Page 1

Til samtlige husstande

87. årgang - Nr. 1

ONSDAG 2. januar 2013

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Mange udfordringer er løst Borgmesteren gør status og ser frem mod 2013 Af Lars Lindberg

Arealet med benzintanken har skiftet ejer, men er stadig lejet ud til Uno-X. Kiosken har også fået ny ejer pr. 1. januar. Den bliver forpagtet ud.

Kiosken ved Uno-X i Aars skifter ejer Q AARS: Årsskiftet blev ogsåskiftedag på Uno-X tankstationen, Vestre Boulevard, Aars, det tidligere Statoil. Indehaver Hans Ove Jørgensen nedlagde i løbet af 2012 Statoil-tanken og lejede arealet ud til Uno-X. Pr. 1. januar har også han solgt kiosken og bygningerne. Det har ikke været muligt at få oplyst køberen inden redaktionens deadline, men der er tale om et investeringsfirma, der forpagter kiosken ud. Hans Ove Jørgensen og frue bliver boende i huset lidt

OBS!

tid endnu, inden de flytter til en ejendom på Østre Boulevard 36, som de har købt. Selv om begge har alderen til at nyde pensionisttilværelsen, så vil det ikke komme til at ske endnu. Hans Ove Jørgensen har i stedet planlagt at øge indsatsen i hans transportfirma Firma eXpressen. Firmaet har eksisteret i over 20 år, men har kørt under Statoil og blot som et halvtidsfirma. Der er allerede gode og faste kunder i firmaet, men nu er planen, at der skal findes flere kunder.

Q VESTHIMMERLAND: 2012 var året, hvor Vesthimmerlands Kommune sammen med otte andre kommuner blev gjort til frikommune, og det har præget året, fortæller borgmester Knud Kristensen, som nu ser tilbage på året, der gik samt frem mod det, der kommer. 37 frikommuneforsøg er blevet sat i søen, og i Knud Kristensens øjne er de fleste blevet succeser. - Ideen med frikommunerne var, at kommunerne skulle udvikle initiativer, som gjorde den kommunale arbejdsgang mere smidig, og vores forsøg viser, at det langt hen ad vejen er lykkedes med afbureaukratiseringen. Jeg synes, vi er lykkedes godt med at lette nogle arbejdsgange uden at forringe vores service overfor borgerne, siger Knud Kristensen, der forventer, at også 2013 vil byde på mange gode frikommuneforsøg.

er et krav, at den pågældende kommune samtidig deponerer et tilsvarende beløb som sikkerhed.

Væk med dum regel

Borgmester Knud Kristensen håber, at 2013 byder på en dispensation fra bureaukratisk deponeringsregel.

I en tid hvor økonomi er på alles læber, glæder borgmesteren sig over, at det endnu en gang er lykkedes Vesthimmerlands Kommune at komme ud med et overskud, og han understreger samtidig, at han ønsker sig en sen julegave fra Christiansborg. Som reglerne er i dag, må selvejende institutioner gerne optage lån til forbedringer og udvidelser, men det

Det har blandt andet besværliggjort arbejdet for Lanternegruppen i Løgstør samt flere selvejende sportshaller, da ellers sunde institutioner med stort potentiale ikke har kunnet optage lån, da kommunen ikke har haft den tilsvarende pengepose til deponeringen. - Jeg forventer, at jeg og andre medlemmer fra byrådet i starten af dette år besøger indenrigsministeren og forsøger at få kompensation fra denne regel. Det er altafgørende for, at vi kan komme videre med en række gode projekter, som både komme lokalbefolkningen til gavn og skaber private og offentlige arbejdspladser, siger Knud Kristensen, som desuden peger på infrastrukturen i Vesthimmerland som en af det kommende års største udfordringer.

- Vi har gennemført omfattende kloakering i Aalestrup, Gedsted og Simested i år, og vi er langt med planerne om omfartsveje ved både Aars og Løgstør. Det skal vi videre med, men vi skal også tænke på den meget lange bane. Man er i gang med planer om en motorvej ved den gamle hærvej, og står det til mig, skal den føres igennem helt op til Fjerritslev, så virksomhederne i Vesthimmerland får bedre logistiske forhold, siger borgmesteren, der håber på en rolig overgang fra 2012 til 2013. - Det skal jo gerne være en føljeton, hvor vi arbejder videre på de beslutninger vi har truffet, og i samarbejde får løst de udfordringer, der løbende kommer til. Derfor glæder jeg mig også over at kunne sige, at jeg er meget tilfreds med det samarbejde vi har både i byrådet men så sandelig også med de enkelte institutioner, foreninger og lokalsamfund, siger Knud Kristensen.

det sker i Aars...

... for dig og alle andre der vil score et godt tilbud når de handlende sætter gang i det helt store...

UDSALG

3. JANUAR ÅBENT HELT TIL KL. 2100

L I T P O R A SP

% 0 50% 7

30%


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis

- egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S

Runde fødselsdage

Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

Jan Falk Nielsen, Mølholmvej 3, Hornum, fredag, 4. januar.

60

Sofus Nielsen, Bogfinkevej 11, Aars, lørdag, 5. januar.

Mange indbrud i Aars juleaften

I redaktionen: Lars Lindberg Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. Tlf. 98 92 89 00

Man.-tors. 8.00-17.00 • Fre. 8.00-17.30 • Lør. 9.00-13.00

ÅBNINGSTIDER: Alle hverdage kl. 7.00 - 22.00 Lørdag og Søndag kl. 7.30 - 22.00

Tlf. 98 62 14 11

60

AARS: Pipkvarteret i Aars var hårdt ramt af indbrud juleaften. Hele 10 boliger havde uønskede gæster juleaften. De fortrukne tyvekoster var smykker og kontanter, men også to dåser juleslik endte i tyvenes sække. De ni steder kom tyvene ind ved at brække vinduer op. Tyverierne gik ud over to villaer på Drosselvej. Her var udbyttet smykker, sølvtøj og kontanter. En villa på Svalevej havde ”besøg”. Her er det endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet. Sølvtøj og smykker var også udbyttet fra en villa på Musvitvej. To steder på Rørsangervej var der indbrud. Det ene sted forsvandt 800 kroner, et guldarmbåndsur og smykker. Det andet sted guldsmykker, en Nintendo og to dåser juleslik. Værst gik det ud over Solsortevej, hvor tre villa-

er havde ”julegæster”. Det ene sted forsvandt et ur og parfume. Det andet sted guldsmykker og sølvbestik. Fra det sidste sted er det i skrivende stund ikke opgjort, hvad der mangler. Lidt mere heldige var beboerne i en villa på Bogfinkevej. Her blev en terrassedør forsøgt brækket op, men tyvene kom ikke ind. Indbrudstyvene var faktisk mere aktive i Vesthimmerland end i det øvrige land juleaften. Ud over de 10 indbrud i Aars var der fire indbrud i Løgstør. Lillejuleaften var der indbrud i et hus på Grønnegade i Hornum. Også her var et vindue brudt op. Det er ikke opgjort, hvad der er stjålet. Enten d. 23. eller 24. december var der indbrud på en gård på Gyvelgårdsvej ved Hornum. Er blev en indgangsdør brækket op. Man mener ikke, at der er stjålet noget.

Rejsehold samler juletræer i Aars Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

VESTHIMMERLAND BEGRAVELSE

Jens Fiskers eftf. v/ Jens Møller

Vi hjælper med alt ved begravelse og bisættelse Nørrehedevej 5 9620 Aalestrup

98 64 18 69 Jens Møller

Annette Rolighed

Jens Fisker

Himmerlandsgade 76 9600 Aars

98 62 58 69

Vi er der når du har brug for os

AARS: Når en indtjeningsmulighed kombineres med god service er der som regel en chance for at opnå gevinst. Sådan har man tænkt i Aars Idrætsklub, hvor et rejsehold bestående af en del af klubbens drenge tilbyder at indsamle og bortskaffe juletræer fra husstandene i Aars by. Juletræsindsamlingen finder sted på lørdag, 5. januar. Rejseholdet kommer rundt på alle gader og veje i byen og mod betaling af 20 kr., der hænges i en pose på træet, som

derefter stilles ud mod vejen, får borgerne nem og effektiv hjælp til at skille sig af med den sidste store efterladenskab fra juleaften. Eneste betingelse er, at juletræet skal være sat ud inden midt formiddag så indsamlingen kan planlægges og gennemføres effektivt. Aars Idrætsklub har gennemmført en juletræsindsamling tidligere med et godt resultat for både byens borgere og rejseholdets pengekasse.

Læs mere og se vore priser på: www.vesthimmerlandbegravelse.dk

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

FARSØ BEGRAVELSESFORRETNING Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk Claus Hylleberg

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER

2. januar 2013

Ugens portræt

Bankmanden der elsker golf og hygge Vendelboen Jes Egeberg Olsen, Rønnevej 7, Aars, fylder 60 år onsdag, 9. januar. Selv om Jes Egeberg Olsen er ”indvandrer” til Vesthimmerland, så har han gjort alt for at integrere sig. Jes Egeberg Olsen er meget udadvent og har siden han f lyttede til Rønnevej ved Aars valgt at deltage i mange forskellige arrangementer og klubber. Det hænger også sammen med, at han er meget socialt anlagt og elsker at være i selskab med andre. Jes Egeberg Olsen er ansat som kunderådgiver i Sparekassen Himmerland og sidder til daglig i afdelingen på Himmerlandsgade. Han har en traditionel bankuddannelse bag sig. Kunderådgiveren stammer fra Hals og har tidligere arbejdet i Spar Nord Bank og Ulsted Sparekasse, inden han 1. marts 2005 kom til Sparekassen Himmerland. Hans ønske om at være social kom til udtryk allerede året efter, hvor han var pengeyngler ved Kimbrerfesten. Jes Egeberg Olsen er også meget selskabelig og humoristisk. Det ses blandt andet af, at han meget gerne deltager i Sparekassen Himmerlands jule revy. Ikke med de store roller, men lysten til at være med er stor. Sport har altid haft en stor plads i Olsens hjerte. I barndomsbyen Hals var han ivrig fodboldspiller. På juniorholdet var han med til at spille finale om det jyske mesterskab. Som senior var han blandt andet med til at spille byens førstehold i Serie 1 i 1976. Det var første gang Hals havde et fodboldhold så højt oppe i rækkerne. Fodboldinteressen fra de unge dage fortsatte i mange år. Men i

Jes Egeberg Olsen - 60 år.

dag har han lagt fodbolden i boldnettet. Det er dog ikke interessen der mangler, men et dårligt knæ der har tvunget ham til at søge nye veje, og den slags kan Jes Egeberg Olsen. I dag er han ivrig cyklerytter og golfspiller. Golfen bliver dyrket i Aars men så sandelig også i Spanien. Sammen med ægtefællen Dorthe Jensen har han en lejlighed i Spanien. Den besøger de så ofte det er muligt, og Jes er ikke sen til at få golf køllerne frem. Det siges også, at han er en habil golfspiller. Bankmanden er samtidig et stort naturmenneske, det var han, længe inden han kom til Vesthimmerland. Hans sidste bopæl i Vendsyssel var i Dronninglund Storskov. I dag bor han også meget naturskønt på en gård lidt uden for Aars. De landlige omgivelser passer godt med en anden af hans store interesser - jagt. Bankrådgiverens lyst til at omgås mange mennesker ses også af, at han har inviteret til åbent hus i anledning af den runde dag.

Mærkedage i Aars Avis Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

- overalt i landet!

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Abonnementspris: 675,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

Lokale meddelere: Jens Hejlskov, Haverslev, Mejlby Tlf. 98 65 42 82 E-mail: virkelyst@hejlskou.dk

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

2. januar 2013

Bagagerumssalg fortsætter i Aars AARS: Det var egentlig meningen, at Messecenter Vesthimmerlands bagagerumssalg 15. december skulle have været det sidste af sin slags. Man har dog som bekendt et standpunkt, indtil man tager et nyt, og på opfordring fra udstillerne har messecentret besluttet, at lade bagagerumssalget

fortsætte i januar. Det betyder, at man de tre første lørdage i januar kan komme til bagagerumssalg i Messecenter Vesthimmerland. Udstillere kan stille deres varer op fra morgenstunden, imens bagagerumssalget slår dørene op for gæsterne først på formiddagen.

Al opmærksomhed Min elskede mand og allerbedste ven vor elskede far, svigerfar, farfar og oldefar

Thorkild B. Fransgaard * 16. juni 1943 er pludselig taget fra os Fredbjerg, den 21. december 2012

Lena Hans og Pernille Børnebørn og oldebørn Begravelsen har fundet sted

† Min kære mand, vor gode far, svigerfar, farfar og oldefar Gartner 225 børn dansede om juletræet, da Aars Gymnastikforening afviklede juleafslutning kort før jul.

Limbo-rock og dans for 225 børn AARS: Få dage før jul fandt 225 børn og cirka lige så mange voksne tid til at komme til det traditionsrige juletræ i Aars Gymnastikforening. Her spillede Maria Sørensen op til dans for 10. år i træk, og børnene kunne trække deres forældre eller bedsteforældre med ud om juletræet. Først blev der sunget syv sange, før ”Nu er det jul igen”. Sidstnævnte skulle synges meget højt, så julemanden kunne høre det. Og endelig kom han og nissemor i kanen, trukket af julemandens nisser. Til børnenes glæde havde julemanden medbragt store sække indeholdende slikposer. Der blev danset Limborock ad flere omgange, og

alle de traditionelle sanglege som ”Så går vi rundt om en enebærbusk”, Skomagerpolka og ”Bro, bro brille”. Julemanden og hans mange hjælpere, som var instruktører fra gymnastikforeningen, dansede med. Dog var julemanden den mest populære at danse med. Trætte børn kunne sidst på eftermiddagen afslutte efterårssæsonen med dette arrangement. Aars Gymnastikforenings afdeling i Vindblæs afholdt samme eftermiddag juletræsfest. Her deltog 80 børn og mindst lige så voksne i arrangementet. Gymnastikforeningens forskellige aktiviteter går i gang igen i denne uge.

Film i Aars om HJERTELIG TAK formiddagen for venlig deltagelse ved

AARS: Aars Teater Bio vil til at vise formiddagsfilm. Biografen begynder fra onsdag, 9. januar at vise film om formiddagen - dog kun den anden onsdag i hver måned. Første formiddagsfilm er ”De urørlige”.

Ellen Nielsens begravelse i Blære Kirke. Tak for blomster og opmærksomhed. Tak alle sammen. Jonna, Laura, Jens og familie

Vor elskede mor, svigermor, mormor og farmor

Margit Bech * 18. april 1939 er stille sovet ind. Aars, den 26. december 2012. Elsket og savnet

Finn og Anita Susanne og Glenn Vagn Thorbjørn, Jacob, Nicolaj og Lasse Begravelsen finder sted fra Aars Kirke, onsdag den 9. januar kl. 11.00.

SIDE 3

Arne Rasmussen er stille sovet ind. Aars, den 20. december 2012.

På familiens vegne Elly Bisættelsen har fundet sted.

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Ivar Christensen Gislumvej 20 D

Harmonikamusik tilbydes for de unge på 60.

Tlf. 98 62 37 74

Al opmærksomhed

Vi ønsker et godt nytår

i anledning af min fødselsdag frabedes. Aase Jakobsen

og er tilbage på klinikken igen den 8. januar. Tandlæge Poul A. Bøgh Himmerlandsgade 11, Aars Tlf. 98 62 10 12

ÅBENT HUS US Rønnevej 7 ja man tror det næppe tiden går, men den 9. januar runder jeg de 60 år og i den anledning vil det glæde mig at se familie, venner og bekendte til åbent hus fra kl. 11.00-?? Jes Egeberg Olsen

Rosa og Henry

ÅBENT HUS I anledning af min fødselsdag vil det glæde os at se familien, venner og bekendte til åbent hus i Messecenter Vesthimmerland lørdag d. 26 januar kl. 12.00-17.00. Arne Buus, Tolstrup Byvej, Aars

Klublotto

Østrup Idrætsforening December-trækning udtrukket af

† Vor kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Søren K. Nielsen tidl. landpost er stille sovet ind. Aars, den 23. december 2012.

Gunner og Jytte Lillian Flemming og Ida Børnebørn og oldebørn Begravelsen har fundet sted.

Hjertelig tak

Til lykke med jeres diamantbryllup den 4. januar. Hilsen hele Holler-familien

Nr. Nr. Nr. Nr.

33 . . . . . . . 200 kr. 29 . . . . . . . 100 kr. 77 . . . . . . . . 50 kr. 110. . . . . . . . 50 kr.

Gevinster afhentes hos Allan Bo Sørensen, Svoldrupvej 174, Østrup

DA DET PLUDSELIG er gået op for mig, at jeg runder et skarpt hjørne, vil det glæde mig at se venner, kolleger, familie og naboer til ÅBENT HUS fredag den 4. januar kl. 15.00-19.00 på Mølholmvej 3. Jan Falk

for deltagelse og opmærksomhed ved Poul Thybo’s bisættelse. En speciel tak til personalet på Plejecenter Østermarken. Jane, Jens, Dorte og Ulla

Mandag d. 7. januar kl. 14.00

Hjertelig tak

på Hotel Farsø taler sogne- og sygehuspræst Troels Laursen: »Hvad skal jeg sige?« Ord føles ofte fattige, når voldsomme ting sker i vores liv.

for venlig deltagelse ved Alma Kroghs begravelse. Tak for blomster, kranse og pyntning af kirken. En særlig tak til hjemmeplejen for god og kærlig pleje.

tirsdag, d. 8. januar 2013 kl. 17.00-18.30

På familiens vegne

i Farsø Kirkes Sognegård

Erik og Vagn

Se mere på www.farsokoret.dk

Vi starter med at synge igen

v/korleder Kirsten Svensmark Møller


Aars Avis

SIDE 4

Hellig Tre Kongers Gudstjeneste i Strandby Kirke Søndag d. 6. januar kl. 19.30 Prædikant er provst Hanne Petersen, Hornum. Indsamling til Danmission. Efter gudstjenesten er der sammenkomst i Sognehuset, hvor tidligere volontørpar Marie og Martin Diget Aaman - nu forstanderpar på Vesterbølle Efterskole vil fortælle om deres volontørophold i Ægypten. Der serveres kaffe. Alle er meget velkomne.

2. januar 2013

     

Svømning begynder igen mandag den 7. januar kl. 21.00-22.00. Alle m/k er velkomne. Mød op i Aars Svømmehal.

lokalområde Aars

     

Danmission Vesthimmerland

Advokatvagt i Aars Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. torsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse

LOPPEMARKED Aars Y`s Men`s Club Markvænget 36, Aars

D E T

S K E R …

M E D D E L E L S E R Landzonetilladelser: Landzoneafgørelser offentliggøres nu kun digitalt og kan ses på kommunens hjemmeside (www.vesthimmerland.dk -> For Borger - > Byggeri, Tra¿k & Beredskab -> Godkendelser og afgørelser) Teknik og Miljø

Mulighed for tilslutning til aftale vedr. salg af boliggrunde i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune åbner op for, at autoriserede ejendomsmæglere kan indgå aftale om salg af kommunens boliggrunde.

Sundhedscenter Vesthimmerland ønsker alle et godt og røgfrit nyt år Siden 2007 er over 400.000 danskere stoppet med at ryge. Vil du gøre 2013 til dit røgfrie år, så starter nyt gratis rygestopkursus på Sundhedscentret, Fredensvej 4 i Farsø. Kurset starter tirsdag den 8. januar kl. 16.00 – 18.00 og fortsætter de efterfølgende 4 tirsdage. Der er plads til 12 deltagere, og der er opfølgning efter 3 måneder. Tilmelding senest 6. januar på Tlf. 99 66 82 00 eller rygestop@vesthimmerland.dk Se mere på www.sundhedscentervesthimmerland.dk

I givet fald bedes interesserede mæglere indsende underskrevet kontrakt og tro- og loveerklæring, samt nødvendig dokumentation for mæglerautorisationen. Frist for tilslutning af allerede etablerede mæglere 1. maj 2013. Evt. spørgsmål kan rettes til Birgitte Christensen eller Charlotte Jakobsen, Juridisk kontor. Kontrakt med bilag, herunder tro- og loveerklæring vedr. off. gæld ¿ndes på kommunens hjemmeside”.

Aars: Vagn E. Jensen, 98 62 19 24 - 40 28 70 07 Farsø: Vagn Andersen, tlf. 98 63 17 75 - 23 62 23 55 Aalestrup: Erna Nielsen, tlf. 98 64 13 23

Træning for jagthunde NordVestHimmerlands Jagtforening begynder dressur- og apporteringstræning for hvalpe, unghunde og åbenklasse jagthunde.

mandag den 7. januar 2013 kl. 19.00 hos Holm Nielsen, Hobrovej 174, Vilsted, 9670 Løgstør. Betaling ved indskrivning: Kr. 500.

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk Barselsvikariat for ergoterapeut til Børn i Bevægelse i Vesthimmerland fra den 01.04.2013 Ansøgningsfristen er den 24.01.2013. Der vil blive afholdt ansættelsessamtale den 06.02.2013.

Er du på arbejdsmarkedet og har hjertekarsygdom eller diabetes type 2? Har du hjertekarsygdom eller diabetes type 2, er det vigtigt at få kontrol over sygdommen, inden den får kontrol over dig. Bedre fysisk form og viden om din sygdom er vejen frem til et stærkere helbred, mere energi og større overskud i hverdagen. Sundhedscentret starter endnu et eftermiddagshold for erhvervsaktive med fysisk træning og undervisning i, hvordan du forstår og håndterer din sygdom bedre. Det starter i februar 2013 ved tilstrækkeligt tilmeldte og foregår mandage kl. 16.30 – 19.00 Tag livet tilbage - invester i dit helbred! Kontakt din læge for en henvisning. Spørgsmål kan rettes til Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsteam på 20 94 50 87 (Mie) eller 30 93 80 23 (Torunn).

Loppemarkedets åbningstider: Hver torsdag fra kl. 15-17 samt den første lørdag i hver måned fra kl. 10-12. Kig ud på Markvænget 36 og gør en god handel! Ca. 500 m2 fyldt med gode loppeeffekter. Indsamling og aflevering af følgende effekter: Brugbare møbler, bøger, porcelæn, lamper, nips, køkkenting, tøj og sko, hver torsdag mellem 15-17.00. Henvendelse til følgende:

Vesthimmerlands Kommune ønsker alle et godt nytår

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Tilmelding til: Poul Erik Haue, tlf. 4062 1931 eller kph@email.dk (se i øvrigt www.nvhjagt.dk)


Aars Avis

2. januar 2013

SIDE 5

rådet stemningsfuldt pyntet op af pedellerne med levende lys.

Den sidste banjomus

Det skortede ikke på velklingende musikalske indslag, da Vesthimmerlands Gymnasium og HF fredag inden jul holdt juleafslutning.

Musikalsk juleafslutning på gymnasiet i Aars VHG-eleverne gav den fuld skrue på instrumenterne AARS: Om det var lettelsen over de op til julen netop overståede prøver, der kom til udtryk, eller det bare var almindelig standard for musikmiljøet på Vesthimmerlands Gymnasium og HF, skal være usagt, men det var i al fald en utrolig flot juleafslutning, elever og lærere fredagen før jul kunne opleve på VHG. Som traditionen kræver det, blev det blandt andet til et genhør med en perlerække af melodier fra diverse julekalendere, men også til et gensyn, idet flere af musikholdene var klædt ud til lejligheden. Det gjaldt således 1M’s sjove medley over ”Jul på Vesterbro”, ”Pyrus” og ”Mistletoe” og 1MTXMU’s version af ”Til julebal i nisseland”, hvor man kunne genopleve Lille Pers elefant og Nissekongen i hele udstyret. Ud over de dygtige musikholds bidrag til afslutningen var musikalske elever også gået sammen på tværs af klasserne for at give et nummer, og her fi k man lidt af hvert, lige fra det klassiske repertoire med Bach og Gounods ”Ave Maria” og til det mere løsslupne. Anna fra 1M og Stine fra 2S gav således et ”Juleblæs”. Der var naturligvis også andet end sang og musik ved juleafslutningen. Eva Auken læste juleevangeliet op, et par udvekslingselever deklamerede et engelsk juledigt og Mads Ilsøe fulgte op med et selvskrevet juledigt på dansk om julemandens trængsler ved gaveafleveringen på VHG. Desuden var fællesom-

Alt var således ved det gamle. Lige bortset fra en fællessang, som altid har ligget lige efter den indlagte pause, hvor elever og lærere drikker kaffe og spiser rundstykker sammen. Det drejer sig om Otto Brandenburgs julehit ”Søren Banjomus”, som musiklærer Søren Schmidt gennem mange år har personificeret, når han synger for oppe fra klaveret. Den opmærksomme læser af dagens program havde her observeret, at dette punkt var annonceret som ”Sørens sidste Banjomus”. Men Søren Schmidt kan i løbet af det nye år stoppe på gymnasiet med bevidstheden om, at han sammen med nogle gode kolleger har været med til at bygge et fantastisk musikmiljø op på gymnasiet. I de første mange år i en beskedne musikbarak - i de seneste år i nogle noget mere inspirerende rammer i musikhuset ALFA. Og mange af hans elever er blevet til noget ved musikken. Det nød eleverne også godt af ved deres jule-HEBE-fest om aftenen, hvor blandt andre 4. G’erne Asbjørn, Benjamin og Lasse spillede live. Det kreative musikmiljø på Vesthimmerlands Gymnasium og HF får offentligheden snart lejlighed til at opleve, når gymnasiet indbyder til en Teaterkoncert over Kim Larsen-sange i dagene 25. til 27. januar.

Advokatfirmaet

BINDSLEV & KJELDSEN ApS Advokater: Arne Bindslev (H) - Carsten Kjeldsen (MMCR) Mogens Bøg-Jensen (H) Hanne Nørkjær Nielsen (L)

• Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars -Tlf. 98 62 40 00

• Autoriseret bobestyrer

RKI Inkassopartner

Revision · Rådgivning · Skat

“Vi engagerer os mere”

Mads Lundgaard

Per Holm

Steen Jensen

Statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisor

www.n-c.dk

Dyrskuevej 9 · DK-9600 Aars · Tlf. 98 62 38 66 · aars@n-c.dk Aalborg · København · Aars

Åbent Hus Anna fra 1M og Stine fra 2S gav et ”Juleblæs” - i deres trækbasun og trompet vel at mærke!

NYE FÆLLES LUKKETIDER

Lørdag d. 5. og søndag d. 6. januar fra kl. 10.00 - kl. 15.00 Demonstration af AEG’s nye dampovne. Kom og få gode råd og lidt godt til ganen. Lørdag fra kl. 11.oo til kl. 14.00.

Bundsolid forretning at handle med Foto fra vores udstilling.

for specialbutikkerne

I AARS Fra 1. januar 2013: Mandag-fredag lukkes kl. 17.30 Lørdag lukkes kl. 14.00

St. Ajstrup v/Nibe

KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN Brugsvej 7 , St. Ajstrup, 9240 Nibe

Tlf. nr.: 98 35 53 11 - www.st-ajstrup.dk - kontakt@st-ajstrup.dk


Aars Avis

SIDE 6

Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes af

Hornum-Ulstrup Pensionistforening i Værestedet, torsdag den 17. januar 2013 kl. 13.30 med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen foredrag ved Borgerservice om Nem Svær. Nu. Husk: Bowling starter onsdag den 16. januar i Gatten. Bestyrelsen

§

ADVOKATHUSET Kurt Kvist Henrik Ejlersen Ejler Ejlersen Ole Anders Petersen

§

Møderet for Højesteret

Tlf. 98 64 28 22 Vestergade 21 - 9620 Aalestrup - Fax 86 62 82 11

2. januar 2013

50 år siden Falck i Aars overtog Zonen i Farsø Fælles stationsleder blev Johannes Harbo AARS: Firmaerne Falck og Zonen var i mange år dansk redningshistories altoverskyggende rivaler. 1. januar 2013 er det 50 år siden, at de to redningskorps begravede stridsøkserne, hvilket fik betydning for stationen i Aars. I over 30 år var landets redningsberedskab delt mellem to kamphaner: Falcks Redningskorps og ZoneRedningskorpset, der eksisterede fra 1930 til 1963. Der blev ofte slået alarm til både Falck og Zonen, som kørte om kap til ulykken. Konkurrencen på vejene skyldtes, at redningstjenesterne kun fi k penge, hvis de havde en patient med hjem,

Falck og Zonen blev slået sammen 1. januar 1963 under navnet Falck-Zonen, som det bar i 10 år, inden redningskorpset skiftede navn til Falck. (Kilde: DTM, Zone-samlingen)

fortæller stationsleder, ambulance, Karsten Holt fra område Himmerland. - Særlig beretningerne om, hvordan det redningskorps der kom sidst til et skadested parkerede så tæt på rivalernes ambulance, at bagdøren ikke kunne lukkes op, gør indtryk i dag, siger Karsten Holt fra område Himmerland. De to redningskorps dominans er iøjnefaldende, og helt indtil 1962 indtog Falck og Zonen deres positioner i hvert sit ringhjørne, om end Falck hele tiden var størst. 1. januar 1963 stoppede kappestriden endegyldigt, efter at Falck overtog aktierne i Zone-Redningskorpset, og i en periode på ti år hed virksomheden Falck-Zonen. I Aars var det kun Falck der var repræsenteret, mens Zonen var i Farsø. I forbindelse med fusionen blev Zonen-stationen i Farsø lagt ind under Aars. Fælles stationsleder var Johannes Harbo.

ADVOKATFIRMAET A DVOKATFIRMAET

JAN POULSEN

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Kc]%0/-+(/((›=Xo0/-+)+,/ Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret dvokatkontor der hjælper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

Gratis puljedatabase til lokale foreninger Kommunen tilbyder værktøj til alle ildsjæle VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune kan nu tilbyde alle forenin-

Klar - Parat til SOSU Start 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige Overvejer du arbejde eller uddannelse inden for ældreområdet! Forløbet henvender sig til ledige eller personer der overvejer at skifte spor i deres arbejdsliv. Undervisningen begynder den 25. februar 2013. Informationsmøde: Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 10.30-12, på Østre Allé 91, 9000 Aalborg kan du høre mere om Klar-parat til SOSU Start. Tilmelding til mødet skal ske på tlf. 72 21 81 25 eller pr. e-mail til larh@SOSUnord.dk senest den 11. januar 2013. Du kan også få mere information ved henvendelse ved uddannelseskonsulent Birgitte Klemm, e-mail biha@SOSUnord.dk, tlf. 72 21 81 00. Ansøgningsskema: Finder du på www.sosunord.dk eller scan QR coden. Tilmeldingsfrist til uddannelsen: Den 21. januar 2013 kl. 12.

Vesthimmerlands Kommune tilbyder nu alle lokale foreninger og ildsjæle et gratis fundraising-værktøj på nettet.

Læs mere på www.sosunord.dk/kurser

Reception hos Tandlægerne, Bredgade 1, Løgstør I anledning af, at Peder Jensen stopper efter 40 år på klinikken, og Rikke og Jacob Nielsen pr. 1/1 2013 bliver de nye ejere, vil det glæde os at se patienter, forretningsforbindelser, venner og familie til en lille forfriskning

fredag den 11. januar 2013 kl. 14.00-17.00 På glædeligt gensyn Peder Jensen, Rikke Nielsen og Jacob Nielsen

TEATERTUR 2013 LOVE NEVER DIES på Det Ny Teater i København. Andrew Lloyd Webbers betagende fortsættelse af The Phantom of the Opera. Bustur lørdag den 16. marts 2013 incl. kaffe, frokost, O-billetter, 3 retters menu i Teaterkælderen.

N.B. Hurtig tilmelding… Senest søndag d. 13. januar.

Kr. ……………………………………......1.495,-

CIRKUSREVYEN 2013 Ledige pladser d. 7 og 8 juni.

2 dage kr.

..……………………......

2.195,-

Ring for program og bestilling tlf. 98 62 44 01 N.C. Møller, Stejlmosevej 5, 9600 Aars

ger et nyt og gratis værktøj til søgning af midler til de mange gode projekter og ideer fra foreningerne og deres mange ildsjæle. Vesthimmerlands Kommune har sammen med Morsø Kommune taget initiativ til det nye UpFrontNet Forening, som er udarbejdet af UpFrontNet. - Vi er meget glade for at kunne tilbyde vores foreninger og deres mange ildsjæle dette værktøj, som vil gøre det nemmere og lettere at søge lokale, regionale og nationale puljer, søge hjælp og oplysninger, før man skriver en ansøgning, og i det hele taget at hente relevante oplysninger omkring hele fundraising området, siger formanden for Landbyudvalget Aase Hansen. - Vi frem til at vores mange foreninger og de mange ildsjæle virkelig vil gøre brug af dette gratis værktøj til at hive så mange midler hjem til Vesthimmerland som muligt, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Jan Dyregaard. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, som har bevilget beløbet til anskaffelsen. - UpFrontNet har udviklet og vedligeholder dette meget overskuelige og brugbare værktøj - som fremover hedder UpFrontNet Forening, hvor overskuelighed og lethed har været et af nøgleordene i udviklingsprocessen, så alle foreninger på en nem og informativ måde kan anvende værktøjet. Foreningerne vil i løbet af januar eller februar måned 2013 få tilbudt et gratis introduktionsforløb af databasen, siger udviklingskonsulent og fundraiser Carsten Christensen.

Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11


2. januar 2013

. . . T E S Y L E S Aars Avis

SIDE 7

Besøg en eller flere af de

NORDJYSKE EFTERSKOLER på Efterskolernes Aften onsdag den 9. januar kl. 18.00-21.00


Aars Avis

SIDE 8

Formand opfordrer til at slå ledige akutjob op

Himmerlands Flytteforretning Benyt den lokale flyttemand. Vi ordner alt vedr. flytning i ind- og udland. Opmagasinering i nyt og opvarmede lokaler. Telefon 98 62 47 00

. CYKLER . EL-SCOOTER . SCOOTER

Håndværkerbranchen er ikke vant til at slå job op

Scooterservice Jyllandsgade 5 - 9600 Aars

REPARATION AF ALLE MÆRKER

SALG . TILBEHØR

Telefon 20 28 85 06 ÅBNINGSTIDER:

Tirs.-ons.-tors. kl. 11-17 Mandag og fredag efter aftale

Bagagerumssalg Kom og sælg dine ting og sager i Messecenter Vesthimmerland Lørdag d. 5.+12.+19. januar kl. 10-14 i hal 2 i Messecenter Vesthimmerland s Stadeplad

125,-

kr.

for 1 bil med eller uden trailer. Stadepladsen er på størrelse med 2 parkeringsbåse. Indkørsel port 2 fra kl. 8.00-10.00. Ingen tilmelding, mød op på dagen og betal ved ankomst. Mulighed for leje af borde og stole.

GRATIS ADGANG FOR BESØGENDE

2. januar 2013

...din lokale tryksagsleverandør: Aars Bogtryk & Offset

98 62 17 11

MESSECENTER VESTHIMMERLAND

Messevej 1, 9600 Aars, tlf.: 98624800

Vi formidler dit budskab med en iøjnefaldende

reklame

Kontakt os for et uforbindende tilbud!

VESTHIMMERLAND: Formand for Dansk Byggeri Nordjylland, Knud Kristensen, gør nu en ekstraordinær indsats for at skaffe akutjob inden for bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland. På trods af krisen er der nemlig mange jobåbninger i branchen - Kære kollega, jeg opfordrer dig til at sørge for, at din virksomhed slår eventuelle ledige job op som akutjob, siger Knud Kristensen i en mail, som Dansk Byggeris medlemmer i Nordjylland netop har modtaget. - Virksomhederne i byggeog anlægsbranchen er ikke vant til at slå job op på Jobnet. Derfor synes jeg, det er vigtigt at opfordre mine kollegaer til at slå nogle af de 2.500 jobåbninger, der er i bygge- og anlægsbranchen hver måned, op som akutjob, og en del af de mange job findes i Nordjylland, siger Knud Kristensen. Gennem DA har Dansk Byggeri indgået en aftale med regeringen om at synliggøre jobmuligheder i bygge- og anlægsbranchen for de ledige, der står til at falde ud af dagpengesystemet ved årsskiftet. Det er disse ledige, Knud Kristensen håber på at hjælpe med opfordringen til sine kollegaer. - På trods af krisetider vil vi

Knud Kristensen opfordrer, som formand for Dansk Byggeri Nordjylland, virksomheder til at slå akutjob op.

gerne have, at virksomhederne tager ansvar og hjælper de langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. Det er dog vigtigt at understrege, at det naturligvis udelukkende er virksomhedens afgørelse, hvem de ansætter, siger Knud Kristensen. Hvis det lykkes virksomhederne at få en ledig, der står til at miste dagpengene, i arbejde, er der en præmie fra

regeringen på op til 25.000 kroner. - Det kræver en ændring af gamle vaner, når virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen skal slå akutjob op på jobnet. De fi nder nemlig ofte de nye medarbejdere gennem netværk eller ved, at de ledige uopfordret henvender sig til virksomheden, siger Knud Kristensen.

NYTÅRSTILBUD Kimbrer Køreskole v/ B. Nielsen . www.kimbrer-ks.dk22 33 77 48 • Kørekort til bil, kategori B

dlem af me

DAN SK Ø

K

incl. - Leje af bil til køreprøve - Tysklandstur - Ubegrænset teori - GRATIS udlån af teorimaterialer - Evt. billige ekstralektioner

IO N

KR. 7.995.-

Torsdag, den 17. januar kl. 18.00

UN

til kategori B-kørekort

HOLDSTART:

REL

R

LOVPAKKEN

ÆR

E

Aars Bogtryk & Offset Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk

Brochurer • Brevpapir • Visitkort • Kuverter • Fakturaer • Logoer

Brian Nielsen, Kørelærer

Teorilokale: Hjortkjærsvej 34, Aars (v/ Himmerlands Bilsyn)

Tlf. 22 33 77 48


Aars Avis

2. januar 2013

SIDE 9

Forandring fryder

SØNDAGSÅBENT 10-16

6. JAN.

TERNDRUP

Ny 24 sider flyer med masser af NYHEDER og gode TILBUD. Se den på www.maxjessen.dk

Lørdag 10-14 . Fredag 10-19

Dunlopillo Jan seng DUNLOPILLO JAN SENG 180 x 200 cm m/ trådløs betjening. 2 elevationsbund madrasser og topmadrasser. Ekskl. ben. Normalpris 29.999,-

TEMPUR seng

15.999.Pris pr. md.

533.-

spar 14.000.-

i 30 mdr.

TEMPUR elevationsseng med stål ramme udst. model. Før 33.995.-

19.998.Pris pr. md.

667.-

spar 13.997.-

i 30 mdr.

BESØG DEN NY LAMPEAFDELING B

599.spar 400.-

Umbria hjørnesofa m/chaiselong A

Pris pr. md.

9.999.-

D

334.i 30 mdr.

spar 6.000.UMBRIA hjørnesofa med chaiselong monteret med kraftigt surprice betræk i grå. L 261 x H 78 x B 326 cm. Normalpris 15.999.- Nu 9.999.- Spar 6.000.Nakkestøtte 699.- armpude 599.Umbria leveres i et væld af forskellige opstillinger. lige nu sparer du 20 % på alle øvrige opstillinger i stof.

249.199.-

spar 250.-

spar 150.-

C

249.spar 250.-

A

B

C

D

LUX bordlampe i 3 farver. Normalpris 349.Nu 199.- Spar 150.DORINA langbordspendel i opalglas/krom. Normalpris 999.- Nu 599.- Spar 400.CLINO pendel plisséskærm i flere farver. H 48 cm. Normalpris 499.- Nu 249.- Spar 250.STRING bordlampe, hvid- eller sortlakeret metal. H 90 cm. Normalpris 499.- Nu 249.- Spar 250.-

Asmara London 3+2 pers. sofa ASMARA dansk produceret London sofa 3+2 i blødt anilin okselæder brun-cognac eller sort, massiv bøge tremme gavle. Normalpris 27.665.Nu 19.998.- Spar 7.667.-

19.998.-

Pris pr. md.

spar 7.667.- 667.i 30 mdr.

LEVANTO lænestol med dreje- og vippefunktion. Monteret med blødt læder der leveres i mange farver. Stel i krom. Lænestol. Normalpris 4.999.- Nu 3.999.- Spar 1.000.2 stk. lænestole Nu 6.998.- Spar 3.000.- Fodskammel. Normalpris 1.499.- Nu 1.299.- Spar 200.-

STRESSLESS® RENO/VEGAS lænestol med trinløst glid og automatisk regulerbar nakke og lænde-støtte. Nakkestøtten kan desuden reguleres op eller ned for den optimale komfort. Monteret med blødt Paloma okselæder overalt, der leveres i mange farver. Leveres i 2 størrelser: Medium. Normalpris 13.500.- Nu 11.500.- Spar 2.000.- Large. Normalpris 13.970.- Nu 11.970.- Spar 2.000.- Fodskammel. Normalpris 3.090.Pris pr. md. Nu 2.590.- Spar 500.-

Skovby spisebord

i 30 mdr.

2 STK. LEVANTO lænestol

10.999.Pris pr. md.

367.-

spar 6.696.Pris pr. md.

234.-

i 30 mdr.

i 30 mdr.

6.998.spar 3.000.-

SKOVBY SPISEBORD med 2 pl. og 4 stole, masiv sæbebehandlet bøg, sort læder sæde på stolene. Før 17.695.-

Forbehold for mellemsalg

Tilbudene gælder kun i IDEmøbler Terndrup

7000 m2 - 1000 m2 søvncenter - 1000 m2 lædercenter

384.-

IDEmøbler MAX JESSEN · Industrivej 2 · 9575 Terndrup · Tlf. 98 33 53 33 · www.max-jessen.dk

STRESSLESS Reno/Vegas lænestol

11.500.spar 2.000.-


Aars Avis

SIDE 10

2. januar 2013

TV-PROGRAMMER ONSDAG 2. JANUAR 06.00 08.30 12.00 12.20 13.20 16.30 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 18.55 20.00 20.40 21.30 22.05 22.55 23.00 00.40

Morgen TV - mest for børn Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Sporløs 2012 - Julespecial Eftermiddagsprogrammer Børne TV Hun så et mord DR Update - nyheder og vejr Søren Ryge: Året der gik TV Avisen med Sporten og Vores Vejr Aftenshowet TV Avisen Kender Du Typen Myginds mission TV Avisen med Sporten Sandheden om motion OnsdagsLotto Den skyldige Natfjernsyn

05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.45 15.00 15.10 16.05 17.00 17.25 17.50 18.25 19.00 20.00 20.35 21.25 22.00 22.30 23.35

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Air Ways Eftermiddagsprogrammer Nyhederne Et umage par. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Hjem igen Nyhedsblok Go’aften Danmark Nyhedsblok Liebhaverne Gordon Ramsays hotelmareridt Dagens mand Nyhedsblok Rovdyrene er løs! Natfjernsyn

TORSDAG 3. JANUAR 06.00 08.30 12.00 12.20 13.20 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 20.30 21.00 21.30 22.05 22.55 00.35

Morgen TV - mest for børn Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr De kongelige juveler Eftermiddagsprogrammer Børne TV Hun så et mord DR Update - nyheder og vejr Søren Ryge TV Avisen med Sporten og Vores Vejr Aftenshowet TV Avisen Bonderøven - tilbageblik 2008 - 2012 Herlufsholm - 8 år senere... Du skal dø: Den sidste nadver TV Avisen med Sporten Mellem liv og død Den skyldige Natfjernsyn

05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.45 15.00 15.10 16.05 17.00 17.25 17.50 18.25 19.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.30 23.35 00.05

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Air Ways Eftermiddagsprogrammer Nyhederne Et umage par. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Hjem igen Nyhedsblok Go’aften Danmark Nyhedsblok Savnet Danmark ifølge Bubber Alarm 112 Nyhedsblok Cherry Healey - sex for begyndere Grænsepatruljen Natfjernsyn

LØRDAG 5. JANUAR 06.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.00 12.10 14.00 15.45 16.15 17.15 17.40 17.50 18.20 18.30 19.00 20.00 21.40 23.10 00.40 02.15

Morgen TV - mest for børn Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr De kongelige juveler Eftermiddagsprogrammer Børne TV Hun så et mord DR Update - nyheder og vejr Søren Ryge præsenterer TV Avisen med Sporten og Vejret Disney sjov X Factor TV Avisen med Vores Vejr Agent 007 - Spioner dør ved daggry. Eng. agentfilm fra 1987 med bl.a. Timothy Dalton 23.30 Don Juan DeMarco. Amr. romantisk komedie fra 1995 01.00 John Goodnights lov. Amr. western fra 2011 02.30 Den fjerde engel. Eng. thriller

05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.45 15.00 15.10 16.05 17.00 17.25 17.50 18.25 19.00 20.00 20.50 21.00 21.50

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Air Ways Eftermiddagsprogrammer Nyhederne Et umage par. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Hjem igen Nyhedsblok Go’aften Danmark Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Vejret I Luv Jan Den Sorte Madonna. Dansk action-komedie fra 2007 23.25 X-Men. Amr. actionfilm fra 2000 01.10 Natfjernsyn

05.30 09.00 12.00 12.15 14.00 14.50 17.00 17.50 17.55 19.00 19.45 20.00 21.40

23.25 01.25 03.05

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Nyhederne X-Men. Amr. actionfilm fra 2000 med bl.a. Halle Berry og Patrick Stewart Gordon Ramsays hotelmareridt en hjælpende hånd til hotelejere i nød TV 2 012: De største øjeblikke SuperMatchen: Danmark - Montenegro Nyhedsblok SuperMatchen: Danmark - Montenegro Nyhedsblok LørdagsSporten Simon & Malou. Dansk komedie fra 2009 med bl.a. Dejan Cukic og Tuva Novotny Rune Klan: Det blå Show. En af den danske comedy scenes mest elskede og populære kunstnere er tilbage! Jeg, mig & Irene. Amr. komedie fra 2000 med bl.a. Jim Carrey og René Zellweger Dragejægerne. Amr. sciencefiction-thriller fra 2002 med bl.a. Matthew McConaughey Marigold. Amr. /indisk komedie fra 2007

SØNDAG 6. JANUAR 06.00 09.30 09.55 10.25 10.50 11.35 11.40 12.00 12.10

FREDAG 4. JANUAR 06.00 08.30 12.00 12.20 13.20 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25

Morgen TV - mest for børn Victorious Shake it up! Den lyserøde panter og venner Adrian & Bendix’ Kapowshow DR Update - nyheder og vejr Mød mig i St. Louis. Amr. musicalkomedie fra 1944 med bl.a. Judy Garland High Society. Amr. musicalkomedie fra 1956 med bl.a. Grace Kelly Bonderøven - tilbageblik 2008 - 2012 X Factor Xtra Factor Før søndagen Herlufsholm - 8 år senere Held og Lotto TV Avisen med Sporten og Vejret Den store julebagedyst Sport 2012. Vær med når DR hylder de største stjerner Beck: Drengen i glaskuglen. Sv krimi fra 2001 The 51st State. Eng./amr. gangsterkomedie fra 2001 med bl.a. Samuel L. Jackson Løgn over løgn. Amr. thrillerdrama fra 2006 med bl.a.Shannon Sturges Miss Marple: Nemesis. Eng. krimi fra 2007

12.25 14.00 14.45 15.40 16.05 16.55 18.30 19.00 20.00 21.00 21.50 23.30 01.00

Morgen TV - mest for børn Ramasjangskolen Gepetto News Victorious Svampebob Firkant F for får Adrian & Bendix’ Kapowshow DR Update - nyheder og vejr BingoBoxen. Måske er det dig, der bliver den heldige og vinder Boxen! Sahara. Amr. krigsfilm fra 1943 med bl.a. Humphrey Bogart Gudstjeneste i DR Kirken Borgen Mit liv med mobning Myginds mission Miss Marple: Mordet i præstegården. Eng. krimi fra 2004 TV Avisen med Sporten og Vejret Sportsrevy 2012 Borgen. Dansk dramaserie med bl.a. Sidse Babett Knudsen 21 Søndag Johan Falk: Nul tolerance. Sv. thriller fra 1999 Den sidste jul. Can. romantisk krimi fra 2010 med bl.a. Jennifer Finnigan Apartheids sidste dage. Eng. politisk thriller fra 2009 med bl.a. William Hurt

05.30 09.00 12.00 12.15 14.10 14.45 15.15 17.00 17.50 17.54 17.55 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.50 23.35 00.25 01.25 02.10 03.20

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Nyhederne Jeg, mig & Irene. Amr. komedie fra 2000 med bl.a. Jim Carrey Dagens mand Liebhaverne - boligjagt på 1. klasse Olsen-bandens sidste bedrifter. Dansk folkekomedie fra 1974 SuperMatchen: DanmarkSlovenien Nyhederne Regionale nyheder SuperMatchen: DanmarkSlovenien Nyhederne Regionalprogarm Razzia - SKAT rykker ud. Med SKATs specialenheder på job CPH Lufthavnen. Reportageserie om Københavns Lufthavn i Kastrup Clash of the Titans - titanernes kamp. Amr. action-eventyrfilm fra 2010 med bl.a. Liam Neeson Godt Nytår fra Live fra Bremen 2012 med Natholdet Rovdyrene er løs! Awake. Amr. krimi-dramaserie Husmødre på bordel 60 Minutes

DR1 lørdag kl. 20.00: ”Sport 2012” MANDAG 7. JANUAR 06.00 08.30 12.00 12.10 13.20 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 20.30 21.30 22.30 23.30

08.00 Morgenandagten på DR2 08.20 Formiddagsprogrammer 11.00 Hamish MacBeth. Skotsk krimiserie fra 1997. 2 afsnit 12.40 Krysters Kartel. 3 afsnit 14.10 I hegnet. 6 afsnit 16.40 DR2 Tema 18.40 Vin i top gear - Californien. Eng. dokumentarserie fra 2008 19.10 Mad fra River Cottage. Eng. madprogram fra 2008 20.00 Rytteriet live fra Bellevue Teatret 20.50 Ken Folletts Uendelige verden. Eng. dramaserie fra 2012 22.30 Deadline 22.30 23.00 Natfjernsyn

TORSDAG 3. JANUAR 08.00 08.20 12.40 13.55 15.55 16.40 18.40 19.10 19.55 20.55 22.30 23.00 00.00 02.05

Morgenandagten på DR2 Formiddagsprogrammer Børn er roden til alt ondt DR2 Tema Hun så et mord DR2 Tema Vin i top gear - Californien Mad fra River Cottage Rytteriet live fra Bellevue Teatret Ken Folletts Uendelige verden Deadline 22.30 Et håb for Haiti. Dokumentar fra BBC fra 2011 The Good. The Bad and The Weird Natfjernsyn

FREDAG 4. JANUAR 08.00 08.20 11.00 12.45 14.45 15.35 18.40 19.05 20.00 20.25 20.55 22.30 23.00 01.10

Morgenandagten på DR2 Formiddagsprogrammer Hamish MacBeth. 2 afsnit DR2 Tema Hun så et mord Doctor Zhivago. Amr. romantisk storfilm fra 1965 Vin i top gear - Californien Sherlock Holmes Store danskere: Aksel Larsen 24 timer vi aldrig glemmer Prinsesse Dianas død Ken Folletts Uendelige verden Deadline 22.30 Uskyldens år Sukiyaki Western Django. Japansk western fra 2007

LØRDAG 5. JANUAR 08.05 08.25 11.20 12.55 13.55

Morgenandagten på DR2 Formiddagsprogrammer Overlever du skibskatastrofen? So ein Ding Adwards 2012 Irans forbudte paraboler. Iransk dokumentarprogram fra 2007 14.40 DR2 Tema 16.40 Casablanca. Amr. klassiker fra

18.20 20.00 22.30 23.00 00.35 02.15

16.55 18.55 20.00 21.30 22.00 22.30 23.00 00.30

Tro, håb og homovielser Formiddagsprogrammer DR2 Tema Huset Buddenbrook Borsalino. Fra. gangsterdrama fra 1970 Coal Miner’s Daughter Vi elsker våben About a Boy. Eng. komedie drama fra 2002 Så er der mad - I den gode smags tjeneste Kålkællingerne Deadline 22.30 Den fattige Consuela erobrer verden Carandiru

DR1 lørdag kl. 23.10: ”The 51st State” Robert Carlyle og Samuel L. Jackson tager sig af hovedrollerne i gangsterkomedien.

MANDAG 7. JANUAR 08.05 Morgenandagten på DR2 08.25 Formiddagsprogrammer 11.15 En bombe under systemet. 2 afsnit 13.10 Eftermiddagsprogrammer 16.10 Hun så et mord 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Briternes historie - år 43-410 18.40 Danske Vidundere: Ertholmene 19.10 Albert Kahns verdensarkiv 20.00 Det sejler - en seamovie fra Thorsminde til Christianshavn 20.30 Goya’s Ghosts 22.20 Tidsmaskinen 22.30 Deadline 22.30 23.00 Natfjernsyn

TV2 lørdag kl. 23.25: “Jeg, mig & Irene” Jim Carrey som Charlie og Renée Zellweger som Irene i Farrelly-brødrenes komediehit.

TIRSDAG 8. JANUAR 08.05 Morgenandagten på DR2 08.25 Formiddagsprogrammer 11.15 En bombe under systemet. 2 afsnit 13.10 Eftermiddagsprogrammer 16.10 Hun så et mord 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Briternes historie 1066-1415 18.40 Den rå mad-diæt 19.05 Albert Kahns verdensarkiv 20.00 Hjernevask 20.40 Dokumania 22.10 Alt forladt 22.30 Deadline 22.30 23.00 Forsidepige og krigsveteran 23.35 Natfjernsyn

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhederne, Sporten og Vejret Air Ways Eftermiddagsprogrammer Nyhederne Et umage par. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Hjem igen Nyhedsblok Go’aften Danmark Nyhedsblok Dicte. Dansk krimiserie Da lynet slog ned i Jonas Nyhedsblok Afkørsel til døden Natfjernsyn

19.00 19.55 20.00 20.35 21.30 21.55 22.20 22.30 23.15

Morgen TV - mest for børn Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Horisont Eftermiddagsprogrammer Børne TV Hun så et mord TV Avisen Price inviterer - Thomas Rode TV Avisen med Sporten og Vores Vejr Aftenshowet TV Avisen Hammerslag Kontant TV Avisen Hos Clement Sporten Maria Wern: Sort sommerfugl Natfjernsyn

05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.45 15.10 16.05 17.00 17.25 17.50 18.25 19.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.30

Morgen TV - mest for børn Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhederne, Sporten og Vejret Air Ways Eftermiddagsprogrammer Et umage par. 2 afsnit Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Hjem igen Nyhedsblok Go’aften Danmark Nyhedsblok Kongens foged Silas’ opgør Ung med de gamle Nyhedsblok Fastekuren - spis mindre og lev længere 23.35 Natfjernsyn

Tv 3

1942 River Cottage. Bri/eng. madprogram. 2 afsnit DR2 Tema Deadline. 22.30 John Shaft - Detektiv i aktion. Amr. krimidrama fra 1971 Sagen genåbnet Genesis - i morderens sind. Spa. krimiserie fra 2007

SØNDAG 6. JANUAR 07.50 08.20 10.30 12.30 14.55

05.00 06.00 11.30 12.00 12.20 12.45 15.00 15.10 16.05 17.00 17.25 17.50 18.25 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 00.10

TIRSDAG 8. JANUAR 06.00 08.30 12.00 12.10 12.35 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30

DR 2 ONSDAG 2. JANUAR

Morgen TV - mest for børn Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr 21 Søndag Eftermiddagsprogrammer Børne TV Hun så et mord TV Avisen Price inviterer TV Avisen med Sporten og Vores Vejr Aftenshowet TV Avisen Forsvundne danskere Frits - Ølhundens søn TV Avisen med Horisont og Sporten Mord med miss Fisher Natfjernsyn

DR1 søndag kl. 20.00: “Borgen”

TV2 søndag kl. 20.30: “CPH Lufthavnen”

ONSDAG 2. JANUAR 05.55 One Tree Hill 06.35 Top Model All Stars 07.20 Supersize vs. Superskinny 08.15 Fra Skrot til Slot 09.15 Prinsessen og marinesoldaten. Amr. drama fra 2001 11.05 Hospitalet. 2 afsnit 12.05 Luksusfælden 13.05 Velkommen hjem 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Bones. 2 afsnit 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Masterchef USA 20.00 NCIS 21.00 Bones 22.00 Did You Hear About the Morgans. Amr. romantisk komedie fra 2009 00.10 NCIS. 2 afsnit 02.00 Natfjernsyn TORSDAG 3. JANUAR 05.50 One Tree Hill 06.30 Top Model All Stars 07.15 Supersize vs. Superskinny 08.10 Fra Skrot til Slot 09.10 Real Housewives of Beverly Hills 10.10 Danske Hollywoodfruer 11.05 Hospitalet. 2 afsnit 12.05 Luksusfælden 13.05 Masterchef USA 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Bones. 2 afsnit 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Masterchef USA 20.00 Depotjægerne. 2 afsnit 21.00 Ekstreme samlere 22.00 The Wedding Planner. Amr. romantisk komedie fra 2001 00.05 NCIS. 2 afsnit 02.05 Natfjernsyn FREDAG 4. JANUAR One Tree Hill Top Model All Stars Supersize vs. Superskinny Fra Skrot til Slot Real Housewives of Beverly Hills 10.10 Danske Hollywoodfruer 11.05 Hospitalet. 2 afsnit 12.05 Luksusfælden 13.05 Masterchef USA 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Bones. 2 afsnit 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Masterchef USA 20.00 NCIS 21.00 Knocked Up. Amr. komedie fra 2007 23.45 Løsepenge. Amr. thriller fra 1996 02.10 The X-Files. Can./amr. thriller fra 1998 04.10 Anaconda 3: The Offspring. Amr./rumænsk actionthriller 05.50 06.30 07.15 08.10 09.10

LØRDAG 5. JANUAR 05.55 Scrubs. 2 afsnit 06.35 NYC Prep 07.25 Verdens strengeste forældre 08.20 How the West was Fun. Amr. komedie fra 1994 10.10 Fingrene væk fra min teenage-

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!

11.10 13.10 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.10 00.20 02.10

datter. 2 afsnit According to Jim. 4 afsnit Ekstrem hjemmeservice. 2 afsnit The House Bunny Gordon Ramsays kokkeskole Ekstreme samlere Depotjægerne. 2 afsnit Game of Thrones Ghost Rider. Amr. actionfilm The Scorpion King Natfjernsyn

SØNDAG 6. JANUAR 05.25 Ekstrem hjemmeservice. 2 afsnit 08.00 Blue Lagoon. Amr. film fra 2012 10.00 According to Jim. 4 afsnit 12.00 How I Met Your Mother. 4 afsnit 13.55 You’ve Got Mail. Amr. romantisk komedie fra 1998 16.20 Last Resort. Amr. dramaserie fra 2012 17.20 Knocked Up. Amr. komedie fra 2007 20.00 Luksusfælden. Dansk livsstilsprogram 21.00 Alt hvad du har. Amr. komediedrama fra 2010 23.25 NCIS. 2 afsnit 01.25 Cold Case 02.20 The Beast 03.15 Natfjernsyn MANDAG 7. JANUAR 05.40 One Tree Hill 06.20 Top Model All Stars 07.05 Supersize vs. Superskinny 08.00 Fra Skrot til Slot 09.00 Real Housewives of Beverly Hills 10.10 Danske Hollywoodfruer 11.10 Hospitalet. 2 afsnit 12.10 Luksusfælden 13.05 Masterchef USA 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Bones. 2 afsnit 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Masterchef USA 20.00 Tattoosalonen 21.00 The Mentalist 22.00 Center Vagten. Amr. actionkomedie fra 2009 23.55 NCIS. 2 afsnit 01.50 Natfjernsyn TIRSDAG 8. JANUAR 05.50 One Tree Hill 06.30 Top Model All Stars 07.15 Supersize vs. Superskinny 08.10 Fra Skrot til Slot 09.10 Real Housewives of Beverly Hills 10.10 Danske Hollywoodfruer 11.10 Hospitalet. 2 afsnit 12.10 Luksusfælden 13.05 Masterchef USA 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Bones. 2 afsnit 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Masterchef USA 20.00 Luksusfælden 21.00 Redningskvinder 22.00 A Perfect Getaway. Amr. thriller fra 2009 00.00 NCIS. 2 afsnit 01.55 Natfjernsyn


2. januar 2013

UDS ALG Aars Avis

1/2 BUTIK 1/2 PRIS

SIDE 11

DEPECHE JUST FEMALE

G L A S D U

รท 40%

1/2 butik Himmerlandsgade 93 . Aars . Tlf. 98 62 19 50

DIGEL


UDSALG Aars Avis

SIDE 12

2. januar 2013

% 5 7 L I T P O R SPA M KINLEY C

SKISOKKER

SKIJAKKER

1 PAR 100,-

FØR 600,-

2 PAR

DAME+HERRE

NU

300,-

SKIBUKSER DAME+HERRE

FØR 500,NU

300,-

150,-

SKIUNDERTØJ FØR 200,2 SÆT

250,-

% F A R E S S A M R A P S ! E K K A J R E T N I V N I PÅ D


Aars Avis

2. januar 2013

R E T N VI G L A S UD PÅ ALLE EFTERÅRSOG VINTERVARER

Himmerlandsgade 51 ߃ 9600 Aars

߃

98 62 21 02

UDSALG TORSDAG 3/1

FREDAG 4/1 LØRDAG 5/1

SPAR

30% PÅ I FORVEJEN IKKE

NEDSATTE VARER

SPORT-MASTER CLUB Du får nyheder før alle andre Vi gemmer alle dine boner for dig Vi har specielle tilbud til medlemmer

Himmerlandsgade 62, 9600 Aars, tlf. 98 62 18 78 sportmaster.dk

Gælder fra 3-5/1 2013 og så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

-50%

SIDE 13


Aars Avis

SIDE 14

2. januar 2013

UDSALG

PÅ UDVALGTE MÆRKEVARER

-50%

Bukser, skjorter, strik, vindjakker

Marlboro Strellson

Skjorter og lærredsbukser Str. M-XXXL Str. 31-40 Liv 79-100

Før 600 kr.

HALV PRIS

Skjorter Ensfv. og mønstret Str. S-XXL

vindjakker

Før 400 kr. Tlf. 98 62 19 60

LENE BJERRE BORDLAMPER, SKÆRME, BRUGSKUNST, RAMMER

BELID PENDLER

-20% -20% SMÅ APPARATER BL.A. KAFFEMASKINER, ELKOGEKANDER, PANDEKAGEBAGER, SODASTREAMER

GODE TILBUD PÅ UDGÅEDE HVIDEVARER

ALPE SKÆRME

-20%

Marius Stubberup A/S Aut. el-installatør Himmerlandsgade 72, Industrivej 91, 9600 Aars

Tlf. 98 62 31 10

www.marius-stubberup.dk

DYBERG/LARSEN RADA/DARØ

LAMPER

LAMPER, SKÆRME

-20% -20% RET AUTORISE LØSER PROBLEM


Aars Avis

2. januar 2013

SIDE 15

masser af

sale MÆRKE-

VARE besparelser

0 0 . 1 2 0 0 . 0 1 . l k r a u n a j . 3 . d g a d s r o t d r u e t b r l a i t t s t ø k e k s udsalge i t antas

F

599,SPAR 120

1,-

Lange smalle støvler Normalpris 1800,-

ko satte sportss d e n i lg a v d u Stort

299,SPAR 301

,-

499,,SPAR 901

Varmt for og Goretex. Normalpris 1400,-

199,SPAR 105

1,-

399,,SPAR 801

Flere modeller. Normalpris 1200,-

1/2 børneafdeling

1/2 pris

Tilbuddene gælder så længe lager haves.

f.eks.:

Converse Light Normalpris 600,-

Vi har mærket ned til damer og herrer Spar op til

60%

Brun skind. X vidde. Normalpris 1350,-

på fodtøj til de små

30% 40% 50% på udvalgte punge og tasker fra Friis & co., ADAX og Belsac

SE OS PÅ FACEBOOK

Himmerlandsgade 49 • 9600 Aars • Tlf. 62 26 56 80 • www.skoringen.dk


Aars Avis

SIDE 16

2. januar 2013

GRYDER OG PANDER PÅ UDSALG VI HAR SUPER SKARPE PRISER PÅ ALLE GRYDER OG PANDER I ALLE VORES SERIER! EVA TRIO WHITE LINE

F.eks. 3,8 l gryde Vejl. 649,95 UDSALG

499

OBH GRYDER STÅL

F.eks. 5,0 l gryde m/ låg Vejl. 699,95

95 UDSALG

499

UDSALG

399

95

SCANPAN CTX

F.eks. 4,8 l gryde m/ låg Vejl. 1199,95 UDSALG

899

F.eks. 3,0 l gryde m/ låg Vejl. 699,95 UDSALG

599

95 UDSALG

95

SCANPAN CLASSIC

UDSALG

399

95

ÅBNINGSTIDER AARS: Onsdag 2/1 kl. 9.30- 17.30 Torsdag 3/1 kl. 9.30-21.00 Fredag 4/1 kl. 9.30- 17.30 Lørdag 5/1 kl. 9.30-14.00

95

499

399

95

SCANPAN CLASSIC

F.eks. 26 cm stegepande Vejl. 599,95 UDSALG

299

95

TEFAL JAMIE OLIVER

STAUB STEGEGRYDE

F.eks. 28 cm sauterpande m/ låg 7,5 l støbejerns gryde Vejl. 899,95 UDSALG UDSALG

399

95

EVA TRIO MULTI

F.eks. 2,2 l gryde Vejl. 699,95

RAADVAD ROYAL + ALU

F.eks. 10 l gryde m/ suppeske F.eks. wok på 30 cm Vejl. 649,95 Vejl. 799,95

TEFAL JAMIE OLIVER ALU OBH BLACK EDITION

F.eks. 3,0 l gryde m/ låg Vejl. 769,95

RAADVAD ROYAL

F.eks. 3,0 l gryde Vejl. 829,95 UDSALG

499

UDSALG

299

95

SCANPAN CLASSIC

F.eks. 3,0 l gryde m/ låg Vejl. 799,95 UDSALG

399

95

OBH ECO KITCHEN

F.eks. 2 l kasserolle m/ låg Vejl. 449,95

95 UDSALG

349

95

CUCINO TERMOGRYDER EVA TRIO DURA LINE

F.eks. 3,2 l m/ låg og termosider F.eks. 1,8 l kasserolle Vejl. 549,95 Vejl. 799,95

95 UDSALG

499

FARSØ - FARSØ RÅDHUSCENTER • AARS - HIMMERLANDSGADE 97

98 63 33 00

95 UDSALG

299

95

ÅBNINGSTIDER FARSØ: Onsdag 2/1 kl. 9.30- 17.30 Torsdag 3/1 kl. 9.30-18.00 Fredag 4/1 kl. 9.30- 18.00 Lørdag 5/1 kl. 9.30-13.00


Aars Avis

2. januar 2013

SIDE 17

UDSALG PÅ SMÅ EL HOS OS SPARER DU MERE END 20% PHILIPS HÅRTØRRER

HP 8182/00 Vejl. 349,95 UDSALG

249

95

PHILIPS STØVSUGER

HILIP SHAVER HILI PHILIPS

PT 870 70 Vejl. 999,95 99 99 9,95 UDSALG

OBH KNIVSLIBER

FC 9170 performer Vejl. 1999,95

Type 9960 Vejl. 649,95

UDSALG

UDSALG

1199,-

WITT COMBIOVN

Micro + grill g rill + var rrmlu uft Micro varmluft Vejl. 1499,UDSALG

999

95

MELITTA EXCELLENT M ELLITTA EX XCELLEE N

499

MSM 7250 M Vejl. 399,95 UDSALG

249

95

Model 330 30 l Vejl. 999,95 5 UDSALG

599

95

ORAL B TANDBØRSTE

PC 500 Vejl. 599,95 UDSALG

399

95

B RACLETTE RACL RACLET RACLE OBH

Type Ty 6923 692 923 92 23 23 Vejl. 449,95 UDSALG

199

999

95

Type 6091 Vejl. 2499,95 UDSALG

95

999

BABYLISS HÅRKLIPPER

Model 779 E Vejl. 599,95 UDSALG

399

BRAUN LADYSHAVER

LS 5560 Vejl. 599,95 UDSALG

349

95

Type 6263 T Vejl. 349,95 UDSALG

149

98 63 33 00

95

95

BLUE EASY HANDFREE

Håndfri bluetooth til bilen Vejl. 699,95 UDSALG

299

Vi modtager følgende betalingskort: FARSØ - FARSØ RÅDHUSCENTER • AARS - HIMMERLANDSGADE 97

95

OBH PERSONVÆGT

BOSCH KØKKENMASKINE OBH MASSAGESÆDE

95 UDSALG

UDSALGET KØRER HOS KOP&KANDE I AARS OG FARSØ

399

95

BOSCH STAVBLENDER

Den nye model MUM4651 EU d l 3,0 3 0 med d autosluk t Vejl. 649,95 Vejl. 1999,95 UDSALG

799

95

BRAUN SHAVER

95


Aars Avis

SIDE 18

2. januar 2013

UDSALG UDSALG Lola Ramona

1/2 pris

fra

399,-

fra

399,-

fra

249,-

fra

299,-

fra

99,-

÷

TASKE/SKOLETASKE UDSALG

50%

på mærkevarer fratrækkes ved kassen

MASAI -25%

TØM VINDUET FRIT VALG 100,-

EKSTRA ÅBENT: 6. og 13. jan. kl. 10.00-16.00

VI SES TORSDAG KL. 10.00 M« GODT O »SYNES AARS OS JO Z EBOOK TRYK PÅ FAC

Himmerlandsgade 85, 9600 Aars I Tlf 62 26 41 55 I zjoos.dk

Hobrovej 8, Rold 9510 Arden Tlf. 98 56 14 73

skott-rold.dk

ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. kl. 9.30-17.30 Fredag kl. 9.30-18.00 Lørdag kl. 9.30-13.00

DET KAN VÆRE SMART KUN AT TRÆNE I ÉT CENTER. OG SAMTIDIG SPARE PENGE HVER MÅNED. I Aars kan du nu træne for 199 kr./md. Du kan træne alt det du vil – men du kan til gengæld kun træne her i Aars.

SÆR P

RIS

FRI FITNESS OG HOLD – ÉT CENTER PR. MD.

199,-

“Fri Fitness og Hold – ét center” giver adgang til ubegrænset træning i Aars. Oprettelse: 299 kr. Én måneds træning: 199 kr. I alt: 498 kr. Konverteringsgebyr for nuværende medlemmer på andre abonnementer: 0 kr.


Aars Avis

2. januar 2013

Velkommen til landsdelens bedste

BØRNETØJS-

UDSALG

1/2 pris

PÅ ALT I BUTIK (RABATTEN FR

ATR ÆKKES V EJ

KEN

L. PRISER)

Himmerlandsgade 90 - 9600 Aars Tlf. 9862 2300

SIDE 19

d r a d n a t S i g l a s Ud SPAR OP TIL

50%

på udvagte serier

UDVALGTE fra Prima Donna, Marie Jo, hjemmedragter Femilet, Triumph og kåber

50% 65A


Aars Avis

SIDE 20

2. januar 2013

t s n BRAND-UDSALG Restpartier rugsku B i garn -30% KUN 3. - 5. JANUAR

-40%

ALLE HOTTE MÆRKEVARE - STEL I HELE BUTIKKEN

50% SPAR OP TIL 2.500,-

KÆMPE UDVALG – OGSÅ DETTE ÅRS MODELLER

NE KRISTIER

LINE

ASSISTENT

OPTIK

% 0 -5

CARINA

ER DAGLIG LED OPTIKER

Tekstiler

-50%-40% Himmerlandsgade 99 O 9600 Aars Tlf. 98 62 26 68

E MARIANN ER OPTIK

PROFIL OPTIK AARS HIMMERLANDSGADE 79 . 9600 AARS TLF. 98 62 11 19 . PROFILOPTIK.DK

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag 10.00 - 17.30 . Lørdag 10.00 - 13.00

Tilbuddet gælder ved køb af komplet brille og kan ikke kombineres m/andre tilbud og rabatter.

SPAR

HUSK du kan optjene

5% EKSTRA

55%

med dit Imerco+ medlemskort Chopper med 3 knive

499

95

SPAR 600,-

Rustfrit stål. Chopper med 3 stk. knivblade i forskellige størrelser (3 x 3, 6 x 6 og 12 x 12 mm.), 2 stk. ABS plastik rensenet og PC plastik opsamler. Normalpris 1099,95

Nyhed

Jubilee termokande

49995

Chopper med 3 knive Intropris

Jubilee termokande SPAR

SPAR 500,- 50%

1 liter. Sølvlakeret med sort håndtag. Markedspris 999,95

Induction stegepande

24995 SPAR 380,-

Induction stegepande 28 cm. Aluminium med superstærk Prometal TEFAL-belægning i 6 lag. Tåler ovn op til 260ºC. Til alle komfurtyper – også induktion. Normalpris 629,95

Appetit på livet

OP TIL 28 KNIVE I HÅNDEN PÅ ÉN GANG! SCAN OG BLIV BIDT!

Himmerlandsgade 69 | 9600 Aars | imerco.dk Tilbuddene gælder fra fredag den 28. december 2012 til og med lørdag den 5. januar 2013. Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.


Aars Avis

2. januar 2013

SIDE 21

UDSALG UDSALG R E R A V S G L A S D U ALLE

% 0 -5 Dametøj Tlf. 98 62 11 88

MÆRKEVAREUDSALG BISÒN - ETERNA - LINDBERGH - SUNWILL BOSWEEL - JBS - OUTFITTERS NATION TORSDAG DEN 3. JAN. HOLDER VI ÅBENT KL. 10-21

÷40% (GÆLDER KUN EFTERÅRSKOLLEKTIONEN)

KØTILBUD

30 STK. BOSWELL SKJORTER FØR 500,NU

100,-

KØTILBUD

STRIK, SKJORTER, JEANS FØR OP TIL 500,NU

100,-

TORSDAG DEN 3. JAN. HOLDER VI ÅBENT KL. 10-21

KØTILBUD 20 PAR SKO FØR 600,-

NU

WAGNER • Himmerlandsgade 91 • 9600 Aars • 9697 0103

100,-


Aars Avis

SIDE 22

2. januar 2013

KÆMPEtil UDSALG forærings priser Starter torsdag d. 10. januar kl. 9.30 SPAR rigtig mange penge på de kendte mærker.

Gode køtilbud Uanset førpris nu kun kr.

100,Lille blomstret

tunika Gråbrun Pris kr. 300,Udsalgspris kr.

Zoulmate tunika Kr. 500,Nu kr.

200,-

Der er god stemning ved de alkoholfrie diskoteksarrangementer i Vesthimmerland. (Arkivfoto).

Cardigan fra Soldesign. Før pris kr. 600,Nu kr.

Cardigan

300,-

250,-

Før kr. 500,Nu kr.

Diskotek i 20 år for alle unge i Vesthimmerland 214 børn fra 30 skoler festede alkoholfrit Aalestrup

100,Mønstret nederdel Før kr. 800,Nu kr.

Tørklæder og smykker

300,-

Uanset førpris nu fra kr.

25,v/Gitte Laustsen www.ellenkristensen.dk

Udsalgsvarer byttes indenfor 3 dage - dog ikke tilbud til 100 kr. HUSK BON.

KRISTENSEN

Din modebutik i Nørager Damekonfektion fra str. 38-52 Bredgade 30 · 9610 Nørager · Tlf. 98 55 10 87 Åbent mandag-fredag 9.30-17.30. Lørdag 9.30-12.30

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 18.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 98 92 89 00

VESTHIMMERLAND: 214 børn fra mere end 30 forskellige skoler i området har været samlet til alkoholfrit diskotek i Aalestrup Idrætscenter. Arrangementet markerede 20 års dagen for det alkoholfrie diskoteks optart. Og det skete i snestorm. John Steendahl Dalsgaard, der har været tovholder for diskotekerne i de seneste år, kunne ånde lettet op, da klokken slog 21 og Aalestrup Idrætscenter var fyldt med feststemte unge fra sjette klasse og opefter. - Selv om entrebilletten kun koster 50 kr., så er der jo forskel på hvordan økonomien hænger sammen, om der er 100 eller 300 gæster, siger John Steendahl Dalsgaard smilende. Netop økonomien har været årsag til, at det alkoholfrie diskotek er blevet en selvstændig forening. Fra 1992 har arrangementet sorteret under ungdomsskolen og efterfølgende et samarbejde mellem lokale idrætsforeninger. De seneste par år har det været John Dalsgaard og en lille håndfuld ildsjæle fra Gedsted, Simested og Aalestrup, der

stædigt har kørt arrangementerne videre. Men det er ikke nemt at få økonomien til at hænge sammen, uden at søge støtte, og det var årsag til, at vi har dannet foreningen ”Alkoholfrit Diskotek i Aalestrup og omegn, fortæller Niels Kristian Kristensen, Simested, der er formand for den nye forening. I vedtægterne er det beskrevet at det er i forældre gruppen blandt 6. og 7. klasseeleverne, at hjælperne til arrangementerne skal fi ndes. Til arrangementet fredag aften var der da også seks nye forældre fra sjette klasse på Aalestrup Skole, der havde meldt sig, og de fi k en god oplevelse. - Der er ingen tvivl om, at de unge har en fantastisk aften, griner DJ Peter Christensen, mens han smider endnu en juleplade på og ungerne hvinende danser kædedans rundt om juletræet. Det bedste ved de her arrangementer er, at der aldrig er ballade. I løbet af de 20 år jeg har været med, tror jeg kun jeg kan huske en håndfuld tilfælde, hvor vi har kontaktet forældrene, slutter Peter Christensen.

ALLE SKINDTASKER, SKOLETASKER OG RYGSÆKKE

1/2 PRIESDAG

FR TORSDAG LØRDAG

Aars Citycenter

Tlf. 98 62 55 66 bogogide@aars.dk

Spilleregler Der er faste rammer for de alkoholfrie diskoteker i Vesthimmerland som arrangementet i Aalestrup er en del af. Der er således også fester i Aars, Løgstør og Farsø som benytter de samme ”spilleregler”. Der står voksne og tager imod gæsterne når de kommer. Her udfylder de sedler med navn og telefonnummer på forældre. Dørene lukkes kl. 21, og ingen får lov at forlade festen uden at forældrene kontaktes. Der er masser af voksne til stede, så alle kan være trygge ved at sende deres børn af sted. Til arrangementet i fredags deltog 25 voksne som hjælpere. Markedsføringen er også fælles. Den foregår nemlig udelukkende via facebook. På gruppen Alkoholfrit Vesthimmerland, der har over 2200 medlemmer, kommer annonceringerne og efterfølgende billeder fra festerne. I Aalestrup havde man denne gang søgt om støtte ved Lions Club, Lions Marie Louise og Borgerforeningen, der gav et bidrag for at få festen til at hænge sammen. Udgifterne til diskotek, basket kurve, bungee run mv. løber hurtigt op, og hver fest har derfor et budgetteret underskud som skal dækkes ind. Det er heldigvis ikke svært at få nogen til at støtte op om de arrangementer her, som giver byens ungdom en mulighed for at feste på den gode måde, fortæller Lars Vetter, der har været ”fundraiser” for festerne. Da klokken slog 1, var de fleste unge hentet hjem. Sneen faldt tæt uden for, og de forældre der havde længst hjem hentede børnne tidligt. På statistikken fra aftenen kan man se, at der var meget spredning på deltagerne. Faktisk var kun omkring 50 af festens deltagere fra Aalestrup by. De øvrige kom fra hele Himmerland, med Løgstør, Skals, Hobro og Terndrup som yderpunkter. Efter oprydning og en kop kaffe kunne halassistent Jan Jensen låse Aalestrup Idrætscenter af og endnu engang konstatere at festen var forløbet uden at nogen eller noget blev skadet. Næste fest for de unge afvikles i maj.


Aars Avis

2. januar 2013

SIDE 23

KLAR, PARAT, START! Ford skyder nytåret i gang med et brag af nye modeller! Oplev blandt andet den helt nye Fiesta, B-MAX og Transit Custom, og deltag i konkurrencen om en sprit ny Ford Ka! Lige nu kan du også finansiere din nye bil via Ford Credit til en attraktiv rente, så kom ned og oplev Europas mest prisbelønnede bilfabrikant inden for sikkerhed.

5. - 6. JANUAR

en Vind A K D R n O e FVin d Ford g din

NY

NY

A K D R FO

Besø andler forh n rdr oa Fu .djia n 6 g . kr.) 5esø 4e2 B 0 r . 0 l 9 d i rd rhan (Væ fo A++

-

B

CO2 87-149 g/km, brændstoføkonomi 15,6-30,3 km/l

Mini bil, til mini pris. FORD KA fra kun 69.980 kr. Lille. Rap. Chic. Fræk. Cool. Cute. Kært barn har mange navne, men én ting er helt sikkert – uanset hvad du vil kalde den, kan Ford Ka blive din.

FORD KA FRA KUN

895KR./MD. Finansieret via Ford Credit Ford Ka Trend 1.25 (69 hk) finansieret via Ford Credit: 73.660 kr. inkl. levering (3.680 kr.) udbetaling 20.000 kr., løbetid 84 mdr., variabel debitor rente 2,99%, ÅOP 10,35%, samlet kreditbeløb 53.660 kr. Samlede kreditomkostninger 21.520 kr. Samlet beløb der skal betales tilbage 75.180 kr. Ford Credits forretningsbetingelser og kreditvurderingskrav er gældende. Bilen skal kasko forsikres. Ford Credit forbeholder sig ret til at bede om yderligere information i form af eksempelvis årsopgørelse fra SKAT. Tilbuddet gælder så længe lager haves ved registrering inden 31/1-2013. Bilen er vist med ekstraudstyr.

A+

CO2 115g/km, brændstoføkonomi 20,4 km/l

NY FORD B-MAX T ÅBEN HUS nuar

ja 5.-6. -16.00 0 0 . 0 1 kl.

1.5m

Den ny Ford B-MAX med det smarte Easy Access Door System. Hop lige ind.

FORD B-MAX FRA

189.900 KR. FRA

2.195 KR./MD

Co2 104-149 g/km, brændstoføkonomi 15,6-25,0 km/l A+ –B Ford B-MAX Ambiente 1.4 (90 hk) finansieret via Ford Credit: 193.580 kr. inkl. levering (3.680 kr.) udbetaling 40.600 kr., løbetid 84 mdr., variabel debitorrente 2,99%, ÅOP 5,46%, samlet kreditbeløb 152.980 kr. Samlede kreditomkostninger 31.400 kr. Samlet beløb der skal betales tilbage 184.380 kr. Ford Credits forretningsbetingelser og kreditvurderingskrav er gældende. Bilen skal kasko forsikres. Ford Credit forbeholder sig ret til at bede om yderligere information i form af eksempelvis årsopgørelse fra SKAT. Tilbuddet gælder indtil 24/12 2012. Bilen er vist med ekstraudstyr.

ford.dk

.dk

as

Hobrovej 5 · Aars Tlf. 98 62 12 99


Aars Avis

SIDE 24

MANDAG:

BAGERENS ROMERBOLLER 10 STK.

10,-

2. januar 2013

TIRSDAG:

BAGERENS HJEMMEBAGTE RUGBRØD

ONSDAG:

SVINEKOTELETTER 100 G

395

PR STK.

12,THISE MÆLK PR STK.

KAFFEHUSETS SPECIAL KAFFE PR. POSE

10,-

5,-

FREDAG:

LØSVÆGTSLIK

20,-

5

LÆKRE STJERNEKASTERE STJ 10 STK.

ENTRECÔTE PR. STK.

95

MORGENÆG

LØRDAG:

200 g

PR. 100 G

15-

4 KG

PR STK.

5,-

TORSDAG:

X-TRA KARTOFLER

LILLE BAG SELV LEVERPOSTEJ

Let, mini eller skummet mælk

NYSTEGT FISKEFILET

PR. STK.

10,-

20,-

SØNDAG:

PR. STK.

395

COOP PÅLÆG

Vælg mellem kogt skinke, hamburgerryg, røget filet, rullepølse og frikadellepølse

FRANSK HO HOT-DOG, SOFTICE SSLUSHICE LUSHICE ELLER E

PR. STK.

595

FRIT VALG

5,-

Tilbuddene gælder fra uge 1 til uge 12


Aars Avis

2. januar 2013

SLAGTEREN TILBYDER:

SIDE 25

ROSSO FUOCO

BAGEREN TILBYDER

ROASTBEEF

Puglia, Italien. 6 x 75 cl. Literpris 44,22.

FASTELAVNSBOLLER MED FLØDE

PR. 1/2 KG

39

95

1000

SPAR 30,00

COOP FLEREKORN RUGBRØD

COOP SPECIALMEL

950 g

1 kg. Vælg mellem sigtemel, fuldkornsmel eller grahamsmel

PR. STK.

Color. 4 ltr.

PR. STK

6995 SPAR 60,00

SPAR 30% PÅ ALT LEGETØJ

19900 BEAUVAIS TOMAT KETCHUP 1000 g

PR. POSE

800 ÄNGLAMARK FLYDENDE VASKEMIDDEL

6 FLASKER

PR. STK.

PR. STK. KUN

400

LUXURY PAPIR

2000

FRYSEPOSER

Vælg mellem 3 stk. køkkenrulle eller 6 stk. toiletpapir

Coop. Flere varianter.

FRIT VALG

KUN

10

5

00

FRITVALGSMARKED

HOMEBOX ELLER BEDROLLER

10 KR

3 STK

95,-

SPAR 60,00 ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag Lørdag - søndag

08.00 - 20.00 08.00 - 18.00

BAGEREN åbner mandag-søndag kl. 6.30 www.kvickly.dk

GRATIS 200 P-PLADSER VED KVICKLY

00

Vi tager forbehold for trykfejl

Frihed til at vælge Markedsvej 3 · 9600 Aars · Tlf. 96 37 76 00

Tilbuddene gælder fra onsdag den 2. januar til og med lørdag den 5. januar


Aars Avis

SIDE 26

)D E

.ÂĄ E

*UXQGODJW VWDGLJSnYHM

G

LUH

NW

HI

U 

ULN

.21752//(5('( % ( 7 2 1 9 $ 5 ( 5

VS

UD

RG

XF

HU

HQ

WH

Q

ZZZVLPHVWHGFHPHQWGN

6LPHVWHG&HPHQWVWÂĄEHUL$S6

(YHOGUXSYHM‡6LPHVWHG‡$DOHVWUXS 7OI‡VF#VLPHVWHGFHPHQWGN‡)D[

DĂ˜GNVAGT 98 62 50 00 El-installatør Morten Nøhr Kristensen

• El-service • Køle-service

www.oegaard.dk

Aars-egnen vil blive ramt af lastbilafgift Afgift rammer geograďŹ sk skĂŚvt, siger Per Bisgaard

U U LV

S

2. januar 2013

• Alarm-service

LĂŚrer og folketingskandidat (V) Per Bisgaard, ParkvĂŚnget 8, Aalestrup, mener at nye kørselsafgifter pĂĽ lastbiler er gift for vĂŚkst og arbejdspladser. Han giver et eksempel med udgangspunkt i Aars: Regeringen er fast besluttet pĂĽ at indføre kilometerbaserede kørselsafgifter for lastbiler. Det vil betyde en ĂĽrlig ekstraafgift pĂĽ ere milliarder kroner for lastbiler pĂĽ danske veje. Det er den forkerte vej at gĂĽ. Danmark er for lille til kørselsafgifter. Store lande som Tyskland og lande med meget gennemførende traďŹ k som for eksempel Ă˜strig, kan forsvare det. Det kan lande som Danmark, der ligger i udkanten af Europa, ikke. Danmarks konkurrenceevne er udfordret, og derfor er det helt galt, at regeringen igen vil gøre det dyrere at drive virksomhed ved at give afgiftsskruen endnu et tryk. I sidste ende betyder de nye kørselsafgifter pĂĽ lastbi-

Per Bisgaard (V): - Effektiv kontrol med udenlandske lastbiler giver bedre mening end ny afgift.

ler dyrere varer i butikkerne, fÌrre eksportkroner og tab af arbejdspladser. Kørselsafgifterne er desuden problematiske, fordi de skÌvvrider Danmark. Ifølge Dansk

Industri har omkring hver fjerde kørte kilometer med dansk lastbil start eller slutdestination i Nord- og Vestjylland. Afgifterne vil ramme knusende hürdt i udkantsomrüder, hvor virksomheder med langt fra produktionssted til afsÌtning har et stort transportbehov. Det er gift for vÌkst og jobskabelse i store dele af provinsen. Hvis den nye afgift pü 1,50 kr. pr km indføres, sü vil det medføre en driftsomkostning pü op imod 30 pct. af provenuet, sü det vil vÌre en meget dyr müde at krÌve skatter op pü. Det vil endvidere betyde tab af arbejdspladser. Et eksempel kunne vÌre med udgangspunkt i Aars, hvor der ligger ere virksomheder, der er meget afhÌngige af import- og eksportvarer, der bliver transporteret med lastvogn. Regningen for at ytte varer fra Aars til Aarhus vil blive fordyret med 110 km x 2 x 150 kr. altsü 330 kr. eller fra Aars til

Kolding 200 km x 2 x 1,50 en merudgift pĂĽ 600 kr. Derfor undrer det mig, at regeringen er sĂĽ stĂĽlsat pĂĽ at gennemføre en afgift, der i den grad rammer geograďŹ sk skĂŚvt. Det er jo tydeligt for enhver, at virksomheder i eksempelvis Nord-, Vest- og Sønderjylland kommer til at betale størstedelen af regningen. Regeringen gør det ret beset mere attraktivt at ytte vĂŚk fra de egne af landet, hvor der fra politisk hold ellers er et ønske om at bevare arbejdspladser. Og det er jo paradoksalt, nĂĽr man tĂŚnker pĂĽ at beskĂŚftigelsen er faldet med 18.000 personer siden regeringen trĂĽdte til. Det, der er brug for er, at vi gør noget alvorligt for at forbedre vores konkurrenceevne. At gøre noget ved de for høje skatter og afgifter. De sĂŚrlige danske byrder pĂĽ vores erhvervsliv. Alt det, der driver danske arbejdspladser ud af Danmark. I Himmerland har vi masser af lastvognsďŹ rmaer og produktionsvirksomheder, som i sĂŚrdeleshed vil blive ramt af kørselsafgifterne, hvis de bliver indført fra 2015. Lad os beholde de nuvĂŚrende kørselsafgifter og satse pĂĽ mere effektiv kontrol med udenlandske lastbiler. Det giver mening.

TĂ˜MRER BJARNE De radikale til grin i ByrĂĽdssalen - Jeg kommer nĂĽr det passer DIG Bjarne tilbyder dig: SNEDKER/ TĂ˜MRERARBEJDE med 22 ĂĽrs erfaring

ALLE STORE OG SMÅ RENOVERINGSOPGAVER F.eks. vÌgge, lofter, gulve, udnyttelse af 1. sal, tagarbejde, isolering, udskiftning af køkkener, vinduer og døre m.v.

Døgnvagt!

Annexvej 1, Haubro ¡ 9600 Aars Tlf. 20 40 40 10

- FORHĂ˜R NÆRMERE - JEG RĂ…DGIVER GERNE

Kristian Borg, Himmerlandsgade 7, Aars, skriver om seneste byrüdsmøde: Jeg overvÌrede byrüdsmødet d. 20. 12. 12. Det blev en underholdende oplevelse, alt

gik hurtigt og effektivt frem til punkt 224 pĂĽ dagsordenen, hvor Ninni Gjessing (R) anmodede om et lĂĽn pĂĽ 19 millioner kr. til Lanternegruppen. Under hendes sagsfrem-

Med en annonce

i Aars Avis er du ogsĂĽ med

LANDBRUG ˜ ERHVERV ˜ PRIVAT ˜ RENOVERING VINDUER/DĂ˜RE ˜ TAG ˜ TERMOGRAFI TOTAL- , HOVED- OG FAGENTREPRISE

pĂĽ nettet! Obligatorisk pris pr. netannonce kr. 30 + moms

www.aarsavis.dk

stilling sü vi, en meget aktiv Ninni komme helt op pü prÌdikestolen og messede ud over byrüdet og vi øvrige tilhørere. Hun gestikulerede sü kraftigt, at vi tydeligt sü, at hun fuldstÌndigt mistede jordforbindelsen, men ak ja, ned kom hun da noget senere. For da der senere var mulighed for menigheden at stille spørgsmül, var der et par formastelige byrüdskolleger, der forsigtigt spurgte til tilbagebetalingstiden og evt. renter af lünet, men uha da da, det var ikke den slags lün der skulle ydes. Det var et lün Lanternegruppen ikke skulle betale tilbage. Nü tak, det var nye toner fra madammen, først var det et lün, nu en gave. Hendes trovÌrdig forsvandt da som dug for solen, havde hun vÌret trovÌrdig

før, sĂĽ er hun det da i hvert fald ikke mere, hvad bliver det nĂŚste, ja kun Vorherre ved det, mĂĽske. Forslaget kom til afstemning. Det mĂĽ have vĂŚret et ydmygende nederlag, kun tre stemte for, De radikale selv, alle øvrige byrĂĽdspolitikere stemte imod, ja selv SF stemte imod. Jeg kunne mĂĽske mistĂŚnke Ninni for, at have samme holdning til tingene som sin partikollega, Uffe ElbĂŚk, han gav jo ogsĂĽ gaver til dem der fedtede for ham, hvor andre mere saglige ansøgere ikke ďŹ k noget, men nu er han jo sĂĽ heller ikke Kulturminister mere. Det var faktisk et interessant byrĂĽdsmøde alt i alt, man kunne nĂŚsten sige, at man havde vĂŚret til Højmesse her op til jul.

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 18.00 sĂĽ kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 pĂĽ tlf. 98 92 89 00


Aars Avis

2. januar 2013

SIDE 27

500l den eneste familiebil med en 500 indeni

F I AT 5 0 0 L . D K

The c it y lo un ge

kom til Åbent hus den

5. & 6. januar og vind en 500L i en Hel måned!

Af og til går livsstil og praktiske hensyn op i en højere enhed. den charmerende 500 er vokset og blevet til 500L med plads til børn, indkøb og andre voksne ting... Charmen fra 500 er dog intakt, bare med mere plads. Hør mere om 500L når du besøger os for en prøvetur til Åbent Hus i weekenden, hvor du også kan deltage i lodtrækningen om en 500L i en hel måned eller filmsuccesen ”Den Skaldede Frisør” på DVD.

Intropris 194.990 Kr.* eller kun 1.999 Kr./Md.** * Introprisen er baseret på en Fiat 500L 1.4 Pop 95 hk. Eksklusive leveringsomkostninger 3.680 Kr. Tilbuddet er gældende til 31/3-2013. ** Fiat Finansiering: Baseret på en Fiat 500L 1.4 Pop 95 hk. Udbetaling 40.000 Kr., løbetid 96 måneder (8 år), variabel rente 1,99%, ÅOP 4,84%. Kontantpris 194.990 Kr., ekskl. lev. 3.680 Kr., oprettelsesgebyrer 12.210 Kr., kreditbeløb 170.880 Kr., månedlig ydelse 1.999 Kr., samlet beløb der skal betales tilbage 230.445 Kr. Krav om kaskoforsikring og betinget af vores endelige kreditgodkendelse. Finansieringstilbuddet er gældende til 31/1-2013. Billede er udlånt af Nordisk Film Distribution A/S. B

Brændstoføkonomi v. blandet kørsel: 16,1 km/l. CO2-udledning: 145 g/km. Den viste bil er med ekstraudstyr.

Åbent hus

Åbent Hus d. 5. - 6. januar kl. 11-16 d. 5. - 6. januar kl. 11-16

119.990 Kr.*Kr.* 119.990 inkl. 3 års service - og reparationsaftale

inkl. 3 års service- og reparationsaftale

OPEL CORSA

EN LILLE BIL, MEN EN RIGTIG BIL. Masser af standardudstyr og 3 års fri service- og reparationsaftale**. Vi holder Åbent Hus i weekenden d. 5.-6. januar.

Af en lille bil at være, er en Opel Corsa dejlig rummelig og spækket med standardudstyr. Og så er den, i modsætning til mange andre små biler, en rigtig bil, der giver masser af køreglæde. Hvis du køber i januar får du 30 dages returret***, og 3 års fri service - og reparationsaftale oveni, så hvad venter du på? Kom ind og få en prøvetur i weekenden til Åbent Hus. www.opel.dk *Corsa Enjoy 3dr 1.0 65hk ekskl. lev. omk. Kr. 3.680. Bilen er vist med ekstraudstyr. Energiklasse: A **Serviceeftersyn i op til 3 år eller 45.000 km. Værdi: fra kr. 13.032 - kr. 18.648. ***Med fradrag for lev. omk. og 1,50 kr. per kørte km.

Viborg Gl. Skivevej 74 8800 Viborg Tlf. 86 62 56 11

Aars Industrivej 2 9600 Aars Tlf. 98 62 59 66

Skive Katkjærvej 7 7800 Skive Tlf. 97 51 49 66


Aars Avis

SIDE 28

2. januar 2013

d me ger« n e Sid orenin Avis f . s tive s i Aar årligt k A » ge nge : brin t 8 ga else g s a d ms opt min for ,- + mo . s i g Pr 350 nin kr. . fore pr

Tordenkalvens Øllaug Aktive Kvinder Aars Formand: Bodil Thomsen Tlf. 98 65 61 68 Kasserer: Grethe Hansen Tlf. 98 62 30 20

DcH Vesthimmerlands civile hundeførerforening www.dch-vesthimmerland.dk Formand: Birgit Fauerskov Østrupvej 12, Morum, 9600 Aars Tlf. 98 65 82 73 Kasserer: Lotte Frost Løgstørvej 222, Havbro, 9600 Aars Tlf. 96 98 80 80 Mødested: Plantagevej 8b, 9600 Aars

Det Danske Spejderkorps

Løgstørvej 57, 9600 Aars Gruppeleder: Karen Marie Larsen Tlf. 98 62 16 21 Kasserer: Maibritt Vith Johnsen Tlf. 29 39 81 12 Mail: www.ddsaars.dk Mødested: Spejdergaarden Løgstørvej 57, Aars tlf. 98 62 47 22

FDF

Mødested: FDF Huset, Stenildvadvej 4, Aars Mail: www.fdfaars.dk Kredsleder: Dennis Gislum Tlf. 51 20 45 80 Formand: Eva Harbo Andersen Tlf. 70 20 08 66 - 98 62 37 55

Himmerlands Jernbaneklub

Formand: Christian Sauer Jyllandsgade 49, 9520 Skørping Tlf. 28 51 52 32 Kasserer: Martin Larsen Keldgaardvej 19, 9600 Aars Tlf. 61 65 98 62/98 62 65 55 www.himmerlands-jernbaneklub.dk Mail: himmerlands-jernbaneklub@hotmail.com Mødested: Jernbanegade 3, Hornum

Himmerlands Saluteringslaug Oldermand: Peter H. Høffner Nørregade 22, Østrup, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 86 Kasserer: Bent Schade Spar Nord Tlf. 72 24 58 00

Kimbrergarden

Formand: Anemette Fuglsang Stejlhøjvej 8, 9610 Nørager Mobil 23 10 97 42 Kasserer: Kresten Larsen Blåmejsevej 2, 9600 Aars Mobil 28 90 63 00 Mødested: Vester Skovvej 6, mandag kl. 18.30-21.00

Landbrugets Seniorklub

Formand: Martin Jensen Gunderstedvej 11, Bjørnstrup, 9600 Aars Tlf. 98 66 12 08 Kasserer: Margit Krogh Overvejen 17, 9640 Farsø Tlf. 98 63 24 06

Singleklubben På Sporet

Formand: Karsten Vandrup Pedersen Tlf. 42 52 19 63 Kasserer: Jan Jensen Tlf. 20 84 22 68 www.singleklubpaasporet.dk Mødested: Klubhuset Ryttervej 2, 9600 Aars

Socialdemokraterne i Vesthimmerland Syd

Formand: Herdis Brix Dr. Christinesvej 27, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 06 Kasserer: Margit Nielsen Holmsgaardsvej 19, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 82 85

Formand: Torsten Hansen Skånevej 10, 9670 Løgstør Tlf. (pri.) 29 43 71 18 Tlf. (arb.) 98 62 17 11 Kasserer: Ole Riis Olsen Ansgarsvej 12, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 86 Mødested: Se: www.tordenkalven.dk

Vesthimmerlands Havekreds Formand: Jim Gruss Ryttervej 21, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 64 Kasserer: Annalise Skadhauge Risgaardevej 62, 9640 Farsø Tlf. 98 63 62 85 Mødested: Aktivitetscenter Bymidten

Vesthimmerlands Handicap Idræt Formand: Eva Jensen Spurvevej 2, 9600 Aars Tlf. 40 89 23 29

Vesth. Konservative Vælgerforening

Formand: Ernst Pinstrup Sørensen Ryttervej 22, 9600 Aars Tlf. 98 66 63 66 Kasserer: Hanne Grabow Sognevej 99, Østerbølle, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 16 10

Vesthimmerlands Musikforening

Formand: Grethe Stæhr Peder Stubsvej 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 18 27 Kasserer: Mogens Holm Hvalpsundvej 21, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 13 06 Mail: mogens_holm@post.tele.dk Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium

Vesthimmerlands Volleyballklub

Formand: Jens Erik Christensen Sjøstrupvej 66, Sjøstrup Tlf.: 27 50 33 75 Kasserer: Carsten Simonsen Hindbærvej 1 A, 9600 Aars Tlf. 98 62 62 09 Klubaktiviteter: Aars og Hornum

Ældre Sagen Aars Lokalkomité

Formand: Ellen Bakkegaard Ansgarsvej 13, 9600 Aars Tlf. 98 56 91 90 Telefonstjernen/Tryghedsopkald: Arne Petersen, Peder Stubsvej 21 9600 Aars - Tlf. 98 62 23 10 Mødested: Aktivitetscenteret Bymidten Bymidten 15, 9600 Aars Tlf. 98 62 53 68

Aars Amatør Astronomer Formand: Peter Stenild Kaj Munksvej 19, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 84 Kasserer: Leif Pedersen Korsholmvej 174, 9631 Gedsted Tlf. 98 64 53 86 Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium Observatoriet eller Lokale 1.8 www.vhim-gym.dk/astronomi

Aars Badmintonklub

Formand: Jesper Egeberg Hans Egedes Vej 223, 9600 Aars Tlf. 23 45 58 56 Mail: halsmandsbro@privat.dk Kasserer: Ditte Lyngberg Kong Frederiks Vej 13, 9600 Aars Tlf. 60 15 01 72

Aars Billardklub

Formand: Peter Sørensen Agertoften 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 41 36 Kasserer: Helle Carlsen Pregelvang 11, 9600 Aars Tlf. 23 23 02 30 www.aars-bk70.dk Mødested: Nibevej 1C, 9600 Aars Tlf. 98 62 54 70

Aars Borgerforening

Aars Håndboldklub

Formand: Anders Didriksen Højtoften 7, 9600 Aars Tlf. 98 62 42 61 Kasserer: Birgit Jakobsen Hans Egedes Vej 227, 9600 Aars Tlf. 98 62 29 47

Formand: Axel Heisz Pedersen Keldgårdvej 82, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 46 Kasserer: Helle Westergaard Hans Egedes Vej 37, 9600 Aars Tlf. 98 62 26 50 Mødested: Østermarkhallen, 9600 Aars

Aars Bridgeklub

Aarsegnens Jagtforening

Formand: Yvonne Løvschall Ansgarsvej 21, 9600 Aars Tlf. 25 33 29 36 Kasserer: Ethel Nielsen Ertebøllevej 10, 9640 Farsø Tlf. 98 63 66 67 Spillested: Aktivitetscentret Bymidten, Aars tirsdage ml. 19.00-23.00

Aars Brydeklub

Formand: Kim Olsen Engvej 3, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 87 - 23 82 91 68 Kasserer: Gitte Kragh Jensen Tingvej 7, 9600 Aars Tlf. 31 71 90 96 Mødested: Østermarkshallen

Aars Erhvervsråd

Formand: Svend Jørgensen Kong Valdemars Vej 13, 9600 Aars Tlf. (pri.) 98 62 40 73 Sekretariat: Himmerlands Udviklingsråd Messevej 1, 9600 Aars

Formand: Niels Holst Kristensen Peder Stubsvej 24A, 9600 Aars Tlf. 98 62 20 84 Kasserer: Kirsten Conrad Stærevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 64 31 Mødested: Klubhus og Flugtskydningsbane Plantagevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 48 28

Aars Patchworkforening Formand: Nanna Andersen Grundtvigsvej 4, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 16 Kasserer: Helle Grøn Jensen Hobrovej 55, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 19

Aars Pensionistforening Formand: Per Drejer Svalevej 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 38 17 Kasserer: Erik Madsen Tofteparken 108, 9600 Aars Tlf. 98 65 88 21

Aars Skakklub Aars og omegns Folkedanserforening

Formand: Leif Jensen Havbrovej 41, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 24 23 Kasserer: Elsebeth Bach Nielsen Peder Stubsvej 42, 9600 Aars Tlf. 22 77 55 33 Mødested: Aars Skole

Vesthimmerlands Fugleforening

Formand: Thomas Skov Pedersen Borupvej 6, Blære, 9600 Aars Tlf. 98 66 15 20 Kasserer: Hanne K. Pedersen Hedeskrænten 44, 8800 Viborg Tlf. 98 62 66 09 Mødested: Klubhuset 4H gården Mail: fugleforening@aars.dk

Aars Frikirke

Formand: Orla Pedersen Sjøstrupvej 48, 9600 Aars Tlf. 98 65 61 72 Kasserer: Finn Bech Odinsvej 22, 9640 Farsø Tlf. 98 63 22 85 Mødested: Aars Frikirke Markvænget 11, 9600 Aars

Aars Golfklub

Formand: Søren Friis Baneudvalgsformand/næstformand: Palle Ulrich Kasserer: Bjarne Iversen Medl. af bestyrelsen: Jørn Jensen Medl. af bestyrelsen: Knud Pedersen Medl. af bestyrelsen: Frank S. Halvorsen Medl. af bestyrelsen: Henrik B. Hansen www.aarsgolfklub.dk Mødested: Tandrupgaard, Tandrupvej 6 9600 Aars Tlf. 96 98 07 00 - Mobil: 24 24 09 29

Aars Gymnastikforening Formand: Niels Hald Stenildvadvej 11, 9600 Aars Tlf. 98 62 10 74 Kasserer: Caspar Valdgren Madsen Tingvej 1, 9600 Aars Tlf. 98 62 69 69 www.aarsgymnastikforening.dk Mødested: Idrætscentret Østermarken

Formand: Poul E. Niebuhr Korgaardvej 8, Haubro, 9600 Aars Tlf. 98 66 42 70 Kasserer: Allan Bo Sørensen Svoldrupvej 174, 9600 Aars Tlf. 98 65 88 99 Spillested: Erhvervsskolerne Aars, Ø. Boulevard 10, 9600 Aars

Aars Svømmeklub

Formand: Preben Hansen Agertoften 17, 9600 Aars Tlf. 98 62 42 81 formand@aars-svommeklub.dk Kasserer: Jimmy Sørensen Hans Egedes Vej 126, 9600 Aars Tlf. 98 62 27 23 kasserer@aars-svommeklub.dk Mødested: Aars Svømmehal, 9600 Aars www.aars-svommeklub.dk

Aars Tennisklub

Formand: Poul Erik Pedersen Solvænget 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 25 Kasserer: Jørgen Jensen Hans Egedes Vej 130, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 56 Mødested: Sports Allé 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 47

Aars Tværfaglige Efterlønsklub

Formand: Gudrun Pedersen Kærvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 62/61 75 11 62 Kasserer: Birthe Pedersen Nibevej 23, 9600 Aars Tlf. 98 62 20 32/29 65 07 62 Underholdning og foredrag i lige uger på Kimbrerkroen 13.30 til ca. 16.00. Bowling i ulige uger i Aars Bowlingcenter kl. 14.00-15.00 og 15.00-16.00

Aars Idræts Klub

Formand: Kenneth Pedersen Hans Egedes Vej 70, 9600 Aars Tlf. 98 62 16 18 Kasserer: Finn Krebs Andersen Kong Christians Vej 14, 9600 Aars Tlf. 40 36 32 55 Mødested: Lyngsøvej 2 B 9600 Aars Tlf. 98 62 21 97


Aars Avis

2. januar 2013

SIDE 29

Alt malerarbejde og tapetsering udføres til rimelige priser! Hurtig og reel betjening. MALERMESTER Kong Christiansvej 31 . 9600 Aars Fax 98 62 49 00 . Tlf. 98 62 12 46 Mailadresse: walther-bach@mail.dk

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Tilbygning - Ombygning - Renovering

Der har været godt gang i julehandlen i Aars.

Handelsdrivende i Aars havde en rigtig god jul

- Vi har lavet en del aktiviteter, som alle har været godt besøgt, og så har vi udgivet værdibogen, som folk hurtigt har taget til sig, forklarer han.

Julehandlen gik bedre end forventet for de fleste

Handelschefen kan samtidig fortælle, at både butiksejere og -ansatte havde en behagelig december. - For fem år siden var julehandlen meget komprimeret, da butikkerne dengang ikke havde så længe åbent, men det har ændret sig meget med lukkeloven. Nu har butikkerne åbent i mange flere timer, og det betyder, at de ansatte ikke oplever samme stressfaktor. De har haft god tid til den enkelte kunde, og det har gjort det sjovere både for dem og kunderne, siger Thorkild Hansen, som ikke forventer, at handelen går i stå i januar. - Allerede på ”Store Byttedag” så vi, at der var mange, som ikke var færdige med at bruge penge, og med de mange gode tilbud, som butikkerne kan byde på under januarudsalget, tror jeg også, det bliver en rigtig god måned for butikkerne, siger han.

Af Lars Lindberg AARS: I morgen starter januarudsalget i Aars, og byens butikker har åbent helt indtil klokken 21.00. Knap er julehandlen og ”Store Byttedag” 27. december overstået, før de butiksansatte i Aars atter får travlt bag kasseapparaterne. De har dog næppe noget imod travlheden, da det betyder penge i kassen, når de har noget at se til. Og det har de i den grad haft i december, fortæller Thorkild Hansen, der er handelschef i Aars. - Jeg er lige kommet ind af døren efter en tur rundt i samtlige butikker, så jeg vil sige, at jeg er rimelig godt opdateret omkring julehandlen, griner han, inden han slår fast, at den var god i år - eller rettere sidste år. - Jeg har kun hørt, at de

Handelschef i Aars, Thorkild Hansen, fortæller, at byens handelsdrivende har oplevet en god julehandel, og ser frem til januarudsalget med optimisme.

er særdeles godt tilfredse med julehandlen. De fleste har holdt et pænt niveau i forhold til, hvad de har budgetteret med, og nogle stykker har fået væsentlig flere penge i kassen, end de havde regnet med. Jeg har

AARS: Fire biler, der stod foran bilforretningen Jørgen Laursen (Fiat - Opel) på Industrivej i Aars, blev natten mellem d. 25. og 26. december udsat for hærværk. De fi re biler, der var sat til salg, har fået knust ruder, et rat er blevet revet af, og bilerne er blevet overmalet med spraymaling.

sker skader på bilens venstre bagskærm. Bilisten fra Aars stopper ikke op, men forsvinder fra stedet. Den påkørte bil, der føres af en 48-årig mand fra Farsø, optager forfølgelse af bilisten fra Aars og kontakter samtidig politiet. Det lykkedes politiet at få stoppet bilisten fra Aars, der viser sig at have ”gode” grunde til ikke at stoppe. Han er beruset og har ikke generhvervet kørekortet fra en tidligere fortelse.

Spritbilist stak af

Forsøg på indbrud

AARS: En 67-årig mand fra Aars kørte 21. december ad Hovedvejen ved St. Binderup til venstre ad Skatskovvej. I svinget påkører han en bil, der er på vej mod Hovedvejen. Der

HORNUM: Torsdag, 27. december var der indbrudsforsøg på Hornum Skole, Hvalpsundvej, Hornum. Tyverialarmen gik klokken 04.30 og en vægter har set en orange bil forsvinde

Fra politiets døgnrapport Hærværk mod biler

ikke hørt fra nogen, at det har været en dårlig julehandel, så alt i alt er de meget positive, siger Thorkild Hansen, der mener, at handelstandsforeningens tiltag er blevet vel modtaget af de handlende.

fra stedet. Der er kastet en sten gennem en rude, men tilsyneladende er ingen kommet ind på skolen, og der er ikke stjålet noget.

LÆS OGSÅ AARS AVIS PÅ www.aarsavis.dk

Tømrer - Snedkerforretning Bandsholmvej 36, 9600 Aars

Tlf. 29 24 75 01

Tror på god januar

ALT murerarbejde udføres! ă ă ă

Nybygning Tilbygning Ombygning og reparation

KVALITETSARBEJDE til fornuftige priser!

Hjælp selv til med arbejdet og spar penge

MURERMESTER

HENNING HANSEN Kærvej 91, Aars

Tlf. 98 62 37 74

UDFØRER ALT INDENFOR BYGGERI :: Nybygning, Tilbygning & Ombygning :: Jord/kloak, Beton & Murerarbejde :: Badeværelser :: Alt i reparationsarbejde :: Total entrepriser For personlig rådgivning kontakt Edi Elkjær Tlf.: 20 99

Hvidkildevej 9 :: Mejlby :: 9610 Nørager

Tlf. 98 65 10 92 www.elkjaer-as.dk

Virksomhedsrådgivning Regnskab og revision

REVISIONSKONTORET Aars ApS Registreret revisor

Per Godiksen Morumvej 81 . 9600 Aars Tlf. 98 62 27 27 / 40 11 34 22 E-mail: per.godiksen@pg-revision.dk


Aars Avis

SIDE 30

Jens Hejlskov, Vestbygade 44, Haverslev Tlf. 98 65 42 82

HAVERSLEV

2. januar 2013

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Årsskriftet fra HU har fået nyt grafisk design Skolen har også fået nyt logo - med gammel inspiration Af Torsten Hansen HAUBRO: Himmerlands Ungdomsskole i Haubro har kigget tilbage for at fi nde en god vej frem. Det kan man læse om i skolens årsskrift, der netop er udkommet. Skolens ”kunder” er de unge, og derfor skal skolen være ung med de unge. Det har blandt andet ført med sig, at årsskriftet og skolens logo har været oppe til debat og er blevet ført up to date. Selve logoet har i mange år været en cirkel med en bro. Men på forsiden af års-

skriftet står et stor HU på skrå og et nyt grafisk design med skolens nye logo. Helt nyt er det dog ikke, fordi inspirationen stammer fra et logo der går tilbage fra 1960erne. Det grafiske design i årsskriftet har også fået en fornyelse, mens indholdet i store træk er skåret over den gamle læst. Sjovt nok virker forsiden lidt ældre end sidste års skrift. Det skyldes valget af sort-hvide fotos og en meget enkel opsætning. Årets forskellige aktiviteter er beskrevet i tekst og

billeder. Årets juleafslutning har fået ikke mindre end 16 sider, hvor fi re forskellige forfattere fortæller om deres jul. Derefter følger 15 sider med og om skolens mange jubilarer. De største hold er dem der kunne fejre 40 og 50 års jubilæum. Der er tre tilbage som i løbet af året kunne fejre at det var 70 års siden de forlod skolen. Af årsskriftet kan man læse, at skolen har 26 ansatte, hvoraf tre er nye. I 2011 var der ligeledes 26 ansat.

Til tider holder der mange biler fra rundkørslen og ind mod Haverslev, derfor haster det med at få godkendt en pendlerholdeplads.

Det haster med pendlerpladsen HAVERSLEV: En fodfejl hos forvaltningen har betydet at byrådet i Rebild Kommune forleden måtte opgive en to år gammel beslutning angående en pendlerplads ved rundkørslen i Haverslev. Fejlen har betydet, at ejer-

ne har fået ret hos Natur- og Miljøklagenævnet i deres klage over ekspropriationen. Det viste sig, at Rebild Kommune ikke undervejs kunne indskrænke en ekspropriationsbeslutning fra et større centerområde med

AARESTRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

butikker til kun at gælde en pendlerplads. Det kræver en helt ny lokalplan med en præcis angivelse af pendlerpladsen. - Flere politikere ærgrede sig grundigt over forløbet, det haster faktisk meget med at få lavet den pendelplads, siger borgmester Anny Winther (V). - Det er rigtig ærgerligt, og der skal ikke gå hverken syv eller otte år igen, før vi får den pendlerplads. Det skal gå meget stærkere, så det må have førsteprioritet sagde Morten Lem (S). Det er også meget påkrævet , at få pendelpladsen etableret. Til tider holder der cirka 30 biler i rabatten fra rundkørslen og ind mod Haverslev.

Årsskriftet fra Himmerlands Ungdomsskole i Haubro har fået nyt design. Det er tydeligvis inspireret af et ældre design.

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Helligtrekonger fejres i Grynderup Aarestrup Kirke dannede ramme om det kristne budskab for eleverne på Gregers Krabbe Friskolen.

Fælles afslutning og klar til nyt år AARESTRUP: Juleferien er snart slut, men på grund af de mange helligdage har det ikke været muligt at bringe en beskrivelse af juleafslutningen på Gregers Krabbe Friskolen før nu. Børnene hyggede sig sammen på tværs af alle klassetrin, da de havde fælles morgensang på sidste skoledag inden jul. Julehyggen spreder sig ikke mindst, da luciaoptoget bevægede sig langsomt gennem mængden sammen med de fine børnestemmer. Herefter gik alle fra Gregers Krabbe Friskolen til Aarestrup Kirke, der var fyldt. De kommende konfirmander

fra Gregers Krabbe Friskolen gav børnene i alle aldre en god og levende fortælling om det kristne budskab. Efter det glade budskab fra kirken gik alle elever, lærer og familier tilbage til Gregers Krabbe Friskolen. Her gik elever og klasselærer ud i klasserne. I klasserne blev der selvfølgelig igen hygget både med julefortælling, julelege og ikke mindst med det juleknas og snolder, som alle hver især havde med. Hvorefter alle tog hjem på juleferie. Nu er juleferien snart slut, og skolen begynder igen i morgen torsdag, 3. januar.

GRYNDERUP: Helligtrekonger skal fejres i Grynderup Kirke og det bliver med medvirken af sognemedhjælper Marianne Klausen og organist Jan Mygind fra Aars Kirke, oplyser sognepræst i Rørbæk, Grynderup og Stenild Sogn, Herluf Christensen. Søndag, 6. januar er det Helligtrekongersdag og så markeres afslutningen på jule- og nytårstiden med en Helligtrekongersfejring om aftenen, hvor kirken udelukkende vil være oplyst af levende lys. Det giver en helt speciel aftenstemning i kirkerummet. Aftenens program vil vare knap en time og kommer til at bestå af solosang, fællessang, læsninger og aftenbøn. Sang og musik er med sognemedhjælper Marianne Klausen og organist Jan Mygind. Læsningerne og aftenbønnen forestås af sognepræst Herluf Christensen.

Sognemedhjælper Marianne Klausen og organist Jan Mygind, Aars Kirke, medvirker ved fejringen af Helligtrekonger i Grynderup.


Aars Avis Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

GISLUM

Gislum Kirke dannede ramme om en midnatsgudstjeneste juleaften.

Midnatsmesse i Gislum Kirke GISLUM: Juleaften bød på en nyhed i Gislum. For første gang var der arrangeret Midnatsmesse i Gislum Kirke. Messen blev en

overvældende succes, hvor beboerne i sognet fyldte kirken cirkra halvt op, sang julenatten ind og lyttede til midnatsklokkernes gjalden

ud over Gislum Sogn. Messen var det sidste skud på stammen af en række nye initiativer der blev budt på i Gislum-VognsildHaubro Pastorat sidste år. Blandt andet blev konfi rmanderne samlet på ét fælleskonfi rmandhold, som atter undervises i Gislum og ikke længere i Aars. - Vi har også haft en stor konfi rmandlejr i Præstegårdshaven, hvor spejderne medvirkede med spejderløjer og bivuakopsætning, siger sognepræst Jari Tollestrup Jensen, Gislum. Det var også nyt, at børnehaverne og skolerne pyntede kirkerne i sognet til høsten og julen, så f.eks. juletræet denne jul lignede et rigtig hyggeligt familiejuletræ med hjemmelavet pynt. - Det bliver spændende at se, hvad det nye år må bringe af nye tiltag, fortsætter Jari Tollestrup Jensen.

HAUBRO

Fællesmøde i Haubro HAUBRO: I sidste halvdel af januar holder foreninger og institutioner i Haubro et fællesmøde med henblik på koordination og inspiration. Haubro Sogns Beboerforening står bag mødet i Rosengården og inviterer to repræsentanter fra hver forening. Der sættes fokus på koordination af arrangementer og aktiviteter i løbet af året, og man vil drøfte om der er arrangementer eller aktiviteter, som den enkelte forening eller institution ikke magter, men som kan gennemføres, hvis flere går sammen. Endelig er mødet åben for nye ideer og gensidig inspiration.

SIDE 31

LÆS OGSÅ SalonJytte AARS AVIS PÅ www.aarsavis.dk

HORNUM 98661741 MANDAG LUKKET!

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

TEAM VESTHIMMERLAND

ELITESPONSOR VIBORG

2. januar 2013

AMER YBRO 2. DIV.ED B RLAND-AA

THIMM TEAM VES

LØRDAG R 5. JANUA5 1 KL. 14. RID

LA THIMMER TEAM VES

TORSDAGR A 10. JANU 0 KL. 19.3

G INGRID DRONNIN RNE HALLE I FARSØ

HOVEDSPONSOR:

SØLVSPONSOR:

Kun ud d aff huset 75 13 22 22

ERRER TJYLLAND 1. DIV. H ID ND-HC M

as

- Hidtil har vi koncentreret vores sponsorater af sportslige aktiviteter omkring fodbold i FC Roskilde, men da lejligheden for et sponsorat af Concordia Forsikring Riwal dukkede op, var det en oplagt mulighed for os til at komme endnu tættere på vores kunder i Jylland og på Fyn. Vi har et godt og veletableret samarbejde med vore kunder på Sjælland og det vil vi gerne videreføre til eksisterende såvel som nye kunder i det øvrige Danmark, uddyber Peter Jakobsen. - Vi ser frem til samarbejdet med det ambitiøse cykelhold. Cykelsport er dog ikke fremmed mark for os, da CP gennem en årrække har været sponsorer for det ambitøse ungdomshold, Team Roskilde Junior. CP beskæftiger i dag 50 medarbejdere fordelt på adresserne i Viby Sj. og Slangerup.

Hobrovej 1-5 - 9600 Aars Telefon 98 62 12 99

CYKLING: Bare rolig - det er ikke dig, der er ved at blive tosset, og det er heller ikke Aars Avis’ skribenter, som er gået helt fra Snøvsen. Igennem de seneste mange uger har man på disse sider kunnet læse, at det lokale cykelhold Concordia Forsikring Riwal har skrevet kontrakt med en ny sponsor, og nu er det sket igen. Der er altså ikke tale om den samme artikel, som blot går igen i avisen uge efter uge - der er vitterligt tale om nye sponsorer til det ambitiøse cykelhold! Denne gang er det det landsdækkende udlejningsfirma CP, der har lovet at støtte det lokale cykelhold med sponsorkroner i det kommende år. - Det er da oplagt, lød kommentaren fra firmaets administrerende direktør, Peter Jacobsen, da han blev kontaktet af Concordia Forsikring Riwal, som ønskede at lave en sponsoraftale.

Himmerlandsgade 40A 9600 Aars

Flere sponsorpenge til Concordia Riwal

Pizza P iizzza & Grill Grriil Pitten Pitten

G ING DRONNIN RNE L L HA E I FARSØ

CPs administrerende direktør Peter Jacobsen (t.v.) var ikke i tvivl, da han blev spurgt, om hans firma ville være sponsor for cykelholdet Concordia Forsikring Riwal.


Aars Avis

SIDE 32

Har du lyst til

2. januar 2013

Løgstør Parkhotel genåbner deres pizzaria.

at træne,

men mangler et sted der passer dig?

Hotel genåbner pizzaria LØGSTØR: Nu genåbner Løgstør Parkhotel deres populære pizzeria, der har været lidt for længe vinterlukket. - Efter første sæson valgte vi at lukke pizzeriaet for vinteren, men på grund af travlhed på hotellet henover forår og sommer, havde vi ikke kapacitet til at åbne i sidste sommer, som det ellers var planen, forklarer indehaveren af Løgstør Parkhotel Torben Larche. Men nu er det vinter igen,

og dermed er der tid til at genåbne. Pizzeriaet, der tidligere var kendt som Restaurant Petit, åbner anden uge i januar med et tilbud på en flad halvtredser for alle pizza. - Vi fornyr også konceptet denne gang – eller specialiserer, er måske mere korrekt at sige, fortsætter Torben Larche. - Nu koncentrerer vi os om det helt basale: Fantastiske pizzaer og burgere. Der er jo langt fra Løgstør til Macdo-

Aars Gymnastikforening 5 NYE HOLD EFTER JUL! 10 træningsgange pris kr. 275,Alle hold træner i Idrætscenter Østermarken.

I form efter fødslen – på 3 hold! I form efter fødslen 1 og 2 starter nænsomt op med genoptræning af bækkenbunden og alle de store muskelgrupper med øget intensitet fra gang til gang. I form efter fødslen – med puls er henvendt til dig, som måske har født for et stykke tid siden og stadig har brug for denne særlige form for træning med fokus på bækkenbunden, men samtidig gerne vil have større udfordringer med hensyn til puls og træning af muskelkorsettet. Rico

Anners

Lars

Merete

Berit

Lene

Lone

Jannie

I form efter fødslen 1. Instruktør Vibeke Jensen. Tirsdag kl. 11.30-12.30 i springsalen med opstart den 8. januar 2013.

20% rabat

til alle nye medlemmer i januar måned Startpakke og pensionistpriser undtaget

ʹEĊƌĚŝŶƐƵŶĚŚĞĚĞƌǀŝŐƟŐ

- Vores pizzaer er nok også lidt anderledes, siger Torben Larche. Han lover, at hotellet vil lægge sig tættere op ad den originale italienske stil, hvor der bruges bedre råvarer end man ser mange andre steder. Det betyder blandt andet også mindre fedt, en bedre bund og dermed et sundere produkt, der også smager bedre. Det vil ikke betyde højere priser, for samtidig med specialiseringen i pizza og burger, bliver konceptet mere rendyrket selvbetjening, end det var tidligere. Man bestiller sin pizza ved disken og henter den selv, når den er klar.

Stadig a la carte At der nu igen er en mindre og hurtig restaurant på hotellet, betyder ikke, at den store restaurant på første sal skal lukkes. Restaurant Toftebjerg fortsætter som hidtil med åbent alle dage, undtagen søndag, hvor der kun er åbent for selskaber. Pizzeriaet åbner mandag 7. januar.

Instruktør Trine Fischer. Fredag kl. 10.15-11.15 i gymnastiksalen med opstart den 11. januar 2013.

I form efter fødslen - med puls. Instruktør Mette Højsleth Nielsen. Tirsdag kl. 20.00-21.00 i gymnastiksalen med opstart den 8. januar 2013.

Kettlefit 10. Instruktør Søren Ahrensbach Nielsen. Torsdag kl. 17.0018.00 i gymnastiksalen med opstart den 10. januar 2013.

se www.aarsfysioterapi.dk eller ring på tlf. 98 62 19 62

Pizza som i Italien

I form efter fødslen 2.

Styrketræning med høj intensitet og fokus på fedtforbrænding, muskelopbygning og høj intensitet.

Nye holdopstarter

nalds og Burger King, så mon ikke der er hentet lidt inspiration fra de to kæder. Vores burgere bliver i al fald ikke den sædvanlige grillbar-burger, man kan få så mange steder, forsikrer han.

Blære

Forsamlingshus Udlejning af huset: www.blaere.dk

98 66 66 10 Sponsor:

Zumba fitness. En kombination af dans og aerobic til latinamerikanske rytmer – opkvikkende, kalorieforbrændende og effektivt. Instruktør Tove Hald og Line Hansen. Lørdag kl. 10.0011.00 i gymnastiksalen med opstart den 5. januar 2013. Tilmelding åbner fredag den 14. december 2012 kl. 20.00 på foreningens hjemmeside: www.aarsgymnastikforening.dk Klik også her for yderligere information. Hovedsponsor:

HOBITTEN: 3D EN UVENTET REJSE 2/1-9/1 • kl. 19.00

MAX PINLIG PÅ ROSKILDE 2/1-9/1 • kl. 19.30 FORMIDDAGSBIO

DE URØRLIGE 9/1 • kl. 10.00 www.aarsteaterbio.dk

Tlf. 98 62 11 75


Aars Avis

2. januar 2013

Danmarks mest solgte biler skuffer i ny test FDM kan ikke anbefale at købe de populĂŚreste biler Det er kun blevet til tre ud af fem stjerner til trillingebilerne, CitroĂŤn C1, Peugeot 107 og Toyota Aygo i en ny crashtest fra Euro NCAP. Den syv ĂĽr gamle model, der er Danmarks mest solgte de seneste ĂĽr og i dag sĂŚlges i en faceliftet udgave, ďŹ k ellers ďŹ re stjerner, da den blev testet i 2005. - Resultatet af den nye test er skuffende, og selv om trillingebilerne har mange tilfredse ejere, kan vi ikke lĂŚngere anbefale, at man køber en af disse biler fra ny. Vi anbefaler generelt, at man investerer i nye biler, der har opnĂĽet ďŹ re eller fem stjerner i crashtesten fra Euro NCAP. Det er i dag muligt at købe nye biler, der er markant mere sikre end de tre minibiler, siger Søren W. Rasmussen, FDMs reprĂŚsentant i det europĂŚiske crashtestsamarbejde Euro NCAP. Problemet er ikke, at bilerne er blevet dĂĽrligere tvĂŚrtimod. Men kravene til nye biler er løbende blevet strammet, og set i dĂŠt lys er resultatet

Danmarks mest solgte mikrobiler gennem de senere ĂĽr er de tre identiske biler CitroĂŤn C1, Peugeot 107 og Toyota Aygo. I en ny test opnĂĽr de kun tre ud af fem teststjerner.

ikke godt for de smĂĽ trillingebiler. De har tidligere opnĂĽet ďŹ re stjerner, men da testen er foretaget for syv ĂĽr siden, kan resultatet i følge nye regler fra Euro NCAP ikke lĂŚngere benyttes i forbindelse med markedsføring af bilerne. Selv om de i mellemtiden

bĂĽde har fĂĽet airbaggardiner, en mere fodgĂŚngervenlig front samt antiudskridningssystemet ESC, er det ikke nok til at bevare de ďŹ re stjerner, da karrosseriet ikke er bygget solidt nok. - SkĂŚrpede krav til bilernes sikkerhed i forbindelse med crashtestresultaterne har fĂĽet

SIDE 33

fabrikkerne til at bygge meget sikrere biler, og det udstiller i stigende grad de lidt ĂŚldre bilers mangler pĂĽ sikkerhedsomrĂĽdet, siger Søren W. Rasmussen. FDM forventer derfor, at ere biler vil stĂĽ i samme situation, nĂĽr deres test udløber efter seks ĂĽr. Hvis der ikke er sket større sikkerhedsopjusteringer, vil det blive svĂŚrt at opnĂĽ gode resultater i en ny test. Det er derfor lige sĂĽ vigtigt at se pĂĽ ĂĽrstallet for testen, som pĂĽ selve antallet af stjerner, nĂĽr man køber bil, understreger FDM. Det dĂĽrlige resultat er en udfordring pĂĽ det danske marked, hvor mange bilkøbere har vĂŚret nødsaget til at investere i en billig mikrobil pĂĽ grund af de høje bilafgifter. Siden 2005 er der i alt solgt 73.000 Toyota Aygo, CitroĂŤn C1 og Peugeot 107 i Danmark, og det gør dem samlet til den mest solgte bil. I de seneste mĂĽneder er de tre biler dog blevet overhalet af de femstjernede, økonomisk attraktive identiske biler i form af Seat Mii, Skoda Citigo og VW Up. De ďŹ k de maksimale fem stjerner, da de blev crashtestet i 2011, men ville sandsynligvis ogsĂĽ fĂĽ et ringere resultat, hvis de skulle udsĂŚttes for Euro NCAPs skĂŚrpede test.

SKAL DU HAVE KĂ˜REKORT SĂ… KONTAKT

JENS BOCK

Ring og hør nĂŚrmere. Holdstart den 17. august 2009 FĂ˜DSELSDAGSTILBUD

Tilmeld nu og fĂĽ kr. 1.000,- i rabat

TLF. 22 24 04 21 SMĂ… HOLD=GODE KĂ˜RETIDER=MINDRE FRAVÆR

www.himmerlands-koereskole.dk

Autolakering

LGE K Æ F Æ G U D ER AL N R I E R T T O VIN VIN SP

10.000 gode grunde til at komme til ä&#x;“bent hus Spar 10.000 kr. pä&#x;“ den kvikke Hyundai i10 1,25 5-dørs med 86 hk. Nu fra kun 84.995 kr.*

FĂĽ iskolde i k ld tilb tilbud pĂĽ 98 64 4 10 10 88 #!! DDOHVWUXS#EROOELOHUGN   

$DOHVWUXS 0RWRU &R $S6 7HVWUXSYHM 

se j e r n Vind e 0 kr. 0 til 20.0 ĂŚr me d og v K ig in enc en r r u k i ko n

d

äžšbent hus i weekenden 5.– 6. januar kl. 11 – 16 Hyundai i10 i den kvikke 1,25 udgave er blevet endnu mere attraktiv. Spar 10.000 kr. og fä&#x;“ bä&#x;“de 86 hk, mulighed for anhĂŚngertrĂŚk, plads til 5 voksne og hele 5 ä&#x;“rs garanti med fri kilometer og vejhjĂŚlp. Hyundai Forsikring fra kun 3.595 kr. pr. ä&#x;“r. A

18,2 - 21,7 km/l CO2 108-129 g/km. Ekskl. levering 3.680 kr. og evt. metallak. Vist med ekstraudstyr. *Kampagnetilbud gÌlder i10 Classic og Comfort. BegrÌnset antal. Forbehold for trykfejl og afgiftsÌndringer. Konkurrencen kører til den 28. februar 2013.

Industrivej 7 ¡ 9600 Aars Tlf. 98 62 43 00 ¡ Fax 98 62 37 00 www.autoaars.dk


Aars Avis

SIDE 34

2. januar 2013

NYE, LAVERE PRISER TIL DE DANSKE BILKĂ˜BERE NYHED

Ny pris. Og füs nu ogsü som ECO+ med stop/start, sü den i hht. EU-norm kører hele 24,4 km/l

Kom ind og oplev den nye Swift Cruise med aircondition, fartpilot, hĂŚkspoiler, integreret cd-radio og meget andet. Swift Cruise fĂĽs fra kr. 137.990

Ny pris pü Swift til alle, der vil have en køreglad bil, som ogsü kører langt pü literen.

Finansiering af alle Suzuki

Kun 2,95% Fra pr. kun kr. 999 md. Ny pris pü Splash til dig, der vil have økonomi som i de smü biler, men plads og komfort som i de store.

Du kan naturligvis ogsĂĽ fĂĽ den veludstyrede familiebil SX CombiBack til en ny, lavere pris.

Velkommen til Suzuki Nytürsshow den 5. og 6. januar kl. 11-16 Det er blevet sü populÌrt at uddele priser til alle de kendte. Hos Suzuki synes vi nu, at der mangler ordentlige priser til de danske bilkøbere. Sü dem deler vi ud nu til vores nytürsshow. Her er der nemlig nye, lavere priser pü büde

A+

benzinspareren Alto, den rummelige, økonomiske Splash, familiebilen SX CombiBack og ikke mindst den køreglade Swift. Samtidig kan du opleve den nye Swift Cruise med f.eks. aircondition, fartpilot, hÌkspoiler, integreret cd-

Alto, 94-99 gram CO2QSLN  LNMt4QMBTI HSBN$02 QSLN LNMt4XJGU HSBN$02 pr. km, 20,0-20,4 km/l

B

SX, 141 gram CO2 pr. km, 16,1 km/l

radio, el-betjente sidespejle med varme, varme i forsÌderne og meget andet. Du für den fra kun kr. 137.990. Sü kom til prisuddeling ved Suzuki’s Nytürsshow. Som altid har vi ogsü en lille nytürsgave til de hurtigste. Godt nytür!

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt.

Finansieringseksempel: Alto 1.0 GA. Kr. 999 pr. müned i 84 mdr. Pris inkl. lev. omk. kr. 83.670. Udbetaling kr. 20.000. Samlet kreditomkostninger kr. 18.936. Samlet tilbagebetalingsbeløb kr. 83.866. ÅOP 8,4%. Variabel debitorrente 2,99%. Alle priser er pr. 1. januar 2013 og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak. Foto kan vise udstyr, der ikke er standard. Oplysninger om brÌndstofforbrug er i hht. EU-norm.

Industrivej 7 ¡ 9600 Aars Tlf. 98 62 43 00 ¡ Fax 98 62 37 00 www.autoaars.dk


Aars Avis

2. januar 2013

Brugte familiebiler stiger med 30.000 kroner Du für mere for din brugte bil i dag Det har typisk presset priserne pü familiebiler ned omkring nytür, men det er ikke i samme grad tilfÌldet i ür, fordi virksomhederne i 2009 købte relativt fü biler. Derfor er der i ür – tre ür efter – relativt fü, brugte familiebiler til salg. - I ür forventer vi, at virksomhederne aeverer omkring 35.000 familiebiler til salg, og det er 10.000 til 12.000 fÌrre familiebiler, end vi normalt ser i den her periode, pointerer direktør

BOGTRYK Visitkort Brevpapir Kuverter Menukort

OFFSET Firmapapir Fakturaer Brochurer Bøger

for BilBasen og DBA Biler Morten Heuing.

Sort, diesel og stationcar Prisstigningerne pü de brugte familiebiler fordeler sig ifølge Morten Heuing vidt forskelligt: - Det er fortsat de brÌndstoføkonomiske dieselbiler, der er de mest ombejlede, og derfor er det ogsü her, priserne stiger mest, siger han. - Og blandt dieselbilerne er det klart de sorte og sølvfarvede stationcars, der bliver handlet til de højeste priser, fortsÌtter han. Generelt har danskerne i 2012 købt rekordmange biler. Salget af nye biler ventes at lande pü hele 175.000, mens 550.000 brugte biler forventes at skifte hÌnder i 2012.

KĂ˜REKORT KAT. B TIL RIMELIGE PRISER!

Du fĂĽr i dag langt mere for din brugte Ford Mondeo, VW Passat eller Skoda Octavia, end du gjorde for bare et ĂĽr tilbage.

Den gennemsnitlige handelspris pĂĽ en tre til ďŹ re ĂĽr gammel Ford Mondeo har i 2012 ligget pĂĽ 214.000 kroner, og det er 30.000 kroner højere end den gennemsnitlige handelspris for en helt tilsvarende Ford Mondeo sidste ĂĽr. Udviklingen gør sig generelt gĂŚldende for de større familiebiler, som samlet set handles godt 10 procent dyrere i ĂĽr sammenlignet med 2011. - Selv om vi har set prisen pĂĽ nye minibiler rasle ned til langt under 100.000 kroner, sĂĽ er det stadig en relativ stor udskrivning at købe en ny familiebil. Derfor køber danskerne typisk familiebilen, nĂĽr den er tre til ďŹ re ĂĽr gammel, og prisen er faldet til det halve, forklarer cheføkonomi i Spar Nord Jens Nyholm. - Og nĂĽr udbuddet falder, mens efterspørgslen efter biler med plads til barnevogn og sodavandskasser fortsĂŚtter, ja sĂĽ stiger priserne pĂĽ de brugte familiebiler, fortsĂŚtter han. Ifølge analysen fra Spar Nord og BilBasen, er der i 2012 alene solgt knap 5.000

nye familiebiler til private danskere, mens danskerne i samme periode har handlet 138.000 brugte familiebiler.

Teori i Aars

Himmerlandsgade 150 Tlf. 98 62 17 11

Alt i auto reparationer Alle mÌrker DÌk, udstødning & rustarbejde m.v. Undervognsbehandling fra 1.500,- + moms LF Automobiler Güsemosevej 7, 9541 Suldrup 98 37 85 47 / 40 92 91 57 Klargøring af biler til syn

Aars Kun med DITEC er din bil garanteret en effektiv og langtidsholdbar lakbeskyttelse Der Àndes ingen lette metoder til at beskytte din bils lak. Derfor skal der en professionel konservator til, som minutiøst følger de 5 unikke trin, som en DITECbehandling bestür af. Kun pü en müde kan man skabe den kemiske proces, der skal til for at give den ultimative lakbeskytWelse.

Tlf. Vestvej 98 9,62 29 62 9600 Aars

BegrÌnset boom Omkring nytür bliver bilmarkedet sÌdvanligvis oversvømmet af knap 50.000 familiebiler, som virksomhederne af hensyn til afskrivningsreglerne afhÌnder efter tre ürs ejerskab.

Fax 96 98 40 68 post@vaautolak.dk www.vaautolak.dk

Køreskole Web: m-h-n.dk aet vis du ero tr Mail: martin@m-h-n.dk H af at ga! Tlf.

26 20 60 17

Danmarkspremiere pĂĽ den nye Auris Ă…bent Hus i weekenden fra kl. 11-15

Hvem der bare havde den nye Auris

Hvem der bare havde en kikkert ‌

Det betaler sig at se efter Danske BOLIGadvokaters logo

Advokatfirmaet –––– Møderet for højesteret ––––

STENUM Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 98 62 29 11 Fax 98 62 43 20 E-mail: aars@adv-stenum.dk

Auris fra 189.990 kr. $XULVI¤VE¤GHPHGEHQ]LQ GLHVHORJ&22EHVSDUHQGH hybridmotor – og blandt dens mange lÌkre features er bl.a. parkeringsassistent og det LQGE\JJHGHQDYLJDWLRQVRJ PXOWLPHGLHV\VWHP7R\RWD 7RXFK *R1

Variabel rente fra 2,5 % Skal du lĂĽne til en ny bil, bliver det ikke billigere end hos 7R\RWD *ÂĽOGHUIUDMDQXDU 2013.2

Prøvekør og vind en iPad mini 32GB $OOHGHUSU¡YHN¡UHUGHQ Q\H$XULVLZHHNHQGHQ deltager i lodtrÌkningen RPHQDIIHPL3DGPLQL *%3

1 Auris benzin fĂĽs fra 189.990 kr., diesel fra 251.990 kr. og hybrid fra 289.990 kr. Vejl. pris ekskl. metallak fra 5.994 kr. Lev. omk. NU%UÂĽQGVWRĆŠRUEUXJYEON¡UVHONPO&22XGVOLSJNP+DOY¤UOLJJU¡QHMHUDIJLIWNU 9LVWPHGHNVWUDXGVW\U'HUWDJHVIRUEHKROGIRUWU\NIHMO6HPHUHS¤WR\RWDGNDXULV 2 9DULDEHOUHQWHIUD1RPLQHOUHQWHIUD„23IUD*ÂĽOGHUIUDMDQXDU'HUHUODJWWLOJUXQGIRUGHQQH EHUHJQLQJDWGHUHUN¡EWHQIDEULNVQ\ELOWLONUS¤(OLWHO¤QVYLON¤UNRQWDQWXGEHWDOLQJS¤NUO¡EHWLGPGU6DPOHGH NUHGLWRPNNU/¤QHEHO¡ENU0¤QHGOLJ\GHOVHNU6DPOHWEHO¡EGHUVNDOEHWDOHVWLOEDJHNU5HQWHWLOEXG JÂĽOGHUYHGN¡EDIIDEULNVQ\7R\RWD 3 $OOHGHUSU¡YHN¡UHUHQQ\$XULVIUDMDQXDUGHOWDJHULORGWUÂĽNQLQJHQRPHQDIIHPL3DGPLQL*% YÂĽUGLSUVWN 9LQGHUQHI¤UGLUHNWHEHVNHG

Variabel rente fra

2,5 %

Skal du lüne til en ny bil, bliver det ikke billigere end hos Toyota GÌlder fra 4.-11. januar 2013. Variabel rente fra 2,5 %. Nominel rente fra 2,53 %. ÅOP fra 3,76 %. Rentetilbud gÌlder ved køb af fabriksny Toyota.

TIL LEJE

Udlejes i Haverslev

HAL UDLEJES

2 vĂŚr. lejlighed pĂĽ 83 m2. Husleje 3300,- + forbrug. Dep. 3 mdr.s husleje. Efter kl. 17.00 Tlf. 21 74 84 98

100 til 200 kvm. nyopført isoleret ejendom. Højt til loftet, el-port, kontor/varmestue, toilet, G4S alarm, videoovervügning, kraftstik, pallereoler.

Ring 40 24 00 04

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

Telefon 2932 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk

Toyota Brovst

AARS BOGTRYK & OFFSET

SIDE 35

Aalborgvej 38-40 ¡ Halvrimmen ¡ tlf. 98 23 80 10

Toyota Løgstør

Aalborgvej 1 ¡ tlf. 98 67 16 55

Toyota Aars

HjortkjÌrsvej 12 ¡ tlf. 98 62 38 00

Hanherred & Himmerland Biler A/S

www.h-hbiler.dk

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

SIDE 36

TIL LEJE

2. januar 2013

BLANDEDE

Centralt i Aars Dejlig nyere 4 værelses rækkehus på 97 m2 udlejes pr. 1. februar. Med egen carport og redskabsrum. Husleje kr. 5.200 + forbrug. Dep. 3 mdr.s leje. Henvendelse efter kl. 17.00 Tlf. 21 39 27 79

Andelsbolig Ved Højene i Suldrup 83 kvm bolig, stue, køkken, 2 vær., bad og teknikrum med vaskefac. 16 kvm. udestue, 9 kvm. overdæk. terasse. Lukket garage med redskabsrum. Bolig er bel. på hjørnegrund. Andelsbevis: 420.000 kr. Husleje: 2.415 kr. Forbrug ac. 1.300 kr.

Lej flyttebil med træk til alm. kørekort.

Ring 40 24 00 04

Henv.: 22 30 01 73

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

LÆS OGSÅ AARS AVIS PÅ www.aarsavis.dk

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK FOR FODTERAPI

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard

Blærevej 2, 9600 Aars Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 98 62 11 18 - 40 53 98 62 Fodbehandling - Bøjlebehandling - AÁastninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Vibeke Brix og Helle Viborg Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale.

Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra Danmark Overenskomst med sygesikringen

Psykologisk rådgivning Fysioterapi Craniosacral terapi Akupunktur

KLINISK TANDTEKNIKER

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

Tlf. 98 62 13 40

FOR KROP & SJÆL

FYSIOTERAPI

Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

INGER NIELSEN, fysioterapeut, akupunktør Tlf. 29 44 88 18 Tinghøjvej 6, 9600 Aars www.aarsterapi.dk

PSYKOTERAPI & RÅDGIVNING

Du kan komme videre…

Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

KØB OG SALG

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

HIMMERLANDS AVISERNE

AARS AVIS AARS AVIS FARSØ AVIS FARSØ AVIS FOLKEBLADET STØVRING FOLKEBLADET STØVRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Kirkens Korshær Genbrugsbutik Nørager Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90

Fax: 98 62 51 69

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

Sælges: Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv kr. pr. m fra 295,-. Kan evt. lev. mod mere betaling i nord/midt Jylland. Tlf. 21 26 43 30/ 28 59 12 49 Købes: +¥KZIVLY Å`[[LIVLY ÄULYL PUKIV T¥ISLY THSLYPLY [¤WWLYSHTWLY\YLZWLQSLWVYJLS¤UNSHZMHQHUJLÄN\YLYZ¥S] N\SK ZHTSPUNLY UPWZ ZTr[PUN ;VWWYPZIL[HSLZRVU[HU[ Tlf. 21 64 80 90 Sælges:/¥PTPUPIPN

PETER NIELSEN, psykologi, fysioterapeut Tlf. 21 67 06 62

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

UDLEJNING

Tlf. 23 48 12 71

Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

Sælges: Gamle »Julelampens skær«. Pr. stk. 25,-. Tlf. 20 63 99 05 Sælges: Møbelstof og mange andre slags stof i flere forskellige farver og mønstre, god kvalitet, god pris. Tlf. 98 64 30 03 Sælges: Vaskemaskine, AEG tørretumbler, chatol i nød. Tlf. 29 17 57 68

Købes: Flinteøkser, stridsøkser og andre ting fra stenalderen f.eks. segl, mejsler, knive, dolke og pilespidser købes af samler. Tlf. 98 37 33 46

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Rosenmetoden Kranio Sakral Terapi Akupunktur 2000 SuperSole såler

LOPPEMARKED

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

Fysioterapi

til 101.262 husstande

Annoncen sendes til:

Tilskud fra Danmark

Fysioterapeut Lisbeth Grud-Leth Blærevej 31 . 9600 Aars Tlf. 98 62 28 62 Mobil. 26 80 82 59 Se mere på: www.lisbethgrud.dk

DORTE AXEN

PSYKOTER APEUT MPF Strandvej 71, 9500 Hobro Tlf. 20 22 78 15 Mail: dorteaxen@pc.dk www.dorteaxenpsykoterapi.dk

BLANDEDE

SKROTHANDEL

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: »Loppemarked« Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

Niels 30 42 70 40

Nordvestvej 14, 9600 Aars

KLOAKSERVICE Slamsugning og højtryksspuling af kloak og dræn. TV inspektion af kloak.

AARS KLOAKSERVICE OG MASKINSTATION LØGSTØRVEJ 76 - AARS - TLF. 98 62 20 18 BILTLF. 21 20 08 55

Annoncen må fylde op til 20 ord! Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING: Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Telefon:

Afsenders navn og adresse:


Kreaturkørsel Hver uge til: • Hadsund Kreaturslagteri • Aarhus Slagtehus • Til og fra Aars Landboauktion Samt al kørsel med kreaturer, heste og grise

Vognmand Steen Trier Nielsen

Tlf. 98 63 64 84 • 40 84 64 84

Kørsel med tip-, kranog kreaturvogne + Containerudlejning Levering af sand og grus. Salg af træpiller.

Kørsel med kreaturer til Danish Crown, Hadsund Kreaturslagteri, samt kørsel til og fra Aars Kvægtorv og Landboauktion. VOGNMAND

Niels Ove Nymann

Barmer, tlf. 98 35 50 55 - www.nonymann.dk

GYLLETRANSPORT MED LASTBIL

Vil man som økologisk landmand have sine dyr til at gå ude året rundt, er der nogle klokkeklare krav, som skal overholdes. En del lempelser er afskaffet.

Krav til økologiske dyr, der går ude om vinteren Her er reglerne, økologiske producenter skal følge Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet har den 8. november 2012 udsendt en ny fællesudtalelse om hold af dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. Det betyder, at der fremover vil være ændrede krav til forholdene for de udegående dyr, som økologiske producenter skal rette sig efter. Krav til økologiske dyr, der går ude - undtagen får: Dyrene skal have adgang til læskur, bygning eller andet, der giver tilstrækkelig beskyttelse. Normalt indebærer det et ly, der:

tilvænnet og forberedt til at gå ude. Det indebærer, at dyrene skal:

- Hereford - Islandske heste - Shetlandsponyer

krete forhold sikrer dyrenes velfærd.

- have et kraftigt og tæt hårlag/fjerdragt - være ved godt huld, der opretholdes ved tildeling af supplerende foder - have adgang til frisk frostfrit drikkevand døgnet rundt - have adgang til arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr, og er så store, at der altid er græsdækkede arealer, som ikke er trådt op - have adgang til foderplads og vandingssteder i en så tilpas stor afstand fra dyrenes hvile-områder, at arealet mellem disse kan holdes græsdækket.

Der stilles ikke krav om læskur/bygning til får. Dyrene skal dog være tilvænnet til at gå ude. Det vil sige, at de skal:

- har overdækning og tre tætte sider - er stort nok til at alle dyr kan ligge ned samtidig - har et lejeareal, der er trækfrit, tørt og velstrøet

Lempelser er fjernet

Kravet om læskur/bygning til økologiske dyr (undtagen får) kan kun fraviges, hvis de naturlige forhold yder dyrene beskyttelse. De naturlige forhold skal svare til den beskyttelse, som en læskur/bygning kan give. Bevoksningen skal være passende tæt, og de øvrige landskabsforhold skal samtidigt sikre dyrene mod vind og vejr (hældninger, skråninger og niveauforskelle og jordbundsforhold). Der ¿ndes ganske få steder i Danmark, hvor de naturlige forhold er velegnet til, at dyr, i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, vil kunne holdes ude i mere end 12 timer om dagen uden adgang til læskur, bygning eller lignende. NaturErhvervstyrelsen vil som led i økologikontrollen kontrollere, om de kon-

Desuden skal dyrene være

Der er ikke længere lempeligere krav til: - Skotsk Højlandskvæg - Angus - Galloway - Welsh Black

Tlf. 20 63 71 37 ůƚŵĂƐŬŝŶƐƚĂƟŽŶƐ arbejde udføres! Se mere på: allestrup.dk

Allestrup MASKINSTATION

Særligt for får

- have et kraftigt og tæt hårlag - være ved godt huld - tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes, - have adgang til frisk, frostfrit drikkevand Der skal desuden være områder på marken, hvor fårene kan ¿nde et leje, der ikke er vandlidende. Det kan f.eks. være højere liggende områder. Vejledningen til økologisk jordbrugsproduktion ændres i overensstemmelse med ovenstående ved den kommende revidering af vejledningen.

NORDJYLLANDS RULLENDE VÆRKSTED

Maskinrep.dk v/Henrik Overgaard

SERVICE OG EFTERSYN: · Entreprenørmaskiner · Staldmaskiner · Fuldfodring · Mejetærskere · A/C anlæg SALG AF: · Reservedele/sliddele

20 23 93 32

www.maskinrep.dk


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 38

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00 Regeringen har søsat et ambitiøst projekt vedrørende svineproduktion, og Landbrug & Fødevarer bakker op om idÊen.

Innovationsstrategi er win/win, mener L&F

OFFICIELLE Vikarservice

L&F er positiv overfor regeringens forslag

Landbrug Erhverv Transport

Haveservice HjemmehjĂŚlp

Haveplan OmlĂŚgning Vedligehold

Hjemmeservice

- valget er frit - valget er dit

Har du brug for hjĂŚlp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

M s a ’ r d k r service a a g j ø H Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

Presning af minibig m/u snit 17/14,- kr. pr. m Wrapning incl. pres 105-80,- kr. pr. stk. Presse wrapballer m/u snit 33/28,- kr. pr. stk. Wrapning 75-55,- kr. pr. stk. NedfĂŚlder grĂŚs/sort 675,- pr. time Slangebom 16/20/24m 575,- pr. time

:PNLYRSVHRRLUZ[VW& 9PUN6\KY\WVW YYÂĽY

UHSL

M

PUNH

:W\S

LRH N`SS

^^^V\KY\WZ[LUSLQLKR :SHTZ\NLYTLKOÂĽQ[Y`RZZW\SPUNVN;=PUZWLR[PVU

9PUN[PS2HSSL;SM :RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Vort Landboblad onsdag inden kl. 18.00 sĂĽ kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00

pĂĽ tlf. 98 92 89 00

Gudstjenester Søndag den 6. januar 2013 Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke ingen Giver Kirke 16.00 BlÌre Kirke ingen Gislum Kirke 14.00 Vognsild Kirke ingen Haubro Kirke 9.30 Ulstrup Kirke 11.00 Gundersted Kirke 9.30 Veggerby Kirke ingen Sønderup Kirke 16.00 Suldrup Kirke ingen Bislev Kirke 11.00 Ejdrup Kirke ingen Løgstør Kirke 11.00 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke 9.30 Løgsted Kirke ingen Salling Kirke ingen Oudrup Kirke 9.30 NÌsborg Kirke 11.00 VindblÌs Kirke ingen Ranum Kirke 9.30 Malle Kirke 11.00 Vilsted Kirke ingen Overlade Kirke ingen Farsø Kirke 10.30 Vester Hornum Kirke ingen Hyllebjerg Kirke 9.00 Flejsborg ingen Louns Kirke 10.30 Alstrup Kirke ingen Strandby Kirke 10.30 Ullits Kirke ingen Foulum Kirke 14.00 Svingelbjerg Kirke ingen TrÌngstrup Frimen. ingen Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke ingen Durup Kirke 10.30 RørbÌk Kirke ingen Grynderup Kirke 19.30 Stenild Kirke 10.30 Brorstrup Kirke 10.00 Ravnkilde Kirke 14.00 Aarestrup Kirke 10.30 Haverslev Kirke 9.00 Aalestrup Kirke 10.00

Regeringen offentliggjorde kort før jul et forslag til et nyt offentligt–privat innovationspartnerskab, som blandt andet har til formül at udvikle/demonstrere nye metoder til svineproduktion med endnu lavere miljøbelastning. I bund og grund handler det om at etablere verdens mest moderne svinestald med det formül at sikre og skabe arbejdspladser, eksportindtÌgter og sküne miljøet. - Det er positivt, at regeringen vil mülrette innovationsindsatsen, sü forskningen hurtigere omsÌttes i vÌkst og arbejdspladser. Og sÌrligt positivt er det, at partnerskaber gür hele vejen rundt omkring problematikken, specielt at man tÌnker en helt ny regulering af erhvervet, som skal baseres pü, hvad der kommer ud i omgivelserne og ikke som i dag pü, hvad der kommer ind, siger administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade. Direktør for Videncenter

for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, Nicolaj Nørgaard mener ligesom Regeringen, at der er store potentialer i at fü udviklet verdens mest moderne svinestald, som ogsü er en central del af strategien.

2.800 arbejdspladser - Videncenter for Svineproduktion har regnet ud, at 100 nye miljøvenlige stalde med samlet set 500.000 stipladser vil skabe grundlag for to millioner slagtninger ürligt. Det betyder 2.800 vedvarende arbejdspladser i Danmark og en eksportvÌrdi pü tre milliarder kroner om üret. Samtidig vil det ogsü give cirka 1.000 ekstra ürsvÌrk at bygge staldene i den toürige etableringsfase, siger Nicolaj Nørgaard, som samtidig püpeger, at det ogsü vil komme de trÌngte udkantskommuner til gode. Siden 1985 er miljøbelastningen for slagtesvin halveret. Det er blandt andet opnüet med enzymer i fodret, som sikrer en bedre udnyt-

telse af fosfor, plus et stĂŚrkt avlsarbejde og langt mere effektiver staldsystemer.

Brug for forskning Med den nyeste viden kan man i dag reducere ammoniakfordampningen fra staldende med op til 90 procent. Svovlbrinter i staldluften med op til 90 procent samt lugt med op til 70 procent. - DesvÌrre er Àere af disse teknologier forbundet med vÌsentlige ekstra omkostninger, sü hvis der ikke sker en yderligere udvikling, er det svÌrt at forestille sig, at man kommer lÌngere herhjemme i den nuvÌrende internationale konkurrencesituation. Vi har brug for forskning, der kan gøre vores miljøteknologi endnu billigere, sü vi fortsat kan have verdens mest miljøvenlige svineproduktion, som samtidig kan konkurrere i et globalt marked for svinekød, siger Nicolaj Nørgaard.

LMO styrker sin ejendomshandel Alex Holst Christensen er tiltrĂĽdt som ny ejendomskonsulent i Landbo-Gruppen MIDT-Ă˜ST, der er ejet af LMO. Alex Holst Christensen kommer fra Onsild ved Hobro, hvor han har virket som ejendomskonsulent i Agri Nord i 15 ĂĽr. Han har derfor mange ĂĽrs erfaring med handel med landbrugsejendomme og har det seneste ĂĽr arbejdet med salg af landbrug i ejendoms-

mĂŚglerÂżrmaet John Frandsen. Alex Holst Christensen er med sit store lokalkendskab et stĂŚrkt kort for LMO og LandboGruppen, der har planer om at styrke og videreudvikle ejendomshandelen i hele LMOs omrĂĽde. LandboGruppen har allerede godt fat, og ansĂŚttelsen af Alex Holst Christensen er en klar styrkelse af indsatsen.

Alex Holst Christensen er ny ejendomskonsulent i LandboGruppen MIDTĂ˜ST.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 39

Mange vil savne smeden fra Fredbjerg Fransgård Maskinfabrik A/S ved Farsø mistede 21. december sin grundlægger, da Thorkild B. Fransgaard i en alder af 69 år gik bort. Thorkild B. Fransgaard startede virksomheden, der producerer landbrugsmaskiner, i 1967, og siden opbyggede han en international maskinstation, der den dag i dag sælger sine produkter over det meste af verden. Hans sans for at gøre forretninger ¿k Fransgård Maskinfabrik A/S til at vokse sig stor, og fabrikken beskæftiger i dag cirka 50 ansatte. Thorkild B. Fransgaard var også meget politisk aktiv,

og han nåede blandt andet at sidde i Farsø Kommunalbestyrelse i 30 år, ligesom han opnåede valg til Amtsrådet. I perioden 1997-2001 sad han sågar i Folketinget. Thorkild B. Fransgaard kunne ikke fremvise Àotte eksamenspapirer, men han var kendt som en intelligent og visionær mand, der ikke var bange for at slås for sine idéer og mål. Thorkild B. Fransgaard, der ydmygt kaldte sig ”Smeden fra Fredbjerg”, efterlader sig sin kone Lena, sønnen Hans, svigerdatteren Pernille samt børnebørn og oldebørn.

Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold kontrollerede i 2012 cirka 120.000 mink, og man fandt blot 60 dyr, der ikke var behandlet korrekt for skader og bid.

Der er tegn på bedring i forhold til syge mink Af 120.000 dyr var blot 60 ikke behandlet korrekt Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold så tidligere på året nærmere på syge og tilskadekomne mink i knap 100 minkbesætninger. Blandt cirka 120.000 kontrollerede dyr var der omkring en halv promille, i alt godt 60 dyr, der ikke havde fået behandlet eksempelvis sår og bidskader korrekt.

På ¿re minkfarme fandt Veterinærrejseholdet forhold, der udløste politianmeldelser for overtrædelse af dyreværnsloven. Sammenlignet med en målrettet kontrol sidste år, der dengang gik efter problemfarme, er der tendenser i kontrollen, der peger på en bedring.

På 18 farme udløste Veterinærrejseholdets besøg påbud for manglende overholdelse af reglerne for håndtering af syge og tilskadekomne dyr.

Fortsætter arbejdet På ¿re farme var forholdene alene til en indskærpelse af reglerne.

- Tallene kan ikke direkte sammenlignes med kontrollen sidste år. Men vores stikprøvekontrol tyder på, at det her i år er færre mink, der ikke er blevet behandlet korrekt, forklarer leder af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, Flemming Kure Marker. Han understreger dog, at det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der fortsat er behov for at have fokus på dyrenes velfærd i den danske minkproduktion. - Der er allerede krav om obligatorisk uddannelse til minkavlere. Og i snart to år har der været krav om obligatorisk sundhedsrådgivning med hyppigere besøg af den praktiserende dyrlæge på minkfarmene. Det er initiativer, som vi har haft en klar forventning om, ville afspejle sig i kontrolresultaterne, og som ser ud til at slå igennem nu. Men vi forsætter arbejdet med at få hævet dyrevelfærden og har fokus på området igen efter nytår, understreger Flemming Kure Marker.

Grundlæggeren af Fransgård Maskinfabrik A/S, Thorkild B. Fransgaard - også kendt som Smeden fra Fredbjerg - blev 69 år.

EJENDOMME LANDBRUG I HIMMERLAND Areal Pris/udbetaling 14,1 HA 1.995.000/100.000

Ullitshøjvej 87, Gl. Ullits ”Plads til hestehold/hobbylandbrug”

St. Ajstrupvej 26, St. Ajstrup

12,2 HA 2.095.000/105.000

”God til husdyrhold”

Søgade 33, Vognsild, Aars

13,6 HA 3.450.000/175.000

”Velegnet som fritidslandbrug”

Tingvej 93, Alstrup

16,7 HA 2.495.000/125.000

”Velbeliggende med 14 HA skov”

KØB OG SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum Erhvervsskolerne Aars udklækkede kort før jul et nyt hold landbrugsmaskinmekanikere.

Nyuddannet fra Erhversskolerne AARS: Kort før jul var 13 landbrugsmaskinmekanikerlærlinge oppe til deres svendeprøve på Erhvervsskolerne Aars, og de klarede

sig alle så godt, at du nu of¿cielt kan kalde sig landbrugsmaskinmekanikere. De 13 dygtige håndværkere var: Thomas Bruhn, Simon

Lund Hansen, Morten Heick, Anders Jensen, Torben Kristiansen, Anders Mortensen, Nicklas Lisby Nielsen, Steffen Kenneth Nielsen, Morten Østergaard Pedersen, Michael Særkjær Svinth, Jens Jørgen Thomsen, Morten Zimmer og Jeppe Støttrup Østergaard.

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

Svoldrupvej 43, Svoldrup, Farsø

22,9 HA 4.700.000/235.000

”Gode driftsbygninger samt maskinpark”

Kelddalvej 42, Blære

11.2 HA 4.985.000/250.000

”Spændende hesteejendom”

Overvejen 17, Svoldrup, Farsø

24,9 HA 5.200.000/260.000

”Gode udbygninger med flere muligheder”

Grandgaardsvej 45, Aalestrup

13,8 HA 1.995.000/100.000

”Egen sø og plads til dyrehold”

Vi søger landbrugsejendomme til salg i Vesthimmerland Mæglerfirma

ASGER LARSEN www.maegleren.dk 98 67 81 32


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 40

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

ENTREPRENØR- OG DRÆNINGSMESTER IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

DØGNVAGT 98 66 14 77 • El-service

Overmontør Hans Warming

• Køle-service • Alarm-service

Årlig pesticidrapport placerer Danmark helt i top Den årlige pesticidrapport viser, at der også i 2011 var langt færre rester af sprøjtegifte (pesticider) i dansk frugt og grønt end i tilsvarende produkter fra udlandet. Regeringen har dog ambitioner om, at skadevirkningerne ved brug af sprøjtegifte i dansk landbrug skal reduceres endnu mere. Samtidig har regeringen fokus på at fremme økologisk produktion, så man sparer miljøet for sprøjtegifte - Det er glædeligt, at den årlige rapport igen viser, at dansk frugt og grønt ligger lavest med hensyn til rester af sprøjtegifte. Det viser, at der bliver gjort et godt arbejde i danske gartnerier og landbrug. Og jeg er glad for at kunne sige, at hvis man vil have færre sprøjtegiftrester, skal man gå efter dansk frugt

A/S

www.oegaard.dk

Færrest sprøjtemidler i dansk frugt og grønt

Ingen betænkeligheder

De danske frugt- og grøntproducenter ligger helt i top, når det kommer til at undgå pesticider i deres varer.

og grønt, siger Mette Gjerskov. Det er regeringens ambition at reducere såvel miljøsom sundhedsbelastningen ved brug af sprøjtegifte lige som økologi skal spille en større rolle. - Det kan ikke komme bag på nogen, at jeg har ambitioner om, at det skal blive endnu bedre. Og med en ny afgift lægger regeringen op til en markant reduktion i miljøog sundhedskonsekvenserne ved brug af sprøjtegifte. Samtidigt er det et mål for os at fremme økologien for generelt at reducere brugen af sprøjtegifte, siger Mette Gjerskov. Pesticidrapporten for 2011

viser, at der er Àest spor af sprøjtegifte i konventionelt dyrket frugt fra lande udenfor EU, hvor der er fundet sprøjtemiddelrester i 71 procent af prøverne. I frugt fra EU-landene er der fundet sprøjterester i 66 procent, mens tallet for danske konventionelle frugter er 38,5 procent. De tilsvarende tal for konventionelle grøntsager er 35 procent i prøver fra lande udenfor EU, 44 procent fra EU-landene, mens tallet for danske grøntsager er ni procent. Prøverne af økologiske varer viser, at der er fundet rester af sprøjtegifte i otte produkter, hvilket svarer til

I 2012 SOLGTE AGRITEAM MERE END 260 EJENDOMME DE FLESTE STORE OG SMÅ LANDBRUGSEJENDOMME SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT SOLGT

SOLGT

SKAL VI SÆLGE DIN I 2013? Kontakt din lokale Agriteammægler, hvis du går i salgstanker, har brug for en troværdig vurdering eller ønsker en gratis uforpligtende snak om dine muligheder. Agriteam Aars ApS

Ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard Ib Bjerregaard

3,6 procent. En af de otte prøver med rester af sprøjtegift var dansk og skyldtes en utilsigtet baggrundsforurening i jorden. I konventionelle produkter er rester af sprøjtegifte under grænseværdien tilladt, mens overskridelse af maksimalgrænseværdien er ulovlige. Der var ingen overskridelser af grænseværdierne i konventionelt dyrket frugt fra Danmark.

Søndergade 31, 1.m . 9600 Aars . Tlf.: 9862 1396 aars@agriteam.dk . www.agriteam.dk/aars

I frugt fra EU-lande var der overskridelser i 1,3 procent af prøverne. I frugt fra lande udenfor EU er der overskridelser i ¿re procent af prøverne. For konventionelt dyrket grønt fra Danmark, var der overskridelser i én procent af tilfældene, mens overskridelserne for EU-landene var 1,4 procent. I grønt fra lande udenfor EU er der overskridelser i 10 procent af prøverne. Pesticidrapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet og omfatter analysedata på blandt andet frugt, grønt, korn, kød og babymad. I 2011 omfatter analyserne cirka 2.500 prøver af fødevarer. DTU Fødevareinstituttet vurderer, at fundene i prøverne fra 2011 ikke giver anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder.

Godt Nytår! Vi ønsker alle vore kunder et lykkebringende nytår og takker for det gode samarbejde i det forgangne år. Vore telefoner er åbne. Vi fremviser og vurderer alle ugens dage.

Aars avis 2013 01 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you