Page 1

Til samtlige husstande

89. årgang - Nr. 14

MANDAG 30. marts 2015

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Jernstøberiet Dania i Aars investerer stort Tre nye maskiner til knap 22 millioner kroner skal i praksis erstatte alle gamle maskiner på støberiet ■ AARS: Siden salget af Dania til amerikanske MAT Holding i 2012 har Dania været igennem en større omstrukturering. Danias maskinfabrik blev i 2013 flyttet til Polen, hvor der sidenhen er investeret i otte nye bearbejdningscentre samt nye processer som termisk afgratning, honing og flere vaskelinjer. Medarbejderantallet er vokset fra 45 til i dag foreløbigt 99 medarbejdere. - Flytningen og opgraderingen af vore bearbejdningsfaciliteter er nu velgennemført og vi har fået reduceret omkostningerne, så vi bedre kan tilbyde bearbejdet støbegods i høj kvalitet og til mere konkurrencedygtige priser, udtaler administrerende direktør Per Thy Sørensen. - Det betyder, at vi nu kan fokusere mere på støberiet i Aars, hvor vi i 2015 starter et større investeringsprogram. Langt den

- Den overvejende del af de budgetterede investeringer for 2015 på 22 millioner kr. er dedikeret til støberiet i Aars, siger direktør Per Thy Sørensen.

overvejende del af de budgetterede investeringer for 2015 på 22 millioner kr. er dedikeret til støberiet i Aars, forklarer Per Thy Sørensen. - Vi investerer både for at kunne lave støbegods med

endnu højere krav til kompleksitet, samt i udstyr der giver os højere produktivitet, fortsætter han. I slutningen af 2014 blev en støbelinje forsynet med robot til ilægning af filtre, og i starten af 2015 blev en ny lagerhal på 560 m2 taget i brug. I støberiets afdeling for kernefremstilling vil der ske gennemgribende ændringer. I sommeren 2015 leveres tre nye maskiner til kernefremstilling, og de vil i praksis erstatte alle gamle maskiner, som trækkes ud af produktionen. Samtidig planlægges en ny og mere effektiv indretning. Helt ny teknologi i form af en 3 D skanner er planlagt til hurtigere og mere effektiv måling af tredimensionale geometrier. Udstyret giver helt nye muligheder i modelafdelingen til analyse og tilrettelæggelse af støbeprocesser. Herudover forventer Dania besparelser i op-

målinger af komplicerede geometrier som dokumentation til kunder. Forsøgs- og udviklingsaktiviteter gennem de seneste 3 år med henblik på at undgå varmebehandling af emner i nodulært støbejern giver nu de tilsigtede resultater og i den forbindelse vil alle støbelinjer blive forsynet med udstyr, som muliggør den rette podning af støbejernet. - Vore nye amerikanske ejere står hundrede procent bag os og har godkendt vore strategi- og investeringsplaner. Markedet har været meget svingende de senere år, og det sidste halve år sløjt på grund af manglende investeringer i den europæiske landbrugssektor udløst af Ukraine – Rusland krisen. Alligevel ser vi positivt på vores forretning på den længere bane med den gennemførte restrukturering og de nye forbedringer i Aars, slutter Per Thy Sørensen.

SKECHERS

LYNGBY VASER BY HILFLING

Vebbestrup flødeislagkage 2,5 ltr. 3 varianter

MEMORY FOAM

DEMODAG

15 CM, KLAR GLAS

I forbindelse med sin fagprøve holder vores elev Louise demodag med det smarte mærke Skechers

Normalpris: 399,95

20 CM, KLAR GLAS Normalpris: 599,95

1/2 PR

KUN

119

95 Spar 20,-

Husk at vi er leveringsdygtige i flere forskellige isdesserter fra Vebbestrup til forårets fester. Kom ned i butikken og få en snak med personalet.

Markedsvej 3 - 9600 Aars -Tlf. 96 37 76 00

Tilbuddene gælder fra mandag d. 30. marts til og med lørdag d. 4. april.

15 CM PÅSKEPRIS 20 CM PÅSKEPRIS

IS

FREDAG D. 10. APRIL 2015

199 29995 95

OPRYDNINGSSALG Vi har fyldt en hel reol med varer, vi ikke fører længere.

SPAR OP TIL

30%

70%

50%

Der investeres 22 mio. kroner i nye maskiner på jernstøberiet Dania A/S i Aars.

40%

Til demodagen vil du kunne få hjælp og vejledning fra Louise og sælgeren fra Skechers. Ved køb af et par Skechers på demodagen d. 10. april får du en GOODIEBAG TIL EN VÆRDI AF KR. 150,-

600,-

FAKTA OM MEMORY SÅLEN

Elastik

700,-

• Komfort fra første sekund • Former sig efter dine fødder • Ultra bløde

Snøre

700,-

Balerina

60%

DIN SKECHERS MEMORY FOAM FORHANDLER

98 63 33 00 AARS - HIMMERLANDSGADE 97

Himmerlandsgade 85, 9600 Aars | Tlf 62 26 41 55 | zjoos.dk


2 Ugens navne

Aars Avis

- egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

Runde fødselsdage

80

Margrethe M. Hansen, Løgstørvej 125, Haubro, tirsdag, 7. april.

30. MARTS 2015

nere fra Jutlander Bank i Aars, er af Dronning Margrethe blevet tildelt den kongelige belønningsmedalje. Det drejer sig om regnskabsmedarbejder Hanne Thomasberg og kundemedarbejder Bodil Binderup Christensen. Hanne Thomasberg, Tranevej 30, Haverslev, begyndte for 441⁄2 år siden som elev i Sparekassen Himmerlands Suldrup afdeling. Med udgangen af november sidste år lod hun sig pensionere fra sit job som regnskabsmedarbejder i Jutlander Bank. Bodil Binderup Christensen, Haverslevvej 90, Aarestrup, tiltrådte for 421⁄2 år siden som assistent i Sparekassen Himmerland i Aars. Med udgangen af marts 2015 gik hun på pension fra Jutlander Banks Landbrugscenter Aars.

Ugens portræt

Et stort og rummeligt menneske i Suldrup

Elsebeth Pedersen, Torstedvej 83, Suldrup, fylI redaktionen: Peter Ole M. Hander 60 år onsdag 1. april. sen, Hans Egedes Lars Lindberg - Torsten Hansen Elsebeth Pedersen har Vej 241, Aars, tirsdag, 31. redaktion@aarsavis.dk altid været den samlende marts. Annoncemodtagelse: kraft såvel i familien, som Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars i hendes virke som socialKurt Erik ChristenTlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 og sundhedshjælper og sen, Stenildvadparannonce@aarsavis.dk som medhjælpende huken 18, Aars, onsdag, 8. Salgskonsulent Morten Freundlich stru i Sønderup-Suldrup april. Vognmandsforretning. Åbningstider: Som hustru til vognTove Hvilsom, Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 mand Karsten Pedersen Stausgårdsvejen Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? har der altid været nok 5, Stausgaard, fredag, 10. Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution at rive i, dog har Elsebeth april. torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 Pedersen, med sit omfaveller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk nende væsen, også haft - eller kontakt os på www.aarsavis.dk tid og rum til også at pleje via kupon der findes under info-kontakt. sine egne interesser. At beskæftige sig med mennesker og være noget for andre, har altid været det bærende element for Elsebeth Pedersen. Det har hun vist, både i valHimmerlandsgade 80 get om at være hjemme9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88 gående, mens deres børn voksede op, som “myreven” blandt børnene i den lokale SFO, men især i hendes virke som socialog sundhedshjælper på FARSø ældrecentret HimmerBodil Binderup Christensen. BEGRAVELSESlandshave i Suldrup. Sammen har parret tre FORRETnInG voksne børn, to døtre og Højgårdsvej 24, Farsø en søn, med hver deres Telf. 98 63 13 24 familier. Otte børnebørn Aftaler træffes gerne i hjemmet er der kommet til, og To medarbejdere, der for Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk Claus Hylleberg en niende er på vej. For nylig har ladet sig pensio- Hanne Thomasberg. Medl. af På betryggende måde Elsebeth Pedersen har ordner vi alt vedrørende familien været omdrejBEGRAVELSER OG ningspunktet altid, idet BISÆTTELSER hun har taget opgaverne - overalt i landet! med at hjemmet fungerede, mens hendes mand koncentrerede sig om forMedlem af Danske Bedemænd retningen, meget på sin FAGLIG, ETISK OG LOKAL kappe. Af Torsten Hansen - Byrådet har afsat seks Det betyder, at børn mio. til købet. Det er udsåvel som børnebørnene AARS: Det kan være, at fordringen, svarede Knud nyder at komme på besøg. der bliver behov for ekstra Kristensen, uden at komme Der er altid tid til at hjælpladser i det kommende nærmere ind på processen. pe og følge dem i deres inpsykiatriens hus i Aars. Andre af byrådets medteresser. Og med hendes Man kunne næsten fore- lemmer følte sig også usikre kreative sans, så er der Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed stille sig, at de mange ver- på at skulle godkende punkaltid noget at tage sig til, bale slagsmål politikerne i tet inden købet foreligger. HØJ SERVICE TIL KONKURRENCEDYGTIG PRIS hvad enten det er tegning, Vesthimmerland tager over - Det er svært at godkende klippe-klistre dag eller en AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 huset, kunne give psykiske en aftale vi ikke kender. Jeg lille sammenkomst i anNørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk meen. foreslår en udsættelse af ledning af fastelavn, påMen forhåbentlig bliver punktet, sagde Uffe Bro (S). ske eller jul. Der er altid det ikke så galt. Torsdag efKnud Kristensen talte et initiativ fra hende, der termiddag var den dog gal for en godkendelse. Han . Nedergaards Eftf.henvender sig til børn elHerman Olesens Eftf. v/Bedemand Hans Landry igen. Byrådet skulle tage mente ikke at det var godt ler børnebørn. Og det er Landry Tlf.Bedemand 70 20 41Hans 41 • Døgnvagt Tlf. 70 20at 41 41 • punktet, Døgnvagt stilling til samejeaftalen udsætte da det med til at samle og være . Nedergaards v/Bedemand Hans Landry Tlf. Herman 70 20 41Olesens 41 Eftf. . www.hanslandry.dk med Region Torvet Nordjylland. koste yderligere en måwww.hanslandry.dk 4 . 9240 ville Nibe derEftf. for hinanden. Himmerlandsgade 26 . Aars Det lød som en form sag,Tlf.ned, sætTlf. 70 20 41 41 • Døgnvagt 70før 20arbejdet 41 41 kunne • Døgnvagt Når tingene strammer Birgitte Landry Torben Nielsen Hans Landry Birgitte Landry Torben Landry men Per Bisgaard (V) varNielsen i Hans gang. . 9240 Birgitte Landry Torben Rask Hans Landry til, så er det også Elsewww.hanslandry.dk Torvet 4tes Nibe . www.hanslandry.dk ikke helt enig. Efterhånden Begravelser rejste en og Birgitte Landry Torben Nielsen Hans Landry Landry Torben Landry ligbrænding - Vi har jo endnu Birgitte ikke købt stor Nielsen del af Hans byrådets politiordnes overalt. grunden, det vil jeg gerne kere og meldte sig for eller Begravelser og også valget allerede havde fået bede borgmesteren redegø- imod forslaget. Aftaler træffes ligbrænding gerne i hjemmet. re for, sagde Per Bisgaard. Uffe Bro redegjorde for, ordnes indføjet overalt. den forudsætning, Det Økonoer vigtigt, at du at ved indstillingen godkendes - Vi har fået et tilbud på at han allerede på Aftaler træffes også dødsfald får præcis den gerne i hjemmet. under forudsætning af, at seks mio. kroner. Det er miudvalgets møde havde hjælp og rådgivning, du 35 års erfaring - Døgnvagt brug for - diskret og at du ved Det er vigtigt, købsaftalerne efterfølgennu senere blevet forhøjet fremsat sin tvivl,harmen ikke omhyggelig.dødsfald får præcis den de godkendes. til otte mio. kroner. Vi er i bedt om at få det førthjælp til og rådgivning, du dialog med den ene part, og protokols, da punktet allihar brug for -Enden diskret og på diskussionen omhyggelig. blev, at Uffe Bros forslag håber det falder plads i gevel skulle i byrådet. AARS Ipå NIBE I LØGSTØR I STØVRING I SVENSTRUP om en udsættelse blev sat løbet af kort tid, svarede Doris Laursen og Ninni BEGRAVELSESFORRETNING AARS I NIBE I LØGSTØR I STØVRING I SVENSTRUP til afstemning. Her stemte Knud Kristensen (C). Lodahl Gjessing fastslog, at AARS I NIBE I LØGSTØR I STØVRING I SVENSTRUP 7 for og 15 imod. Dermed Jeg mener ikke du svarede de ingen problemer havde BEGRAVELSESFORRETNING BEGRAVELSESFORRETNING blev Økonomiudvalgets på mit spørgsmål, fortsatte med at godkende punktet, AARS I NIBE LØGSTØR STØVRING SVENSTRUP I I I www.hanslandry.dk Per Bisgaard. særligt da Økonomiud- beslutning godkendt.

75 70 65

Blev tildelt medalje

Manglende købsaftale gav splid i byrådssalen

Løgstør Begravelsesforretning Aars Begravelsesforretning Løgstør Begravelsesforretning

Nibe Begravelsesforretning Nibe Begravelsesforretning

BEGRAVELSESFORRETNING

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , Off. bekendtgørelser større annoncer, samt (møder, indbydelser, takNedergaards Eftf. c/o Solglimt fællesaverteringer med sigelser og lign.), forlystelandre blade: ser og loppeannoncer: Tlf. 70 20 41 41 • Døgnvagt Torsdag inden 9. kl. 9. Eftf. c/oinden Solglimt . kl.Nedergaards . Fredag

Abonnementspris: Lokale meddelere: Svenstrup Begravelsesforretning Aars Begravelsesforretning Små rubrikannoncer 780,- pr. år. Anne K. Møller, (køb og salg): Løssalgog 5.- Hans kr. pr. nummer Bedemand Birgitte Landry Haverslev, Mejlby Mandag inden kl. 11 fra bladets ekspedition Svenstrup Begravelsesforretning Aars Tlf. 23 24 41 57 Tlf. 70 20Begravelsesforretning 41eller 41i Kvicklys • Døgnvagt kiosk,

Hobrovej 786 9230 Svenstrup www.hanslandry.dk

Tlf. 70 20 41 41 • Døgnvagt

Birgitte Landry Torben Nielsen

Hans Landry

Hobrovej 786 . 9230 Svenstrup . www.hanslandry.dk Begravelser og

E-mail: annekjm@gmail.com Bedemand Birgitte og Hans Landry .Aars. Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Tlf. 70 20 41 41 • Døgnvagt

Birgitte Landry Torben Nielsen

Hans Landry

Himmerlandsgade 26 . Aars . www.hanslandry.dk Begravelser og

Elsebeth Pedersen

beth Pedersen, der går forrest og skaber overblik og sørger for, at tingene kommer til at pege fremad igen. Det viste sig blandt andet i 2009, da hun, i forbindelse med sin mands alvorlige sygdom, måtte tage førertrøjen på i Vognmandsforretningen. Det klarede hun ved siden af alt det andet. Det vidner om det store menneske, der også gemmer sig bag hendes, ellers rolige væsen. I hendes daglige arbejde på Himmerlandshave har hun været engageret i, at brugerene af dagcentret blev godt modtaget og fik indhold i hverdagen. Især mandegruppen har været én af de opgaver, som hun har nydt at være en del af samarbejdet omkring. Det har budt på mange gode oplevelser, som hun nyder at have sammen med gruppen. Det er også Elsebeth Pedersen, der altid er klar i hjemmet med kaffe, hvis nogen kigger forbi. Det sker ikke sjældent, da hun og Karsten Pedersen har dannet rammen om et hjem, hvor der altid er plads til en snak, og hvor alle altid kan føle sig velkommen og mødt med en kæmpe gæstfrihed.

Fra politiets døgnrapport Stjal kontanter AARS: Et mindre kontantbeløb blev udbyttet, da ukendte gerningsmænd knuste en rude til et badeværelse på Blærevej i Tolstrup. Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Kræftens Bekæmpelse vil samle mere personligt ind i Aars lingsleder i Aars og omegn (gammel Aars Kommune). Flagene bliver udleveret sammen med indsamlingsbøtterne, og Charlotte Christensen understreger, at det er helt frivilligt, om man vil bruge flaget. De penge, der bliver samlet ind til landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. Kun fire procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af indtægterne er afhængige af dig og andre, der vælger at støtte sagen og som samtidig er med til at sikre, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft og pårørende har de rigtige betingelser for, at livet med og efter kræft bliver bedst muligt. - Uanset hvilken grund man har, håber jeg, at rigtig mange vil bakke op om landsindsamlingen. Enten ved at give et bidrag eller ved selv at gå ud med indsamlingsbøtten, siger Charlotte Christensen.

Drømmere på slap line i musikhuset AARS: Torsdag, 23. april giver den prisbelønnede trio Dreamers’ Circus koncert i Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Af alle de talentfulde unge orkestre, der er kommet ud af den aktuelle danske folkemusikrenæssance, er der næppe nogen så betagende som Dreamers’ Circus. Gruppen brød for alvor igennem, da de spillede I Sydney Opera House i forbindelse med overrækkelsen af Kronprinsparrets Kulturpriser i 2013, hvor Dreamers’ Circus violinisten Rune Tonsgaard Sørensen modtog “Stjernedrysprisen”. - Dreamers’ Circus er tre unge og hver især fabelagtigt gode musikere, som har en helt unik stil, hvor de fusionerer klassisk musik og folkemusik med swingende grooves på en fængende og iørefaldende måde. De repræsenterer en bølge af

Fra politiets døgnrapport Indbrud i malerværksted AARS: Ved at afliste et vindue på bagsiden af en bygning på Nygaardsvej i Aars lykkedes det tyve at stjæle en gulvsliber, kabeltromle med mere fra et malerværksted. Indbruddet skete mellem onsdag og torsdag.

ny folkemusik i Danmark, som har et bredt publikum, og jeg glæder mig over, at vi kan præsentere trioen i Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Spilleglæden er uomtvistelig, og jeg kan kun anbefale alle at opleve en livekoncert med Dreamers’ Circus, siger musikhusleder Lisbeth Jagd. Omdrejningspunktet er skandinavisk folkemusik.

Ekstra affald i påskedagene AARS: På grund af påskedagene kan der forekomme ændringer i afhentning af dagrenovation, oplyser Renovest. Borgere kan opleve forskydning i afhentningen. De borgere, der kommer til at vente en ekstra uge med tømning, får udleveret en ekstra affaldssæk. Mange borgere oplever, at helligdagene byder på mere affald end sædvanligt, men det giver ikke ret til ekstra afhenting. Renovest gør opmærksom på, at affaldsbeholderen ikke må overfyldes. I stedet kan man købe et ”ekstra affald”-mærkat til 20 kr på genbrugspladsen.

Vor kære mor, svigermor, farmor og oldemor

Rigmor Jacobsen * 20. januar 1927 har fået fred Vejen, den 25. marts 2015

Bent og Britta Christine og Henrik Emilie og Laura Annie

SIDE 3

www.aarsfrikirke.dk Klip ud

✃✃

Kirkens Korshær i Hornum

Dødsboer og brugbare effekter afhentes. Tlf. i åbningstiden 98 66 14 26 eller Jens Secher tlf. 28 94 98 60 Man.-fre. kl. 13.00-17.00 • Lør. kl. 10.00-13.00

Begravelsen har fundet sted

Vor kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Esther Borup * 10. august 1922 er stille sovet ind Aars, den 25. marts 2015

Tove og Henning Jens og Marianne Allan og Mette Anita og Kim Anders og Helene Laura, Anton og Sarah Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke onsdag den 1. april kl. 13.00

Tilskud til nikotin og rygestopmedicin Tilskud på op til kr. 1.700,- til nikotinerstatning eller receptpligtig rygestopmedicin* Gives ved deltagelse i rygestopkursus * kræver recept fra egen læge

Projekt Kvit og Frit - Tilmelding og information

www.sundhedscentervesthimmerland.dk - 9966 8200

Spejderne i Vestrup og Medborgerhuset Østrup

KIRKENS BESØGSTJENESTE

Få en besøgsven - eller bliv besøgsven Er du interesseret - Kontakt: Marianne Jensen, koordinator, tlf. 98 62 11 84

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. hverdagstorsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 - Kun personlig henvendelse

AARS KIRKE

SOGNEAFTEN

Som det fremgår af kirkebladet og hjemmesiden skulle vi onsdag den 8. april kl. 19.30 have haft en sogneaften med Salle Fischermann, som var fange i Theresienstadt under 2. verdenskrig og blev hentet af de hvide busser. Jeg har fået meddelelse om, at han allerede for 4 uger siden har meldt afbud andre steder, da han ikke længere ønsker at holde foredrag, noget, som han ret pludseligt var kommet i tanker om. Han har desværre ikke givet os besked, jeg fandt ud af det, da jeg ville følge op på det. Det beklager jeg dybt. Det kunne ellers have været spændende. Men desværre må vi aflyse arrangementet, da han altså ikke længere ønsker at holde foredrag. Med venlig hilsen på Aktivitetsudvalgets vegne, Ole Larsen

arrangerer

cykelsponsorløb fredag den 17. april Start kl. 17.30 på Valkyrievej Slut kl. 18.45 Derefter fællesspisning i Medborgerhuset Pris: 40 kr. pr. pers. Børn under skolealder, gratis Øl, vand, kaffe og kage, kan købes Tilmelding: Annegrethe tlf. 27 11 11 79, Ernst tlf. 20 81 30 27/98 65 85 34. Den Jyske Sparekasse Spejderne Vestrup Medborgerhuset Østrup Østrup Borgerforening

AARS AVIS - når det skal være lokalt!

www.aarskirke.dk www.aarskirke.dk

www.aarskirke.dk

Passionsmusik i Aarestrup kirke Langfredag den 3. april kl. 19.30

JESU SYV KORSORD TEKSTLÆSNING - FÆLLESSANG - SOLOSANG Kgl. operasanger, tenor Michael Kristensen medvirker. Musik af J.S. Bach, Händel, Fauré, C. Nielsen m.fl. Gratis adgang.

Arrangør: Aarestrup kirke.

✃✃

AARS: Tusindvis af danskere går søndag, 12. april på gaden for at samle ind til kampen mod kræft. Alle kan støtte op om den gode sag og melde sig som indsamlere til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Som ved de tre forrige landsindsamlinger bliver det med det personlige budskab som bannerfører. Igen i år kan de mange indsamlere fortælle deres egen grund til at samle ind for Kræftens Bekæmpelse. Alle indsamlere får udleveret et flag, hvor de kan skrive deres grund til at samle ind. Flaget kan hæftes uden på tøjet eller sættes fast på tasken. - Nogen har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen og en del har selv kræft. Der er mange grunde til at støtte kampen mod kræft, og vores erfaringer fra de sidste landsindsamlinger viser, at det lille flag kan være med til at gøre indsamlingen mere personlig, siger Charlotte Christensen, der er indsam-

Aars Avis

Klip ud

30. MARTS 2015


Aars Avis

SIDE 4

Vesthimmerlands FODSLAW Starter sæsonen 2015

med de ugentlige traveture på tirsdage kl. 19.00 Vi går ca. 1½ time, en tur på 6-8 km. 7/4: 1. gang. Aalestrup Kirke, Kirkevej 18, Aalestrup 14/4: 2. gang. Nutidsmuseet, Støberivej 8, Aars 21/4: 3. gang. Fransgård Maskinfabrik, Fredbjergvej 132, Fredbjerg 28/4: 4. gang. Aarestrup kirke, Haverslevvej 84, Aarestrup Turene er for alle, så mød op til en rask travetur. Bagefter hygger vi os med kaffe, kage og en sludder. Arr.: Vesthimmerlands Fodslaw Tlf.: 61 74 09 48 & 22 28 87 32

Dansk Folkeparti i Vesthimmerlands generalforsamling trak fuldt hus VESTHIMMERLAND: Dansk folkeparti i Vesthimmerland afholdt for nylig partiets årlige generalforsamling. Ligesom som sidste år blev arrangementet holdt i Flejsborg Forsamlingshus, hvor de fremmødte medlemmer inden generalforsamlingen fik serveret stegt flæsk med kartofler og persillesovs samt æblekage til kaffen. Lokalforeningen kunne berette om en stor stigning i medlemsantallet. I løbet

af 2014 var der kommet 43 procent flere medlemmer til. Dette afspejlede sig også på aftenens generalforsamling hvor cirka en tredjedel af medlemmerne var mødt op. - Hvis den positive udviking fortsætter, skal vi have et større lokale til næste år, fortæller foreningens formand Peter C. Rasmussen, der på aftenen kunne berette om en forening i god udvikling og med en sund økonomi. På aftenen var der gen-

Motorløb

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D e T

s k e r …

Påskeåbningstider på Vesthimmerlands biblioteker Der er åbent for selvbetjening fra skærtorsdag til 2. påskedag kl. 7.00-22.00 (begge dage inklusive). Personalet træffes ikke i påsken.

30. MARTS 2015

Aars Motocross Club afholder motorløb på banen beliggende Plantagevej 7, 9600 Aars Lørdag den 9. maj 2015 Håber at naboer og andre berørte er overbærende med de ekstra gener der måtte forekomme. Motorløbet er anmeldt til Politiet. Aars Motocross Club

valg til den siddende formand, Peter C. Rasmussen, den siddende næstformand, Tinna Tang Nielsen, og til to af de i alt tre menige be-

styrelsesmedlemmer, Karl Johan Nordman og Jeff E Larsen. Liselotte Lynge Jensen blev som eneste nye valgt ind i bestyrelsen.

Ølsmagning for Østermarkens ældre AARS: Plejecenter Østermarken i Aars har gennemført en hyggelig formiddag i festsalen, hvor der var dækket op med ternede duge, ølglas, små skåle med chips og saltstænger samt ølbrikker i mange afskygninger. 36 beboere var mødt op med godt humør og var klar til at smage på varerne. Der var fem forskellige slags øl, og der blev kræset for

smagsløgene. Der var ingen favorit øl - men påskebryggen var nu god, nævnte de fleste. Til at underholde ved festlighederne spillede ”De Glade Sømænd” - godt nok på cd - men det var hyggeligt. Efter et par timers hygge var middagsmaden klar og derefter fik de fleste en ”bette” tiltrængt lur.

HAVERSLEV HALLEN afholder ordinær generalforsamling

fredag den 17. april 2015 kl. 18.30 i Haverslev Hallens kantine. Dagsorden ifølge vedtægterne.

bustur til ordkraft

Beboerne på Plejecenter Østermarken smagte på fem øl.

lørdag den 11. april Tag med på bustur til litteraturfestivalen Ordkraft i Aalborg. Bussen kører fra busterminalen i Ranum kl. 8.45 og fra Løgstør Bibliotek kl. 8.55. Der køres retur til Vesthimmerland kl. 16.00. Busbilletter á 50 kr. på himmerlandsbilletten.dk.

mød Anja Fonseca Vesthimmerlands Biblioteker inviterer til foredrag med Anja Fonseca på Himmerland Golf og Spa Resort torsdag den 9. april kl. 19.00. Hør hendes personlige beretning om angst og spiseforstyrrelser. Billetter á 50 kr. på himmerlandsbilletten.dk. Se mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk

HORNUM-ULSTRUP SENIORER Fællesspining for medlemmer på Hornum Kro med musik af Svend Bisgaard.

fredag den 17. april 2015 kl. 18.00.

· VVS-arbejde

· Energioptimering

· Blikarbejde

· Døgnservice

Pris kr. 100,-. Tilmelding til tlf. 98 66 11 97/98 66 26 22 senest 12. april. Bestyrelsen

Dyrlæge

Mads Bruntse

m e D D e l e l s e r

Døgntelefon

kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser

61 40 43 52

Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

j o b Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger social- sundhedshjælper, Plejecenter søndervang Er du en person med store faglige og personlige kompetencer og tør bruge dem, så har vi masser af udfordringer til dig. Vi er et Plejecenter beliggende midt i Gedsted by i Vesthimmerlands Kommune. En arbejdsplads hvor vi arbejder rehabiliterende, og arbejder hen i mod at borgerne bliver længest mulig i eget liv, samt indretter deres bolig efter deres behov i det omfang det kan lade sig gøre. Ansøgningsfrist: 6. april 2015. barselsvikar til Ullits skole Er du frisk på et vikariat? Er du vores nye lærer med skema i 1., 4. og 6. klasse? Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer. Ansøgningsfrist: 10. april 2015.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Lokal dyrlæge - lokale priser Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

onsdag den 22. april 2015 kl. 19.30 på aars Hotel dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 3. Budget for det/de kommende år fremlægges til orientering. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. P.b.v. Niels R. Johannesen

Professionel sundhedsrådgivning og eget laboratorium

Udekørende og klinik - når du har tid

mail@landpraksis.net Bystrupvej 18, 9631 Gedsted

Få op til 39.000 kr./ha i tilskud til skovrejsning Frist for ansøgning om tilskud er den 15. april. Kontakt skovrejsningskonsulent Jens Chr. Buhl Christensen på M: 29 65 25 57. www.landskab.hededanmark.dk/tilskud


Aars Avis

30. MARTS 2015

Erhvervsråd vil sikre uddannelsesbyen Aars

Og glæde i rådet over fremgang i infrastrukturen Af Thorkil Christensen AARS: - Aars er uddannelsesby med gode og stærke institutioner. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at fastholde og udbygge den position. For vi ved, at stærke kræfter arbejder for centralisering. Erhvervsrådet er derfor i løbende dialog med både Erhvervsskolerne og Vesthimmerlands Gymnasium om, hvordan vi kan sikre en fortsat god udvikling. Vi er overbevist om, at virksomhederne i området også kan spille en vigtig rolle. Vi skal arbejde for, at virksomheder og lærere og elever får større kendskab til hinanden, sagde formanden fior Aars Erhvervsråd, tømrermester Hans J. Kastberg ved generalforsamlingen, der blev holdt på Aars Hotel. Aars Erhvervsråds bestyrelse har haft stor fokus på infrastrukturen – ikke mindst behovet for en ny omfartsvej om Aars

og etablering af et nyt erhvervsområde i trekanten omkring Aggersundvej og Roldvejen. - Vi har gentagne gange henvendt os til byrådet om dette – senest i maj. Vi er derfor meget tilfredse med, at byrådet nu har besluttet at igangsætte projektet i år. Første etape bliver mellem Aggersundvej og Gislumvej. Vi opfordrer til, at etapen mellem Aggersundvej og Roldvej kan gennemføres hurtigst muligt, så det nye erhvervsområde kan markedsføres, sagde Hans J. Kastberg.

Mange nye projekter I erhvervsrådet glæder man sig over, at andre store projekter i Aars er i gang eller på planlægningsstadiet. Det gælder bolig- og erhvervsbyggeriet mellem Nibevej og Kirkeplads som er godt i gang, et nyt psykiatricenter i samarbejde med Region Nordjylland ved Markedsvej, og en ny

rådhusbygning ved Vestre Boulevard. Desuden er der sat gang i planlægningen af det såkaldte Aars Vestprojekt. En renovering af Aars Anlæg har også været på dagsordenen i bestyrelsen. - Vi har haft en positiv dialog med folkene fra kommunens grønne afdeling og vi kan med tilfredshed konstatere, at renoveringsarbejdet er i fuld gang. Vi glæder os til at se det endelig resultat. Vi har også lovet at støtte etableringen af fitness-projektet ved Skøjtesøen. En del af dette bliver flyttet ind i anlægget, så det hænger godt sammen. Endelig har vi stået bag en ansøgning til Regionen om tilskud til kunst langs et fremtidigt projekt, der skal forbinde Aars Anlæg med Tvebjergsøen. Et meget visionært og spændende projekt, som forhåbentlig kan realiseres i de kommende år – også selv om Regionen ikke i første omgang vil støtte en kunst-

Der var fuld opbakning til etableringen af en Hærvejsmotorvej fra Vesthimmerland-borgmester Knud Kristensen (K) og Venstre-folketingskandidat Kristian Andersen, da Aars Erhvervsråd onsdag holdt generalforsamling og møde om en Hærvejsmotorvej

Hærvejsmotorvej mødt med begejstring i Aars Stor opbakning til Venstres trafikpolitiske ordfører AARS: - Du har vores fulde opbakning til den ambition. Det er det helt rigtige. Borgmester Knud Kristensen var klar med markant støtte til Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorenzen, som efter onsdagens generalforsamling i Aars Erhvervsråd var indbudt til at fremlægge sine

ambitioner om etablering af en Hærvejsmotorvej, som skal strække sig fra Kolding til Sønderup, hvis det står til V-ordføreren. Nok kunne Vesthimmerlands borgmester ønske sig, at en ny motorvej kunne strække sig så langt mod vest, at en motorvej over Aggersund kunne komme

på tale. - Men vi skal nok bakke dig op så langt, som vi kan. For vi ved jo godt, at vi slet ikke kommer i mål, hvis vi ikke står sammen i Jylland. Du kan regne hundrede procent med os, lovede Knud Kristensen, som også har politisk opbakning fra Venstre-folketingskandidat

nerisk udsmykning, sagde Hans J. Kastberg. Et af årets højdepunkter var Made in Denmarkgolfturneringen. Mange gæster udefra lagde turen forbi Aars og kunne opleve en by, der flot markerede glæde over besøget. Samarbejdet med Aars Handelsstandsforening er fortsat på dagsordenen i erhvervsrådet Et nye samarbejde mellem handelsstandsforeningen og Messecenter Vesthimmerland er trådt i kraft. Tanker om en samlet paraplyorganisation med alle de erhvervsorienterede foreninger i Aars er stadig levende, men man tager et skridt ad gangen. - Vi vil forsøge at lave nogle fælles arrangementer – f.eks. i form af virksomhedsbesøg, sagde Hans J. Kastberg. Arbejdet i Himmerlands Udviklingsråd blev også omtalt af Hans J. Kastberg inden et foredrag om Hærvejsmotorvejen ved folketingsmedlem Kristian Pihl Lorenzen fra Venstre. Hans J,. Kastgberg sluttede med at sige, at efter syv magre år kommer syv fede. Han gav udtryk for, at det snart er på tide, at det går i opfyldelse - Vi håber, at optimismen vil brede sig, så vi kan ople-

Kristian Andersen, der var til stede ved mødet. Inden da havde Kristian Pihl Lorenzen også gjort klart, at Hærvejsmotorvejen ikke er elsket af alle: - Hærvejsmotorvejen er den rigtige løsning for dem, der vil mere end at udvide E45. Jeg vil også udvide E45, men ikke nøjes med det. Og I skal glæde jer over, at vi har Lars Løkke med på vores ambitioner. Det er trods alt en statsministerkandidat, der nu melder ud. I skal vide, at det aldrig bliver til noget, hvis det står til en række stærke kræfter på Sjælland, og heller ikke hvis det står alene til Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland. Derfor er min appel til jer i Vesthimmerland, at vi virkelig står sammen – og bliver ved med det. Så skal jeg nok kæmpe for, at vi får en Hærvejsmotorvej til at strække sig til Sønderup, lovede Kristian Pihl Lorenzen.

Kræver tålmodighed Han lovede samtidig, at etableringen af motorvejen kun kan realiseres, hvis man ellers er tålmodig. - Vi skal bygge Hærvejsmotorvejen på grundige undersøgelser, der overbeviser. Og det er vi godt i gang med. Men det tager noget tid. Jeg har kæmpet for sagen i ti år, og med Løkkes opbakning føler jeg, at vi har nået en stor sejr. Skal vi nå helt i mål, skal alle vi, der ser Hærvejsmotorvejen som en vigtig milepæl i infrastrukturen i Jylland, blive ved med at stå sammen og tale sammen, formanede Kristian Pihl Lorenzen.

SIDE 5

Vigtigt, at vi står sammen og sikrer Aars som uddannelsesby. Fra andre sider arbejdes for en centralisering, sagde Hans J. Kastberg, som her ses sammen med Venstres trafikpolitiske ordfører, Kr. Pihl Lorenzen.

ve i en længere periode med fremgang og vækst, sluttede han. Regnskabet blev gennemgået af revisor Steen jensen, Revisionsfirmaet Redmark i Aars. Det viser indtægter på 129.333 kr. og et resultat på 64.658 kr. til erhvervsfremmende aktiviteter. Erhvervsrådet har en egenka-

pital på 933.825 kr. Til bestyrelsen genvalgtes borgmester Knud Kristensen, direktør Per Thy Sørensen, tømrermester Hans J. Kastberg. Lærer Jan Dyregaard, Vestrup, ønskede at forlede bestyrelsen efter 13 år, og blev afløst af bankdirektør Lars Thomsen.

BEHANDLINGSCENTER TJELE

Jeg byder rikke velkommen i min salon, hun starter den 7. april hendes arbeJdstider bliver tirsdag 8.30-17 onsdag 8.30-19 torsdag 8.30 -15 (17) ulige uger: Fredag 8.30-14.30

book online på www.salonfuglsang.dk eller ring tlf. 98 65 65 00 Følg vores facebookside www.facebook.dk/salonfuglsang vi glæder os til at se jer! god påske!


Aars Avis

SIDE 6

Svend Jørgensen blev tildelt foretagsomhedspris i Aars Prisen blev forleden uddelt for 18. gang af Aars Erhvervsråd Af Thorkil Christensen AARS: Tidligere sparekassedirektør Svend Jørgensen, Aars, er blevet hædret med Aars Erhvervsråds foretagsomhedspris. Det skete i forlængelse af erhvervsrådets generalforsamling på Aars Hotel. Foretagsomhedsprisen blev uddelt for 18. gang, og en langvarig klapsalve vidnede om, at valget af Svend Jørgensen var rigtigt. Kriterierne for prisen er, at modtageren skal have taget et eller flere initiativer til fremme af erhvervsudviklingen i den tidligere Aars Kommune, eller gennem længere tid have præsteret en kontrolleret, stabil vækst. Det kan også være et eller flere initiativer, der bidrager til at give kommunen og egnen et positivt omdømme. Svend Jørgensen har opfyldt dem alle. - Der er heldigvis en del virksomheder og personer, der kan leve op til kriterierne. Så vi har i bestyrelsen hvert år flere at vælge imellem, når vi skal træffe vores valg. I år var diskussionen om prisen meget kort. For bestyrelsen var hurtigt enige

Udviklingschef Jørgen Jørgensen, tidligere sparekassedirektør Svend Jørgensen og Aars Erhvervsråds formand, tømrermester Hans J. Kastberg med prisen - et oliemaleri udført af kunstneren Peer Poulsen, Aars.

om, hvem der skulle have overrakt dette års Foretagsomhedspris. Valget faldt på tidligere sparekassedirektør Svend Jørgensen, sagde erhvervsrådets formand, tømrermester Hans J. Kastberg, Aars. Svend Jørgensen har siden 1980 slået sine folder i Aars og på Aarsegnen. Han

begyndte i den daværende Aars Bank i 1980. Halvandet år senere blev han hentet til Sparekassen Himmerland, som havde brug for en leder af afdelingen i Suldrup. Her var Svend Jørgensen til han i 1984 blev souschef i sparekassen under daværende direktør H. Kold Hansen.

Billigt billån!

3,99% *

Ingen krav o (debito m udbetali ng rrente 4,05% ! )

Kontakt os på tlf. 9657 5800, via jutlander.dk, eller SMS “billån” til 1272 * Eksempel på lån til køb af bil til 200.000 kr. Debitorrenten: 4,05% (årlig pålydende rente i procent: 3,99) Rentesatsen er variabel og tilskrives hvert kvartal Hovedstol: 205.357 kr. • Det samlede kreditbeløb: 200.000 kr. Dokumentgebyr: 1.250 kr. + stiftelsesprovision 2% af hovedstol: 4.107 kr. • Årlige omkostninger i procent (ÅOP) før skat: 4,87 Lånets løbetid: 7 år • Det samlede beløb, der skal betales, før skat: 235.601 kr. med en ydelse på 2.805 kr. pr. måned Samlet rentebeløb 30.244 kr. • Forudsætter helkundeforhold og kreditvurdering, som ikke kræver sikkerhedsstillelse. Gælder fra 1. april til og med 30. juni 2015.

I 1986 blev Svend Jørgensen direktør i Sparekassen Himmerland. I 1984 blev Svend Jørgensen valgt ind i bestyrelsen for Aars Erhvervsråd, og ved konstitueringen blev han formand for erhvervsrådet. Siden har Svend Jørgensen været formand for Aars Erhvervsråd – kun af-

30. MARTS 2015 løst et par år af henholdsvis Bernt Neergaard-Jacobsen og Thorkil Christensen. Men næsten 30 år som formand. Så Svend Jørgensen har suverænt den længste formandsanciennitet i erhvervsrådets historie. Og den rekord bliver nok svær at slå. - Alene den langvarige indsats for Aars Erhvervsråd fortjener prisen. Men når vi skal se tilbage på, hvad der er sket i den periode, Svend Jørgensen har været i spidsen for erhvervsrådet, bliver han også svær at slå. Han har været med i en lang række initiativer, som har skabt erhvervsudvikling i Aars. Han har gennem alle årene været eksponent for den indstilling, at udvikling ikke kommer af sig selv, men gennem handling. Så der er eksempler nok at tage af. Og alt dette er sket samtidig med, at han stod i spidsen for sparekassen, som i samme periode voksede sig større og stærkere. Så ingen kan være i tvivl om, at der er lagt enormt meget energi i den indsats, sagde Hans J. Kastberg. Formandsposten i Aars Erhvervsråd har også ført med sig, at Svend Jørgensen i flere omgange har været formand for Himmerlands Udviklingsråd. Han var en af hovedarkitekterne bag Himmerlands Udviklingsråd, som blev etableret i 1993 i samarbejde mellem erhvervsrådene i Nørager, Farsø og Aars. Siden kom Aalestrup og Løgstør med.

Også i dette fællesskab har Svend Jørgensen ydet en kæmpe indsats. Det kræver meget at være i front som leder af virksomheder og organisationer. Uden et godt bagland kan det ikke fungere. På det punkt har Svend Jørgensen haft en stærk opbakning fra hustruen Birthe og døtrene. Efter en lang klapsalve fra publikum i salen Takkede Svend Jørgensen for prisen. - Den er jeg glad for, og “fra min tid på den anden side af bordet” ved jeg hvad der ligger bag udvælgelsen. Tiden i Aars Erhvervsråd har været god og spændende. Vi har ikke altid været enige i bestyrelsen, men når vi havde truffet en beslutning rettede vi os derefter. Sådan er det ikke alle steder, sagde Svend Jørgensen. Prismodtageren omtalte også kort sagen om kursmanipulation, som han blev en del af, men blev pure frikendt for. Sagen fik ham i øvrigt til at stoppe i erhvervsrådet. Svend Jørgensen indskød, at han har oplevet mange mærkelige ting i denne sag. - Men nu er vi nået til tredje halvleg, og så må vi se hvordan det går, sluttede han, og ønskede erhvervsrådet, medlemmerne og medarbejderne held og lykke i fremtiden. Foretagsomhedsprisen gives i form af et kunstværk til en værdi af 5.000 kr. I år var det et maleri udført af den lokal kunstner Peer Poulsen.

Maleriet “Skrigets Ekko” har hængt på afdøde tandlæge Poul Gyllings kontor i Aars.

Retro-påskeudstilling trækker tråde til Aars Poul Gyllings enke står bag Aalborg-udstilling Af Lotte Lund AARS: Påskens store retroudstilling “Miraklernes Galleri”, som i weekenden åbnede i Aalborg Rådhus trækker tråde direkte tilbage til Aars. Blandt andet udstilles for første gang et af Erik A. Frandsens store værker, Skrigets Ekko, fra 1985, inspireret af Edvard Munchs berømte motiv. Patienter, der kom i nu afdøde tandlæge Poul Gyllings klinik i Søndergade i Aars, vil huske, at have set det hænge i hans kontor. Billedet tilhører nemlig Poul

Gyllings enke, Kirsten Gylling Kyø, som står bag den store udstilling i Aalborg. Den omhandler hendes år som leder af Huset Galleri i perioden 1978-1984, hvor hun formåede at tiltrække en række enestående, internationale udstillinger, heriblandt en stor udstilling med Edvard Munch-grafik. Erik A. Frandsen er selv student fra Vesthimmerlands Gymnasium i Aars. Han kendte gennem fælles bekendte til Kirsten Gylling Kyøs passion for Munch og tilbød hende at købe Skrigets Ekko, lige efter det var

færdiggjort og dårligt nok tørt. Den gang var den autodidakte Frandsen en af dansk kunsts “Vilde Unge”. I dag er han en af Danmarks mest anerkendte kunstnere, og han har blandt andet udsmykket kronprinsparrets privatbolig og repræsentationslokaler i Frederik 8’s Palæ på Amalienborg. Udstillingen, viser desuden en bred vifte af værker fra de pågældende år. Kirsten Gylling Kyø vil i perioder være til stede på udstillingen, der løber frem til den 11. april.


Aars Avis

30. MARTS 2015

SIDE 7

Påske By Night TILBUD BAGEREN TILBYDER

Gælder onsdag til lørdag

Alt påskepynt

Jordbærkage

Gælder onsdag til lørdag

Alt påske øl og påskeslik

O N S DA G

Like os på facebook: Kvickly Aars

Onsdag 1. april kl. 19-22

For at undgå madspild i helligdagene Alt mælk og kød

KUN

4500Spar 23,-

O N S DA G k l. 1 8-2 2

SPAR

KUN

50%

500

SPAR

SPAR

25%

30%

Årsmøde 2015

Torsdag den 16. april kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.45) i Messecenter Vesthimmerland Dagsorden ifølge vedtægterne

Tilbuddene gælder fra mandag d. 30. marts til og med lørdag d. 4. april.

Efter årsmødet kommer ernæringsekspert og forfatter Michelle Kristensen med et spændende indlæg om sund livsstil og gode ideer til hverdagen. Michelle Kristensen er bl.a. kendt fra sin seneste bog Mission Sund og TV2 Go Morgen Danmark. Efter indlægget vil der blive serveret en let og spændende anretning.

Pris på arrangementet er 50 kr. og er kun for medlemmer Billetter kan købes i Kvicklys kiosk fra 31. marts 2015

Mød op og få ny inspiration! Åbningstider Mandag-tirsdag 08.00-20.00 Onsdag 08.00-22.00 Torsdag-fredag LUKKET Lørdag 08.00-18.00 Søndag-mandag LUKKET Bageren åbner 6.30 hver dag

Postbutikkens åbningstider Kvickly Aars - Markedsvej 3 - 9600 Aars - Tlf. 96 37 76 00

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer

Slushice eller softice

Man-onsdag Lørdag

11.00-17.00 10.00-12.00


Aars Avis

SIDE 8

ALT I ELARBEJDE Køl - hårdehvidevarer Varmepumper - radio/tv Preben Nielsen

Christian Gregersen

Aars Turistkontor har fået tro på fremtiden

Turistkontoret er flyttet til velkomstcenteret på rutebilstationen

Limfjordsvej 10 - 9670 Løgstør - Tlf. 9867 1933 - 9867 6280 info@midtfjordel.dk - www.midtfjordel.dk

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: El-installation VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Overvågning Bosch Varmepumper - 5 års garanti

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

Af Thorkil Christensen AARS: Efter nogle urolige år med svag økonomi og uvished om lejemålet er der nu en tro på fremtiden i bestyrelsen for Aars Turistforening. Turistkontoret er flyttet fra Bymidten til busterminalen, Himmerlandsgade 113. Her har foreningen indrettet et velkomstcenter, hvor alle - turister og fastboende - kan blive serviceret med oplysninger om alt, hvad der rører sig på egnen. - Lokalerne er blevet malet og istandsat af turistforeningens bestyrelse. Det bliver til stor glæde for alle parter, og vi tror, at det vil fremme besøgstallet. Der vil løbende ske nye tiltag, bl. a. med salg af kaffe, is og sodavand, og der vil kunne søges oplysninger på computer, eller man kan få en turistbrochure udleveret, sagde turistforeningens formand, Jørgen Justesen, da han aflagde beretning ved

Jørgen Justesen: - Aars Turistforening er klar med et velkomstcenter på busterminalen.

generalforsamlingen forleden. Generalforsamlingen blev i øvrigt holdt i velkomstcenterets mødeloklale. Jørgen Justesen oplyste, at der i 2014 blev foretaget omkring 12.000 ekspeditioner på turistkontoret. Der kom besøgende langvejs fra for at hente brochurer, bl. a. har personer fra Aalborg

og Aarhus hentet brochurer i Aars om andre egne af Danmark, fordi man ikke har et turistkontor i de to byer. De besøgende roser turistkontoret i Aars for god service og for det stort udvalg af brochurer. Aars Turistforening driver også Aars Campingplads. Pladsen var godt besøgt i 2014, f. eks. var alt optaget i forbindelse med golfturneringen Made in Denmark, hvor 81.000 gæster havde lagt vejen omkring golfbanen i Gatten. Aars var i den anledning klædt i rød-hvide farver, hvilket var med til at gøre det hele mere festligt. Campingpladsen var også “klædt” i rødt og hvidt i anledning af golfturneringen. Pladsen fremstår i øvrigt pæn og i orden med nye borde og bænke til den kommende sæson. Turistkontoret har i årets løb arrangeret en del guidede ture med fokus på kunstværkerne i Aars, og der er

Politikudvikling er død Torben Thomsen, Gl. Blærevej 66, Aars, kommenterer byrådsmedlem Niels Heebølls indlæg i avisen den 25. marts:

Lækker Påskebuffet fra kl. 17.30

Børn

69,-

30. MARTS 2015

189,-

Voksne

Bestil bord på k eller info@dayz.d 30 20 tlf. 70 23

Politikudvikling er død i Vesthimmerlands Kom-

mune, skal man tro byrådsmedlem Niels Heebøll (SF), der her i avisen giver vanedyrene i partierne den påtegning, at de ikke forholder sig til landdistriktudviklingen, men blot godkender oplæg

Cimbrer Bilerne I/S Industrivej 46 - 9600 Aars

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og få tilbud

Incasso

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00

Har du problemer med kunder der ikke betaler dit tilgodehavende.

4 - 8 - 14 - 17 - 34 - 47 - 53 pers.

Vi tilbyder professionel, landsdækkende advokat incasso til inddrivelse af dine tilgodehavender. Ring eller mail os, og få tilsendt en folder om hvad vores incasso afdeling kan tilbyde dig og hvad det koster.

Brug den organiserede håndværker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så SNEDKERMESTER

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H) Bitten Kjærsgaard (L)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk

fra forvaltningen. Godkendelse som en ekspeditionssag, fordi, antydes det, der ingen visionære og konstruktive tanker er til stede på det politiske niveau. Hvis det politiske flertal ikke ønsker at forholde sig til udviklingen og ikke ønsker noget politisk fingeraftryk, men er godt tilfreds med administrationens forslag på området, så har man vel mere eller

Nye låger

– monteret på 1 dag

Skift låger og dit køkken bliver som nyt med låger efter mål!

Ring og aftal tid til et gratis hjemmebesøg!

OK

KØKKENRENOVERING

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!

PREBEN ADRIANSEN T: 4072 2362

www.okkr.dk

udleveret mange brochurer her om. Gundestrupspillet “Kilden” i Rævemosen blev holdt i august sidste år, og her spillede turistkontoret en væsenlig rolle omkring organisation, billetsalg m.m. Busterminalområdet i Aars skal genindvies efter en større omlægning. Det sker 16. april og i denne forbindelse vil Aars Turistforening præsentere det nye velkomstcenter frem for interesserede. Her vil man forsøge med et fremstød for at skaffe flere medlemmer. Regnskabet blev gennemgået af kassereren, Hans Jørgensen. Det viser kontingenter på 22.575 kr. og tilskud på 132.396 kr. Resultatet blev et rundt nul, men foreningen har en egenkapital på 125.000 kr. som er placeret i en aktie i Aars Golfbane. Til bestyrelsen genvalgtes Peter Stenild og N. C. Møller, begge Aars.

mindre nedlagt folkestyret og reduceret 27 medlemmer til et gummistempel for bureaukratiets virke. De politiske valg bliver så overflødige, og vælgernes kryds er forsvundet hen til embedsfolket, som ingen jo har valgt. Kan man tænke sig, at ovenstående kritik medfører, at de politiske partier nu vil fremstå med et idékatalog, der gør rede for hvilken udvikling, politikerne kan se for landdistrikterne, hvad de vil prioritere og stå inde for med et program, der er båret af det visionære og konstruktive? For de berørte i landdistrikterne ville det være mere end interessant. Eller er kravet til de folkevalgte i overkanten af, hvad man kan forlange af et folkedemokrati. SF siger, det har fremlagt handlingsorienterede forslag til tilføjelser. Tilsyneladende kom det som et chok for processen, men disse forslag har ikke været præsenteret for offentligheden. Det kunne måske have bevirket, at der var gået parti-konkurrence i at fremstille nødvendige langsigtede visioner for landdistrikterne, som på landsplan også er ude i en forandring, som der ikke helt er styr på. Kunne vi få det her i Vesthimmerland ved hjælp af folkestyrets valgte med bistand naturligvis af kommunal administration, så gav det forståelse hele vejen rundt i kommunen.


Aars Avis

30. MARTS 2015

SIDE 9 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

SKIVUM

Præsten i Skivum arrangerer pilgrimsvandring til Løkken Vandringen strækker sig fra Lild til Løkken - cirka 100 kilometer SKIVUM: De senere år er det blevet vældig populært at tage på pilgrimsvandring. Nu har to lokale fået en ide til at lave en nordjysk pilgrimsvandring. Mange har hørt om pilgrimsruten ”Caminoen”, der fører til Santiago de Postela i Nordspanien. Caminoen blev etableret i 800-tallet og er både verdens ældste, men også den vigtigste pilgrimsrute, fordi den mere end nogen anden rute symboliserer Europas kristne rødder. Her hjemme har vi også etablerede pilgrimsruter som f.eks. Hærvejen. Vejen er op igennem historien blevet brugt af hære, jævnfør navnet, af handelsmænd, der fragtede varer til Mellemeuropa, og af pilgrimme på vej til apostlen Jakobs grav i Santiago de Compostela i Nordspanien, til Peterskirken i Rom eller til Jerusalem. Ønsker man at tage på pilgrimsvandring, behøves turen dog ikke nødvendigvis følge en på forhånd etableret rute. Men en pilgrimsvandring er mere end blot en vandring i naturen. En pilgrimsvandring, eller pilgrimsfærd, er en rejse der foretages med et religiøst formål. Det kan være et ”ydre” mål om at besøge et eller flere religiøse steder. Vandringen kan også have en ”indre rejse” som formål. Man kan f.eks. tage et af de syv pilgrimsord (langsomhed, bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab) med på sin vandring. Her har man tid til at reflektere over sit ord, samt hvordan man evt. kan implementere det mere i sin dagligdag.

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

Mandag 8. juni til lørdag, 13. juni arrangerer pædagog Birgit Nielsen og sognepræst Mette Holmstrøm, Skivum, en pilgrimsvandring fra Lild til Løkken. Vandringen begynder i Lild Strandkirke. Anne Marie Sloth (tidligere præst ved Skivum/ Blære/ Giver kirker) vil sende vandrene godt afsted fra kirken. Derefter går turen ad Nordsøstien gennem de naturskønne områder; Thorup Strand, Svinkløv, Fosdalen, Tranum Klit og Saltum for at slutte i Løkken. En tur på i alt ca. 100 km. De daglige vandringer vil foregå således at deltagerne sendes afsted om morgenen med ”ord at gå på”. Den første del af vandringen indtil frokost foregår i stilhed. Herefter vil vi åbne op og dele glæden ved turen, naturen og hinanden. Overnatning vil ske i B&B samt private sommerhuse for at sikre en overskuelig økonomi. Hvad end formålet med

en pilgrimsvandring er, så opleves det ofte sådan at den ydre bevægelse sætter en indre i gang og man vender hjem med et andet syn end da man drog afsted.

Der er mulighed for at høre mere om projektet onsdag, 8. april, hvor der holdes informationsmøde i konfirmandstuen i Skivum Præstegård.

VOGNSILD

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Modeshow i Vognsild VOGNSILD: Tirsdag 24. marts havde beboerforeningen i Vognsild, borgerforeningen i Østrup sammen med Vognsild-Østrup Pensionistforening arrangeret modeshow i klubhuset i Vognsild. Det havde trukket det modne publikum af huse, og de kunne se og mærke på den nyeste mode. Der var herretøj fra Din tøjmand Finn Bisgaard i Farsø og dametøj fra Ellen Kristensen i Nørager. Efter opvisningen med ni lokale og dygtige modeller på catwalken, blev der serveret kaffe og smørrebrød.

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Forårskoncert og cabaret i Kig Ind NØRAGER: Bestyrelsen for Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager gentager successen fra sidste år, når den 17. april inviterer indenfor til ”De glade amatørers aften”. Aftenen kan byde på alt fra koncert til cabaret. Kig Ind vil gerne bakke op om de lokale musiktalenter og andre scenekunstnere og give dem

mulighed for at optræde for et veloplagt publikum. Der lægges op til hyggelig, musikalsk aften i godt selskab med en vifte af lokale aktører, der ser frem til at vise deres talenter for andre i form af musik, sang, dans og show. Det bliver en alsidig aften med god underholdning, og af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig.

MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. v/Berit Asp Madsen

TLF. 22 72 46 11

ADVOKATFIRMAET

JAN POULSEN Beboerforeningen i Vognsild, borgerforeningen i Østrup og Vognsild-Østrup Pensionistforening stod tirsdag i sidste uge bag et modeshow i klubhuset i Vognsild.

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 18 11 • Fax 98 64 24 58 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

- advokatkontoret der hjælper dig...

Alt murerarbejde udføres!

www.vestbymureren.dk Tandrup all round service 

  

5RHO 

Vi har nu været her i 10 år nu og dét skal da fejres!! Snart.. Vi er i gang med at renovere Grill Caféen.

9RV 

Uddannet tømrer Faglært landmand Alt i havearbejde Stort kørekort C / CE Åben for andre forslag

Roel Vos - Gunderupvej 46 - 9640 Farsø

Det gør vi for at få et større og mere effektivt køkken med mange muligheder og nye dejlige spiselokaler. Vi renoverer i etaper og forventer at stå klar med køkkenet og dermed også med mad igen fra d.1 april kl.11. Spiseområdet bliver lavet helt færdigt efter åbningen sammen med de nye tiltag, som er: Nye indvendige toiletter, spillehal, nyt udvendigt spiseområde på højre side af bygningen med fin udsigt til flyvestationens aktiviteter, samt legeplads, borde og bænke. Vi glæder os til at se jer i de nye omgivelser�

Mobil: 6174 2035

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Venlig hilsen os på Flyvepladsens Grill Cafe

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82


Aars Avis

SIDE 10

30. MARTS 2015

TV-PROGRAMMER ONSDAG 1. APRil 05.35 06.05 06.55 07.25 11.05 12.05 12.35 15.15 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 21.30 21.50 22.15

Ud i naturen Shamwari nationalpark. 2 afsnit Red kænguruerne! Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne med kendisser Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Ken Folletts Jordens søjler Jordemoderen TV Avisen Skattejægerne Nyhedsblok med Aftenshowet DR’s 90 års show TV Avisen DR’s 90 års show, 2. del En Kongelig Affære. Dansk spilspil lefilm fra 2012 00.30 You Can Count On Me. Amr. drama fra 2000 02.15 Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.40 13.15 14.05 14.35 15.35 16.05 17.00 20.05 21.55 00.20 01.20 01.50 02.35 04.00

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Han, hun og haven Sæt pris på dit hjem CPH Lufthavnen Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Olsen-banden overgiver sig aldrig. Dansk folkekomedie fra 1979 En verden udenfor. Amr. drama fra 1994 Grænsepatruljen. 2 afsnit Med livet som indsats Cold Case Kongen af Queens. 2 afsnit Nyhederne og Vejret

TORSDAG 2. APRil 05.35 06.05 06.55 07.25 11.05 12.05 12.45 15.50 17.35 18.30 19.00 20.00 21.30 21.50 23.35 02.05 03.05 03.50

Ud i naturen Shamwari nationalpark. 2 afsnit Red kænguruerne! Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne med kendisser Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Ken Folletts Jordens søjler Jordemoderen TV Avisen med Sporten De 90 bedste med Sofie og Bedste Min søsters børn i Afrika. Dansk familiefilm fra 2013 TV Avisen med Sporten The Impossible. Spansk-amr. drama fra 2012 American Gangster. Amr. ganggang sterdrama fra 2007 Mord uden grænser Mord i centrum Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.35 13.10 14.00 14.35 15.35 16.05 17.00 20.00 20.50 23.10 01.05 02.05 02.35 03.25

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Han, hun og haven Sæt pris på dit hjem CPH Lufthavnen Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia Hvem vil være millionær? NerveNerve pirrende quiz med Hans Pilgaard Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Margrethe Engle & dæmoner. Amr. thriller fra 2009 Dødbringende våben. Amr. spænspæn dingsfilm fra 1987 Grænsepatruljen. 2 afsnit Med livet som indsats Cold Case Natfjernsyn

FREDAG 3. APRil 05.35 06.05 06.55 07.25 11.05 12.05 12.40 14.10 14.35 16.00 17.35 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25 23.00 01.10 02.40

Ud i naturen Shamwari nationalpark. 2 afsnit Red kænguruerne! Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne med kendisser Antikduellen DR’s 90 års show DR’s 90 års show, 2. del The Flintstones. Amr. komedie fra 1994 Ken Folletts Uendelige verden Jordemoderen Nyhedsblok Disney Sjov Hvem var det nu vi var Nyhedsblok Fredagsfilm: The Expendables 2. Amr. actionfilm fra 2012 Face Off. Amr. actionfilm Red Dog Natfjernsyn

06.00 06.30 12.00 12.35 13.10 14.00 14.35 15.35 16.10 17.00 20.00 21.00 22.40 00.35 02.35

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Han, hun og haven Sæt pris på dit hjem CPH Lufthavnen Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia Hvem vil være millionær? NerveNerve pirrende quiz med Hans Pilgaard Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Klipfiskerne. Familiequiz med bid i Klassefesten. Dansk komedie fra 2011 Dødbringende våben 2. Amr. actiacti onfilm fra 1989 Romeo + Juliet. Amr. romantisk drama fra 1996 Natfjernsyn

løRDAG 4. APRil 05.30 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.00 Drømmen om landet 07.00 Dyrenes utrolige evolution. JaJa pansk videnskabsdokumentar 07.50 North Wood i Canada 08.40 Dyremødre med nyfødte unger. Naurprogram fra BBC 09.35 Yellowstone Nationalpark 10.25 Den sidste slæderejse 10.55 I farezonen 11.45 Hjem. Norsk dramaserie 12.30 De 90 bedste med Sofie og Bedste 13.30 Ørkenens Sønner - En sang fra de varme lande 14.30 Flintstones i Viva Rock Vegas. Amr. komedie fra 2000 15.55 Ken Folletts Uendelige verden. Eng. dramaserie fra 2012 17.35 Jordemoderen 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 De 90 bedste med Sofie og Bedste 20.00 Matador: Fødselsdagen. Dansk drama fra 1978 21.25 Downton Abbey 22.15 Kriminalkommissær Barnaby: Mord efter mål. Eng. krimiseri 23.45 Mordene i Brokenwood. NewzeaNewzea landsk krimiserie fra 2014 01.15 Norma Rae. Amr. drama fra 1979 03.05 Mord på hjernen 04.40 Water Rats

06.00 06.05 06.35 07.00 07.25 08.00 12.00 12.05 13.00 13.45 14.35 15.30 16.00 16.50 17.05 17.50 17.55 19.00 19.45 20.00 21.00 22.40 23.30 01.30 03.15 04.00

Bernard. 2 afsnit Hvide kæbe Legenden om Enyo Chima Lukas & The Aspies. Dansk kortkort film fra 2014 Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? Nervepirrende quiz med Hans Pilgaard Rita Beliggenhed, beliggenhed, beligbelig genhed Sæt pris på dit hjem. 2 afsnit Familien Danmark - helt privat Danskere på tvang SuperMatchen: Studiet SuperMatchen Nyhedsblok SuperMatchen Nyhedsblok Sportscenter Rundt på gulvet. Dansk underunder holdning ZULU Awards 2015 Natholdet - Highlights Dødbringende våben 3. Amr. actiacti onfilm fra 1992 New York, I Love You Modern Family. Amr. komediekomedie serie Nyhederne og Vejret

SøNDAG 5. APRil 05.20 06.20 07.10 08.50 09.40 10.30 11.00 11.45 12.10 13.00 14.00 15.00 16.35 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.15 21.20 23.15 02.05 03.05 04.20

Drømmen om landet Dyrenes utrolige evolution Livets planet. 2 afsnit Aleuternes hemmelighed. Japansk naturprogram fra 2013 Naturens små mirakler Godsejerne Gudstjeneste i DR Kirken Marta & Guldsaksen Downton Abbey De 90 bedste med Sofie og Bedste Ørkenens Sønner - En sang fra de varme lande Ken Folletts Uendelige verden HåndboldSøndag: Viborg HK Buducnost (k), direkte Nyhedsblok Søren Ryge - næsten direkte Skattejægerne Mord uden grænser. Dansk/Tysk/ Belgisk tv-serie fra 2015 21 Søndag Sporten Den skaldede frisør. Dansk spilspil lefilm fra 2012 Braveheart. Amr. actiondrama fra 1996 Parade’s End. Eng. dramaserie fra 2012 Der er noget i luften. 3 afsnit Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo

06.00 06.05 06.20 06.45 07.10 07.30 08.00 12.00 12.10 18.00 18.12 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 00.40 01.35 02.10 02.45 04.00

Bernard. 2 afsnit Mouk Julius Jr. Legenden om Enyo Chima Turtles Go’ morgen Danmark Nyhederne Holder Danmark i live. 24 timer i det danske sundhedsvæsen. 8 afsnit Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit forårsvejr Nyt håb. Dansk dokumentar Nyhederne Regionalprogram Hvem vil være millionær? NerveNerve pirrende quiz med Hans Pilgaard Alle for to. Dansk komedie fra 2013 Dødbringende våben 4. Amr. action-krimi fra 1998 Klipfiskerne. Familiequiz med bid i Station 2 Politirapporten. På patrulje med politiet - døgnet rundt Zirkus Nemo - Nu på tur. En humoristisk roadmovie om livet uden for manegen Sky Cops. 2 afsnit Nyhederne og Vejret

DR1 fredag kl. 21.25: ”The Expendables 2” MANDAG 6. APRil 05.45 06.15 07.55 09.30 11.40 12.55 14.25 16.05 17.35 18.30 18.55 19.25 19.45 20.30 21.30 21.50

Ud i naturen Yellowstone Nationalpark. 2 afsnit De flyvende læger. 2 afsnit Formiddagsprogrammer Min søsters børn i Afrika Hop. Amr. komedie fra 2011 Cirkus Summarum 2014 Ken Folletts Uendelige verden Jordemoderen Nyhedsblok Fodboldmagasinet Søren Ryge præsenterer Kender Du Typen? Dronningen og kunsten TV Avisen med Sporten The Best Exotic Marigold Hotel. Eng. komediedrama fra 2011 23.50 Besat af fortiden. Amr. thriller 01.55 Natfjernsyn

ONSDAG 1. April

22.00 22.30 23.00 23.30 00.20 01.15 02.00

60 Minutes DR2 Morgen Formiddagsprogrammer Hairy Bikers Niklas’ mad Eftermiddagsprogrammer Havet og Frilandshaven USA på hjul - Oregon-sporet Briternes bedste - biler Spooks Satirearkivet The Life of David Gale. Amr. thrillerdrama fra 2003 Danskerne i Qatar Deadline Satirearkivet 10 ting du ikke vidste om søvn Big data, store muligheder Hævet over mistanke: Stille skrig Natfjernsyn

Ud i naturen Shamwari nationalpark. 2 afsnit Red kænguruerne! Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne med kendisser Eftermiddagsprogrammer Mord med dr. Blake. 2 afsnit Jordemoderen TV Avisen Under Hammeren Nyhedsblok med Aftenshowet Hammerslag Made in Denmark TV Avisen Madmagasinet Sporten Hamilton: I nationens interesse. Sv. actionthriller 00.15 Kniven på struben 00.55 Natfjernsyn

TOrSDAG 2. April 07.35 08.00 09.00 11.25 12.15 12.40 16.30 17.00 17.45 18.30 19.30 20.00 22.00 22.30 23.00 23.30

Gadebørn udgiver avis i Indien DR2 Morgen Formiddagsprogrammer Hairy Bikers Niklas’ mad Eftermiddagsprogrammer Jordlam i Frilandshaven USA på hjul - den mest øde vej Briternes bedste - humor Spooks Satirearkivet Forsvundet Banken - New normal Deadline Satirearkivet Historien bag Historien: Matchfixing 00.15 Den elektriske bil hjemsøger os igen 01.10 Natfjernsyn

FrEDAG 3. April 07.35 08.00 09.00 11.20 12.10 12.40 16.30 17.00 17.25 17.45 18.30 19.30 20.00 22.00 22.30 23.00 23.30

Ægyptens gravrøvere DR2 Morgen Formiddagsprogrammer Hairy Bikers Niklas’ mad Eftermiddagsprogrammer Pølser i Frilandshaven USA på hjul - Route 66 Historien om campingvognen Briternes bedste - hjemmet Husker du... Satirearkivet Forsvundet Banken - New normal Deadline Satirearkivet Monty Python’s The Meaning of Life. Eng. komedie fra 1983 01.10 60 Minutes 01.55 Natfjernsyn

lØrDAG 4. April 07.15 Under fire øjne - Richard Dawkins. Brit. dokumentar 08.00 Formiddagsprogrammer 11.55 Ekstrem verden. Amr. dokumentarserie fra 2012 12.35 Anthony Bourdain - Stopover i Amstardam 13.20 DR2 Tema: Velkommen til 90 år med klager og kaos i DR

ONSDAG 1. April

SØNDAG 5. April

12.20 15.45 18.30 19.30 20.00 22.00 22.30 23.00 23.30 00.15 01.10 01.55

Nyheder fra Grønland DR2 Morgen Hairy Bikers. 2 afsnit Briternes bedste - sandwich Briternes bedste - humor Historien bag Historien: Matchfixing Eftermiddagsprogrammer Den store flugt. Amr. krigsfilm fra 1963 Husker du ... Satirearkivet Forsvundet Banken - New normal Deadline Satirearkivet Krigen i kolonihaverne Vidnerne 60 Minutes Natfjernsyn

DR1 lørdag kl. 21.25: “Downton Abbey” Cora har fået en beundrer, mens Violet møder en kær gammel bekendt.

TOrSDAG 2. April

FrEDAG 3. April

TV2 lørdag kl. 21.00: “ZULU Awards 2015” Med Vild $mith, Cisilia, TopGunn, Medina og mange, mange flere.

TirSDAG 7. April 06.20 Anthony Bourdain - Stopover i Amstardam 07.00 DR2 Morgen 11.00 Cool it 12.20 Røg i Frilandshaven 12.50 Hairy Bikers 13.50 Eftermiddagsprogrammer 16.30 Øl i Frilandshaven 17.00 DR2 Dagen 18.00 Retshjælpen 18.30 Spooks 19.30 Satirearkivet 20.00 Lyssky chokolade 20.45 Dokumania 22.10 Banken - New normal 22.30 Deadline 23.00 Sex, løgn og pakistansk jura 23.55 Mig og jøderiet 00.35 Legionen 01.25 Deadline Nat

06.00 Revenge 06.45 Real Housewives of Beverly Hills 07.30 Formiddagsprogrammer 10.20 Hospitalet. 2 afsnit 11.20 Luksusfælden 12.20 Eftermiddagsprogrammer 15.10 Paradise Hotel 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Godt Selskab. 2 afsnit 20.00 Panik 112 21.00 Redningskvinder 22.00 Paradise Hotel 22.50 Jeg er en celebrity - få mig væk herfra 23.50 Dating Naked 00.45 How I Met Your Mother. 2 afsnit 01.45 About a Boy. 2 afsnit 02.35 Natfjernsyn 06.15 Revenge 07.00 Real Housewives of Beverly Hills 07.50 Over hækken. Amr. animeret spillefilm fra 2006 09.30 Skyllet væk. Amr./brit. animeret familiefilm fra 2006 11.15 Stor ståhaj. Amr. animationsfilm 13.00 Karate Kid. Amr. familiefilm fra 1984 15.40 Karate Kid II. Amr. familiedrama fra 1986 18.00 Godt Selskab. 2 afsnit 20.00 Familien fra Bryggen 21.00 Købmænd på 1.klasse 22.00 Paradise Hotel 22.50 For lækker til love 23.50 Dating Naked 00.40 How I Met Your Mother. 2 afsnit 01.40 Natfjernsyn

MANDAG 6. April 07.20 Ekstrem verden 08.00 DR2 Morgen 09.00 30 års krig i Guds navn - 19791989. 2 afsnit 10.45 60 Minutes 11.30 Historien bag Historien: Matchfixing 12.15 Eftermiddagsprogrammer 16.35 Niklas’ mad 17.05 Røg i Frilandshaven 17.35 Øjne i natten. Amr. actionkomedie fra 1987 19.30 Satirearkivet 20.00 Forsvundet 22.00 Nærkontakt 22.30 Deadline 23.00 Satirearkivet 23.30 Mord uden grænser 00.30 Cool it 01.55 Natfjernsyn

22.30 23.10 01.25 02.30 06.00 06.30 12.00 12.40 13.15 14.05 14.35 15.35 16.10 17.00 20.00 20.50 21.35 22.00 22.45 23.15 23.50 00.35

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Han, hun og haven Sæt pris på dit hjem CPH Lufthavnen Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Beliggenhed, beliggenhed, beligbelig genhed Mysteriet om Scandinavian Star Station 2 Politirapporten Nyhedsblok Fangerne Aspiranterne Én gang strisser Natfjernsyn

TV3

15.50 First Blood. Amr. actionfilm fra 1982 17.20 Kongens tale 18.10 Historien om brillen 18.30 Husker du ... 19.30 Satirearkivet 20.00 DR2 Tema: Korsfæstelse 22.30 Deadline 23.00 Satirearkivet 23.30 Detektor & Debatten 01.15 Natfjernsyn 07.30 08.00 08.30 10.10 10.50 11.35

20.00 20.50

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Nyhedsblok Han, hun og haven Sæt pris på dit hjem CPH Lufthavnen Grænsepatruljen. 2 afsnit Razzia Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Rita. Dansk dramaserie Rygtet siger... Amr. komedie fra 2005 Familien Danmark - helt privat Flammen & Citronen. Dansk krigs-drama fra 2008 Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

TiRSDAG 7. APRil 05.35 06.05 06.55 07.25 11.10 12.10 15.05 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30 21.55 22.20 22.30

Dr 2 07.15 08.00 09.00 11.20 12.15 12.40 16.30 17.00 17.45 18.30 19.30 20.00

06.00 06.30 12.00 12.35 13.10 14.00 14.35 15.35 16.05 17.00

05.25 Real Housewives of Beverly Hills 06.10 Prinsessen og marinesoldaten. Amr. drama fra 2001 07.40 Godt Selskab 08.30 Eventyret om Despero. Amr. ani animeret familiefilm fra 2008 10.25 Stor ståhaj. Amr. animationsfilm 12.10 Madagascar 2. Amr. animationsfilm med dansk tale fra 2008 13.55 Karate Kid 3. Amr. actiondrama fra 1989 16.15 Shrek. Amr. animeret eventyrfilm 18.00 Godt Selskab 19.05 De eventyrlige vogtere. Amr. animationsfilm fra 2012 21.00 Mamma Mia. Amr. musical fra 2008 23.20 Flight of the Phoenix. Amr. acti actionfilm fra 2004 01.30 Pathfinder. Amr. actionfilm 03.25 Natfjernsyn

lØrDAG 4. April

DR1 søndag kl. 21.20: ”Den skaldede frisør”

TV2 søndag kl. 21.00: ”Alle for to”

05.55 07.25 08.15 10.05 14.10

Stjerner på væggen. 2 afsnit Bones NCIS. afsnit Godt Selskab. 4 afsnit ParaNorman. Amr. animationsanimations film fra 2012 16.00 Redningskvinder

17.00 Panik 112 18.00 Grusomme mig. Amr. animeret eventyrfilm fra 2010 20.00 The Karate Kid. Amr./kinesisk actiondrama fra 2010 22.55 Basic Instinct 2. Amr. thriller fra 2006 01.15 Cast Away. Amr. eventyrdrama fra 2008 03.35 Natfjernsyn

SØNDAG 5. April 06.25 According to Jim. 2 afsnit 07.10 Madagascar 2 08.45 Ice Age 2: På tynd is. Amr. tegnefilmseventyr fra 2006 10.30 Ice Age 4: På gyngende grund. Amr. animationsfilm fra 2012 12.15 De eventyrlige vogtere 14.15 Shrek. Amr. animeret eventyrfilm 16.00 Mit Plastikmareridt 17.00 Købmænd på 1.klasse 18.00 Jeg er en celebrity - få mig væk herfra 19.00 Familien fra Bryggen 20.00 Luksusfælden 21.00 Tintin: Enhjørningens hemmelig hemmelighed. Amr. animeret eventyrfilm 23.10 The Forbidden Kingdom. Amr./ kinesisk actionkomedie fra 2008 01.10 Natfjernsyn

MANDAG 6. April 05.25 Real Housewives of Beverly Hills 06.10 Karate Kid. Amr. familiefilm fra 1984 08.20 Karate Kid II. Amr. familiedrama fra 1986 10.40 Karate Kid 3. Amr. actiondrama fra 1989 13.00 Mean Girls 2. Amr. komedie fra 2011 14.55 Grusomme mig 16.55 Tintin: Enhjørningens hemmelighed. Amr. animeret eventyrfilm 19.00 Splittet. Dansk quizshow 20.00 For lækker til love 21.00 Jeg er en celebrity - få mig væk herfra 22.00 Paradise Hotel 22.50 Købmænd på 1.klasse 23.50 The Kardashians 00.50 Natfjernsyn

TirSDAG 7. April 05.50 Revenge 06.35 Real Housewives of Beverly Hills 07.20 Mean Girls 2. Amr. komedie 09.10 The Mentalist 10.10 Hospitalet. 2 afsnit 11.10 Luksusfælden 12.10 Splittet. Dansk quizshow 13.10 For lækker til love 14.10 The Kardashians indtager NY 15.10 Paradise Hotel 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Splittet. Dansk quizshow. 2 afsnit 20.00 Luksusfælden 21.00 Mit Plastikmareridt 22.00 Paradise Hotel 22.50 Familien fra Bryggen 23.50 The Kardashians 00.50 Natfjernsyn

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!


Aars Avis

30. MARTS 2015

kolonial

SIDE 11

kolonial

mejeri øl + vand

Rød K a rat

K o hb e rg

Lur pak

instant kaffe

boller

smør

100 g pr. glas

15

Pr. g l.

a´ 8 stk. alle slags

00

Fr it v a lg

frost

150 g

95

Fr it v a lg

39

130-140 g vejl. 1995

00

onsdag

gul/orange calla

Fr it v a lg

50

Kun

torsdag/ fredag

løsvægtsslik

Pr. sp.

Pr. 100 g

10

00

max. 3 sp. pr. kunde!

85

00 + pant

a lle ønsk es e n g od påsk e!

v. Finn Ovesen

1 ltr.

Pr. st k .

00

Da n s k e

Pr. bk .

Sp a n s k e

6 95 6

rød aalborg matilde cacao

70 cl. max. 3 fl. pr. kunde!

6

2 kg

95

Vi har masser af flotte champignon påskebuketter, sammen- 250 g i bk. plantninger, blomster og påskepynt! clivia

skipper sild ½ pris 800-400 g i sp. alm./krydder

95

blomsterhjørnet

tom´s/pingvin ps.

Kun

løg

75 cl.

slik

10

10

santa rita 120

max. 3 pk. pr. kunde!

Fr it v a lg

Pr. pk .

00

frugt og grønt

Fra C hile

16

Pr. pk .

10

00

vin

set n æ r g e b parti R oy a l G re e n la n d rejer

alm./smørbar

95

10

00

20

00

jordbær 400 g i bk.

+ pant

Pr. bk .

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

H ave rs le v

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker Fra mandag til Og med lørdag d. 4./4.-2015 (hvOr ikke andet er angivet)


Aars Avis

SIDE 12

30. MARTS 2015

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Generalforsamling bakker op om IK Frem-formand

Maskinforretningen fejrer 75 år i Suldrup

Dramaet udeblev på klubbens generalforsamling

Fokus er forsat på landbrugsmaskiner Af Torsten Hansen SULDRUP: 75 år er lang tid, og der er også sket mange forandringer gennem årene for Suldrup Maskinforretning. Selv navnet er ændret. I dag hedder virksomheden SUMAS. I 2012 flyttede virksomheden til en adresse lidt uden for Suldrup. I de nye lokaler på Hjortholmvej 14 er der meget bedre plads. Det har blandt andet givet mulighed for at tage nye forretningsområder op. - I foråret 2013 fik vi VVS-autorisation, og aktiviteterne på det område øges løbende, siger Karsten Nielsen, der i dag ejer SUMAS. Udbygningen af VVSområdet får stor betydning for SUMAS, fordi det ud over at være et nyt forretningsområde også er en indgangsvinkel til det private marked. Hidtil har langt hovedparten af SUMASs kunder væ-

ret inde for landbruget, men med VVS udvides kundekredsen betydeligt. Det er dog stadig salg, service- og reparationer samt reservedelsforsyning indenfor nye og brugte traktorer og landbrugsmaskiner samt Have-Park maskiner, der er SUMAS vigtigste forretningsområde. Suldrup Maskinforretning blev grundlagt 1. april 1940 af Peter Holland. Det begyndte egentlig som en almindelig landsbysmedie. Få år efter købte Peter Holland en fabrik der fremstillede landbrugsmaskiner. Fabrikken blev flyttet til Suldrup. Først i 50erne stoppede produktion af maskiner, og aktiviteterne overgik til at være salg og reparation af landbrugsmaskiner. Der var dog også lidt VVS dengang. Peter Holland begyndte nemlig at installere centralvarme i folks huse.

Men fokus forblev på landbrugsmaskinerne. I 2004 vælger sønnen Søren Holland at sælge virksomheden til Karsten Nielsen. I 2012 flytter han virksomheden. Suldrup Maskinforretning har hidtil rådet over cirka 2500 kvadratmeter i selve Suldrup. Nu udvides bygningsarealet til cirka 3900 kvadratmeter. Foruden 900 kvadratmeter butik og lager, så indrettes der 1000 kvadratmeter værksted og 1700 kvadratmeter koldt lager og maskinhal. Dertil kommer kontorarealer og diverse. I anledning af jubilæet holdes Åbent Hus onsdag, 1. april. Der serveres øl og pølser. Samtidig kan de besøgende se en række nye traktorer, og mange af SUMASs leverandører vil være til stede for at kunne svare på spørgsmål.

l din r

!

ti jælp

h

te u p om

c HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

brugt

Af Lars Lindberg SULDRUP: Tirsdag i sidste uge holdt IK Frem generalforsamling, og noget tydede på, at det kunne blive en dramatisk en af slagsen, da der var fremsat et mistillidsvotum mod formand Henrik Brandt. Da det kom til stykket, viste det sig dog, at kun én mand åbent ville udtrykke sin utilfredshed med den siddende formand på generalforsamlingen, og derfor betragtede bestyrelsen opbakningen til formanden som yderst intakt. - Jeg noterede mig selvfølgelig, at der var udtalt en kritik imod min person, og jeg var klar til at tage konsekvensen, men da det viste sig, at vedkommendes mening ikke blev delt af andre, og at alle de øvrige fremmødte bakkede op om mig, ser jeg det som en storm i et glas vand, som jeg ikke har lyst til at blæse op til noget større, siger Henrik Brandt, som dog samtidig erkender, at det personlige angreb gjorde ondt. - Jeg bruger en stor del af min tid og energi på bestyrelsesarbejdet i IK Frem, så det er da ikke sjovt, når nogen mener, man gør et dårligt stykke arbejde. Derfor var jeg også klar til at give posten videre til en anden, hvis der var stemning for det, men det var der jo på ingen måde, og så har jeg det fint med at fortsætte, siger Henrik Brandt. I sin beretning roste han

klubbens frivillige kræfter, ligesom han roste den afgående næstformand, Ove Spanggaard, for flere års ihærdig indsats. Beretningen var dog ikke én lang jubeltale. IK Frems medlemstal er i løbet af det seneste år gået fra 1203 til 1113, og det er naturligvis ikke en udvikling, der huer formanden. - Vi har blødt lidt medlemmer fra ungdomsholdene i fodbold og seniorholdene i badminton, men det er lidt svært at sige, præcis hvor mange medlemmer, vi har mistet, da vi medregner medlemmerne i vores motionscenter, og de skal opgøres som helårsmedlemmer, selv om mange af dem tegner tremåneders abonnementer. Uden at gå alt for meget ind i det tekniske kan jeg bare sige, at det gør det lidt svært at have et overblik over medlemstallet i motionscentret, siger Henrik Brandt, som skyder på, at klubben reelt har mistet omkring 60 medlemmer i løbet af det seneste år. Han vil ikke give skolereformen skylden for den dalende tilslutning til klubben, men mellem linjerne antyder han, at den kan have haft en betydning. - Der sker nogle ændringer i familiestrukturen for tiden, og der kommer langt flere tilbud til, som de unge mennesker kan vælge imellem, og det gør det måske ind imellem svært at komme af sted til fodbold eller håndbold,

AARESTRUP

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

port dsrap Tilstan ådgivning & g nin rv talr - & To lig & Erhve imærk Energ Bygherre Bo

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

• Server • Server og klienter

!

Winkompas

,1.599 fra kr. kiner .699,s a ,m 2.995 Nye fra 2 fra kr. ooks Noteb smaskiner rv Erhve oms excl. m

-det lille computerfirma

effektiv-pc.dk & 98 55 16 88

T G VA N G Ø D

...din lokale tryksagsleverandør: Aars Bogtryk & Offset

98 62 17 11

vurderer Henrik Brandt, som dog på ingen måde vil kaste håndklædet i ringen på IK Frems vegne. - Vi er en sund klub, som stadig har mange medlemmer. Vi leverer gode sportslige resultater, vi oplever en god opbakning fra forældre og frivillige, og vi har alle poster i klubben besat, så jeg ser lyst på fremtiden, siger Henrik Brandt, som håber, at IK Frem i det kommende år kan sætte en prop i badekarret, så klubben ikke mister flere medlemmer. - Det er noget, vi har fokus på, og vi gør, hvad vi kan for at imødegå udviklingen. Vi håber, at vi om et år kan se, at vi ikke har mistet flere medlemmer, og vi vil selvfølgelig prøve, om ikke vi kan skabe en lille vækst, siger Henrik Brandt, som håber, at et par nye tiltag i klubben på længere sigt kan give en medlemsfremgang. - Vi regner med i løbet af et år til halvandet at tilbyde både løb og cykling, og det er jo et meget godt eksempel på, at vi er en klub, som løbende udvikler sig, siger Henrik Brandt. I forbindelse med generalforsamlingen blev Mia Spanggaard og Ida Hummeluhr fra gymnastikafdelingen hædret med ”Jutlander Banks Ungdomslederpokal”, for deres indsats som hjælpetrænere i flere sæsoner, ligesom Laurits Hosbond modtog ”Årets Olfert” for sit utrættelige arbejde i fodboldafdelingen. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Passionsmusik i Aarestrup Kirke Langfredag aften AARESTRUP: Langfredag, 3. april får Aarestrup Kirke besøg af Kgl. operasanger, Michael Kristensen. Michael Kristensen medvirker ved passionsgudstjenesten, hvor Jesu lidelseshistorie fortælles i ord og toner med udgangspunkt i Jesu syv korsord. De syv korsord oplæses et for et af sognepræst Svend Schultz-Hansen. Efter hvert korsord synges de vers af Grundtvigs salme ”Gak under Jesu kors at stå”, der knytter sig til det enkelte korsord og herefter synger aftens solist, Michael Kristensen, akkompagneret af organist, Anette Kjær. Således bliver Jesu syv korsord ved denne passionsgudstjeneste til syv små afrundende afsnit, der tilsammen danner en mu-

Kgl. operasanger, Michael Kristensen medvirker ved passionsgudstjenesten i Aarestrup Kirke.

sikalsk helhed af ord og toner, hvor påskens mange stærke farver og stemninger kommer til udtryk i tekstlæsning, fællessang og solosang.

Michael Kristensen er en af landets førende tenorer. Han har i over 20 år været en del af Det Kgl. Teaters solistensemble, hvor han har sunget en lang række partier. Han har desuden gæsteoptrådt ved bl.a. Opera Ireland, Salzburg Festspillene, Volksoper i Wien samt ved adskillige koncerter både i Danmark og udlandet. Michael Kristensen har desuden medvirket på en lang række cd-indspilninger. Tenoren Michael Kristensens syv soloindslag langfredag i Aarestrup Kirke strækker sig fra kendte påskesalmer og Bach/Gounods Ave Maria til uddrag af Händels Messias og Faurés Requiem.


Aars Avis

30. MARTS 2015

SIDE 13

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

ÅBENT HUS de

l e m t a k k s d . u c H l på ed i t g di r ring på elle 622400 lt f 98

Kom til åbent hus i påskedagene Se alle emner på edc.dk. +HUILQGHUGXHQVXSHUK\JJHOLJIDPLOLHEROLJ

0HJHWYHOKROGWYLOODPLGWL+RUQXPE\

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

D

 %ROLJNOG  

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

F

6DJ

/LQGHYHM$DOHVWUXS +HUILQGHUGXHQVXSHUK\JJHOLJIDPLOLHEROLJPHGKHOHHWDJHPHWHU$E VROXWYHOKROGWRJJRGSODFHULQJ'REEHOWJDUDJH+HUHUGHUEDUHPDVVHUDI SODGVWLOKHOHIDPLOLHQ 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW RPE\JJHW 

³EHQWKXV

³EHQWKXV

*UXQG

5XPY’U

2SI•UWEDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

E

Søndergade 5 9640 Farsø

5XPY’U

2SI•UW9HOEHOLJJHQGHHWSODQVYLOODLE•UQHYHQOLJWNYDUWHU

 %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

.RQWDNWWOI

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

F

6DJ

.RUQPDUNHQ+RUQXP 6ROLGWRJYHOE\JJHWO’QJHKXVPHGRSYDUPHWXGHVWXH+XVHWHUEODUHQR YHUHWPHGLQGYORIWHUQ\HVWLNNRQWDNWHUQ\WHUUDVVHQ\HYLQGXHUVDPWLQGY G•UH+XVHWHUULPHOLJLQGIO\WQLQJVNODUGRJVNDOGHUWDSHWVHUHVRJPDOHV 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

*UXQG

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

6DJ

%M•UQVWUXSYHM+RUQXP +HUILQGHUGXEROLJHQVRPKDUJHQQHPJÏHWHQVW•UUHUHQRYHULQJPHGIORWQ\W N•NNHQDOUXPLK•MJODQVKYLG)UDDOUXPPHWHUGHUDGJDQJWLOVWRUWU’EHODJW VROWHUUDVVH,GHHOEROLJWLOGHQVRPJHUQHYLOODYHOLGWVHOY

.RQWDNWWOI

 %ROLJNOG  

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

 %ROLJNOG  

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

.RQWDNWWOI

(UGXSÏMDJWHIWHUHQYHOEHOLJJHQGHEROLJL+RUQXP"

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

6DJ

$DOERUJYHM+RUQXP /DQGYLOODPHGWGOVWRUJUXQGRJJRGEHOLJJHQKHGLXGNDQWHQDI+RUQXP E\%ROLJHQKDUILQXGVLJWRYHUPDUNHURJGHQVWRUHJUXQGVRPHURPNUDQ VHWDIWU’HURJOHYHQGHKHJQ

.RQWDNWWOI

+HUKDUPDQODYHWPDQJHJRGHIRUEHGULQJHU

C

G

6DJ

$DOERUJYHM+RUQXP 0HJHWYHOKROGWRJFHQWUDOWEHOLJJHQGHHWSODQVYLOODPHGXGHVWXHJDUDJHRJ XGKXV+XVHWHUEHOLJJHQGHSÏHQGHMOLJPHQRYHUNRPPHOLJJUXQGW’WYHG E\HQVLGU’WVVWDGLRQ

.RQWDNWWOI

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

/DQGYLOODSÏ¡WGOVWRUJUXQGLXGNDQWHQDI+RUQXPE\

2SI•UW RPE\JJHW 

6DJ

+DVVHOYHM+RUQXP +HU IÏU GX HQ YHOEHOLJJHQGH HWSODQVYLOOD IUD PHG YLQGXHUQH VNLIWHW L WLOODYHQHUJL\GHUG•UHLRJQ\WWDJIUD(QGYLGHUHHUGHUJRG XGHVWXHFDUSRUWRJUHGVNDEVUXP 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 14

30. MARTS 2015

Butikken i Aars - hvor køber og sÌlger mødes

Danebo

EjendomsmĂŚglere, valuarer, MDE

Kom godt videre *HGLJHQRJYHOE\JJHWHWSODQVYLOOD

edcdanebo.dk

NYHED

ÂłEHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

OUSTRUPVEJ, AARS

KunstĂĽrnet sĂŚlges

I forbindelse med anlÌggelse af den nye omfartsvej omkring Aars, har Vesthimmerlands Kommune, besluttet at sÌlge Kunsttürnet i rundkørslen ved Oustrupvej/Aggersundvej.

1<35,6

Her für du muligheden for at erhverve en ejendom, tegnet af den kendte arkitekt Per Kirkeby. Kommunen vil lukke 3 af tilkørselsvejene, süledes adgang fra byen sker nemt og du kan køre rundt om din ejendom. C

6DJ

Grunden ligger højt og med en lille tilbygning kan du fĂĽ en spĂŚndende bolig med storslĂĽet udsigt. Ă&#x2DC;nsker du ikke at bebo ejendommen sĂĽ har de lokale erhvervsdrivende her en enestĂĽende mulighed for at fĂĽ byens mĂĽske bedste reklamesøjle.

+DVVHOYHM+RUQXP *HGLJHQRJYHOE\JJHWHWSODQVYLOODSĂ?DWWUDNWLYEHOLJJHQKHGL+RUQXPE\9LO ODHQHUYLQNHOE\JJHWRJOLJJHUSĂ?VWRUKMÂ&#x2022;UQHJUXQGLEÂ&#x2022;UQHYHQOLJVWRJDWWUDN WLYWNYDUWHU 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJPÂŞ  

*UXQG

5XPYÂ&#x2019;U

2SIÂ&#x2022;UW RPE\JJHW 

TĂĽrnet vil blive solgt i budrunde. Kom til ĂĽbent Hus den 1. april kl. 12.00.

.RQWDNWWOI

'HQQHHMHQGRPHUOLJHWLODWIRUHOVNHVLJL

(NVNOXVLYO\VWHMHQGRPSĂ?QDWXUVNÂ&#x2022;QEHOLJJHQKHG

ÂłEHQWKXV

+HUIĂ?UGXRYHUKDMRUGRJHQUXPPHOLJEROLJ

ÂłEHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

ÂłEHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

1<+('

F

A

6DJ

*UDQOLGHYHM+RUQXP 2PJLYHWDIVNÂ&#x2022;QQDWXUOLJJHUGHQQHFKDUPHUHQGHPXUHUPHVWHUYLOOD)UHGHOL JHRPJLYHOVHULXGNDQWHQDI+RUQXPE\RJPDQKDU+LPPHUODQGVVWLHQNXQ HW VWHQNDVW GHUIUD 0DQ KDU HW YÂ&#x2019;OG DI XGHQGÂ&#x2022;UVDNWLYLWHWVPXOLJKHGHU %ROL JHQIUHPVWĂ?ULRSULQGHOLJVWDQG *UXQG 5XPYÂ&#x2019;U 2SIÂ&#x2022;UW 3ULVXGEHWDOLQJ %ROLJPÂŞ %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU 

ÂłJĂ?UGVYHM+\OOHEMHUJ 'HQQH HNVNOXVLYH YHOEHOLJJHQGH RJ HQHUJLYHQOLJH HMHQGRP E\GHU SĂ? PEROLJDUHDOPHGIORWVÂ&#x2022;XGVLJWHJHQEÂ&#x2022;JHVNRYRJHWDUHDOWLODIJUÂ&#x2019;VQLQJ %ROLJHQV HQHUJLPÂ&#x2019;UNHU HU $ RJ HMHU KDU LGDJ HW HQHUJLEXGJHW WÂ&#x2019;W SĂ? QXO *UXQG 5XPYÂ&#x2019;U 2SIÂ&#x2022;UW 3ULVXGEHWDOLQJ %ROLJPÂŞ %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU 

.RQWDNWWOI

/Â&#x2022;EHQGHUHQRYHUHWVDPWQ\HUHVWRUJDUDJH

ÂłEHQWKXV

6DJ

6NMROGKÂ&#x2022;MYHM1Â&#x2022;UDJHU +HUHUPXOLJKHGHQIRUDWHUKYHUYHVLJHQODQGEUXJVHMHQGRPPHGKHNWDU MRUG,XGKXVHQHHUGHUODGHVWDOGI\UUXPRJJDUDJH'HUHUFDKDMRUG RPNULQJ EROLJHQ VRP HU VNRY 5HVWHQ DI MRUGHQ HU HW VWRUW DJHUDUHDO *RG UXPPHOLJEROLJ *UXQG 5XPYÂ&#x2019;U 2SIÂ&#x2022;UW 3ULVXGEHWDOLQJ %ROLJPÂŞ RPE\JJHW %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU 

.RQWDNWWOI

.RQWDNWWOI

(QYHOKROGWHMHQGRPWLOGHQDNWLYHIDPLOLH

$WWUDNWLYUÂ&#x2022;GVWHQVYLOODSĂ?/Â&#x2022;YVDQJHUYHM

ÂłEHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

E

6DJ

20

ÂłEHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

1<+('

F

.RQWDNWWOI

)ORWLVWDQGVDWO\VWHMHQGRPSĂ?E\JUÂ&#x2019;QVHQWLO$DUV

ÂłEHQWKXV

 %ROLJPÂŞ  

*UXQG

5XPYÂ&#x2019;U

2SIÂ&#x2022;UW RPE\JJHW 

6DJ

/Â&#x2022;YVDQJHUYHM$DUV $WWUDNWLYUÂ&#x2022;GVWHQVYLOODSĂ?PRJRSIÂ&#x2022;UWLPHQOÂ&#x2022;EHQGHUHQRYHUHW %ODPHGWLOE\JQLQJWLOVWXHQLVHQHUHQ\WNÂ&#x2022;NNHQRJEDGHYÂ&#x2019;UHOVH7LO KÂ&#x2022;UHQGH EROLJHQ HU GHU FDUSRUW RJ HQ GHMOLJ QHP KDYH PHG IOLVHEHODJW WHU UDVVH *UXQG 5XPYÂ&#x2019;U 2SIÂ&#x2022;UW 3ULVXGEHWDOLQJ %ROLJPÂŞ RPE\JJHW %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU 

.RQWDNWWOI

.RQWDNWWOI

,QGIO\WQLQJVNODUYLQNHOYLOODSĂ?6ROYÂ&#x2019;QJHW

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

D

%ROLJ PÂŞ 

D

6DJ

%OÂ&#x2019;UHYHM$DUV *HQQHPUHQRYHUHW QHGODJW ODQGEUXJVHMHQGRP PHG WGO MRUGWLOOLJJHQGH L VPXNNH NODVVLVNH UDPPHU 'HW FKDUPHUHQGH KYLGH KHJQ JĂ?UGVSODGVHQ RJ VÂ&#x2022;HQJLYHUHQIRUQHPPHOVHDIUHQ0RUWHQ.RUFKLG\O *UXQG 5XP 2SIÂ&#x2022;UW PÂŞ YÂ&#x2019;U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

E

6DJ

/Â&#x2022;JVWÂ&#x2022;UYHM+DYEUR 1X KDU GX PXOLJKHGHQ IRU DW NÂ&#x2022;EH /Â&#x2022;JVWÂ&#x2022;UYHM L +DYEUR %ROLJHQ HJQHU VLJJRGWWLOGHQDNWLYHIDPLOLHVRPNDQJÂ&#x2022;UHEUXJDIGHWVWRUHYÂ&#x2019;UNVWHG

ÂłEHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ WRUVGDJGDSU WLO

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU 

F

6DJ

6NLYXPYHM6NLYXP +HUILQGHUGXHQEROLJVRPOÂ&#x2022;EHQGHHUUHQRYHUHWRYHQLIĂ?UGXHQQ\HUHVWRU JDUDJH (QWUH 6SLVHNÂ&#x2022;NNHQ 0HOOHPJDQJ PHG QHGJDQJ WLO NÂ&#x2019;OGHUHQ %DG PQLFKH 9Â&#x2019;U 6WXH PEURYQ .Â&#x2019;OGHU PI\UUXP PQ\HUH VWRNHUI\U GLVS UXP 3ULVXGEHWDOLQJ %ROLJNOG *UXQG 5XPYÂ&#x2019;U 2SIÂ&#x2022;UW %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU 

Søndergade 5 9640 Farsø

6DJ

6ROYÂ&#x2019;QJHW$DUV ,QGIO\WQLQJVNODU YLQNHOYLOOD PHG JRG EHOLJJHQKHG L GHW DWWUDNWLYH RJ EÂ&#x2022;UQH YHQOLJH6ROYÂ&#x2019;QJHWNYDUWHU,QGU(QWUH*RGO\VVWXH.Â&#x2022;NNHQDOOUXP3Â&#x2019;QW Q\HUHEDGYÂ&#x2019;U6WRUWVRYHYÂ&#x2019;U%U\JJHUV 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

Ă&#x2026;bningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

 

%ROLJ PÂŞ 

*UXQG 5XP 2SIÂ&#x2022;UW PÂŞ YÂ&#x2019;U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

30. MARTS 2015

SIDE 15

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

.YDOLWHWVYLOODIUD

,QGHPLGWLODQGVE\HQ5•UE’NILQGHUGXGHQQHFKDUPHUHQGHODQGHMHQGRP

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

1<+('

C

D

6DJ

%DQHY’QJHW1•UDJHU .YDOLWHWVYLOOD RYHUDOW O\VW RJ YHQOLJW RJ PHG LQWHJUHUHW FDUSRUW %HOLJJHQGH SÏÑQDIGHEHGVWHSODFHULQJHUL1•UDJHUE\PHGIORWXGVLJWRYHUPDUNHURJ HQJHIRUHQGHQDIEOLQGYLOODYHMEDGHY’UY’U6RYHY’U6WRUWN•NNHQ DOOUXPPHGIUDQVNGREEHOWG•UWLOVWXH/RIWHUWLONLS %ROLJ *UXQG 5XP 2SI•UW 3ULVXGEHWDOLQJ Pª Pª Y’U %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU .RQWDNWWOI

+\JJHOLJWOLOOHODQGVWHGPHGSODGVWLOPLQGUHG\UHKROG

³EHQWKXV

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 

,G\OOLVNODQGHMHQGRPOLJHXGHQIRU1•UDJHUE\

%ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

+\JJHOLJODQGVE\HMHQGRP

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

6DJ

.LOGHYHM5•UE’N &KDUPHUHQGH ODQGHMHQGRP VRP O•EHQGH HU PRGHUQLVHUHW PHG EOD Q\HUH YLQGXHURJQ\HUHVDOPYPHGJRGHY’UHOVHUVDPWXGKXVHPHGSODGVWLO PLQGUHG\UHKROG

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

1<35,6

G

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW RPE\JJHW 

.RQWDNWWOI

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW RPE\JJHW 

edc.dk

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

1<+('

D

6DJ

6YLQJHW*O+YDP ,HQOLOOHODQGVE\Q’U$DOHVWUXSE\OLJJHUGHQQHFKDUPHUHQGHYLOOD9HGI•U VWH •MHNDVW IRUQHPPHU PDQ HQ VSHFLHO RJ XWUDGLWLRQHO YLOOD RJ GHW HU OLJH KYDGPDQIÏU+XVHWHUQ\UHQRYHUHW %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

D

6DJ

*U\QGHUXSYHMHQ1•UDJHU 'HQQHK\JJHOLJHODQGHMHQGRPILQGHUGXIRUHQGHQDIHQKHOWVSHFLHORJLG\O OLVNLQGN•UVHO(MHQGRPPHQHURPNUDQVHWDIVWRUHIORWWHWU’HURJKDYHQWLO E\GHUIOHUHIRUVNHOOLJHK\JJHNURJHRJWRWHUUDVVHU

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJNOG  

2SI•UW RPE\JJHW 

³EHQWKXV

2SI•UW6S’QGHQGHFHQWUDOWEHOLJJHQGHYLOOD

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

D

6DJ

9HVWHUYDQJ$DUV 9LOOD L QLYHDXHU 7LOE\JJHW L PHG IORW VWRUW N•NNHQDOUXP RJ EDGHY’U ,QGU(QWUH6RYHY’U8QGHUHWDJHPHGY’U+HUIUDWUDSSHWLON’OGHUP HJHQLQGJDQJGLVSUXP2YHUHWDJHPHGY’UEDGHY’U6WXHN•NNHQ DOUXP%DGHY’U 3ULVXGEHWDOLQJ %ROLJNOG *UXQG 5XPY’U 2SI•UW %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU  .RQWDNWWOI

$UNLWHNWWHJQHWNDONVDQGVWHQVYLOODSÏJRGEHOLJJHQKHG

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

1HGVDW .U

1<+('

D

 

%ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

E

6DJ

'URQQLQJKROPYHM$DUV 3Ï KM•UQHW DI GHQ DWWUDNWLYH 'URQQLQJKROPYHM OLJJHU GHQQH YHOKROGWH YLOOD PHGKHOHPEROLJDUHDO2PUÏGHWHUPHJHWE•UQHYHQOLJWRJW’WSÏDOW VÏVRPVWLV\VWHPHUUHDNUHDWLYHRPUÏGHULQGN•ERJVNROHPY 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

5XPY’U

.RQWDNWWOI

.RQWDNWWOI

$WWUDNWLYYLOODSÏGHQSRSXO’UH'URQQLQJKROPYHM

*UXQG

Op mod 3 mio. besøg hver måned Vælg EDC hvis din bolig skal ses

6DJ

*O9LERUJYHM+YDP +\JJHOLJHMHQGRPL¡SODQPHGN’OGHURJWLOK•UHQGHJDUDJH(MHQGRPPHQ HU EHOLJJHQGH L GHQ K\JJHOLJH ODQGVE\ +YDP KYRU GHU HU QHP DGJDQJ WLO EODQGWDQGHW9LERUJ+REUR5DQGHUVRJ$DUV

.RQWDNWWOI

6S’QGHQGHRJXWUDGLWLRQHO

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

F

6DJ

)\UNLOGHYHM5•UE’N 1XNDQGXHUKYHUYHGHWWHK\JJHOLJHOLOOHODQGVWHGEHOLJJHQGHPHOOHP+DYH UVOHYRJ+REUR'HUHUFDKDMRUGVÏGHUHUSODGVWLOPLQGUHG\UHKROG

Søndergade 5 9640 Farsø

6DJ

9HVWHUYDQJ$DUV 6S’QGHQGHYLOODPHGVXSHUEHOLJJHQKHGW’WSÏLQGN•ERIIWUDQVSRUWPY %ROLJHQ HU LQGU PHG EOD *’VWHWRLOHW 6WRU YLQNHOVWXH PHG PXUHW SHMV Y’URJVRYHY’U3’QWO\VWEDGHY’U6WRUWEU\JJHUV/\VWN•NNHQPHGVSL VHSODGV%U\JJHUV6WRUWPXUHWFDUSRUWVDPWRYHUG’NNHWWHUUDVVH %ROLJ *UXQG 5XP 2SI•UW 3ULVXGEHWDOLQJ Pª Y’U %UWQWHNVNOHMHUXGJ N’OGHUPª   (MHUXGJLIWHU .RQWDNWWOI

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 16

30. MARTS 2015

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

(WVWRUWRJVS’QGHQGHKXV

/\VRJO’NNHUOHMOLJKHGLFHQWUXPDI$DUV

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ IUHGDJGDSU WLO

D

C

6DJ

$VVHUVYHM$DUV (WVWRUWRJVS’QGHQGHKXV+HUHUPEROLJKYRUPHULN’OGHUHQ %HOLJJHQKHGHQHUFHQWUDORJPHGJÏDIVWDQGWLODOWLE\HQ,QGU3’QWQ\HUH N•NNHQ+\JJHOLJHVWXHUVDPWN’OGHUKYRUHQGHOHUUHJLVWUHUHWVRPEHERHO VH7’WSÏPLGWE\LQGN•EPY %ROLJ *UXQG 5XP 2SI•UW 3ULVXGEHWDOLQJ Pª Y’U %UWQWHNVNOHMHUXGJ N’OGHUPª  (MHUXGJLIWHU  .RQWDNWWOI

+HUNDQGXJ•UHHWULJWLJJRGWN•E

6DJ

-\OODQGVJDGH%WK$DUV /\VRJO’NNHUOHMOLJKHGLGHQLQGUHE\GHORJPHGOHWDGJDQJWLOVWRUWVHWDOWL E\HQ /HMOLJKHGHQ HU L SODQ RJ PHG GHWV L DOW P IÏU GX PDVVHU DI SODGV*HQHUHOWHUOHMOLJKHGHQYHOKROGWRJS’QHJXOYHVDPWXGVLJWRYHUE\ HQ %ROLJ (WDJH 5XP 2SI•UW 3ULVXGEHWDOLQJ Pª Y’U %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU .RQWDNWWOI

9HOIXQJHUHQGHDQGHOVIRUHQLQJ

³EHQWKXV

.YDOLWHWVEHWRQHWRJWLGVO•VYLOOD

³EHQWKXV

$1'(/6 %2/,*

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGDSU WLO

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGDSU WLO

1<+(' C

6DJ 'U'DJPDUV9HM$DUV 6•JHU GX HQ K•MW EHOLJJHQGH HWSODQVYLOOD L DWWUDNWLYW NYDUWHU VÏ NDQ GHQQH Y’UHGHWRSODJWHYDOJ+DUGXK’QGHUQHVNUXHWULJWLJWSÏNDQGXKHUJ•UH HWULJWLJJRGWN•E 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW3ULV %ROLJ\GHOVH )RUEUXJVDIK’QJLJHIRUKROG

.RQWDNWWOI

)ORWDUNLWHNWWHJQHWHWSODQVIDPLOLHYLOODSÏEHGVWHEHOLJJHQKHG

³EHQWKXV

 %ROLJPª  

5XPY’U

2SI•UW

6DJ

+DQV(JHGHV9HM$DUV +HUKDUIDPLOLHQJRGSODGVWLODWRSIRVWUHHJQHE•UQLGHWWHYLUNHOLJVPXNNH RJLQGIO\WQLQJVNODUHKMHP(QYLUNHOLJNYDOLWHWVEHWRQHWRJWLGVO•VYLOOD 3ULVXGEHWDOLQJ %ROLJPª %UWQWHNVNOHMHUXGJ  (MHUXGJLIWHU 

.RQWDNWWOI

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

0RGHUQHRJE•UQHYHQOLJNYDOLWHWVYLOOD

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGDSU WLO

D

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU 

%ROLJ Pª 

C

6DJ

+DQV(JHGHV9HM$DUV 6•JHU,HQEROLJKYRUGHUHUSODGVWLOGHQVWRUHIDPLOLHE•UWXUHQJÏWLO+DQV (JHGHV 9HM L $DUV )DQWDVWLVN JUXQG PHG JÏUGKDYHPLOM• PDQJH WHUUDV VHUQ\WWHRJSU\GKDYH *UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U  .RQWDNWWOI

6’UGHOHVYHOKROGWSODQVYLOODLUROLJWNYDUWHU

6DJ

6WHQLOGK•MEDNNHQ$DUV ,QGIO\WQLQJVNODUQ\HUHYLOODIUD$OUXPPHWHUNHUQHQLGHQQHEROLJ%HOLJ SÏHQDIGHDEVROXWEHGUHJUXQGHLVWHQLOGK•MXGVW\NQLQJHQPHGXGVLJWQHG RYHU GDOHQ (QWUH %U\JJHUV )ORW N•NNHQDOUXP 2SKROGVVWXH Y’U RJ EDGHY’U %ROLJ *UXQG 5XP 2SI•UW 3ULVXGEHWDOLQJ Pª Pª Y’U %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU .RQWDNWWOI

+HUHUGHUSODGVWLOVWRUHDUPEHY’JHOVHU

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGDSU WLO

1<+('

1HGVDW .U

C

 

%ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

B

6DJ

.HOGJÏUGYHM$DUV 9HOLQGUHWWHWHWSODQVYLOODPHGVWRUPXUHWJDUDJHY’UNVWHGRJXGKXVEHOLJ JHQGHLGHWDWWUDNWLYH.HOGJÏUGNYDUWHU%ROLJHQHUO•EHQGHUHQRYHUHWDIV’O JHULGHQQHVHMHUWLGRJIUHPVWÏULQGIO\WQLQJVNODUW 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

C

6DJ

2XVWUXSYHM$$DUV'DOJDDUGHQ 'HQQHDQGHOVEROLJHU\GHUVWDWWUDNWLYKHUIÏUGXPEROLJDUHDOPHGHQ XQLNEHOLJJHQKHGRJPXOLJKHGIRUOHMHDII’OOHVUXPEÏGHWLOGHWEHVNHGQHRJ GHWVWRUHDUUDQJHPHQW

Søndergade 5 9640 Farsø

6DJ

0RUXPYHM0RUXP 'HQQH ODQGHMHQGRP OLJJHU XJHQHUHW IUD YHMHQ L UROLJH RPJLYHOVHU PHG HQ XHQGHOLJ XGVLJW XG RYHU PDUNHUQH (MHQGRPPHQ HU O•EHQGH UHQRYHUHW RJ HQHUJLP’VVLJWHUGHWPHJHWELOOLJWDWERKHU 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

 

%ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U  .RQWDNWWOI

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

30. MARTS 2015

SIDE 17

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

e d n e k k æ d s Land Åbent hus ng i d l e m l i t m ed

Vil du til Åbent hus i påsken? Vælg en bolig på edc.dk og tilmeld dig direkte - eller kontakt din lokale EDC-mægler )ORWUHQRYHUHWKHVWHO\VWHMHQGRPOLJHXGHQIRU+RUQXPE\

&HQWUDOWEHOLJJHQGHPXUHUPHVWHUYLOOD

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ O•UGDJGDSU WLO

6M’O FKDU PH

1<+('

E

6DJ

+MHGVE’NYHM6XOGUXS 6PXNRJSU’VHQWDEHOPXUHUPHVWHUYLOODSÏDWWUDNWLYEHOLJJHQKHGPLGWL6XO GUXS+XVHWIUHPVWÏUYHOKROGWRJPHGUHVSHNWIRUGHQRSULQGHOLJHDUNLWHNWXU (QGYVWRUWPXUHWJDUDJHDQO’J 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

%ROLJ  N’OGHUPª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U  .RQWDNWWOI

/DQGHMHQGRPEHOLJJHQGHLVN•QQDWXU

1<+('

6DJ

*\YHOJÏUGYHM+RUQXP )ORW UHQRYHUHW O\VWHMHQGRP EHOLJJHQGH L VN•QQH RPJLYHOVHU W’W SÏ +RUQXP E\ 6WXHKXVHW HU Q’QVRPW RJ JHQQHPJULEHQGH UHQRYHUHW VLGHQ PHG PDQJH JRGH GHWDOMHU IORW WHUUDVVH RJ GREEHOW LQWHJUHUHW JDUDJH Y’UNVWHG PY*RGHXGKXVHPHGKHVWHERNVHRSYDUPHWVDGHOUXPPY(QGYVWÏOKDO VRPSWEHQ\WWHVWLOLQGHQG•UVULGHEDQH8GHQG•UVULGHEDQH2SYDUPHVYHG YDUPHSXPSHNRPELQHUHWPHGVROFHOOHDQO’J(QHMHQGRPVRPE•URSOHYHV

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU %ROLJ *UXQG 5XP 2SI•UW N’OGHUPª Pª Y’U RPE\JJHW   .RQWDNWWOI

+\JJHOLJRJYHOKROGWEROLJIRUHQGHQDIEOLQGYLOODYHM D

6DJ

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

E

5ROGYHM$DUV )RUHQGHQDIEOLQGJUXVYHMLHQV’UGHOHVIORWQDWXURPJLYHWDIVNRYRJV•ILQ GHUGXGHQQHODQGHMHQGRP+HUKDUPDQYLUNHOLJI•OHOVHQDIDWY’UHSÏODQGHW RJLNNHGHVWRPLQGUHVÏEHILQGHUPDQVLJIDNWLVNNXQPHGXQGHUPLQXWWHUV N•UVHOWLO$DUVE\%HOLJJHQKHGHQHULNNHDWWDJHIHMODIRJIUDVWXHKXVHWKDU PDQHWVN•QWNLJXGRYHUPDUNHURJWU’HU(MHQGRPPHQJLYHUPXOLJKHGIRU PLQGUH G\UHKROG RJ PHG XGE\JQLQJHUQH HU GHU RJVÏ SODGV WLO DW G\UNH GH SODGVNU’YHQGHKREE\HU

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU %ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

6DJ

6•QGHUXSJÏUGYHM6•QGHUXS ,6•QGHUXSE\NDQPDQILQGHGHQQHK\JJHOLJHRJYHOLQGUHWWHGHEROLJIRUHQ GHQDIHQEOLQGYLOODYHM6HOYHHMHQGRPPHQKDUDOWKYDGGHIOHVWHHIWHUVS•U JHUPHGOHWDGJDQJWLOKRYHGYHMRJPRWRUYHM( 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

 

%ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 18

30. MARTS 2015

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre %HP’UNSULVHQRJGHQOHWWHDGJDQJWLOPRWRUYHM(

³EHQWKXV

edcdanebo.dk 3U’VHQWDEHOYLOODOLJHLXGNDQWHQDI1•UDJHUE\

6XSHUO’NNHUDQGHOVEROLJSÏP

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

$1'(/6 %2/,*

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

G

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJNOG  

D

6DJ

(OEMHUJYHM.JV7LVWHG 6WRU RJ IXQNWLRQHO HMHQGRP PHG WLOK•UHQGH VWRUW Y’UNVWHG DQYHQGW WLO HU KYHUY (MHQGRPPHQ HU SÏ QXY’UHQGH WLGVSXQNW DQYHQGW VRP PDOHUIRUUHW QLQJRJYLOIRUWVDWY’UHLGHHOWLOOLJQHQGH *UXQG

5XPY’U

2SI•UW3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJNOG  

.RQWDNWWOI

B

6DJ

6ROK•MYHM1•UDJHU 3U’VHQWDEHOYLOODVRPKDUIÏHWQ\IDFDGHGDPDQKDULVROHUHWGHQXGYHQGL JH IDFDGH RJ KHUHIWHU SXGVHW GHQ %ROLJHQ IUHPVWÏU IORW *DUDJHDQO’J Y’UNVWHGPHGVWRNHUI\U'HUHUNRUWDIVWDQGWLODOWLE\HQ *UXQG

5XPY’U

2SI•UW3ULV %ROLJ\GHOVH )RUEUXJVDIK’QJLJHIRUKROG

 %ROLJPª  

.RQWDNWWOI

9LOGXJHUQHERPHGJÏDIVWDQGWLOKRYHGJDGHQ"

³EHQWKXV

5XPY’U

2SI•UW

.RQWDNWWOI

6WDQGHQKHUHUKHOWLWRSEHP’UNGHQODYHKXVOHMH

$1'(/6 %2/,*

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

6DJ

+DQV(JHGHVYHM$DUV /’NNHUDQGHOVEROLJSÏPEROLJDUHDOPHGFDUSRUWRJLVROHUHWUHGVNDEV UXP%ROLJHQHURSI•UWLYHGOLJHKROGHOVHVIULHPDWHULDOHURJEHOLJJHQGHSÏRS WLOI’OOHVDUHDORJPDUNHUVDPWJÏDIVWDQGWLOQDWXUVN•QWRPUÏGH

6N•QDQGHOVEROLJSÏ(QJWRIWHQL$DUV

$1'(/6 %2/,*

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

1<+(' E

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJNOG  

C

6DJ

1LEHYHM$DUV 9LOGXJHUQHERPHGJÏDIVWDQGWLOKRYHGJDGHQ"&DUSRUWRJHWXGKXV/LOOH HQWUHPHGWUDSSHWLOW•UN’OGHU6SLVHN•NNHQ7RLOHW6WXHPNDUQDSRJWU’ JXOY)RUJDQJPWUDSSHWLOVDO5HSRV1\HUHEDGHY’U9’URJVRYHY’U *UXQG

5XPY’U

2SI•UW3ULV %ROLJ\GHOVH )RUEUXJVDIK’QJLJHIRUKROG

 %ROLJPª  

.RQWDNWWOI

B

6DJ

(QJWRIWHQ$DUV +HU VNDO PDQ NXQ VSHNXOHUH SÏ DW EHVWLOOH IO\WWHPDQGHQ IRU DOW DQGHW HU L RUGHQ 'HQQH DQGHOVEROLJ KDU Q\W WDJ Q\H WU’DOX YLQGXHU +DUGL SODQNN•NNHQWU’JXOYHRJVDPWLGLJIÏUGXFDUSRUWXGHVWXHRJXGKXVH 5XPY’U

2SI•UW

3ULV %ROLJ\GHOVH )RUEUXJVDIK’QJLJHIRUKROG

 %ROLJPª  

.RQWDNWWOI

*HGLJHQRJYHOEHOLJJHQGHHWSODQVYLOODSÏ7YHEMHUJL$DUV

6DJ

(QJWRIWHQ$DUV 8WUROLJIORWRJJHQQHPUHQRYHUHWDQGHOVEROLJSÏJRGEHOLJJHQKHG%ROLJHQHU RSI•UWLU•GHWHJOVWHQRJPHGWDJG’NQLQJLHWHUQLW(QGYLGHUHJDUDJHRJXG KXV1\HUHIOLVHEHODJWLQGN•UVHOJÏUGKDYHPY 5XPY’U

2SI•UW

.RQWDNWWOI

$WWUDNWLYHWSODQVYLOODSÏJRGEHOLJJHQKHG

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

1<+('

D

E

6DJ

+DQV(JHGHV9HM$DUV 9HOKROGWRJYHOEHOLJJHQGHIDPLOLHYLOODPHGJRGXGVLJWRYHURPUÏGHW+XVHW HU EHOLJJHQGH L DWWUDNWLYW YLOODNYDUWHU PHG NRUW DIVWDQG WLO PLGWE\HQ RJ W’W YHGGHWQDWXUVN•QQHRPUÏGHSÏ7YHEMHUJPHGVNRYV•HURJÏGDO 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 

%ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U  .RQWDNWWOI

8QLNSODFHULQJLPLGWE\HQJRGVWLO

+HUILQGHUGXHQK\JJHOLJEROLJLJRGVWDQG

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

F

 %ROLJNOG  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

D

6DJ

3UHJHOYDQJ$DUV 'HWWHHUHQEROLJVRPVM’OGHQWNRPPHUWLOVDOJLE\HQFKDUPHUHQGHSDWUL FLDYLOODKYRUPDQVNDOLJHQQHPHQUHQRYHULQJ+HUNDQPDQIÏHQXQLNSODFH ULQJLPLGWE\HQRJVWLOHQLVHOYHYLOODHQHUEHVWHPWLNNHDWIRUQ’JWH 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

)DPLOLHYLOODSÏJRGEHOLJJHQKHGL$DOHVWUXSE\

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

Søndergade 5 9640 Farsø

6DJ

VWHUPDUNHQ$DUV 9HOKROGWYLQNHOYLOODSÏÑHQDIE\HQVEHGVWHEHOLJJHQKHGHU%ROLJHQHURSI•UW L NDONVDQGVWHQ RJ PHG JRG JDUDJH RJ Y’UNVWHG ,QGU 6WRU RSKROGVWXH PHGXGJDQJWLOKDYHRJVN•QWHUUDVVH*’VWHWRLOHW6RYHY’UY’U%U\J JHUV%DGHY’UHOVH/\VWN•NNHQPHGVSLVHSODGV %ROLJ *UXQG 5XP 2SI•UW 3ULVXGEHWDOLQJ Pª Pª Y’U %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU .RQWDNWWOI

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

D

6DJ

%ROGUXSYHM6LPHVWHG EHP’UNDWKHUIÏUPDQPHJHWIRUSHQJHQHVDPWGHWHUQRJHWELOOLJHUHHQG DWERWLOOHMH,GDJHUGHUROLHI\UPHQGHUHUSODQHURPDWIMHUQYDUPHQIUD$D OHVWUXSVNDOOLJJHVLQGWLO6LPHVWHGE\

6DJ

$QO’JVYHM$DOHVWUXS (QKHUOLJWEHOLJJHQGHHMHQGRPLUROLJHRJVN•QQHRPJLYHOVHUQ’UYHG5R VHQSDUNHQ'HQQHHMHQGRPHUDOWKYDGPDQKDUEUXJIRUVRPE•UQHIDPLOLHL $DOHVWUXSE\ 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJNOG  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

30. MARTS 2015

SIDE 19

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre 9HOEHOLJJHQGHYLQNHOYLOODPHGRYHUNRPPHOLJKXVOHMH

³EHQWKXV

edcdanebo.dk +ÏQGY’UNHUFKHFNNUYHGKXUWLJKDQGHO(QXQLNMDJWHMHQGRP

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

+ÏQGY’U NHUFKHFN .U

D

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 

%ROLJ Pª 

E

6DJ

3LOHYHM$DOHVWUXS (UGXSÏXGNLJHIWHUHQYHOEHOLJJHQGHYLQNHOYLOODPHGHQRYHUNRPPHOLJKXV OHMHVÏHUGHWWHVLNNHUWEROLJHQIRUGLJ7LOEROLJHQK•UHUHQJRGJDUDJHPHG UHGVNDEVUXPRJHQQHPRJRYHUVNXHOLJKDYH *UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U  .RQWDNWWOI

6DJ

*LVOXPYHM$DUV (QXQLNMDJWHMHQGRPEHOLJJHQGHLVPXNNHRPJLYHOVHUPHOOHP$DOHVWUXSRJ $DUV6HOYHVWXHKXVHWHULOLHEKDYHUNODVVHQ7LOHMHQGRPPHQHUGHUKD PDUNVNRYRJODYWOLJJHQGHDUHDOHU+ÏQGY’UNHUFKHFNNU %ROLJ *UXQG 5XP 2SI•UW 3ULVXGEHWDOLQJ Pª Y’U %UWQWHNVNOHMHUXGJ N’OGHUPª  (MHUXGJLIWHU  .RQWDNWWOI

0•GRVSÏPHVVHQ )RUÏULIRUDQGULQJ GHQDSULO .LJIRUELNRQWRUHWRJKHQWHQJUDWLVLQGJDQJVELOOHW

0DQJHEROLJNYPRJSDVVHQGHXGKXVHDOWLJRGVWDQG

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

F

%ROLJ  N’OGHUPª 

D

6DJ

7RUXSYHM*XOGDJHU +HUILQGHUGXHQODQGOLJEHOLJJHQGHHMHQGRPPHGPDQJHEROLJNYPRJSDV VHQGH VW•UUHOVH XGKXVH GHW PHVWH KDU JHQQHPJÏHW HQ VW•UUH UHQRYHULQJ +HUHUGHUPDVVHUDIPXOLJKHGHUIRUGHQUHWWHIDPLOLH 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

'HWWHHUEROLJHQWLOIDPLOLHQVRP•QVNHUOLYHWSÏODQGHWLHWVWRUWRJJRGWKXV

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

6DJ

UQK•MYHM*XOGDJHU /HGHUGXHIWHUODQGOLJLG\ORJPDVVHUDISODGVLEROLJHQVÏVHQ’UPHUHKHU 'HWWHVWHGXGHP’UNHUVLJYHGGHLNNHPLQGUHHQGNYPEROLJDUHDO'HW WHHUEROLJHQWLOIDPLOLHQVRP•QVNHUOLYHWSÏODQGHWLHWVWRUWRJJRGWKXV 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 

%ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

+\JJHOLJWODQGHMHQGRPOLJHXGHQIRU*XQGHUVWHGE\

)ORWO\VWHMHQGRPNXQNPIUD$DUVE\

³EHQWKXV

%UXVÏYHM*XQGHUVWHG +\JJHOLJW QHGODJW ODQGEUXJ PHG IULWOLJJHQGH VWXHKXV RJ JRGH KDU PRQLVNH XGKXVH 6WXHKXVHW HU RS I•UW PHG SXGVHGH PXUH RJ WDJ G’NQLQJ L U•GW EHWRQWHJO 8GKXV PHG VWDOG VDPW JDUDJH RJ Y’UN VWHG (QGYLGHUH PDVNLQKXVODGH *UXVEHODJW JÏUGVSODGV 1DWXUVN•QW EHOLJJHQGH L IUHGHOLJH RPJLYHOVHU OLJH XGHQIRU *XQGHUVWHG E\ ,QGU %DJJDQJ *’VWHWRLOHW .•NNHQ 9LNWUXP 2SKROGVVWXH PEURYQ 1\HUHEDG6RYHY’UVDOY’U

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

D

6DJ

/•JVW•UYHM$DUV 6S’QGHQGH O\VWHMHQGRP PHG ULJWLJ JRGH E\JQLQJHU EHOLJJHQGH NXQ NP IUD$DUVE\%\JQLQJHUQHHUJHQQHPUHQRYHUHWLV’OJHUVHMHUWLGRJIUHPVWÏUL IORWLQGIO\WQLQJVNODUVWDQG*RGHXGE\JQLQJHUPGREEHOWJDUDJHPY 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU 

%ROLJ Pª 

*UXQG 5XP 2SI•UW Pª Y’U RPE\JJHW  .RQWDNWWOI

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

Søndergade 5 9640 Farsø

G

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

 

%ROLJ *UXQG 5XP 2SI•UW N’OGHUPª Pª Y’U   6DJ .RQWDNWWOI

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 20

30. MARTS 2015

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre +HUVNDEHOLJODQGHMHQGRPLIORWRJYDULHUHWQDWXU

+\JJHOLJQHGODJWODQGHMHQGRPL)MHOV•

³EHQWKXV

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

E

 %ROLJNOG  

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

F

6DJ

%RUXSYHM%RUXS +HUVNDEHOLJODQGHMHQGRPEHOLJJHQGHLIORWRJYDULHUHWQDWXUQ’U1LEH$DUV RJ$DOERUJPHGKD.DQRJVÏN•EHVPHGFDKDIRUNU HOOHUIRUPHGFDKD-RUGHQOLJJHURPNULQJHMHQGRPPHQ *UXQG

5XPY’U

2SI•UW %ROLJPª  

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

9HOLQGUHWWHWRJLQGIO\WQLQJVNODUYLOOD

³EHQWKXV

*HGLJHQRJGHOYLVWPRGHUQLVHUHWYLOODQ’U$DUVPLGWE\

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

 %ROLJPª  

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

D

6DJ

6GU%RXOHYDUG$DUV 'HQQH HMHQGRP KHQYHQGHU VLJ WLO GHQ EUHGH PÏOJUXSSH GD GHQ HU RYHU VNXHOLJYHOKROGWRJKDUHQJRGVW•UUHOVH7LOK•UHQGHHMHQGRPPHQHUGHUHQ VWRULQGN•UVHOFDUSRUWRJKREE\UXP *UXQG

5XPY’U

2SI•UW RPE\JJHW 

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

 %ROLJPª  

³EHQWKXV

5XPY’U

2SI•UW6N•QHMHQGRPPXOLJKHGIRUOHMHDIFDKDMRUG

³EHQWKXV

$1'(/6 %2/,*

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

*UXQG

.RQWDNWWOI

9HOEHOLJJHQGHDQGHOVEROLJ

$1'(/6 %2/,*

6DJ

6GU%RXOHYDUG$DUV *HGLJHQ RJ GHOYLVW PRGHUQLVHUHW YLOOD Q’U $DUV PLGWE\ PHG OHW DGJDQJ WLO GHWPHVWH9LOODHQHURSI•UWPHGQ\HUHGHFUDWDJ(QGYLGHUHWLOK•UHQGHXGH VWXHRJPXUHWJDUDJHPHGUHGVNDEVRJKREE\UXP'HUHUVN•QKDYH

.RQWDNWWOI

$WWUDNWLYDQGHOVEROLJPHGRYHUNRPPHOLJKXVOHMH

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

C

 %ROLJPª  

D

6DJ

(QJWRIWHQ$DUV )ORWRJYHOKROGWDQGHOVEROLJPHGRYHUVNXHOLJKDYH5HQRYHUHWEU\JJHUV5H QRYHUHW VSLVHN•NNHQ %DGHY’U PQLFKH RJ JXOYYDUPH 6RYHY’U 9’U (Q WUH6WXHPHGXGJDQJWLOWHUUDVVHRJKDYHQVRPHURPNUDQVHWDIK’N 3ULV %ROLJ\GHOVH )RUEUXJVDIK’QJLJHIRUKROG

D

6DJ

6GU%RXOHYDUG$DUV 6NDOGLQQ’VWHEROLJY’UHLQGIO\WQLQJVNODURJOLJJHLJÏDIVWDQGWLODOWLE\HQ VÏHUKHUHQGHMOLJYLOODKYRUDOWHULHQV’UGHOHVJRGVWDQG'HUHUEDGEU\J JHUVN•NNHQVWXHVRYHY’UHOVHRJY’UHOVH

.RQWDNWWOI

5XPY’U

2SI•UW

3ULV %ROLJ\GHOVH )RUEUXJVDIK’QJLJHIRUKROG

 %ROLJPª  

5XPY’U

2SI•UW

³EHQWKXV

³EHQWKXV

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

5XPY’U

2SI•UW RPE\JJHW 

³EHQWKXV

E

 %ROLJPª  

*UXQG

5XPY’U

2SI•UW.RQWDNWWOI

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

D

6DJ

1\JDGHVWUXS 1XKDUGXPXOLJKHGHQIRUDWN•EHGHQQHYLOODVRPKDUPDVVHUDISODGV6’O JHUKDUVHOYRSI•UWEROLJHQ+XVHWHULQGUHWWHWPHGY’UVRYHY’UN•NNHQ EU\JJHUVEDGJ’VWHWRLOHWVWRUYLQNHOVWXHRJXGHVWXH 3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

*UXQG

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

6DJ

1•UUHJDGHVWUXS 9HOKROGWRJO•EHQGHPRGHUQLVHUHWHMHQGRPPHGPJUXQGEHOLJJHQ GHRSPRGE\HQVVWDGLRQ%\JQLQJHUQHEHVWÏUDIIULWOLJJHQGHVWXHKXVL¡ SODQGHMOLJGREEHOWJDUDJHPHGDXWSRUWHRJJRGWI\UUXPPHGVWRNHUI\U

 %ROLJPª  

+HUNDQGXERELOOLJHUHHQGGXNDQERWLOOHMH

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

 %ROLJNOG  

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

.RQWDNWWOI

3UDNWLVNIDPLOLHYLOODPHGPDVVHUDISODGV

PHGWLOPHOGLQJ PDQGDJGDSU WLO

6DJ

9DON\ULHYHMVWUXS (MHQGRPPHQ IUHPWÏU YHOKROGW RJ HU RSI•UW L SXGVHGH PDOHGH \GHUPXUH RJ PHG WDJG’NQLQJ L U•GH EHWRQWDJVWHQ )LQ VWDOG PHG VDGGHOUXP Y’UNVWHG RJI\UUXPPHGVWRNHUI\U(QGYLGHUHVWRUGREEHOWFDUSRUWPHGUHGVNDEVUXP

.RQWDNWWOI

1HGODJWODQGEUXJLQGHPLGWLE\HQ

D

E

6DJ

(QJWRIWHQ$DUV )ORWRJV’UGHOHVYHOEHOLJJHQGHDQGHOVU’NNHKXVPHGVN•QRJRYHUNRPPH OLJKDYHFDUSRUWPY%ROLJHQHUEHOLJJHQGHLVN•QWRPUÏGHW’WYHGGHWQD WXUVN•QQHRPUÏGH7YHEMHUJPHGV•HUVNRYRJÏGDO

.RQWDNWWOI

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

*UXQG

6DJ

*LVOXPYHM$DUV +HUILQGHUGXEROLJHQWLOGHPVRPJHUQHYLOKDYHHQVROLGYLOODRJJDUDJHDQ O’JGHUNDQDQYHQGHVWLOIOHUHIRUPÏO%ROLJHQOLJJHUIÏNPXGHQIRU$DUVE\L *LVOXP1\HUHFDUSRUW%ROLJHQIUHPVWÏULIRUQXIWLJVWDQGRJEHP’UNGHQOD YHKXVOHMH *UXQG 5XPY’U 2SI•UW 3ULVXGEHWDOLQJ %ROLJPª RPE\JJHW %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU 

.RQWDNWWOI

,QGIO\WQLQJVNODUIDPLOLHYLOODSÏFHQWUDOEHOLJJHQKHG

D

E

6DJ

6WHQVE’NYHM)MHOGV• 9LOGXJHUQHERLÑQDIVODJVHQVÏVNDOGXNLJJHQ’UPHUHSÏGHQQHVN•QQH ODQGHMHQGRPVRPHUEHOLJJHQGHLXGNDQWHQDI)MHOV•HQK\JJHOLJRJDNWLY ODQGVE\PHGIULVNROHVSRUWVNOXEGDJVLQVWLWXWLRQHUPY

.RQWDNWWOI

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

*RGRJVROLGEROLJOLJHXGHQIRU$DUVE\

³EHQWKXV

PHGWLOPHOGLQJ V•QGDJGDSU WLO

3ULVXGEHWDOLQJ %UWQWHNVNOHMHUXGJ (MHUXGJLIWHU

edcdanebo.dk

6DJ

1•UUHJDGHVWUXS +HUIÏUGXHQJHGLJHQHWSODQVU•GVWHQVYLOODPHGJRGXGHVWXHRJPXUHWJD UDJHXGKXVSÏHQJRGFHQWUDOEHOLJJHQKHGLVWUXSE\%ROLJHQHULQGUHWWHW PHG HQWUH 9LQNHOVWXH 6SLVHVWXH PHG XGJDQJ WLO JRG RJ DQYHQGHOLJ XGH VWXH 3ULVXGEHWDOLQJ %ROLJNOG *UXQG 5XPY’U 2SI•UW RPE\JJHW %UWQWHNVNOHMHUXGJ   (MHUXGJLIWHU  .RQWDNWWOI

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

30. MARTS 2015

SIDE 21

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

SPÆNDENDE BYGGEGRUNDE MIDT I NATUREN

TVEBJERGVEJ I AARS PRISER INCL. TILSLUTNINGSAFGIFTER TIL EL, VAND OG KLOAK

Vi har mulighed for at sælge nøglefærdigt hus på Tvebjerg udstykningen.

NYE PRISER

122 121

Grund nr. 123

Areal 2.707 m2

123

Før pris 1.195.000,-

120

NY PRIS 895.000,-

Grund nr. 117

Areal 1.600 m2

117

Areal 1.096 m2

Før pris 990.000,-

Areal 1.196 m2

138

152

SOLGT

126

151

137

150

136

TV

Før pris 750.000,-

R G

VE

132

145

Areal 1.070 m2

Areal 1.184 m2

ED ES

102

104

103

115

EG

Før pris 930.000,-

114

116 113

NY PRIS 745.000,-

Grund nr. 112

101

130

AN S H

Grund nr. 108

105

131

J

VE J

NY PRIS 565.000,-

146 E B JE

127

133

147

160

128

134

148

161

172

129

135

149

Før pris 750.000,-

NY PRIS 565.000,-

Grund nr. 151

118 125

NY PRIS 795.000,-

Grund nr. 152

124

119

106

108

109 112 110

Før pris 850.000,-

111

NY PRIS 650.000,-

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 22

30. MARTS 2015

Sådan overgår du let naboens græsplæne Stiga giver gode råd til plæneplejen

Solen har fået sin styrke tilbage og mildere vinde begynder at trække danskerne ud i haven for at arbejde. Men hvert år kommer mange danskere til skade under havearbejdet, og især fingre, tænder og øjne er udsatte. Med lidt omtanke kan man ofte undgå haveulykkerne og stadig få arbejdet gjort.

Haven kan slå hårdt

Havesæsonen medfører ulykker BOLIG: Påsken ligger lige om hjørnet, og det betyder arbejde til den flittige husog sommerhusejer, som skal i gang med havearbejdet. Men ønsket om en velplejet have kræver sine ofre. I 2010 registrerede man på skadestuerne i Aarhus, Glostrup og Odense over 5.000 ulykker i haver, hvilket svarer til omtrent 30.000 haveulykker i hele Danmark. Cirka 15 procent af haveulykkerne skete under brug af haveredskaber som hækkeklipper, motorsave, økser og så videre. Også forsikringsselskabet Topdanmark modtager hvert år anmeldelser fra folk, der er kommet til skade i haven. - Vi ser mest skader på fingre og tænder, hvor man lige har mistet kontrollen over sit haveredskab. Men der er også hver sæson ek-

sempler på folk, der falder ned fra stiger eller skader ryggen på hårdt gravearbejde, siger salgschef Gunnar Steffensen fra Topdanmark i Viborg. Selvom haven nogle gange slår igen skal man ikke være bange for at tage fat. Med omtanke og sund fornuft kan risikoen for skader i forbindelse med havearbejdet let minimeres, påpeger overlæge Sven Viskum fra Socialmedicinsk Enhed på Bispebjerg Hospital. - Det er vigtigt at slå fast, at det generelt er sundt for både kroppen og hovedet at gå i haven og bruge kræfterne. Men nogle af de skader, vi ser, har noget at gøre med, at folk ikke er i god form eller ikke er vant til hårdt fysisk arbejde. Derfor skal man lige tænke sig om, hvis man tror, det er let at flytte et ton fliser på en formiddag

eller grave rødder op, siger Sven Viskum. Et andet godt tip er at vænne sig til haveredskaberne, inden man går i gang med opgaven. - Der, hvor der er mulighed for, at noget kan gå galt, går det galt. Det er tit noget så banalt som en ledning, der ligger og flyder. Eller at man ikke lige undersøger, hvordan hækkeklipperen virker og hvad den vejer. Man skal lige sætte sig ind i, hvad man har med at gøre, især hvis det er et tungt værktøj eller hvis man vil fælde et træ. Omtanke kan forebygge meget, siger Sven Viskum. De mere alvorlige haveulykker ses heldigvis sjældnere, men ikke desto mindre ryger der hvert år både fingre og tæer i plæneklipperen eller på den benzindrevne hækkeklipper. Og selvom ulykkesforsikringen som oftest dækker i disse tilfælde, er det ikke rart at komme slemt til skade. De gode råd: - Start med en let opgave, så kroppen kommer i gang - Variér dit arbejde i løbet af dagen. - Lyt til din krop, så du undgår overbelastning. - Sørg for at stigen står stabilt, før du kravler op på den. - Ryd op efter havearbejdet, så du holder havemaskiner Skær Torsdag Stegt flæsk, 69 kr kl. 18-21 og skarpe haveredskaber Skær Torsdag Stegt flæsk, 69 kr kl. 18-21 kl.69 18-21 Lang væk fra nysgerrige hænder. Skær Fredag Torsdagbuffet Stegt99kr flæsk, kr kl. 18-21 Fredag buffet 99kr kl. 18-21 Lang - Træk stikket ud af kontaklørdag buffet buffet 99kr 99kr kl. kl 18-21 PåskeFredag 18-21 Lang ten når du ikke bruger det lørdag buffet 99kr kl 18-21 Påske Husk Bord bestilling på18-21 Tlf: 98663250 lørdag buffet 99kr kl Påske elektriske haveredskab. Husk Bord bestilling på Tlf: 98663250

BOLIG: Det er tid til at køre plæneklipperen i stilling og gøre klar til at overtrumfe naboens perfekte græsplæne. Du klipper, gøder og vander, men hvorfor er det, at græsset alligevel bare nogle gange er  grønnere på den anden side af hækken? Ulrick Havndrup, der er ansat i Stiga og har mere end 20 års erfaring med havepleje, giver dig svaret. - Mange af de haveejere, jeg taler med, tænker mest i klipning og græssorter og tager ikke højde for jorden, som er græssets livsgrundlag, siger Ulrick Havndrup og tilføjer, at det optimale vækstlag for en græsplæne består af cirka 25 procent grus og sand, 25 procent muld, 25 procent vand og 25 procent luft. Har man et meget hårdt jordlag i haven, kan det derfor ifølge Ulrick Havdrup være en rigtig god ide at ”grube” jorden, det vil sige løsne den i dybden, så den bliver porøs, og græsset får mulighed for at få ilt og vand ned til rødderne og dermed brede sig. Dette kan eksempelvis gøres ved at perforere jorden ved brug af en greb, en mosrive eller vertikalskærer. Ulrick Havndrup erkender, at det kan være et stort arbejde, men forsikrer, at når først plænen har de

rigtige betingelser, bliver det den flotteste grønne græsplæne. For at få den tætte og livskraftige græsplæne er der dog én ting, som det danske havefolk har en tendens til at overdrive. - Rigtig mange haveejere gøder deres græsplæne alt for voldsomt. Kunstgødning kan være fint nok i beskedne mængder, men for meget af det er skadeligt for plænen og for miljøet for den sags skyld, fortæller Ulrick Havndrup. Ulrick Havndrup fortæller desuden, at nok skal en græsplæne gødes for ikke at blive langsomt udsultet, men hvis du tror, at du nu skal ud og investere dyrt i kunstgødning, så er det ikke nødvendigvis tilfældet. Der findes nemlig en meget simplere og naturvenlig metode. - Græsset kan i og for sig gøde sig selv under de rigtige forudsætninger. Mange fjerner det afklippede græs og det kan også være fint nok, hvis man ikke klipper plænen så ofte og ikke vil se på bunker af vissent græs. Det kræver så, at du gøder plænen på anden vis, for eksempel ved hjælp af kunstgødning. Men den mest naturlige og effektive måde at gøde sin plæne på er faktisk ved at klippe græsset med en plæneklip-

per med biofunktion også kaldet Multiclip. Så drysser de korte fintklippede strå ned gennem græstæppet og giver direkte næring til jorden, samtidig med du ikke behøver se på bunker af afklippet græs, forklarer han. Fem tips til plænen - Sørg for at have de rigtige jordforhold. Et løst underlag med lige dele luft, muld, grus og vand er de bedste betingelser for græsset. - Brug en greb, høtyv eller vertikalskærer til at løsne jorden, så græsset har plads til at vokse. - Lad græsset blive en smule længere i foråret. Plænen trives bedst med at være en smule langhåret ved de første par klipninger. - Lad plænen få naturlig gødning fra det afklippede græs. Brug plæneklipper med Multiclipfunktion for at undgå bunker af græs, som ligger sig oven på plænen. - Vand kun tre-fire gange om året, kun om sommeren og altid i dybden. Giv 20-30 mm vand i slut maj, midt juni og slut juli. Du må aldrig sjatvande for at reparere tørkeskaderne. Det får rødderne til at søge mod overfladen i stedet for at få styrke fra jorden.

Flejsborghus Flejsborghus Flejsborghus hornumvej 93 Vester hornumvej 93 Vester hornumvej 93 Vester 9640Farsø 9640Farsø 9640Farsø Påsken 2015 Påsken 2015 Påsken 2015

Husk Bord bestilling på Tlf: 98663250 Vi har åben for mad ud af huset hele påsken Vi har åben for mad ud af huset hele påsken Hovedret 100kr for mad ud af huset hele påsken Vi har åben 100kr Hovedret 3. retters menu 100kr135kr Hovedret 3. retters kr menu 135kr 33.retters rettersbuffet menu 150 135kr FILM SKAL SES retters buffet 150 kr 3 dinbuffet næste150 fest retters krhos os fra 300kr. pr. 3Hold Hold din næste fest hos os fra 300kr. pr. I AARS person Hold din næste fest hos os fra 300kr. pr. person Se mere på www.Flejsborghus.dk person TEATER BIO

Se mere på www.Flejsborghus.dk 98663250 Se mere påTlf www.Flejsborghus.dk www.aarsteaterbio.dk Tlf 98663250 Tlf 98663250 Tlf. 98 62 11 75

Fuglekvidder, lyse morgener og stigende temperaturer får de danske haveejere til at drømme om duften af nyklippet græs. Men hvordan får din græsplæne den bedste start på den nye sæson? Ulrick Havndrup fra haveredskabsproducenten Stiga giver dig tips og tricks til at skabe de perfekte forhold for din græsplæne.


Aars Avis

30. MARTS 2015

SIDE 23

Forårsguide til bilen:

Husk sikkerheden! MOTOR: Selv om vinteren er forbi, er det ikke slut med at tænke på sikker kørsel. Bilen skal tjekkes og gøres klar til foråret. Det vigtigste for sikkerheden er at få skiftet til sommerdæk, men velfungerende bremser og rene ruder er også afgørende. En række af de andre tiltag er ren forkælelse og vedligehold for bilen.

Motorcykler på vejene betyder en øget risiko for alvorlige trafikulykker, lyder advarslen fra Rådet for Sikker Trafik.

Motorcykler på vejene øger risiko for ulykker Rådet for Sikker Trafik advarer trafikanter MOTOR: Hundredvis af motorcykler var i sidste uge massivt til stede på vejene, da Bakken nord for København åbnede. Dermed gik motorcykelsæsonen for alvor i gang. Det får nu Rådet for Sikker Trafik til at advare bilister og motorcyklister om, at de bør være ekstra opmærksomme og overholde fartgrænserne, så der ikke sker flere af de voldsomme ulykker, man har set de seneste år. Efter at have undersøgt en række motorcykelulykker, har Havarikommissionen for Vejtrafikulykker tilbage i 2009 slået fast, at der er flere grunde til, at motorcyklister mister livet i trafikken. - I halvdelen af ulykkerne har motorcyklisterne kørt for stærkt. Det betød, at de ikke kunne nå at bremse eller undvige for eksempel for en bil, der enten kom ud fra en sidevej eller som ville svinge og dermed krydse vejen, siger Søren Troels Berg, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik. Desuden betyder motorcyklernes høje fart, at bilisterne har svært ved at vurdere, hvor hurtigt motorcyklisterne kommer kørende. Det gør det svært for bilisterne at vurdere, om de kan nå at krydse vejen, hvis de tror, at motorcyklisten kommer kørende med de lovlige 80 kilometer i timen, men i stedet kommer blæsende med 110 kilometer i timen. Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik motorcyklisterne til at tage den med ro, og de bør desuden være ekstra forsigtige, når de kører ud på vejene, da mange motorcyklister mangler rutine efter at have haft motorcyklen i garage i flere måneder.

Det er også vigtigt, at bilisterne nu holder ekstra øje og kigger godt efter motorcyklisterne. I to ud af tre motorcykelulykker, hvor der var en modpart, orienterede bilisten sig ikke tilstrækkeligt, og overså motorcyklisten – typisk ved venstresving. Personer dræbt i motorcykelulykker: • 2008: 41. • 2009: 27. • 2010: 23. • 2011: 23. • 2012: 11. • 2013: 15. (tallet for 2014 kommer først senere på året). For nemmere at blive set i trafikken, kan motorcyklisterne iføre sig refleksveste eller motorcykeltøj, der har kraftige eller lyse farver. Det vil gøre dem nemmere at blive set på vejen eller i gadebilledet. Gennem årene har stadig flere motorcyklister iført sig en refleksvest, viser målinger fra Rådet for Sikker Trafik.   Motorcyklister med refleksvest: •2010: 9 procent •2012: 13 procent •2014: 16 procent   Gode råd til motorcyklisterne: • Husk at en motorcykel kan være svær at se i trafikken, fordi den fylder meget lidt. • Brug tøj med lyse, synlige farver eller refleksvest, så du nemt kan ses af bilisterne. • Overhold hastighedsgrænsen. • Prøv at få øjenkontakt med bilister, der f.eks. er ved at krydse vejen, så du ved, om de har set dig. • Brug det rigtige sikkerhedsudstyr, det kan reducere skaderisikoen med 50

procent. Husk altid hjelm og køredragt med god rygbeskyttelse. En selvlysende vest gør dig mere synlig. • Tag på køreteknisk kursus, så du lærer at katastrofebremse og undvige i en farlig situation. Gode råd til bilisterne: • Hold ekstra øje – motorcyklister fylder ikke meget på en vej og kan være nemme at overse. • Pas på du ikke forveksler dem med en knallert og tror, at du kan nå at svinge ud fra en sidevej. • Motorcyklister kan køre meget hurtigt – vær sikker på, at du for eksempel kan nå at svinge, før de når frem.

Skift til sommerdæk nu Det vigtigste for at kunne køre sikkert i sommerhalvåret er at skifte til sommerdæk. Nu hvor temperaturen i gennemsnit er over fem grader, har sommerdæk et bedre vejgreb end vinterdæk. - Problemet med vinterdæk er, at de er lavet af blødere materiale end sommerdæk. På tørre veje vil varmen gøre vinterdækkene mindre stabile, særligt i sving og kurver, og bilens bremselængde forøges betydeligt. Vinterdækkene slides også hurtigere på de varme forårsdage, siger Sven Riggelsen. * Sommerdæk skal have en mønsterdybde på mindst 3 mm * Sørg for at spænde hjulbolte og møtrikker med moment, og efterspænd dem ef-

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen

SUNDHED & VELVÆRE

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

KLINISK TANDTEKNIKER

Tjek bremserne En anden vigtig faktor for sikkerheden er bremserne. For om foråret er der mange biler, der bogstavelig talt hænger i bremsen.

Sørg for rene ruder Med foråret kommer solen også, og på de første forårsdage med lav sol kan det være ubehageligt og decideret farligt, hvis ruderne er beskidte. Skift vinduesviskerne Ofte har vinduesviskerne kørt på is- og snebelagte ruder i vinterens løb, og de har været på overarbejde med meget brug af sprinklervæske. Skift olie Vinterens mange koldstarter kan let samle en del slam i

motoren. Forkæl derfor motoren med ny olie. Grundig vask Gør forårets første vask til en hovedrengøring.   Tjek lakken Når bilen er vasket, er det tid til at gå lakken efter. Se efter, om der er slået dele af lakken, for eksempel ved stenslag. Brug en lakstift eller lidt original maling til at lukke hullerne i lakken. Ellers kan der let udvikle sig rust på disse steder.   Plej alle gummilister Ofte får vinteren skyld for at være hård ved bilens gummilister, men i virkeligheden er det sommerens varme, der får listerne til at tørre ud. Derfor er det nu, de skal plejes, hvis du vil undgå, at de suger fugt til vinter.

GRAVER - VESTERBØLLE KIRKE En stilling som graver ved Vesterbølle kirke er ledig til besættelse pr. 1. juli 2015 eller efter aftale. Stillingen er på 27 timer gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Arbejdstiden varierer hen over året, sommeren er den travleste tid. Vi søger en medarbejder, der har god ordenssans, kan arbejde selvstændigt og samtidig være i god dialog med menighedsrådet om arbejdet. Endvidere prioriterer vi højt at graveren har blik for at gøre kirkens rum imødekommende og evner at skabe god kontakt til kirkens og kirkegårdens brugere. Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Ansøgningsfrist er den 16. april 2015. Se det fulde opslag på www.jobnet.dk

Tlf. 98 62 13 40

TØJSÆLGER SØGES

Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kører også på udebehandling

ter de første 100-200 km * Tjek dæktrykket, når dækkene er monteret

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

Familierådgivning

Individuelle samtaler, familier & par

LIS NIELSEN

Familieterapeut & sygeplejerske Aarupvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 34 - 20 14 02 30 lnaarup@mail.dk www.ln-raadgivning.dk Medlem af Psykoterapeut Foreningen

25 - 37 timer

Dine kvalifikationer: Salgserfaring gerne indenfor tøjbranchen, smilende og udadvendt, serviceminded, elsker kundekontakt, flair for mode, fleksibel, engageret og et godt overblik. Du kommer til at indgå i et salgsteam der vil give dig en grundig introduktion til vores sortiment og koncept. Ansøgningsfrist den 13. april 2015. Start hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette! Louise 24 20 38 86/Torben 40 19 44 99


Loppemarked top 4-f 18/08/04 8:35 Side 1

Aars Avis

SIDE 24

30. MARTS 2015 Sælges: 3 bambusstole på drejefod. 2 bambusborde. Indbygningsovn. Kogeplade med induktion. Ny emhætte. Bordrundsav 380 V. Gl. båndsav. Søjleboremaskine.

TIL LEJE

UDLEJES JYLLANDSGADE AARS

LEJLIGHED UDLEJES I HAVERSLEV

2 vær. på 82 m2. Leje kr. 3.300,- + forbrug. 3 mdr.s dep. Ledig fra 1. marts. Henv. efter kl. 17.00 på tlf. 21 74 84 98

Super lækker 1 vær. lejlighed, 40 m2 med køkken, bad og egen terrasse. Husleje kr. 2.800 + forbrug. 3 mdr.s dep. Henv. tlf. 30 66 61 90

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk

Tlf: 51 52 96 11

Sælges: Læggekartofler kl. A, gængse sorter: Solist, Ballerina, Folva, Sava, Hamlet m.fl. Spisekartofler. Plæneklipper samt haveredskaber fra nedlagt gartneri. Veggerbyvej 17, Suldrup. Tlf: 40 91 50 23

Sælges: Brænde, gran, ca. 25 m i 2 meter stykker. Pr. m kr. 210. Tlf: 61 76 06 98

Sælges: Olivette telefon med fax/kopi. Kr. 200,-. Tlf: 98 14 34 12

Sælges: Drivhus med dobbelte skydedøre. Pris afhentet 2.000,kr. Tlf: 51 62 13 68

Sælges: Sorte rullegardiner. 2 stk. 140 cm bredde, 2 stk. 72 cm bredde. Tlf: 61 39 22 33

Sælges: El-kørestol ca. 5 år gammel, med kip, lys, benstøtte, nakkestøtte o.s.v. Kr. 25.000,-. Pæn og velholdt. Tlf: 98 14 34 12

Sælges: Sovesofa, grå. Udslået 200x140 cm, velholdt, 500,kr. Rapido støvsuger, brugt få gange, 500,- kr. 2-fløjet skab 100x220 cm, 100,- kr.

Sælges: Forsvindingsreder til høns, nye, halv pris. Kgl. porcelænsfigurer: Stor fugl gøg, stor kronhjortfigur, før ca. kr. 1.500/ stk. Nu kr. 500/stk. Drømmeseng ny, stadig i emballage, kr. 300. Købes: Newhampshire hane, måske også høns. Tlf: 98 64 57 67

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

KØB OG SALG

BLANDEDE

KVALITETS VINDUER OG DØRE

FARVEKOPIER

Ring tlf. 23 45 63 80

Poul Andersen

* A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

www.poulandersenvinduer.dk

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Farvekopicenter Aars

PRIVAT/ERHVERV

BLANDEDE

Købes: Dødsboer og flytteboer. Kontant afregning Tlf: 23 22 01 24 Købes: Flinteøkser og stenøkser med hul til skaft samt andre ting fra stenalderen, f.eks. segl, mejsler, knive, dolke og pilespidser Tlf: 98 37 33 46 Købes: Modeltog. Mrk. Märklin Tlf: 61 68 82 79

Købes: Skrot, gammelt jern og hårde hvidevarer. Total oprydning Tlf: 40 19 92 59

Tlf: 52 17 71 72 Sælges: TV LG 42” ikke digital. Fra okt. 2009. Tlf: 22 56 42 85

Sælges: Havetraktorer til renovering eller reservedele, bl.a. hjemmebygget med 3-punktsophæng. Stærk hænger til havetraktor. Aalestrup

Sælges: Wrap hø, små baller. Elefanthegn. Galv. hundegård, 10 sektioner a 120 cm. Tlf: 25 65 00 75

Tlf: 51 34 23 49

Købes: Alt jern og skrot. Gode priser samt hurtig afhentning. Tlf: 25 47 13 12

Sælges: Hækplanter, Liguster ”Liga”. 2 års. Sunde og fine planter, godt rodnet, højde op til 120 cm. Tlf: 23 39 16 05 Sælges: Køle/fryseskab, 124/17 liter. Støvring. Tlf: 98 37 81 41

Købes: TOPPRIS GIVES! Dødsbo og indbo fra 1930’erne 1970’erne købes. Polstret læne/ loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. RING FØRSTE TIL OS!

Sælges: Brænde. gran kr. 200,pr. m. Løv fra kr. 295,- pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 21 26 43 30 Sælges: Halm i små bundter. 2,5 m Stegsted såmaskine u/efterharve og tromle. KØBES 5 rk STANHAY roersåmaskine Tlf: 22 17 40 43

Tlf: 27 20 46 97

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

Sælges: Stort privat loppemarked på Brovejen 89, 9620 Aalestrup, i påsken, tor-fre-lørmandag, tlf. 30 34 80 46 Tlf: 30 34 80 46

Købes: Palisanderspisestue, Sælges: 10 stk. wienerstole, kr. -bord, -stole, skænk i palisander og skrivebord i palisander + Fal- 1.000. Rokokostol og bord, kr. 600. Toiletstol, kr. 300. con stole. 30 86 40 73 19 9718/08/04 8:23 Tlf: Loppemarked Tlf: kupon 4-f Side 1 51 54

Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

LOPPEMARKED til 101.262 husstande

✔ Vikarservice

- valget er frit - valget er dit

Købes: Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 22 40 65 56

Sælges: Stort loppemarked den kommende weekend, Testrupvej 12, Aalestrup

Telefon 98 62 51 15

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Hjemmehjælp

AARS AVIS AARS AVIS FARSØ AVIS FARSØ AVIS FOLKEBLADET STØVRING FOLKEBLADET STØVRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Tlf: 60 37 75 15

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande! Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Østhimmerlands Folkeblad, senest fredag 9.00 Refsnæsvej 8, 9293kl.Kongerslev Mrk.: »Loppemarked« Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

...din lokale tryksagsleverandør: Aars Bogtryk & Offset 98 62 17 11

Annoncen må fylde op til 20 ord!

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:

Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Telefon:

Afsenders navn og adresse:


Ulrik Lemvig â&#x20AC;˘ Mobil 22 43 14 46 â&#x20AC;˘ www.soettrupms.dk

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

M s arkservic â&#x20AC;&#x2122; d r a a g j ø e H

HF-eleverne fra 1p pü Vesthimmerlands Gymnasium og HF var for nylig pü en studietur rundt i Himmerland. De arbejder for tiden med et tema om bÌredygtig fødevareproduktion og fødevareforbrug, og i den forbindelse besøgte de blandt andet to lokale landmÌnd.

Elever fra gymnasiet i Aars sü pü bÌredygtig fødevareproduktion

Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53) Flytning af gylle pr. time Presning af ...............575,minibig + wrapning â&#x20AC;˘ Flytning af gylle, Slangebom 16/20/24m Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfĂŚlder. presning og wrapning af rundballer â&#x20AC;˘ Udkørsel m/syre tilsĂŚtning â&#x20AC;˘ SortjordsnedfĂŚlder â&#x20AC;˘ Presning af minibig + wrapning â&#x20AC;˘ Presning og wrapning af rundballer

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52

Eleverne kom pĂĽ en spĂŚndende studietur rundt i Himmerland Hverdagen pĂĽ Vesthimmerlands Gymnasium og HF er for øjeblikket prĂŚget af en del rejseaktivitet. Det er isĂŚr 2.g-klasser, der er pĂĽ udenlandsrejser til forskellige storbyer for at lĂŚre nyt om verden. Men der er ogsĂĽ muligheder for at lĂŚre noget lige uden for skoledøren i nĂŚromrĂĽdet. Det erfarede eleverne i 1p i sidste uge, da de var med deres lĂŚrere indenfor den naturvidenskabelige faggruppe, Anne Becher, Karsten Hessellund og Solveig Uhrenholt Bigum, pĂĽ ekskursion i Himmerland. Den naturvidenskabelig faggruppe bestĂĽr for 1pâ&#x20AC;&#x2122;s vedkommende af fagene biologi, geografi og kemi, og gruppen er netop ved at afrunde et lĂŚngere forløb med fødevarer, nĂŚrmere betegnet bĂŚredygtig fødevareproduktion og bĂŚredygtigt fødevareforbrug, og det var i den forbindelse klassen var pĂĽ ekskursion. Første stop pĂĽ turen var Kvickly i Aars, hvor varehuschef Arne Wammen bød pĂĽ morgenmad med økologiske varer. Samtidig fortalte han om synet pĂĽ og initiativer vedrørende madspild, økologi og lokale produkter i Kvickly i Aars samt i COOP pĂĽ landsplan. Der var efterfølgende rundvisning i Kvickly, sĂĽ de studerende ved selvsyn kunne se de økologiske og lokale varer i butikken.

ALT FUGEARBEJDE UDFĂ&#x2DC;RES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

af g puling

S

rør

naler/

ylleka

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

MARKARBEJDE 2015 De unge HF-elever fik pü kort tid et praktisk indblik i bÌredygtig fødevareproduktion og fødevareforbrug, og de fik desuden taget en rÌkke prøver, som de efterfølgende analyserede pü skolen.

Efter besøget i Kvickly holdt gymnasiets egen bus klar til at fragte klassen videre, idet nÌste stop pü turen var hos Toni Van Lankveld pü Grønnerupgaard ved Strandby. Toni Van Lankveld har i flere ür leveret grøntsager til Kvickly i Aars, og er i øjeblikket ved at omlÌgge hele produktionen til økologisk. Han fortalte om, hvilke grøntsager han dyrker, hvordan han dyrker dem, og hvem der aftager dem. Eleverne fra 1p tog her prøver til müling af biomasse samt jordprøver til senere analyse hjemme pü skolen. De studerende fik desuden smagsprøver

pü nogle af grøntsagerne. Tredje og sidste stop pü turen var hos de tidligere VHG-elever AnneLouise og Torsten Ployart Wetche pü Hvanstrup ved Farsø, som er et økologisk landbrug med malkekøer, studeproduktion og planteavl. Her kom gÌsterne pü en interessant rundvisning, hvor de pü nÌrmeste hold fik indblik i nogle af aspekterne ved økologisk fødevareproduktion. Med pü rundvisningen var ogsü en landbrugselev pü Hvanstrup, og hun fortalte om baggrunden for at vÌlge netop denne levevej. Som afslutning pü besøget blev

eleverne budt pü frisk komÌlk direkte fra tanken. De studerende fra 1p pü Vesthimmerlands Gymnasium og HF skal efterfølgende anvende deres nye viden fra ekskursionen til videre undersøgelser samt udarbejdelse af en rapport om hele forløbet om bÌredygtig fødevareproduktion og fødevareforbrug.

â&#x20AC;˘ Pløjning m. 5 F med pakker. Pris fra kr. 450,- pr. ha. â&#x20AC;˘ SĂĽning af korn + grĂŚs m. 4 m sĂĽsĂŚt. Pris fra kr. 350,- pr. ha. â&#x20AC;˘ SĂĽning af majs m. 8 r Väderstad med stor prĂŚcision. Pris fra kr. 385,- pr. ha. â&#x20AC;˘ Sprøjtning m. 20 m trailersprøjte. Pris fra kr. 145,- pr. ha. â&#x20AC;˘ Tromling af grĂŚsmark m. Dalbo Greenline med strigle og planke. Pris fra kr. 125,- pr. ha. â&#x20AC;˘ Evt. udlejning af grĂŚstromle. Derudover udføres mange andre landbrugsopgaver.

RING PĂ&#x2026; TLF. 40 14 53 60 HP Markservice v/Heinrich Poulsen, Fjelsø

AARS AVIS TLF. 98 62 17 11


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 26

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

SEGES sætter fokus på rådgivning om naturpleje Videncentret har vundet udbud om kurser Landmænd og deres rådgivere skal være bedre fagligt klædt på, når det handler om naturpleje. Derfor har NaturErhvervstyrelsen afsat en halv million kroner til gratis kurser og temadage i 2015. Her skal landmænd og konsulenter blandt andet lære om pleje af forskellige naturtyper, støttemuligheder, og regler for naturpleje. Afviklingen af kurserne har været i udbud, og det er netop afgjort, at

Vigtig sejr for landbruget og retssikkerheden Carl Chr. Pedersen, der er formand for Agri Nord, glæder sig over, at de landmænd, som er blevet trukket i EUstøtte, fordi de overtrådte reglerne om to meter bræmmer, nu får deres penge alligevel: NaturErhvervsstyrelsen overtrådte loven, da de trak omkring 1.100 landmænd i EU-støtte, fordi de havde overtrådt reglerne om to meter bræmmer. Landmændene står nu til at skulle have de penge tilbage, som retmæssigt er deres. Det er gode nyheder – ikke blot for de berørte landmænd men for landbruget som helhed. Med pres for Landbrug & Fødevarer har vi nu fået medhold i, at de danske myndigheder overimplementerer EU-regler. Afgørelsen om to meter bræmmer er et vigtigt skridt på vejen til at få ensrettet reglerne for danske landmænd og vores europæiske kolleger. Hos Agri Nord har vi valgt at kontakte NaturErhvervsstyrelsen for at få en skriftlig bekræftelse på, at styrelsen af egen drift gen-

Carl Chr. Pedersen, formand for Agri Nord.

optager de mange sager om landmændene, der nu står til tilbagebetaling. Vi vil sikre, at landmændene alle får pengene retur uden at skulle ud i endnu et administrativt morads. Stor straf for lille forseelse Sagerne er opstået hos landmænd, som i større eller mindre grad har overtrådt reglerne om to meter dyrkningsfri bræmmer lands alle målsatte vandløb. Der er vel og mærke ikke tale om landmænd, som bevidst har opdyrket bræmmerne i en protest mod loven eller lignende. Vi har hos Agri Nord flere medlemmer, som

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

er kommet i klemme i reglerne, fordi de har ramt en lille strækning af bræmmen med ploven. Der er sågar et tilfælde, hvor sagen opstod fordi en medarbejder havde brugt bræmmen til at vende traktoren på. Inden indførelsen af dette ko-krav ville sager om bræmmer være afsluttet med en bøde på 5.000 kroner, men siden myndighederne lod bræmmerne omfatte af krydsoverensstemmelse har vi ikke set flere retssager om bøder. Til gengæld har vi set træk i støtten på helt op til 150.000 kroner hos vores medlemmer. NaturErhverv har altid sagt, at det ikke er en straf, men blot en nedsættelse af støtten. Bøder eller nedsættelser – det er fuldstændig urimeligt, hvad vore medlemmer har måttet sone for småforseelser. NaturErhvervsstyrelsen skønner, at der på landsplan er tale om en samlet tilbagebetaling på 11 millioner kroner. Når jeg ser på de sager, vi har i Agri Nord – uden at have dykket dybt i stakken, så kan jeg godt tvivle på, at det beløb rækker. Sejr for retssikkerheden Det er afgørende for retssikkerheden, at straffen står mål med forseelsen, ligesom det er afgørende, at EU-regler implementere på samme vis i alle medlemslande. Derfor er denne afgørelse en sejr for retssikkerheden. Den viser samtidig, at presset fra Landbrug & Fødevarer for at sikre bedre forhold for landbruget bærer frugt.

SEGES vinder retten til at udbyde den gratis undervisning. Den ekstra fokus på naturpleje glæder landskonsulent Heidi Buur Holbeck, SEGES. - Vi har gennem flere år påpeget behovet for at få mere viden om naturpleje ud til landmænd og konsu-

lenter. Derfor er det meget positivt, at der nu afsættes ressourcer til en undervisningsindsats. Mange landmænd har stor lyst til at arbejde med naturpleje, men har holdt sig tilbage på grund af usikkerhed om reglerne. Den usikkerhed kan vi forhåbentligt få lagt delvist ned, så flere

tør gå ind i naturplejeprojekter, siger Heidi Buur Holbeck. - Vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at SEGES er valgt til at stå for undervisningen. Naturpleje er et område, vi har stor ekspertise i, og vi har samtidigt stor erfaring i at udvikle og afholde kurser, så derfor er vi også et naturligt valg til at afholde kurserne, fortsætter hun. SEGES inddrager lokale rådgivere i planlægning af landmandsmøderne og forventer, at der i 2015 bliver afholdt aktiviteter for op til 635 deltagere i perioden maj til oktober. Der bliver både heldagskurser for landmænd med særlig interesse for naturpleje, 2 timers orienteringsmøder for landmænd og rådgivere, samt temadage for rådgivere inden for naturpleje. På den måde bliver der mulighed for at opdatere mange på de niveauer de hver især har behov for. Kurserne vil foregå over hele landet.

NaturErhvervstyrelsen har afsat en halv million kroner til at sikre bedre viden om naturpleje. SEGES har vundet udbuddet og skal derfor afvikle kurserne for landmænd og konsulenter.

GUDSTJENESTER Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke V. Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Kirke Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

Skærtorsdag 2. april

Langfredag 3. april

Påskedag 5. april

2. påskedag 6. april

17.00 ingen ingen 10.00 ingen 11.00 16.00 9.30 11.00 9.30 10.30 19.00 ingen 11.00 ingen 9.30 ingen 11.00 ingen ingen 11.00 9.30 ingen ingen 19.30 17.00 19.30 19.30 ingen ingen 10.30 9.00 ingen 10.30 19.30 ingen ingen 10.00 ingen 10.30 18.00 ingen 19.00 10.30 10.15 ingen 10.30 19.30 19.00

10.00 ingen 10.00 ingen ingen 11.00 ingen ingen 11.00 ingen 10.30 ingen 10.30 ingen 9.30 11.00 9.30 ingen ingen 11.00 ingen ingen 9.30 9.30 ingen ingen 9.30 10.30 ingen 10.30 ingen ingen 10.30 ingen ingen 10.30 ingen ingen 10.30 ingen ingen 9.00 10.30 ingen ingen 19.30 19.30 ingen 10.00

10.00 10.00 ingen ingen 10.00 ingen 9.30 11.00 11.00 9.30 9.00 9.00 10.30 11.00 ingen 9.30 11.00 9.30 11.00 ingen 9.30 11.00 14.00 9.30 ingen 11.00 9.30 10.30 10.30 ingen ingen 10.30 ingen 9.00 9.00 ingen 10.30 10.00 ingen 10.30 9.00 10.30 ingen 9.00 10.15 9.00 9.00 10.30 10.00

10.00 ingen ingen ingen ingen 14.00 ingen 11.00 9.30 ingen ingen 10.30 ingen ingen 11.00 11.00 ingen ingen ingen 11.00 ingen ingen ingen ingen 9.30 ingen ingen 9.00 ingen ingen 10.30 ingen 10.30 ingen ingen 9.00 ingen ingen ingen ingen 10.30 ingen 9.00 ingen 9.00 10.15 ingen ingen 9.30


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 27

Landbrugsrådgivning vil være mere effektiv LMO gør bestyrelsen væsentligt mindre Langt større effektivitet og en bredere kontakt til baglandet. Bestyrelsen bag rådgivningsvirksomheden LMO moderniserer bestyrelsesarbejdet for de otte landbrugsforeninger og familielandbrug, der ejer LMO. Fremover vil bestyrelsen bestå af 10 medlemmer Der er nærmest tale om en epokegørende ændring, når bestyrelsen bag LMO I/S indskrænker det nuværende medlemsantal fra 24 til 10. - Vi har en moderne rådgivningsvirksomhed, som vi har udarbejdet en forretningsstrategi for, og vi ser det derfor som en hel naturlig del, at vi også kigger på den demokratiske valgte bestyrelse for at udpege effektiviseringsmuligheder. Vi er alle enige om, at LMO fortsat skal udvikle sig og dermed gøre en afgørende forskel for landmændene. Her føler vi, at det har stor betydning, at bestyrelsen også tager del i den fremtidige udvikling, siger bestyrelsesformand Nis Hjort. Bestyrelsen på 24 personer blev sammensat som en fusionsbestyrelse, men nu er fusionsarbejdet så godt på vej, at det ikke længere er nødvendigt at være så mange. - I bestyrelseslokalet hersker der en bred enig-

LMO moderniserer sin bestyrelse og indskrænker derfor medlemsantallet til 10. Det vil gøre bestyrelsen mere effektivt og i stand til at agere hurtigere, lyder det fra bestyrelsen. Fra venstre ses administrerende direktør Jan Winther, formand Nis Hjort og næstformand Anders Ahrenfeldt.

hed om, at fusionen mellem det daværende LRØ

og LMO er nået meget langt i sin proces. Dét at

Dansk Planteværn diskuterede de danske rammebetingelser Generalforsamling fokuserede på landbrugets vilkår Rammebetingelser for landbruget – herunder brugen af plantebeskyttelsesmidler var i fokus på den netop afholdte generalforsamling i Dansk Planteværn. - Sammenlignet med de lande, som dansk landbrug konkurrerer med, foregår produktionen herhjemme under noget mere restriktive betingelser. Det gælder også, når det kommer til anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler. Selv om Dansk Planteværn altid har bakket op om en effektiv og rimelig lovgivning omkring godkendelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, er vi nu nået til det punkt, hvor flere stramninger af godkendelsesordningen samt afgifter og gebyrer ved godkendelse og salg klart vil betyde, at udvalget af produkter til rådighed for jordbruget bliver indskrænket i en sådan grad,

at det kan få alvorlige konsekvenser for produktionen af flere afgrøder, understregede formanden for Dansk Planteværn, Lars Dinesen, i sin beretning. - Udarbejdelsen af nye EU-kriterier for hormonforstyrrende stoffer, nye retningslinjer for substitution af produkter og for vurdering af produkters virkning over for bier kan frygtes at medføre en yderligere indskrænkning i antallet af aktivstoffer på markedet både i EU og herhjemme og dræne de i forvejen begrænsede muligheder for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr. Sammenholdt med, at der nationalt er indført yderligere afgifter, som har stor betydning for, om firmaerne overhovedet markedsfører nye produkter i Danmark, så et det givet, at situationen for jordbruget – også når det gælder adgangen til

nødvendige plantebeskyttelsesmidler – er vanskelig, sagde Lars Dinesen. Dansk Planteværn forudser en vanskelig fremtid for dansk fødevareproduktion, med mindre politikere og myndigheder i såvel EU som Danmark vurderer konsekvenserne for jordbrugserhvervet meget nøje, inden der indføres yderligere restriktioner i lovgivningen. – Yderligere stramninger vil ikke kun sætte begrænsninger for den danske fødevareproduktion, men også den kraftige befolkningstilvækst betinger, at der er behov for en langt større fødevareproduktion i fremtiden – og hertil er adgangen til anvendelsen af de nødvendige plantebeskyttelsesmidler et vigtigt og afgørende element, fastslog Lars Dinesen.

vi nu effektiviserer bestyrelsen er en cementering af fusionens succes og vil gøre os i stand til at agere hurtigere, hvilket i sidste ende til blive til fordel for landmændene, siger næstformand Anders Ahrentfeldt. Bestyrelsen ønsker at gennemføre forskellige tiltag, der alle har til formål at sikre en bredere kontakt til baglandet og dermed landmændene. De nuværende otte ejerforeninger vil fortsat have mindst én repræsentant hver i LMO’s bestyrelse. Ændringen i bestyrelsen skal ses som en beslutning, der er taget i forlængelse af, hvordan man udvikler forretningen LMO. - Som landets største rådgivningsvirksomhed har vi en størrelse, hvor vi skal gå foran. Vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan udvikle forretningen i LMO, og derfor er det naturligvis også glædeligt at se, at de folkevalgte medlemmer går forrest, når det handler om udvikling og modernisering af bestyrelsens sammensætning, siger Jan Winther, administrerende direktør for LMO. Der er mulighed for at udvide med yderligere to medlemmer, hvis det skønnes, at 10 ikke er tilstrækkeligt til at varetage bestyrelsens arbejde.

Grøndalsgaard Testrup v/ Aalestrup tilbyder:

AT SPREDE MØG, PLOVE, HARVE, OG SÅ + ANDET MARKARBEJDE Kontakt JAN Tlf. 20 84 91 58 / 98 64 91 58

TIL LEJE Udlejes

• Mosfjerner • • Havefræser • • Minilæsser • • Brændekløver • • Flishugger • • Pladevibrator • • Fliseklipper • Nu kan du også leje

Minigraver og minilæsser udlejes til bl.a. opbrydning af beton samt udmugning.

stig Holst 98 63 46 40

Agri Nord arrangerer medlemstur til Axelborg Agri Nord vil gerne invitere medlemmer med til Åbent Axelborg 10. april. En unik mulighed for at blive klogere på det arbejde, der foregår hos Landbrug & Fødevarer. Turen er gratis for medlemmer, og pladserne fordeles efter

først til mølle. Agri Nord sørger for forplejning på hele turen. Afgang fra Agri Nord, Hobrovej 437, Aalborg SV og mulighed for opsamling ved Haverslev. Tilmelding senest 7. april.

KØB OG SALG Halm sælges

Godt byghalm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Gummigedsarbejde udføres Møgspredning udføres Tlf. 22 20 39 03

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

MAJSENSILAGE fra 6 hektar sælges.

Tlf. 98 66 63 91/ 23 11 22 15 4,1 ha. frijord/skov med sø og god jagt - ved Farsø

Sælges i budrunde

Skovarealet på 4,1 ha. skov på Hyllebjergvej 59, tilhørende Løgstør og Omegns Planteforening sælges i budrunde. Arealet er et sammenhængende stykke blandet skov med hhv. løv- og nåletræ. Skoven ligger samlet i et stykke bestående af varierende skove med hhv. nåletræer og løvtræer, samt et par mindre skovsøer. Arealet ligger op til offentlig vej og med gode skovveje. Ejendommen er frijord, hvilket betyder, at alle og enhver kan købe uden tilhørsforhold til en landbrugsejendom. Overtagelsesdato 15. maj 2015. Budfrist fastsat til 30. april 2015. kl. 12.00. Buddet skal være indleveret til Agri Nord Mæglerne, Hobrovej 437, 9200 Aalborg. Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne bud eller forkaste dem alle. For salgsmateriale og budblanket henvendelse til Agri Nord Mæglerne på telefon 9634 5137 / 3032 7746. Per Møller Pedersen Ejendomsmægler pmp@andgm.dk

MÆGLERNE www.dgm-agrinord.dk

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 99 35 34 34


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 28

Hingstedag Jylland fejrer 10 års jubilæum i Ravnkilde Arrangementet løber af stablen 11. april

Statsminister Helle Thorning Schmidt har lovet penge til nye staldanlæg og en lempelig afdragsordning til danske mælkeproducenter. Glædeligt, at regeringen prioriterer vækst, mener Landbrug & Fødevarer.

L&F: Ros til regeringen for at prioritere vækst i landbruget Statsministeren lover flere penge og rentefri afdrag Regeringen har i bevilget 852 millioner kroner til investeringer i nye og moderne staldanlæg. Pengene skal fordeles over tre år fra 2016 til 2018. Støtten kan søges af private, der vil investere i staldanlæg. På den måde regner regeringen med, at der alt i alt vil blive investeret 3,3 milliarder kroner i danske stalde. Det vil ifølge regeringen skabe 1.600 nye job i landbruget. - Vi er glade for, at regeringen prioriterer at skabe vækst i det danske samfund. Investeringerne er med til at sikre råvarer til slagterier, mejerier

Jens Axel Kruchov, advokat, partner

Rune Hyllested, advokat, partner

og andre forarbejdningsvirksomheder i Danmark. Det vil skabe arbejdspladser og vækst i landbruget og i følgeerhvervene, siger administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup. Landbrug & Fødevarer vurderer, at en investering på godt tre milliarder kroner i svineproduktion og mælke/ kvægproduktion vil sikre 3.700 arbejdspladser og øge eksporten fra fødevareklyngen med 3,4 milliarder kroner. - Udover at styrke landbrugserhvervet vil pengene fra re-

Shapol Nejad, advokat, partner

FÅ EN ADVOKAT, DER TROR PÅ DIN SAG Trafikskade • Arbejdsskade • Patientskade • Faldskade Er du kommet til skade? Så lad os sikre dig den størst mulige erstatning helt uden risiko. Vi tilbyder nemlig: ”Ingen erstatning = Ingen regning” så hvis du ikke får erstatning, har vi arbejdet gratis for din sag.

STORM Advokatfirma I/S J. F. Kennedys Plads 1 K, 6. sal 9000 Aalborg Messevej 2, 9600 Aars T: +45 7230 1205 F: +45 7230 1204 mail@stormadvokatfirma.dk www.stormadvokatfirma.dk

Hos STORM Advokatfirma tror vi 100% på din sag – ellers siger vi nej til at tage den. Vi er startet i 2013 som et stærkt team; alle eksperter med en solid baggrund og stor erfaring.

Ring til os i dag på 7230 1205 eller læs mere på stormadvokatfirma.dk

geringen også skabe vækst og beskæftigelse i andre nabobrancher, for eksempel hos metalvirksomheder og håndværksmestre. Beregninger viser, at 100 nye job i landbruget skaber 61 nye job i industri- og servicesektoren, siger Karen Hækkerup Samtidig har regeringen indført en afdragsordning for mælkeproducenter, der i år har overskredet mælkekvoterne. Kvoterne afskaffes fra 1. april, men mange mælkeproducenter har allerede skruet op for produktionen. Overskridelserne har udløst en bøde på 195 millioner kroner. De penge kan mælkeproducenterne nu afdrage rentefrit over tre år. Det vil 2.100 af landets 3.500 mælkeproducenter få gavn af, skønner Landbrug & Fødevarer. - Afdragsordningen er en hjælp her og nu til de mange landbofamilier, der er ramt af krisen og som er i fare for at måtte gå fra gården. Vi har længe arbejdet for at få lempet strafafgiften. Derfor er det meget glædeligt, at staten giver mulighed for en afdragsordning, siger Karen Hækkerup. Hun understreger dog, at den krise, landbruget står i nu, er historisk. - Der er mange forskellige årsager til, at så mange landmænd er kommet i økonomiske problemer. Priserne på fødevarer er faldet voldsomt på verdensmarkedet, blandt andet følge af Ruslands importforbud. Derudover kæmper mange landmænd med høj gæld i en tid, hvor alle har svært ved at låne penge i banken. Derfor er der også mange forskellige forhold, der skal ændre sig i positiv retning, for at landbruget kan komme ud af krisen, siger Karen Hækkerup og tilføjer: - I den såkaldte Ruslandspakke har vi hos Landbrug & Fødevarer peget på ti forslag, som regeringen kan gennemføre, uden at det vil koste statskassen en krone. Alle sammen er forslag, som vil gavne danske landmænd.

Der bliver noget for enhver smag, når HingsteNet for 11. april for tiende gang samler avl og sport i samarbejde med Ryttergården i Ravnkilde. Som sædvanligt har flere hingsteejere udloddet bedækningsgevinster i samlet værdi tæt på 30.000 kroner. Når man køber kataloget på indgangsentréen, er man med i kampen om at vinde de flotte bedækningspræmier. Der kan opleves dressur, springning, mønstring og bedste påhit med flere racer. Til at dømme hingstene i år i dressur og mønstring er GP dressurrytter og indehaver af Stutteri Klosterheden Margit Ørum og Malene Bach fra Farsø, som er uddannet stildommer i springning. For første gang kan opleves en forholdsvis ny race,

nemlig Dansk Fellpony, som er en børnevenlig- og familiepony. Hingsten Milesaway Prime Star fra Fårup er repræsentant for dagen. Øvrige racer der kan ses på dagen er Haflinger, Knabstrupper, Barockpinto, OX araber og Palomino hingste. Alle hingste er kårede eller har avlsgodkendelse enten i Danmark eller forbund i Udlandet. En af hingstene Constantijn BP 18 har også et enkelt afkom i klassen med visning af afkom med, nemlig unghingsten Carano, som er racen Barockpinto. Knabstrupperhingstene møder i år frem med hele tre flotte repræsentanter. Kinnerup Hesteartikler er hovedsponsor med 10 flotte dækkener. Der er et stort lotteri på dagen med sponserede gevinster med

forskellige spændende ting til både dem med og uden hest. Både dommere og publikum er med til at bestemme hvilken hingst, der løber med titlen som årets Best In Show. Af shows vil dagen traditionen tro byde på et nyt flot show ”Engle & Dæmoner” fra Frieser Nord med seks flotte frieserheste. Team Haffer viser show med dejlige haflinger, hvoraf to hingste Amadeos og Ariel fra Line Gautesen, Suldrup, også indgår i opvisningen med Team Haffer. Weekenden byder på jubilæum, da også Ryttergården Ravnkilde kan fejre 10 års jubilæum. Derfor læg vejen forbi til en spændende hingstedag med stemning og hygge i højsædet, og mød de smukke hingste, som står til avlstjeneste.

Sidste års vinder af hingstedagen, haflingerhingsten Amadeos, som ejes af Line Gautesen, Suldrup, vil også være at finde på dette års hingstedag i Ravnkilde.

1,5 millioner tons halm kan være gult guld Overskudshalm kan være penge værd Den nuværende halmproduktion i Danmark har et uudnyttet potentiale på 1,5 millioner tons halm årligt. Denne halm kan spille en vigtig rolle, når Danmark skal bevæge sig hen mod at erstatte de fossile råstoffer. Det vurderer Det Nationale Bioøkonomipanel, der i sidste uge lancerede dets nyeste anbefalinger om, hvordan Danmark kan udnytte potentialerne i gule biomasser så som halm. - Med de nuværende markeds- og afsætningsforhold vil der være cirka tre millioner bigballer halm i overskud, der kan anvendes til produktion af biobrændstoffer. Det er da oplagt at udnytte den ressource - også som et skridt i udviklingen

mod det biobaserede samfund, siger panelmedlem Asbjørn Børsting, der er formand for forskningsudvalget i Landbrug & Fødevarer. For at sætte udviklingen i gang anbefaler bioøkonomipanelet, at politikerne vedtager et nationalt iblandingskrav på 2,5 procent avancerede biobrændstoffer. - Et nationalt iblandingskrav kan fungere som et springbræt til at bygge danske fuldskala bioraffineringsanlæg, så vi på sigt i Danmark kan udnytte halmen optimalt, dels til højværdiprodukter, dels som bæredygtig brændstof til fly og skibe, siger panelmedlem Christian Ege, der er sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Derfor anbefaler Det Nationale Bioøkonomipanel ligeledes, at de samlede rammevilkår inden for en overskuelig årrække revideres, så de understøtter anvendelsen af gul biomasse til højværdiprodukter samt til drivmidler i den tunge transport samt fly og skibe. - Det er vores vurdering, at der med de nuværende arealog afgrødeanvendelser kan bjærges omkring 1,5 mio. tons halm ekstra om året i Danmark til gavn for en yderligere udvikling af bioøkonomien og uden negative klima-, miljø- og naturmæssige påvirkninger, siger panelmedlem Morten Gylling, der er seniorrådgiver fra Københavns Universitet.

Profile for Aars Avis

Ars 20150330  

Ars 20150330  

Profile for ugeavis
Advertisement