Page 1

Til samtlige husstande

89. årgang - Nr. 6

ONSDAG 4. februar 2015

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Plejeboliger nedlægges for at reducere stor ubalance

Marcus og Cecilie igang med bagning af de 340 cup cakes i Junglehusets køkken i Aars.

SFO-børn i Aars bagte cup cakes ■ AARS: Med det formål at støtte Danmarks-Indsamlingen har børnene i SFO ordningen Junglehuset ved Aars Skole bagt cup cakes. 340 stykker blev det til - og alle var afsat på forhånd, idet forældrene havde afgivet bestilling. Kagerne indbragte 2500 kr. til Danmarks Indsamlingen som hjælper 12 konkrete projekter i 12 forskellige lande i hele verden. Og der var stor aktivitet i Junglehuset, hvor børne-

ne fyldte dej i bageforme og pyntede de færdigbagte cup cakes. Det blev et rigtig godt og meningsfyldt projekt, som udover at aktivere børnene støttede den landsomfattende indsamling. Aars Skoles elever var også med. De udførte 1537 goder gerninger som bliver honoreret af LegoFonden med 25 kr. for hver. Det blev til 38.425 kr.

Læs mere på side 5...

■ VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune bruger 13 til 15 mio. kr. mere årligt på at købe plejekapacitet til ældre uden for kommunegrænsen, end kommunen får for at sælge tilsvarende pladser til andre kommuner. Den situation er politisk uholdbar og Sundhedsudvalget havde problemstillingen oppe at vende i går tirsdag. Samtidig ser det ud til, at selv om antallet af ændre vokser i kommune, så bliver ventetiden til en plejebolig kortere. Det skyldes, at Vesthimmerlands Kommune har en af landets største plejecenterkapaciteter i forhold til andelen af ældre. Problemet kan imødegås ved at reducere antal plejepladser i kommunen i forhold til ”uden for” kommunen. Imidlertid er omkostningen ved at købe en plads

Tre boliger på Ulstruplund i Hornum er på vej til at blive nedlagt.

udenfor kommunen frem for egne pladser på kort sigt cirka det tredobbelte. Hovedårsagen er, at kun de direkte henførbare omkostninger til pleje kan fjernes umiddelbart, mens indirekte udgifter til bygninger mv. ikke kan fjernes på kort sigt. Tre utidssvarende pleje-

m. pære og vanilie 500 g - 0,2% fedt

bil- og synstjek

• Alt inden for autoreparationer - bl.a. diagnosetest med nyeste udstyr, airconditiontest, motortest, 4 hjulsudmåling og meget mere... • Vi servicerer alle biler i alle aldre • Del din regning i op til 12 mdr. rentefrit

Fast lav timeløn på 320,- + moms

8

95

Spar 8,-

NYHED I KVICKLY AARS Nu kan Aronia Produkterne også fåes i Kvickly Aars! Aronia bærret har en gunstig indvirkning på hjerte, blodkar, diabetes og immunforsvar Demonstration af produkterne fredag kl. 10 - 14

Bosch Car Service Farstrup Service

v/Kristoffer H. Sørensen

Tlf. 98 68 60 68

Ring og hør hvad du kan spare!

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 4. februar til og med lørdag d. 7. februar.

GRATIS

÷50% ONSDAG-TORSDAGONSDAG-TORSDAGFREDAG OG LØRDAG`S LØRDAG`S FREDAG OG

950 stk.

Pr. stk.

af en strategi med at reducere den eksisterende kapacitet med yderlig 24 pladser på tværs af kommunens plejecentrei takt med at disse plejeboliger bliver tomme. Beslutningen var ikke truffet inden avisens deadline.

UDSALGS SLUTSPURT

Cheasy Skyr Begrænset parti -

boliger på Plejecenter Ulstruplund i Hornum umiddelbart kan lukkes. Derudover anbefales, at reducere de nuværende 10 pladser til senhjerneskadede til syv pladser fremadrettet. Samlet set vurderes det at give en årlig besparelse 1,15 mio. kr. Reduktionen suppleres

TILBUD

Vi skal have tømt et Vi skal have tømt et så vi kan få lagt så vi kan få lagt

af vores lokaler, af vores lokaler, nyt gulv på. nyt gulv på.

TA`4 OG

BETAL FOR FOR 1 1 BETAL ´'(1'<5(67(µ ´'(1'<5(67(µ 3c8'9$/*7(9$5(5 3c8'9$/*7(9$5(5

STRIK - SKJORTER - JEANS - T-SHIRT STRIK - SKJORTER - JEANS - T-SHIRT

PÅ ALLE UDSALGSVARER på normalprisen Holst

Markedsvej 3 - 9600 Aars -Tlf. 96 37 76 00

Himmerlandsgade 89 9600 Aars Tlf.: 98 62 10 77


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis

- egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

Runde fødselsdage

85

Tove Christensen, Gl. Tingvej 40 A, Aars, søndag, 8. februar.

80

Asta A. Hornum, Gl. Tingvej 23, Aars, lørdag, 7. februar.

I redaktionen: Lars Lindberg Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 98 92 89 00 - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

70

Kjeld Eduardsen, Risgårdvej 6 B, Østrup, torsdag, 5. februar.

60

Susanne Hinrichsen, Svoldrupvej 150, Mejlstrup, mandag, 9. februar.

65

Reni Rasmussen, Lindholmvej 4, Gislum, torsdag, 5. februar.

begivenheder, der skal foreviges. Hertil kommer at han fører scrapbog over klubbens virke, både med hensyn til holdplaceringer, fester, stævner og meget andet, der sker i Haverslev. Inden for erhvervslivet har Per Poulsen også været stabil. I de sidste 30 år har han været ansat på Jernstøberiet Dania i Aars. På virksomheden er han beskæftiget inden for elektriker-området, og i årets løb går han på pension. Per Poulsen har været i bestyrelsen for Haverslev Lokalhistorisk Forening, har været i bestyrelsen for Haverslev Varmeværk i 25 år og var formand i del år. Trods de mange timer, han bruger på Mejlby/Haverslev KFUM, tager Per Poulsen sig også tid til at deltage i andre ting, men også familien, der omfatter kone og fire børn samt fem børnebørn bliver der tid til.

65

Erling L. Thomsen, Brusåvej 27, Gundersted, onsdag, 11. februar.

65 Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Per Poulsen, Tranevej 34, Haverslev, torsdag, 5. februar. Per Poulsen har siden sine drengeårene spillet håndbold i Mejlby-Haverslev KFUMs Idrætsforening. I 20-årsalderen kom han ind i klubbens bestyrelsen,og var i mange år blandt andet formand og kasserer. Det var også i 20-årsalderen, at Per Poulsen blev træner i klubben. Han har stort set siden trænet hold i alle aldersgrupper. Lige fra lilleputter til damer og herrerseniorhold. For tiden er han træner for klubbens Jyllandsserie damer hold. For at dygtiggøre sig og holde sig ajour med udviklingen har han gennem de mange år gennemgået adskillige kurser under både DGI, JHF og KFUM. Per Poulsen har altid været en uselvisk træner, og han har medvirket til at der på holdene har været et godt kammeratskab. Ligesom det sociale samvær er blevet dyrket meget, blandt andet ved deltagelse i stævner og sammenkomster for spillerne. Foruden bestyrelsesarbejdet og trænergerningen har Per Poulsen også været en aktiv håndbolddommer i en årrække. Per Poulsen gør i det hele taget meget for Mejlby/Haverslev KFUM. I 1977 var han med til at starte klubbladet op og sad som redaktør af dette til 1984. På et tidspunkt var han endvidere medlem af bestyrelsen for Haverslev Hallen. Per Poulsen har altid været parat til at række en hjælpende hånd ved klubbens arrangementer, ligesom han gerne stiller op med sit kamera, når der er

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Ellen Margrethe og Niels Larsen, Aars, kan fejre 65 års bryllupsdag torsdag, 5. februar.

Krondiamantbryllup Ellen Margrethe og Niels Larsen, Himmerlandsparken 7, Aars, kan i morgen torsdag, 5. februar fejre 65 års bryllupsdag. Ellen Margrethe og Niels Larsen blev gift i Ulstrup Kirke. De købte en ejendom i Blære med misligholdte bygninger. De satte ejendommen i stand og byggede ny lade og kostald. Senere blev der købt mere jord til ejendommen. Parret fik tre børn – to drenge og en pige. Desværre havde de den store sorg at miste de to sønner ved sygdom. I flere år var Niels Larsen med i flere bestyrelser, og i en del af dem var han formand. Ellen Margrethe og Niels Larsen drev et alsidigt landbrug i 22 år. De stoppede, da Niels Larsen fik dårlig ryg. Ejendommen blev solgt, og parret flyttede til Aars. Niels Larsen begyndte at arbejde i Aars, men stoppede da han måtte igennem to rygoperationer. Ellen Margrethe Larsen havde i en del år arbejde på Aars Fjerkræslagteri, men i 1974 begyndte hun som hjemmehjælper for Aars Kommune. Hun stoppede da hun blev 70 år. I 41 år boede ægteparret Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

4. FEBRUAR 2015

Ugens portræt

Ny formand kan også svinge pisken Der er mange politikere, der er travlt beskæftiget. Netop travlhed er årsagen til at Hans Jørgen Kastberg træder tilbage som formand for Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune. Men den forventede nye formand, Pia Buus Pinstrup, ved også godt, hvad det vil sige at være beskæftiget. Kort fortalt er hun sygeplejeske på Farsø Sygehus. Når hun kommer hjem er hun husmor på en større gård på Hedevej 15 i Flejsborg. Dertil skal lægges, at hun er meget aktiv i politik. Hun er gruppeformand for Konservatives byrådsgruppe, medlem af Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Der har i mange år også været plads til ridesport, blandt andet som dommer. Så er hun mor til Johanne på cirka et år - og højgravid. Om cirka tre uger forventes barn nummer to at komme til verden. Selvfølgelig har hun planlagt at holde barsel, når barn nummer to kommer. Men det er dog kun fra jobbet på sygehuset. De politiske opgaver holder hun fast ved. Det samme har hun gjort, da Johanne kom til verden. Den lille pige har i bogstaveligste forstand fået politik ind med modermælken. Johanne har nemlig været med til adskillige gruppemøder og andre politiske opgaver. Det er klart at i den alder, så skal der mad til ofte, og det klarer Pia Buus Pinstrup gerne ved at knappe op for blusen. Nu skruer hun lidt op for politikken ved at blive formand for Beskæftigelsesudvalget. Tilgengæld går det ud over ridesporten. Men mon ikke børnene en dag bliver præsenteret for hestene, mor har trods alt haft den hobby i mange år og var tidligere dressurrytter på landseliteplan. Hun har dog ikke helt droppet ridesporten. Hun er for eksempel medlem af bestyrelsen for Natur- og Ridecenter Løgstør, der er under opførelse. Hun sidder som byrådets repræsentant.

Selv om Pia Buus Pinstrup har mange jern i ilden, så er hun typen der passer sine hverv. Hun elsker sit arbejde på sygehuset, og går meget op i det. Hun er også konservativ politiker med stort C. Ud over at passe sine egne politiske opgaver, så er hun også en stor hjælp til mange af de andre i byrådsgruppen. Hver gang der skrives indlæg til pressen, så læser hun det igennem og sørger for, at både det politiske og grammatiske er korrekt. Når man møder Pia Buus Pinstrup har hun som regel et smil på. Men hun kan også blive gal. Hvis nogen laver aftaler med hende og ikke overholder aftalen, så svinger hun ridepisken - dog kun mundtligt. Pia Buus Pinstrup stammer fra Barmer ved Nibe. Hun har gået på Hasseris Gymnasium og læst til sygeplejeske på Professionshøjskolen University College Nordjylland. I 2010 blev hun ansat i Region Nordjylland som sygeplejeske. Allerede inden hun blev færdiguddannet, begyndte hun i politik. Hun blev valgt ind i Vesthimmerlands byråd første gang i 2009. I 2011 blev hun gruppeformand. Ved valget i 2013 opnåede hun 114 personlige stemmer. Et af hendes ønsker, da hun stillede op til byrådet første gang var at få etableret Konservativ Ungdom i Vesthimmerland. Det mål er nået, og hun er medlem af bestyrelsen.

på Park Alle, men i august 2013 blev Ellen Margrethe Larsen ramt af to blodpropper og måtte flytte ind på Plejecenter Solvang. Niels Larsen solgte huset og flyttede i en lejlighed i Himmerlandsparken, og efter 10 måneder på Solvang

flyttede Ellen Margrethe Larsen hjem til sin mand. I Himmerlandsparken bor de dejligt og har lidt hjælp i hverdagen. De har nu fire børnebørn og syv oldebørn. Den store dag bliver fejret på Kimberkroen.

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Jyllandsgade 6 Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk

Pia Buus Pinstrup.


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

Jens Damgaard - udnævnt til direktør for Aars Boligforening.

Udnævnt til direktør i Aars AARS: Forretningsfører Jens Damgaard, Klejtrup, er udnævnt til direktør for Aars Boligforening. Jens

Damgaard havde 1. februar 25 års jubilæum som forretningsfører i boligforeningen, og blev i fredags fejret ved en reception på Aars Hotel. Det var ved denne lejlighed, at bestyrelsens formand, arkitekt Niels Krogh Madsen, Aars afslørede, at man havde besluttet sig for at udnævne Jens Damgaard til direktør - ”hvis han da ikke har noget imod det”. Jens Damgaard protesterede ikke, men slog samtidig fast, at han havde besluttet sig for at fratræde i oktober 2018 i forbindelse med Aars Boligforenings 75 års jubilæum medmindre andet indtræffer, så han ikke kan varetage stillingen.

Sølvbryllup

Juno og Henning Christensen, Aatoften 46, Aars, kan tirsdag, 10. februar fejre 25 års bryllupsdag.

Skolestruktur-møde i Blære:

Forældre holdes ude af udvalg BLÆRE: Der blev sat spørgsmålstegn ved det grundlag som politikerne i Vesthimmerlands Kommune anvender som udgangspunkt for den kommende skolestruktur, da kommunalforskeren Roger Buch, Randers, holdt foredrag i Blære Multicenter forleden. Omkring 300 var samlet til mødet, som skolebestyrelserne i Blære, Vestrup, Overlade, Strandby, Gedsted og Ullits holdt sammen med Liberalt Oplysningsforbund. Formålet var at sætte gang i debatten om skolestrukturen i Vesthimmerland, og det lykkedes til fulde. Hvis det står til arrangørerne af mødet bliver der ikke lukket skoler i kommunen i de kommende år. Af mødet fremgik, at de nuværende skolebestyrelser føler, at forældrene bliver holdt udenfor arbejdet med en ny struktur. Arbejdet foregår i nedsatte ad. hoc. udvalg. Roger Buch ridsede et par historiske kendsgerninger op omkring skolestruktur i Danmark. Med henvisning til vandringen fra land til by, sagde han at centralisering er noget som vil fortsætte, og at der vil blive lukket skoler fremadrettet uden at det giver eleverne bedre undervisning. Men som forsker har han ikke kunne finde beviser for at man får bedre skoler eller billigere drift ved at lave

skolesammenlægninger. - Man lukker skoler fordi det er i tidens ånd, fastslog Roger Buch. Ved mødet var der deltagelse af flere byrådsmedlemmer, bl. a. konservative Henrik Dalgaard som oplyste om et forventet fald i børneantallet på 13 pct. - Derfor giver det mening at skære en halv snes mio. kr. i skolebudgettet, sagde Henrik Dalgaard. Men netop faldet i børnetallet gav anledning til diskussion. En af deltagerne havde sat sig ind i tingene, og mente ud fra Danmarks Statistiks oplysninger, at det forventede fald i børnetallet er 622 mod 1049 som anført af Henrik Dalgaard. 9. marts holdes dialogmøde om skolelukninger i Vesthimmerland og der skal udarbejdes en rapport. Torben Svenstrup er utilfreds med, at forældrene ikke er inddraget i arbejdet. Mødet var meget oplysende, og der blev fra bl. a. det socialdemokratiske byrådsmedlem Doris Lauritzen, Gedsted, gjort opmærksom på, at man bør gøre noget anderledes i Vesthimmerland. - Gør vi bare som alle andre, er der mere og mere som lukkes ned, sagde hun. Men et ønske om forældreinddragelse i ad. hoc.udvalgenes arbejde blev ikke imødekommet, og det var til stor skuffelse. for mange af de fremmødte.

En sidste hilsen

Med stor sorg og forfærdelse erfarer vi, at Vagn Kristensen al for tidlig er afgået ved døden. Vagn var en meget vellidt medarbejder og kollega; altid i godt humør og meget pligtopfyldende. Ære være hans minde. Alle på Dansk Skalform A/S

SIDE 3

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved vor kære Aage Nielsens bisættelse. Familien.

TAK!

Alt opmærksomhed

Tillykke med sølvbrylluppet

i anledning af min fødselsdag den 7. februar frabedes. Ejgil Hansen

I BUDDHAS FODSPOR

Søndag d. 25. jan. blev uforglemmelig for mig! Tak til Menighedsrådet for dagen! Tak til ”Sangklang”! Tak til alle fremmødte! Tak for gode varme ord og ønsker! Tak for de flotte gaver! Tak for 12 gode år i Gundersted Marna Kristensen

www.aarsfrikirke.dk Advokatvagt i Aars

spændende foredrag af Claus Hermansen LØRDAG D. 7/2 KL. 9-11

til vores mor og far Juno og Henning den 10. februar 2015. Morgenmusik klokken 8.00 på Aatoften 46, 9600 Aars. Hilsen Kristian, Michael og Ronald.

Drivhuset, Korsholmvej 178, 9631 Gedsted, 20634664 www.drivhuset-eva.dk www.buddhisme.nu Tilmelding nødvendig Økologisk brunch 11-16

BANKO

Lægehuset Haverslev

hver tOrsdAg Kl. 19.15 på KimBrerKrOeN

Klinikken passes i februar måned af Læge Niclas Seth Sørensen

AIK´s Venner

Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. torsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse

LOPPEMARKED Aars Y’s Men’s Club Aa Markvænget 36, Aars

Se info: www.aars.ysmen.dk

Vi har haft et rigtigt godt salg, derfor står vi og mangler møbler og loppeeffekter RING: Aars: Tlf. 40 28 70 07 - 98 62 19 24 Farsø: Tlf. 98 66 30 89 Aalestrup: Tlf. 61 75 66 61 Y’s Men’s Clubben yder økonomisk støtte bl.a. i lokalområdet.

RØDE KORS

AARS AALESTRUP

afholder

kd.ekrikORDINÆR sraa.www GENERALFORSAMLING mandag den 2. marts 2015 kl. 19.00 i Kirkecentret, Kirkeplads 6, Aars. Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen bliver der uddelt emblemer til jubilarer. Inge Lise Hemmingsen fortæller om en rejse til Nepal. Afdelingen er vært ved kaffe med brød.

Bestyrelsen

Annoncetelefon 98 62 17 11

FERIELUKKET Advokatkontoret i Aalestrup holder vinterferielukket fredag den 13. og mandag den 16. februar 2015. ADVOKAT JAN POULSEN Aagade 8 9620 Aalestrup

KIRKENS BESØGSTJENESTE

Få en besøgsven - eller bliv besøgsven Er du interesseret - Kontakt: Marianne Jensen, koordinator, tlf. 98 62 11 84

www.aarskirke.dk www.aarskirke.dk

Fastelavnsgudstjeneste i aars KirKe for de yngste 3 – 6 år... men alle er velkomne.

lørdag d. 14. Februar 2015 Kl. 10.00 Vi mødes i kirken, hvor alle børn meget gerne må komme udklædte. Kirkemusen kommer også på besøg. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Kirkecentret. På gensyn Sognepræst Sara Schouby Petersen Kirkemusen… Børneklubben www.aarskirke.dk


Aars Avis

SIDE 4

4. FEBRUAR 2015

AArs PetAnque Klub afholder ordinær

Generalforsamling Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

lørdag den 28. februar 2015 kl. 10.00 i Klubhuset Dagsorden ifølge vedtægterne. Herunder godkendelse af redaktionelle ændringer i samme, som er opslået ved banerne.

Generalforsamling

for Østrup Idrætsforening og ØIF´s støtteforening afholdes

mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 i Østrup Klubhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Bestyrelsen

P.g.a. bespisning: Tilmelding til tlf. 98 29 84 08

S K E R …

Plejecenter Ulstruplund: Invitation

Aars Brydeklub og Brydeklubbens venner Idrætscenter Østermarken, 9600 Aars

Lørdag den 7. februar 2015 Kl 14.30 - 15.00 Valg til bruger/pårørenderåd Kl. 15.00 - 16.00 Oplæg ved Ejler Vinkler (tidligere præst) Emne: ” Kristendom og humor” Alle er velkomne. Der serveres kaffe og brød.

afholder koncert med

Nightingale String Quartet

søndag, den 8. februar kl. 16.00 i Musikhuset Alfa

Kreativ fredag på Løgstør Bibliotek

Spiller musik af bl.a.

Den 6. februar kl. 14.00 - 16.30 Mød op til en hyggelig hækleeftermiddag, hvor vi hjælper med at lave små sjove hækleprojekter. Medbring gerne hæklenåle. Billetter á 30 kr. inkl. materialer på himmerlandsbilletten.dk

HAYDN, LANGGAARD OG GRIEG

Bogfavoritter på Løgstør Bibliotek Mandag den 9. februar kl. 15.00 - 16.00 Vil du dele din læseoplevelse med andre? Eller mangler du idéer til læsning? Vi inviterer til en uformel bogsnak, hvor du kan fortælle om din yndlingsbog eller lytte til andre læseres boganbefalinger. Gratis adgang, tilmelding ikke nødvendig.

Kvartetten består af 2 violiner, cello og bratsch Kvartet har modtaget mange priser bl. a. P2 prisen for ”årets danske CD”

Legekoncert med Karina Øgendahl på Aalestrup Bibliotek

Billetter kan købes ved indgangen. Voksne 150 kr./unge 75 kr.

Karina har en guitar og en kuffert fuld af spændende ting. Kom til en sjov koncert, der især henvender sig til de 2-6 årige og deres familie. Efter koncerten er der aftensmad. Torsdag den 12. februar kl. 17.00 Billetter á 20 kr. på himmerlandsbilletten.dk.

Samme dag er medlemmerne velkomne til generalforsamling kl. 14.00 i musikhuset ALFA.

Læs mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk

Dagsorden ifølge lovene.

M E D D E L E L S E R

indkalder til generalforsamling torsdag den 26. februar kl. 18.30 Dagsorden iflg. love og vedtægter.

AIK’s Venner Generalforsamling

afholdes torsdag d. 12. februar kl. 21.45 på Kimbrerkroen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Vognsild Vandværk a.m.b.a. afholder

Ordinær generalfOrsamling

onsdag d. 18. februar 2015 kl. 19.30 i Vognsild klubhus Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen

Tilskud til frivilligt socialt arbejde Frivillige sociale organisationer og foreninger m.v., som virker inden for reglerne i Lov om Social Service § 18, har nu mulighed for at ansøge om tilskud i form af § 18 midler. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Børneog Arbejdsmarkedsforvaltningen på tlf. 99 66 77 02 eller på mail: maj@vesthimmerland.dk Ansøgningsskemaet kan også findes på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside www.vesthimmerland.dk/ansoegningsskema2015 Ansøgningsskemaet skal være Forvaltningen i hænde senest onsdag den 11. marts 2015. OBS. Vær opmærksom på, at der kun uddeles § 18 midler én gang årligt.

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Social- og sundhedspersonale til Plejecenter Højgaarden Social- og sundhedspersonale søges til dag, aften og nattevagt på Plejecenter Højgaarden pr. 1. marts 2015. Ansøgningsfrist: 5. februar 2015.

Invitation til

JUBILAR-DAG på Himmerlands Ungdomsskole

Lørdag d. 14. marts 2015 kl. 10.30 Følgende årgange er jubilarer i år:

• • • • • • • • •

75 år: Vinterhold 1939/40 - Sommerhold 1940 70 år: Vinterhold 1944/45 - Sommerhold 1945 65 år: Vinterhold 1949/50 - Sommerhold 1950 60 år: Vinterhold 1954/55 - Sommerhold 1955 55 år: Vinterhold 1959/60 - Sommerhold 1960 50 år: 1964/65 40 år: 1974/75 30 år: 1984/85 25 år: 1989/90 Pris: 150 kr. (inkl. mad og drikkevarer) - betales ved indgangen. Tilmelding skal ske på tlf. 98 66 40 60 eller via mail kat@h-u.dk senest fredag d. 6. marts 2015. Program for dagen kan ses på vores hjemmeside www.h-u.dk Spred gerne budskabet 6

afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. februar kl. 19.00 på Haubro Landsbyskole - Himmerlands Friskole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen

Generalforsamling Vesthimmerlands Musikhus’ Venner

TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 20.00 I ALFA Dagsorden iflg. vedtægter

Bestyrelsen Har du lyst til at være med til at støtte Musikhuset Alfa med et medlemskab - så ring til Ejner Larsen tlf. 26 60 04 50

Støtteforeningen for

Viceskoleleder - Vester Hornum skole Har du lyst til at være med til at præge udviklingen på en mindre folkeskole, så søger Vester Hornum skole en ny viceskoleleder pr. 1 april 2015. Ansøgningsfrist: 22. februar 2015.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Friskolens Venner Haubro

Gundestrupspillene indkalder hermed til

Elevvej 10 | Haubro | 9600 Aars | www.h-u.dk

Aars Avis - når det skal være lokalt!

generalforsamling onsdag den 18. februar kl. 19.00 Generalforsamlingen afholdes på Turistkontoret Himmerlandsgade 113 Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

Børnene i Junglehuset havde travlt med at bage cup cakes, som var bestilt af forældrene. Her er tingene sat i system i SFOs køkken. Børnene er Pritisa, Anab, Nicoline, Marcus og Cecilie.

1537 gode gerninger udført af børn i Aars

Og Junglehusets børn bagte og solgte cupcakes

BOGTRYK Visitkort Brevpapir Kuverter Menukort

OFFSET Firmapapir Fakturaer Brochurer Bøger

Eksempler på gode gerninger Børnene har støvsuget lavet mad - tømt opvaskemaskine - lagt tøj sammen

til jælp

h

Al vognmandskørsel udføres

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

Winkompas

.599,a kr. 1 iner fr 99,k s a ,Nye m oks fra 2.6 a kr. 2.995 o r fr Noteb smaskine rv e Erhv oms excl. m

effektiv-pc.dk

Hobrovej 8, Rold 9510 Arden

& 98 55 16 88

Tlf. 98 56 14 73

-det lille computerfirma

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

- passet dyrene - delte min dyne med lillebror, da han frøs - smurte madpakke til hele familien i en hel uge lavet et flot kort til farfar, der ligger på sygehuset hjalp med at bære kammeratens taske, hun har brækket tåen - børstede sne af bænkene på plejehjemmet, så de ældre ikke får frosne numser - tog en klassekammerat med hjem, da han kom for sent til bussen - har handlet for bedsteforældre - og meget mere….

SLUTSPURT EKSTRA NEDSAT PRISER FRA KR.

brugt

• Server • Server og klienter

døre for mor på shoppetur - hjalp andre børn, der var kede af det - hjulpet med at løfte Pippiteltet - hjulpet mindre søskende og kammerater med lektier pudset briller for oldemor hjulpet lillesøster, da hun blev drillet - hjulpet min ven, hun har brækket armen - givet en hjemløs 20 kroner - givet mor massage - fejet blade sammen for naboen, han var på ferie givet lillesøster en skistav til at komme op ad bakken

50

de sidste efterårs- og vintervarer skal væk

com

Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

- dækket bord - skovlet sne for far, naboen og en ældre mand - vasket op - givet uventede gaver - samlet skrald - tegnet tegninger for at glæde andre - hjulpet oldemor ud til bilen - hjulpet en gammel dame og andre med at samle varer op, de havde tabt - ryddet op for søskende og bedsteforældre - eleverne har læst gode historier for en børnehave - hjalp en handicappet ud at ride - lånte andre noget de mangler - åbnet

starter torsdag d. 5. februar kl. 9.30

din

r pute

Containerservice Mobilkraner op til 80 tons

AARS BOGTRYK & OFFSET Himmerlandsgade 150 Tlf. 98 62 17 11

hver 100 kr., der var en underskrifter på, at eleverne havde hjulpet hjemme og ved bedsteforældre, blev der lagt en farvet bold i røret. Det blev til 384 bolde eller 38.425 kr. som LegoFonden må punge ud med til indsamlingen - alene for antallet af gode gerninger udført af elever på Aars Skole.

Antallet af gode gerninger blev gjort op i skolebiblioteket og synliggjort ved at komme farvede bolde i et plastikrør. Lego-Fonden bidrager med 25 kr. til Danmarks-Indsamlingen for hver god gerning. Dem ydede børnene på Aars Skole 1537 af.

!

AARS: Børnene i Junglehuset og på Aars Skole har bagt cupcakes og udført gode gerninger til fordel for Danmarks-Indsamlingen. Og det er der kommet mange penge ud af - 2500 kr. fra salg af cup cakes og 38.425 kr. for gode gerninger udført for forældre eller bedsteforældre. - Børnene i Junglehuset ved Aars Skole har bagt og pyntet cup cakes i lange baner, oplyser skolepædagog Birgitte Boas til Aars Avis. Via skolens intranet er forældrene blevet opfordret til at bestille kagerne, så man på den måde vidste, hvor mange kager der skulle bages og pyntes. 340 kager blev det til - og børnene gik til opgaven med højt humør. De har fyldt dej i bageformene, udstuk-

ket pynt og til sidst lavet de flotteste cup cakes, som i alt indbragte 2500 kr., der ubeskåret går til Danmarks-Indsamlingen. På Aars Skole har alle børnene desuden bakket flot op om Aars Biblioteks indsamling ”Gør en god gerning”. Mod en forældreunderskrift på, at barnet har hjulpet med at vaske op eller andet som kan tages ”for gode varer” som en god gerning, var der tilsagn fra Lego-Fonden om, at den ville bidrage med 25 kr. til Danmarks-Indsamlingen. For at følge med i antallet af gode gerninger gjorde Aars Skole resultatet synligt ved at sætte gennemsigte plastikrør op i skolebiblioteket. For

!

Af Thorkil Christensen

SIDE 5

ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. 9.30-17.30 Fredag 9.30-18.00 Lørdag 9.30-13.00

00

skott-rold.dk


Aars Avis

SIDE 6

Mange interesserede var dukket op, da VUC fredag eftermiddag officielt indviede sine nye lokaler på Sdr. Boulevard i Aars.

VUC flyttede ind i nye flotte lokaler i Aars Lokalerne blev officielt indviet fredag Af Lars Lindberg AARS: Fredag eftermiddag var der trængsel i

VUCs nye lokaler på Sdr. Boulevard 9 i Aars. Voksenuddannelsescentret indviede nemlig officielt

Brorstrup/Haverslev Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling

i Haverslev Medborgerhus onsdag d. 11. februar 2015 kl. 19.30

Arne Sørensen fortæller om fattigdom og fattigforsørgelse i 1800-tallet. Alle er velkomne - der serveres kaffe og kage.

sine nye lokaler, og det var en stolt uddannelseschef, Krista Ølgaard, som tog imod de mange gæster.

- Det er skønt endelig at få lov at flytte ind her. Jeg synes, rammerne her er utroligt lyse og imødekommende, og kursisterne giver da også udtryk for, at de lige løfter hagen en gang, når de træder ind her. Det er virkelig et sted, hvor man har lyst til at være, sagde Krista Ølgaard, som selv har været med til at indrette de fem undervisningslokaler, ”hyggerummet” og fælleslokalet. - Der har været mange småting at tage stilling til, men nu hvor det står færdigt, er det rart, at vi selv har besluttet, hvor stikkontakterne sidder, hvor skabene til computerne er og så videre, sagde hun. På VUC på Sdr. Boulevard kommer der dagligt til at gå omkring 50 kursister, som er fordelt på formiddags-, eftermiddagsog aftenhold. Centret tilbyder blandt andet ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning, og Krista Ølgaard glæder sig over, at kursisterne har fået nogle lokaler, hvor der er lyst og lækkert, og hvor udstyret er moderne og lige til at gå til. Hun vil dog ikke afvise, at VUC atter flytter, når centrets lejekontrakt udløber om fire år.

4. FEBRUAR 2015 - Vi er rigtig tilfredse med resultatet heroppe, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil flytte tættere på gymnasiet, så skulle muligheden for at flytte ind på det gamle rådhus, når det nye bliver bygget, være til stede, synes jeg, det ville være helt optimalt, sagde Krista

Ølgaard, som dog i første omgang glædede sig over de nye rammer. - Vi vil givetvis skulle lave nogle små tilpasninger hen ad vejen - alt andet ville da være mærkeligt men udgangspunktet er rigtig godt, og vi ser frem til at komme rigtigt i gang her, sagde hun.

Uddannelseschef Krista Ølgaard, der her taler med Vesthimmerlands Kommunes borgmester, Knud Kristensen, er yderst tilfreds med de nye, indbydende lokaler, som dagligt vil blive benyttet af omkring 50 kursister, 14 lærere og en uddannelseskonsulent.

Per Kirkebys karriere som maler er slut nu Et fald på en trappe har forandret livet for 76-årige Per Kirkeby

Af Thorkil Christensen AARS: Aars må indstille sig på, at det nu er slut med kunst fra Per Kirkebys hænder. Den internationalt berømte kunstner, som har gjort Aars til sit største permanente udstillingssted af sine værker, har ifølge udtalelser til dagbladet Politiken opgivet at være maler. 76-årige Per Kirkeby sidder i kørestol efter et fald på en trappe i hjemmet i Hellerup. Da han kom hjem fra hospitalet efter faldet og skulle igang med maleriet igen, viste det sig at være umuligt. - Jeg forsøgte, og jeg kunne ikke, siger Per Kirkeby til Politiken. Og i Aars var det netop

Per Kirkeby - stopper karrieren som maler.

maleriet og de store lærreder, der lagde bunden for Per Kirkebys store samling af værker, der omfatter malerier, murstensskulpturer, indgangsportal ved Vesthimmerlands Gymnasium, ”Muren” på Kimbrertorvet og et par store bronzer - for slet ikke at tale om, at det også er ham, der er ophavsmand til bygningsværkerne ”Thors Hammer” som udgør Vesthimmerlands Museum, og Vesthimmerlands Musikhus Alfa. I musikhuset har Per Kirkeby også udført en enorm

frise i jordfarver som udsmykning i foyeren. Per Kirkeby har gennem 25 år udstillet på Himmerlands Kunstmuseum i Aars. Da gymnasiet for få år siden udgav en bog om Per Kirkeby og hvad han har skabt af kunst til Aars, meddelte han at nu måtte det være slut med maleriudstillingerne. Ved et møde i 2012 mellem kunstneren og Aars Avis’ medarbejder var Per Kirkeby imidlertid tændt på ny og viste interesse for at male et nyt værk til trappeafsatsen i musikhuset. Men det

bliver der formentlig ikke noget af nu. I 1980 blev Per Kirkeby repræsenteret med et stort maleri på Vesthimmerlands Gymnasium. Kun fem år tidligere var han sprunget ud som maler, og blev en dag opsøgt i sit daværende hjem på Frederiksberg af den tyske kunsthandler Michael Werner. Det er der siden kommet meget godt ud af, og Per Kirkeby har opnået en fantastisk anerkendelse, bl. a. prædikatet ”Nordens største nulevende kunstmaler”. Han er desuden et af de mest respekterede kunstnernavne i europæisk samtidskunst. Når Aars i perioden efter 1980 blev ”legeplads” for Per Kirkeby skyldtes det ikke mindst et ønske hos ham om at samle sine kunstarter i en by af overskuelig størrelse uden for meget ”støj” fra andre kunstnere. Men det skyldes også et fortrinligt samarbejde med lektor Palle Rønde Møller, rektor Kirsten Holmgaard, pedel Peter Stenild og den daværende Aars Kommune. Afslutningen blev de fire stehler af mursten i rundkørslerne omkring Aars. De skulle ligesom markere en form for byporte - og ramme om byen med europas største antal værker af Per Kirkeby.


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

SIDE 7

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Tilbygning - Ombygning - Renovering Tømrer - Snedkerforretning Bandsholmvej 36, 9600 Aars

Tlf. 29 24 75 01

T G VA N G Ø D

ALT I ELARBEJDE Køl - hårdehvidevarer Varmepumper - radio/tv Preben Nielsen

Alice (Anne Julie Østergaard) sammen med kaninen (Christiane Nørkjær Svendsen).

They are the champions

Christian Gregersen

Limfjordsvej 10 - 9670 Løgstør - Tlf. 9867 1933 - 9867 6280 info@midtfjordel.dk - www.midtfjordel.dk

Af Jørgen Jørgensen AARS: Efter at have set Vesthimmerland Gymnasium og HF’s opførelse af musicalen ”Alice – dejlige drømme og mørke mareridt”, kunne man fristes til at tage dværgene på ordene, når de - i et af de flotte musiknumre - synger: ”We are the champions”. Ja, de er mestrene, de unge teater- og musikglade mennesker, der går på gymnasiet. Det så så let og legende ud, det, de foretog sig på scenen, men det har kostet mange timers slid siden starten på projektet i oktober måned, og i den sidste uge op til premieren har man måttet tage alle døgnets timer i anvendelse for at få så flot et resultat. Først og fremmest sad de mange musiknumre lige i skabet. F.eks. det ovenfor nævnte nummer, hvor de syv videnskabsfolk, forklædt som syv dværge, putter Alice i deres erkendelsesmaskine for at få hende til at gennemgå en udvikling. Det gav en sjov virkning, da de noget selvhøjtidelige dværge så stemte i med dette flotte Queens-nummer, som vi kender fra alverdens fodboldstadioner. Og det kan nok være, de dygtige musikere, der var placeret på sidevæggen, havde fået skabt noget flot lyd! Et andet nummer, der stod skarpt og som gav tilskuerne kuldegysninger, var marekattens fortolkning af Eurythmics ”Sweet dreams”. Også fordi scenebilledet var en totaloplevelse: Der foregik noget i alle kroge. På bagvæggen kørte der levende billeder, og der var

v/malermester

Diana Marie Sørensen

Jeg elsker at male! Gør du? Oustrupvej 61 • 9600 Aars • Tlf. 29 82 81 46

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

Martin Jørgensen i sin glansrolle som larve.

leget med silhuetter bag udspændte lærreder. Samtidig blev det mareridtsagtige understreget af psykedeliske farveskift. Jo, man kunne godt se, et par professionelle teaterfolk, instruktøren Lilje Windbirk og scenografen Lars Ringgaard, havde haft en finger med i spillet. Alices ”dejlige drømme” på scenen blev kommenteret på venstre sidevæg (”Somewhere over the rainbow”) af en flot syngende og flot kostumeret Måne, spillet af den ene af de to manuskriptforfattere, Anna Svensmark Møller. Den anden forfatter til musicalens nye version af Lewis Carrolls børnebogsklassiker ”Alice in Wonderland”, Christine Riisgaard Jensen, sang

nummeret ”Rich Girl”. Og så skal vi ikke glemme den vandpiberygende Martin Jørgensens sjove og tilbagelænede glansnummer som larve i fortolkningen af ”Zididada day” som optakt til dronningens teselskab. Han må ende som professionel skuespiller eller som noget ved musikken! Anne Julie Østergaard slap godt fra rollen som Alice. Hun er på scenen næsten hele tiden og skal vise mange forskellige udtryk gennem Alices udvikling fra forkælet og selvcentreret (gymnasie)pige til en pige, der også tænker på omverdenen og indgår i sociale sammenhænge. Men ellers har man ikke lyst til at fremhæve nogen frem for andre, da det var

ensemblespil af høj klasse, hvor de dygtige dansere og det velsyngende ensemble ubesværet gled ind og ud af numrene. Dog bed man mærke i en morsom figur blandt dværgene, spillet af Lucas Østergaard Hald, der piberygende og på en pudsig måde funderede over tilværelsen. Endelig skal det nævnes, der også var en række personer bag kulisserne, uden hvem der ikke var blevet en forestilling. Her tænkes der bl.a. på de elever, der havde designet de flotte kostumer, lys- og lydteknikere og ikke mindst de fire utrættelige musiklærere Anne Verdelin, Steen Hjerrild, Margit Hansen og Trine Madsbøll.

Økonomiske problemer Har din virksomhed så stor en gæld at den trues af lukning? Der vil ofte være gode muligheder for at redde virksomheden gennem en rekonstruktion eller akkordordning. Vi arbejder dagligt med rekonstruktioner og akkordordninger og kan tilbyde dig kvalificeret rådgivning og hjælp. Jo før du henvender dig, jo større er mulighederne.

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H) Bitten Kjærsgaard (L)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk


Aars Avis

SIDE 8

4. FEBRUAR 2015

MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. v/Berit Asp Madsen

TLF. 22 72 46 11

AARS MOTORSERVICE v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22 UDLEJNING AF MOSFJERNER ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag

7.30-17.00 9.00-12.00

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

port dsrap Tilstan ådgivning & g lr in n rv ta - & To lig & Erhve imærk Energ Bygherre Bo

98 62 18 66

www.km-ark.dk

Igen i år byder Messecenter Vesthimmerland i Aars på aktiviteter i vinterferien. Jubi-Land er åbent tirsdag og onsdag, 17. og 18. februar.

Jubi-Land i Aars - nu med go-cart

info@km-ark.dk

To aktivitetsdage i vinterferien med alle slags legeredskaber AARS: Børn og barnlige sjæle får bogstaveligt talt mulighed for at hoppe ind i vinterferien, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til Nordjyllands største hoppe-legeland. Jubi-Land, der holdes i Messecenter Vesthimmerland tirsdag, 17. og onsdag, 18. februar - midt i skolernes vinterferie, byder på spændende oplevelser for alle børn og barnlige sjæle. - Jubi-Land er den perfekte ferieoplevelse for børn og deres forældre eller bedsteforældre, siger projektleder Inge Bjørn, Messecenter Vesthimmerland.

ADVOKATFIRMAET

JAN POULSEN

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 18 11 • Fax 98 64 24 58 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret der hjælper dig...

Fest og farver Når efterårskulden begynder at bide i kinderne, er de opvarmede haller i Messecenter Vesthimmerland

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

Spar penge og få bedre komfort

Der er mange slags aktiviteter til Jubi-Land.

det oplagte sted for alle omegnens barnlige sjæle. Der er bestemt ikke sparet på antallet af aktiviteter og

legeoplevelser, når arrangementet åbner tirsdag, 17. februar. - Der er hoppeborge, klatre-

Med omhyggeligt udført efterisolering kan du spare penge på varmeregningen og samtidigt få bedre komfort i boligen. “Jeg tjekker dit hus og giver dig effektive løsningsforslag “

Få kontant tilsk ud til energirenov er ing Jeg hjæ lper med ansøg ning

Jeg tilbyder:

Papir isolering Ole Villumsen

Bestil tid i dag til GRATIS isolerings tjek

+ Høj isoleringeevne + Effektivt mod træk + Moderne teknik og metode + Isolering af loftrum og bjælkelag + Fra kold til varm skunk = slut med træk i over etagen

I alle aldre

Salon 2000

Vestergade 35 9620 Aalestrup

98 64 26 26

EPS isolering

- Salonen for både

Vestergade 18 9620 Aalestrup

98 64 14 64

mænd og kvinder

og tilbudsbesøg på tlf: + Testet flamingogranulat L:0,039 + Selv fugtige forhold kan isoleres 51 24 12 75. Gennemgang af huset bl.a. med

termografisk kamera

+ Effektivt til krybekælder og hulmur + Jeg har teknikken og erfaringen

Henrik

Stine

Åbent på nr. 35

Bæredygtig energi og isolering Ole Villumsen, ole@ov-consult.dk Munksjørupvej 93, 9670 Løgstør.

bjerge, rutchebaner i lange baner. Hvis det ikke frister, kan børnene i stedet lege med Lego eller tegne, siger Inge Bjørn. Til de fartglade er der denne gang mulighed for kørsel med rigtige GoCarts i Himmerland Gocart-center som også er åbent i Hal 3. Hvis sulten og tørsten melder sig, er der selvfølgelig mulighed for at købe mad, drikke og slik.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-19.00 LUKKET

Sanne

Åbent på nr. 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-12.30 9.00-17.30 9.00-19.00 LUKKET

Jubi-Land er en familieoplevelse, hvor der er spændende aktiviteter for små og store børn. Hvis lysten ikke er til hoppeborge, er der - for de lidt større børn - mulighed for at køre i mooncars, ride på rodeotyr eller spille elastikfodbold og meget mere. - For børn i alle aldre er der dækket op til nogle spændende timer. Børn, forældre og bedsteforældre er garanteret en oplevelse af den sjove slags, lover Inge Bjørn.


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

SIDE 9

Gymnasiet i Aars fik besøg af Søren Pape Af Torsten Hansen AARS: Valgkampen er ikke officielt skudt i gang endnu. Men politikerne er meget aktive, og vil gerne ud og møde vælgerne. I sidste uge fik Vesthimmerlands Gymnasium tilbud om at få Søren Pape, formand for Det Konservative Folkeparti, på besøg. - Det var med kort varsel, men når vi kan få en politiker på det niveau på besøg, så siger vi gerne ja tak. Det er dog ikke vores tanke, at det er en del af en valgkamp. Den slags arrangerer vi selv, når valget kommer, siger rektor Jette Rygaard Poulsen, Vesthimmerlands Gymnasium. Søren Pape besøgte VHG i mandags, og skolen havde besluttet, at alle samfundsfagsklasser skulle møde politikeren. Det drejede sig i alt om 10 klas-

Formanden for Det Konservative Folkeparti talte til samfundsfagseleverne på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars.

ser, der udnyttede besøget til at lave aktuel undervisningstime.

Kun få af de 10 klasser havde haft mulighed for at forberede sig på mødet

Hobbymesse i Aars oplever stor tilgang AARS: Der er dobbelt så mange udstillere på Model & Hobby Messen 2015 som der var i 2014, når Messecenter Vesthimmerland og TS Event i 21. og 22. februar - for andet år i træk - åbner dørene til Danmarks hyggeligste messe af sin art. - Model & Hobby Messen var ét af vores nye arrangementer sidste år. Og arrangementet blev en pæn succes. Mange var interesseret i alt fra fjernstyrede lastbiler til dukkehuse og dampmaskiner, siger direktør Nicolai Holm, Messecenter Vesthimmerland, der samtidig fortæller, at årets Model & Hobbymesse 2015 bliver dobbelt så stor som sidste år. Årets messe for legebørn i alle aldre bliver ikke kun større og bredere i kraft af en fordobling af

Nicolai Holm - vi har succes med hobbymessen.

udstillere, der bliver ligefrem tale om en messe med hobbymodeller til vands, til lands og i luften. Og mange af standende bliver ”arbejdende stande” med masser af aktiviteter. - Vi er klar med modeltraktorer, dioramaer, tekno-lastbiler, dampmaskiner, modelbiler, Lego, modeltoge, togdiorama, dukker, dukkehuse, miniaturehobby, entrepre-

nørmaskiner, airbrush, og meget meget mere, lover Thomas Petersen fra TS Event. Det er ikke kun modellegetøj, dukkehuse og dampmaskiner, der pryder arrangementet. Thomas Petersen forklarer at Model & Hobbymessen 2015 også byder på fjernstyret legetøj af enhver art. - Vi har fjernstyrede traktorer, fjernstyrede entreprenørmaskiner, fjernstyrede driftbiler, fjernstyrede fly, fjernstyrede lastbiler, og der sælges modelbyggesæt på flere stande, hvilket giver rig mulighed for at de besøgende selv kan give sig i kast med tingene, siger Thomas Petersen. I 2014 var der 1500 besøgende på Model & Hobbymessen - begge arrangører forventer en pæn stigning i besøgstallet i år.

med Søren Pape. - Vi har ikke haft noget inden mødet. Jeg forestiller mig, at

vi får noget baggrundsviden om ham, siger elev Mads Nielsen.

- Vi har jo ikke hørt en masse om ham tidligere, supplerer elev Casper Bach. Da Søren Pape ankom, fulgt af tre lokale byrådspolitikere, borgmester Knud Kristensen, Pia Buus Pindstrup og Henrik Dalgaard, sidstnævnte stiller selv op til Folketinget, gik han hurtigt på talerstolen. Han indledte som mange håbede, med at fortælle lidt om sig selv. Men det var kun meget lidt. I løbet af et par minutter var han i gang med at forklare om de konservatives politik, særligt med fokus på at få skatterne sænket. Besøget på gymnasiet i Aars var et led i en længere tourne. Dagen begyndte på Farsø Skole, efter gymnasiet i Aars gik turen til Skive.

Travlt jubilæumsår i Aars for de aktive pensionister 108 deltog i pensionistforeningens generalforsamling AARS: - Vi bestræber os på at have en god og sund økonomi. Og det synes vi stadig at vi har, selv om udgifterne i 2014 var noget større end indtægterne. Den væsentligste årsag til det er, at der er 19.000 kr. i husleje fra 2013, som ikke var fremsendt ved regnskabsopgørelse. Og så holdt vi 75 års jubilæumsfest 1. februar 2014, som jo også var en ekstraordinær stor udgift, forklarede formanden for Aars Pensionistforening Per Drejer, da han aflagde beretning til de 108 medlemmer, der var mødt op, ved foreningens generalforsamling. Jubilæumsåret blev også et travlt år, med mange aktiviteter. Foreningen arrangerer danseaftner, bankospil,

gymnastik, folkedans, datastue, krolf, udflugter, rejser og meget andet.

Jubilæumsfest Naturligvis bød jubilæumsåret også på en 75 års jubilæumsfest. 196 deltog i festen, der blev holdt i Messecenter Vesthimmerland. LB DUO underholdt med musik under middagen. - Senere optrådte Richard Ragnvald og vi sluttede festen med dans til musik af LB DUO. For at holde styr på slagets gang og tiderne blev overholdt, havde vi udnævnt Niels Andersen til toastmaster og den rolle udfyldte han til punkt og prikke, sagde Per Drejer. På valg var Per Drejer, Mette Andersen og Gre-

the Nielsen. Grethe Nielsen modtog ikke genvalg. Nyvalgt blev Jack Kristiansen, Aars. Konstitueringen af den nye bestyrelsen betød, at formanden fortsat hedder Per Drejer. Næstformand Mette Andersen, kasserer Anders Andersen, sekretær Marianne Tümmler. Menige medlemmer af bestyrelsen er Lejf Kristoffersen, Villy Krogh Hansen og Jack Kristiansen. Efter generalforsamlingen talte Lars K. Nielsen, DGI Nordjylland om en rejse til Grønland, og om hvor svært det er at lave en idrætsklub i en by med 670 indbyggere ca. 150 km nord for Thule basen.

NYHED: FAST RENTE PÅ 1,5%* I 20 ÅR Nu kan du få et 20-årigt realkreditlån med afdrag og en fast lav rente på 1,5%. Har du et variabelt forrentet lån – så grib muligheden og fasthold den lave rente i 20 år. Har du et fastforrentet lån med en pålydende rente på 3,5% eller derover – så få en beregning på, om 1,5% i 20 år er noget for dig. Har du planer om boligforbedringer, så er et 20-årigt lån med fast rente oplagt. Det er sikkert og billigt og har samtidig indbygget friværdibeskyttelse, når renteniveauet igen begynder at stige”.

Ring til 70 10 21 79 alle dage mellem 9-21. Randi Rosendahl Lyngesen er uddannet med realkredit som speciale samt statsaut. ejendomsmægler, og har 15 års erfaring med boligrådgivning og vurdering. Randi Rosendahl Lyngesen har tidligere arbejdet som ejendomsmægler og som kundechef i en sparekasse.

Eller send en mail til kundecenter@brf.dk * 20-årigt lån, 1.000.000 kr. udbetalt, hovedstol ca. 1.063.800 kr. (ved kurs 96,4 og inkl. ekspeditionsgebyr, tinglysningsservice og -afgift, kurtage og kurstab). Pålydende rente 1,50 %, ÅOP 2,79 %. Mdl. ydelse før skat ca. 5.673 kr. Samlede betalinger ca. 1.303.500 kr. før skat.

1,5%* Rek

ord fast re lav nte


Aars Avis

SIDE 10

4. FEBRUAR 2015

TV-PROGRAMMER ONSDAG 4. fEbRuAR 05.05 05.50 06.20 11.15 12.00 12.30 15.25 16.40 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 23.55 00.00 00.40

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Columbo: En gammeldags forbryder Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Bonderøven Rigtige Mænd De unge fiskere TV Avisen med Penge og Sporten Irene Huss: I skjul af skyggerne OBS Dirty Sexy Money Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.40 13.25

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Hjemme bedst CPH Lufthavnen. 2 afsnit Grænsepatruljen Razzia Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Danmarks bedste amatørkokke Bitz’ store kur Vores virkelig store familie Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Natfjernsyn

14.15 15.10 15.55 16.25 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.15 00.05

TORSDAG 5. fEbRuAR 05.05 05.50 06.20 11.25 12.10 12.40 15.35 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 00.00 00.40 01.30

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Columbo: Et illusionsnummer Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Skattejægerne Timm og gryderne Kontant TV Avisen med Bag Borgen og Sporten Hercule Poirot: Barsk begravelse. Eng. krimi fra 2005 Dirty Sexy Money Hamish Macbeth Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.40 13.25

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Hjemme bedst CPH Lufthavnen. 2 afsnit Grænsepatruljen Razzia Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Cirkusdynastiet Station 2: Stop tyven Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Natholdet Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

14.20 15.10 15.55 16.25 17.00 20.00 20.50 22.00 22.45 23.15 00.05 00.35 01.35

fREDAG 6. fEbRuAR 05.05 05.50 06.20 11.15 12.00 12.30 15.50 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Columbo: Hjerne til at dræbe Downton Abbey TV Avisen Antikduellen TV Avisen med Sporten og Vejret Disney Sjov X Factor TV Avisen med Vores vejr Elsk mig igen. Amr. romantisk drama fra 2012 23.05 The Recruit. Amr. thriller fra 2003 00.55 Telemarkens helte. Eng. krigsfilm fra 1965 03.00 Unge Montalbano: Montalbanos første sag. Ital. krimi fra 2012

06.00 06.30 11.30 12.00 12.40 13.30

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Hjemme bedst CPH Lufthavnen. 2 afsnit Grænsepatruljen Razzia Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Talenttyven. Dansk komedie fra 2012 James Bond: Quantum of Solace. Amr./eng. action-thriller fra 2008 Nat på museet 2. Amr. komediedrama fra 2009 Angel Eyes. Amr. thriller-drama Natfjernsyn

14.15 15.15 15.55 16.25 17.00 20.00 21.30 23.15 01.05 02.50

løRDAG 7. JANuAR 05.00 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 05.30 Hvad skete der lige her 06.30 Piger støber kugler. Can. dramaserie 07.10 Tæt på tigeren. Naturserie fra BBC fra 2008. 2 afsnit 09.00 På toppen af Borneos regnskov. Japansk naturprogram fra 2013 09.50 Downton Abbey 10.35 I farezonen 11.35 DR1 Dokumentaren: Til ægteskabet os skiller 12.35 OBS 12.40 Guld på godset 13.40 Rigtige Mænd 14.10 De unge fiskere 14.40 Arvingerne 15.35 Chocolat. Amr. romantisk drama fra 2000 17.30 X Factor 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Livet som pingvin. Amr. naturprogram fra 2014 20.00 Melodi Grand Prix 2015 22.00 Kriminalkommissær Barnaby. Eng. krimiserie fra 2014 23.30 Wallander: Hundene i Riga. Eng./ sv. krimi fra 2012 01.00 Green Card. Fr./austr. komedie fra 1990 02.40 Water Rats. 3 afsnit

06.00 06.05 06.20 06.40 07.05 07.25 08.00 12.00 12.05 12.55 16.05 16.50 17.05 17.50 17.55 19.00 19.45 20.00 21.10 21.25 21.50 23.30 01.10 03.00 04.00

Bernard. 2 afsnit Mouk Den tasmanske djævel Ninjago Chima Turtles Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? Kurs mod fjerne kyster. Rejsereportage med Mikkel Beha Erichsen. 4 afsnit Mit Danmark SuperMatchen: Studiet SuperMatchen: Skjern-KIF KK (m), direkte Nyhedsblok SuperMatchen: Skjern-KIF KK (m), direkte Nyhedsblok Sportscenter Danmark har talent Best of Bremen Allstars Danmark har talent - afgørelsen Adams æbler. Dansk komedie fra 2005 The Clearing. Amr. thriller-drama fra 2004 Blast from the Past. Amr. komediedrama fra 1999 Krop umulig - tilbage til klinikken Nyhederne og Vejret

SøNDAG 8. fEbRuAR 05.00 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 05.30 Hvad skete der lige her 06.30 Piger støber kugler 07.10 Vild med heste. Tysk naturprogram fra 2009. 2 afsnit 09.00 Livet som pingvin 10.00 Naturens dyrebørn. Hollandsk naturprogram fra 2006 10.50 I farezonen 11.40 OBS 11.45 Kommissær Winter: Den sidste vinter. Sv. krimiserie. 2 afsnit 13.45 Timm og gryderne 14.15 Melodi Grand Prix 2015 16.15 The Guardian. Amr. actiondrama fra 2006 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Den frosne planet 19.50 Bag om den frosne planet 20.00 Arvingerne 21.00 21 Søndag 21.40 Sporten 21.50 Efter Brylluppet. Dansk drama fra 2006 23.50 Kvinden i søen. Eng. dokumentar fra 2008 00.40 Whitechapel: Mord bag låste døre. Eng. thrillerserie fra 2012 01.25 Unge Montalbano: Den tredje hemmelighed. Ital. krimi fra 2012 03.05 Natfjernsyn

06.00 06.03 06.10 06.20 06.40 07.05 07.25 08.00 12.00 12.15 13.05 13.55 14.40 15.50 16.20 17.30 18.00 20.00 21.00 23.45 00.05 01.10 02.10 02.35 03.05 04.00

Bernard Oisteins blyant Mouk Den tasmanske djævel Ninjago Chima Turtles Go’ morgen Danmark Nyhederne Badehotellet Årgang 0 Stor, større - megafamilier - mor, far og en hel masse unger Danmark har talent Danmark har talent - afgørelsen Danmark har talent Danmark har talent - afgørelsen Nyhedsblok med Go’ appetit Toppen af poppen. Seks stjerner i Mexico Hobitten: En uventet rejse. Amr. eventyrfilm fra 2012 Best of Bremen Allstars. 100 procent sketchshow Station 2: Stop tyven Flugtkongerne - de vildeste flugtforsøg Toppen af poppen Kystpatrulje Miami. Når alarmen går til søs Sky Cops Nyhederne og Vejret

Dr2

ONSDAG 4. februAr

06.15 60 Minutes 07.00 DR2 Morgen 11.00 Xinxin og de fortabte indvandrere 11.30 På sporet af maden 12.00 AnneMad i New York 12.30 Eftermiddagsprogrammer 17.00 DR2 Dagen 18.00 Sagen genåbnet 18.55 Xinxin og de fortabte indvandrere 19.25 Den sorte snog 20.00 DR2 NU 20.30 Blok på bistand 21.00 Blå øjne 22.00 Det politiske menneske 22.30 Deadline 23.00 Den hvide guldfeber i Arktis 23.55 DR2 NU 00.25 Natfjernsyn

TOrSDAG 5. februAr

07.00 DR2 Morgen 11.00 Xinxin og de fortabte indvandrere 11.25 På sporet af maden 11.50 AnneMad i New York 12.15 Eftermiddagsprogrammer 16.20 Nak & Æd 17.00 DR2 Dagen 18.00 Sagen genåbnet 18.55 Xinxin og de fortabte indvandrere 19.25 Den sorte snog 20.00 Debatten 21.00 Detektor 21.30 Astrid Lindgren - Sorgfugl 22.30 Deadline 23.00 Nicolas Sarkozys kamp for præsidentposten 23.55 Den hvide guldfeber i Arktis 00.45 Natfjernsyn

freDAG 6. februAr

07.00 DR2 Morgen 11.00 Xinxin og de fortabte indvandrere 11.30 På sporet af maden 11.55 AnneMad i New York 12.25 Eftermiddagsprogrammer 15.05 P1 Debat på DR2 15.50 AnneMad i New York 16.20 Nak & Æd 17.00 DR2 Dagen 18.00 Sagen genåbnet 19.00 Husker du ... 20.00 Drageløberen. Amr. drama fra 2007 22.00 Store danskere: PH 22.30 Deadline 23.05 JERSILD minus SPIN 23.50 60 Minutes 00.35 Køterne. Eng./amr. thriller 02.30 Deadline Nat

LØrDAG 7. februAr

08.00 08.30 09.00 09.50 11.00

DR2 Morgen DR2 NU Tidens tegn På sporet af maden. 3 afsnit Nicolas Sarkozys kamp for præsidentposten 11.50 Manden med den fantastiske hjerne. Eng. dokumentarprogram fra 2006

Den hvide guldfeber i Arktis Krigskorrespondenten DR2 Tema: De ting vi arver Kom til Alaska Husker du ... DR2 Tema: Diktatorer Deadline Debatten Skrædderen fra Panama. Amr. thriller fra 2001 01.45 Deadline Nat

SØNDAG 8. februAr

19.05 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.01 23.30

Nyheder fra Grønland DR2 Morgen På sporet af maden. 2 afsnit Hughs kamp for fisken Danmark sælger ud DR2 NU JERSILD minus SPIN Eftermiddagsprogrammer Nak & Æd Hugh i Sverige Slaget om England. Amr. krigsfilm fra 1969 Arvingerne Astrid Lindgren - Sorgfugl Quizzen med Signe Molde Næste Uges TV Michael Jeppesen møder... Deadline Krasnik og ytringsfriheden Natfjernsyn

DR1 lørdag kl. 20.00: “Melodi Grand Prix 2015” Esben Bjerre og Jacob Riising skal styre slagets gang ved Melodi Grand Prix 2015.

MANDAG 9. februAr

07.00 11.00 11.55 12.20 12.50 15.00 15.50 16.20 17.00 18.00 18.55 19.25 20.00 20.45 21.30 22.00 22.30 23.00 00.30

DR2 Morgen 60 Minutes På sporet af maden AnneMad i New York Eftermiddagsprogrammer Hugh i Sverige AnneMad i New York Nak & Æd DR2 Dagen Sagen genåbnet Xinxin og de fortabte indvandrere Den sorte snog Vi ses hos Clement Nak & Æd Nærkontakt Virkelighedens Arvinger Deadline Dokumania: Tre år i helvede Natfjernsyn

TV2 lørdag kl. 20.00: ”Danmark har talent” Kvartfinalerne fortsætter, og spændingen stiger i det store talentshow.

TIrSDAG 10. februAr

07.00 DR2 Morgen 11.00 Xinxin og de fortabte indvandrere 12.05 På sporet af maden 12.30 AnneMad i New York 13.00 Eftermiddagsprogrammer 15.50 AnneMad 16.20 Nak & Æd 17.00 DR2 Dagen 18.00 Sagen genåbnet 19.00 Fældende beviser 19.25 Den sorte snog 20.00 JERSILD minus SPIN 20.45 Dokumania: Searching for Sugarman 22.10 Sort arbejde 22.30 Deadline 23.00 Dokumania: Fem ødelagte kameraer 00.30 Natfjernsyn

MANDAG 9. fEbRuAR 05.05 05.50 06.20 11.15 12.00 12.30 15.30 16.40 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Columbo: Fang mig hvis du kan Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Sporløs Forbrydelsen i virkeligheden TV Avisen med Horisont og Sporten 22.30 Kriminalinspektør Banks: Kold er graven. Eng. krimi fra 2011 00.00 Dirty Sexy Money 00.40 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.40 15.10 15.55 16.25 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.15 00.05 00.35 01.35

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer CPH Lufthavnen. 2 afsnit Grænsepatruljen Razzia Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Badehotellet Sæt pris på dit hjem Zirkus Nemo - Nu på tur Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Natholdet Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

TiRSDAG 10. fEbRuAR

05.05 05.50 06.20 11.35 12.20 12.50 15.50 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30 21.55 22.20 22.30

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Columbo: Mord under glas Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Hammerslag på Fyn Helt på plads - Vangede TV Avisen Madmagasinet Sporten Johan Falk: De fredløse. Sv. thriller fra 2009 00.05 Dirty Sexy Money 00.45 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.40 15.10 15.55 16.25 17.00 20.00 20.50 21.40 22.00 22.45 23.15 00.05 00.35 01.40 02.30

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer CPH Lufthavnen. 2 afsnit Grænsepatruljen Razzia Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Kurs mod fjerne kyster Holder Danmark i live CPH Lufthavnen Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Natholdet Grænsepatruljen. 2 afsnit Cold Case Natfjernsyn

TV3

12.40 13.35 14.30 17.00 19.00 20.00 22.30 23.00 00.00

07.30 08.00 08.30 09.15 10.00 10.45 11.15 12.00 15.15 16.00 16.50

DR1 fredag kl. 23.05: ”The Recruit”

DR1 søndag kl. 21.50: ”Efter Brylluppet”

TV2 søndag kl. 20.00: ”Toppen af poppen”

ONSDAG 4. februAr 05.50 Better With You 06.15 Royal Pains 07.00 Vanderpump Rules 07.45 Bones 08.40 NCIS 09.35 Masterchef USA 10.35 Masterchef 2015 11.35 Amalies verden 12.35 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Masterchef 2015. 2 afsnit 20.00 NCIS 21.00 Redningskvinder 22.00 Forfulgt 23.00 Adam & Eva 00.00 Kræsne købere 01.00 Paradise Hotel 01.50 Natfjernsyn TOrSDAG 5. februAr 05.25 Royal Pains 06.10 Vanderpump Rules 06.55 Revenge 07.40 Bones 08.35 NCIS 09.35 Masterchef USA 10.35 Masterchef 2015 11.35 Amalies verden 12.35 The Kardashians 13.30 Ladies of London. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Masterchef 2015. 2 afsnit 20.00 Familien fra Bryggen 21.00 Bollevenner. Amr. komedie fra 2011 23.10 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.15 Kræsne købere 01.15 Natfjernsyn

freDAG 6. februAr 05.25 Royal Pains 06.10 Vanderpump Rules 06.55 Med kniven for struben 07.45 Revenge 08.45 Bones 09.35 NCIS 10.30 Masterchef 2015 11.30 Amalies verden 12.30 Ladies of London. 3 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Masterchef 2015 19.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 20.00 Tattoosalonen. Reportage fra 2012 21.00 Tropic Thunder. Amr. actionkomedie fra 2008 23.25 Vild med Mary. Amr. romantisk komedie fra 1998 01.50 Zoolander. Amr. komedie fra 2001 03.35 Natfjernsyn LØrDAG 7. februAr 05.50 Ben and Kate. 2 afsnit 06.35 Ekstreme samlere 07.20 Bones. Amr. dramaserie. 3 afsnit 10.05 NCIS. 4 afsnit 14.00 Masterchef 2015. 4 afsnit

18.00 Redningskvinder 19.00 NCIS 20.00 Familien fra Bryggen. Dansk reportageserie fra 2014 21.00 Game of Thrones. Amr. dramaserie fra 2014. 2 afsnit 23.20 Tropic Thunder. Amr. actionkomedie fra 2008 01.40 Meet The Parents. Amr. komedie fra 2000 03.45 Natfjernsyn

SØNDAG 8. februAr 05.40 Alletiders barnepige 06.05 According to Jim. 4 afsnit 07.40 The Tooth Fairy. Amr. familiekomedie fra 2010 09.35 How I Met Your Mother. 4 afsnit 11.35 Vild med Mary. Amr. romantisk komedie fra 1998 13.55 Bollevenner. Amr. komedie fra 2011 16.00 Mit plastikmareridt 17.00 LIKE TV: Forsidefruer 18.00 Familien fra Bryggen 19.00 Adam & Eva 20.00 Luksusfælden 21.00 Nat på museet. Amr. familiekomedie fra 2006 23.10 How I Met Your Mother. 4 afsnit 01.10 Kræsne købere 02.10 Unforgettable 03.10 Natfjernsyn MANDAG 9. februAr 05.50 Royal Pains 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Revenge 08.05 Bones 09.00 NCIS 10.00 Luksusfælden 11.00 Masterchef 2015 12.00 For lækker til love 13.00 Ladies of London. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Masterchef 2015. 2 afsnit 20.00 LIKE TV: Flyt eller forny 21.00 Adam & Eva 22.00 Nat på museet. Amr. familiekomedie fra 2006 00.10 Ramsay’s Kitchen Nightmares 01.10 Paradise Hotel 02.10 Natfjernsyn TIrSDAG 10. februAr 05.50 Royal Pains 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Revenge 08.05 Bones 09.00 NCIS 10.00 Luksusfælden 11.00 Masterchef 2015 12.00 For lækker til love 13.00 Ladies of London. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Masterchef 2015. 2 afsnit 20.00 Luksusfælden 21.00 Kokken på Blokken 21.55 Familien fra Bryggen 22.55 Tattoosalonen 00.55 Paradise Hotel 01.45 Unforgettable 02.45 Natfjernsyn

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

Udsigt til gratis ungdomsskoler i Vesthimmerlands Kommune Børne- og Skoleudvalget kan sætte tre-årigt forsøg i gang Ungdomsskolen har været i dialog med de unge uden for klubben, hvor de tilkendegiver, at de har brug for et rum, hvor de kan være sammen med andre unge, men fravælger Ungdomsskolens klubtilbud fordi der er en kontingentbetaling på 200 kroner pr. år. Ungdomsskolen skønner, at den gruppe unge har behov for et sundt ungdomsmiljø med posi-

Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Meget tyder på, at de unge mellem 7. klasse og 18 år i Vesthimmerlands Kommune kan se frem til at benytte kommunens ungdomsskoler gratis. Ungdomsskolen har orienteret Børne- og Skoleudvalget om, at de oplever en gruppe af unge, som bevæger sig uden for klubmiljøet.

Formandsskifte i beskæftigelsesudvalg - Jeg mener, at det vil være bedre at overlade formandsposten til en anden, der har bedre tid, fortsætter han. Hans Jørgen Kastberg understreger, at han fortsætter i udvalget, men blot ikke som formand. - Jeg er blandet ind i mange ting, og der skal være tid til det hele, siger den afgående formand. Udvalget skal tage stilling til, hvem der skal overtage formandsposten. Det forventes at blive Pia Buus Pindstrup (K).

Af Torsten Hansen AARS: Formanden for Beskæftigelsesudvalget Hans Jørgen Kastberg (K) ønsker at træde tilbage som formand for Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune. Udvalget skal på deres møde i dag onsdag tage stilling til ønsket. - Min beslutning skyldes mangel på tid. Jeg føler ikke, at jeg har tid til at gøre arbejdet som formand ordentligt, forklarer Hans Jørgen Kastberg til Aars Avis.

tive sociale relationer. Ungdomsskolen ønsker derfor mulighed for at tilbyde alle unge at kunne tage del i Ungdomsskolens ungdomsmiljøer på lige fod. På den baggrund har Ungdomsskolens bestyrelse fremsat ønske om, at gøre kommunens ungdomsklubber betalingsfrie for alle unge mellem 7. klasse og 18 år fra skoleåret 2015-16 og tre år frem.

Ungerådet i Vesthimmerlands Kommune har den holdning, at ungdomsklubberne skal være for alle de unge, der ønsker at komme der. Ikke kun dem for der kan betale kontingent. Ungerådet ser det, som en styrkelse af de lokale unge-milijøer, at alle, der ønsker at benytte sig af Ungdomsklubberne, får muligheden for at deltage. Ungerådet er af den me-

SIDE 11 ning, at der kun er noget at vinde for de lokale unge, ved at tilbuddet vil være en mulighed for alle unge. Ungdomsskolen vurderer, at det vil koste cirka 40.000 kroner pr. år. Det beløb kan Ungdomsskolen selv finansiere i en tre-årig forsøgsperiode.

Evaluering Efterfølgende vil Ungdomsskolen, i samarbejde med bestyrelsen, evaluere, om betalingsfrie klubber trækker de unge, som er omkring klubben i dag, ind i det gode klubmiljø. Succeskriteriet vil være en øget tilgang af de unge, som SSP/ Ungeteam, klubpersonale, samarbejdspartner

og lokalsamfund finder tilbuddet vigtigt for. Vesthimmerlands Kommunes Ungdomsskole har i dag fem ungdomsklubber med fysisk placering i henholdsvis Aalestrup, Aars, Farsø, Løgstør og Ranum. Ungdomsklubberne har åbent to aftner om ugen i skoleugerne. Derudover er der mulighed for at holde ekstra åbent for eksempel til særlige arrangementer. Ungdomsklubberne i Mariagerfjord-, Rebild- og Jammerbugt kommuner er betalingsfrie. Børne- og Skoleudvalget havde i går tirsdag punktet på deres dagsorden. Beslutningen blev taget efter redaktionens deadline.

WEBSIDER & WEBSHOPS get CMS til ✔ Brugervenligt og danskspro d redigering af indhol el med ✔ Responsive webside (kompatib computer, mobil og tablet) ✔ Unikt grafisk design ✔ Gode SEO muligheder

GRATIS SUPPORT

Få et tilbud hos dit LOKALE reklame- og webbureau på

20 30 65 43

Like os på FACEBOOK

Himmerlandsgade 150 • AARS • kontakt@boostingbusiness.dk • www.boostingbusiness.dk

SPAR 25% PÅ UDVALGTE KØKKENER

ÅBENT HUS I WEEKENDEN Lørdag kl. 9-13 og søndag kl. 10-15 Luk naturen ind med et køkken i træ. Lige nu sparer du 25% ved køb af køkken med elegante finerede låger eventuelt kombineret med hvid. Vælg mellem seks forskellige låger samt alle elementer og tilbehør.

FLERE UDSTILLINGS KØKKENER SÆLGES

Erhvervsvej 4 • Møldrup • Telefon 86 69 13 00

Besøg Designa, bliv inspireret og få et gratis og uforpligtende indretningsforslag.

PRIS KR. 15.783,-

Prisen er for skabe, sokkel og bordplade. Tilbuddet gælder til 25/1-15 ved køb for min. 20.000,- ekskl. hvidevarer og serviceydelser. Levering inden 31/3-15. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 9.00 - 17.30 . LØRDAG 9.00 - 13.00 . SØNDAG 10.00 - 15.00

Vi elsker hverdagen


Aars Avis

SIDE 12

4. FEBRUAR 2015

KØR SELV-LÆSERREJSER MED

Som læser af Aars Avis får du disse særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden AARSAVIS ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Ikke alle ønsker at flytte til de større byer Mette Holmstrøm, Skivumvej 65, Skivum, mener ikke, at det er alle der søger mod større byer:

Børnerabat

1 barn 0-2 år gratis. 2 børn 3-14 år ½ pris.

8 dages ferie på 4-stjernet hotel i Østrig

Familieferie i hjertet af Tyrol Alpen Glück Hotel Kirchberger Hof HHHH På det smagfuldt indrettede og familiedrevne alpehotel har I god mulighed for at nyde alt det, som Østrig har at byde på. Det gælder i særdeleshed den berømte gæstfrihed og seværdighederne i områdets naturpragt. På det nybyggede hotel findes alle bekvemmeligheder: Relaxafdeling med pool, en velrenommeret restaurant og bar med tilhørende lounge m.m. Her bor I midt i Tyrol i den charmerende alpeby Kirchberg, som ligger kun 10 minutter vest for Kitzbühel, der sprudler af liv hele året rundt. Her findes så mange sommeraktiviteter at vælge i mellem, at I ikke behøver at rejse langt for at få en stortartet ferie. 200 m fra hotellet ligger friluftsbadet i Kirchberg med masser af plads til leg. På hotellet findes der desuden også mulighed for at tage en dukkert i indendørspoolen. Ankomst: Lørdage i perioden 16.5.-19.9.2015.

Pris pr. person i dobbeltværelse

3.149,Pris uden rejsekode 3.449,-

• 7 overnatninger • 7 x morgenbuffet • 7 x kaffe med kage • 7 x 4-retters middag • Fri entre til relaxavdelning med swimmingpool • Rabat på entre til Swarovski Kristallwelten

3 dage på 3-stjernet hotel i Vemb

Pris pr. person i dobbeltværelse

999,-

Dansk herregårdsidyl God

Boibrn ørnekrrab .

at

Hotel Nørre Vosborg

Pris uden rejsekode 1.149,-

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 1 x eftermiddagskaffe med kage • 1 x 3-retters middag Hotel Nørre Vosborg HHH I landskabet bag Nissum Fjord, der skærmer fastlandet fra Vesterhavets buldrende kræfter, hersker en ro, som danner ramme om et lille område på det landkortet, der virker så uberørt og rent. Grunden hertil findes dog også i den lille perle Nørre Vosborg – en ægte dansk herregårdsidyl med alt, der hører sig til.

3 overnatninger 1 x 3-retters midd inkl. ag 1.299,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.549,-

Idylliske Mosel

Pris uden rejsekode 1.849,-

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet • 2 x 2-retters middag • 1 x vinsmagning • 1 flaske vin på værelset Gæsternes bedø mmelse 4.6 af 5

Ankomst Søndage i perioden 29.3.-18.10.2015.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

AARSAVIS

Åbent hverdage kl. 8-17.

nye aktiviteter. Vi bor tæt på gode naboer, der tillader at vi rider i deres områder. Vi har Højris med den fantastiske natur, og med hestetrailer er der ikke langt til hede eller skov. Vi har alskens sportsaktiviteter inden for rækkevidde, og vi får ofte vores børn op at køre med de andres forældre, om de en dag skulle være blevet glemt. Vi kan spise ”ude” for kr. 50 pr. person en gang månedligt i forsamlingshuset. Det er altid en fest, og dejligt at mødes på denne måde med dem man bor med. Vi er mange der ikke følger den gængse udvikling fra land til by, fordi vi ønsker noget andet, og har nogle andre forventninger til det gode liv. Vi kunne ønske at Blære skole blev fredet for en periode på 10 år, hvor der ikke skulle lyde den mindste røst om lukning. Jeg tror det ville give arbejdsro og glæde på skolen og gøre at den i langt højere grad blev til valgt af dem, som heller ikke mener at centralisering er godt på alle områder. En tak skal lyde til alle, der er med til at arbejde for, at der skal være et alternativ til den store befolknings tilstrømning mod byerne af den simple grund, at vi mennesker ikke er ens og aldrig bliver det.

Nye låger Mere åbenhed for

– monteret på 1 dag

Skift låger og dit køkken bliver som nyt med låger efter mål!

Ankomst Mandag til fredag i perioden 6.4.-19.6. samt valgfrit 18.-29.5.2015.

6 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland

Wein- und Gästehaus Ames HHH Midt i glansbilledeidyllen, hvor Mosel bugter sig gennem et fantastisk landskab af stejle vinmarker, slotsruiner og små, maleriske landsbyer, ligger hotellet. Området har stolte vintraditioner, og det mærkes også her på det hyggelige, familieejede hotel, der hviler på en 150 år gammel vinkælder.

Når man taler om udkants Danmark hører vi altid at udviklingen går én vej, og det er fra land til by. Det er en udvikling man har kunnet se i ca. 100 år i Danmark, og det er svært at sætte det store spørgsmålstegn herved. For der er mange, der ønsker at flytte mod uddannelsesbyerne i de unge år, og arbejdspladserne trækker ofte i samme retning, og vi får derfor et landkort med meget tætbefolkede områder og så et kæmpestort område udenom, hvor der mildest talt er mere plads til den enkelte. Men selvom den store strøm af mennesker går mod byen betyder det ikke, at vi ikke er nogen, der bevæger os modsat. Vi har været inde i byerne og taget uddannelser. Og vi ønsker måske at flytte tilbage til landsbyerne for at give vores børn en barndom lig den vi selv har haft, eller vi er storbymennesker, der af personlige årsager ønsker at komme ud hvor fuglene synger og græsset er grønt. På den anden side er der osse et grundlag, der er nødt til at være til stede, for at man som børnefamilie kan nedsætte sig på landet. Min familie har flyttet tre gange med børn

og alle gange til landsbyer, og hver gang har en skole i området haft høj prioritet. Sidst er vi flyttet til Skivum i Vesthimmerland. Her hørte vi godt om Blære skole, og skolebussen gik udenfor, vi har sport og købmand tæt på, og nu osse mulighed for at få den drøm opfyldt igen at have heste. Alle tre steder har dog været truet af skolelukning. Det viser sig, at der ikke findes grundlag for, at skolelukning betyder en besparelse for kommunen. Det skyldes, at der ikke skal meget til, en familie der bliver mere udsat, tre lærere der går ned med stress pga. klassestørrelse, for at regnskabet tipper. Det er heller ikke beviseligt at det faglige niveau øges ved skolesammenlægninger. Det, som derimod er beviseligt er, at skoler, der trues med lukning sjældent er det oplagte valg for de unge familier, ligesom en truet skole heller ikke er et aktiv for tilflyttere. Vi vil gerne, at unge familier køber vores tomme huse, og bruger af alle de ressourcer vi har. Men grundlaget skal være til stede for, at de kommer. Vi bor nu i Skivum med høns, masser af cykler og islænderheste.  Vores søn har været med til at bygge bmx-bane på sportspladsen, som årlig får tilført

Ring og aftal tid til et gratis hjemmebesøg!

OK

KØKKENRENOVERING

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

PREBEN ADRIANSEN T: 4072 2362

www.okkr.dk

Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11

demokratiet Lars Viborg, Vestervang 15, Aars, ønsker større åbenhed for demokratiet: Med vedtagelsen i byrådet om at bygge nyt rådhus og give medarbejderne et sundt og godt arbejdsmiljø, vil dette også give muligheden i fremtiden for live streaming af byrådsmøderne. Denne teknologi kan indtænkes allerede nu, ved planlægning af den nye byrådssal, inden byggestart. Byrådsmøder på nettet vil skabe åbenhed og vise hvordan politikerne debatterer og træffer beslutninger. Borgerne kan på nettet følge med i sager eller emner der har betydning for dem. Dette vil også være en service for borger for at se eller gense møderne, der ikke har mulighed for at nå til byrådsmøderne, grundet arbejde eller andre forhold. Antallet af opstillede

kandidater til det sidste kommunalvalg var så lavt i Vesthimmerland, at ud af de 71 kandidater var en tredjedel sikker på at blive valgt. Det er ikke en god kurs for demokratiet, hvis folk mister interessen for demokratiet og dermed resulterer i færre opstillede kandidater. Med streaming af møderne vil flere borgere kunne engagere sig i politik, samt kan det skabe større debat lyst mellem politikerne ved byrådsmøderne; i stedet for at det bliver et skuespil for pressen og de fremmødte borger hvor alt er vedtaget i forvejen. Det er op til politikerne om de vil gå ind for mere åbenhed og bruge denne mulighed, for at vise deres vælgere at de er deres stemme værd. Eller om de mener at dette ikke er nødvendigt for borgerne og ikke har nogen gang på jord i Vesthimmerland.


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

HAVERSLEV

SIDE 13 Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Mejlby Binderup

Fastelavn og tryllekunst HAVERSLEV: Haverslev Borgerforening og Haverslev Idrætsforening har hyret Jesper Grønkjær, som er professionel tryllekunstner, til at underholde søndag, 8. februar, hvor der

arrangeres Fastelavn i Haverslev Hallen. - Han kommer og tryller for os alle. Mac Donald kommer og ansigtsmaler, og så har vi masser af flotte gaver i vores tombola. Der er salg

af pølser og sodavand, kaffe, fastelavnsboller og slik, lover Janni Ellice fra Haveslev Borgerforening. Katten slås af tønden, og der kåres både Kattekonge og Kattedronning.

Travl pensionistforening har taget hul på 2015 HAVERSLEV: I den aktive pensionistforening Mejlby/ Haverslev har man nu afviklet årets generalforsamling. Traditionen tro blev alle 2014-arrangementer omtalt i formand for Mejlby/Haverslev Pensionistforening Birthe Christensens beretning. Og der foregik meget i 2014, blandt andet foredrag om sejlture på Donau

BLÆRE

og Amsterdams kanaler, en rejse til Indien og Brasilien, tøjsalg, underholdning og musik ved Fræer Harmonika Klub, Mastruplund Husorkester og Trioen Gjølsminde og Løvspringstur til Mols. 2015 programmet er allerede skudt godt i gang, og rækker indtil videre frem til maj/juni måned. Kommende tirsdag, 10. februar, arrangeres der

Pakkespil, og der er planlagt gode oplevelser næsten hver uge. Tirsdage, 3. marts viser Jørgen Fristrup billeder fra Lofoten, 17. marts er der foredrag ved Erling Bøgh med titlen ”De drog mod vest”, og tirsdag, 24. marts kan man møde MF Bjarne Laustsen. Foreningens mange aktiviteter afholdes primært på Ældrecenter Haversdal.

Haverslevs automekaniker, Anders Hjørringgaard, fejer fortovene hos sine nærmeste naboer - det er vinter-service! Hans lille traktor med kost har mulighed for regulering af sporvidden og er derfor velegnet til at feje på fortove. I løbet af en ”pæn” vinter bruger traktoren kun 20 liter dieselolie.

Vinter i Haverslev og masser af liv i byen HAVERSLEV: Så dukkede den smukke vinterklædning op - også i Haverslev. Sneen har lagt sig fint og Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Ejdrup Gundersted

den ringe mængde kan vist ikke siges at give de store trafikproblemer i byen. Der ligger netop så meget sne, at nu er ”din have lige så pæn som naboens”! Men foretagsomheden er ikke gået i vinterhi i Haverslev, og på byens Facebook kan bl.a. følgende opfordring i forbindelse med den kommende ByfestRevy ses: ”Så er tiden kommet til at ”stikke” venner, bekendte og familie - alle gode historier er mulige revytekster. Vi går selv rundt og snager, infiltrerer foreninger, lusker rundt bag kølediske og ligusterhække, men DIN hjælp er velkommen. Bare kontakt os med de gode historier - så ser vi

om det kan skrives ind et sted”. Det er Rasmus Rask der står bag opfordringen til at ”stikke” naboen og vennerne. Mere aktuelt er, at onsdag, 4. februar holdes der ”Fyraftengudstjeneste” i Aarestrup Kirke. Søndag, 8. februar arrangeres der Fastelavn i Haverslev Hallen. Onsdag, 11. februar holdes aften-generalforsamling i Brorstrup-Haverslev Lokalhistorisk Forening, hvor blandt andet Arne Sørensen vil fortælle om fattigdom og fattigforsørgelse i 1800-tallet, og torsdag,19. februar er der generalforsamling i Haversdals Venner.

Instruktør Connie Hansen havde nok at se til under de første prøver på scenen.

Biker og burka i Blære Blære Dilettanterne er klar med nyt stykke Af Torsten Hansen BLÆRE: Når man samler en fynbo, en tyrker, en københavner og nogle jyder, så er der basis for misforståelser og forviklinger. Den helt rette cocktail til et dilettantstykke, og det er netop hvad der er sket i Blære. I den kommende weekend opføres stykket ”Med parlør og coach i udkantsdanmark” i Blære Forsamlingshus. Det er et forholdsvis nyt dilettantstykke, men alle de sjove forviklinger, de er med præcis som i de gamle stykker. Stykket foregår på en gård i Jylland. Gården en ornestation - har dårlig økonomi. Ejeren forsøger at redde situationen ved at få klienter fra København. Der er Fiona i burka og Ali,

Stykket udspiller sig på en gård, og selvfølgelig foregår meget i køkkenet.

der skal optjene point til at bestå indfødsretprøven. Der er også en biker involveret, og så har ejeren Ejnar sin svigerfar boende - det giver penge til at finansiere

en ny bil. Igennem de seneste måneder har holdet bag Blære Dilettant øvet på stykket. Først har de øvet replikkerne, og i den forløbne

weekend blev det så tid til at afprøve selve stykket på scenen. Selv om de fleste kunne replikkerne, så var det ikke helt enkelt at få tingene til at passe på scenen. Der blev ved med at være spørgsmål om: ”Hvor kommer jeg ind?”, eller ” Skal jeg ud af den dør eller...?”. Men ved at øve det igen og igen så kom det til at sidde. Nu er dilettanterne klar til at vise det for publikum første gang er i morgen torsdag, 5. februar, hvor der spilles for pensionisterne. Derefter er der forestilling fredag aften, lørdag middag og lørdag aften. Deltagerne i stykket er: Robert Sødinge, Jane Sivertsen, Anni Brandstrup, Gunnar Nielsen, Gitte Brandstrup, Jan Bisgaard, Kirstine Skadhauge, Thomas Østergaard, Janni Johansen, Mette Bentsen og Claus Drejer. Sufflør Sys Rask og instruktør Connie Hansen.

Haverne i Haverlev er dækket af sne, men der er mad til fuglene.

Alt murerarbejde udføres!

www.vestbymureren.dk Tandrup all round  service 

   

5RHO 

9RV  

Uddannet tømrer Faglært landmand Alt i havearbejde Stort kørekort C / CE  Åben for andre forslag

Roel Vos - Gunderupvej 46 - 9640 Farsø

Mobil: 6174 2035


Aars Avis

SIDE 14

KOLONIAL

4. FEBRUAR 2015

KOLONIAL

Amo

GLUTEN MEL 2 kg

MEJERI

Knor r

M at ilde

KOPPEN SUPPER Knor r UGENS E! B SAUCE PRISBOM

CACAO

1 ltr. Skummet

"Steak"

13

Pr. ps.

95

NYHED

MEJERI

Che asy

SAUCER

SKYR

EN! D V Ø R P

10

Fr it v a lg

00

R UNDEIS ½ PR

Pr. st k .

KØL

Ste f f H o u lb e rg

BACON I SKIVER/ TERN/STRIMLER/ COKTAILPØLSER

Fr it v a lg

00

ØL + VAND

Sp a r ØL DS. Alm.

25

2 st k .

00

COLA DS. 1/2 ltr.

1 ltr.

Sm ag

00 + pant

Fr it v a lg

79

79

24 st k .

95 + pant

VIN + SPIRITUS

SMÅ NYHED GRØNNE/ SURE SHOTS

20

Fr it v a lg

VIN + SPIRITUS

C u lt

3 ds.

6

95

S

½ PRI

200-250 g Frit valg

ØL + VAND

ENERGIDRIK

SUPPER

1 ltr. Karry/Tomat

SMELTEOST/ FRISKOST

5

90-100 g

K a ro li ne

KØL

MÅNEDSTILBUD! Buk o

15

00

MEJERI

0,5 ltr. Pære m/vanillie

1/2 ltr.

9

00

Pr. st k .

MEJERI

K a ro li ne s

1/2 ltr.

6

Fr it v a lg

95

95

SANTA CHRISTINA

75 cl. Cabernet Sauvignon/Merlot Rød/hvid

4 fl.

100

00

ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00

H ave rs le v

v. Finn Ovesen

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

TILBUDDENE GÆLDER ALLE 3 BUTIKKER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG (HVOR IKKE ANDET ER ANGIVET)


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

SLIK

SLIK

KATJES/ FAZER POSER Alle slags

00

NON-FOOD

TI! R A P T S E

R KØKKENRULLER 8 stk.

SPAR 20.00

Pr. pk .

29

95

BLOMSTERHJØRNET

F lo t te

M a ra b o u

Omo

PLADER

VASKEPULVER

Fr it v a lg

910 g/1 ltr. Alm./flydende

20

00

20

Fremover bliver vores brød i alle 3 butikker leveret af Nørager Bageri.

E L G O N D E M I V R E R J E F T E D ! D U B L I T S T R OPSTA

DER VIL I SULDRUP VÆRE SMAGSPRØVER PÅ BAGERIETS KAGEMAND!

DER SKÆRES UD AF BAGEREN

TORSDAG MELLEM KL. 14-18

TORSDAG + FREDAG

BLAND-SELV FRUGT

Fastelavnsboller 4 stk. ......................

Kun

32

10 st k .

15

00

Fr it v a lg

00 32 10 stk. ...................... Alm./grov

Cremestang Pr. stk. ......................

Kun

7 00 5 95

FREM SODAVAND 1,5 ltr.

Blandede rundstykker

SØNDAG D. 7. FEB.

00

TORSDAG/ FREDAG

LØSVÆGTS SLIK

Pr. 100 g

LØRDAG D. 6. FEB.

4500

FREDAG D. 5. FEB.

GRØNT TILBUD

00

VI HAR SKIFTET BAGER!

Aros eller Softkernerugbrød + valgfrit franskbrød

00

15

Fr it v a lg

TORSDAG D. 4. FEB.

AZALIA

Pr. st k .

NON-FOOD

180-200 g

25

2 ps.

SIDE 15

+ pant

Så længe lager haves!

2500

LØRDAG

KÆRGÅRDEN 200 g, alm.

Pr. st k .

10 00 25 00

KIM´S SNACK/CHIPS Frit valg

2 ps.

ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00

H ave rs le v

v. Finn Ovesen

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

TILBUDDENE GÆLDER ALLE 3 BUTIKKER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG (HVOR IKKE ANDET ER ANGIVET)


Aars Avis

SIDE 16

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Borremose Stenild

1377 kaniner viser pels og skal dyste i Nørager Fem foreninger bag udstilling i Sortebakkehallen NØRAGER: Sortebakkehallen i Nørager vil den fredag, 13. til søndag, 15. februar danne ramme omkring Danmarks Kaninavlerforenings Landsudstilling 2015. Ikke mindre end 1377 kaniner er tilmeldt dette års landsudstilling fra hele landet. Der bliver udstillet 126 varianter på 49 forskellige racer. Der vises kaniner i mange forskellige størrelser. Den mindste kanin Dværghare vejer kun godt et kilo og den største den Belgiske Kæmpe kan nemt veje seks til syv kilo. Den race hvor der er flest kaniner repræsenteret er Hermelin, her er der udstillet 244 stk. På landsudstillingen vises et fint stykke avlsarbejde med de udstillede dyr,

VEGGER

et avlsarbejde som udstilleren har levet intenst med, og som for mange er en af de mange brikker, der giver hverdagen perspektiv og mening. Inden udstillingen fredag eftermiddag åbner for publikum, er en spændende konkurrence afgjort. Samtlige kaniner er bedømt, og de bedste kaniner er fundet. De belønnes med en racepokal, pokalen der fortæller at denne kanin er den bedste i sin race. Der vil på udstillingen være folk til stede, man kan spørge, hvis der dukker spørgsmål om kaniner op. Der er rundt omkring i udstillingshallerne stillet forskellige stande op, de forskellige specialklubber har hver en oplysningsstand.

4. FEBRUAR 2015

Der vil for eksempel være en stand der viser angoraprodukter og en hvor man kan få smagsprøver af retter fremstillet af kaninkød. Kaninkød er i øvrigt noget af det sundeste kød, man kan spise, intet andet kød er så magert. Lørdag og søndag vil der være stor kaninhop-konkurrence i den ene hal. Lørdag hoppes der på lige bane og længde hop, rekorden i længde hop er tre meter. Vil denne rekord blive slået? Søndag står den på højde hop samt Eliminator. Til udstillingen er der knyttet omkring 70 frivillige hjælpere, der ud fra en

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

omfattende arbejdsplan arbejder på at få hele arrangementet afviklet på den bedste måde - og til alles tilfredshed. Der forventes mange besøgende i løbet af weekenden der er allerede nu adviseret svenske og norske gæster, en del af befolkningen i vore to nabolande er også meget ivrige kaninavlere. Kaninavlen er en meget gammel hobby, på Verdensudstillingen i Paris 1889 vistes for første gang en kanin med ”japanertegning” Afkommet findes på landsudstillingen i Nørager 125 år efter! Det er lokalforeningerne Vesthimmerland Kaninavlerforening, Østhimmerland Kaninavlerforening, Morsø-Thy Kaninavlerforening, Frederikshavn Kaninavlerforening og Hjørring Kaninavlerforening der er arrangører af denne udstilling.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Kyndelmisse for alle i Skivum SKIVUM: Forældre og konfirmander deltog i år til Kyndelmisse gudstjeneste i Skivum kirke. Her opførte konfirmanderne et lille skuespil, og alle var oppe at tænde et lys, mens der blev spillet orgelmusik. Konfirmander og forældre var bagefter i inviteret i konfirmandstuen til en pep-talk om konfirmation og de praktiske ting heromkring. Det blev alt sammen let klaret. For man var indbudt medbringende

pandekager svarende til sin egen familie. Så efter den mere seriøse snak blev der varmet pandekager og stillet stort pandekagebord op. Alle gik til den. Ikke mindst konfirmanderne. - Dette år kom det til at passe, som der står i de gamle sange, ”at vinteren strenges” til kyndelmisse. Vi kunne således gå med fakler fra kirken til præstegården i Skivum, der denne dag var helt klædt i hvidt, siger sognepræst Mette Holmstrøm.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

Cimbrer Bilerne I/S Industrivej 46 - 9600 Aars

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og få tilbud

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00 4 - 8 - 14 - 17 - 34 - 47 - 53 pers.

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Uddeler Steen Thimm overrækker formand for IK Frem Henrik Brandt, resultatet af sponsoraftalen - 10.000 kroner.

Sponsor fortsætter - uddeler stopper SULDRUP: IK Frem Sønderup Suldrup Idrætsforenings samarbejde med DagliBrugsen og OK i Suldrup fortsætter, også selv om DagliBrugsen skal have ny uddeler. Idrætsforeningen har forlænget sponsoraftalen med OK og DagliBrugsen i Suldrup. Samarbejdet der i 2014 har ført til, at bilister med OK benzinkort, etableret med reference til IK Frem, har købt mere end 140.000 liter brændstof i løbet af året. Når aftalen forlænges, sikrer det endnu et år med en kærkommen sponsorindtægt til IK Frems

idrætsarbejde i Suldrup og omegn. I 2014 udløser samarbejdet et beløb på over 10.000 kroner, som uddeler Steen Thimm har overrakt til Henrik Brandt, formand for IK Frem. Steen Timm stopper sit virke som uddeler i Suldrup for at søge andre udfordringer længe sydpå. IK Frem har været rigtig glade for samarbejdet med Steen Thimm, der altid har været klar til at støtte op om IK Frem. IK Frem ser frem til at møde en ny uddeler og fortsætte samarbejdet med butikken og benzintanken i mange år frem over.

Det var ikke en almindelig kyndelmisse, der foregik i Haubro Kirke.

Kyndelmisse, kor og krea-cafe i Haubro HAUBRO: Det var et imponerende syn, som mødte kirkegængerne, da der søndag aften var kyndelmissegudstjeneste i Haubro Kirke. Overalt i kirken var der udstillet håndarbejde i alle tænkelige former. Der var patchwork, julehjerter, påskekyllinger, stikketrøjer, hæklede viskestykker, sofapuder i alle farver, billeder, strikkede tøjdyr, tæpper, grydelapper og meget mere. Kyndelmisse-gudstjenestens tema var at finde lyset i den mørke tid, og en flok af Haubros kreative kvinder gav med deres udstilling deres bud på, hvordan de skaber lys og glæde i den mørke tid. Krea-cafeen, som de ca. 20 kvinder kalder sig, mødes en aften om ugen og

holder liv i de gamle håndværk med nye og kreative håndarbejder. Kirkens voksenkor deltog i hele gudstjenesten og gav i to afdelinger prøver på deres repertoire spændende fra stille ballader til rytmiske gospelnumre. Koret blev dannet som et lejlighedskor, som pinsedag sang til gudstjenesterne i sognets tre kirker Gislum, Vognsild og Haubro. Senere er koret så blevet samlet igen og har planer om at ”genopstå” til pinsen 2015 med nye medlemmer og nyt repertoire. Koret ledes af kirkemusiker Kim Bernt Jensen. Efter gudstjenesten var der kaffe og kage, og de mange tilhørere havde god tid til at studere den flotte udstilling.

Kirsten Vejs, Johan Kristensen og Mathilde Hansen,m Vester Hornum Badmintonklub, opnåede sølvmedaljer ved Ullits Cup i badminton.

Tre sølvmedaljer i badminton BADMINTON: Tre af Vester Hornum Badmintonklubs spillere deltog i Ullits Cup. Alle tre fik medaljer med hjem. Kirsten Vejs og Johan Kristensen blev nr. 2 i mix-

double. De var oppe imod en mesterrækkespiller. I damedouble fik Vester Hornum en sølvmedalje. Det var Kirsten Vejs og Mathilde Hansen der opnåede medaljen.


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

SIDE 17

Travl måned for svømmerne i Aars Svømmeklub Flere har kvalificeret sig til Vestdansk Langbanemesterkab SVØMNING: Dette års første måned har været usædvanlig aktiv for konkurrencesvømmerne i Aars Svømmeklub. De har deltaget i fire forskellige stævner. Hele 45 svømmere fra Aars Svømmeklub deltog i landsdelsmesterskab i Hjallerup - og det gjorde de godt. Ud af 14 deltagende klubber fra hele Nordjylland blev Aars den mest vindende med hele 63 medaljer - heraf 25 guldmedaljer. Stævnet fungerer samtidig som udtagelsesstævne til Landsmesterskabet som holdes i marts i Ikast, og da stort set samtlige svømmere fra Aars blev direkte kvalificeret i Hjallerup, var der højt humør i bussen hjem. Senere stod den på sæsonens tredje seriestævne. Denne gang i Brønderslev Svømmehal, hvor bassinet er 50 meter langt - altså en ”langbane”. Det er ikke noget som svømmerne fra Aars har stor erfaring med,

Aars Svømmeklub havde 45 svømmere med til Landsdelsmesterskab i Hjallerup.

men det kunne dårligt ses på resultaterne. Samtlige fire deltagende hold fra Aars formåede nemlig at fastholde deres placeringer. Holdet i serie 1 er dermed stadig på førstepladsen, de to hold i serie 2 holder fast i anden- og femtepladsen, og holdet i serie 3 ligger på tredjepladsen. Der er dermed gode

udsigter til en del flere medaljer til klubben, når det fjerde og sidste seriestævne afvikles den 8. marts i Hjallerup. Til stævnet i Brønderslev svømmede Kathrin B. Poulsen iøvrigt så hurtigt, at hendes tider kvalificerer hende til deltagelse i Vestdansk Langbanemesterskab i både 50 meter ryg og 50 meter fly.

Søndagen efter var det klubbens yngste svømmere der skulle i vandet. Der var talentstævne i Arden. Et stævne hvor nye svømmere kan gøre sig fortrolige med det ”at være til svømmestævne”. Aars Svømmeklub har en stor talentafdeling, så hele 25 svømmere fra Aars gav den fuld gas og havde en dejlig dag. Det tegner rigtig godt for fremtidige svømmeresultater. Endelig deltog klubben i denne weekend med 18 svømmere i nordjyske regionsmesterskab i Hjallerup. Deltagelsen i regionsmesterskabet er noget helt nyt for klubben, så det var derfor en flok spændte svømmere der drog af sted. På trods af et tæt besat stævne lykkedes det for svømmerne at hive en del medaljer med tilbage til Aars: Emma Kjær vandt bronze i 200 bryst og i 200 meter individuel medley.

18 svømmere fra Aars Svømmeklub var med til Regionsmesterskaberne.

Hendes tid på 2:58,51 i 200 bryst giver samtidig ret til deltagelse i Vestdansk Langbanemesterskab. Lars Riisgaard-Jensen vandt guld i 50 fly, guld i 100 fly og bronze i 100 fri. Både hans imponerende tid på 36,30 sekunder i 50 meter fly og på 1:26,62 i 100 meter fly er bedste tid for hans årgang på landsplan - samtidig er tiden i 50 fly ny klubrekord. Jens Riisgaard-Jensen vandt guld i 100 bryst, guld i 200 bryst og bronze i 50 bryst. Matias Kjær vandt sølv i 50 bryst og Mathias Maarbjerg Toft vandt guld i 400 fri. Der var sølv til Emma Kjær, Klara Therkildsen, Kathrin Poulsen og Anne G. Nielsen i 4x50

fri holdkap. De samme fire piger vandt bronze i 4x50 medley holdkap. Drengene Lars Riisgaard-Jensen, Jens Riisgaard-Jensen, Matias Kjær og Magnus Hald vandt sølv i deres 4x50 medley holdkap. Nicoline Dyrman satte ved stævnet ny klubrekord i 50 fly for piger i alderen 11 år og yngre. Selvom ikke alle svømmere fik medaljer med hjem, var der - måske især for de yngste piger - alligevel noget med hjem i svømmetasken. Landsholdsvømmeren Mie Ø. Nielsen fra Aalborg dukkede nemlig op til stævnet og delte glad ud af autografer og stillede op til fotografering med de yngste svømmere.

Aars Billard Klub gør klar til to DM-finaler Begge finaler spilles på hjemmebane på lørdag BILLARD: Lørdag, 7. februar spiller Henrik (Hønse) Jensen, Aars Billard Klub DM-finale i mesterrækken i individuel kegler. Han skal møde en spiller fra Asaa, en spiller fra Kolding og en spiller fra Odense. Det bliver en meget spændende og intens finale, hvor Henrik Jensen har en fordel af hjemmebane og et forhåbentligt medlevende publikum.

Samme dag spiller Lars B. Nielsen semfinale i kegler klasse B. Lars B. Nielsen skal møde en spiller fra Juelsminde, en fra Auning og en fra Gråsten. Lars B. Jensen spås gode chancer for at spille sig i finalen.

Mange kampe Den forgangene uge i Aars Billard Klub bød på otte holdkampe . I serie 3 er der spillet tre

Pæn skaksejr til Aars-Nibe hold SKAK: Det blev til både nederlag og sejre for Aars Skakklub i den forløbne uge. I holdturneringens femte runde sejrede AarsNibe 1 med 5-1 over Nr.Sundby 2 uden tabspartier. Følgende vandt for AarsNibe: Jesper Salomonsen, Niels Pedersen, Søren Grønhøj og Mogens Nielsen. Benny Grønhøj og Henning Larsen fik remis. Holdet ligger nu på en andenplads og er klart med i oprykningskampen. I Mesterrækken tabte AarsNibe 2, 4-2 til Skørping 1. Allan Bo Sørensen vandt, mens det blev til remis til Hardy Jespersen og

Poul Erik Niebuhr. I A rækken tabte AarsNibe3, 2,5-1,5 til Nr.Sundby 3. Her vandt Preben Nielsen og Aage Andersen fik remis. Holdet er placeret midt i rækken. I B rækken endte kampen AarsNibe 4 mod Aalborg 8, 2,5-1,5. Børge Bertelsen og Henrik Salee vandt, og Jørgen Madsen spillede remis. I weekenden var Aars Skakklub vært ved et Grand Prix skakstævne på Erhvervsskolerne. Turneringen var delt i to grupper. Den øverste blev vundet af Per Andresen, Nr.Sundby. Gruppe 2 blev vundet af Henrik Salee, Aars.

kampe. Førsteholdet var på besøg i Balling. Aarsholdet mødte et meget veloplagt hjemmehold, som vandt en sikker sejr på 8-0. Andetholdet gæstede Randers. Her kunne Aarsmandskabet tage hjem med to point efter sejr på 6-2. Niels (post) Jensen, Keld Poulsen og Per Lucassen vandt deres kampe. Tredjeholdet havde besøg af Balling 3. Det opgør

endte 4-4. Kurt Larsen og Kaj Lykke Jensen sørgede med deres sejre for det ene matchpoint til hjemmeholdet. I Old Boys rækken har klubben haft fem hold i kamp. Førsteholdet spillede hjemme 4-4 mod Viborg 5. Per Brienholt (10,10 i gennemsnit) og Jens Christian Krogh vandt deres kampe. Andetholdet havde også fordel af hjemmebane i de-

Aars Svømmeklub vil tage springet SVØMNING: Søndag, 8. februar tager Aars Svømmeklub springet og prøver noget nyt. Aars Svømmeklubs udspringsafdeling afvikler sit første Trip-Trap stævne. Udover dygtige udspringere fra Aars, vil Løkken også deltage med deres udspringshold. Aars Svømmeklub har sammen med fem andre nordjyske svømmeklubber, tilført 85 begejstrede udspringere til dansk udspring den seneste tid. Aars Svømmeklub bidrager med 20 engagerede udspringere og fire trænere. Trip-Trap stævner er udspringsstævner, for udspringere på alle niveauer

og i alle aldre. Trip-Trap stævner er, som navnet antyder, inddelt i trin. Alle udspringere vil starte på trin 2, hvor man som udspringer skal springe tre spring i løbet af konkurrencedagen. For hvert spring, vil man få tildelt et antal point, opnås et bestemt antal point vil der være oprykningskrav, således fortsætter man indtil Trip-Trap DM format. Stævnet er noget helt nyt for Aars Svømmeklub og et led i udspringstrænernes uddannelse, og derfor vil Victor Valore fra Dansk Svømme Union være tilstede og vejlede trænere og officials.

res opgør mod naboklubben Arden. Opgøret endt med et point til hvert holde efter uafgjort 4-4. Ebbe Helenius og Niels Binderup vandt deres kampe. Tredjeholdet var på besøg i Arden. Her mødte de Arden 3 i en rigtig gyser, som endte med 5-3 sejr til Aarsmandskabet. Poul Bakkegaard og Dan Nymand vandt deres kape, mens Svend Aage Christensen spillede uafgjort i sin kamp. Fjerdeholdet gæstede Solsiden og kunne drage hjem med en point efter at have spillet uafgjort. Torben Harbo (11,30 i gennemsnit) og Per Mortensen vandt deres kampe. Ottendeholdet hentede

to sikre point i Viborg, hvor holdet vandt meget overbevisende 6-0 over Viborg 4. Bent Pedersen, Peter Nielsen og Eigil Nøhr vandt deres kampe.

Klubaften I aften onsdag, 4. februar holdes der klubaften i Aars Billard Klub. Aftenen indledes med fællesspisning. Derefter vil der være en orientering om, hvor langt man er kommet med strategiplanen. Aftenen sluttes af med prøvning af nye klubjakker. Alle klubbens medlemmer opfordres til at møde op og få taget mål til nye jakker.

Brug den organiserede håndværker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så SNEDKERMESTER

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!


Aars Avis

SIDE 18

4. FEBRUAR 2015

Sprang sig til seks medajler i Vejen

TRAMPOLIN: Aars Gymnastikforenings trampolinkonkurrencespringere var søndag til stævne i Jysk Trampolin Sammenslutnings regi i Vejen. Springerne var afsted i deres nye springdragter, men selv om klæder skaber folk, skaber det ingen garanti for vindere. Springerne var i hård konkurrence, så medaljehøsten gik til halvdelen af holdet. Der kom seks medaljer med hjem. Et fint resultat i så stort et stævne, vurderer gymnastikforeningen. I Række H med 18 springere blev det guld til Lukas Sode. I Række F med 19 springere sølv til Anne Sofie Johansen og bronze til Chanel

Jørgensen. Det blev til sølv til Liv Holst og bronze til Casper Larsen i række B og endelig i den sværeste række AC blev det til sølv til Christoffer Rask Hansen. De resterende springere gjorde en god figur og fik gode placeringer, der lover godt til næste stævne. Det er allerede lørdag, 7. februar i Ry. - Her ved vi dog på forhånd, at konkurrencen bliver endnu hårdere, idet der er tilmeldt en række springere fra klubber, der har mange års trampolintradition bag sig, men selv om vi er rimelig nye i konkurrencedeltagelse, vil springerne tage kampen op, lover Paul Schøning, Aars Gymnastikforening. Den nye bestyrelse i Aars Gymnastikforening. Fra venstre er det Johannes Rolskov, Allan Bukh, Bente Hald Andreasen, Annika B. Nielsen, Dianna Mærsk Knudsen, Solveig Uhrenholt Bigum og Jens Kristian Jensen. Hanne Sadolin Jensen var ikke til stede da billedet blev taget.

Aars Gymnastikforening er blevet Nordjyllands største Foreningen har dog mere fokus på udvikling end medlemstal

Trampolinspringerne i Aars Gymnastikforening sprang sig til seks medaljer i Vejen.

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: El-installation VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Overvågning

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Bosch Varmepumper - 5 års garanti

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

- Aars Gymnastikforening kan igen se tilbage på et godt år med mange stærke tilbud til børn, unge og voksne, mange opvisninger og øvrige arrangementer for medlemmerne og en særdeles arbejdsom organisation med bestyrelse, udvalg og øvrige ressourcepersoner, der alle har bidraget til det gode resultat. Sådan indledte Solveig Uhrenholt Bigum, formand for Aars Gymnastikforening (AAG) sin beretning ved foreningens generalforsamling mandag aften. Formanden konstaterede, at sæsonprogrammet 2014-2015 endnu engang indeholdt 55 tilbud, og medlemstallet er stort set uændret med enkelte forskydninger i de forskellige aldersgrupper. - Det er behageligt at det lykkes at fastholde det særdeles høje medlemstal i en tid, hvor mange foreninger oplever medlemsnedgang bl.a. som følge af skolereformen, fortsatte Solvejg Uhrenholt Bigum. Aars Gymnastikforening har en årsomsætning på rundt regnet en million

kr, og foreningen har en medlemsskare, der antalmæssigt ikke overgås af andre gymnastikforeninger i Nordjylland. Derefter kom hun ind på de mange arrangementer foreningen har gennemført i 2014, fordelt over fire kategorier, nemlig arrangementer under Børne/Unge Udvalget samt Voksenudvalget, gymnastikopvisninger, konkurrencer samt øvrige aktiviteter i foreningen. I 2014 resulterede arbejdet med ny sponsorstrategi i, at AAG nu har to hovedsamarbejdspartnere: Jutlander Bank og Himmerland Forsikring. Der er indgået en toårig aftale, som på flere områder adskiller sig fra tidligere indgåede aftaler. - Oplevelsen er, at der stilles stadigt større krav til foreningen i denne sammenhæng, mens der samtidig åbnes op for nye muligheder, bemærkede formanden. Et særligt fokuspunkt i sponsorregi i 2014 har været indenfor spinning. AAG har i flere år haft stor succes med spinninghold, hvor Hanne Sadolin Jensen har

været primus motor i planlægningen. I 2015 investerer AAG i nye spinning cykler, og der har derfor i 2014 været arbejdet ihærdigt på at skaffe sponsorer til denne særdeles dyre investering. Mange sponsorer har givet tilsagn, men flere kan stadig bruges.

Fortsat udvikling af AAG I 2014 kom AAG med i DGI Nordjyllands udviklingsarbejde under overskriften GymnastikLAB. Visionen for udviklingsarbejdet er at udvikle gymnastik for børn og unge i Nordjylland med fokus på kvalitet, kultur og oplevelse for her igennem at tiltrække og fastholde medlemmer i gymnastikforeningerne. I Aars blev der nedsat en arbejdsgruppe på seks medlemmer, som i 2014 påbegyndte arbejdet. Fokus for udviklingsprojektet i AAG er 1) Instruktører i AAG – uddannelse og fælles fodslag, 2) Gymnaster i AAG – udvikling og udmærkelse, 3) Forældre til gymnaster i AAG – kommunikation og inddragelse

samt 4) Foreningsmiljø i AAG – et godt sted at være! Medlemmer og forældre til medlemmer vil allerede i vintersæsonen 2015-2016 opleve nogle af arbejdsgruppens initiativer ført ud i livet. - Udviklingsprojektet passede som fod i hose på de visioner, som bestyrelsen for AAG skitserede i 2014, og med GymnastikLAB fik vi det forum, hvor der er plads og opbakning til at tænke store og visionære tanker, som rækker ud over den daglige drift i Aars Gymnastikforening, fastslog Solvejg Uhrenholt Bigum. Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg. Der opstod kampvalg om at komme i bestyrelsen. Johannes Rolskov havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede at genopstille. Jens Kristian Jensen, Hanne Sadolin Jensen og Bente Hald Andreasen modtog gerne genvalg. Det blev også til genvalg til de tre. De fik følgeskab af Allan Bukh.

Femte afdeling af parmesterskab i bridge BRIDGE: Femte afdeling af Aars Bridgeklubs parmesterskab færdigspillet. A-rækken blev vundet af Claus Nielsen og Jonas Kvitsau Nielsen med 1189 point. Andenpladsen gik til Birte Kjeldsen og Gunnar Andersen med 1129 point.

B-rækken blev vundet af to par idet både Benny Hansen og Hans Perregaard samt Inger Roulund og Arne Christensen endte med 1201 point. I C-rækken fik Verner Pedersen og Henning Jørgensen flest point - 492. På

andenpladsen kom Lis Andersen og Elsebeth Knudsen med 477. I den samlede stilling i kampen om klubbens parmesterskab for 2014-15 fører Gert Mølgaard og Eigil Vittrup foran Birte Kjeldsen og Gunnar An-

dersen. Aars Bridgeklub er nu i gang med 6. afdeling af parmesterskabet. Det foregår over tre aftener, hvorefter der spilles om holdmesterskabet.


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

SIDE 19

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Hos EDC skal du ikke kigge langt efter en køber Kom ind i butikken og hør mere

Vind en iPhone 6 Scan koden eller besøg edc.dk/konkurrence, bestil et møde eller tilmeld dig vores nyhedsbrev inden den 1. marts så deltager du i konkurrencen om en iPhone 6

Skal �� og�� ��lg��

�ni� ejerlejlig�ed i �ars midt��

��������� �� at ��lg��

N��ED

C

�eg satte mit �us til salg ED� Dane�o� E�ter 1� dage var �uset solgt� �eg �ar �ået en god og pro�essionel �e�andling og �an �un an�e�ale ED� Dane�o� �er �orup, �ar� �lle 1�, �ars Gennemrenoveret 1-plans villa

Sag 91301453

��llandsgade �1�, 1, �ars �eder du efter en lys og lækker le�lighed tæt ved �ars hovedgade� så t�ek denne her ud� �eliggenheden er helt �entralt og du har let adgang til stort set alt i byen. �e�ligheden er i � plan og med dets i alt ��� m�� får du masser af plads. �n gennemganger i le�ligheden er� at den er velholdt og har pæne gulve og lofter samt masser af lys og luft.

����/����tal�ng ��t/nt �k�kl. ������g. ������g�ft��

1.095.000/55.000 5.016/4.048 1.625

Bolig m² 135

�t�ge

Rum/ Opført vær. 1 4/3 1990 Kontakt tlf. 98622400

En attra�tiv �olig med super �eliggen�ed

�ar solgt gennem ED� Dane�o og �ået en seriøs �etjening og tr�g�ed �ele vejen igennem� Der�or min �edste an�e�aling� �itva Larsen, �oldrupvej ��, Simested �dsigtsgrund på G�vellunden i �ars

�NDELS �OLIG

D

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m² 176

Grund

Rum/vær.

801

5/5

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

C

Sag 91300878

Sønderupgårdsvej 5, Sønderup Gennemrenoveret villa på god beliggenhed i Sønderup by. Villaen er opført i gule teglsten og med tagdækning i eternit. Huset er indvendigt renoveret fra a-z. Til huset er der en garage.

Søndergade 5 9640 Farsø

Opført/ ombygget 1968/06

Sag 91300845

Sag 91301569

To�te�aven �, �ars Skøn andelsbolig beliggende i attraktivt område med kort afstand til midtbyen og grønne rekreative områder med skov� søer m.v. �e�lig vinkelstue. Sovevær. og � vær. �adevær. �økken med spiseplads. �av husle�e�

G�vellunden ��, �ars �dsigtsgrund på �n af byens bedste beliggenheder i naturlig tilknytning til eksisterende boligområde. Grunden er hø�t beliggende med flot udsigt over området og ådalen. Tilslutningsafgifter til el� vand og kloak og indeholdt i købsprisen. Grund

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m² 107

Rum/vær.

Opført

4/2

1985

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

SOLGT

977 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 20

4. FEBRUAR 2015

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

�ogle ejendomme ligger �are �edre end andre�

Attraktiv villa på den populære Dronningholmvej

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 7. feb. 12.15 til 13.15

med tilmelding lørdag d. 7. feb. 12.15 til 13.15

��r ses�

D

Dr� �argrethes �ej �2, Aars Denne dejlige ejendom kan tilbyde en dejlig udsigt ned mod naturskønt område. �erudover får man en solid og indflytningsklar villa, som passer til de fleste familier. Derudover en østvendt og to vestvendte terrasser. �ndr.� �ntre, vikt. rum og fint værelse. �ordelingsgang. 2 værelser. �indfang. 2 badeværelser. �pisekøkken. �oveværelse. �ys og stor stue.

�od og solid �olig lige uden�or Aars ��

Grund Rum/ Opført m² vær. 1073 5/5 1971 Kontakt tlf. 98622400

Dronningholmvej 2, Aars På hjørnet af den attraktive Dronningholmvej, ligger denne velholdte villa med hele 160 m2 boligareal. Området er meget børnevenligt og tæt på alt, så som stisystemer, reakreative områder, indkøb og skole mv. Den moderne børnefamilie eller parret vil måske mene, at planløsningen bør fornyes, hvorfor vi har udarbejdet et forslag, som fremgår under "plantegninger". Derudover har vi leget lidt med "køkkendesigner", som viser hvordan køkkenet kan se ud.

�elindrettet og ind�l�tningsklar villa

Åbent hus

E

med tilmelding lørdag d. 7. febr. kl. 12.15�13.15

����D

����D

D

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Søndergade 5 9640 Farsø

Bolig m² 160

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 919 4/3 1969/76 Kontakt tlf. 98622400

1.575.000/80.000 7.249/5.854 1.640

Bolig m² 136

Grund Rum/ Opført m² vær. 985 4/2 1964 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

D

Sag 91300871

�dr� �oulevard ��, Aars �kal din næste bolig være indflytningsklar og ligge i gåafstand til alt i byen så er her en dejlig villa hvor alt er i en særdeles god stand. �il boligen er der �arport og isoleret redskabsrum. �illaen er indrettet med bryggers med gulvvarme. �oveværelse med skabe. �ærelse. �yst ������ spisekøkken i åbent forbindelse med stuen hvor der er brændeovn og udgang til flisebelagt solterrasse. �adeværelse med bruseni�he, gulvklinker med gulvvarme. Der er Pergo gulve i alle andre rum. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Pris/udbetaling 1.195.000/60.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 5.510/4.448 Ejerudgifter 1.990

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 7. febr. kl. 12.15�13.15

Sag 91300944

�islumvej ��2, Aars �er finder du boligen til dem som gerne vil have en solid villa og garageanlæg der kan anvendes til flere formål. �oligen ligger på overskuelig grund få km udenfor �ars by i �islum. Der er endvidere nyere �arport. �oligen fremstår i fornuftig stand og sælger har renoveret i stueplan hvor man finder entre med trappe til 1. sal. �adeværelse med bruser. �økken alrum med adgang til opholdsstuen. På 1. sal finder man � værelser og repos. �oligen opvarmes ved fastbrændsel så her kan man få en lav varmeudgift. �emærk den lave husleje. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 545.000/30.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 2.526/2.039 m² m² vær. ombygget 128 885 6/4 1937/75 Ejerudgifter 1.105 Kontakt tlf. 98622400

Sag 91300974

�æt på �entrum til overkommelig husleje

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 7. febr. kl. 12.15�13.15

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Pris/udbetaling 1.495.000/75.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.133/5.643 Ejerudgifter 1.927 Bolig m² 155

D

Sag 91301312

Sag 91301000

�dr� �oulevard �2, Aars �il du bo midt i byen hvor der er gåafstand til alt så er denne bolig et ekstra kig værd. �dover dette så får man en husleje som bestemt er overkommelig. �aven er passet og plejet i alle kroge. �ntre. �ordelingsgang. �inkelstue hvor der er muret bue til endnu en stue som er tilbygget i 1��6. Der kan relativt nemt laves flere værelser i villaen. �ydeligt spisekøkken hvor man kan åbne op ind til stuen. �adeværelse med direkte adgang til soveværelset. �ærelse. �ryggers. �bsolut en bolig med masser af muligheder. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

895.000/45.000 4.145/3.346 1.711

Bolig m² 135

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 909 4/2 1964/86 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

SIDE 21

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Velbeliggende andelsbolig

Gedigen andels�illa �� s��er beliggen�ed

ANDELS BOLIG

Standen �er er �elt i to� � be��r� den la�e ��sle�e�

ANDELS BOLIG

D

595.000 2.300 583

Bolig m² 95

ANDELS BOLIG

B

Sag 91300872

Engtoften 56, Aars Flot og særdeles velbeliggende andelsrækkehus med skøn og overkommelig have. Carport og isoleret redskabsrum. Foreningen er sund og velkonsolideret. Boligen er beliggende i skønt område tæt ved det naturskønne område "Tvebjerg" med søer, skov og ådal. Gode stisystemer til midtby, indkøb mv. Indr.: Entre. Stor vinkelstue med udgang til terrasse/haven. Køkken med spiseplads. Badeværelse med bruseniche. Værelse. Soveværelse. Bryggers. Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

edcdanebo.dk

Rum/ Opført vær. 3/3 1989 Kontakt tlf. 98622400

Attra�ti� andelsbolig �ed o�er�o��elig ��sle�e

�ans Egedes Ve� ���, Aars Skøn og velbeliggende andelsvilla på super beliggenhed op til grønne �ællesarealer. Boligen er op�ørt i gedigne og næsten vedligeholdelses�rie materialer. Endvidere stor carport med redskabsrum. �uset ligger op til grønt �ælles område med legeplads mv. og i kort a�stand til det naturskønne område på "Tvebjerg" med søer, ådal og skov. Boligen er indrettet med Indgang. �ys og venlig opholdsstue og adgang til dejligt terrasseområde. Kombineret hermed åbent køkken. � gode værelser. Soveværelse. Badeværelse. Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

95.000 6.376 �3�

Bolig m² 95

C

Sag 91301307

Rum/ Opført vær. 4/3 2007 Kontakt tlf. 98622400

Land�illa �� �� tdl� stor gr�nd i �d�anten af �orn�� b�

Sag 91300873

Engtoften �6, Aars �er skal man kun spekulere på at bestille �lyttemanden �or alt andet er ���� i orden. �enne andelsbolig har nyt tag, nye træ/alu vinduer, �ardi plank, køkken, trægulve og samtidig �år du carport, udestue og � mindre udhuse. �yanlagt have med minimal vedligehold. �ette er en enestående andel hvor man ikke behøver at lave noget om i rigtig mange år �remover. �ndelen indeholder entre med trægulv og skab. Soveværelse og � værelser. Flot nyere spisekøkken. �pholdsstue med udgang til udestue. Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

695.000 2.700 �3�

Bolig m² 95

Rum/ Opført vær. 4/3 1985 Kontakt tlf. 98622400

�lot l�ste�endo� ��n � ��� fra Aars b�

ANDELS BOLIG

C

Engtoften ��, Aars Flot og velholdt andelsbolig op�ørt i røde teglsten og m/tagdækning a� eternittag. Boligen er i etplan og m/nyanlagt have og sydvendt terrasse. �ndelsboligen er placeret i attraktivt område m/stisystem til midtbyen. Indr.: Bryggers m/skabe og plads til vaskemaskine. �enoveret spisekøkken m/ny bordplade, nye køkkenlåger og ny gulvbelægning. Badevær. m/toilet, vask, bruseniche, �liser på gulv m/gulvvarme. Sovevær. m/skabe. Vær. m/skabe. Entr�. Vinkelstue m/udgang til terrasse og have som er omkranset a� hæk. Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

595.000 3.160 ���

Bolig m² 95

�rund Rum/ Opført m² vær. 5627 3/2 1988 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

G

Sag 91300867

Søndergade 5 9640 Farsø

Aalborg�e� 6�, �orn�� �andvilla med �,� tdl. stor grund og god beliggenhed i udkanten a� �ornum by. Boligen har �in udsigt over marker og den store grund, som er omkranset a� træer og levende hegn. Boligen er indrettet med entre. Køkken/allrum med lyse elementer og udgang til ude/- havestuen. �pholdsstue. �ænt badeværelse. Kontor/værelse. Soveværelse. �nderetage med indgang. Fyrrum. � værelser. �epotrum. Gang. Garage mv. �erudover er der carport og ca. �� m� udhus �ej registreret�. Pris/�d�etaling Brt/nt ekskl. e�er�dg. ��er�dgifter

Bolig/ �rund Rum/ Opført 745.000/40.000 3.557/2.814 �ælder m² m² vær. 80/80 8720 6/4 1950 1.220 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

D

Sag 91300717

Sag 91301088

L�gst�r�e� ��, Aars Spændende lystejendom med rigtig gode bygninger beliggende kun � km �ra �ars by. Bygningerne er gennemrenoveret i sælgers ejertid og �remstår i �lot ind�lytningsklar stand. Gode udbygninger med dobbelt garage med aut. porte, værksted, �yrrum, værksted, yderligere garage og depotrum. Ejendommen er beliggende i skønne og landlige omgivelser med let adgang til �ars by, evt. via cykelstien. �ækre omgivelser med lukket haveanlæg omkranset a� hæk, mange gode terrasseområder, lukket gårdsplads mv. Pris/�d�etaling 2.475.000/125.000 Brt/nt ekskl. e�er�dg. 11.807/9.344 ��er�dgifter 1.879

Bolig m² 273

�rund Rum/ Opført/ m² vær. omb�gget 2994 6/4 1937/89 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 22

4. FEBRUAR 2015

Husejere bør ikke gå ned på sneudstyr til vinteren Man bør notere sig at det er husejerens ansvar, at fodgængere kan færdes sikkert på fortovet BOLIG: Som husejer har man ansvaret for, at det er sikkert at færdes på og omkring grunden - også når det har sneet. Ligegyldigt om sneen ligger som en tung og tyk dyne eller falder som det fineste pudder, skal fortove og indkørsel ryddes. Og helst så nemt og hurtigt som muligt. Sørg derfor for, at snerydningsredskaberne er i topform til vinteren. Snerydning er en fast del af vinterhalvåret. Men hvad end opgaven opfattes som en sur pligt eller gratis motion, skal udstyret være i orden. Fiskars har et bredt sortiment af effektive sneredskaber med ergonomien og holdbarheden i top. Fælles for dem alle er, at de i år er blevet opdate-

Blære

Forsamlingshus Udlejning af huset: www.blaere.dk

98 66 66 10

Snerydning er en fast del af boligejernes vinterhalvår, men uden det rette udstyr bliver opgaven ekstra sur. Med Fiskars’ praktiske letvægtssneskraber ryddes fortovet effektivt uden unødvendige kraftanstrengelser.

ret med en ny og forbedret stålforkant, som gør det lettere at få sneen fri fra underlaget. Den nye stålforkant er forstærket med en stålwire, som giver ekstra styrke

Sponsor:

98 37 80 03

Onsdag - torsdag fredag - lørdag + forudbestilling

TA’ 3 2 BETAL FOR

ONSDAGE I FEBRUAR

3 ÅR 3

SULDRUPKRO.DK

BARNEDÅB 200 KR. LOKALER - MAD - VIN TOTALFEST 438 KR. BESTIL NU TIL 2015/16 Valentinsdag - GRATIS dessert!

og gør redskaberne mere slidstærke. Det opdaterede bladdesign er tre gange mere holdbart end traditionelle blad-løsninger og sikrer, at redskaberne kan holde til det tunge arbejde

BOLIG: Når du tænder stearinlys indendørs udløser det en eksplosion af skadelige partikler, som langt overstiger partikeludledningen på en stærkt trafikeret vej. Derfor er det vigtigt, både at hensyn til miljøet og indeklimaet, at vælge miljøvenlige lys. 39 procent af os tænder dagligt eller næsten dagligt stearinlys i vinterhalvåret. Og mere end hver tredje oplyser, at de slet ikke eller kun i mindre grad tænker på, at tændte stearinlys er skadelige og belaster indeklimaet (1). De fleste af os forbinder levende lys med god stemning og hygge. Men både stearin og paraffin belaster miljøet overraskende meget. Brænder du for eksempel stearinlys i to timer om dagen, står de for næsten to tredjedele af den samlede indendørs forurening (2).

5/2-11/2 • kl. 19.30

MÆND OG HØNS

eland Brunch & Leg børn

99,- 129,voksne

00 m kl . 8.00 -11. Brunch melle 30 20 23 tlf. 70 Bestil bord på

Vælg det rette udstyr Med de rette redskaber kan snerydningen klares hurtigt og skånsomt. Man kommer langt med en traditionel sneskovl, men hvis der skal fjernes store

Miljøvenligt lys til boligen

AMERICAN SNIPER

ags brunch Lækker sønd ort legeland og entré til st

sæson efter sæson. Letvægtsredskaberne fra Fiskars har desuden håndtag og reflekser i Fiskars’ karakteristiske orange signaturfarve, der er garanti for kvalitet.

mængder sne, er en såkaldt sneslæde en god hjælp. Skub slæden foran dig, og tip det opsamlede sne af et sted, hvor det ikke ligger i vejen. Sneslæden kan bruges til al slags sne og kan fjerne store mængder på én gang. Når sneen er fjernet, skal fortovet skrabes fri for is, inden der kan saltes eller gruses. Til det er en sneskraber det rette valg. Sne falder i mange former. Nogle gange kan det derfor være en fordel at lade sneskovlen stå og i stedet gribe ud efter en kost. For eksempel hvis der kun er faldet et let lag puddersne. En gadekost med stive børster er også god til at feje det sidste fine sne til side, når sneskraberen eller sneslæden har gjort sin del af arbejdet. En ergonomisk rigtig kost har et S-formet skaft, som skåner ryg og skuldrer, fordi man kan stå helt oprejst, mens man fejer.

5/2-11/2 • kl. 20.00

3D

BIG HERO 6 3D 8/2 • kl. 13.00

PADDINGTON 8/2 • kl. 13.30

www.aarsteaterbio.dk

Tlf. 98 62 11 75

Gode alternativer er vegetabilske olielys som for eksempel Pure candle. Lyset består af to dele – en udvendig skal, som ikke brænder, men bevarer form og farve samt en indvendig beholder med 100 procent vegetabilsk olie. Dvs. når olien er brændt ud efter 42 timer, er det nemt at sætte en ny refill i lyset. Pure candle kan også fås som bloklys og fyrfadslys. Fyrfadslysene er fremstillet af 100 procent vegetabilsk olie, og bloklysene er 50 procent paraffin og 50 procent vegetabilsk olie. (1). Analyse foretaget af YouGov for Bolius i november 2014 (2). Videnskab.dk

Fakta om lys 39 pct. af danskerne tænder dagligt eller næsten dagligt stearinlys i deres bolig i vinterhalvåret. Især kvinder tænder ofte stearinlys. Især de ældre (+55) tænder dagligt lys. De tæller til gengæld færre lys ad gangen end de unge. Fyrfadslys er de mest populære lys blandt danskerne 87 pct. tænder fyrfadslys 56 pct. bloklys 53 pct.stagelys 5 pct. benytter glimmerog duftlys. Kilde: Bolius Boligejernes Videnscenter. Det er godt for miljøet at vælge vegetabilske olielys.


Aars Avis

4. FEBRUAR 2015

SIDE 23

Volvo tester en ny trecylindret motor MOTOR: Volvo arbejder på en trecylindret, letvægtsbenzinmotor. Den nye motor, der er udviklet i Sverige, viser Volvos tekniske dygtighed og ønske om, at kunne levere effektiv ydelse. - Vi er nået langt hos Volvo inden for de seneste år. Investeringer fra vores moderselskab Zhejiang Geely Holding Group har gjort det muligt at genvinde vores førende position inden for udvikling af drivliner. Udviklingsprogrammet for den nye, trecylindrede motor er avanceret, og vi er allerede begyndt at teste prototyper af den, siger dr.

Grand Picasso er Årets Campingtrækker 2015 en flot afstemt undervogn giver bilen nogle fortrinlige køreegenskaber. Bilerne i finalefeltet blev dels testet på landeog motorvej, dels på køreteknisk anlæg ved Sorø, hvor de blev udsat for både bremsetest, slalombane og dobbelt undvigemanøvre. Citroën Grand Picasso klarede samtlige udfordringer til perfektion. Ud over nogle fornemme køreegenskaber er det naturligvis også et markant plus, at Grand Picasso må trække 1.600 kg, hvis bilen er udstyret med automatgear, og hele 1.700 kg med manuelt gear. Også når det gælder evnen til at transportere en familie, er Citroën Grand Picasso en absolut værdig vinder. Fylder man vognen med syv personer, skal man dog være opmærksom på, at man så begrænser bagagerumskapaciteten til

Planteavl

Ledende, erfaren medarbejder søges til marken, vedligeholdelse m.m.

et minimum. Nøjes man derimod med at være fem personer i bilen, har man masser af plads til både mennesker og bagage. Citroen C4 Grand Picasso, vandt titlen foran

Karina Levo

Kører også på udebehandling

Himmerlandsgade 103 C, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

LIS NIELSEN

Familieterapeut & sygeplejerske Aarupvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 34 - 20 14 02 30 lnaarup@mail.dk www.ln-raadgivning.dk

Nissan Qashqai 1,6 D 2WD på andenpladsen, mens Volvo V40 D4 blev henvist til en tredjeplads.

Medlem af Psykoterapeut Foreningen

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

VVS montør søges Har du lyst til: - at blive en del af en VVS- og Smedeafdeling i udvikling - at have en afvekslende arbejdsdag - at arbejde selvstændigt og i teams - at bruge din erfaring fra nybyggeri og evt. industri Så søger vi en alsidig VVS montør til tiltrædelse snarest muligt. Vi tilbyder blandt andet: - gode personaleforhold og sundhedsordning - sparring med 50 kollegaer indenfor El, VVS, Køl og Alarm Har du lyst til at høre mere om stillingen, så kontakt: Mads Øgaard på mail mads@oegaard.dk eller på tlf. 40 18 33 42 . Læs mere om os på www.oegaard.dk

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

TIL LEJE

Villa Hans Egedesvej, Aars

Stor villa fra 1997 på 189 m2 beboelse og 43 m2 integreret garage udlejes snarest. Stueetage med hall, stue, køkken/alrum, værelse og soveværelse med walk-in closet samt badeværelse. Første sal med 3 værelser og badeværelse. Genveksanlæg installeret. Nem lukket have med sydvendt terrasse. Mdl leje kr. 10.000 plus forbrug. Indskud efter aftale. Kontakt tlf. 20 99 78 69

Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 18.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 98 92 89 00

H. P. Pinstrup “Egsbjerggård”

v/Statsautoriseret Fodterapeut

Familierådgivning

Forventer, der kan fremvises gode anbefalinger og at der søges efter et længerevarende ansættelsesforhold. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: h.p.pinstrup@mail.dk eller tlf. 98 37 51 22

Gravlev • 9520 Skørping

KLINIK FOR FODTERAPI

Individuelle samtaler, familier & par

Fremragende campingtrækker og en storartet familiebil MOTOR: Konkurrencen var hård, men Citroën C4 Grand Picasso 2,0 formåede alligevel at sætte samtlige konkurrenter til vægs, da i alt 15 biler dystede om titlen som Årets Campingtrækker 2015. Det er første gang, at en 7-personers MPV vinder den ærefulde titel, som Dansk Camping Union står bag. Lillebroderen Citroën Picasso var med i trækkerfeltet sidste år, hvor det blev til en fornem tredjeplads, men denne gang ville Citroën altså ikke lade sig ”nøje” med bronze, og endte øverst på medaljeskamlen. Forskellen på Citroën Grand Picasso og den almindelige Picasso er blandt andet, at storebror Grand Picasso har seks centimeter længere afstand mellem for- og bagaksel, som sammen med

SUNDHED & VELVÆRE Tilskud fra Sygesikring Danmark

Dansk Camping Union kårer Årets Campingtrækker 2015 – Citroën C4 Grand Picasso 2,0. Her overrækkes prisen til Ellen Nørregaard fra Citroën i Danmark af jurymedlem Jörli Petersen (tv) og DCUs tekniske leder Stefan Rosendal (th).

Peter Mertens, seniorchef i Volvo Car Groups afdeling for forskning og udvikling. Volvo har en lang tradition, og dermed ekspertise, for at udvikle egne, unikke seks-, fem- og firecylindrede motorer. Når Volvo vælger at inkludere en trecylindret motor i programmet, er det en naturlig vej at gå i virksomhedens downsizing strategi. Teknologi og analyseteknikker, der er førende i klassen, gør det muligt at få højere ydelse og bedre brændstoføkonomi fra mindre forbrændingsmotorer, end det tidligere har været muligt.

Tlf. 98 63 19 11 . www.oegaard.dk

FARSØ

AARS

NØRAGER


Loppemarked top 4-f

SIDE 24

18/08/04

8:35

Side 1

Aars Avis Købes: TOPPRIS GIVES! Dødsbo og indbo fra 1950’erne 1980’erne købes. Teak, palisander og dansk design har stor interesse. Tlf: 27 20 46 97

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

Sælges: 3 personers Stouby sofa, lys grå uld. Sofabord, massiv bøg. Garde spisebord, massiv fyr m. plade. Servante m. marmorplade. Sælges pga flytning. Tlf: 24 85 58 61 Sælges: AEG og Zanussi vaskemaskiner. Evt. levering. Tlf: 42 52 19 63 Sælges: Babysæt til Stokke højstol i farven Pale Pink. Så fin som ny. 150 kr. Tlf: 40 37 21 74 Sælges: Emhætte Husqvarna, bredde 70 cm. 300 kr. Tlf: 98 39 60 37/20 29 60 37

AARS AVIS AARS AVIS FARSØ AVIS FARSØ AVIS FOLKEBLADET STØVRING FOLKEBLADET STØVRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Købes: Antkviteter, teak, palisander og designmøbler. Flytterester til totalrydning af dødsboer. Alt har interesse. Kontant aftegning. Byttekøbmand Gedsted. Tlf: 28 14 55 96

Købes: Dødsboer, flytteboer, finere indbo, møbler, malerier, tæpper, lamper, ure, spejle, porcelæn, glas, fajance, figurer, sølv, guld, samlinger, nips, småting. Toppris betales kontant. Tlf: 21 64 80 90 Købes: Samler søger bajonetter og diverse blankvåben. Tlf: 21 84 61 92

Købes: Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. OmfatKøbes: Skrot, gammelt jern og ter som regel en totalrydning af hårde hvidevarer. Total oprydhele boligen. ning Loppemarked kupon 4-f 18/08/04 8:23 Side 1 Tlf: 22 40 65 56 Tlf: 40 19 92 59

LOPPEMARKED til 101.262 husstande

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Sælges: Flotte Flotte foxterrierhvalpe, h.h.v. sort/hvid, sort/ hvid/brun, hvid/brun. Forældre haves. Sælges billigt til gode hjem. Pris-idé kr. 950. Ved hurtig afhentning kr. 500.(Trend) Tlf: 23 92 11 97 Sælges: Helse topmadras med magneter Gavnlig effekt mod blodpropper og Smerter – fejlkøb Pris: 925kr. Tlf: 20 63 99 05 Sælges: Herretøj str. 104. Gardiner. 210 x 230. 130 x 140. Stofrester. Tlf: 26 83 44 45 Sælges: Hø sælges. Minibig. Kr. 200. Tlf: 97 53 11 70

4. FEBRUAR 2015

Sælges: Labradorhvalpe. 2 gule hanner, jagt- og famile, forældre haves, HD og AD, 1. kl., DNA testet, stam-/sundhedsbog, søger gode hjem og udfordringer. Tlf: 21 78 77 74/28 34 88 56 Sælges: Nyskovet blandet løvtræ. 300 kr. pr. m. eller skov selv. Evt. levering. Suldrup. Tlf: 23 23 52 36 Sælges: Scooter Giantco Sprint SE 3, 6 år. Kørt 1800 km. 2800 kr. Kan leveres. Tlf: 22 44 12 86 Sælges: Spisebord i massiv fyr, 2 plader, 4 stole, 1200 kr. Badeværelsesbord m. vask, 4 underskabe, 2 overskabe, 1 højt skab, 1200 kr. Tlf: 61 74 81 23 Sælges: Stort loppemarked den kommende weekend, Testrupvej 12, Aalestrup Tlf: 52 17 71 72 Sælges: Stort loppemarked i laden på Hverrestruplund, Eveldrupvej 41, 9620 Aalestrup. Hver lørdag og søndag. Dødsboer tømmes

TIL LEJE

TIL LEJE

4 stk lejligheder

God kælderlejlighed centralt beliggende i Aars 60 m2. Ledig 1. marts. Husleje 3.100,- + forbrug. Dep. 3 x husleje. Henv. tlf. 30 99 28 76

i størrelse fra 48 m2 til 99 m2 til leje i Aars, heraf 2 stk. til straksudlejning. Forhør nærmere. Tlf. 20 29 55 28

LEJLIGHED UDLEJES I HAVERSLEV

Indeholder køkken med spiseplads. Vinkel stue med brændeovn og udgang til lys udestue. Derudover 2 værelser på 1. sal, trægulve overalt. Med egen lukket have med terrasse, drivhus samt stor garage. Yderligere info 40 36 32 55

2 vær. på 83 m2. Leje kr. 3.300,- + forbrug. 3 mdr.s dep. Ledig fra 1. marts. Henv. efter kl. 17.00 på tlf. 21 74 84 98/ 21 75 72 77

Villa i Aars centrum udlejes.

Tlf: 21 56 02 11 Sælges: Tørt løvtræ, eg og bøg i 30 cm. 450 kr. pr. ksm. Tlf: 51 50 41 79 Købes: Alt jern og skrot. Gode priser samt hurtig afhentning. Tlf: 25 47 13 12 Sælges: Brænde. gran kr. 200,pr. m. Løv fra kr. 295,- pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 21 26 43 30 Sælges: Tilbud på prima vårbyghalm i små bundter 8 kg. Velegnet til heste, får, geder kr. 650,-. Flot kakkelovn kr. 1.000,-. Rustfrit arbejdsbord kr. 1.500,-. Tlf: 22 17 40 43

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Østhimmerlands Folkeblad, senest fredag 9.00 Refsnæsvej 8, 9293kl.Kongerslev Mrk.: »Loppemarked« Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Gatten

Gjæstgivergården 3 vær. lejlighed 82 m2. Indflytningsklar nu. Husleje 4.000 kr. + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje.

FAMILIE PÅ 4

søger hus i Aars med have til leje. 3 - 4 vær. 100 m2 - max 120 m2. Pris fra kr. 4.500,- til max kr. 6.000,-. Tlf. 71 37 01 88

BLANDEDE Tlf. 25 52 49 41

Annoncen må fylde op til 20 ord!

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:

Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

ER AVISEN UDEBLEVET?

Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 98 92 89 00

BLANDEDE

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Farvekopicenter Aars

PRIVAT/ERHVERV

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Telefon 98 62 51 15

Strandby Produkt/Autoophug • Vi giver mindst 2000 kr. for din skrotbil • Indleveret skrot afregnes efter 60 t. brovægt • Køb af jern og gamle maskiner • Nedskæring/nedbrydning udføres • Containere opstilles • Kontant afregning og hurtig afhentning • Miljøgodkendt efter ISO 14001.

Strandby Produkt Granvænget 8, Strandby. 9640 Farsø Tlf. 6065 3234


Landbrugsmøde i Farsø med fokus pü fødevarer Foredrag, god mad, udsøgte vine og politik pü mødet Dronning Ingrid Hallerne i Farsø lÌgger gulv til, nür Venstre i Himmerlandskredsen inviterer til fødevareaften i slutningen af februar. Folketingskandidat Per Bisgaard vil i sin valgkamp bl. a. sÌtte fokus pü dansk landbrug og ikke mindst pü erhvervets rolle i Himmerlandskredsen, hvor han er opstillet, og han har taget initiativ til mødet som holdes mandag, 23. februar. - Dansk Landbrug gennemlever i disse ür en fantastisk krise, som medfører store Ìndringer for erhvervet og de tilhørende brancher, siger Per Bisgaard. Mange landmÌnd har vanskelige økonomiske vilkür og flere mü forlade deres livsdrøm, fordi de ikke kan honorere de krav, som stilles til miljø, dokumentation og økonomi. Per Bisgaard siger ogsü, at medierne har meget fokus pü erhvervet, og at det er hans

Per Bisgaard: - Mange lndmÌnd har vanskelige økonomiske vilkür.

vurdering, at der alt for ofte er fokus pĂĽ de negative sider, mens der ikke pĂĽ samme mĂĽde skrives og fortĂŚlles om erhvervets store betydning for Danmark og dansk eksport. - Det er min klare opfattelse, at dansk landbrug er i top 3 i hele verden, nĂĽr det hand-

ler om gode og sunde fødevarer: Danske landmĂŚnds forhold til deres omgivelser og behandling af naturen er i topklasse, men det bliver ofte glemt, nĂĽr â&#x20AC;?naturorganisationerneâ&#x20AC;? skal hĂŚvde deres berettigelse, siger folketingskandidaten. Per Bisgaard har inviteret fire foredragsholdere til mødet, som hver isĂŚr vil fortĂŚlle om deres forhold til dansk landbrug, og han hĂĽber, at de kan vĂŚre med til at udbrede et konstruktivt og positivt syn pĂĽ erhvervet. Udover indlĂŚggene er der ogsĂĽ tĂŚnkt pĂĽ at prĂŚsentere gode fødevarer fra lokale producenter, sĂĽ der virkelig blive tale om en aften, hvor der bĂĽde er noget for hjernen og for maven. Himmerlands Kød og Det bette Slagteri â&#x20AC;&#x201C; begge hjemmehørende i Farsø - leverer dejligt kød, og dertil serveres bagte kartofler og salater fra hallens køkken. Desserten

kommer til at bestĂĽ af et kĂŚmpestort ostebord med oste fra mejerierne i Thise og Gedsted, og som et festligt punktum, islagkage fra Premier Is i Thisted. Den nytiltrĂĽdte uddeler i SuperBrugsen i Farsø , Per B. Mortensen, er vĂŚrt for en mindre vinsmagning, hvor han vil prĂŚsentere fire forskellige vine til middagen. Aftenen slutter med et indlĂŚg af Per Bisgaard, som vil fortĂŚlle om sit syn pĂĽ dansk landbrug, og dets sĂŚrlige status i Himmerland. - Jeg hĂĽber, at mange borgere har lyst til at høre mere om erhvervets rolle, og jeg forventer ogsĂĽ, at folk bliver fristet til at deltage, nĂĽr de bliver bevĂŚrtet med god mad og dejlige vine. Der er plads til 250. Alle er meget velkomne, men af hensyn til princippet om først til mølle â&#x20AC;&#x201C; er det vigtigt, at man hurtigt tilmelder sig, siger Per Bisgaard.

Salget af økologiske fødevarer til storkøkkener slĂĽr rekord De danske storkøkkener bliver mere og mere økologiske Fødevareministeriet fremlagde i sidste uge en ambitiøs økologiplan for Danmark, der de nĂŚste tre ĂĽr blandt andet øremĂŚrker 58 millioner kroner til økologisk omstilling af de offentlige køkkener. Og faktisk er de danske storkøkkener allerede godt pĂĽ vej mod en mere økologisk profil, viser tal fra Arla Foods. I løbet af de seneste to ĂĽr er Arla Foodsâ&#x20AC;&#x2122; salg af økologiske mejeriprodukter til de danske offentlige storkøkkener steget med 30 procent, hvis man sammenligner første til tredje kvartal 2013 med tilsvarende i 2014, og salget ligger i dag pĂĽ det højeste niveau nogensinde. Arla Foods er den største leverandør af økologiske mejeriprodukter til den danske foodservicesektor og arbejder mĂĽlrettet pĂĽ at understøtte det tidligere fremsatte mĂĽl fra regeringen om, at 60 procent af maden i de offentlige storkøkkener og kantiner skal vĂŚre økologisk. - Som global fødevareproducent og verdens største pro-

De danske storkøkkener bliver mere og mere økologiske. Salget af økologiske mejeriprodukter til dem er eksempelvis steget med 30 procent fra 2013 til 2014.

ducent af økologiske mejeriprodukter har vi et naturligt ansvar for at samarbejde med de offentlige køkkener og kantiner om mere økologi. Vi oplever en stor interesse fra de danske storkøkkener for at blive mere økologiske og bidrager bĂĽde med produkter, viden og rĂĽdgivning for at styrke omlĂŚgningen og reducere madspild â&#x20AC;&#x201C; uden at det skal udgøre en merudgift, siger Tomas Pietrangeli, direktør i Arla Danmark. Regeringen har blandt an-

det afsat 12 millioner kroner i perioden i 2015 til 2016 til rüdgivning af køkkenpersonale. Pü samme vis har Arla Foods siden 2012 løbende afholdt gratis workshops, hvor blandt andre køkkenprofessionelle i de offentlige kantiner für inspiration og vÌrktøjer til at arbejde sig frem mod mere økologi inden for det eksisterende budget. Ved at omlÌgge køkkenets mejeriprodukter, basisgrønt og kornprodukter til

økologi kan man typisk nü op pü mellem 30 og 60 procent økologi. Et af de storkøkkener, som har taget beslutningen om mere økologi, er Aalborg Madservice, som laver døgnkostforplejning til 1.700 beboere pü plejehjem og middagsportioner til 800 hjemmeboende pensionister hver dag. I februar 2014 indgik Aalborg Kommune nye indkøbsaftaler med henblik pü at omlÌgge til 30 procent økologi. - Mejeriprodukterne og melprodukterne var det nemmeste sted at starte, da vi skulle omlÌgge til mere økologi. Hündteringen er den samme som de konventionelle produkter, mens omkostningerne kun er fü kroner dyrere. Vi har ikke oplevet, at det har vÌret en udfordring. TvÌrtimod er jeg overrasket over, hvor nemt det faktisk har vÌret at vÌlge en mere økologisk menu, siger Hanne Melgaard Juul, leder af Aalborg Madservice.

Ulrik Lemvig â&#x20AC;˘ Mobil 22 43 14 46 â&#x20AC;˘ www.soettrupms.dk

M s a â&#x20AC;&#x2122; rkservice d r a a g j ø H

Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53) FlytningPresning af gylleaf ...............575,minibig + wrapningpr. time Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfÌlder. presning og wrapning af rundballer

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFĂ&#x2DC;RES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

Sp

ler/rør

ekana

f gyll uling a

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

NORDJYLLANDS RULLENDE VĂ&#x2020;RKSTED

Maskinrep.dk v/Henrik Overgaard

SERVICE OG EFTERSYN: ¡ Entreprenørmaskiner ¡ Staldmaskiner ¡ Fuldfodring ¡ MejetÌrskere ¡ A/C anlÌg SALG AF: ¡ Reservedele/sliddele

20 23 93 32

www.maskinrep.dk

AARS AVIS nĂĽr det skal vĂŚre lokalt!


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 26

Gudstjenester Søndag den 8. februar 2015

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S

12. februar inviterer Agri Nord indenfor i de nyrenoverede lokaler på Markedsvej i Aars.

Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

Gratis kurser i brugen af LetFarm Agri Nord tilbyder i samarbejde med Seges et gratis kursus i brugen af LetFarm mandag 23. februar. Kurset foregår hos Agri Nord på Hobrovej 437 i Aalborg, og det er delt i to afdelinger. Formiddagen er dedikeret de erfarne brugere af LetFarm. Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål og erfaringsudveksle. Kurset omfatter blandt andet en gennemgang af nye tiltag i LetFarm. Eftermiddagen er for begyndere eller landmænd, der overvejer at bruge LetFarm. Arrangørerne gennemgår her pro-

grammet og dets muligheder, så man kommer godt i gang. Til begge kurser vil Mike Jørgensen og Carl Aggerbo, IT-konsulenter fra Seges, deltage. Letfarm giver dig mulighed for at registrere markopgaver, tids- og materialeforbrug direkte fra marken med mobil eller tablet Tilmelding er nødvendig, og man skal selv medbringe computer eller tablet til kurset. Ved tilmelding skal man gøre opmærksom på, om man ønsker at deltage i kurset for erfarne eller nye LetFarm-brugere.

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Til samtlige jordbrugere Prøv en annonce i det eneste lokale landboblad

Agri Nord holder åbent hus i Aars AARS: Agri Nord inviterer til åbent hus i Aars 12. februar, hvor man kan deltage i indvielsen af det nyrenoverede center. Huset står nu færdigt efter en omfattende renove-

ring inde såvel som ude. Besøg blandt andet husets nye beboer: Dyrlægerne Himmerland Kvæg og tidligere AN Revision Nørager i nye omgivelser. Agri Nord serverer lidt

godt til ganen, og giver dig mulighed for at møde dine lokale rådgivere og høre om Agri Nords mange rådgivningstilbud. Agri Nords formandskab og nye direktør, Kim Koch, er naturligvis også klar til at tage imod. Alle er velkomne.

Kvæg-årsmøde blev et stort tilløbsstykke Knap 400 deltog i LandboNord-møde Der var dækket op i en fyldt hal på Nordjyllands Idrætshøjskole, da årsmødet for LandboNords KvægRådgivning torsdag blev besøgt af knap 400 landmænd og rådgivere fra hele Jylland. De blev præsenteret for den nyeste viden indenfor især forandringer i eksisterende båse, holdbare køer, livsproduktion og yversundhed. Men i øjeblikket er det konsekvenserne af den lave mælkepris, som betyder meget for de fremmødte, så emnet var naturligt en del af formand for Kvægudvalget Ole Larsens beretning. - 2015 bliver et hårdt år. Vi har ingen likviditet, så presset er stort. Derfor skal vi samarbejde tæt med vores bank og have et professionelt forhold til den. Men samtidig skal vi kunne udvikle os, så vi skal kunne agere - uanset om det går dårligt eller ej. Blandt andet ved at tage en beslutning, og så arbejde ud fra den; have overblik og bruge kortsigtet likviditetsstyring, sagde Ole Larsen. Mælkeproducenter som bruger LandboNords KvægRådgivning ligger i øjeblikket i top, når man sammenligner ydelse med resten af Danmark – og det på alle racer og blandede besætninger. Derfor er der også al mulig grund til at være

Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke ingen Giver Kirke 9.30 Blære Kirke 11.00 Gislum Kirke 11.00 Vognsild Kirke ingen Haubro Kirke ingen Ulstrup Kirke 9.30 Gundersted Kirke ingen Veggerby Kirke Sønderup Kirke 19.00 Suldrup Kirke ingen Bislev Kirke ingen Ejdrup Kirke 11.00 Løgstør Kirke 9.30 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke 11.00 Løgsted Kirke ingen Salling Kirke 11.00 Oudrup Kirke ingen Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke 9.30 Malle Kirke 11.00 Vilsted Kirke ingen Overlade Kirke ingen Farsø Kirke 9.00 Vester Hornum Kirke ingen Hyllebjerg Kirke 10.30 Flejsborg ingen Louns Kirke ingen Alstrup Kirke 9.00 Strandby Kirke ingen Ullits Kirke ingen Foulum Kirke 10.30 Svingelbjerg Kirke ingen Trængstrup Frimen. ingen Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke 10.30 Durup Kirke ingen Rørbæk Kirke 9.00 Grynderup Kirke ingen Stenild Kirke ingen Brorstrup Kirke ingen Ravnkilde Kirke 10.00 Aarestrup Kirke ingen Haverslev Kirke 9.00 Aalestrup Kirke 11.00

Aars Landboauktion Kanp 400 landmænd og rådgivere deltog for nylig i LandboNords kvægårsmøde på Nordjyllands Idrætshøjskole.

optimistisk på den lange bane. - Vi har formået at rykke os virkelig meget, når vi bare kigger et år tilbage. Derfor er der også grund til at være stolt over det arbejde, som bliver lavet rundt omkring. Blandt andet i erfa-grupperne, som er en konstant inspiration for mange af deltagerne til at foretage små ændringer, som viser sig at give et flot resultat, sagde chefrådgiver i LandboNords KvægRådgivning, Anne-Mette Søndergaard. Der var da også fokus på at give de fremmøde landmænd inspiration og ny motivation med hjem. Til mødet var der oplæg fra blandt andre dyrlæge Michael Farre, erfa-gruppen Cow Power North

og helt i tråd med dagens bjergbestigningstema, et oplæg fra bjergbestiger Søren Gudmann, som fortalte om den kæmpe udfordring, det har været at bestige det højeste bjerg på hvert af verdens syv kontinenter. Om man er bjergbestiger eller landmand, så skal der ifølge Ole Larsen, mere end dårligt vejr til at stoppe en vision om at nå toppen. - Det er jo trods alt en livsstil, som vi har valgt. Selvom man synes, at det er et træls bjerg vi skal bestige i øjeblikket, så har vi et fedt job, som det er værd at kæmpe for – på trods af den ekstra tørn vi skal tage i øjeblikket. Hvis det her er éns drøm, så er det klart, at man skal kæmpe for det, sagde Ole Larsen.

var i uge 5 tilført 3 SDM kælvekvier, 5500-6900, 2 kødkvæg, 7500-8000, 3 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 5500-5700, 2 kvier under 12 mdr. malkerace, 800-1000, 10 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 6003200, 10 tyre over 3 mdr. malkerace, 1150-4200 16 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 2100-7900, 20 tyre under 3 mdr. malkerace, 400-1600, 7 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 600-2200 og 1 foldtyr, 10.000. Omsætning: 202.150,00 kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 6 Basis 304,90 (304,90). SPF+Myc 309,90 (309,90). SPF 313,90 (313,90). Økologi 792,88 (777,73). UKtillæg 13. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,13 (5,13) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 27

Regeringens nye økologiplan indeholder en række initiativer, som Landbrug & Fødevarer bakker op om.

Vi skal fremtidssikre økologien Landbrug & Fødevarer er positiv overfor politisk udspil En styrkelse af økologieksporten, mere og bedre tværministerielt samarbejde og

fokus på bæredygtigheden i økologien. Det er nogle af de initiativer, regeringens

nye økologiplan indeholder. Initiativer der bliver budt

Alle skal tjene penge Landmand er glad for Guldmodellen Flemming Risbjerg fra Ferslev ved Skibby på Nordsjælland er en af Danish Crowns to smågriseleverandører i Guldmodellen, som er et produktionskoncept under AI/AU. I Guldmodellen forpligter en smågriseproducent sig til at levere alle sine grise til en ring af AI/AU-producenter hos Danish Crown. Grisene distribueres gennem SPF. Som tak for forsyningspligten garanterer Danish Crown at aftage alle de på forhånd aftalte grise – også selvom nogle af slagtesvineproducenterne i griseringen pludselig melder fra. Fordelen for slagtesvineproducenterne er, at de får ensartet genetik og sundhedsstatus hver gang. Ikke noget med grise fra puljen med tilhørende manegementproblemer og sygdomstryk.  - Jeg leverer dyr af meget høj kvalitet til mine danske kollegaer, som får et perfekt udgangspunkt for at skabe nogle gode resultater med de fordele, som samtidig findes i AI/AU-konceptet. Det er vigtigt for mig, at grisene slagtes i Danmark, og at slagtesvineproducenterne kan tjene på deres forretning. Vi er nødt til at støtte vores slagteri, ellers bliver det svært at bevare en stor slagtesvineproduktion i Danmark, siger Flemming Risbjerg. Flemming Risbjerg driver to gårde, hvor han producerer 30.000 30-kilos

- For mig er det vigtigt, at slagtesvineproducenterne også tjener penge på at fede mine 30-kilos grise op, og at de bliver fedet op i Danmark, siger Flemming Risbjerg, der er én af smågriseleverandørerne til DC’s AI/AU-producenter.

UK-grise om året. Al jorden er forpagtet ud, for som han siger: - Hvis man vil tjene penge på at have grise, så er det nødvendigt at holde fokus, og for mig har det været rart at slippe planteproduktionen for at kunne koncentrere mig om det andet. Der er seks AI/AU-besætninger i griseringen med Flemming Risbjerg som leverandør. Det første hold på 7.500 30-kilos grise er leveret, og snart er andet hold klar til at forlade staldene. - En af de helt store fordele ved Guldmodellen er, at slagtesvineproducenterne modtager professionel rådgivning og dermed hjælp til at tjene penge. Så slipper jeg for al den brok om, at der ikke kan tjenes penge på slagtesvin – for det kan der, hvis potentialet udnyttes

fuldt ud, siger Flemming Risbjerg, som godt er klar over, at nogen måske bliver provokeret, når han siger, at alt for mange driver slagtesvineproduktionen med venstre hånd. De seks besætninger i griseringen sammenligner to gange om året hinandens resultater fra de obligatoriske E-kontroller, og den benchmarking op mod hinanden er for alvor brugbar og interessant, når ”råvaren” er den samme. - Det bliver sværere at klage over ringe tilvækst, hvis de øvrige fem besætninger kører derudad, siger Flemming Risbjerg og smiler. - Vi har et godt samarbejde alle imellem. Både SPF, Danish Crown og de seks producenter har været på besøg her hos mig, hvor vi har snakket samarbejdet igennem, og det sætter jeg stor pris på. Det er sjovere at indgå et samarbejde med andre, hvor målet er, at vi alle skal tjene penge på at producere grise, siger han.

KØB OG SALG Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

velkommen i Landbrug & Fødevarer. - Regeringens nye Økologiplan Danmark kigger længere frem end 2020, og det er der brug for, hvis økologien i Danmark skal styrkes. Vi har et mål om at femdoble økologieksporten til cirka otte milliarder kroner i 2040, og det mål anderkender og understøtter

den nye økologiplan. Det er rigtig vigtigt, siger adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup. Hun fremhæver, at der ifølge planen er afsat 34 mio. kr. frem til 2018 til at styrke økologieksporten, og at eksport samtidig skal forstærkes ved ansættelsen af en eksportkoordinator med fokus på økologiske fødevarer. - En eksportkoordinator vil give økologieksporten et løft. Det er ikke altid nok at finde de nye markeder, man skal også have hjælp til at komme ind på dem, siger Karen Hækkerup. På hjemmefronten er Landbrug & Fødevarer især glad for, at Økologiplan Danmark både vil fremme det tværministerielle samarbejde om økologi og styrke økologien på landets landbrugsskoler. - Økologisk produktion har berøringsflader med flere ministerier, så selv om det hører under Fødevareministeriet, kan der komme regler og love fra for eksempel miljøministeriet, der påvirker den enkelte producent. Så er det vigtigt, at ministerierne forstår at samarbejde, siger Karen Hækkerup og fortsætter: - På samme måde som de forskellige ministerier skal vide noget om økologi, er det også vigtigt at fremtidens økologiske landmænd bliver rustet bedst muligt til opgaven. Så det er positivt,

at regeringen vil gå i dialog med landbrugsuddannelserne om deres undervisning i økologisk produktion. Formanden for Landbrug & Fødevares økologisektion, Hans Erik Jørgensen, fremhæver især den nye mulighed for et bæredygtighedstjek for økologer, som planen indeholder. - Bæredygtighed er og bør være et vigtigt parameter for økologer, men det er også et af de områder vi er udfordret på og hvor vi kan blive bedre. Derfor vil et bæredygtighedstjek være et rigtig godt værktøj for økologer, og noget jeg mener vi vil få stor glæde af, siger Hans Erik Jørgensen. Faktisk ser Landbrug & Fødevarer generelt meget positivt på den nye plan. Men når det kommer til regeringens mål på EU-området, har planen dog nogle mangler. - EU arbejder lige nu på en ny økologiforordning for alle medlemslande. Vi ønsker, at en årlig kontrol på de økologiske bedrifter opretholdes som et obligatorisk krav i hele EU. Det krav er i fare, men bliver ikke helt løftet i regeringens plan. Økologiens troværdighed hænger i høj grad sammen med, at der bliver udført kontroller, så det håber vi regeringen vil arbejde for, siger Karen Hækkerup.

Plant levende hegn og småplantninger med op til 60 % tilskud Der er nu mulighed for tilskud til kollektiv plantning af levende hegn og småplantninger på landbrugsejendomme i Aars, Aalestrup og Gedsted. Med tilskud på op til 60 % kan plantes: • 3- og 6-rækkede levende hegn • Vildt- og småplantninger på op til 0,5 ha/stk. • Slørende plantninger omkring driftsbygninger mm. Plantning sker i efteråret 2015 - foråret 2016, og tilskudsmidlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Kontakt os for tilmelding og spørgsmål senest den 1. marts 2015: HedeDanmark a/s Søren Skovrider, plantningskonsulent M: 20 15 70 11 E: ssk@hededanmark.dk

www.hededanmark.dk/kollektiv

Projektet udføres for: Aars Aalestrup Læplantningslaug v/formand Erik G. Poulsen


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 28

Deltids- og kødkvægslandmænd mødes til årsmøde i LandboNord Mødet bliver holdt i Brønderslev torsdag den 5. februar

STORM Advokatfirma - Lokal og specialiseret inden for Familieret, Personskadesager, Landbrugsret Fast ejendom og Virksomhedsrådgivning

Skal du købe, sælge, vækste eller har du problemer?

Ring til os John F. Kennedys Plads 1K, 6. sal · 9000 Aalborg Messevej 2 · 9600 Aars T: + 45 72 30 12 05 F: + 45 72 30 12 04 mail@stormadvokatfirma.dk www.stormadvokatfirma.dk

Når LandboNords LandBo-udvalg holder årsmøde i Brønderslev 5. februar, vil formand for udvalget Jørgen Larsen og næstformand Niels Pedersen Qvist aflægge beretninger over året, der er gået. Blandt andet vil de debattere emner som: Er naturpleje en driftsgren? Hvad har lystfiskeri med deltidslandbrug at gøre? Hvordan ser økonomien ud for deltids- og kødkvægslandmænd. Aftenen byder også på en spændende madoplevelse fra Læsø, og der vil blive sat fokus på, hvordan landdistrikterne kan udvikle sig i fremtiden, så det fortsat er attraktivt at bo på landet og ikke mindst at flytte dertil. Jørgen Larsen og Niels Pedersen Qvist vil også give et indblik i en række af de projekter, udvalget har været involveret i i det forgangne år, og de vil sætte en retning for udvalgsarbejdet i det kommende år, hvor der allerede er flere spændende projekter på tegnebrættet. Aftenen byder også på to

LandboNord inviterer 5. februar til årsmøde i Brønderslev. Mødet er for deltids- og kødkvægslandmænd.

spændende indlæg fra eksterne indlægsholdere. Erik Stokbro fra Hellum kommer og fortæller om sit arbejde med schweisshunde, og endelig vil der være et interessant indlæg ved sydemester Poul Christensen og

forhenværende borgmester Olav Gaarn Larsen – begge fra Læsø. Dette indlæg tager udgangspunkt i tidens opbrud fra erhvervskultur til landbokultur, som er et eksempel på den udvikling, der

foregår i landdistrikterne mange steder. Årsmødet i LandBoudvalget holdes på LandboNord, Erhvervsparken 1 i Brønderslev.

Venstres folketingskandidat Per Bisgaard inviterer til spændende

FØDEVAREAFTEN MANDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 18.30 I DR. INGRID HALLERNE, FARSØ Mød spændende indlægsholdere fra det danske erhvervsliv:

Martin Merrild fmd. Landbrug & Fødevarer Astrid Gade Nielsen kommunikationsdirektør Arlafoods Anne Villemoes kommunikationsdirektør Danish Crown Mogens Poulsen salgsdirektør Thise Mejeri

Pris 200 kr.

som inkluderer foredrag, buffet o g vinsmagning

• Aftenen indledes med en spændende buffet, hvor Himmerlands Kød, Farsø og Det Lille Slagteri, Farsø byder på kvalitetskød - bagte kartofler fra en lokal kartoffelavler og udsøgte salater fra Dr. Ingrid hallernes køkken. Per Mortensen, SuperBrugsen Farsø fortæller om de vine, der bliver serveret i løbet af aftenen. • Thise og Gedsted Mejeri lægger op til et fantastisk ostebord med tilhørende lækkert brød fra Farsø Bageri. Dejlig flødeislagkage fra Premier Is • Folketingskandidat i Himmerlandskredsen Per Bisgaard, Venstre afslutter aftenen med et indlæg under titlen ”Himmerland - et landbrugsland”. Tilmelding til: Sabina Tarp tlf. 40 16 83 50 mail: sabinatarp@hotmail.com Thorkild Bækkelund tlf. 22 33 14 63 mail: thorkild@rafnsalle.dk Per Bisgaard tlf. 40 19 12 11 mail: pbi@vesthimmerland.dk SENEST MANDAG DEN 16. FEBRUAR.

Vi ses tilnedne spænden afte

Arrangør: Venstre Himmerlandskredsen

www.perbisgaard.venstre.dk

Sponsorer: Himmerlands Kød, Farsø • Det Lille Slagteri, Farsø • Gedsted Mejeri • Thise Mejeri • Danish Crown • Arlafoods • Premier Is

Profile for Aars Avis

Ars 20150204  

Ars 20150204  

Profile for ugeavis
Advertisement