Page 1

I AARS

Til samtlige husstande

89. årgang - Nr. 38

ONSDAG 16. september 2015

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Borgmester Knud Kristensen:

Vi mangler plads til flygtninge Der skal tænkes alternativt og hurtigt i Vesthimmerland Af Lars Lindberg

■ VESTHIMMERLAND: Andreas Højsleth, Aars, er professionel Counter Strike spiller, og det lever han godt af. (Foto: Helena Kristiansson, ESL).

Aars-gamer blandt de bedste i verden ■

turnering i Dubai. Den samlede præmiesum var 250.000 dollar. - Vi var meget tæt på at vinde. Det var ekstra ærgerligt, fordi vi endnu ikke har vundet en af de fire store årlige turneringer, hvor præmiesummen er 250.000 dollars. Lige nu ligger vi i top to på verdensplan, og de øvrige i top fem har alle vundet en af de store turneringer, siger Andreas Højsleth til Aars Avis.

Læs mere side 12...

alternativt, når det skal beslutte, hvor de mange flygtninge skal placeres. - Som det ser ud nu, har vi simpelthen ikke boliger til dem. Vi har ingen skoler eller andre bygninger stående tomme, så vi kan blive nødt til at ty til barakker eller skurvogne, selv om det på ingen måde er optimalt, siger Knud Kristensen, som tilføjer, at byrådet vil tage centerchef for Asylcenter Vesthimmerland, Torben Gregersen, med på råd, in-

iS aT Gr

FEDE FEDE FINN FINN & & FUNNY FUNNY BOYZ BOYZ

FREDAG FREDAG 18. 18. SEPTEMBER SEPTEMBER KL. KL. 16:00 16:00 PÅ PÅ KIMBRERTORVET KIMBRERTORVET II AARS AARS

... at tale energirenovering med os

• Tømrer • Snedker

• malerarbejde • ToTalprojekTer

Fredag, d. 30. oktober kl. 19.00 til 22.30 Klubhuset Birkevej, Hornum Bagefter et mindre traktement med osteog pølsebord. Der er plads til 70 deltagere. Billetter kr. 96,28 pr. person købes senest onsdag den 28. oktober 2015 i Dagli’ Brugsen, Hornum.

V/

SNEDKERMESTER JAN JENSEN

5082 9078 · INFO@MEJAN-TOMRER.DK · MEJAN-TOMRER.DK

den det beslutter, hvor flygtningene skal bo. - Det er ham, der har overblikket over, hvornår der bliver sendt asylansøgere videre, og han kan muligvis finde nogle ekstra pladser. Desuden har han styr på, hvilke private aktører, der er i spil, siger Knud Kristensen, som dog ikke er videre positiv overfor privat indkvartering. - Det er en mulighed, der kan komme i spil simpelthen fordi, vi er maksimalt udfor-

AARS HANDELSSTANDSFORENING PRÆSENTERER:

Det kan godt betale sig...

• Vinduer UDNyT hÅNDVæRkERFRaDRaGET 2015

Vesthimmerland mangler plads til mindst 100 flygtninge. Arkivfoto.

G! IN G IVN D O DG BU RÅ TIL NEL SIO

ES OF PR

UDNyT hÅNDVæRkERFRaDRaGET 2015

AARS: E sport er ikke så kendt, men en sport med mange penge i. Andreas Højsleth fra Aars har de seneste tre år været professionel gamer, og det lever han rigtig godt af. Han er også blandt verdens bedste til computerspillet Counter Strike, som spilles af millioner af mennesker verden over. I weekenden vandt Andreas Højsleth og hans hold Team SoloMid andenpræmien på 60.000 dollars i en invitations-

Den store flygtningestrøm fra især Syrien har efterhånden nået Danmark, og selv om vi i langt de fleste tilfælde blot er en mellemstation på vejen mod Sverige, bliver en del hængende vest for Øresund. De skal fordeles imellem de 98 danske kommuner, og det betyder, at også Vesthimmerland kan se frem til gæster fra de krigshærgede lande i Mellemøsten og Afrika. - Vi må tage vores del, og derfor kommer vi heller ikke udenom, at der i første omgang kommer 100 flygtninge hertil, og jeg er alvorligt bange for, at det tal kommer til at stige, siger Vesthimmerlands Kommunes borgmester Knud Kristensen. Vesthimmerland huser allerede 450 asylansøgere, og derfor skal byrådet tænke

dret, men det vil blive meget uoverskueligt, hvis de bliver spredt over hele kommunen, siger Knud Kristensen, som ikke engang kan glæde sig over udsigten til ekstra indtægter til kommunekassen, når de mindst 100 flygtninge rammer Vesthimmerland. - I forhold til asylansøgerne får vi omkostninger dækket, men det gør vi næppe med flygtningene. De er lige blevet skåret i deres ydelser, og derfor er det begrænset, hvad de kan betale i husleje, og da vi naturligvis skal behandle dem anstændigt og tilbyde dem noget ordentligt at bo i, kan det blive meget svært at hente udgifterne hjem igen, siger Knud Kristensen, som endnu ikke ved, hvornår flygtningene kommer til kommunen. Han understreger dog, at Vesthimmerlands Kommune nok skal løfte opgaven, når Udlændingeservice melder flygtningenes ankomst.

Hornum

WWW.GANGIDANMARK.NU WWW.GANGIDANMARK.NU

WWW.GANGIDANMARK.NU


2 Ugens navne

Aars Avis

Dødsfald - egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

HØJ SERVICE TIL KONKURRENCEDYGTIG PRIS AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Karen Jørgensen, Ha­ verslev, 90 år. Hun blev født i Durup Sogn (nu Ålbjerg­ vej) 26. september 1924, og har altid boet i Nørager og Haverslev-området. Karen Jørgensen fik sin skolegang i Nørager gl. skole, og både sommer og vinter måtte de mere end tre kilometer fra hjem til skole klares til fods. Hun var nr. to i en søskendeflok på fire piger, og efter skolen fik hun plads som tjenestepige på gårde og i forretninger flere steder i Mejlby og Nørager. I slutningen af 1940’erne mødte hun Johannes fra Farsø, der havde plads som karl på flere gårde i Midt­ himmerland. De blev gift i 1951, og købte et landbrug vest for Nørager, som de drev i godt tre år. Herefter købte de Nygaard ved Ha­ verslev som blev deres hjem og levebrød i 45 år. Her voksede parrets tre børn op, Lene, Grethe og Hen­ ning. Landbruget, haven og hjemmet blev passet til punkt og prikke, udvidet og ombygget undervejs, hvor­ for der altid var mere end rigeligt at se til. Men trods travlhed blev alle taget godt imod i hjemmet, ligesom der også blev tid til fælles­ skab med naboer og venner i sognet. I slutningen af 1980erne, da pensionsalderen nær­ mede sig, blev dyreholdet på gården reduceret. Karen og Johannes Jørgensen fik bedre tid, også til rejser til Østrig og Norge, som hun altid så frem til og levede højt på i lang tid efter. I 1999 overtog Henning Jør­ gensen hjemmet, hvorefter forældrene købte en villa på Tranevej i Haverslev. Karen Jørgensens store haveinteresse fortsatte ufor­ trødent i tiden på Tranevej. Her fik parret nogle gode år indtil Johannes Jørgen­ sen blev syg og faldt væk i 2012. Karen Jørgensen klarede herefter de første par år i huset godt, men måtte kort efter hendes 90 års fødselsdag flytte til en plejebolig på Haversdal, hvor hun også blev glad og tilfreds med at bo i de få måneder, der blev de sidste i hendes liv. Karen Jørgensen efter­ lader 3 børn, svigerbørn og otte børnebørn, samt et oldebarn født i år.

Kimbrernes Y’s Mens Club skifter ledelse

VESTHIMMERLAND: Som en del af organisa­ tionens princip, skiftes der hvert år ledelse i Kimbrer­ nes Y´s Mens Club. Klubben ledes nu af præ­ sident Anders Didriksen, vicepræsident Else Marie Højen, kasserer Hardi Kri­ stensen, sekretær Hanne Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Svenstrup og pastpræsident Inge M. Kristensen. Klubben har afviklet de første klubmøder, herunder besøg af Solveig Winter, Agabe Child, og klubben tager næste weekend på besøg til venskabsklub­ ben ”Odin” i Odense.  Klubbens pengerejs­ ningsaktiviteter kommer hovedsagligt fra afviklin­ gen af udstillingen Tidens Kunst i februar. Her frembringes et over­ skud som anvendes til støt­ te af velgørende projekter. Klubben modtager gerne ansøgninger om hjælp og støtte til velgørende projek­ ter.

Runde fødselsdage

75

Gundvald Kjeld­ sen, Pederstubsvej 12, Aars, torsdag, 17. sep­ tember.

75

Kamma Rahbek, Dalstrøget 14, Aars, onsdag, 23 september.

75

Vera Pedersen, Ste­ nildvadparken 54, Aars, onsdag, 23. septem­ ber.

70

Egon Jensen, Hjedsbækvej 496, Sønderup, onsdag, 23. sep­ tember.

65

Gunhild Skou Chri­ stensen, Kong Chri­ stians Vej 5, Aars, torsdag, 17. september.

Guldbryllup Bente og Karl Thomsen, Vesterled 16, Aars, kan fejre 50 års bryllupsdag fre­ dag, 18. september.

Villy Zimmer - 25 års jubilæum hos NCO Byg.

25 års jubilæum Villy Zimmer, Kong Fre­ deriks Vej 19, Aars, kunne tirsdag, 15. september fejre 25 års jubilæum som ansat hos NCO Byg i Aars. Faktisk har han arbejdet Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

16. SEPTEMBER 2015

Ugens portræt

Inger Nielsen i kamp for Blære og skolen Det kan være svært at få sin vilje igennem, selv om man er politiker og der­ med er med til at bestem­ me. Det må Inger Nielsen, Oustrupvej 68, Blære, san­ de i denne tid. Hun slås for at Blære Skole og andre små skoler skal overleve i Vesthimmerlands Kom­ mune. Men det er en van­ skelig kamp. Inger Nielsen er i det hele taget en ildsjæl og slås gerne for Blære og aktivi­ teterne i den lille by. Ildsjælen blev valgt til byrådet i Vesthimmer­ land ved seneste valg, men det var faktisk ikke før­ ste gang hun stillede op for Venstre. Hun prøvede også ved forrige valg, den gang uden held. I dag sidder hun i Be­ skæftigelsesudvalget og i Børne- og Skoleudvalget. Længe inden hun blev synlig i politik var hun synlig i kampen for Blære. Inger Nielsen flyttede til byen som ung. Hun var en dygtig håndboldspiller, og hun kunne måske have nået langt med sporten. Men hun valgte land­ mandslivet med Asger Nielsen. Inger Nielsen stoppede dog ikke med at spille håndbold, nu blev det bare for Blære. Hun er stadig ikke stoppet, det er dog blevet til nogle pauser, mens familiens fem børn er vokset op. I dag er Inger Nielsen formand for Blære Idræts­ forenings håndboldud­ valg. I sidste uge fyldte In­ ger Nielsen 50 år, og i den anledning havde hun invi­ teret næsten 70 kvinder i Blære Multicenter. Et cen­ ter hun selv har arbejdet hårdt for at få rejst i Blære. Hun er i dag formand for Blære Multicenters besty­ relse. Men multicentret er langt fra det eneste Inger Nielsen har kæmpet for. I 2003 blev Blære udnævnt til Årets Børneby. Det var Inger Nielsen der havde bemærket, at den titel fandtes. Hun syntes, at Blære fortjente den titel og indstillede byen. Hun var

Inger Nielsen.

også med, da Blære blev indstillet til at blive Årets Landsby i Vesthimmer­ lands Kommune. Den sejr kom også i hus. Det skete i 2011. Inger Nielsen er også selv blevet hædret. I 2000 blev hun kåret til Årets B.I.F er. Selv om Inger Nielsen bruger meget af sin energi på at kæmpe for Blære, så er hun ikke indfødt. Hun stammer fra Nørager, hvor hun blev uddannet i Nørager Brugs. Efter hun flyttede sam­ men med Asger Nielsen valgte hun at blive med­ hjælpende hustru på går­ den. Men det er dog også blevet til lidt arbejde uden for matriklen. Inger Nielsen har været på Aars Posthus og arbej­ der stadig med breve og pakker. I dag møder man Inger Nielsen i Postbutik­ ken i Kvickly i Aars. Ildsjælen fra Blære er ud af en større søsken­ deflok på syv, og hun har selv født fem børn, så de kan samle en stor flok, når der skal fejres noget i familien. Samtidig har Inger Nielsen en stor om­ gangskreds. Det var må­ ske årsagen til, at hun kun havde inviteret kvinderne til fødselsdagen. Mæn­ dene havde dog fået lov til at komme til natmaden og derefter være chauffører for damerne. Efter Inger Nielsen kom i byrådet er hun blevet en mere offentlig person på egnen. Det har blandt an­ det ført til, at hun i år blev inviteret til at holde bålta­ len ved Skt. Hans bålet i Gundersted.

mere end 25 år i firmaet, men ikke i et stræk.. Villy Zimmer kom til NCO Byg i 1975 og var i firmaet i syv år. Han kom tilbage til NCO Byg igen i 1990, og har nu været ansat i firmaet i 25 år. Villy Zimmer er en vel­ lidt og god kollega, som gerne tager fat med ekstra arbejde i weekends på Dan­

po og Jernstøberiet Dania, når der er behov. Samtidig har Villy Zim­ mer gennem mange år sør­ get for glatførebekæmpelse på gader og stier i Aars. Det har oftest foregået om nat­ ten og tidligt om morgenen. Villy Zimmer er gift med Lillian Zimmer. I fælles­ skab har de skabt et smukt hjem og en flot have.

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


16. SEPTEMBER 2015

Haverslev Slagteren lukker butik i Aars AARS: Haverslev Slagteren ApS har lukket sin forretning i Aars, meddeler firmaets to direktører, Michael Nørmølle og Torben Køhler. - Vi har været glade for at være i Aars, men kunne desværre ikke længere få det til at hænge sammen, forklarer Torben Køhler. Umiddelbart fremgår det af en seddel i butiksdøren, at forretningen er ferie-

lukket. Men butikken åbner ikke igen. - Vi troede på at der var grundlag for en slagterbutik i Aars. Det er lidt trist, at vi nu må lukke, fortsætter Torben Køhler. Ingen af de to ejere har lagt sig fast på, hvad de skal arbejde med nu. - Et er sikkert, jeg har ikke planer om at åbne en ny slagterbutik, siger Torben Køhler.

Vindag markeres i Oustrup lørdag OUSTRUP: Dansk Vindag holdes hvert år den tredje lørdag i september. I år er det 19. september og derfor holder man åben om eftermiddagen hos Plantagevin i Oustrup ved Aars, så interesserede kan opleve hvordan en dansk vinmark ser ud. Desuden kan man besigtige vineriet og for et mindre beløb smage på tidligere års vinproduktion. - Ideen med dagen er at give offentligheden et indtryk af, hvor omfattende og mangeartet dansk vinavl har udviklet sig til at være over en ganske kort årrække. Gæsterne kan både være personer, der selv er vinavlere eller tænker på at blive det, og som gerne vil have råd og vejledning i den forbindelse, og det kan

Aars Avis

Min elskede skat Vor elskede mor og svigermor

Helle Kristensen * 19. august 1962 tabte kampen Sjøstrup, den 11. september 2015 Himlen har fået en ny stjerne

Kim Simon, Jannie og Brian Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke lørdag den 19. september kl. 15.00 Højtideligheden slutter ved kirken

Helle Kristensen * 19/8 1962

† 11/9 2015

Så lukker vi dig i hjertet ind og gemmer dig inderst inde. Her skal du fredfyldt bo i vores sind som et kært og dyrebart minde. Peter Stenild - fortæller om vin i Oustrup ved Aars.

Vort elskede barnebarn

Thomas Dalbøge

Mærkedage i Aars Avis

Vor kære ven

Det er med stor sorg vi alt for tidligt må tage afsked med vores kære svigerdatter, svigerinde og tante

også være personer, der er alment interesserede i vin eller havebrug, og som synes, at det er spændende med dansk vin og gerne selv vil se og smage, hvad dansk vinavl står for, siger vinavler Peter Stenild, Aars, der driver Plantagevin sammen med Niels Myrup Rasmussen.

SIDE 3

En sidste hilsen

Manna Niels og Birgit Gerlif og Dora Tina og Dorthe

Helle Filtenborg

er alt for tidligt afgået ved døden. Suldrup, den 13. september.

Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Anne Grethe og Svend Erik Marianne og Tonny Annemette og Morten Bisættelsen finder sted fra Suldrup Kirke lørdag den 19. september kl. 10.30.

Vor kære mor, svigermor, farmor og oldemor

Rigmor Kristensen er stille sovet ind Aars, den 11. september 2015 Langt oppe i himlen i det fjerne er der en varm og kærlig stjerne, den er sendt fra vores hjerter op til dig og hvisker stille: Vi elsker dig

Kaj og Margit børnebørn og oldebørn Begravelsen finder sted fra Durup Kirke lørdag den 19. september kl. 13.00

TAK EFTER DØDSFALD Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vores elskede

Et sidste farvel til

Helle

Tak for mange hyggelige stunder

Børnetræfholdet Anette, Bitten, Dorthe og Janne

Joan Christiansens begravelse fra Aars Kirke Tak for blomster og kranse. En særlig tak til Palliativ afdeling på Farsø Sygehus for god og kærlig pleje.

Frans Simon og Malene

*23. marts 1990

Tak

†14. september 2015

for venlig deltagelse ved

er pludselig taget fra os ved en tragisk ulykke.

Lilly Pedersens

Hjertet er gemt, men aldrig glemt.

Mormor og morfar

Det er med stor sorg at vi har mistet vores kære nevø og fætter ved en tragisk ulykke

Helle Kristensen

bisættelse fra Aars Kirke Tak for blomster og dekorationer På familiens vegne

fik desværre ikke det mirakel, vi håbede på.

Bernd Conny og Lindhardth

Vor altid livsglade

Du vil altid være i vore hjerter.

Kari Jørgen og Torben

Thomas Dalbøge *23. marts 1990

†14. september 2015 Elsket og savnet

Morten og Anja Michael og Victoria Gitte Keld og Kirsten Camilla og Nicklas Nanna Michelle og Mathias Nikita og Frederik Olivia og Filippa Marthine og Julian

En sidste hilsen

Helle Kristensen Tak for alt

Susanne, Jørgen, Maria, Marlene, Sisse og Lasse

Vores allerkæreste veninde

Alt opmærksomhed

i anledning af min 75 års fødselsdag frabedes. Inga Jensen, Park Allé 13

HURRA HURRA

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Anna Hansen Kong Knuds Vej 2

TILLYKKE TIL MIN ELSE

Helle Kristensen alt for tidligt taget fra os Aldrig glemt altid i vores hjerter Sonja og Michael Randi og Michael Marie og Jens Jytte og Ivan

www.aarsfrikirke.dk

AL OPMÆRKSOMHED

Denne skønne kollega fylder 50 år, stort TIL LYKKE Mona. Hilsen Engblommen

Hjertelig tillykke med de 70 år til den bedste dagplejemor i verden, som man aldrig bliver for gammel til at komme i dagpleje hos. Jeg håber du får en fantastisk dag. Kærlige hilsner Nynne


Aars Avis

SIDE 4

ÅBENT HUS

I anledning af min fødselsdag vil det glæde mig at se familie og venner på

Kimbrerkroen lørdag den 26/9 kl. 16.00 - 20.00. Hanne Rask

Aars Seniorer

Ålegilde i Skivum Krat torsdag den 1. oktober kl. 18.30. Der går bus fra Kimbrer Kroen og Anlægsvej kl. 18.00. Pris kr. 225. Menu: Ål/æbleskiver/kaffe. Dans fra kl. 21.00. Tilmelding til tlf. 98 62 38 17/98 62 36 22 senest 28. sept. NB: Danseaften på Kimbrer Kroen fredag den 25. sept. kl. 19.00-23.00. Musik: Leif Tolborg. Bestyrelsen

16. SEPTEMBER 2015

høstgudstjeneste

indleder sæsonen med en koncert med koret

”CORO MISTO” søndag, den 20. september kl. 19.30 i Musikhuset Alfa.

i Aars Kirke søndagwww.aarskirke.dk den 20. september kl. 10.00

Børnekoret medvirker i gudstjenesten.

På programmet er mest danske sange spændende fra ”Jens Vejmand” til ”Yndigt dufter Danmark”. Komponister er bl. a.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet ALLE til menighedsmøde i kirkecentret. Der vil blive serveret en let frokost og herefter vil de enkelte udvalg under menighedsrådet fortælle om, hvad de arbejder med og måske løfte sløret for deres fremtidsplaner. Der vil herunder blive fortalt om kirkens økonomi. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål til menighedsrådet. Vi håber at se rigtig mange.

CARl NIelSeN, S. SChulTz Og SøReN BIRCh.

Menighedsrådet

Koret, der er på 24 medlemmer, består mest af studerende ved Jysk Musikkonservatorium. Dirigent er Søren Birch.

www.aarskirke.dk

Koret udmærker sig med intensitet og velklang. løssalgsprisen er 150 kr. Abonnement for hele sæsonen (6 koncerter) kan tegnes for kun 400 kr. ved indgangen.

MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE

Højskoleformiddag i Aarestrup Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Byrådet inviterer indenfor! Byrådets møder er offentlige, så interesserede er velkomne til at deltage i det månedlige møde. Det foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Aars, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, torsdag 17. september 2015, kl. 16.00. Dagsordener og referater kan findes på www.vesthimmerland.dk/dagsorden

Onsdag den 23. september kl. 9.00-12.00 Kl. 9.00: Morgensang i Aarestrup kirke v/ Anette Kjær. Formiddagskaffe i Aarestrup Forsamlingshus. Kl.10.00: ”Moderne tider fra 1864 til 2015” v/ Peter Hedegaard, valgmenighedspræst, tidl. højskoleforstander. Tilmelding og evt. bestilling af frokost senest mandag den 21. september til: anettekjaer2@live.dk eller tlf. 29 92 71 22. Pris: 50 kr. (Foredrag + formiddagskaffe). Frokost: 50 kr. (3 stk. smørrebrød + øl/vand). Vel mødt!

Strikkeworkshop med Lene Randorff Torsdag den 24. september kl. 19.00 på Aars Bibliotek. Lene tager udgangspunkt i sin strikkebog ’Grøn’ med klassisk, nordisk design. Medbring pinde nr. 3 og 4 samt garn, der passer til. Billetter a 75 kr. inkl. kompendium på himmerlandsbilletten.dk Se nærmere på: www.vhbib.dk

M E D D E L E L S E R

Offentligt udbud på betonvarer og belægningssten Vesthimmerlands Kommune udbyder i offentligt udbud rammeaftale på belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. Nærmere oplysninger på: www.vesthimmerland.dk/udbud

Rekvirér MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLES program på ovenstående mail/tlf. nr. Arrangør: Aarestrup og Haverslev kirker.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Pædagogisk-administrativ konsulent Har du lyst til at være med til at gøre en forskel for børn og unge i Vesthimmerlands Kommune? I Vesthimmerlands Kommune har vi fokus på arbejdet med integration af IT i forhold til at understøtte læring i et 0 til 18 års perspektiv. Vi ønsker at prioritere vores tiltag og indsatser ud fra viden om, hvad der virker. Ansøgningsfrist: 22. september 2015.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

- dyr, husflid og markarbejde Søndag 20. sept. 2015 kl. 10.00-16.00 • Forskellige fåreracer, klipning af får, råd om fodring af får og lam. Desuden er der kaniner og forskellige former for fjerkræ. • Markarbejde - pløjning gennem 1000 år. Konkurrencepløjning, optagning af rodfrugter. • Arbejdende husflidsstande og boder i stuehus, længer og forvalterbolig. Museets forskellige laug er aktive. • Ridning for børn. • Veterantraktortræk.

Advokatvagt i Aars

Der kan købes grill-pølser og gule ærter. Pris: Voksne 50 kr. / Børn under 13 år gratis.

Herregården Hessel

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

Efterårets dag

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11

G H

alleri

Hesselvej 40B, Hvalpsund, 9640 Farsø www.herregaarden-hessel.dk

KIRKENS BESØGSTJENESTE

Få en besøgsven - eller bliv besøgsven Er du interesseret - Kontakt: Marianne Jensen, koordinator, tlf. 98 62 11 84

Stor efterårsudstilling i Gatten Skærtorsdag d. 28. marts kl. 11.00

immerland

vises førstekunst storefra udstilling kunstpå 670årets m2 vises nogle afmed de ypperste indenog udenlandske kunstnere. Kunstnerne er udvalgt med værker udvalgt med stor omhu fra anerkendte kunstnere fra ind- stor og omhu, kvalitet og variation. udland. En høj ekstraordinær kunstoplevelse i indbydende lokaliteter. Gæsterne vil få en ekstraordinær Fri Entre oplevelse i smukke omgivelser. Åbningstider: Lørdag (Udenfor åbningstid ifølge aftale) Fredag til søndagPåskens kl. 11 til 17 (Udenfor åbningstider iflg.kl.aftale) Gattenvej 85, Gatten, 9640 Farsø åbningstider: Torsdag - Mandag 11.00 -17.00 entrékl. 11 til 17 Uge 42: Mandag tilFri søndag

www.galleri-himmerland.dk Gattenvej 85, Gatten, 9640 Farsø, Tlf. +45 40 20 08 51 • www.galleri-himmerland.dk

www.aarskirke.dk www.aarskirke.dk

Mangler du tryksager? Spørg hos Aars Bogtryk & Offset

Tlf. 98 62 17 11


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 5 - Jeg er overbevist om, at netop besøget på Vesthimmerlands Biblioteker vil være et af de mange biblioteksbesøg på turen, som de internationale kollegaer vil huske, fordi vi har så meget at byde på. Sådan et besøg giver mange gode kontakter og ny inspiration. Jeg er blandt andet blevet inviteret til Litauen for at fortælle om danske biblioteker, udtaler bibliotekschef Bo Jacobsen. Efter besøget på Aars Bibliotek gik turen via Himmerlandsstien til Aalestrup Bibliotek. Her tog personalet imod med en ballonport og ternede flag, der symboliserede mållinje for dagens etape.Her havde karava-

nen mulighed for at besøge Danmarks Cykelmuseum, og efter et bad på Aalestrup Realskole blev der serveret stegt flæsk og persillesovs på Knabergården. Oplevelsen af dansk kultur stoppede dog ikke her. Vesthimmerlands Kulturskole spillede nemlig op til traditionel dansk folkedans, hvor bibliotekarerne blev instrueret i de forskellige trin. Et indslag der vakte begejstring, smil og sved på panden. Efter en underholdende aften overnattede bibliotekarerne på biblioteket blandt deres yndlingsforfattere, og efter en gang morgenmad fortsatte turen mod Viborg og Randers.

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: El-installation VVS-installation

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk

Den røde løber var lagt frem i Aars.

International begejstring over Vesthimmerlands Biblioteker

Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

DØGNVAGT 98 63 19 11

Overvågning Bosch Varmepumper - 5 års garanti

80 bibliotekarer besøgte bibliotekerne i Aars og Aalestrup AARS: Tirsdag i sidste uge var veje og cykelstier i Vesthimmerland selvlysende af neongule veste, da den cyklende bibliotekskonference ”Cycling for Libraries” lagde turen forbi. De 80 bibliotekarer fra 20 forskellige lande startede deres 650 km lange tur i Norge, fortsatte til Sverige og sluttede i Danmark. Selvom man skulle tro, at de mange kilometer efterhånden havde sat sit præg på bentøj og energiniveau, var det langt fra tilfældet. Anført af bibliotekschef Bo Jacobsen trillede de mange bibliotekarer ind i Vesthimmerland, og det foregik med højlydte ringklokker, brølende kampråb og smil hele vejen rundt. Første stop på turen var Lyngsoe

Systems, der bød på frokost og en præsentation af deres forskellige teknologiske biblioteksløsninger.

Rullede rød løber ud Efter besøget på Lyngsoe Systems trillede karavanen til Aars Bibliotek, som i dagens anledning havde rullet den røde løber ud og dekoreret den med bøger. Inde på biblioteket stod personalet klar med en lille forfriskning og oplæg om tre af bibliotekets udviklingsprojekter, der alle er støttet af Kulturstyrelsen. Således blev bibliotekarerne introduceret til bibliotekets nye samarbejde med lokale skoler om at sætte digital dannelse på skoleskemaet i PopUpEksperimentariet, ligesom de hørte om en ny organisati-

onsstruktur, der har givet nye udfoldelsesmuligheder for personalet og flere tilbud til borgerne. Desuden hørte de om, hvordan Aars Bibliotek er ved at blive nyindrettet ud fra devicen kvalitet på budget. De udenlandske bibliotekarer udtrykte stor begejstring over Vesthimmerlands Biblioteker. - Jeg er virkelig imponeret over, hvor mange ting de får til at ske, og jeg blev meget inspireret af deres mange nytænkende og kreative tiltag, de tilbyder borgerne udtalte en canadisk bibliotekar, inden hun skyndte sig over til en medarbejder for at sikre erfaringsudveksling. En bibliotekar fra Estland var meget betaget af konceptet om det åbne bibliotek, hvor borgerne

får lov at bruge biblioteket, når der ikke er personale til stede.

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

Det vil glæde Birgit, Steen og alle os andre at se dig på søndag den 20. september til Åbent Landbrug. Søndag d. 20. september kl. 10 står vi klar. Åbner dørene, kører portene til side og glæder os til at se så mange af jer som muligt. Vi fortsætter hele dagen til kl. 16, så hank op i familien og kom indenfor. Lille Skovsgaard Birgit og Steen Skov Aggersundvej 17, St. Binderup 9600 Aars Køer og kalve

Anesminde Familien Højgaard Andersen Holkasmindevej 50, Vilsted 9670 Løgstør Økologiske køer og kalve

Skaarupgaard Birthe og Torben Skårup Jensen Skårupvej 66, Klejtrup 9500 Hobro Køer og kalve

aabentlandbrug.dk

De 80 bibliotekarer blev modtaget af en ballonport i Aalestrup.


Aars Avis

SIDE 6

✃✃

Kirkens Korshær

Dødsboer og brugbare effekter afhentes. Tlf. i åbningstiden 98 66 14 26 eller Jens Secher tlf. 28 94 98 60

✃✃

i Hornum

Klip ud

Klip ud

Man.-fre. kl. 13.00-17.00 • Lør. kl. 10.00-13.00

KOM TIL OFFENTLIGT MØDE med Konservative Folkepartis formand

SØREN PAPE POULSEN

MANDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 19.00 PÅ AARS HOTEL Hvilke muligheder har vi her i produktions-Danmark?

Alle er velkomne Vesthimmerlands Konservative Vælgerforening

Ikke Udkantsdanmark men Produktionsdanmark Den konservative leder, Søren Pape, besøger Aars AARS: Hedder det Udkantsdanmark eller Produktionsdanmark? Det er et af de emner, som Søren Pape Poulsen, formand for Konservative Folkeparti, vil debattere, når han 21. september kommer på besøg i Aars. Det er den lokale konservative vælgerforening, der har arrangeret en aften med Søren Pape for at høre nyt fra Christiansborg og det netop overståede folketingsvalg og en ny regering. Han vil fortælle om den aktuelle parlamentariske situation, om de politiske kamppladser og hvad der

21. september gæster den konservative partileder, Søren Pape Poulsen, Aars Hotel.

er fokus lige nu. Men ikke mindst de udfordringer der er i det vestlige Danmark

med at få skabt vækst og arbejdspladser - Vi snakker meget om Udkantsdanmark, men vi burde tale om Produktionsdanmark for mange af vore industrivirksomheder og producenter ligger jo her. Det skal vi være bedre til at dyrke, for vi kan godt styrke væksten uden for København. Det kræver blot, at vi bruger de rette redskaber, siger Søren Pape Poulsen. Søren Pape Poulsen ved jo, hvad han snakker om, som tidligere borgmester i nabokommunen, Viborg, og opvokset i en mindre jysk by, Bjerringbro, har

Sov Godt !

ved Ellinor Wolf Dansk Søvnapnøforening

Åbne arbejdsmetoder

Mandag d. 5. oktober kl. 14 - 15:30 Kantinen, Knabergaarden i Aalestrup Gratis - Ældrerådgiverne inviterer Tilmelding senest 1. oktober på: 9966 8200 5158 3847 2224 4081

Sundhedscenter Helle Yde Thomsen Bente Justesen

HGS

sept 28. t r a St

emb

Kim Lind Larsen, Preben Skou Jensen og Alex Pedersen på toppen af gymnasiet i Aars. I baggrunden skimtes Aars Vandtårn.

er

- fra studentereksamen til job på kun 10 uger!

Lokalt firma får ros for sin uddannelse af lærlinge AARS: Der vankede ros til tømrerfirmaet Kastberg

HGS er en kort merkantil grunduddannelse for dig, der har en gymnasial uddannelse (stx, htx eller hf), og som ønsker en karriere inden for kontor, handel eller butik. Grundforløbet varer 10 uger, hvor du får SU. Du kan vælge at give din HGS en international dimension, hvor 4 af de 10 uger foregår i Glasgow, hvor der undervises på engelsk. EU’s Leonardo-program yder økonomisk støtte til dette. Det betyder, at du selv kun skal betale 5.500 kr. Du kan også vælge at tage alle 10 uger i Aars. 2 års lønnet praktikperiode Efter grundforløbet kan du indgå uddannelsesaftale med en virksomhed. Det giver dig adgang til en praktisk uddannelse inden for detail (butik), handel eller kontor. Du får løn under praktikdelen, som varer 2 år. Ring NU og tilmeld dig! Ring til Morten Rene Pedersen, tlf. 61554075. Vi starter den 28. september.

han et stort kendskab til området - både alle de gode ting vi har men selvfølgelig også de mange udfordringer. - Selv om det er en konservativ leder, der gæster Aars, er alle velkomne til aftenen på Aars Hotel. Det er helt op til tilhørerne at bestemme hvad der skal debatteres, men lige nu er der mange udfordringer til politikerne på Christiansborg, uanset partifarve. Så det skal nok blive en spændende aften. Søren Pape er en rigtig god foredragsholder, som har stor indsigt i de mange emner, der er aktuelle lige nu, siger formanden for Konservativ Vælgerforening i Vesthimmerland, Ernst Pinstrup Sørensen. Borgmester Knud Kristensen vil være aftenens ordstyrer, og foreningen er vært ved kaffe og kage i løbet af aftenen.

lærlingeandelen af Aarsfirmaets medarbejdere svinger mellem 20 og 30 procent. Foruden uddannelse fokuserer 3F på øget inddragelse af medarbejderne, før byggeprojekterne starter. Det gavner effektivitet og sikkerhed. Dette samarbejde finder også sted mellem Dansk Byggeri og 3F på landsplan.

Fordrag for ældre over 65 år Hvad er den gode søvn? Hvad kan man selv gøre for at sove bedre? Hvad er søvnapnø, og hvordan behandles det?

- kompetencer til en fremtid med succes

16. SEPTEMBER 2015

Kæmpe Ta’ hele familien med!

Arrangør:

A/S, Aars, da formanden for 3Fs bygningsgruppe

LOPPE MARKED i ”Loppehuset” i Aars Industrivej 75B, Aars Følg skiltene - -Følg skiltene

Østre Boulevard 10 Tlf. 9698 1000 aars@erhvervsskolerne.dk 9600 Aars Fax 9698 1080 erhvervsskolerne.dk

www.aars.lions.dk

UtS.T G U A . p e 7 s 1 . 9 G 1 A G D A R RD LØLØ .000 KKLL.. 10..000-154.0

og BAT-kartellet, Knud Lind Larsen besøgte 3F Midtfjord og var på byggepladsbesøg på toppen af gymnasiet i Aars. - Hvis alle byggevirksomheder uddannede lærlinge i samme målestok som Kastberg A/S i Aars, ville dansk byggeri i 2018 have rådighed over tilstrækkeligt antal uddannede håndværkere. Derfor er der grund til at rose virksomheden, sagde Kim Lind Larsen. Sammen med næstformand Alex Pedersen, 3F Midtfjord, besøgte Byggegruppens formand forleden Vesthimmerland. Da det er meget vigtigt for hele byggebranchen at råde over kvalificeret arbejdskraft, er en øget uddannelsesindsats et must. Derfor imponerede Kastbergs indsats på uddannelsesområdet, idet

De to 3F-byggefolk fik et godt overblik over Aars, da de aflagde besøg på taget af Vesthimmerlands Gymnasium. Her fik de en orientering af tømrer Preben Skou Jensen, Farsø, som arbejder for Kastberg. - Vi renoverer et gangareal og fire klasseværelser på første sal, oplyste den lokale tømrer. I den forbindelse forbedres ventilationen, og vi etablerer et nyt ventilationstårn, hvis øverste del kan ses på taget. I forbindelse med renoveringen bortskaffes asbestlofter fra de gamle lokaler. Arbejdet skal være fuldendt til efterårsferien. Næstformand Alex Pedersen, 3F Midtfjord, understreger, at samarbejde, åbenhed og uddannelse er nøgleord inden for byggeriets udvikling. - Derfor gør den lokale 3F-afdeling meget for at motivere til en fælles indsats fra ansatte og håndværksmestre for at modernisere og effektivisere byggeprocessen, sagde Alex Pedersen. Kim Lind Larsen fremhæver, at de nye arbejdsmetoder skaber merværdi for såvel håndværksmestrene som medarbejderne. - Hertil kommer, at vore dygtige danske håndværkere på den måde får mulighed for at sikre sig sikkert og godt arbejde i konkurrencen med østeuropæisk arbejdskraft, pointerer formanden for 3Fs bygningsgruppe.


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 7

KørKviK

Klar til Kort på 4 uger...

Pris: introduKtion Kr. 10.900 + gebyr

Tilmelding via www.korkvik.dk Aggersundvej 75 • tlf. 42 45 46 30 aars@korkvik.dk

CARL NIELSEN 150 ÅR

Tirsdag 22. september 2015 kl. 19.30 Museumsinspektør Ida-Marie Vorre giver publikum et indblik i Carl Nielsens liv.

Duo Askou/Andersen spiller musik af Carl Nielsen.

Carl Nielsen fejres ved koncert i Aars AARS: 150-året for Carl Nielsens fødsels fejres med foredrag og koncert i Vesthimmerland Musikhus Alfa i Aars. Arrangementet afvikles tirsdag, 22. september og bliver en vekslen mellem koncertindslag ved Duo Askou Andersen og foredrag ved museumsinspektør Ida-Marie Vorre fra Carl Nielsen Museet i Odense. Det bliver dermed en forunderlig blanding - til både den mentale og den

musikalske sjæl. Carl Nielsens sange, som ”Solen er så rød, Mor”, ”Jeg ved en lærkerede ” og ”Jens Vejmand” er den dag i dag folkeeje og samlingspunkt for de fleste danskere. Men side om side med de elskede melodier skrev komponisten også komplicerede og radikale symfoniske værker, operaer og kammermusik. Duo Askou/Andersen vil sammen med museumsinspektør Ida-Marie Vorre fra Carl Nielsen Museet i

Odense, give publikum et indblik i Carl Nielsens liv, historie og - ikke mindst – hans musik. Duo Askou/Andersen består af violinisten Hanne Askou og accordeonisten Frode Andersen, der begge er solistuddannede klassiske musikere, med et alsidigt virke i dansk musikliv. Ida-Marie Vorre er cand. mag. i musik med musikhistorisk specialisering fra Aalborg Universitet. Efter endt uddannelse blev hun i

Kommunens skoler med i stort udviklingsprogram Projektet løber over de næste fire år VESTHIMMERLAND: Skolerne i Vesthimmerlands Kommune deltager i de kommende fire år i et stort skoleudviklingsprogram om læringsledelse. Læringsledelse I alt deltager 13 kommuner, 242 skoler, cirka 80.000 folkeskoleelever og cirka 10.000 fagprofessionelle. Målt på antallet af elever og medarbejdere udgør det en tiendedel af folkeskolen. Vesthimmerlands Kommune har valgt at deltage i dette program, fordi det understøtter arbejdet med folkeskolereformens tre nationale mål, der handler om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater, og tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Fra mandag 14. september til fredag 9. oktober 2015 skal alle elever,

forældre, lærere, pædagoger og skolens ledelser udfylde spørgeskemaer, som indsamler data om elevernes læring og trivsel. Dataene skal blandt andet fortælle lærerne om alt fra klassens faglige niveau, klassens samlede opfattelse af deres aktivitetsniveau i timerne og strukturen af undervisningen, til hvordan eleverne trives. De indsamlede data vil også give skolens ledelser og lærere et indblik i, hvordan skolen klarer sig socialt og fagligt. Resultaterne kan inddeles i klasse, årgangs- og på fagniveau og kan også klargøre, hvordan eksempelvis pigerne klarer sig i forhold til drengene. Programmet er støttet med 21 millioner kroner af A.P. Møller Fonden. Det er det hidtil største projekt, der har fået del i fondens milliard til folkeskolen, som fonden donerede i 2013. Det er Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kom-

petenceudvikling (COK), der står bag projektet. For at skolen skal kunne bruge svarene fra undersøgelsen på en god måde, er det vigtigt, at så mange forældre som muligt tager sig tid til at svare. Koder til forældrene med adgang til spørgeskemaet udleveres pr. brev til eleverne. Spørgeskemasvarene indsamles tre gange i løbet af projektets fireårige periode. De første svar indsamles elektronisk i september i år og vil herefter blive indsamlet hvert andet år indtil 2019. På baggrund af dataindsamlingen udarbejdes institutionsprofiler for alle deltagende skoler om elevernes læring og trivsel. Disse data sammenholdes med resultater fra de nationale test og andre relevante data. Via skolens profiler kan skolens ledelse, lærere og pædagoger se profiler for den enkelte klasses eller årgangs lærings- og trivselsresultater.

2006 ansat som museumsinspektør ved Odense Bys Museer med fagligt ansvar for Carl Nielsen området, der dækker Carl Nielsen Museet i Odense og Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Lyndelse. Koncertforedraget arrangeres af Vesthimmerlands Museumsforening og musikhuset Alfa i samarbejde med Vesthimmerlands Folkeuniversitet.

Koncertforedrag med IDA-MARIE VORRE fra Carl Nielsen Museet i Odense og den anmelderroste DUO ASKOU//ANDERSEN. Billetpris: Kr. 150 / Kr. 100. Billetsalg på www.himmerlandsbilletten.dk, på de himmerlandske biblioteker samt i ALFA

Læs mere på www.vmalfa.dk KULTURPARTNER:

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Jyllandsgade 54 - 9600 Aars

AARS AVIS

Annoncetelefon 98 62 17 11

NYBYGGEDE LEJLIGHEDER I aaRs

UDLEJEs GRavENsGaDE Is GT UD

3 værelses ældreboliger, 78 m2. Egen altan og P-plads. Klar til indflytning d. 1. oktober. Leje 6.500 kr. + forbrug

KONTaKT: Tonni på tlf. 51 92 91 38


SIDE 8

Udskældt lyskryds skal måske ændres AARS: Det meget nye og ofte debaterede lyskryds ved Aars Busterminal og Højvang ser nu ud til at skulle ændres. En beboer i området ved Højvang i Aars har indsamlet godt 100 underskrifter på at tillade venstresving fra Højvang ud på Himmerlandsgade. Underskrifterne er fra beboerne i området og brugerne af Fitnesscenteret, som har indkørsel fra Højvang. Derudover har kommunen modtaget klage over, at bilister godt nok svinger til højre fra Højvang, for så blot at vende i nærmeste indkørsel, og køre ind mod centrum ad Himmerlandsgade. Ved etablering af signalreguleringen har man taget hensyn til nogle bindinger i vejreglerne. Bindingerne medfører, at et venstresving fra Højvang ikke kan tillades, da man ikke kan placere køretøjet, således der er fuldt oversigt over signalkurven på Himmerlandsvej. Kommunen har nu indhentet tilbud på at lade Højvang indgå i signalreguleringen, således der opstilles signalregulering ved udkørsel på Himmerlandsgade, og lyskurven på Himmerlandsgade flyttes længere ud. Omkostningerne for dette vil være på ca. 200.000 kr. Teknisk Udvalg tager i dag, onsdag, stilling til om signalreguleringen skal ændres. Ulempen ved dette anlæg er, at Højvang skal have

en selvstændig grøntid, da den ikke kan få grøn sammen med Markedsvej. Der vil således være 3. perioder med grøntid: Først Himmerlandsgade, så Markedsvej og til sidst Højvang, der har den laveste trafikmængde. Det betyder også, at alle dem som i den nuværende situation fra Højvang, kan svinge til højre når der er fri bane, må vente til der bliver grønt lys, og der generelt bliver længere ventetid for grønt lys for den øvrige trafik. Dette kan give ekstra ventetid for afviklingen af bustrafikken i spidsbelastningstidspunkter og dermed udløse ekstrabetaling til NT. Imod en ændring taler de faktiske forhold. Det er sådan, at en omkørsel via Stejlmosevej fra f.eks. fitnesscenteret er på 300 meter. Turen vil ved 20 km/t tage under et minut, så er man tilbage på Himmerlandsgade igen. En bilist fra Højvang kan meget vel komme til at vente i længere tid end et minut på grønt lys. Det gælder både dem som vil svinge til højre og venstre. Omkostningerne ved at ændre lyskrydset forestiller Teknisk Forvaltning sig finansieret gennem brug a 100.000 kr. til opretning af fortove på Højgårdsvej og Ørnevej. Her var oprindelig afsat 137.000 kr. Samt en ekstrapulje på 100.000 kr. til generelle vedligeholdelsesarbejder. Eventuelle omkostninger til NT er ikke medregnet.

ALT I ELARBEJDE Køl - hårdehvidevarer Varmepumper - radio/tv Preben Nielsen

Christian Gregersen

Limfjordsvej 10 - 9670 Løgstør - Tlf. 9867 1933 - 9867 6280 info@midtfjordel.dk - www.midtfjordel.dk

Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

Arrangørerne af Kimbrerskuet i Aars håber, at mange børn fra Aars og de omkringliggende byer vil tilmelde deres kæledyr til børnedyrskuet 3. oktober.

Børnedyrskue i Aars er også for børn fra byen AARS: Traditionen med børnedyrskuer har sine rødder på landet, men Kimbrerskuet håber på at få flere børn fra byen til at tage deres kæledyr med til skue i oktober.

Kaniner og marsvin i udsmykkede bure, hunde friseret i dagens anledning eller undulater. Børnedyrskue er en hyggelig tradition, hvor børn kan få lov at vise deres kæledyr frem for andre dy-

reelskere. Til Kimbrerskuet lørdag 3. oktober afholder 4H dyrskue for alle børn. - Her er alle velkomne til at komme og vise deres kæledyr frem. Børnene kan udstille hund, kat, kaniner,

Ny præsident hos løvekvinderne i Aars AARS: Lions Club Aars Aarstidens Kvinder har indledt det nye klubår 2015/2016 med ny bestyrelse. Valgt som præsident er Inge-Marie Krøier Sørensen, kasserer Margrethe Iuel Nielsen, vicepræsident Susan Bæk Nielsen, sekre-

tær Lis Kjær Madsen, Past Præsident Jette Poulsen, Clubmester Vibeke Meldgaard Haldrup og Tailtwister Irma Andreasen. - Bestyrelsen og resten af klubben er klar til at arbejde videre i det nye klubår med mange gode tiltag, som forhåbentlig giver os mulighed

Handicappris skal uddeles lokalt igen VESTHIMMERLAND: Der er heldigvis så mange gode og livsbekræftende projekter for handicappede i Vesthimmerlands Kommune, at handicapprisen nu skal uddeles for syvende gang. Prisen gives til en person, forening, virksomhed eller organisation, der har gjort noget særligt for handicappede i Vesthimmerland, og der har gennem

årene ikke manglet gode og spændende indstillinger til prisen. Sidste år blev prisen givet til to. Laust Torp Jensen fra Vestermarkskolen, der siden 1973 har arbejdet med børn og unge med handicap og har udgivet flere bøger, fik prisen for med den begrundelse, at ”Laust er en ildsjæl for de handicappede børn og unge … han giver børnene

for at kunne donere penge til mange gode formål, siger Jette Poulsen. - Vi kan allerede nu løfte sløret for, at der igen i år vil blive produceret dekorationer til jul, ligesom vi af og til vil være at finde med vores lykkeskab til by Night i Aars, hvor vi også sælger

vores fine kort. Og så kan I allerede nu glæde jer til, at vi først i det nye år igen er på banen med vores Lions Cafe på gymnasiet. Vi er glade for den støtte og positive modtagelse vi altid får i byen og glæder os til fortsat godt samarbejde, fastslår Jette Poulsen.

en skolegang, som har et rigt indhold på kærlighed, glæde og læring på børnenes vilkår”. Prisen var på 5.000 kr. og en platte. Aars Ridefysioterapi fik prisen som virksomhed. Der kommer over 100 ryttere i alle aldre hos Bettina Karlsen og Søren Frederiksen på deres rideskole på Tolstrup Byvej ved Aars. De modtages altid med et smil og et tilbud om kaffe i rytterstuen, og, som der stod i indstillingen til prisen ”Uanset handicap, så kan man se og høre alle blive godt modtaget, og alle får også noget med

derfra. De har også nogen fantastiske medhjælpere ansat … ros for den måde og lyst de ligger i at arbejde med handicappede.” Aars Ridefysioterapi modtog 20.000 kr., der straks blev brugt på en ny hest til brugerne og et maleri af Ruth Berg med hestemotiv til at forskønne rytterstuen. Prisen er igen i år på 25.000 og uddeles som vanligt på den Internationale Handicapdag. Alle kan indstille forslag til modtagere til Vesthimmerlands Kommunes Handicapråd.

Ny køreskole åbner i Aars Gulve Gardiner •

Solafskærmning Gardiner Tæpper Vinyler Vinyler til badeværelser Ring til Karen eller Kristian Tlf. 98 63 11 27 ell. 20 12 84 48

fjerkræ og andre smådyr, men ikke klovbærende dyr. Dyrene skal være i bur eller snor, fortæller Britt Fritz Thomsen, Agri Nord, der er sekretær for Kimbrerskuet. Her er der selvfølgelig også dommere, der bedømmer dyrene og tager en snak med børnene om pasning og pleje. Der er flotte præmier til alle. Britt Fritz Thomsen håber, at flere børn fra Aars eller de omkringliggende byer vil komme og være en del af festlighederne. - Blandt landmandsbørn er der ofte tradition for at tage med til dyrskue, da deres forældre også udstiller kvæg, men alle med et kæledyr kan være med og få en god oplevelse. Det kan jo være, at klassekammeraten også har kæledyr og lyst til at deltage, lyder opfordringen fra Kimbrerskuets sekretær. Børnedyrskue foregår i Messecenter Vesthimmerland 3. oktober, og der er tilmelding senest 25. september på kimbrerskuets hjemmeside.

AARS: 24. september forventer Allan Breiner, som er kørelærer, at han skal tage imod sit første hold elever hos Kørkvik, der er den nye køreskole i Aars. Allan Breiner er 61 år, han har seks års erfaring som kørelærer, og fra lokalerne på Aggersundvej 75 vil han tilbyde kørekort til bil, trailer og taxa. Aars har i forvejen flere køreskoler, men Allan Breiner forventer ikke, at han får svært ved at skaffe kunder.

Allan Breiner forventer, at han 24. september kan tage imod det første hold elever i den nye køreskole Kørkvik.

- Der er en rigtig stor efterspørgsel for tiden, for

udover alle de 17-18-årige er der en stor gruppe, som

ventede med at tage kortet under finanskrisen, og de er begyndt at komme i gang nu, siger han. Som navnet på den ny køreskole antyder, vil Allan Breiner specialisere sig i at få eleverne hurtigt igennem kørekortsmøllen. Han forventer således, at de fleste vil være klar til teoriprøven, når de har gået hos ham i seks uger. Allan Breiner forventer, at han 24. september starter det første hold med 12 elever.


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 9

Hele Vesthimmerlands varehus ☺

Like os på facebook: Kvickly Aars

Bagerens friskbagte

Bagerens hjemmelavede

Bageren tilbyder

Slagteren tilbyder

Minut rundstykker

Flødelagkage

Snittemarked

Bøfmarked

Pose med 10 stk. - lige til at lune i ovnen

med hindbærmarmelade, makron og flødeskum

Vælg mellem kokossnitter, pistaciesnit- Vælg mellem oksefilet, ribeye ter og nürnbergsnitter eller entrecote

K U N F R E DA G

1600

KUN

4000

Spar 8,-

700

Spar 55,-

Pr. stk. KUN

2500

Spar 3,-

Delikatessen tilbyder

Delikatessen tilbyder

Slagteren tilbyder

Slagteren tilbyder

Danbo ost

Panerede fiskefilet

Nakkekoteletter

Minut steak

Frosne

45+ Smag før du køber. Vi skærer i den størrelse du ønsker

Himmerlandskød 1200 g

2,5 kg Min. 1800 g

KUN

KUN

10000

10 stk. for

Pr. 1/2 kg

5000

1995

Coop Pommes frites marked

Spar 97,25

Lav selv pizza marked

10000

Spar 79,88

Coop medlemstilbud

Diablo serien

Vælg mellem 8 varianter

Vælg mellem rød, hvid eller rose af de fantastiske Chile vine. Virkeligt et flot glas vin til prisen.

Vælg mellem flere varianter

Ta’ 1 stk. KUN

KUN

9

00 Spar 10,95

KUN

3500

900

Spar 29,95

Spar op til

7,95

HUSK:

du kan få Coop point når du tanker ved OK!

Åbningstider Man-fredag 08.00-20.00 Lørdag 08.00-18.00 Søndag 08.00-18.00 Bageren åbner 6.30 hver dag

Postbutikkens åbningstider Kvickly Aars - Markedsvej 3 - 9600 Aars - Tlf. 96 37 76 00

Man-fredag Lørdag

11.00-17.00 10.00-12.00

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer

KUN

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 16. september til og med lørdag d. 19. september.

KUN


Aars Avis

SIDE 10

16. SEPTEMBER 2015

TV-PROGRAMMER ONSDAG 16. SEPTEMbER 05.15 Vagn hos kiwierne 05.45 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.15 Formiddagsprogrammer 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Bonderøven 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.15 Bergerac: Krigsminder 16.10 Taggart: Hemmeligheder 17.00 Landsbyhospitalet 17.50 TV Avisen 18.00 Auktionshuset 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Den store bagedyst 21.00 Børnenes hemmelige verden 21.30 TV Avisen med Penge og Sporten 22.30 Jack Driscoll - den druknende mand. Irsk krimidrama 00.00 OBS 00.05 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40 13.30 14.20 15.10 16.10 17.00 20.00 20.50 21.35 22.00 22.45 00.20 01.20 02.55

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Vores genbrugshjem. Dansk livslivs stilsprogram Hva’ bruden ikke ved Mere hus for pengene Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? NerveNerve pirrende quiz med Hans Pilgaard Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Hvem sagde vuf? Dit mit vores hjem Vild med dans - trin for trin Nyhedsblok De brændte børn. 2 afsnit Grænsepatruljen. 2 afsnit Cold Case. 2 afsnit Natfjernsyn

TORSDAG 17. SEPTEMbER 05.15 Vagn hos kiwierne 05.45 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.15 Formiddagsprogrammer 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Bonderøven 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.15 Taggart. Skotsk krimi. 2 afsnit 17.00 Landsbyhospitalet 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Gintberg på Kanten - Snejbjerg 20.30 Et glimt af Danmark 21.00 Kontant 21.30 TV Avisen med Bag Borgen og Sporten 22.30 Kriminalkommissær Foyle. Eng. krimiserie 00.10 Broen 01.10 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40

05.15 Vagn hos kiwierne 05.45 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.15 Formiddagsprogrammer 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Bonderøven 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.15 Bergerac. Eng. krimi. 2 afsnit 17.00 Landsbyhospitalet 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok 19.00 Disney Sjov 20.00 Versus 21.00 TV Avisen med Vejret 21.25 De hurtige og de døde. Amr. western fra 1995 23.10 Harry Brown. Eng. thriller 00.45 Strictly Ballroom - De forbudte trin. Australsk kultfilm fra 1992 02.20 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40

13.30 14.20 15.10 16.10 17.00 20.00 21.05 22.00 22.45 00.20 00.50 01.20 03.00 04.00

13.30 14.20 15.15 16.10 17.00 20.00 21.30 21.50 22.10 23.15 01.20 02.55 05.05

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Vores genbrugshjem. Dansk livslivs stilsprogram Hva’ bruden ikke ved Mere hus for pengene Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? NerveNerve pirrende quiz med Hans Pilgaard Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Hvem gør min datter fortræd? Station 2 Nyhedsblok Søvnløs. 2 afsnit Søvnløs i sengeafdelingen Grænsepatruljen Cold Case. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhederne og Vejret Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Vores genbrugshjem. Dansk livslivs stilsprogram Hva’ bruden ikke ved Mere hus for pengene Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? NerveNerve pirrende quiz med Hans Pilgaard Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Vild med dans Vild med dans - trin for trin, live Vild med dans - afgørelsen Frikendt. Norsk dramaserie Seven. Amr. thriller fra 1995 Cold Case. 2 afsnit Assassins - lejemordere. Amr. actionthriller fra 1995 Grænsepatruljen

løRDAG 19. SEPTEMbER 05.10 05.40 06.20 07.20 08.50 09.45 10.40 12.20 13.55 14.25 15.10 16.10 17.30 18.30 19.05 20.00 21.15 22.45 00.15 02.05 03.40

Vagn hos kiwierne Rejsen langs Norges kyst Kyst til kyst - Thyborøn til Filsø De forladte dyreunger. Brit. dyredyre program 2 afsnit Livet i Balis rismarker. Japansk naturprogram fra 2013 Elefantungens krøllede ven De uheldige helte. Eng. 70’erkultserie. 2 afsnit Halifax Kongerigets Kager Sporløs Guld i Købstæderne - Nyborg All Night Long. Amr. komedie fra 1981 Versus TV Avisen med Sporten og Vejret Bjerggorillaer. Naturprogram fra BBC fra 2010 Min søsters børn i Afrika. Dansk familiefilm fra 2013 Kriminalkommissær Barnaby. Eng. krimiserie fra 2014 Wallander: Hændelse i efteråret. Eng./svensk krimi fra 2012 Cat People. Amr. erotisk thriller fra 1982 Der skal to til kærlighed. Fransk romantisk komedie fra 2010 Mord i centrum. Australsk krimikrimi serie. 2 afsnit

06.00 06.05 06.20 06.40 07.05 07.30 08.00 12.00 12.10 13.00 14.20 14.45 15.35 16.50 17.05 17.50 17.54 17.55 19.00 19.30 19.45 20.00 21.15 23.10 01.00 03.35

Oisteins blyant Mouk My Little Pony Scooby-Doo! Batman Animaniacs Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? Nervepirrende quiz med Hans Pilgaard Vild med dans Vild med dans - afgørelsen Hvem sagde vuf? Voice Junior SuperMatchen: Studiet SuperMatchen: Team Esbjerg Viborg (k), direkte Nyhederne Regionale nyheder SuperMatchen: Team Esbjerg Viborg (k), direkte Nyhederne Regionalprogram Sportscenter Voice Junior Fool’s Gold. Amr. romantisk komedie fra 2008 The Sentinel. Amr. thriller fra 2006 med Michael Douglas The Insider. Amr. drama fra 1999 Rundt om Schmidt. Amr. komediedrama fra 2002

SøNDAG 20. SEPTEMbER 05.10 Vagn i Japan 05.40 De forladte dyreunger. 2 afsnit 07.15 Ud i naturen: Mellem lyset og mørket 07.45 Mit år som hvalp 08.15 Tæt på vores kæledyr. 2 afsnit 09.15 Krigen mellem hermeliner og kaniner 10.05 Dronningeofret 11.05 De uheldige helte. Eng. 70’erkultserie. 2 afsnit 12.45 En ny begyndelse 13.30 Kriminalkommissær Foyle. Eng. krimiserie 15.05 Gintberg på Kanten - Viby J 15.35 Den store bagedyst 16.35 Champions League håndbold: Skjern Håndbold-HCM Baia Mare (m), direkte 18.30 Nyhedsblok 19.00 OBS 19.05 Tæt på pingvinerne 20.00 Vold bag tremmer 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Dirty Harry renser ud. Amr. actionthriller fra 1976 23.45 Mord i familien 00.30 Halifax 02.05 Cities On Speed - Shanghai 03.05 Der er noget i luften. 3 afsnit 04.25 Grøn glæde

06.00 06.03 06.15 06.40 07.05 07.30 08.00 12.00 12.10 14.30 16.05 16.35 17.25 18.00 18.12 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 22.55 23.50 00.55 01.45 02.15 03.05 03.35 04.00

Bernard Mouk The Looney Tunes Show Scooby-Doo! Hvalpen Scooby-Doo Animaniacs Go’ morgen Danmark Nyhederne Opgøret med Scientology. 3 afsnit Søvnløs. 2 afsnit Søvnløs i sengeafdelingen Hjemme i Danmark Sæt pris på dit hjem Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit efterårsvejr Andreas´ rumrejse tur/retur Nyhederne Regionalprogram Toppen af poppen. Med Stine Bramsen That’s My Boy. Amr. komedie fra 2012 Frikendt. Norsk dramaserie fra 2014 Hvem gør min datter fortræd? Station 2 Station 2 Politirapporten Helvede tur/retur - Cuba Dødsensfarlige dyr Venner Nyhederne og Vejret

DR1 fredag kl. 21.25: ”De hurtige og de døde” MANDAG 21. SEPTEMbER 05.15 Vagn i Japan 05.45 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.15 Formiddagsprogrammer 10.30 Antikkrejlerne. 2 afsnit 12.00 Bonderøven 12.30 Eftermiddagsprogrammer 15.10 Bergerac: Tre under par 16.05 Taggart: Jagten på en morder 17.00 Landsbyhospitalet 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Sporløs 20.45 Spild af dine penge 21.30 TV Avisen med Horisont og Sporten 22.30 Kommissær George Gently 00.00 Natfjernsyn

ONSDAG 16. September DR2 Morgen Madmagasinet På farten i Indien Alletiders Aserbajdsjan Smag på Miami Eftermiddagsprogrammer AnneMad i Spanien Danske vidundere DR2 Dagen Verdens største telt Smag på Skotland Sindssyg i gerningsøjeblikket Den fjerde mand Jeppesen på afveje Deadline Trafficker DR2 Undersøger Syrien: Assad-familiens fald? Vidnerne Deadline Nat

22.30 23.30 00.25 01.10

tOrSDAG 17. September 07.00 11.00 11.25 11.50 12.40 13.25 16.00 16.30 17.00 18.30 19.15 20.00 21.00 21.25 22.30 23.00 00.00 01.00 01.55 02.50

DR2 Morgen Penge På farten i Indien Verdens mest ekstreme jernbane Smag på Skotland Eftermiddagsprogrammer AnneMad i Spanien Danske vidundere DR2 Dagen Den ultimative sportsvogn Smag på Madagaskar Debatten Detektor Halløj på badehotellet. 2 afsnit Deadline Krig og prostitution Debatten Prostitution - og hva’ så? Vidnerne Deadline Nat

FreDAG 18. September 07.00 11.00 11.25 11.50 12.50 13.35 14.20 16.00 16.30 17.00 18.30 19.15 20.00 22.30 23.00 23.45 00.30

DR2 Morgen Bag Borgen På farten i Indien Hairy Bikers i Argentina. 2 afsnit Ekstrem verden Med speederen i bund Eftermiddagsprogrammer AnneMad i Spanien Danske vidundere DR2 Dagen Rytteriet. 2 afsnit Husker du 00’erne Call Girl. Svensk thriller fra 2012 Deadline JERSILD minus SPIN 60 Minutes Begærets lov. Spansk komediedrama fra 1987 02.10 Sagen om OJ Simpson 02.55 Deadline Nat

LØrDAG 19. September 08.00 09.00 09.55 10.45 11.30

DR2 Morgen Tidens tegn Syrien: Assad-familiens fald? Ekstrem verden Farligt job - skraldemand i Jakarta 12.20 Lisa goes to Hollywood 12.50 På udebane 13.35 DR2 Undersøger

ONSDAG 16. September

SØNDAG 20. September

18.10 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.00 23.30 00.15 00.45

Nyheder fra Grønland DR2 Morgen Under fire øjne Med speederen i bund Når vildmarken kalder Afrikas kongedømmer - Etiopien Eftermiddagsprogrammer Danske iværksættereventyr Broen ved Remagen. Amr. krigsfilm fra 1969 Den hvide dronning Tidsmaskinen Mad-detektiven Rytteriet. 2 afsnit Vi ses hos Clement Deadline Jeppesen på afveje JERSILD minus SPIN Den rigeste procent Natfjernsyn

DR1 lørdag kl. 22.45: “Wallander: Hændelse i efteråret” Wallander flytter ind i et hus på landet, hvor hans hund finder et nedgravet lig.

20.30 21.30 22.30 23.00 23.50 00.45 01.40

DR2 Morgen Kontant På farten i Indien Verdens største telt Smag på Madagaskar Eftermiddagsprogrammer AnneMad i Spanien Danske vidundere DR2 Dagen Megakonstruktioner Smag på New Jersey Tvillingens forbandelse. Brit. dokumentar fra 2013 På ø-eventyr med Anne & Anders Den rigeste procent Deadline Vi ses hos Clement Krig og prostitution Doneret til videnskaben Natfjernsyn

06.00 06.45 07.30 08.25 09.20 10.15 12.10 13.10 15.10 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 22.50 23.50 00.50 01.50 02.40

DR2 Morgen Horisont Fra køkkenbord til marked Den ultimative sportsvogn Smag på New Jersey Eftermiddagsprogrammer AnneMad i Spanien Danske Vidundere DR2 Dagen Megakonstruktioner Smag på Budapest Med speederen i bund Husker du 00’erne Danske iværksættereventyr DR2 Undersøger Deadline Krybskytternes milliardindustri Detektor Spild af dine penge Deadline Nat

Chicago Fire Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit MasterChef - Dommernes duel The Kardashians. 2 afsnit Bikini Island Bones NCIS Jeopardy. 2 afsnit Politiaktionen Bones Bikini Island Obduktion: Michael Jackson Luksusfælden Ramsay’s Kitchen Nightmares Bones Natfjernsyn Chicago Fire Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit MasterChef - Dommernes duel The Kardashians. 2 afsnit Bikini Island Bones NCIS Jeopardy. 2 afsnit Familien fra Bryggen Flyt eller forny Bikini Island Adam & Eva Luksusfælden Ramsay’s Kitchen Nightmares Bones Natfjernsyn

FreDAG 18. September

TV2 lørdag kl. 20.00: “Voice Junior” Wafande, Joey Moe og Oh Land skal have samlet de sidste sangere til deres teams.

06.00 06.45 07.30 08.25 09.25 10.15 12.10 13.10 15.10 16.00 17.00 18.00 19.00

tIrSDAG 22. September 07.00 11.00 11.25 11.50 12.45 13.25 16.00 16.30 17.00 18.25 19.15 20.00 20.45 21.30 22.00 22.30 23.00 23.55 00.25 01.10

06.00 06.45 07.30 08.25 09.25 10.15 12.10 13.10 15.10 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 22.50 23.50 00.50 01.50 02.40

tOrSDAG 17. September

mANDAG 21. September 07.00 11.00 11.25 11.50 12.45 13.25 16.00 16.30 17.00 18.25 19.15 20.00

Vagn i Japan Forandring på vej Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne. 2 afsnit Bonderøven Eftermiddagsprogrammer Taggart. Skotsk krimi. 2 afsnit Landsbyhospitalet TV Avisen Under Hammeren Nyhedsblok med Aftenshowet Hammerslag Løvens hule TV Avisen med Madmagasinet og Sporten Camilla Läckbergs Stenhuggeren. Svensk krimi-miniserie fra 2009 Mord med dr. Blake Kystvagten Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40 13.30 14.20 15.15 16.15 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.20 00.05 01.05 02.45 03.20

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok 3 x Beliggenhed Årets dejligste have Mere hus for pengene Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Hjemme i Danmark Loppe Deluxe Station 2 Politirapporten Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Grænsepatruljen. 2 afsnit Cold Case. 2 afsnit Natholdet Natfjernsyn

tV3

14.05 Hairy Bikers i Argentina. 2 afsnit 15.05 DR2 Tema: Luder eller Lommepenge? 17.25 Skrædderen fra Panama. Amr. thriller fra 2001 19.10 Tidsmaskinen 20.00 DR2 Tema: Lækker på landet 22.30 Deadline 23.00 Debatten 00.00 De vilde gæs. Eng. actionfilm 02.10 Natfjernsyn 07.30 08.00 09.00 09.50 10.35 11.20 12.20 15.50 16.20

20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.20 00.05 01.05 02.45

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok 3 x Beliggenhed Årets dejligste have Mere hus for pengene Grænsepatruljen. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Norskov Til den store guldmedalje For ung til min krop Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Grænsepatruljen. 2 afsnit Cold Case. 2 afsnit Natfjernsyn

TiRSDAG 22. SEPTEMbER 05.15 05.45 06.15 10.30 12.00 12.30 15.10 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30

Dr 2 07.00 11.00 11.25 11.50 12.45 13.25 16.00 16.30 17.00 18.30 19.15 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00 00.30 01.25 02.15

06.00 06.30 12.00 12.40 13.30 14.15 15.10 16.10 17.00

20.00 22.25 01.35 04.05

Chicago Fire Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. Amr. underunder holdningsseriet. 2 afsnit MasterChef - Dommernes duel The Kardashians. 2 afsnit Bikini Island Bones NCIS Ramsay’s Kitchen Nightmares Luksusfælden. Dansk reportageprogram S.W.A.T. Amr. action-thriller fra 2003 Inglorious Basterds. Amr./tysk film fra 2009 Zero Dark Thirty. Amr. historisk drama fra 2011 The New Normal. 2 afsnit

LØrDAG 19. September 05.05 05.50 06.35 07.25

DR1 søndag kl. 20.00:

TV2 søndag kl. 21.00:

Ramsay’s Kitchen Nightmares Min Drømmerestaurant Gordon Ramsays kokkeskole Nanny McPhee med nye tryllerier. Brit./fransk familiekomedie fra 2010 09.25 Bones. 2 afsnit

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!

11.20 NCIS. 5 afsnit 16.10 Whitney. Amr. biografisk film fra 2015 18.00 Bones 19.00 Politiaktionen 20.00 Jagten på den forsvundne skat. Amr. action eventyr 1981 22.25 What Women Want. Amr. komedie fra 2000 01.10 Natfjernsyn

SØNDAG 20. September 05.50 06.15 07.00 08.25 10.10 12.05 14.25 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.15 00.15 01.15 03.15

Alle tiders barnepige According to Jim. 2 afsnit Whitney. Amr. biografisk film Bones. 2 afsnit NCIS. 2 afsnit S.W.A.T. Amr. action-thriller fra 2003 Jagten på den forsvundne skat. Amr. action eventyr 1981 Mit plastikmareridt Flyt eller forny Familien fra Bryggen Luksusfælden World War Z. Amr. actionfilm fra 2013 Politiaktionen Ramsay’s Kitchen Nightmares Covert Affairs. 2 afsnit Natfjernsyn

mANDAG 21. September 06.00 06.45 07.30 08.25 09.20 10.15 12.10 13.10 15.10 16.00 17.00 18.00 20.00 22.00 22.50 23.50 00.50 01.50 02.40 03.15 04.00

Chicago Fire Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss. 2 afsnit MasterChef - Dommernes duel The Kardashians. 2 afsnit Bikini Island Bones NCIS Jeopardy. 2 afsnit Robinson Ekspeditionen 2015 Bikini Island Familien fra Bryggen Luksusfælden Ramsay’s Kitchen Nightmares Bones Bikini Island Covert Affairs World War Z. Amr. actionfilm

tIrSDAG 22. September 06.00 06.45 07.30 08.25 09.20 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 22.50 23.50 00.50 01.50

Chicago Fire Real Housewives of Beverly Hills Ramsay’s Kitchen Nightmares Familien fra Bryggen NCIS Undercover Boss Med kniven for struben MasterChef The Kardashians. 2 afsnit Bikini Island Bones NCIS Jeopardy. 2 afsnit Luksusfælden Mit Plastikmareridt Bikini Island Flyt eller forny Luksusfælden Ramsay’s Kitchen Nightmares Natfjernsyn


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 11 FashionGroup - en kæde af butikker med lækkert tøj til den modebevidste kvinde!

viser her de nyeste efterårs

TRENDS TRENDS

LÆKRE

BUKSER

viser her de nyeste efterårs

FashionGroup - en kæde af butikker med lækkert tøj til den modebevidste kvinde!

FashionGroup - en kæde af butikker med lækkert tøj til den modebevidste kvinde!

Model Vera 4 fv. som foto. 2 længder. Normalpris pr. par kr. 600,-

Som opstart til hele forløbet var talentholdet igennem Actionparken på Erhvervsskolerne Aars.

Samarbejde om talenthold på Erhvervsskolerne Aars AARS: At få en læreplads og komme forrest i jobkøen er målet i pilotprojektet “Talenthold”, som Erhvervsskolerne Aars, Aalborg Handelsskole og SOSU Nord er gået sammen om. Region Nord står bag pilotprojektet Talenthold, hvor 28 unge talenter fra Erhvervsskolerne Aars, SOSU Nord og Aalborg Handelsskole arbejder med udviklingen af personlige kompetencer for at komme forrest i jobkøen og blive attraktive for erhvervslivet. Talentholdet er sammensat af elever på tværs af erhvervsuddannelserne, og fælles for dem alle er, at de elsker at lære og har høje ambitioner. Talentholdet henvender sig til GF2-elever, som snart står over for at skulle søge læreplads. Ud

over normal skolegang har talentholdet ca. 30 timer fordelt over ni gange, hvoraf de mødes med Aalborg Handelsskole og SOSU Nord to gange. - For hver mødegang er der et nyt tema, forklarer Peter Jøhnk, faglærer og en af de koordinerende kræfter fra pilotprojektet. Eleverne kommer virkelig til at arbejde med sig selv på forskellige plan, men der bliver også mulighed for at høre fra erhvervslivet, idet temaerne består af alt lige fra teambuilding, personlighedstest, foredrag, karriereplanlægning, virksomhedsbesøg, konflikthåndtering mv. Talentholdet bliver testet via en DISC-analyse (personlighedstest) og udviklet kun på de personlige kompetencer og kommer i sidste

NU 2 PAR

800,-

ende ud med et dybdegående kendskab til sig selv, egne styrker og svagheder. Ud over det lærer de også, hvordan man samarbejder og kommunikerer med kollegaer, som er forskellig fra én selv. Alt sammen med formålet - at komme forrest i jobkøen om en læreplads, hvor efterspørgslen er større end udbuddet. Som opstart til hele forløbet var talentholdet igennem Actionparken på Erhvervsskolerne Aars – både for at lære hinanden at kende, men også for at få nogle input fra teambuildingen med over i de fremtidige undervisningsgange. Projektet er startet op som et pilotprojekt i efteråret 2015. I foråret 2016 kører projektet videre med nye her deafnyeste efterårs talenter og viser er finansieret Region Nord.

Strikkjole

900,-

TRENDS - en kæde af butikker med lækkert Strikjakke 600,tøj til den modebevidste kvinde!

T-shirt 300,T-shirt

Strik

400,-

700,-

Fede Finn & Funny Boyz kommer til Aars i en lightudgave fredag, 18. september, hvor de spiller på Kimbrertorvet.

Fede Finn kommer til Aars AARS: Som led i turneen “Gang i Danmark” kommer kultbandet Fede Finn & Funny Boyz til Aars og sætter gang i Danmark på Kimbrertorvet fredag, 18. september. Fede Finn & Funny Boyz har i den grad indskrevet sig som et af store Danmarks Party orkestre. Bandet har haft 24 num-

mer-ét hits, udgive 12 CDer, 4 DVDer samt deltaget i 60 TV shows. Gennem “Gang i Danmark” optræder bandet 30 steder i løbet af september. Fede Finn har en band historie, som kan sidestilles med HC Andersens eventyr Den Grimme Ælling. Efter 40 års jagt på et hit lykkedes det endelig med Kærlighe-

den Brænder i 2005. Bandet slog igennem hos den brede befolkning, og derfra er det faktisk gået slag i slag med den ene førsteplads efter den anden. Når de på fredag optræder på Kimbrertorvet i Aars, er det Fede Finn Light udgaven, der giver publikum fem af de største hits fra gruppens mange evergreens.

AALBORG . TLF. 98 16 65 64 | BRØNDERSLEV . TLF. 98 82 19 66 | ROLD . TLF. 98 56 14 73


Aars Avis

SIDE 12

16. SEPTEMBER 2015

Andreas Højsleth kæmper om tusindvis af dollars

kan han ikke oplyse indtægt eller procenter. Da Aars Avis kontakter Andreas Højsleth er han træt og lidt syg. Turen til Dubai var hård, og kampene foregik udendørs, hvor der af hensyn til varmen var opstillet blæsere nær spillerne. - Det gav en del træk, så jeg har været lidt skidt siden, forklarer han.

Xyp9x fra Aars er professionel e-sportspiller

Hård træning

Af Torsten Hansen AARS: Det er ikke så mange sportsstjerner fra Aars der oplever at spille for 12000 mennesker i en sportshal i Köln eller blive inviteret til en turnering i Dubai med en samlet præmiesum på 250.000 dollar. Men den slags er blevet hverdag for Andreas Højsleth, Aars. I weekenden var Andreas Højsleth og hans hold Team SoloMid (TSM) meget tæt på at vinde førstepræmien på 100.000 dollar, men få ting gjorde, at de fem fra TSM måtte nøjes med andenpladsen og en gevinst på 60.000 dollar. - Vi var meget tæt på at vinde. Det var ekstra ærgerligt, fordi vi endnu ikke har vundet en af de fire store årlige turneringer, hvor præmie-

!

til jælp

h

din

r

te u p om

Andreas Højsleth, Aars, er professionel Counter Strike spiller, og det lever han godt af. Fotograf Helena Kristiansson, ESL.

summen er 250.000 dollar. Lige nu ligger vi i top to på verdensplan, og de øvrige i top fem har alle vundet en af de store turneringer, siger Andreas Højsleth til Aars Avis. Sportsgrenen er Counter Strike, og kampene foregår på liv og død på computeren. Andreas Højsleth har spillet i 10 år, men for cirka tre år siden blev han professionel, og har siden levet af sine evner til at kæmpe med “dødelige” våben. - Der er sådan, at vi har en organisation bag TSM. Vi får løn og en andel af præmieindtægterne, forklarer han. Af forståelige hensyn

Al vognmandskørsel udføres

c

Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

brugt

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m

• Server • Server og klienter

!

Winkompas

9,r. 1.59 r fra k skine 2.699,a ,m e 2.995 Ny fra fra kr. ooks Noteb smaskiner rv Erhve oms excl. m

Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

-det lille computerfirma

effektiv-pc.dk & 98 55 16 88

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

Alt murerarbejde udføres!

www.vestbymureren.dk

Livet som professionel esports mand er ikke bare colaer og sjov. TSM træner fem til seks timer fem gange om ugen. Meget af træningen består af taktik og studier af modstanderne. - Vi studere modstanderne, og så træner vi en hel del strategi, og selvfølgelig træner vi vores reflekser, forklarer Xyp9x, som Andreas Højsleth hedder, når han spiller. - Vores taktik- og strategitræning kan godt sammenlignes med håndboldsspillere eller fodboldspilleres forberedelser, fortsætter han. E-sport vokser meget, og der er rigtig mange penge og sponsorer omkring spillene - særligt i Counter Strike. Men det er også en sport der kræver gode reflekser, fordi reaktion og overblik er livsnødvendigt i spillet. Med det in mente ved Andreas Højsleth godt, at det ikke er en sportsgren han skal forvente at være på toppen af om 15 år. - Det er ret ustabilt at være i branchen. Vi kan få skader eller vi kan blive smidt af holdet, forklarer han. Som alle professionelle sportsudøvere er det vigtigt at alle på holdet er på toppen. Derfor diskuterer TSM-spillerne også indbyrdes om fremtiden hele tiden. - Vi taler blandt andet om, hvem der skal være på holdet. Det bliver vi enige om. Men hvis jeg for eksempel ikke spiller godt i en længere periode, og de andre synes jeg bør skiftes ud, så er det hvad der sker, forklarer Andreas Højsleth. Det vil dog ikke nødvendigvis betyde, at han ikke kan tjene penge på spillet længere. Counter Strike er meget stort på verdensplan, og der findes mange typer job indenfor e-sport. Andreas Højsleth er blevet headhuntet til TSM. Han kan også blive headhuntet til andre områder indenfor e-sport. De store turneringer vises live, og hver gang er der kommentatorer, som også er godt kendte med spillet. Det kunne for eksempel være en fremtid for Andreas Højsleth. Men foreløbig handler det om at spille godt på Team SoloMid. Næste store opgave er i næste uge, hvor det foregår i London. Det er dog “kun” en lille turnering. Præmiesummen er 40.000 dollar.

Farshad Kholghi holdt et spændende foredrag på Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Farshad Kholghi gav stor mening for elever i Aars Fortalte om tackling af personlige udfordringer AARS: I anledning af Vesthimmerlands Gymnasium og Hf’s deltagelse i regionsprojektet Dit liv er dit, hvor blandt andet diverse berømtheder holder oplæg omkring, hvordan de har taget skeen i egen hånd og har tacklet store personlige udfordringer, var turen denne gang kommet til den succesfulde skuespiller, komiker, debattør og forfatter, Farshad Kholghi. Farshad Kholghi præsterede et foredrag, som fik hf-klasserne samt udvalgte stx-klasser og tilvalgshold til at kvittere med stor tilfredshed og højlydte klapsalver. Foredragsholderen, der oprindelig stammer fra Iran, men som kom til Danmark som ung teenager, lagde ud med at fortælle, at hans foredrag ikke skulle opfattes som en objektiv sandhed, men derimod som hans egen sandhed og holdninger. Og så fik de fremmødte ellers serveret et imponerende en-mands-show, hvor Kholghi tog udgangspunkt i sin egen historie som lille dreng i Iran og frem til hans liv i Danmark. Historien startede i Iran i begyndelsen af 1970erne, hvor landet ganske vist blev styret af en diktatorisk konge, men hvor demokratiske værdier som ligestilling og kritisk tænkning i skolen var fremherskende. Så kom 1979 og en revolution, hvor den enevældige konge blev skiftet ud med en ny fanatisk religiøs diktator i form af Khomeini. Efter fem års venten på en kontrarevolution, som aldrig kom, valgte hans familie at flygte - i første omgang uden faren. Farshad havde en drøm om at komme til USA, men menneskesmuglerne kunne

kun tilbyde det kolde Danmark, og pludselig var han i København med sin mor. Snart krævede moren, at Farshad skulle i dansk skole, hvilket han frygtede, men da han havde øjnet en smuk og mulig klassekammerat i Charlotte, blev han alligevel motiveret.

Det var rystende Derfor var det rystende, da han trådte ind i den nye klasse, hvor den eneste med hvid hud viste sig at være læreren. Han var nemlig placeret i en modtagerklasse med børn fra Afrika, Irak, Indien og Iran. Da han for første gang skulle læse højt på dansk, gik det ganske dårligt, og de bl.a. de afrikanske børn tordnede mod det gebrokne dansk. Reaktionen var endeløs gråd, men det skyldtes nu mere savnet efter Iran og de traumatiske oplevelser, han havde oplevet der i form af krig og en efterladt far. Det turde han imidlertid ikke indrømme, hvorfor han valgte den nemme løsning og efterlod indtrykket af, at gråden alene skyldtes Farshads dårlige danskkundskaber. Hvilket fik ham til at komme med den holdning, at man aldrig skal vælge de nemme løsninger, for det er ligesom at tisse i bukserne. I stedet skal man altid vælge den svære vej og tænke langsigtet. Og for at give et eksempel herpå, nævnte han en iransk læge, der også kom til landet som flygtning. Hans lægelige uddannelse blev ikke godkendt af de danske myndigheder, hvorfor han startede fra bunden og satte sig til at lære A-BC-D, og i dag arbejder han så som læge i Danmark. Unge Farshad fik så asyl og flyttede med moren til

Haderslev, hvor han desværre blev tiltrukket af fem andre unge iranske knægte. Ingen af dem kunne overskue verden, hvorfor de i frustration kunne enes om, at alt var noget lort, og Danmark var et lorteland med lortevejr. Vendepunktet for Farshad kom, da hans mor nærmest skubbede ham over til en jævnaldrende dreng, Troels, og de to pædagogforældre. Her skulle Farshad spise med til frokost, og maden forekom meget ukendt i forhold til det iranske køkken. Den personlige stolthed holdt dog Farshad fra at spørge, hvorefter han spiste en hel spegepølse som forret og italiensk salat som hovedret. Heldigvis greb Troels far ind og fortalte Farshad, hvad han gjorde galt, ligesom han lærte fra sig omkring danske spisevaner. Og det var Farshad under foredraget meget taknemmelig for, idet han i Troels’ familie havde fundet de rigtige venner og vejledere, som kunne bringe ham skridt for skridt i harmoni med det danske samfund. De fem negative unge iraner ville på ingen måde have kunnet fungere som vejledere, og selvom såvel hans velmenende mor og far, der nu også var kommet til Danmark, ville deres søn det bedste, ville de også, grundet deres kulturelle kufferter, have haft vanskeligt ved at fungere som vejledere. Og efter frokostoplevelsen tog Farshad Kholghi et skridt ad gangen og er i dag en succesfuld kunster i det danske samfund. Farshad Kholghis fortælling gjorde stort indtryk på de mange elever, som var så heldige at overvære hans performance.


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

Kantsten fra RC Beton lå spredt ud over Roldvej efter ulykken.

SIDE 13

Lastbilen var væltet ned i grøften. Varebilen lå under lastbilen.

25-årig mand fra Hvalpsund dræbt på Roldvej AARS: Mandag morgen kl. 6.14 blev en 25-årig mand fra Hvalpsund dræbt ved en færdselsulykke på Roldvej nær Mosbækvej ved Aars. 25-årige Thomas Dalbøge, med folkeregisteradresse

i Hvalpsund, blev dræbt på stedet. Han førte en varebil og blev på endnu ukendt måde ramt af en lastbil fra RC Beton. Den 39-årige fører af lastbilen er uden for livs-

fare. Han var både mandag og tirsdag ude af stand til at afgive forklaring til politiet. - Vi ved ingenting endnu. Chaufføren af lastbilen er chokeret og kan ikke afhøres endnu, siger indsatsle-

der Bent Højgaard, Nordjyllands Politi, Aalborg. Chaufføren er fra Fårup ved Randers. Ulykken var meget voldsom og der lå kantsten og forskellige materialer fra

begge biler spredt over et meget stort område. Derfor foregik et meget stort oprydningsarbejde, inden Roldvej kunne genåbnes. Politi og Falck var hurtigt på stedet og arbejdede

· VVS-arbejde

· Energioptimering

· Blikarbejde

· Døgnservice

Dødsboer

Daniel Løkkegaard viser, hvordan man kan bruge plastre som alternativ til akupunktur.

Alternativ behandling blev tilbudt gratis i Aars Seks behandlere stillede sig gratis til rådighed under Aars Bibliotek

Af Torsten Hansen AARS: Mange er skeptiske over for alternativ behandling. Den skeptiske holdning gør samtidig, at interessen for at betale for en behandling, blot for at se om den virker, ofte ikke er tilstede. - Det vil vi gerne gøre noget ved, siger formand Poul Lomholdt, Alternativt Forum, der i lørdags åbnede dørene i lokalerne under Aars Bibliotek, hvor seks alternative be-

handlere tilbød gratis behandling. - Vi har valgt at tilbyde gratis behandling, så folk kan få lov til at prøve det på deres egen krop, uden at skulle betale først, forklarer formanden. Initiativet betød, at folk kunne prøve mange forskellige alternative behandlinger. Der var blandt andet zoneterapi, healing, lifewave og afdøde kontakt. Allerede inden dørene åbnede var de forskellige behandlere

på at rydde vejen. Samtidig blev der tilkaldt kran og andre lastbiler til at hjælpe med oprydningen. De to køretøjer i ulykken er lokale, og der skete stor materiel skade.

enige om, at de ville mødes cirka en gang om måneden det næste halve år. De besøgende kunne gå rundt blandt behandlerne og kigge på tilbuddene. En af mulighederne var en særlig slags akupunktur. - Ved hjælp af disse runde plastre kan man stimulere kroppens energibaner. Det fungerer som akupunktur bare uden nåle, forklarer Daniel Løkkegaard, der er certificeret tankefeltterapeut. Daniel Løkkegaard viste de små runde plastre frem for de forskellige besøgende. Andre steder prøvede de forskellig gæster healing og meget andet.

Vi har mange års erfaring med behandling af dødsboer og tilbyder kvalificeret rådgivning og hjælp som omfatter blandt andet: – – – – – – –

arveforhold skatteforhold regnskaber bo afgifter møder i skifteretten udarbejdelse af bo opgørelse udlodning af arv

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk


Aars Avis

SIDE 14

16. SEPTEMBER 2015

MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. v/Berit Asp Madsen

TLF. 22 72 46 11

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

Cimbrer Bilerne I/S Industrivej 46 - 9600 Aars

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og få tilbud

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00 4 - 8 - 14 - 17 - 34 - 47 - 53 pers. Brug den organiserede håndværker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så SNEDKERMESTER

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!

FDM-DTC MOTORSPORT A/S PRÆSENTERER MOTORSPORT I TOPKLASSE

YOKOHAMA DM-FINALEN 2015 DEN 26. - 27. SEPTEMBER PÅ FDM JYLLANDSRINGEN Årets sidste race i topklassen

999

Information og forsalg på k www.dtc-net.d

Afgørelsens time Bliver Elgaard, Lind eller Magnussen DTC-mester? DTC-

Ansvarlige politikere søges Per Lauge Nielsen, der er formand for skolebestyrelsen på Østermarkskolen, skriver på vegne af skolebestyrelserne på Østermarkskolen, Aars Skole, Farsø Skole, Aalestrup Skole og Løgstør Skole følgende åbne brev til byrødderne i Vesthimmerlands Kommune: Kære byråd! Vi repræsenterer næsten 2/3 af folkeskoleeleverne i Vesthimmerlands Kommune. Vi er meget bekymrede for konsekvenserne, hvis byrådet vælger salamimetoden og sparer 15 procent på skolerne. Vi har et ansvar som skolebestyrelse, vi gerne vil leve op til. Vi kan ikke forsvare den kvalitet vores skoler kan levere, hvis der skæres mere ind til benet. Vi kan ikke på forsvarlig vis overholde hverken loven, skolernes egne målsætninger eller kommunens retningslinjer på området. Besparelserne vil nemlig ikke bare betyde, at vi skal skære ind

til benet, det betyder, vi skal skære et af de ben over, vi står på. Helt konkret vil det betyde, at man skal vælge at skære noget væk. De lovmæssige krav kan vi ikke fjerne. Derfor kan det være, at inklusionsindsatsen helt skal sløjfes. Skolens undervisningsmaterialer vil ikke blive fornyet. De småture, der stadig eksisterer for enkelte klasser, vil blive helt sparet væk. Det kan være vikartimer ved sygdom der ryger, så vi skal undervise klasserne fælles - altså slå klasser med 27 elever sammen med andre 27 elever under én lærer. Vi kan heller ikke garantere den nødvendige faglige kvalitet, da muligheden for at benytte undervisningsassistenter i stedet for uddannet personale bliver en realitet. Noget der på vores skoler vil blive en daglig foreteelse. Det kan være ledelsestid, der forsvinder, en ledelsestid der i forvejen er

helt håbløs i forhold til de udfordringer, skolereformen har givet - og i parentes bemærket er ufattelig skæv i forhold ledelsestiden på kommunens øvrige skoler. Uanset hvad vi vælger, vil det betyde, at vores skoler ikke længere underviser eleverne, men i praksis bare er en udvidet pasningsordning for 2/3 af kommunens børn. Konsekvensen vil blive, at det igen kommer til at gå ud over de svageste og de bedste elever, dem vi i forvejen ikke kan hjælpe nok med vores store klassekvotient. Det mener vi faktisk ikke, vi kan tillade os. Det sker nemlig samtidig med kommunens unge med sine 77 procent, ligger næsten 20 procent under statens mål om at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Disse konsekvenser vil ikke bare ramme de få. Det bliver alle elever fra 0. - 9. klasse, der vil blive ramt af disse besparelser, altså også

Protest mod lukninger Brugere, personale, frivillige og beboere i Hornum og ­ omegn protesterer mod lukning af plejehjemmet i Hornum: Ulstruplunds Venner Hornum opfordrer byrådspolitikerne til at tænke sig godt om, inden de diskuterer en eventuel lukning af plejehjemmet i Hornum: Da vi som er tilknyttet Ulstruplund, har hørt lukning af Ulstruplund af flere omgange, bl.a. på mødet i Farsø om fremtidens plejecentre, tillader vi os hermed at vise jer fordelene ved at bevare Ulstruplund. Længst tid i eget hjem, som det så fint lyder, ja det er vel ønskeligt for de fleste, men når det så ikke længere kan lade sig gøre af den ene eller anden grund, er løsningen oftest at komme på et plejehjem. Det er en stor omvæltning for de fleste, og vi på Ulstruplund har gjort det til vores fornemmeste opgave at gøre dagligdagen så naturlig og hjemlig

som muligt. Vi kan tillbyde et velrenoveret plejehjem med store lyse lejligheder, hvoraf mange har udsigt til en dejlig natur eller nyetableret gårdhave med stor havepavillon. Her er der plads til alle beboere. I denne gårdhave foregår der flere forskellige aktiviteter, bl.a. kan det nævnes, at venneforeningen kommer og griller og laver hjemmelavet mad, til jul har vi udsmykket gårdhaven med hyggeligt lys og har endvidere juleudstilling i havepavillonen. Hver torsdag er der torsdagshjørnet for mænd i et nyetableret værksted, hvor der bl.a. laves fuglekasser, foderbrætter mm. Frivillige fra byen kommer og hjælper med det, og det er vigtigt, at der er tid til hygge og kaffe. At der kommer nogle flotte resultater ud af det, kan ses og købes til nogle af vores mange arrangementer, f.eks. bankospil, julemarked, forårsfester, fællesspisning mm. For at blive mere mo-

bile er vi i skrivende stund ved at købe en ny bus, som sponseres af Ingeborg Fonden. Det vil gøre, at vi bliver i stand til at tage op til ni personer med på tur. Vi vil naturligvis tage de ældre med på råd i forhold til, hvor turene skal gå hen. Igen er der her hjælp fra frivillige, som er tilknyttet plejecentret. Venneforeningen på Ulstruplund gør et stort stykke arbejde bl.a. ved at arrangere ture ud af huset, f.eks. kan nævnes tur til Boldrup Museum, Skivum Krat, Zoologisk Have, ture ud i det blå mm. Fra Hornum Skole kommer der en gang om ugen elever over på Ulstruplund og læser for de ældre. Det giver eleverne læsetræning og en god oplevelse for de ældre. Der er et tæt samarbejde mellem de forskellige foreninger i Hornum og Ulstruplund, her kan f.eks. nævnes Pensionistforeningen, Borgerforeningen,

HORNUM

AutoMester-DTC // Yokohama Super Cup // Yokohama 1600 Challenge // FirstStop Special Saloon Car // Citroën DS3 Cup // Formel Ford // Road Racing Rookie 600/Rookie 1000 // Road Racing SuperSport 600/SuperBike 1000 DANISH THUNDERSPORT CHAMPIONSHIP

Galleri klar med efterårsudstilling GATTEN: “Ocean” er titlen på den nye særudstilling, som indgår i Efterårsudstillingen på Galleri Himmerland i Gatten. Bag udstillingen, der åb-

ner på lørdag, 19. september, står to markante men meget forskellige kunstnere; Mia Blinkilde og Maiken Hejnfelt. Begge kunstnere har tilført galleriet en hel ny kol-

de elever der kommer ind til de større skoler, når de begynder i 7. klasse. Vi efterlyser derfor ansvarlige politikere i byrådet, der vil arbejde seriøst for at folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune udvikler sig til en god og attraktiv skole for alle elever. Kommunen har selv nedsat et arbejde i foråret med 45 fagpersoner - i hvert fald i teorien for at skabe en bedre skole. Nu virker det mere som en syltekrukke. Det er i hvert fald endt med forslag, som de selvsamme politikere ligeså godt kunne have taget hånd om for et år siden. De forslag, der nu er på bordet, er efter vores opfattelse ikke nok til at skabe en bedre folkeskole i Vesthimmerland, så allerede nu ved vi, at vi skal igennem den samme rumle én gang til i næste valgperiode - med den utryghed det fører med sig for forældre, børn og ansatte. Vi vil gerne leve op til vores ansvar - spørgsmålet er: Vil I?

Værestedet, Lokalhistorisk forening for bare at nævne et par stykker. Det giver aktivitet på Ulstruplund, og også her har de ældre mulighed for at deltage. Vi har i vores frustration over spareplanerne indsamlet underskrifter, som afleveres på byrådsmøde på torsdag. Vi forstår ikke, hvis man vil lukke et velfungerende plejecenter. Vi har beboere fra Vegger, Gundersted, Hornum, Farsø, Overlade, Aars m.fl., som alle er glade for at bo der. Vi har bygninger, som er velrenoverede og ikke kræver store dyre om- eller tilbygninger. Vi har en yderst velfungerende personalegruppe, som alle går 100 procent ind for de ældre. Vi har en stor flok af frivillige, som gerne giver en hånd med, for at gøre hverdagen så naturlig, og hjemlig for den enkelte som muligt. Vi håber, I vil tage denne skrivelse og underskriftindsamling med i overvejelserne og have en positiv tilgang til det ved budgetforhandlingerne.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

lektion af malerier, som vises allerførste gang i Gatten. Mia Blinkilde behersker til fulde den yderst svære teknik, som det er at få dybde og fantasi ind i de abstrakte malerier. Hun udstiller på anerkendte gallerier i Danmark og Sverige, hver gang med stor succes. For Maiken Hejnfelt handler det om arbejdet med forskellige stilar-

ter. Abstrakt naturalisme er som reglen den gennemgående vinkel. Maiken Hejnfelt udstiller på anerkendte gallerier i Danmark, USA, Tyskland og Italien. Hun er optaget med rosende omtale i forskellige kunstmagasiner bl.a. det amerikanske ”Artis Spektrum” og har opnået flere førstepræmier ved store internationale udstillinger.


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

BLÆRE

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

SIDE 15

KØR SELV-LÆSERREJSER MED

Som læser af Aars Avis får du disse særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden AARSAVIS ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

VIND JULEMARKEDSOPHOLD

& chokoladejulekalendere! Deltag i lodtrækningen på HA PPYDAYS.NU Julemarked i Schleswig 23/11-24/12

Inge Hansen og Henry Holm Hansen blev Danmarksmestre i B1-rækken.

To Danmarksmesterskaber til Blære Kroket BLÆRE: Det kan godt være, at byens skole hænger i en tynd tråd. Men engagementet i byen og blandt byens borgere fejler ingenting. I weekenden blev Blære hele fire Danmarksmestre rigere. Det er Blære Kroket der har så dygtige spillere, at de når helt til tops. - Vi har haft to hold med til DGIs Danmarksmester-

skaber i Sig ved Varde. Begge hold spillede fem kampe og vandt de fire. Det rakte i begge tilfælde til et Danmarks Mesterskab, siger Sander Mogensen, Blære Kroket. De to hold deltog i henholdsvis M2 og B1 rækkerne. De dygtige spillere er Ane Marie Mogensen og Morten Kvist i M2. I B1 er

Sommerfest i Boblen i Blære

i sfo2 – i alt ca. 100 børn, som benytter ét af Boblens pasningstilbud.

hjemmebagt kage med kaffe og saftevand. Der var en rigtig god stemning ved sommerfesten, og mon ikke forældre og ansatte helt glemte den usikkerhed og den uafklarede situation, der i øjeblikket hersker omkring Boblens fremtidige eksistens. Boblen blev for tre år siden fusioneret med Børnehuset i Vegger med henblik på at sikre den fremtidige bæredygtighed. I øjeblikket er der 11 vuggestuebørn, 30 børnehavebørn, 30 sfo-børn og endelig 28 børn der går

Nye låger

4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland Hotel Strandhalle HHH Har I brug for en afslappende miniferie, så er det hyggelige hotel i Slesvig et godt valg. Hotellet ligger centralt med en skøn udsigt over fjorden Slien og lystbådehavnen, som også kan nydes fra hotellets restaurant. Og så er der blot omkring en halv times kørsel hertil fra den danske grænse. Fra hotellet er det let at gå rundt til nogle af byens seværdigheder som f.eks. den gamle bydel, domkirken St. Petri med det helt unikke træalter og ikke mindst Gottorp Slot, der huser flere spændende samlinger, blandt andet en arkæologisk afdeling med Nydambåden. I Hedeby lidt uden for Slesvig kan I besøge vikingemuseet Haithabu (5 km), hvor I kan få et indblik i vikingernes verden.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.199,Pris uden rejsekode 1.349,-

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 2 x 3-retters middag/buffet • 1 velkomstdrink

Ankomst Valgfri i perioderne 1.10.-18.12.2015 og 3.1.-28.4.2016.

2 overnatninger 94

9,-

4 dage på 4-stjernet hotel i Tyskland

Pris pr. person i dobbeltværelse

Lüneburger Heide

Ring og aftal tid til et gratis hjemmebesøg!

1.299,-

Boibrn ørnekrrab .

– monteret på 1 dag

Skift låger og dit køkken bliver som nyt med låger efter mål!

Julemarked i Lüneburg (26 km) 25/11-23/12 4 overnatninger 1.6

49,-

Hotel Kieferneck HHHH Den gamle kurby Bad Bevensen er især kendt for kurbadet Jod-Sole Therme, som har helbredende termiske kilder og et stort udendørs kurbad, som året rundt har en temperatur på 32 grader. Hotellet har også en wellnessafdeling, hvor I kan få løsnet ømme muskler op i swimmingpoolen eller saunaen.

Pris uden rejsekode 1.449,-

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 1 x kaffe og kage • 2 x 3-retters middag inkl. aperitif • 10 % rabat på wellness Ankomst: Søndage og mandage frem til 26.10. samt valgfri 1.11.-19.12.2015 og 2.1.-1.4.2016. Kurafgift EUR 2,90 pr. person pr. døgn.

3 dage på hotel i Tyskland

Pris pr. person i dobbeltværelse

649,-

Berlin har det hele • Topkapning • Træfældning • Beskæring Anbo Skov & Have

Tlf. 29 41 71 88 www.anbo.dk anders@anbo.dk

OK

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

www.okkr.dk

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

pport ndsra ning ta s il T iv ning && Totalrådgrhverv imærk &E Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

Pris uden rejsekode 799,Pristillæg frem til 25.10.: 100,-

Boi rn k r.

KØKKENRENOVERING

PREBEN ADRIANSEN T: 4072 2362

Hotel Strandhalle

Oplevelser i Slesvig

God

BLÆRE: Festhumøret var fundet frem til årets sommerfest i Børnehuset Boblen torsdag aften i sidste uge. Der var næsten hundrede tilmeldte til festen, så derfor blev det Blære Multihal som dannede ramme om sommerfesten. Festen blev indledt med fællesspisning, og alle familier havde medbragt diverse retter til et stort ta’-selvbord. Aftenens tema var musik og dans. Derfor var der truffet aftale med musikpædagog Malene Horsfeldt. Hun gennemførte et forløb for både børn og voksne, hvor både dans, sang og musik indgik. Efter de fælles aktiviteter var det tid til ”release” af Boblens egen musik-CD. I de seneste måneder har børnene sammen med Boblens egen pædagog Janni Hermansen øvet sig særligt på to sange, som så er blevet indspillet på CD. Alle børnene sang sangene ”live”, før der blev åbnet for salget af denne CD ved sommerfesten. CDen indeholder to sange: Boblens Sang og Boblens Julesang. Musikken og sangen vakte stor jubel hos forældrene, så mon ikke CD’en vil blive brugt som gave under juletræerne til bedsteforældre med flere, når højtiden kommer. Aftenen sluttede af med

det Inge Hansen og Henry Holm Hansen. Blære er ikke den eneste vesthimmerlandske by der har dygtige kroketspillere. Der deltog og et hold fra Vognsild ved DM. Men Ole Haubro og Svend Aage Nielsen, der deltog i A1-rækken, opnåede ikke at få medaljer.

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-14 år ½ pris.

at

Ane Marie Mogensen og Morten Kvist blev Danmarksmestre i M2-rækken.

3 overnatninger fra 849,4 overnatninger fra 1.049,-

Ibis Berlin City West Her kan I bo i et roligt område, ugeneret af storbyens værste støj og larm og alligevel bekvemmeligt tæt på centrum. Der er kun 1,5 kilometer til den store handelsgade Kurfüstendamm, og den nærmeste U-bahnstation ligger på Fehrbelliner Platz kun 200 meter fra hotellet.

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 1 velkomstdrink • Fri parkering • Fri Wi-Fi • Turistskat Julemark

ed i Berlin 23/11-31/12

Ankomst: Valgfri frem til 22.10. og i perioderne 26.10.-28.12.2015 samt 2.1.-28.3.2016.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

AARSAVIS

Åbent hverdage kl. 8-17.


Aars Avis

SIDE 16

AARESTRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

16. SEPTEMBER 2015

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Kirkehøjskole-efterårsprogram klar AARESTRUP: Midthimmerlands Kirkehøjskole byder nu velkommen til efterårssæsonen med i alt tre højskoleformiddage. Der er allerede mange tilmeldt til hele forløbet, men der er stadig plads til flere interesserede. Efterårssæsonens første arrangement er en højskoleformiddag i  Aarestrup onsdag, 23. september. Højskoleformiddagen begynder vanen tro med morgensang i Aarestrup Kirke ved organist Anette Kjær. Herefter er der formiddagskaffe og foredrag i Aarestrup Forsamlingshus. Dagens foredragsholder er valgmenighedspræst Peter Hedegaard. I året for Danmarks befrielse og med tidens diskussion om, at vi glem-

mer vores historie, vil Peter Hedegaard i sit foredrag “Moderne tider fra 1864 til 2015” se på, hvad der har formet vores tid. Vi kan kun forstå vores nutid, hvis vi tager vores fortid med os. Det bliver et både alvorligt og muntert foredrag om vores nære historie. Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen? Undervejs inddrager Peter Hedegaard både Jakob Knudsen, Kaj Munk og mange flere. Peter Hedegaard, der er opvokset i et landmandshjem i Vendsyssel, har været valgmenighedspræst for den grundtvigske valgmenighed i Holstebro siden 2005. Han har tidligere været næstformand i Den Danske Præsteforening, bispekandidat, sognepræst i Dalum på Fyn og højsko-

leforstander i Ryslinge og er desuden en efterspurgt foredragsholder. Efterårets øvrige højskoleformiddage i Midthimmerlands kirkehøjskole er onsdag, 21. oktober i Haverslev, hvor sognepræst og fortæller Flemming Kloster Poulsen genfortæller Henrik Pontoppidans Lykke-Per og onsdag, 25. november i Aarestrup, hvor højskoleforstander Flemming Nees runder Midthimmerlands Kirkehøjskoles første sæson af med foredraget “En mønsterbryders bekendelser”. Man behøver ikke at tilmelde sig til alle tre gange samlet. Det er muligt at tilmelde sig til højskoleformiddagene enkeltvis.

Mandeklubben fra Himmerlandshave Ældrecenter i Suldrup fik en oplevelse på Falkenborg i Sønderup, hvor falkoner Frank Skaarup fortalte om arbejdet med sine flotte falke.

Ældre fra Suldrup besøgte Falkenborg SULDRUP: Mandeklubben fra Himmerlandshave Ældrecenter i Suldrup har

HORNUM-ULSTRUP SEPTEMBERMARKED 13.-20. september 2015 OBS!!!

Rettelse ved diskotek fredag kl. 21.30-02.00

Program for Hornum-Ulstrup Septembermarked 2015 SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER

LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER

18.00 19.00

07.00 08.00 09.00

Tombola åben Gavespil

ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER 18.00 19.00

Markedskroen åbner Markedsløb med start fra Markedshallen

TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER 18.00 19.00

Tombola åbner Gavespil

FREDAG DEN 18. SEPTEMBER 18.00

Bilboksning på lastbilpladsen, Bjørnstrupvej 19.00 Tivoli og tombola åbner 19.00-01.00 Øltelt åben 21.00-01.00 Musik v/ Torben Mortensen Sundance 21.30-02.00 Diskotek: Egne drikkevarer må ikke medbringes på Markedspladsen

Markedskroen åbner Hestemarked åbner Kræmmermarked og tombola åbner 09.00-15.00 Loppemarked 10.00-20.00 Øltelt åben 10.00-12.00 ”Legetøjsbyttemarked” i Markedshallen 10.00 Tivoli åbner 10.00 Vaffelvogn åbner 11.30 Salg af grillmad 13.00 Hesteringridning 16.00 Markedskroen lukker 17.30 Fællesspisning i Markedshallen Drikkevarer skal købes i Markedshallen 19.00 Premiere på Markedsrevyen 2015 21.30-02.00 Markedsbal v/ Petrols

SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER 09.30 10.00

Markedsgudstjeneste i Markedshallen Kræmmermarked åbner

Drikkevarer må ikke medbringes på pladsen

10.00-22.00 Markedskroen åben 10.00-15.00 Loppemarked 11.00-12.30 Gratis sildebord med en snaps i Markedskroen 13.00 Optog gennem byen v/ Kimbrergarden 13.00 Tivoli og tombola åbner 14.00 Vaffelvogn åbner 14.00 Markedshallen, koncert, Kimbrergarden 14.00 Café i Markedshallen 14.30 Børneunderholdning i Markedshallen v/Torben og Signe 15.00 Havetraktortræk 15.15 Uddeling af ”Hornumprisen” i Markedshallen 15.30-18.30 The Seagull’s spiller i Markedskroen 19.30 Markedsrevy i Markedshallen 21.00 Festfyrværkeri Derefter offentliggøres vinderne af optoget og udtrækning af nittenitte gevinst i tombolaen 22.00 Markedskroen lukker Fri entre på pladsen lørdag & søndag. Parkering: Pris 20 kr. pr. bil lørdag & søndag. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

LAND OG BY, HORNUM www.hornumogomegn.dk

været på besøg hos falkoner Frank Skaarup i Ll. Sønderup. Vejret var flot, himlen høj og blå, som den kun kan være i september. Frank Skaarup har 31 falke på sin dejlige gård, og det var en fornøjelse at se, hvordan han træner og arbejder med de flotte falke. Han viste deltagerne to landerfalke, som han lavede opvisning med. De øvrige er vandrefalke. Frank Skaarup opdrætter falke, og fik sin første falk allerede som 11-årig. I dag har Frank Skaarup desuden opdræt af kyllinger til tårnuglernes overlevelse.

En falk kan flyve vandret med en fart af 110 km i timen, og i dyk 443 km i timen!!! Det tager mellem fem dage og tre uger at træne en falk til at jage. Jagt med falke er forbudt i Danmark og Sverige, men tilladt i Tyskland, England samt andre lande. Jagt med falke er blevet anerkendt flere steder som en del af kulturarven. En falk er fuldt udvokset, når den er ca. 12 uger, og kan blive op til 25 år. De starter med at fælde fjer i marts/april, og har skiftet fjerdragt ca. december. Mændene fra Himmerlandshave Ældrecenter havde en dejlig formiddag med den største oplevelse, man kan få med ”vilde” fugle.

Alt i malerarbejde Bygningsmaleren Farsø Malermester Gert Bang Larsen www.bygningsmaleren-farsoe.dk mail@bygningsmaleren-farsoe.dk Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12

www.vosallround.dk

Mobil: 6174 2035 Roel Vos - Gunderupvej 46 - 9640 Farsø - SE 32 38 77 00

H

Grundlagt 1927 -stadig på vej

FRerreg r A ård kr sst . 6 en 0,182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 17

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Flittige museumsfrivillige inviterer indenfor i Boldrup Ugen byder både på foredrag og honningdag

Nørager Pensionistforening besøgte for nylig Gorzow og Stettin i det vestlige Polen.

Pensionister i Nørager hjemme efter tur til Polen NØRAGER: Nørager Pensionistforening har sammen med Sdr. Felding Pensionistforening været på en femdages bustur til Gorzow og Stettin i det vestlige Polen. Det gav tre dages gode oplevelser i det polske med besøg på seværdigheder i området. Specielt kan nævnes et besøg ved fæstningsanlægget i nærheden af den gamle grænse mellem Tyskland og Polen før Anden Verdenskrig. Der var masser af bunkere langs grænsen, og

her er der 21, som er forbundet af underjordiske korridorer i en dybde af 3050 meter. Hovedkorridoren med tilhørende sidekorridorer har en samlet længde på over 30 kilometer. Det kolossale befæstningsanlæg kom dog ikke til at spille nogen væsentlig rolle under krigen, og det blev erobret af Den Røde Hær i januar 1945. Da bunkerne og det underjordiske anlæg efter krigen var forladt og glemt, blev det overtaget af flager-

mus, og det menes, at omkring 30.000 flagermus fordelt på 12 arter overvintrer i anlægget. Undersøgelser har vist, at flagermus flyver op til 260 kilometer for at overvintre på dette sted, hvor der er en konstant temperatur på omkring 10 grader året rundt. Der blev også aflagt besøg i byen Swiebodzin, hvor der er rejst en 36 meter høj statue af Jesus, og når den så står på en kunstig høj på 16 meter, er der tale om et imponerende ”bygningsværk”.

Der var masser af lækkerier at smage på ved Kløvermarkens høstfest.

Høstfest i Kløvermarken MEJLBY: Traditionen tro inviterede Kløvermarken i Mejlby igen i år institutionens børn, forældre og søskende til en fantastisk Høstfest. Som noget nyt var dagplejerne fra Ravnkilde/ Mejlby samt deres børn, forældre og søskende også inviteret med til høstfesten, som bød på alt fra underholdning til lækre smagsprøver. De yngste børn i Kløvermarken havde selv lavet deres meget fine kostumer. De optrådte med sangen “Tælle til en og tælle til to”. Førskolegruppen havde lavet nogle flotte indianer-

dragter og hovedbeklædninger. Med krigsmaling i hovedet optrådte de med indianer sangene “En indi, to indi, tre indianer” og “Ti indianerbørn”. Kløvermarkens SFO optrådte i hjemmelavet batik t-shirts. De optrådte med to hip hop danse og nogle seje danse tricks. SFOens børn havde fået undervisning af en professionel danser tre gang inden forestillingen - så kunne de bare alle dansene. Efter forestillingen kunne børn,forældre og søskende gå rundt til diverse boder og smage på en masse lækkerier, som børnene havde

lavet af diverse ingredienser fra Kløvermarkens køkkenhave. Boderne bød på gulerodssuppe med kartofler og flutes på bål, squash- og gulerodsboller, solbærmarmelade, jordbærmarmelade, hyldeblomstsaft, sirupskage med mælkebøttesirup, løgtærter, leverpostej, syltede rødbeder og agurker, krydderurtesalt og røget ørred. Det var en rigtig dejlig Høstfest med masser af glade børn, forældre, søskende, dagplejere og personale.

NØRAGER: Det lille Boldrup Museum syd for Nørager går nogle travle dage i møde; der bliver nemlig afholdt to offentlige arrangementer på museet i løbet af denne uge. Arrangementerne byder på vidt forskelligt indhold, og man kan således både komme til foredrag og til Honningens Dag. Torsdag aften inviterer museets meget aktive støtteforening, Boldrup Museumsforening, til fortælleaften. Foreningen har en meget stor medlemsskare - cirka 1000 medlemmer. Det høje medlemstal skyldes i høj grad det flotte årsskrift, ‘Folk Fortæller’, som foreningen udgiver hvert år. Årsskriftet indeholder hvert år forskellige beretninger fra områdets spændende historie, oftest fortalt af personer, der selv har oplevet det. Torsdag 17. september kan man således høre nogle af årets bidragsydere til årsskriftet uddybe deres fortællinger. Steen Mørcholdt Sørensen, Juelsminde, vil fortælle om bødkerfamilien i Nørager. Bent Mejlby Hansen, Rørbæk, fortæller om sin farfar Kristen Hansen. Niels Ole Ladefoged, Nørager, om cykelhandler Bjørn og hans have, og endelig vil Else Christiansen, Nørager, fortælle om, hvordan det har været at være mor til en autistisk pige. Der vil selvfølgelig også være muligt at købe det nye, dugfriske årsskrift med hjem. Søndag er det søde sager,

Boldrup Museums naturvejleder, Gert Rubæk, ses her med noget af den næring til både krop og sjæl, som museet byder på de kommende dage.

der er på programmet. Denne dag er det nemlig museets bilaug, der inviterer til Honningens Dag. Museets entusiastiske biavlere har denne dag lavet en flot udstilling om stort set alt vedrørende bier og honning, og der har også i den seneste tid været stor travl-

hed med at få gjort klar til en masse søde lækkerier med honning. Udover at få lidt til den søde tand, kan man blandt andet også lave sine egne vokslys. Arrangementet starter midt på formiddagen og er gratis at deltage i.

Elever fra Haverslev til Sortebakkeskolen NØRAGER: Den nye skolereform har ført til et frugtbart samarbejde mellem Haverslev Skole og Sortebakkeskolen i Nørager. Med skolereformen, der trådte i kraft i skoleåret 2014/2015 blev det ikke længere blot nærliggende eller en god idé, men derimod også et krav til skolerne i højere grad end hidtil at åbne sig mod lokalsamfundet blandt andet for at give eleverne større forståelse for, hvad lokalsamfundet rummer af tilbud og muligheder. På den baggrund har elever fra Haverslev Skoles 1. klasse og 8.b. på Sortebakkeskolen brugt hinanden. Fire særdeles velforberedte 8. klasse-elever tog i Sortebakkehallen mod 21 elever

fra 1. klasse. De store elever gennemførte idrætsundervisning, hvor ikke blot aktivitetsvalget men også formidlingen og udførelsen gik op i en højere enhed. Der blev gået til makronerne, og det var nogle svedige og glade syv-årige, der ved middagstid drog retur til Haverslev Skole efter at have deltaget i et par særdeles veltilrettelagte idrætsti-

mer. Samarbejdet fortsætter med seks ugers intervaller skoleåret ud, hvor det for de yngstes vedkommende foruden idrætsundervisningen er et egentligt mål at stifte bekendtskab med Sortebakkeskolen, at kunne agere i det de store elever har planlagt og erfare, at skoleverdenen rækker ud over det, de i forvejen kender.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk


Aars Avis

SIDE 18

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Sortebakkeelever på ryste-sammen ture NØRAGER: Når eleverne begynder i 7. klasse på Sortebakkeskolen, er klasserne sammensat af elever fra Haverslev, Ravnkilde og Nørager, på tværs af deres tidligere klasser. For at få de nye klasser til at fungere bedst muligt, sendes de tre klasser på hver sin hyttetur med en overnatning sammen med deres to klasselærere. I år gik turene til Rebild Efterskole, som lagde lokaler og køkken til. Alle klasser havde fået forældrekørsel frem og tilbage mellem Nørager og Rebild, og desuden havde flere forældre bagt kager som hygge-indslag undervejs.

Der blev gået lange ture i Rebild Bakker, arrangeret sjove sociale lege, hygget med bål og tilhørende skumfiduser, gennemført natløb, sunget sange - og ikke mindst havde alle elever mulighed for at klatre på efterskolens store klatrevæg, da lærer Harald Christensen er certificeret klatreinstruktør og stod for klatring tre aftener i træk. Der blev knyttet venskaber på kryds og tværs blandt eleverne, og lærere og elever kunne opleve hinanden på en helt anden måde end i almindelige skolesituationer.

Rikke Nielsen om livets op- og nedture

Den tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen har udgivet en bog om sit liv. Nu taler hun i Kig Ind i Nørager.

NØRAGER: Sæsonens første foredrag i Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager bliver med den tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen. Hun kommer til Nørager mandag, 21. september.

Rikke Nielsen er kendt som tidligere landsholdsspiller i håndbold samt spiller på Aalborg DH. Hun var en af stjernerne på landsholdet i slipstrømmen på ”guldpigerne”, men hendes karriere endte brat med en voldgiftssag mod hendes gamle klub, Aalborg DH. Samtidig var hun gravid og i gang med at planlægge bryllup. En knude på halsen viste sig at være kræft, og den lille pige, som hun fødte, har Downs Syndrom. I foredraget fortæller Rikke Nielsen om sin barske, men livsbekræftende historie – om det, der lignede livets største nedtur, der dog endte som et sandt mirakel. Arrangør af foredraget er Kig Ind sammen med Nørager Pensionistforening.

LØVFALDSTUR

Mejlby/Haverslev Pensionistforening

TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER

Turen går til Øm kloster v/Ry. Der køres mod Silkeborg og videre mod Gl. Ry, der er meget naturskønt i området. Middagsmad på Gl. Ry Kro, derefter videre til Øm kloster, der nu er museum. Efter rundtur med guide, kan vi selv gå på udkig efter interessante ting. Ca. kl. 15.00 er der bestilt kaffe på gæstgiveriet. Ca. kl. 18.00 ankomst til Haverslev. Pris for turen: 250 kr. Tilmelding senest d. 23. september på tlf. 98 65 41 42 eller 98 65 10 72 Der køres fra Mejlby kl. 9.30 og Haverslev kl. 9.45

Bestyrelsen

AARS AVIS - når det skal være lokalt!

16. SEPTEMBER 2015 Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

HAVERSLEV

Høstmarked i Tuen i Haverslev En solsikke på 3,63 meter og en pralbønne på 4,4 meter HAVERSLEV: Fredag den 11. september var en ganske særlig dag i Daginstitutionen Tuen i Haverslev. Her var der nemlig høstmarked – kulminationen på mange ugers forberedelse. Faktisk startede forberedelserne for børnene allerede i foråret, hvor frøene blev sået og planter plantet. Der blev sået gulerødder og rødbeder i højbede, og hvert barn såede en solsikke og en pralbønne. Solsikken og pralbønnen kom med hjem og blev passet med flid og omhu – og de største planter blev præmieret til høstmarkedet. Højbedene blev passet hen over sommeren, og i starten af september kunne der så høstes – så der kunne blive fremstillet brød, marmelade og saft af afgrøderne. På ture op til Haversmanden blev der plukket mirabeller og æbler, og flere af forældrene og byens borgere inviterede indenfor i haverne, så der blev plukket både ribs og æbler. Hos en landmand fik børnene lov til at høste korn. Der blev derefter tærsket og gruttet mel til den store guldmedalje. Melet blev dog kun brugt i udstillingsøjemed, fordi det tager rigtig lang tid at male fint hvedemel, så der er nok til brød til 500 mennesker!

Børnene sang Børnene øvede sig på sangnumre, som de skulle optræde med på høstmarkedet, og endelig var dagen så kommet. Med kriller i maven gik de yngste børn i Tuen på scenen, og da daginstitutionsleder Joan Straarup havde budt velkommen, sang de 15 børn fra “Vandpytten” sangen om de fire kornsorter – “Hveden er en vigtigper”. Derefter var det “Regnbuen” der skulle på scenen – 28 børn i fire til fem års alderen der sang “Fætter Mikkel”’. De ældste børnehavebørn fra “Stjerneskuddet” sang “Jeg ved en lærkerede” højt og klart, jo man kunne godt høre det var de 20 ældste børn i børnehaven. Sidste nummer kom fra SFO-børnene, der havde nummeret “Vi har marked” på programmet. En sang de selv har komponeret, og rytmen blev slået for af de allerældste børn i Tuen på 9 og 10 år.

Børnene sang og spillede for de mange fremmødte.

godt på planterne! Katla fra Regnbuen havde en solsikke på 3,63 meter, Søren fra Stjerneskuddet havde avlet en pralbønnebælg på 36 cm., og endelig Vibe fra SFOen havde den højeste pralbønneplante på 4,40 meter! De fik alle tre en pokal, mens de øvrige deltagere i konkurrencen fik en roset som trøstepræmie. Selve markedspladsen blev åbnet, og gæsterne fordelte sig hurtigt. I teltet var et gigantisk kagebord. Forældre havde bagt masser af kage, og ude på markedspladsen var der både konkurrencer og smagsoplevelser på programmet. Karsten Hansen - eller Natur-Karsten som han også kaldes - kom med sit æblemosteri, og børnene hjalp med at lave most ud af

de mange æbler der var indsamlet til dagen. I bålhuset kunne man lave fladbrød og kærnemælksost. Smagsboden bød på smagsprøver af alt det som børnene havde fremstillet af syltetøj, kryddersalt og -sukker, saft, juice og gele – og her kunne man også købe lidt med hjem af det fremstillede. Ud over syltetøj og saft, kunne man købe kryds og bolle spil, som SFO-børnene havde fremstillet. Man kunne lave sig et sjippetov ved rebmaskinen, der var konkurrencer i støvle-kast, kængurustylte-hop, svømmefødder-løb, trillebør-løb og så kunne man forsøge sig med ’Made in Haverslev – hole in one’. Naturligvis var der også “Det muntre køkken” - en aktivitet der har været på markedsplad-

sen i alle årene. Haverslev Slagteren tændte grillen, og mange benyttede sig af tilbuddet om nem aftensmad. Joan Straarup skønner at der var 500 mennesker på markedspladsen. Mange roste arrangementet og børnenes iver op til festen. - At så mange bedsteforældre, onkler og tanter dukker op til høstmarkedet, og giver roser, er et stort skulderklap til personalet, for de har ydet en kæmpe indsats igen i år. Børnene har set frem til dagen længe, både for de yngste, der i dag var med for første gang, og de børn der har været med i flere år - de har alle glædet sig. Det giver alle børn en fælles oplevelse som de snakker sammen om længe efter, siger Joan Straarup.

Vinderne kåret Nu kom så tiden, hvor vinderne af solsikke- og pralbønnekonkurrencen skulle kåres. Mange af børnene havde passet godt på deres planter, nogle havde været ret så uheldige, og andre igen havde ikke fået vandet tilstrækkeligt! Men vinderne – de havde passet

Katla fra Regnbuen havde en solsikke på 3,63 meter, Søren fra Stjerneskuddet havde avlet en pralbønnebælg på 36 cm., og endelig Vibe fra SFOen havde den højeste pralbønneplante på 4,40 meter! De fik alle tre en pokal.


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

kolonial

kolonial

Ry n k e by

Bis c a

juiCe

karen volf ostekiks

1 ltr. æble/appelsin/Mild

solgryn

95

r undeis ½ pr

Pr. pk .

frost

6

20

95

00

gulDost 45+

1/4 ost, ca. 1.9-2.0 kg Mellemlagret M/u kommen

16

Pr. sp.

95

kød

hakket svine og kalvekøD 8-12% 1 kg

n h ar v i e n o s æ s r e t in v He le t ræp il le r ! g o r e t e k ik r b æ tr

hakket svinefars 8-12%

1/1 pl. træbriketter

35

1 kg

00

K u n torsdag / fredag peter larsen løsvægts kaffe slik

1/1 pl. barlinek træpiller - 1.000 kg 6-8 mm.

Afh en te t

2000

00

K u n lørdag Smør b a r

royal øl alm./Classic a

lurpak

"Den grå" 400 g

Pr. pk .

1699

00

960 kg

1 kg

40

89

Pr. st k .

95

non-food non nonfood

oksefars 12-16%

00

95

All a n s

800 g i sp. Marinerede

kød

Fr it v a lg

12

Pr. pk .

køl

silD

300 g

3 ps.

10

00

Sk ipp e r

frikaDeller

r undeis ½ pr

950 g

køl

Da n ish p r ime

Pr. ps.

kolonial

300 g

5

Fr it v a lg

SIDE 19

250 g

20

00

Pr. 100 g

6

95

24

59

95

+ pant

2 pk .

25

00

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

H ave rs le v

v. finn ovesen

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fra onsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)


Aars Avis

SIDE 20

16. SEPTEMBER 2015

Dygtige målmænd snuppede et point hver Team Vesthimmerlands 1. divisionsherrer måtte nøjes med uafgjort i hjemmekampen mod HØJ Af Lars Lindberg HÅNDBOLD: Efter en overraskende udebanesejr i sæsonpremieren mod Team Sydhavsøerne ventede en på papiret noget mere overkommelig modstander, da Team Vesthimmerlands 1. divisionsherrer søndag tog imod HØJ i Idrætscenter Østermarken. Overkommelig på papiret eller ej så viste gæsterne sig som en hård nød at knække. Halvvejs gennem første halvleg bragte værterne sig foran med 5-2, men derefter rendte de ind i en grum måltørke, og kun storspil af Alexander Jakobsen i TVH-buret gjorde, at hjem-

meholdet blot var bagud med 6-7 ved pausen. I anden halvleg kom der mere fut i fejemøget rent scoringsmæssigt, og det var gæsterne, som oftest havde fat i den lange ende. 10 minutter før tid lød deres føring på to mål, men så strammede værterne ballerne, og mindre end et minut før slutfløjtet bragte Gustav Falholdt TVH foran med 19-18. Et halvt minut senere lå bolden dog i TVHmålet, og da det ikke lykkedes hjemmeholdet at veksle et sidste angreb til en afgørende scoring, endte opgøret med en pointdeling. - Man kan vel sige, at de to målmænd snuppede et point hver. Alexander Ja-

kobsen fik god hjælp af vores defensiv og stod for anden gang i træk en fremragende kamp, og omvendt pillede Peter Nørklit vores skytter igen og igen, selv om vi fik spillet os frem til nogle fine chancer, sagde TVHtræner Christian Back efter kampen. Han var imidlertid ikke tilfreds med resultatet. - Det kan måske lyde som et retfærdigt resultat, men jeg synes, vi underpræsterede. Vi manglede 10-15 procent i alt, hvad vi foretog os, og det er der ikke råd til i den her sæson, hvis vi vil gå fri af nedrykningsspillet. Vi smed et point ud af vinduet på koncentrationssvigt og lortefejl, og det pisser mig

Team Vesthimmerlands 1. divisionsherrers træner, Christian Back, var på ingen måde tilfreds med det ene point i hjemmekampen mod HØJ.

af, kom det fra en bramfri Christian Back. Han understregede derfor også, at han vil se en attitudeændring, når spillerne går på banen til søndagens kamp mod oprykkerne fra Køge. - Det starter allerede med træningen i den her uge. Først skal spillerne se lidt video, så de kan se, hvad jeg snakker om, og

Seniorholdet fra Aars Badmintonklub med træner Nikolaj Krøjgaard. Holdet gav i weekenden sig selv en god start på sæsonen, da Gug blev besejret i premieren.

Storsejr til seniorholdet i Aars Badmintonklub Gug blev besejret uden slinger i valsen BADMINTON: Selv om de talentfulde ungdomsspillere fra Aars Badmintonklub ofte løber med overskrifterne, når de høster metal til diverse stævner rundt omkring i det ganske land, har klubben faktisk også en seniorafdeling. Netop seniorernes førstehold var i weekenden i aktion, da holdet i sæsonpremieren tog imod GUG i serie 1, og spillerne fra Aars gav sig selv en fremragende start på sæsonen, da de sendte gæsterne hjem til Aalborgforstaden med et nederlag på 4-9 i bagagen. Simon Fløj Thomsen, Lasse Poulsen, Jesper Fløj Thomsen og Jacob Holk Pedersen vandt alle i to sæt, da de spillede henholdsvis første, anden, tredje og fjerde herresingle, og dermed var vejen banet til en samlet sejr. I to af de tre herredou-

bler blev det også til sejre til Aarsmandskabet, imens det i den tredje blev til opgørets første nederlag til Aars Badmintonklub. I første herredouble vandt Lasse Poulsen og Simon Fløj Thomsen i to sæt, det samme gjorde Jesper Fløj Thomsen og Christian Bisgaard i anden herredouble, imens Gert Rohde og Jacob Holk Pedersen tabte tredje herredouble. Da det kom til damedoublerne, viste Aars Badmintonklubs piger klassen. I første damedouble vandt Ditte Lyngberg og Mathilde Nielsen overbevisende i to sæt, og det samme gjorde Marie Jensen og Kathrine Poulsen i anden damedouble. I mixdouble blev det til endnu en sejr til Aars Badmintonklub, da Ditte Lyngberg og Christian Bisgaard satte modstanderne

til vægs i første mixdouble. Til gengæld blev det trods en helhjertet indsats til et nederlag til Johanne Marie Jensen og Gert Rohde i anden mixdouble. Det betød dog ikke alverden, da der på det tidspunkt ikke længere herskede tvivl om det samlede udfald af opgøret. Damesinglerne var derfor også uden reel betydning, og to snævre nederlag til Mathilde Nielsen og Kathrine Poulsen, som begge tabte i tre sæt, kunne derfor ikke spolere glæden over en fuldt fortjent premieresejr til Aars Badmintonklub. Kampens spiller blev Kathrine Poulsen, som deltog i sin første seniorkamp og fik vist, at hun var opgaven voksen. Aars Badmintonklubs hold i serie 1 møder lørdag St. Restrup.

derefter skal den have fuld pedal i hallen. Jeg må kræve, at folk leverer, hvad de kan, sagde Christian Back, som vil se to point ryge ind på kontoen på søndag. - Vi skal have respekt for Køge, for de kommer med et homogent hold, der spiller en fin gang håndbold, men vi skal simpelthen være bedre, siger Christian Back, som forventer, at spillerne

er helt klar til weekendens opgør. - De bliver nødt til at forstå, at vi kommer til at spille 26 cupkampe i den her sæson, og at der ikke er råd til dumme smuttere. I foråret smed vi alt, alt for mange point, fordi vi ikke var mentalt klar, og det må ikke ske igen, slår TVHtræneren fast.

Skidt sæsonstart for Aars Billard Klubs flagskib Tabte på udebane med 2-6 til Horsens i premieren BILLARD: Aars Billard Klubs sportslige flagskib, som spiller i 1. division, indledte i weekenden sæsonen med et nederlag på 2-6 på udebane mod Horsens. Hele holdet præsterede langt under daglig standard, og det benyttede hjemmebaneholdet sig af. Daniel Gullach stod for den enlige sejr til Aarsmandskabet. Ud over 1. divisionsholdets kamp, så er der i den forgangene uge afviklet yderligere otte holdkampe. I serie 1 har begge klubbens hold været i kamp, og begge hold fik point. Serie 1.1 tog hjemme imod Sindal, og hjemmeholdet viste ikke meget gæstfrihed, hvad spillet angår, idet gæsterne blev sendt nordpå med et 8-0 nederlag. Aarsmandskabet består af Jimi Mogensen, Mikael Toft, Søren Laursen og Danny Petersen. Sidstnævnte er først begyndt at spille turneringsbillard i denne sæson, og han kunne føje sin første sejr til forhåbentlig rigtig mange. Serie 1.2 var på besøg

i Grenå, og holdet fik her et point med hjem efter at have spillet uafgjort 4-4. Kim Lauridsen og Preben (Marjos) Pedersen sørgede med deres sejre for det ene matchpoint til holdet. I serie 3 er der spillet en enkelt kamp. Fjerdeholdet gæstede Kongerslev, og holdet måtte drage hjem med et nederlag på 0-8 i bagagen. I Old Boys rækken er der spillet fem holdkampe. Førsteholdet gæstede Aarhus, og holdet kunne drage hjem med to point efter at have vundet opgøret 6-2. Arne Thomsen, Bent Pedersen og Ib Jensen vandt deres kampe. Andetholdet var på besøg i Viborg, og det kunne også drage hjem med to matchpoint efter at have vundet 5-0 i en meget intens og lige kamp. Hans Vrensted og Poul Bakkegaard vandt deres kampe, mens Svend Aage Christensen spillede uafgjort i sin kamp. Fjerdeholdet tog hjemme imod Halvrimmen, og her blev det såmænd også

til point på kontoen, idet opgøret endte uafgjort 4-4. Torben Harbo og Carlo Sørensen sørgede med deres sejre for det ene matchpoint til hjemmeholdet. Femteholdet havde også fordel af hjemmebane i dets opgør mod Silkeborg. Fordelen blev ikke udnyttet, og gæsterne vandt opgøret 2-6. Vagn Nielsen stod for den enlige sejr til hjemmeholdet. Syvendeholdet gæstede Ans, og her var der ikke meget at hente, idet hjemmeholdet vandt opgøret med 8-0. På søndag skal både førsteholdet og de øvrige divisionshold i kamp igen. 1. division får hjemme besøg af Ikast, og alle interesserede er meget velkomne til at overvære kampen i klubbens lokaler på Nivevej 1C. 3. divisionsholdet, som fik en fremragende sæsonstart, skal på den i Juelsminde. Det bliver spændende at se, om holdet kan levere en ligeså flot præstation som i den første kamp mod Horsens.


Aars Avis

SIDE 21

Flotte placeringer i Landspokalen til BMX-kørere fra Lynet i Aars Nikoline Brix-Mouritsen sikrede sig endda den samlede sejr BMX: BMX-klubben Lynet fra Aars deltog i weekenden i de sidste afdelinger af Landspokalen, som blev kørt i Sorø. På grund af den forholdsvise lange vej til stævnet valgte klubben denne gang at tage telte med, som blev slået op på pladsen ved siden af Sorøs BMX bane. Det gav en god basis for fællesskab og fælles aktiviteter, hvor stole og borde blev rykket sammen, så dagens kørsel og taktik kunne diskuteres flittigt. Lynet havde ni kørere med: Nikolaj Outzen, Martin Sørensen, Nikoline Brix-Mouritsen, brødrene Mikkel og Anders Nicolajsen, Emil Rask Andersen, Oskar Holmstrøm, træner Peter Gammelby og Gerd Sørensen. Banen i Sorø var noget tung på grund af den heftige regn, der særlig faldt om søndagen, men de fleste var godt tilpas med både hop, sving og underlag. Det blev også et godt

Kørere, ledere og hjælpere fra BMX-klubben Lynet valgte at overnatte i telte, da de i weekenden deltog i de sidste afdelinger af Landspokalen, som blev kørt i Sorø. Det gav basis for mange hyggelige stunder i “lejren”.

afviklet løb med få alvorlige styrt. Et tåbeligt uheld, som i den grad burde være undgået , blev stævnet dog

ramt af, dd en samarit kom så alvorligt til skade, at han måtte hentes af en ambulance. Da denne ankom til

BMX-banen, kom føreren til at svinge ind på selve banen med det resultat, at en ung kører knaldede lige

ind i den. Hvem sagde sort uheld?? Lynets ældste kører, Gert Sørensen, måtte også en tur i jorden, men det lykkedes ham alligevel at køre en samlet sjetteplads hjem. Søndag gik det også galt for Mikkel Nicolajsen, som efter et styrt havde så store smerter i sin ene hånd, at han måtte udgå. Til trods for det fik han en samlet 11.-plads i Landspokalen. Lynets træner, Peter Gammelby, kom også uheldigt af sted, da han efter et styrt fik to konkurrenter ned over sig. Også han udgik søndag, men det kunne ikke forhindre ham i at snuppe en imponerende andenplads efter den tiende og sidste afdeling af Landspokalen. Rent sportsligt gik det bedst for Nikoline BrixMouritsen, som sikrede sig en samlet førsteplads i sin klasse. Emil Andersen havde taget sine bedste ben med denne gang. Han kørte

både teknisk flot og hurtigt på Sorø-banen, og han kom derfor op på en samlet ottendeplads i sin klasse. Oskar Holmstrøm måtte nøjes med B finalen, og han fik en samlet niendeplads. I Nikolaj Outzens klasse, Expert 11 år og under, er der utrolig mange deltagere, og konkurrencen er hård. Alligevel kørte Aars-køreren på banen med sit bedste mod og humør, og han fik en fin samlet placering. Anders Nicolajsen er rykket op til National Junior, hvor der virkelig bliver kørt stærkt. Pointene rakte til en femteplads, og det var rigtig flot kørt af Anders Nicolajsen. Også Martin Sørensen kørte en flot landspokal, og han endte på en samlet 11.-plads i Expert 12 år og under. De store løb er kørt for i år, og tilbage står nu overvejelserne angående, hvad der skal arbejdes med for at opnå en endnu bedre placering til næste år. Herudover er der alle de gode, glade og sjove minder fra hele BMX sæsonen 2015. Det er blevet til mange løb rundt i Danmark, og der er blevet talt med mange fra de andre klubber og drøftet mangt en cykeldetalje med egne klubkammerater.

tEam vEsthimmErland

farsø

rrer ge e h . v i d 1. - kø erland

ElitEsponsor:

16. SEPTEMBER 2015

thimm team ves

TENNIS: I weekenden var Randers Tennisklub vært for Jysk Mesterskab i Play & Stay Tennis, der spilles på mindre baner og med langsomme bolde, men ellers efter samme regler som man normalt spiller efter. Play & Stay konceptet med forskellige banestørrelser og bolde er blevet opfundet, for at man kan få en lettere tilgang til tennissporten på stor bane og de normale bolde. Aars Tennisklub var i

år kun repræsenteret i U14 Pige-rækken, hvor Celina Kjær-Christensen gjorde rent bord og tog både guldet og titlen som Jysk Mester 2015 efter fire sejre. Undervejs mod guldet vandt Celina KjærChristensen 6-2, 6-2 over sølvmedaljevinderen, Amalie Bræmer-Jensen  fra Randers. Bronzemedaljevinderen, Ida Severinsen fra Hjørring, blev besejret med 6-3, 6-3.

søndag er mb 20. septe 00 kl. 15. ingrid dronning ne haller

HovedSPonSor:

ToPSPonSor:

SølvSPonSor:

SPonSor:

as

Jysk Mesterskab til Aars Tennisklub

Hobrovej 1-5 - 9600 Aars Telefon 98 62 12 99

Celina Kjær-Christensen fra Aars Tennisklub sikrede sig i weekenden i overbevisende stil det jyske mesterskab i Play & Stay Tennis.


Aars Avis

SIDE 22

16. SEPTEMBER 2015

Aars Golfklub vært ved Redmark Match GOLF: 50 spillere fra Aaars Golfklub deltog i weekenden i Redmark Match, og vejret artede sig ikke fra den bedste side, da regn og blæst vanskeliggjorde spillet. Der blev spillet i tre rækker, og der var præmie til spillere, der kom nærmest pinden på alle par 3 huller. Der blev fundet følgende vindere: Række A: Ole Larsen, 38 point Mogens Christensen, 35 point Ulla Falborg, 34 point Række B: Ulrik Lindstrøm Rask, 47 point Per Vintersbølle, 34 point Martin Remmen, 32 point

Række C: Majbritt Sigvardsen, 32 point Inger S. Nielsen, 32 point Nils Ramdal, 30 point Hul 3: Jes Olsen, 4,92 Hul 6: Ulla Falborg, 9,94 Arne Falborg, 2,89 Hul 14: Ulla Falborg, 1,09 Niels Ramdal, 7,0 Hul 17: Judi Degn, 5,30 Birger Pedersen, 0,99 Nærmest snoren på hul 16: Kirsten Tolstrup Jørgen Degn

375 unde fodboldspillere deltog i weekenden i Jutlander Bank Cup i Aars.

Aars IKs U10-drenge vandt stævne på hjemmebane Jutlander Bank Cup skrumpede lidt i år FODBOLD: I weekenden blev der afholdt Jutlander Bank Cup på fodboldbanerne i Aars IK. Normalt plejer stævnet at strække sig over to dage, men på grund af manglende tilmeldinger blev stævnet denne gang gennemført på en enkelt dag. Lørdag var der gang i den på fem baner fra klokken 10.00 til klokken 17.00, og 375 spillere havde nogle hyggelige timer med masser af kampe, hygge og leg. Især den nye M-station, som Jutlander Bank Cupudvalget har købt til specielt ungdomsspillerne i Aars IK blev afprøvet hele dagen igennem. Overskuddet fra dette stævne går ubeskåret til ungdomsafdelingen i Aars IK. U8 drenge-rækken blev afgjort i en finalekamp mellem Viborg Søndermarken og Støvring IF, og her vandt Støvring med 4-1. Hos U12 pigerne stod finalen mellem FUIK 1 og FUIK 2, og det var FUIK 2, som løb med førstepladsen efter en sejr på 2-0. I rækken for U10 drenge blev det Aars IK 2, som vandt rækken og dermed sikrede sig førstepladsen. Det er en meget stærk årgang i Aars IK, og der var tilmeldt hele tre hold fra

Vinderne i Aars Golfklubs Redmark Match.

Ponyryttere fra Hornum deltog i Danmarks Cup RIDNING: Ved C-stævnet på Kallehavegaard i weekenden deltog Pernille Johannsen og Matilde Ståhl fra Hornum-Ulstrup Rideklub med deres ponyer. Pernille Johannsen og Bakkegaardens Sputnik var til start i Danmarks Cuppen, hvor de red en fejlfri runde i den første kvalifikationsrunde om fredagen. Desværre tog de en bom i anden kvalifikationsrunde

om lørdagen, men i finalen søndag, som var stilspringning, gav de den gas og fik en syvendeplads. Matilde Ståhl og Isabell red tre store nulrunder i LB-springning. Fredag red de fejlfrit og indkasserede en roset, lørdag var de igen fejlfri og blev nummer 16 ud af 43, og søndag indtog ekvipagen fjerdepladsen ud af 31 ekvipager med endnu en flot, fejlfri runde.

Der var fuld gang i den hele dagen på Aars IK’s flotte anlæg.

klubben. Over middag blev der spillet kampe i U12 drengerækken, og der var det ASV Hadsund, som med maksimumpoint sikrede sig sejren i overbevisende stil. Stævnet sluttede med en finalerunde i U9 drenge-

rækken, hvor Ikast, Hobro IK og LKB Gistrup skulle fordele medaljerne imellem sig. Efter en meget tæt finalerunde løb Ikast af med sejren, og midtjyderne kunne kort efter fejres som vinder af den store U9 række. I løbet af dagen havde alle

spillerne mulighed for at få hilst på maskotterne Ferdinand og Bibifant, som er meget populære blandt børnene. Det var en super god lørdag på banerne i Aars, hvor børnene fik spillet en masse fodbold og forældrene heppede på sidelinjen.

Pernille Johannsen og Bakkegården’s Sputnik endte på en flot syvendeplads i Danmarks Cuppen ved weekendens C-stævne i Aarhus.


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 23

Renault TWINGO Expression 5 døre, R & GO navigationsystem***, aircondition, elruder for. Kontantpris fra 95.900 kr.

85.900 kr.*

Pris ved finansiering via Renault Finance: + finansieringsomkostninger = fra 965 kr. pr. md.**

* Forudsætter 80% finansiering via Renault Finance (Santander Consumer Bank). **Renault Twingo Expression 85.900 kr (plus leveringsomkostninger 3.780 kr, total 89.680 kr. Udbetaling 20.000 kr. Månedlig ydelse 965 kr. Løbetid 96 måneder, Nominel variable rente 2,25%. Debitor rente 2.27%. ÅOP 7.7%. Lånebeløb 81.595 kr. Samlede kreditomkostninger 22.909 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 104.504 kr. Etableringsomkostninger for lånet på 11.915kr, samt månedligt terminsgebyr på 35 kr. inkl. Betalingsservice er medtaget i alle beregninger. Fortrydelsesret 14 dage. Bilen er vist med ekstraudstyr. Kreditformidler samarbejder ikke med andre kreditgivere. Gælder privatpersoner og forudsætter kreditgodkendelse. Forbehold for pris- og renteændringer. Energiklasse

Brændstoføkonomi 23,8 km/l, CO2 -udledning 95 g/km. *** Brugen af R & GO navigationssystemet kræver en separat kompatibel smartphone eller tablet.

Aars Tolstrup Byvej 1 • 9600 Aars • tlf: 7211 6101

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, smart og Renault

renault.dk


Aars Avis

SIDE 24

16. SEPTEMBER 2015

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Vær med når vi holder landsdækkende åbent hus med tilmelding søndag d. 20. september Vælg en bolig på edc.dk og tilmeld dig direkte

Få noget ekstra ud af din søndag Landvilla på 1½ tdl. stor grund i udkanten af Hornum by

Åbent hus

Charmerende og flotte bygninger

Nem og overskuelig bolig

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.00 til 10.30

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.00 til 10.30

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.45 til 11.15

NYHED

G

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

745.000/40.000 Bolig/kld. 3.403/2.747 845 80/80

C

Sag 91300717

Aalborgvej 60, Hornum Landvilla med 1,5 tdl. stor grund og god beliggenhed i udkanten af Hornum by. Boligen har fin udsigt over marker og den store grund, som er omkranset af træer og levende hegn. Grund

Rum/vær.

Opført

8720

6/4

1950

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.595.000/80.000 Bolig m² 8.074/6.327 138 1.475

Kontakt tlf. 98622400

C

Sag 91301544

Aalborgvej 22, Hornum Skønt beliggende boliglandbrug med 9.807 m2 stor grund beliggende midt i Hornum by. Charmerende og flotte bygninger, hvor det meste er gennemrenoveret/istandsat i 1998. Grund

Rum/vær.

9807

6/5

Opført/ ombygget 1917/98

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

525.000/30.000 Bolig m² 2.640/2.069 97 994

Kontakt tlf. 98622400

Her har man lavet mange gode forbedringer

Åbent hus

Grund

Rum/vær.

Opført

294

4/2

1986

Kontakt tlf. 98622400

Ekstremt indbydende og flot

Helt unik og skønt beliggende fritidshus

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.45 til 11.15

Sag 91301713

Tværgade 7, Hornum Nu får du muligheden for at købe denne nydelige etplansvilla fra 1986. Villaen er på 97 m2 + 25 m2 carport samt redskabsrum og ligger yderst centralt i Hornum.

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 11.30 til 12.00

med tilmelding søndag d. 20. sep. 12.15 til 12.45

Nedsat Kr. 50.000,-

C

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

645.000/35.000 Bolig/kld. 3.257/2.552 1.103 116/72

Grund

Rum/vær.

Opført

793

5/2

1947

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

D

Sag 91300983

Bjørnstrupvej 10, Hornum Her finder du boligen som har gennemgået en større renovering med flot nyt køkken/alrum i højglans hvid. Fra alrummet er der adgang til stor træbelagt solterrasse. Ideel bolig til den som gerne vil lave lidt selv.

Søndergade 5 9640 Farsø

Sag 91301654

Sag 91300940

Gyvelgårdvej 3, Hornum En ejendom som er perfekt til dem som gerne vil bo på landet i et stort hus på en overskuelig grund. Huset er ekstremt indbydende og flot og samtidig velholdt.

Enebærvej 32, 9600 Aars Her finder du et fritidshus, som er bygget som helårshus, opført i sibirisk lærketræ. Huset er smukt og falder godt i med naturen. Helt specielt for denne bolig, har man valgt jordvarmeanlæg til opvarmning.

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.395.000/70.000 Bolig m² 6.982/5.471 209 1.499

Grund

Rum/vær.

3191

6/3

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Opført/ ombygget 1930/80

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.495.000/75.000 Bolig m² 7.968/6.083 120 1.420

Grund

Rum/vær.

Opført

4920

5/5

2007

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 25

Butikken i Aars - hvor k├╕ber og s├жlger m├╕des

Danebo

Ejendomsm├жglere, valuarer, MDE

Kom godt videre %HOLJJHQGHS├ПVWRUQDWXUJUXQG

edcdanebo.dk (UGXWLOQDWXURJUROLJHRPJLYHOVHU"

┬│EHQWKXV

)\OGWPHGDWPRVI┬ТUHLG\ORJHQIORWQDWXU

┬│EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V┬ХQGDJGVHS WLO

┬│EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V┬ХQGDJGVHS WLO

PHGWLOPHOGLQJ V┬ХQGDJGVHS WLO

1<+('

6DJ

6DJ

3RUVHYHM┬ПMH6┬Х 9HG┬ПMH6┬ХL*DWWHQOLJJHUGHUPDQJHK\JJHOLJHRJIORWWHIULWLGVKXVHGRJHU GHWODQJWIUDDOOHVRPUXPPHUVDPPHSHUVRQOLJHDWPRVI┬ТUHRJKDUOLJHV├П PDQJHGHWDOMHUVRPGHWWHIULWLGVKXV

/REHOLHYHM┬ПMH6┬Х +XVHW HU EHOLJJHQGH NXQ PLQXWWHUV JDQJ IUD GHQ IUHGHGH ┬ПMH 6┬Х RJ HW VNRYRPU├ПGHVRPJLYHUJRGHPXOLJKHGHUIRUVN┬ХQQHRJODQJHWUDYHWXUH

 %ROLJP┬к  

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

*UXQG

5XPY┬ТU

2SI┬ХUW3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJP┬к  

.RQWDNWWOI

*UXQG

5XPY┬ТU

2SI┬ХUWE

.RQWDNWWOI

9HOLQGUHWWHWEROLJLGHWSRSXO┬ТUH+DQV(JHGHVNYDUWHU

┬│EHQWKXV

.RQWDNWWOI

)ORWDUNLWHNWWHJQHWHWSODQVIDPLOLHYLOODS├ПEHGVWHEHOLJJHQKHG +DQV(JHGHV9HM$DUV +HUI├ПUGXHQYHOLQGUHWWHWEROLJLGHW SRSXO┬ТUH+DQV(JHGHVNYDUWHU'HU HUNRUWDIVWDQGWLOPLGWE\HQYLDVWLHU RYHU7YHEMHUJHOOHUGXNDQQ\GHQD WXUHQ S├П 7YHEMHUJ PHG V┬ХHU VNRY RJ ├ПG├ПO 9LOODHQ IUHPVW├ПU LQGIO\W QLQJVNODU RJ PHG HQ YLUNHOLJ GHMOLJ KDYH KYRU GX NDQ Q\GH VRPPHUHQ RJGHODQJHVRPPHUDIWHQHU

PHGWLOPHOGLQJ V┬ХQGDJGVHS WLO

┬│EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V┬ХQGDJGVHS WLO

D

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU 

D

%ROLJ P┬к 6DJ

6DJ

5HYOLQJHYHM*DWWHQ 6NDOGLQQ┬ТVWHEROLJY┬ТUHI\OGWPHGDWPRVI┬ТUHLG\ORJHQIORWQDWXUV├ПHU GHQQHEROLJV├ПDEVROXWHWNLJY┬ТUG(UPDQWLOVNRYRJV├ПV├ПOLJJHU┬ПMH6┬Х SODQWDJHQ VRP Q┬ТUPHVWH QDER *├ПUGPLOM┬ХHW RJ GHQ OXNNHGH WHUUDVVH VNDO EORWRSOHYHV *UXQG 5XPY┬ТU 2SI┬ХUW 3ULVXGEHWDOLQJ %ROLJP┬к RPE\JJHW %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU 

*UXQG 5XP 2SI┬ХUW P┬к Y┬ТU  .RQWDNWWOI

6DJ

+DQV(JHGHV9HM$DUV 6┬ХJHU,HQEROLJKYRUGHUHUSODGVWLOGHQVWRUHIDPLOLHE┬ХUWXUHQJ├ПWLO+DQV (JHGHV 9HM L $DUV )DQWDVWLVN JUXQG PHG J├ПUGKDYHPLOM┬Х PDQJH WHUUDV VHUQ\WWHRJSU\GKDYH 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU 

:HOOQHVVSRRODIGHOLQJS├ПPRJY┬ТUNVWHGKDO

%ROLJ P┬к 

*UXQG 5XP 2SI┬ХUW P┬к Y┬ТU  .RQWDNWWOI

,QGHPLGWLODQGVE\HQ5┬ХUE┬ТNFKDUPHUHQGHHMHQGRP

┬│EHQWKXV

┬│EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V┬ХQGDJGVHS WLO

Eje eller leje?

1<+('

PHGWLOPHOGLQJ V┬ХQGDJGVHS WLO

Torsdag 1. oktober kl. 19.00 i Jutlander Banks lokaler p├е Himmerlandsgade 74, Aars (indgang fra parkeringspladsen)

Program

D

6DJ

9HVWYHM$DUV 6S┬ТQGHQGH DUNLWHNWWHJQHW HSODQVYLOOD PHG HJHQ ZHOOQHVVDIGHOLQJ VZLP PLQJSRRO RJ VWRUW Y┬ТUNVWHGKDO (MHQGRPPHQ HU E\JJHW L FKDUPHUHQGH JDPPHO VWLO RJ E\JJHW RS RPNULQJ GHQ K\JJHOLJH J├ПUGKDYH L ILUH O┬ТQJHU (QGYLGHUHHQVWRUJUXQGS├ПLDOWPPHGK┬ХMEHSODQWQLQJJRGHWHUUDV VHUJ├ПUGKDYHK\JJHNURJHRJSDUNHULQJVDUHDORPNULQJHUKYHUYVGHOHQ

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 

%ROLJ P┬к 

Tilmelding $b╤┤_-u╤┤o┬В;rрвЯcc@jutlander.dk cc@jutlander.dk eller tlf. 9657 5600 senest mandag den 28. september. Bem├жrk,7;|;u;[;u─┐=puv|ржЮ╤┤lp╤┤╤┤;─┐─║

*UXQG 5XP 2SI┬ХUW P┬к Y┬ТU  .RQWDNWWOI

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

├жndende senterer det sp ├ж pr ng ni re fo gheder, der op Aars Bolig og de nye lejli j ve le e. ├╕l ej sl M hu p├е byggeri etning og r st├╕rrelse, indr f├╕res. Herunde al du lig. Hvorn├еr sk om salg af bo r . lle p├е ├ж m rt so fo rk C ED m├ж skal du v├жre op ad hv og e, lg s├ж iske aspekt. p├е det ├╕konom r se k an B r hvilke muligJutlande set er solgt, og hu r n├е , du r Hvad g├╕ heder har du.

S├╕ndergade 5 9640 Fars├╕

D

.LOGHYHM5┬ХUE┬ТN &KDUPHUHQGH ODQGHMHQGRP VRP O┬ХEHQGH HU PRGHUQLVHUHW PHG EOD Q\HUH YLQGXHU RJ Q\HUH VDO PY ,QGUHWQLQJHQ EHJ\QGHU PHG HQ HQWUH PHG DG JDQJ WLO Y┬ТUHOVHNRQWRU 'HMOLJ YLQNHOVSLVHVWXH PHG WUDSSHRSJDQJ RJ XG JDQJ WLO GHQ RYHUG┬ТNNHGH WHU 6WRU VWXH PHG EU┬ТQGHRYQ RJ IORW YLQGXHV SDUWLXGPRGWHU.┬ХNNHQHWHUO\VWRJIXQNWLRQHOW+HUIUDEU\JJHUVRJEDGH Y┬ТUHOVHPHGYDVNWRLOHWRJEUXVHQLFKHVDOHQHULQGUHWWHWPHGUHSRV%D GHY┬ТUHOVHPHGEUXVHQLFKH+HUXGRYHUVWRUHRJJRGHY┬ТUHOVHU 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

├Еbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 L├╕rdag kl. 10.00 - 12.00 S├╕ndag efter aftale

6DJ

 

%ROLJ P┬к 

*UXQG 5XP 2SI┬ХUW P┬к Y┬ТU RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 26

16. SEPTEMBER 2015

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Hyggelig 3 længet ejendom med mange gode kvm.

edcdanebo.dk Hyggelig villa med gode muligheder

Åbent hus

Bemærk prisen og den lette adgang til motorvej E45

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.45 til 11.15

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.45 til 11.15

med tilmelding søndag d. 20. sep. 11.30 til 12.00

NY PRIS

F

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.295.000/65.000 Bolig m² 6.589/5.232 208 1.620

E

Sag 91301646

Kjemtrupvej 27, Mejlby En yderst hyggelig landejendom med 3 længer og et gårdmiljø i ægte landlig stil og med utallige af muligheder for at nyde tilværelsen. Grund

Rum/vær.

6913

9/7

Opført/ ombygget 1877/88

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

498.000/25.000 Bolig m² 2.554/2.033 149 1.254

Kontakt tlf. 98622400

Grund

Rum/vær.

Opført

684

5/3

1929

Åbent hus

Her kan du gøre en god handel

595.000/30.000 Bolig m² 3.051/2.422 115 1.222

Grund

Rum/vær.

793

5/4

Opført/ ombygget 1968/76

G

Kontakt tlf. 98622400

495.000/25.000 Bolig m² 2.530/2.014 98 1.444

Grund

Rum/vær.

Opført

2726

5/3

1908

Tag et billede og deltag i konkurrencen om 100.000 kr. Se mere på edc.dk/elskerbyen

ANDELS BOLIG

#elskerbyen

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.00 til 13.30

D

Sag 91300872

Vi

575.000 Bolig m² 2.300 95 583

Rum/vær.

Opført

3/3

1989

Kontakt tlf. 98622400

Velindrettet og indflytningsklar villa

Åbent hus

Sag 91300957

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.595.000/80.000 Bolig m² 8.108/6.333 156 2.165

Grund

Rum/vær.

1136

6/4

Opført/ ombygget 1981/97

Kontakt tlf. 98622400

Indflytningsklar andelsbolig i populært kvarter

ANDELS BOLIG

vores by

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.00 til 13.30

B

Sag 91301720

Engtoften 90, Aars Nu har du mulighed for at erhverve en af de "store" andelsboliger i det populære kvarter Engtoften. Andelsforeningen har en rigtig god økonomi og man betaler en lav husleje på kr. 2700 pr måned.

Scan koden og bestil et møde eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

595.000 Bolig m² 2.906 109 585

Rum/vær.

Opført

4/2

1986

Kontakt tlf. 98622400

Åbent hus

D

Bolig m² 136

D

Sag 91300871

Grund Rum/ Opført m² vær. 985 4/2 1964 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

D

Solvænget 30, Aars Indflytningsklar vinkelvilla med god beliggenhed i det attraktive og børnevenlige Solvænget kvarter. Indr.: Entre. God lys stue. Køkken/allrum. Pænt nyere bad. 3 vær. Stort sovevær. Bryggers.

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.45 til 14.15

Sdr. Boulevard 81, Aars Skal din næste bolig være indflytningsklar og ligge i gåafstand til alt i byen så er her en dejlig villa hvor alt er i en særdeles god stand. Der er bad, bryggers, køkken, stue, soveværelse og værelse. 1.495.000/75.000 7.366/5.760 1.640

1902

Et stort og spændende hus.

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.45 til 14.15

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

9/8

Åbent hus

Engtoften 56, Aars Flot og særdeles velbeliggende andelsrækkehus med skøn og overkommelig have, carport m.v. Boligen er beliggende i skønt område tæt ved det naturskønne område "Tvebjerg" med søer, skov og ådal. Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

2918

Sag 91301712

Kontakt tlf. 98622400

Velbeliggende andelsbolig

Opført

Åbent hus

Hjedsbækvej 436, Suldrup Imellem Suldrup og Sønderup by ligger denne landejendom. Ejendommen har både stil og atmosfære og her er bare rart at være. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Rum/vær.

med tilmelding søndag d. 20. sep. 12.15 til 12.45

Sag 91301555

Sønderupgårdvej 13, Sønderup I Sønderup by kan man finde denne hyggelige og velindrettede bolig forenden af en blind villavej. Selve ejendommen har alt hvad de fleste efterspørger med let adgang til hovedvej 13 og motorvej E45.

Grund

Indflytningsklar vinkelvilla på Solvænget

med tilmelding søndag d. 20. sep. 12.15 til 12.45

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

899.000/45.000 Bolig/kld. 4.446/3.534 2.443 185/18

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Kontakt tlf. 98622400

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 11.30 til 12.00

Sag 91301512

Elbjergvej 9, Kgs. Tisted Stor og funktionel ejendom med tilhørende stort værksted anvendt til erhverv. Ejendommen er på nuværende tidspunkt anvendt som malerforretning og vil fortsat være ideel til lignende.

Kontakt tlf. 98622400

Hyggelig og velholdt bolig forenden af blind villavej

E

G

Sag 91301627

Bredgade 44, Nørager Leder du efter en ejendom midt i Nørager by med let adgang til byens mange faciliteter, så er et byhus som denne det oplagte valg.

Søndergade 5 9640 Farsø

Sag 91300876

Assersvej 29, Aars Et stort og spændende hus. Her er 157 m2 bolig, hvor 59 m2 er i kælderen. Beliggenheden er central og med gåafstand til alt i byen. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Bolig/ 945.000/50.000 4.709/3.690 kælder m² 1.642 157/98

Grund Rum/ Opført m² vær. 617 7/6 1956 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 27

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Aperitf MAKS 40 tegn

Særdeles velbeliggende villa i "Tofte-kvarteret"

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 14.30 til 15.00

med tilmelding søndag d. 20. sep. 14.30 til 15.00

NYHED

C

C

Sag 91301661

Hans Egedes Vej 213, Aars Har du længe drømt om at finde det sted, hvor du og din familie kan slå sig ned og bo de næste mange år, er denne villa en oplagt mulighed. Beliggenheden er en af de bedste, som man kan finde i Aars. Pris/udbetaling 2.550.000/130.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.510/9.785 Ejerudgifter 2.166

Bolig m² 166

Sag 91301675

Højtoften 58, Aars Velbeliggende villa med tilhørende muret garage, beliggende i roligt og meget børnevenligt villakvarter, med gode stiforbindelser til midtbyen. Stort lækkert køkken/allrum med brændeovn og med udg. til terrasse. Flot badevær. 3 vær. og sovevær. Dejlig lys opholdsstue. Bryggers. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 2.095.000/105.000 m² m² vær. ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 10.511/8.237 171 816 6/4 1985/97 Ejerudgifter 2.139 Kontakt tlf. 98622400

Grund Rum/ Opført m² vær. 928 6/4 2003 Kontakt tlf. 98622400

Eftertragtet villa i populært kvarter

En velholdt ejendom, som egner sig til den aktive familie

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 14.30 til 15.00

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.00 til 10.30

NYHED

C

F

Sag 91301738

Højtoften 38, Aars Særdeles veldisponeret etplansvilla på 104 m2 boligareal med en super beliggenhed på Højtoften i Aars. Hertil kommer god garage og værksted på ca. 36 m2. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.095.000/55.000 5.479/4.292 1.583

Bolig m² 104

Grund Rum/ Opført m² vær. 556 5/3 1986 Kontakt tlf. 98622400

Bynær ejendommen med et væld af muligheder

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

995.000/50.000 4.914/3.842 1.344

Næsten komplet renovering fra yderst til inderst.

Åbent hus

Bolig m² 175

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 1343 6/4 1910/74 Kontakt tlf. 98622400

Gennemmoderniseret etplansvilla på attraktiv adresse

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.45 til 11.15

Sag 91301581

Løgstørvej 153, Havbro Nu har du muligheden for at købe Løgstørvej 153 i Havbro. Boligen egner sig godt til den aktive familie, som kan gøre brug af det store værksted.

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.45 til 11.15

med tilmelding søndag d. 20. sep. 11.30 til 12.00

NYHED

C

845.000/45.000 Bolig/kld. 4.218/3.305 1.546 96/96

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

E

Sag 91301634

Højvang 28, Aars Bynær ejendom beliggende på hjørnegrund i roligt villakvarter. Tilhørende ejendommen er der stor nyopført garage fra 2014, hvilket man også bruger som hobbyrum og redskabsskur. Grund

Rum/vær.

Opført

624

4/2

1954

Kontakt tlf. 98622400

Emmer af familieidyl

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.595.000/80.000 Bolig m² 8.053/6.311 130 1.696

Grund

Rum/vær.

707

6/4

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.345.000/70.000 Bolig m² 6.783/5.317 104 1.543

Grund

Rum/vær.

722

5/4

Opført/ ombygget 1963/05

Kontakt tlf. 98622400

Man vil overraskes over den høje grad af funktionalitet og komfort

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 12.15 til 12.45

Nedsat Kr. 50.000,-

NYHED

D

Bolig/ 1.345.000/70.000 6.768/5.305 kælder m² 85/85 1.630

D

Sag 91301592

Solbakken 14, Aars Bo tæt på alt i byen og få hygge som en del af hverdagen. Huset emmer af familieidyl og man har i haven ført budskabet videre med nogle super gode terrasser mv. Grund Rum/ Opført m² vær. 768 5/4 1952 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Opført/ ombygget 1963/76

Sag 91301691

Vesterled 8, Aars Nu har du muligheden for at erhverve denne gennemmoderniserede etplansvilla beliggende på Vesterled i Aars. Nuværende ejer har i sin ejerperiode (siden 2002) renoveret næsten alt.

Kontakt tlf. 98622400

med tilmelding søndag d. 20. sep. 11.30 til 12.00

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

D

Sag 91301688

Vestervang 19, Aars Her finder du en villa som har gennemgået en næsten komplet renovering fra yderst til inderst. Beboelsen ligger på en rigtig god adresse i Aars by. Haven er super flot anlagt. 45 kvm garage/hobbyrum.

Søndergade 5 9640 Farsø

Sag 91301732

Kærvej 16C, Aars I en by i vækst der har det meste, findes et vakuum - et vakuum bestående i en udtalt mangel på rækkehuse. Nu udbydes endelig et som er klar til indflytning og overtagelsen kan ske når som helst. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

1.145.000/60.000 5.765/4.519 1.293

Bolig m² 101

Grund Rum/ Opført m² vær. 450 4/4 1979 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 28

16. SEPTEMBER 2015

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk Særdeles velbeliggende villa nær skole, hal m.v.

Rolige omgivelser og alligevel nær midtbyen

Åbent hus

Østermarken 39, Aars I særdeles populært kvarter ligger denne familievilla. Haven er super nem at vedligeholde og terrassen vender rigtigt i forhold til aften-solen. Indvendigt er der et lyst og pænt køkken. En god stue med udgang til terrassen. 3 gode værelser og soveværelse samt bryggers og entre. Endvidere er der en god garage. Kort sagt - så henvender boligen sig til børne-familien eller parret, som søger en optimal placering.

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 12.15 til 12.45

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.45 til 14.15

NYHED

C

Sag 91301561

Kærvej 67, Aars Ud af alle villakvartererne i Aars by - så finder man ikke ét, som ligger ligeså bynært, roligt og tæt ved grønne arealer som dette. På få minutters gang kan man kort sagt komme frem til alt i byen. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.895.000/95.000 9.688/7.568 1.987

Bolig m² 215

Pris/udbetaling 1.495.000/75.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.565/5.929 Ejerudgifter 1.374 Bolig m² 138

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 798 7/4 1971/06 Kontakt tlf. 98622400

EDC boligavisen har været en stor succes!

En rækkebolig der passer til rigtig mange købere!

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.00 til 13.30

D

Sag 91301754

1.095.000/55.000 Bolig m² 5.540/4.341 97 1.350

ANDELS BOLIG Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.00 til 13.30

C

Grund

Rum/vær.

Opført

463

5/3

1981

Sag 91301563

Oustrupvej 8a, Aars Denne andelsbolig er yderst attraktiv - her får du 107 m2 boligareal med en unik beliggenhed og mulighed for leje af fællesrum både til det beskedne og det store arrangement. Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

AVISEN

Kontakt tlf. 98622400

356.000 Bolig m² 5.639 107 717

Rum/vær.

Opført

5/2

2002

Kontakt tlf. 98622400

Stor rummelig villa og en have i særklasse!

Højt beliggende villa med udsigt til naturen i Tvebjerg

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.45 til 14.15

med tilmelding søndag d. 20. sep. 14.30 til 15.00

Vi søger boliger Læs mere på side 26-27

D

Sag 91301604

Svalevej 12, Aars Er familien på udkig efter en særdeles velholdt villa med hele 198 kvm beboelse og en have i særklasse - så er denne bolig sikkert lige noget for jer. Sælgerne har selv opført boligen og har passet og plejet den lige siden. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Velfungerende andelsforening!

Sag 91300515

Keldgårdvej 23, Aars Optimalt placeret rækkehus i det populære og attraktive Keldgård. Carport med hobbyrum, depotrum og redskabsrum. Entre/fordelingsgang. 2 gode vær. og sovevær. Bad m/niche. Flot og fornuftigt køkken. Stue. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Grund Rum/ Opført m² vær. 946 5/5 1973 Kontakt tlf. 98622400

1.895.000/95.000 Bolig m² 9.453/7.407 198 2.305

Grund

Rum/vær.

Opført

1187

6/4

1973

Find dit fritidshus Læs mere på side 32-33

En drøm kan gå i opfyldelse Læs mere på side 37-40

Hvis du ønsker at være med I NÆSTE UDGAVE af EDC Avisen – så kontakt os for en GRATIS og UFORPLIGTENDE salgsvurdering! Ring allerede i dag på 98 62 24 00 eller send en mail på 913@edc.dk

D

Sag 91301617

Hans Egedes Vej 27, Aars Har du længe drømt om at finde det sted, hvor du kan slå dig ned og se dig selv bo de næste mange år, er denne villa en oplagt mulighed. Beliggenheden er en af de bedste, som man kan finde i Aars. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.895.000/95.000 Bolig m² 9.512/7.454 154 2.130

Kontakt tlf. 98622400

Grund

Rum/vær.

Opført

899

4/2

1990

Kontakt tlf. 98622400

Det gamle cykel- og knallert værksted i Vindblæs

Spændende og utraditionel

Åbent hus

Hyggelig landsbyejendom

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 14.30 til 15.00

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.00 til 10.30

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.00 til 10.30

NYHED

E

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

345.000/25.000 Bolig m² 1.711/1.342 90 903

Grund

Rum/vær.

1031

4/4

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

D

Sag 91301724

Vilstedvej 54, Vindblæs Er du på udkig efter en bolig hvor der er ekstra god plads af udhuse så har vi her det gamle cykel- og knallert værksted i Vindblæs til salg. Bemærk den lave husleje!

Søndergade 5 9640 Farsø

Opført/ ombygget 1900/65

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

445.000/25.000 Bolig m² 2.261/1.796 90 855

Grund

Rum/vær.

454

4/2

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

D

Sag 91301583

Svinget 1, Gl. Hvam I en lille landsby, nær Aalestrup by ligger denne charmerende villa. Ved første øjekast fornemmer man en speciel og utraditionel villa - og det er lige hvad man får! Opført/ ombygget 1881/14

Sag 91300833

Gl. Viborgvej 29, Hvam Hyggelig ejendom i 1½ plan med kælder og tilhørende garage. Ejendommen er beliggende i den hyggelige landsby Hvam, hvor der er nem adgang til blandt andet Viborg, Hobro, Randers og Aars. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

445.000/25.000 Bolig/kld. 2.270/1.803 1.061 127/67

Grund

Rum/vær.

Opført

955

5/3

1952

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 29

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Velbeliggende boliglandbrug med 10 tdl. jord

edcdanebo.dk 1½ plans villa midt i Hvam

Åbent hus

Her er det meget billigere at eje end at leje!

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.45 til 11.15

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.45 til 11.15

med tilmelding søndag d. 20. sep. 11.30 til 12.00

Nedsat Kr. 100.000,-

E

Sag 91300755 Gl. Viborgvej 68, Hvam Velbeliggende boliglandbrug med 10 tdl. jord - Beliggende midt i Hvam. Har du drømmen om et landsted og alligevel ønsker byens fordele. Så er boligen her. 995.000/50.000 Bolig m² 5.062/4.020 122 1.324

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Grund

Rum/vær.

Opført

57783

5/3

1920

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

550.000/30.000 Bolig m² 2.821/2.233 172 1.398

Kontakt tlf. 98622400

C

Sag 91301680

Kirkebyvej 34, Hvam Hyggelig 1½ plansvilla i Hvam by sammenbygget med et stort og godt garageanlæg, som også kan anvendes som værksted. Der er endvidere et redskabsrum. Grund

Rum/vær.

1034

5/3

Opført/ ombygget 1944/99

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.00 til 13.30

NYHED

NYHED

NYHED

350.000/25.000 Bolig/kld. 1.738/1.363 969 136/16

Rum/vær.

681

5/3

Opført/ ombygget 1902/75

Kontakt tlf. 98622400

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

695.000/35.000 Bolig m² 3.536/2.770 104 1.354

Grund

Rum/vær.

705

4/4

Opført/ ombygget 1959/92

Bestil et gratis Salgstjek og deltag i konkurrencen

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.00 til 13.30

E

Sag 91301684

Gl. Tingvej 30, Aars Stor og solid villa på god beliggenhed nær centrum. Her får man i alt et etageareal på 215 m2 på i alt 3 plan - Den henvender sig i særdeleshed til den store familie eller som udlejningsejendom. 1.295.000/65.000 Bolig/kld. 6.584/5.160 1.837 130/85

Grund

Rum/vær.

Opført

691

7/4

1959

Åbent hus

C

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

845.000/45.000 Bolig m² 4.290/3.362 116 1.446

Grund

Rum/vær.

353

5/3

Opført/ ombygget 1987/05

Rødstensvilla i hyggelig lokalsamfund

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 14.30 til 15.00

Scan QR koden eller klik ind på edc.dk/vind Bestil et møde inden 1. okt. og deltag i konkurrencen om ti iPads.

Sag 91301745

Kontakt tlf. 98622400

F

Sag 91310165

Mosbækvej 31, Skivum Rødstensvilla i 1 plan med eternittag og sammenbygget garage. Villaen er beliggende i Skivum som er et landsbysamfund mellem Aars og Nibe. Der er nymalet og isat pillefyr. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

380.000/25.000 Bolig m² 1.899/1.489 110 923

Grund

Rum/vær.

Opført

778

3/3

1965

Kontakt tlf. 98622400

Kg. Knuds Vej 12, Aars Velholdt villa med god muret carport og hobbyrum på 32 m2 samt brænde/redskabsskur på 20 m2. Huset er bel. i børnevenligt kvarter, tæt på skoler, idrætscenter, rekreative områder, midtbyen mv. så her får familien det let. Indr: Stor hall. Herfra adgang til stor spisestue med udg. terrasse/haven. I åben forindelse hermed, pænt køkken i lyse elementer. Yderligere en hyggelig opholdsstue med brændeovn. 2 gode værelser med skabe. Soveværelse med skabe. Pænt lyst bad. Bryggers. Pris/udbetaling 1.395.000/70.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 6.959/5.452 Ejerudgifter 2.267

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.45 til 14.15

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.45 til 14.15

NYHED

D

Sag 91301640

Kong Frederiks Vej 12, Aars Dette er en sjælden udbudt ejendom, som ligger på én af de mest attraktive adresser i Aars by - Her er børnevenligt og husets rammer dækker behovet hos langt de fleste børnefamilier. Grund Rum/ Opført m² vær. 927 6/4 1974 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

1945

Velbeliggende villa i det populære "Kongekvarter"

Dejlig familievilla i børnevenligt kvarter

Bolig m² 202

5/4

Kløvervangen 10, Aalestrup På Kløvervangen i Aalestrup finder du dette skønne rækkehus. Boligen er særdeles godt udnyttet og man har løbende renoveret den, hvorfor det indvendigt også fremstår lyst og indbydende overalt.

Kontakt tlf. 98622400

Pris/udbetaling 2.195.000/110.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 10.257/8.306 Ejerudgifter 2.289

800

Sag 91301740

Lindevej 4, Aalestrup Denne bolig er beliggende i det skønne Trækvarter i Aalestrup. Dette hyggelige hus er et oplagt alternativ til en lejlighed for det modne par eller det unge par som kommer fra lejlighed.

Kontakt tlf. 98622400

Stor villa nær centrum

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

E

Sag 91301743

Grund

Opført

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 12.15 til 12.45

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Rum/vær.

Lys og indbydende bolig

med tilmelding søndag d. 20. sep. 12.15 til 12.45

Boldrupvej 77, Simested Søger du en bolig, som både har fornuftigt med plads og samtidig er i en meget overkommelig prisklasse - så ser du på den helt rigtige ejendom.

Grund

Kontakt tlf. 98622400

Oplagt alternativ til en lejlighed

F

450.000/25.000 Bolig m² 2.229/1.766 151 869

Kontakt tlf. 98622400

I en overkommelig prisklasse

Sag 91301540

Kirkebyvej 50, Hvam Her er det meget billigere at eje end at leje! Boligen indeholder ikke mindre end 4 værelser. Badeværelse og køkken er renoveret sidst i 90érne. Herudover er der bryggers med trappe til 1. salen og en dejlig lys stue.

Søndergade 5 9640 Farsø

D

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Bolig m² 157 Sag 91301685

Grund Rum/ Opført m² vær. 1485 5/3 1975 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 30

16. SEPTEMBER 2015

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Hyggeligt landsted nær de større byer Aars og Nibe.

Åbent hus

God og solid bolig lige udenfor Aars by

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.00 til 10.30

G

750.000/40.000 Bolig m² 3.704/2.943 122 1.526

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.00 til 10.30

E

Sag 91301667

Bjerregårdsvej 4, St. Ajstrup Hyggeligt lille landsted i St. Ajstrup by, som bl.a. er ideel til pladskrævende hobbyer. Ejendommen består af et skønt stuehus, som er sammenbygget med stort og godt værksted, fyrrum med pillefyr fra 2011 mm. Grund

Rum/vær.

Opført

16616

5/3

1884

Kontakt tlf. 98622400

Skøn landejendom - mulighed for leje af ca. 4 ha jord

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.45 til 11.15

895.000/45.000 Bolig/kld. 4.483/3.512 1.262 150/4

med tilmelding søndag d. 20. sep. 11.30 til 12.00

E

Sag 91301173

Grund

Rum/vær.

Opført

1233

7/4

1897

1.095.000/55.000 Bolig m² 5.405/4.226 226 1.427

Kontakt tlf. 98622400

Grund

Rum/vær.

4792

8/5

Opført/ ombygget 1922/94

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

675.000/35.000 Bolig m² 3.090/2.498 169 1.522

Åbent hus

Åbent hus

F

Pris/udbetaling 2.195.000/110.000 Bolig/kld. Brt/nt ekskl. ejerudg. 11.296/8.756 Ejerudgifter 1.294 208/21

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

5/5

1933

795.000/40.000 Bolig m² 4.032/3.159 120 1.487

Kontakt tlf. 98622400

Grund

Rum/vær.

Opført

5284

3/2

1931

D

Åbent hus

Sag 91300874

Kontakt tlf. 98622400

Vil du gerne bo med gåafstand til hovedgaden?.

Modtag nøglen og flyt ind nemmere bliver det ikke.

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.00 til 13.30

1973

Roldvej 22, Aars Ned af en grusvej omfavnet af særdeles flot natur med skov og sø finder du denne landejendom. Her har man virkelig følelsen af at være på landet og ikke desto mindre, så befinder man sig faktisk kun med under 5 minutters kørsel til Aars by. Grund Rum/vær. Opført/ Pris/udbetaling 1.195.000/60.000 Bolig m² ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 5.990/4.692 118 27729 4/2 1875/11 Ejerudgifter 1.419

Kontakt tlf. 98622400

Her er der plads til store armbevægelser!

5/4

Sag 91300928

Stensbækvej 3, Fjeldsø Vil du gerne bo i én af slagsen, så skal du kigge nærmere på denne skønne landejendom, som er beliggende i udkanten af Fjelsø - en hyggelig og aktiv landsby med friskole, sportsklub, dagsinstitutioner mv.

113015

1170

Åbent hus

Sag 91301537

Opført

Opført

med tilmelding søndag d. 20. sep. 12.15 til 12.45

Gislumvej 130, Aars En unik jagtejendom beliggende i smukke omgivelser mellem Aalestrup og Aars. Selve stuehuset er i liebhaverklassen! Til ejendommen er der 11,3 ha mark, skov og lavtliggende arealer. Rum/vær.

Rum/vær.

Landejendom beliggende i skøn natur

med tilmelding søndag d. 20. sep. 12.15 til 12.45

Grund

Grund

Kontakt tlf. 98622400

Hyggelig nedlagt landejendom i Fjelsø

med tilmelding søndag d. 20. sep. 11.30 til 12.00

Sag 91300488

Nygade 20, Østrup Nu har du muligheden for at købe denne villa som har masser af plads. Sælger har selv opført boligen. Huset er indrettet med 3 vær., sovevær, køkken, bryggers, bad, gæstetoilet, stor vinkelstue og udestue.

Kontakt tlf. 98622400

En unik jagtejendom.

E

E

Sag 91301075

Valkyrievej 34, Østrup Ejendommen fremtår velholdt og er opført i pudsede malede ydermure og med tagdækning i røde betontagsten. Fin stald med saddelrum, værksted og fyrrum med stokerfyr. Endvidere stor dobbelt carport med redskabsrum. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Praktisk familievilla med masser af plads.

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.45 til 11.15

Nørregade 20, Østrup Velholdt og løbende moderniseret ejendom med 1.233 m2 grund beliggende op mod byens stadion. Bygningerne består af fritliggende stuehus i 1½ plan, dejlig dobbelt garage med aut. porte og godt fyrrum med stokerfyr.

Sag 91301381

Nørregade 3, Østrup Her får du en gedigen etplans rødstensvilla med god udestue og muret garage/udhus på en god central beliggenhed i Østrup by. Boligen er indrettet med entre. Vinkelstue. Spisestue med udgang til god og anvendelig udestue. Pris/udbetaling 450.000/25.000 Bolig/kld. Grund Rum/vær. Opført/ ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 2.262/1.772 833 6/3 1963/74 Ejerudgifter 1.147 138/6

Kontakt tlf. 98622400

Nedlagt landbrug inde midt i byen!

D

D

Sag 91300944

Gislumvej 102, Aars Her finder du boligen til dem som gerne vil have en solid villa og garageanlæg der kan anvendes til flere formål. Boligen ligger få km udenfor Aars by i Gislum. Nyere carport. Boligen fremstår i fornuftig stand og bemærk den lave husleje. Grund Rum/vær. Opført/ Pris/udbetaling 495.000/25.000 Bolig m² ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 2.547/1.987 128 885 6/4 1937/75 Ejerudgifter 1.123

Kontakt tlf. 98622400

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Her kan du bo billigere end du kan bo til leje!

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 14.30 til 15.00

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

edcdanebo.dk

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.00 til 13.30

med tilmelding søndag d. 20. sep. 13.45 til 14.15

NYHED

B

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.098.000/55.000 Bolig m² 5.518/4.323 258 1.980

Grund

Rum/vær.

Opført

15000

7/7

1972

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

E

Sag 91301180

Morumvej 75, Morum Denne landejendom ligger ugeneret fra vejen i rolige omgivelser med en uendelig udsigt ud over markerne. Ejendommen er løbende renoveret og energimæssigt er det meget billigt at bo her.

Søndergade 5 9640 Farsø

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

945.000/50.000 Bolig/kld. 4.677/3.658 1.335 104/7

Grund

Rum/vær.

Opført

600

4/2

1931

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

B

Sag 91300666

Nibevej 13, Aars Vil du gerne bo med gåafstand til hovedgaden?. Carport og et udhus. Lille entre med trappe til tør kælder. Spisekøkken. Toilet. Stue m/karnap og trægulv. Forgang m/trappe til 1. sal. Repos. Nyere badevær. Vær. og sovevær.

Sag 91301710

Stenildhøjdalen 1, Aars Går familien op i at det skal være et nyere hus og haven skal være anlagt så er dette lige sagen. Børnene har mange lejekammerater i området og stisystemerne fører dem sikkert både til sport og skole. Pris/udbetaling 2.095.000/105.000 Bolig m² Brt/nt ekskl. ejerudg. 10.457/8.194 134 Ejerudgifter 1.764

Grund

Rum/vær.

Opført

1010

4/3

2010

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 31

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk Suveræne omgivelser og et utal af muligheder

Moderne og børnevenlig kvalitetsvilla

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 14.30 til 15.00

søndag d. 20. sep. 13.45 til 14.15

NYHED

C

Sag 91301459

Stenildhøjbakken 2, Aars Indflytningsklar nyere villa fra 2006. Alrummet er kernen i denne bolig. Belig. på en af de absolut bedre grunde i stenildhøj udstykningen med udsigt ned over dalen. Entre. Bryggers. Flot køkken/alrum. Opholdsstue. 3 vær og 2 badevær. Bolig Grund Rum/ Opført Pris/udbetaling 2.495.000/125.000 m² m² vær. Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.677/9.903 167 1411 5/4 2006 Ejerudgifter 2.246 Kontakt tlf. 98622400

Dette er boligen til familien som ønsker livet på landet i et stort og godt hus.

Åbent hus

C

med tilmelding søndag d. 20. sep. 15.15 til 15.45

D

Sag 91301429

Ørnhøjvej 113, Guldager Leder du efter landlig idyl og masser af plads i boligen så se nærmere her. Dette sted udemærker sig ved de ikke mindre end 271 kvm boligareal. Dette er boligen til familien som ønsker livet på landet i et stort og godt hus. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.195.000/60.000 5.893/4.608 1.287

Bolig m² 271

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 4152 8/4 1900/68 Kontakt tlf. 98622400

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 12.00 til 15.00

Anneks og solceller

Sag 96400775

Spydspidsevej 23, Ertebølle Hyggeligt fritidshus beliggende på god naturgrund. Indretningen består af charmerende køkkenalrum, hvor der både er spiseplads, sofahjørne, brændeovn samt foldedør til udestue. Stort soveværelse, og badeværelse, med skabsarrangement og bruseniche. Hele huset fremstår særdeles veludnyttet, og med lofter til kip overalt, får man aldrig følelsen af at dette bliver for trængt. Desuden anneks med ekstra sovepladser. 610.000/35.000 3.237/2.484 1.130

Bolig m² 56

Grund Rum/ Opført m² vær. 1542 3/2 2007 Kontakt tlf. 98632666

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Lyngsøvej 26, Nibe Udlev din drøm i dette pragteksemplar af en lystejendom - vi befinder os uden tvivl i liebhaverklassen! Huset er super velholdt og de i alt 298 m2 boligareal er løbende renoveret - hvoraf langt hovedparten er totalt istandsat til et suverænt fint nutidigt niveau. Sidste skud på stammen er at sælger har indlagt luft til vand varmeinstallation samt 6 kwh solcelleanlæg, så energimæssigt er ejendommen også i top. Nærmest en ny bolig inden i den gamle!

VI VIL VÆRE BEDST

Her får udsigt til fjorden!

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Sag 91301762

Søndergade 5 9640 Farsø

Pris/udbetaling 3.395.000/170.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 17.527/13.826 Ejerudgifter 2.464 Bolig m² 298

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 102000 10/4 1890/98 Kontakt tlf. 98622400

Kvalitetsvilla fra 2008

Åbent hus

med tilmelding søndag d. 20. sep. 10.00 til 10.30

rteam ndomsmægle je e e d n e lg nds mest sæ • Himmerla illing est sete udst m g o e st e tt o fl • Områdets æglerside st besøgte m e m s rk a m n a • EDC.dk - D erkartotek gerende køb n u lf ve g o rt • Sto stjek ligtende salg rp fo u g o s ti • Gra ilkår. bedste salgsv • Markedets ere! Forhør nærm

RING 98 62 24 00... OG LAD DET KOMME AN PÅ EN PRØVE! Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

C

Sag 91301559

Banevænget 5, Nørager Kvalitetsvilla fra 2008 opført med moderne og energirigtige løsninger som blandt andet omfatter genvex, IHC, centralstøvsuger og alarm. Boligen er overalt lys og venlig og med god planløsning. Indr.: Entre. Bryggers. Soveværelse med skabe. Stort badeværelse med spa og bruseniche. Stort køkken alrum med loft til kip med loftsspots. Fra alrummet er der fransk dobb.dør til stuen samt udg. til delvis overdækkede terrasse med udsigt ned over marker. Kontor. 3 gode vær. Badeværelse. Pris/udbetaling 2.295.000/115.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 10.415/8.543 Ejerudgifter 1.802

Bolig m² 178

Grund Rum/ Opført m² vær. 1052 5/4 2008 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 32

16. SEPTEMBER 2015

BESTIL EN GRATIS SALGSVURDERING AF DIN BOLIG ÅBNI

JOHN FRANDSEN AARS

NGST

29.99

ILBUD

5

23 BUTIKKER SAMARBEJDER OM DIT SALG!

i salæ r, inkl. gælde moms r villa , , a n d elsbo og frit liger idshu se i 9 600.

SÆT TIL SALG NU! Vi åbner butik nr. 24 i Aars i den nærmeste fremtid! Går du i salgstanker eller er det tid til at prøve noget nyt - så er det nu du skal sætte din bolig til salg. Start med en gratis og uforpligtende salgsvurdering på 98 62 10 10.

SÆT TIL SALG NU! Tom Madsen Haverslev - Smuk patricier-villa i aktiv by

Jeppe Thostrup

Anders S. Jensen

Rold - God etplans-villa tæt på Rold Skov

D

Tom

8853 5437

187

Grønnegade 2 Har du altid drømt at bo i unikke og smukke omgivelser - og som er til at betale? - så skal du se nærmere på denne herskabsvilla i smuk stil og gennemført flot stand!

Grund Opført Vær. Plan Kælder

E

1.200 1924 6 2 45

1.770.000 Ejr.ud. 1.883 Udb. 90.000 B/N 9.025/7.175

Annette

167

Bette Roldvej 11 Stor villa med masser af gode kvadratmeter. Landsbyen Rold er beliggende lige syd for Rold Skov, i gåafstand til bl.a. Rold Kilde og Teglsø. VIllaen byder bl.a. på 4 soverum og 2 badeværelser.

ABV5072

. Randers NV . Tlf.. www.johnfrandsen.dk 8641 9500 Tlf. 98 Mariagervej 62 10 10 . 106 aars@johnfrandsen.dk

8853 5427

Tom 8853 5437

Grund Opført Vær. Plan Garage

1.139 1974 4 1 Ja

Jeppe 6025 9863

895.000 Ejr.ud. 1.548 Udb. 45.000 B/N 4.578/3.615

HBV4077

Anders 8853 5407


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

Fyringssæsonen igen i sigte: Skru langsomt op og spar mange penge Der er mange penge at spare ved at have styr på radiatorerne BOLIG: Henover efteråret er det en god ide at skæve til temperaturerne udenfor og kun skrue gradvist op for dit fjernvarmeanlæg. Det er nemt og kan spare dig både penge og energi uden at du og familien behøver sidde og fryse i tykke uldsokker. - Der er ingen grund til, at du skruer ovnen op på fuld

styrke, hvis du blot skal holde maden lun til gæsterne kommer. På samme måde kan man sagtens nøjes med at sætte termostaten på fjernvarmeanlægget, så temperaturen på vandet, der løber frem til radiatorerne, blot er på mellem 35-40 grader i begyndelsen af fyringssæsonen. I takt med at

Energiekspertens fem gode spareråd BOLIG: - Når fyringssæsonen begynder, sætter du fremløbstermostaten på 35-40 grader. Fremløbstemperaturen er temperaturen på det vand, der løber frem til dine radiatorer. Når det bliver koldere i oktober eller november, hæver du fremløbstemperaturen 5 grader, og når kulden sætter yderligere ind senere på fyringssæsonen, hæver du med endnu 5 grader. På den måde kan en almindelig familie spare

1.500 kroner helt uden at bruge så meget som en øre på det. - Alle radiatorer i samme rum bør indstilles ens og ‘tænde’ samtidigt. Det er bedre med fire radiatorer, der varmer 25 procent hver end fx en enkelt, der bare banker løs. - Alle rum i boligen skal helst være opvarmede også soveværelset, men luk døren hvis du foretrækker det lidt køligere. - Stil termostaten på ra-

det hen over efteråret bliver koldere, kan du så skrue gradvist op for varmen. Sætter du termostaten højere, spilder du både penge og CO2, fortæller Thomas Bisgaard, der er energirådgiver hos forsyningsselskabet HOFOR, der leverer fjernvarme til over en halv million kunder. Når oktober kommer, og

kulden typisk rigtigt melder sig, kan man hæve temperaturen på anlægget fem grader. Og igen når det bliver endnu koldere længere henne på fyringssæsonen, drejer man termostaten yderligere fem grader. Varmeregningen udgør en stor post på budgettet i de fleste hjem, og der er derfor god logik i at spare

SIDE 33

energi og penge ved at tænde langsomt. - Selv om man kan have lyst til med det samme at skrue termostaten op på fuld styrke, når det bliver køligere efter de varme sommermåneder, så er der mange penge at spare ved at tænde langsomt for fjernvarmen. En almindelig familie kan spare op mod 2.000 kroner på en fyringssæson ved at følge et par nemme anvisninger, siger Thomas Bisgaard. Ved at åbne varmen trin for trin i takt med, at der bliver behov for det, sparer en villafamilie desuden klimaet for op mod et halvt ton CO2 over de kolde måneder.

- Ved at tænde langsomt for varmen, kan man både have grønnere samvittighed og flere penge på lommen i den kolde tid. Det kan give plads til et par ekstra gode julegaver i år, slutter Thomas Bisgaard. På hjemmesiden www. taendlangsomt.dk  kan du få en god begyndelse på fyringssæsonen. Her kan du finde information, der kan gøre dig dus med dit fjernvarmeanlæg. Samme sted har HOFOR og Energitjenesten samlet en lang række gode råd, der kan hjælpe dig til væsentligt at nedbringe din varmeregning.

diatorerne på mellem tre og fire. Så vil temperaturen ligge på mellem 19 og 22 grader. Hver grad betyder en stigning på fem procent rent prismæssigt. - Luk radiatorerne, når du lufter ud, for ellers vil de registrere kulden og begynde at varme ekstra op. Husk i øvrigt, at når du lufter ud om vinteren, bør du gøre det kraftigt, men i kort tid. Så når vægge og andre indvendige bygningsdele ikke at blive for kolde og dermed svære at varme op igen.

Sådan undgår man fejl med vaskemaskinen Køb af vaskemaskine giver ofte begynderfejl BOLIG: Hvert eneste år sælges der omkring 220.000 nye vaskemaskiner her til lands, noget som betyder at næsten ni procent af alle husstande i Danmark skifter maskine i løbet af året. Men det at installere selv kan give udfordringer, og her er det specielt én bommert, som virkelig går igen. - Den klassiske fejl danskerne begår, når de skal i gang med ny vaskemaskine, er at glemme at tage transportsikringerne ud, før de starter maskinen op for første gang. Gør man ikke det, vil maskinen hoppe rundt under vask og lave mere larm end normalt, siger salgschef for hvidevarer i Elgiganten, Anders Nebelong. Transportsikringer er lange stænger som er skruet ind i maskinen for at forhindre at den bliver skadet under transport. - Normalt er der to eller fire af den slags sikringer i en ny vaskemaskine, og dem kan man let fjerne selv. Skal man transportere maskinen videre en anden gang, bør disse sikringer skrues på igen. Læser man brugsanvisningen, som kommer med det nye apparat, står der tydeligt og enkelt, hvordan man gør det, siger Anders Nebelong.

Vand i tromlen er normalt Salgschefen fortæller, at man ikke må tro, at man har købt en brugt vaskemaskine, selv om man finder vand i tromlen efter udpakning. - Her er der ingen grund til bekymring. Vandet viser bare, at maskinen er blevet testet på fabrikken, så man har været sikker på, at den virker. Det man imidlertid bør gøre, når man modtager maskinen, er at tjekke om æsken den kom i ser hel og fin ud, og om maskinen har buler, siger Anders Nebelong. Næste punkt på tjeklisten for installering er at finde en passende plads til maskinen. - Hvis der er afløb i rummet hvor maskinen skal stå, kan du selv koble vandslangen til. Vær opmærksom på, at i nogle ældre boliger kan stophanen være smallere end det som er standarden i dag, og så har du brug for en overgang for at få det til at passe. Derefter kobler du afløbsslangen til. Denne har som oftest et buk på sig, der gør at brugt vand som kommer fra vaskemaskinen ikke løber tilbage igen, siger Anders Nebelong. Han mener det også er

vigtigt at være opmærksom på, at maskinen står i vater, så den står mest muligt stabilt og dermed kan være mest støjsvag. - En god idé her er at sætte små gummifødder under maskinen – små runde gummiunderlag. Maskinen vil så stå endnu roligere og være endnu mere stabil under brug. Ønsker man en lidt mere praktisk arbejdshøjde på maskinen, og har man brug for plads til vaskemiddel og andet, så kan man også overveje et vaskemaskinestativ med kurv under, fortæller Anders Nebelong. Vaskemaskinen er nu klar til brug, men før man kører på med de store portioner tøj, har Anders Nebelong et par sidste tips. - Første gang man kører maskinen, bør man kun vaske et enkelt håndklæde på almindeligt bomuldsprogram, i det tilfælde at der mod forventning skulle ligge noget gammelt vand i slangerne. En vaskemaskine bør også renses en gang i mellem, og det kan gøres ved at køre den på maksimal varme. På den måde får man skyllet vaskemiddelskuffen, samt fjernet sæberester og andet smuds, siger Anders Nebelong.

A-kasseleder Brian Bertelsen, Gedsted, og formand Lene Haugbølle, Aars, fra 3F Midtfjord drøfter afdelingens jobfordeling i Vesthimmerland og Han Herred.

Styrker formidling af job i Vesthimmerland Fagforeningen 3F Midtfjord styrker indsatsen for at få ledige i job

STILLINGER: Fagforeningen 3F Midtfjord styrker nu indsatsen for at få ledige i job. - Selv om ledighedstallet i vort område er nede på 193 (5,3 procent) og dermed er det laveste blandt 3F afdelingerne i Nordjylland, er det vigtigt at gøre en indsats for vore ledige medlemmer, siger formand Lene Haugbølle, 3F Midtfjord.

3F Midtfjords faglige afdeling og A-kasse kender mange af de lediges kvalifikationer, og via afdelingens styrkelse af jobformidlingen er der gode muligheder for at opfylde virksomhedernes behov. - Vor jobformidling er effektiv, og en del virksomheder henvender sig og får kontakt til nye medarbejdere, oplyser A-kasseleder Brian Bertelsen, 3F Midtfjord. Derfor opfordrer vi egnens virksomheder til at henvende sig, når de mangler medarbejdere. Via vor jobdatabase kan 3F Midtfjord matche medarbejdere til virksomhedernes behov. Jobformidlingen via fagforeningen har traditionelt stået stærkt inden for bl.a. byggeriet. Nu er ordningen imidlertid udbredt til hele 3F-området. Gennem indsatsen for at matche de ledige med virksomhedernes krav får 3F Midtfjord et godt billede af, hvilke kvalifikationer, der er brug for. - Vi kan så hjælpe de ledige

med at finde uddannelsestilbud, hvad enten det drejer sig om truckcertifikat, stilladskurser eller andet, understreger Brian Bertelsen. På den måde skabes jobordninger til gavn for de ledige og for virksomhederne. Som led i beskæftigelsesreformen inddrages 3F Midtfjord det første halve år af ledighedsperioden mere aktivt i de ledige medlemmers beskæftigelsesmæssige afklaring sammen med det offentlige Jobcenter. Fagforeningsformand Lene Haugbølle opfordrer virksomhederne til at kontakte 3F Midtfjords jobformidling. - Med vores gode jobdatabase og vort kendskab til medlemmernes kvalifikationer kan vi lynhurtigt få fat i de af vore ledige, som matcher de stillede krav til et bestemt job. Vi har gode erfaringer fra formidling af cirka 100 job det sidste års tid, slutter Lene Haugbølle, 3F Midtfjord.


Aars Avis

SIDE 34

16. SEPTEMBER 2015

Bal i Vejgaardhallen Fredag den 18. september kl. 20.00-00.45. Musik: PetMic´s

Arrangør: Danseforeningen Livsnyderne

Medarbejder til intern faktureringsafdeling søges

Visitkort Brevpapir Kuverter Menukort Brochurer

Til administrationen i Haverslev søger vi en medarbejder på 37 timer til vores interne fakturerings- og indkøbsafdeling. Der er tale om et vikariat af ca. 10 måneders varighed.

INTERN SÆLGER

med stort S til trælastafdeling

XL-BYG Farsø

Farsø Tømmerhandel & Byggecenter A/S søger en ambitiøs sælger til at understøtte og udbygge den positive udvikling i vores trælastafdeling. Vi er kendt for at være en ambitiøs dynamisk forretning, og du skal naturligvis have lyst til at sikre, at kunderne får den bedste service og optimale løsning. For den rette sælger er der tale om en spændende og udfordrende stilling, der kan være springbræt til at gøre karriere i Vorupgruppen, som XL-BYG Farsø er en del af. Jobbets primære indhold: • Salg til og servicering af vores mange loyale kunder – både gør-det-selv kunder og håndværkere. • Rådgivning, tilbudsgivning samt mængde og materialeberegning af alle typer byggemateriale. • Samarbejde med øvrige friske kollegaer i afdelingen, som alle brænder for deres job. Vi forventer, at du: • Kender branchen, arbejdsgangen og dagligdagen fra en lignende stilling. • Har erfaring med salg og indkøb af alle typer byggematerialer. • Er kunde- og salgsminded – og motiveres af den direkte kundekontakt i forretningen. • Har ”købmandskab og salgsgen” i topform. • Som person er selvstændig, seriøs og imødekommende med ”glimt i øjet”. • Er fleksibel og forandringsparat. Vi tilbyder den rigtige kollega En spændende og afvekslende hverdag i vores trælastekspedition i tømmerhandlen. Du bliver en del af en velfungerende, fremtidsorienteret og nytænkende organisation med korte beslutningsveje og et uhøjtideligt arbejdsmiljø.

Du skal varetage ansvaret for kontakten mellem butikkerne og administrationen. Du skal pleje vores sortiments- og prisændringer i vores IT-system og bearbejde varebestillingerne fra butikkerne såvel som vareindgange til vores centrallager. Du bestiller friskvarer ved leverandørerne og har dagligt kontakt med mange kunder og ikke mindst personalet i vores butikker. Du udfører dine opgaver selvstændigt og pålideligt. Du arbejder gerne i team og gennem dit engagement, din venlighed, og behagelige væremåde i øvrigt fremmer du et godt samarbejde. Arbejdstiden ligger mellem 04.30-16.00 i hverdagene. Du skal være forberedt på at arbejde på helligdage.

Vi tilbyder naturligvis en attraktiv løn med pension m.m. Ansøgning: Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning med CV og relevante bilag med overskrift ”Trælast sælger Farsø” til e-mail: so.sk@vorupgruppen.dk senest den 22. september 2015. Vi gør dog opmærksom på, at ansøgninger behandles løbende, og stillingen besættes, når vi har den rette kandidat. Der er naturligvis fuld fortrolighed for alle ansøgere. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Søren Skov på tlf. 27 80 45 24. Arbejdsstedet er Farsø Tømmerhandel og Byggecenter A/S, Søndergade 33, 9640 Farsø, tlf. 98 63 16 99. Firmaprofil

VORUPGRUPPEN består af 10 selvstændige tømmerhandlere i det østjyske område, med forretninger i Vorup (Randers), Hadsten, Ryomgaard, Thorsø, Hadsund, Mariager, Øster Tørslev, Sunds v. Herning, Farsø og Møldrup. Vorupgruppen deltager i XL-BYG kæden, som består af 112 forretninger i Danmark. Vores idé-grundlag er: • at yde vore kunder en god service og en god betjening • at have et bredt sortiment til hus, have og byggeri • at sælge varerne til de ”rigtige priser”

FIND DIT NYE JOB HER PÅ SIDERNE

Foreningsblade Fakturaer Brochurer Bøger Indhent tilbud

Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2015. Du kan ansøge på www.aldi.dk Eller sende din ansøgning til: ALDI Haverslev KS Industriparken 25 9610 Nørager Att.: Personale- og administrationschef Lars L. Nielsen

AARS BOGTRYK & OFFSET Himmerlandsgade 150 Tlf. 98 62 17 11

Lagermedarbejder TIME søger en medarbejder til vores lager, der er klar til at tage fat – er det dig? Arbejdsopgaver

TIME tilbyder dig

• • • •

• En spændende stilling i en virksomhed i stærk vækst internationalt. • Du får gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. • Fokus på selvstændighed. • Arbejdstid på 37 timer man-torsdag 07.00-15.45 og fredag kl. 07.00-12.15. • Løn efter kvalifikationer.

Varemodtagelse Plukning/pakning af ordrer til produktionen Kontakt til leverandører Lægge varer på rette hylde (herunder pallevarer) • Statusoptælling ad hoc i forbindelse med lagerudvikling o Ved månedlig statusoptælling skal du være indforstået med en forlænget arbejdsdag Du kan tilbyde TIME • Relevant erfaring fra en lagerfunktion (eller lignende) • Erfaring med varemodtagelse • Fortrolighed med IT systemer. (TIME anvender Navision) • Engagement, ordenssans og ansvarlighed • Gode kollegaer og en fri omgangstone

Nysgerrig på mere? Se mere på: www.time-danmark.dk/jobs • Stillingen ønsker TIME besat hurtigst muligt • Send din ansøgning senest 25. september 2015 på mail: kennethb@teamtime.dk • Ønsker du yderlige oplysninger om jobbet som lagermedarbejder ved TIME kan du kontakte Kenneth Buus på 40886930

Stillingen kræver, at du har kørekort til bil, samt Mandag-torsdag ...9.00-17.30 Mandag-fredag ....... 9.00-17.30 truckcertifikat Fredag ....................9.00-18.00 Lørdag ...................... 9.00-13.00 Lørdag ....................9.00-13.00 Søndag ..................... 10.00-15.00 Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

TRYK

Tiltrædelse medio november.

Den daglige omgangstone i virksomheden er fri og uformel, og her er albuerum til at igangsætte nye aktiviteter og tiltag. Vi prioriterer, at du bliver en del af teamet, og oplever et super godt arbejdsmiljø.

NYT JOB?

DESIGN

TIME Danmark Søndervang 3 - 9640 Farsø Telefon +45 98 63 24 33 www.versalift.dk

Mandag-torsdag ...9.00-17.30 Mandag-fredag ....... 9.00-17.30 Fredag ....................9.00-18.00 Lørdag ...................... 9.00-13.00 Lørdag Søndag ....................9.00-13.00 ..................... 10.00-15.00

Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

TIME er et dynamisk internationalt team på godt 600 medarbejdere, hvoraf de 100 arbejder i Farsø. Vores primære opgave er opbygning, montage og service af kurve-lifte på vans og lastbiler. TIME tilbyder en arbejdsplads med gode kollegaer og en virksomhed i en rivende udvikling.


Aars Avis

16. SEPTEMBER 2015

SIDE 35

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK FOR FODTERAPI Se jobop hele jutlan slaget på der.d k/job

Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

Jutlander Bank søger

Souschef til Privatkundeafdelingen i Aars Vi forventer, at du

Vi tilbyder dig

• er teamplayer og brænder for at skabe resultater gennem dine kolleger

• job i en succesfuld bank præget af ekspertise, engagement og ambitioner

• har et højt fagligt niveau, som du kan for midle videre gennem sparring med kolleger

• central rolle i en afdeling med stor markedsandel i lokalområdet

• kan dit kreditmæssige håndværk

• 23 motiverede og engagerede kolleger

• motiveres af at arbejde med ledelse

• mulighed for personlig udvikling

Få en gratis fodscanning og tag det første skridt på vej mod større velvære

MANDAG DEN 28/9 fra kl. 1000 HUSK at ringe og bestille tid på tlf. 53 76 72 48

Brian Skaarup fra SENZONE vil være til stede denne dag. BEMÆRK OGSÅ, at der er mulighed for at få tilskud til SENZONE - vi hjælper dig gerne med at undersøge dette. Læs mere om SENZONE såler på

www.elsehaldrup.dk

Ring til Else Haldrup - hun har fod på det ...

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40

www.aarsavis.dk

✔ Vikarservice

FARVEKOPIER

Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

* A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso

Farvekopicenter Aars

Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Annonce i Farsø Avis.

Vinteropbevaring Vinteropbevaring

Opbevar din campingvogn, båd,tørt bilogeller traiOpbevar din campingvogn,båd,bil eller trailer sikkert i vinter.

KØB OG SALG

ler tørt og sikkert i vinter.

Vi har åben hver lørdag fra 1. september til sidste lørdag i oktober for indlevering.

Vi har åben hver lørdag fra 1. september til Eller kontaktlørdag os telefon 98631522 og sidste i oktober for98631425. indlevering. Eller kontakt på Svoldrupvej 18 9640 os Farsø 98 63 14 25.

Har du fodpine? · Smerter dine fødder? Smerter dine hæle? · Smerter det i svangen? Har du ondt i dine knæ? · Har du ondt i dine hofter? Har du ondt i ryggen?

KLINISK TANDTEKNIKER

LÆS OGSÅ AARS AVIS PÅ

BLANDEDE

- valget er frit - valget er dit

GRATIS fod-scanning!

Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Markedsvej 5-7 9600 Aars jutlander.dk

Hjemmehjælp

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

Benyt chancen nu:

telefon 98 63 15 22 eller

Svoldrupvej 18 9640 Farsø

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

SUNDHED & VELVÆRE Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kører også på udebehandling

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

St. Algade 15, Nibe - Tlf. 53 76 72 48 ÅBNINGSTIDER: Mandag: udebehandling • Tirsdag: 9.00 - 16.00 Onsdag: 10.00 - 19.00 • Tordag: 9.00 - 13.00 • Fredag: 9.00 - 16.00

TIL LEJE

Lejlighed til leje

Himmerlandsgade 53, 1. sal 3-vær., 82 m2. Leje 4.900 kr. pr. mdr. + forbrug. Nyt køkken og bad. Stor sydvendt tagterrasse. Tlf. 23 26 90 11

Aars midtby

3 vær. lejlighed 75 m2 udlejes pr 1. oktober 2015. Husleje pr. mdr. kr. 4.200 + forbrug. Dep. 3 mdr.s leje. Henvendelse tlf. 28 96 38 62

Til leje

2 værelses, 49 m2 kr. 2.800,- + forbrug. 2 værelses, 73 m2 kr. 3.300,- + forbrug. Haverslev Tlf. 21 74 84 98 (efter kl. 16.00)

Kontorlokaler og lager

4 kontorer m/tilhørende 125 m2 lager udlejes billigt. Kan evt. opdeles. Centralt beliggende - Nygårdsvej, Aars. Tlf. 61 75 18 84

Til leje

2 vær. lejlighed nær centrum i Aars til leje fra 1. september. Adgang til vaskemaskine og tørretumbler. Månedlig leje kr. 3.900 incl. forbrug. 3 mdrs. dep. Henvendelse tlf. 20 10 01 60/ 98 62 26 70

Sønderup

Rækkehus med egen have, 82 m2, køkken, stue og 2 værelser. Nyrenoveret. Tlf. 40 38 18 27

Dejlig centralt beliggende

3 vær. lejlighed i Aars, kr. 4.500 + forbrug. Lækker 2 vær., 1. sal i Ravnkilde, kr. 3.200 + forbrug. AMH Bolig amh@amhbolig.dk Mob. 22 71 12 70

Til leje centralt i Aars

3 vær. nyrenoveret lejlighed på 94 m2 til 5.100 kr. pr. mdr. 2 vær. nymalet lejlighed på 54 m2 til 3.500 kr. pr. mdr. Indskud 3 mdr.s leje Tlf. 40 86 48 14

Lejlighed til leje i Aars

3 vær. lejlighed på 1. sal, Himmerlandsgade, 123 m2, 6000 kr. + forbrug. Overtagelse: Snarest. Tlf. 72 45 44 93

Billig lejlighed

Farsø Rådhuscenter

Velindrettet 3-vær. lejlighed på 93 m2. Beliggende på svalegang over Rema 1000 (indgang fra Th. Eriksens Vej) Stor altan. Husleje kr. 3.950 pr. md. + forbrug. Yderligere oplysninger www.escot.dk

Tlf. 99 36 66 04

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk


Aars Avis

SIDE 36

Labradorhvalpe Labrador retriver hvalpe sælges med stam/ sundhedsbøger. Forældre avlsgodkendt i DKK og DjR. DNA testet, HD og AD 1. kl. til jagt og familie m.m. Far fra England, Dansk Working Test mester og Dansk Field Trial Champ. Salgsklare 2. sept. 15. Tlf: 21 78 77 74/28 34 88 56

Himmerlandsavisernes

loppemarked Syv lokale aviSer for Samme priS! 89.121 eksemplarer

Sælges: 19 stk. nye B6 tagplader. Rødbrune, 1000,- (Aars) Tlf: 40 41 32 07

HIMMERLANDS AVISERNE

Brænde - grantræ i 1 mtr. stykker. Skovet efterår 2014. 180 kr. pr. m. Tlf: 61 76 06 98 Campingvogn, vinteropbevaring tilbydes. 10 hk Skjold slaglemølle 950 kr. Hydraulikstation 950 kr. Tlf: 29 87 15 26

...fra kyst til kyst

NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34 Mønter fra Kimbrerfesten Tlf: 86 35 27 51 Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97 Alt jern og skrot. Gode priser samt hurtig afhentning. Tlf: 25 47 13 12 Campingvogne opstaldes for vinterhalvåret kr. 750. Blærevej 114. Tlf: 51 16 25 30/30 69 67 43

Gammelt jern og skrotbiler købes/afhentes, op til kr. 2300,- alt efter stand. Tlf: 40 28 61 89

sÆlges: Bekæmp myrerne med effektivt naturprodukt, ufarlig for husdyr, drøjt og billigt. 1 ltr. tørstof kr. 150, er rigelig til en sæson. Tlf: 23 92 11 97 Brother DCP-315W printer, kopierer, scanner sælges for 200 kr. Helt i orden. Afhentes i Hadsund. Tlf: 50 25 55 47 Brugt plæneklipper. sælges B.S. motor. Nyrenoveret, Pris 300,-. Jeg kan måske købe din gamle klipper. Træffes efter kl. 15.30. Tlf: 30 31 98 94

HIMMERLANDS AVISERNE

Nyt loppemarked Teltet er fyldt Keramik, porcelæn, værktøj Emhætte, indbygningsovn m. m. Lørdag og søndag kl.10.0016.00 Vaarvej 33, Farstrup. Tlf: 51 52 96 11 Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag og søndag d. 19. og 20. september kl. 10.00-16.00. Ledige stande udenfor. Loppepigerne. Tlf: 52 17 71 72

Grøntsager sælges fra marken: Kartofler, gulerødder, rødbeder, pastinak, porrer, syltegræskar, persille, rodpersille og løg. Grandgaardsvej 44, 9620 Aalestrup. Tlf: 51 29 51 63 Hækplanter: Liguster ”Liga” store sunde planter med godt rodnet. Bestil allerede nu! Tlf: 23 39 16 05 Indendørs loppemarked 19.20. september kl. 10-17. Lyngby Gl. Skole, Lyngbyvej 14, 9520 Skørping. Møbler, glas, nips, tøj osv. Gratis kaffe og kage. Tlf: 23 23 61 43 Kartofler saml selv. Lørdag og søndag. pr. kg 2.00 kr., Frugtvejen 70, Aalestrup Tlf: 20 89 51 08 Stiga Villa 9F 85 cm skær Frontmonteret. Velholdt, 6.600 kr. Tlf: 61 67 28 23

Sælges: Drivhus / pavillon. Luksus drivhus/pavillon, bestående at to hvide Juliana Diamant, som er bygget sammen til et, i alt 15 m2. God kvalitet med 4 mm hærdet sikkerhedsglas. Sokkel m.m. medfølger. Eneste af sin art i Danmark. Pris, excl. nedtagning og transport kr. 10.000. Henvendelse kun efter kl. 18.00 Tlf: 30 68 26 50

4 stålfælge ”Bridgestone” vinterdæk 205-55-R16, Volvo hjulkapsler 500,-, 1 stk ”Tom-Tom” navigation 300-, 1 stk ”Baby Bjørn” bæresele - ikke brugt nypris 850- nu 500,-, 1 solid tipvogn til havetraktor 500,- . Mobil. Tlf: 23 45 65 18 Brænde - Gran 200 kr. pr. m. Løv fra 295 kr. pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30 Opbevaring af campingvogn. Tlf: 42 65 61 11

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Betaling:

SE HER!

Kontant ved indlevering af annoncen, eller Send via e-Mail:

Sælges: 45 knallert Model Zip, kørt 8.400 km. Pæn og velholdt. Pris 3.500 kr. Tlf: 23 28 36 78

annonce@ himmerlandsgruppen.dk

Flytte/loppemarked på Pilehaven 9 I Farstrup, 9240 Nibe. Lørdag den 19. september kl. 10.00-16.00.

og overfør Betalingen via Swipp

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Herrejakke Baby-rejseseng (300 kr.), herrejakke (300 kr.) small, damejakke (200 kr.) str. 40 som ny. Tlf: 23 62 83 29

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Dansk-svensk gårdhundehvalp sælges. Hanhund med chip, vaccineret og ormekur. Født 10. juni. Ved Farsø. Tlf: 81 61 88 74

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING

købes:

16. SEPTEMBER 2015

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskVelholdt Varde iner, herunder også traktorer. brændeovn. (Disse ting henYdelse 3,5 kw. avisens Fungerer perfekt. vises til henholdsvis EJENDOMSSIDER, Pris 1.500 kr. (Aars). MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du41 kan32 IKKE07 Tlf: 40 indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken LOPPEMARKED BEKENDTGØRELSER. AALESTRUP

Hvor BJERGEGAARDSVEJ stor må annoncen være? 2 AnnoncenMIDTERSTE må HØJST fylde 20HAL ord. Det første Åben hver ord f.eks. »SÆLGES« og weekend til slut »tlf. nummer« LØR/SØN 10-16 regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. Hør for ledig stand: 30461190 - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkombortgives: men til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. (hun) samt Kælne rødstribede

sorte/hvide (han) kattekillinger Hvad væk. koster en loppeannonce? gives KUN kr. 50.00 pr. annonce for 29 hver32 indrykning. Tlf: 52 40

Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE! Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

tlf. 24 61 42 73

priSer:

Se eKSeMpler:

50

kr.

for almindelig loppeannonce med op til 20 ord.

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

for loppe­ annonce om f. eks. loppe­ marked med angivelse af tid og sted.

Stort loppemarked i laden på Hverrestruplund, Eveldrupvej 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Tlf: XX XX XX XX

150

kr.

for loppe­ annonce med billede og op til 20 ord.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

Hvor blivermotorcykler, annoncen indrykket? du kan annoncere med alt brugt fra hjemmet, dog ikke biler, Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 AarsAvis. Farsø Avis. campingvogne og traktorer. annoncer herom henvises til avisens øvrigeekspl.): annonce­rubrikker. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.


Ulrik Lemvig â&#x20AC;˘ Mobil 22 43 14 46 â&#x20AC;˘ www.soettrupms.dk

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

M s a â&#x20AC;&#x2122; rkservice d r a a g j ø H

Nür Herregürden Hessel søndag slür dørene op til Efterürets Dag, vil der vÌre fokus pü fürene, men traditionen tro vil man ogsü kunne møde andre dyr og blive klogere pü de danske hündvÌrkstraditioner.

Efterürets Dag med husflid, dyr og markarbejde pü Herregürden Hessel Søndag slür museet dørene op til en stor oplevelse for hele familen I september er det nu blevet en tradition pü Museet Herregürden Hessel at afholde Efterürets Dag, der er en stor aktivitetsdag, hvor hele familien kan blive klogere pü histoien - vel at mÌrke uden at kede sig! Som sÌdvanlig kan man pü museet hilse pü alverdens dyr, men pü Efterürets Dag er der først og fremmest fokus pü füret, og der vil vÌre udstillet en del forskellige füreracer. Som første punkt i dagens program kommer fürekonsulent Jens Chr. Skov og fortÌller om fodring af für og lam, og i løbet af dagen vil mange für fü trimmet pelsen. Füreklipningen plejer at vÌre et hit blandt isÌr familiens yngste medlemmer. Det stopper dog ikke med klipningen af fürene, for man kan ogsü pü nÌrmeste hold se, hvordan ulden efterfølgende bliver bearbejdet til garn. Ligeledes vil man kunne opleve, at der bliver arbejdet med hundehür. Er man hverken til für eller hunde, kan man naturligvis ogsü klappe nogle lidt større dyr som stude og heste. Er man mere til smü husdyr, vil der ogsü vÌre mulighed for at kÌle en høne og nusse en kanin. Biavlerforeningen kommer ogsü forbi med büde honning og mjød, og de tager müske ogsü en flok bier med. Der vil dagen igennem vÌre massevis af hündvÌrksaktiviteter rundt pü hele Herregürden Hessel büde ude og inde. Dagen skal synliggøre glÌden ved hündens ar-

Pü Efterürets Dag kan man blandt andre møde Herregürdens Hessels vÌvelaug, øllaug, snapselaug og køkkenpigelaug, og man kan büde smage pü deres varer og give dem en hjÌlpende hünd med deres arbejde.

bejde og vise kreativiteten inden for de forskellige husflidsteknikker. Ved de forskellige arbejdende stande har man mulighed for büde at kigge pü, lade sig inspirere og selv prøve de forskellige ting. Der vil vÌre, strik, nülebinding, vÌvning, knipling, bogbinding, pileflet, birkebark, halmarbejde, sivfletning, hørarbejde og meget mere. Museets vÌvelaug vÌver pü de gamle skaftevÌve i vÌvestuen og i stuehuset. TrÌdrejerlauget arbejder i karetmagervÌrkstedet, her kan man selv prøve at dreje noget. Børnene kan lave reb hos rebslageren. Ligeledes er der mulighed for at arbejde sammen med smedelauget i den gamle smedje. I det gamle køkken stür køkkenpigelauget og deler smagsprøver ud, og der vil ligeledes vÌre smagsprøver

hos øllauget i bryggerset og snapselauget i folkestuen. Udover arbejdende stande er der ogsü salgsboder med mange forskellige spÌndende ting, büde noget til den søde tand, forskellige madvarer og beklÌdning.

Pløjning i 1000 ĂĽr I ĂĽr gentager HerregĂĽrden Hessel â&#x20AC;?ĂĽrhundredes markarbejdeâ&#x20AC;?, som viser glimt af pløjning i 1000 ĂĽr, pløjning med ard og hestespand, pløjning med heste og 1800/1900 tals plov, pløjning med veterantraktorer og pløjning med stor moderne traktor. PĂĽ markerne rundt om Hessel vil der vĂŚre livlig aktivitet, nĂĽr Veterangruppen Vesthimmerland møder op med de gamle traktorer og pløjer, harver og sĂĽr. EfterĂĽrsarbejde omfatter desuden udkørsel og spredning af møg, ligeledes med gamle maskiner.

Herefter kommer unge og lidt ĂŚldre pløjere sĂĽvel nybegyndere som professionelle. I samme forbindelse bliver der ogsĂĽ arrangeret â&#x20AC;?konkurrencepløjningâ&#x20AC;?. Efter plovene kommer harverne for at tilberede et godt sĂĽbed til sĂĽmaskinerne, som skal sĂĽ den rug, der skal vokse og blive grundlaget for nĂŚste ĂĽrs høst. Der bliver taget roer, gulerødder og kartofler op, gĂŚsterne kan selv fylde en pose og tage noget med hjem. BĂĽde â&#x20AC;?ĂĽrhundredes markarbejdeâ&#x20AC;? og â&#x20AC;?veterantraktortrĂŚkâ&#x20AC;? starter sidst pĂĽ eftermiddagen og vil fortsĂŚtte dagen ud. I cafeen kan købes hĂĽndmadder og kage, og desuden vil der kunne købes grill pølser og gule ĂŚrter. En dag for hele familien med masser at se pĂĽ og deltage i.

Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53) Flytning af gylle pr. time Presning af ...............575,minibig + wrapning â&#x20AC;˘ Flytning af gylle, Slangebom 16/20/24m Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfĂŚlder. presning og wrapning af rundballer â&#x20AC;˘ Udkørsel m/syre tilsĂŚtning â&#x20AC;˘ SortjordsnedfĂŚlder â&#x20AC;˘ Presning af minibig + wrapning â&#x20AC;˘ Presning og wrapning af rundballer

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFĂ&#x2DC;RES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

Spu

r/rør

kanale

gylle ling af

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

Annoncetelefon 98 62 17 11

Ă&#x2026;RETS Ă&#x2020;BLEHĂ&#x2DC;ST ER I FULD GANG og vi holder Ă&#x2026;BENT HVER DAG for SALG af

Ă&#x2020;BLER & PĂ&#x2020;RER - samtidig kan du købe honning og koldpresset ĂŚblesaft - presset pĂĽ frugt fra egen plantage

& 9864 9231 ¡ Brovejen 78 ¡ Korsø ¡ 9620 Aalestrup (mellem Simested og Hvilsom) ¡ www.brovejensfrugt.dk HVER LĂ&#x2DC;RDAG-SĂ&#x2DC;NDAG kl.10.00-16.00

fra 19. september til 18. oktober - samt HVER DAG i skolernes efterĂĽrsferie, UGE 42

SELVPLUK i Ă&#x2020;BLER & PĂ&#x2020;RER LĂ&#x2DC;RDAG d. 19. sept. kl. 10.00-16.00 - byder vi:

Velkommen til Ă&#x2020;BLETs DAG med masser af smagsprøver fra den nye ĂŚblehøst - samt vores kendte, velsmagende ĂŚblesaft. Vi fĂĽr igen i ĂĽr besøg af Foreningen til Levendegørelse af Landsbykulturen i Vesthimmerland, der vil vise, hvordan man pressede ĂŚbler i Âťgamle dageÂŤ. - Og skulle du fĂĽ lyst til en rundvisning, spørger du bare Finn ... han er klar og med pĂĽ den vĂŚrste! Du kan selvfølgelig ogsĂĽ bare taâ&#x20AC;&#x2122; med ĂŚbletoget rundt! PĂ&#x2026; GENSYN pĂĽ LĂ&#x2DC;RDAG!


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 38

Gudstjenester Søndag den 20. september 2015

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Naboen bør også høres Henrik Dalgaard, der er formand for Natur og Miljøudvalget i Agri Nord, peger på problemer ved udpegning af nye § 3-arealer: Det påvirker ikke bare lodsejeren, hvis der kommer nye naturudpegninger på hans ejendom. Det kan også spænde ben for udviklingen på naboejendommen. Udpeges ammoniakfølsom natur som hede, mose eller overdrev, udlægges en bufferzone omkring naturen - og den bufferzone kan godt gribe ind over naboejendommens stalde og driftsbygninger i øvrigt. Derfor bør lodsejere, der påvirkes på deres bygninger, også have høringsret i sager om nye udpegninger af § 3-arealer, selvom udpegningerne sker på naboarealer. I dag kan kommunerne med loven i hånden se bort fra naboernes holdning til ny beskyttet natur. Problemstillingen er højaktuel, da landets kommuner er i fuld gang med at opdatere § 3-registreringer. Langt hen ad vejen foregår det i en god dialog med lodsejerne, og eventuelle fejl og uoverensstemmelser bliver løst hen over køkkenbordet, hvor man kan sidde med dyrkningshistorikken

og kommunens billedmateriale fra luftfoto. Desværre ser vi også sager, hvor naboer til udpegninger kommer i klemme. Agri Nord henvender sig nu til kommunerne, da vi har oplevet flere tilfælde, hvor lodsejere lader et areal udvide med registrering eller et nyt areal opstår. Det er som nævnt kun lodsejeren, som berøres direkte, der er høringsberettiget. Problemet spidser til, hvor ejeren har den tilgang, at for hans drift og praksis betyder nye udpegninger ingenting. Han vil derfor ikke komme med indsigelser. Udfordringen opstår, når lodsejerens nabo er ejer af en husdyrproduktion, og på den måde bliver belastet af nye afstandskrav. Agri Nord vil prøve igennem vores samarbejde med kommunerne at indføre den praksis, at hvis der sker ændringer som kan påvirke en nærliggende husdyrproduktion, så skal denne part også høres. Jeg er ikke i tvivl om, at dette kan lykkedes, men jeg så helst, at denne praksis blev løftet op på national plan, så retningslinjerne bliver enslydende over hele landet. Der er helt klart behov for en lovgivning, som også beskytter naboerne til de udpegede naturarealer.

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

En ny indkomstprognose fra SEGES under Landbrug & Fødevarer viser, at den gennemsnitlige indkomst på et heltidslandbrug ender på et nul i både 2015 og 2016, og det kalder på politisk handling, mener Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

Ny prognose understreger behov for politisk indsats for landbruget

Lave priser gør det svært for landmænd at tjene penge En ny indkomstprognose fra SEGES under Landbrug & Fødevarer viser, at den gennemsnitlige indkomst på et heltidslandbrug ender på et nul i både 2015 og 2016. Det er fortsat lave priser på svinekød og mælk der betyder, at landmændene ikke kan få driften til at hænge sammen. Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, mener, at den dystre prognose understreger behovet for politisk handling - Det er et overvældende antal af landmændene, der står i en helt uholdbar økonomisk situation. Vi kan nu se de fulde konsekvenser af Ruslands stop for import af fødevarer fra EU og det kraftige fald i Kinas efterspørgsel efter mejerivarer. Det rammer især vores mælke- og svineproducenter hårdt. Det er derfor helt nødvendigt, at der både i EU og i Danmark gribes til hurtig politisk handling, så ikke flere landmænd end højest nødvendigt bukker under i krisen, siger Martin Merrild. Landbrug & Fødevarer peger på regeringens kommende fødevare- og land-

brugspakke – den såkaldte 16-punktsplan – som afgørende for, at der på den lidt længere bane kan skabes positive resultater i erhvervet. - Vi skal have løftet indtjeningen generelt i landbruget. Her er det helt afgørende, at der ændres på nogle af de grundlæggende rammevilkår, sådan som planen fra regeringen forhåbentligt også lægger op til. Danske landmænd kæmper med den ene hånd på ryggen i forhold til vores europæiske konkurrenter, og det skal der gøres op med. Det er især dansk overimplementering af miljøregler, der forringer den danske konkurrenceevne i urimelig grad, siger Martin Merrild. - Men der er også behov for en helt akut håndsrækning fra både EU og det danske Folketing, hvis vi skal bevare de mange job, den store eksport og ikke mindst troen på fremtiden for den danske fødevareklynge. Krisen i dansk landbrug er hele Danmarks krise, fortsætter Martin Merrild. Prognosen viser, at svineproducenterne står til underskud på godt 300.000 kr. i 2015 og et mindre, positivt

resultat på cirka 75.000 kr. i 2016. Mælkeproducenterne ligger i begge år med et gennemsnitligt underskud i niveauet 100.000-200.000 kr. Erhvervsøkonomisk chef i SEGES, Klaus Kaiser, siger om prognosen: - Der er lige nu en usædvanligt stor mængde negative effekter i markedet og politisk, som tilsammen rammer dansk landbrug særdeles hårdt. De svage resultater skaber et stort, akut likviditetsbehov, primært i svine- og mælkeproduktionen, siger Klaus Kaiser. Gennemsnitstallene dækker dog over en stor spredning. Således forventes den bedst indtjenende tredjedel af landmændene at tjene knapt en million kroner i både 2015 og 2016. Formand for L&F, Martin Merrild, siger, at det viser, at der er masser at kæmpe for: - Der er brug for dansk fødevareproduktion på den lange bane. Vores kvalitetsprodukter er efterspurgt overalt i verden. Vi ser fortsat et stigende marked, som kan trække dansk eksport, hvis vi formår at komme gennem denne krise uden alt for mange skader.

Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke 16.00 Giver Kirke ingen Blære Kirke ingen Gislum Kirke ingen Vognsild Kirke 11.00 Haubro Kirke ingen Ulstr up K irke (Markedshallen) 9.30 Gundersted Kirke ingen Veggerby Kirke ingen Sønderup Kirke 10.30 Suldrup Kirke ingen Bislev Kirke ingen Ejdrup Kirke ingen Løgstør Kirke 11.00 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke 9.30 Løgsted Kirke ingen Salling Kirke 10.00 Oudrup Kirke ingen Næsborg Kirke ingen Vindblæs Kirke ingen Ranum Kirke 9.30 Malle Kirke ingen Vilsted Kirke ingen Overlade Kirke 9.30 Farsø Kirke 10.30 Vester Hornum Kirke 9.00 Hyllebjerg Kirke ingen Flejsborg ingen Louns Kirke 10.30 Alstrup Kirke 19.00 Strandby Kirke ingen Ullits Kirke ingen Foulum Kirke 10.30 Svingelbjerg Kirke 9.00 Trængstrup Frimen. 10.00 Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke 10.30 Durup Kirke ingen Rørbæk Kirke ingen Grynderup Kirke 9.30 Stenild Kirke ingen Brorstrup Kirke 10.15 Ravnkilde Kirke 9.00 Aarestrup Kirke 9.00 Haverslev Kirke ingen Aalestrup Kirke 11.00

Aars Landboauktion var i uge 37 tilført 7 SDM kælvekvier, 2800-5900, 3 kødkvæg, 5700-7900, 3 kvier under 12 mdr. malkerace, 2800-3200, 4 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 2200-6100, 30 kvier under 12 mdr. malkerace, 600-3000, 8 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 9005800, 4 tyre over 3 mdr. malkerace, 2000-4300, 10 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 4700-8000, 20 tyre under 3 mdr. malkerace, 200-1600, 8 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 800-2700. Omsætning: 307.245,00 kr.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 38 Basis 346,28 (338,31). SPF+Myc 351,28 (343,31). SPF 355,28 (347,31). Økologi 1004,16 (998,63). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,58 (5,52) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 39

Bærende: Kimbrerskuet køer: Antallet af tilmeldte malkekøer til årets Kimbrerskue stiger en smule i forhold til sidste år, men til gengæld er der sket en stor fremgang i antallet af tilmeldte kødkvæg.

Fremgang i tilmelding af kvæg til Kimbrerskuet Især antallet af tilmeldte kødkvæg stiger Tilmeldingen af dyr til Kimbrerskuet den første weekend i oktober er nu afsluttet, og det er med stolthed og glæde, arrangørerne kan konstatere, at der generelt er en fantastisk stor opbakning til skuet. - Vi er klar over, at især mælkeproducenterne lige nu er udfordret mere end nogensinde. Derfor har vi også fuld forståelse og respekt for, at nogle vælger udstilling på dyrskuer fra. Dog er vi meget glade for, at mange stadig har lyst og mulighed for at rykke en dag ud af kalenderen og tilbringe den i konkurrence og socialt samvær med kolleger og samtidig være med til at markedsføre dansk landbrug overfor forbrugerne, siger Marianne Poulsen, der er en del af Kimbrerskuets dyrskueudvalg. Som noget nyt har folkene bag skuet i år formået at få forskellige firmaer til at sponsorere pengepræmier til de bedste dyr på tværs af racer indenfor de forskellige dyrearter, og det glæder naturligvis arrangørerne. Hos malkekvæg udpeges ”Miss Himmerland” med en pengepræmie på 3000 kroner. Bedste kødkvægsdyr får 2.000 kroner. Bedste hest får 1.500 kroner. Bedste får/vædder får 1.500 kroner. Bedste fjerkræ og bedste kanin får hver 500 kroner. Bedste racedue får 500 kroner. Forbrugeraftenen er efter et enkelt år at have været afholdt lørdag aften flyttet

vet at vende stærkt tilbage næste år, fortsætter Marianne Poulsen. Igen i år vil der blive udstillet både kaniner, fjerkræ og raceduer på skuet. I skrivende stund er det endelige antal ikke gjort op, men der vil med garanti være et bredt udsnit af de forskellige racer, som i år udstilles i det telt, hvor 4H tidligere havde deres udstilling. Til sidst skal nævnes, at 4H som sædvanlig vil deltage med heste og derudover med udstilling af flot pyntede borde og bagværk, som de unge mennesker har lagt et stort arbejde i.

KØB OG SALG Økologiske wraprundballer sælges Første slet 2015. Tlf. 23 80 10 10

Majs sælges på roden

Forbrugeraften: Kimbrerskuets populære forbrugeraften er efter et enkelt år, hvor den blev afholdt lørdag, flyttet tilbage til fredag aften.

tilbage til fredag aften efter ønske fra både udstillere og publikum. Antallet af malkekvæg er steget fra 86 til 90 dyr i forhold til sidste år, og det er især Dansk Holstein og Dansk Rødbroget Holstein, der har æren for det flotte antal. Men alle fire malkekvægsracer vil være repræ-

senteret på skuet. Bedømmelse af malkekvæg afsluttes med en mønstringskonkurrence, hvor dyrskueudvalget håber på mange deltagere. For kødkvægs vedkommende kan man bryste sig af en fremgang på cirka 25 procent fra 111 dyr sidste år til 145 dyr i år. I alt 11 racer

vil være repræsenteret, når publikum besøger staldene om lørdagene. Hesteudstillingen har også været inde i en svær periode, hvor der ikke bliver tillagt så mange nye føl. Alligevel kan folkene bag Kimbrerskuet melde om tilmelding af 60 heste fordelt på 15 forskellige racer.

- Af de 60 heste er de 11 følhopper, så det er meget glædeligt, og der bliver rigtig meget for publikum at se på, siger Marianne Poulsen. - Hos fårene må vi desværre konstatere en tilbagegang i tilmeldinger. Dette skyldes, at flere udstillere desværre er forhindret i at deltage i år – men de har lo-

Ca. 17 ha ved Flejsborg. Henvendelse: Steen M. Pedersen 20 87 91 27/98 67 62 24

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 40

Tre nyansættelser hos Agri Nord

Maria Simonsen.

Maria Simonsen er 1. september tiltrådt som HRchef hos Agri Nord. Hun skal varetage HRrådgivning internt i Agri Nord og skal blandt andet arbejde med udvikling af værktøjer til organisationsudvikling og medarbejderudvikling, ligesom hun skal fungere som sparringspartner for ledelsen i HR spørgsmål. Maria Simonsen kommer fra en stilling som HR-konsulent i Thisted Kommune og har tidligere arbejdet hos Aalborg Universitet. Hun er uddannet cand. scient. adm. med speciale i organisation fra Aalborg Universitet i 2010, og sideløbende med sit studie arbejdede hun hos Siemens Wind Power.

Pernille Sloth Christensen

Maria Simonsen er 32 år og bosat i Aalborg. Pernille Sloth Christensen er 1. september tiltrådt som svinerådgiver hos

Agri Nord. Hun er uddannet virksomhedsleder fra Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk. Hun har været ansat som driftsleder på en række svinebedrifter med alt fra 500 til 1.200 søer. Hun har siden foråret været tilknyttet Agri Nords svinerådgivning som praktikant. Pernille Sloths speciale er praktisk rådgivning, og en stor del af hendes arbejde kommer til at foregå ude på staldgangen. Det kan være i sobesætninger, som kæmper med dårlige produktionsresultater eller hos landmænd og driftsledere, der blot ønsker at optimere deres arbejdsgange. Pernille Sloth Christensen er 34 år og bosat i Tylstrup.

Erik Andersen.

Erik Andersen er 1. september tiltrådt som kunde- og salgschef hos Agri Nord. Han kommer fra en stilling som Customer Relationship Manager hos firmaet Spitze & Co, med opgaver inden for salg, opdyrkning af nye markeder og afsætning af nye produkter. Han har desuden en baggrund hos KMD, hvor han gennem 29 år har arbejdet med ledelse indenfor salg, kundesupport og konceptudvikling. Erik Andersen er oprindeligt uddannet inden for skat og inkasso. Hos Agri Nord indgår Erik Andersen som en del af ledelsen og får ansvar for kunder og salg. Erik Andersen er 61 år og bosat i Aabybro.

BLANDEDE • Presning af rundballer, kan også snittes. • Gummigedsarbejde udføres. • Forskellige redskaber kan medfølge.

Leander Thyrrestrup • tlf. 22 20 39 03

Nordiske ministre danner fælles front mod antibiotikaresistens De nordiske sundheds- og fødevareministre samarbejder Sundhedsministre og fødevare- og landbrugsministre fra medlemslandene i Nordisk Ministerråd er gået sammen om en fælles deklaration, der skal styrke samarbejdet mellem de nordiske lande om antibiotikaresistens og skabe en fælles stemme udadtil, eksempelvis i EU. - Antibiotikaresistens er et voksende problem, som kan give alvorlige udfordringer i sundhedsvæsenet, hvis vi ikke får tacklet det effektivt. Bakterierne kender ikke til fag- eller landegrænser, og derfor giver det rigtig god mening at håndtere problemet i et bredt og internationalt samarbejde, siger sundhedsminister Sophie Løhde. De nordiske lande vil etablere en strategigruppe, som kan fremme udvekslingen af best practice og sikre en effektiv anvendelse af de nordiske ressourcer inden for resistensområdet. Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, er tilfreds med, at man nu får et fælles nordisk afsæt for samarbejdet om antibiotikaresistens. - I Norden har vi gode erfa-

De nordiske sundheds- og fødevareministre er gået sammen om at bekæmpe antibiotikaresistens. Blandt andet opretter de nordiske lande nu en strategigruppe, der skal styrke det nordiske samarbejde om antibiotikaresistens på tværs af lande- og faggrænser.

ringer med at holde antibiotikaforbruget i landbruget på et lavt og ansvarligt niveau, fordi vi ved, at forbruget kan lede til udvikling af resistente bakterier. Men problemet med resistens er grænseoverskridende, og derfor vil vi gerne udbrede vores erfaringer, så vi kan tage hånd om problemet in-

ternationalt, siger Eva Kjer Hansen. Generalsekretær for Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten hilser det tværsektorielle initiativ meget velkomment: - De nordiske lande er førende i bekæmpelsen af antibiotika resistens, og derfor er denne erklæring et vigtigt

skridt på vejen til at løse en stor udfordring på tværs af lande- og faggrænser. Det er desuden en meget konkret opfølgning på Bo Könbergs rapport om udvikling af det nordiske sundhedssamarbejde, understreger han.

Skal du også til Åbent Landbrug? Søndag kan du få en oplevelse, du ikke finder i app store Vil du give dine børn en oplevelse, der ikke findes i en app store? Så kom på landet søndag 20. september, når hele Danmarks spisekammer åbner stalddørene til Åbent Landbrug. Landmænd over hele landet tager imod børn og voksne, der gerne vil vide mere om, hvor maden kommer fra. Rundt om i hele landet bliver der på søndag mulighed for at opleve køer, kalve, grise, mink, kødkvæg, malkegeder, får, høns, samt frugt- og grøntsagsproduktion, når landmænd åbner dørene. Alle er velkomne, og det er gratis. Her på egnen er der blandt andet Åbent Landbrug hos Birgit og Steen Skov på Lilleskovsgaard, som ligger på Aggersundvej 17 i Aars. Her kan du opleve en flot besætning af SDM malkekvæg i nybyggede stalde med nyt malkeanlæg og top moderne faciliteter. Derudover er der spændende aktiviteter på dagen – bl.a. fodring af kalvene, malkning af køerne, erhverv et traktorkørekort til de fine pedaltraktorer, smag lækre produkter fra Arla eller få

På Aggersundvej 17 i Aars slår Birgit og Steen Skov søndag dørene op til Åbent Landbrug.

information om jagt og naturpleje. Har man madpakken med, kan denne nydes i de smukke, grønne omgivelser. Åbent Landbrug er en enestående lejlighed for både børn og voksne til at blive klogere på, hvor og hvordan dyrene på landet lever, hvordan afgrøderne på markerne kommer ind i laden sidst på sommeren, og hvordan maden ser ud, inden den havner på spisebordet. Der vil alle steder være rig mulighed for at

klappe, se, røre og smage. - Vi vil gerne, at alle danskere er lige så stolte over landbruget, som vi landmænd er. Derfor inviterer vi alle til at se, hvordan vi i et moderne effektivt landbrug producerer fødevarer af høj kvalitet, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild. Besøget ved Åbent Landbrug er et blik ind i en moderne fødevareproduktion, hvor teknologi og robotter er en del af landmandens hverdag til gavn for både

dyrevelfærden og fødevaresikkerheden. Åbent Landbrug koordineres af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Landbo- og Familielandbrugsforeninger, Arla, Mammen Mejeri, Thise Andelsmejeri, Naturmælk, Danish Crown, Tican, Kopenhagen Fur, Hedegaard og Dansk Gartneri. I 2014 fik mere end 86.000 besøgende en spændende og lærerig dag på de åbne gårde.

Profile for Aars Avis

Ars 20150916  

Ars 20150916  

Profile for ugeavis
Advertisement