Page 1

Til samtlige husstande

90. årgang - Nr. 4

ONSDAG 27. januar 2016

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Liberal Alliance kommer i byrådet i Vesthimmerland Der er dog kun tale om en orlovsperiode på to byrådsmøder Af Torsten Hansen

Ungdomsboliger er mangelvare i Aars

Læs mere side 15...

g den 28. ja a n sd

og Lun & Lækker

Mixselv-Buffet

Signe Nøhr fra den Konservative gruppe i Vesthimmerlands byråd er bevilget orlov og erstattes af sin stedfortræder Lars Viborg, som er skiftet over til Liberal Alliance.

lidt for positive, og det kan jeg ikke stå inde for, siger Lars Viborg til Aars Avis. Han har haft en samtale med Vesthimmerlands Kommune for at sikre sig, at suppleantposten netop er personlig og tilfalder ham. Lars Viborgs tilstedeværelse blandt byrådsmed-

VETERAN TRAKTOR UDSTILLING 2016 30. - 31. JANUAR KL. 10 - 16

SWS 800 G 212 cc motor 80 cm arbejdsbredde 355 mm børstediameter Art. nr. 219802532/S16 Før 5.495,-

30,-

Ved svømmehallen i Aars online-bestilling på www.kyllingogco.dk

Villa 320

Stiga kost

Sandwich Sand wich Gælder til og med søndag den 31. januar

Læs mere side 3...

Stiga WM 7250, 414 cc 78 cm Combi agg. Hydrostatisk transmission Art. nr. 13-5711-51 (+13-5811-51) Før 21.495,-

NYHED

De go’e

FritValg!

to møder. Liberal Alliance og Lars Viborg hører til i den borgerlige lejr, og Lars Viborg støtter også Knud Kristensen som borgmester i Vesthimmerlands Kommune.

TILBUD 17.495

Åbnings TILBUD! alm. str.

lemmerne bliver dog af kort varighed. - Det er kun for de to kommende, byrådsmøder så det gælder om at være fremme, siger Lars Viborg. Selv om Lars Viborg repræsenterer et andet parti end Konservative, så vil det ikke ændre magtfordelingen i byrådssalen ved de

9. 3 0

Sandwich Salatbar

r k l.

V i å bner t

ønsker at opføre boligerne, har vanskeligt ved at få grønt lys fra politikerne til at rive de gamle bygninger ned og opføre nye på stedet. Projektet omfatter 47 boliger - 17 singleboliger og 30 ungdomsboliger.

ua

or

■ AARS: Erhvervsskolerne Aars og de øvrige ungdomsuddannelser har stor succes i Aars. Det medfører, at der er behov for flere ungdomsboliger i byen. Der ligger planer klar for at omdanne det tidligere Hotel Himmerland til ungdomsboliger, men Aars Boligforening, der

■ AARS: Lars Viborg, der tidligere har været formand for Konservativ Ungdom i Vesthimmerland, træder ind som suppleant i byrådet i Vesthimmerland for Signe Nøhr (K), der har bedt om orlov. Lars Viborg er suppleant, og den post er personlig. Derfor skal det være ham der træder ind. Lars Viborg har ellers skiftet parti siden kommunalvalget og er nu næstformand i Liberal Alliances vælgerforening i Vesthimmerland. Det betyder, at Liberal Alliance for første gang får en plads i Vesthimmerlands Byråd. - Jeg er skiftet til Liberal Alliance, fordi jeg var utilfreds med den konservative folketingsgruppes EUholdninger. De var blevet

TILBUD 4.995

I MESSECENTER VESTHIMMERLAND - MESSEVEJ 1 9600 AARS - WWW.MCVH.DK


2 Ugens navne

Aars Avis

Dødsfald - egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Din lokale bedemand · Exam. bedemænd Jens Møller

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Margrethe Emilie Sørensen, Plejecenter Haversdal, Haverslev, 93 år. Margrethe Emilie Sørensen, i daglig tale kaldet Grethe, sov stille ind uden forudgående sygdom. Margrethe Emilie Sørensen voksede op sammen med sine 10 søskende i Stistrup, hvor forældrene havde en gård. Hendes opvækst var præget af landbolivet og de mange pligter, der var forbundet hermed, blandt andet malkningen af de 19 køer. Allerede som 11-årig kom hun i huset ved sin storesøster på en gård ved Farsø og hjalp med pasningen af søsterens otte børn, samtidig med at hun passede sin skolegang. Hun flyttede hjem igen, da hun skulle konfirmeres. Allerede som 14-årig fik hun plads som husbestyrerinde ved en enkemand med fem børn. Også en anden plads som husbestyrerinde nåede hun, inden hun i begyndelsen af krigen kom på gymnastikhøjskole på Snoghøj. Her kunne hun prale af at være “fløjmand”, altså den, der gik forrest som de andre piger skulle kigge efter. Det var i den periode hun mødte sin senere mand, Børge Lind Sørensen, der var bagersvend. Sammen købte de bagerforretning i Fjeldsø. Den drev de i to år, inden de købte bageriet i Haverslev. Dette drev de sammen. Det blev en blomstrende forretning. Foruden bagermesteren var der to svende og en lærling i bageriet, og i huset var der butikspige og stuepige. Snart var der også fire børn, så der var rigtig gang i køkkenet i hjemmet, alle ansatte var jo på kost. Det blev nogle travle, men gode år. Ved ægtefællens død i 1978 drev Grethe butikken videre alene, indtil den blev solgt. Derefter byggede hun hus på Bøgevej i Haverslev. Hun var meget glad for huset og den store have, der blev passet med dygtighed og flid. Hun var et familiemenneske og fik rigtig mange besøg af venner og af sin store familie. Ikke mindste elskede hun besøgene af de fire børn, otte børnebørn og efterhånden 13 oldebørn. Margrethe Emilie Sørensen var meget musikalsk og var i en periode i kirkekoret. Glæden ved sang og musik dyrkede hun ved alle lejligheder, og det hed sig, at hun kunne både salmebogen og højskolesangbogen udenad. For nogle år siden indsang hun til familiemedlemmer en cd med sange fra sin barndom og ungdom i Vesthimmerland.

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Nygifte

Viet i Hornum: Anne Klaris, Nibe, datter af Inge Fallesen, Viborg, og Ole Kristiansen, Mønsted, og Kenneth Kristensen, Nibe, søn af Bente og Knud Kristensen, Hornum.

Runde fødselsdage

90

Otto Skovhus, Blærevej 70, Blære, lørdag, 30. januar. Otto Skovhus er født i Blære, som den yngste i en søskendeflok på tolv. Efter at han i sine unge år havde tjent på en gård på Sjælland og været soldat på Bornholm, vendte han tilbage til fødebyen, hvor han blev gift med Maren Damborg fra nabobyen Ejdrup. I mange år drev de landbrug i Blære på forskellige ejendomme, samtidig med at de fik en børneflok på seks. Da de i 1994 afhændede Gl. Sognefogedgaard, var det for at hellige sig en pensionisttilværelse på et nedlagt landbrug, Landlyst, der ligger midt i Blære by. Her fortsatte Otto og Maren Skovhus med at tage aktiv del i lokalsamfundet, blandt andet har skolens eksistens ligget ham meget på sinde. Otto Skovhus interesserer sig fortsat meget for landbrugets kår og er glad for de lempeligere rammevilkår, som folketinget for nylig vedtog. Ved siden af landbruget var Otto Skovhus i en årrække leder af Blære Sparekasse, og efter sammenslutningen med Sparekassen Himmerland fortsatte han i dennes bestyrelse. Ligeledes var han engageret i bestyrelsesarbejde i Brandkassen Himmerland, og han var i mange år indvalgt for Venstre i byrådet i Aars. Af fritidsinteresser nyder Otto stadig et godt slag whist i kortklubben, ligesom han fortsat dyrker grøntsagshaven på Landlyst og sørger for at sætte hegnet omkring de fire tønderland jord, der hører til ejendommen. I årenes løb har Otto og Maren Skovhus været på mange udlandsrejser, om end han nu foretrækker tilværelsen på Landlyst, efter at Maren Skovhus gik bort for tre år siden. Otto Skovhus ønsker at klare sig selv, ønsker ikke hjælp fra kommunen. Fødselsdagen fejres i familiens og venners lag. Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

27. JANUAR 2016

Ugens portræt

Alderspræsidenten er et flot forbillede Er du nogensinde kommet prustende og stønnende på cykel op ad en af Aars’ bakker og så blevet overhalet af en høj mand på racer, klædt i rødt? Som endda ser ældre ud end dig? Så er det John! John Christiansen, Himmerlandsgade, Aars, fylder 80 år torsdag, 28. januar. Han er en af ”legekammeraterne” i MyHeart, Aars. Her træner han tre til fire gange om ugen, solo og på hold. John Christiansen er altid i godt humør. Det er medvirkende til, at mange lidt yngre seniorer, ser John Christiansen som et flot eksempel for alle. Vel beklager han sig lidt over, ikke at kunne hoppe og springe som da han var 70 år, men han er dog den eneste, der kan stå på balancebrættet, uden at vælte, - på ét ben! John Christiansen er med til at gøre MyHeart til et dejligt, livsbekræftende sted at komme. Altid med smil i øjnene og en venlig bemærkning på læben. John Christiansen har i sit arbejdsliv i mange år været ansat på Fords hovedkontor i København som regnskabskonsulent. Tallene har han stadig styr på, idet han er kasserer for den boligblok, hvor han bor her i byen. John Christiansen valgte at flytte til Aars i en sen alder. Årsagen var, at han ville bo tættere på sin datter. Han er faldet til nu, og særligt dagene i træningscentret nyder han. Han træner med tunge vægte og er ihærdig på løbebåndet og motionscyklen. Selv om han sidste år fik en skade i nakken, så er han kommet op i omdrejninger igen. Træning har dog altid været en vigtig del af John Christiansens liv. Særligt cykelsporten har hans hjerte. Da han boede i København cyklede han som regel på arbejde. I mange

John Christiansen.

år var målet for ham at cykle mindst 12.000 km om året, og turen i ferierne mellem København og Himmerland er tilbagelagt ikke mindre end 42 gange. Noget af et maraton! John Christiansen cykler stadig, og han nyder turene på den meget lækre og ikke helt almindelige fiber-racer. Det er ikke kun egne evner til at træde i pedalerne der interesserer John Christiansen. Han har også styr på både Tour de France og den italienske Giro. Trods alderen så er John Christiansen stadig skrap på en cykel. Tidligere var der spinningcykler i træningscentret. Når holdet kørte på spinningcyklerne, så kunne John Christiansen give alle de andre - yngre - baghjul. Men på det sociale plan, lader han gerne andre komme op foran. John Christiansen er et meget hjælpsomt og socialt menneske: To gange om ugen hjælper han i svigersønnens forretning og kører læs på forbrændingen. Han er også altid parat med medfølelse og indlevelse, når andre er lidt nede. Eneste tidspunkt han “beklager” sig på er, når han fortæller at han savner flere mænd på holdet. Den positive holdning er en af grundene til, at de andre på holdet er rigtig glade for John Christiansen og vil glæde ham på dagen med en reception.

75

Sonja Oline Nielsen, Gislumvej 34 C, Aars, lørdag, 30. januar.

65

75

65

Gunnar Myrup Øster Boulevard 3 B, Aars, mandag, 1. februar.

Jytte Myrhøj Gislum, Dalstrøget 37, Aars, mandag, 1. februar. Henning Jørgensen, Kg. Haraldsvej 24 st., onsdag, 3. februar.

65

Anny Kristensen, Solbakken 4 A, Aars, torsdag, 28. januar. Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

27. JANUAR 2016

Gislum - ikke Gundestrup GISLUM: Kulderekorden ved Aars på minus 14,2 grader blev 21. januar overgået af Isenvad i Midtjylland, hvor Dansk Meteorologisk Institut målte 16,3 minusgrader.

I Aars Avis’ omtale i sidste uge af kulderekorden på Aarsegnen blev det nævnt, at den lave temperatur blev målt i Gundestrup ved Aars. Det er ikke korrekt. Dansk Meteorologisk Instituts målestation er opsat i Gislum på grænsen til Kællingtand i Aars syd.

Lars Viborg bliver stedfortræder AARS: Signe Nøhr (C) fik på byrådsmødet 17. december godkendelse til at holde orlov fra byrådet. Nu er forvaltningen blevet opmærksom på, at der ved forfald, som det hedder, efter Kommunestyrelseslovens paragraf 15 skal indkaldes en stedfortræder. Stedfortræder for Signe Nør er Lars Viborg. Lars Viborg er derfor indkaldt til Byrådets møde torsdag, 28. januar.

Ændret frist for ejendomsskat VESTHIMMERLAND: I forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes Byråds behandling og vedtagelse af nye affaldsordninger for husholdninger er betalingsfristen for betaling af kommunal ejendomsskat med mere udsat. Betalingsfristen for 1. rate i 2016 er ændret fra 1. februar til 1. marts. Regeringen og dens samarbejdspartnere har i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2016, aftalt en fastfrysning af grundskyld for ejerboliger.

Det betyder, at stigningen på op til 6,6 procent i 2016, bliver afskaffet. Denne aftale er kun gældende for boligejere. Fastfrysningen har fuld effekt i 2016, og får virkning, når grundskylden bliver genberegnet. Fastfrysningen har, på grund af den sene vedtagelse af Finansloven for 2016, ikke kunnet nå, at blive indregnet ved betaling af 1. rate 2016. Grundskylden vil dog blive genberegnet i løbet af 2016.

Omkonstituering i SFs byrådsgruppe VESTHIMMERLAND: SFs byrådsgruppe ønsker at foretage en omkonstituering af gruppen.                SFs byrådsgruppe ønsker at Theresa Berg Andersen indtræder i Økonomiudvalget i stedet for Pernille

Vigsø Bagge. Pernille Vigsø Bagge indtræder herefter i Sundhedsvalget i stedet for Theresa Berg Andersen. Theresa Berg Andersen skal også indtræde i bestyrelsen for HIMUR i stedet for Pernille Vigsø Bagge.

Flere indbrud i Aars i weekenden AARS: I løbet af weekenden er der begået fire indbrud i Aars, flest i konge- og dronningekvarteret i Aars. På Dr. Dagmars Vej er et stuevindue brudt op. Der er stjålet en bærbar computer fra huset. Samme fremgangsmåde er benyttet på Dr. Louises Vej, hvor tyvenes udbytte blev en bærbar Lenovo computer, en iPad og nogle smykker.

GULDBRYLLUP

På Kong Kristians Vej er et sydvendt vindue brudt op. Fra huset er stjålet to iPads, to sparegrise og noget valuta. Smykker og en pc var udbyttet efter et indbrud på Stærevej i Aars. Igen er tyvene kommet ind ved at bryde et vindue op. På Assersvej er en garage brudt op. Gerningsmændene har ødelagt en lås i døren. Det er ikke opgjort hvor meget der er stjålet.

80 års reception

Vi har alt for tidligt mistet vores elskede hustru, mor, svigermor, bedstemor og plejemor

Tina Guldbæk Wammen * 21. juni 1968 Aars, den 19. januar 2016 Langt oppe i himlen i det fjerne er der en varm og kærlig stjerne, den er sendt fra vores hjerter op til dig og hvisker stille: Vi elsker dig

Arne Klaus, Katja og Jonas Camilla og Jannik Kathrine Mathilde og Mathias

Lars Viborg bliver stedfortræder for Signe Nøhr.

SIDE 3

Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke onsdag den 3. februar kl. 13.00 Da Tina var en rigtig blomsterpige, vil det være i hendes ånd at man i stedet for evt. blomsterhilsner giver et beløb til fremtidig pyntning og udsmykning af hendes gravsted. Pengene kan afleveres i en kuvert i våbenhuset.

Min elskede datter, vores højtelskede søster, moster og faster

Tina Guldbæk Wammen *21. juni 1968 er alt for tidligt gået bort

Aars, den 19. januar 2016. Du vil altid være iblandt os og for evigt gemt i vores hjerter.

Kære Inge og Peer. Vi glæder os til festen på fredag! Hilsner fra jeres børn, børnebørn og svigerbørn

Indsamling til loppemarked Lions Club Aars har løbende indsamling af effekter til sit årlige loppemarked. Har man effekter (kun brugbare ting, ikke tøj), som man vil skænke til Lions loppemarked, kan man blot ringe på tlf. 40 83 34 08 (Poul Poulsen), hvorefter afhentning vil blive arrangeret, eller benyt vores container på genbrugspladsen i Aars

Fitnesscentret MyHeart afholder reception for alderspræsidenten. John Christiansen runder 80 år og i den anledning inviterer senior-klubben til kaffe og kage fredag d. 29. januar kl. 11.15 ved MyHeart Aars, Søndergade 31, 1.sal, 9600 Aars Åben reception med mulighed for at hilse på de aktive seniorer og fejre vores alderspræsident. MyHeart’s seniorklub mødes til træning flere gange om ugen, hvor der efterfølgende hygges med kaffe og sjove historier.

Far Jesper og Helle Brit og Niels Jørn Nanna og Frederik Lasse Julie og Anders

VHG teater

Vores allerkæreste

Tina Guldbæk Wammen * 21/06-1968 † 19/01-2016

har alt for tidligt forladt os.

Familien Skammeritz Larsen

Vi har mistet vores gode ven og nabo

Tina Wammen * 21.06-1968 † 19.01-2016 Hvil i fred.

Naboerne på Roldvej

Vesthimmerlands Gymnasium og HF præsenterer årets teaterkoncert:

A Hard Day’s Night TID:

Fredag den 29. januar kl. 19.30 Lørdag den 30. januar kl. 16.00

STED: Vesthimmerlands Musikhus ALFA PRIS: 50 kr. (børn u. 8 år gratis adgang) Farvel kære Tina Himlens nye stjerne

Mona og Claus


Aars Avis

SIDE 4

27. JANUAR 2016

Ældre Sagen

afholder Søndags Café søndag den 31. januar kl. 14.00 i Aktivitetscenteret, Aars Bymidte. Lise Rosendahl fortæller det store, flotte sagn om Regnar Lodbrog. Et sagn, som de fleste kender fra deres skoletid - Dragen rundt om jomfruburet, Kraka, der ikke måtte komme påklædt, men heller ikke nøgen, og ”Grynte ville grisene.” Entre inkl. kaffe og kage kr. 35 for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 50. Alle er velkomne.

Venlig hilsen Ældre Sagen, Aars

Babysalmesang Der er

babysalmesang i Haverslev kirke hver tirsdag kl. 10.00. Første gang den 2. februar.

www.aarsfrikirke.dk Advokatvagt i Aars

Undervisningen varetages af musikpædagog Kirsten Stokholm, kirsten@kirkebillen.dk eller sms 22 98 66 23.

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00.

Haverslev Menighedsråd.

• Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Byrådet inviterer indenfor! Byrådets møder er offentlige, så interesserede er velkomne til at deltage i det månedlige møde. Det foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Aars, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, torsdag den 28. januar 2016, kl. 16.00. Dagsordener og referater kan findes på www.vesthimmerland.dk/dagsorden

Sundhedscenter Vesthimmerland tilbyder nye hold forår 2016 Holdet starter Kom og Kvit fleksibelt rygestopforløb

7. jan. derefter hver torsdag

Lær at tackle angst og depression 11. febr. kl. 13.00 - 15.30 For dig med symptomer/diagnose på dette og dine pårørende. Lær at tackle Kroniske Smerter For dig der døjer med smerter og dine pårørende 7. marts kl. 13.45 - 16.15 Kom til uforpligtende informationsmøde 8. febr. kl. 14.00 - 15.00

M E D D E L E L S E R

Kommunal Ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2016 - Betalingsfrist ændret! I forbindelse med Byrådets behandling og vedtagelse af nye affaldsordninger for husholdninger er betalingsfristen for betaling af kommunal ejendomsskat m.m. udsat. Betalingsfristen for 1. rate i 2016 er ændret fra 1. februar til 1. marts 2016.

Fastfrysning af Grundskyld for ejerboliger Regeringen og dens samarbejdspartnere har i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven 2016, aftalt en fastfrysning af grundskyld for ejerboliger. Det betyder at stigningen på op til 6,6% i 2016, bliver afskaffet. Læs mere på: www.vesthimmerland.dk/ejendomsskat

Overskriften er denne gang: Gamle sanglege.

Tilmelding til spisning senest 5. februar til skolen eller Kernehuset.

Fastelavnsgudstjeneste i aars KirKe for de yngste 3 – 6 år... men alle er velkomne.

lørdag d. 6. Februar 2016 Kl. 10.00

kd.ekriksraa.www

Vesthimmerlands Kommune indhenter tilbud på 1 minibus til 8 passagerer. Tilbudsmaterialet kan rekvireres hos udbudskonsulent Lisbeth Dencker på mail Lde@vesthimmerland.dk

Udvidelse af husdyrbrug

Sundhedsmekanikeren – et tilbud kun for mænd, der gerne vil ændre livsstil Forår 2016

Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

For yderligere information og tilmelding kontakt Sundhedscentret på telefonnr. 99 66 82 00 eller send en mail til sundhedscenter@vesthimmerland.dk med navn og telefonnummer, og du vil blive kontaktet.

torsdag den 11. februar kl. 18.00 - 21.00 Der er fællesspisning kl. 18.00. Pris kr. 30,- inkl. kaffe/the med kage. Medbring selv service.

Tilbudsindhentning - minibus

Lær at tackle Job og Sygdom nyt forløb for dig der er ledig eller aktuelt ikke kan varetage arbejde pga. sygdom. 10. marts kl. 10.00 - 12.30

Sundhedsværkstedet – Små skridt mod bedre trivsel Marts 2016

Vestrup Skole holder Åben skole

• Trædemarksvej 52, 9670 Løgstør

Vi mødes i kirken, hvor alle børn meget gerne må komme udklædte. Kirkemusen kommer også på besøg. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Kirkecentret. På gensyn Sognepræst Sara Schouby Kirkemusen… Børneklubben

Revurdering af miljøgodkendelse - høring • Sønderkærsvej 11, 9670 Løgstør Fuld annonce med bilag kan ses på www.vesthimmerland. dk/afgoerelser

Fredagscafé Bibliotekarerne Mette og Randi fortæller om hver deres roadtrip til USA i sommeren 2015 og giver masser af rejsetips. Fredag den 29. januar kl. 16.00 på Aars Bibliotek. Gratis adgang, tilmelding ikke nødvendig. Se mere på: www.vhbib.dk

Rågeregulering og fuglestresskampagne med Harris høge Søndag den 31. januar kl. 14.00 – 16.00 Sted: Rosenparken i Aalestrup Råger har de sidste år kaster deres kærlighed på Rosenparken, til stor gene for både naboer og besøgende. Denne søndag er det muligt at se høgene i funktion, samt høre om rågeregulering ved Preben Schøpzinsky fra er Lehmann Falconry og jæger Ulrik Holm. Arrangør: Naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands Kommune. www.naturekspeditionen.dk

M E D D E L E L S E R

Gyllebeholderkontrol Skal din gyllebeholder kontrolleres i år? Se listen på www.vesthimmerland.dk/gyllebeholderkontrol

www.aarskirke.dk

Web-indskrivning til folkeskolerne og SFO/Mini SFO Fristen for web-indskrivning til folkeskolerne og SFO/Mini SFO er forlænget til 31. januar 2016. Se mere på: www.vesthimmerland.dk/webindskrivning

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Visitator Vesthimmerlands Kommune søger en visitator, så har du kendskab til Serviceloven, og brænder du for myndighedsopgaven, så er du måske vores nye kollega i Bevillingsenheden. Sidste ansøgningsfrist: 7. februar 2016.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Jubilæum 25 år 1. februar Majbritt Laugesen Kristensen Socialpædagog

25 år 25. februar Gretha Rold Jørgensen Dagplejer

25 år 11. februar Helle Christensen Dagplejer

- vi ønsker hjertelig tillykke


Aars Avis

27. JANUAR 2016

SIDE 5

Knud Kristensen mener ikke at have problemer med habilitet Lukket punkt om borgmesterens habilitet kom frem i lyset Af Torsten Hansen AARS: For et par måneder siden blev borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune, kritiseret for ikke at have anmodet om at blive erklæret inhabil i en sag om køb og salg af en grund på Præstegårdsvej i Aars. Det førte til en tilbagekaldelse af en beslutning i Økonomiudvalget. Og det har efterfølgende ført til, at en række andre sager er gravet frem. Gruppeformændene fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkepart, SF og Radikale Venstre, Per Bisgaard, Palle Jensen, Brian Christensen, Niels Heebøll og Ninni Lodahl Gjessing har sendt et brev til borgmester Knud Kristensen. Gruppeformændene anmoder borgmesteren om en redegørelse for en række punkter. I første omgang blev punktet lukket på Økonomiudvalgets dagsorden, men efter at have rådgivet sig med Kommunernes Landsforening, er punktet nu sat på som åbent punkt til dagens Økonomiudvalgsmøde.

I brevet fra gruppeformændene lyder det blandt andet: “Forskellige sager i det forløbne år har det gjort det nødvendigt for os nærmere at få belyst de relationer, der er mellem dig - både som borgmester og som bygherre - og Aars Boligforening m.fl. Baggrunden er naturligvis den uheldige sag om den fremtidige anvendelse af Præstegårdshavens Børnehave, hvor du ikke gav de nødvendige oplysninger til Økonomiudvalget i mødet i maj måned 2015. Økonomiudvalget kunne så have truffet beslutning om din habilitet. Du havde været inhabil i en tidligere behandling af samme sag året før, og det var du også ved en senere behandling i august i år. I august måneds møde udtalte du, at du havde samme personlige interesse som i 2014. Vi vil godt præcisere, at vi ikke har belæg for at mene, at din forsømmelse i maj-mødet var bevidst. I 2015 behandlede Økonomiudvalget endvidere to andre sager, hvori du var inhabil på grund af

en personlig økonomisk interesse. Det drejede sig om en ejendom i Farsø og en tilsvarende i Aars. På begge grunde skulle Aars Boligforening opføre en ejendom efter først at have erhvervet grundene af dig. Når vi sammenholder disse sager med en anden sag fra den første byrådsperiode, hvor du var borgmester i Vesthimmerlands Kommune, hvor du underskrev ”skema C” på trods af, at du som bygmester havde bygget Aars Boligforenings nyopførte ejendom på Slagterigrunden i Aars, er der naturligvis opstået en mistanke om, at du i din egenskab af borgmester har et så tæt samarbejde med Aars Boligforening, at du er generelt inhabil, når kommunen samarbejder med boligforeningen om opførelse af ejendomme..”

Skriftligt svar Gruppeformændene anmoder om et skriftligt svar, hvor Knud Kristensen redegør for forholdene. Det har Knud Kristensen givet. Begge breve kan læses i deres helhed på aarsavis.dk.

- For det første vil jeg gerne sige, at det ikke var mit ønske, at det skulle være et lukket punkt. Jeg vil gerne svare, siger Knud Kristensen til Aars Avis. Han fremfører, både i et svar til avisen og i et notat til Økonomiudvalget, hvordan han mener sagerne forholder sig. “Ved årsskiftet 13-14 får HME en telefonisk henvendelse om, hvad det vil kostepr. kvadratmeter at opføre en butik et sted i Aars. Med den viden, erklærer jeg mig inhabil ved mødet d. 15. maj 2014, da jeg ikke kunne være sikker på, om Præstegårdsvej kunne komme i spil til et nyt butiksområde og at et sådan arbejde skulle udføres af HME. En situation jeg ikke ville risikere at udsætte mig for. Først i juni 2015, bliver sagen aflyst, det pågældende firma skulle ikke længere opføre butik i Aars, de var blevet fravalgt, da butikken ikke ville blive realiseret. Økonomiudvalgsmødet d. 24. juni 2015, hvor dagen igen er på dagsordenen, deltager jeg i mødet, da HME og undertegnede ikke er

Borgmester Knud Kristensen mener ikke at have problemer med at styre, hvornår han er inhabil, og hvornår han ikke er.

i kontakt med nogen, eller noget byggeri i Aars og heller ikke kontaktet med henblik på byggeri i Aars”, forklarer Knud Kristensen i notatet, og han fortsætter med at redegøre for de ­efterfølgende møder. - Jeg kan godt forstå, at folk undrer sig. Men jeg mener, at jeg har gjort hvad jeg bør, siger Knud Kristensen. - Jeg har været med i 30 år, og der har været mange ­situationer. Jeg synes, at jeg er god til at have de rigtige kasketter på i de rigtige sammenhænge, fortsætter han. Økonomiudvalget skal tage stilling til situationen på mødet i dag, onsdag.

ED i HORNUM NYHKØREKORT TIL PERSONBIL • TRAILER

KØREKORT TIL pERsONbIL: Opstarts tilbud

9.600 kr.

Holdstart 9. februar

Teorilokale Jernbanegade 1 - Hornum Info og tilmelding på 22 25 75 74.

ANNONCE

Virker dine høreapparater godt nok?

Test dine høreapparater op imod de nyeste på markedet Er du ikke helt tilfreds med dine høreapparater? Eller bare nysgerrig på hvad de helt nye apparater kan? Nu kan du deltage i en unik test, hvor vi undersøger om ny teknik giver dig en bedre hørelse. Ring og meld dig til allerede i dag. Vi bruger forskellig styrke på brillerne for at se, og forskellige indstillinger på høreapparaterne for at høre. Vores behov er langtfra ens og forandrer sig over tid. Er du ikke længere helt tilfreds med de høreapparater, du købte for 3-4 år siden? Måske har du svært ved at høre, når der er baggrundsstøj, eller til selskab med mange mennesker? Det kan være svært at sætte ord på problemet, og måske har du brug for råd og vejledning. Unik og gratis testmulighed Lige nu kan du deltage i en unik test hos Audium. Testen er for dig med høreapparater, der er ældre end 3 år. Du behøver ikke være klient hos os, og det er gratis og uforpligtende at deltage. Ny teknik giver mere livskvalitet Der er mange gode grunde til at teste de nyeste høreapparater. Den teknologiske udvikling går stærkt, og dagens apparater giver dig en markant bedre taleforståelse

indstillinger, bare tænde for dem og nyde livet. Du kan opleve alle fordele ved nye høreapparater helt gratis og uforpligtende ved at deltage i vores test. I hele forløbet møder du den samme audiologist, og undervejs får du professionel vejledning og information i det tempo, der passer dig. Nedenfor kan du læse mere om testen.

”Med ny teknik hører du bedre selv i udfordrende lydmiljøer, f.eks. på en restaurant med støj, eller når du går en tur i byen,” siger Sebastian Hullik, audiologist hos Audium.

i alle lydmiljøer. Høreapparaterne registrerer automatisk, om du er i et lokale sammen med andre mennesker, opholder dig udendørs med vindstøj, eller om du lytter til musik. De forstærker de lyde, du vil høre og filtrerer baggrundsstøjen fra. Vi kan tilpasse høreapparaterne præcist til dine behov. Det giver dig en positiv oplevelse og mere livskvalitet. Tænd dem, glem dem og nyd livet Nye høreapparater er så små og diskrete, at de næsten forvinder bag øret. Du skal heller ikke bekymre dig om forskellige

EST T K I N U e nik giv

y tek Kan n re hørelse? d dig be st ne dig se d l e m l Ti ts 1. mar

Interesseret? Ring på tlf. 7171 0900 og meld dig til allerede i dag.

Om testen Ved første besøg ser vi på, hvordan dine høreapparater fungerer. Audiologisten spørger f.eks. om du lider af hovedpine, hvor godt du hører fjernsynet, og om du har problemer med at tale i telefon. De næste 14 dage prøver du nye høreapparater, og derefter skal du til en opfølgende samtale. Her skal du svare på de samme spørgsmål som ved første besøg, så vi kan sammenligne de nye og gamle apparater. Vi samler dine testresultater i en rapport med konklusioner og anbefalinger. Her kan du se, om der er en forskel, og hvilke høreapparater, der giver dig den bedste hørelse. Interesseret? Hvis du er interesseret i at deltage, skal du melde dig til på tlf. 7171 0900.

Audium Aars Himmerlandsgade 87 9600 Aars Telefon: 7171 0900 E-mail: kontakt@audium.dk www.audium.dk


Aars Avis

SIDE 6

Aars Brydeklub

Mandag den 1. februar kl. 14.00

Calibri skal anvendes på HotelSkriften Farsø. Lokal sognepræst og kunstanmelder til teksten i annoncerne Troels Laursen taler over emnet: "Anton Laie 18831969 - En gal præst eller en genial kunstner?". Entré og kaffe med kage kr. 85.- Alle er velkommen.

Der er generalforsamling efter mødet.

Aars Seniorer

Danseaften på Kimbrer Kroen, Aars fredag den 29. januar kl. 19.00 - 23.00. Musikken leveres af ”Nullermændene”, Aars. NB: Rejsemøde tirsdag den 2. februar kl. 13.00 i Aktivitetscentret, Bymidten 15, Aars. Rejseleder Ole Sørensen fra Nilles Busrejser fortæller om en rejse til Toscana, Italien fra 01.0908.09 2016. Alle er velkomne. Bestyrelsen

Gislum/Nyrup Borgerforening afholder generalforsamling

tirsdag den 16. februar 2016 kl. 20.00 i Fælleshuset i Gislum

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Idrætscenter Østermarken, 9600 Aars

(Radio og Fjernsynsklub)

i Aktivitetscentret, Bymidten 15, 9600 Aars onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag senest 5 dage før. Bestyrelsen

A.R.F. Støtteforening Aars Generalforsamling

i Aktivitetscentret, Bymidten 15, 9600 Aars onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.30. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag senest 5 dage før. Bestyrelsen

Generalforsamling

Torsdag d. 11. februar kl. 20.00 i klubbens lokaler på Aars Skole, Kirkegade 4, 9600 Aars. Evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 8. februar. Klubben sørger for lidt at drikke samt en bid brød. På klubbens vegne vil vi for øvrigt gerne takke nedenstående PEUGEOT SERVICE 5+ & 10+ sponsorer for deres støtte: Service 5+ omfatter biler, der er mellem 5 og 10 år. Fra den dag bilen fylder 10 år er den omfattet af Service 10+ peugeot.dk

Dagsorden iflg. love og vedtægter.

Skivum Vandværk generalforSamling

Plejecenter Østermarkens Venneforening

afholdes i Skivum Forsamlingshus onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30 Dagsorden iflg. vedtægterne. Bestyrelsen

Gundersted IF Stjernen Torsdag den 28. januar

18.30 Standerhejsning og træning for herre- og damesenior 20.00 Generalforsamling Klubben er vært for et lille traktement og alle interesserede er velkomne.

Solvangs Venner fredag den 12. februar 2016 kl. 14.30

Dagsorden iflg. vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyr­ elsen i hænde senest 8 dage før generalforsam­ lingen. Kaffe og underholdning.

Brorstrup/Haverslev Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling

i Haverslev Medborgerhus onsdag d. 10. februar 2016 kl. 19.00

Dagsorden iflg.vedtægterne. Knud Erik Høgh fortæller om en spændende tur til Indien. Foreningen er vært ved kaffe og kage. Med venlig hilsen bestyrelsen

SÆRLIGT FOR SERVICE 5+ OG 10+ Mulighed for at opnå eller opretholde Peugeot Motorgaranti, som sikrer motoren i din bil op til 200.000 km

PEUGEOT SERVICE 5+ & 10+

Haubro Idrætsforening peugeot.dk

Vi indkalder til generalforsamling

I klubhuset onsdag den 17.02.16 kl. 19.00. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Dagsorden iflg. vedtægter På vegne af Haubro Idrætsforening

PEUGEOT AArs

Klaus Buus A/S • Messevej 10 • 9600 Aars Telefon 98 62 22 24 • www.peugeot.dk/aars

Hovedsponsor:

PEUGEOT AArs

Klaus Buus A/S • Messevej 10 • 9600 Aars Telefon 98 62 22 24 • www.peugeot.dk/aars

Industrivej 5 · 9600 Aars · Telefon 9862 2570

Plejecenter Østermarkens Venneforening afholder generalforsamling

onsdag den 10. februar 2016 kl. 14.00

i festsalen på Plejecenter Østermarken. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Støtteforeningen for

Gundestrupspillene indkalder hermed til

GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen afholdes på Aars Turist Bureau Himmerlandsgade 113 Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Østrup-Vognsild Seniorer Generalforsamling

tirsdag den 9. februar 2016 kl. 14.00 i Østrup klubhus. Dagsorden ifølge love. Efter generalforsamlingen kommer Lilli Nielsen, Aars, og fortæller. Der er kaffe og brød. Hilsen bestyrelsen

Generalforsamling 2016

Aarsegnens Jagtforening d. 25. februar kl. 19.00.

SÆRLIGT FOR SERVICE 5+ OG 10+ Mulighed for at opnå eller opretholde Peugeot Motorgaranti, som sikrer motoren i din bil op til 200.000 km

GAMMEL KÆRLIGHED RUSTER IKKE... MED ET AUTORISERET SERVICEEFTERSYN TIL DIN PEUGEOT Efterhånden som din Peugeot kommer op i årene har den mere og mere brug for pleje og vedligeholdelse. Din Peugeot holder længere end du tror, når blot du lader et autoriseret Peugeot-værksted tage sig kærligt af den. Om den er fyldt 5 eller 10 år, fortjener den stadig at blive serviceret af uddannede mekanikere – og med originale reservedele. Derfor har vi skabt Service 5+ og Service 10+. Begge er særlig fordelagtige serviceftersyn til din bil, alt efter om den har rundet 5 år eller om den er 10 år og ældre. Kontakt os og hør mere, eller book allerede nu et Service 5+ eller Service 10+, og lad din Peugeot ældes med ynde. Læs mere på www.services.peugeot.dk

Generalforsamling

lørdag den 20. februar kl. 14.00

GAMMEL KÆRLIGHED RUSTER IKKE... MED ET AUTORISERET SERVICEEFTERSYN TIL DIN PEUGEOT Efterhånden som din Peugeot kommer op i årene har den mere og mere brug for pleje og vedligeholdelse. Din Peugeot holder længere end du tror, når blot du lader et autoriseret Peugeot-værksted tage sig kærligt af den. Om den er fyldt 5 eller 10 år, fortjener den stadig at blive serviceret af uddannede mekanikere – og med originale reservedele. Derfor har vi skabt Service 5+ og Service 10+. Begge er særlig fordelagtige serviceftersyn til din bil, alt efter om den har rundet 5 år eller om den er 10 år og ældre. Kontakt os og hør mere, eller book allerede nu et Service 5+ eller Service 10+, og lad din Peugeot ældes med ynde. Læs mere på www.services.peugeot.dk

Service 5+ omfatter biler, der er mellem 5 og 10 år. Fra den dag bilen fylder 10 år er den omfattet af Service 10+

Generalforsamling

Haverslev Petanque Klub afholder generalforsamling torsdag den 11. februar kl. 19.00 i medborgerhuset Søndergade. Dagsorden iflg. vedtægter.

indkalder til generalforsamling torsdag den 18. februar kl. 18.30

afholder generalforsamling

A.R.F Multimedie Generalforsamling

27. JANUAR 2016

Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 1 uge før, generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Flugtskydningsudvalgets beretning. 5. Hundeudvalgets beretning. 6. Riffeludvalgets beretning. 7. Jagtudvalgets beretning. 8. Indkomne forslag. 9. Fastlæggelse af kontingent. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af formand og kasserer. 12. Valg af suppleanter. 13. Valg af revisor og revisorsupplant. 14. Kragepokal. 15. Evt.


Aars Avis

27. JANUAR 2016

SIDE 7

Giv din bil et gratis vintertjek.

Velkommen til Far, Mor og Børn Oplev Åbent Hus weekendenden 17.kl. - 18. november kl. 11 - 16. lørdagden ogtilsøndag d. i24.-25. oktober 10-16. I 1974 var den så ny, at den måtte lægge navn til en helt ny klasse. Siden har 5 efterkommere sørget for, at

Kom og mød bilen, måske være jeres på nyehjertet: familiemedlem. Og tag endeligså børn, fætre og kusiner førerpladsen aldrigder kom i fare.skal Men hånden Ingen af dem rummede epokegørende fornyelser som med, rigelig Golf pladsVII i de biler, skal hilse på. Vi glæder os til at præsentere jer for den store end selv den, Ifor serder på er billedet. har nyeIselvtænkende sikkerhedssystemer, der er mere forebyggende, Golf Variant 40 Years og den nye version af den ekstremt rummelige Caddy. Og sidst men ikke mindst de mest optimistiske trafikforskere har drømt om. Nye motorer, som reducerer brændstofforbruget med op til har vi Danmarkspremiere på en helt ny Touran, som er både større og sikrere end nogensinde før.

23%. Ny og mere plads til lange lømler bagi. Touch-screen foran. Ny ergonomisk førerplads. Vi kunne blive ved. Alligevel fås den fra kr. 209.990,-. Det sidste er også nyt for mange af jer, er det ikke?

Det er ikke vejret, der afgør om du kommer sikkert gennem vinteren. Det er dine bremser, dit styretøj, dine lygter, dit elsystem … Få et gratis vintertjek af en Volkswagen tekniker. Han kontrollerer din bil på 23 punkter, der har betydning for sikkerheden.

Vi ses til en prøvetur.

Og så smører han oven i købet dørene. Det hele er ganske gratis. Så book en tid på volkswagen.dk/service eller ring til din lokale Volkswagen Partner.

Den nye Golf fås fra kr. 209.990,- ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,9-26,3 km/l. – A Bilen er vist med ekstraudstyr. CO2-udslip 99-123 g/km. A +

Volkswagen Service.

Caddy fra kr. 199.997. Forbrug ved bl. kørsel 16,9-23,8 km/l. CO2-udslip 109-143 g/km. A+ – B Mere Præcis A++ Golf Variant 40 Years fra kr. 287.499. Forbrug ved bl. kørsel 18,9-28,6 km/l. CO2-udslip 92-123 g/km.værd. – A + A B Touran fra kr. 299.997. Forbrug ved bl. kørsel 17,5-23,3 km/l. CO2-udslip 111-137 g/km. – Priser er excl. lev. kr. 3.780. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Volkswagen Aalestrup

Forhandler

Borgergade 37, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 11 Forhandler www.vw-aalestrup.dk

som bilen.


Aars Avis

SIDE 8

27. JANUAR 2016

Kommunens arbejdspladser skal være helt røgfri om to år

PREBEN KYNDESEN TAKKER AF

Der må slet ikke ryges i arbejdstiden, heller ikke i pauser

På fredag er en æra forbi, når Preben møder på arbejde for sidste gang efter ikke mindre end 33 år på Aars Bibliotek. Preben har valgt, at tiden nu er inde til at gå på pension. I den forbindelse afholder vi afskedsreception, fredag d. 29. januar kl. 14-16 på Aars Bibliotek. Biblioteket er vært med mad og drikke.

VESTHIMMERLAND: Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune har på sit seneste møde besluttet, at vi som kommunal arbejdsplads skal gå foran i kampen for et sundere liv. Derfor vil Vesthimmerlands Kommune, indenfor de næste to år, indføre røgfri arbejdstid, siger borgmester Knud Kristensen (C). Røgfri arbejdstid betyder at ingen medarbejdere må ryge i arbejdstiden hverken ude eller inde det gælder også i selvbetalte pauser. Med røgfri arbejdstid ønsker kommunen at fremme sundheden blandt medarbejderne og blive en så sund arbejdsplads som muligt. - Samtidig sikrer vi, at børn og unge ikke bliver udsat for passiv rygning, mens de opholder sig på

MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE

Højskoleformiddag i Haverslev Onsdag den 3. februar kl. 9.00-12.00 Kl. 9.00: Morgensang i Haverslev kirke v/ Anette Kjær. Formiddagskaffe i Sognets Hus, Haverslev. Kl.10.00: Hvorfor har vi musik? Menneskets musikalske udvikling v/ Peter Vuust, professor, ph.d. hjerneforsker og jazzbassist

Urmager

Tilmelding og evt. bestilling af frokost senest mandag den 1. februar til:

Tom Korsgaard reparerer stue-/standure

anettekjaer2@live.dk / tlf. 29 92 71 22. Pris: 50 kr. (foredrag + formiddagskaffe).

Jeg afhenter og bringer uret tilbage efter reparation.

Frokost: 50 kr. (3 stk. smørrebrød + øl/vand). VEL MØDT!

kommunens institutioner, fastslår borgmesteren. Beslutningen er taget i dialog med medarbejderne og er blevet behandlet i medarbejdernes samarbejdsudvalg. Det var blandt andet et ønske fra medarbejderne, at rygepolitikken blev taget op til revision. - Medarbejderne i Vesthimmerlands Kommune og MED Hovedudvalget har sat fokus på dette emne de seneste par år. Nu blev sagen fremsendt til ØK-udvalget, hvor der var fem forskellige forslag at tilvælge, siger Knud Kristensen. - Vi har i Vesthimmerlands Kommune sat fokus på bl.a. sundhed, og dette initiativ er med til at slå en streg under sundhed. Med beslutningen er der to år til at opnå et røgfrit arbejdsmiljø, hvilket selvfølgelig bliver en opgave og udfordring at få rygerne hjulpet af med rygevanerne. Med rygere og ikke rygere på samme arbejdsplads kan begrebet demoralisering

Vesthimmerlands Kommune skal være helt røgfri om to år. (Foto:Colourbox)

godt opstå, da rygere har flere pauser end ikke rygere. Jeg håber, at alle vil

indgå i en positiv tilgang til projektet, siger Knud Kristensen.

Kontakt tlf. 22 62 18 80

Arrangør: Aarestrup og Haverslev kirker.

KLIP UD OG GEM

HHU

HAN HERREDERS UNGDOMSSKOLE IDENTITETSDANNELSE - FÆLLESSKAB - FAGLIGT ENGAGEMENT - BEVÆGELSE - AUTENTISKE VOKSNE

INFOAFTEN

Besøg os til på Han Herred Efterskole Berømt trio gæster

Fodb o tld Firs s r i F h s i t Engl t rs Fi e Scienc Håndb c ole Classi old F irstEftersk SPRING FIRST

SE MERE PÅ W W W.HHE.DK

HÅNDBOLD FIRST

Spring Firs t

SCIENCE FIRST

FODBOLD FIRST

ENGLISH FIRST

og Få en rundvisning n le hør om livet på sko

Aggersundvej 237 • 9690 Fjerritslev • Tlf. 9821 1775 • Fax 9821 2875 • www.hhe.dk • info@hhu.dk

musikforeningen i Aars AARS: Søndag, 7. februar får Vesthimmerlands Musikforening besøg af den berømte Trio Vitruvi, som består af Alexander McKenzie, klaver, Niklas Walentin, violin, og Jacob la Cour, cello. Trioen vandt i 2014 CR P2s Kammermusikkonkurrence, og dommerne karakteriserede trioen som et ekstravagant ensemble. Trioen er sammensat af tre individuelle solister, som tilfører det kammermusikalske samspil varme, energi og et overskud, som sjældent ses og høres. Trioen besidder en glødende indføling, et engagement og en dybde, som giver deres publikum en særlig forståelse af musikken.

EFTERSKOLE CLASSIC

mandag den 28. januar kl. 19.00

Medlemmerne af Trio Vitruvi, Alexander McKenzie, klaver, Niklas Walentin, violin, og Jacob la Cour, cello, har vundet mange priser.

Siden har Trio Vitruvi vundet en del konkurrencer rundt om i Europa. Alexander McKenzie er opvokset i Australien og flyttede 2007 til Danmark, hvor han studerede hos bl. a. Amalie Malling. Han spillede allerede som 10årig koncerter i Sydney. Han har spillet som solist med de fleste større orkestre i Danmark. Han har modtaget flere priser og stipendier. Niklas Walentin har spillet violin siden han var seks år, og han blev som 18-årig den tredobbelte prisvinder i den niende Carl Nielsen Internationale Competition i 2012. Han har studeret

hos Eszter Haffner på Det Kongelige Musikkonservatorium. Han har siden deltaget i mange internationale masterclasses. Jacob la Cour har studeret hos Henrik Brendstrup på Dest Jyske Musikkonservatorium og senere i Berlin og Hannover. Han har været solocellist i Det Europæiske Ungdomsorkester og har modtaget mange priser. Dagens program består Joseph Haydn: Klavertrio i D-dur, Wolfgang A. Mozart: Klavertrio i B-dur, Franz Schubert: Klavertrio i ES-dur og Ernsest Chausson: Klavertrio i g-mol.


Aars Avis

27. JANUAR 2016

SIDE 9

10-18

FREDAG 10-20 . LØRDAG 10-18

SØNDAGSÅBENT 30. JAN.

FREDAG-SØNDAG 29.-31. JANUAR

SPAR 25-

50%

ÅBENT

FREDAG 10-20 LØRDAG 10-18 SØNDAG 10-18

på ALLE varer Gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt Fast Lav Pris

5.999.-

ORIGINAL EVA LONDONSOFA fra STOUBY 3+2 sort okselæder over alt. FØR 42.590.- NU 19.999.- SPAR 22.591.Begrænset antal.

SPAR 2.000.CLEVELAND HJØRNESOFA med chaiselong og pufafslutning. Slidstærkt betræk i lysegrå eller antracit FØR 7.999.- NU 5.999.-

999.over 20 mdr.

3 + 2 PERS.

19.999.-

SPAR 22.591.-

Fås kun i IDEmøbler Terndrup

BELLA STOL FRA STOUBY Original – i læder og stof FRA 4.495,-

599.over 10 mdr.

SØNDAG

serverer vi rundstykker og basser for de morgenfriske

449.over 10 mdr.

50%

SPAR OP TIL

PÅ STRESSLESS UDSTILLING

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

4.495.-

50%

SPAR OP TIL

SPAR 50% UDVALGTE SPISEBORDE F.eks. Skovby 24 bord. Sort wenge FØR 16.999.- NU 9.999,SPAR op til 50% på udstillingsmodeller

Besøg os på Facebook og www.max-jessen.dk

PÅ UDSTILLINGSMODELLER


Aars Avis

SIDE 10

De lokale Konservative havde et meget travlt år

Formand: - Venstre har været ude efter os i 2015 AARS: Mandag aften holdt Vesthimmerlands Konservative Vælgerforening generalforsamling på Aars Hotel. Formanden Ernst Pinstrup Sørensen, Aars, omtalte årets aktiviteter, og sagde, at det har været et særdeles aktivt år med to valg. Forinden var der deltagelse på årets forårsmesse i Messecenter Vesthimmerland. - Messen plejer kun at blive afviklet hver andet år, men der blev arrangeret en ekstra som hed ”Forår i forandring”, og da der skulle være folketingsvalg valgte vi at deltage, sagde Ernst Pinstrup Sørensen. Vælgerforeningen fik lavet en flot stand, og alle konservative byrådsmedlemmer i kommunen skiftedes til at være på standen sammen med KU og bestyrelsen. Denne gang havde vi Henrik Dalgaard helt fremmesom vor folketingskandidat. Der var pænt med besøgende og borgerne fik lejlighed til at møde borgmester Knud Kristensen, folketingskandidaten og byrådsmedlemmerne. 18. juni var der folketingsvalg. Bestyrelsen havde sammen med byrådsgruppen lavet en del

forberedelser med arrangementer i hele Vesthimmerlands Kommune sammen med Henrik Dalgaard. Der blev opsat plakater, og der var rigtig mange som gjorde et stort arbejde sammen med Henrik Dalgaard for at samle så mange stemmer til partiet som muligt. Men valget gik ikke så godt for os som vi kunne have ønsket, men jeg er glad for partiets formand, Søren Pape Poulsen, fik et flot personligt valg. Det bekræfter at vi er på rigtig vej, sagde Ernst Pinstrup Sørensen. 3. december var der folkeafstemning om retsforbeholdet. Vælgerforeningen havde ikke sat plakater op til dette valg, og det gik jo som alle ved - det blev et nej. Formanden fortsatte sin beretning med at fortælle om et møde med den nye landsformand Søren Pape Poulsen, der var på besøg i Aars: - 21. september havde vi besøg af Søren Pape Poulsen. Alle var inviteret til at deltage i mødet på Aars Hotel. Inden det offentlige møde var bestyrelsen og byrådsgruppen samlet med Søren Pape Poulsen. Her fik vi lejlighed til at fortælle ham, hvad han skulle arbejde

Ernst Pinstrup Sørensen: - Den konservative byrådsgruppe har udført et stort arbejde.

med for at vort erhvervsliv og hele kommunen kan overleve. Det fik vi gjort rigtig klart og tydeligt for ham, og senere når jeg fik henvendelser fra partiet i anden anledning, blev der ikke lagt skjul på, at Søren Pape Poulsen havde fortalt dem, hvad der blev drøftet på mødet. Jeg syntes det var gode møder, og Søren Pape Poulsen var god til at fortælle om, hvordan han havde oplevet at blive valgt som formand. Han fortalte også om hans synspunkt på

mange ting, bl. a. spørgsmålet om Syrien. Det er en tradition, at Vesthimmerlands Konservative Vælgerforening deltager på Kimbrerskuet 2. og 3. oktober. Det var lige midt i skoledebatten så det var et godt tidspunkt at høre hvad borgerne mente om denne debat, sagde Ernst Pinstrup Sørensen. Formanden rettede også en særlig tak til byrådsgruppen: - Jeg er rigtig glad for det store arbejde som byrådsgruppen udfører. Jeg kan godt se, at det ikke altid er let at få det hele gennemført. Det er sommetider en kamp. Vi kan jo se, hvordan vor gruppe er blevet beskyldt både for det ene og andet på grund af, at vi ikke har så mange børn i kommunen, og derfor må gøre noget ved det. Venstre har virkelig været ude efter os, og ikke mindst borgmesteren, i denne periode. Jeg syntes der sker mange spændende ting i kommunen. Nyt rådhus er på vej, omfartsvejen er sat godt i gang, der arbejdes med byfornyelsesprojekter i landsbyerne, en ny børnehave er på vej, Renovest’ nye affaldsordninger er startet op, beredskabet er sammenlagt osv. - Jeg håber alle disse projekter vil munde ud i, at vi får flere skatteborgere til kommunen, mindre udgifter ved at drive kommunen, og samtidig kan yde den samme gode service, for det må jo være det der er målet,

27. JANUAR 2016 fastslog Ernst Pinstrup Sørensen. Formanden og den øvrige bestyrelse har flittigt deltaget i det organisatoriske arbejde, blandt andet med flere møder i Storkredsen, formandsmøder og det årlige Landsråd. Ernst Pinstrup Sørensen takkede for godt arbejde, såvel til byrådsgruppen som til øvrige, der arbejder for konservative i Vesthimmerland. Ved valget til bestyrelsen var der ikke stor udskiftning. Ernst Pinstrup Sørensen og næstformanden Jørgen Justesen blev begge genvalg. Det samme blev bestyrelsesmedlemmerne Kurt Jensen, Margit Kristensen og Erik Funder. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Marianne Broust, Jesper Heisz og Hanne Monrad.

Da de forskellige valg var overstået, var det byrådsgruppen, der fik ordet for at fortælle om arbejdet i byrådet og i de forskellige udvalg. Henrik Dalgaard fortalte om sine oplevelser i forbindelse med folketingsvalget, og Kirsten Moesgaard fortalte om arbejdet i Regionsrådet og om de store opgaver, der venter her. Borgmester Knud Kristensen sluttede aftenen med at fortælle lidt om det arbejde, der er udført i årets løb og om de mange nye opgaver der venter, ikke mindst de mange asylansøgere og flygtninge, der kommer til kommunen. Og naturligvis redegjorde borgmesteren om habilitetssagen der fylder rigtig meget lige nu, men alle tilstedeværende fik en rigtig god og tilfredsstillende orientering.

Lions må aflyse foredrag i Aars AARS: - Det er med stor beklagelse, at vi desværre må meddele, at Lions cafeen onsdag, 2. marts på Vesthimmerlands Gymnasium, med tidligere luftkaptajn Stefan Rasmussen, må aflyses, siger Jette Poulsen, Aktive Kvinder Lions Aars. Stefan Rasmussen har

aflyst på grund af sygdom. - Da vi ikke kan nå at få noget andet, er vi nødt til at aflyse, forklarer Jette Poulsen. Alle, der har købt billet kan få deres penge retur. De skal henvende dem til Expert i Aars og fremvise deres billetter.

TV-PROGRAMMER ONSDAG 27. JANUAR 05.30 05.55 06.25 09.45 10.30 12.00 12.30 15.20 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.30 22.30 00.10 01.00 01.50 02.45

Frilandshaven Dyrehospitalet Formiddagsprogrammer Downton Abbey Antikkrejlerne. 2 afsnit Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Hercule Poirot. 2 afsnit Downton Abbey TV Avisen Under Hammeren Nyhedsblok med Aftenshowet Skattejægerne Dronningen og kunsten TV Avisen med Penge og Sport Johan Falk: Lockdown Hamish Macbeth I farezonen Spooks Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 14.15 15.10 16.10 17.00 18.30 19.00 20.00 20.25 21.10 21.15 22.20 22.50 23.35 00.25 00.55 02.35

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit Hjemme bedst Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit Håndbold: EM: Studiet Nyhedsblok Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Danmark - TBA Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Danmark - TBA Håndbold: EM: Studiet Nyhedsblok Casper & Lars præsenterer Rude Tube Cold Case. 2 afsnit Natfjernsyn

TORSDAG 28. JANUAR 05.25 05.50 06.20 09.45 10.30 12.00 12.30 15.05 16.45 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 00.10 00.15 01.05

Frilandshaven Dyrehospitalet Formiddagsprogrammer Downton Abbey Antikkrejlerne. 2 afsnit Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Hercule Poirot. 2 afsnit Downton Abbey TV Avisen Under Hammeren Nyhedsblok med Aftenshowet Bonderøven Ikke Okay Kontant TV Avisen med Langt fra Borgen og Sport Kriminalkommissær Barnaby OBS Hamish Macbeth Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 14.10 15.05 16.10 17.00 18.30 19.00 20.00 20.50 21.40 22.00 22.45 23.15 23.55 00.55 02.35 03.25

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit Hjemme bedst Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit Håndbold: EM: Studiet Nyhedsblok Gerningsstedet - Rembrandtrøveriet Station 2: Fra kærlighed til had Station 2: Fanget på overvågning Nyhedsblok Håndbold: EM: Studiet Casper & Lars præsenterer Rude Tube. 2 afsnit Cold Case. 2 afsnit Lie to Me Natfjernsyn

FREDAG 29. JANUAR 05.10 05.35 06.05 09.30 10.30 12.00 12.30 15.00 16.40 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25

Frilandshaven Dyrehospitalet Formiddagsprogrammer Downton Abbey Antikkrejlerne. 2 afsnit Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Hercule Poirot. 2 afsnit Downton Abbey TV Avisen Skattejægerne TV Avisen med Sport og Vejret Disney sjov X Factor TV Avisen med Vejret Pirates of the Caribbean - Død mands kiste. Amerikansk sørøverfilm fra 2006 23.45 Runaway Bride. Amerikansk romantisk komedie fra 1999 01.35 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 14.15 17.00 17.20 18.05 18.15 19.10 19.15 20.20 20.35 20.55 21.40 21.45 22.50 23.25

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit Eftermiddagsprogrammer Nyhedsblok Håndbold: EM: Studiet Regionale nyheder Håndbold: 1. semifinale Nyhederne Håndbold: 1. semifinale Nyhedsblok Håndbold: EM: Studiet Håndbold: 2. semifinale Håndbold: EM: Studiet Håndbold: 2. semifinale Håndbold: EM: Studiet James Bond: You Only Live Twice 01.25 Cold Case. 2 afsnit 03.00 Natfjernsyn

LØRDAG 30. JANUAR 05.55 Naturtid 06.55 Vagn i København 07.25 Det vilde Australien. Tysk naturserie 08.15 Æd for livet 09.05 Downton Abbey 10.10 Verdens fedeste byer - Rom. Amerikansk dokumentarserie 10.55 OBS 11.00 Kommissær Alleyn. Engelsk krimiserie 12.40 Ikke Okay 13.10 Maria Lang: Morderen lyver. Svensk krimi fra 2013 14.35 Kongerigets Klogeste 15.35 Pretty Woman. Amerikansk romantisk komedie fra 1990 17.30 X Factor 18.30 TV Avisen med Sport og Vejret 19.00 Flyvende næsehorn. Naturprogram fra BBC 20.00 Kongerigets Klogeste 21.00 Lewis: Nede blandt de frygtfrygt somme. Engelsk krimi fra 2013 22.30 Irene Huss: Jaget vidne. Svensk krimi fra 2011 00.00 The Replacement Killers. AmeriAmeri kansk actionfilm fra 1998 01.25 De fabelagtige Baker Boys. AmeAme rikansk drama fra 1989 03.10 Lynaktion Ipcress. Engelsk spispi onfilm fra 1965

07.00 08.00 12.00 12.10 12.55 14.05 16.15 16.50 17.05 17.54 17.55 19.00 19.30 19.45 20.00 21.15 22.55 00.35 02.40 03.25 04.20 05.10 06.00

Nyhederne og Vejret Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? I den gode sags tjeneste Danmark har talent. Forvent det uventede - audition Den nøgne sandhed. Musikalsk comedyshow. 2 afsnit Sæt pris på dit hjem. Jagten på skjulte skatte Håndbold: EM: Studiet SuperMatchen: direkte Regionale nyheder SuperMatchen: direkte Nyhederne Regionalprogram Håndbold: EM: Studiet Danmark har talent. Forvent det uventede - audition og udvælgelse Nu eller aldrig. Amerikansk komediedrama fra 2007 Halv-brødre. Amerikansk komedie fra 2008 Blade. Amerikansk actiongyser fra 1998 Krop umulig - fedme Besat af skrammel SOS i Skotland. Engelsk reporrepor tageserie Robsons vilde fiskedyst Nyhederne og Vejret

SØNDAG 31. JANUAR 05.15 06.10 07.10 08.10 09.10 09.55 11.40 12.20 12.50 14.25 15.20 16.20 18.30 19.00 20.00 21.00 21.40 21.50 23.20 01.00 01.45 03.30

Frilandshaven. 2 afsnit Naturtid Husdrømme Golf med dyrene. Svensk naturnatur program Verdens fedeste byer - Sydney. Amerikansk dokumentarserie De fabelagtige Baker Boys. AmeAme rikansk drama fra 1989 Sporløs Bonderøven Kriminalkommissær Foyle. Engelsk krimiserie Dronningen og kunsten Dronningens nye have Fornuft og følelse. Amerikanskengelsk romantisk komediedrama fra 1995 TV Avisen med Sport og Vejret Det vilde Australien Bedrag 21 Søndag Sporten Maria Lang: Den forsvundne brud. Svensk krimi fra 2013 Johan Falk: Lockdown. Svensk thriller fra 2015 Den perfekte forbrydelse? Britisk dokumentar Lynaktion Ipcress. Engelsk spispi onfilm fra 1965 Natfjernsyn

07.00 08.00 12.00 12.10 13.00 14.55 15.40 15.45 16.20 17.25 18.10 18.15 19.00 20.00 20.30 21.00

23.25 00.15 01.05 02.10 03.00 04.00

Nyhederne og Vejret Go’ morgen Danmark Nyhederne Badehotellet. Dansk tv-serie med Rosalinde Mynster Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Bronzekampen (m), direkte Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Bronzekampen (m), direkte Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Finalen (m), direkte Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Finalen (m), direkte Håndbold: EM: Studiet med medaljeoverrækkelse Nyhederne Regionalprogram Robin Hood. Amerikansk/britisk Amerikansk eventyr-actionfilm fra 2010 med bl.a. Russell Crowe og Cate Blanchett Gerningsstedet - Rembrandtrøveriet. Tæt på Danmarks mest opsigtsvækkende forbrydelser Station 2: Fra kærlighed til had Massakren i Dvor. En rejse ind i krigens umenneskelige terræn Nedtælling Wrestling - det bliver i familien Nyhederne og Vejret

TV2 lørdag kl. 21.15: ”Nu eller aldrig” MANDAG 1. FEBRUAR 05.25 05.50 06.20 09.40 10.25 10.30 12.00 12.45 15.15 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.40 21.30 22.30

Frilandshaven Dyrehospitalet Formiddagsprogrammer Kystvagten OBS Antikkrejlerne. 2 afsnit Kender Du Typen? Eftermiddagsprogrammer Fader Brown. 2 afsnit Downton Abbey TV Avisen Under Hammeren Nyhedsblok med Aftenshowet Sporløs Sådan svindles Danmark TV Avisen med Horisont og Sport Agatha Christies Den hemmelige modstander. 2 afsnit 00.15 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 14.15 15.15 16.20 17.00 20.00 20.55 21.25 22.00 22.45 23.20 00.10 01.50 02.40 03.30

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit Grænsepatruljen. 2 afsnit CPH Lufthavnen. 2 afsnit Razzia - SKAT rykker ud Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Badehotellet Sæt pris på dit hjem Hofleverandørerne Nyhedsblok Natholdet Komiker - Lasse Rimmer show Cold Case. 2 afsnit Lie to Me Air Ways. 2 afsnit Natfjernsyn

TIRSDAG 2. FEBRUAR 05.25 05.50 06.20 09.40 10.30 12.00 12.30 15.20 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30 22.30 23.55 00.45 01.35

Frilandshaven Dyrehospitalet Formiddagsprogrammer Downton Abbey Antikkrejlerne. 2 afsnit Under Hammeren Eftermiddagsprogrammer Fader Brown. 2 afsnit Downton Abbey TV Avisen Under Hammeren Nyhedsblok med Aftenshowet I hus til halsen Made in Denmark TV Avisen med SundhedsmagasiSundhedsmagasi net og Sport Beck: Pensionat Perlen Hamish Macbeth I farezonen Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 14.15 15.15 16.20 17.00 20.00 20.50 22.00 22.45 23.20 00.10 01.50 02.40 03.10 03.35 04.00

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit Grænsepatruljen. 2 afsnit CPH Lufthavnen. 2 afsnit Natholdet Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Årgang 0 Anbragt i helvede Nyhedsblok Natholdet Komiker - Lasse Rimmer show Cold Case. 2 afsnit Lie to Me Grænsepatruljen Air Ways Venner Nyhederne og Vejret


U P S T U L S S G L A S D U T R U P S T SLU S T U L S S G L A S D SLUTSPURT U U L S S G L A S D U T R U P S T U L S S G L UDSA S G L A S D U T R U P S T U L S S G L A S D U L A S D U T R U P S UDSALGSSLUT D U T R U P S T U L S S G L A S D U T R SLUTSPU T R U P S T U L S S G L A S D U T R U P S SLUT R U P S T U L S S G L A S D U T R U P S SLUT P S T U L S S G L A S D U T R U P S T U L S T U L S S G L A S D U T R U P S T U L S S G L UDSA S G L A S D U T R Bogormen Bo besøgerUDSALGSSTARTER SLUTSPU G L A S D U T R TORSDAG U P S børnehaverne i Aars - de sidste LGSSLUT UDSA28. jan. rester UDS Aars Avis

27. JANUAR 2016

SIDE 11

T U L S ! T R U P S

Bogormen Bo giver anledning til mange sjove spørgsmål og kommentarer, når den ormen kommer rundt i de vesthimmerlandske børnehaver.

AARS: ”Arj han har spist legetøj”, ”en bog” og ”en controller”. Det er blot nogle af de mange sjove og overraskende udbrud børnehavebørnene er kommet med, når de har fået besøg af Bogormen Bo. Bogormen Bo har nemlig spist en helt masse af bibliotekets tilbud, som børnene skal gætte sig frem til ved at mærke på bogormen. Bogormen Bo er et børnehavetilbud fra Vesthimmerlands Biblioteker, hvor

en bibliotekar besøger børnehaverne med en kasse bøger til brug på stedet. Under besøget får børnene en lille snak om alle de muligheder, der er på biblioteket, og besøget sluttes selvfølgelig af med, at bibliotekaren læser en lille historie højt. Onsdag var Bogormen Bo forbi Børnehaven Troldehøjen, hvor børnene nysgerrigt rørte, spurgte og lyttede til ormen. - Vi har tilbudt alle kommunens børnehaver at komme forbi i januar må-

ned. Vi har oplevet en overvældende tilslutning og næsten samtlige af kommunens 27 børnehaver og LBO’er har bakket op om tilbuddet. Det er en sjov og anderledes måde for børnene at høre om, hvad biblioteket kan bruges til. Børnene kan nemlig bruge biblioteket til alt lige fra at låne bøger og opleve familiekoncerter til leg og spille på Playstation, og det er rigtigt vigtigt at børn tidligt lærer, hvad de kan bruge biblioteket til, siger bibliotekar Elin Danielsen.

Beatles som omdrejningspunkt. Teaterkoncerten foregår i 1930’ernes hårde arbejdermiljø, hvor den onde chef udnytter hans ansatte og undertrykker sin datter. Ungdommens glæder, sorger og kærlighed er bare nogle af de emner, denne teaterkoncert indeholder.

vember, men først her i januar er eleverne påbegyndt det egentlige arbejde. Bag kulisserne har der også været gang i arbejde med både; PR, scenografi, lyd, lys og idéudvikling.

kl. 09:30GS

fra efterår og vinter skal væk!

L A S D U T R U P SLUTS T R U P S T U L S S G L A S D U T R U P SLUTS PU S T U L S SLUTSPURT S T U L S S G L A S D U T R U P SPAR S T U L S SSLU G L A S D U OP TIL.. UDSALGS S G L A S D U The Beatles under kærligDSALGS U UDSAL behandling i Alfa i Aars UDSALGS UD Teaterkoncert opføres to LUTSPURT S T R U P S T U L S gange i VestT R U P S T U L S PUR himmerlands S T U L S Musikhus SLUTSPURT P S T U L S S G L A S D Alfa SLUTSPURT U T U L S S G L A S D U T R U P S T U L S S UDSALG S G L A S D U T R U P S T U L S S G L A UDS G L A S D U T R U P S T U L S S G L A S D U A S D U T R U P S T UDSALGSSLU Frivilligt arbejde

AARS: På Vesthimmerlands Gymnasium og HF (VHG) har man i den seneste måned beskæftiget sig med de gamle legender: The Beatles. Eleverne har arbejdet på at lave en teaterkoncert med

Eleverne fra VHG har frivilligt kunne melde sig til at deltage i denne teaterkoncert, og netop det har mere end 50 elever gjort. De unge mennesker har selv været med til at bygge historien op omkring de gamle Beatles sange. Lærerne Trine Madsbøll, Anne Verdelin, Steen Hjerrild og Margit Hansen har givet mere plads til eleverne og i stedet ageret som vejledere. De første spæde skridt blev taget helt tilbage i no-

Med The Beatles som fokus

Koncerten er opbygget af små portrætbilleder af arbejderne i fabrikshallen. Hver Beatles sang har sin egen lille fortælling, men med en rød tråd, der binder historien sammen til en enhed. De gamle klassikere af The Beatles er blevet taget under kærlig behandling af de kreative musikere fra VHG, for at de bedre kan udtrykke de følelser, stykket indeholder. Denne nyfortolkning af Beatles kan opleves i Vesthimmerlands Musikhus Alfa, Aars, fredag, 29. og lørdag, 30. januar.

75%

HOBROVEJ 8 . ROLD . TLF. 98 56 14 73 . WWW.SKOTT-ROLD.DK BREDEGADE 7 . AALBORG . TLF. 98 16 65 64 | NYGADE 26 . BRØNDERSLEV . TLF. 98 82 19 66


SIDE 12

Fredagscafe i Aars giver tips fra USA AARS: Vesthimmerlands Biblioteker er nu klar med en ny runde af de populære fredags-caféer, og fredag, 29. januar kan man møde to af bibliotekets egne ansatte, som i sommeren 2015 var på hver deres roadtrip i USA. De to fra biblioteket lover masser af rejsetips og

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

tager tilhørerne med på en tur til blinkende Las Vegas, charmerende San Francisco, uendelige Grand Canyon og en håndfuld af de smukkeste nationalparker. Fredags-caféerne er uformelle foredrag med en lokal foredragsholder. De finder sted om eftermiddagen den sidste fredag i måneden i udlånslokalet på Aars Bibliotek. Biblioteket byder på en kop kaffe og en småkage, og alle der har lyst, kan bare møde op. Ved fredags-caféen i februar kan man møde to flygtningefamilier, der gennem en årrække har boet i Vesthimmerland. De kommer fra Irak og Bhutan og fortæller om mødet med Vesthimmerland. Forårets sidste fredagscafé er lagt i hænderne på naturvejleder Karin Winther, der fortæller om de fantastiske fem. Det drejer sig om: Ulven, bæveren, havørnen, kirkeuglen og sommerfuglen hedepletvinge, som alle kan spottes i den vesthimmerlandske natur.

Aars Avis

27. JANUAR 2016

Astronaut Andreas Mogensen fortalte om sig selv og turen til ISS for 800 interesserede i Aars.

Stor interesse i Aars for at høre astronauten Aktive Kvinder samlede 800 på gymnasiet Af Torsten Hansen AARS: Danmarks første astronaut Andreas Mogensen har prøvet at være vægt-

løs, men hans ord har stor vægt. Det oplevede de cirka 800 personer der mødte op i Vesthimmerlandshallen onsdag for at høre Andre-

as Mogensen fortælle om sig selv og hans tur til den internationale rumstation ISS. Andreas Mogensen var

virkelig dygtig til at forklare om missionen, i et sprog alle kunne forstå. Han evnede også at svare på alle publikums spørgsmål i et klart sprog, selv om svarene ind imellem krævede tekniske forklaringer. Ønsket om at komme ud i rummet opstod i en tidlig alder hos Andreas Mogensen. - Det var allerede i 5. klasse jeg blev fascineret af rumfart, sagde astronauten. Han fortsatte med at fortælle om esas rumprogram og baggrunden for at han fik muligheden for at komme med til ISS. Efter foredraget var der tid til spørgsmål. Her var to emner dem der blev stillet flest spørgsmål om: Hvordan det er at opleve vægtløshed, og hvordan man foretager toiletbesøg i vægtløs tilstand. Andreas Mogensen svarede åbenhjertigt på alle spørgsmålene. Arrangementet var sat i verden af Aktive Kvinder i Aars i samarbejde med VHG og esa.

Bogtryk/Offset

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

Tlf. 98 62 17 11

Alt murerarbejde udføres!

Børnene fik bevæget sig på sjove måder, da Børnehaven Bakgården havde besøg af bevægelseskonceptet Rend og hop med Oliver.

www.vestbymureren.dk BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

Cimbrer Bilerne I/S Industrivej 46 - 9600 Aars

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og få tilbud

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00 4 - 8 - 14 - 17 - 34 - 47 - 53 pers.

Bevægelse på en sjov måde med Oliver AARS: Børnene i Børnehuset Bakgården i Aars fik bevæget sig på en lidt anderledes og sjov måde, da børnehaven onsdag, 20. januar havde besøg af en konsulent fra bevægelseskonceptet ”Rend og hop med Oliver”. Der blev lavet forskellige former for motorisk aktivitet, leget fælleslege, balanceret og hoppet, mens pædagoger blev klædt på til

at lave motoriske aktiviteter i børnenes hverdag. “Rend og hop med Oliver” er udviklet af Danmarks Idrætsforbund (DIF), KFUM Idrætsforbund og Nordeafonden. Rend og hop med Oliver består af en række øvelser i seks kategorier på forskellige niveauer, der matcher børnenes motoriske udviklingsniveau. Med leg og bevægelse som om-

drejningspunkt, bliver børnenes sanser udviklet og grundmotorikken styrket. Rend og hop med Oliver har indtil videre hjulpet 95.000 børn med at finde glæden ved bevægelse. - Det er store smil og koncentrerede øjne, der males på børnenes ansigter, når vi besøger institutionerne og udfordrer dem på motorikken. Vi bestræber os på at

gøre det sjovt og spændende for børnene at lege med de kropslige færdigheder, og deres engagement fortæller os, at det giver mening, siger projektleder Gitte Markfoged og fortsætter: - Desuden giver materialet personalet et konkret redskab til at støtte børnenes motoriske udvikling og hjælpe dem til at bevare glæden ved bevægelse.

Ældre i Aars får fortalt gamle sagn AARS: I Ældresagens Søndagscafé den 31. januar kommer Lise Rosendahl og fortæller det store, flotte

sagn om Regnar Lodbrog. Et sagn som de fleste kender fra deres skoletid. Det handler blandt an-

AARS MOTORSERVICE v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22 UDLEJNING AF MOSFJERNER ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag

7.30-17.00 9.00-12.00

det om dragen rundt om jomfruburet, Kraka, der ikke måtte komme påklædt, men heller ikke nøgen, og ”Grynte ville grisene..”. Lise Rosendahl er meget aktiv som fortæller og oplæser. Hun voksede op i Tarm i Vestjylland som dyrlægedatter og blev uddannet som skuespiller i København. Senere tog hun en læreruddannelse og flyttede i 1973 fra Køben-

havn til Fyn og derfra til Hobro. Hun har gennem 30 år været efterskolelærer især på Thorsgaard Efterskole i Hobro. Lise Rosendahl fortæller gerne gode historier fra den nordiske mytologi, fra den gamle danske historie, fra folkeeventyr og ikke mindst historier og eventyr af H.C. Andersen. Søndagscafeen foregår i Aktivitetscentret, Bymidten Aars.


Aars Avis

27. JANUAR 2016

SIDE 13

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

SignaPro Black / Light

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

UDFØRER ALT INDENFOR BYGGERI :: Nybygning, Tilbygning & Ombygning :: Jord/kloak, Beton & Murerarbejde :: Badeværelser :: Alt i reparationsarbejde :: Total entrepriser For personlig rådgivning kontakt Edi Elkjær Tlf.: 20 99 10 93 eller Henning Elkjær Tlf.: 20 99 10 92

Hvidkildevej 9 :: Mejlby :: 9610 Nørager

Tlf. 98 65 10 92 www.elkjaer-as.dk

Der findes mange spændende genstande i museets magasin.

Vesthimmerlands Museum i Aars - indenfor murene AARS: Hvad foregår der egentlig inde bag murene? Når man besøger Vesthimmerlands Museum i Aars er det den samme faste udstilling man oplever hver gang. Men museet råder over mange flere genstande fra vores fortid. Det er blot sjældent at offentligheden får indholdet fra magasinerne at se. Der gemmer sig børnetøj fra 1950’erne, lerkar i sortbrændt keramik fra jernalderen, borgmesterkæder, urnebegravelse fra bronzealderen, kassebøger fra det gamle Hjortkjær. Det er også de færreste der ved, hvor mange genstande, der i årets løb tilgår et kulturhistorisk museum med nyere tids og arkæologisk ansvarsområde. Eller hvordan selve arbejdet bag udstillingen foregår. Hvordan og hvorfor udvælges de genstande, der skal være med til at fortælle historien om Vesthimmerland til de kommende generationer? Hvilke overve-

jelser gøres der på museet? Det er der mulighed for at blive meget klogere på, når Vesthimmerlands Museum onsdag, 10. februar slår dørene op til en helt speciel aften. Der vil som noget ganske særligt til dette arrangement være rundvisning på magasinet, og medarbejde-

re vil præsentere, og fortælle om, de mest interessante genstande og fund fra året, der gik. 2015 har været meget et særdeles travlt år på museet og særligt for museets arkæologer, der bl.a. har fulgt arbejdet med den nye omfartsvej ved Aars og dokumenteret og udgravet de

væsentlige fortidsminder, som dukkede op undervejs. Ligeledes blev der i al hast iværksat en mindre arkæologisk undersøgelse i Ertebølle, hvor fjorden er i færd med at ”æde” skrænterne. Vesthimmerland er en sand arkæologisk guldgrube, og denne aften vil der være mulighed for ved selvsyn at konstatere dette og samtidig få større indsigt i arbejdet med nyere tids historie. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig senest den 8. februar.

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

WEB-TILBUD: KRONDYRMENU

3 lækre retter næsten hver aften i hele jan., feb. og marts · Varmrøget laks · Krondyrkølle · Nøddemazarin

Fra kun kr.

GLÆD JER!

168,-

pr. kuvert ved bestilling på nettet

Læs mere og køb på www.roldstorkro.dk

g l a s d U g l a s d U g l a s d g U l a g l s a d s U d g U l a g l s a d s U d g U l a g l s a d s g U d l a g U l s a g d Ekstra åbent søndag 31. januar kl. 11-15 l s U a d g U l a g Uds l s a d s U d g U l a g l s a d Kom og hjælp os med at tømme butikken for udstillingsmøbler til stærkt nedsatte priser s g U d l a g U l s a g d l s U a d g U l a g Uds l s - Fra i dag a d s U d g U l % a g 0 l 5 s % a d 0 R 4 s % g U 5 d 2 A l % 0 1 P a g ÷ U l s S a g d l s U a d g U l a g Uds l s a d s JA HELT OP TIL U d g U l a g l s a d s g U d l a g U l s a g d l s U d g U l a g Udsa l s a d s U d g U l a g l s a d s g U d l a g U l s a g d l s U d g U l a g Udsa l s a d s U d g U g l l a g a l s s a d d s U d U g U g l l a g a l s s a d d s U d U g U g l l a a s s d d U U g g l l a a s s d d U U Udsalg Udsalg Lerkar i sortbrændt keramik fra ældre romersk jernalder fundet i forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen ved Aars.

÷70%

Vi forhandler bl.a. følgende mærker:

www.danbofarsoe.dk

ÅBEN: Torsdag-fredag kl. 10-17.30 • Lørdag kl. 9.30-12.30 • Søndag 31. januar og søndag 7. februar kl. 11-15 • Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer


Aars Avis

SIDE 14

27. JANUAR 2016

Det handler om selvværd, selvværd og selvværd Tommy Lynnerup, Lerkenfeldt, er far til en dreng med ADHD - hjælper nu med at tackle diagnosebørn Af Lars Lindberg VESTHIMMERLAND: Det var de værste måneder i mit liv. Så klar i mælet er Tommy Lynnerup, når han tænker tilbage på dengang hans søn, William, begyndte i førskole. - Han græd hver dag, når han skulle i skole, og vores hverdag var én stor konflikt. Selv de mindste dagligdagsting endte med råben og skrigen, og jeg var fuldstændig magtesløs. Det var et helvede, fortæller Tommy Lynnerup. Han har taget plads ved spisebordet i huset i Lerkenfeldt, hvor han i dag bor sammen med 10-årige William, Nicklas på 15, sin kæreste og to bonusdøtre. De kaotiske måneder i førskolen blev startskuddet til en psykologisk udredning af William, som endte med to angstdiagnoser samt ADHD. - Det var sindssygt hårdt at få at vide, at vores dreng ikke var “normal”, men jeg vil alligevel sige, at det er noget af det bedste, der er sket. Vi kom i familieterapi og ganske langsomt begyndte jeg endelig at forstå min søn, siger Tommy Lynnerup, som blankt erkender, at han begik mange fejl, da William var lille. - Jeg famlede i blinde, for jeg anede ikke, hvad der foregik oppe i knolden på

Tommy Lynnerup: Tommy Lynnerup fra Lerkenfeldt har på den hårde måde lært, hvordan det er at have en søn med ADHD. Nu coacher han andre forældre med børn med diagnoser.

ham. Når han pludselig ikke kunne falde i søvn, hvis ikke jeg sad ved hans seng, reagerede jeg med vrede, for det plejede han jo godt at kunne. Jeg forstod ikke, at der ikke er noget, som hedder “plejer” med et barn med ADHD, så jeg blev meget autoritær og krævede, at han fanme makkede ret, og det kom der selvfølgelig ikke noget godt ud af, siger Tommy Lynnerup, som uden at tøve fortæller om ting, som de fleste andre ville holde for sig selv. - Jeg er meget udadvendt, og jeg skjuler ikke noget. Jeg har et par gange fastholdt William på gulvet, fordi han blev selvdestruktiv og begyndte at hamre hovedt ind i en væg. Det

er ikke noget, jeg er stolt over, men det er noget, man kommer ud for, når man har et diagnosebarn, og hvis ikke man tør tale om det, finder man heller ikke ud af, hvordan man kan undgå det, forklarer han. Efter den psykologiske udredning begyndte William på Firkløverskolen i Randers, som er en specialskole for blandt andre børn med ADHD. Sideløbende fik hele familien hjælp af ADHD-foreningen, og endelig begyndte det at gå den rigtige vej. William blev glad for at gå i skole, han gjorde store fremskridt, og i dag klarer han sig godt i en specialklasse på Aars Skole. Igennem forløbet er Tommy

Lynnerup blevet klogere ikke bare på William men også på sig selv. - Terapien og alt det vi har været igennem, har betydet meget for min selvudvikling og selvforståelse. Jeg er som de fleste andre opvokset med den grundopfattelse, at ros er noget, man skal gøre sig fortjent til, men det er grundliggende en forkert opfattelse. Barnet skal jo ikke præstere for at blive rost - det skal roses, hvis det skal kunne præstere, siger Tommy Lynnerup. Han har på den hårde måde lært at håndtere et barn med ADHD, og han er nu begyndt at give videre af sine erfaringer. Han er således begyndt at holde kurser for andre forældre til børn med diagnoser, og han nyder at dele sin viden med andre. - Jeg har lært rigtig meget af de terapeuter og pædagoger, jeg har været i kontakt med, og selv om jeg ikke har den uddannelse, de har, så har jeg nogle praktiske erfaringer, som jeg oplever, mange forældre kan bruge til noget, siger Tommy Lynnerup, som samtidig slår fast, at han ikke er “færdiguddannet”. - Jeg kan tydeligt mærke, at jeg er blevet langt bedre til at lytte til forstå William, og vores hverdag er da også blevet langt bedre, end den var, da han var mindre, men jeg bilder mig

Mange gode ideer til nye iværksættervirksomheder “Virksomheden” Frame-Lock bedømt til at have bedste fremtid AARS: Ideerne var mange, og fantasien havde nogle steder fået frit løb, da elever fra faget Innovation på Erhvervsskolerne Aars fredag viste deres forslag til nye virksomheder frem i anledning af at “Igangz Aars” blev lanceret. Igangz Aars bliver et væksthus for unge iværksættere, der stadig er i gang med en uddannelse. Igangz Aars er støttet af Region Nordjylland og er i første omgang et samarbejde mellem Handelsgymnasiet, Teknisk Gymnasium og himmerlandsafdelingen af VUC Nordjylland. Eleverne havde i grupper lavet forstadierne til at etablere egen virksomhed. Hver gruppe havde udtænkt en ide, som de vurderede kunne skabe grobund for en produktion eller en virksomhed. Fire fra 1.D havde for eksempel udtænkt en smart løsning til at gøre en cykellås mere hensigtsmæssig. - En almindelig cykellås ridser og kan genere under kørslen, når låsen er snurret

ikke ind, at vi har haft vores sidste konflikt, og at jeg har knækket koden én gang for alle. Der vil altid komme nye udfordringer, og den process, vi er i gang med, slutter aldrig, siger han. Tommy Lynnerup holder både foredrag, forældrekurser og workshops, og han gør, hvad han kan for at udbrede kendskabet omkring ADHD. De forældre, der deltager i hans kurser, kan have vidt forskellige udfordringer og problemstillinger, men én ting gentager Tommy Lynnerup overfor alle, der deltager i hans kurser: Det handler om at opbygge barnets selvværd. - Man taler meget om selvtillid, men for de fleste børn med særlige behov handler det om selvværd - ikke selvtillid, siger Tommy Lynne-

Trekant. Tommy Lynnerup har selv udviklet flere af de metoder og modeller, han underviser i og arbejder ud fra. Blandt andet denne “Selvværdstrekant”. Copyright Tommy Lynnerup.

udvikling, inden ideen kunne blive til et færdigt produkt. - Vi har en udfordring i at få plads til batteriet i låget. Vi har fået at vide, at hvis vi gør låget lidt tykkere, så bliver der plads til batterier. Det må vi arbejde på, siger Jakob Linnemann, der sammen med Mads Emil Knudsen Sørensen og Niels Binderup har udtænkt SmartCup. De mange ideer blev bedømt af dommere og publikum. I alt konkurrerede 26 stande om at vinde. Publikum kårede Epic Elastic til at have den bedste stand. Messens bedste virksomhed blev bedømt til at være Easy Net.

Løvens Hule

Hhx-eleverne Rebecca Sørig Pedersen, Vognsild, og Dorte Jakobsen, Giver, præsenterede deres “Your Bra” for “løverne”.

rundt om sadelstangen. Vi har udtænkt et system, hvor cykellåsens “kæde” trækkes ud fra en boks. Det betyder samtidig, at når låsen ikke bruges, så ligger “kæden” inden i boksen og genere ikke, forklarer Thomas Simonsen,

der sammen med Nikolaj Mortensen, Jannie Gatten og Aleksander Thodberg har udtænkt systemet de kalder Box Lock. Tre andre havde udtænkt en løsning for, hvordan vandrere bedre kan holde kaffen

varm. De har udtænkt en SmartCup, hvor et varmelegeme varmer kaffen. Varmelegemet får energi fra batterier i låget på koppen. Deres ide var et eksempel på, at det netop stadig var en ide, og der var behov for yderligere

rup, som hurtigt kan forklare, hvad forskellen på de to begreber er. - Det er igen det der med, at børn ikke skal gøre sig fortjent til vores anerkendelse. De skal vide, at den er der uanset hvad. Kommer dit barn for eksempel med en tegning til dig, skal du ikke sige, at det er en flot tegning, men at du er glad for, at barnet har brugt tid på at lave en tegning til dig. På den måde roser du det for at være et dejligt menneske og ikke en god tegner, siger han. Det er forholdsvis nyt for Tommy Lynnerup at holde kurser, foredrag og workshops, men hans tilbud er allerede blevet så populære, at han er gået på deltid på sit “rigtige” arbejde, og han regner med, at han inden længe bliver coach på fuld tid.

På åbningsmessen blev en lokal udgave af tv-konceptet “Løvens Hule” afprøvet. Tre lokale erhvervsfolk blev præsenteret for to af standene. Efter præsentationen kommenterede erhvervsfolkene på ideen og på fremførelsen. De to elevvirksomheder var “Your Bra” og “FrameLock”. Bag firmaet ”Your Bra”, er hhx-eleverne Rebecca Sørig Pedersen, Vognsild, og Dorte Jakobsen, Giver. De har udviklet en bh i samlesæt. Ideen er, at kvinder kan købe stropper, bøjle og sidestykker hver for sig. Hermed

får de både en billigere og mere fleksibel bh, specielt for kvinder med atypiske brystmål. Elevfirmaet ”FrameLock”, har udtænkt en berøringsfri dørlås til private hjem. Det letter adgangen til hjemmet, f.eks. når man kommer hjem med favnen fuld af indkøb. Eleverne bag virksomheden er: Hhx-eleverne Nick Nørlund Eichel, Aars, Thomas Vigsø Stein Nielsen, Hvorvarp, Lars Stilling Sørensen, Aalborg, samt htx-eleverne Christian Lund Nielsen, Aarestrup, og Michael Tange Rybjerg, Aars. De to elevfirmaer blev præsenteret flot og “løverne” fulgte op med en række direkte og sommetider kritiske spørgsmål. “Løverne” sluttede af med at kåre “FrameLock” til den mest interessante virksomhedside, selv om “løverne” mente, at selve navnet ikke var særlig godt.

Iværksættermiljø Messen og Igangz Aars er led i en større satsning fra Erhvervsskolerne. - Vi arbejder på at få etableret et værkstedsmiljø. Vi sætter tid og lærerkræfter ind på at spare med eleverne. Vi giver dem hjælp, så de kan produktudvikle og lave forretningsplaner, siger uddannelseschef Gert Husum, Erhvervsskolerne Aars. IgangZ Aars er en del af de planer.


Aars Avis

27. JANUAR 2016

SIDE 15 finder projektet på det tidligere Hotel Himmerland velegnet til unge fordi de så kan bo i Aars tæt på deres uddannelsessted. - Der er allerede behov for 31 værelser til unge under uddannelse som forlods kan rykke ind i et nyt byggeri. Jeg håber, at politikerne kan se muligheder og behov, og jeg forstår ikke, at det kan tage så lang tid at træffe beslutning om igangsætning af projektet - for det haster med at komme igang. Vi kan ikke blive ved med at vente, ­ lyder det utålmodigt fra Helene Reffstrup Møller. Det tidligere Hotel Himmerland i Aars har i lang tid været udset til nedrivning for at give plads til ungdoms- og singleboliger. Med Aars Boligforenings overtagelse af hotelbygningen er der udarbejdet et

Det tidligere Hotel Himmerland på hjørnet af Søndergade og Himmerlandsgade i Aars er overtaget af Aars Boligforening. Hvis politikerne giver tilladelse, skal der opføres 30 ungdomsboliger, 17 singleboliger og en parkeringskælder på grunden, som ligger tæt på byens uddannelsesinstitutioner.

Aars har behov for flere boliger til unge og enlige Erhvervsskolerne i Aars kan forlods “aftage” 31 ungdomsboliger Af Thorkil Christensen AARS: Uenighed blandt kommunalpolitikerne i Vesthimmerlands Kommune er tilsyneladende blevet en stopklods for opførelse af 47 ungdoms- og singleboliger i Aars. Der er udarbejdet et projektforslag til opførelse af boligerne på hjørnet af Søndergade og Himmerlandsgade, på grunden med det tidligere Hotel Himmerland. Ejendommen er overtaget af Aars Boligforening, som gerne vil bygge.

- Og der er et stort behov for boligerne, fastslår direktør Helene Reffstrup Møller, Erhvervsskolerne i Aars, som håber at politikerne meget hurtigt får øjnene op for både behov og de muligheder som et sådant projekt kan føre med sig. Selv om der er kollegier med værelser til unge ved Vølundsvej, så må skolen henvise mange elever til at bo udenfor byen. Det er dyrt og uhensigtsmæssigt, og ikke særlig befordrende for sammenhold og kam-

meratskab om aftenen og i weekenderne. Handelsgymnasiet på Erhvervsskolerne i Aars er desuden klar til at lancere et nyt undervisningsforløb, som kan føre til en international studentereksamen. Der var orienteringsmøde om tiltaget 14. januar. Helene Reffstrup Møller oplyser, at interessen er stor, og at der startes op 1. august. - Men eleverne, der skal være her i tre år, skal have et sted at bo. Erhvervskollegierne er stort set fyldt op, idet vi har omkring 200

Præsident for Dansk Røde Kors Hanne Line Jacobsen og borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune, klippede i fællesskab den røde snor til den nye Røde Kors butik i Aars.

Fuldt hus i den nye Røde Kors butik i Aars Butikken i Aars Bymidte fyldte 40 år AARS: Der var fuldt hus, da Røde Kors Aars-Aalestrup bød indenfor, i anledning af at Danmarks første Røde Kors butik - butikken i Aars - havde 40 års fødselsdag. Der var også fint besøg i dagens anledning. Der var både en præsident og en borgmester tilstede.

Præsidenten var Hanne Line Jacobsen, Dansk Røde Kors, mens borgmesteren var Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune. De to fik i fællesskab lov til at klippe den røde snor, der var sat op i anledning af at Røde Kors butikken åbnede i nye lokaler i Bymidten Aars.

- Jeg er meget imponeret over at være i den første

unge til at bo her stort set året rundt. Mange kollegieværelser er besat af unge på entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, eller kursister fra Ikea-koncernen eller Land & Fritid, som får en del af deres uddannelse i Aars, siger Helene Reffstrup Møller. Erhvervsskolernes direktør understreger, at der er flere og flere som gerne vil bo på kollegierne som et led i deres uddannelse. Derfor appellerer hun til, at det haster med at skaffe nye bo-muligheder. Og hun

Røde Kors butik i Danmark. Jeg ved godt, at den ikke ligger det oprindelige sted, men alligevel, sagde Hanne Line Jacobsen. Hun fortalte lidt om Røde Kors og understregede, at Røde Kors giver livslange venskaber. Den “nye” Røde Kors butik er indrettet for meget små midler, takket være butiksleder Hanne Lynderup. Hun har ikke haft ansvaret så længe, men forvalter det med stor ildhu. Røde Kors butikken i Aars har 38 frivillige. De er opdelt i to hold “butiksansatte”, afløsere, et tømrerhold og folk der tømmer containere.

Bogtryk/Offset

Tlf. 98 62 17 11

MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf.

Helene Reffstrup Møller: - Vi kan ikke blive ved med at vente på politikerne.

projekt med 47 boliger - 17 singleboliger og 30 ungdomsboliger. I planerne indgår desuden et parkeringshus i kælderen med et antal pladser, som svarer til halvdelen af beboerne i ejendommen.

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

ort srapp standdgivning il T & ning & Totalrå rhverv imærk &E Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: El-installation VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Overvågning Bosch Varmepumper - 5 års garanti

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

En lun bolig med isolering Med efterisolering kan du få det lunt og rart i boligen -og en mindre varmeregning! Udnyt skattefradraget Jeg tilbyder:

kud + få kontant tils

Træfiber isolering + Til lofter, bjælkelag, skunk m.m. + Fri for støv og bor + Dansk kvalitetsprodukt + Ingen sprækker og træk ThermoCell træfiber + Moderne teknik og metode isolering af loft

EPS isolering + Til krybekælder og hulmur + Re-EPS. Dansk flamingogranulat + Jeg har teknikken og erfaringen

Ole Villumsen

Bestil tid i dag til et GRATIS isoleringstjek og tilbudsbesøg på tlf: 51 24 12 75.

v/Berit Asp Madsen

TLF. 22 72 46 11

Bæredygtig energi og isolering Ole Villumsen, ole@ov-consult.dk Munksjørupvej 93, 9670 Løgstør.


Aars Avis

SIDE 16

Forårsmessen er snart fyldt ud AARS: Aars Håndboldklub og Messecenter Vesthimmerland kan konstatere, at efterspørgslen på messestande til “Forår i Himmerland” er ekstra stor i 2016. Der lægges op til den

hidtil bedste udgave af den traditionelle forårsmesse i Aars. Den 2. og 3. april bliver Messecenter Vesthimmerland fyldt til bristepunktet, når mere end 100 udstil-

lere får standpladser i Hal 1 og Hal 2, mens konferencelokalet er afsat til et nyt iværksættertiltag og gokartcenteret bliver gearet til forårets store messe. Med godt 7.000 besøgende på seneste

VINTERUDSALG I AALESTRUP

“Forår i Himmerland”, lægger arrangørerne op til at slå alle messerekorder i år. - Detailhandlen fra hele Vesthimmerland har vist meget stor interesse for forårsmessen, der kommer til at slå rekord på antallet af detailudstillere i år, siger projektleder Inge Bjørn, og tilføjer, at interessen fra alle øvrige udstillere er tilsvarende stor. Messecenter Vesthimmerland har tidligere været fremme og love, at man i forbindelse med “Forår i Himmerland” vil lave ekstra tiltag for at skabe unikke oplevelser for alle de besøgende. - Det skal være en unik

27. JANUAR 2016 oplevelse at besøge messer i Aars, i forbindelse med “Forår i Himmerland” lancerer vi en række spændende tiltag. Flere af de tilmeldte stande går sammen, hvilket skaber grobund for at skabe mere aktivitet og oplevelse på standene – samtidig har vi et helt nyt og spændende tiltag for børnefamilierne, forklarer Andy Madsen, der er oplevelsesansvarlig på messen. Andy Madsen forklarer, at man allerede har købt sørøverudstyr ind, ligesom podie og scene i år bliver lavet som et sørøverskib. Der kommer en børnerettet skattejagt, og messen får besøg af en “ægte” sørøver. - Piraten Jake kommer og laver skattejagt, caféen i Hal 2 bliver en Caribien-café og et større areal er afsat til kulturelle inspirationer

med spændende kulturelle indtryk og smagsoplevelser i afdelingen “Smag på Verden”, hvor vi får besøg af Afrika og Asien, forklarer Andy Madsen.

Stadig pladser Arealmæssigt kommer 2016-udgaven af ’Forår i Himmerland’ til at være den hidtil største udgave af den traditionelle forårsmesse i Aars. Og i år er der gjort en ekstraordinær indsats for at tiltrække flere besøgende. - Vi har sat alle sejl – og hejst et par sørøverflag. Vores forventninger til forårsmessen er større end tidligere, forklarer Inge Bjørn og tilføjer, at selvom standsalget er langt bedre, end det plejer at være et par måneder før messen, så er der flere pladser.

G A D S R O T R E T R A T VI S 6 1 0 2 R A U N A J . 8 2 N E D Fladt tag på nyt rådhus Butikkerne har åbent til kl. 19.00

(enkelte butikker kan have andre åbningstider)

Kl. 14.00 - 16.00: GALLERI AALESTRUP - Gratis kaffe og kringle Kl. 17.00 - 20.00: HOTEL HVIDE KRO - Gammeldags hakkebøf med tilbehør

KUN

50 kr.

i Aars kan koste dyrt Hans P. Perregaard, Engtoften 85, Aars, undrer sig over valget af tag på det kommende rådhus: I Aars Avis 20. januar vises en computertegning af Vesthimmerlands Kommunes nye rådhus. Det første der springer i øjnene er, at bygningen er med fladt tag. At denne tagform igen vælges må undre, når kommunen - set i bakspejlet - må/ burde være kommet til den konklusion, at bygninger med netop den type tag, har kostet kommunen/skatteyderne dyrt.

Her tænkes specielt på Østermarkskolen, rådhuset og svømmehallen. Tre byggerier med fladt tag/tagpap. Alle tre bygningers tagkonstruktioner har gennem årene været genstand for endog særdeles kraftige og omkostningskrævende renoveringer. For Østermarkskolens vedkommende en decideret udskiftning med ny tagkonstruktion af gitterspær og teglstens tagdækning, sikkert i erkendelse af, at det oprindelige flade tag aldrig ville blive tæt. Jeg mindes, der for ikke

HAVERSLEV

længe siden forelå en rapport, der fastslog at skolens bygninger, på grund af fugtproblemer gennem tiderne, havde så dårligt indeklima af skimmelsvampe, at de økonomisk set nok burde nedrives. Med disse, for kommune og skatteborgere dyrekøbte erfaringer, må det derfor undre, at der igen vælges at bygge med fladt tag! Der er et gammelt ordsprog der siger: “Brændt barn skyr ilden”. Men nej, kommunen har åbenbart intet lært af tidligere tiders dårlige tagvalg. Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Aktive pensionister i Haverslev

UDSALGSKONKURRENCE Få en kupon når du handler - aflever den i kassen på Hotel Hvide Kro

Senest torsdag kl. 20.00

- så er du med i lodtrækning af:

1 stk. gavekort à 1.0000 kr. 6 stk. gavekort à 200 kr.

Gavekortene kan indløses i butikker/firmaer, der er medlem af Aalestrup handel & Erhverv

HAVERSLEV: Tirsdag, 19. januar holdt Mejlby/Haverslev Pensionistforening årets generalforsamling. Mødet, der blev holdt på Haverslevs Ældrecenter Haversdal, indledtes med en fin vintersang – og vejret udenfor passede til teksten – den dag: ”I sne står urt og busk i skjul”, og de medlemmer der var døde i årets løb, blev æret. Foreningens formand, Birthe Christensen, aflagde beretning for året 2015, og nævnte blandt andet rækken af spændende arrangementer, som året havde budt på tirsdag efter tirsdag. Pastor Herluf Christensen, Rørbæk, fortalte som årets første foredragsholder, om Helligtrekonger, Annelise og Per Knudsen viste film og fortalte om deres tre ugers tur til Australien, Bies Husorkester underholdt, Fastelavnsfest med gule ærter, Sonja og Jørgen Fristrup fortalte og viste fotos fra en

spændende sejltur til Lofoten (turen tog tre måneder), Erling Bøgh havde besøgt sin søn i Amerika – det blev endnu et interessant foredrag. Videre kan nævnes foredrag ved Bjarne Laustsen, tøjsalg, bankospil, forårstur til Djursland og efterårstur til Silkeborg, flere foredrag ved naturvejleder Karsten Hansen, musisk underholdning ved bl.a. Flemming Gammelholm, Lene Pape og Samuel Frederiksen, det syngende postbud, den syngende slagter med flere. Til høstfesten havde kommunens borgmester, Leon Sebbelin, lagt sin vej forbi, og holdt høsttalen, og året sluttede med julefrokost, julehygge på HCI, juleafslutning og Luciaoptog. Et meget aktivt, hyggeligt og interessant år. Beretningen og det aflagte regnskab ved Jens Jørgen Klokkerholm blev vedtaget. Til bestyrelsesposterne var der genvalg. Bestyrelsen

består af: Birthe Christensen (formand), Jens J. Klokkerholm (kasserer), Sonja Nørgaard, Lis Andersen og Else Jørgensen. Mejlby/Haverslev Pensionistforening har 168 medlemmer og 13 æresmedlemmer. Æresmedlemmerne er alle over 90 år. Kontingentet for et år må siges at være beskedent. For kr. 30 kan man blive medlem, og have stor fornøjelse af de mange fine arrangementer, der som udgangspunkt finder sted hver tirsdag eftermiddag på Haversdal. Og man behøver ikke at være særlig gammel for erhverve sig et medlemskab Man skal blot være fyldt 55 år! Årets generalforsamling sluttede på hyggelig vis med kaffe, rullepølsemadder og banko. Der er allerede planlagt tirsdagsaktiviteter frem til maj – tirsdag, 2. februar tryller Helge Gaarn.


Aars Avis

27. JANUAR 2016

SIDE 17

HAVERSLEV

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Midthimmerlands Kirkehøjskole Man behøver ikke kede sig i Haverslev har fokus på at være menneske HAVERSLEV: Endnu et år er skudt godt i gang, og der er allerede planlagt mange aktiviteter i Haverslev, Mejlby, Aarestrup m.fl. I Haverslev tager man onsdag, 3. februar hul på seks højskoleformiddage. Denne onsdag vil professor med mere Peter Vuust underholde over emnet: ”Hvorfor har vi musik”? Det skal nok blive spændende. Men inden da er der tilbud fra andre foreninger. Torsdag, 28. januar er der filmaften om Paulus i Sognets Hus. Samme aften holder man i Medborgerhuset ”Bogmøde” om den kommende nye bog om Haverslev. Byens borgere er meget velkomne til at komme med ”bidrag” til bogen. Histo-

Jazzbassist og professor indleder med at tale om musik HAVERSLEV: Onsdag, 3. februar begynder den nye sæson i Midthimmerlands Kirkehøjskole, der foregår på skift i Aarestrup og Haverslev sogne. Det overordnede emne i 2016 er ”At være menneske”. Sæsonens seks højskoleformiddage belyser emnet på forskellig vis med afsæt i samfundsdebatten, litteraturen, kulturen, historien, myterne, naturen, musikken, filosofien og forskningen. Igen i år er der indbudt en række erfarne foredragsholdere, der alle er kendt som værende gode formidlere med stor indsigt i de emner, de skal fortælle om. Deltagerne kan her møde hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust, idéhistoriker Peter Aaboe Sørensen, lektor, cand. mag og forfatter Lone Nørgaard, professor i filosofi Steen Wackerhausen, seniorforsker og forfatter Joachim Offenberg og højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen.  Alle højskoleformiddage indledes med morgensang og fortælling i kirken ved organist Anette Kjær, der i samarbejde med sognepræst Svend Schultz-Hansen og menighedsrådene i Aarestrup og Haverslev står bag Midthimmerlands Kirkehøjskole.  Årets første højskoleformiddag onsdag, 3. februar foregår i Haverslev. Først er der morgensang og fortælling i Haverslev

Jazzmusiker og hjerneforsker Peter Vuust taler om musik.

Kirke ved Anette Kjær. Herefter er der formiddagskaffe i Sognets Hus. Senere vil dagens foredragsholder, Peter Vuust, udfolde emnet: ”Hvorfor har vi musik? – Menneskets musikalske udvikling”. Peter Vuust er hjerneforsker, jazzbassist, komponist og orkesterleder. Ud over at have medvirket på en lang række pladeindspilninger er han professor på Det Jyske Musikkonservatorium, internationalt anerkendt hjerneforsker og leder af Center for Music In the Brain på Aarhus Universitet, hvor han også er ansat som professor. Som den første i Danmark bestrider Peter Vuust således to professorater.  På grund af sin brede praktiske og teoretiske vi-

SØNDERUP

den om musik og hjerne, optræder Peter Vuust ofte i medierne som ekspert på området. Han er også en efterspurgt foredragsholder, der på både seriøs og underholdende vis formidler sin og andres forskning. Peter Vuust vil med udgangspunkt i en biologisk tankegang fortælle om menneskets musikalske udvikling, om musikkens sociale betydning og om hvordan musikken finder de menneskelige følelser. Undervejs i foredraget vil Peter Vuust bl.a. besvare nogle af disse spørgsmål: Hvorfor har vi musik? Hvad sker der i hjernen, når du får gåsehud af din yndlingsmusik? Hvad bestemmer vores musiksmag? Kan musik øge din intelligens? Hvad kan du

som leder lære af en jazzmusiker? Er tonedøvhed medfødt? Hvorfor nedsætter musik vores smertefølelse? Er der forskelle i personlighed mellem rockmusikere og klassiske musikere? Hvad er forskellen mellem musik og sprog? Hvad har Sting med hjerneforskning at gøre? Har musik en fremtid i sundhedssektoren? Efter foredraget er der mulighed for at spise frokost sammen, for de, der måtte ønske det. Der har været en stor interesse for at deltage i Midthimmerlands Kirkehøjskoles nye sæson, men selvom der allerede er mange tilmeldt, er der er stadig ledige pladser.

SULDRUP

rier, billeder, dokumenter med mere. Søndag, 7. februar er der planlagt Fastelavsfest både i Mejlby og i Haverslev, og Haverslev Byfest i august er man også allerede ved at ”pusle” med. Løbeklubben Run For Fun har også mange løb på vej. På søndag, 31. januar, løbes St. Økssø Løbet, som er arrangeret i samarbejde med Mariagerfjord Triklub. Første uge i februar er Run For Fun med til, sammen med seks andre løbeklubber, at arrangere løb i forbindelse med den store ”Danmarksindsamling”, hvor temaet i år er ”Mod fattigdom”. De mange løbere donerer til indsamlingen pr. kilometer. Sidste år samlede man i Haverslev over 5.000 kroner ind - ved at løbe og gå.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Det er 23 år siden Smokie sidst var i Suldrup. Den gang trak de 3100 gæster til Jætterock.

Smokie er tilbage i Suldrup efter 23 år

Jætterock i Suldrup byder igen på store navne

Nu kommer der igen liv på Sønderup Skole. Udlændingestyrelsen har lejet skolen. Der skal undervises asylbørn på skolen.

Sønderup Skole skal huse asylbørn SØNDERUP: Udlændingestyrelsen har lejet den tidligere Sønderup Skole af Rebild Kommune. Udlændingestyrelsen vil

bruge skolen til at undervise børn fra asylcentrene i området, primært fra asylcentret i Skørping. Det er Asylcenter Vest-

himmerland der kommer til at drive skolen og have ansvaret for undervisningen – de driver også asylcentret i Skørping. Cirka 60 børn får deres daglige gang på skolen. Udlændingestyrelsen råder over bygningerne fra den 25. januar.

SULDRUP: I år bliver der igen Jætterock, det lover arrangørerne i Suldrup. De valgte ikke at sætte scenen op i 2015, men med succesen fra 2014, vil de nu tage afsæt og byde på Jætterock 2016 lørdag, 6. august. Endnu engang er det lykkedes at få store musikalske navne i Suldrup. Smokie bliver en af de oplevelser, som koncertgæsterne kan glæde sig på plænen i Suldrup. Sidst Smokie besøgte jættebyen tilbage i 1993, trak de ikke mindre end 3100 gæster. Smokie har igen i 2016 en travl World-Tour kalender, og det erfarne rock ’n

roll band spiller stadig for fulde huse, som Europas top live band igennem 30 år. Med vedvarende entusiasme, friskhed og kærlighed til musikken, tryllebinder Smokie både det modne, men også det yngre publikum med kendte hits som Don´t Play Your Rock ´n Roll To Me, Living Next Door To Alice og Oh Carol. I 2015 kom Smokie GOLD - Greatest Hits (40Th Anniversary Edition 1975-2015) på gaden, og der forventes udgivelse af nye numre til bandets mange fans inden længe. Jætterock er en integreret del af byens traditionsrige

årlige Jættefest, hvis aktiviteter og events strækker sig fra onsdag til søndag i uge 31. Bag Jætterock står et lokalt udvalg, Idrætsklubben Frem, og støtte af Suldrup Borger- og Erhvervsforening. Udvalgsformand Karsten Nielsen glæder sig meget til dette års Jætterock, som foruden SMOKIE kan præsentere navne som Shaka Loveless, Panamah og ABBA Revival. - Vi arbejder på højtryk i udvalget for at give koncertgæsterne den bedst mulige musikalske oplevelse, smiler Karsten Nielsen.


Aars Avis

SIDE 18

koLoniaL

27. JANUAR 2016

koLoniaL

Fu n

koLoniaL

Tuc

nutella 350 g i gl.

saft

saltkiks

0,5 ltr. flere forskellige

3-pak

6

Fr it v a lg

95

25

Pr. g l.

koLoniaL

10

00

koLoniaL

mejeri

Da n-S u k k e r

Ve n de lb o

K a ro li ne s

bagesukker

marmelade

supper

1 kg

800 g pr. sp. Hindbær/jordbær m.fl.

6

Pr. st k .

00

10

Fr it v a lg

kØL

00

2 kg pr. stk. m/u kommen

Pålæg s Me s te re

spiritus

n

alm./klar

baileys

bacon i skiver

70 cl.

125 g

89 sLik s sL ik

li k p o MEGA bla n de t s

95

se !

350-400 g

Fr it v a lg

25

5

Fr it v a lg

00

00

Fr it v a lg

snack

L o t us

pringles

s

½ pri

Fr it v a lg

79

95

non-FooD

165 g i rør alm./sour cream

tom´s pingvin

spar 15.00

16

Fr it v a lg

95

o.p. anderson ge så læn ves! snaps a h r e lag 70 cl.

mammenost

2 kg

1 ltr. tomat/karry m.fl.

kØL

Fa n t a s t is k o s t !

00

toilet/køkkenrl. 8/4 rl.

9

00

Fr it v a lg

15

00

max. 4 pk. pr. kunde!


Aars Avis

27. JANUAR 2016

SIDE 19

Delikatessen

MeN u ug e 4

We e ke n dp o se

35,-

•oksemedAljon Af tyksteg •krydderkArtofler/ hvidløgsbrød •sAlAt + dressing •rødvinssAuce

stuvet hvidkål m/frikAdeller

svinemørbrAd

On s da g

To rsdag

99

95

100 cuvettesteg 95 29 k kAlvesteAk 95 49 forloren hAre m/bernAisesAuce 00 35 stor bAcon leverpostej 95 13 00

min. 1.500 g ............................... 3 stk.

............................................... pr. 1/2 kg

stegt flæsk m/ persillesovs

Fredag

min. 450 g .... ................................... 2 stk.

900 g ......................................................

sAmmenkogt m/ris

kun vArm i suldrup ...........................

Delikatessen . Direkte nr. 25 57 49 40 Hver dag fra kl. 8.00-15.00

Kun kærgården

rød b.k.i. extrA

200 g Alm./let

Fr it v a lg

Kun

torsdag / fredag 400 g

7

95

Pr. ps.

20

00

lørdag/ søndag

fløde 38% 1/2 ltr.

Pr. st k .

9

95

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

H ave rs le v

v. finn ovesen

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fra onsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)


Aars Avis

SIDE 20

27. JANUAR 2016

VEGGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Generationsskifte er på vej hos Asp Produktudvikling Simon S. Sørensen, udlært klejnsmed samme sted, køber sig ind Af Torsten Hansen BORUP: Når en anlægsgartner har et problem med at få løftet tunge emner, så kommer han til Asp Produktudvikling i Borup. Som regel ender det med, at virksomheden og anlægsgartneren sammen finder en god løsning som ofte også kan bruges af andre anlægsgartnere. Sådan har det været i cirka

20 år, og sådan skal det fortsat være, selv om Vagn Asp nærmer sig pensionsalderen. Derfor har Vagn Asp indledt et glidende generationsskifte med Simon S. Sørensen, Aars. I løbet af de kommende fem år køber han sig gradvis ind i virksomheden. Asp Produktudvikling lever af at få gode ideer, der kan hjælpe i gartner og en-

treprenørbranchen. Virksomheden har udviklet små kraner, vacuumløftere og senest en særlig løfter til kloakdæksler og en sandafretter. Ofte er det hjælpeværktøjer til en minigraver, og værktøjet er drevet af hydraulik. - Vi udvikler selv løsningerne. Ofte kræver det mange forsøg før det virker, men det lykkes som regel, siger Vagn Asp, der altid har elsket at

Velvet Volume og Black Horse spiller i Haubro Ungdomsskolen er led i de to bands E-Tur

Velvet Volume spillede på Himmerlands Ungdomsskole i Haubro mandag, 25. januar.

række efterskoler. 25. januar spillede Velvet Volume på Himmerlands Ungdomsskole i Haubro, og 29. februar kommer Black

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Horse forbi. Sidstnævnte besøger også Ranum Efterskole 11. februar. Velvet Volume har siden dannelsen i 2012 skabt en stigende opmærksomhed omkring sig, og nu gives der for alvor genlyd rundt omkring i landet. Resultatet har indtil videre været

en længerevarende tour sammen med The Blue Van, hvor pigerne har fået rusket godt og grundigt op i publikum med deres rå og velspillede rock. - Vores musik bliver kaldt alt fra 60’er rock til punk, men selv kalder vi det bare rockmusik. Det er nemmere at forholde sig til. Hvis der skal genrebetegnelser på, må lytterne selv bestemme, hvad det skal være, siger guitarist Noa Lachmi. Opfølgerne, Black Horse, bevæger sig inden for lidt den samme stilart, dog med helt klare referencer til den amerikanske 70’er rock. Frontmand, Ian Gregersen, betegner bandet som en reaktion med på den overdrevne seriøsitet, som han tidligere har oplevet gennem sit musikalske virke. - Det blev for seriøst at spille musik en lang årrække med  tidligere bands. Black Horse har været en reaktion på det. Det skulle være sjovt at spille musik igen. Og det blev det, lyder det fra Ian Gregersen.

På mandag er det Nye byporte skal slut på Ulstruplund profilere Haubro bedre HORNUM: Plejecenter Ulstruplund, Hornum, lukker som selvstændigt plejecenter mandag 1. februar. Der er igangsat aftaler med alle beboere, og pr. 1. februar forventer forvaltningen, at der kun er to beboere tilbage. Med et så lille antal beboere giver det udfordringer med døgndækningen.

kunder rundt om i Danmark. Med servicebilen kan Simon S. Sørensen hjælpe kunderne med at få afviklet de lovpligtige eftersyn. Det er lettere for kunden, hvis det sker hos dem, frem for at værktøjet skal til Borup og efterses. Generationsskiftet er så småt i gang, men 11. februar bliver det officielt påbegyndt. Den dag fylder Vagn Asp 60 år, og i den anledning, samt i anledning af generationsskiftet holdes en reception i virksomheden på Halkærvej 101.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HAUBRO

HAUBRO: Siden begyndelsen af ROSAs efterskoleturnéer i 2007 har mere end 350 koncerter med navne som Turboweekend, Thomas Buttenschøn, Wafande, Ida Gard og De Underjordiske skabt glæde på de danske efterskoler gennem tæt-på koncert-oplevelser. Alle navne som har været up-coming på tidspunktet for deres E-Tur, men som i dag er stærkt etablerede. Nu lægger Velvet Volume og Black Horse sig til rækken af navne, som er på E-Tur for at få givtig live-erfaring til den fortsatte karriere. De to bands gæster en

skrue og regere for at få ting til at virke. Netop fordi virksomheden lever af at udvikle, så er interessen for at skrue og afprøve alting en god egenskab, og samme engagement finder man også hos Simon S. Sørensen. - Jeg har altid makket med biler og den slags, siger den 22-årige klejnsmed. Uddannelsen som klejn-

smed har Simon S. Sørensen netop fået hos Asp Produktudvikling, hvor han blev ansat for seks år siden. Derfor ved han alt om, hvad det er han går ind til, når han overtager virksomheden om nogle år. Han synes også, at det er sjovt at udvikle nye værktøjer. I første omgang er det dog planen, at Simon S. Sørensen skal udgøre virksomhedens serviceafdeling. En af de seneste investeringer er netop en servicebil, der er blevet udstyret med nødvendigt udstyr til at servicere de mange

Derfor vil ydelsen af hjælpen til de tilbageværende beboere efter 1. februar ske i et samarbejde mellem de tilbageværende personaler fra Ulstruplund og hjemme-/sygeplejen i Farsø. Beboerne vil naturligvis fortsat få den hjælp, de har behov for, garanterer forvaltningen.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

HAUBRO: Det første indtryk man får af en by er byskiltet og eventuelle byporte, som flere og flere byer får sat op. Haubro Sogns Beboerforening vil gerne profilere Haubro lidt bedre. Det vil de gerne gøre ved at opsætte byporte ved byens indfaldsveje. Foreningen har derfor søgt om og fået bevilget midler hertil, nemlig i alt 25.000 kroner. Spørgsmålet er nu, hvad skal byportene vise, og hvad skal fremhæves i Haubro. For at få svar på det har beboerforeningen besluttet at udskrive en idekonkurrence omkring design af byportene. Forslagene indleveres eller sendes til beboerfor-

eningens formand, Jens Brøndum, Korgaardvej 1, Haubro. Der er ikke helt frie tøjler for de kreative borgere. Der er nogle få betingelser der følger med. Det er vigitigt at byportene skal kunne udføres i vedligeholdelsesfri materialer. De kreative forslag skal være formanden i hænde inden april. Beboerforeningen vil i perioden straks derefter vælge det vindende forslag. Foreningen forbeholder sig dog ret til at forkaste samtlige forslag såfremt de ikke lader sig realisere økonomisk eller materialemæssigt eller falder udenfor foreningens forventninger til designet i øvrigt.

11. februar påbegyndes officielt et generationsskifte, hvor Vagn Asp over fem år lader Simon S. Sørensen købe sig ind i virksomheden.

ØSTRUP

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

Y’s Men yder hjælp til flygtningebørn ØSTRUP: De unge mennesker, der bor i Børnecenter Østrup, har ikke mange ejendele - og i særdeleshed mangler de varme beklædningsgenstande. Et problem nu hvor det er vinter i Danmark. Derfor har Aars Y’s Men’s Klub doneret 10.000 kr. til indkøb af varmt tøj. Penge udbetales i takt med at der købes varme beklædningsgenstande. Klubben har tillige afleveret seks sække med genbrugstøj til centret. Børnecentret i Østrup - det tidligere Plejehjem “Grønhøj” - fungerer for tiden som en slags “gennemgangslejr”, hvor uledsagede børn og unge 12-18 år bor, mens deres sag om opholdstilladelse behandles. De unge er indkvarteret i værelser med fire på hver stue.

På centret er der plads til ca. 60 personer. Størstedelen af de unge mennesker køres daglig til skole i Simested, men her er der p.t. ikke plads til alle, hvorfor nogle får undervisning på centret. Et par gange ugentlig køres de unge mennesker til Farsø, hvor de for deres lommepenge kan købe ind til aftensmad, som de unge selv skal tilberede i centrets køkken. Centrets ledere kører de unge til fritidsaktiviteter i fitnesscentret og svømmehaller. Ved underskrivelse af “købekontrakten” var Y’s Men’s klubben repræsenteret af præsident Else Kristoffersen, vicepræsident Tove Kristensen og Jens Simonsen. Cenret var repræsenteret af den ansvarlige leder for børnetøj, Gerda Vældgaard Sørensen.

Gerda Vældgaard Sørensen, Børnecenter Østrup, og klubpræsident Else Kristoffersen, Aars Y’s Men’s Klub. Foto: Jens Simonsen.


Aars Avis

27. JANUAR 2016

SIDE 21

Efter fire på stribe - nu kommer nøglekampen Team Vesthimmerlands håndboldherrer skal fortsætte imponerende stime i Køge Af Lars Lindberg HÅNDBOLD 1. division, herrer HIK-Team Vesthimmerland 28-28 (15-13)

Team Vesthimmerland fik for fjerde kamp i træk point, da holdet lørdag efermiddag spillede uafgjort 28-28 i udebaneopgøret mod HIK.

Vesthimmerlændingene kom bedst fra start, da de bragte sig foran med 4-1, men derefter gik det ned ad bakke for gæsterne, som var heldige med blot

at være bagud med to mål ved pausen. - Jeg vil ikke sige, at drengene slet ikke var der mentalt, men vi må bare sande, at det ikke er nok for os at være der 95 procent, og det var nok det, vi var i første halvleg. Vi er i en situation, hvor vi skal være der 110 procent i 60 minutter hver gang, hvis vi vil have point, sagde TVH-træner Kristian Pedersen efterfølgende. Han var dog hurtig til at slå fast, at hans spillere nåede de 110 procent i anden halvleg. - De fik virkelig taget skeen i den anden hånd, og det var et rigtig godt point, vi fik hentet der, sagde Kristian Pedersen, der efter fire kampe i spid-

sen for TVH-herrerne stadig er ubesejret. I morgen torsdag venter en udebanekamp mod Køge, som frister en tilværelse som næstsidst i tabellen. Det får dog ikke succestræneren til at love en sejr over sjællænderne. - Det er en kamp, som vi på papiret skal vinde, men så skulle vi jo også have tabt til HIK, Skovbakken, Team Sydhavsøerne og HØJ, så sådan spiller klaveret bare ikke. Køge har vundet deres to seneste kampe, og de kan godt spille håndbold, så vi får ingenting forærende. Jeg er sikker på, vi kan vinde, hvis vi leverer en koncentreret og helhjertet indsats, men kommer vi derover

og tror, vi er kongerne af Marienlyst, så går det galt, siger Kristian Pedersen, som håber, at hans drenge vil være særdeles opsat på at hive to point med hjem over broerne torsdag aften. - Det er en nøglekamp for os, for kan vi snuppe to point, har vi for alvor kontakt til holdene over stregen, mens Køge ånder os i nakken, hvis vi taber, så det bør motivere os. Desuden håber jeg på en trodsreaktion fra spillerne, for det er ingen hemmelighed, at vi ikke er tilfredse med at skulle spille i Køge en torsdag aften og være hjemme midt om natten, siger Kristian Pedersen.

Nederlag i topkamp til Aars Billard Klubs andethold Danserne fra Aarsbiz havde i den grad fået danseskoene skruet rigtigt på til weekendens jyske mesterskaber, hvor klubben høstede ikke færre end 21 medaljer.

21 medaljer til dygtige dansere fra Aarsbiz Vandt ni guldmedaljer, fire sølv­ medaljer og otte bronze­ medaljer

DANS: Ikke færre end 21 medaljer høstede danserne fra Aarsbiz, da der i weekenden blev danset jyske mesterskaber. Danserne fra Aars ydede således den ene toppræstation efter den anden, og de flotte resultater bragte en del oprykninger med sig, så der er stor glæde, masser af nye udfordringer, og nu skal der trænes igennem de kommende måneder, inden det går løs til DM.

Guldvinderne Tilde Scläger i hip hop solo børn 1 Begynder Kathrine Ranum i hip hop solo børn 2 Begynder Tilde Schläger og Cecilie Brix i hip hop duo børn 1 Begynder

Kathrine Ranum og Julie Bjørnlund i hip hop duo børn 2 Begynder Emma Damgaard og Freja Bredfort Berge i hip hop duo Junior 1 Begynder Emilie Kajsa Christensen og Johanne Carøe i disco duo Junior 1 Rekruttering Line Præstegaard og Sarah Borg i disco duo Voksne Rekruttering Maja Gatten og Helena Quist i disco duo Junior 2 Super Konkurrence Klara Thomasbjerg og Julie Thomsen i hip hop duo Junior 2 Superkonkurrence

Sølvvinderne Tilde Schläger og Cecilie Brix i disco duo børn 1 Begynder Kathrine Ranum og Julie Bjørnlund i disco duo børn 2 Begynder Mie Holland og Sofie Glinvad Junior 1 Begynder Olivia Ørbæk i hip hop solo junior 1 Talent

Bronzevinderne Kathrine Ranum i disco solo børn 2 Begynder Linnea Andersen og Nanna Mortensen i disco duo Junior 2 Begynder Line Præstegaard i disco solo Begynder Therese Pedersen og Kathrine Nederby Olesen i disco duo junior 1 Rekruttering Kathrine Nederby Olesen i

disco solo i junior 1 Rekruttering Johanne Bonde Torp, Sille Hejndorf, Johanne Caroe, Anna Nederby Olesen i hip hop gruppe junior 1

Rekruttering Karoline Lund og Mette Fonnesbæk i hip hop duo Junior 2 Rekruttering Johanne Bonde Torp i hip hop solo junior 1 Rekruttering En af topplaceringerne skete endda med hjælp fra stand in. Lørdag fik Anna Olesen, som egentlig kun var med som hepperkor denne dag, et kvarter til at lære en dans og træde i stedet for en af dansekammeraterne, som blev forhindret i at komme frem. Hun beviste om nogen, hvad danseglæden kan bringe. Fyldt med overskud og gåpåmod lærte hun dansen, og i bedste makeoverstil med tre medhjælpere blev hun klædt om og fik sat hår. Klappet og klar til tiden og medvinder af Bronze i Hip hop gruppe. De knokler til træning, knokler derhjemme, og har en fest, når vi er ude. Det hele gælder om at vinde over sig selv og have det sjovt, for så kommer resultaterne ”helt af sig selv”. Det beviste alle aarsbiz danserne til fulde.

BILLARD: Aars Billard Klubs andethold, som spiller i 3. division, måtte se sig besejret af rækkens nummer et fra Juelsminde, da de to hold i den forgangne uge tørnede sammen i Aars. Gæsterne, som er nedrykkere fra eliterækken, kan med sejren se sig på vej tilbage til eliterækken. Gæsterne vandt opgøret med 8-0, men hjemmeholdet leverede en gedigen indsats, hvor alle fire spillere var over deres årsgennemsnit. Klubbens tredjehold spiller i serie 1, og holdet hentede et point på hjemmebane efter at have spillet uafgjort 4-4. Marc Dahlsen afløste Mikael Toft på holdet, og han spillede sæsonens hidtil bedste kamp og vandt sikkert med så fornemt et gennemsnit som 40,00. Jimi Mogensen

stod for den anden sej, og han spillede med 25,00 i gennemsnit. Der er afviklet to kampe i serie 3. Serie 3.3 har på udebane tabt 8-0 til topholdet Viborg 2. Serie 3.4 havde fordel af hjemmebane i deres opgør mod Randers 2, og den fordel blev udnyttet til en sejr på 6-2. Per Lucassen, Per Jönsson og Niels “Post” Jensen sørgede med deres sejre for de to matchpoint til holdet. I Old Boys rækken er der spillet 4 holdkampe. OB1 gæstede Asaa, og de kunne drage hjem med et point efter at have spillet uafgjort 4-4. Dan Nymand og Jytte Thomsen vandt deres kampe. OB2 vandt på udebane 6-2 over Århus seniorer 2. Aarsmandskabet spillede en rigtig flot kamp, og sej-

ren var på intet tidspunkt i fare. Jan Jespersen, Bent Pedersen og Poul Bakkegaard vandt deres kampe. OB7 tog hjemme imod Århus seniorer 1, og det opgør endte med et point til hvert hold efter uafgjort 4-4. Kaj Lykke Jensen og Jens Kvist vandt deres kampe for hjemmeholdet. OB8 havde også fordel af hjemmebane mod Viborg 3, men den fordel virkede ikke på gæsterne, idet de vandt opgøret med 6-2. Peter Nielsen stod for den enlige sejr til hjemmeholdet. Jan Jespersen har desuden spillet sig videre til næste runde i Søgaardcup. Han spillede sig til en fornem andenplads i puljen, som blev afviklet i Arden. Det var en spiller fra den lokale klub, som blev puljevinder.

Femte afdeling spillet i Aars Bridgeklubs parmesterskaber BRIDGE: Aars Bridgeklub har netop afsluttet den femte spillerunde i klubbens parmesterskaber, og den gav følgende resultater: A-række: 1. Ethel Nielsen og Lars Bo Jensen med 494 p. 2. Claus Nielsen og Jonas Kvitsau Nielsen med 487 p B-række: 1. Jens Kristian Nielsen og Lars Nielsen med 509 p. 2. Ove Sondrup Jensen   og Knud Andersen med   479 p.

C-Række:   1. Erland Drejer og Verner   Pedersen med 494 p. 2. Bodil Valsted og Børge Johansen med 492 p De følgende fem spilleaftener afvikles klubbens holdturnering, hvor der spilles i tre styrkeopdelte rækker. I landspokalturneringen har holdet med Eigil Vittrup, Birte Kjeldsen, Flemming Nielsen og Michael Mathiesen kvalificeret sig til fjerde runde ved på ude-

bane at besejre et hold fra Mors med 114 - 64. I næste runde skal de på hjemmebane møde et hold fra Nordsjælland. Søndag 13. marts afvikler klubben sin traditionsrige Dameparturnering. Denne turnering, som udelukkende er for damer, har klubben afviklet hvert år siden 1988. Der plejer at komme spillere fra hele Nordjylland.


Aars Avis

SIDE 22

27. JANUAR 2016

Velbesøgt ridestævne i Hornum blev domineret af hjemmebanerytterne Der blev redet til langt ud på aftenen ved weekendens ridestævne RIDNING: Hornum-Ulstrup Rideklub afholdt i weekenden udvidet klubstævne i dressur og springning, som tiltrak ryttere fra hele Nordjylland. Hele 185 starter red på banen i løbet af weekenden, og både fredag og lørdag var der derfor ryttere på banen til efter klokken 22 om aftenen for at så mange som muligt kunne få lov til at starte. På trods af de mange gæster sørgede klubbens egne ryttere for at trække adskillige sejre og placeringer hjem til Hornum. Allerede fredag lavede HURK-rytterne et hattrick med sejre i weekendens tre højeste dressurklasser for heste. I LA1 sejrede Rebecca Sørig Pedersen på den blot 6-årige Henkel med 67,6 procent, Malene Silkeborg snuppede andenpladsen på Sandy a Højbjerg med 66,7 procent, imens Laura Lemvig og Adriano indtog fjerdepladsen med 65 procent. I LA2/LA3 procentklassen vandt Regitze Snedker Halvorsen med ponyen Tovdal’s Balooca med 66,7 procent. Regitze Snedker Halvorsen afsluttede sidste år en succesfuld karriere som ponyrytter, og dette var det første stævne, hvor ekvipagen startede mod

hestene, og de fortsætter tydeligvis, hvor de slap. På andenpladsen lå Rebecca Sørig Pedersen med Henkel med 66,2 procent, og på fjerdepladsen kom Stine Falk Nielsen på Domino med 65,9 procent. I LA4/LA5/LA6 procentklassen vandt Grethe Næsby på Hera med 66,9 procent, mens Stine Falk Nielsen og Domino indtog andenpladsen med 65,6 procent. Om lørdagen var det ponyernes tur til at starte dagens konkurrenceklasser. I den første ponydressurklasse, LD1, kom endnu en HURK-rytter på sejrsskamlen, nemlig Rebekka Pinstrup med kat. 3-ponyen Victor, som opnåede 66,9 procent. I LD2 indtog Silje Høgh Sørensen og kat. 3-ponyen Toftekærgårds Don Julius andenpladsen med 66,2 procent. I LC1/LC2/LC3 procentklassen vandt Silje Høgh Sørensen med Toftekærgårds Don Julius med 66,4 procent og sikrede sig dermed et lækkert dækken som ærespræmie. LB1/LB2/LB3 procentklassen blev ligeledes vundet af en HURK-rytter, Caroline Tolborg Thyssen på kat. 1-ponyen Elmholts Yvette med 64,3 procent,

De dygtige trampolinspringere fra Aars, som i weekenden imponerede til Vendsysselmesterskaberne i Hjørring. Bagerst fra venstre: Alexander Andersen (guld), Anne-Sofie Rise Langballe (guld), Caroline Bonde (guld), Iben Nørgaard (guld). Forrest fra venstre: Anne Høgh-Rasmussen (guld), Julie Mikkelsen (Sølv).

Trampolinspringere gjorde det igen GYMNASTIK: Søndag 24. januar var trampolin-

springere fra Aars Gymnastikforening til Vendsyssel-

Silje Høgh Sørensen og kat. 3-ponyen Toftekørgårds Don Julius med ærespræmiedækkenet, som ekvipagen vandt ved Hornum-Ulstrup Rideklubs stævne i weekenden.

og ekvipagen indtog også andenpladsen med 63,5 procent. I LD1/LD2 procentklassen for heste vandt Matilde Ståhl på kat. 2-ponyen Kingston med 69,8 pro-

mesterskaberne i Hjørring. Aars gymnastikforening stillede op med seks springere, som alle har det til fælles, at de er helt nye indenfor konkurrenceverdenen og trampolinsporten i det hele taget. På trods af at alle seks først er startet til trampolinspring i sommer eller i efteråret, har de allerede vist deres store talent i trampolinen. Stævnet i Hjørring  var yderst vellykket, og de mange springere blev delt ind i forskellige rækker efter alder og hvor mange spring, de springer på trampolinen. De seks springere fra Aars klarede sig alle rigtig godt i deres rækker, og det førte til fem guldmedaljer og en sølvmedalje. Næste konkurrence for trampolinspringerne er 7. februar, hvor de kommer i hård konkurrence til Jydekop i Vejen.

cent, og hun satte sig også på andenpladsen med 69,4 procent. Tuie Klysner Hamann, som endnu er ponyrytter, men startede sit første stævne på hest, blev på Bjerregårdens Storm pla-

ceret som nummer tre med 68,3 procent i klassen. I LC1 blev Amalie Thyrrestrup Olsen placeret som nummer tre på hesten Winnie 302 med 66,8 procent, mens Tuie Klysner Hamann og Bjerregårdens Storm blev placeret som nummer fire med 66,2 procent. I LC2/LC3 procentklassen vandt Stine Falk Nielsen på Magnum med hele 72,8 procent, mens Amalie Thyrrestrup Olsen og Winnie 302 blev placeret som nummer fire med 69,2 procent. I LB1/LB2/LB3 procentklassen blev Stine Falk Nielsen og Magnum placeret som nummer to med 69,6 procent foran Kristine Hjorth Hougaard og Seeyou Temptation S.G. med 68,3 procent på tredjepladsen og Natalie Vestby Nørnberg og Mr. Schadow på fjerdepladsen med 65,3 procent. I springklasserne søndag fortsatte HURK-rytterne med at høste rosetter på hjemmebanen. I LF/LE/ LD/LC for ponyer var der nulrunder til Rebekka Pinstrup og Victor, hele to nulrunder til Emma Mathiasen og Bakkegårdens Oliver, samt til Silje Høgh Sørensen og Toftekærgårds Don Julius.

I LB1* for ponyer vandt Karoline Jepsen Larsen på kat. 3-ponyen Spirit med nul fejl. I LB2* for ponyer blev Emma Skov og kat. 1-ponyen Shakira placeret som nummer to med 4 fejl. I LE springning for heste red Jørn Christensen en nulrunde på Catano, og i LD springning red både Susanne Thomsen på Monty Askegård og Anette Sahl på Dreamheart hver en nulrunde. I LC springning sørgede Ida Krogfelt og Croman som eneste ekvipage for at hive en nulrunde hjem, mens de sejrede i LB1*, hvor de kom igennem begge runder med nul fejl. Kamilla Larsen var i samme weekend til Cstævne i Sportsrideklubben i Randers, hvor hun red en PRI til 66,8 procent på Lillevangs Carlo, hvilket rakte til en fjerdeplads. Som altid var stævnet i HURK en hyggelig weekend i hestenes tegn, og den lille, lokale klub kan godt være stolte af, at så mange placeringer blev redet hjem af klubbens egne ryttere. Nu ser klubben frem til at afholde internt øvestævne lørdag 5. marts som næste punkt i stævnekalenderen i Hornum-Ulstrup Rideklub.

En trampolinspringer med store muligheder 10-årige Signe Hagsten Larsen springer med højt niveau TRAMPOLIN: Den kommende weekend tager en træner og trampolinspringer Signe Hagsten Larsen fra Aars Gymnastikforening til Holstebro, hvor der holdes Pige Power Camp for piger med særligt springtalent. Det talent har Signe Hagsten Larsen, der fra hvert stævne - på nær et har taget guldmedalje med hjem. Hun er nået meget langt i sin springudvikling og springer en 10-springs serie med meget høj sværhedsgrad. Signe Hagsten Larsen meget målrettede træningsindsats bevirker, at hun på nuværende tidspunkt allerede behersker flere dobbelte saltoer og både forlæns og baglæns saltoer med op til halvanden skrue. - Det er et fantastisk højt

Signe Hagsten Larsen deltager nu for tredje gang i en springsamling for piger med særligt talent.

niveau for en springer på 10 år. Samtidig har hun

den mentale styrke, som er nødvendig for at kunne levere individuelle præstationer på meget højt niveau, siger Paul Schøning, Aars Gymnastikforening. Hensigten med campen er, at der i 2016 i DGF er en pigesatsning, der sigter mod et pige juniorlandshold til europamesterskaberne i 2018. - Selv om målet ligger langt ude i fremtiden, synes det ikke uopnåeligt, udtaler konkurrencetrænerne Louise Andersen og Paul Schøning. Campen kræver også, at en træner tager med. Det er den tredje springsamling Signe Hagsten Larsen deltager i, hvor kun udtagne springere fra årgang 03, 04 og 05 kan deltage. Foreningen havde ydermere to springere, der er udtaget, men de har valgt at lægge de fleste kræfter i andre discipliner.


27. JANUAR 2016

Aars Avis

SIDE 23


SIDE 24

Aars Avis

27. JANUAR 2016


27. JANUAR 2016

Aars Avis

SIDE 25


SIDE 26

Aars Avis

27. JANUAR 2016


27. JANUAR 2016

Aars Avis

SIDE 27


SIDE 28

Aars Avis

27. JANUAR 2016


27. JANUAR 2016

Aars Avis

SIDE 29


Aars Avis

SIDE 30

Elektriker

Aars El-Forsyning Entreprise A/S søger en elektriker der ikke er bange for frisk luft, til en fast stilling, da vores nuværende elektriker fratræder for at gå på pension. Arbejdsopgaver: • Drift, vedligeholdelse og etablering af 0,4 kV nettet. • Drift, vedligeholdelse og etablering af 20/0,4 kV stationer. • Drift, vedligeholdelse og etablering af gadebelysning. • Drift, vedligeholdelse og etablering af trafiklys. • Deltagelse i vagtordningen hver 4. uge. (dog kun få udkald) • Ad hoc opgaver af enhver art inden for en mindre elforsyning.

27. JANUAR 2016

Sæt strøm til vinterboligsalget med rigtig udendørsbelysning Udendørsbelysning kan være afgørende for fremvisningen BOLIG: I en undersøgelse foretaget blandt deltagere af home Boligpanel svarer cirka en tredjedel af de adspurgte danskere, at haven er en af grundene til at skifte bolig. Det gælder både boligsøgende, som ønsker sig større og  mindre have. Tendensen bekræftes af en tidligere undersøgelse foretaget blandt

homes egne mæglere, hvor mere end halvdelen svarer, at udendørsarealerne har stor betydning for køber.     Især i vintermånederne, hvor boligfremvisninger ofte foregår i delvis mørke, er der derfor rigtig god grund til at fokusere på netop haven og boligens øvrige udendørsarealer, hvor selv en lille indsats kan gøre en stor forskel.  

Faglige kvalifikationer: • Elektriker eller elinstallatør. • PC på brugerniveau. • Kørekort C, (Liftbil) alternativt kørekort B og klar til at tage kørekort C. • Erfaring med elforsyning er en fordel, men ikke et krav. Personlige kvalifikationer: • Der lægges stor vægt på selvstændighed og ordenssans. • Gode samarbejdsevner og humoristisk sans. • Mødesikker, fleksibel og altid klar til yde en ekstra indsats også ved akutte nedbrud. • Bopæl, så du ved vagtudkald kan være på vores adresse indenfor ca. ½ time. • Ren straffeattest.

Gravermedhjælper En stilling som gravermedhjælper ved Simested Kirke og Kirkegård er ledig pr. 1. april 2016 Stillingen er på 1.100 timer pr. år. Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F).

- Hvis man som sælger er i stand til at fremhæve udendørsarealernes kvaliteter – for eksempel ved hjælp af hyggelig belysning i haven eller på terrassen, er der gode chancer for, at køber ser endnu mere potentiale i boligen. Energibesparende LED-pærer og intelligente lamper gør det let og elegant at inddrage og sætte spot på de arealer og muligheder, der ellers primært bruges i sommerperioden. Udendørsbelysning skaber desuden både god stemning blandt gæster i hjemmet samt købere, der ser boligen fra vejen, siger Mads Ellegaard, relationschef i home. Ifølge Mads Ellegaard er der flere gode måder at bruge udendørslamper, lyskæder og LED-pærer på: 

Terrassen Der lurer masser af kvalitetstid på terrassen, hvis du har

mod på at trodse temperaturen og ellers allierer dig med varmt tøj, hue, handsker og en varm kop kaffe eller te. Under udendørslampen kan du måske læse en god bog eller bare nyde den klare luft.  

Træerne omkring boligen Hvis du har pladsen, kan du med fordel sætte lyskæder på træer, buske og hække. Herved skabes hyggelige rammer for udelivet, som oplyser haven og måske endda giver børnene mod på at brænde lidt ekstra energi af inden sengetid.  

Altanen En oplyst altan er et frirum, der gør, at lejligheden adskiller sig fra andre. Belysningen bør ikke overdrives, men derimod holdes konservativ og diskret for at skabe den bedst mulige stemning.

Ansøgningsfrist 7. feb. Sendes til Henrik Bønlykke, Torupvej 86, Guldager, 9620 Aalestrup eller pr. mail til: 8521fortrolig@sogn.dk Yderligere oplysninger: Henrik Bønlykke 2174 0183

Se det fulde opslag på www.jobnet.dk

Vi tilbyder:

Hvornår: • Ansøgningsfrist er senest mandag den 15. februar 2016. • Jobsamtaler forventes afholdt i uge 9. • Tiltrædelse mandag den 2. maj 2016 eller efter nærmere aftale. Henvendelse: Skriftlig ansøgning fremsendes til Direktør Morten Degn pr. e-mail mde@aarsel.dk eller post til Industrivej 91, 9600 Aars, mærket ”Elektriker”. Vi udviser selvfølgelig fortrolighed angående din ansøgning. Evt. spørgsmål kan rettes til Direktør Morten Degn på nr. 20 81 19 33 eller se evt. www.aarsel.dk for mere info.

Udendørsbelysning kan, især i årets mørke måneder, være afgørende for fremvisning og salg af din bolig. Sådan lyder vurderingen fra ejendomsmæglerkæden home, der giver fem gode belysningsråd, som kan gøre dine udendørsarealer mere attraktive.

Vi søger slagtere og erfarne pakkefolk Himmerlandskød A/S søger slagtere til vores produktion og folk til pakkeriet. Hos Himmerlandskød A/S udbener- og videreforarbejder vi dansk okse- og kalvekød fra vores egne slagterier. Vi er en virksomhed i rivende udvikling, og har derfor brug for nye medarbejdere som har lyst til at være en del af vores team i en spændende og stærkt voksende virksomhed.

1700mm

• Et frit og spændende job i en uformel organisation. • Opgaverne løses i et konstruktiv og positiv arbejdsmiljø med gode kollegaer. • Løbende nye udfordringer, hvor du vil få oplæring samt kurser i drift af bl.a. elforsyning. • Du vil indgå i et kompetent team med vores maskinmester som du i dagligdagen vil referere til. • Ordnede forhold og løn efter kvalifikationer. • Fuldtidsstilling (37 timer).

Det er et krav, at vores nye medarbejdere har et vist kendskab til kødbranchen i form af slagteruddannelse eller lignende erfaring fra tidligere job. VI HAR TRAVLT, så vores nye medarbejdere kan tiltræde hurtigst muligt. Himmerlandskød A/S er en del af Hjalmar Nielsen Gruppen, der desuden består af slagterierne i Aalestrup og Kjellerup. Vi slagter årligt over 75.000 dyr og udbener 13.000 tons. Alle dyr kommer fra danske landmænd og er således 100% dansk fra jord til Matriale bord.

Aars El-Forsyning Entreprise løser opgaver i hele Himmerland. Selskabet varetager alt inden for drift, vedligeholdelse og etablering af gadebelysningsanlæg og elforsyningsanlæg. Selskabet yder endvidere administrations- og ledelsesydelser til andre selskaber indenfor elsektoren, både intern i koncernen men også ekstern. Vi har over 30 års erfaring og er bl.a. specialiseret inden for terrænbelysning til bl.a. byggemodninger, P-pladser og genbrugspladser, hvor vi typisk agerer samarbejdspartner for både bygherrer og hovedentreprenører, i mindre og større licitationer. Selskabet er et aktieselskab og ejes 100% af Aars-Hornum El-Forsyning A.m.b.a. og ledelsen varetages af aut. elinstallatør, Morten Degn.

10mm støbt akryl

Som et led i vækststrategien har alle selskaLyskilde berne samlet ledelse, salg administration Davidog LED julekæde 160 i nyt fælles domicil, beliggende i Aalestrup. Vægt

45del KG af HimmerlandHar du lyst til at være en skød A/S, så skriv en mail til Robert Svanholm Kontakt induflex@induflex.dk på rs@himmerlandskoed.dk med navn og tlf. TLF: 98 37 19 88 nr., og en kort beskrivelse af dig selv. induflex.dk

ER DU INDUFLEX´S NYE MEDARBEJDER? Vi søger ny kollega til vores bearbejdningsafdeling. Primært CNC drejning. Du skal være indstillet på, at skiftehold kan forekomme. 830mm

Er du uddannet maskinarbejder/værktøjsmager og har du erfaring med plast (ikke et krav, men en fordel)? Er du selvstændig og har du flair for detaljer og kvalitet? Hvis JA, modtager vi gerne ansøgning pr mail. Sendes til induflex@induflex.dk mrk. ”ansøgning”.

INDUFLEX A/S Hagensvej 25 9530 Støvring


Aars Avis

27. JANUAR 2016

SIDE 31

TIL LEJE

Til leje

Hyggelig 2 værelses lejlighed på 64m2 på 1. sal i Aars. Meget centralt. Mdr. husleje 3500,- + forbrug. 3 mdr. depositium. Ingen husdyr. tlf. nr. 30 20 80 23

Lejlighed centralt i Aars Indflytningsklar 2 vær. lejlighed med egen indgang er ledig. Husdyr er ikke tilladt. Mdl. husleje kr. 3.900 + forbrug. Dep. 2 mdr. leje. Tlf. 23 41 17 92

500 interesserede besøgte nybyggeri i Himmerlandsgade Aars Boligforening viste stolt de 55 nye lejligheder frem Af Lars Lindberg AARS: Lørdag slog Aars Boligforening dørene op til et Åbent Hus-arrangement i nybyggeriet på hjørnet af Himmerlandsgade og Kirkegade, og interessen for det spændende byggeri var overvældende. Dagen igennem strømmede folk til, og i perioder var det fysisk umuligt at komme ind i de udvalgte lejligheder, man kunne besøge - der var ganske enkelt ikke plads til flere mennesker i dem. Også parkeringskælderen, som kun kan benyttes

af bygningens lejere, ville mange se. Aars Boligforening havde forventet mange mennesker, men det kom alligevel bag på bestyrelsesformand Niels Krogh Madsen, at så mange mennesker valgte at se nærmere på nybyggeriet. - Vi synes jo selv, det er et fantastisk byggeri, så selvfølgelig havde vi regnet med, at mange interesserede ville se nærmere på det, men vi havde slet, slet ikke forventet så mange mennesker. Det er svært at sige, hvor mange der præcis var, men vi løb tør for

glas, så et forsigtigt gæt er, at der var 500 mennesker forbi, siger Niels Krogh Madsen, som var meget begejstret over både fremmødet og de reaktioner, boligforeningen fik fra gæsterne. - Vi hørte faktisk kun positive ting, og selv om folk selvfølgelig kan sige mange negative ting, når det ikke er os, de snakker med, så tror jeg faktisk, de fleste blev positivt overraskede. Det eneste minus var vel, at vejret var så dårligt, for udsigten fra tagterrasserne kom ikke rigtig til deres ret, siger han.

I nybyggeriet er der 55 lejligheder, der hver har to eller tre værelser, og de første lejere flytter ind i slutningen af denne uge. Derefter forventer Niels Krogh Madsen ikke, der vil gå lang tid, før alle lejligheder er udlejet. - En del lejeaftaler er allerede underskrevet, og at dømme ud fra interessen i lørdags, bliver de ikke svære at få udlejet. Det vi i boligforeningen selvfølgelig sige, for ellers havde vi jo ikke bygget lejlighederne, men lad os sige det sådan, at vi ikke er blevet mindre optimistiske, griner han.

TIL LEJE

Alt i auto reparationer

Alle mærker Dæk, udstødning & rustarbejde m.v. Undervognsbehandling fra 1.800,- + moms LF Automobiler Gåsemosevej 7, 9541 Suldrup 98 37 85 47 / 40 92 91 57

på ca. 48m på 1. sal i Aars centrum og flot stand. Ledig fra den 1.2 pris kr 3.000,- + forbrug. Tlf. 40 38 22 27 2

Til leje i Aars

Første sals lejlighed 86 m2. Husleje kr. 4.600 + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje og ingen husdyr. Tlf 40 45 42 49

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

udlejes fra 1. februar 2016 eller senere. 3-vær. 90. m2 nyistandsat midt i Himmerlandsgade. 2. sal med altan. Mdl. husleje kr. 6.500,- + forbrug. 3. mdr. indskud. Ingen husdyr. Henvendelse til Jørn Holm Tlf. 40 17 81 30

v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kører også på udebehandling

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

Klargøring af biler til syn

SUPER LEJLIGHED I AARS

KLINIK FOR FODTERAPI

KØB OG SALG

Hyggelig lejlighed

Lys og ældrevenlig 3-vær. 77 m2 lejl. i stueplan m. overdækket terasse og lille skur. Byggeriet er kun 1 år gammelt og grænser op til grønt område. Henv. Læsø Tømrerforretning tlf. 21 45 10 36

SUNDHED & VELVÆRE Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

Omkring 500 mennesker tog lørdag Aars Boligforenings nybyggeri på hjørnet af Himmerlandsgade og Kirkegade i nærmere øjesyn.

Jyllandsgade 44

BLANDEDE

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

BLANDEDE

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk AARS BOLIGFORENING

Byens BILLIGSTE vinterdæk Få iskolde tilbud på 98641088 BILVASK

FRA 39,-

Siden 1949 aalestrup@boll-biler.dk - 98641088

Aalestrup Motor Co. ApS Testrupvej 6

KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup


Aars Avis

SIDE 32

Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

Himmerlandsavisernes

loppemarked

Gammelt jern og skrotbiler købes/afhentes, op til kr. 2.300 alt efter stand. Tlf: 40 28 61 89

Syv lokale aviSer for Samme priS!

Indbo & dødsbo effekter købes - især mindre møbler, BrugsTing & Køkken Sager har interesse. pia@leensbak.dk. Tlf: 21 70 01 14

89.121 eksemplarer

Købes af privat: musselmalet kaffe- og spisestel (også Mega), samt figurer også mussel, og figuren ”Else” i BG eller RC. Tlf: 40 46 16 31

HIMMERLANDS AVISERNE

SÆLGES: Morsø brændeovn, model 1442. Fejlkøb, aldrig brugt. Nypris kr. 5.000 til salg for kr. 4.000. Tlf: 24 40 19 29 Playstation 2, 250 kr. Sølvgrå damecykel, 7 gear, 1996, Everton Citybike model Uptown, 700 kr. Originale tagbøjler, Opel Vectra C, 5-dørs. 500 kr. 1 stk. Recaro-sæde, 450 kr. bedst efter kl. 16.

...fra kyst til kyst

Brænde sælges, tørt gran- og løvtræ sælges savet og kløvet. Tlf: 40 88 71 40 Brænde. Gran kr. pr. m 200 kr. Løv fra kr. pr. m 295 kr. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30 Tørt brænde, bøg/eg savet og kløvet i 25 cm, kr. 650 pr. rm. Kan evt. leveres. Tlf: 40 41 31 11 Udestue, hvid plast med termoglas, 2 stk. 238 x 192,5 fast glas, 1 stk. 260 x 205 2 glas + dør, 1 stk. 260 x 205 2 glas + vindue. ALT træværk m.m. medfølger. Kan ses opstillet. 8.000 kr. Tlf: 21 19 37 18 Vibrationslænestol. Gymnastikribbe, ældre. Tlf: 86 69 60 89

loppemarked

Tlf: 20 40 80 39 Skydesåtabel til gammel Ceres, Nordsten såmaskine - Hillerød. 2 bagdæk til grå Ferguson med fælg. Tlf: 86 69 60 89

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… købES: Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34

Store møbler, egetræ med udskæringer, stue og spisestue. Sælges gr. sygdom. Tlf: 86 69 60 89

Flinteøkser og stenøkser med hul til skaft samt andre ting fra stenalderen, f.eks. segl, mejsler, knive, dolke og pilespidser. Tlf: 98 37 33 46

HIMMERLANDS AVISERNE

Tørt bøgebrænde, savet og kløvet. Texas fejemaskine 7,5 hk Kawasaki motor, 100 cm kost. Træbriketter 1/1 palle. 1.750 kr. Tlf: 22 20 38 24 Wraphø sælges i minibig. Tlf: 98 33 84 88

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

27. JANUAR 2016

Betaling: kontant ved indlevering Waf annoncen, eller send via e-mail:

SE HER!

annonce@himmerlandsgruppen.dk og overfør Betalingen via sWipp

tlf. 24 61 42 73

- priser: INDEN DU se eksempler: LAVER DIN ANNONCE!

50

kr.

150

kr.

for aLminDELiG for LoppEHvad KAN loppemarkedet bruges til?mED LoppEannoncE annoncE Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der mED op tiL biLLEDE oG kan op annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af 20 orD. tiL 20 orD. næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncerEjendomme, sommerhuse, grunde, biler, Floting gl. af: sofa, pænt grønt beog landbrugsmasktrækcampingvogne, og mahognitræ.motorcykler L; 190 cm.iner, Pris; herunder 1.200 kr. Gipsbuste også traktorer. (Disse ting henaf Kong d.10. H: 24 visesChristian til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, cm.MOTORSIDER Pris:1.000 kr. og LANDBRUGSSIDER eller evt. Tlf: XXKØB XX XXOG XX SALG). - Du kan IKKE til rubrikken indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

100

kr.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Hvor stor må annoncen være? Tlf: XX XX XX XX

Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første for LoppEord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« annoncE regnes hver forom et ord og skal derfor tælles med. f. EkS.om LoppE- Uanset et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller detmED for et ord. Har du flere effekter til markED salg, end en annonce anGivELSE af kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog teltiD oG StED. efonnr. under hver annonce.

LoppEmarkED

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen Stort loppemarked i laden på eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i Hverrestruplund, frimærker. - Eveldrupvej Husk: Breve sendt med postvæsenet 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips må IKKE indeholde kontanter! til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Hvor bliver annoncen Tlf: XX XX XX XX

indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

SE HER!

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

- INDEN DU Vær opmærksom LAVER DINpå, at der kan ANNONCE! være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem. Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne Du kan annoncErE mED aLt bruGt fra hjEmmEt, DoG ikkE biLEr, motorcykLEr, bringes her i campinGvoGnE oG traktorEr. annoncEr hErom hEnviSES tiL aviSEnS øvriGE annoncE-rubrikkEr. førstkommende Hvor stor må annoncen være?


Tvungne randzoner er fortid i landbruget Folketinget har vedtaget lovforslag om at ophæve randzoneloven

Folketinget har besluttet at ophæve randzoneloven, så landmænd fremover

ikke længere er tvunget til at have ni meter dyrkningsfri zoner omkring

vandløb og søer på deres marker. Randzoner kan stadig

Bæredygtigt Landbrug:

Tak til landmænd fra Thy Jyske brødre var med til ændre dansk lovgivning 21. januar var en stor dag for de danske landmænd, og ikke mindst for medlemmerne af Bæredygtigt Landbrug, der som forening har haft som et erklæret mål at få afskaffet tvungne randzoner på landmændenes marker. Randzonerne kom til verden i forbindelse med Grøn Vækst og Ægte Grøn Vækst, og det tvungne virkemiddel, der for de danske landmænd har betydet, at de ikke har haft ret til at dyrke jorden i en zone langs vandløb og søer, der ligger ud over de to meter obligatoriske bræmmer, der har eksisteret i 15 år, er nu fortid. Bæredygtigt Landbrug sagsøgte staten, da foreningen fandt, at randzoneloven var et brud på landmændenes grundlovssikrede ret til at dyrke jorden, samtidig med at de dyrkningsfrie bræmmer viste sig at have en langt mindre effekt end beregnet ved indførelsen af loven. Kampen for at få afskaffet de af landbruget så forhadte randzoner er nu vundet, og

Peter Rosendal, der er næstformand i Bæredygtigt Landbrug, retter i forbindelse med afskaffelsen af de obligatoriske randzoner en tak til brødrene Christian og Povl Blak Bojer, som gik rettens vej for at få lov til at dyrke deres jord.

det får nu næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter Rosendal, til at ønske de danske landbrugsfamilier tillykke med sejren. En sejr, der har stor haft stor betydning for landmændenes tro på, at grundloven også gælder på landet. - Det betyder utrolig meget for Bæredygtigt Landbrug,

for det er det, vi har kæmpet for, og det betyder rigtig meget for os i bestyrelsen, at vi har kæmpet med vores medlemmer for at få dem fjernet. Fordi, det var ikke fagligt korrekt, og det var ikke juridisk korrekt, den måde man havde indført det på. Det på trods af at L&Fs advokat Håkon Djurhus, som rådgiver for L&F var inde og sige, at loven var korrekt og implementeret korrekt. Landbrug og Fødevarer ville ikke kæmpe for landmandens ret i sagen men lod landmændene i stikken i randzonerne. Men de generelle rettigheder, nærmest vores menneskerettigheder, de endte i sidste ende med at blive overholdt, og det gjorde de ene og alene fordi sund fornuft indtrådte på Christiansborg, siger Peter Rosendal. Han retter en speciel tak til to landmænd fra Thy, der i maj måned stillede sig frem i retten i Holstebro på vegne af alle de danske landmænd i randzonesagen. - Jeg kan ikke lade være at

tænke på Povl og Christian Blak Bojer, der i princippet var dem, der blev hængt ud alle steder – vi har også vores formand, som gik foran og sagde, at ’vi bruger vores sunde fornuft’. Og så er der jo en masse politikere, der har lyttet til os, som gik den rigtige vej, og der er forskere, der har været inde og vise, at randzonerne lige så godt kunne ligge alle mulige andre steder. Så det faglige har vundet, juraen har vundet – og ikke mindst, Bæredygtigt Landbrug har vundet, mener Peter Rosendal.

lering, hvor alle landmænd er underlagt samme miljøregler uden hensyn til den enkelte bedrift. I løbet af en årrække skal der i stedet indføres en målrettet regulering, hvor den enkelte landmand bliver reguleret efter, hvor meget der udledes til miljøet. - Netop tvungne randzoner er et klokkeklart eksempel på den generelle miljøregulering, som regeringen vil væk fra. Vi skal ikke tvinge regler igennem alle steder i landet, hvis det kun giver mening nogle steder. Fremover vil vi derfor kon-

centrere miljøindsatserne der, hvor behovet er. Det er udtryk for en moderne og intelligent miljøregulering, siger Eva Kjer Hansen. Den samlede Fødevare- og Landbrugspakke betyder, at der bliver et grønt plus til miljøet. Pakken bidrager således til, at kvælstofudledningen vil blive reduceret med over 7.000 tons i 2021, og der er derfor taget hånd om den merudledning, som ophævelsen af randzoneloven medfører.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

Aars Landboauktion Auktion hver fredag kl. 10.30 på markedsvej 10, Aars Tilmelding af dyr til auktionen skal ske på tlf. 98 62 34 00 onsdag fra kl. 9.00 til kl. 13.00 og onsdag fra kl. 18.00 til 20.00. Velkommen på fredag!

A/S

Det er slut med tvungne randzoner i Danmark. Folketinget har besluttet at ophæve den udskældte randzonelov. Foto: Colourbox.dk.

udlægges, men det bliver frivilligt for den enkelte landmand, om han vil bruge randzoner eller andre virkemidler for at opfylde en række grønne krav fra EU. - Med ophævelsen af randzoneloven vil de cirka 25.000 hektar randzoner igen være til landmændenes disposition, hvilket er godt for råvaregrundlaget og erhvervets indtjening. Vi ved, at randzonerne ikke er lige effektive alle steder, så derfor er det sund fornuft, at landmænd fremover frivilligt kan udlægge randzoner, hvor det giver mening på den enkelte bedrift - eller vælge andre virkemidler for at leve op til miljøkravene, siger miljøog fødevareminister Eva Kjer Hansen. Ophævelsen af de tvungne randzoner er en del af den Fødevare- og Landbrugspakke, som regeringen sammen med blå blok vedtog før jul. Et centralt element i pakken har været at afskaffe den generelle miljøregu-


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 34

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Mousing træder af som direktør i Seges Jan Mousing fratræder sin stilling som direktør ved landbrugets videnbaserede rådgivningsvirksomhed, SEGES P/S. Karen Hækkerup indtræder som ny direktør og vil i en periode være administrerende direktør i både Landbrug & Fødevarer og i SEGES. Den overordnede ledelse af SEGES vil blive varetaget af Karen Hækkerup som administrerende direktør og Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, og bestyrelsesformand for SEGES. Karen Hækkerup og Lars Hvidtfeldt vil stå i spidsen for gennemførelsen af en række organisatoriske ændringer og en analysefase med det formål at styrke og effektivisere det landmandsdrevne innovationsmiljø i og omkring SEGES. Jan Mousing har været administrerende direktør i SEGES siden 2011. - Jan Mousing har ydet en stor indsats til gavn for den samlede landbrug- og fødevareklynge. Jan Mousing har en stor del af æren for, at SEGES har opnået en central placering i både det regionale, det danske og det internationale vi-

Jan Mousing forlader sin stilling som direktør ved SEGES. I hans sted indtræder Karen Hækkerup indtil videre.

dens- og innovationsmiljø. Desuden har Jan Mousing stået i spidsen for en række forandringsprocesser, som har gjort SEGES til en virksomhed båret af visioner og høj faglighed, siger Lars Hvidtfeldt, som ser frem til processen med at styrke og effektivisere organisationen. - Der er nu brug for at udvikle SEGES et nyt sted hen. SEGES skal både understøtte landmændene og samfundets krav om et bæredygtigt landbrugserhverv, siger han.

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice - valget er frit - valget er dit

Nicolaj Nørgaard tiltræder 1. marts som ny direktør hos Danske Svineproducenter. Foreningen repræsenterer dem, der lever af at producere grise i Danmark. - Vi glæder os til sammen med Nicolaj Nørgaard at fortsætte kampen for svinebøndernes vilkår i Danmark, udtaler formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen. Nicolaj Nørgaard er uddannet cand. oecon. agro. og ph.d. i jordbrugsøkonomi, sundhedsøkonomi og dyrevelfærd. Han kommer fra en stilling som udviklingsdirektør i AGROVI Videncenter. Tidligere har Nicolaj Nørgaard været direktør i Videncenter for Svineproduktion, L&F, udviklingsdirektør i Landbonord samt forsker ved Fødevareøkonomisk Institut. Det er således en særdeles stærk profil med indsigt og erfaring i de faglige, økonomiske og politiske forhold, der vedrører den danske

Nicolaj Nørgaard tiltræder 1. marts som ny direktør hos Danske Svineproducenter. Han kommer fra en stilling som udviklingsdirektør i AGROVI Videncenter.

svineproduktion, som sætter sig i direktørstolen hos Danske Svineproducenter.

Kæmper for sagen - Der har altid været respekt om Nicolaj Nørgaards arbejde. I Danske Svineproducenters bestyrelse kender vi især Nicolaj Nørgaard fra hans tid som direktør i VSP. I det job var vi aldrig

i tvivl om, at vi i Nicolaj Nørgaard havde en person, der sagligt og vedholdende kæmpede svineproducenternes sag, udtaler formanden endvidere. Nicolaj Nørgaard ser frem til opgaverne i jobbet som direktør for Danske Svineproducenter: - Jeg har i hele min karriere haft tæt tilknytning til dansk svineproduktion med fokus på at optimere produktionen. Det gælder trivsel for grise og medarbejdere, miljøet i og udenfor stalden samt ikke mindst den samlede produktionsøkonomi. Denne optimering er helt central for foreningen og for de landmænd, der skal leve af at producere grise. Foreningen har viljen til at tage et ansvar for at påvirke udviklingen, og jeg glæder mig til sammen med foreningens medlemmer og bestyrelse at sætte ”nye skibe i søen” som direktør hos Danske Svineproducenter, siger Nicolaj Nørgaard.

Landboforening har ansat kapacitet på skatteområdet

OFFICIELLE

Hjemmehjælp

Danske Svineproducenter har ansat ny direktør

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

1. januar er Jens Christian Obel tiltrådt som chefrådgiver i LandboNords ØkonomiRådgivning. Her skal han rådgive kunderne inden for skatteområdet, samtidig med at han træder ind i ledergruppen for LandboNords ØkonomiRådgivning, der i det daglige har ansvaret for de godt 115 medarbejdere. Jens Christian Obel har haft skat som sit primære arbejdsområde helt siden 1981, hvor han begyndte som elev hos Skatteforvaltningen i Lemvig. Siden hen har han taget en uddannelse som skatterevisor, og han har stillinger i både kommunalt og privat regi bag sig. Der er derfor ingen tvivl om, at det er lidt af en kapacitet, der nu skal rådgive LandboNords kunder om deres muligheder inden for skatteområdet. - Efter at have arbejdet med skat i kommunalt regi i 16 år, fik jeg lyst til

...din lokale maskinleverandør finder du i

Jens Christian Obel - ny chefrådgiver i LandboNords ØkonomiRådgivning.

at prøve kræfter med at sidde på den anden side af bordet som rådgiver for virksomheder og personer, siger Jens Christian Obel. Derfor skiftede Jens Christian Obel til KPMG (senere EY) i Aalborg, hvor han var med til at bygge en skatteafdeling op. Her arbejdede han arbejdede i 18 år, indtil han

for nylig altså skiftede til LandboNord. - I LandboNord bliver mine primære opgaver til at rådgive vores kunder inden for om en bred pallette af skattespørgsmål. Det kan for eksempel være virksomhedsordningen, generationsskifte, investering, skatteplaner samt køb og salg. Det er min opgave at gå til grænsen og anvende reglerne rigtigt, så mine kunder får mest muligt ud af deres muligheder, siger Jens Christian Obel. Efter 18 år som skattekonsulent i EY ser Jens Christian Obel nu også frem til nye udfordringer, hvor særligt lederansvaret bliver en ekstra dimension i jobbet. - Jeg glæder mig over at være kommet til en virksomhed, hvor jeg stadig kan bruge min faglighed inden for skat og revision, men hvor jeg også får større mulighed for at have mere med det menneskelige at gøre. Derfor glæder jeg mig til, at jeg gennem mit lederansvar kan være med til at udvikle og sætte retningen for de mange medarbejdere, og jeg håber, at jeg kan være med til at flytte nogle ting i en positiv retning for såvel medarbejdere som kunder i LandboNord, siger han. Jens Christian Obel er 52 år og bor i Aabybro.

Gudstjenester Søndag den 31. januar 2016

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 10.00 ingen ingen 16.00 16.00 ingen 19.00 16.00 ingen 10.30 ingen 10.30 ingen ingen 11.00 9.30 ingen ingen ingen ingen 11.00 ingen ingen ingen 9.30 ingen 10.30 14.00 10.30 ingen ingen 10.30 ingen 19.30 ingen ingen ingen 9.00 ingen 10.30 9.30 ingen 11.00 ingen 10.00 9.00 10.30 10.00

Aars Landboauktion var i uge 3 tilført 7 SDM kælvekvier, 3200-6800, 1 DRK kælveko, 6600, 16 kvier under 12 mdr. malkerace, 300-1200, 9 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 3300-5400, 1 tyr over 3 mdr. malkerace, 1400, 4 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 3300-5400, 30 tyre under 3 mdr. malkerace, 200-1900, 4 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 300-1000. Omsætning: 136.200,00 kr.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 4 Basis 327,49 (327,49). SPF+Myc 332,49 (332,49). SPF 336,49 (336,49). Økologi 1035,02 (1035,02). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,34 (5,34) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 35

Fra hædersprisoverrækkelsen ses fra venstre lærer Rolf Thostrup Poulsen, Asmildkloster Landbrugsskole, prisvinderne Mathias Bak Nielsen, Morten Donskov Sørensen og Valdemar Tækker Goul samt affaldschef Poul Møller, Revas. De to øvrige vindere Louise Hedegaard Jensen og Alberte Coenraad var ikke til stede ved fotograferingen.

Landbrugsskoleelever hædret for kreative miljøforslag

Affaldshåndtering på skoleskemaet gav miljøbevidste elever Ligesom de fleste andre virksomheder producerer også landbruget store mængder affald. Men det er en udfor-

dring, som fremtidens landmænd gerne vil være med til at løse. Det har blandt andet vist sig på Asmildkloster Landbrugs-

skole, hvor omkring 90 grundforløbselever har haft miljø og affaldshåndtering på skemaet i et projekt, som er gennemført

i samarbejde med Viborg Kommunes affaldsselskab Revas. Ved starten af projektet var eleverne på studiebesøg

hos Revas, hvor miljø og affaldshåndtering i blandt andet landbruget var på dagsordenen. Eleverne blev også præsenteret for indholdet af en container med dagrenovation fra Asmildkloster Landbrugsskole. Det blev noget af en øjenåbner for de unge, som måtte erkende, at det affald, de selv havde puttet i containeren, i vidt omfang bestod af alu-drikkevandsdåser, der kunne have været genanvendt. Som led i projektet skulle eleverne selv udarbejde et forslag til en innovativ handling, procedure eller produkt, der kan gøre landbruget eller deres egen skole mere ressourceeffektiv og samtidig give dem en bedre miljøprofil. Projektet blev afrundet ved skolens morgensamling torsdag, hvor de to bedste besvarelser blev hædret af affaldschef Poul Møller fra Revas. Mathias Bak Nielsen og Valdemar Tækker Goul udgjorde det ene vinderhold for deres forslag til håndtering af landbrugsplastic. Det andet vinderhold bestod af Morten Donskov Sørensen, Louise Hedegaard Jensen og Alberte Coenraad, som havde udarbejdet et forslag til bedre håndtering af affald på Asmildkloster Landbrugsskole. Hver af vinderne fik overrakt et diplom samt et gavekort til sandwichre-

stauranten Sunset Boulevard. En fed gave og et godt undervisningsforløb, er eleverne enige om. - Besøget på Revas og mødet med nogle af deres medarbejdere har været spændende og gjort os klogere på affald og miljø. Blandt andet har vi lært, at det først og fremmest er op til os selv, om vi vil forurene miljøet med affald eller sortere affaldet, så det kan genbruges eller genanvendes. Det handler meget om at sætte tingene i system. Det vil vi nok være en del mere bevidste om, når vi selv skal ud og fungere som landmænd, er Mathias Bak Nielsen, Morten Donskov Sørensen og Valdemar Tækker Goul enige om. - Gennem samarbejdet med Revas har vi haft mulighed for at synliggøre og konkretisere for eleverne, hvad affald egentlig er, og hvor vigtigt det er, at vi håndterer det rigtigt. Heri ligger der megen nyttig læring, som jeg både håber og tror, eleverne kan få gavn af fremover. Vi har haft et meget vellykket undervisningsforløb, og det skyldes i høj grad et fortræffeligt samarbejde med Revas, der har lagt imponerende mange timer og ressourcer i projektet, siger deres lærer Rolf Thostrup Poulsen.

Succesfuld udflytning er et spørgsmål om vilje

Traktorkort: Hvis du for eksempel sidder med ruder 3, John Deere 9410R, har du gode chancer for at vinde på hestekræfter, motorstørrelse og vægt. Men sidder en anden med klør 7, Fendt 828, taber du, hvis I dyster på tophastighed.

Slip 52 traktorer løs på sofabordet - i et nyt spil Synes du, det er nogle seje traktorer, landmændene kører rundt på, når du ser dem på marker og landeveje? Så er Traktorkort lige et kortspil for dig. Traktorkortene har flotte billeder af de store maskiner suppleret med tekniske oplysninger om hver enkelt model. Oplysninger som afgør, om kortet er godt eller skidt at have på hånden i et spil, hvor man dyster på topfart, hestekræfter, vægt med

mere. Spillet går helt enkelt ud på at vælge kortets stærkeste værdi og satse på, at det er nok til at vinde over modstandernes kort. Præcis som i de kendte bilspil, hvor spilleren, som til slut har alle kort, vinder spillet. Men Traktorkort kan bruges til mere end det. De er også almindelige spillekort med symbolerne ruder, hjerter, klør og spar, og der er tre jokerkort, som viser 6070 år gamle modeller fra en

tid, hvor man næsten kunne skræve over en traktor. Endelig rummer hvert kort et godt råd om sikker traktorkørsel, fordi det kræver stor omtanke at sidde i førersædet på en moderne traktor. Traktorkort er udviklet af landbrugslærer Jens Peter Hermansen, Asmildkloster Landbrugsskole og udgivet af SEGES Forlag.

- Det er helt uacceptabelt, hvis landmændene skal bøde for beslutningen om at flytte NaturErhvervsstyrelsen fra København til Sønderjylland Sådan siger adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen, oven på Politikens afsløring af en mail fra NaturErhvervsstyrelsen om de mulige konsekvenser af udflytningen af 390 arbejdspladser hos NaturErhvervsstyrelsen til henholdsvis Sønderborg og Tønder – heriblandt den afdeling, der har ansvaret for udbetaling af EU’s landbrugsstøtte. I mailen skriver departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet Henrik Studsgaard ifølge Politiken til Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, om udflytningen, at den ”vil med stor sikkerhed føre til længere sagsbehandlingstid, så styrelsen ikke kan nå sine udbetalingsmål”, og det kan ”ramme landmændene hårdt på likviditeten”. Over for Politiken kommenterer Mogens Ove Madsen, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i Landbrugs-økonomi udsigterne. - Hvis advarslerne holder

Jan Pedersen, adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S.

stik – og det vurderer jeg, er realistisk – så kan det føre til flere tvangssalg i dansk landbrug. Som minimum kan det i hvert fald forcere processen for dem, der allerede nu risikerer at blive tvunget til at sælge. På den måde kan det vippe pressede landmænd ud over kanten, siger han. Disse udsigter er naturligvis helt urimelige, mener Jan Pedersen. - Det giver absolut ingen mening, at et erhverv, som af flere årsager er hårdt ramt i øjeblikket, skal straffes yderligere på grund af en politisk beslutning. Landmændene bliver straffet for… ja, for hvad? Beslutningen om udflytningen handler om at bringe Danmark i bedre balance, og så skal de svageste

bøde for den? Det hænger på ingen måde sammen. Set her fra banken handler det i høj grad om viljen til at få tingene til at lykkes, når nu beslutningen er truffet. Tidligere udflytninger til eksempelvis Ringkøbing og Esbjerg er beviser på, at det selvfølgelig sagtens kan lade sig gøre – endda med succes, siger Jan Pedersen.

TIL LEJE

JORD ønskes til leje for en længere periode.

tlf. 24 65 89 66

KØB OG SALG Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 36

Vejrer morgenluft for landbrugets økonomi Store dele af landbruget vil opleve fremgang i 2016 og 2017 Landbrugets indtjening er ved årsskiftet fortsat presset af Ruslands importforbud mod fødevarer fra EU, et svigtende kinesisk marked for mejeriprodukter og en stor landbrugsproduktion. Men store dele af landbruget går langsomt mod bedre tider. Det forudser en ny prognose fra SEGES, der viser, at en gennemsnitlig landbrugsbedrift bevæger sig fra omtrent et nulresul-

tat i 2015 til cirka 250.000 kroner i 2016. Der ventes yderligere forbedring til op imod 500.000 kroner i 2017. Det er vel at mærke før aflønning af ejerens egen arbejdskraft og før forrentning af egenkapitalen. - Der er flere årsager til, at vi nu har udsigt til en højere indtjening. Den nye landbrugspakke giver effekt, i første omgang mest markant for planteproducenterne. Samtidigt for-

venter vi, at de meget lave priser på mælk og svinekød begynder at rette sig. Renterne vil fortsat være lave og der er valutarisk medvind fra en stigende dollar, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES. Han tilføjer, at bedrifterne samtidig er blevet mere produktive og effektive under krisen. For eksempel har der været en meget stor stigning i mælkeydelsen de senere år, og

det er lykkedes for svineproducenterne at vokse, samtidig med at omkostningerne er faldet. Gennemsnitstallene dækker over en stor spredning. Således forventes den bedst indtjenende tredjedel af landmændene at tjene omkring en million kroner i 2015 og 2016. - Det er imponerende, at selv under de aktuelt vanskelige vilkår, er der stadig en gruppe meget stærke landmænd, som er i stand

til at opnå virkeligt pæne resultater, siger Klaus Kaiser. Den nyligt vedtagne landbrugspakke forventes at forbedre indtjeningen markant. Alene højere gødningsnormer og afskaffelse af randzoner ventes at øge driftsresultatet med 80.000 til 120.000 kroner, når den er fuldt implementeret i 2017. Forbedringen skyldes primært muligheden for at gøde mere effektivt og dermed

opnå højere udbytter og bedre kvalitet i afgrøderne. - Prognosen understreger landbrugspakkens effekt i forhold til at give bedre rammevilkår og løfte bundniveauet for landbrugets indtjening. Det giver mulighed for, at danske landmænd bedre kan stå distancen i den hårde internationale konkurrence, vurderer Klaus Kaiser.

Dagrofa melder om fremgang for Frilandsgrisen Fødevarekoncernen Dagrofa oplever stigende efterspørgsel på kød med god dyrevelfærd Danskerne vælger i stigende grad ’den glade gris’ til, når de køber svinekød. Det viser 2015-opgørelser fra Dagrofas mere end 600 dagligvarebutikker herhjemme. Bare i MENY-kæden er salget af Frilandsgris steget syv procent sidste år. Det sker i en periode, hvor salget af svinekød generelt har været faldende i Danmark. - Vi ser en tendens til, at forbrugerne bliver mere bevidste om dyrevelfærden. Udviklingen understreges af vores tal for salget af Frilandssvinekød i 2015, som er gået frem. Generelt oplever vi, at forbrugerne efterspørger fødevarer med det, du kan kalde holdning. Det ser vi i økologisalget, men også i salget af Frilandskød, forklarer Markela Dedopoulos, kommunikationsdirektør i Dagrofa. Frilandsgrisen bliver solgt via selskabet Fri-

I 2015 gik salget af Frilandsgris syv procent frem i Dagrofas fødevaremarked, MENY – det i et år, hvor det generelle salg af svinekød herhjemme er faldet. Foto: Colourbox.dk.

land, som er ejet af Danish Crown. I samarbejde med danske landmænd søger Friland og Dagrofa at frem-

me produktion og salg af fødevarer, hvor der er taget ansvarlig stilling til blandt andet dyrevelfærd og miljø.

Friland-mærket omfatter både den velkendte Frilandsgris og økologisk kød, der også bærer mærkningen

”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. - I vores kæder sælger vi primært dansk svinekød. Og i

år kommer vores Frilandgrise til at fylde endnu mere i både køledisken og vores markedsføring. Vi står midt i en interessant udvikling, hvor forbrugerne på den ene side efterspørger den danske kvalitet og samtidig gerne betaler lidt mere for, at dyrene har haft et godt liv. Den udvikling vil vi i Dagrofa gerne være med til at understøtte, siger Markela Dedopoulos. Udviklingen i Dagrofas butikker underbygges af Landbrug & Fødevarers ’Fødevareanalyse’ fra slutningen af december, som præsenterer otte vigtige fødevaretrends i 2016. Her peger landbrugsorganisationen på, at over en tredjedel af de danske forbrugere, altid eller næsten altid, går efter økologiske varer. Og, at det blandt andet sker ud fra et ønske om at bidrage til øget dyrevelfærd og mindre miljøpåvirkning.

Imponerende interesse for Åbent Hus hos LMO Omkring 200 mennesker lagde fredag eftermiddag vejen forbi LMOs nye lokaler i Aars Af Lars Lindberg AARS: Rådgivningsvirksomheden LMO, der primært henvender sig til landmænd, har i en årrække haft kontor i Aars, men for nylig flyttede kontoret i nye lokaler i Himmerlandsparken. Her har rådgiverne fået mere tidssvarende rammer, og derfor var det en stolt, afdelingsleder, Thomas Abildgaard Rasmussen, som fredag eftermiddag slog dørene op til et Åbent Hus-arrangement, hvor alle interesserede kunne se nærmere på de nye lokaler - et tilbud som rigtig mange tog imod. - Præcis hvor mange der var her, ved jeg ikke, men der blev spist 250 pølser, så et par hundrede men-

Cirka 200 mennesker besøgte fredag eftermiddag LMO i virksomhedens nye lokaler i Himmerlandsparken.

nesker skal der nok have været her, grinede Thomas Abildgaard Rasmussen, da han gjorde status efter arrangementet.

- Vi er i hvert fald ovenud tilfredse. Vi havde slet ikke regnet med så mange gæster, så det var helt fantastisk, sagde afdelingslede-

ren, som naturligvis også glædede sig over, at det lykkedes at få flere nye kunder i løbet af dagen. - Vi kan mærke, at det lokale islæt betyder meget her i Himmerland, hvor kunderne ikke nødvendigvis er villige til at køre til Viborg for at mødes med deres rådgiver. Derfor har vi udviklet et koncept, hvor vi har mulighed for at hente de dygtigste fagfolk her til Aars, og det tilbud tager vores kunder rigtig godt imod, sagde Thomas Abildgaard Rasmussen, som sammen med en halv snes kolleger sidder fast i Aars. I de nye lokaler i Himmerlandsparken har LMO fået bedre mødefaciliteter, og det forventer Thomas

Afdelingsleder i LMOs afdeling i Aars, Thomas Abildgaard Rasmussen, var mere end tilfreds med fremmødet fredag.

Abildgaard Rasmussen bliver en fordel. - Vores rammer har fået et lidt mere professionelt udtryk, og så er det blevet

lettere for os at holde møderne her. Vi har simpelthen fået bedre plads, og det betyder, at vi kan hive hele holdet her til Aars, når vi efter en snak med vores kunder har fundet ud af, hvilke eksperter de har brug for, sagde Thomas Abildgaard Rasmussen, der udover sine cirka 10 faste kolleger i Aars har mulighed for at håndplukke af 20-25 eksperter på hver deres område alt efter, hvilken opgave, kunden skal have løst. I forbindelse med fredagens Åbent Hus blev gæsterne både budt på lokalt fremstillede kvalitetspølser og oplæg fra LMOs finansieringsekspert samt virksomhedens skattechef.

Profile for Aars Avis

Ars 20160127  

Ars 20160127  

Profile for ugeavis
Advertisement