Page 1

Til samtlige husstande

90. årgang - Nr. 3

ONSDAG 20. januar 2016

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Kommunens befolkningstal holdes oppe af udlændinge Vigtigt, at de kommer i arbejde, pointerer borgmesteren Af Lars Lindberg

Aars C er et imponerende byggeri i området Kirkegade, Himmerlandsgade og Nibevej.

Aars C er klar til indflytning ■ AARS: Aars Boligforening slår på lørdag, 23. januar dørene op for 55 flotte lejligheder i det nye imponerende bolig- og erhvervsbyggeri Aars C, Kirkegade 3. Det sker i forbindelse med et stort åbent husarrangement, hvor alle

interesserede kan deltage. Byggeriet har totalt set kostet 145 mio. kroner og har gennem årene skabt stor debat i Aars, men nu hvor det står færdigt er langt de fleste godt tilfredse med resultatet. Læs mere side 16-17...

MESSECENTER VESTHIMMERLAND

■ VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune kæmper ligesom en række andre landkommuner for at holde befolkningstallet oppe. Falder befolkningstallet, mister kommunen ikke bare skatteindtægter men også bloktilskudskroner, og i takt med at befolkningstallet falder, stiger vigtigheden af, at kommunens borgere er i arbejde. Derfor bekymrer det Vesthimmerlands Kommunes borgmester, Knud Kristensen, at det i høj grad er en stigning i antallet af udlændinge i Vesthimmerland, som gør, at kommunens indbyggertal ikke er faldet mere de seneste år. Fra 2010 til 2015 faldt indbyggertallet i Vesthimmerland med 707 personer, og i samme perio-

En stor stigning i antallet af udlændinge i Vesthimmerlands Kommune har været kraftigt medvirkende til, at kommunens befolkningstal “kun” er faldet med 707 borgere fra 2010 til 2015. De mange udlændinge kan dog blive en stor belastning for kommunens økonomi, hvis ikke man formår at få dem i arbejde, advarer borgmester Knud Kristensen.

de steg antallet af udlændinge i kommunen betragteligt. Og udsigten til en voldsom stigning i især flygtninge fra Syrien giver borgmesteren panderynker.

: f a lg a s g o g n li il t s Ud ma

Læs mere side 19...

VETERAN TRAKTOR UDSTILLING 2016 30. - 31. JANUAR KL. 10 - 16

Messecenter V ar i est u r him feb

13. -

.

muligt kommer ud på arbejdsmarkedet, siger Knud Kristensen.

and erl m

14

ra • RC Truck • Dio C R • r re to k ra T ly e • Lastbiler • F Tog • Dukkehus ... og meget mere

- Det bliver en stor udfordring i de kommende år, og der er et stort behov for, at vi tænker kreativt, så vi sikrer, at så mange udlændinge som overhovedet

b il

er

- fy

be - traktor - to g - ski

-r

c

13.-14. februar

kl. 10-16

OBS!

r Prøv en tu t og på elefan resfo r kamel fø i tillingen og pausen

TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2016 KL. 18.30

Adgang fra kl. 17.30 Billetter på www.billetbutik.dk eller tlf. 98 62 48 00 Priser fra: 140 kr. – loge 200 kr. – Familiepakke 450 kr. + gebyr Børn under 3 år gratis på skødet af voksne

i Messecenter Vesthimmerland www.mcvh.dk

I MESSECENTER VESTHIMMERLAND - MESSEVEJ 1 9600 AARS - WWW.MCVH.DK


2 Ugens navne

Aars Avis

Dødsfald - egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Din lokale bedemand · Exam. bedemænd Jens Møller

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Margrethe Emilie Sørensen, født Liltorp, Plejecenter Haversdal, Haverslev, 93 år. Margrethe Emilie Sørensen, i daglig tale Grethe, blev født i 1922 og voksede op sammen med sine 10 søskende i Stistrup, hvor forældrene havde en gård, der lå med marker ned til Limfjorden, som hun elskede. Hendes opvækst var præget af landbolivet og de mange pligter, der var forbundet hermed, bl.a. malkningen af de 19 køer, der foregik ved håndkraft. Allerede som 11-årig kom hun i huset ved sin storesøster på en gård ved Farsø og hjalp her med pasningen af søsterens otte børn, samtidig med at hun passede sin skolegang. Hun flyttede hjem igen, da hun skulle konfirmeres, og allerede som 14-årig fik hun plads som husbestyrerinde ved en enkemand med fem børn. Også en anden plads som husbestyrerinde nåede hun, inden hun i begyndelsen af krigen kom på gymnastikhøjskole på Snoghøj. Her kunne hun prale af at være ”fløjmand”, altså den, der gik forrest, og som de andre piger skulle kikke efter. Det var i denne periode hun mødte sin mand, Børge Lind Sørensen, der var bagersvend. Sammen købte de en bagerforretning i Fjelsø, som de drev i to år, inden de købte bageriet i Haverslev. Dette drev de sammen, og det blev en blomstrende forretning. Foruden bagermesteren var der to svende og en lærling i bageriet, og i huset var der butikspige og stuepige. Snart var der også fire børn, så der var rigtig gang i køkkenet i hjemmet, alle de ansatte var jo også på kost. Det blev nogle travle, men gode år. Butikken var i starten åben fra 7 morgen til 22 aften. Ved ægtefællens død i 1978 drev Grethe butikken videre alene, indtil den blev solgt, hvorefter hun byggede hus på Bøgevej i Haverslev. Hun var meget glad for huset og den store have, der blev passet med dygtighed og flid. Hun var familiemenneske og fik rigtig mange besøg af venner og af sin store familie. Ikke mindst elskede hun besøgene af de fire børn, otte børnebørn og efterhånden 13 oldebørn. Til det sidste samlede hun hvert år sin store familie til adventsfrokost. Grethe var meget musikalsk og var i en periode i kirkekoret. Glæden ved sang og musik dyrkede hun ved alle lejligheder, og det sagdes, at hun kunne både salmebogen og højskolesangbogen udenad. For nogle år siden indsang hun til familiemedlemmer en CD med sange fra sin barndom og ungdom i Vesthimmerland. Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Runde fødselsdage

90

Inga Hosbond, Vester Skivumvej 24, Skivum, mandag, 25. januar.

85

Lillian Rubæk, Himmerlandsparken 9,14, Aars, lørdag, 25. januar. Lillian Rubæk er født og opvokset i St.Restrup. I 1953 blev hun gift med Jens Rubæk og de flyttede til Møllen i St. Restrup, hvor hun bl. a. passede det lokale frysehus. I 1958 købte parret et landbrug i St. Restrup og senere et større landbrug i Haubro, hvor de boede til 1972. Gården blev solgt og familien flyttede til Aars, og efter et par år byggede de nyt hus på Kong Valdemarsvej. Lillian Rubæk fik job hos hjemmeplejen i Aars - et job hun var rigtig glad for, og som hun havde, til hun gik på efterløn. Som efterlønner og pensionist har Lillian Rubæk nydt livet med at passe hus og have, men der er også blevet tid til ferierejser, svømning, gymnastik og som medhjælper i foreningen Solvangs Venner. Hun nyder at være sammen med parrets store omgangskreds, og ikke mindst sin store familie, som alle - både børn og voksne - stadig nyder den stor gæstfrihed, der altid er hos Lillian og Jens Rubæk. Lillian Rubæk kan stadig på rekordtid og med meget kort varsel - trylle en frokost eller tre retters middag frem. For to år siden solgte parret huset og flyttede i Himmerlandsparken, hvor de bor tæt på både aktiviteter for ældre og indkøb. Med stok og bil kommer Lillian Rubæk stadig langt omkring.

80

Tidligere fabrikant Jens Kristian Østergaard, Aggersundvej 90, Aars, torsdag, 21. januar. Jens Kristian Østergaard er født i Skivum og kom i lære hos smeden i Gundersted. Jens Kristian Østergaard blev uddannet som mekaniker hos autoforhandler Frode Christensen i Aars. Efter soldatertiden, som sluttede i Tyskland, købte han smedjen i Gundersted. Her byggede han et værksted til smedjen og drev smede- og autoværksted der i 20 år. I 1974 begyndte han at lave gyllepumper, og fire år senere flyttede virksomheden til Aars i en nyopført fabriksbygning på 1000 kvm og skiftede navn til Kimadan. I 1996 afhændes virksomheden som i mellemtiden var vokset til 5.000 kvm til Ove Mikkelsen. Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

20. JANUAR 2016

Ugens portræt

Formand for en flok overskudsmennesker I denne uge fejrer den lokale Røde Kors afdeling, at det er 40 år siden afdelingen åbnede Danmarks første Røde Kors butik. Formanden for Røde Kors Aars-Aalestrup Lone Chodavarapu deltager naturligvis, og hun er stolt af butikken, som i dagens anledning er blevet gjort rigtig pæn indvendig. Lone Chodavarapu har gennem mange år stukket næsen frem i foreninger både lokalt og på landsplan. Det har givet hende mange erfaringer. I flere år var hun landsformand for Aktive Kvinder, og i den sammenhæng deltog hun i adskillige andre bestyrelser. Derfor vidste hun, at det kunne være forbundet med meget arbejde, da hun sagde ja til at blive formand for Røde Kors Aars-Aalestrup i 2010. Virkeligheden viste sig at være anderledes, fordi Røde Kors er anderledes. Medlemmerne er aktive og gør arbejdet uden at blive opfordret til det. Der er tale om overskudsmennesker, som ikke behøver en formand til at sætte dem i gang. Derfor kalder Lone Chodavarapu hendes nye formandsjob for en loppetjans. I det medlemmerne selv tager ansvar, så gør det samtidig, at formanden ikke behøver at have en finger med allevegne. Lone Chodavarapu følger dog med i alle afdelingerne - besøgsvenner, samaritter, vågetjenesten, sommerlejren, butikken, nørklerne og hvad der ellers er. Loppetjansen som formand er dermed anderledes. Lone Chodavarapu kommer ikke så meget landet rundt som hun gjorde tidligere, og hun får ikke så ofte lejlighed til at stikke næsen frem. Det savner hun sommetider, men så kan hun koncentrere sig om butikken Kræmmerhuset, hvor der sælges stof og meget andet til patchwork og andre håndarbejder. Lone Chodavarapu har nået den alder, hvor pensionsudbetalingen kommer

Lone Chodavarapu.

automatisk hver måned. Men den lille sikre indtægt kan ikke holde hende hjemme. Hun passer butikken hver dag - fordi hun ikke kan lade være. De seneste mange måneder har dog været hårde. Det skyldes, at Lone Chodavarapu går rundt med en brækket arm. Hun glæder sig til, at det er overstået, så hun kan komme i gang igen. Den brækkede arm har dog ikke kunnet holde hende fra butikken. Der skal meget mere til. Lone Chodavarapu mener selv, at når hun skal fra butikken, så skal hun bæres derfra. Patchworkbutikken og Røde Kors har ikke et direkte samarbejde, men der er steder, hvor de to dele mødes. Blandt andet via Nørklerne. De strikker og syr. Deres arbejder bliver sendt til børn ude i verden. Men en del af arbejdet bliver dog først solgt i Røde Kors butikken, og indtægten derfra betaler fragten for det andet ud i verden. Lone Chodavarapu er født i Støvring. Hun er dog opvokset i Sønderborg, hvor hun også mødte hendes mand Dhamu Chodavarapu, der oprindelig stammer fra Indien. Parret har i mange år haft familiemæssige forbindelser til Indien, og de besøger det store land mindst en gang om året. Parret er også aktive i at bevare danske historiske bygninger i Serampore i Indien. En kirke er ved at være færdig og der forventes genindvielse af kirken i april.

Jens Kristian Østergaard kunne nyde sit otium med hustruen Ninna, børn, børnebørn og gode venner af huset. December 2014 mistede Jens Kristian Østergaard sin hustru. Han er stadig frisk og adræt og fuldt beskæftiget med at passe ejendommen, haven og sommerhuset i Lendrup.

Han går aldrig af vejen, hvis familien eller venner beder om en hjælpende hånd. Ligeledes er han ofte at finde i Aars Golfklub, hvor han bl.a. hjælper med vedligeholdelse af maskinparken. ”Fritiden” nyder han sammen med familien og vennerne. Selve dagen fejres med den nærmeste familie.

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

20. JANUAR 2016

SIDE 3

Ny rådgiver ansat i Aars Kirsten Trend, 39 år, er tiltrådt som rådgiver i Spar Nords Erhvervscenter Vesthimmerland i Aars. Kirsten Trend indledte karrieren som elev i Sparekassen Himmerland. Efterfølgende skiftede hun retning og arbejdede i fire år som statsautoriseret ejendomsmægler. Bankverdenen trak og Kirsten Trend kom til Spar Nord i 2001. Hun har været i henholdsvis Farsø og Aars samt i Spar Nords leasingselskab Finans Nord. Kirsten Trend kommer senest fra en stilling hos Jyske Finans A/S, hvor hun de seneste fire år

Min kære onkel

Svend Vestby Jensen

Kirsten Trend - ny erhvervsrådgiver i Spar Nords Erhvervscenter Vesthimmerland.

har arbejdet med erhvervsleasing, blandt andet som erhvervsrådgiver i kredit. Privat er Kirsten Trend bosiddende i Aars med sin samlever Gert.

To indbrud på Nibevej Fra politiets døgnrapport

To butikstyve anholdt i Aars AARS: Vidner bemærkede tirsdag i sidste uge, at to personer stjal en sort Hugo Boss vest fra Mr. Højbjerg i Aars. De to personer forsvandt i en dansk indregisteret Mazda, men kort tid efter lykkedes det en politipatrulje at standse bilen på Roldvej. I bilens bagagerum blev vesten fundet sammen med deodoranter, der stort set samtidig blev anmeldt stjålet fra Matas i Aars. I bilen var også to udenlandske statsborgere, begge født i 1984. Den ene stammer fra Georgien og har lige nu bopæl på Sandholmlejren. Den anden er fra Letland og har ingen fast bopæl. De to personer er nu anholdt, og det vurderes om de skal udvises.

Indbrud på Aars Skole

AARS: I weekenden har der været indbrud på Aars Skole. Ved at kaste en metalplade gennem en rude i en dør er det lykkedes tyve at trænge ind på skolen. De har rodet en del rundt, men det ser ikke umiddelbart ud til at der er stjålet noget.

AARS: Mellem mandag og tirsdag er tyve brudt ind to steder på Nibevej i Aars. Begge steder er de kommet ind via køkkenvinduet. Det ene sted ser der ikke ud til at mangle noget, men i det andet hus er der stjålet en iPhone, en iPad og nøglen til familiens bil.

Brød vindue op i V. Hornum

V. HORNUM: Natten til søndag, klokken 01.10 blev der begået indbrud på Vester Hornum Skole. Et nordvendt vindue er brudt op. Der er stjålet 14 bærbare computere af mærket Lenovo.

Stjal computer fra kirken

V. HORNUM: Mellem fredag og søndag har der været indbrud i Sognegården ved Vester Hornum Kirke. Et vindue er brudt op og der er stjålet en Acer computer.

* 17. januar 1927 er stille sovet ind Haverslev, den 12. januar 2016 Mæt af dage du stille sov ind vi mindes med glæde dit milde sind På familiens vegne

Ole og Tina Begravelsen finder sted fra Haverslev Kirke torsdag den 21. januar kl. 11.00

AARS: Aarsegnen satte natten til søndag jysk kulderekord med 14,2 minusgrader. Temperaturen blev målt i Gundestrup ved Aars og er rekord i denne vinter. Flere andre steder i Jylland blev der målt temperaturer ned til minus 10 grader.

Vor kære mor, mormor og svigermor

Gydte Th. Nielsen * 9. december 1933 er stille sovet ind på Solvang Aars, den 13. januar 2016

Udde Lone og Henrik Camilla og Glenn Begravelsen har fundet sted Tak for blomster og venlig deltagelse

i anledning af vores sølvbryllup frabedes venligst. Hanne og Ole Rasmussen

Al opmærksomhed

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Lena Fristrup

Morgenvækning

ved vores guldbryllup den 29. januar frabedes venligst. Inge og Peer, Søndergade 26

Bogtryk/Offset

Tlf. 98 62 17 11

AARS KIRKE

Vor elskede mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

Margrethe Emilie Sørensen født Liltorp * 4. september 1922 sov fredfyldt ind omgivet af sine kære Haverslev, den 15. januar 2016 Sol går over verden ud med Guds lys i øje Se - Vorherres sendebud går på gyldne skyer i det høje Kurt og Karen Aase og Aage Tonni og Marianne Birthe og Brian Børnebørn og oldebørn Bisættelsen finder sted fra Haverslev Kirke onsdag den 20. januar kl. 13.00

TAK EFTER DØDSFALD

Hjertelig tak for blomster og venlig deltagelse ved vor kære mor

Anna Haldrup Laursens begravelse fra Vognsild Kirke Tak til jer der har besøgt mor. En særlig tak til personalet på Plejehjemmet Østermarken for god og kærlig pleje.

Familien

Kulderekord på Aarsegnen

Al opmærksomhed

Tak for bidrag Til juleuddelingen fra aars kirke Tak for støtte fra Røde Kors, Aars Y`s Men`s Club, Inner Wheel og overskud fra Gundestrupspillet. Tak for opbakning til Julebasaren og vore julekoncerter, hvis overskud går til julehjælpen. Tak for personlige bidrag. Aars sogns Menighedspleje

www.aarskirke.dk

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

LOPPEMARKED

Aars Y’s Men’s Club Aa Markvænget 36, Aars

Se info: www.aars.ysmen.dk

ÅBNINGSTIDER: Hver torsdag kl. 14.30-17.00 Første lørdag i hver måned kl. 10.00-12.00

Besøg vort store loppemarked og gør en god handel! Indsamling og aflevering af brugbare effekter hver torsdag mellem 14.30-17.00, eller efter aftale.

HJERTELIG TAK

for deltagelse ved min kære mand Svend Erik Vestergaards bisættelse. Tak for de mange blomster og hilsner. Tak til hjemmeplejen og til pastor Sara Schouby for den smukke tale i kirken. På familiens vegne Lis Vestergaard

Hjertelig tak

for den store deltagelse i forbindelse med vor kære mor

Ellen Sørine Jensens død og begravelse.

Tak til alle, der var med til at gøre begravelsen til en smuk afsked. En stor tak til alle, for støtte og venlige tanker i denne svære tid. På familiens vegne: Søster og Lisbeth

RING: Aars: Tlf. 40 28 70 07 - 98 62 19 24 Farsø: Tlf. 98 66 30 89 Aalestrup: Tlf. 61 75 66 61 Y’s Men’s Clubben yder økonomisk støtte bl.a. i lokalområdet.

Foredrag med Søren Holm Smeden fra Rigtige Mænd på DR1

3. februar kl. 19 - 21 Dr. Ingrid Hallerne Thit Salen, Farsø Fri entré - tilmelding Sundhedscentret inviterer mænd og deres partnere til foredrag med Søren Holm Samtidig vil medarbejdere og tidligere deltagere fortælle om Sundhedsmekaniker - kun for mænd 110 pladser - Tilmelding senest 29. januar på: sundhedscenter@vesthimmerland.dk eller 9966 8200


Aars Avis

SIDE 4

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Samtale i morgenen!

Lørdag, den 23. januar 2016 kl. 9.30 - 10.30 i sognehuset, Hornum. Til et rundstykke og en kop kaffe prøver vi at åbne for nye indsigter ved hjælp af en salme. En anderledes og hyggelig måde at være sammen på. Der kræves ingen forudsætninger.

Spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12.00 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland. dk/spoergetid Knud Kristensen Borgmester

Hoppe-loppe-koncert Koncert for de 2-6 årige og deres familie. Tine Mynster synger, spiller og danser sig igennem sine største hits. Efter koncerten er der aftensmad. Tirsdag den 26. jan. kl. 17.00 på Aalestrup Bibliotek. Billetter á 20 kr. på himmerlandsbilletten.dk7

Den medieskabte virkelighed og hvordan vi undgår mediernes hjernevask Hør Jeppe Sø’s uforbeholdne og skarpe mening. Torsdag den 28. jan. kl. 19.00 på Ranum Efterskole. Billetter á 90 kr. på himmerlandsbilletten.dk. Arr.: Folkeuniversitetet og bibliotekerne i Vesthimmerland. Se mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk

AARS GymnAStikfoReninG

Så kan du deltage i kursus, sammen med ligestillede på sundhedscentret. Kurset indeholder både undervisning og træning. Kurset foregår om formiddagen på tirsdage og torsdage. Opstart 1. marts 2016 Henvisning via egen læge eller sygehus. For yderligere oplysninger kontakt Sundhedscentret på 99 66 82 00 eller sundhedscenter@vesthimmerland.dk

M E D D E L E L S E R

Web-indskrivning til folkeskolerne og SFO/Mini SFO

Aars Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling

mandag d. 1. februar 2016 kl. 19.00 i idrætscenter Østermarken Dagsorden ifølge vedtægter. Medlemmer over 15 år og forældre har tale- og stemmeret. Bestyrelsen, Aars Gymnastikforening

Generalforsamling i Aars IK ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AARS IDRÆTSKLUB

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

RÅDGIVNING I AARS

onsdag den 3. februar kl. 19.00 i klubhuset på Lyngsøvej 2B.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før.

Hovedsponsor

Med venlig hilsen Bestyrelsen

RØDE KORS

Invitation

Vor Røde Kors butik i Aars har haft 40 års jubilæum i oktober 2015. Samtidig har vi givet butikken et nyt look og begge dele fejrer vi i butikken med en reception den 21. januar 2016 kl. 14.00. Præsident Hanne Line Jacobsen og borgmester Knud Kristensen vil komme. Alle er velkommen. Venlig hilsen Røde Kors Bymidten 4, Aars PS: Onsdag den 2. marts kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Aars Kirkecenter med dagsorden iflg. vedtægterne. Annoncesponsor:

• Vilstedvej 2, 9670 Løgstør Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Forstander, Aars-tilbudene Psykiatri- og handicap for voksne i Vesthimmerlands kommune søger en forstander, der kan tage over i forhold til nogle tilbud, der er i topform, og hvor mange dygtige medarbejdere og kolleger venter på, at du videreudvikler tilbuddene. Ansøgningsfrist: 31. januar 2016.

Dagsorden ifølge vedtægter. Fællesspisning for medlemmer fra kl. 18.30. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kræftrådgivningen i Nordjylland Tlf. 70 20 26 85 • Email: aalborg@cancer.dk www.cancer.dk

Udvidelse af husdyrbrug

Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger

HUSK

Tidsbestilling nødvendigt på telefon: 70 20 26 85

Fra 1. februar 2016 får Vesthimmerlands Kommune sin egen ungerådgivning. Ungerådgivningen er til for børn og unge, som har brug for nogen at tale med. Læs mere på www.vesthimmerland.dk/ur

J O B

mandag den 8. februar 2016 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen

Sidste onsdag i hver måned Kl. 10.00 - 13.00 i Biblioteket, Søndergade 24, 9600 Aars

Ungerådgivningen i Vesthimmerlands Kommune

Arbejde med udskiftning af brodæk vil ske i perioden fra den 25. januar til og med den 28. februar (uge 4 til og med uge 8). Der vil være omkørsel i perioden da bro en spærret for kørsel. Vi beklager de gener det må medføre for borgerne i området. Se kort på www.vesthimmerland.dk/korsholmvej.

GENERALFORSAMLING

Gratis rådgivningstilbud til alle, som er berørt af kræft, uanset om du er patient, pårørende eller efterladt.

Fristen for web-indskrivning til folkeskolerne og SFO/Mini SFO er forlænget til 31. januar 2016. Se mere på: www.vesthimmerland.dk/webindskrivning

Lukning af Korsholmvej ml. husnr. 152, 153 og 164 B, Vesterbølle, 9631 Gedsted.

afholder

Gundersted Borgerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 3. februar 2016 i Multihuset

GeneRAlfoRSAmlinG

Der indkaldes herved til

Har du knogleskørhed og har du lyst til at gøre noget ved din sundhed?

Værestedet i Hornum

Alle er velkomne!

Ordinært byrådsmøde Torsdag den 28. januar 2016 kl. 16.00 på Rådhuset i Aars. Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden

20. JANUAR 2016

OPRYDNING PÅ KOMMUNENS HAVNE Alle både og stativer, som er oplagret på vinteroplagspladserne i Løgstør Havn, Rønbjerg Havn og Hvalpsund Havn, skal tydeligt forsynes med ejers navn og adresse samt bådpladsnummer. Alle både eller stativer, som efter den 1. februar 2016 ikke er forsynet med dette, vil blive fjernet fra arealerne og bortskaffet. For at gøre brug af vinteroplagspladserne, skal man have en bådplads til den pågældende båd i den pågældende havn. Denne aktion på Vesthimmerlands Kommunes Havne sker som følge af, at der gennem længere tid er blevet efterladt stativer og saneringsmodne både. Vesthimmerlands Kommune ønsker med dette tiltag, at gøre forholdene for de der har bådplads bedre og forskønne områderne. Du kan læse mere på kommunens hjemmeside www.vesthimmerland.dk.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Aars Avis

20. JANUAR 2016

SIDE 5

Hele Vesthimmerlands varehus ☺

BAGERENS FRISKBAGTE

Gammeldags fastelavnsboller eller wienerbrøds fastelavnsboller

Like os på facebook: Kvickly Aars

BAGERENS FRISKLAVEDE BKI Extra

BAGEREN TILBYDER

EM boller

Bagt med hvedeflager, græskarkerner, poppede durumkerner, rugsigtemel, malt, durummel og hvedmel

600 g 50% ekstra pr. pose

Hindbærsnitter

K U N F R E DA G

SER N 10 0 0 P O PA R T I K U T E S N e d Æ n BEGR k . p r. k u – M A X 6 st

700

Pr. stk. kun

1600

700

Spar 10,-

DELIKATESSEN TILBYDER SLAGTERENS Nemt&Lækkert

Stjernedrøm

m. 4 stegte fiskefiletter, rejer, asparges og dressing

Hjemmelavede skovruller

m. tranebær, svampe og vildsauce min. 750 g

KUN

3995

Coop kød og melboller

Coop kartoffelmarked

Spar 20,-

1000 g

Hjemmelavet tørsaltet bacon

Pr. pose

2500

Spar

7,95

Entrecote

4 stk. ca. 1000 g

4 stk.

1995

10000

Tulip pålæg eller bacon postej

Karolines karry- eller tomatsuppe

Flere varianter

Pr. pose

1200

Spar

7,95

SLAGTEREN TILBYDER

Pr. 1/2 kg

Spar 20,-

Dybfrost. Flere varianter 600-900 g

3000

Spar 26,-

SLAGTEREN TILBYDER

KUN

4500

KUN

1 ltr.

2 stk.

KUN

2200

Spar

2200

Spar

9,90

8,75

HUSK:

du kan få Coop point når du tanker ved OK!

Åbningstider Man-fredag 08.00-20.00 Lørdag 08.00-18.00 Søndag 08.00-18.00 Bageren åbner 6.30 hver dag

Postbutikkens åbningstider Kvickly Aars - Markedsvej 3 - 9600 Aars - Tlf. 96 37 76 00

Man-fredag Lørdag

11.00-17.00 10.00-12.00

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer

8 stk.

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 20. januar til og med lørdag d. 23. januar.

KUN


Aars Avis

SIDE 6

KLIP UD OG GEM

Bagagerumsmarked agri Nord idrætsce idrætsceN drætsceNter (i (iN NdeN Nde deNdørsmarked) Ndørsmarked)

Søndag den 21. februar 2016 kl. 10.30-16.30 Agri Nord Idrætscenter (Skalborggård Hallen) Hobrovej 435, Skalborg, 9200 Aalborg SV

kom For 13. sæso kom sæsoN N i træk ttil daN Nmarks største Bagagerumsmarked B 2. SØNDAG i måneden: 10/4 • 8/5 • 12/6 • 10/7 • 14/8 • 11/9 • 9/10 LØRDAGE: 4/6 • 6/8 • 3/9 Dyrskuepladsen, Hobrovej 437, Skalborg, 9200 Aalborg SV, kl. 09.00-15.00

Salg af brugte ting og dansk husflid. Stadepladsbestilling nødvendig ved Ole S. Rask, Rask Event ® på tlf. 2834 4878 bagagerumsmarkeder.dk

MANDAGE TIRSDAGE ONSDAGE TORSDAGE

KL. 15-20 KL. 15-16 KL. 18-19 KL. 17-20

Bestil stadeplads på 2834 4878

Bagagerumsmarked Scan koden til Aalborg hjemmesiden

Tusind tak for opmærksomheden… Vi vil gerne takke for den fantastiske og overvældende opmærksomhed, samt alle de flotte gaver ved vores reception i fredags. Det varmede os alle rigtig meget, og giver den nye generation et godt afsæt til fremtidens udfordringer.

Mange hilsner

NaturErhvervstyrelsen

Jordfordeling ”Aars Omfartsvej 3” Der foreligger nu et planudkast i jordfordelingssagen foretaget mellem 45 ejendomme i Vesthimmerlands Kommune. Med henblik på godkendelse af planen og afsigelse af jordfordelingskendelse forelægges planudkastet for Jordfordelingskommissionen Vest for Lillebælt på et offentligt møde: Onsdag, den 10. februar 2016 kl. 13.00 Kimbrer Kroen, Markedsvej 8, 9600 Aars Interesserede indbydes til mødet i henhold til jordfordelingsloven, lbk. nr. 1275 af 2. november 2010 med ændring i lov nr. 1240 af 18. december 2012. I henhold til jordfordelingslovens § 4, stk. 1, indkaldes herved alle rettighedshavere i de af jordfordelingen omfattede ejendomme til mødet. Fremmøde er dog ikke nødvendigt for planens godkendelse og for, at der kan afsiges kendelse. Alle over for Jordfordelingskommissionen fremsatte indsigelser og krav afgøres endeligt ved kendelsen, jf. jordfordelingslovens § 6, stk. 1. NaturErhvervstyrelsen Natur & Jordfordeling Pionér Allé 9 6270 Tønder

Gunnar Nielsen A/S

Hvem skal have

CHAPLIN

Aars Kulturpris i år?

20. JANUAR 2016

Røde Kors klar til at fejre 40 år i Aars AARS: Røde Kors butikken i Aars er en af Danmarks ældste. Faktisk fyldte butikken 40 år i efteråret. Fødselsdagen blev ikke fejret i oktober. I stedet har det lokale Røde Kors besluttet at benytte lejligheden til at give butikken et nyt look og fejre dagen på den måde. Opdateringen af butikken bliver nu fejret sammen med 40 års dagen. Det sker ved en reception torsdag, 21. januar. I dagens anledning kom-

Seks fra Aars skal deltage i skills-DM AARS: Torsdag, 4. til lørdag, 6. februar afvikles Danmarksmesterskabet i Skills i Fredericia. Fra Aars-området deltager fem, hvoraf tre er elever på Erhvervsskolerne Aars. Kendetegnende for de tre fra Aars er også, at de alle er i lære hos Kop & Kande. Det drejer sig om Lise Marie Jensen, Mads Christian Juhl Larsen og Mathias Sten Hansen. Marelan Svendsen Bej-

AARSBO www.aarsbo.dk

Chaplin - Aars Kulturpris uddeles til en person eller en gruppe af personer, som har taget initiativ til kulturelle aktiviteter i lokalområdet og derved gjort en særlig indsats inden for musik, litteratur, drama, revy, dans, billedkunst, museumsaktiviteter mv. Forslag til kandidater indsendes med begrundelse til Aars Teater Bio v/ formand Preben Kyndesen. Bestyrelsen udpeger årets prismodtager. Prisen overrækkes ved et særligt arrangement i Aars Teater Bio lørdag den 13. februar 2016. Jeg indstiller:

Fordi:

Begrundelsen kan evt. skrives på et andet papir

Navn: Adresse: Postnr.:

By:

Forslag sendes til Aars Teater Bio, att. Preben Kyndesen, Himmerlandsgade 67, 9600 Aars senest mandag den 1. februar 2016.

AARS AVIS - når det skal være lokalt!

mer præsident Hanne Line Jacobsen, Dansk Røde Kors, og borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune. Receptionen holdes i butikken der i dag ligger Bymidten 4. Oprindelig åbnede butikken i Søndergade 24. Siden har den haft adresse på Møller Madsensvej, Farverivej, Gislumvej, Vestre Boulevard, Nibevej og Himmerlandsgade, inden butikken i 2010 flyttede til Bymidten.

INVITATION TIL ÅBENT HUS lørdag d. 23. januar 2016 kl. 10.00-15.00

Her fremviser vi de flotte lejligheder, fællesarealer og gæsteværelser i Aars C. Se nybyggeriet og nyd panoramaudsigten over Aars og omegn. Se også den store nye P-kælder. Der er stadig god mulighed for at få en velbeliggende bolig, også på 3. og 4. sal. Alle interesserede er velkomne!

På gensyn lørdag 23. januar 2016. Aars Boligforening

legaard skal også til Fredericia. Fælles for de fire er, at de er tilknyttet detailhandlen. Den sidste deltager fra Aars er Kirstine Vældgaard Kristensen. Hun deltager i frisørkonkurrencen, og er i lære hos Hårdesign i Løgstør. Der er tæt på 350 tilmeldte til DM i Skills 2016, som foregår i Messe C i Fredericia. Her kæmper unge erhvervsskoleelever om Danmarksmesterskaberne i 36 konkurrencefag , mens elever fra yderligere 20 demonstrationsfag stiller op for at reklamere for deres uddannelse. Det samlede antal fag er ny rekord for et DM i Skills. Minister for børn, ligestilling og undervisning Ellen Trane Nørby åbner DM den 4. februar, og statsminister Lars Løkke Rasmussen står for afsløringen af vinderne på den sidste konkurrencedag.


Aars Avis

20. JANUAR 2016

SIDE 7

Aars og Hobro i nyt samarbejde om outletmesse Messecenter Vesthimmerland ønsker at skabe kontakt til et nyt kundeområde for outletsalg arrangementer i 2014 og 2015. Et af de mest succesfulde arrangementer har været “Outlet i Aars”, der har tiltrukket op i mod 8.000 besøgende i efteråret. Det koncept forsøger centerleder fra Hobro Idrætscenter, Poul Søndberg og direktør Nicolaj Holm nu at kopiere i Hobro.

Af Torsten Hansen AARS: Antallet af arrangementer i Messecenter Vesthimmerland er så stort på nuværende tidspunkt, at der ikke kan lægges flere messer ind i januar. Derfor har messecentret valgt at lave en outletmesse i Hobro. - Vi har nogle kunder der ønsker en outletmesse sidst i januar. Vi har fuldt booket op i messecentret, derfor kan vi ikke presse mere ind nu, forklarer direktør Nicolaj Holm, Messecenter Vesthimmerland. Nicolaj Holm har derfor taget kontakt til Hobro Idrætscenter. Der er ideen blevet så positivt modtaget at idrætscentret har sagt ja tak til at være medarrangør på messen. Valget af Hobro er på ingen måde tilfældigt. - Vi har kigget på, hvor de kunder vi plejer at have til outletmesser og flere andre messer kommer fra. Det viser sig, at vi ikke har så mange kunder fra Hobro, Mariager og andre områder syd for

En fuld kalender

Outlet i Aars blev så stor en succes, at flere af deltagerne gerne vil have endnu en messe i Aars. På grund af pladsmangel bliver den nye messe nu afviklet i Hobro.

Mariager Fjord. Vi vil derfor gerne i kontakt med de kunder. Det kan vi gøre ved selv at komme til dem. Samtidig er vi netop også opmærksomme på, at hvis vi skal vækste, så skal vi ud og vise os frem, forklarer Nicolaj Holm.

Sammenlagt betyder det, at Hobro er et fornuftigt sted at begynde. Hobro Idrætscenter og Messecenter Vesthimmerland står derfor sammen bag “Outlet i Hobro”, når hallen i Hobro fyldes op

med gode tilbud fra butikker i hele Danmark den 30. og 31. januar.

Succes er årsagen I Messecenter Vesthimmerland har de haft stor succes med forskellige

Den nye messe i Hobro får ikke indflydelse på outletarrangementet i Aars i oktober, men i Hobro Idrætscenter er man samtidig interesseret i at lave flere arrangementer for byen. Og derfor har de to arrangører gjort fælles front. - Alle erfaringer viser, at Outlet-messer, auktioner og bagagerumssalg er “det nye sort”, og det er bestemt også nogle af den type arrangementer vi i Aars har haft stor succes med”, siger Nicolaj Holm. - Messecenteret i Aars har den knowhow der skal til, når man gerne vil lave

den type arrangement. Og de har succes med det de laver, derfor vil vi gerne samarbejde med dem i denne henseende, forklarer Poul Søndberg. I Messecenter Vesthimmerland har man i øvrigt en stor veterantraktorudstilling samt et musikarrangement i samme weekend, ligesom Hobro Idrætscenter ligger lokaler til et andet stort musikarrangement.

Plads til alle Mere end 25 stande fylder Hobro Idrætscenters Hal 1. Der er lokale virksomheder fra de Himmerlandske Kommuner, men der er bestemt også virksomheder fra resten af landet. - De fleste af standene er “professionelle outletstande”, og de kommer fra hele landet. Der er stande fra Mariager og stande fra København – og alt der i mellem, forklarer messens projektleder, Inge Bjørn, fra Messecenter Vesthimmerland.

Bliv revisorelev på den Beierholmske måde

Vi giver dig ansvar, hvis du tør tage det Beierholm i Farsø/Aars søger en revisorelev med tiltrædelse pr. 1. september 2016 Din profil Du har afsluttet HHX, Finansøkonom eller Financial Controller. Du tænker tværfagligt og har talforståelse ud over gennemsnittet med gode karakterer i fagene matematik, dansk og virksomhedsøkonomi. Du er god til at skabe relationer og tage ansvar for dine arbejdsopgaver. Endvidere er du god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt. Du har gode analytiske evner og kan lide at strukturere og dokumentere data. Du er udadvendt, imødekommende og har en positiv indstilling. Du tænker i muligheder frem for begrænsninger. Derfor er du god til at skabe gode relationer og brænder for at lære nyt og bruge din nye viden. Du tager ansvar, er engageret og ambitiøs for at opnå de bedste resultater, når du løser opgaver. Du har selvtillid og en præsentabel fremtoning. Ansvar og personlig udvikling Start din karriere hos Beierholm der både har fokus på kompetencer og menne-

Farsø · Frederik IX’s Plads 4 · Tel. 98 63 14 44

skelige værdier med gode muligheder for karriereudvikling gennem uddannelse og praktisk erhvervserfaring. Som revisorelev i Beierholm er du med til at gøre en forskel for vores kunder, og vi giver dig mulighed for at realisere dit potentiale gennem vejledning og samarbejde med dygtige revisorer. Du får tilknyttet en buddy, som sikrer dig en god start på din karriere som revisor. Du bliver i hele elevperioden udfordret både praktisk og teoretisk gennem HD-uddannelsen og kurser. Du får ansvar i takt med udvikling af dine praktiske færdigheder og personlige udvikling. Ansøgning Vi glæder os til at modtage din ansøgning via vores hjemmeside: beierholm-revisorelev.dk. Hvis du har spørgsmål, så ring til os på 98 63 14 44/98 62 38 66 eller besøg vores Facebookside på: www.facebook.com/beierholmrevisorelev.

Aars · Dyrskuevej 9 · Tel. 98 62 38 66

www.beierholm.dk


Aars Avis

SIDE 8

Gratis kræftrådgivning i Aars

Alt i malerarbejde Bygningsmaleren Farsø Malermester Gert Bang Larsen

Kræftens Bekæmpelse rådgiver på Aars Bibliotek

www.bygningsmaleren-farsoe.dk mail@bygningsmaleren-farsoe.dk Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

Vi udfører alt i VVS-arbejde for: Stor erfaring inden

kerfyr Varmepumper • Sto e rm Solvarme • Fjernva

20. JANUAR 2016

åt, - stort somnsm ok al det sk blive godt!

AARS: Der kan være meget, man har brug for at snakke om, hvis man selv og ens familie er kræftramt. Det kan være om selve sygdommen, behandlingen eller den bekymring, man har om fremtiden, jobbet eller familien. Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivning åbner derfor nu en lokal kræftrådgivning i Vesthimmerland for kræftramte og deres pårørende. - Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivning i Aalborg er åben for alle, og det vi den fortsat være, men vi kan se, at der ikke kommer mange borgere fra Vesthimmerland. Og de har jo et lige så stort behov for rådgivning som alle andre, der er berørt af kræft, siger kræftrådgivningsleder  Kaare Johansen, Derfor vil Kræftens Be-

kæmpelses lokalafdeling i Vesthimmerland oprette en lokal rådgivning betjent af professionelle rådgivere fra Aalborg. - Vi vil gerne tilbyde vores borgere de samme muligheder med et lokalt tilbud om kræftrådgivning. Derfor vil der være mulighed for at booke en samtale til en kræftrådgiver, der vil sidde på Aars Bibliotek. Vi tror det har stor betydning, at der også kommer et lokalt tilbud, så vores kræftramte familier ikke behøver køre til Aalborg eller Viborg, siger lokalformand Søren P. Johansen fra Gedsted. Rådgivning vil forsat foregå i  Aalborg men nu også på Aars Bibliotek den sidste onsdag i måneden. - Tilbuddet er et supplement til vores tilbud i Aalborg, hvor folk på alle hver-

dage bare kan droppe ind uden forudgående aftale. Vi er meget fleksible, og skulle en lokal virksomhed eller arbejdsplads have behov for en snak om, hvordan man tackler, at en kollega og medarbejder er kræftramt, så kan vi også rykke ud der. Det har vi gjort før, siger Kaare Johansen. Rådgiverne har alle en faglig uddannelse og specialviden om kræft: Der er psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og en læge. Desuden er der et uddannet korps af engagerede frivillige, der kan give en medmenneskelig snak. De har alle fået et kursus i Kræftens Bekæmpelse, og som kan ved, hvornår de kan træde til som medmenneske, og hvornår det er emner, der løses af fagprofessionelle rådgiver.

- Vi har oprettet et korps af uddannede frivillige i Vesthimmerland, til at  bemande rådgivningen på Aars Bibliotek hver gang, den er åben. Så vil det på sigt være muligt at møde både frivillige og  rådgivere. Eneste forskel på rådgivningen i Aalborg og Aars er, at man skal ringe og bestille tid til rådgivningen på Aars Bibliotek, så de rette rådgivere kan være til stede og betjene kræftramte, pårørende og efterladte. Vi arbejder hele tiden på at forbedre forholdene for kræftramte og deres familier Vesthimmerland, og vi ved, at rådgivningen har en stor betydning for livskvaliteten. Både for de kræftramte selv, deres børn og andre pårørende og for deres netværk og kolleger, siger Søren P. Johansen.

Suldrup Maskinforretning A/S Hjortholmvej 14 • 9541 Suldrup

Tlf. 98 37 83 44 • www.sumas.dk

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

Der er ikke kommet indsigelser til lokalplanen, derfor kan byggeriet snart begynde.

Byggeriet af kommunens nye rådhus er rykket nærmere start Der er ikke kommet høringssvar til lokalplanen

se meget mere: www.simested-cement.dk

nye rådhus ved Lyngsøvej i Aars er nu rykket tættere AARS: Bygningen af Vest- på start. himmerlands Kommunes Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og der er ikke kommet hø- når du skal renovere eller bygge nyt. Kvalitets ringssvar. Lokalplanforslaget giver VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: mulighed Kvalitets el-scootere til for ny bebyggelse til den rigtige pris! i op til 3 etager og en højde El-installation den til rigtige pris! Kvalitets el-scootere på maksimalt 12,5 meter. I hovedtræk den rigtige pris! Fønix Komfort El-Scooter lægger loVVS-installation Ring til os – så er kalplanen op til, at de nye v. Jens Erik Andersen Fønix Komfort El-Scooter vi i gang. bygninger opføres i områTorupvej 6, 9640 Farsø Køleanlæg Varmeanlæg v. Jens Erik Andersen Se mere på det ud mod Vestre BouleTlf: 61 66 05 75 Torupvej 6, 9640 Farsø www.oegaard.dk vard, mens parkering priTlf: 61 66 05 www.fonixkomfort.dk 75til Ventilation AlarmKvalitets el-scootere mært skal foregå i området DØGNVAGT www.fonixkomfort.dk den rigtige pris! ud til Lyngsøvej. 98 63 19 11 Overvågning Kvalitets til Fønix Cityel-scootere Samtidig med at der ikke Vi reparerer også Fønix Komfort El-Scooter den3 rigtige pris! v. Jens Erik Andersen Vi reparererCabino også er kommet høringssvar, så 28 alle km/t. 60former km for Bosch Varmepumper pr. opladning Fønix Komfort en anden del af planen El-Scooter6, 9640er Torupvej Farsø alle former for - 5 års garanti el-scootere! v. Jens Erik Andersen Tlf: 61 66også 05 75gået den rigtige vej for el-scootere!kr. 39.900,- Torupvej 6,www.fonixkomfort.dk 9640 Farsø kommunen. ! D E H Y Tlf: 61 66 05 75 ! Af Torsten Hansen

ALT SAMLET ÉT STED

el-scootere

NYHED

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

N

Fønix City Cabino 3 28 km/t. 60 km pr. opladning kr. 39.900,-

40 år med lokal lodseddelhæfte

h v/Jens Erik Andersen ! HED6, Y N Torupvej 9640 Farsø AARS: Aars ! NYHED Fønix City Cabino 3 Tlf. 61 66 05 75 Fønix 28 Citykm/t. Cabino60 3 km pr. opladning Club arbejder www.fonixkomfort.dk 28 km/t. 60 km pr. opladning

Y’s Men’s hvert år kr. 39.900,hårdt på at samle penge ind kr. 39.900,Vi kører i heleVi Nordjylland ning Nordjylland Gratis fremvisning egmviishele vsisnfrin emtikører til hjælpearbejde. En del af frhos ra dig! GratisG ! hos dig!hos dig indsamlingen foregår via et lodseddelhæfte. I år udsen- Frihed til livettil livet - Frihed des hæftet for 40. gang. Vi kører i hele Nordjylland Vi kører i hele Nordjylland De lokale erhvervsdri-

AARS AVIS - når det skal være lokalt!

bagerst på grunden mod Lyngsøvej. Administrationen foreslår at lokal nedsivning benyttes, så fire overkørsler til Vestre Boulevard er muligt. Samtidig forslås den skitserede placering af skur og cykelskur ved at udvide byggefeltet ca. fem meter mod vest mod Lyngsøvej. Det vurderes, at de foreslåede tilretninger er mindre væsentlige for områdets karakter og for naboer, og at der derfor ikke kræves fornyet høring. Teknik- og Miljøudvalget har på deres seneste møde anbefalet administrationens forslag.

www.fonixkomfort.dk Fønix City Cabino 3

28 km/t. 60 km pr. opladning Vi reparerer også Vi reparerer også kr. 39.900,alle former for el-scootere! Vi alle reparerer ogsåfor former isning s fremvisning v m e fr s rati rati forKomfort G G alleel-scootere! former Fønix El-Scooter hos dig! os dig!

el-scootere!

Siden lokalplanforslaget blev sendt i offentlig høring er tilstedeværelsen af eventuel jordforurening nemlig blevet undersøgt. Undersøgelsen viste, at der ikke er jordforurening i området. Derfor er behovet for opsamling af regn- og overfladevand, som lokalplanen foreskriver, ikke længere relevant, da lokal nedsivning ikke vil påvirke grundvandet. Det får adminitrationen til at foreslå mindre tilrettelser til lokalplanen. Det skitserede vinderprojekt arbejder med to parkeringslommer ud mod Vestre Boulevard. Og placerer et skur og et cykelskur på kanten af byggefeltet

- Frihed til livet - Frihed til livet

vende kan tegne annoncer i hæftet, og den indtægt er væsentlig for Aars Y’s Men. Sidste år indsamlede foreningen 283.000 kroner og knapt halvdelen kom ind via hæftet. Hæftet sælges af de lo-

kale spejdere og FDF. Det er også de foreninger der er med til at nyde godt af overskuddet. Pengene giver Aars Y’s Men dog også til sorggrupper og andet humanitært arbejde.


Aars Avis

AARS: Bygma i Aars inviterer til byggecenterdag 4. februar, hvor folkeskoleelever og deres forældre får mulighed for at kigge nærmere på en karriere i et byggecenter, så de er klædt godt på, når der snart skal vælges ungdomsuddannelse. 4. februar er forretningen og de ansatte reserveret til at fortælle om uddannelses- og karrieremulighederne i et af landets byggecentre. Samt forhåbentligt at kunne svare på forældrene og de unges spørgsmål. - Vi er altid på udkig efter gode elever, og vi synes, at vi har nogle rigtig gode uddannelses- og karrieremuligheder i vores branche. Så vi vil gerne vise os lidt frem og fortælle de unge og deres forældre, hvilke muligheder der er, hvis de tager en erhvervsuddannelse og vælger at gå efter en karriere hos os. Vi håber også, at årets byggecenterdag kan være med til at gøre op med nogle

fordomme og styrke vores image blandt de unge, siger Michael Bang Brix fra Bygma i Aars. Torsdagens arrangement er en del af en landsdækkende rekrutteringskampagne, hvor byggecentre fra hele branchen holder åbent og inviterer gæster inden for til en snak om uddannelses- og karrieremuligheder. - Konkurrencen om de bedste elever er intens, og vi tror på, at vi kan tilbyde eleverne den bedste handelsuddannelse i landet. Det vil vi gerne fortælle de unge – og deres forældre. Samtidig vil vi også gerne vise, at branchen er dynamisk med moderne arbejdsforhold og spændende opgaver. Begge dele håber vi at opnå med dette initiativ, siger Palle Thomsen, adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre. Årets Byggecenterdag er som sagt en del af en større, landsdækkende rekrutteringskampagne hos

landets byggecentre. Ud over byggecenterdagen består kampagnen således også af en landsdækkende praktikgaranti og elevambassadører. Det store formål med kampagnen er således at gøre karrieremulighederne så håndgribelige som muligt. - Vi forsøger at fokusere så meget på elevernes oplevelser som muligt – både de nuværende og kommende. Derfor har vi udviklet et digitalt elevunivers - hjemmeside, app og Facebook - hvor vores elevambassadører er omdrejningspunktet. Formålet er at gøre uddannelses- og karrieremulighederne så nærværende som muligt for kommende elever og deres forældre. Desuden har vi udviklet et praktikforløb for folkeskoleelever, hvor de får en både praktisk og teoretisk oplevelse af mulighederne i et byggecenter, siger Palle Thomsen.

Dansk smagfuld hakket oksekød 8 - 12% 1 kg

KUN

Bygma vil lokke elever til med et charmeoffensiv

AARS

35

PR. STK.

Byggecenter i Aars klar med uddannelsestilbud

SIDE 9

1

PR. 1/2 KG

20. JANUAR 2016

20

00

Bananer Mellemamerika

Veterantraktorudstilling åbner forårssæsonen i Aars AARS: Traditionen tro åbner Messecenter Vesthimmerland “forårssæsonen” med en udstilling af veterantraktorer. I år sker det den 30. og 31. januar. Helt som traditionen foreskriver, vil en af landbrugets synlige personer åbne udstillingen. - Veterantraktorudstillingen er én af vores tilløbsstykker, i år har vi fået flere henvendelser fra de øvrige skandinaviske lande, fordi folk gerne rejser langt for at se udstillingen, forklarer Marianne Poulsen, der er projektleder på udstillingen. Temaet på årets udstilling er “Kornets vej fra mark til foder”, og derfor bliver den traditionelle traktorudstilling udvidet med blandt andet tærskeværk, der er en stationær eller transportabel maskine, som tidligere blev benyttet til at separere kerner og frø fra stråafgrøder. Energien, der skulle til for at trække værket, blev overført med en drivrem fra en hestegang eller en motor. I år er det Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter, der åbner årets Veterantraktorudstilling. Henrik Mortensen har siden 2010 været formand for Danske Svineproducenter - sideløbende med en større besætning på 600 søer med produktion

Det er ikke kun veterantraktorer der kan opleves på udstillingen i Aars. I år er der blandt andet også tærskeværk med.

er 10.000 slagtesvin samt yderligere en produktion på 6.000 slagtesvin. Henrik Mortensen dyrker selv 330 hektar, og derfor er han bestemt bekendt med årets tema “Kornets vej fra mark til foder”. Det er andet år i træk, at en kendt Løgstør-mand åbner Veterantraktorudstillingen. I 2015 forestod Folketingets tidligere formand, Christian Mejdahl, åbningstalen med et spændende historisk overblik over udviklingen af dansk landbrug. Christian Mejdahls åb-

ningstale var et tilløbsstykke på udstillingen sidste år, og i 2014 var det ligeledes en stor succes, at tidl. minister nuværende vicegeneralsekretær for FN, Christian Friis Bach, åbnede udstillingen. - Det giver udstillingen en ekstra dimension, når folk der kender til landbrugets maskiner og deres funktioner, åbner. Vi har haft et par år med nogle fantastiske talere, og vi ser meget frem til Henrik Mortensens tale, siger Marianne Poulsen.

Der tages forbehold mod leveringssvigt, afgiftsstigninger, udsolgte varer, billed og trykfejl.

Svineproducenters formand holder åbningstalen

00

Dansk svinemørbrad Pr. 1/2 kg

00

Tilbuddene gælder til og med lørdag, 23. januar

MANDAG - SØNDAG 8 - 21

AARS Søndergade 36, Aars • Tlf. 98 62 36 13


Aars Avis

SIDE 10

20. JANUAR 2016

TV-PROGRAMMER ONSDAG 20. JANUAR 05.25 05.50 06.20 09.45 10.30 12.00 12.30 15.00 16.40 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.30 22.30 00.10 01.00 01.50 02.45

Frilandshaven Drømmeferien: Koldt og vådt Formiddagsprogrammer Kystvagten Antikkrejlerne. 2 afsnit Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Hercule Poirot. 2 afsnit Downton Abbey TV Avisen Under Hammeren Nyhedsblok med Aftenshowet Skattejægerne Dronningens nye have TV Avisen med Penge og Sport Johan Falk: Bloddiamanter Hamish Macbeth I farezonen Spooks Natfjernsyn

05.35 06.00 06.30 09.25 10.30 12.00 12.30 15.20 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30

Frilandshaven Drømmeferien: Koldt og vådt Formiddagsprogrammer Downton Abbey Antikkrejlerne. 2 afsnit Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Hercule Poirot. 2 afsnit Downton Abbey TV Avisen Under Hammeren Nyhedsblok med Aftenshowet Bonderøven Ikke Okay Kontant TV Avisen med Langt fra Borgen og Sport Kriminalkommissær Barnaby OBS Hamish Macbeth Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40 13.30 16.10 17.00 18.30 19.00 19.30 19.55 20.40 20.45 21.45 22.00 22.45 23.15 00.05 00.35 02.15

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster Eftermiddagsprogrammer Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit Håndbold: EM: Studiet Nyhedsblok Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Ungarn - Danmark Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Ungarn - Danmark Håndbold: EM: Studiet Nyhedsblok Håndbold: EM: Studiet Casper & Lars præsenterer Rude Tube Cold Case. 2 afsnit Natfjernsyn

TORSDAG 21. JANUAR

22.30 00.05 00.10 01.05

06.00 06.30 12.00 12.40 14.15 15.05 16.10 17.00 18.30 19.00 20.00

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit Hjemme bedst Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit Håndbold: EM: Studiet Nyhedsblok Gerningsstedet - Andrew og de 42 millioner Station 2 Station 2 Efterlyst Nyhedsblok Håndbold: EM: Studiet Casper & Lars præsenterer Rude Tube Cold Case. 2 afsnit Lie to Me Natfjernsyn

20.50 21.35 22.00 22.45 23.15 00.05 00.35 02.15 03.05

FREDAG 22. JANUAR 05.25 06.20 06.50 09.40 10.30 12.00 12.30 15.20 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25

Frilandshaven. 2 afsnit Når giraffen får en tennisalbue Formiddagsprogrammer Downton Abbey Antikkrejlerne. 2 afsnit Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Hercule Poirot. 2 afsnit Downton Abbey TV Avisen Skattejægerne TV Avisen med Sport og Vejret Disney sjov X Factor TV Avisen med Vejret The Bourne Supremacy. AmeriAmeri kansk actionthriller fra 2004 23.10 Sjakalen. Amerikansk actionfilm fra 1997 01.05 Kommissæren og havet 02.35 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40 14.15 15.10 16.10 17.00 18.30 19.00 20.00

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit Hjemme bedst Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit Håndbold: EM: Studiet Nyhedsblok Klipfiskerne. familiequiz med bid i Adams æbler. Dansk komedie fra 2005 Håndbold: EM: Studiet James Bond: Thunderball. Amerikansk / britisk action-thriller Cold Case. 2 afsnit Manden i mit liv. Amerikansk romantisk komediedrama fra 1998 Natfjernsyn

21.00 22.40 23.10 01.20 03.00 04.50

LØRDAG 23. JANUAR 05.20 05.45 06.15 07.15 07.45 08.35 08.40 09.35 10.25 11.10 12.50 13.20 15.05 16.05 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 00.00 01.30 03.20

Frilandshaven En plettet sprinter Naturtid Vagn i København Det vilde Australien. Tysk naturserie OBS Velkommen til hotel Claridge’s. Dokumentar fra BBC Downton Abbey Verdens fedeste byer - Paris Kommissær Alleyn Ikke Okay Du kan vente dig. Amerikansk komedie fra 2012 Kongerigets Klogeste Alvin og de frække jordegern 2. Animationsfilm X Factor TV Avisen med Sport og Vejret Tæt på pingvinerne Kongerigets Klogeste Lewis: En uafvaskelig plet. Engelsk krimi fra 2012 Irene Huss: I skjul af skyggerne. Svensk krimi fra 2011 The Trigger Effect. Amerikansk thriller fra 1996 Largo Winch II. Fransk actiacti onthriller fra 2011 Winter’s Bone. Amerikansk drama fra 2010

07.00 08.00 12.00 12.15 13.15 14.15 14.55 15.30 16.10 16.45 17.20 18.00 18.12 18.20 18.25 19.00 19.30 19.45 20.00 21.10 23.05 23.35 01.30 03.50 04.35 05.25 06.00

Nyhederne og Vejret Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? I den gode sags tjeneste Rundt på gulvet. Dansk underunder holdning To på ski To på ski To på ski To på ski To på ski To på ski Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit vintervejr Håndbold: EM: Studiet Nyhederne Regionalprogram Sportscenter Danmark har talent Fool’s Gold. Amerikansk romantisk komedie fra 2008 Håndbold: EM: Studiet Ghost Rider. Amerikansk actionthriller fra 2007 Lone Star. Amerikansk thrillerdrama fra 1996 Krop umulig - fedme Robsons vilde fiskedyst Venner Nyhederne og Vejret

SØNDAG 24. JANUAR 05.30 06.30 07.30 08.20 09.10 10.00 11.30 13.00 13.40 14.10 15.45 16.45 18.30 19.00 20.00 21.00 21.40 21.50 23.15 00.55 01.40 02.40 03.25 03.55 04.40

Naturtid Husdrømme Klædt på til livet Building for life Verdens fedeste byer - Rom. Amerikansk dokumentarserie Halvbroderen. 2 afsnit Rebellen fra Langeland. 2 afsnit Sporløs Bonderøven Kriminalkommissær Foyle. Engelsk krimiserie Ved du hvem du er? - Puk Elgård Klanernes kamp. Engelsk adventure-drama fra 1971 TV Avisen med Sport og Vejret Det vilde Australien Bedrag 21 Søndag Sporten Maria Lang: Morderen lyver. Svensk krimi fra 2013 Johan Falk: Bloddiamanter. Svensk thriller fra 2015 Den perfekte forbrydelse? Britisk dokumentar DR1 Dokumentaren: Aldrig mere mor Far, Mor og ADHD Antikduellen Kender Du Typen? Hammerslag

07.00 08.00 12.00 12.10 13.00 13.35 14.05 14.40 15.10 15.45 16.15 16.50 17.25 18.00 18.12 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 20.25 21.10 21.20 22.20 22.55 23.45 00.30 01.30 02.30 03.20

Nyhederne og Vejret Go’ morgen Danmark Nyhederne Årgang 0 Mary og Mikkel mod mobning En kur der dur En kur der dur En kur der dur En kur der dur En kur der dur Bli’r du plukket? Bli’r du plukket? Bli’r du plukket? Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit vintervejr Håndbold: EM: Studiet Nyhederne Regionalprogram Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Danmark - TBA Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Danmark - TBA Håndbold: EM: Studiet Gerningsstedet - Andrew og de 42 millioner Station 2 Dags Dato: Gennem Helvede til Europa Jeg vil giftes med en IS-kriger Lie to Me Natfjernsyn

DR1 fredag kl. 21.25: ”The Bourne Supremacy” MANDAG 25. JANUAR 05.30 05.55 06.25 10.25 10.30 12.00 15.25 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30 22.30 23.25 00.20

ONSDAG 20. JANUAR

21.30 22.30 23.00 23.50 00.35 01.30 02.30

DR2 Morgen Sundhedsmagasinet På sporet af maden. 2 afsnit Hairy Bikers Det uberørte Kina. 2 afsnit Uhellig afhængighed Hairy Bikers DR2 Dagen Våben, hvede og stål Stripper på farten Spionen. Tysk thrillerserie fra 2015 DNA Detektiven Deadline Islamisk Stats jihad-skole. Amerikansk dokumentar Født på grænsen til livet En verden af discount Eventyr på fire hjul Deadline Nat

TORSDAG 21. JANUAR 07.00 11.00 11.30 12.20 13.20 15.20 16.00 17.00 18.30 19.20 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 00.00 01.00 02.00 02.55

DR2 Morgen Penge På sporet af maden. 2 afsnit Hairy Bikers Det uberørte Kina. 2 afsnit Stripper på farten Hairy Bikers DR2 Dagen Våben, hvede og stål Sugardaddy søges Debatten Mænd der dræber kvinder Vi går i krig: Libyen Felix og vagabonden Deadline Med verden imellem os Debatten Louis Theroux - Porno Inside: Lara Roxx Deadline Nat

22.30 00.00 00.50 01.40

FREDAG 22. JANUAR 07.00 11.00 11.30 12.20 13.20 14.05 15.20 16.00 17.00 18.30 19.10 20.00 22.30 23.00 00.45 01.35 02.35 04.10

DR2 Morgen Langt fra Borgen På sporet af maden. 2 afsnit Hairy Bikers Det uberørte Kina Verdenshistorien Sugardaddy søges Hairy Bikers DR2 Dagen Indefra med Anders Agger Skandale Changeling. Amerikansk auten autentisk thriller fra 2008 Deadline Leatherheads. Amerikansk romantisk komedie fra 2008 60 Minutes Krysters Kartel. 2 afsnit Manden fra Vesten Deadline Nat

LØRDAG 23. JANUAR 08.00 09.00 09.50 11.30 12.10 12.50 13.30 15.10

DR2 Morgen Tidens Tegn Kulinariske globetrottere. 2 afsnit Stinkende rig Uhellig afhængighed Stripper på farten Eftermiddagsprogrammer DR2 Tema: Charlotte Fich - tilbage til Dragør

Nyheder fra Grønland DR2 Morgen Ægypten - Religionens rolle Våben, hvede og stål. 3 afsnit Mig og min abebaby Eftermiddagsprogrammer Hvem dræbte Nicholas? Pink Cadillac. Amerikansk actiacti onkomedie fra 1989 Skandale Eventyr på fire hjul Felix og vagabonden Vi ses hos Clement Deadline Vi går i krig: Libyen DNA Detektiven 60 Minutes Krysters Kartel. 2 afsnit Helt hysterisk. 2 afsnit Deadline Nat

Lørdag kl. 21.00: “Lewis: En uafvaskelig plet” Den amerikanske akademiker Paul Yelland findes kvalt på sit værelse.

20.45 21.30 22.30 23.00 00.00 01.40 02.30

DR2 Morgen Kontant På sporet af maden. 2 afsnit Hairy Bikers Verdenshistorien. 2 afsnit Gud velsigne Island! Hairy Bikers DR2 Dagen Sex i Uganda Supersæd Kan videnskaben spå om fremtiden? Candy Film - da børneporno var lovlig Hvem dræbte Nicholas? Deadline Vi ses hos Clement Dokumania Våben, hvede og stål Deadline Nat

TORSDAG 21. JANUAR Cristela. 2 afsnit Revenge Chicago Fire Real Housewives of Atlanta Real Housewives of Vancouver NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Familien fra Bryggen The Kardashians. 4 afsnit Familien fra Bryggen Bones NCIS Luksusfælden. 2 afsnit Familien fra Bryggen Ladies of London Real Housewives of Beverly Hills 23.00 NCIS 00.00 Bones 00.55 Natfjernsyn

FREDAG 22. JANUAR

Lørdag kl. 21.10: “Fool’s Gold” Surferen Ben og hans ekskone Tess tager på skattejagt efter en spansk skat fra 1715.

20.00 20.45 22.30 23.00 23.50 00.35 01.05 01.55

DR2 Morgen Horisont På sporet af maden. 2 afsnit Hairy Bikers Verdenshistorien. 2 afsnit Supersæd Hairy Bikers DR2 Dagen Sex i Himalaya Junglefixet. Amerikansk dokumentar fra 2014 Indefra med Anders Agger Dokumania Deadline Hvem dræbte Nicholas? Candy Film - da børneporno var lovlig Vi går i krig: Libyen Våben, hvede og stå Deadline Nat

05.00 05.50 06.35 07.15 09.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00

TIRSDAG 26. JANUAR 07.00 11.00 11.30 12.20 13.20 15.20 16.00 17.00 18.30 19.15

09.05 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55 02.40

Cristela. 2 afsnit Revenge Chicago Fire Real Housewives of Atlanta. 2 afsnit NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Familien fra Bryggen The Kardashians. 4 afsnit Familien fra Bryggen Bones NCIS Luksusfælden. 2 afsnit NCIS The Blacklist Jagten: Forbrydelser bag tremmer NCIS Bones The Mentalist. 2 afsnit Natfjernsyn

05.00 05.50 06.35 07.15 08.05 09.05 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00

MANDAG 25. JANUAR 07.00 11.00 11.30 12.20 13.20 15.00 16.00 17.00 18.30 19.15 20.00

Frilandshaven Dyrehospitalet Formiddagsprogrammer Downton Abbey Antikkrejlerne. 2 afsnit Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Hercule Poirot. 2 afsnit Downton Abbey TV Avisen Under Hammeren Nyhedsblok med Aftenshowet I hus til halsen Far, Mor og ADHD TV Avisen med SundhedsmagasiSundhedsmagasi net og Sport Beck: Øje for øje Hamish Macbeth I farezonen Natfjernsyn

ONSDAG 20. JANUAR 05.00 05.50 06.35 07.15

SØNDAG 24. JANUAR

19.20 20.00 21.00 21.30 22.30 23.00 23.30 00.30 01.15 02.15 03.15

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit Hjemme bedst Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit Håndbold: EM: Studiet Nyhedsblok Badehotellet Sæt pris på dit hjem Hofleverandørerne Nyhedsblok Håndbold: EM: Studiet Casper & Lars præsenterer Rude Tube Cold Case. 2 afsnit Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 14.15 15.10 16.05 17.00 18.30 19.00 20.00 20.25 21.10 21.15 22.20 22.50 23.35 00.25 00.55 02.35

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Kurs mod fjerne kyster. 2 afsnit Hjemme bedst Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit Håndbold: EM: Studiet Nyhedsblok Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Danmark - TBA Håndbold: EM: Studiet Håndbold: Danmark - TBA Håndbold: EM: Studiet Nyhedsblok Casper & Lars præsenterer Rude Tube Cold Case. 2 afsnit Natfjernsyn

TV3

17.10 Pigen i rødt. Amerikansk roman romantisk komedie fra 1984 18.35 Født på grænsen til livet 19.20 Skandale 20.00 DR2 Tema: Selvsving Galla 22.30 Deadline 23.00 Debatten 00.00 The Weight of Water. Amerikansk thriller fra 2000 01.45 Hvem dræbte Nicholas? 02.35 Deadline Nat 07.30 08.00 09.00 09.50 12.20 13.10 16.30 17.20

06.00 06.30 12.00 12.45 14.15 15.05 16.05 17.00 18.30 19.00 20.00 20.55 21.25 22.00 22.45 23.15 00.05 00.35 02.15

TIRSDAG 26. JANUAR 05.30 05.55 06.25 09.45 10.30 12.00 12.30 15.20 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30

DR2 07.00 11.00 11.30 12.20 13.20 15.20 16.00 17.00 18.30 19.20 20.00

Frilandshaven Dyrehospitalet Formiddagsprogrammer OBS Antikkrejlerne. 2 afsnit Eftermiddagsprogrammer Hercule Poirot. 2 afsnit Downton Abbey TV Avisen Under Hammeren Nyhedsblok med Aftenshowet Sporløs DR1 Dokumentaren: Sådan svindsvind les Danmark TV Avisen med Horisont og Sport Agatha Christies Den hemmelige modstander Mord med dr. Blake Natfjernsyn

23.20 00.55 01.50 02.40 03.25

Cristela. 2 afsnit Revenge Chicago Fire Real Housewives of Vancouver. 2 afsnit NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Familien fra Bryggen The Kardashians. 4 afsnit Familien fra Bryggen Bones NCIS Luksusfælden. 2 afsnit Tattoo Salonen Snitch. Amerikansk thriller fra 2013 Crank. Britisk/amerikansk actiacti onfilm fra 2006 NCIS Bones Chicago Fire 28 dage senere

LØRDAG 23. JANUAR

Søndag kl. 20.00: ”Bedrag”

Søndag kl. 22.55: ”Gerningsstedet”

05.15 06.30 08.10 09.05 10.00 12.00 15.00

Ben and Kate. 3 afsnit Gordon’s Great Escape. 2 afsnit Girlfriends’ Guide to Divorce State of Affairs Bones. 2 afsnit NCIS. 3 afsnit Ladies of London

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!

16.00 Real Housewives of Beverly Hills 17.00 The Blacklist 18.00 NCIS 19.00 Jagten: Forbrydelser bag tremmer 20.00 Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer. Amerikansk actionfilm 21.55 The Green Hornet. Amerikansk krimikomedie fra 2011 00.20 Natfjernsyn

SØNDAG 24. JANUAR 06.00 Alle tiders barnepige. 2 afsnit 06.50 Hjemme hos Gordon Ramsay. 2 afsnit 07.40 Beethovens fjerde 09.15 Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer. Amerikansk actionfilm 11.00 Bones. 2 afsnit 13.00 NCIS. 2 afsnit 15.00 Undercover Boss 16.00 Tattoo Salonen 17.00 Købmænd på 1.klasse 18.00 Mit Plastikmareridt 19.00 Familien fra Bryggen 20.00 Luksusfælden 21.00 Day after tomorrow. Amerikansk spændingsdrama fra 2003 23.25 Adam & Eva 00.25 Phat Girlz 02.25 Natfjernsyn

MANDAG 25. JANUAR 05.25 05.50 06.35 07.20 09.05 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 22.30 01.00 01.55 02.45

Cristela Revenge Chicago Fire Real Housewives of Vancouver. 2 afsnit NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Familien fra Bryggen The Kardashians. 4 afsnit Familien fra Bryggen Bones NCIS Luksusfælden. 2 afsnit The Best Man Holiday. Amerikansk komedie/drama fra 2013 Day after tomorrow. Amerikansk spændingsdrama fra 2003 NCIS Bones Natfjernsyn

TIRSDAG 26. JANUAR 05.00 05.50 06.35 07.20 09.05 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 21.00 22.00 23.00 23.55 00.50 02.35 03.20

Cristela. 2 afsnit Revenge Chicago Fire Real Housewives of Vancouver. 2 afsnit NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Familien fra Bryggen The Kardashians. 4 afsnit Familien fra Bryggen Bones NCIS Luksusfælden. 3 afsnit Mit Plastikmareridt Undercover Boss NCIS Bones The Mentalist. 2 afsnit Chicago Fire Talhotblond. Amerikansk drama


Aars Avis

20. JANUAR 2016

Borger: Får vi et godt 2016 i Vesthimmerlands Kommune? Poul J. Andersen, Ingemannsvej 10, Aars, håber at Vesthimmerlands Kommune klarer sig bedre i 2016 end hidtil: Får vi et godt 2016 i Vesthimmerlands Kommune? Hvorfor egentlig dette spørgsmål? Det er ganske naturligt, at man som borger i kommunen spørger herom , når vi ser hvor mange fodfejl, kritisable processer og forkerte beslutninger der er sket i vor kommune i 2015. Disse kan henføres både til embedsmænd og kommunalpolitikerne. 1. Processen vedr. Netto og rutebilstationen. 2. Debatten vedr. placeringen af Psykiatriens hus. 3. Det forfejlede forsøg på at nedlægge øen i Aars Lystanlæg. 4. Placering af redskaber i Anlægget, så Kimbrerfesten ikke kunne afholde byfesten som normalt. 5. Manglende respekt for ildsjæles planer og ønsker for udendørs aktiviteter ved Skøjtesøen. 6. Byrådspolitikers ulovlige råstofgravning. 7. Meget kritisabelt forløb vedr. lukning af 3 skoler, herunder ikke mindst forskellige beslutninger om de påtænkte friskolers mulighed for køb af skolerne.

8. Den pinlige sag om borgmesterens inhabilitet vedr. det påtænkte projekt i museumshaven m.m. Måske er der flere sager, vi ikke har fået kendskab til. Jeg har tidligere fremført, at embedsmændene har alt for meget magt i Vesthimmerlands Kommune, og det synes jeg fremgår tydeligt i flere af ovennævnte punkter. På kommunens hjemmeside fremgår, at man har lyst til at gøre en forskel, og man gør meget ud af, at Vesthimmerlands Kommune er “Vor hjemmebane”. Normalt er man stolt af sin hjemmebane, men som borger synes jeg ikke, man kan være stolt over at opleve ovennævnte sager. De burde have været undgået, hvis politikerne havde tænkt sig om og fået den rigtige rådgivning af embedsmændene. Politikerne har ansvaret for at kommunen har ansat de rigtige embedsmænd, og vi borgere har så mulighed for at vælge politikerne. I sportens verden skal anføreren gå forrest og vise et godt eksempel. I vor kommune må anføreren være borgmesteren, men i alt for mange tilfælde har det desværre ikke været tilfældet i Vesthimmerlands Kommune i 2015. På landsbasis taler man

tit om politikerlede, og desværre er lokalpolitikerne selv skyld i, at dette i alt for mange tilfælde er kommet til vor kommune på grund af manglende tillid. Da jeg kom til byen i 1979 havde kommunen en lav skatteprocent både lokalt, men også på landsbasis. Det er desværre ikke tilfældet nu, hvor Vesthimmerlands Kommune har een af de højeste skatteprocenter også i sammenligning med de omliggende kommuner. Selvfølgelig har der været en kommunesammenlægning, men det kan ikke være hele forklaringen. Ser vi på administrationsudgifterne pr. indbygger ligger vor kommune også langt over gennemsnittet for Region Nordjylland. Det samme gør sig gældende for kommunens serviceudgifter pr. indbygger. En stor del af forklaringen på ovennævnte skyldes uden tvivl, at der siden kommunesammenlægningen i 2007 har været ført “sognerådspolitik”, og det har uden tvivl kostet kommunens borgere mange penge. Først nu efter otte år har politikerne mod og evner til at træffe beslutning om at samle kommunens administrative funktioner.

Made in Denmark skaber masser af jobs

Golfturneringen er en stor gevinst for kommunen AARS: Mere end 86.000 tilskuere deltog i august i golfturneringen Made in Denmark på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten. Og ligesom turneringens første år får eventen topkarakter. Det slår en ny undersøgelse, som University College Nordjylland (UCN) og VisitDenmark står bag, fast. 98 procent af deltagerne i undersøgelsen betegner deres oplevelse som meget god eller god, og 94 procent mener, at turneringen i meget høj grad eller i høj grad var en folkefest. Også faciliteter såsom spise- og drikkeforhold, trafikale forhold, de frivilliges indsats samt information og skiltning får tommelfingre opad. Undersøgelsen viser desuden, at godt 60 procent af tilskuerne også deltog i den første udgave af Made in Denmark, der blev afviklet i 2014. De positive oplevelser ved Danmarks største golfturnering har også smittet af på deltagernes forbrugslyst. Det gælder ikke kun tilskuere, men også frivillige, trænere, officials, journalister og så videre. De

En evaluering af Made in Denmark viser, at golfturneringen i 2015 skabte både arbejdspladser og penge til kommunekassen.

mange deltagere, hvoraf mere end 70.000 var tilrejsende, skabte et såkaldt turismeforbrug på godt 62,5 millioner kroner. Heraf kan 12 millioner kroner tilskrives udenlandske turister. Den store omsætning har i den grad en positiv påvirkning på lokalområdet i Himmerland. Turneringen skabte sidste år 83 job (årsværk), 33 millioner kroner i værditilvækst og 20 millioner kroner i afledt offentligt skatteprovenu i lokalområdet, hvoraf knap fire millioner kroner kan tilskrives kommunale indkomstskatter. De tilsvarende nationale

Hjemmelavet bacon Pr. 1/2 kg.

Eleverne fra Vesthimmerland Gymnasium havde det sjovt på skituren.

en kæmpe optur for mig, da jeg var taget af sted sammen med nogle rigtig gode kammerater både fra klassen og nogle udenfor. I løbet af skituren er jeg blevet udfordret på mine egne skifærdigheder, da vi havde en skilærer, som var rigtigt dygtig og kunne lære fra sig. Jeg har også fået et større kendskab til elever og lærere på VHG. Det var fedt at være sammen på en ny og anderledes måde, og det skaber et stærkt og solidt fællesskab for os, der er med, siger Frederik Damgård Christensen. Rebecca Møller Gregersen går i 2. g på studieretningen ”Samfund og sprog”. Rebecca Møller Gregersen var på ski for første gang og var begejstret for skituren. - Første gang på ski var

både udfordrende, en smule skræmmende, men mest af alt sjovt. Selvom man først lærte at plove hele vejen ned af pisten, og man undervejs væltede et par gange, fik man altid et godt grin ud af det, efterfulgt af en hjælpende hånd fra enten en lærer eller en elev. Udover at stå på ski var noget af det fedeste ved timerne på pisterne det sammenhold, man fik med andre fra sit eget niveau, som man nødvendigvis ikke havde snakket med før. Men mest af alt var der specielt tid til sjove og hyggelige stunder om aftenen, hvor der blev spillet kort, drukket kakao og snakket på tværs af alle årgange, siger Rebecca Møller Gregersen, der går i 2.g.

tal skabt alene af det udenlandske turismeforbrug er henholdsvis 15 job, en bruttoværditilvækst på syv millioner kroner og et offentligt skatteprovenu på fem millioner kroner. Evalueringen af tilskueroplevelse og turismeøkonomiske effekter er udarbejdet af Henrik Toft, adjunkt på sport management på UCN, og Mads Fonnesbech-Sandberg, økonom i VisitDenmark. UCN og VisitDenmark stod også bag evalueringen af den første udgave af Made in Denmark i 2014.

Y S N KØD N H JO• NØRAGER •

Elever fra Aars på skitur AARS: 115 elever, lærere og skiinstruktører fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF i Aars tog hul på det nye år med en skitur til Zell am See i Østrig. Det blev til fire dage på ski i det fantastiske skiområde med snegaranti. Skiundervisning, klare regler omkring alkohol og masser af hyggeligt samvær har vist sig at være et koncept, der holder, og skituren var hurtigt booket op. Alle elever modtog skiundervisning, men også på andre punkter var der stor læring forbundet med at være af sted på skiferie med så mange mennesker. Lærerne på skituren var således imponerede over, hvor gode eleverne var til at hygge sig med, samt tage vare på, hinanden på tværs af klasser og årgange. Eleverne var på forhånd delt ind på hold efter deres skifaglige niveau, og de blev derfor sat sammen i andre sociale konstellationer end de kendte, hvilket dog på ingen måde gav anledning til problemer. Frederik Damgård Christensen, som går i 1. g på studieretningen ”Krop og sundhed” var med for første gang, men har selv stået på ski i mange år. - Skituren til Zell am See var

SIDE 11

35,-

Fyldt svinemørbrad M. bacon KUN

50,-

Mager oksefars 8-12% 3 kg.

139,-

Åbningstider: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

10.00 - 17.00 10.00 - 17.00 10.00 - 17.00 10.00 - 17.00 9.00 - 13.00

Grynderupvejen 2 9610 Nørager Tlf. 98 98 00 61

1 stk. pålægspakke + 1 stk. varm leverpostej KUN

Kødfyldte Go’e ben

5995 895

Så længe lager haves Pr. 1/2 kg

Supermøre bøffer

Dansk ungkvæg, tykstegsfilet 4 stk.

125,-

Pålægskagemand 12-15 prs.

550,-

KUN

Fredagsmenu

Bestil v enligs dagen fø t r

2 prs. kartofler og Entrecote m. fløde æblesalat KUN

125,-


Aars Avis

SIDE 12

Kimbrerfest søndag: Efter 69 år med Kimbrerfest i Aars Lystanlæg, flytter festen til pladsen ved Messecenter Vesthimmerland. Det var en hård men nødvendig beslutning at flytte byfesten, fortæller Karl Lausten, der er næstformand i Kimbrerfestkomiteen.

20. JANUAR 2016

Det er Kimbrerfestkomiteens håb, at flere vil bakke op om Kimbrerfestens fællesspisning og revy, når den fremover bliver holdt

Flytning giver Kimbrerfesten vokseværk Kimbrerfestkomiteen forventer dog ikke den store økonomiske gevinst de første par år AARS: Til september vil Kimbrerfesten for første gang i sin til den tid 70 årige historie ikke finde sted i Aars Lystanlæg men i stedet i og ved Messecenter Vesthimmerland. Flytningen giver arrangørerne en række nye muligheder, og det ser kimbrerfestkomiteen frem til. - Der har været en masse følelser forbundet med flytningen, så det har ikke været nogen nem beslutningen at flytte festen efter så mange år i lystanlægget, men beslutningen blev enstemmigt vedtaget, så der var bred enighed om, at det var den rigtige beslutning. Nu arbejder vi på, hvordan vi kan gøre festen både større og bedre, siger Karl Lausten, der er næstformand i Kimbrerfestkomiteen. Han pointerer, at flytnin-

gen har givet arrangørerne mulighed for at nytænke Kimbrerfesten, og det har de tænkt sig at gøre, lover han. - Vi for to-tre gange så meget plads, som vi har haft tidligere, og det åbner dørene for en masse nye tiltag. Vi har blandt andet allerede besluttet, at der skal holdes et stort kræmmermarked i forbindelse med festen, og så skal vi arrangere jyske mesterskaber i havetraktortræk. Det ser vi meget frem til, siger næstformanden, som håber, at slytningen vil få flere mennesker til at bakke op om festen. - Vi håber, vi kan gøre det til en endnu større folkefest end tidligere, for det er der virkelig plads til nu. Der vil blandt andet være plads til et større tivoli, og så får vi mulighed for at invitere nogle forskellige foreninger til at komme og stå for nog-

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

ort srapp standdgivning il T & ning & Totalrå rhverv imærk &E Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

AARS AVIS

Annoncetelefon 98 62 17 11

le aktiviteter. Det kan eksempelvis være, at spejderne vil komme og riste skumfiduser til børnene, og det kan være, at rideklubben vil tilbyde rideture på pladsen, siger Karl Lausten. Han glæder sig også over, at Messecenter Vesthimmerland har indvilget i at stille hal 2 til rådighed. - Vi håber, det kan give flere tilmeldinger til revyen og fællesspisningen, for der har vi de seneste år set, at der ikke er kommet ret mange forhåndstilmeldinger, da folk ikke vil risikere at sidde og fryse i et telt. Det problem er vi ude over nu, og det kommer forhåbentlig til at betyde, at folk ikke afventer situationen for at holde øje med vejrudsigten, siger han. Næstformanden har i det hele taget store forventninger til Kimbrerfesten i de nye omgivelser, men han

understreger også, at det formentlig vil tage et par år, før festlighedernes vokseværk giver afkast på bundlinjen. - En af intensionerne med at flytte festen er, at vi kan

skabe et overskud til foreningerne bag festen, og det er vi også overbeviste om, at vi kan på sigt. Vi bliver bare nødt til at erkende, at der de første par år vil være en del udgifter forbundet

med flytningen, da vi skal foretage nogle investeringer for at gøre pladsen mere hyggelig og indbydende, så de første år vil vi være tilfreds med et lille overskud, siger han.

Pladsen ved Messecenter Vesthimmerland har tidligere dannet ramme om traktortrækkonkurrencer, men i forbindelse med årets Kimbrerfest kan man på pladsen opleve de jyske mesterskaber i havetraktortræk.

Messecentret tjener ingen penge på flytning af Kimbrerfesten Direktøren stiller alligevel gerne udstillingshal 2 til rådighed Af Lars Lindberg AARS: Når den 70. udgave af Kimbrerfesten løber af stablen til september, vil festlighederne for første gang ikke finde sted i Aars Lystanlæg men i stedet på pladsen ved Messecenter Vesthimmerland. Festen bliver fortsat arrangeret af en række lokale

A/S

Af Lars Lindberg

foreninger, og selv om de fremover vil holde en del af festen i Messecenter Vesthimmerlands hal 2, skal messecentret ikke have en del af et eventuelt økonomisk overskud fra festen. - Jeg fik en henvendelse fra Kimbrerfestkomiteen, som spurgte, om festen kunne blive holdt ved og i messecentret, og det har jeg sagt ja til, selv om det på ingen måde er noget, vi kommer til at spinde guld på, siger Nicolaj Holm, der er direktør for Messecenter Vesthimmerland. Han tøvede dog ikke længe, før han alligevel vendte tomlen op til festarrangørerne. - En af vores vigtigste funktioner er at servicere byens borgere, foreninger, orga-

Nicolaj Holm, der er direktør for Messecenter Vesthimmerland, vil gerne hjælpe Kimbrerfesten, og derfor sagde han ja, da Kimbrerfestkomiteen spurgte, om festen fremover kan blive hold ved og i messecentret.

nisationer og erhvervsliv, og da hele byen er involveret i Kimbrerfesten, vil vi

naturligvis gerne bakke op om festen. Kan vi være med til at sikre foreningerne bag Kimbrerfesten et større potentielt overskud ved, at de kan spare nogle penge på telte, så er det et sponsorat, hvis ellers man kan kalde det det, vi gerne giver, siger Nicolaj Holm. Han slår samtidig fast, at messecentret ikke går glip af en masse penge, fordi Kimbrerfesten låner hal 2 den første uge i september. - Vi kommer som sagt ikke til at tjene på Kimbrerfesten, men da den ligger udenfor vores højsæson, bliver det heller ikke en større økonomisk lussing, og det er da også en af grundene til, at vi har mulighed for at stille lokalerne til rådighed, siger han.


Aars Avis

20. JANUAR 2016

SIDE 13

UDSALG SPAR OP TIL 70% PÅ UDSTILLINGSMODELLER SE MAX-JESSEN.DK

Besøg Danmarks største Stressless studie

KLINT 3+2 SOFA Sofa, inkl. ben. Sort bonded læder og bøg sæbebehandlet stel FØR 7.998.- NU 5.995.-

349.over 10 mdr.

PARKERING lige ved døren

LAZYBOY STOL m. indbygget skammel. Før 9.999.NU 7.995.-

799.over 10 mdr.

Fås kun i IDEmøbler Terndrup

3.498.-

4.495.-

FAST LAV PRIS AUSTIN SOFA med chaiselong Savannah Antracit stof, ben i sortbejdset træ og sæde i polyetherskum NU 3.498.- FAST LAV PRIS

599.over 10 mdr.

5.995.-

SPAR 2.003.-

UDVALGTE SPISEBORDE F.eks. Skovby 24 bord. Sort wenge FØR 16.999.- NU 9.999,SPAR op til 50% på udstillingsmodeller

53% SPAR

3 + 2 PERS.

19.999.-

50%

SPAR OP TIL

SPAR 22.591.-

ORIGINAL EVA LONDONSOFA fra STOUBY 3+2 sort okselæder over alt. FØR 42.590.- NU 19.999.- SPAR 22.591.Begrænset antal.

7.995.-

PÅ UDSTILLINGSMODELLER

WEEKENDTILBUD 22.-24. januar

SPAR 2.004.-

449.over 10 mdr.

SENGEAFTEN TORSDAG 21. JANUAR KL. 10 - 21 Vi serverer kaffe og kage kl. 15-21

DUNLOPILLO BASIC ELEVATIONSSENG 180x200 cm. Medium affjedring FØR 33.495.- NU 17.998.-

SPAR 50%

BELLA STOL FRA STOYBY Original – i læder og stof FRA 4.495,-

899.over 10 mdr.

GÆLDER KUN 21/1

8.998.-

SPAR 6.794.-

ELEVATIONSSENG 8055 K1M Medium affjedring. Inkl. kabelfjernbetjening. Ekskl. ben. B 180 x L 200 cm. Før 15.792.- NU 8.998.- SPAR 6.794.-

750.over 20 mdr.

900.over 20 mdr.

25% SPAR

PÅ ALT STRESSLESS Køb en

Udfyld

seng 21.

din kup

on i

jan

V IN VÆRD D I OP

SPAR

17.998.-

45%

SPAR 15.497.-

14.999.-

SPAR 5.000.TEMPUR® RELAXATION BASIC BOX 180 x 200 cm fuldpolstret boksseng inkl. TEMPUR topmadras. Ekskl. ben NORMALPRIS 19.999.- SPAR 5.000.-

din ny

butikken . mellem . Vi træ kl. 16kker en vind 21 og er i uge vind alle 4, som dine får pen penge gene tilbage retur på et . gave kort.

TIL 45 e seng .000 .-

SPA R

50%

rne ighede Se mul

e E Nocturn på ALL madrasser Gold adrasser topm inkl. Rubin latex 4 cm

4 cm Inkl.

adras topm

/210 cm 180 x 200

GÆLDER KUN 21/1

.15.29.2898 .-

SPAR 15 DANSK PRODUCERET

4 cm Inkl.

2041 TION GOLD elevation, 2 BOKSELEVA integreret pr. m . med fjedre Madras Pocket affjedring.stk. 5-zonet latex. 10 cm. medium g af 4 cm B 180 x L 200/2 265 s med med indlæ ben. • Madra topmadras etjening. Ekskl. 15.298.• Rubin s fjernb 8.- SPAR Inkl. trådlø6.- NU 15.29 Før 30.59

adras topm

/210 cm 180 x 200

GÆLDER KUN 21/1

9.19819.-8.-

SPAR 9.

DANSK PRODUCERET

ring. 1041 m affjed AS GOLD adras, mediu m2 . 2 pr. BOKSMADRdret boksm t fjedre pr. m . 9.198.Dobbeltfje 364 stk. Pocke Pocket fjedre .- SPAR latex. et rst: • Nede 265 stk. 5-zon g af 4 cm .- NU 9.198 t: med indlæ Før 18.396 • Øvers topmadrasx L 200/210 cm. • Rubin B 180 Ekskl. ben.

AF TEN SENGE To

ar 21. janu rs da g

SPA R

25-50% og E senge på ALL rasser mad Gælder

1 kl . 16 -2

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk

r satte vare ejen ned

ikke i forv

adras topm Inkl.

4 cm Inkl.

adras topm

cm

GÆLDER KUN 21/1

998.-

180 x 200

8. 94.SPAR 6.7

GÆLDER KUN 21/1

Har du set det nye katalog? cm 180 x 200

999.-

5. 97.SPAR 6.1

DANSK PRODUCERET

affjedring. medium m2 . 2 ET fjedre, pr. pr. m . AL POCK i alt 2 lag LFK fjedre fjedre stk. Pocket CONTINENTl madras med 5-zonet med 236 um. Continentaboksmadras 265 stk. s med polyethersk rst: • Nede vendbar madra g af 4 cm t: med indlæ cm. • Øvers topmadrasn. B 180 x L 200 • Silver 6.197. cm stålbe .- SPAR Inkl. 10 NU 5.999

.dk p på IDE

Se

e og sho lighedern alle mu

DANSK PRODUCERET

K1M 2 SENG 8055 justérbare. pr. m . heraf 5 fjedre ELEVATIONS ring. lameller Pocket affjed med 28 5-zonet Medium ionsbund s med 265 stk. 2,5 cm latex. • Elevat af 200 cm. ar madra med indlæg 180 x L ben. B • Vendb topmadras ng. Ekskl. .• Silver fjernbetjeni SPAR 6.794 Inkl. kabel .- NU 8.998.Før 15.792

r ne gælde Tilbudde

d 7. til og me

r februa

FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

Åbningstider torsdag 10-21 fredag 10-17.30 lørdag 10-14 søndag 10-16 mandag 10-19

Besøg vores café i hyggelige omgivelser


Aars Avis

SIDE 14

Aars Tapet & Farvehandel ved siden af Aars Varehus.

Gadeparti fra Aars 1920.

Af Thorkil Christensen AARS: Gamle billeder fra Aars kommer frem fra gemmerne i mange hjem efter gruppen “Du ved, du er fra Aars når...” er dukket op på Facebook. Og billederne bliver flittigt studeret og kommenteret. Der er mange skolebilleder og konfirmationsfotos, men også en solid billedmæssig dokumentation af, hvorledes handelsbyen så ud i “gamle dage”. Billederne bringer minder frem fra en svunden tid. Mange husker købmand Karl M. Jensen, som havde sin første forretning i ejendommen Himmerlandsgade 53, hvor nu tøjbutikken Torben har til huse. Dengang så butikken anderledes ud, og var meget lille, men der var hygge, charme og eminent betjening. Karl M., som også var skrap til fodbold og tennis, fik behov

20. JANUAR 2016

Gamle billeder fra Aars kalder minderne frem for mere plads til sin butik og flyttede på den anden side af gaden ved siden af porten ind til byggevarefirmaet Chr. Hjortkjær & Co. - Det er billeder fra den tid, hvor der var “rigtige” købmænd til, skriver Karl Ms svigersøn, Torben Sauer.

Bolcher til børnene Karl Ms fulde navn var Karl Marinus Jensen Mogensen. Knud Rasmussen fortæller, at man kunne af-

levere en seddel hos Karl M. om morgenen på vej til arbejde, og når man så kom hjem om aftenen stod der en kasse med varer udenfor døren. Til børnenes store fornøjelse var der altid et kræmmerhus med gode bolcher lagt ved. Det var tider... Andre husker Karl Ms sans for reklame for kaffe. I Aars Avis skrev Karl M. i sin annonce, at “Her forhandles byens næstbedste

En tidlig udgave af Otto B. Rasmussens isenkræmmerforretning og med Svend Fredbergs første kiosk ved siden af.

Der var reklame på gavlen hos cigarhandler Andersen: Stop og spis - en Sauer is.

kaffe”, men der var også mundrette slogans, som f. eks. “Karl Ms kaffe i kanden - ingen anden”, eller “Du må ikke tale ondt om din næste, men Karl Ms kaffe er nu den bedste”. Slogans var meget brugt i forretningslivet i 1950erne og 60erne. På hjørnet af Gislumvej og Himmerlandsgade havde cigarhandler Chr. Andersen, bedre kendt som “Snak og Tak” til huse, og på gavlen var der en stor reklame for P. Sauers Ismejeri, det senere Himmerlands Is. Der stod kort og godt “Hold ind og spis - en Sauer is”.

Aars i 1920erne Blandt de indsendte billeder er et gadeparti fra Aars i 1920, fotos af Otto B. Rasmussens isenkræmmerforretning, af glarmester A. Qvists butik, Aars Tapet & Farvehandel ved siden af Aars Varehus - og et nyere foto fra 1977 af Esso Service i den nederste del af Himmerlandsgade. Servicestationen blev drevet af Sinne og Sigvard Olsen - og af prisskiltet fremgår, at benzin blev solgt til anderledes priser end i dag. Bag Esso ses daværende autoforhandler Flemming Nielsens NSU-værksted. Det var også i gården her, at Aars Grisetorv fandt sted indtil Hotel Himmerland og Flemming Nielsen udvidede med henholds krostue og biludstilling. Det var omkring 1971.

Købmand Karl Ms første butik, Himmerlandsgade 53.

Glarmester A. Qvist solgte også papirvarer og foto.

Esso Service i 1977. I gården bag skimtes autoforhandler Flemming Nielsens NSU-værksted.


Aars Avis

20. JANUAR 2016

SIDE 15

Fotografering Ring for tidsbestilling i atelier eller hos jer

Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11

· Børne- og familiefotografering · Bryllupsfotografering

Loft FFoto

Sammenslutning af professionelle portrætfotografer i Danmark

v/ Birgitte Tøttrup Loft · Tlf. 23 60 60 70 Halkærvej 43 · 9240 Nibe · www.loftfoto.dk

Brug den organiserede håndværker til

Det nye ejerteam bag entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S - til højre adm. direktør Claus Lønstrup, 46 år, og fra venstre IT og økonomiansvarlig Jesper Nissen, 41 år, Claus Nissen, 41 år, projektleder Kenneth Nielsen, 41 år og projektleder Michael Nielsen, 42 år.

Fire sønner og en direktør har taget over i Aars-firma

SNEDKERMESTER

Gunnar Nielsen A/S markerede generationsskifte i fredags Af Thorkil Christensen AARS: Det fortælles at entreprenørerne Kjeld Nielsen og Hans Peder Nissen i Aars skal køre meget langt inden de kommer ud på et stykke vej, som deres firma, Gunnar Nielsen A/S, ikke har anlagt... Forleden var der skiftedag i entreprenør- og ingeniørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, som med omkring 100 mand udfører mange former for anlægsarbejde i det meste af Danmark. Skiftet blev markeret med en velbesøgt reception på Aars Hotel - som i øvrigt indtil for få år siden var i de to entreprenørers eje - simpelthen fordi de syntes, at byen måtte have et hotel. Kjeld Nissen og Hans Peder Nissen, begge 68 år, har overladt tøjlerne til en nyansat direktør Claus Lønstrup, som også er aktionær, og til fire sønner, to fra hver familiegren, som har hver deres speciale i virksomheden. Det er projektlederne Kenneth Nielsen og Michael Nielsen, samt Jesper Nissen, der er it- og økonomiansvarlig, og Claus Nissen. Firmakonstruktionen er enestående. Det samme er eventyret Gunnar Nielsen A/S, der oprindelig blev etableret som maskinstation i Hornum af Kjeld Nielsens farfar og drevet videre af hans far, Gunnar Nielsen. Firmaet flyttede til Nygård i Aars i 1960erne og fik del i mange kommunale anlægsopgaver og byggemodningsprojekter i de følgende år. Da Gunnar Nielsen døde tog Kjeld Nielsen over. Han har altid været med som den praktiske mand

Entreprenør Kjeld Nielsen, bestyrelsesformand Kjeld Jørgensen og ingeniør Hans Peder Nissen er alle nu forhenværende i entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S i Aars. Billedet er fra receptionen på Aars Hotel io anledning af generationsskiftet.

“i marken” der ikke har været bange for at smøge ærmerne op og tage del i arbejdet, og han kunne hurtigt skabe sig et overblik over et anlægsprojekt, uanset om det var stort eller lille. På et tidspunkt blev det nødvendigt at tilføre firmaet ingeniørmæssig ekspertise, og i 1981 blev Hans Peder Nissen, med eksamen fra Ingeniørakademiet i Horsens og erfaring fra forskellige entreprenørfirmaer, optaget som kompagnon. Det blev til et godt makkerskab, hvor modsætningerne har suppleret hinanden på bedste vis. Og herefter gik det endnu stærkere med mange og store projekter - ikke bare i Vesthimmerland, men i store dele af Danmark. Antallet af medarbejdere voksede, bestanden af gravemaskiner og lastbiler blev udvidet, og det gode omdømme fortsatte. Firmaet flyttede fra Nygård og ind i DLAMs tidligere

domicil ved Vestre Boulevard/Lyngsøvej i Aars med kontorer, værksteder og oplagsplads. Ved receptionen i fredags orienterede den nu afgåede bestyrelsesformand,

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så

tidligere kommunaldirektør Keld Jørgensen, Aars, om generationsskiftet. - Vi havde længe talt om, at der skulle findes afløsere for Hans Peder Nissen og Kjeld Nielsen, og da vi fandt personen, der kan beklæde posten som administrerende direktør, og som kender til Vesthimmerland, til firmaet og medarbejderne, var vi ikke i tvivl. Vi fandt en løsning, hvor han og de fire sønner er med og udgør ejerskab og ledelse, sagde Keld Jørgensen. Claus Lønstrup kommer fra en stillling som salgschef hos vejentreprenørfirmaet NCC A/S. Med 100 mand på lønningslisten i entreprenørafdelingen skal der meget arbejde til. Et af de store projekter i øjeblikket er anlæggelsen af den nye omfartsvej ved Aars, en opgave til omkring 100 mio. kr.

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!

Økonomiske problemer Har din virksomhed så stor en gæld at den trues af lukning? Der vil ofte være gode muligheder for at redde virksomheden gennem en rekonstruktion eller akkordordning. Vi arbejder dagligt med rekonstruktioner og akkordordninger og kan tilbyde dig kvalificeret rådgivning og hjælp. Jo før du henvender dig, jo større er mulighe­ derne.

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk

Vagtskifte i Suldrup Rasmus Krog Madsen overlader chefstolen til Patrick Tindal Pedersen Kom og hils på Patrick og Rasmus

Torsdag den 28. januar kl. 15.00 - 18.00 Patrick T. Pedersen

Suldrup afdeling Tlf. 9657 5380

Rasmus Krog Madsen

Vi har kaffe på kanden.


Aars Avis

SIDE 16

20. JANUAR 2016

Vi ønsker til lykke med opførelsen af Aars C

Boligforeningen har fået mange positive kommentarer til Aars C-bebyggelsen. I midten den tidligere lægebolig, som rummede Aars Boligforenings administration, indtil den i november flyttede til Aars C (i venstre del af billedet).

55 nye flotte lejligheder i Aars C med panoramaudsigt

relser som lejlighedernes beboere kan disponere over når de har overnattende på besøg. Erfaringer fra andre bebyggelser – f.eks. Himmer-

Fremvisning af lejlighederne for interesserede på lørdag, 23. januar AARS: Aars Boligforening slår på lørdag, 23. januar

dørene op for 55 flotte lejligheder i det nye impone-

G R AT I S S A L G S V U R D E R I N G

danbolig Vesthimmerland

Ejendomsmægler, MDE Himmerlandsgade 40A, st. th. · 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

rende bolig- log erhvervsbyggeri Aars C, Kirkegade 3. Det sker i forbindelse med et stort åbent hus-arrangement, hvor alle interesserede kan deltage. ? Vi er ikke så lidt stolte af at præsentere de nye lejligheder i byens hjerte, pointerer direktør Jens Damgaard, Aars Boligforening. Indflytningen påbegyndes 1. februar. Trods stor forhåndsinteresse og udlejning af de fleste lejligheder, er

der stadig mulighed for at kunne flytte ind i en god lejlighed med panoramaudsigt over Aars og byens omkringliggende landskab fra de store altaner. Boligforeningen har fået mange positive tilkendegivelser om Aars C, siden rækværk og andre byggeforstaltninger mod Kirkegade, Himmerlandsgade og Nibevej blev fjernet. Foruden lejlighederne fremvises bebyggelsens fælleslokale og tre gæstevæ-

industri · boligforeninger · bygge & anlæg · tilkald og vedligehold

RANDAL BETON ApS · Egeskovvej 161 · 7000 Fredericia +45 75 92 08 22 · info@randal.dk · www.randal.dk

Anemonevej 18, Klokkerholm – 9320 Hjallerup Telefon 98 28 40 19 – www.nordjysktag.dk

Direktør Jens Damgaard, Aars Boligforening.

landsparken og Bymidten – viser, at beboerne har stort udbytte af fælleslokalerne. Det samme gælder gæsteværelserne med toilet/bad, hvor familie og pårørende kan overnatte i forbindelse med besøg hos lejerne, fortæller Jens Damgaard. Ved åbent hus-arrangementet bliver der også lejlighed til at se den 1000 kvadratmeter store parkeringskælder. Selv om det store projekt er afviklet på et ret begrænset areal, er byggeriet gået godt. ? Der er al mulig grund til at rose hovedentreprenøren H.P. Byg A/S, Aalborg. Et så stort projekt vil i byggeperioden medføre gener for naboerne. Men de har taget det pænt. Det gælder ikke mindst Lægehuset, Kirke-

www.roeddingblik.dk · Tlf. 86 69 00 60 · CVR 27 60 42 26

B&E STÅL A/S · Marathonvej 1 · 9230 Svenstrup J · Tel: 98 18 83 11 info@bogestaal.dk · www.bogestaal.dk

www.kingo.biz | info@kingo.biz

Grydstedvej 50 - 9240 Nibe - 96 39 99 11 jonassen@jonassen.dk - www.jonassen.dk


Aars Avis

20. JANUAR 2016

SIDE 17

Vi ønsker til lykke med opførelsen af Aars C centret samt Bladcentralen, og vi takker naboerne for, at de har accepteret disse ulemper. Det er også gået godt med at holde økonomien inden for de budgetterede rammer, ligesom indflytningsdatoen er overholdt, understreger Aars Boligforenings direktør. For kort tid siden flyttede Advokaterne Himmerland ApS. og Aars Boligforenings administration ind i kontorlokaler i forretningsdelen af Aars C.

AARS: Opførelsen af Aars Boligforenings afdeling Aars C er byens største byggeri og omfatter både boliger og erhverv - 55 lejligheder med altan og udsigt, fem-seks erhvervslokaler, hvoraf de to er indrettet til Advokatfirmaet Himmerland og Aars Boligforenings administration. Det tredje er fra 1. april udlejet til ejendomsmæglerfirmaet Danbolig Vesthimmerland. Men der er stadig plads til erhverv i den nederste etage, som strækker sig fra Himmerlandsgade og rundt om Nibevej. Alle muligheder står åbne og lokalerne kan indrettes individuelt og stort set i den størrelse som ønskes. I planlægningen er der taget højde for, at der kan indrettes en cafe med køkkenfaciliteter. Byggeriet er fire etager højt og har underjordisk parkeringskælder. Desuden er der indrettet et fælleslokale og tre gæsteværelser, som kan benyttes af beboerne. Advokatfirmaet Himmerland og boligforeningen har holdt reception i anledning af indflytningen og dengang blev der fra flere sider udtrykt begejstring over byggeriet, som er med til at give Aars et løft.

Ejendomsfunktionær Jens J. Simonsen, Aars Boligforening, i den 1000 kvadratmeter store P-kælder under ejendomskomplekset Aars C.

Advokathus i Aars giver plads til mere parkering Aars C kræver p-pladser, men de er på vej AARS: I forbindelse med opførelsen af Aars Boligforenings storbyggeri Aars C bliver der behov for

mange parkeringspladser. Derfor har boligforeningen overtaget det tidligere advokathus, Himmerlandsga-

de 109, og med grund langs Gislumvej. En del af grunden blev for mange år siden benævnt

Advokatfirmaet Himmerlands tidligere domicil på grunden ved Gislumvej og Himmerlandsgade rives ned og giver plads til parkering. I baggrunden ses en del af boligforeningens nye storbyggeri Aars C med boliger og erhvervslokaler.

Forhandling om cafe til Aars C Af Torsten Hansen AARS: Om kort tid flytter ejendomsmæglerfirmaet DanBolig ind i Aars Boligforenings nye byggeri Aars C. DanBolig har lejet sig ind på hjørnet ved Nibevej. - Resten af hjørnet forventer vi at leje ud til en cafe. Vi forhandler, men har endnu ikke skrevet kontrakt, siger direktør Jens Damgaard, Aars Boligforening. Når det falder på plads vil der kun være et erhvervslejemål tilbage. Det er 225 kvadratmeter mellem DanBolig og Advokatfirmaet Himmerland. Når det bliver lejet ud, vil alle erhvervslejemål i det 145 millioner kroner dyre byggeri være udlejet. Advokaterne har købt 475 kvadratmeter, hvilket omfatter både lokaler i gadeplan og lokaler på første sal. Selv om der fortsat mangler at blive udlejet 225 kvadratmeter erhvervslejemål er Jens Damgaard fortrøstningsfuld. - Vi skal nok få det lejet ud. Der er flere der har spurgt på lejemålet, men vi er ikke i direkte forhandlinger med nogen lige nu, fortsætter han.

Industrivej 8 · 9830 Tårs · 98 96 39 99 info@nordjyskgulv.dk DEN SIKRE VEJ TIL TOPPEN

ere Se må p .dk .tct w w w

Stevnsvej 17 • 7700 Thisted Tlf. 97 92 25 22 • E-mail: salg@tct.dk

Beton - naturligvis

andsforret m n nin g o V Tlf. 98 62 23 99

/S gA

Aa rs

Boliger og erhverv i samme hus

som Gorms Torv, fordi advokat Gorm Pedersen i 1960erne indrettede sit kontor i huset og senere udvidede med køb af slagtermester Niels Rasks butik og privatbolig, som dog blev revet ned, så grunden kunne anvendes til torv og parkering. Nu er det så advokathuset der rives ned for at give plads til parkering. Arbejdet med nedrivningen af advokathuset er i fuld gang. I stedet er Advokatfirmaet Himmerland, som Gorm Pedersens gamle firma hedder i dag, flyttet til Aars C og har fået adresse med indgang fra Kirkegade. Men der er også mange andre muligheder for parkering i forbindelse med Aars C. Til den store centrale bebyggelse er der parkeringskælder, hvor kun beboere med parkeringsreservation samt viceværter har adgang. De får udleveret en chip som sættes på bilen og som aktiverer en bom ved ind- og udkørsel fra parkeringskælderen, som man kører til fra Kirkegade. I gården med adgang fra Nibevej, og fra boligerne indrettes også et stort antal parkeringspladser. Her anlægges desuden et grønt areal - en terrasse med borde og bænke - som en lille oase midt i bebyggelsen. Der er også mulighed for i begrænset omfang at parkere på Kirketorvet foran Aars Boligforenings hidtidige administrationsbygning, som nu er blevet hjemsted for foreningens viceværter.

Knud Taudahl & Søn

Kraner • Blokvogne • Containere • Maskintransport

Telefon 98 98 60 66

www.98986066.dk

Advokatfirmaet HIMMERLAND ApS

BINDSLEV & KJELDSEN Kirkegade 1 • DK-9600 Aars •Tlf. 98 62 40 00


Aars Avis

SIDE 18

Farverigt guldbrudepar i Aars

Af Thorkil Christensen AARS: Farver fylder hverdagen hos Inge og Peer Poulsen, Søndergade 26, Aars, som fredag, 29. januar kan fejre 50 års bryllupsdag. Guldbrudeparret er til både fest og farver, og sådan bliver det også når dagen markeres med familie og venner. Inge Poulsen er fra Farsø og mødte som ganske ung Peer Poulsen fra Aars. Det var på en markedsplads. Hun blev inviteret til Kimbrerfest i Aars - og siden har de fulgtes ad i “tykt og tyndt”. I de senere år har kunstnerlivet og driften af Part2 Galleri i kælderen under privatboligen i Søndergade præget deres tilværelse. 38 kunstnere med relation til Aars har udstillet i galleriet, og hertil kommer en række

20. JANUAR 2016 drer igang, f. eks. da der skulle trykkes firmanavn på 30.000 badebolde som skulle sendes rundt i store dele af Verden. Der blev konstrueret en Storm Pmaskine - først blev boldene blæst op, så rullede de hen ad en sliske for at blive påtrykt i serigrafi, derefter blev luften lukket ud, så boldene kunne pakkes og gøres klar til forsendelse. Den ordre krævede mange hænder i mange timer hver dag i en periode. 2P Reklame blev afhændet til en tidligere lærling, Per Houlberg, i 1999. Peer Poulsen beholdt dog en enkelt landsdækkende kunde, som han servicerede i en årrække til han skulle pensioneres.

I familie med Aakjær Peer og Inge Poulsen har farver i hverdagen i Part2Galleri i Søndergade i Aars. Fredag, 29. januar kan de fejre 50 års bryllupsdag.

permanente udstillinger af Peer Poulsens egne farve-

En lun bolig med isolering Med efterisolering kan du få det lunt og rart i boligen -og en mindre varmeregning! Udnyt skattefradraget kud + få kontant tils

Jeg tilbyder:

Træfiber isolering + Til lofter, bjælkelag, skunk m.m. + Fri for støv og bor + Dansk kvalitetsprodukt + Ingen sprækker og træk ThermoCell træfiber + Moderne teknik og metode isolering af loft

EPS isolering + Til krybekælder og hulmur + Re-EPS. Dansk flamingogranulat + Jeg har teknikken og erfaringen

Ole Villumsen

Bestil tid i dag til et GRATIS isoleringstjek og tilbudsbesøg på tlf: 51 24 12 75.

Bæredygtig energi og isolering Ole Villumsen, ole@ov-consult.dk Munksjørupvej 93, 9670 Løgstør.

strålende billeder - mange med lokale motiver eller frembragt med inspiration fra hverdagslivet i Aars. Inge Poulsen er kvinden bag, som sørger for orden og hygge, og som ikke overlader noget til tilfældighederne.

Fik firma til bryllup Parret blev gift i en ung alder og bosatte sig i Aars. Peer Poulsen er søn af byens dengang respekterede malermester Frede Poulsen og var i mesterlære hos faderen, der ernærede sig som bygningsmaler, men som også kunne tegne, skrive et skilt og male en bil i byens første autolakeringsværksted. Bryllupsgaven til det unge par var malerforretningen - Inge og Peer Poulsen fortsatte i sporet med fremstilling af skilte og døbte virksomheden “2P Reklame” - med hjemsted i et tidligere tømrerværksted i gården på hjørnet af

Tokesvej og Søndergade, et stenkast fra hvor de bor nu - og fra 1973 i nyopførte erhvervslokaler med privatbolig ved Nygaardsvej. Her blev der indledt en større produktion af skilte og reklameartikler til lokale kunder, men også til landsdækkende firmaer som bl. a. Merrild Kaffe og Flügger Farver - og firmaet leverede til udlandet. Inge Poulsen var medhjælpende hustru. Udover at passe parrets tre børn gik hun til hånde i virksomheden, men kørte også ud for “at gøre en forskel” som hjemmehjælper. Peer Poulsen har sagt, at der efter hver arbejdsdag var så ryddelig og rent, at der kunne holdes fest i produktionslokalet. Det var ikke hans skyld, men hustruen. Gennem årene har der været mange lærlinge og andre ansatte i Inge og Peer Poulsens firma. De havde ofte store or-

DELTAGER DIT FIRMA I

Peer Poulsen, 71 år, begyndte allerede som ung at interessere sig for at skrive og male. Han har altid været god til noget med ord, og er mester for adskillige slogans. Der er familiemæssige relationer til digteren Jeppe Aakjær, og derfor er det måske ikke unaturligt, at Peer Poulsen kan lide at arbejde med sprogets facetter. Peer Poulsen skrev i lang tid kun til skrivebordsskuffen, men i de senere år, er det blevet til flere digtsamlinger i bogform og på Internettet som han glæder sit publikum med. Peer Poulsens malerier er karakteristiske ved sine skrappe farver og fantasibilleder, ofte skabt ud fra egne oplevelser i det historiske Aars. Lystanlægget, hovedgadens forretninger, barndommens biler og glade musikanter må ofte holde for. Han har deltaget på adskillige udstillinger og optrådt i TV , men har også sat motiver på plankeværker og gavle - ofte motiver der afspejler et stykke lokalhistorie. Peer Poulsen har sagt, at det havde været bedre, hvis han som ung var begyndt som kunstmaler frem for at blive skiltemaler. Det skyldes, at han altid har haft større interesse for at male end for noget med økonomi...,

Inge Poulsen, 68 år, arbejdede som ung i køkkenet på Farsø Sygehus og havde et ønske om at blive sygehjælper. Hun blev ansat på Sct. Jørgens Gård i Aalborg, men en graviditet kom i vejen - senere kom yderligere to børn til - og i stedet for en sygehjælperuddannelse blev hun hjemmeløbende for børn og mand, men fik dog mulighed for at passe en ældre nabo. Da børnene blev store fik hun job med rengøring på Aars Skole og senere på Vesthimmerlands Gymnasium. Det var opgaver som hun trivedes godt med. Både Inge og Peer Poulsen er aktive i byens liv. Det gælder bl. a. Musikhuset Alfa, foreningen Alfas Venner og Vesthimmerlands Kunstforening, hvor de lægger et stort frivilligt arbejde, men også i mange andre sammenhænge. De kan lide at opholde sig, hvor der er mennesker, og især Peer Poulsen kan alle de gode historier om byens borgere fra dengang han var ung. Han interesserer sig for lokalhistorie, hvilket også i øjeblikket kommer til udtryk på Facebook-gruppen “Du ved, du er fra Aars når...” Her har Peer Poulsen bidraget med adskillige indlæg og fotos om en svunden tid. Og hukommelsen er i orden - han kan navnene på de fleste af de personer som ses på billederne, selv om det er 50 og 60 år siden de levede. Parret er vellidt og siger, at selv om ikke alt hvad de har foretaget sig har været “en dans på roser”, så glæder de sig over at have et godt familieliv med tre børn og børnebørn, en stor omgangskreds og muligheden for hver dag at kunne beskæftige sig med det som de kan li’. Når Inge og Peer Poulsen trænger til at komme hjemmefra, rejser de på ferie ved Gardasøen eller på Bornholm - steder som de er særdeles godt kendt med, og nyder i fulde drag.

SÅ BESTIL ALLEREDE NU MATERIALE TIL DIN MESSESTAND HOS DET LOKALE MEDIEHUS I AARS PÅ TLF. 98 62 17 11!

INT STORFORMATPR PS FLYERS - ROLL-U BANNERE VER SPECIALOPGA FOLDERE kl. 10-16 lukket

Åbningstider Tirsdag-søndag Mandag

I

Heart

LA

ND S

HJERTE...

ENTYRLIGT S TE D

75,60,60,-

Voksen nde Pensionist/studere Gruppe over 8 personer

Fællesbillet med

L JY

TilmeldingSfriST 1. juni 2015

Entré

100,80,-

Vesthimmer 80,- lands Kulturskole støtter op om kommunens motto:

EV ET

Voksen nde Pensionist/studere Gruppe over 8 personer

lyST Til aT gør

| +45 9628 8650 | DK-7400 Herning dk Birk Centerpark 1 | chpeamuseum. chp@herning.dk

e

en fOrSkel!

k D in k o n t a

Vi arbejder for at vores elever skal have det bedst mulige undervisningstilbud indenfor Musik, Billedkunst og Drama i Vesthimmer lands Kommune

Tilmelding

Vesthimmerlands kulturskole, Østergade 5E 9670 Løgstør 99668825

SÆSOn 2015/201 6 AARS BOLIGFORENING

muSik · drama

AARS BOLIGFORENING

· billedkunST

Offset • Tlf. 98 62

17 11

kulturskolen@vesthimm erland.dk www.vesthimmerlandsku lturskole.dk

t p e rs o n Steen Brorsen sb@aarsavis.dk

Aars Bogtryk &

www.proff-art.dk

Ved du, at du nu kan tilmelde dig Kulturskolens undervisnin tilmeldt, indtil de melder sig ud igen. g igennem hele året? I Kulturskolen Så hvis du er allerede mere. Hvis du gerne er alle instrumenta er elev hos os og vil i gang som elev lelever ønsker at fortsætte, hos os allerede også, hvis du ønsker efter sommerferi behøver du ikke at skifte instrument at gøre en er tilmeldingsf tisk udmeldt, når o.l. eller ønsker risten 1. juni 2015. at framelde dig holdet stopper, Fristen gælder undervisningen. og så skal du huske Hvis du er holdelev, at tilmelde dig på er du automany.

Aars Bogtryk & Offset TRYK - PRINT - DESIGN

WEB - SOCIALE MEDIER

ANNONCERING - PRESSE

...din lokale tryksagsleverandør: Aars Bogtryk & Offset 98 62 17 11


Aars Avis

20. JANUAR 2016

SIDE 19

To grupper udlændinge holder kommunens indbyggertal oppe Østarbejdere giver skatteindtægter, mens flygtninge koster Vesthimmerland penge Af Lars Lindberg VESTHIMMERLAND: Fra 2010 til 2015 faldt indbyggertallet i Vesthimmerlands Kommune fra 38.106 borgere til 37.399. Den udvikling er alt andet end positiv for kommunen, og det er der flere grunde til. Antallet af børnefødsler i kommunen falder år for år, imens antallet af plejekrævende ældre stiger, og det betyder, at der bliver færre og færre til at betale for større og større velfærdsudgifter. Det er dog ikke kun skatteindtægterne, der forsvinder, når kommunen får færre indbyggere - det gør bloktilskudskronerne også, da de blandt andet gives udfra antallet af indbyggere i kommunen. Det faldende indbyggertal i Vesthimmerlands Kommune er således i sig selv grund til bekymring på rådhuset i Aars, men på Knud Kristensens borgmesterkontor giver et grundigere blik på kommunens befolkningssammensætning endnu dybere panderynker. For mens det samlede indbyggertal falder, stiger antallet af udlændinge i kommunen betragteligt, og det kan blive en yderligere

Antallet af udlændinge i Vesthimmerlands Kommune er steget kraftigt siden 2010, og det er ifølge borgmester Knud Kristensen bydende nødvendigt, at kommunen bliver bedre til at få især de mange nytilkomne flygtninge ud på arbejdsmarkedet.

økonomisk belastning for kommunekassen. Udlændingene kan groft deles op i to kategorier. Den ene er østarbejdere fra lande som Litauen, Polen, Rumænien og Ukraine, der kommer til Vesthimmerland for at arbejde i landbruget, og den anden er flygtninge fra primært Syrien, Eritrea og Somalia. Mens østarbejderne bidrager positivt til kommunekassen, da de betaler skat, er flygtningene en belast-

ning for Vesthimmerlands økonomi, da mange af dem ikke kommer ud på arbejdsmarkedet og i stedet bliver forsørget af overførselsindkomster. - Det er nok en rigtig betragtning, at mange af dem, der kommer hertil fra lande som Litauen, Polen og Rumænien går direkte ind i jobs i landbrugserhvervet og rejser hjem igen, når der ikke er mere abejde til dem, mens flygtningene jo ikke har et job på hånden, når de

kommer hertil og har relativt svært ved at finde et arbejde, siger Knud Kristensen. Derfor bekymrer det ham også, at antallet af syrere i Vesthimmerlands Kommune er steget fra en i 2010 til 114 i 2015, imens antallet af eritreanere er steget fra nul til 41 og antallet af somaliere fra to til 82 i samme periode. Mindre bekymrende er det på ingen måde, at antallet af især syriske flygtninge med stor sandsynlighed vil

stige voldsomt i de kommende år. - Vi står overfor en voldsom udfordring, og det er bydende nødvendigt, at vi formår at få så mange som overhovedet muligt fra det, vi lidt populært kan kalde flygtningekategorien, i arbejde, siger Knud Kristensen, der både efterlyser en holdningsændring blandt virksomhedsejerne og en afbureaukratisering af hele jobformidlingssystemet. - Ser vi på en lokal virksomhed som Danpo, så havde de, sidst jeg så tal derudefra, ansatte med 32 forskellige nationaliteter, og det er en virksomhed, vi skal lære af. De formår at favne bredt, og den slags arbejdspladser har vi i den grad brug for, siger Knud Kristensen. - De lokale virksomheder skal simpelthen få øjnene op for det potentiale, der er i udlændingene, og så skal de give dem en chance for at få en fod indenfor. De flygtninge, som kommer hertil, vil rigtig gerne arbejde, forsørge sig selv, lære sproget og føle, de har en plads i samfundet, og det skal vi simpelthen blive bedre til at hjælpe dem til, fortsætter Knud Kristensen, der opfordrer virksomhedsejerne til at

være mere åbensindede. - Vi er nok lidt berøringsangste overfor flygtninge, og det bliver vi nødt til at gøre op med. De er kommet for at blive, og det er op til os selv at få dem integreret på vores arbejdspladser, siger borgmesteren. Han slår dog samtidig fast, at løsningen ikke kun ligger hos virksomhederne. - Vi bliver nødt til at tænke kreativt og komme af med noget af det bureaukrati, der præger jobcentrene. Vi skal langt hurtigere end i dag få udredt flygtningenes kompetencer, så der skal grundliggende mindre snak og mere handling til. Vi skal selvfølgelig følge op på deres arbejdssituation, men det første skridt på vejen til at få dem i arbejde er, at de kommer ud i virksomhederne på jobtræning, for det viser sig gang på gang, at de på trods af sprogbarrieren kan gå direkte ind og udføre et rigtig tilfredsstillende stykke arbejde, siger Knud Kristensen. Samtidig retter han en stille bøn mod kommunens unge danskere. - Udlændingene er en udfordring, vi i lyset af den situation, vi i dag har i verden, skal tage meget alvorligt, men nu skal vi ikke glemme, at en stor del af grunden til kommunens faldende befolkningstal er, at vores unge mennesker flytter herfra, når de skal studere. Det skal de naturligvis ikke stoppe med, men det ville da være dejligt, hvis nogle flere af dem fandt hjem igen, når de var færdige med deres studier, siger han.

SPAR

50% PÅ SKYDEDØRE OG INDRETNING

Lige nu får du 50% rabat på skydedøre og indretning i ikke mindre end 10 forskellige varianter i struktur og spejl. Besøg DESIGNA, se vores store udvalg i skydedøre, indretning samt tilbehør og få et godt tilbud med hjem. SORT STRUKTUR

KAMPAGNEPRIS KR. 4.067,Prisen er for skydedøre samt top- og bundskinne. Tilbuddet gælder til 31. januar 2016. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Erhvervsvej 4 • Møldrup • Telefon 86 69 13 00

Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 9.00 - 17.30 . LØRDAG 9.00 - 13.00 . SØNDAG 10.00 - 15.00

TIL DIN HVERDAG


Aars Avis

SIDE 20

KØR SELV-LÆSERREJSER MED

20. JANUAR 2016

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Som læser af Aars Avis får du disse særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden AARSAVIS ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Værelse med r balkon elle terrasse

Børnerabat

3 overnatninger 949,5 overnatninger 1.599,-

Op til 3 børn 0-14 år ½ pris. Maks. 2 børn pr. værelse uanset alder.

8 dage på hotel i Italien

Sommerstemning i Garda Hotel Palme Byen Garda er en ægte italiensk feriedrøm, hvor den legendariske stemning rigtigt mærkes på en tur gennem den gamle bydel. Her føler man sig hensat til et maleri af en klassisk sydlandsk idyl med frodige blomster, der vokser op ad mure og på de karakteristiske tegltage. Jeres hotel med swimmingpool ligger i gåafstand fra byen og den legendariske sø (500 m), der danner rammen om en skøn sommerferie i Italien. Er det den italienske kultur, der lokker jer hertil, bør I opleve markedet hver mandag i Peschiera del Garda (19 km), hvor I finder et overflødighedshorn af krydrede dufte, travle boder og et stort udvalg af lækre solmodne råvarer. Ankomst: Valgfri i perioderne 1.5.-25.6. og 6.8.-23.10. samt lørdage i perioden 2.-30.7.2016.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.199, Pris uden rejsekode 2.499,Pristillæg 11.6.-15.7. og 27.8.-9.9.2016: 600,og 16.7.-26.8.2016: 1000,-

• 7 overnatninger • 7 x morgenbuffet • 7 x 3-retters valgmenu • 3 x vinsmagning Turistskat ca. EUR 1-2,- pr. person pr. døgn.

4 dage på 3-stjernet centrumhotel i Tyskland

Besøg hansestaden Rostock Pris pr. person i dobbeltværelse

1.349,-

Pris uden rejsekode 1.499,-

Hotel Die Kleine Sonne HHH Nyd et par dage i den 800 år gamle hansestad Rostock, der byder på både historiske og nutidige oplevelser. Begynd oplevelserne på en slentretur fra et af byens fire middelalderlige bytårne, det 54 meter høje Kröpeliner Tor. I kan for eksempel smutte ind i klosterhaven til klostret Zum Heiligen Kreuz.

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 2 x 2-retters middag på Steigenberger Hotel Sonne Ankomst Valgfri frem til 18.11.2016.

3 dage på 3-stjernet kro i Nysted

Kroferie på Lolland

Eleverne på Haubro Landsbyskole kommer til at deltage i Dansefyrtårn NORD.

Dans skaber rammen på Haubro Landsbyskole Dansefyrtårn skaber kreativ dans med skolebørn HAUBRO: På Haubro Landsbyskole vil man, fra januar til marts måned, opleve børn i mellemtrinet danse kreativ skabende dans sammen med deres lærer og Dansefyrtårn Nords professionelle danser Anamet Magven. I løbet af et 10 ugers forløb vil børn, såvel som lærer, engagere sig i dans og bruge dansen som en udtryksmulighed, hvor der vil blive opbygget en forståelse for det dansante rum. I Nordjylland fik skoler i efteråret 2015 tilbudt et 10 ugers dansepartnerforløb og udviklingssamarbejde med Dansefyrtårn Nord. Forløbet starter nu på seks skoler spredt i hele regionen. Tilbuddet går på, at skolen vil komme til at opleve dans som en kreativ udtryksform, hvor der kræves en smule mere af skolen såvel som læreren. Et makkerskab mellem danseren og læreren, som vil fungere som et professionelt omdrejningspunkt for undervisningen. Makkerskabet går på, at man sammen udarbejder en strategi for,

hvordan forskellige fagligheder på bedste vis kan spille sammen i danserummet og danne baggrund for elevernes læring. Ifølge Kirsten Svensmark Møller, projektleder for Dansefyrtårn Nord, er kreativ dans og dansepartnerskole forløbet en metode, der med udgangspunkt i børnenes virkelighed og med enkle dansefaglige greb, tager eleverne gennem æstetiske processer.

Eksperimenterer - Vores to danseformidlere, Rikke Steen Mapstone og Anamet Magven, er dygtige til at arbejde i hver danselektion med faserne inspiration, udforskning, komposition, visning og værdsættelse. De eksperimenterer og leger og inddrager børnenes egne kompetencer i den skabende proces. Kreativ dans er et hit for både piger og drenge, forklarer Kirsten Svensmark Møller. I Dansefyrtårn Nord er en del af formålet med dansepartnerskole forløbet, at inddrage dansen i skolen og at stimulere elever-

nes udvikling af motorik, kropsbevidsthed, sansning og fantasi. Forløbet fungerer som en pendant til et ofte sprogligt univers. Dansen skaber en virkelighed, hvor eleverne forventes at udtrykke sig anderledes. Dansefyrtårn Nord vil man gerne fremme forståelsen af den kreative skabende dans i Nordjylland og forsøge at forankre nogle af dets begreber, tanker og udtryk hos eleverne såvel som hos lærerne. Dansefyrtårn NORD vil gerne give skolerne mulighed for at bruge dansen, også når projektperioden slutter, derfor deltager alle lærerne på to workshops henover foråret. Projektet kommer til at køre på Tornhøj Skolen, Sindal privatskole, Ranum Skole, Filstedvejens Skole, Haubro Landsbyskole og Hurup Skole. Dansefyrtårn Nord er ét ud af seks dansefyrtårne spredt rundt i Danmark, som alle er en del af Dansehallernes landsdækkende projekt “Ta’ fat om dansen”, som er støttet med 20 millioner kroner af Nordea Fonden.

God

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.149,-

at

Boibrn ørnekrrab .

Pris uden rejsekode 1.299,-

The Cottage

The Cottage HHH Her er jeres kroferie lagt i naturens smukkeste rammer kun et stenkast fra stranden ved Nysted Nor, og på en gåtur langs vandet til for eksempel den lille, hyggelige Nysted Havn (1 km) kan I nyde en storslået udsigt over mod Ålholm Slot. Sydhavsøerne ligger foran jer i al sin idyl ved Østersøens brusende bølger.

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 2 x 2-retters middag/buffet Ankomst Onsdage, torsdage og fredage i perioden 9.3.-1.7. samt 26.3 og 14.5.2016.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Børnerabat ved 2 voksne. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

AARSAVIS

Åbent hverdage kl. 8-17.

Forløbet starter nu på seks skoler spredt i hele regionen. Tilbuddet går på, at skolen vil komme til at opleve dans som en kreativ udtryksform, hvor der kræves en smule mere af skolen såvel som læreren.


Aars Avis

20. JANUAR 2016

kØL

SIDE 21

frost

koLoniaL

H at t ing brød

Da næg

rundstykker, håndværkere, solbærsaft og mini flütes 1 ltr.

skrabeæg str. l/Xl 6 stk.’s

9 00 25 00

Fr it v a lg

10

s

½ pri

R ib e n a

00

Da lo o n forårsruller 800 g

2 ps.

koLoniaL

koLoniaL

Rød Me r r ild

Jo ll y C o la /Jo ll y

320 g + 33% = 425 g

500 g

29

Pr. ps.

95

s

½ pri

Max. 6 stk. pr. kunde

9

frisk + pink

500 m l. S a ne x

00

Time

sodavand 1,5 ltr.

15

00

7

Pr. fl.

non-fooD

rEnGØrinG

Ve l opvask

16

Kun

95

ØL + VanD

guldkorn

kaffe

alm.

95

+ pant

kaGEr

K o hb e rg

træbriketter

boller

10 kg

á 8 stk.

body/håndsæbe

250 ml.

s ½ pri

10

00

kaGEr

L u Pr in s e n R o lle

n

chokoladekiks/ bastogne kiks 250-260 g

Pr. st k .

6 x 10 k g

100

Kun

torsDaG/ frEDaG

Løs væg t

slik

10

00

spar øl

30 st k .

6 00 55 + pant

10

Kun

Kun

95

Pr. 100 g alm.

00

00

LØrDaG/ sØnDaG

fløde 38%

1/2 lt r.

9

95

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

H ave rs le v

v. finn ovesen

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fra onsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)


Aars Avis

SIDE 22

20. JANUAR 2016

HAVERSLEV

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Borgermøde om Haverslevbogen HAVERSLEV: BrorstrupHaverslev Lokalhistoriske Forening indkalder til et borgermøde i Haverslev Medborgerhus torsdag aften, 28. januar. Foreningen beder borgere i Haverslev om hjælp til at skrive en bog om Haverslev Sogn og dets bebo-

ere. Lidt tilsvarende bogen om Brorstrup Sogn. Er der nogle borgere, der kunne tænke sig at skrive et stykke til bogen eller på anden måde være behjælpelig med oplysninger om Haverslev, vil man i den lokalhistoriske forening være meget taknemmelige.

100 elever fra fire forskellige skoler dystede fredag ved et stævne i kidsvolley i Haverslev.

100 elever til kidsvolley i Haverslev Volleyballstævnet er meget populært - det ligger fast at det gentages i 2017 Der kan skrives mange historier om Haverslev. Blandt andet om Gammel Madsen og hans lastbil.

Ultraløbere fra Haverslev til Bornholm HAVERSLEV: I løbeklubben Run For Fun i Haverslev er endnu et nyt begynder hold startet op, og efter 14 uger kan de efter planen løbe deres første fem kilometer tur den 7. april 2016. - Men i Run For Fun er der også plads til ultraløbere, og vi har indtil videre to af slagsen, siger klubbens leder Joan Straarup. Stefan Larsen og Søren Lykke har begge været på Bornholm i weekenden og

har løbet Danmarks hårdeste trail løb - Hammer Trail. Søren Lykke løb 52 km på syv timer og syv minutter og blev nr. fem, og Stefan Larsen løb 50 miles (ca. 82 km) på 11 timer og 15 min. og blev nr. 6. Dertil skal bemærkes, at hele ruten stort set var belagt med ren is, så det var ekstra udfordrende. Turen, som er et “rundeløb” gik hver gang omkring Hammershus, som de to løbere nu må kende ret godt.

HAVERSLEV: “Kast, rokér, grib!”, ”Godt, det der”. ”Yes, kom og få en high five”. Sådan lød det gentagne gange i Haverslev Hallen fredag, hvor HaverslevRavnkilde Skole for fjerde gang stod som arrangør af et kidsstævne for 3. klasser fra fire lokale skoler: Haverslev Skole, Ravnkilde Skole, Sortebakkeskolen og Suldrup Skole. Kidsvolley er et spil, hvor man tillemper reglerne, så også børn på de yngste årgange kan være med i det ellers tekniske svære spil. Baggerslag og fingerslag er afløst af kast og gribninger, hvilket giver masser af intensitet på banen, hvor det også er en regel, at alle spillere skal rokere en plads, lige så snart man har kastet bolden over nettet. Griber man ikke bolden, eller

laver man på anden måde en fejl, dømmes en af spillerne ude, og det hold, som formår at tømme modstandernes banehalvdel, vinder et sæt. - Det er fjerde gang, vi afvikler dette stævne, som er meget populært hos eleverne fra de deltagende skoler. Og som man kan se på fotos, er der masser af gang i den, og alle kan være med i spillet. Desuden har hvert af de deltagende 20 hold fået tildelt en holdleder i skikkelse af en elev fra den lokale efterskole, HCI. Skolen stiller hvert år med en gruppe elever, der er med til at få stævnet til at fungere rigtig godt, siger afdelingsleder Jørn Lund, som er tovholder og praktisk arrangør af stævnet. De enkelte klasser eller skoler kan stille med flere hold, men klasserne eller

skolerne henter point til en fælles konto, så man til slut kan kåre en vinderklasse eller -skole. Undervejs har de enkelte hold fået tildelt landenavne, så der faktisk spilles en hel del landskampe denne vinterfredag i Haverslev. De store efterskoleelever er et hit blandt eleverne fra 3. klasse, som åbenlyst ser op til deres holdledere. Efterskoleeleverne står for at dømme, skifte ud, heppe og føre point ved stævnet. Og der er nok at se til, når man skal holde styr på livlige børn, point, sætscore og meget andet. Måske skal der bindes et snørebånd, eller der kan være brug for lidt trøst og omsorg til en elev, som er faldet og har slået sig. - Det er rigtig sjovt, og vi er gode, siger Kristian, som er fra Suldrup Skole, men denne dag stiller op

for Polen. De noget større efterskoleelever har også en sjov og lærerig dag. Hvis de havde forventet en stille dag på kontoret, er de dog blevet overraskede. - Det er sjovt, og det er nogle søde børn, som vi er holdledere for. Men der er godt nok meget larm, siger Anne Kathrine Vejen, inden hun iler tilbage til sit hold, som står klar på banen til endnu en kamp. Da sidste bold er spillet og alle point talt op, står Sortebakkeskolen som vindere af den store vandrepokal. En pokal, som skolens nuværende elever i 2. klasse kan se frem til at skulle forsvare ved næste års stævne. For det ligger allerede nu fast, at der også er stævne i kidsvolley i Haverslev i 2017.

De to ultraløbere sammen med en række andre løbere fra Run for Fun. Stefan Larsen (til venstre i grøn jakke) og Søren Lykke (til højre i grøn jakke) har begge været på Bornholm i weekenden og har løbet Danmarks hårdeste trail løb - Hammer Trail.

AARS AVIS

Annoncetelefon 98 62 17 11

Holdene havde lokale efterskoleelever fra HCI som holdledere. Her hepper Anne Kathrine Vejen på sit hold sammen med udskiftningsspillere.


Aars Avis

20. JANUAR 2016

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

SIDE 23 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

GUNDERSTED

Jette Torp synger i Kig Ind i Nørager NØRAGER: Smuk, sjov, alvorsfuld og intens. Det er nogle af de ord der sættes på, når arrangørerne skal beskrive kunstneren til koncerten fredag, 29. januar i Kig Ind i Nørager. Ordene dækker over sanger og entertainer Jette Torp. Hun beskrives i øvrigt som en af Danmarks dygtigste sangerinder og fortolkere. Med sin akustiske guitar og en stor portion levet liv i bagagen tager Jette Torp publikum med på en rejse igennem en karriere og et liv, der er gået i mange retninger. Store shows, koncerttur-

néer, CD-udgivelser, teater og TV – Jette Torp har aldrig valgt kun at gå på hovedvejen. Nysgerrigheden og lysten til at udfordre sig selv har inviteret til ture ad nye og nogle gange snoede veje. Karrieremæssigt såvel som privat er det gået op og ned, hurtigt og langsomt – som det nu er, når man insisterer på at flytte sig. Repertoiret denne aften spænder derfor også vidt. Som Jette Torp selv siger: Mange af sangene er valgt, fordi de støtter op om de historier jeg gerne vil fortælle, mens andre sange er med, fordi jeg simpelthen ikke kan undvære dem!

Der arbejdes ihærdigt på at bevare Gundersted Købmandsgård, og der er nye tiltag på vej.

Andelsbevisindehavere søges i Gundersted Købmandsgård

Arvinger af andelsbeviser skal melde sig inden 1. april i år

Jette Torp kommer til Kig Ind med sin guitar.

Skoleelev i Nørager hjælper flygtninge NØRAGER: Flygtningene fryser i Danmark. Det fortalte de i Tv2nord, og indslaget fik Oliver Vang fra Haverslev til at skride til handling. Han har via Ungecenter Syd fået startet en indsamlingscentral på Sortebakkeskolen i Nørager, hvor han også har præsenteret sit projekt i alle klasserne. Oliver Vang, der går i ottende klasse, er selv tovholder på projektet, hvor man indsamler tøj og sko til blandt andre kommunens mange uledsagede asylbørn, og han er ikke uvant med at levere et stort stykke frivilligt arbejde. I 2014

stod han i spidsen for projektet “Giv en ged”, som resulterede i flere flotte julegaver til børn i tredjeverdenslande. Oliver Vang mener, man bør hjælpe, hvor man kan, og når vi har åbnet vores kommune for flygtninge, bør vi behandle dem godt og med respekt, og de skal ikke fryse. Allerede nu har de første været forbi med bidrag, der sorteres og kommer i kasser, som afleveres efter uge 4. En af kasserne indeholder sommertøj, så der også er noget at tage på, når Kong Vinter forlader Danmark igen.

GUNDERSTED: Bestyrelsen bag Gundersted Købmandsgård er på jagt efter personer, der måtte have andelsbeviser til Gundersted Købmandsgård liggende af afdøde familiemedlemmer. - Vi er i gang med at lave en gevaldig oprydning i vores registrering af, hvem det er som har andelsbeviser i Gundersted Købmandsgård. Ifølge vedtægterne kan andelsbeviser godt overdrages til andre eller sælges, blot foreningens bestyrelse får besked herom. Igennem årene har vi fået viden om, at indtil flere af vores oprindelige medlemmer er døde, men det er meget sjældent, at vi har fået nogen besked om, at beviserne er blevet overdraget til andre. Derfor vil vi give eventuelle indehavere en chance for at melde sig inden den 1. april 2016. Det kan ske ved at kontakte bestyrelsen og så få andelsbeviserne overdraget til pårørende. Efter denne dato vil man ikke længere have mulighed for at få overdraget beviser fra afdøde bevisindehavere, der er døde inden denne dato, forklarer Ulrik Mark Jensen fra bestyrelsen. - Vi skal på den kommende generalforsamling 27. ja-

nuar, have stadfæstet nogle ændringer af vedtægterne. Dette for at tilpasse dem tiden, men også nogle nødvendige ændringer for at øge vores muligheder i at sikre en fortsat drift af købmandsgården, forklarer formand Kjeld Østergaard. - Det er en af årsagerne til,

at vi laver denne oprydning. Ligeledes vil vi naturligvis også gerne byde nye medlemmer velkomne. Vi vil gerne have den nye generation af borgere i Gundersted til at føle det samme ejerskab af Købmandsgården som den ældre generation. Derfor håber vi,

at rigtig mange af byens nye borgere vil komme og deltage i vores kommende generalforsamling. Her vil vi også løfte sløret for de nye tiltag vi lige nu går og arbejder med, slutter Kjeld Østergaard.

VEGGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Michala Petri og Carsten Dahl på Halkær Kro VEGGER: Fredag, 22. januar er der musik på Halkær Kro. Denne aften gæster Carsten Dahl og Michala Petri kroen i Halkær. De to er på hvert sit felt store personlige mestre på henholdsvis piano og blokfløjte. Deres samarbejde rummer både store udfordringer og muligheder, når det improvisatoriske element stilles overfor den klassiske musiks faste rammer. Forløsningen og den kunstneriske oplevelse er uundgåelig, når to enere som Dahl og Petri sammen tager udfordringen op.

Aftenens koncertmenu serveres af Mortens Kro, Aalborg. Menuen består af jordskokkesuppe med stykke af letsaltet torsk, jordskokkechips og persillepure. Hjemmebagt biodynamisk brød. Helstegt frilands økofilet

stegt med timian og rosmarin - tomatiseret skysauce med rosmarin - bagt med rodfrugter og beder samt lille bygkornsalat. Gateau marcel a la Michaud tæt chokoladekage med 60% kakao og syltede klementiner.

Advokatfirmaet Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Fryd & Nielsen Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13


Aars Avis

SIDE 24

20. JANUAR 2016

hul, men omvendt glædede han sig over, at hans drenge formåede at ride stormen af, da de i løbet af kampens sidste tre minutter ragede to udvisninger til sig. - Jeg ved sgu ikke helt, om jeg skal grine eller græde. Set i lyset af, at vi kunne have lukket kampen, har jeg lyst til at græde over, at det kun blev til et point, men omvendt kunne vi sagtens have smidt det hele til sidst, så det var vel okay, sagde Kristian Pedersen, der løb ind i taktiske problemer fra starten af anden halvleg. - Vores forsvarskrumtap, Kim Bregendahl, fik sin tredje udvisning kort efter pausen, og det hæmmede os en del. Vi manglede hans fylde i forsvaret, og så havde vi ikke noget alternativ på stregen i angrebsspillet. Det betød, at Magnus Saugstrup ikke kunne få nogen pauser, og det var nok en del af grunden til, at han brændte et par af de helt store chancer i slutfasen, sagde Kristian Pedersen, som dog glædede sig over, at han stadig er ubesejret som træner for TVH-drengene.

Har forlænget aftalen

Jens Christian Brauner, der her ses i aktion i en tidligere kamp mod Skovbakken, vil efter sommerferien og sæsonen ud være spillende assistenttræner for Kristian Pedersen i Team Vesthimmerland. Arkivfoto.

TVH-træner efter uafgjort: Skal jeg grine eller græde? Udvisninger kostede sejren over Skovbakken HÅNDBOLD 1. division, herrer Team VesthimmerlandSkovbakken 28-28 (15-14) Af Lars Lindberg Søndag eftermiddag tog Team Vesthimmerlands 1. divisionsherrer imod

Skovbakken i Idrætscenter Østermarken i Aars. Det var Kristian Pedersens tredje kamp som cheftræner for holdet, og han jagtede sin tredje sejr på stribe. Den fik han ikke, da opgøret endte 28-28, men det var lige ved og næsten.

Kampen igennem fulgtes de to hold pænt ad, men da det spidsede til i anden halvleg, slog værterne et lille hul på to mål, og i en kort periode så det ud til, at vesthimmerlændingene ville knække kampen. - Vi havde en rigtig god periode, hvor vi havde også

flere oplagte chancer for at bringe os op med tre, men vi blev for febrilske i vores afslutninger, og derfor fik vi desværre ikke lukket sækken, sagde Kristian Pedersen efterfølgende. Han ærgrede sig naturligvis over, at det ikke lykkedes at slå det afgørende

Håndbolddamer i oprykningsfare Af Lars Lindberg HÅNDBOLD: Team Vesthimmerlands 2. divisionsdamer gik ind til denne sæson med en målsætning om at slutte i top 5, men meget tyder på, at holdet inden sommerferien kan indløse billet til landets næstbedste række. De lokale håndboldpiger fører efter weekendens knusende sejr på 25-13 over Hornbæk 2. division med to point ned til de nærmeste forfølgere, og vesthimmerlændingene har ikke flyttet foden fra speederen, siden de fandt den.

- Vi lagde ud med at tabe de to førte kampe, men siden har vi kun tabt en enkelt, og det er den stabilitet, vi har fundet, der gør, at vi i dag ligger til oprykning, siger Klaus Hansen, der er holdleder for holdet. Især defensivt har TVHdamerne set umådeligt skarpe ud den seneste tid, og Klaus Hansen mener da også, at forsvarsspillet er en stor grund til holdets succes. - Vi har eksperimenteret med et 4-2-forsvar, og det er kommet til at stå rigtig godt efterhånden. Pigerne

er trygge ved det, og det giver os nogle nemme mål, når modstanderne smider bolden væk. Det er ikke så svært at vinde håndboldkampe, når modstanderne kun scorer 13 mål, som tilfældet var det med Hornbæk i weekenden, siger Klaus Hansen, som dog holder begge ben på jorden. - Jeg ved godt, det er meget jysk, men vi snakker sgu oprykning endnu. Vi tager en kamp ad gangen, og så ser vi, hvor langt det bringer os, siger han. Han lover dog, at hver-

ken spillere eller trænerteam vil tage hensyn til klubbens økonomi, hvis det fortsat lugter af oprykning mod slutningen af sæsonen. - Jeg ved godt, at det kan blive en økonomisk belastning for klubben, hvis vi rykker op, men vi har den indstilling, at rykker vi op, så spiller vi da bare 1. division med de piger, der har sikret oprykningen, så står vi inden den sidste kamp med muligheden for at hive en billet til 1. division, så hiver vi den også, siger han.

Han afviste dog, at han har revolutioneret holdet. - De her drenge kan jo både kaste og gribe en bold - faktisk er de så gode til det, at de spiller i landets næstbedste række - og det kunne de også, da jeg overtog dem. Det handler nok om, at jeg har fået banket lidt selvtillid ind i dem, og nu håber jeg bare, vi kan ride videre på

bølgen, sagde Kristian Pedersen, som efter blot tre kampe i spidsen for TVHherrerne har forlænget sin aftale med klubben, så den løber frem til sommeren 2017. Det var ikke en beslutning, han havde svært ved at træffe, fortæller han med et stort grin. - Hvis ikke jeg syntes, det var et fedt job, havde jeg jo ikke sagt ja til det i første omgang, så jeg ser frem til et år mere med lugten af savsmuld i næseborene, sagde Kristian Pedersen, der nu er ekstra motiveret for at holde sit mandskab i 1. division. - Det er vores altoverskyggende mål for resten af sæsonen, og selv om det er en fortærsket kliché, så tager vi én kamp ad gangen. Nu har vi ikke tabt i tre kampe i træk, men de deprimerende kendsgerninger er jo, at vi stadig ligger til nedrykning, så vi får vores sag for, sagde Kristian Pedersen, som dog tillod sig at være optimist. - Vi har fundet gejsten efter en lang, hård periode, og mod Skovbakken smed spillerne sig efter hver eneste løse bold og kæmpede heroisk for hver en centimeter på banen. Kan vi holde fast i den arbejdsiver og fylde lidt mere i selvtillidstanken, så er jeg sikker på, vi kan klare skærene, sagde han. Efter sommerferien og sæsonen ud vil venstrebacken Jens Christian Brauner, der i denne sæson er en af holdets bærende kræfter, fungere som spillende assisttræner for Kristian Pedersen.

Samtlige billardhold fra Aars hentede point BILLARD: I den forgangne uge havde Aars Billard Klub syv hold i kamp, og alle holdene fik point. Serie 1.2 havde hjemme besøg af Grenaa. Hjemmeholdet leverede en rigtig flot indsats, og gæsterne blev sendt hjem med et 6-2 nederlag. Pierre Galuszka, Peter Degn og Kim Lauridsen sørgede med deres sejre for de to matchpoint til holdet, som nu indtager en delt andenplads i dets række. Der blev spillet tre kampe i serie 2. Serie 3.1 hentede to point i Viborg efter sejr på 5-3. Det blev en meget spændende og lige kamp, som ligeså godt kunne have endt 4-4. John Larsen og Jørgen Bollesen vandt deres kampe, mens Jan Jespersen spillede uafgjort i sin kamp. Serie 3.4 spillede hjemme uafgjort 4-4 mod Kongerslev. Per Lucassen og

Hans Jørgen Lau var de to vindere for hjemmeholdet. Serie 3.5 hentede to point på udebane mod Randers. Kaj Lykke Jensen, Jørgensen Sørensen og Jens Kvist vandt deres kampe for Aarsmandskabet. I Old Boys rækken er der også afviklet tre holdkampe. OB4 spillede hjemme uafgjort 4-4 mod Arden. Torben Harbo og Erik Rynkeby vandt deres kampe. OB5 hentede også et point, da holdet gæstede Viborg og spillede uafgjort 4-4. Preben Aaen og Ole Myrup vandt deres kampe. OB6 havde fordel af hjemmebane i deres opgør mod Solsiden. Det opgør endte også uafgjort 4-4, og dermed også med et point til Aarsholdet. Per Breinholt og Poul Madsen vandt for hjemmeholdet.


Aars Avis

20. JANUAR 2016

SIDE 25

Talentarbejdet i Aars HK giver pote

Oliver Norlyk rykkede ved weekendens kredsstævne i Skjern tættere på en plads i den kommende U18 landsholdstrup.

HÅNDBOLD: Aars HK har i den forgangne weekend haft en del spillere til U16 Kredsstævne i Skjern. Spillerne repræsenterede Kreds 2, som spillede mod de øvrige kredse i Jylland. Holdet spillede tre kampe i løbet af weekenden, og stævnet fungerede som udtagelsesstævne til DHF’s medietræning, hvor spil-

lerne bliver kigget på med henblik på udtagelse til bruttotruppen til det kommende U18 landshold. Klubben fik Tobias Simonsen, Jacob Hansen samt Jacob Wolf udtaget til disse medietræninger. Ydermere fik klubben Oliver Norlyk direkte udtaget til DHF’s talenttræning, hvor han skal forsøge at spille sig på det kommende U18 landshold. Oliver Norlyk starter allerede sidst i januar med deltagelse i en træningslejr i Fredericia med de to årgange over ham som en slags indslusning til bruttotruppen til det kommende U18 landshold. Aars HK har gennem de seneste år gjort en ekstra indsats på ungdomssiden for at genere bedst mulige forhold for klubbens ungdomsspillere, og denne satsning ser nu ud til at give gevinst i specielt årgang 2000, hvor alle de nævnte spillere sammen med deres holdkammerater også er repræsenteret i 1. division i den daglige turnering.

Andreas Palicka, Rene Antonsen og Christian Jensen fra Aalborg Håndbold stod onsdag i sidste uge for træningen af IK Frems U12, U14 og U16 drengehold, og efter træningen var der god tid til autografskrivning.

Gæstetrænere til Suldrup fra Aalborg Håndbold HÅNDBOLD: Onsdag i sidste uge havde IK Frem Håndbolds U12, U14 og U16 drengehold et særligt besøg. Jutlander Bank havde inviteret et par af de kendte spillere fra Aalborg Håndbold til Suldrup for at træne en flok forventningsfulde unge mennesker. De professionelle spillere fra Aalborg Håndbold, Andreas Palicka, Rene Antonsen og Christian Jensen havde arrangeret en god og spændende træning for holdene, og profferne gjorde

det til en ganske særlig dag for spillerne. Øvrige trænere fra IK Frem og masser af forældre fik som tilskuere også en anderledes og sjov eftermiddag. Efter træningen var der tid til at skrive autografer, og som tak for indsatsen fik drengene billetter med hjem til en af Aalborg Håndbolds kommende kampe. Et super godt initiativ som mødte stor opbakning fra såvel spillere og trænere som forældre fra IK Frem Sønderup/Suldrup.

TeamGym Himmerlands dygtige gymnaster havde en god oplevelse og fik vist deres sportslige potentiale, da de for nylig deltog i SpringCup Nord i Randers.

TeamGym Himmerland til SpringCup Nord i Randers De dygtige gymnaster vandt flere medaljer GYMNASTIK: Lørdag 9. januar var 15 gymnaster fra TeamGym Himmerland til SpringCup Nord i Randers, som er en individuel konkurrence i trampet (minitrampolin) og på bane. De yngste gymnaster var i konkurrence først, og de mødte i Randers allerede klokken 08.00 udfordret af de noget glatte veje. Minipigerne Stine Odberg, Mathilde Fløj Thomsen, Natasja Pilgaard, Else Sørensen og Pauline Kappel startede konkurrencerne, og de konkurrerede mod 49 andre piger i deres årgang. De gjorde det alle rigtig godt og fik fine placeringer. Da det ikke blev til en plads i finalerne, ”vandt” de i stedet en sneboldkamp med en af deres instruktører. Simon Odberg var også blandt de første i konkurrence hos minidrengene, hvor han blev blandt de 10 bedste i sin række i trampolin. Dette sikrede ham en kvalifikation til finalen. På bane rakte hans placering desværre lige nøjagtigt ikke til en finaleplads. Over middag var det juniorpigerne Julie Søkbæk, Sarah Sandfeld, Thea Uhd Nielsen og Caroline Brix, der var i konkurrence. De udførte også nogle gode spring, og Julie Søkbæk og Caroline Brix kom begge i finalen i både trampet og på bane. Samtidig var juniordrengene Jeppe Spanggaard, Sebastian Juan Andersen og Christoffer Rask Hansen i konkurrence. De kvalificerede

sig alle til finalerne, ligesom seniorherrerne Kalle Holm Sørensen og Christian Uhrenholt Bigum. Finalerne startede klokken 15.20, og her var der ikke overraskende hård kamp om placeringerne. Teamgym Himmerland-gymnasterne gjorde det rigtig godt, men for nogle rakte det lige nøjagtig ikke til en plads på podiet. Gymnastikforeningens konkurrencegymnaster var dog fint repræsenteret ved medaljeoverrækkelsen. Caroline Brix fik en bronzemedalje i trampet, Simon Odberg fik en overbevisende sølvmedalje ligeledes i trampet med tre karakterpoint ned til bronzemedaljevinderen, og Jeppe Spanggaard fik en fortjent bronzemedalje på bane og en flot sølvmedalje i trampet. I Simon Odberg og Jeppe Spanggaards rækker var der en ekstra præmie til medaljetagerne i form af et gavekort til SpringCamp på Bjergsnæs Efterskole. Klokken 19.30 var en lang og vellykket springdag slut, og gymnasterne og deres forældre kunne vende snuden nordpå igen. - Vi er meget tilfredse med gymnasternes indsats og dagens fine resultater, siger to af konkurrencespringernes instruktører, Mette Berg Jensen og Jonas L. Poulsen. SpringCup Nord var sidste individuelle konkurrence i denne sæson. Nu arbejder gymnasterne og deres instruktører frem mod holdkonkurrencerne, som afvikles i marts, april og maj.

Ud over holdkonkurrencer deltager TeamGym Himmerland også i nogle af forårets opvisninger,

eksempelvis forårsopvisningen i Aars Gymnastikforening 19. marts.

Det betaler sig at se efter Danske BOLIGadvokaters logo

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk


SIDE 26

Aars Avis

20. JANUAR 2016


20. JANUAR 2016

Aars Avis

SIDE 27


SIDE 28

Aars Avis

20. JANUAR 2016


20. JANUAR 2016

Aars Avis

SIDE 29


Aars Avis

SIDE 30

20. JANUAR 2016

K Køb af billetter og menu: www.halkaer.dk fredag d. 22. jan. kl. 20.00

Michala Petri & Carsten Dahl

Entré eksklusiv koncertmenu: Forsalg kr. 200,(medlem kr. 140,-)

KIMBRERKROEN

DESIGN Visitkort Brevpapir Kuverter Menukort Brochurer

VINTERMENU 2016

Skiver af honningmarineret kalkunbryst på salat, dertil æbletzatiki, brød og smør et unikt møde mellem den klassiske musik og jazz. Carsten Dahl og Michala Petri er på hvert sit felt store personlige mestre på henholdsvis piano og blokfløjte. Deres samarbejde rummer både store udfordringer og muligheder, når det improvisatoriske element stilles overfor den klassiske musiks faste rammer. Forløsningen og den kunstneriske oplevelse er uundgåelig, når to enere som Dahl og Petri sammen tager udfordringen op, og vi ser frem til dette spændende musikalske møde på Halkær kro.

Koncertmenu kl. 18.00: Se menu på www.halkaer.dk

Svinekam stegt med hvidløg og rosmarin, dertil kartoffel/spinat gratin,

TRYK

Vintersalat, smørstegte gulerødder og rosmarinsauce

Foreningsblade Fakturaer Brochurer Bøger

Chokoladetærte med frisk frugt og frugtsauce

Afhentningspris 17400 Bestilles senest 3 dage før. Min. 10 kuverter Søndag dog min. 20 kuverter Kimbrer Kroen leverer alt ud af huset - smørrebrød - receptioner - festmenuer m.m.

fredag d. 5. februar kl. 20.00

Indhent tilbud

Kimbrer Kroen har lokaler til festen fra 20 til 250 personer

Dallahan (Skotland) - Den skotske aften

Fest til fast pris fra kr. 455.00 – se nærmere på www.kimbrerkroen.dk Ring for nærmere information, eller få tilsendt vores brochure.

Entré eksklusiv koncertmenu: Forsalg kr. 180,(medlem kr. 120,-)

AARS BOGTRYK & OFFSET

Markedsvej 8 - 9600 Aars - tlf. 98 62 19 66

Koncertmenu kl. 18.00: Se menu på www.halkaer.dk

SUNDHED & VELVÆRE KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Marilyn Mazur trio samt Eliel Lazo Kvintet (Cuba)

ER DU INDUFLEX´S NYE MEDARBEJDER? Vi søger ny kollega til vores bearbejdningsafdeling. Primært CNC drejning. Du skal være indstillet på, at skiftehold kan forekomme. 830mm

Matriale 10mm støbt akryl Lyskilde

t verdensberømte percussionister to dobbelt koncert. Davidspiller LED julekæde 160 Danmarks jazzscene er begunstiget med bl.a disse to perVægt cussionister af verdensklasse. 45 KG Marilyn Mazur, som har turneret verden over, præsenterer Kontakt sin unikke trio med svenske Josepine Cronholm og Krister induflex@induflex.dk TLF: 98 37 88 profil på Jonsson. Eliel Lazo fra Cuba erinduflex.dk ligeledes en19 vigtig den internationale jazzscene.

Koncertmenu kl. 18.00: Se menu på www.halkaer.dk Forsalg ved bestillingsskema: Klik på koncerten på www.halkaer.dk, udfyld og afsend skemaet.

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

Tlf. 98 62 13 40

torSdag dag den 11. februar kl. 20.00

Entré eksklusiv koncertmenu: Forsalg kr. 200,(medlem kr. 140,-)

Himmerlandsgade 150 Tlf. 98 62 17 11

mail@kimbrerkroen.dk Markedsvej 8 - 9600 Aars - tlf. 98 62 19 66 . mail@kimbrerkroen.dk

1700mm

det handler om Skotland denne aften – Musik, mad, whisky, dans og fejring af nationalpoeten robert burns. Highland Piper Stig Bang Mortensen assisteret af Rod SinSin clair indleder aftenen med præsentationen af The Haggish – Efter den skotske menu spiller Dallahan, et af Skotlands højaktuelle bands, koncert. Senere instruerer Gordon Blair i Highland Dancing og aftenen sluttes af med Robert Burns’ sang ”Should Old Acquaintance Be Forgot”. Whiskysmagning: 5 x highland malt for kr. 100,00 (købes i baren).

Er du uddannet maskinarbejder/værktøjsmager og har du erfaring med plast (ikke et krav, men en fordel)?

INDUFLEX A/S Hagensvej 25 9530 Støvring

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Er du selvstændig og har du flair for detaljer og kvalitet? Hvis JA, modtager vi gerne ansøgning pr mail. Sendes til induflex@induflex.dk mrk. ”ansøgning”.

Klinik for fodterapi

Kører også på udebehandling

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

AFTENMALKER SØGES Frisk M/K til at malke vores 320 køer søges. Vi malker 3 gange i døgnet, i en 32 plads malkekarrusel - og håber du er den vi mangler til at malke fra kl. 19.00 til kl. 23.00. Evt. 3-4 aftener pr. uge eller efter aftale. Henrik Haugaard Testrupvej 93, Testrup, 9620 Aalestrup Tlf. 24 98 18 05 - 98 64 31 61


Aars Avis

20. JANUAR 2016

SIDE 31

TIL LEJE

KØB OG SALG

Til leje

3 vær. lejlighed 95 m . Leje kr. 2.975 pr. mdr. + forbrug. Dep. 3 x husleje. 2 km uden for Sjøstrup. Tlf. 40 21 11 92 2

Centralt beliggende

3-vær. stuelejl. i Aars, 91 m2, nyrenoveret, til leje pr. 1. februar 2016. Leje 5.000,- + depositum 3 mdr. Tlf. 23 82 55 71

Lejlighed

Hele forruden, sideruder og bagrude være fri for is og sne, inden du kører hjemmefra. Ellers kan der vanke en bøde eller ligefrem en betinget frakendelse af kørekortet.

Sne, is og dug giver bøder til bilisterne MOTOR: For tiden skraber mange bilejere sne og is af bilen om morgenen. Og faktisk er det rigtigt vigtigt for sikkerheden, at vi gør det ordentligt, før vi kører. Her følger en række gode råd til vinterbilisterne. Lige nu er det især sne og is på bilruderne, der generer bilisterne. Før du kører, skal hele forruden, sideruder og bagrude være fri for is og sne. Hvis bilen er dugget til, så bør dug – både udvendig og indvendig - også fjernes. Vurderer politiet, at du ikke har frit udsyn i bilen, venter der alt fra en bøde til en betinget frakendelse af kørekortet. (kilde: FDM) Det dur altså ikke at køre af sted og lade bilens varmeanlæg klare dug og is undervejs. Beregn hellere fem-ti minutter ekstra om morgenen med isskraberen.

Sådan gør du Varmt vand på bilens iskolde bilruder er en dårlig idé. De bedste redskaber til at fjerne rim og is er kombinationen af en isfjernerspray og en dobbeltsidet skraber, hvor den ene side har en gummibelægning til rim og dug, mens den anden side har en plasticbelægning til hårdere is og sne.

Vil motoren ikke starte? Mange bilister oplever startbesvær når kulden banker på, og derfor er det en rigtig god idé at oplade eller skifte batteriet nu,

da de mange koldstarter trækker store veksler på batteriet. - Valg af motorolie kan også have betydning for startbesvær. Til vinterbrug, er en fuldsyntetisk motorolie – det som vi også kalder letløbsolie – at foretrække, siger Torben Didia Rasmussen, der er produktchef for smøreolie hos energiselskabet OK. Han uddyber: - En fuldsyntetisk olie er fremstillet af baseolier af højere og mere ensartet kvalitet. Olien er derfor tyndere, og det giver en lettere koldstart. Desuden er den fuldsyntetiske olie med til at forbedre brændstoføkonomien.

213 m2 udlejes på Himmerlandsgade i Aars. 6 vær. lejlighed i pæn stand. Lejligheden har sydvendt tagterrasse samt egen parkeringsplads. Tlf. 40 45 59 64

Hyggelig lejlighed

på ca. 48m2 på 1. sal i Aars centrum og flot stand. Ledig fra den 1.2 pris kr 3.000,- + forbrug. Tlf. 40 38 22 27

Til leje

Centralt beliggende 3-vær. lejlighed på 85 m2. Pr. mdr. 4.500 kr. + forbrug. Indskud 3 mdr.s leje. AMH Bolig Tlf. 22711270 amh@amhbolig.dk

Til leje

Ældre 2 vær. lejlighed 40 m2, 2. sal. Beliggende i hovedgaden i Aars. Køkken, stue og soveværelse. Mdr. leje 2500,- + forbrug Dep. 3 x mdr. leje. Tlf. 20 31 31 32

71 m2 på Keldgårdsvej. Kr. 5.000 pr. mdr. + forbrug. 3 mdr.s dep. Henv. tlf. 40 11 45 98/ 98 66 61 44

Rækkehus

Nyrenoveret 50 m2, rækkehus med egen have, centralt beliggende i Aars udlejes pr. 1. marts. Henv. tlf. 40 40 03 75

Centralt i Aars

Lækker lys 3-vær. lejlighed på 77 m2 med overdækket terasse og lille skur i nybyggeri, som grænser op til grønt område. Henv. Læsø Tømrerforretning Tlf. 21 45 10 36

SUPER LEJLIGHED I AARS

udlejes fra 1. februar 2016 eller senere. 3-vær. 90. m2 nyistandsat midt i Himmerlandsgade. 2. sal med altan. Mdl. husleje kr. 6.500,- + forbrug. 3. mdr. indskud. Ingen husdyr. Henvendelse til Jørn Holm Tlf. 40 17 81 30

Til leje centralt i Aars

Kælderlejlighed ca 55 m2, husleje kr. 2.700 + forbrug. Første sals lejlighed ca 104 m2, husleje kr. 5.200 + forbrug. Første sals lejlighed ca 70 m2, husleje kr. 4.000 + forbrug. Dep. er 3 mdr.s husleje og ingen husdyr. Tlf. 20 29 55 28

Annoncetelefon 98 62 17 11

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Telefon 29 32 87 22

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Kirkens Korshær

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Genbrugsbutik Nørager

Telefon 98 62 51 15

Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90

PRIVAT/ERHVERV

Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

BLANDEDE

BOX-RUM

FARVEKOPIER

10 m2 - 30 m3 Pr. måned kr. 370,www.lagerboksen.dk

* A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

21 27 95 02

www.Himmerlands Biludlejning.dk

Farvekopicenter Aars

Leje af flyttebiler el. flyttetrailer. Book online!

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Tlf. 40 24 00 04

UDLEJNING Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Snefri vejbaner er mere lumske I disse dage er der også risiko for sne- og isglatte veje. I lavtliggende områder og på skyggebelagte vejstrækninger kan der være spejlglat, også selvom termometeret viser plusgrader. - Kører man på strækninger, som ligger i skygge eller ligger lavt, så bør man sætte farten ned. Der kan godt være glat – meget glat!, lyder rådet fra OK’s kommunikationschef Lene Bonde, som tilføjer: - Statistikkerne viser også, at det højeste antal alvorlige glatføreulykker sker i de vintre, hvor der ikke er store snemængder. Sneen giver mindre buler her og der, men de snefri vejbaner frister til for høj fart, og så kan en isglat plet være livsfarlig.

NEVE EDB

Til leje

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

www.meldgaardboligudlejning.dk AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

Butik Himmerlandsgade

Centralt beliggende på Himmerlandsgade, udlejes butikker på henholdsvis 120 og 180 m2. De to butikker kan evt ligges sammen til en butik på 300 m2. I tilknytning til butikken er der gode parkerings muligheder. Kan indrettes delvist efter lejers ønske. Kontakt tlf. 23 26 90 11

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

SIDE 32

Flinteøkser og stenøkser med hul til skaft samt andre ting fra stenalderen, f.eks. segl, mejsler, knive, dolke og pilespidser.

Himmerlandsavisernes

loppemarked

Tlf: 98 37 33 46 Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

Syv lokale aviSer for Samme priS!

- INDEN DU se eksempler: LAVER DIN ANNONCE!

Playstation 2. 250 kr. Sølvgrå damecykel, 7 gear, 1996, Everton Citybike model Uptown, 700 kr. Originale tagbøjler, Opel Vectra C, 5-dørs. 500 kr. 1 stk. Recaro-sæde, 450 kr. bedst efter kl. 16. Tlf: 20 40 80 39

50

Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30

- en stærk løsning…

Byghalm i små baller samt prima enghø i wrapballer. Tlf: 30 33 91 20

køBES: Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34

Hø sælges.1 kr pr. kilo. Tæt på Haubro. Tlf: 20 49 11 51

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

Løvtræ tørt og kløvet, klar til brug. Velegnet til pejs og brændeovn. Tlf: 21 77 42 92

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

150

kr.

personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Brænde, fæld selv. Løv og fyr. Tlf: 24 25 11 99

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

kr.

for aLminDELiG for LoppEHvad KAN loppemarkedet bruges til? LoppEannoncE annoncE mED Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE.oG Derop kan mED op tiL BiLLEDE annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af 20 orD. tiL 20 orD. næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede

Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag og søndag d. 23. og 24. januar kl. 10.00-16.00. Loppepigerne. Tlf: 52 17 71 72

NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

HIMMERLANDS AVISERNE

tlf. 24 61 42 73

Brænde. Blandet løvtræ og nåletræ. Kr. 200 pr. rm. Pileflis, tørt, kr. 150 pr. m3. Tlf: 61 75 58 19

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING

Flis/brænde til selvskover. Jeg har 1 ½ hektar. 20 års egeskov, som trænger til udtyndning. Pris gratis. 3 km. sydøst for Aars Morten Tlf: 21 78 14 68

SE HER! priser:

SÆLGES:

...fra kyst til kyst

kontant ved indlevering Waf annoncen, eller send via e-mail: og overfør Betalingen via sWipp

Tlf: 40 28 61 89

HIMMERLANDS AVISERNE

Betaling: annonce@himmerlandsgruppen.dk

Gammelt jern og skrotbiler købes/afhentes, op til kr. 2.300 alt efter stand.

89.121 eksemplarer

BortGivES:

d e k r a m e p p o l

20. JANUAR 2016

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering gl.af:sofa, Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, Flot pænt grønt becampingvogne, motorcykler og landbrugsmasktræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste iner, herunder også traktorer. (Disse ting henafvises Kong til Christian d.10. H: 24 henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, cm. Pris:1.000 kr. MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. Tlf: XXKØB XX XXOG XX SALG). - Du kan IKKE til rubrikken indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

100

kr.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Hvor stor må annoncen være? Tlf: XX XX XX XX

Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første for LoppEord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« annoncE regnes hver for om et ord og skal derfor tælles med. EkS.om LoppE- f. Uanset et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det mED for et ord. Har du flere effekter til markED salg, end en annonce anGivELSE af kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog teltiD oG StED. efonnr. under hver annonce.

LoppEmarkED

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen Stort på ellerloppemarked ved check.i laden Beløbet kan ikke vedlægges i Hverrestruplund, Eveldrupvej frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips må IKKE indeholde kontanter! til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Hvor bliver annoncen Tlf: XX XX XX XX

indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

SE HER!

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

- INDEN DU Vær opmærksom LAVER DINpå, at der kan ANNONCE! være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem. Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne Du kan annoncErE mED aLt BruGt fra hjEmmEt, DoG ikkE BiLEr, motorcykLEr, bringes her i campinGvoGnE oG traktorEr. annoncEr hErom hEnviSES tiL aviSEnS øvriGE annoncE-ruBrikkEr. førstkommende Hvor stor må annoncen være?


Mød minister til Agri Nord Kongres 2016 Agri Nord fornyr de traditionelle ürsmøder og har sammensat Agri Nord Kongres 2016 Erhvervs- og vÌkstminister Troels Lund Poulsen übner ballet, nür Agri Nord inviterer til kongres mandag 8. februar. Han stür for et indlÌg om landbrug, vÌkst og udvikling i hele Danmark, og der bliver efterfølgende mulighed for at stille spørgsmül til ministeren. Agri Nord Kongres er afløseren for de traditionelle ürsmøder, hvor hver faggren havde sit eget ürsmøde med tilhørende faglige indlÌg og valg til de politiske udvalg. - Vi tager alt det bedste fra vores traditionelle ürsmøder og samler det til Ên dag. Du kan som landmand selv vÌlge hvilke faglige ses-

sioner, der interesserer dig mest og pü den müde sammensÌtte en dag, hvor du für størst fagligt udbytte, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen. FormÌndene for Agri Nords politiske udvalg inden for planteavl, svin, kvÌg og økonomi leverer en fÌlles beretning efterfulgt af valg til udvalgene. Derudover er et af de centrale punkter pü dagsordenen det første overblik over regnskabstallene for 2015. Hvordan har landmÌndene klaret sig pü bundlinjen i det forgangne ür inden for svin, kvÌg, mink og planteavl? - Alle vil fü det hurtigt

overblik over regnskabstallene, men vil man vide mere, kan man vÌlge det i de faglige sessioner. Her bliver det ogsü muligt at høre mere om planteavl, energi, foreningsarbejde, online rüdgivning, driftsledelse og naturligvis svin og kvÌg. Alle kan med andre ord sammensÌtte deres personlige program for dagen, fortÌller Carl Christian Pedersen. Der bliver mulighed for at tage sine udenlandske medarbejdere med til kongressen, hvor en session vil foregü pü engelsk og büde indeholde overblik over regnskabstallene for de forskellige driftsgrene samt indlÌg om skat, ansÌttelse

og ikke mindst faglige indspark fra svine- og kvÌgkonsulenter. Det er gratis at deltage i Agri Nord kongres 2016, men tilmelding er nødvendig.

PĂĽ Agri Nord Kongres 2016 vil Erhvervs- og vĂŚkstminister Troels Lund Poulsen 8. februar holde ĂĽbningstalen.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

g af Spulin

/rør

analer

gyllek

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW Dagrofa har besluttet, at “Du køber - vi gi’râ€?-kampagnen fortsĂŚtter til og med marts. Kampagnen sikrer producenterne bag en rĂŚkke danske kvalitetsfødevarer en ekstra høj pris. Foto: Colourbox.dk.

Dagrofa forlĂŚnger støtte til danske landmĂŚnd “Du køber – vi gi’râ€?-kampagne fortsĂŚtter Dagligvarekoncernen Dagrofa har valgt at forlĂŚnge sin indledende kampagne til fordel for danske, kvalitetsfødevarer – og producenter. Dermed løber kampagnen, hvor forbrugerne, nĂĽr de køber varer med mĂŚrket â€?Du køber - vi gi’râ€?, automatisk beder Dagrofa sende 50 øre retur til producenterne, nu til og med marts.

- Vi har valgt at forlÌnge den første kampagne i vores VÌlg Dansk initiativ, hvor vi ønsker at bakke op om de gode, danske producenter. Det skyldes pü den ene side, at forbrugerne har taget godt imod kampagnen, men ogsü at vi populÌrt sagt vil købe lidt tid til at komme helt i mül med nÌste tiltag over for forbrugerne, som vi forventer

klart til april, siger Markela Dedopoulos, kommunikationsdirektør i Dagrofa. Ud over at sende penge retur til producenterne har kampagnen skabt ekstra fokus og opmÌrksomhed pü de danske varer i Dagrofas dagligvarekÌder. - Vi gør os naturligvis ingen forestillinger om, at vi redder danske landbrug eller arbejdspladser med det

her. Men vi sender et klart signal om, at vi vil de gode, danske producenter, og vi giver forbrugerne et klart valg. Hübet er, at vi dermed skaber endnu mere fokus pü de danske varer, siger Markela Dedopoulos. De mÌrkede varer dÌkker over produkter fra danske kvalitetsproducenter, herunder svinekød, oksekød, mÌlk, Ìg samt frugt og grønt. De füs i 630 dagligvarebutikker i kÌderne MENY, KIWI, SPAR og Min Købmand. For forbrugerne er prisen pü de mÌrkede varer uÌndret. Tilbagebetalingen finansieres alene af Dagrofa.

Aars Landboauktion Auktion hver fredag kl. 10.30 pĂĽ markedsvej 10, Aars Tilmelding af dyr til auktionen skal ske pĂĽ tlf. 98 62 34 00 onsdag fra kl. 9.00 til kl. 13.00 og onsdag fra kl. 18.00 til 20.00. Velkommen pĂĽ fredag!

Annoncetelefon 98 62 17 11


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 34

Gudstjenester Søndag den 24. januar 2016

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Generalforsamling i Landbo Limfjord På Landboforeningen Limfjords generalforsamling 28. januar vil der især være fokus på et dansk landbrugserhverv i bedre balance og et rigere Danmark, idet Kim Ruberg fra ”Danmark på Vippen” vil give sit bud på situationen i Danmark og fremtiden. - Danmark lever stort set af det samme som for 1000 år siden – nemlig landbrug og søfart. Der er dog sket en skævvridning i Danmark med centralisering af jobs, hvilket betyder, at hvis vi ikke retter op på den negative udvikling i udkantsområderne, vil værdiskabelsen være i fare, siger Kim Ruberg. Han fortæller videre, at det er vigtigt med et både mere retfærdigt, rigere og mere konkurrencedygtigt Danmark. Og samtidig skal borgerne have mulighed for at leve som de vil – hvor de vil. Kim Ruberg er med i organisationen ”Danmark på vippen”, der ønsker vækst og udvikling i alle dele af Danmark og ikke kun i hovedstadsområdet. Organisationen ønsker at sikre gode rammevilkår for bosætning og erhvervsudviklingen i hele landet – ikke kun i hovedstadsområdet. At sikre landets industrier gennem blandt andet en effektiv infrastruktur, bedre lånemuligheder, bedre bredbåndsnet, udflytning af arbejdspladser

og så videre, så indtægtsgrundlaget ikke forsvinder, er nogle af organisationens mærkesager. Claus Clausen, formand for Landboforeningen Limfjord, fortæller, at udsigterne for landbrugserhvervet er bekymrende som følge af lave priser på kød og mælk, og at mange landmænd har likviditetsmæssige udfordringer. - Vi kan ikke revolutionere det hele, men vi kan søge at sikre de lokale landmænd de bedste betingelser for produktionsmulighederne fremadrettet, og her kan ”Danmark på Vippen” være med til at sætte fokus på vore produktionsvilkår i landdistrikterne, og derfor har vi inviteret Kim Ruberg til at give sit bud på et landbrugserhverv i bedre balance og et rigere Danmark, siger Claus Clausen. Generalforsamlingen plejer at slutte med det store pølsebord – men i år starter generalforsamlingen med spisning og slutter af med Kim Rubergs indlæg. - Jeg håber, der kommer rigtig mange af vore medlemmer til generalforsamlingen, for at bakke op om foreningen og høre Kim Rubergs indlæg. Men af hensyn til forplejningen, så husk tilmelding til Landbo Limfjord hurtigst muligt, lyder opfordringen fra Claus Clausen.

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Kyllinger, som er vokset op i det fri, er blevet populære, når danskerne gransker køledisken i Netto for at finde aftensmaden. Faktisk er næsten hver tredje solgte hele kylling i Netto fra Løgismose, som netop har fået deres fritlevende kyllinger blåstemplet af Dyrenes Beskyttelse.

Danskerne vælger dyrevelfærd Kyllinger opvokset i det fri er et salgshit i Netto Danskerne har for alvor taget dyrevelfærd til sig. Vi bruger nu flere penge på fritlevende kyllinger end på nogen anden kylling i Netto, Danmarks største dagligvarekæde. Det er kyllingen fra Løgismose, der lever i fuld frihed, der nu for første gang indtager topplaceringen, og salget er steget til tæt på en tredjedel af det samlede salg af hele, ferske kyllinger i dagligvarekæden. - Vi havde set salget stige over en periode, men det er overraskende, at danskerne nu konsekvent vælger de dyrere kyllinger, der har levet i fuld frihed, frem for de billige danske standardkyllinger, siger Brian Seemann Broe, landedirektør for Netto i Danmark. Samlet steg salget af de fritlevende kyllinger med i gennemsnit 67 procent fra første kvartal til de sidste tre kvartaler af 2015. Løgismosekyllinger vokser naturligt og langsomt, udenfor på ubegrænset plads i skovene ved Pyrenæerne. Og Netto regner med, at salget af de frie kyllinger vil stige endnu mere. Løgismosekyllingen får nemlig nu Dyrenes Beskyttelses officielle stempel for, at den lever op til alle skrappe krav om dyrevelfærd. - 99 procent af kyllingerne, der sælges i Danmark, har haft et kort og kummerligt liv med meget

ringe dyrevelfærd. Men nu kan danskerne spise kylling med god samvittighed, når de vælger kylling fra Løgismose, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse. Samtidig lægger Netto nu også udskårne stykker af Løgismosekyllingen i køledisken. Kylling ligger i top, når danskerne køber aftensmad, og tre ud af fire gange vælger kunderne kyllingebryst og -lår i stedet for den hele kylling. Derfor forudser Netto, at danskerne nu i endnu højere grad vil vælge dyrevelfærd til aftensmaden. - Vi vil gerne sikre, at kylling, der er en af danskernes allermest populære spiser, også kan leve op til kravene om dyrevelfærd. Og det skal være til discountpriser – ligesom da vi introducerede økologi til priser, der er til at betale for den almindelige dansker. Derfor er vi rigtig glade for samarbejdet med Løgismose, som nu har gjort det muligt at tilbyde de meget populære udskårne kyllingestykker, der både lever op til kravene fra Dyrenes Beskyttelse og er til at betale for forbrugeren, siger Brian Seemann Broe, landedirektør for Netto i Danmark. Ændringen i danskernes valg af kylling er blandt andet kommet efter en kampagne fra Dyrenes Beskyttelse og TV-programmet

Madmagasinet på DR1, der blev sendt i starten af april. Her så man hvordan Løgismosekyllingerne vokser op i fuld frihed – hvilket stod i skarp kontrast til de danske kyllinger, der for 99 procents vedkommende kun lever deres liv i en lukket stald med titusindvis af andre kyllinger uden at se natur eller dagslys. Salg af Løgismosekyllinger i Netto blev næsten fordoblet i dagene efter udsendelsen, og siden har interessen holdt sig, så den fritlevende kylling nu indtager førstepladsen. - Det er fantastisk at vi har kunne skabe en så stor efterspørgsel efter ordentlige kyllinger. Dette giver os håb for at vi en dag, kan starte en lignende produktion op i Danmark og lave danske kyllinger i samme gode kvalitet og smag og med omtanke for, at dyrene har det godt, siger Lars Asmussen, salgsdirektør i Løgismose Food. I en ny kampagne gør Netto nu endnu mere ud af at fortælle om, hvordan kyllinger, der lever op til krav om dyrevelfærd, lever og opdrættes. De udskårne Løgismosekyllinger med Dyrenes Beskyttelses stempel kan købes i Netto-supermarkeder fra lørdag 16. januar.

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 10.00 ingen 9.30 11.00 11.00 9.30 ingen 9.30 11.00 19.30 10.30 ingen 9.30 ingen 9.30 ingen 11.00 ingen ingen 11.00 ingen 9.30 9.30 ingen ingen 11.00 10.30 ingen ingen 9.00 9.00 10.30 ingen ingen 19.30 9.00 10.00 ingen 9.00 ingen 16.00 ingen 10.30 10.00 ingen 10.30 ingen 11.00

Aars Landboauktion var i uge 2 tilført 5 SDM kælvekvier, 6100-7600, 1 DRK kælveko, 7000, 5 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 3300-4900, 7 kvier under 12 mdr. malkerace, 400-1700, 5 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 35004800, 6 tyre over 3 mdr. malkerace, 1400-1900, 2 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 4900-6700, 20 tyre under 3 mdr. malkerace, 100-1200, 10 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 600-1800. Omsætning: 140.000,00 kr.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 3 Basis 327,49 (327,49). SPF+Myc 332,49 (332,49). SPF 336,49 (336,49). Økologi 1035,02 (1035,02). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,34 (5,34) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 35

ligt økologisk kød, frugt og grønt. Vi har i COOP et mål om at gøre Danmark dobbelt så økologisk inden 2020. Vi håber derfor, at flere danske landmænd ser udviklingen i markedet og tager den økologiske udfordring op, siger Jens Visholm, direktør i COOP.

Mangel på kød

Danskerne køber økologiske fødevarer som aldrig før, og det har fået COOP og Økologisk Landsforening til at åbne en hotline for landmænd, der overvejer omlægning til økologi.

Akut mangel i Danmark på økologiske fødevarer Ny hotline er åbnet for øko-interesserede landmænd Antallet af danske landmænd, der lægger om til

økologi, er i øjeblikket rekordstort, og der er stærkt

brug for dem. Der er akut mangel på

økologisk kød, fjerkræ, mælk, æg, brødkorn, frugt og grønt, og derfor lancerer Økologisk Landsforening i samarbejde med COOP nu en hotline for konventionelle landmænd, der overvejer at lægge om til økologi. - Danskerne køber økologi som aldrig før, og vi konstaterer nu mangel på sær-

Agri Nord leder efter kandidater til udvalg Kandidaterne skal indstilles inden 8. februar Har du eller en af dine landmandskolleger lyst til at bidrage til det politiske arbejde, der foregår hos Agri Nord? Så er det nu, at nye kandidater skal melde sig på banen. Tidligere er udvalgsmedlemmer blevet valgt på årsmødet for den respektive faggren. I år holder Agri Nord i stedet og som noget nyt én stor kongres. - Vi har taget det bedste fra fire årsmøder, og resultatet bliver Agri Nord Kongres 8. februar. En del af programmet er valg til vores politiske udvalg for henholdsvis svin, kvæg, planteavl og økonomi, fortæller formand Carl Chr. Pedersen. For at udnytte tiden bedst muligt på kongressen, så skal kandidater til de forskellige udvalg helst

være indstillet på forhånd. - Valgene foregår desuden elektronisk, så vi hurtigt kan komme videre i dagens spændende program, oplyser Carl Chr. Pedersen.

Ønsker genvalg Hovedparten af udvalgsmedlemmerne ønsker genvalg, men det skal ikke holde nye tilbage fra at melde sig på banen. - Vi har altid brug for nye folk, som ønsker at bidrage til det politiske arbejde i Agri Nord, og jeg håber, at flere vil melde sig på banen, siger formanden. Ingen af udvalgsformændene er på valg i år. Følgende udvalgsmedlemmer er på valg i 2016. Svin: Jesper Fomsgaard (ønsker genvalg), Esben Wulff Andersen (ønsker genvalg) og Søren Krogh (ønsker ikke genvalg).

Kvæg: Tage Kjærgård (ønsker genvalg), Karsten Mikkelsen (ønsker genvalg) og Hans Ulrik Lund (ønsker genvalg) Planteavl: Jan Skytte Larsen (ønsker genvalg), Erik Esbensen (ønsker genvalg) og Anders Mosdal (ønsker genvalg) Økonomi: Peter Henriksen (ønsker ikke genvalg), Christian Bossen (ønsker genvalg) og Niels Dalsgaard Sørensen (ønsker genvalg) Det er vigtigt, at kandidaten har sagt ja til at blive indstillet. Udover navn og telefonnummer på kandidaten, så skal man oplyse hvilket udvalg kandidaten ønskes opstillet til. For at være valgbar skal man købe hovedparten af sin rådgivning i den pågældende afdeling hos Agri Nord.

Antallet af danske landmænd, der lægger om til økologi, er i øjeblikket rekordstort, og der er stærkt brug for dem. Der er akut mangel på økologisk kød, fjerkræ, mælk, æg, brødkorn, frugt og grønt, og derfor lancerer Økologisk Landsforening i samarbejde med COOP nu en hotline for konventionelle landmænd, der overvejer at lægge om til økologi. - Danskerne køber økologi som aldrig før, og vi konstaterer nu mangel på særligt økologisk kød, frugt og grønt. Vi har i COOP et mål om at gøre Danmark dobbelt så økologisk inden 2020. Vi håber derfor, at flere danske landmænd ser udviklingen i markedet og tager den økologiske udfordring op, siger Jens Visholm, direktør i COOP. Hos Økologisk Landsforening har man i 2015 udført øko-omlægningstjek for 381 konventionelle landmænd. Det er over dobbelt så mange som året før, og markedschef Henrik Hindborg kan godt forstå, at flere landmænd kigger økologiens vej. - Jeg ser vækst i økologi, uanset hvor jeg kigger hen, og uanset hvor langt jeg kigger frem. Der er et stort behov for mange flere øko-

Vækst i 10 år Det økologiske marked har vist sin robusthed med vækst i mere end 10 år - finanskrisen til trods. - Der er attraktive afregningspriser på økologi inden for mange produktområder, og vi har udsigt til en længere periode med decideret mangel på økologiske råvarer. Derfor er det oplagt for landmænd at undersøge mulighederne inden for økologien, siger Henrik Hindborg.

STILLINGER

KØB OG SALG

Tjørnehøj

Halm og kosand. Per Dalum, tlf. 22 17 99 07

Erfaren medarbejder søges til hjælp med 220 øko-køer i robotbesætning ved V. Hornum, 9640 Farsø. Kontakt på

tlf. 20 76 36 26

BLANDEDE

· · · · ·

logiske landmænd i de kommende år. Erfaringerne viser, at skiftet til økologi ofte går hånd i hånd med både nye, faglige udfordringer og en stærkere økonomi for landmanden, siger Henrik Hindborg. Øko-interessede landmænd kan ringe til den nye hotline på 61 97 49 07 og få en uforpligtende snak med en økologikonsulent. Herefter kan man booke et egentligt omlægningstjek, hvor konsulenten besøger gården og går den igennem sammen med landmanden for at skabe overblik over mulighederne for økologi både rent landbrugsfagligt og afsætningsmæssigt. Omlægningstjekket er gratis for de første 250, der melder sig. Coop har støttet omlægningsaktiviteterne med én million kroner. De seneste tal for den økologiske afsætning viser 10 procent vækst på hjemmemarkedet, 12 procent vækst i eksporten og 33 procent vækst inden for storkøkkener/foodservicesektoren.

GYLLE-UDBRINGNING 2016 Nedfældning af gylle i græs og sortjord Udbringning med slanger Omrøring af tanke Flytning af gylle med lastbil Buffertank

Kontakt: Henrik Jacobsen · Rækkeborg · Tlf.: 51 20 15 58

Sælges

Til Salg!

Hø, samt wraphø i minibig. Tlf. 40 36 85 38

TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 36

LMO på Nutrifair i Fredericia Man kan få brugbare råd, der let føres ud i livet hjemme i stalden På Nutrifair, der er en fagmesse for husdyrproducenter, som holdes i Fredericia i dag og imorgen torsdag, kan man blandt andre møde LMO, som står klar med gode råd. Selv små fodfejl kan koste årets overskud, så det er vigtigt at være skarp - hele tiden. LMO deltager i år på Nutrifair med en stand, hvor man kan møde en række fagfolk. - LMO vil gerne give landmænd nem adgang til ny viden og værdifulde gode råd. Råd, som landmanden kan gå direkte hjem og bruge i

stalden og på marken, siger afdelingschef Kristian Nielsen. En af de ting, som du som landmand bør fokusere på, er ifølge svinekonsulent Peter Mark Nielsen og chefkonsulent Hans Fink, råvareafdækning. - Råvaremarkedet har været relativt stabilt de seneste tre år, og derfor har det ved første øjekast ikke været så farligt at komme bagud med råvareafdækningen. Men med meget små indtjeningsmarginaler i svineproduktionen kan selv en lille fodfejl koste årets overskud. Prisudsving på svinekød påvirker bundlin-

jen mest, men også udsving på soja og korn betyder ekstremt meget for indtjeningen – langt mere end eksempelvis udsving i renten, fortæller de. Som mælkeproducent, er man også følsom overfor udsving i råvarerne, og ydermere skal man være opmærksom på, om man har fået indrettet sin stald efter de krav i Lov om hold af kvæg, som træder i kraft i 2016. På Nutrifair kan man møde Anja Juul Freudendal, som ved alt om de nye lovkrav. LMO har en række specialister på podiet i

”Speakers Corner”. Svinekonsulent Peter Mark Nielsen orienterer om foder og råvareafdækning, chefkonsulent Hans Fink har fokus på, hvordan man bedst optimerer sin finansiering for at komme godt gennem 2016, og chefkonsulent Torben Wiborg fortæller om, hvordan man får succes med forandringer, og hvad der skal til for at flytte sig, eventuelt med en ”turnaround”. De besøgende kan møde 158 forskellige udstillere og hente forskellig inspiration. På “Speakers Corner” på Nutrifair i Fredericia kan man blandt andet høre LMOs chefkonsulent, Hans Fink, tale om finansiering.

Smag på lokalt producerede fødevarer Rådgivningsvirksomheden LMO holder åbent hus i Aars på fredag LMO i Aars hjælper virksomheder med at tjene penge og holde en stabil virksomhedsdrift. Interesseret? Så kan man høre mere herom på fredag, 22. januar til åbent hus i Aars og samtidig smage på lokalt pro-

ducerede fødevarer. - Vi vil rigtigt gerne i dialog med alle de spændende firmaer og forretninger, som driver virksomhed i vores lokalområde her i Himmerland. Vi har udpeget en lang række dygtige rådgi-

vere i LMO, som kommer til vores åbent hus, og som gerne vil give en smagsprøve på, hvad man kan forvente med LMO som samarbejdspartner. Vi trækker altså stærke kompetencer til Aars og glæder os rigtig

meget til denne dag, fortæller afdelingsleder Thomas Abildgaard Rasmussen. Hvad enten man er landmand eller har anden virksomhed, så kan LMO hjælpe med at udnytte potentialet, tjene penge og

Interesse for økologi på plantekongres Skal jeg blive økolog? Det spørgsmål stiller mange konventionelle landmænd sig selv lige nu. Det ses tydeligt i efterspørgslen på det såkaldte økologitjek, hvor konventionelle landmænd gratis kan få en vurdering af, om

de kan lægge deres produktion om til økologi. Og det afspejler sig også på Plantekongres 2016, hvor sessionerne om økologi trækker mange deltagere. - Interessen er rigtig stor i år. Vi har et særskilt spor

med fokus på omlægning fra konventionel produktion til økologi, hvor antallet af deltagere er højt, siger Sven Hermansen, specialkonsulent og teamleder i SEGES-Økologi, der har arrangeret økologisessionerne.

Som noget nyt kan landmændene også booke et omlægningstjek på selve kongressen. - Vi har i år en ny type session, hvor de fire store faggrupper planteavl, mælke-, svineog fjerkræproduktion er repræsenteret ved en aktiv

Ny regnskabsteknologi sikrer LandboNords kunder en fordel Giver et bedre dag-til-dag-overblik for landmændene Som de første i Danmark tager ØkonomiRådgivningen i LandboNord nu næste skridt i forbindelse med digitalisering af fremtidens regnskaber. Med lanceringen af konceptet Det Digitale Regnskab, tilbydes kunderne nu et dag-til-dag overblik over den samlede økonomi. Systemet er baseret på en ny teknologi, som henter oplysninger direkte fra kundens pengeinstitut og fortolker dem. Takket være et unikt samarbejde med den finansielle sektor og SEGES, kan LandboNords ØkonomiRådgivning som de første i Danmark nu tilbyde den ny regnskabsteknologi, som giver kunderne et økonomisk overblik fra dag-til-

Morten Langgaard, der er afdelingsleder for Digitalisering i LandboNord, glæder sig over, at rådgivningsfirmaet som de første i Danmark kan tilbyde sine kunder et bedre dag-til-dag-overblik.

dag, der ikke tidligere har været muligt.

- Rigtig mange af vores mindre og mellemstore

kunder har efterspurgt en service, hvor de kan få et

drive en stabil virksomhed, fortæller afdelingslederen. - Alle virksomheder kan tjene mere. Om man driver et landbrug eller en anden form for erhvervsvirksomhed i Himmerland, så gælder det for alle, at det giver

bonus at have en dygtig sparringspartner. I LMO Aars står vi på flere ben: Vi har landbrugsrådgivning, LMO Erhvervsrevision, et stort team af dygtige jurister og tilmed en ejendomsmægler tilknyttet. Så vi kan matche langt de fleste virksomhedstyper, lige fra enkeltmandsvirksomheden til større selskabskonstruktioner.

landmand og en fagkonsulent. Så kan landmændene frit stille spørgsmål om eksempelvis de første skridt ind i omlægningen. Det bliver et koncentreret forløb der efterfølgende kan følges op med et egentligt omlægningstjek hjemme på gården, fortæller Sven Hermansen. Udover sessioner om

eksempelvis fremtidens afsætning inden for økologi og præsentation af nye økologiske afgrøder Op mod 2000 landmænd og landbrugsinteresserede deltager i Plantekongres 2016 der foregår i Herning onsdag og torsdag.

dag-til-dag-overblik over deres økonomi. Tidligere har det krævet, at de skulle vælge en løsning som Summax, men nu kan vi også tilbyde overblikket gennem vores nyeste skud på stammen, som vi kalder Det Digitale Regnskab, siger afdelingsleder for Digitalisering, Morten Langgaard. Med den nye teknologi i Det Digitale Regnskab får kunderne en slags udvidet netbank. Nogle pengeinstitutter tilbyder allerede en automatisk oversigt over den daglige økonomi, men ifølge Morten Langgaard, så kan det ikke konkurrere med Det Digitale Regnskab. - Bankernes oversigter er baseret på tekstgenkendelse af hævningerne. Med Det Digitale Regnskab har vi lavet en mere avanceret automatisering, hvor vi har lagt moms og skattelovgivningen ind over posteringerne. Hver dag bliver de så lagt på den rigtige regnskabsmæssige hylde, så den der bogfører ikke skal have

fat i posteringen igen, siger Morten Langgaard. Det Digitale Regnskab henvender sig først og fremmest til de virksomheder, som laver halvårlige momsregnskaber. På den måde bliver regnskabet løbende lavet, man kan holde et skarpt øje med kassekreditten, og regnskabsassistentens rolle er overgået fra at varetage de klassiske bogføringsopgaver til nu at yde en dag-til-dag kvalitetssikring af produktet. - Kunderne er dermed sikret den ekstra fordel der ligger i den nye teknologi - en smart måde at bevare sit dag-til-dag overblik på, siger Morten Langgaard. Samtidig er LandboNord førende på onlineprogrammet Summax, som primært henvender sig til større virksomhedslandbrug, der har behov for automatisk betaling og en mere detaljeret bogføring.

Profile for Aars Avis

Ars 20160120  

Ars 20160120  

Profile for ugeavis
Advertisement