING: En håndfuld ryttere fra HornumUlstrup Rideklub, som normalt primært deltager i dressurkonkurrencer, kastede sig i sidste uge ud i en helt ny og for dem ukendt disciplin: TREC. Det kunne være blevet opfattet som en forsinket aprilsnar, eftersom de ellers erfarne ryttere absolut ingen erfaring havde på dette felt, inden de satte kursen mod deres første TRECstævne, som blev afholdt i Lem Rideklub. Alligevel blev det rytterne fra Hornum, der lo sidst, da de kunne drage hjem med både sejren og andenpladsen i stævnets lette disciplin. Det blev nemlig Pia Vangsgaard og hesten med det passende navn Zejr, som snuppede sejren i deres TREC-debut med 85,3 pro-

Old boys-hold i billard på vej mod DM BILLARD: Aars Billard Klub har i sæsonen 2015/2016 haft otte old boys-hold tilmeldt holdturneringen under DDBU. Alle holdene har gennem hele sæsonen leveret rigtig flotte resultater, og fem af holdene endte i top tre i deres puljer.

Et hold var dog helt suverænt og vandt sin pulje i overlegen stil. OB8, som består af Arne Thomsen, Bent Pedersen, Peter Nielsen, Ib Jensen og Eigil Nøhr, har på vejen blandt andet besejret hold fra Aarhus, Silkeborg, Arden, Thisted og Viborg. Holdet har også

spillet sin første puljekamp, og her blev det til uafgjort 4-4, da Arne Thomsen og Bent Pedersen vandt deres kampe. Det uafgjorte resultat betød adgang til kvartfinalen om DM i kraft af det højeste holdgennemsnit. Spiller holdet op til det

Skytter fra Aars vandt DM-medaljer

Pia Vangsgaard og hesten med det passende navn Zejr løb med førstepladsen, da ekvipagen debuterede i disciplinen TREC ved et stævne i Lem.

cent, mens Stine Falk Nielsen indtog andenpladsen med hesten Domino med 77,7 procent.

SKYDNING: Aars Skytteforening deltog i weekenden i DM, som fandt sted i Vingsted. Flere skytter fra Aars skytteforening var udtaget til landsdelsholdene i Nordjylland, og de leverede mere end hæderlige resultater. Mikkel Ranneberg vandt således sølv på landsdelshold og sølv på luftpistol. Ernst klysner Jensen vandt to sølvmedaljer på landsdelsholdene og guld på standard pistol. Mie Marie Lassen vandt

bronze på landsdelsholdet på standard pistol, sølv på standard pistol og bronzemedalje på luftpistol. Yderligere var Mie Marie Lassen udtaget til præmievåbenfinalen, hvor de 24 bedste børneskytter i landet kæmpede om eget våben til en værdi af 11.500 kroner. I denne finale skyder man som i et cup system, og Aarspigen var igennem to tætte kampe, før hun var blandt de sidste ni, som skød samlet finale. Her endte Mie Marie Las-

Lassen efter omskydning. En imponerende bedrigt, som ikke bliver mindre flot af, at Mie Marie Lassen kun har skudt med pistol i tre måneder.

GYMNASTIKPRØVETRÆNING

Mie Marie Lassen fra Aars Skytteforening sikrede sig ved weekendens DM sit eget våben til en værdi af 11.500.

sen på en delt andenplads, men da skytten, som vandt, også vandt sidste år, kunne hun ikke modtage våbnet, der derfor gik til Mie Marie

- åben for alle VESTHIMMERLANDS LANDSDELSJUNIORHOLD Østermarkhallen Aars

SØNDAG D. 10.APRIL Går du i 3-6: kl. 16-17 7 kl.-17 år: kl. 18-19 www.vesthimmerlandsjuniorhold.dk


SIDE 22

Aars Avis

6. APRIL 2016


6. APRIL 2016

Aars Avis

SIDE 23


Aars Avis

SIDE 24

6. APRIL 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Spændende KFS etplansvilla opført i gedigne materialer

Nu har du muligheden for at erhverve velbeliggende etplansvilla på Agertoften i Aars.

NY PRIS

C

Hans Egedes Vej 283, Aars Søger I en familievenlig bolig bør turen gå til Hans Egedes vej 283 i Aars. Beliggenheden er helt i top med kort afstand til det hele - skole, idrætscenter, svømmehal, handelsskole, gymnasium, musikhus og midtby - så hvad enten I har små eller store børn - så får de det nemt. Området byder endvidere på den smukkeste natur, da Tvebjerg Søerne, ådalen og skoven ligger i umiddelbart nærhed. Hertil kommer en pragtfuld indflytningsklar KFS villa med alt i komfort og teknik.

Velbeliggende andelsbolig

Pris/udbetaling 2.495.000/125.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 11.953/9.568 Ejerudgifter 1.974 Bolig m² 158

C

Sag 91301848

Grund Rum/ Opført m² vær. 928 6/4 2004 Kontakt tlf. 98622400

Agertoften 46, Aars Her får du en særdeles velindrettet familievilla beliggende på skøn stor grund på 1.231 m2. Hertil kommer 25 m2 muret carport samt udhus/værksted på 25 m2. Boligen er beliggende i roligt og børnevenligt kvarter med let adgang til midtbyen, skoler, børnehaver, naturskønne områder mv. Grunden er flot anlagt med prydhave, plæne og stor lækker sydvest vendt flisebelagt terrasse med læmur.

Hyggelig ejendom i Ll. Binderup

Bolig m² 135

Grund Rum/ Opført m² vær. 1231 5/3 1986 Kontakt tlf. 98622400

ANDELS BOLIG

med tilmelding lørdag d. 9. apr. 14.00 til 15.00

NY PRIS

Pris/udbetaling 1.695.000/85.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 8.418/6.632 Ejerudgifter 2.133

Særdeles velbeliggende andelsbolig i "Dalgaarden"

Åbent hus

ANDELS BOLIG

Sag 91301866

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 9. apr. 14.00 til 15.00

NY PRIS

D

Engtoften 56, Aars Flot og særdeles velbeliggende andelsrækkehus med skøn og overkommelig have. Carport og isoleret redskabsrum. Foreningen er sund og velkonsolideret. Boligen er beliggende i skønt område tæt ved det naturskønne område "Tvebjerg" med søer, skov og ådal. Gode stisystemer til midtby, indkøb mv. Indr.: Entre. Stor vinkelstue med udgang til terrasse/haven. Køkken med spiseplads. Badeværelse med bruseniche. Værelse. Soveværelse. Bryggers. Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

525.000 3.000 583

Bolig m² 95

Rum/ Opført vær. 3/3 1989 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

D

Sag 91300872

Søndergade 5 9640 Farsø

Mosevej 6, Ll. binderup Hyggelig ejendom i Ll. Binderup. Her finder man en meget prisvenlig ejendom med nem adgang til hovedvej A13 og med blot 5 minutters kørsel til Aars by og ca. 15 minutter til Aalestrup og Nørager. Boligen indeholder blandt andet 3 delt stue, kontor, soveværelse, fint køkken og badeværelse. 1 salen indeholder repos og 2 værelser. Her er desuden udbygninger, som sammen med stuehuset danner et hyggeligt lille gårdmiljø. Ring allerede idag for en fremvisning på 98 62 24 00. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

395.000/25.000 1.890/1.536 971

Bolig m² 115

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 567 6/3 1907/82 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

C

Sag 91301900

Sag 91301833

Oustrupvej 8 F, Aars Velbeliggende andelsbolig på 107 m2 boligareal, beliggende i særdeles velfungerende forening. Boligerne er opført i 2002 og foreningen består af 24 andelsboliger. Særdeles centralt beliggende i Aars tæt ved byens lystanlæg og med gåafstand til indkøb, bymidte og byens øvrige faciliteter. Fra boligen er det flot kig ud området, ligesom der er udgang til god terrasse og fælles grønt område. Gennemtænkt indretning med entre med klinkegulv m/varme. Pænt lyst badeværelse. Lyst spisekøkken. Bryggers med klinkegulve. Dejlig stor og lys opholdsstue med trægulve og udgang til dejlig terrasse og haveBolig Opført Pris 145.000 anlægget. Kontor/værelse. Soveværelse. Boligen fremstår Rum/ nymalet og indBoligydelse 5.854fællesrum m² til møder og gæster, vær. flytningsklar. Foreningen råder over stor gil107 4/2 2002 Forbrugsafhængige forhold 371 desal til fester og gæsteværelser med fælles bad. Disse kan lejes på fornuftlf. 98622400 tige vilkår. Endvidere er der mulighed for leje afKontakt carporte efter foreningens gældende regler.

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

6. APRIL 2016

SIDE 25

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Her får du et indflytningsklar moderniseret etplanshus

Panoramaudsigt udover Sjørup Sø i Gatten

E

Løgstørvej 10, Aars Her får du et indflytningsklar moderniseret etplanshus - med husleje lavere end lejebolig. Gennemmoderniseret og meget velholdt etplansvilla med tilhørende garage, vaskerum og ny carport. Huset er gennerenoveret senest med helt nyt køkken og helt nyt badeværelselse. I 2008 er der isat nye vinduer, taget er malet, nyt træskuer med listepap, nye stikkontakter, nye udhæng, fjernvarme er indlagt mv. Huset fremstår yderst velholdt og indflytningklar.

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter Bolig m² 70

C

Sag 91301906

865.000/45.000 4.149/3.327 1.075

Grund Rum/ Opført m² vær. 460 3/2 1958 Kontakt tlf. 98622400

Lyst rækkehus fra 2008 på yderst central beliggenhed i Aars midtby

Sjørup Søvej 55, Gatten Drømmer du om at indtage morgenmaden med udsigt til vandets rolige overflade? Trække frisk luft langt ned i lungerne på dine gåture i de himmerlandske heder og nyde en hverdag i uovertruffen ro, som kun et liv uden for byen kan tilbyde? Så flyt ind på Sjørup Søvej 55 i Gatten. Villaen befinder sig i udkanten af den lille golfby Gatten, som ligger med kort afstand til både Hornum, Aars, Farsø og Løgstør. Her venter et varierende landskab med både marker, skove, søer og ikke mindst golfbaner.

Sag 91301890

Pris/udbetaling 3.975.000/200.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 19.548/15.403 Ejerudgifter 2.148 Bolig m² 199

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 1723 6/4 2000/06 Kontakt tlf. 98622400

Moderne kvalitetsvilla

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 9. apr. 14.00 til 15.00

B

Assersvej 12B, Aars Fantastisk skøn og lyst rækkehus fra 2008 på yderst central beliggenhed i Aars midtby. Her bydes på en topmoderne bolig med en attraktiv og tidssvarende indretning - oveni dette tilhørende carport og udhus. Du bydes velkommen i den lyse entre. Lyst åbent køkken i hvide elementer. God opholdsstue med adgang til den sydvendte flisebelagte terrasse og haven. Herfra også adgang til værelse. Stort lækkert badeværelse. Soveværelse og værelse med skabe.

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Pris/udbetaling 1.645.000/85.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.840/6.274 Ejerudgifter 1.378 Bolig m² 101

B

Sag 91301917

Grund Rum/ Opført m² vær. 239 4/3 2008 Kontakt tlf. 98622400

Stenildhøjbakken 10, Aars En charmerende og smuk ejendom i gennemført stil og kvalitet med unikt touch af smarte detaljer og løsninger overalt. Ejendommen er beliggende i roligt villakvarter med kort afstand til byen og naturskønne områder. Huset er opført i 2007 med moderne planløsning og hvor der er anvendt lækre tidsløse kvalitetsmaterialer. Sammenbygget med boligen er desuden dobbelt garage. Boligarealet er hele 245 m2 med bl.a. JKE køkken, Designa badeværelse, Mahogni vinduer m.v. - stilrent, gennemført og lækkert.

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Sag 91301854

Pris/udbetaling 2.595.000/130.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.785/10.073 Ejerudgifter 2.648 Bolig m² 245

Grund Rum/ Opført m² vær. 1507 8/5 2007 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 26

6. APRIL 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk Boligen er roligt beliggende i attraktivt villakvarter

C

Sag 91301538

Hans Egedes Vej 201, Aars Her har familien god plads til at opfostre egne børn i dette virkelig smukke og indflytningsklare hjem. En virkelig kvalitetsbetonet og tidsløs villa.

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m² 145

Grund

Rum/vær.

Opført

924

6/4

2006

Har du boligen?

Kvalitetsbetonet og tidsløs villa

C

Potentiel køber fra Aalborg søger

Køber fra Aalborg, som bor til leje søger landejendom på min. 140 m² og min. 3 beboelsesrum, beliggende omkring Aars by. Stuehuset skal være forholdsvis indflytningsklart og der skal være god plads til heste. Pris op til: kr. 3.000.000.  Kunde id: 8899138 · Telefon: 98622400 Kontakt René Borg Christensen

Kontakt tlf. 98622400

Sag 91301795

139

811

6/5

Har du boligen?

C

Familie 2 voksne fra Aalestrup søger

Midalrende par søger 1-plans villa i Aalestrup by. Gerne Engparken eller Aaparken. 100-150 m2.

Opført

893

6/4

2002

Kontakt tlf. 98622400

Sag 91301180

Rum/vær.

15000

258

7/7

Opført 1972

Kontakt tlf. 98622400

Velindrettet, muret villa - perfekt beliggende

Har du boligen?

B

Grund

Bolig m²

UNDERSKR KØBSAFTALE

151

Grund

Rum/vær.

882

5/5

Opført/ ombygget 1972/09

Kontakt tlf. 98622400

Her kan du sætte dit eget personlige præg!

Morumvej 75, Morum Denne landejendom ligger ugeneret fra vejen i rolige omgivelser med en uendelig udsigt ud over markerne. Ejendommen er løbende renoveret og energimæssigt er det meget billigt at bo her. Bolig m²

Sag 91300728

Sdr. Boulevard 71, Aars Denne ejendom henvender sig til den brede målgruppe, da den er overskuelig, velholdt og har en god størrelse. Tilhørende ejendommen er der en stor indkørsel, carport og hobbyrum.

SOLGT

Her er der plads til store armbevægelser!

LIGNENDE SØGES

Rum/vær.

D

Kunde id: 8960701 · Telefon: 98622400 Kontakt Thomas Larsen

1984

Kontakt tlf. 98622400

SOLGT

164

Grund

Indflytningsklar familievilla på central beliggenhed

Jernbanegade 9, Hornum Det oplagte valg for den travle familie, som ønsker at bo tæt på skole, natur og idrætshal. Der er væltet en væg, så man har opnået et praktisk og indbydende køkken alrum. Huset er velindrettet. En virkelig fin og prisrigtig villa for det brede publikum. Bolig m² Grund Rum/vær. Opført

SOLGT

Bolig m²

SOLGT

LIGNENDE SØGES

En virkelig fin og prisrigtig villa.

Sag 91301787

Hans Egedes Vej 63, Aars Boligen er roligt beliggende i attraktivt villakvarter, hvor det gode naboskab er i højsædet. Beliggenhed er en af byens bedste og der er kort afstand til skole, idrætscenter, handelsskole, gymnasium og midtby.

NYHED

D

Familie 2 voksne fra Aars søger

Par som har solgt, søger andelsbolig i Aars by. Der skal gerne være lille have og plads til campingvogn.

Bolig m²

SOLGT

Kunde id: 8619739 · Telefon: 98622400 Kontakt Johnny Svendsen

Sag 91301641

Spurvevej 5, Aars Rummelig 1-plans villa med god muret garage - beliggende i det attraktive "Fuglekvarter". Velbeliggende bolig, der henvender sig til både børnefamilien eller de personer, som blot ønsker god plads. God garage.

UNDERSKR KØBSAFTALE

162

Grund

Rum/vær.

1099

4/3

Opført/ ombygget 1974/78

Kontakt tlf. 98622400

Velindrettet, muret villa - perfekt beliggende 360 graders sø-udsigt i Lystanlægget i Aars

Modtag nøglen og flyt ind - nemmere bliver ikke.

D Sag Sag91300007 91301875 Assersvej 43, iAars Lystanlægget Aars Velkommen til vores nyhed på Assersvej i Aars. Boligen Sjælden udbudt husbådspændende i første række i Lystanlægget i Aars. Husbåden er er løbende moderniseret, flotte m/varme, lofter,lidt vinduer, særdeles velbeliggendesenest centraltmed i Aars by –gulve der må dog forventes støj i køkken og badeværelse osv. Sælger har desuden anlagt ny for-altogefter baghave. september måned! OBS: Overfladeog bundforhold kan skifte vejret.

Stenildhøjdalen 1, Aars Går familien op i at det skal være et nyere hus og haven skal være anlagt så er dette lige sagen. Børnene har mange lejekammerater i området og stisystemerne fører dem sikkert både til sport og skole.

NYHED

D

Sag 91301875

Assersvej 43, Aars Velkommen til vores spændende nyhed på Assersvej i Aars. Boligen er løbende moderniseret, senest med flotte gulve m/varme, lofter, vinduer, køkken og badeværelse osv. Sælger har desuden anlagt ny for- og baghave.

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m² 135

Grund

Rum/vær.

600

5/3

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Opført/ ombygget 1962/00

SOLGT SOLGT

den 1. april via facebook

Bolig m² 135

Grund Rum/vær. Søareal 600

5/3

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Opført/ ombygget 1962/00

B

Bolig m²

SOLGT UNDERSKR KØBSAFTALE

134

Sag 91301710

Grund

Rum/vær.

Opført

1010

4/3

2010

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

6. APRIL 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

SIDE 27

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Huse søges

- efter en forrygende påske mangler vi ejendomme til salg! Det var gok nok en god påske

Skal vi også sælge for dig? Ring og bestil en GRATIS salgsvurdering. EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 28

6. APRIL 2016

Væk med mos før den første græsslåning Gode råd til en flot græsplæne

BOLIG: Snart begynder græsset at gro, men inden du kører årets første tur med plæneklipperen, kan det være en god idé at fjerne mos fra plænen. Her følger en række mosråd samt tips til klargøring af plæneklipperen Mos i plænes fjernes nemmest, når jorden er tør. Vent derfor til jordtemperaturen er oppe på 7-8 grader. Her begynder græsset også så småt at gro, og det er vigtigt, at der kommer gang i græsplænen, når først mosset er fjernet. Du kan bruge alt fra en rive til en elektrisk mosfjerner til at komme mosset til livs. Du kan også montere en moskniv på din plæneklipper eller bruge en plænelufter, hvis græsplænen er hårdt ramt. Er det sidste tilfældet, kan du efterså med græsfrø, men ellers kræver det kun lidt tålmodighed,

Unik kolonihave

Sjældent udbudt til salg. Beliggende midt i Aars. Utrolig velholdt med nyere hus samt redskabsrum. Kontant kr. 65.000. Mobil: 22 71 12 70 evt. send sms

Det er en god idé at give plæneklipperen en kærlig hånd inden årets førte græsslåning.

før græsplænen igen ser flot ud. Og husk at ikke at klippe plænen alt for kort, når du slår den sidste gang i ef-

nerne igen, er det en god ide at rengøre og smøre de forskellige dele. Af sikkerhedshensyn, og uanset maskine, skal man

altid huske at fjerne tændkablet fra tændrøret, før man begynder. Det er altid en god idé at skifte motorolien mindst

Forkæl træterrassen med en miljøvenlig rensning BOLIG: Væk med alger og belægninger med et nyt miljøvenligt produkt,

ES G Ø S E ard” K Ø BER

Vesterga p u r e d ”Bin pdræt. o d e m r 335 køe 240 ha,

Jeg vil gerne i kontakt med interesserede købere til ovennævnte ejendom, beliggende Binderupvej 29, 9600 Aars. Hel eller delsalg. Ring 40 59 60 14 eller mail til evald@evaldborup.dk

Med venlig hilsen Landbrugsmægler Evald Borup

teråret. Mos har sværere vækstvilkår i vinterhalvåret, hvis græsset er langt. Inden man går i gang med at bruge havemaski-

én gang om året på havens maskiner. - Hvis man bare topper op, risikerer man, at den gamle olie danner slam, forklarer produktchef for smøreolie hos energiselskabet OK, Torben Didia Rasmussen. - Det kan medføre tilstoppede oliekanaler og i værste fald, at motoren går i stykker. Til mindre maskiner som plæneklippere, havefræsere og små havetraktorer skal man bruge motorolie af typen SAE 30, fortsætter han. Et andet tip er at vælge en specialbenzin til plæneklipperen og i øvrigt alle havens maskiner med totaktsmotorer. - Her er udledningen af sundhedsskadelige stoffer nemlig minimal. Du tager på den måde både hensyn til miljøet og sikrer samtidig, at de skadelige stoffer påvirker de øvre luftveje mindst muligt, forklarer OK’s produktchef. Inden du starter plæneklipperen første gang, skal græsset være begyndt at vokse og samtidig have en længde på ca. 6-8 cm. Husk, at plænen ikke må blive for kort ved første klipning, for ellers risikerer man, at næringen i græsset forsvinder. Følg tommelfingerreglen og klip ikke græsset længere ned end til en højde på 4 cm.

som renser effektivt. BollerupJensen terrasserens er fremstillet af rene naturmaterialer og renser effektivt. Det er lige nu, det skal klares: Efter en våd vinter har træterrassen fået belægning af alger. Grimt ser det ud, og overfladen kan være glat som en skøjtebane. Og det er ikke bare et kosmetisk problem - alger holder på fugten og kan i det lange løb skade træet. En effektiv rensning er derfor også med til at forlænge holdbarheden.

Balsam til træet

Start med af feje og spule løst snavs væk fra terrassen. Opløs terrasserens i

for eksempel en havesprøjte eller fordel med en børste direkte fra en spand. Lad det virke minimum et kvarter, gerne en halv time, og så kan belægninger skrubbes af uden besvær. Når terrassen er skyllet med rigeligt vand, ligner den sig selv fra sidste sommer. Denne terrasserens er baseret på rene vegetabilske olier, som oven i rengøringen også tilfører træet olie. Det betyder, at man undgår at træet tørrer ud, som det kan være tilfældet med mange andre renseprodukter på markedet. Produktet fås i 2,5 liters dunke, som rækker til 125 kvm. BollerupJensen har siden 1935 forsynet danskerne med sæbespåner og brun sæbe til indendørs rengøring, men nu er de rykket udendørs med en række miljøvenlige produkter til overfladebehandling. Alle produkter fra fir-

Med terrasserens kan terrassen blive pæn og sikker at færdes på.

maet er baseret på rene naturmaterialer, og de er

effektive uden giftige kemikalier.


Aars Avis

6. APRIL 2016

SIDE 29

Ny

Renault MEGANE Væk følelserne til live Premiereweekend 9.-10. april kl. 11-16

Fra

189.900 kr. Lykke, begær og passion kan sjældent beskrives – det skal opleves. Sådan er det med alle stærke følelser, og det gælder også ny Renault Mégane. Kun ved at prøvekøre kan du opleve, hvordan summen af tekniske finesser og elegant, sporty design går op i en højere enhed og skaber en umiskendelig stærk følelse: Ægte køreglæde. Velkommen til premiereweekend 9.-10. april. ENERGIKLASSE

-

Brændstoføkonomi 16,7-30,3 km/l, CO2-udledning 86-134 g/km. Prisen er ekskl. leveringsomkostninger 3.880 kr. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.

Aars Tolstrup Byvej 1 • 9600 Aars • tlf: 7211 6101

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, smart og Renault

renault.dk


Aars Avis

SIDE 30

6. APRIL 2016

Gå aldrig på kompromis med forårs-tjek af campingvognen Det er nu, ubehagelige overraskelser skal forebygges MOTOR: Gasanlæg, bremser, fugt, smøring, træktøj, elinstallationer. Det er ikke ligegyldige smådetaljer, som skal kigges efter i sømmene, når campingvognen efter vin-

terpausen skal gøres klar til igen at rulle ud på vejene. Det gælder vedligeholdelse og sikkerhed. - Vi anbefaler, at man som klargøring til den nye campingsæson får foretaget for-

årstjek af sin campingvogn. Det er også med til at sikre vognens stand. Det er vigtigt, at det er et autoriseret sikkerhedseftersyn, siger Jesper Behrensdorff, formand for Camping Bran-

Blære

Forsamlingshus Udlejning af huset: www.blaere.dk

98 66 66 10

Sponsor:

CITY SYD HAR 6 MODERNE SALE, MED I ALT 717 BLØDE BIOGRAFSÆDER...

chen. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at campingvognen får foretaget et gaseftersyn hvert andet år. Står det til Camping Branchen, bør campingvognen få foretaget et års-serviceeftersyn, hvor alle vitale dele gennemgås, og som også omhandler, at gasanlægget årligt tjekkes. Et årsserviceeftersyn inklusiv gastest må kun foretages af et autoriseret værksted eller forhandler godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. - Med en autoriseret gastest får du en sikkerhedsrapport som dokumentation for, at du har fået lavet eftersynet. Det samme gør sig gældende med det komplette sikkerhedseftersyn, hvilket kan få afgørende betydning, hvis du eksempelvis havner i en situation, hvor

DRAMA, THRILLER

daget i tide. Bliver campingvognen udsat for fugt, forringes værdien, og det kan blive en bekostelig affære at få det repareret. Det kan opdages i tide og dermed minimere reparationsomkostningerne betragteligt at få foretaget en fugttest, siger Jesper Behrensdorff. Et års-serviceeftersyn af campingvognen koster mellem 2.600 og 3.000 kroner. En gastest koster cirka 800 kroner og en fugttest cirka 700 kroner. Med et autoriseret tjek følger en rapport, som er dokumentation for, at de godkendte eftersyn er foretaget.

Organist søges Gedsted, Fjelsø og Vesterbøller kirker

✓ GRATIS PARKERING ✓ TELIA TIRSDAG ✓ BIOGRAF KLUB DANMARK

du får brug for dit forsikringsselskab, siger Jesper Behrensdorff. Han påpeger, at flere campingpladser følger Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger og kræver, at gæsternes campingvogne har fået udført gaseftersyn. Ifølge Jesper Behrensdorff er det en god ide at kombinere det årlige serviceeftersyn med et fugteftersyn, som sikrer, at fugtskader på campingvognen opdages i tide. - Mange campingvognsejere har oplevet, at deres campingvogn er blevet angrebet af fugt, og at det ikke er op-

søger ny organist.

Det er nu, ubehagelige overraskelser på campingferien skal forebygges. Med det rette forårs-tjek af campingvognen kan du gøre dit for at sikre en god sommerferie.

Se mere på: www.sogn.dk/Gedsted<http://www.sogn.dk/ Gedsted>

ACTION - MORGAN FREEMAN

Intern Sælger tIl Kunde Center FEEL GOOD-FILM

Vil du være en del af vinduesindustriens stærkeste salgsteam? Er du ambitiøs og brænder for salg og rådgivning? Søger du nye udfordringer i en dynamisk virksomhed med fokus på udvikling? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Ny spændingsfilm om Afdeling Q

FRAPRODUCENTERNE PRODUCENTERNEAFAF KINGSMAN: THE SECRET SERVICE FRA KINGSMAN: THE SECRET SERVICE

INSPIRERET AF EN DRØM DER BLEV TIL VIRKELIGHED

ACTION - VISES I 2D & 3D

/foxdanmark #EddieTheEagle EddieTheEagleMovie.com

SCIENCE FICTION

6 OSCARNOMINERINGER

KUN LØRDAG OG SØNDAG FRA SKABERNE AF

©2016 Disney

FROST OG BIG HERO 6

/DisneyDanmark

VISES I 3D

VISES I 2D & 3D M/DK. TALE

Outlines produkter sælges gennem trælaster og byggemarkeder over hele landet til både professionelle og private kunder. Vores målsætning er, at Outline Vinduer skal være trælastens foretrukne leverandør og samarbejdspartner.

KUN LØRDAG OG SØNDAG

Outline Vinduer har base i Farsø og beskæftiger ca. 220 medarbejdere. Outline Vinduer er en del af Inwido-koncernen, Europas største udbyder af døre og vinduer med 3.100 ansatte i 8 lande.

© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

HOLD FAST

VI TALER DANSK

KUN LØRDAG OG SØNDAG

Om Outline Vinduer Outline Vinduer A/S er en af Danmarks førende producenter af energioptimerede vinduer og døre i træ og træ/alu til alle typer boliger. Alle produkter baserer sig på kvalitetshåndværk, designet og fremstillet i Danmark. Vinduer og døre skræddersyes efter kundens ønsker og behov og leveres med markedets hurtigste leveringstid på ned til 7 dage.

Du kan tilbyde os Din uddannelse er ikke afgørende. Du kan være handelsassistent, salgsassistent, teknisk designer eller lign. Du har erfaring fra salgskontor eller trælasthandel, og det er en fordel, at du har kendskab til vinduesbranchen. Du må besidde noget teknisk flair og være en habil IT-bruger. Som person er du målrettet, systematisk og udadvendt. Det er vigtigt, at du er en holdspiller, og at du er bevidst om og påtager dig ansvar i teamet. Vi lægger stor vægt på, at du har et godt humør og et positivt livssyn. Endelig skal du være i besiddelse af overblik og punktlighed samt en vis fleksibilitet, da spidsbelastninger forekommer. Vi lægger desuden vægt på, at du bor i en fornuftig afstand fra Farsø. Ansættelse Ansættelse hurtigst muligt eller senest 1. juni 2016. Vil du vide mere? Kan du kontakte leder af Kunde Center, Marianne Nathan, på tlf. 96 97 97 04. Du kan også finde mere information om os på www.outline.dk

© 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

KUN LØRDAG OG SØNDAG

Nordisk Film Biografer Aalborg City Syd Vandmanden 5 · 9200 Aalborg

Dine kommende udfordringer Hos Outline Vinduer producerer og sælger vi ordrespecifikke vinduer og døre. Vores kunder er byggemarkeder og trælaster i Danmark. Vi er kendt for vores hurtige behandling af tilbud og ordrer, og vores ambition er at være de bedste på markedet. Dine opgaver vil blandt andet være rådgivning omkring vores produkter og at hjælpe vores kunder med at finde de bedste løsninger. Du bliver en del af et stærkt team med gode kollegaer og en stærk holdånd i en dynamisk organisation med fokus på udvikling. Du får en spændende stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Fabriksvej 4 . 9640 Farsø . Tlf. 98 63 24 44

Er du interesseret? Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest fredag den 15. april til HR-konsulent Helle Hvass Kristensen på helkri@inwido.dk. Ansøgninger gennemgås løbende.


Aars Avis

6. APRIL 2016

SIDE 31

BLANDEDE

Mere end 3.000 Celerio modeller blev der solgt i bilens første 12 måneder i Danmark.

Suzuki Celerio bryder rammerne i mikroklassen Celerio er klassens mest praktiske bil En faktor, der også har bidraget til populariteten, er at Celerio - som en af kun to biler i mikroklassen - må trække en trailer. En vigtig ting i store dele af landet, hvor mange bilkøbere også har behov for at komme på genbrugsstationen, planteskolen, byggemarkedet eller en tur over grænsen. Her kan Celerio assistere med mulighed for jydekrog og kørsel med en trailer, der må trække 400 kg. Celerios store alsidighed har ingen konsekvenser for økonomien. Væl-

ger man Celerio med den moderne 68 HK Dualjetmotor, overhaler den med en EU-norm på 27,8 km/l og et CO2 udslip på kun 84 gram/km, nemlig alle konkurrenterne i klassen. Dualjet er Suzukis økonomi-

SUNDHED & VELVÆRE

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

Telefon 98 62 51 15

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kører også på udebehandling

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

TIL LEJE

Udlejes i Haverslev

2 vær. 83 m2. Leje kr. 3.500 + forbrug. 3 mdr.s dep. Træffes efter kl. 16.00 tlf. 21 74 84 98/ 21 75 72 77

Lejlighed udlejes

165 m2 udlejes i Himmerlandsgade, 9600 Aars. 5 vær. lejlighed med nyt køkken, nye vinduer, ny gulvbelægning og nymalet. Lejemålet har egen parkeringsplads. Tlf. 40 45 59 64

Centralt i Aars

1 vær. lejlighed på 41 m2 med eget køkken og bad udlejes. Leje kr. 2.800 pr. mdr. + forbrug. Indskud kr. 8.400. Tlf 40 86 48 14

TIL LEJE VØLUNDSVEJ 6

Nybygget lejlighed på 76 m2, klar til indflytning 1. juli 2016. Leje pr. md. kr. 6.500. Dep. 3. mdr.s husleje. Rekvirer projektmappe på mail: birgitolesen@mail.dk Tlf. 22 52 12 77 eller 40 10 53 55

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

k ør Å er ben og så eft på e

tlf. 52 77 96 00

www.aars-mobilefodterapeut.dk

le ing ta ndl af eha eb ud

Statsaut. Fodterapeut Marianne Thomsen Stenildhøjdalen 18 • 9600 Aars

* A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Se mere på www.psykologtinathomsen.dk eller ring for aftale tlf: 60 61 64 12

Farvekopicenter Aars

Strandby Produkt Granvænget 8, Strandby. 9640 Farsø Tlf. 6065 3234

TLF. 20 60 30 70

PRIVAT/ERHVERV

FARVEKOPIER

• Vi giver mindst 2000 kr. for din skrotbil • Indleveret skrot afregnes efter 60 t. brovægt • Køb af jern og gamle maskiner • Nedskæring/nedbrydning udføres • Containere opstilles • Kontant afregning og hurtig afhentning • Miljøgodkendt efter ISO 14001.

Tlf. 96 98 01 01

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

KØB OG SALG

Strandby Produkt/Autoophug

r

MOTOR: Da den nye Suzuki Celerio blev introduceret for et års tid siden, blev der både højere til loftet og længere mellem stolerækkerne i bilernes mindste klasse. Det var bilkøberne hurtige til at opdage, og de kvitterede med stor efterspørgsel efter modellen. Mere end 3.000 Celerio modeller blev der solgt i bilens første 12 måneder i Danmark. Det var langt over målsætningen og et godt bevis på, at Suzuki med Celerio ramte et hul i markedet. For selvom Celerio hører til i den mindste og billigste bilklasse - de såkaldte mikrobiler - er der ikke meget ”mikro” over den. Den bryder nemlig mange af de rammer, der normalt begrænser den praktiske brug af biler i denne størrelse. Normalt er rummelighed og begrebet ”lille billig bil” ikke noget, der går så godt hånd i hånd. Men i Celerio er den gode akselafstand på 242,5 cm med til at sikre godt med luft mellem for- og bagsæder. F.eks. kan to voksne personer sidde lige bag hinanden, uden at bagsædepassagerens knæ støder mod stoleryggen. Adgangen til siddepladserne er i øvrigt optimeret med 4 store døråbninger. Siddepositionen er også lidt højere end normalt for at lette ind- og udstigning. Samtidig giver kabinens gavmilde dimensioner godt med luft over hovedet og plads til skuldrene for fire voksne og et barn. Læg dertil, at en ny og pladsbesparende konstruktion af undervognen gør, at bagagerummet i en Celerio er på hele 254 liter. Det er dermed det største bagagerum i klassen.

teknologi, hvor en hårdere kompression, dobbelt indsprøjtning i hver cylinder og en finere forstøvning af benzinen sørger for en mere effektiv udnyttelse af brændstoffet. Med en ydelse på lige under 1.000 kroner pr. måned kan man blive kørende i en Celerio Comfort, og det er inkl. en garantiforsikring, 7-ÅRS GARANTIEN, der dækker bilen i op til 7 år/150.000 km. Det giver ekstra tryghed i bilkøbet. Og lægger man små 60 kroner oveni den månedlige betaling, kan anhængertrækket også medfinansieres i billånet. Udbetalingen er på 20.000 kroner, og lånet har en løbetid på 96 måneder (variabel debitorrente: 1,5 pct. og ÅOP: 7,5 pct.). Comfort modellen koster 89.990 kroner og har, udsædvanligt for klassen, lækkert udstyr som aircondition, fjernbetjent centrallås, el-ruder foran, CD-radio med USB indgang og Bluetooth-forbindelse til håndfri betjening af mobiltelefonen. Suzuki Celerio er en usædvanlig kombination af en ”mikro”-bil, der både har en attraktiv pris, god anvendelighed og rummelighed samt en god driftsøkonomi i det daglige. Egenskaber som gør, at Celerio har en særlig position som klassens mest praktiske bil.

Ny Psykologpraksis v/ Tina Thomsen

Viborg & Vesthimmerland Opstartstilbud foråret 2016 Halv pris på fem individuelle samtaler

Står du/I og mangler en lejlighed i rolige og grønne omgivelser i Aars? Kontakt Meldgaard Boligudlejning I/S, Ørnevang 3A, 9600 Aars

www.meldgaardboligudlejning.dk

Tlf. 29 32 87 22

Kontoret er åben tirsdag og fredag kl. 8-16

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

SIDE 32

Musselmalet spise- og kaffestel, samt musselfigurer. RC figuren ”Else” både i blå og hvid. Købes af privat.

Himmerlandsavisernes

loppemarked

Tlf: 40 46 16 31 Indbo & dødsbo effekter købes især mindre møbler, brugsting & køkkensager har interesse. pia@ leensbak.dk Tlf: 21 70 01 14

Syv lokale aviSer for Samme priS! 89.121 eksemplarer

SÆLGES: Topmadras 160 x 200 cm, Wellpur T65 1000 kr, nypris 2699 kr. Fejlkøb, kun brugt 14 dage.

HIMMERLANDS AVISERNE

Tlf: 98 38 70 54 Hundegård i galv. stål 3,5 x 4,5 x 1,8 m. med dør. Pris 1500 kr. Tlf: 42 19 01 95 Ludbehandlet skab, h.125 cm, br. 78 cm, kr. 300. Komplet golfsæt, som nyt, brugt ca. 1 år. Fladskærms TV, Samsung 40. TV ophæng, kraftig. kr. 300. Tlf: 29 85 52 56

...fra kyst til kyst

Blandet tørt løvtræ, savet og flækket, kr. 350 pr. meter. Kan leveres mod mindre gebyr. Tlf: 51 71 72 06 Antik, gamle ting og sager. Vindevej 1, 9293 Kongerslev. Søndag fra kl. 11.00-16.00. Tlf: 20 77 14 59

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… KØBES:

Bajonetter/sabler søges af samler Tlf: 21 84 61 92 Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34

Hyppeplov 3 rk. til kartofler. Nymalet, køreklar. Pris 1250 kr. Tlf: 40 77 98 56

To småkalve der trænger til en kærlig hånd, alder ca. 1/2 år. tlf. 20 89 51 08 Tlf: 20 89 51 08 TOPPRIS GIVES! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! RING FØRST TIL OS! Tlf: 27 20 46 97

HIMMERLANDS AVISERNE

Fejemaskine, Lindberg 2014, 80 cm, svingbar, 6,5 hk benzinmotor, aldrig brugt. Ekstra fejeskiver og hjulgafler medfølger. Ny pris 5.800 kr. NU 4.000 kr. afh. Tlf: 86 69 47 61 Møbler Sofa 3 + 2 i stof, i god stand. Sofabord + 2 læderstole kr, 1500.tlf. 22 61 91 99. Tlf: 22 61 91 99

Toyota 4 stk. sommerhjul alu, 195 x 60 x 15, 8 mm mønster. 4 stk. vinterhjul alu, 195 x 65 x 15, 6 mm mønster, Pris pr. sæt 1.000.- kr. tlf. 52 23 26 10. Tlf: 52 23 26 10

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

1 stk. olietank 1200 l. i galv. stål. 1 stk. havefræser. 1 stk. såmaskine 3 m. 1 stk. fjertandsharve 3 led. 1 stk. Fordson Dexter traktor. 2 stk. hestevogne. 1 stk. slæde til hest. Div. radiatorer. Tlf: 98 56 92 13 Blandet løvtræ savet i 1 meter stykker. Pris pr meter 250 kr. Tlf: 22 12 49 92 Vinterbyg fra 2015. 50 stk minibig, Længde 160, vægt 150 kg. Står tørt i hal. Pris pr stk 80 kr Tlf: 22 12 49 92

Tlf: 40 18 98 89 Billige skindrester (ikke sort) møbelstofrester fra 50 kr. Puder med knap 50x50 150 kr. Tlf: 60 16 11 54

GOd fOrNøjElSE!

2-hjulet traktor i perfekt stand. BCS 746 med 13HK. Ferrari dieselmotor. El-start. Gear 4 frem/4 bak. Hjulbremse højre/venstre. Med fræser 85 cm. Nypris 63.125 kr. sælges for 24.900 kr. Tlf: 26 82 45 95 Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30

LOPPEMARKED

Akustisk guitar, tuner, stativ, nodestativ, etui - 400,- kr. Tlf: 41 23 91 13 Rømer autostol 15-36 kg - 300,kr. Tlf: 61 67 20 41

Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE! Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

PRISER:

SE EKSEMPLER:

50

kr.

FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

FOR LOPPEANNONCE OM F. EKS. LOPPEMARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED.

Telefon: Afsenders navn og adresse:

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

Mrk.: ”Loppemarked”

2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.-

Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

Tlf: 20 11 56 29

A+ Imperial kummefryser, 130 ltr. -. 600,- kr. Tlf: 40 35 70 38

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00

1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms.

Enghø i rundballer og wraphø i rundballer.

Golden retriever-hvalpe, mørkgyldne med fin stamtavle, chip, ormekur m.m. Begge forældre gode familiehunde og gode jagtegenskaber. Salgsklar 10/4.

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande!

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.-

Tlf: 61 46 46 09

Haveplanter, flere forskellige slags, lige nu især mange tilplantede krukker med årstidens forårsløg og store orientalske liljer. Tlf: 98 62 14 15/41 17 45 55

Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

4 meget gode sommerdæk på fælge - 185/65/14 - 950,- kr.

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen 6. APRIL 2016 eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

Stort loppemarked i laden på Hverrestruplund, Eveldrupvej 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Tlf: XX XX XX XX

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

150

.

kr på, Vær opmærksom FOR at LOPPEder kan ANNONCE MED være ændrede BILLEDE OG OP indleveringsfrister i TIL 20 ORD. forbindelse med helligdagene året igennem. Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering! Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE-RUBRIKKER.


Se økokøerne danse på en gård nær dig Fem gårde i nærheden af Aars lukker 17. april økokøerne på græs for første gang i år

14 17. april, og stalddørene slås op præcis klokken 12 over hele landet. I området omkring Aars kan man blandt andet opleve økokøerne danse på Gislum Højgaard på Gilumhøjvej, på Bakkegården på Morumvej mellem Aars og Vognsild, på Agnesminde på Hødalen nær Haubro,

på Hvanstrup på Hornumvej og på Hesselhøjgaard på Mejlbyvej nær Ravnkilde. Økodagen gennemføres af Økologisk Landsforening i samarbejde med de økologiske mejerier Arla, Naturmælk, Thise, Them, Øllingegaard, Hansens Mejeri, Løgismose og Vest Mælk.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

På fem gårde i nærheden af Aars kan man 17. april opleve økokøerne danse, når de for første gang i år bliver sat på græs.

Knap en kvart million danskere delte øko-køernes begejstring sidste år, da køernes forårsfest løb af stablen. Og på næste søndag er det igen tid til at fejre, at de økologiske køer får græs under klovene efter en lang vinter i stalden. 80 øko-gårde over hele landet inviterer til Økodag, hvor man kan opleve de økologiske køer danse. - De mange tusinde gæster, som deltager i Økodag, får med egne øjne at se, hvilken forskel de gør, når de køber øko-mælk: De er med til at slippe køerne fri. Køernes kåde forårsløb er et livsbekræftende syn. Når man ser deres begejstring over at blive lukket ud på marken i det fri, kan man ikke være i tvivl om, at det er dér, de hører til. Det burde være alle køer forundt at komme

ud på græs, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening. Alle økologiske køer kommer på græs i sommerhalvåret, og Per Kølster glæder sig derfor over, at mange mælkeproducenter lige nu overvejer eller er i gang med at blive økologer. En af de mælkeproducenter, der for nyligt er startet op som økolog, og som holder Økodag for første gang, er Michael Bisgaard fra Hagens Mølle ved Skive. - Tanken om, at der måske kommer mere end tusinde gæster her på gården til Økodag, kan virke lidt overvældende. Men vi har rigtig meget lyst til at vise folk, hvad vi går og laver. Og man bliver jo smittet af at se køerne så glade, når de kommer på græs. Den oplevelsen vil vi gerne dele,

siger Michael Vammen Bisgård, for hvem en af hovedårsagerne til at blive økolog netop var, at han ville have sine køer ud på græs. Også Erling Bonde fra Store Gaasdal ved Skjern debuterer som vært ved Økodag, selvom han har været økolog i hele 18 år. - Vi har de sidste par år talt om, at vi egentlig godt kunne tænke os at være med. Vi har tidligere hjulpet til hos kolleger, der har holdt Økodag, og i år besluttede vi os for, at nu skulle vi prøve at holde det selv. Det er en rigtig god mulighed for at vise vores landbrug frem, siger Erling Bonde, som ikke er i tvivl om, at køerne glæder sig. - Køerne begynder at brøle af utålmodighed for at komme ud, så snart de kan lugte græsset. Det er altid

en sjov dag, når vi lukker dyrene ud - uanset om der er tilskuere eller ej, siger han. - Økodag er både køernes og danskernes forårsfest. Det er en mulighed for at vise sine børn og børnebørn, hvor den økologiske mælk kommer fra. Det er en rigtig hyggelig og sjov dag på landet for hele familien, hvor man får et førstehåndsindtryk af, hvordan økologiske landmænd driver et landbrug med respekt for dyrene og med hensynstagen til vores fælles grundvand og natur, siger Birgitte Nygaard, projektleder i Økologisk Landsforening. Find dine lokale Økodag-værter på www.økodag.dk og læs mere om, hvad der sker på de enkelte gårde. Gårdene holder åbent mellem klokken 10 og

Kommende økologer skal søge tilskud nu Hvis du overvejer at lægge din drift om fra konventionelt brug til økologi, så er det en god idé snart at beslutte dig. I hvert fald hvis du ønsker at søge om omlægningstilskud og økologitilskud. - LMO har lavet mange omlægningstjek hos landmænd, som seriøst overvejer at lægge om til økologisk drift. Vi ved, at mange er i overvejelsesfasen, men nu vil vi opfordre til at beslutte

sig, hvis man ønsker at være berettiget til tilskud fra 2017. Fristen er 21. april, og overskrider man denne dato, er det ikke muligt at få tilskud fra 2017. Så hedder det derimod 2018, fortæller økologichef fra LMO, Thomas Vang Jørgensen, og nævner den lille ”kattelem”, at hvis du ændrer mening, kan du nå at fortryde uden omkostninger senest 31. august – men det er på betingelse af, at du har søgt senest 21. april.

Sidste års særordning gjorde det muligt at søge om såvel omlægningstilskud som økologitilskud pr. 1. september. Denne særordning er bortfaldet, så fristen i år hedder altså 21. april. - De landmænd, der allerede har fået lavet et omlægningstjek, bør være klædt på til at kunne beslutte sig. Hvis der endnu er landmænd, som overvejer at få lavet nogle beregninger på økonomien i at omlægge til

økologisk drift, så er de velkomne til at henvende sig til LMO, så vil vi naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe, siger Thomas Vang Jørgensen. Omlægning til økologi betyder, at landmanden kan søge om et omlægningstilskud på 1.200 kroner pr ha pr år i to år. Derudover kan han søge om økologitilskud på 870 kroner pr ha pr år i en femårs periode.

• Rodoptagning/ træoptagning med rodklo. • Gummigedsarbejde udføres. • Forskellige redskaber kan medfølge. Leander Thyrrestrup • tlf. 98 66 12 70 - 22 20 39 03

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

NORDJYLLANDS RULLENDE VÆRKSTED

Maskinrep.dk v/Henrik Overgaard

SERVICE OG EFTERSYN: · Entreprenørmaskiner · Staldmaskiner · Fuldfodring · Mejetærskere · A/C anlæg SALG AF: · Reservedele/sliddele

20 23 93 32

www.maskinrep.dk


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 34

Gudstjenester Søndag den 10. april 2016

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

De vigtigste interessenter fra den danske plantesektor har i samarbejde med Landbrug & Fødevarer udarbejdet fire nye skarpe anbefalinger til at forbedre og sikre erhvervets indtjening.

Fortsat millioner at høste på planteavlen Task Force skal udarbejde anbefalinger

De nyuddannede landbrugsmaskinmekanikere fra Erhvervsskolerne Aars.

Eksperter uddannet på Erhvervsskolerne Aars

Fredag 1. april var 7lanE213 (Landbrugsmaskinmekanikere, Eksperthold) til svendeprøve ved Erhvervsskolerne Aars. Samtlige 15 elever på holdet bestod med flot resultat. De dygtige svende er Mikkel Kirk Lund Andersen, Claus Brokholm, Jeppe Hedemann, Rasmus Gaar-

de Henneberg, Mads Gjern Jensen, Morten Taul Kjærgaard, Johan Krogh, Thomas Benner Larsen, Daniel John Morén-Rees, Simon Aasholm Nielsen, Rasmus Kobberholm Nørremark, Mathias Kæregaard Rasmussen, Simon Schubert, Simon Foged Sørensen og Jannik Fisker Zimmermann.

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Annoncetelefon 98 62 17 11

De reducerede kvælstofnormer skal ophæves. Så klar var anbefalingen, da Landbrug & Fødevarers Mini Task Force Planteproduktion præsenterede 10 anbefalinger i foråret 2014. Det arbejde er nu godt i gang. Landbrug & Fødevarer har netop sammenkaldt Task Forcen for at udarbejde nye opdaterede anbefalinger for 2016. Anbefalinger der matcher det politiske landskab i 2016 og de aktuelle udfordringer og muligheder for dansk planteproduktion. Mini Task Forcen er særlig interessant, fordi det er lykkedes Landbrug & Fødevarer at samle hele plantesektoren omkring en række fælles anbefalinger, der kan styrke dansk planteproduktion. Der deltager blandt andet repræsentanter fra finansverdenen, universitetsmiljøet, fødevareerhvervet og grovvarevirksomhederne i Mini Task Forcen der betjenes og ledes af Landbrug & Fødevarer. Det er altså en samlet og forenet sektor, som sender klare beskeder til politikere,

embedsmænd og erhvervet selv. Formanden for Mini Task Forcen, direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen, udtaler i den sammenhæng: - Jeg er glad for, at det også i 2016 er lykkedes Landbrug & Fødevarer at samle den danske plantesektor om fælles anbefalinger. Mini Task Forcens første anbefaling vedr. målrettet kvælstofregulering har jo vist, at det har en stærk effekt over for politikerne, embedsmændene og vores erhverv selv, når vi står sammen. - Nu har vi fire nye skarpe anbefalinger, og her vil jeg først og fremmest lægge vægt på, at hvis vi skal have det rigtige udbytte af Fødevare- og landbrugspakken, så skal vi sikre et stort udvalg af godkendte og omkostningseffektive virkemidler uden for dyrkningsfladen. Ligeledes må vi se i øjnene, at EU’s klimamål risikerer at ramme særligt hårdt i lande med højt BNP og en relativ stor landbrugssektor. Det er derfor helt afgørende, at vi får indarbejdet tilstrækkelig fleksibilitet samt får øget

satsningen på den fossilfri bioøkonomi, herunder især via planteforædling. Endelig glæder jeg mig over, at vi får muligheden for at hente et trecifret millionbeløb hjem til planteproducenterne, hvis vi får sikret bedre rammer for jordfordeling, fortsætter han. Den fjerde og sidste anbefaling fra Mini Task Forcen anbefaler, at management og ledelse på planteproduktionsbedrifterne forbedres. - Jeg synes, det er rigtig godt, at Mini Task Forcen også har haft fokus på, hvad vi selv kan gøre for at forbedre os. Og her må jeg sige, at de store forskelle i produktivitet og økonomiske resultater hos sammenlignelige planteproduktionsbedrifter understreger, at vi skal blive bedre til management og ledelse, siger Flemming Nør-Pedersen. Du kan finde yderligere oplysninger om de fire anbefalinger som Mini Task Force Planteproduktion ønsker at forfølge i 2016 på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Frist for indberetning af sprøjteoplysninger forlænges Indberetningen af sprøjtejournaler har periodevis i dagene op til indberetningsfristen været ramt af tekniske problemer. Derfor har kunderne i enkelte perioder ikke kunne indberette. Derfor forlænger NaturErhvervstyrelsen

nu fristen til den 14. april 2016. Der har periodevis været problemer med de forskellige indberetningsløsninger, der er til rådighed, og her op til fristen mangler der stadig et par tusind indberetninger. For at sikre at proble-

merne ikke forhindrer rettidig indberetning, forlænges fristen til og med torsdag den 14. april 2016. Du får adgang til Sprøjtejournalindberetningen på portalen landbrugsindberetning.dk med en GHIpinkode.

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke (indvielse af orgel/ ikke gudstjeneste) Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 10.00 ingen ingen ingen 11.00 9.30 ingen 9.30 14.00

10.30 10.30 ingen 11.00 ingen 11.00 9.30 ingen ingen ingen ingen ingen 11.00 9.30 ingen ingen 9.30 9.00 10.30 ingen ingen 10.30 ingen 9.00 ingen 10.30 9.00 ingen 10.30 ingen 9.00 10.30 9.00 ingen 9.00 10.15 10.30 9.00 10.00

Aars Landboauktion var i uge 13 tilført 5 SDM kælvekvier, 2000-5700, 1 kødkvæg, 10400, 10 kvier over 12 mdr. malkerace, 1000-3600, 2 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 58006100, 35 kvier under 12 mdr. malkerace, 600-3800, 6 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 600-3800, 2 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 4200-5100, 20 tyre under 3 mdr. malkerace, 300-1900, 6 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 800-2500.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 14 Basis 331,93 (331,93). SPF+Myc 336,93 (336,93). SPF 340,93 (340,93). Økologi 1033,81 (1033,81). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,27 (5,27) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 35

Nyt udviklingsprogram målrettet nordjyske fødevarevirksomheder Hvert femte private job i Region Nordjylland ligger inden for fødevareerhvervet, der dermed er det største private erhverv i regionen. Nu skal et nyt udviklingsprogram fra Nordjysk FødevareErhverv og Vækstforum resultere i både nye arbejdspladser og fastholdelse af eksisterende. Programmet er netop blevet godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: - Sidste år gennemførte vi vores første udviklingsprogram med stor succes. Ikke færre end 82 nordjyske virksomheder gennemførte pro-

grammet, og mere end hver tredje af deltagerne havde ikke tidligere haft kontakt til erhvervsfremmesystemet. Med afsæt i sidste års resultater har vi nu fået godkendt et nyt udviklingsprogram. Målsætningerne om jobskabelse og fastholdelse er de samme, men midlerne til at nå målene er nye, siger direktør Hans Henrik Bruhn fra Nordjysk FødevareErhverv. Det nye udviklingsprogram hedder NEXT STEP og er målrettet fødevarevirksomheder med mellem 5 og 99 medarbejdere. Denne gang er antallet

af virksomheder, der skal igennem de individuelle udviklingsforløb, reduceret til 30, men til gengæld er de enkelte forløb både længere og mere intensive. Temaerne i NEXT STEP er da også relativt omfattende. Det handler om: 1) Internationalisering og eksport 2) Forretningsudvikling 3) Markedsudvikling og branding - Internationalisering og eksport er det vigtigste tema i vores program. Vi skal ganske enkelt hjælpe

flere nordjyske fødevarevirksomheder til udlandet med deres produkter, så de dels udvider deres marked og dels også bliver mindre sårbare. Danske fødevarer har et godt ry i udlandet, og her ligger fortsat et stort potentiale for vækst og dermed jobskabelse, pointerer Hans Henrik Bruhn. En del af de virksomheder, der havde stor gavn af sidste års udviklingsprogram, har også fået positiv omtale i medierne. - Vi skal have flere succeshistorier, og det kan jeg også godt garantere, at vi får i NEXT STEP, lover Hans

Hans Henrik Bruhn, der er direktør i Nordjysk FødevareErhverv, garanterer, at et nyt samarbejde mellem Nordjysk FødevareErhverv og Vækstforum vil give flere positive historier om det nordjyske fødevareerhverv.

Henrik Bruhn, der sammen med kollegerne i Nordjysk FødevareErhverv allerede

er gået i gang med at finde egnede kandidater.

God gylleskik er en sikker vej til et godt omdømme i lokalsamfundet. En lille indsats kan sikre stor velvilje.

Opråb til landmænd:

Vis hensyn i gyllesæsonen God gylleskik giver plusser hos naboerne Sæsonen for udbringning af gylle er godt i gang og dermed også en tid fyldt med muligheder for at skabe goodwill om landbruget og risiko for det modsatte. Alt efter hvor gode landmændene er til at tage hensyn til naboerne. - Fuldstændigt at undgå gene for andre er umuligt, men man kan komme langt ved at tilrettelægge udbringningen, så lugtgenerne begrænses, siger Annette Vibeke Vestergaard, specialekonsulent i SEGES Planter & Miljø. Rent teknisk er der flere ting at gøre for at mindske generne. Nedfældning af gyllen, udbringning lige før nedbør eller i køligt vejr eller forudgående afgasning i et biogasanlæg er nogle af mulighederne. - Der ud over skal man tage sine forholdsregler i trafikken. Træk ind til siden, når der dannes kø og husk at de

mange tons i gyllevognen kræver en stor bremselængde. Bliver vejen smattet skal man opsætte advarselsskilte og feje vejen for at undgå farlige situationer, siger Annette Vibeke Vestergaard. Lige så vigtigt som de konkrete tiltag er den gode dialog med naboerne i gyllesæsonen. - Gylle er nok den faktor, der kan få sindene mest i kog omkring landbruget. Ved at tage hensyn til naboer og skabe en positiv dialog kan man bidrage til velvilje mod sig selv og landbruget i almindelighed. Helt generelt er det en god idé at undgå at køre gylle før helligdage og weekender med konfirmationer. Der ud over er det altid en god idé at orientere om planerne for kørsel i god tid, så naboerne kan nå at sige til, hvis det er meget ubelejligt, siger Annette Vibeke Vestergaard.

- Der er flere muligheder for at orientere. Facebook, en rundringning, et informationsbrev, en seddel hos købmanden, ud at banke på hos naboerne eller måske en SMS-varsling. Det vigtigste er bare, at man tager initiativet til at få gang i en konstruktiv dialog, så alle får et godt forår, siger Annette Vibeke Vestergaard, der understreger, hvor meget en udstrakt hånd omkring gylleudbringningen betyder. Der er åbenlyst en effekt i form af lokal velvilje mod de landmænd, der ser sig selv som en integreret del af lokalsamfundet og derfor tager hensynet alvorligt. Den velvilje er både rar og nyttig for den enkelte, men er også rigtig god i forhold til at sikre landbruget et godt image hos andre landboere i almindelighed, fortsætter Annette Vibeke Vestergaard.

TIL LEJE Stald udlejes

Stald til ca. 14.700 stk. 7-30 kg grise pr. år udlejes. John Hansen, tlf. 22 57 30 08 (efter kl. 16)

KØB OG SALG KLIP UD OG GEM

Hønniker sælges Røde amerikanere nær æglægning. A. Bredahl 98 57 42 17

EJENDOMME ES G Ø S E ard” K Ø BER

ga p Vester u r e d n i ”B opdræt. d e m r e 335 kø 240 ha,

Jeg vil gerne i kontakt med interesserede købere til ovennævnte ejendom, beliggende Binderupvej 29, 9600 Aars. Hel eller delsalg. Ring 40 59 60 14 eller mail til evald@evaldborup.dk

KLIP UD OG GEM

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

Med venlig hilsen Landbrugsmægler Evald Borup


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 36

So-pulje udvides med to millioner kroner Friland kommer ekstra penge i puljen og inviterer til forårsmøder Den fortsat store efterspørgsel efter økologisk svinekød øger Frilands behov for dels at få flere grise fra virksomhedens leverandører, dels at tiltrække nye leverandører. Derfor har Frilands bestyrelse besluttet at udvide den eksisterende so-støtteordning med yderligere to millioner kroner for at sikre, at der fortsat er penge til nye økologiske søer. Udvidelsen af puljen til so-hold er en investering i fremtiden, fastslår Frilands direktør Henrik Biilmann. - Der er et meget stort behov for flere økologiske smågrise. Derfor fortsætter vi med at støtte nuværende og kommende leverandører, som øger antallet af økologiske søer og dermed i sidste ende også antallet af slagtesvin til Friland, siger han. Friland etablerede puljeordningen i april sidste år og hensatte dengang to millioner kroner til etableringstilskud ved udvidelse eller opstart af økologisk sohold. Ordningen har været så stor en succes, at puljen er ved at være tom. Men den store efterspørgsel efter økologisk svinekød får altså Friland til at hensætte

Friland tilfører to millioner kr. til puljen til etablering af økologiske so-hold og inviterer til møder om fordelene ved at levere til Friland. Foto: Colourbox.dk.

yderligere to millioner kroner til puljen. Konkret betyder ord-

ningen, at so-holdere får et kontant tilskud på 1.000 kroner per so, når antallet

af søer udvides med minimum 25. Dog kan der maksimalt udbetales 300.000

kroner per andelshaver. Parallelt med udvidelsen af puljen til so-hold afhol-

Omlægninger til økologi kan trække ud NaturErhvervstyrelsen laver ikke en ekstra ansøgningsrunde i år Virksomhederne mangler økologiske råvarer, og antallet af konventionelle landmænd, der vil lægge om til økologi, vokser. Derfor ærgrer formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen, sig over, at NaturErhvervstyrelsen i år ikke laver en ekstra ansøgningsrunde for nye økologer. - Både eksporten og importen stiger, og der er mangel på økologiske råvarer. Derfor er det afgørende, at de landmænd, der gerne vil lægge om til økologi hurtigt, kan få en godkendelse, så de kan komme i gang med omlægningen. Det vil en ekstra ansøgningsrunde for nye økologer kunne imødekomme, siger han. På den baggrund rettede Landbrug & Fødevarer samt SEGES i februar henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, hvori de anmodede om at lave en ekstra ansøgningsrunde i 2016 for nye økologer. Men det ønske er ikke blevet imødekommet, og det undrer økologiformanden sig over. - Når nu økologien har så meget medvind, og interessen for at lægge om er så stor, så er det meget uhel-

der Friland i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning fem infomøder i det tidlige forår. På møderne, hvoraf det første blev afholdt 30. marts, kan landmænd, der overvejer at opstarte en økologisk produktion eller en frilandsproduktion, få information om fordelene ved at levere til Friland. Møderne er også for dem, der overvejer at starte et nyt landbrug med svineproduktion. - Vi skal ud og fortælle, hvad vi kan, og hvad vi står for. Vi er meget mere end bare et afsætningsselskab, og det er vigtigt, at vi får kommunikeret det ud, forklarer Henriette Guldager, der er business supporter i Friland. - Mange nye landmænd er måske ikke klar over, at vi ud over den ugentlige notering fra Danish Crown og tillæg fra Friland afregner med både efterbetaling fra Danish Crown og et eventuelt resttillæg fra Friland ved regnskabsårets afslutning. Derudover tilbyder vi finansiering af avlsdyr og smågrise og yder produktionsrådgivning. Vi har over 20 års erfaring at trække på, så der er mange fordele ved at levere til Friland, fortsætter han.

digt, at tempoet bliver sat ned, fordi de landmænd der ikke når at søge inden 21. april skal vente et helt år for at kunne ansøge om at få tilskud til lægge om til økologi, siger Hans Erik Jørgensen. Han opfordrer nu alle landmænd, der ser en potentiel mulighed i økologien til at søge om økologitilskud inden 21. april. - Få sendt så mange proforma-ansøgninger som muligt, hvis der er den mindste tvivl eller chance for at bedriften skal lægges om til økologi inden 1. september i år. Ellers går der et år, før muligheden om at søge tilskud igen er der. Så tag fat I SEGES eller de lokale DLBR-økologikonsulenter, siger Hans Erik Jørgensen. L&F vil nu arbejde for at ansøgningsproceduren fra 2017 bliver mere smidig og at der kan søges med tilbagevirkende kraft, når det ikke er muligt at åbne ekstrarunden for nye økologer i år.

Dansk økologi er i vækst og danske landmænd ansøger i stigende grad om at lægge om til økologi. Men arbejdet med at lægge om risikerer at blive sat væsentligt ned i tempo, fordi NaturErhvervstyrelsen i år ikke laver en ekstra ansøgningsrunde for nye økologer. Det vurderer Landbrug & Fødevarer.

Profile for Aars Avis

Ars 20160406  

Ars 20160406  

Profile for ugeavis
Advertisement