Page 1

Til samtlige husstande

IONER : FLERE SEKT

I DAG

84. årgang - Nr. 36

ONSDAG 8. september 2010

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis

Drøfter motorvej i Vesthimmerland Af Thorkil Christensen AARS: Transportminister Hans Chr. Schmidt har infrastruktur på programmet når han i morgen torsdag gæster Vesthimmerland. Behovet for kørsel med modulvogntog, opklassificering af Roldvej, placering af en vestlig motorvejsforbindelse og modernisering af Aggersundbroen er noget af det, som skal drøftes. - For at fastholde en positiv vækst i befolkningen opfordrer kommunen staten til at investere i rammebetingelser, der understøtter denne vækst, siger borgmester Knud Kristensen. Ministeriets rapport ”Midtjysk motorvejskorridor” har peget på mulige motorvejslinjer som ikke tilgodeser Vesthimmerland. To af linjerne fører uden om Vesthimmerlands Kommune, men ingen fører igennem eller til kommunen. Derfor præsenteres et alternativt

Løssalg: 5,00 kr.

Stemning på kogepunktet - stor lønnedgang varslet Den tidligere højstlønnede på BV Aars er gået 31 procent ned i timeløn Af Torsten Hansen

Transportminister Hans Chr. Schmidt - gæster Vesthimmerland torsdag.

forslag, som i stor grad også tilgodeser den vestlige del af Region Nordjylland. Vesthimmerlands Kommune vil også drøfte kommunens bidrag til opfyldelse af regeringens energiaftale. Med vedtagelse af Kommuneplan 2009 er der udlagt områder til vindmøller. Borgerne har generelt taget godt imod møllerne, men lysafmærkningen er til stor gene for de omkringboende borgere. Kommunen foreslår derfor en anden løsning uden konstante blink fra belysningen af vindmøllerne.

AARS: Stemningen er på kogepunktet blandt de ansatte på BV Aars (Det Beskyttede Værksted). Fire er ifølge medarbejderne fyret fra BV Aars, og de øvrige er blevet stillet en lønnedgang på cirka fem kroner i timen i udsigt. Fem kroner lyder måske ikke af så meget. Men de ansatte på Hjortkjærsvej i Aars fik mellem 6,33 og 44 kroner i timen. - Vi har så meget arbejde, at det er svært at nå, men vi kan ikke råbe ledelsen op, siger Jytte Munkholm, Aars, der sammen med fire andre er stået frem og er meget utilfredse med situationen. - Vores løn er i forvejen ikke særlig høj. Startlønnen for os lovlydige borgere er sølle 6,33 kr, mens den for indsatte i fængsler er 10 kr. Det

Stemningen var god, da BV Aars åbnede. Men nu er situationen vendt, og medarbejderene er utilfredse.

er dybt forrykt, siger Jytte Munkholm. De ansatte har dog også deres førtidspension. - Mange mener, at vi er underlige, fordi vi er ansatte på BV Aars. Men vi er ganske almindelige mennesker, som bare ikke kan klare et job i det private erhvervsliv, fortsætter Jytte Munkholm, der støttes af Hanna Lassen,

Vi går helt pip i SØNDAG D. 12. SEPTEMBER FRA KL. 9.00 - 16.00

Vi glædearrs ogosOme..gn. s

AARS HAVECENTER Køb 3 frugttræer

Vi får besøg af A klub, Fugleforening, Nibe Sirdue Vesthimmerlands Fjerkræklub og Vesthimmerlands Biavlerforening Hjemmelavede vafler le dagen. og kaffe på kanden he

Spar

D Ø R B G U R T G I RIGT OLKET! TIL F DER L O H VI TIL K T S N HUGNÅBE ESTEN DØ BRERF KIM

169,-

599,-

rter og få en 50 l plantesta

÷50%

gratis

på alle stauder.

AARS HAVECENTER

Bello Bak og Helge Albertsen, alle Aars. - Det er korrekt, at der sker en regulering af lønnen, siger forstander Knud Olav Christiansen, der leder BV Aars. - Der har været forskelle i lønningerne. Dem der var i Binderup fik højere løn end i Aars og Løgstør. Det har vi nu reguleret. Der var en som

fik 44 kr. vedkommende får nu 30 kr. i timen, siger Knud Olav Christiansen. Det svarer til en nedgang i timelønnen på 31 procent. - Vi er i forhold til Serviceloven kun forpligtet til at give de ansatte fem procent af mindstelønnen, forklarer lederen. Han bekræfter at nogle er stoppet på værkstedet. - Der var nogle som ikke kom regelmæssigt, og derved ikke udnyttede deres plads. Deres plads er givet til andre nu. En blev dog meget ked af det, og har i stedet fået en halvtidsplads, forklarer Knud Olav Christiansen. Baggrunden for lønnedgangen er, at kommunen skal spare, og det går nu også ud over de handicappede. Lønnedgangen er besluttet af Sundhedsudvalget efter indstilling fra Handicapforvaltningen.

På Havens Dag

÷25%

FOLKEBRØDET HVER DAG

15,-

på alle krukker

v/ Ingeborg & Peer Greth · Hjortkjærsvej 3 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 35 33

MANDAG-FREDAG 9.00-17.30 LØRDAG 9.00-14.00 • SØNDAG 10.00-13.00

Himmerlandsgade 45 · 9600 Aars · 98 62 32 00 Åbningstider: Mandag-fredag 6.30-17.30 Lørdag og søndag 6.30-15.30


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis

- egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991 I redaktionen: Valdus Jensen Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk

80

Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Atli Brogaard Kristensen Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. Tlf. 98 92 89 00

ÅBNINGSTIDER: Alle dage kl. 8.00 - 22.00

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

JENS FISKERS BEGRAVELSESFORRETNING - svarer altid også aften og weekend

!

Himmerlandsgade 76 9600 Aars

98 62 58 69

Jens Fisker

Annette Rolighed

Jens Møller

VESTHIMMERLAND BEGRAVELSE

^^^]LZ[OPTTLYSHUKILNYH]LSZLKR‹QLUZMPZRLY'U`WVZ[KR

Runde fødselsdage Emmy Jensen Dahlsensvej 17, Haverslev, søndag, 12.september. Emmy Jensen er født i Thyrrestrup ved Nibe. Efter endt skoletid og et ophold på Himmerlands Ungdomsskole, havde hun plads som ung pige i huset forskellige steder på hjemegnen. Efter gifte mål med Søren Jensen bosatte hun og ægtefælden sig i Dalum ved Suldrup. I 1963 flyttede parret til Smorup, hvor de drev en landejendom indtil 1999. Derfra flyttede de til Dahlsensvej 17 i Haverslev, hvor Emmy Jensen efter kort tid blev enke. Emmy Jensen er meget gæstfri, aktiv og udadvendt. Hun deltager i mange aktiviteter, og tager gerne på korte rejser. Hun har også flere gange været på højskoler. Hun siger aldrig nej til at spille kort. Emmy Jensen nyder at passe den lille have, og der er gang i strikketøjet. I nogle år har Emmy Jensen været medlem af Centerådet på Haversdal. Hun deltager i de forskellige arrangementer der er på Ældrecentret, såsom i onsdagspigerne.

80

Inger Thomsen, Bymidten 216, Aars, torsdag, 9. september.

8. september 2010

Genopstiller til FDBs landsråd AARS: Formanden for butiksrådet i Kvickly Aars, Jan Kirschoff, har valgt at genopstille til Landsrådet hos FDB. Landsrådet består af 124 medlemmer. Heraf udpeges 24 af FDB. Der er valg til halvdelen af landsrådets øvrige 100 pladser hvert efterår.

Udlært som maskinsnedker Der er uddannet et nyt holdmaskinsnedkere fra Skive Tekniske Skole. En af dem er Christian Høeg Laursen, Mejsevej 32, Aars. Han er ansat på Jeld-Wen Danmark A/S, Danmarksvej 9, Løgstør.

Nygifte

Viet i Aars Kirke: Anna-Sofie Borup Kristensen, Haverslev, og Bjarne Borup Kristensen, Haverslev. Børnene hedder Louiese og Christoffer.

Nygifte

80

Frede Mortensen, Vesterled 2, Aars, tirsdag, 14. september.

65 Nørrehedevej 5 9620 Aalestrup

98 64 18 69

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Ketty Bak, Blærevej 6, Tolstrup, onsdag, 15. september.

60

Uffe Otte, Svoldrupvej 147, Østrup, fylder 60 år lørdag, 11. september.

Guldbryllup Jonna og Aleks Aalestrup, Hjedsvej 10, Hjeds, kan lørdag, 11. september fejre 50 års bryllupsdag.

Træf os personligt døgnet rundt

Viet på Københavns Rådhus: Tania Øster, datter af Doris Øster og Kresten Larsen, Nyrup, og Søren Ladefoged, søn af Anette og Kresten Ladefoged, Gudumholm.

FARSØ BEGRAVELSESFORRETNING

70 70 20 20 41 41 41 41 Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24

Mærkedage i Aars Avis Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Dorthe O. Nielsen

Aftaler træffes gerne i hjemmet.

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Abonnementspris: 625,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

Ugens portræt

Lene Haugbølle stærk og afholdt Formanden for 3F Midtfjord, Lene Haugbølle, Højtoften 1, Aars, har prøvet det hele: Servering på egnens kroer, arbejde på syfabrik, pædagogmedhjælperjob, rengøringsarbejde, medhjælper-job på et rugeri, bistandshjælp, uddannelseskurser samt i flere omgange beskæftigelse på Fjerkræslagteriet Lantmännen-Danpo i Aars. Onsdag, 15. september runder Lene Haugbølle de 50 år. Hun er den yngste af en søskendeflok på fem fra et lille husmandsbrug i Hvorvarp ved Aars. Lene Haugbølle gik i skole i Hvorvarp, men måtte til Hornum fra tredje klasse, da den lille skole blev nedlagt. Efter 10. klasse flyttede hun til Ranum, hvor hun tog HF. Herefter blev hun optaget på handelsgymnasiet i Aars, men nåede – på grund af et forlænget feriejob – ikke at starte på den uddannelse. Feriejobbet ophørte dog kort efter – i september, og sidst på året gik hendes næste arbejdsplads, en systue i Aalestrup, konkurs. Så stod hun uden job – og på bistandshjælp. Snart kastede hun sig over et kursus for ledige på AMUcentret i Løgstør og varetog flere deltidsjobs. Fra 1983 fik Lene Haugbølle atter arbejde på fjerkræslagteriet. Her at pakkede hun Lørdagskyllinger sammen med tillidsrepræsentanten Asta Bach (nu Madsen). Hun gav hende for alvor mod på det faglige arbejde, og da hun stoppede på arbejdspladsen i 1985, blev Lene Haugbølle hendes afløser som tillidsrepræsentant. Herefter tog Lene Haugbølles faglige karriere fart. I 1987 blev hun næstformand og i 1991 næstformand for KAD-Aars. I 2003 blev hun formand for fusionen af KAD i Aars og Hobro, og 23. november 2004 valgtes hun som den første formand for 3F Midtfjord, og blev desuden medlem af 3Fs Hovedbestyrelse. Det er ingen overdrivelse at påstå, at Lene Haugbølle er en af egnens stærkeste faglige profiler. Hun har lagt en kæmpemæssig arbejdsindsats i den lokale fagbevægelse, bl.a. som

Lene Haugbølle – dygtig fagforeningsleder – fylder 50

kasserer og formand for den lokale LO-sektion og næstformand i LO-Nordjylland. Endvidere var hun i mange år bestyrelsesmedlem og senest formand for Vesthimmerlands Daghøjskole. Hun har også i mange år været i bestyrelsen for Socialdemokraterne Aars. Den lokale fagforeningsformand er på grund af sit vindende væsen en afholdt person. Men kløerne kan godt komme frem, når hun kæmper medlemmernes sag og hendes mærkesager. Blandt sidstnævnte står følgende i top: Mere uddannelse til de borgere, som har tæret allermindst på vort uddannelsessystem, samt bedre trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Daværende amtsborgmester Orla Hav følte krabasken, da Lene Haugbølle henvendte sig med hård kritik af, at de voksne på VUC måtte tage til takke med uhensigtsmæssige undervisningslokaler, fordi amtet syltede byggeri til VUC i Aars. Privat deler hun avis med Bent Aage Haugbølle, som hun fejrede sølvbryllup med sidste år. De har sønnen Anders, der er uddannet klejnsmed. I disse dage samler Lene Haugbølle kræfter til fornyet faglig indsats efter en større operation. I sin sparsomme fritid sætter hun pris på at være sammen med familie og venner, samt at gå en tur med familiens hund. Hun kunne godt tænke sig at sætte sig mere ind i astronomi og klimaforandringer, når tiden tillader det.

Indbrud i villa i Aars AARS: Lørdag aften fi k ejerne af en villa på Dronningholmsvej i Aars ugæstfri besøg. Ukendte gerningsmænd

brød nemlig ind i huset via et vindue og stjal blandt andet to Phillips fladskærms tv, to bærbare computere, smykker og parfume.

Lokale meddelere: Jens Hejlskov, Haverslev, Mejlby Tlf. 98 65 42 82 E-mail: virkelyst@hejlskou.dk

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

8. september 2010

SIDE 3

Banegürdsvej i Aars ensrettes AARS: Ved udkørsel fra Banegürdsvej ud i Himmerlandsgade i Aars er oversigtsforholdene meget dürlige. Da det ikke er muligt at forbedre oversigten uden at fjerne bygninger, har Teknik og Miljøudvalget drøftet en ensretning af Banegürdsvej fra Himmerlandsgade mod Jyllandsgade.

Det bliver dog muligt at køre ind pü Banegürdsvej fra Jyllandsgade, men kun frem til posthusets sydlige indkørsel. Cyklister vil dog stadig kunne fÌrdes mod nord pü den dobbeltrettede cykelsti. Pü den ensrettede strÌkning skal der oprettes et parkeringsspor pü den østlige side af Banegürdsvej.

Vor kĂŚre mor, svigermor, farmor og mormor

Grethe Holdt-Simonsen født Dueholm * 17. august 1934 er stille sovet ind Solvang, den 31. august 2010 Vi vil savne dig

Børn, svigerbørn og børnebørn

Aars Rotary havde besøg fra Alaska AARS: Aars Rotary Klub er bare et enkelt led i en verdensomspĂŚndende netvĂŚrk af rotaryklubber, som alle igen er medlem af organisationen Rotary International. Gennem netvĂŚrket udføres et utal af forskellige tiltag, alle med formĂĽlet, at medvirke til større forstĂĽelse og venskab mellem mennesker verden over. Et af Rotarys mest kendte tiltag er programmet om ungdomsudveksling, men derudover ďŹ ndes programmer for udveksling og gensidig besøg af mange forskellige grupperinger. Aars Rotary Klub vil gennem dette netvĂŚrk i løbet af september mĂĽned modtage en gruppe fra Florida bestĂĽende af fem unge erhvervsfolk, der indkvarteres privat. Under besøget i Aars besøger forskellige erhvervsvirksomheder og institutioner. Derudover kan medlemmer af en Rotary Klub tilmelde sig mange forskellige interessegrupper, det Rotary kalder â€?International Fellowshipâ€?, det kan dreje sig om alt fra skisport, motorcykler, frimĂŚrkesamling, vinsmagning, golf til meget andet. Et af disse programmer hedder â€?Hosting and Travelâ€?, hvilket direkte betyder â€?VĂŚrtskab og Rejserâ€? – melder man sig her (betaler et mindre kontingent) modtager man et katalog over ligesindede, fordelt verden over. Man kan sĂĽ fĂĽ husly et par nĂŚtter mod til gengĂŚld, at tilbyde andre medlemmer tilsvarende. I Aars Rotary Klub er der to medlemmer, ud af mindre end 10 i hele Danmark, som er medlem. Medlemskabet medførte,

Til lykke

at Aars Rotary Klub i denne uge havde besøg af en Rotarianer Kristin Lambert, fra byen Soldotna i det sydlige Alaska. Kristin Lamberts første medlemskab af en Rotary Klub, var dog i byen Barrow i det allernordligste Alaska, hvor hun boede i to ür og som regeringsansat arbejdede med udvikling af yderomrüder, efter denne ansÌttelse blev hun ansat igen af regeringen i USA, for at hjÌlpe befolkningen i det fjerntliggende RumÌnien med udvikling af demokrati, undervisning og velfÌrd. Kristin Lambert havde et fremragende indlÌg pü ugens møde, hvor et stort antal büde af klubbens egne medlemmer og gÌster var benovet over denne otte 63 ürige dames energi og virkelyst. Kristin Lambert boede i Aars i tre dage, rejste derefter videre til Kolding, København og efterfølgende skal pü en to ugers rundrejse i det sydlige Sverige sammen med 11 andre rotarianere fra Alaska. Grunden til at Kristin Lambert ønskede, at besøge Danmark skyldtes, at hendes tipoldemor var dansk, men derudover kendte hun ikke meget til Danmark. Medlemmerne af Aars Rotary Klub hüber, at hun efter opholdet her kan fortÌlle andre i det fjerne Alaska om forhübentlig mange gode positive oplevelser i Vesthimmerland. Vesthimmerlands Kommune var sü generøse at sponsorere en DVD om Vesthimmerland, hvilket skulle gøre det let for Kristin Lambert, at fortÌlle om den del af verden vi lever i.

†Min elskede hustru, vor kÌre mor og svigermor

BisĂŚttelsen har fundet sted. Tak for venlig deltagelse. Tak til personalet pĂĽ Solvang for god og kĂŚrlig pleje.

er stille sovet ind efter kort tids sygdom. Aars, den 5. september 2010.

John Jane og Miki Helle og Anders BisÌttelsen finder sted fra Aars Kirke, torsdag den 9. september kl. 13.00 Højtideligheden slutter ved kirken.

med de 65 ür den 15. september, vi glÌder os til dagen. Hilsen børn og børnebørn

Hurra

â€

â€

Vores afholdte medarbejder

Vores gode kollega

Ivan Kristensen er pludselig død den 30. august 2010.

Gunnar Nielsen A/S

er pludselig død den 30. august 2010.

Personalet hos Gunnar Nielsen A/S

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved min kÌre mand, far, svigerfar, Bess og oldefar Poul Erik Pedersens begravelse. Tak for alle de smukke blomster og kranse. Tak for besøg og kÌrlig støtte i en svÌr tid. Kaja Pedersen med familie

Vore forĂŚldre pĂĽ Bradstedvej 8 i Kirketerp skal giftes pĂĽ lørdag kl. 15.00 i Ă˜ster Hornum kirke. Vi glĂŚder os til festen! KĂŚrlig hilsen. Børnene.

18 ĂĽr

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Erling Mogensen Hosbonds begravelse. Tak for blomster og dekorationer. En sĂŚrlig tak til personalet pĂĽ Hobro Sygehus, afdeling M3, og personalet pĂĽ Solvang, for god og kĂŚrlig pleje. En stor tak til sogneprĂŚst Ole Larsen for den smukke tale. PĂĽ familiens vegne Lene, Kirsten, Gert og Bruno

www.aarsfrikirke.dk 60 ür I den anledning vil jeg gerne se familie, venner, kollegaer, naboer og venner ven af huset Lørdag den 18. septe september kl. 10.00 - 16.00 i Stenild Fors Forsamlingshus. Tilmelding pü tlf. 98 65 43 4 73 eller 40 15 43 72, senest den 15. septembe september. K i i Poulsen - Haverslev Kristian

Den 6. september fyldte Simon Kristensen, Rønnevej 2, Sjøstrup, 18 ür, hermed sender vi en forsinket hilsen og tillykke. Vi ønsker dig alt godt i fremtiden, og ønsker for dig, at det mü gü dig godt i livet, du er sü dygtig, og altid sü hjÌlpsom, hvis du hører noget der skal gøres, sü kommer du. Vi ønsker for dig, at du für dit kørekort, bilen stür jo klar. Vi glÌder os til festen. Tak Simon for din godhed imod os. Mange hilsner Farmor og Farfar

Privat dagpleje 2 ledige dagplejepladser i Suldrup 1. februar 2011. Tilskud gives.

Advokatvagt i Aars

98 37 99 69 ¡ 22 42 14 69

Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.:

%OXMZI2SVHN]WOI7MRKPIV

RĂĽdhuset 1. torsdag i hver mĂĽned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse

HjÌlp os med at vÌkke dette unge gyldne par Jonna og Aleks Aalestrup, Hjedsvej 10, Hjeds, lørdag den 11. september kl. 8.00. Hilsen Majbrit og Henrik

Indre Mission i Aars

Lone Andersen

■Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ ForÌldremyndighed ■ Arv ■ AnsÌttelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ HündvÌrk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ UdlÌg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m.

"Vügn op du har fødselsdag" pü mandag den 13. september. Til lykke med de 40 ür, hüber du für en god dag. En kÌrlig hilsen fra Kasper og Nicolai

Guldbryllup

Ivan Kristensen

Bodil Jørgensen *13. marts 1955

KĂŚre mor

JSVHIÂŻoVMKI 4V ZRSKIXR]X ;IIOIRHSTLSPHTo,ZMHI/PMX 0]RKWo7Â&#x;F] HIRÂŻSOXSFIV -RXIVIWWIVIX#7oVMRKXMP4SYP/EVMR 3PIIPPIV/MVWXIRSKL VRÂ&#x;VQIVI  [[[ERWHOERW$ERWHO

9. september: Møde v. fritidsforkynder Niels Jørgen Andreasen, Onsild. 14. september: Eftermiddagsmøde kl. 14.30 v. pastor Bent Woller, Troldhede 16. september: Indre Missions fødselsdagsfest v. fritidsforkyndere Tove og Jens Martin Jakobsen, Flauenskjold 23. september: Sangaften Vi mødes i Missionshuset. Alle er velkommen!

2ESTPLADSER

Budapest, Ungarn 8 dg Donaus Perle 20/9 Wien-Donau, Ă˜strig 9 dg Valsebyen 22/9 Schwarzwald, Alsace 8 dg Colmar 18/9 Berlin 4/5 dg 13/9, 20/9, 26/9, 28/9, 11/10, 18/10, 21/10 RĂźgen, Sassnitz 5 dg Ă˜stersø-øen 26/9, 10/10 Vinbyen Altenahr 6 dg 26/9, 17/10, 22/10, 27/10 Bremer Freimarkt 3 dg oktoberfest 19/10, 26/10 Sort Sol, Tønder 2 dg marsklandet 29/9, 5/10

-USIKOG+ONCERT Semino Rossi 2 dg Hamburg 31/10 Helene Fischer 2 dg Kiel 5/10, Hamburg 24/10 Hansi Hinterseer m. . Tyrol 8 dg Ellmau 27/9 Die Flippers 3/4 dg Wernigerode 11/11 Musicalen Mamma Mia, København 3 dg Verdens mest succesfulde – nu pü dansk 20/10, 26/11, 3/12 Hansi Hinterseer, Magdeburg 3 dg julemark. 9/12 Andre Rieu, Hamburg 2 dg verdensklasse 20/1 2011 James Last, Hamburg 2 dg showmaster 19/3 2011 "53s&,/$+29$34/'4s&,9

Grupperejser arrangeres Bestil rejsekatalog eller rejser pĂĽ

7021 6022 eller døgnet rundt pü

www.nilles.as


Aars Avis

SIDE 4

D E T

S K E R …

8. september 2010

M E D D E L E L S E R

Lær at Leve med Kronisk Sygdom Har du eller din pårørende en kronisk sygdom, så kan kurset Lær at leve med kronisk sygdom være noget for dig/ jer.

fastlægge retningslinjer for etablering af jordbrugsparcellen. Kommuneplantillægget har til formål at åbne mulighed for jordbrugsparcel og samtidig sammenlægge de lokalplanrammer, der i Vester Hornum har enslydende rammebestemmelser. Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at planerne ikke vil have en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering, bl.a. fordi der er tale om et mindre område på lokalt plan.

Jobcenter lukket 15. september 2010 Onsdag den 15. september 2010 er Jobcenter Vesthimmerland lukket for personlige og telefoniske henvendelser pga. intern uddannelse.

Vi starter nyt kursus den 20 september og der er stadig få ledige pladser. Formålet med kurset er at give inspiration til, hvordan man kan tackle de symptomer, bekymringer og problemer, som ofte følger med kronisk sygdom og hvordan man kan komme videre. Vi mødes en gang ugentligt á 2 ½ times varighed i 6 uger. Kurset koster kr. 200,- der dækker køb af tilhørende bog og CD.

Ydelseskontor har åbent for personlige henvendelser i tidsrummet 10.00 – 13.30

Så vil du vide mere om kurset, tid og sted og eventuelt tilmelde dig, så kontakt Koordinator Tine Dyg på telefon 9966 8209 eller 2116 5861 eller e.mail: tmd@ vesthimmerland.dk

M E D D E L E L S E R

Udvidelse af husdyrbrug Vesthimmerlands Kommune har meddelt følgende miljøgodkendelser: Povtrupvej 50, 9670 Løgstør

Udvidelse af kvægbesætningen fra 515 til 861 DE (dyreenheder), ændring af maskinhus til kostald, opførelse af kalvestald og møddingsplads og udvidelse af ensilageplads med to køresiloer.

Endeligt vedtagne Planer Vesthimmerlands Byråd har den 26. august vedtaget følgende planer endeligt:

• For boligområde ved Lucernevangen, Aalestrup Lokalplan nr. 1006. Formålet er blandt andet at gøre det muligt at udstykke 21 parceller.

Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-6-014 og Lokalplan nr. 1017 og tillæg til spildevandsplanen. Formålet med planerne er at åbne mulighed for udstykning i boligparceller samt at beskrive hvordan spildevand og regnvand skal håndteres. Samtidig foretages i kommuneplantillægget en sammenlægning af de rammer, der i Hornum har enslydende rammebestemmelser. Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at planerne ikke vil have en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering, bl.a. fordi der er tale om et mindre område på lokalt plan.

For boligområde bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

Hestbækvej 54, 9640 Farsø

Udvidelse af kvægbesætningen fra 252 til 539 DE i eksisterende stalde samt ny løsdriftsstald til køerne og en kalvestald. Der bygges endvidere en gyllebeholder og eksisterende ensilageplads udvides. Ved teknikbygningen opføres 2 siloer til henholdsvis kraftfoder og mælk. Alle nye bygninger opføres i tilknytning til eksisterende. Det er vurderet, at ændringerne ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet, og at bedriften i øvrigt kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Afgørelserne er truffet efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr. 1572 af 20. december 2006) og kan påklages til Miljøklagenævnet senest ¿re uger fra offentliggørelsen. En evt. klage indsendes til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller via landbrug@vesthimmerland.dk, og skal være modtaget senest onsdag den 6. oktober 2010 ved kontortids ophør. Herfra videresendes klagen med sagens akter til Miljøklagenævnet. Afgørelsen med kortbilag kan ses på: http://godkend. vesthimmerland.dk. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø på 9966 7116 eller e-mail landbrug@ vesthimmerland.dk.

Kommuneplantillæg for udvidelse af Myrhøj Camping

• For butiks- og boligområde ved Bredgade og Jernbanegade, Løgstør Lokalplan nr. 1007. Formålet er at gøre det muligt at etablere dagligvarebutik og boliger.

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har den 26. august 2010 vedtaget forslag til kommuneplantillæg KP09-40-015 for udvidelse af Myrhøj Camping.

Indsigelse og Klage Mulighed for klage ved endeligt vedtagne planer: Afgørelsen kan efter planlovens §§ 58-60, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen skal være indgivet inden ¿re uger fra annonceringsdatoen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Der er indført et klagegebyr på 500 kr.

Planforslag Vesthimmerlands Byråd har den 26. august vedtaget følgende planer som forslag (for planforslagenes midlertidige retsvirkninger henvises til Planlovens §12, stk. 2 og 3 samt §17): • For jordbrugsparcel ved Hyllebjergvej, V. Hornum Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-24-013 og Lokalplan nr. 1008. Formålet med lokalplanen er at

Mulighed for indsigelse og klage ved planforslag: Bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes til teknikmiljoe@vesthimmerland.dk eller til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Indsigelser/bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 3. november 2010. Vurderingen vedr. miljøvurdering kan, jf. Planlovens § 58-60, for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen skal være indgivet inden ¿re uger fra annonceringsdatoen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Der er indført et klagegebyr på 500 kr. Planerne kan ses på www.vesthimmerland.dk eller ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen i Administrationsbygningen i Farsø, Frederik d. IX´s plads 1, 9640 Farsø eller på tlf. 99 66 70 00.

Myrhøj Camping ønsker at udvide campingpladsen med ialt ca. 13.600 m2. Der er således behov for at udvide eksiterende lokalplanramme med ca. 6.600 m2, hvilket sker som en naturlig udvidelse i forhold til det omgivende terræn. Udvidelsen af campingpladsen kræver tillige en udvidelse af eksisterende udlejningstilladelse i henhold til Campingreglementet. Efter endt vedtagelse af kommuneplantillæg forventes tilladelse til udvidelse af campingpladsen meddelt på en landzonetilladelse. Bemærkninger og indsigelser skal sendes til post@ vesthimmerland.dk eller til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Disse skal være kommunen i hænde senest den 3. november 2010. For midlertidige retsvirkninger henvises til Planlovens §12, stk. 2 og 3. Det er vurderet, at planforslaget ikke vil have en så væsentligt indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering. Der er tale om en mindre udvidelse af eksisterende rammeområde. Dette kan jf. Planlovens §§58-60, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, inden ¿re uger fra annonceringsdatoen. Der er et klagegebyr på 500 kr. Kommuneplantillægget kan ses på www.kommuneplan.vesthimmerland.dk eller ved henvendelse til Ledelsessekretariatet, der holder til på Rådhuset i Aars eller på 99 66 70 00.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Aars Avis

8. september 2010

SIDE 5

Vesthimmerlands Kommune udbyder følgende ejendomme til salg: Søndervang 4 9600 Aars Bygningsareal: Grundareal: Værelser: Antal plan: Byggeår:

94 kvm 602 kvm 4 2 1942

Farsøvej 3+5, Strandby 9640 Farsø Bygningsareal: Grundareal: Værelser: Antal plan: Byggeår:

123 kvm ? kvm 6 2 1963

Stort dobbelthus med lækker have Dobbelthuset er placeret central i hyggelige Strandby, et stenkast fra byens gamle kirke. Huset, der er fra 1963 er på 123 kvm. som er fordelt i to plan med hele 6 værelser. En lille karnap i glas oplyser en lækker stue og giver samtidig et kik til ejendommens store have. 10 minutter på cykel tager dig til en af de smukkeste kyststrækninger i Limfjorden, hvor der rig mulighed for at bade og ¿ske. Huset er delt op, så det fremstår med 2 lejligheder.

144 kvm 910 kvm 6 1 1977

Rækkehus på stille villavej Rækkehuse i udkanten af hyggeligt landsbymiljø i Ullits, centralt i Vesthimmerland i forhold til Hvalpsund, Farsø og Ålestrup. Rækkehusene er alle på 144 kvm. med køkken, bad, lille entre, stor vinkel stue og værelse. Husene er opført i 1977 (9A+B) og 1981 (11 A+B) på en ugenert grund med gode læforhold – både på forside og bagside. Til hver hus medfølger et 10 kvm. stor udhus samt en hyggelig overdækket terrasse på 11 kvm. og en stor have.

144 kvm 910 kvm 6 1 1981

Rækkehus på stille villavej Rækkehuse i udkanten af hyggeligt landsbymiljø i Ullits, centralt i Vesthimmerland i forhold til Hvalpsund, Farsø og Ålestrup. Rækkehusene er alle på 144 kvm. med køkken, bad, lille entre, stor vinkel stue og værelse. Husene er opført i 1977 (9A+B) og 1981 (11 A+B) på en ugenert grund med gode læforhold – både på forside og bagside. Til hver hus medfølger et 10 kvm. stor udhus samt en hyggelig overdækket terrasse på 11 kvm. og en stor have.

Markvænget 9 A+B Ullits 9640 Farsø Bygningsareal: Grundareal: Værelser: Antal plan: Byggeår: Markvænget 11 A+B, Ullits 9640 Farsø Bygningsareal: Grundareal: Værelser: Antal plan: Byggeår: Skolevej 17, Vegger 9240 Nibe Bygningsareal: Grundareal: Bygninger: Antal plan: Byggeår:

951 kvm 4142 kvm 3 2 1940

Østergade 16, Østrup 9600 Aars Bygningsareal: Grundareal: Værelser: Antal plan: Byggeår:

186 kvm 567 kvm 6 1 1963

Nørdalsvej 5, Giver 9600 Aars Bygningsareal: Grundareal: Bygninger: Antal plan: Byggeår:

Charmerende byhus med god beliggenhed To-plans rødstensvilla beliggende centralt i Aars by –få minutters gang fra svømmehal, daginstitution og et aktivt handelsliv. Huset er opført 1942 herefter løbende vedligeholdt. Der er foretaget mindre renoveringer de seneste år. Boligens 94 kvm. er fordelt på to plan med 4 værelser + kælder. Villaen omgives af en lille charmerende have med tilhørende redskabsskur.

944 kvm 8274 kvm 8 2 1920

Erhvervsejendom med masser af muligheder Bygningen der opført i 1940, er tidligere brugt som daghøjskole og værested. Ejendommens samlede areal er på 951 kvm. (inkl. kælder og loftrum) og består af 3 sammenhængende bygninger, med lækkert storkøkken, rumlige kontorer og undervisningslokaler med tilhørende toiletter. Ejendommen omringes af et ugeneret asfalteret gårdareal samt en stor have. Ejendommen har egen grusbelagt parkeringsplads og ligger kun 15 minutters kørsel fra Nibe, Støvring og Aars. Centralt belliggende byhus i hyggelige omgivelser I den hyggelige landsby Østrup, mellem Farsø og Aars, sælges rødstensvilla på 186 kvm fordelt på 6 værelser, med tilhørende erhvervslokaler på 48 kvm. Boligen ligger på hovedgaden i byen, der både har skole (Vestrup), indkøb og et aktivt foreningsliv.

Charmerende erhvervsejendom i landlig idyl Den 8274 kvm. store ejendom ligger i skønne landlige omgivelser uden for byen Giver, 10 km. fra Aars. Gode muligheder for udvidelse eller mulighed for forskning, undervisning, værksted eller lign. I alt består bygningen af 8 separate bygninger fordelt på 944 kvm. i Àere plan. Bygningerne er opført i 1920 i røde mursten på et fundament af store Àotte kampesten og omgives af en stor have med bålsted og store gamle træer. Nyt nedsivningsanlæg etableret i april/maj 2010.

VILKÅR GÆLDENDE FOR ALLE EJENDOMME: Ejendommen sælges som den er og fore¿ndes. Købesummen skal betales kontant. Salget sker i henhold til bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Køber afholder alle udgifter til skøde m.v., men udgiften til tinglysning af skøde deles ligeligt mellem køber og sælger. Interesserede kan få tilbudsmateriale hos: (Interesserede opfordres til at besigtige ejendommen sammen med en byggesagkyndig) Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars post@vesthimmerland.dk att.: Allan Sørensen, telefon 9966 7006 – eller downloade det fra www.vesthimmerland.dk. Fremvisning kan aftales ved henvendelse på telefon 9966 7006. Købstilbud afgives på særlig tilbudsblanket, der udleveres sammen med udbudsmaterialet, og fremsendes/aÀeveres i lukket kuvert mrk. ”med egendommens adresse” til: Vesthimmerlands Kommune, Ledelsessekretariatet, Postbox 67, 9600 Aars senest d. 27.09.10 kl. 12:00.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Aars Avis

SIDE 6

Skabelse - eller big bang? Hjertelig velkommen til Tema-gudstjeneste i Aars Kirke, torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00. Efter gudstjenesten vil der vÌre en kop �stü-kaffe�. Pü gensyn! Aars Menighedsrüd

Hyggeeftermiddag fredag den 10. september kl. 14.30 Underholdning af D-Dur v/Mette og Brian. Kørsel 98 66 20 99 - 98 65 81 14 Solvangs Venner

8. september 2010

-DJWWHJQVNXUVXV 1\WKROGVWDUWHUPDQGDJGHQ VHSWHPEHUNO Sn/\QJKÂĄM(IWHUVNROH 1Â UPHUHLQIRUPDWLRQ (ORQ*RGLNVHQWOI $OOHHUKMHUWHOLJYHONRPPHQ

Debatmøde pü Vilsted-VindblÌs Skole fmd. for �Skole og forÌldre� Benedikte Ask Skotte, MF Pernille Vigsø Bagge, SF - MF Per Deichmann Bisgaard, V TORSDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 19.00 Entre 50 kr. incl. kaffe. Arrangør Venstre i Vesthimmerland

Heal4Peace Reiki healer konference

HøstHøstgudstjeneste

gudstjeneste

Hurra hurra Mejlby KrÌmmermarked holder 1 ürs fødselsdag Lørdag den 11. september Gratis sildemad, øl/vand kl. 11.00-13.00 Åben hver lørdag - søndag kl. 10-17

Søndag den 12. september 2010 kl.14 i Haubro Kirke Vi inviterer til høstgudstjeneste i en blomsterudsmykket kirke. Efter gudstjenesten byder vi pü hyggeligt samvÌr med kaffe og nybagt Ìblekage. Alle er velkomne til at deltage. Samme dag samler vi ogsü penge ind til lokale sociale opgaver i Vesthimmerland. Haubro Menighedsrüd

Provsten for Vesthimmerlands Provsti kreeres i Viborg Domkirke

lørdag d. 18. september 2010 kl. 10.00 Alle er velkomne.

Lørdag den 11. september 2010 Den 3. Heal4Peace konference i Danmark. Heal4Peace er for alle healere, som ønsker at gøre en forskel. Debat, foredrag, gruppe- og verdenshealing, meditation. Tilm.: Senest 10/9 pü mail@heal4peace.com eller tlf. 60 16 62 06. Sted: Skillingbro Naturskole, Rødemøllevej 4, Rebild, 9520 Skørping Pris: kr. 100,- (halvdelen gür til velgørende formül) Se mere pü www.heal4peace.com

SĂŚson-

start Aars og Omegns Folkedanserforening starter folkedans tirsdag den 14. september 2010 i Aars Skoles nye gymnastiksal øst (bemÌrk start kl. 20.00) Leder: Dorte Rask. Musik: Lasse Jensen og Edith Pedersen. Alle er velkomne - øvede som uøvede - Kom og vÌr med. (2 første danseaftener gratis for nye). OrdinÌr generalforsamling i Aars Skoles ny gymnastiksal ifølge vedtÌgterne tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 20.00 Annoncesponsor:

Aars og Omegns Folkedanserforening

Vedr. samkørsel forespørg ved menighedsrüdet.

Vesthimmerlands Provstiudvalg R E C E P T I O N

Den 11.-12. september kl. 10-17.

Høstgudstjenester i Aars Kirke

Jernalder, Vikingetid, Middelalder og Nutid

Søndag den 19. september kl. 10.00: Høstgudstjeneste Tirsdag den 21. september kl. 14.30: Høstgudstjeneste SĂŚrligt indbudte er Solvangparkens beboere, beboere pĂĽ plejehjemmene Solvang og Ă˜stermarken, besøgsvenner og besøgsmodtagere samt brugere af begge plejehjems dagcentre. PĂĽrørende og andre interesserede er selvfølgelig ogsĂĽ meget velkomne. Kommunaldirektør Mogens Kristensen fylder 50 ĂĽr. I den anledning vil det glĂŚde os at se foretningsforbindelser, kollegaer og venner til reception Fredag, den 24. september 2010, kl. 11.00 - 14.00 i byrĂĽdssalen pĂĽ RĂĽdhuset, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. P.b.v. Knud Kristensen Borgmester

Hvolris marked - en rejse i tiden

Efter gudstjenesten vil der blive serveret kaffe/te i Kirkecentret. Kirkebil til begge gudstjenester: Cimbrerbilerne - tlf. 98 62 24 94 Med venlig hilsen SogneprÌst Ole Larsen og Kirsten Bøg-Jensen

X Oplev handelsstemningen ved de mange boder fra de forskellige tider. X Jernalderlandsbyen viser aktiviteter og gamle hündvÌrk. X Nutidsomrüdet er der bl.a. kunst og hündvÌrk. X Salg af middelaldermad. Vikingekampshow & Ridderturnering Entre: 30 kr. for voksne, 20 kr. for børn.

Hvolris Jernalderlandsby, Herredsvejen 135, Møldrup Tlf. 87 87 32 45, www.jernalderlandsby.dk


Aars Avis

8. september 2010

SIDE 7

FĂĽ et GRATIS

HĂ˜REAPPARAT*

* med offentligt offentligt tilskud tilskud pĂĽ *med pĂĽ kr. kr. 6.010,6.230,(# #%! % ) %(

 

 

 98113200

"BMCPSH )FOSJL(FOFGLF 1PVM&SJL)‘KTMFU +FUUF#‘OOFMBOE #S‘OEFSTMFW 3JDIBSE(BMMBOE )PCSP )FOSJL"SFOUPGU

7FTUFSCSP¡"BMCPSH W(ÇTFQJHFO

)- *  *

!3 +FSOCBOFHBEF&r)PCSP

XXXIPFSFBQQBSBUFUEL (  1

/// --,

Dødsboer

Regionens nye specialbørnehjem pĂĽ den tidligere dyrskueplads i Aars indvies ofďŹ cielt i eftermiddag.

Specialbørnehjemmet i Aars indvies i dag RegionsrĂĽdsformand Ulla Astman foretager indvielsen AARS: I dag foretages Region Nordjylland den ofďŹ cielle indvielse af det nye specialbørnehjem pĂĽ Dyrskuevej i Aars. Byggeriet erstatter det nuvĂŚrende tilbud â€?Søhusetâ€? pĂĽ AnlĂŚgsvej og Gammel Skolevej i Aars og fĂĽr plads til i alt 16 børn. Specialbørnehjemmet er indrettet i to afdelinger hver med plads til otte beboere, og børnene er allerede yttet ind i det nye byggeri. Børnene har fĂĽet hver sit vĂŚrelse, som de og deres familier har kun-

net sÌtte personlige prÌg pü. - Der er ingen tvivl om, at vi med det nye specialbørnehjem für et bedre tilbud til børnene. Ikke alene bliver der bedre plads og moderne faciliteter, hus og udendørsarealer giver ogsü nye muligheder for at tilbyde børnene en varieret og spÌndende hverdag, hvor büde de stille og de mere aktive børn kan deltage i aktiviteter, fortÌller regionsrüdsformand Ulla Astman. I byggeriet er der lagt vÌgt

pü et godt indeklima for büde børn og medarbejdere. Huset er indrettet med übne lyse rum, der indbyder til ophold og leg. Indretningen giver mulighed for, at børn, deres familier og medarbejdere kan vÌre sammen om fÌlles aktiviteter i større eller mindre grupper. Der er ogsü adgang til nogle spÌndende omrüder udenfor, hvor der blandt andet er anlagt en sansehave med oplevelsessti samt legeomrüder. I midten af byggeriet ligger et

  

 

    

gürdrum med overdÌkkede opholdsarealer og sansebede, hvor der er mulighed for mere rolige aktiviteter. Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har samarbejdet om en langsigtet udviklingsstrategi for enhedsorganisationen Specialbørnehjem i Region Nordjylland. Specialbørnehjemmet i Aars er det første skridt pü vejen, indenfor de nÌste ür skal der bygges et nyt specialbørnehjem i Nørresundby. Byggeriet i Aars blev pübegyndt sidste sommer og har kostet knap 25 mio. kr. Fredag, 1. oktober holdes der endnu et arrangement, idet der er übent hus pü Specialbørnehjemmet pü Dyrskuevej for alle interesserede.

Vi har mange ürs erfaring med behandling af dødsboer og tilbyder kvalificeret rüdgivning og hjÌlp som omfatter blandt andet: – – – – – – –

arveforhold skatteforhold regnskaber bo afgifter møder i skifteretten udarbejdelse af bo opgørelse udlodning af arv

ADVOKATFIRMAET Møderet for højesteret

STENUM Tlf.: 98622911 Søndergade 22 Fax: 98624320 9600 Aars E-mail: aars@adv-stenum.dk

PorcelÌnskroner PorcelÌns kroner fra Danmark Støvring Tandplejeteam har igennem de seneste ür specialiseret sig i at levere en høj kvalitet i kronebehandlingen til en konkurrencedygtig pris til fordel for dig som patient. Til glÌde for patienterne sÌtter Støvring Tandplejeteam nu fokus pü priserne pü ALLE kronetyper LAVET I DANMARK.

Metalkeramikkrone eller

Fuldkeramisk porcelĂŚnskrone Kosmetisk optimal

KR.

3.800.Lavet i Danmark

Pris pr. porcelĂŚnskrone efter fratrukket tilskud fra Sygeforsikringen Danmark gruppe 1 eller 2. KR.

2.700.-

Du behøver ikke at skifte tandlÌge, for at fü lavet en porcelÌnskrone hos os. Men ønsker du at skifte tandlÌge, sü hjÌlper vi gerne med dette.

Fuldkeramisk krone lavet i Danmark i rent porcelÌn, materialer af højeste ¡ Lavet kvalitet (ingen metal). farvespil i det rene porcelÌn, god til ¡ Flot tÌnder som er synlige, nür man smiler. kroner fra Danmark laves nür ¡ Fuldkeramiske den optimale kosmetiske løsning ønskes.

Støvring Tandplejeteam er medlem af dinTANDLÆGE, en landsdÌkkende kÌde med ca. 75 klinikker. dinTANDLÆGE giver dig sikkerhed for, at klinikken er fremtidsorienteret, fagligt opdateret og tilbyder behandling af høj kvalitet. dinTANDLÆGE arrangerer kontinuerlig efteruddannelse for alle klinikkens ansatte, og er i dialog med forskere og leverandører om de nyeste behandlingsformer og det mest moderne udstyr.

PĂĽ www.stovringtandplejeteam.dk kan du lĂŚse mere om klinikken, behandlinger og priser.

GRANGĂ…RDSCENTRET ¡ 9530 STĂ˜VRING ¡ TELEFON 98 37 20 38

Medlemsklinikkerne i dinTANDLÆGE arbejder tÌt sammen, hvilket er en fordel for dig i forbindelse med henvisninger, ferietandpleje eller ytning. dinTANDLÆGE tilbyder dig übenhed og information. dinTANDLÆGE kan tilbyde dig en rente- og gebyrfri kreditordning, hvis du ønsker større tandbevarende behandling udført. dinTANDLÆGE - en fordel for dig.


Aars Avis

SIDE 8

8. september 2010

Plakater i Aars skal vise en drøm om fred Sådan bliver du Reiki healer Allerede efter det første kursus, kan du give Reiki healing til dig selv, andre mennesker og til dyr! Samtidig starter din åndelige og mentale udvikling og din bevidsthed udvides! Nyt hold starter den 18. september 2010. Tilmelding senest 15. sept. (max. 10 deltagere/hold) Tlf. 60 16 62 06 mail@rebildhuset.dk Se flere datoer på www.rebildhuset.dk Master Teacher Vanessa Lena Øjerson Braulstrupvej 17. 9541 Suldrup (3 km fra Haverslev) Jeg kurerede mig selv for slidgigt i ryg og hofter ved selvhealing!

LOPPEMARKED Aars Y`s Mens Club Markvænget 36, Aars

Loppemarkedets åbningstider: Hver torsdag fra kl. 15-17.00 samt den første lørdag i hver måned fra kl. 10-12. Kig ud på Markvænget 36 og gør en god handel! Ca. 500 m2 fyldt med gode loppeeffekter. Indsamling og aflevering af følgende effekter: Brugbare møbler, bøger, porcelæn, lamper, nips, køkkenting, tøj og sko, hver torsdag mellem 15-17.00. Henvendelse til følgende: Vagn E. Jensen, Aars, 98 62 19 24 - 40 28 70 07 Vagn Andersen, Farsø, 98 63 17 75 Knud Østergård, Aalestrup, 98 64 11 77 / 61 75 66 61

NATURENS DAG

Psykologerne Aars præsenterer

Søndag den 12. september kl. 13.30

Tur til Højris Mølle Vi vil besøge ”vores” naturgenopretningsprojekt og dets nærmeste omgivelser, og specielt vil vi se, hvordan naturen genfinder sig selv efter at dambruget blev sløjfet i foråret 2007. Vi mødes ved parkeringspladsen på Højrisvej (vest for åen). Kontaktperson: Viktor Weiss, tlf. 9862 3091

PSYKISK SUNDHED FIRE FORRYGENDE FYRAFTENSMØDER FRA KL. 16.30 TIL 17.30 I VORES KLINIK • • • •

”Om depression”. Torsdag den 23. september ”Om angst”. Tirsdag den 28. september ”Om stress”. Torsdag den 7. oktober ”Om psykisk sundhed”. Tirsdag den 12. oktober

PRIS: Kr. 30,-/møde. Alle 4 for kr. 100,TILMELDING: Senest en uge før mødedatoen.

Aars-Aalestrup lokalkomite www.dn.dk/vesthimmerland

DER SERVERES KAFFE, TE OG FRISK FRUGT

TA` DIN NABO MED

AARS: Foreningen LC Aars - Aarstidens kvinder, har indgået samarbejde med Hornum Skole og Aars Skole, hvor cirka 100 børn har sagt ja til at deltage i Lions internationale plakatkonkurrence ”Drømmen om Fred”. Konkurrencen skal opmuntre de unge til at tænke på fred, og samtidig få dem til kreativt at udtrykke, hvad fred betyder. - Vi har mødt utrolig velvillighed og interesse fra elever og lærere på de pågældende skoler, og vi ser frem til at følge dem i deres arbejde med tegningerne, siger Jette Poulsen og Susan Bæk fra LC Aars. Den lokale vinder af konkurrencen vil blive fundet ved hjælp af to lokale kunstnere. Det er Susanne Johnsen og Peer Poulsen, begge Aars. De bliver suppleret af

og klubbens præsident, Inger Tanner. Vinderen vil blive offentliggjort ved en festlig dag i Aars Teater Bio, hvor der vil være lagkage, sodavand og lidt til ”den søde tand”, når alle børnene efterfølgende bliver belønnet med en forestilling i biografen. Den lokale vinderplakat vil gå videre til den landsdækkende konkurrence, hvor vinderen kan se frem til at skulle til USA i marts 2011, hvor verdensplakaten udtrækkes. Fra 15. oktober og 14 dage frem vil der blive mulighed for at se alle tegningerne, hvor børnene har ladet sig inspirere om netop deres håb om ”Drømmen om Fred”. Udstillingen er at finde på Vesthimmerlands Museum, Søndergade i Aars.

Svensk pianist spiller i Aars AARS: Niklas Sivelöv er en førende svensk pianist med en brilliant teknik. Søndag, 19. september gæster han Aars og giver en koncert i Vesthimmerlands Musikhus Alfa. Niklas Sivelövs repertoire strækker sig fra Bach over Lutoslawski til jazz, og det omfatter et antal af nutidige svenske komponister. Niklas Sivelöv debuterede som solist i 1991 med

Kungliga Filharmonikerna, hvor han spillede Bartoks klaverkoncert nr. 2. Han har modtaget mange og imponerende hædersbevisninger, som er betegnende for hans position som førende svensk pianist. Niklas Sivelöv er også professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, og er den første svenske pianist, der er præsenteret i Steinway’s Hall of Fame i Hamborg.

Tjek vores hjemmeside: www.bakwin.dk

Psykologerne Aars

Himmerlandsgade 33 st. tv. • 9600 Aars Medlem af Dansk Psykologforening Aftale med sygesikringen

STEMMESEDDEL 2010 Jeg stemmer på det Åotteste indslag Jeg stemmer på det sjoveste indslag Jeg stemmer på det mest aktuelle indslag

Solhaven / HRC afholder det årlige motionscykelløb

søndag den 12. september 2010

OBS! Intet hold kan vinde mere end én præmie. Navn: Adresse: Fødselsdato: Stemmesedlen aÅeveres i kassen i Aars Lystanlæg inden kl. 16.00. - Børn u/12 år har ingen stemmeret.

INDSLAGENE I OPTOGET: KIMBRERGARDEN 1. ASF Dansk Folkehjælp 2. Aars Brydeklub 3. Aars Gymnastikforening 4. Ævl og Kævl 5. Spar Nord 6. Pengeynglerne 2010 7. Kastberg A/S 8. Bavinchi 9. PD Vesthimmerland

Solhaven / HRC Cykelløb

LØGSTØRGARDEN 10. Complete Karate Aars 11. Aars IK 12. Vesthimmerlands VVS 13. Sparekassen Himmerland 14. Haubro-Søttrup Friskole 15. Gundestrupspillet. 16. Team Hvorvarp 17. Aars 4H Gård 18. Veterantraktorklubben Vesthimmerland

Der vil være mulighed for at ruter: Ruter og starttidspunkter: Rute 1. 70 km Rute 2. 35 km Rute 3. 18 km Rute 4. 10 km

UTIKA HUNDEADFÆRDSSKOLE - for hund og menneske i alle aldre Holdtræning med start september 2010 UTIKA betragter hver hund og hver ejer som unikke. Du og din hunds hverdag sættes i fokus med individuel og personlig opmærksomhed, således at netop jeres hverdag vil fungere bedst for jer. Vore klasser har max. 6 hunde pr. instruktør med 2 timers undervisning (teori og praktik) hver uge. Vi tager udgangspunkt i hundens sprog og den måde en hund indlærer på under devisen: Belønning og tålmodighed. Vi tilbyder bl.a. hjælp til alene hjemme problemer, angst og aggression. Derudover "Naturlig fodring af hund og kat RigtigHundemad og RigtigKattemad - BARF" For yderligere information besøg vor hjemmeside eller få fremsendt materiale: Myhlenbergvej 98, 9510 Arden Tlf. 98 29 89 69 Email:utika@utika.dk - www.utika.dk

vælge imellem fire

kl. kl. kl. kl.

9.00 9.30 10.00 11.30

Start: Søndergade 76, Farsø. Der vil som altid være god forplejning ved startog målområdet samt ved depoterne. Der bliver udtrukket mange spændende præmier på startnumrene. Deltagelse er gratis og tilmelding skal ske på startdagen.

Med venlig hilsen

Solhaven / HRC’s cykeludvalg NINO

Aars Skoleskak tilbyder herved juniorundervisning i skak for begyndere med sæsonstart

mandag den 13. september 2010 kl. 18.15 - ca. 19.30 på Biblioteket, Søndergade 24, Aars. Kælderindg. fra østre gavl. Der spilles herefter hver mandag indtil april 2011. P. b. v. Poul Erik Niebuhr, tlf. 98 66 42 70.


Aars Avis

8. september 2010

SIDE 9

i Alfa og den efterfølgende undervisning foregår derefter på Gedsted skole onsdag eftermiddag og tirsdag eftermiddag på Ranum skole. I disse dage sendes der breve ud til bh-klasse eleverne på de nærliggende folkeskoler med indbydelse til introaften omkring projektet. Der indbydes til informationsmøder på Gedsted skole den 15. september og den 16. september på Ranum skole. Alle interesserede børn og forældre i alderen 6 – 7 år er meget velkomne.

Fødekæde Børn og unge får en enestående mulighed for at spille violin.

Nye strygere - et nyt og helt enestående tilbud Vesthimmerlands Kulturskole bag det nye tilbud VESTHIMERLAND: Vesthimmerlands Kulturskole tilbyder børn i børnehaveklassealderen en helt enestående chance for at lære spille på violin. ”Nye strygere i Vesthimmerland” indeholder instrumentalundervisning på små hold i violinspil, musikalsk nodeleg på større hold samt

sammenspil hvor alle eleverne deltage Projektet er et samarbejde imellem Vesthimmerlands Kulturskole, Aalborg Symfoniorkester og Kulturministeriet. Undervisningen forløber over 30 uger og vil byde på sjove og spændende oplevelser for både børn og forældre - herunder koncer-

ter med Aalborg Symfoniorkester. Projektet skydes i gang onsdag d. 29. september med besøg fra symfoniorkestret i Alfa, Vesthimmerlands Musikhus. Her udleveres instrumenter og forskelligt materiale til de deltagende børn. Den egentlige strygerstart foregår søndag d. 3. oktober

Der er færre ansatte i administrationen Strukturreform har betydet 18 færre chefer VESTHIMMERLAND: Mens der på landsplan er en klar stigning i antallet af administrative ansatte i kommunerne, er tendensen helt anderledes i Vesthimmerlands Kommune. Her er tallet nemlig faldet stødt siden strukturreformen. Landets kommuner og regioner har ansat næsten 7.400 medarbejdere på ét år, viser nye tal fra Det fælleskommunale Løndatakontor. Men for Vesthimmerlands Kommune ser tendensen helt anderledes ud. - Hvis vi reducerer yderligere i antallet af medarbejdere, er vi så langt nede, at vi ikke længere har ressourcer til at hjemtage vores refusioner og mulige effektiviseringsgevinster, udtaler borgmester

Knud Kristensen, der er stolt over, at Vesthimmerlands Kommunes klarer sig godt trods de få hænder i administrationen. Andelen af administrative stillinger pr. 1000 indbyggere udgør lige nu kun 8,7 i Vesthimmerlands Kommune, og det er mindre end halvdelen af, hvad der bliver brugt i landets største kommune, København. Dermed er Vesthimmerlands Kommune en af de kommuner i landet, der har den mindste andel af administrative stillinger set i forhold til indbyggertallet. Og tallet har været faldende siden strukturreformen, hvor Vesthimmerlands Kommune havde 372 administrative stillinger i begyndelse af

2007 til nu, hvor der kun er 330 stillinger. Dette endda til trods for, at kommunen lige som alle andre kommuner overtog Jobcenteret i august 2009. Også hvad angår antallet af chefer i administrationen, ligger Vesthimmerlands Kommune i bund. På landsplan ses der en stigning, mens Vesthimmerlands Kommune ved at tilpasse organisationen har reduceret cheferne fra 39 til 21 (hvoraf én er vakant) siden strukturreformen.

Flere akedemikere Ligesom mange andre kommuner oplever Vesthimmerlands Kommune dog, at der er flere akademikere ansat i administrationen end tidligere. Dette skyldes særligt, at

- Projektets formål er at finde og udvikle potentielle strygertalenter blandt de i Vesthimmerlands Kommune og at få ”kickstartet” en fødekæde til vores talentklasse og klassiske sammenspilstilbud og regionale symfoniorkestre, samt at synliggøre og promovere strygeinstrumenterne, siger Malene Bonderup Wennerlin, souschef i vesthimmerlands Kulturskole. Da projektet er et helt enestående og fordelagtigt tilbud, håber vi på at få fyldt holdene på begge skoler op. Der er plads til 20 børn på hver skole og da projektet er støttet af midler fra Kulturministeriet - er deltagerbetalingen meget lav.

kommunerne i stor grad har overtaget specialistopgaver inden for fx miljøområdet. Der er dermed tale om akademikere med specialviden, der udfører sagsbehandling inden for særlige fagområder. Tilpasning er dog en helt naturlig udvikling i en tid, hvor der er stor fokus på kommunernes økonomi: - Lige efter strukturreformen havde vi brug for alle de hænder, vi kunne skaffe, men efterhånden som driften er kommet til at fungere, har der været et behov for at tilpasse organisationen, så antallet af chefer har fundet et naturligt leje, forklarer kommunaldirektør Mogens Kristensen og fortsætter: - Moderne organisationer tilpasser sig hele tiden, og derfor sker der løbende ændringer. Vi har hele tiden meget stor fokus på at tilpasse og effektivisere vores administration for at opnå den bedste udnyttelse af de ressourcer, vi har.

- hele holdet i

KIMBRERFESTTILBUD Torsdag-søndag PIZZA Vælg mellem 5 slags 1. Skinke 2. Skinke og ananas 3. Pepperoni 4. Kebab 5. Oksekød

45,PIZZA SLICE 25,Frit valg

Pr. stk.

EKSTRA ÅBENT NB: Vi kører ikke Torsdag-fredag-lørdag ukort disse dage men

til kl. 01.00

Pizza & Grill Pitten Himmerlandsgade 40A 9600 Aars

Kun ud af huset 75 13 22 22

KÆMPE

UDSALG

50% PÅ ALT TØJ 6.-17. SEPTEMBER KOM OG BLIVE KLÆDT GODT OG BILLIGT PÅ!

Renovest · Stengårdsvej 33 · Oudrup · 9670 Løgstør · Tlf. 41 99 03 17 Mandag-fredag kl. 10-17 · 1. lørdag i måneden kl. 10-14 www.igenigenbrug.dk

Gratis levering

St. Ajstrup

Hele lastbiltræk købt kontant betyder stærke priser til dig Et bundsolidt sted at handle

S MBER T HU ÅBEN SEPTE 9 1 . D G ØNDA

. 18 & S LØRDAG D 15.00 KL. 10.00 -

I Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30. Lørdag og søndag lukket. Husk! Det er en fordel at bestille tid i køkkenafdelingen. www.st-ajstrup.dk - kontakt@st-ajstrup.dk


Aars Avis

SIDE 10

8. september 2010

TV-PROGRAMMER ONSDAG 8. SEPTEMBER 06.00 08.30 09.00 12.00 12.10 12.35 13.30 16.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.10 23.15 00.10 00.15

Morgenhår Niklas’ mad Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Kontant Aftenshowet: 1.-2. del Eftermiddagsprogrammer Børne TV Aftenshowet TV Avisen med Sport Aftenshowet med Vejret Hvad er det værd? Tæt på: To søstre et hjerte TV Avisen med Penge og SportNyt Inspector Rebus. Skotsk krimi fra 2006 Onsdags Lotto Udfordring: Guantanamo OBS Natfjernsyn

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.35 16.00 16.15 17.45 18.00 18.25 19.00 20.00 20.35 21.25 22.00 22.50 23.40 00.30 01.20

Morgen TV - mest for børn Nyhederne og Sporten Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Nyhedsblok La Vuelta: 11 Etape La Vuelta: Studiet Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Liebhaverne Desparete Housewives Dagens mand Nyhedsblok Gordon Ramsays køkkenmareridt Huse for millioner Criminal Intent. Amr. krimiserie Natfjernsyn

TORSDAG 9. SEPTEMBER 06.00 08.30 09.00 12.00 12.10 12.35 13.30 16.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.25 21.50 22.00

Morgenhår Ha’ det godt Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Penge Aftenshowet: 1.-2. del Eftermiddagsprogrammer Børne TV Aftenshowet TV Avisen med Sport Aftenshowet med Vejret Rabatten Sporløs Uventet besøg på Borneo TV Avisen Jersild Live SportNyt Måske skyldig - forbrydelse og straf. Eng. krimi fra 2008 23.30 Jordemødrene 00.00 Natfjernsyn

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.35 16.00 16.15 17.45 18.00 18.25 19.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.40 23.15 00.20 01.10 01.55

Morgen TV - mest for børn Nyhederne og Sporten Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Nyhedsblok La Vuelta: 12 Etape La Vuelta: Studiet Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Lærkevej. Dansk dramakomedie Danmark ifølge Bubber Det er mig eller hunden! Nyhedsblok LPS Prinser i skjul Criminal Intent. Amr. krimiserie Castle. Amr. krimiserie Natfjernsyn

FREDAG 10. SEPTEMBER 06.00 08.30 09.00 10.00 12.00 12.10 12.35 13.30 14.00 14.30 16.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.30 21.55 00.00

Morgenhår Hvad er det værd? Tidens tegn - TV på tegnsprog Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Jersild Live Aftenshowet: 1.-2. del Dage i haven Rabatten Eftermiddagsprogrammer Børne TV Aftenshowet TV Avisen med Sport og Vejret Disney Sjov - En hel times nye og gamle Disney-tegnefilm Talent 2010 TV Avisen Talent 2010 - afgørelsen Næsten helt perfekt. Amr. komediedrama fra 2004 Envy. Amr. komedie fra 2004

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.35 16.00 16.15 17.45 18.00 18.25 19.00 20.00 20.45 21.00 23.05 00.35 01.25 02.10

Morgen TV - mest for børn Nyhederne og Sporten Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Nyhedsblok LA Vuelta: 13. etape La Vuelta: Studiet Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Gordon Ramsays køkkenmareridt WeekendVejret Ghost. Amr. romantisk drama fra 1990 med Patrick Swayze Shoot ’Em Up. Amr. actionfilm fra 2007 White Collar Detektiv Monk Natfjernsyn

LØRDAG 11. SEPTEMBER 07.00 11.00 12.00 12.10 12.30 13.15 14.00 15.00 15.25 17.10 17.20 17.30 17.35 18.00 18.30 18.55 19.00 19.25 20.10

21.30 23.05 00.45

Morgenhår Tidens tegn - TV på tegnsprog DR Update - nyheder og vejr Troldspejlet Eureka Vilde roser. Can. dramaserie fra 2009 Talent 2010 Talent 2010 - afgørelsen Inspector Morse: Hvem dræbte Harry Field? Eng. krimi fra 1991 Før søndagen Held og Lotto F for får Løgnhalsen som danselærer Mr. Bean TV Avisen med Vejret SportNyt Min Sport Merlin. Eng. eventyrserie for hele familien fra 2009 Det støver stadig. Dansk komedie fra 1962. Beboerne har i fællesskab købt ejendommen på Lykkevej Kriminalkommissær Barnaby: Skjulte dybder. Eng. krimiserie fra 2004 Den lyserøde panter slår igen. Eng. komedie fra 1976 med Peter Sellers Boogie Mix

05.30 11.10 12.00 12.05 12.50 13.20 14.10 14.55 16.10 16.55 18.00 18.10 18.20 18.25 19.00 19.30 19.45 20.00 21.10 22.50 23.40 03.00

Morgen TV - mest for børn Bridezillas Nyhederne Hvem vil være millionær? Alarm 112 Grænsepatrulje HåndboldMatchen: Team Esbjerg - Viborg (k), direkte HåndboldMatchen: Team Esbjerg - Viborg (k), direkte HåndboldMatchen: Kolding - AG København (m), direkte HåndboldMatchen: Kolding - AG København (m), direkte Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Vejret La Vuelta: Studiet Nyhederne Regionalprogram LørdagsSporten Bingo Banko. Dansk underholdning Bruce den almægtige. Amr. komedie fra 2003 med bl.a. Jim Carrey og Morgan Freeman Tivoli Varieté 2008. Søren Østergaard & co. på slap line Godfather II. Amr. gangsterdrama fra 1974 med bl.a. Al Pacino Supercop. Hongkong-kinesisk actionthriller fra 1992

SØNDAG 12. SEPTEMBER 07.00 11.00 11.30 12.00 12.10 12.25 12.30 13.00 14.00 14.45 15.45 17.30 18.00 18.30 19.00 19.05 20.00 20.45 21.00 21.40 22.05

23.25 00.15 00.55 01.25

Morgenhår Mandelas børn Turen går Mars DR Update - nyheder og vejr Boxen OBS Hvem ved det Min italienske drøm Gudstjeneste i DR Kirken DR1 Dokumentaren - De faldne HåndboldSøndag: FC Midtjylland - Randers HK (k), direkte Børne TV Hammerslag TV Avisen med Sport og Vejret OBS Dyrebørn. Eng. naturserie fra 2008 Lulu og Leon Det søde liv - Valnøddedrøm 21 SØNDAG SportNyt med superliga McBride. Amr. krimiserie fra 2006. McBride er chokeret, da hans gode ven, den berømte forsvarsadvokat Grayson Franks, bliver stukket ihjel uden for sit hjem Oceaner af liv. Naturprogram fra BBC fra 2008 Eureka. Amr. komediedramaserie Flyttefeber Hjernestorm

05.30 11.10 12.00 12.10 12.55 13.50 14.45 15.35 15.50 18.00 18.10 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00

21.00 22.25 23.30 00.00 00.30 02.10 03.00

Morgen TV - mest for børn Bridezillas Nyhederne Hjemmefronten - fjenden bag hækken Krop umulig! Huse for millioner. På eksklusiv boligjagt i USA Lærkevej La Vuelta: Studiet La Vuelta: 15. etape Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Vejret Restaurant i stuen Nyhederne Regionalprogram Zulu Comedy Galla 2010. Mere end 120 af Danmarks sjoveste mænd og kvinder er samlet, og hele balladen styres af en yderst veloplagt vært, Martin Brygmann Blå mænd. Dansk komedie fra 2008 med bl.a. Thure Lindhardt og Sidse Babett Knudsen Zulu Comedy Galla 2010 ZHit-paraden: Total Zulu Royal Stand-up.dk Blodbad i regnskoven. Amr. dokumentarfilm fra 2002 60 Minutes Natfjernsyn

DR 2 ONSDAG 8. SEPTEMBER 14.00 Eftermiddagsprogrammer 17.00 Deadline 17.30 Kommissær Wycliffe 18.20 Verdens kulturskatte 18.35 Ubådenes hemmelige missioner 19.30 DR2 Udland 20.00 Skråplan 20.30 Geronimo. Amr. western 22.30 Deadline 23.00 Berlinmuren - flugten til friheden 23.50 Natfjernsyn TORSDAG 9. SEPTEMBER 13.35 The Daily Show 14.00 Eftermiddagsprogrammer 17.30 Kommissær Wycliffe 18.20 Verdens kulturskatte 18.35 Ubådenes hemmelige missioner 19.30 DR2 Udland 20.00 Debatten 20.50 Taggart: Skeletter. Krimi 21.35 Spiral 22.30 Deadline 23.00 Smagsdommerne 23.40 Natfjernsyn FREDAG 10. SEPTEMBER 13.35 The Daily Show 14.00 Eftermiddagsprogrammer 17.30 Kommissær Wycliffe 18.20 Ansigter: Merete Stagetorn 18.30 Luftens hemmelige pionerer 19.30 DR2 Udland 20.00 Sherlock Holmes 20.55 Omars Ark 21.00 Skråplan 21.20 Historien om pølsevognen 21.40 Husker du ... 1991 22.30 Deadline 23.00 Smack the Pony 23.25 The Daily Show 23.45 Narreskibet. Amr. drama 02.10 DR2 Udland LØRDAG 11. SEPTEMBER 12.20 Forsvarsværker 12.50 Nyheder fra Grønland 13.20 OBS 13.25 Danskernes Akademi 15.25 Dokumania: En stjerne bliver til 16.50 Kaffens historie 17.50 Danmark ser grønt: naturens energi

MANDAG 13. SEPTEMBER 14.00 Eftermiddagsprogrammer 17.00 Deadline 17.30 Kommissær Wycliffe 18.20 The Daily Show 18.40 Sænkningen af Royal Oak 19.30 DR2 Udland 20.00 DR2 Premiere 20.30 Confessions of a Dangerous Mind 22.30 Deadline 23.00 1800 tallet på vrangen 23.40 The Daily Show 00.00 Kontoret i Indien 00.30 Natfjernsyn TIRSDAG 14. SEPTEMBER 14.00 Eftermiddagsprogrammer 17.00 Deadline 17.30 Kommissær Wycliffe 18.20 The Daily Show 18.40 Hunde i krig 19.30 DR2 Udland 20.00 Viden Om 20.30 So ein Ding 20.50 Dokumania 22.30 Deadline 23.00 Smack the Pony 23.25 Fanget på nettet 00.15 The Daily Show 00.35 Natfjernsyn

MANDAG 13. SEPTEMBER 06.00 08.30 09.00 12.00 12.10 12.50 16.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.45 21.00 22.00 23.35 23.40 00.10

Morgen TV - mest for børn Supernabo Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr 21 SØNDAG Eftermiddagsprogrammer Børne TV Aftenshowet TV Avisen med Sport Aftenshowet med Vejret Jamie Olivers eget køkken Lulu og Leon Det søde liv - Æblebombe TV Avisen med Horisont og SportNyt Miss Marple. Eng. krimi fra 2009 OBS Kysset af spritten Natfjernsyn

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.35 16.15 17.45 18.00 18.25 19.00 20.00 20.50 21.40 22.00 22.35 23.10 23.55 00.45

Morgen TV - mest for børn Nyhederne og Sporten Go’ morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer La Vuelta: 16 Etape La Vuelta: Studiet Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Station 2 Special Station 2: Lufthavnsstrømer Nyhedsblok Hutlihut Helt på spanden i Thailand Criminal Intent. Amr. krimiserie Natfjernsyn

TIRSDAG 14. SEPTEMBER 06.00 08.30 09.00 12.00 12.10 12.35 13.05 16.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.45 23.30 00.00

Morgen TV - mest for børn Rabatten Formiddagsprogrammer DR Update - nyheder og vejr Horisont Aftenshowet Eftermiddagsprogrammer Børne TV Aftenshowet TV Avisen med Sport Aftenshowet med Vejret Ha’ det godt Hammerslag Det Søde Sommerliv TV Avisen med Kontant og SportNyt Medicinmanden Vilde roser Teenageliv Natfjernsyn

05.00 06.00 06.30 11.00 12.00 12.35 16.00 16.15 17.05 18.00 18.25 19.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.50 23.40 00.45 01.35

Morgen TV - mest for børn Nyhederne og Sporten Go’morgen Danmark Regionalprogrammer Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Nyhedsblok Beverly Hills 90210 Venner. 2 afsnit Nyhedsblok Go’ aften Danmark Nyhedsblok Hva’ bruden ikke ved Restaurant i stuen Alarm 112 Nyhedsblok Dags dato Krop umulig! Criminal Intent. Amr. krimiserie Natfjernsyn

Tv 3

18.20 Danmark mod Danmark historien som slagmark 19.00 Drømmehaver 19.30 Bonderøven retro 20.00 DR2 Tema: 9/11 22.30 Deadline 22.55 Debatten 23.45 Dobbeltliv. Fr. drama SØNDAG 12. SEPTEMBER 13.00 Danskernes Akademi 15.00 DR2 Klassisk 16.00 Manden der ville være konge 18.05 Mig og mit skæg 18.20 De forsvundne piloter 19.10 Mad fra River Cottage 19.55 Bonderøven retro 20.25 Kanon Føde 20.55 Billeder fra et diktatur 21.50 Danmark mod Danmark historien som slagmark 22.30 Deadline 23.00 Deadline 2. sektion 23.30 Viden om 23.55 So ein Ding 00.15 Natfjernsyn

DR1 fredag kl. 21.55: “Næsten helt perfekt”

DR1 lørdag kl. 23.05: “Den lyserøde panter slår igen” Peter Sellers har naturligvis den altdominerende rolle som inspektør Clouseau.

TV2 lørdag kl. 22.50: “Tivoli Varieté 2008” Smadremanden er tilbage i Søren Østergaards fantastiske show.

DR1 søndag kl. 20.00: “Lulu og Leon”

TV2 søndag kl. 21.00: “Blå mænd”

ONSDAG 8. SEPTEMBER 05.50 The Doctors. 2 afsnit 07.25 Horton-sagaen 08.15 Dr. Phil. 2 afsnit 09.55 NCIS 10.55 Bones 11.50 Hospitalet 12.20 Fra skrot til slot 13.15 Til middag hos... 14.15 Paradise Hotel 15.05 Ekstrem Hjemmeservice 16.05 Bones 17.00 NCIS 18.00 Hospitalet. 2 afsnit 19.00 Til middag hos... 20.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 21.00 Hell’s Kitchen 22.00 Svenske Hollywoodfruer 23.00 Med kniven for struben 00.00 Two and a Half Men 00.30 Natfjernsyn TORSDAG 9. SEPTEMBER 05.50 The Doctors. 2 afsnit 07.25 Horton-sagaen 08.15 Dr. Phil. 2 afsnit 09.55 NCIS 10.55 Bones 11.50 Hospitalet 12.20 Fra skrot til slot 13.15 Til middag hos... 14.15 Paradise Hotel 15.05 Ekstrem Hjemmeservice 16.05 Bones 17.00 NCIS 18.00 Hospitalet. 2 afsnit 19.00 Til middag hos... 20.00 Hjælp, jeg er i Japan 21.00 Utopia 22.00 The Perfect Man. Amr. romantisk komedie 00.00 Two and a Half Men 00.30 Natfjernsyn FREDAG 10. SEPTEMBER 05.50 The Doctors. 2 afsnit 07.25 Horton-sagaen 08.15 Dr. Phil. 2 afsnit 09.55 NCIS 10.55 Bones 11.50 Hospitalet 12.20 Fra skrot til slot 13.15 Til middag hos... 14.15 Paradise Hotel 15.05 Ekstrem Hjemmeservice 16.05 Bones 17.00 NCIS 18.00 Hospitalet. 4 afsnit 20.00 NCIS 21.00 Sommer i Sunny Beach 22.00 Mumien. Amr. actionfilm fra 1999 00.30 Hollow Man 2. Amr. sciencefiction/actionfilm fra 2006 med Christian Slater 02.15 Mumien. Amr. actionfilm fra 1999 04.20 Den 18. engel. Amr. thriller LØRDAG 11. SEPTEMBER 06.00 Blind Date 06.20 Splittet had 07.55 Blind Date 08.20 Formiddagsprogrammer 11.10 According to Jim. 2 afsnit 12.10 For Love or Money 13.05 Eftermiddagsprogrammer

16.00 17.00 19.00 20.00 21.00

NCIS Til middag hos... 2 afsnit Hjælp, jeg er i Japan Fangerne på Fortet Mumien vender tilbage. Amr. horrorfilm 23.40 Den 6. dag. Amr. sci-fi thriller 02.00 Mumien vender tilbage. Amr. horrorfilm 04.10 Kings of South Beach

SØNDAG 12. SEPTEMBER 05.50 King of the Hill 06.15 Hænderne fulde. 2 afsnit 07.10 Allertiders barnepige. 2 afsnit 08.05 Nord og Syd 09.55 The Starter Wife 10.55 According to Jim. 2 afsnit 11.20 Danske Hollywoodfruer 12.50 Til middag hos.. 2 afsnit 14.45 Robinson Ekspeditionen 2010 16.05 Utopia 17.00 Fangerne på Fortet 18.00 Svenske Hollywoodfruer 2 19.00 Sommer i Sunny Beach 20.00 Nyt fra Hollywood - Tiger Woods 21.00 Mumien: Drage-kejseren grav. Amr. actionfilm 23.20 The Detonator. Amr. film 01.20 The Young Americans. Film 03.10 Natfjernsyn MANDAG 13. SEPTEMBER 05.50 The Doctors. 2 afsnit 07.25 Horton-sagaen 08.15 Dr. Phil. 2 afsnit 09.55 NCIS 10.55 Bones 11.50 Two and a Half Men 12.20 Fra skrot til slot 13.15 Til middag hos... 14.15 Paradise Hotel 15.05 Ekstrem Hjemmeservice 16.05 Bones 17.00 NCIS 18.00 Hospitalet. 2 afsnit 19.00 Til middag hos... 20.00 Robinson Ekspeditionen 2010 21.20 Sommer i Sunny Beach 22.20 Mumien: Drage-kejserens grav 00.35 Two and a Half Men 01.05 According to Jim. 2 afsnit 02.05 Natfjernsyn TIRSDAG 14. SEPTEMBER 05.50 The Doctors. 2 afsnit 07.25 Horton-sagaen 08.15 Dr. Phil. 2 afsnit 09.55 NCIS 10.55 Bones 11.50 Hospitalet 12.20 Fra skrot til slot 13.15 Til middag hos... 14.15 Paradise Hotel 15.05 Ekstrem Hjemmeservice 16.05 Bones 17.00 NCIS 18.00 Hospitalet. 2 afsnit 19.00 Til middag hos... 20.00 Luksusfælden 21.00 Far, mor og berømt 22.00 Covert Affairs. Amr. krimiserie fra 2010 00.00 Two and a Half Men 00.30 According to Jim. 2 afsnit 01.30 The Jamie Kennedy Experiment 02.00 Natfjernsyn

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!


Aars Avis

8. september 2010

SIDE 11

FLYTNING Vi flytter vor butik fra Løgstørvej 75 til

KELDGĂ…RDVEJ 5

(vejen lige over for Jysk og Skousen pĂĽ Vestre Boulevard i Aars)

Vi skilter ved vejen ...

DERFOR ER DER LUKKET

TORSDAG OG FREDAG

Børn og voksne kan fü meget ud af at besøge den otte BevÌgelespark.

Ny bevĂŚgelsespark er et plus for hele kommunen Aalestrups nye bevĂŚgelsespark er noget helt unikt Af Torsten Hansen

Rundt om Aars... AALESTRUP: Store dele af Aalestrups befolkning var i bevĂŚgelse i søndags. Byens nye bevĂŚgelsespark blev ofďŹ cielt indviet, og rigtig mange benyttede det gode vejr til at se byens nye attraktion og samtidig prøve nogle af de mange spĂŚndende muligheder bevĂŚgelsesparken tilbyder. Inden den røde snor blev

klippet over gav en af initiativtagerne, Kaj William Carlsen, en beskrivelse af, hvad parken indeholder. Hoveddelen bestür af lege- og motionsredskaber. I midten er et hus, der tidligere tilhørte tennisklubben. Huset er nu renoveret. Rundt om er grÌsarealer, hvor man kan sidde og tÌt ved Rosenparken er et sÌrligt areal til BMX-cykler. Borgmester Knud Kristensen havde füet til opgave at fü klippet den røde

snor. Men lidt utraditionelt havde han blot fĂĽet udleveret en rulle rød silkesnor og en saks. - Jeg skal bruge nogle børn til at hjĂŚlpe mig med at holde snoren og klippe den over, hvor er børnene henne, spurgte Knud Kristensen. De var alle sammen ud og prøve de nye legeredskaber, sĂĽ der var ingen børn i nĂŚrheden til at hjĂŚlpe ham. Beredvillige forĂŚldre ďŹ k dog hurtigt fat pĂĽ nogle børn, der kunne holde silkesnoren

og en som ville klippe den over. Med god hjĂŚlp lykkedes det at fĂĽ bevĂŚgelsesparken ofďŹ cielt ĂĽbnet. Parken byder pĂĽ et stort udvalg af otte og spĂŚndende redskaber. BĂĽde styrke og balance bliver ere steder sat pĂĽ en prøve. I den ene ende af bevĂŚgelsesparken er en stor klatrevĂŚg og ved siden af den har BMX-cykelklubben fĂĽet et sĂŚrligt omrĂĽde til deres free-style BMX cykler. Nogle af klubbens medlemmer viste hvad de kunne pĂĽ de to-hjulede cykler. Medlemmerne var utroligt dygtige og deres hop og spring med og pĂĽ cyklerne aftvang stor respekt. Samlet set har Aalestrup fĂĽet en ny attraktion, der er en oplevelse vĂŚrd og bør kunne trĂŚkke folk til byen.

Vi byder pü en forfriskning og gode tilbud pü brugskunst og tøj f.eks.

LĂ˜RDAG Ă…

BNER VI PÅ KELDGÅRDVEJ 5 FRA KL. 10-15 Kom og se vor smarte efterürstøj fra:

Smykker og bĂŚlter

FĂ˜RPRIS PR. STK. 429,-

Vi glĂŚdedr iogs! 299,- til at se

LĂ˜RDAGSPRIS

Stort udvalg i tøj, brugskunst & smü møbler

BEGGE MODELLER FĂ…ES I RĂ…HVID OG SORT I STR. S-XXL

Keldgürdvej 5 . Aars . Tlf. 22 45 42 42/98 62 31 78 Vejen lige over for Jysk og Skousen pü Vestre Boulevard i Aars (Vi skilter ved vejen) Åbningstider: Torsdag 15-19 Fredag 13-17 . Lørdag 10-14 www.kunstladen-aars.dk

BEMÆRK ÅBNINGSTIDERNE ER ÆNDRET

9,)(-5(5)‘'6(/6'$*

PHGPDVVHUDIJRGHWLOEXG 9L JLYHU UDEDW Sn NYDOLWHWVVN\GHGÂĄUH PHG LQGUHWQLQJ JUDWLV VDPOLQJDINÂĄNNHQRJEDGHOHPHQWHUVDPWJUDWLVEÂĄUQHVLNULQJWLODOOH

63$5

 

,6 *5 $7 ( 1 5 ‘ % 5,1* 6,. UNLJJHULQG

HGÂĄUH G \ N V Sn WQLQJ H U G Q L RJ HU WJÂ OG

WLODOOH

G H

ÂĄU Q H VWNE U H OG R U W LQGHK nVHNR Â?VNHQ JHWPDJQHWO R VLNULQJ

GH 7LOEXG WLO

NU 9Â UGL

,6 *5 $7,1*

0/ 5 6$ (17( 0 ( / )( NHQ $ NÂĄN UGLQH WHU H O P D V Q 9L HOHPH G D E J R HU WJÂ OG GH 7LOEXG WLO.RPSOHWEDGVÂ W $KRUQIURQWHURJEDOGDNLQ +YLGWNRUSXVRJVRUWYDVN 9DVNHVNDE% FP 6SHMO[FP *ODVK\OGH[FP 3ULVHQHULQNOYDVNHVNDEYDVN JODVK\OGHPEHVODJVSHMORJ O\VEDOGDNLQPVSRWV

cEQLQJVWLGHU 0DQGDJIUHGDJNO HOOHUHIWHUDIWDOH

.‘..(1+86(7/‘*67‘55$360$5.(1/‘*67‘57/)

DEDG

&HFLQ

    VHIWHU 6 OJH ¥OOH´ OP WL W V ´I¥U SHW SULQFLS


Aars Avis

Wj!gfksfs!IBWFOT!EBH 22/ph!23/!tfqufncfs nfe!nbohf!hpef!ujmcve

÷36&!ph!÷61&! q!vewbmhuf!us¿fs-!cvtlf-! lsvllfs!n/n/ fo!

Wj!ibs!lbggf!q!lboe cfhhf!ebhf

‚COJOHTUJEFS; Cfhhf!ebhf lm/!:.28

QBEL¯SWFK!6:!¦!:781!M°HTU°S!¦!Umg/!61!81!91!31

Aars Avis - når det skal være lokalt!

Landsbyudvalget søger indstillinger VESTHIMMERLAND: En af de mere festlige opgaver for Landsbyudvalget i Vesthimmerland er at uddele årets landsbypris. Uddelingen af prisen finder sted på Landsbyernes årsmøde der i år holdes på Himmerlands Ungdomsskole torsdag, 4. november. Men inden prisen kan uddeles er det nødvendigt at finde ud af, hvem der skal have prisen. Derfor inviterer Landsbyudvalget i Vesthimmerlands Kommune alle borgere i kommunen

til at indstille en person, en forening eller nogle helt andre til at være modtagere af årets landsbypris. Prisen består af en gave til en værdi af 5.000 kr. Det vrimler med ildsjæle i Vesthimmerland - folk der gør en markant forskel, nogen der arbejder begejstret og ivrigt for landsbyernes ve og vel - de fortjener alle en anerkendelse - alle brænder de for deres sag.

KOM IND! VI GIVER ET PAR GLAS I DAG PENTAX GLAS

8. september 2010

0,-

©2010 Specsavers Optical Group. All rights reserved. PENTAX enkeltstyrkeglas koster 0,. ved køb af briller fra prisgruppe 195,- og op

SIDE 12

Børnene fra Børnehaven Troldehøj i Aars spillede og sang som ved MGP.

Troldebørn lavede MGP-show i Aars AARS: Børnehaven Troldehøjen i Aars har holdt den årlige sommerfest. Der var ikke færre end 138 tilmeldte. Det blev en dejlig aften med godt vejr - så der blev dækket op ude på legepladsen og forældrene havde deres madkurve med. Efter velkomsten skulle børnehavens musik/drama hold underholde med MGP. Alle børnene klarede på fornemmeste vis at stå frem og agere foran de mange forældre og søskende. De yngste børn optrådte

med en sang bagefter. Der blev også holdt valg til forældrebestyrelsen i børnehaven, og aftenen sluttede af med kaffe og kage. På onsdag er det så bedste og oldeforældrenes tur til at besøge Troldehøjen og få et indblik i deres børnebørns eller oldebørns børnehavedag. De ældre familiemedlemmer bliver naturligvis også underholdt med MGP. Allerede nu er der 65 bedsteforældre tilmeldte, og børnene glæder sig rigtig meget til denne dag.

ØVE ONLINE BESTIL SYNSPR www.louisnielsen.dk Landsdækkende kundeservice 7013 0111 Hobro · Adelgade 12 Viborg · Sct. Mathias Gade 17

Sku’ ha’ gået til

Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

8. september 2010

Denne lange række moduler bruges til at løfte krandelene.

Kæmpemøllerne rejser sig Rejsegilde for seks 123 meter høje vindmøller 24. september i Svoldrup Af Torsten Hansen SVOLDRUP KÆR: Når først afgørelsen er truffet om placering af vindmøller, så rykker der store maskiner ind. De seks vindmøller der skal rejses i Svoldrup Kær mellem Aars og Farsø hører til de store i Danmark, og det kræver store maskiner at få møllerne op at stå. Gennem de seneste uger er der anlagt veje i kæret. Veje der skal kunne bære tons tunge maskiner. De store mobile kraner der normalt benyttes i Danmark har et akseltryk på 12 ton pr. ak-

SIDE 13 kørt til stedet, men derefter er den totale kran samlet på stedet, og det har krævet 28 vognlæs at få alt bragt frem, siger projektleder Torsten Klein Mikkelsen, Wind1. Som kontravægt hænger for eksempel fem store metalklodser, der hver vejer 12,5 ton. - Hver af kranens fødder vejer 7,5 ton. Det har krævet to vognlæs at få dem bragt frem, forklarer projektlederen. Den store kran skal også løfte store og tunge dele op. De seks møller der skal rejses har et vingefang på 93 meter og en totalhøjde på 123 meter. Selve møllehovedet, hvor motoren arbejder, vejer mange ton og skal løftes cirka 85 meter i vejret. Det siger sig selv, at så store møller også skal have et solidt fundament at stå på. - Der er stor forskel på jorden her i kæret. Nogle steder har vi god jord at stille møllerne i, mens der andre steder er meget blødt. Der kan være cirka to meter tørv, før vi kommer ned til noget mere fast, forklarer Torsten Klein Mikkelsen. Det betyder, at fundamenterne består af 500 kubikmeter beton. - Når vi støber foregår det på en dag, og til hvert hul i tørveområdet kræver det 50 læs fra betonbiler. Det giver en del trafi k på de særligt indrettede veje, forsikrer projektlederen.

Tørv

Det er en kæmpe kran der skal hejse de store møller.

sel. Men den kran der skal løfte vindmøllerne i Svol-

drup Kær er så stor, at den ikke kan og må køre i samlet

Størrelsesforhold kan være vanskelige at bedømme, men bemærk manden under kranen.

tilstand på de danske veje. - Kranens mobile del er selv

Ud over de store maskiner og fundamenter, så er rejsningen af møllerne i Svoldrup Kær anderledes end normalt, ved at de tre møllevinger ikke samles på jorden før de hæves op til møllehovedet. - Vi monterer en vinge af

gangen, siger Torsten Klein Mikkelsen. Det betyder, at hver vinge på 12 ton hejses vandret op og monteres i vandret position. Årsagen til den lidt usædvanlige fremgangsmåde er, at der i Svoldrup Kær er mange områder der er naturbeskyttede eller naturfølsomme. Ved at løfte en vinge af gangen undgår løftefi rmaet at køre for meget rundt i de beskyttede områder.

Rejsegilde Den første mølle blev rejst i mandags og i dag onsdag kommer den næste op og stå. I løbet af yderligere cirka 14 dage vil alle seks møller være på plads. De sættes i gang tre og tre. Bygherren har valgt at invitere alle interesserede herunder naboer, samarbejdspartnere fra kommune og offentlige myndigheder, presse, udvalg og byråd til besigtigelse og rejsegilde fredag, 24.september. Adgangen til byggepladsen sker fra Svoldrupvej nr. 55, og det anbefales at komme i god tid og i en efter årstidens passende beklædning og fodtøj. Der vil være P-forhold i nærheden af rejsegilde-stedet, hvor der også vil være udsigt til flere af møllerne. Måske vil en af dem være under opstilling. Da der er skærpede sikkerhedsregler, opfordres alle til at følge evt. anvisninger fra byggepladsens folk. Torsten Klein Mikkelsen forventer, at de tre første møller vil være i drift ved rejsegildet. De sidste tre begynder produktionen af el få dage senere. De seks møller er alle af typen Siemens 2,3 MW. Møllerne er produceret i Danmark, nærmere betegnet i Brande. De seks møller kan producerer strøm som svarer til forbruget i 8000 husholdninger, hvilket er ca. 36.000.000 kwh. på årsbasis. I forbindelse med opstillingen er der nedtaget 20 ældre møller i naboområderne, så regeringens overordnede plan om færre men større møller er tilgodeset.


Aars Avis

SIDE 14

8. september 2010

‘NRORJLVN&DIpRJ%XWLN +XVN 9RUHVIDQWDVWLVNH NRQFHUWHUPHG ¥NRORJLVNPHQX

1\nEQLQJVWLGHU

7RUVGDJNO%XIIHWNU 6ÂĄQGDJNO)URNRVWWDOOHUNHQ RJHIWHUPLGGDJVNDIIH 

+XVNDWEHVWLOOHERUG

,NDQRJVnEUXJHRVWLO IHVWHUPÂĄGHUXGĂ€XJWVPnO MXOHIURNRVWNRQÂżUPDWLRQ

+DONÂ UYHM1LEH

+DON U.UR7OIZZZKDON UNURN¡NNHQGN

Alt i malerarbejde Bygningsmaleren v/ malermester Gert Bang Larsen Nygade 17, 9640 Farsø www.bygningsmaleren-farsoe.dk Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12

Revisionskontoret REGISTREREDE REVISORER FRR Revisoropgaver og Ă˜konomisk rĂĽdgivning

Indehavere

Aage Grynderup Mogens Iversen Jens H. Hedegaard

Sønderport 52 ¡ 9670 Løgstør ¡ Tlf: 98 67 13 11 ¡ Fax: 98 67 41 77 Mail: rev@logdanrevi.dk ¡ Web: revisionskontoret-logstor.dk

NYHED .

Klik ind og se vores nye webside!

LB Truckservice Aps – vi letter dit arbejde!

Kvalitets scootere til konkurrencedygtige priser

www.lbtruck.com lb@lbtruck.com Ring pü 9759 3344 og aftal tid for en prøvetur

Meget forskelligt tilbehør gør scooteren velegnet til mange formül. Egne servicebiler dÌkker hele landet indenfor kort tid.

LB Truckservice Aps, Dalagervej 27, 7884 Fur

Din mest effektive medarbejder er mĂĽske ansat hos os.

Claus Vingborg Jensen scanner med hĂĽndcomputeren en pakke ind i systemet hos Billig Pakkepost A/S, NygĂĽrdsvej 11, Aars, mens Kim Gam-Jensen ser til.

Nyt ďŹ rma vil skabe ere arbejdspladser i Aars Billig Pakkepost har bl.a. fĂĽet støtte fra LAG AARS: Den eksplosive udvikling i E-handel via internettet danner nu grundlag for en ny virksomhed i Aars. Via en unikt og konkurrencedygtigt koncept formidler ďŹ rmaet Billig Pakkepost A/S transport fra WEB-shops til privatkunder landet over. Initiativtagere til Billig Pakkepost er Kim Gam-Jen-

Skift kun lügerne og evt. skuffer, bordplader og dit køkken bliver som nyt

NYT KĂ˜KKEN PĂ… KUN 1 DAG FĂ˜R

Fü mere tid til alt det vigtige, og lad os klare bogføringen. Outsource rutineopgaver süsom bogføring til os. LÌs mere pü www.bps.deloitte.dk EFTER

Løgstørvej 14, 9600 Aars Tlf. +45 96 98 23 00 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

STOF STEDET

VI KOMMER HJEM TIL DIG MED PRĂ˜VER OG ET GODT TILBUD

Metervarer Garn og Strikkepinde Tilbehør Se tilbud og nyheder pü www.stofstedet.dk

DANMARKS ENESTE LANDSDÆKKENDE KÆDE - DIN GARANTI FOR TRYGHED OG KVALITET

RENOVERING ]ȉȉ 

WWW.OKKR.DK

RING OLE JENSEN 40722362 OG AFTAL TID FOR ET GRATIS HJEMMEBESĂ˜G

sen og Claus Vingborg Jensen, begge fra Aarsegnen. Som fødselshjĂŚlper har de to ivĂŚrksĂŚttere fĂĽet vĂŚrdifuld assistance fra Himmerlands UdviklingsrĂĽd og Den Lokale Aktionsgruppe (LAG), som formidler landdistriktsstøtte i Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner. Aktionsgruppen anbefalede tilskud pĂĽ halvdelen af projektudgiften pĂĽ 998.000 kr. som led i programmet â€?Nye arbejdspladser i landdistrikterne- Nyetablering af mikrovirksomhederâ€?. Indstillingen blev godkendt af Direktoratet FødevareErhverv. - Ja, det var vĂŚsentligt, at vi ďŹ k en halv million i støtte fra EU og Fødevareministeriet, siger Kim Gam-Jensen. - Foruden den økonomiske saltvandsindsprøjtning betød det en blĂĽstempling af vort projekt, sĂĽ vi trods ďŹ nanskrisen – relativt hurtigt var i stand til at ďŹ nde seriøse og ambitiøse investorer, der nu ejer Billig Pakkepost A/S sammen med os, fortsĂŚtter han.

de dagen efter, forklarer Kim Gam-Jensen. - Hvis vedkommende ikke er hjemme, kan ďŹ rmaet kontaktes og fĂĽ genudbringning dagen efter. I tilfĂŚlde af at varen ikke opfylder kundens forventning kan vedkommende blot ringe til leverandøren. Denne kontakter sĂĽ os, hvorefter Billig Pakkepost henter og leverer pakken tilbage,fastslĂĽr Kim Gam-Jensen. Billig Pakkepost A/S har entreret med en rĂŚkke vognmĂŚnd og disponerer sĂĽledes over 95 biler pĂĽ landsplan. NĂĽr transporten af de mange pakker til private kan ske til en rimelig og konkurrencedygtig pris, skyldes det i første rĂŚkke, at vi køber en stor del overskudskapacitet, idet størstedelen af distribueringen foregĂĽr efter vognmĂŚndenes spidsbelastning i dagtimerne. - PĂĽ den mĂĽde kan de fĂĽ en bedre udnyttelse af deres biler og dermed bedre økonomi, siger Claus Vingborg Jensen, som forestĂĽr kontakten til vognmĂŚndene.

Pakkerne aeveres, mens folk er hjemme

Firmaet har investeret i et stort antal hĂĽndholdte computere og et avanceret softwareprogram. Hver gang en pakke yttes, registreres det pĂĽ computeren via en stregkode. Herefter gĂĽr der fĂĽ sekunder, før det pĂĽ internettet og serveren hos transportďŹ rmaet i Aars kan aÌses, hvor pakken beďŹ nder sig. Virksomheden har ansat folk til at lave de nødvendige softwareløsninger. Foruden sporing af pakkerne sker der automatisk indberetning af

Det nye ďŹ rmas kunder er ehandelsvirksomheder, som har et vist forsendelsesbehov til private kunder i hele Danmark. Ved bestilling af en vare f.eks. mandag er det normalen, at varen leveres dagen efter i tidsrummet kl. 16-20. - Det betyder, at kunden modtager sin vare uden for normal arbejdstid og dermed slipper for en senere afhentning pĂĽ posthus eller lignen-

Avanceret edb-styring

oplysninger til faktureringsog økonomisystemet hos Billig Pakkepost. Administrationen, som ledes af Kim Gam-Jensen, har hjemsted pĂĽ NygĂĽrdsvej 11, Aars, hvor ďŹ rmaet har lejet 500 kvadratmeter erhvervsbyggeri. Endvidere har Billig Pakkepost lejet lagerfaciliteter pĂĽ centrale opsamlingspunkter i Danmark. - Med en anslĂĽet vĂŚkst inden for e-handel pĂĽ cirka 20 procent om ĂĽret vil behovet for vore ydelser stige. I 2011 forventer vi at hĂĽndtere over en million pakker. Allerede i forbindelse med vort forsøgsprojekt fra november 2009 til marts 2010 blev vi bestormet af kunder. Vi har ansat en sĂŚlger, som allerede er startet, og en markedschef, som starter til september. Derudover søger vi en intern konsulent til start i november. Vi regner med at beskĂŚftige 10-12 medarbejdere i administrationen i løbet af 2011, oplyser Kim Gam-Jensen. Ud over stillingerne i Aars ansĂŚtter Billig Pakkepost ogsĂĽ i andre landsdele, og med ďŹ rmaets pakkemĂŚngder bidrager det til at fastholde en rĂŚkke jobs i en trĂŚngt transportbranche. For øjeblikket beskĂŚftiger Billig Pakkepost et tocifret antal chauffører landet over. De oprindelige ivĂŚrksĂŚttere og investorgruppen er ikke i tvivl om, at de med billig pakkepost til private har fundet et vĂŚkstomrĂĽde, idet stadig ere køber alt fra vin, computere og mobiltelefoner til tagbagagebokse og alle mulige andre varer via nettet. E-handelen i Danmark anslĂĽs nĂŚste ĂĽr at omfatte 36 millioner pakker, hvoraf Billig Pakkepost som nĂŚvnt regner med at formidle over en million pakker til private forbrugere landet over. NĂĽr bestyrelsen for LAG Jammerbugt-Vesthimmerland støttede indstillingen om en halv million til Billig Pakkepost, skyldtes det ivĂŚrksĂŚtternes unikke koncept, hvor der bĂĽde skabes højteknologiske arbejdspladser bag skriveborde i Aars og chaufførjob i transportbranchen. Det siger bestyrelsesmedlem i Den Lokale Aktionsgruppe, Asger Andersen, Vegger. - Samtidig er det en af vore kongstanker, at infrastrukturen skal vĂŚre i orden for alle - ogsĂĽ beboerne i landdistrikterne. Man mĂĽ sige, at det i høj grad er tilfĂŚldet her, hvor den enkelte forbruger hurtigt og effektivt kan fĂĽ leveret sine varer indkøbt pĂĽ nettet overalt i Danmark, understreger Asger Andersen. Landdistriktskoordinator Peter Bach Frederiksen, Aars, ser Billig Pakkepost A/S som et godt eksempel pĂĽ at ďŹ nde nye virksomheder til landdistrikterne. - Billig Pakkepost er i sig selv en ny type virksomhed, der lever af internettet. Det drejer sig om en højteknologisk virksomhed, der kan tjene som inspiration til, at andre avancerede virksomheder mĂĽske vil overveje at slĂĽ sig ned i vort omrĂĽder, siger Peter Bach Frederiksen.


Aars Avis

8. september 2010

Fokus på de små børns oplevelser i naturen Gemmes i hele kroppen og ikke kun i hovedet VESTHIMMERLAND: Dette emne har naturvejleder Karin Winther ekstra fokus på her i efteråret, hvor hun afvikler fire kurser for Friluftsrådet for dagplejere og pædagoger, der arbejder med børn mellem 0-3 år. Endvidere afvikles også et kursus for ti kommende naturdagplejere i Vesthimmerlands kommune, der fremover skal have særlig fokus på naturen og naturaktiviteter. Naturaktiviteter, hvor der er fokus på at krybe, kravle og klatre og med fordybelses elementer, der pirrer sanserne understøtter træning af finog grovmotorikken. Leg, motorik og bevægelse er ikke kun vigtig at have fokus på, for at børnene skal blive sunde og få gode motionsvaner, det er mindst ligeså vigtig for indlæringen, hukommelsen og motivationen. Oplevelser i naturen gemmes i kroppen og ikke kun i hovedet, og det er netop dette

De voksne skal lære at bruge sanserne i naturen.

som naturvejleder Karin Winther opfordre både dagplejere, pædagoger, og også forældre til at tage del i ved at tage på tur i naturen sammen.

Naturaktiviteter for børn mellem 0-3 år bygger på forskellige sanseoplevelser, da børnene lærer nye ting, ved hjælp af alle deres sanser. De kan ikke skelne mellem mæl-

kebøtter og tusindfryd, men de kan godt nyde noget smukt og de vil nyde synet af svajende grene, farvestrålende blomster, kvidrende fugle og alle de vidunderlige dufte. - Det er vigtigt, at aktiviteterne er nemme og ikke for tidskrævende, alligevel opfordre jeg til at bruge naturrummet til aktiviteter på fundstederne, i stedet for at tage materialerne med hjem, da interessen tit falder hos både børn og voksne, når naturen tages med hjem i en affaldspose, siger Karin Winther. - På kurserne introduceres nemme aktiviteter på en gåtur rundt i Jenle plantage ved Års. Turen rundt i skoven er kun på et par kilometer, men vi gør holdt mange steder, for det vrimler med oplevelser, der kan aktivere sanserne. Aktiviteterne er bl.a. ”på jagt” efter småkravle under mosset, højtlæsning om Mikkel ræv ved rævegraven, naturekspedition i børnehøjde med fokus på fin- og grovmotorik og sanseoplevelser under træerne. Ideen bag kurset er netop, at deltagerne får prøvet aktiviteterne af på egen krop og efterfølgende lyst til at gå hjem på opdagelse i deres eget nærområde.

ApS

Alt i O Murer- og betonarbejder O Jord - Kloak - Belægning O Vognmandskørsel O Lev. af sand/grus, container, kran m.m. Bandsholmvej 52 . 9600 Aars Bil John 40 45 83 41 · Bil Ole 30 33 91 22

DØGNVAGT 98 62 50 00 • El-service

El-installatør Morten Nøhr Kristensen

• Køle-service

www.oegaard.dk

• Alarm-service

– hurtigere, nemmere, mindre bøvl...!

SPAR OP TIL 25%

Virksomheder tilfredse med sagsbehandling Vesthimmerlands Kommune på førstepladsen VESTHIMMERLAND: Tommelfingeren vendes hurtigt i vejret, når erhvervslivet i Vesthimmerland skal vurdere den kommunale sagsbehandling. Her er virksomhederne nemlig så tilfredse

SIDE 15

med kommunens behandling af eksempelvis byggesager, at Vesthimmerland Kommune i Nordjylland indtager en førsteplads og på landsplan en 5. plads i denne kategori. Det viser DI’s Erhvervs-

klimaundersøgelse. Mindre rosenrødt bliver billedet dog, når man kigger på, om Vesthimmerland mere generelt er et godt sted at drive virksomhed. Således indtager kommunen en 57. plads

på landsplan samlet set. Og blot inden for tre af de 12 kategorier er Vesthimmerland placeret i den bedste halvdel. - Jeg glæder mig over, at sagsbehandlingen i Vesthimmerland lever op til virksomhedernes forventninger. Det er nemlig afgørende for virksomhedernes vækstmuligheder, at behandlingen af eksempelvis byggesager er både hurtig og billig, siger Peter Rindebæk, formand for DI Aalborg.

På varmeregningen ved at isolere med papiruld. Mulighed for tilskud ved at isolere hulmur og loft. Papiruld Danmark

Autoriseret isolatør

Tømrerarbejde

Snedkerarbejde

Glarmesterarbejde

Totalprojekter

- det gode håndværk

AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S NYGAARDSVEJ 5, 9600 AARS TELEFON 98 62 28 00

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN Vi er medlem af

Din lokale EL-installatør, vi udfører alt inden for tekniske løsninger, blandt andet: Belysning | Tele, data, fiber Automation/SRO | Termografi VVS installation | Køleteknik | Ventilation

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

)0:%+8)2

Keldgårdvej 70 . Værksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!

Vi skræddersyer dine miljø- og energirigtige

! T Y N

Nu CE-mærket og med 2ØKO færdigmalet fyrretræsvindu er med minimum 90 % kernetræ og standard varm ek BEMÆRK - TIL ant i termoruder.

SAMME PRIS!

Desuden D esud d udfører df vii alt l iinden d ffor: • Tømrer- og snedkerarbejde • Renoveringsarbejde • Byggeri

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - så SNEDKERMESTER

Jætte-byg - En stærk partner...

døre og g -vinduer

Industrivej 93 | 9600 Aars | Tel. 9862 2200 | www.verdo.dk

Brug den organiserede håndværker til

det gi’r dig større sikkerhed

:)78,-11)60%2( )PJMVQEIX%EVW 4IXIV)VMOWIR%7

Dansk Vindues Certificering

 

Se mere på www.jaette-byg.dk


Aars Avis

SIDE 16

Aktive Kvinder Aars Formand: Bodil Thomsen Tlf. 98 65 61 68 Kasserer: Grethe Hansen Tlf. 98 62 30 20

Det Danske Spejderkorps

Løgstørvej 57, 9600 Aars Gruppeleder: Lise Norre Tlf. 98 62 69 63 Kasserer: Jette Kristensen Tlf. 98 62 45 78 Mail: www.ddsaars.dk Mødested: Spejdergaarden Løgstørvej 57, Aars tlf. 98 62 47 22

FDF

Mødested: FDF Huset, Stenildvadvej 4, Aars Mail: www.fdfaars.dk Kredsleder: Dennis Gislum Tlf. 51 20 45 80 Formand: Eva Harbo Andersen Tlf. 70 20 08 66 - 98 62 37 55

Himmerlands Saluteringslaug Oldermand: Peter H. Høffner Nørregade 22, Østrup, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 86 Kasserer: Bent Schade Spar Nord Tlf. 72 24 58 00

Landbrugets Seniorklub Formand: Per Liengaard Gråbølle 82, 9640 Farsø Tlf. 98 63 29 90 Kasserer: Margit Krogh Overvejen 17, 9640 Farsø Tlf. 98 63 24 06

Singleklubben På Sporet Formand: Kim Andersen Tlf. 61 36 31 94 Kasserer: Kirsten Nielsen Tlf. 23 11 48 58 www.singleklubpaasporet.dk Mødested: Klubhuset Ryttervej 2, 9600 Aars

Socialdemokraterne i Vesthimmerland Syd

Formand: Herdis Brix Dr. Christinesvej 27, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 06 Kasserer: Margit Nielsen Holmsgaardsvej 19, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 82 85

Tordenkalvens Øllaug

Vesthimmerlands Musikforening

Formand: Grethe Stæhr Peder Stubsvej 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 18 27 Kasserer: Svend Bækgaard Kong Haralds Vej 23, 9600 Aars Tlf. 98 62 33 42 Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium

Vesthimmerlands Volleyballklub

Formand: Sara Mols Græsborg Tlf.: 98 66 40 84 Kaserer: Henriette Sørenen Tlf.: 98 37 57 00 Klubaktiviteter: Aars og Hornum

Ældre Sagen Aars Lokalkomité

Aars Gymnastikforening

Formand: Peter Stenild Kaj Munksvej 19, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 84 Kasserer: Leif Pedersen Korsholmvej 174, 9631 Gedsted Tlf. 98 64 53 86 Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium Observatoriet eller Lokale 1.8 www.vhim-gym.dk/astronomi

Aars Badmintonklub

Formand: Michael Hansen Halsmandsbrovej 30, 9240 Nibe Tlf. 98 66 67 68/29 27 25 94 Mail: halsmandsbro@privat.dk Kasserer: Thomas Nielsen Hans Egedes Vej 191, 9600 Aars Tlf. 98 62 51 85 Mail: t.nielsen@aars.dk

Aars Billardklub

Formand: Peter Sørensen Agertoften 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 41 36 Kasserer: Helle Carlsen Pregelvang 11, 9600 Aars Tlf. 98 62 48 97 www.aars-bk70.dk Mødested: Nibevej 1C, 9600 Aars Tlf. 98 62 54 70

Formand: Evy Andersen Tlf. 98 66 26 90 Kasserer: Henning Madsen Grøbølle 16, 9640 Farsø Spillested: Aktivitetscentret Bymidten, Aars tirsdage ml. 19.00-23.00

Vesth. Konservative Vælgerforening

Formand: Ernst Pinstrup Sørensen Ryttervej 22, 9600 Aars Tlf. 98 66 63 66 Kasserer: Hanne Grabow Sognevej 99, Østerbølle, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 16 10

Formand: Per Jensen Grønnegade 6, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 15 20 Kasserer: Hanne K. Pedersen Hedeskrænten 44, 8800 Viborg Tlf. 98 62 66 09 Mødested: Klubhuset 4H gården Mail: fugleforening@aars.dk

Aars Amatør Astronomer

Vesthimmerlands Havekreds

Formand: Eva Jensen Spurvevej 2, 9600 Aars Tlf. 40 89 23 29

Aars og omegns Fugleforening

Aars Frikirke

Aars Borgerforening

Vesthimmerlands Handicap Idræt

Formand: Leif Havbro Høvejen 5, Vognsild, 9600 Aars Tlf. 98 65 8519 Kasserer: Lars Peter Bach Holmagervej 3, Holmager, 9240 Nibe Tlf. 98 35 70 65 Mødested: Aars Skole

Formand: Ellen Bakkegaard Ansgarsvej 13, 9600 Aars Tlf. 98 56 91 90 Telefonstjernen/Tryghedsopkald: Arne Petersen, Peder Stubsvej 21 9600 Aars - Tlf. 98 62 23 10 Mødested: Aktivitetscenteret Bymidten Bymidten 15, 9600 Aars Tlf. 98 62 53 68

Formand: Torsten Hansen Skånevej 10, 9670 Løgstør Tlf. (pri.) 29 43 71 18 Tlf. (arb.) 98 62 17 11 Kasserer: Ole Riis Olsen Ansgarsvej 12, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 86 Mødested: Se: www.tordenkalven.dk Formand: Jim Gruss Ryttervej 21, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 64 Kasserer: Annalise Skadhauge Risgaardevej 62, 9640 Farsø Tlf. 98 63 62 85 Mødested: Aktivitetscenter Bymidten

Aars og omegns Folkedanserforening

Formand: Anders Didriksen Højtoften 7, 9600 Aars Tlf. 98 62 42 61 Kasserer: Jette Rask Højtoften 10, 9600 Aars Tlf. 98 62 37 39

Aars Bridgeklub

Aars Brydeklub

Formand: Kim Olsen Engvej 3, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 87 - 23 82 91 68 Kasserer: Gitte Kragh Jensen Tingvej 7, 9600 Aars Tlf. 31 71 90 96 Mødested: Østermarkshallen

Aars Erhvervsråd

Formand: Svend Jørgensen Kong Valdemars Vej 13, 9600 Aars Tlf. (pri.) 98 62 40 73 Tlf. (arb.) 98 62 17 00 Sekretariat: Himmerlands Udviklingsråd Messevej 1, 9600 Aars

Formand: Orla Pedersen Sjøstrupvej 48, 9600 Aars Tlf. 98 65 61 72 Kasserer: Finn Bech Odinsvej 22, 9640 Farsø Tlf. 98 63 22 85 Mødested: Aars Frikirke Markvænget 11, 9600 Aars Formand: Niels Hald Stenildvadvej 11, 9600 Aars Tlf. 98 62 10 74 Kasserer: Caspar Valdgren Madsen Tingvej 1, 9600 Aars Tlf. 98 62 69 69 www.aarsgymnastikforening.dk Mødested: Idrætscentret Østermarken

Aars Golfklub

Formand: Bernt Neergaard Jacobsen Baneudvalgsformand/næstformand: Preben Tindal Christensen Kasserer: Britta Lystlund Johansen Medl. af bestyrelsen: Bent Bundgaard Medl. af bestyrelsen: Thor Jespersen Medl. af bestyrelsen: Søren Friis Medl. af bestyrelsen: Jørn Holm www.aarsgolfklub.dk Mødested: Tandrupgaard, Tandrupvej 6 9600 Aars Tlf. 96 98 07 00 - Mobil: 24 24 09 29

Vesthimmerlands Højskoleforening

Formand: Palle Fogh Hvorvarpvej 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 12 43 Kasserer: Grethe Stæhr Peder Stubsvej 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 18 27 Mødested: Aars Kirkecenter

8. september 2010

Aars Pensionistforening Formand: Per Drejer Svalevej 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 38 17 Kasserer: Oda Bojer Sdr. Boulevard 10, 9600 Aars Tlf. 98 62 64 86

Aars Skakklub

Formand: Poul E. Niebuhr Korgaardvej 8, Haubro, 9600 Aars Tlf. 98 66 42 70 Kasserer: Allan Bo Sørensen Svoldrupvej 174, 9600 Aars Tlf. 98 65 88 99 Spillested: Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars

Aars Svømmeklub

Formand: Lone Ø. Bentzen Kong Haraldsvej 4 c, 9600 Aars Tlf. 98 62 45 86 Kasserer: Jimmy Sørensen Hans Egedes Vej 126, 9600 Aars Tlf. 98 62 27 23 Mødested: Aars Svømmehal, 9600 Aars Tlf. 98 62 37 60

Aars Tennisklub

Formand: Poul Erik Pedersen Solvænget 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 25 Kasserer: Jørgen Jensen Hans Egedes Vej 130, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 56 Mødested: Sports Allé 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 47

Aars Tværfaglige Efterlønsklub

Formand: Kirsten Sørensen Gislumvej 20 A 13, 9600 Aars Tlf. 40 93 88 04 Kasserer: Birthe Pedersen Nibevej 23, 9600 Aars Tlf. 98 62 20 32 Underholdning og foredrag i lige uger på Kimbrerkroen 13.30 til ca. 16.00. Bowling i ulige uger i Aars Bowlingcenter kl. 14.00-15.00 og 15.00-16.00

Aars Idræts Klub

Formand: Kenneth Pedersen Hans Egedes Vej 70, 9600 Aars Tlf. 98 62 16 18 Kasserer: Finn Krebs Andersen Kong Christians Vej 14, 9600 Aars Tlf. 40 36 32 55 Mødested: Lyngsøvej 2 B 9600 Aars Tlf. 98 62 21 97

Aars Håndboldklub

Formand: Axel Heisz Pedersen Keldgårdvej 82, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 46 Kasserer: Helle Westergaard Hans Egedes Vej 37, 9600 Aars Tlf. 98 62 26 50 Mødested: Østermarkhallen, 9600 Aars

Aarsegnens Jagtforening Formand: Niels Holst Kristensen Peder Stubsvej 24A, 9600 Aars Tlf. 98 62 20 84 Kasserer: Kirsten Conrad Stærevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 64 31 Mødested: Klubhus og Flugtskydningsbane Plantagevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 48 28

Aars Patchworkforening Formand: Nanna Andersen Grundtvigsvej 4, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 16 Kasserer: Helle Grøn Jensen Hobrovej 55, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 19

d n me inger« e d i S foren Avis tive i Aars årligt. k A » nges nge bri t 8 ga lse: e g s a d s pt min or o - + mom f s i Pr 335, ning. kr. r. fore p


Aars Avis

8. september 2010

Begrænset madduft til beboerne på plejecentrene Tilbageflytning af delproduktion giver millionbesparelse i kommunen Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Det lyder flot, når der bliver lovet, at nu kommer madduften tilbage til plejecentrene i Vesthimmerlands Kommune. Sundhedsudvalget har besluttet, at flytte produktionen af visse måltider tilbage til de enkelte centre, men duften af madlavning bliver nok begrænset. Hovedmåltid og biret vil fortsat blive produceret i et storkøkken. Enten i Løgstør eller måske et helt andet

sted uden for kommunen. De to retter produceres i dag i Løgstør og er hidtil blevet transporteret til Aalestrup, hvor det er blevet opvarmet, og derfra igen læsset på biler og kørt ud til de enkelte centre. Fremover skal de to retter produceres i Løgstør som frostretter og køres direkte til de enkelte centre, der nu selv skal varme maden op. Derfra skal madduften komme. Kommunen og miljøet sparer derved mange penge på unødig transport.

Fårene har medført gener på Tvebjerg Lisbeth og Jørn Kjærgaard, Ingemanns Vej 12, Aars, ønsker fårene på Tvebjerg væk: Da der for ca. fem år siden blev etableret fårehold i Tvebjergområdet, var vor opfattelse, at det var en god ide, mest af hensyn til det tiltagende problem med Kæmpe Bjørneklo.

Når vi i dag ser tilbage på de gener fårene har medført med deres, i perioder, mere eller mindre konstante højlydte brægen, deres naturlige efterladenskaber, samt hvor pjusket og uplejet området ser ud, så er vi klart imod fåreholdet. Gangstien i hegn 1, samt skråningen op mod Peder

Der var så dejligt ude på landet Lone Troelsen, formand for skolebestyrelsen ved Vestrup Skole er i det lyriske hjørne og skriver om skolestrukturen: Der var så dejligt på landet, som H.C. Andersen skrev i Den grimme ælling, men vi ser nu med bekymrede miner på hvad der er i vente med hensyn til forslagene vedr. den nye skolestruktur. Vi har diskuteret i mere

end fire år - politikerne har brugt begreber som: ”den bedste folkeskole”. Hvad betyder det for os i Vestrup. Ja, indtil videre er forslaget at, 7. kl. skal ind til byen og ha’ større faglighed. Men er det nu også det man får? Hvilken dokumentation er der for at fagligheden er større? Og hvad med 0-6. kl? Hvad er der i vente til dem? I den bedste folkeskole skal de vel også ha’ øget faglighed?

Hvad har I gang i? Lis Johannessen Bach, Østergade 26, Østrup, ønsker at bevare mulighederne i landsbyerne i Vesthimmerland: Vesthimmerland er en landkommune. Hvorfor skal der laves om på det? Vi har valgt at bo på landet, bl.a. fordi vi ønsker at sende vores børn i en lille skole. Vi har en landsbyskole i Vestrup, som fungerer som omdrejningspunkt for Vestrup, Vognsild, Morum, Gislum og Østrup. Skolen bliver brugt af både spejdere, pensionister, SFO og børnehave. Vi har Åben

Skole arrangement med spisning og aktiviteter to gange om året, der hver gang trækker fulde huse. Alene gymnastiksalen rummer aktiviteter som badminton, springgymnastik, linedans, Vild med dans, børnegymnastik og volleyball. Har vi lyst til at køre turen til Aars, og er der plads på holdene? Er der en sandhed i, at med flytningen af 7. klasse, er det begyndelsen til enden for skolen? Hvis det er sandt, vil det få store konsekvenser for hele lokalsamfundet. Huspriser falder måske; idrætsklubben kommer måske til at mangle

Produktionen af de to retter skal dog ud i licitation. Her vil kommunen selv byde med, men det er ikke sikkert at de vinder deres eget udbud. - Hvis vi ikke vinder licitationen har vi sikret os, at de seks til syv medarbejdere det handler om i Løgstør vil blive virksomhedsoverdraget, siger afdelingsleder i Sundhedsforvaltningen Finn Bernhard til Aars Avis. Det betyder, at det vindende fi rma skal overtage medarbejderne. Det kan

Stubs Vej er fyldt med resterne fra udgåede eller fældede træer og buske. Jeg ved dog ikke hvor meget af det, der skyldes fårene, eller bare er manglende vedligehold. Det er vor klare holdning, at fårene skal ud på landet, hvor de hører til. Ligeledes mener vi, at der i en by som Aars med over 8.000 indbyggere må være råd til at vedligeholde et lille naturligt åndehul i byen, ligesom før kommunesammenlægningen.

Politikerne sad i vores nye tilbygning på Vestrup Skole,i marts måned og fortalte om bæredygtighed for den del af skolen, der blev tilbage efter strukturændringen - men hvad betyder det? Vi formoder, at der vil ske reduktion af lærestaben når/ hvis 7. kl. flyttes - og det vil få konsekvenser for sammenhængen og fagligheden på læreværelset og dermed også for børnene i 0. - 6. klasse. Vi venter i spænding på en udmelding fra politikerne med hensyn til, hvad bæredygtighed i den lille landsby skole egentlig betyder?. Vi ses i Gedsted 22.9. medlemmer. Ingen skole betyder måske ingen børnehave. Uden børnehave måske ingen dagplejere, da det er mere fleksibelt at have dagplejere i de større byer. Skal børnene gå i børnehave og skole i byen, kan de jo lige så godt gå i dagpleje der også. Måske er det et skræk scenarie, men uden tvivl vil skolestruktur ændringer på de små skoler få konsekvenser for lokalsamfundet i landsbyerne. Det er så nemt at ødelægge noget som er godt, men svært at starte noget op. Skolen er her vi mødes. Det er vores hjerteblod. Det er nerven i vores lokalsamfund.

også betyde, at de, hvis de vælger at arbejde for det nye fi rma, kan få arbejdsplads uden for kommunen.

Bagning Der kommer dog mere duft af mad fra de lokale køkkener fremover, selv om det ikke gælder de hovedret og biret. - Vi flytter produktion af morgenmad, frokost, eftermiddagsret og al bagning ud til de enkelte plejecentre, lover Finn Bernhard. Samtidig sker der en styrkelse af den faglige viden om mad på plejecentrene. - Der flyttes 12 arbejdspladser ud fra centralkøkkenet til de ni plejecentre. Der er tale om ernæringsfaglige medarbejdere, som kan styrke madproduktionen på de enkelte steder, forklarer Finn Bernhard. Ud over de 12 og de seks til syv der virksomhedsoverdrages, så nedlægges der også

SIDE 17 arbejdspladser. Det skyldes særligt den sparede kørsel mellem Løgstør og Aalestrup. Den samlede besparelse bliver på otte personer. - Vi opnår besparelser ved at ændre på produktionen og kørslen, siger Finn Bernhard. Han ønsker ikke at sætte præcise tal på, men nævner at han har sparet cirka 600.000 kr. på madområdet til de hjemmeboende og et tilsvarende beløb til beboerne på plejecentrene. Finn Bernhard understreger samtidig, at det ikke alene har handlet om besparelser. De centraliseringer der skete for fire år siden på madområdet, har lige siden medført hård kritik fra beboerne på plejecentrene og også fra en del af de hjemmeboende. Den kritik er der nu lyttet til, så en del af produktionen flyttes tilbage. Produktionen af mad til de hjemmeboende er i øvrigt overtaget af Ullits Kro og Det Danske Madhus.

Indflydelse Et af de steder hvor beboerne på plejecentrene i fremtiden får størst indflydelse er på bagningen. Der følger en portion penge med udflytningen af produktionen fra centralkøkke-

net til det decentrale køkken. Samtidig flyttes de ernæringsfaglige medarbejdere, så de kan hjælpe og vejlede i den fremtidige lokale produktion af bagning og mad.

Ældreråd tilfreds Ældrerådet har udtrykt stor glæde over den nye madordning. - Det har været vigtigt for Ældrerådet, at få duften af mad tilbage til plejecentrene. Dette vil naturligt skabe en øget tilfredshed og medføre hygge og stemning omkring måltiderne for beboere og ansatte, siger Ældrerådsformand for Vesthimmerlands kommune og Region Nordjylland Erik Stagsted. Han vurderer, at den generelle sundhed vil få et løft. Duften og hyggen omkring måltiderne, vil naturligt få småtspisende, til at føle meget mere velvære, og dermed spise mere end normalt. - Beboernes medbestemmelse med hensyn til maden vil ganske givet blive et vigtigt punkt. Det vil nu ikke længere være umuligt for den enkelte beboer, der f.eks fejrer en begivenhed, selv at være med til at bestemme, hvad den ønske menu skal være på dagen, siger Erik Stagsted.

Vi formidler dit budskab med en iøjnefaldende

reklame

Kontakt os for et uforbindende tilbud!

Aars Bogtryk & Offset Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk Brochurer • Brevpapir • Visitkort • Kuverter • Fakturaer • Logoer


Aars Avis

SIDE 18

8. september 2010

Lukning af børnehuset Hvornår er det fagligt og pædagogisk rigtigt? i Vegger er på vej Tina Dahl, Hedegårdvej 8, Vegger, ønsker ikke at børnhuset i Vegger lukker. HJÆLP!!! Et af Vesthimmerlands Kommunes nye spareskud er nu rettet mod Børnehuset i Vegger. Og som forældre forstår man ingenting; hvorfor lukke en yderst velfungerende børnehave, hvor børnene trives. Hvor der er gode lokaler at være i, den store legeplads at boltre sig på – som langt overstiger mange andre udearealer for børneinstitutioner i kommunen. Og som derudover er kommet til at fungere rigtig godt med både vuggestue og børnehavebørn. Efter forslaget i spareplanen er det meningen børnene skal flyttes til en

mindre børnehave. Hvor ligger fornuften i at flytte børnene til et sted hvor der er meget mindre plads end i Vegger – både ude og inde? Forklaringen fra politikernes side er; måske de kan spare lejemålet i Vegger – børnehaven som det er foreslået de skal i, ligger nemlig i en af kommunens egne bygninger. Så er det selvfølgelig ligegyldigt om børnene reelt set kan være der, bare de sparer lejen i Vegger! Derudover er den meget korte løbetid, forældrebestyrelse og forældre har fået til at komme med indsigelser og protester i, under al kritik. Ikke engang 14 dage har vi fået – måske en smart måde at begrænse

indsigelser og klager på? Hele dette forløb tyder på, føler jeg, at beslutningen allerede er taget og det faktisk er ligegyldigt hvad vi kommer med, men nu kan de så sige de har hørt på os. Jeg mener helt klart dette spareforslag overhovedet ikke er realistisk, og der er da slet ikke taget hensyn til eller overvejet hvor vores børn vil trives bedst og hvor de rent faktisk kan ”stoppes ind”. Alle ved vi skal spare, sådan er det! Men det var måske smart at kommunen, før de begynder at komme med spareforslag, ved selvsyn, tog ud og kiggede på forholdene i børnehaverne, i stedet for kun at kigge på papiret!

Pentlerfamilier flytter børn udenfor kommunen Birgitte Møller Jakobsen, Vegger, har på vegne af Forældrebestyrelsen for Børnehuset i Vegger indsendt følgende: Børnefamilier i Vegger området advarer mod lukning af Børnehuset. Børne- og Skoleudvalget har i sit sparekatalog forslået en lukning af Børnehuset i Vegger. Børnehuset så dagens lys i 90erne i kraft af et meget stort forældreengagement. Efter et par år som puljeordning på Veggers gamle mejeri, valgte daværende Aars Kommune at bygge en ny kommunal drevet institution i 1999. Som en af de få institutioner i Vesthimmerland, så er den bygget efter børnenes behov, hvilket også indbefatter nogle unikke udendørs faciliteter. Med baggrund i at udsvingene i børnetallet altid slår hårdt igennem i landdistrikterne, så er det seneste tiltag, at Børnehuset nu er en integreret institution for 0-6 årige. Dette forsøg er en ubetinget succes, og har tiltrukket mange børnefamilier fra nabo kommunerne. I denne sammenhæng er det en direkte indtægt til den fattige kommune kasse.

Børnefamilierne i Vegger området er meget uforstående overfor, at Børne- og Skoleudvalget tror på en besparelse på kr. 200.000. En besparelse som alene består af bygningsdriften! Hvad med de mistede indtægter fra nabokommunerne? En besparelse på kr. 200.000 svarer til at fire indbyggere vælger at flytte fra Vegger, fordi de ikke længere kan få passet deres børn. Og hvis man kigger på hvor mange forældre der pendler til job i nabo kommunen, så mister kommunen også mit skattebidrag. Vi håber at Børne- og Skoleudvalget vil slå op i deres geografibog. Så vil de kunne se at Vegger er det punkt i Vesthimmerlands Kommune som har den korteste afstand til Aalborg. Derfor er vi mange der i sagens natur pendler på job i Aalborg. Når man som børnefamilie skal have alle ender til at nå sammen, så er vi afhængige af, at vi kan få passet vores børn i nærområdet. Hvis Vesthimmerlands Kommune vælger at lukke Børnehuset i Vegger, så vil det betyde at vi bliver nødt til at benytte vores ret til at få passet vores børn i nabokommunen, og det er da penge lige ud af kommune-

kassen. Som børnefamilier ved vi alt om udfordringen i at få økonomien til at hænge sammen. Men det handler om hvordan man vil møde udfordringen? Defensivt eller Offensivt? Den defensive model har vi set i sparekataloget ! En lille besparelse og som at tisse i bukserne for at holde varmen. Den offensive model er at gøre vuggestue forsøget permanent, således at alle 0-6 årige børn i Veggerområdet samles i Børnehuset. Økonomisk er løsningen ikke dyrere end dagplejen. Jobmæssigt kan de nuværende dagplejere i området tilbydes job i Børnehuset. Når børnetallet så stiger igen så er faciliteten stadig i lokalområdet. Fordi vi skal huske at for 10 år siden var der over 40 børn i alderne 3–6 år i Børnehuset. Og ifølge kommunen egne befolkningprognoser, så er Vegger-området et af de steder, hvor der forventes vækst, netop på grund af den geografiske nærhed til Aalborg. Så lad os tackle de økonomiske udfordringer offensivt, så vi er klar når væksten kommer.

Inger Nielsen, Oustrupvej 68, Blære, har indsendt en kommentar til Ninni Lodahl Gjessings læserbrev 1. september i Aars Avis. Som demokratisk valgt byrådsmedlem har du selvfølgelig din egen overbevisning, men du skal jo også huske at lytte til borgerne/forældrene. Hvad ønsker de? Vi er mange forældre, som har flere børn i forskellige aldre og derfor både har erfaring med de mindre skoler og de større overbygningsskoler. Det er på ingen måde mit ønske at spille disse skolestørrelser ud mod hinanden. Jeg vil blot understrege, at vi er fuldt ud tilfredse med at have eleverne i 7. kl. på de mindre skoler - ja, vi mener faktisk, at det er det bedste for vores børn! Man kunne få tanken, at du ved bedre, siden du ønsker at gennemtrumfe beslutningen hen over en stor forældrekreds ved de mindre skoler. Det er helt i orden, at du personligt har tiltro til, at skolegangen bliver bedre ved at flytte 7. klasse. Der er, som også du ved, ingen dokumentation for dette. Og vi ønsker det ikke! Du skriver, at I vil læse høringssvarene med stor interesse og åbenhed. Vi må så slå vores lid til, at der bliver lyttet til os. Vi har forstået, at I vil styrke overbygningsskolerne. Men jeg tror ikke, vi gør det bare ved at tilføre 7.kl. Jeg tror mere på, at hvis man kan få lavet et miljø, hvor de unge trives – så er vi på vej i den rigtige retning. Det skal være et sted, hvor lærere, elever og forældre føler sig engageret, og hvor eleverne får og tager ansvar, og at de samtidig udvikles. Vi ser flere og flere der vælger folkeskolen fra i 8. kl. og 9. kl. Hvis vi skal se på, hvordan det er gået andre steder, hvor 7.kl. er blevet flyttet, ser det ikke ud til, at det bliver bedre af det. Der findes både gode og dårlige historier om det! Udviklingen viser også, jo større enheder, jo mindre engagement. Så mener du også, at de tre årgange hører sammen. Alt afhænger jo af øjet, der ser. Du fremhæver kun de ting, der kunne tale for dit synspunkt. Men det er vist lidt mere nuanceret end som så. Du har selvfølgelig ret i, at der begynder nogle nye fag i 7. kl., men der er så sandelig da også ting, der

netop taler for et naturligt skel mellem 7. og 8. klasse. I 7. klasse må man ikke give karakterer, men det skal man gøre i 8. og 9. kl. Der er således i folkeskoleloven et meget klart skel: 0. – 7 kl. er den karakter- og eksamensfri grundskole. Karakterer og eksamen hører til i overbygningen. I folkeskoleloven beskrives begrebet valgfag. Valgfag har ikke noget med 7. kl. at gøre. Valgfag skal tilbydes fra og med 8. kl. Du er også inde på trin- og slutmål for forskellige fag, men nævner kun de fag, der passer til dit synspunkt. Et fag som f.eks. tysk er inddelt i 3 forløb. Det første forløb er til og med 7.kl. med indbygget mål efter dette klassetrin. Det samme gælder for faget engelsk. På Blære skole har eleverne hjemkundskab i 6. og 7. klasse. Her vil det sammenhængende forløb, som du er stor fortaler for, så ikke kunne lade sig gøre – uden at jeg dog tror på, at det vil betyde et stort fald i fagligheden. Et fornuftigt samar-

bejde mellem grundskolerne og overbygningsskolerne burde kunne klare dette. På de små skoler er eleverne ansvarlige rollemodeller for de mindre elever, og får derved opbygget en god følelse af hjælpsomhed og ansvar, hvorimod 7. kl.- eleverne, hvis de skal gå sammen med 8.kl og 9.kl., skal ”tvangsmodnes” i kampen for en plads i fællesskabet. Og så er det jo også sådan, at eleverne på de små skoler bliver undervist i det de skal i 7. kl. Og hvis det passer, det du skriver, at det tager ca. et halv år for nye elever at falde til i en klasse, forstår jeg ikke at der er så mange, der vælger efterskole, hvor de unge mennesker som regel kun er i et enkelt år. Jeg må spørge: Skal skolestrukturen tilfredsstille borgernes/forældres/elevernes ønsker? Eller er det politikernes forestillinger, der skal bestemme fremtiden for vores børn og de mindre skoler?

Får eller folk i Tvebjerg i Aars Michael Nørgaard, Grundtvigsvej 5, Aars, mener ikke udregninger angående fåreholdet på Tvebjerg i Aars er rigtige: Jeg synes spørgsmålet er ved at udarte sig noget personligt og med uvirkelige oplysninger om kommunens udgifter vedrørende vedligeholdelse af området i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Jeg mener godt, at man kan overholde loven med en meget mindre indsats f.eks. hvert tredje år, at afhugge uønsket vegetation, bævreasp, pil med mere. Bjørneklo skal selvfølgelig bekæmpes hvert år, men da det kun drejer sig om et meget begrænset areal skulle det ikke volde de store problemer. Kommunen oplyser, at man i øjeblikket bruger 15.000 kroner pr. år til vedligehold af hegn og opsyn. Regnestykket for en tre års periode vil efter min mening se således ud: Nuværende med får 15.000 gange tre lig 45.000 kroner. Uden får: Bekæmpelse

af bjørneklo fire timer pr. år: 4200 kr. Slåning af græs og gangsti to timer pr. år: 4800 kr. Rydning af uønsket vegetation: En mand i to uger med buskrydder: 20.000 kr. Diverse - benzin med mere: 5.000 kr. I alt bliver det 34.000 kr. Med hensyn til udgifter ved nedtagning af fårehegn, jeg vil tro, at man godt kan lave en aftale så vedkommende må få det for at tage det ned, hvis det ikke kan gøres helt gratis så tilbyd 10.000 kr. Efter min bedste overbevisning vil det ikke koste kommunen en eneste krone at fårene fjernes fra Tvebjerg. Spørgsmålet er derfor, skal Tvebjerg være et områder hvor man går tur med hunden, motionerer eller bare går en stille tur og nyder naturen? Eller er Vesthimmerlands Kommune bundet af en aftale med fåreavleren så Tvebjerg også i fremtiden skal være et affolket område med får, fluer og lort.

Annoncetelefon 98 62 17 11


Aars Avis

8. september 2010

SIDE 19

Stormøde i Gedsted om skolernes fremtid Skolebestyrelser savner nytænkning hos kommunen Rundt om Aars... VESTHIMMERLAND: Skolebestyrelserne for Blære, Gedsted, Ullits, Simested, Blære, Vestrup og Strandby skoler har sendt en invitation til byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune og til samtlige beboerforeninger i Vesthimmerlands

Kommune med ønske om, at de vil dele invitationen ud i deres område til at deltage i et stormøde i Gedsted Hallen 22. september. Baggrunden for stormødet er først og fremmest høringsforslag om fjernelse af 7. kl. fra 6 skoler i Vesthimmerlands Kommune. - Vi frygter, at dette kun er første skridt til at lukke skolerne. Selv om politikerne siger, at det ikke er af økonomiske årsager, ved vi jo godt, at når prisen pr. elev stiger med 20-30.000 kr., så er der jo straks nogle kloge ”talknusere” som synes det er for dyrt og ønsker at flytte alle skoleelever til kæmpeskoler i byerne, lyder det fra skolebestyrelserne. Argumenter som at nogle fag afsluttes efter 6. og andre starter op i 7 holder ikke, idet

nogle fag afsluttes også efter 7. og andre starter op i 8. Og man må altså ikke give karakter før 8. klasse. Desuden har skolerne ude i landsbysamfundene stor betydning for lokalbefolkningen. I mange landsbyer, er det ”samlingsstedet”. Man afholder kulturelle arrangementer og mødes til fællesspisning mm. for alle i området. - Vi har heller ikke store idrætshaller. Skolerne er lejet ud til idrætsforeningerne mange eftermiddage og aftener. De store børn henter de små i børnehaven og tager dem med til gymnastik, bold mm. Mange forældre har ikke mulighed for at nå at hente deres børn og køre dem til idræt i ”de store byer”. Hvis børnene skal være aktive idrætsudøvere, bliver det i forbindelse med deres skolegang.

Og ja, så kan de jo bare deltage det nye sted, hvor de skal gå i skole. Men hvordan kommer de hjem? Skal de stå og vente til forældrene har fri... for skolebussen venter ikke!

Nytænkning KL og Folketinget har flere gange ytret ønske om, at man droppede de gamle klasseinddelinger og begyndte at undervise elever, på det plan de var, udfra deres egen elevplan. Hvorfor vil Vesthimmerlands Kommune ikke se på disse nytænkninger, nu når de åbentbart føler trang til at ændre noget? Hvad med om man aktivt inddrager idrætsforeninger til at tilbyde idræt om eftermiddagen og ”konverterede” sparede SFO timer om til ”af-

Rock og sport som jubilæumsaktivitet AARS: Vesthimmerlands Gymnasium og HF fortsætter med festligheder i anledning af skolens 50 års fødselsdag. Der er netop afholdt et dobbelt-arrangement med stor succes. Først blev den traditions-

rige aktivitetsdag afviklet, hvor alle klasser og lærerne dyster i forskellige kendte og ukendte idrætsgrene, samt i selvopfundne udfordringer og kreativ formåen. Om aftenen gav skolen en gratis jubilæumskoncert med det fremadstormende

tenskoletilbud”? Ja det lyder måske tåbeligt, for det kræver jo, at man i byrådet begynder at arbejde sammen på tværs af ”kasserne”. Eller hvad med at afskaffe ordet ”skoledistrikt” og så kan vi jo se, hvor de åbenlyse faglige og pædagogiske stærke skoler befinder sig... for det må jo være dem, som forældrene vælger til deres børn! - Vi ønsker, at alle vil deltage i denne her debat om landsbyernes fremtid. Dels fordi, som det ser ud lige nu, bliver alting privatiseret ”her ude” på landet: Dagplejer, og nu skoler!. - Ønsker vi at få lygtepæle, cykelsti eller vejtræer, må vi selv, beboerforeninger mm. fremskaffe pengene - helt eller delvis. Er det sådan, at byrådet ønsker at ”livet på landet” skal leves fremover? og meget roste rockband, The Floor is made of Lava. Netop dette band har udgivet to album, har spillet på de store festivaler og har været opvarmningsband for verdensnavne som Oasis og AC/DC. Da koncerten i sin tid blev offentliggjort brød elever ud i spontane glædesråb, så bandet var imødeset med store forventninger - som blev indfriet.

Der blev arrangeret mange forskellige lege ved FDF-Huset, da klubben afviklede store legedag.

FDF holdt stor legedag i Aars AARS: I lørdags holdt FDFerne i Aars store legedag, ligesom alle andre FDFKredse i hele Danmark. Der var mulighed for at prøve spændende og nye storlege. Alle lege var udvalgte, så de var sjove for deltagerne, men også for tilskuere, som fik en god oplevelse og et dejligt grin. FDF har altid fokuseret meget på leg. Leg har nemlig en masse ingredienser, som passer ind i FDFs koncept. Legedagen startede på Kimbrertorvet lørdag og fortsatte i FDF Huset på Stenildvadvej 4. Dagen sluttede af med nybagte vafler til alle de ca. 80 deltagere. FDF i Aars er inde i en god udvikling, der er en god solid lederstab, som er klar til at tage sig godt af både de nuværende og kommende medlemmer. Der er kommet mange nye medlemmer de seneste år, og siden sommerferien er der allerede kommet 25 nye medlemmer, men der er fortsat plads til flere,

Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

så alle er velkommen til at kigge forbi FDF-huset, hvis de gerne vil se, hvad man laver når man er FDFer.

ÅBENT HUS LAGERSALG I NØRAGER Fredag den 10. september kl. 10.00 - 18.00 Lørdag den 11. september kl 10.00 - 15.00

Kom og gør et godt køb Oplev hele HÖRMANN sortimentet til den private bruger 40 lagerporte til spotpriser

Jubilæumsport 4 størrelser port incl. motor og håndsender. Kr. 7.975,- incl. moms Ca. halv pris

BARE BILLIGT FOR KVALITET

Eleverne på VHG har dystet i forskellige aktiviteter og haft meget sjov med det.

Bandet ”The Floor is made of Lava” gjorde stor lykke blandtgymnasieeleverne.

Glemmer de ikke lidt, at vi er en landkommune hvor over 50 pct. af indbyggerne bor uden for ”byerne”? - Så lang tid, en skole, idrætsforening og lignende har lokalbefolkningens opbakning, er det efter vores bedste overbevisning ”bevaringsværdig” lyder det fra skolebestyrelserne. Set i lyset af, at Vesthimmerlands Kommune netop har lanceret et projekt som hedder ” Udvikling genemme afvikling” er det jo oplagt, at der skal ske noget andet og nyt ”end bare at flytte 7. kl !!

Udvikling gennem afvikling Formålet med projektet er at bidrage til forskønnelsen af landdistrikternes bebyggede miljø, og dermed gøre landdistrikterne til attraktive bosætningsmiljøer - også i yderområderne. Indsatsen skal medvirke til at fastholde og tiltrække nye indbyggere og besøgende i Vesthimmerlands Kommune - og desuden fortsat sikre attraktive boligvilkår og landsbymiljøer i kommunens landdistrikter. Projektets hensigt er at engagere lokalbefolkningen og andre interessenter i den konstante indsats for at fastholde og derved understøtte/ synliggøre landdistrikterne som attraktive bosætningsmiljøer. Projektets erfaringer opsamles med henblik på videreformidling til andre danske kommuner. - Så kom og deltag i debatten i Gedsted Hallen. Ingen forslag til forbedring af landsbyernes vilkår er for fjollede og det er på tide, at vi tager denne her debat, så vi kan få arbejdsro til at ”passe og pleje” vores landsbyer, slutter opfordringen fra skolebestyrelsene for Gedsted, Ullits, Simested, Blære, Vestrup og Strandby.


Aars Avis

SIDE 20

GRENKNUSNING OG RODFRÆSNING Kjeld Hjort - Bælum Tlf. 40 62 70 10

AARS MOTORSERVICE v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22 Højeste dagspris gives for jern og metaller

NEDSKÆRING FORETAGES OVERALT Biler modtages til skrotning

Hjælp til dine NIBE PRODUKTFORRETNING Aalborgvej 55, 9240 Nibe - Tlf. 98 35 18 54 Det miljørigtige valg!

www.skrotten.dk

Debat om vindmøller hos Agri Nord i Aars Vindmølleforening inviterer til åben debat AARS: Et par dage før der holdes rejsegilde på seks store vindmøller i Svoldrup Kær inviterer Danmarks Vindmølleforening til informations- og debatmøde i Aars. Mødet foregår mandag, 20. september hos Agri Nord, Markedsvej 6, Aars. - Det er afgørende, at den kommende store vindkraftudbygning sker på den rigtige måde, siger Danmarks Vindmølleforenings direktør Asbjørn Bjerre. - Det handler ikke om at få edb rejst problemer nye møller hvor som helst -privat og hurtigst muligt. Omlægningen af energipro-erhverv duktionen i Danmark kræver politiske beslutninger og -landbrug kommunal langtidsplanlægning. Den rigtige placering -institutioner til de nye møller skal findes

Ladelund Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Scooterservice Jyllandsgade 5 - 9600 Aars

Jakob Bro 29 84 89 15

Telefon 20 28 85 06

Fyrkildevej 49 • 9610 Nørager

Åbningstider: Tirs.-ons.-torsdag 11-17 eller efter aftale

Renovering • Nybyggeri • Tilbygning • Sauna • Reparation • Døre & vinduer

EDB hjælp -privat -erhverv -landbrug -institutioner

Nørager Bogtrykkeri . 98 55 17 44

Grundlagt 1927 -stadig på vej

www.simested-cement.dk Kontrollerede Betonvarer 182

Simested Cementstøberi ApS Eveldrupvej 30 . Simested . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 . E-mail sc@simested-cement.dk . Fax 98 64 91 45

TØMRER BJARNE - Jeg kommer når år det passer DIG Bjarne tilbyder dig: SNEDKER/ TØMRERARBEJDE DE E med 22 års erfaring

ALLE STORE OG G SMÅ RENOVERINGSOPGAVER GS SOPGAVER

F.eks. vægge, lofter, gulve, udnyttelse af 1. sal, tagarbejde, isolering, udskiftning af køkkener, vinduer og døre m.v.

effektiv-pc Holmsvej 3 . 9610 Nørager 70 20 10 04

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons

Danmarks Vindmølleforening er sikker på, at vindkraft i de kommende år bliver det helt centrale element i dansk energipolitik.

gennem en grundig lokal proces, hvor der sker en aktiv borgerinddragelse, fortsætter han. Danmarks Vindmøllefor-

AARS: Vesthimmerlands Museum søger frivillige medarbejdere, der har lyst til at arbejde med indsamlingen af erindringer i Vesthimmerland. Museet ønsker på denne måde at indsamle viden om hverdagshistorie, der ellers ville gå tabt for eftertiden. Der er tale om beskrivelser af livet i hverdag og fest, og Vesthimmerlands Museum håber på denne måde at få indsamlet enestående nu-

tidshistorisk viden om Vesthimmerland. De frivillige medarbejdere vil gennemgå et forberedelseskursus, hvor

AARS: Eleverne på andet år af den merkantile uddannelse på Erhvervsskolerne Aars, har lige haft besøg af

v/Søren Laigaard Christensen Tandrupvej 8 - 9600 Aars - 98 62 37 50 Rep/vedl/service/syn af biler og maskiner Søndag alm. pris - Sept: ServiceRens Tjek www.vesthimmerlandvaerksted.dk

Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres TOTALENTREPRISE NYBYGNING RENOVERING JORD·KLOAK·BETON

Gattenvej 5 Flejsborg 9640 Farsø Tlf. 98 62 62 20 Mobil 21 20 19 42 Fax 98 62 61 10 chs@chsbyg.dk www.chsbyg.dk

Indhent uforpligtende tilbud !

Tlf. 98 62 62 20 - 21 20 19 42 Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

ADVOKATFIRMAET A DVOKATFIR RM MAET

JAN POULSEN

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Kc]%0/-+(/((›=Xo0/-+)+,/ Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret dvokatkontor der hjælper dig...

bare for Danmarks energiforsyningssikkerhed, men også for billigst mulig energi til forbrugerne og en bæredygtig produktionsform. - Rigtigt grebet an er planlægningen af nye møller ikke et problem, men et aktiv for den enkelte kommune, vurderer Asbjørn Bjerre. Foreningen forestiller sig, at forskellige spørgsmål bliver rejst og besvaret. For eksempel: ”Hvorfor bliver de fleste møller også de næste år placeret på land og ikke langt ude på havet?”, og, ”Er det kun de store møller, der er fremtiden?”, ”Skal vi vedligeholde og stadig producere med de møller, der i dag står i Danmark? og ”Hvad kan de små mini- og husstandsmøller?” Flemming Møller Mortensen (S), medlem af Folketingets Miljø og Planlægningsudvalg, indleder mødet og lægger op til debat. Derefter orienterer repræsentanter fra Danmarks Vindmølleforening om aktuelle vindkraftemner og besvarer spørgsmål, ligesom der er mulighed for lokal erfaringsudveksling.

opgavens formål og indhold bliver behandlet. Desuden får man en introduktion til interviewteknikker og efterfølgende behandling af indsamlede data. Der vil være opstartsmøde tirsdag, 7. september.

Eleverne fik et kick til fremtidsdrømme

Vesthimmerlands Værksted

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m

Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

ening er sikker på, at vindkraft i de kommende år bliver det helt centrale element i dansk energipolitik. Den er nødvendigt ikke

Museum søger folk til erindringindsamling

Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

Annexvej 1, Haubro · 9600 Aars Tlf. 20 40 40 10 / 98 65 88 55

- FORHØR NÆRMERE - JEG RÅDGIVER GERNE

8. september 2010

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

danseren Mads Vad, kendt fra TV2s ”Vild med dans” og DR1s ”Min funky familie”. Mads Vad fortalte i fire timer eleverne om, hvordan man får succes i livet, og hvorfor det er vigtigt at være ambitiøs med sit liv og gå efter sine drømme. Danseren og den driftige forretningsmand, brugte desuden tiden på at fortælle de meget interesserede elever om vigtigheden af at kunne samarbejde, og hvordan man ved hjælp af simple teknikker opnåede et optimalt gruppearbejde. Det blev en succesfuld og meget inspirerende dag, der gav eleverne et ”kick” og gjorde dem endnu mere motiverede for at opnå deres egne mål i livet. - En dag som denne, giver eleverne et skud energi – især fordi den person, der giver dem det kærlige spark, er en person som de kender fra tv. Vi er sikre på at et tiltag som dette, giver vores dygtige elever det ekstra, der skal til for at de får drømmejobbet efter endt merkantilt grundforløb, udtaler vejleder Anders Hjortshøj, EUD Merkantil. Det merkantile grundforløb på erhvervsskolerne Aars, er et to-årigt grundforløb, der giver eleverne kompetencer til at få elevjob indenfor detail, handel, kontor, event og finans.


Aars Avis

8. september 2010

SIDE 21

Tur til kendte og ukendte egne eksperter pĂĽ Vikingetiden i den vestlige del af Limfjorden. Det bliver spĂŚndende at høre hans tanker om sammenhĂŚngen imellem de mange betydningsfulde steder langs den vesthimmerlandske Limfjordskyst med borge, dronningebegravelser og handelspladser af national betydning. SĂĽ gĂĽr det igennem NĂŚsborg, Løgsted og til Ertebølle. Ertebølle som er et af de fĂĽ nydanske ord, som bruges over hele verden., nĂĽr de ca. 6500 ĂĽr gamle rester fra stenaldermandens mĂĽltider skal beskrives. Fra Ertebølle er der ikke langt til Lovns, hvor omrĂĽdet og søen med fremtidige undersøgelser kan vise sig at gemme pĂĽ virkelige sensationer. Har søen vĂŚret centrum for en stor handelsplads, hvor vikingeskibene har kunnet sejle ind i en fantastisk naturhavn? Det er noget af det vi kan drømme om. BĂĽde Broder Berg og Bjarne Nielsen har sikkert ideer og teorier om denne ďŹ ne plet pĂĽ det Himmerlandske landkort.

Rundt om Aars... VESTHIMMERLAND: De sidste ürs meget høje aktivitetsniveau pü Vesthimmerlands Museum har afdÌkket et vÌld af spÌndende nye ting om vor vesthimmerlandske fortid. Det gÌlder büde det som arkÌologerne graver fri af jordens favntag; men sandelig ogsü opdagelse som hører vor egen tid til. Lørdag, 11. september inviterer Vesthimmerlands museumsforening i samarbejde med museet derfor pü busrundtur i hele Vesthimmerland med besøg pü kendte steder med nye historier og helt ukendte steder, som nyeste undersøgelser har lokaliseret. Turen starter pü museet og bringer os som første stop til �nyopdagelsen� Koppes Mølle, en af egnens fü fredede bygninger med en spÌndende nÌsten nutidig fortid. Museumsleder Broder Berg vil fortÌlle om stedets historie og hvorfor det er fredet. Videre gür det igennem Skarp Salling til det fantastiske Aggersborg. Danmarks største vikingeborg, hvor

Koppes Mølle andelsmejeri nordøst for Gundested er en af Vesthimmerlands fü fredede bygninger.

der de seneste ür er gravet i jorden igen og bl.a. afsløret resterne af en kongeborg. Nür man stür ved anlÌgget kan ogsü godt forestille sig at det var her den danske vikingeüde blev samlet med

hundredvis af vikingeskibe i farvandet imellem Løgstør og Aggersborg. Inden man drog over Nordsøen imod England. Museumsinspektør Bjarne Nielsen er en af landets

alermester Henrik Bøjer Madsen Rebild/Vesthimmerland

9865 1610 / 2483 0522 Alt malerarbejde og tapetsering udføres til rimelige priser! Hurtig og reel betjening. MALERMESTER Kong Christiansvej 31 . 9600 Aars Fax 98 62 49 00 . Tlf. 98 62 12 46 Mailadresse: walther-bach@mail.dk

MalerÀrmaet

HOUMANN Lokal debat om folkeskolen i dag land for at høre foreningens og hendes eget syn pĂĽ folkeskolen anno 2010, siger Per Bisgaard, som sammen med Venstre i Vesthimmerland er vĂŚrt ved debatmødet. Benedikte Ask Skotte er en fremragende foredragsholder og debattør, og hun har ďŹ ngeren pĂĽ pulsen, idet hun deltager aktivt i mange skolesammenhĂŚnge. Udover at vĂŚre formand for foreningen â€?ForĂŚldre og Skoleâ€?, sĂĽ er hun aktiv pĂĽ familiens gĂĽrd, hvor hun er husmor for mand og børn. - Vi har jo gang i en skolestrukturdebat i Vesthimmer-

Rundt om Aars... VESTHIMMERLAND: Vilsted-VindblÌs Skole für fornemt besøg 16. september. Formanden for foreningen �ForÌldre og Samfund�, Benedikte Ask Skotte, holder foredrag, og für følgeskab af de lokale folketingsmedlemmer Pernille Vigsø Bagge, Socialistisk Folkeparti og Per Bisgaard, Venstre. - Jeg har gennem lÌngere tid haft et �godt øje� til Benedikte Ask Skotte og syntes, at det kunne vÌre interessant at invitere hende til Vesthimmer-

lands Kommune i øjeblikket, og det vil sikkert falde tilhørerne naturligt at spørge ind til netop de aktuelle forhold. Af hensyn til mine to kolleger sü vil jeg dog, som ordstyrer, forsøge at holde debatten pü det generelle plan, idet mine kolleger ikke forventes at have et opdateret billede af strukturen i Vesthimmerlands Kommune, siger Per Bisgaard, som ogsü er medlem af byrüdet i Vesthimmerlands Kommune. Regeringen vil i løbet af efterüret spille ud med sine planer for folkeskolen, efter at der er blevet evalueret pü den

rapport, som statsminister Lars Løkke Rasmussens 360 graders eftersyn har afstedkommet. Sidst i september holdes igen et stort skolemøde pü Marienborg, og efter dette forventes regeringens udspil. - Socialistisk Folkeparti og Venstre har et meget forskelligt syn pü folkeskolen, og det kan forhübentlig ogsü give anledning til en god debat, hvor Pernille Vigsø Bagge og jeg kan give vores syn pü folkeskolen anno 2010, siger Per Bisgaard, idet han gør opmÌrksom pü, at alle interesserede er velkomne.

Alt malerarbejde udføres Ring for uforpligtende tilbud

Tlf. 98 62 25 70 HjortkjĂŚrsvej 27 . 9600 Aars Industrivej 5 . 9600 Aars

DANSKE MALERMESTRE

Cimbrer Bilerne I/S Industrivej 46 - 9600 Aars

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og fĂĽ tilbud

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00 7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH 5RHO

8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJOÂ UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( - cEHQIRUDQGUHIRUVODJ -

Butikspakket 40-50 kg Irene og Karsten Zirfelt bestil@halv-gris.dk

Tlf. 28 91 93 70

BINDSLEV & KJELDSEN ApS Advokater: Arne Bindslev (H) - Carsten Kjeldsen (MMCR) Mogens Bøg-Jensen (H) Hanne NørkjÌr Nielsen (L)

• Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars -Tlf. 98 62 40 00

• Autoriseret bobestyrer

Inkassopartner

5RHO9RV*XQGHUXSYHMFarsø

0RELO²7OI 7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH

Advokatfirmaet

RKI

9RV

8GGDQQHWW¥PUHU )DJO UWODQGPDQG A $OWLKDYHDUEHMGH P S 6WRUWN¥UHNRUW&&( Poul Spanggaard cEHQIRUDQGUHIRUVODJ Lynnerupvej 7, Giver • 9240 Nibe Tlf. 20 12 5RHO9RV*XQGHUXSYHM 85 91• Fax 98 62 31 14 www.byggefirmaetspanggaard.dk 0RELO ²7O 

Byggefirmaet

SPANGGAARD

NYBYGNING • OMBYGNING • RENOVERING TOTAL-, DEL- OG FAGENTREPRISE

7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH 8GGDQQHWWÂĄPUHU

4 - 8 - 14 7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH - 17 - 34 - 47 - 53 pers. 8GGDQQHWW¥PUHU )DJO UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH $OWLQGHQIRU0XUHURJEHWRQDUEHMGH 6WRUWN¥UHNRUW&&( %DGHY UHOVHU5HSDUDWLRQHU1\E\J cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

8'/(-1,1*$) 5RHO9RV *XQGHUXSYHM

‡$0RELO KOPDQQNQ NVW\UHW ² 7O  PLQLJXPPLJHG ‡0LQLJUDYHUFPEUHG 7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH HYWPHGROLHKDPPHU PHGHOOHUXGHQIÂĄUHU 8GGDQQHWWÂĄPUHU

‡'LYHUVHY UNW¥M

)DJOÂ UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

5RHO9RV *XQGHUXSYHM

0RELO ² 7O  "" #   

!!! " 7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH 8GGDQQHWWÂĄPUHU


Aars Avis

SIDE 22

8. september 2010

v. Finn Ovesen NØRAGER . Jernbanegade 4 . Telefon 98 55 10 06 • ÅBNINGSTIDER: HELE UGEN 8.00-19.00 HAVERSLEV . Strandvejen 2 . Telefon 98 65 40 13 • ÅBNINGSTIDER: HELE UGEN 7.30-19.00 ALLE TILBUDDENE GÆLDER TIL OG MED SØNDAG

KØL

KOLONIAL

ØL + VAND

KØL

RØD KARAT KAFFE 400 g.

DANÆG Danske æg Str. M/L

12

12 s t k .

5 ps.

95

00

DOLMIO SAUCER Alle slags

500 g

10

00

00 SPAR DÅSEØL

SPAR LEVERPOSTEJ Grovhakket. 350 g

10

Alm. / Classic.

00

24 s t k .

79

95

+ pant.

KAROLINE MILKSHAKE Cacao / jordbær. 330 ml.

10

2 stk .

00

ØL + VAND

SOMERSBY CRANBERRY 24 stk. dåser

TULIP PÅLÆG Salami / Sønderjysk / Røget medister. 90-140 g

GULDKORN 375 g + 33%.

2 ps.

35

00

Fr it v a lg

7

95

BECEL FLYDENDE MARGARINE 2 Æ.

25

+ pant.

LANGT UNDER 1/2 PRIS

00

Favorit / Whisky / Bearnaise. 250-350 ltr.

Fr it v a lg

10

00

Pepsi / Kondi / Nikoline / Pepsi Maxi.

1,5 lt r.

TORSDAG / FREDAG

JENSENS SAUCER 0,5 ltr.

100

00

FAXE VAND

30 STK. CARLSBERG/ TUBORG

00

95

+ pant.

Max. 3 ks. pr. kunde

10

00 + pant.

FREDAG / LØRDAG

KLØVERBLOMST PISKEFLØDE

1/2 lt r.

895


Aars Avis

8. september 2010

KØD

MEJERI

SIDE 23

RENGØRING

GRØNT TILBUD

NEUTRAL STORVASK 1.876 g.

KALKUN BRYST Pr. 1/2 kg

95

21

Alm./60% 250 gr.

95

29

ARLA KOLDSKÅL KOLDSKÅL RIBBENSTEG Pr. 1/2 k g .

95

14

HAKKET SVINEKØD 8-12%

800 g .

95

29

95

3

1 lt r.

19

Pr. p k .

KÆRGÅRDEN

3 bg.

95

LAMBI TOILETRULLER 6 rl.

LAMBI KØKKENRULLER 3 rl.

2 pk .

KARTOFLER 5 KG

00

30

HVIDKÅL ELLER SELLERI M/TOP

CHEASY A-38 A-38// LIBERO BLEER TYKMÆLK 1 ltr. str. CHEASY FRAICHE Alle Pr. stk. 99,95 9% - 1/2 ltr.

Fr it v a lg

95

9

2 pk .

00

175

PÆRER I BAKKE ELLER ÆBLER I POSE

BLOMSTERHJØRNET

BUKSBOM KUGLEFORMET

SLIK + SNACK

95

49

DIAMOND HILL Hvid/rød

6 Æ.

00

100

CALIFORNIA SPRING ELLER ROSENBURG fra Sydafrika

Fr it v a lg 3 lt r.

TOMS KRINGLER HATTING BRØD Håndværkere

Pr. p s .

00

10

75 g. Flere slags

Pr. p k .

00

10

95

79

Blomkålsblanding/ Fine ærter/Broccoli/ Søde ærter og gulerødder. 750-1000 g.

2 ps.

00

25

Pr. stk.

14

95

ORKIDEER 2 GRENET Pr. stk.

59

95

MINI LYNG

SPAR FROSNE GRØNTSAGER

Masser af 3 ltr. boksvin

7995

LYNG SUPER FLOT KVALITET

KOTELETTER

Vores mest solgte australske

1295

Pr. s t k .

Pr. stk.

VIN

995

Pr. s t k .

FROST

800 g .

1295

Pr. p s .

Pr. stk.

TOMS/BON-BON/ PINGVIN POSER 140-180 g. Flere slags

2 ps.

00

25

3 stk.

95

14

3000

Kig ind og bliv inspireret ...vi har masser af nye, krukker og brugskunst fra bl.a. Udesen og Galzone...


Aars Avis

SIDE 24

HAVERSLEV

Jens Hejlskov, Vestbygade 44, Haverslev Tlf. 98 65 42 82

8. september 2010 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

SULDRUP

Gammel tradition ved Suldrup Sø genoplives Bænkebiderlauget sammenkalder til kaffe ved søen

Dagplejere Alice H. Poulsen og Janni Ellice med børnene der har fået overrakt 2000 kr. af souschef Jette Thorup til Alice H. Poulsen.

Penge til skabe til legetøjet i Haverslev HAVERSLEV: En dagplejegruppe fra Haverslev får nu mulighed for at købe nye skabe til deres forskellige legeredskaber i Medborgerhuset i Haverslev. Dagplejerne har modtaget

SULDRUP: I anledning af 35 året for Suldrup Sø genskabelse vil Suldrup Borger- og Erhvervsforening genoplive den gamle tradition, hvor Bænkebiderlauget sammenkaldte til kaffe en søndag formiddag ved søen. Søndag, 12. september sker det på pladsen nedenfor stien ved Hjedsbækvej/Svanereden.

Bænkebiderlauget var selvbestaltet og bestod af Svend Dybvad som præsident, hans kone Inga samt naboerne Nanna og Leo Mølgaard som menige medlemmer. Laugets formål var at samle byens borgere og ikke mindst lodsejerne, som velvilligt havde afgivet jord til søen, til et par hyggelige ti-

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

2000 kr. i støtte til indkøbene fra Sparekassen Himmerlands Gavefond. Indkøbene vil komme alle dagplejegrupperne i byen til gode.

mer i hinandens selskab og ellers nyde naturen og glædes over den nyskabte sø, mens man indtog medbragt kaffe og rundstykker, som lauget solgte til fordel for et eller andet projekt til glæde for byen borgere. Ved første møde søndag den 6. juli 1975 var målet at købe en bænk til opsætning ved søen, dette gav ideen til gruppen, om at kalde sig Bænkebiderlauget. Ved senere møder var målet legeredskaber, udsætning af ørredyngel og græskarper samt plantning af træer, med mere. Deltagerne medbragte selv campingbord og stole. Et år, hvor regnen silede ned,

mødte folk alligevel trofast op medbringende paraplyer og parasoller, så dette år var det trods regn et meget farverigt skue. Disse årlige søndagsformiddagskaffemøder samlede omkring 60–70 mennesker og varede ved i 8–10 år. Ved dette års Bænkebidermøde, opfordres Suldrups borgere til at finde bord og stole frem, lave en kande kaffe og møde op ved søen. Der vil som i gamle dage være et par konkurrencer for børn og barnlige sjæle. Borger og Erhvervsforeningen har i samarbejde med Sparekassen Himmerland, i dagens anledning, venligst givet tilsagn om at være vært ved rundstykker og en lille skarp til kaffen. Suldrup Borger- og erhvervsforening håber, at byens borgere vil afse et par timer og møde op til en uforpligtende formiddag ved søen.

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Spotlys på den nye borgerbænk HAVERSLEV: Knap var den nye og meget anderledes by og borgerbænk på plads foran Superspar i Haverslev, før den lokale elinstallatør Jens Nielsen valgte at donere spotlys til belysning af den. Der er brugt den eksisterende strømtilslutning og monteret spotbelysning, så mandsfiguren midt på bænken og resten af den er oplyst i mørke. Borgerforeningen i byen står bag realiseringen, som

er udført af skovløber Preben Palsgaard fra Rold. På nuværende tidspunkt er der snakket om, at navngive bænken og manden. - Der er endnu ikke fundet et passende navn. Forslag fra borgerne er derfor yderst velkommen, oplyser Rita Bertelsen, formand for Haverslev Borgerforening.

Korprojekt i Haverslev Kirke HAVERSLEV: Børn i 2. og 3. klasse, der kan lide at synge, får nu mulighed for at være med i et helt nyt kor, der begynder mandag, 13. september i Haverslev. Organist Anette Kjær, Haverslev Kirke, sætter dette nye korprojekt i søen for at give børnene en mulighed for at synge sammen og opleve glæden ved at synge sammen i et kor. - Korsang er en på alle måder en udviklende og givende di-

sciplin, hvor man ikke bare har det sjovt, lære nogle nye sange og bliver bedre til at synge, men hvor man også lære noget om at lytte, at være en del af et fællesskab og at optræde for andre, forklarer hun. Koret øver i Haverslev Kirke hver mandag, umiddelbart efter at børnene har fået fri, så de kan gå direkte fra skole over til kirken. Det er gratis at være med.

KORPROJEKT I HAVERSLEV For børn i 2. og 3. klasse KORET BEGYNDER Mandag den 13. september kl. 13.10-14.10 i Haverslev Kirke Vi øver hver mandag kl. 13.10-14.10 Yderlige oplysninger hos korets leder organist Anette Kjær Arr. Haverslev Kirke

Steen Lauritzen - 10 år med eget computerfirma og nu overtagelse af Nørager Bogtrykkeri.

10 år med IT-firma NØRAGER: I år 2000 stiftede Steen Lauritzen computerfirmaet Effektiv-PC i Nørager. Det skete efter, at han i flere år havde hjulpet mange computerbrugere på freelance basis. Nu overtager han Nørager Bogtrykkeri efter sine forældre. Steen Lauritzen er oprindelig uddannet i den grafiske branche, men tilegnede sig hurtigt færdigheder inden for IT. I begyndelsen med vedligeholdelse af IT-systemet på forældrenes virksomhed, og senere for andre. Steen Laurtizen havde i de første fem år sit faste arbejde ved siden af. Det gav lange arbejdsdage, men også et solidt grundlag for et firma på fuld tid. Firmaet blev flyttet fra privatboligen til forældrenes trykkeri, hvor en del af ejendommen blev ombygget til værksted. Ud over værkstedet med edb- reparationer har Effektiv-PC mulighed for at hjælpe ude hos kunderne. Mange IT- systemer, især

hos erhvervskunder, kræver vedligeholdelse og tilpasninger, noget som mange ikke selv har interesse i at sætte sig ind i. Her fungerer Nørager-firmaet som kundens eksterne IT-afdeling. Preben Lauritzen, Steen Lauritzens far, valgte i 2008 at neddrosle sit arbejde som indehaver af Nørager Bogtrykkeri og redaktør af Nørager Avis. Der blev iværksat et generationsskifte så Steen Lauritzen kunne overtage posten som indehaver af trykkeriet og redaktør af Nørager Avis. Trykkeri og computerfirma passer godt sammen, mener Steen Lauritzen. I forvejen havde computerfirmaet mange kunder, som blev hjulpet med hjemmesider. De kan nu få løsninger, der dækker hele deres behov inden for kommunikation og reklame. Effektiv-PC’s 10 års jubilæum og overtagelsen af Nørager Bogtrykkeri markeres med et åbent hus, hvortil kunder og forretningsforbindelser er inviteret.

TAK

TIL SPONSORERNE TIL ZOO TUREN. Poul Rue Fonden, Slagter Köhler for pålæg til Sandwich, Spar købmand Finn for sodavand, Olesens Busser for grupperabat til transport, Aalborg Zoo for Grupperabat. Tak til pårørende og frivillige for god opbakning. Ledelse og personale på Haversdal

Eleverne på Haubro-Søttrup Friskole lavede mad over bål.

Mystisk person på friskolen i Haubro HAUBRO: Torsdag aften ved 21-tiden blev der observeret en mystisk person ved friskolen i Haubro. Alle børn og voksne var samlet til aftenhygge ved bålet, hvor der blev lavet varm kakao og snobrød, men freden blev forstyrret. Den mystiske person kom gående ned over boldbanen og bevægede sig rundt om bålet. Da han begyndte at fortælle en historie om noget der en gang havde foregået i Haubro, var spændingen næsten ikke til at holde ud. Det viste sig dog at være den forhenværende skoleleder på skolen, Ejner Larsen, der forklædt fortalte en historie af egen produktion, til stor glæde for børn og voksne. Dette var dog ganske planlagt og dermed en del af to dages temaundervisning i det fri med overskriften ”De fire elementer”. Eleverne blev torsdag morgen, efter morgensang ved bålpladsen, opdelt i fire grupper på tværs af klasser

og alder. Hver gruppe var enten vand, ild, luft eller jord, og alle grupperne skulle arbejde med alle de fire elementer. Der skulle bygges bivuakker til overnatningen og laves vindharper, bål til madlavning og varme, hentes vand ved åen eller skolen og sidst, men ikke mindst, skulle hver elev male og raku-brænde sin egen skål. Til sidstnævnte fik eleverne professionel hjælp i form af keramikeren, Trine Bruun, hvilket resulterede i 50 unikke skåle, der vil blive udstillet på skolen den næste uges tid, inden eleverne får dem med hjem. - Vejret var jo med os og det betyder da meget for et sådant arrangement ud i det fri, men det var under alle omstændigheder et par fantastiske dage for alle, udtaler skoleleder, Evy Andersen, der også kan konkludere, at formålet med dagene – at ryste eleverne mere sammen på en udviklende måde – er opnået til fulde.


Aars Avis

8. september 2010

SIDE 25

BYRSTED

Nyd naturen på en vandretur ved Byrsted Varieret tur på en gammel trampesti BYRSTED: Spor i Landskabet er enkle stier, der giver mulighed for - på egen hånd - at gå på opdagelse i dele af det danske landskab, eksempelvis langs kanten af dyrkede marker, som normalt ikke er åbent for offentligheden. Det enkelte spor etableres af lokale frivillige i samarbejde med landmænd, der kvit og frit lægger jord til. Sporet afmærkes med pæle og pile, der angiver ruten. Der udarbejdes en folder til hvert spor, med kort og beskrivelse af natur, landbrug og kulturhistorie, som de vandrende kan opleve undervejs. Folderne findes i kasser ved indgangen til sporet.

Gammel trampesti I Himmerland findes der blandt andet et spor mellem Kirketerp og Byrsted. Sporet er en trampesti på cirka tre kilometer. Fra Kirketerp følger man sporet langs med Binderup Å, hvor man de første 900 meter går på præstegårdens jord. På denne del af ruten er der en flot udsigt op til Veg-

gerbys gamle middelalderkirke. Binderup Å har sit udspring øst for Hjedsbæk. På den øverste strækning taler man om Hjeds Å, mens den fra Kirketerp og til udløbet i Limfjorden kaldes Binderup Å. Binderup Å havde tidligere vand nok til at drive flere vandmøller, bl.a. Kalstrup Mølle, beliggende nedenfor Byrsted på vej til kirken. Kalstrup Mølle var i funktion ind til ca. 1904. I dag fi ndes ingen spor af møllen, og der er nu en stor kvæggård, hvor møllen lå. Sporet krydser over Binderup Å ad en nyanlagt gangbro og fortsætter langs den østlige side af åen. Den sidste møller solgte retten til at opstemme åens vand til foretagsomme folk, der havde sat gang i afvandingen af Hjeds Sø, og som ønskede at sænke vandstanden i Binderup Å, så vandet lettere og hurtigere kunne ledes væk fra området. I samme forbindelse blev åen mellem Kirketerp og

Christian Holmgaard Jensen, Emil Andersen og Rex Sixhøj Laursen med deres pokaler.

Lynet viste flaget i landspokalen BMX: Nu er landspokalturneringen i BMX afsluttet for i år. Det er otte løb kørt over fire weekender, og det er den turnering i Danmark der har størst tilslutning, så her kan man rigtig se, hvem der er de bedste. Har man en dårlig dag, så betyder det ikke så meget her, som f.eks. til Danmarksmesterskaberne, som foregår på én dag. Hele karavanen har været samlet i Feldborg, Tønder, Sorø og Hadsund. Aars BMX Klub Lynet havde desværre ikke så

mange med dette år. Der var dobbelt så mange med sidste år, så klubben håber at næste år igen bliver et ”landspokalår”. De fem der var med hele vejen fik dog vist Lynet med rigtig gode resultater. - Emil Andersen blev en placering bedre end sidste år. Hvis han kan holde den kadence, så glæder vi os til de kommende år. Der var 25 deltagere i hans klasse, så det var virkelig sejt af Emil, siger Ilse Poulsen fra Lynet. - Christian var oppe mod 31 konkurrenter, så vi kan hilse

Kalstrup rettet ud, og åen er derfor ikke naturlig snoet, som den ellers er nedenfor Kalstrup og til sit udløb i Limfjorden. Flere steder langs åen står der elletræer, der er plantet af amtets vandløbsfolk. Formålet har været at skabe skygge og dermed køligere vand for fisk i åen. Sporet følger åen ind til man kommer til en bæk. Bækken, der blandt lokale kaldes Hvarrisbækken, udgør skellet mellem Byrsted og Bradsted, noget som tidligere havde stor betydning i sognet. Den livlige bæk følges ca. 400 m, hvorefter sporet følger et markskel op til Byrsted. Stien slutter – eller starter, afhængig af hvilken vej man går – ved den nye pumpestation. Byens spildevand ledes nu, ikke som tidligere ud i mergelgraven og videre til åen, men sendes i stedet ud på en lang vej der ender ved rensningsanlægget i Aalborg.

og sige, at han ikke kom sovende til sin fornemme sjette plads. En af de 31 andre var Jakob. Han havde pointlighed med nummer 11, så næste år kan de bare vente sig, så har han planer om at rykke helt frem til de allerbedste. - At Rex kan blive nummer seks, når han slet ikke deltog i den sidste weekend, er helt fantastisk. Og at han ikke kunne være med var bare SÅ surt, for det kostede nemlig en plads blandt de første tre. - Han var uheldig til træning i ugen op til løbet, og fik slået skulderen lidt vel rigeligt til, at den var klar til weekenden. Det vil sige, Rex var klar, men fik ikke starttilladelse af dommeren. Der skulle jo nødig ske noget alvorligt med ham, fortsætter Ilse Poulsen. - I Peters klasse er der virkelig fart over feltet, og Peter har vist ikke helt det antal kræfter som mange af hans modstandere har rådighed over. Han gør dog hvad han kan – og så får det jo række. Det samlede resultat for alle otte løb: Expert 9-10 år: Emil Andersen 5. plads Expert 13-14 år: Christian H. Jensen 6. plads, Jakob Nørgaard Hansen 12. plads. Expert 15-16 år: Rex Sixhøj Laursen 6. plads. Expert 17+: Peter Gammelby 18. plads.

Peter Lindgaard er sikker på at blive dansk mester.

Nordeuropæisk finale og DM-revanche i Nysum Der er lagt op til spændende dyster i rallycross RALLY: Motorsport Nordjylland (MNJ) ser frem til to spændende løbsarrangementer på løst underlag, idet nordjyderne er værter for DM-ravancherne i både Rally Cross og Folke Race på banen i Nysum. Rally Cross Denmark i weekenden 25.-26. september er samtidig fi nale i løbsserien for North European Zone (NEZ), som i FIA-sammenhæng andrager Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen samt Rusland. - Norge har efterhånden overhalet Sverige som stærkeste nation i EM-sammenhæng, konstaterer MNJ’s tidligere formand Kaj Storgaard. I 2009 kom alle tre europamestre således fra Norge, og vi er derfor glade for at kunne præsentere en pæn stor håndfuld kørere fra fjeldlandet. En trofast deltager er den friske norske jente Camilla Antonsen, som i år har skrevet sig på startlisten med en Ford Fiesta. I DM-revanchen håber MNJ på, at to af klubbens RC-teams kan præsenteres som nybagte danske mestre.

tunede 1,6 liters klasse. - I al beskedenhed har jeg scoret placeringspoint i alle 6 kørte DM-afdelinger, supplerer Peter Lindgaard. Vi har selvfølgelig oplevet nogle tekniske småproblemer gennem 2010-sæsonen, men har kunnet tackle dem enten mellem RC-heatene og eller hjemme på værkstedet. I klassen for serienære 1,6 liters racere er MNJ-chaufføren: Mikkel Jespersen med helt fremme i debutsæsonen med sin Peugeot 106. Efter tre forårs-sejre i streg, har nordjyden på det seneste ikke været tilsmilet af konkurrenceheldet, og skal derfor fighte med sjællænderen Jakob Skaaning i DM-finalen. Det bliver virkelig nervepirrende på Nisse-Ringen. I store træk vil den bedstplacerede i DMfinalen også hjemkøre guldmedaljen. I samme klasse har førsteårsdeltageren (rookie) Kasper Zylauv i Opel Corsa fremvist en stigende formkurve. MNJ’eren har en dugfrisk klassesejr med i bagagerummet fra DM-semifinalen på Ørnedalsbanen ved Sæby.

Lindgaard mester

Lidt problemer

- DM-fi nalen afvikles først i september på Nisse-Ringen ved Næstved, fortsætter Kaj Storgaard. Allerede inden DM-slutspurten er Peter Lindgaard, Farsø dog kåret som DM-vinder i sin Opel Corsa, hvilket er virkelig flot i hans første sæson for den

For de tunede 2-litere har DM-bronzevinderen 2009: Allan Jørgensen fra MNJ i år haft lidt problemer med at holde sin Opel Corsa i topform: - Både gearkassen og motoren har drillet os i 2010, men mon ikke der er basis for en fornuftig slutspurt

på Nisse-Ringen. Jeg ligger i øjeblikket på en samlet 6. plads, men både DM-sølv og -bronze er stadig inden for rækkevidde. Her bliver den skrappeste konkurrent: Thomas Mark fra Viborg i Citroën Xsara.

Populært race - Rally Cross Danmark har opnået en stor stjerne blandt de skandinaviske kørere i den tunede 3 liters-klasse, afslutter Kaj Storgaard. Vi påregner derfor også at tiltrække RC-teams med primært vilde og voldsomme Volvo’er fra Norge/Sverige til NEZ-finalen. Desuden fremviser flere af de baltiske RC-kørere også spektakulær performance på det løse underlag. Rally Cross Denmark er desuden NEZ-finale i Cross Kart, hvor Norge også er stærkt repræsenteret. De danske kørere vil derfor få skrap konkurrence i DMrevanchen for de hidsige racere. DM-revanchen for Folke Race køres i løbsweekenden: 9.-10. oktober.

Salon Jytte HORNUM 98661741 MANDAG LUKKET!

Hornum Murer- og Entreprenørforretning KNUD KRISTENSEN A/S Evaholmvej 24, Hornum, 9600 Aars Telefon 98 66 11 00


Aars Avis

SIDE 26

Sikker sejr til Aars FC ude over Tårs

Jonas Thomsen nettede to gange for Aars FC.

FODBOLD: Jyllandsserien, herrer: Tårs-Aars FC 1-4 (0-2) Efter en meget koncentreret indsats kunne Aars FC fredag aften drage hjem fra Tårs med en komfortabel sejr på 4–1 i bagagen. Sejren blev til på en viljefast og disciplineret indsats, hvor Aars FC fra kampens start var i teten. Allerede i kampens første minut burde dommeren have ladet ærten trille i fløjten, da Mira Mupier blev nedlagt i det kriminelle felt. Nu kom der ingen reaktion, så i stedet tog spillerne fra Aars FC sagen i egen hånd. Et fladt indlæg fra Mikkel Pedersen blev skubbet i mål af en Tårs-spiller hårdt presset af Jonas Thomsen efter fire minutter. I fortsættelsen holdt Aars FC godt fast i spillet, men Tårs bed også fra sig. Anfører Phong Dao udbyggede føringen til Aars FC efter 25 minutter, da han med hovedet ekspederede bolden i nettet tæt under mål. Gæsterne fra Aars fik

Aars FC

2007

derefter endnu mere kontrol med kampen og gik til pausen med en god fornemmelse og føring på 2- 0. I 1. halvlegs sidste minutter fik Tårs en 10 minutters udvisning, hvilket blot betød endnu mere plads at boltre sig på for Aars spillerne. Mira Mupier fik 10 minutter efter pausen en advarsel, hvilket indebar, at Aars spillerne måtte bruge ekstra kræfter. Perioden blev dog fornuftigt udnyttet, og holdet formåede at bevare spilovertaget. Med et kvarter tilbage endte en flot contra, startet at debutanten Mads Rask, med, at bolden blev lagt til rette for Mehmet Kosar, og han sendte den fladt i nettet. Blot et par minutter senere blev Jonas Thomsen sendt af sted, og med et tørt hug fi k han netmaskerne til at blafre. Kampen var afgjort, og det skinnede igennem. Træner Jens Peter Hansen: - Vi ville meget gerne have spillet til nul, men et skud fra Mads Frederiksen fra kanten af feltet blev rettet af i kampens sidste minut, og dermed kom Tårs også på tavlen. Glæden over sejren var ikke til at tage fejl af. Alle 14 spillere havde ydet en engageret indsats, og det kollektive spil blev krydret med mange gode enkeltmandspræstationer. - Vi vil arbejde hårdt for at bevare den gode spilrytme, og den kommende uge skal bruges til at forberede næste lørdags spændende hjemmekamp mod Vivild, udtaler træner Jens Peter Hansen.

FODBOLD på Aars Stadion

HVH1 vandt en målrig kamp FODBOLD: Serie 5: Skals-HVH1 6-3 (2-2)

Nicoline Josephine Bach på Mon Revall vandt Nibe Cup.

HURK-rytter vandt i Nibe RIDNING: Hornum-Ulstrup Rideklubs hesteryttere drog mod Nibe Rideklub og det pragtfulde septembervejr i weekenden. Hvert år afholdes der Nibe Cup i både spring og dressur, som rytterne skal kvalificere sig til gennem sæsonen. Stine Solskov Gregersen på Future-Light red Nibe Cup finale i LB1 og LB2 dressur, hvor hun sluttede på en samlet 3. plads med 324 point. Nicoline Josephine Bach på Mon Revall red Nibe Cup i LC2 og LC3 finale, hvor

Aars FC

2007

Lørdag den 11. september kl. 16.00

AARS FC - VIVILD IF Hovedsponsor

Aars Gymnastikforening - du kan nå det endnu Der er 50 hold at vælge imellem i vintersæsonen 2010-2011! Meld dig til, selv om der er venteliste, for er det muligt, vil der blive oprettet ekstra hold. Klik ind på www.aarsgymnastikforening.dk og se beskrivelsen af hold og instruktører. Kontingent fra kr. 325,- til 550,- fra september 30. august 2010 til 19. marts 2011. Bestyrelsen Hovedsponsor: Aars Gymnastikforening

hun løb med sejren og blev Nibe Cup mester 2010 med 311 point i alt. Flere af HURKs ponyryttere var taget til Farsø Rideklubs Distriktstævne i Spring, hvor Regitse Zefting på ponyen Lucky Star sluttede flot med to fejlfrie ULC’er og en 5. plads i LB ud af 16 startende. Den 25. og 26. september er Hornum-Ulstrup Rideklub vært ved områdemesterskaberne i både spring og dressur, hvor HURK-rytterne igen skal i aktion.

Klubmestre kåret hos Aars Motocross

JYLLANDSSERIEN

Gratis billetter kan afhentes hos:

8. september 2010

Benjamin Beuschau blev klubmester i klassen 50 begynder.

MOTOCROSS: Så er årets klubmestre blevet kåret i Aars Motocross Klub. På microbanen blev sidste afdeling af klubmesterskabet kørt allerede tirsdag, da der var microløb på banen lørdag, hvor klubmesterskabet skulle afgøres. Mini og maxi kørerne kørte to heat på en næsten perfekt bane, som ellers havde været præget af den megen regn kort forinden. Efter heatene var der et stafetløb, hvor kørene blev blandet og derefter sat sam-

men to og to, som så skulle finde en hjælper/forældre. Så kørte de på skift og hjælperen trak maskinen hen til startstedet, mens kørene skulle løbe det sidste stykke hen og sende makkeren afsted. Banen var afkortet, men til gengæld var der på starten lavet en slalombane som de skulle igennem uden at vælte keglerne. Skete det, fi k man en straf på tre armbøjninger. Løb og armbøjninger er ikke det nemmeste i verden når man har alt crossudstyret på. Klubmestre på microbanen blev følgende: Benjamin Beuschau i klassen 50 begynder, Mikkel Lynge C50 og Martin Gram C80. På Maxibanen blev Mads Kristensen mester i C85 for 8-11 år og Anders L. Nielsen i C85 for 12-15 år Klubmestre. Mathias Kristensen vandt klassen A 85. Simon Birkmose vandt i klassen C125 og i C144 trak Andreas Aagesen det længste strå. I klassen 250/500 blev vinderen Chris Støttrup, og klassen A/B 125,250/500 blev vundet af Mads Sørensen. Richard Nielsen vandt klassen OB 33 og Svend Anker Vandt OB 40. Alle klubmestrene blev hyldet ved aftenens klubfest og fik overrakt deres velfortjente pokaler.

HVH serie 5-1 var fredag aften på besøg i Skals, hvor vejr og baneforhold var perfekte. Efter slutcifrene skulle man tro, at man havde været til tenniskamp, men det var dog ikke tilfældet. HVH1 indledte bedst og allerede efter 30 sekunder var Ulrik Hosbond alene med Skals´s målmand, men brændte. Efter otte minutters spil scorede Skals til 1-0, første gang de er over midterlinien. HVH1 udlignede til 1-1, da Dennis Mortensen scorede direkte på frispark, og efter 34. minutter scorede Jeff Larsen til 1-2. Kort før pausen får Skals

tilkendt et noget tyndt straffespark, som de udlignede til 2-2 på. Efter pausen startede begge hold noget rodet, indtil Kasper ” Haubro” Nielsen driblede fra egen banehalvdel og fra ca. 30 meter kanonerede bolden ind bag en chanceløs Skals-målmand. Da der manglede et kvarter, fik Skals tilkendt deres andet straffespark, som de efterfølgende scorede til 3-3 på. Så vågnede HVH-spillerne op, og Peter Poulsen, Ulrik Hosbond og Jonas Klitgaard scorede i det sidste kvarter, så kampen endte med en fortjent til HVH1 på 6-3. Næste kamp er på Hornum Stadion fredag 10. september, hvor der blive topbrag mellem HVH1 og Borup.

Distriktsmester

RIDNING: I weekenden blev der afholdt distriktsstævne i Farsø Rideklub. Om søndagen blev det individuelle distriktsmesterskab for distrikt 14 afholdt. Pernille Fabricius Tange blev på ponyen Diamant distriktsmester for 3.ponyer efter to fejlfrie hovedrunder samt en fejlfri omspringning med hurtigste tid. Endvidere opnåede ekvipagen en 2. plads i MB for kat. 2 og 3. ponyer i lørdagens konkurrencer.Pernille Fabricius Tange stillede op for Aars Sportsrideklub.

Billardkuglerne ruller igen i Aars BILLARD: Så er DDBU`s Billardturnering 2010/2011 startet, og Aars Billardklub BK 70 har 15 hold med i de forskellige rækker. Klubbens førstehold, som spiller i 1. Division, spillede sæsonens første kamp i Asaa. 6-2 måtte holdet tage til takke med. Henrik Jensen vandt sin kamp (77,79) i snit. Torben Grøndahl tabte med (30,00) i snit, Jan Bjørn tabte med (49,00) i snit, og Michael Emborg tabte med (27,33) i snit. Klubbens andethold, som spiller i 3. Division, måtte se sig besejret med 8-0, selv om holdet havde hjemmebane. Holdet er rykket op, og vil der med også få mere modstand i denne sæson. Flemming Ravn spillede med (11,00) i snit, Lars Nielsen (20,00) i snit, Mikael Toft (12,77) i snit, og Preben Pedersen (9.00) i snit. I Serie 3 startede turnering med et lokalopgør. Hold 2 spillede mod hold 4, og hold 2 viste ikke klubkammerrat-

skab og vandt 8-0. På hold 2 spiller Allan Dahlsen, Mathias Harbo, Arne Thomsen og Kaj Lykke som alle vandt deres kampe. I serie 4 var der også lokalopgør, idet hold 6 mødte hold 8. Hold 6 vandt 6-2. På hold 6 spiller Niels Jensen, Per Lucassen, Helle Carlsen (afløser) og Kristian Struntze. De tre førstnævnte vandt deres kampe. I Old Boys var der to lokalopgør. Hold 1 spillede mod hold 3 og 4-4 blev resultat. På hold 1 vandt Jytte Thomsen og Jens K. Krog, mens Viggo Pilgaard og Johannes Christensen tabte deres kampe. På hold 3 vandt Sv. Åge Christensen og Hans Vrendsted, mens Poul Bakkegaard og Chr. Holm tabte. Hold 4. spillede mod hold 7, og 8-0 vandt hold 4. Holdet består af Torben Harbo, Arne Franks, Per Mortensen og Jens Kvist. På hold 7 spiller Jens Kragh, Evald Jensen, Ole Rannes og Kresten Skov.


Aars Avis

8. september 2010

SIDE 27

Philip nummer fire i UCI-løb i Holland

Forrest fra venstre Maiken Dahl og Laura Bauer. Siddende fra venstre Maiken Buus, Nanna Hansen, Helle Ovesen, Line Lysdahl og Line Krogsgaard. Stående fra venstre holdleder Anna Bille, Maiken Bille, Kathrine Simonsen, Caroline Bundgaard, Michelle Dahl, Line Sørig, Liv Dahl, Janni Bay, og trænere Niels Krogsgaard og Kurt Simonsen.

Håndboldpiger fra Aars HK er nu i 1. Division Første gang klubben har et pigehold i den række HÅNDBOLD: For første gang i klubbens historie har Aars Hånboldklub nu et pigehold - U16 - i landets bedste række i denne sæson. Aars-pigerne var allerede i forrige weekend ude i første kvalifikationsstævne til 1. Division. Her startede holdet med at tabe 14-19 til de senere puljevindere fra Skovbakken, Århus, mens det blev til to sejre over henholdsvis Team Haderslev 1816 og Skive FH 19-10. Men Aars-holdet var ved godt mod inden weekendens afgørende kampe, og spillerne var fyldt med selvtillid inden de to kampe mod Kjellerup og Aabybro i Idrætscenter Østermarken i Aars. Det lykkedes først at besejre Kjellerup HK med 18-

15, og dernæst i finalen at vinde hele 19-13 over Aabybro HK i en velspillet kamp. I den første kamp mod Kjellerup startede Aars lidt usikkert med at komme bagud 0-3, men midt i 1. halvleg var der igen kontakt. Og midt i 2. halvleg var kampen afgjort med Aars-føring på 16-11. Kun med stærkt spil af Kjellerup-målmanden, der klarede flere oplagte målchancer, undgik holdet et klart nederlag til Aarspigerne. Også mod Aabybro, der havde vundet deres kamp mod Kjellerup med 19-16, kom modstanderne bedst fra start med en 0-2 føring. Men meget hurtigt bragte Aars sig foran, og med stærkt forsvarsspil kom sejren aldrig i

fare.

Stærke modstandere Kampformen er ved at være på plads, og med en bred trup har Aars-pigerne luft til at yde det maksimale gennem flere kampe på samme spilledag. Nu skal det blive spændende at følge puljeinddelingen, idet der bliver tre jyske puljer i 1. division med hver seks hold. Ligaklubber som Viborg HK, FC Midtjylland, Randers, Kolding, Aalborg DH og Horsens har alle stærke U16-hold. Så der bliver tale om en stor udfordring for Aars-pigerne, når sæsonen indledes – formentligt i den sidste weekend i september.

CYKELLØB: Søndag var seks af rytterne fra Concordia Forsikring Himmerland i Holland for at køre UCI-løbet ”Kernen Omloop Echt-Susteren”. Der var 180 startende ryttere i et relativt fladt løb, som foregik over 172 km på kringlede og smalle veje i det sydlige Holland. Og den rute passede rigtig godt til rytterne fra Concordia Forsikring Himmerland. Løbet blev kørt med en høj gennemsnitsfart omkring 46

Skrappe Aars-skytter SKYDNING: Aarsegnens Jagtforening har afviklet foreningsskydningen med 24 duers jagtskydning. De bedste skytter blev følgende: Mesterrækken: Leif Bromark 24/25. A-rækken: Anders Pedersen 22/27. B-rækken: Anders Rasmussen 20/28. Damer: Marianne Birkemose 16/24. Old-Boys: Vagn Hansen 21/29. Junior: Simon Kristensen 21/24. A+: Mersterræken: Vagn Hansen 10/10. B-rækken: Frank Jensen 9/11. Veteran Egon Rasmusen 0/14. Trap: Hans Nielsen 22/25 Mini Trap: Knud Hvid 6/7.

km/t, og der var konstant uro og mange udbrudsforsøg. Taktikken fra sportsdirektør Jan Steensen gik ud på, at feltet skulle holdes samlet, og spurten skulle køres for hurtige Philip Nielsen. Taktikken lykkedes, og løbet sluttede med en massespurt blandt godt 100 ryttere. Her var alle seks ryttere fra Concordia Forsikring Himmerland med, og det lykkedes Philip Nielsen at spurte sig ind på løbets fjerdeplads, og han vandt dermed vigtige UCI point til holdet og til Danmark. Morten Høberg og Kaspar Schjønnemann imponerede også ved at blive nr. 12 og nr. 14 i det stærke felt. I Frankrig startede Tour de l’Avenir – eller bedre kendt som U23-rytternes ”Tour de France” – søndag med en prolog på 7,8 km. Det blev ikke overraskende den professionelle verdensmester i fire

kilometer forfølgelsesløb på banen, amerikaneren Taylor Phinney, som vandt enkeltstarten i tiden 8,55 min. Concordia Forsikring Himmerlands unge talent Sebastian Lander viste god form, da han kørte i tiden 9,38 min, hvilket rakte til en placering som nummer 33. For at sætte løbets sværhedsgrad i relief, kan det nævnes, at den næstbedste rytter på det danske landshold blev nr. 66. Der venter stadig 7 etaper i løbet, hvoraf de sidste 4 foregår i et meget bjergrigt terræn. På de danske landeveje blev der i weekenden kørt landevejsløb i Kolding lørdag og Odder søndag. Selv om Concordia Forsikring Himmerland kun havde tre ryttere til start imod de store andre danske teams, lykkedes det igen i denne weekend at komme hjem med to skammelplaceringer. I begge løb var det Daniel Foder, som kørte sig ind på en flot tredjeplads. Begge løb blev vundet af Alex Rasmussen fra Team Saxobank.

Gymnastik sæson 2010/2011 Mandag d. 20. september 2010 ”Springmix” 2. kl. – 9. kl. kl. 16.30 - 17.45 (drenge & piger)

Trænere: Søren Kristiansen & Steven Franch Hald Tirsdag d. 21. september 2010 ”Pigemix 1” 3. kl. – 5. kl. kl. 15.30 - 16.30 Trænere: Julia Flohr & Christine Fyllgraf Onsdag d. 22. september 2010 ”De små spilopper” børnehave

kl. 15.15 - 16.15

(piger og drenge)

Træner: (Janni P, Pernille M, Julie Rydahl) Hjælper: Cecilie Søgaard (der vil hver gang være en forælder eller anden voksen tilstede)

Onsdag d. 22. september 2010 Krudtuglerne” 0. kl. – 2. kl. kl. 16.15 - 17.15

Team Vesthimmerland fulgte med 1. Div. hold TVH viste spil, der lover godt for sæsonen HÅNDBOLD: Skive FH (1.div) - Team Vesthimmerland 26-20 (15-13) Fredag aften måtte Team Vesthimmerlands 2. divisions herre endnu en gang stå over for det ambitiøse 1. divisionshold Skive FH. Det var anden gang i opstartsfasen, at Team Vesthimmerland tørnede sammen med Skive. Første kamp var ikke specielt mindeværdigt for Team Vesthimmerland, da de fik en øretæve på 3014 i Farsø. Derfor var holdet også opsat på revanche. Team Vesthimmerland fik ikke den bedste start på kampen. Holdet kunne ikke få deres skæve 5-1-formation til at fungere og kom derfor bagud 5-1. Herefter gik holdet tilbage i deres 6-0-formation, hvor holdet kom til at stå godt.

Faktisk så godt, at TVH fik indhentet Skive til stillingen 6-6. Herefter fulgtes holdene stille og roligt gennem resten af halvlegen. Dog med Skive i teten hele tiden. Fra start af anden halvleg kom Team Vesthimmerland ud som lyn og torden. Det stærke 6-0-forsvar holdt ved, og dette gav anledning til, at målmand Christian Svane kom i gang med et par gode redninger. Samtidig fik TVH gang i kontraspillet, mod et ellers lynhurtigt Skive-hold. Således holdt TVH fast i Skive, som ikke kunne trække helt fra himmerlændingene. Men lykken varede ikke evigt, og Skive fik gang i den giftige kontramaskine med 10 min. tilbage af kampen. Her må Team Vesthimmerland bare erkende, at de ikke har niveau endnu, til at være

med. Det gik meget hurtigt, og Skive trak lige så stille fra.

Gode takter Det var dog aldrig resultatet, som var fokus for Kristian Pedersens mandskab. Det var den første rigtige kamp, hvor den kommende førsteholdstrup spillede sammen. Takterne var gode, og specielt Team Vesthimmerlands fløjspillere kom godt i gang, efter et meget hurtigt boldflyttende angrebsspil. Det blev til mange scoringer fra fløjene, men mod slutningen af kampen lukkede Skivemålmanden, Kristoffer Laursen, TVH-fløjene fuldstændigt ned. Team Vesthimmerland kan dog være fortrøstningsfulde, da de med stor sandsynlighed ikke vil møde målmænd, som er i Ulrik

(piger & drenge)

Wilbeks udviklingstrup, hvilket Kristoffer Laursen pt. er. De vil helt klart score flere mål i 2. division regi. Team Vesthimmerland bliver den kommende sæson et meget hurtigt spillende og kontrafokuseret hold. Dog er der stadig en lille måned til sæsonstart, hvor holdet skal spilles sammen og evt. tilgå flere spillere til bagkæden, da det indtil videre kun er Martin Nørager, der for alvor kan regnes som en skudtrussel fra distance. Som listen også viser, er der udtaget 11 spillere indtil videre, og Kristian Pedersen regner med en trup på 15 mand. Så der er lagt op til noget meget tempofyldt og publikumsvenligt håndbold i Idrætscenter Østermarken i Aars og Dronning Ingrid Hallerne i Farsø i den kommende sæson. Torsdag spiller Team Vesthimmerland igen træningskamp, hvor de skal en tur til Hjallerup.

Trænere: Camilla Fyllgraf & Janni Johansen, Torsdag d.23. september 2010 ”Pigemix 2” 6. kl. – 9. kl. kl. 18.45 - 19.45 Trænere: Louise Andersen Torsdag d. 23. september 2010 ”Forældre & barn” 2 – 4 år

kl. 16.00 - 17.00

(piger & drenge) - forældre skal være omklædt

Træner: Janni Pedersen

Praktisk info: Opstart uge 38 på Blære Skole Kontingent: 350,- (2 hold 600,- pr. pers.) indbetales på girokort senest uge 43, 2010 (incl. T-shirt fra opvisning) Efterårsferie: uge 42 Juleferie: uge 52-53 Vinterferie: uge 8 Opvisning den 11. marts (Hornum) og 12. marts (Farsø) 2010 Med venlig hilsen Gymnastikudvalget Blære I.F. Berit Asp Madsen Heidi Strauss Jette H. Nielsen Søren Kristiansen Rikke Grimnitz

tlf. 22 72 46 11 tlf. 52 38 36 07 tlf. 51 51 48 18 tlf. 21 49 52 11 tlf. 21 51 12 66


Aars Avis

KROKET: I lørdags var der turneringsafslutning i krocket pĂĽ Vognsild Stadion. Der deltog 60 spillere fra 10 klubber i Vesthimmerland. Dagen forløb med perfekt krocketvejr og alle have en god dag. Afslutningsvis ďŹ k vinderne af ĂĽrets turnering, som dermed har kvaliďŹ ceret sig til Landsmesterskabet, overrakt prĂŚmier. Ligeledes var der prĂŚmier til vinderne af dagens kampe. Vinderne af ĂĽrets turnering blev:

M1: Jette Mose og Birger Laursen, Fjelsø. M2: Eva Simoni og Carsten Jensen, VindblÌs. A1: Conni Hansen og Svend Bisgaard, BlÌre. A2: Anders Jensen og Jens Peter Jensen, BlÌre. B1: Britta Johansen og Jørgen Mortensen, BlÌre. B2: Poul Bull og Jens Knudsen, Hobro. C1: Lisbeth Jensen og Lis Bach, Vognsild. C2: Ole Haubro og Dan Andersen, Vognsild.

GOLF: Sü lykkedes det igen en af Aars Golfklubs dygtige spillere at slü det ultimative golfslag, nemlig bolden i hul pü første slag. Det skete for Mogens Christensen (billedet) i en match i Mandagsklubben, hvor han pü banens hul 17 kom i hul pü første slag. Efter matchen blev han fejret i klubhuset med den obligatoriske aske whiskey og Hole in One sangen.

up dr

kro.dk

EXCELLENT VINE OG SULDRUP KRO

ul

Hole in one i Aars

VINAFTEN www.s

Kroketturnering sluttede i Vognsild

8. september 2010

98 37 80 03

SIDE 28

8/10 KL. 18.30

KR.

TILMELDING

Ă…BENT KL. 16 DAGLIGT

Salgsudstilling og Stumpemarked 25. september kl. 10.00-16.00

SCOOTER LIVE IN DK 25. september Dørene übner kl. 21.30 Kr. 225,- + gebyr i forsalg

Kimbrerskuet 2010 8.-9. oktober Fredag kl. 09.30-22.00 Lørdag kl. 09.30-16.30

Close To You - en musikforestilling om The Carpenters 30. september Kl. 20.00 i ALFA Vesthimmerlands Musikhus Kr. 249,- + gebyr

Hundeudstilling 16.-17. oktober kl. 08.00-17.00

Jysk-diner.dk

Se busruter/stoppesteder og reserver bus pü www.pigerneskro.dk eller pü 70 25 11 60 senest lørdag kl. 14.00

Pigernes Kro, Viborg Landevej 56, Onsild St. 9500 Hobro,

Mandag, den 20. september kl. 19.30 pĂĽ Hobro Theater

kr.

149,-

99,-

Excl. lev. Min. 10 kuv.

kr.

September Tilbud

Mad ud af huset

70 25 01 02

Excl. lev. Min. 10 kuv.

Ring i dag

TILBUD FRA HOTEL SIMESTED KRO Skal De holde fest? Sü kommer de ikke uden om Hotel Simested Kro Flere og ere vÌlger det sikre!

Souvenir m. Henrik Koefoed og Liselotte Nielsen Nordjyske +++++ Jyllandsposten ++++++ Billetpris: kr. 150,-

HIMMERLANDS TEATER 98 555 753 www.himmerlandsteater.dk

.dk

+ FORUDBESTILLING TLF. 98 37 80 03 SĂ˜NDAG:

3 STJERNESKUD

200,-

3 BĂ˜FSANDWICH

Kr.

168,-

2 RETTER:

KUN

FAMILIEFEST 2010 - 2011

D

+ pommes frites

TILBUD FRA RESTAURATIONEN

Hele festen incl. indbydelser, borddÌkning, blomster servering, velkomst, 3 retters festmenu, kaffe og natmad, gode vine, dessertvin, øl & vand. Fest i 7 timer alt incl. fra kun kr. 399 Min. 15 kuverter

Har du endnu ikke prøvet vores tilbud fra restaurationen – sü prøv den inden din nabo – eller tag ham med herud! Dagens ret kr. 99 – Ud af huset kun kr. 69 Hovedret fra kr. 109 – 2 retter fra kr. 119 Alle retter fra restaurationen leveres ogsü ud af huset ring og bestil sü er maden klar til afhentning. TILBUD: 200 g. Wienerschnitzel med tilbehør Kun kr. 99 ud af huset

FESTMAD UD AF HUSET

Vil de hellere holde festen hjemme eller andet sted, har vi stor erfaring i levering af maden, sü der er mad nok til alle. Hovedret fra kr. 90 – Ta selv bord fra kr. 110 2 retter fra kun kr. 99 – 3 retter fra kun kr. 119 Stegt Ìsk med kartoer og persillesovs Buffet fra kr. 99 incl. brød og smør. SPIS HVAD DU KAN KUN KR. 99 Min. 10 kuverter Ud af huset: alm. Portion kr. 79 – stor portion kr. 99

HVER TORSDAG FRA 17 – 20

Ă…BEN 16-20 KL. AGLIG www.

KUN

FEST PĂ… KROEN

Luksus Smørrebrød – Snitter – Stjerneskud – Platter – Anretninger til levering ud af huset, klarer vi ogsü!

STEGT FLÆSK

med Vildmose kartoer og persillesauce

KUN

85,-

Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

Helstegt okseďŹ let med kartoer og salatbord

SPIS HVAD DU KAN KUN KR. 99 Leveres ikke ud af huset

TIDER Ă…BNINGSA GE le ALLE D hu set efter afta

mad ud af Selskaber og carte restaurationen À la 0 17.00 – 20.3 Alle dage kl. er ½ time før kk lu 0 et en kk Kø lukkes kl. 19.0 ke er gÌster Süfremt der ik illing! Pü 98 64 90 13 st Husk bordbe

200,-

ONSDAG:

HVER FREDAG FRA 17 – 20

Se vores forslag til helaftensarrangement pĂĽ www.simested-kro.dk - eller kom ind og fĂĽ en snak med os

Hotel Simested Kro

2SOHY

SEARCHERS

THE

160,160,

Busreservation:

LandsdĂŚkkende diner transportable

4-TUNEZ

bus t/r 20,- | Êntre musik & dans | 2 kold stk. smørrebrød 1 stjerneskud kun kun

Luksus Buffet

m. dilddressing & baguette. Buffet: Kalvecuvette. 3 - Retters Luksus Buffet jysk-diner.dk Indbagt svinemørbrad. BacontÌrte m. broccoli. Forret: Røget rengbue-ørredfilet hertil Rustik baguette. Pestokartofler m. løg. Buffet: Oksemørbrad, Baconsvøbt svinefilet, Kalvecuvette. Krydret kartoffelskiver i flødesauce. Flødekartofler m. hvidløg, GrÌske kartofler, Tomatsalat. Kyllingesalat m. soltørrede tomater, Årstidens salat, dressing & flute. krølsalat, rødløg, bacon. Rustik baguette. Dessert: Luksus islagkage Årstidens mixed salat. Marineret pastasalat m. peberfrugt.

Lørdag d. 11. SEPTEMBER kl. 19.30 - 01.00

www.messecenteraars.dk

L6NDO3DYLOORQHQ STOR KONCERT MED DEN ÆGTE VARE!

GĂĽ ikke glip af denne enestĂĽende chance for at opleve ÂťThe SearchersÂŤ og alle deres tophits live, nĂĽr de giver deres eneste koncert i Nordjylland. Det sker:

TORSDAG 4. NOVEMBER KL. 21.00 Dørene übnes kl. 18.00

SEARCHERS

Singlefest

Forret: LaksemoussĂŠ

Vind et gavekort pĂĽ kr. 1.500,- !!!

Deltag nu se pĂĽ jysk-diner.dk

THE

DINER

Transportable

298,-

THE SEARCHER S giver koncert i Skal-pavillonen - som det eneste sted i Nordjylland !!!

Nu er billetsalget i gang..... BESTIL DIN BILLET NU!

.RQFHUW ELOOHWNULQFOJHE\U

7LOYDOJNRQFHUWPHQ X %HVWLOSn WHOHIRQ 

NIBww E - TLF w..sk 98alp 35 12 av90 illo- ne 98 n.d 35 14 k 85

Boldrupvej 75 . Simested . 98 64 90 13 . www.simested-kro.dk

Harmonikamusik tilbydes for de unge pĂĽ 60.

Tlf. 98 62 37 74

Bestil billet pĂĽ www. aarsteaterbio.dk Telefon 9862 1175

ZVU`WPJ[\YLZKR

9/9 -11/9 • kl. 19.00 / 12/9 • kl. 14.30, 19.00 13/9 -15/9 • kl. 19.00

12/9 • kl. 14.00

*6318,)(-6)'8363* 8,)(%6/2-+,8

9/9 - 15/9 • kl. 19.30


Aars Avis

8. september 2010

Prioriterer miljøet

Betaler gerne ekstra for miljøvenligt brÌndstof Danskerne er dog kun grønne til en vis grÌnse MOTOR: Danskerne bliver grønnere og grønnere. Vi indretter os med energibesparende teknologier, foretrÌkker i stadig stigende grad bÌredygtige produkter og investerer i miljøvenlige biler. Ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark viser, at tre ud af 10 danskere tilmed er villige til at betale ekstra for mere miljøvenligt brÌndstof til bilen – som for eksempelvis bio-ethanol eller renere diesel. Københavnerne er de mest villige til at punge ud – hele 45 pct. af københavnerne er positive overfor at betale

mere for brÌndstof, der er skünsomt mod miljøet, mens kun 38 pct. af sønderjyderne er übne overfor at betale ekstra for miljøvenligt brÌndsel til bilen. - Det er interessant, at sü forholdsvis mange danskere ikke har noget imod at betale mere for miljøvenligt brÌndstof. Lige nu er mange bilejere ellers godt trÌtte af de skyhøje benzinpriser. Men det tyder pü, at danskerne faktisk gerne vil betale ekstra for brÌndstoffet – sü lÌnge det altsü er til gavn for miljøet, siger Henrik Feindor Christensen, administrerende direktør i Analyse Danmark, som stür bag undersøgelsen.

Himmerlandsstien i Aars yttes ikke AARS: Himmerlandsstiens forløb gennem Aars nord for Himmerlandsgade blev fastlagt til at forløbe pü en kort strÌkning som selvstÌndig dobbeltrettet cykelsti pü Pregelvang. For de involverede kommuner dengang var det vigtigt, at Himmerlandsstien kom til at fremstü i et ubrudt forløb pü hele strÌkningen fra Skringstrup til Løgstør. For at skabe et naturligt forløb, og for at kunne muliggøre et salg af baneareal, blev stien ført ad Pregelvang som en selvstÌndig dobbeltrettet cykelsti. Stien har imidlertid indskrÌnket bredden af kørebanen sü meget, at parkering pü Pregelvang reelt kun er muligt i den ene side. Pü grund af efterspørgsel af de tidligere parkeringsforhold ved Pregelvang, har Teknik og Miljøudvalget pü mødet i mandags drøftet om stien kan lÌgges tilbage til det oprindelige forløb, hvilket dog forhindrer en mulig udvidelse af Himmerlandsgade 110 – Forsikringsselskabet Himmerland. Stien kan ogsü føres hen ad Stejlmosevej. Herved skal der anlÌgges en dobbeltrettet cykelsti langs en strÌkning af Himmerlandsgade og videre op i fortovet af den ene side af Stejlmosevej, hvor stien skal anlÌgges som en dobbeltrettet fÌllessti. Stien skal gü tilbage til det oprin-

VW Passat 1.8 i ürgang 1990, 4 dørs, pÌn, rød, 1 1/2 ür til syn, kr. 9.600. Tlf. 22 63 24 14

Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

delige forløb via en privat parkeringsplads. Formanden for udvalget, Niels Krebs Hansen (C), oplyser, at udvalget besluttede, at stien foreløbig skal blive hvor den er.

SIDE 29

Kommunikationsekspert i Rostra Kommunikation, Christian Olesen, er ikke overrasket over danskernes positive indstilling overfor miljøvenligt brĂŚndstof: - Man skulle tro, at ďŹ nanskrisen havde sat en stopper for det store fokus pĂĽ miljø og klima og i stedet ďŹ k danskerne til at holde ekstra godt fast om pengepungen. Men det har vist sig, at danskere trods de urolige tider faktisk stadig prioriterer miljøet rigtig højt. Det er ĂĽrsagen til den store interesse for at kunne tanke mere miljøvenligt – ogsĂĽ selvom det koster, fortĂŚller Christian Olesen. Undersøgelsen viser dog ogsĂĽ, at mere end hver anden dansker stadig foretrĂŚkker at tage privatbilen frem for offentlig transport, ligesom over halvdelen af danskerne synes, at den kollektive traďŹ k er ineffektiv. 2.823 har svaret pĂĽ undersøgelsen.

SKAL DU HAVE KĂ˜REKORT SĂ… KONTAKT

JENS BOCK

Ring og hør nÌrmere. Da teoriundervisningen er Holdstart den 17.efter august umiddelbart lang 2009 skole- eller arbejdsdag er køreskolen vÌrt med en sandwich fra Restaurant Messen.

TLF. 22 24 04 21 SMĂ… HOLD=GODE KĂ˜RETIDER=MINDRE FRAVÆR

www.himmerlands-koereskole.dk

(HYZ

Tlf. 98 62 29 62 Vesthimmerlands Autolakering Vestvej 9 • 9600 Aars • www.vaautolak.dk

8QGHUYRJQVEHKDQGOLQJSROHULQJ 3HUVRQELOHU 6WFDU/X[ELOHU 039:'/X[VWFDU 9DUHYRJQPLQLEXV

- MERE END 20 Ă…RS ERFARING MED FORD OG VW-SERVICE - REPARATION - KLARGĂ˜RING TIL SYN - DÆK - REP. AF STENSLAG - SERVICE PĂ… AIRCONDITION ANLÆG

NU NU NU NU

3ULVHUQHHULQFOPRPV

/\QJKROPYHM%/Â?5($DUV

Ăƒ

Tlf. 98 62 30 33

0HOOHP

Markedsvej 9 . 9600 Aars

BOLL-BILER.dk SommerdĂŚk - spar op til

60% med prisgaranti !

14�/15� 395,- 16� 495,Vi servicerer alle bilmÌrker

www.BOLL-BILER.dk . TLF. 98 64 10 88 >Â?iĂƒĂŒĂ€Ă•ÂŤĂŠÂœĂŒÂœĂ€ĂŠ ÂœÂ°ĂŠUĂŠ/iĂƒĂŒĂ€Ă•ÂŤĂ›iÂ?ĂŠĂˆĂŠUĂŠ ˆÂ?Ă›>ĂƒÂŽĂŠFLiÂ˜ĂŒĂŠvĂ€>ÊLJÓÓ

Trafikskolen - Aars

MC

98 62 11 36 - 40 19 32 36

BIL

Kørekort pü kun 5 uger

Lovpakke

Lovpakke

Pris KUN kr. 8.500,-

Pris KUN kr. 10.900,-

excl. statsafgift

excl. statsafgift

VI TILBYDER: Bil+MC, Traktor, Taxi, Trailer www.traÄkskolenaars.dk

Ă…BENT HUS

Mølhøjvej 11, Hobro Sidevej til Ă˜lsvej Lør. d. 11. sept Søn. d. 12. sept Lør. d. 18. sept Søn. d. 19. sept

kl. 13-16 kl. 13-16 kl. 13-16 kl. 13-16

TYPE 158 A

I 39 ür har vi bygget kvalitet til Danmarks müske laveste priser. NøglefÌrdig pris pr. kvm.

HOLDSTART

12. SEPTEMBER

kr. 8.695,-

incl. moms.

Medbyg pris pr. kvm.

Skal din bil til service TOYOTA sĂĽ se her! f.eks. AYGO/YARIS Benzin

Lille eftersyn fra .................................................... 1500,Stort eftersyn fra ................................................ 3200,Eftersynet er incl. olie, oliefilter, luftfilter og friskluftsfilter. Priserne er incl. moms og afgifter.

Hanherred & Himmerland Biler a/s HjortkjÌrsvej 12, 9600 Aars Tlf. 98 62 38 00 ¡ Fax 98 62 46 46 ¡ aars@toyota.dk

kr. 7.459,-

incl. moms.

Selvbyg (rĂĽhus) pris pr. kvm.

kr. 4.820,-

incl. moms.

Vi bygger nøglefÌrdig og medbyg Vi er som en af de fü - specialist i samarbejde med medbyggere - med andre ord - vi er meget fleksible. Kunden skal have tillid til, at vi med vores 39 ürs erfaring og mere end 1.000 byggede huse, kan løse netop din opgave tilfredsstillende. Vort motto er kvalitet til tiden med fast pris. Vi fremviser gerne nür det passer dig - eller rekvirer vort katalog med 20 forskellige forslag.

Humlemarken 2, 9500 Hobro e-mail: khs-huse@khs-huse.dk

Tlf. 98 52 27 11 www.khs-huse.dk


Aars Avis

SIDE 30

8. september 2010

Botilbuddet Tømning hver 14. SØGES dag i byområderne VIKAR Grundet sygdom søges omgående BOLIG: I henhold til den nye bekendtgørelse om affald skal kommunalbestyrelsen udarbejde et regulativ om håndtering af husholdningsaffald produceret i kommunen. Regulativet skal træde i kraft senest den 1. januar 2011. Tilsvarende vilkår gælder omkring affald fra virksomheder. Det nye regulativ afløser gældende regulativer for dagrenovation, regulativ for indsamling af papir samt regulativ for storskrald og farligt affald fra husstande. Indholdsmæssigt er der i forslaget kun foretaget mindre justeringer, idet de fungerende ordninger ikke bliver ændret som følge af det nye regulativ. Væsentligste ændring består i, at alle grundejere (med container) i byområder nu får mulighed for at vælge 14 dages tømning af dagrenovation som alternativ til ugetømning. Dernæst vil der med hensyn til beholderkapacitet for dagrenovation ikke længere være krav om et bestemt volumen. Det påhviler blot grundejeren at sørge for tilstrækkelig kapacitet. Med hensyn til adgangsforhold i forbindelse med henteordninger er en række ejendomme i sommerhusområder forlods undtaget fra de generelle krav, da der

i disse områder ikke er afsat tilstrækkeligt vejareal til, at tilkørselsveje og/eller vendepladser kan etableres i de krævede dimensioner. I forslaget til regulativ er indarbejdet en fleksibilitet i forhold til fremtidige krav og ønsker til sortering og genanvendelse, ved at der for de relevante ordninger henvises til gældende sorteringsvejledning. Denne kommer til at fremgå af Renovest’s hjemmeside med aktuelle oplysninger om, hvordan hver enkelt affaldstype skal bortskaffes. Forslaget til regulativ skal sendes i offentlig høring i minimum fire uger. Efter høringsperioden forventes regulativet derfor fremlagt til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i november. Udgifter til indsamling af bærbare batterier er indarbejdet i budgetforslag for skattefinansieret område med 40.000 kr. pr. år. De øvrige ordninger er brugerfinansierede via opkrævning af affaldsgebyrer.

Andelsbolig på Tokesvej sælges, 84 m2. Andelsbevis 224.000 kr. Tlf. 21 26 43 33

Skriv bare under...

ANNONCE-KONSULENT s s

Vi foretrækker ansøgere med erfaring fra medieverdenen Du skal arbejde selvstændigt

Vi er ligeglade med: s Om du er 30 eller 55 år Send en kortfattet ansøgning på e-mail til: birgit@annonce-bladet.dk eller send et brev til Annonce Bladet, Nørregade 19, 7870 Roslev. Husk at mærke brevet “Annoncekonsulent”. Ring evt. til Birgit Gammelby, tlf. 97 57 14 00

Nørregade 19, 7870 Roslev tlf. 97 57 14 00, ab@annonce-bladet.dk

Aars Kirkegård søger medarbejder Har du lyst til et alsidigt og selvstændigt udendørsarbejde, så er du måske vores nye medarbejder. Arbejdet består af gartneriske og forefaldende opgaver på kirkegården. Herunder kørsel med minigraver, gravkastning, hækklipning, pleje og renholdelse af gravsteder og grønne områder samt mindre anlægsarbejder. Der forekommer lørdagsarbejde. Det fulde stillingsopslag kan ses på www.jobnet .dk, JobID 2686362. Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat fra d. 01.11 2010. Løn og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst mellem 3F og finansministeriet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Michael Smidemann på tlf. 96 98 21 80 (11.00 -12.00). Ansøgningsfristen er den 22.09 2010. Ansøgning sendes til: Kirkegaard@aarskirke.dk eller til Aars Kirkegård, Tingvej 6, 9600 Aars.

Tør du stole på, at alt er undersøgt og i orden, inden du skriver under på en bolighandel? Brug din

Gunnar Nielsen A/S søger medarbejdere

Advokatfirmaet

BINDSLEV & KJELDSEN ApS Himmerlandsgade 109 • DK-9600 Aars •Tlf. 98 62 40 00

AARS AVIS når det skal være lokalt!

0DVNLQI¡UHUHWLON¡UVHOPHG JUDYHPDVNLQHRJUHQGHJUDYHU Kørekort B skal haves. Løn og ansættelsesvilkår efter aftale. 9DULJWDUEHMGHNDQSnUHJQHV

Dalgården søger pædagog/pædagogisk medarbejder Dalgården er et botilbud for 6 voksne udviklingshæmmede. Vi holder til på en nedlagt landbrugsejendom, 3,5 km fra Farsø. Her kan vi tilbyde et job med en aktiv hverdag, blandt positive mennesker. Et sted i bevægelse, hvor der er plads til udvikling og mulighed for at sætte sit præg i fællesskab med resten af holdet på Dalgården. Se m.v. www.dalgaardbo.dk Vi søger en medarbejder, snarest muligt. 37 timer ugentligt, - skiftende arbejdstider med døgn, også weekend. Vi forventer en person med: • interesse for mennesker • humor og positiv livssyn • pædagogisk interesse og indsigt • ansvarlighed og selvstændighed • interesse for sund livsstil, bevægelse/motion • omstillingsparat Kun skriftlig henvendelse til Botilbuddet Dalgården, Grønnerupvej 21, 9640 Farsø. Ansøgningsfrist 15. september 2010.

TIL LEJE

Flejsborg 2

Hus på 140 m udlejes. Husleje pr. md. 4.000,-. Tlf. 21 20 19 42 Møllevej 14: 1 vær. lejlighed med køkken og bad. Leje pr. md. kr. 3.000 + forbrug af varme. Tlf. 23 48 35 17

Centralt i Aars 2 vær. lejlighed på 54 m2 er ledig for rolig lejer. 3.250,- + forbrug pr. md.. Indskud 3 mdrs. leje. Tlf. 40 86 48 14

Hus til leje Centralt beliggende hus i Aars til leje 105 m2, lille udhus, carport samt have, tæt ved indkøb skole svømmehal og idrætsfaciliteter, udlejes tidligst fra 1-11-2010 og foreløbig for 2 år, mulighed for forlængelse, husleje kr. 4000,- pr. måned + forbrug, depositum 3 måneders husleje. Tlf. 60 48 76 77 efter kl. 16.00

Udlejes i Haverslev 3 vær. på 73 m2. Leje pr. md. 3.500,- + forbrug. Henv. efter kl. 17.00 tlf. 21 74 84 98/21 75 72 77

TIL LEJE I BORUP Lejlighed 100 m2, stue, køkken, 3 vær., gang og bad. Lille have. Ingen husdyr. Leje kr. 2.700. À conto vand kr. 200. Indskud kr. 15.000. Tlf. 98 66 90 80

Andelsbolig Aars Stenildhøjvej 32 A Velholdt bolig, 98 m2, fra etape 1, grundmuret, billig varme. Har kun været beboet i 8 mdr. Andelsboligbevis (275.000 NEDSAT). Bemærk mdr. ydelse incl fællesudgifter kun 4.900,-. Fremvises

Tlf. 2552 4941 9862 5155

Henvendelse: Vestre Boulevard 13, 9600 Aars eller tlf. 98 62 27 22

Servicemontør Dygtig servicemontør søges omgående. Skriftlig ansøgning att.: Arne Hansen. Gunnar Nielsen A/S er et velrenommeret entreprenørÀrma,

Marius Stubberup A/S Aut. el-installatør Himmerlandsgade 72, Industrivej 91, 9600 Aars

Tlf. 98 62 31 10

www.marius-stubberup.dk

med ca. 90 ansatte. Opgaverne omfatter hovedsageligt anlægsarbejde - såsom byggemodninger, kloakarbejder, RET AUTORISELØSER PROBLEM

belægningsarbejder, vand og fjernvarmearbejder. Virkeområde: Fra Aalborg til Viborg.

Ideelt til ældre mennesker Lejlighed til leje i roligt område med mange ældre beboere Telefon 98 62 30 44 / 23 61 35 44 www.meldgaardboligudlejning.dk


Aars Avis

8. september 2010

TIL LEJE

SIDE 31

KØB OG SALG

SUNDHED & VELVÆRE

KONTOREJENDOM/ BUTIKSEJENDOM TIL LEJE beliggende ved hovedgaden. 228 m2 i 2 nyrenoverede etager. Gode udstillingsvinduer. 3 private parkeringspladser. Nabo til stor off. P-plads. Kan overtages pr. 1. november 2010. Leje kr. 832 pr. m2 + forbrug. Henvendelse på tlf. 23 48 35 17

Fodpleje

NEVE EDB

KLINISK TANDTEKNIKER

(evt. i eget hjem)

Zoneterapi

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

m.m.

hanne b. stokbro Tlf. 96 71 55 55 22 45 06 60 Sillevadvej 10 9600 Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve Salg og service af computere, netværk, printere, udstyr og programmer. Fax: 98 62 51 69

Telefon 98 62 51 15 Bil: 21 24 35 77

Kirkens Korshær Hornum Genbrug

Jernbanegade 7 Brugbare effekter samt dødsboer afhentes Tlf. 98 66 14 26 Mand.-fred. 13.00-17.00 Lørdag 10.00-13.00

Zonetetapi, Massage AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Klinikken kan tilbyde mange alternative behandlingsformer. 36 års erfaring. www.123hjemmeside.dk/terapi-klinikken/ Kosmetolog læge exam. Vibeke Serup - Himmerlandsgade 140 Aars Tlf. 98 62 18 28

Mission Afrika Genbrug, Kirketerp

Familierådgivning

JERN KØBES

Det er godt at

BO GODT

Individuelle samtaler, familier & par

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Dorthe Tang og Helle Viborg Bymidten 1, 9600 Aars

LIS NIELSEN

J.S. Handel v/Jimmi Skjærbæk Tlf. 60 65 32 34

TID TIL PATIENTEN - KVALITET I BEHANDLINGEN

Udebehandling efter aftale.

BAGAGERUMSMARKED FLOHMARKT • FLEA MARKET For private den 2. SØNDAG i måneden:

• BANDAGER

Overenskomst med sygesikringen

• SPORTSBANDAGER • KORSETTER

Psykologisk rådgivning Fysioterapi Craniosacral terapi Akupunktur PETER NIELSEN, psykologi, fysioterapeut Tlf. 21 67 06 62

• BRYSTPROTESER • FODINDLÆG

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Fodbehandling - Bøjlebehandling - AÁast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

Tinghøjvej 6, 9600 Aars www.aarsterapi.dk

• KOMPRESSIONSSTRØMPER

Klinik for fodterapi

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 98 62 11 18 - 40 53 98 62

INGER NIELSEN, fysioterapeut, akupunktør Tlf. 29 44 88 18

✂ KLIP UD OG GEM ✂

• PROTESER

Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra Danmark

• ORTOPÆDISK FODTØJ M.M.

11/4 - 9/5 - 13/6 - 11/7 - 8/8 - 12/9 - 10/10 på Dyrskuepladsen, Hobrovej 437, Skalborg, 9200 Aalborg SV, kl. 10-16. Salg af brugte ting og husflid. Sælg f.eks. fra bagagerum, trailer eller bord. Muligt at gå under tag, hvis det er dårligt vejr. Oplev retro og nostalgi i et hyggeligt miljø. GRATIS entré og parkering for publikum!

Stadepladsbestilling nødvendig ved Ole S. Rask. Tlf. 28 34 48 78 mandage kl. 18-19 - tirsdage kl. 17-18 - onsdage/torsdage kl. 17-20

Ortopædiske bandagerier/skomagerier

Annoncetelefon 98 62 17 11

Konsultation efter aftale Messevej 2 . 9600 Aars . Tlf. 86 43 21 47 Aut. af sundhedsstyrelsen

HUSK FRIT LEVERANDØRVALG

FOR KROP & SJÆL

FYSIOTERAPI

VVS

Fysioterapi

Rosenmetoden Massagen giver afspænding, indsigt og velvære

Kranio Sakral Terapi Akupunktur 2000 Tilskud fra Danmark

Fysioterapeut Lisbeth Grud-Leth

Blærevej 31 . 9600 Aars Tlf. 98 62 28 62 Mobil. 26 80 82 59

BLANDEDE Aut. vand- og gasmester

KLOAKSERVICE Slamsugning og højtryksspuling af kloak og dræn. TV inspektion af kloak.

AARS KLOAKSERVICE OG MASKINSTATION LØGSTØRVEJ 76 - AARS - TLF. 98 62 20 18 BILTLF. 21 20 08 55

Kranio-Sakral Terapi

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Sandblæsning af husfacader m.m - ring til...

Se mere på: www.lisbethgrud.dk

Farvekopicenter Aars www.sandblæseren.dk - www.sandblaes.dk

Meget blid behandling til bl.a.: Hovedpine, kæbespændinger, svimmelhed, nakke-skulderryg-lændesmerter, stress, koncentrationsbesvær m.v.

v/ Niels Juul

Christensen

Nygaardsvej 7, Aars Tlf. 98 62 20 56

service aps v/ Torben Sloth Tolstrup Byvej 7, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 34 / 40 26 81 33 - din lokale VVS-installatør

Landbrug - Erhverv - Transport

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit KRANIO-SAKRAL TERAPEUT

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

»JULLE’S« VVS

Vikarservice

Som supplement tilbydes også øreakupunktur. Se mere på: www.mona-skipper.dk

Medlem af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

God pris gives. Hurtig afhentning. Nedskæring udføres. Skrotbiler købes.

Familierådgiver/terapeut & sygeplejerske Aarupvej 5, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 34 - 20 14 02 30 Mail: lnaarup@mail.dk • www.ln-raadgivning.dk

SUNDHED & VELVÆRE

Solvænget 5 • 9600 Aars Tlf. 50 72 53 02

Tlf. butik 98 38 73 50 Åbent: Fredag 13-17. Lørdag 10-14 Brugbare møbler m.v. modtages/afhentes. Aflevering kan ske i åbningstiden. Afhentning: Tlf. 98 37 84 93 - 98 62 20 92

Haveservice Haveplan - Omlægning - Vedligehold

Har du seriøst brug for hjælp...

Hjemmeservice Frit valg - Privat - Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk . Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

dsenars i r u a L 008A2 965 Sørenej 12 - 1 yv8 62 B9 15 82 2 p 6 u r t 8 Tols Tlf. Tlf. 9


Aars Avis

SIDE 32

SÌlges: Ægte langhüret dvÌrggravhundehvalpe, chippet og vaccineret, vant til børn, søde og kÌrlige, 8 uger gamle, 2 hanner tilbage 3500,Tlf: 98 58 57 37

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

SÌlges: Kanriefugle 80,- Undulat unger 50,- Engelsk undulat unger 75,Rosella 200,- Nymfe parakit 100,Tlf. 86 47 00 41 SÌlges: Kattekillinger sort-hvide kÌlne familiekatte. Renlige og vant til kattelem. Gerne lignende forhold i nyt hjem kr. 50,Tlf. 40 81 35 18 SÌlges: TrÌdrejebÌnk jet 1442. Meget tilbehør. Diverse el-vÌrktøj. Tlf. 98 58 95 01 SÌlges: Garageport stülpl. 230 x 225 800,- Grundfos Centrifg. vandp. rustfri 900,- MF 135 3 cyl. m. lÌsser & 19 tds. Harve og gürdrive 2 transportkasser til fjÌrk. 200,- efter kl. 17.00. Tlf. 53 26 00 53 SÌlges: Forgyldt lysekrone med glaskugler og prismer, kakkelsofabord, marmorsofabord, mørkegrøn designlÌdersofa, gammelt afsyret toiletmøbel, marmorservante, natbord, mange mange møbler. Tlf. 98 58 31 41

AARS AVIS AARS AVIS FARSĂ˜ AVIS FARSĂ˜ AVIS FOLKEBLADET STĂ˜VRING FOLKEBLADET STĂ˜VRING HADSUND FOLKEBLAD HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD FOLKEBLAD Ă˜STHIMMERLANDS

SĂŚlges: Meget lyse Golden Retriever hvalpe m/stamtavle, chip, vaccine, ormekur, sundhedsbog. Rolige, HD-frie og lyse forĂŚldre. 5.500,Tlf. 51 98 98 17 / 98 17 14 44

Ă˜STHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Købes: Danske Postkort fra før 1950 købes. Gerne hele album samt gl. bryggeri og reklame effekter. Tlf. 50 55 50 03

SĂŚlges: Hoppe, 5 ĂĽr, DV, st. 169. Mor: DH. Far: DV 802. Skal sĂŚlges pĂĽ grund af pladsmangel kr. 10.000,Tlf. 40 81 28 56

SÌlges: 4 stk. 14� stülfÌlge med 165-70-14 Continentel dÌk 50% mønster, passer til VW Polo - kr. 1000,- 4 stk. Good Year dÌk, 175-65-14 - 80% mønster kr. 800,- Tagbøjler til skiboks, mrk. Thule, ny, passer til VW Polo kr. 500,Tlf. 98 31 14 40

Købes: Dødsboer, flytteboer, finere indbo, møbler, malerier, tÌpper, lamper, ure, spejle, porcelÌn, glas, fajance, figurer, sølv, guld, samlinger, nips, smüting. Toppris betales kontant. Tlf. 21 64 80 90

SÌlges: Kiksspand, Dahl Jensen Isbjørn, Hyacintglas, Confetti, Smykker, 2. kgl. Bjørne, Gl. Julepynt, Gl. butiksnisse 400, Amagerglas, Brevpresse klump 100 ür. Tlf. 40 61 91 11

Købes: Teak skÌnk, gerne lav. Skrivebord i teak Tlf. 40 73 19 97

SÌlges: HÌkplanter �liguster� 2 ürs, fine planter! Tlf. 28 67 48 04 SÌlges: Philips DVD afspiller, model DVP3142. Pris kr. 250,Tlf. 98 31 83 61

Købes: Palisander spisestuebord, stole, skÌnk og skrivebord Tlf. 40 73 19 97

SÌlges: Anneks - 10 kvm. HündvÌrkerbygget, vindue i hver side og dør. Indvendig beklÌdt med fyrrustik. Pris 19.000,Tlf. 20 25 82 69 SÌlges: BrÌnde løv 45 cm savet, flÌkket og tørt 425,- pr. rm. Gran 45 cm savet, flÌkket og tørt 325,Tlf. 86 47 10 11 / 21 81 40 88

LOPPEMARKED til 101.262 husstande

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Annoncen mĂĽ fylde op til 20 ord! Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - ogsĂĽ med max. 20 ord.

BETALING: Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

SÌlges: MF 35 B med 2 trins kobling, nymalet, pÌn og velholdt. Alt virker, gode dÌk og nyt batteri. Tlf. 21 42 63 80 Gives vÌk: Natursten til f.eks. havebed eller bülsted. Kan frit afhentes. TrÌffes efter kl. 16.00. Tlf. 22 76 16 62 Købes: Trailer med nummer plade. Lad mül: ca. 220x130. Tlf. 20 82 83 62 SÌlges: AEG vaskemaskine, Bosch opvaskemaskine, Køle-/ fryseskab, tørretumbler m.v. Tlf. 29 77 44 09

SÌlges: Blandingshvalpe. Moderen: Bordercollie/SchÌfer, faderen: SchÌfer/Terrier. Salgsklare 18/9-10, 5 tÌver. Pris 750 kr. Har füet ormekur, vaccine sørger I selv for. Tlf.: 21 65 30 48 SÌlges: Havedamsfiltre, Ozon Micro celle, 1.000 kr. Delta Bio UV, 5.000 kr. Ultra Sieve + polygeyser 3 Bio filter, 15.000 kr. Filter cleare trykfilter 3000, 1.000 kr. Tlf.: 98 62 29 30 SÌlges: SchÌferhundehvalpe, grü, flotte, sociale og kÌrlige, vant til børn og andre hunde. Uden papirer. Har füet ormekur. Kr. 3500,Tlf.: 40 35 17 27 SÌlges: Reol 2 sek. KlÌdeskab. Skrivebord speciel teak. Hjørnesofa. Boksmadras. Reol lys. Sovesofa. Divan. Lille Per seng. SkÌnk fyr. Tlf.: 98 66 91 60 SÌlges: Almuegerigter, fodlister, 68, 92, 118 mm, 14, 18, 25 kr./m. Hulkeliste 12 kr./m. Skyggeliste 3 kr./m. L. Binderup. Tlf. 61 26 40 69 SÌlges: Minicrosser 130. 15kmt, 40 km pü en opladning, kr. 8850. Calypso 10kmt, 40 km pü en opladning, kr. 6850. Tlf. 22 74 89 02 SÌlges: Zanussi køleskab 700,. 60 stk. hegnspÌle + hegnstrüd (hestereb) med tilbehør. Tlf. 23 32 67 44 SÌlges: Ægte Dalmatiner han (uden papirer) stür klar til parring, en utrolig flot hund. Tlf. 86 69 71 25 Gives vÌk: Dygtige musefangere, tillidsfulde killinger, vant til hund og børn – ude og inde, kan afhentes. Tlf. 23 27 27 25 SÌlges: Møbelstof, flere forskellige farver og mønstre 60 kr. pr. m. Drengecykel 6-8 ür 200 kr. Tlf. 98 64 30 03

SÌlges: BrÌnde. Bøg fra 295 kr. pr. m. Gran fra 190 kr. pr. m. Løv fra 265 kr. pr. m. Kan evt. leveres. Tlf. 98 65 43 41 / 21 26 43 30

SĂŚlges: El-guitar Burns Drifter Custom m/kinman pic-ups ĂĽrg. 00 m/certifikat. Tlf. 86 69 15 45

SÌlges: Haveplanter f.eks bunddÌkkeplanter, roser, bregner, violer, Ligularia, Bronzeblad, DvÌrgsnebold, pÌoner, liljer, vandplanter, Montbretia, Dahlia, Krølpil, Sankt Hansurt, StenbrÌk, PigÌbler. Fra 10 kr. Tlf. 41 17 45 55 / 98 62 14 15

SĂŚlges: Villatelt. ĂŚldre, men pĂŚn stand 500,00 kr. Autostol (Ferrari) 300,00 kr. Kakkelovn H100 B36 cm D30 cm 400,00 kr. Tlf. 61 76 20 55

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande! Annoncen Annoncen sendes til / afltil:everes hos: sendes

NibeAvis, Avis, Himmerlandsgade Jacob Petersens Vej 150, 13, 9240 Aars 9600 Nibe Aars Mrk.: ÂťLoppemarkedÂŤ senestMrk.:fredag kl. 9.00 ÂťLoppemarkedÂŤ sĂĽ den er os i hĂŚnde senest fredag kl. 9.00

Betaling vedlagt:

� Kontant � Check ANNONCETEKST: � SÌlges � Købes � Byttes � Gives vÌk

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

8. september 2010                !"

SĂŚlges: Karlekammerskab. Borde. BĂŚnke. HĂŚkkeklipper. Grammefonplader. Ă˜lkasser. MĂŚlkespande. El-ting. Zinkbaljer. Tlf. 98 65 83 91

 #$ % &! !!' &!!!  *   +  *  : ;< < % &!! '="=+

SÌlges: 30 stk. eternit tagplader, 5 ür gamle B6 rødbrune. Velfac toiletvindue B 132,5 H 73, trÌ/alu. Tlf. 98 63 82 09

 < <   < < > >  ? @ >    G&!!G 

 @   =!! '="=G&

SÌlges: Solarium, 26 rør + ansigtssol, 100% i orden. Pris 1.500. Tlf. 98 63 60 35

 #

    I    <   +!<J<; GL!G! '='JJ'

SĂŚlges: Labradorhvalp, sort han sĂŚlges billigt. Tlf. 23 42 22 76 SĂŚlges: Tilbehør til Peugeot 406. Orig. tagbøjler m/cykelstativ. 4 orig. hjulkapsler 15â&#x20AC;?. Samlet pris kr. 950. Farsø tlf. 42 42 11 46

 N   > 

    > 

      G'!! #    +! O  J&! ; L  +&! '="=+! &  * P 

 : P  G''G Q ; R  +L++    &J+J'G

SE HER!

inden du laver din annonce! Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og Âťgives vĂŚkÂŤ af nĂŚsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter. Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder ogsĂĽ traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMS-, MOTOR- og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KĂ&#x2DC;B OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslĂŚt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGĂ&#x2DC;RELSER. Hvor stor mĂĽ annoncen vĂŚre? Annoncen mĂĽ HĂ&#x2DC;JST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. ÂťSĂ&#x2020;LGESÂŤ og til slut Âťtlf. nummerÂŤ regnes hver for et ord og skal derfor tĂŚlles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tĂŚller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Husk: Breve sendt med postvĂŚsenet mĂĽ IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 9 aviser i Himmerland (totaloplag 118.472 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Ă&#x2DC;sthimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Hadsund Folkeblad. Folkebladet, Støvring og Nibe Avis. HvornĂĽr skal annoncen indleveres? Annoncen skal vĂŚre avisen i hĂŚnde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres. VĂŚr opmĂŚrksom pĂĽ, at der kan vĂŚre ĂŚndrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene ĂĽret igennem. Loppeannoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!


Tinglysningsskandalen koster landbruget millioner Martin Pinholt langer kraftigt ud efter Domstolsstyrelsen Boligejere landet over har ladet kritikken hagle ned over Domstolsstyrelsen, efter Rigsrevisionens rapport om introduktionen af den digitale tinglysning. Men nu skyder formanden for Agri Nords økonomiudvalg, Martin Pinholt, Fjelsø, ogsĂĽ med skarpt. - Det er ikke kun boligejerne, som har betalt for det her. Det er en kĂŚmpe fadĂŚse, som ogsĂĽ har kostet landbruget mange millioner pĂĽ mellemďŹ nansieringen, siger Martin Pinholt.

Problemet trukket ud MellemďŹ nansieringen er betegnelsen for den gĂŚld man stifter midlertidigt, før et realkreditlĂĽn falder pĂĽ plads.

Traditionelt er det noget, som pengeinstitutterne har taget sig af, og det er der ifølge Martin Pinholt ikke noget problem i. Men i takt med, at tinglysningsskandalen eskalerede, blev perioden, hvor mellemďŹ nansiering var nødvendig, utroligt lang, og det har fĂĽet Martin Pinholt op af stolen. - Som landmĂŚnd har vi de samme ønsker som alle de nye boligejere, nemlig et ønske om kompensation for den store merudgift, der har vĂŚret i forbindelse med tinglysningsskandalen. - For pengeinstitutterne har tinglysningsskandalen vĂŚret utroligt lukrativ. Og den millionregning har landmĂŚndene en stor andel i, udtaler Martin Pinholt.

Dyr indkøring I sin kritik lÌgger Martin Pinholt vÌgt pü, at det netop er pü grund af den forhastede

og forfejlede indførsel af den digitale tinglysning, at mellemďŹ nansieringen er blevet dyr. Ifølge Martin Pinholt er perioden er nemlig blevet uhyggeligt lang. - For pengeinstitutterne har tinglysningsskandalen vĂŚret utroligt lukrativ. Og den millionregning har landmĂŚndene en stor andel i, udtaler Martin Pinholt. Ifølge Martin Pinholt bør der vĂŚre kompensation, nĂĽr det offentlige laver en bøf. Og det gĂŚlder uanset om det gĂĽr ud over erhvervslivet, landbruget eller de private boligejere. - Vi ønsker ikke millimeterretfĂŚrdighed, men det skal i det mindste vĂŚre anstĂŚndigt, siger Martin Pinholt.

de, ďŹ&#x201A;ydende sut i skĂĽl, spand eller kar. Ved anvendelse af narresut eller ďŹ&#x201A;ydende sut skal der vĂŚre mindst ĂŠn sut pr. kalv, og sutten skal vĂŚre tilgĂŚngelig i mindst 20 minutter efter mĂŚlketildelingen. - Systematisk sondefodring ikke tilladt. Kalve mĂĽ ikke sondefodres, medmindre det er pĂĽkrĂŚvet for at behandle kalven mod sygdom.

RUNDBALLE PRESNING af hø og halm med Class Rolant 180. Variabel ballestørrelse, blød kerne udstyr og netbinding Michael Pedersen, Hvilsom

tlf. 20 74 93 86 ENTREPRENĂ&#x2DC;R- OG DRĂ&#x2020;NINGSMESTER IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drĂŚn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Presning af minibig til ensilage, hø og halm udføres med New Holland BB 940 med fugtighedsmĂĽler - med eller uden snitter. OgsĂĽ mindre baller til heste m.m. Wrapning af minibig + rundballer. GRĂ&#x2020;SSLĂ&#x2026;NING OG RIVNING.

ALLAN KROGH

Tlf. 40 71 82 00 / 98 65 82 00

M s a â&#x20AC;&#x2122; r d k r s a e a r vice g j ø H Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

Presning af minibig m/u snit 16/13,- kr. pr. m Wrapning incl. pres 105- 80,- kr. pr. stk. Presse wrapballer m/u snit 32/27,- kr. pr. stk. Wrapning 75-55,- kr. pr. stk. NedfĂŚlder grĂŚs/sort 600,- pr. time Slangebom 16/20/24m 500,- pr. time

Transport af kalve

Der kommer krav om, at kalvens suttebehov skal dĂŚkkes i forbindelse med mĂŚlkeoptagelsen.

Regler for beskyttelse af kalve er blevet opdateret Transport er kalve er blevet lidt lettere Af Peter Enemark Videncenter for Landbrug I forbindelse med Lov om hold af malkekvĂŚg er der ogsĂĽ kommet fĂĽ ĂŚndringer i bekendtgørelsen om beskyttelse af kalve. Ă&#x2020;ndringerne i Kalvebekendtgørelsen gĂŚlder for alle kalve. Det vil sige kalve fra bĂĽde malkekvĂŚgsracer og kødkvĂŚgsracer. Det vil sige bedrifter, som er etableret før 1. juli 2010. For bedrifter, der etableres efter denne dato, gĂŚlder ĂŚndringerne fra den dag, bedriften tages i brug.

Nyt fra 2014 Følgende Ìndringer trÌder i kraft 1. juli 2014 for eksisterende bedrifter: - Krav om sygeboks: Der skal i stalde med kalve altid vÌre mindst Ên ledig plads i en sygeboks. - PrÌcisering af, at syge kalve skal behandles: Ved alvorlig lidelse, eller hvis kalven ikke hurtigt bedres ved plejen, skal en dyrlÌge straks tilkaldes - PrÌcisering vedr. lejearealet: Formuleringen Lejearealet skal vÌre bekvemt, rent og passende drÌnet og mü

ikke kunne skade kalvene Ìndres til: Lejearealet skal vÌre bekvemt, rent, tørt og blødt og mü ikke kunne skade kalvene.

Krav fra 2016 Følgende krav trÌder i kraft 1. juli 2016 for eksisterende bedrifter: - Krav om, at kalvens suttebehov skal dÌkkes i forbindelse med mÌlkeoptagelsen. Det kan foregü ved brug af: 1. pattespand, pattebar eller mÌlkeautomat 2. narresut, placeret i umiddelbar nÌrhed af mÌlk tildelt i skül, spand eller kar 3. løstliggen-

Kravet om, at kalve skal vÌre mindst 14 dage gamle for at kunne transporteres fra bedriften, ophÌves. Det betyder, at følgende nu er gÌldende fra 1. juli 2010 med hensyn til transport af kalve: - Transport over 100 km: Kalvene skal vÌre mindst 10 dage gamle. - Transport under 100 km: Kalvens navle skal vÌre fuldstÌndig helet. Det vil sige, at kalven kan transporteres ca. en uge efter fødslen. - Transporter over otte timer (lang transport): Transporteres kalven mere end otte timer, skal den vÌre mindst 14 dage gammel. Er den under 14 dage gammel skal kalven ledsages af sin mor. Men da køer og kvier, der har kÌlvet, ikke mü transporteres de første 14 dage efter kÌlvningen, mü kalve under 14 dage i realiteten ikke transporteres i over otte timer. Videncentret for Landbrug, KvÌg vil om kort tid udarbejde en tjekliste for, hvordan man sikrer sig, at navlen er fuldstÌndig helet.

DĂ&#x2DC;GNVAGT 98 66 14 77 Overmontør Hans Warming

â&#x20AC;˘ El-service â&#x20AC;˘ Køle-service

www.oegaard.dk

â&#x20AC;˘ Alarm-service

)/<71,1*$)*<//( KXUWLJHIIHNWLYRJELOOLJ

6ROEDNNHQ1ÂĄUDJHUZZZQRUDJHUYRJQPDQGGN 7OINRQWRU#QRUDJHUYRJQPDQGGN


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 34

Nye principper i selskabsloven Udgives af Agri Nord,Nordjysk Familielandbrug, Himmerland VEST i samarbejde med Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Valdus Jensen - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM

Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

BLANDEDE

AARS - 9862 6282

HAUBRO Skårlægning/spredning/sammenrivning af græs og hø. Presning af minibig i str. H 47 x B 80 cm. Kørsel med slamsuger. Fræsning med 3 m fræser. Brakpudsning m. slagle- og rotorklipper, begge maskiner kan lejes. Arbejde med rendegraver. • Kørsel med vejhøvl. Salg af hø i minibig og wrapballer i rundballer.

Af Willy Møller, afdelingsleder, reg. revisor, FRR, FDR, Agri Nord Den 1. januar 2010 trådte en ny selskabslov i kraft. Baggrunden for den nye lov var primært: - Anpartsselskabsloven og aktieselskabsloven blev til én lov - Harmonisering i forhold til EU-regler - Modernisering med hensyn til bl.a. kapitalforhold og ledelsesorganer. Ikke alle ændringer er gennemført, idet det sker i takt med at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får deres IT-systemer tilrettet. Udover at anparts- og aktieselskaber nu er reguleret i én lov, er de væsentligste ændringer følgende: I aktieselskaber er kapitalkravet stadig kr. 500.000. Dog skal kun 25 pct. 125.000 kr. - være indbetalt, men resten skal kunne indbetales på anfordring. I anpartsselskaber er kapitalkravet 80.000 kr., der skal være fuldt indbetalt. Er anpartskapitalen over 320.000 kr. skal kun 25 pct. være indbetalt. Det centrale ledelsesorgan er normalt bestyrelsen og i mangel heraf direktionen. Det øverste ledelsesorgan er bestyrelsen eller tilsynsrådet og i mangel heraf direktionen. Aktionæroverenskomst/ anpartshaveroverenskomst hedder fremadrettet ejeraftale, ligesom aktier/anparter bliver til ejerbeviser. Dokumentgrundlaget er stiftelsesdokument, vedtægter og ejeraftaler. Konstituerende generalforsamling og

tegningslister er afskaffet for aktieselskabet. Apportindskud skal indskydes fuldt ud ved stiftelsen. Ledelse og revisor vælges straks eller senest to uger efter stiftelsen. Under stiftelsen har stifteren ”stifteransvar”. Med den nye lov er der flere muligheder for aktieklasser: - Forskellig stemmeret (ubegrænset) 1: 10-grænsen for stemmeretsdifferentiering er ophævet og stemmeløse aktier og anparter er genindført. - Forskelle i ret til udbytte og likvidationsprovenu - En minoritetsklasse tillægget ret til at udpege et bestyrelsesmedlem. - Forskelle i omsætningsbegrænsninger - Nogle andele kan pålægges indløsningspligt. Udover ovenstående er der en række ændringer, herunder: - Ejerbog og ejerregister - Regler omkring kapitalforhøjelse og -nedsættelse - Selskabers erhvervelse af egne kapitalandele - Regler omkring udbytte - Ejeraftale og konflikter - Selvfi nansieringsforbuddet er ophævet, og selvfi nansiering kan fi nde sted under særlige omstændigheder. Selskaber eller ejere af selskaber bør få gennemgået vedtægter og øvrige dokumenter for at sikre, dels at det lever op til lovens krav og dels at det er de optimale dokumenter netop for dette selskab. I Agri Nord har vi en selskabsgruppe der gerne rådgiver omkring diverse selskabsretlige forhold, her-

under om man bør vælge en selskabsmodel eller ej.

Peter Pedersen - Ny formand for landbrugsmaskinfabrikanterne. (Foto: Wiegaarden.)

Ny formand for DLMF Peter Pedersen, Agrometer A/S, Grindsted, er valgt som ny formand for Danske Landbrugsmaskinfabrikanter, DLMF, på foreningens generalforsamling i Århus. Peter Pedersen er eksportdirektør og medindehaver af Agrometer A/S, der producerer gylleudstyr og vandingsanlæg. Han afløser administrerende direktør Sten Andersen, Dan Egtved A/S, der forbliver i DLMF’s bestyrelse som næstformand. Sten Andersen fortsætter i hvervet som formand for udstillingskomitéen, der styrer Agromek – Nordens største landbrugsmaskinudstilling. Danske Landbrugsmaskinfabrikanter er sammen med Landbrug & Fødevarer de to brancheorganisationer, der står bag Agromek.

BJARNE STRØM Haubro - Tlf. 40 82 79 30

DYRLÆGER NORDVET SVINERÅDGIVNING ApS Specialpraksis i svinesygdomme Sundhedsrådgivning tilbydes af fagdyrlæger

www.nordvet.dk • 98 95 17 19

Pas på toksinerne i det våde korn Den våde høst risikerer at give problemer med mykotoksiner. Husk, at konserveringsmidler er tilsætningsstoffer, og at brugen kræver HACCP registrering. Vådt korn, der oplagres, skal tørres eller konserveres

OFFICIELLE Vikarservice Landbrug - Erhverv - Transport

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveservice Haveplan - Omlægning - Vedligehold

Har du seriøst brug for hjælp...

Hjemmeservice Frit valg - Privat - Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk . Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

hurtigt efter høsten. Sker det ikke, kan der dannes ochratoxin A i kornet. Svin og fjerkræ er særligt følsomme overfor ochratoksin A, som kan give dårlig vækst og nyreskader. Drøvtyggere er mindre følsomme, fordi de kan omdanne ochratoksin A til en mindre giftig forbindelse. Når kornet tørres, skal det ske umiddelbart efter høst, da ochratoxin A kan dannes i løbet af kort tid. Man skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, om der kan være dele af det oplagrede korn, der ikke er så tørt som resten, for eksem-

Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

pel som resultat af kondens. Der vil være risiko for dannelse af høje koncentrationer af ochratoksin A i sådanne våde områder i kornet. Det er en mulighed at konservere det våde korn med propionsyre. Propionsyre er et tilsætningsstof, og det betyder, at man – inden man begynder at bruge stoffet – skal være tilmeldt HACCP og have et skriftligt kvalitetsstyringssystem. Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde en HACCP analyse (risikoanalyse, risikovurdering) af procestrinene ved brug af systemet, og der skal skrives en vejledning for brug af stoffet. Hver gang stoffet bliver brugt, skal det registreres. Myresyre må ikke bruges til konservering af korn med mere end 15 pct vand uden tilgang af luftens ilt. Årsagen er muligheden for dannelse af de stærkt kræftfremkaldende aflatoksiner, som kan findes i mælken, hvis køerne har fået aflatoksinholdigt foder.

Gudstjenester Søndag den 12. september 2010 Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke 9.00 Giver Kirke ingen Blære Kirke ingen Gislum Kirke 9.30 Vognsild Kirke ingen Haubro Kirke 14.00 Ulstrup Kirke 11.00 Gundersted Kirke 9.30 Veggerby Kirke 19.30 Sønderup Kirke 10.30 Suldrup Kirke ingen Bislev Kirke 14.00 Ejdrup Kirke ingen Løgstør Kirke 11.00 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke ingen Løgsted Kirke 9.30 Salling Kirke ingen Oudrup Kirke 9.30 Næsborg Kirke ingen Vilsted Kirke 11.00 Vindblæs Kirke ingen Ranum Kirke ingen Malle Kirke 11.00 Overlade Kirke ingen Farsø Kirke 10.00 Vester Hornum Kirke 10.30 Hyllebjerg Kirke ingen Flejsborg ingen Louns Kirke 10.30 Alstrup Kirke ingen Strandby Kirke 9.00 Ullits Kirke 9.00 Foulum Kirke 10.30 Svingelbjerg Kirke ingen Trængstrup Frimenigh. 10.00 Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke 9.00 Durup Kirke 10.30 Rørbæk Kirke 10.30 Grynderup Kirke ingen Stenild Kirke 9.00 Brorstrup Kirke ingen Ravnkilde Kirke 10.15 Aarestrup Kirke 9.00 Haverslev Kirke 10.30 Aalestrup Kirke 10.00

Aars Landboauktion var i uge 35 tilført 15 SDM kælvekvier, 4700-8200, 13 SDM kælvekøer, 2900-6800, 1 RDM kælvekvie, 6700, 2 kry. kælvekvier, 5800-7500, 1 kry. kælveko, 4800, 3 jer. kælvekvier, 4600-5600, 1 kødkvæg, 8100, 3 græskøer, 2700-2900, 12 kvier over 12 mdr. malkerace, 25005400, 7 kvier under 12 mdr. malkerace, 1100-2350, 5 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 1050-2150, 29 tyre over 3 mdr. malkerace, 18004250, 3 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 2850-3550, 9 tyre under 3 mdr. malkerace, 600-1300, 3 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 9501050, 1 foldtyr, 5600 og 2 heste, 1000-1300. Omsætning: 388900,00 kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 36 Basis 360,16 (360,16). SPF+Myc 365,16 (365,16). SPF 369,16 (369,16). Økologi 793,35 (793,35). UKtillæg 17. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,28 (6,28) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 35

Nyt alternativ til handyrpræmien

Fra 1. januar 2013 bliver det forbudt at holde søerne opstaldet i enkeltdyrsbokse i hele drægtighedsperioden.

Tjek af velfærd i so-besætninger Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold besøger i de kommende måneder 50 tilfældigt udvalgte so-besætninger for at se nærmere på dyrevelfærden hos drægtige søer. Baggrunden er bl.a., at søerne de senere år er blevet både større og tungere. Dermed stiger risikoen for, at dyr i enkeltdyrsbokse ikke har plads nok til at kunne lægge sig, hvile og rejse sig ubesværet – til skade for dyrenes velfærd - Nu sætter vi fokus på området for at få et indtryk af om der er problemer i besætningerne. I de tilfælde hvor vi konstaterer problemer og dermed overtrædelser af reglerne, kan vi rykke ud med både indskærpelser, påbud og politianmeldelser, understreger Flemming Kure Marker. Veterinærrejseholdet forventer at kunne offentliggøre resultaterne af kontrollen i ultimo 2010 I ca. halvdelen af de danske sobesætninger opstaldes søerne stadig i staldsystemer, hvor den enkelte so fikseres i en boks i hele drægtighedsperioden.

Fra 1. januar 2013 skal alle drægtige søer og gylte gå i løsdriftsstalde senest fi re uger efter de er blevet drægtige og mindst indtil en uge før, de skal fare. Dette krav gælder i dag også for stalde taget i brug efter 1. januar 1999. I stalde taget i brug før 1. januar 1999 kan søer stå opstaldet i enkeltdyrsbokse i hele drægtighedsperioden, men det er altså kun tilladt indtil 1. januar 2013 Regelgrundlaget for kontrollen fremgår bl.a. af paragrafferne 1, 2 og 3 i dyreværnsloven, der beskriver de generelle regler for håndtering af dyr, herunder behov for krav til bevægelsesfrihed under opstaldning m.m. og krav om ikke at udsætte dyr for lidelser samt at passe dyr omsorgsfuldt. Overtrædelser af dyreværnslovens paragraf 2 og 3 samt 12 i bekendtgørelse om beskyttelse af svin, er omfattet af EU’s krydsoverensstemmelseskrav og kan betyde, at besætningsejeren får reduceret sin landbrugsstøtte

85.500 danskere klogere på økologi Mere end 85.500 danskere besøgte De Økologiske Høstmarkeder, da omkring 100 økologiske producenter over hele landet i weekenden inviterede inden for på deres landbrug. Ved De Økologiske Høstmarkeder kunne danskerne møde deres lokale, økologiske landmand og på nærmeste hold se, hvor meget det betyder for dyrevelfærd, miljø og fødevarekvalitet, at de køber økologisk. Åbenhed og dialog med forbrugerne er, ifølge Anna Lund fra Økologisk Landsforening, netop filosofien bag det årlige arrangement. - Økologerne behøver ikke at bygge et glansbilledunivers op i reklamer – de kan bare vise virkeligheden. Derfor er det de økologiske landmænd selv, der viser gården frem og fortæller om økologi, siger Anna Lund, Projektleder

i Økologisk Landsforening. Hun glæder sig over weekendens meget flotte besøgstal. - Når man kan få 85.500 mennesker ud og se, hvordan økologiske fødevarer produceres, så fortæller de mange besøgende også historierne videre til venner, familie, i skolen, og det er en meget stærk form for branding, siger Anna Lund. Til sammenligning har store arrangementer som Skanderborg festival 47.000 besøgende, og den største U2 koncert i Horsens var på 35.000 besøgende. Omkring 100 økologiske gårde over hele landet bød de mange besøgende velkommen til den 18. udgave af Økologisk Høstmarked. I år har der været særlig fokus på at oplyse danskerne om, hvad GMO er for en størrelse, og hvorfor teknologien ikke må anvendes i økologien.

I løbet af efteråret vil Oksekødsdivisionen i Danish Crown løbe et nyt projekt i gang, der skal kaste lys over produktionsøkonomien i krydsningsdyr under 8 måneder. Baggrunden er, at handyrpræmien vil blive reduceret eller helt afskaffet efter 2012. Og derfor ser Danish Crown på nye muligheder for fortsat at styrke produktionen af kalvene. - Selv om det ikke er helt afklaret, hvordan fremtiden ser ud for kalveproduktionen, vil vi gerne så tidligt som muligt tilbyde vores andelshavere nogle alternativer, så de kan nå at indrette produktionen. Med projektet håber vi at kunne fremskaffe et fornuftigt beslutningsgrundlag for producenterne og samtidig få undersøgt afsætningsmulighederne i Europa, siger divisionsdirektør Lorenz Hansen. Til oktober vil interesserede landmænd få tilbudt at få Jersey og HF insemineret med sæd fra Limousine og Belgisk Blåhvidt fra Viking Genetics. I alt 500-1000 dyr vil være med i den første fase. Danish Crown vil købe dyrene som små og dernæst sørge for opfedningen.

Kalvene vil blive fodret med lyse fodermidler for at kødet skal blive så lyst som muligt. Der skal være minimal brug af græsprodukter efter 4 måneder, og der må ikke være jern i vandet. Der vil ikke være yderligere krav til opstaldning. Dyrene skal slagtes inden de bliver 8 måneder for at kødet kan leve op til EU’s kalvekødsdefinition. - Kalvekød af den rigtige kvalitet er en efterspurgt vare. Vi har på hjemmemarkedet haft gode erfaringer med vores kalvekoncept Dansk Kalv. Konceptet har været med til at nedbringe eksporten af kalve, og forbrugerne har fået smag for den gode smagsoplevelse. Derfor håber vi med det nye kalveprojekt at styrke vores position uden for landets grænser samtidig med at det gerne skulle forbedre producenternes økonomi, siger Lorenz Hansen. Danish Crown vil i projektet afholde omkostningerne til indkøb af småkalve, opfodring og slagtning, og Danish Crown beholder også værdien af slagtedyrene efter salg.

BLANDEDE Reparation af miniog rendegraverskovle udføres til rimelige priser. 32 års erfaring indenfor branchen. Tekniske spørgsmål besvares efter bedste evne, kan være spørgsmål angående mål på grøfteskovle, eller forskellige lynskift. SØREN R. LAUE, Svenstrupvej 10, 9600 Aars, tlf. 51 24 13 71 - 98 62 26 61, info@slaue.dk

KØB & SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

HALM sælges og leveres. Thinggården Landbrug Næsborg, Løgstør. Tlf. 21 49 36 42/ 21 49 36 43

STÅLTRAPEZPLADER Tag/væg til lavpris fra pr. lb. meter ........... kr.

35;

Plastisol - Prelaq Nova Polyester & Galvaniseret NYHED! TeglstensproÀl i stål, Stålplade med udseende som Eternit (fås i Àx mål). RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

H. P. STÅLTAG 86 62 37 05 · Bil 20 72 66 01 Fax 86 62 38 05

www.hp-staaltag.dk hp@hp-staaltag.dk.klaus@hp-staaltag.dk

Stigende priser og faldende notering Stigninger på foderet medfører et fald på 30 kg smågrise med 17,30 kr. og 7 kg smågrise falder med 12,54 kr. ved uændret notering. Ændringen træder i kraft fra mandag den 6. september. Foderpriserne er steget kraftigt i løbet af august måned, derfor kommer der forholdsvis store reguleringer af foderpriserne på trods af at prisen blev reguleret for bare 4 uger siden. Slagtesvinefoder stiger således med 21 øre pr FEsv (1,65 kr pr FEsv) sofoder stiger med 19 øre pr FEsv (1,63 kr pr FEsv), og smågrisefo-

der stiger med 11 øre pr FEsv (2,00 kr. pr FEsv). For hver 10 øre foderprisen ændres påvirker det smågriseprisen med ca. 7 kr. Foderpriserne i Den beregnede Smågrisenotering er et gennemsnit af 3 måneders kontraktpriser og løbende dagspriser. Kontraktpriserne ændres således hver 3. måned og dagspriserne ændres hver måned. Foderpriserne følger således den løbende prisudvikling og foderpriserne bliver reguleret igen til oktober, hvor den gennemsnitlige dagspris for september indgår.

Finansiering af slagtekalvene Danish Crowns Oksekødsdivision tilbyder fra 1.oktober, som noget helt nyt, mulighed for kontraktfinansiering af slagtekalve. Initiativet henvender sig til andelshavere, der skal købe kalve i alderen op til 3 måneder, og som nu kan blive finansieret af Danish Crown på kontrakt. - Vi tilbyder kontraktfinansieringen som et alternativt til de mere traditionelle lånemuligheder. I realiteten kommer det til at fungere på den måde, at Danish Crown overtager ejendomsretten

over kalven, og det er kun kalvens indkøbspris, der finansieres, forklarer Ejvind Kviesgaard, afdelingsleder i DC Ejerservice. Når kalven slagtes hos Danish Crown vil det lånte beløb inklusiv renter blive modregnet i afregningen. Renten bestemmes af Danish Crown og er i øjeblikket og frem til 1. januar 2011 på 3 % p.a. Dertil kommer et administrationsgebyr per kalv på 20 kr, som betales ved indgåelsen af kontrakten.

EJENDOMME BUDRUNDE Guldagervej 44, Simested

Flot landbrug med 14,5 ha, stor hal og flotte stalde. Her er alle muligheder for fritidslandmanden, stutteri med egen ridebane og dressurbane. Der er anneks med 2 små lejligheder. Afgivelse af bud: Købstilbud fremsendes i lukket kuvert mrk. ”Guldagervej 44, Simested” til Mæglerfirma Asger Larsen senest 15. september 2010 kl. 12.00. Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle. Kontakt Mæglerfirma Asger Larsen 98678132 for information og udbudsmateriale. Købesummen betales kontant. Køber afholder udgifter til egen rådgiver, skøde mv., mens udgifter til tinglysning deles ligeligt mellem køber og sælger. Boligareal: Stuer/vær.:

140 m2

2/5

Grundareal: Byggeår:

144.638 m2

1918

Mæglerfirma

ASGER LARSEN

Bjørnsholmvej 135 A, Overlade, 9670 Løgstør · 98 67 81 32 Østerbrogade 3b, 9670 Løgstør · 98 67 81 62


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 36

Effektiv og nem afhentning af svin

BLANDEDE

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

www.oudrup-stenleje.dk Levering af sand og grus Containerudlejning Salg af knust beton

Kalvene vokser op sammen med deres ammetanter på økologiske marker og naturarealer med græs, kløver og vilde urter.

Telefon 9868 1411 Skal kvaliteten være i top - ring Oudrup op!

Mejetærskning/Presning 5Mejetærskning 25 fod, powerflow og sidekniv. 5Presning 2 bigballepressere m. samlervogn. 5Halm køb og salg. 5Gravning/Nedbrydning m. 22 ton gravemaskine. 5Udlejning af 22 ton gravemaskine.

Per Dalum 98 65 61 07 / 22 17 99 07 Hans 40 93 91 27 Carsten 40 75 87 84

up Tof tegaar r o Sm MAJSSNITNING d • • • • • •

Snitning af majs m/ 520 hk finsnitter og 8 rækkebord. Snitning af græs m/ 520 hk finsnitter og 3,5 m pick up. Snitning af græs m/ Schuitemaker snittervogn m. valser. Skårlægning m/ Pøttinger butterfly sæt m/ bånd. Rivning m/ 15 m Kuhn. Frakørselsvogne samt gummiged. Ring og hør nærmere, vi går ind for kvalitet!

Jan Larsen, 28 57 34 32 Jeppe Larsen, 28 44 34 32

Sæson for dansk økologisk kalvekød Nu hvor sommeren går på hæld, er det sæson for kødet fra de økologiske Jersey Græskalve. Kalvene vokser op sammen med deres ammetanter på økologiske marker og naturarealer med græs, kløver og vilde urter. Dyrenes beskyttelse anbefaler græskalvene. En Jersey Græskalv er typisk født i perioden fra januar til april. Kalvene vænnes til at amme ved en pensioneret malkeko. Det er en malkeko, der giver for lidt mælk til at blive malket, men nok mælk til to tyrekalve. Kalvene

Halmpresning BIGBALLER Jens Linnemann Nielsen Skivum - 51 94 84 83 MINIBIGBALLER Jan Frølund Nielsen Suldrup - 40 10 89 91 MINIBIGBALLER Mangler kunder Lars Møller Thomsen Løgstør - 40 23 51 44

starter med mælk fra koen og gradvist begynder de selv at spise græs. Kok Claus Udengaard har lavet et opskriftshæfte med kødet fra græskalvene: - Jeg har aldrig før smagt så ungt et dyr med så megen smag. Det er en meget lang og elegant smag. Du kan sammenligne det med en vin med en lang og fin eftersmag, siger kok Claus Udengaard. De fleste Jersey Græskalve slagtes i sæsonen fra september til december. Kødets unikke gastronomiske kvalitet skyldes en kombination af jerseyracens egenskaber og opvæksten på græs sammen med køerne. Forhold som også er ensbetydende med et rigtigt godt liv for både kalve og køer. Jerseykalve er ellers for små til at blive brugt i den normale slagtekødsproduktion og må derfor aflives, hvis de ikke bliver til græskalve. Derfor anbefaler Dyrenes Beskyttelse forbrugerne at købe kødet fra græskalvene.

Elfirmaet

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

T DØGNVAG

Lars Højfeldt Dalstrøget 26 DK-9600 Aars Mobil 20 96 52 46 Tlf. 98 62 52 46 www.hojfeldt-el.dk

Hver dag kører Danish Crowns vognmænd godt 340 ture til andelshaverne for at hente svin til koncernens slagterier. Det er både små og store ture blandet sammen. I gennemsnit er der godt 175 svin per læs, og den gennemsnitlige læssetid er 15 sekunder per gris. Men det dækker over meget store forskelle, fortæller Anna Caspersen, afdelingsleder i DC Ejerservice. - Når vi ser på statistikken kan vi se, at der er en meget stor spredning i den tid, det tager at hente grisene. Der er både små og store ture. Og der er mange forskellige forhold, der gør sig gældende på de enkelte ejendomme, forklarer hun, og fortsætter: - Men tager vi to sammenlignelige ejendomme, hvor der bliver hentet over 200 svin i et helt læs, så bliver forskellene meget tydelige, siger hun. Anna Caspersen tager to eksempler frem fra statistikken. På den ene ejendom tager det 32 minutter at hente det hele læs, mens det tager 75 minutter på den helt sammenlignelige afhentning på en anden ejendom. Forskellen opstår, fordi udleveringsforholdene er meget forskellige. Jacob From, der er leder af Dansk Grisetransport som blandt andet henter grise for

Danish Crown, mener, at der mange steder stadig er gode muligheder for forbedringer. - Vores chauffører fortæller, at der mange steder er blevet gjort rigtig meget for at optimere udleveringsforholdene. Der er etableret udleveringsfolde og –rum og nogle steder fungerer det stadig bedst med udleveringsvogne. Men der er styr på udleveringen og dyrene er bare klar, når vi kommer, fortæller Jacob From. Men det er ikke tilfældet alle steder. Jacob From siger, at der stadig er udleveringsforhold med dårligt lys, glatte gulve og uhensigtsmæssig indretning. Forhold der gør afhentning langsom og som i sidste ende koster landmanden penge. - Der kan være penge at spare. Samtidig vil en optimal indretning af udleveringsfaciliteterne være med til at sikre en nem og skånsom udlevering, så dyrene kommer frem til slagteriet uden at have lidt overlast på nogen måde, fortæller Martin Villadsen, slagterikonsulent i DC Ejerservice. Han opfordrer andelshavere, der overvejer at forbedre udleveringsfaciliteterne, til at kontakte vognmanden for at få gåde råd eller til at kontakte DC Ejerservice.

Ny bog om at gøde I Danmark har vi mange års øvelse i at ”holde hus” med næringsstofferne. Den nye bog ”Gødningslære”, udgivet af Landbrugsforlaget, har til formål at udbrede forståelsen for, hvordan man gør dette i praksis, samtidig med at den introducerer læseren til teorien bag. I bogen kan man læse om planternes behov for næringsstoffer og næringsstoffernes kredsløb. Planternes vokseplads har betydning for optagelsen af næringsstoffer - derfor også et kapitel om jordtyper, jordbundsanalyser og kalkning.

Læs også om anvendelse af husdyr- og handelsgødning, samt hvordan man sikrer en god udnyttelse af gødningen. Andre organiske gødningstyper som for eksempel halmaske eller kartoffelsaft er også beskrevet. Bogen afsluttes med et kapitel om regulering af landbrugsproduktion, hvori blandt andet vandmiljøplaner, dyreenheder og harmoniregler forklares. Bogen er skrevet af Jesper Andersen og Niels Erik Jespersen, der begge er landbrugslærere på Dalum Landbrugsskole.

VI TILBYDER: ł Klipning

af læbælter

med savklinger - rækkevidde op til 7 meter ł Knusning

Presning af rundballer i wrap med ny Krone presser

af grene

m/3 m. Dragone Grenknuser

Kørsel med tip-, kranog kreaturvogne ★ Containerudlejning

Levering af sand og grus. Salg af træpiller.

Kørsel med kreaturer til Danish Crown, Hadsund Kreaturslagteri, samt kørsel til og fra Aars Kvægtorv og Landboauktion. VOGNMAND

Niels Ove Nymann Barmer, tlf. 98 35 50 55 - www.nonymann.dk

• Slagtning og partering af grise, okser, får og lam udføres. • Vi slagter mandag, tirsdag og onsdag og afhenter naturligvis dyrene. Køb Deres kød direkte fra slagtehus. Se annonce: www.farsoeslagtehus.dk

FARSØ

SLAGTEHUS

v/ K. Sørensen . Tlf. 98 63 30 08 . Mobil 20 42 25 73 Fabriksvej 12, 9640 Farsø

ALT ARBEJDE UDFØRES MED: ł ł

Gummiged łGravemaskine łDumper Rendegraver łMinigraver

Ring og få et uforpligtende tilbud hos:

Kristian Krogshave - St. Ajstrup 23 84 62 49

Aars avis 2010 09 08  
Aars avis 2010 09 08  
Advertisement