Page 1

Til samtlige husstande

89. årgang - Nr. 3

ONSDAG 14. januar 2015

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Vil bygge boliger ved Gislumvej Men ønsket bygningshøjde kræver høring om kommuneplantillæg

Erhvervsskolerne Aars tilbyder ny ungdomsuddannelse.

Ny uddannelse i Aars fra august ■ AARS: Fra august 2015 bliver det muligt at læse den nye ungdomsuddannelse eux Business på Erhvervsskolerne Aars. Uddannelsen kombinerer en faglig erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. På to år får man både grundforløbet til sin faglige erhvervsuddannelse, samtidig med at man får en gymnasial eksamen. - Eux Business kombinerer det bedste fra to verdener, fordi man både får en praktisk og en teoretisk uddannelse. Allerede efter to år er eleverne klar til en

elevplads eller til at læse videre, og den kombination stiller krav til deres faglighed, siger uddannelseschef Anne Marie Johansen. For vores vedkommende, ser vi frem til at de fremtidige ansøgere bliver endnu bedre klædt på. Der er masser af muligheder for en hurtig karriere inden for detailhandel, men det kræver fightervilje, mobilitet, og et stort fokus på personlig udvikling, udtaler Arne Wammen, varehuschef i Kvickly Aars. Erhvervsskolerne Aars holder orienteringsaften torsdag, 15. januar.

■ AARS: Den fremtidige udvikling af Aars er blandt andet planlagt til at foregå mod syd og sydvest. Det har Aars Boligforening forberedt sig på. Foreningen har for nogle år siden købt et areal mellem Gislumvej, Stenildvadvej og Himmerlandsstien af Vesthimmerlands Kommune. Her ønsker foreningen at bygge boliger. - Vi vil gerne opføre cirka 45 boliger på arealet, siger forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Umiddelbart er der ingen forhindringer i det ønske, idet området er udlagt til boligbyggeri. Men Aars Boligforening vil, på en del af området, gerne bygge lidt mere end de nuværende planer giver mulighed for. Kommuneplanrammen for området tillader en bebyggelsesprocent på 30-45 procent, og at byggeri op-

Aars Boligforening vil bygge 45 boliger på et areal ved Gislumvej som er købt af Vesthimmerlands Kommune. Her ses forretningsfører Jens Damgaard.

,- andre i tre 4.i0to0og0igen SPAR dre plan. De boliger i tre plan

føres i én etage med udnyttelig tagetage. Den maksimale højde er angivet til 8,5 meter. Boligforeningen ønsker mulighed for i et delområde at bygge op til 55 procent, i tre etager og i maksimalt 10 meter højt. Derfor kræver projektet et kommuneplantillæg. - Vores planer går i retning af at opføre tre typer boliger. Nogle i et plan, an-

Lige nu

STIHL MOTORSAVE

kommer til at ligge op mod Himmerlandsstien, og for at kunne give udsigt mod sydøst skal vi kunne bygge i højden, forklarer Jens Damgaard. Grundejerforeningen Stenildhøj har overfor teknik- og miljøforvaltningen udtrykt bekymring for gener fra et højt byggeri i området.

21.995,-

Teknik- og miljøudvalget havde ønsket på dagsordenen i mandags. Det blev besluttet at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, og at en lokalplan igangsættes uden fordebat. Aars Boligforening oplyser, at såfremt plangrundlaget vedtages forventes det påtænkte byggeri igangsat i 2016.

SUPER TILBUD PÅ SNESLYNGER

TILBUD

PRISER FRA 225000 Snow Blizzard

SPAR 800,-

Førpris 13.995,- inkl. kælk

STIHL MS 193 C-E

NU

Komfortabel og let 1,3 kW motorsav med 2-MIX motor, 35 cm sværd. Vejl. pris kr. 2.995,TILBUD

10.500,-

2.195,-

SKAL SÆLGES -

SPAR 1.980,-

STIHL MS 391 STÆRK 3,3 kW motorsav med stor accelerationskraft. Skærelængde 37 cm. Vejl. pris kr. 5.975,TILBUD

3.995,-

AARS MOTORSERVICE

TOKESVEJ 3, ST. TV BUD ØNSKES! CENTRALT BELIGGENDE ANDELSLEJLIGHED I ROLIGE OMGIVELSER

SKAL SÆLGES -

Aars Andelsbolig TOKESVEJ 3, ST. TV BUD ØNSKES! Denne attraktive andelsbolig er beliggende i rolige omgivelser centralt i CENTRALT BELIGGENDE ANDELSLEJLIGHED I ROLIGE OMGIVELSER Aars. Boligen er yderst veldisponeret og fremstår lys og indbydende. Foreningen er meget velfungerende og har en sund økonomi, hvilket også afAars Andelsbolig spejles i boligafgiften. Denne attraktive andelsbolig er beliggende i rolige omgivelser centralt i 2: Aars. Boligen er yderst veldisponeret fremstår lysSÆLGES og ForKøbspris: 50.000 og Bolig mSKAL 84 indbydende. Placering: st TOKESVEJ 3, ST. TV eningen er meget velfungerende og harStue/vær: en sund økonomi, Boligydelse: 4.255 2/1 hvilket også afBUD ØNSKES! spejles i boligafgiften. Forbrugsafh. udgifter: 429 Byggeår:I ROLIGE 1994 CENTRALT BELIGGENDE ANDELSLEJLIGHED OMGIVELSER Sag:

2 258V1300317

Energi:

Købspris: Boligydelse: Forbrugsafh. udgifter:

50.000 4.255 429

Bolig m2: 84 Placering: Stue/vær: 2/1 Byggeår: 1994 Sag: 258V1300317 Energi:

v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

st

C

25%

DER ER PÅ ALLE SNESLYNGER DER ER PÅ LAGERET

AARS MOTORSERVICE v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22 www.aarsmotorservice.dk

C

Købspris: 50.000 Bolig m : 84 Placering: st Aars Andelsbolig Boligydelse: 4.255 Stue/vær: 2/1 Denne attraktive beliggende omgivelser centralt i Forbrugsafh. udgifter:andelsbolig er429 Byggeår:i rolige 1994 Aars. Boligen er yderst veldisponeret og fremstår lys og indbydende. For-C Sag: 258V1300317 Energi: eningen er meget velfungerende og har en sund økonomi, hvilket også afspejles i boligafgiften.

TELEFON 98 62 45 22 Ejendomsmæglere, MDE Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk Ejendomsmæglere, MDE Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

www.aarsmotorservice.dk


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis

- egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk

Poul Gylling.

Dødsfald

Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 98 92 89 00 - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Pensioneret tandlæge Poul Gylling, Valstedgårdvej 4, Valsted. 78 år. Poul Gylling sov efter længere tids sygdom stille ind den 11. januar i hjemmet i Valsted omgivet af sine nærmeste. Poul Gylling var i mange år en institution i Aars, hvor han i 38 år drev en ”gammeldags” tandlægeklinik. Selve tandlægeudstyret var topmoderne, men det var formentlig den sidste klinik i Danmark, hvor der ikke blev indført it. Poul Gylling ville ikke sidde og se ind i en skærm, men insisterede på at fastholde nærheden med patienterne. Poul Gylling stammede fra Aalborg. Han blev uddannet fra Tandlægehøjskolen i København i 1961. Dagen efter eksamen tog han direkte tilbage til Jylland, hvor han følte han hørte til. I to år var han ansat i Aalborg, indtil han i 1963 købte tandlæge Fiskers praksis i Himmerlandsgade i Aars. Syv år senere byggede han klinikken på Søndergade. Den lukkede i juni 2007. I 1964 var Poul Gylling med til at stifte Lions Club i Aars. I mange år var Poul Gylling en aktiv sportsmand. I 1965 blev han Aarsmester i tennis, men ellers var det mest golfen, der trak. Poul Gylling efterlader sig ægtefællen Kirsten Gylling Kyø samt børnene Claus Gylling, Karin Gylling Hansen og Bettina Kyø.

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Dødsfald Arne Marcussen, Bjørnstrupvej 47, Søttrup ved Hornum, 72 år. Arne Marcussens barndomshjem var i Bjerregrav ved Viborg. Som ung blev han uddannet i grovsmedefaget og kom nogle år senere til at arbejde som kølemontør med opstilling af mælkekøleranlæg, bl. a. i Thy, hvor hustruen Sonja Marcussen, havde fået job som lærer. I 1970erne flyttede familien til Søttrup, hvor de købte en landbrugsejendom og indrettede sig med fedekvæg. Senere blev det med fåreavl, og sideløbende havSmå rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

de Arne Marcussen job som landpost. Fra en beskeden start med nogle få dyr udviklede fåreflokken sig, så der efterhånden var mellem 300 og 400 får, hovedsagelig af Shropshire-racen. Fårene indgik bl. a. i naturplejeprojekter på Tvebjerg i Aars og på digerne i Ulvedybet. Han sagde, at han havde Danmarks smukkeste arbejdsplads – ude i naturen. Interessen for får bragte Arne Marcussen ind i det organisatoriske arbejde i foreningen Dansk Fåreavl, hvor han i en periode var en af de drivende kræfter. Fra tiden som smed havde Arne Marcussen interesse for gamle landbrugsmaskiner og motorcykler, og satte sig grundigt ind i tingene for at kunne bevare dem. Det førte til medlemskab af Foreningen til Levendegørelse af Landsbykulturen i Vesthimmerland, hvor han har været formand i nogle år og blev én af ildsjælene bag høstdage, forårs- og efterårsarrangementer i Vesterbølle som i gamle dage. Det lykkedes også i Arne Marcussens formandstid at overtage en omfattende samling af gamle tærskeværker fra Maskinfabrikken Dronningborg. Sammen med hustruen var Arne Marcussen i flere år med i arbejdet omkring St. Binderup Orienteringsklub. Fritiden tilbragte de gerne i familiens fælles sommerhus i Dokkedal. Arne Marcussen var viljestærk og kunne sætte ting i sving, gerne i samarbejde med andre. Han var meget omgængelig, og i besiddelse af god lune. Foruden hustruen, Sonja Markussen, efterlader Arne Marcussen tre døtre og to sønner.

Runde fødselsdage

85

Frederik Madsen, Stenildvadparken 59, Aars, tirsdag, 20. januar.

85

Jens Rubæk, Himmerlandsparken 9, st. 14, Aars, onsdag, 21. januar.

80

Kristian Pihlkjær, Stenildhøjvej 48 A, Aars, fredag, 16. januar. Kristian Pihlkjær er fra Vejen, hvor han boede og arbejdede de første 30 år af sit liv. Han kom til Himmerland i 1966 og giftede sig med Karen Skov fra Aars. Parret købte Ovenskovgård ved Hvalpsund og drev den til 1991, da de flyttede til Skovhuset i Hvorvarp. For et par år siden blev Skovhuset solgt, og parret flyttede i stedet til Aars i en dejlig bolig på Stenildhøjvej, hvor de befinder sig godt og nyder, at der er kort afstand til hyens centrum. Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

14. JANUAR 2015

Ugens portræt

25 travle år på værket i Vegger Det var ikke tanken, at Verner Nielsen, Vester Skivumvej 23, Nibe, skulle bliver på Vegger Energiselskab i mange år. Allerede kort tid efter at han blev ansat, fortalte han, at han ikke forventede at blive mere end 10 år på en arbejdsplads. Men arbejdet på Vegger Energiselskab er heldigvis meget afvekslende. Det har uden tvivl været medvirkende til, at Verner Nielsen tirsdag, 20. januar kan fejre 25 års jubilæum hos Energi Vegger Amba. Verner Nielsen er ansat som driftsassistent, og arbejdet omfatter faktisk lidt af hvert. Den ene dag skal gyllepumpen måske ordnes. Næste dag handler det om edb og dagen efter noget helt andet. Det passer Verner Nielsen godt, og heldigvis er han en person, der evner at klare stort set alle opgaver selv. Verner Nielsen er oprindelig uddannet lastbilmekaniker. Det blev han hos MAN i Aalborg, og har også arbejdet inden for samme fag hos vognmand Bent Rask Lund. Han stod han for at vedlige holde vognparken. Selv om han kendte hver en skrue i motorerne, så var opgaven ikke at køre lastbilerne. Men det kan han også, og i dag i Vegger, så kan jobbet som chauffør sagtens være en af dagens opgaver. En anden af grundene til, at Verner Nielsen er blevet på samme arbejdsplads i så mange år er også, at han er meget omgængelig. I alle årene har han på intet tidspunkt været oppe og skændes med sin chef. Verner Nielsen har et yderst behageligt temperament. Verner Nielsen er født og opvokset tæt på Vegger Varmeværk. Faktisk bare to kilometer væk. I dag bor han også tæt på barndomshjemmet. Hans forældre var landmænd. Derfor kender han også meget til den branche, og det er med tiden blevet hans fritidsinteresse. For nogle år siden var det på mode at holde strudse. Det skulle Verner Nielsen

Verner Nielsen - 25 år med energi i Vegger.

også prøve, så der blev opbygget en strudsefarm på Vester Kjærgaard. Men efterspørgslen fulgte ikke moden. Derfor valgte han at sælge strudsene. I stedet købte han Hereford kvæg. Der er stadig Hereford kvæg på bedriften, som Verner Nielsen selv passer ved siden af jobbet på varmeværket. Han har de nødvendige maskiner til at passe de cirka 20 tønder land. Der er tre traktorer og en mejetærsker. Verner Nielsen er en meget praktis anlagt person, hvis nogle af maskinerne går i stykker, så kan han i langt de fleste tilfælde selv reparere dem. Den samme evne bruger han på varmeværket. I alle de år han har haft vagter, har han aldrig haft brug for at tilkalde hjælp. Han har hver gang klaret opgaverne selv. Efterhånden er alderen begyndt at melde sig, derfor har Verner Nielsen ind i mellem nævnt muligheden for at gå på efterløn. Men det er ikke en tanke de er så glade for på varmeværket. Og så længe alle parter har det sjovt, når de er på arbejde, så går det også. Selvfølgelig sker det, at tingene brænder på på varmeværket, og der kan også være lange arbejdsdage. Men det tager Verner Nielsen stille og roligt. Han kan dog godt ønske sig ud på en traktor med en plov efter sig, fordi det er lige præcis der, at han slapper af.

Mærkedage i Aars Avis Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Lokale meddelere: Jens Hejlskov, Haverslev, Mejlby Tlf. 98 65 42 82 E-mail: virkelyst@hejlskou.dk

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

14. JANUAR 2015

Kristian Pihlkjær - 80 år fredag, 16. januar.

Kristian Pihlkjær er et positivt og venligt menneske som altid har deltaget aktivt iforeningslivet - både det faglige, kulturelle og politiske. Han og hustruen har en stor berøringsflade og er stadig meget aktive. I tiden som landmand var Kristian Pihlkjær i en periode formand for DLG Vesthimmerland, formand for den davæende Farsø og Omegns Landboforening, og var i flere år dommer ved Det Jyske Ungskue i Herning. Han var også med i etableringen af det omfattende projekt Louns Sø. På det kunstneriske område var Kristian Pihlkjær meget optaget af stenskulpturer i haven og havde i flere år et godt samarbejde med billedhuggeren Jacob Vestergaard fra Salling. Et resultat af samarbejdet er skulpturen ”Tordenkalven” ved Messe- og Kulturcenter Vesthimmerland i Aars som er udført af Jacob Vestergaard, formidlet af Kristian Pihlkjær og betalt af den daværende Aars Bank. Sammen med hustruen har Kristian Pihlkjær i flere år været vært for store po-

litiske arrangementer, først på Ovenskovgård og senest ved Skovhuset. Her har mange kendte politikere været gæstetalere, og møderne har samlet flere hundrede deltagere. Kristian Pihlgaard klarede en stor del af det praktiske, fysiske arbejde med gennemførelse af møderne, og Karen Pihlkjær sørgede for at det organisatoriske var på plads. Kristian Pihlkjær har også været formand for støtteforeningen Hessels Venner ved landbrugsmuseet på Louns, og var med til at oprette Landbrugets Seniorklub i Aars. I flere år har han også været besøgsven for Dansk Røde Kors og er stadig aktiv i Aars Y’s Mens Club, med bl. a. annoncesalg til klubbens lodseddelhæfte. Denne opgave giver frisk luft og god kontakt til erhvervslivet - og så er Kristian Pihlkjær i sit es. Birthe Andersen, Sdr. Boulevard 99 B, Aars, onsdag, 21. januar. Erik Kragelund, Bøgevej 10, Haverslev, søndag, 18. januar. Helene Thomsen, Grønningen 17, Aars, fredag, 16. januar. Ejvind J. Christensen, Doverhøjvej 16, Gundersted, lørdag, 17. januar. Georg Nielsen, Jyllandsgade 44, Haverslev, tirsdag, 27. januar. Gunda Pedersen, Kaj Munks Vej 27, Aars, tirsdag, 20. januar. Karsten Christensen, Ansgarsvej 1, Aars, onsdag, 21. januar.

75 75  70  70  70  65  65 

Ung australsk gæst i Aars blev hædret AARS: Aars Rotary Klub har succes med modtagelse af udvekslingsstudenter. For andet år i træk er en af klubbens unge gæster hædret som ”Outstanding Student”. Det er australieren Isobel Julia Strandfast, som ved den sidste samling for distriktets udvekslingsstudenter i Hobro blev tildelt en award. Isobel Julia Strandfast har fra første dag i det et år lange ophold i Aars været meget aktiv og opsøgende. Med helhjertet engagement har hun ville lære det danske sprog og den danske kultur, og fra hendes skole - Vesthimmerlands Gymnasium -

er hun blevet betegnet som en meget imødekommende og åben student, der har integreret sig ud over det sædvanlige. Inden ankomsten til Danmark havde Isobel Julia Strandfast desuden forberedt sig grundigt til opholdet. Isobel Julia Strandfast rejste tilbage til sit hjemland forleden. Aars Rotary Klub har en særlig grund til at være stolt af hæderen. Det menes nemlig, at klubben er den eneste danske Rotaryklub som har præsteret at ”vinde” denne award to år i træk.

Min kære Poul Vor gode far, svigerfar, morfar og farfar fhv. tandlæge

Poul Gylling er stille sovet ind i eget hjem Valsted, den 11. januar 2015 På familiens vegne

Vores elskede mor, svigermor og Bedstemor

Margit Marie Christiansen er stille sovet ind Aars, den 3. januar 2015 På familiens vegne

Henrik og Pia Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke torsdag den 15. januar kl. 11.30

TAK EFTER DØDSFALD

HJERTELIG TAK

for deltagelse samt opmærksomhed ved Ninna Østergaards bisættelse onsdag den 7. januar 2015. På familiens vegne Jens Kristian Østergaard

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved

Aksel Peter Hansens begravelse fra Simested Kirke Tak for blomster og kranse

Familien

SIDE 3

Hjertelig tak

for den overvældende deltagelse under Arnes sygdom og ved hans død og begravelse. Tak for besøg, blomster, chokolade, søde telefonopkald, mails og sms’er. Tak for at så mange kom og fulgte Arne til det sidste hvilested på trods af afstanden. Og rigtig stor tak til Palliativ Afdeling og Hjemmeplejen. Tak for jeres store omsorg for og omhyggelige og kærlige pleje af Arne, især i den sidste svære tid. Og tak for jeres støtte til familien på alle måder. Uden jer havde vi ikke klaret, at Arne fik en god tid - trods alt - lige til det sidste. På familiens vegne Sonja Marcussen

Advokatvagt i Aars Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. torsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse

LOPPEMARKED

Aars Y’s Men’s Club Aa

STOR TAK

til naboer, familie og venner for udvist deltagelse ved Gudruns begravelse. Tak for blomster og kranse. Tak til sognepræst Inge Frandsen for den smukke og medfølende tale. På familiens vegne Frode Kjær

HJERTELIG TAK

for venlig deltagelse ved Erna Viderup’s begravelse. Tak for hilsner, blomster og kranse. Tak til pastor Ole Larsen for en smuk og personlig tale, samt en stor tak til hjemme- og sygeplejen for kærlig pleje og omsorg i hjemmet. Per, Åse, Kim og Allan med familie

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved

Ritta Pedersens bisættelse fra Fjerritslev Kirke Tak for blomster og kranse

Jane og Per John og Maj-Britt Jeanett, Dennis, Cecilie og Simon Jørgen

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vor kære far, svigerfar og bedstefar

Jørgen M. Sørensens

Kirsten

begravelse fra Kongens Tisted Kirke Tak for blomster og kranse. En særlig tak til læge Aaquist og personalet på Solvang for kærlig pleje og omsorg.

Begravelsen finder sted fra Sebber Kirke lørdag den 17. januar kl. 13.00

På familiens vegne Erling, Ove og Finn

Markvænget 36, Aars

Se info: www.aars.ysmen.dk

ÅBNINGSTIDER: Hver torsdag kl. 14.30-17.00 Første lørdag i hver måned kl. 10.00-12.00

Besøg vort store loppemarked og gør en god handel! Indsamling og aflevering af brugbare effekter hver torsdag mellem 14.30-17.00, eller efter aftale. RING: Aars: Tlf. 40 28 70 07 - 98 62 19 24 Farsø: Tlf. 98 66 30 89 Aalestrup: Tlf. 61 75 66 61 Y’s Men’s Clubben yder økonomisk støtte bl.a. i lokalområdet.

Folkeuniversitetet i Vesthimmerland Forårsprogram 2015:

29/1 kl.19-21: Fuck Janteloven, her kommer X-factor loven v/ samfundsforsker, lektor v/ Aalborg Universitet Johannes Andersen. Sted: Byrådssalen, Rådhuset Løgstør (indgang Torvegade). Pris: kr. 90. A. 5/2 kl. 19-21: Lyset i billede, arkitektur og skulptur B. 12/2 kl. 19-21: Skønhed og grimhed – Æstetik v/ cand.phil. Finn Seidelin Sted: Byrådssalen, Rådhuset Løgstør, (indgang Torvegade). Pris: kr. 175 for begge foredrag. Livet med teknikken A. 26/2 kl. 19-21 B. 5/3 kl. 19-21 Sted: Byrådssalen, Rådhuset Løgstør, (indgang Torvegade). C. 14/3 kl. 11-15.30. v/cand.mag. Ole Wøide. Sted: Aars Teaterbio. Pris: kr. 250 for alle tre foredrag. Tilmelding: Gerne 10 dage før ved indbetaling på kt. 9202-2070773077. Husk navn og telefonnr. Læs mere om foredrag og foredragsholdere på vor hjemmeside: www.fuvh.dk


Aars Avis

SIDE 4

Aars Seniorer

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

afholder generalforsamling på Kimbrer Kroen onsdag den 28. januar 2015 kl. 13.30. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Efter kaffen taler formand Lars K. Nielsen, DGI Nordjylland. Bestyrelsen

i Vognsild og Omegns Beboerforening, onsdag den 28. januar kl. 19.00 i Vognsild Klubhus. Eventuelle forslag til dagsordenen sendes til Anna Dorte Nørgaard, Svoldrupvej 121, Vognsild, senest 8 dage før mødet. Bestyrelsen

Haubro Idrætsforening har brug for dig!

AARS KIRKE

TAK FOR BIDRAG TIL JULEUDDELINGEN FRA AARS KIRKE

Vi indkalder til ordinær generalforsamling

Tak for støtte fra Røde Kors, Kimbrernes Y`s Men`s Club og Aars Y`s Men`s Club . Tak for opbakning til Julebasaren og vore julekoncerter, hvis overskud går til julehjælpen. Tak for personlige bidrag.

I klubhuset onsdag den 04.02.15 kl. 19.00. HUSK idrætsforeningen kan kun bestå, hvis vi alle gør en indsats, og i HIF er selv en lille indsats stor. HIF er vært med smørrebrød.

Aars sogns Menighedspleje

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

www.aarskirke.dk

Dagsorden iflg. vedtægter

14. JANUAR 2015

Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes af

Hornum-Ulstrup Pensionistforening

i Værestedet, torsdag den 29. januar 2015 kl. 14.00 med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen oplæsning ved Søren Nørgaard. Bestyrelsen

Problemer med at holde på vandet? Træn bækkenbunden - hold for mænd og kvinder

En stærkere bækkenbund gør det lettere at holde på vandet Mænd kan få færre problemer med rejsning eller tidlig sædafgang En inkontinens-fysioterapeut undersøger dig, og målretter træningen til dig og dine behov

Hold for mænd og hold for kvinder á 8 deltagere Hold i Farsø, Aars, Aalestrup og Løgstør Målet er, at du får en bedre hverdag, større livskvalitet og færre problemer med inkontinens

På vegne af Haubro Idrætsforening Hovedsponsor: Tilmelding, kontakt Sundhedscenter Vesthimmerland Tlf: 9966 8200 – sundhedscenter@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

DET

Jagthundetræning

Dressur-apporteringskursus for jagthunde, starter med indskrivning i klubhuset

SKER…

Borgermøde om områdefornyelsen i Hornum

på Plantagevej 8b tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00.

Der inviteres til borgermøde om den igangværende byudvikling af Hornum by. Mødet afholdes på Hornum skole i kantinen torsdag den 22. januar 2015 kl. 19.00. Alle er velkomne. Se mere på: www.vesthimmerland.dk/byforskoenhornum eller www.hornumogomegn.dk

Tilmelding til: Unghunde Kjeld 20 42 16 28 Åben klasse Flemming Frederiksen 40 27 44 44

Signes hjemkomst

Aarsegnens Jagtforening

Betaling ved indskrivning 600 kr.

Mange har læst Lars Johanssons bog ”Signe”. Med udgangspunkt i sin nye bog fortæller han, hvad der skete for Signe ved hjemkomsten til Danmark i februar 1948. Torsdag den 22. januar kl. 19.00 på Farsø Bibliotek. Billetter á 50 kr. på himmerlandsbilletten Se nærmere på: www.vhbib.dk

ds n a l l y j d Nor største

MEDDELELSER

Opmåling af vandløb

KRÆMMER OG LOPPEMARKED

Vesthimmerlands Kommune udfører i perioden december 2014 til marts 2015 opmåling af en række offentlige og private vandløb mhp. revision af regulativerne. Har du dræn ud til et vandløb, se nærmere på kommunens hjemmeside, www.vesthimmerland.dk/opmaalingvandloeb

• Holmevej 91, 9640 Farsø

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Orienteringsmøder for kommende elever på Støvring Gymnasium

mandag den 19. januar kl. 19.00 og lørdag den 24. januar kl. 13.30 Velkommen!

Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 · 9530 Støvring Tlf. 98 37 35 11

IDEMØDE

En gruppe under stiudvalget har taget initiativ til en gruppe der skal forskønne, renholde og vedligeholde Suldrup og omegn.

I GIGANTIUM

Høring af plan for udvidelse af husdyrbrug Ansøgning med bilag kan ses på www.vesthimmerland.dk/ afgoerelser

KOM OG GØR ÅRETS HANDEL

DER AFHOLDES

LØRDAG DEN 17. JANUAR KL. 10-17 SØNDAG DEN 18. JANUAR KL. 10-16 250 stande er fyldt op med flotte antikviteter, masser af godt genbrug, helt unikke loppefund og meget mere   Entre kr. 35,Børn under 12 år er gratis ifølge en voksen

Masser af gratis parkeringspladser  Vi ses i GIGANTIUM Willy Brandtsvej 31, 9220 Aalborg

Stadeplads kan bestilles på 27 28 17 08 eller jharrangementer.dk

Der indkaldes derfor til idemøde hvor du som borger kan komme med ideer til hvordan gruppen kan gøre mest gavn Onsdag den 21. januar 2015 kl. 19.00 i Stensbohallens Cafeteria. Kom og giv din mening til kende og bak op om dette fantastiske initiativ Med venlig hilsen initiativtagerne samt Suldrup Borger- og Erhvervsforening


Aars Avis

14. JANUAR 2015

SIDE 5

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

BUTIKKEN SKAL RYDDES

- 80%

På alt

Sidste 4 dage inden vi forlader butikken

Forårsmessen i Messecenter Vesthimmerland får en søstermesse i år. (arkivfoto)

Cirkus og nye messer er på programmet i Aars Forårsmessen i Aars får en søstermesse i år AARS: Vinter- og forårsprogrammet i Messecenter Vesthimmerland er større end nogensinde tidligere. Særligt er vinterferien i uge 8 fyldt ud med aktiviteter. - I år lægger vi ud med Jubi-Land tirsdag og onsdag, 17. og 18. februar. Det bliver fulgt op af en dag med Vinter Cirkus, torsdag, 19. februar, og ugen afsluttes med stor Model- og Hobbymesse lørdag og søndag, 21. og 22. februar, siger direktør Nikolaj Holm, Messecenter Vesthimmerland.

Men de fine tilbud i vinterferien står langt fra alene i messecentrets program. 10. og 17. januar er der indendørs bagagerumssalg og 24. og 25. januar fyldes centret af gamle traktorer, når der holdes Veteran traktor Udstilling. Temaet for den udstilling er mælkens vej fra ko til bord. I februar er der faktisk også gang i den i weekenden op til vinterferien. Der arrangerer Lions Club deres årlige udstilling ”Tidens Kunst”. Vinter Cirkus hører til

årets nyheder, det samme gør udstillingen ”Jagt og Fiskeri”, der kædes sammen med Agro Nord Kødkvæg lørdag, 7. marts. Men den største nyhed er nok ”Forår i Forandring” der er på programmet 11. og 12. april. - Det er en ny slags forårsmesse. Den kendte Forårsmesse holdes kun hvert andet år, derfor prøver vi nu med et ny messe, hvor vi tager det bedste fra Forårsmessen og sætter sammen til en ny messe. Den nye messe holder vi i samarbejde med

Team Vesthimmerland. Fokus bliver på ”make over”, lige som naturen har gang i en make over om foråret, forklarer Nikolaj Holm. Samtidig med den nye messe laves der en tegneudstilling, hvor børn sætter fokus på at være fra Himmerland. De omtalte aktiviteter er kun et udpluk af programmet for Messecenter Vesthimmerland, så der er gode muligheder for, at sidste års fremgang i besøgstallet kan fortsætte i år.

Torsdag og fredag kl. 13.00 - 17.30 Lørdag og søndag kl. 11.00 - 14.00 Bukser, kjoler, nederdele, overdele, strik, jakker, frakker, skindtøj m.m. Vi kan desværre ikke modtage dankort Betaling kun med kontanter eller check

KRUKKEHUSET Nordvestvej 4, 9600 Aars Tlf.: 9865 6111

- kompetencer til en fremtid med succes

Kimbrergarden har fået økonomisk hjælp fra flere AARS: Efter et turbulent år for Kimbrergarden, har der på det seneste været stor støtte fra mange sider. Senest skete det i mandags, hvor Nordea Fonden overrakte Kimbrergarden 20.000 kroner til køb af nye instrumenter. - Det er en meget tiltrængt gave. Vi har en del instrumenter som står for udskiftning, siger formanden for Kimbrergarden Birger Thomsen. Efter Kimbrergarden fik de nye faciliteter i brug i ef-

Kimbrergarden.

teråret, var der ved generalforsamlingen udskiftning, og omrokering i bestyrelsen. Den nye bestyrelse, gik straks i gang med af få Kimbrergarden til af fungere optimalt. Den nye bestyrelse, har haft en stor opgave med at få huset indrettet, mens de sideløbende har søgt om hjælp, til blandt andet en ny trailer og instrumenter. - Lions har været en stor støtte for os, de har hjulpet os med trailer og møbler.

Svend Jørgensen, som har Kimbrergarden som sit hjertebarn, har givet en privat donation, så Kimbrergarden allerede har kunne købe, en ny stortromme, siger Birger Thomsen. Der arbejdes også på, i samarbejde med Kulturskolen, at få et undervisningsforløb i stand sammen med skolerne, for at fremme musikinteressen hos de unge. - Det håber vi kommer i gang her i vintermånederne, fortsætter formanden. Den nye bestyrelse er meget målrettet, ser fremad, og har mange gode ideer. Lige øjeblikket arbejdes der også på, at finde økonomi til en sommertur til udlandet. Kimbrergarden ser nu lyst og optimistisk på fremtiden, ikke mindst på grund af den støtte og opbakning, der er kommet fra mange sider.

Indbydelse til reception for vores direktør, Helene Reffstrup Møller.

I anledning af direktørens 60 års fødselsdag, vil det glæde bestyrelsen at se skolens medarbejdere, kollegaer, samarbejdspartnere og venner af skolen til reception.

Fredag den 16. januar kl. 13-15 i Oasen på Erhvervsskolerne Aars, Østre Boulevard 10, 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 6

14. JANUAR 2015

Det går meget bedre i Vesthimmerland Antallet af ledige falder og der er også meget færre på kontanthjælp og arbejdsmarkedsydelse Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Det går i den rigtige retning. Så kontant udtrykker jobcenterchef Lone Lollesgaard sig, når hun kommenterer nøgletallene på beskæftigelsesområdet i Vesthimmerland. Antallet af fuldtidsledige

i Vesthimmerlands Kommune ligger på 4,3 procent i oktober 2014, hvilket er 0,7 procentpoint lavere end i oktober 2013. I Region Nordjylland ligger ledighedsprocenten på 5 procent i oktober 2014. I hele landet ligger ledighedsprocenten på 4,8 procent i oktober 2014. Ser man på antallet af a-

Tilbud til alle mænd Sundhedsmekaniker

Spiser du usundt? Vejer du for meget? Bevæger du dig for lidt, eller er du i dårlig form? For mænd mellem 18 og 64 år. Der arbejdes med at: Komme i bedre form og ændre sundhedsvaner Lære om sund mad og madlavning for mænd Torsdag d. 5. februar kl. 9:30 - 11:30 Mandag d. 9. februar kl. 17 - 19 7 mødegange i Uhrehøje Plantage og 3 i køkkenet Tilmelding og yderligere information 9966 8200 Hør mere om projektet, få målt dit blodtryk, BMI og fedtprocent og få en snak om sundhed 16. januar kl. 11 - 14 ved XL-Byg i Løgstør 23. januar kl. 11 - 14 ved Bygma i Aars

dagpengemodtagere, så er der sket et fald på 17,9 procent. I oktober 2013 var der 592 fuldtidspersoner på dagpenge, mens tallet i oktober 2014 er faldet til 486. Perioden omfatter også den tid, hvor dagpengeperioden er faldet til to år. Men alt tyder på, at faldet ikke kun dækker over, at personerne er flyttet til en anden kasse. - De personer der er faldet ud af systemet, har mulighed for at få arbejdsmarkedsydelse. Men vi kan se, at mange er kommet i arbejde i stedet for at få den nye ydelse, siger Lone Lollesgaard. I oktober 2014 var der 41 der modtog arbejdsmarkedsydelse. Med andre ord er mere end 60 personer ikke længere med i statistikken fra Jobcentret. Det tyder heller ikke på, at

- Det går i den rigtige retning, siger jobcenterchef Lone Lollesgaard, Vesthimmerlands Kommune.

de er kommet ind i systemet som kontanthjælpsmodtagere, idet der også er sket et fald blandt dem. Pr. januar 2014 var der 607 kontanthjælpsmodtagere. Tallet faldt til 579 i oktober

2014. Det hører med til de tal, at unge under 30 år pr. 1. januar 2014 ikke længere kan få kontanthjælp. De tilbydes i stedet uddannelseshjælp. Januar 2014 modtog 265 personer uddannelseshjælp i Vesthimmerland. I oktober 2014 er tallet faldet til 206, så også her ser det bedre ud. Ser man på det samlede tal for de fuldtidspersoner der er blandt Jobcenter Vesthimmerlands målgrupper, så er der også tale om at tydeligt fald. I oktober 2013 var tallet 4.616, mens tallet i september 2014 var 4.268.

Flere i asylcentre Et tal er steget meget. I november 2014 er der i alt 1.476 personer indkvarteret på asylcentrene drevet af Vesthimmerlands Kommune. Dermed er antallet

af indkvarterede personer steget med 63,6 procent fra 902 personer i november 2013 til 1.476 personer i november 2014. Men tallet dækker over meget mere end asylansøgere i Vesthimmerland. - Tallene omfatter de asylansøgere vi har boende på asylcentre drevet af Vesthimmerlands Kommune. Det vil blandt andet sige centre i Frederikshavn, Randers, Holstebro og Thyborøn. Og selvfølgelig også lokalt, forklarer Lone Lollesgaard. Selv om det går godt, så stiller Lone Lollesgaard sig ikke tilfreds. - Vi vil til stadighed gerne gøre det bedre, og vi vil sætte overliggeren højt, fastslår hun.

Hjemme- og sygepleje tester projekt med hjælp via skærm Der forventes øget tryghed og ressourcebesparelser Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Teknologien vinder indpas alle steder, også der hvor man i dag taler om ”varme

hænder”, fordi folk er fysisk tilstede. I løbet af februar eller marts vil Vesthimmerlands Kommune påbegynde et telemedicinsk pilotprojekt kaldet ”Virtuel hjemme- og sygepleje”. I virtuel hjemme- og sygepleje får borgeren opsat en skærm i hjemmet, hvorfra de har videokontakt med en medarbejder fra hjemmeplejen eller sygeplejen, som sidder ved sin egen skærm på kontoret eller med tablet i bilen. Derved bliver det fysiske besøg erstattet med et virtuelt besøg. Det vil betyde færre fysiske besøg hos borgerne og dermed færre varme hænder. Men for borgeren, der i stedet må varme hænderne på radiatoren, så bliver der også fordele. Borgeren kan også kalde op til sundhedspersonalet og den vej igennem måske få en ekstra samtale, hvis det er nødvendigt. - Vi ser flere fordele i projektet, siger afdelingschef Thomas Palner, Pleje- og Seniorservice, Vesthimmerlands Kommune. I dag kører hjemme- og plejepersonalet blandt andet ud til borgere, for at sikre at borgeren tager medicin korrekt. - Med systemet kan vi se via skærmen, at borgeren indtager medicinen rigtigt, forklarer Thomas Palner. Han forestiller sig også, at flere omsorgsbesøg kan erstattes af kontakt via skærmen. For medarbejderne betyder det en mere fleksibel hverdag, hvor effekten af dette er mindre transport. Samtidig oplever medarbejderne at blive udfordret på

Et nyt projekt skal teste om en skærm i hjemmet kan give større tryghed for borgeren og gøre arbejdet lidt lettere for hjemme- og sygeplejen.

deres faglighed. Kontakten til borgerne er bedre, idet de oplever ro i mødet. Der er også perspektiver i teknologien i forholdt til samarbejdet med de praktiserende læger. Kommunens håb er også, at lægerne vil være med i ordningen. Tanken er, at sygeplejen kan være hos borgeren mens der i fællesskab ”ringes” op til lægen via skærmen. Lægen kan så få forevist et sår eller andre ting, som forventes at kunne vurderes ”på afstand”. - Foreløbig har flere af lægerne dog udtrykt skepsis. De vil gerne se personen fysisk. Men der er læger der gerne vil prøve systemet af, siger Thomas Palner.

Projektstart Pilotprojektet tænkes igangsat med en kick off work shop sammen med en leverandør, Viewcare A/S. Work shoppen planlægges afviklet i begyndelsen af februar. Viewcare vurderes på baggrund af referencer at tilbyde en robust løsning med hensyn til brugervenlighed, billed- og lydkvalitet også i områder med ringe eller ingen teledækning. Work shoppen skal også

klarlægge, hvor mange der skal deltage i projektet. - Jeg forestiller mig ret mange borgere med, måske over 100, siger Thomas Palner. Projektet kan også komme til at gælde i et eller flere distrikter.

Gevinst eller tab Thomas Palner forventer at det nye system vil kunne frigøre ressourcer i kommunen, blandt andet i form af mere effektive arbejdstilrettelæggelser. Han erkender samtidig, at nogle vil kunne opfatte systemet som et velfærdstab med færre varme hænder. - Vores udfordring er, at antallet af ældre stiger, men vores ressourcer vokser ikke i samme fart, siger Thomas Palner. - Der er plusser og minusser afhængigt af øjnene der ser, indrømmer Thomas Palner.

Viborg Et tilsvarende projekt blev rullet ud i Viborg sidste år. Det skete efter et pilotprojekt i 2013, der gav gode resultater. I 2014 er projektet blevet skaleret op til først at dække hele Viborg. Senere på året blev løsningen rullet ud i resten af kommunens 12 distrikter.


Aars Avis

14. JANUAR 2015

E D SE R N Æ TIE R R G E A B P

SIDE 7

www.aldi.dk

Fra 16.01 - 18.01.2015

OPRYDNINGSSALG SPAR OP TIL

50%

på mange varer! I vores butik Søndergade 31 A Aars Vi modtager

Mandag-fredag 8-20 Lørdag-søndag 8-18

Helt uden gebyr

KVALITETEN

princippet kvaliteten helt-i top – prisenHELT helt i bund HELT I TOP PRISEN I BUND


Aars Avis

SIDE 8

14. JANUAR 2015

Flere flygtninge til Vesthimmerland VESTHIMMERLAND: Den forøgede flygtningestrøm til Danmark kommer efter al sandsynlighed til at betyde væsentlig flere flygtninge til Vesthimmerland. Oprindelig lød den samlede vurdering for 2014 på i alt 4000 flygtninge til Danmark, men sidst på året blev tallet hævet til 12.000. Med tre gange så mange flygtninge er det også nødvendigt at regulere tallet for kommunekvoterne. Udlændingestyrelsen har i januar 2015 orienteret om de foreløbigt beregnede kommunekvoter for 2015. For Vesthimmerlands

Kommune betyder det, at den foreløbige kvote ny lyder på 108 personer. Vesthimmerlands Kommune blev i den oprindelige udmelding tildelt 39 flygtninge. Såfremt de nye tal fastholdes vil det betyde en stigning på 64 procent i forhold til den oprindelige udmelding på 39 flygtninge. De nye tal for Rebild er 98, Mariagerfjord 134, Jammerbugt 111 og Aalborg 587. Andelen af flygtninge i Region Nordjylland hæves fra 652 i 2014 til 1.764 i 2015. Dette er en stigning på 171 %, hvilket er mindre end i de øvrige regioner.

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

pport ndsra ning ta s il T iv ning && Totalrådgrhverv imærk &E Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

ADVOKATFIRMAET

JAN POULSEN

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 18 11 • Fax 98 64 24 58 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret der hjælper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

- kompetencer til en fremtid med succes

Vejen til en god uddannelse starter hos os

Kom til Orienteringsaften torsdag den 15. januar 2015 kl. 19.00-21.00 i bygning G

Østre Boulevard 10 9600 Aars

Tlf. 9698 1000 Fax 9698 1080

aars@erhvervsskolerne.dk erhvervsskolerne.dk

Helene Reffstrup Møller kan i forbindelse med sin 60 års fødselsdag se tilbage på snart 17 succesfulde år som direktør for Erhvervsskolerne Aars.

60 års fødselar tog kæmpe omvej fra Haverslev til Aars Helene Reffstrup Møllers vej til direktørstolen på Erhvervsskolerne Aars gik blandt andet over Frederikshavn, Hillerød og Tanzania Af Lars Lindberg AARS: Håret sidder, som det skal, og hendes tøj er ikke blevet rykket tilfældigt ud af skabet om morgenen, da direktør for Erhvervsskolerne Aars, Helene Reffstrup Møller, i anledning af sin 60 års fødselsdag tager en snak med Aars Avis. Hun har lovet at fortælle lidt om sig selv, sit job og sit syn på erhvervsuddannelsernes fremtid, og det gør hun uden slinger i valsen. Håret, tøjet, stilen, bilen, det faste håndtryk og blikket, der ikke flakker, signalerer business og styr på tingene, og det har hun. Hun smiler, hun griner, og hun er imødekommende, men hun er tydeligvis også vant til at styre samtalerne her i sit hjørnekontor på Erhvervsskolerne Aars, hvor hun har siddet i direktørstolen i snart 17 år. Det her er hendes domæne. Her træffer hun beslutningerne, og her hører man efter, når hun siger noget. Autoritet hedder det. Helene Reffstrup Møller blev født og voksede op i Haverslev, men hun tog på ingen måde den korteste rute til Aars. Hun uddannede sig som revisor med en HD i regnskabsvæsen, og i 1979 fik hun job på Frederikshavn Handelsskole, hvor hun i ni år underviste i de økonomiske fag. I 1988 flyttede hun, manden Per og sønnerne Rune og Bjarke til Tanzania, hvor Helene Reffstrup Møller i tre år var økonomiansvarlig for et Danida-projekt, der skulle sikre 300 landsbyer rent drikkevand. På de kanter kommer man sjældent langt uden at bestikke en embedsmand

hist og her, men det nægtede Helene Reffstrup Møller pure, og hun endte med at få sin vilje med de fleste ting alligevel. Hun mindes dog med et lille smil, hvordan hun endte med af egen lomme at købe julegaver til en tolders børn, da han simpelthen ikke kunne finde Familen Møllers container med alle deres møbler og habengut, før julemanden havde kigget forbi. Så gik det til gengæld stærkt. Efter turen til Afrika blev Helene Reffstrup Møller ansat som administrerende chef på Hillerød Handelskole. Her var hun, indtil hun i 1996 blev Vicedirektør for Lyngby Uddannelsescenter, hvorefter hun endelig ”vendte hjem”. i 1998 søgte og fik hun jobbet som direktør for Erhvervsskolerne Aars, og der har hun siddet solidt i direktørstolen på hjørnekontoret siden. Her har hun med et positivt men realistisk syn på tingene været med til at give skolen et solidt fundament. Hun har med en sund jysk

logik om ikke at bruge pengene, før man har dem, sikret skolen en særdeles sund økonomi, og hendes mantra - at hver enkelt elev skal blive så dygtig som muligt - har sikret, at Erhvervsskolerne Aars igen og igen leger med i toppen af diverse analyser af de danske erhvervsskoler. Skolen har således en af landets bedste gennemførelsesprocenter, ligesom den ligger helt i top, når det kommer til antallet af elever, som går direkte til en videregående uddannelse eller ud i et fast job efter end skoletid i Aars.

Ser lyst på fremtiden De danske erhvervsskoler er til debat for tiden. Politikerne står i kø for at overbyde hinanden i forhold til, hvor stor en procentdel af de unge mennesker, der skal have sig en ungdomsuddannelse, og i den sammenhæng er erhvervsuddannelserne et behændigt kort at trække op af hatten. For mens politikerne

Helene Reffstrup Møller har i sin direktørtid været med til at sikre Erhvervsskolerne Aars en sund økonomi og topplaceringer i diverse analyser af de danske erhvervsskoler.

ikke kan blive enige om, hvad et eventuelt karakterkrav til landets gymnasier skal være, kan de hurtigt blive enige om, at de elever, som har sluttet folkeskolen og ikke skal på gymnasiet, må sendes på erhvervsskolerne i stedet. Den holdning har til tider givet erhvervsskolerne et lidt blakket ry som opsamlingssted for ”dem som ikke kunne komme på gymnasiet”. Den opfattelse er Helene Reffstrup Møller ofte stødt på, men også på det punkt tager hun ja-hatten på. - Der har tidligere været den fejlopfattelse, at vi var stedet, som skulle trække dem igennem, som ikke kunne klare gymnasiet, men det er heldigvis ved at ændre sig. Jeg synes, der bliver større og større respekt for dygtige fagfolk, og det er med til at give erhvervsuddannelserne noget af den prestige, de tidligere har savnet, siger Helene Reffstrup Møller, der sporer en mere positiv stemning omkring erhvervsuddannelserne hos både de kommende elever og deres forældre. - Det er heldigvis blevet sådan, at der er stor respekt for de fagfolk, som kan få vandet til at komme ud af hanen eller skabe noget med deres hænder, og det lover godt for erhvervsskolernes fremtid. Jeg synes, der er ved at komme større prestige i det at være faglært, men det manglede da også bare. Der vil jo altid være brug for dygtige fagfolk, minder hun om. I anledning af Helene Reffstrup Møllers 60 års fødselsdag vil der på fredag blive holdt en reception i Oasen på Erhvervsskolerne Aars.


Aars Avis

14. JANUAR 2015

SIDE 9

Prøv de nyeste høreapparater i 14 dage - gratis og uforpligtende.

MØ D N RTE EKSPE nak

o fra Ph 30 -16 8. . l k 22/1

Både fysioterapeut Finn Andersen (t.v.), fra Sundhedscenter Vesthimmerland, Michael Jørgensen 35 år og Steen Pedersen 59 år (t.h.) er begejstrede over det nye projekt Sundhedsmekaniker, hvor deltagerne, der alle er mænd, både kokkererer og er aktive i naturen.

Lokale mænd bliver sundere i skoven Nyt projekt gør motionen sjov VESTHIMMERLAND: Mange mænd gider ikke at sidde stille og snakke for at lære noget nyt. Derfor har Sundhedscentret i Vesthimmerlands Kommune et projekt om sundhed for mænd, der foregår i skoven og i køkkenet. - Det er ikke så tørt, siger Michael Jørgensen. Han er 35 år og fra Aars, og har deltaget i projekt Sundhedsmekaniker. Det er et tilbud til mænd om hjælp til at få sundere vaner. Det med det tørre er ment dobbelt. Sundhedsmekaniker foregår foruden i skolekøkkenet i Strandby også udenfor i naturen uanset vejr og vind, og i den tid projektet har kørt, har der været både sol og høj himmel og regn og mudder. Men det tørre handler også om, at undervisningen ikke er tør og teoretisk. - Vi vil noget andet end traditionel klasseundervisning. Vi vil gøre noget aktivt og prøve tingene i praksis, siger Finn Andersen, fysioterapeut på Sundhedscenter Vesthimmerland. - Det appellerer mere til mænd at være sammen om nogle aktiviteter. Være i bevægelse og være udendørs, mens man lærer. Un-

dervisning, øvelser og de gode snakke kan foregå i køkkenet, mellem træerne, på en bakketop eller omkring et bål. Det skal netop ikke være for tørt, og vi skal også have det sjovt imens, siger han. Og sjovt har det været. - Vi har simpelthen grinet så meget, når vi sammen har lavet forskellige øvelser og spil ude i skoven. Helt tosset er det, når de giver os en bold. Det kan vi slet ikke styre, for så tror vi pludselig, vi er 16 år igen. Så er det godt, at der er to erfarne fysioterapeuter med til at hjælpe os med at finde vores egne begrænsninger, siger Michael Jørgensen. Men der er nu alvor nok bag projektet. Både Michael Jørgensen og Steen Pedersen, 59 år og fra Aars havde begge ved lægen fået konstateret for højt kolesteroltal og var begge overvægtige. - Jeg havde mange dårlige vaner – især spisevaner. Vi har haft undervisning i skolekøkkenet i at lave sund mad målrettet mænd. Nu er jeg blevet meget bedre til selv at lave mad - og også at lave sundere mad. Jeg er også begyndt at gå i fitnesscenter, siger Steen Pedersen. Resultaterne kan ses på Steen Pedersen, der har

tabt otte kilo, bevæger sig mere, og spiser meget sundere. Helt så hurtigt er det ikke gået med Michael Jørgensen. - Jeg ville gerne have hurtige resultater, og jeg må indrømme, at jeg ind imellem har været irriteret. Men hele ideen i Sundhedsmekaniker bygger på, at skal man ændre vaner varigt, så skal det små skridt ad gangen, og det må jeg minde mig selv om hele tiden. Ellers har de andre 10 på holdet mindet mig om det. Jeg har fået stor opbakning, og de har hjulpet mig til at se, at jeg faktisk har gjort fremskridt, og at jeg med tålmodighed nok skal nå mine mål hen ad vejen, siger han. - Vi har lavet rene mandehold for at skabe noget ekstra dynamik og sammenhold. Vi kan se, at mændene har delt erfaringer og holdt hinanden fast i deres fremskridt, siger Finn Andersen. Michael Jørgensen og Steen Pedersen er enige. - Vi bliver rystet sammen i skoven, og vi taler meget godt sammen, når vi er aktive i stedet for at sidde stille omkring et bord, siger de. Der starter nye hold Sundhedsmekaniker for mænd i februar.

Gå efter det bedste ny optimal lyd fra Phonak Kom til produktdag og prøv de nye, intelligente høreapparater Nu kan vi tilbyde en helt ny avanceret høreløsning fra kvalitetsproducenten Phonak. Audéo V er små, diskrete høreapparater, som giver den bedst mulige lydoplevelse i alle miljøer. Den 22. januar, kl. 08.30-16.00, kan du få testet din hørelse gratis og møde Phonaks produktspecialist. Gå ikke forgæves - bestil en tid allerede i dag. Velkommen!

Telefon 7070 2328 www.audium.dk Himmerlandsgade 87, 9600 Aars

- kompetencer til en fremtid med succes

Har du valgt uddannelse? Erhvervsskolerne Aars er dit naturlige afsæt til arbejdsmarkedet og de videregående uddannelser, hvis du har lys i pæren? Hænderne rigtigt skruet på? eller ved at uden mad og drikke, så duer helten ikke?

Vi starter grundforløb op i januar Ønsker du at udvikle dine kvalifikationer? Start på en erhvervsuddannelse allerede den 19. januar 2015 og stå stærkere på jobmarkedet.

Du kan begynde på disse uddannelser: Er nær ingsa Person ssistent vognsm e k s a n Re c iker Sm Ga epti ed onis t Tjener Elektriker Bager nelsen n a d d su ce ro p g o kti a Autom aniker Tømrer landbrugsmek og ør n re ep Entr

SMS ’plaster’ til 1240 og få et link til et førstehjælpskursus hos Røde Kors nær dig

t il

os

!

e din ed m en ig få å l. rd p e gsm 0 o g gt i ge l hjæ spør 10 0 s dy Vi 9 8 vo r e e . f 96 r på en a jle de g d e n i v e R ie m ak stu d sn g Rin

Det er ikke alt førstehjælp, der kan klares med et plaster

Slagter

nom tro

Østre Boulevard 10 9600 Aars

Tlf. 9698 1000 Fax 9698 1080

aars@erhvervsskolerne.dk erhvervsskolerne.dk


Aars Avis

SIDE 10

14. JANUAR 2015

TV-PROGRAMMER ONSDAG 14. JANuAR 05.05 05.50 06.20 11.15 12.00 12.30 13.00 13.45 15.25 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Kender Du Typen? Hammerslag 2012 Taggart: Varme ord Columbo: Et umage par Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Bonderøven Rigtige Mænd Familien Danmark I Forandring kvalitetstid 21.30 TV Avisen med Penge og Sporten 22.30 Irene Huss: Det lunefulde net 23.55 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.35 14.25 15.30 16.05 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.50 00.25 00.50 01.20 02.10

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok En sag for Frost Razzia. 2 afsnit Alarm 112 Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Danmarks bedste amatørkokke Bitz’ store kur Vores virkelig store familie Nyhedsblok Natholdet. 2 afsnit Top 20 Funniest Air Ways Airline Cold Case Natfjernsyn

TORSDAG 15. JANuAR 05.05 05.50 06.20 11.15 12.00 12.30 13.00 13.40 14.25 15.45 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Kender Du Typen? Hammerslag 2012 Taggart: Skeletter Skiskydning World Cup Columbo: Dødelige tanker Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Skattejægerne Hofretter: Château de Cayx Kontant TV Avisen med Bag Borgen og Sporten 22.30 Kriminalkommissær Foyle 23.55 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.35 14.20 15.20 16.10 17.00 20.00 20.50 21.40 22.00 22.45 23.15 00.20 01.20 02.10 03.00

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok En sag for Frost Razzia. 2 afsnit Alarm 112. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Sigøjnerbossen - og hans berygtede familie Med børnene som våben CPH Lufthavnen Nyhedsblok VM-håndbold: Studiet Natholdet. 2 afsnit Airline. 2 afsnit Cold Case Sons of Anarchy Natfjernsyn

FREDAG 16. JANuAR 05.05 05.50 06.20 11.15 12.00 12.45 15.00 16.55 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25 23.10 01.10

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Kender Du Typen? VM håndbold: Rusland-Saudi Arabien, direkte VM håndbold: Spanien-Hviderusland, direkte Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Sporten og Vejret Disney Sjov X Factor TV Avisen med Vores vejr Contraband. Amr. actionthriller fra 2012 The Game. Amr. thriller fra 1997 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.35 14.20 15.20 16.10 17.00 18.40 21.25

23.40 01.45 04.00

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok En sag for Frost Razzia. 2 afsnit Alarm 112. 2 afsnit Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med VM-håndbold: Studiet VM-håndbold: Danmark-Argentina (m), direkte James Bond: The World Is Not Enough. Amr. / britisk actionthriller fra 1999 med bl.a. Pierce Brosnan Training Day. Amr. action-thriller fra 2001 The Goods: Live Hard, Sell Hard. Amr. komedie fra 2009 Nyhederne og Vejret

løRDAG 17. JANuAR 05.20 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 05.50 Jagten på nordlyset 06.30 Piger støber kugler 07.15 Ækvator rundt. Bri. naturserie fra 2005. 2 afsnit 09.00 Kaskelothvaler. Amr. naturprogram fra 2012 10.00 Downton Abbey 10.55 I farezonen 11.45 OBS 11.50 Miss Marple: Huset ved kanalen 13.25 Arvingerne 14.25 Skiskydning World Cup: Ruhpolding, direkte 15.40 Kongemordet. Sv. drama-miniserie fra 2008 efter Hanne-Vibeke Holsts bestseller. 2 afsnit 17.30 X Factor 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.05 Dyrebørn i sneen. Naturprogram fra BBC fra 2012 20.00 Kun en pige. Dansk drama fra 1995 efter Lise Nørgaards erindringsbog 22.40 Kriminalinspektør Banks: Uskyldige grave 00.10 Strictly Ballroom - De forbudte trin. Australsk kultfilm fra 1992 01.45 Lynaktion Ipcress. Eng. spionfilm fra 1965 03.30 Water Rats. 2 afsnit

06.00 06.05 06.20 06.40 07.05 07.25 08.00 12.00 12.20 13.10 14.05 16.50 17.05 17.50 17.55 19.00 19.45 20.00 21.10 22.55 00.30 02.45 04.00

Bernard. 2 afsnit Mouk Den tasmanske djævel Scooby-Doo! Mystery Incorporated Chima Turtles Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? Klipfiskerne. Familiequiz med bid i En kur der dur. Slip af med julefedtet. 5 afsnit SuperMatchen: Studiet SuperMatchen Nyhedsblok SuperMatchen Nyhedsblok VM-håndbold: Studiet Danmark har talent. Underholdning for hele familien - udvælgelsen Parterapi. Dansk komedie fra 2010 med bl.a. Nikolaj Lie Kaas og Sidse Babett Knudsen Den lyserøde panter. Amr. krimikomedie fra 2006 med bl.a. Kevin Kline Dreamcatcher Krop umulig - tilbage til klinikken Nyhederne og Vejret

SøNDAG 18. JANuAR 05.20 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 05.50 Liv på fjeldet 06.30 Piger støber kugler 07.15 Stillehavets tropiske eventyr. Naturserie fra BBC fra 2009. 2 afsnit 08.55 Løver - ærligt talt. Naturprogram 09.55 Dyrlæge på eventyr. Britisk naturserie fra 2010 10.45 I farezonen. 2 afsnit 12.25 Skiskydning World Cup: Ruhpolding, direkte 13.20 Sport 2014 15.25 Skiskydning World Cup: Ruhpolding, direkte 16.15 VM håndbold:Tyskland-Rusland, direkte 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 18.45 VM håndbold:Saudi ArabienDanmark, direkte 21.00 21 Søndag 21.40 Sporten 21.45 Hele Danmarks Mikkel 22.30 Sebastian Bergman: Børnemorderen. Sv. krimidrama fra 2013 00.00 Morderen der legede katten efter musen. Bri. dokumentar fra 2008 00.50 Unge Montalbano: Nytår 02.45 Der er noget i luften. 3 afsnit 04.05 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo

06.00 06.10 06.20 06.45 07.05 07.30 08.00 12.00 12.30 13.20 15.45 16.45 18.00 18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 22.45 23.15 23.45 00.30 01.20 02.25 02.50 04.00

Bernard. 3 afsnit Mouk Den tasmanske djævel Ninjago Chima Turtles Go’ morgen Danmark Nyhederne Årgang 0 - Ind i de voksnes rækker Stor, større - megafamilier. 3 afsnit Badehotellet Danmark har talent Nyhedsblok Razzia - SKAT rykker ud Nyhederne Regionalprogram Toppen af poppen. Seks stjerner i Mexico Sover Dolly på ryggen? Dansk romantisk komedie fra 2012 med bl.a. Lene Maria Christensen VM-håndbold: Studiet Toppen af poppen Sigøjnerbossen - og hans berygtede familie På smuglerjagt i Caribien Flugtkongerne Kystpatrulje Miami Sky Cops. 2 afsnit Nyhederne og Vejret

Dr2

07.00 11.00 11.40 12.05 12.35 15.05 16.00 16.30 17.00 18.00 18.50 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 23.50 00.45 02.15

ONSDAG 14. jANuAr

DR2 Morgen Hængt ud på forsiden På sporet af maden Bonderøven for begyndere Eftermiddagsprogrammer Pakistan - en fortsat tragedie Bonderøven for begyndere Nak & Æd - et krondyr DR2 Dagen Sagen genåbnet Hængt ud på forsiden Javel, hr. statsminister Pundik - Mit splittede Israel. Dansk dokumentar fra 2015 Det store togrøveri Deadline Kina - et korrupt land Den gode søn Den dansende detektiv Deadline Nat

TOrSDAG 15. jANuAr

07.00 11.00 11.40 12.05 12.35 15.15 16.00 16.30 17.00 18.00 18.50 19.30 20.00 20.50 21.35 22.30 23.00 23.45 00.40 01.10 07.00 11.00 11.40 12.05 12.35 13.05 13.30 15.00 16.00 16.30 17.00 18.20 19.20 22.30 23.00 23.50 01.20 08.00 08.30 09.00 09.50 11.00

DR2 Morgen Hængt ud på forsiden På sporet af maden Bonderøven for begyndere Eftermiddagsprogrammer Finanskrisen forfra Bonderøven 2009 Nak & Æd - et dådyr DR2 Dagen Sagen genåbnet Hængt ud på forsiden Javel, hr. statsminister Den vilde monsun I krig med Scientology Dødsgangen - Henrettelsen Deadline Ruslands nynazistiske netværk Kina - et korrupt land Galehus bag tremmer Natfjernsyn

FrEDAG 16. jANuAr

DR2 Morgen Hængt ud på forsiden På sporet af maden Bonderøven 2009 Nak & Æd - et dådyr Bag Borgen Min avatar og mig. Dokumentar fra 2010 Blekingegadebanden Bonderøven 2009 Nak & Æd - en and 2. forsøg DR2 Dagen Husker du... Schindlers liste. Amr. autentisk drama fra 1993 Deadline 60 Minutes Trainspotting. Skotsk drama fra 1995 Deadline Nat

LØrDAG 17. jANuAr

DR2 Morgen Bag den Gode ide Tidens tegn På sporet af maden. 3 afsnit Den vilde monsun. Naturserie fra BBC 11.50 Mandelson - kongen af spin. Dokumentarfilm fra BBC 13.05 Blod i mobilen

19.00 20.00 21.00 22.30 23.00 00.00 00.50 07.00 11.00 11.45 12.10 12.40 13.10 13.40 14.25 16.00 16.30 17.00 18.00 18.50 19.30 21.30 22.30 23.00 01.00

SØNDAG 18. jANuAr

DR2 Morgen På sporet af maden. 2 afsnit Hughs kamp for kyllingen Pengenes herrer Den gode vækst Drømme i København Pakistan - en fortsat tragedie Eftermiddagsprogrammer Finanskrisen forfra Det beskidte dusin. Amr. krigsfilm fra 1967 Husker du... Dara og Eds panamerikanske eventyr Bankerot. 2 afsnit Deadline Mig og min far - hvem fanden gider klappe? Blackout Natfjernsyn

07.00 11.00 11.40 12.05 12.30 13.00 14.25 16.00 16.30 17.00 18.00 18.55 19.30 20.00 20.45 22.30 23.00 23.45 00.30 01.20

DR1 lørdag kl. 20.00: “Kun en pige” Vi følger Lise Tønder Jensens liv indtil slutningen af 2. verdenskrig

MANDAG 19. jANuAr

DR2 Morgen 60 Minutes På sporet af maden Bonderøven 2009 Nak & Æd - en and 2. forsøg Kontant Ruslands nynazistiske netværk I krig med Scientology Bonderøven 2009 Nak & Æd - en sika DR2 Dagen Sagen genåbnet Hængt ud på forsiden Javel, hr. statsminister Sårbare sjæle Deadline Dokumania: Døden på trappen Kemiske våben: Made in Europe 01.50 Deadline Nat

TV2 lørdag kl. 22.55: ”Den lyserøde panter” Beyoncé Knowles som Xania og Steve Martin som Clouseau i den amerikanske krimikomedie.

TIrSDAG 20. jANuAr

DR2 Morgen Hængt ud på forsiden På sporet af maden Bonderøven 2009 Nak & Æd - en sika Horisont Den vilde monsun Bonderøven 2009 Nak & Æd - en råbuk DR2 Dagen Sagen genåbnet Mit liv som plejebarn Javel, hr. statsminister JERSILD minus SPIN Dokumania: Skyd for at dræbe! Deadline Børn af agent orange JERSILD minus SPIN Dødsgangen - Henrettelsen Deadline Nat

MANDAG 19. JANuAR 05.05 05.50 11.15 12.00 12.30 13.10 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30 21.55 22.20 22.30 00.05 00.50 01.40

Emmerdale. 2 afsnit Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Kender du typen Eftermiddagsprogrammer Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Sporløs Finanskrisen forfra TV Avisen Horisont Sporten Lewis: Hinsides godt og ondt Dirty Sexy Money Hamish Macbeth Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.35 14.25 15.20 15.40 16.10 17.00

05.05 05.50 11.15 12.00 12.30 13.10 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30

Emmerdale. 2 afsnit Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Kender du typen? Eftermiddagsprogrammer Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Auktionshuset DR1 Dokumentaren: Da Poul sprang ud TV Avisen Madmagasinet Sporten Johan Falk: National Target Dirty Sexy Money Hamish Macbeth Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.35 14.25 15.35 16.10 17.00

21.30 21.55 22.20 22.30 00.05 00.50 01.40

20.00 20.55 21.25 22.00 22.45 23.15 00.20

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok En sag for Frost Razzia. 2 afsnit CPH Lufthavnen Alarm 112 Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Badehotellet Anders & Torben - tvillingerne i Thailand Zirkus Nemo - Nu på tur Nyhedsblok VM-håndbold: Studiet Natholdet. 2 afsnit Natfjernsyn

TiRSDAG 20 . JANuAR

18.40 20.40 21.25 22.00 22.45 23.50 00.25 01.20 02.10

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok En sag for Frost Razzia. 2 afsnit Alarm 112 Hvem vil være millionær? Nyhedsblok med VM-håndbold: Studiet VM-håndbold: Danmark-Tyskland (m), direkte VM-håndbold: Studiet Sportsquizzen Nyhedsblok Natholdet. 2 afsnit Top 20 Funniest Airline. 2 afsnit Cold Case Natfjernsyn

TV3

14.30 DR2 Tema: På jagt efter dinosaurerne 17.00 Officer og gentleman. Amr. romantisk drama fra 1981 19.00 Husker du... 20.00 DR2 Tema: Selvsving Galla 22.30 Deadline 23.00 Pundik - Mit splittede Israel 23.55 Biloxi Blues. Amr. komedie fra 1988 01.35 Deadline Nat 08.00 08.30 09.20 10.10 11.05 11.50 13.00 13.55 15.50 16.35

DR1 fredag kl. 21.25: ”Contraband”

DR1 søndag kl. 22.30: ”Sebastian Bergman: Børnemorderen”

TV2 søndag kl. 21.00: ”Sover Dolly på ryggen?”

ONSDAG 14. JANuAr 05.50 Franklin & Bash 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Med kniven for struben 08.10 Bones 09.05 NCIS. 2 afsnit 11.05 Masterchef 12.00 Amalies verden 13.00 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Luksusfælden 20.00 Navy NCIS 21.00 Bones 22.00 The Blacklist 23.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.00 Drømmedate 01.00 Paradise Hotel 01.50 Unforgettable 02.40 Natfjernsyn TOrSDAG 15. JANuAr 05.50 Franklin & Bash 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Med kniven for struben 08.10 Bones 09.05 NCIS. 2 afsnit 11.05 Masterchef 12.00 Amalies verden 13.00 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Luksusfælden 20.00 Familien fra Bryggen 21.00 Politirazzia 22.00 7 dage med sex 23.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.00 Drømmedate 01.00 Paradise Hotel 01.50 Unforgettable 02.40 Natfjernsyn

FrEDAG 16. JANuAr 05.50 Franklin & Bash 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Med kniven for struben 08.10 Bones 09.05 NCIS. 2 afsnit 11.05 Masterchef 12.00 Amalies verden 13.00 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Luksusfælden 20.00 Tattoosalonen 21.00 Just Like Heaven. Amr. romantisk komedie fra 2005 22.55 I Could Never Be Your Woman. Amr. romantisk komedie fra 2007 00.50 Picture Perfect. Amr. romantisk komedie fra 1996 02.50 Welcome Home Roscoe Jenkins. Amr. komedie fra 2008 04.50 Whitney. 2 afsnit LØrDAG 17. JANuAr 05.45 Ben and Kate. 3 afsnit 06.50 Ekstreme samlere 07.35 Beethovens femte. Amr. komedie fra 2003 09.15 Bones. 4 afsnit 13.05 NCIS. 3 afsnit

16.10 Bring It On: All or Nothing. Amr. komedie fra 2006 18.00 Bones 19.00 Navy NCIS 20.00 Politirazzia 21.00 Game of Thrones. 2 afsnit 23.20 Sidste nat på Station 13. Amr./ fr. action-thriller fra 2005 01.30 Dragonheart. Amr. eventyrfilm fra 1996 03.25 Natfjernsyn

SØNDAG 18. JANuAr 05.50 Alletiders barnepige. 2 afsnit 06.40 According to Jim. 2 afsnit 07.30 Beethovens store gennembrud. Amr. familiefilm fra 2008 09.20 Two and a Half Men. 2 afsnit 10.20 How I Met Your Mother. 4 afsnit 12.10 Sig det med 1000 mennesker 13.10 Bring It On: All or Nothing. Amr. komedie fra 2006 15.05 Just Like Heaven. Amr. romantisk komedie fra 2005 17.00 Din nye drømmebolig 18.00 Mit plastikmareridt 19.00 Familien fra Bryggen 20.00 Luksusfælden 21.00 2012. Amr. actiondrama 00.00 How I Met Your Mother. 4 afsnit 02.00 Natfjernsyn MANDAG 19. JANuAr 05.50 Franklin & Bash 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Med kniven for struben 08.10 Bones 09.05 NCIS. 2 afsnit 11.05 Masterchef 12.00 Amalies verden 13.00 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Luksusfælden 20.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 21.00 The Social Network. Amr. Oscarbelønnet biografisk drama fra 2010 23.25 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.25 Drømmedate 01.25 Paradise Hotel 02.15 Natfjernsyn TIrSDAG 20. JANuAr 05.50 Franklin & Bash 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Med kniven for struben 08.10 Bones 09.05 NCIS. 2 afsnit 11.05 Masterchef 12.00 Amalies verden 13.00 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Luksusfælden. 2 afsnit 21.00 Mit plastikmareridt 22.00 Din nye drømmebolig 23.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.00 Drømmedate 01.00 Paradise Hotel 01.50 Unforgettable 02.40 Made in Jersey 03.25 Natfjernsyn

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!


Aars Avis

14. JANUAR 2015

SIDE 11

Hele Vesthimmerlands varehus ☺

Like os på facebook: Kvickly Aars

TILBUDDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 14. jANUAR TIL OG MED LØRDAG D. 17. jANUAR

Små Vildmose kartofler

Store flotte nyskårne knoldselleri

900 g pr. bakke

Lokale fra Tonny Van Lankveld Usprøjtede

Bananer eller danske æbler

Grønne vindruer

Kernefrie. Sydafrika. 500 g

Columbia/Danmark kl. 1

Pr. stk.

1200

1200

DELIKATESSEN TILBYDER

Svinemørbrad med kartoffelmos og sauce

Pr. bakke

1500

1

45

Spar 5,95

Spar 8,-

8 stk håndmadder

Pr stk. KUN

Pr. stk.

Spar 5,-

Øl marineret svinekam

Thise skyr

min 1700 g

1000 g

bakke med min 1000 g - nok til 4 prs.

B es ti ll in g er ne m o d ta g es g er

Pr. stk.

2500 Thise drikkeskyr m. smag - 450 g

8 stk.

Pr. bakke

6000

Pr stk.

6995

Spar 20,-

7900

Pr. stk.

1200

Spar 90,83

Spar 79,95

FØRST PÅ UGEN - GÆLDER KUN PÅ DE ANFØRTE DATOER KUN SØNDAG 18. jANUAR

KUN MANDAG 19. jANUAR

Coop pålæg

Store skrabeæg

Normalpris 13,95

KUN TIRSDAG 20. jANUAR

Slagterens hjemmelavede varme leverpostej

Normalpris 29,95

Stor bakke

Pr. stk.

800

Pr. bakke

Spar 5,95

Pr. stk.

1500

1500

Spar 14,95

Spar 6,95

HUSK:

du kan få Coop point når du tanker ved OK!

Åbningstider Man-fredag 08.00-20.00 Lørdag 08.00-18.00 Søndag 08.00-18.00 Bageren åbner 6.30 hver dag

Postbutikkens åbningstider Kvickly Aars - Markedsvej 3 - 9600 Aars - Tlf. 96 37 76 00

Man-fredag Lørdag

11.00-17.00 10.00-12.00

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer

00 g Bemær k 9


Aars Avis

SIDE 12

14. JANUAR 2015

Hjemkommen fugl fik nyt selskab i buret Folk kom til Aars fra det halve Jylland for at sælge fugle Af Torsten Hansen AARS: Sidste uges omtale i Aars Avis af en dværgpapegøje, der blev fundet ved et foderbræt i Aars, fik øjnene til at lyse hos Ranja Al-khaterani. Hun var straks klar over, at det måtte være hendes fugl, der var

fundet. Hun ringede med det samme til formanden for Aars og Omegns Fugleforening, der opbevarede fuglen. - Ranja kunne næsten ikke få ordene frem af bare glæde, husker Per Jensen. - Jeg var sikker på, at det var vores fugl. Vi havde fire

Der var som sædvanligt mange mennesker til fuglemarkedet i Aars.

He

FR rreg r A ård kr sst . 6 en 0,-

Grundlagt 1927 -stadig på vej

182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

papegøjer, men desværre fandt de ud af at åbne lågen i buret og fløj væk, siger Ranja Al-khaterani. De tre af papegøjerne blev set nær hjemmet i træerne ved Præstegårdsvejs Børnehave i Aars. Det lykkedes dog ikke at lokke fuglene ned fra træerne. Den fjerde fugl blev set på Park Alle, hvor den i nogle dage holdt til ved et foderbræt. En dag blev den forskrækket af en duehøg og fløj ind i en vinduesrude. Det lykkedes beboerne at få den besvimede fuglen ind. Den blev afleveret til Per Jensen, der nu har givet fuglen videre til Alkhaterani familien. Ranja og hendes far Hamid Al-khaterani benyttede i weekenden chancen for at give den tilbagekomne fugl lidt selskab. De besøgte Aars og Omegns Fugleforenings fuglemarked på 4H Gården i Aars. - Vi har købt endnu en sort og blå dværgpapegøje, så vi nu har to. Nu skal jeg så finde ud af at lave en lås til lågen på buret, siger Hamid Al-khaterani. Far og datter var langt fra de eneste der besøgte fuglemarkedet. Trods stor-

Hamid og Ranja Al-khaterani (t.v.) købte en ny fugl på fuglemarkedet i Aars, så deres hjemkomne dværgpagegøje igen kunne få selskab. Formanden for Aars og Omegns Fugleforening Per Jensen, der har opbevaret fuglen efter den blev fanget, var glad for at fuglen igen kom hjem til de rette ejere.

men Egon kom folk langvejs fra. Der var gæster fra Hjørring over Thisted til Århus. En af dem der deltog var Thomas Rasmussen, Hobro. Det har været et godt fuglemarked. Jeg har fået solgt en del af mine finker, og også købt nogle nye, siger Thomas Rasmussen. I lighed med tidligere år,

så var det de små fugle der dominere markedet i Aars. Det kunne man blandt andet se hos Mohamed Hatab, Århus. Han havde rigtig mange kanariefugle med. - Det er første gang jeg deltager. Jeg synes det er sjovt, men det er også lidt langt at køre, indrømmede han. Han var dog alt i alt tilfreds med deltagelsen,

fordi han havde solgt en del fugle, og også fået talt med andre om kanariefugle. Selv om folk kører langt for at deltage, så bliver de ikke så længe. Og weekendens kraftige vinde fik folk til at køre hjem i ekstra god tid. De første to timer var der rigtig mange mennesker til markedet, men derefter blev der bedre plads omkring burene.

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

M

AR SP

E ! NY UER PÅ IND NU E V N SE TIG OM IRIG G ER

EN

Det kan godt betale sig ... ...at

tale energirenovering med os

V/ TØMRERMESTER JAN JENSEN 5082 9078 · INFO@MEJAN-TOMRER.DK · MEJAN-TOMRER.DK Debatlysten var stor, da Vesthimmerlands Museum indbød til inspirationsmøde om formidling af kulturarven.

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ:

Fælles profilering af kulturarven Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Året var endnu helt nyt, da Vesthimmerlands Mu-

El-installation VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Overvågning

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Bosch Varmepumper - 5 års garanti

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

seums den 6. januar inviterede til møde med temaet ”Vesthimmerland formidler sin kulturarv”. Formålet med mødet er at påbegynde en arbejdsproces, der skal samle kulturaktører og turisterhvervet i et fælles tiltag med henblik på at øge kommunens attraktionspotentiale på kulturarvsområdet. 30 interesserede fra kulturområdet debatterede ivrigt, og der blev givet mange spændende bud på, hvad der kan understøtte en fælles profilering af kommunen. - Der var en stor interesse for at gøre noget

fælles. Der blev talt om vidensindsamling og ikke mindst vidensdeling, siger Maria Clement Hagstrup, der er kulturarvsvejleder ved Kulturarvstjensten på Vesthimmerlands Museum. Hun havde også tilrettelagt mødet. På forhånd var det tanken at drøfte emnerne bredt og først senere gå ned i detaljerne. Derfor vil Maria Clement Hagstrup og hendes kollegaer fremadrettet arbejde med at skabe overblik over de mange fortællinger og seværdigheder i Vesthimmerland som deltagerne lagde vægt på.

De kommende emner kan være: Det personlige møde, Det levende ord, Historiske vandringer, Madkultur og Lokal fødevareproduktion. Museets medarbejdere præsenterer emnerne på næste møde, der er programlagt til den 18. marts, hvor også fremtidige formidlings- og PR tiltag vil blive drøftet. Alle aktører på kulturområdet er velkomne til at bidrage, og det bliver endnu en aften med fokus på Vesthimmerlands mangfoldige kulturarv, lover Maria Clement Hagstrup.


Aars Avis

14. JANUAR 2015

25%

ALT

SIDE 13

25%

WEEKENDTILBUD 16.-18. JANUAR

ALT

25% WEEKENDTILBUD 16.-18. JANUAR

25%SPAR25%

VI INVItErEr AllE på NorSk lAkS og Et forfrISkENDE glAS hVIDVIN

SøNDAgg DEN 18. JANuAr Sø kl. 10.00-16.00 ALT 25%

AR SP PÅ ALT STRESSLESS

Åbningstider Åbningstider

Hillerød, Holbæk, Holstebro, Esbjerg, Gladsaxe, Glostrup, Viby og Ålborg SV Køge, Odense, Randers, Tilst,

MANDAG-FREDAG 10-19 Alle øvrige butikker 10-19 REDAG MANDAG-F REDAG 10-18 MANDAG-Fbutikker Alle øvrige ØNDAG 10-17* LØRDAG-S REDAG 10-18 på IDE.DK – læs mere MANDAG-F *Udvalgte butikker åbent 10-16 10-17* åbningstider. ØNDAGdog andre LØRDAG-S IDEmøbler, Terndrup og Skagen har

Hillerød, Holbæk, Holstebro, Esbjerg, Gladsaxe, Glostrup, Viby og Ålborg SV Køge, Odense, Randers, Tilst,

IDE.dk mere på IDE.DK åbningstider –pålæs

Se åbent 10-16 *Udvalgte butikker

IDEmøbler, Terndrup og Skagen har

dog andre åbningstider.

Se åbningstider på IDE.dk

®

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer.

WEEKENDTILBUD 16.-18. JANUAR

ALT

ENDTILBUDUdsalg Klar parat

Weekend TILBUD

og andre vanvittige tilbud

. JANUAR

Weekend

TILBUD

16.-18. JANUAR

SPAR25% PÅ ALLE LAMPER nedsatte varer. Gælder ikke i forvejen

16.-18.

JANUAR

Weekend

TILBUD

Inkl. 4

BALL KLYNGE PENDEL

16.-18.

JANUAR

2.621,-

adras cm topm

SPAR 874,-

ELEVATIONSSENG 180 x 200 CM

DANSK PRODUCERET

LUKSUS ELEVATIONSSENG Medium eller fast affjedring. 28 lameller heraf 5 justerbare. • 2 stk. 8055 elevationsbunde med 2 265 stk. Pocket fjedre pr. m . • 2 stk. vendbare madrasser med med indlæg af 4 cm latex. • 2 stk. TEMPRAKON topmadrasser ben. B 180 x L 200 cm. Inkl. trådløse fjernbetjeninger. Ekskl. Før 22.384,- NU 11.998,- SPAR 10.386,-

11.998,-

SPAR 10.386,-

PRISEKSEMPEL: 7 pendler. BALL klynge pendel i blank kobber. SPAR 874,Dia. 18 cm. Før 3.495,- NU 2.621,-

JANUAR WEEKENDTILBUD 16.-18. A++ - E. Lampen kan anvende pærer i energiklasse

Se endnu flere tilbud på IDE.DK

se på vores hjemmeside de mange udstillingsmodeller med store besparelser samt det nye tilbudsavis

SpAr

WEEKENDTILBUD 16.-18. JANUAR

DUBLIT dnekeeW RAUNAJ .81-.61

Weekend TILBUD

PÅ ALT STRESSLESS

®

16.-18. JANUAR

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer.

WEEKENDTILBUD 16.-18. JANUAR

W sa

Weekend TILBUD s topmadra Inkl. 4 cm

50%

16.-18. JANUAR

Stressless læderpleje ®

stressless® læderpleje

s topmadra Inkl. 4 cm

149.-

spar 150.-

STRESSLESS® LædERpLEjE 250 ml. Plejemiddel til dine Stressless® møbler. Bestående af rensemiddel og creme. Normalpris 299.NU 150.- Sp Sp pAR AR 150.-

s topmadra Inkl. 4 cm

SpAr

Weekend TILBUD 50%

SpAr op tIl Sp

60%

på udvalgte Stressless® udstillingsmodeller

Stressless® E300 3+2 pers. sofa i paloma sand

16.-18. JANUAR

stressless® e300 3+2 pers. sOfa

27.590.spar 27.590.-

STRESSLESS® CONSUL/AMBASSAdOR OR ras trinløst glid og automadmed norsk produceret lænestol auto p to cm kl. 4 matisk In regulerbar nakke- og lændestøtte. Monteret med læder overalt i sort eller brun. Medium Consul. Normalpris 8.710.- NU 4.999.- SpAR pAR p AR 3.711.Large Ambassador. Normalpris 9.150.- NU 5.999.- SPAR 3.151.Fodskammel. Normalpris 2.350.NU 1.999.- SPAR 351.-

PRODUCERET

spar 3.711.-

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk forbehold for mellem salg

STRESSLESS® METRO lænestol med høj ryg med den kendte Stressless® siddekomfort og vippefunktion. Monteret med blødt batik læder. Normalpris 11.800.NU 8.850.- SpAR pAR p AR 2.950.Fodskammel. Normalpris 3.550.NU 2.662.- SPAR 888.-

16.-18

pr. dag

stressless CONsUl læNest estOl

NORSK

Weeken

STRESSLESS® RENO/VEGAS lænestol med trinløst glid og automatisk regulerbar nakke- og lændestøtte. Nakkestøtten kan desuden reguleres op eller ned for den optimale komfort. Monteret med blødt batik læder. Medium stol. Normalpris 12.370.NU 9.278.- SpAR pAR p AR 3.092.- Large stol. Normalpris 13.650.- NU 10.238.- SPAR 3.412.- Fodskammel. Normalpris 3.040.NU 2.280.- SPAR 760.-

stressless reNO læNNestOll

®

4.999.-

STRESSLESS® E300 3+2 pers. sofa. Monteret med paloma læder i sand. Bløde former og ekstra bløde puder. Ud over det design og den kvalitet Stressless® sofaer er kendt for, har E300 også det Stressless® patenterede ErgoAdapt®-system.

®

NORSK PRODUCERET

pr. dag

31.-

over 10 mdr.

9.278.spar 3.092.-

as VI Er StrESSlESS® EkSpErtEr og topmadr Inkl. 4 cm hAr DEt StørStE StuDIE I DANMArk

– koM og SE DEt StorE SortIMENt Af StrESSlESS® StolE og SofAEr

30.-

stressless over 10 mdr. MetrO læNestOOl ®

NORSK PRODUCERET

8.850.spar 2.950.-

TERNDRUP


Aars Avis

SIDE 14

14. JANUAR 2015

ed n m inger« e d i S ren is e fo ars Av igt. v i t »Ak ges i A ge årl brin 8 gan lse: dst age s t p min o for mom Pris 365,- + ing. kr. . foren pr

Aars Håndboldklub Aars Billardklub Aktive Kvinder Aars

Socialdemokraterne i Vesthimmerland Syd

Formand: Bodil Thomsen Tlf. 98 65 61 68 Kasserer: Grethe Hansen Tlf. 98 62 30 20

Formand: Herdis Brix Dr. Christinesvej 27, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 06 Kasserer: Margit Nielsen Holmsgaardsvej 19, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 82 85

DcH Vesthimmerlands civile hundeførerforening

Tordenkalvens Øllaug

www.dch-vesthimmerland.dk Formand: Birgit Fauerskov Østrupvej 12, Morum, 9600 Aars Tlf. 98 65 82 73 Kasserer: Lotte Frost Løgstørvej 222, Havbro, 9600 Aars Tlf. 96 98 80 80 Mødested: Plantagevej 8b, 9600 Aars

Det Danske Spejderkorps

Formand: Brian Berge Kg. Valdemarsvej 23, 9600 Aars Tlf. 25 60 04 48/98 66 41 10 Gruppeleder: John Mørch Ingemannsvej 13, 9600 Aars Tlf. 53 37 44 01 Kasserer: Maibritt Vith Johnsen Tlf. 29 39 89 12 Mail: www.ddsaars.dk Mødested: Spejdergaarden Løgstørvej 57, Aars

FDF

Mødested: FDF Huset, Stenildvadvej 4, Aars Mail: www.fdfaars.dk Kredsleder: Dennis Gislum Tlf. 51 20 45 80 Formand: Eva Harbo Andersen Tlf. 70 20 08 66 - 98 62 37 55

Help Your Next

- Integrationsarbejde i Vesthimmerland og humanitært arbejde i Afrika og Indien Formand: Torben Høgh Sørensen Karensvej 7, Trend, 9670 Løgstør Tlf. 20 91 20 70 Kasserer: Leif H. Sørensen Tlf. 20 71 21 59 www.helpyournext.dk Mail: hyn@mail.dk

Himmerlands Jernbaneklub

Formand: Christian Sauer Jyllandsgade 49, 9520 Skørping Tlf. 28 51 52 32 Kasserer: Martin Larsen Keldgaardvej 19, 9600 Aars Tlf. 61 65 98 62/98 62 65 55 www.himmerlands-jernbaneklub.dk Mail: himmerlands-jernbaneklub@hotmail.com Mødested: Jernbanegade 3, Hornum

Himmerlands Saluteringslaug Oldermand: Peter H. Høffner Nørregade 22, Østrup, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 86 Kasserer: Steen Vohlander Løvsangervej 44, 9600 Aars Tlf. 98 62 41 91

Kimbrergarden

Formand: Anemette Fuglsang Stejlhøjvej 8, 9610 Nørager Mobil 23 10 97 42 Kasserer: Claus L. Sørensen Kaj Munksvej 16, 9600 Aars Mødested: Vester Skovvej 6, mandag kl. 18.30-21.00

Landbrugets Seniorklub Formand: Martin Jensen Peder Stubsvej 19, 9600 Aars Tlf. 20 22 10 28 Kasserer: Margit Krogh Kornblomstvej 36, 9640 Farsø Tlf. 98 63 24 06

Formand: Torsten Hansen Skånevej 10, 9670 Løgstør Tlf. (pri.) 29 43 71 18 Tlf. (arb.) 98 62 17 11 Kasserer: Ole Riis Olsen Ansgarsvej 12, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 86 Mødested: Se: www.tordenkalven.dk

Vesthimmerlands Havekreds Formand: Jim Gruss Ryttervej 21, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 64 Kasserer: Mona Andersen Holmevej 63, 9640 Farsø Tlf. 98 68 62 25 Mødested: Aktivitetscenter Bymidten

Vesthimmerlands Handicap Idræt Formand: Eva Jensen Spurvevej 2, 9600 Aars Tlf. 40 89 23 29

Vesth. Konservative Vælgerforening

Formand: Ernst Pinstrup Sørensen Ryttervej 22, 9600 Aars Tlf. 98 66 63 66 Kasserer: Hanne Grabow Sognevej 99, Østerbølle, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 16 10

Vesthimmerlands Musikforening

Formand: Grethe Stæhr Peder Stubsvej 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 18 27 Kasserer: Mogens Holm Hvalpsundvej 21, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 13 06 Mail: mogens_holm@post.tele.dk Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium

Vesthimmerlands Volleyballklub

Formand: Jens Erik Christensen Sjøstrupvej 66, Sjøstrup Tlf.: 27 50 33 75 Kasserer: Joan Christensen Borupvej 4, 9600 Aars Klubaktiviteter: Aars og Hornum

Ældre Sagen Aars Lokalkomité

Formand: Ellen Bakkegaard Ansgarsvej 13, 9600 Aars Tlf. 98 56 91 90 Telefonstjernen/Tryghedsopkald: Arne Petersen, Peder Stubsvej 21 9600 Aars - Tlf. 98 62 23 10 Mødested: Aktivitetscenteret Bymidten Bymidten 15, 9600 Aars Tlf. 98 62 53 68

Aars Amatør Astronomer

Formand: Peter Stenild Kaj Munksvej 19, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 84 Kasserer: Leif Pedersen Korsholmvej 174, 9631 Gedsted Tlf. 98 64 53 86 Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium Observatoriet eller Lokale 1.8 www.vhim-gym.dk/astronomi

Aars Badmintonklub

Formand: Jesper Egeberg Hans Egedes Vej 223, 9600 Aars Tlf. 23 45 58 56 Mail: formand@aarsbadmintonklub.dk Kasserer: Ditte Lyngberg Kong Frederiks Vej 13, 9600 Aars Tlf. 60 15 01 72

Formand: Brian Nielsen Peder Stubsvej 8, 9600 Aars Tlf. 21 19 97 79 Kasserer: Jan Bjørn Hans Egedesvej 68, 9600 Aars Tlf. 22 17 69 30 www.aars-bk70.dk Mødested: Nibevej 1C, 9600 Aars Tlf. 98 62 54 70

Aars Borgerforening Formand: Bo Møller Kasserer: Ane F. D. Jensen www.aarsborgerforening.dk

Aars Bridgeklub

Formand: Yvonne Løvschall Ansgarsvej 21, 9600 Aars Tlf. 25 33 29 36 Kasserer: Birte Kjeldsen Runevej 8, 9500 Hobro Tlf. 98 56 91 67 Spillested: Aktivitetscentret Bymidten, Aars tirsdage ml. 19.00-23.00

Aars Brydeklub

Formand: Kim Olsen Engvej 3, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 87 - 23 82 91 68 Kasserer: Gitte Kragh Jensen Tingvej 7, 9600 Aars Tlf. 31 71 90 96 Mødested: Østermarkshallen

Aars Erhvervsråd

Formand: Svend Jørgensen Kong Valdemars Vej 13, 9600 Aars Tlf. (pri.) 98 62 40 73 Sekretariat: Himmerlands Udviklingsråd Messevej 1, 9600 Aars

Aars og omegns Folkedanserforening

Formand: Axel Heisz Pedersen Keldgårdvej 82, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 46 Kasserer: Vinni Bilde Pedersen Rolighedsvej 8, 9600 Aars Tlf. 22 88 34 33 Mødested: Østermarkhallen, 9600 Aars

Aars Idræts Klub

Formand: Kenneth Pedersen Hans Egedes Vej 70, 9600 Aars Tlf. 98 62 16 18 Mail: formand@aarsik.dk Kasserer: Per Nyborg Tlf. 29 34 45 44 Mail: kasserer@aarsik.dk Centerleder: René Carøe Tlf. 60 78 21 28 Mail: centerleder@aarsik.dk Mødested: Lyngsøvej 2 B, 9600 Aars Tlf. 98 62 21 97

Aarsegnens Jagtforening Formand: Morten B. Madsen Himmerlandsgade 28, 9600 Aars Tlf. 61 39 67 06 Kasserer: Kirsten Conrad Stærevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 64 31 Mødested: Klubhus og Flugtskydningsbane Plantagevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 48 28

Aars Patchworkforening Formand: Anne Mette Jensen Kg. Christiansvej 18, 9600 Aars Tlf. 61 74 65 64 Kasserer: Helle Grøn Jensen Hobrovej 55, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 19

Aars Seniorer

Formand: Per Drejer Svalevej 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 38 17 Kasserer: Anders Andersen Morumvej 82, 9600 Aars Tlf. 98 62 30 27

Formand: Leif Jensen Havbrovej 41, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 24 23 Kasserer: Elsebeth Bach Nielsen Peder Stubsvej 42, 9600 Aars Tlf. 22 77 55 33 Mødested: Aars Skole

Aars Petanque Klub

Vesthimmerlands Fugleforening

Aars Skakklub

Kasserer: Hanne Larsen Hedeskrænten 44, 8800 Viborg Tlf. 98 62 66 09 Mødested: Klubhuset 4H gården Mail: fugleforening@aars.dk

Aars Frikirke

Formand: Anders Jakobsen Jelstrupvej 9, 9600 Aars Tlf. 98 66 10 46 Kasserer: Finn Bech Odinsvej 22, 9640 Farsø Tlf. 98 63 22 85 Mødested: Aars Frikirke Markvænget 11, 9600 Aars

Aars Golfklub

Formand: Søren Friis Baneudvalgsformand/næstformand: Palle Ulrich Kasserer: Henrik B. Hansen Medl. af bestyrelsen: Claus Andreasen Medl. af bestyrelsen: Knud Pedersen Medl. af bestyrelsen: Frank S. Halvorsen Medl. af bestyrelsen: Jesper Lassen www.aarsgolfklub.dk Mødested: Tandrupgaard, Tandrupvej 6 9600 Aars Tlf. 96 98 07 00 - Mobil: 24 24 09 29

Aars Gymnastikforening

Formand: Solveig Bigum Binderupvej 17, 9600 Aars Tlf. 40 44 80 52 Kasserer: Caspar Valdgren Madsen Tingvej 1, 9600 Aars Tlf. 98 62 69 69 www.aarsgymnastikforening.dk Mødested: Idrætscentret Østermarken

Formand: Norman Skov Sportsallé v/Nutidsmuseet Tlf. 98 29 84 08 Kasserer: Margit Madsen Tlf. 98 62 44 71 www.aarspetanque.dk

Formand: Poul E. Niebuhr Korgaardvej 8, Haubro, 9600 Aars Tlf. 98 66 42 70 Kasserer: Willy Møller Postbakken 18, 9640 Farsø Tlf. 98 63 24 04 willymoeller@dbmail.com Spillested: Erhvervsskolerne Aars, Ø. Boulevard 10, 9600 Aars

Aars Svømmeklub

Formand: Preben Hansen Agertoften 17, 9600 Aars Tlf. 98 62 42 81 formand@aars-svommeklub.dk Kasserer: Jimmy Sørensen Hans Egedes Vej 126, 9600 Aars Tlf. 98 62 27 23 kasserer@aars-svommeklub.dk Mødested: Aars Svømmehal, 9600 Aars www.aars-svommeklub.dk

Aars Tennisklub

Formand: Poul Erik Pedersen Solvænget 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 25 Kasserer: Jørgen Jensen Hans Egedes Vej 130, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 56 Mødested: Sports Allé 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 47

Aars Tværfaglige Efterlønsklub

Formand: Gudrun Pedersen Kærvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 62/61 75 11 62 Kasserer: Birthe Pedersen Nibevej 23, 9600 Aars Tlf. 98 62 20 32/29 65 07 62 Mødested: Underholdning og foredrag i lige uger på Kimbrerkroen kl. 13.30 til ca. 16.00. Bowling i ulige uger i EH Bowlingcenter kl. 14.00-15.00 og 15.00-16.00


Aars Avis

14. JANUAR 2015

SIDE 15

Aars-afdeling med i udlejningsfusion AARS: Det tidligere Aars Serviceudlejning, der for nogle år siden blev overtaget af Event-Basen, men stadig har afdeling i Aars, bliver nu en del af en større fusion. Event-Basen med hjemsted i Hobro fusionerer med AltTilFesten i Randers. - Fremtidens leverandør af fester til danskerne skal kunne levere alt materiel, telte, service, borde og stole til alle former for events, firmafester og private fester. Derfor går vi sammen med AltTilFesten, forklarer

Michael Madsen, EventBasen, Hobro. Det nye firma får afdelinger i Aars, Hobro, Randers, Grenå og Århus. Med fusionen bliver virksomheden en af landets største festleverandører. EventBasens Hancock øldepot, der oprindelig blev etableret af Aars Serviceudlejning ved Markvænget, er stadig en del af den nye virksomheds virke. Hancock vil i fremtiden kunne fåes fra Aalborg til Aarhus, via de fælles afdelinger.

. CYKLER . EL-SCOOTER . SCOOTER REPARATION AF ALLE MÆRKER

ÅBNINGSTIDER: Tirs.-ons.-tors. kl. 11-17 · Mandag og fredag efter aftale

AARS MOTORSERVICE v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22 UDLEJNING AF MOSFJERNER ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag

Kamma Rahbek udstiller i Spar Nord, Aars.

Højeste dagspris gives for jern og metaller

Udstiller acryl-malerier i Aars AARS: Kamma Rahbek som er del af Malergruppen Rammen udstiller i disse dage malerier i Spar Nord, Aars. Kamma Rahbek, der

tidligere var ansat som lægesekretær på Lægehuset Østermarken er i dag pensionist og har været med fra gruppens start. De malerier Kamma

Rahbek udstiller er abstrakte. Hun laver acrylmalerier. Malergruppen Rammen, der startede for syv år siden, tæller ca. 13 deltagere

AARS: Vesthimmerlands Museum kan glæde sig over, at 2014s museumsaktiviteter i julemåneden har givet rekordbesøg. I alt 1285 skolebørn har deltaget i undervisningsafdelingens juleaktiviteter, der er blevet gennemført i løbet af december. Nissejagt og Esbjergevangeliet stod på programmet, og undervis-

ningstilbuddene har henvendt sig til elever fra børnehaveklasseniveau til udskoling. De mange skolebørn deltog i undervisningsforløb på museet, hvor museumsunderviser Kim Callesen, godt hjulpet af Birthe Gindrup, Sonja Markussen og Gitte Straagaard, kunne præsentere en julepyntet museumsudstilling, der

og har til huse i Vester Hornum i dag efter at de sidste år flyttede fra lokaler her i Aars.

Fønix Komfort El-Scooter v. Jens Erik Andersen Torupvej 6, 9640 Farsø Tlf: 61 66 05 75 www.fonixkomfort.dk

frem til Helligtrekonger er i nissernes hånd. Vesthimmerlands Museum har i flere år arbejdet på at gøre museet mere interessant for de unge, særligt op til jul. I 2008 blev der for første gang tilbud nissejagt på museet. Det har nu udviklet sig, og besøgstallet følger med.

Nedskæring foretages overalt Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT ISO 14001

Kvalitets el-scootere til den rigtige pris!

Museumsjul i Aars med besøgsrekord

7.30-17.00 9.00-12.00

Vi reparerer også alle former for el-scootere!

- det miljørigtige valg Aalborgvej 55, 9240 Nibe Tlf. 98 35 18 54 - www.skrotten.dk

ALT I ELARBEJDE Køl - hårdehvidevarer Varmepumper - radio/tv Preben Nielsen

Christian Gregersen

isning fremv Gratis s dig! ho

- Frihed til livet Vi kører i hele Nordjylland

Limfjordsvej 10 - 9670 Løgstør - Tlf. 9867 1933 - 9867 6280 info@midtfjordel.dk - www.midtfjordel.dk

UDSALG og andre gode tilbud Vi har købt elevationssenge og boxmadrasser fra dansk fabrik 15 stk. elevationssenge 90 x 200 cm 12 stk. elevationssenge 105 x 200 cm med 5-zone pocket madras. Polstret med latex. Flere typer topmadrasser.

Kom r og gø d o g n e l e d han 12 stk. box 80 x 200 cm 6 stk. box 105 x 200 cm 10 stk. box 90 x 200 cm 12 stk. box 90 x 210 cm

Nisserne har heldigvis efterladt sig spor mange steder på Vesthimmerlands Museum, derfor er det sjovt at komme på nissejagt på museet i december.

SPAR OP TIL

50%

Med ass. stof. Flere typer topmadrasser

4 stk. topmadrasser 180 x 200 cm. Flere forskellige typer indlæg


SIDE 16

Flyveteori på landjorden VESTHIMMERLAND: Aviator - Aalborg Svæveflyveklub har efter årsskiftet taget hul på vinterens teoriundervisning. Holdet omfatter 10 elever som ud over kommende svæveflyvepiloter omfatter en instruktøraspirant og to paraglidere. Der blev lagt ud med faget aerodynamik, og over aftenens tre lektioner blev hele 16 begreber defineret. Dagen der blev sluttet af med øvelsesopgaver.

Sidenhen følger yderligere fem fag, som for eksempel love- og bestemmelser, som omfatter færdselsreglerne i luften og meteorologi, læren om vejret. Der afvikles prøve først i april, og prøven skal være bestået, før eleverne kan tage den praktiske flyveprøve - som det kendes fra kørekort til bil. Her gælder dog, at alle seks fag skal bestås hver for sig.

Tildelt medalje Ledningsmester ved Aars Fjernvarme A.m.b.a., Karsten Christensen, Ansgarsvej 1, Aars, er tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje med krone.

Karsten Christensen har været ansat ved Aars Fjernvarme i 42 år og går på pension med udgangen af denne måned.

Aars Avis

14. JANUAR 2015

Årets skitur gik til Østrig Traditionen siger Sverige, men i år blev det sydpå AARS: På Vesthimmerlands Gymnasium og HF har man i flere år haft tradition for at arrangere en skitur i vinterferien til Idre Fjäll i Sverige. Dette koncept er imidlertid i år blevet ændret noget: I stedet har omkring 100 elever og lærere fra skolen netop været afsted på en skitur til Bad Gastein i Østrig, hvor man tog afsted i bus en af de sidste dage i juleferien og brugte de tre første skoledage i januar til formålet. Det var selvsagt et tilbud, der primært rettede sig til de mange valghold i idræt på VHG, men alle vintersportsinteresserede kunne tilmelde sig, og det havde altså en stor del af skolens elever valgt at gøre. Da turen foregik i skole-

Vi formidler dit budskab med en iøjnefaldende

reklame

Kontakt os for et uforbindende tilbud!

Aars Bogtryk & Offset Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk

Brochurer • Brevpapir • Visitkort • Kuverter • Fakturaer • Logoer

En pause i programmet blev brugt til et fællesfoto.

regi, var der helt klare regler for deltagelse i turen. Bl.a. skulle skolens alkoholpolitik overholdes, og her kunne de deltagende lærere ved hjemkomsten i onsdags glade berette om, at alle aftaler var blevet overholdt til punkt og prikke: Det var de sportslige udfoldelser, der havde

været i højsædet, samtidig med at de sociale kompetencer var blevet styrket. De deltagende lærere havde delt de mange praktiske opgaver mellem sig, men især to personer havde været meget i ilden. Det var de to idrætslærere, Pernille Olesen og Wiktor Nowakowski, der fungere-

de som skiinstruktører på turen. Især sidstnævnte, der har en lang karriere inden for vintersport bag sig, var helt oppe at ringe ved hjemkomsten til gymnasiet over sine lærevillige elever. Ud over de mange timer, tilbragt på de østrigske pister, var der dog også blevet tid til mere sociale aktiviteter på turen, såsom ture på kælkebakkerne eller besøg i byens thermalbade. Og tid til en enkelt øl eller to blev der også, når dagens program var overstået. En ægtefælle, der samtidig er sygeplejerske, klarede de småskavanker, deltagerne pådrog sig undervejs, så det var et rejsehold i fin form og med batterierne ladet helt op til det nye års skolemæssige udfordringer, der i onsdags lidt over middag

Forsyningsselskaberne skal ikke drive detailhandel Asger Dalsgaard, Jyllandsgade 46, Aars, går i rette med Aars El-Forsyning: Efter henvendelser fra og snak med mange mennesker hen over jul, har jeg fundet ud af at der er mange som er af samme opfattelse som mig. Forsyningsselskaberne skal ikke drive detailhandel og / eller håndværksvirksomhed. Hvor der handles der spildes, hvor der ikke handles spildes endnu mere! Alle kunne i 2008 - 09 blive grebet af stemningen og lave en fejl, men fejl kan rettes. § 1. taget fra Vedtægter for Aars El-Forsyning. Andelsselskabets navn er Aars Elforsyning, og dets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. Selskabets hovedformål er på bedste måde at sørge for tilvejebringelse af den nødvendige elektricitet til andelshavernes behov gennem at fungere som holdingselskab for Aars ElForsyning Netvirksomhed A/S og Aars El-Forsyning Forsyningspligtvirksomhed A/S. Jeg mener det er en voldsom over fortolkning af Aars Elforsynings § 1, at drive entrepriseselskab, installationsvirksomhed og detailhandel for andelshavernes penge, og derigennem konkurrere med egne andelshavere. Hvad varetages her, direktionens ambitioner, eller andelshavernes interesser. Uddrag fra årsberetningen 2010.

Entrepriseselskabet, der gennem en lang årrække har udvist et særdeles positivt resultat, er også i 2010 kommet med positivt resultat, selvom det blot er på kr. 30.000. Resultatet er efter afskrivninger med kr. 370.000 og efter at resultatet for Marius Stubberup A/S, hvor hele aktiekapitalen ejes af entrepriseselskabet, har påvirket resultatet i negativ retning med ca. kr. 600.000. Vi forventer i bestyrelsen, at underskuddet i Marius Stubberup A/S, vil blive vendt til et overskud, om ikke i 2011 så i 2012, således at dette selskab ikke længere påvirker resultatet i entrepriseselskabet i negativ retning. For en god ordens skyld skal jeg bemærke, at resultaterne i Marius Stubberup A/S og entrepriseselskabet ikke har nogen indflydelse på elprisen overfor vore forbrugere, idet der er tale om 2 selvstændige selskaber med fuldstændig vandtætte skodder over for forsyningsdelen. Hvordan gik det så med det forventede overskud i Marius Stubberup A/S i 2012, ifølge regnskaber fundet på internettet, gik det ikke så godt resultatet før skat i 2012 blev til et minus på kr. 1.020.000 og i 2013 til et minus på kr. 2.052.000 ( over 2 millioner ). Hvor vandtæt er de skodder så i virkeligheden. Jeg har set på nettet at Aars El-Forsyning Entrepriseselskab A/S og Aars ElForsyning Netvirksomhed

A/S har samme direktør. Arbejder Aars Elforsyning Entrepriseselskab A/S ikke også for Aars El-Forsyning Netvirksomhed A/S ( den som har pengene, egenkapital på ca.kr. 31.500.000, antal ansatte 1 )? Indhentes der altid priser på vedligeholdelse af nettet hos andre installatører/entrepenører? Vælges der altid det billigste tilbud? Hvert år i årsberetningen, bliver der pointeret meget kraftigt at Aars Elentrepriseselskab A/S, ikke har nogen indflydelse på elprisen overfor forbrugerne, idet der er tale om 2 selvstændige grene af Aars El-Forsyningkoncernen. Jeg mener den ene gren arbejder for den anden gren som har pengene, og udskriver fakturaer til den anden gren. Begge grene har samme direktør, ham der udskriver fakturaen i den ene gren, skal godkende den til betaling i den anden gren, det kan man kalde vandtæt og må kunne klares problemfrit. Uddrag fra årsberetningen 2009. Bestyrelsen vil have det gamle ord ”hvad indad tabes skal udad vindes” for øje. Så tænker jeg bare, med det historien har vist os efterfølgende vil det blive dyrt at bruge Stubberup El A/S. Så vil jeg foreslå bestyrelsen også at have det gamle ord ”man smider ikke gode penge efter dårlige penge” for øje.


Aars Avis

14. JANUAR 2015

SIDE 17

KØR SELV-LÆSERREJSER MED

Det frie skolevalg er et blålys i Vesthimmerland

Hotel Limonaia

Torben Nørgaard, Kong Frederiks Vej 7, Aars, skriver om det frie skolevalg, men 20 procent af de børn som har ønsket at begynde på Østermarkskolen i Aars har fået afslag:

54 børn er tildelt en plads i 0. klasse på Østermarkskolen i Aars efter sommerferien, men 20 procent af de børn som har ønsket at begynde på skolen har fået afslag.

to fuldt proppede klasser med 27 elever, som giver mindre tid til det enkelte barn. Det giver mindre plads i forhold til tilflytning i et skoledistrikt, hvor der både er byggegrunde og basis for stor udskiftning i borgerne fra sølvbryllupskvarter til børnefamilier og ikke mindst presser det citronen, så mit barn i de næste syv år bliver taget som gidsel, når der er overhængende fare for, at der det ene år er to klasser og tre klasser det andet år, fordi der enten er kommet tre ekstra elever til - eller nogen flyttet fra skoledistriket. Det her vidner om en kommune, der tænker bru-

gen af en stor skole helt forkert. Formålet med den store skole er jo ikke at børnene skal presses sammen i store klasser, som burhøns – men at de store skoler giver mulighed for at man kan tilrette undervisningen af det enkelte barn bedre og mere differentieret. Jeg synes det borgerlige flertal i kommunen må vise, at de også mener det, når de taler om et frit skolevalg og oprette en tredje 0. klasse på Østermarkskolen, og dermed skaffe plads til børn, hvis forældre ønsker at de skal gå på Østermarkskolen.

8 dage på hotel i Limone Sul Garda, Italien

Citronkysten ved Gardasøen Hotel Limonaia Den lille, romantiske fiskerby Limone Sul Garda er nærmest hugget ind i de høje bjergskråninger på Gardasøens nordvestlige side, omgivet af de citron- og olivenlunde, som den og kysten er opkaldt efter og beliggende helt ned til det glitrende, blå vand. I udkanten af byen ligger Hotel La Limonaia højt hævet og med en fantastisk udsigt fra sin beliggenhed på en af bjergskråningernes terrasser over de små fiskerhuse i byens krogede gyder. Hotellet ligger omgivet af sin egen store park med oliventræer og cypresser, og her er der dømt badeferie med både indendørs- og udendørs poolområde, hvor børnene har deres eget bassin, og hvor alle kan nyde den betagende udsigt over bjerge og blåt vand. Ankomst: Valgfri i perioderne 1.-30.5., 6.6.-3.7., 8.-15.8., 22.-29.8. og 5.9.-17.10. samt lørdage i perioden 4.7.-1.8.2015.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.199,-

Pris uden rejsekode 2.499,Pristillæg 6.6.-10.7. og 22.8-4.9.: 550,-

• • • •

- Vi har tildelt alle eleverne plads ud fra de retningslinjer kommunalbestyrelsen har vedtaget. Der er ikke tale om en spareøvelse, fastslår Kirsten Jensen. - Jeg har haft møde med de to berørte skoleledere. Vi har aftalt at holde øje med situationen, fortsætter hun. Det er dog ikke omkostningsfrit at oprette yderligere klasser. En 0. klasse koster 350.000 kroner plus grundtilskud, oplyser Kirsten Jensen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ændre på de retningslinjer de har fastsat. De vil dog kræve en byrådsbeslutning. Udefra kommende tilflytning kan også ændre på situationen. - Der er gjort plads til to elever, som vi skal. Men hvis der flytter tre elever til Østermarkskolens skoledistrikt, så skal vi oprette en klasse mere. Der kan selvfølgelig også ske det, at familier med børn flytter bort fra distriktet, siger Kirsten Jensen.

7 overnatninger 7 x morgenbuffet 7 x aftenbuffet 4 x vinsmagning

Turistskat EUR 1-5,- pr. person pr. døgn.

Vinterferie i Gudbrandsdalen

Sommerferie 2.249,Ring og hør nærmere

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.699,-

Pris uden rejsekode 2.999,-

God

Elevfordelingen er ikke sket ud fra et sparehensyn De konkrete tal for Østermarkskolen og Aars Skole til det kommende skoleår betyder, at der skal oprettes to klasser på Østermarkskolen og to klasser på Aars Skole. Der er 35 elever tilmeldt Østermarkskolen fra skolens eget distrikt. Dertil kommer at fem elever går klassen om. - Det har betydet, at 12 elever fra Aars Skoles distrikt har fået plads ud fra søskendekriteriet. Så var der plads til yderligere to. De blev tildelt efter nærmere boende kriteriet. Samlet betød det, at vi måtte afvise 12 fra Aars Skole, en fra Aalestrup og en fra Blære, forklarer Kirsten Jensen. De tilsvarende tal for Aars Skole er, at 30 elever kommer fra eget distrikt. Fire har søgt fra Østermarkskolens distrikt, to fra Rebild Kommune og en fra Vester Hornum. Dermed er der plads til de 12 afviste fra Østermarkskolen, hvor med Aars Skole får to 0. klasser med samlet 49 elever.

Se flere opholdsmulig hede på www.happydays.n r u

6 dage på hotel ved Tretten, Norge

Frit skolevalg - men ud fra lokale retningslinjer AARS: - Det er rigtig, at vi har frit skolevalg i Danmark. Men mange forældre tænker ikke over, at det frie skolevalg er inden for de rammer kommunalbestyrelsen har besluttet, siger skolechef Kirsten Jensen, Vesthimmerlands Kommune. Reglerne i Vesthimmerlands Kommune fastslår, at skolerne i første omgang skal optage elever fra eget skoledistrikt. Hvis der stadig er plads kan der optages elever fra andre skoledistrikter. Før det kan ske skal skolen først sikre sig, at der er mindst to ledige pladser. De skal stå klar, hvis der flytter nye børn til skoledistriktet. Med klassekvotienter på 28 giver det samlet plads til 54 børn, og de to ledige pladser. Når det ligger klart optages børn efter følgende kriterier: Først kigges på om der er søskende på skolen. Dernæst gælder det dem der bor tættest, og kommer man der ud over, så trækkes der lod.

Børnerabat

2 børn 0-7 år gratis. 2 børn 8-12 år ½ pris. Maks. 2 børn pr. værelse.

b

at

Omkring 20 procent af forældrene til de børn, som har ønsket at deres barn skal begynde i 0. klasse på Østermarkskolen i Aars efter sommerferien, har fået afslag på deres ønske. Når en femtedel får et afsalg, er der ikke tale om frit skolevalg, men kommunal kassetænkning. Jeg er far til et af de 54 børn, som er blevet tildelt en plads på Østermarkskolen i 0. klasse efter sommerferien. Kommunen må ifølge loven presse 28 elever ind i en klasse, lidt hovedregning betyder at mit barn skal proppes ind i en klasse med et gennemsnitligt elevtal på 27. Det synes jeg er helt uacceptabelt. 64 børn har ønsket at gå på Østermarkskolen, altså et tal, der vil give fine elevtal i hver klasse på godt 20 elever. Men nej, det kan kommunen ikke finde ud af, fordi de børn som har fået afslag ikke lige bor i det rette skoledistrikt. Det hele ender altså med

Som læser af Aars Avis får du disse særlige læsertilbud. Oplys rejsekoden AARSAVIS ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

• 5 x overnatninger • 5 x morgenbuffet • 5 x madpakke • 5 x 2-retters middag/buffet

Boi rn ørnekrrab Glomstad Gjestehus . Hotellet er oprindeligt et pensionat med traditioner tilbage til 1700-tallet, som ligger smukt hævet i de sneklædte, norske fjelde med panoramaudsigt over Gudbrandsdalen. I dag er Ankomst det stadig de hyggeligste, norske traditioner, der præger såvel Søndage i perioden 25.1.-5.4.2015. Opholdet inkluderer kun slutrengøring. indretningen som den helt originale stemning.

3 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

Pris pr. person i dobbeltværelse

799,-

Schleswig-Holstein

Pris uden rejsekode 949,-

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 1 x 3-retters middag/buffet • 1 velkomstdrink • Rabat på greenfee Best Western Hotel Prisma HHH Oplevelserne ligger i en perlerække omkring Neumünster, der ligger 95 kilometer syd for den danske grænse og har den mest ideelle beliggenhed midt i Schleswig-Holstein: Vadehavet og østersøkysten, hansestæderne og middelalderidyllerne, golfbanerne og storbyeventyrene.

Ankomst: Torsdage og fredage i perioden 8.1.-12.6. og torsdage, fredage og lørdage i perioden 20.8.-19.12. Valgfri i påsken 2.-5.4., pinsen 21.-24.5. og i perioderne 28.5.-8.6., 22.6.-15.8. og 8.-17.10.2015.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

AARSAVIS

Åbent hverdage kl. 8-17.


Aars Avis

SIDE 18

14. JANUAR 2015

HAVERSLEV

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Der var trængsel ved depotet.

Rundt og rundt om St. Økssø – i løb HAVERSLEV: Søndag formiddag var der rigtig gang i løbeskoene i området omkring og rundt om den flotte St. Økssø i Rold Skov. Løbeklubben Run For Fun Haverslev havde arrangeret deres nytårsløb,

og et sted mellem 50 og 60 personer løb på ruter af forskellig længde. Stormene Dagmar og Egon, der for alvor huserede fredag og lørdag, havde tabt det meste af pusten, men selv om vejret stadig var lidt ”bidende”,

kunne det ikke stoppe de friske løbere. Løbeklubben fra Haverslev har samarbejde med seks andre løbeklubber i området (Mariager, Hadsund, Øster Hornum m.fl.), og klubberne deltager i hinandens større løb.

En erfaren løber fortalte bl.a., at ca. to en halv times koncentreret løb pr. uge er ”rigeligt”. Ingen grund til at overdrive. Forplejningen under et løb er i orden, i søndags var der ”run” på bl.a. varm kakao!

I løbeklubben har man et godt kammeratskab, der er plads til alle, også børnene. Mellem de rødkindede løbere, var der så de HELT friske, der efter løbet tog sig en (hurtig) dukkert i det iskolde søvand, for så

bagefter at gå i den lille fine sauna i 80-90 graders varme! Run For Fun i Haverslev træner hver torsdag aften ved hallen ved skolen.

Fiberbredbånd til Mejlby MEJLBY: Lynhurtigt og stabilt internet er et længe ventet ønske fra mange af de mindre byer i Himmerland. I 2014 fik byerne, Stenild, Rørbæk, Haverslev, Sjøstrup og Flejsborg glæde af fiberbredbånd fra Bredbånd Nord. Her stod kunderne i kø for at blive tilsluttet fibernettet.

Trods kraftig vind var det en god dag at løbe på.

BOGTRYK Visitkort Brevpapir Kuverter Menukort

OFFSET Firmapapir Fakturaer Brochurer Bøger

AARS BOGTRYK & OFFSET Himmerlandsgade 150 Tlf. 98 62 17 11

I 2015 vil flere byer i Rebild og Vesthimmerlands kommuner få indfriet ønsket om lynhurtigt internet. - Vi er allerede i fuld gang med planlægningen af fiberbredbånd til Mejlby, Ladelund og Li. Binderup, og senere følger også Gundersted, oplyser salgs- og marketingkonsulent Inger

NØRAGER

Nørgaard hos Bredbånd Nord. - Vi starter i Mejlby, hvor borgerne er inviteret til informationsmøde i uge 3, og herefter følger salgsarbejdet i de øvrige byer, fortsætter Inger Nørgaard.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Ester Brohus giver koncert i Nørager NØRAGER: Fredag 23. januar får Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager besøg af den kendte sanger og sangskriver Ester Brohus. Efter en hyggelig fællesspisning optræder hun sammen med sin gruppe, der består af Thomas Sejtsen på kontrabas og Janus Bechmann med guitar, dobro med mere. Med et utal af nomineringer og modtagne grammys har Ester Brohus bevist, at hun er en

Ester Brohus giver 23. januar koncert i Kig Ind i Nørager.

af Danmarks helt store sangskrivere. Hun har i

sin lange karriere fundet inspiration til sine numre gennem de mange skæbner, hun har mødt på sin vej. Pressen kalder hende ”den kvindelige Johnny Cash” – ikke mindst fordi, hun flere år ved juletid har spillet for de indsatte på landets åbne og lukkede afdelinger. Sidste år lavede hun en optagelse, hvor fangerne sang med på ”Who’ there holding your hand”. En koncert med Ester

Brohus er mere end en musikalsk oplevelse. Levende fortællinger fra de mange koncerter inden for murene, rejserne til USA og livet som sangskriver følger også med. Koncerten byder på et bredt udvalg af hendes egne sange, hvor der altid er knyttet en anekdote til. Der er også plads til Esters egne favoritter fra store udenlandske kunstnere, gospelsange og hendes karakteristiske bluesmusik.

En aften med Ester Brohus er noget særligt. Hendes udtryksfulde vokal og jyske charme rammer publikum lige der, hvor de er. Der er forsalg til koncerten på himmerlandsbilletten.dk eller Nørager Bibliotek.


Aars Avis

14. JANUAR 2015

SIDE 19

Nørage r

S uldr up

tlf. 98 55 10 06

v. Finn Ovesen

tlf. 98 37 90 00

ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00

H ave rs le v

tlf. 98 65 40 13

v. Finn Ovesen

KOLONIAL

KOLONIAL

Wa s a

M ik ado

KNÆKBRØD

TUN

250 - 300 g

10

00

3 ds .

20

CHOKOLADE MÜSLI GULDKORN i bonus pk. 400-650 gr. pk.

GRØD

15

10

Fr it v a lg

00

GL. DAWS RØDKÅL

9

00

Kun R

Da n ia

LØRDAG/ SØNDAG

ALM./GROV

00

3

TI BEDS 14 20 TEST

WIENERBRØD Frit valg

00

70 cl.

50

00

4 stk .

KV. 1 - PR. STK.

3

00

BROCCOLI

SPANIEN KV. 1 PR. STK.

5

AGURKER

SPANIEN KV. 1 PR. STK.

5

00

BLOMSTERHJØRNET

BLOMSTERHJØRNET LØG MIX F.eks. PERLEHYACINT CROCUS Pr. stk. 12,-

FRIT VALG

Klar/gylden

10

7

Fra b age re n ! ER UNDSTYKK

SNAPS

Pr. sp.

+ pant

95

100 g

SPIRITUS

900 g i spand

89

95

Luxus løsvægtsslik m/masser af chokolade

i breve.

Fr it v a lg

. KUNDE MAX. 3 KS. PR

FREDAGSSLIK

SAUCER

H o r n be ch

HOF/TUBORG/ CLASSIC

30 s t k .

STORE APPELSINER

00

K u n TORSDAG/ FREDAG

Alle slags 500 g

00

30

00

4 stk.

Knor r

S

Fr it v a lg

00

Skæls kør

C rüs li

½ PRI

Fastelavnsboller

185 g Vand/olie

ER GÆLD E HEL R A JANU

Fr it v a lg

FR A BAGEREN!

GRØNT TILBUD

30

00

30

3 st k .

TILBUDDENE GÆLDER ALLE 3 BUTIKKER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG (HVOR IKKE ANDET ER ANGIVET)

00


Aars Avis

SIDE 20

14. JANUAR 2015

ØSTRUP

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

Det er både aktivitet og samvær der er i højsædet når ”Aktiv i naturen” mødes.

”Aktiv i Naturen” hjælper til at forebygge ensomhed I år oprettes også hold for gangbesværede ØSTRUP: ”Aktiv i Naturen” er hold på 15-20 enlige som tager på ture ud i Naturen sammen med naturvejleder Karin Winther og ældrerådgiver Sara Ipsen. Sidst i december var der opfølgning for de tre hold, som har kørt et forløb i 2014. Holdene

mødes 7 til 10 gange i naturen, hvor der er indlagt små opgaver for at lære hinanden at kende. Mellem møderne er der indlagt hjemmeopgaver, hvor deltagerne mødes i mindre grupper. - Det er sundhedspædagogik, som er bindemidlet

til at danne varigt netværk for de enlige siger Sara Ipsen. Det er Karin Winther som giver deltagerne en fantastisk naturoplevelse, og netop naturen og de fælles oplevelser er noget som deltagerne snakker om i perioden mellem tu-

rene. På holdene er der også meget ressourcestærke deltagere, men de har alle mistet deres ægtefælle, tanken om at få blandet deltagerne og det som vi ser bagefter forløbene, er netop at det er de ressourcestærke, som sørger for at holdet stadig kører videre og mødes selvom forløbet i ”Aktiv i Naturen” er sluttet. - I gennemsnit på de tre forløb, der har været i ”Aktiv i Naturten” har der været en fremmødeprocent på 94 procent, det er netop fremmødet, som er vigtigt for at danne nye relationer og skabe et netværk, bekræfter Sara Ipsen. - Som afslutning på året inviterede vi samtlige deltagere til en opfølgningstur til Østrup, det er første gang at vejret har svigtet os, udtaler Karin Winther. - Der var slud og regn og blæst, men alle kom ud og alle holdene fik hilst på hinanden, tilføjer Karin Winther. Det at have mistet sin livsledsager og have en høj alder giver yderligere begrænsninger. - Det kan være svært at komme videre i livet, når man har oplevet ensomheden. Det er invaliderende at være ensom, og der kan være følgesygdomme til ensomheden, blandt andet depression, demens og hjertesygdomme. Der kan også opstå selvdestruktiv adfærd som at isolerer sig, hvilket naturligvis forstærker ensomheden og de sociale kompetencer, det kan

blive en ond cirkel. Hvis vi som samfundsborgere viste større omsorg for hinanden og især de enlige, evt. inviterede hinanden ind til højtider og hverdage, ville vi komme ensomheden til livs, der skal ikke så meget til siger, Sara Ipsen og tilføjer at en lille bitte tankeændring kan ændre en verden til forskel for et andet menneske.

- Vi starter nye hold op i 2015, denne gang vil vi udover nuværende målgruppe også lave et hold for gangbesværede. Hvis man ud over at være enlig også har fysiske skarvanker, sætter det en yderligere begrænsning for at komme ud i sociale sammenhænge, så det er også en sårbar gruppe, udtaler Sara Ipsen.

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Hornums lokale sparekasse i 20 år HORNUM: Den 15. januar fejrer Den Jyske Sparekasse, at det er 20 år siden Hornum fik en ny sparekasse. Den gang var navnet Sparekassen Hornum, i dag er sparekassen en del af Den Jyske Sparekasse. Initiativet til den nye sparekasse, tilbage for 20 år siden, blev taget af Sparekassen Farsø, som en konsekvens af Unibanks beslutning om at lukke deres afdeling i Hornum. Selve indvielsen skete d. 2. januar 1995. Det var Sparekassen Farsøs daværende formand H.O.A. Kjeldsen, der, sammen med daværende borgmester Per Nørgaard, foretog indvielsen. I 2003 flyttede filialen fra Aalborgvej til de nuværende rammer på Torvet 4.

VEGGER

Igennem alle årene har det været en lokal filial, støttet af lokalområdet, og tæt forbundet med lokalområdet. - Vi er glade for at være en del af lokalsamfundet, og glæder os over samarbejdet. I alle årene har sparekassen deltaget aktivt i lokale arrangementer og initiativer, som der heldigvis stadig er mange af, udtaler filialchef Brith Laursen. - Vi fejrer fødselsdagen med gratis hotdogs foran DagliBrugsen i Hornum torsdag eftermiddag, hvor Brugsen meget flot bakker op med en øl eller sodavand. Samme dag serveres der kagemand og kakao i filialen. Alle er velkommen, fortsætter Brith Laursen. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Skørbæk-Ejdrup Friskole fejrer 100 års jubilæum 2015 byder også på et 50 års jubilæum EJDRUP: Skørbæk-Ejdrup Friskole og Naturbørnehave er skolen med de mange jubilæer. Den 9. januar 2015 markerede friskolen 100-års jubilæet for oprettelsen af Ejdrup Privatskole i 1915. Senere på foråret fejres 50-års jubilæet for udflytningen til Skørbæk-Ejdrup Friskole på Ejdrupvej 33. Det er dog ikke mere end fire år siden skolen holdt en traditionel jubilæumsfest for den selvejende institutions første 50 år, så dette jubilæum blev markeret som en kombineret jubilæums- og familiespi-

seaften. Forældre, børn og støttekreds var inviteret, ligesom tidligere elever havde meldt deres ankomst. Støttekredsen stod for madlavningen, og i forbindelse med middagen holdt tidligere skoleleder Cecil Christensen en jubilæumstale.

Andelsforpligtelser Der er tradition for at fødselsdagen fejres 9. januar, men der er mange datoer som også kunne være brugt. I april 1915 samledes 22 lodsejere i Ejdrup til stiftende generalforsamling

Advokatfirmaet Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Fryd & Nielsen Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13

i Andelsselskabet Ejdrup Privatskole, idet der til næsten hver ejendom blev knyttet andelsforpligtelser og –rettigheder. Skolen blev altså oprettet af landsbyen og ikke en forældrekreds. I løbet af sommeren 1915 opførtes landsbyens friskole midt i Ejdrup, så den kunne tages i brug ved starten af vinterskoleåret pr. 1. november 1915. Hermed havde Ejdrup igen fået skole, efter at man siden 1884 havde arbejdet på at få genoprettet den skole, som Blære-Ejdrup Kommune havde nedlagt p.g.a. for lille børnetal. Der blev undervist i denne skole indtil juni 1965, hvor en ny friskole blev indviet på Skørbæk Hede i skellet mellem Skørbæk og Ejdrup ejerlaug. Den lille privatskole havde på dette tidspunkt haft en omskiftelig tilværelse. For at leve op til kra-

vene i skoleloven planlagde kommunen lige før Verdenskrigen at bygge en centralskole for Ejdrup Sogn, men krigen udskød planerne, og i 1947 indgik privatskolen en overenskomst med sognerådet, hvorefter kommunen ansatte og betalte læreren i privatskolen, indtil den ny skole kunne bygges. Folkeskoleloven af 1958 bevirkede imidlertid, at kommunen i stedet valgte at samle undervisningen på en ny centralskole, som skulle bygges ved Blære Skole, og overenskomsten med privatskolen blev opsagt til Ejdrupboernes store utilfredshed. Samtidig blev det vedtaget, at Skørbæk Skole skulle nedlægges i 1964. Afstemninger i skoledistrikterne viste stort flertal for bevarelsen af skolerne, og da kommunen var ubøjelig, oprettedes d. 16. januar 1961 en ny selvejende

institution, som skulle drive friskole i Ejdrup Sogn. Privatskolens aktiver blev overladt til en ny Ejdrup Friskole, som straks blev tilknyttet den landsdækkende friskolebevægelse, idet man klart ønskede markeret, at den nye friskole ikke var en døgnflue.

Byggede selv Dette blev understreget ved nybyggeriet i 1964/65, hvor Ejdrup Sogn selv gennemførte planerne om en sogneskole, og siden har skolekredsen med rod i sognet opbygget og udviklet en friskole, som er blevet et naturligt skoletilbud på begge sider af grænsen mellem Aars og Nibe kommuner, nu Vesthimmerland og Aalborg kommuner. Friskolen blev således snart for lille, og efter at lederboligen i nogle år var inddraget til undervisning, begyndte man i stedet at udvide med pa-

villoner fra 1978, hvorefter skolen i 1984 byggede ny sal og foretog en foreløbig ombygning af den gamle sal. Friskolen blev i 1989 udvidet med en ny klassefløj og aula, som samlede de forskellige bygningsafsnit til en helhed, ligesom dele af den eksisterende skole blev ombygget og renoveret. Igen i 2002 blev der bygget til med nye fællesarealer og nye klasselokaler til indskolingen. I 2004 startede på forældres initiativ en naturbørnehave for de tre til seks-årige, og til denne er der bygget lokaler i to omgange. Senest i 2011, hvor naturbørnehaven fik base i skovkanten i fantastiske naturomgivelser. Skørbæk-Ejdrup friskole og naturbørnehave har i jubilæumsåret 168 elever og 25 børn i naturbørnehaven.


Aars Avis

14. JANUAR 2015

SIDE 21

Aars Billard Klub indledte 2015 med flotte resultater Succes for både hold og individuelle spillere BILLARD: Kalenderåret 2015 er just taget i brug, men de første resultater spår et fremragende år for Aars Billard Klub. Året er således blevet indledt med meget flotte resultater såvel holdmæssigt som individuelt. Den forgangne uge bød på fem holdkampe samt

afvikling af tre runder i kampen om det individuelle Danske Mesterskab. Aars Billard Klubs førstehold, som spiller i 1. division, har indledt 2015 med en dobbeltkamp mod Herning. Aarsmandskabet havde fordel af hjemmebane i begge opgør, og den fordel blev udnyttet til to aldeles

suveræne sejre, hvor begge kampe endte med sejre på 6-2 til hjemmeholdet. I første kamp vandt Henrik (Hønse) Jensen, Jan Bjørn og Brian Nielsen deres kampe. Det andet opgør endte med sejre til Jan Bjørn, Brian Nielsen og Lars B. Nielsen. Klubbens andethold,

Michael Emborg og Peter Dahl sikrede sig i overbevisende stil førstepladsen ved Aars Billard Klubs nytårsstævne.

som spiller i 3. division, indledte det nye år med at tabe med 6-2 på udebane til Herning. Marc Dahlsen stod her for den enlige sejr til Aarsmandskabet. Der er spillet to kampe i serie 3. Tredjeholdet gæstede Halvrimmen Billard Klub, og det opgør endte uafgjort 4-4. Franch Pedersen og Per Jönsson sørgede med deres sejre for det ene matchpoint til Aars. Fjerdeholdet havde hjemme besøg af Mulbjerg. Dette opgør endte med sejr på 6-2 til gæsterne. Her var det Keld Poulsen, som stod for den enlige sejr til hjemmeholdet. Tre spillere har været i kamp om det individuelle Danske Mesterskab. Jan Bjørn og Henrik (Hønse) Jensen spillede semifinale i hver deres pulje i Mesterrækken. Henrik (Hønse) Jensen var i en firemands pulje i Juelsminde, og her blev han en suveræn puljevinder med et totalgennemsnit på 66,76. Med sejren er Henrik klar til at spille finale 7. februar, og her har han fået fordel af hjemmebane.

Jan Bjørn var ligeledes i en firemands pulje i Kolding, og efter en meget intens og spændende afvikling sluttede han på tredjepladsen i puljen, hvilket betød, at han med et mulehår missede finalen. Lars B. Nielsen havde fordel af hjemmebane i klasse B, hvor han mødte en spiller fra Aulum og en spiller fra Ebeltoft. Aars-spilleren udviste ikke meget gæstfrihed, idet han blev en suveræn puljevinder med sejre i begge kampe, og han er dermed klar til næste runde. Lars B. Nielsen sluttede med et totalgennemsnit på 20,83. Aars Billard Klub havde

mellem jul og nytår inviteret klubbens medlemmer til nytårsstævne. Turneringen skulle afvikles som en makkerturnering, og der var gavekort til et lokalt spisested som præmie. Cirka 40 af klubbens medlemmer havde tilmeldt sig turneringen, og efter cirka fem timers billard kunne vinderne kåres. Turneringen blev vundet af makkerparret Michael Emborg og Peter Dahl. Parret leverede en aldeles suveræn indsats og vandt alle deres kampe. Seancen blev sluttet af med hyggelig samvær med mad og drikke.

Fire skakholdsejre til Aars-Nibe

SKAK: I skakkens mesterrække vandt Aars/Nibe 1 i weekenden over Sæby med 4-2. Der var gevinst til Benny Grønhøj, Søren Grønhøj, Mogens Nielsen og Henning Larsen. Holdet ligger nummer to med 15,5 point. Skørping 1 fører og har 18 point. De to hold skal først mødes i sidste spillerunde. Ligeledes i mesterrækken vandt AarsNibe 2 med 3,52,5 over Hobro. Der var sejre til Poul Erik Niebuhr, Allan Bo Sørensen og Rune Nielsen, mens Hardy Jespersen fik remis. I A rækken blev resultatet AarsNibe 3 – Skørping 4. 2,5 – 1.5. Husein Jasarevic og Preben Nielsen vandt, mens Aage Andersen fik remis. I B rækken sejrede AarsNibe 4 med 2,5 – 1,5 over Skørping 5. Willy Møller og Victor S. Christensen vandt, og Jørgen Madsen fik remis.

Drengene fra Himmerlandscentrets Idrætsefterskole i Haverslev satte sig tungt på førstepladsen, da de i sidste uge på hjemmebane deltog i de Nordjyske Mesterskaber. Også skolens piger snuppede guldet, og begge hold er derfor kvalificeret til DM, som spilles på Sjælland til maj.

To gange guld til HCI ved NM i basketball BASKETBALL: Himmerlandscentrets Idrætsefterskole (HCI) i Haverslev markerede sig i sidste uge igen som regionens stærkeste efterskole indenfor basketball. Det skete, da skolen selv stod som arrangør af de Nordjyske Mesterskaber. Med guld i såvel drengesom pigerækken var der naturligvis stor jubel blandt hjemmeholdets spillere og publikum, da de sidste bolde var driblet og sendt i kurven sidst på eftermiddagen efter en lang dag med mange spændende kampe.

Hos pigerne var HCI1 ganske suveræne dagen igennem, og holdet rundede en flot indsats af med at vinde finalen med 22-9 over Åbybro, mens HCI3 sluttede på tredjepladsen blandt de i alt syv pigehold. Hos drengene var der tilmeldt 13 hold, som skulle igennem indledende puljer og finalespil, før man kunne kåre vinderne. HCI 1 mødte i finalen Ranum, som i indledende pulje havde tabt knebent med 18-16 til hjemmebanefavoritterne. Der var derfor en lidt nervøs stemning op

til finalen, hvor HCI dog hurtigt fik sat sig på tingene og hentede en ganske komfortabel sejr på 29-12. Ranum fik med sølvmedaljerne en ganske flot debut ved NM-stævnet. Bronzen gik til drengene på HCI, som havde tabt deres semifinale til Ranum. Otte forskellige skoler var repræsenteret ved stævnet, hvorfra finaleholdene nu har kvalificeret sig til at repræsentere Nordjylland ved DM, som spilles på Sjælland til maj.

Kom til gratis håndbold med Andelskassen Andelskassen er kampsponsor, når vores lokale håndbold-helte fra Team Vesthimmerland tørner sammen med Høj i herrernes 1. division:

Lørdag den 17. januar kl 16.00 i Idrætscenter Østermarken Hent din billet og deltag i konkurrencen om 1.200 kr. Hent din gratis billet i Andelskassen på Søndergade 22 i Aars. På kampdagen trækker vi lod blandt alle tilskuere, og vinderen får lov at skyde på (tomt) mål i pausen. En scoring i første forsøg giver 1.200 kr. i præmie. Vi glæder os til at se dig til en hyggelig håndbold-eftermiddag!

Kimbrergården, Søndergade 22 · 9600 Aars Telefon 87 99 39 85 · www.andelskassen.dk Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S


Aars Avis

SIDE 22

14. JANUAR 2015

Ejendomsmæglere skuffer de danske forbrugere BOLIG: Til trods for at der sidste år blev solgt omkring 86.000 boliger i Danmark, er danskerne ikke specielt tilfredse med ejendomsmæglerne. Det er en af konklusionerne fra forbrugerforholdsanalysen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forbrugerne placerer markedet for ejendomsmæglere blandt de 10 dårligste ud af 50 markeder. Ejendomsmæglerne lever ikke op til de forventninger, som forbrugerne har til dem. Forbrugerne har blandt andet svært ved at gennemskue, hvad de beta-

ler for, når de laver en aftale med en ejendomsmægler. Det betyder, at de har svært ved at sammenligne mæglerne, og dermed forsvinder noget af konkurrencepresset fra markedet, siger Niels Enemærke, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Men der er råd at hente. På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, kan forbrugerne blive rustet til valget af ejendomsmægler. - Det kan godt betale sig for forbrugerne at sætte sig ind i, hvilke opgaver der er forbundet med at sælge en bolig. Det gør, at de meget

bedre kan gå i dialog med mægleren om pris og ydelser, og det kan mange gange give dem en bedre aftale, siger Niels Enemærke. Tidligere analyser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vist, at kun halvdelen af forbrugerne prøver at forhandle med deres ejendomsmægler om prisen for de ydelser, mægleren tilbyder. Det betaler sig ellers ofte. 9 ud af 10 af de forbrugere, der forhandler om prisen, får den sat ned. Seks gode råd: 1) Indhent tilbud fra flere mæglere 2) Brug boligportalerne til at sammenligne forskellige mægleres liggetider og priser 3) Prøv om du kan forhandle dig til en lavere pris eller en bedre aftale 4) Overvej om du selv vil stå for dele af salget 5) Print tjeklisten på forbrug.dk ud og tag den med til ejendomsmægleren 6) Tag formidlingsaftalen med hjem til gennemlæsning, inden du skriver under.

Det betaler sig at se efter Danske BOLIGadvokaters logo

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H) Bitten Kjærsgaard (L)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk

De danske forbrugere er ikke tilfreds med mæglerne, når de skal sælge deres bolig. Det viser en analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Boligkøbere vender tomlen ned for den nye lovændring

BUTIKSEJERLEJLIGHED I AARS C.

40 procent vil have mæglernes finansieringsforslag

Søndergade 34, 9600 Aars

Sagsnr. 91201291: Med bred facade ud mod parkeringsarealet, med omkringliggende butikker som Rema1000, Skoringen og Aars CityCenter, har man en særdeles god profilering. Der er 2 timers gratis parkering på de i alt 34 parkeringspladser foran butikken. Selve butiksejerlejligheden er beliggende i stueetagen i en ejendom, der er opført i 1998 og er på i alt 701 kvm fordelt på butikslokale, lager, koldlager og velfærdsfaciliteter. Ejendommen har hidtil været benyttet af Netto, som fraflytter 01.01.2015. Ejendommen overtages rydeliggjort og rengjort. Ifølge gældende kommuneplanramme kan ejerlejligheden anvendes til centerformål. Der kan tillades virksomhed, som uden genevirkning kan indpasses i området. Areal: 701 m²

Pris: 2.850.000,-

Energimærke: C

For fremvisning og yderligere oplysninger kontakt: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Aalborg EDC Danebo, Aars Frank Jensen • tlf: 20513692 Johnny Svendsen • tlf. 20406607 poulerikbech.dk/erhverv • edcerhverv.dk Vesterbro 101 • 9000 Aalborg • 9631 4900 • 912@edc.dk

oline.dk

Danmarks største portal for erhvervsejendomme

BOLIG: Fire ud af ti boligkøbere er imod den lovændring, der pr. 1. januar 2015 fratager ejendomsmægleren muligheden for at fremlægge alternative finansieringsforslag til boligkøbet, og kun hver 10. finder den nye regel fornuftig. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.000 boligkøbere. Undersøgelsen viser endvidere, at 77 procent af køberne gerne vil have flere lånetilbud at vælge imellem, når de køber bolig. At ejendomsmæglerne fra nytår ikke længere må præsentere boligkøberne for alternative lånetilbud, sender en lang række boligkøbere ud på en besværlig shoppetur mellem forskellige banker og realkreditinstitutter, når de skal have opstillet alternativer til finansieringen af deres nye bolig. Og det er endda den bedste version af, hvad der kommer til at ske. De fleste nøjes sandsynligvis med ét forslag fra deres egen bank, og dermed

får bankerne alt for stor indflydelse på, hvordan finansieringen skrues sammen, mener EDC-kæden. - Vi er bekymrede for, om de nye regler reelt bliver hæmmende for konkurrencen på lån. Al erfaring viser, at kun få boligkøbere har energi og lyst til at indhente flere finansieringstilbud og derfor tager det, de har fået fra deres egen bank. Indtil nu har ejendomsmægleren haft mulighed for at fremlægge et alternativ til kunden, men fremover skal køberen, oveni de mange andre ting, han skal have styr på i bolighandlen, også selv kontakte andre banker og realkreditinstitutter, siger kommunikationschef hos EDC, Jan Nordmann. Ejendomsmæglerne må fremover kun vise en beregning af brutto/ netto-udgiften baseret på en standardløsning uden hensyn til køberens individuelle præferencer og forhold. - Jeg er ærgerlig over, at mange vil opfatte det som

dårlig service fra mæglerens side, når vi ikke må udregne, hvad de månedlige ydelser bliver, hvis køberen for eksempel vil give en større udbetaling end i standardforslaget, siger Jan Nordmann. Alternativet til selv at kontakte flere forskellige pengeinstitutter er at hyre en uvildig økonomisk rådgiver. - Det er uden tvivl en god løsning, men lige præcis i boligkøbet er manges økonomi og budget presset til det yderste. Når valget står mellem at bruge 10.000 kroner mere på rådgivning eller til et nyt køkkengulv, vælger de fleste gulvet, siger kommunikationschefen. Lovændringen, der trådte i kraft 1. januar, kan dog få konsekvenser for kundernes engagement hos bankerne. EDC’s undersøgelse viser nemlig også, at 2 ud af 3 af de adspurgte vil være villige til at skifte bank, hvis de kan få et bedre finansieringstilbud hos en anden bank.


Aars Avis

14. JANUAR 2015

SIDE 23

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Ved du hvem der sælger villaerne i Aars? 47 salg

23 salg 13 salg 5 salg

Øvrige mæglere

Anden lokal mægler

Anden lokal mægler

EDC Danebo Aars

Kontakt os for salgstjek på tlf. 98 62 24 00 Det �an fa�tis� lade sig gøre�

God �� �lansvilla med til�ørende er�vervslo�ale

A

10

SOLGT

Bolig m� 148

C

Sag 91301211

G�vellunden �, Aars �et kan �aktisk lade sig gøre - �or under kr 2 millioner �år du ��� kvm super l�kkert hus på en a� �esthimmerlands �lotteste grunde. �er er muligheden �or at �l�tte ind i et n�t l�kket hus i en sp�ndende n� udst�kning. Grund

Rum/vær.

Opført

900

5/4

2014

�entralt �eliggende n�r Aars L�stanl�g

SOLGT

204

Kontakt tlf. 98622400

Grund

Rum/vær.

Opført

740

7/4

1980

Kontakt tlf. 98622400

�eget vel�oldt �us � centralt �eliggende i Aars ��.

E

Sag 91300604

�ern�anegade �B, �ornum ��delig og �entralt beliggende �� plansvilla med tilhørende erhvervslokale. B�gningerne er op�ørt i rødbrune teglsten og med tagd�kning i eternit�built up. �ndvidere tilhørende skur�udhus �tidligere �arport�. Bolig m�

Solgte villaer de sidste 12 måneder i postnr. 9600 pr. 11.01.15 Kilde: boligsiden.dk/findmaegler.

Rødstensvilla som ligger i gåafstand til centrum.

Sag 91300945

Oustru�ve� ��, Aars Boligen har en super beliggenhed med kort a�stand til �ars midtb�� skoler� daginstitution� musikhus og meget mere. Indr.� �ntre. �inkelopholdsstue. �økken i eg m���ldninger. ��nt bad. 2 v�r. og sovev�r. Baggang. Bolig m�

SOLGT

L�GNENDE SØGES

100

Grund

Rum/vær.

Opført

905

4/3

1965

Kontakt tlf. 98622400

S�al det v�re indfl�tnings�lar og �illigere end le�e�

N��ED Solgt �å �� dage�

E

SOLGT UNDERSKR KØBSAFTALE

Bolig/kld. 110/110

Grund

Rum/vær.

Opført

722

3/2

1965

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

G

Sag 91301487

�ar� Alle ��, Aars �u udb�des een a� b�ens bedst pla�erede villaer� som har gennemgået en løbende renovering� herunder badev�relse� vinduer� døre. �tor �arport og dejlig overd�kket terrasse�havestue.

Søndergade 5 9640 Farsø

SOLGT UNDERSKR KØBSAFTALE

Bolig/kld. 164/45

Grund

Rum/vær.

653

5/5

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

D

Sag 91300937

Lillevang 5, Aars Boligen her skal renoveres. Ideel til udlejning eller gør det selv projekt. Boligen rummer ialt 209 etagemeter så pladsen er bestemt til rådighed. Opført/ ombygget 1912/76

Sag 91300987

��ort�olmve� �, Suldru� �kal det v�re ind�l�tningsklar og billigere end at bo til leje�. Boligen er renoveret med �lot l�st køkken. ��t stort br�ggers og luksus badev�relse. ��ggelig opholdsstue. �tort v�r. �. sal med sovev�r og v�r. Bolig/kld.

SOLGT UNDERSKR KØBSAFTALE

141/8

Grund

Rum/vær.

Opført

760

4/3

1955

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 24

14. JANUAR 2015

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Skal du sælge? Bestil et gratis Salgstjek så hjælper vi dig godt videre. Vind et 55" LED-TV Scan koden eller besøg edc.dk/vind, bestil et møde inden den 15. februar og deltag i konkurrencen om 3 stk. Samsung LED Smart-TV til en samlet værdi af 30.000 kr. Praktisk familievilla med masser af plads.

�el��ldt ��pla�s villa �e�tralt i ��r�um �y

Åbent hus

N����

med tilmelding søndag d. 18. jan. 12.00 til 13.00

E

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

675.000/35.000 3.241/2.564 1.496

Bolig m² 169

Grund Rum/ Opført m² vær. 1170 5/4 1973 Kontakt tlf. 98622400

�yggelig, �verskuelig �g vel��ldt a�delsvilla p� sk�� �eligge��ed

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

495.000/25.000 2.388/1.888 1.018

Bolig m² 91

Grund Rum/ Opført/ m² vær. om��gg�t 700 4/4 1957/84 Kontakt tlf. 98622400

�er f�r du �ver � �a ��rd �g e� rummelig ��lig

Nedsat �r. ��0.000,�

C

262.000 4.948 ���

Bolig m² 95

E

Sag 91301470

�a�s �gedes �e� ����, �ars Nu har du mulighed for at erhverve denne de�lige andelsvilla, beliggende tæt ved det naturskønne og fredede omr�de ��veb�erg�. �oligen best�r af �� m� fuldmuret bolig samt �� m� �arport i sibirisk lærk. Rum/ Opført vær. 4/4 2005 Kontakt tlf. 98622400

��e�d�mme� med g�dt � �a ��rd, f�rdelt p� mark �g sk�v.

Sag 91300148

�k��ld���ve� ��, N�rager Her er muligheden for at erhverve sig en landbrugse�endom med �,� hektar �ord. � udhusene er der lade, stald, fyrrum og garage. �er er �a. �.� ha �ord omkring boligen som er skov. �esten af �orden er et stort agerareal. �od rummelig bolig. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 1.550.000/1.550.000 m² m² vær. om��gg�t Brt/nt ekskl. ejerudg. 1.193/1.679 190 72420 7/3 1920/84 Ejerudgifter 1.679 Kontakt tlf. 98622400

�l�t ista�dsat lyste�e�d�m p� �ygr��se� til �ars

N����

�,� �a ��rd �t g�dt k���

G

Bolig/ 998.000/50.000 4.789/3.787 �æld�r m² 1.304 127/60

Grund Rum/ Opført m² vær. 82209 5/3 1923 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

D

Sag 91300777

��ldrupve� �0�, �imested Her finder du e�endommen hvor der er godt � ha �ord som er fordelt p� mark og skov - udover dette er der passende størrelse udhuse - til dem som har interesse i �agt og fiskeri er dette bestemt et besøg værd. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Sag 91301308

�al��rgve� ��, ��r�um �eget velholdt og �entralt beliggende etplansvilla med udestue, garage og udhus. Huset er beliggende p� en de�lig, men overkommelig grund, tæt ved byens idrætsstadion.

�,2 �a ��rd

�N���� �����

Pris Bolig�delse �or�rug��f�ængig� for�old

F

Sag 91300488

Nygade 20, Østrup Nu har du muligheden for at købe denne villa som har masser af plads. Sælger har selv opført boligen. Huset er indrettet med 3 vær., sovevær, køkken, bryggers, bad, gæstetoilet, stor vinkelstue og udestue.

Søndergade 5 9640 Farsø

Sag 91301493

�l�reve� �, �ars �ennemrenoveret nedlagt landbrugse�endom med 3 tdl. �ordtilliggende i smukke klassiske rammer. �et �harmerende hvide hegn, g�rdspladsen og søen, giver en fornemmelse af ren ��orten �or�h� idyl. Pris/udbetaling 2.695.000/135.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.828/10.151 Ejerudgifter 1.505

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Bolig m² 250

Grund Rum/ Opført/ m² vær. om��gg�t 16417 8/7 1915/14 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

14. JANUAR 2015

SIDE 25

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

En attraktiv �olig med super �eliggenhed

�elindrettet og ind�l�tningsklar villa

NYHED

ANDE�S B���� �bent �us

�ed til�elding ��rdag d. 17/1�15 kl. 12.15�13.00

T��B�D �NS�ES

C

To�tehaven 6, Aars �køn andelsbolig beliggende i attraktivt område med kort afstand til midtbyen og grønne rekreative områder. Andelsboligen er indrettet med entre. �od opholdsstue med udgang til sydvestvendt flisebelagt terrasse. �ænt køkken i bøg med vinylbelægning på gulve. Badeværelse med bruseni�he� toilet� vask i badeværelsesmiljø� fliser på væg og gulv� gulvvarme. Værelse med skabe. �oveværelse med skabe. �odt bryggers med bord� vask� skabe og klinkegulve. Haveskur�redskabsrum samt �arport.

�nd�l�tningsklar �amilievilla på central �eliggenhed

Pris Bolig�delse �orbrug��f�ængige for�old Bolig m² 107

D

Sag 91300845

480.000 2.350 ���

Rum/ Opført vær. 4/2 1985 Kontakt tlf. 98622400

Sdr. Boulevard ��, Aars �kal din næste bolig være indflytningsklar og ligge i gåafstand til alt i byen så er her en dejlig villa hvor alt er i en særdeles god stand. �il boligen er der �arport og isoleret redskabsrum. Villaen er indrettet med bryggers med gulvvarme. �oveværelse med skabe. Værelse. �yst �NV��A spisekøkken i åbent forbindelse med stuen hvor der er brændeovn og udgang til flisebelagt solterrasse. Badeværelse med bruseni�he� gulvklinker med gulvvarme. Der er �ergo gulve i alle andre rum.

Her kan du g�re et rigtig godt k���

D

Sag 91301315

Sdr. Boulevard ��, Aars Denne ejendom henvender sig til den brede målgruppe� da den er overskuelig� velholdt og har en god størrelse. �ilhørende ejendommen er der en stor indkørsel� �arport og hobbyrum. Boligen er indrettet med entre. Fordelingsgang med åben adgang til køkken og opholdsstue. Værelse. Værelse� kontor. �oveværelse. Badeværelse. �ænt køkken i lyse elementer. Bryggers. �tor spisestue�opholdsstue. �kydedør til stort soveværelse �kan anvendes til stue�. �tort badeværelse. Baggang.

Dr. Dagmars �ej ��, Aars �øger du en højt beliggende etplansvilla i attraktivt kvarter� så kan denne være det oplagte valg. Udover de 1�� m� bolig� får du en skøn overdækket terrasse� et hobbyrum�redskabsskur og en have med minimal vedligeholdelse. Boligen trænger til en gennemgribende renovering� men har du hænderne skruet rigtigt på� kan du her gøre et rigtig godt køb. Beliggende i attraktivt og børnevenligt villakvarter med stisystemer og med kort afstand til �køjtesøen� skoler� idræts�enter og midtby.

1.045.000/55.000 4.982/3.942 1.868

Bolig m² 151

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 882 5/4 1972/09 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Bolig m² 136

Grund Rum/ Opført m² vær. 985 4/2 1964 Kontakt tlf. 98622400

NYHED

Sag 91300728

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Pris/udbetaling 1.575.000/80.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.249/5.854 Ejerudgifter 1.640

Tæt på centrum, overkommelig husleje og velholdt

NYHED

NYHED

Sag 91300871

895.000/45.000 4.126/3.330 1.772

Bolig m² 124

Grund Rum/ Opført m² vær. 865 4/4 1976 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

D

Sag 91301000

Sdr. Boulevard 62, Aars Vil du bo midt i byen hvor der er gåafstand til alt så er denne bolig et ekstra kig værd. Udover dette så får man en husleje som bestemt er overkommelig. Haven er passet og plejet i alle kroge. Entre. Fordelingsgang. Vinkelstue hvor der er muret bue til endnu en stue som er tilbygget i 1986. Der kan relativt nemt laves flere værelser i villaen. Nydeligt spisekøkken hvor man kan åbne op ind til stuen. Badeværelse med direkte adgang til soveværelset. Værelse. Bryggers. Absolut en bolig med masser af muligheder. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

945.000/50.000 4.506/3.565 1.711

Bolig m² 135

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 909 3/2 1964/86 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 26

Fiats praktiske familiebil udvider repertoiret 500L modeller tilbyder mere motorkraft og mere udstyr MOTOR: Fiat løfter nu sløret for sit nye 500L modelprogram, som blandt andet byder på mere motorkraft, mere udstyr og lavere priser. Fiat 500L er siden sin lancering i 2012 blevet kendt som Fiats rummelige familiebil, og nu kan 500L bryste sig af forøget styrke. I efteråret 2012 fik den populære Fiat 500 en praktisk og charmerende storebror ved navn 500L. En kompakt MPV, som forener den genkendelige italienske stil fra

500-serien med et design, der matcher alle familiens ønsker til en praktisk familiebil. På europæisk plan er Fiat 500L siden sin introduktion blevet den bedst sælgende i sin klasse, og nu er tiden kommet til en opdatering. En opdatering som byder på en ny motor, mere standardudstyr og mere komfort, og det alt sammen til endnu bedre priser. Alle de gode 500L-kendetegn er bibeholdt; bl.a. det praktiske design med de store ruder, der sikrer godt over-

blik i trafikken for alle i bilen. Derudover er der nyt under motorhjelmen med en opdateret 1,6 liters dieselmotor, som nu yder 120 hk og har et drejningsmoment på 320 nm v. 1.750 omdr./min. - Vi er rigtig glade for at kunne præsentere en ny, opdateret version af familiefavoriten Fiat 500L. Vi har bevaret mange af de praktiske designdetaljer og funktionaliteter, som har gjort Fiat 500L til en elsket bil blandt kunderne. Nu har vi skruet op for

Sikker kørsel i vintermørke MOTOR: Lige nu dominerer vintermørket, og det stiller øgede krav til bilens kørelys og bilens fører. Specielt for bilister over 50 år, som har behov for mere lys under kørsel i mørke. Derfor kan mange bilister med fordel udskifte bilens standardpærer med den nyeste generation af forlygtepærer,

som øger sigtbarheden og har længere levetid end andre high-performance pærer. Det øger sikkerheden på de mørke vinterveje. Billys er for mange en standardfunktion på bilen, som man ikke skænker en tanke før, at pæren skal udskiftes. Ikke desto mindre er kvaliteten af ens billys afgø-

Alt i auto reparationer

Alle mærker Dæk, udstødning & rustarbejde m.v. Undervognsbehandling fra 1.800,- + moms LF Automobiler Gåsemosevej 7, 9541 Suldrup 98 37 85 47 / 40 92 91 57 Klargøring af biler til syn

rende for trafiksikkerheden. En undersøgelse viser, at 82 procent af alle bilulykker i Europa sker i mørke eller i situationer med dårlig belysning, og ifølge FDM kan mange bilister drage fordel af at opgradere pærerne i bilens forlygter. - FDM har testet highperformance bilpærer på det danske marked. Testvinderen blev X-treme Vision 130%, som ifølge testresultaterne sikrer mere end dobbelt så meget lys på vejen, lang levetid og 30 procent

ALL INCLUSICE 15/1-21/1 • kl. 20.00

EN CHANCE TIL 15/1-4/2 • kl. 19.30

ANTBOY

Bal i Vejgaardhallen Fredag den 16. januar kl. 20.00-00.45. Musik: Robin

Arrangør: Danseforeningen Livsnyderne

17/1-18/1 • kl. 13.00 www.aarsteaterbio.dk

Tlf. 98 62 11 75

motorkraft og udstyr, og selv basisversionen af Fiat 500L er uhyre veludstyret til prisen, siger Steffen Holm, pressechef i Fiat Group Automobiles Denmark A/S. Det nye Fiat 500L modelprogram byder på meget spændende standardudstyr. Selv basismodellen Pop leveres med blandt andet radio med 5” touch screen, Bluetooth og ratbetjening, lækkert læderrart og lædergearknop og forskydeligt splitbagsæde for maksimal fleksibilitet. I den luksuriøse Trekking-version er der yderligere 17” alufælge med M+S dæk, 2-zone klimaanlæg og tågelygter med kurvefunktion. Derudover er alle Fiat 500L blevet opdateret med nye forsæder med bedre støtte.

14. JANUAR 2015

Nørager Bageri

søger Bagersvend og bagerlærling Chauffør

til 2 timers kørsel hver dag fra kl. 6.00- 8.00. Tiltrædelse hurtigst muligt.

længere sigtbarhed end med en standardpære. Det betyder konkret, at bilisten får en bedre reaktionstid på vejen og kan se forhindringer op til ca. 20 meter før i forhold til med en standardpære. Det er med til at øge trafiksikkerheden, siger Anders Grønbech, salgschef hos Philips Automotive i Danmark. FDM’s testvinder fra Philips er særlig fordelagtig for ældre bilister, da pærerne har en rækkevidde på 77 meter og en lyskegle, som fordeler lyset optimalt med mest muligt lys på vejen. - Efter 50 års alderen syvdobles lysbehovet i forhold til, hvad det er i 20’erne. Derfor er pæretyper som Xtreme Vision 130% især optimal for ældre bilister, fordi man er sikker på at få det største lysudbytte i forhold til de øvrige pærer, der blev testet af FDM. Mere lys på vejen er en fordel for både bilisten og medtrafikanternes sikkerhed, da det både øger sigtbarhed og synlighed, siger Anders Grønbech. FDMs pæretest blev foretaget på Philips’ testlaboratorium i Tyskland.

Peter Rask - Nørager Bageri Tlf. 98 55 13 39

Medhjælp til dambrug søges Vi er en familiedrevet virksomhed med to ansatte. Vi søger en stærk person i god fysisk form og godt humør. Et venligt væsen med respekt for mennesker, fisk, miljø og materiel.

Vi tilbyder:

• En alsidig arbejdsplads med avl, produktion og kørsel af fisk. • Du bliver selvfølgelig lært op. • Ansvarsfuldt og selvstændigt arbejde. • Et job der er fysisk krævende, til gengæld er du meget i den frie natur. • Faste men hyggelige rammer. • Stillingen kan evt. tilbydes som læreplads, med skoleophold på Hansenberg i Kolling. • • • • •

Arbejdet består i:

Daglig pasning af fisk Fodring, rengøring, sortering, flytning. Avlsarbejde med moderfisk, æg, yngel. Vi bygger og renoverer selv på dambrugene. Kørsel med fisk i Jylland, derfor er kørekort til lastbil og hænger en fordel men ikke et krav.

Kvalifikationer:

Vedligeholdstekniker – Hobro Mejericenter Du bliver en del af vedligeholdsafdelingen på Hobro Mejericenter, der er en af Hobros store arbejdspladser. Du skal være med til at sikre, at produktionen kører optimalt ud fra et teknisk perspektiv. Dine opgaver bliver bl.a. at foretage forebyggende vedligehold, fejlfinding, reparation og optimering på anlæggene.

Har du lyst til at vedligeholde og reparere produktionsanlæg? Du har en teknisk uddannelse som smed med el-teknisk baggrund eller automatikfagtekniker med interesse for mekanik. Uanset din faglige baggrund har du erfaring med fejlfinding og reparation på produktionsudstyr. Læs mere om stillingen på www.arla.com/job

Hos Arla Foods omdanner vi mælk til banebrydende produkter, og vores vision er at bringe forbrugere over hele verden tættere på naturen. Vores respekt for mælken, der er det naturlige fundament for vores forretning, får os til at stå sammen og til at stå stærkt, og vi er fast besluttede på at fortsætte vores ambitiøse udvikling og vækst. Det bliver en rejse for livet – og for at lykkes arbejder vi sammen ud fra vores værdier Lead, Sense & Create.

www.arla.com/job

Vi søger en person der er stærk og i god fysisk form. Desuden skal du være pligtopfyldende, udadvendt og fleksibel, kan arbejde hver anden weekend om formiddagen, kan arbejde selvstændigt, effektivt, omhyggeligt og have ordenssans. Du skal have flair for levende produktion. Du skal tale dansk. Desuden skal du have kørekort B, og det vil være en fordel med C og E kørekort, dog ikke et krav. Lyder dette arbejde som noget for dig, så send en ansøgning til mail: lundbyfisk@lundbyfisk.dk Tiltrædelse: 1. marts (eller efter aftale). Ansøgningsfrist: Lørdag den 24. januar kl. 12

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Heidi: 23 32 27 78 mellem kl. 14 og 20


Ansøgningsfrist: fredag den 30. januar.

Aars Avis

14. JANUAR 2015

Tømrere søges straks Til arbejde i Hobro, Aalborg og Århus-områderne. Henv. til BYGGEFIRMA

OLE GRØNLUND A/S FRISDALSVEJ 18, VALSGAARD, 9500 HOBRO

www.gronlund.dk · e-mail: ole@gronlund.dk Tlf. 98 51 05 22 - 40 60 48 09

Annonceforslag 2: Organist Søges pr. 1. april 2015 eller efter aftale til Støvring, Sørup og Gravlev kirker. Se annoncen på Jobnet eller på www.Buderup-Gravlev.dk

Intern Sælger tIl Kunde Center Er du frisk på nye udfordringer? Har du erfaring fra et salgskontor? - Så kan vi tilbyde dig et selvstændigt og udfordrende job i vores Kunde Center. Vi kan tilbyde dig En alsidig stilling med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. En velfungerende arbejdsplads med en dynamisk organisation, godt arbejdsmiljø og gode kollegaer. Løn efter kvalifikationer.

Om Outline Vinduer Outline Vinduer A/S er en af Danmarks førende producenter af energioptimerede vinduer og døre i træ og træ/alu til alle typer boliger. Alle produkter baserer sig på kvalitetshåndværk, designet og fremstillet i Danmark. Vinduer og døre skræddersyes efter kundens ønsker og behov og leveres med markedets hurtigste leveringstid på ned til 7 dage. Outlines produkter sælges gennem trælaster og byggemarkeder over hele landet til både professionelle og private kunder. Vores målsætning er, at Outline Vinduer skal være trælastens foretrukne leverandør og samarbejdspartner. Outline Vinduer har base i Farsø og beskæftiger ca. 200 medarbejdere. Outline Vinduer er en del af Inwido-koncernen, Europas største udbyder af døre og vinduer med 3.100 ansatte i 8 lande.

Fabriksvej 4 . 9640 Farsø . Tlf. 98 63 24 44

Dine kommende udfordringer Vi producerer og sælger ordrespecifikke vinduer og døre. Vores kunder er byggemarkeder og trælaster i Danmark og i den forbindelse bliver dine opgaver blandt andet: • Rådgive og servicere kunder pr. telefon og mail • Udarbejdelse og opfølgning på tilbud • Ordrebehandling Du kan tilbyde os Din uddannelse er ikke afgørende. Det kan være handelsassistent, teknisk designer eller lign. Det er en fordel, at du har kendskab til vinduesbranchen og gerne erfaring fra salgskontor eller detailhandel. Du må besidde noget teknisk flair og være en habil IT-bruger. Din arbejdsstil er målrettet og struktureret med sans for detaljer. Du er vant til at arbejde selvstændigt med dine opgaver, men kan også indgå som teamplayer. Vi lægger stor vægt på at du har et godt humør og et positivt livssyn. Endelig skal du være i besiddelse af overblik og punktlighed samt en vis fleksibilitet, da spidsbelastninger forekommer. Vi lægger desuden vægt på, at du bor i en fornuftig afstand fra Farsø. Ansættelse Ansættelse snarest og senest den 1. april 2015. Vil du vide mere? Kan du kontakte leder af Kunde Center Marianne Nathan på tlf. 96 97 97 04. Du kan også finde mere information om os på www.outline.dk

Brænder du for ledelse? Har du erfaring fra produktion? Trænger du til nye udfordringer? Vil du udfordres i en ambitiøs og dynamisk virksomhed? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig!

Outlines produkter sælges gennem trælaster og byggemarkeder over hele landet til både professionelle og private kunder. Vores målsætning er, at Outline Vinduer skal være trælastens foretrukne leverandør og samarbejdspartner. Outline Vinduer har base i Farsø og beskæftiger ca. 200 medarbejdere. Outline Vinduer er en del af Inwido-koncernen, Europas største udbyder af døre og vinduer med 3.100 ansatte i 8 lande.

Om jobbet Outline søger 2 ambitiøse produktionsledere, der kan varetage den daglige drift i produktionen. En produktionsleder til daghold og en til nathold. Du får en vigtig rolle med at sikre, at vi leverer til tiden og i den høje kvalitet, som vi er kendte for. Dine opgaver som produktionsleder bliver bl.a.: • Ansvar for daglig drift • Motivere og engagere dine medarbejdere • Kvalitetssikring af produktionen • Planlægning af ressourcer • Udviklingsprojekter til forbedring og effektivisering • Medvirke ved produktudvikling Om dig selv Du har en håndværkeruddannelse og efterfølgende uddannet dig som produktionsteknolog eller lignende. Du har nogle års praktisk ledererfaring fra industriproduktion. Her har du gennemført flere optimerings- og leanprojekter og har god erfaring med lean værktøjer (SMED, 5S, Kaizen m.fl.) Som person er du struktureret, detaljeorienteret og målrettet. Du er praktiker, der foretrækker at arbejde hands on. Du er en dygtig og troværdig leder, der kan motivere dine medarbejdere og skabe et godt og effektivt team præget af engagement og stolthed. Det gør du ved at være klar i din kommunikation og i dine beslutninger med respekt for medarbejdernes kompetencer. Vi forventer også, at du er ambitiøs, har drive og tager ansvar for, at vi når de mål, vi sætter os. Ansøgning og kontakt Lyder det rigtigt for dig? Så lad os snakke om det. Send din ansøgning vedlagt CV og relevante referencer og oplysninger til personalekonsulent Helle Kristensen på mail: Helle.Kristensen@inwido.dk senest den 26. januar 2015.

Fabriksvej 4 . 9640 Farsø . Tlf. 98 63 24 44

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte produktionschef Michael Hejlesen på tlf. +45 61 20 22 16. Du kan finde mere information om Outline Vinduer på www.outline.dk

SIDE 27

Håndværker Boldrup Museum Nordjyllands Historiske Museum søger medarbejder med håndværks- eller landbrugsmæssig uddannelse til primært praktisk arbejde på Boldrup Museum. Stillingen er på 32 timer. Heraf er 18,5 timer i gennemsnit afsat til arbejde på Boldrup Museum og 13,5 timer til NJHM’s andre afdelinger. Find en nærmere beskrivelse af stillingen - arbejdsopgaver, løn m.m. - på museets hjemmeside, www.nordmus.dk Ansøgningen, uden bilag, mærket - Boldrup - sendes til historiskmuseum@aalborg.dk Ansøgningsfrist: fredag den 30. januar.

Nordjyllands Historiske Museum

TIL LEJE

HORNUM

Hus på landet 117 m . Husleje kr. 3.500,- + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje. Tlf. 40 68 32 43 2

LEJLIGHED I AARS

til leje pr. 1. april, 99 m2, pris 5850 kr. + forbrug Tlf. 20 29 55 28

Til leje i Aars pr. 1. marts

www.Himmerlands Biludlejning.dk

Leje af flyttebiler, alm. biler el. byens største flyttetrailere. Book online!

Tlf. 40 24 00 04

2 værelses stue lejlighed på 54 m2. Med nyere køkken og bad. 3.500,00 kr. + forbrug pr. mdr. Indskud 10.500,00. Tlf. 40 86 48 14

Villa Hans Egedesvej, Aars

Er du interesseret? Så send din ansøgning til HR-konsulent Helle Kristensen på Helle.Kristensen@inwido.dk eller til Outline Vinduer A/S, Fabriksvej 4, 9640 Farsø. Att.: HR-konsulent Helle Kristensen. Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 30. januar 2015.

produktionsledere til vinduesfabrik

Om Outline Vinduer A/S Outline Vinduer A/S er en af Danmarks førende producenter af energioptimerede vinduer og døre i træ og træ/alu til alle typer boliger. Alle produkter baserer sig på kvalitetshåndværk, designet og fremstillet i Danmark. Vinduer og døre skræddersyes efter kundens ønsker og behov og leveres med markedets hurtigste leveringstid på ned til 7 dage.

Nordjyllands Historiske Museum

BILLIG LEJE

F.eks. 100 m2 til kr. 2.000 + m. (op til 200 m2)

Ring 40 24 00 04 Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

Stor villa fra 1997 på 189 m2 beboelse og 43 m2 integreret garage udlejes snarest. Stueetage med hall, stue, køkken/alrum, værelse og soveværelse med walk-in closet samt badeværelse. Første sal med 3 værelser og badeværelse. Genveksanlæg installeret. Nem lukket have med sydvendt terrasse. Mdl leje kr. 10.000 plus forbrug. Indskud efter aftale. Kontakt tlf. 20 99 78 69

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARS AVIS når det skal være lokalt!


Aars Avis

SIDE 28

SUNDHED & VELVÆRE KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

KLINIK FOR FODTERAPI

• • • • • • •

Fodbehandling Nedgroede negle m.m. Aflastning og indlæg Salg af strømper/creme Betaling med dankort Indberetning til Sygesikring Danmark Tager på udebehandlinger

Jytte Baade Lyngberg Hjedsbækvej 332 9541 Suldrup

Tlf. 21 57 95 44

TIL LEJE

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen

Tlf. 98 62 13 40

14. JANUAR 2015

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Gatten

Gjæstgivergården 3 vær. lejlighed 82 m2, indflytningsklar nu. Husleje 4.000 kr. + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje. Tlf. 25 52 49 41

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

Privat praktiserende psykolog

LENE VILLUMSEN Cand.psych. autoriseret Viborgvej 27 - Strandby 9640 Farsø Terapi, supervision, undersøgelser 20 års erfaring

Tlf. 29 88 99 43

mellem 12.00-12.30 E-mail: flowerlene@gmail.com

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut

Rækkehus

Dejligt rækkehus i Vester Hornum udlejes Huset er på 80 m2 bestående af en stor stue og stort badeværelse, køkken m/ spiseplads og to værelser. Have og terrasse. Leje: kr. 3.500.- + forbrug. Depositum: 3 mdr. husleje.

Loppemarked top 4-f

18/08/04

8:35

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

TLF. 20 60 30 70

* A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

klip ud

Oprydning af skabe osv. lettere rengøring udføres. Tlf. 50 36 84 89

klip ud

...din lokale tryksagsleverandør: Aars Bogtryk & Offset

98 62 17 11

UDLEJNING Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk

Sælges: 12 duer, 20 kr. pr. stk. Tlf: 98 64 18 96 Sælges: Babysæt til Stokke højstol i farven Pale Pink. Så fin som ny. 150 kr. Tlf: 40 37 21 74 Sælges: Brænde. Tørt nåletræ, savet og kløvet, 300 kr./m. Tlf: 86 69 10 90 Sælges: Flotte terrierhvalpe, h.h.v. sort/hvid, sort/hvid/brun, hvid/brun. Far: Foxterrier, mor: Skotsk højlandsterrier. Begge køn, ormekur, født 7. nov. Pr. stk. 1.500. (Trend) Tlf: 23 92 11 97

AARS AVIS AARS AVIS FARSØ AVIS FARSØ AVIS FOLKEBLADET STØVRING FOLKEBLADET STØVRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Sælges: Gravhund. Ønsker du en køn, blid, kærlig seksårig præmieret stuehund, lille og sund gravhundepige - så ring. Sælges kun til hjemmegående. Tlf: 22 90 27 29

Sælges: Holmegårdslampe, Tivoli 600,-. Spisebord, massiv fyr, 8 stole 1200,-. Skibox m.tagbøjler BMW 500,-. Originale ScirocBortgives: Søde, meget selska- Købes: Flinteøkser og stenøk- cofælge 17”, nye dæk . Tlf: 29 34 14 69 belige killinger gives væk. Vant til ser med hul til skaft samt andre hund. Kan afhentes. ting fra stenalderen, f.eks. segl, Sælges: Hønekyllinger, 9 måneTlf: 98 63 19 70/22 62 27 22 mejsler, knive, dolke og pilespidder + 1 års høns, 9 stk. i alt. Stoser re kraftige, mange farver. Samlet Købes: Gasgruekedel Tlf: 98 37 33 46 kr. 320. Mamet til computer, ny, Tlf: 30 35 70 13 kr. 200. Sælges: Schabrador hundehvalKøbes: Dødsboer, flytteboer, Tlf: 98 64 57 67 pe (både mor og far er schæfer/ finere indbo, møbler, malerier, Konfirmationskjole, tæpper, lamper, ure, spejle, por- labrador blanding). Salgsklare Sælges: celæn, glas, fajance, figurer, sølv, 18/1-15. Kr. 2000.- incl. chip, Lucca Bride model. Str. 34, meguld, samlinger, nips, småting. vaccination, ormekur og regi- get flot. Nypris 2.300 kr. Sælges strering for 1.000 kr. Toppris betales kontant. Loppemarked kupon 4-f 18/08/04 8:23 Side 1 Tlf: 52 30 29 75 Tlf: 98 37 18 13 Tlf: 21 64 80 90

LOPPEMARKED til 101.262 husstande

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Kirkens Korshær

Genbrugsbutik Nørager Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90 Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:

Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Sælges: Nyere brugt AEG og Zanussi vaskemaskiner. Evt. levering. Tlf: 42 52 19 63 Sælges: Panasonic TV, fladskærm 37” m/sort glas TV-bord. Bosch vaskemaskine Classixx 6, 1/2 år gammel Tlf: 98 65 85 09/21 44 86 17 Sælges: Primo enghø og byghalm i små baller Tlf: 30 33 91 20 Sælges: Stort loppemarked i laden på Hverrestruplund, Eveldrupvej 41, 9620 Aalestrup. Lørdag og søndag Tlf: 21 56 02 11 Sælges: Stålskorsten 4 m. med inddækning på taget. Kan beses. Plastolietank, 7 år gl. ok. Tlf: 98 58 81 34 Sælges: Træ til brændefyr. Tørt og kløvet. Klar til brug. kr. 200,pr. m3. Tlf: 21 77 42 92 Sælges: Velholdt køkken sælges, incl. keramisk kogeplade og emhætte med motor på loftet. Kr. 3.500. Tlf: 29 26 63 67 Købes: Alt jern og skrot. Gode priser samt hurtig afhentning. Tlf: 25 47 13 12 Sælges: Brænde. gran kr. 200,pr. m. Løv fra kr. 295,- pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling.

Annoncen sendes til:

Tlf: 21 26 43 30

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Østhimmerlands Folkeblad, senest fredag 9.00 Refsnæsvej 8, 9293kl.Kongerslev Mrk.: »Loppemarked« Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

NEVE EDB

Annoncen må fylde op til 20 ord!

Sælges: Kønt, blankt damechatol, 106 x 93 cm, med skriveklap og 10 skuffer, 800 kr. Tretårnet potageske, 39 cm, 700 kr. Tlf: 98 68 31 32

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

KØB OG SALG

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

søger lejlighed 2 eller 3 værelses. SNAREST. Henvendelse 25 13 34 85

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Sælges: Grantræ. Kløvet og savet. Kr. 300,- pr. m. Evt levering. Tlf: 23 38 52 21

BLANDEDE

Ung mand i 40’erne

Side 1

Himmerlandsgade 103 C, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

FARVEKOPIER

Himmerlandsgade 53, 2. sal. 2-værelses, 50 kvm, 3900.- pr måned plus forbrug. Tlf. 23 26 90 11

Tlf. 40 31 29 65

Karina Levo

Kører også på udebehandling

Lejlighed til leje

Telefon:

Afsenders navn og adresse:


Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

M s a ’ rkservice d r a a g j ø H

Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53) FlytningPresning af gylleaf ...............575,minibig + wrapningpr. time Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfælder. presning og wrapning af rundballer

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Vesthimmerlands Maskinstation i Haubro havde i sidste uge stor succes med en kundeaften, hvor temaet var grovfoder. Ikke færre end 95 af firmaets kunder deltog.

Kundeaften på Vesthimmerlands Maskinstation blev en stor succes Ikke færre end 95 landmænd blev i sidste uge klogere på grovfoder Af Lars Lindberg Vesthimmerlands Maskinstation i Haubro slog i onsdags dørene op til et kundearrangement, hvor der var fokus på grovfoder. Ikke færre end 95 landmænd takkede ja til invitationen, så selv om de knap 100 mennesker ikke synede af meget i den store maskinhal, var succesen til at tage og føle på. Ikke mindst fordi kunderne også gik tilfredse fra arrangementet. - Vi er rigtig glade for fremmødet, og vi synes, det var dejligt, at så mange bakkede op om det, men vi

er endnu mere glade for, at kunderne følte, de fik noget ud af at komme, sagde Jesper Sørensen, der er direktør for Vesthimmerlands Maskinstation. Han fortalte videre, at mange blev hængende længe efter, at det officielle program var slut. - Jeg vil tro, vi var færdige ved halv elleve-tiden, men den sidste kunde gik først efter midnat, så han må i hvert fald have hygget sig, grinede Jesper Sørensen, som mente, det var lykkedes at ramme den rigtige balance mellem faglighed og hygge. - Der er ingen tvivl om, at de fremmødte blev klogere

på grovfoder, men det var også tydeligt, at de brugte aftenen som et socialt arrangement, hvor de fik hilst på hinanden og fik nogle gode snakke over bordet, så det var helt perfekt, sagde Jesper Sørensen. Aftenen var delt op i flere etaper, og imellem dem var der blandt andet tid til smørrebrød, lagkage og kaffe. På talerstolen stod tre grovfodereksperter, som øste ud af deres viden. Torben Frandsen talte ud fra sine erfaringer som planteavlskonsulent hos Agri Nord, imens Thomas Oye, der er rådgiver hos

kemivirksomheden BASF, fortalte om sprøjtning af majs, inden direktør for Danske Maskinstationer, Bent Juul Jørgensen, slog et slag for, hvorfor danske landmænd bør benytte sig af maskinstationerne. Det var anden gang, Vesthimmerlands Maskinstation kastede sig ud i en temaaften for sine kunder, men Jesper Sørensen forventer, at det vil blive en tilbagevendende begivenhed fremover. Første gang havde maskinstationen besøg af 78 landmænd, og med 95 tilmeldte i sidste uge synes interessen for disse temaaftener at være stor.

Styr på fup og fakta i den økologiske produktion SEGES har lavet nyt faktaark, der giver overblik Myter og fakta i en uskøn blanding. Det præger stadig debatten om den danske økologiske produktion. Selvom det røde økologiske Ø-mærke fylder 25 år i 2015, er debatten om produktionsformen stadig fyldt med forkerte antagelser blandet med fakta.  Det er forståeligt men en skam for debatten, mener

økologichef på SEGES, Kirsten Holst. - Der er sket meget med den økologiske produktion indenfor de sidste 25 år, så derfor er noget, der en gang var sandt, det ikke nødvendigvis mere. Det giver naturligvis en del fejlinformationer i debatten og det er forståeligt - men ærgerligt, siger Kirsten Holst. Hun mener, myter og

fejlagtige informationer skader en debat, hun ellers hilser velkommen. - Det er altid godt med debat, og den økologiske produktion i Danmark kan og skal kunne tåle, at man debatterer den, men det bliver noget rod, når ens udgangspunkt er forkerte oplysninger, siger Kristen Holst, og henviser til en del af den debat Ø-mærkets 25

års fødselsdag har skabt om klimaaftryk og udbytter i den økologiske produktion. For at få fakta på plads har hun og hendes kollegaer i økologiafdelingen på SEGES, der er en af landets største enheder for forskning og udvikling af økologi, lavet et faktaark, der behandler de oftest stillede spørgsmål.

Husk n e c n o ann til

Vort d a l b o b d n a L

Sælg dine dyr gennem


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 30

Gudstjenester Søndag den 18. januar 2015

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

Agri Nord inviterer til økonomiårsmøde Hvordan kom de nordjyske landmænd ud af 2015 – var der plus, minus eller et rundt nul på bundlinjen? Bliv klogere på det og meget andet, når Agri Nord inviterer til årsmøde i økonomi 4. februar. De aktuelle økonomital for de forskellige driftsgrene vil blive præsenteret efter de politiske og faglige beretninger. På formiddagens program er desuden oplæg ved Malthe Holst fra

Vrejlev Kloster, der vil fortælle omkring generationsskiftet på bedriften. Eftermiddagen er delt i to spor – et med fokus på kvæg og grovfoder og et om svin og slagsafgrøder. Her vil det blive muligt at høre flere detaljer om de økonomiske nøgletal, blive klogere på energioptimering og meget mere. Mødet er gratis, og alle er velkomne, men af hensyn til bespisning er tilmelding nødvendig.

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Arla vil over de kommende år udvide sin eksport til Afrika, men mejerigiganten vil samtidig tage hensyn til lokale landbrugssektorer og mejeriaktører.

Arla understreger sit ansvar i Afrika Vil vokse på en ansvarlig måde Arla vil øge sin nuværende forretning i Afrika syd for Sahara fra en årlig omsætning på cirka 650 millioner kroner til cirka 2 milliarder kroner i 2017. Det skal især ske gennem salg af mælkepulver og langtidsholdbar UHTmælk, som er efterspurgt af den hastigt voksende middelklasse i og omkring storbyerne. I dag sælger Arla produkter i Nigeria og Elfenbenskysten, men Arlas strategiske fokus er derudover rettet mod markederne i Ghana, Senegal, Congo samt en række lande i Østafrika. Arla ønsker ikke, at selskabets aktiviteter og vækstplaner i Afrika eller andre verdensdele har eller kan få negative konsekvenser for de lokale landbrugssektorer eller mejeriaktører. Derfor har Arla nu iværksat en række tiltag, der blandt andet skal sikre følgende: * Nødvendig omhu før og under salg af mælkepulver i udviklingslande for at undgå utilsigtede negative konsekvenser for blandt andre småproducenter og småbønder. * Overholdelse af OECD’s retningslinjer for Multinationale Selskaber samt FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv – i tillæg til Arlas eksisterende retningslinjer for god virksomhedsadfærd i overensstemmelse med FN’s Global Compact program. * Gennemførsel af due diligence processer forud for nye opkøb eller partnerskabsaftaler i udviklingslande, der skal sikre

efterlevelse af førnævnte retningslinjer, når Arla udvider forretningen i et udviklingsland. * Undersøgelse af eksisterende forretning i Elfenbenskysten og Nigeria for at sikre, at der ikke er eventuelle negative konsekvenser for lokale aktører i de lande samt offentliggørelse af undersøgelsens konklusioner inden 1. april 2015 (ifht Elfenbenskysten) og 1. maj 2015 (ifht Nigeria). - Flere og flere afrikanere efterspørger mejeriprodukter af en karakter, der ikke alle steder kan fremstilles lokalt i tilstrækkelige mængder. Vi tilbyder god ernæring gennem vores mælkepulver, og vi vil samtidig sikre, at vores forretning ikke har en utilsigtet negativ effekt for de lokale landmænd, siger Finn Hansen, der er koncerndirektør for Arlas internationale forretningsenhed. Arla har igennem længere tid rådført sig med blandt andre Mellemfolkeligt Samvirke, og det har bekræftet behovet for at sætte de nævnte tiltag i gang. - Arla tager disse aktive skridt, fordi det principielt er vigtigt for os og for vores andelshavere, at vi kan dokumentere overfor os selv og vores kunder og forbrugere, at vi gør tingene ordentligt også på det her område. Vi har modtaget og lyttet til en række konstruktive input fra forskellige NGO’er, herunder Mellemfolkeligt Samvirke, som har hjulpet os med at stille skarpt på dette, siger Finn Hansen. Mellemfolkeligt Samvirke roser Arlas tiltag, og har

høje forventninger til Arlas arbejde med at forankre en aktiv menneskerettighedspolitik i koncernen og offentligt redegøre for koncernens menneskeretsrisici og efterlevelsen af de internationale retningslinjer for virksomheders menneskeretsansvar. - Nøglen til at bekæmpe fattigdom og skabe global udvikling til gavn for alle er en mere ansvarlig og bæredygtig produktion af fødevarer. Derfor er det meget positivt, at Arla nu engagerer sig mere systematisk i at forstå og forhindre eventuelle utilsigtede negative effekter af koncernens forretning for for eksempel lokale bønders forretningsmuligheder og rettigheder, siger Mellemfolkeligt Samvirkes generalsekretær, Frans Mikael Jansen og tilføjer: - Det er rigtigt set af Arla, at tiden er inde til at understøtte koncernens gode intentioner med hårde data og know-how, når det kommer til at drive en globalt ansvarlig og rentabel forretning. Arla lægger an til at gå forrest i branchen, når det kommer til ansvarlighed. Det vil både koncernen og verdens fattigste kunne få gavn af. MS ser frem til at følge, hvorledes Arla vil gennemføre den nye linje og til at bistå med råd og vejledning i denne sammenhæng. Udover aftalen med Mellemfolkeligt Samvirke indgår Arla desuden i et projektsamarbejde med hjælpeorganisationen CARE Denmark om udvikling af den lokale mejerisektor i afrikanske lande.

Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke 9.30 Giver Kirke ingen Blære Kirke ingen Gislum Kirke ingen Vognsild Kirke 11.00 Haubro Kirke ingen Ulstrup Kirke 11.00 Gundersted Kirke ingen Veggerby Kirke ingen Sønderup Kirke ingen Suldrup Kirke 9.00 Bislev Kirke 11.00 Ejdrup Kirke 9.30 Løgstør Kirke 11.00 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke 9.30 Løgsted Kirke ingen Salling Kirke 9.30 Oudrup Kirke ingen Næsborg Kirke 11.00 Vindblæs Kirke ingen Ranum Kirke 9.30 Malle Kirke ingen Vilsted Kirke 19.00 Overlade Kirke 11.00 Farsø Kirke 9.00 Vester Hornum Kirke ingen Hyllebjerg Kirke ingen Flejsborg 10.30 Louns Kirke 9.00 Alstrup Kirke ingen Strandby Kirke 10.30 Ullits Kirke 9.00 Foulum Kirke ingen Svingelbjerg Kirke 10.30 Trængstrup Frimen. 10.00 Kgs. Tisted Kirke 10.30 Binderup Kirke ingen Durup Kirke ingen Rørbæk Kirke ingen Grynderup Kirke 9.30 Stenild Kirke 11.00 Brorstrup Kirke ingen Ravnkilde Kirke ingen Aarestrup Kirke 19.30 Haverslev Kirke ingen Aalestrup Kirke 10.00

Aars Landboauktion var i uge 2 tilført 9 SDM kælvekvier, 4600-4900, 1 RDM kælvekvie, 5300, 1 kry. kælvekvie, 5000, 8 kødkvæg, 3800-6900, 2 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 5400-6300, 12 kvier under 12 mdr. malkerace, 1000-2800, 14 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 4005000, 15 tyre over 3 mdr. malkerace, 1200-4300, 15 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 2800-6200, 26 tyre under 3 mdr. malkerace, 50-1600 og 10 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 600-3100 Omsætning: 291.300,00 kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 3 Basis 318,00 (331,08). SPF+Myc 323,00 (336,08). SPF 327,00 (340,08). Økologi 772,60 (767,45). UKtillæg 13. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,22 (5,31) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 31

CARE: Sæt handling bag de fine ord, Arla

Landbruget styrtbløder!

Flotte løfter må ikke blive tomme ord Arla vil tænke på menneskerettighederne, når koncernen går ind i fattige lande. Det varsler nye tider op til, at EU afliver mælkekvoterne i 2015. Stigende mælkeproduktion kræver nye forbrugere, og her er Afrika et oplagt valg. Væksten buldrer derudaf og sætter skub i middelklassen, som efterspørger flere mejeriprodukter i takt med, at indkomsten stiger. - Løfterne fra MS og Arlaaftalen kommer på det helt rigtige tidspunkt, hvor virksomheden har kig på nye markeder i Afrika. Bag den voksende middelklasse gemmer sig en landbefolkning, som lever i dyb fattigdom. De er allerede så pressede af de nuværende mængder mælkepulver, at deres egen mælk ryger i floden, når sul-

ten topper i regntiden, siger kommunikations- og advocacychef i CARE Danmark Marianne Haahr FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv foreskriver, at virksomheder ikke må spænde ben for de 48 menneskerettigheder. En af dem er retten til mad. - Det vigtigste er, at Arla sætter konkret handling bag løfterne. Vi vil ikke forhindre dem i at sælge produkter til en mælketørstig middelklasse i byerne, men det må ikke samtidig spænde ben for lokale mælkeproducenters kamp for overlevelse og frarøve dem retten til mad, understreger Marianne Haahr. CARE Danmark samarbejder med organisationen Billital Maroobe, som

repræsenterer 400.000 små mælkeproducenter i Vestafrika. Organisationen kæmper for bedre produktionsforhold for deres medlemmer, og at regeringerne i Vestafrika poster andet end småpenge i den lokale produktion. - Billig mælkepulver til bybefolkningen er bekvemt for politikerne. Det gør vælgerne og den politiske elite glade. De lokale mælkebønder er bange for, at kvoteophævelsen vil betyde aftaler mellem politikerne og den europæiske mejeriindustri om let og billig adgang til markederne uden at tænke på, hvordan det påvirker den lokale produktion. De har set den slags aftaler alt for mange gange før. Det er vigtigt at Arla ikke vil lade sig friste af hurtige aftaler

med negativ slagside, siger Marianne Haahr. CARE Danmark samarbejder med Landbrug & Fødevarer om at skabe dialog mellem små mælkeproducenter i vest Afrika og den europæiske mejeriindustri, herunder Arla, i anledning af kvoteophævelsen. - Det er sjældent, at de berørte fattige mælkebønder får lov direkte at tale deres egen sag. Mange udenlandske virksomheder laver aftaler med afrikanske regeringer på højeste niveau uden konsultation med befolkningen. Det vil vi rette op på gennem en rundbordssamtale den 19. marts i København, hvor vi ser på, hvad løfterne betyder ude i den afrikanske muld, siger Marianne Haahr.

Agri Nords kvægudvalgsformand, Jens Verner Pedersen, langede fra talerstolen på Agri Nords kvægårsmøde 8. januar kraftigt ud efter den danske kvælstofspolitik.

Danske landmænds græs er en maratonløber på pensionistkost Dansk kvælstofpolitik fik et nakkedrag af Agri Nord-formand 2014 var et rigtig godt græsår for de fleste danske mælkeproducenter, men på Agri Nords kvægårsmøde 8. januar pointerede udvalgsformand Jens Verner Pedersen, at der kun var tale om rekordudbytter i foderenheder, men ikke på proteinindholdet, da græsset har manglet kvælstof. - Dan Jørgensen har senere belært os om, at det er vores egen skyld. Når vi lader afgrøderne gro helt uhæmmet, så vil proteinindholdet jo blive for lavt på grund af fortyndingseffekten. Græsset burde have noget mere kvælstof! De nuværende normer svarer til at tildele en maratonløber samme mængde kalorier som en folkepensionist, lød budskabet fra Jens Verner Pedersen. Miljøområdet fik flere ord med på vejen af udvalgsformanden.

- På sidste årsmøde bad jeg statsministeren om en ny miljøminister i stedet for Ida Auken - og det fik vi! Det kunne dårligt blive værre, men det er ikke blevet væsentlig bedre med Kirsten Brosbøl i stolen. Der er masser af rod og fortsat bøvl med randzoner, bræmmer, vandplaner, grundvandsbeskyttelse med mere. Det er som om, hele miljøområdet bygger på modelberegninger, fordomme og tro men meget lidt fakta, sagde han og opfordrede samtidig til at deltage i drænvandsprøverne for at dokumentere den reelle udledning fra landbrugsjord. Begejstringen for ministrene var generelt til at overse. - Vi har desværre kun haft én fødevareminister i 2014, modsat 2013 hvor vi havde tre. Vi fik lov at beholde

Dan Jørgensen på trods af gentagne ministerrokader. Dan Jørgensen vil gerne mere dyrevelfærd, mere økologi, mere natur og mere fokus på danske kvalitetsfødevarer. Det sidste skal han have ros for, da han udskrev en konkurrence om Danmarks nationalret, og vinderen blev stegt flæsk med persillesov. Man kunne jo bare have spurgt en flok landmænd, hvad der smager godt, sagde Jens Verner Pedersen. Mælkeprisen er styrtdykket i løbet af 2014, og det var naturligvis også et emne på årsmødet. Teamleder for Agri Nord Kvæg, Rune Schaltz, påpegede dog, at gennemsnitsprisen i 2014 var på 3,1, hvilket der må siges at være en god pris. Flere af tilhørerne udtrykte bekymring for de økonomiske udsigter i 2015.

Der var mødt omkring 170 tilhører op til årsmødet. De genvalgte Jens Verner Pedersen til posten som formand for kvægbrugsudvalget. Der blev desuden valgt nye medlemmer til udvalget. Valgt er Thomas Madsen, Bjarne Nørskov Nielsen og Erik Riskjær. Dermed udtræder Brian Fruergaard Roed og Sussie Thulstrup Jensen ligesom en tom plads i udvalget blev besat. Til RYKs brugerråd blev Bøje Pedersen og Anders Thomsen valgt.

TIL LEJE Jord udlejes 30 ha. ager og 6 ha. permanent græs i Skivum udlejes. Tlf. 51 96 34 64

Henrik Dalgaard, der er byrådsmedlem og folketingskandidat for Konservative, og Knud Kristensen, der er borgmester i Vesthimmerlands Kommune, har en opfordring til finansminister Bjarne Corydon:

Den danske landbrugsmæssige stolthed er i forfald. Dansk landbrug står i dag overfor den værste krise i mere end 30 år, og hvad gør vi ved det? Tusindvis af arbejdspladser er i fare, og alle de gode milliardeksportkroner, der danner grundlaget for hele det danske velfærdssamfund, er med lynets hast ved at forsvinde ud af vores hænder. Det kræver handling her og nu! Det er meget muligt, der er en politisk dagsorden om, at landbruget kun er i vejen - det både sviner, lugter og alting ville være nemmere, hvis vi var det foruden. Det er fair nok - det er jo en politisk beslutning. Man kan bare fortsætte den finans- og miljøpolitiske kurs, denne regering har lagt, så er de 50 procent ”svageste” landbrug væk om fem år, og de 25 procent bedste ønsker ikke at blive grinet mere af og vælger selv at stoppe. Vi tror ikke på, at Danmark kan undvære erhvervet. Det er nu, finansministeren skal trykke på pauseknappen, inden det hele vælter. Man kan jo vælge politisk - at gøre dette rigtig kompliceret, som man plejer. Man kan nedsætte en ny kommission og task force

Henrik Dalgaard.

mig her og der - eller man kunne jo også gøre det, som en simpel bondemand fra Vendsyssel udtrykte det på krisemødet i mandags på Agerskov Kro. Alle landbrugsengagementer pr. 31/12 2014 nedsættes rentemæssig på den finansiering, der ligger i pengeinstituttet. Renten fastsættes til 1 procent over diskontoen i hele 20152018. Det vil give erhvervet tid til den omstilling, som sker i hele europæisk fødevareproduktion, og den danske regering kan finde ud af med sig selv, om man ønsker danske producerede varer. Det vil ikke koste den danske stat en eneste krone, men sikre 100 milliarder i eksport og skatteindtjening fra den afledte følgeindustri. Vi havner simpelthen i en uoverskuelig situation her i Nordjylland, hvis landbruget afvikles i den grad, som der vil ske, hvis ikke der handles. Fraflytning, tomme huse, arbejdsløshed og meget mere. Så Bjarne Corydon - vis din handlekraft ved at redde den danske statskasse og den stolte danske landbrugskultur nu.

Nyansat hos Agri Nord Henrik Højgaard er 1. januar tiltrådt som planteavlskonsulent hos Agri Nord. Henrik Højgaard kommer fra en tilsvarende stilling hos LandboNord i Brønderslev. Han har en baggrund som faglært landmand og var gennem en årrække selvstændig mælkeproducent. Han valgte at uddanne sig til jordbrugsteknolog og har siden 2011 siddet på rådgiverens side af bordet. Henrik Højgaard kommer med base på Agri Nords

kontor i Aars til primært at rådgive konventionelle mælkeproducenter om grovfoder. Han er 48 år og bor nær Hobro.

Henrik Højgaard - nyansat hos Agri Nord.

KØB OG SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 32

Familiedyrlægerne i Aars har slankekuren klar til dit kæledyr Overvægtige kæledyr risikerer sygdomme og tidlig død Mange danskere er ekstra opmærksomme på motion og sundhed her i månederne efter julebordenes glæder. Men faktisk burde vi være lige så opmærksomme på vores kæledyrs sundhed og vægt, fortæller den lokale dyrlæge Line Diemer fra Familiedyrlægerne Aars Dyrehospital. For op mod 30 procent af alle danske hunde og katte er faktisk overvægtige, og det bør man som kæledyrsejer gøre noget ved. - Ligesom mennesker kan vores kæledyr blive for tykke, hvis de rører sig for lidt og spiser forkert, og en overvægtig hund eller kat har nedsat livskvalitet og risikerer at få en række følgesygdomme, der kan forkorte deres levetid, siger Line Diemer, der forklarer, at sukkersyge og problemer med hjerte, luftveje, og led er sygdomme, som både mennesker og dyr risikerer at få, hvis de vejer for meget. - Vi har altid haft fokus på overvægt, men nu har vi struktureret forløbene med

konsultationer, for mange ejere har brug for en snak om udfordringer og dårlige vaner, som rent praktisk kan være svære at bryde, siger Line Diemer om baggrunden for at skabe en decideret slankeklinik hos Familiedyrlægerne i Aars. Klinikkens patienter bliver altid vejet, inden de tilses af en dyrlæge. Det er hensigtsmæssigt både i forhold til medicinering og i forhold til at opdage overvægt. Ejere henvender sig nemlig sjældent selv, fordi deres kæledyr har fået for meget på sidebenene. Men en hund, der halter på grund af slidgigt kan have god hjælp af et vægttab. - Overvægt gør på alle måde gigtproblemer værre. Problematikken er som hos os mennesker, men det er mange dyreejere ikke klar over, siger dyrlægen, som understreger, at ejerne jo gerne vil det godt. - Men det kan være misforstået godhed at give dyrene for meget mad, siger Line Diemer, der med slankeklinikken vil hjælpe ejerne til

at finde nye måder at være sammen med deres dyr på. Nok handler det om, at dyrene skal have færre kalorier, men det kan gøres på mange forskellige måder. - Hvis man bare giver dem halvdelen af deres mad, så kan det blive vanskeligt for

både hund og ejer. Slankefoderet giver hunden fornemmelsen af at få et fuldt måltid. Vi reducerer kalorieindtaget uden at dyret kommer til at mangle proteiner, vitaminer eller mineraler, siger dyrlægen. Valg af mængde afhænger af dyrets alder og akti-

vitetsniveau, og om det er steriliseret eller kastreret. Ud over fodervejledning tilbyder Familiedyrlægerne Aars Dyrehospital dybdegående rådgivning, opfølgende konsultationer under vægttabet samt førog efter-foto, som bliver lavet med specielle fotopaneler. Klinikken holder også fælles gåture, grillaftener og klubaftener med foredrag om vægttab, så slankeklubbens medlemmer kan få et fællesskab med andre hunde- og katteejere i samme situation.

Dyrlægen fortæller, at det kan være svært for ejere at se og erkende, at deres bedste ven er blevet overvægtig, men tommelfingerreglen er, at fingrene ser bedre end øjnene. - Hvis man ikke kan mærke hundens eller kattens ribben, når man føler den ned langs kroppen, er den for tyk. Tallene på badevægten kan man ikke altid regne med, og øjnene kan snyde, siger Line Diemer og tilføjer, at overvægtige dyr kan have tendens til at sove mere og være mindre aktive.

Familiedyrlægerne Aars Dyrehospital har slankekuren klar, hvis ”Mopper” er blevet lidt for rund.

Lefle for landbruget? Folketingskandidat for Venstre i Himmerlandskredsen, Per Bisgaard, Aalestrup, skriver:

Agri Nords virksomhedsrådgiverteam består fremover af set fra venstre Jacob Frey Hansen, Mike Timmermann, Carsten Aarup og Jørgen Cæsar Jensen.

Agri Nord udvider team af virksomhedsrådgivere Fremover vil teamet bestå af fire rådgivere Agri Nord udvider sit team af virksomhedsrådgivere idet natur- og miljøkonsulent Carsten Aarup og virksomhedsrådgiver Mike Timmermann bliver en del af teamet, der i forvejen består af to rådgivere. Rådgivnings- og udviklingschef i Økonomi, Henrik Eeg Knudsen, begrunder det med, at det generelt er blevet mere kompliceret at drive et landbrug og landbrugene bliver samtidig større. - Vi mener, at der i stigende grad er brug for strategiske rådgivere, som kan hjælpe med at styre bedriften og ikke udelukkende se på den

hardcore faglige rådgivning. Der er brug for virksomhedsrådgivere, der er uddannet til at diskutere bedriftens strategi med landmanden og se på udviklingsmulighederne, siger Henrik Eeg Knudsen. Carsten Aarup har på linje med de øvrige virksomhedsrådgivere taget DLBRs uddannelse inden for strategi og forretningsudvikling. - Min opgave er at udfordre landmanden, når det kommer til strategi, management og ledelse. Opgaven består først og fremmes i at analyse bedriften som enhver anden virksomhed og finde de ømme punkter.

Det sker blandt andet gennem interview med både landmanden, ægtefællen og de ansatte, siger Carsten Aarup. Han understreger, at virksomhedsrådgiveren både er afhængig af engagement fra landmanden og de ansatte på bedriften, men også de faglige rådgivere som kender bedriften. - Når vi er fået frem til hvilke områder, vi skal tage fat på, så er det vigtigt at lave en konkret køreplan og ikke mindst sætte tidshorisonter på. Det er ofte nemmest at sætte ting i gang men sværere at følge op og få det afsluttet – det er min opgave

som virksomhedsrådgiver, siger Carsten Aarup. Han kommer til at fungere som virksomhedsrådgiver på kvægbedrifter og fortsætter i øvrigt med at løse opgaver i Natur & Miljø sideløbende med rollen som virksomhedsrådgiver. Mike Timmermann er tidligere chef for Agri Nord Økonomi og var med til at etablere virksomhedsrådgiverteamet. Han bliver nu en fast del af gruppen og vil primært rådgive mælkeproducenter. De øvrige virksomhedsrådgivere i Agri Nords team er Jørgen Cæsar Jensen og Jacob Frey Hansen.

Vi vil ikke lefle for landbruget, sagde formanden for SF, Pia Dyhr Olsen kort før jul, og forleden udtalte fødevareminister Dan Jørgensen, S, at det er med vilje, at den danske regering bruger skrappere særregler end de øvrige EU-lande. Dansk landbrug er virkelig tvunget op i et hjørne af den røde regering. Landbrug & Fødevarer udsendte kort før jul en ny rapport, som viste at danske særregler koster danske landmænd og fødevareerhvervet mellem 3 og 5 mia. kr. mere end mindstekravet fra EU. Det kræver ikke den store universitetsuddannelse at konkludere, at disse særregler er med til at skade konkurrenceevnen, hæmme vækstmulighederne og ikke mindst reducere indtægtsmulighederne. Lisbet Bech Poulsen, der er fødevareordfører for SF, erklærer, ”at EU-direktiver er rammelovgivning, som skal udfyldes ud fra en mini-

mumsbetragtning. Når SF ønsker, at vi skal gå videre, så er det en politisk beslutning i Danmark”. Sådan. Det kan ikke gå for hurtigt med at få en blå regering, som fra starten vil arbejde for at lave retningslinjer mod overimplementering af EUregler og fokus på minimumsregler. Der er brug for en helt ny kultur. Landbrugserhvervet står overfor den største krise i årtier, så det er nu, der skal handles. De fire nuværende oppositionspartier må stå sammen om at skabe bedre rammevilkår for landbruget, således at der igen skabes vækst og udvikling i hele fødevareklyngen og i de følgevirksomheder, som servicerer hele erhvervet. Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har allerede fremsat et beslutningsforslag her kort før jul, som indeholder 16 konkrete initiativer, der kan øge eksporten, skabe mere vækst og beskæftigelse – i samspil med natur og miljø. Det kan desværre – med stor sikkerhed - ikke vedtages på den her side af et valg, så det kan ikke gå for hurtigt for statsministeren med at trykke på valgknappen.

Profile for Aars Avis

Ars 20150114  

Ars 20150114  

Profile for ugeavis
Advertisement