Page 1

Til samtlige husstande

85. årgang - Nr. 50

ONSDAG 14. december 2011

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis

Færre ledige skal miste dagpengene

Af Torsten Hansen

- Med dette projekt forsøger LBR i Vesthimmerlands Kommune at være på forkant med udviklingen, siger Knud Kristensen

formanden, for LBR, borgmester Knud Kristensen. I LBR sidder repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og andre organisationer. Formålet med LBR er løbende, at følge udviklingen på arbejdsmarkedet i Vesthimmerland, samt at iværksætte initiativer, der understøtter den lokale beskæftigelsesindsats.

s o h t g u r f e l Ju

Sauers Frugtplantage Hestegulerødde og æbler

r

Store og små appelsiner fra Grækenland

Most af egne æbler Kom og smag

Luksus L ks s

Julesennep, dadler, le err, e nødder og figner err

BENT VI HOLDER Å 18/12 Søndag d. kl. 10.00-16.00

AARS: Dansk Nutidsmuseum i Aars er igen kommet i pladsnød. Løsningen er en udvidelse af museet, mener bestyrelsen. - Vi har for lidt plads, derfor har vi i længere tid arbejdet med en udbygningsplan, siger formanden for Dansk Nutidsmuseum, advokat Mogens Bøg-Jensen til Aars Avis. Bestyrelsen har drøftet om det kunne betale sig at overdække de forskellige områder mellem bygningerne, men der har ikke vist sig praktisk. Derfor er ønsket nu en tilbygning. Museet har fået lavet tegninger til en bygning vest for den nuværende store udstillingshal. Den nye bygning skal bygges vinkelret på den store udstillingshal. Det betyder, at den nye bygning, på

Dansk Nutidsmuseum har igen pladsmangel. Denne gang ønsker museet at udvide med 225 kvadratmeter.

225 kvadratmeter, kommer en smule ind over parkeringspladsen til Aars Tennisklubs tennishal. - Vi har naturligvis drøftet det med tennisklubben. De er indforstået med det. Vi har naturligvis også nævnt,

Alle tiders Jul i

Julebyen Aars Ekstra Juleåbent Fredag 16. december

Fra 79.50,-

JUL BY NIGHT ÅBENT TIL KL. 22.00

Søde clementiner

en igen v ig Så har vi mjød på hylderne

Æbler

Elstar O Cox Orange Ingrid Marie O Gloster Jonagold O Pigeon m.fl.

Kom og smag! KKET VI HOLDER LU jul imellem og nytår

Kl. 20.00 på Kimbrertorvet. Hornum koret – The new Generation Lørdag 17. december til kl. 15 Søndag 18. december kl. 10-17 Kl. 15.00. Falcks store Juleoptog 19., 20., 21., 22. og 23. december til kl. 19

LØGSTØRVEJ 70 - 9600 AARS Vi leverer frugt & grønt i hele Vesthimmerlands Kommune

+ + + + ++

+

+

+ + ++

+

e

j e S + l i t s d Fe

+

Break Væglampe 399,Gulvlampe 699,-

+

+

+ ++ + pr+iser.+..++ + + ++

+

+

DUO gulvlampe 749,-

ZONE Confetti pedalspand 249.95

Lørdag 31. december til kl. 13.00

I samarbejde med Lions Club Aars - Aarstidens Kvinder

Man.-fre. 10.00-17.30 Lørdag 10.00-14.00

+

24., 25. og 26. december lukket

Besøg Julemandens Værksted og oplev den gode julestemning på Kimbrertorvet

ÅBNINGSTIDER

at bilerne også kan holde hos os, når der foregår noget i tennishalllen, siger Mogens Bøg-Jensen. Dansk Nutidsmuseum har søgt Vesthimmerlands Kommune og at bidrage med økonomi til byggeriet. Kommu-

nen ejer bygningerne og vil kunne få fordel af byggeriet. Det skyldes, at der ikke kun er tale om et nybyggeri men også om renovering af toilet, køkken og kloakforhold, samt ændring af museets varmesystem. Sidstnævnte anmodes kommunen om at afholde udgiften til. Det skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til i dag onsdag. Umiddelbart ser det lovende ud for museet idet administrationen anbefaler, at kommunen investerer 200.000 kr. i energirenovering, finansieret af energipuljen. Ændringen af varmeanlægget vil give store årlige driftsbesparelser. Det samlede byggeri beløber sig til cirka tre mio. kroner. Der er kommet tilsagn om 1,6 mio. kr. fra LAG-midlerne.

+

Super f lotte Vinterkranse og d de ek ko orra ationer

Meget velsmagendee

Dansk Nutidsmuseum vil udvide for tre mio. kr. Der skal bygges en ny hal, og museets varmeanlæg skal ændres

Foto: Foto-Lab, Aars

AARS: På det ordinære møde i går besluttede Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR at bevillige 750.000 kr. til at styrke indsatsen for de udfaldstruede forsikrede ledige i Vesthimmerlands Kommune. Formålet med projektet er at understøtte og styrke indsatsen overfor de udfaldstruede forsikrede ledige. Det skal ske ved at sikre, at de rette redskaber er til stede og styrke samarbejdet mellem fagforeninger, a-kasser og jobcentret i Vesthimmerlands Kommune. Indsatsen skal medvirke til, at så få forsikrede ledige som muligt mister retten til dagpenge. - Med dette projekt forsøger LBR i Vesthimmerlands Kommune at være på forkant med udviklingen og sikre, at de rette initiativer og redskaber er til rådighed, inden de udfaldstruede forsikrede ledige falder ud af dagpengesystemet, siger

Løssalg: 5,00 kr.

Vi ses på Kimbrertorvet 16. dec. kl. 18-22 18. dec. kl. 11-15

ZONE Håndklæder 2 stk. 50 x 100 cm. eller 1 stk. 70 x 140 cm. FØR 149.95 NU 99.95

ZONE Confetti Sæbepumpe 129.95 Tandkrus. 79.95

AARS BOLIGHUS A/S Løgstørvej 47 · 9600 Aars Tlf. 96 97 98 00 aarsbolighus@aars.dk


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis

- egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991 I redaktionen: Valdus Jensen Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Atli Brogaard Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. Tlf. 98 92 89 00

Runde fødselsdage

65

Jens Peter Kjær Sørensen, Løvsangervej 24, Aars, fredag, 16. december.

14. december 2011

65

Ninne Madsen, Højvang 17 A, Aars, lørdag, 17. december.

60

Krista Madsen, Solsortevej 12, Aars, torsdag, 15. december.

60

Inger Jensen, Løgstørvej 206, Havbro, fredag, 16. december.

Foreslår bypark ved Dyrskuevej AARS: Byrådet i Vesthimmerlands Kommune besluttede på sit møde i august at fremlægge et forslag til udviklingsplan for Aars til offentlig debat. Byudviklingsplanen har været fremlagt i offentlig høring fra 7. september til 2. november. Der har været afholdt et borgermøde i høringsperioden og der er indkommet otte høringssvar. Det ene høringssvar kommer fra Aars Touring Club som foreslår etableret en bypark ved Dyrskuevej.

Da etablering af et grønt område ved Dyrskuevej i Aars er i overensstemmelse med ideerne i byudviklingsplanen for Aars, indstilles det fra administrationen til byrådet, at forslaget tages til efterretning og indarbejdes i byudviklingsplanen ved at konkretisere teksten om ”Dyrskueområdet og Arlagrunden”. Der skal efterfølgende arbejdes videre med at realisere ideen om udvikling af det grønne område ved Dyrskuevej.

Man.-tors. 8.00-17.00 • Fre. 8.00-17.30 • Lør. 9.00-13.00

ÅBNINGSTIDER: Alle dage kl. 8.00 - 22.00

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Begravelsesforretning Jens Fisker’s

VI er der, når DU har BRUG for OS ! Jens Fisker

Brug vores mangeårige erfaring med alt vedrørende bisættelser og begravelser !

VESTHIMMERLAND BEGRAVELSE

v/ Jens Fisker & Jens Møller Nørrehedevej 5 • Aalestrup Tlf. 9864 1869 Himmerlandsgade 76 • Aars Tlf. 9862 5869 Mail: jensfisker@nypost.dk www.vesthimmerlandbegravelse.dk

Jens Møller & Annette Rolighed

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Fem kleinsmede og to bygning- og landbrugssmede har bestået svendeprøve på Erhvervsskolerne Aars.

Nye smede Fem kleinsmede og to bygning- og landbrugssmede har bestået svendeprøve på Erhvervsskolerne Aars. De to bygnings- og landbrugssmede er: Kasper Severin Jensen, Aalestrup, Oles Smedeforretning A/S, Havbro, og Søren Kristensen, Leif Frisk, Bolderslev.

De fem kleinsmede er: Dennis Kingstoft Bay, Aars, K.P. Pladeindustri Aars A/S, Aars, Martin Figgé Jensen, Claes Juulsgaard Nedermark, Aars, LG Montage A/S, Nørresundby, Casper Stenfeldt Nielsen, Danilift A/S, Farsø, og Kris Zimmermann Nielsen, Fransgård Maskinfabrik A/S, Fredbjerg.

FARSØ BEGRAVELSESFORRETNING Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER

Efter 25 år med patchwork og mange andre hobbyartikler så venter pensionisttilværelsen nu for Erna Bach, Gavl-Huset i Haverslev. Men først skal julesalget og jubilæet overstås. I løbet af de 25 år der er gået siden de første hobbyartikler blev tilbudt til kunderne er der sket meget for Erna Bach og hendes kunder. Det helt væsentlige er, at hun har skabt en butik, der ikke findes tilsvarende i en stor omkreds. Man skal til Århus eller længere sydpå for at finde noget der kan konkurrere med GavlHuset, nordpå er der ingen butikker i den størrelse. Samtidig har Gavl-Huset et meget bredt sortiment, som også gør det unikt. Erna Bach har samtidig med butikken også skabt rammerne for, at Himmerlands hobbyfolk har haft et mødested. Nu er det for eksempel folk der interesserer sig for miniaturer, der holder kurser og mødeaftner i butikken. Men blandt andet Himmerlandsquilterne har også nydt godt af de gode faciliteter i Gavl-Huset. Netop miniaturer er noget som Erna Bach selv interesserer sig meget for. Når hun nu efter nytår får lidt mere tid til sig selv, så vil hun gerne gøre mere ved miniaturene. Selv om hun bliver pensionist, så forlader hun på ingen måde butikken. Hun har lovet at hjælpe datteren, som skal overtage butikken. Det betyder, at Erna Bach vil være at fi nde i butikken flere dage om ugen, men nok ikke, som hun plejer, også det meste af natten. Hun vil nok gå fra en arbejdsuge på 60 timer og ned til noget mere almindeligt. Helt sikkert er det, at hun gerne vil have mere tid til at nyde en bestemt type musik. Hun er helt vild med østrigeren Hansi Hinterseer, og rejser gerne til Østrig for at høre ham. Erna Bach har i øvrigt selv arrangeret rejser for

VOGNSILD: En uregisteret VW Transporter blev brugt som lager for en havetraktor. Den står på et jordstykke ved Vognsild. Transitten er brudt op og indholdet, en havetraktor af mærket Partner, er stjålet.

Abonnementspris: 675,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

Erna Bach fejrer 25 års jubilæum og planlægger at gå på delvis pension.

nogle år siden. Det var rejser til blandt andet Lübeck, hvor hun sammen med kunder fra Gavl-Huset besøgte andre store hobbyforretninger. Gavl-Huset var oprindeligt et deltidsprojekt for Erna Bach. Der var åbent tre dage om ugen i den tidligere Haverslev Kro. En dag foreslog Axel Bach at de kunne bygge en ny butik ved den nye motorvejstilkørsel. Efter forhandlinger med kommunen fik de lov, dog skulle der også være motelværelser, for at kommunen gav lov. Butikken åbnede i 1996, nogenlunde samtidig med omfartsvejen syd om Haverslev. I dag er der tre motelværelser og 500 kvadratmeter butik. En af grundene til at Gavl-Huset er blevet den succes der er tale om, er at Erna Bach sætter en dyd i at gøre noget for sine kunder. Hvis en kunde ønsker en bestemt slags stof, så får kunden aldrig at vide, at den slags forhandler GavlHuset ikke. Næ, Erna Bach gør hvad hun kan for at skaffe stoffet. Det har også ført til, at Erna Bach i dag har kunder fra Skagen til Skanderborg. ter diesel fra en adresse på Markvænget i Aars.

Krondiamantbryllup

AARS: Mellem fredag og lørdag er der stjålet 250 li-

Inga og Svend Mogensen, Agertoften 21, Ravnkilde, kan i morgen torsdag, 15. december fejre 65 års bryllupsdag.

Lokale meddelere: Jens Hejlskov, Haverslev, Mejlby Tlf. 98 65 42 82 E-mail: virkelyst@hejlskou.dk

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk

Diesel stjålet

- overalt i landet!

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Arbejdstiden skal fra 60 til 37 timer

”Lager” brudt op

Højgårdsvej 24, Farsø

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

Ugens portræt


Aars Avis

14. december 2011

Vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Min elskede mand, vor trofaste far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Arthur Steffensen *2. august 1918 er stille sovet ind. Aars, den 11. december 2011.

Kirsten og Bent Inger Marie og Jens Børnebørn og oldebørn

Kjeld T. Hansen er stille sovet ind. Aars, den 7. december 2011.

På familiens vegne

Begravelsen finder sted fra Aars Kirke, fredag den 16. december kl. 13.00.

Min kære gode ven

Arthur Steffensen *2. august 1918 er stille sovet ind. Aars, den 11. december 2011.

Asta Sørensen Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke, torsdag den 15. december kl. 13.00.

Hjertelig tak til alle som har tænkt på os i denne svære tid, hvor vi mistede vores kære lille Anna. Tusind tak for tanker, sms´er og blomster. En særlig tak til familie, venner, personalet på Viborg Sygehus og præst Mette Holmstrøm. Tak til alle. Mila & Søren Kristiansen Bisættelsen har fundet sted.

† Vor kære mor, svigermor, mormor, bedstemor og oldemor

Karen Gerda Engemann *7. marts 1923 i Kalundborg †11. december 2011 i Aars

Gudrun, Bodil, Peter, Tove og Agnes med familie. Begravelsen finder sted fra Aars Kirke, lørdag den 17. december kl. 11.00.

AL OPMÆRKSOMHED i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Tonny Hougaard

Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

Savner mit hjem Jeg er en han hundehvalp på ca. 3 mdr. sort og hvidbroget med brune aftegninger i hovedet. Jeg er en blanding af Beagle og terrier? Er samlet op i Flejsborg. Tlf. 40 28 17 20 / 23 30 88 85

Et hjerte af guld er holdt op med at slå to flittige hænder er gået i stå.

Gerda

s

SIDE 3

5o års fødselsdag I anledning af min 50 års fødselsdag, vil det glæde mig at se forretningsforbindelser lørdag den 14. januar 2012 kl. 13.00 på Hyllestedgaard. SU. senest den 23. december 2011 på telefon 2080 0707. Venlig hilsen

Hans Østergaard

JULENS LÆSNINGER AARS KIRKE, SØNDAG DEN 18. DECEMBER KL. 10.00 Aalborg Brasss Quintet under ledelse af Henrik Lützen medvirker.

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Dahl Nielsens begravelse. Tak for de smukke blomster. En stor tak til Solsidecentrets personale, grøn gang, for god og kærlig pleje. Tak til præst Gina Andersen for den smukke tale. På familiens vegne Birgit og Søren Jensen Keld Dahl

Sognepræst Kirsten Bøg-Jensen er liturg. www.aarskirke.dk

Udtrækning af Aars Idrætsklubs Rejsehold 2013 (piger), hvor følgende numre er udtrukket: Hovedgevinst : 1110

† Vor kære mor, svigermor, mormor, farmor, bedstemor og oldemor

www.aarsfrikirke.dk

Julegaver: 1101, 1655, 1145, 1115, 1589, 1585, 1355, 1455, 1208, 1058, 1158, 1152, 1002. Julekurve: 1445, 1554, 1354, 1104, 1184, 1054, 1545, 1848, 1505, 1829. Julegavekort: 1839, 1547, 1160, 1768, 1340.

Tinne Studsgaard

Henvendelse vedrørende gevinster kan ske på nr. 40 25 70 25 i perioden 14. - 20. december.

er stille sovet ind. Haverslev, den 5. december 2011.

Lisbeth og Henning Hans og Lilith Anne-Grethe og Finn Børnebørn og oldebørn Bisættelsen har fundet sted. Hjertelig tak for venlig deltagelse og blomster.

Kirkens Besøgstjeneste Få en besøgsven eller bliv besøgsven

† Vor kære far, svigerfar, farfar og oldefar

ER DU INTERESSERET? - Kontakt: Marianne Jensen (koordinator/leder), tlf. 98 62 11 84 www.aarskirke.dk

Kjeld Thorkild Hansen er stille sovet ind efter længere tids sygdom. Aars, den 7. december 2011.

Freddy og Margit Thomas og Maria Henriette og Mads Casper Cecilie og Isabell

Julekoncert i Blære Kirke

N YE AFTENH OLD på VUC ENGELSK G-niveau (let øvede)

TIRSDAG kl. 18.25 - 20.55. Pris: 110 kr. (tillæg for pensionister/efterlønnere 750 kr.)

FVU-DANSK Læse- og stavetræning

TIRSDAG kl. 18.25 - 20.55. Pris: GRATIS Begge hold starter den 10. januar 2012.

Er du interesseret, så ring 98 62 34 55 snarest og senest den 19. december

Torsdag den 15 dec. kl. 19.30 Margrethe Smedegaard (sopran) Morten Porsborg (baryton) Christina Beltoft Mortensen (klaver) Programmet består bl.a. af kendte julesalmer, engelske carols samt uddrag fra Handels "Messias" Alle er velkomne Blære Menighedsråd

OBU FVU AVU HF

GSK

FLEX VUC FAGOG PAKKER FJERN ERHVERV

VUC Himmerland afdeling AARS Jyllandsgade 52, 9600 Aars Tlf. 98 62 34 55 www.vucnordjylland.dk

Nordjylland


Aars Avis

SIDE 4

D E T

S K E R …

14. december 2011

M E D D E L E L S E R

Ordinært byrådsmøde

Miljøgodkendelse og VVM-screening af Hornbæk Dambrug

Torsdag den 22. december 2011 kl. 16.00 på Rådhuset i Aars Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk Spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland. dk Spørgsmål sendes skriftlig til: Vesthimmerlands Kommune, Postboks 67, 9600 Aars, eller e-mail: borgmesterkontor@vesthimmerland.dk

Lukkedag på Jobcenter og Ydelseskontor På grund af intern uddannelse er Jobcenter Vesthimmerland og Ydelseskontoret lukket fredag den 16. december.

Borgmester

M E D D E L E L S E R

Kommunen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af større anlægs Virkning på Miljøet) i forbindelse med denne miljøgodkendelse. Dette skyldes, at virksomhedens drift ikke antages at indvirke væsentligt på miljøet.

Har du KOL, Iskæmisk Hjertesygdom eller Diabetes type 2? Ønsker du at opnå større viden og forståelse for din sygdom, bedre kondition og styrke og har du lyst til samvær med ligestillede, så har vi et godt tilbud til dig.

Jobcentret og Kommunens administration i Vesthimmerland holder lukket mellem jul og nytår. Åbner igen

Sundhedscenter Vesthimmerland fortsætter med vores succesfulde rehabiliteringsforløb og henvisninger til vinterholdene 2011/2012 starter allerede nu. Tilbuddene foregår på Sundhedscentret i Farsø og deltagelse på holdene kræver en henvisning fra din læge eller fra sygehuset. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information omkring tilbuddet.

mandag den 2. januar 2011 kl. 10.00.

Fysioterapeut Finn Andersen, tlf. 30 93 80 23. Sygeplejerske Mie Winther, tlf. 20 94 50 87.

OBS - OBS - OBS

Se mere på www.sundhedscentervesthimmerland.dk

Web-skoleindskrivning forlænges til den 31. december 2011.

Færgefart omkring jul og nytår 2011 Kørsel til egen læge/speciallæge Kørselskontoret har lukket mellem jul og nytår. Har du kørselsbevilling og opstår der akut behov for kørsel til læge, bestiller og betaler du selv taxi, hvorefter du kan sende regning/kvittering, samt dokumentation for lægebesøg til: Sundhedsforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars.

Der er mulighed for offentlig aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens §§ 91-100. En eventuel klage sendes til Vesthimmerland Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Himmerlandsgade 27 · 9600 Aars, eller teknikogmiljoe@vesthimmerland.dk. Evt. klage skal være Kommunen i hænde senest den 11. januar 2012 kl. 15.00. Vesthimmerlands Kommune sender herefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Knud Kristensen

Julelukket

Vesthimmerlands Kommune har miljøgodkendt Hornbæk Dambrug, beliggende Årupvej 55, 9670 Løgstør. Miljøgodkendelsen omfatter en samlet godkendelse af dambruget med et foderforbrug på 5 tons/år, uændret vandforbrug samt etablering af nyt kummehus, plantelaguneanlæg, bufferdam, slamdepot og mineraliseringsanlæg. Miljøgodkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Sejltider for Hvalpsund-Sundsøre færgen Jule- og nytårsaften den 24. og 31. december 2011: - Sidste afgang fra Sundsøre sejles kl. 17.45 - Sidste afgang fra Hvalpsund sejles kl. 18.00 Tlf.nr. til Færgen 20 60 95 00 http://Hvalpsund-Sundsoere-overfart.vesthimmerland.dk

Denne afgørelse om VVM kan påklages efter planlovens §§ 58, 59 og 60 – for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på mail til nmkn@nmkn.dk. Klage skal være Natur og Miljøklagenævnet i hænde senest den 11. januar 2012. Efter klagefristens udløb kan De få oplyst, om der er klaget ved at ringe til Natur- og Miljøklagenævnet på tlf. 72 54 10 00. Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at en eventuel klage har opsættende virkning. Gebyr for klage: Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde at behandle klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan ¿ndes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du henvende dig til: Teknik- og Miljøforvaltningen, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, Tlf. 99 66 71 41 eller teknikogmiljoe@ vesthimmerland.dk. Kopi af afgørelsen kan ses hos Vesthimmerlands Kommune eller på kommunens hjemmeside www.vesthimmerland.dk.

Vi ønsker alle vore kunder Glædelig jul og godt nytår Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S

Forslag til tillæg til spildevandsplan Den 5. december 2011 vedtog Vesthimmerlands Kommunes Teknik- og Miljøudvalg forslag til tillæg til spildevandsplan for en stor del af:

Sundhedsplejens julelukning 2011 Da administrationen i Vesthimmerlands Kommune er julelukket, træffes sundhedsplejen ikke i dagene mellem jul og nytår - det vil sige: fra og med tirsdag den 27. til og med fredag den 30. december 2011. De bedste ønsker om en glædelig jul og godt nytår. Med venlig hilsen Helga Bohm Ledende Sundhedsplejerske

• Aalestrup By Tillægget beskriver, at kloakkerne skal separeres. Udgifter til separering af de interne kloakledninger på ejendommene afholdes af de enkelte grundejere. Desuden kloakeres 8 ejendomme, der hidtil har haft eget spildevandsanlæg. Forslaget til tillæg til spildevandsplan er fremlagt i offentlig høring i 8 uger til den 8. februar 2012. Tillægget er tilgængelig på http://godkend.vesthimmerland. dk eller ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen. Det er inden for fristen muligt at komme med bemærkninger eller ændringsforslag.

Høring om plan for udvidelse af husdyrbrug • Holkasmindevej 50, 9670 Løgstør Bent Højgaard Andersen ønsker at udvide kvægbesætningen fra 258 til 309 DE. Udvidelsen skal ske i de eksisterende bygninger. En beskrivelse af projektet kan ses på kommunens hjemmeside: http://godkend.vesthimmerland.dk under Miljø. Har du ikke denne mulighed, kan du kontakte Natur og Miljø på 99 66 71 22. Vesthimmerlands Kommune forventer, at projektet kan gennemføres, uden at det medfører væsentlig påvirkning af omgivelser og miljø, og at der kan meddeles en miljøgodkendelse. Har du bemærkninger til projektet, skal de være kommunen i hænde senest den 4. januar 2012 kl. 15.00 og sendes til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller e-mail landbrug@vesthimmerland.dk.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Aars Avis

14. december 2011

Folkedanserforeningens formand Leif Jensen ledte dagens program på Vestermarkskolen i Aars.

Folkedans og jul på Vestermarkskolen AARS: Torsdag, 8. december havde Vestermarkskolens SFO, afslutning på efterårssæsonens folkedans undervisning. Skolefritidsordingen har i lighed med sidste år aftale med den lokale folkedanserforening om et antal undervisningstimer, hvilket betyder at der hver torsdag er musik, dans og masser af motion at hente i skolens gymnastiksal. Børnene på Vestermarkskolen har stor fornøjelse af at deltage, fordi folkedans lægger op til bevægelse og er samtidig en god træning når

det gælder rytme og koncentration. Kort sagt- motion på en sjov måde. Folkedanserne har en god indlevelsesevne i forhold til Vestermarkskolens børn, og man kan sige at de med tiden er blevet venner af huset. Børnene glæder sig altid til at folkedanserne kommer, og ikke mindst til kaffe og saft og noget godt dertil efter velfortjent indsats. Her nyder de det sociale fællesskab med den lidt ældre generation, hvilket er til stor fornøjelse for begge parter. Sæsonen blev rundet af med en meget fin opvisning,

Café

som forældre, bedsteforældre og søskende var inviteret til at overvære. Børnene nød stor beundring fra publikum, der havde lejlighed til at se, hvor dygtige de var blevet. Folkedanserforeningens formand, Leif Jensen, var ved mikrofonen og ledte de medvirkende på festlig vis gennem dagens program, der var tilsat julesange som publikum havde lejlighed til at synge med på. Ikke så få tog også imod tilbuddet om at danse med, ligesom folkedanserne gav en lille opvisning, klædt i deres flotte dragter. Efter den fine optræden var der gløgg, saft og æbleskiver til alle 120 deltagere i Vestermarkskolens nyeste afdeling ”Pyramiden”.

Chokolade

Vin

JULETAPAS Tapas 2-goVin Café

Chokolade

MANDAG-LØRDAG

a rm o n i e Café H

Skal bestilles dagen i forvejen.

ÅRETS BUTIK

2011

7 små lækre retter O

O O

O O O

O

O

Serranoskinke med asparges og røræg Paté med kapers og bacon on i qu e H a r m o Chorizopølse med hj. lavet Bo ut n ÅRETS BUTIK i e blomme-æble chutney Kyllingespyd med salsa Laks med hj. lavet grønkålspesto spesto esto Confit de Canard med rucola, a, kirsebær, nødder og solbær balsamico Hj. lavet ris a la mande med kirsebær sauce Nybagt brød

PR. PERS.

2006

125,5,-

............

Ingen mindste bestilling.

NYTÅRSTAPAS Slip for madlavning og opvask nytårsaften.

PR. PERS.

195,-

............

Ingen mindste bestilling. Ring eller kom ind og hør menuen.

Stort udevalg i vin

over 150 forskellige varianter.

HUSK

VORES FLOTTE GAVEKURVE

Vi pakker efter dit ønske

y Kaffe-the y øl-vin y specialiteter y julepynt y firmagaver y chokolade

ÅBNINGSTID Man.-ons. Torsdag Fredag Lør.-søn.

10.00 - 17.30 10.00 - 18.00 10.00 - 21.00 10.00 - 15.00

SIDE 5


Aars Avis

SIDE 6

14. december 2011

INDKĂ˜BSTUR TIL TYSKLAND 12/10 - 8/11 - 19/11 - 6/12 - 17/12

Lantmännen Danpo A/S

Afgørelse om ingen godkendelsespligt Miljøstyrelsen har afgjort, at Lantmännen Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, 9600 Aars, kan opføre en ny bygning pü 1.020 m2 til indlevering og stald til opbevaring af levende kyllinger, samt en ny bygning pü ca. 780 m2 til emballagelager/pallehal, uden at der skal gives sÌrskilt miljøgodkendelse til anlÌgget. Miljøstyrelsens afgørelse kan ses pü www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrÌnsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt. Klagevejledning Der kan klages til Natur- og MiljøklagenÌvnet over afgørelsen. Det fremgür af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng AllÊ 1, 8270 Højbjerg, eller aar@mst.dk, hvor den skal vÌre modtaget senest den 11. januar 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og MiljøklagenÌvnet. Natur- og MiljøklagenÌvnets behandling af en klage koster et gebyr pü 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager für medhold. Se mere pü Natur- og MiljøklagenÌvnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgang: Als ved Sparekassen Himmerland kl. 6.10 Ă˜ster Hurup ved Brugsen kl. 6.20 Kongerselv p-plads v/ĂŚldrecenter kl. 6.40 Terndrup ved rutebilstationen kl. 7.15 Hadsund ved Fakta kl. 7.30 Hobro ved rutebilstationen kl. 8.15 Pris pr. deltager kr. 175. Prisen dĂŚkker bus, kaffe, rundstykker, moms. Bindende tilmelding 21 75 41 99 Med venlig hilsen ALSBUSSEN v/Jørn Christiansen

Natteravnene Aars siger tak for bidrag i anledning af vores 10-ürs jubilÌum Aars Borgerforening Aars Fjernvarme Aars Rotary Aars Y’s Men’s Club Bavinchi Bitten og Per Nielsen Bjarne Thoft Britta Grønning Danske Bank Eigil Beirholm

Advokatvagt i Aars Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ ForÌldremyndighed ■ Arv ■ AnsÌttelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ HündvÌrk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ UdlÌg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m.

Elise Børresen Jette og Harry Christensen Klemmen Kvickly Lions Aars Rammen Sparekassen Himmerland

RĂĽdhuset 1. torsdag i hver mĂĽned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse

Erhverv pĂĽ genbrugspladsen 2012

RENOVEST

$OOHYLUNVRPKHGHUKDUIRUWVDWPXOLJKHGIRUDWD³HYHUHVRUWHUHWDIIDOGSn9HVWKLPPHUODQG.RPPXQHV²UHJHQEUXJVSODGVHUL)DUV—/—JVW—U$DOHVWUXSRJ$DUV Der kan vÌlges mellem to ordninger: ‡$%211(0(17 ‡%(7$/,1*()7(59�*7 )–OOHVIRUGHWRRUGQLQJHUHUDWDGJDQJVWDGLJJ–OGHUN—UHW—MHURSWLOPD[NJHNVNOWUDLOHU 'HWLOHQKYHUWLGJ–OGHQGHVRUWHULQJVNUDYRJUHJOHUIRUEUXJDIJHQEUXJVSODGVHUQHVNDOI—OJHV

$%211(0(17 +HUEHWDOHVHWIDVWnUOLJEHO—EHIWHUW\SHDIYLUNVRPKHGRJDQWDOOHWDIDQVDWWHI—OJHU3QXPPHUHW SnZZZFYUGN 7LOPHOGLQJVNHUWLO5HQRYHVWYLDZZZUHQRYHVWGN (IWHUWLOPHOGLQJXGOHYHUHVHWP–UNDWGHUV–WWHVLIRUUXGHQDIGHWLOPHOGWHN—UHW—MHURJGHUNDQ D³HYHUHVKXVKROGQLQJVOLJQHQGHHUKYHUYVDIIDOGVnRIWHEHKRYHWHUGHU cEQLQJVWLGHUQHI—OJHUGHQHQNHOWHJHQEUXJVSODGV $ERQQHPHQWVSULVHUJ–OGHQGHIRUHWnU 

MEDDELELSER

*UXQGJHE\U

0D[DQWDO P–UNDWHU

(NVWUD P–UNDW

NU NUNU

+nQGY–UNVRJDQO–JVYLUNVRPKHGHUDQVDWWH

NUNU

Landzonetilladelser:

+nQGY–UNVRJDQO–JVYLUNVRPKHGHURYHUDQVDWWH

NUNU

Vesthimmerlands Kommune har efter planlovens § 35 givet følgende landzonetilladelser:

Â?YULJHYLUNVRPKHGHU

NUNU

• Gydedalsvej 31, 9620 Aalestrup - matr. nr. 18f, Fjelsø By, Fjelsø: Flytning af udhus pü 77 m2. • Trendvej 39, 9670 Løgstør – matr.nr. 17al, Borregaard By, Overlade: Ændret anvendelse af areal til maskinstation og vognmandsforretning. • Centervej 1, 9640 Farsø – matr.nr. 1vr, Ll. Sjørup By, Flejsborg: Opførelse af Àisfyr pü 100 m2. Det er gÌldende for landzonetilladelserne, at kopi af afgørelserne kan ses hos Teknik- og Miljøforvaltningen, afd. Plan- og Byg, Frederik d. IX´s Plads 1, 9640 Farsø. Afgørelserne kan püklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en rÌkke landsdÌkkende foreninger og organisationer, jf. planlovens §§ 58, 59 og 60. En eventuel klage sendes til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller teknikmiljoe@vesthimmerland.dk, som sender klagen videre til Natur- og MiljøklagenÌvnet. Det koster 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder at indbringe en klage for Natur- og MiljøklagenÌvnet. Klagen skal vÌre kommunen i hÌnde senest ¿re uger fra i dag. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

+nQGY–UNVRJDQO–JVYLUNVRPKHGHUDQVDW

PD[DQWDOVYDUHQGHWLOGHWDQWDODQVDWWHGHUNDQNRQVWDWHUHVSnZZZFYUGN $OOHSULVHUHUHNVNOPRPVRJJ–OGHQGHIRUKHOH

%(7$/,1*()7(59Â?*7 2UGQLQJHQJ–OGHUNXQSnJHQEUXJVSODGVHQL/—JVW—URJGHUEHWDOHVHIWHUKYRUPHJHWDIIDOGRJ KYLONHQW\SHDIIDOGGHUDÂłHYHUHV 2UGQLQJHQNU–YHULNNHIRUKnQGVWLOPHOGLQJ cEQLQJVWLGHUIRUY–JWRUGQLQJHQL/—JVW—U 0DQGDJWRUVGDJ NO )UHGDJ NO 7DNVWHU

3UWRQ

*HQDQYHQGHOLJWWLOJHQEUXJVSODGVHQNU–YHUKHOWUHQHO–VIHNV XGHOXNNHQGHSDSKYRUHIWHUSULVHQHULKHQKROGWLOWDNVWRYHUVLJWHQ

6HWDNVWRYHUVLJW SnZZZUHQRYHVWGN

)RUEU–QGLQJVHJQHWWLOJHQEUXJVSODGVHQ

NU

'HSRQHULQJVHJQHWWLOJHQEUXJVSODGVHQ

NU

%ODQGHWWLOJHQEUXJVSODGVHQ

NU

+HUWLONRPPHUHWIDNWXUHULQJVJHE\USnNUSUYHMQLQJ 6HGHVXGHQ5HQRYHVWVEHWDOLQJVEHWLQJHOVHUVRPHUJ–OGHQGHYHGEHWDOLQJHIWHUY–JW $OOHSULVHUHUHNVNOPRPVRJJ–OGHQGHIRUKHOH )DUOLJWDIIDOG )UDKnQGWHUHVIDUOLJWDIIDOGVRPHQVHSDUDWRUGQLQJGDORYJLYQLQJHQNU–YHUGHWWH6nVQDUW GHUHUWUXIIHWEHVOXWQLQJRPKYRUGDQIDUOLJWDIIDOGVNDOKnQGWHUHVLL9HVWKLPPHUODQGV.RPPXQHLQIRUPHUHVGHUKHURPSnZZZUHQRYHVWGN )nDOOHRSO\VQLQJHURPGHWRRUGQLQJHUSnYRUHVKMHPPHVLGHZZZUHQRYHVWGN 'HVXGHQRPGHOHVLQ–UPHVWHIUHPWLGHQIROGHUWLOHUKYHUYL9HVWKLPPHUODQGV.RPPXQH

Renovest I/S Stengürdsvej 33 Oudrup 9670 Løgstør Tlf. 98 68 32 00 Fax 98 68 36 54 info@renovest.dk www.renovest.dk

Keder du dig? SĂĽ hent inspiration til livet i foreningsannoncerne i Aars Avis


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 7

By JULEAMOK Night VI GĂ…R Torsdag 1. dec. kl 10-22

Torsdag, fredag, lørdag & &søndag Onsdag, torsdag, fredag, lørdag søndag

Beboerne pĂĽ et plejehjem ďŹ k besøg af Ejner i Aars Skoles musical â€?Livet leves forlĂŚnsâ€?.

SpĂŚndende musical i Aars om livet pĂĽ jorden Publikum ďŹ k noget at spekulere over pĂĽ Aars Skole Af Valdus Jensen AARS: For dem, der i sidste uge tog en tur i Aars Teater Bio og oplevede de dygtige elever fra 6-9. klasse pĂĽ Aars Skole opføre musicalen â€?Livet leves forlĂŚnsâ€?, blev det pĂĽ en spĂŚndende og humoristisk mĂĽde anskueliggjort, hvad fortrĂŚdeligheder og glĂŚder der er pĂĽ jorden. De to musiklĂŚrere Lise Nygaard og Rune Erlandsen havde skrevet nogle gode og

sigende tekster og sange, om hvordan ting, som vi mennesker mĂĽske ikke altid tĂŚnker sĂĽ meget over i den stressede hverdag, bliver oplevet af englen Ejner. Ejner ďŹ k set, hvordan børn og unge mopper hinanden, hvor svĂŚrt det er at vĂŚre ensom, fattig og hjemløs, vĂŚre syg og handicappet, samt vĂŚre gammel pĂĽ et plejehjem. Han oplevede dog ogsĂĽ glĂŚde ved at fĂĽ hjĂŚlp og

16. – 17. december 2011

á25%

pü normalprisen (dog ikke pü undertøj)

Find os pĂĽ

Tøjeksper te

Tilbuddene gĂŚlder hele dagen dog ikke pĂĽ i forvejen nedsatte varer

n Holst

Holst

Tø j e k s p e r t e n B M

 #  www.toejeksperten.dk  

dukkehuse, møbler, lamper og byggematerialer, samt mange andre smü ting.

pĂĽ alt i butikken

Jul i Gavl-Huset Butikken er pyntet op til jul med julepynt, nisser

Gavl-Huset

PĂ… ALT

Stor dukkehusafdeling med mange

25 ĂĽrs jubilĂŚum

og gaver. Vi har ogsĂĽ patchworkstoffer, hobbyartikler, alt i kortfremstilling, smykker, indbydelser, bordkort m.m.

hjĂŚlpe andre. Gennem de velvalgte replikker og smukke sange, ďŹ k publikum øjnene lidt mere op for, hvordan vi burde opføre os overfor andre, der har det svĂŚrere end en selv. Det blev slĂĽet fast, at nĂĽr bare der er vilje og medmenneskelighed til stede, kan man gøre meget for andre, ligesom det ingen skade er til, at fĂĽ rusket op i ens samvittighed en gang imellem.

2-25%%

ÅBN I Tirs NGST dag IDE R: – kl. 1 0.00 Freda g –17 L kl. 1 ørdag .30 0.00 –14 .00

ig jul og god del vore k t nytĂĽ ĂŚ unde r Gl til alle r

v/Erna Bach Industriparken 1, Haverslev, 9610 Nørager Tlf. 98 65 42 07

Direkte ved motorvejs E45 afkørsel 33 Se ogsü www.gavl-huset.dk

o

vore Vi ønsker alle tig kunder en rig glÌdelig jul!

Abent alle dage frem til jul Ekstra übn ingstider i decem Lø

O

rdag 17. dece ber mber til kl. 15 Søndag 18. de cember kl. (Fal 10-17 cks juleoptog ) O 19.20.-21.-22. og 23. decembe O 24 r til kl. 19 . december kl. 8-13 O 25 .-26. decem ber LUKKET O

v/Jannie Nielsen


Aars Avis

SIDE 8

Aars Vand orienterer forbrugerne om vandkvalitet i år 2011 jævnfør bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007. En generel beskriVærdier fra analyse Målte Maximale Enheder velse af drikkevandets kvalitet Coliforme bakterier 0 0 enh./100 ml. med baggrund i Termotolerante 0 0 enh./100 ml. analyserne viser at Coliiforme bakterier vandkvaliteten er Kimtal v. 22 C 0 200 Antal/ml. fin uden anmærkKimtal v. 37 C 0 20 Antal/ml. ninger fra Region, Surhedsgrad målt i ph 7,9 7,0-8,5 ph Embedslæge og Ledningsevne 37 >30 milli Siemens/m Vesthimmerlands Jern 0,010 0,2 mg/l Kommune. Mangan 0,005 0,05 mg/l Antal Nitrat <0,50 50 mg/l forbrugere: 4101 Nitrit 0,005 0,1 mg/l Oppumpet mængIltindhold 6 >5 mg/l de sidste regnArsen 0,95 50 (5) va/i skabsår i kubikBor 21 1000 (>300) yg/l meter: 532.305 m3 Nikkel 0,041 20 va/i Vandspild: 3,99%

14. december 2011

Aalborg Brass Quintet spiller i Aars Kirke søndag, 18. december.

Brass-kvintet spiller julen ind i Aars AARS: Igen i år besøger Aalborg Brass Quintet Aars Kirke. De fem dygtige musikere spiller julemusik søndag, 18.

december. Aalborg Brass Quintet er et ungt ensemble der tæller musikere fra Aalborg og Aarhus Symfoniorkestre, Prinsens Musikkorps

Kontortid: Tirsdage 9.00 - 12.00 · Torsdage 13.00 - 16.00 Aars Vand . Industrivej 44 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 49 33 . www.aarsvand.dk

nærhed >>> engagement >>> udfordringer

INVITATION ƟůsĞƐƚŚŝŵŵĞƌůĂŶĚƐǀŝƌŬƐŽŵŚĞĚĞƌ Vær med til at skabe fremtiden! Hør fremtidsforsker Jesper Bo Jensen tale om udkantsDanmark og ”Udkant i udvikling” 3 timers temaprogram i Messecenter Aars, tirsdag den 17. januar 2012 fra 9.30-12.30.

FDFerne tilbedredte hele julemiddagen over bålet.

FDFerne lavede julemaden over bål AARS: Kan man lave julemiddagen over bål? Den opgave fik de store FDFere i

sidste uge. Som der fremgår af billedet blev flæskestegen su-

og freelancere fra det nordjyske musikliv. Kvinttetten spiller alt fra renæssance til jazz, fra sarte, inderlige klange til sprudlende, virtouse værker. Kvintetten er ofte benyttet til kirkekoncerter Programmet i Aars indledes med en fanfare: ”Lad det klinge sødt i sky”. Det er en før-reformatorisk julevise af Joseph Klug. Derefter følger en række fællessalmer, blandt andet ”Her kommer Jesus dine små…” Koncerten holdes i forbindelse med ”Julens Læsninger”. Aalborg Brass Quintet er som navnet antyder en kvintet bestående af to trompeter, et valdhorn, en trækbasun samt en tuba. Denne besætning er standard inden for messingblæsermusikken.

per med sprød svær, og til flæskestegen kogte FDFerne naturligvis også kartoflerne over bål. Mange FDFere har også en sød tand, så der skulle også klejner til. De blev ligeledes bagt over bålet. - Børnene lavede stort set hele menuen selv, så ja, man kan sagtens lave julemiddagen over bål, men det er nok en fordel at man er FDFer eller har været det, så man kender bålets fortræffeligheder siger seniorvæbnerleder Dorit Andreasen. Indtil jul sælger FDFerne traditionen tro juletræer på Kimbrertorvet i Aars. Kredsleder Henrik Ørsnes siger at man i år har fået fat i nogle rigtig flotte træer, så kvaliteten er i top, og samtidig bidrager salget af juletræer til FDFernes daglige arbejde med børn og unge. Når salget er slut holder FDFerne juleferie til den 8. januar hvor de igen starter op med Nytårsparade.

Innovation og jobskabelse i Vesthimmerland er til debat med indlæg af Borgmester Knud Kristensen samt direktør Anders Bloksgaard, Limfjordsmuseet. Sparekassen Himmerland v/afdelingsleder Steen Engen fortæller os, om vi har råd til at få gode ideer i stramme tider. Arrangementet begynder kl. 9.30 ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen.

dŝůŵĞůĚĚŝŐƉĊǁǁǁ͘ĞƌŚǀĞƌǀƐƐŬŽůĞƌŶĞ͘ĚŬ ĞůůĞƌƌŝŶŐϵϲϵϴϭϬϬϬ Bemærk - begrænset deltagerantal

Tak til vore sponsorer:

Børnene fra Børnehaven Mejsevej i Aars beundrer de mange julesokker i Sparekassen Himmerland.

400 julesokker hos Sparekassen i Aars Gode oplevelser? Find dem i Aars Avis

AARS: Sparekassen Himmerlands afdeling på Himmerlandsgade i Aars er fyldt til bristepunktet med julesokker. Nu fylder sparekassen julesokkerne - I de seneste to uger har vi modtaget mere end 400 julesokker fra vores børnekunder, og de pynter rigtigt godt op i lokalet. Vi har stort set ikke plads til flere, og nu er

vi i gang med at fylde alle julesokkerne med godter til børnene, siger afdelingsdirektør Brian Larsen fra Sparekassen Himmerland.. De af sparekassens kunder, der har indleveret deres julesok kan så hente den inden jul. Og Brian Larsen garanterer at der er noget spændende i sokken. - Der er både slik og chokola-

de, men også en masse både sjove og praktiske små gaver si sokkerne, uddyber Brian Larsen. Sparekassen har i denne tid julebesøg fra mange af byens børnehaver, og efter dans om juletræet har mange af børnene været på jagt efter deres egen julesok i sparekassens ekspeditionslokale - Jeg tror, nogle af børnene har fundet deres egen julesok, men jeg ved at der også er en del, som har opgivet, da de så de mange sokker, slutter Brian Larsen med et smil.


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 9

AARS BRUGSFORENING 100 ÅR

Vi fejrer 100 års jubilæum 1911 - 2011

- ÅBENT ALLE DAGE FREM TIL JUL - ÅBENT ALLE DAGE FREM TIL JUL -

ÅBENT ALLE DAGE FREM TIL JUL -

RECEPTION

BBKI EXTRA 400 g

fredag den 16. december kl. 15.00 - 17.00 Kun 5000 p

Udgivelse af bogen om Brugsforeningen i Aars første 100 år.

oser

5 POSER

Tale ved borgmester Knud Kristensen

00

100

Max.6 poser pr. kunde

Butiksrådet er vært ved en lille forfriskning

HJEMMELAVET JULEMEDISTER

Kl. 16.00: Besøg af Tony Tiger som deler små Kellogg’s-pakker ud.

PR. 1/2 KG

Kl. 17.00 - 21.00: Gratis pølser Gøl serverer pølser foran varehuset, når du har handlet.

95

12

Kl. 17.00 - 21.00: Gratis kaffe Peter Larsens kaffecykel el serverer kaffe foran varehuset. f

HUSK! Se de mange tilbud i S ALLE TIDER JUL AVISEN

BECEL 500 ml

5 STK.

00

50 LIMESTONE COAST 3 liters rødvin

CLOETTA JULESKUM

3 LITER

100 g

95

89

00

10

00 SPAR 70

SCHULSTAD SWARTZBROOT 1000 G

PR. STK.

1000

TIRSDAGSTILBUD FRUGTMARKED Det gode tilbud gælder kun på udvalgte varianter, kom og se vores udvalg i butikken. Max. 20 stk. pr. kunde derefter 2,95 pr. stk.

Tale ved FDB’s formand Lasse Bolander Lancering af jubilæumsvin svin

SLAGTEREN TILBYDER

MANDAGSTILBUD

Afsløring af jubilæumsmaleri.

JULENS ÅBNINGSTIDER i Kvickly Torsdag den 15. december 9.00 - 20.00 Fredag den 16. december 9.00 - 22.00 Lørdag den 17. december 8.00 - 20.00 Søndag den 18. december 10.00 - 20.00 Mandag - onsdag den 19.-21. dec. 9.00 - 20.00 Torsdag den 22. december 9.00 - 21.00 Fredag den 23. december 9.00 - 21.00 24., 25. og 26. december LUKKET Tirsdag den 27. december 9.00 - 20.00

NB: Bageren åbner kl. 6.30 alle åbningsdage

ONSDAGSTILBUD

FREDAGSTILBUD BLAND SELV SLIK

FORMFRANSKBRØD + STOR LEVEPOSTEJ

FREDAGSTILBUD 4 RUNDSTYKKER + DAGMARTÆRTE Indtil kl. 11.00

8 STK.

KUN

100 G KUN

KUN

1000

2500

795

3000

GRATIS 200 P-PLADSER VED KVICKLY

Frihed til at vælge Markedsvej 3 · 9600 Aars · Tlf. 96 37 76 00

Tilbuddene gælder fra torsdag den 15. december til og med lørdag den 17. december

Vi ttager fforbehold b h ld ffor ttrykfejl kf jl


Aars Avis

SIDE 10

14. december 2011

TV-PROGRAMMER ONSDAG 14. DECEMBER 06.00 08.30 09.00 11.30 12.00 12.10 15.10 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 23.50

Morgen TV - mest for børn Aftenshowet Formiddagsprogrammer Sådan er kærligheden DR Update - nyheder og vejr Eftermiddagsprogrammer Miss Marple Børne TV Rockford DR Update - nyheder og vejr Hvad er det værd? TV Avisen med Sporten Aftenshowet Nissebanden i Grønland Sporløs Sådan er kærlighed TV Avisen med Penge og Sporten Skyggespil Taggert Natfjernsyn

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.35 16.00 16.15 17.10 17.40 18.00 18.20 18.50 20.00 20.35 21.25 22.25 22.55 23.20 23.35

Morgen TV - mest for børn Nyhederne og Vejret Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Nyhedsblok Venner. 2 afsnit Ludvig og Julemanden The Julekalender Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Ludvig og Julemanden Håndbold: VM 1/4-finale Håndbold: VM 1/4-finale Nyhedsblok Håndbold: VM-studiet The Julekalender Natfjernsyn

TORSDAG 15. DECEMBER 06.00 08.30 09.00 12.00 12.10 15.00 15.10 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00

Morgen TV - mest for børn Aftenshowet Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Eftermiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Miss Marple Børne TV Rockford DR Update - nyheder og vejr Det søde liv - jul TV Avisen med Sporten Aftenshowet Nissebanden i Grønland Julemad med Jamie Oliver TV Avisen med Jersild Live og Sporten med håndbold 22.10 Juleønsket. Amr. romantisk julefilm fa 1998 23.35 Sådan er kærligheden 00.05 Ved du hvem du er?

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.35 16.00 16.15 17.10 17.40 18.00 18.20 18.50 20.00 20.35 21.05 21.40 22.00 22.30 22.50 23.40

Morgen TV - mest for børn Nyhederne og Vejret Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Nyhedsblok Venner. 2 afsnit Ludvig og Julemanden The Julekalender Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Ludvig og Julemanden Razzia Mormors bordel Alarm 112 - skadestuen Nyhedsblok The Julekalender Blue Bloods Natfjernsyn

FREDAG 16. DECEMBER 06.00 08.30 09.00 11.30 12.00 12.10 15.10 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.05 22.05

Morgen TV - mest for børn Aftenshowet Formiddagsprogrammer Kender du typen DR Update - nyheder og vejr Eftermiddagsprogrammer Miss Marple Børne TV Rockford DR Update - nyheder og vejr Price og Blomsterberg TV Avisen med Sporten og Vejret Disney sjov Nissebanden i Grønland DR’s Store Juleshow TV Avisen DR’s Store Juleshow, fortsat French Kiss. Amr. romantisk komedie fra 1995 23.50 Chicago Joe and the Showgirl. Engelsk drama fra 1990

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.35 16.15 17.10 17.40 18.00 18.20 18.50 20.00 20.35 22.10 22.40 22.55

Morgen TV - mest for børn Nyhederne og Vejret Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Venner. 2 afsnit Ludvig og Julemanden The Julekalender Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Ludvig og Julemanden Storm. Dansk familiefilm fra 2009 Best of Bremen The Julekalender Double Jeopardy. Amr. thriller fra 1999 00.40 Heights. Amr. drama fra 2005 02.20 MollyCam. Dansk drama 03.50 Natfjernsyn

LØRDAG 17. DECEMBER 06.00 11.40 12.00 12.10 13.15 13.20 14.20 15.10 16.05 17.40 17.50 17.55 18.20 18.30 18.55 19.15 19.30 20.00 21.30 23.05

00.40

Morgen TV - mest for børn Troldspejlet DR Update - nyheder og vejr Tidens tegn - TV på tegnsprog OBS Ved du hvem du er? Søvn ude af kontrol Miss Marple Charles tante. Dansk farce fra 1959 Før søndagen OBS Jamie Olivers familiejul Held og Lotto TV Avisen med Vejret Sporten med VM håndbold Cirkusliv i savsmuld Nissebanden i Grønland Frøken Nitouche. Dansk lystspil fra 1963 Kriminalkommissær Barnaby: ”Døden går i kloster” Nighthawks. Amr. actionthriller fra 1981. Da Europas mest berygtede Terrorist, Wulfgar tvinges til at flygte til New York, bliver de to hårdkogt undercover-betjente DaSilva og Fox sat på en nærmest umulig opgave at finde og stoppe ham, før han slår til igen. Stealing Harvard. Amr. komedie fra 2002

05.30 Morgen TV - mest for børn 09.00 Nyhederne med Weekend Weekend 13.10 Campisterne. 2 afsnit 14.10 Asterix og vikingerne. Dansk/ fransk tegnefilm fra 2006 15.35 Spiderwick fortællingerne. Amr. adventurefilm fra 2008 17.10 Ludvig og Julemanden 17.40 The Julekalender 18.00 Nyhedsblok 18.20 Ekspedition: Tårnhøj blodtryk 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 VM-studiet 20.00 Ludvig og Julemanden 20.30 Voice - Danmarks største stemme. Fire af Danmarks bedste musikere, Steen Jørgensen, Lene Nystrøm, Sharin Foo og Liam O’Connor skal finde og træne Danmarks næste store stemme 21.40 The Julekalender 22.00 Boksning: Fight Night med Patrick Nielsen 23.00 Boksning: Fight Night med Rudi Markussen 00.00 Propaganda - Highights 00.35 Boksning: Super Six - finale 02.50 Boksning: Super Six - finale 04.20 Natfjernsyn

SØNDAG 18. DECEMBER 06.00 Morgen TV - mest for børn 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Boxen. Vind masser af kontanter i ugens Boxen-trækning 12.25 Jagten på det demokratiske klasseværelse 12.50 Jamie Olivers familiejul 13.15 Så syng da Danmark 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 14.55 DR’s Store Juleshow 15.55 DR’s Store Juleshow, fortsat 16.30 HåndboldSøndag: THW Kiel - AG København 18.05 Mr. Bean 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Søren Ryge - næsten direkte 19.30 Nissebanden i Grønland 20.00 De kongelige juveler 21.00 21 Søndag 21.40 Sporten med VM håndbold 21.50 Clement Søndag 22.30 Pigen med den røde hætte: 1983. Eng. krimidrama fra 2009. Den mentalt handicappede Michael Myshkin har tilstået, at han er seriemorderen The Yorkshire Ripper. Men da endnu en pige forsvinder, bliver advokaten John Piggot overbevist om at Myshkin er uskyldig - og at morderen stadig er på fri fod 00.10 Verden mange mure. Can. drama

05.30 Morgen TV - mest for børn 09.00 Nyhederne med Weekend Weekend 13.00 Stjernerne på slottet 13.45 Venner 14.10 Jan Gintberg - Fremtid.nu 14.35 Voice - Danmarks største stemme 15.40 Sandtrolden. Eng./amr. familiefilm fra 2004 17.10 Ludvig og Julemanden 17.40 The Julekalender 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 BS og basserne 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.15 Regionalprogram 19.30 Ludvig og Julemanden 20.00 Håndbold: VM-Finalen 20.55 Håndbold: VM-Finalen 21.55 G.I. Joe: The Rise of Cobra. Amr. action-eventyrsfilm fra 2009. Når alt andet slår fejl - slår de til. De to amerikanske soldater Duke Hauser og Ripkord er udstationeret i Kazekhstan, og skal transportere et superhemmeligt våben, da de bliver angrebet af tyve fra den mystiske Cobra-organisation og våbnet bliver stjålet.. 23.55 The Julekalender 00.15 Natfjernsyn

DR 2 ONSDAG 14. DECEMBER 08.00 Formiddagsprogrammer 14.10 Danskernes Akademi 16.10 Eftermiddagsprogrammer 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Anden Verdenskrig i farver 18.45 Hjælp, det er jul 18.55 Kommissær Hunt 19.50 Skråplan - Vest for Paradis 20.10 The Boat That Rocked 22.20 Hjælp, det er jul 22.30 Deadline 23.00 DR2 Global 23.50 Natfjernsyn TORSDAG 15. DECEMBER 08.00 Formiddagsprogrammer 14.10 Danskernes Akademi 16.10 Eftermiddagsprogrammer 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Fjorden 18.05 Hitlers canadiere 18.55 Hjælp, det er jul 19.05 Kommissær Hunt 20.00 Debatten 20.35 Sagen genåbnet 22.20 Hjælp, det er jul 22.30 Deadline 23.00 Natfjernsyn FREDAG 16. DECEMBER 08.00 Formiddagsprogrammer 14.10 Danskernes Akademi 16.10 Eftermiddagsprogrammer 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Sognet 18.05 Savnet i kamp 18.55 Hjælp, det er jul 19.05 Kommissær Hunt 20.00 Sherlock Holmes 21.00 Skråplan - Vest for Paradis 21.25 Den unge Victoria 22.15 Rytteriet Penissange 22.20 Hjælp, det er jul 22.30 Deadline 23.00 Køterne. Eng./amr. thriller 00.55 Natfjernsyn LØRDAG 17. DECEMBER 08.05 Morgenandagten på DR2 13.40 Nyheder fra Grønland 14.10 Danskernes Akademi 16.10 OBS 16.15 Dokumania 17.50 Danske Vidundere 18.20 Fedt, Fup og Flæskesteg 18.50 Hjælp, det er jul 19.00 AnneMad i New York

MANDAG 19. DECEMBER 08.00 Morgenmandagten på DR2 14.00 The Daily Show 14.20 Krigen der skabte USA 15.20 Eftermiddagsprogrammer 17.55 Hjælp, det er jul 18.10 Menneskejagt på liv og død 20.00 TV!TV!TV! Julespecial 20.30 So ein Ding Awards 2011 21.20 Den store glødepærekonspiration 22.20 Hjælp, det er jul 22.30 Deadline 23.00 Bhutan: Rejsen mod lykken 23.40 Natfjernsyn TIRSDAG 20. DECEMBER 08.00 Morgenmandagten på DR2 13.40 Debatten 14.20 Krigen der skabte USA 15.20 Eftermiddagsprogrammer 17.55 Hjælp, det er jul 18.05 Vinden og løven 20.00 Detektor 20.30 Dokumania 22.00 Historien om slipset 22.20 Hjælp, det er jul 22.30 Deadline 23.00 Putins Rusland og Vesten 23.50 Raseri i blodet 01.15 Natfjernsyn

MANDAG 19. DECEMBER 06.00 08.30 09.00 12.00 12.10 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.50 21.00

Morgen TV - mest for børn Aftenshowet Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Eftermiddagsprogrammer Børne TV Rockford DR Update - nyheder og vejr Jamie Olivers familiejul TV Avisen med Sporten Aftenshowet Nissebanden i Grønland Tæt på isbjørnene Det søde liv jul TV Avisen med Horisont og Sporten 22.00 Lewis: Tilbage til de døde 23.35 OBS 23.40 Nedtælling til dommedag

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.35 16.15 17.10 17.40 18.00 18.20 18.50 20.00 20.35 21.25 22.00 22.30 22.50

Morgen TV - mest for børn Nyhederne og Vejret Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Venner. 2 afsnit Ludvig og Julemanden The Julekalender Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Ludvig og Julemanden Station 2 Special: Texas værste fængsel Station 2 Politirapporten Nyhedsblok The Julekalender Natfjernsyn

TIRSDAG 20. DECEMBER 06.00 08.30 09.30 12.00 12.10 15.00 15.10 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00

Morgen TV - mest for børn Tidens tegn - TV på tegnsprog Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Eftermiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Miss Marple Børne TV Rockford DR Update - nyheder og vejr Det søde liv TV Avisen med Sporten Aftenshowet Nissebanden i Grønland Price og Blomsterberg Bonderøven - op mod jul TV Avisen med Kontant og Sporten 21.55 Wallander 23.25 Natfjernsyn

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.35 16.15 17.10 17.40 18.00 18.20 18.50 20.00 20.35 21.10 22.00 22.30 22.50

Morgen TV - mest for børn Nyhederne og Vejret Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Venner. 2 afsnit Ludvig og Julemanden The Julekalender Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Ludvig og Julemanden BS og basserne Peter Belli - hele historien Nyhedsblok The Julekalender Frækkere end politiet tillader. Amr. krimi-komedie 00.40 Natfjernsyn

Tv 3

19.30 Nak & Æd 20.00 DR2 Tema: På eventyr i Amazonas 22.30 Deadline 22.55 Hjælp, det er jul 23.05 Debatten 23.45 Fire stjerner. Fr. komedie 01.20 Natfjernsyn SØNDAG 18. DECEMBER 12.55 DR Klassisk 13.50 Danskernes Akadami 15.50 Doctor Zhivago. Amr. romantisk storfilm 18.55 Hjælp, det er jul 19.05 Vanilje Manden - fra Fremmedlegion til Paradis 20.00 Mad fra River Cottage 20.45 River Cottage 21.00 Nak & Æd 21.30 AnneMad i New York 22.00 Fedt, Fup og Flæskesteg 22.30 Deadline 23.00 Hjælp, det er jul 23.10 LykkeligUlykkelig 00.10 Smagsdommerne 00.50 Natfjernsyn

DR1 lørdag kl. 22.05: ”French Kiss”.

DR1 lørdag kl. 20.00: ”Frøken Nitouche”. Ingen må vide, at Celestin er den samme som den berømte operettekomponist Floridor.

TV2 lørdag kl. 20.30: ”Voice” Langsomt fyldes de fire coaches hold, men der er stadig masser af store stemmer, der venter på at imponere.

DR1 søndag kl. 22.30: “Pigen med den røde hætte”

TV2 søndag kl. 21.55: “G. I. Joe: The Rise of Cobra”

ONSDAG 14. DECEMBER 05.45 Love Bites 06.30 Top Model 07.15 Formiddagsprogrammer 11.05 The Mentalist 11.55 Til middag hos... 12.55 Hospitalet. 2 afsnit 14.00 Fra Skrot til Slot 15.00 Real Housewives of Beverly Hills 16.00 Luksusfælden 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 20.00 Ekstreme samlere 21.00 Pan Am 22.00 Sex & the City. 4 afsnit 00.45 Bones 01.40 The Middle 02.05 The Jamie Foxx Show 02.35 Natfjernsyn TORSDAG 15. DECEMBER 05.45 Tower Prep 06.30 Top Model 07.15 Formiddagsprogrammer 11.05 The Mentalist 12.00 Til middag hos... 13.05 Hospitalet. 2 afsnit 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Real Housewives of Beverly Hills 16.05 Luksusfælden 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 20.00 Ekstremt fed USA 21.00 Ånderne vender tilbage 22.00 Sex & the City. 4 afsnit 00.45 Paris Hiltons verden 01.40 The Middle 02.05 The Jamie Foxx Show 02.35 Natfjernsyn FREDAG 16. DECEMBER 05.45 Tower Prep 06.30 Top Model 07.15 Real Housewives of Beverly Hills 08.10 Ekstrem hjemmeservice 09.10 NCIS 10.05 Bones 11.05 The Mentalist 12.00 Til middag hos... 13.05 Hospitalet. 2 afsnit 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Real Housewives of Beverly Hills 16.05 Luksusfælden 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 19.55 NCIS 21.00 Friends With Money. Amr. drama/komedie fra 2006 22.50 Sex & the City. 4 afsnit 01.25 Tvillinger. Amr. komedie 03.20 Natfjernsyn LØRDAG 17. DECEMBER 05.55 Blind Date. 2 afsnit 06.35 A Diva’s Christmas Carol 08.10 Blind Date 08.40 Med på moden 09.10 My Name is Earl 09.40 Formiddagsprogrammer 11.10 Ekstrem hjemmeservice

13.05 14.05 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00

Ekstreme samlere A Boyfriend for Christmas Nynne. Dansk komedie fra 2005 Sandhedens Time Ekstremt fed USA Ekstrem Hjemmeservice Rygtet siger. Amr. romantisk komedie fra 2005 23.00 Sex & the City. 4 afsnit 01.45 Natfjernsyn

SØNDAG 18. DECEMBER 06.10 The Loop 06.30 Hjælp jeg er i Japan US 07.20 Formiddagsprogrammer 11.10 According to Jim. 2 afsnit 12.10 How I Met Your Mother. 2 afsnit 13.10 Far, mor og berømt 14.15 All I want for Christmas. Amr. familiefilm fra 2007 16.00 Ekstrem Hjemmeservice 17.00 Sommer i Sunny Beach 18.00 Gordons ultimative jul 19.00 Pan Am 20.00 Danske Helte. Dansk reportageprogram fra 2011 21.00 Poseidon. Amr. actionfilm fra 2006 22.55 Sex & the City. 4 afsnit 01.30 Fars fede juleferie 2 03.00 Southland Tales MANDAG 19. DECEMBER 05.45 Tower Prep 06.30 Top Model 07.15 Formiddagsprogrammer 11.05 The Mentalist 12.00 Til middag hos... 13.05 Hospitalet. 2 afsnit 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Real Housewives of Beverly Hills 16.05 Luksusfælden 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 20.00 Familien fra Bryggen 21.00 Rush Hour. Amr. action-komedie fra 1998 23.00 Sex & the City. 4 afsnit 01.35 The Middle 02.05 The Jamie Foxx Show 02.30 Natfjernsyn TIRSDAG 20. DECEMBER 05.45 Tower Prep 06.30 Top Model 07.15 Real Housewives of Beverly Hills 08.10 Ekstrem Hjemmeservice 09.10 NCIS 10.05 Bones 11.05 The Mentalist 12.00 Til middag hos... 13.05 Hospitalet. 2 afsnit 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Real Housewives of Beverly Hills 16.05 Luksusfælden 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 20.00 NCIS 21.00 Bones 22.00 Sex & the City. 4 afsnit 00.30 Danske Helte 01.30 Natfjernsyn

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 11

Forkids.dk Inviterer til børnetøjs outlet på Lerkenfeldt Gods

50-75% rabat på mærkevarer som LouisLouis, Christina Rohde, CeLaVi og Holly’s.

Åbningstider Fredag december kl. kl. 11-18 11-18 Tirsdagden den16. 8. november Lørdag december kl. kl. 10-18 10-16 Onsdagden den17. 9. november Søndag 10-16 Torsdagden den 18. 10. december november kl. 10-18 Mandag den11. 19.november decemberkl. kl.10-17 10-16 Fredag den den 12.også november kl. 10-13 -Lørdag og vi sælger juletræer Forkids, Svingelbjergvej g j g j 106, 9640 Farsø, www.forkids.dk

Plejecenter Solvangs kor sang sammen med Lene Weiss.

Julefrokost på Solvang i Aars AARS: Plejecenter Solvang i Aars har afviklet årets fælles julefrokost, hvor beboere, pårørende og personale var indbudt. Der var ca. 130 personer, som valgte at deltage i festen. Centerleder Eva Grøn startede med at byde alle velkommen, hvorefter der blev sunget et par julesange, hvor Lene Weiss sang for og Elise Børresen spillede på klaver til. Dernæst kom maden på bordet. Maden blev dels leveret af Kimbrerkroen i Aars og dels af egen fremstilling på Solvang. Menuen bestod af traditionel julemad. Efter middagen blev der serveret kaffe med hjem-

mebagte julesmåkager til. Under middagen sang Solvangs kor, som består af syv beboere sammen med Lene Weiss tre kendte julesange, og Elise Børresen spillede til. Lene Weiss sang også solo, hvor hun sang et potpourri af julens kendte og knap så kendte julesange. Under spisningen spillede ”Husorkestret” stille hyggemusik. Solvangs ”Husorkester” akkompagnerede ligeledes til fællessangene, som bestod af de gamle velkendte julesange, som alle kunne synge med på. Der blev under frokosten afviklet amerikansk lotteri.

Spillelysten var stor, så alle numrene blev hurtigt udsolgt og sponsorgevinsterne uddelt. Ingen fest uden Solvangs Venners hjælp. Venneforeningen stod også ved denne fest for servering, god opvartning og oprydning. Inga Jørgensen, formand for venneforeningen overrakte årets julegave til beboerne på Solvang. Julegaven bestod af årets Trip Trap nissepar og et pengebeløb. Som afslutning på en festlig aften, hvor hygge og samvær havde været i højsædet, blev der sluttet af med fællessangen ”Sku’ gammel venskab”.

HVORDAN SKAL DIN JUL SMAGE I ÅR? HJEMMELAVET MEDISTER 00 PR. KG KUN

UDEN HVEDEMEL

45 95 36

Lavet efter pølsemager Niels Andersens opskrift. En opskrift der går mere end 60 år tilbage.

HJEMMELAVET SYLTE STOR BAKKE KUN

LAVET AF RENSORTERET FLÆSKEBOV

SLAGTERMESTERENS EGEN OPSKRIFT

HUSK

FRISKSLAGTEDE ÆNDER SKAL FORUDBESTILLES

TORSDAG-FREDAG LØRDAG-SØNDAG

SMAGSPRØVER PÅ SYLTE OG MEDISTER

Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9.30-17.30 Torsdag-fredag kl. 9.30-18.00 • Lørdag kl. 9.30-14.00

Tilbuddene gælder til onsdag, eller så længe lager haves

ÅRETS Julegaveidé Køb en HaveSkitse eller HavePlan i julegave til en du holder af. Så er vi klar når foråret kommer!

MoesLun nd HaveDesign & Anlæg

V.

Sten MoesLund Hansen.

Stenildhøjgårde 6

9600

Udd. AnlægsGartner & Greenkeeper 20667185

Moeslund@stenhansen.com


Aars Avis

SIDE 12

14. december 2011

FDFere på bytur og brunch i Aars AARS: Selvom en enkelt eller to havde lagt lidt mere i ordet ”bytur” end meningen var, blev det et vellykket Fælles Senior Arrangement for de 15-18 årige fra Landsdel2, der blev fyret af, som FDF Aars også deltog i. Fredag aften mødtes alle i Aars, hvor FDF Aars meget venligt havde stillet deres kredshus til rådighed. Der blev indledt med fælles aftensmad før alle deltagere blev delt ind i hold og sendt af sted på ”byturen”, som var udformet som forskellige poster rundt omkring i Aars by. Deltagerne fik point på en elektronisk bankoplade ved hver post. Pointene blev sendt ind på SMS hvorefter de dukkede op på bankopladerne. Holdene kunne på nogle ubemandede poster få hints

Nogle af FDFerne tog ordet ”bytur” mere alvorligt end andre.

til hvilke numre de skulle gå efter for hurtigst at få

banko. Posterne var alt fra det lidt traditionelle, til po-

ster hvor man skulle skubbe rundt med en trailer hvorfra en holddeltager i farten så skulle ramme nogle spande med bolde. En anden hvor man skulle sikkert igennem et ”minefelt” uden det eksploderede og til sidste en post hvor deltagerne skulle vælte tønder med bagarmen på en rendegraver. Efter byturen kom en flok halvfrosne seniorer tilbage til kredshuset i Aars, hvor der var varme drikke, boller og kage. Resten af natten gik med Singstar, spil, masser af snak og hygge. Kun afbrudt midt på natten af et spil hockey i stobelys. Lørdagen blev afsluttet med en overdådig brunch med alt hvad man kunne have lyst til af pandekager, frisk frugt, bacon og æg.

Indleveringsfrister A

A

for annoncer til ars vis i forbindelse med jul og nytår

Udgivelsesterminer og indleveringsfrister for annoncer til Aars Avis omkring jul og nytår:

Uge 51: Aars Avis udkommer tirsdag den 20. december Loppe-/annoncer: Fælles/korrekturannoncer: Rubrikannoncer:

Onsdag den 14. december kl. 9 Onsdag den 14. december kl. 12 Fredag den 16. december kl. 11

Uge 52: Aars Avis udkommer Onsdag den 28. december Loppe-/annoncer: Fælles/korrekturannoncer: Rubrikannoncer:

Onsdag den 21. december kl. 9 Onsdag den 21. december kl. 12 Fredag den 23. december kl. 11

Afdelingsdirektør Brian Larsen, Sparekassen Himmerland, havde et par kagemænd med til Natteravnenes fødselsdagsfest i Aars.

Gaver og penge til Natteravne i Aars AARS: Natteravnene i Aars fejrede fredag 10-års fødselsdag. Natteravnene havde indbudt til en lidt speciel reception. Det specielle var tidspunktet - omkring midnat. Men når man tager Natteravnenes arbejdstider i betragtning, så var det et passende tidspunkt. De gulklædte ravne blev begavet fra flere sider ved receptionen. Der var kagemand til fødselaren fra Sparekassen Himmerland, penge fra Aars Rotary Klub, Aars Fjernvarme og flere andre. Dertil kom lykønskninger fra mange andre. - Vi har bakket op om Natteravnene i alle de 10 år, de har været på gaden her i Aars, for vi synes det er et stort og godt arbejde de udfører, forklarer afdelingsdirektør Brian Larsen, Sparekassen Himmerland. som mødte op til fødselsdagen med både kagemand og drikkevarer. Selv om der ikke var tale om stærkere drikkevarer end juice, var der dog rift om både de små juicebrikker og ikke mindst kagemanden, der var pyntet med slik. Aars Rotary Klub har igennem årene været med

til at støtte forskellige projekter, der især har befundet sig i egne fjernt fra Vesthimmerland. Men ønsket om at yde støtte til lokale projekter har igennem tiderne også ligget klubben på hjerte. Dette ønske kom Natteravnene til gode, idet klubben fik 4.000 kr. som anerkendelse for deres indsats med, at egnens unge trygt kan færdes i byens natteliv. Præsidenten for Aars Rotary Klub, flyveleder Henrik Nykjær, begrundede donationen med følgende udtalelse: - Vi har valgt at tildele pengene til Natteravnene, fordi pengene skulle gå til et lokalt formål med både et nutids- og et fremtidsperspektiv. Dette mener vi, at Natteravnenes indsats har, i og med at det er vores unge mennesker, som de gør en indsats overfor og er med til at påvirke. Aars Fjernvarme skænkede 3.000 kr. og næstformanden i bestyrelsen, fhv. installatør Marius Stubberup. Aars, begrundede med, at Natteravnene gør et stort uegennyttigt arbejde i Aars, som er godt og betryggende for de unge og deres forældre.

Uge 1: Aars Avis udkommer onsdag den 4. januar Loppe-/annoncer: Fælles/korrekturannoncer: Rubrikannoncer:

Torsdag den 29. december kl. 9 Torsdag den 29. december kl. 12 Mandag den 2. januar kl. 11

Himmerlandsgade 150 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99

www.aarsavis.dk

Aars Fjernvarmes næstformand Marius Stubberup overrakte 3000 kr. til Pernille Haurum fra Natteravnene i Aars.


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 13

stensen, Vesthimmerlands Kommune, appellerede til opbakning til det lokale affaldsselskab Renovest, som leverer affald til Aars VarmevĂŚrk. - Det er nu engang bedst, billigst og mest ansvarligt at bortskaffe affaldet ved at omdanne det til energi pĂĽ et velfungerende lokalt anlĂŚg som Aars VarmevĂŚrk, sagde Knud Kristensen. Knud Kristensen gratulerede med, at det trods meget regnvejr var lykkedes at gennemføre projektet, sĂĽ indvielsen kunne ďŹ nde sted sĂĽ hurtigt efter projektgodkendelse og første spadestik.

Nødvendigt Aars Fjernvarmes formand, Svend F. Andersen, holder indvielsestale.

Varmefusion skabte stor trÌngsel i Aars Nu er der sat punktum for fusionen af tre vÌrker AARS: Der var skipperlabskovs og gode velkomstord, da sidste del af fusionen mellem fjernvarmen i Aars, Suldrup og Haverslev lørdag blev indviet. Indvielsen markerede, at den sidste del af den 16,7 km lange transmissionsledning mellem Aars og de to byer, nemlig strÌkningen fra Sønderup til Suldrup, nu er taget i brug. Indvielsen markerede at der er sat punktum for et projekt til 32 millioner kr. Pü Aars VarmevÌrk redegjorde formanden for Aars Fjernvarme, Svend Andersen, for projektets baggrund og realisering. - Fusion mellem varmevÌrker er ikke noget ukendt fÌnomen. Det er ikke kun pü grund af overskudsvarme. Ogsü de stigende krav til den tekniske, økonomiske og juridiske samt de mange lovgivningsmÌssige krav gør det svÌrt for mindre vÌrker at følge med. Ved denne fusion drager vi ikke kun fordel af at udnytte overskudsvarmen, men ogsü af, at vi har fagfolk pü arbejde alle døgnets timer, ligesom vi har den fornødne ekspertise til stede, understregede Svend Andersen. Den 16,7 km lange ledning er nu fyldt med 600 kubikmeter vand. Formanden oplyste, at projektet anslüet til cirka 30 millioner kr. bliver et par millioner kr. dyrere, hovedsagelig pü grund af en 1,5 millioner kr. udgift til museums-udgravninger langs traceet. - Det er en urimelig udgift, som ikke skyldes vore lokale museer, men derimod urimelige lovgivningsmÌssige krav, som pülÌgger private at betale for offentlige interesser, sagde Svend Andersen.

Fremmer bosÌtning Borgmester Anny Winther, Rebild Kommune, sagde, at det var en klog beslutning af Suldrup og Haverslev at fusionere med Aars Fjernvarme. - Den af fusionen følgende billige varme vil utvivlsomt fremme bosÌtning og smitte

Arrangementet sluttede med skipperlabskovs i kantinen.

positivt af pĂĽ huspriserne. Hertil kommer en sidegevinst til klimaet, nĂĽr varme produceret via forbrĂŚnding af affald anvendes i stedet for fossile brĂŚndsler, fast-

slog Anny Winther. Borgmesteren oplyste, at der stadig er ďŹ&#x201A;ere spørgsmĂĽl, som skal afklares i forbindelse med fusionen. Borgmester Knud Kri-

Formanden for Dansk Fjernvarme, Uffe Bro, betonede, at større udbredelse af fjernvarme er en afgørende forudsÌtning for at nü klimamülene. - Det er af stor betydning, at spildvarmen anvendes optimalt. Derfor er det nødvendigt, at de kommunale varmeplaner tager udgangspunkt i forbrugernes, samfundets og klimaets interesser - ogsü pü tvÌrs af kommunegrÌnserne - som det er tilfÌldet med dette projekt, understregede Uffe Bro. Til slut gav Arne Asp en orientering om Suldrup Fjernvarmeforsynings historie fra stiftelsen for nÌsten 60 ür siden, nemlig 23. januar 1962 - til nu. De omkring 150 deltagere fra Suldrup havde lejlighed til en rundvisning pü varmevÌrket, hvorefter det vellykkede arrangement sluttede med en gang skipperlabskovs.

Svend Andersen, Knud Kristensen, Uffe Bro, Arne Asp og Anny Winther gav den nye fjernvarmefusion gode ord med pü vejen pü Aars VarmevÌrk lørdag den 10. december.

UGENS TILBUD

Torsdag - fredag FERSK HELLEFISK FILET 55,Pr. 1/2 kg.

AARS O O

Ved Rema 1000 hver torsdag fra kl. 13.30 til 16.00 Ved Landboauktionen hver fredag fra kl. 10.00 til 12.00

AALESTRUP O

Ved Fakta hver torsdag fra kl. 10.00 til 12.00

FARSĂ&#x2DC; O

Ved Tøjexperten hver torsdag fra kl. 16.15 til 17.00

Den lille

iskebil

Altid hawfriske fisk

Evt. forudbestilling

TLF. 26 24 52 57

Vi stĂĽr klar med de sidste nye trends indenfor klip og farve til julefrokosten Vi klipper bĂĽde med og uden tidsbestilling

Hvad skal dit barn have i julegave i ĂĽr? Glad og sjov skoledag Gode kammerater Faglige udfordringer Fysiske aktiviteter SĂĽ skal du vĂŚlge

VadgĂĽrdvej 4, Haubro, 9600 Aars

Torsdag den 12. januar kl. 10 - 17 er der indskrivning til nĂŚste skoleĂĽr. Vi er en friskole med mange muligheder og et rigtig godt alternativ til folkeskolen. Vi har bl.a.: Høj faglighed og stor vĂŚgt pĂĽ sang, musik og kreativitet SmĂĽ klasser Priser pĂĽ Friskolens SFO, Engelsk fra 0. klasse Røverhulen Tilbud om lektiecafĂŠ til alle elever Frugt- og madordning Pr. barn â&#x20AC;&#x201C; 785 kr./md i 12 mdr. (fuld tid) Skolen betaler for offentlig transport af elever Priser pĂĽ Friskolen Pr. familie uanset antal børn 995 kr./md i 12 mdr.

Pr. barn â&#x20AC;&#x201C; 330 kr./md i 12 mdr. (2 dage)

Har du brug for yderligere oplysninger om os â&#x20AC;&#x201C; ring til skolens leder, Evy Andersen (61 10 44 83) eller gĂĽ ind pĂĽ skolens hjemmeside www.haubrofriskole.dk

                 

Lotte

Jannie

Kristina

Dorte

Tilbage i salon den 15/12

Ă&#x2026;BNINGSTIDER mellem jul og nytĂĽr 27. dec.-30. dec. begge dage inkl. kl. 9.00-13.00

 !   


Aars Avis

SIDE 14

14. december 2011

Julemanden i Aars har übent pü søndag

Din lokale revisor R E VISIONSKONTOR E T I L Ă&#x2DC; GSTĂ&#x2DC; R Sønderport 52 | 9670 Løgstør rev@logdanrevi.dk | www.revisionskontoret-logstor.dk Fax 98 67 41 77 | Telefon 98 67 13 11

AARS: Lions Club Aars og Aars Handelsstandsforening har haft succes med at genskabe tidligere tiders initiativ med Julemandens VĂŚrksted pĂĽ Kimbrertorvet. Nysgerrige børn og voksne har kigget forbi vĂŚrkstedet for at se pĂĽ de kreative muligheder. - De ďŹ&#x201A;este børn melder heldigvis tilbage, at de gerne kommer igen, fortĂŚller Lone Vestergaard fra Lions Club Aars â&#x20AC;&#x201C; Aarstidens Kvinder. I alt har 100 børn mellem 4 og 13 ĂĽr lavet ďŹ ne gaver

Vi formidler dit budskab med en iøjnefaldende

reklame

Kontakt os for et uforbindende tilbud!

Der har vÌret travlt i Julemandens VÌrksted pü Kimbrertorvet. Pü søndag holdes der igen übent - for sidste gang i ür.

med decoupage teknik eller kreeret juledekorationer. Julemandens VÌrksted har übent sidste gang i ür søndag, 18. december. Udover aktiviteter i vÌrk-

stedet har Lions Club Aars udlejet smĂĽ huse placeret tĂŚt pĂĽ vĂŚrkstedet. De har alle vĂŚret udsolgt, men desvĂŚrre er travlheden i husene udeblevet.

Advokatfirmaet

BINDSLEV & KJELDSEN ApS Advokater: Arne Bindslev (H) - Carsten Kjeldsen (MMCR) Mogens Bøg-Jensen (H) Hanne NørkjÌr Nielsen (L)

â&#x20AC;˘ Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars -Tlf. 98 62 40 00

â&#x20AC;˘ Autoriseret bobestyrer

RKI Inkassopartner

Tyske priser hos Midtfjord Bioenergi s5DLEJNINGAFBRÂ?NDEKLÂ&#x2019;VER

palle trĂŚpiller 975 kg 1/1 1.460,Fra kr.

1/1 tĂĽrn

â&#x20AC;&#x201C; bøg

1/1 palle

Aars Bogtryk & Offset

960 kg

brĂŚnde Kr.

1.299,-

trĂŚbriketter Kr.

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk

1.580,-

     ! " #$ %       

  

Brochurer â&#x20AC;˘ Brevpapir â&#x20AC;˘ Visitkort â&#x20AC;˘ Kuverter â&#x20AC;˘ Fakturaer â&#x20AC;˘ Logoer

Huse og tombola er ĂĽbne bĂĽde 16. og 18. december. Lions Club Aars - Aarstidens Kvinder hĂĽber, at endnu ďŹ&#x201A;ere kigger forbi den kommende weekend. Og nĂŚste ĂĽr hĂĽber Lone Vestergaard, at huse og tombola kan placeres tĂŚttere pĂĽ Himmerlandsgade. - Det skal vĂŚre sĂĽ alle opdager os pĂĽ Kimbrertorvet, siger hun. Ifølge hende er Kimbrertorvet og Julemandens VĂŚrksted et oplagt pitstop for alle pĂĽ indkøb. - Her kan de trygt lade børnene fabrikere julegaver eller selv købe varm kakao, gløgg og ĂŚbleskiver, siger Lone Vestergaard. OgsĂĽ i Lions Tombolaen er det gĂĽet ďŹ nt med salg af lodder og ďŹ ne julemĂŚrker tegnet af Helle Nøhr. Endnu er der dog gevinster og julemĂŚrker tilbage. Det er vĂŚrd at bemĂŚrke, at Lions Club Aars - Aarstidens Kvinder køber julekurve for overskuddet. Kurvene gĂĽr til trĂŚngte familier fra lokalomrĂĽdet og udvĂŚlges i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune.

Ny lokalplan for Møllevej AARS: NĂĽr medlemmerne af økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune mødes i dag, skal de blandt andet drøfte et nyt forslag til kommuneplantillĂŚg og nyt lokalplanforslag for et nyt boligomrĂĽde ved Møllevej i Aars. I forhold til det tidligere fremlagte forslag omfatter rettelserne primĂŚrt to adgangsveje der er ďŹ&#x201A;yttet fra Grønnevej til Møllevej, dette ud fra hensynet til Grønnevejs noget smalle vejforløb. Der fastlĂŚgges bestemmelser for et beplantningsbĂŚlte langs lokalplanafgrĂŚsningen mod Grønnevej og der kan ikke isĂŚttes vinduer i bebyggelsens gavle mod Grønnevej. Planen omfatter to delomrĂĽder ved henholdsvis Møllevej 6 og 9D. Det er kun bebyggelsen for Møllevej 6 der er omfattet af kommuneplantillĂŚgget. Lokalplanforslaget muliggør i alt 23 boliger pĂĽ 105 kvadratmeter i to etager, opført som rĂŚkkehuse - 20 pĂĽ Møllevej 6 og 3 ved Møllevej 9D. ForudsĂŚtninger for planens virkeliggørelse, er nedrivning af den eksisterende bebyggelse.

AUKTION OVER DĂ&#x2DC;DSBOET HOBRO STIGEFABRIK AFHOLDES PĂ&#x2026; MYNTEVEJ 2, 8920 RANDERS START ONSDAG DEN 28. DECEMBER KL. 10.00. Med eftersyn fra kl. 8.30. Udlevering torsdag den 29. december samt tirsdag den 3. januar kl. 9.00-15.00.

KOMMENDE AUKTIONER I 2012: FEBRUAR: 24/2 i Horsens: Konkursauktion over Ă&#x2026;rhus Caravan Center 21/2 i Randers: Aftenauktion (varer modtages til denne auktion nu) Fra det ďŹ&#x201A;otte katalog kan nĂŚvnes: Hundredevis af kvalitetsstiger til ethvert formĂĽl, ca. 30 sakselifte og trailerlifte af mĂŚrkerne Iteco, Dino, Omme, m.ďŹ&#x201A;. Mange køretøjer bl.a. Jaguar XJ6, Mitsubishi Pajero 4x4, m.ďŹ&#x201A;., ladbiler, varevogne, traktor, trucks bl.a. 4T Caterpillar, Massevis af Jumbo stilladser, 50 stilladser, 200 stiger. Park- og plĂŚnemaskiner, ca. 200 paller med assorteret materiel, kvalitets vĂŚrktøj herunder Bosch, B&D, Hilti, Makita. Reservedele og løftestropper, reservedele til usamlet Opel GT samt dele til Beagle Airedale veteranďŹ&#x201A;y. Hobro Stigefabrik har vĂŚret drevet af en samler, og der er mange andre spĂŚndende effekter pĂĽ auktionen. I alt over 700 numre. Se kataloget pĂĽ campenauktioner.dk eller ring 22 71 55 55

Marts:

10/3 i Herning: Auktioneres for Dansk Varmblod


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 15

Vi ønsker alle vore kunder en rigtig glædelig jul... Toms Mimoser, Åkander eller Tvillingeringe Flere varianter

Herregaards traditionel and

Oma flydende

Dybfrost

Stege- og

125 g.

3000 g.

79

00

12

00

Ved køb af mere end 8 pakker er prisen 17,95 pr. pakke.

Kamsteg

Rynkeby blandet saft C

Frank Halvorsen - købmand

bagemargarine

500 ml.

10

00

Humlum tarteletter

Almindelig eller light

Almindelig eller

1 liter

Pr. 1/2 kg

10

00

Ved køb af mere end 8 stk. er prisen 17,95 pr. stk.

fedtreduceret

16

95

10 st./225 g.

10

00

Nedenstående tilbud gælder torsdag, fredag og lørdag Toilet- eller køkkenrulle

FRIT VALG Pr. pk.

10

00

Gluten hvedemel

Hatting brød Flere varianter, dybfrost.

FRIT VALG Ved køb af mere end 5 poser er prisen 22,45 pr. pose.

400-490 g.

10

00

Appelsiner

Herregårds rødkål

Ved køb af mere end 6 poser er prisen 20,95 pr. pose.

10

00

Taffel chips

Kl. 1 spanske/græske.

950 g. Ved køb af mere end 6 stk. er prisen 23,95 pr. stk.

2 kg

10

00

220 g.

2 kg

10

00

AARS Søndergade 36, Aars • Tlf. 98 62 36 13

10

00


Aars Avis

SIDE 16

14. december 2011

Stop lægehelikoptere For skrot-biler afmeldt efter 1/7 2002 udbetales der 1.500 kr.

HØJESTE DAGSPRIS GIVES FOR JERN OG METALLER

NIBE PRODUKT ISO 14001

- det miljørigtige valg Aalborgvej 55, 9240 Nibe Tlf. 98 35 18 54 - www.skrotten.dk

Cimbrer Bilerne I/S

Berit Byg, Byrådsmedlem (SF), Vesthimmerlands Kommune, og Mogens Ove Madsen, Regionsrådsmedlem (SF), Morsø Kommune, mener at man bør stoppe lægehelikoptere. Skal vi bruge penge på et parallelt system med to slags redningshelikoptere? Vi mener nej! I øjeblikket bliver der gjort forsøg med en lægehelikopter, der også kan indsættes i Nordjylland. Helikopteren har base i Karup og derfor er den sikkert mere anvendelig i Ålestrup end i Skagen. Det afgørende er dog, at

Forsvarets eftersøgningsog redningshelikoptere er bedre. Sammenlignet med lægehelikopteren har redningshelikopterne større løftekapacitet, er bedre til at flyve i dårligt vejr, kan lande næsten hvor som helst. Hertil kommer at det er muligt at foretage typer af behandlinger ombord, som ikke lader sig gøre i lægehelikopteren, eksempelvis vandskylning af brandsårspatienter. Når forsøget med lægehelikoptere blev sat i værk skete det i erkendelse af, at antallet af sygehus med akutmodtagelser er blevet indskrænket

kraftigt de seneste år. I Nordjylland har vi kun akutmodtagelse i Hjørring, Aalborg og Thisted, hvor sidstnævnte kun er tilvejebragt ved at få ø-status. Der sker en kraftig centralisering og specialisering i sygehusvæsenet, der således gør, at der stilles langt større krav til akutberedskabet end tidligere fordi der er blevet så langt til akutmodtagelsen. Forum for Samfundets Beredskab har i en analyse på udmærket vis stillet spørgsmål ved, om det er det er en rigtig anvendelse af pengene i sundhedsvæsenet at satse på lægehelikoptere.

Vi mener det ikke, og vil faktisk anbefale at stoppe forsøgsprojektet nu. I stedet bør samarbejdet med Forsvarets eskadrille af redningshelikoptere udvides, idet der her er ledig kapacitet og lang erfaring med patienttransport. I takt med at afstandene til nærmeste akutmodtagelse stiger, har vi brug for at styrke det lokale præhospitale beredskab markant og tænke meget mere visionært, end det hidtil har været gjort. Højt på ønskelisten står bl.a. indsættelsen af flere lægeambulancer samt inddragelsen af andre faggrupper f.eks. fra primærsektoren.

Industrivej 46 - 9600 Aars

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00 4 - 8 - 14 - 17 - 34 - 47 - 53 pers.

DØGNVAGT 98 62 50 00 El-installatør Morten Nøhr Kristensen

• El-service • Køle-service

www.oegaard.dk

• Alarm-service

TØMRER BJARNE - Jeg kommer når det passer DIG Bjarne tilbyder dig: SNEDKER/ TØMRERARBEJDE med 22 års erfaring

ALLE STORE OG SMÅ RENOVERINGSOPGAVER F.eks. vægge, lofter, gulve, udnyttelse af 1. sal, tagarbejde, isolering, udskiftning af køkkener, vinduer og døre m.v.

Døgnvagt!

Annexvej 1, Haubro · 9600 Aars Tlf. 20 40 40 10

- FORHØR NÆRMERE - JEG RÅDGIVER GERNE

De frivillige gør en Boligsøgende i Aars meget stor forskel skal være på vagt Af Jan Dyregaard (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget:

For få uger siden var der prisfest i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø. Ved denne festlige lejlighed blev der uddelt forskellige priser til en række af Vesthimmerlands ildsjæle inden for kultur og idræt og der var desuden også samlet 75 af kommunens fremmeste sportsfolk, der blev hædret for deres resultater i årets løb. De mange dygtige udøvere af forskellige sportsgrene er meget vigtige ambassadører for Vesthimmerlands Kommune, når de konkurrerer med sportsfolk fra andre dele af Danmark eller Europa. De er med til at sætte vores kommune på landkortet og samtidig fortælle alle om, at Vesthimmerland er et godt sted at arbejde, bo og leve sit liv. Men de 75 dygtige sportsudøvere er kun toppen af isbjerget. Bag ved dem og under overfladen er der en stor flok af frivillige personer, der gør en kæmpe indsats for at de aktive, kan nå dertil, hvor de er nået. Det er folk, der bruger deres fritid i dagligdagen, deres ferier og andre tidspunkter for at skabe gode rammer for alle brugerne. I Vesthimmerland har vi et utroligt aktivt foreningsliv, uanset indenfor hvilket område vi taler om. Halvdelen af kommunens 38 000 indbyggere er medlem af en forening. Det er fantastisk!

A/S

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og få tilbud

Jens Bräuner, Kong Haralds Vej 21, Aars, kommer boligsøgende til hjælp:

- De frivillige gør en forskel, mener Jan Dyregaard.

2011 har været frivillighedsår og i Vesthimmerland har vi på forskellige måder sat fokus på den enorme betydning, de mange frivillige har for vores kommune. I kultur og fritid forsøger vi med de midler, vi har til rådighed, at bakke op om alle de gode initiativer, der fi ndes i Vesthimmerland, og heldigvis er der rigtig mange. Jeg er slet ikke i tvivl om, at hver krone, der bliver givet ud, kommer tilbage mange gange i form af frivillig arbejdskraft i vores foreningsliv. Det arbejde, der udføres i foreningslivet, har en uvurderlig værdi for os alle. Så husk at sætte pris på indsatsen, når du møder en frivillig i vores foreninger! Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår og en speciel tak til alle frivillige inden for det samlede foreningsliv. I gør en forskel!

Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11

I en del år har vi været medlem af Aars Boligforening. Vi modtog en meddelelse fra boligforeningen om, at der fremover skulle indbetales 150 om året for, at bevare ancienniteten og retten til bolig. Vi har p.t. ingen planer om, at flytte i almen bolig, men vil gerne bevare retten til en sådan i henhold til vores medlemsnummer. Boligforeningen lovede, at der ville komme en opkrævning på beløbet, når dette blev aktuelt. Tilfældigvis kom vi her i uge 50 – 2011, til at tale om, at vi ikke havde modtaget en sådan opkrævning, vi kontaktede derfor boligforeningens kontor, hvor vi fik oplyst, at det var i sidste øjeblik, da indbetalingskor-

tene var udsendt allerede i marts måned 2011. Vi har helt bestemt ikke modtaget et indbetalingskort, men betalte straks ved besøget på Boligforeningens kontor beløbet. Derfor, er man aktiv interesseret i en bolig hos Aars Boligforening opfordres dem der er interesserede i en sådan – at kontrollere, at Boligforeningen har registreret Jer som sådan. Det indbetalingskortet der var tiltænkt os, kan selvfølgelig være bortkommet under postvæsnets ombæring, men det hjælper nok ikke den boligsøgende den dag man aktivt ønsker at søge om en bolig. Derfor kontroller og undersøg om ansøgningsretten til bolig er opretholdt i Aars Boligforening.

Der skal også være plads til de levende Kaj Sørensen, Dronningholm Vej 16, Aars, langer ud efter Aars Menighedsråd: Kære medlemmer. Er I alle byboere? Har I ingen forståelse for, at vi har et landbrug, der skaber store værdier for hele vores samfund? Man læser i avisen, at to fritidslandmænd berøves adgang til deres marker. Det lyder ikke så alvorligt, når man bruger ordet fritid. Husk dog lige, at det er en erhvervslandmand der lejer og dyrker jorden. Han skal rent faktisk leve af det! Af miljøhensyn må mange landmænd opgive at dyrke lavtliggende arealer. Så skal de vel også have lov

til at dyrke de højliggende marker! Man får det indtryk, at når I har taget en beslutning, så tåler I ikke modsigelser! Hvis det lykkes jer at berøve landmanden adgang til de to marker, så må man se området med den nuværende vej som en ”krigszone”. I kæmper med næb og kløer for at vinde krigen. En kirkegård bør være et fredeligt sted i harmoni med naboer. Jeg betaler som de fleste kirkeskat, men jeg synes ikke om at mine penge skal gå til advokatbistand. Bevar nu den vej! Der skal være plads til urner, men vi levende skal også være her!


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 17

Langsom sagsbehandling har kostet klient 150.000 kr.

ALT I GARDINER

PlissÊgardiner ¡ Lamelgardiner ¡ Liftgardiner ¡ Rullegardiner ¡ Markiser

Det tog ca. tre ĂĽr fra første møde til en førtidspension blev bevilliget Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Jeg hĂĽber ikke, at andre skal udsĂŚttes for det samme som mig, sĂĽdan siger Loke Petersen, der kĂŚmper en ulige kamp for at fĂĽ oprejsning efter mange ĂĽrs trĂŚkken rundt i det offentlige system. Loke Petersen ďŹ k sidste ĂĽr tilkendt førtidspension, men har kĂŚmpet i 38 mĂĽneder med det kommunale system i Vesthimmerlands Kommune før de besluttede sig for at indstille ham til førtidspension. - Indstillingen skete oven i købet pĂĽ baggrund af papirer og undersøgelser der var tilgĂŚngelige allerede fra start, siger Loke Petersen. Da indstillingen er sket ud fra oplysninger kommunen havde allerede i 2007, mener Loke Petersen, at sagen kunne vĂŚre afgjort lĂŚnge før. - Ved at trĂŚkke mig rundt i systemet har kommunen sparet mange penge, fastslĂĽr Loke Petersen. For at kunne vurderer de enkelte sager kan kommunen og jobcentret krĂŚve forskellige undersøgelser udført. Det kan vĂŚre lĂŚgelige undersøgelser og jobprøvninger. Med hensyn til egnethed til arbejdsmarkedet, sĂĽ ligger der i Loke Petersens sag ďŹ&#x201A;ere redegørelser for, at han ikke kan fungere pĂĽ arbejdsmarkedet. Det er heller ikke sĂĽdan, at Loke Petersen selv har medvirket til at sagen er trukket unødigt ud. Han har deltaget i de undersøgelser de forskellige offentlige myndigheder har ønsket at han gennemgik.

Startet i 2006 Sagen med Vesthimmerlands Kommune blev indledt i 2006. D. 19. juni 2007 startes Loke Petersens sag pĂĽ Jobcentret i Aars. Det første referat af en samtale er dateret 1. november 2007. NĂŚste kontakt er i februar 2008. I november 2008 indledes et notat fra Jobcentret med â&#x20AC;?der er sket den fejl, at Loke ikke regelmĂŚssigt er fulgt op pĂĽâ&#x20AC;?. De nĂŚste par ĂĽr sker der med mellemrum kontakt mellem Loke Petersen og Jobcentret. Men ofte er kontakten sket pĂĽ baggrund af henvendelser fra Loke Petersen. I forbindelse med kontakten i februar 2008 nĂŚvnes det, at der sker en opdatering af ressourceproďŹ len. Den tager ĂĽbenbart lang tid at lave. NĂŚste bemĂŚrkning om ressourceproďŹ len falder januar 2010, hvor et referat nĂŚvner â&#x20AC;?RessourceproďŹ l er under udarbejdelseâ&#x20AC;?. Tre mĂĽneder senere skriver sagsbehandleren, at der er modtaget statusattest fra lĂŚge Bjørnshave, som fore-

Loke Petersens sag fylder mange papirer.

slĂĽr en neuropsykologisk undersøgelse, hvis der ikke i forvejen er en i sagen. Den ďŹ ndes ikke, hvorfor sagsbehandleren kontakter Loke Petersen for at fĂĽ det gjort. Hun skriver nu: â&#x20AC;?Loke har vĂŚret meget afvisende overfor nye undersøgelser. Jeg har pointeret, at hans sag ikke vil kunne indstilles til evt. pension før en sĂĽdan undersøgelse er lavetâ&#x20AC;?. To mĂĽneder senere stĂĽr der i et notat, at Loke Petersen acceptere at undersøgelsen gennemføres. Det er dog sket langt hurtigere fordi der i samme notat fastslĂĽs, at jobcentrets ønskede person til at gennemføre undersøgelsen har for lang ventetid, og at Loke Petersen selv har taget kontakt til psykiatrisk sygehus, hvor han gerne vil have undersøgelsen foretaget. Da sygehusets afvisning af at gennemføre undersøgelsen kommer, cirka to mĂĽneder senere, og den lĂŚge jobcentret selv ønsker at benytte og afviser - med begrundelsen â&#x20AC;?at det vil vĂŚre formĂĽlsløst, idet det ikke vil ĂŚndre pĂĽ, at Loke ikke kan fungerer i jobsammenhĂŚngâ&#x20AC;? (ifølge referatet). SĂĽ sker der endeligt noget afgørende hos sagsbehandleren. Hun kontakter sin afdelingsleder. De konkluderer sammen, at en neuropsykologisk undersøgelsen ikke ĂŚn-

dre pü Lokes situation vedr. arbejdsmarkedet. Sagen forberedes derfor til rejsning af førtidspension. Datoen for det referat er 18. august 2010. Med andre ord nÌsten tre ür efter at Loke Petersens sag er indledt. Nu gür det pludselig stÌrkt. Bare otte dage senere indstilles sagen og yderligere 22 dage senere stopper sagen. Førtidspensionen er bevilliget.

Undskyldninger - Sagen kunne vĂŚre afgjort meget hurtigere. De har brugt mange undskyldninger for ikke at gøre den fĂŚrdig, fastslĂĽr Loke Petersen. Han forklarer, at nogle af de undskyldninger der er brugt relateres til ďŹ&#x201A;ytninger i forbindelse med kommunesammenlĂŚgningen. Andre handler om sygdom hos sagsbehandlerne, som har skiftet en del. Problemerne med at fĂĽ sagen afsluttet pĂĽ grund af manglende samarbejdsvilje hos Loke Petersen, afviser han blankt. - Jeg har deltaget i alle de møder og undersøgelser med psykiatere de har bedt om, siger Loke Petersen.

152.000 kr. Hvis sagen var afgjort allerede i 2007, hvor de samme oplysninger som afgjorde sagen, ifølge Loke Petersen, forefandtes pü Jobcentret, sü

ville Loke Petersens økonomi have vÌret meget bedre. - Forskellen mellem kontanthjÌlp og førtidspension er cirka 4000 kr. om müneden. Det vil sige, at kommunen har sparet 152.000 i løbet af de 38 müneder sagen har kørt, udregner Loke Petersen. - Hvis andre har vÌret udsat for det samme, sü sparer kommunen mange penge, fortsÌtter han. Han har ønsket at klage over den lange sagsbehandling, men er blevet afvist fordi klagen kom tre uger efter sidste frist. - De havde lovet mig at hjÌlpe med at sende klagen, men det gjorde de ikke. Derfor kom klagen for sent, forklarer Loke Petersen. Nu har han derfor besluttet, at han ikke vil forsøge at fü erstatning for de mange penge han mener, han burde have füet. - Men en undskyldning vil vÌre pü sin plads, siger Loke Petersen. Jobcenteret i Aars er blevet forelagt artiklen men har ikke ønsket at kommentere den, pü trods af, at Loke Petersen har givet dem fuldmagt til at kommentere hans sag.

Vi er aldrig lĂŚngere vĂŚk end telefonen, sĂĽ ring efter gardinbussen - vi kommer dag og aften, nĂĽr det passer dig. Vi tager mĂĽl og giver dig gode rĂĽd.

0Â&#x2018;/'583*$5',1(5

9$59,'1,(/6(1Ä&#x201A;1\ERYÂ QJHWÄ&#x201A;0ÂĄOGUXS Tlf. 86 69 25 777OIÄ 0RELOWOI . Mobil tlf. 21 72 69 39 . www.moldrupgardiner.dk

Testamenter Omkring 50% af alle ĂŚgtepar og ugifte samlevende har behov for at oprette et testamente. Vi tilbyder en gratis vurdering af din/jeres behov for at oprette testamente og/eller ĂŚgtepagt. Beslutter du/I jer herefter til at oprette et testamente eller ĂŚgtepagt aftales der en fast pris. Ring og aftal en tid.

ADVOKATFIRMAET Møderet for højesteret

STENUM Tlf.: 98622911 Søndergade 22 Fax: 98624320 9600 Aars E-mail: aars@adv-stenum.dk

Aars Avis julekonkurrence Drillenissen har vÌret pü spil og der er indsneget sig 2 fejl. Løsningen pü kryds & tvÌrs skulle have vÌret andesteg, men blev til anddsteg, begge ses dog som vÌrende rigtige. Endvidere manglede der 2 prÌmier som var 2 Aars Gavekort a´ 500 kr.

Losning og vindere Honningkagemaend = 24 stk.

Guldmonter = 33 stk.

Vindere:

Vindere:

1 stk. Gavekurv fra Harmonie : Edith Overgaard, Kornum

1 stk. Gavekurv fra Harmonie : Hannah Kirkegaard Sørensen, Hobro

3 ďŹ&#x201A;. rødvin fra Vintorvet: Karen Søndergaard, Aalestrup

3 ďŹ&#x201A;. rødvin fra Vintorvet: Grethe Lassen, Aars

SOLAFSKĂ&#x2020;RMNING

3 ďŹ&#x201A;. rødvin fra Vintorvet: Minna Vraa, Aars

3 ďŹ&#x201A;. rødvin fra Vintorvet: Sonja Nielsen, Aars

Lige nu er der et vĂŚld af muligheder og mange nyheder som vi gerne viser enten i forretningen eller ude i dit hjem.

Aars Gavekort vĂŚrdi 500 kr.: Birthe Langaard, Aars

Philips kaffemaskine fra Punkt 1: Bitten Rafn, Haverslev

s,AMELGARDINER s0ERSIENNER s2ULLEGARDINER s0LISSEGARDINER

Jule kryds og tvaers Losningsord = Andesteg/ anddsteg

Fra udvalgte ďŹ rmaer

Vindere: RESTEN AF Ă&#x2026;RET

3 ďŹ&#x201A;. rødvin fra Vintorvet: Ingelise Madsen, Løgstør

á20%

Aars Gavekort vÌrdi 500 kr: Gert R. Sørensen, Havbro Melitta Kaffemaskine fra Skousen: Else Bystrup, Farsø Philips Saftcentrifuge fra Marius Stubberup: Henny Højslet, Farsø

Mulighederne er utallige - du skal bare give os dine ønsker - sü opfylder vi dem!

Borgergade 39 ¡ 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 99 ¡ www.bolig-punkt.dk

Vinderne ha r faoet direkte besked
Aars Avis

SIDE 18

14. december 2011

AARS

HELE HIMMERLANDS ONSDAG

BAGEREN TILBYDER:

8 GROVBOLLER

4 STK.

RUNDSTYKKER

25,

00

12

HUSK Ă&#x2026;BEN PĂ&#x2026; SĂ&#x2DC;NDAG

KL. 10-17 BAGEREN Ă&#x2026;BNER KL. 6.30 Markedsvej 3 . 9600 Aars . Tlf. 96 37 76 00

Flere varianter

Ved køb af mere end 8 pakker er prisen 17.95 pr. pakke.

125 G.

Toms Mimoser, Ă&#x2026;kander, Tvillingeringe

12

00

AARS

Søndergade 36, Aars â&#x20AC;˘ Tlf. 98 62 36 13

RYGSĂ&#x2020;KKE

UGENS

BIL

2010 Toyota Avensis 1,8 VVT-i TX 4d, sortmetal, 6 gear, fuldaut. klima, 2 zone klima, fartpilot, kørecomputer, infocenter, varme i forrude, udv. temp. müler, cd/radio, multifunktionsrat, hündfrit til mobil, 7 airbags, abs, esp, servo m.m. Km 8000

mange forskellige farver

269.900

JULEPRIS

450,-

www.h-hbiler.dk

T DĂ&#x2DC;GNVAG

Lars Højfeldt Dalstrøget 26 DK-9600 Aars Mobil 20 96 52 46 Tlf. 98 62 52 46 www.hojfeldt-el.dk

:;,.;,g3 á:Â&#x2022;5+(.

I huset 29Toyota Aars

Toyota Brovst

Toyota Løgstør

HjortkjÌrsvej 12 ¡ tlf. 98 62 38 00

Aalborgvej 38-40 ¡ Halvrimmen tlf. 98 23 80 10

Aalborvej 1 ¡ Tlf. 98 67 16 55

Oma flydende Stege- og bagemargarine 500 ml.

Elfirmaet

ALARM- OG VIDEOOVERVĂ&#x2026;GNING!

Himmerlandsgade 85, 9600 Aars I Tlf 62 26 41 55 I zjoos.dk

10

00

AARS

Søndergade 36, Aars â&#x20AC;˘ Tlf. 98 62 36 13

AARS GAVEKORT - a l ti d e n g o d gave i de

Aars Gavekort kan købes hos:

Ud af huset

Aars Bog & IdĂŠ Aars CityCenter Tlf. 98 62 55 6629

Himmerlandsgade Him Hi mmerllandsg d ade de 11 111 1 ¡ 96 9600 00 A Aars ars ¡ Tl Tlf Tlf. f 9 98 8 62 1 16 60 00 0 Fax 98 62 11 87 ¡ aars@aarshotel.dk ¡ www.aarshotel.dk

Sparekassen Himmerland Himmerlandsgade 74 Tlf. 98 62 17 00

Aars Handelsstandsforening


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 19

»HANDELSBY« Philips shaver

GAVEIDÉ

Tefal strygejern

PT 720/17 Før 599,-

Marius Stubberup A/S Aut. el-installatør Himmerlandsgade 72, Industrivej 91, 9600 Aars

NU

499,-

ET AUTORISER LØSER PROBLEM

Tlf. 98 62 31 10

GAVEIDÉ

www.marius-stubberup.dk

199,SØNDAGSÅBENT 18. december kl. 10 - 15

SKOUSEN AARS Vestre Boulevard 29 A 9600 Aars, Tlf. 98 66 14 61 Man-fredag: 10-17.30, Lørdag: 10-13. Find vej på www.skousen.dk

MENU væghængt oliefakkel Sort Spar 50000

75

299

NU Himmerlandsgade 53 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 44 99

Tilbuddet gælder til og med 23/12 2011

Blædel:

Mode Adidas pants Str. 116 - 176

, 0 30

Himmerlandsgade 62 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 18 78

PRIMA ULDPLAIDER

399,299,-

Mange farver

DE GLEMTE SPAR PIGER 130

00

TILBUD

169

Herregaards traditionel and Dybfrost

95

Aars A a Citycenter Tl 98 62 55 66 Tlf. bogogide@aars.dk bog

3.000 g.

Julegaveidé:

TIL KUN

Himmerlandsgade 69 | Aars | Tlf. 98 62 16 16

79

00

AARS

Søndergade 36, Aars • Tlf. 98 62 36 13

Himmerlandsgade 83 9600 Aars Tlf. 98 62 12 12 Aars CityCenter • Tlf. 96 97 90 98


Aars Avis

SIDE 20

Alt i malerarbejde

Bygningsmaleren v/malermester Gert Bang Larsen

HUSK boligfradrag indtil 31.12.11

14. december 2011 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

NØRAGER

Nygade 17, 9640 Farsø www.bygningsmaleren-farsoe.dk Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12

VVS

Sortebakkens Gymnastikforenings gymnaster og sponsorer på den nye madras.

VESTHIMMERLANDS VVS - os med energien

VVS BLIK SOLVARME GAS Tlf. 2510 3001 - www.vesthimmerlandsvvs.dk

MalerÀrmaet

HOUMANN Ring for uforpligtende tilbud

Tlf. 98 62 25 70 Hjortkjærsvej 27 . 9600 Aars Industrivej 5 . 9600 Aars

DANSKE MALERMESTRE

Brug den organiserede håndværker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så SNEDKERMESTER

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!

Følg strømmen...

Servicetekniker, Jens Chr. tlf. 26 30 72 60

Vi udfører også hvidevareservice

www.gronborg-el.dk

NØRAGER: - Den nye sæson er godt i gang, og der er i gymnastikforeningen blevet arbejdet hårdt på, at få nye redskaber til vores gymnaster, siger Vibeke Bøgh-Kristensen fra Sortebakken Gymnastikforening. - Vores instruktører kom med ønsker om en nedsprings-

måtte med sidekasser, som de bl.a. skal bruge til gymnastikrejsen 2012. Samtidig var der ønske om en Pegasus, som vores konkurrencehold benytter. Det er dyre redskaber, men med hjælp fra Kærkommen, Daglig Brugsen og Spar Nord Fonden kunne det realiseres.

Rullende skolestart for elever i Nørager

Alt malerarbejde udføres

Vi klarer alt indenfor: • Industri-installation • PLC-styring • Bolig-installation • El-service • Alarm / overvågning • Tele & Data

Nye redskaber til gymnastikforening

kontakt

NØRAGER: Far og mor skal til tasterne når Lucas, Alfred, Victoria og alle de andre børn, der skal begynde i børnehaveklasse til sommer, skal skrives op til skolestart. Rebild Kommune åbner igen for den digitale skoleindskrivning. 63 pct. af forældrene i Rebild Kommune valgte sidste år at skrive deres barn op til skole via kommunens hjemmeside. - 63 pct. er et fint resultat, men jeg er sikker på, at endnu flere forældre vil benytte muligheden for digital indkrivning i år.

Pensionister klar til jul NØRAGER: Nørager Pensionistforening har afholdt den traditionelle julefrokost i Kig-Ind, hvor 80 medlemmer fik et godt julemåltid i hyggelige rammer. Der var underholdning af tre glade musikanter fra Aars, og Karin Rytter læste ”Flugten til Amerika”. Dagens helt specielle oplevelse var det nye Nørager-kors første optræden for offentligheden efter starten i slutningen af september måned. De gjorde det godt og vil helt sikkert få et godt renommé. Pensionisterne holder nu juleferie, men starter allerede det nye års aktiviteter 4. januar med en hyggelig eftermiddag på ældrecentret sammen med Plejehjemmets Venner.

Det er nemt og hurtigt, og kræver blot en NemID, fortæller Børn og ungechef, Per Larsen. Sortebakkeskolen i Nørager har ”rullende skolestart”, hvor børnene begynder i skole, når de fylder seks år. Forældre til børn, der skal gå på Sortebakkeskolen, får derfor direkte besked fra skolen, når det er tid til skolestart for netop deres barn. Skoleindskrivning bliver altså ikke aktuel for disse forældre. Skoleindskrivningen er åben fra 12. december 2011 til den 13. januar 2012.Indskrivningen foregår fra Rebild Kommunes hjemmeside.

- Vores Junior hold underholdt sponsorerne Kærkommen og Daglig Brugsen og der var desværre afbud fra Spar Nord Fonden. Det er altid opløftende at se disse unge glade gymnaster være i aktivitet. - Den nye Sortebakkehal er en perfekt ramme omkring gymnastikken, samtidig kunne Sortebakken Gymnastikforening inviterer sponsorerne på en forfriskning i vores nye klublokale. - Uden disse sponsorer ville

vi ikke kunne erhverve os nye redskaber og på den måde følge med i udviklingen af gymnastikken. Der sker hele tiden nye tiltag indenfor sporten, hvilket giver dynamik og lyst til at udvikle sig inden for gymnastikken. Vores instruktører er meget engagerede mennesker, der ved hjælp af kurser kommer hjem til foreningen med de nyeste ideer og inspiration for gymnasterne, slutter Vibeke Bøgh-Kristensen.

Julefrokost med debut i Kig-Ind NØRAGER: Nørager Pensionistforening holdt forleen den traditionelle julefrokost i Kig-Ind i Nørager, hvor 80 medlemmer fik et godt julemåltid i hyggelige rammer. Der var underholdning af tre glade musikanter fra Aars, og Karin Rytter læste ”Flugten til Amerika”. Dagens helt specielle oplevelse var det nye Nøragerkors første optræden for

Juletræsfest i Rørbæk

offentligheden efter starten i slutningen af september måned. Koret gjorde det godt og vil helt sikkert få et godt renommé. Pensionisterne holder nu juleferie, men starter allerede det nye års aktiviteter den 4. januar med en hyggelig eftermiddag på Ældrecentret sammen med Plejehjemmets Venner.

- Der var stor opbakning til juletræsfesten i dagplejen i Rørbæk 30 forældre, bedsteforældre og oldeforældre trossede stormen fredag og mødte op i den kommunale dagpleje i Rørbæk/Stenild. Efter at julemanden var ankommet, blev der gået omkring juletræet mens der bl. a. blev sunget ”Nu er det jul igen” og ”Jeg gik en tur i nisseland”. Julemanden havde selvfølgelig sækken fuld af små slikposer til børnene. Formiddagen sluttede med kaffe og hjemmebagt brød, som forældre og bedsteforældre havde været flinke til at bage.


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 21

Samarbejde mellem elforsyning og tennisklub om ricochet i Aars

Alt malerarbejde og tapetsering udføres til rimelige priser! Hurtig og reel betjening. MALERMESTER Kong Christiansvej 31 . 9600 Aars Fax 98 62 49 00 . Tlf. 98 62 12 46 Mailadresse: walther-bach@mail.dk

VI TILBYDER:

vi fortsat kan leve i et sundt miljø. - Skoler fra Jammerbugt, Rebild, Aalborg og Vesthimmerland har gratis adgang til skraldeskolen pü Renovest, og det er fantastisk at skraldeskolen für besøg af skoler fra alle egne, selvom afstanden bliver lÌngere, konstaterer Tina Bjerre. Frem til sommeren 2012 fortsÌtter Skraldeskolen med at uddanne børn til affaldsagenter i et grundforløb. I skoleüret 2012/2013 har børnene sü mulighed for at komme pü Skraldeskolen igen, og bygge videre pü deres uddannelse som affalds agenter for fremtiden.

og forbrugere. - Aars El-forsyning har tidligere haft et mindre sponsorat med Aars Tennisklub, som vi har vÌret glade for, sü det var naturligt at udvide dette, da denne mulighed kom pü banen. Vi ser klubben som en god og loyal samarbejdspartner, der kan vÌre med til at gøre lokalomrüdet opmÌrksom pü Aars El-Forsyning, og de vÌrdier vi stür for, siger Morten Degn. Gert Rasmussen oplyser, at man allerede nu kan tilmelde sig som medlem i klubben via klubbens hjemmeside www.aarstk.dk, og

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport UdtrÌkkelig sÌttevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

sĂĽ skal man nok hjĂŚlpe alle godt i gang med spillet. PĂĽ hjemmesiden kan ogsĂĽ hentes yderligere oplysninger omkring spillet. DĂ&#x2DC;GNVAGT: Tlf.: 98 55 11 15 - Mobil: 40 36 21 15

Lars H. Grotrian A/S Scooterservice Jyllandsgade 5 - 9600 Aars

Telefon 20 28 85 06 Ă&#x2026;bningstider: Tirs.-ons.-torsdag 11-17 eller efter aftale

FR

OSW

Vølund Danfoss K.H. Nordtherm

Jordvarme Luft/vand varmepumper

Solvarme

24-timers vagt TLF. 7026 8012

Â&#x2021;,GLWRPUnGHKYHUXJH Â&#x2021;3ULYDWHRJHUKYHUY Â&#x2021;9LNÂĄUHJHUQHWLOGLJ Â&#x2021;(JHWY UNVWHG Â&#x2021;/\QKXUWLJVHUYLFH Â&#x2021;6DOJDIQ\WRJEUXJW Â&#x2021;1HWY UN Â&#x2021;$QWLYLUXV Â&#x2021;%DFNXS Â&#x2021;:LQNRPSDV Â&#x2021;3ULQWHUOÂĄVQLQJHU Â&#x2021;+MHPPHVLGHU Â&#x2021;6HUYHURJNOLHQWHU  IUDNU NLQHU V D P UD 1\H IUDNU RRNVI 1RWHE VPDVNLQHU UY (UKYH RPV H[FOP

GHWOLOOHFRPSXWHUILUPD

HIIHNWLYSFGN HjortkjĂŚrsvej 23, 9600 Aars

Fra de førende leverandører :

Vi er specialister i :

Tryghed, sikkerhed og garanti

Q LOGL

U H W X PS

KMÂ

info@lagrotek.dk - www.lagrotek.dk - +45 9865 8012

VVS|MESTER

ADVOKATFIRMAET A DVOKATFIRMAET

JAN POULSEN

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Kc]%0/-+(/((Â&#x203A;=Xo0/-+)+,/ Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret dvokatkontor der hjĂŚlper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dknye sponsoraftale med Aars El-Forsyning, hüber man at fü mere gang i spillet. Aars Tennisklub vil efter nytür inviterer til übent hus arrangement, hvor alle interesserede kan komme og prøve spillet, og müske komme af med et par kilo efter julens sul. Klubben stiller gratis ketcher og bolde til rüdighed. Direktør Morten Degn fra Aars El-Forsyning supplerer med, at man er rigtig glad for at hjÌlpe lokale initiativer, og hvad kan vÌre mere nÌrliggende end at sponserer strøm, nür man nu lever af at sÌlge strøm til virksomheder

1000 har besøgt skraldeskolen VESTHIMMERLAND: I uge 49 rundede Skraldeskolen pü Renovest 1000 elever. - Vi har i skrivende stund haft besøg af 51 dygtige klasser og deres lÌrere, udtaler Tina Bjerre, Renovest. Med undtagelse af Ên enkelt dag, har vi haft klasser pü besøg alle dage, siden vores übning 15. september. - Vi er glade for, at skolerne vil bruge tiden pü emner som affaldsforebyggelse, genanvendelse og sortering - for det er yderst relevant, at børn für en solid viden om, hvordan de og deres familie kan vÌre med til at tage ansvar for de helt enorme mÌngder affald, vi producerer, sü

â&#x20AC;˘ Tømning af septiktanke â&#x20AC;˘ TV-inspektioner â&#x20AC;˘ Kloakrensning â&#x20AC;˘ Trixtanke â&#x20AC;˘ Slamsugning â&#x20AC;˘ Brønde â&#x20AC;˘ Spuling af drĂŚn â&#x20AC;˘ Spuling â&#x20AC;˘ Spuling af gylle

Gert Rasmussen tv. og Morten Degn ved indgĂĽelse af aftalen.AARS: Aars Tennisklub har indgĂĽet en femĂĽrig sponsoraftale med Aars El-Forsyning omkring det ďŹ nurlige spil, der hedder ricochet, der meget ligner squash, hvor spillet i sin enkelthed gĂĽr ud pĂĽ at slĂĽ bolden over en rød streg pĂĽ endevĂŚggen, inden bolden har hoppet 2 gange. Sponsoratet med Aars El-Forsyning betyder, at alle der er medlem af Aars Tennisklub gratis kan spille ricochet, da Aars El-forsyning sponserer el forbruget til oplysning af banen. Normalt har det kostet 40 kr. i timen at spille ricochet, men det kan man nu spare, sĂĽ det er alene et halvĂĽrligt medlemskontingent der skal til, og sĂĽ kan man spille alle de timer man har lyst til fra kl. 7.00 til kl. 23.00. Booking af bane sker via klubbens hjemmeside, nĂĽr man har tegnet et medlemskab. Gert Rasmussen, der stĂĽr for sponsoraftaler i Aars Tennisklub udtaler, at klubben er rigtig glad for at indgĂĽ en sponsoraftale med Aars El-Forsyning omkring gratis brug af ricochet banen for alle medlemmer. DesvĂŚrre har det vist sig, at der ikke har vĂŚret den interesse for spillet, som klubben troede, da banen blev bygget i 1997, men med den

ApS

Alt i O Murer- og betonarbejder O Jord - Kloak - BelÌgning O Vognmandskørsel O Lev. af sand/grus, container, kran m.m. Bandsholmvej 52 . 9600 Aars Bil John 40 45 83 41 ¡ Bil Ole 30 33 91 227DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH 5RHO

9RV

8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJOÂ UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( - cEHQIRUDQGUHIRUVODJ -

5RHO9RV*XQGHUXSYHMFarsø

0RELO²7OI 

FĂĽ et GRATIS

HĂ&#x2DC;REAPPARAT*

NU OGSĂ&#x2026; HVIDEVARESERVICE!

5.607,* med offentligt tilskud pĂĽ kr. 6.010,PR TEETID NĂ&#x2DC;V ATGIS GRIN ENATVE ID! ET INGEN VENT

FRA 0 KR. 98113200

Aalborg: Henrik Genefke Poul-Erik Højslet Jette Bønneland

Vesterbro 63 ¡ Aalborg (v. Güsepigen)

Telefonwww.hoereapparatet.dk 9811 3200 â&#x20AC;˘ www.hoereapparatet.dk

P-pladser lige ved døren og handicapvenlige adgangsforhold

7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH 8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJOÂ UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH JOHN T. LAURSEN 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

BYENS MALER

Er din stue blevet trist og grĂĽ

Brønderslev: Richard Galland Henrik Arentoft

Vesterbro 63, Aalborg v/GĂĽsepigen  

Elfirmaet

KONTAKT VORE Ă&#x2DC;RELĂ&#x2020;GER

0

Jørn Lassen r. Nyt direkte n 20 35 66 77

Lars Højfeldt Dalstrøget 26 DK-9600 Aars Mobil 20 96 52 46 Tlf. 98 62 52 46 www.hojfeldt-el.dk

5RHO9RV*XQGHUXSYHM er det Byens Maler du bør tÌnke pü 0RELO ²7O Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82 8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJOÂ UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH

0


Aars Avis

SIDE 22

Rundt om Aars...

14. december 2011 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

MEJLBY

Væbnet røveri mod Fakta i Farsø

Juleafslutning i Gymnastikken

FARSØ: Mandag aften kl. 20.39 kom to maskerede mænd ind i Fakta i Farsø Centret. De truede med en pistol personalet til at udlevere nøglen til pengekassen. Den ene af de to tømte pengekassen for penge, hvorefter de to forsvandt i løb fra butikken. En kvik person uden for Fakta havde observeret de to personer, der så lidt mystiske ud, inden de gik ind i Fakta. Personen så igen de to forlade Fakta og stige ind i en mørk Renault Megane med udenlandske nummerplader. Politiet blev kontaktet og flere patruljer blev sendt ud i håb om at møde bilen. Det lykkedes for en patrulje på A13. Betjentene så bilen køre mod syd, mens de selv kørte mod nord. De fik hurtigt vendt patruljebilen og fik kontakt til den blå Renault. Politiet valgte at afvente

MEJLBY: Det der efterhånden er blevet en dejlig tradition, nemlig juleafslutningen for gymnastik holdene i Gymnastikken Mejlby, blev også i år en stor succes. 80 børn og voksne hyggede sig med juletræ, julemand, gaver, boller og kage.

assistance før de gjorde noget. Ved Virksund dæmningen lykkedes det politiet at bringe Renaulten til standsning. Under førersædet på bilen fandt politiet en pistol med spændt hane. Teknikere blev tilkaldt. De fandt ud af, at pistolen ikke var ladt. Det var ikke umiddelbart muligt at konstatere hvorvidt pistolen var ægte eller en signalpistol. Men den var ikke ladt og havde ingen patroner i. I højre side af bilen fandt politiet desuden en pung, der indeholdt en del penge - udbyttet fra røveriet i Fakta. Der var to personer i bilen. Den ene valgte at oplyse sit navn, der var polsk. Han er født i 1985. Den anden vil ikke oplyse sit navn. De to mænd blev fremstillet for i retten i løbet af tirsdagen i Aalborg.

VEGGERBY

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Næsten 2000 kr. til julemærkehjemmet VEGGERBY: Der blev penge til Julemærkehjemmene, da de 110 deltagere i Veggerby Sogns Beboerforenings fællesspisning i Hjeds Kultur- og Forsamlingshus i Kirketerp torsdag aften mødtes. I alt gav arrangementet 1980 kr. i bidrag til Julemærkehjemmet i Hobro. Hver voksen gav 10 kr. ud af entreen til fællesspisningen og derudover var der frivillige bidrag, så man nåede de 1980 kr.

Menuen var den traditionelle nemlig flæskesteg og ris alamande afsluttende med kaffe og småkager. Desuden var der juleunderholdning for børnene med julemand og et spøgelse. Veggerby Sogns Beboerforening holder fællesspisning engang i kvartalet. Julemærkehjemmene mangler penge fordi danskerne ikke længere køber så mange julemærker.

80 børn og voksne hyggede sig til juletræ hos Gymnastikken i Mejlby.

- Det er helt fantastisk at mærke den opbakning fra gymnastikfamilierne. Det betyder rigtig meget for os, siger Lene Rask Madsen. Gymnastikken holder nu juleferie frem til uge 2.

VOGNSILD

To projekter til hal i Vestrup præsenteret VOGNSILD: Der er stadig gang i projektet der handler om at få etableret en minihal i Vestrup. I sidste uge havde projektgruppen ”minihal Vestrup” indkaldt til borgermøde på Vestrup Skole. Omkring 80 borgere valgte at bruge en aften på at høre på hvad gruppen har arbejdet med i tre måneder. Gruppen, som består af borgere fra Vognsild, Østrup og Nyrup, præsenterede to forslag til et byggeri af en minihal med plads til tre badmintonbaner, omklædningsrum, depotrum og klublokale. Minihallen er ment som et samlingssted for skolen, børnehaven og alle de lokale foreninger. Formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgård og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jan Dyregaard var også mødt op for at fortælle om Vesthimmerlands Kommunes syn på projektet. Kommunen har de næste to år, afsat penge til minihal projektet, efter ”krone til krone” princippet.

Her ses et af de projekter der arbejdes med omkring en minihal i tilknytning til Vestrup Skole.

Efter fremlægningen, havde borgerne mulighed for at komme med forslag og spørgsmål. Der kom mange gode spørgsmål såvel som forslag, som projektgruppen tager med, når de samles igen i det nye år.

Aftenen sluttede med at Søren S. Sørensen fra projektgruppen fortalte om de mange tiltag borgerne i Østrup, arbejder med i øjeblikket, blandt andet en tarzanbane og renovering af medborgerhuset.

Planer om ændret drift af de kommunale haller Arbejdsgrupper skal se på forskellige muligheder VESTHIMMERLAND: På et møde i februar i år besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, at DGI Huse og haller skulle gennemføre en proces med brugerne af de kommunale haller i Aars. DGI har fremsendt en rapport, udarbejdet på baggrund af en række møder med styregruppen og samtlige interessenter i området omkring idrætsfaciliteterne Hornum Hallen, Idrætscenter Østermarken, Aars Svømmehal og endelig klubhusene omkring tennishallerne. Rapporten munder ud i en række anbefalinger omkring organisationsmodeller: En stor samlet selvejende insti-

tution, tre selvejende institutioner eller fi re selvejende institutioner. Kultur- og Fritidsudvalget har på et møde 9. november besluttet - at arbejdet med etablering af selvejende institutioner fortsætter med en organisering, hvor Idrætscenter Østermarken drives i én selvejende institution og klubhusene omkring tennisanlægget drives som en anden selvejende institution, - at Hornum Hallens driftskonstruktion som enten skolehal eller selvejende institution afdækkes nærmere, - at svømmehallen i Aars fortsætter som kommunal hal indtil svømmehallens

fremtid er afklaret, - at der inddrages ekstern juridisk bistand. Der har efterfølgende været afholdt et møde mellem afdelingen og styregruppen for drift og organisering af idrætsfaciliteterne i Aars. På mødet blev det aftalt, - at DGIs rapport skulle afleveres til foreningslivet i december på et fællesmøde i Idrætscenteret, - at der skulle nedsættes arbejdsgrupper/overgangsbestyrelser omkring tennisfaciliteterne og Idrætscenter Østermarken med en repræsentation på henholdsvis tre og fem medlemmer, - at afdelingen holder et møde i Hornum for at afdække, hvordan organisa-

Torben Svenstrup fra Vognsild fortalte om anlæggelse af en multibane ved stadion og ”grønt rum” ved søen. Alt i alt er der mange tiltag i gang i lokalområdet.

tionen kan være der, - at svømmehallen fortsætter som kommunal hal indtil svømmehallens fremtid er afklaret. En levetidsforlængelse udover 2013 analyseres. På det seneste møde besluttede udvalget, at arbejdet som beskrevet i tidsplanen påbegyndes, og at udvalget følger arbejdet på udvalgets kommende møder. Det betyder, at der i denne uge holdes et stormøde for brugerne af tennisområdet og Idrætscenter Østermarken i denne uge, og i næste uge nedsættes af arbejdsgrupper/ overgangsbestyrelser. I perioden januar til august 2012 skal arbejdsgrupperne/ overgangsbestyrelserne arbejde med anbefalinger fra DGI. Inspirationstur til Vejen Idrætscenter kan indgå i arbejdet. Den politisk behandling af en evt. ændret organisering af idrætsfaciliteterne i Aars kan ske i september 2012.


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 23

Jul i suldrup Glædelig jul og godt nytår ønsker Sønderup/Suldrup Vognmandsforretning

Karsten Pedersen

Torstedvej 83 - 9541 Suldrup Telefon 98 37 84 56 - Mobil 4033 84 56

Glaedelig jul og godt nytår STØVRING

SERVICE

SKELHØJSVEJ 9 · 9541 SULDRUP E-MAIL: el@aamann-fischer.dk

SULDRUP: - Jeg er utrolig glad for fusionen med Aars

Fjernvarme. Den byder på flere strenge at spille på,

Øko-mælkekartoner lander jævnligt i skovkanten på Dalumvej.

Skovsvin drikker også øko-mælk SULDRUP: På Dalumvej i Suldrup kan man finde disse øko-mælkekartoner, der ligger i vejgrøften over nogle hundrede meter. Det er de lokale meget kede af. De mener lidt sakastisk, at det jo må være en ”sund” person, som drikker sin morgenmad i bilen, hver morgen. Og som - når vedkommende kommer til Dalumvej - er færdig med ”maden”, og smider ”tallerkenen” ud af vinduet! ”En underlig måde at demonstrere på, at man drikker økologisk mælk; mon vedkommende tror at økologiske mælkekartoner forsvinder af sig selv? Det kan

vi så fortælle, at det gør de ikke”, siger en af beboerne i området (navnet er kendt af redaktionen).

hvad angår brændsler – og den bliver utvivlsomt til stor fordel for Suldrup. Det sagde Suldrup Fjernvarmeforsynings formand, Arne Asp, da sidste del af fusionsprojektet til cirka 32 millioner kr. blev indviet lørdag. Arne Asp redegjorde for baggrunden for fusionen. Muligheden for at få varme fra en flis-kedel i Nørlund blev undersøgt, men løsningen til 160 millioner kr. var for dyr. Også muligheden for et mere lokalt baseret halm/flisfyr var inde i billedet, men var heller ikke så fordelagtig som fusionen med Aars Fjernvarmeforsyning.

Billigere varme - Jeg vil gerne takke forbrugerne, som har bakket bestyrelsens beslutning næsten 100 procent op. Beslutningen er til stor gavn for byen, som nu bliver et endnu mere attraktivt sted at bo med de faciliteter vi har: En god skole, idrætshal, et godt foreningsliv, dagligvarebutikker - og nu kommer der inden for det

Med håbet om et fortsat godt samarbejde ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår! JÆTTE-BYG A/S SULDRUP TRÆINDUSTRI SKELHØJSVEJ 8 - 9541 SULDRUP

Tlf. 98 37 87 66 - Fax 98 37 88 60

■ Renovering og isolering ■ Vinduer og døre ■ Byggeri ■ Specielle snedkeropgaver

SULDRUP MALERFORRETNING o(EZkl:g]^kl^g Kh]lm^]o^c*,'2.-*Lne]kni

Me_'21,01+01';be-)./,**)

Jette Salonen Glædelig jul og godt nytår! Salonen er lukket mellem jul og nytår

Søsvinget 4 9541 Suldrup Tlf. 98 37 86 70 Lukket mandag!

Annoncetelefon 98 62 17 11

Tlf. 98 37 84 86

Løsningen giver udviklingsmuligheder for Suldrup

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår

Hjedsbækvej 331 - 9541 Suldrup

Fest i Suldrup for den ny varmeforsyning fra Aars

næste år en ny købmandsbutik - og så sidst, men ikke mindst, billig varme, fremhævede Arne Asp. Formanden for Rebild Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Gert Fischer, Suldrup, forestod selve indvielsen. - Fusionen er en ren win-win situation. Den sikrer borgerne i Suldrup og Haverslev billigere varmepriser, samtidig med at den nyttiggør over 50.000 tons affald fra Renovest til energiformål. Forbrugerne i Suldrup kan nu putte dagrenovation i affaldsposen få meter fra den radiator, hvor energien fra affaldet kommer tilbage, sagde Gert Fischer. Udvalgsformanden, som tillige er formand for Renovest, understregede, at liberaliseringen af affaldsområdet fra 2015 skaber nye udfordringer for den lokale affaldsbehandling. - Det er vigtigt, at vi fortsat udnytter affaldet på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, og her er det effektive varmeværk en vigtig medspiller, pointerede Gert Fischer, før han - med hjælp fra fem-årige Sara Voetmann klippede snoren over og dermed indviede Suldrup-Haverslev-Aarsforbindelsen ved Suldrup Fjernvarmeværk

TELEFON 98 37 84 77 FAX 98 37 88 38

v/ Gunn Bjune

Fem-årige Sara Voetmann hjalp udvalgsformand Gert Fischer med at klippe snoren og dermed indvi, at Suldrup nu får fjernvarme fra Aars. Til venstre Suldrup Fjernvarmeforsynings sidste formand, Arne Asp.


Aars Avis

SIDE 24

14. december 2011

v. Finn Ovesen NØRAGER . J Jernbanegade b d 4.T Telefon l f 98 55 10 06 HAVERSLEV . Strandvejen 2 . Telefon 98 65 40 13 ALLE TILBUDDENE GÆLDER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG

KOLONIAL

KOLONIAL

KØL

KARTOFLER I GLAS

Om a

STEGE MARGARINE FLYDENDE MARGARINE

GLYNGØRE SILD 550-600 g. Flere slags

680 ml.

2 g l.

1/2 ltr.

10

00

RØDBEDER I GL. 570 ml.

RØDKÅL I GL. Fr it v a lg

10

! De n g am le f a br ik MARMELADE S

2 g l.

560 ml.

2 g l.

00

30

S K R A M N DA PRIS LAVESTE

12

2 ps.

10

00

250 g.

2 kg.

3.200 g.

6

Pr. p s .

95

KØD

99

95

NORDISK JULESKINKE Pr. 1/2 k g .

CORONET ÆBLESKIVER

24

95

JULEMEDISTER

20 stk.

500 g.

250 g. Frit valg

15

Fr ig o d a n

NEW ZEALANDSK LURPAK

SUKKER

Pr. p s .

KLØVERBLOMST SMØRBAR

129

450 g.

KALKUNER

Pr. s t k .

250 g.

Pr. s t k .

95

FLØDESTUVET OG HELBLADET SPINAT

FROST

00

BAKKEDAL HASSEL NØDDER SMØRBAR 200 g. SPAR 40.00

00

1 ltr. Skummet/Mini/Let/ Sød

2 stk .

00

3.000 g.

De t e r bil lig t !

EXPRESS MÆLK

00

28

75

2 kg.

FRANSK BERBERI

350-500 g. Frit valg

2 stk .

25

16

95

STHRYNS LEVERPOSTEJ

ASIER I GL.

MEJERI

Store glas

½ PRI

580 ml.

R oy a l G re e n la n d PANEREDE FISKEFILETER

SPAR OP TIL 10.00

Pr. g l.

Be au v a is

00

FROST

95 2 pk .

SPAR 20.00

25

00

KØL

BUKO BIDDER 145 g.

Pr. p s .

10

00

RT

SLUTSPU

3 pk .

50

00

OVNKLAR SVINEKAM Med svær/uden ben

AND 2.600 g. 400 stk. tilbage

2 stk .

25

00

Pr. s t k .

49

95

Pr. 1/2 k g .

14

95


Aars Avis

14. december 2011

ØL + VAND

SPIRITUS

X-MAS DS.

SNACK + CHIPS

JAMESON WHISKEY

6-pak

70 cl.

Pr. pk .

95

29

+ pant

FAXE KONDI/ PEPSI/NIKOLINE M.FL. 1.5 ltr.

UGENS PRISBOMBE

GRANT´S WHISKEY 70 cl.

95

116

Fr it v a lg VIN

JUAN DE JUANES 3 ltr.

Pr. s t k .

95

69

AMARONE VIN 2008 Pr. s t k .

00

10

Della Valpolicella

+ pant

2 Æ.

FAXE ROYAL Alm./classic á 33 cl. Frit valg

24 s t k .

200

59

+ pant

10

Pr. p k .

29

TOM´S ÅKANDER MIMOSER/ TVILLINGERINGE

00

20

RØD AALBORG SNAPS 70 cl.

100 g. Mørk/hvid

00

10

K u n TORSDAG/ FREDAG 24 s t k .

00

20

+ pant

RØD KARAT

89

+ pant

140-250 g.

5 pk .

00

110

BLOMSTERHJØRNET

HUSK ! BESTIL GE R NE DIN JU LE BU K ET ALLER EDE I DAG ! - SÅDAN UNDGÅR DU STRESS OG JAG!

JULETULIPANER "De små røde til kirkegården" 5 stk. pr. pose SPAR 10.00

Pr. p s .

1495

KUN K UN

00

35

2 ps.

Pr. bd t.

KUN K UN

2495

ROSER I BDT. Flere farver

Pr. bd t.

1495

KUN K UN

SPAR OP TIL 10.00

16

95

SPANSK ICEBERG

1500

2 stk . APPELSINER

Græske/spanske

2 kg.

TULIPANER 10 stk pr. bdt.

1000

Max. 3 net.

1495

Kun

FREDAG/ LØRDAG

BLUE OCEAN Sild i glas 500-600 g. Alle slags.

2 g l.

30 s t k .

FÅ DET SMUKKESTE JULETRÆ NOGENSINDE ! FLOTTE F LOTTE STOFGUIRLANDER

1000 1495

Me d Æag Me d hje rte

KUN K UN

JETTE FRÖLICH "GULD TOPSTJERNE"

Pr. s t k .

KUN K UN

69

95

V I HAR ET JETTE FRÖLICH R ESTPARTI! SERVIETTER S ERVIETTER Begrænste parti

Pr. p k . 3 pk .

00

25

CARLSBERG

400 g.

Pr. Æ.

KIM´S CHIPS/ SNACK/PEANUTS

5 kg.

FREM SODAVAND

95

20

3 ps.

FLOTTE KARTOFLER

TOBLERONE Pr. s t k .

SPIRITUS

00

600 g.

00

Pr. p k . + pant

UNDER LANGT 1/2 PRIS

75 g.

125 g.

95

150 g.

DADLER

TOM´S KRINGLER

95

ROGER´S HÅNDSKRÆLLEDE CHIPS

GRØNT 00 TILBUD

SLIK

JULETUBORG FL.

6 stk .

SIDE 25

95

89

+ pant

KUN K UN

95

17

3000

FYRFADSSTAGER ELLER MISTELTEEN OPHÆNG "Guld" Frit valg

Pr. p k .

KUN K UN

3000


Aars Avis

SIDE 26

14. december 2011

Jul i Haverslev 24. DECEMBER 8-12 1. OG 2. JULEDAG LUKKET BLOMSTERSTALDEN MEJLBY

TLF. 98 65 10 19

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår med tak for den store opbakning I har givet os gennem året.

Der var stor søgning til julemarkedet på Nørlund Både udstillere og publikum viste stor interesse HAVERSLEV: Der var stor søgning til Kunsthåndværker- og Julemarked på Nørlund Slot i søndags. Da markedet lukkede havde der været 1200 betalende gæster inde på slottet. De mange gæster blev budt på 29 stande der hver især havde deres salg af stort og småt… Tilstrømningen til dette julemarked var stor. Der holdt biler i lange baner langs Roldvejen på begge sider af indkørselen til slottet. Også på Skaarupvej var der

mange biler parkeret. - Det er da helt vildt. Det gør vi igen til næste år igen, siger restauratør Martin Knudsen. Sidste år var der 800, så antallet af besøgende er steget 50 procent. Sammen med Sara Mondrup har Martin Knudsen sat julemarkedet sammen. Op imod 100 kunsthåndværkere og brugskunstnere ville gerne have været med, men der var kun plads til 29. - Derfor har vi også fået en fantastisk fin sammensætning af keramik, tekstil,

smykker og andre nyttige gaverideer, fortsætter Martin Knudsen. - Der skulle gerne være lidt til alle, og det skulle være super kvalitet, og ikke være for dyrt. Det ser ud til at det

er lykkedes, siger Martin Knudsen. Med vilje var julen tonet meget ned, og det var ikke nemt at finde en rigtig nisse. - Stemningen var til gengæld god og der blev snakket rigtig meget, siger Marianne Bøgh der indtil for nylig havde butik i Aars. Hun konstaterede, at der blev kikket og prøvet mere end der blev handlet. Der gik tre timer før hun fik solgt sin mest i øjnefaldene filtede mariehønehat.

Der var ikke mange nisser, men kvaliteten af de tilbudte varer var høj, da Nørlund Slot holdt julemarked.

Glædelig Jul og godt nytår Mangler du at finde den helt rigtige gave, så prøv med et gavekort fra Nu også med tankefeltterapi i klinikken Grethes zoneterapi og massage Jyllandsgade 30, Haverslev 9610 Nørager Tlf. 20 60 21 64

MICHAEL BAK NØRREMØLLE ØNSKES TIL LYKKE MED DEN FLOTTE SVENDEPRØVE MED ROS

4. klasse på Haverslev Skole gik Lucia-optog tirsdag formiddag.

Lucia-optog på Haverslev Skole HAVERSLEV: Tirsdag formiddag gik 4. klasse på Haverslev Skole Lucia-optog. Det er en tilbagevendene-

de tradition, at alle skolens elever bliver mødt med Lucia-optog midt i december.

Vi ønsker vore kunder

glædelig jul og godt nytår

Bil og anhænger tog stor skade, men chaufføren slap uskadt.

Ren luksus for dig og din bil! www.bilvasken.dk Industriparken 11, Haverslev - 9610 Nørager - Tlf 96861656

2 EKSTRA GODE TILBUD FERSKE SVINEMØRBRAD PR. 1/2 KG

RØGET MØRBRAD 2 STK.

FRIT VALG

3995

HAVERSLEV SLAGTER TLF. 98 65 40 35

GLÆDELIG JUL • GODT NYTÅR

Glædelig jul og godt nytår ønskes af

HAVERSLEV AUTOCENTER v/ Anders Hjørringgaard Jyllandsgade 9 · Haverslev Tlf. 98 65 44 10 REPARATION AF ALLE MÆRKER

Glatføreuheld ved Nørlund Slot HAVERSLEV: Søndag formiddag skete der et glatføre uheld på Roldvejen ved Nørlund Slot. Chaufføren af bilen med anhænger endte i grøften.

Der skete stor skade på bil og anhænger, men ejeren af bilen kunne kravle ud ved egen hjælp, og var ikke kommet til skade.

Motorvejsgrillen Industriparken 1, Haverslev ønsker alle vore kunder en glædelig jul og godt nytår.

Vi holder lukket den 24. - 31. december 2011, åbner igen den 1. januar 2012 kl. 13.00.

Karina Tvede


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 27

Jul i Haverslev Erna Bach fejrer 25 ĂĽrs jubilĂŚum i Gavlhuset

HIMMERLANDSCENTRETS IdrÌtsefterskole ønsker nuvÌrende og tidligere elever, lÌrere, personale, naboer og alle venner af huset en rigtig

Det forventes at forretningen overtages af datteren HAVERSLEV: 16. og 17. december fejres der jubilĂŚum i Gavlhuset i Haverslev. Det er indehaveren Erna Bach der kan fejre 25 ĂĽrs jubilĂŚum. Gavlhuset i Haverslev startede i 1986 som et deltidsprojekt for Erna Bach. Ved siden af at sĂŚlge stoffer og hobbyartikler var hun beskĂŚftigelsesvejleder pĂĽ HøjgĂĽrden i Farsø. Forreningen begyndte i den tidligere Haverslev Kro, som ĂŚgteparret Alex og Erna Bach havde købt. I løbet af de nĂŚste 10 ĂĽr voksede salget. Det ďŹ k ĂŚgteparret til at be-

slutte sig for nye udvidelser. De byggede en ny stor butik ved af- og tilkørslen til motorvejen. Den nye forretning blev ĂĽbnet i 1996. Det blev samtidig springet til, at Erna Bach gjorde det til et fuldtidsprojekt. I Gavlhuset er en helt sĂŚrlig atmosfĂŚre og man bliver inspireret, nĂĽr man bevĂŚger sig rundt blandt patchworkstoffer, smykkematerialer, dukkehuse, tasker og meget mere. Der er sket udvidelse ďŹ&#x201A;ere gange. I dag byder Gavlhuset pĂĽ meget forskelligt, der er brugskunst, gaveartikler, tasker, indbydelser og bord-

kort, lys og servietter i mange forskellige farver. Flere reoler med karton og alt tilbehør til kort fremstilling, men ogsĂĽ patchwork stoffer i hele farven skalaen pryder butikken, og der er meget andet. Ă&#x2020;gtefĂŚllen Alex Bach har ogsĂĽ lavet en miniature afdeling, hvor der ďŹ ndes et kĂŚmpeudvalg med at til dukkehuset. Gavlhuset er kort sagt en butik fuld af fristelser. For nogle ĂĽr siden blev konceptet udvidet til ogsĂĽ at vĂŚre â&#x20AC;?motelâ&#x20AC;?. Der er bygget tre motelvĂŚrelser, som dels lejes ud til gĂŚster ved fester i byen, men ogsĂĽ til mange hĂĽndvĂŚr-

glÌdelig jul og et godt nytür. HCI, Haverslev, 9610 Nørager, tlf. 98 65 43 30

GlĂŚdelig jul og godt nytĂĽr Erna Bach har drevet Gavlhuset i 25 ĂĽr.

kere der besøger virksomheder i Nordjylland. Erna og Alex Bach der 68 og 69 ür forventer i starten af 2012, at deres datter Lene overtager Gavlhuset, og at butikken videreføres i samme stil.

GlĂŚdelig jul og godt nytĂĽr

Syning, design og udlejning af festkjoler. Reparation, omforandring, lynlĂĽse og oplĂŚgning. Salg af garn. OgsĂĽ syning i skind m.m.

INGE MARIE JACOBSEN Roldvej 96 â&#x20AC;˘ Ladelund â&#x20AC;˘ 9610 Nørager â&#x20AC;˘ Tlf. 98 65 42 96

Vi ønsker vore kunder glÌdelig jul og godt nytür

ønskes af VOGNMAND

SVEND MUNKHOLM Haverslev, 9610 Nørager - Tlf. 98 65 44 44 Morten Lundgaard Pedersen overrÌkker donationen fra Aars Fjernvarme til Janni Ellice og Louise Søgaard, begge Haverslev, mens Aars Fjernvarmes formand, Svend F. Andersen, Aars, ser til.

Hjertestarter pĂĽ vej til Haverslev HAVERSLEV: To friske piger fra Haverslev har taget et godt initiativ. De skaffer Haverslev en hjertestarter, som skal anbringes pĂĽ plejecentret Haverslevdal, hvor der er i sagens natur er ĂĽbent døgnet rundt. - Vi ďŹ k ideen, da vi havde besøg af Røde Kors i børnehaven, fortĂŚller den ene af initiativtagerne, Louise Søgaard. Sammen med dagplejer Janni Ellice satte Louise Søgaard sig for at skaffe midler til hjertestarteren. - Vi kontaktede erhvervsdrivende og foretog indsamling i byen, siger Janni Ellice. Og vi mĂĽ sige, at initiativet har fĂĽet en rigtig god modtagelse i lokalsamfundet. Vi er nu sĂĽ langt, at vi snart kan erhverve hjertestarteren. De to bag hjertestarter-initiativet ďŹ nder, at en sĂĽdan tilgĂŚngelig hjertestarter vil øge trygheden i Haverslev. De vil søge at fĂĽ gennemført kursus i at betjene hjertestarteren, sĂĽ den kan fungere efter hensigten. Blandt bidragyderne til hjertestarteren er det lokale fjernvarmeselskab Aars Fjernvarme, som netop er fusioneret med fjernvarmeforsyningen i Haverslev. Den sidste lokale formand, Morten Lundgaard

Kvalitets foder til dine kĂŚledyr, klik www.foder-butikken.dk

Skovlvejen 4 - 9610 Nørager - Tlf. 98 65 41 44

GlĂŚdelig jul og godt nytĂĽr

GlĂŚdelig jul og godt nytĂĽr

Ladelund Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Pedersen, Haverslev, og Aars Fjernvarmes formand, Svend F. Andersen, overrakte en check pü 3000 kr. til Janny Ellice og Louise Søgaard.

Jakob Bro 29 84 89 15 Fyrkildevej 49 â&#x20AC;˘ 9610 Nørager Renovering â&#x20AC;˘ Nybyggeri â&#x20AC;˘ Tilbygning â&#x20AC;˘ Sauna â&#x20AC;˘ Reparation â&#x20AC;˘ Døre & vinduer

á50%

pĂĽ alle Holmegaards lamper i butikken

Mellem jul og nytĂĽr ĂĽbent kl. 9.00 - 12.00

$OWLQGHQIRU0XUHURJEHWRQDUEHMGH %DGHY UHOVHU5HSDUDWLRQHU1\E\J 8'/(-1,1*$) Â&#x2021;$KOPDQQNQ NVW\UHW PLQLJXPPLJHG Â&#x2021;0LQLJUDYHUFPEUHG HYWPHGROLHKDPPHU PHGHOOHUXGHQIÂĄUHU

Â&#x2021;'LYHUVHYÂ UNWÂĄM

Fax 98 65 44 65 â&#x20AC;˘ Ă&#x2DC;stergade 32 . Haverslev . 9610 Nørager

GlĂŚdelig jul og godt nytĂĽr

Juleübningstider Søndag 18/12 ........................................................ kl. 10.00 - 14.00 Mandag-fredag 19/12 - 23/12 ............................... kl. 9.00 - 19.00 Tirsdag 27/12 - fredag 30/12 ............................... kl. 9.00 - 17.30 Lørdag 31/12 ........................................................ kl. 9.00 - 12.00

"" #   

!!! "


Aars Avis

SIDE 28

14. december 2011 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HORNUM

Alle pyntede juletræet hos Søttrup Gymnastik Julehygge med indendørs ”sneboldkamp” i Hornum

Der er god plads til ponyerne i båsene i den nye stald i Hornum.

Stormende indvielse af ny stald hos HURK 560 kvadratmeter stald bygget for 500.000 kroner Af Torsten Hansen HORNUM: Vinden susede og rev i den nybyggede staldbygning hos Hornum Ulstrup Rideklub, HURK. Men heldigvis holdt bygningen. Det har taget lang tid at lave den nye staldbygning til elevponyerne hos HURK, og det var også kun lige, at det hele nåede at blive færdigt til indvielsen i lørdags. De frivillige knoklede med at sætte en skydedør i gavlen, og de blev først færdige fem minutter før indvielsen var berammet. Men ellers klappede alt for rideklubben. Den nye staldbygning har plads til 16 heste eller ponyer. De har hidtil stået i nabobygningen og præcist klokken 13 begyndte rytterne at løsne ponyerne, for at tage dem med over i den nye staldbygning. Trods cirka 100 mennesker tæt samlet, så opførte ponyerne sig forholdsvis roligt under flytningen. De blev ført ind i de nye båse, hvor de får meget bedre plads end hidtil. Inden ponyerne fik lov til at komme ind skulle de, sammen med de mange mennesker, lytte til formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Jan Dyregaard, der holdt indvielsestalen udenfor og efterfølgende klippede den røde snor til bygningen. - Endnu en gang har I taget fat og ydet en fantastisk indsats, indledte han. - Nu kan I snart holde jul med god samvittighed, men jeg er

Salon Jytte HORNUM 98661741 MANDAG LUKKET!

sikker på, at når vi kommer ind i det nye år og det gode arbejde fortsætter, varer det ikke lang tid inden I igen tænker tanker for en forbedring af klubben og faciliteterne. Men det hører vi nok om til den tid, fortsatte han. Så snart alle ponyer var på plads blev der holdt flere taler. Nu var det tid til at selve formanden for HURK, Jens Orla Nielsen, talte. Han takkede de mange frivillige, og kom også ind på nogle af de mange nye projekter der kan komme på tale. Efterfølgende blev han selv hyldet. Han fik årets seniorpokalen og blev yderligere hædret da en lang række af medlemmerne stillede sig op og fortalte hvad de syntes om ham. Der var rigtig mange positive ord.

Genbrug

bygget af genbrugsmaterialer. Spær og vægge er hentet fra en anden stald der blev revet ned. Nu står de igen. Indvendigt er der 16 helt nye båse til dyrene. Arbejdet med at bygge staldbygningen, der omfatter 560 kvadratmeter, er sket med frivillig arbejdskraft. Det har gjort, at HURK har formået at bygge den store bygning for blot 500.000 kr. - Hvis vi skulle betale håndværkere for at bygge var vi nok ikke sluppet under 1,2 mio. kr., vurderer Jens Orla Nielsen. Klubben har desuden modtaget forskellig støtte. Spar Nord var tilstede ved indvielsen og overrakte en check på 22.000 kr. Pengene dækker indkøb af foderautomater til de 16 båse. Ud over seniorpokalen blev juniorpokalen uddelt. Den gik til Julie Andersen.

Den nye staldbygning er faktisk kun delvis ny. Den er

HORNUM: Mandag i sidste uge holdt Søttrup Gymnastikforening juleafslutning for foreningens knap 100 børnegymnaster. Traditionen tro mødte alle børn i hallen kl. 16.00. Her blev børnene, efter fælles opvarmning, inddelt i hold på tværs af alder og køn. På holdene skulle de igennem forskellige aktiviteter. Der blev sprunget i trampolin, gået balancegang, slået kolbøtter, danset Per SyvSpring og sågar holdt ’’sneboldkamp’’ i et af de tømte redskabsrum. En af aktiviteterne børnene også skulle igennem var også at pynte det store juletræ, med det hjemmelavede pynt, som børnene igen i år selv havde medbragt.

Juletræet var derfor lagt ned, så alle uanset størrelse havde mulighed for at pynte en gren. Sidste hold til træet skulle således hjælpe med at rejse træet. Foreningens allermindste gymnaster julehyggede i hallens cafeteria med sanglege og julegodter. Pludselig puslede det ved døren og ind kom julemanden for at hente dem ned i hallen til alle de andre børn og det store juletræ, der gik næsten helt til loftet. To rundkredse skulle der til for at alle kunne få en plads om juletræet og så blev der ellers sunget og svinset og svanset omkring juletræet med julemanden. Da det blev tid til ’’Nu’ det jul igen’’ var slangen af børn

lige så lang som Hornum hallen. Efter juletræsdansen blev børnene budt på frugt og juice og der blev vinket farvel og på gensyn til julemanden. Senere på aftenen var det tid til juleafslutning for foreningens voksne gymnaster og ligesom børnene blev alle hold blandet i hallen. Det blev til en, for nogen, noget anderledes gymnastiktime med fælles opvarmning, stafetter og spring på Airtracken. Aftenen sluttede med julehygge med gløgg, æbleskiver og pakkespil. Søttrup Gymnastikforenings instruktører er klar igen mandag, 9. januar 2012.

Ringen af børn omkring juletræet i Hornum Hallen var stor, da Søttrup Gymnastikforening holdt juleafslutning. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HAUBRO

Der var høj standard på julemarkedet i Haubro I aften holder landsbyskolen i Haubro julekoncert

Ungdomskor synger i Ulstrup Kirke HORNUM: Torsdag, 15. december synger Sct. Peders Ungdomskor, under ledelse af Karsten Blond, julekoncert i Ulstrup Kirke i Hornum. Sct. Peders Ungdomskor er dygtige. I foråret vandt koret guld i en stor konkurrence i Prag i Tjekkiet. Konkurrencen hed young2011prague, hvilket er en international kor- og orkesterfestival for børn og unge, der afholdes hver år i Prag. I alt 800 børn og unge fra Europa, Saudi Arabien og USA sang og spillede med og mod hinanden.

Det danske kor opnåede guld, og fik tillige en specialpris for “Creative Dramaturgy”. Dommerne gav hver især en skriftlig bedømmelse af koret. Den østrigske dommer skrev “det bedste program denne dag, en klang, der er blød og alligevel meget klar”. En del af de værker koret sang til konkurrencen, vil være på repertoirelisten og således indgå i koncertprogrammet, f. eks. C.E.F. Weyses Pater noster, og Knut Nystedts Sancta Maria.

Hornum Murer- og Entreprenørforretning KNUD KRISTENSEN A/S Evaholmvej 24, Hornum, 9600 Aars Telefon 98 66 11 00

HAUBRO: Dette års julemarked på Haubro Landsbyskole - Himmerlands Friskole blev en hyggelig og indbringende succes. Forældre og elever havde weekenden forinden lavet mange flotte juleting, som levede op til en høj standart. Der var adventskranse, dekorationer, gravpynt, dørpynt, smykker, bolcher, karameller, pebernødder og hjemmesyltede rødbeder. I julecaféen kunne der købes æbleskiver, vafler, gløgg, kaffe og the, samt sodavand, mens der blev solgt brændte mandler, pyntegrønt og juletræer uden for skolen. - Det er jo en meget hyggelig tradition, som skolen har holdt ved lige i mange år, og vi har mange gæster fra et stort opland, som kommer år efter år, udtaler skoleleder, Evy Andersen. - Vi er meget glade for og stolte over det gode ry vores julemarked har, og at det har givet overskud i mange år. Pengene går jo til klassekasserne, så eleverne kan komme

Der var salg af juletræer og julepynt på julemarkedet i Haubro.

på udenlandsrejser og andre ture, der kan give dem nogle lærerige oplevelser, fortsætter hun. De mange boder og det store kaffebord var med til at skabe den gode stemning, hvor alle hyggede sig og eftermiddagen fløj af sted. Der blev budt på de mange flotte præmier, som forretninger og foreninger i området havde sponsoreret, og det bragte også mange penge

i klassekasserne. Alt i alt en indbringende dag samtidig med at julestemningen bredte sig på friskolen. - Nu glæder vi os alle til vores julekoncert i aften i salen på friskolen. I år er det med deltagelse af Vesthimmerlands Kulturskole, som har været med til planlægning af koncerten, så det bliver en aften med et bredt repertoire af melodier, slutter skoleleder Evy Andersen.


Aars Avis

14. december 2011

U14-piger sluttede af med kneben sejr HÅNDBOLD U14-pigedivision: Viborg HK-Aars HK 19-20 (9-12) Det var ikke uden bekymring Aars HKs U 14 piger tog til Viborg i årets sidste turneringskamp. Holdet var uden de to fysisk stærkeste spillere og midtforsvarsspillere Emma Øvad og Lotte Vestergård. Herudover var der afbud fra den hurtige contraspiller Cecilie Houmøller, der blev skadet sidste weekend. Til gengæld var en anden tidligere forsvarsmidte Nadja Jakobsen klar igen efter en længere skadespause. Parolen var derfor klar. Spillerne skulle vise initiativ og ansvar i angrebet godt styret af angrebsdirigenten Laura Christiansen, og samtidig udvise stor bevægelighed i forsvaret overfor de hurtige, men knap så skudstærke Viborgspillere, der er kendte for godt gennembrudsspil og spil over kanterne.

Taktikken lykkedes, og spillerne var klar fra starten. Viborg forsøgte ellers fra start at genere Aars-angrebsspil med en offensiv 5-1, hvilket imidlertid gav plads til de to backs, hvor især Anne Sofie Bundgård viste storspil og leverede en toppræstation med sine hurtige fodfi nter og gennembrud, godt hjulpet af ryk fra de to stregspillere Rikke Villadsen og Nadja Bundgård. Samtidig var forsvaret godt sammenhængende, og de målmænd Katrine Krøjer og Simone Bislev tog godt fra i målet. Det var således fuldt fortjent at Aars pigerne gik til pausen med en halvlegsføring på 12-9. Pigerne fortsatte i 2. halvleg, hvor yderligere en spiller lyste op. Den lille hurtige højre fløj Mille Bak, der for en måned siden rykkede op på førsteholdet, er nu ved at vise sit værd for holdet og havde flere gode afslutninger. Holdet førte kampen

igennem med 3-4 mål, indtil pigerne i slutningen af kampen havde svært ved at holde det fulde fokus, og med et par boldtab og mindre gode afslutninger tillod Viborg pigerne at indhente noget af Aars forspringet. Det var dog fuld fortjent, at Aars pigerne kunne juble efter slutfløjtet og tage de to point med hjem efter en sejr på 20-19. Det var et par tilfredse trænere, Kim Kolding og Dorthe Rask, der efter kam-

pen kunne konstatere, at alle spillere kom på måltavlen. Trænerne havde derfor kun rosende ord til holdet, der med sin store bredde og talentfulde trup står stærkt til den nye sæson efter jul i 2. Division, hvor en placering i toppen er i vente. Kampens topscorer blev Anne Sofie Bundgård 5, Mille Bak og Laura Christiansen scorede hver 4 mål, Nadja Jakobsen 3, Rikke Villadsen, Pia Kjær, Katja Larsen og Line Nørgaard 1 hver.

Efter en velfortjent juleferie, skal de talentfulde spillere fra Aars gøre sig klar til at spille i 1. Division.

TVH-damer vandt U-18 piger er på vej i 1. Division over ligareserver HÅNDBOLD 2. Division damer. Holstebro Håndbold 90 2-Team Vesthimmerland 21-26 (13-13) Mens deres mandlige kolleger fik en ordentlig lussing af GOG på Fyn, kunne Team Vesthimmerlands damer glæde sig over, at de søndag aften kunne rejse hjem fra Idrætscenter Vest i Holstebro med en sejr i tasken over Team Tvis Holstebros ligareserver. Endnu engang lå fokus på TVHs eget spil, eftersom Holstebro Håndbold er et svært hold at forberede sig på, da de som andethold har en meget varieret holdopstilling, og da der netop nu er julepause i damernes liga, havde hjemmeholdet gode muligheder for at hive spillere ned på klubbens andethold. En lidt nervøs start prægede holdet i kampens første halvleg, hvor især hjemmeholdets Rikke Hjortlund kom for let til afslutninger og mål. TVH fik dog i løbet af kampen styr på det stationære 6-0 forsvar, hvilket resulterede i en del kontramål. Første halvdel af kampen var dog en intens affære, og de to kunne gå til pausen med uafgjort 13-13. I pausen lå fokus på at justere nogle få ting i forsvarsspillet, hvorefter det gerne skulle munde ud i en mere effektiv kontrafase, da det var her, kampen skulle vindes. De små justeringer skulle vise sig at holde stik, eftersom forsvaret og keeper, Christina Madsen, kun lukkede otte mål ind i egne ma-

sker i anden halvleg. Dermed kunne en flot sejr hives i land og endnu to point føjes til kontoen. TVHs damer spillede velovervejet og tålmodigt i angrebsspillet, og alle holdets spillere leverede en koncentreret indsats i sejren på 2621, dog med Pernille Pedersen i en klar hovedrolle med sine 12 mål. Efter weekendens resultater indtager Team Vesthimmerlands damer stadig puljens 3. plads. med 15 point, kun overgået af Hadsten Sports Klub og Vendsyssel Håndbold og med henholdsvis 22 og 16 point. På søndag er modstanderen i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø kronjyderne fra Hornbæk, som TVH slog i sæsonens første udekamp med cifrene 24-22. Hornbæk skal, trods deres 10. plads i puljen, bestemt ikke undervurderes. Holdet har med en smal trup leveret flere overraskende resultater, bl.a. et et-målsnederlag til puljens førerhold, Hadsten Sports Klub. Der skal derfor fightes til den store guldmedalje, hvis man skal hive to point hjem inden julepausen. De lokale pigerne håber på stor tilskueropbakning (gerne 1000) i jagten på to point, så man fortsat kan befinde sig i toppen af 2. division. Målscorere for Team Vesthimmerland: Pernille Pedersen 12, Louise Mortensen 3, Christina Truelsen 3, Mathilde Henriksen 2, Julie Heisz 2, Vibeke Jakobsen, Michelle Nielsen, Thea Olesen og Line Dalum 1.

HÅNDBOLD: Efter 10 kampe i puljespillet slutter U-18 pigerne fra Aars Håndboldklub med 19 point ud af 20 mulige og rykker derfor op i 1. Division efter jul. I sommerferien, da spillerne fra U-18 holdet skulle mødes i Idrætscenter Østermarken i Aars til første træning, var det et noget beskedent syn, der mødte de to trænere Niels Krogsgaard og Henrik Lundgaard. Kun fem spillere mødte op, og var klar til at tage kampen op mod de jyske klubber. Ugen før opstartsstævnet ”Elite Cup” i Aars var spillere fra nærområdet kommet til og holdet kunne stille med hele 10 spillere i turneringen. Siden er det gået forrygende for de hårdt fightende piger. De lagde ud med at kvalificere sig til at spille i 2. Division, hvor det sidste og afgørende slag skulle stå i fredags. Holdet har klaret sig fremragende i puljespillet, men for at rykke op i 1. division, skulle de to point i hus. Startføjtet lød og modstanderne fra Holstebro kæmpede sig vej mod det Vesthimmerlandske mål. En bold på overlæggeren resulterede i, at en lyn hurtig Nanna Hansen fra Aars HK scorede på kontra i den anden ende af hallen. Nu var kampen for alvor skudt i gang og efter 10 minutters spil, stod der 7-1 til Aars HK, på baggrund af et tempofyldt forsvar og pigernes små dessiner til hinanden.

Caroline Bundgaard stod en formidabel første halvleg i målet, og med sine flotte lange udkast og god hjælp fra et stærkt defensivt forsvar, havde hun en stor andel i pauseføringen på 22-7. Efter pausen mødte Holstebro op med ny energi og havde godt styr på sit angrebsspil, der til tider snørede Aars´ forsvar en smule. Specielt de gode indspil til stregen resultere i, at Holstebro fulgte godt med, og havde efter otte minutters spil af anden halvleg sneget sig op på 12 mål. Stillingen var 28-12, da Line Sørig, der samtidig blev kampens topscorer med 10 mål, smed endnu en bold ind over mållinjen med et flot skud fra venstre back. Michelle Dahl Pedersen - også kaldet ”Misse”, lavede kampens detalje, da hun fra en 0 graders vinkel fra højre fløj, springer ind i feltet og placerer bolden oppe i modsatte hjørne af målet. Dette gav stor jubel og glæde på tilskuerpladserne. Kampen sluttede 42-23 til Aars HK, som dermed blev vinder af puljen, og skal, efter en velfortjent juleferie, gøre sig klar til at spille i 1. Division. Målscorere Aars HK: Line Sørig 10, Nanna Hansen 9, Mia Davidsen 7, Anne Bundgaard 4, Michelle Dahl Pedersen 4, Janne Sort Nielsen 3, Stine Højgaard 2, Katrine Simonsen 2 og Betina Bak Christensen 1 mål.

SIDE 29

HURK-ryttere er klar til juleferie RIDNING: Julestævnet i Hornum-Ulstrup Rideklub HURK giver altid en ekstra hyggelig atmosfære. Det sker ikke alene på grund af magien fra julen, der også lister sig ind i rideklubben, juledans rundt om træet og kædedans til ”Nu’ det jul igen” igennem alle faciliteter, julemandens besøg, men ikke mindst fordi man i klubben ser lidt løst på faste regler og lader ”gamle” nisser trække i stadstøjet og deltage i stævnet, uanset deres alder og ponyens størrelse (dog skal det være forsvarligt for ponyen!). Der er også nogle lidt anderledes klasser end de klassiske. Blandt andet er der fem store opgaver, der også hælder lidt til en sportsgren, man ikke bruger meget i HURK, nemlig ponygames. Selvfølgelig er det også en tradition at være udklædt til dette stævne - og ikke kun nisser er her set. Gennem tiderne har man haft alt mellem himmel og jord, for eksempel badedyr, biavlere, ko-passere, dyrlæger og selvfølgelig engle og nisser i massevis. Den altoverskyggende publikumsmagnet er og bliver dog den springklasse, der hedder Redningsaktion. Her rides en bane på 70 cm på tid. To ryttere danner et team, og begge ryttere skal starte på at ride banen. Laver den ene fejl, skal man i stafet og lade den anden rytter overtage resten af banen. En klasse, der altid giver stor underholdning. Følgende ryttere placerede sig i lørdagens julestævne: Niveau dressur klasse: 1. Gitte Hamann/Spice Girl. 2. Lise Jepsen Larsen/Coco. LC1 dressur: 1. Mathilde Jakobsen/Jack. 2. Emma Skov Kristensen/Snoepie. LD1 med hjælper: 1. Maria Gedsted/Jackson. LD1 for po-

nyer: 1. Mia Nørgaard/Loui. På en delt 2. plads: Pernille Johannsen/Bakkegaarden’s Colourmix og Camilla Borup Christensen/Loke. LD1 for heste: Tasja H. Jørgensen/ Charatu. Holdridning afdeling A: 1. Kristina Haugaard/Nikolaj. På en delt 2. plads: Karoline Larsen/Coco og Filippa B. Berge/Prins. 4. Christine Frost/Bakkegaarden’s Colourmix. 5. Laura Strauss/Buzz Holdridning afdeling B: 1. Sabina Troelsen/Loui. På en delt 2. plads: Emma Mathiassen/Nikolaj og Cecilie R. Steffensen/Vickan. 4. Mathilde Christensen/Bakkegaarden’s Colourmix. 5. Emma Eriksen/Prins. Holdridning afdeling C: 1. Isabella Nyman/Loui. 2. Lykke Kannegaard/Prins 3.Josefine Rasmussen/ Vickan. 4. Mia M. Nielsen/ Hannibal. 5 store opgaver: 1. Julie Andersen/Bakkegaarden’s Oliver. 2. Line Libak/Lærkely’s Tara Lee. Mikrospring for ponyer gav en roset for en fejlfri runde til Sebastian Madsen /Shnoores Tofan Faye og en til Maria Mathiassen/Scarlett O’Hara. Redningsaktionen anno 2011 blev vundet af Julie B. Andersen/Bakkegaarden’s Oliver sammen med Laura Lemvig/Maksenkol’s Rebelix, og med Regitse Zefting/ Lucky Star og Emma Justesen/Celine som nr 2. Året lakker nu mod enden også i Hornum-Ulstrup Rideklub. Men klubben lægger hårdt ud med at invitere naboklubberne til udvidet klubstævne allerede i januar måned, hvor der bydes på spring og dressur for både ponyer og heste.

– hurtigere, nemmere, mindre bøvl...!

SPAR OP TIL 25%

På varmeregningen ved at isolere med papiruld. Mulighed for tilskud ved at isolere hulmur og loft. Papiruld Danmark

Autoriseret isolatør

Tømrerarbejde

Snedkerarbejde

Glarmesterarbejde

Totalprojekter

- det gode håndværk

AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S NYGAARDSVEJ 5, 9600 AARS TELEFON 98 62 28 00 Vi er medlem af

det gi’r dig større sikkerhed


Aars Avis

SIDE 30

Pü billedet ses bagerst fra venstre: Dommer Raad Al-Djanaby, Albert Mathiesen, Aleksander Dollerup og trÌner Daniel Phillips. Forrest fra venstre: Johan D. Sørensen, Clara Johansen Stuhr og Frederik Mathiesen.

Yunus Caprak fra FFI. Den første kamp var lidt for stor en mundfuld for Aleksander, men i den anden kamp var han sĂĽ sikker, at han vandt kampen pĂĽ bare to perioder med en rigtig ďŹ&#x201A;ot score 6-0 og 7-0. I gruppe 7 havde Aars trebrydere med. Albert Mathiesen kom rigtig i menneske hĂŚnder. Han kĂŚmpede bravt i alle sine tre kampe, men i denne weekend var det bare ikke nok, sĂĽ han mĂĽtte tage sig til takke med en 4. plads. Om Johan D. Sørensen, Aars, Frederik Mathiesen ,Aars og Jeff Mølholt, FFI, kan man godt sige, at alle tre var med til at gøre stĂŚvnet meget spĂŚndende. De vandt nemlig over hinanden indbyrdes - Johan over Frederik, Jeff over Johan, og Frederik over Jeff.

Alle tre kampe gik i tre perioder, men desvĂŚrre havde frederikshavneren lavet ďŹ&#x201A;est point i alt, og blev gruppens vinder. Frederik kom pĂĽ en ďŹ&#x201A;ot 2. plads og Johan kunne vĂŚre rigtig stolt af sin 3. plads. Klubben ønsker alle bryderne tillykke med de gode resultater, ikke bare i denne weekend, men ogsĂĽ i efterĂĽrssĂŚsonen som helhed. Onsdag kan bryderne gĂĽ pĂĽ en velfortjent juleferie hvor de kan fĂĽ batterierne ladt op til den nye sĂŚson gĂĽr i gang først i januar mĂĽned, hvor der ogsĂĽ venter cupstĂŚvner for de unge talenter. Andre interesserede er selvfølgelig ogsĂĽ velkomne mandag og onsdag til trĂŚning i Ă&#x2DC;stermarkshallen i det nye ĂĽr. Tider kan ďŹ ndes pĂĽ klubbens hjemmeside.

Aars-brydere igen Flot indsats af ďŹ re pĂĽ medajlehøst unge Aars-spillere BRYDNING: Fem talentfulde brydere fra Aars Brydeklub var lørdag en tur i Frederikshavn for at deltage i ĂĽrets sidste Nordjyske BryderingsstĂŚvne. Grundet juletravlheden havde kun ďŹ re klubber meldt deres ankomst, og der var sĂĽledes kun 39 brydere indvejet. Aars-bryderne havde selskab af brydere fra Thor VejgĂĽrd og Jyden, begge klubber fra Aalborg, samt hjemmeklubben FFI. Der blev i alt kĂŚmpet 52 kampe. Og hvad der ikke

var i antal af kampe, var der til gengÌld i spÌnding og intensitet. I gruppe 2 hentede Clara Johansen Stuhr sin første guldmedalje. Hun havde med sine tre sejre svÌrt ved at fü armene ned, ikke mindst, da hun vandt over sin tidligere rival Jennifer Mølholt fra FFI. Ogsü de to andre kampe var meget spÌndende, men i de kampe havde hun dog mere overskud til slut. I gruppe 3 mødte Aleksander de to brødre Mert og

MURER OG ENTREPRENĂ&#x2DC;RFORRETNING Gennem generationer stor ekspertise i byggeri af:

INDUSTRI, LANDBRUG OG VILLA Tilbyder bĂĽde fag- og totalentrepriser Aut. kloakmester Tlf. 98 37 98 37 . Email:info@lpsbyg.dk

LPSBYG.DK

Simon Fløj Thomsen ďŹ k to medaljer ved DBF-mesterskaberne.

BADMINTON: Fire unge spillere fra Aars Badmintonklub deltog sidste weekenden til DGI`s decemberstĂŚvne i Bagterp og Aabybro.

Martin Werner deltog i Bagterp i U15C, dog uden at gĂĽ videre fra sin pulje i single. Oliver Larholt, Andreas NykjĂŚr og Andreas Krogh Kristiansen deltog i Aabybro i U15D i single og double, men her lykkes det desvĂŚrre heller ikke at spille sig til en plads pĂĽ podiet. Denne weekend deltog Laura Fløj Thomsen ved DBF`s Kredsmesterskaber i U11b rĂŚkken. Laura kĂŚmpede sig til en 3. plads i single i Støvring. Simon Fløj Thomsen deltog ogsĂĽ ved DBF`s Kredsmesterskaber i U15a rĂŚkken i Stidsholt. Han vandt sin pulje i single, men mĂĽtte â&#x20AC;?nøjesâ&#x20AC;? med en 3. plads pĂĽ podiet. Simon gik videre i herredouble til semiďŹ nalen med sin makker Kristian BĂŚrtelsen, og her lykkes det de unge mennesker at fĂĽ en ďŹ&#x201A;ot sølvmedalje med hjem.

Lars Pedersen & Søn er en familieejet virksomhed som blev grundlagt i 1957

$OWLQGHQIRU0XUHURJEHWRQDUEHMGH %DGHY UHOVHU5HSDUDWLRQHU1\E\J 8'/(-1,1*$) Â&#x2021;$KOPDQQNQ NVW\UHW PLQLJXPPLJHG Â&#x2021;0LQLJUDYHUFPEUHG HYWPHGROLHKDPPHU PHGHOOHUXGHQIÂĄUHU

Â&#x2021;'LYHUVHYÂ UNWÂĄM

"" #   

!!! "

Stor tilslutning til juleafslutning BADMINTON: I lørdags blev der traditionen tro afholdt juleafslutning for ungdommen i Aars Badmintonklub. I ür var der en fantastisk stor tilslutning til juleafslutningen, da ikke mindre end 120 spillere og deres forÌldre var mødt op til dette arrangement. Arrangementet startede med holdturnering, hvor alle deltagerne blev opdelt i 4 forskellige hold. Spillerne fandt derefter sammen med deres forÌldre og udfordrede herefter andre spillere til kamp. Der blev spillet pü tid i hver kamp og spillerne valgte derefter nye modstandere. Der blev spillet omkring 170

kampe i løbet af eftermiddagen, hvor der blev kÌmpet hürdt om büde Ìren og titlen som vinder af holdturneringen. Efter en kÌmpe indsats af alle deltagerne, blev der serveret saft/kaffe og Ìbleskiver til alle og uddelt slikposer til spillerne. NÌste arrangement for ungdommen i Aars Badmintonklub er natminton d. 27. januar 2012, hvor spillerne deltager i forskellige aktiviteter natten igennem incl. en tur i svømmehallen. Her hüber ungdomsudvalget pü stor opbakning fra forÌldrene, da der er brug for mange frivillige hjÌlpere.

14. december 2011

Team-herrerne ďŹ k tĂŚv pĂĽ Fyn HĂ&#x2026;NDBOLD 1. Division, herrer: GOG-Team Vesthimmerland 44-27 (24-11) Der var ikke meget spĂŚnding om kampens udfald søndag eftermiddag i Gudmehallerne, da hjemmeholdet GOG viste sig for stĂŚrke mod et Team Vesthimmerland-hold, der spillede under niveau isĂŚr i 1. halveg, og derfor tabte med hele 44-27 efter 24-11 ved pausen. Inden kampen var der fokus pĂĽ, at mĂĽlmĂŚnd og forsvar skulle i gang efter en dĂĽrlig indsats i Ringsted. Dette blev dog langt fra opfyldt, da forsvaret endnu en gang manglede tacklinger, mens mĂĽlmĂŚndene igen manglede redninger. Det var dog Team VHâ&#x20AC;&#x2122;s eget angreb der var skyld i de mange mĂĽl, da der gang pĂĽ gang blev smidt bolde vĂŚk og brĂŚndt chancer, som GOG kynisk udnyttede pĂĽ kontra. De gamle GOG-dyder, med stĂŚrkt forsvar, en god mĂĽlmand og hurtig kontra blev i høj grad udslagsgivende, og kampen var reelt afgjort efter 20 minutter, hvor stillingen var 16-6 til hjemmeholdet, og efter 30 minutter viste tavlen 24-11. Den eneste der tilnĂŚrmelsesvis kunne vĂŚre sin indsats bekendt var Sune Thorstensen, der udfordrede gang pĂĽ gang, og viste god energi. 2. halvleg blev lidt bedre angrebsmĂŚssigt, men Team VH gav stadig alt for mange

bolde vĂŚk. I det stationĂŚre forsvar var der stadig for fĂĽ tacklinger, og stadig for fĂĽ redninger. GOG vandt kampen pĂĽ kontraen, hvor de ogsĂĽ i 2. halvleg udnyttede Team VHâ&#x20AC;&#x2122;s fejl i angrebet. Anden halvleg blev en lidt tam affĂŚre, i og med kampen var afgjort, og det eneste der var at byde pĂĽ, var lidt lĂŚkre detaljer fra begge hold. Dommerne mente dog ikke kampen bare skulle afvikles, og gav ďŹ&#x201A;ere to minutters udvisninger til Team Vesthimmerland, bl.a. for et hĂŚndeligt sammenstød midt pĂĽ banen. Disse udvisninger virkede blot som om, de to i sort ville i fokus. Men alt i alt en skuffende prĂŚstation, hvor meget skal forbedres inden nĂŚste kamp. MĂĽlscorere for TVH: Rasmus Carlsen 6, Alex Jørgensen 4, Sune Thorstensen 4, Lasse Hosbond Larsen 3, Rene Antonsen 3, Martin Nørager 3, Kenneth Buus 1, Lasse Rohde 1, Nikolaj Thyrrestrup 1, Tobias SĂŚderup 1 I kalenderĂĽrets sidste kamp skal Team Vesthimmerland forsøge at komme op pĂĽ hesten igen mod HC Midtjylland. Der forsøges at fĂĽ 1.000 tilskuere til hjemmestĂŚvnet i Dr. Ingridhallerne i Farsø, hvor damerne spiller før herrerne. Med nederlaget ligger Team Vesthimmerland pĂĽ fjerdesidstepladsen i 1. Division.

Klar til julepause i Mejlby-Haverslev HĂ&#x2026;NDBOLD: Mejlby-Haverslev KFUMs damehold i Jyllandsserien holder julepause pĂĽ en anden sidsteplads. Det ligger fast efter holdet i weekenden hjemme tabte til Team Vesthimmerland 2 med 19-26 efter 9-12 ved pausen. Kampens resultat viser ikke det helt rigtige billede af Mejlby-Haverslev-pigernes indsats, idet de spillede nemlig en rigtig god kamp. Efter 15 minutters spil var de foran 6-4, og efter 25 minutters spil stod der sĂĽ 7-8 til gĂŚsterne. I anden halvleg fulgte hjemmeholdet igen godt med, men med 10 minutter tilbage, førte gĂŚsterne med otte mĂĽl. Mejlby-Haverslevs piger havde nogle fejlaďŹ&#x201A;everinger og brĂŚndte skud, og blev ramt af tre udvisninger mod Team Vesthimmerlands ene. Alle pĂĽ hjemmeholdet bidrog til mĂĽltavlen. Bedst

blev Carina Degn med 7 mĂĽl, Asja Hejlskov Poulsen, Linette Svenstrup, Helle Kristensen og Benthe Sørensen scorede hver 2, Anne Meier, Aida Hejlskov Poulsen, Teresa Panduro og Line Vejrum hver 1 mĂĽl. Serie 1 herrer spillede den ringeste kamp i denne sĂŚson, men alligevel endte holdet pĂĽ 2. pladsen, og holder juleferie pĂĽ denne plads. Skovsgaard/Brovst, som vandt over Mejlby/Haverslev med 2136, efter 10-15 ved pausen, ligger aâ&#x20AC;&#x2122; point med Mejlbny/ Haverslev. MĂĽlscorere blev Michael Nørmølle 8, Niels Peter Thomassen og og Thomas Haven hver 5, Lasse Svenstrup 2 og Lennart Svenstrup 1 mĂĽl. Serie 3, damer ligger nr. 3 og er sikkert i Serie 2B efter jul. Holdet spillede en rigtig god kamp pĂĽ hjemmebane mod Aalestrup KFUM, og de to hold delte point efter slutresultat pĂĽ 16-16.


Aars Avis

14. december 2011

TEAM VESTHIMMERLAND

Team

Vesthimmerland

Elitesponsor

VIBORG

1. DIV. HERREMRIDTJYLLAND

ND-HC TEAM VESTHIMMERLA

Nørregade 8, 9640 Farsø

Tlf. 98 63 11 33

SPILLERPROFIL 1. DIV. HERRER

TØMRER & SNEDKER

KASTBERG A/S TLF. 98 62 51 55

AL L

. 17

Navn: Kim Bertelsen Fødselsdato: 12.02.1981 Job/uddannelse: Lærer Plads på banen: Bagspiller Tidl. klubber: Farsø, Thisted

ER NE

EN GD

I FA

LØRDA

RSØ

VESTVEJ 13 . 9600 AARS

DE CE MB

ID R G ER KL. 16.00 I DR. IN

H

STILLING K Ribe-Esbjerg HH 13 GOG Håndbold 13 Odder Håndbold 13 HC-Fyn 13 Team Sydhavsøerne 13 TMS, Ringsted 13 Vejle Håndbold 13 HC Midtjylland 13 Fredericia Håndbold 13 Stoholm Håndbold 13 Team Vesthimmerland 13 12 Ajax København 13 13 HØJ 13 14 FIF 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V 12 10 8 8 7 7 7 5 4 3

U 0 1 2 2 2 0 0 0 1 3

T 1 2 3 3 4 6 6 8 8 7

P 24 21 18 18 16 14 14 10 9 9

3 4 3 2

3 1 0 1

7 8 10 10

9 9 6 5

2. DIV. DAMEORRNBÆK SF

ApS Industrivej 2B, 9640 Farsø

Dyrskuevej 9 • 9600 Aars • Tlf. 9862 3866 • aars@n-c.dk • www.n-c.dk

ND-H TEAM VESTHIMMERLA

SPILLERPROFIL 2. DIV. DAMER

Ring og få en madplan tilsendt hos

SØNDERUP LANDKØKKEN v/Dorthe Nørhave Johansen - Tlf. 98 65 32 94

. 17

LE RN E

EN GD

Navn: Lenette Troelsen Fødselsdato: 10.08.1989 Job/uddannelse: Studerende Plads på banen: Stregspiller Tidl. klubber: Aars, Viborg

DE CE MB

ID R G ER KL. 14.00 I DR. IN

H

STILLING 1 Hadsten Sports Klub 2 Vendsyssel Håndbold, Fr.-havn 3 Team Vesthimmerland 4 Silkeborg-Voel KFUM 2 NB 5 Randers HK 2 NB 6 Aalborg KFUM 2 NB 7 HF MORS 8 Holstebro Håndb.90 2 NB 9 Mejrup-Hvam 10 Hornbæk SF 11 Strandby/Elling IF 12 Tjørring Idrætsf.

Farsø Rådhuscenter, 9640 Farsø

K V U T P 11 11 0 0 22

as

Hobrovej 1-5 - 9600 Aars Telefon 98 62 12 99

A/S

I FA

LØRDA

RSØ

Se mere på: www.sonderup-landkokken.dk

AL

,

SIDE 31

11 8 0 3 16 11 7 1 3 15 10 10 11 9 11 11 10 10 11

6 5 4 5 3 4 2 1 0

2 2 3 0 2 0 2 2 0

2 3 4 4 6 7 6 7 11

14 12 11 10 8 8 6 4 0

point S Aars v/Ole Larsen, Markedsvej 15, 9600 Aars Telefon og hotline 98 62 10 69, aars@point-s.dk

FARSØ V/THOMAS OG KLAUS • RÅDHUSCENTRET • 9640 FARSØ T E L E F O N 9 8 6 3 3 9 6 3 • W W W. S P O R T I G A N . D K

HOVEDSPONSOR: Himmerlandsgade 57 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 17 99

AARS MOTORSERVICE

SØLVSPONSOR:

ANNONCESPONSOR: v. Finn Ovesen

NØRAGER . Jernbanegade 4 . Telefon 98 55 10 06 HAVERSLEV . Strandvejen 2 . Telefon 98 65 40 13

v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 ă 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22 www.aarsmotorservice.dk


Aars Avis

SIDE 32

skulle i gang, og manglede derfor kun en enkelt kamp for en sejr. NĂŚste kamp var herredoublen, hvor Jonas Kristensen og Jess Søgaard spiller sammen. Denne double blev lige sĂĽ spĂŚndende, som den forrige â&#x20AC;&#x201C; desvĂŚrre trak Jonas og Jess ikke det lĂŚngste strĂĽ og de mĂĽtte se sig besejret 6-4, 7-6. Jonas spillede herefter sin single, som han tabte 6-3, 6-1, efter en kamp, hvor Jonas ikke rigtig formĂĽede at ďŹ nde sit gode spil frem. Jess skulle derfor ud i den sidste og afgørende kamp for Aars-holdet. Efter en lang og ďŹ&#x201A;ot kamp af Jess, var det desvĂŚrre ikke nok for at fĂĽ en sejr. Han tabte med cifrene 6-4, 6-4. Kampen mellem Aars og Hasle endte derfor 3-3. Aars-holdet fastholder dog sin ďŹ&#x201A;otte 1. plads i puljen, og bevarer troen pĂĽ oprykning. Efter jul venter der de tre afgørende kampe mod Viborg, Aalborg og Nørresundby.

Aars holder pause pĂĽ førstepladsen TENNIS: Førsteholdspillerne (Jyllandsserien) fra Aars Tennisklub kan gĂĽ pĂĽ velfortjent juleferie efter weekendens kamp mod Hasle. Der var lagt op til en svĂŚrere kamp end de tidligere tre kampe, hvor spillerne havde vundet sikkert. Haslehavde ligeledes vundet deres tre første kampe, dog knap sĂĽ sikkert som Aars. Lenette Pedersen lagde ud med sin kamp. Hun mødte lidt mere modstand end de tidligere kampe, men vandt alligevel sikkert 6-2, 6-3. Herefter skulle Nicolai Nielsen spille sin single, der var her lagt op til en spĂŚndende kamp, da begge spillere var ubesejret inden mødet. Nicolai formĂĽede at ďŹ nde sit sikre spil frem og vandt 6-3, 6-1. Lenette og Nicolai skulle

Lenette Pedersen vandt sikkert sin single.

herefter spille deres double sammen. Efter en lang sej kamp, hvor det gyngede frem og tilbage, var det alligevel Aars spillerne, som kunne rÌkke hÌnderne højst i vejret efter sejr pü 7-6, 6-4. Aars-holdet førte dermed 3-0 inden de sidste tre kampe

ALVIN OG DE FRĂ&#x2020;KKE JORDEGERN

NytĂĽrsaften 2011 NYTĂ&#x2026;RSMENU TIL LEVERING UD AF HUSET Skal afhentes den 31.12.2011 imellem kl. 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 UĂ&#x160;Varm røget peberlaks pyntet med rejer & krebs, hertil kuvertbrød UĂ&#x160;Oksemørbrad med grønsagsgratin, asparges i svøb, bagt kartoffel & rødvinssovs UĂ&#x160;NytĂĽrs isdessert

3 retter kun 225.Forret leveres pĂĽ fade â&#x20AC;&#x201C; kuvertbrød lunes Udover nĂŚvnte menu kan der nytĂĽrsaften kun leveres uspeciďŹ ceret smørrebrød til kr. 28.- pr. stk. (afhentes kl. 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00).

Bestilling til nytĂĽrsaften senest den 28.12.2011 pĂĽ tlf. 98 64 90 13 +RWHO6LPHVWHG.UR%ROGUXSYHM$DOHVWUXSÂ&#x2021;7HOHIRQÂ&#x2021;6HPHUHSnZZZVLPHVWHGNURGN

NytĂĽrskoncert

m. Nordvestjysk Brass Band og Bobo Moreno

Torsdag 19. januar 2012 kl. 20.00

Liebeck, Kullberg & Apekisheva Trio

Telefon 9862 1175

Bestil billet

Hotel Simested Kro

4.-7. juli 2012

15/12-23/12 â&#x20AC;˘ kl. 19.00 17/12-18/12 ogsĂĽ kl. 15.00 pĂĽ www.aarsteaterbio.dk

14. december 2011

Søndag 22. januar 2012 kl. 16.00 Arr.: Vesthimmerlands Musikforening & Vesthimmerlands Musikhus

Har du købt DIN festivalbillet? De første 1000 billetter blev solgt pü 12 timer!

Torsdag 17. nov. til lørdag 17. dec.

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

EX. GEBYR

EX. GEBYR

EX. GEBYR

400.- 475.- 475.475.- 1000.- 1100.TORS - FRE - LĂ&#x2DC;R

LĂ&#x2DC;RDAG

Ă&#x2026;rets store juleforestilling

EX. GEBYR

EX. GEBYR

EX. GEBYR

ONS -TORS - FRE - LĂ&#x2DC;R

Cabaret ALFA 2012 8. 9. og 10. februar 2012 kl. 20.00 Arr.: Cabaret ALFA & Vesthimmerlands Musikhus

Casper & Frank â&#x20AC;&#x201C; nu som mennesker

UDSOLGT

SEX, JOKES OG ALIENS

Onsdag 15. februar 2012 kl. 20.00

Pianist Emil Gryesten Jensen Søndag 26. februar 2012 kl. 16.00 Arr.: Vesthimmerlands Musikforening & Vesthimmerlands Musikhus

- meget frit efter Carit Etlars roman Billetpris 180 180,- Med julebuffet ju 375,-

Stig & Vennerne

Se www.himmerlandsteater.dk S hi l d t t dk

HIMMERLANDS TEATER 98 555 753

En hyldet til Flemming Bamse Jørgensen

Fredag 2. marts 2012 kl. 20.00

Sdr. Kajgade 18 A, 9500 Hobro

I BYEN? DINER

Transportable

Køb din billet pü

www.nibefestival.dk

MISERERE (Kongens Fald)

Mad ud af huset Julefrokost 1 & 2. juledag

Julefrokost - 6 retter Sild m. hjemmelavet karrysalat & ½ Ìg m. pynte rejer Paneret fiskefilet m. remoulade & citron 2 luksus tarteletter m. høns i asparges Ribbensteg m. rødkül Osteanretning m. kiks & vindruer

d Tilbu

Mad til juleaften

Bestil pĂĽ jysk-diner.dk

Bestil din buffet online

Tlf. 70250102

99,-

kr.

Pris pr. kuv. Excl. lev. Min. 10 kuv.

Dans-musik-oplĂŚsning-sang-optrĂŚden-billeder Performencegruppen Fusijama

Søndag 4. marts 2012 kl. 16.00

Randers Kammerorkester Søndag 1. april 2012 kl. 19.30 Arr.: Vesthimmerlands Musikforening & Vesthimmerlands Musikhus

Mick Ă&#x2DC;gendahl SPAS Torsdag 12. april 2012 kl. 19.00 Billetsalg: www.billetten.dk el. 70 20 20 96 0 Aars, Vesthimmerlands Musikhus, Jyllandsgade 54, 9600 96 98 00 50, www.vmalfa.dk

Gavekort til gode oplevelse udstedes. Kontakt musikhuset


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 33

Mange sprituheld på hverdage

KØREKORT PÅ KUN 5/6 UGER excl. statsafgift Bil lovpakke MC lovpakke Trailer lovpakke Pris kun 7.900,Pris kun 10.000,Pris kun 3.500,Holdstart: Holdstart: 7. JAN. - 11. FEBR. Holdstart: 7. JAN. RING

TLF. 64 64 04 25 • 61 54 31 64

Øvrige tilbud: Taxikørekort • Traktorkørekort • Invalidekørekort

Mange færdselsuheld sker på grund af spirituskørsel.

da han var ved at reparere en skade i vejkanten. Han er også med til at rydde op efter spritbilisterne, som efterlader sig tydelige vidnesbyrd i form af flasker og dåser i vejkanten og på restepladserne. - Jeg har endda set folk kaste tomme øldåser ud af vinduet, mens de kørte, fortæller han.

Hverken tallene eller vejmændenes oplevelser kommer bag på politiet. - Spritbilisme i hverdagen er et større problem, end man måske tror. Nogle er dem, vi kalder de kroniske spritbilister, som er egentlige alkoholikere - men der er også rigtig mange, der bare lige får et par

BOLL-BILER.dk Vinterdæk - spar op til

60% med prisgaranti !

Vi servicerer alle bilmærker

www.BOLL-BILER.dk . TLF. 98 64 10 88

Ny køreskole i Aars Kørekort til kategori B - personvogn Mick’s Køreskole åbner i Aars med holdstart første uge i januar. Ved tilmelding til første hold* gives 15% rabat på lovpakken (10.500,-) d.v.s.................................................KUN

8.925,-

Små hold = Mere tid til DIG *) Begrænset antal pladser. Mere info og tilmelding på:

>iÃÌÀիʜ̜ÀÊ œ°ÊUÊ/iÃÌÀÕ«ÛiÊÈÊUÊ ˆÛ>ÎÊFLi˜ÌÊvÀ>ÊLJÓÓ

SKAL DU HAVE KØREKORT SÅ KONTAKT

JENS BOCK

Ring og hør nærmere. Da teoriundervisningen er Holdstart den 17.efter august umiddelbart lang 2009

(HYZ

skole- eller arbejdsdag er køreskolen vært med en sandwich fra Restaurant Messen.

Vesthimmerlands Autolakering

TLF. 22 24 04 21 SMÅ HOLD=GODE KØRETIDER=MINDRE FRAVÆR

www.himmerlands-koereskole.dk

Vi påtager os enhver lakeringsopgave Personbiler - Trailere- Campingvogne - Både - MC - Køkkenlåger - etc.

Trafikskolen - Aars 30 22 33 96 - 23 29 20 14

MC

BIL

Kørekort på kun 5 uger

Lovpakke

Lovpakke

Pris KUN kr. 8.500,-

Pris KUN kr. 10.900,excl. statsafgift

excl. statsafgift

VI TILBYDER: Bil+MC, Traktor, Taxi www.traÄkskolenaars.dk

HOLDSTART

8. JANUAR

TOYOTA SERVICE f.eks.:

Professionel polering.

AYGO/YARIS benzin

Lille eftersyn fra .................................................... 1500,Stort eftersyn fra ................................................ 3200,-

j

4

1

C

vej

DLG

Vestvej

LAK experten

1 2

aars@toyota.dk

P.S. Fri lånebil ved stort eftersyn

s t ve

ds s tien

y pB

TOYOTA

Tlf. 98 62 38 00

rlan

u Tolstr

Hjortkjærsvej 12, 9600 Aars

tter Vi stø og n sporte n i e kultur rland m m e Vesthi en er vi - samm rke stæ

11

me

3

H&H Biler a/s

Vestvej 9, 9600 Aars Fax 96 98 40 68 post@vaautolak.dk www.vaautolak.dk

Him

oulevard

Priserne er incl. moms og afgifter.

Tlf. 98 62 29 62

A

1 2

og 1 ÅRS GRATIS VEJHJÆLP

No r 8 d ve

V31estre B

Eftersynet er incl. olie, oliefilter og friskluftfilter.

reBlæreBlæ ej vejv

Tandrupvej

Rampevej

MOTOR: Ski, skistøvler og masser af overtøj stiller store krav til bilens størrelse, når familien skal på vinterferie. Derfor vælger de fleste at montere en tagboks på taget af bilen, inden familien begiver sig af sted mod alper eller fjeld. Men inden man investerer i den første og billigste tagboks, bør man kaste et blik på den seneste test af tagbokse, som FDM og tyske ADAC har foretaget. - Forventeligt nok klarer boksene sig forskelligt i monteringstesten og i forhold til vand og frost. Mest overraskende er det, at der i et tilfælde var 30 pct. forskel på boksens faktiske rummelighed og det litermål, som producenten havde oplyst. Det er både vildledende markedsføring og i strid med købeloven, siger bilteknisk redaktør på Motor, Søren W. Rasmussen. Testen viser, at der er stor forskel på, hvor godt tagboksen sidder fast, hvis man er nødt til at lave en undvigemanøvre i trafikken. Den ringeste af tagboksene rev sig løs ved denne manøvre. Samtidig viser testen, at der er stor risiko for, at bagagen i boksene river sig løs ved en kollision, så samtlige producenter bør arbejde på at forbedre sikkerheden på dette punkt.

Kvalitetsundervisning og Áeksible teorilektioner + kørelektioner.

35

Stor forskel på tagbokse

øl efter arbejde - og så kører hjem alligevel, siger operativ leder ved færdselspolitiet i København, Mogens Knudsen. Han opfordrer til større ansvarlighed: - Det er helt enkelt sådan, at man skal lade være med at køre bil, hvis man har fået fyraftensøl. Og det må man hjælpe hinanden med at efterleve- for det kan altså få meget alvorlige konsekvenser, siger Mogens Knudsen.

N o rdvestvej

MOTOR: Når en bil ender i grøften eller torpederer et vejskilt som et resultat af promillekørsel, sker det ofte i hverdagene. I 2010 fandt 37 % af alle sprit relaterede trafikuheld sted mellem mandag og torsdag. Det viser opgørelser fra Vejdirektoratet. - Spritbilisme i hverdagen er et større problem, end de fleste er klar over. Der er faktisk rigtig mange, der kommer til skade hvert år, som følge af, at der køres promillekørsel midt i ugen – det bør give stof til eftertanke hos enhver, siger Jytte Ørum Nørup, der er sekretariatsleder for Færdselssikkerhedsudvalget i Vejdirektoratet. Ifølge tallene fra Vejdirektoratet var der 606 spritrelaterede uheld i hverdagene sidste år. Heraf medførte 111 eller 34 % alvorlige tilskadekomne eller dræbte. Og ude på vejene genkender de, der arbejder i trafikken, tendensen. - Vi oplever tit bilister på vejene, som fx kører ind i autoværnet eller vejskiltene. Når vi så snakker med føreren, kan vi som regel lugte, at de har drukket eller se, at der ligger tomme ølflasker i bilen, fortæller Lars Peter Vindt, der er vejmand hos NCC og selv har prøvet at få sin bil ramt af en spritbilist,

A+B KØRESKOLE

20

2


Aars Avis

SIDE 34

14. december 2011

TVANGSAUKTION

Skrid, det her er mit territorium Af Ragna Lychau, ConDidact Et af de mest charmerende dyr i den danske natur er det lille, hurtige egern. I hvert fald hvis man tror, at det er sjov og ballade, når man ser egern jage hinanden i skoven eller i parken. Men som så meget andet i denne verden, kan man roligt sige, at skindet bedrager. Når de små nuttede pelsdyr suser rundt efter hinanden, er der nemlig tale om en blodig kamp om pladsen. Egern er meget territoriale dyr, og ethvert fremmed egern, som formaster sig ind på dets territorium, bliver mødt med en omgang tæsk. Hvert egern har et territorium på 2 til 5 hektar, afhængigt af, hvor meget føde, der er i området. Det er nu ikke sådan, at et egern slet ikke tåler synet af andre egern. Men et fremmed egern skal opføre sig som en ydmyg undersåt i det dominerende egerns ”kongerige”. Undersåtten må fx ikke have en

Egern er meget territoriale dyr. Foto: Kim Conrad Petersen, ConDidact.

rede i området. Den største trussel mod egern i dag er formentlig, at dens levesteder bliver indskrænket. Egern lever især i skove, plantager og parker. Hvis egernene skal sprede sig, og det er bedst for at undgå indavl, så skal dyrene kunne flytte sig fra det ene skovområde til et andet. Hvis skovområderne ligger for spredt, er det svært for egernet at flytte til et nyt område. Egernet vil nemlig helst springe fra træ til træ - for eksempel via et læhegn - for på en åben mark er det lille dyr sårbart overfor fjender.

Andelsbolig sælges Andelsbolig beliggende Oustrupvej, Aars, sælges. 96 m2 bolig + depotrum. Lejlighed på 1. sal. Der er elevator. God andelsboligforening med carporte og fællesrum. Henvendelse tlf. 20 70 33 68

Superbillig villa i Binderup Pænt istandsat villa på 124 m2 + 124 m2, i underetagen m/bl.a. stor gildesal. Stor garage. Med en udbetaling på kr. 40.000 bliver mdl. brt. ca. kr. 2.600 (netto ca. 2.000). Fyringsudgiften er meget lav (træpillefyr). Sælger betaler alle handelsomkostninger. Kan evt. lejes med forkøbsret. Gode busforbindelser og ikke langt til motorvejen. Aftal en besigtigelse på tlf. 50 80 72 00

Skriv bare under... Tør du stole på, at alt er undersøgt og i orden, inden du skriver under på en bolighandel? Brug din

Over ejendommen Bandsholmvej 10, 9600 Aars tirsdag den 3. januar 2012 kl. 09:20 Ejendommen er beliggende i den lille hyggelige landsby Havbro - ikke langt fra Aars og Farsø. Bustransportmulighederne er gode til nogle af de større byer som Aars, Farsø Løgstør og Hobro. Motorvejen ligger blot omkring 20 minutters kørsel fra Havbro. Byen Havbro består bl.a. af en friskole til 8. klasse med børnehave og SFO og ungdomsskole, dagpleje samt en kirke. I byen er der gode muligheder for fritidsaktiviteter såsom KFUK spejder, fodbold, badminton, svømning mm. Haubro Sogns Beboerforening er en aktiv del af byen, som bl.a. byder nye tilÀyttere velkommen og arrangerer diverse arrangementer for sognet herunder bl.a. Sct. Hans fest, høstfest og andre fællesspisninger. Se mere på www. haubro.dk. Ejendommen er beliggende på en stille vej. Ejendommen er opført i år 1910 i pudset mursten med sorte tagplader. Ejendommen er i 1½ plan og har et samlet boligareal på 240 m2 fordelt med henholdsvis 150 m2 i stueplan og 90 m2 i tagetagen. Ejendommen indeholder 9 værelser; 2 toiletter, 2 badeværelser samt et køkken. Desuden er der til ejendommen et udhus på 50 m2 ifølge BBR. Som det kan ses på billederne af ejendommen der kan ses på www.tvangsauktioner.dk, er der tillige en lille udestue samt en have med mange muligheder, hvilken man kan sætte sit eget præg på. Ejendommen opvarmes med naturgas, mens vandforsyningen leveres af Havbro Vandværk. Skødehaver ifølge tingbogsattest: Mette Louise Pedersen og Preben Müller Begæreren af auktionen (rekvirenten) Totalkredit A/S, Helgeshøj Allé 53, 2630 Taastrup. • Arealet er ifølge tingbogen 889 m2, heraf vej 0 m2 • Matr. nr. 4 i, Sdr. Havbro, Havbro Beliggende Bandsholmvej 10, 9600 Aars • Ejendomsværdi 2009, kr. 700.000,00 heraf grundværdi kr. 84.500,00 • Nærmere oplysninger, herunder salgsopstilling fås i Retten i Aalborg hvor auktionsdokumenterne ligger til gennemsyn samt hos nedenstående advokat¿rma, der ligeledes formidler aftale om evt. fremvisning. • J. nr. 78.838/MLJ • Tvangsauktion afholdes: Tirsdag den 3. januar 2012 kl. 09:20 Retten i Aalborg, Fogedretten, Badehusvej 17, 1. sal, Fogedrettens venteværelse, 9000 Aalborg Se også salgsopstillingen på www.tvangsauktioner.dk ADVOKATAFIRMAET BENT STAMER A/S Hobrovej 395, 9200 Aalborg SV Att.: Advokat Svend Harbo (H) Tlf. 96 34 10 00

TIL LEJE

Farsø - udlejes

Udlejes i Aars

Midtby: 2 vær. lejl. på 2. sal, flot udsigt. Mdl. leje 2.750 + forbrug, inkl. vand. 3 mdr. dep. Midtby: 2 vær. lejl., 60 m2. Mdl. leje 3.000 + forbrug. 3 mdr. dep.

Kælderlejlighed på 83 m2. 4.400 incl. forbrug. Henvendelse til

Tlf. 21 40 23 55 Find din bolig i

AARS AVIS

61 75 66 62 efter kl. 16.00

Udlejes pr. 1. jan. Nyrenoveret 4 vær. hus på 95 m2 m/carport og have. God beliggenhed for indkøb. Mdl. leje 6.500 kr. + forbrug. 3 mdr.s dep. Tlf. 25 10 30 07

Advokatfirmaet

BINDSLEV & KJELDSEN ApS Himmerlandsgade 109 • DK-9600 Aars •Tlf. 98 62 40 00

LÆS OGSÅ AARS AVIS PÅ www.aarsavis.dk

Alt forefaldende arbejde søges Har kørekort til B-C-D + truck. Tlf. 98 66 65 19 / 61 54 40 19

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

TIL LEJE

Landjendom udlejes Hyggeligt beliggende i Lundby, Nibe. 120 kvm., istandsat, hund tilladt og mulighed for hest. Mdl. husleje 4.700 kr. + forbrug. Dep. 3 mdr. husleje. Henvendelse 23 38 95 51

Mangler du opbevaringsplads? Opbevaringsrum/depotrum på 4 m2 til MC, sofa, Áyttekasser m.v. - AÁåste med egen nøgle i isoleret ejendom, med videoovervågning og alarm. Kontakt Jon Floris tlf. 40 24 00 04

Til leje i V. Hornum Lækkert lille 2 vær. rækkehus på 60 m2 med nyere køkken udlejes snarest. Til lejligheden hører 2 redskabsskure og overdækket terrasse. Husleje kr. 3550,- + forbrug Depositum kr. 10650. Henvendelse 21 79 99 93

Rækkehus i Vester Hornum 80 m2 fordelt på stue, 2 værelser, køkken med spiseplads og stort badeværelse. Handicapvenligt. Overdækket terrasse. Mulighed for fibernet. Husleje: 3.500 + forbrug. Indskud: 3 mdr.s husleje.

Telefon 4031 2965

Hus udlejes i Overlade ved Farsø, 130 m2 med 7 værelser. Husleje pr. md. 3.900 kr. + forbrug. Kontakt

40 58 38 26 eller 22 11 80 72

2-vær. lejl. på 70 m2 Nørregade 27 i Farsø, beliggende på 1. sal. Husleje 3.400 kr. + forbrug. Dep. 3 mdr. leje. Ledig efter aftale.

Tlf. 98 55 52 00 Vi administrerer ejendomme. Vi kan leje din bolig ud.

Udlejning Nyopført isoleret ejendom - 200 kvm evt. Áere! på Markvænget 17, Aars med højt til loftet, egen indgang, egen fjernbetjn., el-port, varmestue, toilet, G4S alarm, videoovervågning, forsikringsgodkendt, kraftstik, separat elmåler. Pallereoler haves. Kontakt: Jon Floris - 40 24 00 04

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Dorthe Tang og Helle Viborg Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale.

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med sygesikringen

KLINISK TANDTEKNIKER Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Fodpleje (evt. i eget hjem)

TIL LEJE Himmerlandsgade 127, 1. Dejlig 3 værelses lejlighed på 86 m2. Husleje pr. md. kr. 4.625 + forbrug. Depositum kr. 13.875.

DGU Lejeboliger ApS Henvendelse på tlf. 98 35 00 18 Se også www.dgulejeboliger.dk

3-vær. lejlighed på 109 kvm. udlejes snarest Beliggende centralt i V. Hornum med gode busforbindelser til Løgstør, Aars, Farsø og Aalborg. Der er adgang fra stue og køkken/alrum til lille have. Lejen er kun 3.400,- + forbrug. Aftal besigtigelse: Tlf. 50 80 72 00

Zoneterapi m.m.

hanne b. stokbro Tlf. 96 71 55 55 22 45 06 60 Sillevadvej 10 9600 Aars


Aars Avis

14. december 2011

SIDE 35

KØB OG SALG

SUNDHED & VELVÆRE

Klinik for fodterapi

BLUESKY THAIMASSAGE

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Thai/oliemassage 1 time kr. 350,½ time kr. 200,Fodmassage 1 time kr. 250,Behandling af ømme muskler i nakke, skuldre kr. 150,-

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 98 62 11 18 - 40 53 98 62 Fodbehandling - Bøjlebehandling - AÁast-

TILBUD TIL ALLE PENSIONISTER I DECEMBER MÅNED: Afslappende massage kr. 250,Bredgade 38D, Løgstør eller Grønningen 27, Hvilsom Tidsbestilling på tlf. 50 20 36 24

FODPLEJE Ved eksamineret fodplejer. Klinikken er åben tir.-fre. - Jeg kører også gerne ud Gavekort udstedes.

Lilly Sandgård

✂ KLIP UD

✂ KLIP UD

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

TID TIL PATIENTEN - KVALITET I BEHANDLINGEN • PROTESER

Svoldrupvej 108, Aars - Tlf. 23 28 03 67

• BANDAGER • SPORTSBANDAGER

• KORSETTER

)RUN OHQGXKROGHUDI

• KOMPRESSIONSSTRØMPER • FODINDLÆG • ORTOPÆDISK FODTØJ M.M.

LOPPEMARKED Møbler, småting og meget andet. Også åben i Købmandsgården. Antik m.m. også lidt juleting Lør.-søn. 10-14, Blærevej 63

JULETRÆER Normannsgran Rødgran Pyntegrønt. Gratis levering.

Individuelle samtaler, familier & par

LIS NIELSEN

Aut. af sundhedsstyrelsen

www.aarsavis.dk

Familierådgiver/terapeut & sygeplejerske Aarupvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 34 - 20 14 02 30 Mail: lnaarup@mail.dk • www.ln-raadgivning.dk

Reparationer af PC - Salg - Service Netværk - Udstyr

Kirkens Korshær

Hvis du ringer inden kl.10.00, så kommer vi samme dag.

Jernbanegade 7 Brugbare effekter samt dødsboer afhentes Tlf. 98 66 14 26

Henv.: Højvangen 16B, Hvalpsund, 9640 Farsø Tlf. 22

Psykologisk rådgivning Fysioterapi Craniosacral terapi Akupunktur PETER NIELSEN, psykologi, fysioterapeut Tlf. 21 67 06 62 INGER NIELSEN, fysioterapeut, akupunktør Tlf. 29 44 88 18

61 19 36

BLANDEDE

20 96 5000

Åben alle hverdage kl. 7-18, lørdag kl. 9-15 Se meget mere på:

www.is-brdr-nielsen.dk

Vi bor 15 km nord for Viborg Tilbud på nedbrydning og skrotning samt knusning af beton og jernbeton gives overalt i landet. - Kun 36 kr. pr. ton

Annoncetelefon 98 62 17 11

Gislumvej 22 · 9600 Aars · pm@pm-data.dk Ring til Patrick Møller

300 4” rør 200 2” rør 200 m2 store brosten Kølerum 8 plastvinduer 0,59 B x 1,05 H 1 dobb. plastdør, buet i top 2,15 B x 1,90 H 20 terrassedøre 0,95 B x 2,10 H 1 foldedør 10,65 B x 2,30 H 10 stk. kridttavler 1 naturgaskomfur m/4 blus 2 redskabsskure 1.500 m2 gulv- og parketbrædder (fyr, eg og bøg) 1 16.000 liters + 1 6.000 liters tank 3 jerngitterspær a 12 m 4 jerngitterspær a 10 m 1 alu ledhejseport 4,80 B x 4,50 H m/ elhejs 2 alu butiksdøre m. automat. opluk. Limtræsbjælker i forskellige str. 50 terrassedøre i træ og plastik 25 yderdøre 20 branddøre 500 indvendige døre 1000 vinduer 100 vinduespartier til udestuer Ovenlys kupler 400 køkkenelem. og garderobesk. Tømmer: 2x4”, 3x5”, 7x7”, 8x8” Udslagsvaske i rustfri og porcelæn Lægter og forskallingsbrædder 20 toiletter og håndvaske 1000 støbejernsvinduer Store partier rør og jernbjælker

VVS Aut. vand- og gasmester

Vikarservice

»JULLE’S« VVS

Landbrug - Erhverv - Transport

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Tinghøjvej 6, 9600 Aars www.aarsterapi.dk

BLANDEDE

Hornum Genbrug

Mand.-fred. 13.00-17.00 Lørdag 10.00-13.00

Gavekort kan købes

Tidsbestilling: Alle hverdage ml. kl. 15-19, samt weekend kl. 9-11

Tlf. 98 65 62 06 Hver weekend eller efter aftale.

BLANDEDE

Thai & Olie massage 1 behandling kr. 300,-

Mosevej 15 Ll. Binderup

Konsultation efter aftale Messevej 2 . 9600 Aars . Tlf. 86 43 21 47

HUSK FRIT LEVERANDØRVALG

Nedbrydningsmat. m.v. sælges

Pakhuset i Blære

Ortopædiske bandagerier/skomagerier

Familierådgivning

Normannsgran sælges fra 50 kr. lørdag og søndag kl. 10-15 ved Tinghøjvej 15, lige før kyllingehusene. Jørgen Sørensen

Telefon 9822 3510 eller 4223 8134

• BRYSTPROTESER

PHGJDYHNRUWWLO)\VLXUJLVN0DVVDJH Y/ JHHNVDP)\V0DVV¡U 7LGVEHVWLOOLQJWOI ZZZI\VLXUJLVNPDVVDJHQHW

Juletræer

Tom’s Produkt

Gl. - nyt jern, maskiner, metal. Alt skrot købes. Kontant afregning.

Haveservice Haveplan - Omlægning - Vedligehold

Har du seriøst brug for hjælp...

v/ Niels Juul

Christensen

Nygaardsvej 7, Aars Tlf. 98 62 20 56

Hjemmeservice Frit valg - Privat - Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk . Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

KLOAKSERVICE Slamsugning og højtryksspuling af kloak og dræn. TV inspektion af kloak.

AARS KLOAKSERVICE OG MASKINSTATION LØGSTØRVEJ 76 - AARS - TLF. 98 62 20 18 BILTLF. 21 20 08 55

Strandby Produkt/Autoophug • Vi giver mindst 2000 kr. for din skrotbil • Indleveret skrot afregnes efter 60 t. brovægt • Køb af jern og gamle maskiner • Nedskæring/nedbrydning udføres • Containere opstilles • Kontant afregning og hurtig afhentning • Miljøgodkendt efter ISO 14001.

Strandby Produkt Granvænget 8, Strandby. 9640 Farsø Tlf. 6065 3234

KØB OG SALG

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

service aps v/ Torben Sloth Tolstrup Byvej 7, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 34 / 40 26 81 33 - din lokale VVS-installatør

Normannsjuletræer vinterkranse og puder m.m. sælges Bodil Drejer Tinghøjvej 7, Aars Indkørsel fra Industrivej Tlf. 98 62 25 19

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer. Fax: 98 62 51 69

Telefon 98 62 51 15 Bil: 21 24 35 77

dsenars i r u a L 008A2 965 Sørenej 12 - 1 yv8 62 B9 15 82 2 p 6 u r t 8 Tols Tlf. Tlf. 9


Aars Avis

SIDE 36

Købes: Dødsbo købes og ryddes. Teak og palisander. Guld og sølv. Kgl. porcelÌn og B&G. Ring for uforpligtende tilbud alle ugens dage. Tlf. 29 82 87 03

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

SÌlges: Fine brune Labradorhvalpe med stamtavle. Rejseklare d. 23/12 2011. Tlf. 41 59 41 20 SÌlges: Nordmann juletrÌer, flotte mørkegrønne, fra 40 kr./ stk.

HIMMERLANDS AVISERNE

Tlf. 40 32 01 34 SÌlges: Kummefryser Zanussi, 200 l. Energivenlig, velholdt. Kan afhentes for kr. 350. Tlf. 98 62 10 25/20 24 33 87 SÌlges: Almuegerigter, fodlister. 15x68mm 14 kr./m, 16x92mm 18 kr./m, 21x118mm 25 kr./m. Skyggelister, hulkelister. Tlf. 61 26 40 69 SÌlges: 2 kattekillinger, søde, kÌlne og meget flotte, søger nyt og kÌrligt hjem. Tlf. 60 66 49 31 el. 60 66 76 31

AARS AVIS

14. december 2011

Købes: Palisander-spisestuebord, stole, skĂŚnk i palisander købes og skrivebord i palisander købes. Tlf. 40 73 19 97 SĂŚlges: Tørt brĂŚnde, bøg, savet og kløvet. Crosser, 150 ccm, ĂĽrg. 2010, pĂŚn, kr. 3500.- TrĂŚbriketter, trĂŚpiller i sĂŚkke sĂŚlges billigt. Tlf. 22 20 38 24 SĂŚlges: TrĂŚ, 30 cm - 4 m. stykker. Pris fra 250,- til 850,-. Alt leveret. Tlf. 29 27 02 47 SĂŚlges: Minicrosser 130 15 kmt 40 km pĂĽ en opladning kr. 8850. Calypso 10 kmt 40 km pĂĽ en opladning kr. 6850. Tlf. 22 74 89 02 SĂŚlges: Brenderup trailer ĂĽrg. 2000, 2500 kr. Tlf. 98 66 20 81 SĂŚlges: Rød DV hoppe, 8 ĂĽr. Cocker Spanielhvalpe, 8 uger, er chipâ&#x20AC;&#x2122;et, med sundhedsbog. Tlf. 24 81 02 06

FARSĂ&#x2DC; AVIS FOLKEBLADET STĂ&#x2DC;VRING

HUSK!

NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD Ă&#x2DC;STHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Indlevering af loppeannoncer er Købes: Gamle transistorradior. Beolit fra B&O, ogsü defekte købes, samt spejlblank anlÌg Beomaster - Beogram 4500 model. Tlf. 98 63 18 02 SÌlges: Keramisk drejeskive/ sparkeskive, kr. 1.500. Tlf. 98 67 84 28 Nyt blandingsbatteri til hündvask i orig. indpakning, kr. 350. Tlf. 23 92 11 97 SÌlges: TrÌpiller i 1 pl. 6 mm = 960 kg. Kr. 1.800. Tlf. 40 45 78 79

SÌlges: AEG vaskemaskine, Bosch opvaskemaskine, Køl-/ frys lavenergi, computerbord, lys eg, nyere model. Tlf. 24 65 19 83 SÌlges: MF 35 4 cyl. diesel. Kører godt, gode dÌk og nyt batteri. Yamaha 4 gears, mange stumper medfølger. Tlf. 28 72 84 95

Købes: +ÂĽKZIVLY Ă&#x2026;`[[LIVLY Ă&#x201E;ULYL PUKIV TÂĽISLY THSLYPLY [¤WWLYSHTWLY\YLZWLQSLWVYJLS¤UNSHZMHQHUJLĂ&#x201E;N\YLYZÂĽS] N\SK ZHTSPUNLY UPWZ ZTr[PUN ;VWWYPZIL[HSLZRVU[HU[ Tlf. 21 64 80 90

SENEST FREDAG KL. 9.00

Sælges: rYPN 3HIYHKVY ISHUKPUN[¤]LZ¤SNLZWNHWSHKZTHUNLS,Y]HJJJOPWWL[VNOHY MrL[VYTLR\Y,Y YLUSPN 2Y Tlf. 21 38 49 92/29 32 08 59 Sælges: 3VUKVU ZVMHLY S¤KLYV]LYHS[ñrYNSZVTU` 5`WYPZRY,][MV[VRHU ZLUKLZ7YPZRY Tlf. 40 87 99 97 Købes: -rY SHT ]¤KKLYL HSSL ZSHNZ[PSSL]IY\NZSHN[UPUN Tlf. 23 83 27 36

HIMMERLANDS AVISERNE

Annoncen mĂĽ fylde op til 20 ord! Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - ogsĂĽ med max. 20 ord.

BETALING: Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

SE HER!

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder ogsĂĽ traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMS-, MOTOR- og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KĂ&#x2DC;B OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslĂŚt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGĂ&#x2DC;RELSER.

Tlf. 98 55 00 07

20 ord for 50 kr.

- SKAL med under bilmarkedet eller køb & salg!

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og gives vÌk af nÌsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Sælges: )Y¤UKL NYHU[Y¤ T ZH]L[ VN S¥]L[ [¥Y[ JT SHUN[2YL][SL]LYL[

til til 101.262 88.050 husstande husstande

CAMPINGVOGNE â&#x20AC;˘ BILER â&#x20AC;˘ MOTORCYKLER â&#x20AC;˘ LANDBRUGSMASKINER â&#x20AC;˘

- inden du laver din annonce!

SÌlges: )Y¤UKLRS¼]LY [PS 7;6 Wr[YHR[VYJTRS¼]LS¤UNKL 2Y Tlf. 98 55 00 07

LOPPEMARKED

BEMĂ&#x2020;RK

Indryk en loppemarkedsannonce   og kom ud til 101.262 husstande!  Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00

Hvor stor mĂĽ annoncen vĂŚre? Annoncen mĂĽ HĂ&#x2DC;JST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. ÂťSĂ&#x2020;LGESÂŤ og til slut Âťtlf. nummerÂŤ regnes hver for et ord og skal derfor tĂŚlles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tĂŚller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ Betaling vedlagt:

â?&#x2018; Kontant â?&#x2018; Check ANNONCETEKST: â?&#x2018; SĂŚlges â?&#x2018; Købes â?&#x2018; Byttes â?&#x2018; Gives vĂŚk

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Husk: Breve sendt med postvĂŚsenet mĂĽ IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 9 aviser i Himmerland (totaloplag 118.472 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Ă&#x2DC;sthimmerlands Folkeblad, Kongerslev.. Folkebladet, Støvring. samt Nibe Avis.

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

Hvornür skal annoncen indleveres? Annoncen skal vÌre avisen i hÌnde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.


resultaterne fra udredningsarbejdet, sü snart vi har klare konklusioner og anbefalinger. Men en sü kompleks udredning som mycoplasmaproblematikken tager tid. Vi forventer dog at kunne prÌsentere den endelige og grundige redegørelse for problematikken og arbejdet i beredskabet senest i februar, siger han.

Fakta om Mycoplasma bovis

Bakterien Mycoplasma Bovis er uventet blusset op En bakterie, der kan fĂĽ alvorlige konsekvenser for danske køer, har uventet spredt sig i Danmark. Bakterien, Mycoplasma Bovis, der kan medføre alvorlig sygdom blandt køer, men ikke smitter mennesker, er blusset op i Danmark. En del kvĂŚgbesĂŚtninger fordelt i Jylland og pĂĽ Fyn er konstateret smittet eller under mistanke for smitte. De køer, der bliver smittet med bakterien, kan fĂĽ symptomer pĂĽ yverbetĂŚndelse, ledbetĂŚndelse, øjenbetĂŚndelse eller lungebetĂŚndelse. For at fĂĽ stoppet sygdommens udbredelse har Videncentret for Landbrug, KvĂŚg, oprettet et beredskab, der i ďŹ&#x201A;ere mĂĽneder har arbejdet intensivt for at blive klogere pĂĽ, hvorfor sĂĽ mange besĂŚtninger oplever symptomer pĂĽ

infektionen netop i ĂĽr. -´Vi vil undersøge, hvorfor sygdommen pludselig er blusset op og giver sĂĽ alvorlige symptomer. Kender vi baggrunden, kan vi ďŹ nde ud af, hvad vi kan gøre for at forhindre, at sygdommen breder sig yderligere, forklarer Kaspar Krogh, der er dyrlĂŚge i Team Sundhed, velfĂŚrd og fødevaresikkerhed, Videncentret for Landbrug, KvĂŚg.

MÌlkeprøver skal afsløre smitte Samtidig skal beredskabet hjÌlpe de landmÌnd, hvis besÌtninger er ramt af sygdommen. Som en del af udredningen skal der ogsü dannes et overblik over, hvor mange af de 4000 danske malkekvÌgsbesÌtninger, der er smittede. Det gøres ved systematisk at tage prøver af mÌlk, som bli-

ver hentet hos landmÌndene og leveret til mejerierne. Pü den müde kan bakterien spores og smittede besÌtninger kan udpeges. Beredskabsgruppen har samtidig afsluttet en rÌkke besøg i ti besÌtninger mistÌnkt for mycoplasma-smitte. - Vi kan indtil videre konkludere, at det vÌsentligste fÌllestrÌk for de undersøgte besÌtninger har vÌret mangelfuld isolation af syge dyr. Isolation af dyr med symptomer er en helt klar anbefaling ved mistanke om mycoplasma. Det er helt afgørende, hvis vi skal have stoppet smittespredningen blandt danske køer, siger Kaspar Krogh, der stadigvÌk er i fuld gang med at analysere beredskabsgruppens resultater. - Vi informerer løbende om

Flytning af gylle

450,- pr. time

ENTREPRENĂ&#x2DC;R- OG DRĂ&#x2020;NINGSMESTER IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drĂŚn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Symptomer: Mycoplasma bovis er isĂŚr ĂĽrsag til yverbetĂŚndelse. Bakterien er pĂĽvist gentagne gange tidligere i Danmark fx i 1984 i forbindelse med udbrud af smitsom yverbetĂŚndelse. I løbet af sommeren og efterĂĽret 2011 er den imidlertid ogsĂĽ set i forbindelse med markant øget forekomst af lungebetĂŚndelse og isĂŚr ledbetĂŚndelse pĂĽ forben hos køer â&#x20AC;&#x201C; ofte hos ďŹ&#x201A;ere dyr i samme besĂŚtning og i nogle tilfĂŚlde med dødelig udgang. Hos kalve har man set lungebetĂŚndelse, og stĂŚrkt forøget forekomst af mellemørebetĂŚndelse og ledbetĂŚndelse. Behandlingseffekten er ofte dĂĽrlig.

:PNLYRSVHRRLUZ[VW& 9PUN6\KY\WVW

M

PUNH

:W\S

YYÂĽY

UHSL

LRH N`SS

^^^V\KY\WZ[LUSLQLKR :SHTZ\NLYTLKOÂĽQ[Y`RZZW\SPUNVN;=PUZWLR[PVU

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW

ZETOR PROXIMA POWER 90 med koblingsfrit vendegear er en fantastisk universaltraktor.

1221

Videncentret griber ind over for kvĂŚgsygdom

Mycoplasma bovis er en bakterielignende organisme, der smitter ved direkte kontakt fra kreatur til kreatur. Smitte sker primĂŚrt via snot og spyt â&#x20AC;&#x201C; det vil sige via foder, vandtrug ved malkning og via mĂŚlk. Bakterien er kvĂŚgspeciďŹ k og smitter ikke til mennesker

Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

www.business-reklamebureau.dk

Bakterien Mycoplasma Bovis, der kan medføre alvorlig sygdom blandt køer, men ikke smitter mennesker.

M s a â&#x20AC;&#x2122; r d k r s a e a r vice g j ø H

3-trins PowerShift - 24/24 gear 3 E/D hydr. ventiler og meget mere

Henrik Dalgaard er meget rasende - Jeg kan nĂŚsten ikke ďŹ nde ord for det tyranni og den heksejagt, der foregĂĽr mod vores erhverv. Selv i den samme uge, hvor fuldstĂŚndige hovedrystende vandplaner uden faglig fundering vĂŚlter ned over os, skal den danske husdyrproduktion tilpasse sig en 3 â&#x20AC;&#x201C; 2 afgørelse i miljøklagenĂŚvnet. Det siger en rasende Agri Nords miljøudvalg og medlem af Landbrug & Fødevarers bestyrelse Henrik Dalgaard, Sjøstrup ved Aars. - Det drejer sig om, at man ikke accepterer nogen form for stigning i dyretrykket i et omrĂĽde, hvor man før har haft en fem procent margen. Man stiller krav om, at hvis det stiger, skal husdyrproduktionen følge kravet om at kvĂŚlstofudvaskningen svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug. Dette er jo ikke

fysisk muligt! - Det vil blive starten pĂĽ at husdyrproduktionen lukker i Danmark, og det kunne man da ogsĂĽ forledes til at tro var hensigten. Mette KjĂŚrsgaard og Ida Auken rejser rundt og stiller sig pĂĽ ølkassen og siger: â&#x20AC;?I har selv skabt jeres gĂŚld og den mĂĽ i selv stĂĽ forâ&#x20AC;?. - Ja, for os er det da en selvfølge. Men det mindste vi forlanger, er da at vores rammevilkĂĽr ikke kraftigt forringes med ĂŠt hug. Det der sker med denne afgørelse, er at masser af sager genĂĽbnes og bliver pĂĽklaget, og sĂĽ fĂĽr man ikke den miljøgevinst som en tilladelse til udvidelse giver. Det er ikke andet end en tĂĽbelig skrivebordafgørelse, fortsĂŚtter Henrik Dalgaard. - Det kan godt vĂŚre du siger Ida Auken, at tingene kommer hurtigere end godt er, fordi den tidligere regering

har sløset med implementeringen, det mĂĽ stĂĽ for din egen regning. Men det ĂŚndrer jo ikke pĂĽ, at hvis ikke I trĂŚder ind med anden lovgivning pĂĽ omrĂĽdet nu, som forhindrer denne afgørelse, sĂĽ er det et farvel til dansk husdyrproduktion. - Vi vil rigtigt gerne vĂŚre en del af løsningen med at skabe den nødvendige vĂŚkst i Danmark med fuld respekt for vores natur og miljø og vi rĂŚkker gerne hĂĽnden frem til samarbejde, men nu er det op til jer med hurtig handling pĂĽ omrĂĽdet, hvis ikke man skal starte en fuldstĂŚndig hĂĽbløs genbehandling af de ansøgninger der ligger i systemet. Vi fĂĽr kun to tabere lige nu. Miljøet og dansk økonomi. Jørgen Evald chefkonsulent for Agri Nord Husdyr & Miljø udtaler: - Vi har et helt akut problem som vi er nødt til at tage fat i nu, derfor har vi indkaldt til et møde med kommunerne i vores netvĂŚrk, for i fĂŚllesskab at ďŹ nde en mĂĽde, hvorpĂĽ vi kan hĂĽndtere dette problem i Himmerland.

SELV DIN BANKMAND BLIVER GLAD!

KAN DET VIRKELIG PASSE? 4 Ă&#x2026;RS FABRIKSGARANTI â&#x20AC;&#x201C; OP TIL 7 Ă&#x2026;RS FINANSIERING

ZETOR PROXIMA POWER 90

TRAC-LIFT SLI 120 FRONTLĂ&#x2020;SSER

ZETOR PROXIMA 70

89 hk, koblingsfrit vendegear Inkl. 340/85R24 + 420/85R34 FĂĽ den inden NytĂĽr

Trac-Lift er topmoderne kvalitetslÌssere med dÌmper, 3. funktion, parallelføring Priser fra

65 hk, syncro vendegear Inkl. 340/85R24 + 420/85R34 dÌk Uhørt billig

288.000,-

.* 2595,- pr. md

43.900,-

* 400,- pr. md.

210.000,-

* 1895,- pr. md.

Alle priser er excl. moms og levering. De viste traktorer kan vĂŚre med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl, udsolgte varer og prisĂŚndringer. -FBTJOH4UBSUZEFMTFt-Â&#x201C;CFUJENESt4DSBQWÂ?SEJt*OUFUFUBCMFSJOHTHFCZS


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 38

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Valdus Jensen - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

Der er stadig problemer på mange minkfarme Fortsat ekstraordinært højt kontroltryk i 2012 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i efteråret 2011 gennemført en kontrolkampagne på 57 udvalgte minkfarme. På 24 af de 57 farme var der problemer med håndteringen af syge og tilskadekomne mink. Kontrolkampagnen viste, at der stadig er problemer med dyrevelfærden i minkfarmene, der var udvalgt, fordi de tidligere har modtaget sanktioner fra Fødevarestyrelsens kontrollanter i perioden 2008-2010. Fødevareminister Mette Gjerskov har på den bag-

OFFICIELLE Vikarservice Landbrug - Erhverv - Transport

Haveservice

Hjemmehjælp

Haveplan - Omlægning - Vedligehold

- valget er frit - valget er dit

Har du seriøst brug for hjælp...

Hjemmeservice Frit valg - Privat - Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk . Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

K^]Vg^Zc€gg²``Z!^hVbVgWZ_YZbZYgZeg²hZciVciZg[dg Ynga²\ZhiVcYZc!jYk^`aZid\jY\^kZicdiZg^c\h"`VaZcYZgZc

;dgbVi&*!*m'&Xb =€gYeaVhi^cYW^cY^c\ =kZgYVid[naYZgZidehaV\ DehaV\bZYdkZgh^\i dkZg]kZgb€cZY

- Det er uacceptabelt, at vi stadig finder mink, der ikke er behandlet ordentligt, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

grund besluttet at fastholde et ekstraordinært højt kontroltryk på de danske minkfarme i 2012. - Det er uacceptabelt, at vi stadig finder mink, der ikke er behandlet ordentligt, når de er kommet til skade, og branchen er nødt til at gøre det bedre. Jeg prioriterer dyrevelfærd meget højt og fastholder derfor et ekstraordinært højt fokus i den offentlige kontrol næste år, understreger fødevareminister Mette Gjerskov. Sideløbende med den offentlige kontrol vil der være er mulighed for at køre målrettede kontrolkampagner. - Vi sætter også fokus på uddannelse og rådgivning med to nye initiativer, som jeg håber, vil hjælpe branchen med at komme problemet til livs. Som noget helt nyt stiller vi fra nytår krav om uddannelse og efteruddannelse for samtlige minkavlere og deres ansatte. Og siden april har der været krav om obligatorisk dyrlægerådgivning om dyresundhed og dyrevelfærd. Det betyder, at hver minkfarm får rådgivende besøg af en praktiserende dyrlæge 4-6 gange årligt, siger Mette Gjerskov. Kravene om uddannelse og efteruddannelse træder i kraft den 1. januar 2012.

nemført i særligt udvalgte minkfarme med fokus på håndtering af syge og tilskadekomne dyr. De kontrollerede farme var udvalgt, fordi de tidligere har modtaget sanktioner. I 33 minkfarme (svarende til 58 %) blev der konstateret overtrædelser af reglerne. På 24 af de kontrollerede farme (svarende til 42 %) blev der fundet syge og tilskadekomne mink, der ikke var håndteret korrekt. På 12 af de 24 minkfarme fandt Fødevarestyrelsen eksempler på mink, der havde været udsat for så groft uforsvarlig eller uforsvarlig behandling, at det udløste politianmeldelser. Ved kontrolkampagnen blev der skønsmæssigt kontrolleret 90.000 - 100.000 dyr på de i alt 57 farme. Der blev i alt fundet 128 tilskadekomne dyr (svarende til ca. 0,1 %), der ikke var håndteret korrekt. Typisk havde dyrene alvorlige skader eller sår, uden der var iværksat passende behandling, idet dyrene enten ikke var behandlet efter dyrlægens anvisninger, isoleret fra andre dyr eller aflivet. Yderligere 9 minkfarme (svarende til 16 %) blev sanktioneret for overtrædelser af andre dyrevelfærdsregler. I disse farme fandt Veterinærrejseholdet typisk, at dyrene manglede stimuli eller, at dyrene ikke havde tilstrækkelig plads i burene. Da myndighederne i 2010 gennemgik samtlige landets godt 1500 minkfarme, blev der fundet overtrædelser på halvdelen af farmene. Dengang havde fi re procent af farmene problemer med at overholde reglerne vedrørende håndtering af syge og tilskadekomne mink. I 2011 gennemfører myndighederne kontrol på halvdelen af landets minkfarme. Resultatet af denne kontrol kendes i løbet af det nye år.

Fakta om kontrollen Veterinærrejseholdets kontrolkampagne blev gen-

BZYZaaZgjYZc`ad``ZhaZi EZg[dgZgZii^aV[g^kc^c\kZY]_³gcZ

BLÅ

GRØNNE E

1. + 2. halvår uden klokkeslet

1. + 2. halvår alvår med klokkeslet

Nørregade 19 · 7870 Roslev Telefon 97 57 14 00 · Fax 97 57 19 33 Mail: sb@salling-bogtrykkeri.dk KALENDER-BØGERNE ER NU PÅ LAGER – RING OG BESTIL Ønskes yderligere informationer, er I velkommen til at kontakte os

45.000 får enkeltbetaling I 2011 har ca. 48.000 landmænd søgt om støtte under ordningen Enkeltbetaling. 95,3 pct. af ansøgningerne er nu færdigbehandlet forud for udbetalingen 1. og 2. december 2011. Dermed er årets første målsætning på 95 pct. nået. Efter EU-reglerne kan støtten tidligst udbetales den 1. december. - Vi er vældig glade for, at vi igen i år kan udbetale støtte til langt de fleste

landmænd på første udbetalingsdag. Det betyder meget for os, at pengene kan komme i omløb i erhvervet, udtaler direktør Pernille Andersen fra NaturErhvervstyrelsen. I 2011 forventer NaturErhvervstyrelsen at udbetale igen den 16., 23. og 30. december. Målet er, at mindst 97 pct. af ansøgningerne er færdigbehandlet og støtten udbetalt inden nytår.

Gudstjenester Søndag den 18. december 2011 Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke 19.00 Giver Kirke ingen Blære Kirke ingen Gislum Kirke ingen Vognsild Kirke 11.00 Haubro Kirke ingen Ulstrup Kirke 9.30 Gundersted Kirke 11.00 Veggerby Kirke 19.30 Sønderup Kirke 10.30 Suldrup Kirke ingen Bislev Kirke ingen Ejdrup Kirke 11.00 Løgstør Kirke 9.30 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke 11.00 Løgsted Kirke ingen Salling Kirke ingen Oudrup Kirke ingen Næsborg Kirke 9.30 Vilsted Kirke 19.00 Vindblæs Kirke ingen Ranum Kirke ingen Malle Kirke 16.00 Overlade Kirke ingen Farsø Kirke 10.00 Vester Hornum Kirke 9.00 Hyllebjerg Kirke 10.30 Flejsborg ingen Louns Kirke ingen Alstrup Kirke ingen Strandby Kirke 10.30 Ullits Kirke 9.00 Foulum Kirke ingen Svingelbjerg Kirke ingen Trængstrup Frimen. ingen Kgs. Tisted Kirke 10.30 Binderup Kirke ingen Durup Kirke 9.00 Rørbæk Kirke ingen Grynderup Kirke ingen Stenild Kirke 10.30 Brorstrup Kirke 10.00 Ravnkilde Kirke 19.30 Aarestrup Kirke 10.30 Haverslev Kirke 9.00 Aalestrup Kirke 11.00

Aars Landboauktion var i uge 49 tilført 81 grise, 150-315, 11 SDM kælvekvier, 6700-10500, 5 SDM kælvekøer, 6700-10600, 3 RDM kælvekvier, 7300-9000, 1 kry. kælvekvie, 6000, 4 jer. kælvekvier, 2200-5100, 5 jer. kælvekøer, 2450-4000, 10 kødkvæg, 2250-7500, 1 græsko, 2150, 3 kvier over 12 mdr. malkerace, 2800-3800, 9 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 1800-4800, 6 kvier under 12 mdr. malkerace, 1000-1500, 24 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 1050-4600, 31 tyre over 3 mdr. malkerace, 1000-4000, 40 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 1800-6900, 41 tyre under 3 mdr. malkerace, 550-1250 og 4 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 1050-1300. Omsætning: 674215,00 kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 50 Basis 397,93 (397,93). SPF+Myc 402,93 (402,93). SPF 406,93 (406,93). Økologi 875,84 (875,84). UKtillæg 17. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,22 (6,22) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 39

Bifalder tilskud til nye teknologier

Danatek A/S i Farsø har fået nye ejere.

Danatek i Farsø skifter ejerkreds Som det kunne læses på flere netaviser i onsdags, blev der 1. december afsagt et konkursdekret over Danatek A/S i Farsø på baggrund af virksomhedens egen begæring. Nu har en kreds af nøglemedarbejdere og to eksterne investorer overtaget aktiverne i firmaet, der dermed drives videre. - De seneste års finanskrise har været hård ved mange maskinhandlere, og vi har kæmpet hårdt med faldende værdier af vore brugte maskiner, siger maskinhandler Michael Jensen og fortsætter: - I løbet af november måned arbejdede vi ihærdigt på at finde en løsning med vore kreditorer samt omkring en ny ejerstruktur. Det lykkedes desværre ikke i første omgang, men efter at konkursen blev en realitet, viste der sig nye muligheder. - De seneste uger havde jeg gerne været foruden, men opbakningen fra vore mange kunder har fastholdt mig i troen på, at vi har gjort noget rigtigt i Farsø, og at der er en positiv fremtid for Danatek

A/S, siger Michael Jensen, der nu glæder sig til at se fremad. Michael Jensen vil selv varetage posten som salgschef i det nye selskab. Den nye investorkreds består af Erik Poulsen og Henrik Lundum samt otte nøglemedarbejdere. Erik Dahl, der har været tilknyttet virksomheden et års tid, bliver adm. direktør for det nye selskab. - Jeg glæder mig til at gå i krig med opgaven og føler mig overbevist om, at denne nye konstellation er meget bæredygtig og på forkant med udviklingen i branchen. Vi har nogle flotte og tidsvarende faciliteter her i Farsø, så vi har alle forudsætninger for at drive en sund forretning, siger Erik Dahl. De to nye eksterne investorer Erik Poulsen og Henrik Lundum bliver medlemmer af bestyrelsen. Erik Poulsen, der bliver bestyrelsesformand, har bl.a. en baggrund som direktør i grovvare branchen. Begge personer har betydelig erfaring i virksomhedsdrift og bestyrelsesarbejde.

L&F tager afstand fra ulovlig import Et samarbejde mellem en række myndigheder har afdækket den hidtil største sag i Danmark om import af ulovlige sprøjtemidler. Miljøstyrelsen har politianmeldt en importør, som er mistænkt for at have importeret i alt godt 45.000 kilo ulovlige sprøjtemidler fra Tyskland og videresolgt dem i Danmark i årene 2006 til 2009. Samtidig har styrelsen politianmeldt 44 landmænd og gartnerier i forbindelse med svindelsagen samt en anden virksomhed for at medvirke til den ulovlige import. Viceformand i Landbrug & Fødevarer Henrik Frandsen udtaler: - Det er forkasteligt, at landmænd og gartnerier importerer ulovlige sprøjtemidler. Det er helt afgørende, at vi i Danmark kun anvender godkendte pesticider. Når enkelte af vores medlemmer bryder reglerne, er det et tillidsbrud i forhold til kollegaer, myndigheder og befolkningen, der med rette kan forvente, at vi kan doku-

mentere, at vores landbrugsproduktion er bæredygtig. På TV2 News forklarede Henrik Frandsen mandag morgen, at Landbrug & Fødevarer ser med stor alvor på sagen. Han understregede, at det er afgørende, at danske landmænd bakker op om det stramme danske godkendelsessystem, der sikrer, at landbrugsproduktionen er miljømæssigt holdbar. - Vores varemærke er bæredygtig, effektiv og kontrolleret produktion. Det er, hvad vi leverer, og derfor bliver hele landbrugets renommé ramt, når landmænd som her køber sprøjtemidler og gødning uden om systemet. De pesticider, der er godkendt i Danmark er gennem en meget streng godkendelsesprocedure. Vi er nået utroligt langt ad den vej, og derfor er det altafgørende for miljøet og for vores troværdighed, at det er godkendte pesticider, der bliver brugt, slutter Henrik Frandsen.

For at forøge den økologiske produktion i Danmark får økologer nu mulighed for at søge om støtte til nye teknologier på deres bedrift. Præcis hvilke teknologier økologerne kan søge støtte til, er netop offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Fødevareministeriet har afsat 40 millioner til ordningen, der indtil videre løber til 2013 og er en vigtig investering i arbejdet med at få fordoblet det økologiske areal inden 2020. Ordningener samtidig et positivt fremskridt for økologien, vurderer flere økologikonsulenter fra Videncentret for Landbrug. - Flere af de teknologier, der kan søges støtte til, er meget relevante og rammer et stort behov på de økologiske bedrifter, siger landskonsulent Birgit Ingvorsen på vegne af økologikonsulenterne. De mener dog, at der er plads til forbedringer på listen over det udstyr, som økologerne kan søge støtte til. - Mange af teknologierne er ikke mulige at købe lige nu, men vil først være færdigudviklet og klar til at blive implementeret i praksis flere år frem i tiden, lyder det fra Birgit Ingvorsen, der ligesom sine kolleger savner nogle af de relevante teknologier, der lige nu er tilgængelige for landmændene på listen. - Ordningen ville have haft større gennemslagskraft, hvis minimumssatsen havde været lavere. Det betyder, at det ikke er muligt at søge til flere relevante teknologier, fordi de ikke koster over 300.000 kroner, siger hun. Den nye tilskudsordning betyder, at de økologiske fjerkræ- og svineproducenter i fremtiden kan søge om støtte til indhegning og sikring mod rovdyr, mens de fjerkræproducenterne kan søge støtte til automatisering af grovfodertildeling og opsamling af gødning lige uden for hønsehuset. Desuden får de landmænd, der har planer om at etablere økologiske biogasanlæg, også mulighed for at få adgang til en række teknologier, der kan lette arbejdet. Investeringstilskud kan kun ydes til ejere og forpagtere af en økologisk jordbrugsbedrift. Det er en betingelse, at projektet gennemføres på tilsagnshavers egen eller forpagtede bedrift, og tilsagnhaver er ansvarlig for gennemførelse af projektet. På den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, skal der være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer. NaturErhvervstyrelsen yder tilskud under denne ordning til investeringer i ny teknologi i det primære økologiske jordbrug, der har potentiale for omlægning af mere areal samt øge den øko-

logiske produktion. Ved et investeringsprojekt forstås de samlede udgifter til indkøb og installering af en eller flere nye teknologier samt tilknyttede omkostninger forbundet hermed. De tilskudsberettigede udgifter til et projekt, kan således omfatte: - Køb af nyt udstyr og maskiner (bruttoudgifter) - Installation af udstyr - Konsulentbistand og anden ekstern bistand, dog alene i forbindelse med bistand til selve projektet, og ikke til udarbejdelse af ansøgning - Fremstilling og opstilling af skilt om bevillingsgiver til projektet - Revision af afholdte og betalte udgifter - Andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet Det er en forudsætning, at udgifterne kan relateres direkte til projektet, og at de er nødvendige for gennemførelsen af projektet. Udgifterne skal endvidere stå i et rimeligt forhold til den ydelse og nytte, udgiften bidrager med til projektet. Der ydes ikke tilskud til investeringer i teknologier, der er tilskudsberettigede under Biogasordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til investeringer i anlæg til fremstilling af biogas. Det gælder f.eks. investeringer i lagerkapacitet og investeringer i teknologier til forbehandling af biomasse på biogasanlæg. Tilskuddet efter denne bekendtgørelse kan maksimalt udgøre 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. De tilskudsberettigede udgifter skal beløbe sig til mindst 300.000 kr. Tilskuddet kan udbetales som en rate- og en slutudbetaling. Der kan maksimalt

Det er dyrt at overtræde Som andelsselskab er leveringspligten helt central for Danish Crowns virksomhed. Den er med til at sikre en høj notering og tillid, og derfor er det også en dyr fornøjelse at overtræde leveringspligten. Boden kan være op til 25 procent af værdien af de svin, der er unddraget Danish Crown. Med de to svine- og soandelshavere er det dog blevet besluttet kun at kræve 15 procent, da det er første gang, de overtræder reglerne. - Når Danish Crown bliver bekendt med overtrædelse af leveringspligten, undersøges forholdene grundigt, og der forlanges blandt andet en revisorerklæring til vurdering af unddragelsens omfang. Derefter behandles sagen i Svineproducentudvalget, og efter indstilling fra dette udvalg træffes beslutningen i bestyrelsen, oplyser Danish Crown.

tigt. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fisker oplyser automatisk Told & Skat om, hvor meget støtte der bliver udbetalt.

udbetales to gange på hvert tilsagn. Den enkelte rate, skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb. Tilskuddet er skatteplig-

KØB & SALG Halm sælges

HAUBRO

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Snerydning med traktor. Planering af grusvej. Slamsugning. Kørsel med rendegraver. Salg af wraphø og wrap i rundballer.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

BJARNE STRØM Haubro Tlf. 40 82 79 30

EJENDOMME A K T UEL T: 2 9 5 la n d

11 ÅR som landbrugsrådgiver i Aars, Viborg og Skive, 16 ÅR som selvstændig landmand

51843186

b ru g s eje dom me n - Ring trygt til ti w w w.a l s alg p å – Dit lokale Agriteam g ri te a m .d k

Fritidslandbrug

10,6 ha – lige uden for Farsø

Sagsnr. L84701

Svoldrupvej 60, Farsø Landbrugsejendom med et jordtilliggende på 10,5801 ha. Ca. 2,7 ha. på modsatte side af Svoldrupvej. Af disse er 1,7 ha. omdriftsareal. Hovedparcellen udgør 7,6 ha., heraf 5,85 ha. omdriftsareal m/ha-støtte, udlagt til råstofområde og ca. 1 ha skov. Stuehuset skal gennemrenoveres/genopføres. Kontantpris: 1.245.000 Udbetaling: 65.000 Brutto/netto: 7.869/5.896 Alt. finansiering: 4.857/3.505 Beregnet på afdragsfrit F1-lån

N Y HED

100 m2 10,5801 ha 303 m2 G

Bolig: Areal: Udbygninger: Energimærke: Agriteam Aars ApS

Ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard Søndergade 31, 1.m . 9600 Aars . Tlf.: 9862 1396 aars@agriteam.dk . www.agriteam.dk/aars

LANDBRUG I HIMMERLAND Erkildstrupvej 5, 9240 Nibe ”Gode udbygninger og flot bolig” Tingvej 93, Alstrup, 9640 Farsø

13 HA 16,7 HA

”Ca. 16 HA skov”

Søgade 33, Vognsild, 9600 Aars

13,6 HA

”Velegnet som fritidslandbrug”

Krastrupvej 10, Farstrup, 9240 Nibe

14,8 HA

”God beliggenhed mellem Nibe og Løgstør”

SOLGT

Ejdrupvej 8, Ejdrup, 9240 Nibe ”Velegnet til dyrehold, værksted m.m.”

Kelddalvej 42, Blære, 9600 Aars

11,2 HA

”Præsentabel og spændende hesteejendom”

Svoldrupvej 43, Svoldrup, 9640 Farsø

22,9 HA

”Gode driftsbygninger samt maskinpark”

Overvejen 17, Svoldrup, 9640 Farsø

24,9 HA

”Gode udbygninger med flere muligheder”

SOLGT

Søttrupvej 22, Hornum, 9600 Aars ”God beliggenhed og gode udbygninger”

Vestergade 2A, Ranum, 9681 Ranum

13,8 HA

”Spændende og flot ejendom”

Se også vores mange spændende ejendomme under 10 HA på www.maegleren.dk

Asger

Nanna

Janie

Mikael

Mæglerfirma ASGER LARSEN 98 67 81 32 (ÃÌiÀLÀœ}>`iÊÎL]ʙÈÇäÊ©}ÃÌ©ÀÊU 98 67 81 62

©À˜Ã…œ“ÛiÊ£Îx>]Ê"ÛiÀ>`i]ʙÈÇäÊ©}ÃÌ©ÀÊU


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE40

Landmænd får nu husdyrpræmier Landmændene har i uge 47 modtaget en slagtespecifikation for de handyr, der til og med uge 43 er indberettet til NaturErhvervstyrelsen fra slagterierne eller sendt ud af landet. Slagterierne har 6 måneder til at indberette de slagtede handyr, og forskudsudbetalingen vil derfor ikke nødvendigvis omfatte alle de slagtede dyr. Forskuddet udgør 75% af præmien, og der vil samlet blive udbetalt omkring 152 mio. kr. til ca. 7.700 handyrproducenter De handyr, der er slagtet, men endnu ikke er indberettet, samt de dyr, der slagtes i den resterende del af året, vil senest komme med i slutudbetalingen

fra 1. marts 2012, hvis de opfylder betingelserne for handyrpræmie. I slagtespecifi kationen oplyses om antallet af handyr, der danner grundlag for forskuddet. Kun præmieberettigede handyr, dvs. handyr, der opfylder de grundlæggende krav om vægt, holdeperiode og alder, vil kunne komme i betragtning som præmieberettigede. FødevareErhverv udbetaler derudover 5,1 mio. kr. i fårepræmier for 2011 til ca. 750 producenter. Udbetalingerne er baseret på en præmiesats på 104,93 kr. for moderfår og 83,94 kr. for malkefår.

Landmændene skal være med til at pleje naturen.

Landmænd skal inddrages i pleje af den danske natur Miljøministerens naturplaner er et skridt i den rigtige retning Miljøminister Ida Auken (SF) netop offentliggjorte naturplaner lægger op til en stor frivillig naturplejningsindsats hos landmændene. Landbrug & Fødevarer er ind til videre positive over for planerne: - Vi bidrager gerne til at passe på naturen – vi lever

jo af den. Mange landmænd ser også et stort forretningspotentiale i at pleje naturen. Men det er afgørende for os landmænd, at vi får betaling for de ydelser, vi leverer. Miljøministeren må sikre attraktive ordninger til afgræsning, ligesom en engangserstatning i forbindelse med

BLANDEDE

lavbundsarealer er det eneste, der rykker noget, siger Niels Jørgen Pedersen, formand i Landbrug & Fødevarer. Formanden understreger, at naturindsatsen ikke må hæmme landbrugsproduktionen og mulighederne på bedrifterne. Naturpleje og landbrugsdrift skal kunne gå hånd i hånd.

Landmændene skal tages med

HIMMERLANDS FUGESERVICE

Hvis naturindsatsen skal lykkes, skal landmændene inddrages i det videre forløb, mener Niels Jørgen Pedersen. - Det er helt afgørende at sikre ejerskab til naturindsatsen hos landmændene. Det er jo dem, der skal drive den i praksis. Det er positivt, at flere af planerne nu er mindre specifikke, så kommuner og lodsejere i fællesskab har albuerum til at finde de rette

v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52

BLANDEDE

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

ALT FUGEARBEJDE UDFØRES Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

Grøndalsgaard Testrup v/ Aalestrup tilbyder:

SALG

af wrapballer

DØGNVAGT 98 66 14 77

Træfældning

også vanskelige træer i haver m.m. Kørsel med rendegraver

Overmontør Hans Warming

• El-service • Køle-service

www.oegaard.dk

• Alarm-service

Tømning af septiktanke og trixtanke

Kontakt JAN Tlf. 20 84 91 58 / 98 64 91 58

indsatsområder og metoder. Min frygt er, at kommunerne får for få midler til opgaven, så der ikke bliver nogen konstruktiv dialog med os landmænd, siger Niels Jørgen Pedersen Formanden understreger, at man skal fi nder de helt rette virkemidler til hvert enkelt område. Det skal ske ved en grundig drøftelse mellem kommune, myndigheder og landmand. Og selve administrationen skal være enkel, gennemskuelig for landmanden og let at eksekvere. - Enkelte landmænd, der ikke har ressourcer, tid eller lyst til at være naturforvalter, skal have mulighed for en gang for alle at blive købt ud af kommunen. Enten kan kommune eller stat overtage jorden ved udbetaling af en engangserstatning, som kan bruges til køb af erstatningsjord. Eller også kan der tinglyses en begrænsning af råderetten på jorden, hvilket udløser erstatning til landmanden, siger Niels Jørgen Pedersen.

Tre fluer med ét smæk Niels Jørgen Pedersen lægger vægt på, at der i planerne er få midler til rådighed, og at man derfor skal tænke sig grundigt om, hvis løsningerne skal blive så grønne som mulige: - Der er få midler at arbejde med. Derfor skal vi tænke i synergier, der kan forbedre både klima, miljø og natur. Vi skal simpelthen tænke i synergieffekter. Det sker ved en målrettet indsats, for eksempel med afgræsning og omlægning af lavbundsarealer.

Overvågning skal skabe mere dyrevelfærd og produktivitet i svinestaldene.

Overvågning skal skabe dyrevelfærd Det nye forskningsprojekt, PigIT, skal med den nyeste informations- og kommunikationsteknologi overvåge og styre produktionen i de danske svinestalde. Sensorer, kameraer og særlige chips skal i fremtiden alarmere, når der sker afvigelser i dyrenes velbefi ndende og vækst og samtidig give svar på, hvorfor og hvordan landmændene i fremtiden kan undgå disse afvigelser: - Projektet ønsker både at imødekomme de stigende krav til produktivitet i landbrugserhvervet og samtidig forbedre dyrenes trivsel i produktionen. De metoder, som vi i dag bruger til produktionsovervågning- og styring i staldene er ikke gode nok til at klare den dobbeltopgave, siger professor Anders Ringgaard Kristensen fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, som står i spidsen for projektet.

Forskningsprojektet PigIT vil blive udført i samarbejde med andre førende eksperter i produktionsstyring og husdyrvelfærd fra bl.a. Århus Universitet og Landbrug og Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion. - Vi vil inddrage nogle af de bedste statistikere, dataloger og økonomer fra en række europæiske lande. Det skal sikre, at projektet resulterer i konkrete løsninger til gavn for samfundet, understreger professor Anders Ringgaard Kristensen. Det Strategiske Forskningsråd uddelte i mandag knap 20 millioner kroner til projektet, som er berammet til fem år. Videncenter for Svineproduktion under Landbrug og Fødevarer bidrager til projektet med 4,4 millioner kroner. Derudover støtter TNM A/S, Skov A/S og Prosign A/S projektet.

Aars avis 2011 12 14