Page 1

Til samtlige husstande

87. årgang - Nr. 17

ONSDAG 24. april 2013

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Varme følelser for at få fjernvarme Q HAUBRO: Stemningen for at få fjernvarme i Haubro ser ud til at være god, det er vurderingen efter orienteringsmødet mandag aften, hvor Aars Fjernvarme mødtes med cirka 70 borgere i Haubro, for at forklare nærmere om mulighederne for at få fjernvarme til byen. - Vi fik gode og konstruktive spørgsmål, siger direktør Jan Clement, Aars Fjernvarme. Der var enkelte skeptiske røster, men hovedparten viste interesse. Det afgørende er nu, om der er tilstrækkelig mange der vil installere fjernvarmen. - Vi skal have mindst 60 procent af de mulige med, før projektet er rentabelt, og helst 70 procent, siger Jan Clement. - De fleste virker positive. Der er også nogle der ønsker at fyre med flis og brænde, eller netop har installeret andre typer boligopvarmning, de ønsker ikke at være

Løssalg: 5,00 kr.

Ny bog fra Aars kan give demente bedre livskvalitet Per Pallesen har skrevet forordet til bogen - med en varm tak til Sonja Af Torsten Hansen

- Beboerne virker positive, siger direktør Jan Clement, Aars Fjernvarme.

med, forklarer Knud Pedersen, Haubro. Inden beboerne skal beslutte sig, får de mulighed for at få et mere individuelt prisoverslag, for hvor mange penge de skal af med for at tilslutte sig. Det sker på et nyt møde i Haubro mandag, 27. maj. Det er dog ikke billigt at komme på fjernvarmenettet. - Vi vurderer, at det for et almindeligt standard hus vil koste cirka 65-70.000 kroner for en tilslutning, siger Jan Clement.

H C I A M

Q AARS: Ideen til en bog, om hvordan man giver demente livskvalitet, har ligget og rumlet i hovedet på Sonja Krogh Hansen, Aars, i godt 10 år. Men nu skete det. I sidste uge blev cirka 100 kulturinteresserede i Aars de første der fi k lejlighed til at kigge i den nye bog. I samlingslokalet under Aars Bibliotek stod Kulturgruppe 98 for præsentationen af den nye bog, der har fået titlen: ”Vi mindes - men kan ikke huske”. Forfatteren Sonja Krogh Hansen har arbejdet på Solvang i Aars i 30 år. Der har hun mødt mange demente og lært at omgås dem med respekt. Hendes tilgang til gruppen af demente har ført til, at hun i flere sammenhænge har holdt foredrag

Sonja Krogh Hansen præsenterede sin nye bog for Kulturgruppe 98 i Aars.

om, hvordan man bør omgås og behandle demente. Med bogen kan alle få indsigt i, hvordan Sonja Krogh Hansen mener, at

ALT EL-ARBEJDE UDFØRES

de demente bør omgås, og hvordan hun vurderer, at begge parter får mest ud af det. - Jeg brænder for denne

gruppe mennesker. De er blandt de svageste i samfundet, og de skal have det godt, fastslår Sonja Krogh Hansen. Hun redegjorde for en del af bogens indhold, og understregede at der er visse ting der er meget vigtige i omgangen med demente. - Man skal aldrig grine af dem, men gerne grine med dem, understregede hun og fortsatte: - Det er også vigtigt, at personalet og især de pårørende lærer at give slip, men aldrig at give op, formanede hun. Bogen er på 108 sider og giver gode råd både til pårørende og til plejepersonalet. Per Pallessen har skrevet forordet til bogen. Han fastslår, at han ville have haft gavn af bogens indhold til at forstå sin fars sygdom. Faderen blev i øvrigt plejet af Sonja Krogh Hansen.

Skarpe DAMIXA tilbud

Akita Brusersæt Vejl. pris 3.775.-

Tilbudspris 1.998,-

Fair Jet Plus Brusersæt Vejl. pris 380,-

Tilbudspris 248,-

Thermixa Zero Thermostatbatteri Vejl. pris 1.160.-

Tilbudspris 648,-

1 PAR 300,2 PAR 500,JEANS, SAND, HVID OG SORT

Dametøj Tlf. 98 62 11 88

T ERE ORISMLØSER T U A BLE PRO

Marius Stubberup berup A A/S /S Aut. el-installatør tallatør sgade 72, Himmerlandsgade Industrivej 91, 9600 Aars

Tlf. 98 62 31 10

www.marius-stubberup.dk ubberup.dk

Rowan køkkenbatteri Vejl. pris 1.120.-

Rowan håndvaskbatteri Vejl. pris 870.-

Tilbudspris 798,-

Tilbudspris 598,-


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis - egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. Tlf. 98 92 89 00

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

FARSØ BEGRAVELSESFORRETNING Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk Claus Hylleberg Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

VESTHIMMERLAND BEGRAVELSE

Jens Fiskers eftf. v/ Jens Møller

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse Nørrehedevej 5 9620 Aalestrup

98 64 18 69 Jens Møller

Annette Rolighed

Jens Fisker

Vi er der når du har brug for os

Himmerlandsgade 76 9600 Aars

98 62 58 69

Læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Forhenværende slagtermester Egon Bech, Østergade 19, Haverslev, 82 år. Egon Bech var født i Hørby ved Sæby. Han fi k sin slagter uddannelse hos slagtermesteren i Dybvad, og efter at have udstået militærtjenesten fik han arbejde i Haverslev Slagterforretning. Her faldt han så godt til, at han blev gift med slagterens datter Ester. Sammen overtog de, først i 1950erne, slagterforretningen, og drev den derefter i 35 år. De solgte i 1988, hvorefter de købte hus på Østergade. Egon Bech var en driftig slagtersvend, der ikke var bange for at tage fat på udfordringer. I 1950erne kom Egon Bech i Haverslev Borgerforenings bestyrelse, og i Haverslev Vandværks bestyrelse - de fleste år som kasserer. Egon Bach var også i bestyrelsen for Vesthimmerlands Slagtermesterforening i 15 år. Og da Haverslev Varmeværk blev etableret, kom han i bestyrelsen og blev der i 18 år. Den største indsats har han dog gjort i Haverslev Idrætsforening, her kom han med, da man startede de ugentlige bankospil i 1966. Han var i fem år formand for foreningen og senere kasserer i 20 år. For sit store arbejde i idrætsforeningen modtog Egon Bech JBUs sølvnål samt DBUs sølvnål, DGIs 25 års guld- og DBUs guldnål for mange års tro tjeneste. Det var ikke kun indenfor sporten, der var brug for hans arbejdsiver. Han har også været revisor i den daværende Brorstrup/Haverslev Sygekasse, samt revisor i Haverslev Sparekasse. Egon Bech besluttede i 2000 at trække sig tilbage og nyde pensionisttilværelsen, med whist, bridge, og billard. Egon Bech efterlader en søn og to døtre, samt seks børnebørn.

Dødsfald

Højgårdsvej 24, Farsø

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Dødsfald

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Bent Ingo Andersen, Kg. Haraldsvej 12 C, Aars, 80 år. Bent Ingo Andersen var født i Astrup ved Arden. Som 15-årig kom han i lære som smed i Ulfborg. Efter udstået læretid fik han arbejde som flymekaniker på Flyvestation Værløse og senere i Aalborg. I 1957 blev han gift med damefrisør Tove Laier. I 1960 købte og drev de sammen tankstation, cykelværksted og frisørsalon i Sønderup. Her var de indtil 1967, hvor de blev bestyrere af den dengang nyopførte Shell i Sjøstrupbro, Aars. Det siges, at man kunne færdes i Bent Ingo Andersens værksted og smøregrav iført hvid kedeldragt, uden at få pletter på tøjet. Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

I 1971 byggede de hus på Østerled i Aars, hvor Tove fortsatte sin frisørsalon, mens Bent Ingo Andersen fik arbejde som smed. I 1979 fik Bent Ingo Andersen job som værkstedsassistent på Det Beskyttede Værksted, hvor han var indtil han gik på efterløn i 1996. Gennem hele Bent Ingo Andersens arbejdsliv var han kendt og respekteret for sin store håndværksmæssige kunnen, sin akkuratesse og sin evne til at motivere og dygtiggøre såvel lærlinge som klienter på Det Beskyttede Værksted. Bent Ingo Andersens håndværksmæssige evner har også været til stor glæde for både børn og børnebørn. Ingen opgave var umulig for ham, og alt blev udført til perfektion. Gennem hele livet var Bent Ingo Andersens store interesse rejser og campingliv. Sammen med både børn og hustru har han foretaget utallige campingture i både ind og udland. Især har Frankrig været det store rejsemål. I de senere år, og senest i september sidste år, var byen Obernai i Alsace rejsemålet. De mange år som campist har givet en stor vennekreds i det ganske land. Ud over campinglivet har familien altid været i centrum for Bent Ingo Andersen. Der har altid været masser af tid til børn, børnebørn og, de sidste par år, også et oldebarn. Bent Ingo Andersen eftrlader sin ægtefælle, tre døtre, tre svigersønner, fem børnebørn og et oldebarn.

Runde fødselsdage

90

Hela Oxlund, Vestbygade 17c, Haverslev, lørdag, 27. april. Hela Oxlund, der er født i Gråsten, har siden oprettelsen 1972 været i bestyrelsen for Dansk Røde Kors i den daværende Nørager Kommune. En del år var hun formand for foreningen. Hela Oxlund var også med til at starte Dansk Røde Kors besøgstjeneste i Nordjylland, og var i mange år besøgsven. Hun brugte en stor del af sin tid på dette arbejde. Et arbejde hun var meget glad for. Hela Oxlund sad i flere år i amtskredsen som formand for det sociale medicinske arbejde. For sin indsats i Dansk Røde Kors modtog Hela Oxlund i 1988 Dansk Røde Kors’ fortjenesttegn. Hun er også blevet tildelt Dronningens emblem. Hela Oxlund har tillige i en årrække haft flere tillidsposter inden for Nordjyllands Amtskreds af Dansk Røde Kors. Hela Oxlund var i mange år gift med apoteker Villy Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

24. april 2013

Ugens portræt

Drivkraften i Aars Tennis Klub i 17 år Formanden for Aars Tennis Klub Poul Erik Pedersen elsker en god fest, og så er det jo heldigt, at han sidder for bordenden og selv kan planlægge festen, nu hvor Aars Tennis Klub fylder 100 år 25. april. I første omgang bliver det en lidt mere rolig fest i form af en reception, men til september så skal der rigtig festes - har formanden bestemt. Der er også grund til at feste. Det er nemlig en 100årig med masser af liv og fremtid der skal fejres. En væsentlig del af livskraften kan klubben takke den mangeårige formand for. Poul Erik Pedersen overtog formandstolen i 1996 og kan i dag kaldes sig den længstsiddende formand i klubbens historie. Men Poul Erik Pedersen har langt fra klæbet til stolen, han har hele tiden været visionær og gennem alle årene iværksætter. Aars Tennis Klub er i dag en af de største tennisklubber i Nordjylland og set i forhold til byens størrelse en stor klub på landsplan. Den position skyldes, at klubben og bestyrelsen er meget aktiv og klubben derfor virker attraktiv. Blandt andet gennem opførelsen af tennishallen og det flotte tenniscenter. Noget som Poul Erik Pedersen har haft stor andel i. Tennisformanden har gennem årene dyrket andre sportsgrene og er meget glad for sport i det hele taget. Men både fodbold og håndbold har måttet vige totalt for tennissporten. Poul Erik Pedersen begyndte med tennis ved lidt af en tilfældighed i 1989, siden stødte den øvrige familie til, og nu fylder tennissporten nærmest som et halvtidsjob hos Poul Erik Pedersen. Ud over formandsposten i Aars så har han i flere år været revisor for Jysk Tennis Union. Det valgte han dog at stoppe med i 2012 for at undgå en dobbeltrolle og bedre kunne koncentrere sig om kassererposten i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse, en post han fik i 2011. Selvfølgelig bliver der Oxlund, som døde i 1997. I 31 år har Hela Oxlund været medlem af Odd Fellow ordenen. Hela Oxlunds øvrige fritidsinteresser har været bøger, sang, rejser og svømning. Børn, børnebørn og oldebørn fylder i dag meget i hendes tilværelse. Lokale meddelere: Jens Hejlskov, Haverslev, Mejlby Tlf. 98 65 42 82 E-mail: virkelyst@hejlskou.dk

Formand for Aars Tennis Klub Poul Erik Pedersen.

også plads til selve spillet. Poul Erik Pedersen er førstesingle på klubbens Jyllandsserie Veteranhold. De spiller i den bedste række i Jylland. Hans entusiasme for tennis gør, at der ikke bliver plads til ret meget andet på fritidssiden. Dog er han glad for at gå i haven, og så skal der også være plads til ferier. Heldigvis kan ferier og tennis kombineres, så går det rigtig godt. Det er jo sådan, at der er spændende tennisturneringer i udlandet. Derfor har familien været til Grand Slam turneringer både i London og Paris. En anden interesse kan også kombineres med ferier. Det er vin. Poul Erik Pedersen er dygtig til vin - især italiensk. Han går gerne til vinsmagninger og holder også selv smagninger af og til. Når det ikke handler om tennis og vin, så er det pengene det gælder. Poul Erik Pedersen er bankuddannet. Efter skoletiden i Aalestrup begyndte han som elev i Farsø Bank. Senere kom han til hovedkontoret i Aars Bank. Han fortsatte over i Spar Nord og blev leasingkonsulent i datterselskabet Finans Nord. Selskabet er nu solgt og hedder Jysk Finans. Her er han finansiel rådgiver. For nogle år siden flyttede Hela Oxlund ind på Haversdal Ældrecenter.

85

Egon Ø. Jakobsen, Sjøstrupbro 18, Sjøstrup, lørdag, 27. april.

80

Asta Andersen, Møllevang 1, Aars, lørdag 27. april. Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

24. april 2013

75

Jørgen Bach, Østre Boulevard 17, Aars, tirsdag, 30. april.

Kaj Lykke Jensen, Bjørnsholmvej 143, Overlade, onsdag, 1. maj.

75

60

Birthe Asp Kristensen, Dalsenvej 31, Haverslev, lørdag, 27. april.

65

Jørgen Thomassen, Stausgårdvej 14, Haverslev, søndag, 28. april.

75

Guldbryllup

65

Ellen og Anders Larsen, Tranevej 44, Haverslev, kan lørdag, 28. april fejre 50 års bryllupsdag.

Marie Digman, Kærvej 5, Haverslev, søndag, 28. april. Erling Christensen, Smedevej 7, Vognsild, torsdag, 25. april.

65

Inge Lise Christensen, Stenildvadvej 3, Aars, lørdag, 27. april.

Sølvbryllup Søndag, 28. april kan Erna og Henning Byrialsen, Spurvevej 1, Aars, fejre deres 25 års bryllupsdag.

Der hoppes videre i messecentret i Aars AARS: Messecenter Vesthimmerland inviterer børn og unge til hoppe- og legeland i yderligere fire dage fra mandag, 22. til torsdag, 25. april. Anledning er den verserende lockout-konflikten, som ser ud til at fortsætte. Initiativet der nu har kørt i

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vor mor Martha Jensens bisættelse. Familien

SIDE 3

tre dage er blevet meget positivt modtage af både børn og voksne, og fortsættes derfor fire dage mere i den kommende uge.

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vor kære mor Magda Thyrrestrups død og begravelse. Tak for blomster og kranse. Tak til Ole Larsen for en smuk og personlig tale i kirken. Bente og Lene

Hjertelig tak til alle for venlig deltagelse ved vor far Egon Bechs bisættelse. Tak for kranse, blomster, penge og omsorg i denne svære tid. En særlig tak til præst Svend Schultz-Hansen for den smukke og personlige tale i kirken. Tak for et smukt og mindeværdigt sidste farvel. På familiens vegne Carsten, Gitte og Mette

Du gav os tro, håb og kærlighed Nu er du en stjerne, der kigger på os ned

Min kære mand, vor kære far og svigerfar

Klaus Skau Jensen

Bent Ingo Andersen *16. januar 1933

* 07.03.1966 † 18.04.2013 er stille sovet ind. Tak for alt

Mor, brødre, niecer, nevøer og svigerinder Begravelsen finder sted fra Vognsild Kirke, torsdag den 25. april kl. 11.00. Højtideligheden slutter ved graven.

† Vi har alt for tidligt mistet vor afholdte medarbejder og kollega

Klaus Skau Jensen En sidste hilsen

Plejecenter Østermarken

Vores elskede søn, bror og barnebarn

Lars Skyum Nikolajsen * 16. juli 1985 er pludseligt og alt for tidligt taget fra os Haubro, den 21. april 2013

Gitte, Christian, Kenneth og Laila Henrik, Janni og Gustav Per, Berit, Ea og Mika Jonna Skyum, Faster, Susanne og Tobias Bisættelsen finder sted fra Farsø Kirke lørdag den 27. april kl. 11.00 Højtideligheden slutter ved kirken

er stille sovet ind. Aars, den 12. april 2013.

Tove Liselotte og Bjørn Mette og Per Birgitte og Hans Bisættelsen har fundet sted.

Vor elskede morfar og Antons oldefar

Bent Ingo Andersen *16. januar 1933 har fået fred. Aars, den 12. april 2013.

Trine og Jesper Lasse Sabina og Teddi Lærke Andreas Anton

† Vor dejlige far og svigerfar Fhv. slagtermester

Egon Bech er stille sovet ind. Haverslev, den 15. april 2013.

† Vor kære ven

Lars Skyum

Hjertelig tak

Blev taget alt for tidligt fra os d. 21/04-2013. Vi vil aldrig glemme dig ven, tak for alt

for venlig deltagelse ved min kære mand Bent Ingo Andersens død og bisættelse. Tak for de mange smukke blomster og kranse. Tak til personalet på Palliativ afdeling, Sygehus Himmerland, Farsø for den varme og kærlige pleje og omsorg. Tak til pastor Ole Larsen for den personlige tale. Tak til bedemand Birgitte Landry. Tak til familie og venner for de mange hilsner. Tove, børn og svigerbørn

Thomas & Regina Brian & Rikke Chris & Jannie Kjeld Gina Patrick Nynne Marco Sanni

Ældre Sagen

afholder søndagscafé søndag den 28. april kl. 14.00 i Aktivitetscentret Aars Bymidte.

Vor afholdte medarbejder

Lars Skyum Nikolajsen

Inger-Lise Jæger og Knud Krogh Jensen underholder med "Rejseberetning fra Costa Rica"

Det er med dyb sorg vi har mistet vor arbejdskollega Lars, ved en tragisk trafikulykke.

Entre inkl. kaffe og kage kr. 35.- for medlemmer (husk medlemsbevis). Ikke medlemmer kr. 50.-. Venlig hilsen Ældre Sagen Aars

Lars var en glad, dygtig og meget vellidt medarbejder på Dan-Iso A/S gennem 9 år.

På vegne af Dan-Iso A/S og arbejdskollegaer

Elsket og savnet

Carsten og Sussi Gitte og John Mette og Johnny Bisættelsen har fundet sted.

† Vor kære bedstefar og oldefar

Egon Bech er stille sovet ind. Haverslev, den 15. april 2013. Er altid klar med en god historie

Rasmus, Tine, Sofie, Mikkel, Michelle Marius, Nicolai, Sandra, Sofie, Camille Mathias, Ida, Tine, Mynte og Mille

HJERTELIG TAK for venlig deltagelse ved Kaj Baades bisættelse. Tak for kranse og blomster samt tak for det store fremmøde. Tak til præst Niels Lai for den smukke personlige tale. På familiens vegne Tove Mette og Rikke


Aars Avis

SIDE 4OPMÆRKSOMHED på min fødselsdag frabedes. Poul Guldberg

Harmonikamusik til alle slags fester - Morgen, middag og aften.

Tlf. 98 62 37 74

Min farKære Kasper

I anledning af min fødselsdag holdes åbent hus

fredag den 17. maj l. 17.00 fra kl. levhallens i Haverslevhallens lokale festlokale

Lions Club Aars har løbende indsamling af effekter til sit årlige loppemarked. Har man effekter (kun brugbare ting, ikke tøj), som man vil skænke til Lions loppemarked, kan man blot ringe på tlf. 40 83 34 08 (Poul Poulsen), hvorefter afhentning vil blive arrangeret, eller benyt vores container på genbrugspladsen i AarsGARDASØEN Garda by (9 dage)

29. JUNI-7. JULI 2013

Henrik Nielsen fylder på mandag den 29. april 40 år. Du ønskes stort til lykke med fødselsdagen. Håber du får en god dag. Knus fra Oliver

ÅBENT HUS

Indsamling til loppemarked24. april 2013

Nordjysk Familielandbrug, Himmerland Vest i samarbejde med Fjerritslev Busserne

Stort til lykke med konÀrmationen på St. Bededag. Vi glæder os til at fejre dig og håber du får en fantastisk dag. Kærlig hilsen Mor og Nicolai Far og Charlotte Sabine og Mathias Tobias

For familie, e, arbejdskollegaer, venner og bbekendte. S.u. af hensyn til maden senest den 8. maj på tlf. 22 76 89 99. Venlig hilsen Ernst Jensen, Sankt Annevej 5, Vestby

AL Opmærksomhed OPMÆRKSOMHED ved min fødselsdag frabedes. Rosa Larsen

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Jørn Pedersen

9 dage med 1/2 pension

Kære kunder

• Vi har få ledige pladser. • Alle kan deltage.

fra uge 18 til uge 32 har butikken kun åben torsdag, fredag kl. 10.00-17.30, lørdag kl. 10.00-14.00.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OG TILMELDING HURTIGST MULIGT TIL:

BENT HØJGAARD, VILSTED, TLF. 98 67 66 20/24 67 66 90

BANKO

Tirsdag den 30. april 2013 kl. 14.00 i Østrup Klubhus Østrup-Vognsild Pensionistforening

Aars Pensionistforening Danseaften på Kimbrerkroen Fredag den 3. maj kl. 19.00 - 23.00. Musikken leveres af "Vind og Skæv", Aalborg. Alle er velkomne. Bestyrelsen

Generalforsamling Hornum Elforsyning afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00 på Hornum Kro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen

SAUER’S FRUGTPLANTAGE

Jubilæum 25 år 1. maj Bente Struntze Hjemmehjælper

D E T

Byrådet inviterer indenfor! Byrådets møder er offentlige, så interesserede er velkomne til at deltage i det månedlige møde. Det foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Aars, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00. Dagsordener og referater kan ¿ndes på www.vesthimmerland.dk/ dagsorden

Ledige pladser på Kræftrehabilitering. Har du eller har du haft kræft kan du af din læge blive henvist til træning og undervisning målrettet kræftpatienter. Det foregår i Aars tirsdage og torsdage 9.00 – 11.30 Se mere på sundhedscentrets hjemmeside www.sundhedscentervesthimmerland.dk

Orienteringsmøde Vesthimmerlands Kommune står over for at skulle forny den eksisterende kontrakt vedr. sundhedsordningens behandlingstilbud til ansatte i Vesthimmerlands Kommune. I den anledning indbyder HR Af-

S K E R …

delingen i samarbejde med Indkøbsenheden til et orienterende møde for interesserede mandag den 6. maj 2013 kl. 16.30 i kantinen på Rådhuset i Aars. Tilmelding til Anja Degn senest den 2. maj 2013 på tlf. 9966 7935 eller e-mail ade@vesthimmerland.dk

Tilmeld dig Ungdomsskolens Sommerskole nu! Har du endnu ikke tilmeldt dig Ungdomsskolens sommerskole, kan du stadig nå det. Tjek vores hjemmeside www.ungivhk.dk og se nærmere på alle de spændende aktiviteter, vi tilbyder i år. Tilmeldingsfristen er den 10. juni kl. 12.00.

Diabetes og hjertekar rehabilitering for erhvervsaktive. Er du erhvervsaktiv og har diabetes eller hjerte-kar sygdom så starter der et sent eftermiddagshold op med træning og undervisning på Sundhedscentret til august. Det kommer til at foregå mandage fra 16:30 – 19.00. Henvisning ved egen læge. Se mere på sundhedscentrets hjemmeside www.sundhedscentervesthimmerland.dk

M E D D E L E L S E R

Lukkedag Biblioteker Onsdag den 1. maj er Vesthimmerlands Biblioteker lukkede for personlig betjening fra kl. 12.00.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www. vesthimmerland.dk/ledigestillinger Er du god til at lytte? Har du lyst til at være støtteperson til forældre til børn anbragt udenfor hjemmet?

Landzonetilladelser: Landzoneafgørelser offentliggøres nu kun digitalt og kan ses på kommunens hjemmeside www.vesthimmerland.dk/landzonetilladelser.

Ansøgningsfrist den 19. maj 2013.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

25 år 1. maj Inge Bente Andersen Social- og sundhedshjælper 25 år 1. maj Inge Marie Møller Hjemmehjælper

- vi ønsker hjertelig tillykke

Støtteforeningen for

Vesthimmerlands sygehus FARSØ Generalforsamling og offentlig møde

Tirsdag d.14. maj på Hotel Farsø Kl. 19: Generalforsamling for medlemmer Dagsorden iflg. vedtægterne. Kl. 20: Offentligt møde for alle interesserede Information om det Medicinske Daghospital v/overlæge Gunnar L. Nielsen og sygeplejerske Karin Simensen.


Aars Avis

24. april 2013

SIDE 5

Tænk kårer sparekasse i VI HAR STADIG NOGLE Aars til landets billigste GODEPÅTILBUDVASKEMASKINER Nordjyske pengeinstitutter ligger godt i test AARS: Forbrugerrådets blad Tænk Penge har lavet en test af 32 bankers priser. Sparekassen Himmerland, der vinder testen, er et af kun to danske pengeinstitutter, som Forbrugerrådets blad vil anbefale. - Vi er utrolig glade for vores førsteplads foran alle de store danske banker. Men vi er ikke overraskede, for vi har et klart mål om at have fornuftige priser for kunder med en helt almindelig og sund økonomi, siger afdelingsdirektør Brian Larsen fra Sparekassen Himmerland, der samtidig un-

Fakta De 10 billigste banker ifølge forbrugerbladet Tænks undersøgelse: 1) Sparekassen Himmerland 2) PenSam Bank 3) Salling Bank 4) Nørresundby Bank 5) Sydbank 6) Sparekassen Thy 7) Vestjysk Bank 8) Spar Nord Bank 9) Arbejdernes Landsbank 10) Sparekassen Vendsyssel

- Vi er utrolig glade for vores førsteplads, siger afdelingsdirektør Brian Larsen, Sparekassen Himmerland.

derstreger, at sparekassens forretning også bygger på god rådgivning samt en meget personlig tilgang til kunderne. I undersøgelsen, der dokumenterer, at man kan spare op til 37.000 kr. på at skifte bank, slutter de store danske banker langt nede i rækken - de to største danske banker slutter endda i den nederste halvdel med de dårligste priser. - Undersøgelsen viser med al tydelighed, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem at være stor og at have billige priser. Topplaceringerne på listen tilfalder således mindre pengeinstitutter, og det

FRA

HÅRDE/HVIDEVARER

er tankevækkende, at Forbrugerrådets blad Tænk Penge ud fra testen kun vil anbefale to banker, nemlig Sparekassen Himmerland og PenSam Bank, forklarer Brian Larsen. Tænk Penges test af bankpriser tager udgangspunkt i tre forskellige modelfamilier: Familien, der bor til leje, familien med stor friværdi i ejerboligen og familien med lille friværdi i ejerboligen. Samlet set ender både Sparekassen Himmerland og PenSam Bank med 71 point, et pænt stykke foran nr. tre, der slutter med 66 point. Selv om der er mange penge at spare ved at skifte bank, er det ikke en hverdagsforeteelse, at folk shopper bank. En Megafonmåling for TV2 har vist, at blot syv procent af danskerne skiftede bank sidste år. - Det er naturligvis tankevækkende at så få ender med at skifte bank, når der beviseligt er gode penge at hente ved at gøre det, siger Brian Larsen. - Totalt set fik vi mere end 4.000 nye kunder i 2012, og tendensen ser ud til at fortsætte også i 2013. Så der er alligevel en del danskere, der søger efter banker med fornuftige priser, slutter Brian Larsen.

3699,-

KØLE/ FRYSESKAB FRA

KOMFUR FRA

2499,-

1999,EMHÆTTER FRA

TØRRETUMBLER KONDENS FRA

INDUKTIONSKOGEPLADER FRA

599,- 4995,Marius Stubberup A/S Aut. el-installatør Himmerlandsgade 72, Industrivej 91, 9600 Aars

Tlf. 98 62 31 10

3899,MIELE INDBYGNINGSOVN

FRA

4995,RET AUTORISE LØSER PROBLEM

www.marius-stubberup.dk

HEGN TIL HAVEN NORU NORUP UP HAVEHEGN • Maske 10 x 10 cm • Rulle á 25 m

LÆHEGN CALLAS 1

180 x 160/180 Skyddsimpr. Jabo Før 449,95

NU

34995

Galvaniseret 60 cm... 229

95

Galvaniseret 110 cm .. 349

95

Grøn 90 cm ................ 299

95

Galvaniseret 90 cm... 299

95

Grøn 60 cm ..................199

95

Grøn 110 cm ............... 389

95

NSH HEGNSPÆL • Trykimprægneret • Falset og spidset

LÆHEGN CALLAS 2 100 x 160/180 Skyddsimpr. Jabo Før 489,95

NU

349

HUSK SØND AGSÅBEN T 28. A PRIL

10-14

95

LÆHEGN BARGEMON 180 x 160/180 Skyddsimpr. Jabo Før 449,95

NU

34995

Hjortkjærsvej 2 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 11 22 Man-fre 8-17.30 · Lør 9-13.00

5 x 125 cm ........................ 10

95

5 x 175 cm ........................ 14

95

7 x 150 cm .......................22

95

5 x 150 cm ........................ 12

95

7 x 125 cm ........................ 18

95

7 x 250 cm ......................39

95


Aars Avis

SIDE 6

24. april 2013

NYT

v/korleder Kirsten Svensmark Møller

FRA REGION NORDJYLLAND

Forürskoncert i Farsø Kirke tirsdag den 7. maj 2013 kl. 19.00

Ă…ben Telefon Sygehus Himmerland

2 sangere fra VHG’s musikklasse medvirker. Efter koncerten er koret vÌrt ved champagne og kransekage i menighedshuset.

Ledelsen i Sygehus Himmerland vil gerne invitere dig til at ringe ind med ris, ros eller forslag til forbedringer.

Alle interesserede er velkomne.

Ring til Drifts- og administrationschef Kent Gregersen torsdag den 25. april og lad os høre dine tanker.

$OOHUIÂ’UVWHJDQJ"

Telefonnummeret til ĂĽben telefon er

ORIENTERINGSMĂ˜DE

Gratis entre!

25 27 50 70

om maskinmesteruddannelsen 2. maj kl. 19.00 til ca. 21.00

Telefonen er ĂĽben fra kl. 14.00 - 15.00

Hør om adgangskrav, studiets opbygning, studiemiljø mv. Vi viser vores laboratorier frem, og der er mulighed for at fü en snak med studievejledere og studerende.

BOLIG FTEN

Tilmeld dig pĂĽ www.aams.dk Borggade 6. 8000 Aarhus C. Tlf. 8612 6222

Besøg os pü www.rn.dk

- for dig, som er pü vej til at eje din første bolig

1. maj - Familiefest i Aars LystanlĂŚg!

Tag børnene med til en hyggelig dag i Aars Lystanlæg 65:+(.+,54(123

PROGRAM:

Velkomsttaler:

Gert Jakobsen

Formand LO Vesthimmerland

Taler:

Palle Jensen

Imellem talerne er der underholdning og fĂŚllessang ved ÂťHOLD I NAKK

ENÂŤ

Taler:

ByrĂĽdsmedlem for Socialdemokraterne

Henrik KjĂŚrgaard NĂŚstformand Dansk Metal

BOGTRYK

Torsdag den 2. maj 2013 kl. 18.30 - ca. 21.00

Visitkort Brevpapir Kuverter Menukort

i sparekassens lokaler pĂĽ Himmerlandsgade 74, Aars

OFFSET

.OLNLQGSÂœ ZZZ KLPPHUODQG GNWLOPHOGLQJ HQ 7D›HQYHUGLQ RJWLOPHOGGLJ HOO YHQLQGH HPHG W V NĂ‹UH .

6 +8

Firmapapir Fakturaer Brochurer Bøger

AARS BOGTRYK & OFFSET Himmerlandsgade 150 Tlf. 98 62 17 11

G H

SĂŚrudstilling St. Bededag d. 26 April

alleri

Gitte Skovmand og Sonny Schneider

immerland

pĂĽ 600 m2 vises kunst som er udvalgt med stor omhu og variation fra danske og udenlandske kunstnere.

Åbningstider: lørdag - søndag kl. 11.00 - 17.00 samt helligdage og efter aftale www.galleri-himmerland.dk

Gattenvej 85, Gatten, 9640 Farsø tlf. nr. +45 40 20 08 51

Taler:

Pernille Vigsø Bagge Medlem af folketinget SF

• Ansigtsmaling og hoppeborg for børnene • Fadøl, sodavand og pølser kan købes til en billig pris

Fri Entre

Ă…bent hus hos TIME I det seneste ĂĽr har vi haft travlt med at bygge om og udvide med mange ekstra kvadratmetre. Nu glĂŚder vi os til at vise det hele frem for jer.

Forretningsforbindelser og kunder inviteres herved til Åbent hus torsdag den 25. april kl. 10.30 – 15.00 pü Søndergürden 11 i Farsø. Vi vil ogsü vise et udvalg af liftnyheder frem inden for Versalift, Ruthmann og Hinowa. Undervejs byder vi pü en bid mad.

FAGBEVÆGELSEN vi gør dig stÌrkere

TIME Søndervang 3 - 9640 Farsø Telefon +45 98 63 24 33 www.team-time.dk


Aars Avis

24. april 2013

4. maj slår Messecenter Vesthimmerland atter dørene op til stumpemarked, og i år kan man blandt andet købe denne Ford Club cabriolet fra 1937, som nu siden er ombygget til en ”Hot Rod”.

Med foråret følger stumpemarked i Aars 4. maj er Messecentret klar med stumpemarked AARS: Forårets indtog får det til at krible i de fleste. Det gælder ikke mindst bil- og motorcykel-entusiaster, som har ventet en lang vinter på, at vejret arter sig til at lufte deres kæreste eje på to- eller fi re hjul på landevejene. En sikker forårsbebuder er Aars Stumpemarked i Messecenter Aars lørdag 4.

maj. Palle Andersen er som arrangør klar til for 11. gang at byde knallert-, mc og bilentusiaster i tusindtal inden for i messecentret – og det er den rene vare, der præsenteres for de mekanik- og fartinteresserede tilskuere. - Det er ikke her, man finder gamle natpotter, kukure, kongeligt porcelæn, køkkentaburetter eller brugt tøj.

Messen er ren, forstået på den måde, at det kun er ting til knallerter, motorcykler eller biler, som de små 100 salgsstande på messen præsenterer, siger Palle Andersen. Til gengæld kan han godt love, at det publikum, der interesserer sig for knallerterne, motorcyklerne og bilerne, har store muligheder

Skjorte

DER SÆLGES BLANDT ANDET:

ALT I VÆRKTØJ: Boremaskiner • rundsave • stiksave • sømpistoler • søm • skruer • reoler • fugematerialer • rester fra varelager • små maskiner • limpressere • skruetvinger • stålcontainere • skurvogne • tømmervogne • bukkestillads • facadestillads • kørestilladser og mange andre ting KONTANT BETALING - DER KAN IKKE BETALES MED KORT!

bakke m/250 g

5

PR. BK. KUN

00

HJEMMELAVET

PÅLÆG

MESTERSLAGTER KVALITET

10

00

PR. LAG KUN

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00-17.30 Lørdag kl. 9.30-14.00

Tilbuddene gælder til lørdag, eller så længe lager haves

AARS AVIS - når det skal være lokalt!

til

Før 800,Nu...

superpriser

500,-

Tunic

Før 400 ,Nu...

,SPAR 300

200,-

SPA R2 00, -

SPAR 200,-

T-shirt

Før 500,Nu...

Strik

300,-

KONKURSSALG ALLE EFFEKTER SÆLGES FRA TØMRER- OG SNEDKERFIRMA

LEVERPOSTEJ

Forårsvarer

Gundersen, Caroline Fernandesd Pimenta. Kl. 11.00 er det 7.B: Steffanie Bisgaard, Maja Krogh Hansen, Thomas Norup Jensen, Lise Tollerup Junker, Ida Karoline Kristensen, Mads Kristensen, Andreas Kudahl Larsen, Dennis Fredsgaard Mogensen, Anne Glerup Nielsen, Karoline Carøe Nielsen, Laust Sigfred Norup, Nicklas Nyholm, Wilhelmina J. A. Pauwels, Jacob Petersen, Casper Thorup Poulsen, Johannes Jakob Björk Rask, Amalie Naur Sørensen, Andreas Rask Sørensen, Stine Degn Thomasen, Stine Tindal Thomsen, Cecilie Laura Henriksen Wigh.

AFHOLDES LØRDAG DEN 4. MAJ KL. 10.00-15.00 PÅ EJENDOMMEN NYGÅRDSVEJ 5, 9600 AARS

HJEMMELAVET

Friske

Konfirmander fra Aars Skole AARS: Eleverne fra 7. klasserne på Aars Skole konfirmeres i Aars Kirke fredag 26. april. Kl. 9.00 er det 7.A: Emma Kjær Andersen, Freya Tilsted Falden, Emil Haurum, Christina Jensen, Mathias Søndergaard Jørgensen, Jens Kristian Kristiansen, Andreas Muhlig Larsen, Sisse Vestergaard Lassen, Klaus Asp Dalsgaard Madsen, Paw Fristed Mogensen, Marcus Oliver Mortensen , Lone Vandrup Mousten, Maria Tollerup Nielsen, Andreas Nyholm, Vibeke Stenberg Poulsen, Allan Asp Strøm, Rikke Thestrup Sørensen, Klara Fredsbo Therkildsen, Nikolai Peter Winther, Jona

for lige netop at fi nde den stump, de mangler, eller gøre et godt kup i form af at købe det hele køretøj, som de måske har drømt om i flere år. - Der er flere spændende køretøjer på messen. Der er blandt andet en fin Bentley Model 6, ligesom det er muligt at finde interessante biler som Morris Mascot 850 og VW eller flotte amerikanske biler, som for eksempel. Pontiac og Ford Mustang, fortæller Palle Andersen, og tilføjer: - Det er også muligt at købe en totalt restaureret og ombygget Ford Club cabriolet fra 1937, som nu fremtræder som en såkaldt ”Hot Rod”. Ifølge stumpemarkedsarrangøren kan denne sjældne bil og meget specielle bil erhverves for 160.000 kroner. Stumpemarkedet i Aars byder også på rigtigt mange to-hjulede køretøjer. Der er således i år tilmeldt et rekordstort antal stadepladser, der handler med knallerter og knallertdele. Alle stadepladser til den traditionsrige udstilling er udsolgt, og Palle Andersen både håber og forventer i lighed med tidligere år et stort rykind til stumpemarkedet. Palle Andersen fortæller i øvrigt, at stumpemarkedet om eftermiddagen får besøg af Classic Race Århus, der kommer forbi med en bus for at reklamere for dette arrangement, der finder sted 17. 19. maj.

SIDE 7

Før 500 ,Nu...

250,-

,SPAR 300

Kjole

Buks

Før 800,Nu...

Før 900,Nu...

600,-

SPA R2 50, -

500,-

,SPAR 300 Gælder hele uge 17 HOBROVEJ 8 . ROLD . TLF. 98 56 14 73 | www.skott-rold.dk


Aars Avis

SIDE 8

Allan Olsen solo i Aars til oktober

HAVESERVICE Alle former for haveservice og træfældning ved private, industri og sommerhusgrunde.

B.B. Haveservice Telf. 20 27 20 88

AARS MOTORSERVICE v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22 UDLEJNING AF MOSFJERNER ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag

7.30-17.00 9.00-12.00

24. april 2013

Lærere fra egnen demonstrerede foran rådhuset og blev bud indenfor til en kop kaffe.

Lærere i Aars sang og demonstrerede AARS: Lærere fra Vestrup Skole, Aars Skole og Østermarkskolen demonstrerede onsdag eftermiddag foran Rådhuset i Aars, med glade sange akkompagneret af to guitarrister. Lærernes sange handlede naturligvis om Bondo, og om hvor gerne de vil tilbage til skolerne og undervise deres elever.

Borgmester Knud Kristensen inviterede de positive lærere på kaffe i Byrådssalen, hvor han gav et lille indlæg og foreslog de syngende lærer, at deltage i de kommende revyer. Borgmesteren og lærerne var enige om, at lockouten burde ophøre, så lærere og elever igen kan vende tilbage til skolerne.

AARS: I efteråret 2013 tager Allan Olsen på Danmarksturné. Det er lykkedes Vesthimmerlands Musikhus Alfa at få en koncert til Aars lørdag, 5. oktober. Året 2013 startede aldeles hæsblæsende for Allan Olsen. Den inkarnerede vendelbo udsendte cd-en Jøwt, som straks blev en femstjernet yndling hos anmelderne. Endda til trods for, at den delvis var på vendelbomål, kun udkom nord for Limfjorden, og stort set kun var til salg hos de Vendelboske Spar-købmænd. Alligevel sprang den direkte ind på Hitlistens andenplads – kun overgået af David Bowie. Med Jøwt og den opfølgende verdensturné i Vendsyssel - 30 udsolgte koncerter, nordenfjords, vendte Allan Olsen totalt op og ned på, hvad man kan gøre ved og med kulturen i Danmark. I dette efterår, er det så netop resten af Danmark, der præger Olsens kalender. Repertoiret vil udover et bredt udsnit af Allan Olsens store produktion naturligvis også være præget af sangene fra Jøwt. Det er mere end 35 år siden, Allan Olsen begyndte sin karriere, som sanger og sangskriver. 14 plader, et hav af priser, samt mange hundrede koncerter senere, er han blot skarpere og mere

Allan Olsen giver koncert i Alfa i Aars 5. oktober.

aktuel, end nogensinde. Som solist er Allan Olsen uden sidestykke i Danmark, og en aften i hans selskab er altid en mindeværdig oplevelse. Til denne aften vil Restaurant Messen lave en sjov og spændende koncertmenu, som kan nydes i Alfa før koncerten.

Bronze til elev fra Laumann i Aars Advokatvagt i Aars Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. torsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse

LOPPEMARKED Aars Y`s Men`s Club Markvænget 36, Aars

Loppemarkedets åbningstider: Hver torsdag fra kl. 15-17 samt den første lørdag i hver måned fra kl. 10-12. Kig ud på Markvænget 36 og gør en god handel! Ca. 500 m2 fyldt med gode loppeeffekter. Indsamling og aflevering af følgende effekter: Brugbare møbler, bøger, porcelæn, lamper, nips, køkkenting, tøj og sko, hver torsdag mellem 15-17.00. Henvendelse til følgende: Aars: Vagn E. Jensen, 98 62 19 24 - 40 28 70 07 Farsø: Vagn Andersen, tlf. 98 63 17 75 - 23 62 23 55 Aalestrup: Erna Nielsen, tlf. 98 64 13 23

Heidi Salling Nielsen (t.v.) bestod svendeprøven som frisør med bronze. Her ses hun sammen med modellen Anne Kathrine Fransen.

AARS: Frisørelev Heidi Salling Nielsen, Hvorvarp, har netop opnået bronzemedalje til svendeprøven. Samlet set var der fi re elever i to klasser der opnåede bronze. Heidi Salling Nielsen er voksenelev hos Frisør Laumann i Aars.

Det er ikke aftalt, at Heidi Salling Nielsen fortsætter hos Laumann. - Jeg mener det er en god ide, at eleverne kommer andre steder hen også. Derfor kan det sagtens tænkes, at Heidi kommer tilbage om nogle år, siger frisør Tascha Laumann.

Gebyret går til en god lokal sag AARS: Andelskassens medarbejdere var forleden rykket ud på Kimbrertorvet i Aars, hvor de bød på kaffe, chokolade og en snak. Anledningen var et nyt, specielt lån, som både kan sætte mere gang i hjulene i lokalområdet og samtidig støtter det lokale foreningsliv. Det særlige ved det nye kampagnelån er, at dokumentgebyret - som man betaler, når man opretter et lån - går ubeskåret til et godt, lokalt formål. - Vi tilbyder et lån til en rigtig god rente - og vi sender dokumentgebyret videre til en god sag, som låntageren vælger. Det er altså kunden, der får lov at bestemme, hvil-

Klar til kampagnestart lørdag morgen, hvor Andelskassen rykkede ud på Kimbrertorvet for at lancere et nyt lån, der bakker op om det lokale foreningsliv.

ket godt, lokalt formål dokumentgebyret på 1000 kr. skal gå til, forklarer Klaus Märcher, filialdirektør i Andelskassen. - At vi så samtidig får chancen for at punktere myten

om, at bankerne ikke vil låne penge ud, er bare en ekstra bonus for os, tilføjer han. I Aars og omegn klinger der således penge i kassen hos Natteravnene i Aars,

Vesthimmerlands Museum eller Aars Borgerforening, hver gang der oprettes et lån i Andelskassen. Tilbuddet gælder nye lån, der oprettes mod sikkerhed i perioden 15. april - 14. juni.


Aars Avis

24. april 2013

Stor opbakning til Kvicklys årsmøde i Aars 2012 bød på en lille tilbagegang i omsætningen AARS: Der var stor opbakning, da Kvickly Aars holdt sit årsmøde nummer 100. Omkring 120 deltog i mødet, der både bød på informationer om året der var gået, champagne, spisning og ølsmagning. De fremmødte kunne høre en optimistisk varehuschef, Arne Wammen, sige, at han forventer 2013 bliver bedre end 2012, som viste en mindre tilbagegang i omsætningen i forhold til året tidligere. Men først på talerstolen var dog Lisbeth Mørk Christensen, næstformand i butiksrådet, som fremlagde rådets årsberetning. - Butiksrådsaktiviteterne i 2012 har været meget forskellige, men den største begivenhed var brugsforeningens 100 års jubilæum, sagde Lisbeth Mørk Christensen. - I sommeren var der grillarrangement på parkeringspladsen, hvor grill- landsholdet tilberedte mad. De blev VM-mestre i 2011 og 2012. Hun fortalte om mange andre aktiviteter, blandt andet uddeling af frugt og vand ved målstregen til Kimbrerfestløbet, en vinaften i september med 115 deltagere. - Flot fremmøde og en spændende aften med en læge som foredragsholder, bemærkede Lisbeth Mørk Christensen.

Lisbeth Mørk Christensen. En gammel tradition blev taget op med Luciaoptog. Børn fra Haubro Friskole deltog og der blev uddelt gløgg og æbleskiver i butikken. - I efteråret valgte varehuschef Lars Agesen at blive varehuschef i Silkeborg efter et par år i Aars. Rigtig glade blev vi i butiksrådet, da Arne Wammen, forhenværende varehuschef for Kvickly Aars, valgte at komme tilbage efter 10 år i Randers, fastslog Lisbeth Mørk Christensen. Varehuschefen fortalte om Coop og årets gang i butikken, som fejrede fem års fødselsdag på den nuværende adresse. - 2012 har været præget af den nye lukkelov med deraf mindre tilfredsstillende resultater. Opgangen for discountsektoren, og generel

usikkerhed blandt kunderne har også påvirket omsætningen, forklarede Arne Wammen. Han bekendtgjorde, at Kvickly Aars i 2012 lå cirka to procent under omsætningen i 2011. Han vurderede samtidig, at hvis udviklingen i 2013 fortsætter, så vil resultatet blive en del bedre for året. Butikken i Aars iværksætter forskellige tiltag for at tiltrække kunder. Der bliver igangsat et projekt, som skal reducere madspild, blandt andet ved at der bliver gjort en større indsats for, at varerne bliver solgt

inden udløbsdatoen. Kvickly sponsorerer mange af byens klubber og foreninger, og er dermed en aktiv medspiller i lokalområdet. Butikken vil være endnu mere lokal, og vil hjælpe lokale producenter til at sælge varer i butikken. Et nyt tiltag i 2013 er, at butiksrådet fi k mulighed for at være med i et pilotprojekt ved at støtte den lokale forening Børn og Unge i Sorg. Det gøres ved at donere beløbet, når kunderne afleverer tomme flasker. Efter årsmødet guidede Torsten Hansen, formand for Tordenkalvens Øllaug, de mange deltagere sikkert gennem en smagning af fem forskellige øl fra det lokale område, øl der alle kan købes i butikken. Herefter der blev der budt på pålæg og brød fra Kvicklys slagter og bager.

SIDE 9

Møbelpolstring Speciale:

ANTIK- og STILMØBLER

Henning Jensen Kg. Frederiksvej 4 9600 Aars, tlf. 98 62 32 64 henningjensen@mail.dk www.henningjensen-aars.dk

Jens Erik Christensen á Græsslåning Tlf. 27 50 33 75 á Beskæring á Hækklipning havefix.dk Sjøstrupvej 66 9600 Aars

á Belægning á Sprøjtning

Email: info@havefix.dk www.havefix.dk

á Havedesign á Lugning m.m.

Du får et godt grin, hvis vi ikke kan matche prisen på dine forsikringer

GA - ELL VEK ER OR D T T U FÅ IL B R E IOG T VÆ RA R FEN 200 DI

kr.

MED EN GOD FORSIKRING BLIVER FERIEN BARE BEDRE

Helårlig præmie

Det er nemmere at nyde sin ferie, når campingvognen er godt forsikret. En kaskoforsikring dækker alle skader på din campingvogn og fortelt – f.eks. ved påkørsel, brand og tyveri. Vores kaskoforsikring dækker også det indbo, der hører til i campingvognen, redningshjælp ved kørsel i udlandet samt retshjælpsforsikring. Og så stiger præmien ikke, selvom du kommer ud for en skade.

Kontakt din lokale assurandør

Pauli Mørk Nielsen Mobil 40 62 19 11

Himmerlandsgade 110 · 9600 Aars · Telefon 96 98 18 00 www.himmerland-forsikring.dk

*Gælder for en campingvogn af værdi mellem 74.000-139.000,- (selvrisiko: 942,-) ved totalkundeforhold alkundeforhool od

1.683,*-

Der er sund fornuft og god økonomi i at samle forsikringerne hos Thisted Forsikring. Vi kender de lokale forhold - og så kan vi tilbyde dig god dækning til en rigtig god pris. Ring til Peter Poulsen, din lokale assurandør i Aars og B@8:AóB:49G4?8G@¤78 &’>4AF4@@8AÔA789E8@G<?ó hvad du kan spare ved at skifte til os. Kan vi ikke matche din nuværende pris og dækning - så siger Peter tak for snakken med et gavekort på 200 kr. til din lokale biograf.

Ring og hør mere på

27 79 88 09

Thyparken 16 - 7700 Thisted - www.thistedforsikring.dk

Peter Poulsen 27 79 88 09

Ejendom Bil Indbo Ulykke


Aars Avis

SIDE 10

24. april 2013

TV-PROGRAMMER ONSDAG 24. APRIL 06.15 06.55 07.15 12.00 12.30 13.10 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 20.40 21.10 21.30 22.30 23.20 00.00

Hammerslag Naboerne Formiddagsprogrammer Søren Ryge præsenterer Hammerslag Eftermiddagsprogrammer Hun så et mord TV Avisen Skattejægerne TV Avisen med Sporten og Vores Vejr Aftenshowet TV Avisen Tigermor og Lektiekuren Rod i familien For godt til at være sandt TV Avisen med Penge og Sporten 10 ting du ikke vidste om søvn Dirty Sexy Money Natfjernsyn

05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.50 14.20 16.05 17.00 20.00 20.35 21.25 22.00 22.35 23.25 00.15 01.10 02.05 02.55

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok CPH Lufthavnen Eftermiddagsprogrammer Beverly Hills 90210. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Liebhaverne Felix jagter vejen til succes Hele pakken Nyhedsblok Krop umulig - fedme Med livet som indsats Grænsepatruljen. 2 afsnit Huse for millioner Kongen af Queens. 2 afsnit Natfjernsyn

TORSDAG 25. APRIL 06.15 06.55 07.15 08.00 12.00 13.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 23.40 01.50

Hammerslag Naboerne Luksuskrejlerne Formiddagsprogrammer Kyst til kyst Eftermiddagsprogrammer Hun så et mord TV Avisen Skattejægerne TV Avisen med Sporten og Vores Vejr Aftenshowet TV Avisen Bonderøven Aktionshuset U-Turn TV Avisen med Sporten Storbydrømme. Amr. romantisk komediedrama fra 2004 Taggart: Skarpe knive. Sk. krimi Natfjernsyn

05.00 06.00 11.30 12.00 12.25 13.00 14.35 15.15 17.00 20.00 20.35 21.10 22.00 22.35 23.10 00.00 00.55 01.50 02.45 03.15

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok CPH Lufthavnen Skolefodbold: Pigefinale Ankerdal på News Skolefodbold: Drengefinale Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Ingen kære mor Mormors vilde ungdom Jason og soldaterne Nyhedsblok Drengerøv og Datter Verdens vildeste veje Grænsepatruljen. 2 afsnit Krop umulig! Kongen af Queens. 2 afsnit Billy - skadedyrenes skræk Natfjernsyn

FREDAG 26. APRIL 06.55 07.15 08.00 12.00 13.10 13.35 16.15 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25 23.35 01.25 02.55

Naboerne Luksuskrejlerne Formiddagsprogrammer Kyst til kyst Der er noget i luften Eftermiddagsprogrammer Sherlock Holmes: Baskervilles hund. Eng. krimi fra 1988 Skattejægerne TV Avisen med Sporten og Vejret Disney sjov Her er dit liv TV Avisen med Vores Vejr Agent 007 - Never Say Never Again. Amr. agentfilm fra 1983 Leg med døden. Amr. thriller fra 1990 Garano & Lamont: I farezonen. Amr. krimi fra 2010 Kejserinden og krigerne. Kin. actiondrama fra 2008

06.00 07.40 09.00 12.00 12.20 13.10 14.50 15.40 16.35 17.00 17.50 17.55 19.00 20.00 21.45 23.45 01.30 02.20

Morgen TV - mest for børn Leroy og Stitch. Animationsfilm Go’ morgen Danmark Nyhederne Den hemmelige millionær Lotto. Dansk komedie fra 2006 SuperMatchen SuperMatchen Nyhedsblok SuperMatchen Nyhedsblok SuperMatchen Nyhedsblok Olsen-bandens store kup. Dansk folkekomedie fra 1972 The Day After Tomorrow. Amr. katastrofefilm fra 2004 Desperate Measures. Amr. actionthriller fra 1998 Casper & Lars præsenterer Natfjernsyn

LØRDAG 27. APRIL 06.45 Drivhusdrømme 07.15 Luksuskrejlerne. Dokumentarserie fra BBC fra 2010 08.00 Naboerne. Austr. dramaserie fra 2013. 5 afsnit 10.00 Flådens historie 11.00 Forsyte-sagaen. Eng. dramaserie fra 2003. 2 afsnit 12.50 So F***ing Special 13.20 Taggart: Syndens sold. Skotsk krimiserie fra 2004 14.30 Downton Abbey III. Eng. dramaserie fra 2012 15.15 Kriminalkommissær Foyle. Eng. krimiserie fra 2010 16.50 Her er dit liv 17.50 Hvalpekuller 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.05 Tæt på isbjørnene. Naturprogram fra BBC 20.00 Downton Abbey III. Eng. dramaserie fra 2012 21.10 Kriminalkommissær Barnaby: Skrevet i stjernerne. Eng krimiserie fra 2012 22.40 Lewis: Den sande barmhjertighed. Eng. krimi fra 2008 med bl.a. Kevin Whately 00.15 Direktøren for det hele. Dansk film fra 2006 01.50 Halifax

05.30 07.25 07.50 08.05 08.30 09.00 12.00 12.20 13.10 15.00 15.50 18.00 18.20 18.50 19.00 19.30 19.45 20.00 20.55 22.30 23.20 00.50 03.00 03.45

Morgen TV - mest for børn Tom & Jerry Kids Show CJ the DJ Scooby-Doo! Mistery Incorporated Monsuno Go’ morgen Danmark Nyhederne Cecilie & madklubben Half Nelson. Amr. drama fra 2006 Felix jagter vejen til succes Zirkus Nemo 2012 - Nu med zebra! 2 afsnit Nyhedsblok Alarm 112 Vejret Nyhederne Regionalprogram LørdagsSporten Klipfiskerne. Familiequiz med bid i Den lyserøde panter 2. Amr. krimikomedie fra 2009 med Steve Martin Casper & Lars præsenterer Fair Game. Amr. actionfilm fra 1995 The Day After Tomorrow. Amr. katastrofefilm fra 2004 Blue Bloods Airport

SØNDAG 28. APRIL 05.55 Downton Abbey III. Eng. dramaserie fra 2012. 2 afsnit 07.50 Der er noget i luften. 5 afsnit 10.05 Kyst til kyst 11.05 Tøffelhelten. Amr. farce fra 1934 12.10 BingoBoxen 12.25 Pigen på koraløen. Austr. drama fra 1970 14.10 OBS 14.15 I hus til halsen 14.55 Miss Marple: Spil med spejle. Eng. krimi fra 2009 16.30 HåndboldSøndag: Team Tvis Holstebro - KIF Kolding (m), direkte 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Menneskets planet. Naturserie fra BBC 19.50 Bag om Menneskets planet 20.00 Rejseholdet. Dansk dramaserie fra 2002 med bl.a. Mads Mikkelsen og Lars Brygmann 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Kommissær George Gently. Eng. krimiserie fra 2011 23.40 Lewis: Den, guderne vil tilintetgøre. Eng. krimi fra 2007 01.15 Kriminalkommissær Foyle. Eng. krimiserie fra 2010 02.50 Små skønhedsdronninger 03.35 Naboerne

05.30 07.15 07.25 07.50 08.05 08.30 09.00 12.00 12.25 13.10 13.45 14.35 15.15 16.05 17.00 17.50 17.55 19.00 19.30 20.00 20.55 23.10 00.05 00.35 01.40 02.30 03.25 03.55

Morgen TV - mest for børn Lær at tegne Tom & Jerry Kids Show CJ the DJ Scooby-Doo! Mistery Incorporated Monsuno Go’ morgen Danmark Nyhederne Jason og Soldaterne Drengerøv og Datter Pengene på bordet Hele pakken SuperMatchen SuperMatchen SuperMatchen Nyhedsblok SuperMatchen Nyhederne Regionalprogram Pengene på bordet Shutter Island. Amr. thriller fra 2010 med Leonardo DiCaprio Klipfiskerne. Familiequiz med bid i Station 2 Politirapporten Station 2 Anna Pihl Aircrash Confidential - bag om flystyrt Livredderne på Bondi Beach Airport

DR1 fredag kl. 21.25: ”Agent 007 - Never Say Never Again” MANDAG 29. APRIL 06.55 07.15 08.00 12.00 13.10 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 21.00 21.30 22.30 23.15 00.25

ONSDAG 24. APRIL

18.35 19.00 19.05 19.30 20.00 20.40 22.10 22.30 23.10 23.30

DR2 Morgen - Nyheder Vejen til heroin DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen - Nyhedsshow med DR2 Nyheder The Daily Show DR2 19.00 - Nyheder Gadens Parlament Livet efter livet Indefra med Anders Agger A-gruppen: Op til toppen af bjerget Tidsmaskinen om aleneforældre Deadline A-klassen Natfjernsyn

TORSDAG 25. APRIL 06.30 11.15 12.00 12.30 16.10 18.35 19.00 19.05 19.35 20.00 21.00 21.30 21.55 22.30 23.10

DR2 Morgen - Nyheder Sex, løgn og cigatretter DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen - Nyhedsshow med DR2 Nyheder The Daily Show DR2 19.00 - Nyheder Jersild & historien Europamestrene Debatten Detektor Europamestrene Dårlig Nyt med Anders Lund Madsen Deadline Natfjernsyn

FREDAG 26. APRIL 06.45 08.00 08.05 09.00 12.00 12.30 17.00 17.05 18.35 19.00 19.10 20.00 22.00 22.30 23.10 23.30 00.25

Sådan opdrager du en vinder DR2 8.00 - Nyheder Hvad skal vi med Kongehuset Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 17.00 - Nyheder Apollo 11 - Rejsen til månen The Daily Show DR2 19.00 - Nyheder Cellernes gådefulde verden Match Point 24 timer vi aldrig glemmer Deadline A-klassen Et løfte til de døde Natfjernsyn

LØRDAG 27. APRIL 06.30 07.30 08.00 08.05 12.00 12.05 16.00 16.30

Debatten Nyheder fra Grønland DR2 8.00 - Nyheder Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer Sort arbejde DR2 Tema

DR2 19.00 - Nyheder Mit liv som Tim Indefra med Anders Agger DR2 Tema Deadline A-Klassen Dårlig Nyt med Anders Lund Madsen 00.05 Elegy - skønhedens magt 01.50 Natfjernsyn

SØNDAG 28. APRIL

21.00 21.30 22.00 22.30 23.10 23.40 00.05

Kontant Dokumania Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer Tora! Tora! Tora! DR2 19.00 - Nyheder The Tudors Jimmys liv i skoven. Naturserie fra BBC fra 2012 Pind og Holdt i USA Gintberg på kanten - Rudkøbing Europamestrene Deadline På den 2. side A-Klassen Natfjernsyn

DR1 lørdag kl. 21.10: ”Kriminalkommissær Barnaby” Efter en solformørkelse findes amatørastromen Jeremy Harper død.

MANDAG 29. APRIL 06.30 11.01 12.00 12.30 16.10 18.35 19.00 19.05 19.30 20.00 20.35 21.05 22.00 22.30 23.10 23.55

DR2 Morgen - Nyheder Programmeret forældelse DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen - Nyhedsshow med DR2 Nyheder The Daily Show DR2 19.00 - Nyheder Gadens Parlament Frank ser rødt Vogternes Råd Sort arbejde The Newsroom So Ein Ding Deadline Kinesiske drømme Natfjernsyn

TV2 lørdag kl. 20.00: “Klipfiskerne” Aftenens gæster er Andrea Elisabeth Rudolph, Lisbeth Østergaard, Jacob Wilson og Tommy Kenter.

TIRSDAG 30. APRIL 06.30 11.15 12.00 12.30 16.10 18.35 19.00 19.05 19.30 20.00 20.30 22.00 22.30 23.10 00.05

20.00 20.50 22.00 22.35 23.25 00.25 01.20 02.15

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Air Ways Eftermiddagsprogrammer Beverly Hills 90210. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Anna Pihl Station 2 Konfrontation: Angreb på Odense skadestue Nyhedsblok Da lynet slog ned i Jonas Flugtkongerne Grænsepatruljen. 2 afsnit Krop umulig! Natfjernsyn

Naboerne Luksuskrejlerne Formiddagsprogrammer Kyst til kyst Eftermiddagsprogrammer Hun så et mord TV Avisen Antikduellen Vores Vejr Aftenshowet TV Avisen I hus til halsen Det søde liv Kontant TV Avisen med Hos Clement og Sporten 22.30 Wallander: Arven. Sv. krimi fra 2010 00.00 Hamish Macbeth. Sk. krimiserie 01.45 Natfjernsyn

05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.45 14.20 16.05 17.00 20.00 20.55 21.25 22.00 22.35 23.10 00.00 00.55 01.50 02.45

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Air Ways Eftermiddagsprogrammer Beverly Hills 90210. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Cecilie & madklubben Station 2 Politirapporten Razzia - Skat rykker ud Nyhedsblok CPH Lufthavnen Alarmcentralen Grænsepatruljen. 2 afsnit Krop umulig! Kongen af Queens. 2 afsnit Natfjernsyn

Tv 3

19.00 19.05 19.20 20.00 22.30 23.10 23.30

06.40 07.05 08.00 12.00 12.10 16.35 19.00 19.10 20.05

05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.45 14.20 16.05 17.00

TIRSDAG 30. APRIL 06.55 07.15 08.00 12.00 13.10 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.55 20.00 20.40 21.05 21.30

DR 2 06.30 11.15 12.00 12.30 16.10

Naboerne Luksuskrejlerne Formiddagsprogrammer Kyst til kyst Eftermiddagsprogrammer Hun så et mord TV Avisen Antikduellen TV Avisen med Sporten og Vores Vejr Aftenshowet TV Avisen 9.z mod Kina So F***ing Special TV Avisen med Horisont og Sporten Uden hæmninger Anklaget Natfjernsyn

DR2 Morgen - Nyheder Gud, våben og bander DR2 12.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen - Nyhedsshow med DR2 Nyheder The Daily Show - ugen der gik DR2 19.00 - Nyheder Gadens Parlament Sort arbejde Frank ser rødt Dokumania Blachman Deadline Sydafrikas fortabte piger. Bri. dokumentar fra 2011 Natfjernsyn

05.40 06.25 07.20 08.15 09.10 10.10 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.00 18.00 20.00 21.00 22.00 22.50 23.50 01.40 02.30

TORSDAG 25. APRIL 05.40 Miami Medical 06.25 Top Model Australien 07.20 The Kardashians 08.10 Velkommen Hjem 09.10 Min fede familie 10.10 Vis mig dit køleskab 11.15 Ramsay’s Kitchen Nightmares 12.15 Masterchef parspecial 13.15 Velkommen hjem 14.15 Familien Eastwood 15.15 Paradise Hotel 16.00 NCIS. 2 afsnit 18.00 Masterchef parspecial. 2 afsnit 20.00 Familien fra Bryggen 21.00 Drømmedate 22.00 Paradise Hotel 22.50 America’s Next Top Model 23.50 NCIS. 2 afsnit 01.40 Pan Am 02.30 Natfjernsyn 05.40 06.25 07.15 08.10 09.10 10.10 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.00 18.00 18.55 20.00 21.00 23.15 01.00 03.05

DR1 søndag kl. 19.00: “Menneskets planet ”

TV2 søndag kl. 20.55: “Shutter Island”

ONSDAG 24. APRIL Miami Medical Top Model Australien The Kardashians Velkommen Hjem Min fede familie Vis mig dit køleskab Ramsay’s Kitchen Nightmares Masterchef parspecial Velkommen hjem The Kardashians Paradise Hotel NCIS. 2 afsnit Masterchef parspecial. 2 afsnit NCIS Bones Paradise Hotel America’s Next Top Model NCIS. 2 afsnit Pan Am Natfjernsyn

06.00 06.25 07.15 08.05 09.50

FREDAG 26. APRIL Miami Medical For Love or Money Supersize VS Superskinny Velkommen Hjem Familien Eastwood Vis mig dit køleskab Ramsay’s Kitchen Nightmares Masterchef parspecial Velkommen hjem Familien Eastwood. 2 afsnit Paradise Hotel NCIS. 2 afsnit Masterchef parspecial Gordon Ramsays kokkeskole Køkkenkrisen. Dansk madprogram Predators. Amr. action eventyr sci-fi fra 2010 AVP: Aliens vs Predator. Amr. gyserfilm fra 2003 Predator 2 - Rovdyret. Amr. action fantasyfilm fra 1990 Natfjernsyn LØRDAG 27. APRIL Bleep My Dad Says Unnatural History Verdens strengeste forældre Spy Kids 3: Game over Fingrene væk fra min teenagedatter. 2 afsnit

10.55 12.55 14.00 18.00 19.00 20.00 22.25 00.10 02.15 04.50

According to Jim. 4 afsnit Ekstrem Hjemmeservice Masterchef parspecial. 4 afsnit NCIS Bones Indiana Jones og templets forbandelse. Amr. action komedie The Accidental Husband Predators Paradise Hotel. 4 afsnit Ekstrem Hjemmeservice

SØNDAG 28. APRIL 06.05 Tiger Woods: The Rise and Fall. Bri. dokumentarfilm fra 2010 07.00 Alletiders barnepige. 4 afsnit 09.00 Catch That Kid. Amr. familie actionfilm fra 2004 10.45 According to Jim. 4 afsnit 12.45 How I Met Your Mother. 4 afsnit 14.45 Tattoo Salonen 15.40 Divaer i junglen 16.40 Familien fra Bryggen 17.40 Køkkenkrisen 18.40 Indiana Jones og templets forbandelse. Amr. action komedie 21.00 Helt sikkert... måske. Amr. romantisk komedie fra 2008 23.15 Two and a Half Men. 2 afsnit 00.05 NCIS. 2 afsnit 02.00 Pan Am 02.45 Natfjernsyn 05.40 06.25 07.15 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.15 16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.50 23.45 01.35

MANDAG 29. APRIL Miami Medical For Love or Money Supersize VS Superskinny Velkommen Hjem Familien Eastwood. 2 afsnit Vis mig dit køleskab Ramsay’s Kitchen Nightmares Masterchef Velkommen hjem Familien Eastwood. 2 afsnit Paradise Hotel Bones NCIS. 2 afsnit Redningskvinder Hjælp - mit hus skal sælges! Tattoo Salonen Paradise Hotel America’s Next Top Model NCIS. 2 afsnit Natfjernsyn

05.40 06.25 07.15 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.15 16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.50 23.45 01.35

TIRSDAG 30. APRIL Miami Medical For Love or Money Supersize VS Superskinny Velkommen Hjem Familien Eastwood. 2 afsnit Redningskvinder Ramsay’s Kitchen Nightmares Masterchef Velkommen hjem Familien Eastwood. 2 afsnit Paradise Hotel Bones NCIS. 2 afsnit Redningskvinder Luksusfælden Køkkenkrisen Paradise Hotel Familien fra Bryggen NCIS. 2 afsnit Natfjernsyn

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!


Aars Avis

24. april 2013

TRÆN

FOR KUN 149,PR. MD.

O S PÅ PRET I PR

SPAR

LSE TE

HAL V

I UDVALGTE CENTRE

150,-

IA

LLE

R CE N T

E

Nu introducerer vi – i udvalgte centre – et medlemskab til dig, som kan li’ at træne, men ikke så tit træner på hold. For kun 149 kr. pr. måned får du fri adgang til styrke- og konditionstræning. Meld dig ind nu og få oprettelsen til halv pris. Se mere på fitnessworld.dk. GÆLDER: HIMMERLANDSGADE 116, AARS – H. C. ØRSTEDSVEJ 15, NYKØBING MORS – STOREGADE 6, THISTED

Mindstepris 298 kr. Oprettelse 149 kr. (Før 299 kr.) Én måneds medlemskab 149 kr. Fastprisgebyr 29 kr. pr. halvår. Fri styrke og konditionstræning i ét center samt én times holdtræning pr. måned. Tilbuddet gælder t.o.m. d. 8 maj.

SIDE 11


Aars Avis

SIDE 12

24. april 2013

Lions gør klar til 50 års jubilæum

Den nye bestyrelse i Cabaret Alfa. Med billardkøllen Mette Henriksen. Bagerst fra venstre Martin Dahl, John Bunde, Jens Pind, Jan Holm Jensen, Lene Weiss og Mie Kjeldgaard Heilskov.

”Totalt til grin” er Alfa’s arbejdstitel AARS: Bestyrelsen bag Cabaret Alfa har nu konstitueret sig. Formand er Lene Weiss, kasserer John Bunde, sekretær og koordinator Mette Henriksen. Desuden er Jan Holm Jensen Jens Pind, og Martin Dahl menige bestyrelsesmedlemmer, mens Mie Kjeldgaard Heilskov og Martin Gregersen er suppleanter. Bestyrelsen i Cabaret Alfa kan se tilbage på en succes, en flot forestilling med dygtige skuespillere, et velspillende orkester, fi ne kulisser og fornemme kostumer. Derfor er bestyrelsen al-

lerede nu i fuld gang med at planlægge næste års forestilling. Arbejdstitlen er: ”Totalt til grin”. Baggrunden er, at Alfa næste år vil lægge vægt på at få mange flere sjove ting med. De første opgaver er at finde en god instruktør og samtidig finde godt tekster. Bestyrelsen opfordrer derfor allerede nu skrivende, iderige ”sjæle” til at melde sig på banen. Har nogen i det hele taget lyst til at være med i et godt team, så er der altid brug for en hjælpende hånd.

AARS: Få dage efter det rekordstore og succesfulde loppemarked i Messecenter Vesthimmerland, var medlemmerne i Lions Club Aars forleden samlet til endnu en traditionsrig begivenhed i klubben – årets generalforsamling. Den afgående præsident, Jesper Krogh, kom i sin beretning ind på de mange aktiviteter, der er afholdt i klubben i det forgangne år. Aktiviteterne tæller her især de ”udadvendte” aktiviteter som eksempelvis loppemarked, aktiviteter for unge mod misbrug og den store blomsteraktivitet som blev skudt i gang på generalforsamlingen og gennemføres i maj måned. Men også de ”interne” aktiviteter blev nævnt i beretningen, idet godt samarbejde, sjovt samvær og et fantastisk fællesskab også i det forløbne år, har været det, der har båret de mange overskudsgivende aktiviteter

Den nyvalgte bestyrelse i Lions Club Aars. Fra venstre ses Poul Bang Nielsen, Erik Østergaard, Niels Bøving Lunden, Per Holm, Henning Juhl Jensen, Jesper Krogh og Jørgen Sørensen.

igennem, som hvert eneste år kommer andre til gode i form af donationer med videre til mange forskellige formål.

Den afgående præsident takkede i sin beretning også klubbens mange udvalg for en stor indsats i årets løb.

Nogle af klubbens udvalg arbejder med de aktiviteter i klubben, der gentages år efter år – mens andre udvalg arbejder på lidt længere sigt. Det gælder bl.a. klubbens Jubilæumsudvalg, der er i fuld gang med planlægningen af Lions Club Aars’ 50 års jubilæum i efteråret 2014. Det bliver på mange måder en helt speciel begivenhed, og det skulle ligne medlemmerne i Lions Club Aars dårligt, hvis det store jubilæum ikke også – i lighed med 40 års jubilæet i 2004 – kommer til at kaste nogle flotte donationer af sig i lokalområdet. Til ny bestyrelse blev Poul Bang Nielsen valgt som præsident, Niels Bøving Lunden som vicepræsident, Jesper Krogh som pastpræsident, Per Holm som sekretær, Erik Østergaard som kasserer, Henning Juhl Jensen som klubmester og Jørgen Sørensen som tailtwister.

En søndag i Aars med emnet Costa Rica AARS: Eksotiske Costa Rica er emnet, når Ældre Sagen søndag, 28. april indbyder til Søndags Café i Aktivitetscenteret, Aars Bymidte. Inger-Lise Jæger og Knud Krogh Jensen vil give en fyldig beretning om deres rejse til Costa Rica.

Parret forlod arbejdsmarkedet i 2004, og fi k mere tid til rådighed, hvorefter de startede med at rejse på egen hånd, som gav flere udfordringer og flere, anderledes spændende oplevelser. Den første oversøiske rejse af den art gik til Costa Rica i Mellemamerika

i 2006, og det er netop den rejse, de fortæller om i Søndagscaféen. Men de rejselystne pensionister startede allerede i 1991 med at rejse langt. Dengang besøge de deres datter på Borneo. Mødet med Østen og den helt anderledes kultur

var en kæmpeoplevelse, der skulle have været ”deres livs rejse”, men øgede blot rejselysten og gav inspiration til at se meget mere af verden. De følgende år besøgte de derfor bl.a. Kina, Kenya, Indien, Sulawesi, Bali og en del af Europa.

Lærerne vil: God undervisning - hvad vil Vesthimmerlands Kommune?

Danmarks Lærerforening


Aars Avis

24. april 2013

SLAGTEREN TILBYDER:

SIDE 13

DELIKATESSEN TILBYDER:

NYRØGET STOR KYLLING

HJEMMELAVET KOLD KARTOFFELSALAT

KUN

4000 1 stk. 5,-

8 STK.

PR. STK.

30

00 00

10 STK.

TIRSDAG:

BAGERENS HJEMMEBAGTE RUGBRØD

1488

488

6

4

88

TORSDAG:

Flere varianter

FREDAG:

LØSVÆGTSLIK

688

988

1088

SØNDAG:

VEBBESTRUP TRUP SOFT-ICEE,

LØRDAG:

ENTRECÔTE

12

ST TOR LLUN UN STOR LEVERPOSTEJ PR. STK.

PR. STK.

988

1988

De første 100 OK Benz inkort-kunder får en torsdag den 25/4 kl. 14-18. Du kan også få GRATIS Select-fodbold et OK Benzink end 630 steder at ta nke billig benzin og ort - og mere diesel.

SÅ ER FORÅRET ENDELIG KOMMET TIL AARS ONSDAG - TORSDAG - LØRDAG - SØNDAG

88

STJERNEKASTERE 10 STK.

8

88

PR. 100 G.

Maks 5 kg. pr . kunde

MORGENÆG

PR. STK.

88

PR. 100 G PR. STK. KUN

COOP PIZZA

PR STK.

PR STK.

til Gratis Select-fodbold rt inko kunder de første 100 OK Benz på torsdag kl. 14-18!

100 G

7 STK. JUNIOR BANANER

Let, mini eller skummet mælk

FLØDEKAGER

ONSDAG:

COOP JUICE

MMaks aks 8 liter pr. kunde

PR STK.

THISE MÆLK

00

SPAR 500

SPAR 20

988

SPAR 3000

OK holder fest

FRISKBAGT WIENERKRINGLE

20

5000

SPAR 1500

BAGEREN TILBYDER:

HJEMMELAVEDE FRISKE HVEDER

2 PAKKER

2000

SPAR 2500

MANDAG:

Toilet 8 rl. - køkken 4 rl.

500 g

PR. STK.

UDINEBOLLER

ÄNGLAMARK PAPIR

COOP PÅLÆG Vælg mellem kogt skinke, hamburgerryg, røget filet, rullepølse og frikadellepølse

ALLE HAVEPLANTER, BLOMSTER OG JORDPRODUKTER UDENFOR BUTIKKEN GIVER VI 25% I RABAT PÅ DISSE DAGE.

F.eks. buskbom, Thuja, frugttræer, bærbuske, pil, roser, hortensia, krydderurter, sukkulenter, stedmoder, pelargonier, lyng, tagetes, flittiglise, isbegonier, marguritter og meget meget mere! Vi får nye varer hver dag og derfor ændrer udvalget sig løbende

SPAR

25%

PR. STK.

ELLER SLUSHICE USHICE

FLERKORNSRUGBRØD

PR. STK.

5,-

588

fratrækkes ved kassen!

ÅBNINGSTIDER Mandag - torsdag FREDAG Lørdag - søndag

08.00 - 20.00 LUKKET 08.00 - 18.00

BAGEREN åbner mandag-søndag kl. 6.30 www.kvickly.dk

GRATIS 200 P-PLADSER VED KVICKLY

Vi tager forbehold for trykfejl

Frihed til at vælge Markedsvej 3 · 9600 Aars · Tlf. 96 37 76 00

Tilbuddene gælder fra onsdag den 24. april til og med lørdag den 27. april

Arne Wammen, varehuschef


Aars Avis

SIDE 14

24. april 2013

GØR DET ORDENTLIGT OG TIL EN ORDENTLIG PRIS

GYNGESTATIV

FISKARS MÆLKEBØTTEFJERNER

300 cm med stige. Stolper Ø8×260cm. Overligger Ø11×300 cm. Trykimprægneret. CE-mærket. Ekskl. gyngesæde.

Opbygget efter et simpelt, men effektivt system, der gør det muligt stående at fjerne mælkebøtter i græsplænen uden problemer.

KUN 4 STK.

G

KUN SØNDA

200,-

[Spar]

KUN SØNDAG

300 så foreningens nye lejligheder i ”Falken”

TEXAS PLÆNEKLIPPER

Selvkørende plæneklipper med bioklip, opsamler og bagudkast. 46 cm klippebredde, motor på 139cc, central højdejustering 28-70 mm og 65 ltr. opsamler.

1399,[Spar]

SKALFLEX STÆRK CEMENTMURMALING

Skalcem 100. Effektiv murfarve til både ind- og udvendigt brug. Hvid.

10 KG

FÅ STK.

189,-

[Spar]

PROF GARAGEPORTÅBNER

Programmerbar styring, autostop ved forhindring. Kraftig trækskinne på 3 meter. Max. porthøjde 2,20 m. Inkl. alt til montering samt 2 stk. fjernbetjeninger.

DANO MAST GLASFIBER FLAGSTANG Med lang levetid. Kræver et minimum af vedligeholdelse. Komplet med knop, line og lineholder.

799,-

[Spar]

8 m - standard

1249,-

Vellykket åbent hus i Aars Boligforening VESTHIMMERLAND: Over 300 benyttede i weekenden lejligheden til at se Aars Boligforenings 18 nye lejligheder i ”Falken” i Løgstør. Meget apropos bød programmet på falkeflyvning ved falkoner Frank Skaarup Hansen, Sønderup. Med byggeriet i Løgstør fortsætter boligforeningen efter den kurs, som for få år siden blev udstukket med kvalitetsbebyggelsen i Aalestrup. - Her lød mange advarende røster om, at det ville være umuligt at udleje boligerne, men tværtimod blev ”Tårnborg” udlejet og tilmed banebryder for, at vi kunne gå videre med 10 træhuse i det attraktive område Lucernevangen i Aalestrup, understreger forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Ud fra den store interesse for lejlighederne i Falken er der udsigt til, at det vil gå på samme måde i Løgstør. - Gæsterne var begejstrede for ”Falken”. Især den centrale beliggenhed i Løgstør kombineret med kort afstand til Limfjorden tiltaler mange.

I forbindelse med åbent husarrangementet blev flere lejemål endeligt aftalt, men der er stadig mulighed for at få en af de attraktive boliger. De første lejere flytter ind til 1. maj. Nogle kommer til 1. juni, og jeg skønner, at bebyggelsen i løbet af de kommende par måneder er fuldt udlejet, siger

Jens Damgaard. Sønderup-falkoneren imponerede med falkeflyvningen, selv om nogle højtskræppende måger søgte at distrahere falken og for en stund fik den til at holde til på Løgstør tidligere skole få meter fra Aars Boligforenings nye bygning.

Sønderup-falkoneren imponerede med falkeflyvning. 04303

799,-

[Spar]

Central beliggenhed og et glimt af Limfjorden er trumf for ”Falken” i Løgstør. Her formand Niels Krogh Madsen, Aars, og forretningsfører Jens Damgaard ved den nye bebyggelse.

8 m - med vippebeslag

1499,-

SØNDAGSÅBENT 1000 - 1300

AALESTRUP

TØMMERHANDEL A/S Testrupvej 1 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 10 33

TILBUDDENE GÆLDER KUN TORSDAG, LØRDAG OG SØNDAG I UGE 17

ØDE M S N ATIO . 19

M KL INFO.RAPRIL 2013 T 30 SFRIS G N I GN 3 ANSØ2. MAJ 201 2

PÆDAGOGISK ASSISTENT UDDANNELSEN I VIBORG PRINSENS ALLÉ 2 8800 VIBORG

Bliv

PÆDAGOGISK

ASSISTENT

UDDANNELSESSTART 7. OKTOBER 2013

VIAUC.DK /PAU


Aars Avis

24. april 2013

SIDE 15

Udlån

Lån til

3,95 %

*

– og gi’ gebyret til en god sag Lige nu tilbyder Andelskassen et lån til lav rente – og vi sender dokumentgebyret videre til et godt formål, som du vælger blandt flere lokale initiativer. Du bestemmer selv, om du vil låne til forbedringer af boligen, en ny bil eller noget helt tredje. I alle tilfælde er god og grundig rådgivning en del af pakken, så du får mest muligt ud af de penge, du låner. Hvis du ikke allerede er kunde, er det nemt at skifte til Andelskassen. Du behøver ikke bekymre dig om alt det praktiske. Det tager vi os af – også kontakten til dit tidligere pengeinstitut. Kontakt os og aftal et uforpligtende møde, hvis du vil høre mere. Vi glæder os til at høre fra dig.

*Låneeksempel: Lånets størrelse 200.000 kr. Nominel rentesats p.t. 3,95 % indtil 30. juni 2015 svarende til en debitorrente på 4,01 %. Omkostninger til etablering 10.150 kr. Løbetid 10 år. Månedlig ydelse 2.125 kr. ÅOP 6,5 %. Det samlede beløb, der skal betales, er 257.741 kr. Rentesatsen er i hele lånets løbetid variabel, og renten stiger pr. 30. juni 2015 med 2 % til p.t. 5,95 % svarende til en debitorrente på 6,08 %. Der kan maximalt tilbydes et kampagnelån på 400.000 kr. pr. husstand. Lånet forudsætter almindelig kreditvurdering, helkundeforhold i Andelskassen samt sikkerhed i form af pant i bil eller bolig. Kampagnelån kan optages i perioden 15. april – 14. juni 2013, og Andelskassen har afsat en pulje på 100 mio. kr. Andelskassen forbeholder sig ret til at stoppe tilbuddet inden den 14. juni, hvis puljen er opbrugt.

Kimbrergården, Søndergade 22 · 9600 Aars Telefon 87 99 39 85 · www.andelskassen.dk Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S


Aars Avis

SIDE 16

24. april 2013

Knallertkører død efter sammenstød AARS: Den 27-årige Lars Skyum Nikolajsen, Haubro, mistede lørdag aften klokken 21.48 livet ved et færdselsuheld i Farsø. Lars Skyum Nikolajsen kom kørende på knallert ad Skovbakke Alle i Farsø. En 48-årig mand fra Skive bakkede ud over cykelstien,

uden af se knallerten. Lars Skyum Nikolajsen kørte frontalt ind i bilen og blev slynget et godt stykke væk. Sandsynligvis på grund af høj fart. Ambulancen kom til stede, men Lars Skyum Nikolajsen døde af sine kvæstelser på hospitalet.

. CYKLER . EL-SCOOTER . SCOOTER REPARATION AF ALLE MÆRKER

ÅBNINGSTIDER: Tirs.-ons.-tors. kl. 11-17 · Mandag og fredag efter aftale

Uge 18

Ændrede indleveringsfrister

i forbindelse med Bededag, Kr. Himmelfartsdag og Pinse

Indleveringsfrister

til onsdag den 1. maJ:

Familien Sondrup Larsen fra Vadum skød papegøjen, da de tog på juleshopping i Aars. Her vandt de nemlig en rejse til Disneyland i Paris. En rejse som især Rapunzel- og Minnie Mouse-fanen Emma ser meget frem til.

”Julegæster” vandt tur til Disneyland AARS: Da familien Sondrup Larsen fra Vadum op til jul var på shoppetur i Aars, fi k de noget af en julegave med hjem - og så var den endda ganske gratis!

Far Kasper, mor Karina og børnene Emma og Sara var på besøg hos noget familie i Støvring, og derfor valgte de at tage en tur til ”Julebyen Aars”.

- Vi synes, der er sådan en hyggelig by, og især i julemåneden, hvor der er hyggeligt pyntet op i hovedgaden, fortæller Kasper Holm Larsen. En af familiens julegaver blev købt i Intersport i Aars, og med kvitteringen fulgte en skrabekalender. - Emma havde et hav af julekalendere i forvejen, så vi ville egentlig smide den ud,

men inden vi gjorde det, syntes Karina lige, at hun ville skrabe den - og så havde vi sgu vundet hovedpræmien, griner Kasper Holm Larsen, der nu kan se frem til en tur til Disneyland i Paris med alt betalt. En tur som især Emma ser frem til. Familien havde knap nok fået overrakt gavekortet og brochurerne fra Disneyland, før den unge pige - som naturligvis var iført en Minnie Mouse-kjole - var godt i gang med at fortælle mor og far, hvad de skulle se og i hvilken rækkefølge. Emma, der især ser frem til at møde Minnie og Rapunzel, må dog væbne sig med tålmodighed, da familien først skal til Paris til næste sommer. Til den tid vil det yngste skud på Sondrup Larsenstammen nemlig være halvandet år, og så kan hun også få lidt ud af mødet med Anders And, Fedtmule, Mickey, Minnie og alle de andre populære Disney-figurer.

Sygehusvenner holder generalforsamling

Korrekturannoncer, fællesaverteringer og loppeannoncer senest:

TIRSDAG DEN 23. APRIL KL. 12.00

VESTHIMMERLAND: Støtteforeningen ved Farsø Sygehus sætter som annonceret fokus på den medicinske dagfunktion på sygehuset i Farsø. Den kaldes også undertiden ”Det diagnostiske Center” og har til huse i den nye tilbygning ud mod Højgårdsvej. I forlængelse af Støtteforeningens generalforsamling 14. maj vil overlæge Gunnar Lauge Nielsen og sygeplejerske Karin Simonsen fortælle om arbejdet på centret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

1- og 2- spaltede bekendtgørelser og rubrikannoncer til Aars Avis senest:

TORSDAG DEN 25. APRIL KL. 12.00

Uge 20 Indleveringsfrister

til onsdag den 15. maj:

Korrekturannoncer, fællesaverteringer og loppeannoncer senest:

Med dette indslag ønsker Støtteforeningen igen at være med til at udbrede kendskabet til de mange spændende ting, der foregår på sygehuset. Sidste år var temaet som bekendt den døgnåbne skadestue, og det bidrog til, at mange blev klar over, at der faktisk findes en velfungerende, døgnåben skadestue i Farsø. - Vi håber, at der også i år vil mange komme og deltage, siger formanden for Støtteforeningen, Christian Bach Iversen.

TIRSDAG DEN 7. MAJ KL. 12.00 1- og 2- spaltede bekendtgørelser og rubrikannoncer til Aars Avis senest:

FREDAG DEN 10. MAJ KL. 12.00

Uge 21 Indleveringsfrister

til onsdag den 22. maj: Korrekturannoncer, fællesaverteringer og loppeannoncer senest:

Alle Walter Lobes kunstværker er fremstillet af 100 procent skrot.

Skrotudstilling på Aars Bibliotek AARS: Alt i mine skulpturer er genbrug af bortkastede ting, intet er købt! Sådan siger Walter Lobe, Aabybro, der fra 2. maj til 1. juni udstiller på Aars Biblio-

Fotografering Ring for tidsbestilling i atelier eller hos jer

ONSDAG DEN 15. MAJ KL. 12.00 1- og 2- spaltede bekendtgørelser og rubrikannoncer til Aars Avis senest:

FREDAG DEN 17. MAJ KL. 12.00

· Børne- og familiefotografering · Bryllupsfotografering

Loft Foto

Sammenslutning af professionelle portrætfotografer i Danmark

Himmerlandsgade 150, Aars - 98 62 17 11 - annonce@aarsavis.dk

v/ Birgitte Tøttrup Loft · Tlf. 23 60 60 70 Halkærvej 43 · 9240 Nibe · www.loftfoto.dk

tek. Udstillingen hedder fra skrot til kunst! Publikum bliver mødt af en række usædvanlige figurer af materialer, der bl.a. stammer fra udtjente maskiner, biler og andet skrot! - Mennesket er min største inspirationskilde, og min interesse for forhistoriske kulturer, etniske traditioner, religion og filosofi afspejles i de ting, jeg laver, forklarer Walter Lobe. Skulpturerne er vidt forskellige, nogle mere naturalistiske end andre, men kendetegnende for næsten alle er, at de er forsynet med et skjold. - Jeg vil ikke bruge ordet ”krigere”, for det dækker ikke mine intentioner. Skulpturen symboliserer ikke nogen, der går til angreb, tværtimod passer de på, og derfor kalder jeg dem: ”Vogtere”, siger kunstneren.

En gruppe russiske piger fra en kulturskole i Skt. Petersborg leverede en flot opvisning i ballet, klaverspil, gøgl og karate, da de gik på scenen i Vesthimmerlands Musikhus ALFA.

Russiske balletbørn imponerede i Aars AARS: En gruppe piger fra den russiske kulturskole House of the creative children i Skt. Petersborg har i den seneste uges tid været på besøg i Vesthimmerland. Det er Mejlby Efterskole, som har en venskabsaftale med skolen. De danske efterskoleelever har tidligere besøgt de russiske børn i Skt. Petersborg, og nu var det så russernes tur til at gengælde visitten. I den forbindelse havde den tidligere forstander på Mejlby Efterskole, Gyrite Andersen, der nu er afde-

lingschef i Vesthimmerlands Kommunes Kultur, plan og fritid, sørget for, at de dygtige russiske børn kunne vise deres færdigheder indenfor blandt andet ballet, dans, klaverspil og karate på scenen i Vesthimmerlands Musikhus ALFA. De russiske piger imponerede i den grad de mange fremmødte bårnehavebørn og deres pædagoger, og det var tydeligt, at de russiske piger i alderen ni til 17 år hører efter, når deres undervisere guider dem. Især de unge pigers balletfærdigheder imponerede.


Aars Avis

24. april 2013

SF i Vesthimmerland kritiserer KLs stejlhed Bundkarakter i både indhold og kunstnerisk udførelse Niels Heebøll, formand for SF i Vesthimmerland, har på vegne af en samlet bestyrelse og politikeren Pernille Vigsø Bagge indsendt følgende læserbrev: Parterne i den igangværende skolekonflikt har fået malet sig godt og grundigt op i hvert sit hjørne, og det er svært at se, hvordan det skal ende, uden at alle parter står tilbage som tabere: børnene, forældrene, lærerne og kommunerne, som skal drive skolevæsenet fremover. I en tid med inklusion, større klasser og en folkeskolereform på vej kan lærerne tilsyneladende se frem til mere undervisning og mindre tid til forberedelse. Hele forløbet har ikke gavnet lærernes engagement og tillidsforholdet mellem lærere og kommuner og dermed muligheden for i en positiv dialog at arbejde med at få gennemført en folkeskolereform. Som det fremgår af det følgende mener SF-Vesthimmerland, at især KL har et ansvar for at det er kommet dertil i et uigennemskueligt parløb med regnedrengene i finansministeriet. Lærernes arbejdstidsaftale er igennem årene blevet ændret og rettet til i flere omgange og det seneste resultat af forhandlingerne mellem kommunerne og lærerne i 2011 er af alle parter efterfølgende blevet vurderet som en god og brugbar aftale. Det forhindrer naturlig-

Niels Heebøll.

vis ikke, at man kan gøre tin gene anderledes og igennem forhandlinger kan nå frem til justeringer, så en ny arbejdstidsaftale af begge parter kan opleves som rimelig og fornuftig. MEN det er tilsyneladende ikke nok for KL. Nu vil KL have sin vilje og sætte lærernes fagforening helt uden for døren, når det handler om arbejdstidsregler. Undervejs har KL optrådt med en utrolig arrogance og har igennem annoncer med hele udtrækket af misundelse, fordomme og misvisende information udtrykt en forbavsende nedladende holdning over for en medarbejdergruppe og dens organisation. KL ønsker tilsyneladende at arbejdstiden helt og aldeles skal gøres til et anliggende mellem den enkelte lærer og ledelsen. Der kan sikkert laves fornuftige aftaler rundt om på skolerne, men i en økonomisk presset tid vil usikker-

heden råde og styrkeforholdet er afgørende ændret, hvis der ikke igennem de relevante organisationer er aftalt nogle fælles overordnede rammer, man kan forholde sig til. Da DLF ikke accepterede KL’s model ved de indledende forhandlinger - hvad ingen vel havde forventet, var KL hurtig ude med en lockout. Nu skal lærernes fagforening trynes. Når så DLF og et flertal af lærerne i den situation selv peger på et regeringsindgreb, er det, ud over et ønske om hurtigt at få gang i en hverdag i skolen igen, sikkert også et forfængeligt håb om, at regeringen trods alt vil lave et afbalanceret indgreb, der tilgodeser begge parters synspunkter. Hvis hele manøvren kan tolkes som KL’s første ideologisk eller New Public Management motiverede angreb på fagforeningernes rolle og mulighed for at varetage medlemmernes interesser, skal der ikke være nogen tvivl om at SF-Vesthimmerland tager klart afstand. Samtidig har regeringen gang i et projekt med at finde penge ved ”normaliseringer og moderniseringer” af den offentlige sektor. Herfra skal der lyde en opfordring til, at det ikke gøres igennem magtdemonstrationer og diktat, men gennem drøftelser med de berørte parter, som har fingrene i dejen og kan pege på, hvad der kan skæres væk, og hvad der kan gøres på en smartere måde.

Til min egen regering Berit Byg, der er medlem af byrådet i Vesthimmerlands Kommune og regionsrådskandidat for SF, skriver om lockouten af folkeskolelærerne: Lockouten på skoleområdet har nu varet i tre uger. Tre uger hvor vores elever ikke har fået den undervisning, de ikke kun har krav på men også brug for. Ikke mindst afgangseleverne der bliver direkte berørt i forhold til de forestående eksamener. Tre uger med store logistiske problemer for rigtig mange familier, der skal have børnepasningen og optimalt set også en vis indlæring til at gå op i en højere enhed. Og tre uger hvor også mange af vores børn med specielle behov har fået det værre og værre, fordi man i sin iver for at statuere et eksempel ikke så sig i stand til at friholde store dele af specialundervisningen. Hvor der handles, der

spildes. Jeg ved godt, at det var nødvendigt at vise som regering, at man naturligvis respekterer den danske model inklusive de konfliktmuligheder, som arbejdstager og i dette tilfælde arbejdsgiver råder over. Og jeg er fuldstændig med på, at det har været nødvendigt at lade denne konflikt køre i et stykke tid, så det ikke skulle se alt for kikset ud i forhold til det sammentræf, der var mellem lockoutvarslet på først det statslige og blot få timer senere det kommunale område. Jeg forstår også godt, at det helst ikke må se alt for orkestreret ud, når man nu mere end fornemmer, at folkeskolereformen gerne skulle finansieres med midler taget fra lærernes arbejdstidsaftale. Og det var jo også oplagt at hente pengene der, når en stor del af befolkningen i forvejen gik og havde ondt i en vis legemsdel over de dovne læreres favorable arbejdsvilkår,

som især KL ofte og gerne har underholdt med. Imidlertid står det nu fast, at der ikke eksisterer et forhandlingsgrundlag imellem lærerne og KL. Og det vil der helt sikkert heller ikke komme til, så længe den ene part konsekvent er gået til forhandlingsbordet med ultimative krav. Og da alle nu har set regeringens gode vilje, synes jeg, tiden må være moden til et lovindgreb. Vel og mærke et lovindgreb, der imødekommer begge parter bare en lille smule, så alle vi offentligt ansatte inden for andre erhverv ikke må gå og frygte, at turen er kommet til os næste gang. Derfor vil jeg gerne indtrængende opfordre jer til, at I ikke længere udviser denne ligegyldighed overfor vores børn, men tager ansvar for at få løst konflikten på en ordentlig måde. Det er det, man kalder den nødvendige og ansvarlige politik.

SIDE 17

Turisme - hvor var SF Jan Dyregaard (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, kommenterer Pernille Vigsø Bagges læserbrev i sidste uges Aars Avis: Det er godt at fornemme den positive opbakning til den linje af udvikling af turismen i Vesthimmerland fra Pernille Vigsø Bagge (SF), som Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med turisterhvervet har udstukket for fremtiden. De gode ideer, der er skitseret i indlægget falder helt i tråd med den strategi, der allerede nu arbejdes efter. I Vesthimmerland har vi nogle helt unikke muligheder, som vi skal udnytte endnu bedre og anderledes, end vi tidligere har gjort. Det forudsætter dog, at vi går helt nye veje. Derfor har vi ansat en ny turistchef, Anna Oosterhoff, der bl.a. skal være in-

spirator og igangsætter for alle interessenter for udvikling af turismen i Vesthimmerland. Det betyder, at vi også vil inddrage det øvrige erhvervsliv samt andre gode kræfter, for på den måde at få mest mulig inspiration til udvikling af turismen i kommunen. Det handler i al sin enkelthed om at skabe flere arbejdspladser, for kun på den måde kan vi skabe en god og attraktiv kommune for vores borgere. På nuværende tidspunkt har vi en årlig omsætning indenfor turisme på knap 700 mio. om året, svarende til ca. 1200 arbejdspladser. Målet er at nå milliarden i 2016, og dermed skabe flere hundrede nye arbejdspladser, såvel sæsonbetonede som helårsjobs. Og allerede nu kan vi se meget positive tendenser på flere områder. Men for at udvikle de gode ideer og få dem virkeliggjort, er det nødven-

digt, at Vesthimmerlands Kommune tilfører området yderligere midler. Man må investere for at skabe omsætning, så derfor ønskede Kultur- og Fritidsudvalget ved budgetlægningen for 2013 at tilføre området en million kroner til markedsføring. I Venstre støttede vi forslaget fra Kulturudvalget fuldt og helt. Ved forhandlingerne endte det med, at der blev afsat en halv million. Det var tilfredsstillende, men det er vores ønske at tilføre området yderligere midler ved næste budgetlægning. Hele byrådet bakkede op om aftalen og den halve million til udvikling af turismen i Vesthimmerland, lige med undtagelse af SF, der ikke ønskede at bakke op! Så det er da positivt, hvis SF har ændret synspunkt, men hvor var de henne, da det gjaldt!

”Normalisering” ja, tak En arbejdsdag fra kl. 8 til 16 vil være en lettelse Anne Louise Wraae Ebbensgaard, Smorupvej 42, Haverslev, håber på en ordentlig dialog om lærerkonfl ikten: Fjerde uge uden arbejde! Det føles efterhånden som et grotesk, uvirkeligt og fuldstændig meningsløst skuespil, vi er en del af. Som gidsler, der efter et par ugers medieovervågning pludselig er blevet glemt, fordi andre og mere ophidsende historier har optaget nyhedsscenen. Det er den fornemmelse, jeg som lærer sidder med, nu hvor 4.uge, med forment adgang på min arbejdsplads, truer. Endnu en uge, hvor mine elever er overladt til selvstudier, mine kollegaer frustreres på samme urimelige niveau som mig selv, og hvor min lønkonto må se sig forbigået ved førstkommende lønningsdag. Vi er fyrede, men har ikke ret til dagpenge eller kontanthjælp. Vores fagforening kan låne os penge, som vi med renter skal tilbagebetale gennem de kommende fi re år. For mit eget vedkommende kan jeg trøste mig med, at jeg ikke er alenemor eller, at min mand ikke er lærer, for vi får da i det mindste én indkomst. Jeg er vred og målløs over, at det åbenbart er helt acceptabelt, at ”forhandlingerne” mellem KL og DLF er ophørt, og at KL blot venter på, at vi er kørt møre! Vi er møre, og det har vi været igennem lang tid. Det

handler nemlig ikke blot om en tilfældig arbejdstidsaftale, der endnu ikke er forhandlet på plads. Det handler også om, at folkeskolen gennem de sidste 10 år har været genstand for adskillige reformer, som aldrig får tid til at blive implementeret før en ny reform trumfes igennem. Der stilles konstant nye og ofte modsatrettede krav til, hvilke kompetencer og kvalifi kationer vores elever skal have, når de forlader folkeskolen. Stigende klassekvotienter, fuld inklusion af alle elever matches med krav om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Gad vide om der fremadrettet undervises i tryllekunst på seminariet? De seneste måneders ”debat” om lærernes mange privilegier er efterhånden dråben, der får bægeret til at flyde over for mig! Det er et usagligt og respektløst billede, der tegnes af os og vores arbejdsopgaver; vi har fri hver dag kl. 14 og holder syv ugers sommerferie er f.eks. en alment accepteret løgn. Vi kritiseres for ikke at være fagligt kompetente og skal konstant acceptere, at alle har en mening om vores arbejde, og hvordan vi løser vores opgaver. Det er ikke et 8 til 16 job at være lærer, og det bliver det forhåbentligt heller aldrig, men i øjeblikket ville jeg ønske, at jeg kunne blive ”normaliseret”, dvs. få en forberedelsesplads

på skolen med en computer og adgang til printer og telefon. Så ville jeg med god samvittighed og med hele Danmarks opbakning kunne holde fri efter kl. 16. Jeg ville ikke blive ringet op af forældre, elever, skoleledere eller kollegaer ”uden for arbejdstiden”. Jeg skulle ikke længere bruge min egen computer, printer og telefon til arbejdet, og jeg ville ikke bruge penge på at indrette mit eget hjemmekontor. Hvis jeg blev normaliseret skulle jeg heller ikke betale mit eget sportstøj til idrætstimerne, bage kage til min klasse inden ferien, købe julegodter eller ekstra pakker til pakkekalenderen op til jul, invitere eleverne hjem til hygge hos mig privat med rundstykker, eller bruge min fritid på at overnatte med min klasse. Jeg skulle ikke involvere mig i planlægning af elevernes sidste skoledag, og ikke mindst skulle jeg ikke besvare sms’er fra mine elever efter kl. 16. Hvor ville det være dejligt, hvis min arbejdsindsats med en sådan normalisering kunne blive anerkendt. Spørgsmålet er blot, hvem der taber i det spil? Jeg tror ikke det er lærerne, så lad os endelig blive normaliseret. Jeg synes, det er på tide, at der langt om længe kommer en ordentlig og saglig dialog om, hvad der skaber god læring i den danske folkeskole.


Aars Avis

SIDE 18

24. april 2013

ADVOKATFIRMAET A DVOKATFIRMAET

JAN POULSEN

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Kc]%0/-+(/((›=Xo0/-+)+,/ Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret dvokatkontor der hjælper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

Det var en flok forårskåde køer, der søndag blev lukket på græs på øko-landmand Finn Tangs marker mellem Aars og Aalestrup.

Muuuuhligvis årets bedste dag for de økologiske køer Øko-køerne dansede på Finn Tangs marker ved Aars Af Lars Lindberg

UDFØRER ALT INDENFOR BYGGERI :: Nybygning, Tilbygning & Ombygning :: Jord/kloak, Beton & Murerarbejde :: Badeværelser :: Alt i reparationsarbejde :: Total entrepriser For personlig rådgivning kontakt Edi Elkjær Tlf.: 20 99

Hvidkildevej 9 :: Mejlby :: 9610 Nørager

Tlf. 98 65 10 92 www.elkjaer-as.dk

Vi formidler dit budskab med en iøjnefaldende

reklame

Kontakt os for et uforbindende tilbud!

VESTHIMMERLAND: Det siges, at foråret får hormonerne til at gå amok i unge mennesker, men søndag kunne man roligt konstatere, at det ikke kun er mennesker, foråret gør kulrede. I søndags lukkede den økologiske landmand, Finn Tang, nemlig sine køer på græs for første gang i år, og de fi rbenede fejrede gensynet med det grønne græs med vilde hop, hurtige sving-om’er og hidsige spurter på tværs af marken. Ikke færre end 600 mennesker var op på Gislumvej mellem Aars og Aalestrup, og de blev vidne til en flok

Økologisk landmand, Finn Tang, glædede sig over det store fremmøde til Øko-dagen på hans gård. Han var dog også lettet over, at der ikke dukkede 12.000 mennesker op, som der gjorde på en gård nær hovedstaden.

forårskøde køer, der virkelig boltrede sig. Finn Tang har været øko-

landmand i 18 år, og han kan tydeligt mærke, at Øko-dagen bliver mere og mere populær.

Skuffende få samlede affald ind i Aars Blot seks personer samlede skrald i vejkanterne Af Lars Lindberg

Aars Bogtryk & Offset Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk Brochurer • Brevpapir • Visitkort • Kuverter • Fakturaer • Logoer

AARS: I weekenden var der dømt ”store affaldsindsamlingsdag” i hele landet, og adskillige ton skrald blev samlet op i de danske landevejsgrøfter. Flere mindre byer i Vesthimmerland havde stor succes med at lokke affaldsindsamlere til at gå en tur med arbejdshandsker, gribetænger og affaldssække, men i Aars kneb det gevaldigt med opbakningen - og det til trods for, at vejrguderne tilsyneladende bakkede op om projektet. Blot seks mennesker mødte op for at deltage i den udendørs forårsrengøring, og det kunne ikke ligefrem kaldes imponerende. Det kunne det til gengæld, hvad der lå smidt vejkanterne! På blot et par timer lyk-

Kenneth Madsen, der var en af de blot seks affaldsindsamlere i Aars, var chokeret over, hvor meget skrald han fandt på en strækning på 400 meter - bare i den ene side af vejen. Han var især forundret over det store antal af tomme sprutflasker, der formentlig er blevet drukket af bilister, da de færreste sætter sig og drikker en flaske stærk spiritus i grøftekanten ved en landevej.

kedes det de seks friske affaldsindsamlere at fylde sæk efter sæk, og det var ikke småting, der lå og skæmmede vejkanterne.

Indsamlerne fandt et hav af tomme øl- og sodavandsdåser, hundredvis af cigaretpakker og en masse McDonaldsemballage,

- Jeg synes, det er flot, at så mange mennesker har fundet vej herud i dag, og jeg glæder mig da over den store interesse, der er for økologien, sagde Finn Tang, der dog også glædede sig over, at hans landbrug ikke ligger i nærheden af København, hvor et enkelt landbrug havde besøg af 12.000 gæster i søndags. - Det er helt perfekt sådan her. Der er plads til alle, og jeg kan få en snak med alle, der har lyst, og sådan kan jeg bedst lide det, sagde Finn Tang, der desværre måtte skuffe sine køer, da de mange gæster var taget hjem. Vinteren har nemlig været så lang, at græsset endnu ikke kan følge med køernes appetit, og derfor går der endnu et par dage, før de får lov at blive på græsset. Så kan de til gengæld også boltre sig i det fri indtil november, hvor de atter tager på vinterferie i stalden.

som lige havde passet i den nedrullede bilrude, da det havde udetjent sit formål. Derudover gjorde indsamlerne en række mere eller mindre mystiske fund. Adskillige tomme sprutflasker lå således i ”kasteafstand” fra vejen, og man kan stille sig selv det spørgsmål, om landevejene omkring Aars bliver benyttet som ”spritrute” for de bilister, der kører bedst med en lille skid på. En palme i potte, en Pbøde, et par skibriller og en cd med Kandis var også blandt de mere kuriøse fund. - Det er fuldstændig grotesk. Jeg fyldte to store affaldssække på en strækning på 400 meter - bare i den ene side af vejen vel at mærke - og jeg stoppede endda hurtigt med at tage alle de små ting, så når man ganger de 400 meter op med antallet af landevejskilometer i Danmark, bliver man næsten dårlig af at tænke på, hvor meget lort der bliver smidt i naturen, sagde Kenneth Madsen, der var én af de blot seks indsamlere.


Aars Avis

24. april 2013

SIDE 19

v. Finn Ovesen

Nørage r

S uldr up

tlf. 98 55 10 06

tlf. 98 37 90 00

H ave rs le v tlf. 98 65 40 13

v. Finn Ovesen

TILBUDDENE GÆLDER ALLE 3 BUTIKKER FRA ONSDAG TIL OG MED LØRDAG (HVOR IKKE ANDET ER ANGIVET)

ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00

G BEDEDA INGSTID

NOR M . ÅBN

KOLONIAL

KØL

FROST

R oy a l G re e n la n d

id ! K o nÅr m at io n s t

Delikatessen

KUTTERREJER

VEBBESTRUP ISLAGKAGE

MORMOR RETTER

300 g pr. bg.

Alle slags i sortimentet

BLÅ Å AALBORG KAFFE

VÆLG MELLEM:

Bønnekaffe

500 g

29

95

SPAR 15.00

20

Ke ll o g g´´ss

Prr. b g .

CORNFLAKES

FROST

00

-20%

3000 g

24 ds .

95

00 + pant

GRØNT TILBUD BANANER

GL . STØR R E L SE

600 g

15

00

KØL

GRATINERINGSOST

R UNDEIS ½ PR

200 g

5

00

SPAR 25.00

Pr. s t k .

Kun

59

95

TORSDAG

HVEDESKORPER Bestil tirsdag og onsdag og vi ligger til side til torsdag!

8 stk .

995

10 s t k .

00

25

CHERRY TOMATER 250 g

6

95

Pr. bk .

Kun

29

95

Direkte nr. 25 57 49 40 D

HEINEKEN ØL

SUPPEHØNS

FRIT F VALG V

Delikatessen

ØL L+V VAND 33 cl.

SVENSK PØLSERET, S BIKSEMAD, BOLLER I KARRY, LASAGNE

FREDAG

Hver dag fra kl. 8.00-15.00

BLOMSTERHJØRNET

HAR DU HUSK ET AT BESTILLE ROSER TIL KONFIRMANDEN? BLOMSTER-BLOMSTER MARKED f.eks. Spansk Marguerit/ Pelargonia

Fr it v a lg

Kun

00 1500

LØRDAG

Fi rs t Pr ice

BBll and-se lv

PISKEFLØDE

SLIK

1/2 ltr.

Pr. s t k .

95

9

Max. 4 stk. pr. kunde!

Pr. 100 g

95

4


Aars Avis

SIDE 20

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HAUBRO

24. april 2013 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Konfirmationer i Ulstrup Kirke

Venstre i Rebild Skraldet blev samlet op i Haubro er klar til valg

HORNUM: Søndag, 28. april er der konfi rmation i Ulstrup Kirke i Hornum. Klokken 11.00 konfi rmeres: Poul Back, Jacob Jensen Brødslev, Camilla Borup Christiansen, Louise Bøgh Flye, Cecillie Sander Frederiksen, Regitze

HAUBRO: 30 voksne og 15 børn fra hele Haubro mødte i lørdags frem til et stort sammel-skrald arrangement arrangeret af Haubro Beboerforening i forbindelse med Affaldsindsamling 2013. Kl. 10 mødtes alle mand i Rosengården, klar til at gøre Haubro fi n og ren. Både voksne og børn ydede en stor indsats. I løbet af dagen blev der

Snedker Halvorsen, Patrick Matthias Jöhnk, Jesper Kvejborg Lemvig, Maria Kongsbak Mathiasen, Stine Fredberg Pedersen, Marie Bolethe Agnethe Kleist Petersen, Amanda Rask, Line Sandø Hagh Sørensen, Cecilie Nyrup Vigsø.

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

samlet en stor trailerfuld i Haubro by. Derudover havde en udbrydergruppe tyvstartet, og gik langs Løgstørvej hele vejen fra Haubro til Jelstrup, hvor de fik samlet otte sække med affald. - Vi fandt alt muligt; en handske, et metalrør, en sur sok og en hel masse fyrværkeri. Og så fik vi slik!, beretter Naja på seks år.

Konfirmationer i Suldrup Kirke SULDRUP: Søndag, 5. maj er der konfi rmationer i Suldrup Kirke. Kl. 9.30 konfi rmeres: Maria Thomasberg Redmond, Mette Søndergaard Rosgaard, Nicole Rank Nielsen, Amalie Bertelsen Rou, Teis Hylleberg Danielsen, Dennis Klitgaard, Rasmus Frank Bang Tümmler, Simon Pedersen, Andreas Hedegaard og Phillip Jessen Christensen.

Kl. 11.00 konfi rmeres: Louise Juul Pedersen, Lærke Louise Nielsen, Line Jørgensen, Charlotte Amalie Thomsen, Josephine Bundgaard, Jul Laursen, Emilie Meldgaard Lyngbye, Mathilde Nørgaard Sylvestersen, Oliver Blach Vinter, Steffen Brorson Sagan, Lasse Gravgaard Askjær, Sven-Hans Pærgaard Bjergsø Hansen.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

SKIVUM

Konfirmationer i Skivum og Blære SKIVUM: Bededag fredag, 26 april og søndag, 28. april er der konfi rmationer i Skivum Kirke. Om søndagen er der også konfi rmationer i Blære Kirke. Fredag, 26. april kl. 10.00 konfi rmeres: Rasmus Krogh Højslet Nielsen, Svalevej 13, Farsø, Mads Emil Farsø Sørensen, Kaj Munksvej 25, Aars, Jesper Rytter Thomsen, Padkærsgaardsvej 22, Løgstør, Kristoffer Bjørn Jensen, Grønnevej 8, Aars, Christoffer Bo Hansen, Trendvej 43,

Salon Jytte HORNUM 98661741 MANDAG LUKKET!

Borregård, Løgstør. I Blære Kirke er konfi rmationerne kl. 9.30: Hannah Elena Holm Jacobsen, Hans Egedesvej 109 c, Aars, Rikke Godsk Nicolajsen, Kratvej 8, Skivum, Cecilie Rask Nymand, Gl. Blærevej 67, Blære, Marie Elisabeth Björk Rask, Nr. Blærevej 3, Blære, Mathilde Rask Madsen, Ravndalvej 2, Blære, Oliver Spleth Sørensen, Blærevej 107, Blære, og Lisa Drachmann Thomsen, Enghavevej 8, Vegger. Kl 11.00 er der konfi rmation i Skivum Kirke: Annesofie Laura Bach, Møllehøjvej 1, Skivum, Anne Overgaard Christensen, Aagade 24, Vegger, Nana Skårup Christensen, Mosegårdvej 2, Skivum, og Jakob Linnemann Nielsen, Kratvej 6, Skivum.

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13

Jan Pedersens køer var glade for at komme ud i solen.

Intet forår uden øko-dag i Haubro HAUBRO: ”Der er ikke rigtig forår før vi har været til øko-dag hos Jan og Henny på Hødalen”. Sådan lød kommentaren fra rigtig mange deltagere ved årets Øko-dag hos Henny og Jan Pedersen, Hødalen ved Haubro. Øko-dagen er blevet en tradition for mange børnefamilier, en udflugtsdag under afslappende forhold med masser af plads og højt til loftet. Mere end 500 besøgende havde denne første forårsdag lagt vejen forbi for at

GATTEN

se køerne blive lukket på græs. Og med sol fra en blå himmel viste køerne deres kåde forårsdans foran de forventningsfulde tilskuere. Jan Pedersen lover, at være klar igen til næste år selvom dette års klargøring har været en barsk omgang at vaske stalde i bidende kulde med blåfrosne fi ngre. Så er arbejdet det værd, når så mange møder op for at se køerne danse, børnene leger i halmen og forældre står i solen og hyggesnakker over en kop kaffe.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Dynamik i Gatten GATTEN: Signaler og Dynamik er den næste store udstilling som starter St. Bededag 26. april hos Galleri Himmerland i Gatten. Gitte Skovmand og Sonny Schneider er to markante kunstnere med hver deres særpræg, som tegner de nye trends i den danske kunstverden. Gitte Skovmand er fascineret af klare og markante visuelle signaler. Det er især påklædningen og attituderne, der interesserer. For eksempel teenagepigen i et skrigende møde med idoler, suppleret med rå graffiti, neonlysende armbånd, svimlende konstruktioner i abstrakte mønstre eller fa-

scinationen af pop- og rockkulturen, som driver værket. Sonny Schneider gør med stor selvindsigt malerierne interessante, og det med en karikeret mandetype, som vi møder rundt omkring i hans billedverden, hvor figuren gengives med stor kærlighed til det groteske, det deforme, og ofte absurde. Udtrykket er ofte i en ekspressionistisk streg, hvor man finder finurlige konstellationer af mennesket, hvor manden er det centrale. Sonny Schneider er en dansk kunstner der arbejder med maleri, tegning og grafik og debuterede på censureret udstilling i 2000 og har sidenhen fire censurerede udstillinger bag sig.

SULDRUP: Venstre i Rebild er nu klar med kandidatlisten til kommunalvalget i november. På fire meget velbesøgte opstillingsmøder i henholodsvis Støvring, Rebild, Kirketerp og Haverslev blev der i alt fundet 21 kandidater. På forhånd var listens førsteplads givet, da Venstre allerede i november valgte Gert Fischer som borgmesterkandidat og dermed fandt en afløser for Anny Winther, der ikke genopstiller til byrådet. Venstres formand Niels Juel glæder sig over den store interesse der har været for at blive kandidat. - Mange partier har problemer med at fi nde egnede kandidater og få fyldt listen op, men i Rebild har vi virkelig fået sat et stærkt hold. Vi har arbejdet hårdt på at finde de helt rigtige kandidater, således vi kan sammensætte en gruppe i det nye byråd der kan lede Rebild Kommune visionært og handlekraftigt, forklarer Niels Juel. Listen er endnu ikke lukket, der er stadig mulighed for at supplere, såfremt der kommer flere interesserede og egnede kandidater. Med på listen er følgende: 1 Gert Fischer, borgmesterkandidat og virksomhedsejer. 2 Jan Brøndum, Støvring, værkstedsindehaver. 3 Birgitte Juel, Nørager, landmand. 4 Ole Frederiksen, Skørping, ekspeditionschef.

5 Leif Nielsen, Veggerby, afdelingsleder. 6 Friholdt til Venstres Ungdom. 7 Anders Norup, Støvring, skoleleder. 8 Peter Bak, Mejlby, IT-medarbejder. 9 Thomas Simoni Thomsen, Øster Hornum, landmand. 10 Søren Konnerup, Skørping, uddannelseskonsulent. 11 Søren Pinstrup, Gravlev, regionschef. 12 Michael Frederiksen, Ravnkilde, lektor. 13 Kurt Danielsen, Suldrup, politiassistent. 14 Mogens Schou Andersen, Lyngby, gårdejer. 15 Søren Munk, Ravnkilde, landmand. 16 Klaus Danmark, Støvring, sektionschef. 17 Bjørk Krogshave, Støvring, bankrådgiver. 18 Klaus Quist, Blenstrup, arkitekt. 19 Mogens Olesen, Støvring, advokat. 20 Jeanette Sagan, Suldrup, fuldmægtig. 21 Palle Severinsen, Støvring, chef contract manager. 22 Dorte Møller, Aarestrup, fritidskonsulent. Frem mod valget ville alle Venstres kandidater være klar til at deltage i debatter, arrangementer og møder. - Vi er rigtig godt dækket ind, således vi, uanset emnet, kan stille med kandidater der har spidskompetancerne i orden. Jeg er meget fortrøstningsfuld og ser helt klart, at muligheden for et stærkt borgerligt flertal efter valget er rykket nærmere med sammensætningen af Venstre liste, siger Niels Juel.

Anny Winther blev Rebilds kandidat SULDRUP: Det blev som ventet Rebilds nuværende venstre-borgmester Anny Winther der besætter den ene af Rebilds to pladser på den samlede opstillingsliste til regionsvalget for Nordjylland. Det blev afgjort på opstillingsmødet i sidste uge. Den anden plads vil Venstres organisation gerne bruge lidt længere tid til at besætte, der skal søges den helt rigtige kandidat, hvorfor listen endnu ikke lukkes. Formanden for Venstre i Rebild, Niels Juel, glæder sig over, at Rebild nu har en meget stor mulighed for at få en repræsentant i Regionsrådet. - Anny Winther er et særdeles stærkt kort, og med Anny er vi flot repræsenteret på listen, udtaler Niels Juel. Anny Winther har gennem de seneste fire år været formand for Kommunernes Landsforenings social- og sundhedsudvalg og har tidligere været i formandskabet for Vækstforum Nordjylland. Ved udgangen af den nuværende valgperiode har Anny Winther været borgmester i to valgperioder i nye Rebild

Borgmester Anny Winther bliver den ene af to kandidater fra Rebild til Venstres opstillingsliste til Regionsrådsvalget.

Kommune og yderligere to perioder i den gamle Støvring Kommune. - Det er en enorm driftsikker kandidat, vi kan levere til Regionsrådet og netop regionens kerneområder – sundhed, sygehuse, sociale tilbud, specialundervisning og regional udvikling – er Annys spidskompetencer, fortsætter Niels Juel.


Aars Avis

24. april 2013 Jens Hejlskov, Vestbygade 44, Haverslev Tlf. 98 65 42 82

HAVERSLEV

Ny formand HAVERSLEV: Haverslev Borgerforening har fået ny formand. Ved konstituereingen blev det besluttet, at Sussie Thulstrup blev ny formand. Hun afløser Lene Roursgaard, der bliver sekretær. Den samlede konstituering ser sådan ud: Formand Sussie Thulstrup, næstformand Niels Roldn kasserer Kristine G. Nielsen, sekretær Lene Roursgaard, flagmand Bo Glerup, øvrige Jan Pedersen og Janni Ellice. Suppleanter Kaj R. Nielsen og Anders Kristensen.

ØSTRUP

Konfirmander Haverslev Kirke HAVERSLEV: Søndag, 28. april går 10 konfi rmander til alters i Haverslev Kirke. Konfi rmanderne er: Mathias Rask Højen, Mathias Boelt Brandi, Johan Møllebjerg, Lars Nedergaard Vestby Jensen, Marcus Ørndrup Byrialsen, Mathias Thorup Jensen, Jakob Brix Grønhøj, Rebecca Hansen, Maria Sørensen, Amalie Clausen Jørgensen.

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

SIDE 21 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

BLÆRE

Blære bliver vært for strandhåndboldstævne Sidste års succes fører til en endnu større opgave BLÆRE: I weekenden afsluttede Blære/Hornum håndbold deres vinter sæson, med at alle børnehold deltog i Svane cup i Aalborg. Samtidig var afslutningen på vintersæsonen også et startskud til strandhåndbold sæsonen. Sidste år deltog Blære/ Hornum håndbold med to hold i strandhåndboldsturneringen med stor succes. U 18 kvalificerede sig til DM i Nyborg. Denne succes vil Blære/ Hornum håndbold gerne følge op på, så i år tilbydes der strandhåndbold for alle hold. Lige fra U 10 til senior. Der trænes hver fredag, og det er meningen, at alle hold skal deltage i et stort

Blære/Hornum håndbold havde sidste år stor succes med strandhåndbold/Beach håndbold. I år bliver der derfor flere kampe.

stævne i Løkken i juni. Strandhåndbold er et hurtigt og teknisk sjovt

spil. Alle kan lære at spille det, og det giver en masse sjov motion. Spillet har helt

Byggeriet af Blære Multicenter er i gang Det har været en stor udfordring at skaffe pengene Marianne West med noget af det indsamlede affald.

150 kg affald var smidt ved Østrup ØSTRUP: Mængden af affald langs vejene er ikke blevet mindre i de seneste år. Det kunne 25 indsamlere fra Østrup-egnen bevidne, da de i weekenden deltog i affaldsindsamling i og omkring Østrup by. Opgaven var delt ud på både lørdag og søndag, og indsamlere i alle aldre stillede op fyldt med energi. Initiativtagerne kom fra nogle af Østrups aktivitetsgrupper, som gør en stor indsats for at peppe byen op. Arbejdsdagen startede

med kaffe i Klubhuset, og Marianne West holdt basen og sørgede for forfriskninger i løbet af dagen. Der blev samlet affald ind i en radius af fire km, og det blev til 150 kg alm. affald samt 10 store poser med tomme dåser. Det hele blev afleveret på genbrugspladsen i Aars. Under indsamlingen var det store samtaleemne helt naturligt spørgsmålet om, hvem det er, der kan finde på at smide alt det affald i naturen.

BLÆRE: Ofte er generalforsamlinger ikke det store trækplaster, men der var alligevel mødt ca. 30 borgere op, da Foreningen bag Blære Multicenter holdt foreningens første ordinære generalforsamling. Folk kom for at høre om, hvad der er sket, siden foreningen formelt blev stiftet i marts 2012. Formand Inger Nielsen fortalte om processen med at få sat gang i byggeriet af Blære Multicenter. Hun kunne fortælle, at dét der for alvor satte gang i tingene var, da kommunen tilbage i oktober 2011 besluttede at yde en lånegaranti på 2,5 mio. kr. både i 2012 og 2013 – altså i alt fem mio. kr. – vel at mærke efter krone til krone princippet. - Der har været store udfordringer. Blandt andet er der blevet arbejdet ihærdigt med

SØNDERUP

Lærerne venter Lærerne Margrethe Carstensen og Birthe Jakobsen har på vegne af lærerne på Vestrup Skole skrevet følgende: Kære forældre til børn på Vestrup Skole Vi venter og venter... • på at få lov til at komme på arbejde igen. • på at være sammen med jeres børn igen.

• på at komme til at undervise igen. • på at fortsætte det gode samarbejde med jer, jeres børn og vore øvrige samarbejdspartnere. • på at få dagligdagen til at fungere igen. Vi venter og venter og venter. Hvor længe skal vi vente endnu?

at skaffe de mange penge. Der er indsendt en ansøgning på 1,5 mio. kr. til Bygge- og Anlægsfonden, men ansøgningen blev desværre ikke imødekommet. Ligeledes er der søgt en mio. kr. hos Real Dania, men også her blev Blære Multicenter ikke tilgodeset. Endelig har bestyrelsen måttet vente længe på et endeligt svar vedrørende tilskud fra de centrale LAGmidler. Her blev det dog et positivt svar, sagde Inger Nielsen. Under hele forløbet har det været målet at indsamle en mio. kr. hos private, pengeinstitutter og mindre fonde. Den lokale pengeyngler-gruppe har bl.a. givet 182.000 kr. til projektet, og fra private er der donoret kr. 263.000 indtil videre. Men indsamlingen fortsætter hele 2013, for som

BRORSTRUP

Konfirmation i Sønderup

Konfirmation i Brorstrup

SØNDERUP: Sønderup Kirke er ramme om konfirmationer søndag, 28. april kl. 10.00. Konfirmanderne er: Michelle Jeanette Andersen, Ida Marie Mygind Madsen, Erica Bruun Nygaard, Kasper Bak Kristensen, Mads Cassøe Køng Svendsen, Glenn Ernst Ege Heje Pedersen og Alexander Vinther Seitz.

BRORSTRUP. Søndag, 28. april er der konfi rmation i Brorstrup Kirke. Konfirmanderne er: Jesper Rosenkrantz de Neergaard, Mejlby, Robert Geerlings, Mejlby, Kristian Gjelstrup Hagen, Stensager, Tobias Bach Jensen, Mejlby, Mathias Kjær Nymark, Mejlby, Mads Pedersen, Mejlby, Mads Emil Knudsen Sørensen, Smorup, Daniel Christen Østergaard, Nørager.

Inger Nielsen forklarede, så bliver der også brug for penge til ”det løse” – altså diverse inventar, udendørs belysning og måske et depotrum til hallen, det er blevet sparet væk i bestræbelserne på at få det samlede projekt til at lande på 10 mio. kr. Ud over at bestyrelsen sammen med områdets borgere har skaffet en mio. kr. i kontanter, så er der også regnet med frivillig arbejdskraft til en værdi af en mio. kr. Der er allerede lagt en del timer i projektet, og de sidste tre lørdage har der været ivrig aktivitet på byggepladsen, hvor 10 – 12 frivillige hver lørdag har udført på forhånd aftalte opgaver. De fremmødte havde

sine egne regler, og banen adskiller sig meget fra en almindelig håndboldbane. Blære/Hornum håndbold af holdt sidste år finalestævnet i Sparekassen Himmerland Beach Handball Cup. Det gjorde klubben så godt, at de år skal af holde hele Sparekassen Himmerland Handball Cup for U16, U18 og seniorer den 8. juni. Det vil blive et stævne som strækker sig fra tidlig morgen til sent aften. Det er et dejligt anerkendende skulderklap at få for sådan en lille forening. Men det giver også udfordringer blandt andet har Blære Idrætsforening lovet at etablere en ekstra strandhåndboldbane inden den 8. juni. En f lok frivillige har allerede påtaget sig den opgave. Men før banen kan blive færdiggjort, skal der først lægges slanger ud til jordvarme til Blære Multicenter. Så det hele kan ende med at gå op i en højre enhed. både under og efter selve generalforsamlingen lejlighed til ved selvsyn at se, hvor langt byggeriet er fremme på nuværende tidspunkt. I øvrigt blev der udtrykt stor velvilje til at yde en frivillig indsats fremadrettet. Kasserer Birthe Sørensen fremlagde et regnskab for byggeriet, men kunne i sagens natur ikke fremlægge et driftsregnskab endnu. Der pågår i disse måneder forhandlinger med kommunen om at få lagt et fornuftigt driftsbudget. På generalforsamlingen skulle der vælges to repræsentanter til bestyrelsen. På valg var Niels Erik Jensen og Niels Binderup. Niels Erik Jensen blev genvalgt, og Niels Binderup, som ikke havde ønsket genvalg, blev erstattet af Knud Erik Leth. Inger Nielsen benyttede lejligheden til at rette en stor tak til alle for den meget store lokale opbakning til projektet.

Himmerlands Flytteforretning  Benyt den lokale flyttemand.  Vi ordner alt vedr. flytning i ind- og udland.  Opmagasinering i nyt og opvarmede lokaler. Telefon 98 62 47 00

ALT murerarbejde udføres! ă ă ă

Nybygning Tilbygning Ombygning og reparation

KVALITETSARBEJDE til fornuftige priser!

Hjælp selv til med arbejdet og spar penge

MURERMESTER

HENNING HANSEN Kærvej 91, Aars

Tlf. 98 62 37 74


Aars Avis

SIDE 22

24. april 2013

Ungdomsspillerne holdt håndboldafslutning 80 børn fra Sortebakken HK lukkede sæsonen med fest

Det var godt besøgt, da Aars Tennisklub lørdag lod flaget stryge til tops ved årets standerhejsning. Klubben tog dermed hul på sin sæson nummer 100.

Aars Tennisklub hejste flaget til jubilæumssæson Klubben fejrer i år 100 års jubilæum Af Lars Lindberg TENNIS: Solen skinnede, græsset var grønt, og duften fra gasgrillen fik mundvandet til at løbe, da Aars Tennisklub lørdag holdt standerhejsning. Det var 100. gang, at klubben kunne tage hul på en ny sæson, men klubben har endnu ikke fået stive ben - tvært imod. Klubben oplever en stor medlemstilgang i disse år, og Aars Tennisklub er nu Nordjyllands tredjestørste tennisklub. Klubbens formand, Poul Erik Pedersen, holdt talen, inden flaget strøg til tops i

flagstangen, og Himmerlands Saluteringslaug bragede jubilæumssæsonen ind. De havde ”kun” medbragt de små kanoner, men folk og få i miles omkreds fi k sig alligevel noget af et chok, da ”legetøjskanonerne” gik af. Poul Erik Pedersen glædede sig i sin tale over klubbens mange nye medlemmer, og så ridsede han kort op, hvad det er for en sæson, klubben står overfor - og det er en helt speciel en af slagsen. Det er naturligvis i og med, at klubben kan fejre 100 års fødselsdag men også fordi, den kommende sæson byder på mange arrangemen-

ter og spændende tiltag. Klubben skal blandt andet være vært for veteran-spillernes danske mesterskaber. Klubbens nye træner, Alexander Hansen, præsenterede også sig selv til standerhejsningen, og så blev spillerne introduceret for et helt nyt tilbud, Cardio Tennis, inden de blev sluppet løs på banerne, der den hårde vinter taget i betragtning så særdeles indbydende ud. Efter en let gang tennis bød klubben traditionen tro på pølser, brød, kaffe, kage og socialt samvær i klubhuset og på terrassen.

BADMINTON: Det blev til en DM-titel og en DM bron-

zemedalje, da tre af lokale ungdomsspillere deltog i

Ungdomsspillerne fra Sortebakken HK holdt fredag afslutningsfest. Her blev årets spiller og årets fighter på hver hold blandt andet kåret, og det er dem, der ses her.

10 hold, og der blev dystet i blandt andet billedlotteri på tid, bedste kampråb og krabbehåndbold. Uden mad og drikke duer selv en håndboldspiller ikke, og midt på aftenen var der pause med frugt, kage og saftevand i lange baner, men som de frivillige forældresagde: Der var utrolig meget mad på bordet – og vupti så var fadene tomme, og fadene skulle fyldes op igen . Da depoterne igen var fyldt op, gik store som små til vaflerne på håndboldba-

nen, og først meget sent på natten var de sidste spillere gået til ro. Lørdag morgen mødte der igen hjælpsomme forældre ind, der tryllede morgenmad frem og hjalp til med at få ryddet op overalt, inden forældrene kunne hente deres glade og trætte børn hjem efter en dejlig oplevelse. Sortebakken HK takker Jan ”Bambi” Myrup, trænere og frivillige hjælpere, der gjorde arrangementet muligt.

Blære/Hornum vandt Svane Cup i Aalborg Klubbens U10 drenge gik hele vejen i Gigantium

Nanna Hald, Aars Badminton Klub, vandt DM i U 19 A og Kirsten Vejs, Vester Hornum Badminton Klub, fik bronze i U 11 D.

Vandt DM guld og bronze i badminton

HÅNDBOLD: Med forårets komme har Sortebakken HK traditionen tro holdt håndboldafslutning for U4 til U12 med overnatning i hallerne, og endnu engang blev det en stor succes med 80 tilmeldte børn og stor forældreopbakning. Festen markerede afslutningen på timevis af træningsflid og et utal af turneringskampe for de yngste spillere i klubben. Aftenen startede med, at der under stor jubel fra de øvrige spillere blev uddelt trøjer til alle U4, U6 og U8 spillere, og uddelt trøjer til årets spiller og årets fighter på U10 og U12 holdene. Alle trænere blev også takket for deres indsats med gaver fra klubben og fra spillerne. Derefter samledes børnene i cafeteriet, hvor frivillige forældre hjalp med at servere mexicansk mad, så alle kunne få fyldt energidepoterne op til de senere aktiviteter i hallerne. Børnene blev på tværs af alder og køn delt ind i

DM for ungdom i Grinsted i weekenden. Bedst gik det for Nanna Hald, Aars Badmintonklub, der vandt i damesingle U19 A. Hun klarede sig også godt i mixdouble, hvor hun havde Mathias Grube Raahauge, Brande, som makker. Men de kom ikke på sejrsskamlen. Kirsten Vejs, Vester Hornum Badmintonklub, fik også medalje med hjem fra Grinsted. Kirsten Vejs deltog i U 11 D hvor det blev til en bronzemedalje. Hun deltog også i damedouble, her endte parret på en syvendeplads. Den tredje lokale deltager var Jacob H. Pedersen, Aars Badminton Klub. Han blev nummer ni i single og 15 i double. Der var rigtig mange kampe i Grinsted, derfor blev det en lang, men god, weekend for deltagerne. Konkurrencen begyndte fredag eftermiddag og sluttede søndag eftermiddag.

HÅNDBOLD: I weekenden deltog seks ungdomshold fra Blære/Hornum IF i årets Svane Cup i Aalborg som afslutning på håndboldsæsonen. De deltagende hold var U10 piger og drenge, U12 piger og drenge og U14 piger og drenge. Alle var indkvarteret på Tornhøjskolen, hvor det udover de mange timer i hallerne også blev til mange hyggelige timer med kammeraterne. Efter alle hold havde spillet deres første kamp, blev der fredag aften som vanligt uddelt sæsonens priser som årets spiller på de forskellige hold. Lørdag stod den på to eller flere kampe for alle holdene. Der blev kæmpet og fightet, og ikke mindst blev der brugt rigtig mange timer sammen med kammeraterne rundt om i hallerne. U10 drenge og U14 drenge var ubesejrede efter lørdagens kampe. Lørdag aften var der fest i Gigantium, hvor der var stort Legoland, mulighed for at komme i svømmehal, og der blev set lederlandskamp mellem Danmark og Norge. En del spillere valgte at tage tilbage til skolen og have hyggeligt samvær,

Blære/Hornums U10 drenge sikrede sig i weekenden førstepladsen ved Svane Cup i Aalborg efter en særdeles spændende finale.

mens andre blev i Gigantium til diskotek. Søndag morgen var det forventningsfulde og lidt trætte spillere, der stod op til den sidste dag i Svane Cup. De ubesejrede U14 drenge tabte deres kamp og var ude. U10 drenge stod over for to meget spændende mellemrundekampe.

Vandt på golden goal Den første kamp blev vundet 8-5, men for at nå finalen skulle den sidste kamp også vindes. Spændingen var stor, men drengene kom hurtigt stort foran og vandt kampen 14-5, og holdet var klar til elitefinalen, hvor de skulle spille foran rigtig mange tilskuere i Gigantium. Finalemodstanderen var Hammel GF, som også var

ubesejret i turneringen. Holdene var meget lige og skiftedes til at føre. Drengene kæmpede hårdt i både angreb og forsvar. 20 sekunder før tid scorede Hammel, så den ordinære kamp sluttede uafgjort 1010, og vinderen skulle derefter findes ved golden goal. Blære /Hornum vandt lodtrækningen om at starte med bolden, og Anders Hyldahl blev matchvinder, da han udnyttede det første angreb til at lukke kampen. Det var nogle meget stolte drenge, der modtog guldmedaljen og en flot træningsdragt for præstationen. Til finalen var der fantastisk opbakning fra alle Blære/Hornums øvrige hold, så stemningen var høj og taget var ved at lette i Gigantium.


Aars Avis

24. april 2013

SIDE 23

AARS FC

Aars FC

a r t n o c

thisted fc 2007

Jyllandsserien AARS STADION LØRDAG 27. APRIL 2013 KL. 16.00

SPONSOR TIPS ... SPONSOR TIPS ... SPONSOR TIPS Jens Fonnesbæk

2

Kasper Jensen

X

Morten Freundlich

X

Kasper Dahl

X

Morten Nørgaard

1

Hans J. Kastberg

X

Thomas Lucassen

1

Ove Nørskov

1

Michael Jørgensen

1

Henrik Kristensen

NCO byg, Aars Murer- & entreprenørfirma Vestvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 55

2

Himmerlandsgade 108 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 10 54 www.pedersbageri.dk

2

Steen Jensen

X

Thomas Dissing

Lars Kristensen

1

HOVEDSPONSOR . HOVEDSPONSOR . HOVEDSPONSOR EDSPONSOR Brian Larsen

1


Aars Avis

SIDE 24

24. april 2013

Aars-brydere vandt guld, sølv og bronze Fem brydere deltog i stÌvne i Frederikshavn

Aars HKâ&#x20AC;&#x2122;s U16 drenge sluttede sĂŚsonen pĂĽ toppen, da holdet i weekenden vandt Svane Cup i Aalborg. Holdet bestod af fra venstre: TrĂŚner Jesper Dalsgaard, Mark Laursen, Jeppe Rask, Patrick Skals, Lasse Kristoffersen, Thomas â&#x20AC;?langeâ&#x20AC;? Steffensen, Simon Staun, Jesper Nielsen, Nicolai Christensen, Rasmus Skovhus, Jonas Sloth, Mads Klokkerholm og holdleder Dorthe Rask. Simon Degn, der dog var forhindret i at spille om søndagen, er ikke med pĂĽ billedet.

HĂĽndbolddrenge fra Aars strøg â&#x20AC;?endeligâ&#x20AC;? til tops Aars HKâ&#x20AC;&#x2122;s U16 drenge vandt Svane Cup i Aalborg HĂ&#x2026;NDBOLD: Aars HKâ&#x20AC;&#x2122;s U16 drenge sluttede sĂŚsonen pĂĽ toppen, da de i weekenden vandt det traditionsrige Svane Cup i Aalborg - og det endda med et noget skadesplaget hold. Holdet har i denne sĂŚson oplevet op- og nedture efter først at kvaliďŹ cere sig til 1. division i fornemt selskab med nogle af landets største og bedste hĂĽndboldklubber, for herefter at spille i 2 division, hvor holdet lidt skuffende placerede sig midt i rĂŚkken efter ďŹ&#x201A;ere snĂŚvre nederlag. Dog lykkedes det mod slutningen af sĂŚsonen holdet at tage point fra topholdet og slutte af med to store sejre.

Drengenes opadgüende formkurve toppede til weekendens stÌvne, hvor det blev til syv sejre i syv kampe, selvom forventninger inden stÌvnet ikke var for store pü grund af holdets skadesliste, der var alenlang. Rasmus Skovhus stillede op med en forstuvet fod, Jeppe Rask med et dürligt knÌ, Simon Staun med brud pü hünden og Mark Laursen var ude pü grund af en operation. Derudover var der afbud fra den ene af holdets mülmÌnd, Lucas Sørensen. Holdet havde derfor garderet sig med en ekstra spiller i form af Jonas Sloth, der til daglig spiller pü klubbens U14 hold.

TOFTEVEJ 3 . 9620 AALESTRUP . 98 64 10 05 SĂ&#x2DC;NDERGADE 8 . 9640 FARSĂ&#x2DC; . 98 63 11 27 www.colorama-farsoe.dk Ring efter tĂŚppeog gardinbussen!

Faguddannede montører m/ vüdrumscertifikat

*UXQGODJW VWDGLJSnYHM

)D E

.ÂĄ E

G

LUH

NW

HI

U 

ULN

.21752//(5('( % ( 7 2 1 9 $ 5 ( 5

VS

UD

S

ULV

UR

GX

FH

HU

QW

HQ

ZZZVLPHVWHGFHPHQWGN

6LPHVWHG&HPHQWVWÂĄEHUL$S6

(YHOGUXSYHMÂ&#x2021;6LPHVWHGÂ&#x2021;$DOHVWUXS 7OIÂ&#x2021;VF#VLPHVWHGFHPHQWGNÂ&#x2021;)D[Ă&#x2026;bnede med kĂŚmpesejr Lørdag startede drengene de indledende puljekampe med en kĂŚmpesejr pĂĽ 24â&#x20AC;&#x201C;4 over Randers Freja/KFUM. Siden blev det til to femmĂĽlssejre over Randers HH 2 og VrĂĽ/Børglum, inden Aars-drengene sneg en vigtig etmĂĽlssejr hjem i kampen mod norske Ă&#x2DC;IF Arendal. De ďŹ re sejre pĂĽ stribe betød, at holdet var klar til elitemellemrunden, og her fortsatte de den gode stime med sejre over norske OTRA IL pĂĽ hele 23-10 og Randers 1 pĂĽ 16-9. Holdet var nu klar til â&#x20AC;?landskamp-ďŹ nalenâ&#x20AC;? mod norske Ă&#x2DC;IF Arendal, der ogsĂĽ havde vundet deres øvrige kampe. SĂĽ der var lagt op til en gentagelse af de to holds første kamp, hvor marginalerne var med Aars HK. Inden den afgørende kamp stod Aars-drengene dog ikke med de bedste kort pĂĽ hĂĽnden, da holdets skadesliste i weekendens løb var blevet endnu lĂŚngere, eftersom bĂĽde Simon Staun og Jeppe Rask havde fĂĽet brud pĂĽ ďŹ ngrene - begge valgte dog at bide tĂŚnderne sammen og spille ďŹ nalen. Holdet var til ďŹ nalen godt forberedte pĂĽ de store norske hĂĽrdtskydende bagspillere og startede ud i offensivt forsvar. Det viste sig som en god taktik, og holdet kom hurtigt i front, da det gode forsvarsspil gav grobund for hurtigt kontraspil og gode afslutninger fra bagspillerne i andenbølgen, der ogsĂĽ var gode til at â&#x20AC;?fodreâ&#x20AC;? stregspillerne. Det var sĂĽledes fuldt fortjent, at Aars-drengene kunne fĂĽ trĂŚningsdragt og guldmedalje med hjem efter en ďŹ nalesejr pĂĽ 18-12.

BRYDNING: Aars Brydeklub deltog i denne weekend i ĂĽrets sidste Nordjysk Bryderings StĂŚvne. Fem brydere og tre ledere tog til Frederikshavn for at kĂŚmpe for det ĂŚdle metal. I alt 33 brydere var samlet, og tilsammen kĂŚmpede de 39 kampe. Der var ďŹ re klubber til dagens stĂŚvne. Det var FFi Frederikshavn, Jyden, Thor Vejgaard fra Aalborg og sĂĽ selvfølgelig Aars Brydeklub. Clara Johansen Stuhr og Emma Jacobsen var kommet i samme gruppe sammen med to brydere fra FFI i Frederikshavn. Clara Johansen Stuhr startede med at møde ĂŚrkerivalen Jennifer Mølholt fra FFI. Det var en spĂŚndende kamp, hvor Clara kĂŚmpede fornuftigt og satte sig pĂĽ kampen fra start. Det blev da ogsĂĽ til en sejr i to perioder til den nyslĂĽede danske mester fra Aars. I sin kamp nummer to skulle Clara Johansen Stuhr kĂŚmpe mod Esben Rasmussen fra FFI. Modstanderen var noget tungere en Clara Johansen Stuhr, og da det ikke er muligt for pigerne at tage i benene, som de mĂĽ mod andre piger, var Esben Rasmussen for stor en mundfuld. Aars-bryderen kĂŚmpede rigtigt godt og ďŹ k da ogsĂĽ scoret en del point men tabte alligevel kampen i to perioder. Til sidst skulle Clara Johansen Stuhr og Emma Jacobsen sĂĽ mødes. Det var ogsĂĽ en kamp, hvor Emma Jacobsen trods Clara Johansen Stuhrs større erfaring kĂŚmpede bravt.

Det var Emma Jacobsens første stĂŚvne, og man mĂĽ sige, hun gjorde en rigtig god ďŹ gur i kampen mod klubkammeraten, som dog løb med sejren. Emma Jacobsen mødte ud over Clara Johansen Stuhr selvfølgelig ogsĂĽ de to frederikshavnere. BĂĽde Jennifer Mølholt og Esben Rasmussen vandt over Emma Jacobsen. Trods den beskedne fjerdeplads, mĂĽ man sige at Emma Jacobsen gjorde det godt i sin debut, og der er meget godt at bygge videre pĂĽ i trĂŚningslokalet. Marie Johansen Stuhr var kommet i en gruppe med tre andre brydere.

KĂŚmpede godt I sin første kamp mødte hun Emelie Toft fra Jyden. Marie Johansen Stuhr kĂŚmpede rigtigt godt, og hun forsøgte ďŹ&#x201A;ere gange de ting, hun havde øvet i sidste weekends pigetrĂŚningslejr. Emelie Toft kunne dog trĂŚkke sig sejrrigt ud af dysten. Marie Johansen Stuhr mødte i sin sidste kamp Michelle H. Nielsen fra FFI. Det var en utrolig spĂŚndende kamp, som mĂĽtte helt ud i tre perioder. Marie Johansen Stuhr vandt den første periode og tabte nummer to, og da det hele skulle afgøres i tredje periode, som frederikshavneren vandt sĂĽ snĂŚvert som 1-0. Albert og Frederik Mathiesen var endnu engang kommet i gruppe med Jeff Mølholt fra FFi. Det var som sĂŚdvanligt, det man kalder en brandpulje. Der var lagt i kakkelovne,

og man mĂĽ sige alle tre brydere gik til stĂĽlet. Albert Mathiesen startede med at møde frederikshavneren. I tidligere kampe har Albert Mathiesen haft problemer med Jeff Mølholt, men denne gang var der ingen problemer. Albert Mathiesen kĂŚmpede velovervejet, og slog pointgivende greb pĂĽ modstanderen. Han vandt kampen i to perioder, uden at frederikshavneren formĂĽede at score nogle point. I kamp nummer to skulle Albert Mathiesen sĂĽ møde sin bror Frederik. OgsĂĽ denne kamp var meget spĂŚndende, og man kan sige den kunne have gĂĽet begge veje. De to brødre gav publikum en sand gyser, men til sidst var det alligevel storebror Albert der trak det lĂŚngste strĂĽ. Frederik Mathiesen skulle sĂĽ i sidste kamp møde Jeff fra FFi. Det blev en meget spĂŚndende kamp, der vanen tro mĂĽtte ud i tre nervepirrende perioder. Frederik Mathiesen formĂĽede dog at holde hovedet koldt, og han scorede point, mens den unge frederikshavner sammen med de mistede point mistede besindelsen og satsede unødigt og tabte derfor kampen. Status for Aars-bryderne blav, at Albert Mathiesen vandt guld, Clara Johansen Stuhr ďŹ k sølv, det samme gjorde Frederik Mathiesen, imens Marie Johansen Stuhr og Emma Jacobsen sluttede pĂĽ henholdsvis tredje- og fjerdepladsen i deres puljer.

Bryderne fra Aars kĂŚmpede mange ďŹ&#x201A;otte kampe og vandt ďŹ re medaljer ved weekendens brydestĂŚvne i Frederikshavn. PĂĽ billedet ses fra venstre trĂŚner Peter Bonde Pedersen, Marie Johansen Stuhr, Albert Mathiesen, Emma Jacobsen, Clara Johansen Stuhr, Frederik Mathiesen og holdleder Jacob Mathiesen.


Aars Avis

24. april 2013

Aars FC tabte chancefattig hjemmekamp mod Sæby

SIDE 25

Ugens profil

Gæsterne var skarpe, da det gjaldt, og så snuppede de alle tre point FODBOLD Jyllandsserien, herrer Aars FC–Skjold Sæby 0-1 (0-0) Det var ikke nogen stor fodboldoplevelse, som tilskuerne fredag aften var vidne til på Aars Stadion, da Aars FC tog imod Skjold Sæby. Underlaget var ikke det bedste, og den noget knoldede grønsvær gjorde det svært for de to mandskaber at skabe chancer - faktisk blev det kun til to store scoringsmuligheder i løbet af de 90 minutters spil. Aars FC startede kampen bedst, og den kraftige medvind gjorde, at gæsterne blev sat under et godt pres. Når bolden kom op på modstandernes banehalvdel kneb det dog gevaldigt med

at omsætte spilovertaget til målchancer, og skarpheden i den sidste aflevering manglede. Hjemmeholdet kom dog til en del hjørnespark og et par halve chancer, som imidlertid blev misbrugt. Som første halvleg skred frem, overtog gæsterne spillet mere og mere, og inden pausen måtte Aars FC’s keeper, Tunde Ogunbiyi, ud i fuld længde for at parere et frispark til hjørne. Over pausetheen luftede hjemmeholdets spillere deres frustration over ikke at have fået mere ud af den kraftige medvind i første halvleg, og fra anden halvlegs start, brugte spillerne frustrationerne til at trykke gæsterne langt tilbage på banen.

Efter et kvarters spil var trykket lige ved at give bonus, men Rasmus Bromarks afslutning manglede power og blev pillet af gæsternes keeper. Efter en god Aars FC-periode var det atter gæsternes tur til at være farlige. Et indadskruet hjørnespark skabte lidt panik i Aars FC’s bageste geled, men heldet var på værternes side, da en klassisk klumpspilsafslutning sad lige i brystet på hjemmeholdets målmand. Kort efter satte selvsamme målmand et hurtigt kontraangreb i gang efter at have grebet en høj bold i feltet, men kontraangrebet gav bagslag. Seks Aars-spillere stormede som aftalt frem, men

da de mistede bolden, var det gæsterne, som kunne vende spillet hurtigt. En friløber i højre side blev konsekvent sparket i kassen, og så var Sæby i front. En spand kold i vand i hovedet på Aars-spillerne, som dog kæmpede ufortrødent videre. Til trods for at værterne blev ramt af en udvisning, fastholdt Aars FC et tungt pres på gæsterne, og det blev da også til flere semistore chancer. Symptomatisk for kampen lykkedes det dog ikke at skabe den helt store mulighed, der kunne vende kampen, og derfor måtte de lokale drenge efter 90 minutters fodbold konstatere, at sæsonens første hjemmebanepoint endnu lader vente på sig.

Billardspillere fra Aars høstede metal BILLARD: To billarsspillere fra Aars Billardklub var i weekenden til landsfi nale. Både Lars Nielsen og Kim Lauridsen havde kvalificeret sig til fi nalerne, der blev spillet i Hvalsø og på Lolland. Lars Nielsen, der stillede op i klasse B, fejede al modstand til side, da han var i Hvalsø, og han sikrede sig i overbevisende stil guldmedaljen. Kim Lauridsen, der var taget den lande tur til Lolland, stillede op i klasse D, og han vandt sine to første kampe og var godt

Kim Lauridsen (t.v.) og klubkammeraten Lars Nielsen fik begge medaljer med hjem, da de i weekenden spillede landsfinaler i billard.

på vej mod guldet, inden han ”snublede” i sin sidste

kamp og måtte nøjes med sølvmedaljen.

Også Aars Billardklubs Mark Dahlsen var i aktion i weekenden, da han deltog i Ungdomscup i Hjallerup. Mark Dahlsen spillede sig frem til fi nalerunden, hvor han dog måtte tage til takke med en tredjeplads. Den placering rakte dog til kvalifi kation til regionsfi nalen, som spilles i juni. I weekenden spillede hans klubkammerat Danni Lindberg regionsfi nale i seniorrækken. Finalen blev spillet i Aarhus, og Danni Lindberg sluttede på en sjetteplads ud af de 16 fi nalister.

”De gamle” kæmpede om klubmesterskabet BADMINTON: Sidste weekend var der klubmesterskaber i Aars Badmintonklub for senior og veteraner. Dette var kulminationen på en lang sæson, hvor de lokale mestre skulle fi ndes. Efter mange lange og hårde kampe blev følgende klubmestre kåret: Anders Hansen vandt i single A efter en forrygende præstation. Nanna Hald vandt i single B og Anders Hansen og

Senior- og veteranspillerne fra Aars Badmintonklub kæmpede i sidste weekend om klubmesterskaberne, og følgende spillere kan i det kommende år bryste sig af titlen klubmester: Bagest fra venstre er det Mathilde Nielsen, Lotte Hausager og Nanna Hald, og forrest fra venstre er det Anders Hansen og Peter Bjørn.

Lotte Hausager vandt i mixdouble. I damedouble vandt Nanna Hald og Lotte Hausager efter en flot indsats. Som afslutning på dagen vandt Peter Bjørn og Mathilde Nielsen over Anders Hansen og Thomas Nielsen i herredouble. Alt i alt en rigtig god dag med masse af god badminton. Dagen sluttede af med fællesspisning sammen med ungdomsafdelingen.

LÆS DE LOKALE SPORTSNYHEDERNE I AARS AVIS

Ayotunde Ogunbiyi

PINSEBAL

PINSELØRDAG D. 18. MAJ KL. 19.30 - 01.00 DACAPO-BAND PINSESØNDAG D. 19. MAJ KL. 19.30 - 01.00 BLUE HAWAII • Bustransport t/r 40,• Entré • Musik & Dans • 2 stk. lune frikadeller m/1 rugbrød og rødkål - KUN 165,Reserver Pinse Buffet (kl. 18.00) på pigernes-kro.dk eller 70 25 11 60

Navn: Ayotunde Ogunbiyi Kaldenavn: Tunde Født: 23. juni 1988 Højde: 190 centimeter Vægt: 97 kilo Position: Målmand Trøjesponsor: NCO Byg Spidskompetencer: Boldstopper Har spillet fodbold i Aars siden: 2013 Største fodboldoplevelse: Merseyside Derby Everton vs Liverpool Forventninger til Aars FC’s sæson: At vi slutter i toppen af rækken

SILVER LININGS PLAYBOOK 25/4-1/5 • kl. 20.00

IRON MAN 3 3D 25/4-1/5 • kl. 19.30 www.aarsteaterbio.dk

Tlf. 98 62 11 75

Pigernes Kro, Viborg Landevej 56, Onsild St. 9500 Hobro,

Fest til fast pris kr. 499,Fredagstilbud: Beuf Bearnaise kr. 135,www.hvalpsund-faergekro.dk

3.-6. JULI 2013

CEELO GREEN (US) / KE$HA (US) NEPHEW / RASMUS SEEBACH

KIM LARSEN & KJUKKEN / LUKAS GRAHAM / MAGTENS KORRIDORER ALPHABEAT / BIKSTOK RØGSYSTEM / SUSPEKT / KASHMIR / MADS LANGER LARS LILHOLT BAND / INFERNAL / OUTLANDISH / MARIE KEY / HOFFMAESTRO (S) TURBOWEEKEND / DÚNÉ / ORGI-E PRÆSENTERER KLAMFYR ALLSTARS PETER SOMMER / ALINA DEVECERSKI (S) / SHAKA LOVELESS / FALLULAH

THE SANDMEN / BARBARA MOLEKO / RASMUS WALTER / KLUMBEN & RASKE PENGE / GEO NABIHA / THE FLOOR IS MADE OF LAVA / QUEEN MACHINE / THE BLUE VAN / CHRISTIAN HJELM TOLSGAARD & PRETZMANN / SPECKTORS / RUGSTED KREUTZFELDT / PETER AG / UFFE HOLM THE ECLECTIC MONIKER / XANDER / DJÄMES BRAUN / REPTILE YOUTH / THE RUMOUR SAID FIRE SØREN HUSS / RANGLEKLODS/ FLØDEKLINIKKEN / KING SOLOMON HICKS (US) NOAH / PANAMAH / FOLKEKLUBBEN / JONNY HEFTY & JØDEN / PINK FLOYD PROJECT DIE HERREN / EIVØR PÁLSDÓTTIR (FO) OG MANGE FLERE

Over 100 koncerter på 5 scener over 4 dage

Spar 15% inden 1/5 køb på www.nibefestival.dk 2/3 af billetterne er solgt!


Aars Avis

SIDE 26

24. april 2013

kan også bare kikke forbi og indsnuse stemningen/atmosfæren, idet aktiviteten på banen bliver næsten lige så høj som ved publikumsløbene i Folke Race, forklarer ”Bowler Tage”. Arrangementet tiltrækker traditionelt nysgerrige motorsports-fans fra et stort område i Nord- og Østjylland. I 2012 havde Laila Olesen sammen med sin veninde taget turen fra Hørning lidt syd for Århus: - Vi er vildt store fans af Zulu Djævleræs-serierne, og havde derfor bestemt os for selv at prøve udfordringerne i Folke Race, siger Laila Olesen.

Alt i auto reparationer Alle mærker Dæk, udstødning & rustarbejde m.v. Undervognsbehandling fra 1.600,- + moms LF Automobiler Gåsemosevej 7, 9541 Suldrup 98 37 85 47 / 40 92 91 57 Klargøring af biler til syn SKAL DU HAVE KØREKORT SÅ KONTAKT

JENS BOCK

Ring og hør nærmere. Holdstart TILBUD den 17. august 2009

Tilmeld nu og få kr. 2.000,- i rabat Lovpakke nu kr. 8.995,-

TLF. 22 24 04 21 SMÅ HOLD=GODE KØRETIDER=MINDRE FRAVÆR

www.himmerlands-koereskole.dk

Kører med hovedet På lørdag holder Motorsport Nordjylland Åbent Hus på motorsports-stadionet i Nysum. Her kan man gratis prøve at være ”co-driver” i en folkeracer og for et lille beløb selv få rattet mellem hænderne.

MJN byder velkommen til ”Prøv Folke Race”

ks Vi polerer og giver vor. i de rigtige produkte . Incl. let rengøring indv

På lørdag kan man prøve kræfter med Folke Race

2495,- incl. moms

Vestvej 9, 9600 Aars Tlf.: 98 62 29 62 · Fax: 96 98 40 68 post@vaautolak.dk · www.vaautolak.dk

Masser af

Vi har åbent ALLE HVERDAGE fra kl. 8.00-18.00 - desuden har vi

LØRDAGSÅBENT kl. 10.00-16.00 Vi klarer de små jobs, mens du venter! Er der tale om større reparationer, får du en tid og en anslået pris, inden vi starter! Værkstedets timepris 249,- kr. incl. moms Stor erfaring! Kig forbi ... du vil ikke fortryde det!

Vi byder på er forfriskning hele dagen

Djævleræs, som har oplevet stor seer-interesse på både TV2 Zulu og TV2. ”Bowler Tage” er blevet en populær landskendt og hurtigtsnakkende speaker i TV-serien, som i 2013 netop har taget hul på sin syvende udgave. - Vi starter op midt på formiddagen lørdag. Det er derfor en god ide at komme så tidligt som muligt. På forhånd har MNJ mærket stor interesse for PRØV FOLKE RACE. Endnu flere af klubbens kørere end i 2012 har lovet at stille FR-biler til rådighed og evt. være chauffør. Man

Vi holder Åbent hus

27.-28. april fra kl. 10.00-16.00 Lørdag

Der vil være mulighed for prøvekørsel tændes der op af flere modeller fra Honda. i grillen TILBUD Kig forbi og mærk suset

VIND GAVEKORT

PÅ DÆKSKIFT!

www.farsoemc.dk

PÅ KR.

ATV

Lille service kun

Stor service kun

Aygo, VW Up m.fl.

Aygo, VW Up m.fl.

995.-

1995.-

Tidsbestilling på 986410 88

N

Siden 1949 aalestrup@boll-biler.dk - 98641088 Aalestrup Motor Co. ApS - Testrupvej 6

1000.KØREKORT KAT. B • B/E TRAKTOR • GENERHVERVELSE FØRSTEHJÆLPS KURSUS

traet Hvis du ero af at ga!

TIL RIMELIGE PRISER!

Køreskole

REPARATIONER

d!

gode tilbu

- Prøveturen er gratis og foregår i passagersædet med en Folke Race-chauffør ved rattet, oplyser baneleder Kaj Storgaard. - Efterfølgende er der mulighed for en køretur med sig selv ved roret og alene i raceren. Dette sker mod et lille beløb til dækning af slitage og brændstof. Man skal under alle omstændigheder blot møde op med sig selv, idet MNJ stiller køredragter og styrthjelme til rådighed i alle gængse størrelser, fortæller Kaj Storgaard. MNJ er mangeårig samarbejdspartner for den populære TV-serie: Zulu

Teori i Aars

ALT i AUTO-

MOTORSPORT: Lørdag 27. april giver Motorsport Nordjylland (MNJ) mulighed for, at interesserede - med bare lidt benzin i blodet - kan stifte nærmere bekendtskab med Folke Race. Dette foregår med Åbent Hus-arrangementet: PRØV FOLKE RACE på motorsports-stadionet i Nysum.

BILLIGE BRUGTE OG NYE

SOMMERDÆK VI HAR IGEN BRUGTE SOMMERDÆK PÅ LAGER FRA SCHWEIZ. SÅ KIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.DVIDAEKCENTER.DK OG SE DE FANTASTISKE PRISER PÅ BRUGTE OG NYE DÆK ELLER RING TIL:

98 55 19 55 Nygårdsvej 11 9600 Aars

Tlf. 26 73 27 11 26 73 27 12

Web: m-h-n.dk Mail: martin@m-h-n.dk Tlf. 26 20 60 17

Holdstart UGE 19 mandag 6. maj

Dækcenter

Grynderupvejen 6, Tlf. 98 55 19 55 Nørager www.dvidaekcenter.dk

Den tidligere danske mester i Ladies Cup, Anni Schødt Laursen, var først chauffør for Laila Olesen rundt på motorbanen: - Jeg kører selvfølgelig med et lille sikkerheds-overskud i tempoet. Det gælder om at give de fremmødte en spændende oplevelse uden ridser og skrammer. Folke Race kan være dramatisk med rulleture og pirouetter, men det skal absolut ikke sammenlignes med Stock Car, hvor deltagerne bevidst prøver på at ødelægge modstanderens bil, fortæller Anni Schødt Laursen. Laila Olesen prøvede herefter at være FR-kører bag rattet, og blev samtidig TV-fi lmet til TV2 Nord: - Det kildrede helt vild i maven, men det var utrolig sjovt selv at røre i benzinen. Det skal jeg bare prøve igen, lød hendes umiddelbare anmeldelse af køreturen. - Pigerne er generelt gode til at køre Folke Race. De kører nemlig med hovedet og IKKE med rumpetten, sagde ”Bowler Tage” ved den lejlighed. Folke Race er også vældig populært blandt pigerne, og dette nyder MNJ stor gavn af på det organisatoriske område. Folke Race kan nemt blive et samlingspunkt for en hel familie - både for forældre og teenage-børnene. I 2012 havde MNJ pænt over 100 personer M/K, som prøvede kræfter med at sidde ved siden af en erfaren FR-chauffør. - Vi har mobiliseret ekstra materiel-vitaminer for at få Åbent Hus-arrangementet til at glide, fortæller Kaj Storgaard. Den nederste aldersgrænse for Folke Race er 14 år. Hos MNJ er der ingen øvre grænse for alderen, idet motorklubbens ældste aktive kører fejrede sin 70 års fødselsdag i 2009 på motorbanerne. Der kræves derfor ikke kørekort i Folke Race, men man får dog ikke lov til at deltage i motorløb, såfremt kørekortet er fradømt og derfor ”hænger til tørre” hos Politiet.


Aars Avis

24. april 2013

SIDE 27

TIL LEJE

Udlejes i Haverslev HUS PÅ LANDET

Fokus på indeklimaet

Grund sælges

Kastberg A/S har sendt medarbejdere på kurser BOLIG: Siden 1994 har tømrer- og snedkerfi rmaet Kastberg A/S i Aars stået i spidsen for en lang række byggerier til private, erhverv og industri, både som del-, hoved- og totalentrepriser. Det vil virksomheden fortsat gøre, og der er godt gang i butikken. Men som noget helt nyt har Kastberg A/S nu valgt at sætte fokus på at forbedre indeklimaet i eksisterende boliger. Medarbejderne har gennemgået de fornødne kurser og er blandt andet klar til at rådgive om efterisolering og bekæmpelse af skimmelsvamp. Kastberg A/S fi k for nylig muligheden for at blive Himmerlands eneste forhandler af isolering fra Papiruld Danmark. En mulighed, der var afgørende for at satse på efterisolering af eksisterende boliger: - Vi har haft kig på andre efterisoleringsprodukter men har ikke følt, at kvaliteten har været helt i top. Men da vi fik mulighed for at isolere med Papiruld Danmark, var vi ikke i tvivl. Det er det bedste produkt på markedet, og gør det meget attraktivt at efterisolere sit hus. Produktet er så effektivt, at tilbagebetalingstiden er meget kort, og samtidig rummer det en lang række andre fordele, som andre efterisoleringsprodukter

ikke har, siger direktør Hans Jørgen Kastberg. - Blandt andet kan papirulden ånde. Derfor behøver man ikke dampspærre. Samtidig kan ulden ikke brænde, hvilket giver optimal sikkerhed. Af andre fordele kan jeg også nævne, at det er 100 procent giftfrit, at det lydisolerer 4-10 gange bedre end mineraluld, og endelig vil mus og rotter ikke vil bo i det. Sidstnævnte skyldes blandt andet de salte, der er tilsat i papirulden, forklarer Hans Jørgen Kastberg. Et andet område, hvor Kastberg A/S dette forår har uddannet medarbejderstaben, er omkring bekæmpelse af skimmelsvamp, der bliver et tiltagende problem i en række boliger. Blandt andet fordi husene bliver isoleret med materiale, der - modsat papiruld - ikke kan ånde. - Vi kan nu lave en række tests og kan efterfølgende rådgive om løsning af problemet. Er ens bolig angrebet, kan vi foretage en professionel og gennemgribende sanering for skimmelsvamp. Det gælder både store og små angreb. - Angreb af skimmelsvamp skyldes mange forskellige forhold, og det er vigtigt både at få fjernet den aktuelle skimmelsvamp og sikre

sig mod fremtidige angreb, slutter Hans Jørgen Kastberg.

956 kvm. grund beliggende Stenildhøjdalen 39, Aars. Henvendelse tlf. 51 31 13 34

Det betaler sig at se efter Danske BOLIGadvokaters logo

Advokatfirmaet –––– Møderet for højesteret ––––

Lilletingvej, 1. sal: 21/2 vær., 72 m2, 3.750,- pr. md. excl. forbrug. Hobrovej 53: 21/2 vær., 70 m2, 3.850,- pr. md. excl. forbrug. Tlf. 41 17 42 07

Gennemrestaureret lejlighed beliggende på Jyllandsgade i Aars, har egen terrasse, samt en tilhørende fælles have. Lejligheden består af stort lyst køkken-alrum, et soveværelse og et værelse med hems, samt et badeværelse. Husleje er 4.275,- + forbrug. 3 mdr.s. husleje som depositum. Er ledig 1. juli. Træffes efter kl. 16.30 på tlf. 40 45 42 49

Feriehjælp Aars Dyrehospital søger frisk m/k feriehjælp under 18 år, til rengøring samt opfyldning i petshop 3 timer dagligt i perioden 1. juli til 16. august. Skriftlig henvendelse til aars@famdyr.dk Mrk.: Feriehjælp

Til leje

Bofællesskab Interesserede, der vil være med til at oprette mindre bofællesskab i nyrenoveret bolig på landet, max. 10 personer, er velkommen til at henvende sig til: Jens - tlf. 51 94 84 83

13

R

1

Super lækker 3 vær. lejlighed på 70 m2 beliggende 1. sal, Jyllandsgade. Udlejes pr. 1. juni. Mdl. leje 3.650 kr. + forbrug. Tlf. 30 66 61 90 efter kl. 16.00

2 dejlige lyse værelser med eget køkken og bad i roligt kvarter, udlejes fra 15. maj. Husleje 2.500 kr. plus forbrug. TV-pakke og bredbånd. Tlf. 40 93 19 09

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk

KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

Lys og moderne 3-vær. stuelejlighed på 96 m2 med adgang til terrasse og have nær bymidten, ingen husdyr, husleje 5.600,- + forbrug, 3 mdr.s dep. Henvendelse tlf. 30 20 80 23

P /2

Centralt i Aars

AARS BOLIGFORENING

AARS MIDTBYEN

IS

UDLEJES AARS

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 98 62 29 11 Fax 98 62 43 20 E-mail: aars@adv-stenum.dk

Charmerende 1. sals lejlighed, 80 m2, 2 store stuer, 1. vær. med fransk altan, bad, nyrenoveret køkken. Husleje 4.450 kr. incl. vand og antenne + forbrug. Tlf. 22 63 74 03

Dejlig lys lejlighed

v/Hornum, 100 m2. Dep. 10.500 kr. Leje pr. md. 3.500 kr. + forbrug. Tlf. 40 68 32 43

STENUM

TIL LEJE

Lejligheder i Aars by

2 vær. lejlighed på 83 m2. Husleje 3.300,- + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje. Efter kl. 17.00 Tlf. 21 74 84 98

0 I2

&SIWFSWT1BSL

)JNNFSMBOE

UDLEJES

• Opvarmede lokaler til lager, produktion og kontor. • Kan indrettes fra 500 m til 6.000 m 2

2

• HUSLEJE FRA KR. 100,- PR. M2

LÆS OGSÅ AARS AVIS PÅ

• Attraktive startvilkår kan tilbydes

www.aarsavis.dk

Tlf. 98 15 28 00 eller tlf. 51 29 79 85

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Lejligheder til leje 1 stk. 2-værelses, 60 m2, nyistandsat. Husleje pr. md kr. 3.600 + forbrug a.c. kr. 600. Depositum kr. 10.800. 1 stk. 125 m2, nyistandsat. Indeh.: God entré, stor stue, godt spisekøkken, badeværelse + disponibelt rum. 1. sal: Stor repos, soveværelse + godt værelse. Husleje pr. md. kr. 4.600 + forbrug a.c. kr. 750. Depositum kr. 13.800. Til begge lejligheder hører der fælles terrasse, samt parkering i gården. Ingen husdyr.

Tlf. 86 43 64 00 / 20 73 00 74 Mail: jensoxenholt@webspeed.dk

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen

KLINISK TANDTEKNIKER

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard

Blærevej 2, 9600 Aars Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 98 62 11 18 - 40 53 98 62 Fodbehandling - Bøjlebehandling - AÁastninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

BLANDEDE

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 BLANDEDE

PRIVAT/ERHVERV

SKROTHANDEL Niels 30 42 70 40

Nordvestvej 14, 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 28

BLANDEDE

 Klip ud og gemGrÌsklipning, vertikalskÌring og plÌneluftning samt rengøring og vedligeholdelse af haver tilbydes i byer og sommerhusomrüder i Vesthimmerlands Kommune. Fast pris i hele sÌsonen eller timepris! Ring og fü en aftale (begrÌnset antal)

Klip ud og gem

Havearbejde søges

AARS . TLF. 30 32 54 86

UDLEJNING

24. april 2013 SÌlges: Grøn havebord + 8 stk. 5 pos. stole med hynder 1000 kr. Tlf. 40 21 34 20

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

- ring til...

www.sandblĂŚseren.dk - www.sandblaes.dk

Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

Haveservice HjemmehjĂŚlp - valget er frit - valget er dit

Haveplan OmlĂŚgning Vedligehold

Hjemmeservice

Har du brug for hjĂŚlp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

KĂ&#x2DC;B OG SALG

Jern og metal afhentes Lej flyttebil med trÌk til alm. kørekort.

Ring 40 24 00 04

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-ďŹ lm * tryk pĂĽ trøjer Aars Bogtryk & Offset Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Skrotbiler afhentes gratis. Himmerlands Skrot Tlf. 21 94 73 27

LĂ&#x2020;GGEKARTOFLER Tidl. Solist, Flavia m.ďŹ&#x201A;. Mell.tidl. Sava, Hamlet, Bintje, Folva m.ďŹ&#x201A;. SpisekartoďŹ&#x201A;er.

Tlf. 40 91 50 23 - Ebbe

Kirkens KorshĂŚr

Købes: Samler søger militÌre bajonetter og sabler. Tlf. 21 84 61 92

SĂŚlges: Labrador hvalpe sĂŚlges. Velegnet familie/jagt. ForĂŚldrene har stamtavle, sĂŚlges uden papir. Kr. 2000, afhentning uge 22. Schmidt Tlf. 98 64 50 11 / 29 16 19 86

FARSĂ&#x2DC; AVIS FOLKEBLADET STĂ&#x2DC;VRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS

SÌlges: Vaskemaskine, AEG tørretumbler, chatol i nød. Tlf. 29 17 57 68

VESTHIMMERLANDS AVIS

SandblĂŚsning af husfacader m.m

SĂŚlges: Nye kraftige plankeborde 1/2 pris 3 stk. 90x2,50 m. 1 stk. 90x2,10, 1 stk, 80x150 Maghoni. Tlf. 98 68 10 54 - 22 64 31 02

SÌlges: Truck mast frisigt 3m loft m/gafler, kun kørt 2700 timer. Tlf. 86 69 15 45

AARS AVIS

TeleskoplĂŚsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan rĂŚkke 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen â&#x20AC;˘ 4034 2010

SĂŚlges: 2 Shetlandsponyer, hopper, med pas og chip, er meget kĂŚlen og rolige. fra 2006 og 2011 Pris 1000 kr pr. stk. Tlf. 40 21 34 20

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD Ă&#x2DC;STHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Købes: +ÂĽKZIVLY Ă&#x2026;`[[LIVLY Ă&#x201E;ULYL PUKIV TÂĽISLY THSLYPLY [¤WWLYSHTWLY\YLZWLQSLWVY JLS¤UNSHZMHQHUJLĂ&#x201E;N\YLYZÂĽS] N\SK ZHTSPUNLY UPWZ ZTr[PUN ;VWWYPZIL[HSLZRVU[HU[ Tlf. 21 64 80 90 SĂŚlges: 1VYKI¤YH]SLY ZL OLY /HSTZUP[[LY\KS¤NNLY [PS ZTr IHSSLYTVU[WrPUKYLN[YHPSLY /2 /VUKH TV[VY M\UNLYLY WLY MLR[=LSLNUL[VW[PSJHOH Tlf. 26 82 45 95 SĂŚlges: 2UHWTHZRPUL TT  IVTZ`[YrKKP]MHY]LYNYHTLMV ULY;HUKILYNYHKPVNHTSL\YLY Tlf. 98 34 14 94 SĂŚlges: 5L^`VYR  ZVMHZ[\L P ZRPUK VRZLISVKZMHY]L[ 7YPZ RY Tlf. 20 40 95 27 SĂŚlges:  Z[R M¤SNL WrTVU[L YL[ ]PU[LYK¤R    RY *HUHKH .VVZL QHRRL U` IY\U RY Tlf. 26 17 22 26 SĂŚlges: )Y\ZLRHIPUL >LZ[LY ILYNZ TLK HS[ [PSILOÂĽY _ RY  U`WYPZ   rY NHTTLS Tlf. 98 58 81 34 SĂŚlges: Flot reol, amerikansk rød eg, mĂĽl 2,5x1,5x0,4m. Rumdeler, mĂĽl 1,0x1,5x0,4m. Enkel Box madras. Glas magnettavle. Cykel Highlander. Ring og hør nĂŚrmere Tlf. 24 28 31 63

SÌlges: PlÌneklipper sÌlges. Starter og kører godt.300 kr. Tlf. 30 31 98 94

SĂŚlges: Diadora MTB damecykelsko, X-trail Woman, str. 38, men passer til str. 37, 250 kr. North Face herrejakke, Summit Series, str. XL, aftageligt inderfoer, 400 kr. Tlf. 20 40 80 39

SĂŚlges: HĂĽndvask, 35 x80, grĂĽ marmor. Incl. armatur og underskab. 850 kr. Tlf. 98 64 18 84

SĂŚlges: GummibĂĽd med 4,5 HK Mercury pĂĽhĂŚngsmotor. Fast pris 4.500,- kr. Tlf. 24 20 71 79

SÌlges: AlufÌlge, 4 stk. VW Passat 17``. 200 kr. pr. stk. Tlf. 26 31 73 25 SÌlges: Smü hundehvalpe sÌlges. 8 uger Tlf. 96 97 70 17 SÌlges: Italiensk empire, rundt bord, nøddetrÌ, indlagte blomster, kuglestolpe samt 3 ovale stole, okkergul velourbetrÌk . Pris 1.800.- kr. Dobbelt klÌdeskab 450.- kr. Tlf. 22 63 74 03

SÌlges: Handicap scooter, rød Calypso de Luxe, med kurv, spejl og stokkeholder. Meget velholdt, brugt i 5 mdr. 4.000,- kr. Tlf. 21 27 10 56 SÌlges: Scooter PGO Hot 50, ürg. 2006, nÌsten som ny, sÌlges af Ìldre mand, evt. bytte med lille motorcykel. Tlf. 20 82 83 62

SĂŚlges: 4 stk alu fĂŚlge med dĂŚk, 235/25/17 passer til Audi, VW og Skoda. Tlf. 51 81 52 35

HIMMERLANDS AVISERNE

Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - ogsĂĽ med max. 20 ord.

BETALING: Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

SÌlges: Gips hejs kr. 1.500,-. Antikt skrivebord, lille i fyrretrÌ kr. 500,-. Tlf. 61 65 16 28 SÌlges: Hø minibig, god kvalitet, evt. levering. Tlf. 40 63 72 03 Købes: Vi er nogle pensionister der gerne vil købe nogle Ìldre knallerter vi kan gü og rode med til os selv. Det gør ikke noget om de er lidt defekte eller om de er adskilte. Reservedele kan vi ogsü bruge. Tlf. 40 18 78 19

Det bedste LOPPEMARKED finder du iHimmerlandsaviserne SĂŚlges: Boxmadras 140 x 200 cm m. meder, inkl. topmadras pĂŚn og velholdt, samt 2 reoler. Pris kr. 1.000,Tlf. 26 49 93 38

Annoncen sendes til: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ Betaling vedlagt:

â?&#x2018; Kontant â?&#x2018; Check ANNONCETEKST: â?&#x2018; SĂŚlges â?&#x2018; Købes â?&#x2018; Byttes â?&#x2018;

Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90

Annoncen mĂĽ fylde op til 20 ord!

SĂŚlges: DrejebĂŚnk Elektra Becum HDM 1000. NĂŚsten som ny. Kr. 3.200,-. Tlf. 20 73 31 54

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

Genbrugsbutik Nørager Ă&#x2026;ben daglig 13.00-17.00 Lørdag ĂĽben 10.00-12.00

SĂŚlges: Buskrydder Jonsered m/stĂĽlklinge, Burin motor. Fejlkøb kr. 1.000,-. Købt i Aars Maskinforretning. Damecykel m/3 gear pĂŚn kr. 200,-. Avenue herrecykel 26â&#x20AC;?, alu, 7 gear i orden kr. 600,-. Tlf. 98 62 17 04

SENEST FREDAG KL. 9.00

Tlf. 24 28 31 63

20 ord for 50 kr.

SÌlges: El-scooter mrk. Sterling Elite. 3 hjulet, velholdt og køreklar, svingbart sÌde med armlÌn. Incl. dÌkken og lader. Kr. 4.800,Tlf. 40 25 84 37

Indlevering af loppeannoncer er

SÌlges: Maguerit ørestikker og ring. Sorte billedrammer, 9x15. Nitendo 3DS + 12 spil (som ny). Billeder/malerier. Lille ny vinkelsliber. Ring og hør nÌrmere.

til 101.262 husstande

SÌlges: Compagt 103, stor grill. Brugt fü gange. Støbejern riste 2 stk. Ny pris kr. 4.500,- nu kr. 1.000,-. Tlf. 98 62 18 28

HUSK!

SÌlges: Kreaturvogn 2,5 x 1,5 m, hestevogn, hesteplov, gl. smedevÌrktøj, kartoffelmarkør til traktor, gl. hündredskaber, fÌlge 15-16``, passer til landbrugsvogn. Tlf. 98 64 91 31

LOPPEMARKED

Købes: Skrot og paller. Tlf. 25 47 13 12

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

Gives vĂŚk


Et nyt samarbejde mellem Agri Nord og nf plus vil sætte landmanden i fokus. Landmanden får eksempel faste konsulenter og nøjes med at skulle betale én regning. Formænd og direktører i Agri Nord og nf plus ser frem til samarbejdet. Fra venstre ses her Kim Koch, der er adm. direktør i nf plus, Kurt Jørgensen, der er formand for nf plus, Carl Christian Pedersen, der er formand for Agri Nord og Erik Lydiksen, der er adm. direktør i Agri Nord.

Agri Nord og nf plus indgår samarbejde Nyt samarbejde sætter landmanden i fokus Agri Nord og nf plus, det tidligere Nordjysk Familielandbrug, ønsker med det strategiske samarbejde at vise, at partnere i Dansk Landbrugsrådgivning kan samarbejde. Kunderne efterspørger specialistviden og stiller krav om, at rådgiverne kan samarbejde på tværs, så de

får den bedste faglige rådgivning. - Kunden skal opleve at få rådgivning, der giver overskud på bundlinjen. Det handler om at skabe gode og tillidsfulde relationer. Vi ønsker hos Agri Nord at samarbejde med nf plus på områder, hvor vi supplerer

hinanden, og det kan komme alle parter til gode, siger direktør hos Agri Nord, Erik Lydiksen. - Begge parter har meget dygtige medarbejdere, og samarbejdet giver flere landmænd i det nordjyske mulighed for at sammensætte et hold af rådgivere

uden at skulle skele til konkurrence rådgivningsselskaberne imellem, siger Erik Lydiksen. Også hos nf plus ser man frem til at videreudvikle det samarbejde, som allerede findes parterne imellem i form af Aars Landboauktion og Kimbrerskuet. - Vores forening og forretning er ikke så stor, men vores kunder har samme ønsker og behov. Kunderne ønsker at have én leverandør - så viden om kunden er samlet ét sted. Det giver den bedste kundebetjening, og kunden får kun én regning, har faste konsulenter osv. Det kan vi nu tilbyde med det strategiske samarbejde med Agri Nord, siger direktør for nf plus, Kim Koch.Landbruget i Nordjylland har brug for en stærk politisk stemme. Derfor er det vigtigt, at de folkevalgte i foreningerne sammen bidrager til at sætte landbruget på dagsordenen. - Det er en styrke for landbruget, når vi kan arbejde sammen ikke bare fagligt men også politisk. Sammen kan vi være med til at flytte noget. Vi har mange udfordringer i det nordjyske i forhold til landbrugets rammevilkår. Vandplanerne er blot ét eksempel, som med al tydelighed viser, at det er vigtigt, at landbruget har indflydelse på processen, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen. Formand for nf plus, Kurt Jørgensen, håber ligesom Carl Christian Pedersen, at det strategiske samarbejder sender et klart signal om, at landbruget står sammen.

L&F: Arveafgifter skal være en del af vækstplan Afgiften dræner landbrug for livsvigtig kapital

Landbrug & Fødevarers adm. direktør Søren Gade glæder sig over, at de borgerlige partier tilsyneladende vil have fjernet arveafgiften som en del af den kommende vækstplan.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at det nu ser ud til, at en fjernelse af arveafgiften på 15 procent for enkeltmandsvirksomheder er kommet på bordet i de afsluttende forhandlinger om Vækstplan DK. Det er Venstre, de Konservative og Liberal Alliance, der stiller kravet her i slutspillet om regeringens Vækstplan DK. - Det dræner de mindre virksomheder og landbrug for livsvigtig kapital, når der ved ejerskiftet til en ny generation skal beta-

les 15 procent i strafafgift til staten. Det betyder for mange, at de skal ud for at låne penge eller må sælge jord fra. Det kan være for forskellen mellem at være en virksomhed eller landbrug i udvikling – og være en virksomhed, der bare kan holde skindet på næsen, siger adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Søren Gade. Det ventes at ville koste godt 1 mia. kroner at fjerne arveafgiften for de cirka 40.000 familieejede virksomheder i Danmark, herunder mange landbrug,

der skal gå i arv til næste generation. - Landbruget er klar til at skabe vækst og arbejdspladser. En afskaffelse af arveafgiften vil samlet blive et plus for hele den danske samfundsøkonomi. Sverige har eksempelvis for flere år siden helt afskaffet arveafgifterne. Det glæder Landbrug & Fødevarer, at de borgerlige partier nu gør et forsøg på at få en fjernelse af arveafgiften med i de afsluttende vækstforhandlinger, siger Søren Gade.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

M s a ’ r d kservice r a a g j ø H Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

ENTREPRENØR- OG DRÆNINGSMESTER IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Kørsel med tip-, kranog kreaturvogne + Containerudlejning Levering af sand og grus. Salg af træpiller.

Kørsel med kreaturer til Danish Crown, Hadsund Kreaturslagteri, samt kørsel til og fra Aars Kvægtorv og Landboauktion. VOGNMAND

Niels Ove Nymann

Barmer, tlf. 98 35 50 55 - www.nonymann.dk

DØGNVAGT 98 66 14 77 Overmontør Hans Warming

• El-service • Køle-service

www.oegaard.dk

• Alarm-service

GYLLETRANSPORT MED LASTBIL

Tlf. 20 63 71 37 ůƚŵĂƐŬŝŶƐƚĂƟŽŶƐ arbejde udføres! Se mere på: allestrup.dk

Allestrup MASKINSTATION


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 30

Gudstjenester Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

Det Økologiske Akademi er blevet så stor en succes, at akademiet har måttet oprette ekstra hold for at leve op til efterspørgslen.

Studerende strømmer til økologisk akademi Danmarks første øko-akademi er populært

OFFICIELLE Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

BESØG DANISH CROWNS KREATURSLAGTERI I AALBORG Lokaludvalg Himmerland Vest arrangerer besøg tirsdag den 7. maj kl. 19.00 på Svanekevej 1, 9220 Aalborg Øst. Efter rundvisning af fabrikschefen og lederen af ejerservice er DC vært ved kaffen (max. 30 deltagere). Alle er velkomne Tilmelding senest torsdag den 2. maj kl. 12.00 til kontoret, Familielandbruget NM Plus, tlf. 70 13 28 00

Sælg dine dyr gennem

Landbrugslærere og landbrugsrådgivere står i kø for at få en uddannelse hos Det Økologiske Akademi. På niveau et af uddannelsen, der henvender sig til de lærere, der underviser på landbrugsskolerne og nye landbrugskonsulenter, der rådgiver økologiske landmænd, har man måttet udvide med et ekstra hold, fordi der er dobbelt så mange ansøgere som ventet. - Vi havde regnet med cirka 25 deltagere, men har fået næsten dobbelt så mange, nemlig 46 tilmeldte. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, da det viser at der virkelig er interesse i at få den nyeste viden om økologi, siger Jette Riis, specialkonsulent i Videncentret for Landbrug, Økologi, der står bag Danmarks første økologiske akademi. De studerende på niveau et, der skal sidde på skolebænken fra første maj, består hovedsageligt af landbrugslærere, der gerne vil lære om moderne økologi. Fra efteråret 2012 er det nemlig blevet obligatorisk for

de danske landbrugsskoler at undervise i økologi. Indtil nu har det altså været op til hver enkelt landbrugsskole, om de ville have økologisk produktion på skoleskemaet. Det er ikke alle, der har givet faget høj prioritet, og derfor mangler Àere landbrugslærere en opdatering på den nyeste viden og forskning inden for økologi. - Og det kan de få på Det Økologiske Akademi, hvor de både kommer ud i plovfurerne og får helikopter-overblikket over verdens fødevareforsyning og økologiens rolle heri, siger Jette Riis. Hun håber at uddannelsen også kan være med til at bygge Àere broer mellem landbrugsskolerne og erhvervet. - Et mål med uddannelsen er også at skabe netværk imellem landbrugslærere og konsulenter, så skolerne hele tiden er i tæt dialog med erhvervet, siger Jette Riis. Næste niveau af uddannelsen går i gang til august og

er målrettet de garvede landbrugskonsulenter. Her får de ikke bare den nyeste viden om økologi, men også kurser i formidling, så de kan blive endnu bedre til at rådgive landmændene i værktøjer og metoder der kan løfte dansk økologi. - Men vi stopper ikke her. Vi har også en plan om at certi¿cere de uddannede konsulenter og landbrugsskolelærere. I øjeblikket kan økologikonsulenter blive godkendt til at foretage omlægning. Vi går skridtet videre og sørger for, at de oplæres til at blive økologikonsulenter – med certi¿cering. Landbrugsskolelærerne bør også kunne tage eksamen som bevis for deres nye kompetencer, siger Ole Bloch Engellyst, økologichef, Videncentret for Landbrug. Han håber at efteruddannelsen kan være med til at løfte rådgivningen inden for økologi og dermed hjælpe med at nå regeringens målsætning om en fordobling af økologien i 2020.

LA til regeringen: Drop randzoneloven Bør afskaffes øjeblikkeligt, siger ordfører Loven om randzoner bør fjernes øjeblikkeligt, siger Mette Bock, fødevareordfører i Liberal Alliance, efter Natur- og Landbrugskommissionen har offentliggjort sin rapport i sidste uge. Kommissionen anbefaler klart et paradigmeskift i reguleringen af dansk landbrug: Fra anvendelse af generelle virkemidler til målrettede virkemidler og fra inputstyring til outputstyring. - Det betyder, at loven om de forhadte randzoner, der er et ubrugeligt, generelt virkemiddel, bør fjernes omgående. Rapporten anbefaler klart, at randzoner kan være et af Àere virkemidler, men at effekten altid vil afhænge

Liberal Alliances fødevareordfører, Mette Bock, opfordrer regeringen til hurtigst muligt at få afskaffet randzoneloven, som hun kalder ubrugelig.

af de lokale forhold som jordens beskaffenhed mv., siger Mette Bock og fortsætter:

- En anden del af paradigmeskiftet er anbefalingen af, at gødningsnormerne også skal være Àeksible og udregnes med afsæt i jordens beskaffenhed. Det vil betyde store muligheder for vækst og merproduktion. I stedet for at fastholde at danske landmænd i dag skal gøde 37 procent mindre i forhold til tyske landmænd, bør landmændene fremover måles på, hvor meget de udleder, siger Mette Bock. Hun opfordrer regeringen til omgående at tage initiativ til lovændringer, der fjerner lov om randzoner og ændrer reguleringen af anvendelsen af gødning.

Søndag den 28. april 2013 Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke 11.00 Giver Kirke ingen Blære Kirke 9.30 Gislum Kirke ingen Vognsild Kirke 10.00 Haubro Kirke ingen Ulstrup Kirke 11.00 Gundersted Kirke ingen Veggerby Kirke 10.30 Sønderup Kirke 10.00 Suldrup Kirke ingen Bislev Kirke 9.30 Ejdrup Kirke ingen Løgstør Kirke 11.00 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke ingen Løgsted Kirke 9.30 Salling Kirke ingen Oudrup Kirke 9.30 Næsborg Kirke ingen Vindblæs Kirke 11.00 Ranum Kirke 10.00 Malle Kirke ingen Vilsted Kirke 19.00 Overlade Kirke 9.30 Farsø Kirke 10.00 Vester Hornum Kirke ingen Hyllebjerg Kirke 9.00 Flejsborg 10.30 Louns Kirke ingen Alstrup Kirke ingen Strandby Kirke 10.00 Ullits Kirke 10.30 Foulum Kirke ingen Svingelbjerg Kirke ingen Trængstrup Frimen. ingen Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke ingen Durup Kirke 10.00 Rørbæk Kirke 10.30 Grynderup Kirke 9.00 Stenild Kirke ingen Brorstrup Kirke 10.00 Ravnkilde Kirke ingen Aarestrup Kirke ingen Haverslev Kirke 10.00 Aalestrup Kirke 9.00

Aars Landboauktion var i uge 16 tilført 4 SDM kælvekvier, 3500-10100, 2 SDM kælvekøer, 61008500, 2 RDM kælvekvier, 6700-7700, 1 DRK kælvekvie, 6000, 1 kry. kælvekvie, 7300, 10 kødkvæg, 5200-12400, 5 kvier over 12 mdr. malkerace, 4400-5300, 2 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 5000-5300, 4 kvier under 12 mdr. malkerace, 600-1400, 26 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 800-5100, 20 tyre over 3 mdr. malkerace, 1600-3400, 10 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 21006900, 20 tyre under 3 mdr. malkerace, 500-2000, 10 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 1000-2000 Omsætning: 388700 kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 17 Basis 373,61 (373,61). SPF+Myc 378,61 (378,61). SPF 382,61 (382,61). Økologi 771,04 (771,04). UKtillæg 17. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,40 (6,40) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 31

Her var cirka 12.000 danskere, fortrinsvis fra hovedstadsområdet, mødt op for at byde gårdens 120 økologiske malkekøer velkommen udenfor. - At 153.000 danskere vælger at bruge en søndag på en økologisk gård vidner om stor interesse for økologi. Derfor bekræfter Økodag mig i, at økologi har stort potentiale. Både i Danmark og i udlandet, hvor eksporten af danske øko-varer brager derudad, siger handelsminister Pia Olsen Dyhr, som tror på, at Økodag gør en forskel. - Alle os, der i dag har set de økologiske køer springe og danse af begejstring over at blive lukket ud i det fri, kan ikke være tvivl om, at det er godt for køerne at komme på græs. Som forbruger kan man være med til at sætte køerne fri ved at vælge økologisk mælk, når

man handler, siger hun. Alle økologiske køer er sikre på at komme på græs hele sommerhalvåret, mens det kun er en fjerdedel af de ikke-økologiske køer, der får lov at komme udenfor stalden. På grund af de meget kolde måneder, vi har haft indtil nu, er de økologiske landmænd i år nødt til at lukke deres køer ind igen efter Økodagen. Så snart jorden er frostfri, og græsset spirer, kommer køerne igen ud på marken, hvor de kan boltre sig frem til november. Økodagen gennemføres af Producentsammenslutningen Økosalg og Oplysning. Arrangementet gennemføres af Økologisk Landsforening i samarbejde med de økologiske mejerier Arla, Naturmælk, Thise, Osted, Them og Øllingegaard.

...din lokale maskinleverandør finder du i Ikke færre end 153.000 danskere var i søndags med til at lukke de økologiske køer på græs, og det er ny rekord.

153.000 var med til at lukke økokøerne ud Der var ny tilskuerrekord til Økodag i søndags De økologiske køer blev i søndags lukket ud af stalden for første gang efter en lang vinter, og det ¿k igen tusindvis af danskere til tage på landet for at deltage i køernes forårsfest.

Præcis klokken 12 åbnede 73 økologiske gårde for staldportene, og køerne sprang begejstrede ud på marken i en hoppende dans. - Det er helt fantastisk, at så mange danskere bakker op

om økologien, når de økologiske landmænd inviterer ”indenfor”, siger Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening, Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere.

- Til Økodag bliver økologien levende og nærværende, og tusindvis af gæster har i dag oplevet ’live’, at de virkelig får velfærdsbonus for pengene, når de putter økologisk mælk i indkøbskurven, siger Per Kølser. Han deltog i den of¿cielle åbning af Økodag på Stensbølgård i Kirke Hyllinge, hvor også handelsminister Pia Olsen Dyhr var med at lukke køerne ud i det fri.

KØB OG SALG HØ SÆLGES Hø, minibig, prima kvalitet. Store wrapballer.

HOLMAGER,

TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Bislev Tlf. 40 63 72 03

Vesthimmerland er et af Danmarks spisekamre Pernille Wigsø Bagge, der er byrådskandidat i Vesthimmerlands Kommune og medlem af folketinget for SF, skriver om Danmarks naturog landbrugspolitik:

Det er blevet en tradition i min familie, at vi hvert forår tager ud for at se de dansende køer, når de lukkes ud på græs på landets økologiske kvæggårde. Søndag var vi, lige som mange andre familier, i Vindblæs hos familien Myrup. Tre andre gårde i Vesthimmerlands kommune havde også inviteret gæster til store økodag, Gislum Højgård, Bakkegården i Morum og Agnesminde ved Havbro. Børnene jubler og bæller økologisk drikkeyogurt,

Pernille Wigsø Bagge mens deres landbrugsfremmede forældre ængsteligt ser til, når poderne med dødsforagt kaster sig ud i halmballelegepladsernes lyksaligheder. Forårets dansekøer er en del af fortællingen om et landbrugserhverv, som heldigvis rigtig mange steder er

fulgt med kravene om fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, miljøhensyn samt smagfulde og sunde råvarer. Også her i Vesthimmerland skal natur og landbrug gå hånd i hånd. Derfor er det et befriende brud med årtiers dansk landsbrugspolitik, når der nu er kommet 44 anbefalinger til en rigere natur, ny miljøregulering og nye vækstmuligheder for landbruget. Vel at mærke anbefalinger fra en natur- og landbrugskommission, som alle interessenter bakker op om. Regeringen vil undersøge muligheden for at tage Àere lokale hensyn. Det betyder, at der nogle steder skal være mere landbrug og andre steder mindre eller slet intet. Sårbare jorder skal ud af produktionen,

mens den robuste jord skal producere mere. Det er mit håb, at vores landbrug i kommunen - om der så er tale om kyllingefarmen, svinebruget, vingården eller gården med de dansende køer - vil lukke endnu mere op for portene, så borgere og turister får fornemmelsen af, at hvis der er noget, vi kan i dette område af landet, så er det at lave god mad af gode råvarer. Og det under skyldig hensyntagen til såvel dyr og natur som til de familier, der skal leve af vores fødevareproduktion. Lad debatten i disse år om REELT bæredygtigt landbrug munde ud i, at landbruget i Vesthimmerland avler endnu Àere gode råvarer og viser endnu mere åbenhed om deres produktionsformer. Lad os passe godt på vores natur og vores produktion. Vi er et af landets vigtige spisekamre, og det er de dansende køer, der har fremtiden for sig – en fremtid med en helt ny natur- og landbrugspolitik.

Halm sælges Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22 Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

HALM SÆLGES Byghalm i minibig.

Skørbæk, Tlf. 22 99 47 12

HALM SÆLGES Gundestrupgaard, Aars Tlf. 40 73 10 04

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Vort Landboblad onsdag inden kl. 18.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00

på tlf. 98 92 89 00


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 32

Ændrede indleveringsfrister

i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag og Pinse

BLANDEDE

Uge 20 Indleveringsfrister

til onsdag den 15. maj: Korrekturannoncer og fællesaverteringer senest:

TIRSDAG DEN 7. MAJ KL. 12.00 1- og 2- spaltede bekendtgørelser og rubrikannoncer til Vort Landboblad senest:

FREDAG DEN 10. MAJ KL. 12.00

Uge 21 Indleveringsfrister

til onsdag den 22. maj: Korrekturannoncer og fællesaverteringer senest:

ONSDAG DEN 15. MAJ KL. 12.00 1- og 2- spaltede bekendtgørelser og rubrikannoncer til Vort Landboblad senest:

FREDAG DEN 17. MAJ KL. 12.00

Himmerlandsgade 150, Aars - 98 62 17 11 - annonce@aarsavis.dk

Kinas ambassadør i Danmark, Li Ruiyu, mener, at kineserne kan lære meget af de danske landmænd. Det fortalte han, da han i sidste uge besøgte Videncenter for Landbrug. Her ses han sammen med videncentrets direktør Jan Mousing.

Moderne dansk landbrug er inspiration for Kina Kina kan lære meget af det danske landbrug Kina kan lære meget om ressourceudnyttelse og fødevaresikkerhed fra det moderne danske landbrug. Det mener Kinas ambassadør i Danmark, der tirsdag i sidste uge besøgte Videncentret for Landbrug.

- Vi vil gerne løfte og modernisere det kinesiske landbrug, og her kan vi virkelig bruge den viden og erfaring, som dansk landbrug besidder. Danmark er et af de lande, der er længst fremme, når det handler

om at producere mere effektivt og samtidig have en høj fødevaresikkerhed, sagde Kinas ambassadør i Danmark, Li Ruiyu. Ambassadøren var meget overrasket over, at begge virksomheder allerede i

Skuldersårsmåleren skal arbejde i sommerferien

Fra juni til august skal svinebesætningerne tjekkes Fra 1. juni til 31. august skal besætningsdyrlægen i svinebesætninger med rådgivningsaftale foretage en optælling af skuldersår. Det skal ske med en såkaldt skuldersårsmåler, som er udviklet i samarbejde mellem myndighederne, Aarhus Universitet og VSP.

Bindslev & Kjeldsen ApS Advokatfirmaet i Himmerland

www.bindslev-kjeldsen.dk Tlf. 98 62 40 00

A/S

Landbrug Finansieringsmuligheder Investeringskøb Etablering

Sobesætningerne har i en årrække haft fokus på skuldersår, og der har været gjort en stor indsats for at komme problemet til livs, mener dyrlæge Poul Bækbo, afdelingschef i VSP. - Det er vores opfattelse, at forekomsten af skuldersår blandt de danske søer nu ligger på et meget lavt og acceptabelt niveau, siger Poul Bækbo. Også ifølge fagdyrlæge Marianne Kaiser fra VSP er der grund til at være positiv. VSP har gennem Àere år arbejdet målrettet med forebyggelse og behandling af skuldersår. - Samtidigt har vi sammen med universiteterne og myndighederne udviklet en ny metode til at karakterisere alvorligheden af et skuldersår. Disse aktiviteter

ENTREPRENØR MØLLE JENS, GUNDERSTED Dræn arbejde udføres med Hydrema på ballondæk, nyindkøbt drænkasse.

Jens Kristensen Biltlf. 30 98 80 41

har gjort det muligt for landmændene at få fat om nældens rod, således at der i dag kun ses ganske få søer med lette grader af skuldersår og kun helt undtagelsesvis alvorlige sår. En situation helt uden sår kan nok kun svært opnås, men i dag bliver der taget hånd om eventuelle søer med sår, så dyrenes velfærd ikke sættes over styr, siger Marianne Kaiser.

Værst om sommeren VSP ser derfor med sindsro frem til og støtter, at myndighederne nu gennemfører en registrering af forekomsten af skuldersår i alle sobesætninger. Dyrlægen skal registrere alle lette samt evt. svære skuldersår hos søerene i farestierne og i aÀastnings- og sygestier. Registreringen skal ske på en eller to på hinanden følgende dage. Senest 10 dage herefter indberettes til Fødevarestyrelsens hjemmeside.

høj grad har gang i forskellige projekter med Kina. - Det håber jeg, at vi kan udbygge endnu mere, for Kina og Danmark kan virkelig drage nytte af hinanden, når det handler om landbrugsviden, sagde Li Ruiyu. Han var også meget interesseret i Videncentrets rolle som link mellem forskningsinstitutioner og selve landbrugserhvervet. - Det er en nem og meget effektiv måde at hjælpe landmænd og deres rådgivere med at få fat i den nyeste viden, mente ambassadøren, der besøgte Videncentret for Landbrug i forbindelse med 10 årsjubilæet for samarbejdet mellem Shanghai og Region Midtjylland. Et samarbejde som blandt andet betyder, at Videncentret flere gange har haft besøg af kinesere der er interesserede i at høre om den to-lagede rådgivningsmodel og dansk fødevaresikkerhed. Derudover er Videncentret for Landbrug, med støtte fra Region Midtjylland, involveret i et projekt med den regionale fødevarestyrelse i Shanghai, Shanghai Food and Drug Administration Bureau (SHFDA), der vil lære, hvordan dansk fødevaresikkerhed fungerer.

For at sikre en ensartet vurdering af skuldersårene har VSP i samarbejde med blandt andet Århus Universitet og Fødevarestyrelsen udviklet Skuldersårsmåleren. Det er et simpelt måleredskab, som vil blive stillet til rådighed for alle landmænd og dyrlæger. - Det er vores erfaring, at problemet med skuldersår er størst i sommerperioden, hvor optællingen skal gennemføres. Netop fordi problemet ”kommer og går”, må man aldrig slippe sit fokus på skuldersår. Skuldersårsmåleren hjælper med at ¿nde de søer i farestalden, som skal i sygesti, inden såret bliver alvorligt, siger Marianne Kaiser. - Heldigvis har vores undersøgelser vist, at gummimåtter under søerne gør underværker, og her anbefales det at bruge måtten, så snart man ser det første lille sår. I øvrigt kan jeg også henvise til afsnittet om skuldersår under Viden sektionen her på hjemmesiden, hvor vi har samlet alt om forebyggelse og håndtering. Afslutningsvis vil jeg sige, at det er vores klare opfattelse, at tager man problemet alvorligt, ja så er der ikke noget problem, fortsætter Marianne Kaiser.

VORT LANDBOBLAD når det skal være lokalt!

Aars avis 2013 04 24  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you