Page 1

Til samtlige husstande

I

R DAG: 36 SIDE

84. årgang - Nr. 6

ONSDAG 10. februar 2010

Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Omstridt plejehjemsfløj i Aars udlejet til 18 elever Og behovet for flere boliger til eleverne ser ud til at fortsætte

Stor forventning til cabaret i Aars AARS: De medvirkende i ”Cabaret Alfa” er ved at være klar til årets forestilling i Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Premieren finder sted i aften onsdag og bliver kulminationen på den forestilling som 45 engagerede mennesker længe har forberedt. Teksterne til cabaretten er ligesom sidste år skrevet af folk fra hele Vesthimmerland, bl. a. Vagn Reitz, Niels Heebøll, Erik Kragelund, Ejner Noe, Jan Holm, Bjørn Bjørnskov, Terkel Hatting-Kristiansen, Helle Bak, Martin Dahl, Christian Eiming og Troels Laursen. Den nye instruktør

Christian Eiming er begejstret for det gode materiale han har at arbejde med og opfordrer publikum til at skrue forventningerne til forestillingen op. Årets cabaret indeholder ting og scener, som vi slet ikke troede var muligt, siger Christian Eiming og lover en forestilling med noget gammelt, noget nyt og noget helt anderledes. Der bliver tale om en cabaret i to afdelinger med 12 indslag i hver. I Vesthimmerlands Musikhus i Aars er der plads til 440 cabaretgæster ved hver forestilling. Udover premieren i aften spilles der torsdag, fredag og lørdag.

Af Torsten Hansen AARS: Det går rigtig godt for kollegiet og skolehjemmet i Aars. - Vi har cirka 250 boende lige nu og havde lidt flere i sidste uge, siger lederen af skolehjemmet, Bruno Cordsen. Den store mængde studerende, der har behov for en bolig i Aars, har betydet, at det har været nødvendigt for nogle af de unge at ”flytte på plejehjem”. - Vi har lejet en tom fløj, hvilket vil sige ni værelser, på Ældrecenter Østermarken, fortsætter Bruno Cordsen. De ni værelser ligger meget tæt på Erhvervsskolerne. Skolehjemmet møblerer værelserne og har skrevet lejekontrakt ældrecenteret for hele 2010. Der er plads til to elever i hvert værelse. Behovet for flere boliger ser ud til at fortsætte, derfor

har skolehjemmet besluttet at bygge yderligere 12 værelser i Aars. Det sker i foråret. Skolehjemmet og kollegiet i Aars rummer i øjeblikket 198 elever, mens resten er kursister. De kommer til Erhvervsskolerne i Aars for at

læse på landbrugs- eller entreprenøruddannelsen. Selv om der bygges til, er der ikke plads til alle. Skolehjemmet har også lejet tre store huse på golfcentret i Gatten. Hvert hus rummer fem værelser, og der bor 20 til 30 i husene.

Ud over golf i Gatten har beboerne på Skolehjemmet og kollegiet fine faciliteter på og ved Erhvervsskolerne, bl. a. bordtennis, billard og meget mere. I kælderen er der motionsrum og udenfor er der beachvolleybaner.

Skolehjemsleder Bruno Cordsen: - 18 elever flytter ind i ledig fløj på Ældrecenter Østermarken.

Tøm en hvidevarebutik i Aars! " \ V Y g ³ a \ d [gZYV\ IdghYV\

KVgZaV\ZgZih`VacZYWg^c\Zh9Zg[dgh`VaWji^``Zci³bbZh# @dbd\]_²aedh#=ZaZj\ZcZgYZgbVhhZgV[cZYhViiZkVgZg ^H`djhZcd\]k^hYZckVgZ!Yj\€gZ[iZg!^``ZZgcZYhVi0h€ `dbbZYZiWjY#K^kjgYZgZgY^iWjY!d\`dbbZgk^dkZgZch! _Vh€[€gYj]€cYhaVle€Y^ia^kh]VcYZa# 9j`Vc`³WZjYZcZc`gdcZe€adbbZc#K^`Vc!^hVbVgWZ_YZ bZYHeVgMegZh!hdbZgZcV[YZa^c\jcYZgHeVgWVc`!i^aWnYZ Y^\&-%YV\ZgZciZ"d\V[YgV\h[g^`gZY^i"h€`VcYjkZciZ bZYViWZiVaZi^aVj\jhi# K^`Vcd\h€i^aWnYZY^\Zc*€ghign\]ZYhV[iVaZ"h€jcY\€g Yjj[dgjYhZiZjY\^[iZge€Y^cZ]k^YZkVgZg^*€g# =jh`igV^aZgZcK^`Vcd\h€i^aWnYZY^\aZkZg^c\d\bdciZg^c\ [dgZib^cYgZWZa³W#

nY

@dbd\W

"K^\^Ÿg ]€cYhaVl###

uWc^c\hi^YZg/ Camilla K. Pedersen Salgskonsulent

Jørgen Nielsen Butiksindehaver

BVcYV\"[gZYV\/&%"&,#(%# A³gYV\/&%"&(# ;³ghiZh³cYV\^bY/&%"&*#

KZhigZ7djaZkVgY'.6!.+%%6Vgh#Ia[#,%&&&%%%


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis

- egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991 I redaktionen: Valdus Jensen Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Atli Brogaard Kristensen Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. Tlf. 98 92 89 00

ÅBNINGSTIDER: Alle dage kl. 8.00 - 22.00

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

VESTHIMMERLAND BEGRAVELSE - svarer altid også aften og weekend

Himmerlandsgade 144 9600 Aars

98 62 58 69

Jens Fisker

Annette Rolighed

Jens Møller

JENS FISKERS BEGRAVELSESFORRETNING www.vesthimmerlandbegravelse.dk • jensfisker@nypost.dk

Åparken 34 9620 Aalestrup

98 64 18 69

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

10. februar 2010

Dødsfald

Ugens portræt

Ejner Møller Jensen, Sdr. Boulevard 3, Aars. 83 år. Ejner Møller Jensen var født i Haubro, og levede sine uge år i Dammegård og gik i Fandrup Skole. Efter endt skoletid tjente han forskellige steder i omegnen, indtil han kom ind som soldat og aftjente sin værnepligt i Viborg og på Bornholm. I 1952 blev han gift med Lisbeth Hejlskov, og de blev bestyrer på Hvanstrupgård ved Vester Hornum. Efter nogle år købte de ejendom i Grårup ved Haubro, og ved siden af at passe landbruget, kørte Ejner Møller Jensen en mælkerute til Haubro Mejeri i nogle år. Jorden blev solgt fra ejendommen, og Ejner Møller Jensen fi k arbejde på Jern støberiet Dania i Aars. Senere blev han ansat hos S. P. Jensen A/S, hvor arbejdet blev kabelnedlægning. Her var han, indtil han gik på efterløn. Ejnar Møller Jens havde ikke mange interesser ud over bankospil, og det blev til mange gennem årerne. Det glædede ham også meget, når børn, børnebørn og oldebørn kom på besøg. Ejner Møller Jensen efterlader sin hustru Lisbeth Jensen, fi re børn, svigerbørn, ni børnebørn og otte oldebørn.

Fra rørlægger til pilot med eget fly

Runde fødselsdage

Mads Vestergaard Jensen.

Henry M. Jensen fik opfyldt drømmen om at blive pilot, og ses her med sit eget fly.

Henrik Petersen.

Nyansættelser i sparekassen AARS: Mads Vestergaard Jensen, 27 år, er ansat som kunderådgiver i Sparekassen Himmerlands FjernService afdeling. Mads kommer fra en stilling som afdelingsleder i Dronninglund Sparekasses afdelinger i Aså og Voerså. Henrik Petersen, 35 år, er ansat som IT-supporter i Sparekassen Himmerlands ITafdeling. Henrik er uddannet datamatiker og kommer fra en stilling som IT-lærer ved Silkeborg Tekniske Skole.

75

Marie Sørensen, Østervang 5, Hornum, torsdag, 11. februar.

70

Otto Madsen, Gatten Stationsvej 3, Gatten, tirsdag, 16. februar.

60

Erling Thomsen, Bru-såvej 27, Gundersted, torsdag, 11. februar.

60

Tove Larsen, Stenildhøjvej 63, Aars, lørdag, 13. februar.

Træf os personligt døgnet rundt

Else Kragh - ny formand for Himmerlands Kunstmuseum.

Kunstbestyrelse er konstitueret AARS: Bestyrelsen for Himmerlands Kunstmuseum i Aars har konstitueret sig med Else Kragh, Aars, som formand. Else Kragh afløser Palle Rønde Møller, Aars, som gennem mange år

FARSØ BEGRAVELSESFORRETNING

70 70 20 20 41 41 41 41 Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24

Mærkedage i Aars Avis Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Dorthe O. Nielsen

Aftaler træffes gerne i hjemmet.

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

derfor valgte Inga og Henry i 1981 at købe Vannerup gamle skole, lidt uden for Farsø. Her indrettede Henry lokalerne i deres nye hjem og ikke mindst udenoms arealerne blev veltrimmet. Der blev anlagt en sø og rejst en vindmølle, som skulle levere strøm til symaskinerne på systuen. Henry M. Jensen har altid haft en kæmpe drøm om at blive pilot, så i 1990 tog han fly-certifikat og købte sit eget fly, som han lejede ud til taxi-flyvning. Han brugte selv flyet til at flyve sytøjet frem og tilbage fra Herning og hjem til Vannerup. Når det skulle gå stærk, var Henry der lige som en mis med hans OY-BBS flyver. I 2000 blev Inga syg og kunne ikke sidde ved en symaskine længere, og de måtte afslutte firmaet. De solgte den gamle skole i 2007, hvor de købte et nedlagt landbrug på Kelddalvej 52 i Aars. Det var meget faldefærdig så Henry måtte i gang igen. Han har restaureret villaen og udhusene og ikke mindst en have, hvor Inga kan nyde alle hendes blomster. Henry har efterhånden sat tempoet lidt ned, da han for et år siden måtte have et nyt knæ. Så nu nyder han livet sammen med Inga og deres to ny-ankomne katte, til glæde for dem begge. Selv om Henry har måttet skille sig af med sin flyver, nyder han stadigvæk at tage en flyvetur i ny og næ. Selv om Henry M. Jensen bliver 70 år, skal der ikke holdes en fest. Om halvandet år har Inga og Henry nemlig været gift i 50 år, og så skal der være Guld-gilde. Men Inga håber dog, at venner og familie kigger forbi til en kop kaffe på mandag.

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Når Henry M. Jensen, Kelddalsvej 52 i Aars på mandag kan fejre sin 70 års fødselsdag, kan han se tilbage på et meget travlt liv. Han startede hos Lundgård Andersen i Farsø først i 60´erne som rørlægger, og blev i 1961 gift med Inga. Henry har altid været en meget aktiv mand, så mens han var rørlægger, byggede han og Inga deres første hus på Svoldrupvej i Farsø, hvor Inga startede sin egen virksomhed ”HERINA” op i det små, med at sy for andre. Hendes løn-systue voksede sig større og lokalerne blev alt for små, så i 1970 byggede de deres første virksomhed på Johan Skjoldborgvej i Farsø. Alt imens Inga knoklede med at få systuen til at vokse, havde Henry travlt med at makke med biler i det værksted/garage, han havde bygget til sig selv, på deres nye adresse. Han var stoppet som rørlægger og ville prøve kræfter med at reparere biler og sælge dem videre. Henry M. Jensen ville altid gerne forkæle hans ”piger”, som han kaldte Inga´s ansatte. Så da ”pigerne” klagede over, der var fodkoldt, når de sad og syede, opfandt han en tingest, så ”pigerne” kunne få varme i pedalerne på symaskinerne. En gammel kaffemaskine bliv skilt af og varmelegemet påmonteret symaskinens pedalen, og via en regulator, kunne ”pigerne” selv regulere varmen under fødderne. Men Henry M. Jensen kunne ikke få nok arbejde, så han byggede i årene 1970-1980 to huse i ”Pipkvarteret” i Farsø. Hele familien var med til at bygge, selv hans piger blev sendt op på taget med tagplader. Systuen voksede og voksede, og til sidst blev lokalerne alt for små. Så

Abonnementspris: 625,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

har udført et stort arbejde for museet med Else Kragh på næstformandsposten. Ny næstformand er Gitte Petersen, Blære. Eva Ørndrup, Aars, er valgt som ny kasserer efter Svend Aage

Christensen, Aars, Vagn Binderup, Aars, fortsætter som sekretær. Bestyrelsen består desuden af Arne Bindslev, Aars, Bent Schade, Aars og Rasmus Vetter, Aalestrup.

Lokale meddelere: Jens Hejlskov, Haverslev, Mejlby Tlf. 98 65 42 82 E-mail: virkelyst@hejlskou.dk

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

10. februar 2010

Revne i bjælke i messecentret AARS: Torsdag 14. januar ved middagstid revnede en af de bærende limtræsbjælker, med et spænd på ca. 40 m, i hal 2. Bjælken er leveret af Lilleheden i 1988. Bruddet forløber i hele bjælkens længde, og der er registreret en forskydning mellem de to dele på ca. 30 mm.

Hallen er sikret med ekstra afstivninger og ingeniørfirmaet Grontmij Carl Bro A/S arbejder i øjeblikket på at finde årsagen til bruddet. Resultatet heraf forventes i løbet af uge 9. Da snelasten er væsentlig for bjælkens bæreevne, fjernes der løbende sne fra taget. Arrangementer som er booket i hallen, forventes afviklet uden større gener.

SIDE 3

Hjertelig tak Min kære mand, vor kære far, svigerfar, morfar, bedstefar og oldefar

Ejnar Møller Jensen * 25. februar 1926 er stille sovet ind Aars, den 3. februar 2010

Lisbeth Benny og Bente Frank og Lea Bente og Per Lilly og Jens Chr. Børnebørn og oldebørn

for venlig deltagelse ved vor mand og far, Hakon Sørensen’s bisættelse. Tak til præst Anja Damkjær True for den varme og trøstende prædiken. Tak til Vesthimmerlands kommune’s velfungerende plejesystem i den sidste svære tid. En særlig stor tak til sygeplejerskerne Ella Holm og Louise Post, for jeres ekstra store venlighed og situationens fornemmelse. Tak til læge Peter Duedahl, til familie, venner, bekendte og naboer for de mange besøg i den svære tid.

Bent, Charlotte og Ruth

Bisættelsen har fundet sted

Al opmærksomhed

† Vor kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Merry Bak

i anledning af min 50 års fødselsdag frabedes venligst. Dorthe Christensen

* 17. juni 1917 † Aars, den 4. februar 2010.

Fik dispensation til lån på 19,6 mio. kr. VESTHIMMERLAND: På byrådsmødet 17. december 2009 besluttede Byrådet at ansøge om lånedispensation fra de to nye puljer, som blev oprettet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 af 12. november 2009. Fra Lånepulje målrettet investeringer på kvalitetsfondsområdet blev der ansøgt om et lån på 9.600.000 kr. fordelt på bl.a. folkeskoleområdet og idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge. I ansøgningen er det nævnt, at Byrådet senere vil prioritere blandt de tre områder. Ministeriet har meddelt dispensation fra lånerammen for 2010 på 9.600.000 kr. til anlægsudgifter. Anlægsudgifterne kan udelukkende bruges til investeringer på kvalitetsfondsområderne som nævnt i ansøgningen. Lånedispensationen betyder, at der kan afholdes yderligere anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet på 19.200.000 kr., Vesthimmerlands Kommune har uforbrugte kvalitetsfondsmidler på 9.250.000 kr. Såfremt disse midler ikke bruges i 2010, skal de deponeres til brug i senere år. Anlægsudgiften på 19.200.000 kr. vil derfor alene medføre en direkte udgift på 350.000 kr. Fra Lånepulje målrettet øvrige områder, herunder veje blev der ansøgt om et lån på 10.000.000 kr. til køb af Arla-grunden.

Ministeriet har også her meddelt dispensation fra lånerammen for 2010 på 10.000.000 kr. til køb af Arla-grunden. En anvendelse af lånedispensationerne vil betyde, at budget for 2010 og fremover vil blive belastet af renter og afdrag. Hvis et lån på 10.000.000 kr. eksempelvis optages som annuitetslån over 25 år, vil afdragsbyrden i 2010 være 0 kr. og i 2011 vil den være på 333.892 kr. Renten vil afhænge af, om der vælges variabel rente eller fast rente (fastlåst i 5 år). Den variable rente er p.t. på 1,3 pct., hvilket betyder en rente det første år på 130.000 kr. Såfremt renten låses fast i 5 år, vil renten det første år være på 290.000 kr. (rente kan p.t. fastlåses til 2,94 pct.). Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets møde i dag: at det drøftes, om og i givet fald hvordan lånedispensationerne skal udnyttes at der - såfremt lånedispensationerne ønskes udnyttet - gives de fornødne midler til at optage de to lån indenfor den fi nansielle strategis rammer at der - såfremt anlægsinvesteringerne på nuværende tidspunkt kan placeres - gives de fornødne anlægsbevillinger med frigivelse af rådighedsbeløb.

Begravelsen finder sted fra Aars Kirke, onsdag den 10. februar kl. 13.00. Efter højtideligheden føres båren til Kgs. Tisted Kirkegård.

Tak for opmærksomheden i anledning af vores far Ejnar Clemmensens død og bisættelse. Tak for alle de smukke blomster og kranse. Tak til pastor Ole Larsen for en rigtig god tale. En varm tak til Røde Kors’ vågetjeneste og besøgsvenner - I har været uundværlige. En særlig varm tak til ledelse og personale på Solvang - I yder en optimal omsorgspleje med en positiv væremåde overfor beboere og deres pårørende. Karl Johan, Karen, Marianne, Carsten

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Karl Anker Klausen

Al opmærksomhed i anledning af min 50 års fødselsdag frabedes venligst. Frank Bach, Nørregade 14, Østrup

Ina Dorthe og Kristen Børnebørn og oldebørn Kommunen har fået dispensation til at optage et lån på 10 mio. kr. til køb af Arla-grunden i Aars.

Opmærksomhed

Indbydelse Hvis i ser denne dejlige pige/ dame lørdag den 13. februar, så ønsk hende til lykke da hun fylder 60 år. Hjertelig til lykke Ønskes du af Din mand, børn, svigerbørn

I anledning af min fødselsdag vil det glæde os at se familie, venner og naboer til middag i Restaurant Messen, Aars mandag den 1. marts kl. 12.30. Nina og Paul Kristoffersen. S.u. Senest 21/2 2010 98 62 30 47/51 75 88 45

www.aarsfrikirke.dk Aars Pensionistforening Danseaften på Kimbrerkroen

Hjertelig tak for overvældende deltagelse ved Ejnar Jensens bisættelse. Tak for dekorationer, buketter og pengegaver. Særlig tak til ”Solvang” og ”Højgaarden” for god omsorg. På familiens vegne

John Phillipsen og Margit Korgaard

fredag den 19. februar kl. 19.00 Musikken leveres af Lars Palle, Gug. Alle er velkomne. Bestyrelsen

ÅBENT HUS

Da jeg heldigvis bliver 50 år, vil det glæde mig at se familie - venner - kollegaer - cabaretfolk til åbent hus på

AALESTRUP NATUREFTERSKOLE BORGERGADE 41, AALESTRUP

Indbydelse Indby I anledning af vort guldb guldbryllup vil det glæde os at venner til middag på se familie, naboer og ven Hornum Kro søndag d. 21. marts kl. 12.00. Tilmeld venligst på tlf. 98 66 6 91 25, inden 1. marts. Morgenhilsen frabedes. Ingeborg og Erik A Andersen, d Gundersted

LØRDAG DEN 20. FEBRUAR 2010 FRA KL. 17.00 Mange glade hilsner Tonny Struwe Poulsen

Næsten

50


Aars Avis

SIDE 4

D E T

S K E R …

M E D D E L E L S E R

Ordinært byrådsmøde Torsdag den 18. februar 2010 kl. 16.00 på Rådhuset i Aars.

10. februar 2010

Der skal i forbindelse med udvidelsen opføres en løsdriftsstald, ensilagepladser, to gyllebeholdere og en møddingplads. Den ene gyllebeholder samt møddingpladsen ønskes opført i det åbne land, syd for Morumvej - dog i tilknytning til en eksisterende gyllebeholder. De resterende bygninger ønskes opført i forbindelse med det eksisterende bygningskompleks. Bedriften råder over ejede og forpagtede udspredningsarealer på i alt 242 ha, svarende til afsætning af 556 DE. Der skal indgås aftale om afsætning af de resterede 382 DE.

Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk Spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland. dk. Spørgsmål sendes skriftlig til: Vesthimmerlands Kommune, Postboks 67, 9600 Aars eller e-mail: ledsek@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune forventer at projektet kan gennemføres, uden at det medfører væsentlig påvirkning af omgivelser og miljø. Om nødvendigt med visse ændringer for at tilgodese de forskellige hensyn. En mere udførlig beskrivelse af projektet med kort over bygningernes og udspredningsarealernes placering kan ses på kommunens hjemmeside: http://godkend.vesthimmerland.dk under Miljø.

Knud Kristensen Borgmester

I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal offentligheden høres på et tidligt tidspunkt for at give mulighed for at komme med bemærkninger, inden sagen behandles.

Hjertebilen kommer på besøg Aars Bibliotek onsdag d. 17. februar kl. 10-14 Aalestrup Bibliotek torsdag d. 18. februar kl. 10-14 Her kan du møde hjertesygeplejerske og rygestopinstruktør.

Vesthimmerlands Kommune har brug for DIN hjælp til at yde de bedst mulige sundhedstilbud. Et statistisk udvalg på 2.800 af kommunens borgere modtager det landsdækkende spørgeskema Hvordan har du det?. Er du en af de udvalgte, er det en vigtig hjælp, at du besvarer og indsender det. Blandt alle de nordjyske besvarelser trækkes der lod om præmier for i alt 25.000 kr. Har du spørgsmål, kan du kontakte Regionens Hotline, tlf. 4080 4617, eller Søren Toft Hansen, Sundhedscenter Vesthimmerland, tlf. 9966 8214

Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest tre uger fra offentliggørelsen og sendes til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller e-mail landbrug@vesthimmerland.dk Kommunen forventer at kunne udarbejde udkast til godkendelse med vilkår. Dette vil i så fald blive udsendt i seks uger til ejer, naboer og andre parter, der har bedt om udkast til afgørelse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lene Louise Buur på 99 66 71 22 eller e-mail llb@vesthimmerland.dk.

Se evt. mere på www.hvordanhardudet@rn.dk

Udbud på madservice Vesthimmerlands Kommune udbyder følgende i offentligt udbud:

”Mere ud af hverdagen”

• Produktion og udbringning af madservice tildelt efter Servicelovens § 83 til hjemmeboende borgere i Vesthimmerlands Kommune.

Motioner sammen - for kræftpatienter Sundhedscenter Vesthimmerland og Kræftens Bekæmpelse tilbyder nu fysisk træning og sociale aktiviteter til personer, som har eller har haft kræft. Tilbuddet består af fysisk aktivitet, som er tilrettelagt således, at du kan deltage på forskellige niveauer. Træningen er gratis. ”Mere ud af hverdagen” giver dig også mulighed for at møde ligestillede. Du vil få inspiration til en aktiv og sund livsstil og det er accepteret, at du undertiden er påvirket af din sygdom eller behandlingen. Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse driver i tilknytning til træningen en café, hvor der tilbydes kaffe/ te brød til 20 kr. Tid og sted: Hver mandag fra kl. 09.30-12.00. Træning 09.3011.00 og kl.11.00-12.00 Café Firkløveren, Hovedgaden 81, V. Hornum (ved skolen) Med start den 1.februar 2010 Instruktør: Lisbet Andersen, fysioterapeut og pilates instruktør. Tilmelding er ikke nødvendig, du kan bare møde op. Yderligere oplysninger gives på tlf. 30 68 15 11 eller pr. mail: tdj@vesthimmerland.dk

M E D D E L E L S E R Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg Vesthimmerlands Kommunes Byråd har den 28. januar 2010 endeligt vedtaget tillæg til spildevandsplaner for: - Fandrupvej 44, Farsø - Fredbjergvej 48, Farsø - Grønnerupvej 21, Fandrup - Minnasvej 17, Trend

For yderligere information se under ”Udbud” på www. vesthimmerland.dk

Åstedsforretning Byrådet har i henhold § 43 i lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 893 af 9/9 – 2009, besluttet at iværksætte ekspropriation til gennemførelse af vejprojekt etablering af ny højresvingsbane på Hobrovej i Aars (krydset Hobrovej/Ø. Boulevard). I den anledning afholdes der åstedsforretning torsdag den 11. marts 2010. Ifølge projektet er det nødvendigt at erhverve en del af forhaven ud for 2 ejendomme, løbenummer 1, matr. nr.2fc Dybvad Mølle, Aars beliggende Hobrovej 23 og løbenummer 2, matr. nr. 2fg Dybvad Mølle, Aars, Hobrovej 25. Åstedsforretning påbegyndes kl. 10 udfor ejendommen løbenr. 1. Enhver der, som ejer, bruger, panthaver m.À., direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har ifølge vejlovens § 48 adgang til under åstedsforretningen eller 3 uger efter denne at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, Ligesom der er mulighed for at fremføre synspunkter omkring erstatningens fastsættelse. Ekspropriationsplan og arealfortegnelse er fra onsdag den 10. februar fremlagt til eftersyn på rådhuset i Aars, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars.

Høring om plan for udvidelse af husdyrbrug • I/S Morum Vestergaard, Morumvej 71, Morum, 9600 Aars Peter, Anton og Anders Sæderup ønsker at udvide kvægbesætningen fra 385 til 938 DE (dyreenheder).

Landzonetilladelser Vesthimmerlands Kommune har efter planlovens § 35 givet følgende landzonetilladelser: • Svoldrupvej 165, 9600 Aars - matr. nr. 1be, Østrup By, Vognsild: Opførelse af tilbygning på 500 m2 til hesteklinik og tilhørende lade. • Kærtoftvejen 16, 9631 Gedsted – matr.nr. 26d, Gedsted By, Gedsted: Indretning af 86 m2 beboelse i eksisterende tagetage. Det er gældende for landzonetilladelserne, at kopi af afgørelserne kan ses hos Teknik- og Miljøforvaltningen, afd. Plan- og Byg, Frederik d. IX´s Plads 1, 9640 Farsø. Afgørelserne kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens §§ 58, 59 og 60. En eventuel klage sendes til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller teknikmiljoe@vesthimmerland.dk, som sender klagen videre til Naturklagenævnet. Det koster 500 kr. at indbringe en klage for Naturklagenævnet. Klagen skal være kommunen i hænde senest ¿re uger fra i dag. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Aars Avis

10. februar 2010

Per Nørgaard tildelt kulturprisen Chaplin

SIDE 5

10 ÅRS

Der var masser af gode argumenter for valget AARS: Det var ikke vanskeligt for formanden for Aars Teater Bio, Preben Kyndesen, at finde gode argumenter for, at årets modtager af Aars Kulturpris Chaplin skulle være Per Nørgaard, Vognsild. Den kunst- og kulturglade Per Nørgaard har gennem mange år trukket i mange tråde og lagt mange arbejdstimer for kulturen i Aars og omegn. Senest er han blevet formand for Vesthimmerlands Museum. Aars er i dag kendt for samarbejdet med kunstneren Per Kirkeby, og det samarbejde har Per Nørgaard en stor andel i. Det begyndte i den periode, hvor Per Nørgaard var borgmester i Aars Kommune, og venskabet mellem de to er fortsat siden.

Fik en Chaplin Ved udnævnelsen af Per Nørgaard overrakte Preben Kyndesen en Chaplinfigur til Per Nørgaard. Figuren er udført af keramikeren Askel Krogh i Strandby, og det var tydeligt, at Per Nørgaard kunne lide den flotte figur. Figuren er, sammen med et diplom, det synlige bevis på, at Per Nørgaard har modtaget Aars Kulturpris Chaplin.

10 ÅR MED

FAST LAVPRIS I AARS HJ.LAVET

PRÆRIE STEAKS Modtageren af Aars Kulturpris Chaplin var glad for figuren af Chaplin, som er det synlige bevis på prisen.

Højtideligheden i biografen havde tiltrukket cirka 120 gæster. De blev vidne til flot musik fra Vesthimmerlands Gymnasium og HFs funk band, der indledte seancen med tre numre. Efter dem indtog en sanggruppe fra Kenya scenen. Det gjorde de med stor overbevisning. De fremførte en række gospelsange, og forklarede på dansk hvad de handlede om.

Gruppen modtog fortjent et stort bifald. Dagens sidste indslag var fra Cabaret Alfa. Alle deltagerne i cabareten stod på en lang række og forklarede, hvad cabareten skulle indeholde, og hvem de spillede. Indslaget var dog lidt rodet og forhåbentlig ikke retningsvisende for det samlede niveau i Cabaret Alfa, der opføres i aften onsdag i Vesthimmerlands Musikhus Alfa.

LE KLINT 332 LE KLINT 334 L: 90 cm. J: 31 cm Bøg, lys eg og amrk. valnød. Skærm 2/21 Design: Erik Hansen.

L: 90 cm. Classic. Bøg, lys eg og amrk. valnød. Skærm 6/21 Design: Erik Hansen.

Skåret af amerikansk oksekød, 225 gram

39

95

15

00

HJ.LAVET

MORMORS

SPEGEPØLSE

KØKKEN

2 STK KUN

5 STK. KUN

220

00

Hent brochure i butikken!

110

00

Hjemmelavet som mormor lavede det 9 slags. Pr stk.5200

I samarbejde med mesterslagteren starter vi ny kampagne i uge 6

209500

PR. KG KUN

PR. STK KUN

NY KAMPAGNE

Før 2745,KAMPAGNEPRIS:

HAMBURGERRYG

SMAG FØR DU KØBER!

SUPER MAGER

RIBBENSSTEG

PR.1/2 KG KUN

13

50

HVER MANDAG STOR HJEMMELAVET LEVERPOSTEJ

KUN

12

00

Marius Stubberup A/S

Aut. el-installatør Himmerlandsgade 72, 9600 Aars

Tlf. 98 62 31 10 www.marius-stubberup.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9.30-17.30 Torsdag-fredag kl. 9.30-18.00 • Lørdag kl. 9.30-14.00

Tilbuddene gælder til onsdag, eller så længe lager haves


Aars Avis

SIDE 6

Vinter Harmonikatræf Lørdag den 20. februar 2010

PÅ KIMBRERKROEN I AARS KL. 13.00 - 23.00 Entré 50 kr. Dans hele dagen på stort dansegulv. 9 orkestre.

Harmonika udstilling

Restauranten er åben - og har i løbet af dagen, forskellige tilbud.

Højskole-aften På Vesterbølle Efterskole

10. februar 2010

AIK’s Venner Generalforsamling

afholdes torsdag d. 18. februar kl. 21.45 på Kimbrerkroen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Lokalhistorisk forening for Haubro sogn afholder generalforsamling, torsdag den 18. februar kl. 19.30 i Rosengården, Elevvej 10. Dagsorden ifølge vedtægter.

FASTELAVNSFEST i Skivum Forsamlingshus Søndag den 14. februar Kl. 14.00 Tøndeslagning og fastelavnsgodter til alle Entre kr. 25 (for alle uanset alder) Skivum Beboerforening Vegger Borgerforening

Haubro Pensionistforening Generalforsamling afholdes mandag den 22. februar 2010 kl. 14.00 i Rosengården. Dagsorden ifølge vedtægter. Bestyrelsen

Bestyrelsen

Ulstruplunds Venner

Generalforsamling Vester Hornum Idrætsforening afholder generalforsamling i klubhuset

afholder generalforsamling

Ulstruplunds Venneforening afholder generalforsamling

Onsdag den 3. marts kl. 19.00 i festsalen på Ulstruplund. Alle er velkomne.

lørdag den 27. februar kl. 13.00 Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Generalforsamling i Vognsild Idræts- og Boldklub torsdag den 25. februar kl. 19.30 i Klubhuset.

UTIKA HUNDEADFÆRDSSKOLE - for hund og menneske i alle aldre Holdtræning med start februar 2010

Foredrag med Jacob Holdt Torsdag d. 11.. feb kl. 17:30

Entre kr. 50.- inkl. let aftensmad og kaffe i pausen Alle er velkomne. Foredraget varer fra 18:00 - ca. 22:00

Læs mere på www.v-e.dk Store grupper bedes sende en tilmelding

UTIKA betragter hver hund og hver ejer som unikke. Du og din hunds hverdag sættes i fokus med individuel og personlig opmærksomhed, således at netop jeres hverdag vil fungere bedst for jer. Vore klasser har max. 6 hunde pr. instruktør med 2 timers undervisning (teori og praktik) hver uge. Vi tager udgangspunkt i hundens sprog og den måde en hund indlærer på under devisen: Belønning og tålmodighed. Vi tilbyder bl.a. hjælp til alene hjemme problemer, angst og aggression. Derudover "Naturlig fodring af hund og kat RigtigHundemad og RigtigKattemad - BARF" For yderligere information besøg vor hjemmeside eller få fremsendt materiale: Myhlenbergvej 98, 9510 Arden Tlf. 98 29 89 69 Email:utika@utika.dk - www.utika.dk

Inviterer til GRATIS Tandeftersyn af din hund eller kat. Onsdag d. 17. februar mellem kl. 15.00 – 18.00 på Aars Dyrehospital Industrivej 4, 9600 Aars Har dit kæledyr dårlig ånde, tyggebesvær, savler eller måske nedsat appetit, kan der være problemer med tænderne. Lad os GRATIS tjekke tænderne på din hund eller kat og give dig relevant rådgivning, hvis der er problemer. Mød op på klinikken mellem kl. 15.00 – 18.00, hvor en dyrlæge vil udføre det gratis tandtjek. Dit kæledyr får en lille gave med hjem efter besøget. I butikken har vi rigtig gode tilbud på tandprodukter og der er mulighed for at deltage i en konkurrence og vinde gode præmier. Til ejerne byder vi på lidt godt til ganen.

FASTELAVNSGUDSTJENESTE I AARS KIRKE for de yngste 3 – 6 år... men alle er velkomne.

LØRDAG D. 13.FEBRUAR 2010 KL. 10.00 Vi mødes i kirken, hvor alle børn meget gerne må komme udklædte. Kirkemusen kommer også på besøg. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i kirkecentret. På gensyn Sognepræst Kirsten Bøg-Jensen Kirkemusen… Børneklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden Torben Svenstrup i hænde senest 8 dage før. Bestyrelsen

Dilettant

på Skørbæk-Ejdrup Friskole

”Henriette i badet” Generalprøve den 26. februar 2010 kl.19.30 Pris: Voksne 50 kr. Børn u/ 10 år 30 kr. Premiere den 27. Februar 2010 kl. 18.30 Spisning og entre 175 kr. Ingen adgang u/18 år Musik af Gert Degn Tilmelding og bordbestilling til Elsebeth tlf. 60 14 76 79 eller Ritta tlf. 29720703 Senest torsdag den 18. februar 2010

LOPPEMARKED Aars Y`s Mens Club Markvænget 36, Aars

Loppemarkedets åbningstider: Hver torsdag fra kl. 15-17.30 samt den første lørdag i hver måned fra kl. 10-12. Kig ud på Markvænget 36 og gør en god handel! Ca. 500 m2 fyldt med gode loppeeffekter. Indsamling og aflevering af følgende effekter: Brugbare møbler, bøger, porcelæn, lamper, nips, køkkenting, tøj og sko, hver torsdag mellem 15-17.30. Henvendelse til følgende: Vagn E. Jensen, Aars, 98 62 19 24 - 40 28 70 07 Vagn Andersen, Farsø, 98 63 17 75 Knud Østergård, Aalestrup, 98 64 11 77 / 61 75 66 61


Aars Avis

10. februar 2010

SIDE 7

6 SKARPE TILBUD

STØRST UDVALG

Frugtmarked Coop sodavand 1 kasse

10 STK.

1 KASSE

00

95

15

54

+ pant

Store morgenæg Coop-kup Savanha 3 LITER

10 STK.

10

79

00

UNDER 1/2 PRIS

SPAR

00

7095

Fastelavnsboller Stjernekastere med fløde m. 2 stegte fisk Flere varianter

KUN

10 ER KVICKLY END RE BILLIGE OR DU TR

AF DVALG STORT UIGVARER DAGL UNT-PRIS O TIL DISC

R HVE

DAG

MAN

1 PAKKE LEVEBRØD

R HVE

KUN

00

00

25

N FØR BESTIL GERNE DAGE TLF. 96 37 76 74

X-TRA BOLCHER Flere varianter. 200 g. Kg-pris 47,50 Frit valg

X-TRA BALSAM 500 ml. Literpris 22,00

X-TRA HØNSESALAT 300 g. Kg-pris 49,83

X-TRA KAFFE 400 g Kg-pris 39,88

X-TRA PANERET SEJ Dybfrost. 720 g. Kg-pris 39,93

X-TRA REJER Dybfrost. 500 g. Kg-pris 73,90

1040

1100

1495

1595

2875

3695

DAG

TIRS

10.-

1 FORMFRANSKBRØD

8.-

R HVE

DAG

ONS

OKSEKØD 8-12% 500 G. SVINEKØD 8-12% 600 G.

1 pakke

15.-

AG ØRD

-L DAG MAN

10.-

DAG

RE ER F

4 RUNDSTYKKER

HV

BLAND SELV SLIK Pr 100 g

6

95

R HVE

DAG

FRE

4 RUNDSTYKKER + 1 DAGMARTÆRTE

25.-

ÅBNINGSTIDER

MANDAG-FREDAG kl. 9.00 - 20.00 LØRDAG kl. 8.00 - 17.00

GRATIS

BAGEREN åbner mandag-lørdag kl. 6.30

www.kvickly.dk

Markedsvej 3 . 9600 Aars . Tlf. 96 37 76 00

Vi tager forbehold for trykfejl

Tilbuddene gælder fra torsdag den 11. februar til og med lørdag den 13. februar

200 P-PLADSER VED KVICKLY


Aars Avis

SIDE 8

10. februar 2010

Ny bestyrelse for Renovest

Advokatvagt i Aars Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. torsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse

Fibromyalgi Foredrag med Glen Gorm Rasmussen Fibromyalgi symptomer, behandlings og forskning m.m. Mulighed for spørgsmål Aars Bibliotek, foredragssalen, Søndergade 24, 9600 Aars

Mangler du? Gråstribet kat med hvidt bryst, mave og bagben er tilløbet Haubrovej 3, Hornum Henv. tlf. 98 66 11 85

Efterlysning Vedkommende som påkørte min bil – hvid Transporter- udenfor Aagade 36. Aalestrup, lørdag den 6. februar kl. 22, bedes henvende sig hurtigst muligt. Poul Spanggaard tlf. 98 64 25 95 eller 61 32 25 95

Torsdag den 18. februar kl. 18.00 Gratis adgang - Alle er velkomne Af hensyn til serveringen bedes om tilmelding til Danske Handicaporganisationer-Vesthimmerland v.formand Inger Marie Rudbæk, Aalborgvej 37 B, 9600 Aars Tlf 3216 8211, mobil: 2572 2911 eller e-mail imr@imri.dk

ÅRSMØDE

Høreforeningen Vesthimmerland Aars Bibliotek, foredragssalen, Søndergade 24 lørdag den 13. februar 2010 kl 14.00 Dagsorden ifølge vedtægterne. Det er opstilling og registrering til Kirkeudvalget

Banko-kongen Carl holder foredrag om sin aktive pensionisttilværelse Af hensyn til indkøb bedes om tilmelding til Tlf 3216 8211, mobil: 2076 8211 e-mail rr@imri.dk Alle er velkomne - Høreforeningen Vesthimmerland

Storbyferie Berlin 4/5 dg 25/3, 28/3, 1/4, 12/4, 19/4, 22/4 Budapest 8 dg Donaus Perle 30/6, 18/8, 20/9 Paris 7/8 dg 29/3, 18/4, 3/5, 29/8, 12/9, 19/9, 16/10 Prag 6/7 dg 30/3, 18/4, 2/5, 11/5, 16/5, 6/6, 13/6 Stockholm 5 dg 21/6, 5/7, 26/7, 2/8, 19/7, 17/8

+LASSISKEBUSREJSER Holland i blomst 5 dg 28/3, 1/4, 5/4, 9/4, 17/4 Grevenbroich 5 dg 1/4, 25/5, 19/7, 2/8, 3/9 Vinbyen Altenahr 5/6 dg 1/4, 28/4, 22/6, 5/7 Toscana, Montecatini Terme 9 dg 12/6, 4/9 Gardasøen, Riva 9 dg 22/5, 4/6, 19/6, 4/7, 17/7 Opatija, Kroatien 9 dg 3/6, 1/7, 24/7, 17/8 Harzen, Wernigerode 5 dg 1/4, 24/5, 14/6, 19/7 Rhinen, Rüdesheim 6 dg 24/5, 12/6, 30/6, 10/7 Rügen, Sassnitz 5 dg 24/5, 20/6, 22/8, 26/9, 10/10 "53s&,/$+29$34/'4s&,9

Grupperejser arrangeres Bestil rejsekatalog eller rejser på

7021 6022 eller døgnet rundt på

www.nilles-rejser.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sparekassen Himmerland A/S

Kirkemusen kommer frem fra sit skjul til fastelavn.

Fastelavn for de mindste i kirken AARS: For tredje år i træk byder Aars Kirke byens børn inden for i kirken til en hyggelig og utraditionel gudstjeneste i forbindelse med fastelavn. Som et modstykke til de helt store fastelavnsarrangementer, er kirkens fastelavnsgudstjeneste, lørdag, 13. februar, skræddersyet til de 3-6-årige. Og det kommer bestemt ikke til at gå stille for sig. Der vil være masser af fællessang, brusende smukke toner fra orglet, som børnene kan mærke helt ned i maven, og en helt speciel fastelavnsbøn skrevet specielt til de små. Kirkemusen kigger også ud fra sit skjul på loftet og vil selvfølgelig gerne lave sjov med alle børnene. Den har næsten altid lidt slik med hjemmefra, og hvis man har gjort sig umage med udklædningen, plejer den at dele med børnene. For god er den jo inderst inde. Lidt ligesom Emil fra Lønneberg, som børnene

også vil høre om, når sognepræst Kirsten Bøg-Jensen fortæller historien om kirken som Emils sikre tilflugtssted: brændeskuret. Efter gudstjenesten er det bogstavelig talt frem med køllerne i Menighedshuset over for kirken. Her venter en paptønde til de allermindste, mens de lidt større børn får kamp til stregen af rigtige trætønder. Kirkens børneklub står for denne del af arrangementet, der ud over fastelavnsboller, kakao og saftevand byder på kaffe til de voksne. - Vi vil gerne se så mange som muligt og meget gerne også dem, der ikke er vant til at bruge byens flotte kirke. Både børn og voksne plejer at hygge sig gevaldigt denne dag, og vi prøver selvfølgelig at lave lidt mere sjov og ballade end ellers, når der er gudstjeneste. For det er en speciel dag for børnene, og det vil vi gerne være med til at fejre, siger sognepræst Kirsten Bøg-Jensen.

Sparekassen Himmerland A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 1. marts 2010 kl. 17.00 i Kultur- og Messecenter Aars med følgende dagsorden: a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. d) Valg af medlemmer til repræsentantskabet. e) Valg af revisor. f) Bemyndigelse til opkøb af egne aktier. g) Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter. 1. Ændringer som følge af ny selskabslov I Ændring af sprogbrug som følge af ny terminologi i selskabsloven. II Introduktion af registreringsdato og ændret frist for indløsning af adgangskort. III Ændring af indkaldelsesvarsel og –måde til generalforsamling samt ændring af reglerne for aktionæreres indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. IV Ændring af aktionærernes frist til at stille forslag til dagsordenspunkter på generalforsamlinger. V Ændret fremgangsmåde for fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlinger. 2. Forhold vedrørende repræsentantskabet I Reduktion af det antal medlemmer som Fonden for Sparekassen Himmerland kan udpege til repræsentantskabet. II Ophævelse af overgangsordninger vedrørende repræsentantskabet. III Etablering af ny valgkreds – Jammerbugt Kommune – ved valg til repræsentantskabet. 3. Ændret formulering vedrørende valg til bestyrelsen h) Eventuelt. Forslagene om ændring af Sparekassen Himmerland A/S’ vedtægter, jf. pkt. g1 skal vedtages som følge af lovændringen. De øvrige forslag skal tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Selskabets aktiekapital andrager DKK 54.964.320. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til Sparekassen Himmerland A/S’ vedtægter pkt. 10. Dagsordenen, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport kan rekvireres i sparekassens afdelinger fra fredag den 19. februar 2010. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på himmerland.dk eller i en af sparekassens afdelinger fra den 11. februar og skal være bestilt senest den 24. februar 2010. Bestyrelsen

Aars Kirkes Besøgstjeneste Få en besøgsven eller bliv besøgsven ER DU INTERESSERET? - Kontakt: Marianne Jensen (koordinator/leder), tlf. 98 62 11 84 eller Kirsten Bøg-Jensen (sognepræst), tlf. 98 62 17 21 www.aarskirke.dk

VESTHIMMERLAND: Valgperioden for Renovest I/S bestyrelse følger den kommunale valgperiode. Den 10 mand store bestyrelse består af to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Jammerbugt, Aalborg og Rebild Kommuner samt fire fra Vesthimmerlands Kommune. Bestyrelsen har nu afholdt sit konstituerende møde, og som formand blev Gert Fischer (V), Rebild Kommune valgt. Som 1. og 2. næstformand blev valgt henholdsvis Karl S. Schrøder (S) Jammerbugt Kommune og Palle Jensen (A) Vesthimmerlands Kommune. Herudover har bestyrelsen følgende medlemmer: Torben Sørensen (V) Jammerbugt Kommune, Bertil Mortensen (F) Rebild Kommune, Klavs Bojsen (C), Jens Lauritzen (V), Bjarne Jensen (B) alle Vesthimmerlands Kommune samt Arne B. Schade (A) og John G. Nielsen (V) begge Aalborg Kommune. Renovest I/S er et fælleskommunalt selskab, som ejes af de 4 kommuner, og som udfører alt inden for affaldsbehandling herunder bl.a. planlægning, information, drift af genbrugspladser, forbrænding, deponering samt indsamling af storskrald, papir og dagrenovation. - Selskabet lægger meget stor vægt på, at levere en god service til borgerne, samt på miljørigtige affaldsløsninger til en konkurrencedygtig pris, udtaler formand Gert Fischer. Til eksempel er Vesthimmerlands Kommunes pris på affaldsbehandling til borgerne således en af landets laveste, samtidig med at alle husstande bl.a. har en storskraldsordning samt får afhentet papir, hvilket det stadig kun er et mindretal af landets kommuner der tilbyder.

Annoncetelefon 98 62 17 11

Kursus til rigtige mænd! 6 uger kursusforløb Er du mand m/k, og overvejer du at søge arbejde som vikar for en portør på sygehuset, hos handicappede børn og voksne eller i hjemmeplejen, så kom og hør om dette 6 ugers kursusforløb. Der holdes informationsmøde den 18. februar 2010 kl. 13-15 i kantinen, Østre Alle 91, 9000 Aalborg. Tilmelding til mødet på tlf. 72 21 81 00 senest den 16. februar 2010. 6 ugers selvvalgt uddannelse er for ledige. Undervisningen begynder den 26. april og slutter den 9. juni 2010. Uddannelsen er vederlagsfri under 6 ugers selvvalg. Du skal henvende dig til din sagsbehandler. Ansøgning: Ansøgning på www.sosunord.dk/kuc under: Er du ledig? Ansøgningsfrist fredag den 26. marts, kl. 12.00. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kursuskoordinator Vivi Mogensen på tlf. 72 21 81 00 eller e-mail vimo@SOSUnord.dk

himmerland.dk

Læs mere på www.sosunord.dk/kuc


Aars Avis

10. februar 2010

SIDE 9

Be my valentine... BH Str. A-F

På søndag er det de elskendes helligdag

329,-

String, tai, hipster 149,-

Valentinsdag er ikke særlig gammel i Danmark VALENTINSDAG: Det er ikke hver dag, man kan tillade sige at glemme alt om verdens økonomiske problemer og hverdagens praktiske gøremål. Men på valentinsdag søndag den 14. februar er det kærligheden, der skal fylde tankerne.

De elskendes helligdag Valentinsdag er en engelsk/ amerikansk tradition, som vi har taget til os gennem de senere år – i andet forsøg. I 1950’erne forsøgte danske blomsterhandlere nemlig for første gang at få traditionen til Danmark, men uden held. Det var først i slutningen af 1990’erne, at dagen slog folkeligt igennem herhjemme. I England og USA er valentinsdag den dag, hvor man sender kort, blomster og gaver til den, man holder af, men endnu ikke har et fast forhold til. I Danmark er valentinsdag også for kærestepar, forlovede og ægtefolk. I Danmark handler det om at vise sine følelser for den, man elsker – uanset om man er kærester, bare gerne vil

være det, er forlovet eller har været gift i 20 år. I den oprindelige version minder dagens hilsner mest om vores gækkebreve. En traditionel valentinshilsen er anonym, ”fra din Valentine”, men måske overbragt eller formuleret sådan, at modtageren kan gætte, hvem afsenderen er. Men denne del af traditionen har vi ikke taget med. I Danmark handler dagen i højere grad om at nyde kærligheden sammen med den, man elsker, end om at lege gætteleg. Valentinsdag bliver med god grund kaldt de elskendes helligdag. Valentinsdag er i moderne tid blevet sat i forbindelse med den gamle romerske højtid Lupercalia, men ikke alle forskere er dog enige i dette. Festivalen Lupercalia blev afholdt 15. februar til ære for en af de romerske guder, Lupercus, og en række ritualer, som skulle sikre frugtbarhed, var et vigtigt element i festen. Helligdagen blev indført af pave Gelasius i 496 e.v.t. og blev opkaldt efter den romerske præst Valentin. Hvem han

var er stadig usikkert. Legenden fortæller, at da kejser Claudius II beordrede romerske soldater til ikke at gifte eller forlove sig, trodsede Valentin dette dekret og fortsatte med at vie unge soldater. Han blev som følge heraf arresteret, sat i fangenskab og senere henrettet ved halshugning 14. februar. Den romerske-katolske kirke udnævnte ham efter hans død til helgen som Sankt Valentin.

Valentinskort og gækkebreve I Danmark har valentinskikken kun omkring 10 år på bagen. Men for ca. 100 år siden blev gækkebrevsskikken også brugt af forelskede. Der blev udgivet hæfter med vers, som man kunne købe og skrive af, for at sende til den udkårne. Og i stedet for chokoladepåskeæg var der fx teaterbilletter – eller måske kys – på højkant 1700-tallets breve er dekorerede med tegnede hjerter, blomster, fugle o.lign. I 1800-tallet begynder man at kunne købe særligt brevpapir og kort til Valentins-dag.

65A

Valentine morning... Valentins dag den 14. februar

Valentines dag

www.byaagaard.com

Søndag d. 14. februar åbent kl. 9-14 Stort udvaadlge i Hjertechokol Enkel rose Æske med Valentinesesbublkeomtterst hjertechokolade Valentin

og en rød rose

Halskæde med sødt hjerte

Kun 100,--

Guld m. forgyldt kæde 975,Sølv 395,Leveres i hjerteæske

Kusmi tea

Sweet love the

Nyhed

Popcorn

10 forskellige varianter Pr. ps. 24,-


Aars Avis

SIDE 10

SØNDAG

ÅBENT 10-16 SPAR 2.421,-

4.999,Fryd magasin nr. 4 er på gaden. 44 sider med masser af idéer til forandring af din bolig. STRESSLESS CONSUL hvilestol med trinlløstglid og automatisk regulerbar nakke og lændestøtte. Monteret med Batick okselæder overalt i sort eller creme. Normalpris 7.420,- Nu 4.999,- Spar 2.421,-. Fodskammel. Normalpris 2.010,- Nu 1.699,- Spar 311,-

SPAR 4.000,-

10. februar 2010

Hjertebilen besøger Aars AARS: Hjerteforeningens HjerteBil kommer på besøg i Vesthimmerland og holder ved Aars Bibliotek i dag, onsdag, og torsdag er den at finde ved Aalestrup Bibliotek. Personalet i HjerteBilen består af en hjertesygeplejerske og en rygestopinstruktør, og de tilbyder gratis blodtryksmåling og samtaler om emner lige fra sygdom, medicin og angst til gode råd om at ændre livsstil. Mod betaling er det muligt at få målt blodsukker, fedtprocent og kolesterol, ligesom det også er muligt at købe Hjerteforeningens materialer. I marts er det bibliotekerne i Farsø og Løgstør, der får besøg af Hjertebilen.

4.999,-

PR. STK.

99,ORIGINAL MALERI L 30 x B 30 cm 99,L 40 x B 40 cm 149,L 60 x B 60 cm 299,-

40,-

CAYO puder 50 x 50 cm. Fås i mange flotte farver. Normalpris 139,- Nu 99,- Spar 40,-

FRA

AARS: I den kommende weekend vil det strømme til Aars med unge mennesker fra hele landsdelen. Kultur- og Messecenter Aars afholder nemlig Rock Shock Festival, hvor nogle af landets allerstørste bands spiller. I løbet af fredag og lørdag får messecentret besøg af ikke mindre end 50 bands fra hele landet, men også større bands fra Sverige og Finland lægger vejen forbi Aars. Rock Shock Festival er iøvrigt den første danske festival med indendørs camp – så hvis du savner festival-stemningen, som du kender den fra udendørs-festivalerne, har man altså mulighed for at få en forsmag på den til Rock Shock Festival. Netop derfor kan Rock Shock Festival også som eneste danske festival garantere, at din sovepose forbliver tør og love dig en 100pct. mudderfri festival. Årets hovednavn til Rock Shock Festival må siges at være Carpark North, som er et af landets aller-

største bands. Bandet brød igennem med ”Transparent and Glasslike” og har siden affodret hits som ”Human”, ”Shall We be Grateful” og ”Save Me from Myself”. Rock Shock Festival er derudover første festival, der kan præsentere ”The Rumour Said Fire”, og jobbet bliver samtidig bandets første koncert i Jylland. The Rumour Said Fire har stormet frem på samtlige hitlister med sangen ”The Balcony” og har senest vundet P3-talentet, ligesom de også optrådte til P3 Guld. The Rumour Said Fire’s forsanger Jesper Lidang kommer oprindeligt fra Farsø, og vi er stolte af at have Jesper tilbage i området. Udover nonstop musik fra to scener, kan man også opleve fi reshow med Gøglerne fra Stenild og Motorcykelshow med de frygtløse oktan-akrobater fra Urban Vikings. Så der bliver gang i den til første udgave af Rock Shock Festival, der løber af stablen i Aars.

25%

BOSTON sofa med chaiselong monteret med sort okselæder overalt. L 240 x D 95/153 cm. Normalpris 8.999,- Introduktionspris 4.999,- Spar 4.000,Leveres også spejlvendt.

SPAR

Musik, ildshow og akrobater i Aars

jubilæumsrabat

99,-

3 + 2 PERS.

19.998,-

SPAR 7.000,-

Fra mandag d. 15.februar til og med lørdag d. 20. februar, holder vi 25 års jubilæumssalg. Det fejrer vi ved, at give 25% rabat, på alle malervarer. Kom og være med, til at fejre det.

DC 3500 klassisk sofa i luksus kvalitet med super blødt læder (ren anilin) i sort eller mocca. Fantastisk siddekomfort pga. de ekstra komfortable sædehynder i koldskum med duntop. 3 pers. sofa L 200 cm. Normalpris 14.999,- Nu 11.999,- Spar 3.000,2 pers. sofa L 141 cm. Normalpris 11.999,- Nu 9.999,- Spar 2.000,Samlet pris 3+2 pers. Normalpris 26.998,- Nu 19.998,- Spar 7.000,-

www.flugger.dk

BESØG DET 1000 M2 STORE SØVNCENTER

2 STK.

8.998,SPAR 8.196,6000 m2 1000 m2 søvncenter

MAX JESSEN Omfartsvejen 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33 www.max-jessen.dk

114001

NOCTURNE elevationsseng 8055/421. 2 el-betjente polstrede elevationsbunde inkl. madrasbremser. 2 vendbare madrasser. 2 kraftige topmadrasser med indlæg af 25 mm latex. Blødt, vaskbart strikket betræk. Ekskl. ben/meder. Hele sættet B 180 x L 200 cm. Normalpris 17.194,- Nu 8.998,- Spar 8.196,Restparti - begrænset antal.

MAX JESSEN - TERNDRUP

Malermester Per Hougaard Vestervang 18 9640 Farsø Tlf. 98 63 25 35 Åben man-fre 13-17, lør 9-12


Aars Avis

10. februar 2010

SIDE 11

FYR DIT GAMLE OLIEFYR OG FÅ

STATSTILSKUD...

KOM TIL ÅBENT HUS LØRDAG 13. FEBRUAR KL. 10.00-15.00 MESSEVEJ 16, AARS

L I T P O R A SP

60%

PÅ GEN VARMEREGNIN LUFT/VAND VARMEPUMPE

O

O

Staten har afsat 400 millioner til udskiftning af gamle oliefyr til fordel for energirigtige varmepumper

Å F G O M O K

Få lavet energiberegning af Jeres hus og hør om Jeres muligheder ... Husk tegning!

O

Mød vores samarbejdspartnere

O

Finansieringsmuligheder

KL. 10.00 RUNDSTYKKER KL. 12.00 ØD PØLSER OG BR

JORD VARMEPUMPE

ENERGIRIGTIG LØSNINGER

E

ISOLERING VINDUER

FINANSIERING

STATSTILSKU0D,OP TIL 15.00

STATSTILSKU0D,OP TIL 20.00

Lars H. Grotrian A/S

- din VVS mand -

Østergade 2, Østrup DK-9600 Aars info@lagrotek.dk tlf. +45 98 65 80 12 www.lagrotek.dk

TØMRER & SNEDKER

KASTBERG A/S

ENERGI- & KLIMACENTER HIMMERLAND Messevej 16, Aars Tlf. 98 62 19 55


Aars Avis

SIDE 12

10. februar 2010

Besøg Nordjyllands hyggeligste indendørs marked

MEJLBY KRÆMMERMARKED Mejlbyvej 93, Mejlby, 9610 Nørager (40 km fra Aalborg. 15 km fra Hobro. 15 km fra Aars)

ÅBEN HVER LØRDAG – SØNDAG KL. 10.00 - 17.00 Det finder du hos os: Café – 3D-ark – strikvarer – papirvarer – fjernstyrede biler – garn – hundeartikler - nipsting – genbrug - smykker – lamper – dyner – stearinlys – værktøj og meget mere. Og naturligvis langt under normale priser.

Spar op til

75%

NH STØVSUGER 1000 w motor . 15 liter beholder 48 liter luft i min Vakuum 21 kpa. 12 meter ledning Kombi mundstykke Børste mundstykke Møbel mundstykke

Der blev også slået katten af tønden på vinterlejren.

70 FDFere i Aars var på en spændende vinterlejr

1399,-

Børnene fik lov til at smide sne på lederne

incl . moms

Engel og Workzone produkter Sidste chance

30%

÷

KÆMPE OMBYGNINGSSALG Vi fortsætter successen torsdag kl. 9.00 Byens

sødes

DRUE

Kom o g

Store danske

Store modne

SELLERI

AVOCADO

1000

Gode danske

SPISEKARTOFLER

Ta’ 3 stk.

Ta’ 4 kg

1000

1000 1000

Velsmagende danske

Ta’ 15 stk.

00

20

SØDE APPELSINER Kom og smag

1000

alermester

DADLER

Henrik Bøjer Madsen Rebild/Vesthimmerland

25, - kr. pr pk. Ta’ 2 pk.

4000

9865 1610 / 2483 0522

æske tændstikker på længst tid? Hvem kunne lave det højeste tårn af papir? Hvem kunne bygge det højeste tøjbjerg af det tøj man havde på? Til menuen lørdag aften havde de to tanter og onklen lavet ”røvergryde”, som var populær blandt børnene. Søndag slog man katten af tønden inden alle FDFerne blev hentet af forældrene, godt trætte, men mange gode oplevelser og nye kammerater rigere.

Væbnermesterskab De store FDFére, seniorvæbnere, fortsatte weekenden efter, at man var kommet til Aars. Det var nemlig også søndag, at startskuddet gik til væbnermesterskabet. Væbnermesterskabet er en landsdækkende konkurrence, hvor alle FDFere dyster i mod hinanden. Man får en masse opgaver og svarene skal så indsendes via internettet. Finalen finder sted i København i Kr. Himmelfartsferien. Kredsleder Gitte Larsen siger, at det fortsat går rigtig godt hos FDF i Aars. Man har et rigtig godt lederteam, og næsten hver uge kommer der nye medlemmer, som gerne vil være med i FDF. - Har du lyst til at se, hvad man laver som FDFer, er du velkommen til at kigge ud i FDF-huset, siger Gitte Larsen.

Velsmagende franske

STER

M priser BLtO å s l i m

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

GALA ÆBLER Ta’ 15 stk.

00

20

(SŸOUUPSWFU "BST

Himmerlandsgade 49 9600 Aars · Tlf. 96 98 21 77

• MALERIER • MALERIER • God kunst på væggene er guld værd. Køb den hos

HIMMERLANDS KUNSTHANDEL Himmerlandsgade 22 . Aars

Åben efter aftale tlf. 98 62 30 03 www.himmerlands-kunsthandel.dk

, , , , , , , , , ,

COX ORANGE INGRID MARIE

v/Søren Laigaard Christensen Tandrupvej 8 - 9600 Aars - 98 62 37 50 Åbent 6 dage om ugen - altid søndagsåbent Februar: Australsk rødvin Tjek www.vesthimmerlandvaerksted.dk

Lækre

BROCCOLI Ta’ 2 stk.

KIWI FRUGTER Ta’ 10 stk.

Lørdag formiddag stod programmet på løb for puslinge, tumlinge og pilte. Det var fedt, for på en af posterne skulle man kaste så meget sne på en leder som muligt, på en anden post skulle man fange og binde en leder. Væbnerne og seniorvæbnerne var lidt mere seje, de tog på en heldags hike på 10 km, hvor man skulle fi nde så mange guldæg som muligt ved hjælp af GPS kordinater. Man skulle så undgå at blive fanget af lederne, da de skulle have nogle æg, hvis man blev opdaget. Om eftermiddagen dystede puslinge, tumlinge og pilte mod hinanden. Hvem kunne stå længst tid på en pæl? Hvem kunne brænde en

Vesthimmerlands Værksted

Lækre

Store vitaminrige

Kl. 1. Super kvaliet

R

smag

, , , , , , , , , ,

Ta’ 2 stk.

te

AARS: I fredags drog 70 FDFere, tanter og onkler på kredslejr til Tyvdalhøj lejren, som ligger ved Støvring. Der var godt stemning i bussen, for alle børn var spændte på hvad der skulle ske på lejren. Da de ankom til lejren var den næsten sneet inde, så alt bagage og mad til 70 deltagere i tre dage måtte slæbes de sidste 500 meter til lejren. Alle tog ansvar for dette, selv de mindste FDFere, der går i 0. Klasse slæbte de store tasker og kasser op til hytten. Fredag aften var der lejrbål med masser af konkurrencer. Efter saft og boller var det sengetid, da alle var godt trætte.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Aars Avis

10. februar 2010

SIDE 13

Fjerde generation i Aars har kontaktlinserne med Hinrichsen arbejder mod et stille generationsskifte Af Torsten Hansen AARS: Briller og optik har i mange år været en del af Hinrichsen Aps i Aars, men kontaktlinser i stedet for briller har butikken ikke kunnet tilbyde. Men med fjerde generations indtog i butikken, så kom linserne med. Mette Hinrichsen, der sammen med Kim Hinrichsen, er udset til at være fjerde generation Hinrichsen til at overtage butikken er uddannet optiker og er desuden autoriseret linseoptiker. Mette Hinrichsen er udlært hos Synoptik i Aalborg og har bystyret Synoptik i Fjerritslev i to år. Med hendes ankomst til butikken i Aars er optikerafdelingen blevet udvidet og flyttet. - Det har fungeret med briller i nærheden af vores centrale kassefunktion, men med linser er det anderledes, siger Poul Hinrichsen, Hinrichsen Aps. - Det er bedre nu, hvor linser og briller er i hjørnet af butikken. Der er mere ro, og det er nødvendigt, når vi skal lære folk at tage deres linser på, forklarer Mette Hinrichsen. Ud over den slags ”undervisning”, så rummer linseafdelingen et stort udbud af linser. - Vi har linser fra to af de

Husk aftenåbent

Onsdag-torsdag-fredag-lørdag-søndag indtil 20.30

Mette Hinrichsen er fjerde generation i butik Hinrichsen Aps i Aars. Hun er uddannet linseoptiker.

største leverandører og tilbyder altid en høj kvalitet af linser, siger Mette Hinrichsen. Hvem der skal bruge linser i stedet for briller, afhænger af personen selv og de forhold linser eller briller skal bruges under. - Nogle erhverv eller aktiviteter er lettere at udføre med linser. Forestil dig en dykker med dykkerbriller og almindelige briller under - det fungere ikke. Men med linser virker det, siger Poul Hinrichsen. - Det er også en stor fordel, når kunden har forskelligt syn på øjnene. Et par bril-

MESSE-TILBUD

ler med forskellig styrke på stellet giver forvirring i synet. Men to forskellige linser giver ikke den samme forvirring, supplerer Mette Hinrichsen.

Generationsskifte Til næste år kan butik Hinrichsen i Aars fejre 100 års jubilæum. Den milepæl vil familien fejre ved at kommet et skridt længere mod næste generationsskifte. - Vi arbejder på, at fjerde generation skal have halvpart i butikken, når vi i marts 2011 fejrer den store dag, siger Poul Hinrichsen.

SE MERE PÅ:

jysk-caravan.dk

RENTE 4,95% p.a.

FERIE- OG KÆMPE ESSE 2010 CAMPINGM R 12., 13. OG 14. FEBRUA

KÆMPE UDSALG AF NYE OVERGEMTE E VOGNE ET LILLE UDPLUK AF VOGNE :

Sælges alle med et Isabella Ventura 3 meter telt eller et gavekort på 10.000,- kr.

Eifelland Holiday 395 TF Eifelland Holiday 520 FDK Eifelland Holiday 500 TF Eifelland Holiday 560 TK Knaus Sport 450 FU Knaus Sport 500 QDK Knaus Südwind 500 FDK Knaus Südwind 550 FSK Knaus Südwind 580 UEB Knaus Nordic Plus 590 UEB Cabby 620 L mover ovn Klik ind på www.jysk-caravan.dk og se flere tilbud

BAVINCHI by NIGHT

79.800,89.800,99.800,99.800,99.800,99.800,99.800,109.800,119.800,149.000,199.800,-

SPAR OP TIL 86.000,- KR.

Tilbudene gælder så længe lager haves!

UDSTILLERE E: Lars Marco fra Marco Sound Kildens Røgeri Brøndum Natur- OX Etomer Technologies Cabby Topcamp / Kattegat Strandcamping NCÅ-Verodan a/s Nibe Bryghus

LØRDAG Fjordfolket udstiller og underholder

SØNDAG

Hver lørdag aften kl. 19.45: Varme rundstykker og leverpostej ÅBNINGSTIDER: Mandag-tirsdag 06.30-17.30 98 62 32 00 Ons-tors-fre 06.30-20.30 Himmerlandsgade 45, Aars lørdag-søndag 06.30-20.30

Ring og bestil

Nye spændende dagtilbud (gælder hele dagen)

MANDAG-TORSDAG 5 rundstykker

15,-

4 rundstykker + brunsviger

25,-

4 rundstykker + 1 leverpostej

28,-

ONSDAG 3 brumbasser

33,-

Alle balancebrød

15,-

FREDAG Fredagsbrød

15,-

Fredagskagen

25,-

LØRDAG 10 rundstykker (ikke aften)

30,-

SØNDAG 8 bedstemorbolle

19,-

Brunsviger m. Ûøde

28,-

Smedene udstiller og underholder

Tilbudene gælder så længe lager haves!

AUT. KNAUS OG CABBY FORHANDLER


Aars Avis

SIDE 14

Gattenvej 5 Flejsborg 9640 Farsø Tlf. 98 62 62 20 Mobil 21 20 19 42 Fax 98 62 61 10 chs@chsbyg.dk www.chsbyg.dk

TOTALENTREPRISE NYBYGNING RENOVERING JORD¡KLOAK¡BETON

Indhent uforpligtende tilbud !

Tlf. 98 62 62 20 - 21 20 19 42 .

LB Truckservice Aps – vi letter dit arbejde!

Kvalitets scootere til konkurrencedygtige priser

www.lbtruck.com lb@lbtruck.com Ring pü 9759 3344 og aftal tid for en prøvetur

Meget forskelligt tilbehør gør scooteren velegnet til mange formül. Egne servicebiler dÌkker hele landet indenfor kort tid.

LB Truckservice Aps, Dalagervej 27, 7884 Fur

FĂĽ et GRATIS

HĂ˜REAPPARAT*

* med offentligt offentligt tilskud tilskud pĂĽ *med pĂĽ kr. kr. 6.010,6.230,(# #%! % ) %(

 

 

"BMCPSH )FOSJL(FOFGLF 1PVM&SJL)‘KTMFU +FUUF#‘OOFMBOE

 

#S‘OEFSTMFW 3JDIBSE(BMMBOE

98113200

)PCSP )FOSJL"SFOUPGU 7FTUFSCSP¡"BMCPSH W(ÇTFQJHFO

  

 

    

)- *  *

!3 +FSOCBOFHBEF&r)PCSP

XXXIPFSFBQQBSBUFUEL (  1

/// --,

Ă… R E T S

M E S S E

F O R

10. februar 2010

Billedkunstner og prÌst til Aars AARS: Benny Vindelev, der i sit daglige virke en uhyre engageret sogneprÌst ved Hans Egedes Kirke i Aalborg, gÌster Vesthimmerlands Højskoleforening onsdag, 17. februar. Ved siden af arbejdet som sogneprÌst har han i en lang ürrÌkke arbejdet passioneret med billedkunst. Han maler billeder, laver skulpturer i bronze og tegner messehagler. Benny Vindelev er inspireret af troen og bruger bibelske motiver - oftest i stÌrke farver. Han har blandt andet lavet udsmykning i kapellet pü Sygehus Syd i Aalborg, alterbordsudsmykning i HünbÌkkirken, Frederikshavn, sognegürden ved VesterkÌr Kirke og et skulpturprojekt i bronze til Ry Kirke. Det er lykkedes Vesthimmerlands Højskoleforening at fü en udstilling med vÌrker af Benny Vindelev til Kirkecenteret i Aars. I forbindelse med foredraget ’Lyset driver vÌrket – om

troens billeder’, som Benny Vindelev holder i Højskoleforeningen onsdag, 17. februar, vil der forinden vÌre en fernisering i Kirkecenteret. En udstilling som løber over tre uger, sü der er mulighed for et større publikum at komme ind og se vÌrkerne. Om sine egne billeder siger Benny Vindelev: �Billederne er meget farvesymbolske. Jeg arbejder bevidst med farveflader og figurative antydninger, der rummer en übenhed, sü beskueren drages med ind i en dialog med billedet.� Efter ferniseringen holder Benny Vindelev sit foredrag, hvor han vil fortÌlle om nogle af de overvejelser han gør sig, nür han udøver sin kunst. Hvad er god kunst? Hvordan er den billedkultur, som knytter sig til de bibelske motiver i en moderne tid? Han vil fremdrage eksempler pü egne vÌrker, og kommer ogsü med et bud pü, hvad et troens billede er – eller kan vÌre.

Carl Christensen, alias Banko Carl, fortÌller om sit liv ved et møde i Aars lørdag, 13. februar.

Foredrag med Banko Carl i Aars AARS: For en del ür siden Han kan se tilbage pü 32 handlede det om at fü pladen ürs uafbrudt rejseaktivitet fuld, nür Banko Carl rübte land og rige rundt med hans tallene op. Det har han gjort banko shows - et liv, der fik mange gange i Aars. en brat afrunding i 1996, da I dag har Carl P. J. Chri- lÌgen sagde stop. stensen, som er Banko Carls Nu har Banko Carl føjet en borgerlige navn, nÌrmest ka- helt ny dimension til sit forelenderen fuld. drag - erfaringerne fra en akDanmarks ukronede ban- tiv pensionist- tilvÌrelse. kokonge, 73-ürige Carl P. J. Her har eneren, livsnydeChristensen, Vordingborg, ren, Ìgtemanden, familiehar gjort comeback. Dog faren, forretningsmanden, ikke som bankokonge - men entertaineren og ikke mindst som foredragsholder i svÌr- Carl P: J: Christensen uendevÌgtsklassen. Nu rejser han lig meget at øse af - og, altid med foredraget �Fra aktiv er- med et kÌrligt glimt i øjet. hvervsmand til aktiv pensioOprindelig ville lollikken nist� - en videreudvikling af Carl fra Nakskov have vÌret hittet � Mit livs eventyr� som prÌst. Kan hÌnde vor Herres Carl Christensen et stykke tid planer med Carl bød pü omhar rejst rundt med. veje - at der var en overordLørdag, 13. februar kom- net Masterplan om, at først mer han til Aars, inviteret skulle speed snakkeren Carl af Høreforeningen Vesthim- underholde og siden reflekmerland. Foredraget holdes tere. Alderen taget i betragtpü Aars Bibliotek. ning har Carl Christensen Interessentil for atdine høre Carledb travlt problemer som aldrig før - og som HjÌlp P. J. Christensen fortÌlle om en af mange tilfredse lyttere sit fantastiske og helt enestü- skriver-privat pü hans hjemme side. ende liv inden for show busi- �Han underholder -erhvervi et tempo ness er stor i Danmark. og med en engagement, sü -landbrug man skulle tro, at det var sidste gang han fik lov til at for-institutioner tÌlle sin historie�.

120 pensionister hørte pü Kurt Friis AARS: Cirka 120 pensionister mødte op for at høre formand for socialudvalget Kurt Friis Jørgensen fortÌlle om sit arbejde i Vesthimmerlands Kommunes byrüd, da Aars Pensionistforening for nyligt holdt generalforsam-

C A M P I N G F O L K E T

Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar

ling pĂĽ Kimbrerkroen. PĂĽ generalforsamlingen blev to nye valgt ind i bestyrelsen. De nye var Oda Bojer og Bente Holm. De blev valgt ind, da Ellen Margrethe Larsen og Niels Andersen ikke ønskede genvalg. Som suppleant blev valgt Erik Madsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Per Drejer som formand, Karen Ă˜lgaard som nĂŚstformand, Oda Bojer som kasserer og Mariannne TĂźmmler som sekretĂŚr.

Alt i malerarbejde Bygningsmaleren v/ malermester Gert Bang Larsen Nygade 17, 9640 Farsø Åbningstider: fredag 12-19, lørdag og søndag 10-17

Campingvogne ¡ Autocampere ¡ Teltvogne ¡ Fortelte ¡ Turtelte Udstyr og tilbehør ¡ Campingpladser ¡ Forlag ¡ Finansiering ¡ TraďŹ kinformation Videncentre og meget andet Danmarks tredjestørste campingmesse – den mest overskuelige og den mest besøgsvenlige. 100 udstillere prĂŚsenterer den nye sĂŚsons nyheder i 8 sektorer...

Der sker hver dag en masse pü Campingscenen i Forhallen Mød rejsejournalisten og TV DK4 redaktøren Anne-Vibeke Isaksen, CampingDanmark.dk, redaktørene Signe Neslein & Mads Nielsen, Campingferie.dk, Mogens Jørgensen, TV2/NORD, TV-kokkene fra TV2/NORD PLUS: Miv og Møller i selskab med Per Jensen, countrysangeren Peter Caulton, New Zealand og Linedancerne Dusty Boots. Hver dag masser af spÌndende publikumskonkurrencer pü scenen.

Se Campingscenens detaljerede program pĂĽ www.akkc.dk/camping2010

www.bygningsmaleren-farsoe.dk Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12

Scooterservice Jyllandsgade 5 - 9600 Aars

Telefon 20 28 85 06 Advokatfirmaet

BINDSLEV & KJELDSEN ApS Advokater: Arne Bindslev (H) - Carsten Kjeldsen (MMCR) Mogens Bøg-Jensen (H) Hanne NørkjÌr Nielsen (L)

• Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars -Tlf. 98 62 40 00

• Autoriseret bobestyrer

RKI

EDB hjĂŚlp lp -privat -erhverv -landbrug -institutioner

effektiv-pc Holmsvej 3 . 9610 Nørager 70 20 10 04

A/S

Inkassopartner

Ă…bningstider: Tirs.-ons.-torsdag 11-17 eller efter aftale

Sjov for børn Hos McDonald’s i Garderobegaden kan børnene muntre sig med ansigtsmaling og tegnekonkurrence

Entre: Voksne 50 kr. Børn (5-13 ür) 20 kr. Pensionister og efterlønnere halv pris fredag.

Europa Plads 4 ¡ 9000 Aalborg ¡ www.akkc.dk/camping 2010


Aars Avis

10. februar 2010

SIDE 15

Bussselskab i Aars Harmonikaorkestre pü andre hÌnder skal til trÌf i Aars AARS: Der vil fortsat køre busser pü de fleste af de ruter som Vesthimmerlands Rute og Turistbusser har kørt for Nordjyllands Trafikselskab, selv om firmaet i Aars er güet konkurs. Det oplyser Kim Kristensen, der gennem flere ür drev KAS Biler i Møldrup, som sidste ür blev fusioneret med Sønderballes Biler i Skals under navnet Midtbus A/S. - Vi har købt 20 busser, og de 11 kører for NT. Det vil de fortsat gøre, bortset fra et par ruter i Rebild Kommune, som vi har droppet,

siger Kim Kristensen. Vesthimmerlands Rute og Turistbusser, der i 2006 blev overtaget af RenÊ Sørensen, Aars, har drevet alle former for persontransport, og tilbudt kørsel med vogne fra 5 til 75 personer overalt i Europa. RenÊ Sørensen fortsÌtter indtil videre som daglig leder af ruterne som Vesthimmerlands Rute og Turistbusser stod for. Midtbus rüder nu over 35 busser af forskellig størrelse. og har garageanlÌg büde i Møldrup og i Aars.

Himmerlandsstien føres til Viborg VESTHIMMERLAND: Det ser nu ud til, at de mange brugere af Himmerlandsstien i løbet af i ür kan køre pü stien helt til Viborg Banegürd. Det sker efter at Teknisk Udvalg i Viborg Kommune pü det seneste møde vedtog et, at projekteringen af Himmerlandsstien fra Løgstrup til Viborg Banegürd sker i ür. Første etape af anlÌgsarbejderne pü Himmerlandsstien ivÌrksÌttes ogsü i ür, nür projekteringen er fÌrdig og Teknisk Udvalg har godkendt projektet og der er foretaget en koordinering mellem omfanget af 1. etape og det afsatte rüdighedsbeløb. Pü mødet 24. juni 2009 drøftede Teknisk Udvalg i Viborg Kommune, udvalget forvaltningens foreløbige forslag til en ansøgning om tilskud fra statens �Pulje til mere cykeltrafik�. Pü mødet 12. august 2009 blev forslaget tiltrüdt med enkelte justeringer. I december 2009 fi k Viborg Kommune tilsagn fra Vejdirektoratet om tilskud fra �Pulje til mere cykeltrafik�. Tilskuddet er givet til projektet �Den Midtjyske Cykelstjerne – et bidrag

til et sammenhÌngende pendlercykelnet omkring Viborg�. Det samlede tilskud udgør 11.952.000 kr. eksl. moms i løbende priser. Tilskuddet udgør 30 pct. af projektets budget eksl. moms. I ansøgningen søgte kommunen om 50 pct. tilskud, men projektet er i processen med vurdering af de enkelte ansøgninger ikke vurderet til at opfylde betingelserne for en tilskudsandel pü 50 pct. til mere innovative projekter. En forudsÌtning for gennemførelse af projekter med tilskud fra cykelpuljen er, at der foretages en evaluering af projektets resultater og effekter. Omkostningerne hertil skal vÌre indeholdt i budgettet. I ansøgningen om tilskud fra puljen var der angivet et antal enkeltprojekter, der tilsammen udgør �Den Midtjyske Cykelstjerne�. Viborg Kommune har pü denne müde füet et tilskud pü 30 pct. af det samlede beløb. Det betyder, at der er meddelt et tilskud fra Vejdirektoratet pü 30 pct. til alle de enkeltprojekter, der er prissat i ansøgningen.

g)505.:;03)<+ KĂ&#x2020;MPE FAMILIEPIZZA 5-8 pers. FAMILIEPIZZA 4 pers. ALM. PIZZA FROKOSTPIZZA

  

AARS: Der er tradition for et ürligt harmonikatrÌf i Vesthimmerland. Lørdag, 20. februar mødes ni harmonikaorkestre pü Kimbrerkroen i Aars og sü spilles der op til dans pü kroens store dansegulv fra middag og til kort før midnat. - Det er en god tradition som vi holder i hÌvd. De ni orkestre spiller pü skift og für lejlighed til at vise, hvad de kan, siger Ole Sommer pü vegne af Vesthimmerlands Harmonikaorkester, der er arrangør. Kimbrerkroen holder re-

stauranten ĂĽben og sideløbende med musik og dans bliver der harmonikaudstilling ved Knudsø Musikimport. De ni orkestre som har meldt sin ankomst er Fyensgades Harmoniforvirring, Ă&#x2026;rhus Harmonikaklub, Vesthimmerlands Harmonikaorkester, Sjannel-O, Støvring Harmonikaklub, Aars Spillemandslaug, Nibe Harmonikaklub, Smedene og Thisted Harmonikaorkester. Det ventes, at vinter-harmonikatrĂŚffet samler omkring 300 publikummer.

ApS

Alt i O Murer- og betonarbejder O Jord - Kloak - BelÌgning O Vognmandskørsel O Lev. af sand/grus, container, kran m.m. Bandsholmvej 52 . 9600 Aars Bil John 40 45 83 41 ¡ Bil Ole 30 33 91 22

Alt malerarbejde og tapetsering udføres til rimelige priser! Hurtig og reel betjening. MALERMESTER Kong Christiansvej 31 . 9600 Aars Fax 98 62 49 00 . Tlf. 98 62 12 46 Mailadresse: walther-bach@mail.dk

D N F I ME I

VA R REN NATU Tilskud op til k r. 20.0 

 00, 

  

    

Har du en have, sĂĽ har du ogsĂĽ en vedvarende, bekvem og billig energikilde lige uden for huset. ! $!! " #$! " !  # !%!( $ "(## "" ! # %! $"# # " ! ' $" # *!"' '%!!

(! $ # !%!( ! ! $ "# "! ' # % !*%# %(!# !$# ! ) %!" *!%!"!! '!"!!%! $ !

%"#!#!%!(!#& "## '''!"'#!## #!#%%"$%""## &! *%!##!#!  # "#! !" % (# %(! !# ''

%!'!"#!&"!# ' (%!!#" !"#"!##"'$' #(! ""!##$" %

Ă&#x2026;BENT ALLE DAGE KL. 11.00-22.00

TLF. 98 11 44 44

www.naturvarme.dk

NIBEVEJ 3A, AARS

MODIS AMERICAN

Th. Eriksens Vej 7 â&#x20AC;˘ 9640 Farsø â&#x20AC;˘ Tlf. 98 63 19 11

PIZZA

Annoncetelefon 98 62 17 11

www.oegaard.dk


Aars Avis

SIDE 16

10. februar 2010 timer pr. dag med 3 minutter og 20 sec., hvilket i februar mĂĽned betydet 2 timer lĂŚngere til at komme ud i naturen. Snevejr er det ideelle vejr til at gĂĽr pĂĽ dyresafari og finde ud af, hvilke dyr, der lever i ens nĂŚr omrĂĽde. Bogen â&#x20AC;?Dyresporâ&#x20AC;? af Preben Bang kan anbefales at tage med pĂĽ gĂĽturen, eller tag evt. fotos af diverse spor, for derefter hjemme i varmen at finde ud af, hvilke dyr elle dyrespor man har set pĂĽ turen. Specielt hvis turen gĂĽr forbi en høstet majsmark, er der stor sandsynlighed for at se mange forskellige spor, men der i det hele taget langt større mulighed for at se mange flere dyr end man plejer, da det ikke er sĂĽ nemt at skjule sig i det hvide landskab.

Ă&#x2026;bningstider: Man.-fre. 7.00-16.30 â&#x20AC;˘ Lør. 8.00-11.00

7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH 5RHO

7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH 8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJOÂ UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJOÂ UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( - cEHQIRUDQGUHIRUVODJ -

9RV

5RHO9RV*XQGHUXSYHMFarsø

0RELO²7OI 7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH 8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJO UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( cEHQIRUDQGUHIRUVODJ DĂ&#x2DC;GNVAGT

98 62 50 5RHO9RV*XQGHUXSYHM

00

0RELO ²7O  â&#x20AC;˘ El-service

El-installatør Morten Nøhr Kristensen

7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH â&#x20AC;˘ Køle-service

www.oegaard.dk

8GGDQQHWWÂĄPUHU â&#x20AC;˘ Alarm-service )DJOÂ UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

5RHO9RV *XQGHUXSYHM

0RELO ² 7O  7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH

Fuglene søger til foderbrÌttet om vinteren.

8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJOÂ UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

Naturen holder ikke lukket om vinteren Mulighed for *XQGHUXSYHM naturoplevelser i Vesthimmerland 5RHO9RV VESTHIMMERLAND: vinterlukket. Na0RELO ²holder 7O ikke Vinteren er en hürd tid for turvejleder Karin Winther i büde planter og dyr. Heldig- Vesthimmerlands kommune vis tilpasser de fleste planter vil gerne opfordre til, at man og dyr sig, sü kun 7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH de svage deler sine spÌndende naturomü lide døden i kulden. plever sü flere, für kendskab 8GGDQQHWW¥PUHU Menneskene tilpasser sig til, og kommer ud og oplever ogsü kulden og den mørke den spÌndende natur, der )DJO UWODQGPDQG tid, for de fleste desvÌrre er i Vesthimmerlands kom$OWLKDYHDUEHMGH ved ikke at komme ud, og mune. 6WRUWN¥UHNRUW&&( det er en skam, for naturen Man kontakter hende, cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

5RHO9RV*XQGHUXSYHM

5RHO9RV *XQGHUXSYHM

0RELO ²7O 

0RELO ² 7O 

Din lokale EL-installatør, vi udfører alt 7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH inden for tekniske løsninger, blandt andet: 8GGDQQHWWÂĄPUHU Belysning | Tele,)DJO UWODQGPDQG data, ďŹ ber $OWLKDYHDUEHMGH Automation/SRO | TermograďŹ 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( | Ventilation VVS installation | Køleteknik cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

Industrivej 93 | 9600 Aars | Tel. 9862 2200 | www.verdo.dk 5RHO9RV*XQGHUXSYHM

0RELO ²7O 

â&#x20AC;&#x201C; hurtigere, nemmere, 7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH mindre bøvl...! 8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJO UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH PĂĽ varmeregningen ved at isolere med 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( papiruld. cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

SPAR OP TIL 25%

Mulighed for tilskud ved at isolere hulmur 5RHO9RV*XQGHUXSYHM og loft.

0RELO ²7O  Autoriseret isolatør Papiruld Danmark

Tømrerarbejde

Snedkerarbejde

Glarmesterarbejde

Totalprojekter

- det gode hĂĽndvĂŚrk

AARS TĂ&#x2DC;MRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S NYGAARDSVEJ 5, 9600 AARS TELEFON 98 62 28 00 Vi er medlem af

det giâ&#x20AC;&#x2122;r dig større sikkerhed

Flittige gĂŚster

7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH

MalerĂ&#x20AC;rmaet

8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJOÂ UWODQGPDQG $OWLKDYHDUEHMGH 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

HOUMANN 0RELO ² 7O  5RHO9RV *XQGHUXSYHM

Alt malerarbejde udføres Ring for uforpligtende tilbud

7DQGUXSDOOURXQGVHUYLFH Tlf. 98 62 25 70 8GGDQQHWWÂĄPUHU )DJOÂ UWODQGPDQG HjortkjĂŚrsvej 27 . 9600 Aars $OWLKDYHDUEHMGH Industrivej 5 . 9600 Aars 6WRUWNÂĄUHNRUW&&( cEHQIRUDQGUHIRUVODJ

hvis man observere spÌndende naturoplevelser, og sü vil hun efterfølgende lÌgge informationerne ud pü kommunens hjemmeside og under www.naturekspeditionen.dk.

SÌlunger i Aggersund I øjeblikket melder medarbejderne pü Aggersundbroen f.eks. at de har se flere sÌler med unger ligge pü isen og odderen, som har det rigtig godt i Limfjorden, er set flere gange pü det seneste. Har man tülmodighed kan man se dem pü fisketur i ishullerne ved Aggersundbroen.. Føden bestür af büde fisk og skaldyr, hvilket f.eks. kan ses i ekskrementerne, der farves røde efter et mültid rejer.

LÌngere dage Allerede nu kan det mÌrkes, at dagene bliver lÌngere. Helt nøjagtig tiltager de lyse

ADVOKATFIRMAET A DVOKATFIRMAET

JAN POULSEN

0RELO ² 7O  Belysnings- og hvidevarebutik Himmerlandsgade 72, Aars

ALT EL-ARBEJDE UDFĂ&#x2DC;RES Marius Stubberup A/S

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Kc]%0/-+(/((Â&#x203A;=Xo0/-+)+,/ Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00

DANSKE MALERMESTRE

*XQGHUXSYHM Vi5RHO9RV er din lokale forbindelse

Fuglene pü foderbrÌttet er flittige gÌster, hvis der fodres jÌvnligt. Er man begyndt at fodre er det vigtigt, at man fortsÌtter, da fuglene bliver i de naturomrüder, hvor de kan finde føde. Holder man op med at fodre, kan det koste dyrebare krÌfter for fuglene at fi nde nye omrüder med føde i kulden. Ud over nydelsen ved at se de mange forskellige fugle pü foderbrÌttet, sü für man ogsü en ekstra bonus oven i, for pü trods af kulden, sü er fuglene ved at komme i forürshumør, hvilket høres pü de mange fugle stemmer nür solen skinner. Nür fodersÌsonen stopper kan man ved at sÌtte foderkasser op, fortsat fü besøg af fuglene. Redekasser kan bygges og sÌttes op hele üret, men kan med fordel sÌttes op om vinteren, sü fuglene für mulighed for at se kassen an inden ynglesÌsonen starter i april/maj. - God fornøjelse, og et er helt sikkert. Humørbarometeret stiger hos alle, er der müske nogen som nogensinde er kommet sur hjem efter en naturtur. lyder det fra Karin Winther.

- advokatkontoret dvokatkontor der hjĂŚlper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

Brug den organiserede hĂĽndvĂŚrker til

snedkerarbejde - tømrerarbejde Køkken- og garderobeskabe Specialopgaver - sü SNEDKERMESTER

Aut. el-installatør

Tlf. 98 62 31 10 marius@marius-stubberup.dk www.marius-stubberup.dk

KeldgĂĽrdvej 70 . VĂŚrksted: Gislumvej 28 - 9600 Aars Tlf. 98 62 39 33 og 21 73 40 89 Tilbud uden forbindende!


Aars Avis

10. februar 2010

STØRST UDVALG

PRISEN HELT I BUND Coop majs

Coop bouillon

Coop ananas tern

500 g SPAR 4,95

Coop klemmer

DAG

1 PAKKE LEVEBRØD

R HVE

DAG

TIRS

10.-

1 FORMFRANSKBRØD

8.-

Rullet affaldsposer 20 stk. snøre SPAR 7,95

00

5

Coop gulvklud 2 stk. non woven SPAR 13,95

Coop rosiner

Plastpakke med 24 stk. SPAR 14,95

MAN

SPAR 14,95

FRIT VALG

567/340 g SPAR 4,95

Coop kogeposeris

Coop vaskepose

Flere slags SPAR 2,95

340/285 g SPAR 2,50

R HVE

SIDE 17

Capri garn

250 g SPAR 3,95

Flere farver SPAR 4,95

R HVE

DAG

ONS

OKSEKØD 8-12% 500 G. SVINEKØD 8-12% 600 G.

1 pakke

15.-

AG ØRD

-L DAG MAN

10.-

DAG

RE ER F

4 RUNDSTYKKER

HV

BLAND SELV SLIK Pr 100 g

6

95

R HVE

DAG

FRE

4 RUNDSTYKKER + 1 DAGMARTÆRTE

25.-

ÅBNINGSTIDER

MANDAG-FREDAG kl. 9.00 - 20.00 LØRDAG kl. 8.00 - 17.00

GRATIS

BAGEREN åbner mandag-lørdag kl. 6.30

www.kvickly.dk

Markedsvej 3 . 9600 Aars . Tlf. 96 37 76 00

Vi tager forbehold for trykfejl

Tilbuddene gælder fra torsdag den 11. februar til og med lørdag den 13. februar

200 P-PLADSER VED KVICKLY


Aars Avis

SIDE 18

Vesth. Konservative Vælgerforening

Formand: Ernst Pinstrup Sørensen Ryttervej 22, 9600 Aars Tlf. 98 66 63 66 Kasserer: Hanne Grabow Sognevej 99, Østerbølle, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 16 10

Det Danske Spejderkorps

Løgstørvej 57, 9600 Aars Gruppeleder: Inge Merete Vestergaard Tlf. 98 62 14 79 Kasserer: Jette Kristensen Tlf. 98 62 45 78 Mail: www.ddsaars.dk Mødested: Spejdergaarden Løgstørvej 57, Aars tlf. 98 62 47 22

FDF

Mødested: FDF Huset, Stenildvadvej 4, Aars Mail: www.fdfaars.dk Kredsleder: Dennis Gislum Tlf. 51 20 45 80 Formand: Eva Harbo Andersen Tlf. 70 20 08 66 - 98 62 37 55

Guldalderklubben, Aars

Kasserer: Elly Engedahl Oustrupvej 8 H, 9600 Aars Tlf. 98 62 11 10 - 20 42 50 87 Mødested: Østermarkskolen hver onsdag fra kl. 14.30-17.00

Himmerlands Saluteringslaug Oldermand: Peter H. Høffner Nørregade 22, Østrup, 9600 Aars Tlf. 98 65 81 86 Kasserer: Bent Schade Spar Nord Tlf. 72 24 58 00

Landbrugets Seniorklub Formand: Per Liengaard Gråbølle 82, 9640 Farsø Tlf. 98 63 29 90 Kasserer: Margit Krogh Overvejen 17, 9640 Farsø Tlf. 98 63 24 06

Vesthimmerlands Musik-Cabaret Formand: Lene Weiss Nibevej 24, 9600 Aars Tlf. 98 62 30 91 Kasserer: Elin Mathiesen Tlf. 98 66 22 25 Mødested: Den blå stue/messecenteret, Vestre Boulevard 15A, 9600 Aars

Singleklubben På Sporet Formand: Kim Andersen Tlf. 61 36 31 94 Kasserer: Eigil Gammelholm Tlf. 98 63 64 88 Mødested: Klubhuset Ryttervej 2, 9600 Aars

Socialdemokraterne i Vesthimmerland Syd

Formand: Herdis Brix Dr. Christinesvej 27, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 06 Kasserer: Margit Nielsen Holmsgaardsvej 19, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 82 85

Tordenkalvens Øllaug

Formand: Torsten Hansen Skånevej 10, 9670 Løgstør Tlf. (pri.) 98 67 37 18 Tlf. (arb.) 98 62 17 11 Kasserer: Ole Riis Olsen Ansgarsvej 12, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 86 Mødested: Se: www.tordenkalven.dk

Vesthimmerlands Havekreds Formand: Jytte Larsen Grønnegade 18, Strandby, 9640 Farsø Tlf. 98 63 60 64 Ny Kasserer: Birgitte B. Christensen Solbakken 12, 9600 Aars Tlf. 78 78 41 19 Mødested: Aktivitetscenter Bymidten

Vesthimmerlands Handicap Idræt Formand: Eva Jensen Spurvevej 2, 9600 Aars Tlf. 40 89 23 29

Vesthimmerlands Musikforening

Formand: Grethe Stæhr Peder Stubsvej 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 18 27 Kasserer: Svend Bækgaard Kong Haralds Vej 23, 9600 Aars Tlf. 98 62 33 42 Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium

Vesthimmerlands Volleyballklub

Formand: Sara Mols Græsborg Tlf.: 98 66 40 84 Kaserer: Henriette Sørenen Tlf.: 98 37 57 00 Klubaktiviteter: Aars og Hornum

Ældre Sagen Aars Lokalkomité

Formand: Arne Pedersen Peder Stubsvej 21, 9600 Aars Tlf. 98 62 23 10 Telefonstjernen/Tryghedsopkald: Søren Houlberg, Dr. Margrethes Vej 15 9600 Aars - Tlf. 98 62 43 63 Mødested: Aktivitetscenteret Bymidten Bymidten 15, 9600 Aars Tlf. 98 62 53 68

Aars Amatør Astronomer Formand: Peter Stenild Kaj Munksvej 19, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 84 Kasserer: Leif Pedersen Korsholmvej 174, 9631 Gedsted Tlf. 98 64 53 86 Mødested: Vesthimmerlands Gymnasium Observatoriet eller Lokale 1.8 www.vhim-gym.dk/astronomi

Aars Badmintonklub

Formand: Michael Hansen Halsmandsbrovej 30, 9240 Nibe Tlf. 98 66 67 68/29 27 25 94 Mail: halsmandsbro@privat.dk Kasserer: Thomas Nielsen Hans Egedes Vej 191, 9600 Aars Tlf. 98 62 51 85 Mail: t.nielsen@aars.dk

Aars Billardklub

Formand: Peter Sørensen Agertoften 28, 9600 Aars Tlf. 98 62 41 36 Kasserer: Helle Carlsen Pregelvang 11, 9600 Aars Tlf. 98 62 48 97 www.aars-bk70.dk Mødested: Nibevej 1C, 9600 Aars Tlf. 98 62 54 70

Aars Borgerforening Formand: Anders Didriksen Højtoften 7, 9600 Aars Tlf. 98 62 42 61 Kasserer: Jette Rask Højtoften 10, 9600 Aars Tlf. 98 62 37 39

Aars Bridgeklub

Formand: Jan Kvitsau Nielsen Tlf. 98 66 11 58 Kasserer: Henning Madsen Grøbølle 16, 9640 Farsø Spillested: Aktivitetscentret Bymidten, Aars tirsdage ml. 19.00-23.00

Aars Brydeklub

Formand: Kim Olsen Engvej 3, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 87 - 23 82 91 68 Kasserer: Bo Glerup Grønnegade 17, 9610 Nørager Tlf. 98 65 43 21 - 20 24 76 52 Mødested: Østermarkshallen

Aars Erhvervsråd

10. februar 2010

Aars Patchworkforening

Formand: Svend Jørgensen Kong Valdemars Vej 13, 9600 Aars Tlf. (pri.) 98 62 40 73 Tlf. (arb.) 98 62 17 00 Sekretariat: Himmerlands Udviklingsråd Messevej 1, 9600 Aars

Formand: Nanna Andersen Grundtvigsvej 4, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 16 Kasserer: Helle Grøn Jensen Hobrovej 55, 9600 Aars Tlf. 98 62 44 19 Mødested: Aars Bibliotek - kælderen

Aars og omegns Folkedanserforening

Aars Pensionistforening

Formand: Leif Havbro Høvejen 5, Vognsild, 9600 Aars Tlf. 98 65 8519 Kasserer: Lars Peter Bach Holmagervej 3, Holmager, 9240 Nibe Tlf. 98 35 70 65 Mødested: Aars Skole

Aars og omegns Fugleforening

Formand: Per Jensen Grønnegade 6, Hornum, 9600 Aars Tlf. 98 66 15 20 Kasserer: Hanne K. Pedersen Hedeskrænten 44, 8800 Viborg Tlf. 98 62 66 09 Mødested: Klubhuset 4H gården Mail: fugleforening@aars.dk

Aars Frikirke

Formand: Orla Pedersen Sjøstrupvej 48, 9600 Aars Tlf. 98 65 61 72 Kasserer: Finn Bech Odinsvej 22, 9640 Farsø Tlf. 98 63 22 85 Mødested: Aars Frikirke Markvænget 11, 9600 Aars

Aars Gymnastikforening Formand: Niels Hald Stenildvadvej 11, 9600 Aars Tlf. 98 62 10 74 Kasserer: Caspar Valdgren Madsen Tingvej 1, 9600 Aars Tlf. 98 62 69 69 www.aarsgymnastikforening.dk Mødested: Idrætscentret Østermarken

Aars Golfklub

Formand: Bernt Neergaard Jacobsen Baneudvalgsformand/næstformand: Preben Tindal Christensen Kasserer: Britta Lystlund Johansen Honorær sekretær: Jørn Holm Medl. af bestyrelsen: Bent Bundgaard Medl. af bestyrelsen: Thor Jespersen Medl. af bestyrelsen: Søren Friis www.aarsgolfklub.dk Mødested: Tandrupgaard, Tandrupvej 6 9600 Aars Tlf. 96 98 07 00 - Mobil: 24 24 09 29

Vesthimmerlands Højskoleforening Formand: Palle Fogh Hvorvarpvej 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 12 43 Kasserer: Grethe Stæhr Oustrupvej 54, 9600 Aars Tlf. 98 62 18 27 Mødested: Aars Kirkecenter

Formand: Per Drejer Svalevej 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 38 17 Kasserer: Oda Bojer Sdr. Boulevard 10, 9600 Aars Tlf. 98 62 64 86

Aars Skakklub

Formand: Poul E. Niebuhr Korgaardvej 8, Haubro, 9600 Aars Tlf. 98 66 42 70 Kasserer: Allan Bo Sørensen Svoldrupvej 174, 9600 Aars Tlf. 98 65 88 99 Spillested: Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars

Aars Svømmeklub

Formand: Lone Ø. Bentzen Kong Haraldsvej 4 c, 9600 Aars Tlf. 98 62 45 86 Kasserer: Jimmy Sørensen Hans Egedes Vej 126, 9600 Aars Tlf. 98 62 27 23 Mødested: Aars Svømmehal, 9600 Aars Tlf. 98 62 37 60

Aars Tennisklub

Formand: Poul Erik Pedersen Solvænget 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 43 25 Kasserer: Jørgen Jensen Hans Egedes Vej 130, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 56 Mødested: Sports Allé 6, 9600 Aars Tlf. 98 62 47 47

Aars Tværfaglige Efterlønsklub

Formand: Kirsten Sørensen Gislumvej 20 A 13, 9600 Aars Tlf. 40 93 88 04 Kasserer: Birthe Pedersen Nibevej 23, 9600 Aars Tlf. 98 62 20 32 Underholdning og foredrag i lige uger på Kimbrerkroen 13.30 til ca. 16.00. Bowling i ulige uger i Aars Bowlingcenter kl. 14.00-15.00 og 15.00-16.00

Aars Idræts Klub

Formand: Kenneth Pedersen Hans Egedes Vej 70, 9600 Aars Tlf. 98 62 16 18 Kasserer: Finn Krebs Andersen Kong Christians Vej 14, 9600 Aars Tlf. 40 36 32 55 Mødested: Lyngsøvej 2 B 9600 Aars Tlf. 98 62 21 97

Aars Håndboldklub

Formand: Axel Heisz Pedersen Keldgårdvej 82, 9600 Aars Tlf. 98 62 40 46 Kasserer: Helle Westergaard Hans Egedes Vej 37, 9600 Aars Tlf. 98 62 26 50 Mødested: Østermarkhallen, 9600 Aars

Aarsegnens Jagtforening Formand: Niels Holst Kristensen Peder Stubsvej 24A, 9600 Aars Tlf. 98 62 20 84 Kasserer: Kirsten Conrad Stærevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 64 31 Mødested: Klubhus og Flugtskydningsbane Plantagevej 8, 9600 Aars Tlf. 98 62 48 28

d n me inger« e d i S foren Avis tive i Aars årligt. k A » nges nge bri t 8 ga lse: e g s a d s pt min or o - + mom f s i Pr 335, ning. kr. r. fore p


Aars Avis

10. februar 2010

19 temaer på workshop om trafiksikkerheden Kommunen inviterer til workshop på Aars Hotel Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Med en bedre trafiksikkerhed kan der spares både menneskeliv og penge. I perioden 2004 til 2008 skete der 503 registerede trafi kulykker i Vesthimmerlands Kommune. I de ulykker omkom 26 personer. Det tal er for højt og skal reduceres. På den baggrund indkalder Vesthimmerlands Kommune til workshop om trafiksikkerheden torsdag, 18. februar på Aars Hotel. Alle borgerne inviteres til at deltage i denne workshop, der skal hjælpe med at komme med indput til udarbejdelse af en ny trafiksikkerhedsplan for kommunen. Workshoppen skulle have været holdt 2. februar, men blev af trafiksikkerhedsmæssige grunde aflyst, da dagen bød på snestorm. En ny trafiksikkerhedsplan skal være med til at prioritere de trafi ksikkerhedsfremmende tiltag, der kan øge trygheden for borgerne i Vesthimmerland. Som supplement til politiets uheldsrapporter har kommunen valgt, at den store viden hos

Trafiksikkerheden skal forbedres i Vesthimmerlands Kommune, derfor inviteres borgerne til trafiksikkerhedsworkshop på Aars Hotel.

borgerne også skal præge planen. Borgerinddragelsen vil ske i form af workshops. Den kommende workshop er faktisk nummer to i rækken. Denne gang skal borgerne prioritere de enkelte temaer og komme med løsningsforslag til nogle af de konkrete

problemstillinger, der blev påpeget under workshop 1. Hvert år medfører trafikulykker enorme omkostninger for de pårørende, kommunen og samfundet. Så også fra en økonomisk betragtning er det fornuftigt at investere i trafi ksikkerhed. Med de begrænsede budget-

ter er det vigtigt at investeringerne prioriteres rigtigt, så der opnås mest trafi ksikkerhed for pengene. Det kan en trafi ksikkerhedsplan hjælpe med til. På den første workshop udpegede de fremmødte borgere de steder i kommunen, hvor de synes det er utrygt at færdes. De kunne også påpege generelle forhold/ fokusområder, som gør det utrygt at færdes i trafikken, som f.eks. medtrafi kanter, der taler i mobiltelefon under kørsel. Dette resulterede i over 100 lokaliteter og 13 fokusområder. Disse input er efterfølgende fordelt på 19 temaer, som workshop 2 tager udgangspunkt i. De 19 projekttyper, som er resultatet af første workshop er delt ind i fire hovedtemaer. Adfærd og holdning: Uopmærksomhed, parkeringsvaner/parkering, kørsel i påvirket tilstand, trafikanter, der kører, hvor de ikke bør køre, trafikmiljø omkring skolerne, høj hastighed. Børn i trafikken: Skoleveje, trafikmiljø omkring skolerne. Byer: Parkeringsvaner/ parkering, vedligeholdelse, høj hastighed, oversigtsforhold, cykelstier, vejtekniske forhold. Det åbne land: Vedligeholdelse, høj hastighed, oversigtsforhold, cykelstier, vejtekniske forhold.

Aars Gymnastikforening fik rekorddeltagelse i 2009

SIDE 19

AARS MOTORSERVICE v/ Jørgen Christensen Hjortkjærsvej 11 · 9600 Aars

TELEFON 98 62 45 22

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

Cimbrer Bilerne I/S Industrivej 46 - 9600 Aars

Taxi & Busser Turist i ind- og udland Ring og få tilbud

Tlf. 98 62 24 94 - 98 62 33 00 4 - 8 - 14 - 17 - 34 - 47 - 53 pers.

)0:%+8)2

Foreningen har gnidninger med Kultur- og Fritidsforvaltningen AARS: Året 2009 har været et travlt og godt år både sportsligt og økonomisk for Aars Gymnastikforening, sådan indledte formanden for gymnastikforeningen Niels Hald sin beretning på generalforsamlingen. Men han kom snart ind på et par af de gnidninger der er med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. - Vi har i længere tid ønsket noget ventilation i spinningslokalet og forespurgt Kultur- og Fritidsforvaltningen om fremskaffelsen. Det eneste tilbud de kunne eller ville komme med var, at indrette spinningslokale i brydelokalet på bekostning af mindre plads til bryderne. Den udgift til opsætning af væg kunne forvaltningen godt finde penge til, forklarede formanden. Enden på mødet blev, at det skulle undersøges, hvad det ville koste at lave ventilation i spinningslokalet. - Mødet var d. 8. september 2009, og der ikke sket noget endnu, bemærkede Niels Hald. Han kom også ind på en særaftale Kultur- og Fritidsforvaltningen opsagde med foreningen i foråret - Der blev indkaldt til møde om fremtiden, det blev af-

holdt d. 18. maj 2009, der kom intet fornuftigt ud af det møde. Forvaltningen havde fået den mærkelige ide, at de efter fem år pludselig var blevet medejer af AAGs springfaciliteter, som AAG købte og betalte ved opførselen af Idrætscenter Østermarken. Der kom et uforståelig brev fra Kultur- og Fritidsforvaltningen med nogle mærkelige udregninger, som vi ikke forstod noget af. Derfor indkaldte forvaltningen til et nyt møde inden sommerferien, som de selv hurtigt aflyste igen, siden er der ikke sket noget, sagde Niels Hald. - Et af problemerne er, at forvaltningen gerne vil leje springsal og gymnastiksal ud, og det er ok. Men de glemmer at fortælle brugerne, at alle de dejlige rekvisitter der findes i redskabsrum og springsal ikke er Idrætscenterets og dermed kommunens, men Aars Gymnastikforenings, understregede formanden, og fortsatte: Vi ser frem til, at den nye formand for Kultur- og Fritid i Vesthimmerlands Kommune Jan Dyregård lever op til sit valgløfte ”Det frivillige foreningsliv skal prioriteres højt”. Formanden omtalte også de mange aktiviteter foreningen har haft i 2009.

Sommergymnastikken og spinning slog igen alle rekorder i 2009 både i tilbud og antal deltagere. Alle 21 tilbud blev gennemført med i alt 420 deltagere. Som noget nyt blev der afholdt opstartsmøde til vintersæsonen en søndag eftermiddag. Der var 70 ledere og instruktører med. Mødet skule ”klæde” instruktørerne bedst muligt på til sæsonen og dermed give gymnasterne nogle gode oplevelser. Søren Haubjerg, Viborg, holdt peptalk og stillede spørgsmål til både bestyrelsen og instruktørerne, de instruktører der har børne-/ ungeholdene blev også sat på praktiske opgaver, dermed satte Søren Haubjerg gang i nogle nye tanker og dermed bidrage til videre udvikling af AAG. - Inden sæsonen 2009-10 gik i gang skulle Kimbrerfesten afvikles. AAG havde ca. 75 frivillige hjælpere med i det praktiske arbejde og for os der har med bemandingen at gøre, er det dejligt, at de fleste venter på den årlige opringning, om de vil give en hånd med igen. AAG deltog igen i Kimbrerfestens optog, det er dejligt, at der er nogle unge mennesker, der har lyst og overskud til at være med, men der må gerne være flere

med, sagde Niels Hald. AAG har fastholdt at lade fremstille et sæsonprogram bl.a. til husstands-omdeling, vi kunne også vælge den lette løsning, at sætte en annonce i avisen med henvisning til AAGs hjemmeside. Omdelingen klarer AAG selv og ledelsen tror på, at det er en god måde at gøre opmærksom på budskaberne og PR. Sæsonprogrammet indeholdt ikke mindre end 46 tilbud. Vintersæsonen blev med det største deltagerantal nogen sinde i alt cirka 1150, og af dem er der flere, der går til flere tilbud og dermed kommer flere gange om ugen i Idrætscenteret. For at gøre det administrative lettere har AAG taget GOAS i brug, det er online tilmelding og betaling. Det kræver lidt tilvending for gymnaster og spinningsfolkene, fordi den første måned, der før var gratis, er på den måde væk. Men der er store fordele ved det, man kan nu tilmelde sig og betale så snart, der åbnes for det og på den måde være sikker på en plads på de lukkede hold. Efter beretningen var der valg. Der var genvalg til bestyrelsen af Solveig Bigum, Mette Berg Jensen og Dianna Mærsk Knudsen.

:)78,-11)60%2( )PJMVQEIX%EVW 4IXIV)VMOWIR%7

 

NCO Byg, Aars A/S Tlf. 9862 2455 Total, Hoved & Fagentreprise Nybygning, Tilbygning & Ombygning Jord/Kloak, Beton & Murerarbejde Alt i reparationsarbejde Udlejning af containere Gratis rådgivende bygningstjek www.nco.dk info@ncogruppen.dk

Vestvej 5, 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 20

10. februar 2010

Museum har betalt for lidt i løn til de ansatte Fik en ekstra udgift pĂĽ 600.000 kr. i 2009 AARS: Vesthimmerlands Museum fik i 2009 en ekstra-udgift pĂĽ 600.000 kr. som følge af, at museet siden 2000 har udbetalt for lidt i løn til de ansatte. Vesthimmerlands Kommune har grundet museets likviditetssituation - udlagt beløbet for Museet. Der har den 26. januar 2010 vĂŚret afholdt et møde med museets formand Per Nørgaard med henblik pĂĽ at fĂĽ afklaret, hvordan gĂŚlden til Vesthimmerlands Kommune kan afvikles. Fra Vesthimmerlands Kommune deltog borgmesteren, kommunaldirektøren og økonomichefen. PĂĽ mødet blev det aftalt, at sagen vil blive forelagt Ă&#x2DC;konomiudvalget med indstilling om, at beløbet afvikles med 40.000 kr. i ĂĽrligt afdrag (afviklet over 15 ĂĽr). Forrentningen blev aftalt til den til enhver tid gĂŚldende

indskudsbevisrente med et tillĂŚg pĂĽ 0,95%.

Lempelig ordning Museet har efterfølgende ved mail af 27. januar 2010 skrevet følgende til ByrĂĽdet: â&#x20AC;?Bestyrelsen for Vesthimmerlands museum drøftede den 26. januar museets alvorlige økonomiske situation. Udover de allerede kendte problemstillinger: tabt egenkapital, gĂŚld til kommunen, blev bestyrelsen gjort opmĂŚrksom pĂĽ, at der er pĂĽtrĂŚngende renoveringsarbejder pĂĽ bygningerne, der skal ordnes og som museet ikke har økonomi til. Bestyrelsen indstiller derfor til kommunen om at fi nde en yderst lempelig ordning angĂĽende den gĂŚldsforpligtelse museet har. AngĂĽende de pĂĽtrĂŚngende renoveringsopgaver: 1. kvist pĂĽ 35-bygningen 2. problemer med tĂĽrnene

Højeste dagspris gives for jern og metaller Gratis afhentning!

NEDSKĂ&#x2020;RING FORETAGES OVERALT Biler modtages til skrotning

NIBE PRODUKTFORRETNING Aalborgvej 55, 9240 Nibe - Tlf. 98 35 18 54 Det miljørigtige valg!

www.skrotten.dk

TĂ&#x2DC;MRER BJARNE - Jeg kommer nĂĽr ĂĽr det passer DIG Bjarne tilbyder dig: SNEDKER/ TĂ&#x2DC;MRERARBEJDE DE E med 22 ĂĽrs erfaring

ALLE STORE OG G SMĂ&#x2026; RENOVERINGSOPGAVER GS SOPGAVER

F.eks. vÌgge, lofter, gulve, udnyttelse af 1. sal, tagarbejde, isolering, udskiftning af køkkener, vinduer og døre m.v. Annexvej 1, Haubro ¡ 9600 Aars Tlf. 20 40 40 10 / 98 65 88 55

- FORHĂ&#x2DC;R NĂ&#x2020;RMERE - JEG RĂ&#x2026;DGIVER GERNE

$OWLQGHQIRU0XUHURJEHWRQDUEHMGH %DGHY UHOVHU5HSDUDWLRQHU1\E\J 8'/(-1,1*$) Â&#x2021;$KOPDQQNQ NVW\UHW PLQLJXPPLJHG

pĂĽ Per Kirkeby bygningen 3. I Kirkebygningen sker der oppresning af gulvene i enkelte lokaler - grundvand ? Uffe Bro var sĂĽ venlig at henvise til bistand fra Teknisk afdeling til kortlĂŚgning af skadernes omfang og muligheder for reparation. Vi hĂĽber dette kan ske uden udgifter for museet.â&#x20AC;?

Ă&#x2DC;konomisk betydning Afviklingen af gĂŚlden pĂĽ 600.000 kr. vil alene have likviditetsmĂŚssig virkning for Vesthimmerlands Kommune, idet forrentningen svarer til den forrentning, som kommunen fĂĽr pĂĽ kassekreditten. De skader, som nĂŚvnes i mailen vil fĂĽ økonomisk betydning for Vesthimmerlands Kommune, sĂĽfremt kommunen gĂĽr ind i en finansiering heraf. Administrationen indstiller til Ă&#x2DC;konomiudvalgets møde i dag, at økonomichefen bemyndiges til at udarbejde et gĂŚldsbrev, hvorefter museet skal afvikle gĂŚlden med et ĂĽrligt afdrag pĂĽ 40.000 kr. samt en forrentning pĂĽ den til enhver tid gĂŚldende indskudsbevisrente med et tillĂŚg pĂĽ 0,95 pct, og at Museets mail af 27. januar 2010 omkring de pĂĽtrĂŚngende renoveringsarbejder drøftes.

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport UdtrÌkkelig sÌttevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

Aars Tennisklub vil gerne have en aftale med kommunen om pasning af banerne.

Selvejende institution skal drive alle haller Aars Tennisklub mü vente lidt pü pasningsaftale AARS: Aars Tennisklub har fremsendt brev til forvaltningen vedr. tilskud til udendørs- og indendørs anlÌg. I brevet opsiger Aars Tennisklub pasningsaftalen af baner og indendørs anlÌg pr. 31. december 2009. Vedrørende udendørs anlÌg gør klubben gÌldende, at man ønsker en pasningsaftale fra Teknisk Forvaltning eller en aftale om, at klubben vedligeholder omrüdet. Vedrørende indendørs anlÌg gør klubben gÌldende, at kommunen stür som ejer, hvorfor klubben ønsker tilskud efter gÌldende regler for haller.

UdendørsanlÌg Det fremgür ikke af kommunens retningslinjer for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, at der ydes tilskud til tennisbaner. Det vil derfor vÌre nødvendigt at Ìndre retningslinjerne süledes, at der kan ydes tilskud til vedligeholdelse af tennisbaner. Administrationens forslag vil vÌre, at der ydes et ürligt tilskud til tennisklubber pü kr. 5.000,- pr. bane og kr. 10.000,- pr. turneringsbane til klargøring, herunder grus, og løbende vedligeholdelse. Vedligeholdelse af udendørs arealer iøvrigt udarbejder Teknisk Forvaltning et tilbud.

IndendørsanlÌg HjortkjÌrsvej 23, 9600 Aars

Med hensyn til tilskud til indendørs lokaler udtaler Kommunerns Landsforening: â&#x20AC;?Det forhold, at en

Â&#x2021;0LQLJUDYHUFPEUHG HYWPHGROLHKDPPHU

TĂ&#x2DC;MRER OG SNEDKERARBEJDE

PHGHOOHUXGHQIÂĄUHU

Vi udfører alt inden for tømrer- og snedkerarbejde. Uforbindende tilbud gives pü stort som smüt - kort og godt.

Â&#x2021;'LYHUVHYÂ UNWÂĄM

â&#x20AC;˘ Parcelhuse â&#x20AC;˘ Landbrugsbyggeri â&#x20AC;˘ Sommerhuse â&#x20AC;˘ Tilbygninger â&#x20AC;˘ Udskiftning af døre og vinduer Vi er medlem af Dansk Byggeri og derfor omfattet af Byg Garantiordning. "" #   

!!! "

6RER

Tømrer og Snedkerforretning A/S

Bjørnsholmvej 41, Overlade, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 86 41 ¡ Fax: 98 67 86 43 - Email: sobo@get2net.dk

kommune stiller et areal til rĂĽdighed for en forening i en kortere eller lĂŚngere ĂĽrrĂŚkke, betyder ikke, at de lokaler og anlĂŚg foreningen efterfølgende mĂĽtte opføre/ anlĂŚgge pĂĽ arealet, bliver til kommunale lokaler eller anlĂŚg. Forenings- eller andre privatejede bygninger og anlĂŚg skal derfor behandles pĂĽ samme mĂĽde, uanset om de er opført pĂĽ kommunal eller privat grundâ&#x20AC;?. Det betyder at tilskud til indendørs anlĂŚg ydes efter gĂŚldende retningslinjer for lokaletilskud til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger. Det er klubbens forslag, at kommunen enten overtager forpligtelserne for sĂĽvel indendørs som udendørs anlĂŚg eller at der indgĂĽs en pasningsaftale mellem kommunen og klubben.

Pasningsaftale Kultur- og fritidsudvalget besluttede pü mødet 1. december sidste ür: at der i retningslinierne for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde tilføjes et afsnit vedr. tilskud til tennisbaner. at der ydes tilskud pü kr. 5.000 pr. bane og kr. 7.500 til turneringsbane til klargøring, herunder grus og løbende vedligeholdelse. at beløbet fi nansiereres af konto til lokaletilskud. at der udbetales tilskud til indendørs anlÌg efter gÌldende retningslinier for lokaletilskud til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger. Der er senere kommet en henvendelse fra Aars Tennisklub som fremsendte oplÌg

til pasningsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Aars Tennisklub omkring pasning af anlĂŚgget. I oplĂŚgget stĂĽr blandt andet: â&#x20AC;?De klubber vi normalt sammenligner os med (størrelsesmĂŚssig og aktivitetsmĂŚssig - Aalborg, Skive, Randers, Hjørring, Viborg) fĂĽr alle anlĂŚgget passet af kommunen uden omkostninger for klubben. Nogle fĂĽr tilskud til pasning, sĂĽ klubben kan opnĂĽ en fordel ved brug af frivillige timer. Vi kan bl.a. nĂŚvne, at Aalborg Tennisklub, der har syvbaner og 350 medlemmer, ĂĽrligt modtaget et tilskud pĂĽ kr. 400.000 til pasning af banerne og klubhuset (ingen hal). Det er nok ogsĂĽ den mest favorable aftale, der fi ndes i nĂŚromrĂĽdet. De har en fuldtidsansat baneinspektør, der stĂĽr for alt pasning af anlĂŚgget og klubhusâ&#x20AC;?. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede pĂĽ det seneste møde, at administrationen tager initiativ til dannelse af en selvejende institution, som tĂŚnkes at drive alle haller i Aars. Indtil denne selvejende institution er etableret ydes der et ĂĽrligt haltilskud pĂĽ 50.000 kr. til Aars Tennisklub. Til vedligeholdelse af udenomsarealerne ydes et ĂĽrligt tilskud pĂĽ 15.000 kr. Til klargøring, herunder grus og løbende vedligeholdelse ydes der tilskud pĂĽ 5.000 kr. pr. bane og 7.500 kr. til trĂŚningsbane. Rasmus Vetter (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byggefirmaet

SPANGGAARD

A P S

Poul Spanggaard

Lynnerupvej 7, Giver â&#x20AC;˘ 9240 Nibe Tlf. 20 12 85 91â&#x20AC;˘ Fax 98 62 31 14 www.byggefirmaetspanggaard.dk

NYBYGNING â&#x20AC;˘ OMBYGNING â&#x20AC;˘ RENOVERING TOTAL-, DEL- OG FAGENTREPRISE


Aars Avis

10. februar 2010

Jens Hejlskov, Vestbygade 44, Haverslev Tlf. 98 65 42 82

HAVERSLEV

Det var et festligt og farverigt skue ved fastelavnsfesten i Haverslevhallen.

Festlig fastelavn i Haverslev Hallen HAVERSLEV: I lørdags blev der afholdt fastelavnsfest i Haverslev Hallen. Bag arrangementet stod borgerforeningens og idrætsforeningens ungdom. Der var stor tilslutning til arrangementet af glade børn og forældre. Der var ophængt fem tønder, som var ’tilpasset’ den enkelte aldersgruppe.

Rasmus Rask var konferencier og stod for afviklingen af tøndeslagningen med hjælp fra de øvrige implicerede. Da alle tønderne var slået ned, blev der hængt en ekstra tønde op, og så var det forældrenes tur – til børnenes store overraskelse. Vinderne af de forskellige kategorier var følgende:

Dagplejen: Kattedronning Mille Nielsen, prinsesse Kathrine Thomsen. Børnehaven: Kattekonge Daniel Jensen, prinsesse Laura Lund. 0-1 kl.: Kattekonge Markus B. Thomsen, prins William Wingborg. 2-3 kl.: Kattekonge Michael Pedersen, prins Andreas Troelsen. 4-5-6 kl.: Kattekonge Mads Emil Knudsen, prins Mikkel Pedersen. Voksne.: Kattedronning: Karina Rohde, prins Mads Madsen.

Borremose-elever laver musical med gamle hit Elever og lærer er fælles om teksterne

Fælles om tekster Sidste skoleår valgte dramalærer Marianne Sloth at skrive musical i samarbejde med eleverne. Denne model bliver også brugt i dette skoleår.

Udklædning: Dagplejen: Clara Abeling/Pippi Børnehaven: Sebastian Wingborg/Tigerdyret 0-1 kl: Mikkel Rask Højen Jensen/Marcipanbrød 2-3 kl.: Lærke Volby Jozwiak/Skovheks 4-5-6 kl.: Mathias Brandi/Fin dame Voksne.: Lene Madsen/ Birthe Kjær. Vinderen af bedste udklædning vandt et gavekort. Efter tøndeslagningen var der mulighed for, at børnene kunne blive ansigtsmalet, som frivillige fra idrætsforeningens ungdom stod for. Der kunne efterfølgende købes fastelavnsboller og kaffe, mens saftevand til børnene var gratis. Da alt dette var overstået, var der arrangeret forskellige lege for børnene, bl.a. stoledans og lakridssnørrespisning – piger mod drenge (drengene vandt). Der var udvist stor kreativitet og engagement omkring udklædning af både børn og voksne, og der var alt fra superhelte, djævle, pirater, Tigerdyret, en enkelt vulkan og til det mere fredelige som prinsesser og primadonnaer. Arrangementet var så stor en succes, at man påtænker at gøre det til en tradition.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

BINDERUP

BINDERUP: Rock around the clock, Bye Bye love, Stayin alive, Glemmer du… er musik i den nye musical på Borremose Ungdomsskole. Dramalærer Marianne Sloth er klar med oplæg til endnu en musicaloplevelse, denne gang med ”Besøg på Rosengården, hvor Dagmar, John, Birger, Hr. Fris og Frk. Lind er beboere. Vi skruer tiden tilbage til deres ungdom, hvor de på hver deres måde har haft et liv med mange oplevelser positive som negative. I deres høje alder lader de os få et indblik i deres ungdomsliv, men de giver også udtryk for deres opfattelse af nutidens ungdom. Dagmar valgte f.eks. meget tidlig at bryde med sine forældre – og har gennem sit lange liv skabt sig en familie, og hendes børnebørn er nu blevet teenagere, hvor kærester fylder en hel del.

SIDE 21

fortæller Marianne Sloth og fortsætter: - Eleverne besidder en utrolig kreativitet, som de gennem arbejdet for afløb for. De elever, som er med i denne skriveproces, er også skuespillere i musicalen. Det betyder, at de selv er med til at skabe de replikker, som de selv skal fremføre, hvilket giver en høj grad af ejerskab. Men stressende det er det, da vi alle ved, at mandag morgen skal der være en musical.

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Fastelavn reddet af frivillige i Kirketerp KIRKETERP: - Vi er glade for at kunne meddele at der bliver fastelavnsfest i Kirketerp. Det glade budskab kommer fra formanden for Byrsted Hjeds Idrætsforening, Carsten Mikkelsen. Arrangementet har hvert år ligget i hænderne på BHIs Venner, men da foreningen mangler bestyrelsesmedlemmer, har det været tvivlsomt, om der kunne arrangeres fastelavn i år. Men nogle frivillige har påtaget sig opgaven med

fastelavnsarrangementet. - Det er vi meget glade for siger Carsten Mikkelsen. Hjeds Kultur- og Forsamlingshus er lejet til formålet søndag, 14. februar om eftermiddagen. De frivillige opfordrer alle børn til at møde udklædte op sammen med forældre og bedsteforældre med flere. Der skal slås katten af tønden, kåres kattekonge og dronning og kåres den bedst udklædte. Og selvfølgelig er der masser af hjemmebagte fastelavnsboller

Mejlby/Haverslev KFUMs IF. Håndboldklub Indbyder hermed alle spillere, forældre og andre med interesse for klubben til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag d. 1. marts kl. 19.00 i Haverslev Hallens kantine Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Bestyrelsen Støtten afholder deres generalforsamling umiddelbart efter. Dagsorden ifølge vedtægterne

FERIELUKKET UGE 8 22/2 - 27/2 Slagter Kølle + personale rejser til de norske fjelde og skal have 1-2 eller flere ski på! Så er her nogle gode tilbud til fryseren:

KYLLINGEBRYST FROST 10 stk.

7900

FÆRDIGSTEGT RØDSPÆTTE FROST 10 stk.

6000

Skal lære at lave tv

Cliff Mikkelsen spiller med i den nye musical.

I weekenden fra d. 12. februar til d. 14. februar bliver der igangsat en proces, hvor der skrives replikker på livet løs. Eleverne bidrager i denne skrivende proces med deres ideer og forslag til re-

plikker. Ganske langsomt tager musicalen form, og de forskellige karakterer får efterhånden ”krop”. - Det er en meget spændende arbejdsform, hvor man ikke helt ved, hvor man lander,

Igen i år har Borremose et samarbejde med Teknisk skole i Frederikshavn, som kommer med deres ”Eventlinie” for at lære medieeleverne om TV-produktion. Igennem hele ugen er 12 elever fast bundet til at være kameramænd, producer, producerassistent, lydfolk og mange andre opgaver. Ved siden af dette mediearbejder skabes en backstage film af 4 andre elever, som har fået denne meget specielle opgave med at fortælle historien ”bag tæppet”. Elever og lærere på Borremose Efterskole glæder sig til at vise denne nye musical for andre efterskoler, folkeskoleelever og fredag aften for familier og andre interesserede. Musicalen opføres fredag 19. februar i Borremose Hallen.

SKINKEFARS 1,5 kg 60,Ta’ 5 kg

15000

OKSEFARS 1,5 kg 70,Ta’ 5 kg

19000

HESTEFARS Pr. kg 40,Ta’ 5 kg

REJER I LAGE 900 gram

15000 9500

FLERE GODE TILBUD I BUTIKKEN Tilbuddene gælder fra den 10/2 - 20/2

HAVERSLEV SLAGTER TLF. 98 65 40 35


Aars Avis

SIDE 22

10. februar 2010

v. Finn Ovesen NØRAGER . Jernbanegade 4 . Telefon 98 55 10 06 • ÅBNINGSTIDER: HELE UGEN 8.00-19.00 HAVERSLEV . Strandvejen 2 . Telefon 98 65 40 13 • ÅBNINGSTIDER: HELE UGEN 7.30-19.00 ALLE TILBUDDENE GÆLDER TIL OG MED SØNDAG

MEJERI

KOLONIAL

RYNKEBY JUICE 1 ltr. 16 søde/Æble/ Appelsin

KØL

ØKOLOGISK MÆLK

KØD

GØL PØLSER

1 ltr. Skummet/Mini/Let

NAKKEFILET

500-540 g. Frankfurter/Wiener/ Hotdog

95

Pr. 1/2 kg.

16

KYLLINGEFILET m/inderfilet Neutralmarineret

00

3x1 ltr.

25

Pr. ps.

00

MAIZENA GROVBOLLER/ QUICKBOLLER

2x1 ltr.

Pr. stk.

10

LURPAK SMØR

500 g. m/gær UNDER 1/2 PRIS

00

250 g. Alm./smørbar

620-1.050 g. Gulerods/Grovkerne

PÅSKEBRØD 8 stk. Maxi hotdogbrød

Frit valg

10

14

KØL

10

SPAR MEL

TULIP PÅLÆKKER PÅLÆG 70-100 g. Alle slags

39

STRYHN´S LEVERPOSTEJ

95

Pr. stk.

6

500 g. Fransk/Grovhakket/ Blå

10

95

24 ØL + VAND

PEPSI 1.5 ltr. Alle slags

00

10

BEGRÆNSET PARTI!

18 st k . luk susiis!!

MASTER FOOD ISKASSE M&M´s/Twix/Mars

00

1x1.5 ltr.

95

Pr. ks.

10

+ pant

CARLSBERG/ TUBORG DS.

SPAR 180.00

00

Pr. stk.

30

450-750 g. Skiver/Rösti/Pommes frites m.fl.

Frit valg

00

3 pk.

800 g.

FLENSTED KARTOFFELPRODUKTER

SPAR 26.85

2 kg.

29

MEDISTERPØLSE

DANPO KYLLINGEOVERLÅR

2 ps.

95

Frit valg

750 g.

00

Mellemlagret

00

95

1.000 g.

NEUTRAL GULDOST 45+

Pr. 1/2 kg.

i skiver

6 stk.

10 00

69

LETSALTET STEGEFLÆSK

ISVAFLER VANILIE

00

10

1.200 g.

“Vores populære !”

FROST

00

SCHULSTAD LEVEBRØD

20

95

59

95

24 stk.

99

+ pant


Aars Avis

10. februar 2010

SIDE 23

v. Finn Ovesen NØRAGER . Jernbanegade 4 . Telefon 98 55 10 06 • ÅBNINGSTIDER: HELE UGEN 8.00-19.00 HAVERSLEV . Strandvejen 2 . Telefon 98 65 40 13 • ÅBNINGSTIDER: HELE UGEN 7.30-19.00 ALLE TILBUDDENE GÆLDER TIL OG MED SØNDAG

ØL + VAND

SMÅKAGER

NON-FOOD

CARLSBERG

TYLSTRUP SMÅKAGER

LAMBI TOILETPAPIR

250-300 g.

6 rl.

95

99

30 stk.

+ pant

Pr. stk.

10

109

+ pant p

VIN

00

2x15 stk.

25

DIAMOND HILL 3 ltr. Rød/Hvid/Rosé

95

69

It alie nsk v in

BAROLO FALIERO

180 g.

FRUCTIS SHAMPOO/ BALSAM 200-250 ml. SPAR OP TIL 12.00

SPAR 15.00

00

2 ps.

25

TOM´S KRINGLER 75 g. Kringler-lys/Mørk/ Orangegrene

89

“G igo ti” VALPOLICELLA RIPASSO

1/2 PRIS

3 æsker

FRA NØRAGER BAGERI

FASTELAVNSBOLLER Flere slags

00

20

895 1500 1495

95

Pr. stk. KUN

35

00

CLEVIA

39

500 FREDAG/ LØRDAG

DANPO KYLLING

RØD B.K.I. EXTRA

1.600 g.

400 g.

8500

Pr. stk. KUN

5500

2 KG. LØG

TORSDAG/ FREDAG

4 stk.

Sælge s f ra torsdag!

DUFTRANKE

10 STK. BANANER

225 g.

Pr. stk.

- Forkæl din elskede på søndag. - Vi har masser af buketter og tilplantninger

5 KG. KARTOFLER

TOM´S GAVEÆSKE

95

49

25

17

HUSK Valentinsdag

GRØNT TILBUD HVIDKÅL Kl. 1

00

95

Pr. stk.

Pr. stk.

95

4 stk.

49

3 pk.

75 cl.

Pr. stk.

00

HARIBO MAXI PS.

“Vores mes t solg te h ve rdags v in!”

Pr. stk.

3 rl.

FLØDEBOLLER

95

Pr. stk.

LAMBI KØKKENRULLER

SLIK

TUBORG

30 stk.

00

BLOMSTERHJØRNET

3 ps.

5000

ORKIDEE 2-grenet Hvid eller pink Pr. stk. KUN

75

00

På ge nsyn h os Bloms te rhjør ne t


Aars Avis

SIDE 24

10. februar 2010 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HORNUM

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

BLĂ&#x2020;RE

Ingen rolighed pĂĽ scenen i BlĂŚre

Der er altid temauge op til skolens fest. I 2009 var temaet cirkus.

Den vilde skattejagt til Hornum Skoles elevfest Der holdes skolefest i Hornum Hallen 18. februar HORNUM: Torsdag, 18. februar er der Den vilde skattejagt pĂĽ Hornum Skole. Der er dog ikke tale om, at alle eleverne skal ud og

grave huller i fodboldbanen for at fi nde en skat. I stedet skal de sidde stille og nyde at 5. klasse opfører skuespillet â&#x20AC;?Den vilde skattejagtâ&#x20AC;?.

Skuespillet opføres i forbindelse med den ürlige skolefest for 0. til 6. klasserne pü Hornum Skole. I lighed med tidligere ür

 

er det 5. klasse, der opfører skuespil. Stykket er instrueret af klasselÌrer Jan Helligsø. Aftenens øvrige program bestür af en sang, udført af børnehaveklassen, og efter skuespillet optrÌder det nye Hornum kor med sange skrevet af Torben Mortensen. Skolefesten foregür i Hornum Hallen, hvor der efter sangen vil vÌre opstillet boder, hvor de øvrige klasser vil vise diverse aktiviteter frem, som er lavet i løbet af emneugen. 6. klasse vil bl.a. sÌlge kaffe med hjemmebag.

Salon Jytte HORNUM 98661741 MANDAG LUKKET!

BLĂ&#x2020;RE: Navnet pĂĽ ĂĽrets dilettantstykke i BlĂŚre er lidt misvisende. Stykket handler om Camping Rolighed. Men den rolige hverdag er langt vĂŚk fra stedet. Det er nok derfor den fulde titel pĂĽ stykket er â&#x20AC;?Panik pĂĽ Camping Rolighedâ&#x20AC;?. Stykket spilles i BlĂŚre Forsamlingshus fredag, 12, og lørdag, 13. februar. Campingpladsejeren Vildfred har det hĂĽrdt. PĂĽ papiret er han chef, men det er telttyrannen Elise, der bestemt styrer biksen. Hun fordeler med hĂĽrd hĂĽnd pengene: Ingen til Vildfred - resten til mig! Men derudover krĂŚver hun dyre bryllupsgaver fra Vildfred, der desperat prøver at skaffe penge til gaver. Som alt andet i denne vanvittige farce, gĂĽr detAars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

HAUBRO

Fastelavn for børn og voksne i Haubro HAUBRO: Kommuneskolens Venner i Haubro inviterer til fastelavnsfest pü Haubro Kommuneskole søndag, 14. februar. Vennerne hüber ogsü, at børn fra andre skoler kom-

Foredrag i VĂŚrestedet  

galt - med god hjÌlp fra postbudet Titter, bankrøveren Sigvald Flottenheim der kommer forbi, og den hysteriske rocker FÌhoved, der altid deler øretÌver ud, overklasseløget N. D. Vol Von Geld der indfinder sig pü pladsen med sin familie og klaphatten Vagn, der vil kun se fodbold. Alt i alt en fuldstÌndig sindssyg farce, der i fart og skøre püfund overgür, hvad der normalt foregür pü en idyllisk campingplads! For og bag scenen i BlÌre er: Jane Sigvardsen, Gitte BrÌndstrup, Jan Bisgaard, Claus Drejer, Claus Splid, Robert Sødinge, Sussi Sørensen, Anni BrÌndsrup, Jan Møller, Mette Bentsen, Christina Laue, Gunnar Nielsen og Laila Rask.

ved J. Damgaard. Emne: Mit liv som dyrlĂŚge. Torsdag den 18. februar 2010 kl. 14.00 Hornum-Ulstrup Pensionistforening

  

mer og fejrer fastelavn pü kommuneskolen. Alle børn kan slü katten af tønden, lege og hygge sig pü skolen. De voksne opfordres ogsü til at komme udklÌdte. Der bliver nemlig ogsü tøndeslagning for voksne med prÌmie til den bedst udklÌdte voksne. Festen starter i skolegürden, hvor katten slüs af tønden. Da vinteren ikke ser ud til at slippe sit tag i Danmark sü er der god grund til at huske at tage varmt udklÌdningstøj pü.

      

      I 15 år har vi været en aktiv del af lokalsamfundet. Vi fejrer fødselsdagen ved at uddele i alt 5.000 kr. til lokale borgere (min. 5 pers.) og foreninger i bl.a. Hornum, Gundersted, V. Hornum, Haubro, Gatten, Blære og Flejsborg. Har du en idé til en god aktivitet, så hent et ansøgningsskema i sparekassen den 11. februar. Vi glæder os til at se dig!

www.sparfar.dk Â&#x2021; tlf. 98661377

Aars Avis - nĂĽr det skal vĂŚre lokalt!

indkalder til generalforsamling tirsdag den 2. marts 2010 kl. 19.00 pĂĽ Hornum Kro. Dagsorden iďŹ&#x201A;g. vedtĂŚgterne. Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op. Vi er vĂŚrt ved en kop kaffe og kage. Vel mødt! Med venlig hilsen Bestyrelsen v/ Jesper Gregersen

...din lokale tryksagsleverandør: Aars Bogtryk & Offset

Hornum Murer- og Entreprenørforretning KNUD KRISTENSEN A/S Evaholmvej 24 24,â&#x20AC;˘ Hornum, Evaholmvej Hornum â&#x20AC;˘9600 9600Aars Aars Telefon 98 98 66 66 11 1100 00â&#x20AC;˘-98 9866 6215 2210 53 - 98 66 15 10 Telefon

98 62 17 11


Aars Avis

10. februar 2010

Der er ikke plads til flere hold i Aars HK Klubformand mener der er behov for en hal mere HÅNDBOLD: Aars Håndboldklub har i år tilmeldt det samme antal hold som sidste år, men må dog konstatere, at der er blevet ca. 30 medlemmer mindre. Der er i dag ca. 462 medlemmer, men det samme antal hold. Det oplyste formanden Axel Heisz Pedersen i sin beretning på den årlige generalforsamling. - Vi har igen i denne sæson elitehold i alle rækker, og U14 piger har igen i år spillet sig i divisionsrækken. Vi har haft samarbejde med Haverslev på U18 piger. Det har fungeret rigtig godt, og det ser også ud til at vi også får samarbejde med Haverslev næste sæson. - Vi må nok også konstatere, at vi ikke har plads til flere hold, end det vi har nu. Vi har simpelthen ikke træningstider eller weekendtider til flere hold. I Vesthimmerlands Kommune har man lavet en halanalyse som skulle afdække udnyttelsesgraden af kommunens haller. Den viser, at der stadig er ledig hal kapacitet i kommunen. Den viser også, at den største belægningsgrad har man i Aars og Løgstør. - Der er ingen tvivl om, at der er behov for en hal mere i Aars plus omklædningsrum. Det oplever vi jo hvert år, når vi er til halfordelingsmøde. At sende de unge mennesker til Strandby eller Simested, vil ikke få flere til at dyrke motion. Det må være sådan, at børn og unge op til 25 kan dyrke idræt tæt på deres bopæl, sagde Axel Heisz Pedersen.

Fremtiden ser lysende ud

Keld Nielsen og Morten Larsen blev Årets HK’ere.

Fattig kommune - Vi er godt klar over at vi bor i en fattig kommune, og alle skal deltage for at få det rettet op, og vi ved også, at kommunen gør alt for at få penge i kassen. Vi har i år fået en forhøjelse af hallejen på ca. 30 procent (30.000 kr.), hvilket vi synes er en stor stigning. Hvor skal vi hente pengene i disse krisetider? - Vi kan vælge, at sætte kontingentet op, men så risikerer vi jo at børnene falder fra. Det kan vel ikke være det kommunen ønsker. Man gør det bestemt ikke lettere at være frivillig leder. Axel Heisz Pedersen oplyste endvidere, at Mogens Roed har opsagt sin stilling som ungdomskonsulent/administrativ medarbejder pr. 28. februar. Hans arbejdsopgaver er indtil videre lagt ud til de enkelte udvalg. Hvad man vil gøre fremover, overvejer bestyrelsen i øjeblikket. 2009 var første år med Team Vesthimmerland. Det har været en rigtig stor opgave at få det startet op. Vi

penge til klubben. Husk at støtte deres arrangementer. - Vi skal selvfølgelig hele tiden have fokus på økonomien. Vi hører jo hver dag om klubber, der har problemer. Det må ikke ske for os. Vi må jo sige med en halleje stigning på kr. 30.000 gør kommunen det ikke lettere for os, sagde Axel Heisz Pedersen.

Elsemarie Sørig er ny i bestyrelsen.

var alle spændte på hvordan det skulle gå. Der var mange der synes det var en god ide, men der var også nogen der var skeptisk, fortsatte Axel Heisz Pedersen. - Der har været nogle opstartsproblemer. Men nu kører det derudad. Vi har heldigvis også fået en god modtagelse ud hos erhvervslivet. Det lykkedes også at få en hovedsponsor i Himmerland Forsikring. Der er nogle ting der kan gøres bedre. Det må vi til at se på til den kommende sæson. Vesthimmerlands Fritidspris gik i år til en fra Aars Håndboldklub. Axel Heisz Pedersen

Fokus på økonomien - Vi var meget spændte på hvordan samarbejdet omkring Team Vesthimmerland ville indvirke på Aars Håndboldklubs økonomi. Ville dette samarbejde få

økonomien i klubben til at gå endnu mere i rødt. Dette har heldigvis ikke været tilfældet. Vi har heldigvis et rigtig godt sponsorudvalg i klubben, der har været gode til at holde sponsorerne i klubben, men også været i stand til at skaffe sponsorer til Team Vesthimmerland. - Vi har rigtig mange sponsorer i klubben. De er meget vigtige for os. Derfor vil jeg opfordre jer til også at støtte dem når I skal handle. Handler I på klubbens konto er der ingen tvivl om at I skal handle hos vores sponsorer. Det er også vigtigt, at vi giver dem den reklame vi kan. - Vi har lavet en ny aftale med Shell Express, hvor de giver et beløb til klubben for hver liter brændstof vi tanker. Hvis Ikke I har et kontokort kan I kontakte Keld eller Stig. - Vi har også et aktivitetsudvalg som er med til at skaffe

- Da jeg stod her sidste år lå vi i bunden af 2. division, og det så ikke for godt ud. Vi havde lige fyret træneren. Heldigvis lykkedes det os at bevare pladsen. Første hold damer bevarede pladsen i rækken og indfriede forventningerne. - Vi har lige så mange hold som sidste sæson. Vi har igen i år elitehold i alle række. Det ser rigtig godt ud på ungdomssiden. Vi har igen i år en miniafdeling på ca. 100 spillere. På breddesiden har der været lidt tilbage gang. Vi skal have set på, hvordan vi holder fast i de unge spillere, der kommer op som senior, og ikke kommer på 1. holdet. - Sportslig ser fremtiden rigtig lovende ud. Men der er rigtig mange opgaver at tage fat på. Hvordan forbedre/fastholder vi udviklingen på ungdomssiden. Hvordan holder vi fast i bredden i klubben. Hvordan fastholder vi de unge mennesker når de kommer op som senior. Vi skal også kikke på Team Vesthimmerland. Hvordan udvikler vi dette samarbejde. Skal vi stadig have 4 hold med. Skal organisationen ændres. - Vi skal også være med til at udvikle håndbolden i Vesthimmerland. Vi skal gerne have mange flere til at spille håndbold i Vesthimmerland. Det er sjovere at spille med Aalestrup end at køre til Vestervig. - Aars HK vil stadig være den førende håndboldklub i Himmerland. Vi har mulighederne for at fastholde den position. Vi har rigtig gode trænere, ledere og udvalgsmedlemmer. Vi har en rigtig god klub. Der er rigtig mange der laver et stort arbejde for klubben. Det er vigtigt at vi står sammen. Vi er positive. Vi er sikker på alle vil det bedste for klubben, sluttede Axel Heisz Pedersen. Axel Heisz Pedersen blev genvalgt som formand, og Keld Nielsen blev også genvalgt. Elsemarie Sørig blev valgt i stedet for Niels Lindholm som ikke ønskede genvalg. Morten Larsen blev Årets HK’er på ungdomssiden. Morten spiller på U18 elite holdet og er træner for U12 drenge. På senior siden blev det Keld Nielsen. Keld har siddet i bestyrelsen i efterhånden mange år. Ud over det spiller han på Serie 1-holdet.

SIDE 25

Til mandeaften i Aars Billard Klub BILLARD: I den forløbende uge har Aars Billard Klub afvikles den årlige mandeaften. Klubben har et Tenax Hold videre med i næste runde, og der er spillet en række turneringskampe. Klubbens førstehold, som spiller i 2. Div. spillede 4-4, da holdet var på Fyn for at møde Nyborg. Torben Grøndahl og Jan Bjørn vandt deres kampe (Torben 50 og Jan 35 i snit). Michael Emborg og Frank Svanborg tabte deres kampe. I Jyllandsserien spillede Aars ude mod Mulbjerg og kunne køre hjem med en sejr på 6-2 i tasken. Søren Lauridsen, Pierre Galuzka og Preben Pedersen vandt deres kampe, mens Peter Degn måtte se sig besejret. Serie 2. hold 2 spillede 4-4 da Kongerslev 2 gæ-

stede Aars. Jesper Tørring og Herdis Brix vandt, mens Linda Harbo og Danni Lindberg tabte. I Old boys vandt hold 6 hjemme over Randers. Per Lingaard, Per Mortensen og Henning Jørgensen vandt, Tage Møller tabte. Fredag afholdt klubben den årlige Mandeaften, hvor 25 medlemmer deltog i kampen. Efter en god gang ål, skulle deltageren igennem fire forskellige discipliner, hvorefter vinderen findes. Titlen som ”Årets mand” kan Jørn Jensen bryste sig med det næste år. Jan Jespersen og Mikael Harbo skulle forsøge at spille sig videre til næste runde i Tenax. Det gik godt, idet de vandt deres kampe, og kunne tage fra Tårs med en førsteplads. Makkerparret er dermed klar til fjerde runde.

U12 A-piger fra Aars holdt målfest HÅNDBOLD: I den forløbne weekend har U-12 pige A fra Aars HK spillet to kampe, og det blev til en sand målfest og to sikre sejre. I lørdags spillede holdet på udebane mod Thisted IK 2, hvor holdet uden besvær vandt hele 24-10. Målscorere: Anne Sofie Bundgaard 7, Lotte Vestergaard 7, Cecilie Houmøller 5, Nadja Jakobsen 3, Katja M. Larsen 1 og Maria Kallesø Worm 1. Om søndagen skulle der så på hjemmebane spilles kredscup mod Skive fH/R 2. Hjemmeholdet var meget opsatte fra starten af kampen, så lynhurtigt stod der 4-0 på måltavlen, og det kom Skive sig aldrig rigtig over. Der blev dækket helt fladt 6-0 forsvar, og det havde de fysisk små spillere fra Skive svært ved at overliste. I angrebet havde Aars ret let ved at spille sig til chancer, og dermed kunne holdet gå til pause med en føring på 14-4. Aars-spillerne fortsatte det flotte spil efter pausen, og i forsvaret blev der ofte erobret bolde som gav lette

kontramål, så resultatet blev en sejr på 29-13. Pigerne har hele sæsonen trænet meget flittigt, og det ser nu ud til, at det begynder at give resultat. Der bliver gået kontant til den i forsvaret, og spilforståelsen er rigtig god, således modstanderne ofte bliver presset til at skyde fra de positioner, hvor målmændene har størst mulighed for at tage boldene. I angrebet er spillerne blevet super gode til at spille hurtigt, flydende spil, hvor presset og afleveringerne ligger helt rigtigt. Der bliver ikke spillet særlig meget på bestemte angrebsåbninger, men spillerne styrer i høj grad selv spillet, hvor alle tager ansvar og initiativ, og det gør de bare fantastisk godt. Nu er holdet halvvejs i turneringen, og indtager en flot førsteplads med maksimum point, tre point foran nærmeste modstander. Målscorere: Lotte Vestergaard 7, Nadja Jakobsen 7, Anne Sofie Bundgaard 5, Rikke Villadsen Bundgaard 4, Cecilie Houmøller 3, Maria Worm 2 og Katja M. Larsen 1.

LÆS DE LOKALE SPORTSNYHEDERNE I AARS AVIS


Aars Avis

SIDE 26

10. februar 2010

Landsholdsstjerne gav alt for stor modstand Louise Mortensen var en styrke for Visse

Rikke Christensen spillede stærkt i forsvaret for Team Vesthimmerland..

HÅNDBOLD: 3. div. damer: Team Vesthimmerland-Visse IF 29-30 (14-12) Der ventede Team Vesthimmerland en stor overraskelse, da holdet på hjemmebane tog imod Visse IF i damernes 3. division. Det i forvejen formstærke Visse-mandskab var forstærket med landsholdsstjernen Louise Mortensen, som så sent som i december måned 2009 var en meget afgørende spiller for Danmark ved VM slutrunden i Kina. Efter VM valgte Louise Mortensen at stoppe sin professionelle karriere og ophæve sin kontrakt med Aalborg DH, hvilket banede vejen for et gensyn med barndomsklubben. Det betød selvfølgelig, at styrkeforholdet mellem de to hold umiddelbart flyttede sig, så Visse IF måtte betragtes som favoritter til dagens opgør. Men det var ikke nemt at se i en 1. halvleg, hvor fighterviljen strålede ud af de lokale spillere, som også blev belønnet med en pauseføring på 14-12. I angrebet viste Pernille Pedersen og Rikke Christensen spil på højt niveau, samtidig med forsvar og målmænd tog godt fra i den modsatte ende og var gode til at holde

det taktiske oplæg. I 2. halvleg fortsatte Team Vesthimmerland de flotte takter, og bragte sig foran med 18-14 fem minutter inde i halvlegen. Og publikum lugtede en overraskende hjemmesejr. Herefter blev der forceret for meget i angrebet i en periode på 10 minutter, samtidig med at koncentrationen og tacklingerne i forsvaret ikke var nær så skarpe som tidligere i kampen. Det udnyttede Visse til at bringe sig foran med tre mål til stillingen 23-20. Team Vesthimmerland kæmpede ufortrødent videre og fik igen gang i målscoringen, og i kampens slutminutter fik holdet også muligheden for at erobre et velfortjent point eller to. Men den sidste skarphed og held i de afgørende situationer var ikke på Team Vesthimmerlands side i opgøret, så Visse trak sig tilbage med en sejr på knebne 30-29 efter en god indsats, hvor Team Vesthimmerland fortjente point efter en god indsats mod en dygtig modstander. Pigerne var naturligvis ærgerlige over nederlaget, men når den første skuffelse har fortaget sig, har holdet også meget, som kan tages med videre til den spændende afslutning på turneringen, hvor der resterer fem kampe,

Standerhejsning i HVH

Ungdom Fra årgang 96 og ældre, både piger og drenge.

Lørdag den 13. februar kl. 11.00 i Haubro Såvel nye som gamle spillere er velkomne.

og hvor kampen om 2. pladsen, og dermed ret til oprykningskampe, har udviklet sig til et meget spændende kapløb mellem Team Vesthimmerland og Hobro, der har lige mange point på rækkens 2. plads. Selvom målsætningen er en placering i Top 3, er der ingen tvivl om, at pigerne vil gøre alt for at deltage i de spændende oprykningskampe. Team Vesthimmerlands målscorere blev Pernille Pedersen og Rikke Christensen hver 9 scoringer, Linette Troelsen 3, Michelle Nielsen og Vibeke Jacobsen 2, mens Mette Ovesen, Mathilde Henriksen, Rikke Heisz og Janni Davidsen alle scorede 1 gang. Der venter nu holdet tre uges turneringspause inden næste kamp på udebane mod rækkens tophold Aalborg DH2. Turneringspausen indebærer bl.a. en landspokalkamp på udebane mod rækkekollegerne fra Horne i den kommende uge samt nogle ugers træning, der bliver vigtige for at forberede holdet til de afgørende kampe i turneringen.

Natminton en stor succes BADMINTON: Igen i år var natminton en stor succes i Aars Badminton Klub. Cirka 40 børn var mødt op til badminton og forskellige aktiviteter hele natten. Alle børn mødte ind fredag aften kl. 20 med godt humør og fuld af energi. Aftenen startede med OL, hvor børnene blev delt op i 4 hold og skulle kæmpe mod hinanden i både badminton og flere andre forskellige aktiviteter. Ved midnat blev der serveret pizza og saft, så alle depoter blev fyldt op, inden alle skulle ned og svømme i Aars svømmehal frem til kl. 2.30. Efter en tur i vandet blev der serveret et stort kagebord, som flere af forældrene havde bidraget med. Resten af natten forsatte børnene med OL, fodbold, hockey og badminton. Næsten alle børn holdt sig vågne hele natten og var derfor godt trætte, da der blev serveret morgenmad kl. 6.30, hvor forældrene også var inviteret. Flere forældre har hjulpet hele natten og andre med at klare morgenmad og efterfølgende rengøring. Det var nogle trætte trænere og forældre ,der kl. 7.00 tog hjem efter en veloverstået nat, hvor alle børn havde været godt tilfreds med nattens forløb.

Øverst fra venstre Amalie Frederiksen, Katja Uhrenholt, Mathilde Fuglsang, træner Jan ”Krølle” Nielsen. Forrest fra venstre Kristinna Pedersen, Carina Olesen og Pernille Myrup Kristiansen.

Jysk mesterskab til tre piger fra Aars INDEFODBOLD: Pernille, Carina og Kristinna, der alle har fået deres fodboldopvækst i Aars IK, blev med B52 Aalborg i den forgangne weekend Jyske Mestre i U-15 pige A rækken i Vejen. Pigerne var flyttet til B52 i sommeren 2008, da det ellers så stærke hold årgang 94 og 95 under Aars IK skiltes, og mange spillere flyttede til andre klubber. Holdet fra Aars IK, var det hold, der i 2006 blev Jydsk Pokalmestre som de første under Aars IK.

Skaksejre til Aars/Nibe SKAK: Aars/Nibe 1 har i mesterrækken besejret Vejgaard med 5-1 og ligger for øjeblikket på 2. pladsen. Der var sejre til Benny Grønhøj, Flemming Bøgh Jensen, Hardy Jespersen og Henning Larsen, og remis fik Niels Pedersen og Mogens Nielsen. Aars/Nibe 2 tabte i mesterrækken til Sæby med 4½-1½. Der var remis til Søren Thomsen, Poul E. Niebuhr og Husein Jasarevic. I B rækken vandt Aars/ Nibe 3 over Hadsund 2 med 2½-1½. Her var der sejre til Brian Sørensen og Børge Bertelsen, mens Jørgen Madsen spillede remis. I et nordjydsk grand prix stævne i Aars vandt Børge Bertelsen præmie i gruppe 3. Og i et junior grand prix stævne arrangeret af Aars vandt Kristian Jensen præmie i begynderklassen.

B52 pigerne har gennem indendørs-sæsonen spillet en god sæson i deres pulje, men de blev dog kun nr. 2 efter Nørager/Rørbæk. De var derefter til nordjyske mesterskaber ved Frederikshavn, hvor de spillede det dårligste i denne sæson, men var heldig med de sidste resultater, der sendte dem til stævnet i Vejen. Ved stævnet i Vejen startede holdet imod de nordjyske mestre fra Fortuna Hjørring, og kampen endte uafgjort. Derefter fulgte fire sikre

sejre, et nederlag og til sidst en sejr. Nederlaget kom efter, man gik på banen, uden at være klar i hovedet til at spille fodbold. Herefter var pigerne klar til semifinalen som nr. 1 i den indledende, og skulle møde nr. 4, som var det eneste hold pigerne havde tabt til. Denne gang var holdet klar og vandt 5-3 efter godt spil fra begge sider. Derefter var holdet fi naleklar mod Jelling. Tidligere i indledende, havde B52 vundet 7-1 over netop Jelling. Det blev også til en finalesejr på 5-1, og derefter var de jydske mestre.

God præstation af U16-piger fra Aars HÅNDBOLD U16-pigeelte: Viborg HK-Aars HK 31-26 (16-14) Med en af sæsonens bedste præstationer var Aars HKs U16-piger i eliterækken ikke langt fra at få point med hjem fra udekampen mod Viborg HK. Men det blev desværre til et nederlag på 26-31 efter pausestillingen 14-16. Der blev vist en flot fighterindstilling i Aars-forsvaret, således at de letbenede Viborg-spillere måtte kæmpe hårdt for at komme til afslutninger. Samtidigt overførte Aars-pigerne den gode sejrsvilje til angrebsspillet, hvor der blev leveret mange flotte Aars-mål efter gode angrebskombinationer. Især fik langskytterne udnyttet det gode angrebstempo til en række flotte langskudsmål, hvor såvel Nanna Hansen, Maiken Bille og Laura Bundgård var flittigt scorende.

Ligeledes blev der spillet flot igennem til streg og fløje – så alt i alt en meget opløftende præstation af Aarsholdet. Holdene fulgtes tæt gennem det meste af kampen – men en periode midt i anden halvleg blev afgørende, hvor Aars-forsvaret ikke helt fik tacklet Viborgs langskytter. Dette udnyttede hjemmeholdet til at bringe sig foran med de 5 mål, og dette formåede Aars desværre ikke at indhente mod kampens slutning. Topscorer for Aars blev Nanna Hansen med 6 mål, Maiken Bille, Laura Bundgård og Helle Ovesen scorede hver 5 mål, Nanna Boe 4 mål, og Trine Tange 1 mål. Nu venter der Aars-pigerne en længere kamppausen på grund af vinterferien, idet der først spilles igen d. 28. februar, hvor Viborg HK kommer på besøg i Idrætscenter Østermarken.


Aars Avis

10. februar 2010

SIDE 27

Bo Hedehus jysk mester

Det lokale cykelhold Team Concordia går en spændende sæson i møde. Nu skal formen finpudses.

Det lokale cykelhold skal finpudse formen Sportschef: Holdet går spændende sæson i møde CYKELSPORT: Trods de helt utrolige dårlige træningsvilkår i Danmark i øjeblikket, så er det lokale cykelhold, Team Concordias ryttere ved at være klar til sæsonstarten, så nu skal formen blot finpudses... Rytternes træningsregistreringer tyder på at det, trods den ekstremt hårde vinter, alligevel er lykkedes for rytterne at få trænet i det nødvendige omfang. Uanset de sne -og isbelagte veje, så nærmer cykelsæsonen sig for alvor. Holdet får sæsondebut i ”Tour de Normandie”, der køres 22.

til 28. marts, men forinden skal formen finpudses på to træningslejre. På fredag tager holdet til det sydlige Frankrig og senere til Toscana i Italien for derefter at vende tilbage til Danmark til holdpræsentationen i Aars lørdag,13. marts.

Går slag i slag Herefter kommer det til at gå slag i slag. Mens holdets ældste ryttere starter ud i Normandiet, kører U23-rytterne to tyske løb 27. og 28. marts. 4. april har holdet start i franske ”Grand Prix de la Ville de Nogent-sur-Oise”, hvorefter de unge ryttere skal køre

U23-udgaverne af Flandern Rundt og Liège-BastogneLiège henholdsvis 10. april og 17. april. 18. april starter holdets erfarne ryttere i ”Vuelta Mexico”, der køres til og med 25. april. Sportschef Jørgen Foder udtaler om sæsonstarten: - Vi har fået strikket et flot sæsonprogram sammen. Alle holdets ryttere har fået trænet det de skulle igennem vinteren, og får lejlighed til at finpudse formen på to træningslejre under sydlige himmelstrøg, så holdet går helt sikkert en spændende sæson i møde.

Spillerene i anden- og tredjeholdstruppen hejste flaget til standerhejsningen i seniorafdelingen hos Aars IK.

Aars IK har fået tilgang Sneen driller, men spillerne kommer snart på græs Af Torsten Hansen FODBOLD: Selv om banerne er hvide af sne, så forhindrer det ikke seniorerne hos Aars IK i at indlede sæsonen. - Det ser fornuftigt ud. Vi har lidt tilgang i år, siger træner Jakob Dyrman til Aars Avis. Spillerne udgør andet- og tredjeholdet på banerne, idet Aars FC har førsteholdet. - Vi har fået nogle unge spillere, som mere eller mindre indgår i FC truppen nu. Det er fint, og med tilgangen så bliver der hård kamp om plad-

serne på andet og tredje holdet, fastslår Jakob Dyrman. Klubben holdt standerhejsning i weekenden. Men der blev ikke trænet med bold på grund af sneen. Derimod blev konditionen styrket med en løbetur rundt på boulevarderne i Aars. Spillerne skal også træne styrketræning i hallen. - Vi har taget højde for, at vejret kan drille os mindst tre uger endnu, fortsætter træneren. Selv om banerne i Aars ikke kan bruges, så forventer

træneren, at spillerne kommer på banen i løbet af kort tid. Klubben har tilmeldt Serie 2 til en træningsturnering i næste uge. Spillerne skal møde Gundersted. Det kommer til at foregå i Fjerritslev, hvor kunststofbanen er lejet. Klubben har også sendt to hold unge ud for at spille om det Jyske Mesterskab. De spillere deltog ikke i standerhejsningen. I alt er der 20 til 25 spillere i truppen der tæller Serie 2 og Serie 4 holdet.

BOKSNING: Boxing Team Aars havde denne weekend deltagelse i de jyske begyndermesterskaber som blev afholdt i Hinnerup, ved Aarhus. I stævnet, der var virkelig flot stillet op, skulle Bo Hedehus i sin kamp møde Nikolai Frandsen fra AK Jyden Aalborg i en direkte finale i weltervægt (69 kg), som gik over fi re gange to minutter. Bo var lidt afventende i første omgang, men i anden omgang kom han godt fra start og lagde hårdt ud. Han viste virkelig flot teknisk stil, og dette resulterede i, at i tredie omgang var Aalborg-bokseren udbokset, og dommeren valgte og stoppe kampen til fordel for Bo, som dermed vandt guld og blev jysk meBo Hedehus kan nu kalde sig jysk mester. ster.

Kommunerne skal ikke kridte fodboldbaner op Vestre Landsret har afsagt en principiel dom Af Kirsten Harkjær Larsen , DGI-Nyheder FODBOLD: Med dommerstemmerne 2-1 frikendte Vestre Landsret tirsdag i sidste uge Jammerbugt Kommune for at skulle foretage og betale for opkridtning af fodboldbanerne i Jetsmark IF, der havde anlagt sagen. Det er specielt betegnelsen ”fornødent udstyr” i Folkeoplysningsloven, der giver anledning til striden. De to dommere der frikendte kommunen lagde vægt på følgende: Når kommunen stiller kridtmaskine og kridt til rådighed for en idrætsforening gør kommunen det muligt for foreningen at anvende et græsareal som fodboldbane. Folkeoplysningsloven giver ikke hjemmel til at stille krav om at en kommune skal udføre eller bekoste opkridtning af fodboldbaner, når kommunen ikke selv bruger arealet på en måde, der kræver opkridtning. Den tredje dommer fi nder, at afmærkning af en fodboldbane er en så integreret og nødvendig del af en fodboldbanes indretning, at kommunen efter folkeoplysningslovens § 22 stk. 1, er forpligtet til vederlagsfrit at kridte banerne. I Folkeoplysningsloven paragraf 22 står der blandt andet: De i paragraf 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder eventuelle

udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med benyttelse af lokaler m.v., der tilhører amtskommunen eller staten. Stk. 3. Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

Videre til Højesteret? Sagen kan prøves ved Højesteret, men det er endnu for tidligt til at parterne har vurderet om de ønsker at gå videre med sagen. Såvel Jetsmark Kommune som Jetsmark IF og idrætsorganisationer forbeholder sig ret til at nærlæse domsudskriften. I undervisningsministeriet, hvorunder Folkeoplysningsloven hører, har man heller ikke haft lejlighed til at læse sagens akter, og man vil derfor ikke udtale sig om sagen. Ministeriet har tidligere, blandt andet overfor Statsforvaltningen i Nordjylland, klart udtrykt sin opfattelse, som er, at det påhviler kommunen at ”iværksætte og opretholde den fornødne banekridtning.”

En speciel sag Af samme grund betegner DGI’s formand Søren Møller sagen som meget speciel. - Nu har vi en landsretsdom, der går den ene vej og en praksis i nogle kommuner, der går den anden. Spørgsmålet er med hvilken forpligtelse en kommune kan vælge at støtte det ene frem for det andet? siger Søren

Møller og understreger: - Vi savner en afklaring af kommunens lovgivningsmæssige forpligtigelse. At der er forskellig praksis i landets kommuner viser en opgørelse i DGI magasinet Udspil, nr. 3, 2008, som blev lavet på foranledning af Jetsmark-sagen. Opgørelsen fortæller, at cirka halvdelen af landets kommuner betaler for både opstregning og materialer på offentlige udendørsanlæg. I den anden halvdel er der stor forskel på, hvordan tilskuddet til banekridtning ydes til foreningerne.

Skuffelse og håb Det kan være grund til at flere foreningsformænd har udtrykt undren over det uensartede serviceniveau i kommunerne. Søren Møller medgiver, at formændene kan have en pointe. Derfor vil han ikke tage stilling for eller imod, men ser gerne sagen endelig afklaret. - Nu har man afgjort sagen sådan. En eventuel anke skal afgøres af Jetsmark IF, fastslår Søren Møller, samtidig med at han åbner mulighed at give det udvalg, der arbejde med revision af Folkeoplysningsloven til opgave at fi nde en afklaring på dette uklare punkt. En meget skuffet formand for Jetsmark IF, Finn Larsen, har fra politisk hold fået tilsagn om at der er vilje til at gå videre med sagen i Folketinget. Der er altså flere udveje før sagen når endelig afklaring.


Aars Avis

SIDE 28

Lokale resultater i håndbold

Singlefest

Lørdagd.d.13. 2. februar januar Lørdag kl. kl.19.30 19.30 -- 01.00 01.00

HERRER

DAMER

3. Div., pulje 1:

3. Div. pulje 1:

Strandby/Elling IF-Sortebakken HK 33-23.

Team Vesthimmerland-Visse 29-30.

Jyllandsserien, pulje 1:

Jyllandsserien, pulje 1:

Nibe HK-Team Vesthimmerland 2 26-19.

Strandby/Elling IF 2-Team Vesthimmerland 2 25-22.

Serie 1A, pulje 1:

Serie 1A, pulje 1:

Midtthy HK-Aars HK 3 3331.

Team Spøttrup-Aars HK 4 20-20. Sundsøre Håndbold-Aalestrup IF 21-27.

Serie 1B, pulje 3: Mejlby/Haverslev KF-Løgstør HK 3 29-21. Aars HK 4-Ørslevkloster IF 12-27. Farsø KFUM HK 3-Blære/ Hornum S & IF 19-22.

Dacapo-Band Tailors

Serie 1B, pulje 2:

bus t/r 20,- | éntre musik & dans | 2 stk. smørrebrød kun

10. februar 2010

SKAL DU UD AT SPISE I AFTEN?

160,-

Busreservation: Se busruter/stoppesteder og reserver bus på www.pigerneskro.dk eller på 70 25 11 60 senest lørdag kl. 14.00

Pigernes Kro, Viborg Landevej 56, Onsild St. 9500 Hobro,

- find de gode spisesteder i Aars Avis

FORARSMENU

Aars HK 5-Viking HK, Vesløs 16-20.

Vognsild/Østrup 91-Aars HK 5 12-17. Farsø KFUM HK 3-Blære/ Hornum S & IF 3 24-14.

eller Ananasring med hjemmelavet hønsesalat, hertil flutes

Serie 2B, pulje 4:

Serie 3B, pulje 2:

Vognsild/Østrup 91-Vester Hornum HK 2 15-15.

Serie 3B, pulje 2: Aars HK 6-Blære/Hornum S & IF 2 23-22. Vognsild/Østrup 91 2-Løgstør HK 4 10-17. Mejlby/Haverslev KF 2-TØK 2000, Klim 15-20.

Bestil billet på www. aarsteaterbio.dk Telefon 9862 1175

IK Frem Sø/Su 2-MøldrupTostrup IF 2 10-18. Mejlby/Haverslev KF 2-SBV 95, Bakkeskolehallen 2 14-7.

HOVEDRET: Marineret kalvesteg, små krydderkartofler, flødesauce, broccolisalat med solsikkekerner, rosiner og bacon. Pr. couvert 135,-

(Min. 8 couverter)

Serie 3B, pulje 3: Vognsild/Østrup 91 2-IF Kvik, Simested 2 16-12.

Himmerlandsgade 46, Aars, Tlf. 98 62 40 74

FRIHEDSKÆMPEREN

DANMARKSPREMIERE 11/2 -12/2 • kl. 18.30 13/2 -14/2 • kl. 15.00, 18.30

entertainment

10% Himmerlandsgade 111 · 9600 Aars Tlf. 98 62 16 00 · Fax 98 62 11 87 aars@aarshotel.dk www.aarshotel.dk

Serie 2B, pulje 2:

Serie 2B, pulje 1:

Bestil festen inden 1. marts og spar

TILBUD

FORRET: Røget ørredfilet på frisk salat med rejer, majs, dressing, hertil flutes

Mejlby/Haverslev KF-IF Kvik, Simested 20-16.

HUSK

Rock Shock Festival 12.-14. februar

Fyrre, Fit og Fattig 18. februar Kl. 20.00

Tidens Kunst 19.-21. februar Jubi-Land 23.-24. februar Agro Nord 10. marts Agro Nord Kødkvæg 13. marts

Close to you "Musikforestilling om THE CARPENTERS" 30. september

DANMARKSPREMIERE percyjackson.dk 11/2 - 12/2 • kl. 19.00 13/2 - 14/2 • kl. 15.30, 19.00 15/2 - 19/2 • kl. 19.00

15/2 - 19/2 • kl. 19.30

KIM LARSEN & KJUKKEN MAGTENS KORRIDORER FARSØ SØANLÆG FREDAG DE

N 18. JUNI KL. 19.30

Portene åbnes kl. 18.00

Sponsorer:

KØBES HOS: BILLETTER KAN ø

en Fars • Centerkiosk Farsø , • OK Benzin ø og papir, Fars r • Rabøl Bøge ger lin de af n Farsø + • Sparekasse k

www.messecenteraars.dk

VINTER MENU 2010

Varmrøget hellefisk på sprød salat dertil urtecreme og hjemmebagt brød Portersteg med bagt kartoffelmos, broccolitimbale, pære/rødløgskompot og portersauce Hjemmelavet chokoladeis tilsmagt med dooley´s Afhentningspris 132 kr. Bestilles senest 3 dage før. Min. 10 kuverter, søndag dog min. 20 kuverter

Kimbrer Kroen leverer alt ud af huset smørrebrød - receptioner - festmenuer m.m. Kimbrer Kroen har lokaler til festen fra 20 til 250 pers. Fest til fast pris fra kr. 435

Ring for naermere information, eller få tilsendt vores brochure

ar.d t: www.sparf På internette

BILLETPRISER: Kr. 250 incl. gebyr frem til 1. marts 2010.

Arr.: FUIK’s Venner

Børn under 10 år gratis ifølge med voksne.

M k d j 8 - 9600 Aars A lf 98 62 19 66 Markedsvej - tlf. mail@kimbrerkroen.dk


Aars Avis

STEGEBUFFET 2-Retters Tilbud hele Februar/Marts. jysk-diner.dk

KONFIRMATION 3-Retters Buffet kr. 119,-

StegeBuffet: Oksefilet, Nakkesteg, Kalkunbryst. Pastasalat med soltørrede tomater, spinat & porre. Luksus Kartoffelsalat m. agurk, grøn peber & løg. Bagt kartoffel m. skinkefyld. Årstidens mixed salat, Dessert: Panna Cotta Jordbærdessert. (min. 10 kuv.)

Mad

Forret: Rejecocktail m. dressing & Rustik baguette. Buffet: Gourmetkrydret kalvecuvette. BBQ Nakkefilet, Farseret kalkunbryst. Kartoffelskiver i flødesauce. Luksus kartoffelsalat & Mixed Årstidens salat. Dressing samt flute. Dessert: Luksus-Islagkage

Ud af huset

(min. 10 kuv.)

Tlf. 7025 0102

89

Gratis katalog

Excl. lev. Kr. pr. kuv.

FEST PÅ KROEN

RESTAURATIONEN

Fra kun kr. 250 (excl. drikkevarer)

Alle restaurationsmenuer også ud af huset!

LAD OS KLARE MADEN DAGENS RET - HVER DAG TIL JERES NÆSTE FEST! Kun kr. 99 // Ud af huset kr. 79 Hver dag: 2 og 3 retters menu

MAD UD AF HUSET

2 retter kr. 119 3 retter kr. 139 2 retter kr. 109 3 retter kr. 129 Hver torsdag aften: Fra kun

Pris ved bestilling mindst 8 dage før

STEGT FLÆSK

SELSKABER OG MAD UD AF HUSET EFTER AFTALE

– Spis hvad du kan for kun kr. 99 (Børn kr. 69) Ud af huset kr. 79 (stor portion kr. 99)

SIDE 29

Plade/Mekaniker Vi søger en dygtig pladesmed/mekaniker med erfaring fra lignende stilling.

www.hyundai.dk

10. februar 2010

Bliv pladesmed/mekaniker hos AutoAars fordi du: - har erfaring fra lignende stilling - arbejder systematisk - har interesse for et godt håndværk - er kvalitetsbevidst og har faglig stolthed - er dygtig, pålidelig og ansvarsbevidst - vil være en del af teamet - har en professionel holdning Vi tilbyder Hos AutoAars er vi ca. 10 medarbejdere, hvor vores kerneværdier ikke blot er at yde god service - men fremragende service - og hvor høj tilgængelighed, imødekommenhed og troværdighed er vores fælles platform. Vi kan med Hyundai samtidig tilbyde dig en af Danmarks mest tilfredse værkstedskunder, gode muligheder for personlig udvikling, og selvfølgelig en løn der svarer til dine kvaliÀkationer og god pensionsordning. Kontakt Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Ivan Jensen på tlf. Der er nogen der kan 40 17 54 12 eller salg@autoaars.dk. Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

A

A

ÅBNINGSTIDER:

Restaurationen: Hver dag fra kl. 17.00-20.30 Køkkenet lukker ½ time før lag til - Er der ingen reservationer Se vores fors ent på gem lukkes kl. 19.00 elaftensarran

h ed-kro.dk www.simest m ind - eller ko ed os m få og en snak

www.AutoAars.dk Der er nogen der kan

Hotel Simested Kro Boldrupvej 75 . Simested . 98 64 90 13 . www.simested-kro.dk

Teknisk supportkoordinator til verdens bedste postlogistik

Rengøring tilbydes

A/S

Tlf. 35 12 12 10 I T- T O TA L L Ø S N I N G E R

Ekstra indtjening! Fra 2-5.000 kr. pr. md. Seriøse henvendelser til Thomas. Tlf. 25 30 42 27

Arbejdsdreng søges 1-2 timer om dagen. Henv.

Butiksmedarbejder søges til vores Hobro afdeling 1TEGRATION A/S er en IT virksomhed i fremdrift, hvor kunderne er i højsædet. Det er derfor vigtigt, at du er meget servicemindet, er parat til at tage ansvar, har masser af gåpåmod, og at du er motiveret til at blive udfordret. Din profil: • Du er en dygtig sælger • Du er frisk, venlig, udadvendt og god til at snakke med mennesker • Du har kendskab til branchens produkter • Du er ansvarsbevist og kan arbejde selvstændigt • Du er lærenem og indstillet på at indgå i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor ikke to dage er ens

Jobbet: • Salgsmedarbejder i vores IT-detailbutik i Hobro, hvori indgår servicering af private og erhvervskunder • Fejlsøgning og reparation af IT produkter (Du vil gennemgå intern oplæring) • Afgivelse og opfølgning af tilbud

v/ Allan Nielsen, Markvænget 28, 9600 Aars

Arbejdstiden er 37 timer om ugen – heri indgår 3 lørdagsvagter på 2,5 time om måneden. Vi tilbyder en god fast løn, pension og fordelagtig provisionsløn efter kvalifikationer. Start så hurtigt som muligt. Ansøgningsfrist senest den 23. februar 2010.

NYT JOB? FIND DIT NYE JOB HER PÅ SIDERNE

Eventuelle spørgsmål rettes til Jan Pedersen på tlf.: 98 62 59 60 eller jan@1tegration.dk. Skriftlig ansøgning vedlagt CV og billede Mrk.: Butiksmedarbejder sendes til vores Aars afdeling.

Netværksløsninger • ERP-økonomisystemer digital videoovervågning • hardware software • undervisning m.v.

Tlf.: 98 62 59 60 • www.1tegration.dk Hjortkjærsvej 17, 9600 Aars • Bredgade 35, 9700 Brønderslev Grangårdscentret 5, 9530 Støvring • Jernbanegade 1G, 9500 Hobro

Lyngsoe Systems er én af verdens førende udviklere af IT-baserede logistikløsninger til lufthavne, postvæsener, logistik- og fødevarevirksomheder. Postdivisionen er verdensledende inden for løsninger til optimering af postvæseners logistik, herunder systemer til måling af den nationale og internationale brevkvalitet og track & trace systemer til sporing af bla. rullebure og brevpakker. Overvågning, fejlsøgning og sagsbehandling af tekniske systemer

Kvalitetsbevidst og selvstændig problemknuser med et par års erfaring

Vi søger en supportkoordinator, der med reference til afdelingslederen skal overvåge og servicere vores systemer hos postale kunder i hele verden. Din indsats vil sikre en topprofessionel vedligeholdelse og kvalitetsforbedring af systemerne. Ud over den udadvendte kundekontakt vil du også komme til at udarbejde systemdokumentation og sagsbehandling.

Du har relevant erfaring fra en lignende stilling og har en solid teknisk indsigt. Du favner både den udadvendte kundekontakt som den mere rutineprægede sagsadministration og dokumentation. Du er rutineret bruger af PC og computerbaserede systemer. Det er vigtigt, at du er initiativrig og selvstændig, samtidig med at du er en ansvarsbevidst holdspiller. Du behersker engelsk i skrift og tale, og det er en fordel, hvis du også har gode tysk eller franskkundskaber.

Din succes vil afhænge af din evne til hurtigt og effektivt at tage aktion på konstaterede fejl og din evne til at forebygge nye fejl. Du vil komme til at arbejde med de nyeste teknologier og systemer på området, og faste fejlretningsprocedurer vil støtte dig i arbejdet. Du bliver en del af et betydningsfuldt og professionelt team og får i begyndelsen mulighed for at videregive avancerede tekniske problemer til rutinerede kolleger.

Yderligere information: Yderligere information om stillingen kan fås hos operationschef Steen Bonde, e-mail: sbr@ lyngsoesystems.com, mobil: 21 25 62 80. Ansøgningfrist: Snarest muligt.

Send din ansøgning og CV til: jobs@lyngsoesystems.com

Aars Avis gemmes - og læses hele ugen!


Aars Avis

SIDE 30

10. februar 2010

Andelsbolig

BOLIG: Hvem vil ikke gerne tyverisikre sit hjem, styre husets temperatur og samtidig spare energi? Det bliver muligt med verdens første intelligente tyverialarm, der netop nu sendes på markedet af alarmvirksomheden LOCKON. Det er tilmed såre simpelt: Med alarmen følger en tænd-sluk-enhed, som hjemmets elektriske udstyr let kan tilsluttes. Via internettet kan man indstille, hvornår lyset i hjemmet skal tænde og slukke, hvilket giver en ekstra sikring i forhold til risikoen for indbrud. Og har man et sommerhus kan man tænde for varmen, hvis man vil undgå frostskader eller gerne vil ankomme til et lunt sommerhus. Endelig gør tænd-sluk-enheden tyverialarmen i stand til automatisk at tænde alt lys i huset, hvis alarmen går i gang, så tyven ikke kan liste ud i ly af mørket. - Der kommer flere og flere muligheder inden for det felt, man kalder ”intelligent hjem”, hvor husets installationer kan styres via internettet eller mobiltelefonen. At kombinere intelligent hjem-ideen med tyverialarmen er noget helt nyt. Mange forbrugere vil gerne have funktionerne, men er kede af at skulle have mange forskellige systemer installeret, som de skal sætte sig ind i og forstå. Derfor forventer vi, at forbrugerne vil

tage rigtig godt imod vores nye alt-i-én tyverialarm, siger Carsten Rasmussen, der er direktør i LOCKON. En af den nye alarms funktioner er, at den kan give indehaveren store strømbesparelser, hvis man tilslutter tænd-sluk-enheden til de apparater i hjemmet, der bruger stand-by strøm. Når hjemmet forlades, og alarmen slås til, slukkes den dyre standby-strøm automatisk. Og når man vender hjem og slår alarmen fra, tændes der igen automatisk for strømmen. Dermed sparer man strøm til fjernsynet, DVD-afspilleren og alle de andre strømslugende apparater, når man alligevel ikke er hjemme. Tænd-sluk-enheden kan også bruges til automatisk at slukke alt standby-strøm om natten. Og taget i betragtning, at et standby-forbrug ifølge Elsparefonden er 10 procent af den samlede elregning, er besparelsen til at tage at føle på. - Det her er en revolution i forhold til de tyverialarmer danskerne er vant til i dag. De opfylder som regel kun én funktion og kan ikke så meget andet. Men her er en alarm, der ikke kun giver mere tryghed og sikkerhed, men også er med til at spare strøm og give mere komfort, siger Carsten Rasmussen.

GR AT IS

Verdens første intelligente alarm

på Tokesvej sælges, 84 m2. Andelsbevis 220.000 kr. Tlf. 21 26 43 33

vejledning og tilbud på de helt rigtige

VINDUER & DØRE

Ring på 23 45 63 80 og jeg kommer til Dem. Snedkermester

Poul Andersen

Kornmarken 10, Hornum Se billeder: www.poulandersenvinduer.dk

Skriv bare under... Tør du stole på, at alt er undersøgt og i orden, inden du skriver under på en bolighandel?

Advokatfirmaet

BINDSLEV & KJELDSEN ApS Himmerlandsgade 109 • DK-9600 Aars •Tlf. 98 62 40 00

X SONA

- MERE END 20 ÅRS ERFARING MED FORD OG VW-SERVICE - REPARATION - KLARGØRING TIL SYN - DÆK - REP. AF STENSLAG - SERVICE PÅ AIRCONDITION ANLÆG

f.eks. AYGO/YARIS Benzin

Lovpakke Vi tilbyder: • 4 lektioner - Teori • 6 lektioner - På vej • Leje af bil til prøve

Pris KUN kr. 3.500,excl. statsafgift

17. febr.

Bogtryk/ Offset

Kørekort på kun 5 uger

Traktorkørekort • Bilkørekort Trailerkørekort Motorcykelkørekort • Taxikørekort www.traÄkskolenaars.dk

< HOLDSTART >

Hus kun 3 km fra Aars 120 m2, 4 vær., belliggende i naturskønne omgivelser. Leje pr. md. kr. 5.000 + forbrug. Dep. 3 mdr. Henv. på tlf. 60 49 48 77/ 21 79 89 77 efter kl. 16

Parcelhus i Skivum udlejes

Ældrevenlig bolig til leje Ældre/handicapvenlig bolig på 73 m2 med spisekøkken og bad. Husleje pr. mdr. 4.880,- + forbrug. Tlf. 23 48 35 17

Til leje 2 værelses lejlighed, 50 m2, kr. 3500,-. Beliggende Engvej. 2 værelses lejlighed, 75 m2, kr. 3700,-. Beliggende Assersvej. AMH Bolig amh@bolig.dk mob. 22 71 12 70 tlf. 98 62 12 70

Ranum

Tlf. 21 24 34 81

5 vær. lejlighed, 137 m2, stueetage samt tagetage, stor overdækket terrasse, lukket garage og lukket have. Husdyr tilladt. Lejligheden er nyistandsat. Husleje 4.100 kr. + forbrug. Tlf. 40 28 17 20

Billig i RANUM Lejligheder og vær. fra kr. 1.440 pr. md. alt incl. Overnatning på motel/ ferielejlighed fra kr. 85,-

Telefon 9867 6021 eller 2176 4695

Aars Centralt belliggende 3 vær. stuelejlighed, 75 m2, vaskerum i kælder og have. Udlejes pr. 1. marts. Mdl. leje 4.200 kr. + forbrug. Indskud 3 mdrs. leje. 1 vær. m/thekøkken udlejes Mdl. leje 1.300 kr. + forbrug. Indskud 3 mdrs. leje. Tlf. 40 31 78 32

Tlf. 98 62 30 33

98 62 11 36 - 40 19 32 36 64 64 04 25 - 61 54 31 64

VI TILBYDER

Min. 4 vær. Husleje max 4.000 kr. Henv. tlf. 23 98 23 03/ 27 20 30 37

Markedsvej 9 . 9600 Aars

Trafikskolen Aars A + B Køreskole ApS

TRAILER

70 m2 bestående af stue, soveværelse, køkken, bad og have. Husleje kr. 3.400 + forbrug. Dep. 3 mdrs. leje. Tlf. 40 45 42 49

Flejsborg pr. 1 marts

Lille eftersyn fra .................................................... 1500,Stort eftersyn fra ................................................ 3200,-

Hjortkjærsvej 12, 9600 Aars Tlf. 98 62 38 00 · Fax 98 62 46 46 · aars@toyota.dk

Hus søges til leje nær Aars

5 vær. lejlighed, 170 m2, på 2. sal centralt i Ranum. Husleje kr. 4.200.+ forbrug. Dep.: 3 mdr. leje. Ingen husdyr.

Skal din bil til service TOYOTA så se her!

Hanherred & Himmerland Biler a/s

Lejlighed til leje i Aars

123 m2 plus garage. Mdl. leje 4.800 kr. + forbrug. Depositum: 3 mdrs. husleje Tlf. 98 37 86 36 / 51 96 34 64

Brug din

Vestvej 9 • 9600 Aars • www.vaautolak.dk

Eftersynet er incl. olie, oliefilter, luftfilter og friskluftsfilter. Priserne er incl. moms og afgifter.

TIL LEJE

Tlf. 98 62 17 11

TIL LEJE

Til leje Lejlighed i Aars på 44 m2, leje 2.600 kr. + forbrug, indskud 6.000 kr. Tlf. 26 13 97 18

Ideelt til ældre mennesker Lejlighed til leje i roligt område med mange ældre beboere Telefon 98 62 30 44 / 23 61 35 44 www.meldgaardboligudlejning.dk

Til leje

BIL

Lovpakke Vi tilbyder: • 28 lektioner - Teori • 4 lektioner - Manøvrebane • 16 lektioner - På vej • 4 lektioner - Køreteknik • Leje af bil til prøve

Pris KUN kr. 10.900,excl. statsafgift

31. januar

Møllevej 14: 1 værelses lejlighed med køken og bad. Leje pr. md. kr. 2.725,- + forbrug. Tlf. 23 48 35 17

Hus gerne på landet ønskes til leje af rolig familie med hund. Husleje maks. kr. 4.700. Tlf. 42 22 88 40

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Det er godt at

BO GODT


Aars Avis

TIL LEJE

SIDE 31

KĂ&#x2DC;B OG SALG

SUNDHED & VELVĂ&#x2020;RE

Himmerlandsgade - centralt Lejlighed pĂĽ 100 m2 udlejes. Husleje kr. 4.300,-. Depositum 3 mdr.s husleje. Ingen husdyr. Henvendelse pĂĽ tlf. 21 82 98 62 eller 21 29 72 74

Vester Hornum RÌkkehus pü 80 m2, centralt beliggende. Bestür af køkken med spiseplads, stor stue med udgang til overdÌkket terrasse, 2 vÌrelser. Husleje: 3.400 + forbrug Depositum: 3 mdr. leje.

Telefon 4031 2965

SUNDHED & VELVĂ&#x2020;RE

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard BlÌrevej 2, 9600 Aars Tlf. tid kl. 8.00-9.00 pü 98 62 11 18 - 40 53 98 62 Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aà ast-

ninger - IndlÌg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Ogsü udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

FamilierĂĽdgivning

NEVE EDB KeldgĂĽrdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Individuelle samtaler, familier & par

LIS NIELSEN )DPLOLHUnGJLYHUWHUDSHXW V\JHSOHMHUVNH $DUXSYHM$DUV 7OI 0DLOOQDDUXS#PDLOGNÂ&#x2021;ZZZOQUDDGJLYQLQJGN

Salg og service af computere, netvĂŚrk, printere, udstyr og programmer. Fax: 98 62 51 69

Telefon 98 62 51 15 Bil: 21 24 35 77

PSYKOTERAPI Individuel, par og familier.

8 ĂĽrs behandlererfaring

KLINISK TANDTEKNIKER

Mulighed for aftenkonsultation

Jytte Fredgaard Nibevej 11, Aars Tlf. 26 70 63 13 www. livsvĂŚrksted.dk

Medlem af Psykoterapeut Foreningen MPF

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40

TID TIL PATIENTEN - KVALITET I BEHANDLINGEN

TrĂŚffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

â&#x20AC;˘ PROTESER

Kirkens KorshĂŚr Hornum Genbrug

Jernbanegade 7 Brugbare effekter samt dødsboer afhentes Tlf. 98 66 14 26 Mand.-fred. 13.00-17.00 Lørdag 10.00-13.00

â&#x20AC;˘ BANDAGER â&#x20AC;˘ KORSETTER â&#x20AC;˘ BRYSTPROTESER

â&#x153;&#x201A; KLIP UD

Lilly SandgĂĽrd

â&#x153;&#x201A; KLIP UD

Klinikken er üben tir.-fre. - Jeg kører ogsü gerne ud Gavekort udstedes. Svoldrupvej 108, Aars - Tlf. 23 28 03 67

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen & Helle Viborg Bymidten 1 9600 Aars Udebehandling efter aftale.

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med sygesikringen

Fodpleje (evt. i eget hjem)

Zoneterapi m.m.

hanne b. stokbro Tlf. 96 71 55 55 22 45 06 60 Sillevadvej 10 9600 Aars Psykologisk rüdgivning Fysioterapi Craniosacral terapi Akupunktur PETER NIELSEN, psykologi, fysioterapeut Tlf. 21 67 06 62 INGER NIELSEN, fysioterapeut, akupunktør Tlf. 29 44 88 18 Tinghøjvej 6, 9600 Aars www.aarsterapi.dk

ved køb å 3 paller Pris 1750,- pr palle. Incl. moms og levering Tlf. 40 11 47 69 eller mail m.barchow@stofanet.dk

1*)*.$,'-'1*+$.2+' Originale amerikanske '31/+/+2 petrokoks    De    ďŹ nder os 4 km syd for grĂŚnsen ved SĂŚd. Se efter den høje silo   med  grønt bĂĽnd midt i byen.

#$.+'$403231$22' Haupstrasse 16  " D-25923 SĂ&#x153;DERLĂ&#x153;GUM % ./5%'.,61&$)

Fra 1. nov. üben lørdag 9-12. !,(   Tlf. 0049 3701 6100 Tlf. 0049466 466 370 17  Hr. Hollensen

  

Tlf. butik 98 38 73 50 Ă&#x2026;bent: Fredag 13-17. Lørdag 10-14 Brugbare møbler m.v. modtages/afhentes. Aflevering kan ske i ĂĽbningstiden. Afhentning: Tlf. 98 37 84 93 - 98 62 20 92

â&#x20AC;˘ FODINDLĂ&#x2020;G â&#x20AC;˘ ORTOPĂ&#x2020;DISK FODTĂ&#x2DC;J M.M.

JERN KĂ&#x2DC;BES

OrtopĂŚdiske bandagerier/skomagerier

FODPLEJE Ved eksamineret fodplejer.

Gratis levering i post nr. 9000-9900

Mission Afrika Genbrug, Kirketerp

â&#x20AC;˘ KOMPRESSIONSSTRĂ&#x2DC;MPER

Tlf. 98 62 17 11

Kvalitets trĂŚpiller (900 kg. pr. palle)â&#x20AC;˘ SPORTSBANDAGER

Bogtryk/ Offset

TrĂŚpiller i sĂŚkke

ENERGIKOKS

10. februar 2010

Konsultation efter aftale Messevej 2 . 9600 Aars . Tlf. 86 43 21 47

God pris gives. Hurtig afhentning. NedskÌring udføres. Skrotbiler købes.

Aut. af sundhedsstyrelsen

HUSK FRIT LEVERANDĂ&#x2DC;RVALG

J.S. Handel

Bogtryk/Offset - Tlf. 98 62 17 11

v/Jimmi SkjĂŚrbĂŚk Tlf. 60 65 32 34

BLANDEDE

KLOAKSERVICE

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-ďŹ lm * tryk pĂĽ trøjer Aars Bogtryk & Offset

Slamsugning og højtryksspuling af kloak og drÌn. TV inspektion af kloak.

AARS KLOAKSERVICE OG MASKINSTATION LĂ&#x2DC;GSTĂ&#x2DC;RVEJ 76 - AARS - TLF. 98 62 20 18 BILTLF. 21 20 08 55

AARS AVIS nĂĽr det skal vĂŚre lokalt! VVS

Møbelpolstring

- OmbetrÌkning af alle slags møbler - Tilbud uden forbindende

ÂťJULLEâ&#x20AC;&#x2122;SÂŤ VVS

Frank Bach

Smedevej 14 . Vognsild 9600 Aars . Tlf. 98 65

v/ Niels Juul

Christensen

Nygaardsvej 7, Aars Tlf. 98 62 20 56

85 75

SandblĂŚsning af husfacader m.m - ring til...

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Aut. vand- og gasmester

service aps v/ Torben Sloth Tolstrup Byvej 7, 9600 Aars Tlf. 98 62 22 34 / 40 26 81 33 - din lokale VVS-installatør

www.sandblĂŚseren.dk - www.sandblaes.dk

Vikarservice Landbrug - Erhverv - Transport

<UfXiVfi[Zcf ZcfUbXf]b[c[iXj]_`]b[3 6fi[WcUW\]b[h]`Uhcdb UZ_`Uf]b[ Zc_ig ach]jUh]cb c[fYgi`hUhYf"

HjemmehjĂŚlp - valget er frit - valget er dit

Haveservice Haveplan - OmlĂŚgning - Vedligehold

Har du seriøst brug for hjÌlp...

Hjemmeservice <UbbY5`gYbH`Z.)%(-*$$* AYggYjY^&-*$$5Ufg KYV.kkk"kcf_Uh`]ZY"X_ aU]`.\UbbY"U`gYb4kcf_Uh`]ZY"X_

Frit valg - Privat - Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk . Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

dsenars i r u a L 008A2 965 Sørenej 12 - 1 yv8 62 B9 15 82 2 p 6 u r t 8 Tols Tlf. Tlf. 9


Aars Avis

SIDE 32

B

10. februar 2010

K R Æ EM

Købes: Dødsboer, flytteboer, finere indbo, møbler, malerier, tæpper, lamper, ure, spejle, porcelæn, glas, fajance, figurer, sølv, guld, samlinger, nips, småting. Toppris betales kontant. Tlf. 21 64 80 90

Sælges: Grå islænderavlshoppe, 13 år. Rød islænderhingst, 3 år. Sort Shetlænderhoppe. 6 år. Hopperne har gået sammen med islænderhingsten 2009. Alle tre med papirer. Pris 25.000 kr. Tlf. 98 62 39 40

Købes: Palisander spisebord, stole, skænk og skrivebord i palisander købes Tlf. 40 73 19 97

Sælges: Hvidevarer – Blomberg, AEG, Electrolux – vaskemaskiner, tørretumblere, køleskabe, fra 800 kr. Grammofonplader, videobånd. kassettebånd. Tlf. 98 5519 63 / 22 34 92 33

Sælges: FEJLKØB Badeværelsesmiljø. Bordplade med skuffer, firkantet hvid vask 1 spejlskab 2 spejle. Alt i org. indpakning. I alt kr. 3000,Tlf. 98 58 34 03 Sælges: Velholdt sofa + 2 stole i gyldenbrun veleur. kr. 1500,Tlf. 98 33 57 03 Sælges: Gravhundehvalpe på 8 uger. 1 tæve 3 hanner. Har fået ormekur. Tlf. 86 44 37 51/26 13 37 51 Sælges: Rød 3/4 års shetlænderhingst 650,- Har flere ponier. 1 par moskusænder 130,- Hø 13,- pr. balle Tlf. 25 89 02 76 / 98 58 80 98 Sælges: Fejemaskin kr. 3800,Sneslynge kr. 790,- Elkørestol med nye batterier kr. 3500,- Motionscykel kr. 290,- Havetraktor Murray kr. 2000,- Gerne bytte. Tlf. 52 76 87 02

SE HER! - inden du laver din annonce!

Sælges: Almuegerigter, fodlister, 68, 92, 118 mm 14, 18, 25 kr./m. Hulkelister sælges. Tlf. 61 26 40 69 Sælges: Langhåret Dværggravhundehvalp, han, har fået ormekur, er færdig vaccineret. Tlf. 98 64 91 75 Sælges: Ægte hvide Schæferhvalpe, børnevenlige, sociale, efter gode forældre. HDD tjekket, incl. chip, sundhedstjekket, vaccineret, 2 x ormekur. 15 kg. foder. Salgsklare den 5. febr. Kr. 4.700. Tlf. 51 22 57 68 (bedst efter kl. 16)

Sælges: Dejlige livlige og velsocialiserede, stambogsførte schæfterhvalpe til salg. 6 hanner og 3 tæver. Hvalpene er klar til at flytte hjemmefra den 20.2.2010. Tlf. 98 28 65 09/40 37 90 69

Sælges: Hvide plastvinduer med midtersprosse og termoruder. 1 stk. hjd 51,5 x br. 175 cm - 1 stk. hjd 52,5 x 176 cm. Tlf. 20 62 63 40

Sælges: Prima enghø i små baller. Wrappet enghø i mini big, hvedehalm i små baller. 6 tommer gyllepumpe, flytbar til traktor. Tlf. 30 33 91 20

Sælges: Spisestuestole, 6 stk., nye ILVA Crown drejestole, hvid/ sort sæde. Nypris 8.994 kr. Sælges for 5.000 kr. Tlf. 22 18 24 04

LOPPEMARKED

HUSK! Indlevering af loppeannoncer er:

SENEST FREDAG KL. 9.00 Sælges: Krydsningslabradorhvalp, han, født den 6-12-09, børnevenlige forældre. 700 kr. Tlf. 98 66 90 02 - 27 64 91 02

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

til 101.262 husstande

20 ord for 50 kr.

HIMMERLANDS AVISERNE

Annoncen må fylde op til 20 ord! Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING: Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Sælges: Fryser, 450.- 3 dørs klædeskab, naturtræ 325.- Dækketøjsskab 400.- Sofabord, kakler, 200.Tlf. 98 67 64 09

Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: »Loppemarked« Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter. Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMS-, MOTOR- og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER. Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 9 aviser i Himmerland (totaloplag 118.472 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør. Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Hadsund Folkeblad. Folkebladet, Støvring. Nibe Avis samt Lokalavisen, Hobro. Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Aars avis 2010 02 10  
Aars avis 2010 02 10  
Advertisement