Page 1

Til samtlige husstande

89. årgang - Nr. 47

ONSDAG 18. november 2015

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Kimbrer Computer i Aars udvider stort

• NØRAGER •

Aars Badmintonklubs stortalent, 13-årige Laura Fløj Thomsen, skal i næste måned deltage i en landssamling for eliterækkespillere i Ikast. Aarspigen er den yngste pige, som er udtaget til samlingen.

Stegemarked

Badmintontalent i fornemt selskab NØRAGER

■ AARS: Den kun 13- Idrætsskole i Ikast midt i årige Laura Fløj Thomsen december. Der er udtaget fra Aars Badmintonklub 18 piger fra hele landet, er netop blevet udtaget til og Laura Fløj Thomsen landssamling for elitespil- er med som den yngste. varianter lere i U15-rækken i næste Laura Fløj Thomsen er i måned i Ikast. øjeblikket den eneste eliSom eneste pige fra terækkespiller i Aars BadNordjylland er Laura Fløj mintonklub, men ungThomsen udtaget af U15 domsafdelingen har flere eliteteamet under Bad- spillere, som er godt på vej minton Danmark, og hun op af ranglisten. skal på samling på ISI

tegemarked

Flere varianter

■ AARS: Virksomheden Kimbrer Computer ApS. har købt 10.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri ved Messevej i Aars som hidtil har været anvendt til produktion af møbler. Kimbrer Computer flytter selv ind i 2300 kvadratmeter og vil leje resten ud. Her ses cheferne Peter Tølbøll Hansen (t.v.) og Morten Nøhr foran bygningen. Læs mere side 15...

Advokatfirmaet

• NØRAGER • • NØRAGER NØRAGER • • • • NØRAGER •

LØS VÆGT SLIK

Stegemarked Himmerland ApS NØRAGER Stegemarked Bindslev• & Kjeldsen NØRAGER• • Stegemarked ••NØRAGER Stegemarked Flere varianter tegemarked Stegemarked Vi er nu kommet på plads i vore OKSE/STEGE BOV Stegemarked varianter • NØRAGER • Flere varianter Flere varianter

Pr. ½ kg. ................ 3990

89,-

le

N

nye lokaler på Kirkegade 1.

Flere Flerevarianter varianter

OKSE/STEGE BOV Pr. ½ kg. ................ 3990 OKSE/STEGE BOV HUSK at bestille OKSE/STEGE BOV Pr. ½ kg. ................ 3990 JULEFROKOSTEN Pr. ½ kg. ................ 3990 Flere varianter OKSE/STEGE BOV HUSK at bestille 90 Pr. ½ kg. ................ 39 OKSE/STEGE BOV JULEFROKOSTEN HUSK bestille BAG-SELV Pr. ½ kg.at ................ 3990 3JULEFROKOSTEN små postejer ....... 25,HUSK at bestille HUSK at bestille Hjemmelavet derupvejen 2 • 9610 BAG-SELV OKSE/STEGE 3JULEFROKOSTEN små postejer .......BOV 25,-90 JULEFROKOSTEN

Stegemarked

HUSK at bestille Pr. ½ kg. ................ 39 BAG-SELV 3 JULEFROKOSTEN små postejer ....... 25,- Hamburgerryg 1/2 hamburgerryg BAG-SELV BAG-SELV 3små småpostejer postejer .......25,25,at bestille 3HUSK .......

Vi inviterer til uformel reception den 27. november fra kl. 14.00 til 17.00, hvor vi glæder os til at se kunder og forretningsforbindelser.

R F N

KU

99,-

Hjemmelavet BAG-SELV JULEFROKOSTEN BACON 3 små postejer ....... 25,pr. ½ kg ................. 25,Hjemmelavet BAG-SELV 3 kg. Hjemmelavet BACON Åbningstider 3pr. små postejer ....... 25,½ kg ................. 25,Tirsdag .......10.00 17.00 BACON Onsdag - 17.00 Hjemmelavet pr. ½ kg......10.00 ................. 25,Torsdag ......10.00 - 17.00 Åbningstider Fredag ........10.00 17.00 BACON Hjemmelavet Tirsdag .......10.00 - 17.00 10 Svinekoteletter Lørdag.: ........9.00 - 13.00 Grynderupvejen 2 • 9610 Nørager • Tlf. 98 98 00 61

Skinke Fars

Hjemmelavet Magre BACON Åbningstider

pr. ½ kg......10.00 ................. 25,Onsdag - 17.00 Tirsdag .......10.00 Torsdag ......10.00 - 17.00 Onsdag........10.00 ......10.00 - 17.00 Fredag pr. ½ kg........9.00 ................. Torsdag ......10.00 17.00 Lørdag.: - 13.00 Tirsdag .......10.00 17.00 Fredag - -17.00 pr. ½ ........10.00 kg ................. Onsdag ......10.00 17.00 Lørdag.: ........9.00 - 13.00 Torsdag ......10.00 - 17.00 pr. ½ kg........10.00 ................. 25,Fredag - 17.00 Tirsdag .......10.00 Lørdag.: ........9.00- -17.00 13.00

99,-

89,175,-

Åbningstider BACON 25,- Grynderupvejen 2 • 9610 Nørager • Tlf. 98 98 00 61 Hjemmelavet 25,Grynderupvejen 2 • 9610 Nørager • Tlf. 98 98 00 61 BACON Åbningstider Suppepakke

kg. Høne 2 • 9610 Nørager • Tlf. 98 98 00 61 Åbningstider 3,2Grynderupvejen

Tirsdag......10.00 .......10.00 - 17.00 Onsdag - 17.00 Åbningstider Onsdag......10.00 ......10.00 - 17.00 Torsdag - 17.00 Tirsdag .......10.00 - 17.00 Torsdag ......10.00 - 17.00 Fredag ........10.00 -- 17.00 Onsdag 17.00 Fredag......10.00 ........10.00 - 17.00 Lørdag.: ......10.00 ........9.00 -- 13.00 Torsdag 17.00

Lørdag.: ........9.00 - 13.00

Fredag ........10.00 - 17.00 Lørdag.: ........9.00 - 13.00

Spidsbryst Kraftben

Grynderupvejen 2 • 9610 Nørager • Tlf. 98 98 00 61

Grynderupvejen 2 • 9610 Nørager • Tlf. 98 98 00 61

Grynderupvejen 2 • 9610 Nørager • Tlf. 98 98 00 61

G A ED

Nørager • Tlf. 98 98 00 61

100 G

OV90

Flere varianter

Advokatfirmaet HIMMERLAND ApS

BINDSLEV & KJELDSEN Kirkegade 1 • DK-9600 Aars •Tlf. 98 62 40 00

5

95

AARS

Søndergade 36, Aars • Tlf. 98 62 36 13

derupvejen 2 • 9610 Nørager • Tlf. 98 98 00 61


2 Ugens navne

Aars Avis Ugens portræt

Dødsfald - egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Dagmar Nielsen, Friplejehjemmet Hesselvang, Hvalpsund, 77 år. Dagmar Nielsen var født på gården “Mikkelsborg” ved Østrup og blev som ung uddannet i butiksfaget i det daværende Schous Sæbehus i Aars. I 1958 blev hun gift med John Nielsen. Parret bosatte sig i Aars, men flyttede senere til Sorring, hvor John Nielsen overtog et autoværksted. Her var Dagmar Nielsen medhjælpende hustru. Hun passede desuden en postrute og arbejdede nogle timer om ugen hos en købmand. Dagmar og John Nielsen bevarede gennem de 33 år de boede i Sorring tilknytningen til Vesthimmerland. I mange år havde de sommerhus i Hvalpsund. Senere købte de et hus på Illerisørevej og sommerhuset blev solgt. Dagmar Nielsen efterlader sin mand, som bor på friplejehjemmet Hesselvang, to døtre og to sønner.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Fra politiets døgnrapport

Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER

Værktøj stjålet

- overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

HØJ SERVICE TIL KONKURRENCEDYGTIG PRIS AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Runde fødselsdage

85

Sylvia Frida Larsen, Bandsholmvej 48, Haubro, onsdag, 25. november.

75

Jens K. Poulsen, Gislumvej 20 D, Aars, mandag, 23. november.

75

Nanny L. Kristensen, Stengaardsvej 4, Aars, onsdag, 25. november.

Diamantbryllup Jytte og Bent Krog Christensen, Bymidten 101, Aars, fejre torsdag, 19. november fejre 60 års bryllupsdag.

Guldbryllup

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

AARS: Elsave, dykkersave og andet håndværktøj blev tyvenes bytte, da der natten til mandag blev begået indbrud på Vestermarkskolen på Vestre Boulevard i Aars. Tyvene kom ind ved at pille en rude til et klasseværelse ud.

Onsdag, 25. november kan Karen Marie og Jørgen Christensen, Hans Egedes vej 47, Aars, fejre 50 års bryllupsdag. I årene 1965 til 1994 boede de i Skivum, hvor de drev et landbrug ved Vester Skivumvej. Jørgen Christensen var i mange år aktiv håndboldspiller for Skivums herrehold. Karen Marie Christensen var med til at stifte KFUM-spejderne i Vegger. Jørgen Christensen var frivillig brandmand i flere år, ligesom han også var medlem af menighedsrådet i Skivum. Karen Marie Christensen har været Røde Kors besøgsven i de år parret har boet i Aars. Begge er aktive i Ys Mens klubben Cimbrerne og har været det i hele klubbens levetid.

Tyv brugte koben AARS: Natten mellem søndag og mandag blev et vindue til en villa på Blåmejsevej i Aars brudt op med et koben. Det var ikke, ved redaktionens slutning, opgjort hvad der er blevet stjålet fra huset.

Fra politiets døgnrapport

Tyv skræmt væk AARS: Det lykkedes en beboer på Gravensgade i Aars at skræmme en indbrudstyv væk lørdag aften. Beboeren hørte, at husets terrassedør blev brudt op. Det fik straks beboeren til at reagere, hvilket skræmte tyven væk. Der blev derfor ikke stjålet noget. Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

18. NOVEMBER 2015

Medicintyve AARS: Torsdag nat blev der begået indbrud på Aars Apotek. Et vindue, der vender ud mod baggården, er blevet brudt op. Tyvenes udbytte blev diverse medicin. Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

Den herlige kvinde kan endnu - En af byens herlige og ihærdige kvinder. Sådan blev Betty Busk beskrevet, da hun i 1997 fyldte halvtreds år, og herlig og ihærdig er hun stadig 18 år senere. Ved lørdagens julebasar i Aars Kirkecenter var Betty Busk for femte år i træk tovholder på projektet, og det betød, at alt forløb efter planen. For selv om Betty Busk har let til smil og latter, så slår hun også i bordet, når der er behov for det - det er der dog sjældent, da hun har styr på tingene fra start til slut. “Bette” Betty var den yngste i en søskendeflok på fem, og hun blev født i Haubro, hvor hendes forældre drev et landbrug. Efter sin studentereksamen fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF havde Betty Busk en drøm om at blive socialrådgiver - et job hun utvivlsom ville have egnet sig godt til men i stedet endte hun på Aars Postkontor, da hun ikke var gammel nok til at begynde på drømmeuddannelsen. Hun begyndte som privatmedhjælper, inden hun blev uddannet kontorassistent og fortsatte med kundebetjening og administrative opgaver. Fra 1980 til 1987 var hun formand for de nordjyske tjenestemænd og havde derfor orlov fra sit arbejde. I 1987 vendte hun tilbage til Aars Postkontor, hvor hun blev leder af kundeafdelingen. Efter afstikkere til Aalborg og Hobro vendte hun i år 2000 tilbage til Aars, hvor hun blev kundesektionsleder. Efter årtusindskiftet begyndte internettet for alvor at presse Post Danmark, og det medførte omfattende organisationsændringer for postvæsnet. Det betød, at Betty Busk “udvidede sit domæne”, så hun blev filialchef for posthusene i Aars, Hadsund, Svenstrup, Skalborg og Hobro samt en lang række postbutikker hos købmænd og brugser i Himmerland. I sin tid i postvæsnet var Betty Busk respekteret for sin flid og sin ærlighed - som dog ind imellem ifølge nogle tog overhånd. Nogen stor diplomat var Betty Busk nemlig ikke! Hun sagde, hvad hun mente, og kunne man ikke lide, hvad der blev sagt, var det ikke hendes problem. Heldigvis lå der

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Betty Busk.

som regel kløgtige overvejelser bag hendes ord, så man gik sjældent helt galt, hvis man blot gjorde, som Betty havde sagt. Betty Busk har altid engageret sig i mange ting, og når hun går ind i noget, gør hun det ikke halvt. Hun springer aldrig over, hvor gærdet er lavest, og sætter hun skibe i søen, får hun dem også sikkert i havn. Hun var i sin tid aktiv i forældrerådet på datterens skole, og også den lokale FDF-afdeling har nydt godt af hendes arbejdsiver. Hun er desuden medstifter af Vesthimmerlands Handicap-Idræt, og så sad hun i 12 år frem til 2012 i Aars Kirkes Menighedsråd, hvor hun leverede et utrætteligt arbejde. Hun var desuden i en årrække indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælp, og med hende som organisator lykkedes det mange år i træk at indsamle mere end 30.000 kroner i Aars og omegn. Betty Busk er i dag pensionist, men det betyder bestemt ikke, at hun ligger på den lade side. Hun er som tidligere nævnt tovholder for Aars Kirkecenters julebasar, og så udnytter hun til fulde, at både ben- og tænketøj kører velsmurt, selv om hun snart runder et skarpt hjørne. Hun rejser således sammen med sin mand, Jens Christian Krogh, ofte til udlandet, da de begge nyder at stifte bekendtskab med fremmede lande, skikke og kulturer. De har blandt andet været i Island, Sydafrika, Kina og Canada, og de har ingen planer om at indstille rejseaktiviteten foreløbigt.

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


18. NOVEMBER 2015

Om mental sundhed på biblioteket i Aars AARS: Har du travlt i hverdagen eller går tiden lidt for langsomt? I denne uge er der fokus på stress, mindfulness og ensomhed på Aars Bibliotek. Fredag formiddag er der mulighed for at få en uforpligtende snak med en

sundhedsfremmemedarbejder fra Sundhedscentret. Bøger og viden er også en del af den mentale sundhed, så i hele ugen præsenterer biblioteket hjælpsomme materialer, og personalet står klar til at finde lige præcis, hvad du har brug for.

Ændring af valgsted på grund af handicap VESTHIMMERLAND: Senest onsdag, 25. november skal borgere i Vesthimmerland have søgt sin kommune om at få lov til at ændre stemmested, hvis man på grund af et handicap ikke har mulighed for at stemme det sted, hvor man ellers hører til. Det kan for eksempel være, hvis man sidder i kø-

restol og har brug for at blive overført til et valgsted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold eller, hvis man er blind eller svagsynet og gerne vil overføres til et valgsted, hvor der findes lydisolerede stemmerum, så andre ikke kan høre hvad der bliver sagt, når man får hjælp til at afgive sin stemme.

Ernst Trillingsgaard vil fortælle i Aars AARS: Ældre Sagens Søndags Café i Aars får 22. november besøg af administrerende direktør Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres og Kulturcenter. Ernst Trillingsgaard er opvokset på den lille Limfjordsø Jegindø, som søn af fisker og senere vodbinder og auktionsmester Laurids Clemmensen Trillingsgaard og hustru Irma Johanne Trillingsgaard. Ernst Trillingsgaard blev udlært som herreekviperingshandler i Hvidbjerg, værnepligtig hos flyvevåbenet i Aalborg og allerede som 21-årig forretningsfører i Vildsund Dyrepark. Som 25-årig blev Ernst Trillingsgaard direktør for Holstebrohallen og blev Danmarkskendt, da det i 1975 lykkedes ham at engagere Dirch Passer til Holstebrorevyen. I 1985 blev han ansat som direktør for Aalborghallen (nu Aalborg Kongres & Kultur Center), der er i dag et af Danmarks mest anerkendte kongrescentre

Aars Avis

Vores elskede mand og far

Min kære mand, far, svigerfar og morfar

Villy Andreas Zimmer

Dann Bisgaard Sørensen

* 11. juni 1949 er alt for tidligt taget fra os Aars, den 14. november 2015 I hjertet gemt, men aldrig glemt

er pludselig afgået ved døden Aars, den 11. november 2015 Elsket og savnet

Lillian Pia og Jane Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke lørdag den 21. november kl. 13.00

Vor kære svoger

Villy Zimmer er stille sovet ind.

Aars, den 14. november 2015. Æret være Villys minde

Signe og Kurt Birthe og Thomas Inga og Michael

Vor gode og afholdte medarbejder

Villy Zimmer

Er taget fra os alt for tidlig. Den 14. november 2015.

NCO byg, Aars A/S

Vores gode kollega

Direktør Ernst Trillingsgaard fortæller om sit liv, når han søndag, 22. november besøger Ældre Sagen i Aars.

med årligt 500.000 besøgende. I Ældre Sagens Søndags Café fortæller Ernst Trillingsgaard anekdoter fra sine 50 år i underholdningsbranchen, hvor han har mødt en række spændende mennesker efter at have importeret 350 udenlandske gæstespil og været arrangør/medarrangør af flere end 1.500 danske og udenlandske teaterforestillinger.

Vor kære svigerinde

Helene Thomsen er stille sovet ind.

Aars, den 8. november 2015.

Villy Zimmer Er alt for tidligt taget fra os, den, 14. november 2015

Medarbejdere NCO byg, Personaleforening

Min kære hustru Vor altopofrende mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Dorthea Brændstrup * 29. juni 1933 er stille sovet ind Aars, den 15. november 2015 Du fik fred og sov ind, men vi gemmer dig i vort sind. For det, som du har os givet, kan ingen tage fra os i livet. På familiens vegne

Bisættelsen har fundet sted.

Helle Marie Louise og Michael Mathias og Louise Mathilde og Kristian Mads Emil Magnus Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 20. november kl. 13.00

Vores gode ven

Diamantbryllup

Villy Zimmer er stille sovet ind. Du vil blive savnet.

Bodil og Kristen Bettina og Jan Susanne og Bent Jonna og John Jette

Bogtryk/Offset

Tlf. 98 62 17 11

Jytte og Bent Krog Christensen, Aars. I ønskes tillykke med diamantbrylluppet den 19. november 2015 Kærlig hilsen familien

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

AARS KIRKE

afskeds­ gudstjeneste

v/niels Risbjerg Lai søndag d. 22. november kl. 10.00 i aars kirke

Efter gudstjenesten er der reception i Kirkecenteret, hvor alle er velkomne. Aars Menighedsråd

www.aarskirke.dk

LOPPEMARKED

Kaj

Aars Y’s Men’s Club Aa

Begravelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 20. november kl. 11.00

Se info: www.aars.ysmen.dk

Vi vil savne dig.

Jette og Erik Elin og Aage Inga og Søren Bente og Jens Henny og Bent Jenny

SIDE 3

Mærkedage i Aars Avis Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Markvænget 36, Aars

ÅBNINGSTIDER: Hver torsdag kl. 14.30-17.00 Første lørdag i hver måned kl. 10.00-12.00

Besøg vort store loppemarked og gør en god handel! Indsamling og aflevering af brugbare effekter hver torsdag mellem 14.30-17.00, eller efter aftale. RING: Aars: Tlf. 40 28 70 07 - 98 62 19 24 Farsø: Tlf. 98 66 30 89 Aalestrup: Tlf. 61 75 66 61 Y’s Men’s Clubben yder økonomisk støtte bl.a. i lokalområdet.


Aars Avis

SIDE 4

LEGETØJSMARKED

Afholdes i Haverslev Hallen, Strandvejen 21, Haverslev, 9610 Nørager den 22. november fra kl. 11.00 - 15.00 Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Byrådet inviterer indenfor! Byrådets møder er offentlige, så interesserede er velkomne til at deltage i det månedlige møde. Det foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Aars, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, torsdag 19. november 2015, kl. 16.00. Dagsordener og referater kan findes på www.vesthimmerland.dk/dagsorden

Har du eller din pårørende angst eller depression Så inviterer Sundhedscenter Vesthimmerland til et uforpligtende informationsmøde tirsdag den 1. december 2015 kl. 14.00 - 15.00 på Sundhedscentret, Fredensvej 4, 9640 Farsø. Her kan du/I få mere information om tilbuddet og møde instruktørerne og en tidligere deltager. I er velkommen til at melde jer til mødet, men det er ikke en nødvendighed. Nyt forløb starter 11. februar 2016.

Døjer du eller din pårørende med kroniske smerter Og vil du gerne lære at tackle dem og møde andre i samme situation, så har Sundhedscentret også et tilbud til dig. Ring på tlf.nr. 99 66 82 00 eller skriv en mail til sundhedscenter@vesthimmerland.dk

Sundhedstjek på Aars Bibliotek

Sundhedscenteret vil fredag den 20. november mellem 11.00 - 14.00 have en medarbejder på Aars Bibliotek. Her kan du komme og få en snak om dit helbred og sundhed. Du kan få udført forskellige målinger f.eks. blodtryk, vægt, BMI mm.

Tilmelding til Prisfest 2015 Torsdag den 26. november kl. 19.00 inviterer Vesthimmerlands Kommune alle frivillige til Prisfest 2015 i Vesthimmerlands Musik ALFA. Denne aften uddeles Kulturprisen, Fritidsprisen og Idrætsambassadørerne 2015 hædres. Tilmelding skal ske senest søndag den 22. november 2015 på www.vesthimmerland.dk/prisfest

KØBES - SÆLGES - BYTTES OG VURDERES GRATIS ADGANG Foreningen af Legetøjssamlere af 1988

Aars Seniorer

Adventsfest i Aars Kirke Vi mødes i kirken tirsdag den 1. december kl. 14.00 til gudstjeneste. Derefter er der gratis kaffebord for foreningens medlemmer på Kimbrer Kroen. Tilmelding til tlf. 98 62 38 17 / 98 62 36 22. Der er gratis buskørsel til dem, der har behov for det. Ring til Cimbrerbilerne tlf. 98 62 33 00. Bliv medlem af Aars Seniorer, det betaler sig. På bestyrelsens vegne Per Drejer

Ældre

Sagen

Tag pulsen på ældrepolitikken! Kom og hør hvad borgmester Knud Kristensen og udvalgsformændene Palle Jensen og Morten Mejdahl mener der er råd til i 2016, specielt for de ældre

mandag den 23. november kl. 14-17 i Thitsalen, Dronning Ingrid Hallerne, Farsø. Alle pensionister og efterlønnere er velkomne. Kaffe og kage i pausen. Gratis adgang.

Ældre Sagen Vesthimmerland

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger ”Blæksprutte” til Udviklingsafdelingen ”Blæksprutte” frisk og engageret medarbejder søges til Socialpsykiatrien/Bostøtteteamet i Vesthimmerlands Kommune, Løgstør . Ansøgningsfrist: 16. november 2015.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

AARS AVIS - når det skal være lokalt!

med deltagelse af lokale hobbyforeninger og kunstner Nibe Idræts- & KulturCenter Lørdag den 21/11 kl. 14.00-17.00 Søndag den 22/11 kl. 10.00-16.00

KIG FORBI Hjertekar sygdom eller diabetes type 2 Har du lyst til at gøre noget ved din sundhed? Så kan du som erhvervsaktiv deltage på aftenhold på sundhedscentret. Nyt hold starter i februar 2016 på mandage mellem 16.30 og 19.00

Henvisning via egen læge eller sygehus. For yderligere oplysninger kontakt Sundhedscentret på 99668200 eller sundhedscenter@vesthimmerland.dk

MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE

Højskoleformiddag i Aarestrup Onsdag den 25. november kl. 9.00-12.00 Kl. 9.00: Morgensang i Aarestrup kirke v/ Anette Kjær. Formiddagskaffe i Aarestrup forsamlingshus. Kl.10.00: En mønsterbryders bekendelser. Foredrag v/ højskoleforstander Flemming Nees.

anettekjaer2@live.dk / tlf. 29 92 71 22. Pris: 50 kr. (foredrag + formiddagskaffe). Frokost: 50 kr. (3 stk. smørrebrød + øl/vand).

Høring af plan for udvidelse af husdyrbrug Ansøgning med bilag kan ses på www.vesthimmerland.dk/ afgoerelser

Due- og fjerkræudstilling

Tilmelding og evt. bestilling af frokost senest mandag den 23. november til:

M E D D E L E L S E R

• Aalborgvej 55, 9670 Løgstør

18. NOVEMBER 2015

VEL MØDT! Arrangør: Aarestrup og Haverslev kirker.

F O L K E A F S T E M N I N G

Folkeafstemning - Brevafstemning i hjemmet Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på dagen, kan brevstemme i eget hjem. Der skal ansøges om afstemning i hjemmet m.v. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Borgerservice, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Det er også muligt at hente ansøgningsskemaet på valg. vesthimmerland.dk/brevafstemning og at tilbagesende det til Folkeregistret via: valg2015@vesthimmerland.dk Anmodning om at stemme hjemme kan indgives fra den 5. november 2015. Sidste frist for aflevering af ansøgning om brevafstemning i hjemmet er mandag, den 23. november 2015, kl. 12.00. Alle, der indsender ansøgning vil få besked om besøg i hjemmet. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Borgerservice på tlf. 9966 8041 eller 9966 8044.

Er du udpeget som valgstyrer ved Folkeafstemningen 2015 Hvis du er tilmeldt digital post vil du modtage mødeindkaldelsen i din digitale postkasse. Se eventuelt også valg.vesthimmerland.dk/valgstyrere

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

AARS KIRKE

Koncert

med AArs KirKes KoncertKor

søndag den 22. november kl. 19.30

”Hymn to st. cecilia”

Koret vil ved denne koncert præsentere smuk og medrivende musik der hylder musikkens udtrykskraft og dens skytsengel, Cecilia. medvirkende: Aars Kirkes koncertkor dirigent: Jan Mygind orgel: Morten Ladehoff

www.aarskirke.dk


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

SIDE 5

køb julegaverne lokalt... Vind rejse fra Bravo Tours i julegave

– Værdi 15.000 kr.

Nyheder sommer 2016

Administrerende direktør Jan Pedersen, 1tegration, er stolt over nomineringen til Microsofts årlige Partner Award Show.

Ungt IT-firma i Aars kom i ”fint selskab”

Vind et rejsegavekort

Du kan nu vinde en rejse i julegave til en værdi af 15.000 kr. fra Bravo Tours. Fra den 19. november skal du ud og samle stempler i Aars.

til Bravo Tours à værdi 15.000 kr.

Du får ét stempel i medlemsbutikken, hvis du køber for minimum 200 kroner. Der skal samles stempler fra fem forskellige butikker, der er medlem af Aars Handelsforening.

Flot vækst betyder ansættelser i løbet af kort tid Kalamata

Tolo/Nafplio

et i Danmark, en Hyggeligt byliv ognummer To autentiske perler virksomhed med 180 angode strande AARS: IT-virksomheden satte. I det hele taget var vi 1tegration i Aars var kom- oppe mod nogle af de store met i fint selskab, da le- navne så som TDC og Atea. delsen forleden var i Kø- Vi er stolte over blot at være benhavn for at deltage i med, indrømmer adminiMicrosofts årlige Partner strerende direktør Jan PeAward Show. dersen, 1tegration. Ud af 3300 danske 1tegration var nomineret Microsoft-partnere var 43 i kategorien “Årets Cloud nomineret i deres kategori. Service Partner - Office Der var nomineringer i 20 365”. Årsagen til nomineIsland og ringen var,Kemer forskellige kategorier, at 1tegration Aars-virksomheden var tæt har fordoblet sit måltal hos Storslået Luksuriøst på at vinde naturoplevelser i deres kategori. Microsoft, og samtidig har ferieområde - Vi vandt desværre ikke, virksomheden i Aars flotte men vi tabte til den virk- kundetilfredshedstal. Samsomhed der samlet blev let set rakte det til en delt Af Torsten Hansen

Costa Navarino

andenplads, hvilket Jan PeEksklusivt dersen er fuldt tilfreds med, golfparadis selv om han naturligvis gerne ville vinde. 1tegration leverer IT-totalløsninger både med rådgivning og drift af IT-infrastruktur og cloud. I dag beskæftiges 15 medarbejdere på adressen Industrivej 50 i Aars og på lokalkontorer tre andre steder i Jylland. Det går godt for Jersey virksomheden. - ViOplevelsesrig har en organisk vækst på cirka 25 procent årligt. eventyr-ø Derfor forventer vi at ansættes en eller to mere snart, siger Jan Pedersen.

SOLFERIE RUNDREJSER SAFARI KRYDSTOGT GOLF

UNIKKE OPLEVELSER MED DANSKTALENDE REJSELEDERE

TA´3 BETAL Tlf. 70 10 10 77 www.bravotours.dk

Tlf. 70 10 10 77 www.bravotours.dk

FOR 2

*

PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN OG PÅ SPORTMASTER.dk TILBUDDET GÆLDER TIL OG MED D. 22/11.

*FÅ DEN BILLIGSTE MED I KØBET. TILBUDDET GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER, VARER MED MEDLEMSPRISER OG UDVALGTE NYHEDER.

SPORTMASTER.dk · #vildmedsport · Følg os på Facebook


Aars Avis

SIDE 6

18. NOVEMBER 2015

Ved Nationalparken

Kom til...

JULEMARKED -

et rigtigt hyggeligt udendørs julemarked

med29. masser julestemning, julerier, den nov.af2015, kl. 10.00-15.00 hestevognsture, varme juledrikke og

Ved Nationalparken Rebild Bakker

lækkerier - et rigtigt hyggeligt udendørs julemarked med masser af julestemning, julerier, hestevognsture, varme juledrikke og lækkerier Arrangeret af Rebild Borgerforening Rebild Turistforening

Arrangeret af Rebild Borgerforening og Rebild Turistforening

Gammel jul Børnenes jul

på Herregården Hessel Lørdag 21. og søndag 22. november kl. 10.00-16.00 En nostalgisk og stemningsfuld juleweekend med levende musik og herlige dufte.

Smagsprøver på hjemmelavet æbleglögg, øl, snaps og bagværk. Mange boder med lækkerier og kunsthåndværk. Mest for børn:

Udklædning som i gamle dage • Dans omkring juletræet • Lav en fuglefoderklods Støb et lys • Lav din egen juledekoration Lav en juletræsfod • Rebslagning Dekorer din egen peberkagemand/kone • og meget, meget mere

Aktionærerne var mødt talstærkt op til Jutlander Banks aktionærmøder i Aars.

Talstærkt fremmøde til aktionærmøder i Aars

Gæsterne blev godt informeret og godt underholdt Af Torsten Hansen AARS: Jutlander Banks aktionærer mødte talstærkt op, da de blev inviteret til aktionærmøder torsdag og fredag i sidste uge. Messecenter Vesthimmerlands hal 1 var fyldt til bristepunktet begge dage. De tre foregående dage var der holdt aktionærmøder i Hobro. Samlet mødte 5200 aktionærer frem.

Aktionærmøderne blev indledt af Finn Mathiassen, bestyrelsesformand i Jutlander Bank. Han gav en detaljeret gennemgang af historien omkring den fusion der nu er fuldendt. - Det var svært for medarbejderne at skulle sige det nye navn Jutlander, sagde Finn Mathiassen. Men det blev bedre og fusionen forløb godt. - Noget at det der særligt

krævede kræfter var IT sammenlægningen. Det viste sig at være en stor opgave, som vi først blev færdige med i august 2014, fortsatte han. Formanden kom også ind på udviklingen i medarbejderantallet. Ved fusionens begyndelse var der 440. Det antal skulle reduceres til cirka 400, hvilket også skete. Men samtidig begyndte en ekspansion på andre områder, hvilket

har ført til, at medarbejderantallet igen er på 440. Efter Finn Mathiassen kom ordførende direktør Per Sønderup på talerstolen. Han gennemgik regnskabstallene. Der var mange tal, som blev suppleret med grafiske fremstillinger på de fire skærme i hallen. Efter cirka 15 minutter fangede Per Sønderup stemningen i hallen, da han bemærkede: - Jeg kan se, at I har fået tal nok. Derefter sluttede han af med et par anekdoter, inden det var tid til at vælge repræsentanter til repræsentantskabet. Aftenen sluttede med underholdning af Søs Fenger om torsdagen og Arba Revival Band om fredagen.

Entré: 50 kr. (Børn under 15 år gratis)

Museet Herregården Hessel

Hesselvej 40B | Hvalpsund | info@herregaarden-hessel.dk www.herregaarden-hessel.dk

Haubro Landsbyskole

GLAD-Informationsaften

- Himmerlands

Har du gigt eller begyndende gigt i hofter og knæ, og gerne vil undgå smerter. Så kom til informationsaften i Aars fysioterapi og træningscenter, tirs. d. 24/11-15 kl.18.30. Her vil fysioterapeut og GLAD-instruktør Berit Myrup Jensen fortælle om Artrose(gigt)skolen og hvad et sådan forløb vil kunne betyde for dig.

Friskole

& Naturinstitutionen Sneglehuset Vadgårdvej 4, Haubro, 9600 Aars Tlf. 98 66 40 91 - www.haubrofriskole.dk

INDSKRIVNING til 0.kl. (børnehaveklasse) den 25. nov. kl. 17.00-19.00 Tag stilling til hvor jeres barn skal gå i skole. Det er mange timer, dage og år, man er i skole i barndommen, så det er vigtigt at træffe det rigtige skolevalg. På Haubro Friskole lægger vi vægt på: • Færre elever i klasserne • Morgensang og fortælling • Høj faglighed og stor vægt på sang, musik og kreativitet • Udeskoledage for indskoling og mellemtrin • Frihed til forskellighed • Kvalitet og rummelighed på inklusionsområdet. • Engelsk fra 0. klasse • Tilbud om lektiecafé til alle elever Skolepenge: 1145 kr. familiepris/ + 35 kr. pr. barn pr. mdr. i 12. mdr. Friskolens SFO-Røverhulen: Fuld tid: 795 kr./mdr. i 12 mdr. pr barn. Deltid: 345 kr. /mdr. i 12 mdr. pr. barn

Tilmelding nødvendigt på tlf.98621962 senest 23/11-15

– Når du vil træne rigtigt

Bestyrelsesformand for Jutlander Bank, Finn Mathiassen, orienterede om historien bag fusionen der førte til Jutlander Bank.

Brorstrup-Haverslev LokaLhistorisk Forening

holder åbent hus i haverslev Medborgerhus

lørdag den 21. nov. kl. 10.00-16.00 i anledning af arkivernes dag

smid ikke det gamle skidt ud! Vis os dit album, vi mangler både gamle og nyere billeder, skøder og dokumenter. Samtidig er der marked og udstilling af forskellige hobbyarbejder bl.a. Malerier, stenfigurer, betonkunst, billeder med citater, juledekorationer, glaskunst, Onsdagspigerne med strik, Røde Kors med strik/hæklerier/tasker, Gavlhuset m/fletterier m.m. og Spejderne sælger brændte mandler. kom og gør en god handel. Alle er velkomne - fri entre Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Ældre Sagen

afholder Søndags Café søndag den 22. november kl. 14.00 i Aktivitetscenteret, Aars Bymidte. Ernst Trillingsgaard fortæller anekdoter fra sine 50 år i underholdningsbranchen, hvor han har mødt en række spændende mennesker. Entre inkl. kaffe og kage kr. 35 for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 50. Alle er velkomne efter ”først til mølle”. Tilmelding: Ellen, tlf. 22 86 80 86 eller Jette, tlf. 21 13 07 75.

Venlig hilsen Ældre Sagen, Aars


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

Kunder kan vinde rejse ved julegavekøb i Aars

Igen i år sælger Aars Handelsstandsforening blinkende julemænd for at tjene penge til repation af julebelysningen.

Blinkende julenisser gavner julelys i Aars AARS: For et par år siden led julebelysningen i Aars stor skade ved en storm. Skaderne blev tilnærmelsesvis rettet op sidste jul, men sidste del af udgiften falder i år, hvor der er ekstra reparationer for 30-50.000 kr. Byens butikker sælger derfor blinkende julemænd, hvor pengene går ubeskåret til julebelysningen. - Vi er løbende ved at skifte vores samlede julebelysning ud med en mere holdbar type, der bedre kan

klare vind og vejr - og ikke mindst julestorme. Men den udskiftning koster en mindre formue, siger aktivitetskoordinator Jørgen Sørensen på vegne af Aars Handelsstandsforening. Aars Handelsstandsforening købte en større mængde blinkende julemænd i 2014 - i forbindelse med støtteindsamlingen til julebelysningen. Nu sælges restpartiet og indtægterne går ubeskåret til julebelysningen. - Byens butikker, der be-

taler alle udgifter til vores imponerende julebelysning, håber selvfølgelig, at kunderne vil købe de søde juleblinkende julemænd og dermed være med til at støtte julebelysningen, siger Jørgen Sørensen, der ikke lægger skjul på, at byens butikker hvert år har udgifter på ikke mindre end 150.000-200.000 kr. på julebelysningen. Det er en pæn stor udgiftspost i aktivitetsbudgettet som også finansierer alle handelsstandsaktiviteter i midtbyen. - Derfor er en ekstraudgift på 30-50.000 kroner bestemt en udfordring for julebudgettet, forsikrer Jørgen Sørensen.

AARS: Drop julehandlen på nettet - og lad butikkerne i Aars sende dig en tur på safari eller en solferie. Det er årets juletilbud fra Aars Handelsstandsforening, når de sætter gang i en af årets spændende tiltag, hvor kunderne kan vinde et rejsegavekort til en værdi af 15.000 kroner. I hele Danmark lider detailhandlen af konkurrencen med internettet. En konkurrence, der hvert år presser flere butikker til at lukke eller afskedige personale. Og i sidste ende er det et problem for byernes udvikling. Aars er ingen undtagelse, men her i byen vælger butikkerne at tænke ud af boksen. - I Aars har vi heldigvis mange loyale kunder, og det bliver netop de kunder, der kommer til at deltage i konkurrencen om rejsegavekortet, siger aktivitetskoordinator Jørgen Sørensen, Aars Handelsstandsforening, og forklarer, hvordan konkurrencen kommer til at foregå:

Samler stempler Fra 19. november skal kunderne ud og samle stempler i Aars. Man får et stempel i medlemsbutikken, hvis man køber for minimum

200 kr. Der skal samles stempler fra fem forskellige butikker, der er medlem af Aars Handelsforening. Når kuponen er udfyldt med fem forskellige stempler, skal den afleveres i den store røde postkasse på Kimbrertorvet senest den 23. december. Lodtrækningen finder sted 24. december.

Man kan vinde unikke rejseoplevelser med dansk talende rejseledere, og Bravo Tours har netop lanceret ture til Kalamata, Costa Navario, Island, Jersey og mange andre lækre rejsemål, så der er nok muligheder for at få en varm oplevelse midt i den kolde tid.

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

Bagagerumssalg Indendørs bagagerumssalg HVER LØRDAG KL. 10.00-14.00 fra 24. oktober til 23. januar (dog undtagen lørdag den 12. dec. - 19. dec. - 26. dec. og 2. jan.)

STADEPLADS KR. 150,Stadepladsen er ca. 5x3,5 meter. Opstilling/trailere fredage kl. 8-12 På dagen kl. 8.00 - 10.00 (port åbnes ikke) Tilmelding på tlf.: 98 62 48 00 Mulighed for leje af borde og stole.

Gratis

adgang fOr BESØgEndE

MESSECENTER VESTHIMMERLAND

Messevej 1, 9600 aars, tlf.: 98624800

Vil du også ha´ Danmarks bedste internet? Den bedste teknologi - nu og i fremtiden Altid stabil forbindelse uanset hastighed Hastigheder til ethvert behov Hele familien kan være online uden forsinkelser Lige nu til ekstra stærk pris Tjek om du kan få lynhurtigt fiberbredbånd og bestil allerede i dag på bredbaandnord.dk

Håndværkervej 27 | 9700 Brønderslev | Tlf. 98 88 99 90 | bredbaandnord.dk

SIDE 7


Aars Avis

SIDE 8

Julemarked & Åbent Landbrug 2015

Søndag d. 6. dec. kl. 10.00-16.00 · Nymøllevej 126 B, 9240 Nibe Klitgaard Honning

Slagterprisen 2015 Annagrethe & Fodpleje Julemarked & Åbent Landbrug Warming Magnetsmykker og

Aars Vacuum

BØRNETØJ Edom gNu og go uNg JØTEmodE NRØB

Merete

· Puder · Kornvarmepuder · Diverse strik

Se bl. a. kylling små er maskin og er

2012

Vinder af

Mona

Britta

ØSTERBROGADE 6 EDAGORBRETSØ 6 LØGSTØR 55 54 76 89· ·98 RØ 67 TS45 GØ 55 L VESTERGADE 5 EDAGRETSEV 5 FJERRITSLEV 55 83 12 89 · VE ·L 98 ST21 IR38 RE55 JF

attirB

anoM

etereM

IT Works body wrap

Staudeengen

Stor

Aroniaprodukter Jule- og kirkegårdsdekorationer

Fodterapi www.danskepoxybelaegning.dk

KageDyst

Din

Mads Dalsgaard

Deltag i Rokkedahls KageDyst og støt Børneafdelingen 303B. Bag din favoritkage og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Efter præmieoverrækkelsen sælges kagerne til fordel for Børneafdelingen 303B Kagen skal indleveres senest kl. 12.00

Tilmelding på sms: 51227853 eller ulla@rokkedahl-kylling.dk

GG-smyk

· Smykker · decoupagebilleder

Annegrethe Warming

Børstenbinder

Dommerpanel: Gutterne på kutterne kendt fra TV2, Søren Gade, Tina French, Annelise S Skjerning Hejlskov

Farstrup Teaterinstruktør Hans Rønne er fra Gedsted og har i 30 år produceret børne- og ungdomsteater i Aarhus. Det er blevet til mange stykker som har turneret landet rundt.

www.maloushop.dk Ninette Nibe Tindal Holme Skomagertorvet 9 ∙ 9240 Nibe ∙ 98 35 22 44 / 28 73 65 49 www.maloushop.dk ∙ Info@maloushop.dk facebook.com/maloushop @Maloushop

Tupperware v/ Else Krogh Sørensen

BENTEs CORNER TØJ

· ACCESSORIES · GLAS · BRUGSKUNST · HUDPLEJE

Bente Knudsen

Vester Skivumvej 2, Skivum · 9240 Nibe www.friendtex-benteknudsen.dk Tlf. 2789 0681 · CVR-nr. 1596 0035

www.friendtex-benteknudsen.dk sekrass@post11.tele.dk

Grethe Segerstrøm GG-Smyk

Grethe

Unikastrik & genbrug Flemming

Farstrup Hallen

www.rimas.dk

Oudrup Stenleje Jørgen & Isabel www.waarantik.dk Birthe & Birthe Aarup Glas SPILOPPEN

www.midtfjordagro.dk

Unikastrik

Birthe og Willy www.waarsavværk.dk

❤ ❤ ❤

Nyt tiltag blev afprøvet i Vesthimmerlands Teaterforening

www.houmann-udlejning.dk

Julemand

Farstrup Skolekor

Mølvadgaard

“Teatersnak” i Aars inden forestillingen

Aalborg Vestby

Arrangementer i løbet af dagen ❤

18. NOVEMBER 2015

Konkurrencer med store og flotte præmier fra udstillerne Slikposer til alle børnene Kreativ værksted Pigekor fra Farstrup Skole kl. 13.00 Kåring af kagedyst-vinderen kl. 14.00

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Hestevognskørsel kl. 13.00 -16.00 Julemanden kigger forbi med julegodter Luciaoptog fra Farstrup Skole kl. 13.00 Sandkasse fra Oudrup Stenleje Mooncar og scooter racerbane Se julemarkedet fra luften i Houmanns bomlift kl. 14.00

Julemesse i Aalestrup

STRUP IDRÆTSCENTER E L A A G DEN 22. NOVEMBE A D N R SØ

40 udstillere i 2 haller,

hvor byens og egnens virksomheder giver inspiration til julen

AARS: Vesthimmerlands Teaterforening gennemførte et nyt tiltag før den seneste forestilling “Afdelingen for mindre planter” i Vesthimmerlands Musikhus Alfa i Aars. Det var ”Teatersnak” med Hans Rønne. Godt 50 teatergængere havde dermed en spændende samtale med instruktøren og medforfatteren til stykket ”Afdelingen for mindre planter”. Hans Rønne er født og opvokset i Gedsted og fortalte om byen, som i hans barndom ”havde alt” , flere bagere, slagtere og købmænd, cykelsmed osv. og hvor Aars var den ”store by”. Nu bor Hans Rønne i

Aarhus, hvor han de seneste ca. 30 år har haft sit eget ”teater”. Det hedder ”Teatret” og blev oprettet til et enkelt konkret projekt, hvorefter det skulle have været nedlagt. Men det blev det ikke. Hans Rønne er et ikon inden for børne- og ungdomsteater og har produceret mange stykker, som har turneret landet rundt. Dette vidnede spørgsmål fra flere af tilhørerne da også om. Hans Rønne fortalte om tilblivelsen af stykket. De tre skuespillere og Hans Rønne tog i sommerhus en uge, de havde en idé, og de havde også et billede på nethinden af ”kulissen”. Kulissen havde de set på en af deres køreture rundt i det midtjyske, hvor de en dag kom forbi et skilt med ”Lunds Planteskole”. Derefter filmede de improviserede dialoger - også når der var pauser, og de grublede over de næste replikker. Sådan fortsatte arbejdet, indtil der kunne skrives et færdigt ”partitur” eller drejebog til stykket. Der blev stillet mange spørgsmål, og til sidst måtte Lisbeth Arent, som styrede ”snakken” afbryde - den halve times teatersnak var gået. Efter en pause kunne til-

hørerne så sammen med nyankomne tilskuere se selve forestillingen. De tre skuespillere lavede nogle flotte præstationer. De to kvindelige skuespillere havde en fantastisk mimik og kropssprog, så replikker næsten var overflødige. Det lille hverdagsdrama med udfordringen om, hvilken af de to medarbejdere, der skulle afskediges, blev vedkommende for publikum. Kulissen var særdeles livagtig, og der var masser af pottemuld på plantebordene på scenen. Flere gange oplevede tilskuerne på første række resultatet af Lis’ energiske rengøring af plantebordet. Jord blevet fejet af med så store armbevægelser, at tilskuere på første række mærkede små jordsprøjt på benene og skoene. Alt i alt følte publikum sig velunderholdt, og det var glade og smilende mennesker, der forlod teatret og sagde tak for i aften. Nu kan de teaterinteresserede så begynde at glæde sig til noget helt andet Holbergkomedien “Hexerie eller blind alarm” som opføres i Vesthimmerlands Teaterforening søndag, 17. januar.

PROGRAM:

10.00 Julemessen åbner

10.00 - 11.00 Gratis kaffe og rundstykker til alle 11.00 Danseshow 13.00 Modeshow Deltagere: Hans & Hendes • Ellen Kristensen • Din Tøjmand Salon Askepot • XL Byg

14.30 Underholdning m. ”Den Syngende Post” 16.15 Udtrækning af gevinster på indgangsbilletter og div. konkurrencer 16.45 Randers Nisseorkester marcherer rundt i hallerne

Der udtrækkes gevinster på indgangsbilletter kl. 12.45 og kl. 16.15: - 2 stk. gavekort á 1.000 kr. - 2 stk. gavekort á 500 kr. - 1 maleri og en kunstgave sponseret af Galleri Aalestrup - 4 Elgaver sponseret af ”Bojsen El - En Lys Idè”

SØNDAG KL. 17.00:

• March til Store Torv med Julemand, nisser og Randers Nisseorkester i spidsen • Juletræet tændes • Tale v/ Poul Spangaard • Slikposer udleveres til børn

17.00 Messen slutter

Entre: 25,00

- Børn under 12 iflg. voksen er gratis

ER JULEMAND OG NISS BERNØDDER PE OG IK SL R LE UDDE

SPILLECAFE GALLERI AALESTRUP LAVER AKTIVITETER FOR BØRN

Støt Farsø Sygehus Bliv medlem af sygehusets støtteforening

Giv evt. en jubilæumsgave på konto 9174-1805627227. Henv. vedr. medlemskab til foreningens kasserer, Gert Hosbond: ghosbond@gmail.dk eller indmeld jer på foreningens hjemmeside:

www.stoetfarsoesygehus.dk På bestyrelsens vegne

Chr. Bach Iversen

R Å 5 2

NB. Alle nuværende medlemmer har en af de seneste dage modtaget brev direkte.


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

SIDE 9

Hele Vesthimmerlands varehus ☺

Like os på facebook: Kvickly Aars

POINT DAGE I KVICKLY - BETAL MED DINE POINT FRA D. 1/11 - 14/11

BAGERENS FRISKBAGTE

Sirupskage

BAGERENS FRISKBAGTE

Alfreds trekornsbrød

m. smørcreme og abrikosmarmelade

Hjemmelavede hamburgerryg

m. skårne rugkerner, hørfrø og knækkede hvedekerner

3 - 4 kg

SLAGTEREN TILBYDER

Z - Zinfandel

Pulled pork

Puglien - Italien 75 cl.

Æbler fra Sauers Frugtplantage Vælg mellem Ingrid Marie eller Elstar 1 kg Danmark Kl. 1

5900

Coop vanillestænger

Vælg mellem oksekød eller hønsekød 1 kg

ns

st

te ørs

ud

g val

KUN

Spar 8,95

Coop svesker

1600 g Frost

20

00 Spar 20,95

39,50

Skrabeæg 10 stk. str. l/xl

Uden sten KUN

9900Spar

1000

Spar 8,90

Kyllingeoverlår

Pr. 100 g

Min. 1700 g

KUN

00

1295

Mammen Guld

2 stk. pr. pakke

12

7500

10000

Spar 40,95

KUN

KUN

KUN

KUN

Løs vægt slik

Med 2 fiskefiletter m/remoulade, 4 skiver steg m/surt og ris a la mande

Pr. fl. KUN

Coop supper

KUN FREDAG OG LØRDAG

DELIKATESSEN TILBYDER

Juleplatte

Min. 2200 g

Z Zinfandel er fremstillet på 100% Primitivo druer fra Puglien området i det sydlige Italien. Man er begyndt at bruge betregnelsen Zinfandel mere og mere i området, i stedet for Primitivo. Vinen har lagret 3 - 6 måneder på egetræsfade. Farven er mørk rubinrød. Duften og smagen er frugtkrydret med toner af tørrede og modne frugter. God frugtsødme i vinen gør den velegnet til grillede kødretter, vildt og modne oste.

15000

20000

8,-

VINAFD. TILBYDER

KUN

KUN

KUN

KUN

12

00 Spar 7,95

795

2000

Spar 9,95

HUSK:

du kan få Coop point når du tanker ved OK!

Åbningstider Man-fredag 08.00-20.00 Lørdag 08.00-18.00 Søndag 08.00-18.00 Bageren åbner 6.30 hver dag

Postbutikkens åbningstider Kvickly Aars - Markedsvej 3 - 9600 Aars - Tlf. 96 37 76 00

Man-fredag Lørdag

11.00-17.00 10.00-12.00

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer

1800Spar

Spar 10,-

Bye

Min. 1200 g

KUN

3500

Bland din egen favoritblanding

Culotte af Himmerlandskød

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 18. november til og med lørdag d. 21. november.

KUN

SLAGTEREN TILBYDER

SLAGTERENS


Aars Avis

SIDE 10

18. NOVEMBER 2015

TV-PROGRAMMER ONSDAG 18. NOVEMbER 05.05 05.35 06.05 10.30 12.00 12.30 15.15 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.25 23.55 01.05 01.50

Helges skønne haver En reporter går om bord Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Auktionshuset Eftermiddagsprogrammer Dalgliesh. Engelsk krimi Landsbyhospitalet TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Skattejægerne Rigtige Mænd - HVA’ NU? På rejse med Riising og mor TV Avisen med EU 2015 og Sporten Sebastian Bergman: Disciplen Kommissær Janine Lewis De heldige helte Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40 13.30 14.20 14.50 15.50 17.00 20.00 20.50 21.35 22.00 22.45 23.20 23.45 00.15 01.20

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Danskere på tvang Hvem bor hvor? Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia - Trafikkontrollen rykker ud. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Hemmeligheder og løgne BS & de sidste elefanter Vild med dans - trin for trin Nyhedsblok Natholdet Rude Tube - LOLympics Rude Tube - Internet Incredibles Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

TORSDAG 19. NOVEMbER 05.05 05.35 06.05 10.30 12.00 12.30 15.15 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.25 00.00 00.05 01.15

Helges skønne haver En reporter går om bord Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Auktionshuset Eftermiddagsprogrammer Dalgliesh. Engelsk krimi. 2 afsnit Landsbyhospitalet TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Bonderøven Anders Lund Madsen i Den Yderste By Kontant TV Avisen med EU 2015 og Sporten Kriminalkommissær Foyle OBS Kommissær Janine Lewis Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40 13.30 14.20 14.50 15.50 16.25 17.00 20.00 20.50 22.00 22.45 23.20 23.50 00.20 01.20 03.00 03.30

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Danskere på tvang Hvem bor hvor? Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia - Trafikkontrollen rykker ud Razzia Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Landmand søger kærlighed Station 2: Forrådt af en svindler Nyhedsblok Natholdet Rude Tube - Kick-Ass Animals Rude Tube - Public Violators Grænsepatruljen. 2 afsnit Cold Case. 2 afsnit Natholdet Natfjernsyn

FREDAG 20. NOVEMbER 05.20 05.50 06.20 10.30 12.00 12.30 15.15 16.05 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25

Helges skønne haver En reporter går om bord Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Auktionshuset Eftermiddagsprogrammer Dalgliesh. Engelsk krimi Taggart. Skotsk krimi Landsbyhospitalet TV Avisen Bonderøven Nyhedsblok Disney Sjov Hvem var det nu vi var TV Avisen med Vejret Dear John. Amerikansk romantisk drama fra 2010 23.05 Worricker: Spioner på flugt 00.40 Gådefuld sejlads. Engelsk adventure-drama fra 1979 02.20 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40 13.30 14.20 14.50 15.50 17.00 20.00 21.30 21.50 22.15 00.20 02.10 03.45 04.35

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Danskere på tvang Sæt pris på dit hjem Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Vild med dans Vild med dans - trin for trin Vild med dans - afgørelsen Syv liv. Amerikansk drama fra 2008 Days of Thunder. Amerikansk actionfilm fra 1990 Cold Case. Amerikansk krimiserie. 2 afsnit Krop umulig! Moonbørnenes bunkebryllup

løRDAG 21. NOVEMbER 05.30 06.00 06.20 06.50 07.20 08.10 08.30 09.30 10.15 10.45 12.30 13.15 13.45 14.30 15.00 16.00 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 21.50 23.20 00.50 02.35

Helges skønne haver En have på fjeldet Hvalpekuldet Hund og hund imellem Brune bjørne i Alaska. Japansk naturprogram Verdens ældste hundeinternat. Britisk dokumentarserie Havets kæmper Livets opskrift - Grækenland Moder jord Ni til fem. Amerikansk komedie fra 1980 Frømandskorpset Et glimt af Danmark Livets opskrift - Japan På rejse med Riising og mor Guld på godset Kærlighedsromanen. Australsk romantisk komedie fra 1999 Hvem var det nu vi var TV Avisen med Sporten og Vejret Hjælp! Vi har tigre i huset Vidunderbørn Downton Abbey Lewis: Vild retfærdighed. Engelsk krimi Vera: Plumret vand. Engelsk krimiserie Ni til fem. Amerikansk komedie Det store wildwestshow. AmeriAmeri kansk drama fra 1964

06.00 06.05 06.20 06.45 07.10 07.35 08.00 12.00 12.10 13.10 14.25 14.55 16.00 16.50 17.05 17.50 17.54 17.55 19.00 19.30 19.45 20.00 20.50 23.05 01.20 03.25 05.25

Oisteins blyant Mouk My Little Pony Den lille brandskole Batman X-Men: Evolution Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? Vild med dans Vild med dans - afgørelsen Rundt på gulvet Hvem sagde vuf? SuperMatchen: Studiet SuperMatchen: direkte Nyhederne Regionale nyheder SuperMatchen: direkte Nyhederne Regionalprogram Sportscenter Hvem sagde vuf? Sherlock Holmes. Amerikansk/ Amerikansk engelsk action-eventyrfilm fra 2009 Space Cowboys. Amerikansk action-eventyrfilm fra 2000 Donnie Brasco. Amerikansk gangsterfilm fra 1997 At overleve Picasso. Amerikansk drama fra 1996 Dødsensfarlige dyr

SøNDAG 22. NOVEMbER 05.20 Helges skønne haver 05.50 Verdens ældste hundeinternat. Britisk dokumentarserie 06.15 Liv på fjeldet 06.55 Ud i naturen: Langt nede, højt oppe 07.25 Hvalpekuldet 07.55 Tæt på vores kæledyr. 2 afsnit 09.10 Kaskelothvaler 10.05 Sove med hajer 11.00 OBS 11.05 Øst for solen 12.00 Downton Abbey 12.50 Vidunderbørn 13.50 Gift ved første blik 14.35 Rigtige Mænd - HVA’ NU? 15.05 HåndboldSøndag: FC MidtjyllandGyöri (k) 16.35 HåndboldSøndag: Skjern Håndbold-Elverum (m) 18.30 Nyhedsblok 19.05 Ekspedition tiger 20.00 Broen. Dansk-svensk krimiserie 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 EU 2015: Ask og partierne 22.30 Die Hard - Mega Hard. AmeriAmeri kansk actionthriller fra 1995 00.30 Labyrinten 02.05 Den hemmelige forbindelse. Engelsk thrillerserie. 2 afsnit 03.35 Natfjernsyn

06.00 06.05 06.15 06.40 07.05 07.30 08.00 12.00 12.15 13.05 16.20 18.00 18.12 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 23.15 00.00 00.50 01.55 02.45 04.00

Oisteins blyant Mouk Sylvester og Pip Den lille brandskole Hvalpen Scooby-Doo X-Men: Evolution Go’ morgen Danmark Nyhederne Landmand søger kærlighed Størst. Program med Peter IngeInge mann. 4 afsnit Cirkusdynastiet. 2 afsnit Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit efterårsvejr Go’ appetit Nyhederne Regionalprogram Hvem vil være millionær? - i den gode sags tjeneste med Hans Pilgaard Sherlock Holmes 2: Skyggespillet. Amerikansk action-eventyrfilm fra 2011 Hemmeligheder og løgne Norskov. Dansk dramaserie Station 2: Forrådt af en svindler Det sejeste sjak - Great Lake Warriors Én gang strisser. Britisk reportareporta geserie Nyhederne og Vejret

DR1 fredag kl. 21.25: ”Dear John” MANDAG 23. NOVEMbER 05.10 05.40 06.10 10.30 12.00 12.30 15.20 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30 22.25 23.55 00.55 01.40

07.00 11.00 11.25 12.15 12.55 13.40 16.30 17.00 18.30 19.30 20.00 21.35 22.30 23.00 23.55 00.55 01.25

DR2 Morgen EU 2015: Ask og partierne Det asiatiske gadekøkken. 2 afsnit Smag på Brasilien Smag på Japan Eftermiddagsprogrammer Startskud i Frilandshaven DR2 Dagen Verdens største ubåd. Engelsk dokumentarserie Danske iværksættereventyr Lakrids By Johan Bülow Hotel Adlon - en familiesaga. Tysk drama-miniserie Homeland Deadline Syrien - krigens ansigter Europa på grænsen So ein Ding Natfjernsyn

TorSDAG 19. November 07.00 11.00 11.25 12.15 12.55 13.40 16.30 17.00 18.30 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.15 22.30 23.00 23.45 00.45

DR2 Morgen EU 2015: Ask og partierne Det asiatiske gadekøkken. 2 afsnit Smag på Japan Smag på Boston Eftermiddagsprogrammer Op og ned i Frilandshaven DR2 Dagen Verdens største teleskop Danske iværksættereventyr Pilgrim Debatten Detektor Quizzen med Signe Molde Hva’ sker der danskere Banken Deadline Født på grænsen til livet Debatten Natfjernsyn

FreDAG 20. November 07.00 11.00 11.25 12.15 12.55 13.40 16.00 16.30 17.00 18.30 19.15 20.00 22.30 23.00 23.45 00.30 02.20

DR2 Morgen EU 2015: Ask og partierne Det asiatiske gadekøkken. 2 afsnit Smag på Boston Smag på Macau Eftermiddagsprogrammer Camilla Plum - Boller af stål Tyl og okse i Frilandshaven DR2 Dagen Født på grænsen til livet Husker du... 2008 The Place Beyond the Pines. Amerikansk drama fra 2012 med bl.a. Ryan Gosling Deadline JERSILD minus SPIN 60 Minutes You Ain’t Seen Nothin’ Yet. Fransk drama fra 2012 Deadline Nat

LØrDAG 21. November 08.00 DR2 Morgen 09.00 Tidens tegn 09.50 Ben og James på eventyr i ørkenen. Dokumentarserie fra BBC fra 2013 10.45 Hairy Bikers. 3 afsnit 13.15 Muslimske pigers dagbog 13.50 DR2 Tema: Schweiz - verdens lykkeligste land

El Cid. Amr. storfilm fra 1961 Tidsmaskinen DR2 Tema: Skattejagt Deadline Quizzen med Signe Molde Debatten med Clement Kjersgaard som vært 00.30 Fire dage i september. Brasiliansk-amerikansk thrillerdrama fra 1998 02.20 Deadline Nat

22.25 23.55 00.40 01.25

Nyheder fra Grønland DR2 Morgen Formiddagsprogrammer Team Bachstad - kurs Mongoliet Vi ses hos Clement Europa på grænsen. 3 afsnit Født på grænsen til livet Quizzen med Signe Molde So ein Ding Detektor Indefra med Anders Agger The Professionals Tidsmaskinen Ung og fattig - drengenes historie Nak & Æd Vi ses hos Clement Deadline Næste uges TV JERSILD minus SPIN Natfjernsyn

Lørdag kl. 23.20: “Vera: Plumret vand” En mand findes død i en gylletank. Det bliver en sag for kriminalinspektør Vera Stanhope.

20.45 21.30 22.00 22.30 23.00 23.15 00.00

DR2 Morgen EU 2015: Ask og partierne Det asiatiske gadekøkken. 2 afsnit Smag på Macau Smag på Napoli Eftermiddagsprogrammer Unge Rødder i Frilandshaven DR2 Dagen Verdens største tunnel Danske iværksættereventyr - fra gældsramt til gulddreng Jimmy versus supermarkedet - kalv Indefra med Anders Agger Muslimske pigers dagbog So ein Ding Deadline Detektor Vi ses hos Clement Natfjernsyn

20.00 20.45 22.30 23.00 23.15 00.15

DR2 Morgen Ask og Partierne Det asiatiske gadekøkken. 2 afsnit Smag på Napoli Smag på El Bulli Eftermiddagsprogrammer Camilla Plum - Boller af stål Surt i Frilandshaven DR2 Dagen Verdens største traffikerede kanal Danske iværksættereventyr - fra paraplysælger til milliardær Husker du... 2009 Dokumania: En syrisk kærlig kærlighedshistorie Deadline Detektor Nordic Noir - krimi i verdensverdens klasse Natfjernsyn

Chicago P.D. Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Masterchef Junior The Kardashians indtager Miami. 4 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Masterchef Junior. 2 afsnit Jagten: Hundemishandlerne Bones The Blacklist State of Affairs NCIS. 2 afsnit Bones Natfjernsyn

TorSDAG 19. November

15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.55 02.45

Chicago P.D. Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Masterchef Junior The Kardashians indtager Miami. 3 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Masterchef Junior. 2 afsnit Familien fra Bryggen Købmænd på 1.klasse Trendsætterne Girlfriends’ Guide to Divorce NCIS. 2 afsnit Bones Natfjernsyn

FreDAG 20. November

Lørdag kl. 20.50: “Sherlock Holmes” Sherlock Holmes må hjælpe Scotland Yard med at fange den onde Lord Blackwood.

05.50 06.35 07.20 08.05 09.05 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

TIrSDAG 24. November 07.00 11.00 11.30 12.20 13.00 13.40 16.00 16.30 17.00 18.30 19.30

15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.55 02.45 05.50 06.35 07.20 08.05 09.05 10.00 12.00 13.00

mANDAG 23. November

20.00

Helges skønne haver En reporter går om bord Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Fra yt til nyt Eftermiddagsprogrammer Dalgliesh. Engelsk krimi Taggart. Skotsk krimi Landsbyhospitalet TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Gift ved første blik Livets opskrift - Californien TV Avisen med EU 2015 og Sporten Annika Bengtzon: Hedebølge Kommissær Janine Lewis Vegas Natfjernsyn

oNSDAG 18. November 05.50 06.35 07.20 08.05 09.05 10.00 12.00 13.00

SØNDAG 22. November

07.00 11.00 11.30 12.20 13.00 13.40 16.30 17.00 18.30 19.30

20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.20 23.45 00.15 01.20

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Eftermiddagsprogrammer Razzia Razzia - SKAT rykker ud Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Norskov. Dansk dramaserie Spiegelhauer i forbrugernes tjeneste Hofleverandørerne Nyhedsblok Natholdet Rude Tube - Badass beasts Rude Tube - Fail Storm Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 13.30 15.50 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.20 23.50 00.20 01.20 03.00 03.30

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Eftermiddagsprogrammer Razzia - SKAT rykker ud. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Størst Razzia Stjernedrømme i provinsen - bag om Norskov Nyhedsblok Natholdet Rude Tube - Fearless and Foolish Rude Tube - Online Offenders Grænsepatruljen. 2 afsnit Cold Case. 2 afsnit Natholdet Natfjernsyn

Tv3

16.15 19.10 20.00 22.30 23.00 23.30

07.30 08.00 09.00 10.50 11.20 12.15 14.15 15.00 15.30 16.00 16.30 17.15 19.10 20.00 21.00 21.40 22.30 23.00 23.30 00.15

06.00 06.30 12.00 12.40 13.30 15.50 16.25 17.00

TiRSDAG 24. NOVEMbER 05.10 05.40 06.10 10.30 12.00 12.40 15.25 16.15 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30

Dr2 oNSDAG 18. November

Helges skønne haver En reporter går om bord Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Auktionshuset Eftermiddagsprogrammer Dalgliesh. Engelsk krimi. 2 afsnit Landsbyhospitalet TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Kender Du Typen? Frømandskorpset TV Avisen med EU 2015 og Sporten Kommissær George Gently Broen. Dansk-svensk krimiserie De heldige helte Natfjernsyn

23.15 01.00 03.00

Chicago P.D. Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Masterchef Junior The Kardashians indtager Miami. 2 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Ramsay’s Kitchen Nightmares Luksusfælden Gladiator. Amerikansk actiondrama fra 2000 The Scorpion King. Amerikansk/ tysk actionfilm fra 2002 The Scorpion King 2: Rise of a Warrior. Amerikansk actionfilm fra 2008 Natfjernsyn

LØrDAG 21. November

Søndag kl. 20.00: ”Broen”

Søndag kl. 20.00: ”Hvem vil være millionær?”

05.50 According to Jim 06.15 Ekstreme samlere. 2 afsnit 07.40 Julekysset. Amerikansk roman romantisk film fra 2011 09.15 State of Affairs 10.10 Bones. 2 afsnit 12.10 NCIS. 4 afsnit

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!

16.00 Bones 17.00 Fodbold: Real Madrid-FC Barcelona 21.00 The Longest Yard. Amerikansk actiondrama/komedie fra 2005 23.20 Dodgeball: A True Underdog Story. Amerikansk komedie 01.15 Billy Madison. Amerikansk komedie fra 1995 03.00 Gladiator

SØNDAG 22. November 05.45 According to Jim 06.10 The Nutcracker. Amerikansk familiefilm fra 2009 07.50 Bones. 2 afsnit 09.40 NCIS. 2 afsnit 11.30 Dodgeball: A True Underdog Story 13.25 The Longest Yard 15.50 Tintin: Enhjørningens hemmelighed 18.00 Købmænd på 1.klasse 19.00 Familien fra Bryggen 20.00 Luksusfælden 21.00 The Expendables 2. Amerikansk thriller fra 2012 23.00 Jagten: Hundemishandlerne 00.00 Rædslernes nat 00.55 NCIS. 2 afsnit 02.50 Natfjernsyn

mANDAG 23. November 05.50 06.35 07.20 08.05 09.05 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.25 22.25 23.25 01.25 03.05 03.50

Chicago P.D. Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Masterchef Junior The Kardashians indtager Miami. 2 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Masterchef Junior MasterChef Jul Robinson Ekspeditionen 2015 100 Code Jagten: Hundemishandlerne The Expendables 2 NCIS. 2 afsnit Bones Natfjernsyn

TIrSDAG 24. November 05.50 06.35 07.20 08.05 09.05 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.55 02.45

Chicago P.D. Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit Masterchef Jul The Kardashians indtager Miami. 2 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Masterchef Jul. 2 afsnit Luksusfælden Mit Plastikmareridt Rædslernes nat 100 Code NCIS. 2 afsnit Bones Natfjernsyn


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

SIDE 11

med ikke den bedste start på et eventuelt samarbejde.

Aktive

Nicki Tiedt (t.v.) og Rasmus Christensen tilbyder hjælp via firmaet Det Frivillige Førstehjælpskorps.

Uheldigt sammenstød mellem frivillige i Aars Førstehjælpskorps kom i konflikt med Natteravne Af Torsten Hansen AARS: Mens de unge glædede sig over julebryggens frigivelse på værtshusene i Aars, blev hyggen forstyrret på gaderne i byen. De gule Natteravne har i flere år gået rundt i byen, når de unge har festet. Hensigten er at hjælpe og skabe

tryghed. På J-dag fik Natteravnene selskab af Det Frivillige Førstehjælpskorps, som også ønsker at skabe tryghed i nattelivet, og ligeledes optræder i selvlysende gule dragter. Ifølge Nicki Tiedt, Det Frivillige Førstehjælpskorps, så forsøgte de at skabe kontakt til Nattera-

vnene, for at informere om at de var tilstede i byen. - Det gik godt med de første vi mødte, men senere på natten blev vi nærmest forulempet af Natteravnene, siger Nicki Tiedt, der har stiftet virksomheden Det Frivillige Førstehjælpskorps. De to gule hold fik der-

- Vi går rundt i nattelivet, hvor vi er parate til at yde aktiv førstehjælp. Vi vil gerne skabe tryghed, siger Nicki Tiedt. Firmaet Det Frivillige Førstehjælpskorps ønsker at levere ydelser til idrætsklubber, byfester, koncerter og hvor der er behov. Den service er dog ikke gratis. - Vi var ikke hyret til at hjælpe i nattelivet i Aars på J-dag. Vi valgte frivilligt at gå rundt i byen den aften. Vi vidste jo, at der var mange i byen på sådan en dag, forklarer Nicki Tiedt. Lige nu består Det Frivillige Førstehjælpskorps af to personer. Nicki Tiedt, der er uddannet brandmand og har flere kurser ved siden af. Den anden er Rasmus Christensen, der også med med Aars. Han har været samarit i Odense i fire år og ligeledes har forskellige kurser i førstehjælp. - Vi har yderligere to medarbejdere på vej, siger Nicki Tiedt. Korpset har en aktiv indgang til opgaven. De kontakter erhvervslivet, og fortæller at de er i byen, samtidig har de også taget kontakt til Natteravnene, for at søge et samarbejde. Det lykkedes ikke. - På et tidspunkt stod vi ved Crazy Daisy og talte med nogle af de unge. Her kom

nogle af Natteravnene. De ville ikke lade os arbejde. De sagde, at de jo ikke kunne vide, om vi var pædofile, når de ikke kendte os. De nærmest truede os, forklarer Nicki Tiedt og Rasmus Christensen samstemmende.

Fotografering Ring for tidsbestilling i atelier eller hos jer

Havde ingen ID

· Børne- og familie- Vi vidste ikke, hvad de fotografering stod for. Vi bad om om at · Bryllupsfotografering se ID. Men det havde de ikke noget af. Samtidig sagde de også, at de var en del af Beredskabet. Det Sammenslutning af professionelle kunne vi ikke få til at passe, portrætfotografer i Danmark for så mener vi, at vi ville v/ Birgitte Tøttrup Loft · Tlf. 23 60 60 70 Halkærvej 43 · 9240 Nibe · www.loftfoto.dk have hørt om det, forklarer Pernille Haurum, der er formand for Natteravnene i Aars, men ikke selv var Kvalitets tilstede den pågældende aften. For at undgå misforKvalitets el-scoote til den rigtige pris! ståelser og ”falske” hjælden til rigtige pris Kvalitets el-scootere pere har Natteravnene selv billed-ID, som de kan vise den rigtige pris! Fønix Komfo hvis det ønskes. v. Jens E Fønix Komfort El-Scooter - Vi er ikke på samme måde Torupvej v. Jens Erik Andersen opsøgende. Vi forholder os Tl Torupvej 6, 9640 Farsø mere neutrale og lader de www.fon Tlf: 61 66 05 75 Kvalitets el-scootere til unge komme til os, forklawww.fonixkomfort.dk den rigtige pris! rer Pernille Haurum, der Kvalitets til Fønix Cityel-scootere Vi reparerer også Fønix Komfort El-Scoot samtidig ikke forventer at Cabino den3 rigtige pris! v. Jens Erik Anderse Vi reparerer også 28 alle km/t. 60former km der er basis for et samarfor pr. opladning Fønix Komfort El-Scooter6, 9640 Far Torupvej alle former for bejde med Det Frivillige kr.el-scootere! 39.900,v. Jens Erik Andersen Tlf: 61 66 05 7 Førstehjælpskorps. el-scootere! Torupvej 6,www.fonixkomfort.d 9640 Farsø D E H Y66 05 75! Tlf:N61 ! Nicki Tiedt bekræfter, NYHED www.fonixkomfort.dk Fønix City Cabino 3 at de ikke på nuværende 28 km/t. 60 km pr. opladning28 km/t. Vi reparerer også også tidspunkt går rundt med Vi reparerer kr. 39.900,alle former for el-scootere! reparerer ogsåfor former isning s fremvisning ID-kort. Angående bered-Vi alle v m e fr s ti ra rati forKomfort G G former Fønix skabet bekræfter han, atalleel-scootere! dig! El-Scooter hos dig! el-scootere! hos v/Jens Erik Andersen ! D korpset ikke er en del af E H Y N Torupvej 6, 9640 Farsø ! NYHED Fønix City Cabin Tlf. 61 66 05 75 beredskabet. Men Nicki - Frihed tilwww.fonixkomfort.dk livet Fønix 28 Citykm/t. Cabino60 3 til km pr.live opladn Frihed 28 km/t. 60 km pr. opladning kr. 39.90 Tiedt har selv i 2005 og et kr. 39.900,Vi kører i hele Nordjylland g in n Gratis fremvisning Vi egmviishele Nordjy par år frem været en del af vsisnfrin emtikører fr ra hos dig! GratisG ! Løgstør Beredskab. hos dig!hos dig

Loft F Foto

el-scootere

- Frihed til livettil livet - Frihed

Lokal iværksætter skaber synlighed for kunden Judith H. Jensen har skabt flere virksomheder Af Torsten Hansen AARS: I denne uge er det Global Entrepreneurship Week - hele landets iværksætteruge. Og i den anledning har Aars Avis besøgt Judith H. Jensen, Aars, der er iværksætter på flere fronter. Sidste år stiftede Judith H. Jensen firmaet Grafiisk på hjemadressen Søndervang 12, Aars. - Mit hovedfokus er at opbygge hjemmesider for virksomheder, men ikke helt på samme måde som andre grafiske virksomheder, siger Judith H. Jensen til Aars Avis. Mange andre virksomheder tilbyder at opbygge hjemmesider til forholdsvis billige priser. Tanken er derefter at tjene penge på diverse bindinger og servicekontrakter. Men det er ikke den filosofi Grafiisk arbejder efter. - Når jeg har bygget en hjemmeside, så kan virksomhederne selv arbejde videre med den, og de behøver ikke nødvendigvis at bruge mig til opdateringer. Naturligvis tilbyder jeg support, men det er ikke et

Mere EU?

NEJ TAK

Vi kører i hele Nordjylland Vi kører i hele Nordjylland

H rgs ar du må l til et Sø ren

spø

Stem Nej til at afskaffe vores retsforbehold Iværksætteren Judith H. Jensen har skabt virksomheden Grafiisk i Aars.

krav fra min side, forklarer Judith H. Jensen. Fordelen for den enkelte kunde er, at der ikke kommer nogen økonomiske overraskelser, men at man har fuldstændig styr på omkostningerne. Judith H. Jensen har i mange år arbejdet med computere, og hun har valgt at tage forskellige efteruddannelser. Det gælder blandt andet som Facebook Ad Manager hos IBA i Kolding og hos Media College Aalborg. Dertil kommer mindre kurser som Facebook Add Manager, email marketing og sociale medier. - Jeg har altid elsket at arbejde med computere. Jeg har nok gjort det i 17-18 år, siger Judith H. Jensen.

Kærligheden til arbejdet med computeren blev gjort til en levevej i 2014, og har siden udviklet sig positivt. Via hjemmesideprogrammet WordPress har hun nu bygget hjemmesider for flere lokale virksomheder i Vesthimmerland. Samtidig med hjemmesiderne vejleder hun i online synlighed, sociale medier og email marketing. Judith H. Jensen kommer fra Brande og har boet otte år i Aars. Hun er typen der gerne vil sætte noget i gang. Ved siden af virksomheden Grafiisk er hun også en del af virksomheden ClaraLaura, der fremstiller dukkedyner og andre ting til børneværelset.

Mød Søren Espersen i Aalborg tirsdag den 24. november kl. 19:30 i Vejgaard Hallen, Vejgaard Torv 3, 9000 Aalborg

Hør om Dansk Folkepartis holdning til den kommende folkeafstemning den 3. december og få svar på dine spørgsmål. Alle er velkomne – fri entre. Der er gratis kaffe og kage i pausen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Følg Søren på Twitter

Christiansborg, 1240 København K 33375199 . df@ft.dk . www.df.dk

?


Aars Avis

SIDE 12

18. NOVEMBER 2015

WEEKENDTILBUD Fredag, lørdag og søndag 20. - 22. november STRESSLESS STUDIO

her kan du opleve det store stole og sofa program fra STRESSLESS EKORNES

CONSUL STOL monteret med sort batick læder. FØR 8.990.- NU 4.995.-

4.995.-

39.999.-

UDST. MODEL

SPAR 3.995.-

25% SPAR

Besøg landets største

på alt Stressles

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

E-200 HJØRNE OPSTILLING med CH i grå læder med 2 nakkestøtter. FØR 71.430,- DU SPARER 31.431,UDSTILLINGSMODEL 39.999.-

E 40 SOFA med ch i farven clementine FØR 42.180.- NU 26.999.-

UDSTILLINGSMODELLER SPAR OP TIL

50%

26.999.-

SPAR 15.181.LEGEND SOFA 3 pers. med vip monteret med cori læder. FØR 33.440.- NU 24.298.-

24.298.-

SPAR 9.142.-

ELDORADO 3 pers. med vip. Pal læder. FØR 29.210.- NU 21.907.-

21.907.-

SPAR 7.303.IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

METROPOLITAN 3 pers. med vip monteret med pal læder. FØR 30.690.- NU 22.999.-

22.999.-

SPAR 7.699.-

25% SPAR

på alt Stressles

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

OSLO 4 + 3 SOFASÆT brun eller sort læder. FØR 48.000.- NU 29.999.-

29.999.-

SPAR 18.000.-


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

SIDE 13

FREDAG 10-17.30 . LØRDAG 10-14

SØNDAGSÅBENT 22. NOV. UD WEEKENDTILB Fredag, lørdag

-22. november og søndag 20.

Se mulighede rne

Find åbningstider, rutebeskrivelser med videre på www.IDE.dk/bu tikker

SPA R

WEEKENDTILBUD 20.-22.

25%

november

Gælder ikke nedsatte varer

%

%

%

%

i sortimentet Lokale variationer IDE 6-47-2015. samt trykfejl. af kortere varighed. lser, devaluering af tilbuddene varer, afgiftsforhøje Dog er enkelte november 2015. leverancer, udsolgte for svigtende gælder til og med den 22. Der tages forbehold sortiment. Tilbuddene inkl. 25% moms. Virum fører begrænset Priserne er vejledende Vores butik i kan forekomme.

ss

ssle på alt Strei forvejen

25-50% på alle sofabord e Gælder ikke i forvejen

1.249.-

SPAR 1.250.-

nedsatte varer samt Fast Lav Pris

1.099.SPAR FRA FR A

DANSK PRODUCERET

OP TIL

1.100.-

WOODY SOFABORD med bordplade i valnøddefin ér og ben i massiv L 55 x B 45 x H 40 cm. Før 1.899.- NU 1.099.- valnød. L 65 x B 55 x H 45 cm. Før SPAR 800.1.999.L 95 x B 75 x H 50 cm. Før 2.699.- NU 1.199.- SPAR 800.NU 1.599.- SPAR 1.100.-

VOSS SOFABORD i massiv, olieret eg. Fås også i røgfarvet eg. Dia. 60 x H 42 cm. Før 1.399.NU 699.- SPAR Dia. 90 x H 45 cm. Før 1.999.700.NU 999.- SPAR 1.000.-

FRA

RABATFEST DANSK

699.-

OP SPAR TIL 1.000.-

WEEKENDTILBUD

SPAR

25% på alt Stressle ® ss Se mere på bagsiden

PRODUCERET

CONTINENTAL BASIC+ 3D Elegant seng polstret med slidstærkt 3D-textil. • Vendbar ndbar madras med Dunlopillo naturlatex indbygget kerne af 16 cm med 7 komfortzon • Hvid topmadras er. med indlæg af • Vælg mellem 5 cm naturlatex. 3 fastheder og 2 Ekskl. ben. B 180 x L 200 cm. farver. Før 27.999.NU 19.998.-

med videre på elefon ider, rutebeskrivelser på vores servicet Find åbningst ler. tikker eller ring www.IDE.dk/bu anvist den nærmeste IDEmøb få 89 20 20 39 og

SEATTLE SOFABORD med bordplade i massiv, røgfarvet eg og stel i sortlakeret metal. Dia. 90 x H 40 cm. Før 2.499.- NU 1.249.- SPAR 1.250.-

SPA R

®

SPAR

SPAR 8.001.-

180 x 200 cm

19.998.-

50%

på alle Link spisestole

SPAR 8.001.-

3.999.-

399.-

OP Se mulighederne SPAR TIL 450.-

SPAR 2.000.-

Se alle muligh

ederne & shop

på IDE.dk

AVION SPISEBORD med bordplade melamin, kant og ben i hvidolieret i hvid L 220 x H 76 x eg. B/D 100 cm. Før 5.999.- NU 3.999.- SPAR 2.000.LINK SPISESTOL i formstøbt sort hynde i sort kunstlæder plast, og stel i sortlakeret stål. Før 799.- NU 399.SPAR 400.-

Tilbuddene gælder

frem til 22. novem ber

Har du modtaget vores nye 16 siders tilbudsflyer med masser af møbler med store rabatter til din bolig.

25%

10-16

SØNDAG KL. 11.00 -15.00

SPAR

på alt Stressles

SERVERER VI NORSK LAKS OG HVIDVIN

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

JAZZ STOL MED SKAMMEL i farven batick snow. FØR 24.560.- NU 12.280.-

12.683.-

12.280

SPAR 4.227.-

UDST. MODEL

VIEW STOL monteret med Pal læder. FØR 17.220.- NU 12.915.-

12.915.-

SKYLINE STOL monteret med Pal læder. FØR 16.910.- NU 12.683.-

SPAR 4.305.-

9.495.-

UDST. MODEL

MANHATTAN 3 + 2 brun eller sort. FØR 34.900.- NU 22.995.-

PACIFIC STOL MED SKAMMEL Batick læder camel. FØR 13.250.- NU 9.495.-

METRO STOL HØJ sort batick læder. FØR 12.170.- NU 9.128.-

25% SPAR

22.995.-

SPAR 11.905.METRO LAV STOL med batick læder. FØR 10.790.- NU 7.999.-

på alt Stressles

9.128.-

SPAR 3.042.IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

7.999.-

SPAR 2.791.-


Aars Avis

SIDE 14

Det er blandt andet disse fire unge damer, som igennem det seneste år har syet, hæklet, strikket og kreeret de mange flotte ting, som lørdag blev solgt på julebasaren i Aars Kirkecenter.

18. NOVEMBER 2015

Selv om julebasaren naturligvis stod i julens tegn, var der også en del ting til salg, som ikke lugtede af gran, kanel og julestemning.

Flot opbakning til julebasar i Aars Kirkecenter

Omkring 500 mennesker lagde lørdag vejen forbi den hyggelige julebasar med fantasifulde kreationer Af Lars Lindberg AARS: Siden sidste jul har 20-25 lokale damer brugt en aften hver eneste uge på at strikke, sy og hækle fantasifulde kreationer til Aars Kirkecenters julebasar. Lørdag løb basaren så af stablen, og da stod det klart for de cirka 500 gæster i kirkecentret, at damerne ikke har ligget på den lade side. Lokalet var stopfyldt

med nisser, huer, vanter, puder, duge, tæpper og alverdens andre ting, og det skortede ikke på inspiration til årets julegaver. Da Aars Avis kiggede forbi sidst på eftermiddagen, var det værste ryk-ind overstået, og Betty Busk, der er tovholder for julebasaren, kunne gøre status. - Der var kø udenfor, da vi åbnede, og lige siden har der faktisk været mange

besøgende, så vi er rigtig godt tilfredse, fortalte Betty Busk, som med et smil tilføjede, at det jo heller ikke gjorde noget, at de besøgende havde været flinke til at gribe til lommerne. - Omsætningen har været rigtig god, og det tyder på, at vi når nogenlunde samme flotte omsætning som sidste år, hvor vi satte ny rekord, fortalte Betty Busk, der kunne berrette, at over-

Chaufføruddannelse Chaufføruddannelse - inkl. stort kørekort - inkl. stort kørekort

CHAUFFØRUDDANNELSE INCL. STORT KØREKORT Hos GRØNS Transport Uddannelser på Løgstør Køreteknisk anlæg tilbyder vi nye hold hver 6. uge.

Går du rundt og tænker det kunne praktisk med et Går du rundt og tænker på, atpå, detatkunne være være praktisk med et stort kørekort til lastbil, bus eller vogntog SÅ SE LIGE HER! stort kørekort til lastbil, bus eller vogntog - SÅ SE LIGE HER!

Fra kr. 2.200,-

AMU mål 47854 + AMU mål 40531 + AMU mål 45117

Hos GRØNS Transport Uddannelser i Sæby og Løgstør, tilbyder vi Hos GRØNS Transport Uddannelser i Sæby og Løgstør, tilbyder vi nye dagog aftenhold hver uge. Det betyder, at du i AMU-regi også nye dag- og aftenhold hver uge. Det betyder, at du i AMU-regi også Ring hør nærmere. har og mulighed at stort tage kørekort stort kørekort efter fyraften. Kurserne til har mulighed for at for tage efter fyraften. Kurserne til lastbil og bus indeholder foruden kørekortuddannelsen, også udlastbil og bus indeholder foruden kørekortuddannelsen, også udGRØNS Transport Uddannelser Løgstør TLF: 98 67 34 95 dannelsen det lovpligtige EU-kvalifikationsbevis. Med andre dannelsen til dettillovpligtige EU-kvalifikationsbevis. Med andre ord ord en komplet chaufføruddannelse! en komplet chaufføruddannelse! HOLDSTART 23. november 2015 du selvstændig eller lønmodtager, og kunne du tænke Så er Så du er selvstændig eller lønmodtager, og kunne du tænke dig etdig et Foruden AMU-chaufføruddannelserne, afholder vi også efterudkørekort til de en ovennævnte af de ovennævnte kategorier, du velkommen kørekort til en af kategorier, er du er velkommen til at til at ringe for for nærmere information om kurserne samt dannelseskurser chauffører, samt flexkurser for tilmelding. taxa- tilmelding. og busringe os op os forop nærmere information om kurserne samt chauffører. Køreteknik eller energirigtig kørsel både til virksomheder Ingen ventetid! Nye dagog aftenhold Ingen ventetid! Nye dagog aftenhold hver hver uge! uge! og ansatte. GRØNS Transport Uddannelser GRØNS Transport Uddannelser SæbySæby 98 4698 7846 8878 88 GRØNS Transport Uddannelser Løgstør 98 67 Uge: Transport 48-50-51-02 EU Efteruddannelse i Løgstør GRØNS Uddannelser Løgstøri gods og bus 98 67 34 9534 95 Amu mål 47848-40065-42903-40530

Uge: Uge:

Deltagerbetaling/egenbetaling for Deltagerbetaling/egenbetaling 49-06 EU efteruddannelse for gods og busfor i Hobro chaufføruddannelse inkl. kørekort: chaufføruddannelse inkl. kørekort: 08 Flexkursus Amu mål 46941-46943 AMU mål 40900 AMU mål 40900 AMU mål 40531 AMU mål 40531 AMU mål 45114 AMU mål 45114

Kjeldgaardsvej 9300 Sæby Kjeldgaardsvej 4, 9300 4, Sæby

B/E kørekort kr. 3.540,LastbilLastbil kr. 3.540,Kr. 4.000,Bus kr. 3.540,Kr. Bus kr. 3.540,pr. dag Vogntog kr. 2.360,Vogntog kr. 2.360,-

122,-

Danmarksvej 51, 9670 Løgstør

Danmarksvej 51, 9670 Løgstør Danmarksvej 51, 9670 Løgstør – Tlf. 98 67 34 95

- nui også i Løgstør! Ny afdeling hosKøreuddannelsescenter Jysk Køreuddannelsescenter GRØNSGRØNS - nu også Løgstør! Ny afdeling hos Jysk

Det var både julepynt og gaveidéer, som blev solgt på lørdagens julebasar.

skuddet fra basaren i Aars Kirkecenter sidste år kunne hjælpe 32 børnefamilier med i alt 76 børn med julehjælp - det inkluderede dog også overskuddet fra julekoncerterne i Aars Kirke. Det er femte gang, julebasaren afholdes, og igen i år går overskuddet til økonomisk trængte børnefami-

lier. Betty Busk var naturligvis stolt over det flotte resultat, men hun skyndte sig dog at understrege, at det ikke er hende, som har knoklet med garn, strikkepinde og nål og tråd hele året. - Vi tager jo penge for det, så kvaliteten skal være i or-

den, og derfor er det faktisk ikke alle, der får lov til at lave ting til basaren. Vi har dog en fast flok af piger i alderen fra midt i 50’erne til sidst i 80’erne, som her helt styr på det. Det er cremen af byens ungdom, sagde Betty Busk med et glimt i øjet.

Stor julemesse i Aalestrup på søndag Rundt om Aars AALESTRUP: På søndag

22. november afvikles den traditionsrige julemesse i Aalestrup Idrætscenter. Der ventes mange besø-

Vi udfører alt i VVS-arbejde for: Stor erfaring inden

kerfyr Varmepumper • Sto e rm Solvarme • Fjernva

åt, - stort somnsm ok det skal blive godt!

Suldrup Maskinforretning A/S Hjortholmvej 14 • 9541 Suldrup

Tlf. 98 37 83 44 • www.sumas.dk

gende, og arrangørerne har lagt et flot program med modeshows, underholdning og ikke mindst en masse aktiviteter for børn. Julemanden kommer naturligvis også, og sammen med syv nissebørn vil han sørge for den helt rette julestemning. Julemessen byder også på musik og sang, og i år er der underholdning med ”Den Syngende Post”, som er kendt fra ”Danmark har Talent”. Der er som sædvanligt byrådsmedlem, Per Bisgaard, der vil sørge for at holde styr på det omfattende program og være konferencier hele dagen.


Aars Avis

IO

Det kan godt betale sig ... ...at

tale energirenovering med os

V/

SNEDKERMESTER JAN JENSEN

5082 9078 · INFO@MEJAN-TOMRER.DK · MEJAN-TOMRER.DK

Dit lokale rammeværksteD - klarer alle typer indramninger Vi rådgiver om det rette rammevalg og tilpasser det færdige resultat specifikt til dine ønsker. · · · · Kimbrer Computer i Aars har købt bygningen hvor Nordic Easy Chair har domicil. Nu vil de omdanne den vestlige bygning til eget domicil med flot facade og nye kontorfaciliteter. Resten af det store bygningskompleks skal lejes ud.

i bygningen. Nu som lejer. Når Kimbrer Computer er færdig med deres kontorer, så vil der være omkring 4000 kvadratmeter kontorer og haller til udlejning på Messevej.

Niche Kimbrer Computer blev stiftet i 1995 og lå de første år på Kirketorv i Aars. Firmaet køber serverløsninger op og sælger dem videre. Der kan både være tale om nærmest nye og brugte serverløsninger. Kunderne befinder sig over hele verden, og hovedparten af firmaets omsætning foregår uden for

Danmarks grænser. - Man kan sige, at vi har fundet en niche i markedet. Der er ikke så mange brookere der er lagerførende. Vores styrke er netop, at vi tør tage ting på lager, forklarer Morten Nøhr. - Så har vi en række dygtige medarbejdere med fingeren på pulsen til at sælge det igen, supplerer Peter Tølbøll Hansen. I dag har Kimbrer Computer 19 ansatte.

Mange planer Kimbrer Computer og de to ejere har mange planer, og samtidig med købet af

de 10.000 kvadratmeter fabriksareal på Messevej har de købt ejendommen på Keldgaardvej, der hidtil har været hjemsted for Hegnssnedkeren og auktionshuset. Den bygning vil Morten Nøhr og Peter Tølbøll Hansen også leje ud. - Vi har ingen endelig plan med den bygning. Vi vil naturligvis renovere det af bygningen der har været brændt. Vi er også parat til at skabe en bygning, hvor der kan være udstillingslokaler, kontorer eller andet, siger Morten Nøhr.

Fotorammer Svæverammer Rammer på mål Passepartout

BeSøg VoReS weBSHoP På M10RAMMeR.dk

ÅbningstiDer er

Man., ons. og fre. kl. 16.00-18.00

Holmevej 128 · 9600 Aars · info@m10rammer.dk · Tlf. 23 96 49 11

Engvej 2 • 9640 Farsø • Telefon 98 63 26 88 www.advokamoesgaard.dk • post@advokatmoesgaard.dk

Brug din advokat til:

- retssager / incasso - dødsboer / privat skifte - testamente - handel med fast ejendom

Det er gratis at få et godt råd.

Advokat Kirsten Moesgaard

• Topkapning • Træfældning • Beskæring Anbo Skov & Have

Tlf. 29 41 71 88 www.anbo.dk anders@anbo.dk

64 nuværende og tidligere ansatte ved GPV Electronic mødtes fredag til hyggeligt samvær i Aars Bowlingcenter.

Kollegialt sammenhold i Aars AARS: Fredag 6. november mødtes nuværende og tidligere kollegaer fra GPV Electronic for femte år i træk i Aars til hyggeligt samvær. I år var Aars Bowlingcenter rammen om arrangementet, og der var mødt 64 op til en dejlig dag, hvor snakken gik livligt. Det var Søren T. Lyngsø, der helt tilbage i 1952 star-

! IS NING ATD OG DGIV GRTILBUNEL RÅ

AARS: Pladsen er endnu en gang blevet for trang til Kimbrer Computer i Aars. For få dage siden er virksomheden flyttet fra Himmerlandsparken midt i Aars til Messevej 12, hvor de har købt 10.000 kvadratmeter bygning, der hidtil har været domicil for Nordic Easy Chair. Selv om pladsbehovet er øget, så er der trods alt ikke behov for alle 10.000 kvadratmeter endnu. - Vi skal selv bruge cirka 2300 kvadratmeter. Resten lejer vi ud, siger Peter Tølbøll Hansen, CEO Kimbrer Computer. Faktisk er firmaet kun flyttet i midlertidige lokaler. Kimbrer Computer er rykket ind i kontorfaciliteterne og har taget en hal i brug til lager. Men inden for det næste års tid er planen at ændre nabobygningen til domicil for Kimbrer Computer med nye kontorfaciliteter og tilknyttet lagerhal. - Vi har fået lavet tegninger og har folk til at regne på tilbud lige nu, forklarer Morten Nøhr, der ligeledes har titel af CEO. Der er endnu ikke en fast tidsplan for den endelige flytning, men de to ejere håber at være på plads i sommeren 2016. Tanken er så, at leje de nuværende kontorfaciliter ud. Interessen er allerede tilstede. Nogle af kontorerne er lejet ud, og firmaet Nordic Easy Chair er stadig

SS

Af Torsten Hansen

FE

Firmaet, der handler med computere, har mange planer i Aars

O PR

Kimbrer Computer i Aars er i gang med en stor flytning

SIDE 15

UDNY T HÅNDVÆRKERFRADRAGET 2015

18. NOVEMBER 2015

tede elektronikvirksomheden, som flyttede til Aars i 1967, hvor der var plads til løbende udvidelser i den succesfulde virksomhed, som hurtigt voksede sig større. Da det blev sværere tider i branchen overgik firmaet til GPV i 1995. Sammenkomsterne startede, da 10-15 piger ønskede at møde tidligere kollegaer, og derefter voksede det

bare. Det er lige fra værkfører til rengøringsassistenter, og både kvinder og mænd, som er spredt i hele landet, der møder op til samværet. Næste års træf er allerede aftalt, og Kimbrerkroen i Aars er blevet booket til den første fredag i november, som er det fastlagte tidspunkt hvert år.

Advokatfuldmægtig Rasmus Moesgaard

Vi yder gratis retshjælp hver torsdag kl. 16.00-17.30 på Engvej 2, Farsø

AARS AVIS

Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

SIDE 16

Når amatørpolitikere slippes løs på skole- og landdistriktsområdet Ryan Klitholm, Anneksvej 27, Alstrup, langer ud efter politikerne, som efter hans mening ikke har tænkt sig ordentligt om, når de vil lukke tre af kommunens landsbyskoler: Lokalpolitikere er også mennesker, og som be-

kendt er det menneskeligt at fejle. Desværre er der en hel del lokalpolitikere i Vesthimmerland, som er alt for menneskelige på netop det punkt. Efter et høringsforløb, hvor børne- og skoleudvalget tydeligvis allerede havde truffet en beslutning, og hvor skolebestyrelserne reelt var til grin, har udvalgets politikere meldt ud, at de små skoler i Strandby, Overlade og Blære skal lukke. Den uigennemtænkte beslutning forventes endeligt vedtaget af byrådsflertallet bestående af de samme partier. Konservative, socialdemokrater og SF er beslutningens bødler. Men Venstre, der ellers forsøger at fremstå som redningsplanken mod skolelukninger, står sammen med De

Alt i malerarbejde Bygningsmaleren Farsø Malermester Gert Bang Larsen

Konservative bag det kommunalbudget (bl.a. med omfartsvejen ved Aars), der er årsag til de store nedskæringer på især skoleområdet. S og SF’s opbakning til skolelukningerne er forstemmende; et klassisk eksempel på lokalpolitikere, som indgår lokumsaftaler til ugunst for store borgergrupper eller kommunen/samfundet som helhed på grund af snævre lokalinteresser. Som flere har gjort opmærksom på fra starten, sker skolelukningerne på et spinkelt grundlag. Undervejs har de ansvarlige l

Karl Lausten, næstformand i Kimbrerfestkomiteen, svarer på Anders Christensens indlæg i sidste uges udgave af Aars Avis.

Oustrupvej 28, 9600 Aars

ort srapp standdgivning il T & ning & Totalrå rhverv imærk &E Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: El-installation VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Overvågning

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Bosch Varmepumper - 5 års garanti

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

striktsudvikling, men med beslutningen om skolelukningerne viser de ansvarlige partiers deres sande kulør på dette politikområde, der berører halvdelen af kommunens borgere herude i landdistrikterne. Eksistensgrundlaget ødelægges i de landsbyer, hvor børne- og skoleudvalget nu vil lukke skolerne. Og flere landsbyskoler vil blive lukket, hvis den nuværende politiske “visdom” får lov at herske. Borgerne i de ramte landsbyer er overladt til sig selv. Friskoler er heldigvis bebudet eller undervejs, og det er nødvendigt, når de ansvarlige lokalpolitikere nu hiver tæppet væk under landsbyerne og forværrer deres fremtidsudsigter. Det er slående, at udvalget ikke har hæftet sig ved kvaliteten eller tilfredsheden med kommunens skoler; børnenes, forældrenes, lærernes tilfredshed med deres skole. Som forælder med børn, der har gået i Ullits og Farsø, og med en ægtefælle, som (endnu) er lærer i Strandby, har vi

gennem alle årene oplevet meget stor forskel på kvaliteten mellem de tre skoler. Som begrundelse for skolelukninger, der reelt skyldes dårlig økonomisk planlægning og prioritering, har udvalget brugt intetsigende statistikker. Det må være rimeligt, at udvalget efter lukningsbeslutningen nu redegør for kvaliteten af det skoletilbud, som borgerne kan forvente i deres lokalområde efter lukningerne. Har udvalget nogen som helst anelse om f.eks., hvilke kommuneskoler der er størst tilfredshed med blandt forældre og børn? Eller hvor skolelederen gør det godt, eller hvor lærerne trives, så børnene motiveres og har lyst til at gå i skole og til at lære med glæde og udbytte? Fyldestgørende svar får vi ikke af de ansvarlige lokalpolitikere. Det siges, at vi har de politikere, vi fortjener. Men ingen i kommunens landdistrikter fortjener den nuværende beslutning, der er en falliterklæring for hele skoleindsatsen i Vesthimmerland.

Kimbrerfestens fremtid

www.bygningsmaleren-farsoe.dk mail@bygningsmaleren-farsoe.dk Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12

Krogh Madsen Arkitekter a /s

lokalpolitikere været immune over for modargumenter fra folk med viden og erfaring på skoleområdet. Små landsbyer i landdistrikterne kæmper for at overleve som steder, hvor man har lyst til at bo. Skolen er måske deres eneste overlevelsesmulighed. Blandt andet SF har udtrykt interesse for landdi-

18. NOVEMBER 2015

Kære Anders. Tak til dig og mange andre for konstruktive ideer vedrørende Kimbrerfesten. Vi noterer alle forslag, og de indgår naturligvis i det katalog af forslag, som vi arbejder med ved planlægningen af fremtidige fester. Tillad os at komme med et par oplysninger, der forhåbentlig kan hjælpe på forståelsen: Planlægningen af festen 2015 måtte gå om for store deles vedkommende, fordi Aars Lystanlæg ikke blev indrettet, som det var aftalt for et år siden. Det betød, at det sædvanlige tivoli vendte om på stedet og kørte hjem igen, da de så Aars Lystanlæg med den nuværende indretning ved en besigtigelse i foråret 2015. I det øjeblik forsvandt festens tredjestørste indtægtskilde mellem hænderne på komiteen. På det tidspunkt var komiteen også bekendt med, at Pengeynglerne ikke havde haft det store held med deres aktiviteter, så man vidste udmærket, at der ikke kom et væsentligt bidrag fra den kant. Derfor blev opgaven hurtigst muligt at finde et tivoli, som kunne møde op på det givne tidspunkt, og som ville påtage sig opgaven at arbejde i Aars lystanlæg, som det nu ser ud. Det var ikke nogen nem opgave, for der er ikke mange tivolier at vælge imellem,

og de fleste er booket et lille år i forvejen. Det lykkedes at finde et tivoli, men ikke et, der kunne bidrage økonomisk til festen i nævneværdigt omfang med så kort varsel. Derfor var opgaven at finde besparelser, så festen kunne afvikles uden at løbe ind i et decideret underskud. Det lykkedes samtidig med, at der blev knoklet med at finde på nye tiltag, som f.eks. cykelløb, men samtidig tilpasse planer, bemanding, udstyr og tilladelser til de ny forhold. Det krævede rigtig mange ekstra timer, men det lykkedes takket være en enorm indsats fra mange ihærdige mennesker, der brugte både fritid og en del af deres arbejdstid uden nogen form for kompensation. Kimbrerfesten ledes af ansvarlige folk, der naturligvis ikke tegner sig for udgifter omkring 1 million kr uden også at have et solidt skøn over indtægterne. Derfor kunne man også før sommerferien se, at der ikke ville blive meget at rutte med. Og når fredag og lørdag så regnede væk, var det faktisk ganske imponerende, at det overhovedet kom til at løbe rundt. På den baggrund er det naturligt at både Komiteen og de 11 idrætsklubber bag Kimbrerfesten overvejer, hvordan man bedst kan arrangere en fest med en rimelig belønning til de klubber, som tilsammen leverer omkring 4.000 timers frivilligt arbejde til festen. Det er naturligvis muligt at arrangere en fest i Aars Lystanlæg og de omkringliggende veje og pladser. Men det er hverken let el-

ler billigt. Derimod er rammerne rigtigt hyggelige, og der er mange traditioner og minder forbundet med stedet. Så meget taler for en løsning, hvor Anders og mange andres gode forslag kan komme i spil. Alternativet med festplads ved Messecenteret er nemmere at gå til, men der skal puttes flere kræfter i at gøre det hyggeligt. Men der er mulighed for at lade de unge feste i et telt for fuld udblæsning uden at holde den halve by vågen samtidig med, at de voksne kan få ørenlyd og lytte til musik efter en anden smag i en af messehallerne. Der er plads til at afvikle mange af de mere pladskrævende aktiviteter, der gør andre byfester til en succes. Og såmænd også til madboder mv. som Anders foreslår. Om det ender med den ene eller den anden løsning er ikke noget, Komiteen afgør. Det gør repræsentantskabet med to personer fra hver af klubberne efter at Komiteen har undersøgt de væsentligste forhold vedr. økonomien i de to løsninger. Uanset hvor det ender, er alle medvirkende indstillet på at gøre deres bedste for at skabe en god Kimbrerfest også i 2016. Der sker en løbende udskiftning i Komiteen. Undertegnede kom ind i komiteen midt i virakken i foråret, og yderligere to nye er på vej ind i disse dage. Det betyder også, at der ligger en kæmpe opgave på de erfarne medlemmer, som jo af gode grunde både skal løfte de tungeste byrder og samtidig lære nye folk op. Det er ikke så mange, der har lyst til at bruge en

Karl Lausten.

stor del af deres fritid året rundt og stille op til en hel uge, hvor arbejdsdagene er mellem 12 og 20 timer uden løn. Og de fleste af den slags folk - læs ildsjæle - er allerede i gang i de forskellige foreninger. Så forslaget om at hente folk i klubberne er nok ikke så realistisk. Derimod er Anders og alle andre velkomne til at bidrage både med jeres gode idéer og ved at give en hånd med, når det går løs næste år. Det er ikke nødvendigt at skrive i avisen - telefonnumre og mailadresser står på hjemmesidenn. Vi kan bruge al den hjælp, vi kan få! Og lad mig for god ordens skyld lige gentage, at Kimbrerfestkomiteen ligesom resten af byen glæder sig over, at Aars Lystanlæg fungerer så fint i daglig brug. Både kommunen, naboerne til Aars Lystanlæg og alle andre involverede er meget forstående og gør deres bedste for, at det skal være muligt at holde Kimbrerfesten i Aars Lystanlæg. Om vi så kan finde en løsning, der belønner de frivilliges indsats med lidt mere end 25 øre i timen, må tiden vise.


18. NOVEMBER 2015

Vi vil Strandby Skole Kim Skaarup Kristensen, Farsøvej 106, 9640 Farsø, beskylder lokalpolitikerne for kassetænkning, når de vil lukke blandt andre Strandby Skole: Med udgangspunkt i CEPOS redegørelse, kommunens egne beregninger og den sidste tids læserbreve fra diverse kommunalpolitikere, vil jeg forsøge at redegøre for egne holdninger til skolestrukturdebatten. CEPOS skriver klokkeklart, at de kommuner der har lukket skoler reelt ikke har fået den besparelse, som de havde beregnet sig frem til. Tværtimod. Lukning af en skole medfører nærmest per automatik anlægsinvesteringer med sig

på en anden skole. Så med mindre det er lurvet kassetænkning fra byrådets side, er denne løsning intet værd. Når det så kommer til kommunens egne beregninger, viser disse med al tydelighed, at CEPOS har ret. Såfremt en eller flere skoler lukkes, skal der oprettes flere klasser på bl.a. Farsø og Aars Skole. Klasser som der bare ikke er plads til. Hvad betyder det så? Ja, så må der jo bygges til. Problemet er bare, at det er ikke fysisk muligt, da begge skoler ligger klemt inde på en alt for lille grund. Alternativt kan der så bygges en lille skole i nærheden af den anden (det kommer nok ikke til at ske) eller kommunen kan vælge at bygge en helt ny skole. Kommunens materiale fra byrådsmødet i september, viser beregninger ud

Aars Avis

fra to scenarier. Enten 24 eller 28 børn i klassen. Med 24 børn i klassen er hele besparelsen væk. Med andre ord; fremover skal der være 28 børn i alle klasser. Så er spørgsmålet: Tror byrådet virkelig, at alle børn vil klare sig igennem og få alle de nødvendige færdigheder, eller er der beregnet, at nogle bliver tabt på gulvet. Med skolelukninger følger så også større udgifter til bustransport, etablering af busstoppesteder, opstilling af busskure osv. Ingen reel besparelse, kassetænkning igen. Per Bisgaard skrev i sidste uges avis, at Strandby Skole selv ønsker at lukke og satse på en friskole. Dette er faktuelt forkert og taget aldeles ude af kontekst. Jeg HAR læst deres høringssvar, og de giver blot udtryk for, at de – så-

fremt kravet fra kommunen er at skulle spare 25 procent på budgettet - ikke på forsvarlig vis kan drive skolen videre. Men helt ærligt Per Bisgaard, hvem tror en besparelse på 25 procent er mulig? Hvis ja, hvorfor så ikke spare 25 procent på hele kommunens budget. Jeg håber alle kan høre, hvor latterligt det lyder! Vi i Strandby bakker op omkring vores skole. Vi har en fantastisk skole, hvor der er mulighed for masser af udendørsaktiviteter uden at skulle leje en bus for at komme dertil. Vi har en skole som gennem de seneste 10 år har været – af byrådspolitikeresnakket ned om/snakket mod en lukning, men som på trods af det er blevet en bedre skole. Hele friskoleideen kom kun på tale, fordi folk i Strandby følte sig klemt og provokeret af byrådet og kom kun i gang

Borgmesteren har holdt skjult, at han burde have erklæret sig inhabil get i beslutningen, men burde have erklæret sig inhabil:

Økonomiudvalgsmedlemmerne Palle Jensen, Uffe Bro, Per Bisgaard, Kirsten Mosgaard og Pernille Vigsø Bagge vil have tidligere beslutning om salg af Børnehaven Præstegårdsvejs bygninger erklæret ugyldig på baggrund af, at borgmester Knud Kristensen har delta-

Vi, undertegnede medlemmer af Økonomiudvalget, traf beslutningen i Økonomiudvalget om, at kommunen ikke ville acceptere de fremkomne bud på Præstegårdsvejens Børnehave og tilliggende arealer, fordi der var fremkommet nye oplysninger. Det skal oplyses, at Per Bach Laursen var fravæ-

rende under mødet, men at han tilslutter sig nedenstående. Vi skal oplyse, at borgmester Knud Kristensen ikke deltog i mødet, da han var inhabil. Derfor undrer det os meget, at han kan udtale sig om baggrunden for vores beslutning og samtidig forklare offentligheden om, at det var Udviklingsplanen, der var baggrunden. Dette er ikke korrekt. Udviklingsplanen

har vi selvfølgelig hele tiden kendt. Borgmesteren forsøger gennem sine udtalelser at tage æren for vores beslutning. Det, synes vi, er upassende og lidet konstruktivt for det fremtidige samarbejde. Baggrunden for vores beslutning skal findes et helt andet sted, nemlig i Økonomiudvalgsmødet den 24. juni 2015, hvor vi besluttede at udbyde ejen-

SIDE 17 som en protest. Vi ønsker absolut ikke vores skole lukket. Den er omdrejningspunktet, når tilflyttere bliver knyttet til området og lærer andre at kende. Den er samlingsstedet for mange, både pensionister og børn. Når Inger Nielsen skriver nytænkning og Henrik Dahlgaard svarer med, at vi om fem år har 600 færre elever, er de begge ofre for vanetænkning. I opfører jer som Sognerådsmedlemmerne i den danske film ”Bussen”. Det er nemt at skrive nytænkning, Inger Nielsen. Kom med forslag! At Henrik Dahlgaard kommer til at mangle 600 elever, er da en væsentlig forbedring i forhold til hans udtalelser 29. januar i år hvor tallet var tæt på 1000 elever. Men hvad med at tænke alternativt. Jeg kom med et forslag om at udstykke grunde i Strandby. Ned mod fjor-

den, med fantastisk udsigt. Træk nye til kommunen. Skattekroner, børn til skolen og opblomstring af de små samfund. Genindfør skolegrænserne! Det koster ikke noget, men det virker. Konklusionen er, at såfremt at byrådet vælger at lukke en eller flere skoler, vil der opstå flere friskoler i kølvandet. Der vil blive kæmpe pres på de eksisterende skoler, dermed større udgifter til svage børn og sidst men ikke mindst; I løbet af få år, anlægsinvesteringer i størrelsesordenen 200 - 250 millioner til nye skoler i Aars og Farsø, samt renovering af Løgstør Skole. Henrik Dahlgaards kæmpeskoler bliver til virkelighed. Endeligt kan det efterhånden diskuteres, hvorvidt kommuneskatten snart skal differentieres, da det er svært at se ALLE de goder os i oplandet nyder godt af.

dommene til salg. I dette møde deltog borgmesteren på trods af, at han burde have meddelt Økonomiudvalget, at han havde sådanne forbindelser til det selskab, der havde forespurgt på muligheden for at bygge på grundene, at han var inhabil, hvilket han indrømmede i vort sidste møde. Havde vi som Økonomiudvalgsmedlemmer fået disse informationer af borgmesteren, var han blevet erklæret inhabil og sendt udenfor døren. Det var og er vores opfattelse, at beslutningen om udbud af ejendommene som følge af inhabilitet,

ikke er gyldig. Konsekvensen heraf er, at udbuddet skal gå om, såfremt der stadig er flertal for at sælge ejendommene. Det er imidlertid vores opfattelse, at ejendommene ikke igen skal udbydes til salg, førend der finder en afklaring sted om den fremtidige struktur for børnehaverne i Aars. Det er endvidere vores agt ved revurderingen af et muligt ejendomssalg at tage skyldigt hensyn til den eksisterende udviklingsplan for Aars by. Palle Jensen, Uffe Bro, Per Bisgaard, Kirsten Mosgaard og Pernille Vigsø Bagge.

HAVERSLEV

Poul E. Jensen, der er formand for støtteforeningen for bussen Liva og chaffør på bussen, er hædret som ildsjæl.

Poul E. Jensen udnævnt til ildsjæl HAVERSLEV: Chauffør på ældrebussen LIVA, og formand for støtteforeningen for samme, Poul E. Jensen, Haverslev, har modtaget en fin udnævnelse fra Spar Nord Fonden. Et diplom med teksten: ”Tillykke, du har hermed beviset på, at du er udnævnt til Ildsjæl”. På diplomet står videre at læse: ”Via Spar Nord Fonden har en eller flere personer i dit lokalområde bedt os om at udnævne dig. Vi takker dig, fordi du inve-

sterer dine ressourcer, så det lokale liv og sammenhold styrkes”. Med hensyn til den efterhånden gamle ældrebus LIVA, forklarer Poul E. Jensen, at LIVAs støtteforening Livskvalitet håber på inden alt for længe at have nok midler til køb af en ny bus. Der er truffet beslutning om, at den nye bus bliver købt hos Ford i Aars, som også skal bygge den op, så den passer til persontrans-

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

port, også til kørestolsbrugere. En ny bus, leveret og opbygget med alt det fornødne, bl.a. forhøjet tag, vil koste tæt ved 470.000 kroner. Bussens støtteforening har på bankbogen omtrent det halve, altså 235.000 kroner, så der er et stykke vej endnu, inden en ny bus kan erhverves. I søndags blev der afholdt gavespil på Aktivitetscenteret i Rørbæk, hvis beboere også benytter bussen LIVA. Overskuddet fra bankospillet gik ubeskåret til bus-indsamlingen. Støtteforeningen har på det seneste modtaget både store og mindre donationer fra enkeltpersoner, så det lykkes nok indenfor en overskuelig fremtid…at kunne købe en ny bus. Busturene rundt i landsdelen giver gode og livsbekræftende oplevelser til de ældre, der ikke længere selv bare…”kan tage bilen og køre sig en tur”! Spar Nord Fonden har i omkring 20 år, årligt doneret ca. 20 millioner kroner til tusindvis af små og store initiativer rundt om i Danmark.

Legetøjssamlere i Haverslev HAVERSLEV: På søndag, 22. november  holder den almennyttige forening Legetøjssamlere af 1988 marked i Haverslev Hallen. Legetøjssamlerne er en forening med knap 300 medlemmer fra hele landet, som samler på forskelligt legetøj, alt fra dukker til

modelbiler, modeltog og meget mere. I Haverslev Hallen vil der være borde med alt muligt legetøj for alle mellem 1 og 100 år. Og der vil være et legehjørne for børn i hallen. Der er rigtig mange voksne der samler på legetøj,

og ofte har det relation til barndommen. Foreningens formål er at virke til bevarelse af legetøjet og arbejde for udbredelse og interesse for at samle legetøj, samt at arrangere udstillinger. Foreningen mødtes i Haverslev sidste år. Det var en succes som nu gentages.

På søndag er der legetøjsmarked i Haverslev Hallen igen. Foreningen Legetøjssamlere i Danmark står bag og der bliver meget at se på og handle med.


Aars Avis

SIDE 18

18. NOVEMBER 2015

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Misbruger på Sortebakkeskolen NØRAGER: Overbygningen på Sortebakkeskolen i Nørager har haft besøg af tidligere stofmisbruger Martin Fritzen. Tre af eleverne, Anna Rosbjerg, Sara Skov og Sophie Krathmann fra 9.a, har skrevet om foredraget: ”Martin Fritzen lagde ud med at fortælle om sin opvækst i en lille by på Sjælland. Hans forældre blev skilt og hans mor var alkoholiker. Som syv-årig prøvede Martin at vågne om natten ved lyden af sin mor få tæsk af en voldelig eksmand. Allerede som 13-årig begyndte han at drikke alkohol i store mængder med sine venner, hvilket hurtigt udviklede sig til hash og stofmisbrug. I samme alder opdagede han sin mor i et selvmordsforsøg, hvor hun prøvede at hænge sig selv i garagen. Hele hans opvækst hjemme hos sin misbrugende mor og en far, hvis familie prøvede at presse ham ind i noget han ikke passede ind i, var en stor årsag af hans misbrug. Martins stofmisbrug startede med et voldsomt forbrug af smertestillende piller, som han snød sin læge til at udlevere. Han drak fem dage om ugen både før og efter fodbold, men samtidig også til alt for vilde fester i weekenden. Smertestillende piller

Martin Fritzen fortalt om sit liv med misbrug, for eleverne på Sortebakkeskolen.

og alkohol udviklede sig til andre former for stoffer såsom kokain. Han prøvede at komme ud af misbruget, men det lykkedes ikke første gang, så han faldt hurtigt i igen. Stofmisbruget fortsatte derfor indtil han fik et opkald fra en af sine venner, der også var stofmisbruger. Martin tog ikke telefonen, fordi det var nat. Dagen efter hørte han den lagte besked, der lød følgende “Martin jeg har brug for din hjælp”. I flere dage efter prøvede han at få fat på vennen men uden held. Vennens mor tog efter et

par dage kontakt til Martin og fortalte, at han var fundet død af en overdosis. Dette fik Martin til at tænke over, hvad han egentlig udsatte sig selv for. Enten var hans venner i fængsel ellers var de døde. Han stillede sig foran spejlet og stillede sig selv spørgsmålet “vil jeg leve eller dø?”. Han valgte livet og tog en beslutning om at stoppe. Han tog på et misbrugscenter i Slagelse, hvor det lykkedes ham efter otte måneder at blive stoffri. Nu har han en uddannelse og fik et så højt gennemsnit, at han kom på universitet, men han droppede ud, fordi han ikke følte sig tilpas. Martin har fået en kæreste og nyder tiden sammen med hendes familie, som han betragter som sin egen. Det eneste familie han har tilbage er hans lillesøster og far, som han har jævnligt kontakt til. Dem han har tilbage tager med ham ud og ser hans foredrag for at bakke op om ham. Vi synes, at man kan lære meget af ham. Han har været ekstrem mange ting igennem, men alligevel er han endt med et fantastisk liv. Han er et perfekt eksempel på en mønsterbryder. Vi kan sagtens anbefale ham til andre unge, men også til folk, der er i misbrug eller på vej derind.”

Jer er mulighed for at købe masser af juleting i Stenild den kommende weekend.

Julemarked i Stenild søndag

STENILD: På søndag, 22. november åbnes dørene til et stort julemarked i Stenild Forsamlingshus. Et af årets store trækplastre er bl.a. slagtermester Johnny Christensens kød fra Nørager. Om eftermiddagen kommer sognepræst Herluf

Christensen og læser en julehistorie. Brian Sørensen og Mette Dam kommer og synger julesange, og selvfølgelig kigger julemanden også forbi flere gange i løbet af dagen. I forsamlingshuset opstilles boder med julenisser i massevis, julekort, julepynt

og julegaver. Der bliver mulighed for at købe årets juletræ og pyntegrønt. Ligeledes vil tombolaen som sædvanlig bugne af gevinster, sponseret af private og erhvervsdrivende fra egnen.

AARESTRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Emneuge og skolefest på Sortebakkeskolen Eleverne i Nørager har lært masser om førstehjælp

Eleverne på Sortebakkeskolen i Nørager har lært om førstehjælp, og prøvet det som øvelse, hvor mange spillede figuranter.

NØRAGER: Sidste uge var der emneuge og skolefest på Sortebakkeskolen i Nørager. Temaet hele ugen var ”Førstehjælp”. Ud over målet at skulle lære om førstehjælp, så har det også været et mål, at eleverne skulle lære at samarbejde, og at de skulle lære hinanden at kende på tværs af alderstrin og klasser. Derfor har eleverne hver dag både været sammen med deres ”almindelige” klasser, hvor de har lært om førstehjælp, og derudover

også været på aldersblandede hold med elever fra 0.9. klasse. Her har eleverne også arbejdet med førstehjælp på forskellige måder. Ud over førstehjælp har der været afholdt en varslet og en uvarslet brandøvelse på skolen, så eleverne nu er helt klar over, hvad de skal foretage sig, hvis der skulle opstå brand. Derudover har der også været besøg af en brandmand, og eleverne prøvede at slukke forskellige brande med brandtæpper og skum-

slukkere. Torsdag aften var der skolefest for alle elever på skolen samt deres forældre. Over 500 havde forudbestilt varm mad, som den lokale slagter sørgede for. Til skolefesten var klasserne ansvarlige for forskellige boder eller aktiviteter, som alle havde med førstehjælp eller kroppen at gøre. Man kunne f.eks. få massage, få målt sit kondital og få bestemt sin blodtype. Som afslutning på ugen var der etableret en handlebane, hvor eleverne på de aldersblandede hold blev sendt ud til forskellige poster, hvor der var sket uheld. Her skulle eleverne så i fællesskab finde ud af, hvilken førstehjælp de skulle yde. Her var alt lige fra trafikuheld, cykeluheld og faldskade fra trappe. Heldigvis havde en del forældre frivilligt meldt sig til at være figuranter som syge og sårede, og de spillede deres roller godt. Desuden stillede politiet op med to betjente og to politibiler, og bidrog aktivt til at situationerne kom tæt på virkeligheden.

Omkring 30 var mødt frem for at komme med ideer til fremtiden i Aarestrup.

Brainstorm i Aarestrup AARESTRUP: I sidste uge var der i Aarestrup Forsamlingshus indkaldt til Borgermøde, hvor byens beboere kunne komme med ideer og ønsker for fremtiden i den hyggelige lille by. Omkring 30 personer var mødt, og rækken af mægtig gode ideer blev lang og omfattende. Landskabet omkring Aarestrup er velegnet til vandreture, og en yderligere udbygning af byens sti-system blev foreslået, ligesom man omkring byens anlæg med dam kunne ønske sig en sti hele vejen rundt, mere belysning ved dammen, en eller anden form for hytte eller læskur, en bålplads, måske lidt motions- og/eller legeredskaber med mere. Der eksisterer øjensynligt en gammel bybrønd ved dammen, men ingen ved rigtig hvor den er. Det kunne være interessant at finde den og få den genetableret.

Julebelysning på træet på den lille ø i dammen ville være hyggeligt, og opstilling af en info-tavle ved anlægget kunne give mange muligheder for at informere både turister og byens beboere om, hvad der sker i Aarestrup. Aarestrup har seks veje der fører ind i byen. Nye smarte byporte blev også foreslået. En Aarestrupborger havde taget et eksempel med, hvor der endda var mulighed for at via solceller at tænde lys i byportene om aftenen. For så vidt ideerne om flere stier, forbedringer af anlægget og byportene, blev der nedsat små arbejdsgrupper, der så til næste borgermøde i foråret kan fremlægge løsningsforslag, der evt. kan besluttes. Listen med gode ideer slutter ikke her. Det blev f.eks. foreslået at arrangere folkedans i Forsam-

lingshuset, at byens mange foreninger lavede en fælles kalender for aktiviteter, at folderen med ”Velkommen” til nye i byen blev genoptrykt, at få etableret en frivillig købmandsbutik, at danne en madlavningsklub for ”Finere mænd”, at arrangere en årlig svampetur med efterfølgende suppe i Forsamlingshuset (hvis man tør/red.!), ligesom afholdelse af bazar/loppemarked, sommerfest, julefrokost, maleriudstilling, vin/øl smagning med mere. - Vi har det godt i Aarestrup, forlød det, og vi skal jo ikke løse det hele i aften, men forsøge at skubbe noget nyt og spændende i gang. Med alle de fremkomne ideer og ønsker, er der så sandelig noget at bygge på. Juletræet i Aarestrup tændes lørdag, 28. november, hvor der bl.a. er juleklippedag på Friskolen.


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

kolonial

kolonial

S ch u ls t ad

Pe te r L a rs e n

solsikke ruGbrød/ multikerneboller

kaffe

950 g

s

½ pri

10

Fr it v a lg

00

R ib e n a

solbærsaft

20

Pr. ps.

95 6 fl. 300 + pant

Fra slagteren

bøf marked

toilet/køkkenrl.

2 st k . møre bøffer

8-4 rl.

50

ugensbe! prisboM Du n-le t

skyllemiddel

Ultra garden, "den lyserøde"

10

Fr it v a lg

15

Kun

torsDag tors torsD Dag Dag

00

10 00 10

Pr. ps.

100

Kun

00

mou suppe

2-2,5 kg

00

slik

2 e lle r 2 . d e r e v le n a k Vi R ATIS! G r e b m e v o n . 8 2 juletræer "ude"

på adre s s e n !

Pr. st k .

100

Kun

6 00 5

n

00

lØrDag

hindbærsnitter

95

Pr. 100 g sukker 1 kg

00

FreDag

Løs væg t

00

grØnt Ø

ra 1/2 hamburGerryG No rdm a n n s g

Fr it v a lg

1 ltr. okse/hønse

min. 400 g

16

Fr it v a lg

95

non-FooD non non-F -FooD -Foo oo

Fl kØb 12 . u/b Fl 2 å F g 00 o

L o t us

2 kg

00

Max. 6 ps. pr. kunde!

non-FooD

mel

alm./light

´s y a d o t l a i c e sp .

89

Amo/G lu te n

1 ltr.

V Vin

juletuborG ds.

s ½ pri

kolonial

400 g Grå blanding 66

Øl + VanD

20 st k .

SIDE 19

Max. 6 ps. pr. kunde!

3 st k .

25

00

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

H ave rs le v

v. finn ovesen

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fra onsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)


Aars Avis

SIDE 20

18. NOVEMBER 2015

AARESTRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

En mønsterbryder går til bekendelse i Aarestrup Årets sidste kirkehøjskolearrangement med foredrag og sang AARESTRUP: Onsdag d. 25. november inviterer Midthimmerlands Kirkehøjskole endnu en gang til højskoleformiddag, denne gang i Aarestrup, hvor der som sædvanligt indledes med morgensang og fortælling i Aarestrup Kirke ved organist Anette Kjær. Efter formiddagskaffen i Aarestrup Forsamlingshus er der foredrag ved højskoleforstander Flemming Nees, der under overskrif-

ten ”En mønsterbryders bekendelser” vil give en personlig kommentar til det Danmark, der er resultat af opbruddet fra liberalt landbrugssamfund til moderne industrisamfund. Med afsæt i sin egen personlige fortælling beretter Flemming Nees om at finde sin egen identitet midt mellem mågestel og installationskunst, dansktop og fusionsmusik og om vigtigheden af gene-

HORNUM

rationsfællesskaber og civil ulydighed. Flemming Nees har siden 2010 været højskoleforstander på SeniorHøjskolen, Nr. Nissum. Han er født og opvokset i Thyborøn i en fiskerfamilie, er cand.mag i religionsvidenskab og historie og har undervist i forskellige sammenhænge, bl.a. som højskolelærer. Han er desuden en fremragende foredragsholAars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

der, der med glimt i øjet siden om side med alvoren formår at formidle og fortælle, så emnet altid bliver både vedkommende og får nyt perspektiv.

Fra drøm til virkelighed… Denne højskoleformiddag afrunder første sæson i Midthimmerlands Kirkehøjskole. - Emnet ”At være på vej” er blevet belyst på forskellig vis gennem foredrag, fortællinger, fællessange. Interessen for disse højskoleformiddage har været helt overvældende, siger Anette Kjær der er ”daglig leder” af kirkehøjskolen. - Det var en gammel drøm, der her gik i opfyldelse, og det har været en stor glæde at opleve, at så mange mennesker fra nær og fjern har villet være med til at tage livtag med nogle af de store spørgsmål i tilværelsen, for det er netop det, der er målet med disse højskoleformiddage, at vi sammen kan undres, beriges, oplyses og oplives gennem gode foredrag og fortællinger, fællessang og

Flemming Nees bliver den sidste i år der taler om emnet “At være på vej” i Midthimmerlands Kirkehøjskole.

givende samvær, pointerer Anette Kjær.

2016 Det er Aarestrup og Haverslev Menighedsråd der økonomisk står bag Midthimmerlands Kirkehøjskole. Skolen er kommet så godt fra land, at det er besluttet at fortsætte også i 2016. Det overordnede emne

er næste år ”At være menneske” og foredragsholderne er hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust, idéhistoriker Peter Aaboe Sørensen, lektor, cand. mag og forfatter Lone Nørgaard, professor i filosofi Steen Wackerhausen, seniorforsker og forfatter Joachim Offenberg og højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen.

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten er ved World Golf Awards 2015 for andet år i træk blevet kåret som Danmarks bedste golfhotel.

turstyrelsen Himmerland. Mødestedet er Naturbasen i Jenle Plantage. Man finder Naturbasen ved at dreje ned ad markvejen overfor Kelddalvej 68. Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen, og naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune, er med på turen.

Vesthimmerland har stadig Danmarks bedste golfhotel Resortet i Gatten er blevet kåret for andet år i træk GATTEN: World Golf Awards 2015 er lige løbet af stablen. Ved den årlige konkurrence stemmer både branchefolk og gæster blandt andet på nominerede hoteller og golfbaner over hele verden. I Danmark løb Himmerland Golf & Spa Resort for andet år i træk med titlen som Danmarks bedste golfhotel. Og den dobbelte anerkendelse varmer på hotellet i Gatten. - At vi vinder titlen to år i træk, fortæller os, at det, vi gør, er rigtigt. Det er en stor anerkendelse af vores hotel, vores ansatte og vores omgivelser, og vi er selvfølgelig stolte over udnævnelsen, siger en glad Claus Birk Larsen, som er administrerende

direktør på Himmerland Golf & Spa Resort. Hverken direktøren eller medarbejderne havde taget sejren for givet, selvom man siden sidste års kåring har arbejdet med at forbedre gæsteoplevelsen yderligere. - Vi arbejder konstant på at forbedre og udvikle de produkter og ydelser, vi tilbyder, og 2015 har ikke været nogen undtagelse. Efter flere år med store byggeprojekter og renoveringer, har vi sat fokus på mindre forbedringer, som til sammen giver vores gæster en god oplevelse og lyst til at komme igen, siger Claus Birk Larsen, der også gerne tager golfhandsken op, når det gælder næste års World Golf Awards. - Lige nu smiler vi måske

Advokatfirmaet Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Fryd & Nielsen Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13

endnu mere, end vi plejer. Men vi hviler naturligvis ikke på laurbærrene. Vi ved, at der skal hårdt arbejde til, hvis vi også skal vinde prisen næste år, understreger direktøren og gør det samtidig klart, at konkurrencen selvfølgelig ikke er alt. - Som hotel er vi ikke bedre, end vores seneste gæst har oplevet. Så det er selvfølgelig ikke kun for konkurrencens skyld, at vi arbejder hårdt hver eneste dag på at sikre vores gæster et unikt ophold. Titlen er som sådan bare glasuren på kagen, siger han.

VEGGER Der er ofte mange med, når Naturstyrelsen arrangerer ture.

Juleskovtur i Jenle HORNUM: Julen nærmer sig, og 29. november er det 1. søndag i advent. Naturstyrelsen Himmerland har i den anledning arrangeret en skovtur i Jenle Plantage. - Denne søndag går vi en

tur i skoven og samler kogler, mos, gran og andet som skoven gemmer på til juledekorationen. Efter turen serverer vi en kop varm kaffe, kakao eller gløgg, siger Anne Louise Møller Tommerup, biolog i Na-

Hurtigt indbrud VEGGER: Inden for et forholdsvis kort tidsrum er der begået indbrud i Vegger. En tyv har opbrudt på en ejendom på Ågade i Vegger. Det er foregået onsdag mellem klokken 18.15 og 19.45. Fra huset er stjålet kontanter og smykker. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HAUBRO

Digte i højskolen HAUBRO: Mandagshøjskolen i Haubro får næste gang besøg af tangentekvilibristen Palle Hjorth og guitarist Gorm Bull. De kommer mandag, 30. november.

Arrangementet kaldes “Morten Nielsen og Tidløsheden”. Palle Hjort og Gorm Bull giver en opfriskende version af Morten Nielsens digte.

Besøg ved DYPkaffe HAUBRO: Haubro Pensionistforening arrangerer besøg ved DYPkaffe i Haubro mandag, 23. november. Pensionisterne får lej-

lighed til at høre indehaver Bjørn Staalgren fortælle om virksomheden. Derefter bydes der på smagsprøve af kaffen og juleklejner.


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

SIDE 21

Stor succes i Aars IK for U19-drengene kampen om førstepladsen i puljen, men med det ene point sikrede de sig andenpladsen og en imponerende oprykning til U19 Vest fra næste sæson. Det var dog med blandede følelser drengene efterfølgende lykønskede hinanden i omklædningsrummet. De var naturligvis glade og stolte over, at oprykningen var lykkedes, men omvendt var de også skuffede over, at førstepladsen glippede. Fra næste sæson skifter holdet træner, da Jakob Dyrman overtager seniorernes førstehold, mens Simon Lyngsø skal stå i

Aars Idrætsklubs U19-drenge har leveret så flotte resultater i de seneste sæsoner, at holdet i foråret skal spille i U19 Vest.

spidsen for U19 Vest. Det er meningen, at U19 og seniorerne træner sam-

over Nørresundby 3. Rune Nielsen og Poul E. Niebuhr vandt. Remis fik Søren Grønhøj , Søren Thomsen og Kjeld Johansen. A holdet som var svækket af afbud tabte 3,5 - 0,5 til Aalborg 6. Husein Jasarevic fik remis. I B rækkens gruppe 1 vandt Aars/Nibe 4 med 3 - 1 over Skørping 5. Jørgen Madsen, Jari Sørensen og Børge Bertelsen vandt.

skal spille aldersrelateret fodbold.

team vesthimmerland amer kken 2 2. div. d vba nd - sko

fredag

ber 20. novem 0

kl. 19.0

farsø

la thimmer team ves

ter idrætscen en k østermar

nsor:

kampspo

thimme team ves

fhentes

der kan a

lletter gratis mbpien hos til ka bank jutlander

fredag

ber 20. novem 0

kl. 20.3

ter idrætscen en k østermar

HovedSPonSor:

ToPSPonSor:

SølvSPonSor:

SPonSor:

Hobrovej 1-5 - 9600 Aars Telefon 98 62 12 99

errer ders 1. div. h an rland - r

To sejre og to nederlag i holdskak SKAK: I 2. division tabte Aars/Nibe 1 med 4,5 - 3,5 til Randers 1 i en spændende kamp. Flemming Bøgh Jensen vandt, og remis fik John B. Nielsen, Benny Grønhøj, Niels Pedersen, Mogens Nielsen og Henning Larsen. Næste kamp er på søndag i Aars mod Viby. I mesterrækken vandt Aars/Nibe 2 med 3,5 - 2,5

men også i næste sæson, men det er stadig en stor prioritet, at U19-drengene

as

FODBOLD: I indeværende sæson har Aars IK’s dygtige fodbolddrenge sikret sig oprykning til U19 Vest - det der tidligere hed U19 Mesterrække 1. Det er derfor med stor spænding, at spillere, trænere og ledere ser frem mod en turnering, hvor holdet kommer til at spille mod Hobro IK’s bedste U19-hold og mod AaB’s næstbedste U19-hold. I de seneste to år har Aars IK prioriteret at tilbyde unge drenge at spille aldersrelateret fodbold i form af et U19-hold. Klubben havde ikke haft et U19-hold i en del år, og derfor måtte man starte forfra i rækkerne og meldte således et hold til i den laveste række i august 2013, der på det tidspunkt var B-rækken. Den række blev vundet med det daværende U19hold i efteråret 2013, og i foråret rykkede holdet så op i A-rækken, der blev vundet i foråret 2014. På grund af manglende resultater i de foregående år kunne klubben ikke tilmelde sig til i Mesterrækken. Da JBU samtidig havde ændret struktur, startede U19-drengene op i august i en nyoprettet kvalrække. Hvis man skulle rykke op

i U19 Vest, krævede det en oprykning i kvalrækken i efteråret og efterfølgende endnu en oprykning fra serie 1 - også i efteråret. Drengene missede sidste efterår cuttet til U19 Vest men klarede kravet til U19 serie 1, som de spillede i foråret 2015. Samme mønster skulle så gøre sig gældende i efterårssæsonen 2015, hvor det nye U19-hold endnu engang startede i kvalrækken, som de vandt. Herefter gjaldt det så kvalificeringen til U19 Vest, og her lykkedes det i år drengene at spille sig til en oprykningsplads. I sidste kamp ude mod Dronningborg skulle holdet vinde for at blive puljevinder, men man kunne også stadig rykke op via en andenplads, hvilket krævede et uafgjort reultat for Aars-drengene. Det blev i den grad en finalekamp værdig. De to hold stod rigtig godt til hinanden, og i en tempofyldt kamp med chancer i begge ender så det ud til, at missionen om at blive puljevinder skulle lykkes. Aars bragte sig foran 0-1 et stykke ind i anden halvleg og havde fuld kontrol over kampen. Men mod en stærk modstander skal man jo altid passe på, og da Dronningborgs offensive midtbanespiller med et drømmehug sendte bolden op i det ene målhjørne, fik hjemmeholdet momentum, imens det modsatte gjorde sig gældende for Aars-drengene. Men på trods af modgang slog Aars til igen og bragte sig flot på 1-2. Igen var holdet i fin kontrol men med en udvisning til Aars IK’s Michael Jørgensen i de sidste syv minutter af kampen, fik det Dronningborg til at satse alt, og cirka to minutter før tid udlignede værterne til slutresultatet 2-2. Aars måtte se sig slået i

elitesponsor:

De lokale fodboldtalenter har sikret sig oprykning til U19 Vest


Aars Avis

SIDE 22

18. NOVEMBER 2015

Weesgaard fra Brønderslev fejede al modstand til side, inden de i finalen vandt så knebent som 26-24 i tredje sæt. Bronzemedaljen i samme række gik også til Aars Badmintonklub, da Sarah Skriver og hendes makker fra Lystrup, Nikolai Brund Johannsen, tabte i semifinalen. Desuden hentede Mia Rosenberg en bronzemedalje i damesingle. Caroline Lyngholm fra Aars Badmintonklub fik en samlet femteplads i damesingle i U15A og en tredjeplads i damedouble med makkeren Nicoline Rue Rasmussen fra Thorsager Rønde. Frederikke Lykke Kjeldgaard fik ved samme stævne en niendeplads i damesingle i U15A og en niendeplads i mixdouble. I damedouble i U15 Mesterrækken spillede Frederikke Lykke Kjeldgaard sammen med klubkammeraten Ida Møller Nielsen, og sammen hentede de en femteplads. Ida Møller Nielsen fik desuden en samlet niendeplads i damesingle og

en femteplads i mixdouble sammen med makkeren Jacob G. Iversen fra Lind. I U15 Mesterrækken lykkedes det Aarsdrengen Thorbjørn Jensen Rohde og Lasse Nielsen fra Kolding at spille sig til en flot plads i finalen i herredouble, men trods en hård fight måtte de nøjes med sølvmedaljerne. I herresingle blev det til en femteplads for Thorbjørn Jensen Rohde. Ved Elitestævnet i Esbjerg deltog Laura Fløj Thomsen, og her mødte hun Danmarks bedste U15-pige. Laura Fløj Thomsen gav storfavoritten kamp til stregen, men i tredje sæt trak Laura Fløj Thomsen det korte strå, og hun måtte dermed se sig slået på 14.-pladsen. I mixdouble fik Laura Fløj Thomsen en 17.-plads sammen med makkeren Mathias Solgaard Nielsen fra Kolding, og i damedouble hentede hun sammen med Jennifer Kir Hansen fra KMB2010 en niendeplads.

Aars Badmintonklubs Thorbjørn Jensen Rohde (t.v.) og Lasse Nielsen fra Kolding vandt sølv i herredouble i U15 Mesterrækken ved weekendens stævne i Kjellerup.

Badmintonspillere fra Aars

gik medaljeamok i Kjellerup

De unge talenter hentede medaljer på stribe BADMINTON: Da der i weekenden blev spillet badmintonstævner i Kjellerup og Esbjerg, tog ungdomsspillerne fra Aars Badmintonklub vanen tro godt for sig af retterne, da medaljerne skulle uddeles. I Kjellerup stod Midt-

jylland Region Nord bag stævnet, og her spillede Jacob Lyngholm sig til en guldmedalje i herresingle. Jacob Lyngholm stillede også op i herredouble, og her sikrede han sig såmænd også en guldmedalje sammen med Mathias R.

hele vejen til den øverste podieplacering i damedouble, hvor hun stillede op sammen med klubkammeraten Mia Rosenberg. I mixdouble gik guldet såmænd også til Aars Badmintonklub, da Mia Rosenberg og Nicklas Lennø

Jacob Lyngholm, Mia Rosenberg og Sarah Skriver fra Aars Badmintonklub vendte alle hjem fra stævnet i Kjellerup med guldmedaljer om halsen.

AARS GymnAStikfoReninG

Aars Billard Klubs førstehold tabte til 1. divisions tophold

tRAmpolinStævne Deltagerne er børn og unge fra 5 jyske foreninger

Søndag d. 22. november 2015 kl. 11-15 i springsalen, Idrætscenter Østermarken, Aars

Kolding blev for stor en mundfuld

fri entre.

Grundlagt 1927 -stadig på vej

Aagaard fra Hørning IF. I U13 Mesterrækken lykkedes det for Sarah Skriver at spille sig i finalen i damesingle, men her blev modstanderen for stor en mundfuld, og Aarspigen måtte nøjes med sølvmedaljen. Til gengæld gik hun

He

FR rreg r A ård kr sst . 6 en 0,182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

BILLARD: Aars Billard Klubs bedste mandskab, som spiller i 1. division, tabte i weekenden med 7-1, da det på udebane mødte topholdet fra Kolding. Aarsmandskabet vidste godt, at det ville blive en meget svær opgave, men holdet gik til opgaven med optimisme. Resultatet var heller ikke helt retvisende,

idet Aarsmandskabet fulgte meget godt med på alle pladser. Jan Bjørn ydede bedst modstand og spillede uafgjort i sin kamp. Udover førsteholdet kamp er der afviklet yderligere tre holdkampe i den forgangene uge, hvor de to af kampene var i serie 3. Serie 3.1 har hjemme spillet uafgjort 4-4 mod Mulbjerg. Torben Harbo og Jan Jespersen vandt deres kampe for hjemmeholdet. Serie 3.5 har på hjemmebane spillet uafgjort 4-4 mod Silkeborg. Opgøret blev som resultatet viser meget jævnbyrdigt, og havde hjemmeholdet haft en lille smule mere tur i den, kunne det godt have vundet opgøret. Jørgen Sørensen og Grethe Jensen

sørgede med deres sejre for det ene matchpoint til holdet. I Old Boys rækken er der spillet en enkelt kamp. Old Boys 5 hentede på udebane et point efter at have spillet uafgjort 4-4 mod Arden 3. Preben Aaen og Frode Egekvist vandt deres kampe og sikrede dermed Aarsmandskabet et matchpoint. Klubben har desuden afholdt medlemsmøde, hvor godt 70 af klubbens 105 medlemmer havde tilmeldt sig. Mødet blev indledt med fællesspisning, hvor menuen stod på boller i karry, som køkkenudvalget havde stået for. Udvalget høstede stor ros for arbejdet, og det er endnu en af de ting, som gør klubben

til et rigtig godt sted at komme. Det primære formål med mødet var, at klubben introducerede et nøgle/ alarm-system for medlemmerne. Alle medlemmer på vagtlisten fik udleveret en nøglebrik, som giver dem adgang til klubben. Når disse nøglebrikker aktiveres, så registreres de på klubbens interne overvågningssystem. Det er ikke fordi, klubben vil ”kontrollere” sine medlemmer men for at få elimineret en masse almindelige nøgler, som har været i omløb. Formanden gav derudover medlemmerne en status på dagligdagen, de sportslige resultater og de fremtidige udfordringer.


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

SIDE 23

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Charmerende byhus

Yderst centralt beliggende villa med muret garage

E

Banegårdsvej 9, Aars En virkelig spændende ejendom, som ligger i gåafstand til supermarked og rutebilstation. Denne ejendom er særligt eftertragtet - bla fordi: Den charmerende byggestil. Fantastisk beliggenhed lige i centrum med gåafstand til indkøb samt alt andet. Nem og overskuelig haveareal disponeret med terrasseareal og forhave. Boligen er indbydende til det yngre par hvor man selv vil sætte sit personlige præg under en renovering. En bolig i det indre af Aars bykerne.

Skal din næste bolig være fyldt med atmosfæreog idyl

E

Sag 91301815

Pris/udbetaling 1.395.000/70.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 6.994/5.491 Ejerudgifter 1.337 Bolig/ Grund Rum/ Opført kælder m² m² vær. 172/93 357 10/4 1938 Kontakt tlf. 98622400

Gl. Tingvej 16, Aars Yderst centralt beliggende villa på 146 m2 bolig + muret garage på 30 m2. Hertil kommer en nem og overkommelig grund med plæne og et flisebelagt P-areal. Villaen er indr. med stor entre med trappe til 1. salen. God vinkelopholdsstue, fordelt på spise- og opholdsstue. I åbent forbindelse hermed køkken i egefiner. Soveværelse. Badeværelse med bruseniche. Bryggers med bord og skabe. 1. salen er indrettet med stort opholdsrum (kan let laves til flere værelser). Repos/vær. samt 2 disp. rum.

Beliggende i roligt og børnevenligt kvarter

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter Bolig m² 146

Sag 91301784

695.000/35.000 3.498/2.745 1.553

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 451 4/3 1870/75 Kontakt tlf. 98622400

Boligen er roligt beliggende i attraktivt villakvarter

Nedsat Kr. 100.000,Skal opleves!

E

Revlingevej 15, Gatten Skal din næste bolig være fyldt med atmosfære, idyl og en flot natur så er denne bolig så absolut et kig værd. Denne villa kan bruges som både villa og fritidshus. Er man til skov og så så ligger Øje Sø plantagen som nærmeste nabo. Boligen indeholder bryggers, stort åbent alrumsmiljø med trægulv og br.ovn. 3 vær, bad med niche og entre. Stort disponibelt rum som kan anvendes til værelse. Carport og et godt værksted. Gårdmiljøet og den lukkede terrasse skal blot opleves! Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.595.000/80.000 8.008/6.287 1.262

Bolig m² 139

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 19999 4/3 1915/97 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

D

Sag 91301645

Søndergade 5 9640 Farsø

Højtoften 48, Aars I det attraktive område Højtoften i Aars finder du denne skønne etplansvilla på 125 m2 bolig. Hertil kommer en god muret garage på 25 m2 + redskabsrum og drivhus. Villaen fremstår i særdeles god vedligeholdesstand og ejer har bla. i 2013 fået nyt eternittag. Boligen er højt beliggende i roligt og børnevenligt kvarter med let adgang til midtbyen og naturskønne områder via godt stisystem. På Højtoften er der endvidere grønt fælles område med legeplads, boldareal mv. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.395.000/70.000 7.004/5.499 1.857

Bolig m² 125

Grund Rum/ Opført m² vær. 810 5/3 1985 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

C

Sag 91301324

Sag 91301787

Hans Egedes Vej 63, Aars Boligen er roligt beliggende i attraktivt villakvarter, hvor det gode naboskab er i højsædet. Beliggenhed er en af byens bedste og der er kort afstand til skole, idrætscenter, handelsskole, gymnasium og midtby. Området byder endvidere på muligheden for et aktivt udeliv, da Tvebjerg Søerne, ådalen og skoven ligger i umiddelbar nærhed. Hertil kommer en pragtfuld indflytningklar etplansvilla på hele 164 m2 bolig med integreret dobbelt garage/hobbyrum på 64 m2. Pris/udbetaling 2.495.000/125.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.418/9.750 Ejerudgifter 2.280

Bolig m² 164

Grund Rum/ Opført m² vær. 893 6/4 2002 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 24

18. NOVEMBER 2015

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Stor rummelig bolig med 2 badeværelser og 3 børneværelser

Åbent hus

Alt er her lige efter en snor!

Åbent hus

søndag d. 22. nov. 11.00 til 12.00

med tilmelding lørdag d. 21. nov. 14.00 til 15.00

D

1.795.000/90.000 8.960/7.035 2.305

Bolig m² 198

D

Sag 91301604

Svalevej 12, Aars Er familien på udkig efter en særdeles velholdt villa med hele 198 kvm beboelse med en beliggenhed i top - så er denne bolig sikkert lige noget for jer. Sælgerne har selv opført boligen og har passet og plejet den lige siden. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

edcdanebo.dk

Grund Rum/ Opført m² vær. 1187 6/4 1973 Kontakt tlf. 98622400

En virkelig fin og prisrigtig villa.

Sag 91301534

Kong Christians Vej 16, Aars Hele 191 kvm i et plan, højt beliggende i Aars. Lys og indbydende. Ugeneret overbygget morgenterrasse i forlængelse af den store garage med hobbyrum der er isoleret. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.895.000/95.000 9.441/7.412 2.208

Bolig m² 191

Grund Rum/ Opført m² vær. 930 5/4 1973 Kontakt tlf. 98622400

Her er der gode åbne og luftige rum

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 21. nov. 14.00 - 15.00

med tilmelding lørdag d. 21. nov. 14.00 til 15.00

NYHED

C

E

Sag 91301795

Sag 91301776

Jernbanegade 9, Hornum Det oplagte valg for den travle familie, som ønsker at bo tæt på skole, natur og idrætshal. Der er væltet en væg, så man har opnået et praktisk og indbydende køkken alrum. Huset er velindrettet. En virkelig fin og prisrigtig villa for det brede publikum. Bolig Grund Rum/ Opført Pris/udbetaling 1.045.000/55.000 m² m² vær. Brt/nt ekskl. ejerudg. 5.206/4.087 139 811 6/5 1984 Ejerudgifter 1.355 Kontakt tlf. 98622400

Jyllandsgade 38, Aars Charmerende murermestervilla i midtbyen af Aars. Du er her helt centralt beliggende og har let adgang til stort set alle attraktioner i byen.

Bynær ejendommen med et væld af muligheder

Her kan du bo billigere end du kan bo til leje!

Åbent hus

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 575 5/3 1953/89 Kontakt tlf. 98622400

med tilmelding lørdag d. 21. nov. 14.00 til 15.00

C

Bolig/ 845.000/45.000 4.218/3.305 kælder m² 96/96 1.546

D

Sag 91301634

Højvang 28, Aars Bynær ejendom beliggende på hjørnegrund i roligt villakvarter. Tilhørende ejendommen er der stor nyopført garage fra 2014, hvilket man også bruger som hobbyrum og redskabsskur. Grund Rum/ Opført m² vær. 624 4/2 1954 Kontakt tlf. 98622400

Hyggelig 3 længet ejendom med mange gode kvm.

Åbent hus

Sag 91301381

Nørregade 3, Østrup Her får du en gedigen etplans rødstensvilla med god udestue og muret garage/udhus på en god central beliggenhed i Østrup by. Boligen er indrettet med entre. Vinkelstue. Spisestue med udgang til god og anvendelig udestue. Bolig/ Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 450.000/25.000 m² vær. ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 2.262/1.772 kælder m² 138/6 833 6/3 1963/74 Ejerudgifter 1.147 Kontakt tlf. 98622400

1½ plans villa midt i Hvam

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 21. nov. 14.00 til 15.00

med tilmelding lørdag d. 21. nov. 14.00 til 15.00

F

1.295.000/65.000 6.589/5.232 1.620

Bolig m² 208

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 6913 9/7 1877/88 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

E

Sag 91301646

Kjemtrupvej 27, Mejlby En yderst hyggelig landejendom med 3 længer og et gårdmiljø i ægte landlig stil og med utallige af muligheder for at nyde tilværelsen. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Bolig/ 1.050.000/55.000 5.222/4.099 kælder m² 94/58 1.584

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 21. nov. 14.00 til 15.00

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Søndergade 5 9640 Farsø

Sag 91301680

Kirkebyvej 34, Hvam Hyggelig 1½ plansvilla i Hvam by sammenbygget med et stort og godt garageanlæg, som også kan anvendes som værksted. Der er endvidere et redskabsrum. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

550.000/30.000 2.763/2.198 1.398

Bolig m² 172

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 1034 5/3 1944/99 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

SIDE 25

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Ved du hvem der sælger villaerne i Aars? 58 salg

27 salg 22 salg 7 salg

Øvrige mæglere

Anden lokal mægler

Anden lokal mægler

EDC Danebo Aars

Kontakt os for salgstjek på tlf. 98 62 24 00 Udsigtsvilla i det populære Dronningekvarter

Landejendom med gode udbygninger

NYHED

C

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Ideel udlejningsejendom

NYHED

Bolig/kld. 187/74

NYHED

C

Sag 91301603

Dr. Dagmarsvej 17, Aars Rummelig udsigtsvilla, fremstår i moderniseret og indflytningsklar stand. Sælgerne har renoveret næsten alt, så det i dag fremstår med masser af atmosfære, fantastisk lysindfald, høj til lofter og masser af komfort. Grund

Rum/vær.

Opført

865

8/5

1971

Kontakt tlf. 98622400

Flot nyere udstykning - Tvebjergvej

UNDERSKR KØBSAFTALE

Bolig/kld. 113/10

D

Sag 91301790

Gislumvej 119, Gislum Velholdt landejendom med gode udbygninger, beliggende med kort afstand til Aars by. Ejendommens godt 1 Ha. jord omkranser ejendommen og giver plads til mindre husdyrhold.

SOLGT

Solgte villaer de sidste 12 måneder i postnr. 9600 pr. 12.11.15 Kilde: boligsiden.dk/findmaegler.

Grund

Rum/vær.

Opført

9413

4/4

1936

Kontakt tlf. 98622400

Attraktive byggegrunden i "Gyvellunden"

Sag 91301764

Ø. Stadionsvej 1, Aars Byhus i den indre del af Aars by som henvender sig til bl.a. en håndværker som vil bo i stueplan/1.sal og se muligheden i at udleje kælderen for at minimere boligudgiften hver måned. Bolig/kld.

SOLGT

LIGNENDE SØGES

100/60

Grund

Rum/vær.

428

5/2

Opført/ ombygget 1936/87

Kontakt tlf. 98622400

Indflytningsklar andelsbolig i populært kvarter

ANDELS BOLIG

Sag 91301290

Sag 91301221

Tvebjergvej 13, Aars En udstykning af format, beliggende på skrånende areal med enestående udsigt over kuperet terræn med søer, åløb og skov. Fra udstykningen er der stisystemer til det naturskønne område og til midtbyen. Cykelsti til skole, hal m.v. Der er ingen byggepligt. Køber tilrettelægger selv sit byggeforløb. Grund

Gyvellunden 2, Aars Nyere udstykning på én af byens bedste beliggenheder i naturlig tilknytning til eksisterende boligområde. Udstykningen er højt beliggende på sydvendt skrånende grund med udsigt til området og ådalen. Himmerlandsstien løber langs grundarealet, hvorfra der er kort afstand til byens centrum. Grund

SOLGT

1196 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

SOLGT

904 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

B

Sag 91301720

Engtoften 90, Aars Nu har du mulighed for at erhverve en af de "store" andelsboliger i det populære kvarter Engtoften. Andelsforeningen har en rigtig god økonomi og man betaler en lav husleje på kr. 2700 pr måned.

SOLGT

Bolig m²

LIGNENDE SØGES

109

Rum/vær.

Opført

4/2

1986

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 26

18. NOVEMBER 2015

EROLJEXWLNNHUqVDO’U +RUQXP9HOKROGWYLOODPHGY’UHOVHURJJRGJDUDJH

$DUV6WRUEROLJFHQWUDOWLE\HQ

ED

9RJQVLOG6WRUEROLJPHGKHOWQ\WN•NNHQ

ED

NYH

ED

NYH

NYH

&

6\UHQYHM 9HOKROGWHWSODQVYLOODEHOLJJHQGH LUROLJWYLOODNYDUWHUL+RUQXP %ROLJHQHUPHGKHOHY’UHOVHU RJEDGHY’UHOVHU

-HSSH

 *UXQG 2SI•UW 9’U 3ODQ *DUDJH

(

  -D

(MUXG 8GE %1 

-HSSH

6GU%RXOHYDUG 5XPPHOLJHWSODQVYLOODEHOLJ JHQGHFHQWUDOWL$DUV+HUHUGXL JÏDIVWDQGWLOGHYLJWLJHWLOEXGL KYHUGDJHQ

$59

$DUV9HOEHOLJJHQGHFHQWUDOWLE\HQ 2SI•UW 9’U 3ODQ &DUSRUW

  -D

 (MUXG 8GE %1 

-HSSH

+•YHMHQ 6N•QWRJUROLJWEHOLJJHQGHHMHQ GRP,EOHYGHUVNLIWHW YLQGXHURJG•UHQ\WWDJVDPW LQVWSLOOHI\U6’OJHUKDUQHWRS VDWKHOWQ\WN•NNHQLQG

$59 *UXQG 2SI•UW 9’U 3ODQ

  

 (MUXG 8GE %1 

$59

1LEH3ODGVWLOKHOHIDPLOLHQ

ED

NYH

&

-HSSH.RQJ+DUDOGV9HM( 9HOLQGUHWWHWU’NNHKXVPHGHQJRGEHOLJJHQKHGL$DUVKHUIUDHUGHU NRUWDIVWDQGWLOLQGN•EVNROHO’JHKXVHWRJDOOHE\HQVEXWLNNHU +XVHWIUHPVWÏUYHOKROGWRJKDUIÏHWKHOWQ\WWDJL

*UXQG 2SI•UW 9’U 3ODQ &DUSRUW

  -D

 (MUXG 8GE %1 

-HSSH

+LPPHUODQGVYHM 6ROLGYLOODEHOLJJHQGHPLGWLGHQK\JJHOLJHODQGVE\9HJJHUVRPE\ GHUSÏELOOLJIMHUQYDUPHLQGN•EKRVGHQORNDOHN•EPDQGRJHWDNWLYW IRUHQLQJVOLY)UD9HJJHUHUGHUFDPLQN•UVHOWLOVNROHL(MGUXS

*UXQG 2SI•UW 9’U 3ODQ

  

$59

)DUV•9HOKROGWHMHQGRPPHGSODGVWLOKHVWH

 (MUXG 8GE %1 

$59

$DOHVWUXS9HOKROGWU•GVWHQVYLOODPHGVN•QKDYH

(

-HSSH

*UXQG 2SI•UW 9’U 3ODQ .’OGHU

(

7RUXSYHM )ORWRJYHOKROGWHMHQGRPEHOLJJHQGHOLGWXGHQIRU)DUV•PHGEORW NPWLOLQGN•ERJNPWLOVNROH(MHQGRPPHQHUPHGPDKRJQL YLQGXHUIUDIORW,QYLWDN•NNHQIUDVDPWQ\WSLOOHI\UL

'  

 (MUXG 8GE %1 

$59

-HSSH*UDQGJDDUGVYHM 6N•QWEHOLJJHQGHU•GVWHQVYLOODPHGGHMOLJKDYH 9LOODHQHUEHOLJJHQGHLGHQK\JJHOLJHODQGVE\7HVWUXSEORWNPQRUG IRU$DOHVWUXS*UXQG 2SI•UW 9’U 3ODQ .’OGHU

  

 (MUXG 8GE %1 

$59


18. NOVEMBER 2015

Aars Avis

SIDE 27

Bestil gratis salgsvurdering af din bolig

HAR ÅBNET BUTIK I AARS PÅ

BYMIDTEN 5 UD B L I T NGS

5 9 9 29.

ÅBNI

oms, m . l k r, in oliger b s i salæ l e d n villa, a r . e d l gæ shuse d i t i r f og

Går du i salgstanker eller er det tid til at prøve noget nyt? - så er det nu du skal sætte din bolig til salg. Start med en gratis og uforpligtende salgsvurdering på 98 62 10 10

DET FÅR DU NÅR DU HANDLER HOS JOHN FRANDSEN: • En selvstændig ejendomsmægler, der tilpasser dit boligsalg efter dine behov - ingen kædebindinger!

• Salg via unikt køberkartotek i 25 boligbutikker

• En tryg og professionel håndtering af dit boligsalg!

• En ejendomsmægler der forstår og taler kundens sprog!

JOHN FRANDSEN - VI LEVER KUN AF TILFREDSE KUNDER!


Aars Avis

SIDE 28

18. NOVEMBER 2015

-RKQ)UDQGVHQ(UKYHUY6DOJRJXGOHMQLQJDIDOOHW\SHUHMHQGRPPH +DYHUVOHY +DYHUVOHY,QYHVWHULQJVHMHQGRPPHGOHMHPÏO

/•JVW•U /•JVW•U9HOEHOLJJHQGHHUKYHUYVHMHQGRP

(

2YH$QGHUVHQ-\OODQGVJDGH (MHQGRPPHQHURSI•UWLRJRPE\JJHWLKDUVWRUHEROLJ OHMOLJKHGHU'HUPXOLJKHGIRUDWODYHHQHOOHUWROHMOLJKHGHUSÏLDOWRS WLOPª'HUHUQ\WWDJRJQ\WYDUPHUHJXOHULQJVDQO’J

*UXQG %ROLJ (WDJHPª 

³UOLJOHMHLQGW’JWNU

$%%

/•JVW•U /•JVW•U3’QRJYHOKROGWHMHQGRP,19(67(5,1*

2YH$QGHUVHQ5DSVPDUNHQ %UXJHUVDPWLQYHVWHULQJVHMHQVRPPHGOHMHPÏO6\QOLJEHOLJJHQ KHGLXGNDQWHQDI/•JVW•UKDQGHOVE\(MHQGRPPHQHUEHNO’GWPHG VWÏOSODGHURJPHGIRUKROGVYLVQ\WWDJ*RGJUXQGSÏPPHG ILQSDUNHULQJVSODGV

*UXQG %\JJHÏU L (WDJHPª 

$%%

1LEH9HJJHU.URHYWE\WWHPHGYLOODLQYHVWHULQJVHMHQGRP

OHMHPÏOL FHQWUXP

'

2YH$QGHUVHQ7RUYHJDGH 3’QRJYHOKROGWHMHQGRPFHQWUDOWSODFHUHWLVLGHJDGHWLO/•JVW•UV KRYHGRJKDQGHOVVWU•J(MHQGRPPHQHUIXOGWXGOHMHWWLOHUKYHUYVO HMHUH6WXHHWDJHQHULQGUHWWHWPHGEXWLNNHURJVDOHQGHUWLGOLJH UHKDUY’UHWLQGUHWWHWWLOEROLJHULGDJLQGUHWWHWWLOXQGHUYLVQLQJ

$INDVW *UXQG (WDJHPª %\JJHÏU

  

' /HMHLQGW$%%

$DUV,QYHVWHULQJVHMHQGRP%XWLN%ROLJHU

2YH$QGHUVHQ6WRUNHJDGH 9HOKROGWNURPHGNURVWXHN•NNHQIHVWRJGLVNRWHNVVDOHWLOFD SHUVRQHU.URHQVEHOLJJHQKHGW’WSÏ1LEHJLYHUGHQVWRUWNXQGHSR WHQWLDOH

*UXQG (UKYHUY %ROLJ

 

$%%

Y’UHOVHURJOHMOLJKHGWLON•EHU

$DUV%RZOLQJFHQWHUPHGVHOVNDEVORNDOHUXGOHMHV

IRU J Q L 5 SULV

D YHE

N

&

-HVSHU+DQVHQ

+MRUWNM’UVYHM (MHQGRPPHQHULRPE\JJHWWLOQXY’UHQGHEUXJ(UKYHUYVDUHD OHWHULQGUHWWHWWLOERZOLQJFHQWHURJVHOVNDEVORNDOHU%RZOLQJFHQWUHW HUIXOGWXGVW\UHWPHGDOWKYDGGHUVNDOWLOIRUDWGULYHIRUUHWQLQJHQYL GHUH

(UKYHUY *UXQG %\JJHÏU

 

$%%

$DUV)ORWO\VWEXWLNVOHMHPÏOSÏ+LPPHUODQGVJDGH

.DQHYW RSGHOHVL OHMHPÏO

-HVSHU+DQVHQ+LPPHUODQGVJDGH 0DUNDQWLQYHVWHULQJVHMHQGRPEHOLJJHQGHFHQWUDOWSÏKRYHGJDGHQ +LPPHUODQGVJDGH L$DUVV’OJHV%\JQLQJHQHUO•EHQGHYHGOLJH KROGWRJIUHPVWÏULPHJHWJRGVWDQG(MHQGRPPHQLQGHKROGHUEH ERHOVHVOHMHPÏOVDPWEXWLNVOHMHPÏOLVWXHHWDJHQ

2PE\JJHW %\JJHÏU .’OGHU (WDJHPª  /HMHLQGW $INDVW 

$%%

-HVSHU+DQVHQ+LPPHUODQGVJDGH /HMHPÏOHWHUEHOLJJHQGHPLGWSÏ+LPPHUODQGVJDGHVRPHUGHWSUL P’UHKDQGHOVVWU•JIRUGHWDLOIRUUHWQLQJHUQHL$DUV+LPPHUODQGVJD GHHUOLJHOHGHVHQDIKRYHGI’UGVHOVÏUHQHJHQQHPE\HQKYLONHWVLN UHVWRUV\QOLJKHGIUDGHIRUELSDVVHUHQGHWUDILNDQWHU

 Leje(WDJHPª .’OGHU 

$%%

(MHQGRPVP’JOHUH 9DOXDUHU0'( 9HVWHUEUR$DOERUJ7OIDDOERUJ#MRKQIUDQGVHQGN

/RWWH 

-HVSHU 

2YH 

/HLI 

7RP 


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

SIDE 29

Røgen forsvinder fra danske hjem BOLIG: Rygerboliger er ikke i høj kurs hverken hos boligkøberne eller hos rygerne selv. En ny undersøgelse blandt brugerne på Boligsiden.dk viser, at færre end hver tiende adspurgte har et hjem, hvor der bliver røget indenfor. Rygning er i højere og højere grad blevet en vane,

der praktiseres udenfor. Rygerhjemmet er blevet utrendy, og rygerne er i høj grad stoppet med at tænde cigaretten indenfor. En ny undersøgelse blandt brugerne på Boligsiden.dk viser, at kun 8 procent bor i et hjem, hvor der bliver røget indenfor. Knap 4 procent ryger ud gennem vinduet eller en

åben dør, og 19 procent af de adspurgte går udenfor og ryger. Hertil kommer de 69 procent, der svarer, at ingen i husstanden ryger. - I takt med at rygning er blevet forbudt på flere of-

fentlige steder, har vi vænnet os til røgfrie miljøer, og det smitter også af på vores vaner i boligen, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Ledige jobs på Sortebakkeskolen i Nørager Begge stillingsopslag kan ses i deres fulde længde på www.rebild.dk under ledige stillinger. Uddannet læsevejleder med linjefag i dansk søges pr. 1. december 2015 Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansøgningsfristen er den 26. november 2015. Pædagog med overblik søges til Sortebakkeskolen. Stillingen er på 33 timer. Der er både timer i skoledelen og i SFO-delen.

Det betaler sig at se efter Danske BOLIGadvokaters logo

JULETILBUD

Der er koordinatorfunktion i tæt samarbejde med indskolingsleder. Ansøgningsfristen er den 30. november 2015.

LovpakkE 10.000 kr.

HoLDsTarT

Advokatfirmaet Stenum

23. november 2015

Jørgen Stenum (H)

www.korkvik.dk

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk

Renault TWINGO Expression , 5 døre, R & GO navigationsystem*** aircondition, elruder for.

Renault Twingo kontantpris fra Pris v/finansiering via Renault Finance: + finansieringsomkostninger = fra pr. md.

95.900 kr. 85.900 kr. 965 kr.

*

**

* Forudsætter 80% finansiering via Renault Finance (Santander Consumer Bank) **Finansiering via Renault Finance (Santander Consumer Bank) af Renault Twingo Expression kr. 85.900 (plus leveringsomkostninger 3.780, total 89.680) kr. Udbetaling 20.000 kr. Månedlig ydelse 965 kr. Løbetid 96 måneder. Debitor rente 2,38 %. ÅOP 7,7 %. Lånebeløb 81.305 kr. Samlede kreditomkostninger 22.946 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 104.251 kr. Etableringsomkostninger for lånet på 11.625 kr., samt månedligt kontogebyr på 35 kr. inkl. betalingsservice er medtaget i alle beregninger. Fortrydelsesret 14 dage. Bilen er vist med ekstraudstyr. Kreditformidler samarbejder ikke med andre kreditgivere. Gælder privatpersoner og forudsætter kreditgodkendelse. Forbehold for pris- og renteændringer. Energiklasse

Brændstoføkonomi 23,8 km/l, CO2 -udledning 95 g/km. *** Brugen af R & GO navigationssystemet kræver en separat kompatibel smartphone eller tablet.

Aars Tolstrup Byvej 1 • 9600 Aars • tlf: 7211 6101

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, smart og Renault


Aars Avis

SIDE 30

18. NOVEMBER 2015

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK FOR FODTERAPI

Kastberg A/S

Områdeleder

til produktion af solafskærmning Vi søger en ny områdeleder til vores produktion af solafskærmning. 1. Medarbejderne hos Luxaflex Scandinavia er fleksible, ansvarsbevidste og kompetente. De forventer derfor en leder, der forstår at inddrage dem i beslutninger og i forandringer. 2. Vi har brug for en områdeleder, som vil trives med en foranderlig hverdag, kan lide den menneskelige kontakt, og som ikke er bange for at sætte klare forventninger op for medarbejdernes adfærd - og følge op på dem. 3. For den rigtige kandidat er det et udfordrende og spændende job med en bred kontaktflade og stor indflydelse på vores evne til at levere varer til kunderne. Du vil referere direkte til produktionschefen. Primære arbejdsoPgaver: • Daglig ledelse af produktions afdelinger på daghold, samt i sæsonudsving også på aftenhold. • Fokus på opnåelse af områdets mål (KPI) • Udvikling af produktionsteams og den enkelte medarbejder. • Håndtering af administrative rutiner (koordinering, bemandingsplanlægning) • Den daglige ledelse vil foregå i et tæt samarbejde og koordinering med virksomhedens anden områdeleder, samt produktionschefen. du: • Brænder for at lede mennesker, bl.a. gennem teamudvikling. • Er god til at formidle information - både på en-mands hånd og i større grupper. • Arbejder struktureret og systematisk. • Kan begå dig bredt i organisationen. • Har erfaring fra produktion. arbejdssted: • Hornum, 9600 Aars arbejdstid: • Heltid tiltrædelse: • 1. januar 2016 ansøgningsfrist: • 1. december 2015 Vi ser frem til at høre fra dig. Finder du denne stilling interessant, ser vi frem til at modtage din ansøgning og dit CV, på mail eller post. Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionschef Tommy Jakobsen på tlf. 29 26 12 44. tommy.jakobsen@luxaflex.dk Vi vurderer løbende modtagne ansøgninger, og du bedes ansøge hurtigst muligt.

Grundet travlhed søges dygtige og selvstændige tømrersvende til arbejde i lokalområdet, og til rejsearbejde i Sverige. Henvendelse omkring jobbet rettes til Peter Laustsen tlf. 29 49 91 00. Ansøgning mailes til ptl@kastberg-as.dk eller sendes til Vestvej 13, 9600 Aars

Bal i Vejgaardhallen Fredag den 20. nov. kl. 20.00-00.45. Musik: Carsten Bo og John

Arrangør: Danseforeningen Livsnyderne

Karina Levo

Kører også på udebehandling

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

Familierådgivning

Individuelle samtaler, familier & par

TØMRER & SNEDKER

KASTBERG A/S

LIS NIELSEN

Familieterapeut & sygeplejerske Aarupvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 34 - 20 14 02 30 lnaarup@mail.dk www.ln-raadgivning.dk Medlem af Psykoterapeut Foreningen

TLF. 98 62 51 55 VESTVEJ 13 . 9600 AARS

Reparatør

DANIPHARM A/S søger en faglig dygtig reparatør/smed til fejlfinding,

reparation og vedligehold af fabrikkens procesudstyr. Som reparatør vil du indgå i et lille team, som består af maskinchefen samt øvrige smede/reparatører. Teamet er ansvarlig for, at den daglige drift kører stabilt alle ugens dage samt vedligehold af dokumenter inden for området.

ARBEJDSOPGAVER & ANSVARSOMRÅDE: • • • •

Reparation og vedligehold af teknisk kompliceret produktionsudstyr Analytisk fejlfinding Dokumentation af vedligehold og ændringer Evt. svejsning i rustfri

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

FAGLIG PROFIL: • Du er uddannet smed, klejnsmed, elektriker, mekaniker eller tilsvarende. • Kendskab til procesudstyr inden for den farmaceutiske industri eller levnedsmiddelbranchen. • PC kendskab på brugerniveau. • Det er en fordel hvis du har kedelpassercertifikat, dog ikke et krav.

PERSONLIG PROFIL: • Du er mødesikker og fleksibel og altid parat til at yde en ekstra indsats ved nedbrud også pr. tilkald (akut nedbrud mv.) • Du er engageret og pligtopfyldende. • Bopæl i en rimelig radius fra fabrikken.

DANIPHARM A/S tilbyder et spændende job med gode arbejdsforhold, hvor

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

opgaverne løses i et konstruktivt og positivt arbejdsmiljø. Du vil indgå i et kompetent og stærkt team, hvor sammenholdet er godt og med mulighed for sparring.

ANSÆTTELSESFORM: Fuldtidsstilling. ANSÆTTELSESDATO: Snarest muligt. DIN ANSØGNING: Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Vinther, maskinchef, på tlf. 9671 1205 eller på mail peter.vinther@biofac.dk. Du kan også finde yderligere oplysninger om vores virksomhed (del af koncernen BIOFAC A/S) og produkter på www.biofac.dk og LinkedIn profil, http://www.linkedin. com/company/biofac-a-s Lyder stillingen interessant, så send din ansøgning mærket »reparatør« med CV, eksamenspapirer og evt. referencer til peter.vinther@biofac.dk.

ANSØGNINGSFRIST: Luxaflex er blandt de førende producenter af gardinløsninger til både privat og erhverv, mulighederne for at få netop dine ønsker og behov opfyldt er altid muligt med produkter fra Luxaflex, da de har mere end 100 års erfaring, med produktion af gardinløsninger. Vores mange gardinløsninger fås så de er tilpasset dine vinduer ned til mindste detalje, om du mangler farver i dit hjem og vil bruge dine gardiner som farve elementer, så kan de kombineres i lige de farver du ønsker dig. Gardinerne er tilpasset i bredde og længde mv., så de passer til dit hjem. Vi har et stort udvalg af forskellige gardinløsninger, blandt andet træpersienner, Twist rullegardiner, rullegardiner, lamelgardiner, Liftgardiner, plissegardiner og panelgardiner.

v/Statsautoriseret Fodterapeut

1. december 2015.

Danipharm A/S Skalhuse 3 9240 Nibe

Danipharm A/S (del af koncernen BIOFAC A/S) er en farmaceutisk-kemisk producent af afførringsmidlet laktulose og beskæftiger ca. 27 medarbejdere. BIOFAC A/S, koncernen er en 100 % danskejet, bioteknologisk virksomhed, der i mere end 70 år har produceret og udviklet API’er til lægemidler, råvarer og kosmetiske produkter, til veterinære- og helsekostprodukter. Hovedparten af vores produktion er underlagt GMP (ICH Q7). Koncernen beskæftiger 105 engagerede medarbejdere fordelt på fem fabrikker i Danmark. I dag udgør eksporten mere end 98 % af omsætningen. Vores virksomhedskultur er uformel og rummelig. Vi har et stærkt fagligt fællesskab, hvor vidensdeling og samarbejde med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og evne til selv at gøre en forskel, er helt centrale værdier for vores fortsatte hastige udvikling. Vi har en flad organisationsstruktur, hvor der er kort vej fra idé til handling, og hvor den enkelte medarbejder tilbydes mange og forskelligartede udfordringer og hurtigt kan få et stort ansvar.

DIGITAL FARVE PRINT og alm. fotokopiering

A3 - A4 - A5 Storformat Overhead film Tryk på t-shirts Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars

Tlf. 98 62 17 11


Aars Avis

18. NOVEMBER 2015

SIDE 31

TIL LEJE

Hus til leje

ved Aars bygrænse, 100 m2 + udestue, stor stue, køk., entre, 2 vær. Leje kr. 4.950 pr. mdr. + forbrug. Dep. 3 mdr.s leje. Tlf. 42 20 90 70 efter kl. 16

Til leje 620 m2 velholdt isoleret lagerhal. Mdl. leje kr. 3.950,-. Kontorlokaler m.v. kan evt. indgå i lejeaftalen. Henvendelse: tlf. 40 34 03 53

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser Autobutler.dk så gerne, at politikerne forlængede overgangsperioden, inden man skal have tyvesikret sine nummerplader - mange værksteder er nemlig løbet tør for de lovpligtige skruer.

Bilværksteder er løbet tør for de lovpligtige skruer Forlæng overgangsordningen, opfordrer autobutler.dk MOTOR: Det er nu et lovkrav, at bilejere skruer deres nummerplade fast med skruer, der skal være dækket af specielle hætter. Men hovedparten af landets værksteder er løbet tør for de lovpligtige plastikhætter. Derfor opfordrer værkstedsportalen autobutler.dk til at forlænge overgangsordningen, så flere bilister kan nå at få tyverisikret bilen. Hvis du hører til blandt dem, der endnu ikke har tyverisikret nummerpladen på din bil - så skal du ikke regne med at værkstedet kan ordne det for dig. En undersøgelse blandt 750

værksteder hos autobutler. dk viser at 2 ud af 3 værksteder nu er løbet tør for de særlige skruer og hætter, der skal sikre nummerpladen. Ligeledes melder leverandøren af de særlige hætter til nummerpladerne om at hætterne er udsolgt.

BLANDEDE

FARVEKOPIER

BLANDEDE

www.Himmerlands Biludlejning.dk

* A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars

Leje af flyttebiler el. flyttetrailer. Book online!

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Tlf. 40 24 00 04

UDLEJNING Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Hos landets største digitale værkstedsportal, autobutler.dk, opfordrer man nu til at politikerne forlænger overgangsordningen - så danskerne undgår urimelige bøder. - Det synes urimeligt at uheldige bilejere risikerer

en bøde på 1000,- kr. blot fordi deres bil mangler en lille skrue eller plastikhætte. Vi opfordrer derfor til, at man forlænger den overgangsordning, der eksisterede frem til den 15. november og at politiet indtil da vil se gennem fingre med de billister, der ikke har fået sikret deres nummerplade, siger analysechef Jan Sturm fra autobutler. dk som peger på, at cirka hver fjerde bil på landets værksteder stadig mangler den lovpligtige tyverisikring.

KØB OG SALG

NEVE EDB

Kirkens Korshær

Genbrugsbutik Nørager Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90 Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

TIL LEJE

Til leje

Hus ønskes til leje

AARS - TIL LEJE

Til leje, Søndergade 27

Rækkehus centrum Aars udlejes. 2 vær. med eget køkken og bad, med egen have og terrasse. Tlf. 40 36 32 55

Hus 105 m2, leje 4.700 kr. + forbrug, 3 mdr.s dep. Lejlighed 73 m2, leje 3.200 kr. + forbrug, 3 mdr.s dep. Tlf. 23 30 98 33 efter kl. 16.00

Til leje

Nyopført rækkehus 76 m2 beligg. i Kongekvarteret. Husleje 6.500,- + forbrug. Solbakken: 64 m2 + udhus. Terrasse. Opf. år 2000. Husleje kr. 4.950,pr. md. + forbrug. Himmerlandsgade 37, 2. sal. Lejlighed på 80 m2, stue og 2 værelser. Husleje kr. 4.900.- + forbrug. Telf. 22 52 12 77 mail birgitolesen@mail.dk

pr. 1. januar, helst ved ­trafikeret­ vej­ og­ med­ god­ baghusplads.­ Tlf. 23 45 28 72

3-vær. lejlighed Aars by. Nyistandsat, dejlig lejlighed på 92 m2 i midtbyen. Godt stort køkken og dejligt badevær. Adgang til lukket gårdareal med udhus. Leje kr. 4.550 pr. md. Tlf. 40 47 28 27 efter kl. 16.

3-vær. lejlighed

Farsø Rådhuscenter

BILLIG velindrettet lejlighed på 93 m2. Beliggende på svalegang over Rema 1000 (indgang fra Th. Eriksens Vej). Stor altan. Husleje kr. 3.950 pr. mdr. + forbrug. Yderligere oplysninger www.escot.dk

Tlf. 99 36 66 04

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk

Butik udlejes

Centralt beliggende på Himmerlandsgade, udlejes butik på ca 240 m2. Butikken har indgang fra såvel Himmerlandsgade samt Søndergade, og har udstillingsvinduer til begge sider. Ved indgangen fra Søndergade er der særdeles gode parkeringsmuligheder. Kontakt 23 26 90 11

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

Lejlighed/kontor

213 m2 udlejes på første sal Himmerlandsgade 9600 Aars. Kan benyttes til kombineret bolig/kontor/klinik. Lejligheden kan delvis indrettes efter lejers ønske, mulighed for 6-7 værelser. Lejemålet har egne parkeringspladser bag ejendommen. Der er indgang til lejemålet fra Himmerlandsgade. Tlf. 40 45 59 64

Vesthimmerlands Vand

- Spildevands- og drikkevandsforsyning

Vesthimmerlands Vand A/S • Th. Eriksens Vej 28 • 9640 Farsø

Nye KONTORLOKALER søges

Vi har opsagt vores nuværende lejemål i Vesthimmerlands Kommunes Administrationsbygning i Farsø med udgangen af juni 2016. Derfor søger vi nu moderne og centralt beliggende kontorlokaler på ca. 350 m2 med plads til 10 arbejdspladser, mødeaktiviteter, køkkenfaciliteter, egen indgang m.v. Lejemålet ønskes indgået 1. juni 2016. Nærmere beskrivelse på ønsker og forventninger til lokalerne, samt til afgivelse af tilbud på, kan indhentes ved henvendelse til Administrations - og Økonomichef Keld Jensen på tlf. 96979507 eller E-mail: kej@vesthimmerlandsvand.dk Tilbud på leje af lokaler skal være Vesthimmerlands Vand A/S i hænde senest den 7. december 2015. VESTHIMMERLANDS VAND A/S Th. Eriksens Vej 28, 9640 Farsø


Aars Avis

SIDE 32

SÆLGES:

Himmerlandsavisernes

Udsalg af islandske heste. Kom og gør en god handel. Tlf: 20 80 07 06/98 67 68 92 Er du med strøm til dit ur i knibe - så kom til os i Nibe. Batteriskift fra 25 kr. Nibe Marked, Kolsmindevej 3, Nibe. Tlf: 22 33 80 27

89.121 eksemplarer

HIMMERLANDS AVISERNE

NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Indbo, dødsbo. Vi kører ud både dag, aften og weekend. pia@ leensbak.dk. Gerne sms billeder af effekter. Tlf: 21 70 01 14 Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

HIMMERLANDS AVISERNE

Hækplanter: Liguster ”Liga” store sunde planter med godt rodnet. Tlf: 23 39 16 05

4 stk. vinterdæk på fælge, 185x60x14 Skoda, ca. 80 pct., 550 kr. Tlf: 30 99 28 76

Lænestol i sort læder og sort fod, med drejefod og vippefunktion, inkl. fodskammel, i fin stand, 850 kr. Tlf: 41 17 45 55

Elevationsseng, pæn, enkelt 1200 kr. Gammel gummivogn 2 hjulet 1,5 x 3 m 500 kr. Tlf: 29 26 63 09

- en stærk løsning…

Gammelt jern og skrotbiler købes/afhentes, op til kr. 2.300 alt efter stand. Tlf: 40 28 61 89

4 vinterdæk på alufælge, Michelin alpine 185/65 R15, passer bl.a. til Renault Clio, 1.500 kr. Tlf: 22 26 86 63

Brænde. 1 m. gran/fyr kr. 200. Kløvet kr. 300 pr. m3. Tlf: 21 65 35 87

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34

1 læs paller til at save op til brænde, der er 1 læs om ugen ca. På en stor trailer. Kan leveres. Tlf: 24 26 41 72

LM 350 El-Scooter. Lindebjerg. Kørt ca. 30 km, stået i garage, som ny. 4 hjulet, meget stabil. Ny pris kr. 17.200. Sælges for kr. 11.000. Tlf: 40 52 99 99

Flot foxterrierhvalp, tæve, sort/hvid, enehvalp og godt forkælet. Dobb. ormekur, 8 uger, kr. 1.500. Ca. 6 m3 meget tørt egetræ i 1 m stk., kr. 300 pr. m3. Tlf: 23 92 11 97

...fra kyst til kyst

købES:

Betaling:

Tlf: 61 66 32 05

Syv lokale aviSer for Samme priS!

Grøntsager sælges fra marken: Kartofler, gulerødder, pastinak, porrer, rodpersille, rosenkål og grønkål . Grandgaardsvej 44, 9620 Aalestrup. Tlf: 51 29 51 63 Gæs pluk selv. Prima fritgående gæs opvokset på naturgræs i Skibsted Å dal. Gåsen bliver slagtet, kogende vand, husly og vejledning til rådighed. Vægt ca. 4-6 kg - pris 85 kr./kg, dog maks 450 kr. Der slagtes weekender i december efter behov. Tlf: 20 37 82 57

Playstation 2. 250 kr. Sølvgrå damecykel, 7 gear, 1996, Everton Citybike model Uptown, 700 kr. Originale tagbøjler, Opel Vectra C, 5-dørs. 500 kr. 1 stk. Recaro-sæde, 450 kr. bedst efter kl. 16. Tlf: 20 40 80 39 Stort privat loppemarked Antikviteter, retro, bedre lopper suppleret med kranse. Den kommende weekend kl. 10-16 Dalumvej 43, 9541 Suldrup. Tlf: 98 37 83 63 Vinterdæk på stålfælge 175/70 - 13. Good Year UG8 (Daewoe/ Chevrolet). Brugt 3 mdr. 1.000 kr. Tlf: 20 19 32 83 Sorte Såne væddere, store. Sygdomsfri, dansk race. 1000 kr. pr. stk. Tlf: 98 34 31 06

LoppEmarkEd

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

Telefon: Afsenders navn og adresse:

18. NOVEMBER 2015

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, kontant ved MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. indlevering til rubrikken KØB OG af SALG). - Du kan IKKE annoncen, indrykke annoncer med angivelse af dato og eller send klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken via e-mail: BEKENDTGØRELSER. annonce@himmerlandsgruppen.dk

Brænde.

loppemarked

næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvorog stor må annoncen være? overfør Betalingen Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slutvia »tlf. nummer«swipp regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

tlf. 24 61 42 73

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU Hvornår skal annoncen indleveres? LAVER DIN Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der ANNONCE! modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem. w

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER. Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis. Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

priser:

se eksempler:

50

kr.

for aLmindELiG LoppEannoncE mEd op tiL 20 ord.

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

for LoppE­ annoncE om f. EkS. LoppE­ markEd mEd anGivELSE af tid oG StEd.

Stort loppemarked i laden på Hverrestruplund, Eveldrupvej 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Tlf: XX XX XX XX

150

kr.

for LoppE­ annoncE mEd biLLEdE oG op tiL 20 ord.

Flot velourstue. Meget vel-

Loppe-annoncerne holdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX GOd fOrNøjElSE! bringes her i førstkommende efter du kan annoncErE mEd aLt bruGt fra hjEmmEt, doG ikkE biLEr,nummer motorcykLEr, indlevering! campinGvoGnE oG traktorEr. annoncEr hErom hEnviSES tiL aviSEnS øvriGE annoncE­rubrikkEr.


Nabotjek-rapport undervurderer tab

SEGES kritiserer blandt andet rapportens datagrundlag Den såkaldte nabotjekrapport om landbrugets miljøregulering, der udkom i sidste uge, konkluderer, at de stramme danske regler koster udbytte, protein og tab i indtjening. Rapporten, som er udarbejdet af konsulentvirksomheden COWI på opdrag af NaturErhvervstyrelsen undervurderer dog tabet markant. Eksempelvis er tabet på grund af det lave proteinindhold for en bedrift med svin 400 kroner pr hektar større, eller det dobbelte af, hvad rapporten angiver. Det mener SEGES Planter & Miljø. - Vi ser, at der desværre på en række punkter er brugt data og beregninger, som ikke er fagligt korrekte. Det betyder, at tabet for landmændene bliver sat for lavt, siger Leif Knudsen, chefkonsulent i SEGES Planter & Miljø. Han hæfter sig specielt ved, at der kun er regnet med et fald i proteinindholdet på 0,5 pct. som følge af de danske underoptimale kvælstofnormer, når alle data fra grovvareforretningerne og forsøg entydigt viser, at indholdet af protein i dansk korn er 2,0-2,5 pct. enheder lavere end syd for grænsen. - Data fra virkelighedens verden må dog vægte mere end teoretiske beregninger gennemført på Aarhus og Københavns Universitet, fastslår han. Det er samtidigt voldsomt overraskende, at der i rapporten regnes med en væsentligt lavere pris på protein end de fem års gen-

nemsnit, hvor proteinprisen netop i forbindelse med udarbejdelse af kvælstofnormer er beregnet til 3,52 kr. pr. hektokilo pr. procent protein. - Jeg har meget svært ved at forstå, hvilke bevæggrunde, der ligger bag de beslutninger, siger Leif Knudsen, der videre peger på, at der bruges forældede data. - De økonomiske konsekvenser af normreduktionerne for gødning bygger i rapporten på et notat fra 2013. Det er problematisk, da undergødskningen er betydeligt større end de 25 kilo kvælstof pr hektar, der er regnet med i rapporten. Ikke mindst på svinebedrifter, der fodrer med eget korn, og hvor proteinindholdet har afgørende indflydelse på kornets foderværdi. Her kan undergødskningen let være det dobbelte, siger han. Leif Knudsen påpeger også, at rapporten ikke adresserer, at de danske kvælstofnormer i virkeligheden er maksimale kvoter, som man får bøder for at overskride, mens det i hovedparten af de andre lande er retningsgivende normer. - Rapporten gør heller ikke rede for, at de låste danske kvoter rent faktisk medfører et økonomisk tab ud over det, man kan beregne ud fra de gennemsnitlige tal. Altså at de danske tab formentlig er undervurderede og stiger år for år, hvilket ikke på samme måde gør sig gældende i de andre lande, siger Leif Knudsen. En ny rapport viser, at landmændene i Danmark har sværere betingelser, end deres kolleger i andre lande. Rapporten undervurderer dog tabet for de danske landmænd, vurderer SEGES, der blandt andet ser problemer i rapportens datagrundlag.

Skovplan for Midtjylland - nu med ulv Hvis ulve i midtjyske statsskove skulle få unger, skal der tages hensyn til det. Det kan betyde, at orienteringsløbere, jægere og skovningsmaskiner må ledes uden om ulvefamiliens tilholdssted for at sikre, at dyrene får fred og ro i yngleperioden. Det fremgår af Naturstyrelsens nye plan for driften af de midtjyske statsskove. Det er første gang, at en driftsplan indeholder retningslinjer for omgang med ulve i danske skove. Man har

for eksempel ændret jagtformen i Nørlund Plantage, hvor man forventer, at der skal tages hensyn til ulvefamilier. Derudover skal orienteringsløb og andre større friluftsaktiviteter fremover planlægges, så de ikke foregår i yngletiden. - Med de mange ulveobservationer i Midtjylland er det naturligt, at vi tager ulven med i planlægningen af vores arbejde, når vi kigger 15 år frem. Det er jo sandsynligt, at de får unger på et tidspunkt, og så skal vi

være klar til at skærme ulvene for forstyrrelser. Det er vi forpligtet til ifølge habitatdirektivet, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen i Midtjylland. I øjeblikket er der størst chance for, at ulve vil slå sig ned og yngle i Feldborg Nørreskov, Feldborg Sønderskov, Kompedal Plantage,  Gludsted Plantage, Nørlund Plantage, Palsgård Skov og Søby Brunkulsleje. Her er der både store uforstyrrede skove og sammenhængende heder

med mange byttedyr for ulven, som primært lever af råvildt. Planen for de næste 15 års drift af statsskovene handler især om at forvandle ensartede plantager til rige og varierede skove. Naturstyrelsen vil lave flere lysninger og plante eg, bøg og birk, hvor der før kun voksede grantræer. Og så skal der værnes om de store gamle træer, så de kan blive levesteder for mosser, laver, svampe, insekter og fugle.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

rd’s Markservice a a g j ø H

Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53) Flytning af gylle pr. time Presning af ...............575,minibig + wrapning • Flytning af gylle, Slangebom 16/20/24m Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfælder. presning og wrapning af rundballer • Udkørsel m/syre tilsætning • Sortjordsnedfælder • Presning af minibig + wrapning • Presning og wrapning af rundballer


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 34

Gudstjenester Søndag den 22. november 2015

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

450 stykker fjerkræ i Nibe 21. og 22 . november afholder Nibe Racedueklub, Vesthimmerlands Fjerkræklub og Løgstør og Nibe Brevdueforening fælles udstilling i Nibe Idræts- og Kulturcenter. På udstillingen deltager lokale hobbyforeninger med stande, hvor de viser, hvad de står for. Der udstilles 227 raceduer af ikke færre end

20 forskellige racer og i mindst 35 forskellige varieteter. Derudover bliver der udstillet cirka 135 ænder, gæs, og høns. Der er også udstillet cirka 80 brevduer, og flere af disse har fløjet flere hundrede kilometer. Alle dyr vil lørdag formiddag blive bedømt af veluddannede dommere.

Især i Vest,- Midt- og Nordjylland har årets majshøst været dårllig.

Dårligt år for majsdyrkerne Det bliver langt fra et jubelår for de landmand, der har udlagt en del af markerne til majs. Høsten er stort set afsluttet, og den bliver noget under middel. Det fortæller Martin Mikkelsen, landskonsulent i SEGES Planter & Miljø. - Udbytterne bliver i Vest-, Midt-, og Nordjylland på 20-25 procent un-

der normalen. I resten af landet ligger vi på 0-10 procent mindre, end en normalhøst. Der er dog tale om meget store lokale udsving helt nede på markniveau, siger Martin Mikkelsen. Årsagen til den dårlige høst skal primært findes i køligt vejr og blæst i maj, juni og juli. Særligt i Vestjylland var majsens vækst også meget generet af kraf-

tig vind. Fra at ligne en reel katastrofehøst rettede billedet sig dog noget mod slutningen af vækstsæsonen, hvor lunt og solrigt vejr hjalp majsen på vej. - Udbyttet blev bestemt bedre, end det så ud til en overgang tidligere på året, fastslår Martin Mikkelsen. Majs bruges i Danmark næsten udelukkende til grovfoder til køer.

OFFICIELLE Himmerlands LandboUngdom

Kom, kom, kom

Vi afholder generalforsamling onsdag den 25. november kl. 19.30. Agri Nord • Markedsvej 6, 9600 Aars

Landbrug Erhverv Transport

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

KL og Landbrug & Fødevarer til ministeren: Behold vandrådene Der er behov for at sikre den lokale forankring

✔ Vikarservice ✔ Haveservice

Der er fortsat behov for at udvide det lokalt forankrede samarbejde, når det drejer sig om vandmiljøindsatsen. Vandrådene bør derfor inddrages i den kommunale vådområdeindsats, lyder opfordringen fra KL og Landbrug & Fødevarer til ministeren.

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

...din lokale tryksagsleverandør: Aars Bogtryk & Offset 98 62 17 11

I et fælles brev til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) opfordrer KL og Landbrug & Fødevarer ministeren til at tage initiativ til, at vandrådene inddrages i den kommunale vådområdeindsats 2016-2021. - Der er behov for at sikre den lokale forankring, når udfordringerne på det natur- og miljøpolitiske område skal håndteres i den kommende tid, skriver Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, og Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, i brevet til ministeren.

Ved at sikre inddragelse af lokale interessenter og myndigheder, åbnes der for langt bedre, mere fleksible og langtidsholdbare løsninger, til gavn for alle borgere, erhverv og samfund som helhed. - Inddragelse og lokal forankring kan opnås gennem etablering af formaliserede samarbejder, fx i form af råd eller lignende eller ved at afsætte midler til gennemførelse af lokale initiativer og lokalt udviklede projekter, skriver aktørerne i brevet. Danmarks Naturfredningsforening vil også gerne fortsætte vandrådene, så

længe arbejdet bliver efter samme form som tidligere. - De forrige vandråd var meget vellykkede set fra vores synspunkt. Hvis det er det, Landbrug & Fødevarer og KL tænker på at fortsætte, så er vi med på det, siger Michael Leth Jess, der er direktør for natur og plan i Danmarks Naturfredsningsforening, til Altinget. Både KL og Landbrug & Fødevarer har tidligere opfordret Miljøministeriet til at fortsætte den linje, der blev lagt med etableringen af vandråd i forbindelse med udarbejdelsen af vandområdeplaner for perioden 2015-2021.

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 10.00 ingen ingen 11.00 9.30 ingen ingen 11.00 ingen 10.30 9.00 ingen ingen 9.30 11.00 ingen ingen 9.30 ingen ingen 11.00 ingen 9.30 ingen ingen ingen 9.00 ingen ingen 10.30 ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen ingen 10.30 ingen 9.00 11.00 9.30 ingen ingen ingen ingen 19.30 11.00

Aars Landboauktion var i uge 46 tilført 9 SDM kælvekvier, 4500-6900, 1 kælveko, 5000, 1 Kry. kælvekvie, 5400, 2 kødkvæg, 5000-6500, 1 kvier over 12 mdr. malkerace, 3400, 20 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 400-6100, 33 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 3500-8200, 10 tyre under 3 mdr. malkerace, 200-600, 7 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 500-1000. Omsætning: 287.100,00 kr.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 47 Basis 341,70 (341,70). SPF+Myc 346,70 (346,70). SPF 350,70 (350,70). Økologi 1063,81 (1063,81). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,46 (5,46) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 35

Eksport-alliance præsenterer er trædesten til dansk vækst Fem styrkepositioner arbejder sammen for vækst Danmark bør fortsat være et af verdens rigeste lande Den ambition vil en ny alliance af fem danske styrker gerne være med til at forløse. Derfor præsenterede de fem danske styrkepositioner: fødevarer, søfart, medicin, turisme og energi mandag tre trædesten til vækst på en konference på Christiansborg under overskriften ”Fem Styrker for Danmark”. - Vi kan i Danmark gøre meget for at blive et endnu bedre land at drive virksomhed fra. Det kræver en erhvervspolitik, der går på to ben. Dels skal vi fokusere på at forbedre de generelle rammevilkår, dels tænke sektorspecifikt for at fjerne forhindringer for de respektive erhverv, skriver de fem direktører for Landbrug & Fødevarer, Danmarks Rederifor-

ening, LIF, HORESTA og Dansk Energi i et fælles indlæg i Børsen mandag. Udenrigsminister Kristian Jensen deltog på regeringens vegne i konferencen. De fem styrker roser V-regeringen for at ville fortsætte tidligere regeringers vækstteams. - Regeringen fortjener ros for at videreføre ambitionen om sektorspecifikke vækstinitiativer. Det skaber en ramme for at høvle de knaster af, som bremser de enkelte erhverv, men som overses i den politiske debat. Vi skal dog samtidig videreudvikle de generelle erhvervsvilkår, lyder det i det fælles indlæg. De fem styrker foreslår, at videreudviklingen af de generelle erhvervsvilkår sker via tre trædesten: * Tænk innovativt:  En ambitiøs F&U-indsats og

uddannelser, som matcher morgendagens arbejdsmarked, skal gå hånd i hånd med nytænkning fra myndighederne i kommende vækstplaner. * Tænk globalt:  Vores rammevilkår bør løbende holdes op imod de vigtigste konkurrenters, så særregler, overimplementering eller skæve skattevilkår ikke hindrer ny vækst. Fundamentet for dette skal være en aktiv dansk indsats for øget frihandel. * Tænk tiltrækning:  Det skal være nemt at investere og etablere sig i Danmark. Vi er en lille åben økonomi, der hænger tæt sammen med udlandet. Vi skal løbende fjerne hindringerne, så vi kan byde nye investeringer velkommen til Danmark.

Fødevarer, søfart, medicin, turisme og energi står til sammen for en markant del af den danske eksport og beskæftiger i alt mere end 300.000 danskere. De fem styrker for Danmark vil gerne finde løsninger på Danmarks vækstudfordring, og præsenterede derfor mandag tre trædesten til vækst på en konference på Christiansborg.

VIN OG PENGE

Invitation til vinsmagning og indlæg om ØKONOMI Den 24., 25. og 26. november 2015 LandboNord inviterer til en spændende aften med nyt om forskellige økonomiske forhold. De 11 nyuddannede landbrugsmaskinmekanikere fra Erhvervsskolerne Aars er: Michael Søby Ahrenfeldt, Rasmus Frederik Ristolainen Andersen, Lars Roed Bonde, Søren Lykke Døssing, Morten Enok Hansen, Dennis Huizinga, Rasmus Nørregaard Morratz, Tobias Skov Møller, Jakob Stokholm Radoor, Casper Emil Svendsen og Christian Wilhelm Vammen.

KØB OG SALG

Nyuddannede fra Erhvervsskolerne

TYREKALVE samt drægtige kvier købes

11 elever har bestået svendeprøve som landbrugsmaskinmekaniker med flot resultat fra Erhvervsskolerne i Aars. Eleverne gik i 7lanE113

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

(Hovedforløb 7 i en landbrugsmaskinklasse på ekspertniveau) ved Erhvervsskolerne Aars - entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen.

...din lokale tryksagsleverandør: Aars Bogtryk & Offset 98 62 17 11

til eksport, god pris.

Per Dalum

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

Vi holder tre aftener med indlæg om alt fra priser og prognoser til, hvorfor du skal sige nej tak til ægtefællekautioner.

PROGRAM Fagre nye verden Indlæg om Summax og få dit regnskab til at passe til dit behov Hvordan sikrer man sig mod ulykker? Indlæg ved socialkonsulent Susanne Sander Priser og prognoser for kvæg, svin og planteavl Indlæg fra driftsøkonomi Nyt om jura Indlæg om testamente, ægtepagt og NEJ TAK til ægtefællekautioner

PRAKTISK INFORMATION TID OG STED Brønderslev Tirsdag den 24. november kl. 19.00 på LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev Løgstør Onsdag den 25. november kl. 19.00 på Pavillon Christiansminde, Kristiansmiondevej 34, 9670 Løgstør Terndrup Torsdag den 26. november kl. 19.00 på Terndrup Kro, Hadsundvej 1, 9575 Terndrup MØDET ER GRATIS

AFTENEN AFSLUTTES MED VINSMAGNING LandboNord | Ring 9624 2424 | www.landbonord.dk

TILMELDING På telefon 9624 2424 eller på www.landbonord.dk.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 36

Udegående grise er ved godt helbred

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil ikke følge Hollands eksempel og forbyde minkavl. I Holland er det slut med minkavl i 2024.

Eva Kjer Hansen bakker op om dansk minkproduktion Vil ikke følge Hollands eksempel og forbyde minkavl Forleden faldt der dom i sagen om forbud mod minkavl i Holland. En appelret gav staten ret i, at den kan forbyde minkavl fra år 2024. Det får nu den danske miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen til entydigt at erklære sin opbakning til erhvervet i Danmark. Danmark er én af ver-

dens største producenter af minkskind, og i 2013 eksporterede Danmark for 13,4 mia. kroner. Minkskind er dén varegruppe i den danske eksportstatistik, der har den største verdensmarkedsandel, aktuelt omkring 30 procent, og 6000 mennesker er direkte beskæftiget med minkavl i Danmark.

Fakta

· I dag findes der cirka 1.400 minkfarme i Danmark · Danmark er én af verdens største producenter af minkskind med en årlig produktion på 17,9 millioner skind · 6.000 mennesker er direkte beskæftiget med minkavl i Danmark · Minkskind er dén varegruppe i den danske eksportstatistik, der har den største verdensmarkedsandel, aktuelt omkring 30 procent. Blandt andet udgør minkskind en tredjedel af den samlede danske eksport til Kina/Hongkong · De danske minkavlere får en højere gennemsnitlig skindpris end konkurrerende minkavlere · I perioden 2009-2014 er der set færre overtrædelser af dyreværnslovgivningen i minkfarmene.

- Produktionen af minkskind er vigtig for dansk økonomi og beskæftiger tusindvis af mennesker. Danmark har en lang tradition for at producere skind af den allerhøjeste kvalitet, der er stor efterspørgsel på. Regeringen har ingen planer har om at følge Hollands eksempel, siger Eva Kjer Hansen, der i disse dage er på eksportfremstød i Kina. Ifølge Kopenhagen Fur anses omkring 90 procent af de solgte skind at gå til Kina/Hongkong. I Danmark har både myndigheder og branchen gennem en årrække haft fokus på at sikre og forbedre dyresundheden og dyrevelfærden på landets 1400 farme. Der er indført tiltag om lovpligtig uddannelse af nye pelsdyravlere og krav om periodisk efteruddannelse af alle avlere. Der er indført obligatorisk sund-

hedsrådgivning på farmene, ligesom der i en årrække har været øget kontrol. Tiltagene har sammen med branchens eget initiativ ”tjek på farmen” øget erhvervets fokus på dyrevelfærd og sikret, at reglerne efterleves.   Eksempelvis har der som en del af Veterinærforliget II indgået af alle Folketingets partier siden sommeren 2014 været krav om, at der skal være halm, hylder og rør i alle minkbure, hvor der hidtidig kun havde været krav om halm og enten hylder eller rør. - Jeg har tillid til, at minkproduktionen i Danmark foregår på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde. De seneste fem år har der været øget fokus på dyresundhed og dyrevelfærd hos pelsdyravlere, og der er set færre overtrædelser af dyreværnslovgivningen på minkfarmene, siger Eva Kjer Hansen.

Økologiske og frilandsgrise i Danmark har generelt et højt niveau af sundhed. Det er en af konklusionerne fra workshoppen ”Glade Grises Helbred”, som SEGES Økologi og Udviklingscenter for Husdyr på Friland holdt for nylig. Til workshoppen var samlet 11 af de fremmeste eksperter og forskere på området. Formålet var at skabe et samlet øjebliksbillede over den generelle helbredstilstand i de økologiske og frilandsbesætningerne. - Vi har savnet et overblik over den viden og forskning, der eksisterer i Danmark, blandt andet for at kunne se, hvor der med fordel kan sættes ind for at højne sundhed og velfærd, fortæller specialkonsulent Merete Studnitz, SEGES Økologi. Selv om bundlinjen viser en fin sundhedstilstand i besætningerne, så afslørede workshoppen dog også en række punkter, der kan være problematiske og som kræver særlig opmærksomhed. - Vi ser blandt andet, at der optræder væsentlige problemer som halebid og luftvejsinfektioner. Problemerne optræder dog med meget stor variation mellem besætningerne. Data fra kødkontrollen viser, at det hyppigst forekommende sygdomsfund er brysthindear, som er tegn på, at grisen har haft lungebetændelse, siger Merete Studnitz. Karakteristisk for udegående grise er skader som følge af vejr, vind og det omgivende miljø, for eksempel solskoldning, insektbid, or-

meinfektion og at blive klemt af soen. - Udendørslivet giver et anderledes sygdomsog skadebillede, end et liv på stald. Der er brug for at udvikle metoder til at vurdere graden af velfærd forbundet med et udendørs svineliv. Det kan hjælpe til at kunne give et kvalificeret helhedsbillede af velfærden for økologiske og frilandsgrise, siger Merete Studnitz. Vejen til bedst at sikre grisenes helbred går ifølge konklusionerne fra workshoppen gennem god management. - Management er den vigtigste enkeltfaktor til at sikre økologiske- og frilandsgrises helbred, ikke mindst når dyrene går i store grupper, da risikoen for spredning af smitsomme sygdomme er større. Nøje overvågning af dyrene er særdeles vigtig for at sikre, at syge dyr hurtigt identificeres og at sygdommen håndteres på den rigtige måde, siger Merete Studnitz. Hun peger på, at besætningens data fra kødkontrollen kan være et godt hjælpemiddel til sundhedsstyring på bedriftsniveau samt til benchmarking i forhold til sammenlignelige besætninger. Med støtte fra rådgivningen kan der udarbejdes konkrete handlingsplaner, som kan hjælpe til at målrette procedurerne. - SEGES Økologi vil i samarbejde med eksisterende tiltag sørge for at frilands- og økologiske svineproducenter får de bedste muligheder får at sikre deres grises helbred, siger Merete Studnitz.

Danske landmænd får ekstra millioner til at tjekke økologien Danske landmænd står i kø for at få et såkaldt øko-tjek Muligheden for at skifte fra konventionel til økologisk produktion interesserer rigtig mange landmænd lige nu. Den tidligere regering afsatte 6 mio. kroner til omlægnings- og fastholdelsestjek i 2016, så konventionelle landmænd, der havde lyst til at vide mere om økologi, kunne få rådgivning, og økologiske landmænd kunne få kigget bedriften igennem. Men tjekkene er så eftertragtede blandt landmændene, at der er kommet ansøgninger for 11. mio.

Derfor har miljø- og fødevareministeren i dag meldt ud, at hun afsætter 5 mio. kr. ekstra til omlægningsfastholdelses- og bæredygtighedstjek i 2016. Det glæder Landbrug & Fødevarer. - Omlægningstjekkene er lige nu et vigtigt tandhjul i den motor der skal drive dansk økologi fremad. Antallet af omlægningstjek er steget med 328 procent fra 2014 til 2015 og mellem 60 og 70 procent af dem der får omlægningstjekkene, begynder en omlægningsproces til økologi. Tjek-

Danske landmænd står i kø for at få undersøgt, om økologi er noget for dem. Antallet af omlægningstjek, der viser om landmænd kan skifte fra konventionel til økologisk produktion, er steget med 328 procent fra 2014 til 2015. Derfor er Landbrug & Fødevarer glad for, at miljø- og fødevareministeren nu afsætter 5 mio. kr. ekstra til sådanne tjek i 2016.

kene fører altså til, at der kommer flere økologer og derfor er de ekstra penge fra ministeren tiltrængte, siger Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer. Samtidig sender ministeren, med tildelingen af de ekstra ressourcer, et vigtigt signal, mener Kirsten Lund Jensen. - Jeg tolker udmeldingen sådan, at Eva Kjer Hansen stadigvæk er interesseret i at fremme udviklingen inden for den økologiske produktion, siger hun Også hos landbrugets vi-

denscenter SEGES, der administrerer pengene til omlægningstjekkene, vækker de ekstra millioner glæde. - Især i slutningen af året har der været fokus og interesse fra større bedrifter med både mælk, æg, og svinekød til at få gennemført et tjek med henblik på omlægning. De ekstra penge betyder, at vi kan hjælpe disse landmænd godt i gang med økologi, da vi nu får mulighed for at gennemføre op til 20 netværksmøder rundt i landet, siger Kirsten Holst, økologichef i SEGES.

Profile for Aars Avis

Ars 20151118  

Ars 20151118  

Profile for ugeavis
Advertisement