Page 1

Til samtlige husstande

87. årgang - Nr. 9

ONSDAG 27. februar 2013

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Ny organisering af syge- og ældrepleje QVESTHIMMERLAND: Kirsten Moesgaard, der er formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune fremlagde i går en ny organisering af kommunens syge- og ældrepleje. Den ny struktur betyder blandt andet, at flere sygeplejersker flytter ind på kommunens plejecentre. På den måde vil sundhedspersonalet bruge mindre tid på transport og mere tid på deres kerneopgaver med fokus på plejen, hvilket sikrer borgerne et fagligt godt og sammenhængende forløb. I forbindelse med ændringen bliver antallet af plejedistrikter reduceret til fire bæredygtige enheder med en hjemmeplejeleder, der har større ledelsesansvar. I hver gruppe styrkes den sygeplejefaglige koordinator, der skal være med til at løfte den faglige kvalitet hos alle personalegrupper samt sikre, at den enkelte borgere

Løssalg: 5,00 kr.

Elever fra Aars vil omdanne regnvand til brugbar energi Vandmølle placeret i nedløbsrør skal lave energi ud fra regnvand

Kirsten Moesgaard.

modtager en hurtig indsats, så forværring af sygdom og genindlæggelser undgås. Der er ikke tale om en spareøvelse, fastslår Kirsten Moesgaard. - Den nye organisering er udgiftsneutral, og formålet er, at Vesthimmerlands Kommune bliver fagligt rustet til de nye tider og nye opgaver, hvor den enkelte borger er i centrum. Det er vigtigt for borgerne, at de møder den størst mulige sundhedsfaglige kompetence. Der bliver ikke sparet penge på personale. Der skal for de samme midler bruges flere kræfter på de mere komplicerede opgaver, siger hun.

ALT PÅSKESLIK

QAARS: Tre elevers ide om at udnytte de store mængder af regn til noget positivt, har muligheder for at ende som et rigtigt produkt. En fynsk virksomhed er i al fald blevet så begejstret for gymnasieelevers ide om at udnytte regnvandet, at de gerne vil arbejde videre med projektet. Eleverne fra Erhvervsskolerne Aars deltog i den nationale entreprenørskabsmesse i Odense, hvor de både fik oplevelser og visitkort med hjem i bagagen. Den ene gruppe havde til ”opfindelsesmessen” lavet en fiktiv udgave af en ”vandmølle”, som kan samle energien fra regnvandet i tagrenden. Den ide har den fynske virksomhed, Winvent Healthy Ventilation, vist interesse for. - Det lyder som en rigtig god og let tilgængelig ide. Det er en universal løsning, som kan

De tre elever med den gode ide er Dushani Sritharan, Stefanie Bonde Larsen og Martin Larsen.

laves i flere versioner, forklarer medstifter af Winvent Healthy Ventilation, Klaus Hansen. Idéen med regnvandsmøllen er, at den skal sidde nederst i nedløbsrøret, hvor der er mest fald på vandet. Her kan

møllen så generere strøm, når vandet løber igennem. - Den løsning vil jo være god til alle høje bygninger, konstaterer Klaus Hansen, og roser eleverne for ideen: - Jeg kan godt lide den tilgang, de unge har til at opfinde. De

ser muligheder i stedet for begrænsninger, siger han. I elevgruppen er eleverne både stolte og glade for virksomhedens interesse. - Det føles stort. Det er da rart, at nogen sætter pris på det stykke arbejde, man har lagt i sin ide, siger Martin Larsen fra elevgruppen. Det var tanken om det modsatte af solenergien, der fik regnvandsmøllen til at opstå, forklarer Martin Larsen. - Vi har prøvet at tænke omvendt her. I et land som Danmark er det jo oplagt at udnytte de store mængder regnvand. Samtidig lever vores ide op til kravene at være både innovativ, nytænkende og miljøvenlig, siger han. Winvent Healthy Ventilation har dog ikke selv råd til at kaste penge i projektet lige nu, men de hjælper gerne eleverne videre med ideen, forsikrer medstifter Klaus Hansen.

S G N I N D Y R P O

SALG ALT EL-ARBEJDE UDFØRES

TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

SPAR

-25% ALLE FRØ

KOM IND I BUTIKKEN OG SPAR KAS SEN PÅ UDSTILLINGSMODELLER

SPAR

30%

SPAR

20%

SPAR

50%

SPAR

40%

SPAR

-25% Tilbuddene gælder fra onsdag den 27. februar til og med d llørdag d d den 2 2. marts t

T ERE ORISMLØSER T U A BLE PRO

Marius Stubberup berup A A/S /S Aut. el-installatør tallatør sgade 72, Himmerlandsgade Industrivej 91, 9600 Aars

SPAR

60%

OBH Kaffemaskine • Kraftfuldt varmelegeme på 680 watt • Praktisk udtagelig filterholder FØR før: 299,-

111,-

SPAR

188,-

Tlf. 98 62 31 10

Frihed til at vælge Markedsvej 3 · 9600 Aars · Tlf. 96 37 76 00

Åbningstider: Mandag - fredag 08.00 - 20.00 · Lørdag - søndag 08.00 - 18.00 BAGEREN åbner kl. 6.30

www.marius-stubberup.dk ubberup.dk

Løgstørvej 20 • Aars • tlf. 98 62 46 76


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis - egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. Tlf. 98 92 89 00

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

FARSØ BEGRAVELSESFORRETNING Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER

VESTHIMMERLAND BEGRAVELSE

Jens Fiskers eftf. v/ Jens Møller

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse Nørrehedevej 5 9620 Aalestrup

98 64 18 69 Annette Rolighed

Jens Fisker

Vi er der når du har brug for os

Himmerlandsgade 76 9600 Aars

98 62 58 69

Læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Karl Bruno Christensens, Lindholmvej 8, Gislum, 78 år. Karl Christensen var født i Hvam. Han tog en uddannelse som landmand på landbrugsskole på Fyn. I 1960 blev han gift med Edith Christensen, samme år købte de ejendommen Lindholm i Gislum. Der fulgte en mælketur med ejendommen. Turen blev klaret med et spand sorte oldenborgheste. Karl Christensen elskede at køre den tur med sine heste. De kunne jo turen, og han kunne sidde og fundere over verdenssituationen, kun af brudt af når mælkejungerne skulle læses af eller på. Fremskridtet gjorde, at han i 1962 skiftede hestene ud med en Volvo Buster traktor. I handlen med traktoren var hestene indgået, men inden de blev af hentet, havde han købt dem tilbage, han kunne jo ikke slippe dem, og som han sagde” hvis traktoren ikke vil starte så kan jeg bruge hestene”. Så kom tiden hvor mælken skulle af hentes med tankvogn. Det fik Karl Christensen til at stoppe som mælkekusk, han udvidede i stedet besætningen. Familien voksede også, og det blev nødvendigt med en renovering og en udbygning til stuehuset. Karl Christensen var et familiemenneske, og han fik lavet en kasse til at sætte bag på traktoren. Børnene kunne være i kassen, og de har fået mange ture i det køretøj. Senere var det børnebørnene der nød godt af det. Karl Christensen var utrolig hjælpsom. Han nød ture til familie og venner og udf lugtsture. Han påskønnede, at der ofte var mange der lagde vejen forbi for at få en kop kaffe og en snak Da børnebørnene kom til nød han at tage dem med i stalden for at fodre dyrene til fælles glæde. Karl Bruno Christensen efterlader ægtefællen Edith Christensen, 5 børn, 11 børnebørn og 4 oldebørn.

Mindeord

- overalt i landet!

Jens Møller

Dødsfald

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Ellen Jensen har sendt følgende mindeord om Jens Vraa Hendriksen. Fredag 15. februar fi k jeg den triste besked, at Jens er død. Jens havde et godt humør og var et godt og omsorgsfuldt menneske, meget betænksom. Han tænkte altid på andre og var parat til at hjælpe og vi gik aldrig forgæves til Jens. Han kom tit på besøg, for at høre, hvordan vi havde det. Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Der var omsorg at mærke, den får vi ikke lov at opleve længere. Han var et familiemenneske, der fulgte sine sønner og børnebørn med stor kærlighed. Jens’ alt for tidlige død efterlader et stort savn. Der har været mange gode år sammen med Jens, og der er gode minder at tænke tilbage på. Mine tanker og varmeste medfølelse går i denne svære tid til Martha, Jesper, Jacob og deres familie. Æret være Jens’ minde.

Runde fødselsdage

85

Edith Schrøder, Søndergade 22 F Haversdal, Haverslev, torsdag, 28. februar.

80

Vagn O. Thomsen, Himmerlandsparken 17, Aars, fredag, 1. marts.

75

Ebbe Klein, Gislumvej 37, Aars, onsdag, 6. marts 1.

65

Kaj Christensen, Kong Christians Vej 15, Aars, tirsdag, 5. marts.

65

Jørn Christensen, Ndr. Borremosevej 3, Sjøstrup, tirsdag, 5. marts.

60

Erik Kjær Strøm, Kong Valdemars Vej 45, Aars, torsdag, 28. februar.

60

Oda Knudsen, Keldgårdvej 4, Aars, tirsdag, 5. marts.

25 års jubilæum Indkøbsassistent Helle Christensen, Solvænget 43, Aars, kan fredag, 1. marts fejre 25 års jubilæum på Jernstøberiet Dania A/S i Aars.

Fra politiets døgnrapport To anholdt AARS: Natten til mandag så et vidne to personer komme ud fra Punkt1 i Aars. De kørte fra stedet i en grå personbil. Politiet blev alarmeret og mødte kort efter den grå bil, som de fi k standset. I bilen var to af politiets ”gode bekendte”, sammen med tyvekoster fra Punkt1, barbermaskiner og lignende. Den ene mand er 38 år og fra Kongerslev, mens den anden, der førte bilen, er 39 år og fra Aalborg. Han kørte uden at have kørekort. De blev begge anholdt. Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

27. februar 2013

Ugens portræt

Smilende Susanne fejrer jubilæum I 25 år er kunderne i Sparekassen Himmerland blevet mødt med et stort smil fra Susanne Olesen, Hans Egedes Vej 41, Aars. På fredag, 1. marts er det nemlig 25 år siden, at kasserer Susanne Olesen, 51 år, blev ansat i Sparekassen Himmerland. Smilende Susanne sidder i dag i afdelingen på Himmerlandsgade i Aars og har ansvaret for hovedkassen. Men det var egentlig ikke økonomi Susanne Olesen først kastede sig over, da hun som ung i Vester Hornum skulle finde en karriere. Susanne Olesen kom nemlig i lære hos daværende manufakturhandler Jørgen Monrad i Hornum. Da læretiden var overstået var det mere kontorjob hun fandt. Susanne Olesen fik hun ansættelse hos Uno Form i Aalestrup og senere hos Løgstør Møbeldesign, inden hun i 1988 blev ansat som kasserer i Sparekassen Himmerlands afdeling i Aars. Efter en periode på 14 år som telefondame og investeringsmedarbejder, vendte Susanne Olesen tilbage som kasserer. Her har hun i de sidste otte år haft ansvaret for hovedkassen i sparekassens afdeling på Himmerlandsgade i Aars. Kendskabet til tallene i regnskabsbøgerne har ført andre opgaver med sig. Hun har blandt andet været kasserer i Kimbrerfestkomiteen. Susanne Olesen blev medlem af Kimbrerfestkomiteen og sad i fire år. Ud over at passe på pengene, så har hun også været med til at gøre et stort arbejde for at arrangere byens årlige Kimbrerfest. Oprindelig blev hun spurgt, om hun ville være med i Kimbrerfestkomiteen. Den opgave lød spændende, men hun vidste, at det var et stort arbejde. Hun

Susanne Olesen, 25 år i Sparekassen Himmerland.

besluttede derfor at deltage, og når hun gør den slags, så gør hun det 100 procent. Men samtidig valgte hun også at nøjes med fi re år. Hun hjælper dog stadig til med Kimbrerfesten. I dag er Susanne Olesen medlem af Aars Inner Wheel, som er en kvindeorganisation, hvis formål er at fremme sandt venskab, hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse samt international forståelse. Der ud over bruger hun fritiden sammen med familien i sommerhuset ved Vesterhavet eller på rejser sydpå. Især sommerhuset bliver flittigt besøgt. Hun går rigtig meget op i håndbold og ser alle de dame-og herrekampe hun kan i fjernsynet, foruden at følge sønnen Thomas på håndboldbanen. Datteren Lisa i Aalborg får også besøg af mor så ofte det er muligt. Susanne Olesen elsker at spille word-feud og Quizbattle på telefonen med sine venner og kollegaer. Hun er også altid klar, når der skal festes, enten sammen med vennerne eller kollegerne i sparekassen. Jubilæet er blevet fejret sammen med sparekassens medarbejdere og familie.

Mærkedage i Aars Avis Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Lokale meddelere: Jens Hejlskov, Haverslev, Mejlby Tlf. 98 65 42 82 E-mail: virkelyst@hejlskou.dk

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

27. februar 2013

SIDE 3

3,7 mio. kr. til nyt kulturarvsprojekt AARS: Vesthimmerlands Museum i Aars har modtaget 3,7 mio. kroner til at realisere et nyt projekt der handler om mobil museumsservice. Projektet er en videreførelse af museets campingvognstur, men samtidig mere dybdegående. - Igen er vi først med et kulturarvsprojekt, siger museumsleder Broder Berg, Vesthimmerlands Museum. Det nye projekt omfatter et informationscenter på selve museet. I åbningstiden kan man få en snak med en kulturarvsvejleder, der blandt andet kan hjælpe interesserede med indgang til forskelligt kildemateriale. - Undervejs laver vi også et digitalt kort, hvor der plottes informationer ind på, fortsætter Broder Berg. Anden del af projektet bliver mere borgernært. Her vil museet systematisk opdele kommunen i zoner og komme rundt.

- Dette er mere end en opfølgning på campingvognen. Vi skal ud til plejehjem, ældrecentre, skoler, spejderklubber - vi vil hele vejen rundt, forklarer Broder Berg. Turen foregår denne gang i bil, nærmere bestemt en hvid Citroén. - Det giver os bedre mobilitet og giver mulighed for mere systematik, fortsætter museumslederen. Ude i marken vil museet alliere sig med nøglepersoner i de enkelte samfund. Det kan være folk fra de lokalhistoriske arkiver. Projektet, der hedder Kulturarvstjenesten Vesthimmerland, er et pilotprojekt, der ifølge Kulturstyrelsen har eksemplarisk karakter. - Vi tror også på, at det vil bidraget til at øge kvaliteter for bosætning i kommunen, samtidig med at vi får en masse ny viden, siger Broder Berg.

† Vor afholdte kollega

Palle Jens Mikkelsen

Vor kære far, farfar, morfar og oldefar

Poul Verner Jensen * 19. april 1928 er død Aars, den 26. februar 2013 På familiens vegne

Erik og Hanne Begravelsen finder sted fra Aars Kirke onsdag den 6. marts kl. 11.00

Aars, den 24. februar 2013.

Henning Lasse og Janne Søren og Bettina Mathias og Rebecca Begravelsen finder sted fra Aars Kirke, fredag den 1. marts kl. 11.00 Ceremonien slutter ved graven.

er stille sovet ind.

Aars, den 20. februar 2013.

Vi har alt for tidligt mistet vor gode veninde

På familiens vegne

Ingrid Due Andersen

Zita og Per

Kisse og Henrik

Bisættelsen har fundet sted.

† Vor kære

Personaleforeningen Lantmännen

*2. november 1918 er stille sovet ind. Aars, den 25. februar 2013.

Palle Jens Mikkelsen

* 5. juli 1948 er stille sovet ind efter kort tids sygdom.

Verner Amtoft

Asta Sørensen

Vor afholdte medarbejder og kollega

Ingrid Due Andersen

Vor kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

er pludselig død.

Min elskede hustru, vor elskede mor, svigermor og farmor

Kirsten og Bent Inger Marie og Jens Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke, onsdag den 6. marts kl. 13.00.

er pludselig død.

HJERTELIG TAK for venlig deltagelse ved min kære mor Tove Mortensens død og bisættelse. Tak for blomster og kranse. Helle

Hjertelig tak for venlig deltagelse, de mange smukke blomster, varme knus og tanker ved Karl Bruno Christensens død og begravelse. Tak til præst Jari Tollestrup for den personlige tale og tak til bedemand Birgitte Landry for venlig hjælp og støtte. På familiens vegne Edith

Medarbejdere og ledelse Lantmännen Danpo

Vores elskede mand og far dyrlæge

Niels Pagter Ludvigsen * 29. september 1943 er død efter kort tids sygdom Nørager, den 19. februar 2013

Bodil Anne og Lene Bisættelsen har fundet sted

Min kære hustru vor elskede mor, svigermor, mormor, farmor og Olde

Grethe Skovbak

Hans Tove og Ole Martin og Lisbeth Børnebørn og oldebørn

Martha Jesper og Linda Jacob og Camilla Noah, Mads, Gustav og Emma

Bisættelsen finder sted fra Farsø Kirke lørdag den 2. marts kl. 11.00 Højtideligheden slutter ved kirken

Grethe Frølich

Anna Dorit Andersen

Ingen, som har været elsket, forsvinder, men lever videre i vore hjerter. Højt elsket, stærkt savnet.

Familien Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke, lørdag den 2. marts kl. 12.00

Jens Vraa Hendriksens bisættelse fra Skals Kirke Tak for blomster, kranse og pengegaver En stor tak til afd. M12 på Viborg Sygehus for fantastisk pleje og omsorg

Min kære hustru, vor kære mor, svigermor og bedstemor

Aars, den 22. februar 2013.

for venlig deltagelse ved

* 12. juli 1932 er stille sovet ind Farsø, den 23. februar 2013

Vor kære mor, svigermor, bedstemor, oldemor og tipoldemor er stille sovet ind.

Hjertelig tak

* 11. januar 1935 er stille sovet ind Aars, den 22. februar 2013

Jens Jens Kristian og Lene Ole og Hanne Per og Bente Annette og Patrick Børnebørn Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 1. marts kl. 13.00

Opmærksomhed

Harmonikamusik

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Jytte Jensen

til alle slags fester - Morgen, middag og aften.

Tlf. 98 62 37 74

Skivum Kirke Retræte i Skivum Kirke d. 9. marts 2013 kl. 10.0014.30. Til dagsretræten er der sammensat et program, hvorved vi meditativt og kreativt vil fordybe os i påske-temaet: Se, jeg gør alting nyt! Tilmelding og henvendelse for nærmere information. Mette Holmstrøm, Skivumvej 65, 9240 Nibe 98 66 62 82 - mho@km.dk


Aars Avis

SIDE 4

D E T

S K E R …

27. februar 2013

M E D D E L E L S E R

Plejecenter Ulstruplund Invitation til beboere, pårørende og andre interesserede. Tid: Torsdag den 28. februar 2013 kl. 18.30-20.30 Oplæg ved: Centerleder Bodil Kjær Nielsen Demenskoordinator Anne Marie Behnk Tema: ” Hvordan er det at Àytte på plejehjem ? ” ” Det, at blive hukommelsessvækket og dement ” Alle er velkomne Arrangement er gratis

Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug • Aalborgvej 55, 9670 Løgstør. Vesthimmerlands Kommune skal revurdere miljøgodkendelsen på ovennævnte ejendom. Ejendommen har en miljøgodkendelse på 750 dyreenheder (DE) i søer, smågrise og slag-tesvin. Den eksisterende miljøgodkendelse kan ses på kommunens hjemmeside: http://godkend.vesthimmerland.dk under Miljø, hvor også udkast til revurderingen vil blive lagt. Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 3 uger fra offentliggørel-sen og sendes til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller e-mail landbrug@vesthimmerland.dk

Der serveres kaffe og brød.

PLANFORSLAG Vesthimmerlands Byråd har den 14. februar 2013 vedtaget følgende plan som forslag (for planforslagets retsvirkninger henvises til Planlovens §12, stk. 2 og 3 samt §17): For boligområde ved Lucernevangen, Aalestrup Forslag til Lokalplan nr. 1034. Formålet med planerne er at åbne mulighed for 23 boliger i stedet for 21 boliger i eksisterende lokalplan nr. 1006. Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at planerne ikke vil have en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering, bl.a. fordi der er tale om et mindre område på lokalt plan.

Du er velkommen til at kontakte Lene Marie Andersen på 9966 7118 eller e-mail landbrug@vesthimmerland. dk Teknik og Miljø

Udvidelse af kvægbrug • Havhøjvej 20, 9640 Farsø

Oplevelsesture med Ungdomsskolen

Afgørelsen kan ses på: http://godkend.vesthimmerland.dk.

Med ungdomsskolen har du mulighed for at tage med på sjove, spændende og udfordrende ture.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lene Louise Buur

I foråret kan du være med til følgende:

tlf. 9966 7122 eller landbrug@vesthimmerland.dk.

Københavnertur den 12. april – 14. april

Teknik og Miljø

Heide Park den 26. april Overnatningstur til Bulbjerg den 1. juni – 2. juni Tilmeld dig på vores hjemmeside www.ungivhk.dk. Find os på Facebook og bliv opdateret på hvad der sker.

M E D D E L E L S E R

Selvbetjening fredag d. 1. marts På grund af kursus er der ingen betjening på Vesthimmerlands Biblioteker fredag d. 1. marts.

Vesthimmerlands Kommune

får nye, mere brugervenlige hjemmesider Mandag den 4. marts kan borgerne benytte det nye vesthimmerland.dk, som har øget fokus på selvbetjening og målrettet information. Vi har arbejdet med at gøre hjemmesiden mere overskuelig og let at ¿nde rundt på. Også børnehaver, Sundhedscentret og andre kommunale hjemmesider har fået et løft med nyt og mere overskueligt design.

Mulighed for indsigelse og klage ved planforslag:

Klovnen Tapé

Bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes til teknikmiljoe@vesthimmerland.dk eller til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Indsigelser/bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 17. april 2013.

En vaskeægte cirkusforestilling med en blanding af nye og klassiske klovnerier. Her er noget for både øjnene, ørerne og ikke mindst grinemusklerne. Onsdag d. 6. marts kl. 17.00 på Aalestrup Bibliotek. Aftenen slutter efter fællesspisning kl. ca. 18.30. Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk eller Vesthimmerlands Biblioteker.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 midler Vesthimmerlands Kommune

Pris: 10 kr. for børn til og med 6 år. 20 kr. for alle andre.

Ansøgningsskemaet skal være Socialafdelingen i hænde senest mandag den 25. marts 2013 OBS. Vær opmærksom på, at der kun uddeles § 18 midler én gang årligt.

Landzonetilladelser: Landzoneafgørelser offentliggøres nu kun digitalt og kan ses på kommunens hjemmeside (www.vesthimmerland.dk -> For Borger - > Byggeri, Tra¿k & Beredskab -> Godkendelser og afgørelser) Teknik og Miljø

Afgørelsen vedr. miljøvurdering kan, jf. Planlovens § 58-60, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet til post@vesthimmerland.dk eller Himmerlandsgade 27, 9600 Aars inden 4 uger fra annonceringsdatoen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør, som er kl. 15.00 mandag, tirsdag og onsdag, kl. 17 om torsdagen og kl. 12.30 om fredagen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. For nærmere information om klage til Natur- og Miljøklagenævnet henvises til www.nmkn.dk.

Frivillige sociale organisationer og foreninger m.v., som virker inden for reglerne i Lov om Social Service § 18, har nu mulighed for at ansøge om tilskud. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Socialafdelingen på tlf. nr. 99 66 77 02. – Ansøgningsskemaet kan også ¿ndes på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside: http://www.vesthimmerland.dk/

INDSIGELSE OG KLAGE

Der er dog mulighed for selvbetjening fra kl. 7.0021.00.

Ansøgning om medlemstilskud og lokaletilskud Så er det igen tid til at godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om medlems- og lokaletilskud. Retningslinjer og ansøgningsskemaerne kan ¿ndes på kommunens hjemmeside www.vesthimmerland.dk/ sogtilskud Ansøgningsfristen er 15. marts 2013 Ansøgningerne sendes til Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 Postboks 55 9670 Løgstør

Planerne kan ses på www.vesthimmerland.dk, www. plansystem.dk eller ved henvendelse til Plan- og Byg i Administrationsbygningen i Farsø, Frederik d. IX´s plads 1, 9640 Farsø eller på tlf. 99 66 70 00.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk Gå fremtiden i møde som kontorelev i Vesthimmerlands Kommune Ansøgningsfrist: 7. marts 2013. Afdelingschef for den nydannede afdeling Natur, Miljø og Byg - i Teknik- og Miljøforvaltningen Interesseret? Ansøgningsfrist: Søndag 17. marts 2013.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


27. februar 2013

Aars Avis

SIDE 5

Information fra

Vesthimmerlands Vand A/S O^lmabff^keZg]lOZg]:(Lobeh`l¬b+)*,[b]kZ`^mbe^mk^gmoZg]fbecÎ'Ohk hi`Zo^^kZmng]`¬_hknk^gbg`Z_E^kd^g_^e]%Lbf^lm^]%AZedÍkh`Ebf& _chk]^g'CZ%b]^ma^e^mZ`^miZll^`h]mi¬ohkikZ`m_ne]^o^lmabff^keZg]ld^gZmnk' =^mld^k_Îklmh`_k^ff^lmo^]^g^__^dmbok^glgbg`Z_libe]^oZg]^mi¬ohk^k^g& l^ZgeÍ`%o^]n]ldb_mgbg`Z_nmÍmm^dehZde^]gbg`^kh`o^]k^]ndmbhgZ_ngÎ]b`^ fÍg`]^kho^kÜZ]^oZg]bk^gl^ZgeÍ``^g^obZ^mZ[e^kbg`Z_^mmh&lmk^g`^mlrlm^f Z_libe]^oZg]le^]gbg`^k' O^lmabff^keZg]lOZg]:(LaZkieZgeZ`mhf_Zmm^g]^dehZd^kbg`lZk[^c]^kb+)*,'

=^i¬dhkm^g^f^]kÎ]mZ_fÍkd^]^lmkÍdgbg`^k^kieZgeZ`mn]_Îkmb+)*,'

Aalestrup =^mhf_Zmm^g]^dehZd^kbg`lZk[^c& ]^b:Ze^lmkni[^oÍ`^klb`b¬k hifh][r^glghk]o^lmeb`^bg]n& lmkbdoZkm^k'A^kZ]ldbee^llibe]^& h`ho^kÜZ]^oZg]bao^klbg libe]^oZg]le^]gbg`' =^mld^ki¬lmkÍdgbg`^kg^3 Den offentlige sti fra Agertoften til Bjergegaardsvej Toftegaardsvej Bjergegaardsvej Dalgaardsvej Bakkegaardsvej Bhfk¬]^m^mZ[e^k^l^mgrmk^`g& oZg]l[Zllbg' Ikbl3<bkdZ*1fbeebhg^kdk' >gmk^ik^gÎk3@nggZkGb^el^g :(L%:Zkl Ikhc^dme^]^el^3<hpb%:Ze[hk`

Testrup >mf^`^m]¬keb`m_ng`^k^g]^ ^g&lmk^g`^mdehZde^]gbg`lg^m n]ldb_m^lf^]mh&lmk^g`^mdehZd& l^iZk^kbg`%l¬e^]^lZmmZ`oZg]% oZg]_kZbg]dÎkle^kg^h`o^coZg] b_k^fmb]^gbdd^_Îk^l`^gg^f libe]^oZg]le^]gbg`^g'>g]ob]^k^ eZo^l^mk^`goZg]l[Zllbg'=^m ^kZ_mZemf^]O^lmabff^keZg]l Dhffng^%Zm]^kldZe_hk[^k^]^l ^mikhc^dm%lhfZÜ^]^k]kÍgoZg] h`ho^kÜZ]^oZg]_kZfZkdZk^Ze^k' :k[^c]^mhf_Zmm^klmkÍdgbg`^kg^3 Testrupvej Grandgaardsvej Eveldrupvej Ikbl3<bkdZlrofbeebhg^kdk' >gmk^ik^gÎk3O^lmabff^keZg]l ;r``^:geÍ`%EÎ`lmÎk' Ikhc^dm^k^g]^3Hk[b\hg%Ob[hk`

Farsø O^lmabff^keZg]lOZg]:(L_Ík& ]b``Îkb¬k]^mlmhk^_hklbgd^el^l& [ZllbgÎlm_hkKÎc[Ído^c' =^m+%0a^dmZklmhk^k^`goZg]l& [ZllbgaZkmbe_hkf¬eZmhilZfe^ ]^lmhk^fÍg`]^kho^kÜZ]^oZg] _kZ[^_Ílm^]^Zk^Ze^kb?ZklÎ h`ng]`¬ZmÎ]^eÍ``^KÎc[Íd& d^g'=^mld^ko^]Zme^]^oZg]^m `kZ]oblmn]boZg]eÎ[^m'IeZg^& kbg`%_Ík]b``Îk^el^Z_Zk^Ze^mh` ^mZ[e^kbg`Z_1))f`knllmbkng]m hf_hklbgd^el^l[Zllbg^mld^kb eÎ[^mZ__hk¬k^m'Bikhc^dm^mbg]`¬k gr^dehZde^]gbg`^kb Røjbækvej fra Nybovej til Kærgårdsvej. Ikbl_hk_Ík]b``Îk^el^gb+)*,3 <bkdZ,%,fbeebhg^kdk' >gmk^ik^gÎk3LF>gmk^ik^gÎk& ÛkfZ%Khle^o Ikhc^dm^k^g]^3GBK:L%:Ze[hk`

KÎc[Ído^cb?ZklÎ^kkZfmZ_hfdÎkl^e% f^gl^glmÎkk^e^]gbg`mbe]^m+.'))) f,lmhk^_hklbgd^el^l[Zllbg^mZ[e^k^lZ_ LF>gmk^ik^gÎkÛkfZ%Khle^o'

Gunnar Nielsen A/S, Aars, lægger ledning til overÜadevand og etablerer her forsinkelsesbassin til 1000 m3 ved Højrisvej i Skivum.

Skivum Gre^]gbg`mbeho^kÜZ]^oZg]_Îk^l _kZ]^m`Zfe^_hklZfebg`lanlmbe ^mgrmk^`goZg]l[Zllbgf^]ZÜÎ[ b^glen`mghk]_hkLdbonf[r' =^kf^]_ne]_Îk^l^mZ[e^kbg`Z_ gr^kÎkmbeho^kÜZ]^oZg]bLdbonf ^mZk[^c]^%lhf[e^obg]e^]mi¬ Skivumvejh`Mosbækvejb+)**' Ikbl_hkZk[^c]^mb+)*,3<bkdZ*%. fbeebhg^kdk' >gmk^ik^gÎk3@nggZkGb^el^g%:Zkl Ikhc^dm^k^g]^3KZf[Îee%Ob[hk` Drikkevand L^eldZ[^moZk^mZ`^k]kbdd^oZg]l& _hklrgbg`mbe\Z'*')+)_hk[kn`^k^ bhfk¬]^m' Lhfe^]a^kbldZe]^kb+)*, n]_Îk^l^ggroZg]oÍkdl[r`gbg` f^]bglmZeeZmbhg^kbLmblmkni'=^k ^kZ_lZm*'1))')))dk'mbehi& `Zo^g' Måleresultater ?hkZmdhgmkhee^k^ho^kahe]^el^ Z_doZebm^mldkZo^g^_hk^mZ`^l]^k eÎ[^g]^ZgZerl^k'F¬e^k^lnemZm^k _hk]kbdd^oZg]^mdZgl^lobZ l^eldZ[^mlac^ff^lb]^3

www.vesthimmerlandsvand.dk

Vesthimmerlands Bygge & Anlæg, Løgstør, laver ledning og 1000 m3 forsinkelsesbassin til Testrup. Her er Ûrmaet i gang på Højslev Møllevej.

Gedsted =^lb]lm^Ûk^¬klZk[^c]^f^] ^mZ[e^kbg`Z_mh&lmk^g`^mlibe]^& oZg]lg^mmbemkZglihkmZ_a^gahe]l& obllibe]^&h`ho^kÜZ]^oZg] _hkmlÍmm^ki¬_Îe`^g]^lmkÍd& gbg`^k3 Østergade Tværgade Nørgaardsvej Ikbl3<bkdZ1%-fbeebhg^kdk% >gmk^ik^gÎk3Obel>gmk^ik^gÎk_hk& k^mgbg`%Ob[hk` Ikhc^dme^]^el^3Hk[b\hg%Ob[hk`

Hvem skal nu betale ? O^lmabff^keZg]lgZmnkh`fbecÎ ^k]^lmhk^obg]^k^%g¬kobk^gl^k hk]^gmeb`m^_m^khl' F^gh`l¬eh]l^c^k^f^]`h] dehZd^kbg`dZgoÍk^`eZ]^' =^k^lanl^[ebo^kf^k^oÍk]% g¬klibe]^oZg]l_hkahe]^g^^kb hk]^g' Mbef^]dZg]^`eÍ]^lb`ho^kZm oÍk^f^]b^glheb]Zkbldhk]& gbg`%aohklZfmeb`^dgZi*,'))) libe]^oZg]lmbelenmm^]^eh]l^c^k^b dhffng^gllibe]^oZg]ldehZd^& k^]^hfk¬]^k[^mZe^kfbeebhgn]& `b_m^gmbe]kb_mh`ZgeÍ`' =^mld^kobZoZg]ZÜ^]gbg`l& [b]kZ`^m%lhfb+)*,^ki¬,+%-- dk'ik'dn[bdf^m^koZg]'

Th. Eriksens Vej 28, 9640 Farsø ă Tlf. 9697 9500 ă E-mail: post@vesthimmerlandsvand.dk ă www.vesthimmerlandsvand.dk


Aars Avis

SIDE 6

25 ÅRS JUBILÆUM Indkøbsassistent Helle Christensen, Solvænget 43, Aars, kan den 1. marts 2013 fejre 25 års jubilæum hos DANIA A/S. Helle startede på DANIA som kombineret løn- og kreditorbogholder. Hun er fortsat backup på løn for virksomhedens time-lønnede ansatte, men arbejder i dag primært med opgaver indenfor indkøb og kreditorbogholderi. Hun er pligtopfyldende, kompetent og respekteret for sin faglige dygtighed. Med sit rolige og hjælpsomme væsen bidrager hun til et godt arbejdsklima og hun er en værdsat kollega og medarbejder.

27. februar 2013

Lægehuset Østermarken Lægehuset skifter EDB-system d. 5. marts 2013. Der er denne dag kun åbent for akutte henvendelser, og der kan således ikke fornyes recepter eller bestilles tider ved sekretær eller på hjemmesiden.

ÅBENT HUS

Mandag den 4. marts kl. 14.00 på Hotel Farsø, taler valgmenighedspræst, Thorben Johannesen, Klim Emne: »Du skal ro, så længe du er oven vande«. En kalejdoskopisk fortælling fra Færøerne.

Vesthimmerlands KOL Netværk holder åbent hus mandag den 4. marts kl. 13.30-16.00 i klubhuset, Dr. Ingridsvej 2A. Farsø. Kom og se og vær med, der er kaffe på kanden. Klubben er for alle med lungeproblemer, pårørende er også velkomne. Tlf. 98 66 20 42 - 98 62 27 83

DANIA ønsker hjerteligt tillykke med jubilæet og takker for et godt samarbejde gennem 25 år.

SOLDATERVENNEFEST

Aars/Aalestrup kredsen afholder soldatervennefest i Aalestrup Missionshus torsdag, den 28. februar 2013 kl. 19.30 Tale v/generalsekretær Per Møller Henriksen, som også fortæller om hvad der rører sig indenfor arbejdet. Der vil endvidere blive afholdt lotteri, hvortil gevinster modtages med tak. Alle er hjertelig velkomne

www.aarskirke.dk

Gravsteder hvortil brugsretten er udløbet d. 31. december 2012 eller tidligere, må for at kunne bevares være fornyet senest den 13. marts 2013. Kontakt er forsøgt etableret, ved skiltning på gravsteder i minimum 4 mdr. Gravstederne kan ses på www.aarskirke.dk, under kirkegårdens fane. Fornyelsen kan Ànde sted på kirkegårdskontoret, Tingvej 6, 9600 Aars eller ved henvendelse på tlf. 96 98 21 80. Kontortid kl. 11.00-12.00. Kirkegårdsudvalget

Glem Ànanskrisen

Jubilæum 40 år 26. marts Jørgen Christensen Specialarbejder, Park og Vej 40 år 12. marts Ove Jensen Specialarbejder, Park og Vej 25 år 1. marts Gitte Andreasen Pædagog, Børnehaven Mejsevej 25 år 1. marts Inge Kornum Souschef i Børnehaven Krudthuset Løgstør

- vi ønsker hjertelig tillykke

2 sogneaftner i Aars Kirkecenter

og giv jer selv en fornøjelig aften i Cabaret ALFA. Se mere på www.cabaretalfa.dk Spilletider: 13.-14.-15. marts 2013 kl. 20.00 lørdag 16. marts 2013 kl. 18.00

Torsdag 7. marts og 14. marts kl. 19.00 - 22.00 Kom og hør om de 4 søjler i kirkearbejdet.

Pris: kr. 150,00 + gebyr kr. 10,00 Vesthimmerlands Musikhus ALFA 96 98 00 50 - www.vmalfa.dk Billetsalg i ALFA: mandag + torsdag 14.00-17.00 www.billetten.dk

Afskedsreception for Finn Odderskov Kære kolleger og patienter, Finn Odderskov har valgt at gå på pension.

Torsdag den 7. marts Forkyndelse: Sognepræst Tina Illum, Sdr. Bjert Uddannelse: Stiftspræst Hanne Høgild, Bording, Christianshede

Torsdag den 14. marts Diakoni: Stiftspræst Søren Tolstrup Christensen, Hvam Mission: Stiftspræst Nikolaj Frøkjær-Jensen, Salling Møderne er for ALLE - så kom og hør! Pris kr. 25 for kaffe. Aars Menighedsråd

Vi holder derfor reception fredag d. 8. marts 2013 fra kl. 15.00 - 18.00 her i lægehuset. Med venlig hilsen Lægehuset Hornum

www.aarskirke.dk

Reception DANSK NUTIDSMUSEUM Støberivej 8, Aars

inviterer, efter endt om- og tilbygning, til

Åbent hus Søndag den 3. marts fra 13.00-17.00 Program: Kl. 13.00: Dørene åbnes Kl. 13.15: Formand Mogens Bøg-Jensen byder velkommen Borgmester Knud Kristensen holder åbningstale og klipper den røde snor Museet byder på kaffe og kage Alle er velkomne DANSK NUTIDSMUSEUM

Den ene af HRC’s stiftere, Søren Virenfeldt fylder 60 år Det vil vi fejre ved en reception på Hotel Farsø

fredag den 1. marts 2013 kl. 14.00-18.00 Det vil glæde os, at se forretningsforbindelser, kommuner, samarbejdspartnere, beboere, medarbejdere og HRC’s venner. Med venlig hilsen

Indsamling til loppemarked Lions Club Aars har løbende indsamling af effekter til sit årlige loppemarked. Har man effekter (kun brugbare ting, ikke tøj), som man vil skænke til Lions loppemarked, kan man blot ringe på tlf. 40 83 34 08 (Poul Poulsen), hvorefter afhentning vil blive arrangeret, eller benyt vores container på genbrugspladsen i Aars

Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11


Aars Avis

27. februar 2013

Der var genvalg til bestyrelsen for Konservativ Ungdom i Vesthimmerland. Her ses bestyrelsen sammen med borgmesteren. Fra venstre formand Lars Viborg, Aars, nÌstformand Pia Buus Pinstrup, Farsø, borgmester Knud Kristensen, bestyrelsesmedlem Lotte Hornbjerg, Gundersted, og bestyrelsesmedlem Lasse Nymand, Aars.

Tre KUere stiller op til kommunalvalget bestyrelsen mindre for at kunne forenkle beslutningsprocesserne og for at bestyrelsen hurtigere kan reagere pü medlemmernes forespørgsler og ønsker. Borgmester Knud Kristensen (C), der ogsü deltog i generalforsamlingen, glÌdede sig over, at tre af bestyrelsens medlemmer, Lars Viborg, Pia Buus Pinstrup og Lotte Hornbjerg stiller op til dette ürs kommunalvalg, og de har hans fulde støtte. Knud Kristensen er ogsü rigtig glad for, at der er unge der vil prøve krÌfter med kommunalpolitik. Knud Kristensen ville give dem gode rüd til, hvordan man kommer ud over rampen og ud til vÌlgerne.

HUSK 7LOPHOGLQJWLOHQ DIYRUHVXGGDQQHOVHU 1. MARTS 2013

Genvalg til bestyrelsen i Konservativ Ungdom VESTHIMMERLAND: Dagsordnen bød pü valg af folk til bestyrelsen og diskussion af politik og fremtidigt ungdomsarbejde, da Konservativ Ungdom i Vesthimmerland holdt generalforsamling pü Aars Hotel. Efter velkomst, formandsberetning og politisk drøftelse, hvor der var oplÌg til hvordan man kunne tage mere ansvar for büde sig selv og samfundet, gik man i gang med dagsorden for generalforsamlingen. Lars Viborg blev genvalgt til formand, Pia Buus Pinstrup blev valgt til nÌstformand, Lotte Hornbjerg og Lasse Nymand blev ogsü genvalgt bestyrelsen. Det blev besluttet, at gøre

SIDE 7

- Der skal ogsĂĽ vĂŚre nogle unge i byrĂĽdet, der kan fortĂŚlle â&#x20AC;&#x153;de gamleâ&#x20AC;? om, hvad de unge tĂŚnker og ønsker sig af kommunen, siger Knud Kristensen. Formanden, Lars Viborg tog efter generalforsamlingen til København for at deltage i Konservativ Ungdoms bestyrelseskonference, der udover at have Helge Adam Møller som foredragsholder, ogsĂĽ gav organisatoriske vĂŚrktøjer til arbejdet i bestyrelserne og styrke samarbejdet mellem de lokale foreninger. Konservative Ungdom i Vesthimmerland har allerede et tĂŚt samarbejde med KU Aalborg, KU Hjørring og den nystiftede KU Mariagerfjord.

'XNDQQnGHWHQGQX! 7LOPHOGGLJSn ZZZRSWDJHOVHGN Ă&#x2020; BEM

RK

Gymnasier +DQGHOVJ\PQDVLXP 7HNQLVNJ\PQDVLXP

EUD 0HUNDQWLOKJ

NY INTERNATIONAL LINJE fra august 2013 7LOGLJGHUKDUIRNXVSnVSURJNXOWXURJKDU O\VWWLOHQLQWHUQDWLRQDONDUULHUH'XYLOEOLYH XQGHUYLVWDIXGHQODQGVNHJÂ VWHXQGHUYLVHUHRJ InUPXOLJKHGIRUDWWDJHGLQSUDNWLNLXGODQGHW erhvervsskolerne.dk

Erhvervsuddannelser %LOĂ&#x20AC;\RJDQGUHWUDQVSRUWPLGOHU %\JJHRJDQOÂ J 0DGWLOPHQQHVNHU 0HUNDQWLO KJ

3URGXNWLRQRJXGYLNOLQJ 6WUÂĄPVW\ULQJRJLW

Tlf. 9698 1000

Ă&#x2026;BNINGSFEST FREDAG, LĂ&#x2DC;RDAG & SĂ&#x2DC;NDAG DEN 1.-3. MARTS KL. 10.00 - 18.00

VIND GAVEKORT GĂŚt hvem

KIG IND I BUTIKKEN OG SVAR PĂ&#x2026; SPĂ&#x2DC;RGSMĂ&#x2026;L, SĂ&#x2026; KAN DU VINDE GAVEKORT TIL I ALT 25.000,-

*

1,-

PRĂ&#x2DC;V LINSER GRATIS Ă&#x2026;bningsreception for forretningsforbindelser, kunder og andre gode venner af huset torsdag d. 28. februar kl. 16 - 19

Kent Sørensen stĂĽr bag en synlig fornyelse af butikslivet i Aars. Kent har mange ĂĽrs erfaring som specialoptiker, og med Nyt Syn er du sikret den bedste service pĂĽ bĂĽde briller og kontaktlinser. Fredag den 1. marts ĂĽbner han Nyt Syn â&#x20AC;&#x201C; og dagen før er der ĂĽbningsreception, hvor alle er velkomne. Kom og deltag i ĂĽbningskonkurrencen og se de mange attraktive ĂĽbningstilbud pĂĽ briller og helt unikke tilbud til linsebrugere.

Alle vores ďŹ&#x201A;otte nye brillestel

* ve d k ø b

af b

g r i ll e

la s

Alle nye linsekunder für de første 3 müneder gratis. Ogsü hvis du overfører dit eksisterende abonnement over til os. Dit syn betyder b t d alt lt ffor os Kent Sørensen AnlÌgsvej 6 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90


Aars Avis

SIDE 8

Haubro Vandværk I/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 på Elevvej 10 i Rosengården. Dagsorden iÁg. vedtægter. Vedtægtsændring: Haubro Vandværk I/S ønskes ændret til Haubro Vandværk A.m.b.a Bestyrelsen

Lokalhistorisk forening for Hornum og Omegn afholder generalforsamling tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i Værestedet Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen fortæller Sonja Marcussen om gamle dage. Foreningen er vært ved kaffebordet. Bestyrelsen

SANDHEDEN OM DEN FORFEJLEDE MILJØPOLITIK Bæredygtigt Landbrug arrangerer stormøde i Skalborghallen, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV

FREDAG D. 1. MARTS KL. 12.00-16.30 Mød op og hør fakta fra eksperter og jurister, nu skal fornuften sejre. Program: Kl. 12.00 Velkomst Ved formand for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen Kl. 12.10 Frokost Kl. 12.30 Er det retslige grundlag for målsætning og regulering af danske vandløb til stede, og hvad sker der efter at vandplanerne er ophævet? Ved Professor dr. Jur. Peter Pagh, Københavns Universitet Kl. 13.35 Hvad skal der til for at Danmark lever op til EU’s minimumskrav for lovlige vandplaner ? Ved direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen Kl. 14.30 Retsager, Vandplaner, randzoner og gødningssag, hvor står vi ? Ved advokat Hans Sønderby, Advokatfirmaet Hansen & Sønderby Kl. 15.35 Hvad koster de danske særregler dansk landbrug ? Ved chefkonsulent Jørgen Evald Jensen, Agri Nord Kl. 16.20 Afslutning Ved formand Flemming F. Jørgensen Kl. 16.30 Mødet slutter Pris:

Årsmøder i Kulturrådet

inklusive frokost: kr. 200 pr. deltager. Beløbet indbetales kontant ved indgangen. Tilmelding - nødvendig af hensyn til frokost - skal ske til: Bæredygtigt Landbrugs selvstyrende gruppe i Nordjylland: nordkaer@pc.dk eller på mobil 22710107 eller mobil 61744779. (helst på mail) Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 27 februar. Alle er velkomne!

Årsmøder i de lokale Kulturråd Tirsdag den 19. marts 2013 Løgstør: Løgstør Bibliotek kl. 19.00 Farsø: Farsø Hotel kl. 19.00 Aalestrup: Knabergården kl. 18.00 Aars: Aars Bibliotek kl. 19.30 Dagsorden iflg. vedtægter

Årsmøde Vesthimmerlands Kulturråd Fredag den 12. april 2013 kl. 17.00 på Gedsted Skole Dagsorden iflg. vedtægter. Efterfølgende er der mulighed at deltage i ”Vennepunktet” arrangement med spisning og underholdning med koret ”A pjece of Cake” og visesanger Per Andersen. Pris kr. 90,- (Husk tilmelding) Vesthimmerlands Kulturråd yder støtte til kulturelle arrangementer. Typisk i størrelsesordenen 2.500 – 10.000 kr. Støtte gives til foredrag, koncerter, teaterforestillinger o. lign. Ansøgninger modtages løbende henover året. Hør mere på årsmøderne – eller se mere på www.vesthimmerlands-kulturraad.dk

LOPPEMARKED Aars Y`s Men`s Club Markvænget 36, Aars

Loppemarkedets åbningstider: Hver torsdag fra kl. 15-17 samt den første lørdag i hver måned fra kl. 10-12. Kig ud på Markvænget 36 og gør en god handel! Ca. 500 m2 fyldt med gode loppeeffekter. Indsamling og aflevering af følgende effekter: Brugbare møbler, bøger, porcelæn, lamper, nips, køkkenting, tøj og sko, hver torsdag mellem 15-17.00. Henvendelse til følgende: Aars: Vagn E. Jensen, 98 62 19 24 - 40 28 70 07 Farsø: Vagn Andersen, tlf. 98 63 17 75 - 23 62 23 55 Aalestrup: Erna Nielsen, tlf. 98 64 13 23

27. februar 2013

Vinter Harmonikatræf Lørdag den 9. marts 2013

PÅ KIMBRERKROEN I AARS KL. 13.00 - 23.00 Entré 50 kr. Dans hele dagen på stort dansegulv. 9 orkestre.

NIKA O M HAR ILLING T UD S

Restauranten er åben - og har i løbet af dagen, forskellige tilbud.

Sønderjyllandstur fra Vesthimmerland fra d. 24. til d. 27. maj

Aars Gymnastikforening inviterer til gymnastikaften i Idrætscenter Østermarken, onsdag d. 27. februar 2013 kl. 19.00 500 unge mennesker giver forrygende opvisning! Hold fra Aars Gymnastikforening: Talentholdet, Rytme Piger, Junior Mix, Aars Pigerne, Mixholdet Inviterede gæstehold: • Himmerlands Ungdomsskole, Haubro • Himmerlandscentrets Idrætsefterskole, Haverslev • Bjergsnæs Efterskole, Viborg Der er gratis adgang! Junioropvisning i Idrætscenter Østermarken, lørdag den 2. marts 2013 kl. 13.00 Opvisningen afholdes i samarbejde mellem Aars Gymnastikforening og DGI Nordjylland. 13 hold fra Gudumholm Idrætsforening, Valsgård Gymnastikforening, Hvalpsund Gymnastikforening, Sortebakkens Gymnastikforening, Øster Hornum Gymnastikforening og Aars Gymnastikforening. Entre kr. 50,- og børn under 14 år GRATIS.

FOREDRAGSAFTEN TIRSDAG DEN 5. MARTS KL. 19.00

HOS SIBYLLE

Bustur med afgang fra Aars, Farsø og Aalestrup i samarbejde med Løgumkloster Refugium. Informationsmøde d. 8. marts i Aars Kirkecenter. Billedserie fra Løgumkloster og gennemgang af nyt program. Velkommen til tidligere og nye interesserede. Ingrid og Vagn Thomsen tlf. 98 62 34 20 Karen Maria Andersen tlf. 21 47 93 91

Podekursus på Museet Herregården Hessel lørdag den 9. marts kl. 13.00-16.00 på Hessel. Lær at lave dit eget frugttræ. Tilmelding på tlf. 21 92 00 72. Max. 20 deltagere. Støttet af FødevareErhverv.

Herregården Hessel Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø Tlf. 98 63 81 25 www.herregaarden-hessel.dk

om kurveproduktion i Ghana v/ Morten Ledskov fra Hammershus Fairtrade. Kom og se og hør om de skønne håndlavede kurve fra Ghana. Foredraget krydres med gode historier og en quiz, med mulighed for at vinde fantastiske præmier.

Advokatvagt i Aars

FRI ENTRÉ

■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m.

Tilmelding nødvendig til Ulla på 21 65 61 74 eller hos Sibylle, Himmerlandsgade 103 B, 9600 Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.:

Rådhuset 1. torsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse


Aars Avis

VintertrĂŚf i Aars for harmonikaentusiaster Vesthimmerlands Harmonikaorkester stĂĽr igen bag

AARS: Lørdag, 9. marts bliver der igen harmonikatrÌf

pü Kimbrerkroen i Aars. Det er 11. gang dette trÌf for harmonikamusikentusiaster afvikles i Aars, og arrangørerne - Vesthimmerlands Harmonikaorkester - hüber pü lidt forürsvejr pü dagen. - Efter to ür i trÌk at have afviklet vinterharmonikatrÌf i snestorm og stÌrk frost valgte vi sidste ür at rykke tre uger mod forüret. Det blev en succes, og det samme hüber vi pü i ür, siger en af arrangørerne, Ole Sommer, Aars. Igen i ür har de inviterede orkestre vist arrangementet

stor velvilje, og møder op til en forhĂĽbentlig glad og festlig dag pĂĽ Kimbrerkroen i Aars. Kjellerup Harmonikaklub lĂŚgger ud straks efter middag og sĂĽ gĂĽr det ellers løs med forskellige orkestre frem til kort før midnat. Programmet for harmonikatrĂŚffet udfyldes desuden af â&#x20AC;?De glade Musikanterâ&#x20AC;?, â&#x20AC;?De røde Skjorterâ&#x20AC;?, â&#x20AC;?Goâ&#x20AC;&#x2122; jawtenâ&#x20AC;?, â&#x20AC;?Smedeneâ&#x20AC;?, alle fra Vendsyssel, Viborg Harmonikaklub og fra Himmerland Støvring Harmonikaklub, Nibe Harmonikaklub og vĂŚrterne

Vesthimmerlands Harmonikaorkester. Vesthimmerlands Harmonikaorkester har eksisteret siden 1983 og har netop rundet sin 30 ĂĽrs dag, uden der dog er blevet gjort noget sĂŚrligt ud af den. Det venter man med til udgivelsen af CD nummer fem i løbet af sommeren. - Ingen medlemmer er tilbage fra orkesterets start, men ďŹ&#x201A;ere har vĂŚret med i over 25 ĂĽr. Der er i dag 14 medlemmer, hvor 11 spiller harmonika, en er guitarist, en er trommeslager og en er bassist. SidstnĂŚvnte, Steen KĂŚrsgaard, er samtidig orkesterleder pĂĽ 16. ĂĽr, siger Ole Sommer. Det første trĂŚf blev afviklet i 2003 og indtil 2008 blev arrangementerne holdt i og i samarbejde med med Kultur- og Messecenter Aars. De forskellige harmonikatrĂŚf, der afvikles ĂĽret rundt og overalt i landet, har dog efterhĂĽnden fĂĽet et mere intimt og hyggeagtigt prĂŚg, og til det formĂĽl har Vesthimmerlands Harmonikaorkes-ter fundet Kimbrerkroens festsal sĂŚrdeles velegnet. Stilen er den samme som for 11 ĂĽr siden: Harmonikamusik med underholdning og for de danseglade - og mulighed for i løbet af en god dag ogsĂĽ at fĂĽ noget godt at spise. Traditionen tro bliver der ogsĂĽ lejlighed til at se en salgsudstilling fra Knudsø Musikimport i Ry som har et stort udvalg i instrumenter og tilbehør, der kan friste musik- og harmonikainteresserede.

FĂĽ en 4&+Â&#x2019;-Â&#x2019;"))"/Â&#x2019;20&,+Â&#x2019; *"!Â&#x2019;%3&0Â&#x2019;!2Â&#x2019;(:"/Â&#x2019; "1Â&#x2019;(:(("+Â&#x2019;#,/Â&#x2019;*&+OÂ&#x2019; (/OÂ&#x2019;DIOIIIl

Y20 madvÌrkstedet Y20 weekend den 2.- 3. mar. kl. 10-15 Svane Køkkenet Svane Køkkenet

Løgstørvej 20 . 9600 Aars Â&#x153;!/"00"Â&#x2019;,$Â&#x2019;+/OÂ&#x2019;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2019;Â&#x2019;,01+/OÂ&#x2019;,$Â&#x2019;6 Tlf. 98 62 48 44 . aars@svane.com )#OÂ&#x2019;IIIIÂ&#x2019;IIIIÂ&#x2019;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2019;Â&#x2019;21&(o03+"O ,* svane.com

Livet er ikke sĂĽ firkantet

Massive møbler, møbeldele, plader til fabrikspriser

Ă&#x2026;bningstid: Man.-fre. 13-17 Lør. 10-14 Vestre Boulevard 9 9600 Aars

&OLFMIFE CFUBMFS TJH Saml tv, bredbĂĽnd, mobil og fastnet i ĂŠn aftale HELEHUSET ER ET NYT PRODUKT FRA DLG TELE DLG Tele HeleHuset giver dig tv-kanaler, bredbĂĽnd og fastnet i ĂŠn pakke plus billigt mobilabonnement med ekstra data og tale uden merpris. Det hele samlet i ĂŠn aftale. SĂĽ skal du kun henvende dig et sted for kundeservice og du fĂĽr alt samlet pĂĽ en faktura. Du sparer tid, besvĂŚr og ikke mindst penge!

MEST

Mobil:

3

TIMERS TALE / MD.

89,-

LÌs mere pü dlgtele.dk eller spørg i din lokale Land & Fritid

BEDST

SOLGTE

Min. pris i 6 mdr.: 733,-*

6

TIMERS TALE / MD.

TIL PRISEN

11

TIMERS TALE / MD.

139,- 189,Min. pris i 6 mdr.: 1.033,-*

DETTE FĂ&#x2026;R DU OGSĂ&#x2026; MED I PRISEN HVER MĂ&#x2026;NED: q 'SJ 4.4..4 q (# EBUB q 'SJ JOUFSO NPCJM UBMF q *OHFO PQLBMETBGHJĂŽ

Min. pris i 6 mdr.: 1.333,-* OPRETTELSE OG INSTALLATION

0,-

TV: 39 kanaler

23 kanaler

337,- /md.

437,- /md.

Basis - Pakken

Familie - Pakken

**

Min. pris i 6 mdr.: 2.421,-

TV 2 REGIONAL

TV MOBIL FASTNET BREDBĂ&#x2026;ND

HeleHuset

48 kanaler **

Min. pris i 6 mdr.: 3.021,-

487,- /md.

**

Familie - Pakken+ Min. pris i 6 mdr.: 3.321,-

DETTE FĂ&#x2026;R DU OGSĂ&#x2026; MED I PRISEN HVER MĂ&#x2026;NED: q 57 q 5FMFGPOJ q 5SĂ&#x2020;EMÂ?T SPVUFS q 0Q UJM .CJU CSFECĂ&#x2020;OE NJO .CJU

.6-*()&% '03 q 0Q UJM .CJU CSFECĂ&#x2020;OE NJO .CJU

q .FHFU CJMMJHF NPCJMBCPOOFNFOUFS

HeleHuset Â&#x203A;<e]XbkliXk`c[\k_\c\ Â&#x203A;(>9[XkXfm\e `dfY`cXYfee\d\ek\k*** Â&#x203A;(k`d\jkXc\\bjkiX` dfY`cXYfee\d\ek\k*** Â&#x203A;=i`jdjf^ddj***

Â&#x203A;>iXk`j`ejkXccXk`fe X]km#Yi\[YÂ&#x201A;e[f^ ]Xjke\k Â&#x203A;8[^Xe^k`c(''Ă&#x201D;cd# fgkX^\#jgfc\f^ gXlj\c`m\KMd\[ ;C>GcljXYfee\d\ek

Â&#x203A;Dlc`^_\[]fid\^\k Â&#x203A;Cpe_lik`^kYi\[YÂ&#x201A;e[% Â&#x203A;8[^Xe^k`cĂ&#x201D;cdc\a\ Y`cc`^\dfY`cXYfe$ Dlc`^_\[]fifgk`c [Âľ^e\kile[km`X[`kKM e\d\ek\i (/DY`kd`e%(*DY`k Â&#x203A;=i`kmXc^d\cc\d ]Xjke\kf^@G$k\c\]fe` Â&#x203A;CÂľje`e^\eYc`m\i Â&#x203A;Dlc`^_\[]fik`cjclke`e^ `ejkXcc\i\kX]\e k\be`b\igÂ&#x201A;[`eX[i\jj\ X]fgk`c*\bjkiXkm]fi blebi%-0#$&d[%

*Alle priser er inkl. moms. Abonnement er bindende i 6 mdr. Inkluderet fri tale gÌlder kun indenlandske samtaler og ikke indholdstakserede tjenester. Tale afregnes pr. pübegyndt minut. Pris ud over inkluderet fri tale kr. 0,67/min. Evt. overskydende forbrug overføres ikke til efterfølgende müned. Fri SMS/MMS inkluderer maksimalt 10.000 stk./md. (samlet SMS/MMS). Derefter koster SMS kr. 0,24/stk. MMS kr. 2,50/stk. Data takseres som minimum 1/10 MB pr. pübegyndt dataopkald. Mere end inkl. data: nedsat hastighed. For at fü disse mobilabonnementer til DLG HeleHuset skal du have büde DLG TV Bredbünd og DLG Mobil pü samme kundenummer.

-BOE'SJUJE Vestvej 2 9600 Ă&#x2026;rs - Tlf. 33 68 73 05

**Alle priser er inkl. moms. DLG TV Bredbünd er bindende i 6 mdr. Oprettelse og installation til kr. 0,- (Normalpris kr. 799,-) gÌlder kun pü første TV og hvis der allerede er fastnetlinje pü adressen. DLG Telefoni (VÌlg frit mellem Fastnet og Bredbündstelefoni Forbrugsafregnet). Mindsteprisen udregnes af abonnementspris x 6 mdr.+ leje af digital modtager til kr. 399,-/halvür. DLG TV Bredbünd leveres ikke overalt i landet. Ved for lang afstand mellem centralen og husstanden, vil bündbredden ikke kunne opnü den fulde hastighed. Hvert tÌndt tv tager ml. 2,5 - 4 Mbit bündbredde. Upload hastighed pü bredbündsforbindelsen er op til 0,9 Mbit (min. 0,3 Mbit). For at fü DLG HeleHuset skal du have büde DLG TV Bredbünd og DLG Mobil pü samme kundenummer. ***GÌlder kun pü mobilabonnementer DLG Tele HeleHuset 3, 6 og 11.

&)2!!"1Â&#x2019;(+Â&#x2019;&(("Â&#x2019;(,*&+"/"0Â&#x2019;*"!Â&#x2019;+!/"Â&#x2019;/11"/O

Ole Sommer: - HarmonikatrĂŚf i Aars for 11. gang.

SIDE 9

Outlet

27. februar 2013


Aars Avis

SIDE 10

27. februar 2013

TJEN PENGE FRISKE PIGER OG DRENGE SØGES Nyreforeningens skrabelotteri sælges fra den 21. marts til den 23. maj 2013 Vi søger sælgere både private, foreninger, skoleklasser m.v. Hver lodseddel koster 20 kr. og for hver lodseddel Du/I sælger, udbetaler vi 4 kr. i provision. Ved salg af 250 lodder gives bonus på 300 kr. Der er mange fine gevinster bl.a. bil-rejser-gavekort m.m. Skoler/fritidsklubber/spejdere m.fl. kan deltage i DM i Lodseddelsalg. Nærmere oplysninger kan findes på www.nyreforeningen.dk Henvendelse til NYREFORENINGEN Hverdage mellem 16.00 og 18.00 Grethe Harboe tlf. 98 31 92 22

NORDJYLLAND

Dilettant på Skørbæk-Ejdrup-Friskole

“Logik for burhøns, politikere og kriminalbetjente” Generalprøve: Fredag d. 15 marts 2013 kl.19.30 Pris: Voksne: 50 kr. Børn u/10 år: 30 kr. Premiere: Lørdag d. 16 marts 2013 kl. 18.30 Spisning og dans. Entré: 175 kr. Ingen adgang u/18 år.

Privat dagpleje På landet mellem Bislev og Vegger. Med start fra 1. juni 2013 eller senere. Ring for nærmere information. Rikke Nielsen Skovgaardsvej 21, 9240 Nibe Tlf. 20 21 57 49

NYT

FRA REGION NORDJYLLAND

Åben Telefon Sygehus Himmerland Ledelsen i Sygehus Himmerland vil gerne invitere dig til at ringe ind med ris, ros eller forslag til forbedringer.

Lasse Damtoft Nielsen (t.h.) stiller op til byrådsvalget til efteråret. Den unge kandidat bliver blandt andre bakket op af Venstres borgmesterkandidat Per Bach Laursen (t.v.).

Ung kandidat stiller op til byrådsvalget VESTHIMMERLAND: Da Venstres Ungdom i Vesthimmerland holdt generalforsamling var det ikke bare de sædvanlige punkter, det var på dagsordenen. I år havde dagsordenen nemlig fået det ekstra punkt ”opstilling af kandidater til byrådet”, da der er lagt op til at VU i Vesthimmerland har to pladser på Venstres liste når der er kommunalvalg i november. Der blev dog ikke fundet to, men kun en enkelt, nemlig: Lasse Damtoft Nielsen, som

også var blevet valgt som formand samme aften. Dette betyder dog ikke, at den anden plads forsvinder, da VU har indtil august til at finde en eventuel anden kandidat. Der er således nu fundet to kandidater til liste V, og den anden kandidat, Per Bach Laursen, som også er Venstres borgmesterkandidat, ønsker Lasse tillykke og glæder sig over, at der er unge kræfter, der vil tage kampen op og kæmpe for det liberale budskab ved efterårets valg.

Ring til Sygehusdirektør Christen Lyhne torsdag den 28. februar og lad os høre dine tanker.

Tilmelding og bordbestilling til: Anita Jensen, tlf. 61 60 92 65 eller Elsebeth Pedersen, tlf. 60 14 76 79 senest 8. marts 2013

Telefonnummeret til åben telefon er

25 27 50 70 Telefonen er åben fra kl. 14.00 - 15.00

KLIENTER SØGES Mangler du hjælp til regnskab, fakturering, moms, løn eller kreditor-/debitorstyring, så kontakt os for et uforbindende tilbud!

HP Service Besøg os på www.rn.dk

Vi har fokus på

fremtidens interesser - vil du være med?

Vi optager nu elever på både grundforløb og hovedforløb. Hos SOSU Nord kan du blive: Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent Læs mere om uddannelserne, infomøde, praktikophold, økonomi, optagelse og ansøgningsfrister på hjemmsiden.

Infomøde

6. marts kl. 12.3

0

Tilmelding se www.sosunord .dk

www.sosunord.dk

Telefon 21676354 eller 20666938 Mail: hpservicevindblaes@gmail.com


Aars Avis

27. februar 2013

SIDE 11

SIDSTE CHANCE! Indtil 2. marts kan du få nyt brillestel til

1/2 PRIS SPAR OP TIL 2400,PÅ DINE NYE BRILLER

NICE PRICE: SAMLET PRIS BRILLESTEL FLERSTYRKEGLAS ANTIREFLEX SYNSPRØVE GRATIS SERVICE

KUN:

2898,-

Cirka 50 procent af medlemmere deltog i årets generalforsamling hos Tordenkalvens Øllaug.

Stor tilslutning til øllaugs generalforsamling i Aars

Lad mig hjælpe med at finde det, der får dig til at se godt ud!

Laugets formand blev vinder af årets ølmesterskab AARS: Den seriøse del af årets generalforsamling blev afviklet i en hyggelig atmosfære, da Tordenkalvens Øllaugs medlemmer mødtes på Vesthimmerlands Gymnasium. Formandens beretning og kassererens aflæggelse af regnskabet foregik samtidig med, at medlemmerne kunne se billeder fra årets begivenheder. Formanden, Torsten Hansen, valgte at bruge beretningen til at se frem, i stedet for som traditionelt, at give en orientering om året der er gået. - Vi skal finde gode emner at mødes om, for at fastholde den interesse medlemmerne viser, sagde Torsten Hansen. Han lagde derefter op til, at medlemmere kunne komme med ønsker om

fremtidige arrangementer. Lidt over 30 af foreningens cirka 60 medlemmer deltog i generalforsamlingen. De var enige om, at der gerne må være flere smagninger, hvor øl kombineres med nogle af de smagsingredienser der er i øl, så som lakrids, kaffe, honning osv. Bryggeribesøg var også blandt ønskerne. En større satsning kan blive en kombination af musik og øl i Vesthimmerlands Musikhus Alfa i Aars. Der var et enkelt forslag til bestyrelsen. Det gik ud på at nedlægge hjemmesiden, fordi den er blevet opdateret for sjældent. I stedet skulle oprettes en Facebook-side, hvor informationerne lægges på. Det blev vedtaget. Formanden var på valg,

og et bestyrelsesmedlem skulle udskiftes, fordi bestyrelsesmedlem Find Korsbæk er rejst til Frankrig som ”vinbonde”. Formanden modtog genvalg og ny i bestyrelsen blev Laila Bæk. Allerede ved generalforsamlingen blev årets ølmesterskab indledt. Sidste års mester, Ole Riis Olsen, havde fundet seks øl, som blev smagt i blindsmagning. Medlemmer skulle i den forbindelse gætte forskelligt om øllet, og svare på spørgsmål der havde relation til øllet. Det viste sig, at Torsten Hansen klarede opgaven bedst. Mest fordi han kunne svare på spørgsmålene. Han blev kåret til Årets Ølmester og skal derfor stå for næste års smagning.

Anne Dorte Michelsen samlede 300 i ALFA 75 nød en gastronomisk anretning i musikhuset AARS: Salen i Vesthimmerlands Musikhus ALFA var torsdag aften fyldt med 300 koncertgæster, der nød Anne Dorte Michelsens formidling af sange fra en lang og meget varieret karriere. Sange fra ”Tøsedrengetiden”, sange fra tiden med ”Venter på far” og mere stille sange fra Anne Dorte Michelsens solo karriere. Anne Dorte Michelsen blev akkompagneret flot af Jesper Bo og Johannes Nørlykke, Hele salen gyngede - under Anne Dorte Michelsens sange hentet fra tiden med ”Tøsedrengene” eller fra perioden med ”Venter på far”. Bifaldet var stort, da hun midt i sangen ”Der er altid noget at gøre for en husmor” tog en lang række armbøjninger. De musikalske oplevelser

blev krydret med små fortællinger om, hvordan Anne Dorte Michelsen fandt og stadig finder inspiration til sine sange. Anne Dorte Michelsen kvitterede for det veloplagte publikums store bifald med et par ekstranumre, som publikum fornøjet kunne gå hjem på. Som noget nyt var der inden koncertoplevelsen mulighed for en kulinarisk oplevelse. 75 gæster var heldige at få fat i en billet til spisningen. Gæsterne nød en tapas anretning, En anretning, hvor der var kræset for både variation i anvendte råvarer, i smag og i syn - en flot tallerken med 12 lækre smagsoplevelser. Jan Pedersen fra Pavillon Christiansminde i Løgstør var denne aften hentet ind i ALFA til at stå for den kulinariske oplevelse.

Middagen blev indtaget til akkompagnement af en af Vesthimmerlands talentfulde unge pianister fra Vesthimmerlands Kulturskole Nikolaj Svaneborg. Gæsterne til koncerten kom fra hele Vesthimmerlands Kommune, mange fra Løgstør og Farsø området havde denne aften fundet vej til Aars, men der var også gæster fra vores omkringliggende kommuner. Huset kan glæde sig over, at kommunens borgere tager imod og støtter op om husets mange forskelligartede musiktilbud. Det var ikke kun en flok fornøjede gæster, der forlod ALFA efter nogle dejlige oplevelser, Anne Dorthe Michelsen skrev i husets gæstebog, at hun takkede for en virkelig dejlig aften i Aars.

For første gang er vi i stand til at love fuldstændig frihed til brugere af progressive glas, og synsoplevelsen løftes op på et nyt niveau med brilleglas der er 100% personligt tilpasset dine øjne.

INTRODUKTIONS

TILBUD

/’&NYE BRILLER

RENTEFRIT OP TIL 2 ÅR

– UDEN AT RØRE DINE SPAREPENGE BETAL OVER 12- 24 MÅNEDER UDEN HVERKEN RENTER, KONTOGEBYRER ELLER UDBETALING*)

spar 1000,PR. PAR

ÅBNINGSTIDER: Mandag lukket . Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.30 . Lørdag kl. 9.30 - 12.30

9HVWHUJDGH‡$DOHVWUXS‡9864

2300

Lene

NGRENE – ER DU SNILD PÅ FI JDET SELV? OG VIL GØRE ARBE - så er du godt i gang

Så finder du et stort udvalg af byggematerialer til boligen hos XL-Byg i Aalestrup til konkurrencedygtige priser. Vi giver desuden fagmæssige råd og vejledning, så du ikke går galt i byen, når der skal købes ind til byggeprojektet. ygg g p j PR. M2

RING OG SPØRG – ELLER KIG IND I VORES TØMMERHANDEL/BYGGEMARKED - SÅ ER DU I GODE HÆNDER

ISOVER FORMSTYKKER Til isolering af loft, væg og gulv ved såvel nybyggeri som renovering og efterisolering. 600×95×960 mm. 5,76 m2 pr. pakke.

19,95 S INCL MOM

VI TILBYDER TERMOGRAFERING AF DIT HUS – OG VEJLEDER DIG OM ENERGIBESPARELSER

Spørg efte r Pe eller Tom r AALESTRUP TØMMERHANDEL A/S TESTRUPVEJ 1 · 9620 AALESTRUP · TLF. 98 64 10 33


Aars Avis

SIDE 12

27. februar 2013

TV-PROGRAMMER ONSDAG 27. FEBRUAR 06.00 08.30 12.00 12.10 12.35 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 20.40 21.30 22.30 23.10 23.55 00.00

Morgen TV - mest for børn Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Hos Clement Eftermiddagsprogrammer Børne TV Hun så et mord TV Avisen Price inviterer - Poul Krebs Nyhedsblok Aftenshowet TV Avisen Kender du typen? DR1 Dokumentaren - Et ekstremt netværk TV Avisen med Penge og Sporten Dirty Sexy Money Til undsætning OnsdagsLotto Natfjernsyn

06.00 08.30 12.00 12.10 12.35 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 20.30 21.00 21.30 21.55 22.20 22.30 00.05 00.45

Morgen TV - mest for børn Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Penge Eftermiddagsprogrammer Børne TV Hun så et mord TV Avisen Price inviterer - Lene Espersen Nyhedsblok Aftenshowet TV Avisen Bonderøven Auktionshuset Hjælp, vi skal føde TV Avisen Bag Borgen Sporten Kriminalkommissær Foyle Damages Natfjernsyn

05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.50 15.00 15.10 16.05 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.35 23.10 23.40 00.15 01.05

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok CPH Lufthavnen Eftermiddagsprogrammer Nyhederne Et umage par. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ aften Danmark De hemmelige trin Drengerøv og Datter Hele pakken Nyhedsblok Boligrivalerne Natholdet Klovn Narkostrømer i Laredo. 2 afsnit Natfjernsyn

TORSDAG 28. FEBRUAR 05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.50 15.00 15.10 16.05 17.00 20.00 22.00 22.35 23.25 23.55 00.25 00.50 01.40 02.25

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok CPH Lufthavnen Eftermiddagsprogrammer Nyhederne Et umage par. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Robert: Årets film- & tv-pris Nyhedsblok Natholdet Tak for i aften - med Øgendahl & Klan Narkostrømer i Laredo Sumpstrømer i Louisiana Kongen af Queens. 2 afsnit Natholdet Natfjernsyn

FREDAG 1. MARTS 06.00 08.30 12.00 12.10 12.35 15.10 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25 21.50 23.40

Morgen TV - mest for børn Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Bag Borgen Eftermiddagsprogrammer Kystvagten Børne TV Hun så et mord TV Avisen Bonderøven TV Avisen med Sporten og Vejret Disney sjov X Factor TV Avisen med Vores Vejr X Factor afgørelsen The Recruit. Amr. thriller fra 2003 Kicking and Screaming. Amr. komedie fra 2005 01.10 Dragon Tiger Gate. Actionthriller fra Hongkong fra 2006 02.40 Generalinspektøren

05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.50 15.00 15.10 16.05 17.00 20.00 20.50 21.00 21.35 22.05 22.35 23.05 00.40 01.15

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok CPH Lufthavnen Eftermiddagsprogrammer Nyhederne Et umage par. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Hvem vil være millionær? WeekendVejret Live fra Bremen Taxaquizzen Live fra Bremen Den blinde vinkel The Transporter. Amr./fr. actionfilm fra 2002 Sky Cops Natfjernsyn

LØRDAG 2. MARTS 06.00 09.00 09.26 09.50 10.25 10.50 11.15 11.40 12.00 12.10 13.10 15.00 16.30 17.30 17.55 18.20 18.30 19.05 20.00 21.25 22.55 00.30 02.10

Morgen TV - mest for børn På krogen Ramasjangskolen RamaChancen Victorious Shake it up! Den lyserøde panter og venner Troldspejlet DR Update - nyheder og vejr Tidens tegn - TV på tegnsprog Sidste trumf. Eng. politisk komediedramaserie fra 1995. 2 afsnit Kriminalkommissær Foyle: Afledningsmanøvrer. Eng. Krimiserie fra 2004 X Factor Xtra Factor X Factor afgørelsen Held og Lotto TV Avisen med Sporten og Vejret De kloge dyr. Naturprogram fra BBC Matador. ”New Look - 1947”. Dansk drama fra 1980 Beck: Det japanske shungamaleri. Sv. krimi Lewis: Skolekammerater. Eng. krimi fra 2007 Ghostbusters. Amr. komedie fra 1984 med bl.a. Bill Murray og Dan Aykroyd Halifax. Austr. krimiserie

05.30 07.15 07.40 07.55 08.15 08.30 09.00 12.00 12.15 13.05 15.00 17.00 17.50 17.55 19.00 19.45 20.00 21.30

23.20 23.55 01.35 03.20

Morgen TV - mest for børn Tom & Jerry Kids Show CJ the DJ Scooby-Doo! Mistery Incorporated Diego Oasis Monsuno Go’ morgen Danmark Nyhederne Send dem hjem Robert: Årets film- & tv-pris Hairspray. Amr. musical-komedie fra 2007 SuperMatchen: Aarhus - KIF Kolding (m), direkte Nyhedsblok SuperMatchen: Aarhus - KIF Kolding (m), direkte Nyhedsblok LørdagsSporten Mr. Woodcock. Amr. komedie fra 2007 med bl.a. Billy Bob Thornton Hal’s store kærlighed. Amr. romantisk komedie fra 2001 med bl.a. Jack Black og Gwyneth Paltrow Den blinde vinkel Most Wanted. Amr. thriller Being Julia. Amr./eng. romantisk komediedrama fra 2004 Natfjernsyn

SØNDAG 3. MARTS 06.00 09.30 09.55 10.25 10.50 11.15 11.40 12.00 12.10 12.25 14.20 14.50 15.50 17.45 18.30 19.00 19.05 20.00 21.00 21.40 22.10 23.05 00.35 02.10

Morgen TV - mest for børn Ramasjangskolen Gepetto News Victorious Walter og Trofast - En særlig ferietur Den lyserøde panter og venner Adrian & Bendix’ Kapowshow DR Update - nyheder og vejr BingoBoxen 1941 - undskyld, hvor ligger Hollywood?. Amr. komedie fra 1979 Auktionshuset Borgen Karate Kid II. Amr. drama fra 1986 Små skønhedsdronninger. Amr. dokumentarprogram fra 2008 TV Avisen med Sporten og Vejret OBS Ægyptens gåder - Alexander den Store. Eng. dokumentarserie Borgen. Dansk dramaserie med bl.a. Sidse Babett Knudsen 21 Søndag Fodboldmagasinet Parade’s End. Eng. dramaserie fra 2012 Kommissær George Gently. Eng. krimiserie Kriminalkommissær Foyle Natfjernsyn

05.30 07.15 07.40 07.55 08.15 08.30 09.00 12.00 12.05 13.00 13.35 14.05 14.50 15.25 17.05 18.00 18.20 18.50 20.00 20.30 21.00 22.55 23.50 02.05 03.05 03.50

Morgen TV - mest for børn Tom & Jerry Kids Show CJ the DJ Scooby Doo! Mistery Incorporated Diego Oasis Monsuno Go’ morgen Danmark Nyhederne Stjernerne på slottet Silas’ opgør Hele pakken De hemmelige trin Drengerøv og Datter Cykling: Paris - Nice, 1. etape Dicte. Dansk krimiserie med bl.a. Iben Hjejle Nyhedsblok Taxaquizzen Nyhedsblok Razzia - Fødevarekontrollen rykker ud CPH Lufthavnen. Reportageserie om Københavns Lufthavn Fair Game. Amr. thriller-drama fra 2010 med bl.a. Naomi Watts og Sean Penn Live fra Bremen. 2 afsnit Natholdet. 4 afsnit Station 2 Awake. Amr. krimi-dramaserie Dags Dato

TV2 lørdag kl. 20.00: ”Mr. Woodcock” MANDAG 4. MARTS 07.15 08.00 08.30 12.00 12.30 13.40 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 20.40 21.05 21.30 22.30 23.20 00.00

Luksuskrejlerne Søren Ryge - Vikingemad Formiddagsprogrammer Søren Ryge præsenterer Sikke en fest Eftermiddagsprogrammer Hun så et mord TV Avisen Price inviterer - Malene Schwartz Nyhedsblok Aftenshowet TV Avisen Ansigt til ansigt Sådan er kærligheden Aktion socialt bedrageri Nyhedsblok Mord med miss Fisher Djævlens advokat Natfjernsyn

06.00 07.15 08.00 12.00 12.30 13.40 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 20.40 21.05 21.30 21.55 22.20 22.30 23.55

Sikke en fest Luksuskrejlerne Formiddagsprogrammer Søren Ryge præsenterer Sikke en fest Eftermiddagsprogrammer Hun så et mord TV Avisen Price inviterer - Pusle Helmuth Nyhedsblok Aftenshowet TV Avisen Hammerslag Royalisterne Kontant TV Avisen Hos Clement Sporten Wallander: Tyven. Sv. krimi Natfjernsyn

08.20 08.50 10.45 14.15 17.00 17.30 17.55 18.55 19.05 20.00 20.40 21.25 22.20 22.30 23.00

Ouafas fredsmission Formiddagsprogrammer Sherlock Holmes. 4 afsnit Eftermiddagsprogramer Deadline P1 Debat på DR2 Stasi - Østtysklands hemmelige politi Tidsmaskinen Storbritanniens hemmelige ingeniører Galskab Taggart: Mål og midler Luther - strømer på kanten Den sorte skole Deadline Natfjernsyn

TORSDAG 28. FEBRUAR 07.50 08.20 12.15 14.05 17.00 17.30 17.55 18.50 19.05 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 23.55

Historiske haver Formiddagsprogrammer Sherlock Holmes. 2 afsnit Eftermiddagsprogrammer Deadline P1 Debat på DR2 Voldtægten af Europa DR2s ARK Hvordan man bygger en dinosaur. Videnskabsdokumentar Debatten Louis Theroux - at leve med demens Det slører stadig Deadline Mafia uden grænser Natfjernsyn

FREDAG 1. MARTS 06.50 07.50 08.20 12.15 13.55 17.00 17.30 17.55 18.50 19.05 20.00 21.50 22.30 23.00

Vin- og hvordan man sælger den Historiske haver Formiddagsprogrammer Sherlock Holmes. 2 afsnit Eftermiddagsprogrammer Deadline P1 Debat på DR2 Voldtægten af Eurpoa DR2s ARK Jagten på planters bevidsthed Elizabeth: The Golden Age Store danskere: Helle Virkner Deadline Ørnen er landet. Eng. krigsfilm fra 1976 01.10 The Daily Show 01.30 Uskyldens år

LØRDAG 2. MARTS 04.45 Temalørdag: Luk op for noget frækt 08.10 SONAR: Fodboldens nomader 08.35 Formiddagsprogrammer 11.25 Brunst 12.00 Eftermiddagsprogrammer 16.50 Mit liv som Bent - dansk hverdagskomedie

00.25 01.20 05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.50 15.00 15.10 16.30 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.35 23.10 23.40 00.10

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok CPH Lufthavnen Eftermiddagsprogrammer Nyhederne Cykling: Paris - Nice, 3. etape Venner Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Stjernerne på slottet Station 2 Politirapporten Silas’ opgør Nyhedsblok CPH Lufthavnen Natholdet Tak for i aften - med Øgendahl & Klan Natfjernsyn

Tv 3

17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 20.00 22.30 22.55 23.25 02.10

Mik Schacks Hjemmeservice Bertelsen - De Uaktuelle Nyheder DR-Friland Go´røv & go´weekend Alle tiders underholdning DR2 Tema Deadline Det slører stadig The Aviator Indiens historie

06.30 07.00 07.30 08.00 10.40 11.20 18.05 18.35 19.05 19.30 20.00 20.50 21.00 22.30 23.00 23.30 00.20

Nyheder fra Grønland Deadline 2. sektion Filmland Formiddagsprogrammer Smagsdommerne Eftermiddagsprogrammer Fedt, Fup og Flæskesteg TV! TV! TV! A-Klassen So F***ing Special Hairy Bikers i Spanien River Cottage 40 gyldne øjeblikke på DR2 Deadline Gud i gryden Promotoren og hans boksere Natfjernsyn

06.30 12.00 12.30 17.00 17.10 18.30 19.00 19.05 19.30 20.00 20.30 20.50

DR2 Morgen DR2 12.00 Eftermiddagsprogrammer DR2 17.00 DR2 Dagen The Daily Show DR2 19.00 Gadens Parlament Hvorfor lige Jonas? Sort arbejde Det slører stadig - special The Newsroom. Amr. dramaserie fra 2012 So Ein Ding Deadline Et kinesisk mordmysterium Natfjernsyn

SØNDAG 3. MARTS

DR1 lørdag kl. 21.25: ”Beck” Beck bliver ringet op af sin tyske kollega Hans Sperling, der har fundet en kvindelig kunstagent myrdet.

21.00 22.00 22.50 23.30 01.25 02.20

TV2 lørdag kl. 21.30: “Hal’s store kærlighed” Jack Black som Hal Larson og Gwyneth Paltrow som Rosemary Shanahan i skøn forening

TIRSDAG 5. MARTS DR2 Morgen DR2 12.00 Eftermiddagsprogrammer DR2 17.00 DR2 Dagen The Daily Show - ugen der gik DR2 19.00 Gadens Parlament Sort arbejde Frank ser rødt Dokumania Erkendelsens time Deadline Rejsen fra Golan til Damaskus. Hol. dokumentar fra 2011 00.05 The Daily Show 00.25 Natfjernsyn

ONSDAG 28. FEBRUAR 05.40 Ekstremt fed USA 06.25 Rizzoli & Isles 07.15 One Tree Hill 08.10 Formiddagsprogrammer 11.15 Med kniven for struben 12.15 Masterchef Danmark 13.15 Fra Skrot til Slot 14.15 6 på date 15.15 Paradise Hotel 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Masterchef Danmark 20.00 NCIS 21.00 The Mentalist. Amr. krimiserie fra 2012 22.00 Paradise Hotel 22.50 Sommer i Sunny Beach 23.30 NCIS. 2 afsnit 01.25 The Event 02.20 Natfjernsyn TORSDAG 29. FEBRUAR 05.40 06.25 07.15 08.10 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.00 17.00 19.00 20.00

MANDAG 4. MARTS

22.00 22.30 23.10 23.55

20.00 20.55 22.00 22.35 23.25 23.55

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Nyhederne Cykling: Paris - Nice, 2. etape Venner Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Dicte. Dansk krimiserie Station 2 Nyhedsblok Dags Dato: Morderjagt på nettet Natholdet Tak for i aften - med Øgendahl & Klan Sumpstrømer i Louisiana. 2 afsnit Natfjernsyn

TIRSDAG 5. MARTS

DR 2 ONSDAG 27. FEBRUAR

05.00 06.00 11.25 12.00 12.20 15.00 15.10 16.30 17.00

06.30 12.00 12.30 17.00 17.10 18.30 19.00 19.05 19.30 20.00 20.30 22.00 22.30 22.30

05.40 06.25 07.15 08.10 09.10 10.10 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.20 03.15 04.45

DR1 søndag kl. 22.10: “Parade’s End”

TV2 søndag kl. 21.00: “Fair Game”

Ekstremt fed USA Rizzoli & Isles One Tree Hill Formiddagsprogrammer Med kniven for struben Masterchef Danmark Fra Skrot til Slot 6 på date Paradise Hotel Bones NCIS. 2 afsnit Masterchef Danmark Familien fra Bryggen. Reportageserie fra 2013 For lækker til love Paradise Hotel Sommer i Sunny Beach NCIS. 2 afsnit The Event Natfjernsyn

FREDAG 1. MARTS Ekstremt fed USA Rizzoli & Isles One Tree Hill Fra Skrot til Slot 6 på date Hospitalet. 2 afsnit Med kniven for struben Masterchef Danmark Fra Skrot til Slot 6 på date Paradise Hotel Bones NCIS. 2 afsnit Gordon Ramsays kokkeskole. Bri. madlavningsprogram Familien fra Bryggen For lækker til love Zohan. Amr. komedie fra 2009 med bl.a. Adam Sandler Funny People. Amr. komedie fra 2009 Billy Madison Ekstrem Hjemmeservice

LØRDAG 2. MARTS 06.05 Mr. Sunhine 06.25 Verdens strengeste forældre 07.10 Fingrene væk fra min teenagedatter. 2 afsnit 08.05 According to Jim. 4 afsnit 10.00 Ekstrem Hjemmeservice

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!

11.00 14.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.10

Funny People Masterchef Danmark. 4 afsnit NCIS The Mentalist Divaer i junglen Game of Thrones Anger Management. Amr. komedie fra 2003 00.20 Golfbanens skræk 03.15 Paradise Hotel. 4 afsnit 04.45 Natfjernsyn

SØNDAG 3. MARTS The Loop Alletiders barnepige. 4 afsnit According to Jim. 4 afsnit Golfbanens skræk How I Met Your Mother. 4 afsnit 14.00 Når samlermani bliver en besættelse 15.00 Redningskvinder 16.00 Ramsays Kitchen Nightmares. Amr. realityserie fra 2011 17.00 Divaer i junglen 18.00 For lækker til love 19.00 Familien fra Bryggen. Reportageserie fra 2013 20.00 Luksusfælden 21.00 Drengerøve. Amr. komedie fra 2010 23.05 Two and a Half Men. 2 afsnit 00.05 Natfjernsyn MANDAG 4. MARTS 05.40 Ekstremt fed USA 06.25 Rizzoli & Isles 07.15 Formiddagsprogrammer 10.10 Hospitalet. 2 afsnit 11.15 Med kniven for struben 12.15 Masterchef Danmark 13.15 Fra Skrot til Slot 14.15 6 på date 15.15 Paradise Hotel 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Masterchef Danmark 20.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 21.00 Divaer i junglen 22.00 Paradise Hotel 22.50 Sommer i Sunny Beach. Dansk reportageserie fra 2012 23.30 NCIS. 2 afsnit 01.25 The Event 02.20 Natfjernsyn TIRSDAG 5. MARTS 05.40 Ekstremt fed USA 06.25 Rizzoli & Isles 07.15 Formiddagsprogrammer 10.10 Hospitalet. 2 afsnit 11.15 Med kniven for struben 12.15 Masterchef Danmark 13.15 Fra Skrot til Slot - Bedre bolig, bedre liv 14.15 6 på date. Dansk datingprogram fra 2012 15.15 Paradise Hotel 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Masterchef Danmark 20.00 Luksusfælden 21.00 Redningskvinder 22.00 Paradise Hotel 22.50 Sommer i Sunny Beach 23.30 NCIS. 2 afsnit 01.25 Natfjernsyn 06.00 06.20 08.10 10.05 12.00


27. februar 2013

Aars Avis

SIDE 13

Værs’go! Tirsdag d. 5. marts åbner F24 på Vestre Boulevard 21 i Års. Det fejrer vores automater med to fantastiske tilbud i 24 dage. Se desuden månedens tilbud på f24.dk

F24 vask til 24 kr. Opret benzinkort få 124 kr. i bonus (Bestil på f24.dk. Benyt kode 2424)

Normalprisen på en F24 vask er 75 kr. Tilbuddene gælder til og med d. 28. marts 2013.


Aars Avis

SIDE 14

vurderede, at de passer perfekt i butikkens profil. Både fordi det er et Fair Trade produkt og fordi kurvene håndværksmæssigt har en høj kvalitet, og

Annette Heick og Martin Brygmann med blå Bolgakurv.

27. februar 2013 fås i mange farver, designs og former. De er velegnede både i cykelkurven, over armen på shopping og til opbevaring – og hvad fantasien rækker til.

Foredraget krydres med en lille Afrika quiz – hvor der er mulighed for at vinde kurve, som præmier.

Foto: Jacob Crawfurd.

Afrikanske kurve i Aars støtter fattige i Afrika Butik Hos Sibylle indbyder til foredrag om Fair Trade Af Torsten Hansen AARS: Butik Hos Sibylle

HE

R

V ER

i Aars sælger mange spændende ting, blandt andet nogle f lotte f lettede kurve. Historien om disse kurve er spændende i sig selv, og tirsdag, 5. marts bliver der lejlighed til at høre om, hvorfra de stammer, og hvordan salget af kurvene i Danmark hjælper fattige i Afrika. Morten Ledskov Hammershus Fairtrade, der importerer kurvene, kommer til Aars og fortæller om dem. Foredraget foregår i butikken Hos Sibylle, Himmerlandsgade 103b. Foredragsarrangementet om Fair Trade produktion i Afrika tager udgangspunkt i Vestafrika – Ghana og Burkina Faso – og den danske virksomhed Hammershus Fairtrade, der har de-

I...

Bjarne

Kalle

www.lagrotek.dk • info@lagrotek.dk • tlf. 98 65 80 12

signet og udviklet en række unikke produkter, med stor succes på det skandinaviske marked. Annette Heick og Martin Brygmann har netop været med Hammershus Fairtrade på rundrejse i Ghana. Blandt de steder der blev besøgt på turen var kurve-produktionen i den nordlige provinshovedstad Bolgatanga. Morten Ledskov fra Hammershus Fairtrade, vil fortælle om bl.a. kurvene fra denne meget fattige del af Ghana. Om hvordan det er lykkedes at udvikle og fastholde produktion af et salgbart produkt, og dermed skabe beskæftigelse for hundreder af kvinder, der kan supplere deres meget beskedne indtægter fra selvforsynings-landbrug. Ved at betale en fair pris, over markedsniveau, og skabe en stabil efterspørgsel kan man løfte folk op over fattigdomsgrænsen, give dem mulighed for at forsørge dem selv og deres familie, og betale skolegang til deres børn. Altså yde fair hjælp-til-selvhjælp. - Vi har valgt at forhandle kurvene i butik Hos Sibylle, siger Ulla Søholt, medindehaver af Hos Sibylle. Hun opdagede kurvene på en messe i Herning, og

STÆRKE E-LÆRINGSUDDANNELSER PÅ SJÆLLAND Kvote 2 ansøgningsfrist Senest 15. marts SYGEPLEJERSKE

PAEDAGOG

* LAERER BIOANALYTIKER

ERGOTERAPEUT

OFFENTLIG ADMINISTRATION – NY ** LEISURE MANAGEMENT

ERNAERING OG SUNDHED

FYSIOTERAPEUT SOCIALRA°DGIVER

LÆS MERE WWW.UCSJ.DK/E * **

Nye optagelseskrav dog ikke som e-læring

Eleverne Maria Paustian Buus og Sanne Alfang fortalte om deres oplevelser i X-klassen på Foukonferencen.

10. KlasseCentret i Aars viser klasse i København X-Klasse-projekt er en succes på 10. KlasseCentret AARS: En gang om året holdes Fou-konference af Ministeriet for Børn og Undervisning. I år blev det holdt i DGI-byen i København med deltagelse af skoleleder Henriette Qvist og to elever fra 10. KlasseCenter Vesthimmerland. Centeret var inviteret for at fortælle om regionsprojektet ”X-klasse med mentorstøtte”, som i øjeblikket løber på andet år som en del af Centrets tilbud. - Det er vigtigt for os at komme ud og fortælle om, hvilken forskel projektet gør for de elever, som er en del af tilbuddet, ikke mindst fordi Vesthimmerlands Kommune nu har valgt at forlænge projektet i det kommende skoleår, siger skoleleder Henriette Qvist, 10. Klassecentret. - Vi har allerede på halvandet år vist resultater, som selv i Undervisningsministeriet vinder gehør og omtale, og derfor deltager vi gerne i en sådan konference, tilføjer hun. Med til konferencen, hvor centeret skulle stå for en workshop, medbragte Henriette Qvist to elever: Maria Paustian Buus og Sanne Alfang, som begge er eller har været elever i projektet. Begge piger er enige om, at projektet har gjort en stor forskel for dem. - Der er tid til os i x-klassen. Lærerne vil gerne, at vi lærer noget og udvikler os. Der er tid til at snakke og udvikle sig, siger Sanne Alfang. - Jeg har sagt ja til at deltage i konferencen, fordi jeg

synes, at det virker, supplere Maria Paustian Buus. Begge piger er enige om, at det var en god workshop, og de fik lov til at få sagt noget. - Der var en stor spørgelyst, og pigerne var rigtig gode, siger Henriette Qvist. - Vi håber, at vi har inspireret andre til at lave lignende projekter, for det gør en stor forskel for eleverne, oplever vi. Vi blev bl.a. spurgt om, hvad der gør den største forskel, siger Maria Paustian Buus. - Det er helt klart det, at der altid er tid - vi har mulighed for at få hjælp og de gider lytte til os, forklarer hun. - Og så er det nogle gode lærere, supplere Sanne Alfang. - Lærerne ser på os, som på alle andre elever på centeret. Det er ikke speciallærere, som underviser i projektet, fortsætter de to. X-klasse projektet er et samarbejde mellem Erhvervsskolerne Aars og 10. KlasseCenter Vesthimmerland. Det er blevet til som et projekt bevilget af Region Nordjylland, Projektet løber over tre år. Tanken er, at eleverne er i en mindre klasse, der har to lærere i fagtimerne. Det giver mere tid til fordybelse og bedre muligheder for hjælp. Samtidig giver det mulighed for løbende opfølgning til den enkelte, hvilket også føres videre i mentortanken. En lærer fra centret er mentor for eleverne ind i ungdomsuddannelsen, hvis eleven øn-

sker det. Det betyder, at overgangen til ungdomsuddannelserne bliver lettere, fordi man har mulighed for at vende problemstillinger med en lærer fra 10. klasse, som man kender. Det er ikke et tilbud for specielklasseelever, men det handler i høj grad om, at eleverne skal lære at stå på egne ben, så de klarer sig gennem ungdomsuddannelsen. Eleverne skal lære noget fagligt, men de skal også lære at lære, så de kan klare sig selv. - Vi er nu på andet år, og allerede sidste år kunne vi påvise store faglige forbedringer hos de elever, som var en del af tilbuddet, og endnu vigtigere næsten alle eleverne er startet på en ungdomsuddannelse, siger Henriette Qvist. - De elever, som ikke er startet på en ungdomsuddannelse, er begyndt et supplerende forløb, så de nu til sommer kan komme i gang med en ungdomuddannelse. Vi oplever elever, som kommer til centeret med dispensationer for prøver, fordi de ikke fagligt kan overskue det, og efter et år i x-klassen går til prøver og starter en gymnasial eller erhvervsuddannelse. - Det at Vesthimmerlands Kommune næste år har valgt at forsætte projektet giver os virkelig gode muligheder for at vise, at tilbuddet gør en forskel, fastslår Henriette Qvist.


Aars Avis

27. februar 2013

SIDE 15

Aars Y’s Mens Club uddelte 33.000 kr. AARS: På baggrund af et godt varesalg ved Aars Y’s Mens Clubs julemarked 2012, har klubben i forbindelse med sin ”Nytårskur” doneret 33.146 kroner til en lang række forskellige lokale formål. Som en af de største donationer blev Lejrgården i Dollerup bevilget 10.000 kroner til ny vinylbelægning i en stue. Vester Hornum FDF blev bevilget 6.156 kroner til nye skumgummimadrasser, og KFUM & K i Farsø fik et tilskud på 3.990 kroner til to medlemmers deltagelse i landsmødet på Nyborg Strand. KFUM & K, Distrikt Himmerland bevilgedes 3.000 kroner i tilskud til del-

tagelse i netværksdage på Tommerup Efterskole for to lærere. MAF (Christian Mission Aid), der gennemfører øjenoperationer fra mobile klinikker i Sydsudan blev til dette formål bevilget 4.000 kroner. Gideonitterne i Vesthimmerland, der forestår uddeling af Nye Testamenter på skoler i landsdelen med videre, blev bevilget 1.000 kroner. Endelig blev den kristen/ arabiske TV-station SAT-7, der har egne studier i Libanon, Tyrkiet, Egypten og Cypern, og som angiveligt ”når” ud til cirka 240 millioner lyttere, bevilget 5.000 kroner.

Frank Erichsen, bedre kendt som Bonderøven, underholder til aktionærmødet i Danske Andelskassers Bank. Foto: Sofie Klougart.

Bonderøven taler til aktionærmøde AARS: Danmarks mest kendte bonderøv er en af ho-

vedattraktionerne, når Andelskassen, med afdelinger

i Hvilsom og Aars, inviterer til aktionærmøde torsdag, 7. marts. Aktionærmødet foregår i Hobro Idrætscenter. - Sidste år holdt vi for første gang aktionærmøder i banken, der jo blev til et aktieselskab i 2011. Det var en stor succes, og derfor glæder vi os til igen i år at møde aktionærerne til en blanding af information, inspiration og underholdning, siger regionsdirektør Tage Malling fra Danske Andelskassers Banks region Østjylland, hvorunder de to lokale afdelinger hører. Aktionærerne kan blandt andet se frem til en beretning fra banken om udviklingen, en præsentation af medlemmerne af aktionærrådet og noget godt at spise. Aftenen rundes af med

DRs populære bonderøv Frank Erichsen, der giver et af sine sjældne foredrag om glæden ved det enkle liv på Kastaniegården. Tage Malling ser frem til at møde aktionærerne, der er en uundværlig del af den nye bank. - Vi har haft et travlt år, hvor vi har gennemført en række tiltag, der styrker banken fremover. Det glæder vi os til at fortælle mere om. Samtidig er aktionærmøderne et vigtigt mødested for os. Vi gør en dyd ud af at kende både kunder og lokalområder, og det kræver tæt kontakt til vores aktionærer, som alt overvejende også er kunder i banken, siger regionsdirektøren.

OMBYGNINGS-

SALG

50%

UDVALGTE VARER FRA HERRE, - DAME, OG BØRNE AFD.

20 børn deltog i rollespilslege på Aars Bibliotek.

Rollespil for modige børn på biblioteket AARS: Torsdag eftermiddag i vinterferien havde omkring 20 modige børn fundet vej til Aars Bibliotek. Rollespilsakademiet var klar med et sværdværksted, hvor alle børnene fik lavet et flot sværd. Naturligvis skulle der efterfølgende dystes i tvekamp, hvor alle fik sved på panden. Børnene blev undervejs ”forvandlet” til små dværge. De skulle finde eventyrfi-

gurer, der var sluppet ud af bøgerne. Alice i Eventyrland, Robin Hood og Pippi Langstrømpe sneg sig rundt mellem reolerne. De skulle hjælpes tilbage i bøgerne igen, og det var ikke en let opgave. Den krævede både list, snedighed og hjælp fra flere bøger. Til sidst havde trolden fra De tre Bukke Bruse gemt sig i bibliotekets kælder, og der måtte udkæmpes en drabelig kamp, før den var besejret.

. CYKLER . EL-SCOOTER . SCOOTER REPARATION AF ALLE MÆRKER

SALG . TILBEHØR

Scooterservice Jyllandsgade 5 - 9600 Aars

Telefon 20 28 85 06 ÅBNINGSTIDER:

Tirs.-ons.-tors. kl. 11-17 Mandag og fredag efter aftale

Tre dage med udsalg

ÅBENT HVER SØNDAG KL. 10-17

Fratrækkes ved kassen

I ASSENS ER VI IGANG MED AT INDRETTE NY UNGDOMSAFDELING TIL DRENGE OG PIGER FRA 12-20 ÅR.

1/2 PRIS ÅBNINGSTID

Halv pris på alt tøj i butikken inkl. sengetøj og duge.

ER:

Torsdag - fredag - lørdag 28. februar 1. og 2. marts

ÅLESTRUP OG ASSENS 

Vestergade 34, 9620 Ålestrup Industrivej 6, Assens, 9550 Mariager

Torsdag ........ .. 10-17 Fredag .......... . 10-18 Lørdag .......... . 10-17 Søndag ........ .. 10-17


Aars Avis

SIDE 16

27. februar 2013

Himmerlands Flytteforretning Benyt den lokale flyttemand. Vi ordner alt vedr. flytning i ind- og udland. Opmagasinering i nyt og opvarmede lokaler. Telefon 98 62 47 00

Bestyrelsen i Scleroseforeningens afdeling Himmerland om bordet.

Scleroseforening vil se pü tilgÌngelighed i Aars Foreningen prøvede MS kost pü mødet i Aars AARS: 15 medlemmer. Büde mennesker med sclerose og pürørende var mødt op til Scleroseforeningens afdeling Himmerland

NYE KĂ&#x2DC;KKENLĂ&#x2026;GER

Vi skifter lügerne i dit gamle køkken pü

KUN EN DAG WWW.OKKR.DK RING JĂ&#x2DC;RN DYREBERG 40722362 OG AFTAL TID FOR ET GRATIS HJEMMEBESĂ&#x2DC;G

BLIV MASKINMESTER KOM TIL U-DAYS U-days er er et tilbud til dig, der overvejer at studere i Aarhus. Kom og besøg vores skole i dagene 28. februar til 2. marts 2013 â&#x20AC;&#x201C; og mød vores studievejledere og de studerende. LĂŚs mere om u-days og maskinmesteruddannelsen pĂĽ www.aams.dk/u-days

GRATIS HJEMMEBESĂ&#x2DC;G OG TILBUD

ürsmøde i Aars Bymidte. Mødet blev indledt med formandens beretning, som var en oplistning af det forgangne ürs aktiviteter. Et af lokalforeningens højdepunkter var sclerose touren i Hobro den 6. oktober, hvor tilgÌngeligheden i Hobros butikker pü Adelgade blev tjekket. - Vi har oplevet et godt samspil med lokalpressen omkring vore aktiviteter, berettede Bent Christensen og udtrykte at det var en vigtig forudsÌtning for at nü ud

til foreningens medlemmer. Formand Bent Christensen sluttede af med at løfte sløret for, hvad foreningens medlemmer kan forvente sig af det kommende ür. Foreningen vil satse pü at arrangere yderligere cafÊmøder, tjek af tilgÌngelighed i Støvring og Aars. Med aktiviteterne er det foreningens mül at styrke foreningens netvÌrk og kontakt til medlemmerne, for pü den müde at støtte den enkelte person med sclerose med tilbud om social

Danmarks eneste landsdĂŚkkende kĂŚde - Din garanti for tryghed og kvalitet

OK

KĂ&#x2DC;KKENRENOVERING

]Č&#x2030;Č&#x2030; 

Ă&#x2026;bent Hus Lørdag d. 2. og søndag d. 3. marts fra kl. 10.00 - kl. 15.00 Demonstration af Mieles nye dampovne. Kom og fĂĽ gode rĂĽd og lidt godt til ganen. Lørdag fra kl. 11.oo til kl. 14.00.

Bundsolid forretning at handle med Foto fra vores udstilling.

Souschef Rikke Skov Pedersen fra Sparekassen Himmerlands Aarsafdeling og førstehjÌlpsinstruktør fra First Response Thomas Jensen.

Klar til at redde kunderne i Aars AARS: Sparekassen Himmerland i Aars har 10.000 besøgende hver eneste müned, og hvor der fÌrdes sü mange mennesker er der risiko for at der sker noget uventet. De faktum var en af ürsagerne til, at sparekassens medarbejdere forleden var pü skolebÌnken og lÌrte førstehjÌlp af tidligere falckredder

Thomas Jensen, der til daglig arbejder pĂĽ ďŹ&#x201A;yvevĂĽbenets redningshelikopter. Thomas Jensen bor i Aars og har ved siden af sit erhverv oprettet ďŹ rmaet FirstResponse, hvor han underviser i livreddende førstehjĂŚlp. - Selv om vi i nogle ĂĽr har haft en hjertestarter stĂĽende i afdelingen, føler jeg virkelig,

Dygtige pianister St. Ajstrup v/Nibe

KĂ&#x2DC;KKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN Brugsvej 7 , St. Ajstrup, 9240 Nibe

Tlf. nr.: 98 35 53 11 - www.st-ajstrup.dk - kontakt@st-ajstrup.dk

AARS: Koncerten i Vesthimmerlands Musikhus ALFA søndag eftermiddag var en fryd for alle der elsker klavermusik og klassisk musik. Fire meget kompetente elever fra Klaverskolen Gradus i Ă&#x2026;rhus gav koncert.

De ďŹ re var: Tony Nguyen (20 ĂĽr), Mads Fuglsang Ryborg (17), Gustav Piekut (17) og Kristian Riisager (16). Pianisterne har hver isĂŚr et meget spĂŚndende CV, men fĂŚlles for dem er, at de er startet i lokale musikskoler rundt i Jylland. Senere

og psykologisk rĂĽdgivning og gennem kontakt til medlemmerne og udvikle nye tilbud og uddannelse til personer med sclerose og deres pĂĽrørende. Formandsposten varetages af Bent Christense, Nørager og Birgitte Skovborg, Nysum fortsĂŚtter som foreningens kasserer. Som bestyrelsens frivilligansvarlig blev Elsebeth Holm Pedersen, Hobro, valgt. Elsebeth Holm Pedersen er ogsĂĽ er nĂŚstformand i landsforeningens netvĂŚrksudvalg. Tinna Johansen, Aars, blev valgt som foreningens sekretĂŚr, mens Lis Sørensen, Hobro og Kirsten Nielsen, Hobro blev valgt som suppleanter. Aftenen sluttede af med et overdĂĽdigt bord af mange forskellige smagsprøver pĂĽ MS-kost, som mange mennesker med sclerose har en mening om. MS kost er kost, der anbefales til mennesker multipel sclerose ( MS). Nogen har gode erfaringer og mens andre en oplever MS- kost som uden betydning og kedelig. Efter aftenen udtrykte mange dog, at MS-kosten var spĂŚndende og smagte godt. Lokalforeningen Himmerland har ca. 210 medlemmer, som enten er medlemmer med sclerose, pĂĽrørende eller andre. at Thomas har givet os nogle redskaber, sĂĽ vi kan gøre en forskel, hvis ulykken skulle ske og indtil ambulancen nĂĽr frem, siger Rikke Skov Pedersen fra Sparekassen Himmerland. Thomas Jensen underviste blandt andet medarbejderne i brugen af hjertestarter, om at give hjertemassage og at give kunstigt ĂĽndedrĂŚt. - Der er nogle fĂĽ helt grundlĂŚggende principper i førstehjĂŚlp, og dem har vi fĂĽet ind under huden. Thomas lĂŚrte os, hvordan vi giver rigtig hjertemassage og samtidig ďŹ k vi genopfrisket vores viden om at bruge den hjertestarter, vi har stĂĽende her i afdelingen. Det betyder, at vi i dag er meget bedre rustet til at yde livreddende førstehjĂŚlp, hvis ulykken skulle vĂŚre ude â&#x20AC;&#x201C; enten pĂĽ job eller i fritiden, forklarer Rikke Skov Pedersen fra Sparekassen Himmerland. - Heldigvis har vi ikke haft brug for vores hjertestater, men det giver en tryghed at vide, hvad man skal gøre hvis vi pludseligt skulle stĂĽ i en situation, hvor vi skal yde førstehjĂŚlp, slutter Rikke Skov Pedersen. har de fundet vej til Klaverskolen Gradus, der naturligvis sĂŚtter fokus pĂĽ undervisningen, men ogsĂĽ pĂĽ det at optrĂŚde, sĂĽ det at spille for et publikum er en naturlig del af deres musiske udvikling. Talenterne har bl.a. deltaget i konkurrencer pĂĽ højt niveau og allerede spillet mange koncerter i ind- og udland.


Aars Avis

27. februar 2013

SIDE 17

TILBUD I FARSĂ&#x2DC; OG AARS! Tilbudene sĂŚlges kun i begrĂŚnsede partier, sĂĽ lĂŚnge lager haves fra den 01.03. â&#x20AC;&#x201C; 03.03. 2013 MEDIONÂŽ LIFEÂŽ P12084 (MD 21140)

FU LL HD

24â&#x20AC;&#x153; LED TV med DVD

KĂ&#x2DC;TILBUD

TILBUDENE ER KUN GĂ&#x2020;LDENE I VORES BUTIKKER I FARSĂ&#x2DC; OG AARS Ă&#x2026;bningstider: Mandag-fredag ... 8.00 -20.00 Lørdag-søndag ... 8.00-18.00

Vinkøleskab til 32 ďŹ&#x201A;asker Ĺ?0Ă&#x2020;O + FP % FP[ ' FP Ĺ?9Ă&#x2C6;JW&DNJ

"

24

KUN 15 stk. pr. butik Ved køb af mere end 1 stk. er prisen 1.799,- pr. stk.

PVR: Optag TV via USB Før pris

Før pris

1399,-

1799,-

Nu pr. stk.

Nu pr. stk.

999,-

USB

PVR ready

2 Full HD HDMI 1080p

Kombituner til HD DVBT/-C og kabel

Indbygget DVDafspiller

799,-

Smartphone med Androidâ&#x201E;˘ 2.3

LIFETECÂŽ MD 12801

LG E400 Optimus L3

4-i-1 mikro-bølgeovn i rustfrit stül

Flot 8,13 cm touchscreen

Et vĂŚld af apps via Google Playâ&#x201E;˘

3 megapixel

Direkte adgang til sociale netvĂŚrk

(2.048 x 1.536)

Før pris

899,-

Nu pr. stk.

Nu pr. stk.

MĂĽl (H x B x D)/vĂŚgt: ca.102,6 x 61,3 x 11,7 mm/ca.103 g

Digital FHD Camcorder 5.0 Megapixel

Før pris

KUN 20 stk. pr. butik

Før pris

979,-

399,-

KĂ&#x2DC;TILBUD

499,-

Stormbuster 1:14 )ORWIMHUQVW\UHWELO/Ă&#x2C6;QJGHFP ,QNOEDWWHULHUWLOEĂ&#x2020;GHELORJIMHUQEHWMHQLQJ

Før pris

Amarone Classico DOC Gran Signoria 2009 .YDOLWHWV$PDURQHIUD&DQWLQD9DOSROLFHOOD 1HJUDUHWDI9DOSROLFHOODVIĂ˝UHQGHKXVHRJ Ĺ&#x192;RSÄ&#x;QGHUHQĹ&#x201E;DI$PDURQH%HGVWWLONUDIWLJHUH UHWWHUĹ&#x2039;QXRJGHQĂ&#x2C6;VWHĂ&#x2020;UKYLV RSEHYDUHWNRUUHNWYROFO O

Før pris

849-,-

199,-

109,-

Nu pr. stk.

Nu pr. stk.

Nu pr. stk.

399,-

99,-

69,-

princippet kvaliteten helt i top â&#x20AC;&#x201C; prisen helt i bund Tilmeld dig vores nyhedsmail og ďŹ nd din lokale Aldi pĂĽ www.aldi.dk


Aars Avis

SIDE 18

27. februar 2013

Med en annonce

i Aars Avis er du ogs책 med

p책 nettet! Obligatorisk pris pr. netannonce kr. 30 + moms

www.aarsavis.dk


Aars Avis

27. februar 2013

SIDE 19

som to - strenget, siger Bent SkovkĂŚr Hansen. Kloakarbejdet i Aalestrup vil fra 2014 bevirke, at alt overďŹ&#x201A;adevand fra den vestlige bydel kan ledes uden om renseanlĂŚgget til et overrislingsareal i ĂĽdalen syd for byen.

Flere miljøfordele

Gunnar Nielsen A/S, Aars, har travlt med at etablere et 1000 kubikmeter forsinkelsesbassin i Skivum.

Vesthimmerlands Vand er ogsü aktiv i smü byer Skivum er ved at für lavet tostrenget kloaknet VESTHIMMERLAND: Det er ikke kun de større byer, som für gavn af Vesthimmerlands Vands millioninvestering i bedre spildevandsrensning og kloakledninger. Nej, allerede i ür sker der vÌsentlige forbedringer i landsbyerne Testrup ved Aalestrup og Skivum ved Aars. Samtidig fortsÌtter de omfattende kloakeringsarbejder i Gedsted og Aalestrup, ligesom det store forsinkel-

sesbassin i Farsø fÌrdiggøres.

Testrup og Skivum - HovedformĂĽlet med vor indsats i 2013 og ĂĽrene fremover er at fĂĽ regn- og overďŹ&#x201A;adevand fra veje og befĂŚstede arealer vĂŚk fra vore renseanlĂŚg, siger direktør Bent SkovkĂŚr Hansen, Vesthimmerlands Vand. - Endvidere vil vi gerne forny de kloakledninger, som ikke har det for godt. - sĂĽdan

som det i høj grad er tilfĂŚldet i Testrup. Det har resulteret i opstuvninger pĂĽ ejendommene, der ikke har den forsyningssikkerhed, som Vesthimmerlands Vand ønsker, at de skal have. I Skivum forbedrer vi udledningen af overďŹ&#x201A;adevand ved at udskifte dĂĽrligt fungerende rør og pĂĽ den mĂĽde fĂĽr fuldt udbytte af tostrenget kloaknet i den del af byen, der i spildevandsplanen er angivet

I Farsø vil fĂŚrdiggørelsen af det store forsinkelsesbassin og de større rør ved RøjbĂŚkvej bevirke, at der er kapacitet til at modtage store vandmĂŚngder i situationer med spidsbelastning og udlede vandet uden at ødelĂŚgge det mindre vandløb, der modtager vandet. Tidligere var det almindeligt at lede overďŹ&#x201A;adevandet ned i spildevandsledningerne. SĂĽ blev sĂĽvel spildevandet som overďŹ&#x201A;adevandet ledt ind i renseanlĂŚggene. Det betød en stor unødig belastning af renseanlĂŚggene. I takt med at spildevand og overďŹ&#x201A;adevand nu de ďŹ&#x201A;este steder i Vesthimmerlands Kommune er adskilt i et to - strenget system, er den unødvendige spildevandsmĂŚngdes andel i renseanlĂŚggene formindsket. - Vi investerer i 2013 cirka 45 millioner kr. i forbedret spildevandsrensning og nye kloakledninger. Udgiften dĂŚkkes solidarisk af de knap 13.000 husstande, som er tilsluttet spildevandssystemet. Husstandene betaler 32,44 kr. pr. kubikmeter vand. Til gengĂŚld fĂĽr vi bedre spildevandsbehandling, der gavner sĂĽvel miljøet som vĂŚrdien af de ejendomme, der med pĂĽ Vesthimmerlands Vands spildevandsledninger, slutter Bent SkovkĂŚr Hansen.

De udfører de stor kloakarbejder i ür VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Vand A/S har haft indbudt licitation i forbindelse med de store kloakeringsarbejder. Arbejdet er overdraget til de lavestbydende.

Gedsted (2013 og 2014) Vils Entreprenørforretning, Vils: 20.727.979 kr. Gunnar Nielsen, Aars: 20.867.416 kr.

SM EntreprenørďŹ rma, Roslev: 21.419.080 kr. HMN Entreprenøren, Løgstør: 21.693.786 kr. NCO Byg, Aars: 22.611.264 kr. Nibe Entreprenør & Transport: 23.317.235 kr. Hornum Murer-og Entreprenørforretning: 23.842.149 kr.

Aalestrup (2013) Gunnar Nielsen, 21.684.933 kr.

Aars:

Aabybro Entreprenørforretning: 22.081.358 kr. HMN Entreprenøren, Løgstør: 22.236.947 kr. Hornum Murer-og Entreprenørforretning: 22.634.000 kr. Mortensen & Nymark, Klarup: 22.844.241 kr. Vennelyst, Hjørring: 22.871.924 kr. Guldhammer Entreprise, Brovst: 23.309.085 kr. NCO Byg, Aars: 23.615.810 kr.

Lettere for virksomheder at opnĂĽ lĂĽn til vĂŚkst Kom-i-gang-lĂĽn erstattet af vĂŚkstkaution AARS: En ny vĂŚkstkaution erstatter de populĂŚre â&#x20AC;?Komi-gang-lĂĽnâ&#x20AC;? til erhvervsvirksomheder. Det forventes at fĂĽ positiv effekt pĂĽ nordjyske virksomheders vĂŚkstplaner og dermed pĂĽ den nordjyske beskĂŚftigelse. - Det er relativt let for Sparekassen Himmerlands erhvervskunder at fĂĽ den nye vĂŚkstkaution. Vi er bemyndiget til at yde vĂŚkstkaution af VĂŚkstfonden, som kun betinger sig fem bankdages

indsigelsesfrist, nĂĽr vi har vurderet virksomhedens kreditvĂŚrdighed. Det sikrer en meget hurtig sagsbehandling, forklarer erhvervskundechef Steen Engen fra Sparekassen Himmerland. Den nye vĂŚkstkaution kan vĂŚre pĂĽ op til to mio. kroner, og dermed dobbelt sĂĽ stor, som det tidligere â&#x20AC;?Kom-i-gang-lĂĽnâ&#x20AC;?. Det giver ďŹ&#x201A;ere muligheder for smĂĽ og mellemstore virksomheder, som gerne vil udvide ak-

tiviteten eller foretage nye investeringer, men ikke kan stille tilstrĂŚkkelig sikkerhed. VĂŚkstkaution kan ogsĂĽ anvendes ved generationsskifte og ved opstart af virksomhed. VĂŚkstfondens VĂŚkstkaution fungerer som sikkerhed for lĂĽn og kreditter i Sparekassen Himmerland og kan ogsĂĽ benyttes som sikkerhed for betalings- og arbejdsgarantier. - Vi oplevede tidligere stor in-

MURER OG ENTREPRENĂ&#x2DC;RFORRETNING Gennem generationer stor ekspertise i byggeri af:

INDUSTRI, LANDBRUG OG VILLA Tilbyder bĂĽde fag- og totalentrepriser Aut. kloakmester Tlf. 98 37 98 37 . Email:info@lpsbyg.dk

ALT murerarbejde udføres! Ä&#x192; Ä&#x192; Ä&#x192;

Nybygning Tilbygning Ombygning og reparation

HjĂŚlp selv til med arbejdet og spar penge

KVALITETSARBEJDE til fornuftige priser! MURERMESTER

HENNING HANSEN KĂŚrvej 91, Aars

Tlf. 98 62 37 74

UDFĂ&#x2DC;RER ALT INDENFOR BYGGERI :: Nybygning, Tilbygning & Ombygning :: Jord/kloak, Beton & Murerarbejde :: BadevĂŚrelser :: Alt i reparationsarbejde :: Total entrepriser For personlig rĂĽdgivning kontakt Edi ElkjĂŚr Tlf.: 20 99

Hvidkildevej 9 :: Mejlby :: 9610 Nørager

Testrup (2013)

Tlf. 98 65 10 92 www.elkjaer-as.dk

Vesthimmerlands Bygge & AnlÌg, Løgstør: 4.554.603 kr. Robert S. Simonsen, Viborg: 4.696.325 kr. NCO Byg, Aars: 4.697.061 kr. HMN Entreprenøren, Løgstør: 4.928.995 kr. Vils Entreprenørforretning, Vils: 4.975.853 kr. Gunnar Nielsen, Aars: 5.053.919 kr.

teresse for det gamle â&#x20AC;?Kom-igang-lĂĽnâ&#x20AC;?, og vi forventer en endnu større interesse for den nye VĂŚkstkaution. Dels kan ďŹ nansieringen ydes til endnu større investeringer, og dels er der en meget hurtig ekspeditionsgang bĂĽde i sparekassen og hos VĂŚkstfonden, forklarer Steen Engen. Erhvervskundechef Steen Engen understreger, at Sparekassen Himmerland er et af de pengeinstitutter, der har midler til at lĂĽne penge til erhvervslivet. - Er projektet godt gennemarbejdet, er der ingen grund til at vĂŚre tilbageholdende med investeringer, for ďŹ nansiering kan i de ďŹ&#x201A;este tilfĂŚlde opnĂĽs - f.eks. med en vĂŚkstkaution, siger Steen Engen.

LPSBYG.DK

Lars Pedersen & Søn er en familieejet virksomhed som blev grundlagt i 1957

DĂ&#x2DC;GNVAGT 98 62 50 00 El-installatør Morten Nøhr Kristensen

â&#x20AC;˘ El-service â&#x20AC;˘ Køle-service

www.oegaard.dk

*UXQGODJW VWDGLJSnYHM

â&#x20AC;˘ Alarm-service

)D E

.ÂĄ E

G

LUH

NW

HI

U 

ULN

.21752//(5('( % ( 7 2 1 9 $ 5 ( 5

VS

UD

S

ULV

UR

GX

FH

HU

QW

HQ

ZZZVLPHVWHGFHPHQWGN

6LPHVWHG&HPHQWVWÂĄEHUL$S6

(YHOGUXSYHMÂ&#x2021;6LPHVWHGÂ&#x2021;$DOHVWUXS 7OIÂ&#x2021;VF#VLPHVWHGFHPHQWGNÂ&#x2021;)D[
Aars Avis

SIDE 20

27. februar 2013

Iværksættere kan skabe Hvad er op - og hvad er liv i landsbysamfundene ned i budgetaftalen 2013 Carsten Abild, der er formand for foreningen ”Landsbyerne i Danmark”, skriver om iværksætteri:

Kører vi ude på landet, møder vi det ene nedlagte landbrug efter det andet. Som regel er der lys i stuehuset, men avlsbygningerne står tomme med f lere og f lere tegn på forfald. Der er i Danmark i dag over 100.000 tomme landbrugsbygninger. En anden kategori af problembygninger på landet er cirka 10.000 faldefærdige boliger. Omkring halvdelen er forladt og står tilbage som ruiner. Gøres der ikke noget, fortsætter forfaldet i vore landsbyer og landdistrikter, og hvilket syn venter os så om 5 til 10 år? Kommunerne har i dag en statslig nedrivningspulje på 250 millioner kroner, men skulle de over 100.000

tomme landbrugsbygninger og 10.000 faldefærdige boligruiner fjernes, ville det koste knap otte milliarder kroner. Vi når derfor ikke langt med 250 millioner kroner i nedrivningspuljen. Men der er en vej at gå, som ikke alene kan skabe liv i mange af de tomme land-brugsbygninger, men som også kan give vækst og udvikling på landet. Vi skal have iværksættere, håndværk og småindustri tilbage til landsbysamfundene. Siden kommunalreformen og by- og landzoneloven i 1970 har iværksættere, håndværk og småindustri været henvist til byernes industrigrunde. Landzonen er alene for landbrug, skovbrug og fiskeri. Men det er alt for dyrt at være iværksætter i byen. Først skal familien bo i et parcelhus. Så skal der skal købes en industrigrund af kommunen, bygges en hal,

installeres inventar, og så har banken sagt stop. Ikke så sært at Danmark har en af Europas laveste iværksætterprocenter. Anderledes økonomisk overkommeligt ville det være for iværksætteren at etablere sig på landet. Her kunne der startes op i de tomme landbrugsbygninger og familien bo i det tilhørende stuehus. Men får iværksætteren succes og har brug for at udvide, begynder problemerne med planloven, natur- og miljøklagenævnet, kreditgivningen med f lere. Planloven må liberaliseres, så iværksættere, håndværk og småindustri igen kan være på landet, kan skabe liv og arbejdspladser i de tomme bygninger, styrke bosætningen, landsbyskolen, foreningslivet og det folkelige fællesskab. Skabe liv i landsbysamfundene.

Aftale i byrådet er tilsidesat, mener Rasmus Wetter Byrådsmdlem Rasmus Vetter (S), Aalestrup, skriver om indholdet i budgetaftalen 2013 for Vesthimmerlands Kommune:

Budgetaftale 2013 - hvad er op og ned i denne sag. Regeringen gav til kommunerne tre mill. til kvalitetsforbedringer i dagtilbud. Vesthimmerlands Kommune besluttede, at 1,7 mill. af disse penge skulle bruges til varme hænder i dagtilbud. Der påhviler helt klart de personer, der er med i de afsluttende forhandlinger, et særligt ansvar og forpligtelse for at udmønte de beslutninger, der er indgået aftale om. I budgetaftalen 2013, står der citat: ”Børneog skoleudvalget - bedre kvalitet i dagtilbuddet 0-5 årige - 3 mill. Hvad

dækker dette? I de forhandlinger, der var inden nedskrivningen af dette punkt, var det de varme hænder i dagtilbuddet, der skulle opprioriteres. For en 40 børns børnehave ville dette betyde, at der ville blive tildelt omkring seks timer pr. uge, og tro mig - dette ville få betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Derfor er det med stor undren, jeg må sande, at pengene ikke bruges til varme hænder i dagtilbud. Børne- og skoleudvalget besluttede nemlig, at de penge, som er tiltænkt varme hænder, skal bruges til etablering af familiestuer - et tilbud som er for børn og familier med særlige behov. Familiestuer er ikke omfattet af dagtilbudsloven og er helt sikkert et rigtigt godt tilbud for nogle familier i Vesthimmerlands Kommune, men pengene

skal findes et andet sted i kommunekassen. Dette at etablere familiestuer vil kun give et minimalt løft i nogle daginstitutioner og ikke i andre. Derfor er dette en OMMER. En familiestue er ikke omfattet af den aftale, der ligger i forligsteksten, og både borgmesteren og udvalgsformanden for børne- og skoleudvalget har tilsidesat denne aftale, hvorfor det er et brud på forligsteksten. Det er en stor skuffelse for mig, at aftaler ikke overholdes, og dette er bestemt ikke fordrende for et samarbejde, som også ind imellem må bygge på tillid. Og til de radikale som gerne vil tilgodese en bedre normering i dagtilbuddet: Her tilsidesættes en oplagt mulighed for at imødekomme dette - her var en mulighed, som I fravalgte.

Vi formidler dit budskab med en iøjnefaldende Sparekassens ledelse

reklame

Kontakt os for et uforbindende tilbud!

Aars Bogtryk & Offset Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk Brochurer • Brevpapir • Visitkort • Kuverter • Fakturaer • Logoer

må gribe drastisk ind Kunder nedbringer gæld og sparer mange penge Advokat Mogens Tange, Himmerlandsgade 120, Aars, skriver om Sparekassen Himmerland efter offentliggørelsen af årsregnskabet for 2012:

Det er glædeligt at det ser ud til, at Sparekassen Himmerland, Aars, har fået vendt udviklingen i sparekassen, og at ledelsen kan betegne resultatet som meget tilfredsstillende. På det grundlag skulle man tro, at aktiekursen ville stige, men det er den desværre ikke - tværtimod. Pr. 1. januar 2012 var kursen 115, 1. januar 2013 var den 112 og pr. 19. februar 2013 ca. kun 105. Hvorfor er kursen så faldet i stedet for at stige? Det må skyldes, at fremtidsudsigterne for sparekassen ikke er så gode som ledelsen giver udtryk for. At der i 2012 blev et beskedent overskud skyldes jo, at man i 2011 og 2012 forhøjede renter på udlån og gebyrer, hvilket jo har medvirket til større indtægter alt andet lige. Men alt andet er ikke lige. Sparekassens kunder

Mogens Tange: - Kunderne har sagt stop.

har opdatet, at der er lette risikofri penge at tjene ved at nedbringe gælden, og spare renter. Derfor kan man se af sparekassens regnskab, at udlånene fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013 er faldet med i alt 623 mio. kr. og det viser sig, at i årets første ni måneder var faldet i snit pr. måned ca. 36 mio. kr. og i sidste kvartal ca. kr. 100 mio. pr. måned. Siden krisen satte ind i 2008 er personalets løn i

snit steget fra 500.000 kr. til 600.000 kr. eller 20 pct. mens indtægterne i de liberale erhverv er faldet betydeligt. Denne lønstigning til personalet har sparekassen, som alle andre pengeinstitutter, klaret ved hen ad vejen at sætte renter og gebyrer op så pengene kom til at passe.Men det går bare ikke mere. Kunderne har pludselig sagt stop. Derfor vil mange pengeinstitutter komme i knibe.Det er navnlig dem der har haft store tab,, og det må man vel erkende at Sparekassen Himmerland har haft. Den har tabt ca. 1000 mio. kr. siden krisen i 2008. Heldigvis har sparekassen haft en stor egenkapital på ca. 1,5 milliarder kr. Af regnskabet kan man også se, at antallet af tilgodehavender med nedsat rente er steget i det seneste år fra 5,9 pct. til 8,1 pct. pr. 1. januar 2013, hvilket vil sige, at af udlånene på 5,9 milliarder kr. betaler 430 millioner kr. ingen eller nedsat rente. Derfor bliver det nødvendigt, at ledelsen giber drastisk ind.

Aars Avis - når det skal være lokalt!


Aars Avis

27. februar 2013

SIDE 21

ÅBENT HUS 2 0 13

1000-vis af gode tilbud!

MASSER AF AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN

Se hele Åbent-Hus avisen på www.hjallerupmaskinforretning.dk

VI F

I STØVRING MASKINFORRETNING FREDAG den 1. marts kl. 9.00-22.00 LØRDAG den 2. marts kl. 9.00-16.00

EJRER 20 ÅRS JUBILÆUM !

FREDAG OG LØRDAG: D GRATIS PØLSER MED BRØD Beredskabet Mariagerfjord Fredag: Brandsprøjte og røgdykkerbane for børn. Lørdag: Udekøkken med smagsprøver. Konkurrence for børn fredagg og lørdag:

Find Holger’s taske

20

FREDAG OG LØRDAG: Hundefører og adfærdskonsulent Preben Christensen giver gode råd om adfærd/ træning samt pelsproblemer hos hunde.

ÅRS

jubilæum

Lørdag kl. 9-15: Tamino miniaturehest

Præmie til vinder!

ÅBENT HUS KONKURREUNDTRCÆEKNING 1. PRÆMIE:

15.00 LØRDAskGal væKL. re tilstede) (Vinderne

Vi byder velkommen til

ÅBENT HUS

PHILIPS 42” FLADSKÆRMS-TV VÆRDI 5.500,www.hjallerupmaskinforretning.dk

- og mange andre flotte præmier!

TILBUDENE ER KUN GÆLDENDE UNDER ÅBENT HUS-DAGENE - eller så længe lager haves! TIL

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MED MASSER AF GODE TILBUD

ÅBENT HUS

HMF Marketing 98 28 14 11

FULL HD LED Smart serie 4000 42 PFL 4047T/12


Aars Avis

SIDE 22

27. februar 2013

Budgetforlig og varme hænder Ninni Lodahl Gjessing, der er gruppeformand for Radikale Venstre i Vesthimmerlands byråd, skriver om budgetforlig 2013:

Gruppeformand Palle Jensen antyder i et avisindlæg, at partierne i Vesthimmerlands byråd har svigtet deres ord. Det handler om budgetforliget og om, hvorledes pengene til de 0-5-årige er blevet prioriteret. Jeg mener på ingen måde, at vi har svigtet hverken ord eller budgetforlig, og er der en problemstilling i denne sag, så hører den hjemme i Socialdemokraternes egen lejr. Når Palle Jensen er utilfreds med børne- og skoleudvalgets udmøntning af budgetforliget, så må Socialdemokraterne se indad og evaluere på, hvorledes de selv har ageret. Selvsagt er der flere måder at udmønte penge til ’varme hænder’ på, og hvis Socialdemokraterne mener, at det skal være til normeringer, så var det jo det, de skulle stemme for, da børne- og

Ninni Lodahl Gjessing

skoleudvalget efterfølgende skulle fordele pengene. Det gjorde Socialdemokraterne imidlertid ikke. Det var derfor et enigt fagudvalg, bestående af S,V,K og R, der besluttede, hvorledes pengene skulle bruges, og den beslutning synes jeg, den socialdemokratiske gruppeformand bør have respekt for. Lad os kalde tingene ved deres rette navn og ikke skyde spurve med kanoner, så det Palle Jensen antyder er brud på et budgetforlig, ja, det er vel i virkeligheden en intern uoverensstemmelse hos Socialdemokraterne selv.

TOFTEVEJ 3 . 9620 AALESTRUP . 98 64 10 05 SØNDERGADE 8 . 9640 FARSØ . 98 63 11 27 www.colorama-farsoe.dk Ring efter tæppeog gardinbussen!

Eleverne på 10. KlasseCenter Aars er blevet udfordret i projket ”tør-du”.

Elever i 10. kl. udfordret med skuespil og kunst Projekt ”tør-du” udfordrer eleverne i Aars AARS: Det er en tilbagevendende begivenhed, at lærerne i 10. KlasseCenter Vesthimmerland udfordrer elever i projektet ”tør-du”, et projekt hvor det i høj grad drejer sig om for eleverne at præsentere og vise forskellige opgaver for hinanden og for forældre og søskende. I år blev det til ikke mindre end tre projekter. - Installationskunst er et nyt projekt i år, siger lærer Josephine Welle. - Udgangspunktet er, at eleverne skal fremstille alternativt kunst. Vi startede med et besøg fra MuseumsCenter Vesthimmerland, som undervejs blev suppleret med et besøg på Kunsten i Aalborg. Det dannede grundlag for mange forskellige kunstværker alle med udgangspunkt i en kuffert. Gruppen

der vandt årets konkurrence havde fremstillet en kuffert med mange forskellige afbrændte genstande, hvilket symboliserede det at miste noget, fortsætter hun. - Jeg er meget imponeret over elevernes kreativitet og fantasi, og jeg håber, at forældrene fornemmede, at eleverne var og er meget stolte af deres værker, supplere skoleleder Henriette Qvist. Kunstværkerne er udstillet på centeret resten af året. Ø-projektet er en tilbagevendende begivenhed på Centeret, og igen i år blev det indledt at byrådspolitiker Per Bisgaard og journalist Torben Nørgaard fra TV2Nord. - Projektet har en samfundsrelateret vinkel og handler om demokrati, forklarer Camilla Krog-Jensen, som igen i år er med på projektet.

Forbrugerne skal vælge to til vand-bestyrelsen Vesthimmerlands Vand laver valg pr. brev

Faguddannede montører m/ vådrumscertifikat

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 18.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 98 92 89 00

- Eleverne fremstiller deres egne samfund, og herefter er det et spil, hvor øerne kæmper imod hinanden. Det drejer sig i høj grad om at vise sine overtalelsesevner og demokratiske forståelse, så når man langt. Den endelig vinder bliver kåret i Vesthimmerlands Musikhus ALFA ved fremvisningen af projekterne. Det sidste projekt er skuespil, hvor der i år var cirka 80 elever, som opførte skuespillet Svanesøen 2,0 - et quizshow om film. Stykket er skrevet at lærergruppen omkring skuespillet, og igen i år var det med en humoristisk indgangsvinkel. En af elever, som spiller en stor rolle er Kalle Nitholl Mortensen. Han spiller Ulrik Vilbæk, der er holdkaptajn for det ene hold.

Vesthimmerlands Vand laver valg pr. brev

VESTHIMMERLAND: Bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand A/S, som forestår spildevandsrensning og en mindre del af drikkevandsforsyningen i Vesthimmerlands Kommune, lægger nu op til, at to forbrugerrepræsentanter

- Vi vælger den mindst bureaukratiske valgmetode, siger formanden for Vesthimmerlands Vand, Jens Lauritzen(V)

til bestyrelsen vælges ved en brevafstemning. På vandselskabets sid-

ste bestyrelsesmøde blev det vedtaget at indstille et valgregulativ til godkendelse i Vesthimmerlands Byråd. - Vi har valgt at pege på den mindst bureaukratiske løsning, efter at lovgivningen har pålagt det enkelte selskab, at der skal vælges forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, oplyser formanden for Vesthimmerlands Vand A/S, Jens Lauritzen(V). Når byrådet har godkendt valgregulativet, kan Vesthimmerlands Vand udarbejde de nærmere retningslinjer for valget - herunder hvornår det afvikles. Stemmeberettigede er personer i husstande som parcelhuse, rækkehuse, etage-

- Det har simpelthen var været sjovt. Jeg troede aldrig, at jeg ville får lært min rolle, men det gik, siger Kalle Nitholl Mortensen. Mandag fi k eleverne udleveret stykket og torsdag fremførte eleverne generalprøven for 8. klasse fra Østermarkskolen. Ved aftens forestilling var der ca. 300 tilskuere i musikhuset.

God øvelse - Projektet er en god øvelse for eleverne her inden de afsluttende prøver, hvor det også drejer sig om præsentationer, mener Henriette Qvist. - Desuden giver det eleverne en rigtig god oplevelse af, at de kan noget, som virker helt uoverskueligt. Det giver mod på mange ting i livet, og det fi nder vi også er centralt for eleverne, fortsætter hun. Inden skoleåret slutter bydes der i 10. klasse også på en rejse, som i år går til Amsterdam og en aktiv tur til Tjekkiet, inden eleverne til slut på året skal aflægge de afsluttende prøver.

boliger, andelslejligheder, sommerhuse og erhvervsvirksomheder med selvstændig vandmåler. Det er en forudsætning, at vedkommende er kunde hos Vesthimmerlands Vand og afregner drikke- og/eller spildevandsydelser til eget forbrug direkte med selskabet. Vandselskabet lægger op til, at kandidaterne til de to bestyrelsesposter skal havde mindst 10 stillere blandt forbrugerne. Foruden de to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indstiller Vesthimmerlands Vand A/S, at Vesthimmerlands Kommune udpeger fem bestyrelsesmedlemmer, og at vandselskabets medarbejdere som hidtil vælger to bestyrelsesrepræsentanter. Valget af de forbrugervalgte repræsentanter får virkning fra foråret 2014. Vesthimmerlands Vand er et kommunalt ejet aktieselskab.


Aars Avis

27. februar 2013

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

GISLUM

SIDE 23 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

VOGNSILD

Utøj i Vognsild VOGNSILD: Dilettanterne i Vognsild er i fuld gang med at øve til årets forestilling som opføres fredag den 15. og lørdag den 16. marts. ”Utøj og Naboskab” som stykket hedder, er skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen og opføres i Vognsild Klubhus. Stykket er som et dilettantstykke skal være med intriger og forviklinger. Jens og Minna glæder sig til en fredfyldt uge i deres sommerhus, hvor han vil kigge

på fugle og hun vil læse. Men ak nej sådan går det ikke, for naboen til den ene side - Jeanne- døjer med varmtvandsbeholderen og kommer mere heller mindre påklædt og skal låne badeværelset hele tiden, så Jens har lidt svært ved at koncentrere sig om fuglene, og i sommerhuset til den anden side flytter den Danmarks kendte sexolog Tove Skørting ind, og så har vi balladen. Der er stor mulighed for

at få rørt lattermusklerne, og også få fyldt den søde tand, da der er stort kagebord til kaffen. Der er tre nye aktører med på holdet i år, Kirsten Nielsen, Birthe Olesen og Tina Årup. De øvrige medvirkende er Claus B Christensen, John Sigvardsen, Henning Mortensen, Jette Nielsen og Søster Dalsager. Ragna Nielsen er instruktør og Aase Sørig er sufflør. Sminkører er Dora Joel Jensen, Hanne Kristensen og Heidi Kristensen. Poul Kristensen og Peter Kristensen er scenefolk.

Der var noget at se på for omådets damer.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HALKÆR

En vellykket aften for damer i Gislum-Nyrup Hanne Boel med Borgerforeningen samlede 30 til inspirationsaften

band i Halkær

GISLUM: Gislum-Nyrup Borgerforening har holdt en meget vellykket dameaften. Omkring 30 damer/ kvinder var mødt op til et hyggeligt arrangement med lidt mad, vin og inspiration. Der var besøg af to frisører, som kunne give gode råd til pleje af håret og vise opsætning af langt hår. Så var der mulighed for en gang massage eller en kur til tørre hænder med Aloe-Vera-produkter fra to forhandlere. Der var mulighed for at få lavet smukke negle, se på tøj fra Friendtex eller købe lækre Tupperwareting. Derudover var Mette Andreasen med den lokale

HALKÆR: Halkær Kro & Kulturhus har et af de større navne på plakaten, når de torsdag, 7. marts åbner dørene. Sangeren Hanne Boel går på scenen med band. Hanne Boel har samlet et nyt hold af musikere.

ØSTRUP

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

Det gjorde underværker med lidt massage.

butik Bettekun på besøg med garn, inspiration til smukke bluser og andre spændende strikting. Sidst men ikke mindst var der besøg af Dorte Jensen, som også er lokal og meget dygtig til glasfremstilling. Der blev snakket, hygget

og handlet og i bestyrelsen er vi stadig meget tilfredse og overvældede over, at så mange havde lyst og mulighed for at møde op. Mon ikke der er basis for at lave et lignende arrangement næste år.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

NØRAGER

Sortebakken gør klar til gymnastikopvisning NØRAGER: Det første tegn på forår i marts er ofte gymnastikopvisningerne. Sortebakken Gymnastik Forening holder sin første opvisning den første søndag i marts, og den næste anden søndag i samme måned. Det sker i Sortebakkehallerne i Nørager. Den første opvisning er DGIs børnestævne, hvor der kommer gymnastikhold fra hele Himmerland. I år er der tilmeldt 680 gymnaster og instruktører. Børnestævnet er en opvisningsdag, med gymnastik for børn og unge i alderen 6 til 10 år. Det er børn og unge gymnaster, der viser en livsglæde og appetit på mere gymnastik. - Vi skal også i år sørge for at gymnaster og instruktører, får en god frokost, og vi har igen fået Nørager Bageri og Dagli’ Brugsen til at hjælpe os, så foreningen også får en fortjeneste ud af sådan et stort stævne, siger Helle Andersen fra bestyrelsen..

Den svenske elguitarist Krister Jonsson, danske guitarist Rune Kjeldsen, bassist Thomas Vang og den unge himmelstormer, trommeslager Mads Forsby. En instrumentering og besætning, der giver Hanne Boel

Forårsopvisningen søndag, 10. marts er den store lokale opvisning. Her vil stort set alle SGF-gymnastikhold deltage. - Det er ikke kun ved træning man ser gymnasternes energi og glæde, dette vil om endnu mere skinne igennem

når de skal lave opvisning for familie, venner og naboer i Sortebakkehallerne, for der er nu noget specielt ved at være på hjemmebane. Vi håber at mange vil komme og se opvisningerne, siger Helle Andersen.

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Borgerforeningen spørger borgerne SULDRUP: Suldrup Borgerog Erhvervsforening vil høre medlemmer om, hvad de mener om de beslutninger der er truffet, og de beslutninger der skal træffes. Foreningen indbyder til generalforsamling 7. marts på Suldrup Kro. Ud over de almindelige programpunkter på general-

forsamlingen, så opfordres medlemmerne til at give deres mening til kende omkring, julebelysningen og salg af grunde i byen. Bestyrelsen vil også gerne spørge medlemmerne om de ønsker ændringer i Suldrup, og om de mener at der er nok personer til frivilligt arbejde i byen.

Glæden ved at vinde stort i tips ØSTRUP: Østrup Dilettanterne er ved at være klar til at give den fuld gas. Torsdag, 7. marts går de på scenen for at spille stykket ”Tipsklubben”. Det er en farce i tre akter skrevet af Ole Thomsen. Stykket handler om en lille tipsklub kun bestående af tre personer. De to af medlemmerne er gift og deres koner er ikke begejstrede for klubben. Det bliver besluttet, at tipsklubben skal nedlægges og de undlader at forny tipskuponen, som altid er blevet udfyldt med de samme tegn hver uge. Skæbnen vil, at netop denne uge udløser rækken 13 rigtige. Da deres koner tror, de har vundet, indleder de et sandt indkøbsorgie og pengene flyder i en lind strøm. Mændene har svært ved at få sagt sandheden, da deres koner bliver som nyforelskede, men til sidst må de krybe til korset og gå til bekendelse. Den tredje person i tipsklubben er ungkarl, men han bliver et rigtigt godt emne for konernes veninde, da hun tror, han er kommet til penge. Der er dog to børn, der kommer til at spille en vigtig rolle i spillet om millionerne. Det ene ægtepar spilles af Niels Jørgen Jensen og Gitte Andreasen. Deres søn spilles af Ejnar Andersen. Det andet ægtepar spilles af Herluf Grauslund og Kirsten Olsen. Deres datter spilles af dubuttanten Dorthe Eskildsen. I rollen som ungkarlen ses Orla (Olsen) Jensen og koner-

nes veninde spilles af MarieLouise Sørensen, der også er debuttant. Lena Sørensen prøver kræfter med instruktørjobbet og Vita Kløjgaard har rollen som sufflør. Aage Pedersen tager sig som vanligt af lys, lyd og tæppe.

mulighed for at gå i flere musikalske retninger og udnytte sit talent optimalt. I forbindelse med koncerten serveres en koncertmenu. Det er den kendte kok fra Aalborg Morten Nielsen, der har Mortens Kro. Mortens Kro er Aalborgs mest kendte gastronomiske spisested og har eksisteret siden 1977 under ledelse af Morten Nielsen. Aftenens menu er økologisk asparges og jordskokke suppe med ristet øko-kylling og strimler af urter. Stegt vildsvin fra Klosterheden med svampesauce og bygkorns salat med små blade, syltede agurker og vindruer. Dertil ristede små kartofler med timian.

Salon Jytte HORNUM 98661741 MANDAG LUKKET!

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13

Søttrup Gymnastikforening afslutter sæson 2012/13 med

GYMNASTIKOPVISNING søndag den 10. marts kl. 13.30 i Hornum Hallen Der kan købes kaffe og kage i pausen. Alle er velkomne.

Søttrup Gymnastikforening afholder

GENERALFORSAMLING onsdag den 20. marts kl. 19.00 i foreningens lokaler Jernbanegade 3, Hornum Dagsorden iÁg. vedtægter. Stemmeberettigede er alle medlemmer, som er fyldt 15 år, samt forældre til børn under 15 år. Forslag skal være formanden i hænde senest den 13. marts 2013.


Aars Avis

SIDE 24

27. februar 2013 Jens Hejlskov, Vestbygade 44, Haverslev Tlf. 98 65 42 82

HAVERSLEV

HAVERSLEV HALLEN afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl. 20.00 i Haverslev Hallens kantine. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamling i Foreningen ved Haverslev Medborgerhus

mandag d. 18. marts kl. 19.00 Dagsorden iÁg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Annoncesponsor: Bestyrelsen

Salmesangsaften i Haverslev Kirke tirsdag d. 5. marts kl. 19.30 Den Danske Salmeduo Christian Vuust (saxofon, klarinet) Hans Esbjerg (klaver) og Anette Kjær (fortælling) præsenterer årets konÀrmations-salmer for de kommende konÀrmander i Aarestrup og Haverslev, deres forældre og andre interesserede. Arr. Aarestrup og Haverslev kirker

Haverslev-pensionister hørte om New Zeeland Niels Aage Fladkjær har besøgt landet to gange HAVERSLEV: Niels Aage Fladkjær fra Terndrup viste sig som en medrivende fortæller, da han besøgte Mejlby/Haverslev Pensionistforening. Niels Aage Fladkjær berettede om sine ture til New Zealand. Det var i øvrigt gang nummer 120, hvor han fortalte om turen. Han gjorde det så godt, at mange næsten følte, at de gjorde rejsen selv. Niels Aage Fladkjær solgte for nogle år siden sit landbrug, og har været på New Zealand to gange siden. Hans bror rejste til New Zealand land i 1960, som fodermester på en farm, og nu er han selv blevet ejer af farmen. Første gang Niels Aage Fladkjær rejste derover blev det til to måneder.

Niels Aage Fladkjær fortalte som sine rejser til New Zeeland.

Han kunne ikke andre sprog end dansk, men han bestilte f ly, bil og to guider,

Temperamentfuld skotsk sækkepibe i Haverslev Baggars Row leverede en medrivende oplevelse

HAVERSLEV IDRÆTSFORENING

pen og trampen og kosak dans blandt publikum, og stemningen var i top fra start til slut. Der var talrige ekstranumre, og bandet blev efterfølgende og hyggede til after party med koncertens 125 gæster. En ganske særlig opfordring blev fulgt, efter

Ordinær generalforsamling Mandag, den 11. marts 2013 kl. 19.00 i Haverslev Hallen DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. AÁæggelse af bestyrelsens beretning og vision for fremtiden. Desuden beretning fra under-grupperne. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 5. Behandling af forslag. 6. Valg i henhold til § 6 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes. Valg til bestyrelsen - 2 nye medlemmer søges I år skal vi have valgt to nye medlemmer til bestyrelsen. Morten Pedersen og Joan Straarup, som begge er på valg ønsker ikke genvalg. Vi søger derfor to nye medlemmer som har lyst til, sammen med Palle, at arbejde for Haverslev IF. Tre personer kan naturligvis ikke gøre det alene, så vi har heldigvis en masse dygtige medlemmer i alle vores under-grupper. Se i øvrigt www.haverslev-if. dk. Desuden skal der vælges en suppleant. Håber I har lyst til at være med, for i Haverslev IF har vi det sjovt sammen. Vel mødt

Bestyrelsen

(Palle Ebeling, Morten Pedersen og Joan Straarup)

OBS. Vi gør opmærksom på, at forældre til børn i HIF, har stemmeret. Hovedsponsor:

som skulle hjælpe ham, når f lyet landede. Hans bror hentede ham på f lyvepladsen, hvorefter de kørte cirka 500 km. Inden de var ved farmen. Han blev så betaget af naturen på den ø, at han på den næste tur tog hele familien med. Denne gang blev opholdet dog meget dramatisk. På denne tur kom familien Fladkjær til at opleve to jordskælv og en tornado, samtidig faldt der ikke mindre end 280 mm regn på kun 42 timer. Det var meget voldsomt. Træer blev skyllet væk, og en del kvæg druknede. - Det var ganske forfærdelige og barske oplevelser, der altid vil stå lysende klare på nethinden, fortalte Niels Aage Fladkjær.

Han fortalte også om vildsvinejagt på hesteryg og med hunde. En afskyelig form for jagt, hvor hundene ofte blev revet fuldstændig op af vildsvinets skarpe hjørnetænder. - Der måtte jeg altså sige fra, det ville jeg ikke være med til, fortsatte han. Niels Fladkjær var også på krondyrjagt, det foregik fra en helikopter. Når et dyr var nedlagt, blev jægeren hejst ned i en line fra helikopteren, så han kunne spænde byttet fast. Det kostede i øvrigt 2.000 kroner pr. nedlagt dyr. Trods de mange voldsomme begivenheder havde familien Fladkjær også mange gode oplevelser med hjem fra New Zealand, og dem blev der naturligvis også berettet om. Det hele skete med stor humor og medrivende fortællelyst. Det blev også vist mange lysbillede fra turen. Der var mødt 34 til denneaften.

koncerten, da Farquhar MacDonald gik alene ud i natten med sin sækkepibe. Ene spillede han en sidste hyldest til en falden soldat. Det var for de tilstedeværende en meget stærk oplevelse. Musikkens Venner og Haverslev Slagter stod for arrangementet. Næste musikarrangement bliver i maj, hvor vennerne præsenterer et musisk foredrag om John Mogensen.

Salmesangaften i Haverslev Kirke

Musikkerne i Baggars Row var klædt i traditionelle skotske dragter.

HAVERSLEV: Forventningerne blev indfriet og vildskaben sluppet løs da Beggars Row gav koncert i Haverslev. De fire musikere greb publikum fra første tone, med deres skotske temperament. Især Farquhar MacDonald på sækkepibe og violin viste sin musikalitet, og tog kegler hos

det kvindelige publikum ved at spille på bordene, iført kilt på traditionel vis. Farquhar MacDonald har spillet på sækkepibe siden han var fem år. Publikum fik en koncert fyldt med skotske og irske kendere, samt nye numre skrevet af forsangeren Bob Ferguson. Der var syng-med, klap-

HAVERSLEV: Tirsdag, 5. marts inviteres de kommende konfirmander i Aarestrup og Haverslev, deres forældre og andre interesserede til salmesangsaften i Haverslev Kirke med Den Danske Salmeduo og kirkernes organist, Anette Kjær. De tre har sammensat en aften, hvor årets kommende konfirmander og deres forældre med f lere får mulighed for på en ny og uformel måde at stifte bekendtskab med de salmer, der skal synges ved konfirmationsgudstjenesterne i Aarestrup og Haverslev kirker i år. Den Danske Salmeduo består af de to jazzmusikere, Christian Vuust, saxofon og klarinet og Hans Esbjerg, klaver, og de vil denne aften improvisere over konfirmations-salmerne og akkompagnere til fællessangen.

Undervejs fortælles der lidt om historierne bag salmerne, teksterne og melodierne, krydret med små fortællinger med skæve vinkler, der på forskellig vis belyser salmerne og deres indhold. Den Danske Salmeduo har spillet utallige koncerter i ind - og udland, har udgivet en lang række meget roste cd’er, og er kendt for deres nyfortolkninger af den danske salmeskat, hvor de blander nyere nordisk og amerikansk jazz, nordisk folkemusik og klassisk musik. En cocktail, der er både sprælsk og stemningsfuld. Alle er velkomne til at være med denne aften, også selvom man ikke har børn eller børnebørn, der skal konfirmeres i år.


Aars Avis

27. februar 2013

SIDE 25

v. Finn Ovesen

NØRAGER, tlf. 98 55 10 06 • HAVERSLEV, tlf. 98 65 40 13 • SULDRUP, tlf. 98 37 90 00 ALLE TILBUDDENE GÆLDER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG

ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00 KOLONIAL

KØL

SPAR 15 .00

SLIK + SNACK

T TAFFEL CHIPS, FR. KARTOFLER F 220 g 2

KONGEBRO HERREGÅRDS RØDKÅL 950 g

9

Pr. sp.

50

Max. 3 sp. pr. kunde

stk. ost 16 og 24%. Mellemlagret ost 30+ og 45+ ca. 600-650 g

Fr it v a lg

25

550 g Vejl. 29,95

600 g

15

Pr. pk .

00

Max. M ax. 3 p pk. k. p pr. r. k kunde und de

2 g las

25

00

Max. 4 gl. pr. kunde M

TI R A P T S E R ING N D Y R P O

Op til 49,95

Fr it v a lg i v o gne n

34

95

KUN

Delikatessen Del sen i Suldrup PÅLÆGSPAKKER

20

00

2 stk.

3000

KUN I SULDRUP TORS.-FRE.-LØR. VARM LEVERPOSTEJ Pr. stk.

25

00

FR A BAGEREN!

a´ 80-85 g

i flaske. 400 g

10

475 g

HYGIEJNE

HÅRSHAMPOO/ BALSAM + HÅRSPRAY

00

00

HARIBO MEGA POSER

Pr. ps .

K-SALAT MAYONNAISE/ REMOULADE

Fr it v a lg

10

STOR FLOT HORTENSIA

00

BLUE OCEAN SOMMERSILD

KELLOGS CORNFLAKES

Pr. ps .

BLOMSTERHJØRNET

FREDAG + LØRDAG Pistacie stangg

1000

Samme tilbud gælder i Haverslev og Nørager dog som kold leverpostej

Delikatessen

Direkte nr. 25 57 49 40

25

00

Hver dag fra kl. 8.00-15.00

Pr. stk.

Kun

K u n MANDAG/ TIRSDAG

K u n TORSDAG/ FREDAG

Kun

FREM SODAVAND

RUNDSTYKKER

DANMULD

RØD KARAT

Max. 10 pr. kunde. Derefter 2,50.

20 ltr.

400 g

1,5 ltr.

LØRDAG

Pr. pk .

SØNDAG

00

5

Pr. s t k .

SPRINKLER VÆSKE 5 ltr.

Pr. s t k .

00

6

+ pant

00

1

Pr. s t k .

00

20

00

20

Max. 5 pk. pr. kunde


Aars Avis

SIDE 26

27. februar 2013 klubben. Selv om Lynet oplever en tilbagegang i medlemstallet, og klubben ikke arrangerede nogen store løb i 2012, hersker der dog fortsat en god stemning i BMX-klubben i Aars. Det skyldes blandt andet, at mange af klubben kørere deltog i en lang række løb i det forgangne år, og det kan nævnes, at ni ryttere var med i samtlige landspokalløb rundt om i landet. Traditionen tro arrangerede Lynet stævnerne Himmerlandscup og Løvfaldscup, og i de løb oplevede klubben den største antal deltagere nogensinde. Det skyldes blandt andet, at mange synes rigtig godt om udformningen af klubbens bane, der udfordrer alle uanset niveau. Ole Nicolajsen benyttede generalforsamlingen til at takke de mange frivillige, der fi k stævnerne til at fungere optimalt.

Ikke alle må være med

På Aars BMX Klub Lynets generalforsamling blev der uddelt både træningsflids- og kammeratskabspokaler. Fra venstre ses Peter Gammelby, som vandt kammeratskabspokalen og brødrene Martin, Thomas og Thobias Sørensen, der blev hædret med træningsflidspokalen.

Stille år for BMX-klubben Aars BMX Klub Lynet gjorde status på klubbens generalforsamling BMX: For nylig holdt Aars BMX Klub Lynet generalforsamling, og klubbens formand, Ole Nicolajsen,

kunne berette, at 2012 var et stille år for klubben. I årets løb faldt en del af klubbens ældste kørere fra,

og der er således blot 20 licenskørere tilbage i klubben. En anden årsag til det

stille år var, at klubben ikke havde nogen af de landspokalløb, der normalt medfører en del aktivitet i

I 2012 havde Lynet et Åbent Hus-arrangement, ligesom klubben har haft besøg af SFO’en fra Aars Skole. Arrangementerne var meget populære, og det gav da også klubben nogle nye unge medlemmer - desværre mente en del forældre ikke, at deres børn skulle gå til BMX, og derfor blev nogle af poderne temmelig skuffede. Aars BMX Klub Lynet deltog også ved Danmarksmesterskaberne i 2012, og her gjorde klubben en særdeles fi n figur. Fem af klubbens kørere nåede i A-fi nalerne, og en enkelt sikrede sig en af de

eftertragtede guldmedaljer. 2012 bød også på flere sociale arrangementer, som forældrene stod bag, og så lykkedes det ved hjælp af mange frivillige hænder at få forbedret ”langsiden” på klubbens bane. Heller ikke i 2013 vil Lynet arrangere landspokalløb, selv om klubben havde søgt om det - i stedet håber klubben nu, at den kan få et af disse løb i 2014.

Pokaluddeling Himmerlands Cup og Løvfalds Cup er klubben medarrangør af igen i år, og det første af disse løb køres i april. Klubben holder standerhejsning den første weekend i marts, og først på sæsonen vil der være lørdagstræning. Når aftenerne begynder at blive lysere, vil der være aftentræning. På generalforsamlingen blev der også uddelt pokaler til nogle af klubbens medlemmer. Træningsfl idspokalen tilfaldt ”TMT Østerbølle”, som består af brødrene Thomas, Martin og Thobias Sørensen, der året igennem gjorde deres for at slide på klubbens bane. Kammeratskabspokalen gik i år til Peter Gammelby. Det er klubbens egne medlemmer, som ved en hemmelig afstemning selv beslutter, hvem der skal tildeles kammeratskabspokalen. I forbindelse med generalforsamlingen blev Tove Gammelby og Mette Holmstrøm valgt ind i bestyrelsen.

AARS HÅNDBOLDKLUB Hjemmestævne i Idrætscenter Østermarken

Fredag d. 1. marts 2013 Kl. 20.10 U-18 Drenge 2. division Team Vesthimmerland - Vrå/Børglum IF

Søndag d. 3. marts 2013 Kl. 12.40 U-16 Pige 1. division Team Vesthimmerland - Vorup FB Kl. 13.50 U-18 Pige 2. division Team Vesthimmerland - HF Hjørring Hovedsponsor:

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 18.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 98 92 89 00

Aars BMX Klub Lynet havde en stille sæson i 2012. Ved DM gjorde klubben dog en fin figur, og det blev blandt andet til en DM-titel til Martin Christensen (t.h.). (Arkivfoto).


Aars Avis

27. februar 2013

SIDE 27

Lokal billardspiller er klar til ďŹ nalen i marts Kim Lauridsen sikrede sig en andenplads pĂĽ Fyn

BILLARD: Aars Billard Klub havde en hel stribe hold i aktion i weekenden, og det blev til büde sejre og nederlag. Klubbens 1. divisionshold var i Kolding for at spille mod Kolding 2, og holdet vendte hjem til Aars med en sejr pü 5-3. Henrik Jensen lukkede kampen i 5, indgang og spillede der med et snit pü 140. Jan Bjørn vandt med et snit pü 85,33. Flemming Ravn spillede med 26 i snit, og hans kamp endte uafgjort. Mikael Emborg tabte sin kamp. Holdet spillede ogsü søndag hjemme mod Kolding 1., og i det opgør blev det til en pointdeling. Lars Nielsen og Mikael Emborg vandt deres kampe med 31 og 29 i snit, Jan Bjørn spillede med 60 i snit, men det rakte ikke, da spilleren fra Kolding spillede med 70 i snit. Henrik Jensen modstander spillede med 100 i snit og sikrede sig sejren i den kamp. Med de tre point ligger holdet pü en sjetteplads i puljen.

De smĂĽ marginaler I Serie 1 var holdet i Rosenholm for at spille, og spillerne fra Aars Billard Klub vendte hjem med en knusende sikker sejr pĂĽ 8-0. Søren Laursen, Mark Ă&#x2DC;strup, Preben Pedersen og Kim Lauridsen reprĂŚsenterede klubben pĂĽ det hold. I serie 2 spillede hold 1 ude mod Fluen, og holdet tabte knebent 6-2. John Larsen vandt sin kamp, imens Jørn Jensen tabte med en enkelt pind, og Jan Jespersen og Torben Harbo manglede 20 point i at vinde. I Handicapturneringen spillede hold 2 ude mod Viborg, og holdet tabte kampen pĂĽ de smĂĽ marginaler. Holdet bestod af Jan Jespersen, Kurt Larsen, Frank Pedersen og Vivi Jønsson. Hold 3 spillede 4-4, da Fluen 1 var pĂĽ besøg i Aars. Henrik Sondrup og John â&#x20AC;?Belloâ&#x20AC;? Bach vandt deres kampe, imens John Lauridsen og Jonna Lolholm tabte deres opgør. Hold 4 spillede 4-4 mod Fluen 4. Jan Jespersen og John Lauridsen vandt deres kampe, imens Danni Lindberg og Claus Fredriksen tabte deres.

Klar til ďŹ nalen I den individuelle klasse D var Aars Billard Klubs Kim

Lauridsen pĂĽ Fyn for at spille semiďŹ nale. Her sluttede Kim Lauridsen pĂĽ en andenplads i sin pulje, og det betyder, at han nu er klar til ďŹ nalen, som spilles midt i marts. 24 af klubbens Old Boysspillere havde tilmeldt sig et endagsstĂŚvne i Tenax. Det var en hyggedag, hvor spillernes bedre halvdele var inviteret med for at fĂĽ indblik i billardsporten. Tenax er

et makkerspil, og der blev trukket lod om makkeren. Efter fem timers spil stod ďŹ nalen mellem pĂĽ den ene side Niels Ove Tommasberg og Karen Sørensen og pĂĽ den anden side Frode Egekvist og Carlo Sørensen. Det blev en sĂŚrdeles lige ďŹ nale, men i den sidste ende traf Niels Ove Tommasberg og Karen Sørensen det lĂŚngste strĂĽ og vandt med sølle ďŹ re point.

KOM GRATIS TIL

HĂ&#x2026;NDBOLD

I Old Boys-rĂŚkken spillede hold 1 i Klokkeholm, og holdet vendte hjem med en sejr pĂĽ 8-0. Viggo Pilgaard, Ejvind Madsen, Johannes Christensen og Jytte Thomsen spillede pĂĽ holdet. Hold 3 spillede i Silkeborg, og her vandt Poul Bakkegaard sin kamp, imens Dan Nymand, Svend-Ă&#x2026;ge Christensen og Hans Vredsted tabte deres kampe.

LĂ&#x2DC;RDAG DEN 2. MARTS 2013 BLIVERDERGANGI$RONNING)NGRID(ALLENI&ARSÂ&#x2019;

STANDERHEJSNING - UNGDOM LĂ&#x2DC;RDAG DEN 2. MARTS KL 11.00

Kom GRATIS til hĂĽndbold til begge kampe der spilles

Drenge/Piger - U9 til U15 ürg. 2004-1998 Efter trÌningen serveres der pølser/saft i klubhuset

TrĂŚningstider U9 Drenge U9 Piger U 10 Drenge U 10/11 Piger U 11 Drenge U 12 Drenge U 12/13 Piger U 13 Drenge U 14 Drenge U 15 Drenge U 15 Piger

Binderup vandt deres kampe, imens Tage Møller tabte sin. Hold 8 spillede i Thisted, og holdet tabte det opgør med 3-5. Ib Jensen vandt sin kamp, Jens Peter Jensen spillede uafgjort, og Arne Thomsen og Grethe Jensen tabte deres kampe.

Sejr pĂĽ 8-0

AARS IK

RĂ&#x2020;KKE

Hold 5 tog hjemme mod Solsiden fra Nørresundby, og det blev en meget lige kamp, der meget passende endte uafgjort. Carlo Sørensen og Tage Møller spillede deres kampe uafgjort, imens Per Mortensen vandt sin kamp, og Vagn Nielsen tabte sin. Hold 6 spillede hjemme mod Ă&#x2026;rhus, og Aars-holdet vandt 6-2. Ebbe Helinius, Hans Hummelur og Niels

Ă&#x2026;RGANG

Dag

Kl.

2004

Mandag/torsdag

17:00

2004

Onsdag

17:00

2003

Mandag/torsdag

17:00

2003/ 2002 2002

Onsdag

17:00

Tirsdag/torsdag

17:00

2001

Mandag/onsdag

17:00

2001/ 2000 2000

Mandag/onsdag

17:30

Mandag/torsdag

17:00

1999

Mandag/onsdag

17:00

1998

Mandag/onsdag

17:00

1999/ 1998

Mandag/onsdag

18:45

sKLDIVISIONDAMER4EAM6ESTHIMMERLANDMOD(&-ORS sKLDIVISIONHERRER4EAM6ESTHIMMERLANDMOD,EMVIG4HYBORÂ&#x2019;N

FLOTTE PRĂ&#x2020;MIER KOM OG DELTAG I KONKURRENCEN OM LLEN. â&#x20AC;&#x201C; MĂ&#x2DC;D OS PĂ&#x2026; VOR STAND I FOYEREN I HA NISTILBÂ&#x2019;RNENEIPAUSEN

$ERVILVÂ?REGRATISKAFFETHEOGKAGETILDEVOKSNEOGE

KOM IND PĂ&#x2026; VORES KONTOR HIMMERLANDSGADE 110, AARS OG HENT EN GRATIS BILLET MĂ&#x2DC;D OS I DRONNING INGRID HALLERNE BĂ&#x2026;DE FĂ&#x2DC;R OG EFTER KAMPEN.

Himmerlandsgade 110 ¡ 9600 Aars ¡ Telefon 96 98 18 00 ¡ Fax 96 98 18 09 ¡ www.himmerland-forsikring.dk


Aars Avis

SIDE 28

27. februar 2013

Vækkeuret ringede for sent for TVH-damerne

HÅNDBOLD 2. division, damer Randers HK-Team Vesthimmerland 23-21 (14-9) Der var tale om et opgør mellem rækkens duks fra Randers og rækkens num-

Team Vesthimmerlands damer fik først i slutminutterne spillet til at flyde, da de i weekenden mødte Randers HK. Derfor blev det til et knebent men fortjent nederlag. (Arkivfoto)

fart i angrebsspillet mod det aggressive Randers-

forsvar, og man skulle helt hent til halvlegens sidste

TEAM VESTHIMMERLAND

ELITESPONSOR VIBORG

Randers fik let spil i starten af kampen og vandt

mer fi re fra Team Vesthimmerland, da de lokale piger gæstede Randers. Straks fra kampens indledning virkede Randers mere klar end gæsterne, og værterne bragte sig hurtigt foran med 4-1. Herefter fi k TVHs topscorer Pernille Pedersen scoret et par flotte langskudsmål, men da Randers fi k indstillet deres forsvar, så spillerne kom længere frem på hende, så dæmmede de op for det våben. Randers øgede føringen til 9-4 over TVH, der trods en godkendt defensiv indsats havde visse problemer med de fodrappe Randersspilleres presspil og indspil til stregen. Det var meget svært for TVH at få den nødvendige

AMER MORS 2. DIV. ED RLAND-HF

THIMM TEAM VES

LØRDAG 2. MARTS KL. 14.15 GRID

Missede matchbold i overlevelseskamp

G INGRID DRONNIN RNE HALLE I FARSØ

HOVEDSPONSOR:

SØLVSPONSOR:

as

LØRDAG 2. MARTS KL. 16.00

Hobrovej 1-5 - 9600 Aars Telefon 98 62 12 99

LA THIMMER TEAM VES

Kun ud d aff huset 75 13 22 22

RRER YBORØN 1. DIV. NHDE -LEMVIG TH

Himmerlandsgade 40A 9600 Aars

S! R HOS O

ETTE ATIS BILL HENT GR

Pizza P iizzza & Grill Grriil Pitten Pitten

G IN DRONNIN RNE E L L A H I FARSØ

ONSOR: KAMPSP

minutter, inden gæsterne for alvor fi k fat. Det kunne dog ikke forhindre randrusianerne i at gå til pause med en føring på 14-9. I anden halvleg bøvlede TVH fortsat med angrebsspillet, som dog fi k god hjælp i form af en længere periode, hvor TVH forsøgte sig med en ekstra markspiller. Det gav nogle udmærkede skudmuligheder, og da Randers samtidig kun formåede at straffe denne disposition med et mål på fem forsøg, fi k gæsterne reduceret til 19-16. Gennem anden halvleg blev TVH ramt af mange

udvisninger, og selvom der måske var et par stykker for meget, så var der også nogle unødvendige udvisninger imellem. TVH kunne godt have udvist en kende mere rutine og ikke opsøgt de situationer, hvor man gav dommerne mulighed for at straffe holdet med udvisninger. Netop en dobbelt overtalsperiode gav Randers en føring på 22-16, og med under 10 minutter igen syntes kampen afgjort. TVH var tvunget til at kaste forsigtigheden over bord og satse på lidt hurtigere afslutninger, og da det blev gjort, så havde det en dejlig befriende effekt på spillet, der blev hurtigere, og det bekom specielt angrebsspillet og contrafasen godt. Med 30 sekunder igen var værternes føring reduceret til 22-21, hvorefter Randers lukkede kampen, da TVH var nødt til at lade dem komme til en afslutning for at have muligheden for at få fat i bolden, Randers vandt således knebent med 23-21 i en kamp, hjemmeholdet dominerede i store perioder, og derfor må sejren og betegnes som fuldt fortjent. TVH-damerne måtte dog samtidig ærgre sig over, at de ikke fandt den rette frigjorthed lidt tidligere i opgøret.

HÅNDBOLD: Det er i den grad op og ned for Team Vesthimmerlands herrehold for tiden. Først besejrede et yderst velspillende TVH-mandskab på hjemmebane topholdet fra Ajax København, og derefter blev det til en sikker sejr over Stoholm på udebane. Derefter løb holdet ind i en decideret røvfuld i Holte, og efter det opgør lignede TVH atter et hold, der kunne blive involveret i nedrykningsslagsmålet. Holdet fulgte dog nedturen i Holte op med en knusende sikker sejr på 27-20 over nedrykningskonkurrenten Roslev, og derfor kunne vesthimmerlændingene stort set sikre sig overlevelse i landets næstbedste række med en udebanesejr over Otterup i weekendens opgør. Det gik dog langtfra efter planen for TVH, der blev kørt helt og aldeles over. 37-27 i Otterups favør viste måltavlen efter 60 minutters håndbold, og TVHdrengene må nu sande, at de på ingen måde er fri af nedrykningskampen endnu.

På lørdag kommer Lemvig/Thyborøn på besøg i Vesthimmerland, og den kamp bliver en stor mundfuld for TVH, da vestjyderne hidtil i sæsonen blot har tabt seks af holdets 22 kampe. Derefter venter en hjemmekamp mod GOG, som efter 20 sejre i 21 kampe har kurs direkte mod ligaen, og der skal vel nærmest ske mirakler, hvis TVH-drengene skal hente point i det opgør. Alt tyder derfor på, at TVH, der i øjeblikket ligger tre point på den rigtige side af nedrykningsspilsstregen, skal sikre overlevelsen i grundspillets to sidste kampe mod Odder og HIK. Lidt hurtig hovedregning fortæller, at holdet skal bruge fem point for selv at sikre sig overlevelsen, men mindre kan sandsynligvis gøre det, da Otterup, som er det eneste hold med en reel mulighed for at overhale TVH i tabellen, næppe vinder sæsonens sidste fi re kampe. Der hersker dog ikke den store tvivl om, at vesthimmerlændingene skal bruge mindst én sejr til for at undgå nedrykningsspillet.


Aars Avis

27. februar 2013

SIDE 29

SKYTTEN 28/2-4/3 • kl. 20.00

DJANGO UNCHAINED 28/2-6/3 • kl. 19.30 www.aarsteaterbio.dk

Tlf. 98 62 11 75

Stor 80’er & 90’er fest Fredag den 1. marts med ZIDIDADA med band & Diskotek Venus Tapas-anretning kl. 18.00 m. musik & dans 299,- ingen bustransport Eller bus t/r 40,- Entré, Musik & Dans, 2 stk frikadeller m. tilbehør KUN 165,Se meget mere og køb billet på www.pigerneskro.dk arrangemnentsinfo på 70 25 11 60 SINGLEFEST HVER LØRDAG

Fest til fast pris kr. 499,Fredagstilbud: Beuf Bearnaise kr. 135,www.hvalpsund-faergekro.dk

Aars Svømmeklubs hold 2 i serieturneringen modtog på klubbens generalforsamling pokalen som Årets Fighter.

Aars Svømmeklub uddelte klubpokaler Bedste træner og årets fighter blev kåret SVØMNING: Da Aars Svømmeklub tidligere på måneden holdt generalforsamling, var to faste punkter på dagsordenen. Det var således blev tid til at hylde nogle af de mennesker, der har ydet en ekstraordinær stor indsats for klubben. Trænerpokalen, der gives til en træner, som gennem sit virke og engagement har formået at give klubben et løft, gik i år til Nikolaj Rasmussen. Som begrundelse for valget af Nikolaj Rasmussen sagde klubbens formand Preben Hansen: - Nikolaj er en af de trænere, som til hverdag ikke gør et større væsen af sig i Aars Svømmeklub, for han passer sit arbejde stille, roligt og meget stabilt. I Nikolaj har vi fundet en engageret og fantastisk legeonkel, som har plads og rum til alle børn. Han er rolig og omsorgsfuld og forstår at skabe sin helt egen kontakt til hvert enkelt barn. Alle børn på Nikolajs hold får en fantastisk modtagelse, så de føler sig velkomne. Nikolaj er mand for helt i bogstavelig forstand at gå ned i børnehøjde, når han underviser, derfor er han specielt god til vores mindste medlemmer. Nikolaj skaber en varieret og faglig god undervisning, og han forklarer alle øvelser på en måde, så børnene hurtigt forstår, hvad de skal. Sidst men ikke mindst er Nikolaj med sit rolige facon fantastisk til at arbejde sammen med de an-dre trænere og hjælpetrænere, og han tør give sine hjælpetrænere ansvar, så de får forståelse på den opgave, de selv arbejder hen imod. Vi er super glade for din

Nikolaj Rasmussen kunne på Aars Svømmeklubs generalforsamling lade sig hylde som Årets Træner.

indsats Nikolaj - keep up the good work. På generalforsamlingen blev Årets fighter også kåret, og i år gik fighterpokalen til et helt hold - nemlig klubbens hold nummer 2 i serieturneringen.

Årets fightere Holdet består af Louise Warming, Klara Therkildsen, Emma Kjær, Magnus Lerche, Alexander Jensen og Kim Møller Nielsen, og formanden begrundede valget således: Louise Warming: Man kan altid være sikker på, at er hun der fra starten af træningen, er hun der også til slut. Der er aldrig noget med at skulle i sauna eller have andre afstikker under træningen. Louise viser en glæde og fighterånd ved hele tiden, at tro på sin egen

evne til at blive bedre - hvilket hun også gør. Hvis alle var lige så glade for fly som Louise, ville det ikke varer længe, før der kom discipliner som 400 og 800 m fly til stævnerne. Emma Kjær: Emma ser man altid hjælpe med at tage banetov ned, for Emma vil nødig gå glip af træningstid i vandet og gennemfører derfor altid træningen til sidste minut. Emma udviser stor fighterånd i vandet til stævner, men holdfighteren ser man især, fordi man altid kan være sikker på, at hun hjælper de nye svømmere. Fighteren er også tydelig at høre og se til træning, for Emma går altid forrest efter pauserne og siger ”nu skal vi videre”. Emmas utrolig glade smil smitter af på hele holdet. Klara Therkildsen: Klaras

glæde ved svømning er stor. Klara er også blandt dem, der er med fra starten af træningen og holder hele træningen ud. Fighterånden er tydelig at se og mærke til stævner, hvor hun gerne vil være bedre end sidste gang, og bliver ved med at sætte mål om tider eller nye personlige rekorder. Klara er god til skabe sjov og lege sig igennem de lange og hårde træninger, samtidig med hun får svømmet nogle meter. Det giver, de andre på Klaras bane et smil på læben under hele træningen. Magnus Lerche: Magnus’ stabile fremmøde til træning, kan man ikke kan sætte en fi nger på. Han er altid klar fra starten af træningen. Selv ikke sygdom eller en arm der laver brok, kan holde Magnus væk. Han skal altid lige i vandet og træne. At Magnus er yngste dreng på K1 er ikke at mærke, han fightervilje tager altid gerne kampen op med nye ting og de ældste svømmere. Kim Nielsen: Kims kampånd mangler ikke, selvom han er blandt de ældste på holdet. Til de daglige træninger ser Kim hurtigt, hvis de yngste har brug for hjælp i vandet, eller med deres øvelser til dryland og han deler gerne ud af alt det, han selv kan. Til stævner er man aldrig i tvivl, når Kim begynder at heppe, for det kan høres i hallen. Kims evne til at råbe, skaber en god stemning og har positiv effekt på hele holdets kampånd. Alexander Jensen kom tilbage fra efterskole i sommer, med en fighterånd om at nu skulle der ske noget med hans personlige rekorder. Alexanders kamp har givet nyt liv på bane 4 og 5, og fået alle svømmerne på banerne til, at kæmpe for nye mål. Alexander har svømmet sig til flere personlige rekorder i den seneste periode. Alexander er også en god og sej holdkap svømmer og hans fighterånd smitter positivt af på de andre svømmere på holdet.

TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 20.00

Hanne Boel med band Dont know much about love, Black Wolf, Talk it out, (i wanne) make love to you og light in your heart. Hanne Boel har samlet et nyt hold af musikere: Ustyrlige svenske monster-elguitarist Krister Jonsson, danske guitarist Rune Kjeldsen, bassist Thomas Vang og den unge himmelstormer, trommeslager Mads Forsby. En instrumentering og besætning, der giver Hanne Boel mulighed for at gå i flere musikalske retninger og udnytte sit talent optimalt. Hanne Boel er tilbage! Entré kr. 200,- (medlemmer kr. 160,-) Koncertmenu fra kl. 17.30: Mortens Kro, Aalborg Økologisk asparges jordskokkesuppe m. ristet øko-kylling og strimler af urter. Stegt vildsvin fra Klosterheden m. svampe sauce/bygkorns salat m. små blade, syltede agurker og vindruer. Ristede kartofler m. timian. Menu kr. 210,- Dessert kr. 45,-

FREDAG DEN 22. MARTS KL. 21.00

Stig Møller & Peter Ingemann Band samt Michael K To generationer af danske sangskrivere har sat hinanden stævne denne aften på Halkær kro. Fra 60’erne ud igennem hippietågerne kommer Stig Møller & Peter Ingemann med band: Jeg ved, at I ikke undrer jer, hvis jeg er fløjet bort til øen, som vi to så, når jeg tar mine violette snabeltyrkersko på. Og Mikael K - modtager af Gelsted-Kirk-Scherfig-Prisen 2011vores helt lokale landskendte nordjyske trubadur. Entré kr. 180,- (medlemmer kr. 140,-) Koncertmenu fra kl. 18.00: Drivhuset v/ Eva Bjerrum, Gedsted Tre retter i et bredt udvalg af Drivhusets spændende vegetarbuffet af supper, tærter og postejer med salater af forårets første urter. Menu kr. 210,- Dessert kr. 45,-

Bestil koncert og menu på: halkaerkoncert@gmail.com


Aars Avis

SIDE 30

27. februar 2013

Gode dæk til dansk sommer Dækproducenterne må have haft den ofte regnfulde danske sommer i tankerne i forbindelse med årets kollektion af sommerdæk. Det viser den test, som FDM har udført i samarbejde med en række europæiske bilklubber. - Hvor vægten tidligere har ligget på slidstyrke og mere sportslige egenskaber, er det tydeligt at se, at dækproducenterne i dag har fokus på

dækkenes egenskaber på våd vej. Det gør dem ikke bare ideelle til den ofte våde danske sommer, men det betyder også, at man kan tale om egentlige regnvejrsdæk, siger FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen. Ifølge FDM er det i høj grad det nye EU-krav til mærkning af dæk, der har fået producenterne til at ændre fokus. Mærket, som man kender

fra eksempelvis hårde hvidevarer, angiver på en skala dækkets vejgreb på våd vej og rullemodstand. Det sidste har indflydelse på bilens brændstofforbrug og har fået producenterne til at arbejde meget mere intensivt med at skabe så ’grønne’ dæk som muligt, uden at det sker på bekostning af vejgrebet. Læs hele sommerdæktesten i Motors martsnummer.

Elektriker Midtfjord EL A/S, Limfjordsvej 10, 9670 Løgstør Falckkassen har vundet en flot pris ved iF Design Award.

Klassisk ikon vinder pris for fremragende design Falckkassen har vundet guld ved iF Design Award

af form og opbygning har da også været prioriteret højt af designerne. - Førstehjælpsudstyr er ofte ude af bevidstheden, når der endelig er brug for det. Den nye Falck-kasse er designet til at imødekomme behovet for tryghed ved at være til stede i brugerens bevidst-

hed, ganske enkelt gennem det tiltalende udtryk, brugervenlighed og tilgængelighed, siger produktdesigner Jakob Nørregaard fra den strategiske designvirksomhed Designit, der har stået for designet af den nye Falckkasse.

Hos Midtfjord EL A/S går vi aldrig på kompromis med kvaliteten, uanset opgavens størrelse. Vores erfaringer dækker bredt. Vi lægger alle kræfter i såvel hjemmeløsninger som komplette industri-installationer. Vi er en virksomhed med 30 ansatte. Se mere på www.midtfjordel.dk

Alt i auto reparationer Et lille stykke danmarkshistorie har modtaget en stor, international pris for sit nye design. Falck-kassen, der i mere end 80 år har leveret plastre, forbindinger og ikke mindst tryghed til store og små, vinder iF Design Award designprisen, der verden over anses som et prestigefyldt symbol på fremragende design. Falck-kassen vandt prisen, fordi den sammen med produkter fra blandt andre Audi og Apple var mellem de 75 bedste ud af 4.352 nominerede, fortæller Marianne Verbes, der har været produktudvikler på Falckkassen. - Jeg er meget stolt af, at det er lykkes at lave en kasse, der på én gang er både smuk og praktisk. Den kan det, den skal, nemlig hjælpe i en akut situation. Samtidig behøver man ikke gemme den væk i et skab, den kan stå fremme som en del af hjemmets indretning, siger Marianne Verbes. Især har Falck-kassen imponeret juryen ved sin kombination af funktion, form og farve. Det at opnå høj funktionalitet igennem anvendelse

Midtfjord EL A/S søger en elektriker til at indgå i vores team af dygtige medarbejdere

Alle mærker Dæk, udstødning & rustarbejde m.v. Undervognsbehandling fra 1.600,- + moms LF Automobiler Gåsemosevej 7, 9541 Suldrup 98 37 85 47 / 40 92 91 57 Klargøring af biler til syn SKAL DU HAVE KØREKORT SÅ KONTAKT

Jobbeskrivelse: - Servicering af vore kunder. - Kørekort (kategori B) er nødvendigt. - Arbejdspladsens beliggenhed: Løgstør, Himmerland.

Din profil: Fagligt har du: - Uddannet elektriker, industri elektriker eller automatik elektriker - Min. 5 års erfaring - Et højt fagligt niveau - Er personen der kan bevare overblikket i pressede situationer

JENS BOCK

Ring og hør nærmere. Holdstart TILBUD den 17. august 2009

Tilmeld nu og få kr. 2.000,- i rabat Lovpakke nu kr. 8.995,-

TLF. 22 24 04 21

Personligt er du: - Beslutningsdygtig, selvstændig, servicemindet med et godt humør - En fleksibel medarbejder som kan lide frihed under ansvar - Tillidsvækkende og kan skabe gode relationer til vores kunder - Besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner

SMÅ HOLD=GODE KØRETIDER=MINDRE FRAVÆR

www.himmerlands-koereskole.dk

Vi tilbyder et meget selvstændigt og afvekslende job i et uhøjtideligt miljø. Jobbet er en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt. Skulle ovenstående have din interesse hører vi gerne fra dig, kontakt Preben Nielsen, tlf. 40 14 62 80 eller Christian Gregersen, tlf. 23 21 08 84.

Lille service kun

Stor service kun

Aygo, VW Up m.fl.

Aygo, VW Up m.fl.

995.-

1995.-

Tidsbestilling på 986410 88 Siden 1949 aalestrup@boll-biler.dk - 98641088 Aalestrup Motor Co. ApS - Testrupvej 6

Midtfjord EL A/S t Limfjordsvej 10 t 9670 Løgstør Tlf. 98 67 19 33 t Tlf. 98 67 62 80 info@midtfjordel.dk t www.midtfjordel.dk


Aars Avis

27. februar 2013

SIDE 31

TIL LEJE

Vi har geden men mangler føreren. Har du kvaliďŹ kationerne hertil hører vi gerne fra dig - ellers ikke! Telefonisk henvendelse 98 66 11 00

Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11

Attraktivt butikslokale RENGĂ&#x2DC;RINGSHJĂ&#x2020;LP søges nogle timer ugentligt.

Tlf. 53 29 05 10

Ulstrup-Gundersted Sogn HME A/3sEvaholmvEJs(ORNUMs$+ !ARS TEL sINfO HMEDKsWWWHMEDK

søger gravermedhjÌlper. Interesseret? Se mere pü: https://job.jobnet.dk/CV/FindJob/details.aspx/3365782

Ă&#x2DC;sterbrogade, Løgstør (hovedgaden) pĂĽ 200 m2 til leje. Henvendelse

Keld Dal - tlf. 9867 3820

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

TIL LEJE

AARS MIDTBY 2

Lejligheder pĂĽ 70 m og 90 m2 udlejes. Tlf. 61 76 08 71

Vi søger faglÌrer

AARS

Kompetencer til en fremtid med succes gennem engagerede medarbejdere og en pĂŚdagogik, der fokuserer pĂĽ at give den enkelte de rigtige udfordringer pĂĽ de rigtige tidspunkter.

PĂĽ grund af øget aktivitet søger vi en faglĂŚrer inden IRUJUXQGIRUOÂĄEHW%LOĂ&#x20AC;\RJDQGUHWUDQVSRUWPLGOHU 'XVNDOLQGJnLHWPLQGUHO UHUWHDPGHUOÂĄVHU PDQJHIRUVNHOOLJHRSJDYHUVRPVWLOOHUNUDYRP Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

undervisning i Ă&#x2026;bent VĂŚrksted XQGHUYLVQLQJSnPDQJHQLYHDXHU XGIRUGULQJDIHOHYHUQHVIDJOLJHRJSHUVRQOLJH udvikling W WVDPDUEHMGHPHGIRU OGUHRJYLUNVRPKHGHU EUHGIDJOLJKHGVnYHOSUDNWLVNVRPWHRUHWLVN XGYLNOLQJDIQ\HXQGHUYLVQLQJVPHWRGHU Ă&#x20AC;HNVLEHOWVDPDUEHMGHLO UHUWHDPHW

Er du interesseret? /Â VPHUHRPMREEHWSnZZZHUKYHUYVVNROHUQHGN $QVÂĄJQLQJVIULVWIUHGDJGHQPDUWVNO erhvervsskolerne.dk

Tlf. 9698 1000

3 vĂŚr. lejlighed 1. sal Himmerlandsgade. 70 m2. Ledig pr. 1. marts. Husleje kr. 4000,- incl. vand og varme. Tlf. 24 47 20 13

Udlejes i Haverslev 2 vĂŚr. lejlighed pĂĽ 83 m2. Husleje 3300,- + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje. Efter kl. 17.00 Tlf. 21 74 84 98/ 21 75 72 77

Sommerhus i Ertebølle udlejes Pris kr. 2000 pr. mdr. + forbrug. Henvendelse tlf. 98 65 61 05/ 30 12 95 65

UDLEJES HAVERSLEV 2 vĂŚr. pĂĽ 86 m2. Husleje 3400,- + forbrug. 2 mdr.s dep. 3 vĂŚr. 114 m2. Husleje 4300,- + forbrug. 2 mdr.s dep. Ingen husdyr. Tlf. 31 36 41 90

Det betaler sig at se efter Danske BOLIGadvokaters logo

Advokatfirmaet â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x201C; Møderet for højesteret â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x201C;

STENUM

LĂ&#x2020;S OGSĂ&#x2026; AARS AVIS PĂ&#x2026; www.aarsavis.dk

HUS PĂ&#x2026; LANDET v/Hornum, 100 m2. Dep. 10.500 kr. Leje pr. md. 3.500 kr. + forbrug. Tlf. 40 68 32 43

TIL LEJE En superlĂŚkker moderne 3 vĂŚr. lejlighed pĂĽ 90 m2 med terasse nĂŚr bymidten. Ingen husdyr. Husleje kr. 5.450 + forbrug. Dep. 3 mdr.s. husleje. Tlf. 30 20 80 23

Tingvej 13 i Aars 75 m2. Dejlig centralt beliggende dobbelthus + kĂŚlder og adgang til have. Kr. 4900 pr. mdr. + forbrug. Indskud kr. 14.700. AMH bolig 22 71 12 70 98 62 12 70

LAGER/PRODUKTIONSLOKALER

UDLEJES

FARSĂ&#x2DC;/INDUSTRIVEJ 5 FRA 500-5.000 M2

KONTAKT

40 19 23 01 SUNDHED & VELVĂ&#x2020;RE

KLINIK FOR FODTERAPI

LEJLIGHEDER I AARS Gislumvej 11, 1. sal. 2 1/2 vĂŚr. lejlighed. 3200,- + forbrug. 3 mdr.s indskud. Jyllandsgade 34, kĂŚlderen. 3 vĂŚr. lejlighed. 2700,- + forbrug. 3 mdr.s indskud. Tlf. 21 26 28 48

Bydamsvej 9 i Ravnkilde LÌkker 3 vÌrelses lejlighed pü 85 m2 med adgang til egen terrasse. Flot køkken og bad masser af skabe. Kr. 3900. Indskud kr. 11.700. 2 vÌrelses lejlighed pü 65 m2 pü 1. sal. Samme standard. Kr. 3000. Indskud kr. 9000. AMH bolig 22 71 12 70 98 62 12 70 amh@amhbolig.dk

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 98 62 29 11 Fax 98 62 43 20 E-mail: aars@adv-stenum.dk

NY BOLIG?

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Vibeke Brix og Helle Viborg Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale.

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med sygesikringen

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard

BlÌrevej 2, 9600 Aars Tlf. tid kl. 8.00-9.00 pü 98 62 11 18 - 40 53 98 62 Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aà astninger - IndlÌg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Ogsü udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

KLINISK TANDTEKNIKER Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 TrĂŚffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

KRANIO-SAKRAL TERAPI er en blid form for massage-behandling, der har vist sig at have en positiv effekt pĂĽ bl.a.:

Hovedpine. KÌbespÌndinger. Fordøjelsesproblemer. Nakke/rygsmerter - og mange andre lidelser.

NYT â&#x2DC;&#x2026; NYT â&#x2DC;&#x2026; NYT

Nu kan jeg ogsü tilbyde PÌdiatri Osteopatisk behandling Specifikt til børn med problemer i ører, fordøjelse, indlÌring, søvn, tÌnder mv. Vil du vide mere - sü ring eller klik ind pü: www.mona-skipper.dk

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk

KRANIO-SAKRAL TERAPEUT

SolvĂŚnget 5 â&#x20AC;˘ 9600 Aars â&#x20AC;˘ Tlf. 50 72 53 02 Medlem af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter og omfattet af foreningens etiske regler. www.kstforeningen.dk


Aars Avis

SIDE 32

SUNDHED & VELVĂ&#x2020;RE

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i BLANDEDE

SKROTHANDEL

HIMMERLANDS AVISERNE

Nordvestvej 14, 9600 Aars

TeleskoplĂŚsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan rĂŚkke 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen â&#x20AC;˘ 4034 2010

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-ďŹ lm * tryk pĂĽ trøjer Aars Bogtryk & Offset Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 KĂ&#x2DC;B OG SALG

Jern og metal afhentes Skrotbiler afhentes gratis. Himmerlands Skrot Tlf. 21 94 73 27

Ring 40 24 00 04

NEVE EDB

KeldgĂĽrdvej 117 9600 Aars Karsten Neve Salg, service og reparation af computere,netvĂŚrk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

KĂ&#x2DC;B OG SALG 250 m2 store brosten 1500 m3 knust beton 7 trĂŚgitterspĂŚr af 8 meter Fast brĂŚndselkedel med oliefyr 30 dobbelte plastdøre 1,10 B x 2,30 H 10 jernbuer ĂĄ 12 mtr. 11 jernbuer ĂĄ 10 mtr. 4 jernbuer ĂĄ 9,50 mtr. 18 gitterspĂŚr ĂĄ 8,30 mtr. 400 galvaniseret LK skotlamper, i støbejern 200 stk. stĂĽldøre 300 meter 4â&#x20AC;? rør 200 meter 2â&#x20AC;? rør 1 foldedør 10,65 B x 2,30 H 1.500 m2 gulv- og parketbrĂŚdder (fyr, eg og bøg) 4 jerngitterspĂŚr a 10 m 1 alu butiksdør m. automat. opluk. LimtrĂŚsbjĂŚlker i forskellige str. 50 terrassedøre i trĂŚ og plastik 15 yderdøre 500 indvendige døre 1000 vinduer i forskellige størrelser 100 vinduespartier til udestuer Ovenlys kupler 400 køkkenelementer Udslagsvaske i porcelĂŚn LĂŚgter 20 toiletter med dobbeltskyl og hĂĽndvaske 800 støbejernsvinduer Store partier rør og jernbjĂŚlker 8 limtrĂŚsbuer uden ben ĂĄ 19,80 mtr.

www.is-brdr-nielsen.dk

Kirkens KorshĂŚr

Gives vĂŚk: Kattekillinger søger ny kĂŚrlig vĂŚrtsfamilie. Vi er klar til at flytte hjemmefra fra uge 7. Renlige â&#x20AC;&#x201C; vant til kattebakke. Tlf. 41 42 26 64 SĂŚlges: HolmegĂĽrd Stub (klar glas). 16 øl, 9 rød, 7 hvid, 23 dessert, 13 snaps. Pris kr. 1500,Tlf. 61 75 00 38 SĂŚlges: Kedel, oliefyr, olietank, klĂŚdeskab, elkomfur og ovn, løvtrĂŚ og andet trĂŚ i meter stykker, døre, vinduer og hvedehalm. Tlf. 23 98 79 42 SĂŚlges: Ungdomssofa, krom stĂĽlstel, stof sort m/sølvnist. UdslĂĽet liggeflade 110 bred x 190 lang. Som ny kr. 700,-. Tlf. 98 62 27 06 / 25 11 59 40

Købes: +ÂĽKZIVLY Ă&#x2026;`[[LIVLY Ă&#x201E;ULYL PUKIV TÂĽISLY THSLYPLY [¤WWLYSHTWLY\YLZWLQSLWVYJLS¤UNSHZMHQHUJLĂ&#x201E;N\YLYZÂĽS] N\SK ZHTSPUNLY UPWZ ZTr[PUN ;VWWYPZIL[HSLZRVU[HU[ Tlf. 21 64 80 90 SĂŚlges: Â&#x201D;N[L ZJO¤MLYO]HSWL ZRÂĽUUL VN SP]SPNL O]HSWL :HSNZRSHY :[HT[H]SL NHUN VYTLR\Y Z\UKOLKZIVN VN ]HJJPULYL[NHUN-VYTLYLPUMVZL! ^^^\NNLY[H^UKRLSSLYYPUNWr Tlf. 98 28 65 09/40 37 90 69 SĂŚlges: 3. RN [ÂĽYYL[\TISLY  62 RY >OPYSWVVS ZRHIZMY`ZLY / ) + 62RY Tlf. 50 16 17 22

Vi bor 15 km nord for Viborg Tilbud pĂĽ nedbrydning og skrotning samt knusning af beton og jernbeton gives overalt i landet. - Kun 36 kr. pr. ton

SÌlges: Mekon korntank, velegnet til trÌpiller, 800 kr. Tlf. 25 57 28 36 SÌlges: Hø i smü baller, rigtig godt til hesten. VÌgt ca. 15 kg. Pris 18 kr. Tlf. 22 19 68 69 Købes: Palisanderspisestue, bord, stole, skÌnk i palisander købes og skrivebord i palisander købes. Tlf. 40 73 19 97

SĂŚlges: Blandingskyllinger. Forskellige farver. 10 stk. 30.- (15 gr.), 1 md. 10 stk. 25.- (varmelampe) Tlf. 27 44 01 31

SÌlges: Vaskemaskine, AEG tørretumbler, chatol i nød. Tlf. 29 17 57 68 SÌlges: Diadora MTB damecykelsko, X-trail Woman, str. 38, men passer til str. 37, 250 kr. North Face herrejakke, Summit Series, str. XL, aftageligt inderTlf. 20 40 80 39 foer, 400 kr. SÌlges: Vaskemaskine, Zanussi, vasker OK. 500,- kr. Tlf. 98 37 19 40 SÌlges: BrÌnde. Gran i m. stk. 125,- kr. 9530 Støvring. Tlf. 21 43 28 98 SÌlges: 2 stk. skydeporte, str. 2,15 x 2,40, 800,- kr. Fin halmvogn, 4,7 m x 2,4 m, 2.500,- kr. B5 tagplader, pr. stk. 20,- kr. Hø i rundballer, pr. stk. 270,- kr. Tlf. 20 11 56 29

SÌlges: BrÌnde, løvtrÌ, savet og kløvet. Tlf. 20 48 35 59

SÌlges: Befas - egetrÌskøkken med flotte udskÌringer. SÌlges for højeste bud. Tlf. 22 83 25 37

SĂŚlges: Sankt Bernhardshunde. 3 tĂŚver + 3 hanner. Tlf. 98 63 63 67 - 51 74 46 17

SÌlges: Plastyderdør, 95x226. Vippeport, 249x223. HavefrÌser m. bak, defekt motor. LuftgevÌr m. kikkertssigte, 4,5 mm. Rundt spisebord, 2-pl. SilkedvÌrghøns. Tlf. 51 52 96 11

SÌlges: 3 pers. sofa m/hynder. Skab i egetrÌ m/blyindfat. ruder. Lille køleskab. Vaskemaskine. Videomaskine. Parasol m/fod. Drømmeseng. Giv et bud pü Tlf. 96 50 80 87

Købes: Tyskerhjelme 1939-45 købes. Pris: 1.000 kr. Samt tyske kikketer mv. købes. Tlf. 61 85 26 98

Købes: Stenøkser. Gerne med hul til skaft, samt andre stenredskaber. God pris 500-1.000 kr. for pÌne ting. Tlf. 98 63 18 02

SE HER! - INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

SĂŚlges: 2SHWIVYKL VN Z[VSL RSHWIVYKLVNZ[HILSZ[VSLTrS WrIVYKLUL_ Z[VSLLYNYr WYPZRY Tlf. 61 75 34 09

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og gives vÌk af nÌsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

LOPPEMARKED

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

til 101.262 husstande

Annoncen sendes til:

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Annoncen mĂĽ fylde op til 20 ord! Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - ogsĂĽ med max. 20 ord.

Genbrugsbutik Nørager Ă&#x2026;ben daglig 13.00-17.00 Lørdag ĂĽben 10.00-12.00

Købes: Af private. Axel Salto vase/skĂĽl. Georg Jensen â&#x20AC;?Kongeâ&#x20AC;? bestik i sterling sølv. Poul Anker Bech oliemaleri. Tlf. 40 46 16 31

Nedbrydningsmat. m.v. sĂŚlges

Ă&#x2026;ben alle hverdage kl. 7-18, lørdag kl. 9-15 Se meget mere pĂĽ:

Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90

AARS AVIS AARS AVIS FARSĂ&#x2DC; AVIS FARSĂ&#x2DC; AVIS FOLKEBLADET STĂ&#x2DC;VRING FOLKEBLADET STĂ&#x2DC;VRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD Ă&#x2DC;STHIMMERLANDS FOLKEBLAD Ă&#x2DC;STHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Købes: Gamle jernbaneeffekter. F.eks. billetter, jernbane- og rutebilkøreplaner, brochurer, fotos og postkort med tog og jernbanebøger. Tlf. 21 56 39 25

Lej flyttebil med trÌk til alm. kørekort.

SÌlges: Hø i smü baller å 15 kr. 1 sÌt tvillingehjul 13x6x38, 5 armet, 600 kr. Wrap-baller å 250 kr. Brovst. Tlf. 98 23 24 69

SĂŚlges: GuitarforstĂŚrker, Peivey TKO 80, 15â&#x20AC;? højttaler, 200 W. Nypris 6.800 kr. SĂŚlges for 1.800 kr. Tlf. 98 68 63 54

Niels 30 42 70 40

UDLEJNING

27. februar 2013

BETALING: Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ Betaling vedlagt:

â?&#x2018; Kontant â?&#x2018; Check ANNONCETEKST: â?&#x2018; SĂŚlges â?&#x2018; Købes â?&#x2018; Byttes â?&#x2018; Gives vĂŚk

Telefon:

Afsenders navn og adresse:


T SKUE M O E N MER VISE LĂ&#x2020;S INDE I A

AGRO NORD 2013

Ulrik Lemvig â&#x20AC;˘ Mobil 22 43 14 46 â&#x20AC;˘ www.soettrupms.dk

M s a â&#x20AC;&#x2122; rkservice d r a a g j ø H Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

MURER OG ENTREPRENĂ&#x2DC;RFORRETNING Gennem generationer stor ekspertise i byggeri af: 6. marts vil man i Messecenter Vesthimmerland kunne opleve 160 stykker malkekvĂŚg og knap 100 stande med teknik og tilbehør til moderne kvĂŚgbrug.

Alt udsolgt til Agro Nord 160 dyr og knap 100 udstillere er klar til dyrskuet Af Lars Lindberg Der er Âżnansiel krise i verden og i sĂŚrdeleshed i landbrugserhvervet. Derfor kunne man frygte, at det ville vĂŚre sĂĽ som sĂĽ med tilslutningen til nĂŚste uges dyrskue i Aars, Agro Nord. Det er imidlertid ikke tilfĂŚldet, fortĂŚller Jens Holm Danielsen, der er koordinator for det store arrangement. - Det er naturligvis nogen, som har valgt at blive hjemme for at passe det daglige arbejde, men vi er godt tilfredse. Der kommer cirka 160 dyr alt i alt, og med cirka 95 Âżrmaer, som udstiller pĂĽ standpladserne, har vi mĂĽttet melde alt

udsolgt, siger Jens Holm Danielsen. Dyrene er fordelt med 103 styk Dansk Holstein, 22 styk JerseykvĂŚg og 15 dyr af racen Dansk Rød Holstein. Dertil kommer seks afkomsgrupper. Udover de mange stande, hvor forskellige Âżrmaer markedsfører sig selv og deres landbrugsprodukter, kan man opleve Ă&#x20AC;ere spĂŚndende ting pĂĽ dyrskuet. Man kan blandt andet se malkekvĂŚg af tre forskellige racer, afkomsgrupper efter nogle af de mest benyttede tyre i Danmark, og derudover vil man kunne se de nyeste tendenser indenfor tilbehør og teknik til moderne kvĂŚgbrug. - Der kommer til at vĂŚre fuld

fart pĂĽ fra tidlig morgen til sen aften, og vi er overbeviste om, at det bliver en succes. Vi er i hvert fald rigtig glade for den

forhündsinteresse, der har vÌret, og vi synes da ogsü, vi har strikket et rigtig godt program sammen, siger Jens Holm Danielsen, som forventer, at mellem 5.000 og 6.000 mennesker lÌgger vejen forbi, nür Messecenter Vesthimmerland 6. marts slür dørene op for Agro Nord.

INDUSTRI, LANDBRUG OG VILLA Tilbyder bĂĽde fag- og totalentrepriser Aut. kloakmester Tlf. 98 37 98 37 . Email:info@lpsbyg.dk

LPSBYG.DK

Lars Pedersen & Søn er en familieejet virksomhed som blev grundlagt i 1957

ENTREPRENĂ&#x2DC;R- OG DRĂ&#x2020;NINGSMESTER IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drĂŚn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

:PNLYRSVHRRLUZ[VW& 9PUN6\KY\WVW ÂĽY

SLYY

MN

PUNH

:W\S Jens Holm Danilesen (t.v.) er koordinator for Agro Nord, og han er fortrøstningsfuld forud for det store dyrskue.

HUH `SSLR

^^^V\KY\WZ[LUSLQLKR :SHTZ\NLYTLKOÂĽQ[Y`RZZW\SPUNVN;=PUZWLR[PVU

9PUN[PS2HSSL;SM :RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

Ă&#x2026;ben Stald pĂĽ Dollerupgaard GĂĽrdejer Niels Sørensen, Dollerup, inviterer til Ă&#x2026;ben Stald 1. marts Af Hanne Grabow GĂĽrdejer Niels Sørensen, Dollerup, inviterer til Ă&#x2026;ben Stald fredag den 1. marts. Dollerupgaard er en gammel familiegĂĽrd. hvor Niels Sørensen er sjette generation pĂĽ gĂĽrden, som han overtog i 1997 efter i nogle ĂĽr, at have drevet I/S sammen med faderen. Niels Sørensen bor pĂĽ gĂĽrden sammen med hustruen, Anette og Âżre børn. Bygherren Niels Sørensen ansøgte om miljøgodkendelse til opførelse af ny løs-

driftsstald med mĂŚlkerobotter, tilbage i 2010. Det skulle vĂŚre en stald med plads til mange Ă&#x20AC;ere kvĂŚg end tidligere. PĂĽ grund af krisen. trak projektet ud og resultatet af godkendelserne blev en tilladelse til at udvide fra de eksisterende 75 til 168 sengebĂĽse, sĂĽledes at man kunne genbruge det eksisterende mĂŚlkecenter. Malkestalden er udvidet til 2 x 9 sildebensstald. Der er madrasser i sengebĂĽsene og skraberobotter over spalter.

Der forestĂĽr en del landmĂŚnd en udvidelse, idet der i 2014 er krav om, at alle køer skal have en sengebĂĽs. Der kan jo ellers komme pĂĽ tale, at man pĂĽ det tidspunkt vil se sig nødsaget til at slagte noget af besĂŚtningen for at opfylde kravene. Det er entreprenørÂżrmaet Kristian Hansen, Aps, Møldrup, der Âżk opgaven pĂĽlagt og engagerede de mange underleverandører. Til arrangementet â&#x20AC;?Ă&#x2026;ben Staldâ&#x20AC;? vil der vĂŚre 14 forskellige virksomheder til stede og fortĂŚlle om det net-

op opførte projekt pü Dollerupgaard. Blandt andet reprÌsentanter fra Kristian Hansen, ApS og Ole ElkjÌr, Gedsted Smede & VVS vil have en udstilling med TWIN HEAT Stokerfyr., som er et 100 % dansk produceret gennem 30 ür. Her kan man fü oplysninger om, hvordan man kan nedsÌtte sine varmeomkostninger. Til arrangementet vil leverandørerne vÌre vÌrt ved lidt at spise og drikke til gÌsterne.

GYLLETRANSPORT MED LASTBIL

Tlf. 20 63 71 37 ĹŻĆ&#x161;ĹľÄ&#x201A;Ć?ĹŹĹ?ĹśĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x;ŽŜĆ? arbejde udføres! Se mere pĂĽ: allestrup.dk

Allestrup MASKINSTATION


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 34

Gudstjenester Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

Vort Landboblad - når det skal være lokalt!

STILLINGER Kvæggård søger yngre medhjælper, evt. ældre på deltid, søges snarest til marken og hjælp i stalden når fodermester har fri. Her er 180 ha og 200 køer som malkes med robotter. Pr. 1. juni søges en fodermester, da nuværende går på barsel.

Jens H. Sørensen Overvejen 23, Vognsild

Tlf. 20 81 45 82

Driftsleder til kvæggård Kvæggård med 500 køer (9240 Nibe) søger dygtig stabil driftsleder til stalden. Du skal være faglært landmand af uddannelse og have en del praktisk erfaring. Erfaring med computer og automatik er en selvfølge. Vi forventer, at du er ansvarsbevist, har gode anbefalinger, taler engelsk og er resultatsøgende samt kan tage ansvaret for 3 elever. Desuden forventer vi, at du er engageret, og ønsker at lægge de næste år i dette job. Vi kan tilbyde dig gode ansættelsesvilkår, samt løn efter kvaliÀkationer. Ansøgning sendes hurtigst muligt til: ansat@agrinord.dk

OFFICIELLE Vikarservice

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

Hjemmeservice

Mælkeproducenter køber dyrt og må sælge billigt Dyrt at producere i forhold til salgsprisen Siden år 2000 er det såkaldte bytteforhold blevet markant dårligere for mælkeproducenterne. Bytteforholdet angiver forskellen mellem købs- og salgspriser. For mælkeproducenterne er salgspriserne primært for mælk, men også for kød og afgrøder. Købspriserne er eksempelvis udgifter til foder, maskinstation, gødning, dyrlæge og løn til medarbejdere. Priserne på produkterne, mælk, oksekød og korn, er ganske vist steget, men udgifterne til at producere er steget langt mere. Fra 2000 er salgspriserne gået op med 15 procent, mens købspriserne i samme periode er steget 55

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

procent. Heller ikke i 2013 og 2014 er der udsigt til, at bytteforholdet bliver bedre. Det viser en analyse fra Videncentret for Landbrug, Kvæg. - Vi har, specielt i perioden fra 2007 og frem til nu, oplevet stærkt svingende priser, men et generelt dårligt bytteforhold for mælkeproducenterne, siger chef konsulent Susanne Clausen. - Perioden har været kendetegnet af, at mælkeproducenternes købspriser har haft tendens til at følge salgspriserne op, når disse stiger. Når salgspriserne falder, er købspriserne til gengæld ikke fulgt med ned i samme grad, fortsætter hun.

Og der er altså ikke umiddelbart udsigt til et bedre forhold mellem salgs- og købspriser. - Vi forventer, at der også i 2013 og 2014 fortsat vil være stærkt svingende priser, og at bytteforholdet fortsat vil være dårligt for mælkeproducenterne, siger Susanne Clausen. Det betyder, at der er store krav til mælkeproducenternes ledelse af bedriften. - Der skal hele tiden være fokus på effektivisering af driften samt, hvordan man løbende kan øge produktiviteten. Ellers er det med det nuværende bytteforhold umuligt at få en fornuftig økonomi, fastslår Susanne Clausen.

Administrationen af landbrugslov ændres 1. april træder helt nye regler i kraft Folketinget vedtog i december sidste år en ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven. Med ændringen bliver administrationen af landbrugsloven samlet i NaturErhvervstyrelsen og dermed nedlægges de regionale jordbrugskommissioner, der hidtil har administreret landbrugsloven. Som konsekvens af nedlægningen af jordbrugs-

BLANDEDE

Landbrug Erhverv Transport

Haveservice

De danske mælkeproducenter bruger mange penge, når de producerer mælken, og de får ikke den store gevinst, når de sælger den.

ENTREPRENØR MØLLE JENS, GUNDERSTED Dræn arbejde udføres med Hydrema på ballondæk, nyindkøbt drænkasse.

Jens Kristensen Biltlf. 30 98 80 41

kommissionerne er det nødvendigt at oprette nye jordfordelingskommissioner, fordi jordbrugskommissionerne hidtil har været en del af jordfordelingskommissionerne. Fremover vil der kun være to jordfordelingskommissioner: en vest for Lille-bælt og en øst for Lillebælt. Lovændringen indeholder også en række mindre ændringer af lovens bestemmelser. For eksempel

TIL LEJE Jord ønskes til leje til kartofler. Louns

Tlf. 20 12 45 54

ophæves reglen om, at en restejendom ikke må nedbringes under 1,5 ha, og reglen om, at der i forbindelse med etablering af bygningsløse landbrugsejendomme skal opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha. Disse ændringer trådte i kraft 1. januar 2013. Ændringerne sker for at imødekomme kravet om besparelser inden for staten. Som følge af den liberalisering, der er sket af landbrugslovens regler, har det været relevant at se på, om administrationen fortsat var hensigtsmæssigt opbygget. Konklusionen var, at der ved en forenkling og samling af administrationen i Natur-Erhvervstyrelsen vil kunne realiseres en besparelse samtidig med, at der opnås en mere målrettet, ensartet og enkel sagsbehandling.

Søndag den 3. marts 2013 Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke 9.00 Giver Kirke ingen Blære Kirke 10.30 Gislum Kirke 11.00 Vognsild Kirke ingen Haubro Kirke 9.30 Ulstrup Kirke 11.00 Gundersted Kirke 9.30 Veggerby Kirke 10.30 Sønderup Kirke ingen Suldrup Kirke 9.00 Bislev Kirke 11.00 Ejdrup Kirke ingen Løgstør Kirke 9.30 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke ingen Løgsted Kirke 11.00 Salling Kirke ingen Oudrup Kirke ingen Næsborg Kirke ingen Vindblæs Kirke 11.00 Ranum Kirke 11.00 Malle Kirke 9.30 Vilsted Kirke ingen Overlade Kirke 9.30 Farsø Kirke 19.30 Vester Hornum Kirke ingen Hyllebjerg Kirke ingen Flejsborg 19.00 Louns Kirke ingen Alstrup Kirke 10.30 Strandby Kirke 9.00 Ullits Kirke 9.00 Foulum Kirke 10.30 Svingelbjerg Kirke ingen Trængstrup Frimen. 14.00 Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke ingen Durup Kirke 10.30 Rørbæk Kirke 10.30 Grynderup Kirke ingen Stenild Kirke 9.00 Brorstrup Kirke 10.00 Ravnkilde Kirke 9.00 Aarestrup Kirke 9.00 Haverslev Kirke 10.30 Aalestrup Kirke 10.00

Aars Landboauktion var i uge 8 tilført 11 SDM kælvekvier, 5700-9900, 3 SDM kælvekøer, 51007700, 2 jer. kælvekvier, 4800-4800, 7 kødkvæg, 7100-9200, 6 kvier over 12 mdr. malkerace, 3200-5900, 2 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 4100-5900, 6 kvier under 12 mdr. malkerace, 850-1100, 7 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 1100-5500, 6 tyre over 3 mdr. malkerace, 1200-1800, 1 tyr over 3 mdr. kødkvæg, 2600, 8 tyre under 3 mdr. malkerace, 450-1000 og 1 tyr under 3 mdr. kødkvæg, 1600. Omsætning: 260700 kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 9 Basis 382,30 (376,81). SPF+Myc 387,30 (381,81). SPF 391,30 (385,81). Økologi 777,75 (778,33). UKtillæg 17. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,46 (6,56) kr.


HUSK

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013 6. MARTS KL. 9.30-22.00

NORD 20 13

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013 Onsdag den 6. marts 2013. For 25. gang har Messecenter Vesthimmerland samt A/S Nordjysk Agrocenter og de fem nordlige Dansk Holstein Avlsforeninger fornøjelsen at invitere til AGRO NORD. På AGRO NORD præsenteres det bedste avlsmateriale indenfor dansk og udenlandsk kvægavl. AGRO NORD er et skue med masser af kvæg og kosnak. Her er bedømmelse af afkomsgrupper og elitekøer af de fire danske malkeracer. Her præsenteres det sidste nye i staldbyggeri, inventar og alt andet indenfor maskiner og tekniske hjælpemidler. AGRO NORD 2013 afsluttes fra kl. 19.00-22.00 traditionen tro med en rigtig showaften, der i år byder på et afvekslende program. Første punkt er udpegning af Miss Agro Nord 2013, det sker blandt de fire malkeracers modelkøer. Naturligvis er det sidste programpunkt en forrygende auktion over udvalgte elitedyr. Dagen igennem er der mulighed for at følge bedømmelsen, der vil foregå i en ring, således at de besøgende får mere tid til at besøge de øvrige udstillinger i messehallerne, som er fyldt til bristepunktet med udstyr og tilbud til det moderne kvægbrug. Ligesom tilfældet har været de senere år, har de fire firmaer, der sælger genetik, besluttet at deres stande er placeret i Agrocentret. Kødkvægs raceforeningerne har fået en invitation til at udstille krydsningskalve.. På skuet er der rig lejlighed til at byde på danmarks bedste avlsmateriale, om dagen på Landsforeningens ”Stille Auktion” og om aftenen på Elite Auktionen.

2013

20 13 AGRO

HUSK

AGRO SIDE 35

NORD 2013

6. marts 2013 kl. 9.30 - 22.00 Program: 09.30 Agro Nord Malkekvæg åbner. 09.30 Bedømmelse af førstekalvskøer af racen DH. 11.00 Præsentation af afkomsgrupper fra Viking Danmark, Dansk ABS, Semex og Breed’n Care Danmark. Efter præsentationen udvælges bedste førstekalvsko af DH og bedste afkomsgruppe ko. 12.00 Officiel åbning af Agro Nord ved formand, gdr. Oluf Bøgh, Stenild, Hobro. 12.15 Bedømmelse af elitekøer. Først bedømmes racernes yngste køer (- DH), og der sluttes af med de ældste køer. Racerne bedømmes på skift i en ring. 15.00 Udpegning af modelkøer og tildeling af ærespræmier. For racer med mere end 30 køer (-DH) udpeges bedste førstekalvs ko, bedste andenkalvs ko og bedste ældre ko. For racer med mindre end 30 køer udpeges bedste yngre og bedste ældre ko. Umiddelbart efter bedømmelsen er færdig serverer Agro Nord en lille eftermiddags drink og lidt godt til ganen i bedømmelses ringen. 19.00 Udpegning af ”Miss Agro Nord 2013”. Det sker på tværs af alle racernes modelkøer. 19.30 Auktion over udvalgte elitedyr. 22.00 Agro Nord 2013 lukker.


SIDE 36

HUSK

NORD 20 13 AGRO

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013

2013

6. MARTS KL. 9.30-22.00

Fremtidens fyringsanlæg velegnet til vanskelige brændsler - 10 kW til 3,5 MW. REKA’s fyringsanlæg for korn, flis/grønflis, biosmuld, brændselspiller m.m.

Alle standpladser på Agro Nord er udsolgt, og dermed vil der være knap 100 stande ved dyrskuet.

Lokale ¿rmaer er klar til Agro Nord

TEKNOLOGISK INSTITUT testet

www.reka.com reka@reka.com

Adskillige kombinationsmuligheder gør, at vi kan skræddersy en komplet fyringsløsning tilpasset enhver kundes ønske og behov.

Vil sælge sig selv på det store dyrskue Af Lars Lindberg Både Hvorvarp Tømrerforretning og Danish Livestock Export fra Nørager har lejet standpladser på Agro Nord, og for begge firmaers vedkommende, er

målet klart. De skal møde så mange potentielle kunder som muligt, og så skal de se, hvad der rører sig i branchen. - Det kan måske virke lidt underligt, at et tømrerfirma har noget at gøre til et

Maskinfabrikken REKA A/S. Vestvej 7. DK-9600 Aars. Tlf (+45)98624011. Telefax (+45)98624071

Mød os på Agro Nord Dyrlægerne Himmerland Kvæg A/S er en specialiseret kvægpraksis med en dyrlægestab på 16 kvægdyrlæger.

Himmerlands Grovvarer er en af de traditionelle udstillere.

Nordjyllands Landbrugsskole

EUX-Landbrug

Vores målsætning er at yde den bedste rådgivning på et højt fagligt plan.

·

Landbrugsuddannelse med studiekompetancer - gymnasiefag

·

En uddannelse som både giver adgang til landbrugets lederuddannelse og videregående uddannelser f.eks. på universitetet

·

En samlet uddannelsestid på 4 år og 1 måned

·

Vi starter et hold den 5. august 2013

Vi tilbyder din besætning

Du kan træffe os døgnet rundt

96 98 28 51

• Sundhedsrådgivning Kvæg • Mink • Får • Faglig sparring og second opinion • Fokusgrupper • Undervisning • Reproduktionsarbejde • Simherd analyser

Dyrlægerne Himmerland Kvæg | Vestre Boulevard 23 | 9600 Aars | Tlf. 96 98 28 51 www.kvaeghim.dk

Mød os på stand 222

NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Lundbæk Halkærvej 3 9240 Nibe Tlf. 9835 1800 www.njylls.dk

dyrskue, men størstedelen af vores kunder kommer fra landbrugserhvervet, så det er et fint sted for os at vise flaget. Det er fjerde gang, vi skal være med på Agro Nord, og vi plejer gerne at få fem-seks større byggeopgaver i bogen, når vi er der, og det håber vi selvfølgelig, vi kan få igen, siger Jan Pedersen, der ejer Hvorvarp Tømrerforretning. Han medbringer en planche til sin stand, men han har ingen planer om at diske op med noget stort show. - Det handler egentlig bare om at være der, hvis nogen er interesseret i at høre mere om os, og vi vil rigtig gerne have en snak med både gamle og nye kunder, siger Jan Pedersen. Hos Danish Livestock Export eksporterer man - som navnet antyder - levende kvæg til udlandet. Det er primært avlskvæg, firmaet eksporterer, og derfor ser Carsten Dalum, der sidder i Danish Livestock Exports bestyrelse, frem til Agro Nord. - Da vi leverer til udlandet, kommer vi nok ikke til at møde så mange potentielle kunder, da jeg ikke forventer, at der kommer mange udlændinge, men det betyder ikke, at vi ikke kan få noget ud af at være der, siger Carsten Dalum. - Vi kan få en god snak med en masse fagfolk, vi kan bevare relationer til eksisterende kunder og måske møde nogen, vi kan handle med i fremtiden, og så kan vi jo frem for alt se kåringerne og af komsgrupperne på dyrskuet. Det er ret interessant for os, da vi jo netop eksporterer avlskvæg, uddyber Carsten Dalum.


HUSK

NORD 20 13

AGRO SIDE 37

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013

2013

6. MARTS KL. 9.30-22.00

Agri Nord ud af 2012 med overskud pĂĽ 3,5 millioner

Mød os pü AGRO NORD i Aars

Det var en tilfreds direktør, der fremlagde regnskab Finanskrisen har stadig et solidt tag i landbrugserhvervet, og det har man ogsü mÌrket hos Agri Nord. Det har betydet, at omsÌtningen pü 125 millioner kroner ligger lidt under det budgetterede. Alligevel er virksomheden kommet ud med et overskud over budget. Det skyldes ifølge administrerende direktør Erik Lydiksen en mülrettet indsats fra medarbejdere og bestyrelse. - Vi har i 2012 implementeret en ny strategi hos Agri Nord og har sideløbende vist, at vi kan drive en virksomhed med overskud, siger Erik Lydiksen. Overskuddet pü 3,5 millioner kroner kommer fra et overskud pü driften pü knap to millioner og ekstraordinÌre indtÌgter pü 1,5 millioner kroner.

Nye aktiviteter 2012 bød pü nye aktiviteter hos Agri Nord büde i rüdgivningen og i foreningen, hvor der har vÌret travlhed i den politiske arena. Rüdgivningsvirksomheden har med stor succes sat mange nye tiltag i gang. Der er blandt andet blev ansat en landboretskonsulent og sat øget fokus pü rüdgivning af nicheproducenter i form af et tÌt samarbejde med Rüdet for Agroindustri.

- Vi mĂĽ konstatere, at vores medarbejdere har arbejdet mere som planteavlsjurister for at sikre overholdelse af love og regler end som egentlige planteavlsrĂĽdgivere, siger Erik Lydiksen.

Fortsat udvikling

Agri Nords administrerende direktør, Erik Lydiksen, er tilfreds med, at virksomheden har klaret sig godt i et hürdt marked.

Andre aktiviteter, som har bidraget til udviklingen, er kommunenetvĂŚrkene og tvĂŚrfaglige projekter mellem lokale lodsejere, kommuner og private virksomheder.

Nye love giver arbejde En af de afdelinger, der har haft en større omsÌtning end budgetteret, er planteavlsrüdgivningen. Det skyldes først og fremmest, at der er kommet en lang rÌkke nye love og regler fra myndighedernes side, som landmÌndene har haft brug for rüdgivning til at navigere iblandt.

Den gode udvikling hos Agri Nord skal ved hjÌlp af strategien fortsÌtte ind i 2013. Bestyrelsen har vedtaget et budget med overskud pü 1,9 millioner, hvilket ligger tÌt pü det realiserede overskud i 2012, nür engangsindtÌgter er trukket fra. - Vi forventer øget omsÌtning i 2013 i landbrugsdelen og ikke mindst i vores rüdgivning af erhvervsdrivende uden for landbrugsbranchen. Vi har i 2012 opkøbt revisions¿rmaer og dermed haft tilgang af 500 nye kunder. Opkøb giver en rÌkke interne synergier, da vi kan tilbyde en tvÌrfaglig rüdgivning pü økonomi og revision til alle smü og mellemstore virksomheder uanset branche. Samtidig giver det os mulighed for at bibeholde og styrke vores kompetencer til gavn for eksisterende kunder, siger Erik Lydiksen. Agri Nords generalforsamling afholdes 12. marts i Skalborggürdhallen.

d n a t S 2 2 1 . r n

Lars Petersen

Ernst Hansen

Palle Mellerup

Direktør

SĂŚlger

SĂŚlger

 62 21 00

0$6.,1)255(71,1* +MRUWNMÂ UVYHM

$DUV0$6.,1)255(71,1* 0HUFXUYHM

6WÂĄYULQJ

www.hjallerupmaskinforretning.dk

SĂ&#x2020;T DIG SELV FOR BORDENDEN I Agriteam følger vi op pĂĽ temaet fra Agri Nords økonomiĂĽrsmøde.

Budfrist 8. marts 3,88 ha sĂŚlges ved tilbudsgivning. Sagsnr. L84658

Byrstedvej 36, Byrsted, Nibe Ejendommen er en bygningsløs ejendom. Ejendommen skal sammenlÌgges med anden ejendom ved ejerskifte.

T IL B M AT E RU D S IALE skal bes ti

lle mĂŚgler s hos ejendomsIb Bjerre bud skal g afgives aard og p tilbudsb ĂĽ udleveret lanket.

I høstüret 2012 dyrkedes arealerne med byg.

Start med en vurdering, sü du kender din aktuelle situation. Ring og fü et gratis besøg fra din lokale landbrugsspecialist, nür det gÌlder VURDERING OG HANDEL MED LANDBRUGSEJENDOMME eller START med at besøge os pü AGRO NORD 2013 stand Nr. 207.

Velbeliggende kvĂŚggĂĽrd KvĂŚggĂĽrd Sagsnr. 330570

Ă&#x2DC;ster Hornum - Støvring â&#x20AC;?FrendrupgĂĽrdâ&#x20AC;? er en velbeliggende kvĂŚggĂĽrd med 144 ha heraf ca. 122 ha med EU betalingsrettigheder. Stalde er bygget/renoveret fra 2001-2005 med 270 sengebĂĽse Miljøgodkendt i 2009 til 300 køer - 377 de. 230 SDM køer med opdrĂŚt, ydelse 8.400 kg EKM. Kvote 1.810 ton incl. frimĂŚngde 135 ton. God bolig der løbende er renoveret, der er ekstra bolig ved ejd.

KO N TA

9636 0

Kontantpris: Bolig: Areal:

Agriteam Aars ApS

Agriteam Storvorde

EjendomsmĂŚglerfirmaet Ib Bjerregaard

Poul Skalborg MÌglerhjørnet

Søndergade 31, 1.m . 9600 Aars . Tlf.: 9862 1396 aars@agriteam.dk . www.agriteam.dk/aars

Stationsvej 1. 9280 Storvorde. Tlf.: 9636 0100 ps@agriteam.dk . www.agriteam.dk/storvorde

KT

10 0

34.000.000 272 m2 144 ha


SIDE 38

HUSK

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013 6. MARTS KL. 9.30-22.00

NORD 20 13 AGRO 2013

Nordjysk Familielandbrug indgår i et nyt samarbejde Arbejder fremover sammen med Landbogruppen

Plant poppel til energi og få tilskud Plantning af poppel giver dig følgende fordele: t t t t t

Etableringstilskud på 4.200 kr./ha i plantningsåret Årligt tilskud på op til 3.500 kr./ha Udbytte på 600-1.000 rm flis/ha hvert 10. år 0,8 ha poppel kan erstatte 1 ha efterafgrøde Energien er CO₂-neutral

HedeDanmark giver dig sikker kulturetablering!

Kontakt din lokale konsulent, hvis du vil vide mere: Jens Buhl Christensen Nordjylland M: 29 65 25 57 jcc@hededanmark.dk

Poul Jensen Midtjylland M: 40 14 99 33 pje@hededanmark.dk

www.hededanmark.dk/plantning

Nordjysk Familieland-brug til gavn. De vil blandt andet opleve, at vi bliver en mere synlig spiller i deres nærområde, fortæller ejendomsmægler Hans W. Henriksen, der er direktør og ejen-domsmægler i LandboGruppen Nord Aps. LandboGruppen er desuden en betydelig spiller på markedet for handler med land-brugsejendomme og har på landsplan cirka 19 procent af den samlede markedsandel. Direktør for Nordjysk Familielandbrug Kim Koch og direktør for - Vores mål for de kommende LandboGruppen Nord Aps Hans Henriksen umiddelbart efter, at år er at opnå en markedsandel den nye samarbejdsaftale er indgået. på 30 procent, og det nye sam11. februar 2013 har Nordjysk siger direktør for Nordjysk Fa- arbejde med Nordjysk FamiFamilielandbrug indgået en milielandbrug Kim Koch. lielandbrug er et led i at opnå samarbejdsaftale med Land- - Vi har en strategi i Nordjysk denne målsætning, fortsætter Familielandbrug om, at vi vil Hans W. Henriksen. boGruppen Nord Aps. Aftalen indebærer, at kunne tilbyde vore med-lemSidste år oplevede LandNordjysk Familielandbrug mer og kunder ”væg til væg” boGruppen en fremgang i fremadrettet henviser kunder løsninger, og det er denne omsætningen på 27 procent, og medlemmer, der står i en samarbejdsaftale et godt ek- hvilket er meget positivt. salgs- eller købssituation, til sempel på. Det er ikke utænDet er desuden et tegn på, keligt, at man i fremtiden vil at konceptet, der holder 100 LandboGruppen Nord Aps. Kunderne vil opleve styr- opleve, at nye områder kan procent fokus på landbrugsetilbydes af Nordjysk Familie- jen-domme, er attraktivt. ket rådgivning. - For medlemmer og kunder landbrug via lignende samarDet tyder også på, at spei Nordjysk Familielandbrug bejdsaftaler, fortsætter han. cialiseringen i landbrugsejenbetyder det nye samarbejde, - I LandboGruppen Nord Aps domme betyder meget for de at de får adgang til styrket har vi samlet 30 års erfaring kunder, der netop står og skal rådgivning, da vi nu også med at sælge landbrugs-ejen- købe og sælge inden for denne kan tilbyde dem rådgivning i domme, og det vil nu komme type ejendom. forbindelse med køb og salg, medlemmer og kunder hos

FARMALL 75C 4WD & TILBEHØR VI HAR MERE

END

DULQJ ÀUVHUI ER MED MASKIN

Økonomi

seemore.dk

Planter Miljø Kig forb i stand 14 2 - vi ses.. .

299.000.Ekskl. moms

TRAKTOR MED FRONTLÆSSER Farmall 75C 4wd er en handy traktor til både små og store opgaver. Inkl. Stoll frontlæsser, skovl og balletang. Robust og gennemtænkt - passer perfekt til traktoren. Vi har lavet en super sætpris!

4H Fødevarer

Energi

Nordjysk Familielandbrug www.njfam.dk tlf. 70 13 28 00 e-mail: info@njfam.dk

VI TILBYDER

m/frontlæsser KIG FORBI OG FÅ EN PRØVETUR!

1,95% IUD

FINANSIERING

Vi er altid klar med et uforpligtende tilbud på regnskab og planteavlsrådgivning!


NORD 20 13 HUSK 6. MARTS KL. 9.30-22.00 2013 Rutineret debutant klar En service ud over det til charmeoffensiv i Aars sĂŚdvanlige

AGRO SIDE 39

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013

StaldmĂŚglerne har store forventinger til Agro Nord

Klaus Nielsen, der er indehaver af Âżrmaet StaldmĂŚglerne, har store forventninger til Agro Nord, hvor hans Âżrma skal pĂĽ jagt efter nye kunder.

Af Lars Lindberg Nür Messecenter Vesthimmerland pü onsdag slür dørene op for Agro Nord, er StaldmÌglerne klar til deres første optrÌden pü det store dyrskue. Sidste ür havde firmaet en stand pü kødkvÌgsmes-

sen i messecentret, og det var sĂĽ stor en succes, at Klaus Nielsen, der er indehaver af StaldmĂŚglerne, straks lagde billet ind pĂĽ en stand pĂĽ Agro Nord. - Vi meldte os til allerede sidste ĂĽr, men vi fik at vide, at alt allerede var udsolgt, og det siger jo en del om,

hvor stor interessen er for Agro Nord. Derfor var vi ogsü glade, da vi senere kom med pü et af bud, forklarer Klaus Nielsen, der har store forventninger til Agro Nord. - Det gav rigtig godt for os at vÌre med pü kødkvÌgsmessen sidste ür, og vi er vant til at vÌre ude til lignende arrangementer, hvor vi viser os selv frem og skaber kontakt til potentielle kunder. Vores erfaring er, at det er vÌrd at bruge noget tid pü, og der regner vi helt klart ogsü med, at det bliver den her gang, siger Klaus Nielsen. StaldmÌglerne sÌlger büde nyt og brugt inventar til landbrugsproduktion, og pü deres stand pü Agro Nord vil de stü klar til at fortÌlle mere om, hvad de kan tilbyde. Klaus Nielsen lÌgger dog ikke skjul pü, at det for hans firma langt hen ad vejen handler om at vise flaget. - Vi skal da ud og se, om ikke vi kan finde nogle nye kunder, men vi skal ogsü servisere eksisterende kunder. Vi stür klar til at tage en snak med alle, slür Klaus Nielsen fast.

Hos Farmas für du personlig rüdgivning og vejledning, sü du køber ind efter dit behov - büde nu og i fremtiden. Mød os ved stand 114 pü Agro Nord Messen og fü en god maskinsnak.

Se alle vores maskiner pĂĽ www.farmas.dk

&ABRIKSVEJ &ARSÂ&#x2019; 4LFsVestermarksvej 5, Viborg, Tlf. 86 61 04 88 3ALGSCHEF4HOMAS'-IKKELSENTLFs3ALGSKONSULENT*ENS.!NDERSENTLFs3ALGSKONSULENT0REBEN)VERSENTLF 3ALGSKONSULENT6IBORG3Â&#x2019;REN4Â&#x2019;NDBORGTLFs+URT+RISTENSENTLF

SolcelleanlÌg - Fremtidens Investering. Vølund TrÌpiller:

Vi har specialiseret os i at levere flotte og konkurrencedygtige solcelleanlÌg til private og erhverv. Vi hjÌlper dig hele vejen gennem forløbet, med økonomiske beregninger, projektering og montering.

Verdensnyhed. Pellux 100 er en kedel specialudviklet til Stoker. Et stüende konvektionssystem med automatisk rensning der letter rengøringen, og giver en høj og jÌvn virkningsgrad. AnlÌgget er fuldt modulerende fra 4- 20kW. En prisbillig løsning der dÌkker op til 400m². AnlÌgget er til trÌpiller.

Nye attraktive tilskudsregler i 2013 Med de nye 2013 tilskudsregler, er solceller en af de bedste investeringer man kan lave i dag. Solceller giver et højt fast afkast, kort tilbagebetalingstid, minimal vedligeholdelse og giver virksomheden en grøn profil. â&#x2C6;&#x2014; â&#x2C6;&#x2014; â&#x2C6;&#x2014;

Ă&#x2026;rlig forrentning (intern rente) pĂĽ 10-14%. Tilbagebetalingstid pĂĽ 6-9 ĂĽr. Op til 18% tilbagebetaling af investeringen første ĂĽr.

â&#x2C6;&#x2014;

Grøn virksomhedsprofil med CO2 neutral el produktion.

â&#x2C6;&#x2014; â&#x2C6;&#x2014;

Fast lav elpris de nĂŚste 30 ĂĽr. 115% skatteafskrivning i 2013.

Kom og fü en snak med en af vores konsulenter. Vi kan finde løsningen der passer prÌcis til dig, hvad enten der er jordvarmeanlÌg, varmepumper, solvarme og solceller.

Vølund varmepumper: Vi har varmepumper til opvarmning, til varmt brugsvand, varmegenvinding og hvor energikilden er inde luft, udeluft, eller jordvarme. Besparelsen ved konvertering fra olie er typisk 50-60%. Vølund har markedets bedste og mest brugervenlige styring.

Mød os i hal 2, pü stand nr. 215

Mød os i hal 2, pĂĽ stand nr. 215 'Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;Ŝ͏^TĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĎŽÍ&#x2022;TĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;ĆľĆ&#x2030;Í&#x2022;ϾϲϏϏÄ&#x201A;Ć&#x152;Ć?Í&#x2DC;důĨÍ&#x2DC;Í&#x2014;нϰϹϾϴϲϹĎ´ĎŹĎ­ĎŽÇ Ç Ç Í&#x2DC;ĹŻÄ&#x201A;Ĺ?Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÍ&#x2DC;Ä&#x161;ĹŹ


SIDE 40

HUSK

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013

Få meget mere ud af dit regnskab

6. MARTS KL. 9.30-22.00

NORD 20 13

Agri Nord holder orienteringskursus 11. marts

11. marts står Agri Nord bag et møde, hvor udenlandske landbrugsmedarbejdere kan blive klogere på de danske skatte regler.

- Alle data hentes automatisk fra mejeri, slagteri, etc. - Stor specifikationsgrad - Benchmark-adgang - Integreret budget

”Ø90 er klart det bedste økonomisystem, der findes for landmænd.” Kurt Laursen og Klaus Kildahl, LMO

Vi rådgiver dig om regnskab & skat,økonomi, erhvervs- og privatjura, planteavl, miljø, kvæg, svin, byggeri, ejendomshandel, socialøkonomi, ledelse og meget mere. .

LMO fremmer din indtjening og udvikling

Ň Præstegårdsvej 5 9600 Aars www. lmo.dk ō8728 2200

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013 6. MARTS KL. 9.30-22.00

Det kan være svært at ¿nde rundt i de danske skatteregler. Agri Nord får mange henvendelser fra landmænd og deres udenlandske medarbejdere, der er usikre på deres skatteforhold. Det skal et orienteringsmøde hjælpe på Hvornår er man berettiget til rejsefradrag? Hvordan skal man registreres som udenlandsk landbrugsmedhjælper kontra landbrugselev? Spørgsmålene om skatteforhold er mange, og svarene er ikke altid så lige til. Hos Agri Nord rådgiver afdelingen for HR/ Rekruttering mange landmænd med udenlandske medarbejdere, og her oplever teamleder Vittus Bernlow, at både landmand og medarbejder er meget usikre på lovgivningen på området. - Sidste år afholdte vi et orienteringsmøde, hvor vi satte fokus på forskudsregistrering og årsopgørelse. Siden har vi fået en del henvendelser fra kunder om netop de emner, så nu gentager vi succesen, siger Vittus Bernlow.

Hvad er bruttoløn?

Vittus Bernlow har erfaring for, at det er endnu sværere for udenlandske medarbejdere. Ikke blot fordi der er særlige regler for udlændinge med arbejde i Danmark. - I eksempelvis Rumænien er det arbejdsgiveren, der står for skatten, mens det i Danmark er medarbejderen selv. Derfor taler man i Danmark om nettoløn, og mange medarbejdere har svært ved at forholde sig til bruttolønnen. For de vil vide, hvor mange penge de får i hånden, giver han som eksempel. Det kan blive en dyr fornøjelse for medarbejderne,

hvis de ikke har styr på deres skatteforhold. Det kan give en regning på 20.000-50.000 kroner, hvis man for eksempel har fået et uberettiget rejsefradrag. - Vi har blandt andet haft en sag med et rumænsk ægtepar, som havde fået fradrag for dobbelt husførelse, men da de begge boede i Danmark, var de ikke berettiget til det, siger Vittus Bernlow.

Rumænsk tolk Ligesom al anden rådgivning af udenlandske medarbejdere foregår skattemødet på engelsk. Mange af de udenlandske landbrugsmedarbejdere kommer fra Ukraine, Rumænien og Polen, og på mødet vil der også være en rumænsk/dansk tolk til stede, som kan hjælpe med at oversætte speci¿kke spørgsmål. Mødet afholdes mandag 11. marts hos Agri Nord i Aars, og man skal tilmelde sig kurset hos Agri Nord.

Du har ret til at vide, hvad det er, du spiser Christel Schaldemose, der er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne, skriver om hestekødsskandalen:

Det kan til tider være indviklet for danskere at holde styr på skattereglerne.

Himmerlands Vikarservice – landbrugets egen samarbejdspartner VIKARARBEJDE Landbrug og andre erhverv Chaufførvikar – også dyretransport KLOVPLEJE Ambulancetjeneste Hele besætninger SPALTERILNING Spalter, faste gulve og gange Kvæg- og svinestalde LIFTARBEJDE Staldvask / Lysstofrør Træfældning HAVEARBEJDE Evt. fast aftale, græs, hække m.v. Nye anlæg og projekter

Himmerlands Vikarservice

2013

Udenlandske medarbejdere kan få styr på skatteregler

Vi giver dig: - Overblik: hvor tjener du penge og hvor taber du dem?

AGRO

Landbocentret • Hjortkjærsvej 30 • 9600 Aars Tlf. 99 98 97 40 • Fax 99 98 97 94 • www.himmerlandsvikarservice.dk

Har du oplevet at få en gang ravioli med hestekødsfyld med dig hjem fra dit lokale supermarked? Hestekød er kommet på den europæiske dagsorden, fordi en række producenter af færdigretter har solgt produkter med hestekød uden at fortælle os forbrugere om det. Vi diskuterer sagen heftigt her i EU. Det er for galt - ja, jeg vil kalde det en skandale - at forbrugerne ikke kan stole på ingredienserne i lasagnen, pastaen og andre madvarer. Ugen efter vinterferien havde vi i Europa-Parlamentets Fødevareudvalg kaldt EUKommissionen i samråd om skandalen. Desværre mener Kommissionen ikke, at sagen er noget særligt: Reglerne er gode nok, hestekødet uskadeligt og omfanget af sager beskedent. Jeg er meget skuffet over det svar. Og vi har et gevaldigt problem, hvis Kommissionen ikke handler - vi risikerer jo, at de europæiske forbrugere mister tilliden til det indre marked. Efter min mening skal vi stille krav til producenter som Findus og supermarkeder som Lidl om, at de skal sikre sig, at

Christel Schaldemose deres produkter er, hvad de giver sig ud for. Vi skal stramme op på mærkningen og give bøder, hvis reglerne ikke bliver overholdt. I Danmark eksporterer vi mange fødevarer, og det er yderst vigtigt, at andre landes forbrugere kan stole på vores produkter. Ellers koster det arbejdspladser. Manglende tillid vil nemlig føre til, at englænderne, spanierne og andre europæere kun vil købe produkter fra deres eget land. Jeg vil ikke ¿nde mig i den ligegyldighed, som EU-Kommissionen udviser. Derfor er nogle af mine kolleger i Europa-Parlamentet og jeg ved at samle opbakning til at presse Kommissionen til at gøre mere. Du, jeg og alle andre forbrugere har ret til at vide, hvad vi spiser.


HUSK

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013 6. MARTS KL. 9.30-22.00

20 13 AGRO

NORD 2013

GREEN-SERIEN â&#x20AC;&#x201C; fodergrĂŚsblandinger med unikke topsorter

SORTERNE DER INDGĂ&#x2026;R I GREEN-SERIEN YDER TYPISK 3 - 5 PCT. MERE END MĂ&#x2026;LESORTERNE

En fodergrÌsblanding bliver aldrig bedre end de enkelte sorter, stil derfor krav til din grÌsblanding Med Green-serien fra DLG er det lykkedes at sammensÌtte blandinger af sorter af rajsvingel, hybridgrÌs, alm. rajgrÌs og kløver, der udmÌrker sig ved højt udbytte, høj fordøjelighed og en god holdbarhed.

Kig pĂĽ foderplanen før du vĂŚlger grĂŚsblanding Foderplan med lille andel majs Â&#x2021; GreenFeed - Til afgrĂŚsning og slĂŚt, stor foderoptagelse og meget høj fordøjelighed Foderplan med middel andel majs Â&#x2021; GreenCut - Til slĂŚt, stort udbytte og høj fordøjelighed Â&#x2021; GreenMax - Til slĂŚt og afgrĂŚsning, stort udbytte og meget høj fordøjelighed â&#x20AC;&#x201C; uden rødkløver Â&#x2021; GreenCut Extra - Til slĂŚt, mindre rajsvingel, mere rajgrĂŚs, stort udbytte og meget høj fordøjelighed Â&#x2021; GreenPerseus7LOVO WPHUHĂ HNVLEHOWVO WWLGVSXQNWPHJHWVWRUWXGE\WWHRJJRGIRUGÂĄMHOLJKHG Foderplan med stor andel majs Â&#x2021; GreenFiber Max - Meget stort udbytte og høj strukturvĂŚrdi

Kontakt nĂŚrmeste DLG-forretning og bestil Green-serien

SIDE 41


SIDE 42

HUSK

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013 6. MARTS KL. 9.30-22.00

NORD 20 13 AGRO 2013

Mindre landbrugsstøtte kan tvinge landbrug væk Hvert fjerde landbrug risikerer at skulle dreje nøglen

Agro Nord 2013 Stand 182

Kom og mød Agri Nords rådgivere den 6. marts i Messecenter Vesthimmerland, Aars. BLIV FORÅRSKLAR:

KVÆGBRUGERE:

Få 10% rabat på GPS-jordprøver ved aftale på Agro Nord 2013

Få 10% rabat på månedsopfølgning ved aftale på Agro Nord 2013

www.agrinord.dk

Aalborg: Hobrovej 437 · 9200 Aalborg SV. · Tlf. 96 34 51 00 · Fax 96 34 51 10 Aars: Markedsvej 6 · 9600 Aars · Tlf. 99 98 97 00 · Fax 99 98 97 96 Hobro: Horsøvejj 11 · 9500 Hobro · Tlf. 96 57 68 00 · Fax 96 57 68 88

Resultatskabende engagement

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2013 6. MARTS KL. 9.30-22.00

3.100 danske landmænd kan få et varigt minus på bundlinjen, hvis forslaget til en ny EU-reform 2020 bliver virkelighed. Det konkluderer en ny analyse fra Videncentret for Landbrug, der har undersøgt konsekvenserne af det nye EU-budget for 2014-2020. Budgettet betyder, at den direkte landbrugsstøtte til danske bønder bliver reduceret med 20 procent. Herudover kan regeringen fjerne 15 procent eller én milliard kroner fra landbrugsstøtten og overføre pengene til landdistriktsmidler.

- Der er i forvejen 1.400 heltidsbedrifter, som ikke er i stand til at skabe et positivt driftsresultat, og hvis støtten nedsættes til disse bedrifter, kan det være det endelige dødsstød. Når vi dertil lægger de 1.730 bedrifter, som ikke kan skabe overskud, hvis støtten reduceres og Àyttes, vil der i værste fald være 3.100 landbrug, som bliver urentable – det svarer til hvert fjerde landbrug. Derudover bliver økonomien også svækket hos alle øvrige landmænd, der mister støtte, siger Klaus Kaiser.

i realkreditinstitutter og banker. - Alene de 1.730 danske landbrug har en samlet gæld på knap 40 milliarder kroner, hvoraf cirka ni milliarder kroner er bankgæld. Derudover skal lægges gælden fra de 1.400 heltidsbedrifter, som under ”neutrale” forudsætninger ikke er i stand til at opnå et positivt driftsresultat. Så taler vi helt op mod 90 milliarder i gæld, hvoraf næsten 25 milliarder er bankgæld, fortsætter Klaus Kaiser.

Milliardgæld i banken De berørte landmænd har en tocifret milliardgæld

Drastisk forringelse En reduktion på 20 procent i den direkte støtte vil medføre et fald på gennemsnitligt cirka 77.000 kroner per landbrug. Hvis der yderligere overføres 15 procent fra den direkte støtte til landdistriktsmidler, vil den samlede EU-støtte blive reduceret med cirka 122.000 kroner for en gennemsnitlig heltidsbedrift. - Hvis støtten reduceres og flyttes som foreslået, vil det drastisk forringe indtjeningsevnen for en lang række virksomheder. I praksis betyder det, at 1.730 danske landmænd mister evnen til at opnå et positivt driftsresultat, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef, Videncentret for Landbrug.

NICOLAISEN & LARSEN A/S Kurt Laursen (tv) og Klaus Kildahl, skal fremover stå for LMO’s Ø90 økonomisystem. Foto: Søren Friis.

Landmænd kan få guldsystem i LMO JCB EcoMAX motor, som opfylder kravene til stage IIIB/Tier4i uden tilsætning af AdBlue og uden brug af partikelfiltre.

70 10 12 14 • www.jcb.dk

Nu tilbyder LMO Aars sine landmands-kunder at skifte til det meget populære økonomisystem Ø90. Det nye system er kørt teknisk på plads hen over 2012, så alt nu fungerer perfekt med en række fordele, som gør at en del banker ligefrem kræver, at landmænd bruger det. - Ø90 er skræddersyet til produktionslandmænd. Det er ”guld” og simpelthen det bedste økonomisystem, som ¿ndes til branchen, forklarer Klaus Kildahl, økonomikonsulent, LMO Aars. Han og teamleder Kurt Laursen står fremover for Ø90 for LMO Aars. Med det Ø90 økonomisystem kan landmænd bedre følge med i, hvordan økono-

mien på gården udvikler sig. Landmanden kan for eksempel: * Få delt regnskabet op i produktionsgrene helt til bundlinien, til analyse af hvor tjenes der penge, og hvor mistes de. * Få automatisk data fra, realkredit, foderstof, mejeri, slagteri, løn, samt bankdata til direkte indlæsning i Ø90 * Benchmarke sig løbende mod alle andre landmænd, der bruger systemet – anonymt, naturligvis. * Få stor speci¿kationsgrad af alle poster * Integrere systemet med det budget, som er lagt, så afvigelser bliver tydelige Hør mere om fordelene ved Ø90 hos LMO på Agro Nord 6. marts.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 43

Roser til statsministeren Folketingskandidat Per Bisgaard (V), Parkvænget 8, Aalestrup, kommenterer den danske EU-besparelse på knap en mia. kroner:

Danmarks statsminister, socialdemokraten Helle Thorning Schmidt, kan godt lide roser; såvel de røde som er opvokset i den frie natur eller i væksthuse, men i særdeleshed også de roser, som vokser ud af munden på politiske med- og modspillere. Det sidste er vel ganske menneskeligt. Partifæller har de seneste uger haft travlt med at rose statsministerens indsats ved det nyligt afholdte EUtopmøde, hvor budgetrammerne for EU blev lagt fast. Det lykkedes Helle Thorning Schmidt og embedsværket, at forhandle en rabat til DK på plads - ikke en ubetydelig rabat, men en rabat på næsten en mia. kr. årligt. Udover denne rabat blev det samlede årlige EU-budget for første gang i unionens historie mindre end de foregående år - en Àot præstation, som Helle Thorning Schmidt også har sin andel i. De seneste år har Danmark, hvert år, indbetalt ca. 20 mia. kr. til EU-budgettet og modtaget ca. 11 mia. kr. den modsatte vej i form af tilskud til bl. a. landbruget ca. 7 mia. kr. På intet tidspunkt - før, under eller efter - forhandlingerne nævnte statsministeren speci¿kt dansk landbrugs rolle i det samlede budget. Det kan godt undre, idet EUs regeringsledere i øvrigt blev enige om at tilskuddene til europæisk landbrug fremover skal reduceres. For Danmarks vedkommende har Landbrug & Fødevarer udregnet et tab, som udgør mere end

Per Bisgaard: - Det man har vundet på karussellen er sat til på gyngerne.

den mia. kr., som Danmark har fået i rabat - så det man umiddelbart har vundet på karussellen, det har man sat til på gyngerne - så godt og vel. Dansk landbrug har år efter år været nettobidrager til den danske valutakasse - ikke blot med eksport til vore kolleger i EU, men såvel på de oversøiske markeder i nord- og sydamerika, som markeder i det fjerne østen er eksporten vokset ganske betydeligt. For eksempel har det store land, Rusland, mod øst med mere end 150 mio. indbyggere i øjeblikket fokus på den måde, som det lille land, Danmark, med kun 5,2 mio. indbyggere er i stand til at øge landbrugseksporten og valutaindtægterne år efter år. Senest har det amerikanske magasin Time Magazine sat fokus på den nu verdenskendte, københavnske restaurant Noma, som tre år i træk er blevet kåret til verdens bedste, og i deres artikler er der masser af roser til dansk landbrug. To eksempler taget ud af en stor sammenhæng.

Det burde være helt oplagt og naturligt, på baggrund af de resultater som dansk landbrug viser, ikke blot for statsminister Helle Thorning Schmidt, men også for hendes resortminister på området, Mette Gjerskov, at rose dansk landbrug. Jeg føler mig ganske overbevist om, at skulle det overgå en dansk landmand at blive rost af politikere fra et af regeringspartierne, ja så ville han helt spontant - i overraskelse - med glæde gengælde rosen ved at sende røde roser retur - men ”risikoen” for at førstnævnte sker …………. Danmark har brug for vækst og i særdeleshed Àere arbejdspladser og dansk landbrug kan levere begge dele. I pædagogiske kredse er der meget fokus på anerkendende kommunikation, og det har i Àere sammenhænge vist sig at give ganske gode resultater. Gad vide om disse resultater ikke kunne overføres til dansk landbrugspolitik?

KØB OG SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

HALM SÆLGES Prima kvalitet.

DALSGÅRD, Vindblæs 22 62 09 04 / 22 17 78 77

HALM SÆLGES Bigballer og mini mini baller.

Tlf. 40 73 10 04 Friland vil i 2013 arrangere ¿re-fem møder, hvor udenlandsk arbejdskraft får mulighed for at samle sig i ERFA-grupper.

Friland laver ERFAgruppe på engelsk Friland har nu et særligt tilbud til ansatte i frilands- og økologiske svinebedrifter, som ikke har dansk som modersmål. ERFA-gruppen er målrettet driftsledere/ansatte med erfaring og ansvar. Møderne afholdes på skift på bedrifterne, hvor deltagerne er ansat og med konsulentdeltagelse. Der vil for hvert møde være planlagt et fagligt tema. Det planlægges at afholde ¿-

re-fem møder i løbet af 2013. Det er målet at samle mindst én engelsktalende gruppe. Er der efter deadline for tilmelding grundlag for at sammensætte Àere grupper, er dette muligt og vil taget størst mulig hensyn til deltagernes ønsker og forudsætninger. ERFA-møderne og forplejningen er gratis for deltagerne, som dog skal melde sig til møderne på forhånd.

Halm sælges Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

FODERSILOER SÆLGES 1 stk. 40 m3 plastÀber Pris kr. 35.000 1 stk. 13 m3 plastÀber Pris kr. 7.500 1 stk. 12 m3 stålsilo Pris kr. 7.500 Tlf. 40 73 10 04

D R O N O B D N A L ON ZULU TOUR Løgstør den 4. marts 2013

Ø D ER LA N D M A N D SM I H IM M ER LA N D

Terndrup den 6. marts 2013

Aalestrup den 11. marts 2013

>ĂŶĚďŽEŽƌĚĞƌŬĞŶĚƚďĊĚĞŶŽƌĚŽŐƐLJĚĨŽƌłŽƌĚĞŶĨŽƌĂƚǀčƌĞ ƐĞƌŝƆƐĞŽŐŚĂǀĞĞƚŚƆũƚĨĂŐůŝŐƚŶŝǀĞĂƵ͘sŝŐĞŶƚĂŐĞƌŶƵƐƵĐĐĞƐĞŶĨƌĂ ϮϬϭϮŽŐĚƌĂŐĞƌŵŽĚĚĞŶŚŝŵŵĞƌůĂŶĚƐŬĞƐůĞƩĞ͕ŚǀŽƌǀŝŝŶǀŝƚĞƌĞƌďĊĚĞ ƐǀŝŶĞͲŽŐŵčůŬĞƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞƌƟůƚƌĞĂŌĞŶĞƌŵĞĚĞŶůčŬŬĞƌŵŝĚĚĂŐŽŐ ƐƚčƌŬĞĨĂŐůŝŐĞŝŶĚůčŐ͘

Program LandboNord bringer viden til dig! Kl. 18.30 ŌĞŶĞŶďĞŐLJŶĚĞƌŵĞĚŵŝĚĚĂŐŝŽĂƐĞŶ Kl. 19.30 &ĂŐůŝŐĞŝŶĚůčŐŝƚŽƐƉŽƌĞŌĞƌĞŐĞƚǀĂůŐ Kvæg ͻ ELJƚĨƌĂůƆǀĞŶƐŚƵůĞʹƵĚĚƌĂŐĨƌĂďĞƌĞƚŶŝŶŐ ͻ TŬŽŶŽŵŝƐŬĞƌĞƐƵůƚĂƚĞƌϮϬϭϮŽŐƉƌŽŐŶŽƐĞϮϬϭϯ ͻ ,ŽůĚŽŵŬƆĞƌŝĚĞŶůĞƌŬůŝŶĞĚĞŚLJƩĞ ͻ ŶĞůĞĨĂŶƚůĞǀĞƌůčŶŐĞʹŚŽůĚďĂƌĞŬƆĞƌ ͻ <ŽĞŶůĞǀĞƌŝŬŬĞĂĨŵĂũƐĂůĞŶĞ Svin ͻ TŬŽŶŽŵŝƐŬĞƌĞƐƵůƚĂƚĞƌϮϬϭϮŽŐƉƌŽŐŶŽƐĞϮϬϭϯ ͻ WŽůƚĞƐŬĂůŚĂǀĞŶLJĨŽĚƌŝŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝʹǀŝďůĞǀŬůŽŐĞƌĞ ͻ TŬŽŶŽŵŝƐŬĨŽĚƌŝŶŐŝƟĚĞƌŚǀŽƌƚƆƌŬĞƌĂŵŵĞƌƐĂǀĂŶŶĞŶ ͻ ĞƌĞƌŽŐƐĊƉĞŶŐĞŝƉůĂŶƚĞĂǀů Og nu til vandhullet… <ĂīĞ͙ Fælles indlæg ͻ ,ǀĂĚƵĚĂĚƚĂďĞƐƐŬĂůŝŶĚĂĚǀŝŶĚĞƐ͘ DŝůũƆƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶƐŬĂůŽƉƟŵĞƌĞƐ ͻ ͟>ŝůůĞƐƉĞũůƉĊǀčŐŐĞŶĚĞƌ͙͘͘͟ ĞƌZƐƚĂĚŝŐƟŶŐũĞŐƐĞůǀĞƌŚĞƌƌĞŽǀĞƌ ͻ ůĞĨĂŶƚŝĞƚŐůĂƐŚƵƐ >ĞĚĞůƐĞŽŐŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶĞƌĞŶƐǀčƌƟŶŐ

Praktisk info Løgstør den 4. marts 2013 kl. 18.30 ŚƌŝƐƟĂŶƐŵŝŶĚĞ͕<ƌŝƐƟĂŶƐŵŝŶĚĞǀĞũϯϰͲϵϲϳϬ>ƆŐƐƚƆƌ Terndrup den 6. marts 2013 kl. 18.30 dĞƌŶĚƌƵƉ<ƌŽ͕,ĂĚƐƵŶĚǀĞũϭͲϵϱϳϱdĞƌŶĚƌƵƉ Aalestrup den 11. marts 2013 kl. 18.30 ,ŽƚĞů,ǀŝĚĞ<ƌŽ͕:ĞƌŶďĂŶĞŐĂĚĞϳͲϵϲϮϬĂůĞƐƚƌƵƉ DƆĚĞƌŶĞĞƌŐƌĂƟƐ͘ dŝůŵĞůĚŝŶŐƐĞŶĞƐƚϯĚĂŐĞĨƆƌĚĞƚƉĊŐčůĚĞŶĚĞŵƆĚĞ͕ ƉĊϵϲϮϰϮϰϮϰĞůůĞƌƉĊǁǁǁ͘ůĂŶĚďŽŶŽƌĚ͘ĚŬ

Tilmelding

Ring 9624 2424 Eller via www.landbonord.dk


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 44

BLANDEDE Kørsel med tip-, kranog kreaturvogne + Containerudlejning Levering af sand og grus. Salg af træpiller.

Arla leverede et rigtig Àot regnskab i 2012.

Mejeri leverede sorte tal på bundlinjen i presset marked

til Danish Crown, Hadsund Kreaturslagteri, samt kørsel til og fra Aars Kvægtorv og Landboauktion. VOGNMAND

Niels Ove Nymann

Barmer, tlf. 98 35 50 55 - www.nonymann.dk

2012 bød på markant fremgang på Arlas vækstmarkeder og historiske ekspansioner i Europa. Men også på et første halvår, hvor priserne i den globale mejeriindustri var under hårdt pres på grund af en uventet øget mælkeproduktion i verden, hvilket påvirkede indtjeningen generelt i branchen. Arlas omsætning steg med 15 procent til 63,1 milliarder DKK (mod 54,9 milliarder DKK i 2011). Koncernens nettoresultat udgør tre procent af omsætningen og er i 2012 på 1,9 milliarder kroner (mod 1,4 milliarder kroner i 2011). For hvert kilo mælk, de 12.300 andelshavere i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien og Luxem-

DØGNVAGT 98 66 14 77 • El-service

Overmontør Hans Warming

• Køle-service

www.oegaard.dk

• Alarm-service

VORT LANDBOBLAD når det skal være lokalt!

Vesterbølle Maskinstation P/S v/ John Andersen

Tlf. 40 19 99 22 Uformel

RECEPTION for kunder og forretningsforbindelser i anledning af sammenlægningen af Vesterbølle Maskinstation og Skærshale Maskinstation lørdag, den 2. marts kl. 11.00 – 15.00 på Sognevejen 213, 9620 Aalestrup

Ves Ve Vest V ester es est eerbø erbøl rrbø rbbø bølle lle ll le Maas M Mas aask sskkkinst ins iinst in nsttatio aat ati ation ttio ti ion P io P/ P/S /S

Alt landbrugsarbejde udfø

• • • • • •

res

, bl.a.: Gyllekørsel med slanger 12 m - 30 m, græsnedfæ lde r 12 m. Spredning af fjerkræmøj med Samson sp 22 Halmknusning med Haybu ster. Klipning af læhegn. Kalkspredning. SyreN

bourg leverede til selskabet, genererede Arla en indtjening på 2,71 kroner i 2012 (¿re procent lavere end 2,81 DKK i 2011). - 2012 har været et skelsættende år for Arla. I et hårdt marked har Arla fortsat med at udvikle et solidt andelsselskab med nye lovende positioner på Àere kernemarkeder og stærke varemærker. Arlaindtjeningen er under 2011-niveau, men vel at mærke i den høje ende af det europæiske spekter af mejeriselskaber, der alle har skullet operere under det samme pres. Markedet taget i betragtning er det et robust 2012 regnskab, Arla har præsteret, siger administrerende direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh. Årets nettoresultat på 1,9 milliarder DKK er det højeste i Arlas historie, og Arlaindtjeningen er den tredjehøjeste nogensinde. Alligevel er det presserende for Arlas ledelse at hæve bundlinjen endnu mere til gavn for selskabets andelshavere, som for nogles vedkommende presses af øgede omkostninger på gårdene. - Vi er fuldt ud opmærksomme på, at bytteforholdet mellem vores andelshaveres mælkeindtjening og driftsomkostningerne på gården er aldeles anstrengt lige nu. Arla tjener de penge, der overhovedet kan tjenes i markedet lige nu, men i 2012 har blandt andet de høje foder- og energipriser betydet, at mælkeprisen ikke i alles tilfælde slog til i den daglige drift på gården. Dette har ledelsens konstante fokus, siger Peder Tuborgh. Mens markederne i Europa fortsat byder på lav vækst indenfor fødevarer, så fortsætter de to-cifrede vækstrater uden for EU. Arla har leveret vækst i både omsætning og indtjening på stort set alle markeder uden for EU i 2012. I Rusland øgede Arla sin omsætning med knap 28 procent til over 600 millioner

kroner, og i regionen Mellemøsten & Afrika steg salget af mejeriprodukter til forbrugerne med 22 procent til cirka 3 milliarder kroner. - Det blev tydeligt i 2012, at fremtidens muligheder ligger på de nye vækstmarkeder. Vores ingrediensforretning og markeder uden for Europa har i 2012 bidraget betydeligt til selskabets resultatdannelse – faktisk har vi aldrig før set så positiv udvikling i indtjeningen uden for EU, som lige nu. Det er et bevis på, at vores internationale strategi nu folder sig ud økonomisk, og det understreger samtidig, at de internationale markeder bliver afgørende for vores indtjening fremover, siger Peder Tuborgh. Til trods for de generelt lave vækstrater på mejerimarkedet i EU har Arlas globale varemærker –anført af Arla® varemærket og Lurpak® – formået at vokse samlet set, også i Europa. I alt voksede varemærket Arla® med 3,4 procent, mens Lurpak® viste en vækst på 5,1 procent globalt. Arlas tredje og mindste globale varemærke – Castello® – led dog en anelse under europæiske forbrugeres generelle tilbageholdenhed overfor lidt dyrere kvalitetsvarer. Den globale omsætning af Castello® produkter faldt således 1,1 procent i omsætning i 2012. Arla Foods Ingredients (AFI), der er ansvarlig for Arlas globale produktion, salg og udvikling af valleproteiner og ingredienser til fødevareindustrien, viste 10 procent vækst i omsætningen i 2012 til 2,2 milliarder DKK. - Samlet set leverede koncernen en organisk vækst på 2,1 procent, som primært blev drevet af vækstmarkederne Rusland, Mellemøsten & Afrika (MEA) samt vores valle- og ingrediensforretning. Disse tre forretningsområder har ikke blot vist imponerende omsætningstal, det er også her,

indtjeningsvæksten har været størst, siger koncernøkonomidirektør i Arla Foods, Frederik Lotz.

Lavere omkostninger En del af indsatsen for at øge indtjeningen til Arlas andelshavere er de skridt, som Arlas ledelse tog i 2012 for at skabe en mere smidig koncern, der kan operere hurtigt og med lavere omkostninger. Effekten af dette bliver maksimal i 2013 og fremefter. - I 2012 introducerede vi en række nye effektiviseringstiltag, der samlet set forventes at spare mindst 2,5 milliarder DKK frem mod 2017. Effekten af dette slår mere synligt igennem i 2013, men allerede i 2012 oplever vi et tydeligt fald i omkostningerne, som ser ud til at være vedvarende, siger Frederik Lotz. I 2013 forventer Arla at lande på en omsætning i nærheden af 72 milliarder DKK og et resultat på de målsatte tre procent af omsætningen, svarende til 2,2 milliarder DKK. Ud fra den nuværende forventning til markederne er det Arlas ambition at levere en indtjening til andelshaverne, der overstiger indtjeningen i 2012. - Mælkeprisen påvirkes af faktorer, vi ikke altid kan forudse eller er herre over. Det mærkede vi tydeligt i 2012. Prognoserne for 2013 siger, at der fortsat vil være lav eller ingen vækst i EU, hvor vi henter det meste af vores omsætning og indtjening, mens de imponerende vækstrater uden for EU vil fortsætte. Men uanset udviklingen på markederne er vi rustet til opgaven. Med beslutningerne om at gennemføre Àere store fusioner og opkøb har Arlas andelshavere givet os de håndtag, der skal til for at give indtjeningen et løft endnu højere op. Det løft skal vi nu levere til dem, siger Peder Tuborgh.

A/S

Kørsel med kreaturer

Aars avis 2013 02 27  
Aars avis 2013 02 27  
Advertisement