Page 1

Til samtlige husstande

88. ĂĽrgang - Nr. 10

ONSDAG 5. marts 2014

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars ¡ Sønderup-Suldrup Avis ¡ Haverslev Avis ¡ Hornum Avis ¡ Vegger Avis

Vice-stilling i spil i Ă˜konomiudvalget Af Torsten Hansen Q VESTHIMMERLAND: Fyringen af kommunaldirektør Mogens Kristensen, Vesthimmerlands Kommune, kan nu føre til, at der sker ĂŚndringer i direktionen i Vesthimmerlands Kommune. - Vi skal have slĂĽet stillingen som kommunaldirektør op, det ligger helt fast. Men samtidig skal vi have en drøftelse i Ă˜konomiudvalget, om det samtidig er tidspunktet, hvor vi skal ĂŚndre pĂĽ nogle ting, siger borgmester Knud Kristensen (C). Den ledige stilling ĂĽbner muligheden for at se pĂĽ, hvordan selve direktionen i kommunen skal skrues sammen. SpørgsmĂĽlet er, om der fortsat bĂĽde skal vĂŚre en kommunaldirektør og en vicekommunaldirektør? Der er stadig ikke kommet noget frem om, hvorfor

Løssalg: 5,00 kr.

Kommunen har ikke plads til Kimbrergarden i Aars Borgmester foreslĂĽr lokaler pĂĽ BlĂŚrevej i det nordlige Aars Af Torsten Hansen

- Vi skal have en drøftelse af, om der skal ske Ìndringer i direktionen, siger borgmester Knud Kristensen (C) til Aars Avis.

Mogens Kristensen er blevet fyret, men han har selv udtalt sig om den løn han für i opsigelsestiden. Han har krav pü løn i tre müneder, men har ogsü füet forhandlet sig frem til yderligere fem müneders løn. Hans ønske var dog mere, men samlet blev det til otte müneder.

musik:

rtet den tolle kva

bal

glade for de danse

pĂ… kimbrerkroen

fredag den 14. marts & 11. april ENTRE KR. 125.- FRA KL. 20.00 Entre med platte eller wienerschnitzel kr. 225.- fra kl. 18.30 Drikkevarer sĂŚlges til rimelige priser

Bestilling af mad senest to dage før

ENTRE KR. 75.- FRA KL. 23.00 Der serveres aspargessuppe i pausen - inkluderet i entreprisen

Q AARS: Kimbrergarden i Aars er med kort varsel blevet sagt op pr. 3. marts fra de lokaler de har benyttet i over 30 ür. Vesthimmerlands Kommune solgte lokalerne pü Vester Skovvej til Danpo forrige ür, og nu ønsker Danpo at benytte omrüdet til eget formül, derfor er büde Kimbrergarden og musikforeningen Boxen sagt op. For Kimbrergarden er det et alvorligt problem. Garden bestür af cirka 20 musikere i alderen fra 8 til 23 ür. Hovedparten af dem bor i Aars. Det er op til Vesthimmerlands Kommune at stille lokaler til rüdighed for garden, men kommunen siger, at de ikke rüder over egnede lokaler i Aars. Derfor har forslaget fra Kultur, Plan og Fritidsforvaltningen foreslüet, at

at undersøge sagen, derfor har jeg ikke yderligere kommentarer, siger leder af Kulturskolen Steen Lindgaard til Aars Avis.

MĂĽske en mulighed

- Vi har købt 200 yttekasser og er klar til at ytte i weekenden. Men vi ved ikke, hvor vi skal ytte hen, siger kasserer Lise GuldbÌk, Kimbrergarden.

Kimbrergarden kan fü lokaler pü enten Simested Skole eller Løgstør Gl. Skole. Forvaltningschef Gyrite Andersen havde tilbud garden at vise lokalerne frem tirsdag eftermiddag, men bestyrelsen i Kimbrergarden blev mandag aften enige om at afvise de to tilbud. Garden har øvet hver mandag fra kl. 14.30 til 21. De før-

REST UDSALG PLÆNEKLIPPERE Udgüede modeller

á20%

ste timer med eneundervisning og resten som samspil. Eneundervisningen styres i praksis af Kulturskolen. Derfor har Kimbrergarden nu rettet henvendelse dertil og opfordrer Kulturskolen til at løse den del af problemet. - Vi stür for instrumentundervisningen og har füet henvendelse fra Kimbrergarden her tirsdag formiddag. Vi er ved

- Er det rimeligt, at man behandler Kimbrergarden pü den müde, Kimbrergarden er en institution i byen, og hører til i byen, siger Birger Thomsen. Kommunen har over for Kimbrergarden bekendtgjort, at de ikke vil ud og leje lokaler til garden. Kommunen vil kun tilbyde egne lokaler, og umiddelbart er der ingen passende lokaler i Aars. Borgmester Knud Kristensen er dog tirsdag kommet med et forslag om de lokaler St. Binderup Orienteringsklub har benyttet pü BlÌrevej 6, men det vides ikke i skrivende stund om de faktisk kan bruges.

KÆRE BĂ˜RN

T-SHIRT KAMPAGNE

50% RABAT PĂ… ALLE NAME IT T-SHIRTS

GĂŚlder frem til den 10. marts

Like vores facebook side KÌre Børn Aars

Markedsvej 8 - 9600 Aars - tlf. 98 62 19 66 mail@kimbrerkroen.dk eller pĂĽ Facebook

HjortkjÌrsvej 2 ¡ 9600 Aars ¡ Tlf. 98 62 11 22 Man-fre 8-17.30 ¡ Lør 9-13.00

Meld ind Meld dig dig ind i i kundeklubben kundeklubben pĂĽpĂĽ www.kaereboern.dk/aars www.kaereboern.dk

Alt hvad dit barn har brug for... Din KÆRE BĂ˜RN

MarkedsvHM%‡$DUV‡7OI.: 

Ma-fr: 17.3‡Lø: - 14


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis - egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 98 92 89 00 - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

FARSØ BEGRAVELSESFORRETNING Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Dødsfald Knud Madsen, Løgstørvej 12a, Aars, 86 år Knud Madsen blev født i Aars, som nummer to i en søskendeflok på fire. Han boede i byen og dens omegn det meste af sit liv. Efter endt skolegang og realeksamen fra Aars Skole, kom Knud Madsen i lære som smed i Viborg. Efter endt læretid aftjente han sin værnepligt samme sted. Derefter havde han job som smed forskellige steder i Nordjylland, inden han i halvtredserne begyndte at arbejde som smed, i det firma hans far på daværende tidspunkt havde overtaget efter Knud Madsens bedstefar og farbror. I 1970 overtog Knud Madsen selv firmaet og blev dermed fjerde generation. Han fortsatte som smedemester indtil 1993, hvor han afhændede firmaet for at gå på efterløn. Som håndværker var Knud Madsen meget respekteret for sin dygtighed og akkuratesse, og trods firmaets beskedne størrelse med kun enkelte ansatte blev der udført opgaver for mange større virksomheder i Aars, ligesom mange virksomheder i andre byer benyttede sig af Knud Madsens viden om sit fag. I 1962 blev Knud Madsen gift med Olga. De byggede det hus på Løgstørvej, hvor han boede til sin død. Gennem årene blev der bygget til to gange, og ligesom ved byggeriet af sommerhuset i Hvalpsund i 1970, lavede Knud Madsen selv det hele. Knud Madsens interesser udover arbejdet drejede sig mest om hus og have, ligesom sommerhuset i Hvalpsund har været flittigt benyttet gennem mere end fyrre år. Desuden var han meget glad for at sejle og havde sin sejlbåd liggende i Hvalpsund Lystbådehavn gennem mange år. Han deltog i kapsejladser indtil for fire år siden. Han opholdt sig helst hjemme, men satte dog stor pris på besøg af børn og børnebørn, søskende og den

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

VESTHIMMERLAND BEGRAVELSE

Jens Fiskers eftf. v/ Jens Møller

Nørrehedevej 5 9620 Aalestrup

Runde fødselsdage

75

Ingrid Madsen, Stærevej 2, Aars, søndag, 9. marts.

65

Rosa Marie Larsen, Spurvevej 4, Aars, lørdag, 8. marts.

65

Anders Jensen, Dronningholmvej 9, Aars, onsdag, 12. marts.

Fra politiets døgnrapport Kørt med Bobcat AARS: Ved at køre en Bobcat ud gennem en port, der forinden var brudt op, er det lykkedes tyve at stjæle Bobcatten fra Markvænget i Aars. Bobcatten er af mærket New Holland og den er gul.

Bil beslaglagt RAVNKILDE: En politipatrulje stoppede mandag ved 10-tiden en mand, der kørte på Skårupvej ved Ravnkilde. Manden, der er fra Struer, kørte bilen uden af have føreret. Da det ikke var første gang han var blevet stoppet i den situation valgte politiet at beslaglægge bilen.

Bil beslaglagt MEJLBY: Uden det har relation til ovenstående, så stoppede politiet mandag middag en mand på Mejlbyvej. Han kørte bil uden at have føreret. Også i hans tilfælde var det sket flere gange, at han havde kørt bil uden føreret. Derfor valgte politiet også at beslaglægge hans bil.

Claus Hylleberg

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse

nærmeste omgangskreds. Han læste sin avis og fulgte med i hvad der skete i verden, især interesserede han sig for naturen og naturvidenskablige emner. Knud Madsen sov stille ind i sit hjem efter længere tids sygdom og efterlader sig hustru, tre børn og otte børnebørn.

Alt indenfor: • Bryllup • Borddekoration • Begravelser m.m.

98 64 18 69 Jens Møller

Annette Rolighed

Jens Fisker

Vi er der når du har brug for os

Himmerlandsgade 76 9600 Aars

98 62 58 69

VI R IN BR GE UD!

Læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Blomstertanken v/ Uno-X Aars Tlf. 98 62 10 96 Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

5. marts 2014

Ugens portræt

Ildsjæl med egne vagtgæs og gardere I disse dage er Kimbrergarden i Aars husvilde. De er blevet sagt op fra de lokaler de har haft som klubhus i cirka 30 år, og fra d. 11. marts skal de øve et nyt sted. I skrivende stund vides ikke hvor. Men der er ingen tvivl om, at Kimbrergardens formand Anemette Fuglsang gør alt hvad der står i hendes magt for at løse problemet. Anemette Fuglsang har været i Kimbrergardens ledelse i cirka fi re år, og i de tre af dem som formand for garden. Privat bor hun Stejlhøjvej 8, mellem Kgs. Tisted og Nørager og hendes datter Kathrine Fuglsang er en af de få i garden, som kommer ude fra. Men Anemette Fuglsang lægger mange kræfter i at få Kimbrergarden til at fungere optimalt. Hun betegnes som en ildsjæl, og en meget ihærdig formand. Hun er tilstede tidligt og sent, og hun har styr på det hele. Det gælder også de mange børn, og de elsker hende for det. Lige nu har hun blot ikke styr over, hvor Kimbrergarden skal holde til fremover. Anemette Fuglsang har ikke selv spillet i garden, men hun gør alt hvad hun kan for musikerne. Formanden har arbejdet som social- og sundhedshjælper, men går i øjeblikket hjemme. Det betyder dog langt fra, at hun ikke har noget at se til. På det nedlagte landbrug er der fyldt op i de forskellige lokaler. Ejendommen rummer nemlig heste, hunde, høns, katte, duer, slanger, pindsvin, rotter og vagtgæs. Dertil kommer biler og både, samt andre af ægtefællen Peter Fuglsangs interesser. Især gæssene Hr. og Fru. Madsen møder gårdens fremmede. De fungerer faktisk som vagtgæs, og af natur virker de lidt truende. Nogle af dyrene ejes af garder Kathrine Fuglsang. Det er hende der har udenlandske pindsvin og slanger. Hun står også for

Formand for Kimbrergarden Anemette Fuglsang.

rotterne i bur. De bruges dog ikke som kæledyr, men som foder til slangene. Ildsjælen Anemette Fuglsang passer dyr og børn, og hun gør aldrig noget halvt - på trods af, at hun sommetider har meget ondt, på grund af en diskusprolaps. Hun er altid parat til at tage ansvar, det var en af grundene til, at hun meget hurtigt kom ind i bestyrelsen i Kimbrergarden. Nu er hun parat til at tage ansvar for flytningen af Kimbrergarden. Der er foreløbig indkøbt 200 flyttekasser, og selve flytningen går hele den kommende weekend med. Anemette Fuglsang stammer fra Hobro og er 45 år.

Mærkedage i Aars Avis Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Lokale meddelere: Jens Hejlskov, Haverslev, Mejlby Tlf. 98 65 42 82 E-mail: virkelyst@hejlskou.dk

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

5. marts 2014

† Vi har pludselig mistet vor højt respekterede chef gennem mange år, bestyrelsesformand, topmedarbejder og ven

Min kære mand, vores elskede far, svigerfar, morfar og farfar fhv. smedemester

Frank Sørensen

Knud Madsen

Alt for tidligt.

* 3. februar 1928 har fået fred efter lang tids sygdom Aars, den 26. februar 2014

Den 2. marts 2014.

Grethe og Preben Stæhr Det blev fejret med manér, da Himmerland Forsikring lørdag slog dørene op til en ny butik i Kimbrergården.

Flytning fejret med pølser og brandbiler AARS: Da Himmerland Forsikring lørdag slog dørene op til en ny butik i Kimbrergården i Aars, blev dagen markeret med fest og farver. Der var konkurrencer, gode tilbud, smukke piger som delte balloner ud, og så var der ikke færre end to store trækplastre udover det. På pladsen foran den nye butik var der kørt en pølsevogn i stilling, og herfra blev ”hotterne” delt ud til de mange fremmødte i et hæs-

blæsende tempo. Og som om det ikke var nok til også at lokke de yngste til, havde Himmerland Forsikring allieret sig med Falck, som kom med hele tre brandbiler, som børnene kunne studere helt tæt på. Ind imellem lukkede brandmændene også op for hanerne. De sørgrede dog for, at de små pilfi ngre ikke fi k held til at pege strålen i retning af den nye butik sjovt kunne det ellers have været.

† Vi har alt for tidligt mistet vor afholdte medarbejder

Per Brøste Gunnar Nielsen A/S Aars

Min kære mand

Erland Kvist Jensen

† Vor kære

Lilli

Frank Sørensen

Begravelsen finder sted fra Overlade Kirke torsdag den 6. marts kl. 12.30

Ll. Binderup den 2. marts 2014.

Kirsten og Poul, Gitte og Jørgen Merete og Bruno, Marianne og Henrik Vor kære mor, svigermor og mormor

Vita Kjærsgaard Markussen * 13. januar 1932

Min højtelskede mand, vores livsglade og højtelskede far, svigerfar og bedstefar

Frank Sørensen * 25. november 1951 er uventet sovet stille ind Lille Binderup, den 2. marts 2014 Et hjerte af guld er holdt med at slå To flittige hænder er gået i stå Dit lys vil altid i vores hjerter være Vi savnet af dig må bære

Anette Lise og Kenneth Lotte og Kenneth Christian Victor og Valdemar Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke lørdag den 8. marts kl. 13.00 Højtideligheden slutter ved kirken

Vores afholdte medarbejder og kollega Salgschef

Frank Sørensen er pludselig gået bort Lille Binderup, den 2. marts 2014

Ledelse og medarbejdere Munters A/S

Olga Hanne og Ulrik Anette Morten og Pia Christine, Rasmus og Emil Anne, Mille, Stine og Sofie Rebekka Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke onsdag den 5. marts kl. 13.00

den 20. februar 2014.

* 22. december 1931 er stille sovet ind Aars, den 2. marts 2014 På familiens vegne

er stille sovet ind.

SIDE 3

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved

Karen Marie Lund Sørensens begravelse ved Aalestrup Kirke den 28. februar Tak for blomster og tak til personalet på Regnbuen, Østermarkens Plejehjem for kærlig pleje og omsorg På familiens vegne

Arne, Torben, Henrik og Jesper

i anledning af vores guldbryllup frabedes. Ingrid og Bjarne Geil

Påtænkt opmærksomhed på min fødselsdag frabedes venligst. Anna Lise Pedersen

18 ÅR

er stille sovet ind efter længere tids sygdom Aars, den 27. februar 2014 På familiens vegne

Tilmelding til Gerda og Henning Schandorff senest 23. marts 2014 på tlf. 98 62 36 26

Østrup Idrætsforening Februar-trækning udtrukket af

Bisættelsen har fundet sted Hjertelig TAK for venlig deltagelse Tak for de mange flotte blomster

Min elskede mand, vores elskede far, svigerfar og bedstefar

i Sønderup forsamlingshus søndag den 6. april kl. 12.00 for familie, naboer samt venner fra folkedans, sang, petanque, golf og bowling.

Klublotto

Jens Ole og Kirsten

En særlig TAK til Palliativt Team, Farsø Sygehus samt den private hjemmepleje fra Himmerlands Hjemmeservice for god og kærlig pleje.

Vi holder forårsfest

Morgenhilsen

Hvis du møder denne smukke unge pige på din vej så ønsk hende til lykke med fødselsdagen torsdag 6. marts. Stort til lykke med dagen. Mor og Finn

Nr. Nr. Nr. Nr.

84 75 50 85

. . . . . . . 200 kr. . . . . . . . 100 kr. . . . . . . . . 50 kr. . . . . . . . . 50 kr.

Gevinster afhentes hos Allan Bo Sørensen, Svoldrupvej 174, Østrup

Volmer Rold

www.aarsfrikirke.dk

Volle * 24. marts 1941 er stille sovet ind Aars, den 27. februar 2014

Advokatvagt i Aars

Anna Jesper og Christina Lone og Jesper Peter og Rikke Caroline, Andrea, Philip, Frederik, Kristian Agnes og Ludvig Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke torsdag den 6. marts kl. 11.00 Højtideligheden slutter ved kirken

Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. torsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse


Aars Avis

SIDE 4

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de Àeste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde ¿ndes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R

Den standhaftige tinsoldat Mandag den 10. marts kl. 17.00 på Farsø Bibliotek. Eventyret spilles som dukketeater og henvender sig til de 2-6 årige og deres voksne. Efter forestillingen serveres et børnevenligt måltid mad. Billetter á 10/20 kr. på himmerlandsbilletten.dk. Se mere her www.vhbib.dk

Tour de marsbar – På jagt efter forårstegn Søndag den 9. marts kl. 14.00 – 16.00 Naturbasen i Uhrehøje Plantage Farsøvej 95 Farsø Vi går på jagt efter forårstegn i Uhrehøje Plantage. Turen svarer til den længde du skal gå, hvis du skal forbrænde en chokolade marsbar. På turen vil fysioterapeut Torunn Røvik instruere i nemme motionsøvelser med skovens materialer og naturvejleder Karin Winther fortæller om forårstegn og naturoplevelser om foråret.

Små skridt til vægttab og sundhed for nybagte mødre Sundhedscenter Vesthimmerland tilbyder nu nybagte mødre et Små skridt til vægttab og sundhed forløb. Forløbet starter torsdag den 24. april 2014 kl. 10.00 – 12.00. Tilmelding kan ske via mail til sundhedscenter@vesthimmerland.dk eller på telefonnr. 99 66 82 00. Tilmeldingsfristen er den 26. marts 2014.

Ungdomsskolen tilbyder Gratis undervisning i Fight ¿tness/Boksning, Power Yoga for teens, Dans, Selvforsvar, Fra top til tå , Motor, Modelskole og meget meget mere. Du kan tilmelde dig på hjemmesiden www.ungivhk.dk

M E D D E L E L S E R

Lukkedag Vesthimmerlands Biblioteker Tirsdag den 11. marts er Vesthimmerlands Biblioteker lukkede for personlig betjening pga. kursus. Der er som altid åbent for selvbetjening fra kl. 7.00 - 22.00.

EU-udbud på Dagcenter Kørsel i Vesthimmerlands Kommune Se mere på: www.vesthimmerland.dk/eukoersel

Ansøgning af §18 midler Frivillige sociale organisationer og foreninger m.v., som virker inden for reglerne i Lov om Social Service § 18, har nu mulighed for at ansøge om tilskud. Læs mere på www.vesthimmerland.dk/ans18

5. marts 2014

KIRKENS BESØGSTJENESTE Få en besøgsven - eller bliv besøgsven Er du interesseret - Kontakt: Marianne Jensen koordinator, tlf. 98 62 11 84

DANMISSION www.aarskirke.dk www.aarskirke.dk

tirsdag den 11. marts 19.30

Musikgudstjeneste i Ulstrup Kirke Søndag den 9. marts kl. 19.30 Klarinet: Jeanett Riberholt Hansen Liturgi: Hanne Petersen Orgel: Anne Elisabeth Appel

Godkendelse af udspredningsarealer • Aggersundvej 39, 9600 Aars Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Velkommen

ÆNDRINGER I LÆGEKLINIKKEN KIRKEPLADS PR. 17. MARTS 2014 AKUTKONSULATION: Ændres til kl. 8.00-8.30 på ALLE hverdage. BLODPRØVETAGNING: Kl. 8.00-11.00 fremmøde UDEN tidsbestilling. Herefter udelukkende mulighed for blodprøvetagning MED TIDSBESTILLING VIA HJEMMESIDEN. Telefontiden melle kl. 8.00-9.00 betjenes af sygeplejerske/sekretær mhp. rette visitation.

Aars Seniorer Hyggeeftermiddag på Kimbrerkroen, Aars, tirsdag den 11. marts kl. 14.00. Foredrag v/Svend Erik Nielsen, Aarhus, om besættelsestiden og om sin egen familie, der betalte den højeste pris for sin aktive indsats i modstandsbevægelsen. Et foredrag fortalt af en 90 årig mand der selv deltog i modstandsbevægelsen, bør man høre. Pris incl. kaffe kr. 50,- (ikke medlemmer kr. 75,-) Tilmelding til tlf. 98 62 36 22 el. 35 34 27 01 senest den 10. marts. Bestyrelsen

Ældrerådgiverne inviterer til foredrag

Sund mad til ældre Hvordan skal man spise og drikke som ældre?

Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Hvad gør jeg, hvis jeg vejer for lidt? Hvordan tager jeg på - uden at være usund?

J O B

GENOPSLAG: Hjemmeplejer Pleje- og seniorservice søger ny Hjemmeplajer til hjemmeog sygeplejen i Farsø. Sidste ansøgningsfrist er den 24. marts 2014. Ansøgningsfrist: 20. marts 2014.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Små Skridt til vægttab og sundhed Tidligere eller nuværende deltagere på Små Skridt inviteres til netværksarrangement Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at holde fast på en sundere livsstil? 20. marts kl 18 - 21 i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø Arrangementet er gratis. Max. 100 deltagere Tilmelding på 9966 8200 eller sundhedscenter@vesthimmerland.dk www.sundhedscentervesthimmerland.dk

www.98623411.dk

Er der særlige krav til vitaminer og mineraler?

Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger

Danmission Vesthimmerland

Læs mere om forandringerne på vores hjemmeside:

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser

Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

Aftenens emne: ”Fra Hedningemission til Dialog”. Taler er tidl. formand for Danmission, pastor Lars Mandrup, Lystrup. Kaffe, indsamling til Danmission. Alle er velkomne.

Invitation til tidligere deltagere på

Ændring af husdyrbrug • Nyrupvej 6, 9600 Aars Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Forårsmøde i Farsø Sognegård

27. marts kl. 14 Mødelokale K2 - Rådhuset i Farsø Ved kostrådgiver Yvonne Hansen Tilmelding nødvendig på: 2075 3764 5158 3847 2224 4081 Sara Ipsen Kirsten Pedersen Bente Justesen

Forårsfest for efterlønsmodtagere og pensionister Messecenter Vesthimmerland i Aars tirsdag den 6. maj 2014 fra kl. 13.30 til 17.00 dørene åbnes kl. 12.00 Program: Kl. 13.30: Velkomst v/formand for ældrerådet i Vesthimmerlands kommune Erik Stagsted Kl. 14.00: Det gode liv i Vesthimmerland v/ borgmester Knud Kristensen Kl. 14.45: Kaffe med snitter og lagkage. Underholdning v/Løgstør harmonikaklub Kl. 15.30: Underholdning og dans v/Kandis Kl. 17.00: Afslutning v/formand for ældrerådet i Vesthimmerlands kommune Erik Stagsted Billetter kan købes fra den 10. marts og indtil den 21. april 2014 hos: Per drejer, Aars 9862 3817 / 21 655 243 Finn Michaelsen, Blære 9866 6041 / 23 328 852 Betty Østergaard, Løgstør 9867 1149 / 23 379 899 Niels Erik Jensen, Haubro 9866 4222 / 52 244 222 Leif Thomsen, Aars 9862 4411 / 30 704 496 Lis Bach, Løgstør 30 227 005 Villiam Sloth, Fjelsø 40 257 122 Emil Bernhard, Gedsted 9864 5178 Birthe Lapirtis, Overlade 9867 9292 Margit Krogh, Farsø 9863 2406 H.J. Lau Jeppesen, Aars 20 705 762

Pris: 100 kr. - Pris inkl. bus 150 kr. Der arrangeres bustransport til Aars, såfremt der viser sig behov herfor.

Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune


Aars Avis

5. marts 2014

Vi kan godt forstå, at mor og far smiler De har lige tegnet en af Danmarks bedste ulykkesforsikringer. Himmerland Forsikrings nye ulykkesforsikring er helt unik og dækker bedre end gængse ulykkesforsikringer. Det betyder mere tryghed i hverdagen og sikkerhed for, at hele familien er dækket bedst muligt ved skade og ulykke. DE FÅR BL.A.: • børnedækning – præmiefri for børn under 2 år • dobbelterstatning fra 30 % varigt mén • behandlingsudgifter til fysioterapeut og kiropraktor i 12 måneder efter ulykke • ubegrænset tandskadedækning • dækning ved tyggeskader • dækning for farlig sport ved enkeltbegivenheder

Tæt på og ligetil

Hør mere om Himmerland Forsikrings nye unikke ulykkesforsikring i vores nyåbnede forsikringsbutik på Søndergade i Aars eller ring 9698 1800.

SIDE 5


Aars Avis

SIDE 6

5. marts 2014

Generalforsamling

Lokalhistorisk Forening

Sjøstrup Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 20. marts kl. 19.30 på Restaurant Messen i Aars.

Gislum og Vognsild sogne

Dagsorden ifølge vedtægter. Bestyrelsen

afholder generalforsamling i Østrup Klubhus, torsdag 20. marts 2014 kl. 19.00. afholder

Dagsorden ifølge vedtægterne. Foredrag v/E. John Pedersen, Aalborg "min mors slægt". Alle er velkomne.

Lokalhistorisk forening

Bestyrelsen

for Hornum og Omegn afholder generalforsamling tirsdag den 18. marts kl. 19.00 i Værestedet

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling fredag den 21. marts 2014 kl. 17.00 i EH Bowlingcenter. Efter generalforsamlingen er der bowling og spisning. Pris kr. 150 pr. pers. Tilmelding senest d. 7. marts til tlf. 22 44 33 83. Alle er velkomne.

HORNUM IF indkalder til

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen vises gamle billeder fra Hornum, og der bliver mulighed for at deltage i en konkurrence om kendskab til byen. Der serveres kaffe. Bestyrelsen

Generalforsamling i Aars Erhvervsråd Aars Erhvervsråd afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 kl. 18.30 i auditoriet, Messecenter Vesthimmerland DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 5. Bestyrelsens evt. forslag 6. Evt. indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen - samt valg af 1 suppleant 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne komme til afstemning, være indsendt skriftligt til erhvervskontoret senest 7 dage før generalforsamlingen. Overrækkelse af Foretagsomhedsprisen Aars Erhvervsråds Foretagsomhedspris overrækkes hvert år på generalforsamlingen til en person/ virksomhed, der har gjort en særlig erhvervsfremmende indsats i Aars. Prisen overrækkes i år for 17. gang.

RØDE KORS

Ordinær generalforsamling

Søren Lyngberg

i klubhuset på Birkevej 6 i Hornum fredag den 21. marts kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal til formanden inden d. 12. marts. Vel mødt! Hornum IF

Økonomikonsulent Søren Lyngberg fylder 70 år 20. februar og kan 1. april fejre 45 årsjubilæum. Søren overdrager nu de sidste af sine kunder til kolleger hos LMO Aars. Velkommen til reception hos LMO Aars, +sFtwLYEsJt}Lbŧؔŧ fredag 14. marts kl. 13-15.

AARS AALESTRUP afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 24. marts 2014 kl. 19.00 i Kirkecentret, Kirkeplads 6, Aars. Dagsorden iÁg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen bliver der uddelt emblemer til jubilarer. Birgit Sohn Christensen, Nibe, fortæller om udviklingsarbejde i Afrika. Afdelingen er vært ved kaffe med brød. Bestyrelsen

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĚĂŐ

hos Erhvervsakademi Dania i Hobro ůƆƌĚĂŐĚĞŶϴ͘ŵĂƌƚƐŬů͘ϭϬƉĊ<ŝƌŬĞƚŽŌĞŶϳ

ůƚŚǀĂĚĚƵƐŬĂůǀŝĚĞĨŽƌĂƚǀčůŐĞŬĂƌƌŝĞƌĞ ,ƆƌŵĞƌĞŽŵƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƌŶĞƟů͗

Finansøkonom ͻ Ejendomsmægler ͻWĞŶŐĞŝŶƐƟƚƵƚ ͻRevision

Handelsøkonom ͻ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚŝŶĚŬƆď

>ŽŐŝƐƟŬƆŬŽŶŽŵ ͻ kultur og sprog ͻIT og ERP systemer ͻSupply Chain management &ŽƌǀĞŶƚĞƚƐůƵƫĚƐƉƵŶŬƚĞƌŬů͘ϭϮ

3F Midtfjord Generalforsamling 3F Midtfjord indkalder til generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 Pavillon Christiansminde, Kristiansmindevej 34, 9670 Løgstør

KL. 19.30: ÅBENT MØDE: Dir. Søren Kragelund, Fårup Sommerland om virksomheden og om sit syn på turisterhvervet.

 #— ŧ¬ŧ0—ŧÚÓÔØŧ×ÓÓÓ Søften, Viborg, Horsens, Silkeborg, Aars og Samsø.

Hør om ƐƉĞĐŝĂůĞƌ͕ ũŽďŵƵůŝŐŚĞĚĞƌ͕ ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƌ͕ ĂĚŐĂŶŐƐŬƌĂǀŽŐ ŵĞŐĞƚŵĞƌĞ͘ sŝŚŽůĚĞƌŽŐƐĊ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĚĂŐ ĚĞŶϲ͘ŵĂũŬů͘ϭϳͲϭϵ

ĞĂĚĂŶŝĂ͘ĚŬ d/>D>/E'ƉĊƚĞůĞĨŽŶϵϲϱϳϬϮϲϯͲŵĂŝůŚŽďƌŽΛĞĂĚĂŶŝĂ͘ĚŬ

Dagsorden ifølge vedtægterne. Dagsordenen kan afhentes 14 dage før generalforsamlingen på afdelingens kontorer. Den kan også læses på hjemmesiden: www.3f.dk/midtfjord

Til denne del er der fri adgang for alle interesserede. Af hensyn til det praktiske arrangement, borddækning mv. beder vi om tilmelding til erhvervskontoret, tlf. 98 62 20 66 e-mail: post@himur.dk senest 24. marts. På bestyrelsens vegne Hans-Jørgen Kastberg Fmd.

Cimbrer Bilerne I/S Industrivej 46 - 9600 Aars

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Der arrangeres fælles transport fra 3F’s kontorer i Nibe, Fjerritslev, Aars og fra rutebilstationen i Farsø og Hobro.

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og få tilbud

Skal du op at køre!! - tilmelding til afdelingen på tlf. 70 300 856 - senest den 21. marts 2014.

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00

På bestyrelsens vegne Lene Haugbølle

4 - 8 - 14 - 17 - 34 - 47 - 53 pers.


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 7

Ny teaterforening har vind i sejlene fra start Vesthimmerlands Teaterforening blev stiftet i Aars AARS: En gruppe teaterinteresserede har været samlet i Vesthimmerlands Musikhus for at stifte Vesthimmerlands Teaterforening. Karen Margrethe Eriksen, initiativgruppens talskvinde, indledte mødet med at sige, at det næsten ikke var til at få armene ned. Tyvstartforestillingen ”Færdig med Fyrre”, som Comedieteatret opførte i musikhuset 19. februar, blev set af ikke mindre end 268. Alle morede sig, og ”grinegarantien”, som Comedieteatret havde lovet, blev opfyldt til fulde. Mange afleverede i pausen under forestillingen indmeldelsesblanketten til teaterforeningen, så før den stiftende generalforsamling var der 52 forhåndstilkendegivelser med ønske om medlemskab. Jan Dyrgaard, formand for Vesthimmerlands Byråds Kultur- og Fritidsudvalg, styrede som dirigent forsamlingen sikkert gennem dagsordenens punkter. Forsamlingen havde enkelte forslag til justeringer, som blev ind-

SÆT

arbejdet inden godkendelse. Udover de forslag initiativgruppen havde til kandidater til bestyrelsen meldte der sig to teaterintereserede. Dirigenten kunne derfor med tilfredshed konstatere, at der var behov for de stemmetællere, der først på aftenen var valgt. Afstemningen blev foretaget, hvorefter generalforsamlingen blev suspenderet, mens stemmetællerne udførte deres hverv.

Kunst i pausen I pausen havde initiativgruppen bedt kunstneren Peer Poulsen, Aars, om at fortælle om sine billeder, som i øjeblikket pryder foyérens vægge. Forsamlingen fulgte kunstneren rundt til de spændende billeder og hørte interesseret på gennemgangen. Generalforsamlingen blev genoptaget og afstemningsresultatet blev kenendtgjort. Teaterforeningens første bestyrelse består af Lisbeth Arent (Gedsted), Brian Stephansen (Aars), SusanneSkovdahl Pedersen (Aars), Susanne Kollerup (Løgstør), Hedvig Lyngby (Farsø), Jørgen Gravesen (Ertebølle) og Karen Margrethe Eriksen (Ertebølle). Jan Dyrgaard rundede generalforsamlingen af med et stort til lykke, og endelig kunne det oplyses, at nu havde foreningen godt 80 medlemmer. Siden generalforsamlingen er medlemstallet vokset til 90. Efter generalforsamlingen holdt den nyvalgte bestyrelse et kort møde og konstituerede sig med Karen Margrethe Eriksen som formand, Lisbeth Arent som næstformand, Hedvig Lyngby som kasserer og Susanne Skovdahl Pedersen som sekretær. Vesthimmerlændinge har med teaterforeningen fået nemmere adgang til kvalitetsteater, og bestyrelsen håber, at flere, som måske sjældent kommer i teatret, kommer og får den unikke oplevelse, det er at se levende teater på tæt hold!

I KALENDEREN

4. MAJ 2014 KL. 10.00 Medlem af Dansk Byggeri

ALTID KLAR MED ET G ODT TILBUD! Løbet skydes i gang på Boosting Business/Aars Avis Hvem? For glade motionister og gale løbetosser

Hvad? 5,3 km - 10,6 km Halvmarathon Helmarathon

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

Hvorfor? Et evt. overskud går til Julemærkehjemmet i Hobro

Sponsorer:

AARS AARS

NEVE EDB

MIDTFJORD

VI UDFØRER:

HUSK BOLIGORDNIN

G! med fradrag op til

30.000,til din bolig!

Villabyggeri Landbrugsbyggeri Sommerhusbyggeri Industri-/erhversbyggeri Renoveringsopgaver Efterisolering Udskiftning af døre og vinduer

AARS

AARS AARS

www.aars-tomrer.dk

AARS

AARS

AARS

Læs mere og tilmeld her

AARS

Aars Bolighus

www.boostingbusiness.dk

Nygaardsvej 5, 9600 Aars

Tlf.: 9862 2800 Mail:js@aars-tomrer.dk


Aars Avis

SIDE 8

Dansk Folkeparti Vesthimmerlands bestyrelse består efter generalforsamlingen af Peter Rasmussen, Jeff Emanuel Larsen, Karl Johan Nordman, Tinna Tang Nielsen og Kaj Nielsen.

Generalforsamling i Dansk Folkeparti VESTHIMMERLAND: Mandag 24. februar afholdt Dansk Folkeparti i Vesthimmerland den årlige generalforsamling. Cirka en tredjedel af foreningens medlemmer var mødt op til fællesspisning og den efterfølgende generalforsamling. De to byrådsmedlemmer Annette Vahlgreen og Brian Christensen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen,

da de begge vil koncentrere sig om byrådsarbejdet. Inden der skulle afholdes valg til bestyrelsen, kunne formand Niels Peter Hougaard berette om et godt 2013 for partiet, der ved kommunalvalget gik fra en til to pladser i byrådet, og året igennem oplevede en jævn tilgang af nye medlemmer. Siden sidste generalforsamling er medlemmestallet

vokset med næsten 65 procent. De mange nye medlemmer betød samtidig, at der for første gang var flere, der ønskede at træde ind i bestyrelsen, end der var plads til, så der måtte valg til flere gange, inden den nye bestyrelse faldt på plads. Den første plads, der skulle besættes, var formandsposten, som efter afstemning mellem den siddende formand, Niels Peter Hougaard, Hornum, og Peter Rasmussen, Ullits, gik til Peter Rasmussen. Pladsen som næstformand gik til Tinna Tang Nielsen, Aars, der var den eneste kandidat. De resterende tre bestyrelsespladser var der fem personer, der stillede op til, så også her måtte der afstemning til. Da stemmerne var talt op, stod det klart, at pladserne det næste år skal bestrides af Karl Johan Nordman, Farsø, Kaj Nielsen, Ranum, og at der var genvalg til Jeff Emanuel Larsen, Løgstør. Den nye bestyrelse aftalte allerede på generalforsamlingen en dato for første møde, hvor den vil fi nde en fælles linje for partiet fremadrettet for fortsat at sikre tilgang af medlemmer, planlægge arrangementer for medlemmerne samt, hvordan den bedst muligt kan støtte sine byrådsmedlemmer i de kommende år.

5. marts 2014

Vicevært Ernst Klysner Sørensen klar med røgalarm til en af Aars Boligforenings boliger på Kærvej i Aars.

Alle Aars Boligforenings lejligheder får røgalarm Er gået i gang med at sætte cirka 300 alarmer op

NU STARTER

STUDIEINTRO på VUC&hf Nordjylland, Himmerland z Er du i tvivl om, hvad du vil uddanne dig til? z Er du droppet ud af en HOOHUÀHUHXGGDQQHOVHU" z Er du på kontanthjælp? z Er du i venteposition til et andet uddannelsesforløb? www.vucnordjylland.dk

– så er dette måske noget for dig!

INDHOLD: Dansk, engelsk, matematik, samarbejde og kommunikation. Introduktion til IT, hjælp til at læse og skrive, uddannelses- og erhvervsvejledning m.m. Mødetid: Kl. 8.00 - 14.00 mandag til torsdag, fredag kl. 8.00 - 12.00 Økonomi: Du kan søge SU efter gældende regler. Start: 7. april 2014. Slut: 15. august (incl. 4 ugers ferie).

Tilmelding og HOBRO: 99 300 700 optagelse hos AARS: 99 300 760 studievejledningen HADSUND: 99 300 730

OBU FVU AVU HF

GSK

VUC&hf Nordjylland... – undervisning, der passer til DIT hoved

FAGPAKKER

VUC&hf Nordjylland Amerikavej 5A, 9500 HOBRO Jyllandsgade 50B, 9600 AARS Tempovej 4, 9560 HADSUND

FLEX OG VUC ERHVERV FJERN

AARS: Aars Boligforening har taget konsekvensen af, at det er for risikabelt at bebo en lejlighed uden røgalarm. Energistyrelsen anslår således, at mellem 60 og 80 mennesker hvert år mister livet som følge af en brand - de fleste i boliger uden røgalarm. - Derfor har vi købt et stort antal røgalarmer hos Bygma, og viceværterne i Aars i fuld gang med at installere røgalarmer hos vore lejere. Vi anbringer tre røgalarmer i hvert lejlighed, nemlig i entre/trappegang, stue og soveværelse, fortæller forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Aars Boligforening har valgt selv at forestå installeringen og efterfølgende udskifte batterierne en gang om året.

- Vi finder, at det er en god service over for beboerne. De behøver således ikke at være bange for, at deres røgalarm svigter på grund af udslidte batterier. Det giver falsk tryghed, hvis batterierne ikke udskiftes forskriftsmæssigt, siger Jens Damgaard. Formålet med investeringen i røgalarmer er, at beboerne advares så tidligt som muligt, hvis der opstår en brand. Røgalarmerne hindrer jo i sig selv ikke, at der kan opstå en brand. Fordelen er, at alarmerne giver beboerne mulighed for at reagere i tide enten ved selv at slukke ilden eller bringe sig selv i sikkerhed og få tilkaldt hjælp. I boliger fra før 2004 påhviler ansvaret for røgalarmer lejerne, mens ansvaret

i lejligheder opført efter den tid – for eksempel hele Himmerlandsparken i Aars – påhviler Aars Boligforening som udlejer. - Ikke desto mindre har vi af sikkerhedsmæssige grunde valgt at påtage os opgaven også for de ældre lejligheders vedkommende. Selv om vi nu får røgalarmer i alle vore udlejningsboliger, bør alle have respekt for brand og følge Energistyrelsens råd om brandsikkerhed. Det gælder blandt andet følgende: Sluk levende lys, når du forlader et rum, ryg aldrig i sengen og hold øje med komfuret, hvis det er tændt, siger Jens Damgaard. Aars Boligforening påregner, at der er røgalarmer i samtlige foreningens lejligheder i Aars inden påske.

Rutebilstation delvis på åben dagsorden

punktet. Resultatet blev, at selve punktet blev udsat. - Selve punktet indeholdt økonomi og oplæg til lejekontrakt, den slags har vi ikke på åbne dagsordenpunkter. Derfor kunne vi ikke flytte punktet i torsdags, forklarer borgmester Knud Kristensen (C). Han ser dog meget gerne, at der bliver så meget åbenhed omkring emnet som muligt. Derfor bliver punktet nu splittet op, så selve Aars Rutebilstation kan komme på det åbne byrådsmødes dagsorden torsdag, 27. marts. Økonomi og lejeaftaler vil fortsat blive behandlet på et lukket punkt.

AARS: Fremtiden for Aars Rutebilstation var på byrådets dagsorden i torsdags, men et ønske fra Per Bisgaard (V) om at få det fra

at være et lukket punkt til at være på den åbne del af dagsordenen, betød, at der opstod en del diskussion i byrådssalen omkring selve

Vesthimmerland Værksted Søren Laigaard Christensen . Tandrupvej 8 . 9600 Aars

Tlf. 98 62 37 50 . www.vesthimmerlandvaerksted.dk Rep. og service af køretøjer/maskiner/motorbåde


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 9

”Hemmeligt” selskab i Aars støtter fitnesspark Vesthimmerlands Industriformidling åbner kassen

Af Thorkil Christensen AARS: Der er ikke mange som kender anpartselskabet Vesthimmerlands Industriformidling i Aars, men nu gør bestyrelsen en indsats for at udbrede kendskabet. Det sker ved økonoimisk at støtte planerne om en oplevelse- og fitnesspark ved Skøjtesøen i Aars. - Vi syntes, at det er et godt folkeligt projekt, og da Vesthimmerlands Industriformidling netop blev dannet på baggrund af folkeaktier i det daværende jernstøberi Støbco i Aars, så syntes vi, at det er passende at støtte med 5000 kr., siger selskabets direktør Knud Ladefoged, Aars. Og pengene bliver taget godt imod af formanden

Vesthimmerlands Industriformidlings direktør Knud Ladefoged kom med en stor check til oplevelses- og fitnessparken i Aars, her repræsenteret ved Poul J. Andersen.

for Aars Forenings Fitness, Poul J. Andersen, som oplyser, at der er tilsagn om 1,3 mio. kr. af de ca. to mio. kr. som skal bruges for at gennemføre planerne om en oplevelses- og fitnesspark. I øjeblikket ligger byggeansøgningen til behandling hos Vesthimmerlands Kommune, og foreningen forventer snart at kunne indlede første del af projektet, så det kan være klar til sommerferien - måske først lige efter. Den administrative del

af projektet er overdraget til kommunen som også har påtaget sig drift og vedligehold når oplevelses- og fitness-parken er anlagt. Så trækker aars Forenings Fitness sig ud af projektet. - Der har været arbejdet med planerne siden 2011, så det er en opgave der kræver stor tålmodighed, siger Poul J. Andersen, som er fuld af optimisme omkring gennemførelsen. Derfor er han glad for de 5.000 kr. som Vesthimmerlands Industriformiding

bidrager med. Vesthimmerlands Industriformid-

ling blev til på baggrund af overskydende midler

fra salget af Støbco A/S til Jernstøberiet Dania A/S i 1972. Støbco blev i sin tid reddet som virksomhed og arbejdsplads ved hjælp af salg af folkeaktier, og Knud Ladefoged holder stadig øje med, ved dødsfald og lignende, at aktiebrevene ikke går tabt. I mange år har Vesthimmerlands Industriformidling været et såkaldt hvilende selskab, men ind imellem har der været brug selskabet og dets midler, f. eks. da Vesthimmerlands Musikhus Alfa skulle etableres, da Aars Golf baane A/S skulle anlægges, da Dansk Hjorteslagteri skulle opføres, og da Aars Industrihuse I blev bygget. Vesthimmerlands Industriformidling har en bestyrelse som består af advokat Arne Bindslev, formand, f hv. underdirektør Knud Ladefoged, redaktør Evan H. Bollesen og bankdirektør Klaus H. Frederiksen, alle fra Aars.

www boostingbusiness www.boostingbusines g s.dk dk k kontakt@boostingbusiness.dk @boostingbusin g

ANNA MONTANA

JEANS SPECIALPRIS!

800,Kampagnepris

2 par..

Normalpris pr. par kr. 600,Indeholder stretch. Fås i str. 36-48. Fås i flere farver og i 3 bukselængder. Gælder hele uge 10.

HOBROVEJ 8 . ROLD . TLF. 98 56 14 73 . WWW.SKOTT-ROLD.DK

MAGASINER  F LY E R S HJEMMESIDER FOLDERE  P L A K AT E R LOGODESIGN BANNERE BEACHFLAG ROLL-UPS Himmerlandsgade 150

G AS GIV DEN

E N I L N el O io s rofes n me d en p g snin webR Slø E KIDEGOD VI E

|

9600 Aars

|

TIL DET!

Tlf. 20 30 65 43


Aars Avis

SIDE 10

5. marts 2014

TV-PROGRAMMER ONSDAG 5. MARTS 06.00 06.25 07.25 12.00 12.30 13.00 13.50 15.20 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 21.00 21.30 22.20 22.30 23.10 00.10 00.55

Der er noget i luften Den store britiske bagedyst Formiddagsprogrammer Antikduellen Skattejægerne Hammerslag Kommissæren og havet Hun så et mord. 2 afsnit Stormagasinet TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet DR1 Dokumentaren De unge landmænd TV Avisen med Penge Sporten Vegas. Amr. dramaserie Godnat, elskede I farezonen Natfjernsyn

06.00 06.25 07.25 08.15 12.00 12.30 13.00 13.50 15.20 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.20 22.30 23.40 00.30

Der er noget i luften Den store britiske bagedyst Arvingen til Glenbogle Formiddagsprogrammer Antikduellen Skattejægerne Hammerslag Kommissæren og havet Hun så et mord. 2 afsnit Jordemoderen TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet Bonderøven Din og min uge Undskyld vi er her også TV Avisen med Bag Borgen Sporten Taggart: Fortidens skygger I farezonen Natfjernsyn

06.00 06.30 11.25 12.00 12.20 12.50 13.45 15.50 16.25 17.00 20.00 20.35 20.55 23.00 23.30 00.00 00.55

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Go’ appetit Nyhedsblok Liebhaverne Klar, parat, sælg Eftermiddagsprogrammer CPH Lufthavnen Vores virkelige store familie Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Liebhaverne Hele Danmarks hjemmebane - før kampen Fodboldlandskamp: England Danmark, direkte Nyhedsblok Natholdet Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

TORSDAG 6. MARTS 06.00 06.30 11.25 12.00 12.20 12.50 13.45 14.35 15.25 15.50 16.25 17.00 20.00 20.50 22.00 22.35 23.25 00.15 01.10

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Go’ appetit Nyhedsblok Liebhaverne Klar, parat, sælg Sæt pris på dit hjem Hus til stregen Grænsepatruljen CPH Lufthavnen Vores virkelig store familie Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Station 2 Nyhedsblok Natholdet Elementary Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

FREDAG 7. MARTS 06.00 06.30 07.30 08.20 12.00 12.30 13.00 13.50 15.20 16.55 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25 21.50

Der er noget i luften Den store britiske bagedyst Arvcingen til Glenbogle Formiddagsprogrammer Antikduellen Skattejægerne Hammerslag Kommissæren og havet Hun så et mord. 2 afsnit Jordemoderen TV Avisen Bonderøven TV Avisen med Sporten og Vejret Disney Sjov X Factor TV Avisen med Vores vejr X Factor Afgørelsen The Grey. Amr. actionthriller fra 2011 med bl.a. Liam Neeson 23.40 Afsporet. Amr. thriller fra 2005 01.20 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.25 12.00 12.20 12.50 13.45 14.35 14.55 15.20 15.50 16.25 17.00 20.00 20.45 22.30 23.55 01.50

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Go’ appetit Nyhedsblok Liebhaverne Klar, parat, sælg Sæt pris på dit hjem Sandheden om parforholdet Hus til stregen Grænsepatruljen CPH Lufthavnen Vores virkelig store familie Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Hvem vil være millionær? Lykkevej. Dansk komediedrama fra 2003 Comedy Aid 2013 - Speak-up! Generalens datter. Amr. thriller fra 1999 med bl.a. John Travolta Natfjernsyn

LØRDAG 8. MARTS 06.00 06.30 07.25 08.15 09.10 10.00 11.00 12.45 13.35 14.35 15.20 17.05 18.05 18.30 18.58 19.05 20.00 22.20 23.55 01.25 02.45 04.15 05.00

Der er noget i luften Flyvning for overlevelse Den store elefant-komsammen Vild med heste - Argentina. Tysk naturprogram På sporet DR Dokumentar - Varvara Mord på hjernen. Eng. krimiserie fra 1994 Pop up - spis Helsingør Arvingerne En ny begyndelse. Aus. dramaserie fra 2013 Den søde frihed. Amr. romantisk komedie fra 1986 med bl.a. Michelle Pfeiffer X Factor X Factor Afgørelsen TV Avisen med Sporten og Vejret Held og Lotto De kære dyrebørn. Eng. naturserie fra 2009 Dansk Melodi Grand Prix 2014 Kriminalkommissær Barnaby: Spøgelser. Eng. krimiserie Kommissær George Gently. Eng. krimiserie fra 2009 The Kate Logan Affair. Can. thriller fra 2010 Water Rats. 2 afsnit De heldige helte Det vilde Afrika - Okavango

06.00 06.10 06.15 06.30 06.45 07.20 07.40 08.05 08.30 09.00 12.00 12.05 12.50 13.20 13.50 14.05 18.00 18.20 18.25 19.00 19.30 19.45 20.00 22.45 00.45 01.35 03.25 04.00

Brandmand Sam Miffy Kaninus. 2 afsnit Canimals. 2 afsnit Bananer i pyjamas. 2 afsnit Mumitroldene The Looney Tunes Show Shaggy & Scooby-Doo Turtles Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være milionær? En kur der dur Razzia - Skat rykker ud SuperMatchen: Studiet SuperMatchen Nyhederne og Sporten Dit forårsvejr Prinsesse Marie i Etiopien Nyhederne Regionalprogram Lørdags Sporten Australia. Aus./Amr. drama fra 2008 med bl.a. Nicole Kidman Long Kiss Goodnight. Amr. acion film fra 1996 med bl.a. Samuel L. Jackson Touch. Amr. dramaserie Forces of Nature. Amr. romantisk komedie fra 1999 Natholdet Nyhederne og Vejret

SØNDAG 9. MARTS 06.00 Der er noget i luften. Aus. dramaserie 06.30 Forunderlige verden - Chimpanser 07.25 Forunderlige verden - Afrikas dræberbi 08.15 Vild med heste - Island 09.05 Puk og Herman går i land - Strynø 10.05 Halifax 11.40 OBS 11.45 De unge landmænd 12.15 Vore Venners Liv 13.15 Dansk Melodi Grand Prix 2014 15.35 Miss Marple: Liget i biblioteket. Eng. krimi fra 2004 17.10 Det støver stadig. Dansk komedie fra 1962 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.05 Vores planet. Naturserie fra BBC 20.00 Sommer. Dansk dramaserie med bl.a. Lars Ranthe 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Agent 007 - Spionen der elskede mig. Eng. agentfilm fra 1977 med bl.a. Roger Moore 00.10 Pigen med den røde hætte: 1980. Eng. krimidrama fra 2009 01.45 Jerntæppet. Amr. autentisk spiondrama fra 1948 03.10 De heldige helte. Amr. krimikomedieserie 03.55 Det vilde Afrika - Namibia

06.00 06.10 06.15 06.30 06.45 07.15 07.40 08.05 08.25 09.00 12.00 12.25 13.10 14.00 15.45 18.00 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 22.50 23.50 00.20 01.25 02.15 03.05 04.00

Brandmand Sam Miffy Kaninus. 2 afsnit Canimals. 2 afsnit Bananer i pyjamas. 2 afsnit Mumitroldene The Looney Tunes Show Shaggy & Scooby-Doo Turtles Go´morgen Danmark Nyhederne Savnet Mobbet Wimbledon. Amr./Eng. romantisk komedie fra 2004 med bl.a. Kirsten Dunst SuperMatchen Nyhederne og Sporten Dit forårsvejr Cykling: Paris - Nice, 1. etape Nyhederne Regionalprogram Pengene på bordet Unknown Identity. Amr./Eng. thriller fra 2011 Klipfiskerne Fangerne Station 2: Den store pot-fangst Destination: Kidnapning Elementary Ekstreme kvinder Nyhederne og Vejret

TV2 lørdag kl. 22.45: ”Long Kiss Goodnight” MANDAG 10. MARTS 06.05 06.30 07.30 08.20 12.00 12.30 13.00 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.40 21.05 21.30 22.20 22.30 00.00 00.50

Der er noget i luften Den store britiske bagedyst Arvingen til Glenbogle Formiddagsprogrammer Antikduellen Skattejægerne Eftermiddagsprogrammer Jordemoderen. Eng. dramaserie TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet Kender Du Typen? Fældende beviser For godt til at være sandt? TV Avisen med Horisont Sporten Unge Morse I farezonen Natfjernsyn

06.05 06.30 07.30 08.20 12.00 12.30 13.00 16.55 17.50 18.00 18.30 20.00 20.40 21.05 21.30 21.55 22.20 22.30 00.00 00.50

Der er noget i luften Den store britiske bagedyst Arvingen til Glenbogle Formiddagsprogrammer Antikduellen Skattejægerne Eftermiddagsprogrammer Jordemoderen TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet I hus til halsen Skattejægerne Kontant TV Avisen Madmagasinet Bitz & Frisk Sporten Beck: Manden uden ansigt I farezonen Natfjernsyn

ONSDAG 5. MARTS 06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 18.05 18.15 19.15 20.00 20.30 20.40 22.20 22.30 23.00 00.00

DR2 Morgen med DR2 Nyheder Madmagasinet Bitz & Frisk DR2 Uden CO2-aftryk DR2 12.00 - Nyheder DR2 Undersøger Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder En go´frokost Årets gang fra april til juni Når julemænd er værst Sådan er det bare Tidsmaskinen Sagen genåbnet En go’ frokost Deadline Kismet - tyrkisk soap Natfjernsyn

TORSDAG 6. MARTS 06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 17.00 18.05 18.15 19.15 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.50 00.15 01.05

DR2 Morgen med DR2 Nyheder Penge Jersild i tiden DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder En go´frokost Årets gang fra juli til september Når mænd er værst Debatten Detektor Dårligt Nyt Nærkontakt Deadline The Daily Show USA’s fremtid Natfjernsyn

06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 18.05 18.15 19.15 20.00 21.55 22.30 23.00 23.45 00.05

DR2 Morgen med DR2 Nyheder Kontant Nærkontakt DR2 12.00 - Nyheder Michael Jeppesen møder... Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder En go´frokost Årets gang fra oktober til december Når mænd er værst The Reader. Amr/tysk drama 24 timer vi aldrig glemmer Deadline 60 Minutes The Daily Show Natfjernsyn

06.30 07.30 08.00 08.10 09.00 12.00 12.05 13.00

Debatten Nyheder fra Grønland DR2 8.00 - Nyheder Europas skabelse - Jordskælv Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Vulkanlandet Hawaii Eftermiddagsprogrammer

FREDAG 7. MARTS

LØRDAG 8. MARTS

Kålkællingerne Min Verdenshistorie Nærkontakt På jagt efter sværme DR2 Tema: Stå af ræset Deadline Dårligt Nyt Skavlan Bollywood: Om Shanti Om Natfjernsyn

06.30 08.00 08.01 09.00 12.00 12.10 13.00 17.15 19.00 20.00 21.00 21.50 20.30 22.30 23.00 23.30 00.15

Dokumania DR2 8.00 - Nyheder Skavlan Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Paul Merton som globetrotter Eftermiddagsprogrammer Han kom, han så, han skød Javel, hr. minister. 2 afsnit Jimmys bondegård The Tunnel En go´frokost Michael Jeppesen møder... Deadline 2. sektion Fem mord - en morder Natfjernsyn

DR1 lørdag kl. 20.00: “Dansk Melodi Grand Prix 2014” Værterne er: Jacob Riising og Louise Wolff

TV2 lørdag kl. 01.35: ”Forces of Nature” Ben skal giftes, men møder den smukke og excentriske Sarah på vej til brylluppet.

TIRSDAG 11. MARTS DR2 Morgen med DR2 Nyheder Horisont 2. sektion DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 Nyhedstimen DR2 Dagen med DR2 Nyheder På jagt efter videnskaben Coupling Min verdenshistorie Dokumania Deadline The Daily Show Ashes of Time - Redux. Actiondrama fra Hongkong 01.45 Første Verdenskrig 02.35 Natfjernsyn

ONSDAG 5. MARTS Royal Pains The Vampire Diaries Real Housewives of Atlanta Formiddagsprogrammer Undercover Boss MasterChef Familien fra Bryggen. Reportageserie fra 2012 14.10 Eftermiddagsprogrammer 17.00 NCIS 18.00 MasterChef. 2 afsnit 20.00 Politirazzia 21.00 Redningskvinder 22.00 Paradise Hotel 22.50 Sommer i Sunny Beach 23.50 Familien fra Bryggen 00.45 NCIS 01.40 Bones 02.40 The Mentalist 03.25 Natfjernsyn 06.00 06.45 07.25 08.15 11.10 12.10 13.10

MANDAG 10. MARTS DR2 Morgen med DR2 Nyheder Bag Borgen Detektor DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder Dårligt Nyt Verdens ældste mødre Coupling The Newsroom DR2 Undersøger Sådan er det bare Jersild i tiden Deadline Skammens sygdom The Daily Show - ugen der gik Natfjernsyn

06.00 06.30 11.25 12.00 12.20 12.50 13.45 14.40 16.00 16.30 17.00 20.00 20.50 21.35 22.00 22.40 23.15 00.10

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Go’ appetit Nyhedsblok Liebhaverne Klar, parat, sælg Sæt pris på dit hjem Cykling: Paris - Nice, 3. etape CPH Lufthavenen Vores virkelig store familie Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Operation X: Luksusbiler og skattesnyd Mobbet Station 2 Patrulje Nyhedsblok Natholdet Beretninger fra fronten Natfjernsyn

TV3

SØNDAG 9. MARTS

06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 17.00 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.55 00.20

20.00 20.50 21.25 22.00 22.40 23.15 00.15 01.05

Nyhedsblok Go’ morgen Danmark Go’ appetit Nyhedsblok Liebhaverne Eftermiddagsprogrammer Cykling: Paris - Nice, 2. etape CHP Lufthavnen Vores virkelig store familie Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Hvem vil være millionær? Sæt pris på dit hjem Den rene vare Nyhedsblok Natholdet Scam City Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

TIRSDAG 11. MARTS

DR 2 17.30 18.00 18.30 20.30 20.00 22.30 23.00 23.30 00.30 03.10

06.00 06.30 11.25 12.00 12.20 12.50 14.40 16.00 16.30 17.00

06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 16.00 17.00 18.35 19.30 20.30 21.00 22.30 23.50 00.15

DR1 søndag kl. 20.00: “Sommer”

TV2 søndag kl. 21.00: “Unknown Identity”

TORSDAG 6. MARTS 06.00 Royal Pains 06.45 The Vampire Diaries 07.25 Real Housewives of Atlanta 08.15 Formiddagsprogrammer 11.05 Undercover Boss 12.05 MasterChef 13.10 Familien fra Bryggen 14.10 Eftermiddagsprogrammer 17.00 NCIS 18.00 MasterChef. 2 afsnit 20.00 Familien fra Bryggen 21.00 For lækker til love 22.00 Paradise Hotel 22.50 Sommer i Sunny Beach 23.50 Familien fra Bryggen 00.50 NCIS 01.50 Bones 02.45 The Mentalist. Amr. dramaserie fra 2011 03.30 Natfjernsyn FREDAG 7. MARTS Royal Pains The Vampire Diaries Real Housewives of Atlanta The Kardashians indtager Miami The Mentalist Til middag hos... Undercover Boss MasterChef Familien fra Bryggen The Kardashians indtager Miami Paradise Hotel Bones NCIS MasterChef Gordon Ramsays kokkeskole Tattoo Salonen Star Wars: Episode 1 - Den usynlige fjende 23.50 Twelve Monkeys. Amr. sci-fi thriller fra 1995 02.25 16 Blocks. Amr/tysk action drama fra 2006 04.05 Alpha Dog 06.00 06.45 07.30 08.15 09.10 10.05 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

06.10 06.35 07.20 08.05 09.05 10.05

LØRDAG 8. MARTS Vanvittige vaner Sonny, dans og stjernedrømme Verdens strengeste forældre The New Normal. 2 afsnit Gordon Ramsays hoteldyst Bring it on again. Amr. komedie

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!

12.00 16.00 18.00 19.05 20.00 21.00

MasterChef. 4 afsnit How I Met Your Mother. 4 afsnit My Social Network Stalker Redningskvinder Politirazzia Star Wars: Episode 2 - Klonernes angreb. Amr. sci.fi fra 2002 23.55 Resident Evil: Afterlife. Tysk/ fransk action eventyr fra 2010 01.50 12 Monkeys 04.05 16 Blocks

SØNDAG 9. MARTS Alletiders barnepige Mine tre koner The Borrowers According to Jim. 4 afsnit Bring It On: All or Northing Two and a Half Men. 2 afsnit How I Met Your Mother. 4 afsnit Tattoo Salonen Et ton cash Familien fra Bryggen Hjælp - mit hus skal sælges Luksusfælden Star Wars: Episode 3 - Sithfyrsternes hævn. Amr. sci-fi 23.55 How I Met Your Mother. 4 afsnit 01.55 Familien fra Bryggen 02.45 NCIS 03.30 Bring it on again 05.00 According to Jim. Amr. komedieserie. 2 afsnit 06.00 06.25 07.10 09.00 11.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

MANDAG 10. MARTS 05.55 Royal Pains 06.40 The Vampire Diaries 07.25 Real Houswives of Atlanta 08.15 Formiddagsprogrammer 11.10 Undercover Boss 12.05 MasterChef 13.05 Familien fra Bryggen 14.05 Eftermiddagsprogrammer 17.00 NCIS 18.00 MasterChef. 2 afsnit 20.00 Et ton cash 21.00 Tattoo Salonen 22.00 Paradise Hotel 22.50 Sommer i Sunny Beach 23.50 Familien fra Bryggen 00.30 Luksusliv til søs 01.00 NCIS 02.05 Bones 03.00 Bring It On: All or Nothing 04.40 Whitney. 3 afsnit TIRSDAG 11. MARTS 05.55 Royal Pains 06.40 The Vampire Diaries 07.25 Real Housewives of Atlanta 08.15 Formiddagsprogrammer 11.10 Undercover Boss 12.05 MasterChef 13.05 Familien fra Bryggen 14.05 Eftermiddagsprogrammer 17.00 NCIS 18.00 MasterChef. 2 afsnit 20.00 Luksusfælden 21.00 Hjælp - mit hus skal sælges 22.00 Paradise Hotel 22.50 Sommer i Sunny Beach 23.50 Familien fra Bryggen 00.30 Luksussliv til søs. Amr. serie fra 2013 01.30 NCIS 02.30 Bones 03.20 Natfjernsyn


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 11

KĂ&#x2DC;R-SELV-LĂ&#x2020;SERREJSER MED

Som lĂŚser af Aars Avis fĂĽr du disse sĂŚrlige lĂŚsertilbud. Oplys rejsekoden AARSAVIS ved bestilling â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ fĂĽr du automatisk rabatprisen.

Indretning af ny terminal i Aars er godkendt af NT AARS: Den lokale samfundsrevser, fhv. advokat Mogens Tange, Aars, rettede i sidste uge i Aars Avis en hürd kritik af borgmester Knud Kristensens dispositioner omkring Aars Rutebilstation, som ogsü kaldes busterminalen. Nu tager borgmesteren til genmÌle og svarer Mogens Tange pü de 14 spørgsmül og punkter som han fremsatte i Aars Avis dagen før sagen omkring rutebilstationen skulle behandles pü et lukket møde i Vesthimmerlands Byrüd. KÌre Mogens Tange! Hermed et svar pü dine 14 punkter - som dog ikke er fakta, men for en del punkters vedkommende alene er dine synspunkter: 1. Lokalplan vedtaget 2005 af tidligere Aars Kommune. Enigt byrüd. Udviklingsplanen vedtaget i 2011, hvor lokalplanen indgür. Enigt byrüd. Budget 2014 vedtaget at afsÌtte tre mio. kr. til indretning af busterminal. Enigt byrüd. 2. Projektet skal ikke gennemføres i hemmelighed. Sagen blev behandlet som et übent punkt pü to møder i økonomiudvalget i august 2013. Derefter indgik sagen i budgetforhandlingerne, og som en üben del af budgetaftalen, der blev indgüet med alle medlemmer af byrüdet. Desuden oplyste jeg om busterminalen 23. oktober 2013 her i Aars Avis. Sagen er siden hen behandlet lukket, da der indgür købspriser og lejeaftaler i sagen nu. 3. Jeg synes det er en grov beskyldning, jeg har intet personligt med projektet at gøre. Det er nyt for mig, at undertegnede og Calum skulle vÌre nÌre venner. Jeg har aldrig udført opgaver for Calum A/S. 4. Det er rigtigt, at busterminalen blev Ìndret for ür tilbage, jeg kender ikke investeringen, nu er der afsat tre mio. kr. til en ny indretning af et enigt byrüd.

Borgmester Knud Kristensen svarer fhv. advokat Mogens Tange pü spørgsmül omkring Aars Rutebilstations fremtid.

5. Nu forholder det sig südan, at en lokalplan er bindende og ikke kan Ìndres, efter der er indgüet en handel pü det omhandlede areal, hvor køber selvfølgelig har beregnet og kontraheret med en fremtidig ejer. Süfremt byrüdet Ìndrer signal pü nuvÌrende tidspunkt og nÌgter dette byggeri, bliver byrüdets medlemmer personligt økonomisk ansvarliggjort. Med hensyn til at du skriver otte mio kr. hvor kommer denne oplysning fra? - det er ikke et beløb byrüdet kender. 6. Den nye og fremtidige indretning af busterminalen, er godkendt af NT som øverste myndighed. 7. NT har godkendt planen, og har taget højde for antal af busser og størrelsen pü dem. 8. Placeringen af den fremtidige busterminal sker samme sted, hvor terminalen er i dag. Arealet, der er til rüdighed, er dog lidt mindre og krÌver derfor en anden indretning. 9. Jeg tror ikke, at handelsstandsforeningen har füet mundkurv pü. Hvem skulle have udstukket en südan? Jeg har haft møde med bestyrelsen og forklaret de faktiske forhold, som her i de 14 punkter. 10. Der er ingen, som har givet grønt lys for noget i den

retning, det er i henhold til lokalplanen af 2005, at Ejendomsselskabet rettelig kan sĂŚlge og udvikle dette areal. 11. Det areal som kommunen har lejet af Ejendomsselskabet, er solgt videre. PĂĽ dette areal er en lejekontrakt, som køberen respekterer, men en sĂĽdan lejeaftale kan opsiges, og det er denne opsigelse, der er varslet, da køber ønsker at justere/ indskrĂŚnke arealet. 12. Busterminalen skal bevares pĂĽ det pĂĽgĂŚldende omrĂĽde, som fremgĂĽr af den nye indretning. Der kan ikke anlĂŚgges en ekspropriation nu, da der jo kan vĂŚre en busterminal pĂĽ det resterende areal - med en indretning foreslĂĽet og godkendt af NT. 13. Du kan kritisere det samlede byrĂĽd for lokalplanens indhold, men du kan ikke kritisere Netto, Calum eller Ejendomsselskabet. For øvrigt har lokalplanen og byrĂĽdsudviklingsplanen vĂŚret i offentlig høring henholdsvis 8 + 8 uger, der har vĂŚret fuld offentlighed omkring sagen. Normalt er vi i Vesthimmerlands Kommune glade for, at nogle vil investere i byen og skabe arbejdspladser. 14. I 2005 hvor lokalplanen blev vedtaget, blev der samtidig udarbejdet en traďŹ kafviklingsplan af Carl Bro, en plan for det samlede omrĂĽde, hvor traďŹ kken afvikles tilfredsstillende. 15. Jeg vil gerne slĂĽ fast, at busterminalen i Aars er en meget vigtig funktion for byen og egnen, denne funktion bliver ogsĂĽ højt prioriteret i den nye indretning. Jeg vil prøve en gang til, at forklare, at det areal som er lejet til busterminal i dag kun er ca. halvdelen af det samlede areal. Noget andet er, at busserne som er ude af drift, har taget sig den frihed at parkere pĂĽ det areal som er byggefeltet. Den fremtidige busterminal fĂĽr samme indkørsel og udkørsel som i dag . Jeg hĂĽber, at have svaret fyldestgørende pĂĽ fremsendte 14 punkter.

PĂĽ vingĂĽrd ved Mosel Weingut Albert Schwaab Bo lige midt i vinparadiset Mosel pĂĽ den familieejede vingĂĽrd, som nu drives af fjerde generation. GĂĽrden ligger uden for den lille landsby Erden og lige ved Mosel, der bugter sig igennem det smukke landskab med bjerge, vinmarker og idylliske vinbyer. Og Erden er netop en typisk en af slagsen med smalle gader, bindingsvĂŚrkshuse og et par gode spisesteder. Og en ferie pĂĽ vingĂĽrden er en rigtig oplevelsesferie i livsglĂŚdens og vinens tegn: Nyd et glas af de gyldne drĂĽber i vinstuen, vinkĂŚlderen eller pĂĽ terrassen udenfor i solskinsvejr. Her kommer folk forbi for at smage og købe vin â&#x20AC;&#x201C; og I fĂĽr mulighed for at smage pĂĽ gĂĽrdens egen produktion ved den inkluderede vinsmagning. Ankomst: Søndage i perioden 6.4.-12.10.2014.

ei

ab

6 dage i Erden, Tyskland W

Borgmester svarer pĂĽ kritik af busterminal

ng ut Al

bert Sc

a hw

Pris pr. person i dobbeltvĂŚrelse

1.549,-

Pris uden rejsekode 1.849,-

t PWFSOBUOJOHFS t YNPSHFOCVGGFU t YSFUUFSTNJEEBH t GMBTLFWJOQĂ?WÂ?SFMTFU t YWJOTNBHOJOH t SBCBUQĂ?CJMMFUUFSUJM SVUFCĂ?EFOF NBKPLU

4 dage i Schleswig-Holstein, Tyskland

Pris pr. person i dobbeltvĂŚrelse

Feriedage ved Kappeln

999,-

Apparthotel Svenson

rejsekode 1.149,Pris Pris udenuden rejsekode kr. 1.699,1SJTUJMMÂ?H 

t PWFSOBUOJOHFS t YNPSHFOCVGGFU t YSFUUFSTNJEEBHCVGGFU t WFMLPNTUESJOL t ,VSBGHJGU 2 overnatninge

Børnerabat

1 barn 0-5 ür gratis. 2 børn 6-12 ½ pris.

Apparthotel Svenson â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026; Hotellet, der ligger i udkanten af Kappeln 68 kilometer syd r fra kun 649,for grĂŚnsen, er en hyggelig base for et par stressfri dage i det gamle danske land. Her fĂĽr I en varm velkomst i rolige rammer, Ankomst hvor dagen begynder og slutter med god mad i en afslappet Torsdage og fredage frem til 3.4. samt valgfri i perioden 7.4.-20.12.2014. atmosfĂŚre. Oplev for eksempel GlĂźcksborg Slot (41 km).

6 dage pĂĽ hotel i Frankrig

Bourgognes hjerte

Børnerabat

Pris pr. person i dobbeltvĂŚrelse

1 barn 0-5 ür gratis. 1 barn 6-14 ür ½ pris.

Hotel La Closerie

1.949,-

1SJTVEFOSFKTFLPEF Pris uden rejsekode kr. 1.699,-

t PWFSOBUOJOHFS t YNPSHFOCVGGFU t YWJOTNBHOJOH t Y$SFNBOUTNBHOJOH hos Veuve Ambal Hotel La Closerie â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026;â&#x2DC;&#x2026; Bourgogne er kendt for sine gode vine, og Beaune er vinomrĂĽdets hovedstad. Her bor I pĂĽ charmerende landevejshotel syd for byen omgivet af vinmarker sĂĽ langt øjet kan se. Ankomst: Valgfri frem til 15.12.2014.

3 overnatninger 1.249,-

Citytax EUR 1,- pr. person over 12 ür pr. døgn.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabat ved 2 voksne.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Bestil nu pĂĽ

Teknisk arrangør:

Husk rejjsekode:

AARSAVIS

Ă&#x2026;bent hverdage kl. 8-17.


Aars Avis

SIDE 12

5. marts 2014

Kvickly Aars tilbyder SLAGTEREN TILBYDER Entrecote Hjemmelavet Modnet på ben. hamburgerryg

DELIKATESSEN TILBYDER Redningskrans

Fra kødkvæg

Spar

20,-

Minutrundstykker Frit valg

95

H A LV PR IS

29

Pr. stk.

4000

Spar 25,-

Spar

20,-

BAGEREN TILBYDER Formbrød eller runde franskbrød

Kanelstang

Frit valg

Pr. stk.

Pr. pose

Pr. stk.

1200

00

15

2000

Spar 8,-

Änglamark Toiletpapir

Änglamark køkkenruller

8 ruller

4 ruller

l fo r 1 Ta’ 2 b e ta

l fo r 1 Ta’ 2 b e ta

Kun

Kun

95

36

95

34

Änglamark Flydende vaskemiddel

Spar 15,-

KONKURRENCE

VIND ine

en vaskemask bler og en tørretum K UN I K VICK LY A A

RS I samarbejde med

Änglamark vaskepulver Color/white, 800 g

Color/white, 750 ml

l fo r 1 Ta’ 2 b e ta

l fo r 1 Ta’ 2 b e ta

Kun

Kun

3525

3790

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer

62

2495

48

Åbningstider

Kvickly Aars

Man-fredag 08.00-20.00 Lørdag 08.00-18.00 Søndag 08.00-18.00

Markedsvej 3 9600 Aars Tlf. 96 37 76 00

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 5. marts til og med lørdag d. 8. marts.

Pr. 1/2 kg

Pr. 1/2 kg.

Kalve tykkams filet Pr. 1/2 kg


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 13

Kvickly Aars tilbyder Bland selv slik

100 gram

88

5

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer

Hver fredag og lørdag

MANDAGE

TIRSDAGE

Kvicklybagerens hjemmebagte emmebagte rugbrød Store skrabe æg

Pr. stk.

500

ONSDAGE Yoggi letmælksyoghurt

Flere varianter

10 stk. i bakke

Pr. stk.

Formfranskbrød fra bageren

Pr. stk.

00

8

Thise økologisk mælk Vælg mellem flere varianter Max 5 liter pr. kunde

00

15

00

Max 5 bakker pr. kunde

FREDAGE

Bagerens hjemmelavet hindbærsnitter

Delikatesse pålæg

500

900

Max 5 liter pr. kunde

Max 5 liter pr. kunde

Kims chips

Frugtmarked

Flere varianter arianter Pr. stk.

Pr. stk.

12

Pr. stk.

TORSDAGE Kartofler

Coop juice

LØRDAGE Bøfmarked

Flere varianter

Pr. 100 g

Pr. stk. 4 kg.

Pr. stk.

900

600

1 lag

1

900

30

Max 20 stk. pr. kunde

SØNDAGE

Kylling 800 g

800 g

4000

Bakkedal 250 g

Pr. bk.

800 Max 5 bakker pr pr. kun ku kunde

Pr. pose

00

10

1000

Max 5 poser pr. kunde

DAGSTILBUD GÆLDER TIL OG MED UGE 15 KUN I KVICKLY AARS

Åbningstider

Kvickly Aars

Man-fredag 08.00-20.00 Lørdag 08.00-18.00 Søndag 08.00-18.00

Markedsvej 3 9600 Aars Tlf. 96 37 76 00

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 5. marts til og med lørdag d. 8. marts.

Gælder til og med uge 15


Aars Avis

SIDE 14

5. marts 2014

PRAG - RESTPLADSER Fra 26. april til 1. maj 2014

3.495,-

Pris .......................................... kr. Program og information:

N. C. Møller, Aars • Tlf. 98 62 44 01

Jeg er alkoholiker – men jeg drikker ikke mere Minnesota-behandling har hjulpet tusinder til et bedre liv – uden alkohol. Vi kan også hjælpe dig.

120 engagerede folkeskoleelever blev i sidste uge klogere på erhvervsskoleuddannelserne på Erhvervsskolerne Aars. Ole ”Bogart” Michelsen

Døgntelefon 70 20 40 80 www.tjele.com

H USK n auktio

2014 KØDKVÆG AGRO NORD 2014

Uds af st tilling inventaldbyggeri, ar, mas kine og tekn iske r hjælpem idler

Lørdag den 8. marts fra kl. 8.30-16.30 i Messecenter Vesthimmerland og Nordjysk Agrocenter

Samtlige danske kødkvægsracer er inviteret til at deltage i udstillingen og mange af racerne har takket ja. Det betyder, at der denne lørdag kan ses over 160 stykker kødkvæg, repræsenterende et større antal racer. Bedømmelsen vil begynde 8.30 og der vil blive bedømt i fire forskellige ringe, alle i hal II. På denne måde kan alle, både udstillere og publikum få et godt førstehåndsindtryk af den mangfoldighed, som produktionen af kvalitets kalve- og oksekød i Danmark byder på. Når de enkelte dyr er bedømt vil der blive en frokostpause, hvor alle kan nyde et måltid mad og styrke det sociale fællesskab.

Det er i år lykkedes at sælge en række stande, alle placeret i hal II, hvilket gør skuet meget attraktivt. Interesserede kan læse mere på www.agronord.dk eller på facebook/agronord.

Velkommen og på gensyn

MESSECENTER VESTHIMMERLAND

Myter og fordomme blev aflivet på Erhvervsskolerne AARS: Myter og fordomme om erhvervsskoler blev debatteret, da tre unge rollemodeller mødte 120 engagerede folkeskoleelever ved Hands On-tour’s show på Erhvervsskolerne Aars Tre unge erhvervsskoleelever fortalte om deres uddannelser, og en veloplagt vært Mikkel Kryger havde godt fat i de mange skoleelever, der overværede Handson Tour’s show i Aars 27. februar. Erhvervsskolerne Aars var næstsidste stop på Hands On-touren i Region Nordjylland, hvor tre unge rollemodeller fra hver deres erhvervsuddannelse sammen ANNONCE

Efter denne pause vil der blive en række tværgående konkurrencer, hvor racerne konkurrerer mod hinanden.

Som afslutning på Agro Nord Kødkvæg vil der blive afholdt en auktion over nogle af de fremmødte dyr. Disse er på forhånd udvalgt af de enkelte racer.

Hands-On satte gang i de unge i Aars med vært Mikkel Kryger tager rundt på skoler i uge 9 for at snakke med folkeskoleelever om valg af ungdomsuddannelse. Før og efter det storstilede sceneshow var der afstemning i salen, om de unge ville vælge gymnasium eller erhvervsskole. Afstemningsresultatet viste, at rollemodellerne virkelig fik brudt nogle fordomme ned og rykkede ved de unges syn på erhvervsuddannelser. Før showet ville 55 procent af eleverne på gymnasiet, mens kun 20 procent ville vælge en erhvervsuddannelse. Efter showet var billedet ændret en del i forhold til erhvervsuddannelserne. Der ville 53 procent stadig vælge gymnasiet, mens andelen af unge, der ville vælge en erhvervsuddannelse var steget til 31 procent.

Mere viden til unge Formålet med Hands On Tour er netop, at folkeskoleeleverne skal vide mere om erhvervsuddannelserne, så de bedre kan vælge, når de skal videre fra folkeskolen. Hands-On-kampagnen er sat i gang af 3F, Dansk Metal, HK, DI og Region Nordjylland, fordi der ikke mindst inden for industrien kommer til at mangle faglærte i fremtiden, hvis ikke flere unge begynder at vælge en erhvervsuddannelse. - Hands-On mobilafstemningerne viser, at mange flere vil vælge en erhvervsuddannelse, hvis de får lidt mere indsigt i de mange attraktive uddannelser inden for industrien. Der er mange myter og fordomme om uddannelserne. Dem får vi manet til jorden. Jeg er sikker på, at eleverne i Region Nordjylland også vil se industriens erhvervsuddannelser som

jobsikre, spændende og udviklende uddannelser efter Hands-On besøgene, siger formand Mads Andersen, 3F Industrigruppen. Allerede fra i år skal der optages flere elever på erhvervsuddannelserne i regionen, ellers kommer virksomhederne til at mangle faglærte inden for blandt andet handel og jern- og metalområdet. Hvis behovet for faglærte skal opfyldes, skal der fra i år og frem til 2017 hvert år optages 771 flere elever inden for jern og metal og 419 flere inden for handel og kontor. Det svarer til henholdsvis 154 procent og 40 procent flere end nu. - Vi har brug for dygtige faglærte, som kan være med til at udvikle nye produkter og smartere måder at producere på. Virksomhederne efterspørger kompetente og motiverede unge med mod på udfordringer og lyst til at gøre karriere og måske videreuddanne sig inden for industrien, siger adm. direktør Karsten Dybvad, DI. I Vækstforum Region Nordjylland ser man projektet som en god måde at gøre de unge klogere på, hvad de skal efter folkeskolen. - Det er væsentligt, at de unge i folkeskolen klædes godt på, så flere tager en ungdomsuddannelse. Samtidig er det vigtigt, at flere tager en erhvervsuddannelse, da vi ved, at der bliver mangel på faglærte i Nordjylland, siger regionsrådsformand Ulla Astman. Hands-On Touren har allerede været rundt i landets øvrige regioner, og her i uge 9 gæstede de tre rollemodeller og Mikkel Kryger, der til daglig er vært på Go’ Morgen Danmark, så Nordjylland.

4. MAJ 2014 KL. 10.00 I AARS Hver uge frem til løbet skydes i gang, præsenterer Boosting Business de løbere, som har tilmeldt sig marathon. Følg med i portrætterne i Aars Avis og hep på din favorit under løbet! Jan Thorup, Farsø PR: 3.08 Marathons: 7 Alder: 51 Klub: Farsø

Jan Lodberg, Farsø PR: 2.57 Marathons: 60 Alder: 53 Klub: Farsø

Byrial Stagsted, Farsø PR: 3.14 Marathons: 8 Alder: 48 Klub: Farsø

“Jeg løber marathon pga. spændingen, kampen mod én selv, de forskellige fysiske og psykiske faser, som man er igennem på de 42,195 km.”

“Jeg løber marathons for at rense krop og sjæl.”

“Jeg løber pga. udfordringen, det flytter mine grænser og glæden ved at løbe sammen med andre.”

Løbsarrangørens vurdering af Jans vinderchancer: Jan har trænet 8 år for dette ene marathon. Han har trænet dybt inde i en smuk skov langt væk fra medierne og konkurrenterne. Han har fået fixet bentøjet, så nu har han ben som en på 20 år. Jeg overvejer at give en spurtpræmie til den løber, som kan nå at se hvad der står under hans sko, inden han er væk. Jan er kæmpe favorit, da han stiller top motiveret og top forberedt op, plus han er parat til at grave meget dybt fysisk og psykisk for at vinde.

Løbsarrangørens vurdering af Jans vinderchancer: På mit drengeværelse hænger der plakater af mine 3 største løbeidoler. Mogens, Peter S. og Jan. De 3 er de største ambassadører for løb i det nordjyske. Men at Jan er mit idol gør ham ikke til favorit. Jan møder op med 2 ben ligesom alle de andre, men da han har verdens bedste hepper i ryggen i Dagny, så kan det gøre udfaldet for ham. Dagny skal bare lige lære, at hun ikke skal heppe på alt og alle men kun på Jan for, at han kan drage fordel af det. Desuden stiller Farsø med en hel busfuld af løbere, så den interne konkurrence bliver hård.

Løbsarrangørens vurdering af Byrials vinderchancer: Byrial mener selv, at han er favorit fordi han er feltets flotteste mand, en løbets svar på fodboldens Ronaldo. Hvis vejrguderne er med løbsarrangøren den 4. maj, så vinder Byrial ikke, men da det ikke er lykkedes mig at få DMI som sponsor, så kan vejret godt falde ud til Byrials fordel dvs. møgvejr. I møgvejr er han næsten umulig at slå, han har fantastiske resultater i MANDEHØRM og på hans mountainbike. Rygtet siger at han ikke bruger gels men blot små poser med mudder.

Læs mere og tilmeld på: www.boostingbusiness.dk

Kunderne nærmest væltede ind, da Lotte Andersen torsdag morgen slog dørene op til sin nye butik, Style4you, i Himmerlandsgade i Aars.

Ny butik i Aars fik en lovende start AARS: Torsdag i sidste uge åbnede dametøjsbutikken Style4you i Himmerlandsgade i Aars. Åbningsdagen blev markeret med en række køtilbud, og da dørene blev slået op klokken ni, kæmpede omkring 30 kunder om blandt andet skindjakker til 100 kroner og tasker til 25 kroner. - Kunderne nærmest væltede ind, da vi åbnede, så vi er meget tilfredse med åb-

ningsdagen, siger Style4you’s ejer Lotte Andersen. Det var dog ikke kun torsdag, hun og hendes ansatte havde nok at se til. - Vi har haft tre rigtig travle dage i butikken. Kunderne har taget godt imod vores koncept med lækkert tøj til piger i alle aldre og størrelser, siger Lotte Andersen, der nu kan se, at det hårde slid inden åbningen har været det hele værd. - Inden åbningen har vi haft

travlt med og renovere og indrette butikken, så den blev delt overskueligt op, og det fungerer rigtig fint. Man finder let ynglingsmærket eller den størrelse, man leder efter, siger Lotte Andersen. Lørdag eftermiddag blev åbningen fejret med en reception, hvor leverandører og kollegaer og medarbejdere fra både Nibe og Aars kiggede forbi. - Jeg er overvældet og meget glad for den store opbakning, og jeg glæder mig til en travl hverdag med to butikker, og jeg skal hele tiden være på dupperne i forhold til det rigtige sortiment og de gode tilbud, lover Lotte Andersen.


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 15

N E D N I VØREOPLEVELSE

H

k og e j t e r et hø ncen Bestil i konkurre radio DAB i l deltag o v i T om en

Træt af bøvl med dine høreapparater? Vi giver 4 års garanti på alle vores høreapparater Vi rådgiver dig om dine tilskudsmuligheder Hos os møder du altid en dedikeret hørespecialist, i stedet for en sælger

-b

øv

Så nemt er det Ring

Telefon

Test

Nyd livet

7070 2328 www.audium.dk

Audium Aars, Himmerlandsgade 87, 9600 Aars

l- g a ra n

ti

n ul

DET KALDER VI:

!

4 års


Aars Avis

SIDE 16

5. marts 2014

Nyt Syn Aars Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

ADVOKATFIRMAET A DVOKATFIR RM MAET

JAN POULSEN

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Kc]%0/-+(/((›=Xo0/-+)+,/ Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret dvokatkontor der hjælper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

Retssager Konfliktløsning er et vigtigt arbejdsområde for os. Den lokale kunstner Peer Poulsen viste søndag sine malerier frem i Vesthimmerlands Musikhus Alfa.

Bliver du involveret i en retssag kan vi tilbyde dig kvalificeret rådgivning samt repræsentere dig i retten. Kontakter du os straks konflikten er opstået, kan vi måske hjælpe dig med at undgå en retssag.

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H) Bitten Kjærsgaard (L)

Fernisering og koncert i Aars fik problemer Chr. Vestergaard trådte til, da pianist sprang fra Af Hanne Grabow AARS: I weekenden var der masser af aktiviteter og liv i Vesthimmerlands Musikhus Alfa, i Aars. Dagen indledtes med

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk

fællessang, som bliver holdt den første lørdag i hver måned. Denne gang deltog omkring 90 personer, der havde valgt at synge sammen med andre denne lørdag

formiddag. Søndag var der fernisering på en ny maleriudstilling i musikhuset i Aars. Det er den lokale kunstner Peer Poulsen, der udstiller sine acrylbilleder

OK holder fest

”The Twelve Apostles”. Billederne kan ses indtil slutningen af marts. Mange mødte op til ferniseringen. Peer Poulsen viste rundt og fortalte om værkerne, og efterfølgende var der lidt til ganen til gæsterne, hvoraf flere senere skulle overvære koncerten i den store sal, som Vesthimmerlands Musikforening havde arrangeret. Hvad publikum ikke fornemmede, var en vis nervøsitet hos arrangørerne for eftermiddagens klassiske koncert. Pianisten Jonathan Siahaan, der skulle have givet koncert, havde i sidste øjeblik meldt forfald til koncerten, og det gav anledning til ”sved på panden” hos arrangørerne. - Der har ikke før været brug for en plan B, men nu var der - endda en, der kunne sættes i værk med dags varsel, fortalte Grethe Stæhr, Aars. Redningen kom fra Christian Vestergaard, der - skønt, han er en aktiv musiker (koncertpianist, organist, komponist og korleder) - godt kunne klemme en koncert ind 2. marts. Christian Vestergaard er uddannet klassisk pianist fra Nordjysk Musikkonservatorium. Endvidere har han præliminær organisteksamen fra Vestervig Kirkemusikskole og arbejder til daglig som organist ved Oxholm og Langeslund kirker. Han har deltaget i flere mesterkurser, og er desuden fast korleder og pianist for Øland Karlekammerkor.

Vi har skåret kagen, så du kan få billig benzin

lagkage Gratis othello 0 kunder til de første 10 kl. 10.00! på lørdag fra

Det fejrer vi med GRATIS othellolagkage til de første 100 kunder lørdag den 8/3 fra kl. 10.00. Du kan også få et OK Benzinkort - og mere end 670 steder at tanke billig benzin og diesel.

Års


Aars Avis

5. marts 2014

UndgĂĽ en hovedløs beslutning - lyt til os! Peter Rasmussen, der er formand for Dansk Folkeparti Vesthimmerland, skriver om partiets holdning til en eventuel ďŹ&#x201A; ytning af det medicinske sengeafsnit fra Farsø Sygehus:

I forbindelse med den igangvĂŚrende debat om

ďŹ&#x201A;ytning af det medicinske sengeafsnit pĂĽ Farsø Sygehus vil vi gerne spørge ind til, om regionsrĂĽdet i det hele taget er klar over konsekvenserne ved en sĂĽdan ďŹ&#x201A;ytning for hele Vesthimmerland. Det er for os fuldstĂŚndig uforstĂĽeligt, at man nu igen vil ind og skĂŚre ned pĂĽ et af de mest velfungerende sygehuse i Nordjylland, oveni købet et sygehus med den største patient tilfredshed.

Vi synes, det er meget underligt, at RegionsrĂĽdet eventuelt er villige til at lade Farsø Sygehus lade livet pĂĽ grund af problemerne pĂĽ sygehuset i Hobro. For det er netop det, der vil ske, hvis resultatet bliver, at man nedlĂŚgger det medicinske sengeafsnit. Vi er ogsĂĽ meget uforstĂĽende overfor, at man fra RegionsrĂĽdets side overvejer at ďŹ&#x201A;ytte de mange arbejdspladser vĂŚk fra

Kimbrergarden er pĂĽ vej ud af Aars by Malene Bengtsen - tidligere medlem af Kimbrergarden. Dr. Alexandrinesvej, Aars, frygter Kimbrergardens skĂŚbne:

Er der overhovedet nogen der er interesseret? Hürd trÌning, hyggelige øveweekender, socialt samvÌr og masser af sjove og fede oplevelser. Ovenstüende opsummerer kort og godt det, det vil sige at vÌre Garder. Til dem som ikke ved det, og der er

sikkert nogen, sĂĽ har Aars sin egen garde - Kimbrergaden. Kimbrergarden har igennem tiderne siden 1980, spillet og levet for kulturlivet i Aars samt hele Vesthimmerlands Kommune. Men nu hvor Kimbrergarden har mest brug for byen og Vesthimmerland, bliver de vendt ryggen! Kimbrergarden er truet af nedlukning og skal nu ogsĂĽ ďŹ&#x201A;ytte, da man for nogle ĂĽr tilbage valgte at sĂŚlge Kimbrergardens øvested. Nu bliver de smidt ud og stĂĽr billedligt talt ude i regnen og fryser, fordi der ikke er nogen, der vil lukke dem ind - ikke engang musikhuset, som faktisk havde lovet

dem plads, vil ikke give dem et øvelokale. Gode rĂĽd er dyre, og kommunen forsøger da ogsĂĽ at ďŹ nde et nyt tilholdssted til garden. Problemet med dette er, at de smider garden ud af Aars. Hvad er problemet med det, tĂŚnker man sikkert. Problemet er, at Kimbrergarden ikke er Vesthimmerlands garde, nej den er Aars bys garde. Det betyder mĂĽske ikke noget for indbyggerne i Aars, men det betyder i høj grad noget for Kimbrergarden! Jeg har gennem de sidste snart 10 ĂĽr haft en tilknytning til Kimbrergarden. Jeg har selv spillet og vĂŚret en

SIDE 17

Vesthimmerlands Kommune samtidig med, at der ďŹ&#x201A;yttes penge fra de store økonomisk stĂŚrke kommuner over til de mindre kommuner for netop at muliggøre en fortsat udvikling i disse. Vi hĂĽber pĂĽ, at RegionsrĂĽdet vil droppe planerne om nedlĂŚggelse af dele af Farsø Sygehus, og at de forstĂĽr de alvorlige konsekvenser, det vil fĂĽ for hele Vesthimmerland, hvis disse planer bliver sat i vĂŚrk. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i Dansk Folkeparti støtter 100 procent op om Farsø Sygehus og dets ansatte.

del Garden i nĂŚsten seks ĂĽr, derudover har min familie ogsĂĽ haft en stor tilknytning til den. Garden har de sidste mange ĂĽr kĂŚmpet en brav kamp mod resten af Vesthimmerlands Kulturskole, men Garden har indtil videre overlevet grundet de mange smĂĽbyer rundt omkring i vores kommune. Det er nemlig ikke takket vĂŚre Aars by eller kommunen, at Garden har overlevet. Det er de smĂĽ lokalsamfund, der skal have takken. En gruppe af børn og unge kører gentagne gange turen fra de smĂĽ lokalsamfund og ind til Aars, for at spille musik og vĂŚre en del af et dejligt fĂŚllesskab pĂĽ tvĂŚrs af aldre. Faktum er: Enten skal I/byen til at vise I faktisk gider have en Garde, eller ogsĂĽ mister I den - enten ved nedlukning eller ďŹ&#x201A;ytning!

. CYKLER . EL-SCOOTER . SCOOTER REPARATION AF ALLE MĂ&#x2020;RKER

Ă&#x2026;BNINGSTIDER: Tirs.-ons.-tors. kl. 11-17 ¡ Mandag og fredag efter aftale

MALEREN... WALTHER BACHâ&#x20AC;&#x2122;s Eftf. v/Berit Asp Madsen

TLF. 22 72 46 11

GT A V N G Ă&#x2DC; D

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grü er det Byens Maler du bør tÌnke pü Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

Som I mĂĽske ved, har Støtteforeningen ved Farsø Sygehus en underskriftindsamling i gang. Vi tog dette initiativ efter utallige opfordringer fra mange sider. Vi er bevidste om, at en underskriftindsamling ikke i sig selv kan vĂŚre afgørende for en sags udfald, men nĂĽr den som i dette tilfĂŚlde kommer som et folkekrav om at fĂĽ lov at tilkendegive, at man slet ikke kan ďŹ nde nogen rimelig begrundelse for det forslag, som sygehusledelsen har lagt frem for RegionsrĂĽdet, sĂĽ hĂĽber vi, at det alligevel vil vĂŚre med til at gøre indtryk. Det, de mange underskrivere tilkendegiver, er, at man ønsker at protestere mod forslaget om at

nedlĂŚgge de nuvĂŚrende, velfungerende medicinske funktioner i Farsø og ďŹ&#x201A;ytte dem til AMA og den medicinske afdeling i Hobro. Samtidig er det en opbakning til en mere fremtidsorienteret løsning med udgangspunkt i det radikale alternative forslag, hvor Sygehus Himmerland sammenlĂŚgges med Aalborg Universitetshospital, og de to matrikler i Farsø og Hobro fastholdes i deres nuvĂŚrende form og indhold. Det skaber tryghed, giver bedre lĂŚgerekruttering, der er ingen ekstra anlĂŚgsudgifter, og det giver en rimelig sundhedsmĂŚssig dĂŚkning for patienter og borgere i Himmerland. Dette er ogsĂĽ et alternativ, som har vist sig at have bred opbakning fra en lang rĂŚkke medicinske og ortopĂŚdkirurgiske fagpersoner. Vi skal slet ikke komme ind pĂĽ de mange spontane lĂŚserbreve fra personer, som har ønsket at tilkendegive, hvordan de har oplevet en ordning som den, der nu er lagt op til at udbygge og cementere uden udsigt til, at det vil sikre blot et

minimum af bedre lĂŚgedĂŚkning. TvĂŚrtimod. Meget mere kunne siges - og er ogsĂĽ allerede sagt - men vort hĂĽb er nu, at disse vĂŚgtige argumenter sammen med de mange underskrifter vil bevĂŚge dem, der stadig mĂĽtte vĂŚre i tvivl, til at forkaste det ødelĂŚggende forslag, som bĂŚrer sygehusledelsens underskrift. Vor underskriftindsamling slutter 5. marts, men allerede i dag - 28. februar - har 12.274 borgere reprĂŚsenterende praktisk talt alle egne i Nordjylland, uanset at der ikke har vĂŚret egentlig indsamling af underskrifter disse steder. Det gĂŚlder oven i købet ogsĂĽ for Hobro og omegn. Det er langt ďŹ&#x201A;ere, end vi pĂĽ noget tidspunkt har forestillet os, og ďŹ&#x201A;ere er pĂĽ vej! Vi sender dette i tillid til, at RegionsrĂĽdet vil forstĂĽ, at den foreslĂĽede ødelĂŚggelse af sygehuset i Farsø vil have mange sĂŚrdeles negative konsekvenser - bĂĽde økonomisk, bygningsmĂŚssigt og ikke mindst patient sikkerhedsmĂŚssigt for borgerne i hele Himmerland.

 GLQ O L W OS HU

W

SX P R F KMÂ

Jern & metaller købes

Â&#x2021;,GLWRPUnGHKYHUXJH Â&#x2021;3ULYDWHRJHUKYHUY Â&#x2021;9LNÂĄUHJHUQHWLOGLJ Â&#x2021;(JHWY UNVWHG Â&#x2021;/\QKXUWLJVHUYLFH Â&#x2021;6DOJDIQ\WRJEUXJW Â&#x2021;1HWY UN Â&#x2021;$QWLYLUXV Â&#x2021;%DFNXS Â&#x2021;:LQNRPSDV Â&#x2021;3ULQWHUOÂĄVQLQJHU Â&#x2021;+MHPPHVLGHU Â&#x2021;6HUYHURJNOLHQWHUChristian Bach Iversen, der er formand for Støtteforeningen ved Farsø Sygehus, skriver følgende übne brev til Regionsrüdet:Brev til RegionsrĂĽdet

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

 DNU LQHUIU N V D 1\HP RNVIUD DNU IU R 1RWHE VPDVNLQHU UY (UKYH RPV H[FOP

GHWOLOOHFRPSXWHUILUPD

HIIHNWLYSFGN 

Modtagelse i Nibe - eller bestil afhentning! Vi tilbyder desuden:

ISO 1 1400

Â&#x2DC; Containerservice Â&#x2DC; Modtagelse af dĂŚk & fĂŚlge Â&#x2DC; Skrotbiler modtages & hentes Â&#x2DC; NedskĂŚring & nedbrydning

NIBE PRODUKT DIN MILJĂ&#x2DC;RIGTIGE PARTNER Aalborgvej 55, 9240 Nibe, tlf. 9835 1854 email: info@skrotten.dk, www.skrotten.dk

Brug den organiserede hĂĽndvĂŚrker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - sü SNEDKERMESTER

KeldgĂĽrdvej 70 . VĂŚrksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!


Aars Avis

SIDE 18

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Tilbygning - Ombygning - Renovering Tømrer - Snedkerforretning Bandsholmvej 36, 9600 Aars

Tlf. 29 24 75 01

Tømrer- & Snedkerforretning ApS Søren B. Andersen Østergade 29 · Østrup · 9600 Aars Telefon: 20 21 88 77 info@ots-aps.dk CVR-nr: 26109892 www.ots-aps.dkUddannet tømrer Faglært landmand Alt i havearbejde Stort kørekort C / CE Åben for andre forslag

  

9RV

Seværdig nordjysk film i Aars Teater Bio Af Torsten Hansen

Instruktør Søren Balle og forfatter Lærke Sanderhoff var to af de fire omkring filmen Klumpfisken der fortalte om filmen ved snigpremieren i Aars Teater Bio.

det ønskede Søren Balle og Lærke Sanderhoff ikke. Hele filmholdet flyttede

derfor tre måneder til Hirtshals, mens filmen blev optaget.

- Det gav nogle helt specielle muligheder og udfordringer, fortalte producer Claudia Siesbye, der var en af de fire bag filmen, som mødte op i Aars Teatere Bio og fortalte om ”Klumpfisken”. - Det er første gang jeg har oplevet, at det var en spidskompetence at kunne tale nordjysk, sagde Jakob Ulrik Lohmann, der har en af de store roller i filmen. Søren Balle berettede om, hvordan det var at optage uden kulisser og kun med håndholdt kamera. - Det var lidt guerilla, fordi vi måtte ikke optage i grillbaren omkring frokost, fordi der skulle der jo tjenes penge, og når vi skulle på havet, så var vejret en stor faktor. Nogle dage var der storm, så måtte vi finde på andre optagelser og rykke rundt på det hele, sagde Søren Balle.

God film Filmen Klumpfisken er en hyggelig socialrealistisk film, med både kærlighed og økonomi som temaer. Den er absolut værd at se.

Spændende indblik i en kriminalreporters job

Tandrup all round service 5RHO

Når det jyske sprog er en spidskompetence AARS: Filmen ”Klumpfisken” har premiere i Aars Teater Bio torsdag, 6. marts, men allerede i lørdags kunne borgerne i Aars få et glimt af filmen til snigpremiere, og samtidig fik de fremmødte interessante fakta om filmens tilblivelse. ”Klumpfisken” er instrueret af Søren Balle, der er opvokset i Løgstør, og skrevet af Lærke Sanderhoff, der stammer fra Hjørring. Sammen har de lavet en usædvanlig film, set i forhold til hvad der normalt bliver produceret i Danmark. Hele filmen er optaget i Hirtshals, bortset fra en scene i Hjørring Svømmehal. Normalt er film indspillet i København i studier, men

ØSTRUP

5. marts 2014Roel Vos - Gunderupvej 46 - 9640 Farsø

Mobil: 6174 2035 Nu også VV S

s%L INSTALLATION s!LARMOGOVERVÍGNING s !IRCONDITION s 6ENTILATION s 3OLCELLEROGSOLFANGER s "OSCH6ARMEPUMPER - 5 års garanti

Døgnvagt 98 63 19 11 www.oegaard.dk

Tømrer- & Snedkerfirma Vi tilbyder bl.a. følgende opgaver: renovering ombygning tilbygning nye vinduer og døre inventar Husk op til 30.000 kr. i skattefradrag

Første klasses arbejde til aftalt tid.

DRs Claus Buhr talte til fællestime med VHG-elever AARS: Da elever fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF, forleden var til fællestime i ALFA med DRs kriminalreporter, Claus Buhr, fik de sig en positiv oplevelse. En del af foredraget handlede om journalistens forhold til etik og hans omgang med kilder, eksemplificeret ved aktuelle klip fra DRs Nyhederne. Blandt andet omtalte han sagen med Amagermanden, hvor Claus Buhr på et tidspunkt blev kontaktet af en kilde, der fortalte, at der var nye spor i sagen - den varetægtsfængslede skulle have

forsøgt at smugle sin egen sæd ud af fængslet med henblik på at få arrangeret en ny forbrydelse mod en kvinde for at bevise sin uskyld. Her gik journalisten ikke straks i æteren med denne fantastiske nyhed, idet nævningene netop sad og voterede, og han derved kunne påvirke domsafsigelsen. Historien måtte først verificeres af en kilde mere. Nok er det vigtigt for en journalist at komme først med nyheden, men det må aldrig være på bekostning af sandheden, sagde han. Især ikke på DR. - Her sætter Ekstrabladet nok

barren et andet sted, kom det knastørt fra Claus Buhr. Derfor hører man ham ofte bruge vendingen ”ifølge mine oplysninger”, hvis han ikke er helt sikker på, det er fakta. Claus Buhr var god til at tale i et sprog, de unge tilhørere kunne forstå, og selv om emnet var alvorligt nok, tog foredragsholderen ikke sin egen rolle i nyhedsdækningen selvhøjtideligt. Gymnasieeleverne blev således meget klogere på kriminaljournalistik, samtidig med at de blev godt underholdt.

Messe i Aars om ”Den åbne skole” Kommunen inviterer til debat i Aars Hvad er understøttende undervisning? Hvilke aktører kan tilbyde skolerne aktiviteter til den understøttende undervisning? Hvor findes de uformelle læringsrum? Hvordan får lærerne og pædagogerne i Vesthimmerlands Kommune et overblik over mulighederne i kommunen? Disse spørgsmål stillede konsulentgruppen i Børneog Skoleforvaltningen sig selv, da de første udkast til en kommende folkeskolereform blev fremsat. En arbejdsgruppe under Børnekulturelt netværk valgte at påtage sig opgaven med at afdække de uformelle læringsrum. En anden arbejdsgruppe

gav sig i kast med at afdække de kommende kommunale samarbejdspartnere. Lederne af de statsankerkendte museer, folkebiblioteket, Ungdomsskolen, Kulturskolen samt en repræsentant fra DGI Nordjylland blev inviteret til en inspirationsdag med skolelederne, hvor ideer til understøttende undervisningsaktiviteter samt bevægelse blev debatteret. Der blev indgået aftale med DGI Nordjylland om at undervise tre timer på alle skoler i kommunen. Kulturskolen ansøgte Undervisnings-ministeriet og fik bevilget 200.000 kroner til at udvikle projektet ” En udvidet musisk skoledag”. Projektet består af fem delprojekter, der hver er forankret på en folkeskole.

De fem delprojekter handler om Musik og medie-kultur, Musikalsk bevægelse, Sammenspil i AKT, Musik og første fremmedsprog samt forsøg med instrumentalundervisning. Samtidig ansøgte Skolebibliotekerne Kulturministeriets Udviklingspulje om midler til at udvikle en digital platform, hvor alle de mange tilbud udenfor skolens mure kunne samles. Midlerne skulle endvidere bruges til, at skolernes læringscentre kunne implementere og forankre platformen på de enkelte skoler. Projektet fik en bevilling på 245.000 kroner, så processen er nu sat i gang. For at få de mange forskellige tiltag videreformidlet til alle lærere og pædagoger på

DRs kriminalreporter, Claus Buhr, gav under en fællestime i ALFA eleverne fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF et spændende indblik i sit job.

kommunens skoler har Børne-og skoleforvaltningen valgt at arrangere en messe i Messecenter Vesthimmerland 18. marts under titlen ”Den åbne skole” Konsulentgruppen har kontaktet lokale udbydere og landsdækkende interesseorganisationer. De folkeoplysende foreninger har været inviteret til et opklarende møde i forvaltningen om folkeskolereformen samt den forestående messe. I skrivende stund vil messen bestå af 32 forskellige stande, bemandet med gode folk fra alle områder i kommunen. De har det til fælles, at de kan bidrage med autentisk viden til læreprocesserne i fremtidens skole. På messen vil der desuden være mulighed for at høre fire forskellige foredrag. Messen er målrettet alle lærere og pædagoger i skolerne i Vesthimmerland, men alle, der har lyst til at se, hvad der rører sig i lokalområdet, er hjertelig velkommen til at besøge messen.


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 19

Danpo-medarbejdere kan få tilskud til dansk Forslag til ny overenskomst giver nye muligheder AARS: De mange medarbejdere af forskellig nationalitet på fjerkræslagteriet Danpo i Aars kan få tilskud til danskundervisning. Der indføres en uges ekstra barselsorlov til begge forældre, og der bliver mulighed for at øget indsigt med vikarordninger i de enkelte virksomheder. Disse tiltag kan realiseres, hvis det netop udarbejdede forslag til ny overenskomst på 3Fs industriomåde vedtages. - For de ansatte på Danpo

er overenskomstforslaget en oplagt forbedring. Tænk, at det nu bliver muligt at få støtte til bedre danskkundskaber, som vil gavne kommunikationen for alle på virksomheden. Derfor vil vi anbefale vore kollega at stemme ja til overenskomsten ved den kommende urafstemning understreger Danpo-medarbejderne Monika Neumann, Ullits, og Dorte Præsius, Aars. De deltog som tillidsrepræsentanter i 3F Midtfjords orienteringsmøde om over-

Fra 3F Midtfjords møde i Aars ses fra venstre tillidsrepræsentanterne Monika Neumann, Ullits, Dorte Præsius, Aars, Bent Aage Haugbølle, Aars, sammen med de faglige medarbejdere Renè Rosenkrans fra 3F Midtfjord.

enskomsten inden for industriområdet i Aars mandag aften. Det samme gjorde Bent Aage Haugbølle, der er tillidsrepræsentant hos Munters i Aars. - Det er positivt, at uddannelsesområdet styrkes og at forældreorloven, mindstebetalingen og fritvalgsordningen forbedres, siger Bent Aage Haugbølle. På mødet orienterede næstformanden i 3F`s industrigruppe, Tina Christensen, om det forslag til overenskomst, som om kort tid sendes til urafstemning hos medlemmerne. - Vi fik en rigtig god orientering, fortæller faglig medarbejder Lone D. Olesen, 3F Midtfjord. Afdelingen anbefaler, at der stemmes ja til forslaget, da det ikke er muligt at forhandle noget hjem, som er bedre end det nuværende. Ligeledes skal tillidsrepræsentanter snart i gang med de lokale lønforhandlinger, hvor der også er mulighed for at opnå forbedringer. Knap halvdelen - ca. 2200 - af 3F Midtfjords medlemmer arbejder under industriens overenskomst.

Søskendeparret Marco og Senika på henholdsvis to og fire år havde en god eftermiddag, da der blev slået katten af tønden i Aars City Center.

Arrangørerne havde formentlig håbet på flere fremmødte børn til lørdagens tøndeslagning - til gengæld glædede børnene sig over, at der var rigeligt med godter til dem alle.

Pirater og prinsesser slog katten af tønden Lørdag var der tøndeslagning i Aars City Center Af Lars Lindberg

John Myrup (t.v.), Nickolai Teut og Peder Krogh (t.h) er klar til at byde kunderne indenfor i Møblér i Aars.

40 år gammelt møbelhus i Aars har skiftet navn Det tidligere Aars Møbelhus hedder nu Møblér Af Lars Lindberg AARS: Finanskrisen har kostet kassen for mange butikker i møbelbranchen, da det rammer salget hårdt, når boligmarkedet går i stå. Færre nybyggerier og hushandler betyder mindre salg af senge, sofaer og tæpper, og det kunne man blandt andet mærke hos Aars Bolighus. Da Smag og Behag, som bolighuset var en del af, slog sig sammen med Danbo, skiftede kæden navn til Møblér, var det derfor en kærkommen mulighed for bolighuset for at forny sig, og det gjorde man så - Aars Bolighus har således

også skiftet navn til Møblér. - Vi har længe oplevet et stort pres fra de store landsdækkende kæder, men vi føler, at vi nu står godt rustet til at tage kampen op. Vi har et stort kundegrundlag i lokalområdet, og vi er glade for, at vi kan tilbyde dem de rigtige produkter til de rigtige priser uden at de skal køre til storbyerne for at finde dem, siger Peder Krogh, der har været hos Aars Bolighus de seneste to år. Han lægger ikke skjul på, at sammenlægningen var en nødvendighed, men han ser også store muligheder i navneskiftet.

- Det var simpelthen et spørgsmål om økonomisk overlevelse, men vi er meget positive. Med sammenlægningen af de to kæder får vi et større udvalg og bedre priser, og det kommer både os og kunderne til gavn, siger Peder Krogh, som i øvrigt ser gode tegn i måne, sol og stjerner. - Jeg synes, krisen har været lang og hård at komme igennem, men nu lysner det. Siden jul har vi mærket, at salget er begyndt at gå den rigtige vej, og vi føler os godt rustet til den kommende tid, hvor der gerne skulle komme endnu mere gang i hjulene, siger han.

AARS: Det var ikke mange børn, der havde taget imod tilbuddet, da der lørdag eftermiddag blev slået katten af tønden i Aars City Center. Kun godt 20 børn var klar til at give tønderne en ordentlig en på frakken, og det ærgrede formentlig arrangørerne, men for ungerne var det helt perfekt. De skulle ikke stå i kø og vente ret længe ad gangen, og da slikket væltede ud af tønderne, var det enorme mængder godter, der skulle fordeles

på få maver. Det var handelsstandsforeningen, der stod bag tøndeslagningen, Aars Brydeklub, der klarede det praktiske, og børnene, der morede sig kosteligt. Blandt de mange festlige udklædninger var mange klassikere og mange sjove påfund, og så var der især en purung pirat, som fik mange voksne til at trække lidt på smilebåndet. For alle har hørt om pirater med klap for øjet, træben og papegøjer på skulderen, men der er altså bare noget over en livsfarlig sørøver med en sut

AARS MOTORSERVICE v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22 HUSK EFTERSYN AF PLÆNEKLIPPER ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag

7.30-17.00 9.00-12.00

i munden! Det var toårige Marco Senika Thuesen, som sammen med sin storesøster Senika slog katten af tønden - eller slog og slog er vist så meget sagt, for den unge pirat gik faktisk så forsigtigt til tønden, at man kunne have ham mistænkt for at tro, at det var sørøverskudens sidste tønde rom, det drejede sig om.

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 20

SØNDERUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

5. marts 2014 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HAUBRO

Succes med første fastelavn i Haubro HAUBRO: Søndag eftermiddag var Himmerlands Ungdomsskoles gymnastiksal fyldt med håbefulde su-

perhelte, prinsesser, klovne, ninjaer og mange flere, som håbede på at blive dette års kattekonge eller kattedron-

ning. Det var Haubro Gymnastikforening, som for første gang havde arrangeret dette hyggelige arrangement. Der var god tilslutning til arrangementet. Børnene hyggede sig rigtig meget og de voksne fik en god snak over en kop kaffe og en fastelavnsbolle.

Hos Sønderup Gårddagpleje står den dagligt på frisk luft og leg med dyrene, og det har sikret dagplejer Trine Holm Nygaard friluftsrådets grønne flag.

Dagpleje i Sønderup får det grønne flag SØNDERUP: Sønderup Gårddagpleje er netop blevet godkendt naturdagpleje, og har i den anledning modtaget Friluftsrådets ”grønne spirer” flag. For at modtage det grønne flag er der en del kriterier, dagplejen skal opfylde. For eksempel skal børnene være ude alle årets dage og på en ugentlig udflugt. Gårddagplejen bruger ud

over naturen i hverdagen, også en del tid på gårdens dyr, der tæller to æsler, dværggeder, kaniner, katte, høns og ænder. Børnene kan gå rundt inde ved alle dyrene, og hønsene er fritgående, så børnene får lov at komme helt tæt på. Derudover har dagplejen to haver og en mindre skov, så der er plads nok at udfolde sig på.

Sønderup Friskole tilbyder både instrument- og sangundervisning.

Musikskole på Sønderup Friskole SØNDERUP: Sønderup Friskole har gennem sin nyetablerede musikskole et tilbud

til alle, der ønsker at dyrke musik i deres fritid. Tilbuddet gælder også

Der blev slået hårdt til tønden i Sønderup.

Sønderups konger og dronninger SØNDERUP: Søndag, 2. marts holdt Sønderup Borgerforening i samarbejde

med byens menighedsråd fastelavnsfest. Traditionen tro startede det i kirken med

- For mig er det vigtigt, at børnene kommer ud hver dag, så de virkelig kan bruge deres sanser, styrke motorikken og få gode naturlige oplevelser, så det var helt naturligt at blive en del af de grønne spirer, siger dagplejer Trine Holm Nygaard. Trine Holm Nygaard tilføjer i øvrigt, at undersøgelser viser, at børn, der opholder sig jævnligt i naturen, lever både sundere, har bedre motorik, er klogere, gladere og mere kreative. - Mine dagplejebørn elsker det i hvert fald, og de vil helst være ude fra de kommer, til de skal hjem, siger hun.

børn og elever, der ikke har tilknytning til skolen som skoletilbud. Der er hold, som passer lige fra de små børn, der kommer med deres forældre for at synge og danse og til børn og unge, der drømmer om en karriere som sanger eller musiker. Musikskolen vil i forbindelse med de kreative projekter arbejde sammen med friskolens andre aktører skolen, SFO’en, Børnehaven Sommerfuglen og de lokale dagplejere. Det er musikskolens ambition at levere musikundervisning af høj kvalitet, og at det vil komme til at afspejle sig i kommende arrangementer som eksempelvis forårskoncerten. Der er mulighed for undervisning i alt fra guitar og bas til kor og bands/orkestre.

gudstjeneste, derefter gik turen til forsamlingshuset, hvor børnene stolt viste deres udklædninger frem. Efter kaffe og fastelavnsboller blev børnene delt op i tre grupper, og så var der gang i tøndeslagningen. De største af børnene slog katten af tønden ude i kulden, og de to andre hold inde i forsamlingshuset. De tre kattekonger og dronninger blev Oliver, Stine, David, Jannick, Søren og Johanne. Derudover blev der delt præmier ud for den sjoveste, sejeste og flotteste udklædning. Der mødte ca. 100 mennesker op, så det var en stor succes, der helt sikkert bliver gentaget næste år.

Det blev eleverne fra Himmerlands Ungdomsskole, der trak det længste strå, da de torsdag tørnede sammen med Haubro Tigers i ”Kampen om Haubro”.

Ungdommen vandt kampen om Haubro HAUBRO: Torsdag aften var der lagt i kakkelovnen til et brag af bibelske dimensioner, da Haubro Idrætsforening og Himmerlands Ungdomsskole tørnede sammen i en floorballkamp, der på forhånd var døbt ”Kampen om Haubro”. Idrætsklubben havde til anledningen samlet en perlerække af sine stærkeste kort i paraply-sammenslutningen Haubro Tigers, men de garvede kræfter fra idrætsforeningen kom til kort mod de løbestærke vårharer fra ungdomsskolen. På lægterne forsøgte 50 ellevilde fans at lægge pres på den rutinerede dommer Jakob Mols Græsborg, men

han bevarede det kølige overblik, og kampen blev dens vanvittige vigtighed til trods afviklet i en god atmosfære. Haubro Tigers lagde hårdt ud om kom hurtigt foran 1-0 ved effektivt presspil, og de rutinerede rotter dominerede starten af første halveg. HU fik dog reduceret til 1-1, og kort efter øgede de til 2-1. Efter føringsmålet lavede Haubro Tigers et rigtig flot selvmål, og så stod den pludselig 1-3. Det lykkedes Haubro Tigers at reducere til 2-3 inden pausen, men i det lange løb havde ungdomsskoleeleverne for meget fart i stængerne

og luft i lungerne til, at de aldrende tigre kunne følge med. 5-2 lød den endelige sejr til Himmerlands Ungdomsskole på, og selv de mest indebrændte Tigers-fans måtte erkende, at kampen fandt sin rette vinder. Derfor var der heller ingen sure miner men blot anerkendende klapsalver, da de unge floorball-spillere kunne hæve den verdensberømte og særdeles eftertragtede pokal over hovederne. Denne gang var det altså de unge mennesker fra HU, der løb med sejren i ”Kampen om Haubro”, men Haubro Tigers har allerede proklameret, at de går i skarp træning frem mod næste års kamp, hvor de endnu en gang er klar til at sætte helbred og førlighed på spil for at tilbageerobre Haubro, pokalen og den medfølgende håneret. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

BLÆRE

Blære har fået hjertestartere Smedens Fond sponsorerer BLÆRE: - Med alle de aktiviteter der er i Blære og med alle de folk på stadion, så burde vi altså have en hjertestarter her i Blære... Sådan har snakken tit været, når folk i Blære var samlet, og nu er hjertestarteren i lokalområdet endelig blevet en realitet. Efter at alle medarbejdere på Blære Skole havde været på et førstehjælpskursus med blandt andet undervisning i hjertestartere, dukkede snakken nemlig op igen, men denne gang blev det ikke bare ved snakken. En initiativgruppe satte sig sammen og lavede en ansøgning til Smedens Fond i Blære. Ansøgningen blev accepteret, og Blære fik ikke bare en men to hjertestartere med skabe og kurser.

Jørn Bloch fra Beredskab Vesthimmerland havde givet en meget inspirerende undervisning på Blære Skole, så han blev jo straks igen kontaktet og spurgt til råds om blandt andet hvilke hjertestartere, der skulle købes, og hvor de skulle sættes op. Der blev aftalt, at Jørn Bloch også skulle stå for at undervise nogle hold i førstehjælp og hjertestarternes funktioner, og kurserne var hurtigt fyldt op. Ved at så mange som muligt for mulighed for at høre og se en hjertestarter, er håbet, at folk ikke vil være bange for at gøre noget forkert, men er blevet trygge ved, at maskinen guider en igennem hele forløbet. Fællesarrangementet vil blive afholdt i foråret. Den ene hjertestarter vil

blive sat op i en carport tæt ved banestien mellem Vegger og Blære ved Pavilionen. Der vil hænge instruktioner i pavilionen om, hvor hjertestarteren findes. Den anden vil blive placeret i indgangen på den nye Multihal. Begge hjertestartere vil altid være tilgængelige – både dag og nat. Det er sjælden man bruger så mange penge på noget, som man ikke ønsker at komme til at bruge, men det er dog en god sikkerhed at have - også når man ser, hvor få hjertestartere der er i området. Der er en i forvejen i Borup, men ellers er de nærmeste i Aars eller Hornum, og det er ikke alle, som er tilgængelige hele døgnet og året rundt.


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 21

v. Finn Ovesen

Nørage r

S uldr up

tlf. 98 55 10 06

tlf. 98 37 90 00

ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00

H ave rs le v tlf. 98 65 40 13

v. Finn Ovesen

KOLONIAL

FROST

Sp a r

LAMMEKØLLE 1,3-1,6 kg

MEL 2 kg

75

Pr. s t k .

00

C u ltt

10

Pr. pk .

COLA

Pr. s t k .

SAFT

Ex p ort

0,5 ltr. Solbær/Hyldebær/ Solbær og Hyldeblomst Frit valg

25

2 stk .

00

33 cl.

95

00 + pant

24 s t k .

6

00

250

00

I

T RESTPAR

TÉTE Á TÉTE "De små påskeliljer"

MINI BRÆNDENDE KÆRLIGHED

m/mos og sauce samt bløde løg

3995

HUSK VORES LÆKR E PÅLÆGSKAGEMÆND

8995 00 1/2 ......175 00 1/1 .... 350 1/4 .......

Vi leverer til alle vores butikker!

3 st k .

25

ICEBERG

900

Pr. st k . BROCCOLI

800

Pr. st k .

Ste nf r i

RØDE/GRØNNE DRUER

500 g

15

H a r ib o

K u n TORSDAG/ FREDAG

Kun

LØRDAG

MEGAPOSER

LØSVÆGT SLIK

400-475 g

Delikatessen

Direkte nr. 25 57 49 40

00

KØB 1K0KER NDSTY

RU

STANG OG FÅ 1RBRØD/ WIENE KAGE SKÆRE

3.000 g

95

7

Pr. 100 g

Fr it v a lg

29

95

33 cl.

30 s t k .

00

75

! GRATISLG

FRIT VA

CARLSBERG

50

00

GRØNT TILBUD

SUPPEHØNE

00

1000

Hver dag fra kl. 8.00-15.00

+ pant

SLIK

FROST

BLOMSTERHJØRNET

Pr. st k .

HAKKEBØF

Fr it v a lg

33 cl.

ÆBLEJUICE ÆBLEJUI

Pr. s t k .

+ pant

MOKAI DS.

Ry n k e by 1 ltr.

8

00

KUFFERT DS. KUFFER

24 s t k .

35,- pr. bk . m/mos og champ a la creme

1/2 ltr.

Ry n k e by

KOM OG PRØV VORES LÆKR E HJEMMELAVEDE MORMOR RETTE R

PRØV VORES NY HED ! KOTELET

ØL + VAND

00

Delikatessen

+ pant

KAROLINES FLØDE 1/2 ltr

11

TILBUDDENE GÆ GÆLDER ALLE 3 BUTIKKER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG (HVOR IKKE ANDET ER ANGIVET)

95


Aars Avis

SIDE 22

NØRAGER

Generalforsamling i Haversdals Venner NØRAGER: Torsdag 20. februar var der generalforsamling i den et år gamle forening Haversdal Venner. Formand Hanne Svenstrup kunne berette til de mange fremmødte, at det har været et godt år, hvor man startede med at tage rundt og tegne medlemmer. Man blev taget godt imod, hvor man dukkede op, og der er nu over hundrede medlemmer. I det forløbne år har der været faste aktiviter tre gange om måneden. Første, tredie og fjerde torsdag i hver måned bliver

der hygget om beboerne på Haversdal. Der spilles spil, læses historier, synges og drikkes kaffe. Den fjerde torsdag er ”skubbedag”, og Hanne Svenstrup uddelte stor ros til den flok af frivillige det har lykkedes foreningen at få fat i til at være skubbere. Bebeoerne på Haversdal er meget tilpas med at kunne komme byen rundt i den friske luft. Der har dog været pause i skubbeturene her i vinter, men med håb om at få råd til nogle køreposer, ender det

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

vel med, at man kan holde skubbedage - også når det er koldt. Ud over de faste ”herlige torsdage” - har foreningen også deltaget ved kirkelige arrangementer samt byfestens torvemarked, hvor man sluttede af ved sildebordet. Der har også været arrangeret forskellige sangaftener og grillaften, og man har gjort besøg i venskabsforeningen Møllevangen fra Bælum. Endelig kan fortælles, at foreningen også er medarrangør af forårsfesten i Haverslev Hallen, hvor man i år håber at kunne komme af sted med en del beboere fra Haversdal. Lis Olsen - Anna Andersen og Elin Bach blev genvalgt til bestyrelsen. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

MEJLBY

5. marts 2014

VESTRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Deltagelsen på slægtsforskningsholdet i Vestrup har været så stor i vinteren, at nyt hold forventes til efteråret.

Slægtsforskningshold forventes genoptaget Nyt hold kan begynde til efteråret i Vestrup VESTRUP: Der er dyb koncentration hver onsdag på Vestrup Skole, når der er kursus i slægtsforskning. Holdet, der blev startet i januar, er blevet fyldt helt op, og de to undervisere Kurt Stegger og Leif Kristensen har nok at se til. Aftenen starter med en times vejledning, hvor kursusdeltagerne kan følge med på storskærm og efter en kop kaffe sætter kursisterne sig ved computeren i ca. halvanden time for at finde deres tidligere slægtninge. Deltagerne kommer hovedsagligt fra nærområdet, men der er også enkelte fra

Hornum og Vester Hornum. Der er en god grund til at flere af deltagerne er pensionerede, da det er noget af en tidsrøver, at søge de mange informationer. Kurt Stegger har fået masser af materiale fra Lokal Historisk, som han har scannet ind, hvilket er til stor gavn for de lokale. Hovedparten af de oplysninger man kan søge på ligger i et bibliotek i Salt Lake City. Det er Mormoner, der har specialiseret sig på dette område, og de har 2,4 millioner mikrofilm med slægtsdata i deres arkiv. Deres data kommer fra det meste af ver-

HAVERSLEV

den, og det er gratis at benytte søgemaskinerne. Det er selvfølgelig ikke alt, man kan finde, da det kræver, at oplysningerne om slægtningene er scannet ind. Disse opgaver varetages af frivillig arbejdskraft, har man lyst til at give et bidrag i den retning, er man velkommen til at kontakte Kurt Stegger om videre information. Slægtsforskningskurset slutter i dag onsdag, 5. marts, men da projektet er blevet en stor succes, er der stor mulighed for, at kurset starter op igen sidst på året, hvor både nuværende og nye deltagere vil være velkomne. Jens Hejlskov, Vestbygade 44, Haverslev Tlf. 98 65 42 82

Borgerforeningen kigger efter hjælpende hænder Det kommer næppe til at gå stille for sig, når Mejlby Amatørforening 8. marts opfører stykket ”Hvem har bukserne på?” i Mejlby Borger- og Kulturhus.

Hvem har bukserne på i Mejlby? MEJLBY: Lørdag 8. marts er der lagt i ovnen til et godt grin, når Mejlby Amatørforening opfører stykket

”Hvem har bukserne på? ”Det foregår i Mejlby Borger- og Kulturhus, og der er generalprøve om fredagen.

HAVERSLEV VANDVÆRK afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.00 i Haverslev Hallen. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamling i Foreningen ved Haverslev Medborgerhus

mandag d. 24. marts kl. 19.00 Dagsorden iÁg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Annoncesponsor: Bestyrelsen

Efter års ægteskab med en ikke helt regelret sagfører, bliver det den gode Rasmine lidt for groft med hans påtagede selvhøjtidlighed og småsnuskede forretninger. En dag da sagføreren mindst venter det, beslutter hun sig for at få sit gode navn og rygte rettet op igen. Gennem alt lige fra faderskabssager, naturfredningsaktivister, en ikke helt forståelig kommunepolitiker, en langfingret økonomichef, og en sekretær der - måske/ måske ikke - er klogere end en kop kakao, følger vi denne farce til ende, hvor Rasmine, som forstår at holde begge ben på jorden, sætter alle uhyrligheder på plads. Personerne i stykket er: Advokat Niels Jørgen Jespersen, hans kone Marie Schelle, sekretær Louise Olesen, lokal kunster Eddi Bisgaard, byrådspolitiker Kenneth Kristensen, entreprenør Keld Outsen, journalist og naturfredningsaktivist Jakob Andersen.

Haverslev Borgerforening har mange opgaver Af Torsten Hansen HAVERSLEV: Haverslev Borgerforening tager tilløb til generalforsamling og er på udkig efter folk som vil hjælpe med forskellige opgaver. - Det vigtigste for os er et godt samarbejde med alle områdets foreninger, borgere, institutioner, erhvervsdrivende og nye politikere. Derfor ser vi meget gerne både kendte og nye ansigter til vores generalforsamling den 19. marts i Medborgerhuset, siger Niels Rold fra bestyrelsen i Haverslev Borgerforening. - Vi har masser af spændende ideer til aktiviteter, som vi kun kan realisere med opbakning fra andre frivillige. Fastelavnsfesten, som vi lige har haft i hallen, er et godt eksempel på dette. Og vi har flere eksempler, siger Niels Rold. Han nævner, at borgerforeningen har et bestyrelsesmedlem i byfestudvalget, der skal planlægge byfest 2014 til august sammen med

idrætsforeningen og håndboldklubben. Under byfesten er borgerforeningen involveret i caféaftenen med levende musik fredag aften. For at forny faciliteterne, og pleje området ved søen og spejderhuset på Kærvej, har borgerforeningen indledt en snak med spejderne, Tuen og skolen. Bestyrelsen håber at få sat skub i arbejdet med at søge penge hjem fra fonde, meget gerne sammen med andre aktører. Her er blandt andet ideer til en et nyt anneks til spejderhuset, en naturlegeplads eller en tarzanbane, en cykelsti til naturbasen i Brorstrup og måske en hundeskov. - Sankt Hans aften bliver båltaleren Anette Blichfeldt Klattrup, friluftspædagog fra Tuen, som netop har fået hen ved 100.000 til et projekt for børn om kronhjorte, forklarer Niels Rold. - Vores flagpark og fortove trænger også til fornyelse, så vi tager netop nu kontakt til flere for at få praktisk og

økonomisk hjælp. Vi mangler helt konkret ca. 60.000. Menighedsrådet har blandt andet sponsoreret 8000 kroner til nye stænger, og kommunen vil sørge for nye huller til flagstængerne, siger Niels Rold. På dagsordenen til generalforsamlingen er også den fremtidige drift af Pavillonen ved hallen, som gennem længere tid har været et omdiskuteret emne i byen. - Vi samler i øjeblikket informationer om alle forhold omkring pavillonen, bemærker Niels Rold. Borgerforeningen har brug for mennesker, der gerne vil give en lille eller stor hånd ved arrangementer - både i og udenfor bestyrelsen. I år fortsætter Kristine G. Nielsen, Janni Ellice og Niels Rold. Lene Roursgaard modtager gerne genvalg. Jan Pedersen, Steen Vejrum Petersen og Sussie Thulstrup ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Derfor er der nu plads til tre nye ansigter.


Aars Avis

5. marts 2014

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

GUNDERSTED

Gundestrupspil om kærlighed og kildevand Troels Laursen har skrevet stykket ”kilden” GUNDESTRUP: Når Gundestrupspillet anno 2014 løber af stablen i Rævemosen, er det for fjerde gang Troels Laursen, der har skrevet forestillingen. Han har begået et stykke, som foregår i 1850’erne og fi nder sted i det lokale Vesthimmerland - og med en ramme omkring fra 1960’erne i provinsbyen Aars Stykket begynder dog i de første dage fra verdens begyndelse og henover old-

tiden med legenden om Brudekilden, der ligger tæt på Hvalpsund. Kilden er omdrejningspunktet for handlingen både i sorg og i glæde. Hovedhistorien er om Else, der som ung var forlovet med en fattig præstegårdskarl, men hun tvinges af sine forældre til at gifte sig med en gårdejer fra egnen, der netop har mistet sin kone. Hendes flugt undervejs til kirkebrylluppet bliver

SIDE 23

indledningen til en række dramatiske begivenheder i hendes liv. Omkring fortællingen med Else og hendes historie vil der være en ramme med en ung pige - Elsebeth - i Aars i 1960’erne, der fi nder og læser historien om Else, der er hendes tipoldemor, og Elsebeth ser sig selv i den gamle fortælling. Elsebeth er forelsket i en ung pigtrådsmusiker, John, der er mekanikerlærling i sit civile liv hos Elsebeths far.

Kilden, hvor de unge mødes og sød musik opstår, er den gamle danse-pavillon i Aars. Det er alt sammen en fortælling fra det vesthimmerlandske om ung kærlighed, gamle normer og god musik. En lokal fortælling om ung forbudt kærlighed, vesthimmerlandsk pigtrådsmusik og kildevand. Stykket bliver for fjerde gang instrueret af den professionelle skuespiller og instruktør Martin Schwab. Ikke færre end 25 skuespillere skal på scenen i løbet af forestillingen, og instruktøren vil i den kommende tid udvælge aktørerne. Stykket har premiere 2. august, hvorefter det bliver vist frem til 8. august. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

V. HORNUM

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Ændringer for posthuset i Hornum HORNUM: Post Danmark foretager landet over en justering af posthusnettet, der dels samler de mindst benyttede services på færre steder, men som samtidig udvider tilgængeligheden til posthusenes mest benyttede ydelser. Det får også betydning for posthuset i Hornum hos Dagli’ Brugsen. Her får kunderne fra 4. marts nu mulighed for at hente alle slags pakker og købe pakkeporto i hele butikkens åbningstid alle ugens dage. I dag kan pakker, der for eksempel kræver betaling fra modtager, alene hentes i et begrænset tidsrum. - Vores kunder bruger i dag posthuset til at hente og sende pakker og almindelige breve samt købe frimærker. Det

indretter vi nu posttilbudene efter hos Dagli’ Brugsen i Hornum og gør det muligt at hente alle slags pakker og købe pakkeporto i hele butikkens åbningstid. Til gengæld er der nogle af de postprodukter, som kunderne sjældent gør brug af, der bliver taget af hylderne. Det gælder blandt andet rekommanderede breve, som ikke længere kan sendes fra butikken, siger Gordon Dalsgaard, de er kundechef i Post Danmark. Ændringen betyder, at det ikke længere er muligt at betale sine regninger hos Dagli’ Brugsen i Hornum. Skal man for eksempel sende et rekommanderet brev eller betale en regning, kan man gøre det på posthuset hos Kvickly i Aars.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

Standerhejsning Søren og Jørgen med Det Flyvende Kuffert Cirkus.

Anders H. Laugesen fra Funky Monkeys sammen med Tine Pejstrup.

Hornum Stadion Lørdag 15. marts 2014 kl. 11.00 for U-6 til U-15 både piger og drenge

Vester Hornum Skole holder trivselsdag

Efter en let gang træning er der pølser og sodavand i klubhuset. Nye såvel gamle spillere er velkomne. HVH Fodbold

7. marts står i trivselens tegn i Vester Hornum VESTER HORNUM: Trivselsambassadørerne på Vester Hornum skole afholder fredag 7. marts trivselsdag for alle elever på skolen. Denne dag vil hele skolen fokusere på glæde og trivsel på tværs af aldersgrupper gennem leg, cirkus, musik, sjov og latter.

Skolen får denne dag besøg af Det Flyvende Kuffert Cirkus leveret af Søren Visby og Jørgen S. Mortensen, musiker og komponist Anders Hornshøj Laugesen som bl.a. har været tilknyttet MGP og sidst men ikke mindst Tine Pejstrup, som arbejder med drama og tea-

ter. Underviserne kommer fra projektet ”Børns møde med kunsten”. Eleverne i 0. til 6. klasse vil arbejde med cirkus og gøgl som tema, imens 7. til 9. klasseseleverne vil arbejde med musik, rytmer og musik-teambuilding. Dagens arbejde munder

Fut i fejemøjet skal give byforskønnelse i Hornum Galleri Kvisten indbyder til forårsfest i gildesalen Af Torsten Hansen HORNUM: Helle Nøhr fra Galleri Kvisten er ved at sætte fut i fejemøjet i Hornum. Der har netop været afholdt et borgermøde, hvor byens udseende op til golfturneringen ”Made in Denmark” blev diskuteret. Her blev det slået fast, at borgerne i Hornum ønsker at forskønne byen. Det kræver blot penge, at gøre det.

Det har Helle Nøhr en mulig løsning på. Hun inviterer nu til Forårsfest i Hornum i Galleri Kvistens gildesal lørdag, 29. marts. - Der bliver lokal musik, og i det hele taget er der lagt op til at det skal være så lokalt som muligt, siger Helle Nøhr. Hornum Kro leverer en buffet, og de lokale Hollers spiller dansemusik, så der kan blive fut i fejemøjet. Drikkevarerne kommer fra

ud i et samarbejde omkring en fælles forestilling om eftermiddagen i Vester Hornum Hallen. Til denne forestilling er alle forældre, søskende, bedsteforældre, sponsorer og andre interesserede velkomne.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HORNUM

Dagli’ Brugsen i Hornum, og Galleri Kvisten dækker fi ne borde og sørger for friske blomster til at pynte op med. - Der er også sørget for natmad. Hornum Hotdog ved Peter Dahl sørger for pølserne til natmaden fra sin pølsevogn, lover Helle Nøhr. Det lokale strækker sig helt ud til indbydelserne. Der er adgang for alle som er født, bor, arbejder eller har anden tilknytning til Hornum. De

HVH Fodbold

kan dog tage venner, familie og kollegaer med. Ideen med festen er, at der skal blive et overskud, og det overskud skal gives til Hornums forskønnelse. Forskønnelsen kunne bestå i vejrbestandige krukker på torvet i Hornum. Helle Nøhr vil gerne love at passe krukkerne med friske blomster.

Salon Jytte HORNUM 98661741 MANDAG LUKKET!

KOM TIL ÅRSMØDE ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00 PÅ HORNUM KRO DAGSORDEN • Valg af ordstyrer • Beretning om Coops og butiksrådets aktiviteter • Beretning om butikkens drift • Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet • Valg af medlemmer til butiksrådet • Eventuelt

HORNUM


Aars Avis

SIDE 24

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

GATTEN

Rendezvous med tre kunstmalere i Gatten Også udendørs udstilling hos Galleri Himmerland GATTEN: Maleraktiviteterne i Galleri Himmerland i Gatten er store og intense før den nye sæson begynder lørdag, 29. marts. Det er nemlig lykkedes Galleri Himmerland at ”lokke” tre kunstnere - Hanne Støvring, Sonny Schneider og Henrik Dencker - til i løbet af nogle fantastiske døgn, at male nogle kunstværker som bliver mødt med et ”wauw” - værker som vil udgøre den udendørs udstilling hos Galleri Himmerland i 2014. - Kunstværkerne doneres senere på året til ”Pengeynglerne Aars”, så overskuddet fra salget kan bidrage til det gode formål, oplyser indehaver af Galleri Himmerland, Hanne Hanne Støvring er opvokset i Aars, men er nu ansat som fundraiser for Statens

Hanne Støvring, tidligere Aars, flankeres af kunstnerkollegerne Henrik Dencker og Sonny Schneider, og udstiller i Galleri Himmerland i Gatten fra lørdag, 29. marts.

Museum for Kunst i København. Hun er uddannet kunsthistoriker, men er samtidig en dedikeret maler der har høster stor anerkendelse på udstillinger i New York, Berlin, København - og nu

i Gatten. Hanne Støvring tilhører den nye generation af bornholmermalere, der sommer efter sommer henter inspiration på øen. Hun er tilsluttet Kunstkartellet med Sonny Schneider og Henrik

Dencker. Sonny Schneider udtrykker sig ofte i en ekspressionistisk streg, hvor man finder finurlige konstellationer af mennesket, hvor manden er det centrale omdrejningspunkt. Kommentaren til Sonny’s malerier da Galleri Himmerland udstillede for ham sidste år var at ”han er den moderne venlige Kvium”. Sonny Schneider er optaget i bogen ”101 kunstnere 2010” og udstiller fast i København, Berlin og New York. Henrik Dencker arbejder med arkitektur, reklamer, og former i naturen i dogmelignende spartlede farver der giver malerierne et impressionistisk udtryk. Henrik Dencker bruger akryl- og oliemaling og kridt til streg og form. Der er tale om maling i mange lag, ofte med forskellige andre materialer til at give den rette tekstur. Brug af farver som sort, grå og hvid og en enkelt stærk basisfarve giver et stærkt indtryk. Henrik Dencker er i øvrigt manden bag bl.a. ”Irma pigen”. Han arbejder ud fra eget atelier i København og Berlin. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

STENILD

Fejrede fastelavn i Stenild STENILD: Der var stor opbakning til fastelavnsfesten lørdag i Stenild forsamlingshus. 70 havde tilmeldt sig festen, og 30 børn var udklædt efter alle kunstens regler. Bedst udklædte var Emma N. Simonsen Nørager, som Pippi, Julie Bjørn, Stenild, som æbletræ og Mathilde Skjødsholm, Stenild, som selve djævlen. De store børn nåede kun

at slå til tønden to gange inden Anne Cecilie Svenningsen, Aalestrup kunne kåres som dronning. Til prinsesse valgte hun Laure Højen, Stenild. Hos de mindste børn, måtte der lirkes lidt ved tønden inden Andreas Husum, Allestrup, kunne kåres som konge. Som dronning valgte han Freja Henriksen, Boldrup. Eftermiddagen sluttede med kagebord og hygge. Børnene hyggede sig ved fastelavnsfesten i Stenild.

GUNDERSTED

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Ulrik M. Jensen opfordrer til, at man næste år også lade de voksne være udklædte og slå katten af tønden i Gundersted.

Bide-til-bolle og tøndeslagning GUNDERSTED: For første gang i over 15 år var der igen Fastelavnsfest i Gundersted. Det skete i søndags, da Gundersted Borgerforening inviterede alle børn og barnlige sjæle til Fastelavnsfest i byens Multihus. Her mødte ikke mindre end knap 20 børn og godt 20 voksne op i flotte og fantasifulde udklædninger. Da alle var samlet, blev de to smukt malede tønder banket til pindebrænde i løbet af en god halv time, og som det hører og bør væltede det naturligvis ud med slik og godter. Ikke mindre end to kattekonger og -dronninger blev det til i Gundersted. Herefter var der friskbagte fastelavnsboller til alle, og det var muligt at spise lige så mange man ville. Derefter blev der holdt mesterskab i at spise fastelavnsboller på snor til stor jubel og morskab for både de deltagende børn, men også de heppende forældre. - Vi er oven ud glade for den opbakning vi her har fået, og er mere end tilfredse med at have samlet over 40 børn og voksne herude på en søndag eftermiddag, specielt når det er så længe

ØSTRUP

siden der har været Fastelavn i Gundersted, udtaler Åse Pedersen fra borgerforeningen. - Vi kan kun sige, at det har været den bedste fastelavnsfest ever, som vi har været med til, siger en tilfreds forældre Louise Jensen. - Det har bare været så godt, at selv de helt små havde deres egen tønde og kunne slå mange gange, fortsætter hun. Selv om det mest var børnene som var klædt ud, så havde Borgerforeningen deres egen deltager i Ulrik M. Jensen der forestod tøndeslagningen. - Det er jo super sjovt, når man som voksen også får muligheden for at klæde sig ud og gøre lidt grin med sig selv siger en glad Ulrik M. Jensen. Det fik faktisk en del af de voksne til at ytre ønske om, at man til næste år vil afholde et endnu større fastelavn i Gundersted, hvor også de voksne kan være udklædte og slå katten af tønden. - Det er da helt klart noget vi kraftigt vil overveje til næste år, så vi kan få en kæmpe familie fastelavn her i Gundersted slutter en tilfreds Åse Pedersen, inden hun sendte alle børn hjem med et flot pyntet fastelavnsris. Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

MEJLBY

Kræmmermarkedet i Mejlby fik nye forpagtere Bent Rask og Bodil Sørensen fortsætter deres boder MEJLBY: Bodil Sørensen og Bent Rask, Aars, der åbnede Mejlby Kræmmermarked for fire et halvt år siden, har besluttet at der nu skal nye kræfter til at drive markedet videre. Pr. 1. marts har de overdraget markedet til Kirsten Jensen og Paw Revsbæk. Der var stort rykind til deres første åbningsdag, hvor der også blev sagt farvel til Bodil Sørensen og Bent Rask Bent Rask takkede for den store opbakning der har været gennem de fire et halvt år i Mejlby. - Det er på ingen måde sådan, at vi løber fra stedet, vi vil fortsat have vores boder her, sagde Bent Rask.

5. marts 2014

Der var overdragelse af forpagtningen på Mejlby Kræmmermarked i lørdags. Her ses fra venstre: Bent Rask, Paw Revsbæk, Bodil Sørensen og Kirsten Jensen.

Han sælger lamper og Bodil Sørensen sælger garn. - Når jeg snakker med kræm-

mere fra andre markeder, er billedet det samme for de store åbne markeder henover

sommeren, men de nye forpagtere har måske nogle ideer til nye spændende tiltag, fortsatte Bent Rask. Kirsten Jensen har de sidste 10 år rejst rundt som kræmmer i Nordjylland og har i forvejen en fast bod i Mejlby med salg af diverse urtyper med tilbehør. Paw Revsbæk har siden november i fjor drevet kræmmermarkedets cafe, der også har salg af kioskvarer. I øjeblikket er der otte stadepladser fast udlejet i Mejlby, men der kan nem være plads til flere. Antallet af besøgende i weekenderne varierer meget, lige fra mellem 50 og 60 til omkring 1550 gæster. Paw Revsbæk går og overvejer at udvide åbningstiderne for cafeen ud over de nuværende mellem klokken 10 og 17 lørdag og søndag for på den måde at få flere kunder og mere omsætning.

Både børn og voksne havde det hyggeligt til fastelavn i Medborgerhuset i Østrup.

110 til hyggelig fastelavn i Østrup ØSTRUP: Østrup Borgerforening afholdt i lørdags fastelavnsfest i Medborgerhuset. Der var masser af udklædte børn i forskellige aldre og stemningen var rigtig god. Cirka 60 voksne tog del i løjerne, sammen med cirka 50 børn som slog løs på tønderne. Det gik temmelig hurtigt med tønden til de store børn, hvorimod den til de mindre børn vakte noget mere besvær. Da tønden endelig blev slået ned, var der er uddeling af gratis slikposer til alle bør-

nene. Der blev langet masser af kaffe, fastelavnsboller og sodavand over disken og snakken gik livligt. Priserne for bedste udklædning gik til Martin Andersen, som var astronaut og Mia Poulsen, som var klædt ud som Pippi. Kattekonge for de store blev Alexander Lindeblad Norstrøm og kattedronningen blev Michelle Haldrup. For de små blev Camilla Qvist kattekonge og Alberte Sæderup blev kattedronning.


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 25

Rørt TVH-træner: Jeg er pissestolt! HÅNDBOLD 1. division, herrer Team Vesthimmerland-Lemvig/Thyborøn 27-21 (15-8) Odder Håndbold-Team Vesthimmerland 24-22 (13-6)

vi kan, så ser det fint ud i sig selv, men jeg vil gerne tage endnu et skridt op ad stigen. Jeg har allerede nogle følere ude hos nogle meget, meget interessante spillere, og jeg tør godt sige, at målsætningen for næste sæson bliver at gå fri af nedrykningsspillet, sagde Christian Back, som ikke ønskede at komme nærmere ind på, hvilke spillere, han har sin kikkert rettet mod. - Nu snakker vi lige med dem i fred og ro, og så skal vi nok melde det ud, når der falder noget på plads, sagde han.

Af Lars Lindberg

Team Vesthimmerlands træner, Christian Back, lignede i perioder en mand, der havde svært ved at tro på det, da hans mandskab med en pragtkamp torsdag sikrede sig endnu en sæson i 1. division.

Efter torsdagens pragtkamp og en sæson, som trods et par fæle nedture overordnet set har været mere end godkendt, er Christian Back klar til at sætte barren endnu højere i næste sæson. - Kan vi holde på stammen på holdet, og det tror jeg på,

Der blev givet gas i omklædningsrummet, da TVH yderst overraskende havde slået Lemvig/Thyborøn og sikret sig overlevelse i 1. division.

TEAM VESTHIMMERLAND . MARTS 8 G A D R LØ

5 KL. 14L.E4 Ø RNE FARS

VIBORG

vi med sikkerhed kan sige, at vi spiller i 1. division. Derudover kan der være spillere, som skal skifte studiested, hvis de skal spille hos os, og det ville de ikke kunne nå, hvis vi først kunne lave en aftale med dem i maj, siger Christian Back.

AMER EBORG 2. DIV. RD K LAND-SIL

THIMME TEAM VES VOEL KFUM 2

FARSØ

ID HAL DR. INGR

as

Hobrovej 1-5 - 9600 Aars Telefon 98 62 12 99

spillere, der blev hentet inden sæsonen, så pilen havde peget på mig, hvis vi var rykket ned, så jeg har det rigtig, rigtig fint med, at vi gik fri af nedrykningsspillet. Vi skiftede et halvt hold i sommerpausen, så vi havde en hård start, hvor vi slet ikke var spillet sammen, men nu har vi bevist, at vi gjorde det rigtige, sagde Christian Back, der tænkte sig lidt om, inden han svarede på det klassiske sportsjournalist-spørgsmål: Hvordan har du det lige nu? - Jeg er glad og stolt på holdets vegne, og personligt er jeg lettet og ja... jeg er da pissestolt, grinede Christian Back, der samtidig påpegede, at der er flere fordele ved at gå fri af nedrykningskampene, som først spilles i maj. - Nu kan vi gå i gang med at kontakte de spillere, der kan være interessante for os i næste sæson, og det er alt andet lige en lettere snak, når

ELITESPONSOR:

Da Team Vesthimmerlands håndboldherrer torsdag aften med en knusende sikker sejr over topholdet Lemvig/ Thyborøn havde sikret sig endnu en sæson i 1. division, blev der jublet - og drukket - igennem i omklædningsrummet. Imens spillerne stod oppe på bænkene og brølede ”Hvem var det, der vandt i dag...”, tog deres træner Christian Back det dog mere roligt. - Nu skal jeg skynde mig til Aalestrup og hente mine unger, og så skal jeg til Silkeborg og have dem puttet. Det er sådan, jeg kommer til at fejre det, kom det med et stort grin fra TVH-træneren, der samtidig understregede, at spillerne for hans skyld gerne måtte snuppe hans andel af vinderøllene. - Jeg blander mig sjældent i deres privatliv, men i dag er der i hvert fald frit lejde - de må give den al det gas, de orker, sagde Christian Back. Allerede et kvarters tid før slutfløjtet gik TVH-træneren flere gange rundt og rystede på hovedet, og det var tydeligt, at han til sidst havde svært ved at holde fokus på banen. Af og til begravede han ansigtet i sine hænder, og et par gange så det ud til, at følelserne var ved at løbe af med ham. Han erkendte da også efterfølgende, at han var en særdeles lettet mand, da målsætningen om overlevelse blev indfriet - og det endda uden nedrykningsspil. - Jeg pegede på de fleste af de

Imens Christian Back undgik at vågne med tømmermænd fredag, havde hovedparten af hans spillere nok godt gammeldags ”ondt i håret” dagen derpå, og det var måske grunden til, at de i weekendens kamp kom ualmindeligt skidt fra start i den - for TVH’erne - aldeles ligegyldige udekamp mod Odder. Her var værterne foran med hele 13-6 ved pausen, inden gæsterne i anden halvleg spillede sig lidt op og slap fra Østjylland med et hæderligt nederlag på 22-24.

HOVEDSPONSOR:

SØLVSPONSOR:

Glæden var til at tage og føle på, da TVH-spillerne havde vundet.


Aars Avis

SIDE 26

5. marts 2014

Tre medaljer til badmintonspillere Aars Badmintonklub fik tre bronzemedaljer til Landsmesterskaberne BADMINTON: I weekenden lykkedes det de helt unge spillere fra Aars Badmintonklub, at få tre bronzemedaljer med hjem efter en flot indsats til DGI`s Landsmesterskaber i Vejen. I U11D rækken deltog Malte Hermann, og han vendte hjem med en 19.-plads i single og en femteplads i mixdouble. Albert Mathiesen spillede sig til en flot tredjeplads i double med sin x-makker i U11C rækken og fik en bronzemedalje om halsen. I single endte han på en femteplads. I U11B rækken lykkedes det Sarah Skriver at komme i semifinalen, hvor det desværre ikke denne gang blev til en plads i finalen for Sarah Skriver, der dog fik en flot bronzemedalje for sine anstrengelser. I doublen blev det også til en tredjeplads for Sarah

Laura Fløj Thomsen fra Aars Badmintonklub hentede en bronzemedalje i Mesterrækken, da hun i weekenden deltog ved Landsmesterskaberne i Vejen.

Skriver, der spillede sammen med klubkammeraten Anna Klausholm. Det blev til en sjetteplads i singlerækken for Anna Klausholm.

Oskar Klausholm fik en samlet tiendeplads i single og en 13.-plads i double med sin x-makker. I U13C rækken blev det til en femteplads for Jonas

Aars Brydeklub havde fantastisk jubilæumsår Stolt formand på generalforsamling BRYDNING: Det var en stolt formand for Aars Brydeklub, Kim Olsen, som i sidste uge på klubbens generalforsamling kunne se tilbage på 2013. 2013 var året, hvor klubben fyldte 70 år, og det var også året, hvor klubben var vært ved DM - to ting, der naturligvis fyldte meget i formandens beretning. - Vi har af holdt DM, som jo altid er en stor opgave, men klubben var så heldig, at det ikke var noget større problem. Mange frivillige stillede deres arbejdskraft til rådighed i f lere dage, og specielt de to dage, som DM i brydning blev afviklet over, var opbakningen i top, sagde Kim Olsen, som ikke kunne dy sig for at klappe sig selv og klubbens øvrige frivillige kræfter på ryggen. - Efter DM er der kommet mange positive tilkendegi-

velser fra deltagende klubber og andre, der overværede afviklingen. Et f lot DM som Aars Brydeklub kan være stolt af. En stor tak skal der derfor lyde til alle, der var med til at gøre DM til en succes, sagde Kim Olsen, som naturligvis også fik nævnt, at DMværterne selv snuppede to titler til det prestigefyldte stævne. Også jubilæumsfesten fik en central placering i formandens beretning. Da klubben fejrede sine første 70 år på bagen skortede det nemlig heller ikke på opbakning til arrangementet. - Igen skal der lyde en stor tak til frivillige og alle sponsorerne for støtte og godt samarbejde. Vi var af hængige af stor sponsorstøtte for at kunne bespise 100 gæster til festen, og vi er taknemlige for hjælpen,

Aars Gymnastikforening inviterer til DGI Junioropvisning

i Idrætscenter Østermarken lørdag den 8. marts 2014 kl. 12.30-17.00 Kom og se juniorhold fra Aars, Valsgaard, Rosendal, Hobro, Øster Hornum og Sortebakken. Landsdelshold fra Hvalpsund og Valsgaard samt Thyland Idrætsefterskole og Levring Efterskole. Entré kr. 50,- og børn under 14 år GRATIS.

sagde formanden. Han kom også ind på, at 2013 var et særdeles travlt år for klubbens medlemmer. Klubben deltog i mange stævner, og det var ikke kun nybegynderne, der kom i kamp, da det også blev til deltagelse i mange cupstævner.

Poulsen og Magnus Buus Nørgaard i double, efter en spændende tresæts kvartfinale, hvor de desværre måtte se sig besejret. De endte begge på en samlet 47.-plads i single. I U13M rækken lykkedes det Laura Fløj Thomsen at spille sig til semifinalen i single, hvor det desværre blev til et nederlag. Det unge badmintontalent kunne dog tage fra Vejen med en flot bronzemedalje om halsen. I double endte Laura Fløj Thomsen og hendes makker på en samlet niendeplads. Alt i alt en rigtig flot indsats af de unge spillere fra Aars, som kan være stolte af deres deltagelse ved Landsmesterskaberne 2014. Om 14 dage drager otte spillere fra Aars Badmintonklubs ungdomsafdeling til Vejen for at spille i U15 og U17 rækkerne.

- Det er rart, at klubben kan vise f laget som en aktiv klub ude i det ganske land - det er jeg som formand stolt af, sagde Kim Olsen. Han glædede sig naturligvis også over, at klubben kan kalde sig Årets Ungdomsklub - en titel som Aars Brydeklub er blevet tildelt af Dansk Brydeforbund, fordi klubben blandt andet tilbyder brydning for handikappede og brydning for SFO-børn.

Flemming Nielsen blev ”Årets Senior” TENNIS: Ved Aars Tennisklubs generalforsamling modtog Flemming Glerup Nielsen pokalen for ”Årets Senior”. I jubilæumsåret 2013 nedlagde klubben sine tidligere pokaler og indstiftede tre nye – med ”Årets Senior” som den ene. De to andre bliver uddelt ved efterårets juniorprisuddeling. Seniorpokalen bliver givet til et seniormedlem, der har gjort sig positivt bemærket i løbet af året. Det kan såvel være sportsligt, hvor man har udviklet sig, men det kan også være en frivillig, der har ydet en stor indsats i løbet af året. At valget faldt på Flemming Glerup Nielsen motiverede formand Poul Erik Pedersen således: - Flemming er typen, der gør meget lidt opmærksom på sig selv. Han blev medlem i klubben for to år

siden, og han har næsten fra dag et taget en tørn med, når klubben mangler en frivillig hjælper til et eller andet. Sidste år var der ekstra pres på de frivillige ledere på grund af klubbens jubilæum. Her fornægtede Flemmings hjælpsomhed sig heller ikke. En aften skulle der til DM for veteraner serveres stegt flæsk og persillesovs. Flemming tog alt flæsket med hjem og sammen med Jette, blev der stegt flæsk til den store guldmedalje. I alt blev der stegt flæsk til godt 60 personer, men det betød også, at køkkenet efterfølgende skulle have en større rengøring og udluftning. Derforuden har Flemming ved flere andre lejligheder i løbet af året stillet sig til rådighed for klubben, så han har absolut fortjent prisen og får som den første sit navn på pokalen.

Aars Gymnastikforening fik hjælp af Haubro Ungdomsskole, Himmerlandscentrets Idrætsefterskole og Bjergsnæs Efterskole til et forrygende arrangement i Idrætscenter Østermarken.

Gymnastikaften og junioropvisning GYMNASTIK: Opvisningssæsonen er i fuld gang for mange af Aars Gymnastikforenings rytme- og springhold. Første arrangement på hjemmebanen i Idrætscenter Østermarken var Gymnastikaftenen, hvor foreningens egne hold fi k hjælp af eleverne fra Haubro Ungdomsskole, Himmerlandscentrets Idrætsefterskole og Bjergsnæs Efterskole til at give de mange fremmødte tilskuere en god gymnastikoplevelse. Aars Talenthold startede aftenens program med kølleserie og en mængde flotte spring. Et stort hold rytmepiger viste dernæst gymnastik i mange stilarter, inden eleverne fra Haubro fi k deres debut på opvisningsgulvet. For mange af eleverne var det første gang nogensinde, de prøvede at lave gymnastikopvisning, men de viste et fint program, og publikum gav stående klapsalver til udmarchen. Aars Gymnastikforenings eget Juniormix viste seje tricks, og Aars Pigerne gav

opvisning i rytmisk gymnastik på højt niveau. Herefter fortsatte de taktfaste klapsalver, da Himmerlandscentrets Idrætsefterskole gav en flot og sikker opvisning, og Bjergnæs Efterskoles elever tematiserede nattens drømme og mareridt i deres opvisning. Foreningens juniorer fortsætter stimen af opvisninger på lørdag, hvor Aars Gymnastikforening i samarbejde med DGI arrangerer Junioropvisning. Foreningens egne Turbodrenge, Springpiger, Juniormix, Rytmepiger og Talenthold får selskab af hold fra Valsgård Gymnastikforening, IK Rosendal Gymnastik, Hobro GF, Sortebakken Gymnastikforening og Øster Hornum IF. Endvidere kommer Himmerlands tre landsdelsjuniorhold samt eleverne fra Thyland og Levring Efterskoler. I alt er cirka 550 juniorgymnaster klar til at give publikum en oplevelse på lørdag i Idrætscenter Østermarken.

Klubmesterskab i bridge spidser til BRIDGE: I kampen om Aars Bridge Klubs parmesterskab er femte og næstsidste afdeling nu færdigspillet. Kampen er meget tæt og føres for øjeblikket af Claus Nielsen og Gert Mølgaard. A-rækken blev vundet af Claus Nielsen og Gert Mølgaard med 502 point efterfulgt af Flemming Nielsen og Michael Mathiesen med 475 point. B-rækken blev vundet af Jens Kristian Nielsen og Hans Perregaard med 552 point efterfulgt af Ove Sondrup Jensen og Verner Johansen med 498 point. C-rækken blev vundet af

Else Bak og Bent Hansen med 358 point efterfulgt af Else Smith og Ole Viktor Smith med 353 point. Søndag 9. marts 2014 afholder klubben sin årligt tilbagevendende dameparturnering. Der var fredag tilmeldt 35 par fra 13 forskellige klubber i Nord- og Midtjylland. I den landsdækkende pokalturnering tabte klubbens eneste tilbageværende hold bestående af Michael Mathiesen, Flemming Nielsen, Gert Mølgaard og Eigil Vittrup i fjerde runde til et hold fra København.


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 27

Aars Tennisklub vil have ændret driftstilskud Kritik af tilskudsregler på generalforsamling

Aars Billardklub sikrede sig i weekenden oprykning til 1. division. De dygtige spillere på holdet er set fra venstre Henrik (Hønse) Jensen, Brian Nielsen, Jan Bjørn, Lars Nielsen og Flemming Raun.

Aars Billard Klub klar til 1. division De lokale billardspillere rykkede op BILLARD: Aars Billard Klubs førstehold spiller i næste sæson i 1. division. Klubbens nuværende 2. divisionshold sikrede sig i weekenden den endelige oprykning, hvor holdet på udebane vandt topopgøret over rækkens nummer to fra Lemvig. Det blev en utrolig spændende og lige kamp, som Aarsmandskabet til slut vandt med 5-3. Henrik (Hønse) Jensen vandt sin kamp med 100 i gennemsnit. Jan Bjørn vandt sin kamp med personlig rekord i såvel gennemsnit som serie. Jan Bjørn leverede i anden indgang en serie på 558 point og sluttede med et gennemsnit på 120. Brian Nielsen spillede uafgjort i sin kam, mens Flemming Raun tabte sin kamp knebent. Ballerne har virkelig rullet godt for klubben i indeværende sæson, idet klubbens andethold i ugens løb sikrede sig oprykning til 3. division. Holdet har hele sæsonen ligget i toppen af rækken, og da holdet i ugens løb på hjemmebane besejrede Asaa med de suveræne cifret 8-0, var oprykningen sikret i næstsidste spillerunde.

Holdet består af Peter Degn, Søren Laursen, Marc Dahlsen og Preben (Marjos) Pedersen. Den forgangene uge bød på yderligere 11 holdkampe og følgende resultater blev opnået. Klubbens fire serie 3 hold har været i kamp. Førsteholdet besejrede på hjemmebane Kongerslev BK med 6- 2. Preben (Marjos) Pedersen, John Larsen og Torben Harbo vandt deres kampe. Andetholdet havde også fordel af hjemmebane i deres opgør mod Arden BK. Fordelen hjalp dog ikke, idet holdet blev besejret med 2-6. Per Lucassen stod for sejren til hjemmeholdet. Tredjeholdet tabte ligeledes 2-6 på hjemmebane, hvor holdet mødte Silkeborg. Vivi Jönsson vandt for hjemmeholdet. Fjerdeholdet udnyttede hjemmebanefordelen til at spille uafgjort 4-4 mod Ans. John S. Lauridsen og Jørgen B. Andersen vandt deres kampe for hjemmeholdet. Klubbens 7 Old Boys hold har også været i kamp. Førsteholdet spillede hjemme uafgjort 4-4 mod Arden BK. Ejvind Madsen og Jytte Thomsen vandt deres kampe. Andetholdet fik også et

TVH-damer heldige med at få et point HÅNDBOLD: På forhånd var Team Vesthimmerlands 2. divisionsdamer klare favoritter inden opgøret mod bundholdet Randers HK, men da kampen sluttede 2424, var det TVH, der havde mest grund til at være tilfredse med resultatet. Randerspigerne gik nemlig uimponeret til værks, og ved pausen var det gæsterne fra Kronjylland, der førte med fem mål mod et TVH mandskab, der

slet ikke kunne fi nde fodfæste i hverken forsvar eller angreb, og heller ikke formåede at fighte sig ud af problemerne. I anden halvleg gik TVH mere offensivt til værks i forsvaret, og det gav lidt mere bevægelse hos værterne, men det så stadig ud til at Randers skulle trække det længste strå, da de bragte sig foran med 17-11 med 20 minutter tilbage af opgøret.

point i deres udebane opgør mod Viborg. Arne Thomsen og Martin Jensen sørgede med deres sejre for den ene point til Aarsmandskabet. Tredjeholdet spillede også på udebane. Holdet gæstede Silkeborg og kunne drage hjem med et point efter uafgjort 4-4. Svend Aage Christensen og Dan Nymand vandt deres kampe. Fjerdeholdet fik også et point med hjem efter deres besøg i Randers. Niels Ove Thomasberg og Poul Madsen vandt deres kampe. Femteholdet havde hjemme besøg af Viborg. Hjemmeholdet vandt opgøre 6-2 efter sejre til Vagn Nielsen, Tage Møller og Hans Hummelur. Sjetteholdet måtte hjemme se sig besejret 2-6 af Viborg. Jens Kvist stod for sejren til hjemmeholdet. Syvendeholdet hentede to point i kraft af deres udebanesejr på 7-1 over Solsiden, og med sejren er holdet klar til kredskampene om DM for Old Boys. Arne Thomsen, Grethe Jensen og Ib Jensen vandt deres kampe, mens Jens Peter Jensen spillede uafgjort i sin. Endelig har Henrik (Hønse) Jensen spillet sig til en bronzemedalje i individuelt kegler i Mesterrækken.

Herefter var det som om, TVH smed forsigtigheden overbord i angrebet, og det klædte bestemt angrebsspillet, og i takt med at det offensive forsvar stressede Randers til flere boldtab, halede TVH støt og roligt ind på Randers og fi k udlignet i en hektisk afslutning, hvor Randers havde bolden til sidst, men ikke scorede på kampens sidste angreb. TVH’s næste opgave er mod Silkeborg/Voel, der kommer på besøg i Dronning Ingrid hallerne lørdag eftermiddag. TVH er placeret på en tredjeplads i rækken, som stadig er meget tæt.

TENNIS: Godt 30 personer var mødt frem til Aars Tennisklub generalforsamling, hvor formanden i sin beretning blandt andet kom ind på 25 års reglen for driftstilskud. Den regel er tennisklubben nemlig ikke tilfreds med. - Som klub er det meget svært at forstå, at hvis vi lejer os ind i Idrætscenter Østermarken eller en anden hal i kommunen, så får vi samme tilskud uanset, om deltagerne er over eller under 25 år. Når de samme personer spiller i tennishallen, er der ingen tilskud for spillerne over 25 år og mindre tilskud i procent og også i beløb for spillerne under 25 år. Det er selvfølgelig ikke holdbart i længden og slet ikke, når politikkerne vil have klubbernes forhold harmoniseret i de forskellige haller i kommunen. I bestyrelsen håber vi på, at der bliver rettet op på det, når de endelige juridiske forhold omkring Aars Tennis- & Aktivitetscenter falder på plads. Det har nu stået på i snart syv år, og i 2014 må det få en ende, så alle kan komme videre. For det første koster det meget frivillig energi fra klubbens side, som vi sagtens kan bruge på andre områder, og for kommunen er det jo også ekstra ressourcer, som de helt sikkert også kan bruge på andet, lød det fra formand Poul Erik Pedersen. Aars Tennisklub er i øjeblikket meget aktiv i mange projekter. Det største er udvikling af området omkring tennisklubben og foldboldklubben til et nyt skole/idrætsområde. Derudover er klubben aktiv omkring en idræts SFO, skolereformen samt DGI idrætsbørnehaven på Mejsevej, så der er rigeligt at se til. I 2013 fyldte Aars Tennisklub 100 år, og det fyldte selvfølgelig meget i året med reception, JM fi naler, DM for veteraner, jubilæumsfest med mere. Alle disse aktiviteter trak ekstra meget på de frivillige. Derfor var der også en stor tak til de mange frivillige, der havde bakket klubben op i 2013 på forbilledet vis. Deltagerne samt turneringsledelsen under DM for veteraner var meget forbavset over, at en klub af Aars størrelse kunne stable så mange frivillige sammen til sådan et arrangement. Klubben er da også blevet spurgt, hvornår den er klar til at være DM-vært igen. Økonomisk endte 2013 med et underskud på cirka 38.000 kroner, hvilket var lidt dårligere end budgetteret. Efter et sandt medlems-

Aars Tennisklubs formand Poul Erik Pedersen kunne berette om et spændende jubilæumsår på klubbens generalforsamling. Her luftede han også sin utilfredshed med kommunens driftstilskud.

boom i 2012 endte 2013 med et lille fald, så klubben nu har cirka 225 medlemmer. Aars Tennisklubs målsætning er stadig 300 medlemmer, så klubben er i gang med en brugerundersøgelse blandt de, der har forladt klubben de seneste tre år. Fra næste år kan Aars Tennisklub kalde sig 1. divisionsklub, da klubbens damehold rykkede op i 1. division. Det bliver helt sikkert en stor udfordring for holdet, men spændende bliver det. Klubbens bedste herrehold måtte i den sidste play off se sig besejret, og det

betød, at holdet rykkede ned i jyllandsserien. Her skal holdet gerne være blandt de dominerende i rækken, men nemt bliver det ikke. Poul Erik Pedersen sluttede sin beretning med at konstatere, at året 2013 som helhed var godkendt, og at 2014 absolut også bliver et aktivt og spændende år. Mange aktiviteter er allerede søsat, og flere er undervejs. Alle klubbens samarbejdspartnere herunder klubbens store sponsorkreds på cirka 80 sponsorer fik en stor tak for deres støtte og opbakning til klubben.

Aars Gymnastikforening afholder forårsopvisning i Idrætscenter Østermarken, lørdag d. 22. marts 2014 kl. 12.30 med 20 hold fra Aars Gymnastikforening samt Vesthimmerlands Juniorhold.

Søttrup Gymnastikforening afslutter sæson 2013/14 med

GYMNASTIKOPVISNING søndag den 16. marts kl. 13.30 i Hornum Hallen Der er mulighed for at købe kaffe og kage. Alle er velkomne.

Søttrup Gymnastikforening afholder

GENERALFORSAMLING mandag den 31. marts 2014 kl. 19.00 i foreningens lokaler Jernbanegade 3, Hornum Dagsorden iÁg. vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest den 17. marts 2014.


Aars Avis

SIDE 28

5. marts 2014

Elever fra Aars til DM i handelsskolehĂĽndbold Erhvervsskolerne Aars deltog i begge rĂŚkker

HĂ&#x2026;NDBOLD: I alt 23 piger og drenge fra hhx og htx pĂĽ Erhvervsskolerne Aars del-

tog tirsdag og onsdag i DM i handelsskolehĂĽndbold. Begge hold leverede en ďŹ&#x201A;ot prĂŚstation og spillede sig videre fra den indledende runde. Efter en lidt nervøs start i deres første kamp, fandt pigeholdet melodien og slog Ă&#x2026;rhus Købmandsskole med 15-14, Hjørring Handelsskole med 15-9 og Ringkøbing Handelsskole med 15-6 og sluttede derfor som suverĂŚn vinder af den indledende gruppe. Tietgen Handelsgymnasium var imidlertid en for stor

mundfuld for pigerne, der efter en tĂŚt og spĂŚndende kvartďŹ nale mĂĽtte se sig slĂĽet ud af turneringen med 13-10. Drengene gjorde ligeledes rent bord i den indledende runde, da EUC Nord Hjørring blev slĂĽet med 27-6, Frederikssund Handelsgymnasium med 16-15 og EUC Nordvest med 20-16. I ottendedelsďŹ nalen ventede Ribe Handelsgymnasium, der blev besejret med 17-13, inden kvartďŹ nalen ogsĂĽ for drengenes vedkommende blev endestationen,

PĂĽ pigeholdet fra Aars ses bagerst fra venstre Helle Ovesen, Maiken Buus, Stine Fogh, Tea Degn, Maria Ă&#x2DC;stergaard, Anne SoďŹ e Bundgaard, Tinna Taasti Jensen. Forrest fra venstre er det Nathalie Møller, Cecilie Pedersen, Nanna Frederiksen og Charlotte Skov.

da Randers Handelsskole vandt dette opgør med 17-15. Alt i alt en ďŹ&#x201A;ot prĂŚstation af de 23 hĂĽndboldspillere,

Volleydamer bĂĽde vandt og tabte

der inden turneringen blot havde trĂŚnet sammen to gange i Ă&#x2DC;stermarkshallen op til turneringen. Spillerne er

fra ďŹ&#x201A;ere forskellige ĂĽrgange og spiller normalt i en rĂŚkke forskellige klubber i Vesthimmerland.

Besejrede Nordenskov og tabte til HIK VOLLEYBALL 2. Division damer vest Vesthimmerlands Volleyball Klub-HIK 1-3 (20-25,1525,25-21,24-26) Vesthimmerlands Volleyball Klub-Nordenskov 3-0 (2520,25-12,25-16) Efter sidste weekends kamp mod Silkeborg, hvor VVKâ&#x20AC;&#x2122;s førsteholds damer til tider blev udspillet, stod menuen i denne weekend pĂĽ to hjemmekampe mod henholdsvis HIK, Aalborg og Nordenskov IF. I første kamp mod HIK var VVK meget opsat pĂĽ at fĂĽ revanche for det nederlag, holdet indkasserede i den første indbyrdes kamp. HIK lĂĽ lunt placeret pĂĽ en fjerdeplads i rĂŚkken, mens VVK inden de to kampe lĂĽ lige over nedrykningsstregen. I første og andet var det udeholdet, der lagde et højt pres pĂĽ VVK, og isĂŚr serverne voldte VVK problemer, hvilket betød, at vĂŚrterne ikke kunne fĂĽ det pres pĂĽ angrebet, der skal til for at slĂĽ et hold af HIKs kaliber. Ă&#x2026;lborgenserne vandt da ogsĂĽ disse sĂŚt sikkert med 20-25 og 15-25. I tredje sĂŚt kom VVK

godt fra start og bragte sig foran med 10-2, hvilket var medvirkende til, at de sikkert tog sĂŚttet med 25-21. Efter et par udskiftninger pĂĽ centerpladsen i de første to sĂŚt sĂĽ det ud til, at VVK havde fundet opstillingen, der kunne presse HIK. Hvis HIK havde troet, at kampen allerede var vundet, kom de hurtigt pĂĽ andre tanker. VVKâ&#x20AC;&#x2122;s kantspillere ďŹ k nu lagt det hĂĽrde pres pĂĽ angrebene, der betød, at hjemmeholdet var spilstyrende. Det ďŹ&#x201A;otte spil foresatte i fjerde sĂŚt, hvor VVK bragte sig i front og holdt føringen i det meste af sĂŚttet, men HIK kĂŚmpede sig tilbage i kampen, og endte med at vinde det 24-26. Dette var en stor skuffelse for VVK, som godt kunne have brugt point i bundstriden. I den anden kamp mod Nordenskov, var det en helt anden type modstander, der stod pĂĽ den anden side af nettet. Nordenskov som lĂĽ placeret under nedrykningsstregen med ďŹ re point op til VVK, spillede ikke med samme høje tekniske niveau som HIK.

JÌvnbyrdige skakkampe SKAK: I mesterrÌkken var der topopgør, da Aars/Nibe. 1 mødte Aalborg 3, og vesthimmerlÌndingene tabte desvÌrre knebent 2,5-3,5., da Niels Pedersen og Mogens Nielsen vandt, imens Benny Grønhøj spillede remis. Ligeledes i mesterrÌkken spillede Aars/Nibe 2 mod Skørping 1, og resultatet af det opgør blev 3-3 - det var et godt resultat for Aars/ Nibe, der var underdogs i den kamp. Rune Nielsen vandt og

Søren Thomsen, Hardy Jespersen, Poul Erik Niebuhr og Aage Andersen spillede alle remis. Mandag 10 marts er Aars/ Nibe vÌrt ved det afsluttende stÌvne i mesterrÌkken pü Erhvervsskolerne Aars. I B rÌkken spillede Aars/ Nibe 4 uafgjort 2-2 mod Skørping 4. Henrik Salee og Børge Bertelsen vandt deres kampe. Aars/Nibe 3 var oversidder i denne runde.

I første sĂŚt skulle VVK lige ďŹ nde sig til rette mod den nye modstander efter den hĂĽrde kamp mod HIK, men fra midten af sĂŚttet fandt hjemmeholdet roen pĂĽ banen og kunne ligge det forventede pres, der skulle til for at styre kampen. VVK vandt sikkert sĂŚttet med 25-20. Nordenskov havde ikke meget at byde ind med i andet og tredje sĂŚt, eftersom VVK holdte et højt bundniveau - ogsĂĽ selvom holdet bestod af spillere, der normalt ikke fĂĽr meget spilletid. VVK vandt sikkert 25-12 og 25-16. De tre point gjorde, at VVK avancerede til sjettepladsen med syv point ned til netop Nordenskov under stregen. Der resterer ďŹ re spillerunder, og VVKs nĂŚste opgave er en hjemmekamp mod Skjern pĂĽ lørdag.

BlĂŚre

Forsamlingshus Udlejning af huset: www.blaere.dk

98 66 66 10 Sponsor:

KARTELLET 6/3-11/3 â&#x20AC;˘ kl. 20.00 12/3 â&#x20AC;˘ kl. 10.00, 20.00

PĂĽ Erhvervsskolerne Aarsâ&#x20AC;&#x2122; drengehold ses bagerst fra ventre Mads Tejlgaard, Lasse Kristoffersen, Jacob Nielsen, Christian Sørensen, Thomas Andersen, Anders Rønaa, Nick Eichel, Jens Andreasen. Forrest fra venstre er det Mikkel Nørgaard, Morten Andersen, Nicolai Harding, Daniel MosbĂŚk og Kian Schwarts.

Â&#x161;¨Â&#x201C;¤Â&#x160;¤Â&#x201C;Â&#x153;Â&#x161;¤Â&#x201C;Â&#x2014;

Â&#x17D;Â&#x161;ÂŚÂ?Â&#x153;ÂĄÂ&#x2018;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201C;Â&#x2018;Â?Â&#x17D;£¤ pĂĽ Hotel Amerika

Â&#x17D;£¤Â&#x160;¥¢Â&#x160;Â&#x161;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x161;¤á&#x20AC;&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2014; Â&#x161;Â&#x152;Â&#x2014;ÂŚÂŁÂ&#x201C;¨Â&#x17D; Â&#x201C;¤ºÂ&#x161;Â&#x2013;Â&#x17D;ÂĄÂ?¡Â?Â&#x17D;¤Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x17D;á&#x20AC;&#x2DC;

VÌlg frit fra selskabsmenuerne: Velkomst Forret Mellemret (sorbet) Hovedret Dessert Natmad Husets vine ad libitum Kaffe med fyldte chokolader Husets cognac eller likør Fri bar med øl, vand og husets vine Hotellet prÌsenterer mundtligt aftenens menu og vine. Duge, stofservietter i valgfri farve ud fra skema. Blomsterborddekorationer, levende lys samt menubünd afstemt i farve ud fra dug og servietter.

Professionel assistance gennem hele forløbet. Prøvespisning for to personer forud for det bestilte arrangement. (Inviter to ekstra med for kr. 200,- pr. person og fü en hyggelig aften). Gratis overnatning for vÌrtsparret. Afhold festen en hverdag (søndag til fredag) og fü gratis spiritus med i den frie bar. Vi hüber, De vil finde inspiration i vores selskabsmenuer. I forbindelse med afholdelse af fest pü Hotel Amerika kan vi tilbyde Dem vÌrelser til specialpris.

Â&#x2018;Â&#x17D;ÂĄÂ&#x203A;Â&#x17D;¨Â&#x153;ÂĄÂ&#x17D;ÂŁ Â&#x2DC; Â&#x17D; Â? ÂĄ Â&#x17D; Â? Â&#x161; Â&#x17D; ÂŁ Â&#x201C; ÂŁÂ&#x2039;ÂĄÂ&#x153;Â&#x152;Â&#x2019;ÂŚÂĄÂ&#x17D;á&#x20AC;¤ Â&#x2039; Â&#x160; Â&#x2013; Â&#x2014;ÂŁ Â&#x17D; ÂŁ Â&#x2018; Â&#x153; ¤á&#x20AC;&#x2013; ÂŁ á&#x20AC;¤ Â&#x17D;

PRIS EKSEMPEL

Festarrangement all inclusive

595,-

fra pr. pers.

KLUMPFISKEN 6/3-10/3 â&#x20AC;˘ kl. 19.30 12/3 â&#x20AC;˘ kl. 10.30

WINTER´S TALE 11/3 -12/3 â&#x20AC;˘ kl. 19.30 www.aarsteaterbio.dk

Tlf. 98 62 11 75

Amerikavej 48 ¡ 9500 Hobro ¡ Tlf. 9854 4200 ¡ post@hotelamerika.dk ¡ www.hotelamerika.dk


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 29

Den nye Peugeot 308 er ”Car of the year” sende over BMWi3, der fi k 223 point og Tesla S, som fi k en tredjeplads med 216 point. Det danske jurymedlem, Søren W. Rasmussen fra FDM-Motor, havde også 308 blandt sine favoritter - 308 er et rigtigt godt valg set med danske øjne. Bilen er relevant for Danmark, idet den byder på god brugsværdi kombineret med lækkert design og avanceret teknik - alt sammen til en god pris, der passer de danske bilkøbere, siger han. Den nye 308 er den fjerde Peugeot-model, som vinder ”Car of the Year”-titlen - i 2002 vandt 307, i 1988 vandt 405 og i 1969 vandt den ikoniske 504. ”Car of the Year”-titlen repræsenterer den mest prestigefyldte anerkendelse af den nye 308, som med sin elegance, dynamik, kvalitet og den innovation, der bl.a. ligger bag den nye platform og i-Cockpit, repræsenterer Peugeots kerneværdier. Med mere end 55.000

58 motorjournalister har afgivet deres stemme

En jury bestående af 58 motorjournalister fra 22 europæiske lande har netop til tildelt den nye Peugeot 308 den prestigefyldte pris: ”Car of the Year” 2014.

fi nalister og ved åbningen af den 84. udgave af Genè-

ve Motor Show blev årets vinder afsløret: Den nye

Peugeot 308 fi k 307 point og vandt således overbevi-

ÅBENT HUS

Indvielse af NYT VÆRKSTED i weekenden 8.-9. marts kl. 10-16

Trolley

Opbevaringstelt Normalpris 1995.Forårspris

Forårspris

1495.-

898.-

Forårstilbud

149.Gasovne 4,2 kW Med el og blæs Førpris 998.-

Isabella læsejl NB 3-sider. Farve: grå. Normalpris 649.Forårspris Pølsevognen kommer forbi!

599.-

parti Vi har købt et ISABELLA LTE UDSTILLINGSTE som sælges til r. nedsatte prise OP TIL

Ren Fritid Klosetvæske eller Ren Fritid vask og voks Frit valg Spar mindst 31.-

25% RABAT

Diverse udstillere vil være til stede Husk bestilling til eftersyn Værkføreren er til stede og tager imod bestilling

LØGSTØR Tlf. 98 67 30 93

DANMARKSVEJ 18 9670 LØGSTØR www.logstor-caravan.dk

Åbningstider: Mandag-fredag 10-17 | Lørdag 10-13 | Søndag 12-16

A

NU FR

Caravan Center ApS

EFTERSYN

89,-

Isabella 2. sort. gulvtæpper

499.- ENCE EK O

Sammenklappelig Max. belastning 70 kg. Normalpris 249.-

R R U DEN N E K NKHELE WEE

Tegnekonkurrence for børnene! Præmie til alle børn Udtrækning af 2x4 billetter til FÅRUP SOMMERLAND

TE G N

MOTOR: En jury bestående af 58 motorjournalister fra 22 europæiske lande har netop tildelt den nye Peugeot 308 den prestigefyldte pris: ”Car of the Year” 2014. 30 nye modeller fra amerikanske, koreanske, europæiske og japanske bilproducenter har kæmpet for at kunne smykke sig med den ærefulde pris. Dette stærke felt blev i december kogt ned til syv

solgte enheder siden lanceringen, lever 308 allerede op til forventningerne og bidrager i høj grad til mærkets move up-market strategi, eftersom 48 procent er versioner med højeste udstyrsniveau. 308-familien bliver til foråret udvidet med en elegant og sporty SW-version. Direktør for Automobiles Peugeot, Maxime Picat, modtog prisen af juryformand, Hakan Matson, og udtrykte ved lejligheden stor stolthed over anerkendelsen. - Da vi præsenterede den nye 308, var det med den overbevisning, at vi havde opnået et kvantespring, både når det gælder koncept, teknologi og kvalitet - et kvantespring, som ville bringe 308 blandt de bedste i segmentet. Den prestigefyldte ”Car of the Year” pris, som jeg netop har modtaget, er den mest værdifulde bekræftelse af dette, sagde han blandt andet.


Aars Avis

SIDE 30

5. marts 2014

Cabernet - nu også til Cognac Tv-serien Mad Men er flere gange blevet fremhævet som en af de vigtigste indflydelseskilder på moderne kultur. Det gælder ikke kun moden, men også gastronomi og spiritus, hvor hverdagen på det retro-cool reklamebureau har været med til at sætte fornyet fokus på old school ”herredrikke” som whisky og cognac. Anno 2014 vil kvinderne dog også være med, og i foråret 2014 indlemmer Holmegaard derfor cognacglasset i Peter Svarrers Cabernet kollektion, der er kendt for sin organiske formgivning og feminine kurver. At nyde en god cognac er for mange forbundet med nøje iscenesættelse. Den gyldne farve, duften og følelsen af glasset i hånden er noget næsten rituelt, og de sofistikerede dråber

fortjener naturligvis det helt rigtige glas! Peter Svarrers Cabernet serie er en klassiker i Holmegaards vinsortiment, og med sin store overflade og indsnævrede top er glassene specielt designet til at udfolde duft- og smagsnuancerne i vin og nu også cog-

nac optimalt. Som kontrast til cognacglassets buttede runding og korte fod er Cabernet champagneglasset et langstilket og slankt søsterdesign, der er som skabt til stilletter, sushi og champagnebrunch. Glassets lange hals giver rigelig plads til de perlende

ATTRAKTIVE STARTLEJEVILKÅR TILBYDES

og alm. fotokopiering

A3 - A4 - A5 Storformat Overhead film

Styrbar Boremaskine Til kørsel med vores styrbar boremaskine søges 1 - 2 mand. Arbejdsområdet må forventes at være primært Aalborg og Himmerland dog skal enkelte længere ture / dage påregnes. Kørekort til lastbil en nødvendighed. Stillingen er 37 timer/ uge og der kan for de rette forventes ansættelse snarest muligt. Uden erfaring er al henvendelse - unødvendig! Ønskes yderligere information kan Henrik kontaktes på 40 45 74 45 eller Jens på 20 20 04 45. Ansøgning kan fremsendes på mail til nedenstående: Henrik Hassing på henrik@nordkabel.dk eller Jens Fonnesbæk på jens@nordkabel.dk

Erhvervsbygning til salg / til leje Søndergården 12, 9640 Farsø

DIGITAL FARVE PRINT

bobler, og da champagne bør nydes i godt selskab, har Holmegaard nu samlet Cabernet champagne i praktisk æske med 6 styk. It’s party time… Alle dele i Cabernet sortimentet er skabt i glaskvaliteten ”fine glass”, der er særlig robust og har en exceptionel klarhed.

Nordkabel søger mandskab til:

‡

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Velbeliggende erhvervsbygning beliggende med facade til indfaldsvej, med god synlighed og frakørselsforhold Beliggende i byens industrikvarter Opført i 1991 – tilbygget i 1995 170 m2 kontor og velfærd 810 m2 lagerhal /produktionslokale Indrettet med 3 enkelt kontorer, stort gennemgangslokale, showroom/kantine. Stort kontor med 3-4 arbejdsstationer. 2 separate rum med toilet osv. Derudover 2 store lagerbygninger med højt til loftet.

Sagsnummer Erhvervsareal m2 Lejeudgift pr. år Grundareal m2 Opført/ tilbygget

46656116 1.023 120.000 3.511 1991/1995

Kontant pris kr.

1.850.000

Erhvervsbygning til leje Dr. Ingrids Vej 7, 9640 Farsø ‡

‡

‡ ‡ ‡

Velbeliggende erhvervslejemål, med mange anvendelsesmuligheder, f.x liberale erhverv, klinik el.lign. Beliggende med Farsø Rådhuscenter som nabo med 17 specialbutikker og 3 supermarkeder Gode parkeringsforhold lige udenfor døren Opført i 1995 Kan indrettes og opdeles efter nærmere aftale med udlejer.

Sagsnummer Erhvervsareal m2 Lejeudgift pr. år

Tryk på t-shirts

46656517 143 86.000

Nordkabel A/S Vestre Boulevard 13 9600 Aars Tlf. 98 62 14 14 Nordkabel er etableret i 1988. Nordkabel har gennem årene udført alle former for kabel og ledningsarbejder og har i de senere år, foruden pladsen i Aars, udvidet området til også at omfatte Aalborg, Midt- og Østjylland via vore pladser i Randers og Viborg og senest i Svenstrup. Nordkabel A/S beskæftiger i øjeblikket ca. 100 engagerede medarbejdere. Info: www.nordkabel.dk

Alsidig kontorassistent J-coating A/S søger en dygtig blæksprutte pr. 15/5 2014. Du bliver krumtap i opbygningen af vores administration. Derfor skal du have en bred erfaring indenfor økonomi og administration, samt initiativ og nysgerrighed til at gribe de udfordringer der kommer. Af dine arbejdsopgaver kan nævnes: š8e]^ebZ[h_¸\Wajkh[h_d]"bªd"X[jWb_d][h mm. šB[l[hWdZªhaedjWaj¸X[ij_bb_d]W\lWh[h$ šAkdZ[aedjWaj¸\eh[YWijW\ehZh[

ERHVERV

RealMæglerne

- handler med omtanke!

RealMæglerne Farsø Statsaut. ejendomsmægler

Engvej 2, 9640 Farsø, tlf. 70 20 25 11, 9640@mailreal.dk

šCWha[j_d]¸^`[cc[i_Z[cc$ š7Z#^eYef]Wl[h$ 7hX[`Zij_Z[dl_bl©h[YW$(&j_c[hfh$k][$ Timetallet vil løbende kunne udvides i takt med virksomhedens omsætning. Der udste# des ikke frigørelsesattest. 7hX[`ZiWZh[ii[dXb_l[h8`[h][]WWhZil[`.#'&" 9620 Aalestrup.

Kontor medhjælper søges

Aars Bogtryk & Offset Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars

Tlf. 98 62 17 11

Vi tilbyder:

Vi forventer:

* en fuldtidsstilling. * Oplæring i diverse arbejdsopgaver. * Gode kolleger og et åbent arbejdsmiljø.

* at du kan arbejde selvstændigt, og samtidig være en del af vores Team. * at du har evnen til at have mange bolde i luften. * at du har kendskab til IT og gerne C5. * at du er ansvarsbevidst. * at du er venlig og imødekommende også i telefonen.

Er du vores kommende kontormedhjælper, skal du sende din ansøgning, senest den 14.03.14, til jette@portspecialisten.dk Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Johnni Kristensen på tlf. 40161621.

Vi glæder os til at høre fra dig.

PORTSPECIALISTEN Løgstørvej 152, 9610 Nørager - tlf. 98551620

J-coating A/S er et nystiftet selskab. J-coating A/S er i gang med at bygge et nyt pulverlakeringsanlæg. Vi står klar til at betjene vore kunder fra d. 1/7 2014 hvor vi overtager samtlige aktiviteter i Interlak A/S. J-coating A/S starter med ialt 7 ansatte, men forventer at være det dobbelte i løbet af 5 år. Vi kan lakere næsten alt i stål samt Wbkc_d_kcj_b\WYWZ[Xhk]$L_jh©Z[hZ[hc[Z direkte ind i superligaen af industrilakerere. Yderligere information: Niels Jønsson, ceX_b0*&-'+&/. Ansøgning sendes eller afleveres senest den ',%)(&'*j_b0`#YeWj_d]6ekjbeea$Za[bb[h J-coating A/S ATT: Niels Jønsson Aagade 13 9620 Aalestrup


Aars Avis

5. marts 2014

SIDE 31

Din proÀl Vi forventer, at du har brancheerfaring og gerne erfaring fra et byggemarked. Du er resultatorienteret og har gennemslagskraft samt en god forståelse for, hvornår tingene haster. Du har evnen til at træffe beslutninger og tage ansvar for dem. Du er god til at opbygge og vedligeholde relationer og kan indgå som en aktiv spiller i et team. Du er selvdisciplineret og grundig i dit arbejde og du er en dygtig igangsætter og motivator, der trives bedst i et konkurrencepræget miljø. Vi tilbyder Et spændende og udfordrende job i en kædeforretning med dygtige og hjælpsomme kollegaer. Vi stiller krav til dit engagement og din professionalisme. Til gengæld får du gode muligheder for at præge din hverdag og udvikle dine arbejdsopgaver og kompetencer. Dertil kommer gode ansættelsesforhold med god pensionsordning og sundhedsforsikring. Ansøgning Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning med CV og relevante bilag senest den 17. marts 2014. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør Steen Larsen på tlf. 96 98 14 76 eller på mail til stl@bygma.dk.

Hjortkjærsvej 2 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 11 22

NDSØRE

Skibsfører

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri søger en skibsfører fra 1. juni 2014. Færgen ”Mary” er fra 2006 og hjemmehørende i Sundsøre. Du bliver en af et fast team på 9 personer, heraf en maskinmester. Vi lægger vægt på at • du er serviceorienteret og tager ansvar for færgen og drift • du er udadvendt, positiv, Àeksibel, smilende og har et godt humør. • du vil bidrage til et godt kollegialt fællesskab Vi forventer, at du • minimum har sønæringsbevis som sætteskipper • gyldigt sundhedsbevis (blå bog) • §6-7-8 iht. Bekendtgørelse nr. 232 • Radiocerti¿kat VHF Roc • Farligt gods certi¿kat • meget gerne har erfaring i sejlads med passagerer Vi tilbyder • en rummelig arbejdsplads med frihed under ansvar • gode kolleger med en fri omgangstone og et godt humør • vagtplan med 3 dagvagter, 3 aftenvagter og 3 dage fri.

NYT JOB? FIND DIT NYE JOB HER PÅ SIDERNE

Lejlighed udlejes

Lejlighed ved Aars i landlige omgivelser. Gerne ældre lejere. Forhør nærmere. Tlf. 98 62 12 88

Centralt i Aars. 80 m2 + god kælder. Husleje pr. md. 6.500,- + forbrug. Ingen husdyr. Tlf. 23 44 55 77

FODPLEJE Ved eksamineret fodplejer. Klinikken er åben tir.-fre. - Jeg kører også gerne ud Gavekort udstedes.

Lilly Sandgård Svoldrupvej 108, Aars - Tlf. 23 28 03 67

Familierådgivning Individuelle samtaler, familier & par

LIS NIELSEN Familieterapeut & sygeplejerske Aarupvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 34 - 20 14 02 30 lnaarup@mail.dk www.ln-raadgivning.dk

Yderligere oplysninger Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos overfartsleder Petur Hammer, tlf. 20 62 95 22 eller stedfortræder Flemming Thomasen, tlf. 20 62 95 23. Ansøgning Skriftlig ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes senest den 20. marts 2014 til mail hnly@vesthimmerland.dk eller til

Medlem af Psykoterapeut Foreningen

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Himmerlandsgade 103 C, 9600 Aars

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri Frederik IX´s Plads 1, 9640 Farsø

- Indkørsel fra Søndergade - Parkering lige ved døren Kørerr også Kør og ogs g å på på Kører u ude ud d beh deb de beh behand handlin and nd dlin ling g udebehandling

TIL LEJE

Boliger til leje - se:

HORNUM

www.aarsmaegleren.dk

Pæn og lys lejlighed, 50 m2 på 1. sal med køkken/ allrum, 2 vær., bad/toilet. Nymalet, pæn og iorden. Leje kr. 2.800. 3 mdr.s dep. Henv. 30 82 85 55

tlf. 70 25 50 25

Udlejes i Haverslev 3 vær. på 115 m2 med udestue og garage. Husleje 4.200,- + forbrug. 3 mdr.s dep. Efter kl. 17.00 Tlf. 21 74 84 98

Rækkehus i 2 plan 2

på 98 m . Husleje pr. md. kr. 6.000,- + forbrug, depositum 3 mdr.s indskud. Stor 1. sals lejlighed med egen indgang og tagterrasse til leje pr. md. kr. 4.400,- + forbrug, depositum 3 mdr.s indskud. Bestående af stort køkken/ alrum, 2 værelser, hems og bad. Træffes på tlf. 40 45 42 49

Lejlighed til leje i Haverslev Istandsat 1 vær. 38 m2. 2.500 kr. + forbrug. 3 mdr. depositum. Karsten N. Øxenholt Tlf. 41 18 68 98

2 vær. lejlighed Jyllandsgade Aars Superlækker lejlighed på ca. 50 m2. Indeholder: Stue, køkken, badevær., sovevær. og egen stor terrasse. Ledig pr. 1. april. Husleje pr. md. 3.600,- + forbrug. 3 mdr.s depositum. Henv. efter kl. 17.00 tlf.30 66 61 90

TIL LEJE

TIL LEJE

SUNDHED & VELVÆRE

Løn- og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Om Bygma Bygma Aars, der beskæftiger 35 ansatte, er en afdeling i Bygma A/S med 57 udsalgssteder og ca. 1300 ansatte. Bygma A/S er et datterselskab i Bygma Gruppen A/S, der beskæftiger ca. 2100 ansatte fordelt på 93 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af trælast-, bygnings- og byggemarkedsprodukter til både det professionelle og private marked. Med en samlet omsætning på mere end 5 mia. DKK hører Bygma Gruppen A/S til blandt de største i branchen.

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

✂ KLIP UD

Jobbet • Salg og rådgivning til både private og professionelle kunder • Telefonisk kunde- og leverandørkontakt • Ansvar for at gennemføre salgs- og markedsføringsaktiviteter • Udarbejdelse af arbejdsplaner for afdelingens medarbejdere

SU

KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

✂ KLIP UD

Bygma er den største danskejede leverandør af byggematerialer på det danske marked. Vi sætter en ære i altid at være leveringsdygtige i den faglige mest kompetente og professionelle rådgivning. Til at hjælpe os med denne opgave søger vi til Bygma Aars en souschef til vores byggemarked, der skal betjene vore kunder og stå i spidsen for salgsteamet i samarbejde med byggemarkedschefen.

AARS BOLIGFORENING

LPSUN VA

D

Bygma Aars søger souschef til byggemarked

H

TIL LEJE

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk

RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

KLINIK FOR FODTERAPI

BLANDEDE

Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard

Blærevej 2, 9600 Aars Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 98 62 11 18 - 40 53 98 62 Fodbehandling - Bøjlebehandling - AÁastninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

KLINISK TANDTEKNIKER Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11


Aars Avis

SIDE 32

5. marts 2014

BLANDEDE

SKROTHANDEL

Himmerlands Kloakservice & Aars Maskinstation og Kloakservice

Niels 30 42 70 40

Nordvestvej 14, 9600 Aars

â&#x20AC;˘ Vi giver mindst 2000 kr. for din skrotbil â&#x20AC;˘ Indleveret skrot afregnes efter 60 t. brovĂŚgt â&#x20AC;˘ Køb af jern og gamle maskiner â&#x20AC;˘ NedskĂŚring/nedbrydning udføres â&#x20AC;˘ Containere opstilles â&#x20AC;˘ Kontant afregning og hurtig afhentning â&#x20AC;˘ Miljøgodkendt efter ISO 14001.

Strandby Produkt GranvÌnget 8, Strandby. 9640 Farsø Tlf. 6065 3234

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

Skal med under bilmarkedet eller køb & salg!

LOPPEMARKED til til 101.262 88.050 husstande husstande

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Annoncen mĂĽ fylde op til 20 ord! Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - ogsĂĽ med max. 20 ord.

BETALING: Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

NEVE EDB

LĂ&#x2020;S OGSĂ&#x2026; AARS AVIS PĂ&#x2026; www.aarsavis.dk Købes: Samler søger bajonetter og hele samlinger. Tlf. 21 84 61 92 SĂŚlges: Møbelstof, flere forskellige farver og mønstre 60 kr. pr. m. OgsĂĽ mange andre slags stof. Tlf. 98 64 30 03 SĂŚlges: Loppemarked i opvarmet hal, Bjergegaardsvej 4, Aalestrup, lørdag og søndag. Nye stande. Tlf. 61 66 65 71 SĂŚlges: BrĂŚnde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan evt. leveres mod mere betaling.

Købes: +ÂĽKZIVLY Ă&#x2026;`[[LIVLY Ă&#x201E;ULYL PUKIV TÂĽISLY THSLYPLY [¤WWLYSHTWLY\YLZWLQSLWVY JLS¤UNSHZMHQHUJLĂ&#x201E;N\YLYZÂĽS] N\SK ZHTSPUNLY UPWZ ZTr[PUN ;VWWYPZIL[HSLZRVU[HU[ Tlf. 21 64 80 90 SĂŚlges: )Y¤UKL NYHU[Y¤ TL[LY ZH]L[ VN RSÂĽ]L[ JT SHUN[RY,][SL]LYL[ Tlf. 98 55 00 07/26 23 98 95 Bortgives: 2 foxterrier tĂŚver, henholdsvis 3 og 1,5 ĂĽr. Sort/hvid. Bortgives til godt hjem i frie omgivelser, sunde og raske. Tlf. 23 92 11 97

Tlf. 28 59 12 49/21 26 43 30

Tlf.: 40 28 61 89

CAMPINGVOGNE, BILER, MOTORCYKLER, LANDBRUGSMASKINER

KĂ&#x2DC;B OG SALG

Torupvej 8 ¡ 9610 Nørager ¡ Tlf. 98 62 20 18 og Tlf. 98 55 11 15 ¡ Mobil. 40 36 21 15

Købes: Gl. jern og metal købes/ afhentes. Evt. nedskÌring.

BEMĂ&#x2020;RK

Tlf. 30 50 51 65

Vi klarer alt indenfor spuling af kloakker og gylle samt tømninger af tanke

Strandby Produkt/Autoophug

Købes: Skrot: Jern, biler, metaller købes kontant pü stedet. Mindre mÌngder afhentes gratis dog min. 300 kg. Hurtig afhentning. Campingvogne modtages. Tlf. 25 47 13 12 Købes: Jern og skrot kontant. Afhentning v/mindst 250 kg. Tlf. 40 32 01 03 SÌlges: Harald Nyborg rollator, 2 ür gammel som ny. Kr. 300,-. Tlf. 98 65 33 14 SÌlges: Fodboldstøvler Adidas Absolado LZ TRX FG i gule. Str. 40 2/3. Brugt 3 gange, 3 mdr. gamle. SÌlges da de er for lille. Købt for kr. 600,-. Pris kr. 300,Tlf. 20 35 92 22

SÌlges: Maine Coon killinger, store dejlige uldtotter med stamtavle, sundhedsbog, orme/loppekur, vaccination, madpakker og div. legetøj. Tlf. 98 66 43 48 SÌlges: Miele strygerulle sÌlges, 500 kr. Tlf. 28 51 16 15 SÌlges: Hø i rundballer, økologiske med lucerne, 1,5 mtr., 250 kr/ stk. Lille fodersilo og rødbroget hoppe. Tlf. 98 38 72 19 SÌlges: Scooter, Yamaha Neos fra 2007, i god stand. Kraftig kÌdelüs-hÌngelüs kan medfølge, 2.800 kr. Tlf. 53 97 88 30 Købes: Palisander spisestue, bord, stole, skÌnk i palisander købes og skrivebord i palisander. Tlf. 40 73 19 97

Indryk en loppemarkedsannonce   og kom ud til 101.262 husstande!  Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ Betaling vedlagt:

WWW.HVALPSUNDMASKINUDLEJNING.DK MinilÌsser ¡ StubfrÌser VertikalskÌrer ¡ Flishugger ¡ Trailerlift ¡ FrÌser m.m.

â?&#x2018; Kontant â?&#x2018; Check ANNONCETEKST: â?&#x2018; SĂŚlges â?&#x2018; Købes â?&#x2018; Byttes â?&#x2018; Gives vĂŚk

KeldgĂĽrdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

KĂ&#x2DC;B OG SALG

Kirkens KorshĂŚr Hornum Genbrug

Jernbanegade 1 B Brugbare effekter samt dødsboer afhentes Tlf. 98 66 14 26 Mand.-fred. 11.00-17.00 Lørdag 10.00-13.00 1. lørdag i md. 10.00-16.00

Salg, service og reparation af computere,netvĂŚrk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

SÌlges: Playstation 1 m. mange spil 100,-. 2 gamerstole 150,-. Antik sofa 1.000,-. FyrretrÌs spejl 800,-. FyrretrÌs skrivebord 600,-. Sort skibsbord 500,-. Tlf. 40 33 48 95 SÌlges: Beige vippelÌnestol 1.500,-. Ethjulet akrobatcykel 200,-. Diverse cykler 200,-. Gl. høvlebÌnk 1.000,-. Nokia mobil m. tilbehør 500,-. Tlf. 40 33 48 95

SĂŚlges: Komfur, vaskemaskine, køleskab, fryser, spisebord i eg m. 6 stole. Tlf. 53 97 96 33 SĂŚlges: LĂŚggekartoďŹ&#x201A;er. Markkontrollerede kl. A. Alle gĂŚngse sorter føres. Tidl. Solist m.ďŹ&#x201A;. Veggerbyvej 17, Suldrup. Ebbe, tlf. 40 91 50 23

HUSK:

Indlevering af loppeannoncer

SENEST FREDAG KL 9.00

7),)6

MRHIRHYPEZIVHMRERRSRGI ,ZEH/%2PSTTIQEVOIHIXFVYKIWXMP# 0STTIQEVOIHIXIVJSVFILSPHX46-:%8)(IVOERERRSRGIVIWQIH O FWEPKF]XXISK¨KMZIWZÂ&#x;O§EJRÂ&#x;WXIREPPI&69+8)IJJIOXIV 1SQWVIKMWXVIVIHI TIVWSRIV SK ZMVOWSQLIHIV OER -//) FVYKI PSTTIQEVOIHIXQIRLIRZMWIWXMPEZMWIRW ZVMKIWTEPXIV ,ZMPOIIJJIOXIVOER-//)ERRSRGIVIW# (Y OER -//) FVYKI PSTTIQEVOIHIX XMP ERRSRGIVMRK EJ )NIR HSQQI WSQQIVLYWI KVYRHI FMPIV GEQTMRKZSKRI QSXSV G]OPIV SK PERHFVYKWQEWOMRIV LIVYRHIV SKWo XVEOXSVIV

(MWWI XMRK LIRZMWIW XMP LIRLSPHWZMW EZMWIRW ).)2(317 13836SK0%2(&69+77-()6IPPIVIZXXMPVYFVMOOIR/Â&#x2019;& 3+ 7%0+  (Y OER -//) MRHV]OOI ERRSRGIV QIH ERKMZIPWI EJ HEXS SK OPSOOIWPÂ&#x;X (MWWI ERRSRGIV LIR ZMWIW XMP VYFVMOOIR &)/)2(8+Â&#x2019;6)07)6 ,ZSVWXSVQoERRSRGIRZÂ&#x;VI# %RRSRGIRQo,Â&#x2019;.78J]PHISVH(IXJ VWXISVHJIOW¨7Â&#x2018;0 +)7§ SK XMP WPYX ¨XPJ RYQQIV§ VIKRIW LZIV JSV IX SVH SK WOEP HIVJSVXÂ&#x;PPIWQIH9ERWIXSQIXSVHIVJSVOSVXIXIPPIVWOVIZIX LIPX YH XÂ&#x;PPIV HIX JSV IX SVH ,EV HY JPIVI IJJIOXIV XMP WEPK IRH IR ERRSRGI OER VYQQI IV HY ZIPOSQQIR XMP EX MRHV]OOI JPIVI ERRSRGIVLYWOHSKXIPIJSRRVYRHIVLZIVERRSRGI ,ZEHOSWXIVIRPSTTIERRSRGI# /92OVTVERRSRGIJSVLZIVMRHV]ORMRK %RRSRGIR FIXEPIW /328%28 ZIH MRHPIZIVMRKIR IPPIV ZIH GLIGO ,YWO&VIZIWIRHXQIHTSWXZÂ&#x;WIRIXQo-//)MRHILSPHIOSRXERXIV ,ZSVFPMZIVERRSRGIRMRHV]OOIX# %RRSRGIR MRHV]OOIW M EZMWIV M ,MQQIVPERH XSXEPSTPEK IOWTP %EVW %ZMW *EVW  %ZMW :IWXLMQQIVPERHW *SPOIFPEH 0 K WX V:IWXLMQQIVPERHW%ZMW%EPIWXVYTÂ&#x2019;WXLMQQIVPERHW*SPOI FPEH/SRKIVWPIZ*SPOIFPEHIX7X ZVMRKWEQX2MFI%ZMW

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

,ZSVRoVWOEPERRSRGIRMRHPIZIVIW# %RRSRGIR WOEP ZÂ&#x;VI EZMWIR M LÂ&#x;RHI WIRIWX JVIHEK OP YKIR J VMRHV]ORMRKIR%RRSRGIVHIVQSHXEKIWWIRIVIMRHV]OOIWYKIR IJXIV%RRSRGIVXMPPSTTIQEVOIHIXOER-//)MRHXIPIJSRIVIW :Â&#x;VSTQÂ&#x;VOWSQToEXHIVOERZÂ&#x;VIÂ&#x;RHVIHIMRH PIZIVMRKWJVMWXIVMJSVFMRHIPWIQIHLIPPMKHEKIRIoVIX MKIRRIQ 0STTIERRSRGIVRI FVMRKIW LIV M J VWXOSQ QIRHIRYQQIVIJXIVMRHPIZIVMRK


Ulrik Lemvig â&#x20AC;˘ Mobil 22 43 14 46 â&#x20AC;˘ www.soettrupms.dk

rdâ&#x20AC;&#x2122;s Markservice a a g j ø H Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

Flytning af gylle . . . . . . . . . . . . . . . 575,- pr. time Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfÌlder.

ENTREPRENĂ&#x2DC;R- OG DRĂ&#x2020;NINGSMESTER

Danske Danish Crown har købt den polske virksomhed Sokolow S.A.

Danish Crown bliver eneejer af polsk succesvirksomhed Slagterigiganten har erhvervet eneejerskab af Sokolow S.A. Efter ti ürs partnerskab med den ¿nsk-svenske slagterikoncern HKScan für Danish Crown nu den fulde kontrol over Sokolow, som er Polens førende producent af forÌdlede kødprodukter. Danish Crown betaler cirka 1,3 milliarder kroner for 50 procent af aktierne. - Vi har haft et rigtig godt samarbejde med HKScan gennem de ti ür, hvor vi har oplevet en fantastisk vÌkst i büde omsÌtning og indtjening. Vores klare mül er at fortsÌtte den udvikling, og her er et enstrenget ejerskab den rigtige vej at gü. Pü den müde kan Danish Crown koncernen i endnu højere grad fü gavn af de synergier, der kan opnüs mellem Sokolow og de øvrige dele af Danish Crown

koncernen, siger Danish Crowns CEO Kjeld Johannesen. Købet af de resterende aktier i Sokolow ligger helt i trĂĽd med Danish Crowns strategi om at investere i forĂŚdling af fødevarer. Danish Crown er Europas førende virksomhed indenfor forĂŚdlede kødprodukter gennem divisionen DC Foods. Denne position udbygges yderligere gennem det fulde ejerskab. Sokolow har gennem en ĂĽrrĂŚkke leveret Ă&#x20AC;otte resultater og er i Polen blevet kaldt kødets svar pĂĽ CocaCola. Virksomheden har sin store styrke indenfor produktion af pølser, pĂĽlĂŚg og andre forĂŚdlede kødprodukter, men er ogsĂĽ Polens største

pü slagtning af kreaturer og tredjestørst, nür det gÌlder slagtning af svin. - Virksomheden stür utroligt stÌrkt pü hjemmemarkedet, hvor Sokolow er det ubetinget stÌrkeste brand og den største spiller inden for højt forarbejdede kødprodukter. Samtidig er satsningen pü kvalitet nu ogsü begyndt at sÌlge uden for Polen og pü forholdsvis kort tid har Sokolow formüet at opbygge en ikke uvÌsentlig eksport, fortÌller Flemming Enevoldsen, der er koncerndirektør for DC Foods, som omfatter forÌdlingsselskaberne i Danish Crown koncernen. Sokolow har cirka 6.500 ansatte pü syv fabrikker og omsatte i 2013 for cirka 5,5 milliarder kroner.

Cirka 200 gĂŚster benyttede sig fredag eftermiddag af muligheden for at se Agri Nords nyrenoverede lokaler i Aars.

Gennem det seneste ürti er der løbende blevet investeret, og inden for de sidste tre ür er der blevet etableret büde en ny pülÌgsfabrik og et nyt kreaturslagteri. - Det har fra starten vÌret vores strategi at udvikle Sokolow pü alle parametre, sü i dag fremstür Sokolow som en helt igennem moderne virksomhed. Samtidig har vi en stÌrk og sammentømret ledelse, der har vist en enestüede evne til at skabe organisk vÌkst, og der er intet der tyder pü, at vi har set toppen endnu, siger Flemming Enevoldsen. Overtagelsen afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse.

nye medarbejdere i økonomiafdelingen. Et par hundrede gÌster lagde vejen forbi, og mange kom netop for at hilse pü deres nye økonomikonsulent og assistent. GÌsterne kunne ogsü se, hvordan kvÌgkonsulenter, driftsøkonomer, grovfoderkonsulenter og miljøkonsulenter med fokus pü kvÌg er rykket sammen i et fÌlleskontor. Det nye tvÌrfaglige kvÌgteam skal samle Agri Nord kompetencer inden for kvÌg.

Stor interesse for übent hus hos Agri Nord i Aars Cirka 200 gÌster besøgte Agri Nords kontor Mange mennesker benyttede muligheden for at kigge forbi Agri Nords kontorer i Aars, da der fredag var übent hus.

Arrangementet skulle give kunder, medlemmer og andre interesserede muligheden for at se de nyrenoverede

kontorer, som er første etape af en større renovering. Det var desuden en oplagt mulighed for at hilse pü de

Blandt de mange besøgende var Vesthimmerlands Kommunes borgmester Knud Kristensen.

IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/ Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFĂ&#x2DC;RES Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

V.B.K. Markservice tilbyder følgende: Q Udbringning af gylle, 9 kr. pr. ton Q Süning og pløjning, 450 kr. pr. hektar Q Udbringning af staldgødning

Henv. tlf. 60 49 20 68 Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

Spu

r/rør

kanale

gylle ling af

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM :RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

Tankforsuring af gylle udføres Ogsü god økonomi i forsuring af büde kvÌggylle og svinegylle til korn og raps. Nu ogsü lovlig til slangeudlÌgning pü sortjord. Henvendelse:

RenĂŠ Lund Hansen 40 37 95 94


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 34

Kvægproducenter får 92 mio. kroner Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk

Udbetaling af præmier til handyr begynder i marts måned, og de fleste præ-

Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

OFFICIELLE Trend Å’s Vandløbslaug AFHOLDER GENERALFORSAMLING Onsdag d. 19. marts kl.19.00 afholdes der generalforsamling, hos Torben Simonsen, Ågårdsvej 15, Hyllebjerg, 9640 Farsø. Er du lodsejer langs åsystemet inkl. alle tilløb, og ønsker at være medlem, så henvend dig på rasmus-m@tiscali.dk eller ring til kassereren på tlf. 60 49 12 14 Vel mødt – Bestyrelsen.

mier forventes udbetalt allerede i løbet af den første uge.

OFFICIELLE Ålav Vesthimmerland ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indbydes til generalforsamling i foreningen Ålav Vesthimmerland . Generalforsamlingen Ànder sted i AgriNord, Landbocentrets kantine, Markedsvej 6, 9600 Aars tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30. Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af 2 stemmetællere. 2. Valg af dirigent og referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Indkomne forslag og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af fritvalgt bestyrelsesmedlem(mer). 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. På foreningens vegne Claus M. Sørensen, tlf. 20 95 40 50

Handyrpræmien udgør 475,60 kr. pr. præmieberettiget dyr i 2013. Der udbetales præmier for godt 213.000 handyr fra 2013 til cirka 4.000 producenter. Handyrpræmien for 2013 er lidt højere end sidste år. Det skyldes, at det for 2013 har været muligt at overføre overskydende midler til handyrordningen fra de etårige miljøordninger. Den endelige opgørelse viser, at der er ubrugte midler på 7,7 mio. kr., som nu kommer de danske kvægproducenter til gode i stedet for at blive i EU-kassen. Formålet med handyrordningen er at understøtte en fortsat produktion af slagtekvæg i Danmark. Ordningen er målrettet kvægproducenter, der har leveret mindst fem præmieberettigede dyr i støtteåret. Det er et krav for at modtage handyrpræmier, at man er tilmeldt ordningen. Producenter, der har modtaget handyrpræmier for 2011, 2012 eller 2013 er fortsat tilmeldt ordningen. Producenter, der ikke er tilmeldt ordningen, kan tilmelde sig med virkning fra 2014 på Fællesskema 2014. Her er fristen 16. april 2014. 2014 er sidste år med den nuværende præmieordning for handyr.

Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Resultatskabende engagement

Overvejer du at sælge?

Frit valg Privat Erhverv

infomøde med mæglerne, skat, jura og bygningskontoret

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Til jordbrugere i Løgstør, Ranum, Farsø:

Indbydelse til informationsmøde - kollektiv læplantning Plantning & Landskab Vesthimmerland Vest har fået bevilget tilskudsmidler til plantning af levende hegn og småplantninger på ejendomme i Løgstør, Ranum, Farsø. Etablering udføres efterår 2014/forår 2015. Vesthimmerland Vest inviterer derfor interesserede lodsejere til informations- og opstartsmøde: Tirsdag d. 11. marts 2014, kl. 19.30 på Trend Kro, Viborgvej 604, 9670 Løgstør

Er det nu jeg skal sælge min ejendom - og hvad så? Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16:00 - 18:30 Agri Nord, Markedsvej 6, Aars • • • •

Agri Nord Mæglerne - Markedssituationen - Hvad skal jeg gøre ved min ejendom? Bygningskontoret NORD - Gør din ejendom salgsklar Agri Nord Skat - Avanceskat, genvundne afskrivninger, ophørspension Agri Nord Jura & Ejendom - Testamente - rådgivning ved køb og salg af ejendom

Alle interesserede er velkomne.

Projektet udføres af: Plantning & Landskab Vesthimmerland Vest Formand Anders Larsen mob. 2757 7803

Agri Nord er vært ved kaffe og en bid brød. Tilmelding senest d. 17. marts kl. 15.00 til 99989780 eller kim@agrinord.dk

Gudstjenester Søndag den 9. marts 2014 Aars Kirke 9.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke 11.00 Giver Kirke 9.30 Blære Kirke ingen Gislum Kirke 11.00 Vognsild Kirke 9.30 Haubro Kirke ingen Ulstrup Kirke 19.30 Gundersted Kirke ingen Veggerby Kirke ingen Sønderup Kirke 9.00 Suldrup Kirke 10.30 Bislev Kirke 9.30 Ejdrup Kirke ingen Salling Kirke ingen Oudrup Kirke 11.00 Næsborg Kirke 9.30 Vindblæs Kirke ingen Overlade Kirke ingen Farsø Kirke 10.00 Vester Hornum Kirke ingen Hyllebjerg Kirke 9.00 Flejsborg 10.30 Louns Kirke ingen Alstrup Kirke 10.30 Strandby Kirke ingen Ullits Kirke ingen Foulum Kirke 9,00 Svingelbjerg Kirke ingen Trængstrup Frimen. ingen Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke 10.30 Durup Kirke ingen Rørbæk Kirke 9.00 Grynderup Kirke ingen Stenild Kirke ingen Brorstrup Kirke 9.00 Ravnkilde Kirke 10.15 Aarestrup Kirke 9.00 Haverslev Kirke 10.30 Aalestrup Kirke 9.00

Aars Landboauktion var i uge 9 tilført 12 SDM kælvekvier, 5700-7500, 7 RDM kælvekvier, 67007700, 1 RDM kælveko, 3500, 1 kry. kælvekvie, 6000, 15 kødkvæg, 440013000, 3 græskøer, 21004500, 4 kvier under 12 mdr. malkerace, 900-2000, 10 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 1600-5100, 4 tyre over 3 mdr. malkerace, 1600-5100, 19 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 2800-7400, 10 tyre under 3 mdr. malkerace, 400-1500, 3 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 1700-2500 og 1 foldtyr, 10100. Omsætning: 346400 kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 10 Basis 354,87 (363,22). SPF+Myc 359,87 (368,22). SPF 363,87 (372,22). Økologi 715,31 (721,71). UKtillæg 17. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,81 (5,87) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 35

- Det er værd at investere i landbruget, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

Landbrugets indtjening holdte takten i 2013 Holdt samme Àotte niveau som året før For en gennemsnitlig heltidslandmand lignede 2013 økonomisk set året før.

Det viser en analyse af de første 738 afsluttede landbrugsregnskaber fra

2013, som Videncentret for Landbrug har gennemført.

Agri Nord ud af 2013 med lille overskud Havde godt en million kroner i overskud Godt en million kroner i overskud. Sådan lyder regnskabsresultatet for 2013 for landboforeningen Agri Nord. Adm. direktør i Agri Nord, Erik Lydiksen, er godt tilfreds med det regnskab, som foreningen nu kan præsentere. - Vi har ikke helt nået det budgetterede resultat på 1,95 millioner kroner, ligesom omsætningen også ligger under, men når man ser på omstændighederne, hvor 32 medarbejdere i økonomiafdelingen i Aars valgte at sige op i udgangen af september, så kan vi være tilfredse med resultatet, siger han. Resultatet lyder mere præcist på 1.028.000 kroner i overskud baseret på en omsætning på godt 123 millioner, hvilket er 1,5 millioner kroner mindre end året før. - Langt de Àeste af vores teams har formået at realisere deres budget. Jeg glæder mig over, at HR & Rekruttering, Jura & Ejendom og særligt vores kvægrådgivning er inde i en meget positiv udvikling, siger Erik Lydiksen. Det er ikke overraskende, at økonomiafdelingen har haft et svært år. Omsætning er faldet og den budgetterede omsætning er langt fra realiseret, men Agri Nord-direktøren glæder sig over, at man har fået tilpasset omkostningerne

løbende, og at resultatet pr. medarbejdere er forbedret med mere end 5 procent. - I 2013 har vi budt velkommen til 16 nye medarbejdere, hvoraf Àere er ansat i en tidsbegrænset periode. Vi glæder os over, at rekrutteringsopgaven er løst. Vi har fået erfarne kræfter med på holdet, hvilket sikrer den faglige rådgivning til gavn for vores kunder og medlemmer. Derudover glæder jeg mig også over, at planlægningen af et forestående generationsskifte, så småt også er på plads, siger Erik Lydiksen. Han fremhæver, at der er sket utroligt meget i Agri Nord i 2013. - På trods af udfordringer i Aars er det er lykkedes os at ansætte og oplære nye medarbejdere. At fastholde 50 procent af omsætningen i økonomi i Aars. Vi har ryddet op og renoveret samt udlejet lokaler. Endelig har vi etableret et kvægkompetencecenter og løst alle faglige opgaver for vores kunder og ikke mindst skabt et positivt resultat også i 2013. Det kan kun lade sig gøre med dygtige og engagerede medarbejdere - og det har vi i Agri Nord, konstaterer han. Bestyrelsesformand Carl Chr. Pedersen er ligeledes tilfreds med det opnåede resultat omstændighederne taget i betragtning.

- Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på at forsætte den gode udvikling, som vi oplever på en række områder. Det er da også med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at de fem bestyrelsesmedlemmer, som er på valg til den kommende generalforsamling, alle ønsker genvalg. De ønsker at fortsætte arbejdet for at udvikle Agri Nord, lyder det fra formanden. Bestyrelsen har godkendt budgettet for 2014 med et forventet resultat på 154.000 kroner og en omsætning på 111 millioner kroner.

Det forventede gennemsnitlige driftsresultat for året ventes at blive mellem 760.000 og 860.000 kroner. Driftsresultatet skal aflønne landmandens arbejdskraft og forrente egenkapitalen. Resultatet dækker dog over en stor spredning både mellem de enkelte bedrifter og mellem de forskellige driftsgrene. Året var relativt bedst for mælkeproducenterne, der noterede pæn fremgang, mens bedrifter med planteavl og specielt svineproduktion i gennemsnit fik ringere resultater end året før. - Analysen peger i retning af et næsten uændret niveau i det gennemsnitlige driftsresultat. Det er for andet år i træk et relativt fornuftigt resultat, der primært skyldes ganske høje produktpriser og de fortsat lave renter, siger Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i Videncentret for Landbrug. - Driftsgrenene har dog bevæget sig i forskellig retning, og især svineproducenterne er blevet ramt. Niveauet for driftsresultatet er også fortsat beskedent

- Vi går ind i 2014 med en overbevisning om, at det lykkedes at fastholde kunder og omsætning på det niveau, vi kender i dag. Samtidig oplever vi øget interesse for vores rådgivningsydelser fra hele den nordjyske region og lytter opmærksomt til, at vores prisniveau er særdeles interessant, siger Erik Lydiksen. - Vores serviceydelser tager udgangspunkt i resultatskabende rådgivning og derfor analyseres hver enkelt kundeforhold grundigt, inden vi tilbyder og igangsætter vores rådgivningsaktiviteter. Vi går ind i 2014 med en sund skepsis, men også med et engagement hos vores medarbejdere, som jeg fornemmer ikke ¿ndes andre steder, fortsætter han. Regnskabet præsenteres for medlemmerne på Agri Nords generalforsamling tirsdag 11. marts.

Sidste heste- og kræmmermarked Der har i mange herrens år været fast tradition for et heste- og kræmmermarked i Hobro. Lørdag bliver traditionen holdt i hævd, men så er det også slut med markedet i Hobro. I mange år var det Jørn Rødkjær, der stod for markedet, og da han døde, overtog hans søn depechen - han ønsker dog ikke længere at være tovholder på projektet. Har man lyst til at besøge det klassiske heste- og

kræmmermarked, er det altså sidste chance lørdag formiddag i de gamle markedshaller ved havnen i Hobro. Antallet af heste på markedet er skrumpet gevaldigt de seneste år, men der vil stadig være mulighed for at se en række blankstriglede hingste og hopper, og så vil der være mulighed for at købe alverdens tænkelige og en del utænkelige - lopper i de mange stande.

set i sammenhæng med en række år med dårlige resultater og de usikre konjunkturer, som øger behovet for at opbygge et kapitalberedskab, understreger han. I lyset af den store spredning i indkomsterne er indtjeningsniveauet dog så højt, at det for en større gruppe landmænd er muligt at nedbringe gælden Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, siger om analysen: - At vi har fået stabiliseret indtjeningen set bredt over erhvervet bør som udgangspunkt betyde lettere adgang til kapital, hvilket der også er stort behov for. Investeringsniveauet er fortsat meget lavt, og der er efterhånden et stort ophobet behov for investeringer i opgradering af produktionsapparatet. - Den forbedrede bundlinje bør efter al rimelighed overbevise kreditgiverne om, at det er værd at investere i landbruget, siger Martin Merrild.

KØB OG SALG

KØBES 40-50 kg grise

Tlf. 98 64 53 93

KYLLINGER klar til æglægning sælges.

KROGSTRUP HØNSERI Tlf. 98 66 32 57

Halm sælges Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

STILLINGER

Søges Medhjælper til kvæggård med 200 køer og desuden en weekendafløser.

Henvendelse

26 14 23 16 / 26 91 59 22

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget

AARS AVIS

onsdag inden kl. 18.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 98 92 89 00


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 36

Forkerte oplysninger om VFL-¿nansiering

BLANDEDE Entreprenør

MØLLEJENS, Gundersted

Al dræning udføres med Hydrema rendegraver og drænkasse. Jens Kristensen mobil 30 98 80 41 www.møllejens.dk

NORDJYLLANDS RULLENDE VÆRKSTED

Maskinrep.dk v/Henrik Overgaard

SERVICE OG EFTERSYN: · Entreprenørmaskiner · Staldmaskiner · Fuldfodring · Mejetærskere · A/C anlæg SALG AF: · Reservedele/sliddele

20 23 93 32

www.maskinrep.dk

Arlas bestyrelse ¿k fuld opbakning fra repræsentantskabet til at udbetale 900 millioner kroner til andelshaverne.

Andelshavere deler 900 millioner kroner Repræsentantskabet i Arla har stemt enstemmigt ja til bestyrelsens forslag til disponering af Arlas nettoresultat. Det betyder, at repræsentantskabets konsolideringspolitik følges. I alt udbetales 900 millioner kroner i efterbetaling og rente på Indskudskapital. Efterbetalingen udbetales 7. marts. - Det er en stærk slutspurt oven på et år, hvor vi ¿k en væsentligt højere betaling for vores mælk end i 2012, siger Åke Hantoft, som understreger betydningen af Arlas efterbetaling: - Vi Arla-bønder ved, at vi ikke kun må vurdere andels-

selskabets formåen på den løbende mælkepris. I Arla har vi faste politikker for selskabets økonomi og mælkeprissætning. Både i opgangs- og nedgangstider ved vi, at når året er omme, får vi efterbetaling, siger Åke Hantoft. Udbetalingen til den enkelte ejer afhænger af den efterbetalingsberettigede værdi. I år modtagere danske, tyske, svenske, belgiske og luxembourgske ejere efterbetaling. De britiske ejere får ikke efterbetaling før efter regnskabsåret 2014.

Det er helt ukorrekt, når Flemming Fuglede i sin beretning til Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling påstår, at Videncentret for Landbrug modtager et beløb på 570 millioner kroner om året fra landbrugets promilleafgiftsfonde. Det fastslår Sven-Aage Steenholdt, formand for Videncentret. - Tallet, der fremgår af beretningen, som er offentliggjort på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside, ligger meget langt fra virkeligheden. Promilleafgiftsfondene bevilgede for 2014 cirka 90 millioner kroner til VFL. Det svarer til cirka 14 procent af vores samlede omsætning på forventet 626 millioner kroner. Procentsatsen af vores omsætning, der stammer fra fondene, har for øvrigt ligget stabilt i en årrække, siger Sven Aage Steenholdt.

Spørgsmål til Agri Nords ledelse og medlemmer Jens Axel Kruchov, advokat, partner

Rune Hyllested, advokat, partner

Shapol Nejad, advokat, partner

Gruppen af landmænd, som kalder sig Agrikaos-gruppen, deltager i debatten om Agri Nords økonomi og fremtid:

FÅ EN ADVOKAT, DER TROR PÅ DIN SAG Landbrugsret Tal med en af vores eksperter i generationsskifte, køb og salg af landbrug, opførsel af bygninger - eller andre juridiske forhold i din bedrift.

STORM Advokatfirma I/S J. F. Kennedys Plads 1 K, 6. sal 9000 Aalborg Messevej 2, 9600 Aars T: +45 7230 1205 F: +45 7230 1204 mail@stormadvokatfirma.dk www.stormadvokatfirma.dk

Hvor bliver Agri Nords omsætning af? Fra direktør Lydiksens første regnskabsaÀæggelse i 2010 var der i de følgende to år forsvundet honorarindtægter på mere end 22 millioner kroner. Det til trods for tilkøbt omsætning fra to virksomheder. Carl Chr. Pedersen forventer en indtjening i Agri Nord på 110 millioner kroner i 2014 efter tilkøb af yderligere to revisionsvirksomheder.

Dermed vil cirka en tredjedel af Agri Nords egen honorar indtjening være forsvundet til konkurrenterne siden 2010. Hvor er omsætningen forsvundet hen? Hvor mange kunder har Agri Nord mistet siden 2010? Agri Nord har selv inviteret konkurrenterne til at gå på strandhugst hos Agri Nords medlemmer. Honorarindtægternes fald på 22 millioner kroner årligt viser, at mange af Agri Nords medlemmer har taget godt imod konkurrenternes tilbud, og er Àygtet fra Agri Nords bestyrelsesskabte, dårlige økonomi.

Medlem af Dansk Byggeri Hos STORM Advokatfirma tror vi 100% på din sag – ellers siger vi nej til at tage den. Vi er startet i 2013 som et stærkt team; alle eksperter med en solid baggrund og stor erfaring.

www.aars-tomrer.dk

Ring til os i dag på 7230 1205 eller læs mere på stormadvokatfirma.dk

Nygaardsvej 5, 9600 Aars .

Har LandboNords markedsføring været værre end Aalborgs ”markedsføring” var overfor det nydannede LandboNord for godt 10 år siden? Har Agri Nords medlemmer tillid til ledelsen? Agri Nords stævning og brug af dyre sagførere kan kun ses som et forsøg på at udskyde det tidspunkt, hvor der skal træffes ubehagelige beslutninger om Agri Nords ledelse! Har Agri Nords resterende medlemmer tillid til en ledelse, der gennem seks år med brug af vedtægtsbrud har skabt den forfærdelige situation, Agri Nord nu befinder sig i?

25 ÅRS ERFARING MED LANDBRUGSBYGGERI

Få et uforpligte nde tilbud.

Tlf.: 9862 2800 . Mail:js@aars-tomrer.dk

Han understreger, at Videncentrets nøgletal er frit tilgængelige. - Alle – også Flemming Fuglede – kan gå ind på Videncentrets hjemmeside og se vores indtægtsfordeling. Så jeg er uforstående overfor, hvordan han kommer frem til et tal, der ligger så langt fra virkeligheden, siger Sven-Aage Steenholdt. Videncentrets primære indtægtskilde er salg og brugerbetaling, som tegner sig for to tredjedele af indtægterne. - Det vil sige ydelser, hvor der er en konkret kunde i den anden ende, som tager stilling til om ydelsen er pengene værd. Vi må formode, at kommuner, rådgivningsselskaber og landmænd, der køber VFLs it-produkter, regnskabssystemer eller andre ydelser synes, at de er pengene værd. Ellers ville de næppe købe dem, siger Sven Aage-Steenholdt.

Det skal besvares på generalforsamlingen! Efter vi skrev vort veldokumenterede læserbrev med fakta fra Agri Nords regnskaber og mødereferat i Vort Landboblad, har Agri Nord stævnet tidligere medarbejdere og LandboNord for 30 millioner kroner på grund af et omsætningstab på 11 millioner kroner. Med Agri Nords regnemetoder burde der være rejst erstatningskrav fra medlemmerne på mindst 60 millioner kroner mod Agri Nords ledelse for gennem vedtægtsbrud ved manglende åbningsstatus at have skabt den økonomiske krise, Agri Nord er havnet i.

Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11

Vort Landboblad - Tlf. 98 62 17 11

Profile for Aars Avis

Ars 20140305  

Ars 20140305  

Profile for ugeavis
Advertisement