Page 1

Til samtlige husstande

89. årgang - Nr. 44

ONSDAG 28. oktober 2015

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

20 nye rækkehuse opføres på Højskolebakken i Aars Aars Boligforening tog tirsdag første spadestik til byggeriet

Kjærsgaard Auto har sat lokalerne på Markvænget i Aars til salg, og når salget er en realitet, er firmaet færdig med at have en afdeling i Aars.

■ AARS: Det er ofte investorer og andre udefra der får lov til at tage de første spadestik, når Aars Boligforening sætter gang i nye byggerier. Men tirsdag formiddag var det andre der havde fået lov til at sætte spaden i jorden. Arkitekt Poul Broe, Krogh Madsen Arkitekter, fik æren af at tage det første spadestik. Dernæst blev spaden overrakt til Lars Liengaard, der skal være pedel for de kommende boliger. Det sidste spadestik blev taget af Sanne Abildgaard, Aars Boligforening. Hun er kendt af mange der har bolig i foreningen. Fordi hun er den person de først møder, når de kommer til kontoret på Kirketorvet. Hverken Lars Liengaard eller Sanne Abildgaard er vant til at tage første spa-

Kjærsgaard Auto vil lukke i Aars Af Lars Lindberg

■ AARS: Kjærsgaard Auto i Aars har sat “til salg”-skilte op i vinduerne, og når det lykkes bilforhandleren at sælge lokalerne på Markvænget, er Kjærsgaard Auto færdig med at have en afdeling i Aars. Firmaet har solgt biler i Aars i seks år, men inden længe er det slut, fortæller indehaver Peter Kjærsgaard. - Vi har i alle seks år haft svært ved at få økonomien til at hænge sammen i

Aars, og derfor har vi nu truffet beslutningen om at lukke afdelingen, siger Peter Kjærsgaard, der ikke vil have noget imod at sælge til en konkurrent. - Vil en anden bilforhandler overtage lokalerne, er det fint - for os handler det bare om at få solgt, siger Peter Kjærsgaard. Kjærsgaard Auto har 12 ansatte i Aars, og deres fremtid er endnu uvis. - De vil blive opsagt eller flyttet til andre afdelinger, men det er noget, vi ikke har helt styr på endnu, siger Peter Kjærsgaard.

31. 31. OKTOBER OKTOBER -- 1. 1. NOVEMBER NOVEMBER KL. 10 - 16 I MESSECENTER VESTHIMMERLAND

KL. 10 - 16 I MESSECENTER VESTHIMMERLAND

KL. 10 - 16 I MESSECENTER VESTHIMMERLAND

destik, så det varsler måske nye tider. Baggrunden for spadestikkene er, at Aars Boligforening bygger 20 rækkehuse på arealet mellem Møllevej og Grønnevej i Aars. Området har tidligere rummet en højskole og kaldes derfor af mange for

ENTRE KR. ENTRE KR. 50,50,BØRN UNDER 12 GRATIS

Højskolebakken. Men det er mange år siden højskolen lukkede. Rækkehusene opføres i to plan. - Der bliver terrasser ved køkken-alrummet. I stueplan laves også soveværelse og stue. På 1. sal kommer

der en balkon, hvorfra der bliver god udsigt, siger direktør Jens Damgaard, Aars Boligforening. Rækkehusene bliver på cirka 115 kvadratmeter hver og planen er, at byggeriet skal stå færdigt til december 2016.

BØRN UNDER 12 GRATIS

Luftsport Luftsport ´15 31. OKTOBER - 1. NOVEMBER

Sanne Abildgaard, Aars Boligforening var blandt de tre der fik æren af at tage første spadestik til Aars Boligforenings nye byggeri på Møllebakken i Aars.

ENTRE KR. 50,-

BØRN UNDER 12 GRATIS

´15

VIND VIND VIND

HVER DAG TRÆKKES - HVER--DAG TRÆKKES DER LOD OM... DER HVER DAG TRÆKKES DER LOD LOD OM... OM... TANDEMSPRING - SVÆVEFLYVETUR - MOTORFLYVETUR - MOTORFLYVETUR TANDEMSPRING - SVÆVEFLYVETUR

TANDEMSPRING - SVÆVEFLYVETUR - MOTORFLYVETUR

31. OKTOBER OKTOBER -- 1. 1. NOVEMBER NOVEMBER 31.

KOM SE--EN F-16 FIGHTING VESTHIMMERLAND FALCON FRA FLYVEVÅBNET KL.OG 10 16ÆGTE MESSECENTER VESTHIMMERLAND KL. 10 16 IIMESSECENTER

ENTRE KR. KR. 50,50,ENTRE

BØRNUNDER UNDER12 12GRATIS GRATIS BØRN

Luftsport ´15 KOM OG SE EN ÆGTE F-16 FIGHTING FALCON FRA FLYVEVÅBNET

VIND VIND

HVERDAG DAGTRÆKKES TRÆKKESDER DERLOD LODOM... OM... --HVER TANDEMSPRING--SVÆVEFLYVETUR SVÆVEFLYVETUR--MOTORFLYVETUR MOTORFLYVETUR TANDEMSPRING

Halloween By Night

SVÆVEFLY - MOTORFLYVEKLUB - FALDSKÆRM - EN ÆGTE F-16 - UDDANNELSE - FLYVESKOLE MODELFLY - VETERANFLYVEKLUB - PARAGLIDER - HANGGLIDER - DRONER - DRAGER M.M. PÅ LUFTSPORT ´15 I AARS - FØLG OS PÅ FACEBOOK OG DELTAG I KONKURRENCER

torsdag d. 29. okt. åbent til kl. 22.00

F-16 DUAL DOGFIGHT SIMULATOR

BESTIL F-16 SIMULATORTUR PÅ TLF.: 9862 4800 / 15 MIN KR. 250,- INCL. ENTREBILLET KOMOG OGSE SEEN ENÆGTE ÆGTEF-16 F-16FIGHTING FIGHTINGFALCON FALCONFRA FRAFLYVEVÅBNET FLYVEVÅBNET KOM

Halloween parade kl. 19.00

SVÆVEFLY -- MOTORFLYVEKLUB MOTORFLYVEKLUB -- FALDSKÆRM FALDSKÆRM -- EN EN ÆGTE ÆGTE F-16 F-16 -- UDDANNELSE UDDANNELSE -- FLYVESKOLE FLYVESKOLE -SVÆVEFLY MODELFLY - VETERANFLYVEKLUB VETERANFLYVEKLUB PARAGLIDER HANGGLIDER -- DRONER DRONER -- DRAGER DRAGER M.M. M.M. MESSECENTER -VESTHIMMERLAND - MESSEVEJ 1 ---9600 AARS - WWW.MCVH.DK MODELFLY PARAGLIDER -- HANGGLIDER Fakler • levende PÅ LUFTSPORT ´15 I AARS FØLG OS PÅ FACEBOOK OG DELTAG I KONKURRENCER PÅ LUFTSPORT ´15 I AARS - FØLG OS PÅ FACEBOOK OG DELTAG I KONKURRENCER

lys • spøgelser • amerikanerbiler • dansende spøgelser cyklende spøgelser • flotte trucker lastbiler • spillende spøgelser

F-16 DUAL DUAL DOGFIGHT DOGFIGHT SIMULATOR SIMULATOR F-16 ENTREBILLET

SVÆVEFLY--MOTORFLYVEKLUB MOTORFLYVEKLUB--FALDSKÆRM FALDSKÆRM--EN ENÆGTE ÆGTEF-16 F-16 --UDDANNELSE UDDANNELSE--FLYVESKOLE FLYVESKOLE-SVÆVEFLY BESTIL F-16 SIMULATORTUR PÅ TLF.: 9862 4800 / 15 MIN KR. 250,- INCL. MODELFLY VETERANFLYVEKLUB PARAGLIDER--PÅ HANGGLIDER DRONER DRAGER M.M. KR. 250,- INCL. BESTIL F-16 SIMULATORTUR TLF.: 9862 4800 / 15 M.M. MIN MODELFLY --VETERANFLYVEKLUB --PARAGLIDER HANGGLIDER --DRONER --DRAGER PÅLUFTSPORT LUFTSPORT´15 ´15IIAARS AARS--FØLG FØLGOS OSPÅ PÅFACEBOOK FACEBOOKOG OGDELTAG DELTAGII KONKURRENCER KONKURRENCER PÅ

F-16 DUAL DUAL DOGFIGHT DOGFIGHT SIMULATOR SIMULATOR F-16

BESTILF-16 F-16SIMULATORTUR SIMULATORTURPÅ PÅTLF.: TLF.:9862 98624800 4800//15 15MIN MINKR. KR.250,250,-INCL. INCL.ENTREBILLET ENTREBILLET BESTIL

ENTREBILLET

Himmerlandsgade er pyntet med

600 græskar

esdans pet af byens børnehaver s ip l kl r e se g el øg ø sp p s 500 ool laver. .00 m.m. h MESSECENTER VESTHIMMERLAND - MESSEVEJ 1 - 9600 AARS - WWW.MCVH.DK c S s s MESSECENTER VESTHIMMERLAND - MESSEVEJ 1 - 9600 AARS - WWW.MCVH.DK e Messecenter vesthiMMerland d Spar Nord Aars Busin brertorvet kl 20 e v e t ot r g e s k messevej 1 • 9600 aars • www.mcvh.dk He på Kim

MESSECENTERVESTHIMMERLAND VESTHIMMERLAND--MESSEVEJ MESSEVEJ11--9600 9600AARS AARS--WWW.MCVH.DK WWW.MCVH.DK MESSECENTER


2 Ugens navne

Aars Avis

- egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk

Aage Hyldgaard - 80 år torsdag, 29. oktober.

har også arbejdet på det daværende Aars Andelsslagteri, I Ulfborg og i Hillerød. Værnepligten blev aftjent i midten af 1950erne i Tyskland og herefter vendte Aage Hyldgaard tilbage til Aars, hvor han blev gift med Lise. Parret boede dengang på Nibevej, men flyttede senere til Kærvej, hvor de i 1972 byggede en villa og har boet siden. Efter overtagelsen af varehuset, hvor Lise Hyldgaard dengang havde været ansat i 14 år, var det Aage Hyldgaard som påtog sig opgaven med regnskabet. Han var omhyggelig og viste stor interesse for forretningens drift, og parret havde mange gode år her. Som ung var Aage Hyldgaard ivrig fodboldspiller, han er også glad for haven og havde i mange år frem til 1994 en hest. Kortspil, børnebørn og oldebarnet optager i dag meget af Aage Hyldgaards tid. For få år siden blev Aage Hyldgaard udnævnt til æresmedlem af Aars Handelsstandsforening.

80

80

Runde fødselsdage

95

Kristian Jensen, Bymidten 108, Aars, onsdag, 4. november.

90

Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Gunnar Holmager, fhv. entreprenør, Gunderstedvej 30, Gundersted, fredag, 30. oktober. Læs artiklen på Gundersted-siden.

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Aage Hyldgaard, Kærvej 65, Aars, torsdag, 29. oktober. Aage Hyldgaard kendes af mange fra sit 30-årige virke i Aars Varehus, som han drev fra 1980 sammen med hustruen Lise. Aage Hyldgaard blev født i Overlade, men allerede kom som barn til Aars. Han blev uddannet i butiksslagterfaget hos daværende slagtermester Niels Rask i Aars, men

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG Højgårdsvej 24, Farsø

Thomas Mølgaard Dige, Peder Stubs Vej 25, Aars, onsdag, 4. november.

70

Karl Kristian Rask, Himmerlandsgade 116, Aars, søndag, 1. november.

70

Niels P. Haugaard, Kirkevej 9, Hornum, mandag, 2. november.

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

HØJ SERVICE TIL KONKURRENCEDYGTIG PRIS AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Knud Kristensen stopper som Dansk Byggeris formand Efter otte år på formandsposten for Dansk Byggeri Nordjylland har Knud Kristensen, Hornum, valgt at stoppe og overlader posten til den nuværende næstformand, tømrermester Ole Bæk Pedersen fra Nørresundby. Dansk Byggeri Nordjylland får en ny håndværker i formandsstolen. Tømrermester Ole Bæk Pedersen fra Nørresundby overtager formandsposten i erhvervsorganisationens nordjyske område - Ole Bæk Pedersen har jo i flere år været næstformand, og han er derfor allerede godt inde i sagerne og vant til at snakke om erhvervsforholdene for de lokale virksomheder med både borgmestre og embedsmænd. Samtidig står vi overfor en stor udfordring med at få de unge til at se fremtidsmuligheder i en erhvervsuddannelse, så vi kan få uddannet en masse inden, Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Michael Jørgensen, NCO Byg A/S, Aars er valgt til bestyrelsen i Dansk Byggeri.

vi kommer til at mangle arbejdskraft. Så der er nok at tage fat på for vores nye formand, siger Knud Kristensen i en hilsen til den nye formand. Knud Kristensen ser nu frem til at få lidt mere tid til både jobbet som borgmester for Vesthimmerland Kommune og administrerende direktør i entreprenørvirksomheden HME A/S i Aars. Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

28. OKTOBER 2015

Ugens portræt

Formand i Aars har lagt strategi Kuglerne triller fint for Aars Billard Klub, der i denne uge kan fejre 45 års fødselsdag. En af årsagerne til at det triller er formanden Brian Nielsen, Peder Stubs Vej 8. Han gør et stort stykke arbejde for klubben. Det er kun anden sæson at Brian Nielsen er formand for klubben. Men han har været med i bestyrelsen i flere år og spillet i klubben i endnu flere år. Brian Nielsen brænder for at gøre det godt for Aars BillardKklub. Han har hjerte og hjerne de rigtige steder. Samtidig er han meget vellidt og nytænkende. Et af de steder formanden har sat sit præg på den 45 år gamle klub er i forbindelse med indretningen af stueplanet i den bygning klubben har på Nibevej i Aars. Selv om Aars Billard Klub er en velfungerende klub og tingene kører fint, så sidder formanden ikke stille. Brian Nielsen kunne med sindsro blot fortsætte med at følge klubbens mål. Men det er ikke nok for ham. Selvfølgelig følger han klubbens mål. Men han har også sat nye planer i søen, blandt andet en strategiplan der skal udvikle Aars Billardklub fra at være en klub for Aars til at være Vesthimmerlands billardklub. Brian Nielsen kender klubben godt. Han har selv spillet på førsteholdet i flere år, og han er typen der slås for at gøre det hele lidt bedre. Formanden er nemlig et ægte konkurrencemenneske - han hader at tabe og kan faktisk kaldes en dårlig taber. Det kan være forståeligt, fordi Brian Nielsen er nemlig fra fødselen blevet begavet med en stor og veludviklet evne til at lære næsten alle typer sportsgrene. Derfor er det ikke kun i billard han har vist sine evner. Tidligere

Brian Nielsen - har lagt strategi for den 45 år gamle Aars Billiard Klub.

var det også i fodbold og på volleyballbanen. I dag supplere han billarden med de lidt mindre bolde på golfbanen. Gad vide hvad det næste bliver? Først fodbold, så volleyball, derefter billard og nu golf. Boldene bliver mindre og mindre. Det er dog ikke altid Brian Nielsen dyrker sport og konkurrerer. Han er samtidig et rigtig varmt menneske der holde af at hjælpe andre. I 18 år har Brian Nielsen været med på Dansk Folkehjælps sommerlejr i Vesthimmerland. I mange år har han været lejrleder for sommerlejren. Her handler det om at hjælpe vanskeligt stillede børnefamilier til at få en god sommerferie. Brian Nielsen bruger gladelig en del af sin egen sommerferie på at hjælpe børnefamilierne. I de 18 år har han hvert år brugt mindst en uge af egen ferie på projektet. Hjælp til vanskeligt stillede matcher godt med hans job. Til daglig er Brian Nielsen pædagogmedhjælper hos Botilbuddet Viften i Nørresundby. Her arbejder han med autister. Brian Nielsen er samtidig ved at færdiggøre uddannelsen til pædagog. Billardklubbens formanden hører til den type mennesker der kaldes ildsjæle, og han er begyndt i en ung alder. I sommer fyldte han 40 år, så han kan nå meget endnu.

- Knud Kristensen har haft et stort engagement i forhold til lærlinge, boligjobordningen, kreditklemme og erhvervsvenligheden i de nordjyske kommuner. Det er bare nogle af de mærkesager, som han har haft meget fokus på i hans mangeårige tro tjeneste som formand for bygge- og anlægsvirksomhederne i Nordjylland, siger den nye formand, Ole Bæk Pedersen.

Knud Kristensen forlader både formandsposten og bestyrelsen. Det samme gør Rolf Bjerregaard fra Bjerregaard og Vigel Pedersen A/S i Nørresundby. I stedet er Erik Toppenberg fra Toppenberg H.O.K i Nørresundby og Michael Jørgensen, NCO Byg A/S, Aars valgt som nye bestyrelsesmedlemmer i Dansk Byggeri Nordjylland.

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

28. OKTOBER 2015

Vor kære mor, svigermor, bedste og oldemor

Tonny Krogh Hougaard Josva Jensen, der er butikschef i Prodamp, fortæller, at den nyåbnede butik på Himmerlandsgade i Aars er kommer rigtig godt fra land.

Damp-butik i Aars har fået fin start Af Lars Lindberg AARS: Man fristes til at sige, at det går helt (for) rygende for butikken Prodamp, som for tre uger siden åbnede på Himmerlandsgade i Aars. Butikken, der sælger ecigaretter og væske til disse, har haft kunder en masse de første uger, og ifølge Josva Jensen, der er butikschef i Prodamp, går det fremragende med salget. - Hvis jeg siger, det går skidegodt, så har jeg vist ikke sagt for meget. Der har været en kæmpe efterspørgsel på vores produkter, og vi er selv blevet positivt overrasket, siger Josva Jensen, som trækker lidt på smilebåndet over nogle af de kommentarer, butikkens ansatte har fået.

- Mange tror, det er ulovlige varer, vi sælger, men så havde politiet nok lukket os. Vi sælger kun EU-godkendte produkter, og vi har naturligvis papir på, at alt hvad vi sælger, er lovligt, siger han. Hos Prodamp har de mere end 300 forskellige smagsvarianter til e-cigaretterne, og det er især smagen af tobak, menthol og forskellige frugter, der hitter hos kunderne. Man kan dog også prøve mere eksotiske varianter som tequlia og chili, og så bliver smagen af kage mere og mere populær. - Folk er vilde med det, og det forstår man jo egentlig godt. Det er da lidt sjovere at dufte af kage end af tobaksrøg, griner Josva Jensen.

Vor kære bror, svoger og onkel

Knud Erik Jensen født 17. juni 1948 er sovet ind i sit hjem i Løgstør, den 16. oktober 2015 På familiens vegne

er stille sovet ind Aars, den 23. oktober 2015 På familiens vegne

Torben og Ib Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke onsdag den 28. oktober kl. 11.00

Vores elskede mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Vor kære mor, svigermor farmor, mormor og oldemor

Inga Nielsen * 11. juni 1938 er stille sovet ind Overlade, den 21. oktober 2015

Ole Bjarne og Else Kirsten og Brian børnebørn og oldebørn Begravelsen har fundet sted

Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn Begravelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 30. oktober kl. 11.00

Arne Peter Nielsen * 16. marts 1917 er stille sovet ind Hornum, den 23. oktober 2015 Et hjerte af guld holdt op med at slå to flittige hænder er gået i stå

Anna Davidsen * 9. april 1913 er stille sovet ind i hjemmet Haverslev, den 24. oktober 2015 På familiens vegne

Lis og Jørn Begravelsen finder sted fra Haverslev Kirke lørdag den 31. oktober kl. 13.00

Al opmærksomhed

i anledning af min fødselsdag frabedes. Kristian Jensen, Bymidten 108

Al opmærksomhed i anledningen af vores guldbryllup frabedes Karin og Sigfred Lassen

Opmærksomhed

i anledning af vort diamantbryllup frabedes venligst. Dagmar og Børge Smed, Aalestrup

Jette og Anders I anledning af vores mor og far har kobberbryllup tirsdag den 10. november, vil det glæde os at se familie, venner og bekendte til morgenkaffe kl. 8.00 på Kong Valdemarsvej 49. Hilsen Sara og Simon

Kobberbryllup

Bisættelsen finder sted fra Ulstrup Kirke fredag den 30. oktober kl. 13.00 Højtideligheden slutter ved kirken

Vor kære morfar, farfar og oldefar

Arne Peter Nielsen er stille sovet ind Hornum, den 23. oktober 2015 Du gav så meget, forlangte så lidt De minder du gav os, vil aldrig blive slidt

Børnebørn og oldebørn

Mandag den 2. november kl. 14.00

på Hotel Skriften Farsø.Calibri skal anvendes til teksten i annoncerne

Forfatter Pia Grandjean Odderskov »Erindringer - fortielser«.

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

Et stort til lykke på din 60 års fødselsdag. Ønsker Mor Eigil Henriette, Helene og Rikke Svigerbørn og børnebørn

Jonna og Svend Aage Flemming og Anni Jette Jytte og Finn

Entré og kaffe med kage kr. 85.-

Vor kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Rita Nielsen, Åtoften

Vor kære far og svigerfar

Ketty Jensen * 15. april 1934 tabte kampen til kræften Aars, den 21. oktober 2015 I hjertet gemt, men aldrig glemt

Al opmærksomhed

Kære Mona

Kurt, Carsten, Lisbeth og Torben Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke lørdag den 31. oktober kl. 11.00

SIDE 3

Den 3. november 2015, kan vores forældre Karina og Kristian fejre 12 1/2 års bryllupsdag. Vi håber at familie, venner, naboer og kollegaer vil hjælpe os med at sige tillykke med morgenvækning kl. 8.00 på Mosbækvej 42, Skivum Kærlig hilsen Nadja, Natasja Niklas

Indsamling til loppemarked Lions Club Aars har løbende indsamling af effekter til sit årlige loppemarked. Har man effekter (kun brugbare ting, ikke tøj), som man vil skænke til Lions loppemarked, kan man blot ringe på tlf. 40 83 34 08 (Poul Poulsen), hvorefter afhentning vil blive arrangeret, eller benyt vores container på genbrugspladsen i Aars

www.aarsfrikirke.dk AARS KIRKE

Åbent hus

lørdag d. 31. oktober kl. 10.00 til 12.00 i den nye præstebolig pÅ sdr. boulevard 70 Aars Menighedsråd

www.aarskirke.dk

Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

SIDE 4

Haubro Sogns Beboerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11. november kl. 19.30 på Friskolen i Haubro.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Bestyrelsen

28. OKTOBER 2015

Banko

Informationsaften

ANGST

Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.00-21.30 Aars Bibliotek, Søndergade 24 Kom og hør, hvordan du kan blive fri af angst og få ro og livskvalitet tilbage. Tag dine nærmeste med, så de bedre kan forstå, hvordan du har det. Det første skridt er at få viden om og forstå, hvad angst er

Tilmelding – ikke nødvendig – Gratis adgang.

Gundersted Multihus onsdag den 4. november kl. 19.00

18 spil om ænder og købmandskurve samt kaffe på rækken. Små overraskelser og amerikansk lotteri. Alle er velkomne - pladesalg fra kl 18.00.

Sodavand og slik kan købes - kaffe inkl. boller 20 kr. Gundersted Borgerforening

Arrangør:

BEDRE PSYKIATRI lokal afd. Vesthimmerland Formand: Karin Præsius tlf. 22 36 77 67

v/psykoterapeut Lene Brøndum Madsen

S K E R …

Hvad er det værd?

Er det svært at læse?

Medbring en ting eller to. Måske er de penge værd. Mikael Andersen fra Aadal Antik vurderer og fortæller om så mange af de medbragte effekter, han kan nå. Onsdag den 4. nov. kl. 19.00 på Aalestrup Bibliotek. Billetter á 50 kr. på himmerlandsbilletten.dk

Har du svært ved at læse? Så er vores café måske lige noget for dig!

Fredagscafé Et liv med kunst. Ninni Lodahl Gjessing fortæller om hvordan hendes kunst opstår og om hendes forskellige kunstneriske udtryksformer. Fredag den 30. oktober kl. 16.00 på Aars Bibliotek. Gratis adgang, tilmelding ikke nødvendig.

Kreativ fredag på Løgstør Bibliotek Cool jul. Få idéer og inspiration til utraditionel og cool julepynt i forskellige materialer og teknikker. Især for voksne. Fredag den 6. november kl. 15.00 - 17.00. Billetter á 30 kr. inkl. materialer på himmerlandsbilletten.dk. Se mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk

Seniorliv på valgfag på Aars Bibliotek I samarbejde med lokale frivillige foreninger præsenteres en række aktiviteter for mandlige seniorer, hver mandag i november kl. 9.00 – 11.00. Introduktion med kaffe og kage mandag den 26. okt. kl. 9.00. Tilmelding ikke nødvendigt. Se mere på: www.vhbib.dk/seniorliv

galleri 14

- Læs og skriv med pc, tablet eller mobil

• • • •

Lørdag d. 31. okt. kl. 13-16 • Ny kunst på vægge og gulve • Buffet med lækkerier • Lions julemærke 2015 afsløres • Vind et maleri • Lotteri med flotte gaver Alle er velkommen. www.galleri14.dk

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

FødseLsdagsUdsTlLLlng

Her får du bl.a. hjælp til at anvende IT til læsning og skrivning. Du får også info om ordblindeundervisning og ordblindetest. Ingen tilmelding – bare mød op! Det ganske GRATIS!

nørregade 14 . 9640 Farsø

Åbningstider: Tirs.-ons.-tors.-fre.-lør. kl. 13-16

Hvor og hvornår? Vestre Boulevard 9 Aars – den første torsdag i måneden 16.30-18.00 Amerikavej 5A Hobro – den første tirsdag i måneden 16.30-18.00 Tempovej 4 Hadsund – den første onsdag i måneden 16.30-18.00 Opstart? Oktober, 2015

LH

æsecenter immerland

Vil du vide mere?

Kontakt: Anne Louise Ebbensgaard 24837587 aeb@adm.vucnordjylland.dk

Jubilæum 25 år 1. november Elin Kristine Hildebrandt Sygehjælper

25 år 1. november Karina Petersen Borgerservicemedarbejder

- vi ønsker hjertelig tillykke

”Den fjerde alder” - muligheden for bedre livskvalitet. Foredrag med Georg Julin og Tamara fredag den 13. november kl 14.00 - 16.30. Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Lanternevej 1 - 9670 Løgstør Gratis entre Se mere på: www.sundhedscentervesthimmerland.dk

M E D D E L E L S E R

Udvidelse af husdyrbrug • Morumvej 71, 9600 Aars Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Social- og sundhedsassistentelever Vesthimmerlands Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med optagelse uge 10 2016. Er du social- og sundhedshjælper og har lyst til at udvide dine kompetencer så læs stillingsopslag. Ansøgningsfrist: 20. november 2015.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

FOLKEAFSTEMNING

STORT LOPPEMARKED

Folkeafstemning - Brevafstemning

Søndag d. 1. november kl. 12.00-15.30

Der kan stemmes pr. brev i nævnte tidsrum:

med: • • • •

auktion salgsboder café tombola

Forud for Folkeafstemningen den 3. december 2015 er der i Vesthimmerlands Kommune mulighed for at stemme pr. brev fra den 8. oktober 2015 til og med tirsdag, den 1. december 2015. Borgerservice, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Mandag-tirsdag 10.00 - 15.00 Onsdag Lukket Torsdag 10.00 - 17.00 Fredag 10.00 - 12.30 Der er ekstraordinært åbent for brevafstemning i Borgerservice Aars samt administrationsbygningerne i Løgstør, Farsø og Aalestrup

Mulighed for MobilePay og Swipp. Vi ses på Ejdrupvej 33, Skørbæk, 9240 Nibe! Indsamling af effekter lørdag d. 31. oktober. Ring 9866 9095 vedr. afhentning.

Lørdag, den 21. november 2015 Lørdag, den 28. november 2015

10.00 - 12.00 10.00 - 12.00

Sidste dag for brevafstemning er tirsdag, den 1. december i Borgerservice, Aars i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00. Legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort skal medbringes. Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside bliver løbende opdateret om afstemningen.

Ejdrupvej 33 • Skørbæk • 9240 Nibe • t: 9866 9095

www.skejdrup.dk

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Aars Avis

28. OKTOBER 2015

Unge får tips til et godt arbejdsliv i Aars

SIDE 5

Der er fokus på arbejdsmiljø på Erhvervsskolerne

Klang-massage med Klang Universet fik mange henvendelser på messen i Aars.

Gratis adgang ændrede ikke på besøgstal i Aars Helsemessen vil næste år blive en del af en større messe

Af Torsten Hansen AARS: Det handlede på mange måde om tro, da

Messecenter Vesthimmerland i weekenden afviklede messen ”Helse, Sundhed og Velvære”. Folkekirken, og troen på Gud, var repræsenteret med egen stand. De stod side om side med clairvoyante og håndlæsere, hvor troen på virkningen også kan være en væsentlig faktor. Bemandingen på de 40 stande havde ikke voldsomt travlt på messen. I løbet af weekenden besøgte cirka 650 messen. - Vi havde gratis adgang i år, så vi kender ikke besøgstallet præcist, men vi vurderer, at der kom lidt flere end sidste år, siger direktør Nicolaj Holm,

Messecenter Vesthimmerland. Messen, der omfatter fodterapi, akupunktur, klang-massage og meget mere, hører ikke blandt publikumsmagneterne i Aars, men direktøren er rimelig godt tilfreds. - Der er tale om en nichemesse, og målgruppen er forholdsvis let definerbar, forklarer Nicolaj Holm. Messecentret vil dog gerne have flere gæster i huset. Derfor er der allerede taget beslutning om, at messen næste år bliver en del af en større messe. Men hvilken anden messe der bliver tale om kan direktøren endnu ikke løfte sløret for.

AARS: Nordjyske unge på vej ud på arbejdsmarkedet inviteres til møde om, hvad der skal til for at få et godt psykisk arbejdsmiljø. Budskabet er, at et godt arbejdsmiljø skal etableres allerede fra starten. Som ny på arbejdsmarkedet kan man risikere at møde både stress, mobning og konflikter. Derfor gælder det om at være klædt godt på til at kunne håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Unge og det psykiske arbejdsmiljø er temaet for et arrangement fredag formiddag i Aars for unge elever, der er på vej ud for at prøve kræfter med arbejdslivet. I region Nordjylland blev knap 2.000 unge færdige med en uddannelse i 2014. På mødet vil de unge få at vide, at det ikke er nok at ledelsen har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Alle skal i et samarbejde bidrage til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. For at kunne trives i sit job og finde arbejdsglæde skal det psykiske arbejdsmiljø være i top, siger næstformand i LO, Lizette Risgaard: - Det er vigtigt, at de unge får en god start på arbejdslivet, ikke mindst med tanke på, at de først kan gå på

pension som 70-årige. Derfor er det helt afgørende, at vi sætter fokus på at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for de unge, og at et godt arbejdsmiljø etableres allerede første gang de træder ind på arbejdsmarkedet, siger hun. Fra arbejdsgiversiden siger arbejdsmiljøchef i DA, Christina Sode Haslund: - Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver, at alle på arbejdspladsen tager ansvar, både unge og gamle. Derfor er det vigtigt, at også unge medarbejdere lærer, hvad de selv kan gøre for at skabe et godt arbejdsliv. For det er kun gennem et fælles samarbejde, vi kan løfte opgaven med at skabe sunde og sikre arbejdspladser. Langt de fleste af de unge elever og lærlinge, der er kommet i job, trives godt på deres arbejdsplads, viser tal fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’, foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø blandt 27.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark: Sammenlignet med ældre aldersgrupper oplever mænd og kvinder i alderen 18-24 år oftere, at de får kollegial støtte på deres arbejdsplads. De synes også,

at de får den rette vejledning og instruktion, og de er ikke så stressede som deres ældre kolleger. Til gengæld oplever de sjældnere at de har indflydelse på, hvordan og hvornår de vil udføre deres arbejde. Mødet foregår på Erhvervsskolerne i Aars og er primært rettet mod levnedsmiddelområdet. De unge elever får tips om det psykiske arbejdsmiljø, blandt andet at det altid er ok at spørge, hvis man er i tvivl om noget. De hører også om vigtigheden af at søge støtte og opbakning, at bede om vejledning og instruktion og om at give og få feedback. En række repræsentanter fra arbejdsmarkedet deltager, blandt andre NNF og Arbejdstilsynet og en repræsentant fra arbejdsgiverne – Arla Foods. Mødet er en del af en række arrangementer i uge 43, som er den europæiske arbejdsmiljøuge om psykisk arbejdsmiljø. Det overordnede tema er: ”Gode arbejdspladser tager hånd om stress! Mødet i Aars holdes på Erhvervsskolerne Aars, og mellem 100 og 200 elever forventes at deltage.

ANNONCE

Kan du høre, men ikke forstå? Stadig flere mennesker har svært ved at forstå og følge med i samtalen, selv om de hører udmærket. Det bliver især tydeligt til arrangementer med mange mennesker og foran fjernsynet. Nu kan Audium tilbyde en diskret, nyudviklet høreløsning, der kan genskabe taleforståelsen.

Mange mennesker har svært ved at få detaljerne med, når flere taler på samme tid. De oplever at høre udmærket på tomandshånd, men har ofte svært ved at forstå, når tale bliver indirekte eller ved baggrundsstøj. Især i selskaber, ved fjernsynet og i familien, må de tit spørge, hvad der bliver sagt. Årsagen kan være, at de ikke længere kan høre de lyse toner. Det skyldes, at de sanseceller i øret, der registrerer disse toner, er beskadigede. Årsagen til skaderne kan være alderdom, forstyrrelser i blodgennemstrømningen, diabetes og ofte også støjbelastning i arbejdsmiljøet. Når disse sanseceller er beskadigede påvirker det evnen til at høre og forstå ordlyde, hvor konsonanter som s, f, t, k, h indgår. Talen fremstår derfor utydelig og klangløs. Tabet af sanseceller er uopretteligt og taleforståelsen bliver

genskaber taleforståelsen især, når de lyse toner er svækkede. Personer, som endnu ikke har høreapparater eller har mindst 4 år gamle apparater og genkender problemerne med taleforståelse har nu mulighed for at afprøve de nye Audéo Vhøreapparater fra Phonak.

Ginette van Wijngaarden, Hørespecialist hos Audium, rådgiver om den nye høreløsning.

især påvirket i baggrundsstøj eller i fjernsynsudsendelser med underliggende musik. Det er derfor vigtigt at understøtte den hørelse, som er bevaret, bedst muligt. Dilemmaet: Personer med denne type høretab, opfatter ikke sig selv som hørehæmmede. De hører de dybe toner uden problemer og forklarer manglende taleforståelse med utydelig udtale. Men det varer ikke længe, før forståelsesproblemerne irriterer. En helt ny høreløsning Høreforskere fra Schweiz har udviklet en ny høreløsning, der

Første skridt er en høretest, hvor Audium måler hørelsen og taleforståelsen. Hvis hørelsen er nedsat bliver resultatet af høretesten overført til høreapparaternes operativsystem, værdierne beregnet, og høreløsningen tilpasset. Næste skridt er at finjustere indstillingerne for at optimere taleforståelsen i forskellige situationer. Den nye teknologi “Autosense OS” registrerer den primære samtalepartner, forstærker hans/hendes stemme, dæmper baggrundsstøj og finder automatisk de indstillinger, der passer præcis til lyttesituationen. Synkrone mikrofoner opfanger lyde fra alle retninger og skal kun bruge millisekunder til at skifte taleretning. Ifølge de schweiziske forskere bliver taleforståelsen i selskaber klart forbedret med denne teknik. Interesserede kan ringe på tlf. 7171 0900 for en uforpligtende test.

Høresensation Schweiziske forskere: Audéo V hjælper især i selskaber

SWISS HEARING TECHNOLOGY

Forstå talen bedre med Phonak Audéo V

Audium Aars Himmerlandsgade 87 9600 Aars Telefon: 7171 0900 E-mail: kontakt@audium.dk www.audium.dk

em Prøv d nu gratis


Aars Avis

SIDE 6

28. OKTOBER 2015

9600 Aars

35 års jubilæum

Invitation til koncert i Alfa søndag den 1. november kl 14.00. Efter koncerten er der reception. Alle er velkommen. Venlig hilsen Kimbrergarden

Personalet underholdt med kost og spand.

Koen Maren til fest på plejecenter i Aars

Johannes V. Jensen Museet

AARS: Omkring 110 beboere med pårørende fik en god oplevelse ved Plejecenter Østermarkens efter-

Foredrag v/professor Anker Gemzøe Tirsdag den 3. november kl. 19.30 på museet. »Det tyvende århundredes kvinde: Thit Jensen og valgretten - politisk og eksistentielt« Entré: Gratis. Kaffe og kage kr. 50. Arrangør: Thits Venner og Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet

• Topkapning • Træfældning • Beskæring Anbo Skov & Have

Tlf. 29 41 71 88 www.anbo.dk anders@anbo.dk

Søndergade 48 • Farsø • tlf. 98 66 67 88

www.johannesvjensenmuseet.dk • info@johannesvjensenmuseet.dk

årsfest. Der blev serveret en dejlig middag tilberedt af plejecentrets eget køkkenpersonale, hvilket blev rost i høje toner. Herefter var der optræden af personale ”på slap line” i år som rengøringsdamer og koen Maren. Der blev sunget, bl. a. ”Heksedansen” (se her kommer mutter med kost og spand),

”Klaus Jørgen” og ”Her i vores hus er glæde”. Aftenens musikalske underholdning var lagt i hænderne på

Solvangs husorkester, der med sine tre harmonikaspillere skabte en dejlig stemning aftenen igennem.

Koen Maren var med til festen for de 110 beboere med pårørende på Plejecenter Østermarken.

Ung, veletableret sopran giver snart koncert i Aars AARS: Søndag, 15. november kan sangglade i hele Vesthimmerland glæde sig til at høre sopranen Sofie Elkjær Jensen og pianisten Jacob Bech give en koncert med alt fra fædrelandssange til operaer og operette toner. Koncerten foregår i Vesthimmerlands Musikhus Alfa i Aars. Som 19-årig blev Sofie Elkjær optaget på det Kongelige Danske Musikkonservatorium.Og få år efter fik Sofie Elkjær debut som Papagena i Tryllefløjten.

- I 2011 blev jeg færdig på Operaakademiet og kastet ud i tilværelsen som freelance operasanger. Og så begynder livet, som ingen operaskole kan forberede én på. Et liv med utallige rejser, auditions, prøver, ventetid, is i maven, bekymringer og glæder, skiver Sofie Elkjær på hendes hjemmeside. - Siden jeg blev færdig på Operaakademiet har jeg haft arbejde som solist på Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Operaen i Kiel, Egnsteater Under-

Sofie Elkjær Jensen synger opera og fædrelandssange i Aars.

AARS KIRKE

spil dansk

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i aars kirkecenter

Kom til Åben Skole torsdag d. 5/11 kl. 15-19 Se mere på aabenskole.dk Haubro Landsbyskole Himmerlands Friskole

Naturinstitutionen Sneglehuset

Vadgårdvej 4, Haubro 9600 Aars Tlf.: 98 66 40 91

Skørbæk-Ejdrup Friskole og naturbørnehave

Ejdrupvej 33, 9240 Nibe Tlf.: 98 66 90 95

sangaften

med fokus på 150 års fødselaren Carl nielsen Denne aften vil vi synge nogle af Carl Nielsen vidunderlige sange og hører om hans fantastiske rejse fra fattig malersøn til verdensberømt komponist. Medvirkende: sang: Märta Nilsson klaver: Jan Mygind

– IKKE TO SKOLER ER ENS www.aarskirke.dk

grunden, Copenhagen Opera Festival og GuidOpera. Jeg har optrådt flere gange med Tivolis Symfoniorkester og Sønderjyllands Symfoniorkester. Jeg har stiftet foreningen nontardar med mine brillante kolleger og skabt duoen inDuo, samt kvartetten Bittersweet, fortsætter hun. I dag er Sofie Elkjær en veletableret sopran, der har medvirket i utallige opførelse på Det Kongelige Teater, I Den Jyske Opera og på en del udenlandske operaer. Sofie har med succes sunget som solist i f. eks. Bachs Juleoratorium og Händels Messias. Sofie Elkjær har i de senere år modtaget et væld af musikpriser: 2011: Wilhelm Hansen Fonden, 2012: Leonie Sonnings Studielegat 2014: Reumertnominering for årets sanger og 2015 Aalborgs Operapris.


Aars Avis

28. OKTOBER 2015

SIDE 7

AARS MANDAg - søNDAg 8 - 21 Coca Cola, Zero, light eller Fanta Exotic

10

250 g

pr. stk.

Ved køb af mere end 6 stk. pr. kunde pr. dag er prisen 45,00 pr. stk.

20

00

smagfuld hakket flæskekød 500 g

30

00

g A ED

R F N

kU

Mellemlagret 45+, uden kommen 595-805 g

35

00

Tulip Pålækker

smagfuld kyllingbryst

5

95

20

00

smagfuld dansk onvklar ribbensteg

bEgRæsET PARTi

kærgården FEDTFATTig

Flere varianter eller baconpostej 90 - 200 g

15

00

450 g

100 G

pr. stk.

10

00

løs vægT slik

klovborg ost

9

00 Max. 6 stk. pr. kunde.

9

pr. 1/2 kG

Ved køb af mere end 6 stk. pr. kunde pr. dag er prisen op til 14,95 pr. stk.

pr. pk.

200 g

pr. pk.

Der tages forbehold mod leveringssvigt, afgiftsstigninger, udsolgte varer, billed- og trykfejl.

Ved køb af mere end 6 stk. pr. kunde pr. dag er prisen op til 19,50 pr. stk.

pr. pk.

Odense marcipan

00

1,5 ltr. Excl. pant

pr. pk.

pr. pk.

Ved køb af mere end 6 stk. pr. kunde pr. dag er prisen op til 14,00 pr. stk.

500 g

pr. pk.

3-lags. 6 rl./606 g 3 rl. 529 g

smagfuld hakket oksekød

pr: pk.

Toiletpapir eller køkkenrulle

00

16

Tilbuddene gælder til og med lørdag, 31. oktober

AARS

Søndergade 36, Aars • Tlf. 98 62 36 13

95


Aars Avis

SIDE 8

28. OKTOBER 2015

AARHUS MASKINMESTERSKOLE INDBYDER TIL

Udgravningsleder Kåre Gyldenløve har gjort flere spændende fund vest for Stenildvad.

Tilmeld dig på www.aams.dk/tilmeld

ORIENTERINGSMØDE Om maskinmester- og autoteknolog uddannelserne 5. november 2015 kl. 19.00 til ca. 21.00 Hør om adgangskrav. studiernes opbygning studiemiljø mv. Vi viser vores laboratorier frem, og der er mulighed for at få en snak med studievejledere og studerende. Inge Lehmanns Gade 1O 8000 Aarhus C • Tlf. 8612 6222

4000 år gamle bygninger kom frem i lyset i Aars To økser og en ravperle er dukket op af mulden Af Torsten Hansen AARS: Byggeriet af den nye omfartsvej fortsætter med at bringe oldtiden frem i lyset. Senest har arkæolo-

gerne fra Vesthimmerlands Museum i Aars fundet en samling huse de umiddelbart datere til at være 4000 år gamle. Der er dog kun tale om stolpespor og andre spor, men samlet set viser fundene, at Aars-området har været befolket, og nok også tæt befolket, i mange tusin-

de år. - Vi har fundet spor efter flere huse. Vi formoder, at i al fald fem af husene er samtidige. For at få et lidt mere præcist svar får vi lavet kulstof14 målinger på fundene, siger udgravningsleder Kåre Gyldenløve, Vesthimmerlands Museum. I jordprøverne håber arkæologerne også på, at der

findes spor af korn eller frø. Det kan hjælpe til at datere fundene. Ud over stolpehuller så rummer udgravningerne også rester af grave - både gravhøje og brandgrave. De fund arkæologerne gør er forholdsvis velbevarede. - Jeg er faktisk imponeret over, at de stolpehuller vi finder er så velbevarede, siger Kåre Gyldenløve. Ved at sammenligne farverene i jorden kan han påvise, hvilken del af stolpehullet der er gravet til stolpen, og hvor stolpen har stået i hullet. Området, der ligger et par kilometer vest for Stenildvad, har tydeligvis været landbrugsjord for 4000 år siden. I den lyse jord er det muligt at se gamle spor af plov. - Vi kan se ardspor i huset, siger Kåre Gyldenløve. Det er spor efter den plovtype der kaldes en ard. Der er også fundet andre spændende ting ved de gamle huse. Der er fundet rester af en ravperle, keramikskår, flintafslag og ikke mindst to økser. En bjergartsøkse og en enkeltgravsøkse. Udgravningerne er endnu ikke færdige, så der kan stadig nå at dukke mange spændende ting frem.

Seniorliv på valgfag Vesthimmerlands Biblioteker byder alle mandlige seniorer indenfor til en række inspirerende formiddage i efteråret på Aars Bibliotek. Få en smagsprøve på lokale aktiviteter over en kop kaffe. Mandag d. 2. november kl. 9-11: Aars Skakklub Himmerlands-Jernbaneklub Ældre Sagens it-undervisning Mandag d. 9. november kl. 9-11: Tordenkalvens Øllaug Aars Petanque Klub Aars Amatør Astronomer Mandag d. 16. november kl. 9-11: Aars Bridgeklub Kulturgruppen Aars Forenings Fitness Mandag d. 23. november kl. 9-11: Vesthimmerlands Havekreds Historisk Samling i Himmerland Slægtsforskerne i Vesthimmerland

ER AVISEN UDEBLEVET?

Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 99 35 34 34

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. Man behøver ikke at komme alle mandage, og det hele er ganske uforpligtende. Vi håber, at vi ses. Vesthimmerlands Biblioteker

Foran et af de mange gamle kort, her et fra 1700 tallet, ses Peter Korsgaard, som virkelig vidste hvad han talte om, når han levende kunne fortælle, hvor og hvordan man kunne finde netop de kort der kunne have interesse for at sætte sted på hvor ens slægt boede, og hvilke boliger de havde.

Lærte om gamle kort AARS: Slægtsforskerne i Vesthimmerland havde onsdag i sidste uge besøg af Peter Korsgaard fra Geodatastyrelsen. Han holdt et foredrag for cirka 40 af foreningens medlemmer om det at benytte de gamle matrikelkort og sognekort i slægtsforskningen. - Det var et uhyre interessant foredrag, der blev foregik på Vesthimmerlands Museum i Aars. Både under foredraget og efter, var spørgelysten fra medlemmerne stor, hvilket viser at foreningen igen har ramt plet med at arrangere foredrag for dets medlemmer, siger Hans Tangaa, Slægtsforskerne i Vesthimmerland. Peter Korsgaard viste mange gamle kort. Blandt andet et fra 1700-tallet. Det var tydeligt, at Peter Korsgaard virkelig vidste hvad han talte om, når han levende kunne fortælle, hvor og hvordan man kunne finde  netop de kort der  kunne have interesse for at sætte sted på, hvor ens slægt boede, og hvilke boliger de havde.


Aars Avis

28. OKTOBER 2015

Fagkonsulent Rune Schou har sammen med et team fra Andelskassen besøgt Erhvervsskolerne i Aars. Her fik 45 elever mulighed for at arbejde med entreprenørskab og ideudvikling.

Ideer fra elever i Aars skal skabe vækst og job Andelskassen står bag undervisningsforløb AARS: Under overskriften ”Fremtiden Spirer” har Danske Andelskassers Bank med afdeling i Aars lanceret et ambitiøst projekt, som skal være med til at udvikle fremtidens entreprenører og skabe vækst og arbejdspladser lokalt. En række ungdomsuddannelser i bankens markedsområder har takket ja til en gratis undervisnings-

dag i entreprenørskab og idéudvikling. Blandt disse var Erhvervsskolerne Aars, hvor Andelskassen har været forbi. I løbet af efteråret vil Andelskassen i samarbejde med fagkonsulent i entreprenørskab og innovation fra VIA Center for Undervisningsmidler, Rune Schou, tage rundt i bankens lokalområder i

Jylland og på Fyn og undervise udvalgte gymnasieklasser i samarbejde, entreprenørskab og kreativ problemløsning. Eleverne på 12 forskellige skoler vil derigennem få muligheden for at blive klogere på, hvad det vil sige at tænke entreprenant og skabe gode idéer - og udvikle evnen til at omsætte idéerne til driftige forretninger – til gavn for

borgere og erhvervsvirksomheder i lokalområdet. I Aars blev underviste et team fra banken og fagkonsulenten 45 elever på et stort hold. Udfordringen, som eleverne skulle arbejde med på dagen, var ”Kom med gode idéer - herunder konkrete forretningsidéer til, hvordan der kan skabes vækst og arbejdspladser i dit lokale Danmark”. De to klasser gik til opgaven med stort engagement og efterfølgende var opfattelsen af projekt ”Fremtiden Spirer” da også udelukkende positiv: - Projektet passer rigtig fint med den måde, vi i forvejen arbejder med innovation på her på skolen. Det er nogle af de samme principper for idégenerering, som jeg bruger i min undervisning, og jeg er overbevist om, at netop evnen til at generere idéer vil være meget værdifuld, når eleverne skal ud i erhvervslivet, lød vurderingen fra underviser Morten Høgh Sørensen. Efterfølgende har de to klasser - nu opdelt i otte forskellige grupper - hver især skullet producere en videofilm, der beskriver deres idéer. De to grupper med den bedste idé får mulighed for at præsentere deres idéer for et lokalt dommerpanel.

SIDE 9 være med til at kåre fremtidens bedste idé blandt projekterne fra den lokale uddannelsesinstitution.

Lokal dommerpanel I Aars består dommerpanelet af Hardy Jensen, selvstændig og tidligere direktør for Nordjysk Fødevare Netværk samt Silvatec Skovmaskiner A/S, Farsø, Claus Andreasen, udviklingskonsulent for Himmerlands Udviklingsråd, Thorkil Christensen, redaktør og udgiver af Aars Avis, Anders Didriksen, økonomichef, Treco A/S, Aalestrup og Heine Holm Hamburg, filialdirektør i Andelskassen Aars. I løbet af november mødes dommerpanelet og de to udvalgte grupper i Andelskassens filial i Aars, hvor grupperne skal præsentere deres projek-

I samarbejde Banken vil nemlig ikke gøre det alene, men inddrage repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. Disse repræsentanter vil indgå i et dommerpanel, der skal

Ideerne blev fældet ned på papir og skal omsættes til video inden de bedømmes af et lokalt dommerpanel.

STORT konfirmations

MODESHOW LØRDAG 21.11.2015 KL. 10 + KL. 13 PÅ ROLD GL. KRO BILLETTER SKAL KØBES i butikken efter først til mølle..!

PRIS KUN

75,-

Incl. en lille bid brød og en forfriskning under showet

Efter showet er butikken åben til kl. 16.00 hvor du også kan møde: Gavl Huset HAVERSLEV

SKOTT I ROLD Hobrovej 8, 9510 Arden Tlf. 98 56 14 73 www.skott-rold.dk

ÅBNINGSTIDER:

Man.-torsdag kl. 9.30-17.30 Fredag kl. 9.30-18.00 Lørdag kl. 9.30-13.00

ter. Herefter kåres én lokal skolevinder, som indgår i en samlet konkurrence på tværs af alle de deltagende skoler. Alle videoproduktioner fra de lokale skolevindere bliver præsenteret på “Fremtiden Spirers” hjemmeside www.fremtidenspirer.dk, hvor alle interesserede kan stemme på deres favoritvideofilm, når alle vinderprojekter er uploadet. De tre videoer, der får flest stemmer skal dyste i finalen, som foregår i bankens hovedkontor i Hammershøj mellem Viborg og Randers. Den endelige vinder bliver kåret af en dommerkomité bestående af repræsentanter fra blandt andet bankens direktion og bestyrelse - og den heldige gruppe kan tage hjem med 15.000 kr. til klassen.

EKSTRA SØNDAGSÅBENT: Søndag d. 27/12 kl. 10-16 Søndag d. 3/1 kl. 10-16


Aars Avis

SIDE 10

28. OKTOBER 2015

TV-PROGRAMMER ONSDAG 28. OkTObER 05.10 05.40 06.10 10.25 11.55 12.25 15.20 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 21.00 21.30 22.30 00.25 01.35 02.20 03.15

De danske skove Forandring på vej Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Auktionshuset Eftermiddagsprogrammer Dalgliesh. Engelsk krimi. 2 afsnit Landsbyhospitalet TV Avisen Fra yt til nyt Nyhedsblok med Aftenshowet Den store bagedyst På rejse med Riising og mor TV Avisen med Penge og Sporten Shetland: Dødvande. Engelsk krimi Kommissær Janine Lewis De heldige helte Spooks Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 13.30 14.05 15.10 16.10 17.00 20.00 20.50 21.35 22.00 22.45 23.20 00.05 01.05

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Fantastiske fund Huse der aldrig kommer til salg Huse under hammeren Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? QuizQuiz show med Hans Pilgaard Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 3 x Beliggenhed Operation X: Under huden på tatotato veringsbranchen Vild med dans - trin for trin Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

TORSDAG 29. OkTObER 05.10 05.40 06.10 10.25 11.55 12.25 15.20 16.15 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 00.00 00.05 01.10

Helges skønne haver Forandring på vej Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Auktionshuset Eftermiddagsprogrammer Dalgliesh. Engelsk krimi Taggart. Skotsk krimi Landsbyhospitalet TV Avisen Fra yt til nyt Nyhedsblok med Aftenshowet Bonderøven Business på Bryllupsøen Kontant TV Avisen med Bag Borgen og Sporten Kriminalkommissær Foyle OBS Kommissær Janine Lewis Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 13.25 14.00 15.10 16.10 17.00 20.00 20.50 21.40 22.00 22.45 23.20 00.05 01.05 02.45 03.20

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Fantastiske fund Huse der aldrig kommer til salg Huse under hammeren Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? QuizQuiz show med Hans Pilgaard Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Landmand søger kærlighed Station 2 Station 2 Efterlyst Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Grænsepatruljen. 2 afsnit Cold Case. 2 afsnit Natholdet Natfjernsyn

FREDAG 30. OkTObER 05.20 05.50 06.20 10.25 11.55 12.25 15.20 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25

Helges skønne haver Forandring på vej Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Auktionshuset Eftermiddagsprogrammer Dalgliesh. Engelsk krimi 2 afsnit Landsbyhospitalet TV Avisen Skattejægerne Nyhedsblok Disney Sjov Hvem var det nu vi var TV Avisen med Vejret Air Force One. Amerikansk actionthriller fra 1997 23.20 Con Air. Amerikansk actionthrilactionthril ler fra 1997 01.05 Jeg hedder stadig Trinity. Italiensk westernkomedie fra 1971 03.00 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 13.25 14.05 15.10 16.10 17.00 20.00 21.40 22.00 22.30 23.25 02.00 03.35 05.10

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Fantastiske fund Huse der aldrig kommer til salg Huse under hammeren Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Vild med dans Voice Junior, vejen til finalen Vild med dans - afgørelsen Frikendt. Norsk dramaserie fra 2014 Den sidste samurai. Amerikansk action-drama fra 2003 Cold Case. 2 afsnit Adam. Amerikansk romantisk drama fra 2009 Grænsepatruljen

løRDAG 31. OkTObER 05.55 06.35 07.05 07.35 08.25 09.10 10.00 10.05 10.55 11.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.55 17.30 18.30 19.00 20.00 20.30 21.20 22.50 00.20 02.00 03.45

Liv på fjeldet Hvalpekuldet Hund og hund imellem På toppen af Borneos regnskov. Japansk naturprogram Verdens ældste hundeinternat. Britisk dokumentarserie. 2 afsnit Muldvarpen. Fransk naturprogram OBS De uheldige helte Parade’s End. Engelsk dramaserie Rigtige Mænd. 3 afsnit Et glimt af Danmark Business på Bryllupsøen På rejse med Riising og mor Guld på godset Driving Miss Daisy. Amerikansk drama fra 1989 Hvem var det nu vi var TV Avisen med Sporten og Vejret Hjælp! Vi har tigre i huse. DyreDyre program fra BBC Dronningen i Indonesien Downton Abbey Lewis: Mørkt stof. Engelsk krimi fra 2010 Wallander: Pyramiden. Svensk krimi fra 2007 Helt på spanden i Beverly Hills. Amerikansk komedie fra 1986 Tegnet. Amerikansk gyser Mord i centrum. 2 afsnit

06.00 06.05 06.20 06.40 07.05 07.30 08.00 12.00 12.10 13.05 14.30 15.00 15.50 16.50 17.05 17.50 17.55 19.00 19.45 20.00 21.15 21.25 21.55 23.35 01.10 02.35 03.25 04.10 05.00

Oisteins blyant Mouk My Little Pony Den lille brandskole Batman Animaniacs Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? Vild med dans Vild med dans - afgørelsen Hvem sagde vuf? Rundt på gulvet SuperMatchen: Studiet SuperMatchen: Skjern - KIF KK (m) Nyhedsblok SuperMatchen: Skjern - KIF KK (m) Nyhedsblok Sportscenter Voice Junior, finalen DMA optakt Voice Junior, afgørelsen Til Jackpot os skiller. Amerikansk romantisk komedie fra 2008 Cleaner. Amerikansk thriller fra 2007 Sebbe. Svensk drama fra 2010 Det sejeste sjak - Great Lake WarWar riors Grænsepatruljen Krop umulig! Venner. 2 afsnit

SøNDAG 1. NOVEMbER 05.40 Verdens ældste hundeinternat. Britisk dokumentarserie. 2 afsnit 06.25 Hvalpekuldet 06.55 Ud i naturen: På undervandssafari 07.35 Tæt på vores kæledyr. 2 afsnit 08.55 Den store hvide haj. Sydafrikansk naturprogram 09.45 Kyst til kyst - Mariager Fjord til Slotø 10.45 Parade’s End. Engelsk dramaserie 11.45 Øst for solen 12.40 Downton Abbey 13.25 Gift ved første blik 14.10 Den store bagedyst 15.10 HåndboldSøndag: HC Vardar-FC Midtjylland (k) 16.50 Big Miracle. Amerikansk autenauten tisk drama fra 2012 18.30 Nyhedsblok 19.00 Umage dyrevenner. Dokumentar fra BBC 20.00 Broen. Dansk-svensk krimiserie 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Kodenavn: Mercury. Amerikansk actionthriller fra 1998 23.55 Hvem var hun? 00.45 Luther - strømer på kanten.. 2 afsnit 02.25 Der er noget i luften. 3 afsnit 03.45 Han, hun og godset 04.40 Den sidste slæderejse

06.00 06.05 06.20 06.45 07.10 07.35 08.00 12.00 12.25 13.15 14.05 14.50 15.35 16.20 17.10 18.00 18.12 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 23.05 23.55 00.50 01.35 02.10 02.55 04.00

Oisteins blyant Mouk The Looney Tunes Show Den lille brandskole Hvalpen Scooby-Doo Animaniacs Go’ morgen Danmark Nyhederne Landmand søger kærlighed Operation X: Under huden på tatoveringsbranchen Donorbørn - de anonyme fædre Donorbørn - de skjulte sygdomme Donorbørn - børn for enhver pris? Vikingerne kommer Pigen med knogler af glas Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit efterårsvejr Go’ appetit Nyhederne Regionalprogram Hvem vil være millionær? Jobs. Amerikansk drama fra 2013 Norskov. Dansk dramaserie Frikendt. Norsk dramaserie Station 2 Station 2 Politirapporten Det sejeste sjak - Great Lake Warriors Dødsensfarlige dyr - special Nyhederne og Vejret

DR1 fredag kl. 21.25: ”Air Force One” MANDAG 2. NOVEMbER 05.10 05.40 06.10 10.25 11.55 12.25 15.20 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30 22.30 00.00 01.00

07.00 11.00 11.25 11.55 12.35 13.20 16.30 17.00 18.30 19.15 20.00 21.30 22.30 23.00 23.45 00.15 00.45 01.30

DR2 Morgen Madmagasinet Ha’ det godt USA indefra Verdens højeste tv-tårn Eftermiddagsprogrammer Frø i Frilandshaven DR2 Dagen Verdens hurtigste tog USA indefra Imperiets sensommer. Engelsk dramaserie Homeland Deadline Historien bag Historien: Borgmesterfinten So ein Ding Hva’ sker der danskere. 2 afsnit 60 Minutes Natfjernsyn

22.30 00.00 01.10 01.55

TorSDAG 29. okTober 07.00 11.00 11.25 11.55 12.35 13.20 16.30 17.00 18.30 19.20 20.00 21.00 21.30 22.00 22.15 22.30 23.00 23.30 00.00 01.00

DR2 Morgen Penge Ha’ det godt USA indefra Verdens hurtigste tog Eftermiddagsprogrammer Ild i Frilandshaven DR2 Dagen Verdens største hangarskib USA indefra Debatten Detektor Quizzen med Signe Molde Hva’ sker der danskere Banken Deadline Vikar i klemme! Død over Downs Debatten Natfjernsyn

FreDAG 30. okTober 07.00 11.00 11.25 11.55 13.55 14.45 15.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.15 20.00 21.45 22.30 23.00 23.45 00.30 02.20

DR2 Morgen Bag Borgen Ha’ det godt Hairy Bikers. 2 afsnit Galapagos-øerne Koks i køkkenet Når mænd er værst. 2 afsnit Camilla Plum Østen i Frilandshaven DR2 Dagen Rytteriet. 2 afsnit Husker du... 2006 Möbius. Fransk thriller fra 2013 Husker du - Highlights fra 1960’erne Deadline JERSILD minus SPIN 60 Minutes Psycho II. Amerikansk gyser Natfjernsyn

LØrDAG 31. okTober 08.00 09.00 09.55 10.45 11.15 13.15 14.05 14.35 15.13

DR2 Morgen Tidens tegn Farligt job Lisa goes to Hollywood Hairy Bikers. 2 afsnit Livet i lerhytten Vikar i klemme! Verdens brændpunkter DR2 Tema: Kim Larsen 70 år

18.10 19.10 20.00 20.45 21.00 21.40 22.30 23.00 23.30 00.15

Nyheder fra Grønland DR2 Morgen Under fire øjne Formiddagsprogrammer Kampen om indvandringen Historien bag Historien: Borgmesterfinten Eftermiddagsprogrammer MacKennas guld. Amerikansk westernklassiker fra 1969 Den hvide dronning Tidsmaskinen Rytteriet. 2 afsnit Hva’ sker der danskere Nak & Æd Vi ses hos Clement Deadline Næste uges TV JERSILD minus SPIN Natfjernsyn

Lørdag kl. 20.30: “Downton Abbey” Edith møder en gammel bekendt, som hjælper hende ud af en knibe.

20.45 22.00 22.30 23.15 00.00 00.30 01.00 01.50

DR2 Morgen Kontant Historien om toilettet USA indefra Verdens største hangarskib Eftermiddagsprogrammer Stenovn i Frilandshaven DR2 Dagen Verdens største lufthavnsterminal USA indefra Stjernekokke - Smagen af Michelinstjernerne Indefra med Anders Agger So ein Ding Deadline Vi ses hos Clement Quizzen med Signe Molde Detektor Livet i lerhytten Deadline Nat

22.30 23.15 00.00 00.30 01.20 01.50

DR2 Morgen Horisont Ha’ det godt USA indefra Verdens største lufthavnsterminal Eftermiddagsprogrammer Havet og Frilandshaven DR2 Dagen Verdens længste hængebro USA indefra Husker du... 2007 Dokumania: Chimpanseeksperimentet Deadline Stjernekokke - Smagen af Michelinstjernerne Næste uges TV Rytteriet. 2 afsnit Banken. 2 afsnit Natfjernsyn

Chicago P.D. Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit MasterChef The Kardashians indtager The Hamptons. 2 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Jeopardy. 2 afsnit Jagten: De udviste kriminelle Bones The Blacklist State of Affairs NCIS. 2 afsnit Bones Natfjernsyn

TorSDAG 29. okTober

15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.55 02.45

Chicago P.D. Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit MasterChef The Kardashians indtager The Hamptons. 2 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Jeopardy. 2 afsnit Familien fra Bryggen Købmænd på 1.klasse Trendsætterne Girlfriends’ Guide to Divorce NCIS. 2 afsnit Bones Natfjernsyn

FreDAG 30. okTober

Lørdag kl. 20.00: “Voice Junior, finalen” Ella Marie, Isabel og Johanne er klar til finalen af ”Voice Junior” 2015.

05.50 06.35 07.20 08.05 09.05 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

TIrSDAG 3. November 07.00 11.00 11.25 11.55 12.35 13.25 16.30 17.00 18.30 19.20 20.00 20.45

15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.55 02.45 05.50 06.35 07.20 08.05 09.05 10.00 12.00 13.00

mANDAG 2. November 07.00 11.00 11.30 11.50 12.30 13.20 16.30 17.00 18.30 19.20 20.00

Helges skønne haver Forandring på vej Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Auktionshuset Eftermiddagsprogrammer Dalgliesh. Engelsk krimi. 2 afsnit Landsbyhospitalet TV Avisen Fra yt til nyt Nyhedsblok med Aftenshowet Gift ved første blik Livets opskrift - Costa Rica TV Avisen med Madmagasinet og Sporten Camilla Läckbergs Havet giver, havet tager. Svensk krimi Kommissær Janine Lewis De heldige helte Natfjernsyn

oNSDAG 28. okTober 05.50 06.35 07.20 08.05 09.05 10.00 12.00 13.00

SØNDAG 1. November

13.05 16.05

20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.20 00.10 01.10

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Fantastiske fund Hvem bor hvor? Huse under hammeren Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Norskov. Dansk dramaserie Spiegelhauer i forbrugernes tjeneste Langt ude på prærien Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 13.30 14.05 15.10 16.10 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.20 00.10 01.10 02.45 03.20

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Fantastiske fund Hvem bor hvor? Huse under hammeren Grænsepatruljen Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Størst Razzia Station 2 Politirapporten Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Grænsepatruljen. 2 afsnit Cold Case. 2 afsnit Natholdet Natfjernsyn

Tv3

17.45 Woman on Top. Amerikansk romantisk komedie fra 2000 19.10 Tidsmaskinen 20.00 DR2 Tema: Farvel og tobak 22.30 Deadline 23.00 Quizzen med Signe Molde 23.30 Debatten 00.30 Bread and Roses. Engelsk drama fra 2000 02.15 Lost in Translation 03.50 Deadline Nat 07.30 08.00 09.00 09.50 11.50 12.20

06.00 06.30 12.00 12.45 13.30 14.00 15.05 16.05 17.00

TiRSDAG 3. NOVEMbER 05.10 05.40 06.10 10.25 11.55 12.25 15.20 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30

Dr2 oNSDAG 28. okTober

Helges skønne haver Forandring på vej Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Auktionshuset Eftermiddagsprogrammer Dalgliesh. Engelsk krimi. 2 afsnit Landsbyhospitalet TV Avisen Fra yt til nyt Nyhedsblok med Aftenshowet Kender Du Typen? Frømandskorpset - en ekstrem familie TV Avisen med Horisont og Sporten Kommissær George Gently Broen Natfjernsyn

21.45 23.45 02.15

Chicago P.D. Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Luksusfælden The Kardashians indtager The Hamptons. 2 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Ramsay’s Kitchen Nightmares Luksusfælden Deuce Bigalow: European Gigolo. Amerikansk komedie fra 2005 Salt. Amerikansk actionkrimi fra 2010 Inside Man. Amerikansk actiacti onfilm fra 2006 Natfjernsyn

LØrDAG 31. okTober

Søndag kl. 20.00: ”Broen”

Søndag kl. 21.00: ”Jobs”

05.15 06.00 06.45 07.40 09.15 10.15 12.10

Ramsay’s Kitchen Nightmares Obduktion: Michael Hutchence Mozart in the Jungle. 2 afsnit Fun Size. Amerikansk komedie State of Affairs Bones. 2 afsnit NCIS. 4 afsnit

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!

16.00 New in Town. Amerikansk/canaAmerikansk/cana disk romantisk komedie fra 2009 18.00 Bones 19.00 Jagten: De udviste kriminelle 20.00 Transformers. Amerikansk sci-fifilm fra 2007 22.55 Jagten på Røde Oktober. Amerikansk thriller fra 1990 01.45 Salt. Amerikansk actionkrimi 03.30 Natfjernsyn

SØNDAG 1. November 06.00 According to Jim. 2 afsnit 06.45 A Golden Christmas. Amerikansk komedie fra 2009 08.15 Bones. 2 afsnit 10.00 NCIS. 2 afsnit 11.55 You, Me and Dupree. Amerikansk komedie fra 2006 14.10 Transformers. Amerikansk science fiction-film fra 2007 17.00 Mit plastikmareridt 18.00 Købmænd på 1.klasse 19.00 Familien fra Bryggen 20.00 Luksusfælden 21.00 Transformers: Revenge of the Fallen. Amerikansk sci-fi-film fra 2009 00.00 Rædslernes nat 01.00 NCIS. 2 afsnit 02.55 Natfjernsyn

mANDAG 2. November 05.50 06.35 07.20 08.05 09.05 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.25 22.25 23.25 02.20 03.10

Chicago P.D. Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Luksusfælden The Kardashians indtager The Hamptons. 2 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Jeopardy. 2 afsnit Robinson Ekspeditionen 2015 100 Code Jagten: De udviste kriminelle Transformers: Revenge of the Fallen. Amerikansk sci-fi-film fra 2009 NCIS. 2 afsnit Natfjernsyn

TIrSDAG 3. November 05.50 06.35 07.20 08.10 09.05 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.55 02.45

Chicago P.D. Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Luksusfælden The Kardashians indtager The Hamptons. 2 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Jeopardy. 2 afsnit Luksusfælden Mit Plastikmareridt Rædslernes nat 100 Code NCIS. 2 afsnit Bones Natfjernsyn


Aars Avis

Kimbrergarden spiller til Kimbrerfestens optog. Det har garden gjort i 35 år.

35 år for fuld musik hos Kimbrergarden i Aars AARS: På søndag, 1. november markerer Kimbrergarden i Aars, at det er 35 år siden garden blev etableret. Oprindelig var det Aars Borgerforening, Aars Turistforening og Aars Handelsstandsforening der i fællesskab stiftede Kimbrergarden. Det skete via et samarbejdsudvalg, som var fødselshjælpere. Der skulle skaffes penge til køb af musikinstrumenter og uniformer, og der blev gennemført forskellige aktiviteter, bl.a. bankospil

i Vesthimmerlandshallen med den popu lære og landskendte ”Banko Carl”, flaske- og avisindsamlinger og lignende for at skaffe disse midler.

Markerer dagen Fødselsdagen bliver markeret med en koncert i Vesthimmerlands Musikhus Alfa søndag, 1. november, med efterfølgende reception. - Vi håber der vil komme mange, for at få en musikoplevelse - gratis, siger formanden for Kimbrer-

garden, Birger Thomsen. Måden Kimbrergarden fejrer fødselsdagen på, er med en øveweekend sammen med Snedstedgarden. Søndag lidt over middag marcherer Kimbrergarden for fuld musik, fra Markedsvej gennem Himmerlandsgade ned til musikhuset, som optakt til koncerten. Kimbrergarden har haft nogle svære år, men har stor støtte af ildsjæle, forældre og mange andre som har givet og vist støtte. Forældre hjælper frivil-

Aars Kirkecenters julebasar kan i år fejre fem års fødselsdag.

Julebasar med fokus på kvalitet AARS: Julebasaren i Aars Kirkecenter kan i år fejre fem års fødselsdag. Årets basar holdes lørdag, 14. november. Basaren er kun mulig fordi rigtig mange frivillige støtter op om projektet og giver deres arbejdskraft. Hele året er der blevet fremstillet unikt håndarbejde i god kvalitet og af gode materialer. Udbuddet af varer forsøges, for at følge med trenden. Men der er selvfølgelig også plads det nostalgiske. - I lighed med tidligere år er der også nye produkter. Der er bl.a. strikket gæstehåndklæder med karklude

i nogle skønne farver, som er meget oppe i tiden. Der er babysengelinned med nogle søde motiver, og vi er så heldige, at der er en med det rette håndelag, som har produceret trænisser efter skabeloner

af kravlenisser fra vores barndom. Det populære Marytæppe har vi med, ikke alene som strikket, men også i hæklet udgaver i forskellige farver, siger tovholder Betty Busk. Der vil være varer for

SIDE 11

ligt til, men i begyndelsen blev det hele båret af ikke mindst tre ildsjæle i Aars: Daværende underdirektør Ole Johansen, optiker Lars Qvist og salgskonsulent Jørgen Larsen. - Det er svært at konkurrere, med de mange tilbud der er til unge i dag. I Kimbrergarden gør man meget ud af det sociale, og det giver et godt sammenhold uanset alder, siger Birger Thomsen. Men det gør ondt på de ildsjæle, som gør et stort stykke frivilligt arbejde, at musikundervisningen bliver nedprioriteret. Kimbrergarden står selv for samspil og lægger lokaler til musikundervisning. Samspil er en stor del af at kunne spille i et orkester. Kimbrergarden er i Vesthimmerlands Kommunes seneste budget frataget halvdelen af tilskuddet til samspil, og det er også usikkert, om garden kan bibeholde hele lokaletilskuddet. - Det er en ond cirkel, for al vores undervisning går gennem kulturskolen, så den undervisning vi ikke har råd til mister kulturskolen. Vi kan heldigvis mærke, at der er en stor støtte og opbakning alle de steder vi kommer, så vi tror på fremtiden for Kimbrergarden, lyder det fra formanden.

ALT I ELARBEJDE Køl - hårdehvidevarer

Varmepumper - radio/tv Preben Nielsen

Christian Gregersen

Limfjordsvej 10 - 9670 Løgstør - Tlf. 9867 1933 - 9867 6280 info@midtfjordel.dk - www.midtfjordel.dk

H

FRerreg r A ård kr sst . 6 en 0,182

Grundlagt 1927 -stadig på vej

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

ALT SAMLET ÉT STED enhver pengepung og gode muligheder for at købe en unik gave til sig selv eller en man gerne vil glæde. Der vil naturligvis også, i lighed med tidligere år, være mulighed for at få sig en god snak over en kop kaffe og et stykke brød i den hyggelige cafe. Tombolaen vil være et besøg værd. Rigtig mange af byens handlende har været yderst large med sponsorgaver til det gode formål. Alt sammen bliver præsenteret i hyggelige rammer mellem masser af træer. Der er også et bord for den søde tand. Julebasaren er sat i verden for at skaffe penge til julehjælp her i sognet til økonomisk hårdt trængte familier. - Desværre er behovet for en økonomisk håndsrækning stort. Det viser de mange ansøgninger kirken modtager hvert år om hjælp, udtaler Betty Busk. - Vi håber rigtig mange vil lægge vejen forbi julebasaren den 14. november og støtte det gode formål, fortsætter hun.

A/S

28. OKTOBER 2015

- når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: El-installation VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Overvågning

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Bosch Varmepumper - 5 års garanti

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

Incasso Har du problemer med kunder der ikke betaler dit tilgodehavende. Vi tilbyder professionel, landsdækkende advo­ kat incasso til inddrivelse af dine tilgodehaven­ der. Ring eller mail os, og få tilsendt en folder om hvad vores incasso afdeling kan tilbyde dig og hvad det koster.

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk


Aars Avis

SIDE 12

28. OKTOBER 2015

MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. v/Berit Asp Madsen

TLF. 22 72 46 11 Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

port dsrap Tilstan ådgivning & g nin rv talr - & To lig & Erhve imærk Energ Bygherre Bo

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

Brug den organiserede håndværker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så SNEDKERMESTER

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!

Engvej 2 • 9640 Farsø • Telefon 98 63 26 88 www.advokamoesgaard.dk • post@advokatmoesgaard.dk

Brug din advokat til:

- retssager / incasso - dødsboer / privat skifte - testamente - handel med fast ejendom

Det er gratis at få et godt råd.

Advokat Kirsten Moesgaard

Advokatfuldmægtig Rasmus Moesgaard

Vi yder gratis retshjælp hver torsdag kl. 16.00-17.30 på Engvej 2, Farsø

Gitte Færch og Brian Larsen, Jutlander Bank, ved nogle af billederne fra “Det gamle Aars”.

Gamle Aars-billeder i Jutlander Bank AARS: Kimbrerfestens telte var i år dekoreret med store billeder fra det gamle Aars. Nu pryder nogle af billederne væggene i Jutlander Bank på Himmerlandsgade. - Vi er en del af historien

her i Aars, derfor synes vi, det er naturligt at vise billederne frem. Det var sikkert ikke alle, der så dem under Kimbrerfersten, forklarer afdelingsdirektør Brian Larsen, Jutlander Bank. Der er blevet optrykt i alt 11 store billeder fra det

gamle Aars, og det er tanken at lave skiftende udstillinger med dem i banken på Himmerlandsgade. - Billederne er så store, at vi kun har plads til nogle stykker ad gangen, og derfor vil vi foretage en løbende udskiftning, så alle de flotte

gamle billeder fra Aars kommer frem i lyset, lover Brian Larsen I øjeblikket kan alle få et indtryk af, hvor meget Aars Lystanlæg har forandret sig i de seneste 100 år ved at kigge ind i Jutlander Bank på Himmerlandsgade.

Ankers Jørgensens skrivebord giver julehjælp i Vesthimmerland 19 familier får glæde af den tidligere statsministers skrivebord VESTHIMMERLAND: Takket være et bortauktioneret skrivebord har Dansk Folkehjælp Vesthimmerland fået en rigtig god start på indsamlingen til årets julehjælp. Det er forhenværende statsminister Anker Jørgensens gamle palisander skrivebord, som via Bruun Rasmussens Auktioner har indbragt 14.000 kroner. Det sikrer, at afdelingen allerede nu har midler til at dække den lokale andel af 19 julekurve. Den anden del dækker Dansk Folkehjælps hovedforbund. Det er forhenværende landsformand i Dansk Folkehjælp, Ib Jensen, Aars, som står bag donationen. - Da jeg stoppede som forbundsformand 1. november 2012, fik jeg skrivebordet med fra vort kontor i Holeby. Fra 1968 til Anker blev statsminister i 1972 var det hans og senere efterfølgeren

Anker Jørgensens smukke palisander-skrivebord er tegnet af den kendte danske møbelarkitekt Arne Voidder, og det indbragte på en auktion 14.000 kroner til Dansk Folkehjælp Vesthimmerland.

Hardy Hansens skrivebord i Specialarbejderforbundet. Herefter brugte jeg det på Dansk Folkehjælps hovedkontor, fortæller Ib Jensen. Efter formandsperioden og flytningen til Aars kunne Ib Jensen dårligt finde plads til det flotte skrivebord. - Derfor fik jeg den ide at sætte skrivebordet på auktion til fordel for Dansk

Folkehjælp Vesthimmerlands julehjælp til enlige forsørgere på overførselsindkomst - et formål helt i Ankers ånd, understreger Ib Jensen. Allerede for et år siden startede bestræbelserne på at lave skrivebordet til penge. Det blev en langstrakt affære, da der skulle indhentes certifikat fra Natur-

dit!! dit!! et er (igen) et er (igen) et er frit frit –Valg et er–Valg –Valg–Valg

HIMMERLANDS HJEMMESERVICE er leverandør af HIMMERHIMMER LANDS HJEMM LANDS ESERVIC HJEMMESERVIC EforerVesthimmerlands på banen E er på igen... banen igen... RENGØRING, PLEJE OG REHABILITERING Kommune!!

Vi er tilbageVi som er tilbage leverandør somaf leverandør RENGØRIN G, RENGØRIN PLEJE OGG, REHABILITE PLEJE OGRING REHABILITERING KONTAKT af DIN VISITATOR for Vesthimme forrlands Vesthimme Kommune! rlands! Kommune!!

Himmerlands HjemmeService

Hvis du ønsker . Tlf. 99leverandør Hvis atdu skifte ønsker skifte Hjortkjærsvej 30 .leverandør 9600at Aars 98 97 42 fra 1.www.himmerlandshjemmeservice.dk marts 2015: fra 1. marts 2015: Kontakt visitationen Kontakt på visitationen på

styrelsen på grund af, at det var fremstillet i en speciel træsort, Rio Palisander, som er udryddelsestruet. Men salget blev godkendt, og Anker Jørgensens skrivebord er nu solgt - og pengene er tilgået kassereren i Dansk Folkehjælp Vesthimmerland, Mikael Toft, Aars. Sidste år modtog Dansk Folkehjælp Vesthimmerland 86 ansøgninger om julehjælp men havde kun midler til at imødekomme 70, oplyser formanden, Herdis Brix. - Derfor er vi rigtig glade for den flotte start på vor julehjælp-indsamling. Vi skal have ansøgningerne inden udgangen af november. Ansøgningsskemaerne kan downloades fra Dansk Folkehjælps hjemmeside eller udleveres i genbrugsbutikken på Himmerlandsgade i Aars, siger Herdis Brix.


Aars Avis

28. OKTOBER 2015

SIDE 13

ANGELINA LÆNESTOL monteret med blødt Esto betræk i grå, lyseblå eller rosa. Før 3.999.- NU 1.999.- SPAR 2.000.Fodskammel. Før 1.999.- NU 999.- SPAR 1.000.-

50% SPAR

1.999.-

999.-

RABATFEST % % SPAR 2.000.-

SPAR 1.000.-

%%

% %

%

%

%

%

34.999.-

750.over 20 mdr.

1750.over 20 mdr.

SPAR 13.197.-

NATUZZI EDITIONS MODEL B814 SOFA med ren anilinlæder, som fås i flere farver. Hjørnesofa som vist inkl. en integreret motor med vippefunktion og indbygget fodskammel. Før 48.196.- NU 34.999.- SPAR 13.197.Bestillingsvare. Lazboy fåes kun i IDEmøbler Terndrup LAZBOY STOL i okselæder med indbygget fodskammel. 15 positioner. SPAR 2.500.FØR 9.999.- NU 7.495.-

7.495.-

Bella fåes kun i IDE Terndrup

450.over 10 mdr.

4.495.-

SPAR OP TIL 50%

BELLA STOL Massiv bøg m. ass. læder. Flere farver FRA 4.495,-

Kom og se det nye studie med de amerikanske Lazboy stole

ELEVATIONSSENG TOUCH • Elevationsbund med 28 formspændte lameller med regulérbar fasthed ved hoften. • Madras med trykaflastende memory skum og 3 komfortzoner. • Touch topmadras med indlæg af 4 cm latex eller visco helseskum. • Fås i 2 fastheder. Inkl. kabelfjernbetjening. Ekskl. ben. B 180 x L 200 cm. Før 29.996.- NU 14.998.- SPAR 14.998.-

Besøg os på bolig/mad/design messen i Gigantium lørdag og søndag kl. 10.00-17.00

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

750.over 10 mdr.

Spc. tilbud på Lazboy

%


Aars Avis

SIDE 14

n il di

!

lp t

Al vognmandskørsel udføres

r

te u p om

hjæ

c

Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

brugt

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m

• Server • Server og klienter

!

Winkompas

,1.599 fra kr. kiner .699,s a ,m 2.995 Nye fra 2 fra kr. ooks Noteb smaskiner rv Erhve oms excl. m

-det lille computerfirma

effektiv-pc.dk

Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

& 98 55 16 88

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Line

Indehaver

Kent

Stylist

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

Vesthimmerlands Teaterforening:

www.vestbymureren.dk

UDFØRER ALT INDENFOR BYGGERI :: Nybygning, Tilbygning & Ombygning :: Jord/kloak, Beton & Murerarbejde :: Badeværelser :: Alt i reparationsarbejde :: Total entrepriser For personlig rådgivning kontakt Edi Elkjær Tlf.: 20 99 10 93 eller Henning Elkjær Tlf.: 20 99 10 92

AARS: Vesthimmerlands Teaterforening præsenterer 12. november sin næste forestilling ”Afdelingen for mindre planter” fra Svalegangen. Det sker med stor stolthed - fordi det er en underholdende og tankevækkende forestilling, og fordi instruktøren og medforfatteren er Hans Rønne, født og opvokset i Vesthimmerland. Historien udspiller sig på ”Lunds Planteskole” , som Gunnar Lund (alias Henrik Prip) overtog fra sine forældre for mange år siden. Den gang var gartneriet bogstaveligt talt en frodig virksomhed med et bredt sortiment af blomster, buske og træer. Nu derimod er det kun i gartneriets ældste fløj ”Afdelingen for mindre planter”, at der stadig er aktivitet. Det er her, Lis og Dorte (alias Marie Mondrup og

Per Nørgaard, Vognsild, opfordrer borgmesteren til at give hele byens befolkning udbytte:

Tak for dit svar i avisen på mit læserbrev! Når du skriver, at Palle Rønde og jeg kan henvende os på rådhuset og spørge ind til, om kommunen holder noget hemmeligt, har du ikke forstået vores ærinde. Vi er jo netop interesseret i en åben, offentlig dialog om, hvordan især den gamle bykerne i ”Stationsbyen Aars”

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og få tilbud

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00 4 - 8 - 14 - 17 - 34 - 47 - 53 pers.

Stine Schrõder Jensen) er beskæftigede. Kvinderne kan deres kram. Her føler de sig hjemme. Det er her, de hører til, og de nyder arbejdslivet i en afslappet atmosfære af travlhed, tryghed og rutine. Men gartnerbranchen er i krise. Lund må tage kon-

er ikke det jeg taler om. Jeg taler for en indføring på et meget intuitivt plan. Det der gør at man siger - når det står der - at dette byggeri på en eller anden måde er dette sted i denne underlige by, Aars i Vesthimmerland. I denne stump park, omgivet af og indladende sig med alle disse mere eller mindre vellykkede huse. Som nu engang er her. Her i Aars.” Per Kirkebys kunst i Aars har i den grad lært mig at se, og forstå noget om hvad jeg som barn af Himmerland er rundet af. Det er det, jeg fortæller de mange mennesker jeg efterhånden har vist rundt i Aars. De mange

positive kommentarer om byen efter hver rundvisning bestyrker min tro på, at Aars er en særlig by. Så borgmester af med entreprenørbrillerne, de har kun blik på at bygge stort, når de ser en ubebygget grund eller et hus til salg. Men tænk på at byens dengang vise fædre for over hundrede år siden etablerede Aars Lystanlæg i en by, der vel dengang ikke rummede 2000 indbyggere. Nu er der 8000 og det samme vidsyn kan give dem endnu en grøn plet ved at åbne museumshaven mod vest. Det er en form for innovation, der giver udbytte, ikke til investorer men til hele byens befolkning. Som folkevalgt må valget være let, så det venter jeg på.

udvikler sig, og hvordan vores helt specielle museumsbygning også i fremtiden får lov til at tage sig ud. Vi er interesserede i, at byrådet, men så sandelig også andet godtfolk i byen, får øjnene op for, at ikke alt kan gøres op i økonomi og rationelle byggeplaner. Der er masser af plads i og rundt om Aars til at bygge stort både i højden og drøjden, så hvorfor ødelægge den smule særpræg, der kendetegner det gamle, ydmyge Aars. Per Kirkeby skriver et sted om museet: ”Gå at finde brugbare stiltræk i Aars´ huse er halsløs gerning. Det

Aars gamle præstegård Eva Auken, Trængstrupvej 99, Sønderup, er bekymret for den gamle præstegårdsbygning ved Jyllandsgade i Aars, og skriver:

Hvidkildevej 9 :: Mejlby :: 9610 Nørager

Industrivej 46 - 9600 Aars

Hans Rønne, instruktør og medforfatter, er fra Vesthimmerland

Kære borgmester

Tlf. 98 65 10 92 www.elkjaer-as.dk

Cimbrer Bilerne I/S

sekvensen. Afdelingen skal beskæres med 50 procent. En af hverdagsheltinderne må forlade virksomheden. Det, der var tænkt som en ren formalitet fra gartner Lunds side, udvikler sig i stedet til et eksistentielt drama, hvor den skæbnesvangre besked får helt uanede konsekvenser. Det er let for publikum at drage paralleller til vores økonomiske situation i Danmark. Med finanskrise og personlige udfordringer er livet ikke altid let for mennesker langt fra magtens centrum, men som Politikken skrev i deres anmeldelse: ” …så pumper stykket en overlevelses-vilje, der ikke er til at stå for …..” ud til publikum. Trangen til at holde gang i dagligdagen for enhver pris, uanset hvor ”lukningstruet” ens liv ser ud til at forekomme. Forestillingen har en

perfekt blanding af komik, genkendelighed af hverdagslivets dramatik og smerte, så forestillingen blive vedkommende, og vi lever med og får næsten selv jord under neglene. - Hans Rønne er et velkendt og højt estimeret navn inden for teaterverdenen – og så er han fra Vesthimmerland. Han er uddannet som lærer fra Skive Seminarium, men siden han i 1979 aftjente sin værnepligt som militærnægter i Aarhus og stiftede bekendtskab med teater, har han brændt for teaterverdenen. Lige siden har hans arbejdsliv handlet om at spille, instruere eller skrive teaterforestillinger. Hans stiftede i 1984 den selvejende institution ”Teatret” sammen med scenografen Gitte Baastrup. Listen over Hans Rønnes produktioner er lang og tæller mange successer, også flere Reumert-nomineringer. Teaterforeningen har fået tilsagn fra Hans Rønne om en lille teatersnak med publikum forud for forestillingen. Adgangen til denne halve times intro er gratis, siger teaterforeningens formand Karen Margrethe Eriksen.

Næste forestilling i Aars et scoop for teaterfolket

Alt murerarbejde udføres!

ght

28. OKTOBER 2015

Som inkarneret Himmerlænding, født og opvokset i

Aars og med et helt arbejdsliv i Aars bliver jeg på den gode måde lidt provokeret af min gamle kollega Palle Rønde Møllers læserbrev i Aars Avis den 21. oktober. Palle sammenligner himmerlændingene med ”Syvsoverne” af Johannes V. Jensen, som først vågner op, når det er for sent med den mening de har om alting,

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

men aldrig siger højt. Og noget er der jo om det. Nu siger jeg det jeg mener højt. Gennem Aars Avis er jeg blevet gjort bekendt med nye planer for området omkring Vesthimmerlands Museum. Og de kan nok få én til at vågne op. Det, der i første omgang bekymrer mig er, hvad der nu vil ske med den gamle præstegård på Jyllandsgade. Igennem hele min barndom, ungdom og voksenliv har den stået som det smukkeste hus i Aars. Jeg husker også min fars ærgrelser over, at den ikke fortsat skulle være præstegård og at den i det mindste burde have været en del af museet. Det åbnes der nu mulighed for igen. Når der nu åbenbart skal ske store ændringer i området, er muligheden der for at lave et smukt åbent museumsområde, hvor den gamle præstegård kan indgå. Et stort nybyggeri vil tværtimod

lukke området inde. Aars Præstegård, som i tidernes morgen var en avlsgård, som udgjorde livsgrundlaget for præsten, er for længst blevet udstykket. Men stuehuset ligger der stadig, dog i en ombygget udgave fra 1868. Præstegårdshaven, den nuværende museumshave, blev anlagt et par år tidligere i 1863. De første underretninger vi har kendskab til om præstegården er fra 1511 i et dokument fra Aars Herredsting. Der ligger altså 500 års historie gemt i den gamle bygning. 500 års historie smider man ikke bare væk under dække af, at udviklingen kræver det. Relationerne til fortiden er vigtig for os alle, uden fortid en fattig fremtid. Den sidste rest af det gamle Aars står på spil. Jeg håber meget, at gode kræfter vil arbejde for at bevare den gamle præstegård og samtidig skabe et åbent område med indsigt til Per Kirkebys smukke museumsbygning.


Aars Avis

28. OKTOBER 2015

SIDE 15

SPAR

30% HVID GREBSFRI DESIGN KAMPAGNEPRIS

KR. 20.997,Prisen er for skabe, sokkel og bordplade. Prisen er ekskl. vask, armatur og belysning. Tilbuddet gælder til 8/11-15 ved køb af komplet køkken for min. 20.000,- ekskl. hvidevarer og serviceydelser. Levering inden 31/12-15. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

N E D N E K E E I W ag 1. november kl. 10-15 HUS ÅBEN. oT k tober kl. 9-13 og sønd Lørdag 31

BADSÆT FRA

2.295,FLERE VARIANTER BEGRÆNSET ANTAL

SPEJL + ARMATUR FRA HANS GROHE

1.599,BEGRÆNSET ANTAL

VARIANT PÅ BILLEDE

KR. 2.995,Prisen er for badsæt i 80 cm med 2 skuffer og bordplade med integreret vask. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Lige nu sparer du 30% ved køb af køkken med hvidlakeret grebsfri design i højglans eller mat. Vælg mellem modellerne Cassiopeia og Apollo samt alle elementer og tilbehør. Til de hurtige tilbyder vi et stilrent badsæt med integreret vask. Sættet fås med 3 forskellige fronter og i 3 forskellige bredder. Dybde på 45 cm.

Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

DESIGNA GARANTIER

5år 10år 25år

BORDPLADER

SKABE OG LÅGER

TIL DIN HVERDAG

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 9.00 - 17.30 . LØRDAG 9.00 - 13.00 . SØNDAG 10.00 - 15.00

SKUFFER OG HÆNGSLER


Aars Avis

SIDE 16

ØSTRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Tøj hjælper flygtningebørn ØSTRUP: Lions Club, Aarstidens Kvinder, besøgte torsdag i sidste uge Flygtninge-Centeret i Østrup. Her blev der afleveret indsamlet og købt tøj. Især vanter og strømper var på ønskesedlen, da den kolde tid står for døren. På centeret bor lige nu 56 børn i alderen 12 til 18 år hvoraf der er syv piger. De er af forskellige nationaliteter. Fælles for alle er, at de er blevet skilt fra deres forældre - nogle under flugten andre inden.

Centeret i Østrup, er et foreløbigt opholdssted, hvor børnene bor indtil deres sag er blevet behandlet, og de får endelig ophold. Røde Kors gør et stort arbejde for eventuelt at finde frem til andre familiemedlemmer som eventuelt opholder sig her i landet. Børnene bor syv til otte uger på centeret i Østrup nogle dog lidt længere. Det betyder, at der jævnligt kommer nye børn til centeret. De fleste kommer kun med det tøj de er flygtet

VESTRUP

i. Ved ankomsten til landet får alle udleveret et komplet sæt tøj, så det er ikke meget tøj børnene har. - Det var derfor også med stor glæde de tog imod vores indsamlet tøj, og der vil til stadighed være brug for mere. Skulle nogle have noget varmt tøj, undertøj, strømper og så videre er I velkommen til at kontakte Lions Club, Aarstidens Kvinder, så vil vi med glæde formidle det videre, siger Jette Poulsen, Lions Club, Aarstidens Kvinder. Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

Vestrup Minihal kan skaffe byen Landsbyprisen VESTRUP: Vesthimmerlands Kommune uddeler hvert år Landsbyprisen. I år er projektgruppen bag Minihal Vestrup blandt de indstillede. Derfor kan prisen gå til den lille by, der samtidig er samlingspunkt for Vognsild og Østrup. Landsbyprisen skal hædre lokalt engagement, og det er hvad der er udvist i Vestrup. Prisen uddeles hvert år på landsbyernes store årsmøde, hvor der desuden udvælges repræsentanter til Landsbyudvalget. Denne gang er årets tema “samarbejde”, og festlighederne

bliver afrundet af komikeren Sebastian Dorset, der vil lave et lille indslag om aftenens begivenheder. I år er der fire indstillede til den flotte pris. Foruden projektgruppen i Vestrup er det Hvalpsund Borgerforening, Initiativgruppen bag plejehjemmet Hesselvang og Østerbølle Beboerforening. - Den frivillige indsats i vores landsbyer er enormt vigtigt og der er mange, der gør et stort stykke arbejde. Det skal vi huske at rose og det gør vi blandt andet til årsmødet, hvor vi uddeler Landsbyprisen, siger for-

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Åben skole i Haubro

Nye låger

– monteret på 1 dag

Skift låger og dit køkken bliver som nyt med låger efter mål!

tale energirenovering med os

V/

SNEDKERMESTER JAN JENSEN

5082 9078 · INFO@MEJAN-TOMRER.DK · MEJAN-TOMRER.DK

!

G IN

...at

S

Det kan godt betale sig ...

TI

www.okkr.dk

A GR

PREBEN ADRIANSEN T: 4072 2362

N OG GIV UD ÅD LB R TI NEL O SI

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

ES

KØKKENRENOVERING

OF

OK

for forældre med børn i indskrivningsalderen, siger skoleleder Henriette Mønsted, Haubro Landsbyskole. - Åben Skole-dagen er for alle, som gerne vil lære de lokale skoler lidt bedre at kende. Nogle kender én skole særlig godt. Men hvad med alle de andre? Det er til gavn for alle, at folk kender skolerne i nærmiljøet. Skolerne er et samlingssted, hvor de fleste i lokalområdet har en tilknytning, fortsætter skolelederen.

PR

Ring og aftal tid til et gratis hjemmebesøg!

sammen med flere frie skoler og folkeskoler rundt i landet. Åben Skole handler om at sætte fokus på forældres skolevalg. Ikke to skoler ens – hverken blandt folkeskolerne eller de frie grundskoler. Det er der heller ingen børn, der er. Åben skole handler om at klæde folk i almindelighed bedre på til den løbende skolesnak i Danmark. - Åben Skole er ikke kun

UDNY T HÅNDVÆRKERFRADRAGET 2015

HAUBRO: Torsdag, 5. november holder Haubro Landsbyskole Åben Skole

mand for Landsbyudvalget Aase Hansen. Der er inviteret op til fem repræsentanter fra de 45 landsbyer i Vesthimmerland og de omkring 120 deltagere vil sammen udvælge de personer, der skal udgøre Landsbyudvalget. Landsbyudvalget arbejder for at udvikle de små lokalsamfund og højne livskvaliteten for beboerne, og fungerer således også som talerør mellem lokalområderne og kommunen. Landsbyernes årsmøde finder sted torsdag den 5. november på Ranum Efterskole.

28. OKTOBER 2015

VEGGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Loppemarked og lagkage på friskolen EJDRUP: Første søndag i november, der i år er 1. november, bliver der traditionen tro afviklet et af Himmerlands største loppemarkeder. Skørbæk-Ejdrup Friskole og Naturbørnehave bliver omdannet til masser af salgsboder. Dertil er der i det store telt en samling af møbler, i skolegården er pølsevognen åben, og inden døre kan man sætte sig i cafeen og nyde sin kaffe og lagkage, mens man tjekker, om man på indgangsbilletten har vundet en tur i Cirkusrevyen i 2016. Forældre og andre frivillige samler ind til loppemarkedet lørdag, og tømmer en hel lade, som i årets

løb er blevet fyldt helt op med indsamlede effekter. Dertil bliver der samlet effekter ind dagen før. - Vi kører i stort set hele Himmerland, så man skal ikke holde sig tilbage fra at ringe til friskolen og bestille afhentning. Alt sammen udstilles på friskolen søndag, hvor det sælges i nogle sjove og hektiske timer, siger skoleleder Per Svaneborg. Friskolens loppemarked har de sidste år haft omkring 1000 besøgende, deriblandt mange kendere, idet det er almindelig kendt, at friskolens loppemarked altid byder på interessante overraskelser og gode tilbud til alle.

Loppemarkedet afvikles hvert år til fordel for elevernes fælles lejrskoler og afgangsklassernes udlandsture. 8. og 9. klasse er netop hjemkommet fra en tur til London, og til foråret skal alle friskolens 169 elever på fælles lejrskole på Fyn. - Det er fantastisk, at vi kan opretholde et stort aktivitetsniveau på lejrskoleområdet, trods gentagne offentlige besparelser på friskoleområdet, men det skyldes ikke mindst, at vi hvert år, ved fælles hjælp, kan afvikle et arrangement som dette. Friskolen har også stor støtte fra sine faste samarbejdspartnere og sponsorer, som bakker op om loppemarkedet. Selv lagkagerne er sponsoreret. De smager godt, og der er igen i år rigeligt af dem, lover Per Svaneborg.

SKIVUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Skivum klar til en ny efterårsmesse SKIVUM: Lørdag, 7. november bliver der igen efterårsmesse i Skivum Forsamlingshus på Mosbækvej i Skivum. Messen er en fortsættelse af sidste års succes og 10 butikker deltager denne gang med spændende og inspirerende stande, hvor der kan hentes inspiration til hele familien. Der bliver både udstilling og salg log straks efter middag holdes modeopvisning med tøj og tilbehør fra tre af de butikker, der deltager i messen. Lokale børne- og voksenmannequinner viser børneog dametøj. På messen, som arran-

geres af lokale Boutique Bentes Corner, vil der blive vist mange forskellige varer – lækkert tøj og tilbehør til både børn og kvinder. Smykker af håndlavede glasperler. Håndlavede smykker af cykelslange, traktorslange og andre genbrugsmaterialer. Pusletasker, dåbskjoler, babyveste. Nunofiltede tørklæder. Træer og stager i drivtømmer. Glaskunst. Malerier. Håndarbejde. Det er bare noget af det som publikum kan se på efterårsmessen. Udstillerne kommer denne gang fra Aars, Nibe, Holstebro, Randers, Vendsyssel, Solbjerg, Konger-

GUNDERSTED

slev og Skivum. Indgangsbilletter udleveres, og der trækkes lod om præmier, sponseret af udstillerne og andre. - Vi havde stor succes med efterårsmessen i 2014 og de to outletmesser i 2015. Der har været stor interesse for at få en stand på messen, og standene har været udsolgt meget længe, siger Bente Knudsen, Boutique Bentes Corner. Der bliver også outletmesse i Skivum i foråret 2016, og ifølge Bente Knudsen er en hel del stande allerede forudbestilt.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Uhyggen breder sig i Gundersted Købmandsgård GUNDERSTED: Som mange andre steder er den amerikanske tradition Halloween også kommet til Gundersted Købmandsgård. - Det hele begyndte i mandags, hvor vi så småt begyndte at pynte op inde i butikken, og som ugen skrider frem vil (u)hyggen brede sig. Vi har fået nogle store flotte græskar hjem, de er super velegnede til at lave græskarhoveder af, og de er naturligvis på tilbud, siger Michael Nielsen fra

personalegruppen. Håbet er så, at få græskarrene tilbage i løbet af ugen, når børn og barnlige sjæle har udskåret dem på flotte eller uhyggelige måder. Der vil blive sat lys i græskarrene om aften for at pryde købmandsgården i de mørke aftentimer. Det hele kommer til at kulminere fredag eftermiddag, 30. oktober, hvor personalet vil være klædt ud og stå klar med en masse sjov og ballade samt gode tilbud.

Blandt de indleverede græskar vil der blive valgt de fem flotteste/mest uhyggelige/kreative, som hver bliver belønnet med en stor fredags u-hyggekurv til en god aften foran tv’et. - Hele eftermiddagen byder vi også på gratis frygtindgydende mad, bagning af sit eget snobrød og meget mere, så der er rig mulighed for en (u)hyggelig eftermiddag, slutter en storsmilende ”Overheks” i Gundersted Købmandsgård, Dorthe Pedersen.


Aars Avis

28. OKTOBER 2015

GUNDERSTED

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Ildsjælen i Gundersted runder et skarpt hjørne

SIDE 17

BLÆRE

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Fællesspisning med førstehjælp og international besøg

Gunnar Holmager fylder 90 år på fredag

Rotary udvekslingsstudent fortalte om sit ophold

GUNDERSTED: Fhv. entreprenør Gunnar Holmager, Gunderstedvej 30, Gundersted fylder fredag, 30. oktober 90 år. Gunnar Holmager er født, opvokset og har levet hele sit liv i Gundersted. Han indledte sit arbejdsliv som 18-årig i entreprenørbranchen og etablerede selvstændig virksomhed i 1950. Virksomheden har han for ganske nyligt afviklet. Arbejdsopgaverne har gennem årene været dræning, kloakering, udgravning og grødebeskæring. Gunnar Holmager blev i 1967 gift med Stinne. Hun døde sidste år efter Gunnar Holmager i mange år passede hende bedre end nogen anden kunne have gjort. Han bor stadig i huset med Gundersted Stadion som nærmeste nabo. Gunnar Holmager har mere end nogen anden sat sit præg på Gundersted og især på fodboldklubben IF Stjernen. Han har været en ildsjæl for byen og for byens ungdom gennem en menneskealder. I 1955 var Gunnar Holmager primus motor i arbejdet med at etablere boldbane i skoven i byens udkant. Han var meget fremsynet og før mange andre klubber fik han gang i indefodbold for ungdom. Han lejede en bus og kørte piger og drenge til træning i Ranum hver fredag vinteren igennem. Han indførte en enkelt og effektiv spillestil, som gav masser af mesterskaber, bl. a. tre Danmarksmesterskaber for seniorer.

BLÆRE: Fredag aften blev der afholdt fællesspisning i Blære Multicenter. 70 børn og voksne havde valgt at bruge deres aften til fællesspisning. Menuen var lidt specielt :forskellige supper efterfulgt af sur/sødsovs med oksekød. Som tradition ved alle fællessamlinger skal der være noget til maven, hovedet og kroppen. Fredag aften var ingen undtagelse. Efter suppen kom Jørgen Block for det frivillige beredskab i Vesthimmerlands Kommune. Han fortalte om de to Hjertestartere, som er sat op henholdsvis Blære by og ved indgangen til Blære Multicenter. Endvidere gennemgik han, hvordan man skulle reager hvis man kom til en ulykke. Efterfølgende kunne man få lov til at prøve at give førstehjælp. Efter kartoflerne og det sure/sødsovs var det Per Nøhr der fortalte om Rotary og deres udvekslingsarbejde for unge mennesker. Endvidere fortalte Per

Gunnar Holmager er født, opvokset og har levet hele sit liv i Gundersted. På fredag fylder han 90 år.

Udgifterne skulle dækkes og her var han også kreativ. Ungdomsafdelingen samlede grøntsager hos lokale gartnere, og senere byggede klubben på frivillig basis et parcelhus, hvis salg i en årrække gav indtægt til klubben. Senere i Gunnar Holmagers formandstid blev det også til et lysanlæg. Gunnar Holmager har altid elsket at se fodbold og har kørt hele Nordjylland tyndt til kampe og stævner for at se medlemmerne af IF Stjernen spille fodbold. Klubben havde på et tidspunkt 11 udendørs hold og 17 indendørs hold. Dog har han ved særlige afgørende kampe følt, at nervepresset blev for stort og så kunne han finde på at pløje en mark i stedet for at se kampene. Gunnar Holmager blev valgt som fodboldklubbens første formand, en post han bestred i 17 år, indtil han blev valgt ind i det daværende Aars Byråd for Borgerlisten. Han mente ikke, han kunne være begge steder. Gunnar Holmager har

BLÆRE

også sat sit præg på udviklingen i Gundersted by. Hvis en ejendom eller et hus i området begyndte at forfalde, købte han det gerne, forskønnede det og solgte det igen - der skulle se ordentligt ud i Gundersted. Han var også et stort aktiv, såvel arbejdsmæssig som økonomisk, da” Købmandsgården” i sin tid så dagens lys i Gundersted. Gunnar Holmager er stadig aktiv i hus og have. Han er besøgsven på Plejecenter Ulstruplund i Hornum, spiller harmonika og ser alle IF Stjernens hjemmekampe og en del udekampe. Han er altid god for en diskussion eller et væddemål om et kampresultat og er altid meget velorienteret om, hvad der sker rundt omkring i verden Gunner Holmager elsker at tage del i den store familie med børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Fødselsdagen fejres i Skivum Krat lørdag, 31. oktober med åbent hus sammen med familie, venner og bekendte. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Nye toiletter til folk i Blære BLÆRE: Bestyrelsen bag Blære Forsamlingshus har igennem det sidste halve år arbejdet på at få etableret bedre toiletforhold i forsamlingshuset. Arbejdet har handlet om såvel at skaffe penge til projektet, men også at får det udført. Derfor vakte det stor glæde i bestyrelsen, da Dorthe Rask fra Spar Nord Bank kom forbi med en check fra Spar Nord Fonden. Spar Nord Fonden har valgt at give 10.000 kroner i støtte til arbejdet med at forbedre toiletforholdene for specielt de handicappede. Formanden for Blære Forsamlingshus Børge Degn er, lige som de øvrige i bestyrelsen, glad for Spar

Nøhr også om de oplevelse det giver at have udvekslings studerende boende. Per og Lone Nøhr har haft ikke mindre en fire boende. Det har givet dem mange gode og sjove oplevelser. De har bl.a. været en tur i Brasilien til sølvbryllup. Her efter var det Leonardos tur til at fortælle om hans oplevelser ved at være udvekslingsstudent i Danmark/Aars og Blære. Leonardo har været i Danmark i ni måneder, af de fire måneder har han boet i Blære, og er derfor et kendt ansigt af byens borgere. Leonardo fortalte på let forstående dansk, om hans overvejelser om at rejse et helt år hjemmefra og bosæt sig i et andet land. At Leonardo endte i Danmark var tilfældigt, hans ønske var at komme til et land, som ikke havde engelsk som hovedsprog. Han fortalte om hans første besøg i Blære, hvor han havde undre sig over, at der ikke var flere huse. Leonardo gav udtryk

for at være overvældet over de oplevelser en lille by som Blære alligevel havde givet ham. Han fremhævede b.la. Idrætsugen som en god oplevelse. Herudover gav han også udtryk for, glæden ved at have venner flere steder, både på gymnasiet i Aars og i Aars IK, hvor han spiller fodbold. Tilskuerne var imponeret af hans dansk og hans levende måde at fortælle på. Aften sluttede af med kage og kaffe. Bestyrelsen for Multihallen i Blære var meget tilfreds med forløbet af aften, og er meget glad og taknemmelig for den store opbakning og hjælp der altid gives ved disse arrangementer. Overskuddet fra arrangementet går ubeskåret til ”Skolen Venner”. For Blære Multicentret er det vigtigt, at der fortsat vil være skole i Blære, så hallen fortsat kan være fyldt med børn i dagtimerne. Derfor har bestyrelsen valgt at give overskuddet til Skolens Venner.

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Mandeklubbens tur til Volstrup Fiskesø blev en god oplevelse.

Mandeklub i Suldrup på fisketur i Volstrup SULDRUP: I efterårsferien tog Mandeklubben fra Ple-

jecenter Himmerlandshave i Suldrup på fisketur til Vol-

strup Fiskesø ved Hobro. Det var et fantastisk vejr, og alle tog glade og forventningsfulde af sted - med den hensigt at fange rigtig mange fisk. Mændene måtte dog kapitulere, men heldigvis var der fiskegaranti, så mændene fik lov at fange en fisk pr. fiskekort. Vi havde heldigvis masser af kaffe, “klemmer” og kage, og flere havde også medbragt en lille ”skarp” til at holde varmen og modet oppe med. Der kom også et par pårørende forbi for at opleve fisketuren sammen med deltagerne fra Himmerlandshave. Fiskene bliver på et senere tidspunkt tilberedt i Mandeklubben – og fortæret. Det glæder de sig sig!

Alt udsolgt i Kirketerp Dorthe Rask fra Spar Nord, Børge Degn, formand for Blære Forsamlingshus, Jens Peter Jeppesen, æresmedlem af forsamlingshuset og Elsebeth Skadhauge, medlem at Spar Nord Rådet, er samlet ved overrækkelsen af pengene.

Nord Fondens bidrag, og at de ønsker at støtter op omkring arbejdet i de mindre samfund. - 10.000 kr. er mange penge i sådan et projekt, og det er en dejlig anerkendelse at få,

siger Børge Degn. Toiletterne er nu færdige og fremstår lyse og venlige, så både handicappede og alle andre i Blære kan få lettet blæren.

KIRKETERP: Hjeds Kultur- og Forsamlingshus i Kirketerp kunne i løbet af ganske få dage melde alt udsolgt til årets store “Hobby- og Kræmmermarked”, der foregår lørdag, 31. oktober. Arrangørene håber selvfølgelig, at mange vil lægge vejen forbi og se det store udvalg, der fremvises på de 23 stande. Foruden “lopperne” kan nævnes, frisk frugt, nisser, børstenbinderi, hjemme-

strik, smykker, tøj, tupperware, smukke ting drejet i træ og mange andre spændende stande. Der er lagt op til en hyg-

gelig dag, hvor “Cafeen” byder på hjemmebagte pølsehorn, kage og boller m/ pålæg.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk


Aars Avis

SIDE 18

28. OKTOBER 2015

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

53 pensionister fra Nørager besøgte Landsretten i Viborg.

Ældre fra Nørager endte i landsretten NØRAGER: Det er ikke alle der ønsker at turen ender i Landsretten, men for de 53 medlemmer af Nørager Pensionistforening sluttede en vellykket og oplevelsesrig løvfaldstur faktisk i Landsretten - helt efter planen. Pensionisterne var netop kørt til egnen omkring Viborg med henblik på at besøge den helt nye landsretsbygning ved Viborg. Her blev gæsterne vist rundt af sektionschef Tommy Brogaard og landsretsdommer Astrid Bøgh, der er datter af Lisbeth og Søren Pedersen, Nørager. Astrid Bøgh gennemgik indretningen af bygningen, der er på hele 9.800 kvm. og rummer bl. a. 13 lyse,

luftige retssale, hvoraf pensionisterne så de seks, der er ret forskellige alt efter hver deres anvendelse. Fælles for alle er dog deres moderne, kunstneriske udsmykning, der er af anerkendte kunstnere, og ifølge Astrid Bøgh har det givet anledning til vidt forskellige tilkendegivelser. Bygningen af er praktiske grunde opdelt i en offentlig og en lukket del, fordelt på tre etager, hvoraf kælderen er forbeholdt celler, depoter og politiets tjenestelokaler. Landsretsbygningen er privat opført og serviceret og kan overdrages til staten efter 25 år. Den er placeret med udsigt ind over Viborg. Den er en stor arbejdsplads,

Bjarne Nielsen Brovst talte for 60 mennesker i Stenild.

Om originaler og andre kloge folk STENILD: Det var en veloplagt Bjarne Nielsen Brovst der stillede sig op foran cirka 60 fremmødte i Stenild, hvor Menighedsrådet for Rørbæk-Gryn-

derup-Stenild og Foredragsforening indbudt til møde. Bjarne Nielsen indledte med at om sin opvækst i

Stenild havde Brovst fortælle Vadum

Vi udfører alt i VVS-arbejde for: Stor erfaring inden

kerfyr Varmepumper • Sto e rm Solvarme • Fjernva

åt, - stort somnsm ok det skal blive godt!

Suldrup Maskinforretning A/S Hjortholmvej 14 • 9541 Suldrup

Tlf. 98 37 83 44 • www.sumas.dk

idet der er ansat 50 jurister, heraf 39 dommere, og lige så mange administrative medarbejdere. Heraf arbejder et rejsehold en uge om måneden på landsrettens øvrige såkaldte bitingsteder rundt om i Jylland - bl.a. i Aalborg. Astrid Bøgh fortalte også om dommernes, anklagernes og forsvarernes forskellige kapper, som er en form for arbejdsuniform. Nørager-pensionisterne havde forinden været på en interessant tur rundt i det afvekslende landskab omkring Viborg under ledelse af turistguide Mogens Kjær, der levende og engageret fortalte om egnens kultur- og naturhistoriske seværdigheder; bl.a. den første kongeborg ved Borgvold og Augustinernes nonnekloster fra 1060, der samtidig var det første bispesæde. Turen gik ad smalle og snoede veje og gennem skove med falmet efterårsløv. Der var kaffepause på et højdedrag med en flot udsigt over den 30 meter dybe Hald Sø, ligesom der var en travetur ind i Troldeslugten ved Niels Bugges Kro. Troldeslugten er en totalt fredet dal med mange kildevæld. Enkelte af deltagerne fik øje på stedets sjældne isfugle. Efter hjemkomsten sluttede deltagerne af med en to retters middag på Nørager Kro, hvor der i et par timer var hyggeligt samvær og fællessang under ledelse af Søren Pedersen.

og Nørre Haldne. Det var en skolegang, hvor det tit blev bageste række og eftersidninger eller benævnelse ”Måske egnet” det handlede om. Han kom til skade med en hånd og var ofte afsted på sygehus, men nåede trods modgang at blive student. Bjarne Nielsen Brovst er en god fortæller og har blik for de skæve personer. Det oplevede de 60 fremmødte gennem historier om Bette Lambert, Alverdens Casper og Tordenkalven, som nok var den selskabet før havde hørt mest om. Bjarne Nielsen kom også ind på samarbejdet med Jørgen Pyndt TV2/nord i udsendelserne ”Originaler i Nordjylland”og alle de steder, de var på, for lave disse udsendelser. Det var et livligt og dejligt - positivt foredrag med meget latter og humor og medleven af tilhørene. Bjarne Nielsen Brovst sluttede med at sige, at han var den 17. original i Nordjylland. - Lad os håbe, at de trods alt ikke er en hel uddøende rase, dem kan vi ikke undvære til at stille skarp på os mennesker, siger Irma Mejlby, der var en af mange der gik beriget hjem.

Sortebakkeskolen har fået en skraldetrold NØRAGER: 2.b på Sortebakkeskolen i Nørager arbejder i denne tid med affald, genbrug og ressourcer. Eleverne arbejder blandt andet med, hvilke ressourcer vi selv rummer. Det handler om hvad de selv kan gøre, og hvilke handlemuligheder har de, når de ser sig omkring, og ser noget, som de ikke synes er i orden. I denne uge har eleverne samlet skrald i skolegårdene og i Nørager by. Eleverne har efterfølgende arbejdet sammen og løst problemerne med affaldet godt. De unge skoleelever har

Eleverne i 2.b på Sortebakkeskolen har lavet en skraldetrold, som nu står på skolen.

været glade for at opleve, hvordan de gjorde en forskel: “Nu er byen så god som ny!” var en af følelserne. Der var også mange der reflekterede over en bestemt oplevelse. - Det var altså mærkeligt, at der hvor der var mest affald i naturen. Det var i en busk lige ved siden af en skraldespand. Det var da nemmere at smide skraldet ud i skraldespanden med det samme, lød det fra eleverne. Noget af det indsamlede affald har eleverne brugt til at lave en “Skraldetrold”, der er sat op på skolen. Eleverne arbejder videre med emnet, og skal bl.a. på Skraldeskole og lære en masse mere om affald, affaldssortering, genbrug og meget mere.

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

HAVERSLEV

Lykke Per blev genfortalt i Haverslev Kirkehøjskolen tiltrak mange tilhørere i Haverslev HAVERSLEV: Oktobers højskoleformiddag i Midthimmerlands Kirkehøjskole bød på et spændende foredrag om Lykke Per. De mange deltagere fyldte Haverslev Kirke til morgensang. Formiddagens foredrag var henlagt til Sognets Hus. Sognepræst og fortæller Flemming Kloster Poulsen, der er præst ved Sct. Mortens Kirke i Randers, genfortalte Henrik Pontoppidans store og delvist selvbiografiske dannelsesroman fra 1904, ”LykkePer”, i levende og malende vendinger, så alle formentlig dannede sig billeder af persongalleriet og episoder – som var det en film-klassikker, man så. - Overordnet kan man sige, at ”Lykke-Per” er en af de helt store fortællinger i danske litteratur og handler om en mands livtag med tilværelsen. Opgør med forældrenes kristendom. Arbejde og ambitioner. Køn, krop og maskulinitet. Kvinder og ægteskab. Mødet med døden og konflikt med en naturvidenskabelig livsforståelse. Til sidst afkald og ensomhed.  Det er fortællingen om et menneske, der var dømt til ”Kains fredløshed”, men som også

Flemming Kloster Poulsen genfortalte historien om Lykke Per i Midthimmerlands Kirkehøjskole.

mødte sit liv med stor eksistentiel alvor, fortalte Flemming Kloster Poulsen indledningsvist. Flemming Kloster Poulsen havde til lejligheden medbragt sig egen udgave af ”Lykke-Per”. En moppedreng på 850 sider! Det timelange foredrag, hvor Flemming Poulsen også havde været nødt til at skære noget fra, gengives i uddrag på www.aarsavis.dk. Flemming Poulsen startede med en kunstnerisk frihed. - Den østjyske købstad, der omtales i bogen, må være Randers. Både omtales de såkaldte ”Randers Hand-

sker” fra den nu mere end 200 årige Randers Handskefabrik, ligesom Henrik Pontoppidan voksede op i Randers, sagde Flemming Poulsen. Flemming Kloster Poulsen har forfattet en del bøger. Den seneste med titlen: ”I litteraturens spejl – livtag med tilværelsen”. Den handler om, hvordan man kan bruge litteraturens fortællinger i sit livtag med tilværelsen. At læse romaner er ikke virkelighedsflugt. Litteraturen inspirerer os til at få noget godt og stærkt ud af tilværelsen, til at stille krav om væsentlighed i livet.

”Listetyv” i Haverslev HAVERSLEV: Forleden havde Medborgerhuset i Haverslev besøg af ubudne ”gæster”. De nåede dog ikke ind i huset, men der var tydelige spor efter dem. Listerne ved et vindue

var brækket af, så tyvene må vel have haft til hensigt at bryde ind for at berige sig. Der er dog, efter hvad det oplyses, intet at stjæle i Medborgerhuset, der nu efter indbrudsforsøget vil

sætte flere lamper op – så der kan komme spotlys på byens ”natteliv”. Lamperne bliver ikke af kobber, for dem kan man heller ikke få love at have i fred i Haverslev!


Aars Avis

28. OKTOBER 2015

kolonial

pama grødris 500 g

Pr. pk .

s

½ pri

10

kolonial

00

fynbo kirsebærsovs/skælskør kirsebærpure

7

500 g

Fr it v a lg

95

frost

kolonial

Ve n de lb o

Ry n k e by

marmelade

saft

800 g/flere var.

1 ltr. alm./light/solbær/gul

Fr it v a lg

7

Fr it v a lg

95

Max. 6 stk. pr. kunde!

Pr. st k .

7

4.000 g

95

59 00 75 95

julius and 3.000 g

Pr. st k .

frost

slik

Mo u

okse/ Hønsekødssuppe

M a ra b o u

Rød

plade

11

00

Kun

Amo/G lu te n

mel

2 kg

10 95 12

00

00

torsdag/ fredag

karat

180-200 g

400 g

18

95

Fr it v a lg

Kun

torsdag

150

Pr. st k .

Kun

1 ltr.

Fr it v a lg

Fr it v a lg

kalkun

julius and 2.400 g

9

00

375 g

frost

R EST PA RT I

400-600 g Håndværkere/alm.

10

00

k-salat mayonaise/ remoulade alm.

frost

rundstykker

Fr it v a lg

SIDE 19

Pr. ps

Max. 6 ps. pr. kunde!

Kun

fredag

22

00

lørdag

K ims

coca-cola

cHips/snack

1,5 ltr. alle var.

140-200 g

Max. 6x2 kg pr. kunde!

dan-sukker 2 kg

Pr. ps.

Max. 3 ps. pr. kunde!

Fr it v a lg

9

00 + pant

Max. 6 fl. pr. kunde!

Fr it v a lg

10

00

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

H ave rs le v

v. finn ovesen

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fra onsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)


Aars Avis

SIDE 20

28. OKTOBER 2015

Vanvittigt comeback gav point i Odder Team Vesthimmerlands håndboldherrer vendte kollaps til lille triumf Af Lars Lindberg HÅNDBOLD 1. division, herrer Odder Håndbold-Team Vesthimmerland 26-26 (15-10) Er der én ting, man kan være helt sikker på, når det kommer til Team Vesthimmerlands 1. divisionsherrer, så er det, at man ikke kan være sikker på noget som helst. Siden nytår har holdet leveret på et skræmmende lavt niveau, og da Otterup i sidste weekend havde klædt TVH-drengene af til skindet i Idrætscenter Østermarken, tydede intet på, at vesthimmerlændingene skulle hente point i fredagens udebanekamp mod Odder, som er nedrykker fra ligaen. Så det gjorde de selvfølgelig. Østjyderne er formentlig 1. divisions bedste kontrahold, og da TVH-spillerne hidtil i sæsonen har været temmelig tunge i deres returløb, kunne man frygte, at Odder ville knuse TVH med et hav af lette mål - og det gjorde de egentlig også.

Team Vesthimmerlands håndboldherrer vendte en truende lussing til et point, da de i fredags mødte Odder på udebane.

Hjemmepublikummet var blevet varmet godt og grundigt op med technomusik og et fedt lysshow under indløbet, og da det første fløjt lød, var værterne hurtigt ude af startblokken. Inden der var spillet 10 minutter, var Odder oppe med 7-4, og tre af hjemmeholdets scoringer var faldet på kontraløb. - Nu løber vi hjem i stedet for det her pis!, råbte en tydeligt irriteret Alexander Jacobsen, da gæsterne tog deres første timeout, og der var ikke noget at sige til, at TVH-keeperen var utilfreds.

U12-drengene fra Aars HK lytter godt efter, mens de får gode råd fra Håvard Tvedten

Anderledes træning i Aars HK HÅNDBOLD: I sidste uge fik Aars HK’s U12-drengehold en træningstime, der var noget ud over det sædvanlige. I samarbejde med Jutlander Bank var det nemlig lykkedes Aars HK at få den norske landsholdsstjerne Håvard Tvedten, der til daglig spiller i Aalborg

Håndbold, til at stå for træningen. - Håvard Tvedten havde egentlig truet drengene med en times hård fysisk træning, men i stedet blev det en time fyldt med tekniske øvelser. Drengene fik en masse inspiration og lærte også nogle nye tricks, siger Claus Johansen fra Aars

Til trods for at han havde pillet mere, end man kunne forvente af ham, havde værterne lige scoret fire mål på stribe, og det kollektive kollaps i Otterup-kampen syntes at fortsætte mod Odder. Efter timeouten fik gæsterne dog væsentlig bedre styr på spillet, og ved stillingen 9-8 var de atter tilbage i opgøret. En svag periode i slutningen af første halvleg gjorde dog, at Christian Backs tropper gik til pause nede med 15-10, og endnu en gang var det i returløbene, det kneb for vesthimmerHK, der også er sikker på at drengene sædvanlige trænere fik inspiration til nye træningsøvelser. Mere end 20 spillere var mødt op, så Håvard Tvedten havde hænderne fulde under træningen, der blev afsluttet med autografskrivning. Og der blev skrevet autografer på både autografkort, trøjer og sko. - Vi er rigtigt glade for, at det kan lykkes – via vores samarbejde med både Aalborg Håndbold og Aars HK - at bringe eliten og bredden sammen. Vi synes, det er vigtigt, at børn og unge får nogle gode oplevelser med stjernerne, og det lykkedes i dag. I hvert fald hørte jeg flere af drengene spørge Håvard Tvedten, om han ikke også skulle stå for træningen i næste uge, siger Lene Schreiner fra Jutlander Bank.

Ida Bang Gam-Jensen, Aicha Danielsen, Jamal Danielsen, Julie Fjelstrup Nielsen, Stine Nielsen Vad, Karoline Wadt, Anne Hjorth, Lise Hjorth Holst, Lidia Thavakumar og Malou Søgaard kan nu kalde sig Himmerlandsmestre i fodbold. De trænes Susanne Winge Stæhr og Betina Wadt.

Haubro IF blev Himmerlandsmestre FODBOLD: Haubro IFs ældste fodboldpiger gik ubesejret igennem efteråret,

og de kan nu kalde sig Himmerlandsmestre. Pigerne har kun spillet sammen i to

år, og starten var hård med flere knusende nederlag. Nu er det imidlertid lykkedes at få succesen og en suveræn førsteplads i DGI-regi. Samtidig har yderligere tre Haubro hold sikret sig førstepladser i efteråret. Det er holdene i U9, U8 og U6.

lændingene. Når først TVH kom hjem i hulen, havde de fint styr på østjydernes angrebsspil, men alt, alt for mange lette mål til værterne gjorde forskellen på måltavlen. I starten af anden halvleg trak Odder fra til både 17-10 og 21-14, men så tog fanden ved gæsterne. De begyndte at løbe retur, og da værterne helt uforståeligt valgte at trække håndbremsen, fik TVH lukket det åbne sår i kontrafasen. Efter at have lavet en halv snes kontramål i kampens første 35 minutter lavede Odder blot et enkelt i de sidste 25 minutter, og det var præcis den åbning, TVH havde brug for. Langsomt men sikkert åd gæsterne sig ind på hjemmeholdet, som blev mere og mere forkrampet. Fra 21-14 gik TVH til 22-21, og så blev feststemning forvandlet til bange anelser på lægterne. Det unge dommerpar blev sat under et voldsomt pres af hjemmepublikummet, men herrerne i gult holdt

hovederne kolde og formåede at dømme en god kamp i en hektisk kulisse. I slutminutterne forsøgte Odder at spille uden keeper og med syv markspillere, men de formåede ikke for alvor at bringe gæsterne ud af fatning. Derfor lugtede det også kraftigt af to point til udeholdet, da en velspillende Magnus Saugstrup tre minutter før tid bragte TVH foran med 25-26. Ved samme stilling havde gæsterne muligheden for at bringe sig foran med to mål, men en uheldig timeout fra Christian Back i en situation, hvor en af hans spillere var i en oplagt scoringsposition, gjorde, at angrebet løb ud i sandet, og at det i stedet blev værterne, som fik udlignet. I kampens sidste minut måtte Gustav Falholt, der sammen med Lasse Hosbond, Magnus Saugstrup og begge keepere var TVH’s bedste på dagen, se en afslutning blive pareret op på undersiden af overliggeren, og derfor fik værterne i kampens døende sekunder chancen

for at sikre sig begge point. En noget kluntet håndtering af en timeout og det efterfølgende angreb gjorde dog, at Odder ikke fik sat en sidste kvalificeret afslutning ind, og derfor delte de to hold i porten. Et resultat som TVH med garanti gerne ville have solgt den for ved stillingen 21-14 men også et resultat, som må ærgre vesthimmerlændingene en smule taget i betragtning, hvor stærkt et comeback de leverede. I de kommende kampe venter der Team Vesthimmerland tre overordentlig svære opgaver, når modstanderne hedder Tønder, Ringsted og Randers, og intet tyder på, at Christian Backs tropper får point i de kampe - så det gør de jo nok. Skulle det imidlertid ikke lykkes, kan man håbe, at vesthimmerlændingene bruger kampene på at optimere det etablerede angrebsspil og ikke mindst returløbene, som har kostet alt for mange lette mål til modstanderne i de seneste kampe.

TVH-træner: Vi er på rette vej HÅNDBOLD: Team Vesthimmerlands 1. divisionsherrer har mildest talt været svingende i deres præstationer den seneste tid, og det var i den grad også tilfældet, da de fredag hev et overraskende point i hus i udebanekampen mod Odder. I Østjylland vendte vesthimmerlændingene 21-14 til slutresultatet 26-26, og TVH-træner Christian Back erkender blankt, at hans mandskab ikke er sådan lige at blive klog på. - Vi har ikke længere en Lars Jacobsen, som på egen hånd afgør kampene, og derfor falder vi dybt, når vi falder. Det er et ungt hold, som ikke har den store rutine, og da vi ofte er overmatchede på alle parametre, er min opgave ofte at få humlebien til at flyve. Det lykkes, når spillerne rammer dagen og finder lysten til spillet, men når det ramler for os, kniber det med helt elementære kaste-gribe-færdigheder, siger Christian Back, som dog mener, at det vilde comeback mod Odder er et vendepunkt for hans hold. - Det var rigtig lækkert med en succesoplevelse, og nu er vi på rette spor, men det tror jeg nu også, vi havde været, hvis vi havde tabt i Odder, siger Christian Back. - Vi havde en god snak efter nederlaget til Otterup, og der blev vi enige om, at vi skal finde tilbage til vores “gamle” stil. Vi skal

Christian Back, der er træner for Team Vesthimmerlands 1. divisionsherrer, mener, at han har presset sine spillere for hårdt rent taktisk. Derfor vender han nu tilbage til en mere enkel spillestil, hvor kontraspillet skal pilles helt ud af kampene.

pille al omstillingsspil ud af kampene, så vi ikke løber konta og samtidig sørger for, at modstanderne heller ikke gør det. Vi skal vinde kampene i de to ender af banen, og det er et spil, spillerne forstår, siger Christian Back, som samtidig indrømmer, at han nok har haft tendens til at blive for ambitiøs på spillernes vegne. - Jeg vil rigtig gerne have, at vi bider os fast i midten af rækken, og derfor har jeg presset spillerne for hårdt. Jeg har simpelthen krævet mere af dem, end de har kunnet levere, og det har giver bagslag. De blev usikre på, hvordan vi vil spille håndbold, og det var mit ansvar. Nu er jeg dog sikker på, at vi har genfundet det koncept, vi skal spille udfra, siger han.

TVH møder i de næste tre kampe Tønder, Ringsted og Randers, der ligger henholdsvis et, to og fire i tabellen, og Christian Back lægger ikke skjul på, at det bliver svært at hente point i de kampe. Det betyder imidlertid ikke, at kampene bare skal overstås. - Vi vil have nogle klare fokusområder omkring vores måde at spille håndbold på. Det er tre rigtig gode hold, hvis spil man ikke sådan lige slår i stykker, men det er det, vi skal forsøge. Desuden skal vi fastholde, at vi vil spille håndbold i de to ender af banen og ikke løbe med modstanderne, og så skal vi genfinde lysten til at spille håndbold, så alle kæmper for hinanden og løber i samme retning, siger Christian Back.


Aars Avis

Lørdag er der fødselsdag og reception i Aars Billard Klub Klubben fylder 45 år, og fødselaren er stadig meget aktiv BILLARD: Lørdag 31. oktober holder Aars Billard Klub 45 års fødselsdag og fremvisning af de nyrenoverede lokaler. Alle som har lyst til at besøge klubben får muligheden på dagen. At fødselaren trods de 45 år ikke ligger på den lade side, viste medlemmerne i den forløbne uge, hvor klubben deltog i ikke færre end ni holdkampe. Derudover afviklede Old Boys-spillerne for 15. år i træk en venskabsmatch mod Aalborg, ligesom to af klubbens spillere var i aktion ved Seniorcup i Viborg. Begge klubbens serie 1

hold har været i kamp. Serie 1.1 tog hjemme imod naboklubben Arden, og opgøret endte uafgjort 4-4. Jimi Mogensen og Mikael Toft sørgede med deres sejre for det ene matchpoint til hjemmeholdet, og holdet ligger stadig på andenpladsen i puljen. Serie 1.2 var på besøg i Aarhus, og her måtte Aarsmandskabet drage nordpå med et 0-8 nederlag. I serie 3 er det afviklet tre kampe. Serie 3.3 gæstede Arden 1, og de måtte her se sig besejret med 6-2 efter en ellers meget lige kamp. John S. Lauridsen stod for den enlige sejr.

Serie 3.4 havde fordel af hjemmebane mod Arden 3, og fordelen blev udnyttet til et uafgjort resultat 4-4. Niels “Post” Jensen og Hans Jørgen Lau var de to vindere for hjemmeholdet. Serie 3.5 hentede på udebane et matchpoint efter de spillede uafgjort 4-4 med Ans. Grethe Jensen og Jens Kvist var de to vindere for Aarsholdet.

Aktive old boys I Old Boys rækken har fire hold været i kamp. Old Boys 2 tabte på udebane 6-2 til Viborg 1. Niels

Binderup stod for den enlige sejr. Old Boys 3 mødte på udebane Arden 1, og holdet kunne drage hjem med et matchpoint efter at have spillet uafgjort 4-4. Sved Aage Christensen og Poul Bakkegaard vandt deres kampe. Old Boys 7 tog hjemme imod Viborg 2. Hjemmeholdet viste ikke megen gæstfrihed, hvad spillet på det grønne klæde angik, idet gæsterne blev besejret sikkert 6-2. Kaj Lykke Jensen, Jens Kvist og Jens Peter Jensen vandt deres

SIDE 21

kampe, mens Grethe Jensen tabte sin kamp med nogle få kegler. Old Boys 8 hentede også to matchpoint i deres opgør mod Randers 1 på udebane. Aarsholdet viste flot spil, og sejren var på intet tidspunkt i fare. Bent Pedersen, Ib Jensen og Eigil Nøhr vandt deres kampe, mens Peter Nielsen tabte sin kamp knebent. I weekenden holdt Viborg Billard Club seniorcup. 58 spillere havde tilmeldt sig, heriblandt to spillere fra Aars Billard Klub BK 70, Jan Jespersen og Per Breinholt. Begge spillere leverede en fornem indsats, bedst gik det dog for Jan Jespersen, idet han sluttede på en samlet tredjeplads. Jan Jespersen har tidligere i år vundet en senior-cup. For 15 år siden blev der

efter en Old Boys kamp mellem Aars og Aalborg aftalt, at man skulle spille venskabskampe, kampe udenfor det officielle DDBU program, kampe hvor hver klub stiller med 12 spillere, og man mødes en gang om året både ude og hjemme. Det primære ved en venskabskamp er stadigvæk at vinde, men det sociale og hyggen med fælles mad efter kampen har også en meget høj prioritet. Gennem de 15 år er der løbende kommet nye spillere med fra begge klubber, men for Aars Billard Klubs vedkommende er der flere spillere, som har været med hele vejen. Seneste opgør blev afviklet i Aars, og her var det gæsterne som vandt opgøret knebent.

team vesthimmerland amer t fs 2 2. div. d as land - ik

elitesponsor:

28. OKTOBER 2015

lørdag r be 31. okto 0 kl. 14.0

farsø

thimmer team ves

ter idrætscen en k østermar

nsor:

Matilde Ståhl og ponyen Isabell viste god form ved weekendens C-stævne i Aalestrup.

Kristine Dalmine Bak og hesten Catano red fejlfrit i fase 1 og 2 i LB*, hvilket gav en femteplads ud af 38 startende. Mathilde Jakobsen og hesten Bellota gjorde hende kunsten efter og blev placeret som nummer seks i samme klasse. I den kommende weekend afholder HURK internt mesterskabsstævne i både dressur og springning, og alle er velkomne til at kigge forbi den hyggelige rideklub.

· VVS-arbejde

· Energioptimering

· Blikarbejde

· Døgnservice

thimme team ves

lletter gratispebni hos den

til kam ekasse i jyske spar t hos farsø sam e i aars nd kop og ka

lørdag r be 31. okto 0 kl. 16.0 ter idrætscen en k østermar

HovedSPonSor:

ToPSPonSor:

SølvSPonSor:

SPonSor:

Hobrovej 1-5 - 9600 Aars Telefon 98 62 12 99

RIDNING: Flere ekvipager fra Hornum-Ulstrup Rideklub var i weekenden til start ved Aalestrup Heste- og Rideklubs C-stævne i springning. Matilde Ståhl red ponyen Isabell til en nulrunde i LB* og blev første uplacerede. Derefter red de endnu en nulrunde i LB**, hvilket rakte til en tredjeplads. Rebecca Pinstrup red en nulrunde i LC på ponyen Victor og modtog en roset herfor.

errer der 1. div. h øn rland - t

fhentes

der kan a

as

Ryttere hentede rosetter til Hornum

kampspo


Aars Avis

SIDE 22

28. OKTOBER 2015

det til en 10.-plads i damesingle for Laura Fløj Thomsen, som også fik en samlet 13.-plads i damedouble sammen med makkeren Marcelina Franczuk fra Polen. I U17B blev det til en niendeplads i single for Anders Borg Andersen og femteplads i double sammen med makkeren Rasmus Henckel Leth fra Hjemly Idrætsefterskole.

I U19A rækken blev det til en 27.-plads i herresingle for Jacob Holk Pedersen, som i doublen spillede sammen med klubkammeraten Simon Fløj Thomsen. Sammen opnåede de en syvendeplads. For Simon Fløj Thomsens vedkommende blev det til en 11.-plads i single i U19 Mesterrækken.

Anden afdeling i parmesterskabet Aars Badmintonklub havde hele 13 spillere med til Yonex Denmark Open Junior.

Juniorspillere fra Aars deltog i Denmark Open Fik både medaljer og store oplevelser med hjem BADMINTON: I sidste uge deltog 13 spillere fra ungdomsafdelingen i Aars Badmintonklub ved det store Yonex Denmark Open Junior. Det er et af de største stævner i løbet af sæson, hvor der samtidig er mulighed for at se verdens bedste badmintonspilere spille i Odense. For de unge spillere fra Aars handler det selvfølgelige om at få spillet nogle gode kampe i løbet af ugen, men det vigtigste for både spillerne og de forældre, som er med, er det social aspekt. Alle spillerne og deres forældre mødtes til fællesspisning og hygge - selv-

følgelig også i samlet trop til at se alle de spændende kampe med de professionelle spillere.

Store oplevelser Mødet med blandt andre Chen Long fra Kina blev en af de helt store oplevelser for spillerne fra Aars, men også de danske spillere Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl kunne få spillerne til at jagte autografer i hallen. Det blev til to flotte medaljer til de unge spillere fra Aars. I U11A række lykkedes det Anna Klausholm og hendes makker Sofie Røjkjær Kjøbsted fra Brønderslev at vinde damedoublen. I singlerækken blev

det til en sjetteplads til Anna Klausholm. I U13C rækken blev det for Jens Buus Nørgaard til en 19.-plads i herresingle og en syvendeplads i doublen, hvor han spillede sammen med Mingus Frederik Hellström fra Hillerød. Sarah Skriver spillede sig til en flot plads i finalen i damesingle i U13 Mesterrækken. Her måtte den unge Aarsspiller trods en helhjertet indsats se sig henvist til andenpladsen. I damedouble opnåede Sarah Skriver og klubkammeraten Mia Rosenberg en femteplads, og i single blev det til en ottendeplads for Mia Rosenberg.

I herresingle blev det til en niendeplads til Oskar Klausholm, som i double fik en femteplads sammen med makkeren Valdemar Rohde de Thurah fra Viby. I U15B rækken blev det til en 10.-plads i herresingle for Magnus Buus Nørgaard, som i doublen sammen med makkeren Mads Hartwich fra Herlev/Hjorten fik en 16.-plads. Aars Badminotnklubs Morten Møller måtte udgå på grund af en skade. Rasmus Vestergaard Mikkelsen fik en samlet 13.-plads i single og en 15.-plads i double sammen med makkeren Mads Pedersen Budde fra Lystrup. I U15A blev det til en samlet 13.-plads i damesingle for Frederikke Kjeldgaard, som i damedouble hentede en syvendeplads sammen med makkeren Nicoline Rue Rasmussen. I U15 Eliterækken blev

BRIDGE: Anden afdeling af Aars Bridgeklubs parmesterskab er nu afviklet med følgende resultater: A-række 1. Jette Brinck-Lund og Kurt Jacobsen med 354 p. 2. Aase Larsen og Erik Toft med 343 p. B-række 1. Jan Kvitsau Nielsen og Steen Nielsen med 387 p. 2. Hans Ivan Iversen og Bent Skovbo Andersen med 368 p C-række 1. Michael Nørgaard og

Torben Harbo med 297 p. 2. Bent Hansen og Knud Arne Hansen med 274 p. D-række 1. Martha Sigvardsen og Bente Lyngberg med 274 p. 2. Karen Madsen og Ellen Hougaard med 272 p. Tidligere på måneden afvikledes det nordjyske mesterskab for damepar. Det blev vundet af Birthe Kjeldsen fra Aars sammen med Katrine Borregaard fra Aalborg.

Bal i Vejgaardhallen Fredag den 30. oktober kl. 20.00-00.45. Musik: Robin

Arrangør: Danseforeningen Livsnyderne

98 Årstidens menu 37 80 03 198,33 år ip Suldru God weekend for Team Vesthimmerland Åbent onsdag-lørdag 218,+ forudbestilling - Gode tilbud

• Indbagte rejer • Jættesteak (oksefilet) • Husets hjemmelavede dessert 2 retter

HÅNDBOLD: Team Vesthimmerland består af fire hold, og er således mere end ”bare” 1. divisionsherrerne, og i weekenden leverede samtlige TVHhold flotte resultater. Damerne i 2. division hev en rigtig god sejr hjem i Viborg, hvor de ligesom 3. divisionsherrerne skulle møde Søndermarken IK. Damerne fik deres anden sejr i træk med en snæver sejr på 23-24 over et af de hold, der vil komme til at være tophold i rækken. Det ser ud til, at TVHdamerne nu virkelig er kommet på rette spor. Der er til denne sæson kommet flere spillere op på førsteog andetholdene fra egnen avl. Det er fra de U18 hold, der i de sidste par år har været så succesfulde, og hvor Mogens Roed som U18 træner har givet

pigerne det sidste nyk frem mod seniortilværelsen, hvor Allan Kjær har taget over som træner. Det er meget anderledes at spille seniorhåndbold, hvor kampene bliver mere fysiske og dermed en del hårdere. Her bliver fejlene straks straffet af modstanderne. TVH’s bedste damehold skal i weekendens kamp møde FC Midtjylland 2, som er “ulvenes” andethold. De kan således komme med både det ene eller det andet hold alt efter, hvordan ligaholdet spiller. TVH-pigerne skal holde næsen i sporet og fortsætte med at bygge på den gode ”stime”. Herrernes 3. divisionshold havde så sandelig også noget at revanchere efter sidste weekends 10 målsnederlaget til lokal

rivalerne fra Løgstør - og de fik rejst sig med fynd og klem. Det resulterede i en 11 målssejr i weekenden. Damernes andethold mødte i weekenden Frederikshavn, og vesthimmerlændingene løb desværre ind i et snævert nederlag på 19-20. Holdet skal dog nok få hentet de point hjem, som er nødvendige til en fortsat eksistens i 3. division. Det er et meget ungt hold, som træner Torben Nørgaard har under vingerne denne sæson, hvorfor der vil være store forskelle på holdets top- og bundniveau. Så der er lagt op til store kampe i Idrætscenter Østermarken på lørdag, hvor Den Jyske Sparekasse er kampsponsor, og der kan hentes biletter til kampene i Den Jyske Sparekasse i Farsø eller Kop

og kande butikken i Aars. Her kan man indløse billet til både damernes kamp og den efterfølgende herrekamp mellem TVH og Tønder.

3 retter

SMØRREBRØD 12-24-35

Dansk kromad

3 festlokaler - værelser - gode foreningstilbud - gerne ud af huset Mad - vin - lokaler - blomster - personale etc.

200,-

Konfirmation 16/17 - FÅ PLADSER

Fra Svalegangen, Aarhus

»Afdelingen for mindre planter« Torsdag 12. november kl. 19.30 Musikhuset Alfa, Aars Gratis intro v/instruktør og medforfatter Hans Rønne kl. 18.45-19.15

Billetter på www.himmerlandsbilletten.dk, bibliotekerne el. indgangen


Aars Avis

28. OKTOBER 2015

SIDE 23

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Hyggelig landejendom næsten lige udenfor Aars

Kvalitetsvilla på Hans Egedes Vej

C

Sag 91301790

Gislumvej 119, Gislum Charmerende landejendom med knap 1 ha jord beliggende omkring ejendommen. Ejendommen er beliggende med kort afstand til Aars samt udsigt over marker. Fritliggende stuehus samt gode regulære udhuse, til udfoldelse af enhver art. Stuehuset har nyere tagdækning og delvis nyere vinduer. Her er ejendommen til dem, som gerne vil have plads til diverse hobbyaktiviteter. Ring og aftalt tidspunkt for fremvisning på tlf. 98622400.

Stor rummelig bolig med 2 badeværelser og 3 værelser

Åbent hus

søndag d. 1. nov. 14.00 til 15.00

Pris/udbetaling 1.095.000/55.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 5.498/4.316 Ejerudgifter 667 Bolig/ Grund Rum/ Opført kælder m² m² vær. 113/10 9413 4/4 1936 Kontakt tlf. 98622400

Hans Egedes Vej 63, Aars Boligen er roligt beliggende i attraktivt villakvarter, hvor det gode naboskab er i højsædet. Området byder på muligheden for et aktivt udeliv, da Tvebjerg Søerne, ådalen og skoven ligger i umiddelbar nærhed. Hertil kommer en pragtfuld indflytningklar etplansvilla på hele 164 m2 bolig med integreret dobbelt garage/hobbyrum på 64 m2. Alt er opført i de bedste materialer - og med minimal vedligeholdese, bla. kan nævnes fuldmuret byggeri, engoberet Nibra tegltag, gulvvarme m/aut. styring, genvexanlæg og meget mere.

Har du modtaget vores husstandsomdelte boligavis?

Sag 91301787

Pris/udbetaling 2.495.000/125.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.483/9.802 Ejerudgifter 2.280 Bolig m² 164

Grund Rum/ Opført m² vær. 893 6/4 2002 Kontakt tlf. 98622400

Mere børnevenlilgt bliver det ikke

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 31. okt. 14.00 til 15.00

AVISEN

2 Flotte 4 uds tillinger Lokale 7 medarbejdere Lokale butikker

D

D

Sag 91301604

Sag 91301779

Danebo ∙ Farsø Danebo ∙ Aars

Vi søger boliger Læs mere på side 26-27

Svalevej 12, Aars Til børnefamilien som ønsker god plads og separat børneafd. med 3 værelser og 2 nyere badeværelser. Særdeles velholdt med god beliggenhed. Sælgerne har selv opført boligen. I 2003 har man tilbygning på 44 m2 med loft til kip og klinkegulv med gulvvarme. Stort køkken/allrum. Villaen ligger for enden af blind villavej i det attraktive "Fuglekvarter" i Aars by. Til boligen er der en god stor garage. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.795.000/90.000 8.960/7.035 2.305

Bolig m² 198

Grund Rum/ Opført m² vær. 1187 6/4 1973 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Find dit fritidshus Læs mere på side 34-35

En drøm kan gå i opfyldelse Læs mere på side 39

Ellers kan den afhentes gratis i butikken Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Østermarken 53, Aars Østermarken i Aars er den perfekte adresse for den aktive familie eller dem som blot ønsker at bo i et børnevenligt kvarter. Østermarkshallen er gadens nærmeste nabo og ligeledes kan Østermarksskolen nemt og bekvemt tilgås via. stisytemer. Boligen fremstår i god stand med masser af luft omkring sig. Haven er indhegnet med hæk og udover boligen er der drivhus, en god muret garage samt isoleret hobbyrum. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.295.000/65.000 6.462/5.073 1.838

Bolig m² 126

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 1011 6/6 1977/85 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 24

28. OKTOBER 2015

%2/,*%87,..(56$/Œ5 $DUV6WLOIXOGYLOODLGHMOLJWNYDUWHU

+RUQXP6N•QEROLJPHGVWRUQ\HUHJDUDJH

ED

ED

NYH

NYH

$

-HSSH

6WHQLOGK•MGDOHQ (NVNOXVLYYLOODIUDLQ\HUHE•UQHYHQOLJWYLOODNYDUWHUL$DUV9LOOD HQHUVXSHUYHOKROGWRJIUHPVWÏUVRPQ\RJHURSI•UWLHQHQNHOIXQ NLVVWLOPHG•MHIRUNYDOLWHWKHOHYHMHQLJHQQHP

*UXQG 2SI•UW 9’U 3ODQ &DUSRUW

'

  -D

 (MUXG 8GE %1 

-HSSH

$59

)DUV•6WRUEROLJPHGDWWUDNWLYEHOLJJHQKHG%M•UQVWUXSYHM 9HOKROGWYLOODEHOLJJHQGHL+RUQXPKHUILQGHUGXEÏGHVNROHLQGN•E RJVSRUWVIDFLOLWHWHU+XVHWHUO•EHQGHYHGOLJHKROGWPHGEODQ\W HWHUQLWWDJL6N•QKDYHVRPHUQHPDWKROGH*UXQG 2SI•UW 9’U 3ODQ *DUDJH

  -D

 (MUXG 8GE %1 

$59

7HVWUXS9HOKROGWU•GVWHQVYLOODPHGVN•QKDYH

ED

ED

NYH

NYH

'

-HSSH

9HOKROGWIDPLOLHYLOODEHOLJJHQGHLGHWDWWUDNWLYHJXGHNYDUWHUL)DUV• +HUHUPDQFHQWUDOWLE\HQPHGPHJHWNRUWDIVWDQGWLOVNROHLQGN•E IULWLGVDNWLYLWHWHURJE•UQHKDYH

%DOGHUVYHM *UXQG 2SI•UW 9’U 3ODQ .’OGHU

(

  

 (MUXG 8GE %1 

$59

-HSSH*UDQGJDDUGVYHM 6N•QWEHOLJJHQGHU•GVWHQVYLOODPHGGHMOLJKDYH9LOODHQHUEHOLJJHQ GHLGHQK\JJHOLJHODQGVE\7HVWUXSEORWNPQRUGIRU$DOHVWUXS 5LQJIRUIUHPYLVQLQJYLVWÏUNODUPHGQ•JOHQ*UXQG 2SI•UW 9’U 3ODQ .’OGHU

  

 (MUXG 8GE %1 

$59


Aars Avis

28. OKTOBER 2015

SIDE 25

DIN NYE EJENDOMSMÆGLER I AARS

DU KAN STADIG NÅ AT VÆRE MED PÅ VORES ÅBNINGSTILBUD! D

ILBU T S G N

5 9 9 . 9 2

ÅBNI

oms, m . l k n er r, i sbolig i salæ l e d n villa, a r e d l huse. gæ s d i t i r og f

Vi åbner butik nr. 24 i Aars i den nærmeste fremtid! Går du i salgstanker eller er det tid til at prøve noget nyt - så er det nu du skal sætte din bolig til salg. Start med en gratis og uforpligtende salgsvurdering på 98 62 10 10.

SÆT TIL SALG NU!

Anders S. Jensen

Jeppe Thostrup

Tom Madsen

Tlf. 98 62 10 10 . aars@johnfrandsen.dk . www.johnfrandsen.dk

RING 98 62 10 10 FOR GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING


Aars Avis

SIDE 28

Indbo, dødsbo. Vi kører ud både dag, aften og weekend. pia@ leensbak.dk Gerne sms billeder af effekter. Tlf: 21 70 01 14

Himmerlandsavisernes

loppemarked

SÆLGES:

Syv lokale aviSer for Samme priS!

28. OKTOBER 2015

Jagthundehvalpe. FT springerspanielhvalpe. Brune/ hvide. 6 uger. Forældre haves.

Cirkelsten. Herregårdssten, 2 cirkler á 4,8 meter i diameter sælges for et symbolsk beløb ved afhentning i Farsø. Efter kl. 18.00. Tlf: 30 68 26 50 12 HA Ital. Raij græs. Hø i mini big, 265 kr. pr. stk. Affaldstræ. Nr. Kongerslev.

Labradorhvalpe, sorte hanner. Til jagt og familie m.m. Forældre HD og AD 1. kl. DNA testet, stam-/sundhedsbøger. Far Dansk Working Champ. Salgsklare 2/9. Tlf: 21 78 77 74/28 34 88 56 Oldenborg Vallak, 2 år, sort, ca. 155. Kr. 8.000. Oldenborg hoppe, 3 år, sort, ca. 158. Kr. 9.000. Tlf: 21 69 32 32

Tlf: 20 71 21 36

4 vinterdæk - Continental 205/88 R16, alu, fin stand, Golf/ Touran 2.500 kr. Universalbøjler 400 kr. Tlf: 20 19 66 40

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

Batterier i ure skiftes, lørdag og søndag kl. 10-16. Nibe Marked, Koldsmindevej 3, Nibe. Tlf: 22 33 80 27

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… Samler søger militære bajonetter og sabler, gerne samlinger. Tlf: 21 84 61 92

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34 Helt slagtet lam købes uden partering. Tlf: 22 94 03 64

Computer sælges. Fujitsu Siemens, model Amilo L7310 CW bærbar M6-SA 5067. Sælges med taske 495 kr. Tlf: 40 81 08 06

Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

Haveplanter i potter klar til efterårsplantning, f.eks. bunddækkepl., stensbedpl., stauder, forskellige slags pæoner, hortensia, liljer, rhododendron, prydgræs, geranium fra kr. 10. Tlf: 98 62 14 15/41 17 45 55

Gammelt jern og skrotbiler købes/afhentes, op til kr. 2.300,- alt efter stand. Tlf: 40 28 61 89

Hækplanter, Liguster ”Liga” store sunde planter med godt rodnet. Tlf: 23 39 16 05

HIMMERLANDS AVISERNE

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag og søndag d. 31. okt. og 1. nov. kl. 10.00-16.00. Ledige stande udenfor. Loppepigerne. Tlf: 52 17 71 72

Aalborg 100 års jubilæumsakvavit incl. æske. Tlf: 20 30 45 48 Fuglehus med snaps, h. 34 cm. speciel gave til manden som har alt, fødselsdagsgave, værtsgave, julegave. Pris kr. 300 uden snaps. Tlf: 40 24 25 17

Damecykel, Kondicykel Proteus model 3000. Vinterdæk, 4 stk. Kleber, 205-55-R16 med fælge. Cykeltrailer - pris 250 kr. Trædrejebænk - pris 500 kr. Tlf: 23 41 90 86

Opvaskemaskine AEG Økofavorit kr. 1000. Bauknecht emhætte og microbølgeovn i en kr. 500. Wistoft pålægsmaskine til kraft kr. 1.200. Tlf: 25 35 27 42 Playstation 2, 250 kr. Sølvgrå damecykel, 7 gear, 1996, Everton Citybike model Uptown, 700 kr., Originale tagbøjler Opel Insignia, 4-dørs., 500 kr. Originale tagbøjler, Opel Vectra C, 5-dørs. 500 kr. 1 stk. Recarosæde, 450 kr. (bedst efter kl. 16) Tlf: 20 40 80 39

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

Brudekjole. Str. 38. Slank model, perlebesat m/lille slæb. Incl. underskørt Brugt én gang (2014). Nyrenset og 100 pct. intakt Nypris 10.800 kr. - sælges for højeste antagelige bud. Tlf: 29 21 83 24

Tørrestativ ny, Pluspipe, varmgalv. 1.100 kr. Nypris 1.799 kr. Hjørnesofa, Mogens Hansen, ren uld, vendbare hynder, fin stand 1.200 kr. Tlf: 60 65 42 45

4 stk. vinterdæk på fælge 185 x 65 x 14, Ford 500 kr. 3 x 2 pers. stof sofa 500 kr. Tlf: 98 33 65 38

...fra kyst til kyst

Tlf: 30 35 70 13

annonce@ himmerlandsgruppen.dk

Tlf: 98 65 81 17

HIMMERLANDS AVISERNE

Gasgruekedel.

Kontant ved indlevering af annoncen, eller Send via e-Mail:

Kaniner. Belgisk kæmpe, vildtgrå, sam fr. vædder og dværgvæddere, flere farver, begge køn. (Aften) Tlf: 98 63 81 10/23 44 55 40 Klaver mrk. Zimmerman. Rigtig godt klaver med god klang. Godt begynderklaver. Pris kr. 500.

89.121 eksemplarer

købES:

Betaling:

Tlf: 28 40 45 12

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00

Partner 1840 el-kædesav. 40 cm. sværd. Velfungerende.. Sælges for 500 kr. Tlf: 20 30 45 48 Flyttesalg: Opvaskemaskine Whirlpool, 600 kr. Vaskemaskine, Zanussi, 400 kr. Træhavebænk og stol, 100 kr. Plantespande 100 stk., 200 kr. 100 kompostorme 50 kr. Tlf: 20 13 17 07 Brænde, tørt, savet og kløvet 20 rummeter. 5000 kr. Gruekedel, støbejern også små. Tlf: 98 66 91 21 Campingvogne opstaldes for vinterhalvåret kr. 750,-. Blærevej 114. Tlf: 51 16 25 30/30 69 67 43

og overfør Betalingen via Swipp

tlf. 24 61 42 73

priSer:

Se eKSeMpler:

50

kr.

for aLmindELiG LoppEannoncE mEd op tiL 20 ord.

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

for LoppE­ annoncE om f. EkS. LoppE­ markEd mEd anGivELSE af tid oG StEd.

Stort loppemarked i laden på Hverrestruplund, Eveldrupvej 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Tlf: XX XX XX XX

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

Park benzin hækkeklipper. 600 W. 60 cm. sværd. Sælges for 750 kr. Tlf: 20 30 45 48

150

kr.

for LoppE­ annoncE mEd biLLEdE oG op tiL 20 ord.

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce­pladser Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

du kan annoncErE mEd aLt bruGt fra hjEmmEt, doG ikkE biLEr, motorcykLEr, campinGvoGnE oG traktorEr. annoncEr hErom hEnviSES tiL aviSEnS øvriGE annoncE­rubrikkEr.


Svineproducenter stür 100 procent bag topmødeerklÌring Indgür ambitiøst samarbejde med DyrlÌgeforeningen Som et led i at øge overlevelsen af pattegrise i de danske stalde, har danske svineproducenter indledt et ambitiøst samarbejde med DyrlÌgeforeningen. Samarbejdet er en styrkelse af den indsats, som svineproducenterne, Dyrenes Beskyttelse, fødevareministeren og andre aktører indgik sidste ür. I sidste uge blev der süet tvivl om, hvorvidt de danske svineproducenter løber fra den fÌlles erklÌring, der blev indgüet i marts sidste ür. Dette er ikke tilfÌldet, understreger formand for SEGES Videncenter for Svineproduktion, Erik Larsen. - Vi har forsøgt at sende et signal om, at vi nu faktisk har et vÌrktøj, der kan øge overlevelsen markant ude i staldene. Det er blevet opfattet som om, at vi slÌkkede pü ambitionerne fra den fÌlles aftale. TvÌrtimod er det nye samarbejde med dyrlÌgerne en markant styrkelse af indsatsen for at sikre en højere overlevelse

Et ambitiøst samarbejde mellem Danske Svineproducenter og DyrlÌgeforeningen skal øge overlevelsen af pattegrise i de de danske stalde - og den aftale vil svineproducenterne ikke løbe fra, lover de. Foto: Colourbox.dk.

hos pattegrisene. Der skal absolut ikke herske tvivl

om, at vi stür fuldt bag topmødeerklÌringen fra sidste

DC RĂĽdgivning har sikret 160 millioner PĂĽ ĂĽrets svinekongres kunne Kristian Jensen fra DC RĂĽdgivning fortĂŚlle, at nĂŚsten 500 andelshavere i Danish Crown har tilmeldt sig DC RĂĽdgivning, der skal hjĂŚlpe med at fĂĽ den maksi-

bedre velfÌrd for svin� er der sat et meget ambitiøst mül om, at der skal overleve Ên gris mere pr kuld i 2020. Det vil betyde i omegnen af to millioner ekstra, levende pattegrise. Med svineproducenternes samarbejde

male indtjening ud af slagtesvineproduktionen. Den rüdgivning har sammenlagt leveret en indtÌgt pü 60 millioner ürligt og sammen med en løbende Ìndring af slagtevÌgten, har det sikret

DC RĂĽdgivnings vĂŚrdi pĂĽ i alt 160 millioner. - Vi er meget tilfredse med, at vi har udviklet et koncept, som virker. Det viser alle tallene, og vi kan se, at rĂĽdgivningen leverer

Et af fokusomrĂĽderne i Danish Crowns strategiplan er at hĂŚve indtjeningen i primĂŚrproduktionen. Her kommer DC RĂĽdgivning ind i billedet, og de kan melde om gode resultater.

med dyrlÌgerne, har et meget forsigtigt skøn vÌret, at mere end en halv million svin vil overleve ekstra i 2020. - Jeg kan sagtens forstü, at forskellen pü topmødeerklÌringens mül for overlevelse og vores seneste udmelding ikke stemmer overens. Sü lad mig prÌcisere – forhübentlig vil den indsats, vi nu sÌtter i gang, bringe os langt højere op end 500.000 ekstra overlevende pattegrise. Vi kommer forhübentlig i mül med Ên levende gris mere per kuld i 2020, selvom det er meget ambitiøs mülsÌtning. Det er kun i svineproducenternes interesse, siger Erik Larsen. I 2014 levede 78,1 procent af de fødte grise ved fravÌnning. Med den nye aftale mellem dyrlÌgerne og erhvervet hÌves ambitionsniveauet endnu mere, sü mület nu er, at antallet af overlevende pattegrise skal bringes højere op, end til de 80 procent, der har vÌret erhvervets egen mülsÌtning hidtil. Fra ürsskiftet vil dyrlÌger, rüdgivere og svineproducenter landet over derfor intensivere arbejdet med at øge overlevelsen af pattegrise i landets svinestalde.

ür, siger Erik Larsen. I �TopmødeerklÌring -

resultater. Vores rüdgivere kan komme pü en ny besÌtning, vÌre nysgerrige og agere alarm, hvis der skal Ìndres noget, sü rüdgivningen virker, siger Jacob Rasmussen, der er afdelingschef i DC Ejerservice og leder for rüdgivningsteamet. Nür rüdgiverne kommer pü besøg, handler det om at finde de nemme kroner i en svinestald, men ogsü levere gennemgribende løsninger, som skal sikre at indtjeningen kommer op i niveau. Det er halvandet ür siden, at Danish Crown satte DC Rüdgivning i søen. Konceptet virker, og nu efterlyser Jacob Rasmussen flere andelshavere, der kunne vÌre interesserede i at blive en del af DC Rüdgivning. - Vi har leveret resultater hos de andelshavere, der allerede er en del af konceptet. Det skal vi selvfølgelig blive ved med, men vi vil ogsü meget gerne have en endnu større volumen, sü i den kommende tid vil vi gerne se en vÌkst i antallet af andelshavere, der bliver en del af konceptet, siger Jacob Rasmussen. DC Rüdgivning fungerer som et abonnement med en fast prisstruktur pr. gris.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

TRAKTORTRÆK Afholdes af Sørup TraktortrÌk lørdag d. 7. nov. 2015 kl. 10.00 Kammerherrevej 15, Sørup, 9530 Støvring. Tilmelding pü tlf. 20 46 27 06. EntrÊ 50 kr. Børn under 12 ür gratis. Annoncesponsor: www.vlst.dk

rd’s Markservice a a g j ø H

Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53) Flytning af gylle pr. time Presning af ...............575,minibig + wrapning • Flytning af gylle, Slangebom 16/20/24m Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfÌlder. presning og wrapning af rundballer • Udkørsel m/syre tilsÌtning • SortjordsnedfÌlder • Presning af minibig + wrapning • Presning og wrapning af rundballer

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

Spulin

/rør

analer

yllek g af g

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 30

Gudstjenester Søndag den 1. november 2015

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

25 års jubilæum på landbrugsskolen Elevcoach Birgit Lauridsen har 1. november været ansat 25 år på Nordjyllands Landbrugsskole. Birgit Lauridsen startede som lærer med speciale i svineproduktion. Hendes faglige og pædagogiske kvalifikationer blev hurtigt anerkendt af elever og kollegaer. Birgit Lauridsens interesse for de elever, der på én eller anden måde havde det svært, førte til, at hun nu udelukkende fungerer som elevcoach. Mange elever har gennem årene nydt godt af Birgit Lauridsens hjælp, når tilværelsen blev

svær for eksempel opgaver, der skulle løses, eksamensstress, problemer med at falde til på skolen eller problemer i familien. Birgit Lauridsen har ikke kontortid eller rettere sagt - hun har altid kontortid. Hendes telefon er altid åben, hjælpen skal være tæt på. Samarbejdet med vejledere i kommunerne, vejledere på skoler og landmænd fungerer perfekt. Hele tiden med eleven i centrum. Birgit Lauridsen bor i Alstrup syd for Farsø.

Den danske æblehøst bliver god i år.

2015 bliver et fornemt æble-år Årets høst af æbler er inde i den afsluttende fase, hvor man lige nu er i gang med de sene sorter ude hos de professionelle avlere. Allerede nu kan der dog gøres en foreløbig status, og det har været en sæson, som både producenter og æbleelskere kan være godt tilfredse med. Det fortæller frugtavlskonsulent Maya Bojesen fra GartneriRådgivningen,

der rådgiver en del af de danske æbleproducenter. - Vi har fået en mængdemæssigt fin høst med flotte æbler, der samtidigt er sprøde, saftige og velsmagende. Der er tale om et fornemt dansk æble-år, lyder konklusionen fra Maya Bojesen. Det kunne potentielt give problemer, at foråret var relativt fugtigt og koldt, men da blomsterknopperne

blev dannet i sensommeren sidste år, hvor det var varmt og solrigt, så fik vi alligevel en rig blomstring i år. En sommer som i år med både regn og sol er til gengæld med til at give æblerne friskhed og karakter. - Slutresultatet er sprøde og saftige æbler. Jeg vil sige, at det er danske æbler, som danske æbler skal være, siger Maya Bojesen.

Landboseniorer besøgte Thorstedlund Hovedgård LandboSenior Vesthimmerland har været på efterårstur til Thorstedlund Hovedgård, hvor turdeltagerne fik en orientering af driftsleder Egon Andersen. Han fortalte om driften, der består af opfedning af tyrekalve, som bliver leveret til Danish Crown og solgt som Dansk Kalv. Thorstedlund Hovedgård har plads til cirka 1200 kalve. Bagefter gik deltagerne rundt og så bedriften, og landboseniorerne fandt

det meget interessant at se, hvordan man på på Thorstedlund Hovedgård klarer opsyn og fodring af så mange kalve. Derefter kørte landboseniorerne til Nørlund Slot, hvor de fik en rundvisning og en interessant fortælling om slottets historie, og hvordan det bliver brugt i dag. Til sidst drak de medbragt kaffe og fik brød i Haverslev Sognehus. Der var 54 medlemmer med på turen.

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Står det til formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Peder Philipp, og direktør for SEGES Kvæg, Gitte Grønbæk, skal det være 20-40 øre billigere for landmændene at producere en liter mælk.

Det skal være billigere at producere mælk Fremstillingsprisen pr. liter mælk skal sænkes med 2040 øre. Det er et af budskaberne når formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Peder Philipp, og direktør for SEGES Kvæg, Gitte Grønbæk, lige nu holder møder for kvægproducenter i alle dele af landet. - Vores produktion giver ikke forretning nok. Heller ikke på den lange bane, med de krav vi mødes med. Så vi har en ambition om, at produktionsomkostningerne skal sænkes med 2040 øre pr. liter mælk. Sådan lød det fra Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg på årets første regionsmøde for kvægproducenter der blev afholdt på Landbo-

Nord i Brønderslev. De 20-40 øre skal ifølge Peder Philipp og direktør Gitte Grønbæk findes både ved forbedrede rammevilkår og effektiviseringer på den enkelte bedrift. I forhold til rammevilkårene er formanden forholdsvis fortrøstningsfuld i kraft af den nuværende regering. - Vi har fået et superministerium med samlingen af landbrug, miljø og fiskeri i samme ministerium, og jeg synes allerede Eva Kjer Hansen viser os velvilje, så nu er det op til os at udnytte det, påpegede Peder Philipp. Af politiske sejre nævnte han blandt andet: Slagtepræmie på 180 millioner kroner, en moderniserings-

støtteordning, åbning af nye markeder for okse- og kalvekød, blandt andet Saudi Arabien, Tyrkiet og Vietnam og bedre finansieringsmuligheder for unge landmænd. Direktør Gitte Grønbæk pegede på flere faglige tiltag, der kan være med til at effektivisere landmændenes drift på gården, og dermed lette omkostningerne i dagligdagen. Det blev blandt andet gjort via en række små faglige film, hvor eksperter fra SEGES redegjorde for mulighederne i eksempelvis tekniske hjælpemidler der kan give et bedre overblik og dermed spare på ressourcerne. Regionsmøderne fortsætter rundt i landet de næste to uger.

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

16.00 10.00 16.00 ingen 19.00 14.00 19.00 16.00 19.30 16.00 10.30 16.00 14.00 11.00 ingen 16.30 15.00 11.00 9.30 ingen ingen 9.30 11.00 9.30 16.00 11.00 16.00 10.30 19.00 ingen 14.00 10.30 ingen 9.00 ingen ingen 10.30 10.00 ingen 10.30 9.00 14.00 9.30 11.00 14.30 16.00 19.30 10.30 14.00

Aars Landboauktion var i uge 43 tilført 5 SDM kælvekvier, 5300-6300, 7 kødkvæg, 4800-8600, 37 kvier under 12 mdr. malkerace, 1000-4300, 10 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 900-4500, 20 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 1900-6100, 30 tyre under 3 mdr. malkerace, 400-1600, 4 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 1200-2200 og 1 foldtyr, 6100. Omsætning: 349.900,00 kr.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 44 Basis 349,95 (349,95). SPF+Myc 354,95 (354,95). SPF 358,95 (358,95). Økologi 1070,46 (1004,90). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,52 (5,52) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 31

Mange jĂŚgere i Danmark leder efter jord, hvor de kan udsĂŚtte, pleje og skyde vildt. Det er her landmanden kommer ind i spillet, for dĂŠt at leje sin jord ud til jagt er en ofte overset indtjeningskilde. Foto: Colourbox.dk.

Lad jÌgerne bruge din jord - og tjen penge pü det Udlejning af jagtret er en overset indtÌgtskilde Efterüret er højsÌson for jÌgere, som ynder at gü pü jagt efter for eksempel fa-

saner og rĂĽvildt. Hvad de fleste landmĂŚnd ikke tĂŚnker over er,

at de i mange tilfĂŚlde har mulighed for at tjene penge ved at leje jorden ud.

- Mange landmĂŚnd kan tjene rigtigt gode penge pĂĽ at udleje jagtret pĂĽ jorden.

Samtidig für landmanden en ejendom, der er mere vÌrd, büde for andre og for ham selv, for du für levende vildt pü din jord, og du ser fasaner og rüdyr, nür du kører rundt. Normalt vil jÌgerne stü for udsÌtning og pleje af vildtet, sü samtidigt med, at du für en mere varieret natur, tjener du penge, fortÌller LMO’s jagt- og naturplejekonsulent Kristian Husballe. JÌgere leder typisk efter jord, hvor de kan udsÌtte, pleje og skyde vildt. Normalt er minimumskravet 25 ha, men det ses ogsü, at en landmand gür sammen med en nabo for at tilbyde et passende areal. Du kan altsü gü en tur sammen med en jagtkonsulent og hurtigt �tjene� en god sum penge. - Jeg kan komme ud og se pü din jord, hvor meget, den kan lejes ud for og hvad der eventuelt kan laves af vildtfremmende foranstaltninger først. Vi laver ogsü en plan, sü vildtet bliver pü ejendommen, for eksempel ved at placere de vildtvenlige tiltag bestemte steder. LMO sikrer, at alle regler bliver overholdt ogsü i forhold til for eksempel enkeltbetaling og krydsoverensstemmelse, siger Kristian Husballe. En jagtkontrakt kan tilrettes, sü personlige ønsker og behov opfyldes

for landmanden. Han kan for eksempel selv bestemme, hvor ofte jÌgerne mü komme, hvilket vildt der mü sÌttes ud, og hvilke plejeforanstaltninger du vil have pü din ejendom. - Landmanden kan leje sin jord ud til jagt samtidigt med, at han selv dyrker jorden. Det er et overset potentiale, som mange ikke ved nok om. Vi kan da absolut kun anbefale, at hvis man er interesseret i at øge vÌrdien pü sin ejendom, sü kan vi hjÌlpe med at kigge potentialet ud og lave nogle beregninger, der viser, hvad der bedst kan betale sig, lyder det fra jagt- og naturplejekonsulenten. Vildet har tre ønsker for at ville vÌre pü din jord: Det handler om føde, levesteder og redemuligheder. Disse tre ønsker kan skabes i det eksisterende landskab for eksempel med vildtstriber, der samtidig pynter med et vÌld af blomster. - JÌgerne er ogsü typisk med til at lave afvÌrgeforanstaltninger ved høst, for eksempel om aftenen før, der tages slÌt. De fleste jÌgere vil elske at vÌre med til dette, da det sker pü et tidspunkt, hvor der ikke mü jages. Der kan eventuelt indgü et krav om dette i jagtkontrakten, siger Kristian Husballe.

KĂ˜B OG SALG

CO2 mül: Kan blive en bombe under landbruget Henrik Dalgaard, der er konservativt byrüdsmedlem i Vesthimmerlands Kommune og formand for Agri Nords natur- og miljøudvalg, hüber ikke, at miljøhensyn für lov at kvÌle dansk landbrug: Danmark har ambitioner for klimaet, og det støtter jeg som landmand fuldt ud. Alle ønsker naturligvis at sikre naturen og et godt klima. Men der skal vÌre en balance mellem mület om et bedre klima og samfundets økonomi. Det nytter ikke at sÌtte sü ambitiøse klimamül, at det sender samfundet pü vej mod graven. Vi skal finde denne balance pü knivsÌggen. Vi landmÌnd ved om

nogen, hvad balancen drejer sig om, da vi hver eneste dag lever büde i, med og af naturen. Der er ingen, der kan vurdere om 37 procent eller 40 procent er det rigtige klimamül i 2020 for CO2reduktion. Men Ên ting er sikkert: det kan have katastrofale konsekvenser for landbruget og for hele fødevareklyngen, hvis de høje mül fastholdes. Jeg er som landmand og formand for Agri Nords natur- og miljøudvalg bekymret for de konsekvenser, det kan have for erhvervet. Der tegner sig nu et flertal uden om regeringen, der ønsker at fastholde mülsÌtningen pü de 40 procent re-

duktion af CO2 i 2020. Jeg har afleveret en personlig advarsel til de konservatives formand Søren Pape, om ikke at kravle for højt op i trÌet pü denne mülsÌtning. Vi skal sÌtte mülene, sü vi har en reel mulighed for at nü i mül. Her er det helt afgørende, hvilke forudsÌtninger man stopper ind i den politiske ligning. Beregner man eksempelvis ud fra et fald i energiforbruget frem mod 2020 eller en stigning? Man henholder sig til, at denne mülsÌtning er et led i generationskontrakten. Den har landbruget da stor respekt for, vi vil alle sikre naturen og kloden til vores

Halm sĂŚlges

SĂŚlges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sÌlges og leveres. Hø leveres.

14 ha majs fra marken. Tlf. 24 93 32 31

Grovfoder sÌlges børn og børnebørn. Men en genrationskontrakt vender vel begge veje. Nu er det jo vores oldeog bedsteforÌldre, der igennem landbruget har skabt det velfÌrdssamfund, vi har i dag, sü respekten for det, de har opbygget, har vel ogsü en plads i generationskontrakten.

STILLINGER MedhjÌlper til kvÌgstald søges 160 køer, malkestald.

Tlf. 21 65 12 58

SkovsgĂĽrd, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

58,1 hektar majs sÌlges pü roden og ca. 500.000 foderenheder grÌs og helsÌds ensilage. Strandby v. Farsø Henv. tlf. 22 28 36 18

BLANDEDE

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFĂ˜RES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

til samtlige jordbrugere 122. ĂĽrgang -

Nr. 38 - Onsdag

den 16. septembe

r 2015 122. ĂĽrgang -

Prøv en annonce i det eneste lokale landboblad

Nür Herregürden møde andre dyr Hessel søndag slür dørene og blive klogere til Efterürets Dag, pü de danskeop vil der vÌre fokus hündvÌrkstraditioner.

Efterürets Dag med husflid, dyr og markarbejde pü Herregürden Hes Søndag slür musee t dørene op til sel en stor oplevelse for pü fürene, men

traditionen tro

r 2015

r 2015

den 23. septembe

vice

Sjørup, Tlf. 22 99 83 9640 Farsø 65 (21 48 61 53) • Flytning af gylle, Slangebom 16/20/24m • Udkørsel m/syre tilsÌtning • SortjordsnedfÌ • Presning af minibig lder • Presning og wrapning+ wrapning af rundballer

vil man ogsĂĽ kunne

hele familen

den 23. septembe udstillet - Nr. 39en- Onsdag del forskellige 122. ĂĽrgang fĂĽreracer.

H

Nr. 39 - Onsdag

HIMMERLANDS FUGESERVICE

Traktormuseum

og en stor pløjevanen tro med

pĂĽ Ulbjerg Herefter kommer sĂŚsonafslutningen unge 4. oktober markeres og lidt ĂŚldre museet. pløjere sĂĽvel aktivitetsdag pĂĽ nybegyndere v/Peer Juhler som onelle. I samme professiFaldvejen 25, 9670 Løgstør bliver der ogsĂĽ forbindelse Tlf. 98 67 88 77 arrangeret . Mobil 30 41 21 â€?konkurrencepløjnin 52 ALT FUGEARBE gâ€?. Efter plovene Nybyggeri - betonelement JDE UDFĂ˜RES kommer er - døre - vinduer verne for at tilberede har- køkken - bad - epoxy sĂĽbed til sĂĽmaskine et godt rne, som skal sĂĽ den Siger kloakke rug, der skal n stop? vokse og blive Ring grundlaget Oudrup op! for nĂŚste ĂĽrs høst. uøvede ogsĂĽ rencepløjer, sĂĽ

eum rĂĽder over

Ulbjerg Traktormus 1941 til 1963.

etsdag Pløje- og aktivit rmuseum Trakto ng pü museet pü Ulbjerg fslutni r er der sÌsona Søndag, 4. oktobe

Spuling af

gyllekanaler/rør

Slamsuger

www.oudru p-stenleje.dk med højtrykssp uling og TV-inspekt ion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVWen, inden pü formiddag konkurkonkur traktorpløjernes

en imponerende

samling bestĂĽende

af cirka 60 traktorer

fra ĂĽrgang

hüber, at Bestyrelsen der kommer gÌster vil besøge traktorer, og seum og viser mange tre-fire entusiaster . En del Ulbjerg Traktormu der er denne specielle hesteplovedeltager, pü denne dag, . Der vil der sÌsons afslutning at købe af traktorerne museet, der mulighed for er udstillet pü af cir- vÌre ger, kaffe og anomfatter en samling fra ürgang forfrisknin det pü museet. ka 60 traktorer 1941 til 1963.

DE T ER IS AT GR AT GE DELTA

lder

LandboNord afho

MAJSDAG Onsdag den 30.

kl. 10-13 september 2015 Løgstør svej 34, 9670


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 32

Aars Maskinforretning holder stort åbent hus Forventer mindst 5.000 gæster på to dage Af Lars Lindberg

29. oktober holder Lone Vitus alias Lone Landmand ved DN’s årsmøde på Kimbrerkroen foredrag om nutidens fødevarer.

Oplev Lone Landmand på Kimbrerkroen i Aars Ved årsmødet i DN Vesthimmerland torsdag 29 oktober på Kimbrerkroen i Aars holder Lone Vitus alias Lone Landmand foredrag om et alternativ til den nuværende form for landbrug og dettes værdisæt. Om livsform, værdier, afgrøder, husdyr og omgivende, natur – helheden med andre ord. Foredraget giver et indblik i en verden, hvor det er lysten og kærligheden til jorden, og alt det den kan give, der driver værket, frem

for materialistiske goder og pensionsordninger. Især handler det om det, vi spiser. Der fortælles om forskellige fødevarer fra den almindelige danskers hverdag, og baggrund for produktionerne og konsekvenserne for jord, natur, dyr og mennesker – helt overordnet skabes et billede af den forfatning, vores fødevarer er i i dag. En kort historisk linje trækkes op, og nogle af de store dilemmaer, vi stor overfor, når vi spiser, frem-

lægges. Drivkraften i foredraget er den uretfærdighed, der ligger i, at vi som forbrugere ikke selv stilles over for reelle valg, når vi skal handle ind. Vi aner ikke, hvad eller hvilke former for giftstoffer fødevarerne har været udsat for, eller hvilken forarmning af husdyrenes vilkår, der sker ved animalsk produktion. Emballagerne og de lovpligtige deklarationer afspejler langt fra virkeligheden.

Bjarne Nigaard siger farvel til Bæredygtigt Landbrug Bæredygtigt Landbrugs adm. direktør Bjarne Nigaard, der har været ansat i BL i tre år, og tiltrådte stillingen som direktør i 2014, ophører som direktør. Det har han skriftligt meddelt BLs bestyrelse. - Det har været tre spændende og betydningsfulde år for mig og for dansk landbrug, og jeg er glad for

at have været en del af de vigtige skridt der er taget i den rigtige retning for erhvervet. Jeg ønsker alle BLs medlemmer det bedste for fremtiden og håber, deres lange tålmodige kamp vil blive belønnet, skriver han i en pressemeddelelse. Formand for BL, Flemming Fuglede Jørgensen, kommenterer opsigelsen på

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres • Rodoptagning/ træoptagning med rodklo. • Gummigedsarbejde udføres. • Forskellige redskaber kan medfølge.

Leander Thyrrestrup • tlf. 22 20 39 03

denne vis: - Bjarne Nigaard har bidraget til organisationen med sine glimrende kompetencer i tre år, og det har været med til at gøre en stor forskel. Vi er ærgerlige over at vore veje skal skilles, men samtidig glade for, at Bjarne Nigaard kan tage sine kompetencer med videre til sin nye stilling. Vi ønsker Bjarne held og lykke. Parterne understreger, at der fortsat er og altid har været fuld enighed omkring foreningens mål med at forbedre vilkårene for dansk landbrug, men imidlertid er parterne ikke enige om, hvordan ledelse, kommunikation og juridisk strategi skal udmøntes. Parterne har i enighed besluttet, at ud over ovennævnte gives ikke yderligere kommentarer. Bjarne Nigaard har takket ja til andre jobmæssige udfordringer. I en midlertidig periode har BLs bestyrelse konstitueret Jørgen Evald Jensen som direktør.

AARS: Fredag og lørdag er der lagt i ovnen til en sand fest, når Aars Maskinforretning på Hjortkjærsvej holder åbent hus. Det er femte år i træk, maskinforretningen holder åbent hus, og arrangementet vokser sig bare større og større. Sidste år besøgte mere end 5.000 mennesker forretningen i løbet af de to dage, arrangementet varede, og butikschef Carsten Nørhave forventer ikke, at antallet af besøgende bliver mindre i år. - Vi har fået flere gæster for hvert år, der er gået, og i år har vi skruet så godt et program sammen, at jeg er sikker på, vi vokser igen, siger Carsten Nørhave, der nærmest mister pusten, da han bliver spurgt, hvad de besøgende kan se frem til. - Vi er jo en lidt mærkelig butik, som har alt fra opvasketabs til traktorer, så vi henvender os til alle, og det prøver vi også at gøre, når vi holder åbent hus. Derfor vil der være kaniner til børnene, Aloe Vera til damerne og store maskiner til mændene, siger Carsten Nørhave, der dog slet, slet ikke er færdig med at fortælle. - Vi har selvfølgelig fyldt både butikken og værkstedet op med gode tilbud på alt fra rideudstyr til værktøj, og derudover får

Butikschef Carsten Nørhave og marketingchef Laila Høygaard Michaelsen ser frem til årets åbent hus-arrangement i Aars Maskinforretning. Sidste år besøgte ikke færre end 5.000 mennesker butikken i løbet af de to dage.

vi besøg af en del udefra. Johnnys Kød fra Nørager kommer og sælger delikatesser, Aars Golfklub kommer med en golfsimulator, Nordjysk Droneservice kommer og flyver med droner og tager billeder, og så kommer Joans fra Aars med is og kager, så man kan også få stillet lækkersulten, siger Carsten Nørhave. Og så er han endda ikke helt færdig endnu. - Fredag er der gratis fadøl og pølser, og både fredag og lørdag kører der en konkurrence, hvor man kan vinde et tv. Derudover kårer vi

Himmerlands sødeste kæledyr, så tager man et billede af sit kæledyr med, kan det være, gæsterne kårer det som det sødeste. Lørdag kommer Mustang-klubben og viser nogle af deres flotte biler frem, og så får vi også besøg af Veterantraktorklubben, som udstiller nogle af deres gamle, flotte maskiner, siger Carsten Nørhave. Aars Maskinforretning slår dørene op til deres åbent hus-arrangement fredag morgen, og så er der ellers fuld fart over feltet indtil lørdag eftermiddag.

40 års jubilar gør klar til efterløn Når Birthe Jensen med udgangen af 2015 går på efterløn efter mere end 40 år hos NF Plus, mister foreningen noget af en kapacitet, og hendes kolleger må se sig om efter en anden, når de skal have svar på spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Birthe Jensen blev uddannet som husholdningskonsulent på Ankerhus Seminarium ved Sorø og efterfølgende ansat i det daværende Aalborg Amts Husmandsforening i 1975, og hun har været med ved alle de fusioner, som nu har gjort, at hun er ansat hos nf plus i Støvring. I samtlige 40 år har Birthe Jensen stået for 4H-arbejdet, og blandt de mange børn og unge, som har nydt godt af hendes kærlige og kyndige vejledning, har hun altid været ekstremt populær. Genveje og lette løsninger har aldrig været Birthe Jensens kop the, og hun har altid gjort sit for at give disse sunde livsværdier videre til 4H-børnene.

Birthe Jensen kunne 1. oktober fejre 40 års jubilæum som fødevare- og 4H konsulent hos nf plus, og hun bliver ved en reception 30. oktober hyldet for sin loyalitet.

Kimbrerskuet i Aars har i en årrække været en af Birthe Jensens kærlighedsbørn, og skuet har nydt godt af hendes utrættelige arbejde i kulissen, hvor hun har betydet meget for især 4H’s synlighed på Danmarks eneste indendørs

dyrskue. Husholdningsarbejdet har også fyldt meget i Birthe Jensen professionelle liv, og hendes madlavningshold, hvor sund, solid mad lavet fra bunden er i fokus, er rigtig populære. Når Birthe Jensen har jongloret med potter og pander, bliver resultatet altid sublimt, og deltagerne på hendes “mandehold” afprøver gerne deres nyerhvervede kompetencer i køkkenet på familien derhjemme. Når uret slår tolv nytårsaftensnat, er Birthe Jensen officielt efterlønner men det faktum, at hun på sine madlavningshold har haft flere generationer af samme familier på “skolebænken”, er vel et meget godt bevis på, at hun i den grad har “aftjent sin værnepligt”. Birthe Jensen kunne 1. oktober fejre 40 års jubilæum som fødevare- og 4H konsulent, og jubilæet bliver markeret med en reception 30. oktober på Juelstrupparken 10A i Støvring.

Profile for Aars Avis

Ars 20152810 1  

Ars 20152810 1  

Profile for ugeavis
Advertisement