Page 1

Til samtlige husstande

I

R DAG: 36 SIDE

83. årgang - Nr. 26

ONSDAG 24. juni 2009

Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Hornum-læges indsigelse stopper Aars-lægers køb Aars-læger får ikke lov til at købe ydernummer fra Suldrup Af Torsten Hansen

Børnene var hurtige til at komme op i de nye legeredskaber.

Ny legeplads i Aars AARS: Børnene var ellevilde, da de fik lov til at benytte de flotte legeredskaber på Østermarkskolens nye legeplads ved fløj 1. Legepladsen blev indviet i går tirsdag ved at ”Dronningen” klippede snoren over. Børnene var dog slet ikke i tvivl om, at der bag udklædningen gemte sig af deres lærere. Legepladsen består af forskellige redskaber mellem fløj 1 og 2. Rundt om pladsen er der lagt fliser, hvorpå børnene kan køre i mooncars. Ud over legeredskaber-

ne har børnene også fået en multibane. Legepladsen og banen er kun første del i en længere række af ønsker om bedre forhold for skolebørnene. I områderne mellem de øvrige fløje er der også ønsker om nye ting. Men ting koster penge. Alt det som blev indviet i går har kostet cirka 250.000 kr. og dertil skal lægges en del frivilligt arbejde. Skolen vil forsøge af finde sponsorer til at hjælpe med at få de næste etaper etableret.

AARS: Lægehuset på Kirkeplads i Aars har valgt at opgive købet af læge Niels Erik Thomsens praksis i Suldrup og flytte den til Aars. Borgerne i Suldrup har kæmpet for en løsning der fortsat betød, at der var en læge i byen. Alligevel havde Samarbejdsudvalget for Almen Læger i Region Nordjylland besluttet, at såfremt der ikke blev fremsat væsentlige indsigelser, så ville udvalget imødekomme Aars-lægernes ønske om at købe Suldrupydernummeret og flytte det til Aars. Der kom to indsigelser, hvoraf især en blev lagt til grund for et endelig afslag. Hornum-lægerne ved Søren Donslund anførte i deres indsigelse, at en flytning af ydernummeret vil øge normeringen, hvilket vil medfø-

- Vi har taget regionens beslutning til efterretning og har i øvrigt ingen kommentarer til de indsigelser der er kommet, siger læge Anette Pindstrup (t.h.), Lægerne på Kirkeplads.

re den højeste lægedækning i området. Det kan skabe frygt for at regionen vil bremse mulighederne for at ældre læger, der påtænker at sælge deres praksis kan gøre dette. Hornum-lægen anførte desuden, at det vil være et problem, at der tilføres et yderligere ydernummer til

BRAGENDE UD S A L G

GODE TILBUD

FRA DAN·BO O FARSØ SØ

BALTIC STOL

i polyrattan

STARTER TORSDAG DEN 25. JUNI KL 9.30 KAFFE OG RUNDSTYKKER TIL DE MORGEN FRISKE

(vores rabatkort gælder ikke på nedsatte varer)

v/ Gitte Laustsen www.ellenkristensen

KRISTENSEN

REXO POSITIONSSTOL

STAR HAVEBORD 100 x 150 cm.

2.499,-

1.499,-

100 kr. pr. del byttes ikke

799,-

»Vore fletprodukter er håndflettede og lavet af POLYRATTAN, som er et kunstmateriale, der gør møblerne både hårdføre og smudsafvisende«

Ta’ 2 stk. NU KUN

HUSK vores køtilbud i vinduerne uanset førpris

NU KUN

Lægerne Kirkeplads 8, hvor der i forvejen er et delenummer samt en klausul om, at denne praksis ikke må optage patienter udenfor den gamle bygrænse. - Vi har taget regionens beslutning til efterretning og har i øvrigt ingen kommentarer til de indsigelser der er kommet, siger læge Anette

Pindstrup, Lægerne på Kirkeplads. Regionen har dog ikke givet et fuldstændigt afslag. De har åbnet muligheden for, at lægerne i Aars kan overtage ydernummeret fra Suldrup, hvis de vil drive praksisen i Suldrup. - Den mulighed har vi drøftet. Vi føler ikke, at vi har mulighed for at etablere en satelitklinik i Suldrup. Vi har valgt at fokusere på de patienter var allerede har. Derfor får beslutningen inden indflydelse for patienterne i Aars, konkluderer Anette Pindstrup. Modsat betyder det, at praksis i Suldrup nedlægges og patienterne skal finde andre læger. Her handler det om, hvilket læger inden for 15 kilometers afstand der har åbent for tilgang. Det har de fleste, bortset fra to lægerhuse i Støvring og lægerne på Kirkeplads i Aars.

CENTRA STOL PARASOL

IL T P O R A SP

70%

på d

Din modebutik i Nørager - Damekonfektion fra str. 38-52 Bredgade 30 . 9610 Nørager . Tlf. 98 55 10 87 Åbent mandag/fredag 9.30-17.30 . Lørdag 9.30-12.30

499,SUSI HAVEBORD 90 x 140 cm

rer

va ærke

em

ndt e ke

Kom og få et godt tilbud

Polyrattan

1.999,-


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991 I redaktionen: Valdus Jensen Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Atli Brogaard Kristensen Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. Tlf. 98 92 89 00

ÅBNINGSTIDER: Alle dage kl. 8.00 - 22.00

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

VESTHIMMERLAND BEGRAVELSE - svarer altid også aften og weekend

98 62 58 69

Jens Møller

JENS FISKERS BEGRAVELSESFORRETNING www.vesthimmerlandbegravelse.dk • jensfisker@nypost.dk

Gunda Thomsen, Ældrecenter Engparken, Rørbæk, 69 år. Hun blev født og voksede op i en arbejderfamilie i Flejsborg, og kom som ung på husholdningsskole på Fyn. Her mødte hun sin mand, Niels Olav Ørum fra Suldrup, som hun blev gift med i 1959. Parret købte et lille landbrug i Vester Hornum. Efter nogle år flyttede de til et større landbrug i Vester Skivum, og senere til Torup ved Nørager, hvor de sluttede deres tid som landmænd. Niels Olav Ørum døde i 1973, men Gunda Thomsen blev boende på ejendommen til 1992, hvor hun flyttede til Haverslev. Da helbredet begyndte at svigte, flyttede hun ind i en ældrebolig i Nørager, hvor hun boede indtil for en månedstid siden, da hun kom til Engparken. Gunda Thomsen har altid været flittig med sine hænder, og hjalp til i landbruget. Hun var glad for at passe hus og have og satte en ære i, at alting var i orden. Gunda Thomsen fulgte meget med i livet omkring sig, og var en overgang med i et sangkor i Simested, ligesom hun gik til gymnastik og en del i kirke. Selv om helbredet svigtede, tabte hun aldrig humøret. Gunda Thomsen efterlader tre børn og svigerbørn, samt fem børnebørn.

Himmerlandsgade 144 9600 Aars

Annette Rolighed

Ugens portræt

Dødsfald

- egnens lokalavis siden 1927

Jens Fisker

24. juni 2009

Åparken 34 9620 Aalestrup

98 64 18 69

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Runde fødselsdage 90

Inga Spanggaard Pedersen, Gislumvej 39, Aars, onsdag, 1. juli.

Møbelhandleren er til hjemlig hygge...

Søren Poulsen - 80 år.

80

Søren Poulsen, Mejlbyvej 102, Mejlby, tirsdag, 30. juni. Søren Poulsen er født i Hadsund. Han startede sin læretid som smed i Korup og tog den sidste del af læretiden hos Chr. Pedersen i Rørbæk. I 1951 købte Søren Poulsen Mejlby Smedeforretning sammen med Lise Mikkelsen. De drev forretningen sammen og udbyggede den med hovedvægt på reparation og maskinhandel. I 1992 købte og renoverede de nabohuset, som de flyttede ind i. Året efter afhændede de forretningen til sønnerne. Siden er Søren Poulsen trofast kommet i forretningen og har ordnet papirarbejde, hentet og bragt varer ud til montører og kunder, eller hentet biler for Autogården. Med sit positive sind er han blevet taget vel imod, hvor han er kommet. I fritiden nyder han at spille kort. I weekenderne går turen tit til sommerhuset i Øster Hurup. Når der er mulighed for at rejse, er han parat. Turen er ofte gået til Tenerife. Søren Poulsen er medlem at DS Håndværk og Industris Seniorklubs bestyrelse. Han er også aktiv som regnskabsfører for John Deeres forhandlerforening. Søren Poulsen nyder at være sammen med familie og venner og er meget gæstfri. Fødseldagen fejres i Mejlby Kulturhus den 26 Juni sammen med familie og venner.

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk

Per Nørgaard - fylder 70 år onsdag, 1. juli.

70

Telf. 98 63 13 24

Mærkedage i Aars Avis

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Lokale meddelere: Jens Hejlskov, Haverslev Tlf. 98 65 42 82 E-mail: virkelyst@hejlskou.dk

Gunner Christensen, Løgstørvej 82, Pisselhøj, onsdag, 24. juni.

Højgårdsvej 24, Farsø

Dorthe O. Nielsen

Aftaler træffes gerne i hjemmet.

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Abonnementspris: 625,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

Serie 6 holdet på grund af en skade. Men fodbolden har ikke virket tiltrækkende på børnene, som alle har valgt håndbolden som deres sportsgren. Derfor ser Lars Pedersen en del håndbold i sin fritid. Blandt andet datteren Laura, der kæmper for at være på eliteholdet i Aars Håndboldklub. Lars Pedersen er til de hjemlige omgivelser. Ud over at følge børnene i deres sport, så nyder møbelhandleren at gå tur med hunden. Det er den måde han stresser af på. Ferierne foregår dog ikke hjemme, der er sydeuropa det foretrukne. De seneste år har Italien været målet for ferierne, men i år går turen til Spanien. De 2500 kilometer tilbagelægges i bil, hvilket især børnene nyder. Så snart bilen startes, så begynder ferien. Og ned gennem Europa fordrives de mange kilometer med lege og sang i bilen. Fødselsdagen fejres under private former.

Tidligere borgmester Per Nørgaard, Svoldrupvej 122, Vognsild, onsdag, 1. juli. Per Nørgaard er født i Vognsild, er elev fra Aalestrup Realskole, og var beskæftiget ved landbruget inden han begyndte at læse på Landbohøjskolen i København. Efter eksamen som agronom fik Per Nørgaard ansættelse som regn-

70

FARSØ BEGRAVELSESFORRETNING

70 70 20 20 41 41 41 41

Lars Leon Pedersen - 40 år.

skabskonsulent ved Hobro og Omegns Landboforening, og tiltrådte i 1969 en konsulentstilling ved Himmerlands samvirkende Landboforeningers regnskabskontor i Aars. Sideløbende har Per Nørgaard drevet fødegården ”Fruegård” i Vognsild, som i dag er overtaget af en søn. I 1982 blev Per Nørgaard valgt i Aars Byråd, hvor han fik en flot politisk karriere via bl. a. økonomiudvalget, som formand for kulturudvalget og til borgmesterposten i 1990. Efter tre perioder besluttede Per Nørgaard sig for at stoppe som borgmester, men indvilgede i genopstilling til byrådet og blev valgt. I dag, hvor sønnen og svigerdatteren har overtaget gården, bor Lone og Per Nørgaard i ”aftægtsboligen” på den anden side af vejen. Kunst og bøger har Per Nørgaards store interesse. Han er stadig aktiv

Følg med lokalt - i Aars Avis

Træf os personligt døgnet rundt

Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Det er ikke så galt, når arbejdet også er ens hobby. Sådan har Lars Leon Pedersen, Aars Bolighus, det. Lørdag, 27. juni fylder han 40 år og hovedparten af livet har han tilbragt i bolighuset i Aars. Lars Leon Pedersen er født og opvokset i Aars. Han er nærmest også født og opvokset med møbler. Hans far Knud Pedersen og hans farbror stiftede bolighuset i Aars begyndelsen af 70erne. Allerede som 15-årig blev Lars Leon Pedersen ansat som arbejdsdreng, så han har snart 25 års jubilæum i fi rmaet. Lars Pedersen er også udlært i bolighuset. Han er udlært i møbelafdelingen. Derfor var det meget naturligt, at han overtog møbelafdelingen, da han sammen med sin bror Morten Pedersen købte møbelhuset for seks år siden. Morten Pedersen overtog samtidig tæppeafdelingen. Lars Pedersen har nok at se til i møbelhuset, så det bliver ofte til mange arbejdstimer - med hobbyen. Ud over timerne i butikken, så kommer de perioder, hvor han videreuddanner sig med kurser og messer indenfor møbelbranchen. Når arbejdstiden er forbi, så er Lars Pedersen familiemenneske. Han har valgt ikke at deltage i bestyrelsesarbejder. Han vil hellere holde sig til at være sammen med familien. Lars Pedersen og hustruen Marianna Pedersen har tre børn, og dem nyder far at følge. Selv har han måttet stoppe sin ”fodboldkarriere” på


Aars Avis

24. juni 2009

Nygifte

Vor kĂŚre svoger

Poul Bak Hansen

65

er stille sovet ind efter kort tids sygdom. Hørning, den 20. juni 2009.

65

Albert Bjerregaard, Stenildhøjvej 46 A, Aars, mandag, 29. juni.

Emmy og Tage Irene og Ejnar Jane og Ernst Bodil og Verner Jette og Aage Anette og Søren

65

Margrethe Sørensen, Toftehaven 1, Aars, tirsdag, 30. juni.

60

Bryllup

Viet i FonnesbĂŚk Kirke, Ikast: Anne Mette Andersen-Gedevad og Lars Korgaard Christensen, Ikast, (tidligere Aars).

KLINIKKEN

Sommerhilsen

har ferielukket fra 6. juli - 24. juli, begge dage incl. Klinisk tandteknikker Anne Grethe Nielsen Aars, tlf. 98 62 13 40

lørdag den 1. august fra kl. 14.00

Mona og Kurt Sørensem 

at Ìndre Plejecenter Hesselvangs status i Hvalpsund fra at vÌre plejeboliger til fritliggende Ìldreboliger. - Vi kan ikke spare de penge, fordi beboerne pü Hesselvang er visiteret til deres pleje, og sü lÌnge de bor der, sü er der ingen besparelse, fastslog Ninni L. Gjessing (B). Hendes vurdering af sagen vandt dog ikke genklang hos de øvrige i byrüdssalen. Byrüdet vedtog besparelserne, dog fik tre medlemmer, Ninni Gjessing, Bjarne Jensen og Søren P. Johansen en bemÌrkning ind om, at de ikke kunne støtte en nedlÌggelse af Hesselvang.

den rene nordiske korklang. Korets repertoire er under chefdirigent Michael Bojesen dog udvidet betragteligt og spÌnder i dag fra renÌssance- og barokmusik over rytmisk kormusik til ny klassisk kompositionsmusik. Koret er vant til at optrÌde i mange forskellige sammenhÌnge og koncertformer – fra kirkekoncerter i provinsen til jazzevents i Musikhuset Vega i København. Koret synger hvert ür mere end 60 koncerter i hele Danmark.Onsdag den 1. juli 2009 starter jeg min praksis i LÌgehuset Søndergade 42, 9600 Aars, tlf. 98 62 40 50. Telefonkonsultation 8.00-9.00. Konsultation efter aftale. Tidsbestilling og receptfornyelse 9.00-12.00. Aftenkonsultation onsdage 15.00-17.00.

Kri-Stense holder ferielukket i uge 27-28-29

KĂŚre Birthe

Rigtig god sommer og pĂĽ gensyn den 21. juli 2009 Hilsen Mette Buus

frabedes venligst. Ernst Andersen, Gravensgade

Du ønskes hjertelig til lykke med 60 ürs fødselsdagen fredag d. 26. juni. KÌrlig hilsen Leo + B. C. E. L. M. M. O. S. V.

INDRETNING – TĂ˜J – v. Mette Buus

Ă…bent hus

Kender I dette kønne par, som har delt dyne i 25 ür, sü hjÌlp os med at vÌkke dem tirsdag d. 30. juni kl. 7.00. Tanja, Tabita og Tasja

Wauw 60 ĂĽr

Da jeg er blevet 50 ür den 27. april 2009 vil det glÌde mig at se familie, venner, bekendte, forretningsforbindelser, nye og gamle kollegaer til übent hus den 22. august pü Gatten Møllevej 35 kl. 18.00. Af hensyn til mad og borddÌkning er seneste tilmelding den 1. august 2009, pü telefon 9867 8004 eller 2066 7004. Hilsen

KÌre Birthe. Rigtig hjertelig til lykke med fødselsdagen den 26. juni. Hilsen nr. 10 og mor

Til lykke Erna og Egon

Gl. Skolevej 14 • 9600 Aars • Tlf. 9862 4506 www.kri-stense.dk

RECEPTION AFHOLDES i anledning af mit 40 ĂĽrs forretningsjubilĂŚum.

Alle der har lyst til at aà Ìgge mig et besøg er velkommen

lørdag den 4. juli kl. 13-17 pü Nibevej 2 Venlig hilsen

Kobberbryllup HjÌlp os med at vÌkke de gamle, Margit og Poul Erik, søndag den 28. juni kl. 7.00 pü Grønnegade 15, Strandby. Pü forhünd tak Børnene, Kenneth, DiannaIndsamling til loppemarked Lions Club Aars har løbende indsamling af effekter til sit ürlige loppemarked. Har man effekter (kun brugbare ting, ikke tøj), som man vil skÌnke til Lions loppemarked, kan man blot ringe pü tlf. 40 83 34 08 (Poul Poulsen), hvorefter afhentning vil blive arrangeret, eller benyt vores container pü genbrugspladsen i Aars

 med guldbryllupppet den 27. juni 2009. Fra familierne Bech, Filbert og Toft

Kri-Stense

Rønne PedersenDR Pigekoret vil gĂŚste Alfa i AarsLÌge Thomas Bjørnshave meddeler

Al opmĂŚrksomhed

ByrĂĽdet vedtog mange besparelser

AARS: Et af Danmarks mest eftertragtede kor er DR PigeKoret. Nu er det lykkedes Støtteforeningen for Vesthimmerlands Musikhus Alfa at fü de dygtige piger til at komme til Aars. De gÌster Alfa lørdag, 8.august. Dagens program er endnu ikke fastlagt, men koret har et stor repertoire at vÌlge imellem. DR Pigekoret har siden starten i 1938 vÌret synonymt med den danske sang og

Vi runder begge 50 ĂĽr i juli mĂĽned, derfor vil det glĂŚde os at se familie, naboer, venner og kollegaer til ĂĽbent hus/telt pĂĽ Jens Bachsvej 6

for venlig deltagelse ved Gunnar Holsts bisĂŚttelse. Tak for blomsterne. En sĂŚrlig tak til hjemmeplejen for omsorg og kĂŚrlig pleje. PĂĽ familiens vegne Othilie Holst

Lørdag, 27. juni vies i Louns Kirke: Inger-Sørine Jensen og Ib Nielsen, Aars.

AARS: En gennemgang af budgettet og forbruget i Vesthimmerlands Kommune har vist, at der vil komme et overforbrug pü 55 mio. kr., hvis udgiftsniveauet for 2009 fortsÌttes. For at løse det problem har byrüdet besluttet, at de forskellige udvalg skal finde müder at genoprette ubalancen pü. Genopretningen sker ved besparelser, og den slags er sjÌldent noget der glÌder. Trods store besparelser hos isÌr Sundhedsudvalget og Socialudvalget, sü var det stort set kun en konkret besparelse der voldte problemer. Sundhedsudvalget foreslog at spare 710.000 kr. ved

i anledning af vort sølvbryllup frabedes. Anne og Svend Anker Jensen

Hjertelig tak

Bryllup Lørdag, 27. juni vies i Hadsund Kirke: Helle Bloch, Hadsund, datter af AnneLise og Kurt Bloch, Aars, og Alex Skov, Hadsund, søn af Eva og Per Skov, Visborg.

Ă…bent hus/teltBirthe Tang Nielsen. Dalstrøget 13, Aars, fredag, 26. juni.

Al opmĂŚrksomhedâ€i forenings- og erhvervslivet, bl. a. som kasserer i Støtteforeningen Vesthimmerlands Musikhus’ Venner. Per Nørgaard er en fremragende guide, en inter-essant fortÌller som gerne øser af sin viden til andre. Han er desuden en god ambassadør for Aars og hele Vesthimmerlands Kommune. - - Eva Jensen, Himmerlandsgade 105, Aars, mandag, 29. juni.

SIDE 3Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

N…fp¸qdqªm`_`m))) Vegger kro slür dørene op til reception fredag d. 26. juni 2009. Vi byder velkommen med en frokostbuffÊt fra kl. 14:00-16:00 og lader den gyldne fadøl flyde i tidsrummet. Derefter er baren üben med gode übningstilbud. Vi glÌder os til at se jer. Vel mødt !

Q`bb`mFmj Design/Layout: UNIQORN 61 66 05 42

Sommermøde i TrÌngstrup Søndag den 28. juni Gudstjeneste kl. 14.30 ved sogneprÌst Knud Riis, Bevtoft. FOREDRAG: Straf - hvad er det i grunden? - Hvordan beskytter et saund sig selv? ved Knud Riis. Mødet er übent for alle. Kaffe købes. EntrÊ kr. 50,Arr.: TrÌngstrup Frimenighed

www.aarsfrikirke.dk


Aars Avis

SIDE 4

24. juni 2009

M E D D E L E L S E R Her kan du møde Naturekspeditionen og naturvejleder Karin Winther

M E D D E L E L S E R

Alle skoler starter MANDAG den 10. august 2009 SKOLE:

SKOLENS INDBERETNING

Bakkeskolen

Alle elever: kl. 8.30 - 11.30.

Blære

Alle elever: kl. 8.40 - 10.30. Forældre til de nye børn i børnehaveklassen og 1. klasse er meget velkomne. Boblen har normale åbningstider

Farsø

Bh kl.: kl. 10.45 – ca. 12.15 1. kl.: kl. 10.15 – 12.15 2. – 9. kl.: kl. 9.35 – 12.15 Forældre eller andre pårørende er velkomne til at ledsage de nye elever i børnehave kl. og 1. klasse.

Gedsted

Alle elever: kl. 8.00-10:30 (0. klasse til kl. 9:30)

Haubro

Alle elever: kl. 8.15 – 9.45. 0. og 1. klasse må gerne have forældre med.

Hornum

1. til 9. årg.: kl. 8:45 - 10:45 Bh. kl.: 9:00 - 11:00 - Tirsdag den 11.08.09: Forældre til elever i børnehaveklassen og 1. kl. er meget velkomne den første skoledag. Hurlumhejhuset har åbent kl. 6:30 16:45 i forbindelse med skolestart

Småkravl i Limfjorden Sommeråbningstider Fra 1. juli – 15 august (incl.) Farsø Bibliotek Mandag 12-17 Tirsdag 12-16 Onsdag 12-16 Torsdag 12-17 Fredag 12-16 Lørdag Lukket

Aalestrup Bibliotek Mandag 10-16 Tirsdag 10-16 Onsdag 10-16 Torsdag 10-16 Fredag 10-16 Lørdag lukket

Løgstør Bibliotek Mandag 13-17 Tirsdag 10-17 Onsdag 10-17 Torsdag 13-19 Fredag 13-17 Lørdag Lukket

Aars Bibliotek Mandag 14-18 Tirsdag 10-18 Onsdag 10-18 Torsdag 14-18 Fredag 14-16 Lørdag lukket

Screening for VVM-pligt af grundvandsindvinding Vesthimmerlands Kommune har gennemført en screening for VVM-pligt af grundvandsindvinding til markvanding ved Mølgårdsvej 72, 9640 Farsø. Vesthimmerlands Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at indvindingen af grundvand ikke vil indebære en væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet er derfor ikke VVM-pligtigt og er således ikke omfattet af bestemmelserne i VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Louns Alstrup

Alle elever: kl. 8.10

VVM-screeningen kan ses på kommunens hjemmeside: www.vesthimmerland.dk under menuen ”Natur og Miljø” og underpunktet ”Godkendelser og afgørelser”.

Løgstør

1. – 3. årgang + SL1: kl. 8.00 - 11.40 4.- 9. årgang, AKT, SL2, SL3: kl. 8.00 - 13.10 Bh.: kl. 9.15 - 11.40

Vil du høre nærmere om afgørelserne, så kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Tlf. 99 66 71 08 eller e-mail: teknikmiljoe@vesthimmerland.dk

1.- 6. kl.: kl. 9.15 - 11.55 Akt klasserne: kl. 8.00- 15.30 Bh. kl.: 10.30 - 11.55 - Onsdag d. 12.08.09 Forældrene er velkomne den første skoledag.

Landzonetilladelser:

Overlade

Ranum

1.-9.klasse, samt specialklasser: kl. 8.45-11.20 Bh. kl.: kl. 9.50-11.20

Simested

Alle elever (0.-7.kl): kl. 9.30-11.05

Strandby

Alle elever – 1.- 7. kl.: kl. 8.05 - 11.35 Bh. kl.: kl. 10.05 - 11.35

Ullits

Alle elever: kl. 8.00 - 12.00

V. Hornum

Skolen udsender brev til den enkelte elev.

Vestrup

Alle elever: kl. 9.00 - 11.00

Vilsted/ Vindblæs

Alle elever: kl. 8.40 – 12.20 (2. – 5. lektion).

Østermarkskolen

2. -9. kl.: kl. 9.30 - 11.00 Bh. kl.: kl. 10.30 – 11.30 1. kl. : kl. 11.00 - 12.00 Forældre til elever i børnehaveklasserne og 1. klasserne er meget velkomne den første skoledag. Nye børnehaveklassebørn er velkomne til at benytte SFO-en fra den 1. august. Kontoret er åbent 6. & 7. august kl. 9 – 12.

Aalestrup Alle elever – også heldags kl. 8.00 -10.35 Forældre til elever i børnehaveklasserne og 1. klasserne er meget velkomne. Aars

10. kl.Center

Bh. kl.: kl. 10.00 – 11.00. Forældre er meget velkomne til at deltage. 1. - 9. kl. & spec. kl. : kl. 10.10 - 11.40 Alle elever: kl. 9.00

Vesthimmerlands Kommune har efter planlovens § 35 givet følgende landzonetilladelser: • Haugårdsvej 72, Næsborg - matr. nr. 81a, Næsborg By, Næsborg Udvidelse af garage med 38½ m2 • Grønningen 23, 9640 Farsø – matr.nr. 5a, Ejstrup By, Flejsborg Tilbygning til stuehus på 117 m2 i grundplan samt 68 m2 i udnyttelig tagetage Det er gældende for landzonetilladelserne, at kopi af afgørelserne kan ses hos Teknik- og Miljøforvaltningen, afd. Plan- og Byg, Frederik d. IX´s Plads 1, 9640 Farsø. Afgørelserne kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens §§ 58, 59 og 60. En eventuel klage sendes til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller teknikmiljoe@vesthimmerland.dk, som sender klagen videre til Naturklagenævnet. Det koster 500 kr. at indbringe en klage for Naturklagenævnet. Klagen skal være kommunen i hænde senest ¿re uger fra i dag. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør.

”Frivillige søges til Plejecenter Ulstruplund. Har du lyst til at gøre en forskel som frivillig, ved at være noget for / og omkring vores demente beboere, så er det lige dig vi søger. Du vil blive tilbudt relevant kursus og få dækket dine udgifter i forbindelse med din ellers frivillige indsats. Tænker du: ”Yes det er lige mig” eller vil du gerne høre nærmere så skal du bare henvende dig på Plejecenter Ulstruplund eller ringe på tlf. 99 66 90 40 og spørge efter Centerleder Birgith Sæderup.”

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Mandag d. 29. juni kl. 10.00 - 12.00 Naturekspeditionen er kørt til Rønbjerg med det rullende naturcenter. Heri ¿ndes materialer til spændende aktiviteter på og ved stranden. Vi skal se på sten og skaller, samt ¿ske krabber og rejer. Kogegrejet ¿ndes også frem, så man kan prøvesmage rejerne.

Sommerferie udfordring for hele familien. Onsdag d. 1. juli - 2. juli kl. 17.00 - 10.00 Overnatning i det fri i hængekøjer natten mellem d. 1. og 2. juli. Bålet vil være klar til at grille medbragt aftensmad på fra kl. 17.00, hvorefter der kan fabrikeres forskellige former for træværktøj og udforske skoven. Inden der krybes i hængekøjerne går vi en tur for at se, hvad der sker når det bliver mørkt. Vi tager bl.a. en termisk kikkert med, der kan hjælpe os med at se mere i mørke. Dagen slutter mens træerne bevæger sig langsomt i vinden og vugger os i søvn i hængekøjerne. Næste morgen vækkes vi af fugleÀøjt fra fugle, der underholdene Àyver fra gren til gren. Gratis morgenmaden fabrikeres over bål, så alle mætte kan tag hjem mange oplevelser rigere. Medbring sovepose, liggeunderlag, spisegrej og godt humør. Tilmelding: Naturvejleder Lars Wachmann fra Skovog naturstyrelsen og Naturvejleder Karin Winther fra Vesthimmerlands kommune. Tlf. nr. 30 32 49 39 Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk

Advokatvagt i Aars Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. torsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse

EFTERLYSNING Jeg hedder Mille, er en hunkat på 4 år, grå m/hvidt bryst og hvide poter. Er der nogen der har set mig - Jeg er meget tam og måske er jeg hoppet ind i en kælder eller op på et loft. Mor Tini og Musse savner mig så frygtelig. Dusør gives. Henvendelse: Vester Hornumvej 97

Tlf. 98 66 39 85 / 26 28 76 00

Gruppeleder søges DDS - Aars

62 2

Vores afholdte gruppeleder stopper og derfor leder vi efter en ny. Har du tidligere været spejder eller spejderleder og kunne du tænke dig at være koordinator og sparringsperson for vores ledere i gruppen, er det måske lige netop dig vi søger. Kontakt bestyrelsesformand Annemarie Schriver 98664049 for mere information.


Aars Avis

24. juni 2009

SIDE 5

Student vil arbejde med mennesker AARS: Med et syv tal i teknologihistorie på C-niveau, kunne Kirsten Riddervold, Aars, som den første i år, få sat studenterhuen på hovedet på Erhvervskolerne i Aars. Det sørgede hendes mor, Birte, for at gøre. Om hvorfor hun valgte teknisk gymnasium og ikke det almindelige gymnasium, siger Kirsten Riddervold, at der efter hendes mening er

en anden indlæringsmåde, med lidt mere disciplin og gruppearbejde på teknisk gymnasium. Hun synes ikke det har været så svært at gå på teknisk gymnasium, hvor hun også har oplevet en stor udvikling. Selv om hun tror, at hun vil komme til at savne lektierne, vil Kirsten Riddervold tage et sabbatår, hvor hun

Bagagerumssalg

Bagagerumssalg Har du ting på loftet, i kælderen eller i redskabsskuret som du aldrig får brugt? Hver lørdag, frem til lørdag den 29. august 2009, kan du holde på plænen foran Bygma, og sælge dine gamle effekter til andre som måske har brug for dem.

Ole Henriksen fortæller i Aars AARS: Skønhedseksperten Ole Henriksen, Los Angeles, gæster til efteråret Aars med sit foredrag om at leve livet lykkeligt. Det sker lørdag, 5. september. Initiativtager til foredraget er ingeniør Dhamu Chodavarapu, Aars, som har taget kontakt til den succesfulde tidligere Nibedreng Ole Henriksen i et forsøg på at skabe opmærksom for og skaffe penge til Foreningen til Bevarelse af Danske minder i Seaampoa i Indien. - Jeg tror, at mødet med Ole Henriksen vil blive en begivenhed i Aars, som kan samle et stort publikum, siger Dhamu Chodavarapu, som ved redaktionens slutning tirsdag endnu ikke havde lavet aftale om et sted, hvor foredraget kan holdes. Men han vil forsøge at leje sig ind, enten på Vesthimmerlands Gymna-

Det koster ikke noget at holde foran Bygma, så mød blot op med dine brugte effekter. Som årets første student på Erhvervsskolerne, hejste Kirsten Ridddervold flaget, mens uddannelseschef Gert Husum ser på.

Skovby spisebord + 4 Skovby stole Bøg-sæbe Normalpris 14.995,-

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

TORSDAG T DA AG - FRE FREDAG ED EDA - LØ ØRDAG

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

SENGETØJ

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

÷40%

m. remonce, em m creme mee og chokola lad ad de.

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

15,15 5

Normalpris N ormalpris 45, 445,-. 5,-.

NU NU Helle og Peter ter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 133 39

ZONE ER D Æ L K D N Å H

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

24,24 4, 4,-

lle og Peter Rask tionsvej 7, 9610 Nørager 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

ZONE GULVVASER

÷40%

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

÷40% Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

÷40%

Pr. m.

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

eter R Rask 96 9610 Nørager 98 55 13 39

Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

÷40%

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

3N NAPOLEONSAPO OLEON E NS NS HATTE TE

T

TEXTILDUGE

TOILETTA SKER

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Hentt een n bagerpos bagerpose osee hhos Ellen n Kristense s en till eett god til godt udsalgs gst stilbud. st ilbud. bud bu d

og Peter Rask nsvej 7, 9610 Nørager 8 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

eter Rask 9610 N Nørager

LYON L LY YON N BRØ B BRØD ØD Normalpris N ormalprris riss 24,2

I anledning af min 40 års fødselsdag - giver jeg 40% rabat på disse varer

÷40% Fødselsdagsrabat NU KUN 8.999,KUN 3 SÆT

SOMMER-TILBUD S O OMM MM MERME ER-T -TIILB BUD BU D

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 399

Hjortkjærsvej 2 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 11 22 Man-fre 8-17.30 · Lør 9-13.00

TILBUDDENE GÆLDER FRA ONSDAG TIL LØRDAG

sium, i Vesthimmerlands Musikhus eller i Messe- og Kulturcenter Aars. Foreningen til bevarelse af de danske minder i Indien blev stiftet for kort tid siden. Det er sket på baggrund af en tidligere forening i Aars som arbejdede for et medborgerhus i byen. Denne forening er nedlagt og midlerne er overdraget den nystiftede forening.

28, 2 8,,-

Byggemarkedschef

FØDSELSDAGSUDSALG

Ole Henriksen - til Aars i september.

NU U

Ib Thorsen

jeg mig til, siger den nybagte student. 37 3.g’ere på Teknisk Gymnasium og 75 3. g’ere på Handelsgymnasiet skulle gerne blive studenter i år. Der er dimission på skolen lørdag d. 27. juni.

vil prøve noget andet. - Jeg vil meget gerne arbejde med mennesker, og det er min plan at læse videre på et senere tidspunkt. Men i første omgang skal jeg i sommerferien være på Ældrecenter Østermarken, og det glæder

Te Telf.

Med venlig hilsen

Aars Bolighus

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Tlf. 96 97 98 00

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 99610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Løgstørvej, 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 6

LOPPEMARKED

DRAMA, SANG & DANS

Aars Y`s Mens Club

TeaterTALENT r nord ‡ positive og seriøse ligesindede ‡ undervisning af professionelle skuespillere Info på www.teatertalentnord.dk KOM TIL OPTAGELSESPRØVE I AUGUST

TeaterTALENTnord.dk

Tro på dig selv, vis hvad du kan, udvid dine grænser

ANNETTE HOLDENSEN (tryk, akvareller og maleri)

Markvænget 36, Aars

Loppemarkedets åbningstider: Hver torsdag fra kl. 15-17 samt den første lørdag i hver måned fra kl. 10-12. Kig ud på Markvænget 36 og gør en god handel! Ca. 500 m2 fyldt med gode loppeeffekter. Indsamling og aflevering af følgende effekter: Brugbare møbler, bøger, porcelæn, lamper, nips, køkkenting, tøj og sko, hver torsdag mellem 15-17. Henvendelse til følgende: Vagn E. Jensen, Aars, 98 62 19 24 - 40 28 70 07 Vagn Andersen, Farsø, 98 63 17 75 Knud Østergård, Aalestrup, 98 64 11 77 / 61 75 66 61

DEN PÆDAGOGISKE AFDELING I RANUM har forøget ansøgertallet med mere end

Lørdag den 27. juni 2009 kl. 14.00

60%

(bemærk venligst tidspunktet) Udstillingen åbnes af kunsthistorikeren Johan Zimsen Kristiansen. Kunstneren er til stede. Der serveres en let forfriskning. Udstillingen varer indtil den 25. oktober 2009.

HIMMERLANDS KUNSTMUSEUM Søndergade 44, 9600 Aars, tlf. 98 62 35 77 www.museumscenteraars.dk

Ansøgertallet stiger støt til pædagoguddannelsen i Ranum Der er stadig ledige pladser! Ansøgningsfristen er den 6. juli Kontakt os for nærmere oplysninger på

telefon 8755 3800

G

STARTER FORFRA. - Det bliver dog i familien, da de nye ejere er Helle og Jens Flindt-Larsen.

Hestedag på Hessel søndag den 28. juni 2009 Kom og oplev hvordan markarbejdet foregik med heste før mekaniseringen i dansk landbrug og prøv hvordan det var at blive kørt i hestevogne før bilernes indtog på vejene. Kl. 12.45: Kl. 13.30: Kl. 15.00:

Åbningstider: 0-21.00 Tirs. kl. 11.0 0-17.00 .0 Ons. kl. 11 0-17.00 .0 11 . Tors. kl 21.00 0Fre. kl. 11.0 21.00 0.0 Lør. kl. 11 KET K LU ag Sønd KET K U Mandag L

Kl. 15.20: Kl. 15.40:

PROGRAM: Præsentation af ekvipagerne på gårdspladsen Markarbejde og kaperkørsel Opvisning ved den landskendte Oldenborgkvadrille Nord bestående af 16 oldenborgheste under ryttere og for vogne. Islænderforeningen Hekla giver en forrygende opvisning med islandske heste. Afslutning på gårdspladsen.

Cafeen vil være åben med et velassorteret udvalg fra kl. 12.00. Himmerlandsgade 33 . Aars

Tlf. 98 62 41 14

Testamenter Omkring 50% af alle ægtepar og ugifte samlevende har behov for at oprette et testamente. Vi tilbyder en gratis vurdering af din/jeres behov for at oprette testamente og/eller ægtepagt. Beslutter du/I jer herefter til at oprette et testamente eller ægtepagt aftales der en fast pris. Ring og aftal en tid.

ADVOKATFIRMAET Møderet for højesteret

STENUM Tlf.: 98622911 Søndergade 22 Fax: 98624320 9600 Aars E-mail: aars@adv-stenum.dk

Stort Bankospil i Vindblæs Multicenter Vilstedvej 159 hver mandag kl. 19.30 Der spilles om:

Åbent daglig kl. 11.00-17.00 (fra 1. september kl. 13.00-17.00, mandag lukket)

ILLELEJE FROKOST AARS

24. juni 2009

Hessels Venner

2 x 200 kr. 4 Stjernespil á 50 kr. 7 x 150 kr. 1 Jackpot á 500 kr. 7 x 125 kr. Smør på kontrolnr. 10 x 100 kr. 3 bankonr. á 100 kr. 4 Københavnerspil á 175 kr. 25 kr. på rækken Med venlig hilsen

Vindblæs Borgerforening

Vinderne i gøglernes hønseskidningskonkurrence Der er udtrukket tre vindere af et fuglehus blandt de rigtigt udfyldte tipskuponer: Inge Pristed, Brorsonsvej 30, Aars Allan Sørensen, Solvænget 39, Aars Mette Landry, Præstegårdsvej 3, Aars

AF KONKURRENCEN I UGE 25 VEDR. NIBE FESTIVAL BLEV: Partoutbillet: Grethe Thyrrestrup, St. Ajstrupvej 49, 9240 Nibe

Vinderne får præmien overbragt med bud. Gøglerne takker hermed alle for deltagelsen - også tak til forretningerne i Aars for pakker til "hadegavetombolaen". Aars Gøglerlaug

Endagsbillet: Andreas Højslet, Kg. Christians Vej 21, 9600 Aars Lars Lilholt CD: Malene Olsen, Vølundsvej 18, kl-9, 9600 Aars Gevinsterne tilsendes direkte til vinderne

Aars Avis ønsker til lykke

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

24. juni 2009

SIDE 7

Sommersalg

Vi har “plojet” priserne ned

Erna Jensen, bedstemor til Rasmus Jensen, var klar med studenterhuen, da barnebarnet satte kronen på værket og blev årets første student på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars.

Rasmus i Gislum student med 12-tal AARS: Selvsikkerheden lyste ud af årets første student fra Vesthimmerlands Gymnasium i Aars, Rasmus Jensen, Gislum, da han forlod eksamenslokalet og fandt sin familie i venterummet på gymnasiet. Det var gået godt - et 12tal. Rasmus Jensen var da heller ikke i tvivl om, hvorfor det var gået godt. - De lod mig tale færdig, og de fik en Grundtvig tour de force, sagde Rasmus Jensen med et stort smil. Han afsluttede studenter-

eksamen med at være oppe i faget AT, der er et studieforberedende fag, hvor forskellige fag kædes sammen. Rasmus Jensen havde til sit projekt valgt at kombinere dansk og historie. Emnet var Grundtvig og hans englandsrejser, samt den folkelige oplysningstanke. De ting mestrede Rasmus Jensen til et 12-tal og kunne have fortalt om emnet i timevis, hvis han havde fået lov. Som årets første student får man også æren af at hejse dannebrog. For nogle er det en lidt vanskelig opgave,

men heller ikke det voldte problemer for den nybagte student. - Jeg er jo spejder, så jeg er vant til flagknob, lød det kækt fra studenten. Rasmus Jensen ender med et fint gennemsnit, som han dog ikke havde fuldstændig regnet ud, da sidste eksamen var slut. Han har ikke besluttet, om han vil læse videre. - Jeg har fået job og skal undervise i dansk, samfundsfag, musik og historie på Borremose Ungdomsskole. Det er for 8.klasserne, siger Rasmus Jensen. Men først så gælder det Roskilde Festival, Blå Sommer med spejderne og Chill Festival. Sidstnævnte er en privat festival.

Spar

50%

på udvalgte varer

Nøsset Butik

o(;^gm^DZlmkni @blenfo^c*)0M^e^_hg21/./+-)

Vi holder Ferielukket i uge 32-33

se mere på www.butik-noesset.dk Torsdag-fredag kl. 15.00-18.00 • Lørdag kl. 10.00-14.00 ...eller efter aftale

D N I F RME I

VA REN NATU

hus Åbent ent em arrang l. 15-20. uni k d. 25. j r åben e t e s s ø Butik N af gode som og fuld rtilbud. me

Har du en have, så har du også en vedvarende, bekvem og billig energikilde lige uden for huset. Går I med tanker om jordvarme, så har du nu muligheden for at se, hvordan jordvarmeslanger kan nedpløjes hurtigt og effektivt.

IVT’s udstillingstrailer vil være til stede under arrangementet og I vil her kunne se vores brede sortiment af varmepumper. Vi byder selvfølgelig på en lille forfriskning under arrangementet.

Kom til åbent hus og se i praksis, hvordan det foregår. Den 25.06.09 i tidsrummet 15.00 til 20.00 nedpløjer vi jordslange på adressen:

Desuden holder Butik Nøsset åbent og er fyldt med gode sommertilbud, så tag gerne hele familien med til en hyggelig eftermiddag/aften.

Gislumvej 107, Gislum 9600 Aars

IVT Naturvarme giver 5 års tryghedsgaranti på alle anlæg og vi har markedets bredeste sortiment, så du kan få det anlæg, der passer til dit hus og behov.

Th. Eriksens Vej 7 ƒ 9640 Farsø ƒ Tlf. 98 63 19 11

www. oegaard.dk

Til vores åbent hus-arrangement vil du også få mulighed for at møde vores varmepumpekonsulenter og få en uforpligtende snak med dem omkring varmepumpeløsninger til dit hus.

www.naturvarme.dk


Aars Avis

SIDE 8

Tid: Søndag d. 28. juni 2009 kl. 14.00 til ca. 16.30 Mødested: P-plads v/ A 13 Kom med på naturvandring i de smukke istidsdannede bakker og nyd udsigt, flora og fauna samt hør om begivenheder i tilknytning til bakkerne af lokalkendte Kristian Kristensen, som er født og opvokset i bakkerne. Evt. yderligere information: Ellen Poulsen tlf.: 98649812 eller essp@mail.dk Husk at medbringe kaffe!

Ring efter

i nn

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11

Ja

ABN-GARDINER · Adelgade 26 · Hobro Tlf. 98 52 16 40 · www.botex.dk

Arrangørerne forventer at samle det meste af den danske elite, så det lokale Team Concordia-Vesthimmerland får kamp til stregen! - Vi har forhåndstilsagn fra de fleste danske hold. Det gælder for eksempel Designa, Stenca og Energi Fyn. Vi forventer også at få nogle SaxoBank ryttere med, siger Jørgen Foder. I alt skal feltet omfatte 50 ryttere. Det er et passende antal for at få en god konkurrence og ikke for mange til at skabe pladsmangel for rytterne gennem byens gader. - Vi glæder os til at tage godt imod den danske cykelelite i Aars. Med Sparekassen Himmerlands centrale placering midt på Himmerlandsgade har det været naturligt for os at arbejde med ledelsen hos Team ConcordiaVesthimmerland om dette arrangement. Vi ser frem til et spændende cykelløb og vil gøre vores til at cykelløbet bliver et tilløbsstykke, siger afdelingsdirektør Brian Larsen, Sparekassen Himmerland.

STUDENT

31

Tlf 98 52 16 40 Vi er din garanti for professionelle gardinløsninger til både erhverv og privat.

Ferie uge 27 og

Vi fører alt i gardiner og solafskærmning. Få et uforpligtende tilbud, ring efter Botex Gardinbus

- Vi er flere i bestyrelsen for hvem cykelsport indtil for få måneder siden var noget vi så i fjernsynet. Vi har nu haft lejlighed til på tætteste hold at følge vores ryttere i det ganske land og er blevet så begejstrede, at vi ønsker at hele Vesthimmerland skal have den samme oplevelse, siger bestyrelsesmedlem for Team Concordia-Vesthimmerland Karl William Carlsen. Arrangementet bliver bakket op af de handlende i Aars, der ved samme lejlighed holder butikkerne åbne længere.

Ma ria Q

Gardinbussen

Foder. Opløbet placeres ud for Sparekassen Himmerland midt på den brostensbelagte Himmerlandsgade, der stiger pænt op igennem butiksstrøget, så rytterne får rigeligt med udfordringer. Placeringen er praktisk af flere grunde. Det er midt i byen, og samtidig så er der en mere jævn belægning lige foran Kimbrertorvet, og det elektroniske måleudstyr kræver mere jævn belægning, så tingene passer sammen. Dannelsen af det lokale cykelhold har ændret forholdet til cykelsporten for flere på egnen.

3

Naturtur i Hverrestrup Bakker

Brian Larsen, Sparekassen Himmerland, og Karl William Carlsen, Team Concordia-Vesthimmerland, ønsker hinanden tillykke med etableringen af løbet.

u ge

Borgergade 39 · 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 99 · www www.bolig-punkt.dk Tlf bolig-punkt dk

Rikke Q Ferie

Gardiner Markiser Persienner Foldegardiner Lamelgardiner Rullegardiner Plissègardiner Panelgardiner Gardinvask

32

• • • • • • • • •

g 1o

Vi kommer med et kæmpeudvalg

30

Besøg butikken eller få en hel gardinforretning hjem til dig

og

P-pladser lige ved døren og handicapvenlige adgangsforhold

AARS: Cykelholdet Team Concordia-Vesthimmerland har for alvor sat Vesthimmerland på det danske cykellandkort. Holdet optræder dog sjældent i Vesthimmerland, men det bliver der nu rådet bod på, idet holdet sammen med Sparekassen Himmerland vil være værter for et stort gadecykelløb i Aars onsdag aften, 26. august. Cykelholdet har som arrangør indgået en hovedsponsoraftale med Sparekassen Himmerland om arrangementet, således at gadeløbet ”Sparekassen Himmerland Grand Prix” kan blive en realitet kort efter Tour de France og Post Danmark Rundt. Løbet skal afvikles på en forholdsvis lille rundstrækning i Aars midtby. Det centrale bliver Himmerlandsgade, hvor start og mål ligger. Rytterne kører op ad Himmerlandsgade til Nibevej, derfra til Tingvej og Anlægsvej og tilbage til Himmerlandsgade. Rundstrækningen er på cirka 1,4 km. - Det vil tage rytterne cirka to minutter at køre strækningen. Og det skal de gøre cirka en time plus 10 omgange, det vil sige cirka 40 gange, forklarer sportschef Jørgen Foder, Team ConcordiaVesthimmerland. Han vurderer, at løbet med tiden kan blive et attraktivt løb for rytterne, fordi det foregår i den travle Himmerlandsgade med butikker på begge sider. - Den slags løb kan få en fortættet stemning, siger Jørgen

Q

8

Telefonwww.hoereapparatet.dk 9811 3200 • www.hoereapparatet.dk

Hobro: Hobro: Henrik Arentoft Sven Madsen

Af Torsten Hansen

Ferielukket i uge 29

Vesterbro • Aalborgv/Gåsepigen (ved Gåsepigen) Vesterbro 63, 63 Aalborg Jernbanegade 1E • Hobro

Brønderslev: Brønderslev: Richard Richard Galland Galland

Hele den danske cykelelite forventes at mødes i Aars til august

ingen tidsbestilling torsdag - fredag og lørdag

981132 00

Aalborg: Aalborg: Henrik Henrik Genefke Genefke Poul-Erik Poul-Erik Højslet Højslet Jette Bønneland Villy Moesgaard

God og varm sommer til alle

FRA 0 KR.

KONTAKT VORE ØRELÆGER

3

TID INGEN VENTE

g3

* med offentligt tilskud på kr. 6.010,-

Nyt Grand Prix-cykelløb arrangeres i Aars midtby

o 28

HØREAPPARAT*

Sarah Q Ferie uge

Få et GRATIS

24. juni 2009

Fe r

ie u

ge

26

Pia Q

og 30

F

R

I

i Fer

g eu

S

e

2

Ø

R

VINTERBERG

Himmerlandsgade 87 · 98 62 37 34

BESTIL NU Mellemgade 2b · 9240 Nibe Tlf. 98 35 10 50 · www.fotograferne-nibe.dk


Aars Avis

24. juni 2009

Vesthimmerland før og nu som sommerhistorie ForÌlling pü museet i Aars hver tirsdag

En time i Aars Med udgangspunkt i de to museer i museumscentret i Aars - tegnet af Per Kirkeby - berettes hver tirsdag formiddag, pĂĽ Vesthimmerlands Museum, i Aars en LimfjordsfortĂŚlling om

Vesthimmerland fra fortid til nutid. Perlen i museets samling er det berømte og mere end 2000 ür gamle Gundestrupkar. Det første museum i Aars blev bygget i 1935, men i 1999 kunne man übne den ny udstillings-bygning, tegnet af kunstneren Per Kirkeby i samarbejde med arkitekt Jens Bertelsen. Kirkeby valgte en grundplan for det ny hus, som ligner en torshammer, og huset er koblet sammen med det gamle museum ved hjÌlp af cylindriske türne. I alt ikke mindre end 288.000 røde teglsten medgik til Kirkebys museumsbygning, som er kaldt �arkitektur i ordets bedste forstand�, og som rummer Vesthimmerlands Museum, Himmerlands Kunstmuseum og Lokalhistorisk Arkiv.

ArkÌologiske sjÌldenheder Den arkÌologiske samling er grundlagt i 1919 og rummer flere nationale sjÌldenheder. Perlen er kopien af det berømte Gundestrupkar, som blev fundet en forürsdag i 1891, da karlen Jens Sørensen var ude at grave

HALV PRIS

-

tørv i RÌvemosen i nÌrheden af Aars. Hans spade stødte pü noget hürdt og skinnende - og det var altsü underdelen af et stort sølvkar, der viste sig at vÌre udsmykket med mÌrkvÌrdige og uforklarlige figurer. Karret er 2100 ür gammelt og er mere end 2 meter i omkreds. Dermed har vi at gøre med et af de mest betydningsfulde fund fra europÌisk jernalder.

20 generationers kultur Vesthimmerlands Museum viser et udvalg af genstande fra de sidste 20 generationers landbokultur og fra stationsbyen. Jernbanen kom til Aars i 1893, og den sidste strÌkning blev nedlagt i 1969, men banerne fi k stor betydning for hele byudviklingen i Vesthimmerland. Museets fortÌlling handler altsü om udviklingen fra fattigdom og gürdmandsliv til moderne vesthimmerlandsk erhvervseventyr. Et af rummene er ført tilbage til museets start i 1930’erne med eksempler pü, hvad et museum dengang indsamlede og modtog.

Sauers Frugtplantage

t e s u h v i r Alt i d

50%

kker u r K r e t s m Sommerblo inger n t n la p n e m m Sa Ă˜K DANS O J KE OR DBÆ R

NYOPGRAVEDE KARTOFLER AF EGEN AVL

-

WQ^MYU_W W[YRa^ 48: D ?`[^` [bZ^aY \w !$ XU`Q^ YQP

NXM S[P bM^YXaR`RaZW`U[Z

Â? 4bUP Â? ?XU\XQ` NQXŠSZUZS \w [bZ`UXNQTÂŞ^ Â? 1ZQ^SUWXM__Q FĂ˜R 6899,-

køleskab KS38KN00HH. Â? !! XU`Q^ WÂŞX Â? 1ZQ^SUWXM__Q Â? 4&$" .&" 0&"! OY Â? BQZ`UXQ^Q` WÂŞX Â? 1M_e[\QZ TwZP`MS FĂ˜R 6999,-

[\bM_WQYM_WUZQ

MIELES PATENTEREDE SOFTCARE TROMLE

3#?/B5 9QP " \^[S^MY YQ^ [S NQ_`UWNMWWQ 1W_WX

R^[Z` [S `[\\XMPQ Â? 8ePZUbQMa $ P. Â? 7[^`\^[S^MY YUZ Â? WabQ^`Q^ FĂ˜R 8499,-

bM_WQYM_WUZQ C ?[R`/M^Q 7M\MOU`Q` " WS 0U_\XMe

YQP ^Q_``UP_UZPUWQ^UZS

Â? /QZ`^URaSQ^UZS  [YUZ Â? 1ZQ^SUWXM__Q Â? BM_WQQbZQ FĂ˜R 9999,-

TOPMODEL IKKE SET FĂ˜R TIL PRISEN 5 Ă…RS GARANTI

VELSMAGENDE DANSK DA HONNING, N Æ RT SKE MARMELADE ER OG SAFT

T K FRIS GRĂ˜N G GT O

FRU

shaver

WMRRQYM_WUZQ 4# 4B bM^YQXQSQYQ^ TbUXWQ` _UW ^Q^ QZ [\`UYMX N^eSSQ`QY\Q^M`a^ \w

96°. FĂ˜R 1399,-

HS8060/25. Â? ;\XMPQXUS Â? ?a\Q^ XUR` [S Oa` _e_`QY _UW^Q^ QZ YQSQ`

tĂŚt barbering FĂ˜R 1699,-

699,-

ÅBNINGSTIDER Man-fredag 9.00-17.30 Lørdag 9.00-14.00 BemÌrk ny lukketid fra man.-fre. 17.30

Løgstørvej 20, Aars, tlf. 98 62 46 76 Vi leverer frugt & grønt i hele Vesthimmerlands Kommune

Vi tager forbehold for tryk- og billedfejl. Tilbuddene gĂŚlder sĂĽ lĂŚnge lager haves.

AARS: Mandag, 29. juni starter LimfjordsfortÌllingernes femte sommersÌson. Hver uge til og med uge 33 vil dygtige fortÌllere berette om Limfjordens natur, historie og kultur 33 forskellige steder i Limfjordslandet. Årets LimfjordsfortÌllinger er som sÌdvanlig arrangeret af NetvÌrk Limfjorden. De fi nder sted i hele Limfjordslandet og er opdelt i fem temaer: Limfjordens natur, Limfjordens historie, Den maritime Limfjord, HündvÌrk & industri og Limfjordens fristelser. I alt er der med start den 29. juni 33 forskellige fortÌllinger hver uge, og programmet er det samme i alle syv uger frem til og med uge 33. Da nogle af fortÌllingerne fi nder sted mere end Ên gang om ugen, har publikum i løbet af sommeren mulighed for at deltage i i alt 287 Limfjordsfor-tÌllinger.

SIDE 9


Aars Avis

SIDE 10

UDSALG

Aars Svømmehal bør være del af nyt center Siger byrådsmedlem Jan Dyregaard i oplæg til debat Af Thorkil Christensen

degngrafisk.dk

I dag fra kl. 9.30

Hobrovej 8 9510 Arden Tlf. 98 56 14 73 www.skott-rold.dk

24. juni 2009

ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. kl. 9.30-17.30 Fredag kl. 9.30-18.00 Lørdag kl. 9.30-13.00 Ekstra åbent søndag den 28. juni kl. 10.00-16.00

Søndag den 28. juni kl. 1000 - 1600 giver

AARS: - Selvfølgelig skal Aars Svømmehal ikke lukkes. Det kan højst blive i den periode, hvor svømmehallen bliver renoveret, at der lukkes for publikum. Men derefter skal alle de forskellige brugere igen kunne benytte Aars Svømmehal fuldt ud. Det siger udvalgsformand og medlem af Vesthimmerlands Byråd, Jan Dyregaard (V) efter at have læst artiklen i Aars Avis på baggrund af en rapport fra Jydsk Teknologisk Institut om hallens tilstand. Rapporten skal nu få politikerne til at drøfte svømmehallens fremtid, og i følge Jan Dyregaard åbner det for en konstruktiv debat om mulighederne. - Den nuværende svømmehal har en begrænset levetid til trods for renoveringen af taget, og hvad skal der så ske, spørger Jan Dyregaard som foreslår at man tænker langsigtet og samler en lang række af forskellige funktioner i et helt nyt sports- og fritidscenter. Foruden en ny svømmehal med tilhørende wellnessfaciliteter, vil det i følge byrådspolitikeren være oplagt at tænke andre idrætsfaciliteter ind, og med den udvikling Aars er i ser han, at det i løbet af få år også vil blive nødvendigt med en ny grundskole i Aars by. - Et sundhedshus, hvor alle faggrupper indenfor sundhed, som læger, tandlæger, speciallæger og andre, f.eks

Jan Dyregaard (V): - Aars Svømmehal må på sigt ses som en del af et nyt sport- og fritidscenter. fysioterapeuter, er samlet under samme tag, kan også komme på tale. Der kan være en lang række af andre funktioner, man kan samle i sådan et center, men det er vigtigt at komme i gang nu, opfordrer Jan Dyregaard.

Stenildvad er oplagt Det vil ifølge Jan Dyregaard være oplagt at finde en placering i den sydvestlige del af byen, omkring Stenildvadområdet, hvor en stor del af byens udvikling vil ske i de kommende år. Disse fremtidsplaner kan kun blive virkeliggjort igen-

nem et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og de mange ildsjæle, der findes i Aars og omegn. Dette samarbejde har tidligere i mange sammenhænge, været den afgørende faktor, når gode ideer og visioner skulle føres ud i livet og har gjort Aars til den by den er og det kraftcenter, den er ved at udvikle sig til, siger Jan Dyregaard der bor i Vestrup, men har fulgt udviklingen i Aars by på tæt hold gennem sit mangeårige byrådsarbejde, men også gennem sit engagement i sport og andre fritidsinteresser.

- pladsen du mangler

R E R A V E L L sen i A r p l a PÅ på norm GRATIS pølse med brød mellem kl. 12 - 15 Connie Hvid Svend Ejlskov Borgergade 15 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 21 20

ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 9.30-17.30 Fredag kl. 9.30-18.00 Lørdag kl. 9.00-12.30

LEJ E

T RU

M

BILLIGE PRISER - HØJ SIKKERHED KONTAKT OS OG HØR NÆRMERE OM VORES AFDELING PÅ GETTRUPVEJ 20 I HOBRO.

vi har Husk

DØGNÅBENT Tlf.: 70 27 56 55

G

L ån en

ca RATIS rgo trailer

info@hms-opbevaring.dk • www.hms-opbevaring.dk Vi har desuden afdelinger i Aalborg, Randers og Århus.

Vi passer på dit - som var det vores eget


Aars Avis

24. juni 2009

SIDE 11

Kom til PORTDEMO i denne uge! Få

GRAT IS eldri ft v

Linda ed køb a garag b Doorlin f e epo demo r t i hele ugen (Vær ! di: 3. 0 95,- k r.)

Birgithe Voetmann har indrettet negleklinik i Bildes Guldsmedie.

Få blomster på neglene hos guldsmeden ... Voetmann Nails er flyttet ind hos Bildes Guldsmedie Af Torsten Hansen AARS: Guldsmed Walther Bilde er flyttet lidt op ad Himmerlandsgade med sin guldsmedeforretning ”Bildes Guldsmedie”. - Det var nødvendigt for mig at finde større lokaler, siger Walther Bilde. I den gamle butik var der kun plads til et lille værksted i selve butikken. Alt arbejde der krævede mere plads eller støvede måtte guldsmeden foretage andre steder, og det vil i praksis sige hjemme i Aalborg. - Det betød, at jeg havde værksted to steder, og når jeg kom hjem fra forretningen, så kunne jeg fortsætte med at arbejde på værkstedet, forklarer Walther Bilde. Den løsning var ikke optimal, derfor har Walther Bilde været på udkig efter nye lokaler i et stykke tid. Etableringen af det nye Aars City Center skabte ledige lokaler i hovedgaden, og den .

mulighed udnyttede Bilde straks. I det lokale hvor der tidligere blev solgt kontormøbler, Himmerlandsgade 93, har guldsmeden fået plads til sin forretning, og samtidig har han fået plads til at have det nødvendige værksted. - Nu kan jeg sidde og arbejde og samtidig følge med i om der kommer kunder. Selv om det støver, så er værkstedet i så tilpas afstand af udstillingen, at det ikke påvirker, lyder det fra en tilfreds guldsmed. Der er så god plads i den nye forretning, at der også er blevet plads til en lille forretning i forretningen. Birgithe Voetmann har fået et område, hvor hun har etableret sig med sin negleplejebutik, Voetmann Nails.

Negle - Birgithe kom og spurgte om det var muligt. Jeg har vurderet, at vi har gavn af hinanden, og det skaber mere liv

i forretningen, siger Walther Bilde. Birgithe Voet mann er negleteknikker og tilbyder kunderne gelenegle, sommerfødder og extensions øjenvipper. Voetmann er blevet udlært for kort tid siden. - Jeg tog eksamen d. 19. maj. Før det var jeg maler, så jeg kender farverne, kommer det smilende fra Birgithe Voetmann. Hun elsker at være kreativ, og kan godt lide at nusse og forkæle kunderne. Det kreative kommer til udtryk i de små kunstværker der skabes på neglene. Ud over at male på neglene, så har Voetmann Nails små figurer og ægte små blomster, som monteres i gele. De to forretninger, guldsmed og negleteknikker, supplerer hinanden godt. - Det sker ofte, at et brudepar er inde og kigge på ringe, så får de samtidig et tilbud på en neglebehandling, siger Birgithe Voetmann.

Lindab Doorline En garageport, der passer til dit hus • Vælg mellem 12 flotte farver uden merpris • Porten skræddersyes til din garage • Let og hurtig gør-det-selv montage • Sikkerhed for familiens små pilfingre er i top • Levering kun 2 uger På www.lindab.dk/portpris kan du designe og beregne prisen på din garageport.

www.lindab.dk

Hjortkjærsvej 2 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 11 22 Man-fre 8-17.30 · Lør 9-13.00 .

ÅBENT HUS NU LØRDAG & SØNDAG

KØKKENER BADEVÆRELSER HVIDEVARER I LANGE BANER

S T HU-16 .00 0 0 ÅBEN . SØNDAG KL.10 NU LØRDAG &

Et bundsolidt sted at handle

I Mandag - fredag kl. 9.00 -17.30. Lørdag og søndag lukket. Husk! Det er en fordel at bestille tid i køkkenafdelingen. www.st-ajstrup.dk


Aars Avis

SIDE 12

24. juni 2009

TV-PROGRAMMER ONSDAG 24. JUNI 06.00 08.30 12.00 12.10 15.00 15.10 16.00 16.15 16.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 23.40 00.05 00.10

Morgenhår Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Eftermiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Boogie Mix Chapper & Pharfar S, P eller K Børne TV Dig og mig TV Avisen med Sport Aftenshowet med vejret Hvad er det værd? Søren Ryge præsenterer Diagnose søges TV Avisen med Penge og SportNyt Fodbold: Confederations Cup Seinfeld OBS Natfjernsyn

06.00 08.30 12.00 12.10 15.00 15.10 16.00 16.15 16.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00

Morgenhår Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Eftermiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Boogie Mix Chapper & Pharfar S, P eller K Børne TV Dig og mig TV Avisen med Sport Aftenshowet med vejret Venner på eventyr Tæt på dyrene til flyttedag på savannen Hammerslag i Thyborøn TV Avisen med Jersild Live og SportNyt Fodbold: Confederations Cup Seinfeld Boogie Mix

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.40 16.15 17.05 18.00 18.25 19.00 20.00 20.35 21.25 22.00 22.35 22.55 23.40 00.30 01.25

Morgen TV - mest for børn Nyhederne, Trafik og Vejret Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Beverly Hills 90210 Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Liebhaverne Den hemmelige millionær Gangstativerne Nyhedsblok SportsNyhederne Criminal Intent. Amr. krimiserie Dags Dato Venner. 2 afsnit Natfjernsyn

TORSDAG 25. JUNI

20.30 21.00 22.00 23.40 00.00

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.40 16.15 17.05 18.00 18.25 19.00 20.00 20.55 21.30 22.00 22.40 22.55 23.45 00.20 01.10 02.00

Morgen TV - mest for børn Nyhederne, Trafik og Vejret Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Beverly Hills 90210 Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Gordon Ramsays køkkenmareridt Skæbnedagen Worst Week. Amr. komedieserie Nyhedsblok SportsNyhederne Harper’s Island The Graham Norton Show Venner. 2 afsnit New York Blues Natfjernsyn

FREDAG 26. JUNI 06.00 08.30 12.00 12.10 14.50 15.00 15.10 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 00.35

Morgenhår Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Eftermiddagsprogrammer Nyheder på tegnsprog DR Update - nyheder og vejr Boogie Mix Boogie Listen Børne TV Koste hvad det vil TV Avisen med Sport og Vejret Disney sjov aHA Award - Bent FabriciusBjerre TV Avisen Tre på flugt. Amr. komedie om bankrøveren Lucas, der er fast besluttet på at starte på en frisk Columbo: Mordet på en rockstjerne. Amr. krimi Boogie Mix

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.40 16.15 17.05 18.00 18.25 19.00 20.00 21.20 21.30

Morgen TV - mest for børn Nyhederne, Trafik og Vejret Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Beverly Hills 90210 Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Den Store Klassefest WeekendVejret Clueless. Amr. romantisk komedie. Veninderne Cher og Dionne bor i Beverly Hills og lever fuldt op til de sociale normer 23.10 Detektiv Monk. Amr. krimikomedieserie 23.55 Okay. Dansk komedie fra 2002 01.35 Natfjernsyn

LØRDAG 27. JUNI 07.00 11.00 12.00 12.10 12.40 13.05 13.35 14.00 15.40 16.10 17.10 17.20 17.30 17.55 18.00 18.30 18.55 19.05 19.30 20.00

Morgenhår Moskusoksens lange rejse DR Update - nyheder og vejr Antiglobetrotter Family Guy. Amr. kulttegnefilm Pigerne mod drengene Flight 29 savnes! Det lille hus på prærien. Serie Venner på eventyr aHA Award - Jan Gintberg Før søndagen Held og Lotto Johanne i Troldeskoven Minisekterne Mr. Bean TV Avisen med Vejret SportNyt Geniale dyr. Dokumentarserie Skive BeachParty 2009 Merlin. Eng. eventyrsserie for hele familien 20.45 Kriminalkommissær Barnaby. Eng. krimiserie fra 2006 22.20 Ghostbusters. Amr. komedie fra 1984. New York plages af spøgelser og genfærd, og politiet står magtesløst. De eneste, der har forstand på de overnaturlige væsner, er tre geniale parapsykologiske videnskabsmænd og deres firma ”Ghostbusters” 00.00 Inspector Rebus. Skotsk krimi

06.00 10.40 11.10 12.00 12.10 12.55 13.50 14.00 14.45 16.25 18.00 18.10 18.20 18.25 19.00 19.30 19.45 20.00 21.10 21.20 22.05 23.50

01.35 02.20

Morgen TV - mest for børn Det magiske træ Flipper. Amr. dramaserie Nyhederne Don’t Tell the Bride Englands særeste familier - to fædre med vidt forskelligt livssyn Rablende reklamer De indfødte kommer! Clueless. Amr. romantisk komedie I Guds eget land. Amr. drama Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Vejret Vild med løver. Mød ”kattekongen” fra New Zealand Nyhederne Regionalprogram LørdagsSporten AllStars Vejret Talkshowet Meyerheim Double Jeopardy. Amr. thriller fra 1999 med Ashley Judd. Elizabeth bliver uskyldigt dømt for mord Frit fald. Amr. actionthriller med Charlie Sheen. Ditch Brodie er en frygtløs faldskærmsudspringer, der lever for sine adrenalinudløsende udspring X-Files. Amr. spændingsserie Natfjernsyn

SØNDAG 28. JUNI 07.00 11.00 11.30 12.00 12.10 12.25 12.30 12.40 13.05 13.35 14.00 14.50 15.55 17.30 18.00 18.30 19.00 19.05 20.00 21.00 21.40 21.50 23.30 23.50

00.20

Morgenhår Plan dk Vi bliver ved DR Update - nyheder og vejr Boxen OBS En lille reminder Family Guy. Amr. kulttegnefilm Pigerne mod drengene Flight 29 savnes! Det lille hus på prærien DR Dokumentar - Grevinden på tredje Columbo i guillotinen Børne TV Tæt på Dyrene TV Avisen med Sport og Vejret OBS Sherlock Holmes Den fantastiske planet. ”Sardinerne kommer” 21 Søndag SportNyt Fodbold: Confederations Cup finale Dødens detektiver. ”Portræt af afdøde” Så er der pakket. Andel del i den svenske serie, der byder på spændende rejsetips og store oplevelser fra alle verdenshjørner Seinfeld

06.00 10.45 11.10 12.00 12.05 12.55 13.35 13.50 15.45 16.30 17.00 18.00 18.10 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 20.50 21.00

22.55 23.25 23.55 00.40 01.05 01.40 02.40

Morgen TV - mest for børn Teddy United Ed. Amr. komedieserie Nyhederne Klamphuggerne: Den dyre lektie Min egen baby - når prisen for adoption bliver alt for høj Rablende reklamer Save the Last Dance. Amr. dansefilm fra 2001 Amys ret. Amr. dramaserie Dagens mand. Datingshow Venner. 2 afsnit Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Vejret Danmark ifølge Bubber Nyhederne Regionalprogram Lie to Me. Amr. krimiserie Vejret The Recruit. Amr. action-thriller. Trods sit temperament bliver den unge James optaget som rekrut på CIAs tophemmelige skole Klovn Slemme Slemme Piger Harper’s Island. Spændingsserie Worst Week. Amr. komedieserie Det sejeste sjak - Trawlermen The Wire Natfjernsyn

DR1 fredag kl. 23.00: “Columbo: Mordet på en rock-stjerne” MANDAG 29. JUNI 07.00 08.00 09.35 12.20 13.00 15.30 17.05 17.30 18.00 18.30 19.00 19.05 20.05 21.00

Morgenhår SommerSummarum Formiddagsprogrammer 21 SØNDAG Eftermiddagsprogrammer SommerSummarum Trolddomsæsken Børne TV Koste hvad det vil TV Avisen med Sport Sommervejret Kløvedal i Indonesien Ægyptens gåder TV Avisen med SportNyt og Sommervejret 21.40 Horisont Special. Pakistans Talaban generation 22.40 Kriminalkommissær Foyle. Krimi 00.15 Seinfeld. Amr. komedieserie

15.30 17.10 18.00 18.20 18.40 19.30 20.00 21.00 22.10 22.30 22.50 23.40 15.10 17.00 17.10 18.00 18.25 19.20 19.50 21.20 21.50 22.30 22.50 00.15 00.35 01.00 15.30 15.35 16.05 16.35 17.30 18.00 18.50 19.20

ONSDAG 24. JUNI Eftermiddagsprogrammer Deadline Hun så et mord Urt The Daily Show Maskingeværets historie Friland retro Fight Club. Amr. thriller Jan og dyret fra urtiden Deadline Frilandshaven Kinas stjålne børn Natfjernsyn

21.00 21.40 23.10 00.10

TORSDAG 25. JUNI Eftermiddagsprogrammer Hun så et mord Urt The Daily Show Maskingeværets historie Friland retro Kvinder på vilde eventyr Afar-folket Kommissær Janine Lewis Mønsterbryder Deadline Kometer - gudernes sendebud Natfjernsyn FREDAG 26. JUNI Eftermiddagsprogrammer Deadline Hun så et mord The Daily Show Krigen der skabte USA Friland retro Kampen for retfærdighed. Can. autentisk drama Værre end Ricki Lake Clement: Fredag til fredag Deadline Den sidste nadver. Amr. sort komedie fra 1996 The Daily Show Trailer Park Boys The L Word LØRDAG 27. JUNI OBS Bjarnø 88, 100% DJ Kulturguiden Middag med Musharraf Why Democracy Fisk og Sushi - I Argentina På sporet af østen Frilandshaven Quatraro Mysteriet

15.50 17.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 22.50 23.40

SØNDAG 28. JUNI DR2 Klassisk: HKH Prinsgemalens 75-års GALLA DR2 Tema: Hvor godtfolk er Souvenirs fra den jødiske brigade Tinas køkken Kulturguiden Frilandshaven Vin i top gear Spise med Price Watergate Deadline Den gamle mand og drengen og drømmen om et fly Natfjernsyn

MANDAG 29. JUNI Eftermiddagsprogrammer Deadline Hun så et mord Urt The Daily Show Krigen der skabte USA Friland retro Berserk på Nordpolen Sagen genåbnet Kærlighedens bud - forskellighed 22.30 Deadline 22.50 Kulturguiden 23.20 Natfjernsyn 15.15 17.00 17.10 17.55 18.15 18.35 19.30 20.00 20.30 22.10

15.30 17.00 17.10 17.55 18.15 18.35 19.30 20.00 20.30 22.00 22.30 22.50 23.40

Morgenhår SommerSummarum Formiddagsprogrammer Eftermiddagsprogrammer SommerSummarum Trolddomsæsken Børne TV Koste hvad det vil TV Avisen med Sport Sommervejret På togt med Kongeskibet Ønskehaven Fra bondesøn til NATO-chef. Med Anders Fogh Rasmussen tilbage til barndommens slid TV Avisen med SportNyt og Sommervejret Coco Chanel Kodenavn Hunter Natfjernsyn

05.30 06.30 11.00 12.00 12.40 16.15 17.05 18.00 18.25 19.00 20.00 20.35 21.30 22.00 22.35 22.55 23.30 00.10 00.40 01.25

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Beverly Hills 90210 Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Vores første barn Don’t Tell the Bride Slemme Slemme Piger Nyhedsblok SportsNyhederne Helt sygt! Sexpatruljen Klovn. Dansk sitcom Dirty Sexy Money Natfjernsyn

Tv 3

20.00 DR2 Tema: Bilernes skønhed 22.30 Deadline 22.50 Clement: Fredag til fredag 23.30 Kokken. Sv. drama. Martin mønstrer som 18-årig på lastskibet Snow Drift 01.20 Trailer Park Boys 14.50

21.35 22.00 22.35 22.55 23.45 00.40

Morgen TV - mest for børn Nyhederne, Trafik og Vejret Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Beverly Hills 90210 Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Den gode morder. Amr. psykologisk thriller Bjarnes Tour Nyhedsblok SportsNyhederne Helvede tur/retur - Isla Margarita First 48 Natfjernsyn

TIRSDAG 30. JUNI 07.00 08.00 09.35 13.00 15.30 17.05 17.30 18.00 18.30 19.00 19.05 20.00 20.30

DR 2 15.30 17.00 17.10 18.00 18.20 18.40 19.30 20.00 22.15 22.30 22.50 23.20 00.15

05.30 06.00 06.30 11.00 12.00 12.40 16.15 17.05 18.00 18.25 19.00 20.00

TIRSDAG 30. JUNI Eftermiddagsprogrammer Deadline Hun så et mord Urt The Daily Show Krigen der skabte USA Friland retro Viden Om Dokumania: Ondt i familien Antiglobetrotter Deadline Jamies store udfordring Natfjernsyn

ONSDAG 24. JUNI TV-Shop One Tree Hill Med på moden Formiddagsprogrammer Dr. Phil Top Model Average Joe Bones Skadestuen Fra Skrot til Slot Navy CIS Top Model Navy CIS Momma’s Boys Hell’s Kitchen Into the Blue. Amr. actionfilm fra 2005 med Jessica Alba 00.10 Two and a Half Men. 2 afsnit 01.10 ’Til Death 01.35 Natfjernsyn

06.00 06.30 07.20 07.50 10.35 11.35 12.35 14.05 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

DR1 lørdag kl. 19.30: “Skive BeachParty 2009” er Danmarks største beach party med 27.000 feststemte gæster.

06.00 07.00 07.55 08.20 11.10 12.10 13.10 14.10 15.05 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.50 00.50 01.15

TV2 lørdag kl. 23.50: “Frit fald” om den frygtløse faldskærmsudspringer Ditch Brodie, der lever for sine adrenalinudsløsende udspring.

06.00 07.00 07.55 08.20 11.10 12.10 13.10 14.10 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.20 02.45

DR1 søndag kl. 19.05: “Sherlock Holmes”

TV2 søndag kl. 23.55: “Harper’s Island”

KOM IND TIL JAN OG FÅ DEN BEDSTE HANDEL PÅ RADIO - TV - PARABOLER www.aalestrupradio-tv.dk

06.00 07.25 08.50 10.50 11.20 12.20 13.10

TORSDAG 25. JUNI TV-Shop One Tree Hill Med på moden Formiddagsprogrammer Dr. Phil Top Model Average Joe Bones Skadestuen Fra Skrot til Slot Navy CIS Top Model Navy CIS Projekt Catwalk Stylista Scooby-Doo 2: Uhyrerne er løs. Amr. eventyr/komedie fra 2004 Two and a Half Men. 2 afsnit ’Til Death Natfjernsyn FREDAG 26. JUNI TV-Shop One Tree Hill Med på moden Formiddagsprogrammer Dr. Phil Top Model Average Joe Bones Skadestuen Fra Skrot til Slot Navy CIS Top Model Navy CIS Ramsay’s Kitchen Nightmares. Amr. realityserie 40 days and 40 nights. Amr. komedie fra 2002 med Josh Hartnett Kate & Leopold. Amr. romantisk komedie fra 2001 The Salton Sea. Amr. thrillerdrama fra 2002 Natfjernsyn LØRDAG 27. JUNI TV-Shop Blind Date. 3 afsnit Formiddagsprogrammer How I Met Your Mother According to Jim. 2 afsnit For Love or Money My Bare Lady

14.10 15.10 16.10 18.00 19.00 20.00 21.00 22.40 01.00 02.50

Step it up and Dance Hell’s Kitchen Flirting with Danger. Actionfilm Luksusfælden Project Catwalk Magi i luften Walking tall. Amr. actionthriller Stealth - Det usynlige våben Dødbringende kontakt. Gyser Natfjernsyn

SØNDAG 28. JUNI TV-Shop The Jamie Kenndy Experiment Formiddagsprogrammer How I Met Your Mother According to Jim. 2 afsnit One Tree Hill Magi i luften Ramsay’s Kitchen Nightmares Jagten på den ny Pussycat Doll En Mand til Mor Stylista Supersize VS Superskinny Ramsay’s Kitchen Nightmares Nynne Gridiron Gang. Amr. drama fra 2006 23.40 Welcome to Mooseport. Amr. romantisk kómedie fra 2004 01.50 The River Wild. Actiondrama 03.35 Natfjernsyn 06.00 07.45 08.10 10.35 11.05 12.05 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

06.00 06.45 07.35 08.05 10.25 12.10 13.10 14.05 15.05 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.05 01.05 01.30 06.00 06.45 07.35 08.05 10.25 12.15 13.10 14.05 15.05 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.25 01.25 01.50 03.00 03.45

MANDAG 29. JUNI The Doctors One Tree Hill Med på moden Formiddagsprogrammer Dr. Phil. 2 afsnit Top Model Average Joe Bones Skadestuen Fra Skrot til Slot Navy CIS Top Model Navy CIS Supersize VS Superskinny The Mentalist The Family Stone. Amr. romantisk komedie fra 2005 Two and a Half Men. 2 afsnit ’Til Death Natfjernsyn TIRSDAG 30. JUNI The Doctors One Tree Hill Med på moden Formiddagsprogrammer Dr. Phil. 2 afsnit Top Model Average Joe Bones Skadestuen Fra Skrot til Slot Navy CIS Top Model Navy CIS Luksusfælden Bones Men of Honor. Amr. drama fra 2000 Two and a Half Men. 2 afsnit Til Death My Boys Veronica Mars Natfjernsyn

AALESTRUP RADIO & TV Vestergade 9 · 9620 Aalestrup · Tlf. 96 97 00 12


Aars Avis

24. juni 2009

SIDE 13

BAVINCHI TILBUD

Hjemmelavet pizza Malermester Henrik Bøjer Madsen, Kgs. Tisted, udvider med værksted og lager i Aars.

Malermester Bøjer udvider nu til Aars AARS: Malermester Henrik Bøjer Madsen mærker ikke noget særligt til finanskrisen, og nu har han valgt at udvide forretningen. Man kan godt sige, at han trodser krisen. Henrik Bøjer Madsen, der etablerede sig i Kgs. Tisted for et par år siden, har nu udvidet og indretter værksted på Engvej 1 i Aars, samtidig med, at han beholder firma-

ets hovedkontor på Elbjergvej i Kgs. Tisted. Henrik Bøjer Madsen har lejet sig ind og er i gang med at indrettet lokalerne til værksted og et lille lager. - Siden jeg begyndte, så er forretningen udvidet fra blot at være mig selv, til i dag hvor jeg har seks ansatte, siger Henrik Bøjer Madsen. Malerfirmaet tilbyder alle

typer arbejder lige fra små reparationer til deltagelse i entrepriser. - Vi har en del at lave i Aarsområdet, derfor er det også praktisk for os, at have et værksted og lager mere centralt, fortsætter Henrik Bøjer Madsen. Værkstedet er kendt som den gamle sadelmagers hus. I forbindelse med renoveringen af huset har Henrik Bøjer Madsen fundet minder fra sadelmagerens tid. I et gammelt skrivebord ligger stadig gamle ugesedler fra sadelmageren.

Flere slags Frit valg

40

00

Tilbuddet gælder fra torsdag-søndag

Himmerlandsgade 45 · 9600 Aars · 98 62 32 00 Åbningstider: mandag - fredag 6.00-17.30 . lørdag og søndag 6.30-15.30

Byens bedste specialbutikker! - Änd os i den gode ende af byen

GRILL-KAMPAGNE

Bland selv grillbakke 10 stk.

KUN

00

169

ELLER ...................................... ELLER

Stort udvalg Vinkup i dressinger og marinader til grill og salaten

Hjemmelavet grillspyd m/lammefilet og med svinemørbrad Pr. stk.

Errazuriz Carmenere Estate 2008

2995

125,6 stk. i ks. 1 stk.

KUN

300,-

TEXAS BØF

SPAR

0 g. 39

Normalpris 50

UGENS BUKET

100,-

HUSK

Lørd Lørdagsåbent kl. 9.00-14.00

Man-onsdag: 9.00-17.30 Tors-fredag: 9.00-18.00

Lørdag:

9.00-14.00 4 00

Søndag+helligdage: 9.00-14.00

65

Er du ikke tilfreds - giver vi pengene tilbage!

de Áotte charms ffra Pilgrim. Køb 3 charms og få en halskæde GRATIS Værdi 129,-

Husk

Vi giver mørhed og smagsgaranti ...

KUN

Kom og se

Hver fredag 29 95

100

Skåret af super mør amerikansk oksefilet. Pr. stk. 200 g. 00

450,Gl. daws kaff95e

KUN

4. stk.

00

HVER MANDAG

STOR HJEMMELAVET

LEVERPOSTEJ KUN

1000

Her kan du lørd agshandle til kl. 14

Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9.30-17.30 Torsdag-fredag kl. 9.30-18.00 • Lørdag kl. 9.30-14.00


Aars Avis

SIDE 14

24. juni 2009

TØJ · BRUGSKUNST · SPECIALITETER

Sæt kursen mod Vanstedgaard Vi har rigget til med lækkert sommertøj fra GreenHouse, One-Two, In Front, Zoulmate og Bessie samt skind fra Auluna.

Ny omfartsvej kommer ikke til at dele Sjøstrup by, lover forvaltningschef J. C. Olesen.

Beboerne i Sjøstrup blev beroliget af teknisk chef

Du kan supplere med vores store udvalg i tilbehør – se de mange tasker, bælter og sko fra bl.a. SoNize, Nova, Lill F og Rudi & Harald Nielsen! Fuldend looket med smykker fra Londorf!

J. C. Olesen: Omfartsvej kommer ikke til at dele Sjøstrup

SOMMERÅBNINGSTIDER Fra den 28. juni har vi også åbent om søndagen kl. 13-17 og fra d. 1. juli om onsdagen kl. 13-18. Vi arrangerer gerne – uden for normal åbningstid – en hyggelig pigeaften eller en dag for din forening. Ring og hør nærmere.

Vanstedgaard v/Hanne Louise og Jens Theilmann Vanstedvej 20 · Løgstør · 9867 6830 / 2097 1595 · www.vanstedgaard.dk Ti. 13-18 · On. 13-18 (ugerne 27-32) · To. 13-20 · Fr. 13-18 · Lø. 10-14 · Sø. 13-17 (ugerne 27-32)

SJØSTRUP: Beboerne i Sjøstrup blev beroliget af forvaltningschef Jens Christian Olesen, Teknik og Miljø. - Der kommer ikke nogen omfartsvej lige gennem Sjøstrup, lovede forvaltningschefen, da han forleden deltog i det borgermøde beboerne i Sjøstrup havde arrangeret, fordi de var bange for, at en skitseret omfartsvej, der skar gennem det lille bysamfund, skulle blive til virkelighed. Jens Christian Olesen forklarede, at den streg, der

Vi hylder dig, som støtter sporten

angiver en mulig vej, ikke er besluttet af politikerne, og den i øvrigt er tegnet primært, fordi et nyt byudviklingsområde ved Stenildhøj er vist. - Politikerne har ikke vedtaget, at der skal være en omfartsvej, derfor skulle den streg der viser en omfartsvej ikke være sendt ud, fastslog Jens Christian Olesen. På forhånd var en del af beboerne meget utilfredse med den viste linieføring, og de var parate til at tage en alvorlig diskussion med forvaltningschefen. Men det kom på ingen tidspunkt til konfrontationer. I stedet udviklede mødet sig hurtigt til et positivt og konstruktivt møde. .

Forvaltningschefen opfordrede mødedeltagerne til at komme med alternative forslag til en linieføring af en omfartsvej. Det var der flere som straks gav sig i kast med. Der kom forslag om at lægge vejen mere mod syd. Der var også forslag om slet ikke at lave en sydlig omfartsvej, men satse mere på en nordlig. Jens Christian Olesen gik så vidt, at han tilbød beboerne, at de kunne vælge en person, som kunne sidde med en af forvaltningens medarbejdere og kigge på mulighederne for, hvordan en omfartsvej syd om Aars kan udformes.

LB Truckservice Aps – vi letter dit arbejde!

Kvalitets scootere til konkurrencedygtige priser

www.lbtruck.com lb@lbtruck.com Ring på 9759 3344 og aftal tid for en prøvetur

Meget forskelligt tilbehør gør scooteren velegnet til mange formål. Egne servicebiler dækker hele landet indenfor kort tid.

LB Truckservice Aps, Dalagervej 27, 7884 Fur

UDSALG

Starter onsdag den 24. juni 2009 kl. 10.00

Metervarer

Med et OK Benzinkort kan du støtte din lokale sportsklub uden det koster ekstra. OK støtter med 6 øre pr. liter benzin eller diesel direkte i klubkassen, hver gang du tanker. Det er der mere end 700 sportsklubber og foreninger landet over, der nyder godt af.

Hvis du endnu ikke støtter din lokale klub, kan du klikke ind på www.ok.dk og læse hvordan, du kommer til det.

÷20-75% Garn ÷10-50% Strikkepinde

÷10%

Udgåede mønstre

fra Aars I.K., Fodbold

Udsalget kører i uge 26, 27 & 28. Vi har lodtrækning om 3 gavekort om ugen til et Mini Cruise med Stena Line, Frederikshavn-Oslo. Værdi 690 kr.

5; stk.

•Bånd•lynlåse •knapper

÷10-50%

ER: GSTID ÅBNIN tirsdag LUKKET g-17 Manda dag 10 g-tors Onsda 10 -18 Fredag 9 -12 Lørdag

Ferielukket uge 30

Se vores udvalg på www.stofstedet.dk


Aars Avis

24. juni 2009

SIDE 15

KVICKLY BUGNER AF VARER TIL SOMMEREN Coca-Cola

Grill marineret flankesteak

Flere varianter

Kun

10

1/2 kg

00

29

+ pant

Max. 10 flasker pr. kunde

Moscato D’asti

95

Beauvais ketchup

Perfekt til nye danske jordbær t

le afkø s e d y

1 flaske

,n

smag t d l y ef Sødm

39

1000 g

00

19

2795

SPAR

95

1800

SPAR

Stort merkorns grovbrød

Bay View

fra eget bageri

Sydafrikansk vin Rød eller hvid

Kun 6 flasker

139 SPAR ER KVICKLY END RE BILLIGE OR DU TR AF

RØGET MAKREL 300 g. Kg-pris 63,33

1900

10

00

SPAR

19070

COOP CREME FRAICHE 18% 500 g Kg-pris 19,90

995

X-TRA ÆBLEJUICE 1,5 liter Literpris 7,30

1095

PIZZA 3-PAK Dybfrost. 900 g. Kg-pris 27,72

2495

00

1495

X-TRA KØKKENRULLE 4 rl. Kg-pris 20,77

1180

DVALG STORT UIGVARER L DAG UNT-PRIS O TIL DISC

FREDAGSTILBUD

NY

Bland selv slik

TO

GS

RR

100 g

EU

DV AL

G

MAN. -LØRDAG 4 RUNDSTYKKER

10

695

ÅBNINGSTIDER

MANDAG-FREDAG kl. 9.00 - 20.00 LØRDAG kl. 8.00 - 17.00 BAGEREN åbner mandag-lørdag

kl. 6.30

www.kvickly.dk

Markedsvej 3 . 9600 Aars . Tlf. 96 37 76 00 Tilbuddene gælder fra torsdag den 25. juni til den 27. juni så længe lager haves.

00

GRATIS

200 P-PLADSER VED KVICKLY Vi tager forbehold for trykfejl

støttes af


Aars Avis

SIDE 16

24. juni 2009

Aars og BlÌre kom for alvor pü landkortet Masser af oplevelser trak folk til de to byer i weekenden Af Valdus Jensen AARS: I den forløbne weekend havde Vesthimmer-

lands Kommune sat mange sejl til for at fortÌlle borgerne fra nÌr og fjern lidt om, hvad der sker i kommunen. I de fi re gamle kommuner, var der forskellige arrangementer i hovedbyerne, samt i Gedsted og Hvalpsund. I Aars kunne man i lørdags høre masser af musik pü Kimbrertorvet, da Rock for Sjov blev afviklet. Og havde man lyst, kunne man smutte en tur til BlÌre, hvor der blandt andet var bagagerumssalg, hestevognskørsel og indvielse af ny plads i byen. I BlÌre kunne man gøre en god handel ved boderne.

JORDBÆR - SELVPLUK

Büde fredag og lørdag formüede Kimbrerfestens Pengeynglere at trÌkke et pÌnt antal publikummer til det store telt pü pladsen bag Aars Hotel. Her kunne man opleve lidt af stemningen fra det tidligere Jydepotten, samt spise lÌkkert mad til en billig penge. Søndag startede det store udsalg i Aars, og en del af Himmerlandsgade var spÌrret af for kørende trafi k. De lokale autoforhandlere benyttede muligheden for at vis de sidste nye modeller frem af deres respektive mÌrker, og de flotte biler blev taget i nÌrmere üsyn af de mange som besøgte byen. Der blev ogsü handlet flittigt i byens forretninger.

Plukkede bĂŚr pĂĽ bestilling

Åben hverdage: 9-19 Lør/søn: 9-18 eller efter aftale

Ă˜KOLOGISK MARGIT & JENS CHR. SKOV .PTFWÂ?OHFUt-M#JOEFSVQt5MGt.PCJM

Pü Kimbrertorvet havde gøglerne fra Aars taget op-

stilling, og de afviklede en hønseskidningskonkurren-

Blev man sulten, kunne der købes lÌkre pølser hos Mesterlagteren i Aars.

SOMMERSALG

á50%

Himmerlandsgade i Aars var spĂŚkket med flotte, nye biler.

pĂĽ alt i butikken

GrĂła

GÆLDER FRA TORSDAG DEN 25. JUNI TIL SĂ˜NDAG DEN 5. JULI

Ferielukket uge 28-29 SaltgĂĽrdsvej 6, Aars www.vedvejsende.dk

Ă…BNINGSTIDER:

Torsdag og fredag kl. 16.00 - 19.00 Lørdag og søndag kl. 14.00 - 17.00

ce, kast med bold og küring af Årets Gøgler 2009. Den nye afdeling af Lions Club Aars, LC Aars �Aarstidens Kvinder� forsøgte med stort held at gøre opmÌrksom pü deres eksistens i Himmerlandsgade. I LystanlÌgget optrüdte et par skuespillere med en noget speciel version af Robin Hood, og pü Kimbrertorvet samlede den danske gruppe �Sukkerchok� et stort publikum til søndag eftermiddag. Besøgte man BlÌre i søndags, var der mulighed for en køretur i hestevogn, der var fuld gang i den pü multibanen og stadion, hvor kroket og petanqueklubberne inviterede til et spil. Der var ogsü mulighed for at se hvordan den gamle Keldal Mølle kunne male korn. Der var ogsü masser af aktiviteter i büde Aalestrup, Gedsted, Farsø, Hvalpsund og Løgstør, og alle steder var der masser af folk mødt frem for at deltage i de mange arrangementer. Sü det kan konkluderes, at initiativet med Oplev Vesthimmerland, var en god idÊ, som kommunen med held kan gentage en anden gang.


Aars Avis

24. juni 2009

SIDE 17

UDSALG I KVICKLY Cafesæt

Trolley Lille

7500 Kun

200 FØR

9995

FØR

00

150

69900

Ribsstik Air

FØR

22500

00

19995

FØR

Kun

400

00

89900

400 FØR

00

79995

Skoreol

Tørrestativ

Kun

Kun

100 FØR

00

29995

40 FØR

00

7995

Du finder altid MASSER AF GODE TILBUD hos Aars bedste varehus UD - se også ugens TILBUDSAVIS kl. 9.00 - 20.00 og udsolg te varer. 27/2009

ÅBNINGSTIDER

29995

12” drengeeller pigecykel

Kun

FØR

Stor

Mellem

afgiftsæ leverancer,

POSTBUTIK MANDAG-FREDAG kl. 11.00 - 17.00 LØRDAG kl. 10.00 - 12.00

www.kvickly.dk

Spar

Frit valg

for trykfejl , mangle nde

kl. 6.30

Frit valg

79 95

sommeren s bedste Mit først e

Gaveæsker bibliotek med 12 pegebøger med Disney s bedste historier.

>KIA

Tilbuddene gælder fra torsdag den 25. juni til den 27. juni så længe lager haves.

tilbud

B?:JC;H;

AL?9A

FvI¤D: BO 7= :;D+$@K

Markedsvej 3 . 9600 Aars . Tlf. 96 37 76 00

50.00

Cirkel kaffe

Vælg mellem Guld eller Blå. 5 x 500 g. Kg-pris 39,98

Vi tager forbehold

BAGEREN åbner mandag-lørdag

5 pakker

99 95

ndringer

MANDAG-FREDAG LØRDAG kl. 8.00 - 17.00

B?

Pr. 1/2 kg

2495

Hakket 8-12% oksekød Kg-pris

49,90

støttes af

75 Skjorte

Bomuld.

Hvid, rød eller gråblå . Str. 36-46

Alle tilbu d gælder fra mandag den 29. og Tønde r gælde juni til og r tilbudd _00547_200927_56 ene dog med lørd _01.indd fra sønda 2 ag den 4. g den 28. juni – se juli åbning I Kvickly Nexø, Rønne , Ebeltoft

stider i vareh uset


Aars Avis

SIDE 18

AARS MOTORSERVICE

24. juni 2009

Gymnaster svedte i varmen i Aars

v/ Jørgen Christensen HjortkjÌrsvej 11 ¡ 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22

GUNNAR´s TAXI v/ Lars Nielsen, MarkvÌnget 32, Aars

Tlf. 98 62 33 33 7, 9 og 21 personers vogne. Liftbus med op til 6 kørestole! Salg af hardware Reparation af pc’er Backup af data Reinstallation af pc’er Kontrol og test af hardware Fjernelse af virus og spyware Søren Due Andersen

Due Data Gunderupvej 96 9640 Farsø Telefon 98636406 E-mail: kontakt@duedata.dk www.duedata.dk www.gfshoppen.dk

ALT murerarbejde udføres! ă ă ă

Nybygning Tilbygning Ombygning og reparation

KVALITETSARBEJDE til fornuftige priser! MURERMESTER

HENNING HANSEN KĂŚrvej 91, Aars

Tlf. 98 62 37 74

Kun 1. klasses hündvÌrk Alt tømrer- og snedkerarbejde, nybyggeri og reparation.

Tømrermester Gerhard Blinkenborg

Hans Egedesvej 7 . 9600 Aars Tlf. 98 62 31 54 - Bil 20 73 31 54 - Fax 98 62 44 30

TĂ˜MRER OG SNEDKERARBEJDE Vi udfører alt inden for tømrer- og snedkerarbejde. Uforbindende tilbud gives pĂĽ stort som smĂĽt - kort og godt.

• Parcelhuse • Landbrugsbyggeri • Sommerhuse • Tilbygninger • Udskiftning af døre og vinduer Vi er medlem af Dansk Byggeri og derfor omfattet af Byg Garantiordning.

6RER

Tømrer og Snedkerforretning A/S

Bjørnsholmvej 41, Overlade, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 86 41 ¡ Fax: 98 67 86 43 - Email: sobo@get2net.dk

Cimbrer Bilerne I/S Industrivej 46 - 9600 Aars

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og fĂĽ tilbud

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00 4 - 8 - 14 - 17 - 34 - 47 - 53 pers.

AARS - Selv om det er midt sommer, og de pĂŚne temperaturer frister til udendørs aktiviteter, holder det ikke inkarnerede gymnaster i at trĂŚne og lave opvisning indendøre. SĂĽledes afviklede Aars Gymnastikforening i lørdags en sommeropvisning i IdrĂŚtscenter Ă˜stermarken, hvor bĂĽde lokale og udenbys gymnaster viste deres kunnen. PĂĽ billedet ses et af Aars Gymnastikforenings pigehold pĂĽ gulvet.

Keld Jørgensen blev gøgler i Aars AARS: Et aktivt liv indenfor den offentlige sektor kan føre mange ting med sig, ikke blot karrieremÌssigt. Det opdagede tidligere kommunaldirektør i Aars Kommune, Keld Jørgensen, Aars, i søndags, da han blev udnÌvnt som �Årets gøgler 2009�. Inden han blev afsløret pü scenen pü Kimbrertorvet, kunne Keld Jørgensen gü rundt i gaden, uden ret mange kunne genkende ham. Han var nemlig blevet sminket, havde füet rød nÌse og paryk pü, sü det var meget HjÌlp til dine svÌrt at se, hvem der gemteedb sig bag masken.

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport UdtrÌkkelig sÌttevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

problemer -privat -erhverv -landbrug -institutioner

Thorkil Christensen hÌngte det synlige bevis, gøglermedaljen, pü forhÌnvÌrende kommunaldirektør Keld Jørgensens jakke.

Küringen blev foretaget af Aars Gøglerlaug i overvÌrelse af et talstÌrkt publikum. Laugkarl, Thorkil Christensen, fortalte kort om Keld Jørgensens baggrund, og overrakte ham en nül, som han skal bÌre. Der følger ogsü lidt pligter

med til at vÌre gøgler i Aars. Blandt andet skal man møde op til laugmøderne, ellers kan man idømmes en symbolsk bøde, hvis størrelse lauget bestemmer. Endvidere er det gøglerens pligt, en gang i det efterfølgende ür, at pudse et flot skilt pü en bÌnk, som stür pü Aars Avis.

Til dette formül, fik Keld Jørgensen overrakt en meget gammel pudseklud, som han skal opbevare forsvarligt i det kommende ür. Efter udnÌvnelsen sang de gamle og den nye gøgler en sang, der var en lettere omskrivning af cigaretter, whisky og nøgne pi’er.

EDB hjĂŚlp -privat -erhverv -landbrug -institutioner

effektiv-pc Holmsvej 3 . 9610 Nørager HjortkjÌrsvej 23, 9600 Aars

70 20 10 04

 ' # #  &   

  !%*  #&   !    ) ! % ##   $*!**     ' #

  ' # &  ((( ' # &  Gøglerne afviklede ogsü en hønseskidningskonkurrence.


Aars Avis

24. juni 2009

Byrådsmedlemmer i Aars måtte stoppes af klokken Det blev ikke til undskyldning eller irettesættelse Af Torsten Hansen AARS: Tonen blandt byrådspolitikerne er normalt god, men det sker, at der falder hårde bemærkninger, som hurtigt er glemt. Men så godt gik det ikke ved sidste byrådsmøde, hvor borgmester Jens Lauritzen for første gang måtte have klokken i brug, for at skabe ro. Det er en kendt sag i byrådssalen, at tidligere borgmester Knud Kristensen (C) og Uffe Bro (A) ikke altid er positive over for hinanden. Det fik tilhørerene også at høre ved seneste møde, men det som fi k til Jens Lauritzen til at gribe til klokken var dog resultatet af en efterfølgende bemærkning fra Knud Kristensen. Han holdt et noget hårdt indlæg, hvor han først var efter Uffe Bro og bagefter kom med beskydninger mod

Knud Kristensen (C) kom med et noget hårdt angreb mod Ole B. Sørensen (V) i byrådssalen.

Ole B. Sørensen (V) forlagte en undskyldning.

Ole B. Sørensen (V). Sidstnævnte fik blandt andet at vide, at grunden til at han var imod de konservative var, at han selv ikke opnåede valg til EU.

Ole B. Sørensen blev derimod så oprørt, at han straks gav udtryk for sin vrede og forlangte en undskyldning. Det skete vel og mærke uden at han havde fået taleretten. Det fik borgmesteren til at benytte klokken. Ole B. Sørensen var dog ikke færdig med at give udtryk for sin utilfredshed med Knud Kristensens beskyld-

Gik over stregen Den bemærkning fik mange i byrådssalen til, stille, at sige, at der gik Knud Kristensen over stregen.

ninger, derfor bad han om taleretten. - Du burde skamme dig Knud, og give mig en undskyldning, sagde Ole B. Sørensen. Nogenlunde samme ordvalg støttede Bjarne Jensen (B) Ole B. Sørensen med og opfordrede Knud Kristensen til at komme med en undskyldning. - Der går ingen skår af mig, ved at give en undskyldning, sagde Knud Kristensen efterfølgende. En konkret undskyldning blev det dog ikke til. Ole B. Sørensen bad også Jens Lauritzen om at forklare, om han ville tillade den tone i byrådssalen. Det spørgsmål måtte Ole B. Sørensen stille to gange, før borgmesteren gav svar. Efter dagsordenpunktets vedtagelse kommenterede Jens Lauritzen situationen: - Jeg vil gerne have, at vi tilstæber at tale pænt til hinanden. Han valgte dermed ikke at kommentere sagen direkte. Resten af det tre timer lange byrådsmøde forløb i fred og fordragelighed.

SIDE 19

Åbningstider: Man.-fre. 7.00-16.30 • Lør. 8.00-11.00

JERN AFHENTES METALLER KØBES TILBUD PÅ NEDSKÆRING AFGIVES

NIBE PRODUKTFORRETNING Aalborgvej 55, 9240 Nibe Tlf. 98 35 18 54 Det miljørigtige valg!

www.skrotten.dk

MalerÀrmaet

HOUMANN Alt malerarbejde udføres Ring for uforpligtende tilbud

Tlf. 98 62 25 70 Hjortkjærsvej 27 . 9600 Aars Industrivej 5 . 9600 Aars

DANSKE MALERMESTRE

DØGNVAGT 98 62 50 00 • El-service

El-installatør Morten Nøhr Kristensen

• Køle-service

www.oegaard.dk

• Alarm-service Brug den organiserede håndværker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så

Bandet 180 grader fra Aars Skole var klædt ud som julenisser.

Rock for Sjov blev en stor succes Af Valdus Jensen AARS: I år havde arrangørerne valgt at afvikle Rock for Sjov på én dag, og det skulle vise sig at være en god idé. Det kan nemlig være svært at trække folk til i to dage, selv om de unge mennesker gør deres bedste for at underholde fra scenen på Kimbrertorvet. I det flotte solskinsvejr, lød var der lige fra midt formiddag fuld knald på højtalerne, og musik og sang kunne høres over store dele af byen. Der blev traditionen tro budt på lidt af hvert fra scenen, lige fra bløde sangstemmer fra små børn i skolekor, og til hårdtslående rytmer og sang fra de lidt større børn og unge i de forskellige band og kor. De mange kor og band

havde også i år forskellige navne, som for eksempel Battery, The unknown, De danske kartofler, Klør 2, The Flames, Blaffer Boys, BMW, The Lucky Stars. De rådne hunde, 180 grader og Grillritz. - Vi har fra alle sider mødt tilkendegivelser om at det var godt, at arrangementet blev til noget, og også har sin berettigelse i fremtiden i en eller anden form, siger Per Svaneborg, skoleleder på Skørbæk-Ejdrup Friskole og naturbørnehave, som stod i spidsen for afviklingen af Rock for Sjov. Plakatkonkurrencen var et af de elementer der blev fastholdt under dette års Rock for Sjov. Der var som tidligere udlovet præmier i to kategorier. Aars skole kan nu smykke sig med at have meget kreative elever, da de løb med førsteprisen i begge

kategorier. Handelschef Lars Rimmer overrakte de to vindere gavekort fra Aars Handelsstandsforening. I forbindelse med Rock for sjov blev årets Rock Sofie uddelt. Prisen gik denne gang til ”Boxen” som er en forening, der giver kommunens unge mulighed for at udøve deres musikinteresser i et indrettet øvelokale. Foreningen bliver oprettet og drives fortsat af en gruppe unge ildsjæle, som gerne vil dyrke deres musikinteresser på et uforpligtende grundlag. ”Boxens” formand, Jesper Fleckner Gravholt modtog en statuette som det synlige bevis på hæderen ligesom der fulgte en check på 500 kr fra Vesthimmerlands Kommune. Traditionen tro var der også en konkurrence om at

blive kåret til byens bedste og næstbedste band. ”Årets næstbedste band” blev PsyCöer fra Skørbæk-Ejdrup Friskole, Prisen som ”Byens bedste band” blev tildelt Marmelade Makers fra Aalestrup Realskole. Direktør Bent Schade, Spar Nord Aars overrakte prisen til bandet, som nu skal en tur i pladestudiet, sponsoret af Spar Nord Fonden. I tilgift var der Back stage billetter til en dag på Nibe festivalen, og et tilskud fra Vesthimmerlands kommune til opstart af en tourne. - For 18. gang blev Rock for Sjov en dag, hvor børnene fik lov til musikalsk optræden på Kimbrertorvet i Aars. Mon ikke succesen gentager sig næste år, siger Per Svaneborg, skoleleder, Skørbæk-Ejdrup Friskole og naturbørnehave.

SNEDKERMESTER

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!

DØGNVAGT ● VVS teknik ● Køleteknik

Tlf. 70 26 80 12 Tlf. 70 26 84 12

www.lagrotek.dk E-mail: info@lagrotek.dk

Alt i køle- og klimaanlæg, varmepumper og biobrændsel, vandværker og vandbehanling.


Aars Avis

SIDE 20

Vesth. Konservative Vælgerforening

Formand: Ernst Pinstrup Sørensen Ryttervej 22, 9600 Aars Tlf. 98 66 63 66 Kasserer: Hanne Grabow Sognevej 99, Østerbølle, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 16 10

Det Danske Spejderkorps

Løgstørvej 57, 9600 Aars Gruppeleder: Inge Merete Vestergaard Tlf. 98 62 14 79 Kasserer: Jette Kristensen Tlf. 98 62 45 78 Mail: www.ddsaars.dk Mødested: Spejdergaarden Løgstørvej 57, Aars tlf. 98 62 47 22

FDF

Mødested: FDF Huset, Stenildvadvej 4, Aars Mail: www.fdfaars.dk Kredsleder: Dennis Gislum Tlf. 51 20 45 80 Formand: Eva Harbo Andersen Tlf. 70 20 08 66 - 98 62 37 55

Guldalderklubben, Aars

Kasserer: Elly Engedahl Oustrupvej 8 H, 9600 Aars Tlf. 98 62 11 10 - 20 42 50 87 Mødested: Østermarkskolen hver onsdag fra kl. 14.30-17.00

Himmerlands Saluteringslaug Oldermand: Peter H. Høffner Nørregade 22, Østrup, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 86 Kasserer: Bent Schade Spar Nord Tlf. 72 24 58 00

Landbrugets Seniorklub Formand: Per Liengaard Gråbølle 82, 9640 Farsø Tlf. 98 63 29 90 Kasserer: Margit Krogh Overvejen 17, 9640 Farsø Tlf. 98 63 24 06

Vesthimmerlands Musik-Cabaret Formand: Lene Weiss Nibevej 24, 9600 Aars Tlf. 98 62 30 91 Kasserer: Elin Mathiesen Tlf. 98 66 22 25 Mødested: Den blå stue/messecenteret, Vestre Boulevard 15A, 9600 Aars

Singleklubben På Sporet Formand: Ole Jensen Tlf. 21 22 44 58 Kasserer: Eigil Gammelholm Tlf. 98 63 64 88 Mødested: Klubhuset Ryttervej 2, 9600 Aars

Socialdemokraterne i Vesthimmerland Syd

Formand: Herdis Brix Dr. Christinesvej 27, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 06 Kasserer: Margit Nielsen Holmsgaardsvej 19, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 82 85

Tordenkalvens Øllaug

Formand: Torsten Hansen Skånevej 10, 9670 Løgstør Tlf. (pri.) 98 67 37 18 Tlf. (arb.) 98 62 17 11 Kasserer: Ole Riis Olsen Ansgarsvej 12, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 86 Mødested: Se: www.tordenkalven.dk

Vesthimmerlands Havekreds Formand: Jytte Larsen Grønnegade 18, Strandby, 9640 Farsø Tlf. 98 63 60 64 Ny Kasserer: Birgitte B. Christensen Solbakken 12, 9600 Aars Tlf. 78 78 41 19 Mødested: Aktivitetscenter Bymidten

Vesthimmerlands Handicap Idræt Formand: Eva Jensen Spurvevej 2, 9600 Aars Tlf. 40 89 23 29

Vesthimmerlands Musikforening

Formand: Grethe Stæhr Peder Stubsvej 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 18 27 Kasserer: Svend Bækgaard Kong Haralds Vej 23, 9600 Aars Tlf. 98 62 33 42 Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium

Vesthimmerlands Volleyballklub

Formand: Sara Mols Græsborg Tlf.: 98 66 40 84 Kaserer: Henriette Sørenen Tlf.: 98 37 57 00 Klubaktiviteter: Aars og Hornum

Ældre Sagen Aars Lokalkomité

Formand: Arne Pedersen Peder Stubsvej 21, 9600 Aars Tlf. 98 62 23 10 Telefonstjernen/Tryghedsopkald: Søren Houlberg, Dr. Margrethes Vej 15 9600 Aars - Tlf. 98 62 43 63 Mødested: Aktivitetscenteret Bymidten Bymidten 15, 9600 Aars Tlf. 98 62 53 68

Aars Amatør Astronomer Formand: Peter Stenild Kaj Munksvej 19, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 84 Kasserer: Leif Pedersen Korsholmvej 174, 9631 Gedsted Tlf. 98 64 53 86 Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium Observatoriet eller Lokale 1.8 www.vhim-gym.dk/astronomi

Aars Badmintonklub

Formand: Michael Hansen Halsmandsbrovej 30, 9240 Nibe Tlf. 98 66 67 68/29 27 25 94 Mail: halsmandsbro@privat.dk Kasserer: Thomas Nielsen Hans Egedes Vej 191, 9600 Aars Tlf. 98 62 51 85 Mail: t.nielsen@aars.dk

Aars Billardklub

Formand: Peter Sørensen Agertoften 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 41 36 Kasserer: Helle Carlsen Pregelvang 11, 9600 Aars Tlf. 98 62 48 97 www.aars-bk70.dk Mødested: Nibevej 1C, 9600 Aars Tlf. 98 62 54 70

Aars Borgerforening Formand: Anders Didriksen Højtoften 7, 9600 Aars Tlf. 98 62 42 61 Kasserer: Jette Rask Højtoften 10, 9600 Aars Tlf. 98 62 37 39

Aars Bridgeklub

Formand: Jan Kvitsau Nielsen Tlf. 98 66 11 58 Kasserer: Henning Madsen Grøbølle 16, 9640 Farsø Spillested: Aktivitetscentret Bymidten, Aars tirsdage ml. 19.00-23.00

Aars Brydeklub

Formand: Kim Olsen Engvej 3, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 87 - 23 82 91 68 Kasserer: Bo Glerup Grønnegade 17, 9610 Nørager Tlf. 98 65 43 21 - 20 24 76 52 Mødested: Østermarkshallen

Aars Erhvervsråd

24. juni 2009

Aars Patchworkforening

Formand: Svend Jørgensen Kong Valdemars Vej 13, 9600 Aars Tlf. (pri.) 98 62 40 73 Tlf. (arb.) 98 62 17 00 Sekretariat: Himmerlands Udviklingsråd Messevej 1, 9600 Aars

Formand: Anne Mette Jensen Kg. Christiansvej 18, 9600 Aars Tlf. 98 62 41 94 Kasserer: Helle Grøn Jensen Hobrovej 55, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 19 Mødested: Aars Bibliotek - kælderen

Aars og omegns Folkedanserforening

Aars Pensionistforening

Formand: Leif Havbro Høvejen 5, Vognsild, 9600 Aars Tlf. 98 65 8519 Kasserer: Lars Peter Bach Holmagervej 3, Holmager, 9240 Nibe Tlf. 98 35 70 65 Mødested: Aars Skole

Aars og omegns Fugleforening

Formand: Per Jensen Grønnegade 6, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 15 20 Kasserer: Hanne K. Pedersen Hedeskrænten 44, 8800 Viborg Tlf. 98 62 66 09 Mødested: Klubhuset 4H gården Mail: fugleforening@aars.dk

Aars Frikirke

Formand: Orla Pedersen Sjøstrupvej 48, 9600 Aars Tlf. 98 65 61 72 Kasserer: Finn Bech Odinsvej 22, 9640 Farsø Tlf. 98 63 22 85 Mødested: Aars Frikirke Markvænget 11, 9600 Aars

Aars Gymnastikforening Formand: Niels Hald Stenildvadvej 11, 9600 Aars Tlf. 98 62 10 74 Kasserer: Caspar Valdgren Madsen Tingvej 1, 9600 Aars Tlf. 98 62 69 69 www.aarsgymnastikforening.dk Mødested: Idrætscentret Østermarken

Aars Golfklub

Formand: Bernt Neergaard Jacobsen Baneudvalgsformand/næstformand: Preben Tindal Christensen Kasserer: Britta Lystlund Johansen Honorær sekretær: Jørn Holm Medl. af bestyrelsen: Bent Bundgaard Medl. af bestyrelsen: Thor Jespersen Medl. af bestyrelsen: Søren Friis www.aarsgolfklub.dk Mødested: Tandrupgaard, Tandrupvej 6 9600 Aars Tlf. 96 98 07 00 - Mobil: 24 24 09 29

Aars Højskoleforening Formand: Palle Fogh Hvorvarpvej 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 12 43 Kasserer: Grethe Stæhr Oustrupvej 54, 9600 Aars Tlf. 98 62 18 27 Mødested: Aars Kirkecenter

Formand: Per Drejer Svalevej 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 38 17 Kasserer: Niels Andersen Nibevej 4 st. th, 9600 Aars Tlf. 98 62 25 79

Aars Skakklub

Formand: Poul E. Niebuhr Korgaardvej 8, Haubro, 9600 Aars Tlf. 98 66 42 70 Kasserer: Allan Bo Sørensen Svoldrupvej 174, 9600 Aars Tlf. 98 65 88 99 Spillested: Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars

Aars Svømmeklub

Formand: Lone Ø. Bentzen Kong Haraldsvej 4 c, 9600 Aars Tlf. 98 62 45 86 Kasserer: Jimmy Sørensen Hans Egedes Vej 126, 9600 Aars Tlf. 98 62 27 23 Mødested: Aars Svømmehal, 9600 Aars Tlf. 98 62 37 60

Aars Tennisklub

Formand: Poul Erik Pedersen Solvænget 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 25 Kasserer: Jørgen Jensen Hans Egedes Vej 130, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 56 Mødested: Sports Allé 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 47

Aars Tværfaglige Efterlønsklub

Formand: Kirsten Sørensen Gislumvej 20 A 13, 9600 Aars Tlf. 40 93 88 04 Kasserer: Per Hansen Ørnevang 3, 9600 Aars Tlf. 29 34 35 51 Underholdning og foredrag i lige uger på Kimbrerkroen 13.30 til ca. 16.00. Bowling i ulige uger i Aars Bowlingcenter kl. 14.00-15.00 og 15.00-16.00

Aars Idræts Klub

Formand: Kenneth Pedersen Hans Egedes Vej 70, 9600 Aars Tlf. 98 62 16 18 Kasserer: Finn Krebs Andersen Kong Christians Vej 14, 9600 Aars Tlf. 40 36 32 55 Mødested: Lyngsøvej 2 B 9600 Aars Tlf. 98 62 21 97

Aars Håndboldklub

Formand: Axel Heisz Pedersen Keldgårdvej 82, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 46 Kasserer: Helle Westergaard Hans Egedes Vej 37, 9600 Aars Tlf. 98 62 26 50 Mødested: Østermarkhallen, 9600 Aars

Aarsegnens Jagtforening Formand: Niels Holst Kristensen Peder Stubsvej 24A, 9600 Aars Tlf. 98 62 20 84 Kasserer: Kirsten Conrad Stærevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 64 31 Mødested: Klubhus og Flugtskydningsbane Plantagevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 48 28

d n me inger« e d i S foren Avis tive i Aars årligt. k A » nges nge bri t 8 ga lse: e g s a d s pt min or o - + mom f s i Pr 335, ning. kr. r. fore p


Aars Avis

24. juni 2009

SIDE 21

Alt i malerarbejde Bygningsmaleren v/ malermester Gert Bang Larsen Nygade 17, 9640 Farsø www.bygningsmaleren-farsoe.dk Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12

ApS

Alt i O Murer- og betonarbejder O Jord - Kloak - Belægning O Vognmandskørsel O Lev. af sand/grus, container, kran m.m. Bandsholmvej 52 . 9600 Aars Bil John 40 45 83 41 · Bil Ole 30 33 91 22

Ænderne i Viborg-søerne nød godt af det medbragte brød.

Solvangs beboere nød solen i Viborg AARS: Beboerne på Ældrecenter Solvang i Aars nød solen, da de var på sommerudflugt i Viborg. Ældrecentrets Venneforening ”Solvangs Venner”

havde inviteret alle beboerne en tur til Viborg med spisning og kaffe på Golf Salonen. På dagen, som var valgt til arrangementet, viste vej-

LADELUND

ret sig fra sin bedste side. En sommerdag hvor solen skinnede fra en skyfri himmel. Der blæste en stille brise, og temperaturen lå omkring de 20 grader. 28 personer tog i samlet flok med bus til Viborg, hvor middagen stod klar. I Salonen med store panoramavinduer med udsigt ud over søen var tre runde Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

borde flot pyntet med bl.a. blomsterdekorationer og stofservietter. Menuen bestod af helstegt svinekam med alt, hvad dertil hører, og derefter blev der serveret citronfromage. Efter middagen gik hele selskabet ud for at beundre naturen omkring Golf Salonen. Da ænderne så de mange mennesker, kom de hen for at tigge noget af det medbragte franskbrød, som var medbragt til det samme. Der var også mulighed for at sidde og hvile sig i solen og nyde udsigten ud over søen, hvor enkelte både sejlede fordi. I parken stod enkelte iris, stauder og mange buske i fuldt flor til stor beundring for de fleste. Der blev sluttet af med kaffe i Salonen og en enkelt fællessang, inden turen igen gik mod Aars. Flere beboere sagde på hjemturen: ”Det var godt jeg tog med på tur, for det har vel nok været en dejlig dag. Men det bliver nu godt at komme hjem, for nu er jeg træt.”

Bowlingcenter i Aars lukket Bid for bid er det gamle vandtårn i Ladelund blevet revet ned.

Danmarks ældste private vandtårn er nu revet ned Ladelund forbrugere betjenes nu fra Haverslev LADELUND: Et varemærke i det lille landsbysamfund Ladelund er nu borte. Vandtårnet har været et markant varetegn for området siden 1917. Det gamle runde vandtårn på Fyrkildevej blev forleden revet ned. Bid for bid fjernede en entreprenørmaskine med en påmonteret kraftig kæbe i frontpartiet det gamle vandtårn. - Årsagen til at vi fjerner vandtårnet er, at vi gentagne gange i vandværket har haft problemer med, at vandet i tanken har overskredet grænserne for indhold af colibakterier, forklarer Nikolaj Christensen, medlem af bestyrelsen for Haverslev Vandværk A.m.b.a. og tidligere formand for Ladelund Vandværk I/S. De to vandværker fusio-

nerede ved årsskiftet. Fusionen dengang skete som alternativ løsning til en dyr påtrængende renovering af det gamle vandtårn på Fyrkildevej i Ladelund. Ifølge Nikolaj Christensen har der ikke siden efteråret 2008 været tappet vand fra vandtårnet til de omkring 50 forbrugere i Ladelund. I stedet blev de forsynet fra en nyetableret forsyningsledning direkte fra Haverslev Vandværk på Kærvej. Grunden til at vandværket efter fusionen ikke blot lader det tomme vandtårn stå til pynt forklarer Nikolaj Christensen med, at i fusionsaftalen med Haverslev Vandværk indgik det, at vandværket i Ladelund selv skulle bekoste selve nedrivningen. Det omfatter også det lille

hus ved siden af med pumper og trykfordelingsudstyr. Reelt er der tale om at Danmarks ældste private fælles vandtårn nu er forsvundet. Ifølge arkivoplysninger blev vandtårnet opført helt tilbage i 1917. - Oprindelig blev der også opført en vindmølle på stedet til at trække vandpumpen, fortæller Nikolaj Christensen.

AARS: Aars Bowlingcenter er lukket i øjeblikket. Årsagen er, at forpagteren Lone Østergaard er trådt i betalingsstandsning. Så længe betalingsstandsningen er under behandling af kuratorerne kan ejerne af bowlingcentret ikke iværksætte en åbning eller anden drift af bowlingcentret. - Vi håber på kundernes tålmodighed, og er meget kede af den situation der er opstået, siger Michael Eiskjær, ejer af Aars Bowlingcenter.

Scooterservice

Vores hvidevare-montør klarer alt indenfor * Reparation og salg * Husholdningsmaskiner * industrimaskiner Kontakt Troels på telefon 40 55 25 14

Vi er din lokale forbindelse Belysnings- og hvidevarebutik Himmerlandsgade 72, Aars

ALT EL-ARBEJDE UDFØRES Marius Stubberup A/S Aut. el-installatør

Tlf. 98 62 31 10 marius@marius-stubberup.dk www.marius-stubberup.dk

– hurtigere, nemmere, mindre bøvl...!

SPAR OP TIL 25%

På varmeregningen ved at isolere med papiruld. Mulighed for tilskud ved at isolere hulmur og loft. Papiruld Danmark

Autoriseret isolatør

Jyllandsgade 5 - 9600 Aars

Telefon 20 28 85 06 Åbningstider: Tirs.-ons.-torsdag 11-17 eller efter aftale

Tømrerarbejde

Snedkerarbejde

Glarmesterarbejde

Totalprojekter

- det gode håndværk

AARS TØMRER-& SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S NYGAARDSVEJ 5, 9600 AARS TELEFON 98 62 28 00 Vi er medlem af

det gi’r dig større sikkerhed


Aars Avis

SIDE 22

24. juni 2009 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

SULDRUP

Advokatfirmaet

BINDSLEV & KJELDSEN ApS Advokater: Arne Bindslev (H) - Carsten Kjeldsen (MMCR) Mogens Bøg-Jensen (H) Hanne NørkjÌr Nielsen (L)

Dimissionsfest pĂĽ Suldrup Skole

• Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars -Tlf. 98 62 40 00

• Autoriseret bobestyrer

RKI Inkassopartner

)0:%+8)2

:)78,-11)60%2( )PJMVQEIX%EVW 4IXIV)VMOWIR%7

 

$OWLQGHQIRU0XUHURJEHWRQDUEHMGH %DGHY UHOVHU5HSDUDWLRQHU1\E\J 8'/(-1,1*$) ‡$KOPDQQNQ NVW\UHW PLQLJXPPLJHG ‡0LQLJUDYHUFPEUHG HYWPHGROLHKDPPHU PHGHOOHUXGHQIÂĄUHU

Kalvene blev beundret, og de gjorde opmĂŚrksom pĂĽ dem selv, da de blev trĂŚngende.

Kalv tissede foran dronning i Suldrup SULDRUP: Suldrup Skole var ramme om et spÌndende dyrskue i fredags med deltagelse af forÌldre, bedsteforÌldre og en dronning. Arrangørerne var skolens to børnehaveklasser. Det var ret imponerende at se variationen af dyr pü skuet. Lige fra hamstre, kaniner, kattekillinger, et bredt udsnit af forskellige hunderacer og ikke mindst tre kalve, to sortbrogede og en skotsk højlandskalv, var udstillet. OpmÌrksomheden blev vagt hos børnene og en del voksen, da kalvene blev trÌngende og tissede pü gulvet i Aulaen. Ikke sÌrlig hensynsfuldt, nür der var en dronning til stede. En helt speciel gruppe af de udstillede dyr var sovedyr. Et imponerende udvalg.

Som noget helt sĂŚrligt ĂĽbnede dronningen dyrskuet ved at klippe silkesnoren over med sin guldsaks. Alle beundrede dronningen af Suldrup Skole og hendes ponyorden. Dronningen overrakte ĂŚresprĂŚmie til udstillerne. Et veldĂŚkket kagebord til udstillerne, deres forĂŚldre og bedsteforĂŚldre sikrede at ingen gik sultne fra skuet.

SULDRUP: Der er dimissionsfest i Suldrup Skoles aula i dag onsdag, 24. juni, i anledning af, at eleverne fra 9. klassetrin forlader skolen. Der vil vĂŚre sange, taler fra skolebestyrelsesformanden og skolelederen og naturligvis uddeling af afgangsbeviser. Suldrup Skole har i ĂĽr følgende elever der gĂĽr ud af 9. klasse. 9A: Andreas Bislev Schultz, Dorthe Ă˜stergaard, Emil Vestergaard Klemmensen, Kasper Hyldgaard, Kasper Bidstrup Jørgensen, Kristian Stubberup, Louise Nøddebo Hansen, Martin Thais Jensen, Mathias Nørgaard Nielsen, Mikkel Tjellesen Buus, Nanna Rødgaard Nielsen, Nina Ă˜stergaard Laursen, Nour

HAUBRO

Nu tilbyder de ogsü strøm samt mave- og øreteknik

‡'LYHUVHY UNW¥M

Sommermøde i TrÌngstrup

"" #   

!!! "

NCO Byg, Aars A/S Tlf. 9862 2455 Total, Hoved & Fagentreprise Nybygning, Tilbygning & Ombygning Jord/Kloak, Beton & Murerarbejde Alt i reparationsarbejde Udlejning af containere Gratis rüdgivende bygningstjek Gratis information og ansøgning om boligforbedringsstøtte www.nco.dk info@ncogruppen.dk

Vestvej 5, 9600 Aars

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Lokale akupunktører har søgt inspiration i Kina

SĂ˜NDERUP

SĂ˜NDERUP: Hvordan beskytter et samfund sig selv? TrĂŚngstrup Frimenigheds sommermøde er pĂĽ søndag 28. juni. Der indledes med gudstjeneste i TrĂŚngstrup Kirke, og fortsĂŚttes med foredrag i TrĂŚngstrup Forsamlingshus. Begge steder taler sogneprĂŚst Knud Riis, Bevtoft ud fra emnet â€?Straf - hvad er det i grunden? Hvordan beskytter et ĂĽbent samfund sig selv?â€? Emnet afspejler et centralt dilemma for et retssamfund, der har som opgave at yde beskyttelse bĂĽde til sine egne borgere og til mindretal, der ønsker at ophĂŚve det retssamfund, de selv nyder godt af. Før Knud Riis blev sogneprĂŚst var han forstander pĂĽ Seniorhøjskolen i Nr. Nissum, som han fi k vendt fra at vĂŚre lukningstruet til en meget søgt højskole for seniorer. Knud Riis har ogsĂĽ skrevet bogen â€?Højskolens religionâ€?, hvori han lancerede udtrykket â€?Jesendomâ€? som betegnelse for en moraliserende højskolereligion uden kristendommens frisĂŚttende forkyndelse. Der venter tilhørerne en engageret behandling af et stadigt mere pĂĽtrĂŚngende samfundsproblem.

Emad Khamiss Al-Hatto, Peter Hebsgaard Knudsen og Trine Krog Madsen 9B: Christina Marie Melgaard, Ina Maria Louise Johansen Svensson, Kasper Bach Svendsen, Kristian Krog Madsen, Lise Højbjerg Bak, Louise Lund Eskildsen, Maiken Blad Hvilsom, Mai Lindell Egeberg, Maria Cecilie VanggĂĽrd Hjortlund, Mathilde Hvidtfeldt Springby Nielsen, Matilde Højgaard Andersen, Nichlas Vinther Nielsen, Nicolai Dan Christensen, Nicolai Tjellesen Buus, Oscar Andreas Buus, Patrick Ib Hansen, Sara Blichfeldt, Shaghayegh Ashkani, Sofia Emilie Holm Kristensen og Trine Olesen Ă˜stergaard.

Akupunktørerne Jenny Krogh (t.v.) og Åse Bøgelund har vÌret i Kina og hente ny inspiration.

HAUBRO: - Det er altid rart at blive bekrÌftet i, at det man gør er rigtigt. Südan siger akupunktør Jenny Krogh, Haubro Akupunktur. Hun er for kort tid siden vendt hjem fra Kina, hvor hun var sammen med andre danske akupunktører pü et tre ugers efteruddannelseskursus. Blandt kollegaerne var Åse Bøgelund, Akupunkturklinkken Bøgelund i Farsø. De to lokale akupunktører besøgte to forskellige hospitaler og det gamle universitet i Nanjing, der er en kinesisk by med syv mio. indbyggere. - Det var spÌndende at opleve akupunktur i Kina. Vi fik et indtryk af TCM, som er en klassisk kinesisk akupunkturteknik, og vi stiftede be-

kendtskab med andre teknikker ogsü, siger Jenny Krogh. De danske akupunktører fulgte kinesiske lÌger og bemÌrkede mange forskelligheder i forhold til danske forhold. - Vi har mere tid til patienterne, fastslür Åse Bøgelund, der selv er uddannet sygeplejeske. De to danskere bed ogsü mÌrke i, at kineserne bruger fleregangsnüle til akupunkturen. - Vi bruger engangsnüle, købt i Kina, bemÌrker Jenny Krogh med et skÌvt smil. Büde Jenny Krogh og Åse Bøgelund har gjort indkøb i Kina, som skal forbedre deres behandling af kunderne i Danmark. - Vi sü flere steder, at kine-

serne sÌtter strøm til nülene. Det er en teknik vi har set og hørt om før. Men ikke set sü udbredt før. Vi havde samtidig füet at vide hjemmefra, at hvis vi ville købe et strømanlÌg, sü skulle vi vente til vi kom til Kina, fordi det er billigere der, siger Åse Bøgelund. Hun købte et anlÌg og det samme gjorde Jenny Krogh. Flere af de teknikker der bruges har til formül at øge blodgennemstrømningen og dermed ogsü øge virkningen af nülene. En af teknikkerne, brug af copping, har Jenny Krogh ogsü taget med hjem fra Kina. - Jeg har købt vakuum kopper i Kina og vil gü i gang med at bruge teknikken copping. Vakuumkopperne anbringes pü huden. Der skabes et undertryk i koppen ved at man lader lidt ild brÌnde inde i koppen samtidig med at den sÌttes pü huden. Det für koppen til at sidde fast og samtidig øger det blodgennemstrømningen, forklarer Jenny Krogh. De to danskere benyttede ogsü opholdet i Kina til at vurdere, hvilke teknikker de kunne tÌnke sig at benytte hjemme. Jenny Krogh har besluttet at benytte vakuumkopperne og strømmen. Dertil kommer en teknik, der omfatter et mikrosystem pü maven. Åse Bøgelund vil ogsü benytte strøm. Hun har desuden planer om at benytte det mikrosystem der findes i ørene.


Aars Avis

24. juni 2009

SIDE 23

v. Finn Ovesen NØRAGER . Jernbanegade 4 . Telefon 98 55 10 06 • ÅBNINGSTIDER: HELE UGEN 8.00-19.00 HAVERSLEV . Strandvejen 2 . Telefon 98 65 40 13 • ÅBNINGSTIDER: HELE UGEN 7.30-19.00 ALLE TILBUDDENE GÆLDER TIL OG MED SØNDAG

KOLONIAL

KØL

FROST

SLIK

BEAUVAIS KETCHUP

LANGELÆNDER PØLSER

POLAR FROMAGE HARIBO ELLER RAND MATADOR MIX

1.000 g.

Røde/brune pølser. 400-550 g.

1 ltr.

GRÅSTEN REMOULADE

19

Frit valg

RØD KARAT INSTANT

00

25

100 g. 2. gl.

PRINZEN ROLLE CHOKOLADE KIKS

00

2x175 g.

10 00 69

RØD KARAT 400 g. 3 ps.

TAFFEL CHIPS 250 g. Alm./barbecue/ dild.

00

2 ps.

25

BECEL FLYDENDE MARGARINE 250 ml. 2 fl.

00

25

SUN-LOLLY Selvfrys is. Alle slags. Pr. pk.

95

00

10

Pr. ks.

800 g. Løg/karry/dild.

30 stk.

SPAR 10.00

Pr. stk.

12

SPAR 15.00

00

TUBORG

+ pant

Pr. ks.

PRIMA VERA VIN

5 fl.

4 STK. GRILLHAKKEBØFFER 400 g.

95

19

KALVEBEN 800 g. Barbecue marineret.

95

39 FROST

+ pant

00 + pant

95

KUN FREDAG

Pr. ps.

00

10

LØRDAG TIL SØNDAG HATTING RUNDSTYKKER

30 stk.

00

100

+ pant

8-12 stk.

1/2 PRIS

Pr. stk.

Frit valg.

00

20

NYE KARTOFLER

2 00 10

95

500 g.

FLOTTE HORTENSIA 3-5 grenet.

3500 995

2500

3 stk.

ELEFANTFOD God str., til alm. potte.

HARIBO SKUM

19

SPAR OP TIL 12.00

Pr. stk.

79

1/2 PRIS

2x75 ml. Alle slags.

JORDBÆRPLANTER

3 ltr. Merlot/Carbernet Sauvignon.

SLIK

95

7

COLGATE TANDPASTA

Pr. stk. KUN

SANTA VETA

175 g.

95

BLOMSTERHJØRNET

20

33 cl. 2 ds.

200 ml. 1/2 PRIS Frit valg.

TYSKE JORDBÆR

25

SOMMERSBY CIDER

ELIDA SHAMPOO/ BALSAM

Pr. 1/2 kg.

00

1 fl.

1.750 g.

2 ks.

00

SMIRNOFF ICE 2 fl.

10

3 ps.

GRØNT TILBUD

100

27,5 cl.

SPAR ØL ALM

10

+ pant

KØD

9

00

99 95 109

75 cl. Rosé og hvid.

25

2 stk.

95

VIN + SPIRITUS

250-350 ml. Bernaise/Favorit/ Whiskey.

TORSDAG TIL LØRDAG

Pr. stk.

95

JENSEN SAUCER

95

ARLA FOODS

CARLSBERG

FLENSTED KARTOFFELSALAT

00

NON-FOOD

ØL + VAND 30 stk.

DANPO HELE KYLLINGELÅR

1/2 LTR. FLØDE

Luksus koldskål m. æg og tykmælk 1 ltr.

21

Frit valg.

SPAR 8.00

MEJERI

Pr. stk.

25

2 stk.

95

900 g.

00

1000

Pr. stk. KUN

1995

HUSK! Vi har Æotte roser til de nyudsprugne studenter - bestil gerne forud

r Tilbudde ne gælde f ra torsdag!


Aars Avis

SIDE 24

24. juni 2009 Jens Hejlskov, Vestbygade 44, Haverslev Tlf. 98 65 42 82

HAVERSLEV

alermester Henrik Bøjer Madsen Rebild/Vesthimmerland

9865 1610 / 2483 0522 Alt malerarbejde og tapetsering udføres til rimelige priser! Hurtig og reel betjening. MALERMESTER

Bestyrelsen for Haverslev Vandværk anno 2009 er fra venstre Nikolaj Christensen, Finn Højby, Thomas Vang Christensen, Jan Larsen, Bjarne Jensen og Jan Thorup. Erik Madsen var fraværende, da billedet blev taget.

Kong Christiansvej 31 . 9600 Aars Fax 98 62 49 00 . Tlf. 98 62 12 46 Mailadresse: walther-bach@mail.dk

TOTALENTREPRISE NYBYGNING RENOVERING JORD·KLOAK·BETON

Gattenvej 5 Flejsborg 9640 Farsø Tlf. 98 62 62 20 Mobil 21 20 19 42 Fax 98 62 61 10 chs@chsbyg.dk www.chsbyg.dk

Indhent uforpligtende tilbud !

Tlf. 98 62 62 20 - 21 20 19 42

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Tilbygning - Ombygning - Renovering Tømrer - Snedkerforretning Bandsholmvej 36, 9600 Aars

Tlf. 98 66 43 49 Bil. 29 24 75 01 Byggefirmaet

SPANGGAARD

A P S

Poul Spanggaard

Lynnerupvej 7, Giver • 9240 Nibe Tlf. 20 12 85 91• Fax 98 62 31 14 www.byggefirmaetspanggaard.dk

NYBYGNING • OMBYGNING • RENOVERING TOTAL-, DEL- OG FAGENTREPRISE

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

Haverslev Vandværk fejrede 75 års jubilæum Første boring fra 1934 var med åbent iltningsanlæg HAVERSLEV: Haverslev Vandværks 75 år jubilæum blev markeret i lørdags. Det skete med et åbent hus arrangement. Tiderne er skiftet en del i de 75 år.

Det første vandværk i Haverslev blev oprettet i 1934 med i alt 24 forbrugere. Der blev holdt stiftende generalforsamling på Haverslev Afholdshotel. Den første bestyrelse blev

dyrlæge P.A. Winther, købmand I.C. Christensen og lærer J.A.K. Jensen. Den første boring var med åbent iltningsanlæg og uden filtrering. Vandet blev hentet fra en

lille boring i samme areal, hvor der i 1964 blev oprettet ”Boring nr.1”. Den bestod af et 4” forerør med 2” stigerør til 43 meter, ingen filter, overløb to meter over terræn, løber selv med 12 kubikmeter i timen. Arealet omkring ”Boring nr.1” købte vandværket af Jens Peter Jacobsen i 1964. Boringen ligger længst mod øst på den nuværende vandværksgrund, hvoraf der blev tilkøbt et stykke mere jord i 1974. Selv vandværket var opført nederst på Søndergade, og blev nedlagt ved bygningen af den nuværende vandværks bygning i 1974. Grund og bygning blev solgt til kommunen for en krone, mod at kommunen fjernede bygningen og den gamle boring. Af nogle af de gamle papirer fremgår det, at de årlige afgifter i 1934 var: Første hane 25 kr, anden hane 10 kr., følgende haner 5 kr. Wc 8 kr.

Pr. ko pr. år en kr. Protokoller fra 1934 til og med 1951 findes desværre ikke længere.

Hame-spejdere på afrikansk lejrtur

Penge til fodbold og forårsfest

HAVERSLEV: 24 bæver, ulve og juniorspejder og deres leder i Hame Gruppen i Haverslev har været på den årlige sommerlejr. Lejren var et samarbejde mellem fem grupper, alle fra Aggersborg distrikt. I alt deltog 130 børn og voksne i lejren, som forgik på Hanbohus ved Tranum. Lejrens tema var Afrika, og aktiviteterne havde relationer til seks forskellige lande i Afrika. Der blev bl.a. lavet musikinstrumenter, flettet bælter med perler, lavet smykker, legetøj, spyd og skjold, gravet efter diamanter, og meget andet. Menuen var selvfølgelig afrikansk, og den blev ind-

HAVERSLEV: Haverslev KFUM IF Håndbold Støtteforening har søgt Sparekassen Himmerlands Gavefond om tilskud til afvikling af et håndboldkommunemesterskab i Rebild Kommune i september. Foreningen har inviteret alle klubber i Rebild Kommune til at deltage. Sparekassen har set velvilligt på ansøgningen og givet 5.000 kr. Overrækkelsen af pengene skete samtidig med,

taget i store mængder. Lørdag aften var der afrikansk bryllupsfest, hvor der var optræden med ild dans. Det var rigtig flot og festligt. Lørdag nat var der natløb. Det var ikke for tøsedrenge, nogen var taget til fange og skulle befries. Søndag stod på primitiv mad over bål og oprydning. Tre dage fuld af spændene og lærerige oplevelser og dannelse af nye venskaber var slut. Spejderne og seniorspejderne tager på sommerlejer i uge 29. I anledning af Hame Gruppens 50 års jubilæum fredag, 3. juli er der i år arrangeret kanotur i Sverige.

Sponsorløb før Bornholms tur HAVERSLEV: Forældrene til 5 klasse på Haverslev Skole havde i sidste uge arrangeret et sponsor løb med eleverne. Børnene havde været aktive med at tegne sponsorer til løbet, såsom forældre, bedsteforældre venner og bekendte. Der skulle løbes en time på en rundstrækning en km. De 21 elever løb i alt 222 km. Det gav i alt 8.456 kr. Beløbet bliver brugt til klassens bornholmertur senere på året.

MEJLBY

at to andre foreninger i Haverslev modtog penge fra gavefonden. Haverslev Pensionistforening havde søgt om et tilskud til afvikling af en forårsfest og blev tildelt 1.500 kr. Hame Spejderne i Haverslev havde søgt om et beløb til IT udstyr og modtog 3.000 kr. Hame spejdergruppen i Haverslev kan i øvrigt i år fejre 50 års jubilæum. Det vil blive markeret senere i år.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Byfest i Mejlby med sponsorløb MEJLBY: Lørdag, 20. juni blev der holdt byfest i Mejlby, og trods sparsom annoncering var der cirka 75 der havde fundet vej til festteltet lørdag formiddag til gratis kaffe og rundstykker. Ved samme lejlighed var der besøg udenbys fra, nemlig fra Fonden Himmeland med en gave på 5500 kr. til byens flag allé. Efter kaffen blev der kørt cykelsponsorløb. Der deltog syv cykler og otte cyklister - den ene cykel var en tandem. Der blev virkelig gået til den med. Bedste cyklist kørte 35 omgange. I alt kom der 9769,50 kroner ind.

Sædvanen tro var der kokassebingo. I år løb den heldige vinder med 567 kroner i gevinst. Så blev det tid til høvdingen bold, hvor dommeren desværre måtte spejde langt efter deltagerne. Endelig kom så det som ”drengene” havde ventet på, nemlig havetraktortræk. Der var tre klasser Standard, Standard m. vægt og Special klassen med i alt ni kørere. Der blev fundet en vinder i hver klasse. Og som afslutning på dagen var der fællesspisning i teltet. Der deltog cirka 100 i alle aldre ved spisningen.


Aars Avis

24. juni 2009

SIDE 25 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HORNUM

Frivillige bedes hjælpe med demente

Hornums Old Boys klarede sig rigtig godt mod AaB-holdet fra 1995. Kampen endte 4-4.

Debut for HVH-seniorer ved idrætsuge i Hornum Hornum Old Boys klarede uafgjort mod AaB-1995 HORNUM: Det kom nok lidt bag på de gamle AaB-spillere fra 1995-holdet, at de fik god modstand af Hornums Old Boys hold ved Idrætsugen i Hornum søndag eftermiddag. Men det forstærkede Hornum-hold lod sig ikke kue af de kendte navne fra Aalborg. Sidste år vandt de gamle AaB-spillere sikkert 6-0 i opvisningskampen, og de følte, at de havde haft en dejlig dag, trods regn, at de gerne ville komme igen. Denne gang blev de modtaget af et bedre Hornumhold, der også evnede at sætte AaB under pres. Slutresultatet på tavlen lød i år på 4-4, hvilket beviste, at Hornumspillerne var stærkere. Men

der manglede også nogle af de ”rigtige” gamle AaB-spillere fra 1995-holdet. I år stillede AaB blandt andet med Peter Enevoldsen, Søren Larsen og Carsten Simonsen. Opvisningskampen plejer at være indledningen til Idrætsugen, og det blev det også i år. Resten af ugen ungdomskampe og seniorkampe. Den sportslige side af festen slutter med et stort DGIstævne for U7-drenge lørdag. Der forventes 20-25 hold. Efter den turnering tændes der op i grillen, til familie grill aften. Allerede nu er rigtig mange tilmeldt dette arrangement. Idrætsugen i Hornum byder også på en sportslig nyhed.

Fredag aften, 26. juni, afvikles Sparekassen Hornum Cup. Der mødes Gundersted, Farsø og HVH. Det er første gang De tre klubber Haubro IF, Vester Hornum IF og Hornum IFs fælles seniorhold spiller officielt. De tre klubber har i nogle år haft et samarbejde på ungdomssiden. Her i foråret blev det udvidet til også at gælde de bedste seniorer. De har i foråret skiftevis trænet i de tre byer. Efter sommerferien spiller HVH i Serie 4, mens de tre moderklubber fortsat har hold med i Serie 6. De tre Serie 6 hold mødes også til en turnering fredag, 26. juni ved Idrætsugen i Hornum. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

BLÆRE

Blære har fået et nyt pitt-stop på planetstien ”Smedens Plads” blev indviet i lørdags Af Valdus Jensen BLÆRE: Da han syntes, at arealet så noget trist og rodet ud, begyndte en af de initiativrige borgere i Blære, Chr. Nielsen, for 10-11 år siden at plukke lidt ukrudt hist og her på et areal øst for Blærevej langs Planetstien. - Det greb hurtigt om sig, og folk kom til med buskryddere og andre maskiner, og vi fik ryddet arealet. Der er senere plantet træer og blomster, fortæller Chr. Nielsen . I Blære har man et godt sammenhold, og folk er flinke til at bakke op om de forskellige projekter. Det seneste initiativ, som Chr. Nielsen betegner som en god idé, er etableringen af ”Smedens Plads” ved Planetstien. Historien bag pladsen er den, at byens smed, Kaj Sørensen, der døde sidste år, af beboerforeningen havde fået en bænk, som stod ved sme-

Det røde bånd blev klippet over af Lasse Flohr fra beboerforeningen.

dens hus. Efter smedens død, mente den nye ejer af huset, at bænken kom mere til sin ret på pladsen ved stien, hvor den står nu. Da smeden ingen arvinger havde, fik han oprettet en fond, hvis formål er at yde støtte til almennyttige formål i lokalområdet. Det er nu sket ved, at der blev lavet et stort, flot bænk/ bordsæt, som er blevet opsat

for enden af pladsen, der i sagens natur er døbt ”Smedens Plads”. Pladsen blev officielt indviet i lørdags, og her blev der givet udtryk for, at man fra beboerforeningens side håber, at pladsen vil blive brugt til et hvil af byens borgere og de cyklende og gående langs Planetstien.

HORNUM: Plejecenter Ulstruplund i Hornum har fået 10.000 kroner fra Frivillighedsrådet til at gøre en ekstra indsats over for deres demente. Ulstruplund har valgt at bruge pengene til at skaffe frivillige til at hjælpe med at få dagene til at forløbe lettere for de demente og personalet. - Vores normering er ikke til, at vi kan give vores demente beboere den opmærksomhed de har behov for og ret til, og det har jo en bekostning

i form af fustration blandt de øvrige beboere og pårørende, siger centerleder Birgith Sæderup. Derfor har hun, sammen med Bruger-pårørende rådet valgt at søge om midler til at gøre noget for de demente. Tanken er, at få frivillige til at være til rådighed for at udfylde roller, som personalet ikke har mulighed for. - Af aktiviteter kunne jeg forestille mig en gå en tur, spille spil, læse højt fra avisen eller en bog - kun fantasien sætter grænser. Det

handler bare om et positiv samspil, forklarer Birgith Sæderup. Det er dog ikke helt enkelt at omgås demente, derfor er det også tanken, at de frivillige der henvender sig først skal tilegne sig en relevant baggrund i form at kurser f.eks. fra de folk i kommunen der ved rigtig meget om demente. Det er vigtigt at de frivillige har en baggrundsviden, inden de starter op. - Det kunne være dejligt hvis der henvendte sig så mange frivillige så de fleste eftermiddage og aftener kunne være dækket ind, men hvis bare et par stykker ville henvende sig, er det også ok, siger centerlederen.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

VEGGER

Turen med Grevinde Danner i Løgstør var en stor oplevelse for børnene fra Børnehuset i Vegger.

Vegger-børn nød at sejle i Løgstør VEGGER: Krabbe-væddeløb, sejltur og fiskeri. Der foregik mange ting, da børnene fra Børnehuset i Vegger var på udflugt til Løgstør. En bus hentede børnene tidligt om formiddagen. Alle tog af sted med højt humør og store forventninger til dagen. På vej i bussen blev der snakket en masse, og der blev sunget af hjertens lyst. Selskabet skulle sejle en tur på kanalen i Løgstør, og alle blev nærmest højtidelige, da de fandt ud af, at båden de skulle med hedder Grevinde Danner. Turen foregik i lidt sol men også lidt skyer. Børnene nød åbenlyst at sejle, og på vejen hørte de lidt om færgelejet på kanalen. Der var lagt en lille ruse ud, som blev samlet op, da børnene kom. Den indeholdt mange krabber, lidt rejer og en enkelt fisk. Rejerne blev taget med ind i oplevelses-museet, hvor børnene så på og rørte ved nogle fladfisk (pighvar). Fiskene blev fodret med rejerne, som de åd med stort velbehag. I museet så selskabet også en kæmpe hummer, som

nogle af børnene så spise en fisk. De største børn var på fiskeri i kanalen. De fi k udleveret fiskenet og redningsveste og kunne så fiske fra molen. Der var krabber, rejer og småfisk.

Efter at havde spist madpakker og leget på den dejlige nye legeplads på havnen, gik selskabet ned til fjorden med de indfangede krabber. Der blev lavet en krabbevæddeløbsbane, hvor krabberne blev sluppet løs. Krabbevæddeløbet foregik under stort morskab, og det var svært at blive enige om, hvis krabbe der vandt. Nogle byggede krabbe ”huse”, mens andre nød udsigten over fjorden fra det store stendige. Børnene fra Børnehuset havde en rigtig dejlig og lærerig dag, og det var en flok meget trætte børn som tog retur til børnehaven – flere fik sig en lille lur i bussen. Børnehusets personale sendte i tankerne personalet på Limfjordsmuseet en tak for den gode oplevelse, mens børnene slumrede på vejen hjem.

Ferielukket Vi holder ferielukket fra den 6. juli til den 22. juli, begge dage incl.

Salon Jytte, Hornum RETTELSE:

Gudstjeneste den 28. juni i Ulstrup Kirke kl. 9.00 og ikke klokken 9.30 som der står i kirkebladet. Ulstrup Menighedsråd

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Søren Fryd Advokat (H) Leif Nielsen Advokat (H) Bitten Kjærsgaard Advokat (L)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13

Hornum Murer- og Entreprenørforretning KNUD KRISTENSEN A/S Evaholmvej 24 24,• Hornum, Evaholmvej Hornum •9600 9600Aars Aars Telefon 98 98 66 66 11 1100 00•-98 9866 6215 2210 53 - 98 66 15 10 Telefon


Aars Avis

SIDE 26

Philip Nielsen, i hvid trøje, blev snydt i spurten. Foto: Frank Rud Jensen

Team Concordia var tæt på at vinde i Thisted Philip Nielsen blev snydt i spurten i Post Cup CYKLING: Team Concordia-Vesthimmerlands målsætning var at vinde 3. afdeling af årets Post Cup serie og samtidig tage den gule trøje – en stor og flot målsætning for det nystartede hold, men ikke desto mindre en ikke urealistisk målsætning! Med udsigt til 180 km i det naturskønne naturområde omkring Thisted, sol fra en skyfri himmel og stort set vindstille – så var det op til rytterne at skabe et flot cykelløb – og det gjorde de. Selvom løbet i lang tid blev præget af, at der netop var vindstille og at det derved var svært at få splittet det store felt, så begyndte der at ske noget efter ca. 70 km, hvor en stærk 4-mandsgruppe med bl.a. Daniel Holm Foder kom fri af feltet.

Udbruddet fi k et forspring på et halv minut, hvorefter det igen blev halet i land. Kort efter kom en lidt større gruppe af sted. I denne gruppe havde Team ConcordiaVesthimmerland både Thomas Just og Jannik Hyldtoft med. Gruppen nærmede sig et forspring på et lille minut, hvorefter det stille og roligt gik den forkerte vej med forspringet og efter ca. 15 km måtte gruppen se sig hentet af feltet. Herefter var der mange små forsøg, men feltets høje fart gjorde det meget svært for de udbrudslystne ryttere. Efter 150 km – netop som rytterne er vendt tilbage til Thisted for at køre de otte afsluttende omgange – kommer en stærk trio af sted. Trioen bestod af U23

Ny hovedsponsor for elite cup i Aars HÅNDBOLD: Når Aars Håndboldklub til august for femte gang afvikler et elite stævne for de bedste ungdomshold som optakt til den nye håndboldsæson, bliver det med Intersport i Aars, som hovedsponsor. Stævnet hedder derfor Intersport Elite Cup. De seneste to år har stævnet ellers haft MTS som hovedsponsor. De bliver nu afløst af Intersport. Stævnet i Aars er for cirka 36 hold, i aldersgrupperne fra U/14, U/16 & U/18 hos begge køn. Alle hold, der i slutningen af august og begyndelsen af september skal spille kvalifikation til enten elite- eller divisionsrækkerne. - Vi er utrolig glade for at Intersport vil være hovedsponsor for vores stævne. Et stævne som har vist sig at være utrolig tilfredsstilende for de deltagende hold. I fjor havde vi for første gang et udenlandsk hold med. Det

fortsætter i år, hvor Stavanger kommer med deres meget talentfuld U/16-drenge hold, siger Axel Heisz Pedersen, formand for Aars Håndboldklub. Intersport Elite Cup er tæt på at være fyldt op til de maksimale 36 hold i 6 rækker. 8 hold i en enkelt række, 5 eller 6 hold i resten. Stævnet i Aars er kendetegnet ved at alle bor på Østermarken skolen og spiller Idrætscenter Østermarken og i Vesthimmerlandshallen ved Gymnasiet. En nærhed og tilgængelighed, som klubberne udefra sætter stor pris på. Flere andre steder forsøger man at kopiere konceptet fra Aars. Det forsøges blandet andet på Mors og i Kolding, hvor lignende mindre steder har set dagens lys. Derfor er det også yderst tilfredsstilende, at en række klubber har valgt at holde fest i Intersport Elite Cup.

danmarksmesteren Rasmus Guldhammer (Team Capinordic), Aleksej Saramontis (Team Designa Køkken) og Kalle Corneliussen (Blue Water). Efter en defekt ryger Kalle Corneliussen tilbage til feltet mens Guldhammer og Saramontis kæmper videre.

Må tage slæbet Bagved må Team ConcordiaVesthimmerland tage ansvar, og efter 15 km hård forfølgelse, lykkedes det holdet at indhente udbryderne. Kort herefter bliver der slået kontra og en fire-mandsgruppe med Philip Nielsen kom fri af feltet Holdet har således igen styr på begivenhederne, men gruppen bliver fanget igen efter ca. 5 km. To fra grup-

- I år har vi, udover det norske, allerede tilsagn fra række nordjyske og aalborgensiske klubber. Et par lokale bliver der også plads til, og så har en traditionsklub som Bjerringbro igen meldt deres ankomst. Så det ser ud til, at stævnet igen bliver fantastisk. Ikke bare for spillere og ledere, men også for de publikummer der stikker næsen indenfor i hallerne den 14.–16. August, siger turneringsleder, Torben Nørgaard.

Mesterskab til Aars-ryttere RIDNING: To ryttere for Aars Rideklub, Charlotte Hørby Jørgensen og Betina Hørby Jørgensen, vandt distriktsmesterskab i Distrikt 14 i ridebanespringning, som foregik i Vrensted. Charlotte vandt for Young riders (alder fra 19 til 21 på) på hesten Leonardo 381, og Betina vandt for junior (alder 18 og nedefter) på hesten Ofelia. Begge ryttere red med 0 fejl i hele klassen.

pen insisterer dog kraftigt og formår igen at øge til feltet. Det er René Jørgensen (Team Designa Køkken) og Fredric Eriksson (Team Capinordic), hvilket betyder at Team Concordia-Vesthimmerland endnu engang må i arbejdstøjet for at holde feltet samlet, således at holdets sprintere Philip Nielsen og Lars Ulrich kan få lov at vise deres evner i spurten. Med 5 km til mål indhentes udbryderne og Team Capinordic tager over for at køre deres sprintere i stilling. Lige bag Team Capinordic kæmper Team Designa Køkken og Team Concordia-Vesthimmerland om de gunstige pladser. I spurten trækker Kasper Jebjerg (Team Designa Køkken) det længste strå, mens Philip Nielsen bliver en flot nr. 2. Lars Ulrich bliver nr. 7, mens Kaspar Schjønnemann bliver nr. 8, Efter løbet evaluerede sportsdirektør Mark Jacobsen: - Vores ryttere kørte et virkelig flot løb. Rytterne kørte et meget synligt løb og arbejdede godt for hinanden og når der enkelte gange var ved at opstå situationer, som ikke var optimale, så fik vi hurtigt grebet ind. - Vi fik ikke dagens sejr og heller ikke den gule trøje, men når det så er sagt, var vi så tæt på at opfylde vores mål, som man kan komme. Vi fik en 2. plads ved Philip Nielsen, og har også 2. pladsen i den samlede stilling ved Lars Ulrich, der har lige så mange point som nr. 1 og 3. Og så har vi fem ryttere i Top-10 i den samlede stilling. Som sportsdirektør for et nystartet hold, der har præsteret så flot, så kan jeg kun være meget tilfreds, slutter Mark Jacobsen.

24. juni 2009

Daniel Braby blev sikker jysk mester.

Jysk mesterskab til Aars-spiller TENNIS: Aars Tennisklub havde i alt seks seniorspillere med ved de netop overståede Jyske Mesterskaber. Nicolai P. Nielsen var kvalificeret til mesterskabsrækken, men måtte desværre melde afbud på grund af skade, der også har hold ham ude fra de 2 sidste holdkampe. I A-rækken var klubben repræsenteret med Rasmus Konge og Thomas Poulsen. Rasmus Konge tabte i anden runde i to tætte sæt 6-3, 6-4 til den senere vinder Jesper Grauer Nielsen fra Skovbakken. Thomas Poulsen mødte i første runde sin overmand i Mathias Bjørn, der normalt spiller på Randers første hold i 2. division, i en meget jævnbyrde tre sæts kamp, der desværre faldt ud til Randers

spilleren favør med cifre 2-6, 6-3,6-3. I B-rækken stillede Aars op med Morten Andersen, Daniel Braby samt Tobias Jensen. Bedst gik det for Daniel Braby, der spillede sig frem til finalen med kun afgivelse af èt parti i sine to kampe. I finalen mødte han Peter Lund Ovesen, Hasle, der ydede lidt mere modstand, men Daniel vandt dog uden de store problemer med cifrene 6-3, 6-1. Med en guldmedalje ved seniormesterskaberne til Daniel Braby, samt to bronzemedaljer ved Junior JM til henholdsvis Mille Johnsen og Simon Degn, har de Jyske Mesterskaber været et af de bedste i mange år for Aars Tennisklub.

Både skuffelse og glæde FODBOLD: Serie 5 holdet fra VØ91 glippede oprykning til serie 4 med mindst mulig ”margen”. Holdet endte á point med Doense-Vebbestrup, og havde en bedre målscore, men det var de indbyrdes kampe, der talte. Desværre tabte VØ med 2-0 i første kamp og vandt den anden med 1-0. Til gengæld kunne VØ’s serie 6 hold fejre oprykning til serie 5. De skal nu ud og spille om Det Jyske Mesterskab, og første kamp er allerede i aften, hvor de møder Als. Træner Michael Olsen og holdleder for Serie 6 Kenneth Laustsen, kan se tilbage på en god forårssæson, hvor træningsfliden og stemningen har været i top.

På billedet får Kasper Johnsen overraktbeviset på mesterskabet.

Aars-spiller blev mester i Fjerritslev TENNIS: Aars Tennisklub stillede kun med en enkelt spiller, Kasper Johnsen, til de Åbne Jammerbugt Kommunemesterskaber. Kasper Johnsen endte med at løbe med sejren foran en lokal spiller fra Fjerritslev i U16 rækken. Finalekampen var lige ved at blive en gyser. Efter at

Kasper havde vundet første sæt suverænt 6-0, blev andet sæt mere lige. De to spillere fulgtes ad til 3-3, og pludselig var Fjerritslev-spilleren foran 3-4. Sideskifttet blev brugt på en lille tænkepause fra Kaspers side, og han gik ud og vandt de sidste tre partier til en samlet sejr på 6-0, 6-4.


Aars Avis

24. juni 2009

Anfører Chris Andersen med den fortjente pokal.

Aars FC vandt U21 i C-rækken FODBOLD: U21C Aars FC-Randers Freja 4-3 (2-2) Der var mødt rigtig mange tilskuere frem på Aars Stadion for at overvære U21 finalen mellem Aars FC og Randers Freja. Aars FC´s U21 hold havde gjort god reklame for kampen via to flotte sejre i sidste puljekamp og i semifinalen. Fra kampens start var der ikke meget der tydede på, at Aars FC skulle gå af med sejren. Gæsterne fra Randers Freja havde i 1. halvleg fordel af en kraftig vind på langs af banen, og benyttede et

spilovertag i kampens første kvarter til at bringe sig foran 2–0. Efterhånden fik Aars FC sat skik på Randers Freja og begyndte at vise tænder med bid i. Samtidig sporedes en vis frustration hos flere Randers spillere. Midtvejs i 1. halvleg reducerede Mads Rask til 1–2, da han i samarbejde med Kristian Bach nærmest trillede bolden i nettet. Det blev signalet til yderlige nærgående Aars FC forsøg, og 10 minutter senere udlignede Phillip Krog til 2–2. Han blev flot assisteret af anføreren Chris Andersen, og sparkede fra højre side af

straffesparkfeltet hårdt og resolut bolden op i nettaget. I sandhed en flot scoring. Pausestillingen var 2 -2. I starten af 2. halvleg var opgøret meget lige, men igen var det Aars FC som satte sig på opgøret. Det blev til flere nærgående forsøg, men man skulle helt hen til kampens 69. minut, inden Søren Munk flot headede en diagonalaflevering fra Dragisa Stojkovic i mål. I forlængelse af dette mål, havde samme Søren Munk en kæmpechance til at øge til 4 -2, da han spillede sig helt igennem Randers Frejas forsvar og alene med målmanden, som desværre fik pareret en afslutning til hjørnespark. Et mål her havde helt sikkert lukket kampen. Umiddelbart bagefter var det angriberen Janus Jensen, der i samarbejde med makkeren Kristian Bach bragte sig igennem Randers forsvaret. Desværre strøg hans afslutning tæt op ad stolpen – uden scoring. I den anden ende måtte forsvarsspilleren Simon Hedehus rede på stregen, da målmand Ricki Rokkedal via et lob var blevet overspillet. Udligningen til 3-3 faldt med ca 15 min. tilbage. Og da der ikke var tilløb til større chancer i resten af 2. halvleg, havde tilskuerne affundet sig med forlænget spilletid 2 x 15

min. Her havde man dog gjort regning uden Søren Munk, der ét minut før slutfløjt, fra kanten af straffesparksfeltet sendte bolden fladt i mål ved den fjerneste stang til slutstillingen 4-3. Og hermed kunne Aars FC lejren række armene jublende i vejret. Det var glade og stolte ledere og spillere, der efterfølgende kunne lade sig hylde som vinder af U21 Stimorol Cup C-rækken og dermed modtage pokal, guldmedaljer og gave fra turneringens sponsor, Stimorol, som bevis på succesen. - Det er et rigtig godt resultat, træner for U21 holder Jørgen NC Christensen, hermed henter til Aars FC. Det understreger, at vi i Aars FC har en talentmasse, som vi kan tillade os at have og stille visse forventninger til mhp. fremtiden. - At flere af spilleren allerede spiller fast på Aars FC´s JS hold understreger blot talentet samt vores nye linie med hensyn til at satse på de unge talenter. Med sejren i U21 turneringen blev jeg bekræftet i, at vi er på rette vej, og at vi inden for overskuelig fremtid vil komme til at høste udbyttet af denne satsning via sportslig fremgang (læs: oprykning) for Aars FC´s hold i jyllandsserien. udtaler sportschef Poul Erik Kristensen, Aars FC

FC Himmerland blev puljevinder FODBOLD: Det talentfulde U12 hold fra FC Himmerland spillede i lørdags den afgørende kamp imod Svenstrup på hjemmebane. Med en sejr kunne FC Himmerland selv afgøre puljen, og snuppe 1. pladsen. Og en sikker sejr på 6-2 blev det til. FC Himmerland satte sig hurtigt på kampen og efter 15 minutter var stillingen 3-0 til hjemmeholdet. 2 hurtige scoringer i starten af 2. halvleg bragte holdet sig på 6-1. I den resterende del af kampen fi k Svenstrup pyntet på resultatet, så slutresultatet blev 6-2. I løbet af sæsonen har holdet kun spillet en enkelt kamp uafgjort, nemlig imod Nibe, som også har været den

96 kastede med kugler PETANQUE: Søndag den 21. juni afholdte Aars Petanque Klub sit årlige stævne ” Kimbrersekstetten” Det var et lille jubilæum da det var 10. gang det blev afholdt. Vejret var dejligt og de 96 spillere havde en god dag, der var spillere fra Præstbro i nord og til Løvel i syd.

hårdeste konkurrent til førstepladsen. De resterende kampe er alle vundet. Holdet har dermed kvalificeret til de nordjyske mesterskaber, som desværre falder sammen med den forestående Ikast Cup, hvor FC Himmerland allerede har planlagt deltagelse med to U12 hold. Så pladsen til nordjyske mesterskaber er givet videre. Efter Ikast Cup står den på en velfortjent sommerferie indtil begyndelsen af august, hvor turneringen starter op igen. Her skal drengene prøve kræfter med 11 mands fodbold, og med forhåbentlig ligeså stor succes, som den forgangene sæson.

Der blev spillet tre kampe om formiddagen, hvorefter der var frokost med grillmad, som nogle af klubbens medlemmer stod for, derefter blev der igen spillet tre kampe og vinderne var fundet. Førstepladsen gik til ” De seks kolde ” fra Hadsund, andenpladsen til ” De 5 + 1 ” fra Vodskov og tredjepladsen til ” Kimbrerne ” fra Aars Dagen sluttede med kaffe og kage.

Spillerne fra VVK er glade for udnævnelsen.

VVK blev årets volleyballklub VOLLEYBALL Vesthimmerlands Volleyballklub slutter sæsonen og går på sommerferie med endnu en fjer i hatten. Klubben er af Nordjyllands Volleyballkreds udnævnt til titlen ”årets volleyballklub i Nordjylland” Begrundelsen for at tildele Vesthimmerlands Volleyballklub titlen er mange: Klubbens herre-danmarksserieholds oprykning til 2. division, serie 1-herrers oprykning i danmarksserien, U19 damer blev kredsvindere, U19 herrer havde kvalificeret sig til DM finalen før sidste stævne, hvor de faktisk bare skulle møde op. Desværre havde klubben

ikke råd til at sende holdet af sted, så de deltog ikke i DM. Ifølge NVBK´s forretningsfører, Palle Christensen, er det den fornemste indsats af et U19 hold nogensinde i Nordjylland. Den sidste begrundelse for udnævnelsen er klubbens massive medlemstilgang de seneste år. Denne hæderstildeling kunne ikke falde mere belejligt end netop i klubbens 40 års jubilæumsår. I øvrigt hviler klubben ikke på laurbærrene. Sommeraktiviteterne med beachvolley er i fuld gang. Det er sidste sommers flotte resultater, der skal forsvares, så der trænes ihærdigt.

Flot ridning af HURK-ryttere

i LC2 dressur på hendes pony Rødtjørns Montender. LC1 dressur blev vundet af Julie Andersen på Bakkegårdens Oliver. Mathilde Jakobsen fik en 2. plads i LD spring på Emil. Majbritt Årup var også afsted på hesten Xenia og fik en 2. plads i debutant spring, samt en 4. plads i LD spring

RIDNING: I den forgangne weekend, var ryttere fra Hornum-Ulstrup Rideklub entur i Farsø, hvor det blev til følgende flotte resultater: Regitze Pilgård Zefting 2. plads i LC1 dressur og 3. plads

SIDE 27

Spar Nord Open i weekenden i Aars TENNIS: Efter de netop overståede Jyske Mesterskaber, er Aars Tennisklub vært for den traditionsrige Spar Nord Open den 27. og 28. juni. Turneringen har i år nået sit absolut maksimum med ikke færre end syv singlerækker og fem doublerækker. I alt deltager knap 50 deltagere, og der skal afvikles 85 kampe før alle vindere er fundet, så turneringsleder Rene Bloksgaard beder til vejrguderne om godt vejr, da vi normalt siger, at vi max. kan afvikle 40 kampe pr. dag. Men med god vilje og godt humør, skulle det gerne komme til at foregå i en god ånd. Der kan ikke forventes et spillemæssigt niveau som fra de netop overståede JM stævnet, men spilleglæden og kampgejsten skal nok blive den samme. Alle deltagerne vil selvfølgelig gerne vinde, men hele ideen med turneringen er, at turneringen skal være en hyggelig afslutning på forårssæsonen nu, hvor holdturneringen holde stille.

Turneringsleder Rene Bloksgaard beder til vejrguderne om godt vejr i weekenden.

Der bliver rig mulighed for hyggesnak og lørdag aften tænder klubben op i grillen, når de indledende kampe er afsluttet. Alle er meget velkomne på anlægget, og det er ganske gratis at være tilskuer.

Aars Tennisklub mødte overmagten TENNIS: Aars Tennisklub førstehold i 3. division havde besøg af topholdet Skovbakken, og med et afbudsramt Aars hold, der måtte undvære 1. singlen ved Nicloai P. Nielsen samt 3. singlen ved Rasmus Konge, var der lagt op til en lidt ulige kamp. På trods af, at Skovbakken var storfavorit til en sejr lagde Aars spillerne sig ikke ned. På damesiden stillede Aars op med Lenette Pedersen og Pernille Nikolajsen. Begge lagde godt fra start med at vinde 1. Sæt, men desværre kunne Lenette Pedersen ikke rigtig få sin serv til at gøre i den hårde blæst og tabte 6-3,6-2 i 2. Og 3. Sæt. Pernille Nikolajsen holdt dog koncentrationen og vandt i 2 sikre sæt. I 1. herresingle stillede Aars op med Thomas Poulsen i stedet for skadet Nicolai P. Nielsen . Thomas lagde ud med at vinde første sæt i tiebreak, men også han måtte se 2. og 3. sæt gå til modstanderen. Thomas spillede dog en fremragende kamp ligesom i sidste holdkamp mod Århus 1900, og har i denne sæson løftet sit spil meget. Både 2. herresingle ved Rene Bloksgaard, 3. herresingleved Daniel Braby samt 4.hHerresingle ved Tobias Jensen, der havde debut som division spiller, måtte set sig slået i 2 sæt, så efter singlerne var Aars bagud som ventet med 5-1. I doublerne var damerne Lenette Pedersen og Pernille Nikolajsen helt ustyrlige og

vandt sikkert 6-0, 6-0. I 1. herredoublen ved Thomas Poulsen og Tobias Jensen var der ikke så meget at stille op, da den blev tabt så stort som 6-1,6-0. 2. herredoubler ved Daniel Braby og Rene Bloksgaard var dog lige ved at komme med en overraskelse. Efter at have tabt første så stort som 6-1, spillede de et formidabel 2. sæt, hvor de kom foran 5-0, men så gik der lidt grus i spillet, da gæsterne fra Skovbakken kom op på 4-5, men længere kom de ikke, da Rene Bloksgaard servede den hjem til 6-4. I match-tiebreaken til 10, der gør ud for 3. sæt, kom Aars spillerne foran 8-7, men så tabte Daniel Braby sine to serve, og så var stillingen 9-8 til Skovbakken, der dermed kunne serve kampen hjem på næste bold, hvilket også var tilfældet. Holdet kan nu se tilbage på en forårssæson, der er godkendt, da de har været noget uheldige med skader, men alligevel bejler de til en plads om at spille sig op i 2. division, så det bliver 2 spændende kampe i efteråret, der skal afgøre, om de får chancen for at spille sig op i 2. division via en kvalifikationskamp. Aars Tennisklub 2. hold i serie 1, samt 3. hold i serie 2, har bragt sig i en position, hvor de er klare favoritter til oprykningspladserne, da begge hold er ubesejret i foråret, så der bliver meget at spille for at efteråret.


Aars Avis

SIDE 28

Ny udstilling med tryk, akvareller og malerier

SOMMERTILBUD – ta’ selv bord ud af huset! Helstegt oksefilet • Kogt skinke • Tarteletter med høns i asparges • Frikadeller • Kold kartoffelsalat • Flødekartofler • Blandet grøn salat med dressing Komplet lev. pr. couvert kun

kr. 100.-

Anette Holdensen pĂĽ Himmerlands Kunstmuseum

Min. 20 kuverter

AARS: Pü lørdag, 27. juni er der om eftermiddagen fernisering pü en ny udstilling pü Himmelands Kunstmuseum i Aars. Udstillingen, der übnes af kunsthistoriker Johan Zimsen Kristiansen, er med vÌrker af Anette HolÌdensen, som fortÌller blandt andet følgende om sig selv om sin kunst.

Hobrovej 151, Vilsted, tlf. 9867 6108 Alt i varm og kold mad, i og ud af huset

MIDDAGSSELSKAB NYT

NYT

NYT

Velkomstdrink 3 retter menu eller Ta` selv bord Hvidvin, rødvin og dessertvin ad libitum under spisning

NYT

24. juni 2009

NYT

t melave m e j h Alt id arer te rav s d e b af de

Skivum Forsamlingshus udlejes tlf. 98 66 61 94 www.skivum.dk

Anette Holdensen ved et af sine vĂŚrker.

Sponsor:

Kaffe og kransekage .

.

e gern s Kro Pi

Pris pr. person 290 kr. Inklusiv flotte borde, blomster og servering.. Min. 20 pers./couverter. servering

SINGLEBAL

Lørdag d. 27. juni kl. 19.30-01.00.

P

Pige Koret

Musik: Curly Flowers Bus t/r 20kr - EntrÊ - Musik & dans 2 stk. smørrebrød KUN kr. 160,-

www.pigerneskro.dk

Nørrresundby - Aalborg - Vejgürd Støvring - Hobro - Fjerritslev Løgstør - Ranum - Farsø - Aars Ålestrup - Møldrup og mange flere Reserver bus pü www.pigerneskro.dk Bustilmelding senest lørdag klokken 14.00 pü tlf. 98 54 40 52 PIGERNES KRO, VIBORGLANDEVEJ 56, ONSILD ST., 9500 HOBRO

Markedsvej 8 - 9600 Aars - tlf. 98 62 19 66 mail@kimbrerkroen.dk

LĂ˜GSTĂ˜R OPEN AIR 15. AUGUST 2009 PĂ… LĂ˜GSTĂ˜R STADION

DR Pige Koret

Billetpris kr. 150 + gebyr

Chefdirigent Michal Bojesen Arrangør: Støtteforeningen for ALFA Vesthimmerlands Musikhus

I ALFA Vesthimmerlands Musikhus Lørdag 8. august kl. 19.30 Billetbestilling pü www.billetbutik.dk eller hos Kultur og Messecenter Aars

DODO & the Dodos

li ‘09 1.-4. ju

Johnny Madsen

THOMAS HELMIG

Brian Rice

The Powls 4Ever Young Ole & Karla

www.muslingebyen.dk

,3-

BILLETSALG

,Â’GSTÂ’R3MEDE OG-ASKINFABRIK!P3 ,IMFJORDSVEJ ,Â’GSTÂ’R

lger vi stadig Trods UDSOLGT i forsalg, sÌsdag eller fredag tor fü dagsbilletter til onsdag, Billetterne sÌlges den pügÌldende dag ved billetsalget 4 dages (partout) 3 dages (tors,fre,lør) 2 dages (fre,lør) Lørdag Fredag 500,- AQUA - BLOODHOUND GANG - TIM CHRISTENSEN Torsdag 500,- KATY PERRY - KIM LARSEN - D-A-D Onsdag 350,- LARS LILHOLT - SUSPEKT - GNAGS og mange ere Caravanbilletter (til campingvogne) Grøn Camp LuxCamp NORDJYSKE

UDSOLGT

Alle priser er ex gebyr i Løgstør og Aars

%\HQV7D[DRJ7XULVW 98 67 14 04 LĂ˜GSTĂ˜R

Oudrup Stenleje ApS Tolstrupvej 32 ¡ 9670 Løgstør

Telefon 98 67 14 11

i Løgstør, Ranum, Overlade og Aggersund

TYVSTART FOR ALLE UNGERNE 0 ONSDAG 1. JULI KL. 9:30-12:0

MURERFIRMAET HENRIKSEN & MADSEN A/S LĂ˜GSTĂ˜R

M. NIELSEN A/S

Løgstør IF’s klubhus

/PTTLYSHUKZ]LQÇ 3ÂĽNZ[ÂĽY ;SM Ç-H_ 

KÆMPE Hot

w w w . l o g s t o r o p e n a i r. d k

UDSOLGT

FRI ENTRĂˆ

Frank Megabody underholder med de mange skĂŚgge og ďŹ nurlige sange fra Peddersen og Findus. Børn fra Landsbyen, Dragehaven, Vokslev Friskole og Sønderholm Skole underholder pĂĽ Stor Scene.

Se mere pĂĽ www.nibefestival.dk

- For nogle ür siden var jeg deltager i et symposium i Århus om tekstilkunst. Mens en rÌkke lÌrde personer i panelet talte, viste billeder og svarede pü indlÌg fra publikum, gik det op for mig, hvor meget jeg egentlig har mit hjerte i tekstilkunsten, trods det at jeg nÌsten ikke har vÌvet i 20 ür. Som dagen skred frem, blev jeg mere og mere tÌndt pü at lave et vÌrk med vÌven som udgangspunkt, men som sü ofte før blev det ved tanken, fordi der kom andre ideer og udfordringer i vejen. - Da Johan Zimsen Kristiansen, mag. art. gik i gang med at arbejde med bogen om mine tekstile arbejder, spurgte han: „Hvordan ville det se ud, hvis du vÌvede i dag?�. - Jeg tog udfordringen op, fordi jeg allerede havde tÌnkt tanken i Århus. �Jeg vil i hvert fald vÌve et lÌrred jeg kan male pü,� sagde jeg. LÌrredet kom til at bestü af 17 paneler, 250 cm høje, 40 cm brede, som blev udført pü Statens VÌrksteder for Kunst og HündvÌrk i vinteren 2008-09 og fuldført pü Fyns BilledkunstnervÌrksted, Hollufgürd, i dette forür. Panelerne er udført som billedvÌvninger af klude (mine første billedvÌvninger var kludetÌpper), et par stykker er vÌvet med tagrør, et med pil, et par baner er vÌvet pü HørvÌvsmuseet i Krengerup. Nogle er vÌvet/ flettet af bølgepap, et par stykker er vÌvet med sider af et modeblad som islÌt. - Pü enkelte rammer er opspÌndt normalt malerlÌrred/ugrundet hørstof og et gammelt sejl. En ramme bestür af patchwork, bestüende af malerlÌrred, gammelt hündvÌvet lagenlÌrred og andet, udført af min nabo, Annemarie. Da lÌrrederne ikke er grundet, fremstür de som et vÌvet stykke. - Jeg har ladet et lille 10 x 10 cm kvadrat vÌre det bÌrende element i kompositionen, det gÌlder büde indvÌvede kvadrater og de ornamenter, jeg har bearbejdet vÌrket med, akrylfarver, tryk og spraymaling. - I forhold til mit tidligere arbejde kan vÌrket sammenlignes med �Büdene�, som jeg udførte i 1994, der bestod af nÌsten den samme form, en to meter lang büdform, udført i vidt forskellige materialer fra lÌrred til filt og bly og perlehønefjer. - Derudover viser jeg pü udstillingen i Himmerlands Kunstmuseum en rÌkke arbejder pü papir, en serie bearbejdede tryk fra 2008, udelukkende i rødt og grønt, og en serie akvareller, hvori indgür mønstre. Ved übningen 27. juni prÌsenteres den nyudkomne bog: �Annette Holdensen vÌver�, af Johan Zimsen Kristiansen.


Aars Avis

24. juni 2009

SIDE 29

undervejs, hvorimod mange andre turister medbringer mange ting i biler og campingvogne m.v., forklarer Michael Levisen Nielsen, bestyrelsesmedlem i Dansk Cyklist Forbunds Aalborgafdeling.

Cyklende stifindere

Cykelturister skal let og enkelt kunne hente digitale cykelkort over Nordjylland pĂĽ Internettet.

Stifindere digitaliserer nordjyske cykelruter Kortene skal suppleres med gode cykelhistorier

MOTOR: Cykelturister skal let og enkelt kunne hente digitale cykelkort over Nordjylland pĂĽ Internettet og evt. downloade kortene til en GPS pĂĽ cyklen. Kortene skal suppleres med gode cykelhistorier og attraktioner pĂĽ ruten samt mĂĽske tips og idĂŠer. Disse fremtidsplaner er nu pĂĽ vej til at blive til virkelighed i Nordjylland. Det nordjyske turistsamarbejde VisitNordjylland begynder i sommeren 2009 at kortlĂŚgge de nordjyske cykelstier. KortlĂŚgningen sker ved

MC

at frivillige cyklister skal cykle ad ruterne, mens de medbringer en lille digital modtager. Den digitale modtager opgiver den nøjagtige cykelrute ved hjÌlp af signaler fra satellitter. Data fra satellitterne vil efter en bearbejdning kunne anvendes pü internettet - og gøre livet som cykelturist i Nordjylland lettere og sjovere i de kommende ür. - Med de nye digitale kort vil süvel danske som udenlandske turister fü endnu bedre mulighed for at holde cykelferie i Nordjylland. Vi satser sÌrligt pü at tiltrÌk-

- MERE END 20 Ă…RS ERFARING MED FORD OG VW-SERVICE - REPARATION - KLARGĂ˜RING TIL SYN - DÆK - REP. AF STENSLAG - SERVICE PĂ… AIRCONDITION ANLÆG

Hos din lokale AutoMester! De faglige kvalifikationer er ogsĂĽ toptunede!

Trafikskolen Aars A + B Køreskole ApS

Pris KUN kr. 7.500,-

4 lektioner - Teori 6 lektioner - Pü vej • Leje af bil til prøve

Kørekort pü kun 5 uger

TRAILER

Pris KUN kr. 3.500,- excl. statsafgift HOLDSTART: RING

Har du fĂĽet tjekket din bil til ferien? : Tilbud pĂĽ ferieeftersyn

BIL

Lovpakke • 28 lektioner - Teori • 4 lektioner - Manøvrebane • 16 lektioner - Pü vej • 4 lektioner - Køreteknik • Leje af bil til prøve

Pris KUN kr. 10.500,excl. statsafgift

HOLDSTART: 9. AUG.

Traktorkørekort • Bilkørekort • Trailerkørekort • Motorcykelkørekort • Taxikørekort www.traÄkskolenaars.dk

Alt i auto reparationer Alle mÌrker DÌk, udstødning & rustarbejde m.v. Undervognsbehandling fra 1.200,- + moms LF Automobiler Güsemosevej 7, 9541 Suldrup 98 37 85 47 / 40 92 91 57 Klargøring af biler til syn

X SONA

Vestvej 9 • 9600 Aars • www.vaautolak.dk

8QGHUYRJQVEHKDQGOLQJSROHULQJ 3HUVRQELOHU 6WFDU/X[ELOHU 039:'/X[VWFDU 9DUHYRJQPLQLEXV

NU NU NU NU

3ULVHUQHHULQFOPRPV

/\QJKROPYHM%/Â?5($DUV

Ăƒ 0HOOHP

Skal din bil til service TOYOTA sĂĽ se her! f.eks. AYGO/YARIS Benzin

Lille eftersyn Stort eftersyn

fra 1500,fra 3200,-

Eftersynet er incl. olie, oliefilter, luftfilter og friskluftsfilter. Priserne er incl. moms og afgifter.

Hanherred & Himmerland Biler a/s HjortkjÌrsvej 12, 9600 Aars Tlf. 98 62 38 00 ¡ Fax 98 62 46 46 ¡ aars@toyota.dk

Vi følger alt omkring uddannelse for at gøre dig til en gladere bilist.

Tlf. 98 62 30 33

98 62 11 36 - 40 19 32 36 98 66 65 81 - 61 54 31 64

HOLDSTART: RING

Mange ĂĽrs erfaring...

Markedsvej 9 . 9600 Aars

Lovpakke • 26 lektioner - Teori • 4 lektioner - Manøvrebane • 13 lektioner - Pü vej • 5 lektioner - Køreteknik • Leje af MC til prøve

excl. statsafgift

ke endnu flere familier og voksne, som vil holde Aktiv ferie, forklarer Bo B. Immersen, VisitNordjylland, der stür bag projektet. Ogsü Dansk Cyklist Forbund glÌder sig over det nordjyske initiativ: - Nür vi für cykelruterne digitaliseret vil endnu flere cykelturister trÌde sig gennem nordjyske lokalomrüder til gavn for dem selv – og for lokalomrüderne. Statstikker viser nemlig, at cykelturister efterlader mange kontanter i hjulsporene. Årsagen er, at cykelturister handler ind

Allerede i sommeren 2009 ruller de første cyklende stifi ndere ud pü de nordjyske stier. De relevante stier bliver udpeget af de nordjyske turistbureauer. Stifi nderne skal ifølge planen rekrutteres blandt helt almindelige nordjyske cyklister og det sker i et samarbejde med mellem VisitNordjylland og Dansk Cyklist Forbund. - Vi søger over hele Nordjylland frivillige cyklister, som vil vÌre med til at kortlÌgge ruterne - og samtidig fü en dejlig cykeltur. Det er helt enkelt at vÌre stifi nder: Man tager blot en lille chip pü størrelse med en tÌndstikÌske med pü cykelturen og følger en lille og enkel brugsanvisning. Resten klarer teknologien. Interesserede cyklister kan tilmelde sig via vores hjemmeside www.visitnordjylland.dk. Alle stifi nderne für som tak for hjÌlpen en �Aktiv Nordjylland� cykelhjelm, afslører Bo B. Immersen og Michael Levisen Nielsen. Hvis arrangørerne für flere stifi ndere end der er behov for, vil VisitNordjylland koordinere blandt de frivillige. De første digitale cykelruter vil ifølge planen vÌre tilgÌngelige via Internettet i løbet af efterüret og i slutningen af 2010 skal alle nordjyske cykelruter vÌre digitalt tilgÌngelige.

www.vesthimmerlandvaerksted.dk

KUN.. .... ....

160,-

reservedele incl. moms, men excl. lgelig, Vi kontakter dig selvfødele! hvis der skal skiftes eside Se iøvrigt vores hjemmk www.bam-service.d

Bruno’s Auto- & Maskinservice Skelhøjsvej 4, Suldrup. Tlf. 98 37 85 30

www.bam-service.dk

Hus til salg Tulipanvej 11, beliggende centralt i Farsø sÌlges. Opført 1950. Areal ifølge BBR 132 m2 + fuld kÌlder. Bud skal vÌre sÌlger i hÌnde senest den 12. juli 2009 kl. 12.00 i lukket kuvert pü adressen Møllegaardsvej 11, 9600 Aars. SÌlger forbeholder sig ret til at vÌlge frit mellem de indkomne bud eller forkaste alle. Åbent hus søndag den 28. juni 2009 kl. 13.00 til 15.00 eller efter aftale med

Karsten 20 96 52 05 Aase 98 65 81 40


Aars Avis

SIDE 30

24. juni 2009

TIL LEJE

Til salg Nu sælges en af byens mest attraktive og bedst beliggende andelsboliger, 109 kvm. i stueplan, med mange forbedringer.

Dødsbo sælges

BAGERLÆRLING B BAG AGE ERL ER R RLÆ L LÆ ÆR RLIN IN NG

Vester Hornum. Kr. 330.000 kr.

Hus på landet

2 værelses lejlighed på 80 m2, med terrasse, eget køkken og bad. Ingen husdyr og 3 mdr.s depositum. 4550 kr. alt incl.

ved Hornum på 100 m2 til leje. Leje pr. mdr. kr. 3.200. Dep. kr. 9.600. Tlf. 40 68 32 43

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Henvendelse

ttil 1.. a

t

Enlig, yngre mand

Erhvervslokaler udlejes

Pe Peter Rask, sk, k tlf. t 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Velegnet til butik eller kontor. Ialt 135 kvm. Kan lejes separat eller samlet. Centralt beliggende i nyrenoveret ejendom Lille Algade, Nibe. Årlig leje: 793 kr./ kvm. Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

23 20 06 33 Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

20 92 30 20 Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Ring og hør nærmere

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 N Nørager Telf. 98 55 13 39

Tlf. 96 38 63 00

Skriv bare under...

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Tør du stole på, at alt er undersøgt og i orden, inden du skriver under på en bolighandel?

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

BAVINCHI

SØGER FRISK OG SERVICEMINDED M/K SALGSASSISTENT

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Mejlby Agro søger lige nu en målrettet og serviceminded handelselev til vores butik & lager i Mejlby. Ønsker du en spændende uddannelse indenfor en branche i udvikling - så er det lige dig, vi har brug for! Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Vi skal have din ansøgning senest den 30. juni - men da vi har lyst til at byde dig velkommen hurtigst muligt, bliver stillingen dog besat lige så snart den rette person melder sig. Så vær hurtig! Har du spørgsmål, kan du kontakte Kaj Kristensen på telefon 98 65 12 11

Vi forventer, at du: - Er mødestabil - Er serviceminded og kan tale med alle typer mennesker - Er glad og smilende - Er energisk og kan lide at have travlt - Kan arbejde selvstændigt - Er positiv, har let ved at omgås kollegaer og kunder - Er fortrolig med pc Jobbet: - Betjene kunder - Lave sandwich - Fylde varer op - Pakke varer ud - Forfaldende rengøring - Opfyldning og bestilling af varer Vi tilbyder: - Velordnede arbejdsforhold i en af landets bedste bagerkæder - En arbejdsplads med en munter og kolligial omgangsform med plads til kreativ udfoldelse - Engagerede og dygtige kollegaer Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bagermester Henrik Kristensen på tlf.: 98 62 32 00 / 60 75 90 30 Send eller aÁever din ansøgning til nedenstående adresse senest den 3. juli 2009 BAVINCHI Aars Himmerlandsgade 45 9600 Aars Bavinchi er en frivillig bagerkæde, som er en sammenslutning af de bedste bagere i Danmark. Vores ambition er at inspirere danskerne til at spise mere og bedre brød. Derfor kan du hele tiden forvente nye, spændende produkter og initiativer i din BAVINCHI butik. BAVINCHIs mission er at sætte lidt ekstra krydderi på hverdagen med gode idéer og smukt og velsmagende brød. Se mere på www.bavinchi.dk

Bizonvej 2 | 9610 Nørager | Tlf. 9865 1211 Erhvervsparken 11 | 9700 Brønderslev | Tlf. 9882 1399 Mejlby Agro er en virksomhed i vækst med afdelinger i Mejlby v/ Nørager og i Brønderslev. I begge vores afdelinger har vi topmoderne værksteder med tilhørende butik og lager med alt til landbrug og fritid. Vi forhandler en lang række anerkendte mærker – bl.a. Lemken, Poettinger og John Deere. M.h.t. sidstnævnte er vi blandt de bedst sælgende forhandlere i Danmark. P.t. er vi cirka 40 medarbejdere – men vi vokser fortsat…

Lejlighed i forbindelse med Blære Nærkøb. Lejligheden er på 145 m i to plan. Stue og køkken. På 1. sal 4 værelser, stue, toilet og bad. Mdl. husleje 3.850,- incl. el. + vame og vand. Indskud 3 gange husleje. Henvendelse på tlf. 98 62 46 80 98 66 65 64

Tlf. 98 55 52 00 Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

www.ha-boligudlejning.dk

Billig i RANUM

Udlejes hovedgade V. Hornum 2

Lejligheder og vær. fra kr. 1.440 pr. md. alt incl. Overnatning på motel/ ferielejlighed fra kr. 85,-

Rækkehus 80 m. Indeholdende: 2 værelser, køkken-alrum, stor stue og badeværelse. Overdækket terrasse, carport m/redskabsrum. Leje: 3.400 + forbrug Depositum 3 mdr. leje. Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Telefon 4031 2965

Til leje i Hvalpsund

Salgsassistent m/k til bagerbutik ca. 10 timer om ugen, gerne efterlønner. Arbejdstiden er på hverdage fra kl. 11.00-13.00 eller 15.00-18.00.

Til leje i Blære

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Send en kortfattet ansøgning, hvor du skriver lidt om din baggrund og motivation for at blive en del af vores team.

på 40 m2 samt egen terrasse i Farsø midtby. Husleje 2.200 kr. + forbrug. Dep. 3 mdr. leje. Ledig efter aftale. HA-Boligudlejning Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

 BLIV HANDELSELEV HOS MEJLBY AGRO! Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

1 vær. lejlighed

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

til lager & butik

Himmerlandsgade 109 • DK-9600 Aars •Tlf. 98 62 40 00

160 m2 stuehus på landet udlejes. Ingen husdyr inde. Leje 4.500 kr. + forbrug pr. mdr. Dep. 3 mdrs. leje. Henv. P. Gundersen Tlf. 98 65 84 73 eller 51 74 06 48

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Elev søges

Advokatfirmaet

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

søger 4 vær. handicapvenlig bolig i Aars by, gerne ved jorden, og gerne med lille have. Leje ca. kr. 5.000 til kr. 7.000. Henvendelse på tlf. 29 28 15 58/40 96 21 46 (ikke mellem d. 24.6 og 28.6) eller tlf. 89 27 35 89 (mellem kl. 8-14)

Udlejes i Vognsild

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Ledig stilling som sekretær, 15 timer pr. uge. Yderligere oplysninger, se http://www.rn.dk/Regionen/Job/

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

BINDSLEV & KJELDSEN ApS

26 27 23 89 s nit@yankee.dk

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 399

Brug din

Specialbørnehjemmet Søhuset, Aars

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Helle og Peter Rask Stationsvej 7, 9610 Nørager Telf. 98 55 13 39

Tlf. 20 41 09 74/ 98 66 32 32

Sekretær

Til leje i Aars

Hus med have og fjordudsigt. Pr. md. 3.600 + forbrug. Indskud 3 mdr. leje.

Tlf. 98 65 80 15 25 36 85 03 bedst efter kl. 16.30

Telefon 9867 6021 eller 2176 4695

Landsted udlejes Hyggelig beligende i Lundby, 9240 Nibe, 120 m2, totalt istandsat. Husleje kr. 4.500; plus forbrug. Depositum: Tre måneders Husleje. Henvendelse:

23 38 95 51

TIL LEJE

Hornum

Søges Lille lejlighed/værelse til studerende. Husleje max. 2500 kr. Tlf. 21 16 59 55

2

125 m lejlighed til leje. Hans Sørensen 40 77 83 08

Til leje

Pølsevogn udlejes med/uden betjening

Tlf. 25 32 01 07

Hal udlejes i Aars Isoleret hal på 418 m2 med 2 porte, centralt i Aars. Velegnet til let industri, håndværk, lager m.m. Tlf.: 20 87 61 99

Himmerlandsgade 37, 1. sal, 80 m2, pr. mdr. 4.450 kr. + forbrug. Husleje er incl. vand og kabel-tv. 98 62 24 55

Aars Nyrenoveret 3 vær. lejlighed, ledig pr. 1. august. Kr. 4.400 + forbrug. Stor 2 vær. lejlighed kr. 3.300 + forbrug. Tlf. 21 26 28 48

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Det er godt at

BO GODT


Aars Avis

24. juni 2009

TIL LEJE

SIDE 31

KØB OG SALG

SUNDHED & VELVÆRE

Tlf. 40 89 22 55

Ørnevang 3A, 9600 Aars Telefon 98 62 30 44

✂ KLIP UD

Ideelt til ældre mennesker

FODPLEJE Ved eksamineret fodplejer. Klinikken er åben tir.-fre. - Jeg kører også gerne ud Gavekort udstedes.

Lilly Sandgård

✂ KLIP UD

Østerbølle Pæn 4 vær. lejlighed udlejes. Leje pr. md. 3.500,+ forbrug. Indskud 10.500,-.

Svoldrupvej 108, Aars - Tlf. 23 28 03 67

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Kirkens Korshær

Salg og service af computere, netværk, printere, udstyr og programmer.

Hornum Genbrug

Jernbanegade 7 Dødsboer afhentes Tlf. 98 66 14 26

Fax: 98 62 51 69

www.sitecenter.dk/meldgaardboligudlejning

Telefon 98 62 51 15

Familierådgivning

SUNDHED & VELVÆRE

NEVE EDB

Bil: 21 24 35 77

Mand.-fred. 13.00-17.00 Lørdag 10.00-13.00

Individuelle samtaler, familier & par Tandlæge Poul A. Bøgh ApS Himmerlandsgade 11 . 9600 Aars

Telefon 98 62 10 12 Telefax 98 62 32 77 Konsultation efter aftale

IMPLANTATBEHANDLING ad modum Brånemark

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 98 62 11 18 - 40 53 98 62 Fodbehandling - Bøjlebehandling - AÁast-

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen & Helle Viborg Bymidten 1 9600 Aars

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

Kranio-Sakral Terapi

Udebehandling efter aftale.

Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra Danmark Overenskomst med sygesikringen

Psykologisk rådgivning Fysioterapi Craniosacral terapi Akupunktur

Meget blid behandling til bl.a.: Hovedpine, kæbespændinger, svimmelhed, nakke-skulderryg-lændesmerter, stress, koncentrationsbesvær m.v.

Tinghøjvej 6, 9600 Aars www.aarsterapi.dk

20 99 43 77

Ring til Lisa Bystrup Hjort Torsholmvej 6, Haubro, 9600 Aars Også mulighed for firmaaftaler www.senetensklinikken.dk

Registrerede Akupunktører RAB v/Danske Akupunktører

sygeplejerske Åse Bøgelund Petersen Uglevej 7 . 9640 Farsø Tlf. 22 79 92 53 . petj@privat.dk

Solvænget 5 • 9600 Aars Tlf. 50 72 53 02 Medlem af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

God pris gives. Hurtig afhentning. Nedskæring udføres. Skrotbiler købes.

J.S. Handel v/Jimmi Skjærbæk Tlf. 60 65 32 34

Effektiv muskelafspænding af f.eks. dårlig ryg, skulder, nakke mm.

Akupunkturklinikken Bøgelund

KRANIO-SAKRAL TERAPEUT

JERN KØBES

SENETENSBEHANDLING

Som supplement tilbydes også øreakupunktur. Se mere på: www.mona-skipper.dk

PETER NIELSEN, psykologi, fysioterapeut Tlf. 21 67 06 62 INGER NIELSEN, fysioterapeut, akupunktør Tlf. 29 44 88 18

LIS NIELSEN Familierådgiver/terapeut & sygeplejerske Aarupvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 34 - 20 14 02 30 Mail: lnaarup@mail.dk • www.ln-raadgivning.dk

Haubro Akupunkturklinik sygeplejerske Jenny Krogh Jacobsen Bandsholmvej 43 . Haubro . 9600 Aars Tlf. 60 68 77 21 . mail@haubro-akupunkturklinik.dk

JORDBÆR »PLUK SELV«

Friskplukkede - hver dag fra kl. 10

PLUKÆRTER NYOPGRAVEDE KARTOFLER EVAGAARD HORNUM Vandværksvej 10, tlf. 98 66 10 45 / 40 42 30 35

Jordbær Selv-Pluk Pluk-selv nye jordbærsorter og planter Åben alle ugens dage kl. 9.00–18.00 Bestilling på plukkede bær (kun i 14 dage) modtages.

Ruth Wiborg

BLANDEDE

Søhalevej 10 . Hvilsom . 9500 Hobro

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Rengøring Ung pige tilbyder rengøringshjælp i hus, kontor eller lignende i Aars området. Kontakt tlf. 22 15 21 23

Henriks Vinduespolering - et klart valg

Tlf. 23 93 29 66

Privat rengøring tilbydes.

Mobil 25 11 58 82

Tlf. 29 28 89 82

– efter kl. 19 på tlf. 98 54 92 91

VVS Aut. vand- og gasmester

Vikarservice

»JULLE’S« VVS

Landbrug - Erhverv - Transport

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveservice Haveplan - Omlægning - Vedligehold

Har du seriøst brug for hjælp...

v/ Niels Juul

Christensen

Nygaardsvej 7, Aars Tlf. 98 62 20 56

Hjemmeservice Frit valg - Privat - Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk . Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

KLOAKSERVICE Slamsugning og højtryksspuling af kloak og dræn. TV inspektion af kloak.

AARS KLOAKSERVICE OG MASKINSTATION LØGSTØRVEJ 76 - AARS - TLF. 98 62 20 18 BILTLF. 21 20 08 55

Sandblæsning af husfacader m.m - ring til...

KØB OG SALG

v/ Torben Sloth Tolstrup Byvej 7, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 34 / 40 26 81 33 - din lokale VVS-installatør

JORDBÆR Åben kl. 9.00-17.00 eller efter aftale.

Selvpluk og plukkede bær på bestilling Søndag den 28. juni kl. 12.00-16.00 mød biavler Børge Bay Hør om biavl og smag honning og jordbær

Inge & Kristian Haldrup www.sandblæseren.dk - www.sandblaes.dk

service aps

Bjørnkærgård Guldagervej 19, Overlade Telefon 9867 8232 - mobil 4027 8232

dsenars i r u a L 008A2 965 Sørenej 12 - 1 yv8 62 B9 15 82 2 p 6 u r t 8 Tols Tlf. Tlf. 9


Aars Avis

SIDE 32

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

AARS AVIS FARSĂ˜ AVIS FOLKEBLADET STĂ˜VRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS

6 OJHV 1\HUH JXPPLYRJQ VSDQG Q\ NDVVH Q\H µ G N VHOHW¡MW¡PPH RJ KRYHGW¡M VDPW DQGUHYRJQH 7OI

:¤SNLZ! +HUZR:]LUZR .rYK O\UKLO]HSWL ]PS NLYUL MS`[[L OQLTTLMYH=PIVYPUKLVNLY]HU[ [PSI¥YU=POHYMrL[VYTLR\Y ;SM

6 OJHV5¥JRJEUDQGDODUPHUNU G¥UNLNNHUW NU G¥UN GH NULQNOPRQWHULQJ 7U IIHVEHGVWNO² 7OI

:¤SNLZ! ,SZ[Y`NLY\SSL >¥S\UU IVYKTVKLSWrOQ\S=HSZLIYLKKL JTNHZMSHZRLTLKYLN\SH [VYRVNLHWWLYH[ ;SM 

6Â OJHV 6WRUWORSSHPDUNHGL*XQ GHUVWHG Sn %UXVnYHM VÂĄQGDJ /DGHQHUI\OGWRS 7OI

:¤SNLZ! )Y\UL 3HIYHKVYO]HSWL \NLY :[HTIVNZM¼Y[L ¼YL [H[V]LYLKL VYTLR\Y ,M[LY O¼Q[ QHN[WYLTPLYLKL MVY¤SKYL 7YPZ RY ;SM 

6 OJHV/HJHV\JH²E¡UQHYDQWH² HUXGHKYHUGDJ+DUInHWRUPHNXU [ 0RU 6DQNW %HUQKDUG*UDQG 'DQRLV)DU*UDQG'DQRLV6DOJV NODUHGHQMXQL 7OI EHGVWHIWHUNO 6 OJHV9HVWIURVWIU\VHULVWnO OLWHUNUPGU6RIDERUG 799,'(2ERUG O\V V EHEHKDQG OHW%R[JDYO 7OI

:¤SNLZ! Z¼KL 3HIYHKVYO]HS WL \NLY 7YPZ Z[R =VZZ LSRVTM\Y TLK NSHZRLYHTPZRL RVNLWSHKLY7YPZRY ;SM 

6 OJHV)URQWPRQWHUHWNOLSSHU6WL JD9LOOD+.S QRJYHOKROGWNU (YWE\WWHPHGERRJLHWUDLOHU 7OIHIWHU

:¤SNLZ! +]¤YNNYHO\UKLO]HSW 3PSSL-YPKHMPRZOLYSPNY¼KRVY[ OrYL[+22[H[V]LYL[-VY¤SKYL UL LY R¤YSPNL WY¤TPL Z[\L O\UKL^^^RHYYPTVYKR ;SM

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD Ă˜STHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Sælges: Lille ny posefri støvsuger 250 kr. Hvid reol m/skrivepl. 2 sektioner til børneværelset 300 kr. Tlf. 98 63 22 03 Sælges: Får og lam til slagtning. 1 plæneklipper sælges (Klippo). Tlf. 28 80 86 07 Sælges: Dame letvægtscykel, mærket Winther - Salsa Highline - Fin stand, 500 kr. Tlf. 98 63 16 54 :¤SNLZ! MVYZRLSSPNL 4HKHT ISr RY  Z[R MVYZRLSSPNL ¥SMSHZRLYRY ;SM  :¤SNLZ! Z[R YLVSZ`Z[LT S`Z [Y¤RYIVYKRHU[L[O]PK TLKI¥NLRHU[RYR¥RRLU IVYK_TLKZ[VSL ;SM  :¤SNLZ!IY¤UKLV]U ¹;VYTH¹ RY 4\ZX\P[V /LYYLJ`RLS ZVTU`RY ;SM  :¤SNLZ!9V[VY]LUKLY1-ZVTU` :RQVSK - ; ZVT U` 7HSSL [HURL2¥ILZ!-PUNLYRSPWWLYRHY [VMMLSVW[HNLY ;SM :¤SNLZ!)HYULJ`RLSTLKNLHY rY RY4V[PUZJ`RLSRY ;YHPSLY TLK WHWPYLY VN U\TLY WSHKLRY ;SM

Købes: Dødsboer, flytteboer, finere indbo, møbler, malerier, tÌpper, lamper, ure, spejle, porcelÌn, glas, fajance, figurer, sølv, guld, samlinger, nips, smüting. Toppris betales kontant. Tlf. 21 64 80 90 SÌlges: Tinker hoppe, 3 ür i fol v/fløjhingst. Miniature hoppe m/ føl el. i fol. 2 minihingste til avlsrüdighed. Tlf. 22 83 96 47 SÌlges: Havetraktor West Eder, 12 hk, hydrostatisk fremdrift kr. 4200,- El scooter, sammenklappelig, 3 hjulet, vejer kun 35 kg. Barnestol til bil kr. 200,- Havetraktor kr. 650,- gerne bytte. Tlf. 50 46 92 33

*LYHV Y N KXQNDWWH VRUW RJ KYLGnUWUHIDUYHWnU,QGHNDWWH $OWWLOEHK¥UPHGI¥OJHU,+RUQXP 7OI 6 OJHV $OPXHJHULJWHU IRGOLVWHU PPNU%D OXVWUH/LOOH%LQGHUXS 7OI SÌlges: AEG øko-vaskemaskine, opvaskemaskine, køleskab med frys, Gl. gyngestol, 4 alufÌlge til volvo 850. Tlf. 20 36 06 39 SÌlges: Cavalier King Charles Spaniel. 2 blenheim hvalpe efter sunde forÌldre. Sundhedstest/ vacc. Stambog DKK. Tlf. 40 42 05 15

SĂŚlges: DVD optager Philips 3450H, harddisk 160 GB, som ny 600 kr. og VHS optager JVC 100 kr. Tlf. 96366606 eller 30361711

LOPPEMARKED til 101.262 husstande

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Annoncen mĂĽ fylde op til 20 ord! Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - ogsĂĽ med max. 20 ord.

BETALING: Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

:¤SNLZ!7¤UZR¤URI¥N 7¤U[OQ¥YULZRHII¥N-SV[ ZVMHIVYKTHZZP]I¥N ;SM 6 OJHV +DYHSODQWHU (NV +YLG U¡QQHE U LULV DNDFLD SDOPHOLOMH K¡VWDQHPRQH WU KRUWHQVLD YLRO IU¡VWMHUQHOLOMHUERQGHURVHUVLONH S RQHUVHGXPELVSHKXHVWRUNH Q EDOSLQHSODQDQDVU¡GNO EHU YDQGSODQWHU 7OI 6 OJHVNDWWHNLOOLQJHURJYRNV QH NDWWH UHQOLJH RJ YDQW WLO NDWWH EDNNH3ULVNU 7OI

HUSK!

SÌlges: Vogn m/ny Honda motor, kan bruges til fodervogn ell. mange andrre muligheder kr. 5000,KornblÌser, 5,5 hk kr. 1800,Kondicykel kr. 290,- evt. bytte. Tlf. 50 46 92 33 SÌlges: Mistral TV bord, sÌbe-eg kr. 500,- Hjørneskab, syret eg kr. 400,- 3-1-1 sofegruppe, syret eg kr. 300,- HÌngevitrine, syret eg kr. 200,- To lÌnestole, brunvelour, kr. 200,Tlf. 98 57 31 05 bedst aften

:¤SNLZ! :VMH WLYZ S¤UL Z[VSL:`YL[LN:[YPIL[Z[VM=LS OVSK[ ;SM 

Indlevering af loppeannoncer

SENEST FREDAG KL. 9.00 Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande! Sendes ellersendes indleveres til Annoncen til: Farsø Avis, SøndergĂĽrden 8, 9640 Farsø, eller Ă˜sthimmerlands Folkeblad, Rabøl Bøger og papir, RĂĽdhuscentret, Th. Eriksens Vej 20, 9640 Farsø,

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars RefsnĂŚsvej 8, 9293 Kongerslev senest fredag kl.KL. 9.00 SENEST FREDAG 9.00 Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ

Betaling vedlagt:

� Kontant � Check ANNONCETEKST: � SÌlges � Købes � Byttes � Gives vÌk

24. juni 2009

BEMÆRK CAMPINGVOGNE • BILER • MOTORCYKLER • LANDBRUGSMASKINER •

- SKAL med under bilmarkedet eller køb & salg!

7),)6 MRHIRHYPEZIVHMRERRSRGI

,ZEH/%2PSTTIQEVOIHIXFVYKIWXMP# 0STTIQEVOIHIX IV JSVFILSPHX 46-:%8) (IV OER ERRSRGIVIWQIHO F WEPK F]XXISK¨KMZIWZÂ&#x;O§EJ RÂ&#x;WXIR EPPI &69+8) IJJIOXIV 1SQWVIKMWXVIVIHI TIVWSRIVSKZMVOWSQLIHIVOER-//)FVYKIPSTTI QEVOIHIXQIRLIRZMWIWXMPEZMWIRW ZVMKIWTEPXIV ,ZMPOIIJJIOXIVOER-//)ERRSRGIVIW# (Y OER -//) FVYKI PSTTIQEVOIHIX XMP ERRSRGI VMRK EJ )NIRHSQQI WSQQIVLYWI KVYRHI FMPIV GEQTMRKZSKRI QSXSVG]OPIVSKPERHFVYKWQEWOMRIV LIVYRHIV SKWo XVEOXSVIV (MWWI XMRK LIRZMWIW XMP LIRLSPHWZMW EZMWIRW ).)2(317 13836 SK 0%2(&69+77-()6 IPPIV IZX XMP VYFVMOOIR /Â’& 3+7%0+ (YOER-//)MRHV]OOIERRSRGIVQIH ERKMZIPWIEJHEXSSKOPSOOIWPÂ&#x;X(MWWIERRSRGIVLIR ZMWIWXMPVYFVMOOIR&)/)2(8+Â’6)07)6 ,ZSVWXSVQoERRSRGIRZžVI# %RRSRGIRQo,Â’.78J]PHISVH(IXJ VWXISVH JIOW¨7‘0+)7§SKXMPWPYX¨XPJRYQQIV§VIKRIW LZIVJSVIXSVHSKWOEPHIVJSVXÂ&#x;PPIWQIH9ERWIX SQIXSVHIVJSVOSVXIXIPPIVWOVIZIXLIPXYHXÂ&#x;PPIV HIXJSVIXSVH,EVHYJPIVIIJJIOXIVXMPWEPKIRH IRERRSRGIOERVYQQIIVHYZIPOSQQIRXMPEX MRHV]OOIJPIVIERRSRGIVLYWOHSKXIPIJSRRVYRHIV LZIVERRSRGI ,ZEHOSWXIVIRPSTTIERRSRGI# /92 OV TV ERRSRGI JSV LZIV MRHV]ORMRK %RRSRGIR FIXEPIW /328%28 ZIH MRHPIZIVMRKIR IPPIVZIHGLIGO,YWO&VIZIWIRHXQIHTSWXZÂ&#x; WIRIXQo-//)MRHILSPHIOSRXERXIV ,ZSVFPMZIVERRSRGIRMRHV]OOIX# %RRSRGIRMRHV]OOIWMEZMWIVM,MQQIVPERH XSXEP STPEK IOWTP %EVW%ZMW *EVW %ZMW:IWX LMQQIVPERHW*SPOIFPEH0 KWX V:IWXLMQQIVPERHW %ZMW%EPIWXVYTÂ’WXLMQQIVPERHW*SPOIFPEH/SRKIV WPIZ ,EHWYRH *SPOIFPEH *SPOIFPEHIX 7X ZVMRK 2MFI%ZMWWEQX0SOEPEZMWIR,SFVS

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

,ZSVRoVWOEPERRSRGIRMRHPIZIVIW# %RRSRGIRWOEPZÂ&#x;VIEZMWIRMLÂ&#x;RHIWIRIWXJVIHEK OPYKIRJÂ VMRHV]ORMRKIR%RRSRGIVHIVQSH XEKIW WIRIVI MRHV]OOIW YKIR IJXIV %RRSRGIV XMP PSTTIQEVOIHIXOER-//)MRHXIPIJSRIVIW


Svineproducenter har ikke noget at skamme sig over Sandheden er ilde hørt, men skal frem, mener formanden Af Torben Poulsen, Ringkøbing, formand for Danske Svineproducenter Hvis ikke de danske slagteriarbejdere vil arbejde til en løn som også giver positiv indtjening for svineproducenterne, så må slagteriet enten lukke, eller så må medarbejderne erstattes med nogen der vil acceptere en lavere løn. Vi har ikke noget at skamme os over i dansk svineproduktion på dyrevelfærdsområdet. Jeg har ikke 1700 søer, fordi jeg synes de er søde, og jeg gerne vil gå og klø dem bag ved ørene, men fordi jeg vil tjene penge. Den første udtalelse holdt den danske presse i gang i en hel uge og affødte kommentarer fra stort set alle sider inklusive statsministeren. Den anden holdt gang i både dansk og svensk presse et stykke tid. Rabiate eller logiske. Jeg kunne nok godt have pakket det mere ind. Jeg kunne have sagt at det skal nok gå alt sammen. Vi kan godt nok ikke låne flere penge til at dække underskud, og alle råvarerne forsvinder til Tyskland, men bare rolig alt løser sig, og det bliver ikke synd for nogen. Og selvfølgelig kan vi ikke røre ved det danske aftalesystem. Det er

skal skæres lidt anderledes, så er jeg grisk og får hademails fra slagteriarbejdere, som snakker om, at vi får millioner i statsstøtte. Jeg kan bare konstatere i mit regnskab, at de er gået til at dække underskud og høje lønninger på slagteriet, for de har i hvert fald ikke hobet sig op på bundlinjen. At sandheden er ilde hørt ændrer ikke på at den skal frem, hvis der skal findes varige løsninger.

Under lavmålet

- Danske Svineproducenter har i årevis peget på problemerne med manglende indtjening, siger Torben Poulsen.

meget bedre, at den branche jeg er talsmand for lægges i ruiner.

Manglende indtjening Vel vil jeg ej. Danske Svineproducenter har i årevis peget på problemerne med den manglende indtjening og misforholdet i mellem lønningerne på slagterierne

og i resten af industrien. Forskellen til Tyskland er naturligvis enorm, og særdeles skadelig for den danske konkurrenceevne,. Men forskellen til resten af den danske industri er, hvad der svarer til en ekstra gang efterbetaling, hvert år. Når jeg så siger, at nu er det måske på tide at kagen

Historien i svenske medier var journalistisk under lavmålet. Der var klippet og manipuleret i en grad, så man blev helt glad for de hjemlige medier. De er naturligvis oppe at køre over, at det er ved at lykkes dem at kvæle deres egne producenter i ekstra omkostninger, men den vinkel kan man dårligt give historien. Det, som vi i Danmark kan lære af situationen er, at nationale særregler bare flytter produktionen til lande, hvor kravene er mindre. Det billede, som udsendelsen tegnede af dansk svineproduktion var ikke dækkende på samme måde som forårets historie om, at man på svenske slagterier kogte svin levende, nok heller ikke var dækkende beskrivelse af de svenske aflivningsmetoder.

Væksten bliver grøn i landbruget - Et mere grønt landbrug der både leverer fødevarer og energi, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen om den netop indgåede aftale Grøn Vækst. Mere økologi, en tiltrængt modernisering af Landbrugsloven og større satsning på bioenergi er overskrifterne på den aftale der er indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. - Vi lægger op til mere end en fordobling af det økologiske areal i Danmark, og vi sikrer natur og miljø samtidig med, at vi får nye vækstmuligheder i landbruget. Det er den mest ambitiøse plan, vi nogensinde har lavet for landbruget og miljøet. Vi viser her, at økonomisk vækst, natur og miljø er hinandens forudsætninger – ikke hinandens modsætninger i Danmark, siger Eva Kjer Hansen.

- Det er den mest ambitiøse plan vi nogensinde har lavet for landbruget og miljøet, siger Eva Kjer hansen.

Aftalen indebærer investeringerne i miljø og landbrug for mere end 13,5 milliarder kroner. Landbrugsloven har længe trængt til at blive moderniseret og det sker nu med Grøn Vækst.

- I en situation, hvor erhvervet er særdeles hårdt presset økonomisk og har et stort behov for at få tilført kapital, er det nødvendigt at liberalisere og modernisere landbrugsloven, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen. - Vi gør det også muligt at drive større landbrug, både hektarmæssig, men også med flere dyr. Landmændene får dermed bedre mulighed for at udvikle deres virksomheder. I dag bliver der brugt en meget lille andel af husdyrgødningen til energi, men med Grøn Vækst sigter vi mod at op til 50 procent af husdyrgødningen anvendes til grøn energi. På sigt skal al gyllen gennem et biogasanlæg. - Vi går nu ind og støtter igangsætning af investeringer i biogas for 300 mio. kr. og vi opretter et biogas-

rejsehold der skal hjælpe i startfasen. Og ved at udnytte gyllen fra landbruget, får vi mindre udvaskning af næringsstoffer, mindre udledning af metan og mere vedvarende energi til glæde for både klima og miljø, siger Eva Kjer. - Med Grøn Vækst lægger vi også op til fuld hjemtagning af EU-midler til landdistrikterne. Det vil betyde, at de lokale aktionsgrupper nu kan planlægge de mere langsigtede aktiviteter og projekter. Der er midler af få frem til 2013, siger Eva Kjer Hansen.

Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11

Presning af minibig til ensilage, hø og halm udføres med New Holland BB 940 med fugtighedsmåler - med eller uden snitter. Også mindre baller til heste m.m. Wrapning af minibig + rundballer.

ALLAN KROGH

Tlf. 40 71 82 00 / 98 65 82 00

Elfirmaet

T DØGNVAG

Lars Højfeldt Dalstrøget 26 DK-9600 Aars Mobil 20 96 52 46 Tlf. 98 62 52 46 www.hojfeldt-el.dk

NYT - NYT - NYT Entreprenørfirmaet K. Krogshave tilbyder:

Presning og wrapning af rundballer 100 kr. pr. stk. hvis over 10 stk.

Presning og wrapning af minibig 130 kr. pr. stk. hvis over 10 stk.

Skårlægning samt rivning udføres Ring og få et uforpligtende tilbud hos:

Kristian Krogshave - St. Ajstrup 23 84 62 49

Tractor Pulling 5. afd. DM Testrup

Grandgårdsvej 59, Ålestrup

Lørdag den 27. juni kl. 11.00-17.00

Entré: 20 kr. Voksne 1 r. Børn 30 k

Testrup Pulling Park er et helt nyt pulling areal, som er blevet etableret til sæsonen 2009 i stedet for banen i Års. 70 specialbyggede traktorer stiller til start og kæmper om DM point i 9 klasser, - mange af klasserne ligger tæt i point, der vil ikke blive sparet på noget.

Vi ses til fart og spænding!

Dansk Tractor Pulling Midtjylland


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 34

Udgives af Agri Nord,Nordjysk Familielandbrug, Himmerland VEST i samarbejde med Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Valdus Jensen - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 19.602 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM

OFFICIELLE

Ferielukket

Afdelingen i Klejtrup og Vindblæs har lukket uge 27 og 28, afdelingen i Hvam har lukket uge 28 og 29. Drejer det sig om varebestilling, kontakt vores kundecenter tlf. 70 25 51 01. Al henvendelse kan ske til Sørup afd. tlf. 33 68 76 00, Aars afd. tlf. 33 68 73 00 eller Hadsund afd. 33 68 76 30. Dansk Landbrugs Grovvareselskab Himmerland Hjedsbækvej 69 • Sørup • 9530 Støvring Tlf. 33 68 76 00 Vestvej 2 • 9600 Aars Tlf. 33 68 73 00

Aftalen om grøn vækst kan skabe ny udvikling Himmerland kan få stor glæde af mulighederne Venstres folketingsmedlem Per Bisgaard, Aalestrup, valgt i Himmerlandskredsen, skriver om den politiske aftale om ”Grøn vækst”. Efter lange, men heldigvis positive, forhandlinger, er det lykkedes regeringen at skabe en politisk aftale med Dansk Folkeparti om ”Grøn vækst”. - en aftale som man især fra landbruget har set frem til med spænding og forventning. Det er lykkedes at skabe en helhedsplan, som giver bedre forhold for såvel miljøet, klimaet som det meget vigtige landbrugserhverv. De danske landmænd har nu fået et tilsagn fra de Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre om, at man fortsat ønsker et rentabelt og bæredygtigt landbrug i Danmark. Der er blevet givet og taget, men slutresultatet resulterer i en kraftig investering på 13,5 mia. kr. frem til 2015, og at landbruget bl. a. afgiver 75.000 hektar, som omdannes til ny natur. I Venstre har vi været meget optaget af, at afbalancere forholdene mellem natur, klima og landbrugsproduktion, hvor der fortsat er mulighed for at udvikle landbrugspro-

Per Bisgaard - ser nye muligheder for Himmerlands landbrug, industri og boliger. duktionen - frem for en afvikling, som automatisk vil resultere i færre arbejdspladser og lavere eksport - og et farvel til udvikling af nogle af verdens bedste fødevareprodukter. På energisiden vil der fremover blive satset på at omdanne de store gylleressourcer til biogas, således at der findes et reelt alternativ til naturgassen fra Nordsøen, som er i aftagende. Udnyttelsen af gylle til grøn energi vil stige fra det

nuværende niveau på 5 pct. til 50 pct. i 2020. I aftalen er der afsat penge til tilskud til etablering af biogasanlæg, som vil kunne være med til at forsyne såvel landbrugsproduktionsanlæg som boligområder med kraftvarme. I takt med at biogasproduktionen stiger og den opgraderes, kan den fremdeles fordeles via det eksisterende naturgasnet. Denne løsning kan være med til at forhindre flaskehalse i biogasproduktionen, således at der også er aftag om sommeren, hvor varmeforbruget er lavt. I Sverige har man gennem forsøg vist, at biogassen også er et fornuftigt alternativ til drivmidler som bensin og diesel. Biogassen er blevet anvendt som brændstof i bybusser, hvilket har givet en økonomisk forsvarlig grøn og miljøvenlig drift. Udviklingspotentialet er stort, og i Himmerland, hvor der både er landbrugsproduktion, industrivirksomheder og boligområder, som vil have glæde af de nye muligheder, vil det være helt naturligt at sætte fuld gas på den grønne vækst.

“Åbent hus” i demonstrationsmarken

For lidt vækst Rundvisning i DLGs demonstrationsmark i Serritslev Onsdag den 1. juli 2009 kl. 13.30, 18.30, 19.00 og 19.30 Demonstrationsmarken er beliggende Hjørringvej over for rastepladsen. Der er indkørsel fra Hjelmstedvej. Efter rundvisningen er vi vært ved en forfriskning og et lille traktement. Alle er velkomne! Himmerland Sørup Tlf. 33 68 76 00

Aars Tlf. 33 68 73 00

- Vi bakker i landbruget op om regeringens vision for Grøn Vækst. I kommissoriet blev den beskrevet som en forening mellem et højt niveau for miljø- og naturbeskyttelse og en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. Det vi ser her, er et forslag med for lidt fokus på vækst, siger Michael Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug & Fødevarer i en kommentar til den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået om Grøn Vækst. Landbrugs- og fødevareerhvervet har været en positiv medspiller til visionen hele vejen og har selv fremlagt et forslag - Ægte Grøn Vækst til, hvordan man bedst kunne opnå synergieffekter mellem

Vikarservice Landbrug - Erhverv - Transport

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveservice Haveplan - Omlægning - Vedligehold

Har du seriøst brug for hjælp...

Hjemmeservice Frit valg - Privat - Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk . Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

landbrugs, miljø-, natur-, energi- og klimapolitik. - Landbruget er en del af løsningen. Derfor har vi peget på en række målrettede tiltag, der giver en enestående mulighed for at få mere miljø for pengene, skabe nye forretningsmuligheder og sikre danske arbejdspladser, siger Michael BrockenhuusSchack. Han fremhæver bioenergien som et område, hvor aftalen lever op til ambitionerne: - På bioenergiområdet har man både med biogas og energiafgrøder formået at skabe synergi mellem miljø, klima og erhvervet. Det er den slags løsninger, aftalen skulle sørge for at opnå hele vejen rundt. Med de rigtige målrettede virkemidler kan vi nå målet på miljø, klima og naturområdet, og samtidig sikre vækst og udvikling i landbrugs- og fødevaresektoren. - Desværre har man på visse områder valgt generelle reguleringer, som fx forhøjede pesticidafgifter, som vil for-

Bogtryk/Offset

Tlf. 98 62 17 11

ringe erhvervets konkurrenceevne og koste arbejdspladser, uddyber han. Den danske fødevareproduktion er en sammenhængende kæde, der skal være konkurrencedygtig i alle led. For at fødevarevirksomhederne vil foretage investeringer i fremtidig drift, kræver det, at de har tiltro til, at der er ordentlige rammevilkår for landmændene og omvendt. I hele kæden fra jord til bord, vil Grøn Vækst nu, trods ambitioner om det modsatte, svække den internationale konkurrenceevne. Her og nu er der ikke gjort noget for at reducere virksomhedernes udgifter og på længere sigt fjerner aftalen store investeringer i forskning og udvikling for erhvervet. - Det er mig uforståeligt, at man vælger at skære ned på midlerne til forskning. Det er gennem udvikling af ny viden, at vi skal opretholde vores konkurrenceevne i fremtiden, og samtidig er det gennem forskning, at vi finder nye metoder til at skabe bedre dyrevelfærd og til at producere endnu mere miljøvenligt. Regeringen ønsker med den ene hånd, at Danmark skal være foran på dette område - men med den anden hånd fjerner de muligheden for det, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Gudstjenester Søndag den 28. juni 2009 Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke ingen Giver Kirke ingen Blære Kirke 10.30 Gislum Kirke 11.00 Vognsild Kirke ingen Haubro Kirke ingen Ulstrup Kirke 9.30 Gundersted Kirke ingen Veggerby Kirke 10.30 Sønderup Kirke 9.00 Suldrup Kirke 10.30 Bislev Kirke 11.00 Ejdrup Kirke ingen Løgstør Kirke 11.00 Aggersborg Kirke 9.30 Kornum Kirke ingen Løgsted Kirke ingen Salling Kirke 11.00 Oudrup Kirke 9.30 Næsborg Kirke ingen Vilsted Kirke ingen Vindblæs Kirke 9.30 Ranum Kirke 9.30 Malle Kirke ingen Overlade Kirke 9.00 Farsø Kirke 10.00 Vester Hornum ingen Hyllebjerg 9.00 Flejsborg 10.30 Louns Kirke 10.30 Alstrup Kirke ingen Strandby Kirke 9.00 Ullits Kirke ingen Foulum Kirke 10.30 Svingelbjerg Kirke 9.00 Trængstrup Frim. 14.00 Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke ingen Durup Kirke 10.30 Stenild Kirke 19.30 Rørbæk Kirke ingen Grynderup Kirke 10.30 Brorstrup Kirke 10.15 Ravnkilde Kirke 9.00 Haverslev Kirke ingen Aarestrup Kirke ingen Aalestrup Kirke 11.00 Østerbølle Kirke 9.30

Aars Landboauktion var i uge 25 tilført 43 grise, 250370, 8 SDM kælvekvier, 7500-9400, 12 SDM kælvekøer, 4600-10200, 2 RDM kælvekøer, 7500-8700, 2 kry. kælvekvier, 6600-8700, 1 jer. kælveko, 6000, 26 kødkvæg, 340011600, 3 græskøer, 3600-5300, 1 kvie over 12 mdr. malkerace, 6600, 4 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 5300-6300, 3 kvier under 12 mdr. malkerace, 2550-3500, 4 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 500-2000, 33 tyre over 3 mdr. malkerace, 20505500, 2 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 3400-6600, 43 tyre under 3 mdr. malkerace, 900-2550, 2 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 1450-1650, 3 foldtyre, 6100-7400, 1 stud, 4500 og 2 heste, 1350-2100. Omsætning: 672870,00 kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 26 Basis 363,21 (356,51). SPF+Myc 368,21 (361,51). SPF 372,21 (365,51). Økologi 600,67 (591,97). UKtillæg +17. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,60 (5,53) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 35

Rigtig fordring giver den optimale størrelse Utrivelige og sent fødte hvalpe kan samles Af Michael Sønderup, Landscentret Pelsdyr Det er nu og hen over sommeren, vi skal sikre, at minkhvalpenesstørrelsespotentiale udnyttes til gavn for skindlængden. Og nogle avlere får mere ud af dyrenes evne til at blive store end andre. Vi har i dag forskellige burstørrelser og dermed mulighed for at have forskellige antal mink i et bur. Da det er nemmere, at sikre en optimal størrelsesudvikling og en optimal skindpris pr. indsat tæve ved færre dyr sammen, vil det for en del være hensigtsmæssig at pelse goldtæver og eventuelt tæver med mistede kuld i juni. Tæver med mistede kuld må forventes at have dårligere underuld end goldtæver, da ulden er blevet brugt i reden under fødselsforberedelserne. Desuden spares foder. De aflivede tæver pelses eventuelt delvist nu og færdiggøres og indsendes til november. Usikkerheden hvad angår skindpris, må man leve med.

Utrivelige hvalpe Utrivelige, små og sent fødte hvalpe kan med fordel samles, gerne 6-8 sammen. Der fodres lang tid på redekassen, om nødvendigt indtil midt i august, for at sikre at flest muligt opnår en hæderlig størrelse. Er der mange, der trænger til hjælp nu først i juni, kan jeg henvise til hvordan et hvalpehospital kan indrettes: http://www.kopenhagenfur.dk/avler/

Vejehold sikrer størrelsesudviklingen Mange har gennem årene erfaret, hvor dyrt det er at komme bagefter med fodringen. For at undgå, at minkene bliver mindre, end de behøver, vil jeg derfor kraftigt anbefale, at der oprettes et eller flere vejehold på farmen. Vægt og tilvækst sammenlignes derefter med fodercentralernes vejehold. Fodercentralernes vejehold består af hanner og eventuelt tæver fra 20 kuld i hver farvetype, man ønsker at følge. Wildmink el-

TIL LEJE Agerjord ønskes til leje i Suldrup og omegn. Henv. til Søren Niss, Brunholm Mobil 20 12 08 75

ler Mahogany bør være en af farvetyperne. Hvalpene skal komme fra kuldstørrelse 7 eller 8 og er født mellem 25. og 28. april.

Fodring nu og fremover Man kan, mig bekendt, ikke overfodre hvalpe i stærk vækst, men det er let at komme til at udfodre for lidt og dermed miste størrelse. Den daglige tilvækst er her i juni og juli forholdsvis størst, og kommer dyrene bagefter, kan det ikke indhentes. Det kan let ses, om der ligger foder nok til at sikre behovet indtil næste fodring, hvis man går ud midt på aftenen og siger godnat til dyrene, for eksempel et par gange om ugen. En daglig tomgangstid i juli på 2 til 3 timer og lidt længere i august for eksempel 3 til 4 timer ser ud til at sikre en god størrelsesudvikling uden at hvalpene kører fast. Nogle mener at have en god effekt af at udfodre 5 til 10 procent mindre en gang om ugen fra først i august, for eksempel hver søndag. Derved ser det ud til, at dyrene opretholder en god appetit. Ved traditionel fodring bør der fodres 2 gange fra udsætning til mindst hen i september. Nogle gør det helt til pelsning, hvilket jeg tror, er en god ide. Dyrenes behov bliver dækket, hverken mere eller mindre. Nogle mener at også farme, hvor der anvendes individuel fodring, bør fodre to gange for at sikre en optimal størrelse. Jeg har antaget, at en gang måtte være nok, men man

Regeringen har med aftalen om Grøn Vækst sikret penge til landdistriktsprogrammet de næste fire år. Pengene skal bl.a. give de lokale aktionsgrupper gode vilkår for at skabe mere liv på landet. Indtil nu er pengene til de lokale aktionsgrupper blevet afsat fra år til år, hvilket kan have afholdt de lokale aktionsgrupper fra at planlægge langsigtede aktiviteter og projekter. Men i aftalen om Grøn Vækst, som Regeringen og Dansk Folkeparti netop har indgået, er der afsat 95 millioner kroner årligt via landdistriktsprogrammet i årene 2010-2013, og dermed er der de kommende fi re år sat penge af til at skabe mere liv på landet. - Ildsjæle, der vil gøre et stykke arbejde for at skabe liv på landet, skal have de bedst mulige rammer, og det får de nu. Samtidig sørger vi for, at EU-midler stilles til rådighed for aktiviteter, som kommuner og regioner

UDLEJES • Mosfjerner • • Havefræser • • Minilæsser • • Brændekløver • • Flishugger • • Pladevibrator • • Fliseklipper • • Stubfræser •

TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

STIG HOLST

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

91 93 70

EJENDOMME

Exam. landbrugsassurandør Allan Husum Telefon 98 63 60 41 · Mobil 40 53 60 41

medfinansierer, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen, der i foråret har været på en ”Tour de LAG” rundt i landet. - Jeg har oplevet, hvordan landdistriktsprogrammet har været med til at sparke gang i spændende initiativer i nogle af Danmarks yderområder. Fra en pottemager på Langeland, der har bygget en maskine, som kan gøre urneproduktion effektiv og samtidig skånsom for helbredet, til et havnemuseum i Asaa, der på bedste vis formidler den nordjyske havnehistorie til nuværende og kommende generationer. Det har været en fornøjelse at se den synlige og positive effekt landdistriktsmidlerne har”, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen. I alt har de omkring 50 lokale aktionsgrupper i Danmark indstillet 1200 projekter siden de blev stiftet i 2007, og det tal er europæisk rekord.

Aars, Aalestrup og Skørping kommuner Exam. landbrugsassurandør Steen Andersen Telefon 96 49 06 81 · Mobil 40 83 68 80

WWW.ALMBRAND.DK

ALM. SUND FORNUFT

3(5+)9<.:•.,: • PRODUKTIONSLANDBRUG • DELTIDSLANDBRUG • FRITIDSLANDBRUG søges i kommission Kontakt mig for en hel uforpligtende snak og vurdering af din ejendom.

EJENDOMSMÆGLER ASGER LARSEN Trendåvej 24, Hyllebjerg, 9640 Farsø. Tlf. 98 67 81 32 Se mine salgsemner på www.maegleren.dk

Fritidslandbrug m. 9,2 ha Blærevej 108, 9600 Aars

Til salg Hø i små baller samt minibig.

Tlf. 40 10 89 91

Tag/væg til lavpris fra pr. lb. meter ........... kr.

35;

Plastisol - Prelaq Nova Polyester & Galvaniseret NYHED! TeglstensproÀl i stål, Stålplade med udseende som Eternit (fås i Àx mål).

Absolut fornuftig ejendom med 132 m² solidt stuehus 9,2 ha jordtilliggende, heraf ca. 7 ha markjord Godt stuehus med praktisk indretning. Jorden er beliggende umiddelbart omkring ejendommen. Driftsbygningerne trænger til nogen istandsættelse, hvorefter de er meget anvendelige til hobbyformål. Salget ønskes gennemført i udbud. Rekvirer flere oplysninger/betingelser i form af salgsprospekt og tilbudsblanket hos: Ejendomsmæglerfirmaet agriteam.dk/aars ApS, Aars Citycenter, Søndergade 31, 1.M, 9600 Aars, Tlf. 98621396. Budfristen for tilsendelse/aflevering er senest den 28.07.2009 kl. 12.00 til: Advokat J. Stenum Søndergade 22, 9600 Aars. Mærket: ”Blærevej 108”

RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

H. P. STÅLTAG 86 62 37 05 · Bil 20 72 66 01 Fax 86 62 38 05

www.hp-staaltag.dk

98 63 46 40

ønskes til leje. Stor volumen og vådfoder foretrækkes.

tilbydes med mindre lastbil med hejs og kran med kævleklo, grab og pallegaÁer. Sand og grus leveres, lastevne ca. 5 tons. Gravearbejde med rendegraver og minigraver. "Sønderupbro" - Tlf. 30 98 22 24

Farsø, Løgstør og Nibe kommuner

STÅLTRAPEZPLADER

NYT

udlejes til bl.a. opbrydning af beton samt udmugning.

Transport

KØB & SALG

Nu kan du også leje • Minigraver •

Knækstyret minilæsser

BLANDEDE

HER ER DIN LOKALE LANDBRUGSASSURANDØR

Livet på landet er langtidssikret

TIL LEJE

Slagtesvinegård Henv. 28

skal ikke være for skråsikker. En måde at afklare det på kan være at dele en eller flere farvetyper op i to og derefter i de første uger efter udsætning at fodre henholdsvis en og to gange og sammenligne udfodringsmængden. 3/4” fodertråd bliver ikke slikket helt så rent som 1” fodertråd. Det kan derfor se

ud som om hvalpene får nok, selvom det ikke er tilfældet, og så går det ud over størrelsen. Det bør derfor sikres, at foderet klemmes ned eller indeholder så meget vand, at det selv synker ned, så det er til at få fat på. Er fodertråden tynd vil foderspildet øges, og det vil måske gå ud over størrelsen. Der vil derfor være hensigtsmæssig, at fodre nede på redekassen indtil midt i august. Fodring på redekassen hos normalt trivelige hvalpe, for eksempel til sidst i juli, kan også være en god ide, hvis burene er høje og har plastskillevæg.

hp@hp-staaltag.dk.klaus@hp-staaltag.dk

TYREKALVE købes til eksport.

Eigil Claudi Jørgensen

Anja Sode Madsen

Statsaut. ejendomsmægler

sagsbehandler

agriteam.dk/aars ApS Eigil Claudi Jørgensen Aars Citycenter . Søndergade 31, 1.M, Aars . Tlf. 9862 1396 aars@agriteam.dk - www.agriteam.dk Q Storvorde

Steen Trier Nielsen • Tlf. 98 63 64 84/40 84 64 84

Q Horsens

Q Brørup

Q Varde

Q Ringe

 Aars Q


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 36

BLANDEDE

Lettere at vælge Kort nyt fra landet sund mad i Norden

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

www.oudrup-stenleje.dk Levering af sand og grus Containerudlejning Salg af knust beton Telefon 9868 1411 Skal kvaliteten være i top - ring Oudrup op! • Slagtning og partering af grise, okser, får og lam udføres. • Vi slagter mandag, tirsdag og onsdag og afhenter naturligvis dyrene. Køb Deres kød direkte fra slagtehus. Se annonce: www.farsoeslagtehus.dk

FARSØ

SLAGTEHUS

v/ K. Sørensen . Tlf. 98 63 30 08 . Mobil 20 42 25 73 Fabriksvej 12, 9640 Farsø

SUGE / BLÆSE BIL Til at løse din opgave nu og her! Også mulighed for sug / blæs med et helt træk

VOGNMANDSFORRETNING A/S Tulipanvej 22 . 9640 Farsø . Tlf. 98 63 11 22 . www.b-andersen.dk

KØRSEL MED LASTVOGN OG GUMMIGED

• Containerkørsel

Nøglehullet er et nyt mærke for sunde fødevarer.

Det er blevet lettere for nordboere at vælge sunde alternativer i supermarkedet. Onsdag blev den nordiske version af Nøglehullet nemlig lanceret. Nøglehullet har eksisteret i Sverige i 20 år og er en af de mest kendte mærkningsordninger på markedet. Nu er mærket også taget i brug i Danmark og Norge. Det er muligt, at Island også slutter sig til senere, mens Finland allerede har et lignende mærke – det såkaldte Hjärtmärke. Produkter som er fattige på eksempelvis fedt, salt og sukker kan mærkes med Nøglehullet. Målet med det fælles mærke, som udgøres at et grønt nøglehul på emballagen, er at gøre sunde levnedsmidler lettere tilgængelige for forbrugeren. I stedet for at forsøge at tyde de ofte kryptiske varedeklarationer på mademballage, kan man

PRESNING AF MINIBIG BB 940 med snitter og fugtmåler. Hø og halm m/u snitter 15/12 kr. pr. m. Græs/helsæd Presning + Wrapning 80 – 105,- kr. pr. stk. BENNY ELLERSGAARD MADSEN Tlf. 22 99 83 65 / 98 63 62 84

• Vejarbejde • Nedbrydning • Muldjord • Sand og grus • Naturgødning • Snerydning

DØGNVAGT 98 66 14 77

Grøndalsgaard Testrup

hurtigt se om der er tale om

et sundt produkt. I dag kan for eksempel mejeriprodukter, fisk, kød og grønsager mærkes med Nøglehullet. Baggrunden for den fælles mærkningsordning skyldes blandt andet, at madvanerne i Norden ligner hinanden, og at nordboere ofte rejser til nabolandet for at købe mad. Der er dog også forskelle i købevanerne. En undersøgelse som er fi nansieret af Nordisk Ministerråd viser blandt andet, at danskerne lægger stor vægt på indholdet af fedt, at svenskerne er særligt bekymrede over indholdet af sukker, mens nordmændene undgår at spise for meget salt. Kriterierne for Nøglehullet er baseret på Nordisk Ministerråds mangeårige arbejde med de nordiske næringsanbefalinger. Nøglehullet er en velkommen forlængelse af dette arbejde, idet næringsanbefalingerne gøres lettilgængelige i form af et fælles mærke med forbrugerne som målgruppe. Ministerrådet bidrager med finansiering af eksempelvis kampagnemateriale og forbrugerundersøgelser. Ministerrådets generalsekretær, Halldór Ásgrímsson, støtter Nøglehullet, og han understreger, at det er en vigtig opfølgning på den nordiske handlingsplan for kost og motion. Eftersom virksomhederne og detailhandlen ofte opererer på tværs af grænserne, gør et fælles mærke samtidig handlen mellem landene lettere, understreger Ásgrímsson. Nøglehullet er en frivillig mærkningsordning for levnedsmiddelbranchen. Det er de nationale myndigheder i de respektive lande som har ansvaret for Nøglehullet. Nøglehullet er ikke blot en nordisk mærkningsordning. Den kan anvendes af alle lande i verden, som opfylder kriterierne for mærket.

tilbyder: Rundballepresning af hø og halm, str. 1-1,8 m Mejetærskning Skårlægning af græs Wrapning af rundballer Kørsel med rendegraver Tømning af septitanke og trixtanke Træfældning etc. Kontakt JAN Tlf. 20 84 91 58 / 98 64 91 58

...din lokale tryksagsleverandør: Aars Bogtryk & Offset

98 62 17 11

ENTREPRENØR- OG DRÆNINGSMESTER Overmontør Hans Warming

• El-service • Køle-service

www.oegaard.dk

• Alarm-service

IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Spuling, dræning og kloakering samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Mindre udledning af kvælstof

Succes for ”Meld en regel”-kampagne

Der blev i 2007 udledt omtrent 80.000 tons kvælstof til havet, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er et fald på 21 procent siden 1998. Kvælstofkoncentrationen er i de seneste ti år faldet med 19 procent i de kystnære områder og 12 procent i det åbne hav. Selv om der ses et generelt fald, er der udsving i udledningen fra år til år, især fordi nedbørsmængden varierer. De færre næringsstoffer har medført en reduceret mængde af planteplankton og dermed øget vandets klarhed. Regeringen har netop indgået aftale om Grøn Vækst, hvor målet er at reducere landbrugets udledning af kvælstof med en tredjedel i løbet af en kortere årrække. Det vil kræve en strategisk og målrettet indsats, vurderer erhvervspolitisk konsulent i Landbrug & Fødevarer Erik Jørgensen: - Det mest effektive vil være at lave vådområder og plante energiafgrøder, der kan fungere som en form for rensningsanlæg. Regeringen har peget på en generel reduktion af landbrugets gødningsforbrug, men det vil have en meget lille miljøeffekt, og det vil tage mange år, før vi ser en effekt, frygter Erik Jørgensen.

Fødevareministeriets kampagne ”Meld en regel”, har fjernet overflødige regler og sparet fødevareerhvervet for 250 mio. kr. Kampagnen gav virksomheder og forbrugere mulighed for at melde overflødige eller meningsløse regler på fødevareområdet. Det har nu resulteret i 16 ændrede regler, som ifølge Fødevareministeriet ikke kun vil gøre livet lettere for virksomheder og myndigheder, men også sparet virksomhederne for 250 mio. kr., bl.a. fordi at virksomhederne fremover kun skal føre egenkontrol med ting, der har betydning for fødevaresikkerheden. I Landbrug & Fødevarer er skattepolitisk konsulent Lars Eghøj glad for initiativet med ”meld en regel”, fordi både Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer ønsker reduktion af byrderne. - Vi sætter stor pris på de forbedringer, der er sket på egenkontrolområdet, men vi savner en top-ti over forbedringerne set fra både landmænd og virksomheders side. Det skal ikke kun være papir-penge, men mere konkret, og landmænd og virksomheder skal kunne se, hvor lettelserne reelt er for dem, siger Lars Eghøj. Han forventer, at man vil få et overblik over de konkrete lettelser engang efter sommerferien.

Salmonella U292 fundet hos svin I en svinebesætning på Djursland er der konstateret den samme type salmonella typhimurium U292, som er fundet hos de fleste af personerne i det store, landsdækkende salmonellaudbrud. I en af prøverne, der er udtaget fra svinebesætningen i forbindelse med branchens overvågning, har der vist sig et positivt resultat for salmonella typhimurium U292 med en DNAprofil der er identisk med den salmonella, der er årsag til det landsdækkende udbrud. Fødevarestyrelsen har nu pålagt besætningen midlertidige restriktioner for flytning og for slagtning af grise fra besætningen. Besætningen har imidlertid ikke leveret grise til slagtning i 2008 og kan derfor ikke være kilden til den del af udbruddet, der fandt sted i 2008. Derfor bliver to andre besætninger, som har kontakt til den smittede besætning, nu underkastet

en bakteriologisk undersøgelse for at finde ud af, om disse besætninger også er smittet med den samme type salmonella. Samtidig bliver slagteriernes distribution af kød til senere produktionsled nu undersøgt nærmere, for at afklare, om der er basis for yderligere undersøgelser. Det landsdækkende udbrud med salmonella typhimurium U292 har stabiliseret sig med fem til ti nye tilfælde pr. uge. Niveauet af tilfælde er lavere end sidste år i samme periode, hvor der var cirka 40 nye tilfælde om ugen. Hvis du vil undgå at blive syg af salmonella, skal du sørge for en grundig køkkenhygiejne, og gennemstege hakket kød og fjerkræ. Desuden bør du bruge pasteuriserede æg til retter, du ikke gennemvarmer. Husk også at skylle grønsager grundigt.

Aarsavis 2009 06 24  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you