Page 1

Til samtlige husstande

88. årgang - Nr. 22

ONSDAG 28. maj 2014

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Tre børnehaver i Aars ønskes samles til en i 2017 Børnehavefusionen forventes at give en besparelse på 858.000 kr. Af Torsten Hansen Småbilklubben i Danmark udstiller køretøjer fra en svunden tid i Aars på lørdag.

Små biler på en kort visit i Aars Af Thorkil Christensen Q AARS: Hvis man er til små biler - meget små - som er mere end 30 år gamle og har en motor med en ydelse under 800 kubik, så bliver der noget at se på i Aars lørdag formiddag. Småbilklubben i Danmark har træf i Hornum og benytter lejligheden til at køre omkring Aars. Her vil 30-40 medlemmer af klubben udstille deres køretøj som mange husker som en kabinescooter eller en ”goggomobil”. I Aars er der

også ensusiaster som holder de små køretøjer vedlige. Bilerne udstilles i Himmerlandsgade, men kun i en times tid - inden køretøjernes ejere skal videre til Dansk Nutidsmuseum, hvor de skal besigtige samlingerne og have lidt til ganen at køre videre på. Men der er ingen tvivl om at paraden i Aars bliver et sjældent syn, som måske kan vinde minder om en svunden tid - fra dengang far var dreng - og bilerne var mindre end de moderne modeller man ser i dag.

BORGERMØDE ’Made In Denmark’ Tirsdag d. 3. juni kl 19.00

Messecenter Vesthimmerland Aars Handelsstandsforening, Messecenter Vesthimmerland, Aars Borgerforening, Aars Turistforening og Aars Erhvervsråd inviterer til borgermøde. • Knud Kristensen åbner borgermødet • Made In Denmark-teamet fortæller om golfeventen • Anna Oosterhoff fortæller om aktiviteter i kommunen • Borgerforeningen fortæller om markedsføring af Aars • Karina Højbjerg fortæller om aktiviteter i Aars • Nicolaj Holm fortæller om aktiviteter i Messecenteret Made In Denmark Golf er en fantastisk mulighed for at sætte Aars og Vesthimmerland på det globale landkort. Men intet kan lade sig gøre, hvis vi ikke arbejder sammen om at løfte opgaven.

QAARS: De forskellige politiske udvalg udarbejder i denne tid budgetønsker. Udvalget for Børn og Skole har som femteprioritet tanker om at lave en fusion af tre børnehaver i Aars. Forslaget går under navnet Børnehave Aars Vest. Tanken er at samle Troldehøjens 53 børn, Præstegårdsvejs 44 børn samt Lillevangens 71 børn. Samt en vuggestueafdeling med 2024 børn i alderen 0-2 år. I alt omhandler det cirka 200 børn. Dagtilbuddet skal være en del af udflytningen til projekt Aars Vest, hvor der ønskes samlet dagtilbud, skole, idrætsfaciliteter med mere. Ved at samle tre dagtilbud, bør der ses på stordriftsfordele i forhold til ledelse, lyder det i forslaget. I dag til-

Børnene fra Børnehaven Lillevangs udegruppe skal muligvis lege sammen med mange andre børn fra 2017.

deles der ressource i forhold til antal børn med ca. 64.000 kr. pr. barn. Beløbet inkluderer tid til ledelse. Ledelsestiden vil kunne optimeres ved en fusion, svarende til en stilling - ca. 480.000 kr.

Fusionen er blandt andet drevet af muligheden for besparelser. I dag har Børnehaven Lillevangen en udegruppe, da der ikke er plads til 71 børn. Udgiften hertil er 140.000 kr. pr. år. Lillevangen sidder

til leje med en årlig husleje på 274.000 kr. Lejemålet kan opsiges med virkning fra 1. februar 2017. Såvel Børnehaven Troldehøjen som Præstegårdsvej er i kommunale bygninger og de vil kunne sælges. Der forventes en energioptimering, mindre vedligeholdsudgifter samt besparelse på rengøring ved udflytning til ny børnehave. Samlet beløber det sig til ca. 250.000 kr. I alt en forventet besparelse på 1.144.000 kr. Herfra skal fratrækkes forældrebetalingen som udgør 25 procent. Netto forventes det at give en besparelse på 858.000 kr. Den nye børnehave forventes opført i 2015/2016, således at der kan ske indflytning 1. januar 2017. Anlægsudgiften skønnes at blive på 30,4 mio. kr.

Fredag - lørdag - søndag

ALLE

har vi fyldt et torv med børnetøj str. 56 (0 år) - str. 164 (14 år)

herre og dame

vindjakker

% 0 -3

Ta’ 3 betal for 2 (Få den billigste gratis)

HUSK FREDAG ÅBENT TIL KL. 22.00

TILBUDDET GÆLD FREDAG OG LØRD ER AG

Himmerlandsgade 84-86 · 9600 Aars Markedsvej 3 - 9600 Aars -Tlf. 96 37 76 00


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis

- egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 98 92 89 00 - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

FARSØ BEGRAVELSESFORRETNING Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24

Dødsfald Jens Fonnesbæk, Hans Egedes Vej 74, Aars, 47 år. Jens Fonnesbæk var født og voksede op i Støvring. I 1980 flyttede familien til Gundersted. Da Jens Fonnesbæk blev voksen, flyttede han til Aars, hvor han gennem årene har haft flere adresser. Jens Fonnesbæk begyndte at arbejde hos Unoform og kom derefter til NCO Kabel og Tråd. På et tidspunkt kom han til at regne på, hvor mange madpakker han skulle smørre resten af sit liv med det arbejde. Derfor besluttede han at ville uddanne sig. Han blev struktør og senere byggeteknikker i Horsens. Efter uddannelsen kom han til Ove Arkild i Randers. Derfra til SK Entreprise i Aalborg. I 2005 blev han tilbudt at blive leder og medejer af Nordkabel i Aars. Dengang var der otte ansatte. Han tog i mod tilbuddet og gjorde det rigtig godt. I dag beskæftiger firmaet 120 personer. Jens Fonnesbæk var altid meget passioneret med de ting han besluttede sig for at gøre. Det galt også med sport. Han spillede fodbold i mange år. Først i Støvring og Gundersted. Senere var han i Farsø, Aalborg Chang og på Aars IKs førstehold. I en periode var han også træner i Gundersted. Jens Fonnesbæk havde et meget roligt gemyt. Han benyttede sig hellere af latter som vej ud af problemerne frem for at blive vred. Familien betød altid meget for ham. Han kunne lide at krejle. Men var aldrig grådig, når det galt de dybere ting i livet. En af de få kampe han tabte i livet var kampen mod kræften. En sygdom der også havde taget både hans mor og far. Men Jens Fonnesbæk var taknemmelig over det liv han nåede at få. Jens Fonnesbæk efterlader sin ægtefælle Lotte Fonnesbæk, en datter og en søn.

Aftaler træffes gerne i hjemmet Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

Mindeord

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

VESTHIMMERLAND BEGRAVELSE

Jens Fiskers eftf. v/ Jens Møller

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse Nørrehedevej 5 9620 Aalestrup

98 64 18 69 Jens Møller

Annette Rolighed

Vi er der når du har brug for os

Himmerlandsgade 76 9600 Aars

98 62 58 69

Læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

På vegne af ledelse og medarbejdere i Nordkabel A/S og Gunnar Nielsen A/S, Aars, har vi modtaget følgende mindeord om Jens Fonnesbæk: Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelsen om Jens´ alt for tidlige død. Jens blev syg sidste efterår. Han kæmpede en hård kamp mod sygdommen, men måtte opgive lørdag nat, hvor han sov stille ind. Under hele sygdomsforløbet var Jens dybt engageret i sit firma og fulgte med lige til det sidste. Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Jens var en sjælden helstøbt person med fantastiske evner til at samle trådene og få alle ender til at nå sammen. Med stor dygtighed og overblik udviklede han fi rmaet Nordkabel til en af de største aktører i sin branche, med afdelinger i Aalborg, Randers, Viborg og Århus. Med sit altid gode og smittende humør var Jens meget vellidt og respekteret af os alle. Vi er mange, der vil savne Jens, og vore tanker og medfølelse går til Lotte, Marc og Mette i denne svære tid. Æret været Jens´ minde.

Bryllup Lørdag, 31. maj vies: Anne Nyboe Petersen, København, datter af Christine Upton-Hansen og Claes Allan Jonvald Petersen, Hillerød og Adam Brekling, tidligere Bjørnstrup nu København, søn af Lisbeth Blix Brekling, tidligere Bjørnstrup nu København og Anders Brekling, tidligere Bjørnstrup nu Slettestrand.

Runde fødselsdage

75

Birthe Nielsen, Østergade 32, Haverslev, torsdag, 29. maj.

70

Jens Bråten, Ll. Tingvej 7, Aars, torsdag, 29. maj. Jens Bråten blev født på Mols og voksede op i Thisted. Han uddannede sig til bibliotekar og fik ansættelse ved Københavns Kommunes Biblioteksvæsen. Senere arbejdede han i syv år som bibliotekar på Samsø og blev i 1978 ledende bibliotekar ved Aars Kommunes Biblioteksvæsen. I Jens Bråtens tid skete der en stor udvikling på biblioteksområdet med bl. a. edb, musikformidling og andet nyt. Her gik han i front i formidlingens tjeneste og var ikke bange for at prøve tingene af. Med udgangen af maj 2004 gik Jens Bråten på pension. Livet i lokalsamfundet har Jens Bråtens store interesse og han udgav i 1986 bogen ”Aars By og Sogns historie” som blev en stor succes. Senere fulgte han op med bøger om Tordenkalven, Kimbrerne, Kimbrerfesterne, Himmerlandske originaler og om egnens rakkere. Det blev også til en bog om Aars Biblioteks historie, og om aars Brugsforenings historie. Alle bøgerne er udgivet på eget forlag. Bråten-familien har et feriehus i den norske skærAbonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

28. maj 2014

Ugens portræt

Ydmyg - men kan også stå forrest... Der lyder rigtig mange rosende ord, når talen falder på Henrik Kruse. I torsdags besluttede byrådet i Vesthimmerlands Kommune med klapsalver at slette en lille del af Henrik Kruses stillingsbetegnelse. En lille del som uden tvivl betyder mere i lønningsposen. Henrik Kruse gik fra at være vicekommunaldirektør til at blive kommunaldirektør. Henrik Kruse beskrives som en meget interesseret og engageret leder. Han arbejder samvittighedsfuldt og laver altid en grundig research. Det kan man faktisk også se, når man gennemgår hans vej til posten som kommunaldirektør. Han er uddannet civiløkonom. Siden blev han direktionssekretær ved Frederikshavns Kommune. Derfra vicekommunaldirektør i Sejlflod Kommune og sekretariatschef i Ældreog Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Det blev springbrættet til Vesthimmerlands Kommune i 2008, hvor han blev vicekommunaldirektør. I første omgang flyttede familien til Aars. Men det lykkedes ikke at sælge det hus de boede i i Vodskov. Derfor tog de beslutningen og beholdt bopælen i Vodskov. Selv om han derfor ikke bor lokalt, så gør han en stor indsats for at lære kommunen at kende. Ofte bruger han pauser mellem møder og arrangementer, hvor han tager ud for at se på de lokale forhold. Han er reelt interesseret. Henrik Kruse er en arbejdsbi, og han gør meget for at kunne deltage i arrangementer og møder rundt om i kommunen, både tidligt og sent. Men familien bliver ikke glemt. Når der er møder om aftenen, så sørger han for at komme hjem og være ved familien den tid det er muligt. Inden han skal af sted igen. Samtidig så er han også en person der udnytter al den tid kan, når det gælder arbejde. Tiden mellem Vesthimmerland og Vodskov i bil bruges meget ofte til at få styr på aftaler og lave nye

gård. Her tilbringes mange ferier som giver Jens Bråten ny energi og gode naturoplevelser.

65

Niels J. Nielsen, Jyllandsgade 1, Haverslev, torsdag, 29. maj. Lokale meddelere: Jens Hejlskov, Haverslev, Mejlby Tlf. 98 65 42 82 E-mail: virkelyst@hejlskou.dk

Henrik Kruse - ny kommunaldirektør.

aftaler. Telefonen er ofte rødglødende, mens han kører bil. Telefonen kan også bruges til research, for eksempel når han skal holde tale. Hans taler er nemlig altid grundige og velresearchede. Umiddelbart er Henrik Kruse en person der viser ydmyghed. Men når han skal, så træder han i karakter. Den nye kommunaldirektør er også meget anerkendende over for sine medarbejdere, men han kan absolut også her træde i karakter der, hvis det er nødvendigt. I Vesthimmerland bestrider Henrik Kruse ikke kun titlen som kommunaldirektør. Han er også leder af plankontoret, der står for den overordnede planlægning i kommunen. Den stilling har han haft i mange år, og han passer den godt, fordi han er interesseret i udviklingen. Det betyder samtidig, at selv om han er embedsmand, så giver han gerne indspil til det politiske niveau i kommunen. Med al den tid han lægger i arbejdet, bliver der ikke meget tid til fritid. Men når det sker, så er det sammen med familien. Han slapper af med praktisk arbejde i og omkring huset og nyder de naturskønne omgivelser ved Hammer Bakker. Børnenes liv følges også, derfor skal der også være tid til en tur til Vildbjerg Cup og den slags.

65

Ester H. Bjørn, Stenildhøjvej 34 B, Aars, søndag, 1. juni.

65

Bodil Drejer, Gislumvej 10, 1. sal B, Aars, onsdag, 4. juni.

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 3

Ny film om Aars AARS: Der er gennem tiden fremstillet flere fi lm om Aars, men nu er en ny på vej - en reklamefi lm, som bl. a. fortæller om Messecenter Vesthimmerlands muligheder til messer, konferencer og events. Desuden præsenteres de muligheder der er for indbyggere og besøgende i byen - det vil sige lokale restauranter og cafeer, stemningen

i byen og ikke mindst butikslivet med gode indkøbssteder. - Flmen vil være en oplagt inspirationskilde for tilflyttere, turister og andre gæster som ikke kender området, siger direktør Nicolai Holm, Messecenter Vesthimmerland, som har indgået samarbejde med et nordjysk fi rma omkring udarbejdelsen.

† Vi har alt for tidligt mistet en god ven og kollega

Jens Fonnesbæk Aars, den 25. maj 2014.

Henrik og Janni

AL OPMÆRKSOMHED i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Asta Madsen

AL OPMÆRKSOMHED på min fødselsdag frabedes. Alfred Nielsen, Søttrup

I anledning af vor 25 års bryllupsdag vil det glæde os meget at se familie, venner og naboer til nogle hyggelige timer lørdag den 21. juni kl. 12.30 i gildesalen på Havbrovej 54 i Hornum. Tilmelding senest den 10. juni på tlf. 98 66 18 48. Med venlig hilsen Conni og Karsten Kjær

Vores gode ven

Jens Fonnesbæk

Min elskede hustru vor kære mor, svigermor, mormor og farmor

er stille sovet ind med familien ved sin side.

Jytte Ødum Laurberg

Vi vil gemme alle minderne

* 15. august 1938 er stille sovet ind Farsø, den 26. maj 2014 Tak for alt du har været og gjort for os

Asger Torben Astrid og Per Martin Tilde Sophie og Anders Begravelsen finder sted fra Farsø Kirke lørdag den 31. maj kl. 10.00

† Vor kære ven og nabo

Jens Fonnesbæk er alt for tidligt taget fra os. Du vil altid være i vor hjerter.

Jens Fonnesbæk * 13. april 1967 Aars, den 25. maj 2014 Langt oppe i himlen i det fjerne er der en varm og kærlig stjerne, den er sendt fra vores hjerter op til dig og hvisker stille: Vi elsker dig

† Vi har alt for tidligt mistet vores afholdte direktør og gode kollega

Jens Fonnesbæk Aars, den 25. maj 2014.

Nordkabel A/S

Lotte Marc og Mette Begravelsen finder sted fra Aars Kirke lørdag den 31. maj kl. 11.00

† Vi har alt for tidligt mistet vores gode ven og kollega

Jens Fonnesbæk Vi har alt for tidligt mistet vores kære bror, svoger og onkel

Aars, den 25. maj 2014.

60 år

i anledning af vores guldbryllup frabedes venligst.

Lone og Kenneth Rasmus, Robert

Ulrik og Mette Caroline og Mathilde

Vi har alt for tidligt mistet vores elskede mand og far

Al opmærksomhed Lis og Jørgen Krogh

Læge Gerhard Seth Sørensen LUKKET fredag d. 30. maj og fredag d. 6. juni.Hjertelig til lykke med dagen Poul. Kærlig hilsen SonjaTil lykke - 60 år

Indsamling til loppemarked Lions Club Aars har løbende indsamling af effekter til sit årlige loppemarked. Har man effekter (kun brugbare ting, ikke tøj), som man vil skænke til Lions loppemarked, kan man blot ringe på tlf. 40 83 34 08 (Poul Poulsen), hvorefter afhentning vil blive arrangeret, eller benyt vores container på genbrugspladsen i Aars

Til lykke med fødselsdagen, tirsdag den 3. juni. Med venlig hilsen Børn, børnebørn og svigerdøtre

www.aarsfrikirke.dk

Gunnar Nielsen A/S

Jens Fonnesbæk * 13. april 1967 Aars, den 25. maj 2014 Din hjælp og tanker vi altid fik Nu mindes vi dig fra tiden der gik Trods sygdom du humøret og modet bevarede Vi takker for alt du har været

Per og Berit Simon, Rikke og Kasper

† Vi har mistet vores vellidte direktør og kollega

Jens Fonnesbæk Aars, den 25. maj 2014.

Personalet hos Nordkabel A/S

på »Bjerget« i Ertebølle torsdag d. 5. juni kl. 14.00 Pladsen åbner kl. 14.00 med musik af »Ertebølle Spillemændene«

Vor fantastiske ven

Jens Fonnesbæk

Vor kære mor, svigermor og farmor

“Fonne” er alt for tidligt taget fra os.

GERDA KIRSTINE MADSEN

Du vil altid være i vor tanker Der bliver tomt uden dig

* 26. februar 1938 er stille sovet ind efter lang tids sygdom Nørager, den 19. maj 2014 Du vil altid være i vore hjerter Børn, svigerbørn og børnebørn Bisættelsen har fundet sted

Majbrit og Jørgen Hanne og Brian Anne-Birthe og Kurt

Grundlovsmøde

Kl. 14.15: Velkomst v/Ertebølle Borgerforening Kl. 14.30: Folketingsmedlem Karsten Lauritzen holder Grundlovstalen Kaffe, te, øl, vand og kage kan købes på pladsen. Herefter hygge, samvær og musik. Alle er velkomne! Arr.

Ertebølle Borgerforening


Aars Avis

SIDE 4

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de Àeste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde ¿ndes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R

Tilbud for borgere med Kol, Hjertekar sygdom eller Diabetes

Advokatvagt i Aars Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. torsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse

Vesthimmerland Kommune tilbyder fortsat rehabiliteringsforløb. Henvisninger til sensommer og efterårsholdene modtages gerne inden sommeren. Tilbuddene foregår på Sundhedscentret i Farsø. Deltagelse på holdene kræver en henvisning fra din læge.

KIRKENS BESØGSTJENESTE Få en besøgsven - eller bliv besøgsven Er du interesseret - Kontakt: Marianne Jensen, koordinator, tlf. 98 62 11 84

www.aarskirke.dk www.aarskirke.dk

Skivum Beboer- & Idrætsforening

SPÆNDENDE LOPPEMARKED Skivum Forsamlingshus Ældrerådgiverne inviterer ældre over 65 år

Ønsker du bedre sundhed og lavere vægt?

28. maj 2014

WeekendLørdag 7. + 8. kl. 10-17 10.00 - 15.00 1/6juni – Kl.

På jagt i naturens spisekammer

Ledige pladser på Små Skridt hold onsdag den 18. juni kl. 10.15 – 12.15 på Plejecenter Højgården i Farsø. Møde hver 14 dag i 3 måneder og derefter månedlige møder i et år. Tilmelding på sundhedscenter@vesthimmerland.dk eller 99 66 82 00 senest den 4. juni. Se mere på www.sundhedscentervesthimmerland.dk

M E D D E L E L S E R

Prisaftale på briller Vesthimmerlands Kommune indhenter tilbud på prisaftale på briller til pensionister. Se mere på www.vesthimmerland.dk/Erhverv/Udbud

Ændring af husdyrbrug • Hestbækvej 54, 9640 Farsø Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug • Aalborgvej 55, 9670 Løgstør Afgørelsen kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

12. juni kl. 14 - 16 Uhrehøje Plantage Naturbasen, Farsøvej 95 med naturvejleder Karin Winther Tilmelding nødvendig på: 2075 3764 5158 3847 2224 4081 Sara Ipsen Helle Yde Thomsen Bente Justesen

Høring af miljøgodkendelse af husdyrbrug • Hødalen 4, 9600 Aars Ansøgning med bilag kan ses på www.vesthimmerland.dk/ afgoerelser

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Pædagog til A-klasserækken Brænder du for at arbejde indenfor specialområdet? Send straks en ansøgning til Farsø Skole. Ansøgningsfrist: 2. juni 2014. Lærer Skolereform og lykkelige omstændigheder giver os mulighed for at ansætte 6 lærere - vi glæder os til at se en ansøgning fra dig. Ansøgningsfrist: 6. juni 2014 kl. 12.00. Frisk og engageret ergoterapeut til specialområdet Terapeutteam søger en frisk og engageret ergoterapeut til varetagelse af træning af borgere på kommunens bo- og beskæftigelsestilbud under psykiatri- og handicapafdelingen. Ansøgningsfrist: 10. juni 2014. Skolepædagog Ullits Skole søger pr. 1. august 2014 en pådagog på fuld tid indtil videre for skoleåret 2014/15 med mulighed for forlængelse. Ansøgningsfrist: 11. juni 2014.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Overlade Byfestløb Onsdag den 28. maj kl. 18 Opvarmning kl. 17.45 Ruten er på 5 km. Trille-/gåtur på 3 km. Tilmelding på motion@over-lade.dk med navn og fødselsdag eller på selve dagen. 1.-6. klasse, ungdom og voksne: 60 kr. Trille-/gåtur: 30 kr.

Gavespil

Kørsel til læge/speciallæge Kørselskontoret har lukket fredag den 30 maj i forbindelse med Kr. himmelfartsdag, samt torsdag den 5 juni (grundlovsdag) Ved akut behov for kørsel til læge, bestiller man selv taxi og kan efterfølgende, hvis man har bevilling sende kvittering og dokumentation til Sundhedsforvaltningen, Himmerlandsgade 27 9600 Aars.

Effekter indsamles langs vejene i Vegger og Skivum fredag 6/6. Der kan også aÁeveres i Skivum Forsamlingshus fredag 6/6 kl. 16.00-21.00. For afhentning af effekter kontakt: Knud Ottosen (98 666280) Heidi Nielsen (40 114598)

Torsdag den 29. maj kl. 14 i Overlade hallen (dørene åbnes kl. 13) Digital Postkasse

Pølsevognen åbner også kl. 13.00

Mød medarbejdere fra Borgerservice, og få hjælp til din digitale postkasse.

Vel mødt til Overlade Byfest!

Den 1. november 2014 får alle borgere i Danmark over 15 år en digital postkasse. Fra den dag bliver en stor del af breve fra det offentlige kun sendt til den digitale postkasse. For at hjælpe alle godt i gang, arrangerer Borgerservice i samarbejde med bibliotekerne i Vesthimmerlands Kommune informationsmøder om Digital Post. Informationsmøderne er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. Biblioteket i Farsø Tirsdag den 3. juni kl. 13.00 - 17.30 Biblioteket i Løgstør Onsdag den 11. juni kl. 13.00 - 17.30 Biblioteket i Aalestrup Onsdag den 18. juni kl. 13.00 - 17.30 Biblioteket i Aars Onsdag den 25. juni kl. 13.00 - 17.30 Har du brug for personlig hjælp, medbring legitimation og NemID. Kl. 13.00 og kl. 16.00 afholdes der informationsmøde. Herefter er der hjælp til at: • Oprette en digital postkasse • Få en NemID og sikre, at den ikke kun kan bruges til din netbank • Forstå, hvad den digitale postkasse er for noget • Give en af dine nærmeste læseadgang til din digitale postkasse, så de kan holde sig orienteret på dine vegne • Anmode om fritagelse fra Digital Post I september og oktober afholdes der lignende arrangementer, hvor vi også besøger Hvalpsund, Gedsted, Hornum, Ranum samt alle kommunens plejecentre. Læs mere om digital post på www.vesthimmerland.dk/digitalpost

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Kulturarvsbussen ruller igen... Lørdag 14. juni med start kl. 9.00 Til udvalgte kulturhistoriske seværdigheder i Vesthimmerland. Startsted: Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, Aars. Vi forventer at være tilbage i Aars ca. kl. 17.00. Turledere: Broder Berg og Bjarne Henning Nielsen. Prisen er 175 kr. for medlemmer og 210 kr. for ikke medlemmer. Der holdes frokostpause undervejs, og vi sørger gerne for en let frokost til 50 kr. Billetter kan købes til såvel bustur som frokost på www.himmerlandsbilletten.dk, på bibliotekerne eller på Vesthimmerlands Museum. Se mere om arrangementet på www.vmus.dk


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 5

Når hjelmen passer lige på en... 1100 motorcykelentusiaster fra det meste af Norden var i weekenden samlet til Aars Touring Clubs 36. MC-træf.

MC-træf i Aars med 1100 feststemte AARS: Aars Touring Club havde i weekenden inviteret til klubbens 36. MC-træf, og ikke færre end 1100 motorcykelentusiaster havde sagt ja tak til det tilbud. Allerede torsdag begyndte de første grupper - primært bikerne fra Sverige, Norge og Tyskland - at slå telt op på klubbens store græsplæne, og fredag gik det for alvor løs. Lørdag kulminerede træf-

fet blandt andet med koncert af U2-coverbandet Die Herren, som kickstartede en fest af dimensioner. Lørdag nat gav motorcykelfolket den så meget gas, at bartenderne i lange perioder blot kunne lade fadølsfustagerne løbe, så snart de var åbnet, og 18 minutter senere kunne de vride halsen om på en ny. Til trods for at 1100 mennesker i mere end én forstand

vred gashåndtaget i bund, forløb træffet uden ballade, og det glædede naturligvis Aars Touring Clubs formand, Per Thorsø. - Vi havde en fantastisk weekend, og vi kan kun være tilfredse. Vi havde godt vejr, glade gæster og et setup, som bare fungerede, og så oplevede vi ingen ubehagelige optrin, så vi er stolte og glade, sagde Per Thorsø, som dog erkendte, at han var

Lørdag eftermiddag blev der givet gas i teltlejren, og om aftenen blev festen flyttet indenfor.

noget brugt ovenpå en hård weekend. - Vi blev først færdige med at rydde op søndag aften, men jeg tror til gengæld heller ikke, man kan finde seks ølkapsler på plænen nu, så den del synes jeg, vi har gjort godt. Nu skal vi lige slappe af et par dage, inden vi skal gøre status på salg af mad og drikkevarer, men jeg er ret sikker på, at det ser fornuftigt ud, sagde Per Thorsø.

Borgmester Knud Kristensen truer med at melde sig ind i Aars Touring Club, når han kan få medlemsskab nummer 100. Han har i øjeblikket ingen motorcykel, men han har faktisk kørekortet.

Der var ikke langt imellem lædervestene med opfindsomme klubnavne.

OK holder fest Nu er bolden givet op til billig benzin

fodbold Gratis Select0 kunder til de første 10 på fredag!

Det fejrer vi med en GRATIS Select-fodbold til de første 100 kunder fredag den 30/5 fra kl. 10.00. Du kan også få et OK Benzinkort - og mere end 670 steder at tanke billig benzin og diesel.

Års, Markedsvej 3


Aars Avis

SIDE 6

GRUNDLOVSMØDE I ROSENPARKEN torsdag den 5. juni kl. 17.00 Taler ved museumsdirektør Broder Berg, Aars og folketingskandidat for Venstre, Per Bisgaard, Aalestrup

Borgermøde skal bringe stoltheden frem i Aars Fire foreninger indbyder til debatmøde om golf-event Af Torsten Hansen

Alle er velkomne Efterfølgende, kl. 18.30, spisning og underholdning i pavillonen. Lækker buffet – optræden af Arosiakoret, Aars og en række dygtige sangere og musikere fra egnen. Pris 150 kr. Tilmelding til Lene Christensen, Rosenparkens pavillon senest onsdag den 4. juni på tlf. 22 79 92 64 el. 98 64 22 69

28. maj 2014

- Vi skal vise, at vi er stolte af Aars, når de tusindvis af gæster kommer til området i august i forbindelse med golfturneringen Made In Denmark, siger direktør i Messecenter Vesthimmerland og handelschef hos Aars Handelsstandsforening Nicolaj Holm. Stoltheden er lettere at vise, når man samtidig føler, at man ved hvad der foregår, og det er der nu mulighed for at få samlet op på.

Tirsdag, 3. juni arrangeres et borgermøde i Messecenter Vesthimmerland, hvor Aars Erhvervsråd, Aars Borgerforening, Aars Handelsstandsforening og Messecenter Aars selv vil fortælle om deres planer, og samtidig lade turistchef Anna Oosterhoff og repræsentanter fra Made In Denmark, orientere om, hvilke planer de har. Borgermødet lægger dog også op til, at borgerne kan spørger ind og selv komme med gode ideer til, hvad der skal foregå.

- Vi skal skabe en folkefest, og det gør vi gennem en række aktiviteter de forskellige dage, siger Nicolaj Holm. Ud over aktiviteter i Himmerlandsgade, så har Messecenter Aars sørget for at få en interessant kunstudstilling til Aars. - Vi har fået mulighed for at udstille 40 Asgar Jorn værker, siger Nicolaj Holm. Ud over det har messecentret også planer om at arrangere en ”Bierfest”.

- Vi skal vise golfgæsterne, at vi er stolte af Aars, siger direktør Nicolaj Holm, Messecenter Vesthimmerland.

www boostingbusiness www.boostingbusines g s.dk dk k kontakt@boostingbusiness.dk @boostingbusin g

Mange medlemmer af Lions Club Aars var i sidste uge ude og aflevere 427 buketter til forretninger og virksomheder i Aars-området.

Lions Club i Aars solgte 427 buketter MAGASINER FLYERS HJEMMESIDER FOLDERE PLAKATER LOGODESIGN BANNERE BEACHFLAG ROLL-UPS

AARS: Medlemmerne af Lions Club Aars var i sidste uge ude med 427 buketter blomster til byens forretninger og virk-

G AS GIV DEN

E OedNenLproIfeN io s s nel m

g n i n s ø l b e w R SKIDEGODE VI E

TIL DET!

Himmerlandsgade 150 | 9600 Aars | Tlf. 20 30 65 43

somheder, samt til private borgere. De mange buketter er købt af forretningerne og virksomhederne.

Ældresagen på tur til Hanstholm AARS: Sommerudflugten i 2014 arrangeret af Ældre Sagen i Aars går onsdag, 11. juni til Hanstholm, hvor lokale guider er klar til at fremvise turens seværdigheder. I Hanstholm kører bussen til Bunkermuseet,

hvor det overordnede tema er ”Atlantvolden” - kæden af befæstningsanlæg fra Nordnorge til Sydfrankrig, her iblandt Hanstholms, som Hitler beordrede opført i april 1940. Over middag køres til

Overskuddet fra salget er øremærket til at forebygge misbrug af euforiserende stoffer, øl og spiritus, blandt de unge. Lige nu arbejder Lions Club Aars på et stort arrangement til efteråret, i tæt samarbejde med skoler, socialforvaltning og politi, også kaldet SSP.

Hjardemål Klit Kirke, indviet 1895 for at give Hjardemål Klits beboere en rimelig afstand til kirkebetjening. Datidens udkantsbeboere boede så langt ude, at de fi k først fi k elektricitet i 1950’erne. Herefter køres til Kirsten Kjærs Museum med bl.a. kunstmuseet, der rummer en stor samling af malerier og tegninger af Kirsten Kjær (1893-1985).


Aars Avis

28. maj 2014

Ny bog af Michelle Kristensen fra Aars AARS: Michelle Kristensen, der i dag bor i København, men stammer fra Aars, har skrevet sin tredje bog om sundhed. Titlen er ”MH Bootcamp 6:1”. Fredag, 13. juni arrangeres bogreception i samarbejde med Spar Nord. Netop denne dag har interesserede mulighed for at købe bogen til favørpris og samtidig få bogen signeret af den populære fremadstormende erhvervskvinde. Sidste gang Michelle Kristensen afholdt bogreception blev en kæmpesucces, hvor Spar Nords lokaler var fyldte og folk stod i flere meter lang kø for købe den eftertragtede bog - og samtidigt få bogen signeret af Michelle. På under 1 timer var alle bøgerne revet væk, så denne gang har Michelle lovet at medbringe flere bøger i håb om alle får mulighed for at erhverve et eksemplar.

Sundhedsekspert Det lokale bysbarn er fast skribent på bladet IForm og er tilknyttet Go´Morgen Danmark som sundhedsekspert. I bogen præsenterer hun flere kendte personer, som har lagt krop til hendes træning og kostændringer, herunder minister Manu

Michelle Kristensen er aktuel med sin tredje bog. Der holdes bogreception i Spar Nord Aars fredag, 13. juni. (Foto: Joachim Wichmann).

Sareen, skuespillerne Camilla Bendix og Marie Bach Hansen, Rasmus Botoft, studievært Lisbeth Østergaard og erhvervsleder Christian Stadil. Endvidere er Michelle Kristensen også en af de

kendte danskere, der i forbindelse med det store kommende golfarrangement i Gatten ”Made in Denmark” farvelægger en stol til fordel for børnecancerfonden. Gennem de seneste par år er Michelle Kristensen blevet særdeles lokalkendt, idet hun i Aars og omegn har haft knap 400 personer med på de populære bootcamps, som består af et ni ugers forløb med gennemgang af kostprincipper, der holder blodsukkeret i ave, samt effektive træningsprogrammer der fungerer i almindelige menneskers liv. I den nye bog introducerer hun 6:1 princippet, som går ud på at kickstarte sit vægttab med en ugentlig fastedag, som omvendt betyder, at der også er plads til lidt af det søde. Med hjælp fra den udgivne bogs kostplaner, opskrifter og træningsprogrammer kan man lave eller videreføre sin egen bootcamp og mærke de fantastiske resultater på egen krop. Succesen for den populære Aars-pige ser ud til at fortsætte. De populære bootcamps kører nu flere steder i landet. Herudover er Michelle Kristensen også tit ude i foreninger, virksomheder, institutioner osv. for at holde foredrag.

Et sikkert lokalt valg når tingene ikke går din vej Din bil Dit

SIDE 7

ANLÆGSGARTNER MED HAVE/HANDYMAND • Havedesign - nyanlæg og ændringer • Belægningsarbejde - terrasser, indkørsler m.v. • Klipning af græs - renovering og nyanlæg af plæner • Mosbehandling - plæneluftning • Alm. havearbejde, klipning af hæk • Fældning og ophugning af træer • Algebehandling - fliser og tag • Rensning af tagrender • Kalke og male, - mur- og træværk • Småreparationer • Vintertjeneste For re yderlige l å spørgsm HØR RING OG e! r nærme

Keld Engemand Anlægsgartner

Pasni din ha ng af v væks e i hele tsæso nen til fast pris

HIMMERLANDS VIKAR, HAVE- OG HJEMMESERVICE Tlf. 99 98 97 40 www.himmerlandsvikarservice.dk

Din forskærm

ene hjul

Dit andet hjul

E7H>¤EG:4?GóF’;=H?B:F>“E@8ÕLI8EG<?;¤=E8B:I8AFGE8 Skal vi se på dine forsikringer, før du kører? Vi er tæt på dig og kender de lokale forhold. Derfor kan vi tilbyde en god dækning og en god service – til en meget fornuftig pris. %<A:B:49G4?8G@¤78 &’>4AI<F4@@8AÔA789E8@G<?ó hvad du kan spare ved at skifte til os.

Peter Poulsen 27 79 88 09

96 19 45 00

å dig · Tæt p rådet o r e m · Kend åelse l forst g a · Lok in dækn · God s pri er · Gode ufo Book rp e mø ligte t de nde nu Thyparken 16 - 7700 Thisted - www.thistedforsikring.dk !


Aars Avis

SIDE 8

28. maj 2014

Dansk Folkeparti førte an i Venstre-afklapsning Også i Aars fik Dansk Folkeparti et kanonvalg, men Venstre fik klø

Af Lars Lindberg AARS: Søndag havde 6.807 vælgere mulighed for at stemme til Europaparlamentsvalget i Messecenter Vesthimmerland i Aars, og cirka halvdelen af dem valgte at udnytte deres stemmeret. Af dem satte knap hver tredje krydset ud for Dansk Folkeparti, og det sikrede partiet en lokal fremgang på hele 17,2 procent. Af de 521 ekstra krydser i

forhold til sidste parlamentsvalg snuppede valgets helt store stemmesluger, Morten Messerschmidt, langt størstedelen fra Venstre, der ovenpå formandens bilagssager oplevede et katastrofevalg i alle valgkredse. I Aars gik Venstre knap 20 procent tilbage, men også Konservative, Socialdemokratiet og SF fik en ordentlig lussing, imens Radikale Venstre, Liberal Alliance og Folkebevægelsen mod EU opnåede lige holdt skindet på næserne. Ingen helt lokale kandidater opnåede valg til parlamentet, men takket være Morten Messerschmidts personlige supervalg trak han partifællen Rikke Karlsson fra Støvring med til Bruxelles. Det sætter i øvrigt Messerschmidts popularitet i perspektiv, at han fik 465.758 stemmer, mens Rikke Karlsson fi k 9.205. Ole Christensen fra Brovst opnåede takket være et flot valg også en plads i Europaparlamentet, da S-kandidaten fik 26.970 personlige

Dansk Folkeparti stjal ved søndagens valg i Aars så mange vælgere fra Venstre, at ordensmagten på et tidspunkt kiggede forbi - der var nu blot tale om et rutinebesøg.

stemmer, hvilket placerede ham på en 12.-plads blandt de 100 danske kandidater.

Brian Olsen fra Løgstør og Jørgen Grøn fra Aars stillede begge op for Folke-

bevægelsen mod EU, men ingen af dem opnåede valg. Bedst gik det for Jørgen

Grøn, som opnåede 1.115 personlige stemmer, imens Brian Olsen fik 595.

Vi formidler dit budskab med en iøjnefaldende

reklame

Kontakt os for et uforbindende tilbud! Stemmeprocenten i Aars var på cirka 50 procent, så der var ikke kø i Messecenter Vesthimmerland.

Arbejdsklausuler kan komme på tale senere Forslag blev sendt til bearbejdning i udvalg Af Torsten Hansen

Aars Bogtryk & Offset Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk Brochurer • Brevpapir • Visitkort • Kuverter • Fakturaer • Logoer

AARS: SF, Socialdemokraterne, Radikale og Dansk Folkeparti havde forberedt sig godt, inden de fremlagde et forslag for byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Ifølge forslaget skulle kommunen indføre arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. - Vi er naturligvis ikke ligeglade med løn og arbejdsvilkår, og vi kan se, at andre kommuner går forrest. Derfor ser vi frem til at få en bred opbakning, sagde Pernille Vigsø Bagge (SF), da hun fremlagde forslaget. Forslaget vakte dog ikke umiddelbart begejstring i Venstre og Konservative. Men hos begge partier var der dog åbninger, der gav SF og de andre forslagsstillere håb. - Jeg må sige, at det er svært

at se, hvor langt forslaget rækker, og hvor meget det omfatter, sagde borgmester Knud Kristensen (C). Han blev fulgt op af partifællen Hans-Jørgen Kastberg, er ligesom borgmesteren er entreprenør. - Hvordan skal jeg undersøge om virksomhederne opfylder kravene, indledte han, men var dog meget imødekommende, da han fortsatte: - Jeg synes vi skal lave en skabelon for, hvordan vi gør det. - Jeg tror det bliver en stor byrde at følge op på, supplerede Per Bach Laursen (V). Den del havde Pernille Vigsø Bagge forberedt sig på. - Der er kommuner i Danmark, som har indført denne type klausuler. Heriblandt Gentofte, der jo er konservativt ledet, sagde hun og prik-

kede dermed til de borgerliges modstand. Modstanden stoppede dog ikke. Venstre og Konservative argumenterede for, at det ville være afgørende, hvordan forslaget var sammensat. - Nu er det sådan, at det forslag vi har lagt frem, stort set er en kopi af det de har vedtaget i Gentofte, svarede Pernille Vigsø Bagge og antydede dermed, at den konservative sjællandske kommunes klausul også burde kunne bruges i den konservativt dominerede Vesthimmerlands Kommune. Hun kun dog glæde sig over, at byrådet besluttede at sende sagen over til formanden for beskæftigelsesudvalget. Her skal det bearbejdes og fremlægges for byrådet til efteråret.


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 9

â&#x20AC;?Organiseret Byggeriâ&#x20AC;? pĂĽ arbejdsplads i Aars sin tømreruddannelse i forĂĽret. Tømrermester Hans J. Kastberg ser ogsĂĽ positivt pĂĽ fagforeningsbesøget pĂĽ byggepladsen. - Vi har en fĂŚlles interesse i at samarbejdet mellem ďŹ rmaerne, de ansatte og fagforeningen fungerer godt, og vi har ikke noget at skju-

3F Midtfjord aďŹ&#x201A;agde besøg ved skolerenovering

le. Jo bedre samarbejde, des bedre resultat til glĂŚde og gavn for alle, understreger ømrermesteren i Aars. Foruden byggearbejdspladserne i Aars aďŹ&#x201A;agde de fem hold besøg i Løgstør, Nibe og Hornum som led i kmpagnen â&#x20AC;?Organiseret Byggeriâ&#x20AC;?.

. CYKLER . EL-SCOOTER . SCOOTER REPARATION AF ALLE MĂ&#x2020;RKER

Ă&#x2026;BNINGSTIDER: Tirs.-ons.-tors. kl. 11-17 ¡ Mandag og fredag efter aftale

AARS: Med 18 medarbejdere og mellem 7000 og 8000 kvadratmeter arbejdstelt som beskyttelse mod vind og vejr hører tømrerďŹ rmaet Hans J. Kastbergs arbejdsplads - Ă&#x2DC;stermarkskolen i Aars - til de mere avancerede af slagsen. Hertil kommer, at Hans J. Kastberg har ikke fĂŚrre end otte lĂŚrlinge og dermed er blandt de arbejdsgivere, som gør en indsats for at uddanne dygtige hĂĽndvĂŚrkere. Det kunne reprĂŚsentanter for 3F Midtfjord og Byggekartellet med egne øjne forvisse sig om, da de som led i kampagnen â&#x20AC;?Organiseret byggeriâ&#x20AC;? tirsdag besøgte byggepladsen i Aars og ďŹ k en snak med indehaver Hans J. Kastberg og ďŹ&#x201A;ere af ďŹ rmaets ansatte. - En af de store udfordringer er, at vi skal have uddannet ďŹ&#x201A;ere dygtige hĂĽndvĂŚrkere, siger nĂŚstformand Alex Pedersen, 3F Midtfjord. 12.000 unge vil gerne have en uddannelse. Flere ďŹ rmaer burde ligesom Hans J. Kastberg tage opgaven alvorligt og dermed yde et bidrag til, at vi ogsĂĽ i fremtiden kan fĂĽ uddannet ďŹ&#x201A;ere hĂĽndvĂŚrkere og 

Takket vĂŚre 7000-8000 kvadratmeter teltoverdĂŚkning kan hĂĽndvĂŚrkerne arbejde uafhĂŚngigt af vind og vejr. Her nĂŚstformand Alex Pedersen, 3F Midtfjord, tømrerformand Søren Mathiasen, direktør Hans J. Kastberg, og organisator Jacob HestbĂŚk, 3F Midtfjord, foran en del af overdĂŚkningen. dermed skaffe kvaliďŹ ceret arbejdskraft. Tømrermester Hans J. Kastberg, Aars, giver 3F-nĂŚstformanden ret. - Behovet for dygtige uddannede hĂĽndvĂŚrkere er stĂŚrkt stigende, og hvis vi ikke straks tager fat pĂĽ den udfordring, vil østeuropĂŚiske hĂĽndvĂŚrkere vinde indpas pĂĽ endnu ďŹ&#x201A;ere danske virksomheder, understreger Hans J. Kastberg. PĂĽ millionprojektet med Ă&#x2DC;stermarkskolens renovering var to Kastberg-medarbejdere, lĂŚrling Kristian Rold, Aars, og Morten Mousten, Aars, godt tilfreds med at fĂĽ besøg af de to 3F Midtfjord-medarbejdere. - Det er kanon, at fagforeningen dukker op pĂĽ arbejdspladsen. Jeg var sĂĽ sent som mandag aften inde pĂĽ 3F Midtfjords hjemmeside

for at søge nogle oplysninger. Nu kan jeg fü direkte svar pü mine spørgsmül om

        #" !$ 

Nyt Syn Aars - AnlÌgsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Alex Pedersen og Jacob HestbÌk, begge 3F Midtfjord, für en snak med lÌrling Kristian Rold og tømrer Morten Mousten, begge Aars.

Stort maleri i salen fĂĽr lov at blive hĂŚngende AARS: Siden december 2013 har gĂŚster, der kom i Vesthimmerlands Musikhus Alfa i Aars, kunne glĂŚde sig over det store maleri, som har titlen â&#x20AC;?Det Heleâ&#x20AC;?, og som pryder den bagerste vĂŚg

%   

Nyt Syn er en frivillig kĂŚde af danske optikere - vores konkurrenter er kapitalkĂŚder med udenlandske ejere

â&#x20AC;?Det heleâ&#x20AC;? har fundet sit hjem i musikhuset i Aars i den store sal. Oprindeligt var det meningen, at støtteforeningen â&#x20AC;?Alfa`s Vennerâ&#x20AC;? i en kortere periode ville leje maleriet, men efterhĂĽnden syntes alle, at det bare hørte til i huset. SĂĽ â&#x20AC;?Vennerneâ&#x20AC;? gik i gang med at skaffe kapital til køb

akkord, prislistekursus og andre tilbud, siger Morten Mousten, som fuldendteVIDSTE DU?

Formand for â&#x20AC;?Alfa`s Vennerâ&#x20AC;? Ejner Larsen og kunstneren bag â&#x20AC;?Det Heleâ&#x20AC;? Peter Max-Jakobsen ved overdragelsen af maleriet i Vesthimmerlands Musikhus.

Af Hanne Grabowaf maleriet, og med hjÌlp fra Vesthimmerlands Kunstforening, som donerede et større beløb, og Alfa`s Venner selv ydede et større beløb, og man blev enige med kunstneren Peter Max-Jakobsen om en pris, blev der mulighed for at købe maleriet.

I torsdags havde â&#x20AC;?Alfa`s Vennerâ&#x20AC;? inviteret til ofďŹ ciel overdragelse af maleriet fra støtteforeningen til Vesthimmerlands Musikhus. Formanden for â&#x20AC;?Alfa`s Vennerâ&#x20AC;? kunne med glĂŚde overdrage den ďŹ&#x201A;otte gave til husets ledelse og bestyrelse. Han sagde blandt andet i sin tale, at eftersom maleriet er blevet til i Aars, pĂĽ Vesthimmerlands Kunstmuseum, var det meget naturligt, at det skulle ďŹ nde sit faste hjem i Aars. Peter Max- Jakobsen var ogsĂĽ til stede, og sammen med sogneprĂŚst og kunstelsker Troels Laursen fra Ullits causerede de sammen omkring maleriet og gav de fremmødte en god forklaring pĂĽ, hvorfor kunstneren netop havde malet det pĂĽ den mĂĽde. GĂŚsterne der var mødt op i â&#x20AC;?Alfaâ&#x20AC;? denne eftermiddag kunne ogsĂĽ glĂŚde sig over en ny udsmykning af ďŹ&#x201A;otte billeder pĂĽ vĂŚggene i den store foyer. Det er 14 litograďŹ er af forskellige kunstnere trykt pĂĽ Hjørrings GraďŹ ske VĂŚrksted.

Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

INGE-MARIE GATTEN

Nu ogsĂĽ med online booking! www.imgatten.dk

Nu igen Ă&#x2026;BENT for tilgang

Tandbehandling Med hjertet pĂĽ rette sted!

Himmerlandsgade 68, 1. sal â&#x20AC;˘ 9600 Aars â&#x20AC;˘ tlf. 98 62 29 90 tandlaege@imgatten.dk â&#x20AC;˘ www.imgatten.dk


Aars Avis

SIDE 10

28. maj 2014

TV-PROGRAMMER ONSDAG 28. MAJ 05.15 06.15 06.40 07.10 12.25 12.55 13.25 17.50 18.00 18.30 20.00 20.40 21.20 21.30 22.00 00.00 00.05 00.50

Stuarts skæbnedag Der er noget i luften Hairy Bikers i Sydindien Formiddagsprogrammer Skattejægerne Kender Du Typen? Eftermiddagsprogrammer TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Spise med Price Signe og de andre mødre Det Søde Sommerliv - Hyldeblomstsaft TV Avisen med Sporten Efter Brylluppet. Dansk dramafilm fra 2006 OBS Kystvagten Natfjernsyn

06.00 06.30 11.25 12.00 12.20 13.20 16.00 16.05 17.30 18.00 20.00 22.15 22.55 23.30 00.05 00.35

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Byg et liv på landet Eftermiddagsprogrammer Nyhederne Cykling: Giro d’Italia, 17. etape, direkte Giro d’Italia: Studiet Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Jubilæumslandskamp: Danmark Sverige, direkte Nyhedsblok Hele Danmarks hjemmebane efter kampen Specialtjenesten Station 2 Politirapporten Natfjernsyn

TORSDAG 29. MAJ 04.55 Ud i naturen - Sommerfærd mod Nordpolen 06.05 Der er noget i luften 06.30 Hairy Bikers i Argentina 07.00 Formiddagsprogrammer 12.15 Skattejægerne 12.45 Danmarks skønneste sommerhus 13.15 Hammerslag 13.45 Eftermiddagsprogrammer 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Bonderøven 20.30 Søren Ryge præsenterer 21.00 00’erne tur/retur: 2002 21.30 TV Avisen med Sporten 21.50 Hævnen. Dansk spillefilm fra 2010 23.45 Taggart: Vindere og tabere 00.55 Laurel Canyon. Amr. drama 02.30 Natfjernsyn

06.30 11.25 12.00 12.15 12.50 14.00 14.05 16.00 16.05 17.30 18.00 20.00 20.45 21.45 23.55 00.45

Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Giro d’Italia: Studiet Cykling: Giro d’Italia, 18. etape, direkte TBA Cykling: Giro d’Italia, 18. etape, direkte Nyhederne Cykling: Giro d’Italia, 18. etape, direkte Giro d’Italia: Studiet Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Fantastiske fund Station 2 The Next Three Days. Amr. thriller-drama fra 2010 Elementary Natfjernsyn

FREDAG 30. MAJ 05.20 06.15 06.40 07.10 08.00 12.25 12.55 13.25 13.55 15.30 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25

Det perfekte rovdyr Emmerdale Hairy Bikers i Argentina Jamies Storbritannien Formiddagsprogrammer Skattejægerne Danmarks skønneste sommerhus Hammerslag i København Mord på hjernen Skatteøen Store forretninger TV Avisen Auktionshuset TV Avisen med Sporten og Vejret Disney Sjov Hvem var det nu vi var TV Avisen med Vores Vejr Agent 007 - The World Is Not Enough 23.25 Cape Fear. Amr. thriller 01.25 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.25 12.00 12.20 13.15 14.05 14.30 16.00 16.05 17.30 18.00 20.00 20.55 22.45 23.20 00.45

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Byg et liv på landet Hva’ bruden ikke ved Giro d’Italia: Studiet Cykling: Giro d’Italia, 19. etape, direkte Nyhederne Cykling: Giro d’Italia, 19. etape, direkte Giro d’Italia: Studiet Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Klipfiskerne Click. Amr. komedie fra 2006 med bl.a. Adam Sandler Best of Bremen The Man. Amr. actionkomedie Natfjernsyn

LØRDAG 31. MAJ 05.40 06.10 06.35 07.30 09.00 09.30 10.00 10.50 12.30 13.30 14.00 15.00 15.45 17.30 18.30 18.58 19.05 20.00 20.40 21.25 23.00 00.30 02.10 03.40 05.40 06.10 06.35 07.30 09.00 10.00 10.55 11.00 11.45 12.45 14.30 15.10 16.45 18.30 19.00 19.30 21.00 21.40 21.45 22.15 00.15 01.15 02.55 03.40

Midt i naturen - Australien Emmerdale Det vilde Afrika - Turkana-søen De store katte. Naturserie fra BBC. 3 afsnit Sådan er det skøre sind Det er helt sort Store forretninger Mord på hjernen Ved du hvem du er? Hofretter: Fredensborg Slot Guld på godset En ny begyndelse Præsidentens datter. Amr. romantisk komedie fra 2004 Hvem var det nu vi var TV Avisen med Sporten og Vejret Held og Lotto Tæt på tigeren. Naturserie fra BBC fra 2008 Danmarks bedste bonderøv Downton Abbey. Eng. dramaserie fra 2013 Kriminalkommissær Barnaby: Listetyven Miss Marple: Det caribiske mysterium Jack Driscoll - den mystiske ildebrand Water Rats. Aus. krimiserie. 2 afsnit De heldige helte

06.00 09.00 10.00 10.30 11.05 12.00 12.20 13.10 14.00 14.30

Midt i naturen - Australien Emmerdale Det vilde Afrika - Etiopien De store katte. Naturserie fra BBC. 3 afsnit Flådens historie Den store dag OBS Downton Abbey Guld på godset Inspector Morse: Dødelig søvn Danmarks bedste bonderøv HåndboldSøndag: Final4 bronzekamp (m), direkte Junglebogen - jagten på abernes skat. Amr. eventyrdrama fra 1994 TV Avisen med Sporten og Vejret Ankomster til festforestillingen Festforestilling i anledning af H.K.H. Prinsgemalens 80-års fødselsdag 21 Søndag Sporten Essendrop & Eliten med Nicklas Landin Die Hard - Mega Hard. Amr. actionthriller fra 1995 Skyggespil. Eng. thrillerserie fra 2011 Mørkets gerninger De heldige helte Natur til hele banden

06.00 09.00 09.55 10.30 11.10 12.00 12.10 13.00

16.00 16.05 17.30 18.00 18.10 18.20 18.25 19.00 19.30 19.45 20.00 21.00 22.55 23.25 01.05 04.00

13.35 14.10 14.30 16.00 16.05 17.30 18.00 18.10 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 22.45 23.35 00.35 01.30 02.00

Morgen TV - mest for børn Dyrepasserne. 2 afsnit Go’ appetit Det gode brød Tinas sommerkøkken Nyhederne Hvem vil være millionær? Dong Giro d’Italia: Studiet Cykling: Giro d’Italia, 20. etape, direkte Nyhederne Cykling: Giro d’Italia, 20. etape, direkte Giro d’Italia: Studiet Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit forårsvejr Danmarks dejligste badehoteller Nyhederne Regionalprogram LørdagsSporten Rundt på gulvet. Dansk underholdning Meet the Parents. Amr. komedie fra 2000 Best of Bremen Final Call. Amr. thriller fra 2004 med bl.a. Kim Basinger Catch Me If You Can. Amr. komedie-drama fra 2002 Nyhederne og Vejret Morgen TV - mest for børn Dyrepasserne. 2 afsnit Go’ appetit Det gode brød Tinas sommerkøkken Nyhederne Lyden af lørdag Vejen til Brasillien: Australien Ecuador Vejen til Brasilien: Mexico - Grækenland Giro d’Italia: Studiet Cykling: Giro d’Italia, 21. etape, direkte Nyhederne Cykling: Giro d’Italia, 21. etape, direkte Giro d’Italia: Studiet Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit forårsvejr Fotofælden Nyhederne Regionalprogram Det vilde Brasilien En ægte mand. Amr. romantisk komedie fra 2008 Carsten Bang: Plukker kameler Klipfiskerne Station 2 Specialtjenesten Natfjernsyn

DR 2 ONSDAG 28. MAJ 06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 18.05 18.45 19.35 20.00 20.20 22.00 22.30 23.00 23.50 01.20

DR2 Morgen med DR2 Nyheder Madmagasinet Bitz & Frisk Detektor DR2 12.00 - Nyheder DR2 undersøger Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder 24 timer vi aldrig glemmer Kaskelothvalens verden Caféen Tidsmaskinen om bryllupper Sagen genåbnet Nak & Æd - et vildsvin Deadline Milliardærernes løfte Dokumania Natfjernsyn

08.00 08.05 12.00 12.10 12.40 18.00 18.15 18.45 19.35 20.00 20.30 20.55 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00

DR2 8.00 - Nyheder Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Frank går efer magten Eftermiddagsprogrammer DR2 18.00 - Nyheder 24 timer vi aldrig glemmer Kaskelothvalens verden Caféen Pind og Holdt i USA Europamestrene Mothers and Daughters Rytteriet Partiets mand Nak & Æd - en råge Deadline Natfjernsyn

TORSDAG 29. MAJ

FREDAG 30. MAJ 08.00 08.05 12.00 12.10 12.40 18.00 18.15 18.45 19.35 20.00 21.50 22.00 22.30 23.00 23.45 01.30

DR2 8.00 - Nyheder Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder DR2 undersøger Eftermiddagsprogrammer DR2 18.00 - Nyheder 24 timer vi aldrig glemmer Indiens fede børn Caféen Bobby. Amr. drama fra 2006 med bl.a. Anthony Hopkins Tidsmaskinen Nak & Æd - krebs Deadline 60 Minutes Den smukke spion Natfjernsyn

LØRDAG 31. MAJ 07.30 Nyheder fra Grønland 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.01 Ewan McGregor på vaccinevejen 09.00 Formiddagsprogrammer 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.05 Salman Rushdie og fatwaen 13.00 Eftermiddagsprogrammer

SØNDAG 1. JUNI 06.30 Dokumania 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.01 Ewan McGregor på vaccinevejen 09.00 Formiddagsprogrammer 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.05 Chavez - diktator og frelser 13.00 Eftermiddagsprogrammer 17.15 Vi skal over i nat 19.00 Helt hysterisk. 2 afsnit 20.00 Dem der gør os fede 20.50 River Cottage 21.00 Scott & Bailey 21.45 Per Stig Møller 22.30 Deadline 23.00 I hænderne på al-Qaeda 23.50 Natfjernsyn

DR1 lørdag kl. 20.40: “Downton Abbey” Terence Sampson har stjålet et kærlighedsbrev, der kan resultere i en kongelig skandale.

MANDAG 2. JUNI

18.45 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.55 00.50

DR2 Morgen med DR2 Nyheder Pessimisterne - jagten på lykke DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder 24 timer vi aldrig glemmer Kampen om magten Den store vandring Caféen Spin Helvedes helte DR2 undersøger Nak & Æd - en kanin Deadline Iran før revolutionen Iran - A-bombe for en hver pris Natfjernsyn

TV2 lørdag kl. 20.00: ”Rundt på gulvet” Lars Hjortshøj er styrmand, når seks af Danmarks sjoveste mennesker kommer ”Rundt på gulvet”.

TIRSDAG 3. JUNI 06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 17.00 18.01 18.45 19.35 20.00 20.30 21.00 22.30 23.00 23.55

MANDAG 2. JUNI 05.15 06.15 06.40 07.10 12.30 13.00 13.30 14.00 17.50 18.00 18.30 20.00

22.30 00.05

Midt i naturen - Australien Emmerdale Hairy Bikers i Belgien Formiddagsprogrammer Skattejægerne Danmarks skønneste sommerhus Hammerslag på Frederiksberg Eftermiddagsprogrammer TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Danmarks skønneste sommerhus Vesterhavet Må vi komme med? Bildsøe i Brasilien TV Avisen med Horisont og Sporten Mord i Wales: Pigen i Marsken Natfjernsyn

05.15 06.15 06.40 12.30 13.00 13.30 14.00 15.35 17.05 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 21.55 22.20 22.30 00.00

Midt i naturen - Australien Emmerdale Formiddagsprogrammer Skattejægerne Danmarks skønneste sommerhus Hammerslag - Skagen Mord på hjernen Hun så et mord. 2 afsnit Store forretninger TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Kender Du Typen? Hofretter: Château de Cayx Kontant TV Avisen Madmagasinet Bitz & Frisk Sporten Beck: Det japanske Shungamaleri Natfjernsyn

20.30 21.00 21.30

06.00 06.30 11.25 12.00 12.20 12.50 13.40 14.30 15.15 15.50 16.20 20.00 20.50 21.25 22.00 22.40 23.35 00.05

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Have haves Byg et liv på landet Den hemmelige millionær Stor, større - megafamilier Alarm 112 CPH Lufthavnen Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Dicte. Dansk krimiserie Sommer i Tivoli TV2 Listen Nyhedsblok Krop umulig! Station 2 Politirapporten Natfjernsyn

TIRSDAG 3. JUNI 06.00 06.30 11.30 12.00 12.20 12.50 13.45 14.30 15.15 15.50 16.20 20.00 20.50 21.25 22.00 22.40 23.15 00.00 00.55

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Have haves Byg et liv på landet Den hemmelige millionær Stor, større - megafamilier Alarm 112 CPH Lufthavnen Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Grillfeber Station 2 tur/retur Razzia - Skat rykker ud Nyhedsblok Station 2 Politirapporten Dags Dato: Mega-familier Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

TV3

17.50 Danske Vidundere: Døndalen 18.10 Londons naturhistoriske museum 19.10 Nattens fortrolighed 20.00 DR2 Tema: Brød 22.30 Deadline 23.00 Partiets mand 23.25 Louis Theroux: børn på medicin 00.25 Om Shanti Om 03.05 Natfjernsyn

06.30 11.30 12.00 12.30 17.00 18.01

TV2 fredag kl. 20.00: ”Klipfiskerne”

DR2 Morgen med DR2 Nyheder Horisont Pessimisterne - jagten på lykke DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder 24 timer vi aldrig glemmer Europamestre Den store vandring Caféen Det sejler - Slagteriet i Hanstholm Nak & Æd - en gås Dokumania Deadline Det som ingen ser Natfjernsyn

DR1 søndag kl. 22.15: “Die Hard - Mega Hard ”

TV2 søndag kl. 21.00: “En ægte mand”

ONSDAG 28. MAJ 05.50 Supersize VS Superskinny 06.40 Ekstremt fed UK 07.25 Real Housewives of Beverly Hills 08.10 The Kardashians 09.10 Grimm 10.10 Redningskvinder 11.15 Fra Skrot til Slot 12.10 MasterChef Grill 13.10 For lækker til love 14.05 The Kardashians 15.10 Paradise Hotel 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 MasterChef Grill. 2 afsnit 20.00 Bones 21.00 NCIS 22.00 Paradise Hotel 22.50 For lækker til love 23.45 Natfjernsyn TORSDAG 29. MAJ 05.50 Supersize VS Superskinny 06.40 Ekstremt fed UK 07.25 Real Housewives of Beverly Hills 08.10 The Kardashians 09.10 Grimm 10.10 Redningskvinder 11.15 Fra Skrot til Slot 12.10 MasterChef Grill 13.10 For lækker til love 14.05 The Kardashians 15.10 Paradise Hotel 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 MasterChef Grill. 2 afsnit 20.00 Familien fra Bryggen 21.00 For lækker til Kbh 22.00 Paradise Hotel 22.50 24: Live Another Day 00.45 Natfjernsyn FREDAG 30. MAJ 05.50 Supersize VS Superskinny 06.40 Ekstremt fed UK 07.25 Real Housewives of Beverly Hills 08.10 The Kardashians 09.10 Grimm 10.10 Redningskvinder 11.15 Fra Skrot til Slot 12.10 MasterChef Grill 13.10 For lækker til love 14.05 The Kardashians 15.10 Paradise Hotel 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 MasterChef Grill 19.00 Hjemme hos Gordon Ramsay 20.00 Men in Black. Amr. sci-fi komedie fra 1997 22.00 Big Daddy. Amr. komedie fra 1999 med bl.a. Adam Sandler 23.50 My Boss’s Daughter. Amr. romantisk komedie 01.30 Natfjernsyn LØRDAG 31. MAJ 05.40 Fra Skrot til Slot 06.25 Når samlermani bliver en besættelse 07.10 Monster In Law. 2 afsnit 07.55 Formiddagsprogrammer 12.00 MasterChef Grill. 4 afsnit

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!

16.00 How I Met Your Mother. 4 afsnit 18.00 Bones 19.00 NCIS 20.00 Men in Black II. Amr. sci-fi komedie fra 2002 21.45 Riddick. Amr. action sci-fi thriller fra 2004 00.00 Employee of The Month. Amr. romantisk komedie fra 2004 02.15 Natfjernsyn 06.15 06.35 07.25 09.05 11.00 13.10 14.05 16.05 17.00 18.00 20.00 21.00 22.50 00.50 01.45 02.35 03.20 04.55 05.40 06.35 07.20 10.05 11.05 12.05 13.05 14.00 15.05 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 01.15 02.10 03.05

SØNDAG 1. JUNI How I Met Your Mother Alle tiders barnepige. 2 afsnit According to Jim. 4 afsnit Big Daddy. Amr. komedie Employee of The Month. Amr. romantisk komedie fra 2004 Two and a Half Men. 2 afsnit How I Met Your Mother. 4 afsnit Hjælp - mit hus skal sælges Familien fra Bryggen 24: Live Another Day. 2 afsnit Luksusfælden Jeff, Who Lives at Home. Amr. komedie fra 2011 How I Met Your Mother. 4 afsnit NCIS Bones Grimm Brian’s Song. Amr. drama According to Jim. 2 afsnit MANDAG 2. JUNI Supersize vs Superskinny Ekstremt fed UK Formiddagsprogrammer Redningskvinder Fra Skrot til Slot MasterChef Grill For lækker til love The Kardashians Luksusfælden Bones NCIS MasterChef Grill. 2 afsnit Ramsay’s Kitchen Nightmares US 24: Live Another Day The Blacklist Riddick NCIS Bones Natfjernsyn

TIRSDAG 3. JUNI Supersize vs Superskinny Ekstremt fed UK Formiddagsprogrammer Redningskvinder Fra Skrot til Slot MasterChef Grill For lækker til love The Kardashians Luksusfælden Bones NCIS MasterChef Grill. 2 afsnit Luksusfælden Hjælp - mit hus skal sælges Crisis. Amr. krimiserie fra 2014 Jeff, Who Lives at Home NCIS Poseidon Adventure. Amr. miniserie fra 2004. 2 afsnit 04.45 Natfjernsyn 05.45 06.35 07.20 10.05 11.05 12.05 13.05 14.00 15.05 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.45 01.40


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 11

Kimbrergarden skal være i Aars AARS: Kimbrergarden hører til i Aars. Det fastslår borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune. Han havde gerne set, at garden fik mulighed for at have klub- og øvelokale på Blærevej 6. Men han har ikke kunnet forhindre, at St. Binderup Orienteringsklub sælger huset til anden side. - Vi har godkendt køberen i Økonomiudvalget, fordi køberen opfylder de krav vi stiller, men vi kan ikke forlange at sælger skal foretrække en bestemt køber, siger Knud Kristensen. Ejeren af Blærevej 6, St. Binderup Orienteringsklub, har i sin tid købt huset af Aars Kommune. Den gang blev lavet en kontrakt der sagde, at kommunen skulle godkende køberen, hvis orienteringsklubben ville sælge

huset på Blærevej 6. Mc klubben Blue Berets Motorcycle Club, der er en klub for soldaterveteraner, ønsker at købe huset og har lavet en mundtlig aftale med St. Binderup Orienteringsklub om købet. - Jeg har kontaktet Orla Kastrup Kristensen fra orienteringsklubben og forklaret ham, at kommunen kan godkende både mc klubben og Kimbrergarden som købere, siger Knud Kristensen. Men St. Binderup Orienteringsklub ønsker ikke at løbe fra dem aftale de allerede har lavet, derfor går de videre med salget til mc klubben. - Der er ingen tvivl om, at der skal findes et sted til Kimbrergarden i Aars, og jeg ved at forvaltningen fortsat arbejder på det, siger Knud Kristensen.

Fønix Komfort El-Scooter v. Jens Erik Andersen tlf: 61 66 05 75

www.fonixkomfort.dk - frihed til livet

Jeg er alkoholiker Efter tre måneders søgning er det stadig ikke lykkedes at finde egnede øvelokaler til Kimbrergarden i Aars.

Kimbrergarden har svært ved at finde de gode toner Garden står uden øvelokale og kæmper en kamp med kommunen

Af Torsten Hansen AARS: Kimbrergardens bestyrelse truer med at kaste håndklædet i ringen. Kimbrergarden er de seneste måneder blevet kastet rundt i systemet. De mistede deres øvelokaler i begyndelsen af marts, og selv om kommunen har pligt til at stille lokaler til rådighed for foreningen, så er de nu blevet hjemløse. I mandags udløb en midlertidig aftale om at låne lokaler i 10. klassecentret i Aars, og garden ved ikke, hvor de kan øve de næste gange.

- Folk tror, når vi spiller i gaden, så fungerer alt, men sådan er det ikke, siger næstformand i Kimbrergarden Birger Thomsen. Både på kort og længere sigt er der akut behov for øvelokaler. Kimbrergarden har håbet på at kunne flytte ind på Blærevej 6. En bygning som St. Binderup Orienteringsklub ejer, men ikke bruger. Vesthimmerlands Kommune har ikke kunnet fi nde de 200.000 kroner ejendommen koster. Undervejs blev Kimbrergarden opfordret til at undersøge, om de selv kunne skaffe penge til at købe huset. Det lykkedes af fi nde fi nansiering, men... - Vi talte med Sælger. Han fortalte, at en mc klub havde søgt Vesthimmerlands Kommune om lov til at købe huset, men der var ikke lavet nogen papirer af nogen art, forklarer Birger Thomsen. Aftalen med mc klubben ”Blue Berets Motorcycle Club” var mundtlig. Og 15. maj godkendte økonomiudvalget at Blue Berets kunne købe huset. Kimbrergarden har siden kontaktet Blue Barets angående et eventuelt samarbejde om huset. Det ønsker mc klubben dog ikke.

Garden og kommunen har undervejs også kigget på andre muligheder. - Vi har set på en bygning ved jernstøberiet i Aars. Den kunne vi godt bruge, men kommunen mente, at den var for dyr. Der fi ndes også et hus ved skydebanen. Det er desværre for lille til os. Senest har vi hørt fra Steen Houmann, der muligvis har noget vi kan bruge, siger Birger Thomsen.

Tilbage til start - Nu står vi lige som i Matador, tilbage ved start. Vi ved ikke hvor garden skal flyttes hen, og de muligheder der har været, er alle lukket ned. Tilliden til at Vesthimmerlands Kommune ønsker at fi nde en holdbar løsning til os kan ligge på et meget lille sted. Hidtil har vi brugt en masse tid på at besigtige lokaler der ikke var reelle muligheder, jagte sponsorer til et køb der ikke var en reel mulighed, have møder med Kommunen der ikke kommer med reelle løsninger til os og som ikke har lokaler til rådighed, siger Birger Thomsen.

Kæmper Selv om bestyrelsen er tæt på at kaste håndklædet i ringen, hvilket vil betyde en lukning af Kimbrergarden,

så kæmper de stadig videre. - Vi er meget taknemmelige for den opbakning, det har vist sig vi har, når offentligheden hører om vores situation. Nu starter vi forfra efter tre måneder i tumult, hvor vi bruger tid og kræfter på muligheder som kommunen ved ikke er holdbare og reelle, men som de ikke orienterer os om. Samtidigt bruger vi en masse energi på, at vores gardister skal holde gejsten, og have lyst til at fortsætte i garden, selvom vi ikke kan give dem nogle svar på de spørgsmål de har, siger Birger Thomsen.

Tattoo Interessen for at se og høre Kimbrergarden, og gardisternes interesse er stadig stor. Garden har flere arrangementer i sommerferien og de skal også deltage i et tattoo. - Heldigvis har vi fået lov til at låne Østermarkhallen to lørdage, så vi kan øve til tattoo, bemærker Birger Thomsen. Kimbrergarden har også stadig lov til at låne lokaler hos Geopoint i Vognsild. Men der er kun plads til opbevaring af instrumenter og uniformer.

– men jeg drikker ikke mere Minnesota-behandling har hjulpet tusinder til et bedre liv – uden alkohol. Vi kan også hjælpe dig.

Ole ”Bogart” Michelsen

Døgntelefon 70 20 40 80 www.tjele.com

ADVOKATFIRMAET A DVOKATFIRMAET

JAN POULSEN

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Kc]%0/-+(/((›=Xo0/-+)+,/ Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret dvokatkontor der hjælper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

Incasso Har du problemer med kunder der ikke betaler dit tilgodehavende. Vi tilbyder professionel, landsdækkende advokat incasso til inddrivelse af dine tilgodehavender. Ring eller mail os, og få tilsendt en folder om hvad vores incasso afdeling kan tilbyde dig og hvad det koster.

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H) Bitten Kjærsgaard (L)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk


Aars Avis

SIDE 12

KĂ&#x2DC;R-SELV-LĂ&#x2020;SERREJSER MED

Sygehus-forening ďŹ k information fra ny ledelse

Som lĂŚser af Aars Avis fĂĽr du disse sĂŚrlige lĂŚsertilbud. Oplys rejsekoden AARSAVIS ved bestilling â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ fĂĽr du automatisk rabatprisen. I samarbejde med

Hotel Villa Tacchi

8 dage pĂĽ 4-stjernet hotel i Italien

3 overnatninger 1.499,5 overnatninger 2.349,-

Bo i venetiansk villa Hotel Villa Tacchi â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026; Hotellet ligger i den venetianske landsby mellem Vincenza (14 km) og Padova (31 km). Det stilfulde hotel er opført i palladiansk stil i 1685 og ligger omgivet af en park, som byder pĂĽ mange botaniske overraskelser â&#x20AC;&#x201C; blandt andet et sumaktrĂŚ, som stammer helt tilbage fra 1700-tallet. I kan leje cykler pĂĽ hotellet og tage pĂĽ opdagelse i omrĂĽdet. Inden for en radius pĂĽ blot ti kilometer kan I for eksempel opleve middelalderbyer, herregĂĽrde, historiske haver, slotte og vingĂĽrde. I kan ogsĂĽ opleve Andrea Palladios arkitektoniske perler i Veneto eller tage en udflugt til romantiske Verona (77 km), kendt for historien om Romeo og Julie. En oplagt udflugt er en togtur gennem det bakkede landskab til en af verdens mest unikke byer â&#x20AC;&#x201C; Venedig (63 km).

Pris pr. person i dobbeltvĂŚrelse

3.299,-

Pris uden rejsekode 3.599,-

t PWFSOBUOJOHFS t YNPSHFOCVGGFU t YSFUUFSTNJEEBH t WFMLPNTUESJOL Børnerabat CBSOĂ?SHSBUJT CBSOĂ?SÂ&#x;QSJT CBSOJBMUQSWÂ?SFMTF

Ankomst: Valgfri frem til 15.12.2014.

4 dage i Schleswig-Holstein

Pris pr. person i dobbeltvĂŚrelse

Kroferie i Nordtyskland

1.249,-

Børnerabat

1 barn 0-5 ür gratis. 1 barn 6-14 ür ½ pris.

1SJTVEFOSFKTFLPEF 

0TUFSLSVH5SFJB

28. maj 2014

tPWFSOBUOJOHFS tYNPSHFOCVGGFU tYSFUUFSTNJEEBHCVGGFU tWFMLPNTUESJOL

0TUFSLSVH5SFJB 2 overnatninger Velkommen til det hyggelige Nordtyskland. Her er I godt ind949,kvarteret pü et hotel med velrenommeret køkken i det gamle, danske land, der har rigtigt meget at byde det voksne publi- Ankomst kum. Hotellet med den indbydende krostue med kamin ligger Fredage frem til 30.5. og i perioden eksempelvis kun 21 km vest for Slesvig by. 6.6.-19.12.2014.

5 dage pĂĽ designhotel i Silkeborg centrum

Farsø Sygehus Støtteforening har fĂĽet ønske opfyldt Af Torsten Hansen FARSĂ&#x2DC;: Formandens beretning faldt ďŹ nt i trĂĽd med det efterfølgende arrangement, da Støtteforeningen ved Farsø Sygehus holdt generalforsamling pĂĽ Farsø Hotel. Formand Christian Bach Iversen benyttede omkring halvdelen af sin beretning til at fortĂŚlle om kampen for at fĂĽ ďŹ&#x201A;yttet Farsø Sygehus fra samarbejdet med Hobro til Aalborg Universitetshospital. Efterfølgende var der et sĂŚrdeles velbesøgt offentligt møde med ledelsen pĂĽ Aalborg Universitetshospital, som Farsø Sygehus nu er en del af. - Ă&#x2026;ret, der er gĂĽet siden vor sidste generalforsamling, har vĂŚret mere begivenhedsrigt og travlt, end vi i Støtteforeningen ved Farsø Sygehus rent faktisk bryder os om, indledte Christian Bach Iversen sin beretning. - Det begyndte lige efter nytĂĽr, da RegionsrĂĽdet ďŹ k forelagt et forslag med underskrift af sygehusledelsen pĂĽ Sygehus Himmerland. Forslaget skulle have til formĂĽl at sikre en bedre rekruttering af lĂŚger til sygehusene i Farsø og Hobro, hvor sĂŚrlig sidstnĂŚvnte døjede med et meget stort forbrug af vikarer. Forslaget indebar tre modeller, der i realiteten alle ville betyde, at samtlige medicinske funktioner i Farsø i løbet af kort eller lidt lĂŚngere tid skulle ďŹ&#x201A;yttes fra Farsø til Hobro, fortsatte formanden. Det var en udfordring, som var til at tage og føle pĂĽ. - Efter behandling i de respektive udvalg i Regionen, vedtog RegionsrĂĽdets ďŹ&#x201A;ertal at ďŹ&#x201A;ytte 20 senge fra Farsø til Hobro. Det var et hĂĽrdt slag, men det er heldigvis ikke

Formanden for Farsø Sygehusâ&#x20AC;&#x2122; Støtteforening Chr. Bach Iversen glĂŚder sig over, at Farsø nu er kommet under Aalborg Universitetshospital.

hele historien, for pĂĽ trods af det kedelige vedr. de 20 senge er der heldigvis ogsĂĽ noget at glĂŚde sig over. Det gĂŚlder bl.a. at regionsrĂĽdet med alle stemmer besluttede at lĂŚgge Farsø Sygehus ledelsesmĂŚssig og organisatorisk sammen med Aalborg Universitetshospital. Noget, som vi lĂŚnge havde ønsket, understregede formanden. Det var ogsĂĽ glĂŚdeligt, at medicinsk dagafsnit og diagnostisk center forbliver pĂĽ sygehuset i Farsø. og at palliativ sengeafdeling fastholdes pĂĽ Farsø Sygehus. Og sidst men ikke mindst at ortopĂŚdkirurgien i Farsø udvides med yderligere en operationsstue. SammenlĂŚgningen med Aalborg blev yderligere forklaret pĂĽ det efterfølgende møde. Der var mødt ikke mindre end ďŹ re ledere, nemlig sygehusdirektør Jens Ole Skov, klinikchef for ortopĂŚdien Odd Ravlo, klinikchef for anĂŚstesien Henrik Imer Nielsen og viceklinikchef (ortopĂŚdi) Lis Bjerregaard. Jens Ole Skov gav en ge-

nerel orientering om, hvordan man fra den nye ledelses side ser fremtiden for Farsø Sygehus, og Odd Ravlo uddybede specielt vedrørende ortopĂŚdien i Farsø, som ďŹ k megen rosende omtale, og som stĂĽr over for en kraftig udvidelse. Alle ďŹ re chefer gav ved deres positive indlĂŚg den store forsamling et godt indblik i, hvordan en god fremtid forventes at forme sig for Farsø Sygehus. De var meget anerkendende over for det personale, som arbejder i Farsø og fremhĂŚvede den høje faglighed pĂĽ sygehuset, personalets engagement og evne til at tĂŚnke pĂĽ tvĂŚrs og ikke mindst den store patienttilfredshed. Det var en ďŹ n og opmuntrende aften, hvor det glĂŚdede Støtteforeningen, at ogsĂĽ rigtig mange fra sygehuset var mødt op. Generalforsamlingen bød ogsĂĽ pĂĽ valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende blev genvalgt: Gert Hosbond, Farsø, Karin Simensen, Vilsted, Anna Marie D. Jørgensen, Farsø, Jesper Holm Jespersen, Løgstør, og Jan Dyregaard, Vestrup. Ib Vestergaard Thomsen, Aars, ønskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Christian Rode, Aars. Ă&#x2DC;vrige bestyrelsesmedlemmer er: Lillian Frimor, Hornum, Rete Kyø, Hvalpsund, Kirsten Bernlow, Ertebølle, Inge B. Nielsen, Aalestrup, og Chr. Bach Iversen, V. Hornum. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig pĂĽ følgende mĂĽde: Formand Christian Bach Iversen, nĂŚstformand Anna Marie D. Jørgensen, kasserer Gert Hosbond og sekretĂŚr Lillian Frimor.

Pris pr. person i dobbeltvĂŚrelse

Bo ved GudenĂĽen

1.749,-

Radisson Blu Papirfabrikken

1SJTVEFOSFKTFLPEF 1SJTVEFOSFKTFLPEFLS 

Børnerabat

1 barn 0-5 ür gratis. 1 barn 6-14 ür ½ pris.

3BEJTTPO#MV1BQJSGBCSJLLFOâ&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026; Hører I til dem, der holder af at gøre noget ekstra ud af fridagene, bør I stifte bekendtskab med en hoteloplevelse, der er lidt ud over det sĂŚdvanlige i Danmark: hotellet blev i 2002 indrettet i byens gamle papirfabrik, der er grundlagt i 1846 lige ned til GudenĂĽen.

t PWFSOBUOJOHFS t YNPSHFOCVGGFU t YHPVSNFUCVSHFSFMMFS SFUFGUFSLPLLFOTWBMH t 3BCBUQ�FOUSFUJM Museum Jorn t SBCBUQ�HSFFOGFF Ankomst Lørdage i perioden 28.6.-23.8.2014.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu pĂĽ

2 overnatninger 1.099,3 overnatninger 1.499,-

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

AARSAVIS

Ă&#x2026;bent hverdage kl. 8-17.

Henrik Kruse blev torsdag eftermiddag udpeget til ny kommunaledirektør i Vesthimmerlands Kommune.

Henrik Kruse stryger â&#x20AC;?viceâ&#x20AC;? VESTHIMMERLAND: ByrĂĽdet i Vesthimmerlands Kommune valgte torsdag eftermiddag at følge ansĂŚttelsesudvalgets indstilling og udpege nuvĂŚrende vicekommunaldirektør Henrik Kruse til ny kommunaldirektør i Vesthimmerlands Kommune.

Punktet var pü byrüdsmødet som et lukket punkt, og Henrik Kruse mütte naturligvis selv forlade byrüdssalen, da punktet blev diskuteret. Men han var kun borte fra salen i fü minutter, før han blev kaldt ind og mødt af klapsalver fra samtlige byrüdsmedlemmer.

- Jeg er naturligvis bĂĽde glad og stolt over den tillid byrĂĽdet viser mig, sagde Henrik Kruse kort efter til Aars Avis. - Jeg glĂŚder mig til at arbejde videre med de mange dygtige medarbejdere vi har i Vesthimmerlands Kommune, fortsatte han.


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 13

FRA FREDAG D. 30.05. TIL OG MED SĂ&#x2DC;NDAG D. 01.06. 2014

E D SE N ER Ă&#x2020; I R RT EG A B P

Aars

3 Ă&#x2026;bningstider: Mandag - fredag

kl. 8-20

DAGE MED SUPER TILBUD!

Spa

r op til

50%

pĂĽ m andr ange e va rer!

Lørdag - søndag

kl.8-18 /,)(ÂŽ3 0'

16.0 MP Superzoom-kamera 25 mm vidvinkelobjektiv

32 GB mini-USB-Stick 0Ă&#x2020;O EĹŤKĹŤG YĂ&#x2C6;JW Ĺ?FDĹŤĹŤPPFDJ

Før pris

Helt uden gebyr

Inkl. batterier/oplader og 4 GB SDHC-kort

Ĺ?PHJDSL[HO&&'VHQVRUĹ&#x2039;WLOVPXNNH IRWRVLKĂ˝MRSOĂ˝VQLQJPHGNODUHIDUYHURJ PXOLJKHGIRUXGVNULYQLQJLSODNDWVWĂ˝UUHOVH PHGVNDUSHGHWDOMHU Ĺ?+'YLGHRRSOĂ˝VQLQJSĂ&#x2020;SĹ&#x2039;JLYHUHQ LPSRQHUHQGHVNDUSELOOHGNYDOLWHWPHG ELOOHGHUSUVHNXQG Ĺ?2SWLVNELOOHGVWDELOLVDWRUĹ&#x2039;VLNUHUNQLYVNDUSH ELOOHGHUYLDNRPSHQVDWLRQIRUNDPHUDHWVU\VWHOVHU Ĺ?8GNODSSHOLJEOLW] Ĺ?/&GLVSOD\ SL[HO 

Ideel til at Robust sÌtte pü et aluminiumsnøglebundt kabinet

Vi modtager

24 Ă&#x2014; optisk zoom

Før pris

149.-

999.-

Nu pr. stk.

Nu pr. stk.

99.-

599.-

Der tages forbehold for trykfejl, prisĂŚndringer og udsolgte varer Ĺ? 22/14

KVALITETEN HELT I TOP - PRISEN HELT I BUND

Medfølgende tilbehør Ĺ?*%6'+&NRUW Ĺ?/LLRQEDWWHULHU Ĺ?86%VWUĂ˝PIRUV\QLQJ Ĺ?86%NDEHO Ĺ?$9NDEHO Ĺ?7DVNH Ĺ?+Ă&#x2020;QGOHGVUHP Ĺ?6RIWZDUH&' MĂĽl (b Ă&#x2014; h Ă&#x2014; d)/vĂŚgt Ĺ?FDĹŤĹŤPP FDJ LQNOEDWWHUL


Aars Avis

SIDE 14

28. maj 2014

Arosias 40 ĂĽrs jubilĂŚum blev fejret med manĂŠr 45 kormedlemmer deltog i jubilĂŚumsweekenden i musikhuset i Aars

Af Lars Lindberg AARS: Lørdag morgen før de ďŹ&#x201A;este mennesker for alvor havde banket morgenrusten af stemmen - stemplede en ďŹ&#x201A;ok morgenfriske korsangere ind i Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Her markerede Arosia Koret sit 40 ĂĽrs jubilĂŚum med en jubilĂŚumsweekend, der bød pĂĽ masser og atter masser af sang. Ikke fĂŚrre end 45 nuvĂŚrende og tidligere kormedlemmer havde tilmeldt sig weekenden, og de ďŹ k i den grad brugt deres stemmebĂĽnd. Lørdag stod programmet pĂĽ fem timers sang, og søndag var menuen den samme

Arosia Korets 40 ürs jubilÌum blev markeret med en sangweekend, som kulminerede med et brag af en koncert søndag eftermiddag.

- og sĂĽ kom der lige en koncert oveni hatten.

MALEREN... WALTHER BACHâ&#x20AC;&#x2122;s Eftf. v/Berit Asp Madsen

TLF. 22 72 46 11

Ă&#x2DC;STRUP

Lørdag aften var deltagerne inviteret til en festmiddag pĂĽ gymnasiet, og her blev der sĂĽmĂŚnd ogsĂĽ sunget med pĂĽ livemusikken, der ogsĂĽ ďŹ k lokket de musikglade korsangere pĂĽ dansegulvet. Søndag blev indledt med morgenkaffe klokken 09.30, og derefter blev der

turligvis ikke, men koret imponerede alligevel koncertgÌsterne med de seks sange, som var blevet lynindøvet. Formand for Arosiakoret, Ejnar Larsen, var da ogsü vÌldig godt tilfreds med weekendens forløb. - Det har vÌret en utrolig stor oplevelse, og jubilÌ-

umsudvalget, som har arbejdet med denne weekend i mere end et ür, har virkelig gjort det godt. Alt har klappet, og vi har haft det sü sjovt. Büde under de mange øvetimer og under festen lørdag, hvor maden var god og stemningen i top, sagde Ejnar Larsen.

Voldsom utilfredshed med sagsbehandling

Tømrer- & Snedkerforretning ApS Søren B. Andersen Ă&#x2DC;stergade 29 ¡ Ă&#x2DC;strup ¡ 9600 Aars Telefon: 20 21 88 77 info@ots-aps.dk CVR-nr: 26109892 www.ots-aps.dk

Tilbagebetaling af byggesagsgebyr blev vedtaget Af Torsten Hansen

UDFĂ&#x2DC;RER ALT INDENFOR BYGGERI :: Nybygning, Tilbygning & Ombygning :: Jord/kloak, Beton & Murerarbejde :: BadevĂŚrelser :: Alt i reparationsarbejde :: Total entrepriser For personlig rĂĽdgivning kontakt Edi ElkjĂŚr Tlf.: 20 99

Hvidkildevej 9 :: Mejlby :: 9610 Nørager

Tlf. 98 65 10 92 www.elkjaer-as.dk

ZZZVLPHVWHGFHPHQWGN

Grundlagt 1927 -stadig pĂĽ vej

knoklet med numrene til eftermiddagens koncert. Kormedlemmerne havde sat sig selv pü noget af en prøve, da de i løbet af blot to dage skulle lÌre seks nye sange, som de under kyndig vejledning af dirigent Henrik Svane skulle fremføre under søndagens koncert. Helt perfekt blev det na-

AARS: Der var knoppede ord til borgmesteren og sagsforløbet, da byrüdet i torsdags skulle tage stilling til, om byggesagsgebyret i Vesthimmerlands Kommune skal nedsÌttes til maksimalt 10.000 kroner fra 2014. - Det er det vÌrste rod jeg har vÌret med til politisk, sagde Jens Lauritzen (V). - Vi udarbejder i Teknisk Udvalg et forslag om en vis tilbagebetaling, men vi har ikke økonomisk dÌkning i budgettet. Det für vi tilbage

+H

)5 UUHJ U $ nUG NU VVW HQ 182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

GLUHNWHIUDHJHWVWÂĄEHUL

6LPHVWHG&HPHQWVWÂĄEHUL$S6 (YHOGUXSYHMÂ&#x2021;6LPHVWHGÂ&#x2021;$DOHVWUXS 7OIÂ&#x2021;VF#VLPHVWHGFHPHQWGNÂ&#x2021;)D[

fra Ă&#x2DC;konomiudvalget med krav om at ďŹ nde ďŹ nansiering inden for eget udvalg. Vi kan ikke ďŹ nde penge til at lave en tilbagebetalingsordning. Et ďŹ&#x201A;ertal beslutter, at byggesagsgebyret skal vĂŚre maksimalt 50.000 kroner fremadrettet, fortsatte Jens Lauritzen. - Jeg er dybt skuffet over, at borgmesteren sĂĽ efterfølgende pludselig kan ďŹ nde 1,8 mio. kroner til tilbagebetaling. Pengene skal nu ďŹ nansieres af kassebeholdningen. Og samtidig sĂŚttes maksimumbeløbet ned til 10.000 kroner, lød det fra en utilfreds Jens Lauritzen. Beslutningen om tilbagebetaling blev truffet af et ďŹ&#x201A;ertal pĂĽ ďŹ re mod tre i Ă&#x2DC;konomiudvalget. For var Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen, Per Bisgaard og Knud Kristensen. Imod var Palle Jensen, Uffe Bro og Pernille Vigsø Bagge. Niels Krebs Hansen (C), formand for Teknisk Udvalg

rejste sig og gav Jens Lauritzen ret.

En sag Sagen opstod, da en minkfarm ønskede at opføre sĂĽ mange kvadratmeter haller, at det udløste et gebyr pĂĽ 250.000 kroner. Det beløb fandt de ďŹ&#x201A;este politikere, at det var højt. Men alle havde vĂŚret enige om at indføre det. - Da man fastsatte byggesagsgebyret, glemte man at sĂŚtte et maksimum. Det er min bevĂŚggrund til at sĂŚtte et maksimum. Og beløbet 10.000 kroner er for at følge kommunerne omkring os, forklarede borgmester Knud Kristensen. Men beslutningen om at indføre maksimumbetalingen med tilbagevirkende kraft og samtidig tilbagebetale beløb der overskrider maksimum vakte en del modstand. - Jeg synes man misbruger pengene i kassen, hvis man tilgodeser enkelt personer, sagde Uffe Bro (A).

- Det er det vĂŚrste rod jeg har vĂŚret med til politisk, sagde Jens Lauritzen (V).

Han blev bakket op af Ninni Lodahl Gjessing. - Jeg er enig med Uffe. Man laver altsĂĽ ikke bare en tilbagebetalingsordning pĂĽ grund af pres. Man skal turde at stĂĽ politisk fast, sagde hun. Forslaget kom til afstemning. For stemte 17. Det var Venstre, Konservative og Brian Christensen (DF). Imod stemte 10. Det var Socialdemokratiet, SF, Radikale og Anette Vahlgren (DF).


Aars Avis

David Douglas, Keldsvej 3, Gl. Ullits, 9640 Farsø, reagerer pü et lÌserbrev af byrüdsmedlem Jan Dyregaard (V), Vestrup, bragt 21. maj i Aars Avis:

I disse ĂĽr oplever vi, at Staten centraliserer mere og mere, og offentlige arbejdspladser ďŹ&#x201A;yttes fra Udkantsdanmark til København og andre større byer. Mange mennesker ďŹ&#x201A;ytter ogsĂĽ med, men sjovt nok ser man det ikke som en konsekvens af, at de mĂĽ ďŹ&#x201A;ytte efter arbejde, men som en slags naturlov om, at mennesker vil bo i storbyer.

SĂĽ er man jo nødt til at bruge mange penge pĂĽ store infrastrukturprojekter for at kunne hĂĽndtere den stigende befolkningskoncentration de steder. Man siger, at det er for alles bedste, og at ogsĂĽ Udkantsdanmark fĂĽr gavn at en stĂŚrk hovedstad. Samme argument kommer Jan Dyregaard med i artiklen 21. maj. Her er det stĂŚrke lokomotiver, bĂĽde nationalt og lokalt, der skal trĂŚkke os andre. Helt konkret ved at â&#x20AC;?Aars bliver styrket og tilgodesetâ&#x20AC;?. Hans argumenter har en vis logisk konsistens. Det ville ogsĂĽ vĂŚre svĂŚrt at kritisere Statens behandling af Udkantsdanmark, samtidigt med at man centra-

liserer pĂĽ livet løs i sit eget omrĂĽde. IsĂŚr ønsket om et nyt rĂĽdhus er iøjnefaldende. Det er blevet gentaget med stigende hyppighed i de seneste mĂĽneder, nok ud fra devisen, at hvis man plager om noget lĂŚnge nok, sĂĽ fĂĽr man sin vilje. Det havde dog klĂŚdt Jan Dyregaard og de andre, at de havde fortalt om deres planer inden kommunalvalget i stedet for at pĂĽstĂĽ, at det ikke var aktuelt i den kommende valgperiode. Det er meget muligt, at kommunekontoret er blevet misvedligholdt, men skal det ligefrem belønnes? Han skriver, at det er â&#x20AC;?sund fornuft at bruge pengene pĂĽ at bygge nytâ&#x20AC;?, men

DIGITAL FARVE PRINT og alm. fotokopiering

A3 - A4 - A5 Storformat Overhead ďŹ lm

 GLQ O L W OS HU

W

SX P R F KMÂ

Â&#x2021;,GLWRPUnGHKYHUXJH Â&#x2021;3ULYDWHRJHUKYHUY Â&#x2021;9LNÂĄUHJHUQHWLOGLJ Â&#x2021;(JHWY UNVWHG Â&#x2021;/\QKXUWLJVHUYLFH Â&#x2021;6DOJDIQ\WRJEUXJW Â&#x2021;1HWY UN Â&#x2021;$QWLYLUXV Â&#x2021;%DFNXS Â&#x2021;:LQNRPSDV Â&#x2021;3ULQWHUOÂĄVQLQJHU Â&#x2021;+MHPPHVLGHU Â&#x2021;6HUYHURJNOLHQWHUCentraliseringen sker ogsĂĽ i Vesthimmerland

fornuft og økonomi er ikke det, der er mest fokus pĂĽ. Var det tilfĂŚldet, ville andre muligheder blive undersøgt, ogsĂĽ placeringer andre steder end Aars for at opnĂĽ en bedre geograďŹ sk fordeling af arbejdspladser i kommunen. Med landets nĂŚsthøjeste kommuneskat kunne man forestille sig, at det var fornuftigt at tĂŚnke kreativt for at ďŹ nde frem til den billigste løsning. Billigere end at vĂŚlge det sĂŚdvanlige prestigebyggeri det dyreste sted, og med en langvarig og uopsigelig lejekontakt pĂĽ det nuvĂŚrende kommunekontor. Men det er altid nemt at vĂŚre rundhĂĽndet med andre menneskers penge. Det er isĂŚr V og K, der agiterer for et nyt rĂĽdhus. Hvis der er andre kommunalpolitikere, der mener noget andet, sĂĽ er det nu, I skal sige det højt. Ellers er jeg bange for at toget - med de dyre billetter - er kørt.

SIDE 1528. maj 2014

Tryk pĂĽ t-shirts

 U HUIUDN DVNLQ  P H \ UD 1 U RRNVI UIUDN 1RWHE VPDVNLQH UY H (UKY RPV H[FOP

Aars Bogtryk & Offset Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars

HIIHNWLYSFGN

Tlf. 98 62 17 11GHWOLOOHFRPSXWHUILUPD

: S W E N G N BREAKI

E K K A P L I B MO A R T S K E D ME ! D I T E TAL

LAB

TEC

H

DATA

WWW.LABTECH.DK

GRATIS PC TJEK

Ja, det lyder müske for godt til at vÌre sandt, men den er god nok! Det er helt gratis og uden skjulte forpligtigelser at fü tjekket og fejlfundet din PC hos Labtech Data - og det er uanset alder eller om den er købt hos os! HVORFOR: Fordi vi gerne vil vise vores kunder at vi yder DANMARKS BEDSTE IT-SERVICE, og det er vi stolte af!

DANMARKS BEDSTE IT SERVICE Himmerlandsgade 65B - 9600 Aars

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

I Lokalavisen er din annonce en del af nyhederne I den lokale ugeavis bliver din annonce ikke bare set. Den bliver lĂŚst som en del af de lokale nyheder. For lĂŚserne er forretningslivet â&#x20AC;&#x201C; og hvad de tilbyder â&#x20AC;&#x201C; en del af livets gang i deres nĂŚrmiljø pĂĽ linje med det andet lokalstof i avisen. Undersøgelser viser, at hele 93% af lokalavisernes lĂŚsere sĂŚtter pris pĂĽ annoncerne â&#x20AC;&#x201C; et uhørt højt tal, nĂĽr man sammenligner med

andre medier. Du kan lĂŚse mere om, hvordan lĂŚserne opfatter og bruger lokalavisen pĂĽ delokaleugeaviser.dk.

Er din stue blevet trist og grü er det Byens Maler du bør tÌnke pü Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere om at indrykke en annonce. Vi kan ogsü hjÌlpe med opsÌtningen <kontaktinfo> <kontaktinfo> <kontaktinfo>

SERVICE DAG: DANMARKS MOBIL 40 20 38 BEDSTE 82 . AFTEN IT TLF. 98 62 38 82 Himmerlandsgade 65B - 9600 Aars

Jern & metaller købes Modtagelse i Nibe - eller bestil afhentning! Vi tilbyder desuden:

ISO 1 1400

Â&#x2DC; Containerservice Â&#x2DC; Modtagelse af dĂŚk & fĂŚlge Â&#x2DC; Skrotbiler modtages & hentes Â&#x2DC; NedskĂŚring & nedbrydning

NIBE PRODUKT DIN MILJĂ&#x2DC;RIGTIGE PARTNER Aalborgvej 55, 9240 Nibe, tlf. 9835 1854 email: info@skrotten.dk, www.skrotten.dk


Aars Avis

SIDE 16

28. maj 2014

Det var et følelsesladet øjeblik, da Erna Dalgaard søndag klippede det røde bånd ved indvielsen af hærvejsruten gennem Testrup. Erna Dalgaard og hendes mand Erik, som døde tidligere på året, er to af initiativtagerne til projektet. Båndet blev holdt af Jan Dyregaard (t.h.) og Flemming Møller Mortensen, der begge talte ved indvielsen.

Lokal ildsjæl indviede Hærvejen i Testrup Erna Dalgaard, tidligere Testrupgård, klippede det røde bånd efter flere års arbejde med ruten Af Lars Lindberg TESTRUP: Søndag ved middagstid var et par hundrede mennesker samlet ved Testrup Kirke. Mange benyttede lejligheden til at høre godstjenesten klokken 11, men de fleste var kommet for at deltage i den efterfølgende åbning af hærvejsruten gennem Testrup. Hærvejen strækker sig fra Trondheim i nord til Santiago de Compostela i Spanien, og en del af den går altså nu igennem Testrup. Erna Dalgaard og hendes mand Erik Dalgaard var blandt de ildsjæle, som for mere end tre år siden barslede med idéen om at få ruten

ført gennem Testrup, og søndag var det Erna Dalgaard, som klippede det røde bånd ved den officielle indvielse. Hendes mand døde tidligere på året, og derfor var det et følelsesladet øjeblik for både hende og mange af de fremmødte - Erik Dalgaard blev da også nævnt og takket for sit store arbejde i samtlige taler, og som naturvejleder Karin Winther sagde, da hun havde givet Erna Dalgaard et bjørnekram: - Vi ved, at Erik er med os i dag. Det var netop Karin Winther, som først tog ordet i forbindelse med indvielsen, men hun gav det hurtigt videre til Jan Dyregaard, der

er formand for kommunens kultur - og fritidsudvalg. Han glædede sig over, at det ikke mindst trakket være ildsjæle som Erna og Erik Dalgaard var lykkedes at få Hærvejen ført gennem Testrup. - Det er imponerende, hvad idéer kan blive til, når en flok af lokale ildsjæle kaster sig over et projekt, og som kulturudvalgsformand er jeg utrolig stolt over alle de frivillige borgere, vi har i vores kommune. I er af uvurderlig værdi og gør en kæmpe forskel for os alle, lød det fra Venstrepolitikeren, som ikke kunne dy sig for med et blink i øjet at slå et slag for en af sine egne politiske kæpheste.

Naturvejleder Karin Winther opfordrede de fremmødte til at bruge Hærvejen flittigt, da den slynger og snor sig gennem noget af Danmarks smukkeste natur.

Den festlige indvielse af Hærvejen blev blandt andet markeret med musik under åben himmel.

Han forklarede, hvordan Hærvejen i sin tid flyttede sig i takt med, at jorden blev trådt op af de tusindvis af kreaturer, som blev drevet ad den livsnødvendige trafikåre, og fortsatte: - Ja, allerede dengang kunne man have problemer med infrastrukturen og behov for udvidelser. Så idéen med en hærvejsmotorvej er altså ikke helt ny. Da Jan Dyregaard havde talt, gav han ordet videre til formanden for folketingets kulturudvalg, Flemming Møller Mortensen, der også

roste de lokale ildsjæle, som via flid og stædighed gjorde deres drøm til virkelighed. Han benyttede dog også lejligheden til at smide en stikpille efter de lodsejere, som ikke har bakket op om projektet. - Jeg håber, I vil gå hjem og tænke jer om en ekstra gang. Vi har fået en utrolig smuk vandrerute, som mange har taget rigtig flot imod, men den kunne blive endnu bedre. Min opfordring til jer er derfor, at I går hjem og genovervejer, om ikke ruten kunne gå forbi lige præcis

jeres sø, jeres gravhøj eller jeres mose. Det vil være til glæde for rigtig mange mennesker og måske også jer selv, sagde Flemming Møller Mortensen. Efter talerne og den officielle indvielse af ruten blev de mange fremmødte budt på suppe lavet på grill, inden de blev sluppet løs Hærvejen. Her kunne de så selv vælge, om de ville gå den korte rute på 795 kilometer til Trondheim eller den lange på 2782 kilometer til Santiago de Compostela.


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 17 Jens Hejlskov, Vestbygade 44, Haverslev Tlf. 98 65 42 82

HAVERSLEV

Der blev gået effektivt til værks, da borgerne i Haverslev var samlet til fælles arbejdsdag ved Vestby Bæk.

Vestby Bæk er et kønt område, og nu bliver det bedre.

Fælles arbejdsdag forskønner Vestby Bæk Haverslev har fået forbedret et dejligt åndehul

HAVERSLEV: Det var i høj grad synligt, at cirka 50 af

Haverslevs borgere var omkring bækken med buskryddere, ørnenæb og motorsave til en fælles arbejdsdag. Borgerne var med til at ”Forskønne ”din” by”. Området, som man nu forsøger at åbne noget mere op, ejes af Haverslev Borgerforening, og det er planen, at der bl.a. skal etableres en hundeskov, og anlægges handicapvenlige stier, samt bygges broer to til tre steder over Vestby Bæk. Broerne vil blive bygget efter anvisning fra Rebild Kommunes Teknik & Miljøafdeling. Området er en hel natur-

Bianca Christiansen, der er kasserer i Haverslev Borgerforening, hentede sine to mynder. De blev de første hunde i den kommende hundeskov.

perle. Bækken slynger sig fint i det let kuperede terræn.

Der vokser bøgetræer, birk, ask, syren, morel, brombær,

brændenælder m.m. Vandet i bækken er rent, og fuglene har vel nærmest et ”paradis”. Nu er der så taget hul på forskønnelsen, og med tiden ønsker man opsat et dyrehegn (hundeskov), samt de før omtalte broer, og et stisystem, så alle byens borgere kan gå sig en tur i ”lunden”. Arbejdsdagen var hyggelig. Der blev serveret morgenkaffe, frokost, samt eftermiddagskaffe med hjemmebag. På Haverslev Borgerforenings Facebook-side kan følgende positive kommentar ses:

GUNDERSTED

”Lige hjemvendt fra en superdejlig arbejdsdag ved bækken sammen med HAME-gruppen (spejderne). Der blev virkelig knoklet - og savet. Op til flere store træer er fældet, og et hav af grene er slæbt på bålpladsen ved søen. Så mange, at vi får brug for en flishugger, inden vi tør futte det af til Skt. Hans. Vi indledte med at klippe hul i hegnet nordvest for spejderhuset, og der er nu ryddet de fineste trampestier ind i det grønne langs bækken. Gå en tur forbi og se selv”. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Aroniafestival hos Staudeengen i Gundersted Det sunde aroniabær kommer i fokus til august Af Torsten Hansen

Bestyrelsen for Haverslev Vandværk viste værket frem for omkring 100 gæster.

Stor interesse for at se Haverslev Vandværk Omkring 100 gæster så vandværkets nye bygning Af Torsten Hansen HAVERSLEV: Det blev et tilløbsstykke da Haverslev Vandværk holdt åbent hus i weekenden. - Vi har haft besøg af omkring 100 gæster, siger formand Morten Lundgaard Pedersen, Haverslev Vandværk. Der var indbudt til fremvisning af vandværkets nye tilbygning, som blev bygget sidste år.

- Vi har fået nogle gode lokaler at fungerer i, både for bestyrelsen og ikke mindst vandværkspasseren, der har sin daglige gang på værket. De bygninger vil vi gerne vise frem, lød det fra formanden. Der var godt vejr, så det opstillede telt blev ikke brugt. I stedet blev der sat bordbænkesæt op udenfor, og pladserne var fyldte det meste at dagen. - Det har været en hyggelig

dag, og mange har brugt et par timer i selskab med os, så vi er meget tilfredse med arrangementet, fastslår Morten Lundgaard Pedersen. I alt er 607 forbrugere tilsluttet Haverslev Vandværk. Hovedledningen strækker sig over 65 km - fra Haverslev over Smorup, Ll. Binderup, St. Binderup, Kongens Tisted og Ladelund.

GUNDERSTED: På forholdsvis kort tid er der lykkedes Hanne og Carsten Rasmussen at opbygge en flot have og et stort plantesalg i Staudeengen, Gunderstedvej 24. Navnet Staudeengen dækker ikke længere, alt det som kan opleves eller købes på stedet. Der er nærmest tale om en planteskole. Til august tilbyder Staudeengen nu også en Aroniafestival. Aroniabær har ry for at være noget af det sundeste. Bærret indeholder mange vitaminer og mineraler, samt antioxidanter. På den baggrund siges aronia at have en gunstig indvirkning på hjerte, blodkar, diabetes og samtidig være bakteriedræbende. Busken hedder på dansk surbær, og det er præcis de sure, lidt beske bær, der er aroniabuskens hemmelighed.

Smagsprøver Lørdag og søndag, 2. og 3. august tilbydes foredrag,

smagsprøver og rundvisning i haven. - Vi har været heldige at få Helena Dylmer, Hadsund Helse, til at komme og holde et foredrag om aroniabær, siger Hanne Rasmussen, Staudeengen. Ud over foredraget bliver der irsk folkemusik, masser af smagsprøver på aroniaprodukter, så som the, saft og selve bærret. Tage Christensen, Ulsted, kommer med aroniavin og almindelig vin. Kjeld Østergaard, Gundersted, deltager med smagsprøver på honning og øl. - I august står haven også i fuld flor, derfor arrangerer vi naturligvis rundvisninger i haven, lover Hanne Rasmussen. Staudeengen forhandler et tysk aroniaprodukt, der både fås som ren saft, i the og som bær. - Baggrunden for, at vi har valgt det tyske produkt er, at de ikke tilsætter æblesaft, som eller er almindeligt,

forklarer Hanne Rasmussen.

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 18

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

NØRAGER

28. maj 2014 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

SØNDERUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Mange kom til marked i Suldrup

Åbent hus hos Gårddagpleje

SULDRUP: Der var masser af kræmmer samlet på ppladsen ved DagliBrugsen i Suldrup, da Suldrup Borgerog Erhvervsforening holdt Torvedag. Ud over boder fra de lokale erhvervsdrivende, så var der også hoppeborg til børnene, og der var mulighed for at fisk i dammen. Der er var mange af byens borgere, der var kommet for at gøre en god handel,

SØNDERUP: Torsdag, 5. juni holder Sønderup Gårddagpleje åbent hus, hvor man helt uforpligtende kan komme forbi og se, hvad dagplejen kan tilbyde de 0-3 årige. Under besøget vil man kunne se stedets to legepladser, fodre gederne og kaninerne, se ænderne med deres ællinger, samt se de fritgå-

og snakken gik på kryds og tværs. - Alle hyggede sig, og det blev en super god dag, siger Steen Timm, Suldrup Borger- og Erhvervsforening. Der var sat telt op, hvor man kunne købe lidt at spise. Så var der ikke grund til at skulle hjem og lave mad efter at have gjort en god handel. Maden var lavet på Suldrup Kro.

Ellen Kristensen i Nørager bød 22. maj kunderne på lidt ekstra selvforkælelse.

Ellen Kristensen forkælede kunderne NØRAGER: Gode tilbud, fodpleje, håndpeeling, ansigtspleje, makeup og en snak om selvforkælelse og velvære var, hvad kunderne blev budt på hos Ellen Kristensen torsdag 22. maj. Gitte Laustsen, der ejer tøjbutikken Ellen Kristensen havde inviteret Vivi Møller fra Nørager Fodpleje og Eva Ferslev, der er forhandler af Forever Living Aloe Vera til

at komme og være med til at hygge lidt ekstra om kunderne. Dem der havde lyst, kunne få deres fødder smurt ind i plejende cremer. Derefter kunne de få deres hænder plejet og ansigtet renset, for dernæst at lægge en frisk sommermakeup, og de anderledes indslag blev godt modtaget.

Børnehavebørn dyster på sanser

Området foran DagliBrugsen i Suldrup var fyldt med boder og mennesker.

AARS MOTORSERVICE v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22 UDLEJNING AF MOSFJERNER ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag

7.30-17.00 9.00-12.00

T G VA N G Ø D

NØRAGER: Børnene fra Natur og Idrætsbørnehaven Græshoppen i Rørbæk og Børnehaven Regnbuen i Nørager samles i dag onsdag, 28. maj for at holde ”Olympiske Lege” på Rørbæk Stadion. De to børnehaver holdt også sidste år ”Olympiske Lege” og planen er, at de skiftes til arrangere det. Cirka 100 børn fra de to børnehaver vil gå indmarch fra Engparken i Rørbæk til Rørbæk Stadion. Der vil være åbningstale og samlet opvarmning inden

legene begynder. Børnene skal dyste i de fem sansers brug. Børnene skal lugte, høre, føle, se og smage sig frem i disciplinerne. Der er nok ingen tvivl om, at de vil huske legene for de utraditionelle discipliner. Om eftermiddagen er der medaljeoverrækkelse og forældrekaffe med kage, kagen er inspireret af de olympiske lege specielt lavet til lejligheden, af den dygtige lokale bager fra Nørager Bageri.

Børnene skulle skrive et A med mælkebøtter.

Naturpatruljen var på hårdt arbejde SØNDERUP: Indskolingen på Sønderup friskole har været på hårdt, men sjovt arbejde. De er nemlig forårets naturpatrulje. Børnene har i foråret lavet tomme grønsagsbakker og toiletpapirruller om til minidrivhuse. Frø, kerner og rodfrugttoppe fra aftensmaden er blevet brugt til spiring og planteaflæggere. Det er ikke for sarte næser, når naturpatruljen sier hjemmelavet gødning af brændenælder. Gødningen skal bruges til rødbedespirer og lavendelstiklinger. Oven på det hårde arbejde mente

Lystfiskeriets Dag blev fejret med kæmpeørred Heldig lystfisker snuppede basse på næsten syv kilo

Tandrup all round service 

Uddannet tømrer Faglært landmand Alt i havearbejde Stort kørekort C / CE Åben for andre forslag

5RHO

  

9RV 

Roel Vos - Gunderupvej 46 - 9640 Farsø

Mobil: 6174 2035

ende høns og fodre gårdens to æsler. Og mon ikke katten også kigger forbi med sine killinger. Gårddagplejen er en godkendt naturdagpleje med det grønne spire flag, der bl.a. indebærer, at børnene kommer ud alle årets dage, samt er på en ugentlig udflugt.

NØRAGER: Alt var som det plejede, da der søndag blev holdt Lystfiskeriets Dag på Boldrup Museum. Og så alligevel ikke; der var det samme antal deltagere som de tidligere år - altså cirka 40 lystfiskere i alle aldre - og programmet lignede også til forveksling det sædvanlige. Men vejret var lidt bedre, og dagens største fangst var bedre end de foregående år - faktisk meget bedre: en af deltagerne kom nemlig slæbende med en kæmpestor, sølvblank havørred, som han lige havde hevet op af Simested Å. Kæmpefisken vejede ikke mindre end 6,9 kilo og var 82 cm lang. Den glade fanger var Car-

Carsten Seeberg med sin flotte havørred fra Simested Å.

sten Seeberg fra Knejsted. Han er i forvejen medlem af Aalestrup Lystfiskerforening men i anledning af, at man denne dag kunne få et gratis fiskekort til Lystfiskerforeningens fiskevand i Simested Å, havde han in-

viteret en kammerat med på fisketur. Og efter få timers fiskeri kom de to lystfiskere tilbage med kæmpen, der blev behørigt beundret af de andre deltagere til arrangementet. De andre lystfiskere fan-

deres lærer Lone Bartholomæussen også, at børnene fortjente en lille belønning. Så dagen blev afsluttet med skattejagt som fi re af børnene arrangerede. Der skulle bygges huse og flagstanger af sten og træ. Derefter skulle børnene læse kort og børnestave spor til skatten. Ved næste post skulle børnene flette kranse og suge nektar af syren- og døvnældeblomster. Sidste post var at skrive A med mælkebøtte før den velfortjente skat: Ananas kunne nydes.

gede knap så meget, men de havde alligevel en dejlig dag i de idylliske omgivelser på museet. Der blev bundet fluer, lavet flod, renset og røget ørreder, og museets mange dyrebørn - ikke mindst de helt nyklækkede gæslinger - var som altid meget populære hos børnene. - Vi har haft en dejlig sommerdag. Jeg tror, folk har hygget sig. Der er flere deltagere, der har været her hele dagen… og sikken fisk!, fortæller en glad, men nok også lidt misundelig arrangør, naturvejleder Gert Rubæk, Boldrup Museum. Kæmpefisken er blot en af flere rigtig gode fangster, der er gjort i Simested Å i de sidste uger, og der var da også flere af dagens deltagere, der bad om at få tilsendt et girokort, så de efterfølgende kunne melde sig ind i Aalestrup Lystfiskerforening; den største fisk svømmer jo helt sikkert stadig rundt derude et sted...


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 19

v. Finn Ovesen

Nørage r

S uldr up

tlf. 98 55 10 06

tlf. 98 37 90 00

ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00

H ave rs le v tlf. 98 65 40 13

v. Finn Ovesen

KOLONIAL

KØL

VIN

O TASSIMSLER KARTOFFEL P A K E F F KA . SALAT

PK 3 1 B Ø K Å EN

800 g

! S I T A R G

G rås te n

SMELTEOST/ SMEL SM MEL LTEO LTEOST/ OST/ FRISKOST

Fr it v a lg

S

10

00

600 g

VITAMIN PILLER 200 stk. Børn/voksne/50+

59

95

JUICE 1 ltr. Æble/Appelsin

3x1 lt r.

25

Kun

00

SYLTESUKKER 1 kg

AGURKER

2 st k .

BLOMSTERHJØRNET Ø

124

SPAR 40.00

49 29

95 95

TORSDAG

95

2 ltr. Alm./light

00

25

FLER E FLOTTE VA R I A NT ER ! POTTEROSER BRÆNDENDE KÆRLIGHED NELLIKKER

H a r ib o MAXIPOSER 350-400 g

Overvintrende

MARGUERITTER CHRYSANTHEMUM EGEFEU Hænge

Pr. ps .

29

Kun

95

FREDAG

Fre d ag s

COCA-COLA

2 x2 lt r.

10 00 15 00

HVIDVIN

FRIKADELLER

Ry n k e by

4

95

9

Fr it v a lg

Kun

LØRDAG

YKKER T S D N U 8R VIGER S N U R B + 0

SLIK

0

48

+ pant

SPAR ØL DS.

S

½ PRI

Pr. ps .

10

00

24 s t k .

95

GALIA/CANTALOUP MELON

Fr it v a lg

Da n ish Pr ime 900 g

Pr. 1/2 k g

Bllac k To we r

00

TI RESTPAR G røn la n ds k e RE R REJER EJER R

59

Prr. Æ.

95

NYE KARTOFLER

3 ltr.

FROST F ROST

Li vol

Fr it v a lg

00

Buk o

10

425 g Cremefraiche/ Thousand Island

Fr it v a lg

75 cl.

200-250 g

DRESSING

½ PRI

CHAMPAGNE CHAMPA C HAMP

25

OG F INE 2 b g . K S A M E KAFF

GRØNT TILBUD

M a rt in i

F le n s te d

00

79

+ pant

Pr. 100 g

95

7

TILBUDDENE GÆLDER ALLE 3 BUTIKK TILBU BUTIKKER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG (HVOR IKKE ANDET ER ANGIVET)


Aars Avis

SIDE 20

28. maj 2014 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HORNUM

Vrimmel af småbiler kan ventes i Hornum Og der udstilles lørdag i Himmerlandsgade i Aars Af Thorkil Christensen HORNUM: Er man til gamle kabinescootere og anddre små biler, så er der gode muligheder for at opleve omkring 20 af slagsen på vejene ved Hornum torsdag, fredag og lørdag. Klubben for de små køretøjer - Småbilklubbben DK - holder træf på Himmerland Camping & Feriecenter på Bjørnstrupvej i Hornum i hele Kr. Himmelfartsferien. Køretøjerne kommer fra det meste af landet, og der vil være mange forskellige små biler. Kravet for at få sit køretøj med i klubben er, at bilen skal have mindst 30 år på bagen og være udstyret med en motor på maximum 800 ccm. - Knap så bilkyndige kan måske ikke lige få et billede frem af en kabinescooter, men siger man ”Mariehøne” eller ”Goggo”, så kan man sikkert huske de små kabinescootere fra 50erne og 60erne med tre hjul og en dør i fronten. Der bliver også mulighed for at se mange andre end de små trehjulede BMW Isettaer og Heinkler.

VESTRUP

6. klasse fra Hornum Skole havde selv samlet penge ind til rejsen til Tjekkiet.

Hornum-elever fik oplevelser for pengene Indsamling og cykelsponsorløb gav tur til Tjekkiet Med udgamgspunkt fra campingpladsen i Hornum, hvor Småbilklubben DK holder træf, kører de gamle køretøjer ud i landskabet.

Der deltager forskellige Fiatmodeller som 500, 600, 126 og en enkelt 600 Multipla, siger formanden for Aalestrup Classic Bil & MC, Henrik Bygholm. Af engelske småbiler deltager en Relaiant og en Bug Bond, og selv en tjekkisk Velorex vil være at fi nde blandt de mange forskellige charmerende gamle biler. I følge programmet for træffet går turen torsdag til Løgstør-området. Der bliver ophold på havnen ved Kulgården og deltagerne besøger derefter Glenholm Vingaard i Næsby. Fredag kører småbilkaravanen ad små veje mod øst Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

til Rebild. Lørdag formiddag er det Aars by, der får besøg af de sjældne små køretøjer. De bliver udstillet i Himmerlandsgade i en times tid inden ejerne kører til Dansk Nutidsmuseum i Aars, hvor et besøg er en del af programmet for træffet. Henrik Bygholm siger, at hvis man er interesseret i at se de små køretøjer på nær- mere hold eller få en snak med ejerne, så er man velkommen til at kigge forbi på de steder, hvor der gøres holdt eller på campingpladsen i Hornum hver dag inden afgang midt formiddag eller sidst på eftermiddagen

HORNUM: 6. klasse på Hornum Skole har gjort en rigtig stor indsats for at samle penge sammen til deres klassetur. Det har de gjort gennem flere år. Eleverne har blandt andet solgt kaffe og kage til klassearrangementer. De helt store tilskud kom dog ved at sælge blomsterløg til familie, venner og naboer, samt ved at afholde et cykelsponsorløb, hvor det galt om at cykle så langt som muligt, og derved cykle så mange penge ind som muligt. Belønningen til klassen fik de i sidste uge, da de fra mandag til fredag var på tur til Tjekkiet. De havde glædet sig utrolig meget og havde en helt fantastisk tur. To piger fra klassen har skrevet lidt om turen: - Efter cirka 13 timers kørsel i

V. HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

bus ankom vi tirsdag morgen til arbejdslejren Theresienstadt. Der fik vi først morgenmad og derefter en rundvisning i lejren. Ved middagstid ankom vi til Pension Hamstejn i Cesky Raj, hvor vi skulle bo. Eftermiddagen tilbragte vi med bueskydning og badning i en sø. Efter lækker aftensmad gik vi alle i seng, da vi var trætte efter den lange bustur. Onsdag gik turen til det bøhmiske paradis i Cesky Raj. Hvor vi var ude på en cirka tre timers vandretur i naturparken mellem høje klipper og slotte. Det var en helt ubeskrivelig smuk naturoplevelse! Derefter skulle vi riverrafte på en flod. Vi raftede

ØSTRUP

10 km ned ad floden. Det var sjovt og lidt hårdt. Så det var dejligt, at vi måtte hoppe i floden til sidst. Torsdag morgen pakkede alle deres ting og fyldte bussen. Nu gik turen til Prag. I Prag skulle vi mødes med en dansktalende guide, som skulle vise os rundt i byen. Vi så blandt andet Karlsbroen og Skt. Peters Kirken. Det var en spændende og meget varm oplevelse (30 grader). Efter det tog vi til Palladium, som er et stort lyserødt shoppingcenter i Prag. Efter to en halv times shopping gik vi ned til floden Moldau, som løber igennem Prag. Her skulle vi på en sejltur på floden. Efter oplevelserne i Prag gik turen hjem til Hornum. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Start på byggeri af den nye sognegård

Der blev leget og danset med balloner, da børn og dagplejere fra den Kommunale Dagpleje Grønhøj i Vestrup holdt karneval.

Sambarytmer over Vestrup VESTRUP: Børn og dagplejere fra den Kommunale

Salon Jytte HORNUM 98661741 MANDAG LUKKET!

Dagpleje Grønhøj i Vestrup havde en festlig dagplejedag forleden. Temaet var Karneval. Der blev danset med balloner og vrikket med numsen til de festlige samba rytmer. Efter en lille fortjent Morfar, var der hjemmebag og en sponsoreret kagemand, som alle børn, forældre, søskende og dagplejere nød godt af.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

V. HORNUM: Menighedsrådene for Flejsborg og Vester Hornum-Hyllebjerg sogne er nu klar til byggestart på opførelsen af den nye Sognegård i Vester Hornum. Mandag 5. maj blev der afholdt licitation på byggeriet. Vester Hornum Byggeindustri A/S vandt opgaven som hovedentreprenør. Officiel byggestart er i dag

onsdag, 28. maj, hvor der tages første spadestik på byggeriet. Spaden føres af den tidligere mangeårige formand for menighedsrådet Johannes Madsen, som har stor ære af at den nye sognegård, som nu bliver virkelighed. Efter begivenheden er menighedsrådene vært ved et mindre tragtement.

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Sneglehuset blev vist frem for bedste HAUBRO: Godt og vel 50 bedsteforældre mødte op i Børnehaven Sneglehuset i Haubro, da der blev holdt bedsteforældre dag. Alle kom for at råhygge med deres små spillopper. Eftermiddagen gik med at hjælpe hinanden med at bage snobrød og pandekager over bål samt lege i det fri. Børnene fik også mulighed for at vise deres bedsteforældre deres børnehave og

Der var ud over de udendørs bål også tændt op inde i bålhytten. Her blev der lavet masser af pandekager.

vise legekammeraterne frem. Det blev en dejlig dag for alle.

Alle skulle selv bage pandekager, og der blev gået til opgaven med ildhu.

Største samlerhold blev belønnet ØSTRUP: I forbindelse med den landsdækkende affaldsindsamling i april, havde Skraldeskolen ved Renovest og Naturekspeditionen udlovet en præmie til det hold indsamlere, som deltog med største antal. Præmien var en fed dag i skoven sammen med Skraldeskolen og Naturekspeditionen. Østrup-Vognsild Samlerlaug blev de store vindere med næsten 100 indsamlere, fra de mindste i barnevogn til bedsteforældre - og torsdag i sidste uge kunne de inkassere præmien. Skraldeskolen havde sørget fra bustransport. Med højt humør og i strålende solskin drog en delegation på 27 børn og 9 voksne fra Østrup-Vognsild Samlerlaug på skovtur til Naturbasen i Jenle Plantage. Det blev en skøn aften i skoven. Børnene startede med et

sjovt dyrespil hvor de skulle dyste om, hvilket dyr, der var længst, størst, lagde flest æg, fik flest unger eller blev ældst. Drengene mod pigerne og kampgejsten var i top – da det var opvasken som stod på højkant. Den fik drengene æren af, til pigernes store jubel. Imens børnene legede, lavede et hold voksne mad til alle over bål. Pandekager skulle alle børn selv bage, og der blev gået til opgaven med stor ildhu - om end røgen ikke altid vendte den rigtige vej. Efter tre sjove og lærerige timer i skoven sluttede Tina Bjerre fra Skraldeskolen ved Renovest og Karin Winther fra Naturekspeditionen af med at takke for den flotte indsats i årets affalds indsamling og sendte en flok mætte og trætte børn fra ØstrupVognsild samlerlaug retur med bussen.


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 21

AARS FC

Aars FC

a r t n o c THISTED FC

2007

AARS STADION LØRDAG 31. MAJ 2014 KL. 16.00

SPONSOR TIPS ... SPONSOR TIPS ... SPONSOR TIPS Henrik Hassing

Kasper Dahl

1 1

Kasper Jensen

Morten Nørgaard

Thomas Lucassen

1

Ove Nørskov

Michael Jørgensen

1

Thomas Dissing

NCO byg, Aars Murer- & entreprenørfirma

1 1

Morten Freundlich

1

Hans J. Kastberg

1

1 1

Vestvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 55

Steen Jensen

1

Lars Kristensen

1

1

HOVEDSPONSOR . HOVEDSPONSOR . HOVEDSPONSOR DSPONSOR Brian Larsen


Aars Avis

SIDE 22

28. maj 2014

Styr på scoren til revisionsgolf i Aars GOLF: Aars Golf klub holdt søndag Deloittematch med Revisionsfi rmaet Deloitte som sponsor - så der var helt styr på scoren. Matchen var begunstiget af et meget flot vejr med solskin og en let til frisk vind. Matchen, der havde 44 deltagere fordelt i 4 grupper, blev afviklet som en slagspilsmatch for gruppe A og Stableford-match med gunstart for de øvrige tre grupper. Matcherne varede godt fi re timer, og præmierne blev fordelt efter følgende resultater: Gruppe A 1. Jørgen N. C. Christensen 2. Erik Rynkeby Knudsen 3. Henrik Bols Hansen Gruppe B 1. Helle Rask Lindstrøm 2. Lis Krogh Madsen 3. Jakob Hasselgreen Gruppe C 1. Grethe Glerup 2. Poul Erik Nielsen 3. Carsten Franck Gruppe D 1. Christen Lauridsen 2. Ulrik Rask Lindstrøm 3. Carsten Simonsen Udover placeringerne for de 18 huller blev der også

kæmpet om nærmest flaget på par-3 hullerne. Det gav følgende resultater: Hul 3 Inger Andersen 5,63 m Jens Jensen 6,87 m Hul 6 Rita Christiansen 20,62 m Torben Dam 3,72 m Hul 14 Lis Krogh Madsen 1,17 m Erik R. Knudsen 1,16 m Hul 17 Lis Krogh Madsen 6,09 m Christen Lauridsen 0,71 m Der blev også kæmpet om at slå længste drive på hul 16, og vinderne blev Lis Krogh Madsen og Michael Joensen. Endvidere blev der præsteret en Eagle på hul 9 - et par fi re hul, hvor bolden gik i hul på kun to slag. Denne fantastiske bedrift blev udført af Jørgen N. C. Christensen, og den udløste et gavekort fra Danpo på fjerkræprodukter. Efter matchen var Revisionsfi rmaet Deloitte vært ved et lettere traktement. Claus Bjørnlund takkede på sponsors vegne for fremmødet, og håbede på endnu flere deltagere, lige så godt vejr og lige så god en match til næste år.

Cimbrer Bilerne I/S Industrivej 46 - 9600 Aars

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og få tilbud

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00

Det sociale fylder lige så meget som det sportslige, når Aars BMX Klub ”Lynet” rejser landet tyndt for at deltage i stævner.

Hyggelig BMX-tur til Kalundborg BMX: I weekenden fandt 12 kørere fra BMX klubben Lynet vej til Kalundborg for at køre Landspokalens tredje og fjerde afdeling. Landspokalen er en slags Danmarksmesterskab fordelt på fem weekender sommeren over. Klubbens ældste kører Gert Sørensen leverede en sikker præstation i Cruiser Men og gik om søndagen i B fi nalen, hvor han fi k en tredjeplads. Klubbens træner Peter Gammelby stillede op i både Cruiser Elite og 19 +. På trods af et ordentligt styrt, hvor han fi k skrabet både mave og arme, fi k han i førstnævnte kategori en flot tredjeplads, og han ligger samlet treer i 19+.

Jacob Gammelby blev mødt af overordentlig hård modstand, og selv om han kæmpede bravt, rakte det ikke til fi nalerne. Anders Nicolajsen kørte i heats, hvor det lignede en tætpakket bisværm bakke op og bakke ned, og han gik begge dage i B fi nalen. Jakob Kristensen leverede også en sej og stabil præstation, der dog ikke rakte til fi nalerne. Til gengæld er der nu en ny højdespringer i klubben, Thomas Sørensen, der var mødt op for at køre stærkt. Han gik begge dage i A fi nalen på henholdsvis syvende- og andenpladsen. Også Oskar Holmstrøm gik begge dage i A fi nalen, hvor han kørte sig til

en sjette- og en femteplads. Emil Andersens præstation rakte ikke til A fi nalen søndag, men han hentede en syvendeplads lørdag. Tobias Andersen kørte også stærkt, men han nåede ikke fi nalerne - det gjorde derimod hans lille Martin, der lørdag fi k en andenplads i B-fi nalen og søndag tog en syvendeplads i Afi nalen. Mikkel Nicolajsen kørte sig til en tiendeplads lørdag og en femteplads søndag i A-fi nalen. Weekenden bød således på mere end godkendte sportslige resultater, men for Aars-klubben er det sociale i lige så høj grad vigtigt. Efter strabadserne på

banen konkurrerer børnene om at lave de flotteste ”bomber” i campingpladsens swimmingpool, imens forældrene griller og hygger sig sammen. De mange kilometer på banen og ikke mindst de mange timer i venners lag har givet klubbens medlemmer et fantastisk sammenhold, og de siger ogte, at de skal på tur med ”BMXfamilien”. Har man lyst til at hilse på ”familien”, eller vil man bare gerne se BMX-løb på højt niveau, er der rig mulighed for det i weekenden 14. og 15. juni, hvor Aars BMX Klub ”Lynet” er vært for femte og sjette afdeling af Landspokalen.

4 - 8 - 14 - 17 - 34 - 47 - 53 pers.

Flotte resultater af HURK-ryttere

Brug den organiserede håndværker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så SNEDKERMESTER

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!

Pernille Johannsen og Babe’s Monty vandt en flot roset ved Hadsunds D-stævne.

ridning: 11. maj var Anette Maria Nielsen og Nygårds Brown Sugar til Klithuse military stævne, hvor de startede CNC70, og dette gik over alt forventning, da de endte med at indtage førstepladsen. Ligeledes var parret til start ved Fjelsted military klub stævne, hvor de startede CNC80 og her sluttede på andenpladsen I weekenden har flere HURK-ryttere været til start ved Hadsunds D-

stævne. I spring for ponyrytterne var Pernille Johannsen til start på Babe’s Monty, hvor det blev til en fejlfri runde i henholdsvis LF og LE, hvilket udløste en flot roset. For de store heste var Rikke Andreassen og Caprice til start i LE med en flot nulrunde og debuterede i LD med fi re fejl. Diana Klein på What a Spot var ligeledes til start i LE og LD. Her blev det i LD til en flot førsteplads.


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 23

Der er jo lidt længere hjem, end der er fra Skanderborg, griner Lars Jakobsen, som har sat sin signatur på en toårig kontrakt, som han dog kan komme ud af allerede efter et år, hvis ikke han trives Halden.

Stor oplevelse venter Han understreger dog, at klubben indtil videre har gjort, hvad den kunne for at få ham til at føle sig velkommen. - Jeg har egentlig fået en fuldtidskontrakt, men jeg vil gerne arbejde ved siden af for ikke at komme for langt væk fra ”det rigtige” arbejdsmarked, og det er de gået med til uden vrøvl, og de har endda hjulpet med at finde et job til mig, siger Lars Jakobsen, som skal arbejde på deltid hos et lokalt forsikringsselskab ved siden af håndbolden. Den 26-årige venstre back erkender, at et skifte fra en dansk til en norsk ligaklub

umiddelbart kan ses som et skridt ned ad karrierestigen, men han understreger, at han hellere vil være en profil i Norge end en marginalspiller i Danmark - og så slår han fast, at han gerne vil prøve kræfter med den danske liga igen, hvis tiden i Norge bliver en succes. Det er bare ikke det, han fokuserer på lige nu. - Jeg har stadig store sportslige ambitioner, men i første omgang handler de om at blive en af de bærende kræfter i Halden. Derudover vil jeg gerne have nogle gode oplevelser, mens jeg har chancen for det, og det her er en oplagt mulighed. Jeg kommer til at bo i en lille norsk Havneby med 15.000 indbyggere, og jeg får min egen lejlighed helt ned til vandet. Det er da nice, kommer det med et bredt smil fra Aars-drengen, der altså i den kommende sæson tørner ud i norsk håndbold.

Lars Jakobsen skifter fra Skanderborg Håndbold til Halden Topphåndball, hvor han bliver genforenet med sine tidligere holdkammerater fra Team Vesthimmerland Rasmus Bech og Rasmus Carlsen. (Foto: Vildmedfoto.dk)

Aars-dreng bliver genforenet med klubkammerater i Norge Lars Jakobsen skifter fra Skanderborg til Halden Topphåndball Af Lars Lindberg HÅNDBOLD: Da håndboldspilleren Lars Jakobsen som knægt for første gang snørede sine håndboldsko, var det for at tørne ud for Aars HK. Siden spillede han en årrække i klubben, der siden blev til Team Vesthimmerland, indtil hans talent ganske enkelt voksede fra klubben. I sin hidtil sidste sæson i TVH var han med til at sikre klubben endnu en sæson i landets næstbedste række, men hans talent og personlige ambitioner rakte videre end det. Derfor skiftede han inden sidste sæson til Skanderborg Håndbold, hvor han dog måtte sande, at der er langt - måske endda for langt fra bunden af 1. division til Håndboldligaen. I efteråret blev det ikke til meget spilletid til Lars Jakobsen, og selv om det blev lidt bedre efter jul, havde han intet ønske om at fortsætte som bænkevarmer i det østjyske. Derfor slog han også til, da han blev tilbudt en toårig kontrakt med den norske klub Halden Topphåndball, som netop er rykket op i den bedste norske række. - Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg savnede spilletid i Skanderborg, og det var hovedårsagen til, at jeg valgte at skifte, siger Lars Jakobsen, der havde svært ved

at vænne sig til en rolle som marginalspiller efter i en årrække at have været holdets største profil i TVH. - Når det brændte på, og tingene skulle afgøres, var jeg ham, der fik bolden i TVH, men i Skanderborg var jeg ham, der så til fra bænken, når det blev alvor, og det havde jeg det ikke ret godt med, fortæller en ærlig Lars Jakobsen, der regner med, at han får en helt anderledes rolle i sin nye norske klub. - Jeg regner selvfølgelig med, at jeg får noget mere spilletid, men jeg forventer da også, at jeg kommer til at tage et større ansvar. Jeg kan

godt lide presset, og jeg vil gerne være en profil - både på holdet og i ligaen, siger Lars Jakobsen, som dog erkender, at han ikke helt ved, hvad han går ind til.

Ikke helt ”Palle” Han regner dog med, at hans nye klub kommer til at lege med i den sjove ende af tabellen efter sommerferien. - Jeg har svært ved at vurdere, hvordan niveauet er i den norske liga, men umiddelbart vil jeg sige, at det svarer til bunden af den danske lige eller toppen af 1. division. Det passer mig fi nt, og det lader til, at klubben virkelig satser

på at slå igennem i ligaen, så jeg tror, vi får et rigtig godt hold, siger han. I Halden Topphåndball bliver Lars Jakobsen genforenet med sine tidligere holdkammerater fra TVH, Rasmus Bech og Rasmus Carlsen, og Lars Jakobsen lægger ikke skjul på, at de har rykket ham i ærmet. - Jeg snakkede selvfølgelig en del med dem, inden jeg skrev under, og de har betydet meget for mit valg, at de har talt så positivt om klubben. Derudover er det rart for mig personligt, at jeg kender et par stykker på holdet, så jeg ikke bliver helt ”Palle”.

Det er primært manglen på spilletid i Skanderborg, der har fået Lars Jakobsen til at sige farvel til den østjyske ligaklub. Foto: Vildmedfoto.dk

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: El-installation VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Overvågning

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Bosch Varmepumper - 5 års garanti

I sin foreløbigt sidste kamp i den hvide TVH-trøje var Lars Jakobsen med til at sikre sin barndomsklub endnu en sæson i landets næstbedste håndboldrække.

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7V9640 FARSØVAFD: V. BOULEVARD 25V 9600 AARSVAFD: MEJLBYVEJ 42V9610 NØRAGER


Aars Avis

SIDE 24

28. maj 2014

X-MEN: DAYS 3D OF FUTURE PAST 29/5-4/6 • kl. 19.30

Gode oplevelser? Find dem i Aars Avis

KOLBØTTEFABRIKKEN 29/5-4/6 kl. 20.00 www.aarsteaterbio.dk

Tlf. 98 62 11 75

Ulrik Linnemann kørte søndag sin nybyggede Peugeot til en andenplads i EM Rallycross-afdelingen i England.

Forløsning på Lydden Hill Rallykøreren Ulrik Linnemann hentede andenplads i England MOTORSPORT: Efter første runde i EM i Rallycross, som blev kørt i Portugal, hvor det ikke blev til en udvidelse af pokalhylden, var det en enormt lettet Ulrik Linnemann, der søndag eftermiddag kunne stille sig på podiet på Lydden Hill i England. Her kunne han modtage pokalen for en flot andenplads i fi nalen i super 1600. Teamet fi k for alvor slået

fast, at den nye bil har farten, og at det er i toppen af feltet, den flot dekorerede Peugeot skal lege med. - Selvom det ikke blev til det øverste trin i denne omgang, er vi ikke spor nervøse for den her sæson. Jeg har farten, jeg er stabil, og jeg har det bedste team i ryggen, siger en smilende og stolt Ulrik Linnemann. I træningen røg femte gearet, og den sejrs-

sultne løve fi k derfor kun lov at køre ganske få omgange, inden den trofaste stab af mekanikere kastede sig over bilen for at få skiftet gearkassen. Efter stabil kørsel i de fi re indledende heat med to sejre, en andenplads og en fjerdeplads blev semifi nalen vundet suverænt, og i finalen var Ulrik Linnemann nummer to til at se de ternede flag.

- Jeg kunne godt have satset og lavet overhalingsforsøg på Zagumennov, som vandt, men på den her måde har jeg vist, at jeg er i stand til at presse ham til at lave fejl, og desuden kommer vi hjem med en fornuftig pointhøst og ikke mindst en hel bil, som er klar til den kommende weekend, hvor det går løs i DM-sammenhæng, siger en tilfreds og træt Ulrik Linnemann.

KONKUstRk. paRrtEoutbNillCet (4Eda: ge) NU KAN DU KOMME TIL 30. GANG I NIBE / 2.-5. JULI 2014

- GANSKE GRATIS Trænger du også bare helt vildt til 4 fede dage med masser af musik, miljø og mennesker? Så vær med, når Nordjyllands største tilbagevendende musik- og kulturfest går i luften i 2014. I år kan du blandt andet opleve navne som:

THE OFFSPRING (US) I SUEDE (UK) I L.O.C. RASMUS SEEBACH I KELIS (US) I D-A-D

NICO & VINZ (N) I SUSPEKT I JAMES ARTHUR (UK) I MEDINA KATO VS SAFRI DUO I CARPARK NORTH I MADS LANGER MAGTENS KORRIDORER I DÚNÉ I MØ I ITALOBROTHERS (D) MARIE KEY I STINE BRAMSEN I LARS LILHOLT BAND VI SES I SKALSKOVEN I NIBE!

Vi udlodder 1 og 1 stk. éndags billet 2014. til Nibe Festival, 2.-5. juli

send den med det korrekte svar og n po ku e nd tåe ns de ne d Udfyl ibe Festival«, til: i en lukket kuvert mrk. »N

AARS AVIS

0, 9600 Aars Himmerlandsgade 15 senest 2. juni 2014. så den er avisen i hænde

Hvilke dage afvikles Nibe Festival 2014? 1.-4. juli

2.-5. juli

Navn Adresse

3.-6. juli

PE RF OR MI NG

30 FESTIVALER / 2.-5. JULI 2014

SM AS H

THE OFFSPRING (US) I SUEDE (UK) I L.O.C. RASMUS SEEBACH I KELIS (US) I D-A-D

NICO & VINZ (N) I SUSPEKT I JAMES ARTHUR (UK) I MEDINA KATO VS SAFRI DUO I CARPARK NORTH I MADS LANGER MAGTENS KORRIDORER I DÚNÉ I MØ I ITALOBROTHERS (D) MARIE KEY I STINE BRAMSEN I LARS LILHOLT BAND SHAKA LOVELESS I PANAMAH I BIG FAT SNAKE I CHRISTOPHER ROCKERS BY CHOICE I ØSTKYST HUSTLERS I QUEEN MACHINE MICHAEL FALCH & HANS BAND I KLUMBEN & RASKE PENGE PSYCHED UP JANIS I ANNE DORTE & MARIA FRA TØSEDRENGENE

DIE HERREN I REPTILE YOUTH I UKENDT KUNSTNER I GO GO BERLIN I ULIGE NUMRE TOPGUNN I SCARLET PLEASURE I YEPHA I SPECKTORS I MY BUBBA (S/ISL) THE POWLS I MOTHER LEWINSKY I JULIAS MOON I SHOTGUN REVOLUTION GEO & MORTEN BRIX - SCHOOL OF ROCK I S!VAS I VILD $MITH I TØRFISK TORBEN CHRIS I FOLKEKLUBBEN I RED WARSZAWA I THE MINDS OF 99 HAM DEN LANGE, MAGERMAYN, ZJAKALEN & KAZPA G I THE WHITE ALBUM SEBASTIAN LIND I JONNY HEFTY & JØDEN I TOM DONOVAN (IRL) I COAST (UK) ROBEN & KNUD I NAVNELØS I DICTE & CLAUS HEMPLER I BASKERY (S) ALMOST AC/DC I TUE WEST SOLO I SOUVENIRS I GASOLINE I MARIE FRANK CHILI KLAUS I R. NOOR I 9000 COMEDY I TOM BRAKL BAND I MONT OLIVER JOHANNES ANDERSEN & THE OVERHEADS I THE DEVILS TINY CHAINS O.M.A.

100 KONCERTER - 5 SCENER - MIDT I EN SKOV

- SE PROGRAMMET OG KØB BILLETTEN PÅ WWW.NIBEFESTIVAL.DK

Postnummer / by Telefon Vinderne offentliggøres her i avisen.

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 25

Forbrugeradfærd: Vi er vanedyr, når vi køber bil Vanens magt og tryghed vejer tungt, når vi skal vælge bil, viser en ny undersøgelse blandt 1511 danskere

Under hypnosen blev forsøgspersonerne bedt om at glemme alle fordomme omkring bilmærker- og logoer. Her ser vi hypnoterapeut Michael Rasmussen med en af de hypnotiserede deltagende, der fortæller hvad han ser på Opel Insigniaens bagende.

Hjernen på autopilot Han understreger, at netop hjernens tendens til at retfærdiggøre alt det, man i forvejen mener er rigtigt, er med til at gøre det svært at forføre folk med reklamer. Især et produkt som biler, der ikke lige ligger på hylderne i supermarkedet, og som forbrugeren derfor sjældent har lejlighed til at opleve. Så hvis forbrugeren af forskellige grunde først har dømt et mærke som værende kedeligt og uattraktivt, kan det være svært at ændre ved den opfattelse. Det samme gælder for andre produkter, mobiltele-

foner, vaskepulver - og for den sags skyld også for andre mennesker, som vi af en eller anden grund har set os sure på. Denne såkaldte bekræftelses-bias resulterer i, at vi undervurderer eller helt ignorerer information, der kan afkræfte vores negative opfattelse eller fordomme. Opel har netop den udfordring, at mange danske privatbilister opfatter mærket som kedeligt. Den opfattelse – eller fordom - har Opel nu forsøgt at udfordre ved at ”nulstille” en række ejere af andre bilmærker, som ikke kunne drømme om at vælge Opel. Det foregik via hypnose af en af landets bedste hypnoterapeuter, Michael Rasmussen, som også er ekspert i rygestop og kurerer flyskræk etc. via hypnose. Testpersonerne blev ikke hypnotiseret til at kunne lide Opel, men til at glemme deres forudindfattede meninger om Opel og alle andre bilmærker. - Opel har investeret mere end 80 milliarder kroner i

udvikling af ny teknologi, nye modeller og nye motorer

over de sidste fire år. Alligevel er danskerne meget tro

30.-31.

MAJ 2014

Rallymerland Him 2014 Spektakulær Rally Shake Down i Hobro’s nordlige industrikvarter - 30. MAJ 2014: 18.30 - 21.00. Rallycentrum: NYSUM BANEN. 31. MAJ 2014: Der køres hastighedsprøver: Stenstrup, Madum Sø, Nysum Banen, Lindum Skov og Hobro’s nordlige industri. Tidsplan: www.mnj.dk.

MOT OR

ske fordi verden bliver nemmere at navigere i, når alting er puttet i kasser. Den fastlåser os derfor i vores opfattelser, lukker af for nye indtryk - og leder efter bekræftelse på de forudindtagelser, vi har i forvejen. Det gælder ikke kun for biler, men også for andre produkter, vores holdninger til andre mennesker og i det hele taget i mange af livets sammenhænge, siger Jon Wegener.

mod deres vante bilmærker og undersøgelser viser, at folk stadig opfatter Opel som et lidt kedeligt bilmærke, fortæller Opels marketingchef, Nikolaj Ledet. - Det kan være svært at ændre folks indgroede vaner og forestillinger, uanset hvor mange reklamekampagner man laver. Derfor har vi nu valgt en anderledes måde at fortælle vores historie på, nemlig ved at offentliggøre et forbruger-eksperiment. Vi har lavet forsøget for at undersøge, om fordomme rent faktisk står i vejen for en mere objektiv vurdering af vores mærke, når de rent faktisk prøver at sætte sig i en ny Opel, fortsætter han. Resultatet af eksperimentet kan ses på Opels hjemmeside.

N ORT ORDJ SP

D LAN YL

MOTOR: Vanens magt og tryghed vejer sammen med erfaringer fra familie, venner og egen research langt tungere end annoncer, når vi vælger bilmærke. Både når det gælder bil, computer, tablet og mobiltelefon holder flertallet af danskerne sig desuden til de mærker, de i forvejen kender godt. Det viser en helt ny undersøgelse, som Userneeds har foretaget for Opel Danmark blandt 1.511 danskere. Undersøgelsen er lavet i anledning af et eksperiment, hvor en række danskere, der aldrig kunne drømme om at vælge Opel, blindtester bilen i en prøvekørsel under hypnose. Undersøgelsen og resultatet af eksperimentet kan ses i filmen, der blev offentliggjort 26. maj. Over 60 procent af de adspurgte i undersøgelsen har et yndlingsbilmærke, når det gælder hverdagsbil, og kun tre procent vil helt sikkert skifte til et andet mærke. Halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen siger desuden, at annoncekampagner ikke var vigtige, sidst de købte eller leasede bil, mens 38 procent angiver familie og venner som vigtige influenter i forhold til valg af bil. Hele 58 procent angiver egen research og interesse som det vigtigste parameter ved valg af bil, ligesom over 70 procent angiver at de vælger bil med fornuften frem for følelserne. Som undersøgelsen peger på, kan vi som forbrugere være svære at flytte, når det gælder præferencer for bestemte brands og mærker. Og det er der, ifølge hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS, Jon Wegener, en naturlig forklaring på. - Vores hjerne er doven - må-

AA

Spar penge på bilforsikringen MOTOR: Selvom der er masser af penge at spare på bilforsikringen, er det langt fra alle bilejere, som er opmærksomme på det. Det fremgår af en undersøgelse fra Applus Bilsyn, der har interviewet 1.383 bilejere om, hvor ofte de undersøger prisen på bilforsikringer. Mere end hver tredje bilejer indhenter ifølge undersøgelsen tidligst et nyt pristilbud ”hvert fjerde år”, ”aldrig” eller i forbindelse med, at ”bilen skiftes ud”. - At omkring hver tredje bilejer meget sjældent eller aldrig sammenligner priser på bilforsikringer og får et nyt og bedre tilbud, fortæller, at mange af os ikke for-

står, hvad de får ud af det. Sandsynligvis fordi det er lidt komplekst. Derfor har vi indledt et samarbejde med flere forsikringsselskaber. Det betyder, at bilejere

på applusbilsyn.dk eller i synshallen nu kan indhente et uforpligtende tilbud på bilforsikringen. For folk med en ældre bilforsikring vil det med stor sandsynlighed ende ud i et bedre tilbud enten på pris, dækning eller begge dele, siger adm. direktør hos Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.

Reparation og service af: • Udstyr på lastbiler, varevogne m.m. • Kraner, tip, hejs, tanke og lifte Kontakt • Lovpligtige www.jilko.com eftersyn af samme ring 9698-2100 • Hydraulik • 24-7 tilkaldevagt

Servicepartner

L B OR G

Huskøb godkendes af advokaten

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS

Advokatfirmaet i Himmerland .dk Tlf. 98 62 40 00


Aars Avis

SIDE 26

28. maj 2014

PRODUKTIONSTEKNIKER TIL VINDUESFABRIK BrÌnder du for lean og produktionsoptimering, og har du erfaring fra en produktionsvirksomhed? Søger du nye udfordringer i en dynamisk virksomhed med fokus pü udvikling? Sü vil vi rigtig gerne høre fra dig!

Om jobbet Outline Vinduer søger en ambitiøs produktionstekniker, der kan vÌre primus motor i vore lean-aktiviteter. Vi har arbejdet med lean og optimering gennem mange ür og har en meget effektiv produktion med bl.a. vinduesbranchens korteste leveringstid. Dine opgaver som produktionstekniker bliver bl.a.: Cobb Premier grill er skabt til børnenes favoritter. Lav pizza og pandekager og slut af med marshmallows til stor glÌde for hele familien.

Børnesikker grill BOLIG: Pas pĂĽ! Den er brandvarm! Formaningerne til børnene vil ingen ende tage, nĂĽr en glohed grill er i nĂŚrheden. Familiehyggen optrĂŚder først, nĂĽr grillmaden er fĂŚrdig, for grill og grillmester er ofte placeret langt vĂŚk fra de smĂĽ pilďŹ ngre. Med den nye kolde grill fra Cobb kan alle forĂŚldre endelig gĂĽ grillsĂŚsonen i møde med ro i maven og uden konstant at holde opsyn med

børnene. Pü trods af de 300 grader indeni, sørger en lille isoleret varmekilde nemlig for, at grillen er kold udenpü.

Gives vĂŚk (nĂŚsten) Andelsbolig sĂŚlges p.g.a. akut pladsmangel. Mindste bud 1 kr. Ca. 70 m2, handicapvenlig, central beliggenhed. Kontakt 23 44 03 84 for uforpligtende fremvisning og yderligere oplysninger.

Om Outline Vinduer Outline Vinduer A/S er en af Danmarks førende producenter af energioptimerede vinduer og døre i trÌ og trÌ/alu til alle typer boliger. Alle produkter baserer sig pü kvalitetshündvÌrk, designet og fremstillet i Danmark. Vinduer og døre skrÌddersyes efter kundens ønsker og behov og leveres med markedets hurtigste leveringstid pü ned til 7 dage. Outlines produkter sÌlges gennem trÌlaster og byggemarkeder over hele landet til büde professionelle og private kunder. Vores mülsÌtning er, at Outline Vinduer skal vÌre trÌlastens foretrukne leverandør og samarbejdspartner. Outline Vinduer har base i Farsø og beskÌftiger ca. 200 medarbejdere. Outline Vinduer er en del af Inwido-koncernen, Europas største udbyder af døre og vinduer med 3.100 ansatte i 8 lande.

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Lean-projekter Optimeringsprojekter Opdatering og vedligehold af normtider Ad hoc projekter

Stillingen har base pü Outlines fabrik i Farsø, og du mü bo i en rimelig afstand fra fabrikken.

Personprofil Du har en hündvÌrkeruddannelse og efterfølgende uddannet dig som produktionsteknolog, produktionsingeniør eller lignende. Du har nogle ürs praktisk erfaring fra industriproduktion og helst fra trÌindustrien. Her har du gennemført flere optimerings- og leanprojekter og har god erfaring med leanvÌrktøjer (SMED, 5S, Kaizen m.fl.) Som person er du struktureret, detaljeorienteret og mülrettet. Du er praktiker, der foretrÌkker at arbejde hands on. Du er ogsü udadvendt og god til at kommuniker og motivere dine samarbejdspartnere. Ikke mindst er det vigtigt, at du har drive, er initiativrig og kan arbejde selvstÌndig og skabe resultater. AnsÌttelse fra den 4. august 2014.

Ansøgning og kontakt Lyder det som et spÌndende job? Sü send din ansøgning vedlagt CV og andre relevante referencer og oplysninger til personalechef Niels Myrup Andersen pü mail: Niels.MyrupAndersen@inwido.dk senest den 2. juni 2014.

Fabriksvej 4 . 9640 Farsø . Tlf. 98 63 24 44

Hvis du har yderligere spørgsmül, kan du kontakte produktionschef Michael Hejlesen pü tlf. +45 61202216. Du kan finde mere information om Outline Vinduer pü www.outline.dk

Genopslag

LOGSTOR A/S søger en kontorelev med økonomi som speciale Til LOGSTORs bogholderi søger vi en dygtig elev med interesse for tal og økonomi. Vi tilbyder dig en spĂŚndende stilling, hvor du fĂĽr viden om de forskellige funktioner i et bogholderi. Du kan forvente en 2-ĂĽrig uddannelse inden for hovedomrĂĽderne kreditor-, debitor- og finansbogholderi. Dine primĂŚre arbejdsopgaver: â&#x20AC;˘ Verificering af kreditorfakturaer â&#x20AC;˘ Bogføring af fakturaer â&#x20AC;˘ Registrering af indbetalinger â&#x20AC;˘ Afstemning af konti samt bankafstemninger â&#x20AC;˘ Ad hoc opgaver. Vi forventer at du: â&#x20AC;˘ har flair for IT â&#x20AC;˘ har gode engelskkundskaber â&#x20AC;˘ har bestĂĽet HHX eller STX med et godt resultat â&#x20AC;˘ har lyst til at arbejde i en stor organisation med kontakt til mange mennesker â&#x20AC;˘ er interesseret i økonomi og regnskab â&#x20AC;˘ er initiativrig og fleksibel â&#x20AC;˘ er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstĂŚndigt â&#x20AC;˘ tager medansvar for egen lĂŚring og udvikling. Hvis dette har din interesse og du kan nikke genkendende til ovenstĂĽende, tilbyder vi dig en spĂŚndende elevstilling, hvor der for den rette vil vĂŚre gode muligheder for sĂĽvel faglig som personlig udvikling. Har du yderligere spørgsmĂĽl til elevstillingen, er du meget velkommen til at kontakte Jan Gunnersen pĂĽ tlf. 9966 1010. Send din ansøgningen og CV til HR afdelingens e-mail: cv@logstor.com mrk. â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2DC;konomielevâ&#x20AC;&#x2122; senest 10. juni 2014. Uddannelsesstart 1. august 2014. Venligst noter pĂĽ din ansøgning hvor du har set annoncen (Avis, Jobindex etc.). LOGSTOR er en ledende leverandør af prĂŚisolerede rørsystemer til energieffektiv transport af vĂŚsker og gasarter til fjernvarme og -køling, maritime og industrielle formĂĽl samt olie- og gasrørsledninger. LOGSTOR har hovedsĂŚde i Løgstør, Danmark, og datterselskaber i Ă&#x2DC;strig, Kina, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Litauen, Holland, Polen, RumĂŚnien, Rusland, Sverige og Schweiz samt et netvĂŚrk af salgsagenter og -kontorer. Koncernens 10 fabrikker er beliggende i Danmark, Polen, Sverige, Finland og Kina. LĂŚs mere pĂĽ: www.logstor.com.

FaglĂŚrer til landbrugsmaskinuddannelsen Kompetencer til en fremtid med succes gennem engagerede medarbejdere og en pĂŚdagogik, der fokuserer pĂĽ at give den enkelte de rigtige udfordringer pĂĽ de rigtige tidspunkter. Da en af vores medarbejdere gĂĽr pĂĽ pension, søger vi en faglĂŚrer pĂĽ fuld tid til hovedforløbet for landbrugsmaskinmekanikere med start senest 1. august 2014. Du har følgende kompetencer: â&#x20AC;˘ Opdateret viden og bred erfaring med traktorer og høstmaskiner. â&#x20AC;˘ Grundig viden om hydrauliske og elektriske systemer pĂĽ landbrugsmaskiner. â&#x20AC;˘ Grundig viden om brug af forskellige GLDJQRVHY UNWÂĄMHUWLOIHMOÂżQGLQJSn landbrugsmaskiner. 'LQSURÂż O Du har en faglig uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker og har gymnasiale fag eller ønsker at tage dem. Det er en fordel, hvis du har en videregĂĽende teknisk uddannelse. Du har lyst, engagement og evnerne til at omgĂĽs nutidens unge og vĂŚre med til at give dem bĂĽde personlig og faglig ballast. 6WLOOLQJHQNU YHUĂ&#x20AC;HNVLELOLWHWJRGHPXQGW lige og skriftlige formuleringsevner og gode samarbejdsevner i et mindre lĂŚrerteam, der løser mange forskellige opgaver. Du vil komme til at undervise pĂĽ mange niveauer bĂĽde fagligt og teoretisk, ligesom udvikling af nye undervisningsmetoder/materialer og undervisning pĂĽ efteruddannelse for entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikere vil vĂŚre en del af jobbet. Endelig skal du vĂŚre i stand til at holde hovedet koldt i pressede situationer og have en naturlig interesse i konstant at følge med i det nyeste, der rører sig i branchen.

Ă&#x2DC;stre Boulevard 10 9600 Aars

Tlf. 9698 1000 Fax 9698 1080

/ÂĄQRJDQV WWHOVHVIRUKROG AnsĂŚttelsen sker pĂĽ tjenestemandslignende vilkĂĽr i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007 og i overensstemmelse med ansĂŚttelsesvilkĂĽrene fastlagt i Finansministeriets cirkulĂŚre af 3. december 2008 om aftale om arbejdstid for lĂŚrere ved erhvervsskolerne. AnsĂŚttelsen sker pĂĽ prøve i 2 ĂĽr, og ansøgere uden gymnasiale fag og PD skal tage 2 A-niveau fag samt pĂĽbegynde en pĂŚdagogisk uddannelse (pĂŚdagogisk diplomuddannelse (PD)) inden for prøvetiden. $Ă&#x20AC;ÂĄQQLQJRJSHQVLRQVLQGEHWDOLQJIDVWO J ges i henhold til cirkulĂŚre om aftale om løn for lĂŚrere ansat pĂĽ tjenestemandslignende vilkĂĽr ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse af 11. august 2008. Stillingen er i pensionsmĂŚssig henseende henført til CO10 pension i PFA. Lønnen eksl. pension (incl. undervisningstillĂŚg) udgør ĂĽrligt fra kr. 291.384,00 til kr. 351.117,00 samt 18% pension afhĂŚngig af anciennitet. Hertil kommer muligheden for at aftale tillĂŚg. $QVÂĄJQLQJHQ Din skriftlige ansøgning, mĂŚrket â&#x20AC;?Landbrugsmaskinmekanikerâ&#x20AC;?, sendes, vedlagt relevante bilag, til aars@erhvervsskolerne. dk VHQHVWGHQMXQLNO Samtaler forventes afholdt den 18. juni 2014. <GHUOLJHUHRSO\VQLQJHU Kontakt uddannelseschef Helle Vestergaard Nielsen pĂĽ 9698 1000 eller 6155 4030.

aars@erhvervsskolerne.dk erhvervsskolerne.dk

NYT JOB?

FIND DIT NYE JOB HER PĂ&#x2026; SIDERNE


Aars Avis

28. maj 2014

SIDE 27

UNGARBEJDERE SØGES

SUNDHED & VELVÆRE KLINISK TANDTEKNIKER

ml. 15 og 17 år

Henvendelse Karina på tlf. 22 61 28 44 Industriparken 1, Haverslev

TIL LEJE

Til leje

Stillingen er en kombination mellem rengøringsopgaver og pedelopgaver, hvor fordelingen oftest vil være årstidsafhængig.

105 m2, 3 vær. + carport m/redskabsrum. Beliggende 4 km fra Aars. Leje pr. md. 4.500,-. Tlf. 98 66 12 99

i Aars midtby pr. 15. juni. 3 værelses lejlighed på 78 m2, mdl. 4.950,- + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje. Tlf. 51 26 83 31

Eventuelle spørgsmål kan rettes til viceforstander Søren Troelsen (2612 0603) eller forstander Jens Grønhøj (2058 5588).

HUS UDLEJES

SOMMERHUS ØNSKES TIL LEJE

Ansættelsesvilkår: fast stilling 37 timer ugentligt.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 25 og 26.

4 km fra Aars. 140 m2. Køkken/alrum, 3 vær., 2 badevær. 4.700 pr. mdr. + forbrug. Tlf. 22 72 46 43

Udlejes i Aars

LEDIGT JOB!! Special-Butikken Himmerland A/S søger ny medarbejder. Vi mangler p.t. en m/k til at tage hånd om ny webshopløsning, AGA administration og hjælp i butik ved behov. Ansøgere med kendskab til C5 og branchekendskab indenfor vort varesortiment (landbrugsartikler, værktøj og tekniske artikler) vil blive prioriteret. Vi tilbyder: En travl dagligdag i en butik hvor der altid er udfordringer. Gode kolleger. Løn efter kvaliÀkationer. Varigt job for rette person. Ansøgningsfrist: 2. juni 2014 Ved ønske om yderligere information kontakt venligst Peder Møller Lauridsen på: peder@sb-himmerland.dk eller 98 62 41 88. Ansøgning pr. post eller mail. Mail: peder@sb-himmerland.dk SPECIAL~BUTIKKEN HIMMERLAND A/S Peder Møller Lauridsen Himmerlandsgade 139 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 41 88 · Fax 98 62 44 96 www.sb-himmerland.dk · e-mail: info@sb-himmerland.dk Åbningstider: mandag–fredag 0700–1700 · Lørdag 0900–1200

NYT JOB?

Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen

2 vær. lejlighed på 58 m2, med redskabsrum og adgang til have. Ingen husdyr. Leje kr. 3.700 + forbrug. Tlf. 20 82 70 44

TIL LEJE Himmerlandsgade 37 2. sal. 70 m2. Pr. md. 4.450,+ forbrug. Husleje er incl. vand og kabel-TV. Tlf. 23 48 35 17 Ring inden kl. 15.00

Udlejes i Aars midtby IndÁytningsklar 4 vær. lejlighed med have, 86 m2. Leje pr. md. kr. 5.800 + forbrug. Dep. 3 mdr.s leje. Tlf. 51 26 83 31

Rækkehus i Aars by Nyistandsat, mindre rækkehus udlejes. Inderholder: Stue, soveværelse, køkken, bad og fordelergang. Desuden rigtig dejlig have med terrasse og lille udhus. Leje kr. 4.550 pr. md. Sdr. Boulevard 95E. Tlf. 40 47 28 27 efter kl. 16

i ugerne 28 + 29 til 6 pers., gerne i Trend, Ertebølle eller Hvalpsund området. Kontakt Michael tlf. 41 15 61 41

Til leje Møllevej 14 1 værelses lejlighed på 30 m2 med køkken og bad. Leje pr. md. kr. 3.000,- + forbrug af varme. Tlf. 23 48 35 17 Ring inden kl. 15.00

Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard

Blærevej 2, 9600 Aars Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 98 62 11 18 - 40 53 98 62 Fodbehandling - Bøjlebehandling - AÁastninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

FODPLEJE Ved eksamineret fodplejer. Klinikken er åben tir.-fre. - Jeg kører også gerne ud Gavekort udstedes.

Lilly Sandgård Svoldrupvej 108, Aars - Tlf. 23 28 03 67

Familierådgivning Individuelle samtaler, familier & par

LIS NIELSEN Familieterapeut & sygeplejerske Aarupvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 34 - 20 14 02 30 lnaarup@mail.dk www.ln-raadgivning.dk Medlem af Psykoterapeut Foreningen

Til leje i Aars Stuelejlighed centralt beliggende i Aars på 100 m2 til leje. Husleje pr. md. 6.000,- + forbrug, depos. 3 mdr.s indskud. Bestående af stort køkken/alrum, 4 værelser og bad. Træffes på tlf. 40 45 42 49 - efter 16.30

Lavenergi-villa udlejes snarest Velholdt villa på 113 m2 fra 1985 med garage/ værksted på 91 m2, beliggende 5 km fra Aars. Indeholder bl.a. soveværelse, 2 vær., v-stue, entre, baggang, spisekøkken og badeværelse med miljøskabe, bruser og badekar. Alt i hvidevarer foreÀndes. Mdl. leje kr. 5.000. Henv. tlf. 50 80 72 00

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk

FIND DIT

NYE JOB

AARS BOLIGFORENING

UNDER STILLINGER I AARS AVIS

KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Himmerlandsgade 103 C, 9600 Aars - Indkørsel fra Søndergade - Parkering lige ved døren Kørerr ogs Kør og g å på på Kører også u ude ud d deb de beh behand beh handlin and nd dlin ling g udebehandling

RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

BLANDEDE

KØB OG SALG

FRISKOPGRAVEDE KARTOFLER

EVAGAARD

BILLIG LEJE F.eks. 100 m2 til kr. 2.000 + m. (op til 200 m2)

Ring 40 24 00 04

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset Farvekopicenter Aars

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Klinik for fodterapi

✂ KLIP UD

Ansøgningsfrist: 11/6 - 2014

Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars

Tlf. 98 62 13 40

Nyere hus til leje

Vi søger pr. 1/8 2014, en peksibel, humoristisk, selvstændig og samarbejdsminded servicemedarbejder. Arbejdstiden vil normalt ligge i dagtimerne, men arbejde aften og weekend vil forekomme.

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

MOTORVEJSGRILLEN

✂ KLIP UD

Servicemedarbejder til Himmerlandscentrets Idrætsefterskole

KLINIK FOR FODTERAPI

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Vandværksvej 10, Hornum Tlf. 40 42 30 35

GAMMEL JERN OG METAL AFHENTES Større mængde købes. Skrotbiler købes.

SH Produkthandel ApS

tlf. 40 28 61 89 NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

LÆS OGSÅ AARS AVIS PÅ www.aarsavis.dk


Aars Avis

SIDE 28

Sælges: 4 sommerdæk på alufælge. Brugt på Hyundai Getz. Mål: 175/65 R14, Hancock. Tlf. 86 69 17 01 / 31 53 29 57

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

Sælges: Grå Ferguson 31, 7.500. Skiold kornvalser 4.500. 1 hestebox 2.000. Lille dieseltraktor, fin lille traktor med 5 olieudtag, lukket førerhus ”Britis Leila” 18.000. Tlf. 86 69 60 99 Sælges: Fjordhest, hoppe, født 4/7-98. Rødt hestepas. Specielt rolig, trafiksikker. Med sadel og hovedtøj 6.000. Gammel fjedertandsharve 800. Tlf. 86 69 60 99 Sælges: Damecykel Mustang med lavt stel, 3 gear – aldrig brugt, 800 kr. Tlf. 98 64 54 40 Sælges: 2 Oldenborgplager, 1 og 2 år. Hingst og hoppe, helsøskende. Rødt hestepas. Vil også egne sig til køreheste 7.000 og 10.000. Eventuelt bytte med dieselolie. Tlf. 86 69 60 99

Købes: +¥KZIVLY Å`[[LIVLY ÄULYL PUKIV T¥ISLY THSLYPLY [¤WWLYSHTWLY\YLZWLQSLWVY JLS¤UNSHZMHQHUJLÄN\YLYZ¥S] N\SK ZHTSPUNLY UPWZ ZTr[PUN ;VWWYPZIL[HSLZRVU[HU[ Tlf. 21 64 80 90

Sælges: 13 sekt. trykimprægneret fyrretræ, 100x100x25 mm, sekt. er 2x2 mtr., een på to, pr. stk. 400.-. 15 stk. stolper, 2,60 mtr. , 10x10 cm, pr. stk. 45.-. Kan beses før nedtagning, brugt i 13 mdr. Tlf. 23 92 11 97

Sælges: :PKZ[L \KRHSK /¤R RLWSHU[LY 3PN\Z[LY ¹3PNH¹ ÄUL WSHU[LYTLKNVK[YVKUL[ JT Tlf. 23 39 16 05

Sælges: Brænde til selvskovere, gran kr. 130.-. Løvtræ kr. 150.- pr. mtr., nær Farsø. Tlf. 98 63 10 33 / 51 58 12 10

Sælges:)SHTHOVNUPIVYKTV [PVUZJ`RLS THSLYPLY WSH[[LY ¥S RHZZL T¤SRLZWHUK J`RLS[YHPSLY [PSO\UKTV[VY9PUNVNO¥Y! Tlf. 61 67 72 50 Sælges: Komfur, vaskemaskine, køleskab, fryser, spisebord i eg m. 6 stole. Tlf. 53 97 96 33

Sælges: Garagesalg. Kæmpe udvalg af antikviteter og gamle ting. Gør en god handel. Tlf. 98 63 81 16 Sælges: Damecykel, Raleigh City cykel, brugt, men pæn, 3 gear, håndbremse. Blå og hvid. Pris 400 kr. Elise - Tlf. 30 33 20 78

Sælges: Navigation til bil med Europakort. Garmin, model Nüvi 660FM. Gi’ et godt bud og den er din. Tlf. 96 49 88 12

Sælges: Nyrenoveret plæneklipper, b.z. motor, starter og kører godt. Pris 300,-. Træffes bedst efter kl. 15.00 Tlf. 30 31 98 94 Sælges: Havetraktor ”Craftmann”, i orden 5.000. Større brændeovn, tæt og i orden, velegnet til værksted 700. Bagdæk til Ferguson 31 + fælge 500 til 700 kr. Tlf. 86 69 60 99 Købes: Mindre brugt varebil, diesel med automatgear. Tlf. 86 69 60 99

28. maj 2014

Købes: Alt jern og skrot købes. Hurtig afhentning. Tlf. 25 47 13 12 Købes: Mindre maskiner, traktorer, havetraktorer samt redskaber og skrot. Kontant. Tlf. 25 47 13 12 Sælges: Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf. 20 32 73 38/42 26 01 89 Købes: Skrot. Jern, biler og metaller. Kontant på stedet. Mindre mængder afhentes gratis dog min. 300 kg. Nedbrydning. Hurtig afhentning. Tlf. JD 51 97 77 83 Sælges: Islændere hopper og hingst m/u stamtavler, vant til at være i hænder.

til 101.262 husstande nde

20 ord for 50 kr.

Sælges: Nyt Isabella lysegrå læsejl 4x1,2 m, 4-fløjet. Kr. 550,. Fejlkøb. Tlf. 25 21 47 09 Alt Sælges: GARAGESALG. imellem himmel og jord. Kom og byd og få en god handel. Fodtøj og tøj til børn og voksne, legetøj, køleskab og masser af ting. Torsdag - søndag. Dronningholmvej 32, Aars. Tlf. 61 60 82 87 Købes: Gammelt jern og metaller afhentes. Større mængder købes. Skrotbiler købes. Tlf. 40 28 61 89

S! r må OBon ce

HIMMERLANDS AVISERNE

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING: Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Sælges: Haveplanter. Eks. bregner, Hosta, Prydgræs, Bronzeblad, Pæoner, Lilje, Benved, Likolarie, Juleroser, Storkenæb, Violfrøstjerne, vandplanter, mountbretica, bunddækkeplanter, Bispehue, Violer, Stenurt, Dalia. Tlf. 98 62 14 15/41 17 45 55

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

SE HER!

inden du laver din annonce! Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter. Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMS-, MOTOR- og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE IKKEindrykke indrykke Du kan annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. annoncer angivelse af og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER. Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Annoncen sendes til:

Loppeann datoer ikke indholde . er ss re ad r le el

Annoncen må fylde op til 20 ord!

Skal med under bilmarkedet eller køb & salg!

Sælges: 2 shetlænder hopper m/føl. Tlf. 40 75 00 34

Sælges: Stiga plænetraktor - som ny. Pris: 4.200 kr. Tlf. 61 67 28 23

LOPPEMARKED

CAMPINGVOGNE, BILER, MOTORCYKLER, LANDBRUGSMASKINER

Tlf. 40 75 00 34

Sælges: Alufælge 17” 215/45ZR17 dæk. Passer bl.a. til Toyota. Pris kr. 1.000,-. Tlf. 40 70 39 95

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises tilavisens øvrige annonce-pladser

BEMÆRK

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: »Loppemarked« Betaling vedlagt: Betali

❑ KKontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 97 aviser i Himmerland (totaloplag (totaloplag 118.472 ekspl.): Aars Avis. Avis. Farsø Farsø Avis. Vest Vesthimmerlands himmerlands Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad,Konger Kongerslev. Folkebladet Østhimmerlands Folkeblad, slev. Hadsund FolkeStøvring ogbladet, Nibe Avis. blad. Folke Støvring og Nibe Avis.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres. Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem. Loppeannoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!


Ulrik Lemvig â&#x20AC;˘ Mobil 22 43 14 46 â&#x20AC;˘ www.soettrupms.dk

rdâ&#x20AC;&#x2122;s Markservice a a g j ø H Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

Flytning af gylle . . . . . . . . . . . . . . . 575,- pr. time Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfÌlder.

ENTREPRENĂ&#x2DC;R- OG DRĂ&#x2020;NINGSMESTER IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drĂŚn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Presning af minibig til ensilage, hø og halm udføres med New Holland BB 940 med fugtighedsmĂĽler - med eller uden snitter. OgsĂĽ mindre baller til heste m.m. Wrapning af minibig + rundballer. GRĂ&#x2020;SSLĂ&#x2026;NING OG RIVNING.

ALLAN KROGH

Tlf. 40 71 82 00 / 98 65 82 00

Thomas Bak Sørensen (t.h.) og Peter Sørensen, indehaver af Thorsø Maskinforretning i fÌrd med at studere den vandrepokal, der i de kommende müneder skal pryde butikken. Et bevis for, at Thomas Bak Sørensen er Danmarks Bedste landbrugsmaskinmekaniker-lÌrling.

Stolt maskinforretning har landets bedste lÌrling Thorsø Maskinforretning modtager vandrepokal

Med en stor pokal placeret i butikken kan Thorsø Maskinforretning nu vise kunderne, at virksomheden faktisk har Danmarks bedste lĂŚrling pĂĽ vĂŚrkstedet. Tilbage i februar vandt Thomas Bak Sørensen titlen â&#x20AC;?Danmarks Bedste LĂŚrling â&#x20AC;&#x201C; Landbrugsmaskinmekanikerâ&#x20AC;?. Efter to hĂĽrde dage i konkurrence mod tre andre Âż nalister pĂĽ Erhvervsskolerne Aars kunne lĂŚrlingen

fra Thorsø Maskinforretning kalde sig den bedste i Danmark inden for sit fag. Bag den dygtige Thomas Bak Sørensen gemmer sig et dygtigt praktiksted. Derfor var det velfortjent, da arrangørerne bag konkurrencen, Dansk Maskinhandlerforening, LandbrugsMedierne, Dansk Metal og Erhvervsskolerne Aars torsdag 14. maj overrakte en nystiftet vandrepokal til Thorsø Maskinforretning som hĂŚder for den Ă&#x20AC;otte prĂŚstation. - Jeg er da stolt. Pokalen viser, at vi gør det godt nok, og at vi kan uddanne nogle dygtige folk i branchen. Det er en stor cadeau til vĂŚrkstedet, men selvfølgelig ogsĂĽ Ă&#x20AC;ot for virksomheden generelt, fortĂŚller Peter Sørensen, indehaver af Thorsø Maskinforretning. Ifølge Peter Sørensen er resultatet heller ikke gĂĽet helt ubemĂŚrket hen blandt kunderne. - Der er rigtig mange af vores kunder, som nĂŚvner det.

De har set det i aviserne, og Ă&#x20AC;ere er sĂĽgar kommet med gaver som pris pĂĽ, at det er en dygtig mand, vi har os, siger han. I februar var det debut for konkurrencen, men da den bliver en tilbagevendende begivenhed, er det kun naturligt med en vandrepokal, mener Per Hedetoft, konsulent hos Dansk Maskinhandlerforening. - Virksomhederne er en del af resultatet, og de mĂĽ gerne vĂŚre stolte af at have en lĂŚrling, som har vundet konkurrencen. Med en vandrepokal kan de vise resultatet til de kunder, der kommer i butikken, siger Per Hedetoft. Samme holdning har Erling Jensen fra Dansk Metal. - Vi skal sørge for, at der er gode lĂŚrlinge, og det har virksomhederne en del af ansvaret for. Derfor er det ogsĂĽ fortjent at virksomheden fĂĽr et bevis for, at den har klaret det godt. Vi skulle gerne lave konkurrencen mange ĂĽr fremad,

sĂĽ mange skal forhĂĽbentlig have glĂŚde af pokalen, og sĂĽ bliver det ogsĂĽ lidt spĂŚndende at følge historikken i den, siger Erling Jensen. Lige som resten af arrangørerne bag konkurrencen ser han gerne lidt mere fokus pĂĽ erhvervsuddannelserne og dermed uddannelsen som landbrugsmaskinmekaniker. - Folkeskolerne og ungdomsvejlederne har mĂĽske lidt tendens til at dreje mod de gymnasiale uddannelser. De har den opfattelse, at skal man videre, sĂĽ hedder det gymnasiet. Vi vil gerne slĂĽ et slag for at tage en erhvervsuddannelse. De er holdbare og gode til at bygge videre pĂĽ, hvis man gerne vil videre senere i livet, pĂĽpeger han. Danmarks Bedste LĂŚrling - Landbrugsmaskinmekaniker bliver en ĂĽrligt tilbagevendende begivenhed - nĂŚste gang 14.-15. november i forbindelse med Erhvervsskolerne Aarsâ&#x20AC;&#x2122; ĂĽrlige Ă&#x2026;bent Hus-arrangement.

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFĂ&#x2DC;RES Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

af g puling

S

rør

naler/

ylleka

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM :RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

Tankforsuring af gylle udføres Ogsü god økonomi i forsuring af büde kvÌggylle og svinegylle til korn og raps Henvendelse:

RenĂŠ Lund Hansen 40 37 95 94


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 30

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk

Ægbranchen stopper næbtrimning af høns Fødevareministeren roser ægproducenterne

Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag.

Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

BLANDEDE Sælg dine dyr gennem

tilbyder:

GRÆSSLÅNING

Danske Æg, som pakker 95 procent af æg produceret i Danmark, indfører fra 1. juli et totalt stop for køb af æg fra næbtrimmede høns. Foto. Jørgen B. Kjær.

rivning, presning af græs og hø i rundballer og indpakning af rundballer.

Kontakt JAN Tlf. 20 84 91 58 / 98 64 91 58

Presning og wrapning I minibig. Pr. balle Pris fra: 85 kr. + 10 kr. ved snitning I rundballer. Pr. balle Pris fra: 85 kr. + 5 kr. ved snitning Kan også tilbyde wrapning af baller i selv har presset.

Skårlægning med 8,7 meter med crimper

Pris: fra 150 kr./ha

Gyllekørsel Græsnedfældning med dobbeltskær Slanger 15-24 meter

Pris: fra 8 kr./tons Pris: 675 kr./time

Kontakt på: 28 30 35 00 Gammel Aalborgvej 10 Suldrup - v/ Søren Mortensen

OFFICIELLE Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Kr. Himmelfart Søndag 1. juni 29. maj

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke

Tryk: OTM Avistryk A/S

Grøndalsgaard Testrup

Gudstjenester

I sidste uge mødtes fødevareministeren med ægbranchen. Her kvitterede Dan Jørgensen for et frugtbart samarbejdet og den store indsats, som erhvervet har leveret for at komme næbtrimning til livs. - Næbtrimning udgør i dag et dyrevelfærdsproblem. Det er derfor utrolig positivt, at de danske ægproducenter stopper med at næbtrimme skrabe- og frilandshøns. Igennem dygtigt avlsarbejde og nye arbejdsgange er dyrevelfærden nu forbedret, uden at det går ud over deres indtjening. Det er godt landmandskab, siger Dan Jørgensen. 1. juli i år indfører Danske Æg, som pakker 95 procent af æg produceret i Danmark, et totalt stop for køb af æg fra skrabe- og frilandsproducenter, der næbtrimmer eller indkøber næbtrimmede høns. Økologiske og burhøns,

bliver i forvejen ikke næbtrimmet. Næbtrimning medfører akut smerte ved indgrebet og med stor sandsynlighed også kronisk smerte. Ægbranchen har via avlsprogrammer og bedre arbejdsgange nedbragt problemer med fjerpilning og kannibalisme, der er årsagerne til, at man har næbtrimmet. Dan Jørgensen igangsætter et servicetjek af produktionen af æg- og slagtekyllinger. Servicetjekket skal sikre dyrevelfærdsregler og skabe bedre rammevilkår for erhvervet. - Jeg har bestilt et 360 grader tjek af reglerne for produktion af æg- og slagtekyllinger, som skal sikre, at Danmark har helt tidssvarende dyrevelfærdslovgivning for danske høns. Vi ved for eksempel

allerede nu, at der er et sort dyrevelfærdshul i lovgivningen for unghøns, og det skal vi rette op på, siger Dan Jørgensen. Servicetjekket skal blandt andet undersøge, hvordan der kan rettes på dyrevelfærdsudfordringer for danske hønniker (unghøns). Der ¿ndes i dag ikke dyrevelfærdsregler for hold af hønniker i hverken dansk eller EU-lovgivning. Det betyder, at hønniker alene er beskyttet af de generelle dyreværnsregler. - Foruden dyrevelfærdsforbedringer, så vil vi også se efter unødvendige regler og byrder for erhvervet, som kan droppes. Det er vigtigt for mig, at ægproducenterne forsat kan bidrage med vækst og arbejdspladser til det danske samfund uden at give køb på dyrevelfærden, siger Dan Jørgensen.

10 års jubilæum i Agri Nord i Aars Rune Hjortbak har 1. juni 10 års jubilæum som naturog miljøkonsulent hos Agri Nord. Rune Hjortbak er uddannet agronom og har i praksis været ansat i landboforeningen lidt længere, da jubilæet gælder ansættelsen i Vesthimmerlands Landboforening. Tidligere arbejdede han i Aalborg Amts Landboforening, og begge foreninger er som bekendt en del af Agri Nord i dag. Rune Hjortbak arbejder primært med miljøgodkendelser og sager under anmeldeordningen. Derudover

bidrager han til Agri Nords projektarbejde og har også været med til at lave Arla Klimatjek for en gruppe landmænd. Han er skarp, når det kommer til miljøjura og har styr på de faglige spids¿ndigheder omkring ammoniakfordampning, nitratudvaskning, lugtberegninger og meget mere. Derfor er han også en, man både som kollega og kunde kan hente råd hos. Rune Hjortbak gør sig altid umage med sit arbejde og er med sit rolige og behagelige gemyt en vellidt kollega.

Rune Hjortbak - 10 års jubilæum hos Agri Nord 1. juni.

Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted kirke Overlade Kirke Farsø Kirke V. Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Kirke Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs.Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 ingen ingen ingen ingen 9.30 ingen ingen 11.00 9.30 10.30 11.00 ingen ingen 9.30 9.30 ingen 11.00 ingen ingen 11.00 ingen 9.30 11.00 ingen 9.30 ingen 9.00 10.15 ingen ingen 9.00 ingen 10.30 10.30 ingen ingen ingen 10.30 ingen ingen ingen 9.00 10.30 9.00 10.15 10.30 9.00 10.00

10.00 10.00 ingen ingen 11.00 ingen 9.30 ingen 9.30 ingen 10.30 9.00 10.30 9.30 K 11.00 K ingen 11.00 ingen ingen 9.30 11.00 9.30 ingen ingen 11.00 9.30 ingen 19.00 9.00 ingen ingen 10.30 9.00 10.30 ingen ingen 9.00 10.30 ingen ingen 9.00 10.30 9.00 10.30 ingen 10.15 9.00 9.00 10.30 10.00

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 22 Basis 390,82 (382,23). SPF+Myc 395,82 (387,23). SPF 399,82 (391,23). Økologi 792,26 (785,44). UKtillæg 15. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,09 (6,03) kr.

Aars Landboauktion var i uge 21 tilført 5 SDM kælvekvier, 4000-7000, 5 RDM kælvekvier, 60007600, 2 jer. kælvekvier, 4200-4400, 15 kødkvæg, 6300-14000, 20 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 43007200, 10 kvier under 12 mdr. malkerace, 600-3200, 31 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 1000-6000, 20 tyre over 3 mdr. malkerace, 2300-4100, 19 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 39008000, 40 tyre under 3 mdr. malkerace, 200-1900 og 16 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 550-1700 Omsætning: 630.350,00 kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 31

Grovfoderskole skal give mere dansk mælk Store besparelser ved god timing af græshøsten I øjeblikket følger landets mælkeproducenter vejrudsigten og græsprognosen tæt. Det gælder nemlig om at høste græs på det helt rigtige tidspunkt, så det grovfoder, som køerne skal tygge sig igennem til efteråret, får den allerbedste kvalitet. Det er afgørende for køernes mælkeydelse og dermed landmandens indtjening. Grovfoder er en vigtig kilde til både energi og protein for en malkeko. Kvaliteten af grovfoderet vurderes netop på indholdet af energi og protein, som kan svinge meget. Hvis grovfoderet indeholder mindre protein, må landmanden købe mere proteinholdigt foder, typisk dyrt,

udenlandsk soja. Der er derfor rigtig god økonomi i at dyrke grovfoder af høj kvalitet. Kvaliteten hænger sammen med den måde grovfoderet dyrkes og høstes. For at hjælpe landmændene med at vide præcis, hvornår de skal høste, så laver Videncentret for Landbrug prognoser, hvor der ugentligt bliver målt på græskvaliteten otte forskellige steder i landet og sammenstillet med vejrudsigten hos DMI. Derudover kan landmændene komme på grovfoderskole, hvor de blandt andet lærer, hvornår græsset har den bedste kvalitet. - Ved et tidligere projekt fandt vi ud af, at landman-

den kan tjene rigtig mange penge ved at få målsætninger og rettidig omhu ind i grovfoderproduktionen, og for at sætte fokus på det oprettede vi Grovfoderskolen, fortæller konsulent Peter Hvid Laursen fra Videncentret for Landbrug. Grovfoderskolen blev oprettet i samarbejde med seks regionale rådgivningsvirksomheder, men er nu landsdækkende. Konceptet er i korte træk, at de landmænd, der deltager, indgår i et tværfagligt samspil om optimering af grovfoderproduktion ved at fokusere på hele foderkæden fra mark til mælketank. - De landmænd, der deltager, er typisk utroligt gode til at

LandboNord går i luften Superdrone hjælper landmænd med at få overblik

DJI Phantom 2 vejer et kilo, kan Àyve i 25 minutter ad gangen og tager billeder og ¿lm i meget høj opløsning.

Rapsmarkerne skinner om kap med solen i Kraghede ved Tylstrup. Men ikke alt er helt godt. Driftsleder hos Thing Svineproduktion, Kasper Andreasen, står og venter på planteavlskonsulent Kristian Davidsen fra LandboNord. - Vi har 5 hektar raps i en mark på 36 hektar, som ikke er blevet sået. Det er ikke blevet etableret ordentligt, fortæller Kasper Andersen. Normalt kan opmåling af markskader godt tage lang tid, men som noget nyt har planteavlskonsulent Kristian Davidsen taget en mekanisk hjælper med i marken. Hjælperen hedder DJI Phantom 2. Det er den seneste model i serien af Phantomdroner, som på meget kort tid har revolutioneret den måde, hvorpå man kan tage billeder fra luften. - Med den her drone kan vi tydeligt se, hvor skaderne er. Som rådgiver vil vi jo gerne have et helt aktuelt billede af

marken, og det hjælper dronen med, fortæller, Kristian Davidsen. Selve dronen vejer kun et kilo, og kan Àyve i op til 25 minutter ad gangen.

På dronen er der monteret et GoPro ka-mera, som tager billeder og ¿lm i meget høj opløsning. Det betyder, at rådgivningen kan laves på det

passe køer, mens arbejdet i marken med at dyrke grovfoder interesserer dem mindre. Og derfor er det en rigtig god ide, at de kommer i Grovfoderskole. Du kan være rigtig dygtig til at passe køerne, men hvis foderet ikke er helt i den høje ende af kvalitetsskalaen, så kommer mælkeydelsen aldrig helt i top, siger Peter Hvid Laursen

Han undrer sig over, at mange af landets cirka 3.500 kvægbrugere har ringe viden om både grovfoderudbytte og fremstillingsprisen. - Landmændene leverer fantastiske resultater i staldene ved at have optimeret produktionen på baggrund af helt eksakt viden om mælkeydelsen igennem mere

end 100 år. Men når det gælder grovfoderudbyttet, bliver de mange muligheder for at optimere produktionen aldrig ført ud i livet. ’Vi gør det, så godt vi kan. Hvad mere kan vi gøre?’, siger mange og fortsætter med at gøre, som de altid har gjort. Det er vi nu i fuld gang med at lave om på, siger Peter Hvid Laursen.

Videncenter for landbrug vil med deres grovfoderskole blandt andet sætte fokus på vigtigheden af at få høstet græsset på det helt rigtige tidspunkt.

bedst tænkelige grundlag. Til gavn for landmændene. Og det er da også en tilfreds driftsleder, som kort efter kan se resultatet af dronens arbejde. - Det er rigtig nemt og smart, og man kan lade gummistøvlerne stå i bilen. Det er utroligt tidsbesparende, og man kan få et overblik med det samme, siger driftsleder Kasper Andreasen. Hos LandboNord er chefkonsulent Jens Elbæk også tilfreds med de skarpe luftoptagelser, som dronen har bidraget med til rådgivningsarbejdet. - Der er ingen tvivl om, at droner vil være en del af fremtidens landbrug, og det er kun fantasien, som sætter grænser. Vi har endnu ikke set dens fulde potentiale, derfor efterlyser vi også gode ideer til, hvordan vi kan hjælpe vores landbrug med endnu Àere opgaver, fortæller Jens Elbæk. Der vil blive mulighed for at se nærmere på LandboNords nye drone ved de dyrskuet i Hjørring 20.-21. juni.

Sidste år lagde 850 landmænd vejen forbi forsøgsmarkerne ved Klarup i forbindelse med Agro Farm Day.

Agro Farm Day 2014 Agri Nord, Danish Agro og S.D. Kjærsgaard inviterer igen i år til Agro Farm Day. Sidste år lagde 850 landmænd vejen forbi forsøgsmarkerne ved Klarup for at se nærmere på afgrøde- og sortsforsøg samt maskiner. Årets Agro Farm Day foregår tirsdag 10. juni ved Christianshøjvej 25, Klarup. Der vil i år være fokus på sortsvalg, sådybde og gødningsplacering, ligesom

man kan se på erfaringer med alternative afgrøder som hestebønner og kartofler. S.D. Kjærsgaard står for en stor maskinudstilling, og Agri Nords planteavlskonsulenter viser rundt på forsøgsmarkerne. Udover de tre arrangører deltager en række virksomheder, så kom til en spændende eftermiddag og aften med fagligheden i top.

KØB OG SALG Halm sælges Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Planteavlskonsulent Kristian Davidsen (t.h.) og driftsleder Kasper Andreasen har stor nytte af LandboNords nye drone.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

SÆLGES Kødkvægskrydsning med kalv 2 kødkvægskrydsninger, drægtige, rolige og hegnsvante UDLEJES Save/kløveanlæg til traktor, stor kapacitet Partytelt op til 80 personer Tlf. 22 17 40 43


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 32

Dobbelt så mange besøgte økogrisene Søndagens Sofari blev en stor succes

Grundlovsdag er der traditionen tro dyrskue i Nibe.

Nibe Dyrskue klar til fest på Grundlovsdag 5. juni står i dyrenes tegn i Limfjordsbyen Dyrskuet i Nibe er en festdag, traditionen tro på Grundlovsdag, hvor land og by mødes. Dyrskuet afholdes på den gamle sportsplads med Àot udsigt ud til fjorden med stor landbrugs- og dyreudstilling med heste, kvæg og kaniner. Der er gratis adgang til skuet, tivoli på pladsen og

håndværkerforeningen står for salg af grillstegt gris og fadøl til frokost. Dette års program er endeligt fastlagt, og der er aktiviteter hele dagen i ringen, med opvisning af heste, underholdning, mønstring og præsentationer og uddeling af ærespræmier til de bedste dyr. I år har arrangørerne igen

lokale ¿ rmaer, som står bag en stor landbrugsudstilling med Àere maskinforretninger end nogensinde, traktorer, store som små, også til havebrug fra en række maskinforretninger. Igen i år støtter Agri Nord med hjælpere på skuet, og det er fortsat Nibe Håndværkerforening, der er ansvarlig for skuet.

Mere end 4000 besøgende havde søndag valgt at tage på ”Sofari” og besøge de økologiske grise, og det var dobbelt så mange som sidste år, vurderer Hanne Børsch, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer og projektleder på Sofari. -Det er fantastisk, at så mange danskere har lyst til at bruge en søndag på landet og få indsigt i de kvaliteter, den økologiske produktion rummer, siger Hanne Børsch. Hos Hans Erik Jørgensen og Kirsten Rasmussen i Haarby på Fyn, var mindst 300 voksne og børn taget på landet, til stor glæde for værten. -Vi havde en enormt god dag, og det samme virkede vores gæster til at have. Alle

vores besøgende var super positive, men samtidig spørgelystne. Så vi ¿ k mange gode snakke om, hvordan en økogris lever, og hvordan vi gør tingene her, siger Hans Erik Jørgensen. Det er femte gang de økologiske svineproducenter holder Sofari, og i år var antallet af værter vokset fra fem til ti fordelt over hele landet. Det gav endnu Àere mennesker mulighed for at komme på besøg hos økogrisene, og det er vigtigt, hvis salget af økologisk kød skal styrkes. -Den personlige historie er vigtig. Når folk får sat ansigt på landmanden og mulighed for at stille spørgsmål, bliver det pludselig tydeligt, at der er mennesker bag, og at

det virkelig fører til noget, hvis man køber økologisk kød, siger Hanne Børsch. Hans Erik Jørgensen er ikke i tvivl om, at Sofari har givet stof til eftertanke hos de besøgende. -Her på gården, havde vi ansatte fordelt rundt omkring, som folk kunne spørge om produktionen, desuden havde vi fået meget materiale og quizzer, som folk kunne tage for at lære mere om den økologiske svineproduktion. Så dagen var en rigtig god blanding af børnefamilier, der kunne klø grisene bag øret, og samtidig lære mere om økologisk svinekød. Det er i al fald mit indtryk, at de besøgende ¿k meget ny viden med hjem, og samtidig havde en dejlig dag, slutter Hans Erik Jørgensen.

ANLÆGSGARTNER MED HAVE/HANDYMAND • Havedesign - nyanlæg og ændringer • Belægningsarbejde - terrasser, indkørsler m.v. • Klipning af græs - renovering og nyanlæg af plæner • Mosbehandling - plæneluftning • Alm. havearbejde, klipning af hæk • Fældning og ophugning af træer • Algebehandling - fliser og tag • Rensning af tagrender • Kalke og male, - mur- og træværk • Småreparationer • Vintertjeneste For re e yd rlige l å spørgsm HØR RING OG e! r nærme

Keld Engemand Anlægsgartner

HIMMERLANDS VIKAR, HAVE- OG HJEMMESERVICE Tlf. 99 98 97 40 www.himmerlandsvikarservice.dk

Pasni din ha ng af v væks e i hele tsæso nen til fast pris

4000 mennesker valgte søndag at lægge vejen forbi en af de mange økologiske gårde, som deltog i ”Sofari”.

Økologitur sætter fokus på afgræsning Som en del af Agri Nords indsats for at udvikle og styrke økologien tilbydes en studietur med særlig fokus på græsoptag i marken og optimering af foderplan ved afgræsning. Målgruppen er eksisterende økologer med mælkeproduktion samt konventionelle mælkeproducenter der overvejer at omlægge, samt andre interesserede. Målet med studieturen er at skabe mere viden om køernes reelle græsoptag, som så vidt muligt kan dokumenteres i form af registreringer m.m. På den måde bliver man i stand at optimere foderplanen og undgå tab i ydelse og dermed indtægt. Turen foregår torsdag 19. juni, og turen er ¿nansieret af EU og Fødevareministeriet. Turen går til I/S Flintholm v/ Kurt og Peter Hesselberg Juul, Brørup. Far og søn driver en ejendom med 145 DH køer og tre gange malkning. De har meget stor selvfor-

syning og Danmarks bedste i kvægnøglen. De anvender toaster til hestebønner og bygger ny velfærdsstald. Det andet bedriftsbesøg er hos I/S Engemark v/ Martin Tving Bruun og Jens Erik Therkelsen, Give. Bedriften har 200 jerseykøer som malkes med tre robotter. De har en ny opdrætsstald med solceller og er med i et foderforsyningsselskab hvor alt bliver afreg-

net i forhold til analyser, så de reelle foderpriser kendes. De har desuden nystartet ismejeri. Sidste besøg er hos Gert Lassen, Silkeborg. Bedriften har 250 krydsningskøer (rotationskrydsning) og malker tre gange og ydelsesniveau på 11.300 kg EKM. Han laver selv løbende EFK og er forsøgsvært for DLF med græsblandinger.

Agri Nord arrangere studietur med fokus på køernes græsoptag.

Profile for Aars Avis

Ars 20140528  

Ars 20140528  

Profile for ugeavis
Advertisement