Page 1

ONSDAG 6. maj 2015

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Aars Vest må ændre planerne AARS: Meget tyder på, at de store planer omkring Aars Vest med “indelukket” opvisningsbane til Aars Idrætsklub og anlæg til diverse andre sportsgrene bliver ændret væsentligt. Ifølge Lokalplan nr. 1050 forindrer såkaldte konsekvenszoner, at byggeriet kan opføres som først planlagt. Fjerkræslagteriet Danpo og Jernstøberiet Danias nærhed i forhold til planområdet betyder, at idrætshallerne og svømmehallen skal placeres i forlængelse af hinanden i stedet for i en hestesko. I hovedtræk medfører konsekvenszonerne,

at følsom anvendelse som skoler, børnehave og haller ikke kan placeres inden for zonerne. Derimod kan boldbaner og lignende udendørs fritidsanlæg samt parkeringsarealer godt placeres inden for beskyttelseszonen. Teknik- og Miljøudvalget valgte dog at udsætte punktet på deres møde mandag. Det skyldes blot, at udvalget ikke ønskede præcise betegnelser på de offentlige bygninger. I stedet for at fastsætte hvilke bygninger der skulle være skole og f. eks. børnehave skal der blot stå “offentlige formål”.

LØGSTØRVEJ

LØGSTØRVEJ

Sp ejde r

TE

NN IS

+40

TTRÆ UG E FR

ND TERE

PARKERING CA. 300 PL

ER

N

89. årgang - Nr. 19

EKSIS

SK AT

ER RP PA AR RK K

DR RI CIN VE-IN EM-I A ID FITN RÆ ES TSH SF AL AC M ILIT ED ET ER

KY S&

MUL TIBA

GAN

GST

&

NE

I)

CAF AD

É M.

KØ R

ERIVE J

&

KU

LT

UR

MUL TIBA

CEN

TE

KL & UB FU N

R

O

NE NG BR

UD

NG

IBU

NE

KE

L

SV SU ØM ND MEH HED AL SC MED EN TE R

LL

CY

O

MU UL TIBA

TR

CY

GA

SK OLI

STØB

HVA UD VAL LPS LP E FI SU UN TN ND ES S ST S IEN (C YK EL

KE

ES

NG BR

SE BY RVIC GN E IN G

STR BA A NE ND R

L

NE

BM

GA

ND

Til samtlige husstande

NE

NE

+40 +40 FÆ

LL

SK OLE

ES

MEL TR

GÅR

HVA

LP

LE IN M

D

Faldne modstandsfolk blev mindet i Aars Hjemmeværnet lagde krans ved mindesten

X

MUL TIBA

MUL TIB BA

Det var et rørende øjeblik, da hjemmeværnsmanden efter at have lagt en krans ved mindestenen for de faldne modstandsfolk fra Aars, gjorde honnør for de faldne frihedskæmpere, inden der blev holdt et minuts stilhed til ære for de døde.

SU

ND ST STI IE IE EN N

DAG

IN

ST

ITUT

IO

SK INDOLI NG

N

(C CYK YKE EL L&

Idrætsfaciliteterne i Aars Vest påvirkes af konsekvenszoner.

GAN AN GST STI I) I)

KY S&

KØ R

Af Lars Lindberg AARS: Da Danmark for

70 år siden atter blev frit efter fem år under tysk besættelse, havde fire unge

mænd fra Aars betalt den ultimative pris. De fire dannede i 1944

en modstandsgruppe, som blot nåede at udføre en enkelt mission, inden de blev stukket og dømt til døden af tyskerne. Skt. Hans Aftensdag i 1944 blev de henrettet tidligt om morgenen, og i første omgang blev de begravet i en fællesgrav, da de tyske myndigheder ikke ønskede at give danskerne et sted, hvor man kunne mindes frihedskæmperne. Siden blev to af de fire modstandsfolk fra Aars genbegravet på kirkegården ved Aars Kirke, og 70 år efter krigens afslutning kunne man mandag aften konstatere, at tyskernes plan om ikke at give danskerne et sted at mindes, i den grad blev forpurret. Omkring 100 mennesker fulgte i haserne på Hjemmeværnet, som gik fanemarch fra rådhuset til kirken, hvor de lagde en krans ved mindestenen for de faldne. Herefter blev der holdt et minuts stilhed, inden mange af de fremmødte valgte at følge med ind i kirken til en gudstjeneste, der også stod i Danmarks befrielses tegn.

PA

RK

ØJT NE E

ER

IN

LE

GEP

LA

CA .

30

0

PL

RIVE

J

DS

G

LE

DS

ER ING

CA

. 40 0

+40

ST

LA

KYS

RK

ØBE

GEP

PA

& KØ R

+40

PL

KÆLKEBAKK

E

+50

KROGH MADSEN ARKITEKTER A/S DISPOSITIONSPLAN 1:3000

Golfbriller Briller med glidende overgang, der er fremstillet specifikt til golfbrugere

Kun Helle Thorning ved, hvornår valget kommer, men jeg er helt klar!

Brillerne giver et meget større afstandsfelt end briller med normal glidende overgang. Derved opnår man en mere korrekt positur, når man skal slå til golf-bolden. Kombineret med et lille læsefelt til scorekortet, giver det den perfekte golfbrille.

- NORDJYLLANDS SUNDHEDSMAND -

FLEMMING

MØLLER MORTENSEN

3998,-

incl. Stel, glas og behandlinger Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk


2 Ugens navne

Aars Avis

6. MAJ 2015

Ugens portræt

Fra varehus i Aars til byggematador

- egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk

Runde fødselsdage

Annoncemodtagelse:

Morten Alofelt Andersen - ny faglig medarbejder hos 3F Midtfjord i Aars.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Nyansat hos 3F Midtfjord

90

Jens Chr. Nielsen, Hvalpsundvej 14, Hornum, søndag, 10. maj.

85

Niels Hansen, Brorstrupkærvej 7, Brorstrup, søndag, 10 maj.

80

Madsbøll Andersen, Tingvej 26, Aars, tirsdag, 12. maj.

70

Birgit M. L. Olesen. Dronningholmvej 7, Aars, fredag, 8. maj.

65

Knud E. Holmager, Lynnerupvej 12, Aars, torsdag, 7. maj.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

65

Bjørn Franck, Tjørnevej 4, Vegger, tirsdag, 12. maj.

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG

Guldbryllup Ingrid og Arne Buus, Tolstrup Byvej 9, Aars, kan fredag, 15. maj fejre 50 års bryllupsdag.

Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

HØJ SERVICE TIL KONKURRENCEDYGTIG PRIS AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Torben Rask

35 års ng erfari

Hans Landry

Birgit Lind Olesen - 70 år fredag, 8. maj. Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , Off. bekendtgørelser større annoncer, samt (møder, indbydelser, takfællesaverteringer med sigelser og lign.), forlystelandre blade: ser og loppeannoncer: Torsdag inden kl. 9. Fredag inden kl. 9.

Ny veterinærsygeplejeske Trine Christensen, Aars Dyrehospital, har netop bestået eksamen og er nu fagveterinærsygeplejerske i anæstesi. Trine Christensen har gennemgået et efteruddannelses forløb gennem det sidste år. Uddannelsen sikrer, at hun i samråd med dyrlægen kan tilrettelægge og selvstændigt overvåge et anæstesiforløb. Anæstesiologi er en af kernefunktionerne i smådyrspraksis, og i takt med den faglige udvikling stilles der stigende krav til smådyrspraktiserende dyrlæger med henblik på sikker og effektiv anæstesi af mindre husdyr. I særdeleshed hunde og katte udsættes i stigende grad for komplicerede indgreb og behandlinger, der samtidig kræver særlig hensyntagen ved anæstesi af disse dyr. Der bliver derfor stillet større krav til veterinærsygeplejerskernes rolle i anæstesiforløbet. Trine Christensen er blandt andet undervist i anatomi, lægemiddellære og apparaturlære. Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

3F Midtfjord har ansat Morten Arlofelt Andersen, 27 år, som faglig medarbejder. Han er født og opvokset i Smørum og blev uddannet elektriker i 2007. Efter et år hos Livgarden blev Morten Arlofelt Andersen ansat som ejendomsfunktionær i en boligforening i Ballerup. I 2010 blev han som den yngste nogensinde tillidsrepræsentant for sine 10 kolleger og to år senere fællestillidsrepræsentant for afdelingernes 150 ansatte. Den unge fagforeningsmand var også i bestyrelsen for Ejendomsfunktionærernes Fagforening, København. I december 2014 rykkede Morten Alofelt Andersen sammen med sin kone og deres nyfødte datter teltpælene op og flyttede til hustruens hjemby, Fjerritslev. Morten Alofelt Andersen har arbejdssted hos 3F Midtfjord i Aars og skal hovedsagelig beskæftige sig med transportområdet som afløser for Henning Juhl Jensen, der går på pension med udgangen af juni.

Afsked med Himmerland AARS: I forbindelse med Himmerland Forsikrings generalforsamling i Aars blev der taget afsked med fire delegerede. Det er Søren Byrialsen, Ullits, Kaj Hyldgaard, Løgstør, Kjeld Kolind Jensen, Nørresundby og Kurt Kvist, Viborg. Alle fire har været trofaste delegerede for selskabet i en årrække. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med landbrugsrådgiver Erling Sørensen, Kgs. Tisted, som formand og forstander Niels QuistJensen, Nibe, som næstformand. Himmerland Forsikring kom ud af 2014 med et samlet resultat på 64.148.000 kr., hvoraf det forsikringstekniske resultat udgør 14.910.000 kr. Regnskabet blev forelagt af adm. direktør Ole Færch, Aars. Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

Stenhuggerens datter, direktør Birgit Lind Olesen, Dronningholmvej 7, Aars, har et spændende liv fyldt med udfordringer og muligheder. På fredag, 8. maj fylder hun 70 år - er stadig aktiv, arbejder og investerer internationalt, og har ingen plan om at stoppe. Og sten har fulgt Birgit Lind Olesen hele livet - først hjemme i stenhuggeriet, så i ejendomsmæglerbranchen, derefter i familiefirmaet N. Chr. Olesen & Sønner A/S, og nu i hendes private investerings- og byggefirma Birgit Lind Olesen Holding ApS., hvor der ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten i et byggeprojekt. Birgit Lind Olesen er født i Vejle, men flyttede som ung med familien til Nibe og senere til Aars, hvor hun voksede op og kom i lære på kontoret i Aars Varehus. Men hun havde også freelancejob som mannequin og fotomodel. Hun blev gift med Ove Olesen og fik interesse for ejendomshandel. Det første til opstart af egen virksomhed hjemme på privatadressen og eksamen som statsautoriseret ejendomsmægler. I takt med udviklingen blev der brug for mere plads, og ejendommen Anlægsvej 6 blev købt og indrettet til EDC-ejendomsmæglerkontor. I slutningen af 1990erne udvidede Birgit Olesen med en afdeling i Farsø inden hun få år senere afhændede virksomheden til ejendomsmægler Johnny Svendsen. Det så lyst ud for Birgit Lind Olesen, som bl. a. har taget initiativ til og gennemført boligbyggerier som Dalparken, rækkehuse ved Kærvej, Kong Haralds Vej og Stenildhøjvej. Hun gennemførte et boligprojekt i Jyderup, og satte gang i Himmerlandsparken i Aars - af mange måske bedre kendt som det smukke “Lille Amalienborg” med flere lejligheder til afløsning af en række udtjente ejendomme i den nederste del af Himmerlandsgade. Byggeriet gav nogle knubs for ikke alle troede på, at Birgit Olesens havde reelle hensigter om at skabe noget pænt i sin by. De blev klogere. At Birgit Olesen mistede sin mand, Ove Olesen, da han kun var 57 år, gjorde heller ikke tilværelsen nem, men hun tog over i hans sted som ejer og adm. direktør for NCO

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Birgit Lind Olesen.

Byg A/S. Dermed blev Birgit Olesen Danmarks første kvindelige entreprenør og murermester for et større byggefirma. Det skabte opmærksomhed. I dag er familiefirmaet på andre hænder, og Birgit Olesen har i stedet investeret i bl. a. Tyrkiet. Hun begyndte med en boligblok med 16 lejligheder i Alanya oig har udvidet ca. 100 km derfra, hvor hun har opført 211 boligenheder i et smukt og attraktivt golf-område. Kendetegnedende for Birgit Olesen er, at hun har god føling med tingene og sans for, hvornår “hesten skal sadles om”. Det afholder hende dog ikke fra at fortsætte med mindre projekter i Aars og 36 boliger i Lystrup ved Aarhus, som er under projektering nu. Energien og drivkraften får Birgit Lind Olesen bl. a. ved at motionere, gerne med sine hunde i halvanden time hver dag, eller på ski eller som golfspiller. Livet får krydderi i samvær med de to sønner og børnebørnene. Selv om hun opholder sig meget i Tyrkiet, er hun glad for at komme hjem til Danmark og Aars - og til de gode danske nationalretter. Birgit Lind Olesen har i øvrigt ikke noget imod at blive gammel, hvis man kan betegne 70 år som værende det - for, som hun siger, alternativet er jo ikke at foretrække... Derfor glæder Birgit Olesen sig til fødselsdagen, der kommer til at vare to dage, i selskab med familie og gode venner.

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

6. MAJ 2015

Fra politiets døgnrapport

Vor kære

Pia Meier er stille sovet ind efter kort tids sygdom.

Iskast efter betjente kostede bøde AARS: En ung mand havde svært ved at opføre sig ordentligt, da politiets natten til lørdag foretog en kontrol på Crazy Daisy i Aars. Den unge mand, som er fra Aars, valgte to gange at kaste isterninger efter betjentene, og han blev derfor sigtet for overtrædelse af ordensbekendgørelsen og kan se frem til en bøde.

Aars, den 29. april 2015. Jacob Thorup Nielsen.

Nyudlært autotekniker Jacob Thorup Nielsen, Aars, er nyudlært autotekniker fra Mercantec i Viborg. Jacob Thorup Nielsen har stået i lære hos AutoAars.

Strømafbrydelse i Aars tirsdag Af Torsten Hansen AARS: Cirka halvdelen af Aars var ramt af en omfattende strømafbrydelse tirsdag morgen. Klokken 7.40 gik strømmen og først klokken cirka 10 var der igen sikker forsyning. - Der opstod en fejl på højspændingsnettet, det medførte at en del linjer faldt ud, forklarer Carl Christian Jepsen, HEF driftsafdelingen. Det viste sig, at det ikke var muligt at reetablere strømmen via systemerne i Aalborg. - Der faldt en transformer ud, hvilket ikke normalt sker. Det betød, at vi skulle have en mand til stedet i Aars for at sætte den i gang igen, fortsætter Carl Christian Jepsen. HEF leverer strømmen til Aars El-forsyning, der sender det videre ud til forbrugerene i Aars. - Det blev en ret omfattende afbrydelse. Store dele af det sydlige og midterste af Aars var uden strøm i cirka to timer, siger direktør Morten Degn, Aars El-forsyning. Når der sker så omfattende afbrydelser begynder det også at stresse andre dele af forsyningsnettet. - Der opstod også en fejl i Hornum, som medførte en afbrydelse der. Det skete på grund af afbry-

delsen i Aars, forklarer Morten Degn. I Aars blev mange direkte berørt, idet strøm er en nødvendig del af dagligdagen. - Vi blev meget påvirket. Vi måtte smide en del dej ud. Det var ved at blive rørt og kunne ikke tåle at stå i to timer. Det samme galt det vi netop havde i ovnen, da strømmen forsvandt, siger bager Henrik Petersen, Peters Bageri. I Spar Nord fik de afprøvet alarmsystemet og brandalarmen. - Det hele går i gang, når strømmen forsvinder, det betød af vi fik besøg af alarmfirmaet. Vi fik også konstateret af vores branddøre virker. Det gode var, at vi fik tid til at nyde kaffen, dog ikke fra vores maskine, som manglede strøm. Men vores rengøringskone havde heldigvis nået at få lavet kaffe, så vi hyggede os, siger privatkundechef Dorte Rask, Spar Nord Aars. Aars Avis var også ramt. Det kostede kostbar arbejdstid op til onsdagens avis. På Aars Avis står desuden en server som betjener datterselskaberne, de kunne derfor heller ikke lave ret meget, så strømafbrydelsen i Aars fik konsekvenser på Salling, i Vodskov og i Aalestrup.

Ib - Steen - Niels - Rene

Ani og Licie svigerbørn, børnebørn og oldebørn Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke torsdag den 7. maj kl. 11.00

BANKO

OPMÆRKSOMHED

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst Anna Laursen, Høvejen 10, Vognsild

hver tOrsdAg Kl. 19.15 på KimBrerKrOeN

HURRA

Ella Bro er stille sovet ind Aars, den 1. maj 2015 På familiens vegne

Anne Kathrine og Søren Peter Begravelsen finder sted fra Vindblæs Kirke tirsdag den 12. maj kl. 13.00

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved vor mor Kathrine Dalum Kristensens begravelse. Tak til Haversdal for god og kærlig pleje. På familiens vegne Birger, Ejvind, Marianna og Hardy

Hjertelig tak

INDBYDELSE

Da jeg bliver 40, er fed, MEN IKKE FÆRDIG! Vil det være lækkert hvis fafa milie, venner og naboer kommer til en bid brød og EN tår øl! den 30. maj kl. 18.00. S.U. 16 maj tlf. 50432179 M.v.h. Carsten Olsen

Vores seje morfar bliver 60 år på fredag. Vi glæder os til at fejre dig. Mange knus fra dine 4 guldklumper Isabella, Johannes, Robert og Nikoline

HJERTELIG TAK

for opmærksomheden ved vores guldbryllup. TAK for de fine æresporte og til alle som gjorde dagen til en dejlig dag. Venlig hilsen Anna Grethe og Knud Nielsen

for venlig deltagelse ved

Else Enggaards

begravelse Tak for blomster og kranse En særlig tak til personalet på Himmerlandshave for god og kærlig omsorg igennem de mange år. På familiens vegne Kirsten, Hans Kristian og Jens

Indbydelse I anledning af min 70 års fødselsdag, vil det glæde mig at se familie, venner og naboer til brunch

lørdag den 6. juni kl. 10.00 på Himmerland Golf & Spa Resort Venlig hilsen

Karin Madsen Gatten Station

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. hverdagstorsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 - Kun personlig henvendelse

LOPPEMARKED Markvænget 36, Aars

Pia Meier

Morgenhilsen frabedes Jytte og Jens Ole

AL

Vor kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

Se info: www.aars.ysmen.dk

er stille sovet ind Aars, den 29. april 2015

GULDBRYLLUP

AIK´s Venner

Aars Y’s Men’s Club Aa

Vor kære mor, svigermor, mormor og oldemor

SIDE 3

ÅBNINGSTIDER: Hver torsdag kl. 14.30-17.00 Første lørdag i hver måned kl. 10.00-12.00

Besøg vort store loppemarked og gør en god handel! Indsamling og aflevering af brugbare effekter hver torsdag mellem 14.30-17.00, eller efter aftale. RING: Aars: Tlf. 40 28 70 07 - 98 62 19 24 Farsø: Tlf. 98 66 30 89 Aalestrup: Tlf. 61 75 66 61 Y’s Men’s Clubben yder økonomisk støtte bl.a. i lokalområdet.

Tilmelding tlf. 40 56 21 42 senest 1. juni.

HIMMERLANDS KUNSTMUSEUM har hermed fornøjelsen at invitere til åbning af udstillingen

skrin & tavler

Bettina Winkelmann & Thyge Thomasen

Fredag d. 8. maj kl. 15 - 17 Udstillingen varer til den 15. august 2015 Bettina Winkelmann er billedkunstner og udstiller malerier, der er inspireret af den danske natur, især plantelivet ved den jyske nord/vest kyst. Thyge Thomasen er keramiker og skulptør og udstiller forskellige skrin, inspireret af sine mange rejser rundt i verden.

Velkomst ved Else Kragh Begge kunstnere vil fortælle om deres værker og den måde, de arbejder på. Der vil være et mindre traktement. Med venlig hilsen

Himmerlands Kunstmuseum Søndergade 44 . 9600 Aars . 98 62 35 77

AARS AVIS - når det skal være lokalt!


Aars Avis

SIDE 4

Høreforeningens lokalafdelinger

Rebild og Vesthimmerland afholder i samarbejde med

Instituttet for Syn og hørelse, Aalborg

Borgermøde

i Aktivitetscentret, Bymidten, Aars, Torsdag den 7. Maj kl. 18.00 til ca. 20.00. Instituttet fortæller om deres virke, hvordan man får Høreapparater, høretekniske hjælpemidler samt fortæller om Tinnitus og Meniére. Der serveres kaffe/the og kage. Gratis adgang for alle.

Aars Billardklub af 1970

afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.30 i klubbens lokaler. Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Bestyrelsen

6. MAJ 2015

Gustav’s Auto lukker den 8. maj efter 45 år. Hermed takkes alle kunder og forretningsforbindelser for tilliden gennem årene. Hilsen

Bodil og Gustav

Vester Hornum PS Vi ønsker byen en god byfest!

Ændringer i afhentning af dagrenovation i Vesthimmerlands Kommune omkring Kristi Himmelfartsdag

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

SKER…

Skovens Dag Uhrehøje Plantage ved Farsø Søndag den 10. Maj kl. 11.00 – 16.00 Skovens mange aktører er klar med aktiviteter for hele familien. Klatring, jagt og jagtsti, ulveinformation, GPS skattejagt, svævebane, naturvandring, hekse, kryddersnapse, ridning, GRATIS PANDEKAGER, vand og småkravl, rovfugle, hestevognskørsel, motionsaktiviteter og MTB for hele familien. Guidet naturvandring kl. 14.00 med skovfoged Martin Hostrup Arrangør: Uhrehøjegruppen og Vesthimmerlands Kommune Kontaktperson: Naturvejleder Karin Winther karin@naturekspeditionen.dk

Åbent hus hos CKU Himmerland for ALLE interesserede Åbent hus med tema: Hvilke muligheder er der for handicappede i Himmerland Tirsdag den 12. maj kl. 15.30 – 17.30 afholdes åbent hus i CKU Himmerlands Aarsafdeling på Vestre Boulevard 15A, Aars. Udover CKU´s personale kan man møde forskellige handicapforeninger og peroner, som kan fortælle om tilbud i lokalområdet til handicappede

MEDDELELSER

EU-udbud på beton- og cementvarer Vesthimmerlands Kommune har offentliggjort EU-udbud på rammeaftale på belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. Yderligere information på www.vesthimmerland.dk/udbud

Løgstørvej 46 Strandby 9640 Farsø Vesthimmerlands Kommune sælger Løgstørvej 46. Grunden er tilbage efter nedrivning af den tidligere bygning og fremstår som klar til byggeri. Det samlede udbudsmateriale indgår i buddet og kan ses på kommunens hjemmeside. Budrunden løber til 26. maj 2015. Læs mere på www.vesthimmerland.dk/grundeefternedrivning

Sjægten 1, 9670 Løgstør Udstykket bolig parcel med kig til fjorden sælges af Vesthimmerlands Kommune. Oplysninger om grunden indgår i det samlede udbudsmateriale, som kan findes på: www.vesthimmerland.dk/sjaegten1

Det er nu du skal bekæmpe Kæmpe Bjørneklo Du har pligt til at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo på din ejendom. Planterne skal bekæmpes i alt tre gange årligt første gang inden den 20. maj. Kommunen fører tilsyn med bekæmpelsen fra den 21. maj. Kommunens indsatsplan for bekæmpelsen i 2015-2020 kan ses på www.vesthimmerland.dk under ”emner i fokus”

MEDDELELSER

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug

I stedet for afhentning torsdag d. 14. maj (Kristi Himmelfartsdag) afhentes fredag 15. maj. Find vores åbningstider www.renovest.dk

Stengårdsvej 33 Oudrup 9670 Løgstør Tlf. 98 68 32 00 Fax 98 68 36 54 info@renovest.dk www.renovest.dk

• Ullitshøjvej 107, 9640 Farsø Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

KOm FFO Or O r 12. sæs sæsO On O n i træ træK K ttil il danmar danmarK Kss største bagagerumsmar K bagagerumsmarK Ked Ked

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 • Mosegårdvej 4, 9240 Nibe (nyttiggørelse af forbrændingsslagge) samt VVM-screening. Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

2. SØNDAG i måneden: 12/4 • 10/5 • 14/6 • 12/7 • 9/8 • 13/9 • 11/10

Dyrskuepladsen, Hobrovej 437, Skalborg, 9200 Aalborg SV, kl. 09.15-15.15 Salg af brugte ting og dansk husflid.

NYT Aalborg Storcenter, SØNDAGe: 19/4 • 24/5 • 7/6

CITY SYD (P-huset foran Bilka), Hobrovej 452, Skalborg, 9200 Aalborg SV, kl. 09.15-15.15 Salg af brugte ting og dansk husflid

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

JOB

For de først tilmeldte til dyrskuepladsen er det muligt at komme under tag! Oplev retro, nostalgi og vintageting i et hyggeligt miljø. gratis entré og gratis parkering for publikum! g

Stadepladsbestilling nødvendig ved Ole S. Rask, Rask Event ® på tlf. 2834 4878 bagagerumsmarkeder.dk

MANDAGE TIRSDAGE ONSDAGE TORSDAGE

KL. 15-20 KL. 15-16 KL. 18-19 KL. 17-20

Bestil stadeplads på 2834 4878

KLIP UD OG GEM

Bagagerumsmarked Scan koden til Aalborg / hjemmesiden Bagagerumsmarked Aalborg Storcenter

FOLKERACE CUP

Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Aftenvagtsygeplejerske Udfordringer har vi masser af. Faglighed og fællesskab har vi også masser af. Og - vi har brug for en sygeplejerske, der kan tage del i det. Ansøgningsfrist: 18. maj 2015. Social- og sundhedshjælper til ferieafløsning Plejecenter Højgaarden søger 2 social- og sundhedshjælper til ferieafløsning i perioden 1. juni 2015 - 15. august 2015. Ansøgningsfrist: 10. maj 2015. Social- og sundhedsassistent til nattevagt på Højgaarden Plejecenter Højgaarden søger social- og sundhedsassistent til nattevagt i vores demensafsnit i perioden 1. juni 2015 31. august 2015. Ansøgningsfrist: 10. maj 2015. Pædagog Markvænget søger 2 dygtige og engagerede pædagoger, som kan være med til at føre den gode udvikling videre, som vi er i gang med. Ansøgningsfrist: 13. maj 2015. Plejecenter Solvang, Aars Aktivitetsmedarbejder, uddannet SSH/SSA eller tilsvarende søges 20 timer pr. uge. Den primære opgave består i at tilbyde og iværksætte relevante aktivitetstilbud for beboerne på Plejecentret. Du skal kunne stå for en koordinerende indsats i forhold til at inddrage øvrige medarbejdergrupper og frivillige. Der kan være en mulighed for ekstra timer ved afløsning i plejen. Ansøgningsfrist: 17. maj 2015.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

N E N A B YSUM

PÅ N

Se mere på: www.mnj.dk

DET

På grund af Kristi Himmelfartsdag sker der forskydninger i vores afhentning af dagrenovation i forhold til ”normale” uger.

Lørdag d. 9. maj kl. 11: klasse u/16 + u/18 + ladies

Søndag d. 10. maj kl. 11: klasse 1 + klasse 2

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

6. MAJ 2015

SIDE 5

Niels Krebs Hansen, der er formand for Vesthimmerlands Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, indviede tirsdag officeilt den nye busterminal i Aars.

Den nye busterminal i Aars blev indviet

Tirsdag blev det røde bånd klippet Af Lars Lindberg AARS: Vejrguderne smilede ikke ligefrem til arrangementet, da formand for Vesthimmerlands Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Niels Krebs Hansen, tirsdag morgen indviede den nye busterminal i Aars. Knap 50 borgere havde trodset regnen og taget opstilling ved busterminalen, og til den efterfølgende mor-

genbespisning indendørs var der i den grad rundstykker nok til alle. De seneste godt fire måneder har området omkring terminalbygningen været under ombygning, og en nabo til busterminalen var da heller ikke meget for at lade Niels Krebs Hansen rose byggeriet. - Det har godtnok taget sin tid at få det færdigt. Nu har vi i fire måneder døjet

med rod og larm, begyndte den ældre dame, men Niels Krebs Hansen var hurtig til at få hende fejet af. - Du skal være rigtig velkommen til at tage ordet, når vi kommer indenfor, men lige nu er det altså mig, der taler, lød det med et smil fra politikeren, som i sin tale glædede sig over, at pladsen ved busterminalen nu er blevet både flot og funktionel. Han roste i sin tale Nord-

jyllands Trafikselskab og entreprenøren på arbejdet for en god samarbejdsvilje,

inden han - efter en vejret taget i betragtning forbilledlig kort tale - klippede det røde

bånd over og officielt indviede busterminalen.

vi er alle en vigtig brik i det samlede billede

vi engagerer os lokalt og rådgiver dig professionelt

sammen kan vi mere få 5.000 kr. i sponsorstøtte til din forening

En nabo til byggeprojektet gjorde under Niels Krebs Hansen tale opmærksom på, at det de seneste fire måneder ikke har været sjovt at bo lige op af byggepladsen, men hun og politikeren kunne sagtens tale pænt til hinanden efter den lille afbrydelse i talen.

Vi er en del af dit lokalsamfund, og har både private og det lokale erhvervsliv som kunder. Derfor engagerer vi os i det lokale foreningsliv som sponsor og aktiv medspiller.

få del i sponsorstøtten Sparekassen støtter bredt i det lokale foreningsliv, og i 2015 uddeler hver af sparekassens filialer yderligere 4 x 5.000 kroner. Læs mere og tilmeld din forening på www.djs.dk/envigtigbrik

www.djs.dk


Aars Avis

SIDE 6

6. MAJ 2015

Information om syn og hørelse AARS: Der holdes informationsmøde i Aktivitetscentret i Bymidten i Aars torsdag, 7. maj. Der kommer to hørekonsulenter fra Syn og Hørelse. De fortæller om deres arbejde, samt om høreapparater og hjælpemidler. Desuden fortæller de om

VEGGER IDRÆTS- & KULTURHUS inviterer ALLE INTERESSEREDE til officiel indvielse af Danmarks mest bæredygtige idræts- og kulturfaciliteter

LØRDAG DEN 9. MAJ 2015 KL. 12.00-17.00 PROGRAM: Kl. 12.00: Åbent hus i bogcaféen. Kl. 12.45: Officiel indvielse v/ Flemming Møller Mortensen Kl. 13.00: Storkekongerne serverer et let traktement Kl. 14.00: Spejder/idrætsaktiviteter for alle generationer Kl. 15.00: Eftermiddagskaffe og damefodbold Kl. 17.00: Tak for i dag!

10 års jubilæum på Luxaflex i Hornum Tillykke til Mette 2. maj 2015

Fuld fart på kulturarven i hele juni VESTHIMMERLAND: Der er blevet arbejdet ihærdigt i flere måneder og folderen, som præsenterer programmet for kulturarvsmåneden i Vesthimmerland,

Stort gavespil

HOVEDSPONSOR:

i Overlade Hallen torsdag den 14. maj kl. 13.30. Dørene åbnes kl. 12.30. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2014

MODERSELSKAB

MODERSELSKAB DKK 1.000,-

2014

DKK 1.000,-

2013

2014

2013

AKTIVER

FORSIKRINGSVIRKSOMHED Præmieindtægter for egen regning . . . . .

Pølsevognen har åbent før, under og efter spillet.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

141.607

143.320

Materielle aktiver i alt . . . . . . . . . . . . .

8.634

8.920

763.876 33.296 25.341 1.621

726.090 65.416 14.821 1.240

832.768

816.487

Forsikringsteknisk rente . . . . . . . . . . . . . . .

244

410

Erstatningsudgifter for egen regning . . .

-83.122

-88.655

ger for egen regning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-43.819

-37.229

Investeringsaktiver i alt . . . . . . . . . . Tilgodehavender i alt . . . . . . . . . . . . . Andre aktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . Periodeafgrænsningsposter i alt. .

Forsikringsteknisk resultat . . . . . . . . . . . . .

14.910

17.846

AKTIVER I ALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forsikringsmæssige driftsomkostnin-

PASSIVER

INVESTERINGSVIRKSOMHED Investeringsafkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forrentning af forsikringsmæssige

57.196

43.315

Grundfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000 500.000

25.000 400.000

hensættelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-244

-410

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode . . . . . . . .

123.945

89.944

teknisk rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.952

42.905

Overført resultat . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.735

93.588

Andre indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.921

1.913

Egenkapital i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . .

672.680

608.532

Resultat før skat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.783

62.664

Skat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-9.635

-8.198

Præmiehensættelser . . . . . . . . . . . . . Erstatningshensættelser . . . . . . . . .

64.234 88.176

65.065 125.632

ÅRETS RESULTAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.148

54.466

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt . . . . . . .

152.410

190.697

Gæld i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.678

17.258

PASSIVER I ALT . . . . . . . . . . . . . . . . . .

832.768

816.487

Investeringsafkast efter forsikrings-

Den fuldstændige årsrapport og koncernårsrapport er tilgængelig hos Erhvervsstyrelsen medio juni 2015. Årsrapporten er ligeledes tilgængelig på www.himmerland-forsikring.dk

Hornum-Ulstrup Østrup-Vognsild Seniorer

Løvspringstur - Ud i det blå Tirsdag den 19. maj 2015 En tur rundt i Vesthimmerland - Østhimmerland, hvor vi ser den pragtfulde natur. Ca 15.30 en pause. På Volstrup golfs restaurant er der kaffe + brød, hjemme til aften. Afg. Aars 12.20 - Østrup 12.30 - Vognsild 12.40 Hornum 12.55. Pris 150,- ved bus 40 prs. Tilmelding senest den 15. maj på tlf. Hornum 98 66 11 97 eller 98 66 26 22. Østrup tlf. 98 65 81 14 eller 22 66 81 01. Bestyrelsen

Aars-Hornum El

Student?

Forsyning

Industrivej 91 • 9600 Aars • Tlf. 98 62 19 33 • www.aarsel.dk

GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.30 på Aars Hotel.

 Bliv student på VUC  Tag en HF på 2 eller 3 år  På VUC er vi kendte for: - engagerede lærere - høje karaktergennemsnit - at der er tid og plads til den enkelte

OBU FVU AVU HF

GSK

FAGPAKKER

FLEX OG VUC ERHVERV FJERN

VUC i Aars

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabet virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af den revideret årsrapport til godkendelse, herunder orientering om resultaterne i de af selskabet ejede datterselskaber. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant, (der er dog ingen på valg i 2015 iht. vedtægterne). 5. Valg af revisor. 6. Indkommende forslag: Behandling af forslag. ”Forslag om ændring af vedtægternes § 2.2/ Indskrænkning af bestyrelsens bemyndigelse”. 7. Eventuelt. P.B.V. Jørn Holm

Jyllandsgade 50 B, 9600 Aars. Tlf. 99 300 760 www.vucnordjylland.dk

Nordjylland

Aars-Hornum El

Forsyning

Industrivej 91 • 9600 Aars • Tlf. 98 62 19 33 • www.aarsel.dk

Annoncetelefon 98 62 17 11

tinitus og menieré. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål, og få information om, hvordan man kan blive hjulpet via Syn og Hørelse. Konsulenterne er Erik Stapris og Michael Andersen.

Industrivej 91 - 9600 Aars - www.aarsel.dk

er lige på trapperne. Kulturarvsmåneden løber af stablen for første gang nogensinde i Vesthimmerlands Kommune, og grundtanken bag er at gøre både turister og borgere opmærksomme på alle de fantastiske oplevelser, kulturarven rummer. At det overhovedet er muligt at stable et sådan arrangement på benene, skyldes et fremragende samarbejde mellem foreninger og ildsjæle i kommunen og Vesthimmerlands Museum, som har samlet initiativerne. Der vil være oplevelser for både store og små, når kulturarvsmåneden 2015 skydes i gang den 30. maj med stammebådsregatta i Ertebølle. I løbet af vinteren har støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle guidet elever fra Farsø Efterskole, Vesterbølle Efterskole og Aalestrup Naturefterskole gennem det hårde arbejde fra stamme til båd. Den 30. maj kulminerer elevernes indsats i verdens første stammebådsregatta, hvor eleverne duellerer i stenalderroning omkring Ertebølle Hoved, og den mest autentiske stenalderbåd kåres. Hele dagen vil der være et væld af aktiviteter og Stenaldercentrets sæsonstart 2015 fejres med fri entré til alle. Vesthimmerland rummer masser af spændende fortællinger, og i hele juni måned er der mulighed for at høre de gode historier på bl.a. historiske byvandringer i Løgstør, Farsø, Hvalpsund og Ertebølle. Museumsinspektør Merete Ipsen fra Kvindemuseet i Danmark kommer og holder foredrag på Vesthimmerlands Museum og beretter om det kvindesyn, der var i 1915, og den betydning, det nye demokrati fik for udviklingen af det moderne samfund. Vesthimmerland har fostret både Thit og Johannes V. Jensen, og dette søskendepar er der naturligvis også fokus på, når vi taler kulturarven i kommunen. Både i form af bus- og gåture i ”deres fodspor” og spændende foredrag og film om de to søskendes livslange virke. Kirkeomvisninger, vesthimmerlandske spillemænd, foredrag, biograffilm, guidede rundvisninger på Aggersborg, Vitskøl, De Himmerlandske Heder, Livø, Borremose og i Giver Jættestue, kulturarvsbussen på tur, grundlovsmøder, jernbane- og cykelhistorie, beretningen om bunkeranlægget i og omkring Aggersund – kulturarven venter derude.


Aars Avis

6. MAJ 2015

Potteløfter opfundet i Aars

75 ældre mødtes på Plejecenter Højgården i Farsø for at drøfte fremtidens plejebolig i Vesthimmerland.

Mange gode ideer til fremtidens plejebolig Individuelle ønsker og helst i eget hjem VESTHIMMERLAND: 75 engagerede ældre gav deres ideer til, hvordan plejeboliger i Vesthimmerland skal se ud i fremtiden, da Vesthimmerlands Kommune inviterede. Der var stuvende fuldt, da de mange inviterede borgere fra Ældrerådet, pensionistforeninger, bruger- pårørenderåd og seniorklubber diskuterede Fremtidens Plejebolig på Højgården i Farsø. Deltagerne var bedt om at give deres bud på, hvordan fremtidens bolig for ældre skal se ud. Både hvordan man længst muligt kan blive i sit eget; hvordan en ny seniorbolig med mulighed for fællesskab med andre ældre kan se ud, og hvilke behov bolig på et plejecenter i fremtiden skal dække.

Ønsket om at bo i egen bolig Engagementet ved bordene var højt, og der blev talt med mange stemmer. For var der noget, man var helt enige om, så var det, at de ældre er lige så individuelle som alle andre aldersgrupper. Behovene er mange og forskellige alt efter ens situation og alt efter ens værdier og drømme. Derfor skal der være plads til

Advokatfirmaet

forskellighed, og der skal tages individuelle hensyn. Dog var to ting, der næsten var enstemmighed om: Man ønsker at blive længst muligt i egen bolig, og når et behov for en plads på et plejecenter kommer, så blev personalets faglighed og specialistfunktioner vægtet højest.

Fremtidigt borgermøde De mange gode ideer bæres videre til et borgermøde tirsdag, 27. maj om Fremtidens Plejebolig, hvor alle vesthimmerlændinge inviteres til at give deres ideer videre til byrådets politikere. - Vi glæder os meget til at præsentere alle de gode tanker, som de engagerede ældre kom med, siger direktør Dorthe Jende, Vesthimmerlands Kommune. - De har ydet en kæmpe indsats, og nu håber vi, at der kommer mange interesserede til borgermødet, så vi kan bygge videre på ideerne, fortsætter hun.

Flere ældre – men de samme penge Borgermødet skal give inspiration til politikerne om, hvordan fremtidens plejeboliger kan fremtidssikres, så de passer til de kommen-

de ældres behov – og det skal ske inden for de samme midler, selvom antallet af ældre vil stige. Det kan lade sig gøre, fordi udgifterne til pleje og plejebolig ligger højere i Vesthimmerland end i resten af landet. - Men det her er ikke bare en spareøvelse, vi ønsker at udvikle og fremtidssikre fremtidens plejehjem og sikre at de ældre kan blive længst muligt i eget hjem. Til det arbejde har vi brug for borgerne egne ideer, siger Dorthe Jende.

· Børne- og familiefotografering · Bryllupsfotografering

Loft F Foto

Sammenslutning af professionelle portrætfotografer i Danmark

v/ Birgitte Tøttrup Loft · Tlf. 23 60 60 70 Halkærvej 43 · 9240 Nibe · www.loftfoto.dk

Varmepumper - radio/tv Christian Gregersen

Tlf: 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

udgangspunkt i det, jeg vidste produktet skulle indeholde, og så gik jeg lidt til og fra det, siger Thor Blichfeldt Klattrup, der står bag tegningen af produktet. Til at hjælpe med at omsætte tegningen til det færdige fysiske produkt, havde han klassekammeraten Thomas Rolf Christensen. Den nye sækkevogn er dog ikke helt klar til at blive taget i brug endnu. - Den er for tung at bruge

- Det har været rigtig spændende at arbejde med så kreativ en opgave. Jeg tog

Thor Blichfeldt Klattrup og klassekammeraten Thomas Rolf Christensen har opfundet en potteløfter, der kan forbedre arbejdsmilijøet på Erhvervsskolerne Aars.

Jeg leverer og monterer gratis - så ring til St. Ajstrup og bestil jeres nye hvidevarer, så kommer jeg med dem.

gen n i i v r a h p u r t js A I St. r Jan! a h i v n e m r e t e P . ne nye hvidevarer Gratis levering og

installation af di

men

m rer først, når vi sa ø k g o t re a sv n a Vi tager allationen. har godkendt inst

St. Ajstrup

g

in d forretn Bundsoli dle med! at han

v/Nibe

KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN Brugsvej 7, St. Ajstrup · 9240 Nibe

Tlf. 98 35 53 11 - www.st-ajstrup.dk Limfjordsvej 10 - 9670 Løgstør - Tlf. 9867 1933 - 9867 6280 info@midtfjordel.dk - www.midtfjordel.dk

i praksis, og så er den for smal og for høj, lød den konstruktive kritik fra pedellerne, der dog glæder sig over at kunne se frem til mindre fysisk belastende arbejde og effektivisering af deres arbejdstid. Udover at have lært om design og fremstilling af ergonomiske sækkevogne, har drengene lært at der kan være langt fra teori til praksis.

14 dage

Ring for tidsbestilling i atelier eller hos jer

Køl - hårdehvidevarer Preben Nielsen

AARS: To skolepraktikelever fra Erhvervsskolerne Aars har fremstillet et produkt, som både kan skabe bedre arbejdsforhold for pedellerne på skolen og effektivisere arbejdsgangen. Det var bygningsansvarlig og arbejdsmiljøleder Christian Martin Baaner, der savnede et produkt, der kunne optimere arbejdsforholdene for pedellerne på skolen. - Pedellerne benytter en sækkevogn til at flytte planterne med. Det betyder, først og fremmest, at de løfter ergonomisk forkert, og at de bruger rigtig lang tid på at flytte planterne. Desuden er der en stor belastning på planterne, når de bliver lænet under transport, det koster en del udskiftninger, forklarer Christian Martin Baaner. Planterne benyttes til dekorative opstillinger i skolens store fællesområde. De vejer godt 40 kg, og Christian Martin Baner forklarer, at skolen bruger to hele arbejdsdage om måneden bare på at flytte planterne. - Jeg tog derfor fat i drengene, som er i skolepraktik og under uddannelse til smed. Vi kiggede på planterne, og derefter fik eleverne frie tøjler til at fremstille et ergonomisk alternativ til sækkevognen, forklarer Chris Thillemand, der er faglærer på smedeuddannelsen og skolepraktikinstruktør.

Fotografering

ALT I ELARBEJDE

Jan Poulsen Møderet for højesteret Aagade 8 - 9620 Aalestrup

SIDE 7

Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30 - Lørdag og søndag lukket

Følg os på

Facebook


Aars Avis

SIDE 8

Lions i Aars vil forebygge via salg af blomster AARS: Medlemmerne i Lions Club Aars er knapt blevet færdige med at rydde op efter forrige weekends loppemarked i Messecenter

Vesthimmerland, før næste aktivitet står for døren og kalder alle mand af sted igen. Nu gælder det en næ-

sten ligeså traditionsrig aktivitet. De flittige Lionsmedlemmer vil kontakte virksomheder og butikker i lokalområdet med henblik

Reunion 80’er fest i Vegger lørdag den 6/6 2015 for alle, der har lyst til et brag af en 80’er fest. Mød de »gamle« kontrollører, tjenere og øvrigt personale fra den fantastiske tid på Vegger Kro. Tidligere »krofatter« Leif Ørndorf er klar til at byde velkommen ved indgangen. Billetter sælges efter »først til mølle« princippet: Incl. spisning (buffet fra Krastrupsøgaard) (Kl. 18.30) 225,- kr./pers.* Excl. spisning (Adgang fra kl. 21.00) 100,- kr./pers.* * + gebyr til Billetnet.

Der vil være drinks, øl, vin og vand til næsten 80’er priser. Natmad kan købes ved pølsevognen. Festen slutter kl. 02.00

Musikken leveres af ægte 80’er bands: »McKinleys«, »Heavy Clouds/The Bats« og »Decibel« – og i pausen gi’r de kendte DJ’s Thomas, Henning og Nuser den gas med ægte 80’er hits.

N.B.: Festen holdes i Vegger Idræts- & Kulturhus

TILMELDING på: http://www.billetnet.dk C&C Clean

Mød os også på

Vegger Kro i 80’erne

på at sælge blomsterbuketter. Overskuddet fra salget af disse buketter går ubeskåret til arbejde og aktiviteter mod unges misbrug af stoffer og alkohol. Lions har en god aftale med en lokal blomsterhandler, hvor prisen er sådan, at klubben har en god fortjeneste ved videresalg, og virksomheder og butikker giver gerne en lille smule ekstra for at støtte det gode formål. - I Lions har vi i mange år arbejdet målrettet med aktiviteter, der sætter fokus på de mange ting, der kan ske, hvis man på den ene eller den anden måde havner i et misbrug af stoffer eller alkohol – et misbrug, der

6. MAJ 2015 i værste fald kan medføre døden og i mange tilfælde ødelægger ens liv for bestandigt. Det er selvfølgelig ikke gratis at gennemføre disse aktiviteter, så derfor er denne aktivitet vigtig for os, udtaler Erik Østergaard fra Lions Clubs Aars. Arbejdet blandt de unge sker i et tæt samarbejde med skoler, socialforvaltning og politi, så de rette personer kan sættes sammen, når aktiviteter og tiltag skal gennemføres. Lions har i mange år benyttet nogle af de midler, der er tjent ved blomstersalget til at holde kurser for lærere og andre undervisere, som er tæt på de unge til daglig, og de senere år er

også helt målrettede aktiviteter blevet gennemført direkte overfor de unge. - Vi har eksempelvis etableret nogle ”Rus Temadage” hvor repræsentanter for Politiet, Falck, sygehuset og ofte også unge, der har været indblandet i misbrug af stoffer og alkohol, medvirker. Det giver en meget stor troværdighed, når disse mennesker fortæller hvad man kan komme ud for, hvis man ryger i et misbrug, der ødelægger ens liv, slutter Erik Østergaard. Sidste år solgte Lions Club Aars comkring. 430 blomsterbuketter og regner med at sælge samme antal buketter i år.

Rift om billetter til lokal premiere VESTHIMMERLAND: 48 timer - længere tid tog det ikke før end billetterne til premieren 15. maj på Knaberscenen i Aalestrup var væk. - I Greyhound Stage Company er vi glade for den store interesse for premieren på musicalen Mulan Jr. Det giver de medvirkende og folkene bag det helt rigtige udgangspunkt for at yde deres bedste så publikum får en god

oplevelse, siger Børge Boyding, formand for Greyhound Stage Company. Prøverne er i fuld gang og der øves replikker, sang og dans i Aars Business Schools lokaler. Knap 30 medvirkende kommer på scenen i musicalen om den kinesiske pige Mulan, som kæmper for at blive til en, som hendes forældre vil være stolte af. Mulan spilles af Helena Quist som har følge-

skab af Martin Jørgensen, der spiller dragen Mushu. Børge Boyding står for instruktionen og Louise Hejlskov laver koreografi til de 14 dansere. Der spilles fire forestillinger. To gange fredag, 15. maj og to gange lørdag, 16. maj. Forestillingen er støttet af Vesthimmerlands Kulturråd, BUPLs Solidaritets- og Kulturfond og Stofkiosken.dk.

Program for Borgermøde fest Hvad nu Nordjylland?

Den 7. maj 2015 på Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, 9681 Ranum Er Nordjylland udkant - vandkant - eller bare verdens navle? Kom og vær med, og byd ind med dine gode ideer i debatten. Hvad er vores styrker i Vesthimmerland? Hvad er vores udfordringer? Hvad er vigtigt for dig? Program, store debatsal: Kl. 19.00 Velkomst ved Borgmester Knud Kristensen Kl. 19.15 Debat - Byd ind, når lokale politikere og journaliststuderende Mike Bunde Jensen stiller skarpt på vores udfordringer Kl. 19.50 Pause - Besøg debatcafeerne rundt på Klostret og aktiviteterne udenfor Kl. 20.30 Mød Henrik Schärfe, international anerkendt robotforsker, bosat i Aars, som har bygget en kopi af sig selv. Kom og mød ham og robotten. I de 3 debatcafeer indenfor på Klostret kan du byde ind med dine tanker, ideer og spørgsmål, og deltage i konkurrencer. Emnerne er "Livskvalitet, Sundhed og Kultur" - "Turisme, Bosætning, Erhverv og Made in Denmark" - "Ungdom og Uddannelse" Der er masser af aktiviteter for hele familien, bl.a. kan du gå en tur i en kopi af Vesthimmerlands charmerende natur, blive hejst op og nyde udsigen, sidde omkring bålpladsen, spille fodbold eller prøve golf. Du kan købe øl og vand, kaffen giver vi. Fra kl. 18 kan du købe pølser fra grillen. Endelig program og oversigt over aktiviteter udleveres ved indgangen.


Aars Avis

6. MAJ 2015

SIDE 9

Hele Vesthimmerlands varehus ☺

Like os på facebook: Kvickly Aars

Det er så hyggeligt at holde fest for familie og venner. Men tiden i køkkenet kan hurtigt overskride forventningens glæde. Men Kvickly Aars står klar med hjælp.

Skønt festmåltid til 10 personer: Kr. 499,95 Festmiddagen kan nemlig hentes hos Kvickly Aars, hvor du kan vælge mellem 2 forskellige varianter. Enten svinekam med svær og marinade a’la pattegris eller krydderkam og mæthedsgaranti for 10 gæster. Menuen skal bestilles senest dagen før inden kl. 15.00

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer

Du får: • 3,5 kg marineret svinekam med svær eller krydderkam • ca. 4 kg flødekartofler eller kold kartoffelsalat • 1 stor bakke pastasalat • 1 stor bakke mixed salat INT R • 3 flutes fra eget bageri gælder O -T I L B U D t il og m ed aug • Smør medfølger ust • Vejledning medfølger, så det kan ikke gå galt

Nyd festen og god mad

Du får masser af tid til at nyde festen og gæsternes selskab. Din eneste opgave som vært er at dække bord og nyde den gode mad, der bare lige skal tilberedes efter afhentning. Bagerens friskbagte

Bagerens friskbagte

Bageren tilbyder

Wienerstang

Slots Grovhvede

Kagemarked

med knækkede hvedekerner

KUN

Vælg mellem skagenshorn, kærnemælkshorn, lemoncheesehorn, æblekaramelhorn og træstammer

KUN

2000Spar

2000Spar

15,-

700Spar

6,-

3,-

Tilbud på alle frø

HUSK Mors dag søndag den 10. maj

Kom ned og se det store udvalg af flotte blomster til mors dag. Vi har noget for enhver smag og enhver pris

Pr. stk.

Slagteren tilbyder

Lækre svinekoteletter

Krukkesæt

min. 2000 g Vælg mellem fersk eller marineret

med 2 krukker højde 40 cm og 50 cm Vælg mellem sort eller grå

SPAR

KUN

95 249Spar

50%

KUN

10000

50,-

HUSK:

du kan få Coop point når du tanker ved OK!

Åbningstider Man-fredag 08.00-20.00 Lørdag 08.00-18.00 Søndag 08.00-18.00 Bageren åbner 6.30 hver dag

Postbutikkens åbningstider Kvickly Aars - Markedsvej 3 - 9600 Aars - Tlf. 96 37 76 00

Man-fredag Lørdag

11.00-17.00 10.00-12.00

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 6. maj til og med lørdag d. 9. maj.

med sukker og hasselflager


Aars Avis

SIDE 10

6. MAJ 2015

TV-PROGRAMMER ONSDAG 6. MAJ 05.35 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.05 Det vilde Afrika - Ngorongoro 07.00 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne med kendisser 12.05 Under Hammeren 12.35 Eftermiddagsprogrammer 15.10 Sherlock Holmes. 2 afsnit 16.55 Stormagasinet 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Spise med Price, egnsretter 20.30 Gintberg på Kanten 21.00 Ensom midt i livet 21.30 TV Avisen med Penge og Sporten 22.30 Irene Huss: Tatoveret torso 23.55 OBS 00.00 Kystvagten 00.40 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.45 13.15 14.10 14.45 15.20 16.10 17.00 20.00 20.50 21.40 22.00 22.45 23.35 00.30 01.25 02.20

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Store boligdrømme Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia BS og basserne Hva’ bruden ikke ved Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Danskere på tvang Landmand søger kærlighed Smid tøjet Danmark - pit stop Nyhedsblok Krop umulig! For altid ung Grænsepatruljen. 2 afsnit Helvede tur/retur - Irak Natfjernsyn

TORSDAG 7. MAJ 05.35 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.05 Det vilde Afrika - Zambezi 07.00 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne med kendisser 12.05 Under Hammeren 12.35 Eftermiddagsprogrammer 15.15 Sherlock Holmes. 2 afsnit 17.00 En ny begyndelse 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Danmarks skønneste sommerhus 20.30 So F***ing Special - på ferie 21.00 Kontant 21.30 TV Avisen med Bag Borgen og Sporten 22.30 Hercule Poirot: Elefanter glemmer aldrig. Eng. krimi fra 2013 00.00 Kystvagten 00.45 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40 13.15 14.15 14.45 15.20 16.10 17.00 20.00 20.50 21.40 22.00 22.45 00.00 00.55 01.55 02.50 04.00

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Loppe Deluxe Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia BS og basserne Hva’ bruden ikke ved Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark På røven i Nakskov Station 2 Station 2: Efterlyst Nyhedsblok Talhotblond Løgn og bedrag på Facebook Grænsepatruljen. 2 afsnit Helvede tur/retur - Ecuador Cold Case Nyhederne og Vejret

FREDAG 8. MAJ 05.35 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.05 Det vilde Afrika - Nilen 07.00 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne med kendisser 12.05 Under Hammeren 12.35 Eftermiddagsprogrammer 15.15 Sherlock Holmes. 2 afsnit 17.00 En ny begyndelse 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok 19.00 Disney Sjov 20.00 Hvem var det nu vi var 21.00 TV Avisen med Vores vejr 21.25 A Good Year. Amr. romantisk komedie fra 2006 23.15 For pengenes skyld. Amr. romanroman tisk komedie fra 1993 00.45 Mord og chokolade 02.20 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40 13.15 14.15 14.50 15.25 16.10 17.00 20.00 20.55 21.10 23.10 01.10 03.05 04.00

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Loppe Deluxe Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia BS og basserne Hva’ bruden ikke ved Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Klipfiskerne. Familiequiz med bid i Smid tøjet Danmark - før galla 27 Bryllupper. Amr. romantisk komedie fra 2008 Eagle Eye. Amr. thriller fra 2008 Femme Fatale. Amr. thriller fra 2002 Modern Family. 2 afsnit Nyhederne og Vejret

LØRDAG 9. MAJ 05.30 06.00 06.30 07.15 08.05 08.55 09.45 10.35 11.25 11.55 12.25 13.25 14.10 14.55 16.05 17.30 18.30 19.05 20.00 21.10 22.40 00.10 01.35 03.10

Midt i naturen - Australien Team Bachstad i Sydamerika Sommermad med Jamie Oliver Den fantastiske planet Ekspedition Ny Guinea Havoddere i tangskoven. Japansk naturprogram Det var i maj I farezonen Danmarks skønneste sommerhus So F***ing Special - på ferie DR-Dokumentar - Æblehovedet og Kommandanten 7-9-13 Hjem. Norsk dramaserie Taggart: Engle og syndere. Skotsk krimi fra 2004 Johnny English. Eng. spionkomespionkome die fra 2003 Hvem var det nu vi var Nyhedsblok Naturens små mirakler Downton Abbey. Eng. dramaserie fra 2014 Kriminalkommissær Barnaby: Boksningens ædle kunst Vera: Løgnehistorier. Eng. krimikrimi serie fra 2011 Jeg hedder David. Amr. drama fra 2003 Mord på hjernen Water Rats. 2 afsnit

06.00 06.05 06.15 06.40 07.05 07.30 08.00 12.00 12.05 13.00 13.45 13.55 15.50 17.30 18.00 18.30 19.00 19.45 20.00 21.10 21.30 22.10 00.15 02.05 02.55

Bernard Mouk Julius Jr. Legenden om Enyo Chima Animaniacs Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? Nervepirrende quiz med Hans Pilgaard Landmand søger kærlighed SuperMatchen: Studiet SuperMatchen: Aalborg-KIF KK (m), direkte Cykling: Giro d’Italia, 1. etape, direkte Giro d’Italia: Studiet Nyhedsblok Giro d’Italia: Studiet Nyhedsblok Sportscenter Smid tøjet Danmark - galla. IndInd samlingsshow - direkte Zapper. Comedyshow Smid tøjet Danmark - galla. IndInd samlingsshow - direkte The Brave One. Amr. thriller fra 2007 That Thing You Do! Amr. komekome die fra 1996 Boligkonge i Las Vegas Natfjernsyn

SØNDAG 10. MAJ 05.30 06.00 06.30 07.15 08.55 09.45 10.30 10.40 11.30 12.15 12.45 13.45 14.55 16.55 18.30 19.00 20.00 20.45 21.00 21.40 22.10 23.50 00.35 02.15 02.35 03.05 04.20

Midt i naturen - Australien Team Bachstad i Sydamerika Jamie Olivers fiskeretter Den fantastiske planet. 2 afsnit Øreræven - med et øre på hver finger. Japansk naturprogram Verdens fedeste byer - Rom OBS I farezonen Luk mig ind - det er Blachman Ensom midt i livet Guld på Godset Downton Abbey HåndboldSøndag: FC MidtjyllandFleury (k), direkte HåndboldSøndag: Final4 (k): finale, direkte Nyhedsblok Afrika - Kalahari Maria Wern: Min lykke er din. Sv krimi fra 2015 Vores vejr 21 Søndag Fodboldmagasinet Liget på loftet. Eng. krimidramakrimidrama serie fra 2013 Et forventet mord Halifax Fældende beviser Uopklarede mord Der er noget i luften. 3 afsnit Grøn glæde

06.00 06.05 06.15 06.40 07.10 07.30 08.00 12.00 12.20 13.10 13.45 13.55 15.50 17.30 18.00 18.25 19.00 19.30 20.00 20.50 21.00 22.40 23.40 00.15 01.05 01.30 02.25

Bernard Mouk Julius Jr. Legenden om Enyo Chima Animaniacs Go’ morgen Danmark Nyhederne På røven i Nakskov Sæt pris på dit hjem SuperMatchen: Studiet SuperMatchen: Skjern-BSV (m), direkte Cykling: Giro d’Italia, 2. etape, direkte Giro d’Italia: Studiet Nyhedsblok Razzia - Trafikkontrollen rykryk ker ud Nyhederne Regionalprogram Hvem vil være millionær? NerveNerve pirrende quiz med Hans Pilgaard Dit forårsvejr - den nye uge The Lucky One. Amr. romantisk drama fra 2012 Klipfiskerne Station 2 Politirapporten Station 2 Narkostrømer i Laredo Helvede tur/retur - Cuba Natfjernsyn

DR1 fredag kl. 21.25: ”A Good Year” MANDAG 11. MAJ 05.35 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.05 Det vilde Afrika - Virungas 07.00 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne med kendisser 12.05 Under Hammeren 12.35 Eftermiddagsprogrammer 15.20 Sherlock Holmes. 2 afsnit 17.05 En ny begyndelse 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 I hus til halsen 20.45 Da krigen kom til Toftlund 21.30 TV Avisen med Horisont og Sporten 22.30 Kriminalinspektør Banks: EfterEfter spil. Eng. krimi fra 2010 00.00 Natfjernsyn

06.15 07.00 11.00 11.25 11.50 12.20 12.50 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.20 20.00 21.00 22.30 23.00

60 Minutes DR2 Morgen Madmagasinet Horisont Sådan er det bare Camilla Plum - i haven Eftermiddagsprogrammer Camilla Plum - i haven Kål på Frilandshaven DR2 Dagen Sådan er det bare Spooks Når mænd er værst Borgen En kvinde i skudlinjen Deadline Louis Theroux: Miami Mega fængsel 00.00 Putins mange ansigter 00.55 Natfjernsyn

TORSDAG 7. MAJ 06.35 07.00 11.50 12.20 12.50 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.20 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 00.00

Homoer i Jamaica Formiddagsprogrammer Sådan er det bare Camilla Plum - i haven Eftermiddagsprogrammer Fest uden tårer med Camilla Plum Drivhusdrømme DR2 Dagen Min Verdenshistorie - Rikke og folkemordet Spooks Når mænd er værst Debatten Detektor DR2 Undersøger Michael Jeppesen møder... Deadline Louis Theroux - Gensyn med USA’s mest forhadte familie Natfjernsyn

FREDAG 8. MAJ 06.35 07.00 11.00 11.25 11.50 12.20 12.50 16.30 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.45 22.30 23.00 23.45 00.30

Medicinskandale i Senegal DR2 Morgen Bag Borgen Penge Min Verdenshistorie - Rikke og folkemordet Fest uden tårer med Camilla Plum Eftermiddagsprogrammer Drivhusdrømme DR2 Dagen Globe Trekker - Peru Mens vi venter på at dø Husker du ... The Bank Job. Eng. thriller fra 2008 Vi ses hos Clement Deadline JERSILD minus SPIN 60 Minutes Natfjernsyn

LØRDAG 9. MAJ 07.10 Under fire øjne - Martin Rowson 08.00 DR2 Morgen 08.30 En dansker redder verden - Anja Lovén 09.00 Tidens tegn 09.50 Hairy Bikers store kokkedyst. 3 afsnit 12.05 Ekstrem verden 12.45 Globe Trekker - Peru

ONSDAG 6. MAJ

SØNDAG 10. MAJ

16.25 17.10 19.10 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 00.35 01.15

Nyheder fra Grønland DR2 Morgen Formiddagsprogrammer Dem der gjorde os til forbrugere JERSILD minus SPIN Eftermiddagsprogrammer En dansker redder verden - Erik Rasmussen Alternativ behandling Manden, der skød Liberty Valance. Amr. western fra 1962 Husker du Dem der gjorde os til forbrugere DNA Detektiven Sumerdronningens hemmelighed Næste Uges TV Deadline En kvinde i skudlinjen Langt fra Bruxelles Natfjernsyn

DR1 lørdag kl. 21.10: “Kriminalkommissær Barnaby” Barnaby og hans assistent Jones må udforske en ny mordsag.

18.30 19.20 20.00 20.45 21.30 22.00 22.30 23.00 23.45 01.15

Ekstrem verden DR2 Morgen Kontant To på rejse Mad i brændpunktet: Kina Eftermiddagsprogrammer Drivhusdrømme DR2 Dagen Min Verdenshistorie - Rikke og uafhængigheden Spooks Når mænd er værst Historier fra dødsgangen Alternativ behandling Forført af en svindler En dansker redder verden Deadline Vi ses hos Clement Dokumania Deadline Nat

TORSDAG 7. MAJ

FREDAG 8. MAJ

TV2 lørdag kl. 20.00: “Smid tøjet Danmark - galla” TV 2 og Røde Kors inviterer til en stor festaften, live fra Falkonersalen i København.

05.50 06.35 07.50 09.40 11.10 12.05 13.05 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

TIRSDAG 12. MAJ 06.20 Anthony Bourdain - Stopover i Dublin 07.00 DR2 Morgen 11.00 Horisont 11.25 Kontant 11.55 Min Verdenshistorie - Rikke og uafhængigheden 12.25 Eftermiddagsprogrammer 16.30 Drivhusdrømme 17.00 DR2 Dagen 18.00 Min Verdenshistorie - Mirella og Ceaucescaus fald 18.30 Spooks 19.20 Når mænd er værst 20.00 JERSILD minus SPIN 20.45 Dokumania 22.30 Deadline 23.00 Børn af agent orange 23.45 Historier fra dødsgangen 00.25 Natfjernsyn

06.00 Revenge 06.45 Real Housewives of Beverly Hills 07.30 Formiddagsprogrammer 10.15 Hospitalet. 2 afsnit 11.15 Luksusfælden 12.10 Eftermiddagsprogrammer 15.10 Paradise Hotel 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Masterchef Danmark - mig og min kok. 2 afsnit 20.00 Frontalt: Brian Sandberg 21.00 Bones 22.00 Paradise Hotel 22.55 Jeg er en celebrity - få mig væk herfra 23.55 The Kardashians 00.55 How I Met Your Mother. 2 afsnit 01.50 Natfjernsyn 06.00 Revenge 06.45 Real Housewives of Beverly Hills 07.30 Formiddagsprogrammer 10.10 Hospitalet. 3 afsnit 11.40 Luksusfælden 12.40 Eftermiddagsprogrammer 15.05 Paradise Hotel 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Masterchef Danmark - mig og min kok. 2 afsnit 20.00 Familien fra Bryggen 21.00 Dyreværnet 22.00 Paradise Hotel 23.00 For lækker til love 00.00 The Kardashians 01.00 How I Met Your Mother. 2 afsnit 02.00 About a Boy. 2 afsnit 02.50 Natfjernsyn

MANDAG 11. MAJ 06.15 07.00 11.00 11.30 12.00 12.30 16.30 17.00 18.00

17.30 18.00 20.00 20.50 21.40 22.00 22.45 23.30 00.05 06.00 06.30 12.00 12.40 13.00 16.00 16.05 17.30 18.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.20 23.50

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Giro d’Italia: Studiet Cykling: Giro d’Italia, 4. etape, direkte Nyhederne Cykling: Giro d’Italia, 4. etape, direkte Giro d’Italia: Studiet Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Beliggenhed, beliggenhed, beligbelig genhed Razzia Station 2 Politirapporten Nyhedsblok Fangerne Aspiranterne Natfjernsyn

TV3

13.35 Anthony Bourdain - Stopover i Dublin 14.15 DR2 Tema: Hurra for krisen i parforholdet 16.35 Mit Afrika. Amr. drama fra 1985 19.10 Husker du 20.00 DR2 Tema: Du bliver overvåget! 22.30 Deadline 23.00 Debatten 00.00 Dark Habits 01.35 Deadline Nat 07.30 08.00 08.30 11.05 11.55 12.40 15.55

16.00 16.05

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Cykling: Giro d’Italia, 3. etape, direkte Nyhederne Cykling: Giro d’Italia, 3. etape, direkte Giro d’Italia: Studiet Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Rita. Dansk dramaserie Kampen om det tunge vand CPH Lufthavnen Nyhedsblok Bangkok Airport De unge piloter Natfjernsyn

TIRSDAG 12. MAJ 05.35 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.05 Det vilde Afrika - Madagascar 07.00 Formiddagsprogrammer 11.05 Antikkrejlerne med kendisser 12.05 Under Hammeren 12.35 Eftermiddagsprogrammer 15.20 Sherlock Holmes. 2 afsnit 17.05 En ny begyndelse 17.50 TV Avisen 18.00 Under Hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Hammerslag 20.45 Made in Denmark 21.30 TV Avisen 21.55 Madmagasinet 22.20 Sporten 22.30 Mord i Skærgården: 2 afsnit 23.55 OBS 00.00 Natfjernsyn

DR2 ONSDAG 6. MAJ

06.00 06.30 12.00 12.40 14.30

19.00 20.00 22.35 00.50 02.40

Revenge The Kardashians. 2 afsnit Formiddagsprogrammer Hospitalet. 3 afsnit Luksusfælden Masterchef Danmark - mig og min kok Familien fra Bryggen The Kardashians. 2 afsnit Paradise Hotel Bones NCIS Masterchef Danmark - mig og min kok Ramsay’s Kitchen Nightmares P.S. I Love You. Amerikansk romantisk komedie fra 2007 The Nanny Diaries. Amr. kærlig kærlighedskomedie fra 2007 New in Town. Amerikansk/canaAmerikansk/cana disk romantisk komedie fra 2009 Natfjernsyn

LØRDAG 9. MAJ

DR1 søndag kl. 00.35: ”Halifax”

TV2 søndag kl. 21.00: ”The Lucky One”

05.50 Gordon’s Great Escape 06.40 Hjemme hos Gordon Ramsay. 2 afsnit 07.30 The Tooth Fairy. Amr. familieko familiekomedie fra 2010 09.15 Bones. 3 afsnit 12.05 NCIS. 2 afsnit

14.00 Masterchef Danmark - mig og min kok. 4. afsnit 18.00 Bones 19.00 Frontalt: Brian Sandberg 20.00 Du almægtige, Evan. Amerikansk komedie fra 2007 21.55 Skyggen. Amr. thriller fra 2010 00.45 Meeting Evil. Amerikansk mysteriedrama fra 2012 02.35 Natfjernsyn

SØNDAG 10. MAJ 05.50 Alletiders barnepige. 2 afsnit 06.40 According to Jim. 2 afsnit 07:25 She’s The One. Amr. romantisk komedie fra 1996 09.05 Bones. 3 afsnit 11.55 The Nanny Diaries. Amr. kærlig kærlighedskomedie fra 2007 14.05 Du almægtige, Evan. Amr. komedie 16.00 Mit Plastikmareridt 17.00 Jeg er en celebrity - få mig væk herfra 18.00 Dyreværnet 19.00 Familien fra Bryggen 20.00 Luksusfælden 21.00 Parker. Amr. actionfilm fra 2013 23.20 Frontalt: Brian Sandberg 00.15 How I Met Your Mother. 2 afsnit 01.20 Natfjernsyn

MANDAG 11. MAJ 05.45 Revenge 06.40 Real Housewives of Beverly Hills 07.25 Formiddagsprogrammer 10.05 Hospitalet 10.35 Luksusfælden 11.30 Masterchef Danmark - mig og min kok 12.30 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Masterchef Danmark - mig og min kok 19.00 Masterchef Grill 20.00 For lækker til love 21.00 Jeg er en celebrity - få mig væk herfra 22.00 Coming to America. Amr. kome komedie fra 1988 00.25 Dr. Dolittle. Amr. komedie 02.05 Natfjernsyn

TIRSDAG 12. MAJ 05.50 06.15 07.00 10.05 11.05 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00

About a Boy America’s Next Top Model Formiddagsprogrammer Hospitalet. 2 afsnit Luksusfælden Masterchef Grill Familien fra Bryggen The Kardashians. 2 afsnit Luksusfælden Bones NCIS Masterchef Grill. 2 afsnit Luksusfælden Panik Frækkere end politiet tillader. Amr. actionkomedie fra 1984 00.15 Dr. Dolittle 2. Amr. prisbelønnet familie-komedie fra 2001 01.55 How I Met Your Mother 02.20 Natfjernsyn

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!


Aars Avis

6. MAJ 2015

Røde Kors Aars-Aalestrup aktiv i flere hjælpeprojekter

Direktør Birgit Olesen er klar til at opføre fire boliger på hjørnegrunden Øustrupvej/Østre Boulevard i Aars. Boligerne er klar til indflytning 1. november.

Birgit Olesen igang med nyt byggeprojekt i Aars Fire nye boliger ved Østre Boulevard klar til november Af Thorkil Christensen AARS: Inden længe indledes opførelsen af fire nye boiliger på hjørnegrunden ved Oustrupvej/Østre Boulevard i Aars. Den velbeliggende byggegrund har lagt ubenyttet hen i årevis, men nu er den erhvervet af Birgit Lind Olesen Holding ApS., som har udarbejdet et projekt for opførelse af fire boliger på hver 74 til 76 kvm. med redskabsrum, terrasse og grønne arealer. Der er opnået byggetilladelse, og boligerne ventes at stå klar til indflytning 1. november. - Der bliver tale om et kvalitetsbyggeri opført i en lys flammet sten og med sort betontegltag, oplyser Birgit Lind Olesen, som gennem årene har taget initiativ til flere byggerier i Aars

- og har mere på bedding. Der er tale om boliger til salg - med stue/køkken, værelse, soveværelse, badeværelse og redskabsrum. Der anlægges grønne arealer omkring boligerne, som får indkørsel fra Østre Boulevard og fælles parkeringsplads. Indvendig lægges parket- og klinkegulve, og alle hårde hvidevarer bliver i energiklasse A. Der bliver tale om lavenergiboliger med varmegenvinding og gennemstrøms vandvarmer. Birgit Olesen har ladet udarbejde en materialebeskrivelse for byggeriet, men når det f. eks. kommer til opsætning af fliser i badeværelset kan en køber være medbestemmende omkring valget. Vejanlæg og parkeringsanlæg udføres med SF-

stenbelægning. Stiarealer bliver handicapvenlige. Der plantes Ligusterhække omkring hver enkelt boenhed og langs områdets ydergrænse. Desuden er det planlagt at tilplante skråninger med Cotoneaster og at trilså fællesarealer med græs. Birgit Olesen, bor i Aars, og havde tidligere egen ejendomsmæglervirksomhed i byen. Hun har i de senere år arbejdet med byggeprojekter i udlandet, bl. a. i Tyrkiet, men har også gang i et projekt i Lystrup ved Aarhus med 36 boliger. Birgit Olesen afslører, at der ingen længe sandsynligvis bliver igangsat endnu et boligprojekt i Aars med hende som bygherre, men her er formaliteterne endnu ikke faldet helt på plads.

Givtigt for politikere at lytte mange gode forslag og givtige erfaringer. Tiden gik hurtigt, og politikerne fik meget ud af at lytte i stedet for at tale. Nu kan de så tænke sig om og tage deltagernes indlæg med i overvejelserne inden, de skal træffe beslutninger i byrådet. - Det er bestemt en mødeform vi vil benytte igen, det giver jo borgerne en fantastisk mulighed for at

AARS: Røde Kors AarsAalestrup har holdt generalforsamling i Kirkecenteret i Aars. Formanden, Lone Chodavarapu, Aars, aflagde beretning, og kom blandt andet ind på følgende: Der har i årets løb været støtte til ferielejr for udsatte børn i Vesthimmerlands Kommune og julehjælp i Aars og Aalestrup samt støtte til projekter i Nepal, Cambodja og Hviderusland, alt af overskuddet fra genbrugsbutikken i Bymidten, Aars. Derudover er der sendt cirka 170.000 kroner til Røde Kors’ hjælpearbejde på lands- og internationalt plan. Formanden bød velkommen til ny butiksleder Hanne Lynderup. De respektive aktivitetsledere berettede fra deres område, det er besøgstjenester i Aars og Aalestrup, nørklere, vågetjeneste, samaritter og butikken. Bestyrelsen fortsætter uændret, bortset fra Hanne Lynderup, der indgår i ste-

Bestyrelsen i Røde Kors Aars-Aalestrup.

det for Birgit Nielsen. Der var uddeling af nåle til 15 og 10 års jubilarer.

Højeste dagspris gives for jern og metaller

Nedskæring foretages overalt Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT

Lise Bech

til Festen Jukeboext DJ

TRYGHED OG TILLID

NyhLeEdJN!ING AF

i hverdagen

NU UDice maskiner · Slusch øjtalere eh · Kraftig kr. 300,N U K fra

line Book Oken.dk på sirju ring! ellerRonald Lund 7070 2310

Salon 2000

Vestergade 35 9620 Aalestrup

98 64 26 26

- Salonen for både

el-scootere

mænd og kvinder

GRØN N SALO xtension

Håre

Lysnings- og hårfarvning

Sanne

Åbent på nr. 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-12.30 9.00-17.30 9.00-19.00 LUKKET

AR SP

www.fonixkomfort.dk !

HE Tlf:N61Y66 05D75 www.fonixkomfort.dk Fønix City Cabino 3

98 64 14 64

E ! NY UER PÅ IND NU E V N SE TIG OM IRIG G ER

indskrevet i alt 55 børn, og der var kendskab til en tilflytter pr. 1. maj, hvilket giver 56 elever. En er frafaldet siden, så lige nu er der indskrevet 55 børn til 0. klasse på Østermarkskolen. Det giver en klasse med 27 og en klasse med 28 elever. Skolebestyrelsen er indstillet på, at der ved første givne anledning ud fra de

!

Vestergade 18 9620 Aalestrup

EN

alle former for

28 km/t. 60 km

NYHED

Medlem af Rebild Byråd

Din lokale Folketingskandidat

g · Indbyg t Pianist ge · Indbyg gen spilleliste e · Lav din

pr. opladning Fønix Komfort El-Scooter6, 9640 Farsø Torupvej alle former for el-scootere! v. Jens Erik Andersen Tlf: 61 66 05 75 el-scootere!kr. 39.900,- Torupvej 6, 9640 Farsø

AARS: Den lange diskussion, hvor en gruppe forældre ønsker oprettet en tredje 0. klasse på Østermarkskolen efter sommerferien, har ikke ændret noget. Efter en orientering på Børne- og Skoleudvalgets møde blev det fastslået igen, at der ikke ændres på princippet for klassedannelse. Den 13. marts var der

- det miljørigtige valg Aalborgvej 55, 9240 Nibe Tlf. 98 35 18 54 - www.skrotten.dk

ISO 14001

påvirke afgørelserne før de bliver truffet, siger Kristian Kvalitets Nielsen, formand for Venstre i Aars. Kvalitets el-scootere til Henrik Stine Han takker samtidig til den rigtige pris! den rigtige pris! byrådsmedlemmerne Inger Kvalitets el-scootere til Åbent på nr. 35 Nielsen, Jan Dyregård og den rigtige pris! Mandag 9.00-17.30 Fønix Komfort El-Scooter Tirsdag 9.00-17.30 Per Bach Laursen for at stilv. Jens Erik Andersen Onsdag 9.00-17.30 Fønix Komfort El-Scooter le op til et møde, hvor de på Torsdag 9.00-17.30 Torupvej 6, 9640 Farsø Fredag 9.00-19.00 v. Jens Erik Andersen forhånd havde fået at vide, Tlf:Lørdag 61 66 05 75 LUKKET Torupvej 6, 9640 Farsø at de skulle holde mund. Tlf: 61 66 05 www.fonixkomfort.dk 75til Kvalitets el-scootere Det er jo ikke noget, politiwww.fonixkomfort.dk kerne sædvanligvis gør. den rigtige pris! Kvalitets el-scootere til Fønix City Vi reparerer også Fønix Komfort El-Scooter den3 rigtige pris! v. Jens Erik Andersen Vi reparererCabino også

Stadig kun to 0. klasser i Aars

Efter kaffen blev der vist powerpointbilleder fra Nepal.

M

AARS: På Venstres møde for nylig under overskriften ”Hvis jeg sad i byrådet, så...” kom der mange gode ideer på bordet fra deltagerne. Rollerne var byttet om i forhold til et almindeligt politisk møde. Her skulle politikerne holde mund og lytte til gæsterne. Det drejede sig om skolepolitik. Deltagerne havde noget på hjerte og kom med

SIDE 11

Det kan godt betale sig ...

Fønix City Cabino 3 vilkår der er udstukket fra ...at tale 28 km/t. 60 km pr. opladning28 km/t. 60 km pr. opladning kommunen, vil blive opret- Vi reparerer Vi reparerer også også kr. 39.900,kr. 39.900,alle former el-scootere! te en tredje 0. klasse. Vi alle reparerer ogsåforfor g former nin isning

energirenovering med os

fremv

emvis

ratisforfr G Gratis alleel-scootere! former Fønix Komfort dig! El-Scooter s o h hos dig! el-scootere! v/Jens Erik Andersen ! D

N! YHE 6, 9640 Farsø Torupvej D

NYHE Fønix City Cabino 3 61 66 05 75 - Frihed tilwww.fonixkomfort.dk livet 28 km/t. 60til km pr.livet opladning -Tlf.Frihed Fønix City Cabino 3 28 km/t. 60 km pr. opladning kr. 39.900,-

kr. 39.900,-

Vi kører i heleVi Nordjylland ning Nordjylland Gratis fremvisning kører egmviishele isnin s fr emtivdig! frhos ra GratisG ! hos dig!hos dig

- Frihed til livettil livet - Frihed

Vi kører i hele Nordjylland Vi kører i hele Nordjylland

V/ TØMRERMESTER JAN JENSEN

5082 9078 · INFO@MEJAN-TOMRER.DK · MEJAN-TOMRER.DK


Aars Avis

SIDE 12

6. MAJ 2015

MORS DAG OG SØNDAGSÅBENT SØNDAG DEN 10. MAJ KL. 10.00-15.00 Spar 30%

419,-

Normal

599,Herrestr.

Spar 25%

Normal

599,Herrestr.

Spar op til 50% på udvalgte modeller i butikken Tilbuddene gælder 4. maj - 9. maj Spar 30%

Spar 35%

349,-

Spar 50%

519,-

Normal

499,Str. 36-46

Spar 50%

150,-

Normal

799,Damestr.

199,-

Normal

299,-

Normal

399,Str. 36-46

Damestr.

Vi har mange flere modeller i butikken - kig ind til os og spar mange penge...

SØNDAG D. 10 MAJ ÅBEN KL. 10.00 TIL 15.00 PÅ DENNE SKØNNE DAG FORKÆLER VI IKKE BARE MOR, MEN HELE FAMILIEN OG GIR

-20%

PÅ ALLE SKO I BUTIKKEN

Himmerlandsgade 49 · 9600 Aars · Tlf. 62 26 56 80 · www.skoringen.dk

Se os på facebook

Tilbuddene gælder fra 4. maj - 9. maj 2015 og så længe lager haves. Gælder udvalgte modeller i butikken.

449,-


Aars Avis

6. MAJ 2015

SIDE 13

MORS DAG OG SØNDAGSÅBENT SØNDAG DEN 10. MAJ KL. 10.00-15.00

B Ø K 2 R FO AL ET B 3 B Ø K 2 R FO KØB 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BETAL G-LØRDETAG 3 G B Ø DA K ØN -S 2 R FO AL B DA 3 RE B -F Ø AG K SD R OR -T FO AGR 2 KØB 3 BETAL AL FO BETSD 3ON B Ø K 2 R FO AL ET B 3 B Ø K 2 R FO AL KØB 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BET 3 B Ø K 2 R FO AL ET B 3 B Ø K R FO AL 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BET B Ø K 2 R FO AL ET B 3 B Ø K 2 R FO AL ET B 3 KØB 3 BETAL FOR 2 KØB 3 B Ø K 2 R FO AL ET B 3 B Ø K R FO AL ET B 3 BETAL FOR 2 KØB 3 B Ø K 2 R FO AL ET B 3 B Ø K 2 R FO KØB 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BETAL 3 B Ø K 2 R FO AL ET B 3 B Ø K R FO 3 BETAL FOR 2 KØB 3 BETAL B Ø K 2 R FO AL ET B 3 B Ø K 2 R FO AL ET KØB 3 BETAL FOR 2 KØB 3 B 3 B Ø K 2 R FO AL ET B 3 B Ø K R FO AL 3 BETAL FOR 2 KØVBEJE3NBNET R E R A V E T T A S D E B Ø K D 2 R R O FO F E I AL ET Å B P 2 3 E B Ø K K D IK 2 R R E FO Y D AL L ET R Æ B 3 G ESTEB 3 KØB 3 BETAL FOR 2 KØB Ø K 2 R FO AL ET B 3 B Ø K R FO AL ET B 3 3 BETAL FOR 2 KØB

KØB 3 BETAL FOR 2 Himmerlandsgade 68 . 9600 Aars . 98 62 24 99

HUSK GAVEN TIL MORS DAG NU PÅ SØNDAG ROSENDAHL MORS DAGS HJERTE 2015

MORS DAGS TERMOKRUS ELLER VANDFLASKE

Forsølvet. Spar op

99

PR. STK.

95

LE CREUSET STEGESO 4,5 L.

49

Vejl. op til 69,95

FRIT VALG

MORS DAGS PRIS

299

ÅBNINGSTIDER AARS Onsdag 6/5 9.30- 17.30 Torsdag 7/5 9.30- 17.30 Fredag 8/5 9.30- 17.30 Lørdag 9/5 9.30-14.00 Søndag 10/5 10.00-15.00

KITCHENAID KØKKENMASKINE

95

EDO DCUK Lille

0,Spar 60

Vejl. 899,95

til 20,-

GÆLDER KUN SØNDAG 10. MAJ I KOP&KANDE AARS

95

FARSØ 9.30- 17.30 9.30- 17.30 9.30- 17.30 9.30-14.00 Lukket

19995 95 249 29995 Mellem

Stor

m. gummistøvler Mange forskellige farver

Artisan 300 watt incl. stålskål, stænkelåg, pisker, dejkrog og k-spade Flere farver Vejl. 4499,-

FRIT VALG

MORS DAGS PRIS

00,Spar 10

3499,-

Vi modtager følgende betalingskort:

FARSØ - FARSØ RÅDHUSCENTER AARS - HIMMERLANDSGADE 97

98 63 33 00

Mød os på

www.isenkram.nu


SIDE 14

Aars Avis

6. MAJ 2015

MORS DAG OG SØNDAGSÅBENT SØNDAG DEN 10. MAJ KL. 10.00-15.00

VI HAR UDVALGET

DET FEJRER VI MED

20% RABAT

TORSDAG TIL SØNDAG I UGE 19


6. MAJ 2015

Aars Avis

MORS DAG OG SØNDAGSÅBENT SØNDAG DEN 10. MAJ KL. 10.00-15.00

I LÆDERVARER...

Aars Citycenter Tlf. 98 62 55 66 bogogide@aars.dk

Tilbuddet gælder på de nævnte mærker, dog ikke i forvejen nedsatte varer.

SIDE 15


Aars Avis

SIDE 16

6. MAJ 2015

MORS DAG OG SØNDAGSÅBENT SØNDAG DEN 10. MAJ KL. 10.00-15.00

vild med g a d n ø s dejlig

HUSK GAVEN TIL MORS DAG D. 10. MAJ

en

I SPORTMASTER AARS HAR VI SØNDAG D. 10/5 ÅBENT FRA KL. 10-15

Gælder 10/5 2015 eller så længe lager haves. Forbehold for trykfejl.

SPAR

25% PÅ ALT I BUTIKKEN GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER.

Aars: Himmerlandsgade 62 · Tlf. 98 62 18 78

ÅBNINGSTIDER MORS DAG SØNDAG 10/6 KL. 10.00-17.00

KL. 10.00 - 11.00

SPAR 30%

KL. 11.00 - 12.00

KL. 12.00 - 13.00

SPAR 25%

SPAR 20%

PÅ ALT AVENT

PÅ ALT TØJ

KL. 14.00 - 15.00

SPAR 25% PÅ ALT SEBRA

PÅ ALT DONE BY DEER

KL. 15.00 - 16.00

SPAR 30%

PÅ ALT DESIGN LETTERS

KL. 13.00 - 14.00

SPAR 30%

PÅ ALT HAPPY LIGHTS

KL. 16.00 - 17.00

SPAR 20% PÅ ALT BOBLES

Like os, følg os og kom først ind og se de gode tilbud og nyheder...

Gælder ikke på bestillingsvarer

Check vores Facebook side Kære Børn Aars

Rabat gælder ikke i forvejen nedsatte varer...

Meld dig ind i kundeklubben på www.kaereboern.dk

Alt hvad dit barn har brug for... Din KÆRE BØRN

Markedsvej 3B • 9600 Aars • Tlf.: 9833 5566

Ma-fr: 10.00 - 17.30 • Lø: 10.00 - 14.00


Aars Avis

6. MAJ 2015

SIDE 17

MORS DAG OG SØNDAGSÅBENT SØNDAG DEN 10. MAJ KL. 10.00-15.00

SPAR 30 % PÅ KØKKEN OG BAD

Hos Invita i Aars får du 30% rabat* på alle vores køkken- og badmodeller. Men kun i maj måned. Kig ind i butikken og hør, hvordan vi kan hjælpe med dit projekt.

* Tilbuddet gælder kun for egenproducerede varer ved køb af elementer for mindst kr. 50.000,- ekskl. hvidevarer og montering. Gælder kun i maj måned 2015, og kan ikke kombineres med andre tilbud eller ombyttes til kontanter.

Invita Aars . Vestre Boulevard 1-3 . 9600 Aars . Tlf. 98 67 28 00 . www.invita.dk

ALT UNDER ÉT TAG!

KLINKER TÆPPER GARDINER TRÆGULVE Vinylgulve - Boxmadrasser Elevationssenge Designmøbler - Markiser Vi tilbyder gratis opmåling og uforpligtende tilbud

Rullegardiner - Plissé Lameller - Persienner Twist - Paneler

Heuga tæppe fliser mange designs og farver

-20%

RESTPARTI

Alt i tæpper og vinyler

på 3.000 m2

-25%

før op til 598,-

NU 59,199,, 9 9 Drejer Designcenter Drejer Designcenter Vestre BouleVard 1-3 9600 aars . 98 67 28 00

Vestre BouleVard 1-3 9600 aars . 98 67 28 00

åbningstiDer:

åbningstiDer: man - fre: 10.00 - 17.30 . lør: 10.00 - 14.00

man - fre: 10.00 - 17.30 . lør: 10.00 - 14.00

Lars

Henriette

Per


Aars Avis

SIDE 18

15 fra gymnasiet og HF i Aars besøgte Europa-Parlamentet Eleverne var på seminar i Tyskland for at mærke teori på egen krop AARS: Verden, og i dette tilfælde Europa, går som bekendt ud over Vesthimmerlands grænser, og unge har brug for at have overblik og være vidtskuende, med andre ord at have udsyn. Derfor arbejdes der på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars med at videreudvikle og implementere en strategi for elevernes internationalisering. Skolen giver elever mulighed for i praksis at udvikle en række globale kompetencer under overskrifterne ”at undersøge og udforske verden”, ”at erkende forskellige perspektiver”, samt ”at kommunikere” og ”at handle”, i sammenhænge, der går ud over elevernes nationale, regionale og nære miljø. - Inden for disse rammer fik alle 1.g’ere i efteråret 2014 et tilbud om frivilligt at skrive en opgave, der skulle handle om forskelle på kulturer, og hvordan danskere i praksis kan/skal/bør handle, når man er sig disse kulturelle forskelle bevidst. 15 elever afleverede en opgave og havde på den måde vist lysten til at yde en ekstra indsats, der havde med interkulturelle spørgsmål at gøre. De blev på det grundlag tilbudt ekstra timer i samfundsfag med særligt fokus på EU-spørgsmål, og fik tilbud om en uges semi-

nar på det Europæiske Akademi i Otzenhausen i Sydtyskland, så teorien kunne mærkes på egen krop, siger lektor Mads Ilsøe. De danske elever arbejdede forleden under overskriften ”Preventing Extremism in Everyday Life of Young Adults from Germany, Denmark and Italy” sammen med to andre

FR rreg r A ård kr sst . 6 en 0,182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: El-installation VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Overvågning

eleverne havde møde med ham, så det var tydeligt for enhver, at han ikke kunne være inde i plenarsalen i dette tidsrum. Det lykkedes ham dog at finde 30 sammenhængende minutter, hvor han, efter det officielle foto var blevet taget, satte sig med de ca. 60 unge og tog imod spørgsmål. Jo Leinen forklarede, at det mest normale er, at medlemmer af Parlamentet specialiserer sig. Han er ekspert i miljø, folkesundhed og levnedsmiddelsikkerhed, og når disse emner drøftes er han at finde i salen. Jo Leinen sluttede mødet med eleverne af med at bede dem markere hvor mange af dem, der gik ind for ”The United States of Europe”. Meget få rakte hånden op, nok ikke fordi de alle er europa-

skeptikere, men måske fordi spørgsmålet ikke var stillet, så man kunne have nogle former for forbehold. - Havde han spurgt, om de troede på mulighederne for et fremtidigt konstruktivt samarbejde i Europa, eller lignende blødere formulering, ville mange flere helt sikkert have rakt hånden i vejret. Som tidligere nævnt er samarbejdet på Akademiet i fuld gang, og alt tyder på, at der på tværs af de tre kulturer kan opnås enighed om bud på konkrete initiativer, hvormed man kan modvirke ekstremisme i Europa. De unge viser dermed, at ved hårdt arbejde kan resultater i en sådan international sammenhæng skabes, lyder det fra Mads Ilsøe efter en oplevelsesrig tur.

Der er lidt ”Find Holger” over fotoet, hvis man kender nogle af de 15 elever og to undervisere fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF i den store gruppe. Men hvordan er de endt blandt disse andre unge europæere? Hvem er de andre, og hvem er medlemmet af Europa-Parlamentet, der står i forgrunden? Det er Jo Leinen fra Saarland.

He

Grundlagt 1927 -stadig på vej

6. MAJ 2015

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Bosch Varmepumper - 5 års garanti

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

grupper af unge fra skoler i Bremen og Bergamo. Det er et alvorligt emne, såvel i et lokalt som i et EU-perspektiv, som eleverne bliver klogere på via forelæsninger, samarbejde i tværnationale grupper og en fælles ekskursion til Strasbourg. Det Europæiske Akademi havde planlagt et besøg i Europa-Parlamentet. Her fik eleverne en rundvisning og nogle grundlæggende aktiviteter forklaret, blandt andet et ”plenarmøde”, hvor Europa-Parlamentet i Strasbourg (normalt 4 dage om måneden) formelt stemmer om lovgivningsforslag og formulerer holdninger til politiske spørgsmål. At træde ind i den enorme sal med lige så meget plads til besøgende, som der er medlemmer af Parlamentet ( 751) er i sig selv en oplevelse. Her var eleverne vidne til indlæg vedrørende ”Forfølgelse af kristne rundt om i verden i relation til terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya” og ”Ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Daesh”. Det var tydeligt, at der kun sjældent foregik egentlig debat, og der i højere grad var tale om nedskrevne og planlagte indlæg. Der var indlæg på adskillige sprog, og bag parlamentarikerne var simultantolke - op til tre fra hvert af de 24 officielle sprog - travlt beskæftigede. Når der er tre tolke til stede fra hvert sprog skyldes det, at den menneskelige hjerne generelt ikke kan klare at simultanoversætte mere end 15 minutter ad gangen. En af tolkene holder derfor pause på 15 minutter, medens en anden simultantolker, og den tredje assisterer den aktive tolk blandt andet ved hurtigt at slå specielle fag-

termer og udtryk op. Derpå roteres der. De fleste korte kommentarer skulle leveres inden for ét minut. Samtlige indlægsholdere overskred dog denne taletid med ca. ti sekunder, hvorved først én rødt lampe, så to og endeligt alle tre begyndte at blinke. Endeligt bankede ordstyreren i bordet med en hammer for at overdøve den talende og minde om, at der skulle afrundes. Det skete gang på gang. Plenarmøderne er planlagt til at vare fra klokken 8 morgen til 22 om aftenen, men da så godt som alle talere som sagt overskrider deres taletid lidt, akkumulerer dette sig til en til to timer i løbet af en dag, og derfor er der ofte mødeaktivitet frem til omkring midnat. Det forklarer det sidste punkt, der så åbenlyst slog eleverne ved plenarmødet. Der er 751 medlemmer og dermed sæder i salen, men kun en brøkdel af parlamentarikerne var til stede. De kan ikke være til stede ved samtlige emner fra tidlig morgen til sen aften. Ét er, at de i så fald ikke kan få noget andet arbejde fra hånden, noget andet er, at ingen kan holde til at følge koncentreret med og få noget ud af så mange timer i træk. Eleverne havde mulighed mulighed for at stille spørgsmål direkte til et medlem af Europa-Parlamentet. Det Europæiske Akademi ligger i Saarland, der, når man ser bort fra bystaterne, arealmæssigt er den mindste af Tysklands delstater, og det var lykkedes Akademiet at få kontakt med Jo Leinen, der er repræsentant fra Saarland i Europa-Parlamentet. Han var så travl, at han bogstaveligt talt skulle være mere end et sted, medens

Robotforsker og professor Henrik Schärfe fra Aars er med, når Vesthimmerlands Kommune inviterer alle borgere til ”Borgerfest” torsdag, 7.maj på Vitskøl Kloster.

Robotforsker fra Aars til borgermøde VESTHIMMERLAND: Den internationale anerkendte robotforsker og professor Henrik Schärfe fra Aars er med, når Vesthimmerlands Kommune inviterer alle borgere til ”Borgerfest” torsdag, 7.maj på Vitskøl Kloster. Henrik Schäfe fortæller om sin forskning i relation til Vesthimmerlands Kommune og vores fælles fremtid. Borgermødet er arrangeret af P4 Nordjylland, TV2/ Nord og Region Nordjylland, der i samarbejde med alle nordjyske kommuner sætter fokus på Nordjylland under overskriften ”Hvad nu Nordjylland?” Derfor sender man direkte fra 11 nordjyske kommuner denne aftenen. Henrik Schärfe, er kendt for at have en bygget en robot, der er en tro kopi af ham selv. Robotten har han døbt Geminoid-DK, og den

kan gengive Henrik Schärfes mimik og bevægelser via et computerprogram. Henrik Schärfes forskning har vakt international opmærksomhed - i 2012 satte Time Magazine ham på listen over de 100 mest indflydelsesrige mennesker i verden. - Jeg henter inspiration i den dejlige natur, og den korte tur fra min bopæl i Aars til universitetet i Aalborg bruger jeg som en form for mentalhygiejne, så tankerne er faldet på plads, inden jeg når frem, siger Henrik Schärfe. Om det skræmmende ved muligheden for at skabe kunstige mennesker, siger Henrik Schärfe: - Den store trussel i vores samfund er ikke, at vi skaber robotter, der ligner mennesker. Der er, at vi behandler mennesker som robotter.


6. MAJ 2015

Udstilling med skrin og tavler i Aars

Aars Avis

SIDE 19

En keramiker og en maler sammen om udstilling AARS: Keramiker Thyge Thomasen og maler Bettina Winkelmann har sammen skabt en udstilling de kalder Skrin og Tavler. De har forespurgt Himmerlands Kunstmuseum om de kunne få lov til at udstille i Aars. - Vi får mange ansøgninger fra alle typer kunstnere. Vi ser alt igennem og når der er noget der “blinker” til os, så slår vi til. Det var der, da Thyge Thomasen og Bettina Winkelmann søgte, siger formand for Himmerlands Kunstmuseum Else Kragh. - Jeg synes der er romantik på færde i deres kunst, fortsætter hun. Udstillingen vises fra 8. maj til 15. august. Når bestyrelsen får tilbud om udstillinger sker det ofte ud fra brochurer

og tekst. De får ikke besked om, hvilke kunstværker der faktisk kommer på udstillingen. Det gælder også denne gang. - Vi kan aldrig vælge, hvilke billeder vi ønsker. Ofte er det også sådan, at kunstnerne laver nye værker til udstillingen, forklarer Else Kragh. De to kunstnere arbejder ud fra helt forskellige vinkler. I sine nyeste malerier arbejder Bettina Winkelmann som noget nyt med den danske natur især plantelivet ved den jyske nord/vest kyst. Det er også herfra hun får sine lysindtryk. Men bagved ligger stadig alle de lag af tidligere inspirationer fra lande som Italien, Grækenland og specielt Syrien (Damaskus), i hvilken hun

har haft mange legatophold over de sidste 12 år. Som altid er hendes malerier opbygget af mange lag, og de er på den måde vokset frem over tid. I Bettina Winkelmanns billeder er der generelt tale om musikalske kompositioner, hvor styrken og skønheden udspringer af farvernes abstrakte kvaliteter og samspil. Alligevel rummer billederne en slags organisk sammenhæng, i hvilken hver eneste detalje søger grænser af spænding, altid balanceret på spidsen mellem polariteter som enkelthed, mangfoldighed, spontanitet og kontrol, følelse og form. Thyge Thomasen har også hentet inspiration i udlandet. - På mine ophold rundt i

Bettina Winkelmann har blandt andet lavet dette oliemaleri “Under himlen”.

Asien, Italien, Grækenland og ikke mindst i Egypten, for snart meget lang tid siden, har min hovedinteresse i kunsten været at komme ind under huden på al den fantastiske keramik, som er blevet lavet i tusinder af år på vores dejlige planet, siger Thyge Thomasen.

Gule fagforeninger får faglig profil i Aars til at “se rødt” Faglig medarbejder hos 3F i Aars, Henning Juhl Jensen går på pension AARS: - Nasseri er efter min mening den mest dækkende betegnelse, når vi ser, hvordan flere – for at spare 200-300 kr. om måneden vælger en gul fagforening. Dermed overlader de indsatsen med at skaffe gode løn- og arbejdsvilkår, samt vedligeholde og forhandle overenskomst, til de øvrige medlemmer i fagbevægelsen, uden at bidrage økonomisk hertil. Det siger faglig medarbejder hos 3F Midtfjord og tidligere SiD-formand i Aars, Henning Juhl Jensen, som med udgangen af juni går på pension. Dermed forlader et kendt ansigt i Aars arbejdsmarkedet. I 1999 blev Henning Juhl Jensen ansat som faglig medarbejder i den daværende SiD Aars-afdeling. Fra sommeren 2003 til januar 2005 var han formand for afdelingen. I samme periode fusionerede afdelingen med Kvindeligt Arbejderforbund og daværende 3F Midtfjord til én afdeling under navnet 3F Midtfjord. Herefter har Henning Juhl Jensen været faglig medarbejder hos 3F Midtfjord med transportsektoren som arbejdsfelt. Det er et område, som han har særdeles god indsigt i. Efter at have gennemført mekanikeruddannelse hos Gundersted Auto & Maskinværksted og aftjent sin værnepligt ved Dronningens Livregiment havde han arbejde som mekaniker flere steder. - 1. januar 1977 blev jeg ansat som redder hos Falck

Hvad har pottemageren eller hofkunstneren mon tænkt og har villet udtrykke i det øjeblik, han eller hun satte netop det fingeraftryk på den hank eller på den kinesiske vase engang omkring Kristi fødsel? Thyge Thomasen har arbejdet professionelt med

keramik igennem 35 år, og bruger mediet - leret, glasurerne og brændingsformerne - ikke som pottemageren til massefremstilling, men som palet i det, man kan kalde en skulpturel verden med farver og strukturer som virkemidler.

ROSEN-LUND & HAVEINSPIRATION lørdag søndag 11-16 I ROSEN-LUNDS GÅRDBUTIK OG HAVE • Haven er pyntet med brugskunst og blomster • Spændende krydderurter • ÷15% på ALT sommertøj • Gode tilbud og nyheder i butikken • Gaveideer til Mors dag

Åben i gårdbutikken: Torsdag 11-17 · Fredag kl. 11-17 · Lørdag kl. 11-16 SE MERE PÅ

www.rosen-lund.dk

Faglig medarbejder hos 3F i Aars, Henning Juhl Jensen, er klar til at gå på pension med udgangen af juni.

i Aars, fortæller Henning Juhl Jensen. Arbejdsopgaverne var meget alsidige: Brand, ambulancekørsel, færdselsuheld, ulykker, flytning, start af biler og meget mere. Som tillidsrepræsentant for kollegerne, og bestyrelsesmedlem i den lokale SiD-afdeling, fik jeg godt indblik i det faglige arbejde. Fra april 1993 til juni 1999 var Henning Juhl Jensen ansat ved det dengang

nystartede firma Profilex i Farsø. - Vi lavede udstillinger mange steder i Danmark og udlandet for mange forskellige virksomheder, bl.a. Jul i Gammelby i Aars, Billund og København. Jeg plejer at sige, at vi kun har et liv, og her kan man lige så godt afprøve sine evner på mange områder. Henning Juhl Jensen er aktiv som næstformand i loppemarkedsudvalget hos

Lions Club Aars. Sammen med hustruen, Anni, er han ivrig campist. Parret er i øjeblikket fastliggere på Hvalpsund Camping. Endvidere spiller han lidt golf, går på jagt og spiller i vinterhalvåret badminton en gang om ugen. - Der bliver utvivlsomt nok at se til i pensionisttilværelsen. Håber der bliver mere tid til børn, svigerbørn og børnebørn, slutter Henning Juhl Jensen.

Tilmeld dig på www.aams.dk

Frendstrupvej 8 9541 Suldrup

Følg os på K FACEBOO

ORIENTERINGSMØDE Om maskinmester-, autoteknolog og automationsteknolog uddannelserne 7. maj 2015 kl. 19.00 til ca. 21.00 Hør om adgangskrav. studiernes opbygning studiemiljø mv. Vi viser vores laboratorier frem, og der er mulighed for at få en snak med studievejledere og studerende. Inge Lehmanns Gade 1O 8000 Aarhus C • Tlf. 8612 6222

Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

SIDE 20

En benzinsluger som denne vakte opmærksomhed på stumpemarkedet i Aars.

6. MAJ 2015

Nordjysk Vintage Motor Klub havde sin egen stand som bl. a. var prydet af denne flotte gamle bil.

Stumpemarked i Aars trak et stort publikum Ny stor udstilling af veteranbiler i messecentret blev velbesøgt Af Thorkil Christensen AARS: Der var gamle, men velholdte biler, ældre knallerter, motorcykler og og massevis af stumper til alle tre kategorier ved det store stumpemarked og veteranudstilling i Kultur- og Messecenter Aars i lørdags. Publikum med passion for de gamle effekter manglede heller ikke - det myldrede med folk i de tre haller og udenfor, hvor motorcykelentusiaster havde lagt an til træf. Vejret var fint og perfekt til en fridag i sam-

vær med andre med samme interesse. Det var ikke første gang der var stumpemarked i Aars, men det var første gang at messecentrets tre haller var i brug til formålet, og der var meget at se på for alle med bare en llille smule “benzin i blodet”. At det var et mandearrangement undrer sikkert ingen - der var kun meget få kvinder blandt publikum. Markedet blev i efteråret 2014 overtaget af Karsten Nielsen, Solvejg TangPetersen og Peder Nielsen.

Et par flotte velholdte Diesella knallerter fik beundrende blikke.

De har sat yderligere skub i aktiviteterne - i år var det bl. a. med en stor veteranbiludstilling i Hal 3. Her var omkring 100 “topgejlede” ældre biler sat til skue rækkevis, så publikum kunne kaste beundrende blikke på dem.

Minder poppede op Flere mindedes da også, at de havde kørt i en tilsvarende bil, da de var unge. Enkelte af bilerne kunne købes. I hal et og to var der specialstande for bl. a. Nord-

jysk Vintage Club og et auktionsfirma fra Randers som har specialiseret sig i salg af veteranbiler. Men der var også snesevis af stande, hvor private med olie under neglene og flair for reparationer solgte ud af stumper til gamle biler, knallerter og motorcykler. Adskillige blandt publikum gjorde deres livs fund ved boderne, hvor der også var mange andre rariteter end gamle reservedele - for eksempel brochurer for tidligere tiders bilmodeller, instruktionsbøger og reser-

I Hal 3 var der nok at se på for veteranbilinteresserede.

vedelskataloger. Guf for samlerne. I småtingsafdelingen kunne man finde legetøjsbiler og andre samlerobjekter, som sælgerne havde bragt med sig på marked. Blandt andet var der en original tre-hjulet børnecykel med lad fra 1970erne som var sat til salg for 300 kr. og et Ingeniørsæt fra dengang far var dreng og måske fik

sin første indførelse i det fag som senere førte til en uddannelse. Arrangørerne var tilfredse med arrangementet. Der forløb over al forventning og gentages 26. september. Til den tid vil man måske udvide med et ekstra cafeteria i hal 3, hvor publikum, hvoraf mange kommer langvejs fra, kan stille sult og tørst.


Aars Avis

6. MAJ 2015

SIDE 21

Forår og befrielse i Aars 844 pensionister festede tirsdag i messecenteret

Eleverne på femte og sjette klassetrin fra Ranum Skole, Hornum Skole og Aars Skole dystede i torsdags i en stor naturfagsmaraton i gymnastiksalen på Aars Skole.

Aars Skole var suveræn i stor naturfagsmaraton Tre lokale skoler deltog i spændende dyst Af Lars Lindberg AARS: I torsdags var den ene gymnastiksal på Aars Skole lavet om til ét stort laboratorium. Anledningen var, at eleverne på femte og sjette klassetrin fra Aars Skole, Ranum Skole og Hornum Skole satte hinanden stævne i en stort opsat naturfagsmaraton. 16.000 elever deltog på landsplan i den store temadag, og i Aars var næsten 300 børn med til at dyste i samarbejde, kreativitet, og naturfaglig viden. Naturfagsmaraton arrangeres af Naturvidenskabernes Hus og er et undervisningsforløb for særlig 5. og 6. klasser i hele landet. Forløbet skaber stor læringslyst og glæde for naturfag hos eleverne, som får erfaringer med undersøgende og praktiske opgaver, som styrker

elevernes motivation for at lære mere i naturfagene. Det var også tilfældet i Aars, hvor eleverne var meget tilfredse med dagen. Spændende, sjovt og udfordrende var nogle af de ord, som en flok elever fra 5.A på Aars Skole knyttede til dagen, inden de understregede, at netop deres klasse var den bedste ever. Omdet holdt stik, viste sig dog først, da de sidste point var talt sammen. Eleverne dystede i fem konkurrencer, og de gik op i det med liv og sjæl. Børnene skulle blandt andet få en bil til at køre ved hjælp af en musefælde, lave den længste kartoffelspire og opfinde en maskine, som kunne opsamle golfbolde. Hallen på Aars Skole summede af liv allerede fra morgenstunden. Otte forventningsfulde klasser mødte op med hver deres

opfindelser og løsninger på de mange opgaver. Eleverne blev fordelt i hallen alt efter, hvilken opgave de skulle løse, og så startede de første konkurrencer klokken 09.00. Hele dagen frem til klokken 12.30 blev der dystet i både klasseopgaver og gruppeopgaver. Alle elever gjorde deres bedste, også selvom alt ikke lykkedes helt efter planen for alle. Dagen sluttede af med en fælles præmieoverrækkelse, hvor de tre bedste klasser blev kåret. 6.B fra Aars Skole løb med sejren, 5.A fra Aars Skole den bedste klasse ever - fik en andenplads, og 6.A fra Aars Skole gjorde Aarshattricket fuldendt, da de satte sig på tredjepladsen.

Hal i Messecenter Vesthimmerland var fyldt op, da de 844 pensionister samledes til forårsfest.

AARS: 844 feststemte pensionister fyldte Messecenter Vesthimmerlands hal 1 i går tirsdag. - Jeg er utrolig tilfreds over deltagerantallet, fastslår Erik Stagsted, formand for Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune. Han har de seneste syv stået bag pensionisterne forårsfest. - Jeg tror vi har nået den størrelse forårsfesten kan få. Sidste år var vi dog over 1100, men det var Kandis der trak de sidste 200 med, forklarer Erik

Stagsted. Årets program bød på lidt mere alvor end tidligere. Årets festtaler var forfatter Nis Boesdal. Han fokuserede i sin tale på 70-året for befrielsen og trak tråde op til nutiden. - Den gang hjalp vi flygtninge over vandet, i dag lader vi dem drukne, konstaterede Nis Boesdal. Mange af dem der deltog i årets fest har egne erindringer om krigen og befrielsen, derfor var emnet meget aktuelt. Blandt andet også fordi årets fest

faldt så tæt på 70-året for befrielsen. I samme forbindelse havde Hjemmeværnets Historiske Samling i Himmerland lavet en lille udstilling i foyeren til messecentret. Det var dog ikke alt ved forårsfesten der handlede om krigen og befrielsen. Der var også lagt op til feststemning og dans. Den del stod Kisser og Søren Petmic´s for. De fik mange ud på dansegulvet i løbet af eftermiddagen.

Forfatter Nis Boesdal var festens hovedtaler.

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

ort srapp standdgivning il T & ning & Totalrå rhverv imærk &E Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

Tungen blev holdt lige i munden, da eleverne ved fælles hjælp skulle få flasken placeret på det helt rigtige sted - der stod jo point på spil!

Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Tilbygning - Ombygning - Renovering Tømrer - Snedkerforretning Bandsholmvej 36, 9600 Aars

Tlf. 29 24 75 01


Aars Avis

SIDE 22

6. MAJ 2015

Mors dag og Søndagsåbent OPRYDNINGSSALG SPAR OP TIL

LØRDAG OG SØNDAG

70%

-20%

SIDSTE CHANCE ALT SKAL VÆK!!

ALT

- 20% GÆLDER DENNE UGE

TA’ 3 TING OG SPAR YDERLIG

PÅ ALLE

HUSK SØNDAGSÅBENT KL. 10.00-15.00

20%

TRUSSER OG BH

Gælder på vores restsalgs-podier

AARS HIMMERLANDSGADE 91 72 45 44 93

65A

wagner.dk

FARSØ - FARSØ RÅDHUSCENTER AARS - HIMMERLANDSGADE 97

WWW.STANDARD-AARS.DK

98 63 33 00

65A 65A 65A

Mors dags tilbud i Zjoos Str. 37-40 før 799,-

Str. 36-41 før 399,-

Mange andre gode tilbud i butikken

NU

399,-

Str. 36-40 før 499,-

299,-

Str. 37-42 før 500,-

NU

299,-

Str. 36-41 før 449,-

299,-

Str. 36-41 før 399,-

Himmerlandsgade 85, 9600 Aars | Tlf 62 26 41 55 | zjoos.dk

NU

299,-

299,Husk ag åben sønd .00 kl. 10.00-15


Aars Avis

6. MAJ 2015

Mors dag og Søndagsåbent

Mors dags tilbud Elton

Sara Louise

500,-

550,-

T-shirt

Top

SIDE 23

FROKOST - KAFFEHYGGE - FORRETNINGSMØDER - UD´ AF´ HUSET

Gør det nemt for mor Spændende tapas 7 lækre retter forskellige efter årstid

F.eks.

Kyllingespyd med salsa, Lakseroulade m. pynt, Pate med bacon og capers, Pølse med chutney, Snack oliven m.m, Sødt/ost Til mors dag: Hjerte chokolade Pr. person 125,- inkl brød

Bestil gerne dagen inden

Brandtex

Stumpebuks, 3 farver

400,-

Brandtex

piratbuks, 4 farver

400,-

Brandtex t-shirt

400,-

vin specialisten alt hvad du behøver at vide om vin

Vi har gaven til at forkæle mor Spændende gavekurve som vi pakpak ker som du ønsker - Hjerte chokolade - Gaveæsker med chokolade - Love lakrids fra Johan Bülov 2 str. - Spændende te over 50 slags f.eks. chokoladete

Hver dag frisk malet gl. daws kaffe 500 g

kun 45,-

Penfolds rød- og hvidvin

FRIT VALG

300,-

1 stk. 90,Ved køb af 6 stk. 70,- pr. flaske (kan blandes)

Hvidvin: Klassisk duft med toner af æble, appelsin, citrusfrugt og pære. Smagen er fyldt med frisk, ligefrem frugt, kombineret med en medium fylde og en fin medium+ syre som giver vinen en fin balance og en vis sprødhed Rødvin: Duften har toner af solbær, blyant, peber og lakrids. Smagen er fyldig med masser af modne tanniner, tilsat lette toner af egetræ

himmerlandsgade 81 - 9600 aars - tlf. 9862 2711 www.harmonie-aars - harmonieaars@mail.dk

Se åbningstider på hjemmeside eller facebook


Aars Avis

SIDE 24

6. MAJ 2015

Mors dag og Søndagsåbent 130

FORSKELLIGE KRYDDERIER OG KRYMMEL FRIT VALG

SPAR 20% på ALT* fra

Aars... i t e v r to r e r b im K på

Festival On Tour

I perioden 28/3 - 4/6 vil Nibe Festival besøge en række større byer i Nordjylland. Søndag den 10. maj kommer touren til Aars.

10,-

Vi vil få selskab af Sack It

som tager deres event piger med og skaber et stemningsfyldt loungeområde til vores Festival On Tour.

Konkurrencer

Vi afholder en række konkurrencer under vores forløb i byen: ”Støt byen”. Til hver by donerer vi en pengesum af 3000 kr.

Lodtrækninger

- I hver af byerne vil der være mulighed for at vinde 2 x 1 partout billet - Sack it afholder lodtræknWing mellem deres trådløse højtalere i hver by - Vi håber i kan stille op med gavekort, blomster eller andet fra byens butikker der kan være med i en lodtrækning.

Appetit på livet Himmerlandsgade 69 | 9600 Aars

AARS CITY CENTER

Tilbuddet gælder kun hos din lokale Imerco Aars, fra torsdag d. 7. maj til og med søndag d. 10. maj 2015. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. *Gælder ikke i forvejen nedsatte varer og bestillingsvarer.

MORS DAGS TILBUD FRA TORSDAG TIL SØNDAG

-20% PÅ ALLE VARER

DOG IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

Himmerlandsgade 93 . Aars . Tlf. 98 62 20 07

Musik Aars Handelsstandsforening


Aars Avis

6. MAJ 2015

Mors dag og Søndagsåbent

SIDE 25

TILBUD Mors dag

søndag søndag den 10. maj kl. 7.00 - 15.00

VASER - FRIT VALG Stor 50,- Lille 20,Bestil fra vores butik, interflora.dk eller via mobilen. Vi sender over hele landet.

BLOMSTER . CHOKOLADE . VIN . SPECIALITETER

v/Jannie Nielsen

g a d n sø å p rs a A i or m e st d be Vi forkæler verdens Åben kl. 10.00 - 15.00

Vi hejser flagene for mor denne dag. Jutlander Bank serverer kage og kaffe til verdens bedste mødre og deres familie fra kl. 11.00-13.00. Butikkerne forkæler mor når hun kommer på besøg. Nogen af verdens bedste mødre bliver ringet op denne dag. Der er musik og konkurrencer op Kimbrertorvet fra Nibefestivalen som kommer på besøg hele dagen.

Aars Handelsstandsforening


Aars Avis

SIDE 26

6. MAJ 2015

ed n m inger« e d i n S Avis fore ive i Aars rligt. t k »A ge å ges brin t 8 gan lse: ds age s t n i p o m mom for Pris 376,- + ing. kr. . foren pr

Aars Borgerforening Tordenkalvens Øllaug Aktive Kvinder Aars Formand: Bodil Thomsen Tlf. 98 65 61 68 Kasserer: Grethe Hansen Tlf. 98 62 30 20

DcH Vesthimmerlands civile hundeførerforening

www.dch-vesthimmerland.dk Formand: Birgit Fauerskov Østrupvej 12, Morum, 9600 Aars Tlf. 98 65 82 73 Kasserer: Lotte Frost Løgstørvej 222, Havbro, 9600 Aars Tlf. 96 98 80 80 Mødested: Plantagevej 8b, 9600 Aars

Det Danske Spejderkorps

Formand: Brian Berge Kg. Valdemarsvej 23, 9600 Aars Tlf. 25 60 04 48/98 66 41 10 Gruppeleder: John Mørch Ingemannsvej 13, 9600 Aars Tlf. 53 37 44 01 Kasserer: Maibritt Vith Johnsen Tlf. 29 39 89 12 Mail: www.ddsaars.dk Mødested: Spejdergaarden Løgstørvej 57, Aars

FDF

Mødested: FDF Huset, Stenildvadvej 4, Aars Mail: www.fdfaars.dk Kredsleder: Dennis Gislum Tlf. 51 20 45 80 Formand: Eva Harbo Andersen Tlf. 70 20 08 66 - 98 62 37 55

Help Your Next

- Integrationsarbejde i Vesthimmerland og humanitært arbejde i Afrika og Indien Formand: Torben Høgh Sørensen Karensvej 7, Trend, 9670 Løgstør Tlf. 20 91 20 70 Kasserer: Leif H. Sørensen Tlf. 20 71 21 59 www.helpyournext.dk Mail: hyn@mail.dk

Himmerlands Jernbaneklub

Formand: Christian Sauer Jyllandsgade 49, 9520 Skørping Tlf. 40 70 44 20 Kasserer: Martin Larsen Keldgaardvej 19, 9600 Aars Tlf. 61 65 98 62/98 62 65 55 www.himmerlands-jernbaneklub.dk Mail: himmerlands-jernbaneklub@hotmail.com Mødested: Jernbanegade 3, Hornum

Himmerlands Saluteringslaug Oldermand: Peter H. Høffner Nørregade 22, Østrup, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 86 Kasserer: Steen Vohlander Løvsangervej 44, 9600 Aars Tlf. 98 62 41 91

Kimbrergarden

Formand: Birger Thomsen Høeg Hagensvej 2, Gundersted, 9240 Nibe Mobil 32 17 13 93 Kasserer: Rie Nystrup Engtoften 88, 9600 Aars Mødested: Markedsvej 19, mandag kl. 18.30-21.00

Landbrugets Seniorklub Formand: Martin Jensen Peder Stubsvej 19, 9600 Aars Tlf. 20 22 10 28 Kasserer: Margit Krogh Kornblomstvej 36, 9640 Farsø Tlf. 98 63 24 06

Socialdemokraterne i Vesthimmerland Syd

Formand: Herdis Brix Dr. Christinesvej 27, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 06 Kasserer: Margit Nielsen Holmsgaardsvej 19, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 82 85

Formand: Torsten Hansen Skånevej 10, 9670 Løgstør Tlf. (pri.) 29 43 71 18 Tlf. (arb.) 98 62 17 11 Kasserer: Ole Riis Olsen Ansgarsvej 12, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 86 Mødested: Se på facebook

Vesthimmerlands Havekreds Formand: Jim Gruss Ryttervej 21, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 64 Kasserer: Orla Pedersen Kaj Munks Vej 18, 9600 Aars Tlf. 98 65 61 72 Mødested: Aktivitetscenter Bymidten

Vesthimmerlands Handicap Idræt Formand: Eva Jensen Spurvevej 2, 9600 Aars Tlf. 40 89 23 29

Vesth. Konservative Vælgerforening

Formand: Jørgen Stenum Aatoften 16, 9600 Aars Tlf. 61 36 33 56 Kasserer: Finn Odbjerg Møllevej 22B, 9600 Aars Tlf. 22 22 25 16 www.aarsborgerforening.dk

Aars Bridgeklub

Formand: Yvonne Løvschall Ansgarsvej 21, 9600 Aars Tlf. 25 33 29 36 Kasserer: Birte Kjeldsen Runevej 8, 9500 Hobro Tlf. 98 56 91 67 Spillested: Aktivitetscentret Bymidten, Aars tirsdage ml. 19.00-23.00 Formand: Kim Olsen Engvej 3, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 87 - 23 82 91 68 Kasserer: Gitte Kragh Jensen Tingvej 7, 9600 Aars Tlf. 31 71 90 96 Mødested: Østermarkshallen

Aars Erhvervsråd

Vesthimmerlands Musikforening

Aars og omegns Folkedanserforening

Formand: Svend Jørgensen Kong Valdemars Vej 13, 9600 Aars Tlf. (pri.) 98 62 40 73 Sekretariat: Himmerlands Udviklingsråd Messevej 1, 9600 Aars

Formand: Grethe Stæhr Peder Stubsvej 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 18 27 Kasserer: Mogens Holm Hvalpsundvej 21, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 13 06 Mail: mogens_holm@post.tele.dk Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium

Formand: Leif Jensen Havbrovej 41, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 24 23 Kasserer: Elsebeth Bach Nielsen Peder Stubsvej 42, 9600 Aars Tlf. 22 77 55 33 Mødested: Aars Skole

Vesthimmerlands Volleyballklub

Aars Frikirke

Formand: Jens Erik Christensen Sjøstrupvej 66, Sjøstrup Tlf.: 27 50 33 75 Kasserer: Joan Christensen Borupvej 4, 9600 Aars Klubaktiviteter: Aars og Hornum

Formand: Anders Jakobsen Jelstrupvej 9, 9600 Aars Tlf. 98 66 10 46 Kasserer: Finn Bech Odinsvej 22, 9640 Farsø Tlf. 98 63 22 85 Mødested: Aars Frikirke Markvænget 11, 9600 Aars

Ældre Sagen Aars Lokalkomité

Aars Golfklub

Aars Amatør Astronomer

Formand: Peter Stenild Kaj Munksvej 19, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 84 Kasserer: Leif Pedersen Korsholmvej 174, 9631 Gedsted Tlf. 98 64 53 86 Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium Observatoriet eller Lokale 1.8 www.vhim-gym.dk/astronomi

Aars Badmintonklub

Formand: Jesper Egeberg Hans Egedes Vej 223, 9600 Aars Tlf. 23 45 58 56 Mail: formand@aarsbadmintonklub.dk Kasserer: Ditte Lyngberg Kong Frederiks Vej 13, 9600 Aars Tlf. 60 15 01 72

Aars Billardklub

Formand: Brian Nielsen Peder Stubsvej 8, 9600 Aars Tlf. 21 19 97 79 Kasserer: Jan Bjørn Hans Egedesvej 68, 9600 Aars Tlf. 22 17 69 30 www.aars-bk70.dk Mødested: Nibevej 1C, 9600 Aars Tlf. 98 62 54 70

Aarsegnens Jagtforening Formand: Morten B. Madsen Himmerlandsgade 28, 9600 Aars Tlf. 61 39 67 06 Kasserer: Kirsten Conrad Stærevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 64 31 Mødested: Klubhus og Flugtskydningsbane Plantagevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 48 28

Aars Brydeklub

Formand: Ernst Pinstrup Sørensen Ryttervej 22, 9600 Aars Tlf. 98 66 63 66 Kasserer: Hanne Grabow Agertoften 16, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 16 10

Formand: Ellen Bakkegaard Ansgarsvej 13, 9600 Aars Tlf. 98 56 91 90 Telefonstjernen/Tryghedsopkald: Arne Petersen, Peder Stubsvej 21 9600 Aars - Tlf. 98 62 23 10 Mødested: Aktivitetscenteret Bymidten Bymidten 15, 9600 Aars Tlf. 98 62 53 68

Mail: kasserer@aarsik.dk Centerleder: René Carøe Tlf. 60 78 21 28 Mail: centerleder@aarsik.dk Mødested: Lyngsøvej 2 B, 9600 Aars Tlf. 98 62 21 97

Formand: Søren Friis Baneudvalgsformand/næstformand: Palle Ulrich Kasserer: Henrik B. Hansen Medl. af bestyrelsen: Claus Andreasen Medl. af bestyrelsen: Knud Pedersen Medl. af bestyrelsen: Frank S. Halvorsen Medl. af bestyrelsen: Jesper Lassen www.aarsgolfklub.dk Mødested: Tandrupgaard, Tandrupvej 6 9600 Aars Tlf. 96 98 07 00 - Mobil: 24 24 09 29

Aars Gymnastikforening

Formand: Solveig Bigum Binderupvej 17, 9600 Aars Tlf. 40 44 80 52 Kasserer: Caspar Valdgren Madsen Tingvej 1, 9600 Aars Tlf. 98 62 69 69 www.aarsgymnastikforening.dk Mødested: Idrætscentret Østermarken

Aars Håndboldklub

Formand: Axel Heisz Pedersen Keldgårdvej 82, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 46 Kasserer: Vinni Bilde Pedersen Rolighedsvej 8, 9600 Aars Tlf. 22 88 34 33 Mødested: Østermarkhallen, 9600 Aars

Aars Idræts Klub

Formand: Kenneth Pedersen Hans Egedes Vej 70, 9600 Aars Tlf. 98 62 16 18 Mail: formand@aarsik.dk Kasserer: Per Nyborg Tlf. 29 34 45 44

Aars Patchworkforening Formand: Anne Mette Jensen Kg. Christiansvej 18, 9600 Aars Tlf. 61 74 65 64 Kasserer: Helle Grøn Jensen Hobrovej 55, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 19

Aars Seniorer

Formand: Per Drejer Svalevej 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 38 17 Kasserer: Anders Andersen Morumvej 82, 9600 Aars Tlf. 98 62 30 27

Aars Petanque Klub Formand: Norman Skov Sportsallé v/Nutidsmuseet Tlf. 98 29 84 08 Kasserer: Margit Madsen Tlf. 98 62 44 71 www.aarspetanque.dk

Aars Skakklub

Formand: Poul E. Niebuhr Korgaardvej 8, Haubro, 9600 Aars Tlf. 98 66 42 70 Kasserer: Willy Møller Postbakken 18, 9640 Farsø Tlf. 98 63 24 04 willymoeller@dbmail.com Spillested: Erhvervsskolerne Aars, Ø. Boulevard 10, 9600 Aars

Aars Svømmeklub

Formand: Preben Hansen Agertoften 17, 9600 Aars Tlf. 98 62 42 81 formand@aars-svommeklub.dk Kasserer: Jimmy Sørensen Hans Egedes Vej 126, 9600 Aars Tlf. 98 62 27 23 kasserer@aars-svommeklub.dk Mødested: Aars Svømmehal, 9600 Aars www.aars-svommeklub.dk

Aars Tennisklub

Formand: Poul Erik Pedersen Solvænget 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 25 Kasserer: Jørgen Jensen Hans Egedes Vej 130, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 56 Mødested: Sports Allé 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 47

Aars Tværfaglige Efterlønsklub

Formand: Gudrun Pedersen Kærvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 62/61 75 11 62 Kasserer: Birthe Pedersen Nibevej 23, 9600 Aars Tlf. 98 62 20 32/29 65 07 62 Mødested: Underholdning og foredrag i lige uger på Kimbrerkroen kl. 13.30 til ca. 16.00. Bowling i ulige uger i EH Bowlingcenter kl. 14.00-15.00 og 15.00-16.00


Aars Avis

6. MAJ 2015

SNUP EN PØLSEpølse 18.00

G L A S N E AFHTOS XL-BYG

BYGGECENTER

.00 - 22.00 18 L. K J A M 7. G A SD R TO GÆLDER KUN

NEW YORK HAVEMØBELSÆT

Vedligeholdelsesfrit Nonwood aluminiumsbord med lameller. 90 x 205 cm. + 6 stabelbare kurvestole i polyrattan. Normalpris bord 1449,-, stol 499,95.

CR

KOM TIL STORT

Vi serverer en e til og lidt at drikk alle fra kl.

2 STK.

SIDE 27

N I G H Y Z T! A

399

95

HAWAII LOUNGE STOL

Smart loungstol i til inde- og udendørs brug. Ramme i galvaniseret stål med kraftig plastsnor. Vælg mellem sort, turkis og grøn. Pr. stk. 399,95

SPAR OP TIL 399,95

MA X 1 SÆT PR. KUNDE BEGR ÆNSET PARTI

BORD + 6 STOLE

1999,-

WEBER® Q 3200 SORT ®

Grillareal: 65 × 46 cm. 2 brændere i rustfrit stål. Trinløs regulering af varme. Redskabsholder. Porcelænsemaljeret støbejernsrist.

· Elektronisk tænding · Lys i håndtag · Skuffe · Brødholder Samlet værdi 798,-*

SPAR OP TIL 2449,-

* ift. Q3000

INKL. GASFLASKEHOLDER

2699,-

NILFISK HØJTRYKSRENSER

399

95

SPAR OP TIL 899,95

1699,-

SE PRISEN

PINOTEX SUPERDEC TRÆBESKYTTELSE

370 SIDER

Vandbaseret. Heldækkende.

SPAR OP TIL 800,-

INKL. STANDER

12995

ME-FA POSTKASSE

Harmony 872. Galvaniseret. Rummelig og solid postkasse med separate rum til aviser og breve. Forsynet med 6-stift Rukolås. Normalpris postkasse 899,95. Stander 399,95.

39995

GRILL KOGEBOG

SE PRISEN

Den ultimative grillkogebog skrevet af Det Danske Grill Landshold med 128 lækre grillopskrifter samt fortællingen om landsholdets vej til VM.

MCCULLOCH PLÆNETRAKTOR M165-107T

BOSCH AKKU GRÆSTRIMMER

Stor havetraktor med 107cm klippebredde og sideudkast. CTV-transmission med pedalstyret hastighedskontrol, trinløs justering og automatisk bremse.

ART 26 LI. 18V lithium batteri. Klippediameter: 26 cm. Kunststofknive. Justerbart teleskopskaft.

FRIT VALG

BOSCH AKKU HÆKKEKLIPPER 18V

AHS 48 LI. Patenteret Anti-blocking system sikrer effektivt arbejde uden blokering. Knivlængde: 480 mm, snitstyrke: 15 mm.

699

16,5 HK

9999,-

5 LITER

SPAR 270,-

KUN FÅ STK. PR BUTIK

95

BEGR ÆNSET PARTI

INKL. BATTERI OG LADER

SPAR OP TIL 6996,-

SNUP EN

PØLSE en pølse Vi servererdrikke til og lidt at kl. alle fra

CR

T KOM TIL STOR

NSBYGALG TEXLAFHOS 18.00

BYGGECENTER

MAJ KL. 18.00 TORSDAG 7. GÆLDER KUN HAVEMØBELSÆT

- 22.00

NEW YORK aluminiumsbord med Nonwood Vedligeholdelsesfrit kurvestole i polyrattan. cm. + 6 stabelbare lameller. 90 x 205 1449,-, stol 499,95. Normalpris bord MAX 1 SÆT

BEGRÆSET

AZ

Y NIGHT!

HAWAII LOUNGE STOL

2 STK.

39995

i til inde- og udendørs Smart loungstol stål med brug. Ramme i galvaniseret Vælg mellem sort, kraftig plastsnor. stk. 399,95 turkis og grøn. Pr.

SPAR OP TIL 399,95

PR. KUNDE PARTI

BORD + 6 STOLE

1999,-

tænding · Elektronisk · Lys i håndtag · Skuffe · Brødholder 798,-* Samlet værdi

INKL. GASFLASKEHOLDER

2699,-

SPAR OP TIL 2449,-

* ift. Q3000

SE PRISEN

AL-KO BENZIN PLÆNEKLIPPER

4,6 KG

4995

opsamling og bioklip. 3-i-1 Function: Klip, opsamlerindikator. 65 l opsamler med Aerodynamisk Sammenklappeligt. Brede hjul. skjoldudformning. på 51 cm. Stor klippebredde

Selvkørende ltr. 65 Stor opsamler 51 cm. Klippebredde Bioklip.

SE PRISEN

50 ÅRS GARANT RESTPARTI

ARIEL VASKEPULVER Traditional. 4,6 kg 111 vaske.

®

-

Q®3200 SORT

WEBER i rustfrit stål. cm. 2 brændere Grillareal: 65 × 46 af varme. Redskabsholder. Trinløs regulering støbejernsrist. Porcelænsemaljeret

I

PR. M2

49

95

SPAR OP TIL 150,-

1799,3-I-1

BIG SLABS sig perfekt til rum med meget Egner PERGO ORIGINAL Moderne betonlook. gennemslid, solblegning 1200 x 400 mm. bedste garanti mod soundbloc med markedets og den fastmonterede trafik, klasse 33 år. PerfectFold kliksystem Lys/mørk. og pletter på 50 og nem montering. sikrer dig et hurtig

SPAR OP TIL 1000,-

VORUP

SV Nyborgvej 3 • Randers Tlf. 86 42 38 22 • Fredag 9-19 Man-torsdag 9-18 10-15 Lørdag 8-16 • Søndag

HADSUND Ø.TØRSLEV MØLDRUP • Gjerlev J Dalbyovervej 9 Tlf. 86 47 63 00 • Fre 9-18 Man-torsdag 9-17.30 10-15 Lørdag 9-13 • Søndag

MARIAGER THORSØ Mariager Himmelkol 1 • Tlf. 98 54 14 00 • Fre 9-18 Man-torsdag 9-17.30 10-15 Lørdag 9-13 • Søndag

Mandag-fredag .....9.00-17.30 Lørdag ....................9.00-13.00 Søndag .................10.00-15.00 Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

Thorsø Møllevej 13B • Tlf. 87 67 82 22 9-17.30 Mandag-fredag 10-15 Lørdag 9-14 • Søndag

Møldrup Erhvervsvej 4 • Tlf. 86 69 13 00 • Fre 9-18 Man-torsdag 9-17.30 10-15 Lørdag 9-13 • Søndag

HADSTEN • Hadsten Gl. Sellingvej 3 Tlf. 87 61 26 00 9-17.30 Mandag-fredag 10-15 Lørdag 9-14 • Søndag

2 • Hadsund Industriparken Tlf. 96 52 80 00 • Fredag 9-18 Man-torsdag 9-17.30 9-15 Lørdag 9-16 • Søndag

SUNDS

Navervej 21 • Sunds Tlf. 97 14 15 00 9-17.30 Mandag-fredag 10-15 Lørdag 9-14 • Søndag

RYOMGÅRD FARSØ Vestergade 108 Tlf. 87 74 12 34

• Ryomgård

9-17.30 Mandag-fredag 10-15 Lørdag 8-13 • Søndag

Søndergade 33 Tlf. 98 63 16 99

• Farsø

9-17.30 Mandag-fredag 10-15 Lørdag 9-13 • Søndag

LÆS HELE TILBUDSAVISEN PÅ VORUPGRUPPEN.DK ELLER SCAN QR-KODEN

Forbehold for moms- og afgiftsændring, manglende og udsolgte varer samt billed- og trykfejl. Tilbudene gælder kun torsdag 7. maj 2015 – så længe lager haves.

INKL. 6-STIFT RUKOLÅS

E 140.3-9 DP X-TRA. Pumpetryk max: 140 bar. Inkl. standardtilbehør. og Patio terrassevasker, 8 m rør- og kloakrenser.


Aars Avis

SIDE 28

6. MAJ 2015

KØR SELV-LÆSERREJSER MED

Som læser af Aars Avis får du disse særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden AARSAVIS ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Egnens borgere kan se frem til boligjobordning Per Bisgaard, Aalestrup, folketingskandidat for Venstre i Himmerlandskredsen, skriver at mange borgere i Vesthimmerlnd kan se frem til genindførelse af boligjobordningen, hvis blå blok vinder det kommende valg.

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis. 1 børn 6-11 år ½ pris.

6 dage på 4-stjernet hotel ved Rouen, Frankrig

Fantastiske Normandiet QUALYS Hotel La Berteliére HHHH Rouen ligger i Normandiet, som for mange er ensbetydende med det tidligere danske vikingeherredømme og ikke mindst minderne fra D-dagen. Hotellet ligger i Saint Martin du Vivier 10 minutters kørsel uden for Rouen, hvor man talte dansk under de normanniske hertuger i en periode på omkring 150 år. Byen er meget smuk med mange klokketårne, historiske bygninger, den gotiske domkirke og floden Seinen, der løber gennem byen. Oplev f.eks. Rue du Gros Horloge med toppede brosten – en af verdens ældste shoppinggader. Byen er også kendt, fordi den store, franske helgeninde Jeanne d’Arc endte sine dage på bålet på Place du Vieux-Marché.

ser, vil sikre at der skabes flere arbejdspladser, og man undgår disse stop and go-ordninger, som sender håndværkerne ud i arbejdsløshed. En genindførelse af jobordningen vil bl. a. fremme renoveringsarbejder med fokus på energibesparende tiltag, og ikke mindst vil det forhindre sort arbejde. En ekstra gevinst vil være, at de mindre håndværksvirksomheder føler sig motiveret til at oprette flere arbejdspladser til fordel for de mange unge uden praktikpladser. For hele Nordjylland vil det skabe/genskabe 550 jobs.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.349,Pris uden rejsekode 2.649,-

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet • 2 x 3-retters middag • 1 velkomstdrink • Prøvesmagning hos Calvados Boulard og Calvados Père Magloire

Ankomst Søndage frem til 27.9.2015.

Turistskat EUR 1,50 pr. person pr. døgn.

4 dage på 3-stjernet hotel i Wittenburg

Pris pr. person i dobbeltværelse

Aktiv ferie i Nordtyskland God

1.049, Pris uden rejsekode 1.199,-

at

Boibrn ørnekrrab .

Van Der Valk Hotel Hamburg-Wittenburg HHH Wittenburg ligger i noget af Nordtysklands smukkeste natur, hvor cykel- og vandrestier snor sig gennem yndige sølandskaber, grønne bakker og duftende skovstrækninger. Tager I på udflugt her, kan I næsten ikke undgå at komme forbi et af de mange historiske slotte eller de hyggelige middelalderbyer.

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 3 x 3-retters middag • 1 velkomstdrink 2 overnatninger 749,4 overnatninger 1.399,-

Ankomst Valgfri frem til 28.9.2015.

4 dage på historisk 4-stjernet hotel i Randers

Pris pr. person i dobbeltværelse

Nostalgi og charme

1.099, Pris uden rejsekode 1.249,-

Forår og efterår 2 overnatninger 999,-

Hotel Randers HHHH Oplev en rigtig lille luksusferie på et af Danmarks smukkeste og mest eksklusive hoteller, der daterer sig tilbage til 1856. På hotellet er atmosfæren fra dengang oldemor var ung intakt med en stilfuld indretning og et serviceniveau, som man ikke finder mange andre steder i dag.

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 1 x 2-retters middag i hotellets brasserie Café Mathisen • 1 flaske rødvin Ankomst Juni: 23. 26. 29. Juli: 2. 5. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. Aug.: 1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. 22. 25.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

Borgerne i Vesthimmerland og i andre danske kommuner kan se frem til genindførelse af boligJobordningen, såfremt Venstre og de øvrige partier i blå blok vinder det kommende valg. 4161 borgere i Vesthimmerland fik i 2013 et fradrag på selvangivelsen på i gennemsnit 8363 kr. og intet tyder på, at beløbet er mindre i 2014, som endnu

ikke er fuldstændig opgjort. Regeringen har afvist at genindføre ordningen med den begrundelse, at det går bedre med den danske økonomi, og at håndværksmestrene har ordrebøgerne fyldte. Det er muligt, at der enkelte steder i Danmark er gang i byggeriet, men hvis man spørger håndværkerfolket i Himmerland, så får man svaret, at hjulene ikke for alvor er kommet i gang. Venstres forslag er, at man gør ordningen permanent frem til 2018 – og det har de tre øvrige partier i blå blok tilsluttet sig. En ordning, der gælder i en årrække uden afbrydel-

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

AARSAVIS

Åbent hverdage kl. 8-17.

Der blev fyldt mange sække med affald, da godt 30 personer mødtes i Østrup for at samle affald.

To fulde flasker vin og en halv lygtepæl Der blev fundet meget mærkeligt i Østrup ØSTRUP: Mens det er svært at få folk til at møde op til affaldsindsamling i de større byer, så går det bedre i de mindre bysamfund. Det er Østrup et bevis på. Da der fornylig var affaldsindsamling i Østrup, mødte godt 30 gæve personer i alle aldre for at gøre naturen ren og have en hyggelig dag sammen. Sorteringscentralen var ved Medborgerhuset, hvorfra alle indsamlere blev fordelt på forskellige ruter. Der blev gået til opgaven med ildhu og med et fælles ønske om at gøre området fint til sommeren. Af de indsamlede effekter kan nævnes en kaffemaskine, to hele flasker vin, to hele øldåser, samt desværre også alt for mange tomme dåser. Herudover dæk, en halv lygtepæl og alt muligt andet skrald, som skovsvin smider i naturen. Nogle

fandt endda dåser på en hestefold og desværre også mange på markerne, hvor de kan blive helt knust i småstumper og dermed skade de dyr, der senere skal spise af de høstede afgrøder. Børnehavebørnene i Vestrup havde allerede taget en strækning på to gange to kilometer, så indsamlerne kunne koncentrere sig om andre ruter. Østrup Borgerforening sørgede for kolde sodavand til indsamlerne, og der var lidt godter til børn og voksne i løbet af dagen. En delegation blev sendt ned ad Himmerlandsstien på en vogn godt læsset med dejlige friske børn, der gik til opgaven med krum hals. Andre børn gik med forældre eller i Baneskoven, så de ikke selv gik på vejene. Efter endnu en vellykket fælles indsats, afsluttedes

dagen med pandekager. KFUM-spejderne i Vestrup havde dagen før bagt over 400 pandekager, men alligevel var der dej tilbage, så alle kunne nyde friske pandekager, kaffe og kage ved Medborgerhuset i Østrup. Nogle af indsamlerne var godt ømme i musklerne efter fredagens cykelsponsorløb, men det blev nu taget med godt humør. Efter affaldsindsamlingen gik turen til Østrup Naturanlæg, hvor der blev sat påskeliljer og lavet lidt forårsrengøring, så det kan tage sig ud fra sin bedste side. Mange stikker lige forbi anlægget for at tage et par totter ukrudt, så alle, der bruger Himmerlandsstien kan nyde et stop i naturen.


Aars Avis

6. MAJ 2015

SIDE 29

VESTRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Veggers drøm indvies officielt 9. maj 15 års arbejde er nu afsluttet i Vegger VEGGER: Lørdag, 9. maj er der officiel indvielse af Vegger Idræts- & Kulturhus. - Byggeriet stod færdigt i efteråret 2014. Vi valgte at skubbe den officielle indvielse, så huset var i drift når det skulle præsenteres for alle interesserede, lyder det fra Asger Andersen, formand for Vegger Idræts- & Kulturhus. Udover idrætsgrene som fodbold, badminton, volleyball og gymnastik, så er huset allerede blevet afprøvet til Vegger dilettanternes årlige forestilling, som blev en stor succes med 150 gæster. Vegger Bogcafé har fundet rum i husets fælleslokale, der også fungerer som klublokale for Vegger IF. Et af målene med fælles faciliteter var også at foreningslivet kunne styrke

hinandens forudsætninger for at styrke fællesskabet mellem alle aldre og interesser. Derfor vil Vegger IF til indvielsen præsentere tre nye tilbud til de foreningsløse, som måske gerne vil have et fællesskab sammen med de kammerater der går til spejder eller fodbold. Tilbuddet består af bordtennis, airhockey og bordfodbold, som foreningen har fået støtte til fra fritidsrådets udviklingspulje i Vesthimmerlands Kommune. Områdets allermindste borgere er også faste brugere af Vegger Idræts- & Kulturhus, de mødes til Legestue hver onsdag. “Vi er rigtig glade for det samarbejde, der allerede er kommet op at stå med mange forskellige foreninger og brugergrupper”, lyder det fra bestyrelsen, der også håber, at flere vil støde til,

VOGNSILD

f.eks. pensionister og studiekredse. Bestyrelsen består af Asger Andersen, Tommy Trads, Dean Aldberg, Thomas Valsted, Jan Holmgaard, Thomas Pedersen og Alex Vestby. Til at forestå den officielle del af indvielsen er det lykkedes at få fat i folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen, som helt uopfordret deltog i indvielsen af Lethallen i 2009. - På foreningslivets vegne kan jeg med sikkerhed sige, at vi glæder os til at sige tak til alle de frivillige kræfter som har arbejdet hårdt de sidste to år, men ikke mindst også velkommen til alle fra nær og fjern, som har lyst en hyggelige eftermiddag i vores nye faciliteter, lyder det afslutningsvis fra Asger Andersen. Udover at det primære Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

materialevalg er træ, så har byggeriet også en bæredygtig energiforsyning med grønt el og fjernvarme fra Energi Vegger. Lave anlægsomkostninger og lave driftsudgifter, går så meget hånd i hånd at den kommunale driftsudgift til Veggers foreningsaktiviteter ikke er steget i forhold til dengang hvor aktiviteterne var spredt på flere adresser. Det samlede bygningsareal er på 1700 m2 og har årlige driftsomkostninger på kr. 175.000 om året. Vejen til det færdige idræts- og kulturhus har været lang. Da Vegger i 1999 blev bedt om at komme med input til landdistriktspolitikken, blev der hurtigt sat ord på, at bosætningen i Vegger i høj grad er afhængig af et godt foreningsliv. På den baggrund blev der formu-

leret en vision om nye om tidssvarende faciliteter til såvel spejder-, idræts- og kulturaktiviteter. Efter 10 års stædig kamp, blev første etape af visionen indfriet med opførelsen af Vegger Lethal, som et af Lokale og Anlægsfondens første demonstrationsprojekter. Lethallen er en uopvarmet hal, som der fra mange sider var stor skepsis overfor. Det blev da også en stor udfordring for bestyrelse og brugere de første to år. Men gennem en vedvarende indsats lykkedes det, at finde en permanent løsning på kondensproblemet, oven i købet med en begrænset driftsomkostning. På baggrund af Vesthimmerlands Kommunes salg af Vegger gl. Skole, trak bestyrelsen straks efter indvielsen i 2009 i arbejdstøjet med udarbejdelse

af projektbeskrivelser og ansøgninger om støtte til opførsel af en opvarmet tilbygning på 500m2. Men lige som det var tilfældet med etableringen af lethallen, var der ikke den store politiske opbakning fra byrådet. Til gengæld lykkedes det at opnå støtte fra LAG, som er EU’s landdistriktsprogram med et samlet tilskud på en million kroner. Sammen med støtte fra Indenrigsministeriet, banede tilskuddet vejen for en medfinansiering fra Vesthimmerlands Kommune, i forbindelse med nedlæggelsen af Børnehuset i Vegger. Derudover har foreningslivet blandt andet med støtte fra Spar Nord fonden bidraget til byggeriet, med i alt 400.000 kroner. Samlet set betyder det at byggeriet er gældfrit.

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Flagene var oppe i Vognsild VOGNSILD: Den seneste forlængede weekend har budt på mange aktiviteter i Vognsild. Torsdag aften var store og små ude på den årlige gåtur, og pitstoppet i år var den flotte nye minihal i Vestrup. Efter gåturen var der kaffe og dejlige varme hveder.

Lørdag var der flagallé i hele Vognsild, da feltet fra GP Himmerland Rundt kørte igennem byen. Søndag var flagene oppe igen, denne dag for alle konfirmanderne der blev konfirmeret i Vognsild Kirke. Søndag formiddag var der også arbejdsdag i naturrummet ved søen. Det startede med rundstykker og

kage, inden der blev luget ukrudt, søen blev renset for siv, og borde- og bænkesæt samt infoskuret fik træbeskyttelse. I mens fangede børnene haletudser søen i det gode vejr.

Hornum oplevede stor fremgang, da banen kom til byen. Her ses den gamle Hornum Station mens der endnu kørte toge.

Kulturarvstjenesten besøger Hornum Hornums historie bliver vist og fortalt

Flagene var oppe i Vognsild, da cykelløbet GP Himmerland Rundt kørte gennem byen.

HORNUM: Forårets femte borgermøde arrangeret af Kulturarvstjenesten ved Vesthimmerlands Museum finder sted i Hornum onsdag, 13. maj. Byen som indtil slutningen af 1800-tallet blot bestod af Ulstrup Kirke med præstegård, skole, kro, en fattiggård og nogle enkelte gårde. Først med jernbanens ankomst i 1893 udviklede Hornum sig hastigt, og i løbet af 20-30 år var der en fuldt funktionsdygtig stationsby med alle de ”servicefunktioner”, som typisk fandtes i disse byer: Mejeri, kro, missionshus, frimenighedskirke og købmand/ brugsforening.

Hele byens opbygning vidner således om stationsbyens opståen på en nærmest bar mark. Mange stationsbyer opstod i perioden 1850-1940 i forbindelse med udbygningen af jernbanenettet grundet den stigende produktion og købekraft i landbruget. Etableringen lettedes samtidig, da næringsfriheden uden for købstæderne blev styrket fra 1862. Historien om Hornum er i høj grad historien om stationsbyen og jernbanen. Stationsmiljøet med stationen og de tilhørende bygninger og perron fortæller et stykke væsentlig vesthimmerlandsk historie, og der

er i Hornum bevaret mange af de oprindelige strukturer, som er forsvundet i de store stationsbyer som Farsø og Aars. Man kan høre meget mere om byens udvikling og historie, når Kulturarvstjenesten onsdag, 13. maj kommer til Hornum. I samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Hornum og Omegn og Borgerforeningen inviteres alle interesserede til en spændende aften i kulturarvens tegn på Plejecenter Ulstruplund, Hvalpsundvej 14, Hornum. Arrangementet er gratis.


Aars Avis

SIDE 30

6. MAJ 2015

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Store Legedag i Kirketerp KIRKETERP: Aktiviteterne er mangfoldige, når foreningerne i Veggerby Sogn holder Store Legedag i Kirketerp søndag, 10. maj. Mellem 300 og 400 har de sidste mange år besøgt stadion, når der har været legedag. Det er en stor familieeftermiddag.

Pia Mikkelsen, der er tovholder for store legedag, oplyser, at det er 22. gang det løber af stablen. Der er masser af aktiviteter for børn på Kirketerp Stadion. Det drejer sig om, at man kan lege og have det sjovt denne eftermiddag. En af de store trækplastre hvert år er FDF Veggerbys

lejrplads med telt, bål og det hele. Også guldgraverstanden er populær. Der graves efter masser af guld i en stor trailer med sand. Efter en pause er Veggerby Seniorerne med igen. Uden mad og drikke duer heltene jo ikke, så Byrsted og Omegns Hus-

moderforening sørger for masser af varme vafler. Kaffe og kage står Byrsted Borgerforening for. Også andre foreninger har aktiviteter. Der er lagt op til en hyggelig eftermiddag.

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Turen startede og sluttede ved Hjedsbæk Kro, hvor nogle af deltagerne delte den sidste sjat kaffe og resterne af kagerne.

De nye stier blev gået til SULDRUP: Hjedsbæk Borgerforening indbød forleden til en fælles gåtur. Der er blevet lavet mange stier i Hjedsbæk og Suldrup området, og formålet med gåturen var at vise deltagerne nogle af de nye stier mellem de to byer, der nu er forbundet. Af hensyn til de der var dårligt gående, eller ikke kunne holde til så lang en tur, var der lavet både en kort og en lang rute. Midtvejs, hvor ruterne

delte sig, var der “bagagerumskaffe/ the/ saftevand” med hjemmebag - sponseret af Hjedsbæk Borgerforening. Vejret var som bestilt (og ikke som meteorologerne havde forudsagt), så alle fik en dejlig gåtur på denne solskins søndag. Turen startede og sluttede ved Hjedsbæk Kro, hvor nogle af deltagerne delte den sidste sjat kaffe og resterne af kagerne.

Besøg hos 850 malkekøer SULDRUP: Folketingskandidat for Venstre i Himmerlandskredsen, Per Bisgaard inviterer alle interesserede på gårdbesøg hos familien Oosterhof i Suldrup mandag, 13. maj, hvor ejerne Jan og Pieter Hessel Oosterhof vil vise rundt og fortælle om deres gårde. Jan Oosterhof og hans kone Tjallien Oosterhof kom til Danmark i 1992, hvor de købte gården Hyllested Østergaard, som dengang havde en besætning på 200 malkekøer, som stod i bindestald. Siden har udvidelse efter udvidelse været en del af deres liv og i dag er Jan Oosterhof og sønnen Pieter Oosterhof fælles om flere gårde, og de har nu 850 malkekøer gående i løsdrift.

Efter rundvisningen er der stående kaffe i et gårdens mange lokaler, hvor Per Bisgaard vil fortælle om Venstres landbrugs- og fødevarepolitik. Dansk landbrug er under et voldsomt pres, såvel økonomisk som på det miljømæssige område. Konkurser truer erhvervet og mange landmænd - og såfremt der ikke gøres noget drastisk, så vil der om få år værre betydeligt færre landbrugsbedrifter i det danske landskab. Aftenen sluttes af med en kop kaffe og et stykke brød, som folketingskandidaten er vært ved. Af hensyn til rusk og regn anbefales det at medbringe varmt tøj; – ved ankomsten uddeles plastic-skoovertræk, således at man kan gå tørskoet rundt.

Advokatfirmaet Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Fryd & Nielsen Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13

Humøret var højt på hele turen, da en flok seniorer fra Nørager Pensionistforening var på tur til Holland.

Nørager Pensionistforening så på blomster i Holland Seniorerne havde en hyggelig og lærerig rejse NØRAGER: Medlemmerne af Nørager Pensionistforening var sidst i april på tur til Holland med særlig henblik på at se de store arealer med tulipaner og andre løgplanter. Efter at have passeret grænsen til Holland, kom de frem til Frisland, der udmærker sig ved at være et særdeles fladt land, hvor det højeste punkt er 12 meter over havet, og det laveste punkt er én meter under havets overflade – ikke så sært, at der ses mange diger! Turen gik herefter på tværs af Zuidersøen af en 32 kilometer lang dæmning, som er opført i 19271932, og turens logisted i Callingsoog ved Nordsøkysten blev nået. Herfra gik turens aktiviteter med besøg i Enkhuizen med et stort frilandsmuseum, og på tilbageturen blev der gjort stop i byen Hoorn. Ét af turens højdepunkter var besøget i blom-

I den hollandske by Hoorn så pensionisterne fra Nørager blandt andet den imponerende blomsterpark Keukenhof. Parken er med sine 32 hektar blandt verdens største blomsterparker.

sterparken Keukenhof, som med sine 32 hektar er blandt verdens største blomsterparker. Ud over tulipaner findes her et væld af liljer, hyacinter, stauder, løgblomster og mange flot-

te opsætninger af orkideer. Det siges, at der er omkring syv millioner blomsterløb, som hvert år plantes i den store park. Det blev en herlig dag i blomsternes tegn.

Den sidste dag gik turen til hovedstaden Amsterdam med bustur rundt i de smalle gader. Derefter var der en kanalrundtur på en times tid og lidt sightseeing til fods.


Aars Avis

6. MAJ 2015

KOLONIAL

SIDE 31

KOLONIAL

KOLONIAL ØL + VAND

Om a

S u n - L o ll y

Be au v a is

MARGARINE

FRYS SELV IS

AGURK SALAT

Stege/bage 500 g

á 8 stk.

9

Fr it v a lg

00

10

Pr. pk .

KOLONIAL

Store glas 830 g

00

KOLONIAL

Toms

VIN

GULDKORN

PÅLÆGSCHOKOLADE

VERDI SPUMANTE

325 g

Elderflower/peach og raspberry 75 cl.

Lys/mørk 30 stk.

10

1/2 pr is

9

1/2 pr is

00

SNACK

Kun

K ims FRANSKE KARTOFLER

15

Pr. pk .

00

00

TORSDAG/ FREDAG

LETVÆGTSSLIK

25

Fr it v a lg

00

KØL

SKIPPER SILD i spand Alm./krydder 800 g

220 g

7

Pr. ps.

95

6

95

Pr. 100 g

HARIBO POSER

KØL

Kun

Vejl. 10,00 45-50 g Frit valg

All a n

1/4 GULDOST

Pr. st k .

89

3 ps.

LØRDAG

ROYAL ØL Alm./classic 33 cl.

1.8 - 2.1 m/u kommen

95

15

Pr. sp a nd

00

10

24 st k .

00

ÆG str. L/M

10 st k .

59 95 11 95 + pant

ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00

H ave rs le v

v. Finn Ovesen

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

TILBUDDENE GÆLDER ALLE 3 BUTIKKER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG (HVOR IKKE ANDET ER ANGIVET)


Aars Avis

SIDE 32

6. MAJ 2015

HAVERSLEV

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

De syv deltagere med medaljer for gennemført løb.

Haverslev-løbere til Maraton i Hamborg HAVERSLEV: Søndag, 26. april var der maraton-løb i Hamborg. Syv løbere fra

løbeklubben Run For Fun var taget til den nordtyske storby.

- Vi havde en fantastisk tur, hvor vi alle syv gennemførte, heraf tre for første gang! Hamborg Marathon er super godt tilrettelagt, og der er bare mennesker konstant på ruten, både tilskuere og løbere. 20.000 løbere var med, heraf 2.400 danskere, siger Joan A. Straarup, der var en af deltagerne. - Det var første gang vi var afsted som løbeklub, og det var en god oplevelse. Bagefter har man nogle at dele den med, og det er bare skønt, fortsætter hun. De næste løb hvor Run For Fun deltager er St.Økssø og derefter Århus Halvmarathon med 14.000 deltager (det har været udsolgt et par måneder). - Vi er 14 fra Run For Fun der deltager. Desuden har vi 8 løbere, som skal deltage i ”I FORM” løbet i Ålborg den 17. maj. De løber 5 og 10 km, men for nogle af dem er det rigtig, rigtig, flot at kunne løbe det. Man skal jo starte et sted, slutter Joan Straarup.

To andehuse er sat op i søen ved Haverslev.

Familieaften ved søen i Haverslev HAVERSLEV: Aftenen før St. Bededag, torsdag, 30. april, havde Haverslev Borgerforening i samarbejde med menighedsrådet arrangeret ”Familieaften ved søen”. Det blev en rigtig hyggelig ”forestilling”, hvor ca. 60 børn og voksne mødte op. I en camouflage-farvet kano padlede tre modige ud til den lille ø i søen, hvor

det ene af to andehuse blev afsløret. Det andet andehus er ”forankret” frit flydende på søen. Nu håber alle i Haverslev, at der med tiden kommer masser af liv i de to fine andehuse. På øen er der efter sigende allerede både andepar og æg – og vel snart ællinger. Aftenens begivenheder fortsatte med et par dejlige danske sommersange, smuk

violinspil, varme hveder, medbragt kaffe, og et par gode ord fra byens præst Svend Schultz-Hansen. Inden de varme hveder var der dog lige endnu et højdepunkt. Flittige børn havde lavet mange små ”mælkekarton-skibe” med fyrfadslys og Dannebrog. De blev sat i søen, og festligt så det ud. Andehusene blev således indviet på behørig vis. Et godt initiativ, der skal være med til at byens borgere får endnu mere lyst til at anvende det rekreative område.

Disse otte Hame-spejdere gennemførte 50 kilometer vandretur, og har nu fået deres velfortjente vandreskjold.

50 km Hame-hike HAVERSLEV: Otte juniorspejdere i HAME Gruppen (Haverslev-

Mejlby) gennemførte alle indenfor et døgn i weekenden en 50 km vandretur

Løvspringstur

Mejlby/Haverslev Pensionistforening Torsdag den 21. maj 2015 er der arrangeret en rigtig forårstur til det skønne Djursland. Først køres der, efter et lille stop i Randers, til Gjerrild Kirke. Her vil Inga Klokkerholm fortælle om netop denne kirkes specielle og gamle historie. Frokosten indtages på Gjerrild Kro, og herefter besøges Sostrup Slot, der tidligere fungerede som nonnekloster men i dag drives af private. Der bliver mulighed for at opleve og høre en interessant historie. Jens Daugård vil fortælle om slottet/klosterets spændende historie. På Sostrup Slot er der indrettet restaurant, og her nydes eftermiddagskaffen. Pris pr. deltager kr.: 250 kr. Tilmelding senest 16. maj på tlf. 98 65 10 72 eller tlf. 98 65 41 42 Der køres fra Mejlby kl. 8.30, Haverslev kl. 8.45. Annonce sponsor:

Bestyrelsen

med start fra Haverslev Torv. De otte gik fra Haverslev via Aarestrup til Rebild, videre over Skørping til Madum Sø og sluttede i Arden. Her slog gruppen lejr for natten på en naturlejrplads med shelters og madlavning i bålhus. Da det atter blev morgen vandrede de otte unge videre hjemad, gennem Rold Skov til Haverslev, hvor de blev mødt af venner og forældre. 50 km distancen var klaret, og alle fik et flot vandreskjold som bevis på bedriften. Vandreskjoldet bliver modtaget med honnør og senere nittet fast i spejderbæltet. Der findes vandreskjolde i mange udgaver, fra 10 km og op til 200 km, så der er da noget at stræbe efter! Noget af det som de unge lærer ved at gennemføre en vandretur er bl.a. at samarbejde og at hjælpe hinanden op, når humøret og kræfterne går i nul. Gruppen er undervejs under opsyn af voksne.

Børnene i afdelingen Stjerneskuddet i Tuen i Haverslev har lavet fuglekasser til mejser, og er i gang med et længere fugleprojekt.

Et fugleprojekt i Haverslev HAVERSLEV: Stjerneskuddet hedder den afdeling på Tuen, hvor børnene fylder fem år i 2015. I tre uger har 18 små ”elever” herfra, opdelt i tre hold, deltaget i et forårsprojekt om Danmarks ynglefugle. Målet har været, at børnene får viden om ynglefugle, at de kan genkende fuglestemmer, samt at de får styrket de sociale kompetencer i forhold til at samarbejde. To og to har børnene bygget i alt ni fuglekasser. På Tuen er der nu opsat en redekasse med kamera,

således at børnene kan følge yngleprocessen. Dette forudsætter dog, at der flytter et fuglepar ind! Tidligere har børn og voksne på Tuen beskæftiget sig med fugle, bl.a. er der blevet fremstillet fuglemad til vinterens fugle. Forårsprojektet gælder ynglefuglene, og til efteråret bliver der sat fokus på landets trækfugle. På den måde får Tuen og børnene en fuglefornemmelse af hele årets gang. På Haverslev Skole har man et veludrustet sløjdlokale, og en erfaren sløjdlærer, Aage Bak.

Aars Avis var med, da de tre sidste fuglekasser til mejser blev færdiglavet. Der blev hamret og skruet – og samarbejdet. Hanne Spangsege og Kirsten Severisen fra Tuen overvågede sammen med Aage Bak, at sømmene blev slået i uden at der kom små fingre i klemme! Til slut får vi lige at vide af børnene, hvordan en musvit ser ud og hvordan den lyder. Den har hvide kinder, er mosegrøn på ryggen, er gul på brystet og har sorte fjer – hvem kan så tage fejl!


Aars Avis

6. MAJ 2015

SIDE 33

Store og små sejre til rytterne fra HURK RIDNING: Der var hård konkurrence fra HURKrytterne ved det udvidede klubstævne i Ranum Rideklub i weekenden 25.-26. april. Hele tre sejre stod HURK for, og det var endda en enkelt rytter, der sørgede for at få de røde rosetter i hus. Stine Falk snuppede først sejren i LC1 med 69,4% på 5-årige Bonzai Falk, her blev Diana Klein og What a Spot placeret som nr. 3 med 66,4%. Det blev også til sejr for Stine Falk og Bonzai i LC2 med hele 70%, mens Rebecca Sørig Pedersen og Henkel indtog andenpladsen med 69,2%. Igen i LA%-klassen vandt Stine Falk, denne gang på De’Ablo med 68,6% i LA2, de indtog desuden tredje-

pladsen med 66,4% i LA3. I springklasserne var HURK også med, og her klarede Christine Frost og kat. III-ponyen Emil både LD- og LC-spring fejlfrit og indkasserede dermed en roset i hver klasse. Også 5-årige Dreamheart og Anette Sahl var til start i springning - de klarede sig ligeledes fejlfrit i en LF-springning for heste. Pernille Johannsen og ponyen Bakkegaardens Sputnik var til C-stævne i Harrildslev Rideklub lørdag 25. april. De red en rigtig god LB* springning og fik en flot andenplads. Til C-stævne i Nordthy Rideklub søndag 3. maj debuterede Kamilla Larsen og kat. II-ponyen Lillevangs Carlo i LA5 på flotteste vis med en sejr og 67,67 %. Regitze Snedker Halvorsen var

til D-stævne i Sabro med kat. I-ponyen Tovdals Balooca og blev samlet cup-vinder i LA med 66% og 65%. Til Ring & Rid hos Vældgaard Sportsrideklub lørdag 2. maj deltog mange ekvipager fra HURK, store som små. Nelie Damborg Pedersen og ponyen Roosgårdens Cosmopolitan red LD1 til 60,8%, hvilket gav en roset. Stefanie Øster startede LD1 på ponyen Color til 60,5% og LD2 til 61 %, det gav to rosetter, og Karin Telling startede LA1 på Faust til 60,7%, hvilket også udløste en roset. Helle Tønder og Heuser indkasserede også to rosetter i LA1 og LA2 med 61,11% og 60,51%. Stine Falk og Magnum blev i LC%-klassen placeret som nr. 2 i LC1 med 64,8% og som nr. 4 i LC2 med 62,3%. Laura Næsby Laugesen på 5 år var til sit allerførste stævne på Vældgaard med den ligeledes 5-årige pony, Folmer. De havde en fantastisk dag til det altid hyggelige stævne hos Vældgaard Sportsrideklub og kunne vende hjem med to rosetter som symbol på deltagelsen i LD1-dressur og holdridning.

TEAM VESTHIMMERLAND

CYKLING: En række cykelhold fra den internationale subtop deltog i lørdags i GP Himmerland Rundt, som havde start og mål i Aars. Kvaliteten af deltagerne var god, og det samme var vejret, men cykelløbet formåede slet, slet ikke at lokke tilskuere til. Selv om arrangørerne

havde gjort deres bedste for at få Aars til at lugte af cykelsport, var Himmerlandsgade stort set mennesketom, og end ikke da løbet fandt sin afgørelse, var der for alvor kamp om pladserne ved målstregen. Det generede imidlertid ikke hollænderen Win Stroetinga fra Parkhotel Valkenburg Contineltal, som vandt løbet efter en massespurt.

ERING. N R U T L A . DIV DSPOK RBORG 1

LAN

NDE DIV. - SKA . 2 R E M A TVH D

FARSØ

Af Lars Lindberg

TIRSDAG 12. MAJ

KL. 19.30

INGRID DRONNING FARSØ HALLERNE

I PAUSEN HYLDES U14 AARS HK OR DRENGE F NSKE DERES DA AB MESTERSK

Der var på ingen måde trængsel om pladserne i Himmerlandsgade i Aars, da der i weekenden blev kørt GP Himmerland Rundt. Der var masser af dygtige ryttere til start, men cykelløbet formåede slet, slet ikke at blive en publikumsmagnet. Foto: CyclingPhoto.dk

HOVEDSPONSOR:

TOPSPONSOR:

SØLVSPONSOR:

SPONSOR:

Hobrovej 1-5 - 9600 Aars Telefon 98 62 12 99

Publikum svigtede GP Himmerland Rundt

as

Laura Næsby Laugesen og Folmer - begge fem år - debuterede i konkurrencesammenhæng ved et stævne i Vældgaard, og de fik sig en god oplevelse og en roset med hjem fra stævnet.

ELITESPONSOR:

Diana Klein og What a Spot sluttede som nummer tre ved ridestævnet i Ranum 25. og 26. april.


Aars Avis

SIDE 34

6. MAJ 2015

TVH-damerne skal møde Skanderborg i landspokalen HÅNDBOLD: Team Vesthimmerlands håndbolddamer, som normalt frister en tilværelse i 2. division, har trukket Skanderborgs 1. divisions damer i sjette runde af landspokalen. Kampen spilles i Dr. Ingrid Hallen i Farsø, om aftenen tirsdag 12. maj. I pausen vil TVH gerne være med til at hylde de netop kårede danske mestre i U14 drenge fra Aars HK, og klubben opfordrer alle til at komme og give drengene en kæmpe applaus for deres store bedrift. Skanderborg er et hold, der i den netop afsluttede sæson endte i den bedre halvdel af 1. division. Det er derfor et hold, TVH må betegnes som underdogs mod. Det er første kamp i TVH-damernes nye sæson, hvor træningen netop er begyndt igen. Det er derfor ikke et TVH-hold, som efter en måneds pause er i den bedste kampform, men en po-

Team Vesthimmerlands håndboldpiger skal møde Skanderborg i pokalturneringen.

kalkamp lever altid sit eget liv, og det hænder da heldigvis ind imellem, at det lavest rangerede hold løber med sejren. TVH vil i pokalkampen give blive debut til nogle af de nyoprykkede U18-piger, som træder ind som seniorer nu. Det er et kuld piger, som TVH venter sig rigtig meget af, når de har vænnet sig til det mere fysisk prægede spil hos seniorerne.

Pokalkampen mod 1. divisionsdamerne fra Østjylland bliver derfor en kærkommen lejlighed for TVH-træner Allan Kjær til at teste de unge pigers fysik mod en stærk modstander. TVH håber, at mange mennesker vil komme i hallen og bakke op om holdet, som vil gøre sit bedste for at skabe en lille pokaloverraskelse.

Skakspiller fra Aars/Nibe deler førstepladsen i Mesterklassen SKAK: Himmerlandsturneringen i skak er i fuld gang med 36 deltagere. Der er spillet tre runder og stillingen er følgende: Mesterklassen føres af to spillere, nemlig Jørgen Jørgensen. Nr. Sundby og Mo-

gens Nielsen. Aars/Nibe, der begge har 2,5 point. Basis 1 føres af Hugo Falberg, Aalborg med de maksimale tre point. Basis 2 føres af Normann A. Hansen, Aalborg 2,5 point foran Kjeld Johansen, Skør-

ping, som har to point men mangler at spille et parti. Basis 3 føres af de to spillere fra Skørping, Claus Jacobsen og Niels Riis, som begge har tre point.

Torben Sauer har “prøvekørt” de nye golfbriller fra Nyt Syn i Aars, og han kan mærke, at brillerne er en stor hjælp på både golf- og tennisbanen.

Nye briller fra Nyt Syn giver ny golfglæde Nyt Syn i Aars har knækket en vigtig kode Af Lars Lindberg GOLF: Bruger man briller, ved man også, at de af og til kan drille. Ikke mindst hvis man bruger dem, mens man dyrker sport. Torben Sauer, som i mange år har spillet golf i Aars Golfklub og tennis i Aars Tennisklub, kendte kun alt for godt til problemet med brillerne, som gjorde begge sportsgrene mere bøvlede end nødvendigt, og han slog derfor straks til, da Kent Sørensen fra Nyt Syn i Aars tilbød ham at være prøvekanin på et par nye briller, som butikken i samarbejde med deres glasleverandør havde arbejdet på. - Idéen var i første omgang, at vi ville lave et par golfbriller, som gjorde, at man kunne holde hovedet i den rigtige position i forhold til sit golf-

slag og ikke i forhold til sine briller, og vi synes efterhånden, vi har knækket koden, fortæller Kent Sørensen. Den vurdering er Torben Sauer helt enig i. - Jeg har brugt mine i et lille års tid, og jeg har i hvert fald oplevet dem som en stor hjælp. I golf er det ret vigtigt, at man kan holde hovedet på den rigtige måde, hvis man vil have et godt sving, og det har været en klar forbedring til mit spil, at jeg kan koncentrere mig fuldstændig om svinget og ikke om at fange bolden det helt rigtige sted i brilleglasset, siger Torben Sauer, som med et grin erkender, at de nye briller også giver ulemper på golfbanen. - Før kunne jeg altid give brillerne skylden, hvis jeg lavede et dårligt slag eller toppede bolden, når jeg skulle putte, men den undskyldning har

jeg ikke længere, siger han. Hos Nyt Syn forventer Kent Sørensen, at efterspørgslen efter de nye golfbriller vil stige. - Det tog lidt tid, før vi fandt den helt rigtige løsning, men vi har taget os god tid til at få dem testet grundigt igennem, og nu mener vi som sagt, at vi har knækket koden, siger han. Det er i øvrigt ikke kun på golfbanen, at de nye briller er en stor hjælp, fortæller Torben Sauer. - Jeg er begyndt at bruge dem på tennisbanen også, for når man kaster bolden op til en serv, kan det med almindelige briller godt være svært at fange den med øjnene, men det problem er også væk, når jeg spiller med mine nye briller, siger han.

Når myrerne flytter ind Sådan vinder du kampen mod myrerne BOLIG: Når solens stråler begynder at varme i de lune forårsmåneder får myrerne lyst til at titte frem fra sine skjul for at lede efter føde. Den første myre kan være meget sød, men når man pludselig er invaderet af myrer i sit hjem, vil man helst bare blive fri for dem. Den sorte havemyre gæster ofte boligen henover foråret og sommeren – og gerne i hobetal. Myrerne forlader deres bo for at lede efter føde – og de er gode til det. Myrerne er “flokdyr” og hjælper hinanden i deres lille samfund. De har evnen til at efterlade spor, der viser vej til maden, så de øvrige myrer kan finde den samme fødekilde. Derfor ses der ofte så frygtelig mange af dem på samme sted. Du kan selv gøre en

indsats for at blive myrerne kvit. Det vigtigste er at holde rent. Hvis du spilder eller efterlader krummer, kan du være sikker på, at myrerne i deres jagt efter føde, finder frem til dette sted. Sørg derfor for at støvsuge og tørre grundigt op efter dig. Dernæst er det vigtigt at få styr på roden til problemet. Myrer bor i flok i store kolonier, og har du én myre – så er du sikker på at der er flere i nærheden. Derfor skal du sørge for at bruge et myremiddel, der fungerer helt nede i boet. Dvs. at myrerne selv bringer myremidlet ned i boet – hvilket udrydder boet. SpinoWay myrelokkedåse i A Green Ways produktserie gør lige netop dette. Myrerne anser lokkestoffet som mad og bringer det med ned i boet. Ved at bruge SpinoWay

gør du samtidig miljøet en tjeneste. I stedet for at benytte de traditionelle, kemisk fremstillede myrelokkedåser, indeholder SpinoWay myrelokkedåsen det organiske og naturligt forekommende middel, Spinosad. I løbet af 24 timer vil du mærke en betydelig nedgang af antallet af myregæster – og efter max 48 timer vil myreplagen i dette område være væk. Med SpinoWay myrelokkedåse vælger du ikke alene at eliminere myreplagen – du vælger også den grønnere form for bekæmpelse, hvilket gavner vores omgivelser og børn i det lange løb. SpinoWay myrelokkedåse forhandles hos bl.a. Silvan, Stark, Kvickly, Matas, Helsam, Land & Fritid og mange andre steder.


Aars Avis

6. MAJ 2015

SIDE 35

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

9HOLQGUHWWHWRJLQGIO\WQLQJVNODUYLOOD

(UGXWLOQDWXURJUROLJHRPJLYHOVHUVÏHUGHWWHYHOEHOLJJHQGHIULWLGVKXVOLJHQRJHW IRUGLJ

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGPDM WLO

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGPDM WLO

1<35,6

1<+('

D

6DJ

6DJ

6GU%RXOHYDUG$DUV 6NDOGLQQ’VWHEROLJY’UHLQGIO\WQLQJVNODURJOLJJHLJÏDIVWDQGWLODOWLE\HQ VÏHUKHUHQGHMOLJYLOODKYRUDOWHULHQV’UGHOHVJRGVWDQG'HUHUEDGEU\J JHUVN•NNHQVWXHVRYHY’UHOVHRJY’UHOVH

/REHOLHYHMMH6• +XVHW HU EHOLJJHQGH NXQ PLQXWWHUV JDQJ IUD GHQ IUHGHGH MH 6• RJ HW VNRYRPUÏGHVRPJLYHUJRGHPXOLJKHGHUIRUVN•QQHRJODQJHWUDYHWXUH

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 

%ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U  .RQWDNWWOI

+HUHUGHWPHJHWELOOLJHUHDWHMHHQGDWOHMH

 

6S’QGHQGHQ\KHGHUSÏYHM LQG

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGPDM WLO

%ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U  .RQWDNWWOI

9LOGXJHUQHERPHGJÏDIVWDQGWLOKRYHGJDGHQ"

%LOOLJWE\KXVSÏ+•MYDQJ$DUV 9LOODSÏ'URQQLQJKROPYHM$DUV ¡SODQVYLOODL6LPHVWHGPHGVWRUJDUDJH 3U’VHQWDEHOSODQVYLOODSÏ.’UYHM$DUV 5XPPHOLJYLOODSÏ.J)UHGHULNV9HM$DUV 9HOEHOLJJHQGHSODQVYLOODSÏ.HOGJÏUGYHM$DUV

1<+('

C

6DJ

.LUNHE\YHM+YDP +HUHUGHWPHJHWELOOLJHUHDWHMHHQGDWOHMH%ROLJHQLQGHKROGHULNNHPLQGUH HQGY’UHOVHU%DGHY’UHOVHRJN•NNHQHUUHQRYHUHWVLGVWLÑUQH+HUXG RYHUHUGHUEU\JJHUVPHGWUDSSHWLOVDOHQRJHQGHMOLJO\VVWXH 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW(QGYLGHUHIOHUHVS’QGHQGHHPQHUL$DUVE\SÏYHM LQGVRPVWLOOHVDOJ )RUK•UQ’UPHUHSÏWOI

E

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJNOG  

.RQWDNWWOI

.YDOLWHWVEHWRQHWRJWLGVO•VYLOOD

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU 

%ROLJ Pª 

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

2SI•UW1<35,6

E

6DJ

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U  .RQWDNWWOI

5XPY’U

/\VRJO’NNHUOHMOLJKHGLFHQWUXPDI$DUV

1<+('

+DQV(JHGHV9HM$DUV +HUKDUIDPLOLHQJRGSODGVWLODWRSIRVWUHHJQHE•UQLGHWWHYLUNHOLJVPXNNH RJLQGIO\WQLQJVNODUHKMHP(QYLUNHOLJNYDOLWHWVEHWRQHWRJWLGVO•VYLOODRSI•UW PHGKM’OSIUDQXY’UHQGHHMHUHVRPRJVÏKDUKDIWHQVLNNHUKÏQGSÏPDWH ULDOHYDOJHQHVÏOHGHVDWGHGHQGDJLGDJIUHPVWÏUVRPHNVSRQHQWHUIRUJRG VWLO 9LOODHQ HU RSI•UW VRP IXOGPXUHW E\JJHUL )ORW DQODJW RYHUVNXHOLJ KDYH KYRUGHURJVÏHUEOHYHWSODGVWLOHWXGKXV

*UXQG

.RQWDNWWOI

$UNLWHNWWHJQHWYLOODSÏ9HVWHUYDQJL$DUV

C

6DJ

1LEHYHM$DUV 9LOGXJHUQHERPHGJÏDIVWDQGWLOKRYHGJDGHQ"&DUSRUWRJHWXGKXV/LOOH HQWUHPHGWUDSSHWLOW•UN’OGHU6SLVHN•NNHQ7RLOHW6WXHPNDUQDSRJWU’ JXOY)RUJDQJPWUDSSHWLOVDO5HSRV1\HUHEDGHY’U9’URJVRYHY’U

9HVWHUYDQJ$DUV 'HU HU QX PXOLJKHG IRU DW HUKYHUYH HQ DUNLWHNWWHJQHW YLOOD SÏ 9HVWHUYDQJ L $DUV 'X IÏU HQ YLOOD SÏ P HQ PXUHW FDUSRUW PXGKXV +HUXGRYHU HW PLQGUHJÏUGPLOM•KYRUHQOLOOHGHODIWHUUDVVHQHURYHUG’NNHWVDPWHQKDYH VRPHUEHNO’GWPHGJU’V'HQHUGHVXGHQEHOLJJHQGHLHWDWWUDNWLYWNYDUWHU PHGNRUWDIVWDQGWLOLQGN•EPY9HGLQGUHWQLQJHQE•UGHULV’UQ’YQHVVSLVH RJRSKROGVVWXHVSLVHN•NNHQRJGHY’UHOVHUPY 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

%ROLJ *UXQG 5XP 2SI•UW  N’OGHUPª Pª Y’U   .RQWDNWWOI

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

C

6DJ

6DJ

-\OODQGVJDGH%WK$DUV /HGHU GX HIWHU HQ O\V RJ O’NNHU OHMOLJKHG W’W YHG $DUV KRYHGJDGH VÏ WMHN GHQQHKHUXG%HOLJJHQKHGHQHUKHOWFHQWUDOWRJGXKDUOHWDGJDQJWLOVWRUW VHWDOWLE\HQ/HMOLJKHGHQHULSODQRJPHGGHWVLDOWPIÏUGXPDV VHU DI SODGV *HQHUHOW HU OHMOLJKHGHQ YHOKROGW RJ KDU S’QH JXOYH RJ ORIWHU VDPWPDVVHUDIO\VRJOXIW

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 

%ROLJ Pª 

(WDJH

5XP 2SI•UW Y’U  .RQWDNWWOI

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 36

6. MAJ 2015

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

)ORWODQGOLJWEHOLJJHQGHHMHQGRPQ’U+RUQXP

9HOLQGUHWWHWYLQNHOYLOODSÏ+DQV(JHGHV9HM

1<+('

1<+('

D

6DJ

*\YHOJÏUGYHM+RUQXP 6WRURJIORWODQGOLJEHOLJJHQGHHMHQGRPEODQGWVN•QQHRPJLYHOVHU*UXQGHQ HUULJWLJK\JJHOLJRJWLOK•UHQGHKXVHWHUGHUQRJOHJRGHXGKXVHLIRUPDIVWRUW Y’UNVWHGNRQWRUI\UUXPGREEHOWFDUSRUWRJUHGVNDEVVNXUH+XVHWHUVX SHUYHOKROGWRJKDUIORWWHGHWDOMHUEÏGHLVWXHHWDJHQRJSÏVDOHQ,QGUHWWHW PHGHQWUH%U\JJHUV(WVWRUWRJIORWEDGHY’UHOVH.•NNHQRJHQVWXHPHG XGJDQJWLOKDYHQVDOHQKDUJRGHY’UHOVHUHQVWXHRJHWUHSRVPHGHQ PDVVHVNDEHWLORSEHYDULQJ

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU %ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

+DQV(JHGHV9HM$DUV +HUIÏUGXHQYHOLQGUHWWHWEROLJLGHWSRSXO’UH+DQV(JHGHVNYDUWHU'HUHU NRUWDIVWDQGWLOPLGWE\HQYLDVWLHURYHU7YHEMHUJHOOHUGXNDQQ\GHQDWXUHQSÏ 7YHEMHUJPHGV•HUVNRYRJÏGÏO9LOODHQIUHPVWÏULQGIO\WQLQJVNODURJPHGHQ YLUNHOLJGHMOLJKDYH+XVHWKDUHQVXSHULQGUHWQLQJRJLQGHKROGHUHQWUHNOLQNH JXOYH*RGRSKROGVVWXHPHGVN\GHG•UWLOK\JJHOLJWHUUDVVH)UDVWXHQHUGHU IUDQVNGREEHOWJODVG•UWLOVWRUWRJO\VWN•NNHQDOOUXP%DGHY’UY’U6RYH Y’U%U\JJHUV*RGPXUHWJDUDJH

6DJ

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU %ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U  .RQWDNWWOI

9LOGXRJVÏJHUQH KDYHVROJWRJLNNH EDUHWLOVDOJ" %HVWLO HW JUDWLV VDOJVWMHN KRV ('& 'DQHER $DUV 9L ILQGHU GHQUHWWHO•VQLQJIRUGLJVÏGXNRPPHUJRGWYLGHUH

(WVWRUWRJVS’QGHQGHKXV

%\KXVPLGWL1•UDJHUE\

1<+('

D

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

%ROLJ  N’OGHUPª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U  .RQWDNWWOI

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

E

6DJ

$VVHUVYHM$DUV (WVWRUWRJVS’QGHQGHKXV+HUHUPEROLJKYRUPHULN’OGHUHQ %HOLJJHQKHGHQHUFHQWUDORJPHGJÏDIVWDQGWLODOWLE\HQ

Søndergade 5 9640 Farsø

6DJ

%UHGJDGH1•UDJHU /HIWHUHQHMHQGRPPLGWL1•UDJHUE\PHGOHWDGJDQJWLOE\HQVPDQJHIDFLOL WHWHUVÏHUHWE\KXVVRPGHQQHGHWRSODJWHYDOJ7LOK•UHQGHKXVHWHUGHUHQ PXUHW JDUDJH RJ HW VW•UUH XGKXVY’UNVWHG VRP PHG HQ N’UOLJ KÏQG NDQ HQGHPHGDWEOLYHHWVXSHUJRGWUXP %ROLJ *UXQG 5XP 2SI•UW 3ULVXGEHWDOLQJ Pª Pª Y’U %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU .RQWDNWWOI

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

6. MAJ 2015

SIDE 37

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre )DPLOLHYLOODSÏJRGEHOLJJHQKHGL$DOHVWUXSE\

D

*HGLJHQRJYHOEHOLJJHQGHHWSODQVYLOODSÏ7YHEMHUJ

%ROLJNOG

81'(56.5.%6$)7$/(D

6DJ

$QO’JVYHM$DOHVWUXS (QKHUOLJWEHOLJJHQGHHMHQGRPLUROLJHRJVN•QQHRPJLYHOVHUQ’UYHG5R VHQSDUNHQ'HQQHHMHQGRPHUDOWKYDGPDQKDUEUXJIRUVRPE•UQHIDPLOLHL $DOHVWUXSE\

62/*7

edcdanebo.dk

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

%LOOLJYLOODL+RUQXPPLGWE\

62/*7 81'(56.5.%6$)7$/(

%ROLJPª 

F

6DJ

+DQV(JHGHV9HM$DUV 9HOKROGWRJYHOEHOLJJHQGHIDPLOLHYLOODPHGJRGXGVLJWRYHURPUÏGHW+XVHW HU EHOLJJHQGH L DWWUDNWLYW YLOODNYDUWHU PHG NRUW DIVWDQG WLO PLGWE\HQ RJ W’W YHGGHWQDWXUVN•QQHRPUÏGHSÏ7YHEMHUJPHGVNRYV•HURJÏGDO *UXQG

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

6DJ

$DOERUJYHM+RUQXP 0HJHWYHOKROGWRJFHQWUDOWEHOLJJHQGHHWSODQVYLOODPHGXGHVWXHJDUDJHRJ XGKXV+XVHWHUEHOLJJHQGHSÏHQGHMOLJPHQRYHUNRPPHOLJJUXQGW’WYHG E\HQVLGU’WVVWDGLRQ %ROLJPª

62/*7 81'(56.5.%6$)7$/(*UXQG

5XPY’U

2SI•UW RPE\JJHW 

.RQWDNWWOI

Forrygende forårssalg Boligmarkedet er igen fyldt med købere, der vil godt videre. Sæt boligen til salg og udnyt den gunstige situation lige nu.

Bestil et gratis Salgstjek - og deltag i konkurrencen om 5.000 kr. til din ferie. Gå ind på edc.dk/konkurrence eller scan koden. %ROLJXGOHMQLQJVHMHQGRPPLGWL$DUV

+HUNDQGXJ•UHHWULJWLJJRGWN•E

+\JJHOLJRJWRWDOUHQRYHUHW

1<+('

62/*7, %8'581'(

E

6DJ

6DJ

7RNHVYHM$DUV ,QYHVWHULQJVEROLJXGOHMQLQJVHMHQGRP SÏ \GHUVW FHQWUDO EHOLJJHQKHG L $DUV PLGWE\RSWLO.LPEUHUWRUYHW(MHQGRPPHQIUHPVWÏULJRGVWDQGRJLQGHKRO GHUEROLJOHMHPÏOPHGÏUOLJOHMHLQGW’JWSÏNU

'U'DJPDUV9HM$DUV 6•JHU GX HQ K•MW EHOLJJHQGH HWSODQVYLOOD L DWWUDNWLYW NYDUWHU VÏ NDQ GHQQH Y’UHGHWRSODJWHYDOJ+DUGXK’QGHUQHVNUXHWULJWLJWSÏNDQGXKHUJ•UH HWULJWLJJRGWN•E

62/*7

%ROLJNOG

*UXQG2SI•UW RPE\JJHW 

 .RQWDNWWOI

6XSHUO’NNHUDQGHOVEROLJSÏP

B

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

%ROLJPª 

5XPY’U

2SI•UW

.RQWDNWWOI

C

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Søndergade 5 9640 Farsø

/,*1(1'(6*(6

%ROLJPª

62/*7 81'(56.5.%6$)7$/(*UXQG

5XPY’U

2SI•UW RPE\JJHW 

.RQWDNWWOI

&HQWUDOWSODFHUHWE\KXV

%ROLJPª 

*UXQG

5XPY’U

.RQWDNWWOI

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

D

6DJ

.HOGJÏUGYHM$DUV 9HOLQGUHWWHWHWSODQVYLOODPHGVWRUPXUHWJDUDJHY’UNVWHGRJXGKXVEHOLJ JHQGHLGHWDWWUDNWLYH.HOGJÏUGNYDUWHU%ROLJHQHUO•EHQGHUHQRYHUHWDIV’O JHULGHQQHVHMHUWLGRJIUHPVWÏULQGIO\WQLQJVNODUW

62/*7

6DJ

1<+('

6DJ

EDC Danebo

Himmerlandsgade 38 9600 Aars*UXQG

1<+('

+DQV(JHGHVYHM$DUV /’NNHUDQGHOVEROLJSÏPEROLJDUHDOPHGFDUSRUWRJLVROHUHWUHGVNDEV UXP%ROLJHQHURSI•UWLYHGOLJHKROGHOVHVIULHPDWHULDOHURJEHOLJJHQGHSÏRS WLOI’OOHVDUHDORJPDUNHUVDPWJÏDIVWDQGWLOQDWXUVN•QWRPUÏGH

/,*1(1'(6*(6

81'(56.5.%6$)7$/(

%ROLJPª

6’UGHOHVYHOKROGWSODQVYLOODLUROLJWNYDUWHU

$1'(/6 %2/,*

62/*7

62/*7

E

.RUJÏUGYHM+DXEUR +\JJHOLJRJWRWDOUHQRYHUHW¡SODQVYLOOD*RGRSKROGVVWXH.•NNHQDOUXP IUD6NDEVUXP%DGHY’UHOVHIUDVDOHQ2SKROGVVWXH6RYHY’ UHOVHRJY’UHOVH(NVWUDJUXQGPHGI•OJHU

2SI•UW RPE\JJHW 

6DJ

6•QGHUJDGH$DUV /•EHQGHLVWDQGVDWE\KXVOLJHEDJYHGKRYHGJDGHQ%ROLJHQIUHPVWÏULQG IO\WQLQJVNODURJLQGHKROGHUPDQJHJRGHNYDGUDWPHWHU

62/*7

%ROLJNOG

/,*1(1'(6*(6*UXQG

5XPY’U

2SI•UW RPE\JJHW 

.RQWDNWWOI

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 38

6. MAJ 2015

Selv om den største fremgang i salgspriserne findes i de store byer, så er de 16 kommuner, som Naturstyrelsen tidligere har defineret som “Udkantsdanmark”, også kommet godt efter det i forhold til boligpriserne.

God nyhed: Også meget bedre boligsalg i landkommunerne Det er ikke kun i København, der er gang i handlen BOLIG: Det står fast, at mange flere boliger handles her i 2015, hvor ejendomsmæglerne i første kvartal noterer sig en fremgang i salget på 35 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Den største fremgang er sket i de store byer, der i forvejen var i en positiv

udvikling, men nu viser helt nye tal, at der også sælges væsentligt flere boliger i de kommuner man traditionelt anser for at være hårdest ramt af krise i boligsalget. I de 16 kommuner, som Naturstyrelsen tidligere har defineret som værende ”Udkantsdanmark” er sal-

get i første kvartal 2015 nemlig 29 pct. bedre end sidste år, og dermed overraskende tæt på landsgennemsnittet. I landets fem største byer, København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg er salget forbedret med 46 pct. i forhold til sidste år, og i de følgende

tyve store byer er udviklingen meget tilsvarende med en stigning på 42 pct. - Det har bredt været antagelsen, at det alene var de største byer, der kunne konstatere en bedring i salget. Tallene viser, at denne antagelse ikke er korrekt, for der er næsten ligeså

stor fremgang i de større provinsbyer og endda også en klar fremgang i de kommuner, som ellers har været præget af stagnation og langt mellem køberne, siger kommunikationschef hos EDC Jan Nordmann. – Det vidner om et boligmarked, der er ved at have vristet sig helt fri af krisen, fortsætter han. For boligsælgere i landkommunerne er det naturligvis gode nyheder, men den enkelte vil ikke nødvendigvis opleve den store bedring her og nu. - Det er nødvendigt at

huske på, at udbuddet stadig er stort i disse kommuner, og at der generelt er mange flere sælgere end købere. Selv om salget er stigende, vil den enkelte boligejer derfor fortsat opleve lange salgstider og det vil fortsat være nødvendigt at sætte prisen på ejendommen på et niveau, hvor den er attraktiv for køberne, siger Jan Nordmann. Holder de ca. 30 pct. forbedring i salget i de 16 landkommuner hele 2015 svarer det til ca. 2.000 flere solgte boliger i år i disse 16 kommuner i forhold til sidste år.

Gardenas robotplæneklipper vinder ’bedst i test’ - igen Igen i år løber Gardenas robotplæneklipper R160 med sejren Et testteam bestående af eksperter inden for havemaskiner har over 10 uger vurderet nogle af markedets førende udbydere af robotplæneklippere, heriblandt Gardena, Husqvarna, Bosch, Honda, AL-KO og Stiga. Robotplæneklipperne er bl.a. blevet testet for klippeteknik, lydniveau, brugervenlighed og ikke mindst kvaliteten af græs-

klipningen. De er testet på flere plæner med forskellige udfordringer, bl.a. stejlt og ujævnt terræn, smalle passager, rundt om trampoliner og i kraftigt og vådt græs. Klipperesultatet er noteret både umiddelbart efter klipning og efter en periode med regelmæssig klipning. R160 er Gardenas top-

Det betaler sig at se efter Danske BOLIGadvokaters logo

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H) Bitten Kjærsgaard (L)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk

model inden for robotplæneklippere med en dækning på op til 1600 m2plæne – perfekt til større villahaver. Den er designet til at kunne klare selv komplekse strukturer, smalle passager og højt og tykt græs. Det bekræfter testen. R160 scorer nemlig toppoint og bliver ’Bedst i test’ takket være høj ydeevne – til en god pris. Testteamet fortæller, at ”R160 klarer alt, man kan ønske sig af en robotplæneklipper, plus lidt til.”

Blære

Forsamlingshus Udlejning af huset: www.blaere.dk

98 66 66 10

Sponsor:

Robotten roses for sin effektivitet og pålidelighed og det, at den er let at programmere og står sikkert på plænen – også ved hældninger. Samlet vurderes R160 til at være på niveau med de dyreste robotplæneklippere på markedet. R50Li er Gardenas mindste robotplæneklipper med en dækning på op til 500 m2 plæne – ideel til mindre villahaver. Testen viser, at R50Li er pålidelig, lydsvag og nem at programmere. Robotten

FILM SKAL SES I AARS TEATER BIO www.aarsteaterbio.dk

Tlf. 98 62 11 75

Igen i år løber Gardenas robotplæneklipper R160 med sejren og er bedst i test. Og lillesøster R50Li kåres som bedste budgetvalg på det danske forbrugersite, Bedst-i-test.dk.

roses også for at være en problemløser, der sin lille størrelse til trods klarer vanskellige forhindringer og på mange måde overpræsterer i forholod til prisen. Derfor kåres R50Li som ’Bedste budgetvalg’. I modsætning til en elektrisk eller benzindrevet plæneklipper klipper en robotplæneklipper kontinuerligt græsset. Det afklippede græs bliver lig-

gende i plænen og fungerer som gødning. Det giver en grønnere og sundere plæne. Samtidig holder den hyppige klipning ukrudt og mos væk, og du behøver ikke bekymre dig om at genere naboerne i forhold til støj. Gardenas robotplæneklippere er nemlig alle yderst lydsvage og kan sågar køre om natten uden at vække nogen.


Aars Avis

6. MAJ 2015

SIDE 39

TIL LEJE

To ud af tre bilister får sommerdæk på i april fessionelle i bilbranchen eller derhjemme i garagen, hvor mange handy bilfolk er gået i gang på grund af det varme forårsvejr. Fra nu af er der kun lille risiko for frost og dermed glatte veje. Det betyder, at man slipper for støjen fra vinterdækkene og sparer lidt på brændstofskontoen. Og så bremser man hurtigere på tør vej med sommerdæk, viser tests, siger adm. direktør hos Applus Bilsyn, Per

V. Rasmussen. Er man først i gang med at skifte dæk, er det en god anledning til at få set slidbanen efter på vinterdækkene, så de er klar, når vinteren melder sig igen. Samtidig anbefaler Applus Bilsyn at få bilen vasket og tjekket, bl.a. fordi støv og gammelt skidt ikke er godt for lakken og kan medføre rust. - Vil man gerne have sin bil set efter i sømmene, udfærdiger vi en TilstandsAttest for kun 349 kr. i forbindelse med syn. Her gennemgår vi bilen fra A-Z og sørger for, at den er kontrolleret for rust og er klar til foråret, siger Per V. Rasmussen.

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK FOR FODTERAPI

Udebehandling efter aftale

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

Tlf. 96 98 01 01

KLINIK FOR FODTERAPI

1.700.000 bilister skifter til sommerdæk i disse dage.

MOTOR: April er den ubestridte sommerdæksmåned i Danmark, viser ny undersøgelse fra Applus Bilsyn. Forårsvejret får mange gørdet-selv-folk på banen. Har du endnu ikke skiftet til sommerdæk, er der overvejende sandsynlighed for, at du gør det inden for de kommende uger. Knap to ud af tre bilister – eller 1.700.000 bilister - af

Faktaboks

Tre ting man bør undersøge på bilen: 1. Slid og ridser i lakken og begyndende rust. Tager du rustangreb i opløbet, mindsker du udgifterne til reparationer. 2. Tyverisikring af nummerpladerne. 40 procent af bilejerne mangler at få dem tyverisikret inden 15. november 2015.

Danmarks ca. 2,6 mio. bilejere, konverterer nemlig til sommerdæk i april. Det fremgår af nye tal fra Applus Bilsyn, der har foretaget en undersøgelse blandt 3.019 bilister.

Handy bilfolk godt i gang - Danske bilister er allerede godt i gang med at skifte dæk, enten hos pro-

Alternativt risikerer du en bøde på – forventet 1.000 kroner. 3. Tjek dækkenes slidbane. Når du alligevel har hjulene afmonteret, så tjek at slidbanen opfylder lovkravet om mindst 1,6 mm. Det er farligt at køre på nedslidte dæk, og så koster det en bøde på 1.000 kroner pr. nedslidt dæk. Kilde: Applus Bilsyn

BLANDEDE

LÆS OGSÅ AARS AVIS PÅ www.aarsavis.dk

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars

• Fodbehandling • Nedgroede negle m.m. • Aflastning og indlæg • Salg af strømper/creme • Betaling med dankort til Sygesikring • Indberetning Danmark • Tager på udebehandlinger

Jytte Baade Lyngberg Hjedsbækvej 332 9541 Suldrup

Tlf. 21 57 95 44

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

til udlejning. Kr. 5.500,pr. mdr. 3 mdr.s indskud. Tlf. 51 97 77 83

LEJLIGHED I AARS UDLEJES

78 m2 stor stue og sovevær. 4.600,- pr. md. incl. alt. 3 mdr.s dep. Husdyr ikke tilladt. Tlf. 20 92 30 20

Til leje i Aars midtby

3 værelses lejlighed på 80 m2 , mdl. 5400 + forbrug. Dep. 3 mdrs. husleje Tlf.: 51 26 83 31

TIL LEJE 620 m2 isoleret lagerhal. Månedlig leje kr. 3.950,00. 212 m2 kontorlokaler, incl. køkken og toilet. Månedlig leje kr. 2.500,00 excl. varme og el. Alt i meget god stand. Henvendelse: Tlf. 40 34 03 53

Udlejes i Aars

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kører også på udebehandling

Hus ønskes til leje Nedlagt hus, gerne et plan, landbrugsejendom Mindre med lille have samt ud-

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

3 vær. lejlighed på 60 m2, dejligt lyst køkken og badevær., stor garderobeskab, adgang til stor fælles lukket have, fælles tørresnore eget redskabsrum til cykler m.m. Ingen husdyr. Leje kr. 4.950 + forbrug, indskud 3 mdr.s leje. Tlf. 20 82 70 44

hus beliggende i/mellem Haubro-Aars ønskes til leje af lille familie snarest. Helst to værelser foruden soveværelse. Ikke rygere og ingen husdyr. Tlf. 27 39 49 15

Hus til leje

beliggende på Pregelvang i Aars på 100 m2, bestående af 2 stuer, køkken og bad, og på 1. sal er der et stort soveværelse og et lille værelse. Der er adgang til fælles have. Husleje kr. 5500,00 + forbrug og 3 måneders depos. Tlf. 40 45 42 49 efter 18.00.

Stor 3-vær. lejlighed Farsø

Velindrettet lejlighed på 93 m2. Centralt ved Rådhuscentret.Beliggende på svalegang m/ adgang fra Th. Eriksens Vej. Stor syd/vest vendt altan. Nye hårde hvidevarer. Mulighed for installation af vaskemaskine. Husleje: kr. 4.350 pr. mdr. + forbrug Yderligere oplysninger: www.escot.dk

Tlf. 99 36 66 04

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk HIMMERLANDSGADE 84, 2. SAL, AARS

UDLEJES

70 m2 med altan Mdl. husleje kr. 4.995 + forbrug. 3 mdr.s indskud. 90 m2 med altan Mdl. husleje kr. 6.495 + forbrug. 3 mdr.s indskud.

HENVENDELSE TLF. 40 17 81 30 AARS BOLIGFORENING

PÆDAGOG /SOSU assistent

Aktivitetstilbuddet Hatten søger en pædagog/sosu ass. 32 timer om ugen snarest muligt eller senest 1. juli.

KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Hatten er en selvejende institution for voksne med fysisk og psykisk udviklingshæmning i alderen 18 - 60 år. Arbejdstiden ligger i hverdagene mellem 8.15 og 15.30. Ansøgningsfrist 18. maj 2015, sendes til: ”Hatten”, Hvamvej 101, 9620 Aalestrup

www.Himmerlands Biludlejning.dk

Leje af flyttebiler, alm. biler el. byens største flyttetrailere. Book online!

Tlf. 40 24 00 04

Vil du vide mere, kan jobannoncen ses i sin fulde længde på www.hattenhvam.dk eller vi kan kontaktes på tlf. nr. 42 43 01 01 / 42 46 01 01 mellem kl. 8.00 - 9.00 eller efter 15.30.

...din lokale tryksagsleverandør: Aars Bogtryk & Offset 98 62 17 11


Aars Avis

SIDE 40 Loppemarked top 4-f

KØB OG SALG

18/08/04

8:35

Side 1

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

AARS AVIS AARS AVIS FARSØ AVIS FARSØ AVIS FOLKEBLADET STØVRING FOLKEBLADET STØVRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Købes: Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 22 40 65 56 Købes: Har du en lade/stald/ loft med gamle sager som trækasser, borde, metal lamper, havemøbler, mm. så kontakt mig - god pris gives! Tlf: 27 20 46 97 Købes: Skrot, gammelt jern og hårde hvidevarer. Total oprydning Tlf: 40 19 92 59 Købes: TOPPRIS GIVES! Dødsbo og indbo fra 1930’erne 1970’erne købes. Polstret læne/ loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. RING FØRSTE TIL OS! Tlf: 27 20 46 97

6. MAJ 2015

BLANDEDE Sælges: Hø sælges i Minibig, ca. 260 kr. pr. stk. Af god kvalitet. Tlf: 20 71 21 36 Sælges: Kasteruser til ålefangst i fjorden og rødspættegarn sælges med vager og ankre.

Sælges: Stort loppemarked i laden på Hverrestruplund, Eveldrupvej 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips til møbler. Lørdag og søndag. Retro, design, teak, kuriosa. Tlf: 21 56 02 11

Tlf: 25 72 13 36 Sælges: Ny el-foldecykel mrk. ”Mustang”, 7 gear. Brugt 1 gang. Fejlkøb. Pris 3.500,- (under halv pris) Tlf: 40 34 55 11 Sælges: Nyopsyede rødspættegarn, sildegarn og hummergarn. Pr. stk. 250. Tlf: 98 63 62 36 Sælges: Selskabskjoler fra str. 38-44 Pris: 200kr. til 400kr. Brudekjole str. 42-44, 1500kr. Tlf: 42 36 30 09 Sælges: Spisebord m/6 stole m/ løse puder. Stort skab m/lys og glasdøre. Bogreol. Hjørneskab. Skrivebord m/skuffer og hylder. Alt i fyrretræ. Tlf: 52 90 67 80

Sælges: Teaktræs havebord med 6 stole med puder. Pris 3.000 kr. Støvring Tlf: 98 38 41 82 Købes: Alt jern og skrot. Gode priser samt hurtig afhentning. Tlf: 25 47 13 12 Købes: Antikviteter, teak, palisander og designmøbler. Flytterester til totalrydning af Dødsboer. Alt har interesse. Kontant afregning. Byttekøbmand Gedsted Tlf: 25 53 55 96 Sælges: Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv kr. pr. m 295,-. Kan evt. lev. mod mere betaling. Tlf: 21 26 43 30/28 59 12 49

Sælges: Gammel skrivebord m/ 2 skuffer m/ apotekergreb. Computerbord i bøg Planter: buksbom, rødtjørn og kristjørn Tlf: 23 62 24 47

Biler, motorcykler,

campingvogne og traktorer henvises til avisens

øvrige annonce-pladser

Sælges: Haveplanter i potter. Eks. iris, viol, frøstjerne, montbretia, stenbedspl., geranium, dahlia, ligularia, høstanemone, bunddækkepl., bregner, prydgræsser, bjørnetidsel. sommerfuglebusk, benved, stenurt. Tlf: 98 62 14 15/41 17 45 55

til 101.262 husstande

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Annoncen må fylde op til 20 ord!

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:

Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

Kirkens Korshær

Genbrugsbutik Nørager Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90 Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

UDLEJNING

Strandby Produkt/Autoophug • Vi giver mindst 2000 kr. for din skrotbil • Indleveret skrot afregnes efter 60 t. brovægt • Køb af jern og gamle maskiner • Nedskæring/nedbrydning udføres • Containere opstilles • Kontant afregning og hurtig afhentning • Miljøgodkendt efter ISO 14001.

Strandby Produkt Granvænget 8, Strandby. 9640 Farsø Tlf. 6065 3234

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 99 35 34 34

Sælges: Hækplanter, Liguster Sælges: 50 små baller hø á 10 ”Liga”. 2 års. Sunde og fine plankr. Kreaturvogn til 4 køer, kr. ter, godt rodnet, højde op til 120 cm. 6000. Loppemarked kupon 4-f 18/08/04 8:23 Side 1 Tlf: 23 39 16 05 Tlf: 98 63 14 83

LOPPEMARKED

* A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

Sælges: Alufælge med Michelin sommerdæk, 5 huller, 215/55/ R16, passer til Mercedes. Tlf: 21 14 16 11 Sælges: Flotte gevir på plade. Kronhjort, dåhjort, råbuk. Jagtvogn 8 personer. Rugemaskine 600 æg. Brænde og træ til flis Tlf: 72 12 72 90

FARVEKOPIER

NEVE EDB

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande! Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Østhimmerlands Folkeblad, senest fredag 9.00 Refsnæsvej 8, 9293kl.Kongerslev Mrk.: »Loppemarked« Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

AARS AVIS

Annoncetelefon 98 62 17 11


M s arkservic ’ d r a a g j ø e H

Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53) Flytning af gylle pr. time Presning af ...............575,minibig + wrapning • Flytning af gylle, Slangebom 16/20/24m Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfælder. presning og wrapning af rundballer • Udkørsel m/syre tilsætning • Sortjordsnedfælder • Presning af minibig + wrapning • Presning og wrapning af rundballer

Vi er specialister i udstyr til minkfarmen... SPECIAL~BUTIKKEN HIMMERLAND A/S Peder Møller Lauridsen Himmerlandsgade 139 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 41 88 · Fax 98 62 44 96 www.sb-himmerland.dk · e-mail: info@sb-himmerland.dk Åbningstider: mandag–fredag 0700–1600 · Lørdag 0900–1200

Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer, glæder sig over, at regeringen har vedtaget en finansieringspakke, som skal styrke grundlaget for fortsat udvikling i landbruget.

Finansierings-pakke kan styrke udviklingen i fødevareerhvervet Det er helt nødvendigt at sikre nye investeringer og generationsskifter i landbruget, hvis fødevareerhvervet fortsat skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er derfor glad for, at erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen nu sætter skub i arbejdet med de konkurstruede landbrugsbedrifter og styrke grundlaget for fortsat udvikling i landbruget. Det viser, at regeringen tror på fødevareerhvervet. Den fælles forståelse om en finansieringspakke er indgået mellem regeringen, Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Landbrug & Fødevarer. - Der er et stort behov for at sikre nye investeringer i landbruget. Fødevareerhvervet er en stærk motor i Produktionsdanmark, men alle dele af maskinen skal fungere, hvis vi skal kunne skabe vækst og opretholde de job, der giver værdi til hele Danmark. Den fælles forståelse vil bl.a. være med til at sikre, at de mange unge landmænd, der står på spring for at investere i en husdyrproduktion, nu får bedre muligheder for at starte selv, siger formand

for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild. Finansieringspakken indeholder vigtige lempelser i Finanstilsynets regler for nedskrivninger på rekonstruerede landbrugsbedrifter, så der tages højde for lavere gæld efter en rekonstruktion. Endvidere vil kreditinstitutterne fremover kunne anlægge en såkaldt porteføljetilgang, som vil reducere nedskrivningsbehovet, og dermed skabe bedre rammer for udlån til landbruget. Der er også et velkomment fokus på, at den finansielle sektor intensiverer oprydningen blandt de mange kriseramte landbrug. Det er dog vigtigt, at det fortsat er en sag mellem det enkelte pengeinstitut og landmanden, der afgør hvordan gælden nedbringes, eller om der skal ske et ejerskifte på bedriften. Pakken indeholder også etablering af en investeringsfond, Dansk LandbrugsKapital, der får en startkapital på to milliarder kroner. Fonden skal på markedsvilkår skyde penge ind i landbruget, der i dag lider under mangel på ansvarlig kapital. - Der findes desværre ingen snuptags-løsninger på udfordringerne i landbruget. Men med denne pakke

kan vi hjælpe både de unge landmænd med at komme i gang, og skabe grundlaget for, at de dygtigste og mest effektive af landmændene med høj gæld får en chance for igen at investere i deres bedrift, og på den måde arbejde sig ud af gælden. Dermed kan vi få løst op for den fastlåste situation, der truer hele det danske fødevareerhverv, siger Martin Merrild. Ligeledes er det positivt, at aftalen omfatter en midlertidig udvidelse af Vækstfondens ordning med vækstlån til landbruget, så lånene kan dække op til 70 procent af investeringerne i landbruget – mod hidtil 50 procent. Landbrug & Fødevarer pointerer dog, at Finansieringspakken alene ikke kan skabe den nødvendige konkurrencekraft og indtjening i landbruget.

Derfor er det vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at regeringen i den fælles forståelse klart forpligter sig til at have fokus på fødevareerhvervets internationale konkurrencekraft og de generelle rammevilkår for erhvervet. - Vi står overfor et boom i den globale fødevareefterspørgsel de kommende år. Her vil de danske fødevarer af høj kvalitet være stærkt efterspurgte. Men danske landmænd og fødevarevirksomheder kan kun være med på det globale marked, hvis vi får samme vilkår som vores konkurrenter. Det nytter ikke med danske særregler og ekstraomkostninger – vi skal have miljøregler og afgiftsniveau på niveau med vores nabolande, siger formand Martin Merrild.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

NORDJYLLANDS RULLENDE VÆRKSTED

Maskinrep.dk v/Henrik Overgaard

SERVICE OG EFTERSYN: · Entreprenørmaskiner · Staldmaskiner · Fuldfodring · Mejetærskere · A/C anlæg SALG AF: · Reservedele/sliddele

20 23 93 32

www.maskinrep.dk

Gårdbesøg hos

Oosterhof I/S

Hyllested Østergaard, Veggerbyvej 70, Suldrup

Onsdag den 13. maj kl. 19-21 Ejer, Jan Hessel Oosterhof fortæller og viser rundt på gården. Folketingskandidat PER BISGAARD, VENSTRE, fortæller om VENSTRES landbrugspolitik. ALLE ER VELKOMNE - GRATIS KAFFE

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

FOR FREMTIDEN


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 42

Gudstjenester Søndag den 10. maj 2015

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

NIBE DYRSKUE FREdag dEn 5. juni 2015

Tilmelding til Nibe Dyrskue, senest torsdag den 14. maj Tilmelding til Birthe Dencker Sørensen, Agri Nord, tlf. 96345226 / mail: bds@agrinord.dk, - eller til Jørgen Buur Pedersen, Viking, tlf. 21472674, som vil aflægge besøg angående udtagelse af dyr. HUSK: Sundhedsregler!

DYRSKUEUDVALGET

De nye landbrugsmaskinmekanikere fra Erhversskolerne Aars.

Nyuddannede fra Erhvervsskolerne 13 landbrugsmaskinmekanikere bestod 22. april deres svendeprøve på Erhvervsskolerne Aars. De nye landbrugsmaskinmekanikere er:

Daniel Rolf Andersen, Frederik Jensenius Dalskov Andersen, Christian Egeriis Darket, Søren Warnecke Eskildsen, Jeppe Dall Juhl, Kristoffer Meincke Jørgen-

sen, Morten Breum Jørgensen, Simon Ishwaran Karstensen, Martin Kristensen, Kasper Lauridsen, Jesper Strårup Lund, Anders Ebbekær Pedersen, Jesper Juul Vesterager.

Ny forsikringsrådgiver hos Agri Nord Bo Severin Hansen er 1. maj tiltrådt som forsikringsrådgiver hos Agri Nord Forsikringsmægling. Han kommer fra en stilling som landbrugsassurandør hos Tryg, hvor han primært har haft nordjyske landmænd som kunder. Bo Severin Hansen har siden 2002 været ansat hos Tryg, hvor han også gennemgik uddannelsen som assurandør. Tidligere har han arbejdet som forretningsfører for Frederikshavn Ishockeyklub og som salgskonsulent hos Post Danmark. Oprindeligt er han uddannet tømrer. Han overtager posten som forsikringsrådgiver hos Agri Nord Forsikringsmægling efter Arne Winther, der har valgt at

Bo Severin Hansen - ny forsikringsrådgiver hos Agri Nord.

gå på efterløn. Bo Severin Hansen skal sideløbende med arbejdet som uvildig forsikringsrådgiver tage uddannelsen som forsikringsmægler.

Bo Severin Hansen bor i Frederikshavn sammen med hustuen Karin og de to yngste af deres fem børn.

Forsikringsmægler går på efterløn efter 20 år Arne Winther går 22. maj på efterløn - efter 20 år som forsikringsmægler i Agri Nord. Arne Winther blev i 1981 ansat hos forsikringsselskabet Topdanmark og blev i 1983 eksamineret assurandør. Efter 14 år hos Topdanmark som landbrugsassurandør, skiftede han til Aalborg Amts Landboforening, nu Agri Nord, og startede i 1995 afdelingen med forsikringsrådgivning i landboforeningen. Forsikringsrådgivningen udøves i Nord-, Midt- og Vestjylland primært på de store landbrugsbedrifter sammen med kollegaen Steve Møller Madsen. Arne Winther er godkendt forsikringsmægler

Arne Winther.

på både livs- og skadeforsikring. Den primære opgave har været udbud/ forsikringslicitationer på

landmændenes forsikringsbehov. Herudover har der også været ydet assistance på skadesituationer samt

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 10.00 ingen ingen ingen 11.00 ingen 9.30 19.30 ingen 10.30 9.00 ingen ingen ingen 11.00 ingen ingen 9.30 ingen 11.00 ingen 9.30 ingen 11.00 9.30 ingen 10.00 ingen 19.00 ingen 10.30 ingen 9.00 10.30 9.00 ingen 10.00 10.30 9.00 ingen 10.00 ingen ingen 10.15 ingen 9.00 10.30 9.30

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 19 Basis 354,39 (353,74). SPF+Myc 359,39 (358,74). SPF 363,39 (362,74). Økologi 937,60 (921,35). UKtillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,55 (5,55) kr. landmandsfamiliens personlige forsikringsforhold. Til afløsning for Arne Winther er ansat Bo Severinsen, der også er eksamineret assurandør. Arne Winther er afholdt af både kunder og kolleger. Han er en livsnyder, der sætter pris på godt selskab, god mad og god vin. Han elsker rejser gerne til sydens sol. Den megen frihed, han får som efterlønner, skal blandt bruges på deltidslandbruget ved Nibe, hvor det er vinavlen, der er den store interesse. Der bliver samtidig mere tid til turene til ferieboligen i Fuengirola på Solkysten med ægtefælle, børn og børnebørn.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 43

Svar til â&#x20AC;?vismandâ&#x20AC;? pĂĽ partsindlĂŚg Henrik Dalgaard, der er formand for Agri Nords natur- og miljøudvalg, reagerer pĂĽ sidste uges lĂŚserbrev fra Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og Det Ă&#x2DC;konomiske RĂĽd: â&#x20AC;?Nogle vil mĂĽske lĂŚse vores forslag, som om vi er ude efter landbruget, men det er vi ikke. Snarere tvĂŚrtimod. Vi vil gøre det sĂĽ billigt som muligtâ&#x20AC;?, skriver Hans Jørgen Jacobsen i sit partindlĂŚg i Vort Landboblad 29. april. Det mĂĽ jeg nok sige. Det har lykkedes dig at skrive et helsides lĂŚserbrev, uden du pĂĽ nogen mĂĽde har et konkret forslag, som tager udgangspunkt i problemet i det maritime miljø. Virkeligheden er, at om sĂĽ vi braklĂŚgger hele Danmark, kan det pĂĽ ingen mĂĽder mĂĽles ude i fjorden. 95 procent af alle nĂŚringsstoffer bliver presset ind i de indre danske farvande. Tusindvis af tons kvĂŚlstof kommer fra Ă&#x2DC;stersøen og derfor vil nye afgifter, regulering pĂĽ dyrkningsfladen ingen virkning fĂĽ overhovedet. Vi siger selvfølgelig ikke, at hvis der er løsninger med dokumenteret effekt, der kan laves i randen af vandmiljøet, at det sĂĽ ikke skal tages i brug. Men dit forslag om at fratage hele det danske samfund milliarder af indtjeningskroner uden effekt, giver simpelthen ingen mening. Hvis planterne pĂĽ markerne i dag er underforsynet med kvĂŚlstof med over 20 procent, hvordan vil du sĂĽ skabe en økonomisk case, der overhovedet overholder proportionalitetsprincippet. Og din tolkning af hvad EUâ&#x20AC;&#x2122;s vandrammedirektiv

TIL LEJE Udlejes

â&#x20AC;˘ Mosfjerner â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ HavefrĂŚser â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ MinilĂŚsser â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ BrĂŚndekløver â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ Flishugger â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ Pladevibrator â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ Fliseklipper â&#x20AC;˘ Nu kan du ogsĂĽ leje

Henrik Dalgard, formand for Agri Nords natur- og miljøudvalg.

foreskriver, er jo en politisk vurdering af, hvilke parametre man vĂŚgter. Den danske regering skulle i stedet samles om at stoppe al snak om flere restriktioner pĂĽ dyrkningsfladen, og i stedet flytte indsatsen ud i vandet. Det er der, problemet er. Det vil ikke koste en eneste dansk arbejdsplads at rense vandet biologisk derude, og vi kan fastholde hele den danske eksport, som sikrer bĂĽde vores skoler og vores ĂŚldrepleje. Men det er og

Godt byghalm sÌlges Gummigedsarbejde udføres Tlf. 22 20 39 03

KVALITETS VINDUER OG DĂ&#x2DC;RE Ring tlf. 23 45 63 80

Poul Andersen

poulandersenvinduer.dk

Halm sĂŚlges

Minigraver og minilĂŚsser stig Holst

SkovsgĂĽrd, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

98 63 46 40

Henrik Mortensen, der er formand for Danske Svineproducenter, har ikke meget til overs for erhvervs- og vÌkstminister Henrik Sass Larsen: Berlingske Business har afsløret, at erhvervs- og vÌkstminister Henrik Sass Larsen vil give 1.700 kriseramte landmÌnd dødsstødet. Med den ene hünd udhuler og ødelÌgger regeringen vores mulighed for at tjene penge pü at drive landbrug i Danmark, og med den anden vil man hugge hovedet af dem, det gür ud over. Det er simpelthen ikke rimeligt. Skiftende miljøministre har over ürene udhulet produktionsrettighederne pü landbrugsjorden med blandt andet krav om reduktion af gødningsmÌngder, krav om randzoner, krav om efterafgrøder, manglende frihed ved afgrødevalg og sü videre kombineret med en pasningspligt pü arealerne, som er en økonomisk belastning. I stalden blander føde-

vareministeren sig i indretning af stierne, pasningen af grisene og dyrlÌgernes valg af antibiotika. Der hersker en uhørt grad af detailstyring og utidig indblanding i et selvstÌndigt erhvervs drift, og denne omfattende omklamring har i høj grad selv medvirket til landbrugets aktuelle indtjeningskrise. Nu vil erhvervs- og vÌkstministeren have 1.700 unge, friske landmÌnd til at overtage de økonomisk nødlidende bedrifter. Jeg tvivler stÌrkt pü, at der overhovedet findes 1.700 nye landmÌnd med tilstrÌkkelig kapital og erhvervspraktisk grundlag, som venter i kulissen og er villige til at investere i et erhverv, der har sü lidt politisk opbakning, og hvor de kun kan gisne om de rammevilkür, der skal komme. Det er bankerne selv, der skal bestemme omfanget af eventuelle rekonstruktioner og salg, og i stedet for at gü til angreb pü kriseramte

*('67('4PHOFWFKFO

landmÌnd burde erhvervsog vÌkstministeren tage kontakt til sine ministerkolleger og fü løftet det kvÌlende üg af sÌrregler, som tynger erhvervet og ødelÌgger rentabiliteten. Nür ikke engang en vÌkstminister vil arbejde for vÌkst, ser det sort ud. Hvis bankerne tvinges til at realisere tab, vil det betyde store vÌrdinedskrivninger i dansk landbrug. Det vil medføre, at virksomheder som i dag er sunde vil opleve forringet soliditet, og bankerne vil opleve nye krav om nedskrivninger pü nuvÌrende solide ejendomme. Det er skruen uden ende.  Det er nu, bankerne skal bakke op om deres kunder og sikre soliditeten i deres pant. Ellers ender det hele med Henrik Sass Larsens kongstanke om pensionskasser, der skal overtage landbruget, mens politikerne bruger deres magt. Det er set før. Det hedder kommunisme.

IB

KĂ&#x2DC;B OGâ&#x20AC;&#x2C6;SALG

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sÌlges og leveres. Hø leveres.

udlejes til bl.a. opbrydning af beton samt udmugning.

bliver jo en politisk prioritering. Jeg ønsker ikke at gĂĽ i detaljer i dit indlĂŚg, da det er sĂĽ fyldt med helt konkrete fejl, beregnede modeller og fejlbehĂŚftede skøn, at mit svar til dig ikke kun ville fylde en helsides artikel, men mindst to. SĂĽ undskyld mig, men her snakker vi vist om et indlĂŚg fra â&#x20AC;?Det uøkonomiske rĂĽdâ&#x20AC;?.

VĂŚkstministeren vil ikke arbejde for vĂŚkst

TYREKALVE samt drÌgtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07 *2'( 08/,*+('(5)25 +2%%<'<5 2*+(67(

SE HER

ns Kvalitets heg

pĂŚle

.dk www.esc-pÌle Tyrekalve købes

(Ikke økologiske) Afhentning hver 3. uge. Afregnes efter sammarksnotering. Anders Myrup, VindblÌs Tlf. 20 49 58 25

)5,7,'6/$1'%58* 4BH 'SFEFMJHU CFMJHHFOEF GSJUJETMBOECSVH NFE HPEF NVMJHIFEFS GPS IPCCZEZS IFTUF NW7FECZHOJOHFSOF EFSCFTUlSBGTUBME IBMNMBEF IBMPHTUVFIVTNFEDB LWNCPMJHBSFBM FSEFSSJEFCBOF&OTQÂ&#x153;OEFOEFFKFOEPNNFETÂ?WFEFKFOEPN NFO HPEBOEFKBHU HPEFNVMJHIFEFSGPSBUPQMFWFOBUVSFOPHGPSSJEFUVSFJLVQF SFUUFSSÂ&#x153;O

1\EROLJ/DQGEUXJ )PMTUFCSP7JCPSH

)FMHPMBOETHBEF Ă&#x203A; )PMTUFCSP !OZCPMJHEL Ă&#x203A; 5MG

.RQWDQW (MHUXGJLIWSUPG #SUOU #PMJHBSFBMN 


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 44

SEGES indgår aftale med kinesisk landbrugsgigant Samarbejdet omhandler bæredygtighed

STORM Advokatfirma - Lokal og specialiseret inden for Familieret, Personskadesager, Landbrugsret Fast ejendom og Virksomhedsrådgivning

Skal du købe, sælge, vækste eller har du problemer?

Ring til os John F. Kennedys Plads 1K, 6. sal · 9000 Aalborg Messevej 2 · 9600 Aars T: + 45 72 30 12 05 F: + 45 72 30 12 04 mail@stormadvokatfirma.dk www.stormadvokatfirma.dk

Fremover skal SEGES være med til at udvikle landbruget i Heilongjiang-provinsen i det nordøstlige Kina. Det ligger fast, efter at SEGES tirsdag indgik en samarbejdsaftale med den kinesiske landbrugsgigant China HeiLongJiang Supply and Marketing Cooperative. Aftalen er med til at styrke SEGES’ internationale position ifølge rådgivningsvirksomhedens adm. direktør, Jan Mousing. - I SEGES arbejder vi konstant på at placere os internationalt, hvor det giver mening og perspektiv for vores kerneaktiviteter. Derfor glæder jeg mig meget over dette samarbejde, der giver spændende muligheder, som kan få betydning for hele SEGES, siger Jan Mousing.  Også direktør Gitte Grønbæk, SEGES, ser gode perspektiver i aftalen, der blandt andet handler om management i mark og stald, landbrugsteknologi samt ikke mindst overførsel af viden.  - Den kan man ikke købe sig til. Aftalen viser, at kineserne har fået en dyb erkendelse af et behov for at komme op på et højere niveau, når det gælder fødevaresikkerhed, manage-

ment, miljø og beskyttelse af naturen. Det behov, der er global interesse for, har de valgt SEGES til at bidrage til at indfri. Det skyldes, at man i Kina har blik for Danmarks styrkepositioner inden for fødevaresikkerhed, effektiv og bæredygtig produktion, siger Gitte Grønbæk og tilføjer: - På sigt kan aftalen give dansk landbrug et endnu bedre fodfæste i Kina. Det kan være med til at styrke vores eksport samt synergien mellem Arla Foods og den kinesiske mejerikoncern Mengniu.  Gitte Grønbæk ser indgåelsen af aftalen som et resultat af SEGES’ flerårige samarbejde med Arla Foods om rådgivning af kinesiske mælkeproducenter.  - Det har, sammen med Kinas import af den danske producent S. A. Christensens malkeudstyr, givet et godt kendskab til vores ekspertise, konstaterer Gitte Grønbæk.  Hun var i Heilongjiangprovinsen i sidste uge, hvor hun blandt andre mødtes med direktøren for China HeiLongJiang Supply and Marketing Cooperative, Wang Dasheng.  - Han er tillige nyudnævnt

guvernør for provinsen og har stor indflydelse. Wang Dasheng er ivrig efter at komme i gang og vil som det første få etableret en demonstrationsfarm, hvor vi i praksis kan vise, hvad vi kan, og hvad vi gør. SE-

GES’ fokusområde bliver bedrifter med mellem 200 og 1.200 køer. Der har vi vores styrke, fordi de danske bedrifter ligger i det felt, fortæller Gitte Grønbæk. I løbet af sine to dage i Heilongjiang-provinsen nåede hun også at besøge to mælkeproducerende bedrifter.  - Der er ingen tvivl om, at der er et stort potentiale i stalden og på marken. Det bliver en spændende opgave at komme i gang med, fastslår Gitte Grønbæk.

Socialisering af dansk landbrug Per Godiksen, Morumvej 81, Aars, skriver at regeringens nye støtteordning og kalder det socialisering af dansk lanmdbrug: Det er jo ikke et enestående eksempel som regeringen nu fremkommer med som støtte til landbruget. Der er jo alene tale om et statslån til landbruget eller måske sikring af den finansielle sektor, som jagtes af Finanstilsynet, på foranledning af den regering som nu viser gavmildhed. Det mest enestående er, at landbruget igen lader sig snøre ind i et tilbud, som alene er til gavn for den finan-

sielle sektor og til skade for den frihed som landbruget taler om er så vigtig for at udvikle og bevare selvstændige bønder i Dansk landbrug, som et frit erhverv. Det er faktisk enestående, at landbrugets organisationer og de borgerlige partier sympatiserer med dette som en løsning af landbrugets problemer. Det vil efter min opfattelse være bedre, at der gives mulighed for en rimelig indtjening og nogle skatteregler som gør det værdifuldt at afdrage på gæld som er stiftet som led i etablering af landbrugets produktionsapparat.

Team Mink

- Rådgivning, der flytter dine resultater LandboNords Team Mink - et stærkt hold, der samler erfaringer fra samarbejde med mere end 200 minkproducenter! LandboNords Team Mink gør en forskel for dig, når de rådgiver om • • • • • • • • •

Budget og årsrapport E-kontrol Mink Økonomistyring Benchmarking / Business Check Mink Skatteoptimering Rådgivning om ejerformer/generationsskifte Kapitalfremskaffelse Miljøgodkendelser Miljø- og teknologiansøgninger.

LandboNord er den rådgivningsvirksomhed i Danmark, der har størst ekspertise og erfaring i at rådgive og udarbejde regnskaber for minkproducenter. Vi har en lang tradition for at samle vores tværfaglige rådgivningstilbud rettet mod vores minkkunder i Team Mink.

LandboNord | Ring 9624 2424 | www.landbonord.dk

Kim Nørgaard Økonomikonsulent Telefon 9624 1843 Mobil 2118 8568 kin@landbonord.dk

René Nedergaard Driftsøkonom Telefon 9624 1702 Mobil 2149 6062 ren@landbonord.dk

Niels C. Mikkelsen Økonomikonsulent Telefon 9624 1769 Mobil 2118 8499 ncm@landbonord.dk

Kirsten Plesner Thomsen Miljøkonsulent Telefon 9624 2599 Mobil 2114 0424 kpt@landbonord.dk

Torben Carstensen Økonomikonsulent Telefon 9624 1840 Mobil 5151 5666 tca@landbonord.dk

RING TIL OS PÅ 9624 2424

Profile for Aars Avis

Ars 20150506  

Ars 20150506  

Profile for ugeavis
Advertisement