Aars Avis nr. 20 - 2024

Page 1

Rullende borgermøde i bus på Aars-egnen

HEG-samarbejde på tværs af kontinenter

Svaneparret fik seks små unger på Mors Dag i Aars

Af Thorkil Christensen

■ AARS: Det var en pavestolt svanemor, som søndag udrugede ikke mindre end seks unger i reden ved søbredden på Tvebjerg i Aars. At det samtidig var i det fineste vejr og på Mors Dag gjorde ikke oplevelsen dårligere. Og da den nye familie kort efter lagde fra land i samlet flok kunne man næsten fornemme at ungerne sagde: “Rap, rap - skal vi svømme om kap”. Det var en af naboerne til søen, uddannelsesleder Mads Ilsøe, fik øje på ungerne. Beboerne på Tvebjerg har længe vidst, at der blev ruget på æg i reden, og at der formentlig ville ske en udklækning med unger

til følge i år. Et svaneæg vejer omkring to kilo, og det

tager fem uger at ruge det ud.

Sidste år slog det fejl med familieforøgelse i svanereden som nogle af områdets beboere havde bygget til svaneparret. I år tog svanerne så sagen “i egen hånd” og byggede rede i den ene side af søen, og det gav pote med ikke mindre end seks unger.

Svanemoderen er meget beskyttende overfor sine unger og Mads Ilsøe kunne ikke komme helt tæt på familien da han ville fotografere. Derfor måtte han i bedste Georg Gearløs-stil koble en stjernekikkert til sin mobiltelefon for at få billedet af svanerne “i kassen”. Det er lykkedes ganske godt. Idylen omkring svanefamilien er en rigtig forårsbebuder...

I Himmerland Forsikring er vi gode til at stå sammen. Det er noget, vi som medlemsejet selskab sætter pris på. Helt bogstaveligt. Derfor påskønner vi vores trofaste kunder med en årlig bonus, når det er muligt. Som tak for loyalitet. Som tak for at være en del af det stærke (forsikrings)fællesskab, vi har. Vi kalder det FællesFortjeneste.

Læs mere på www.himmerland.dk Vi sætter pris på loyalitet - helt bogstaveligt

Til samtlige husstande www.aarsavis.dk Tlf.
98. årgang - Nr. 20 ONSDAG 15. Maj 2024
98 62 17 11
Aars · Hornum · Haubro · Vegger · Haverslev · Binderup · Nørager · Sønderup · Suldrup · Farsø · Østrup · Aalestrup
Løssalg: 5,00 kr.
Side 17 Side 8 Svanemor udrugede seks unger i reden ved Tvebjerg Søen på Mors Dag. (Foto: Mads Ilsøe)

13 24

- egnens lokalavis siden 1927

Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S

Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk

Oplag: 15.950

I redaktionen: Ture Damtoft redaktion@aarsavis.dk

Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11, mail: annonce@aarsavis.dk

Åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00. Fredag kl. 8.00 - 15.00

Har De ikke modtaget avisen senest torsdag kl. 19?

Henv. bedes rettet til Aars Avis’ distributør Nordjyske Distribution på mail til reklamation@dnmh.dk eller udfyld den elektroniske formular på ligeher.nu/reklamation

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen

De Lokale Ugeaviser.

Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt

Runde fødselsdage

Sølvbryllup

Gitte og Steen Petersen, Rørsangervej 14, Aars, fejre 25 års bryllupsdag onsdag, 22. maj.

Sølvbryllup

Lene og Lars Sørensen, Lerkenfeldvej 6, Aars, kan fejre 25 års bryllupsdag onsdag, 22. maj.

Nyuddannede teologer søger ikke i tilstrækkelig grad ud i embeder i landsognene, og det er blevet et problem - også i Vesthimmerland.

Maria Lynggaard Pedersen - ny indkøbsassuistent.

rundt

døgnet rundt

Tlf. 98 64 18 69

Åbent hele døgnet alle dage - året rundt

TLF: 98 64 18 69 Åbent hele døgnet alle dage - året rundt

Ny indkøber

Det er altid én af os, du møder, og vi er 100% lokale

90

Tidligere gårdejer

Poul A. Bakkegaard, Lærkevej 3, Aars, mandag, 20. maj.

Men formanden for Præsteforeningen, Pernille Vigsø Bagge, Løgstør, har måske nøglen til en løsning. I denne uge vil hun bede kirkeministeren om at lukke af for, at teologer under uddannelse kommer i praktik i Aarhus og København. I de to storbyer er præstemangelen nemlig ikke så udtalt som ude på landet. I stedet ønsker hun de teologistuderende i praktik i de danske landsogne, så de på den måde får øjnene op for, at det også kan være skønt at være præst i et embede uden for de store byer.

valgt til byrådet i Vesthimmerlands Kommune, men trak sig fra dette hverv efter en dobbeltperiode i både byrådet og folketinget. I 2005, i 2007 og i 2011 var Pernille Vigsø Bagge også valgt for SF til Folketinget, men besluttede sig så for at “falde tilbage” på præstegerningen, og søgte embedet som sognepræst i barndomsbyen Løgstør.

Møller Ditte I. Dalgaard Trine Rybjerg

Ditte I. Dalgaard Trine Rybjerg Trine Rybjerg www.vesthimmerlandsbegravelse.dk

Det er altid én af os, du møder, og vi er 100% lokale www.vesthimmerlandsbegravelse.dk

af os, du møder, og vi er 100% lokale www.vesthimmerlandsbegravelse.dk

Ditte I. Dalgaard os, du møder, og vi er 100% lokale www.vesthimmerlandsbegravelse.dk

AARS BEGRAVELSESFORRETNING BEDEMAND BIRGITTE

LANDRY

Tryghed, tillid og 40 års erfaring. Træf os personligt, døgnet rundt Tlf. 70 20 41 41

Mærkedage i Aars Avis

Han er født i Vindinge ved Nyborg, voksede op på Fyn og blev landbrugsuddannet på Dalum Landbrugsskole.

I 1959 kom Poul A. Bakkegaard til Himmerland og i 1964 købte han Ndr. Bisgård i Fyrkilde af sin svigermor. Den drev han på mønsterværdig vis sammen med sin hustru Ellen indtil 2005, hvor de solgte gården og flyttede til Aars.

Poul A. Bakkegaard har altid deltage aktivt i samfundslivet og har blandt andet være med i hjemmeværnet. Tidligere har jagt været en stor interesse, men i seniorårene er det især bridge og billard, han har brugt sin fritid på.

Dagen fejres med familien, der netop er forøget med et lille nyt oldebarn.

Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale.

E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

85 Margit E. Brandi, Hans Egedes Vej 193, Aars, tirsdag, 21. maj.

60 Steen Skov, Aggersundvej 17, St. Binderup, fredag, 17. maj.

Bryllup

Naja Wittrup Eskildsen, Brønderslev, datter af Britt og Peter Wittrup, Hjallerup, og Chris Tindal Christensen, Brønderslev, søn af Mona og Nick Tindal Christensen, Aars, vies lørdag, 18. maj i Aars Kirke.

Maria Lynggaard Pedersen, 26 år, er tiltrådt en stilling som indkøbsassistent i afdelingen for logistik og planlægning hos Outline Vinduer i Farsø. Hendes primære arbejdsopgaver består i at optimere og effektivisere processer med henblik på ressourcebesparelser, både økonomisk og miljømæssigt. Dette indebærer særligt fokus på indkøb, disponering og lagerstyring.

Maria Lynggaard Pedersen kommer fra en stilling hos interiør- og tøjwebshoppen ByFlou.com, Hobro, hvor hun de sidste tre år har fungeret som indkøbsassistent.Hun er oprindeligt uddannet markedsføringsøkonom med speciale i Business & Design, og bor i Aars.

Øger behandling mod barnløshed

NORDJYLLAND: Region Nordjylland vil styrke fertilitetsbehandlingen via ny finansiering.

Det betyder, at kvinder og par kan få op til seks forsøg med reagensglasbehandling på offentlige fertilitetsklinikker. I dag tilbydes enlige og par op til tre forsøg.

Regionen har fået 4,5 millioner kroner til at løfte antallet af behandlinger i en aftale mellem Danske Regioner og regeringen.

Regionen har i øjeblikket kort ventetid til fertilitetsbehandling.

I Region Nordjylland er det offentlige fertilitetstilbud på Aalborg Universitetshospital.

Det lyder som et interessant forslag. Og endnu bedre: Præsteforeningens formand råber ikke bare op om, at der er et problem, der skal løses. Hun forsøger også af egen kraft, at komme med en løsning.

Pernille Vigsø Bagge har mærket problemet på egen krop. Udover at være formand for Præsteforeningen er hun deltidssognepræst i Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne, så det er noget af et puslespil at få kalenderen til at falde i hak.

Men 49-årige Pernille Vigsø Bagge plejer at finde en løsning.

Hun blev født i Holstebro, men voksede op i Løgstør, hvor hun stadig bor. Hun er student fra Vesthimmerlands Gymnasium i Aars, og begyndte derefter at læse teologi ved Aarhus Universitet. I 2004 blev hun cand. theol, men har også haft job som friskolelærer.

I Vesthimmerland huskes Pernille Vigsø Bagge bl. a. for sit politiske arbejde. Fra 2001 til 2007 var hun medlem af byrådet i Løgstør Kommune for SF. I 2007 blev hun

Fulgte efter tyv i Aars

AARS: Lørdag aften befandt en mand sig i et supermarked ved Markedsvej i Aars. Manden stod ved

Nu hører Pernille Vigsø Bagge ikke til de mest mundlamme, så det varede ikke længe før Præsteforeningen fik øje på hendes evner. Hun blev bragt i forslag som formand, og valgt i 2021. Pernille Vigsø Bagge er ikke bange for at kæmpe for en god sagdet har vi oplevet mange gange i byrådssalen i Aars - og en god sag i øjeblikket er at sørge for, at borgerne kan få fat i en præst når der er behov for det, uanset om det er til konfirmation, bryllup eller begravelse, men også at løsne pensionerede præster fra at skulle varetage vikariater i længere tid på grund af præstemangel. Selv om landspolitik ikke er det samme som foreningspolitik, så “smager” det lidt af det samme, så her er Pernille Vigsø Bagge på hjemmebane, og arbejder gerne for, at Danmark har en stærk folkekirke med præster i alle sogne - små og store - og at der er gode arbejdsforhold at passe embedet under.

kassen og bad om en pakke cigaretter. I stedet for at betale tog han dog bare pakken og forlod butikken. Nordjyllands Politi oplyser, at en medarbejder fulgte efter manden og ringede til politiet. Politiet rykkede ud og sigtede manden for butikstyveri.

SIDE 2 15. MAJ 2024 Ugens portræt Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9. Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.
kl. 11 Abonnementspris: 900,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition
Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden
Tlf. 25 17 70 65 E-mail: kimabol13@gmail.com
Lokale
meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup
præstemangelen
Hun vil afhjælpe
Poul A. Bakkegaard. Pernille Vigsø Bagge - vil have præster ud i de små sogne. Himmerlandsgade 26 • 9600 Aars • www.hanslandry.dk Torben Rask Isa Ejdrup Birgitte Landry Claus Landry Karsten Svendsen Jens Møller Ditte I. Dalgaard Trine Rybjerg

De gjorde det godt

Af Thorkil Christensen, redaktør

Om kort tid tager borgerne i Aars og omegn afsked med et par lokale ildsjæle, som har gjort det rigtig godt for byen og for Vesthimmerland.

Det er museumsdirektør Broder Berg og musikhusleder Lisbeth Jagd, som har sagt deres stillinger op for at prøve nye udfordringer. For Broder Berg bliver den kommende udfordring at geare ned til en pensionisttilværelse, og for Lisbeth Jagd er det et nyt job ved Kulturskolen i Viborg, der trækker.

De fortjener begge at få en tak med på vejen for en stor og god indsats, og det er samtidig værd at bemærke, at ingen af dem “smækker med døren” til farvel.

Da de i sin tid blev ansat var det ikke de nemmeste job de sagde ja til at bestride. Der manglede fornyelse på Vesthimmerlands Museum og der skulle arbejdes med kulturarven. Vesthimmerlands Musikhus havde brug for mere aktivitet. Budgetterne begge steder var og er stadig små. Der var kun få medarbejdere - men de var til gengæld dygtige, og havde den rette indstilling til tingene: At både museum og musikhus var lokale instititioner, som skulle bygges op til glæde for de lokale borgerne - og gerne for gæster udefra. Det skulle være kulturelle fyrtårne for Vesthimmerland.

Der var potentiale i både museet og musikhuset, og Lisbeth Jagd og Broder Berg, som nu har været ledere af hver deres institution i henholdsvis 10 og 16 år, kunne se mulighederne. Deres ideer skulle omsættes til virkelighed. De smøgede ærmerne op, tog fat og har med årene fået skabt et par kulturinstitutioner, som vi i dag kan mærke, at der står respekt om, og som menigmand gerne vil besøge fordi aktiviteterne er alsidige og interessante.

For ikke at tabe det hele på gulvet er det vigtigt, at det bliver de rette personer, der kommer til at tage over. Der er nedsat ansættelsesudvalg som skal finde afløserne, og vi kan kun håbe, at de kommende ledere også er personer, som kan få ideerne til at sprudle, og som vil fyre op så ilden fortsat kan brænde.

Men det er lige så vigtigt, at rammerne er til stede, ellers rejser de hurtigt igen, og så har Aars kun været et “springbræt”. Bygningerne er klar, men politikerne skal også være indstillet på at bidrage med en økonomi, så det bliver muligt at gennemføre forskellige arrangementer - og ikke mindst

Bodil Larsen

* 13. december 1930

er stille sovet ind Suldrup, den 10. maj 2024

Familien

Begravelsen finder sted fra Suldrup Kirke fredag den 17. maj kl. 13.00

I stedet for evt. blomster kan man betænke

Kirkens Korshær, Aalborg reg-nr. 9570 konto nr. 1016393 mrk. Bodil Mariane Larsen

Vores elskede mand, far, svigerfar, morfar og farfar

Sten Andersen

* 23. november 1953

† 7. maj 2024

Hvil i fred

Bisættelsen foregår i stilhed

På familiens vegne Birgitte

Min elskede mand

Vores kære far, svigerfar, morfar og farfar

Jens Peter Madsen

* 19 december 1939

er stille sovet ind Skivum, den 12. maj 2024

Asta

Tonny og Britta

Bent og Sara

Anne-Marie og Preben

Børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Skivum Kirke fredag den 17 maj kl. 11.00

Vores elskede mor, svigermor, mormor, farmor, oldemor og tipoldemor

Inga Mogensen

* 30. oktober 1928

sov stille ind på mors dag Engparken, den 12. maj 2024

Margit

Rita og Hans

Ole og Susanne

Lisa og Bjarne

Marianne og Morten

Børnebørn, oldebørn og tipoldebørn

Bisættelsen finder sted fra Ravnkilde Kirke fredag den 17. maj kl. 13.00

Min kærlige mand

vores kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Niels Marinus Jensen

* 18. marts 1936

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Gedsted den 10. maj 2024

Inga

Annette og Kurt

Bent og Lotte

Birgit og Knud Erik

Poul og Anne-Mette

Lis

Børnebørn og oldebørn

Begravelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 17. maj kl. 13.00

18. maj ’24 Aars kirke

Naja Wittrup Eskildsen - datter af Britt og Peter Wittrup, Hjallerup og Chris Tindal Christensen - søn af Mona og Nick Tindal Christensen, Aars Naja og Chris er bosiddende i Brønderslev Festen holdes i Manna - Thise Samlingshus samme dag Bryllup

Kom og hjælp os med at vække vores forældre Lene og Lars Sørensen med morgensang onsdag den 22. maj kl. 7.30 på Lerkenfeldvej 6. Jesper og Rasmus

AFSKEDSRECEPTION

24. maj kl. 15.00 -17.00 i ALFA Vesthimmerlands Musikhus

ALFAs musikhusleder igennem mere end 10 år, Lisbeth Jagd, har søgt nye udfordringer og fratræder sin stilling med udgangen af maj måned. ALFAs bestyrelse inviterer hermed musikhusets samarbejdspartnere, brugere og frivillige til en uformel afskedsreception i musikhuset.

Jeg har valgt at stoppe 6. juli 2024. Mange tusinde tak for mere end 41 år til alle mine mange trofaste kunder igennem alle årene - TAK

15. MAJ 2024 SIDE 3 BEKENDTGØRELSER www.aarsfrikirke.dk Salon Jytte HORNUM 98661741 SALON JYTTE OPHØR
Sølvbryllup
www.vmalfa.dk - info@vmalfa.dk - 96 98 00 50
Vores elskede diakon

BEKENDTGØRELSER

Friluftsgudstjeneste i pinsen

på Vitskøl Kloster 2. pinsedag, mandag den 20. maj kl. 11.00 afholdes der pinsegudstjeneste i det fri, i den gamle kirkeruin på Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, 9681 Ranum. Jacob Vium Dyrman, kandidat til EU for venstre, prædiker. Der er mulighed for at medbringe mad til frokost i det fri efter gudstjeneste.

Kom og nyd pinsens fællesskab og sommerens komme i en stor fælles gudstjeneste for alle 38 kirker i Vesthimmerlands Provsti. Vel mødt

Vesthimmerlands provsti

Forårsaften i Ulstrup Kirke

onsdag den 22. maj kl. 19.30

Traditionen tro afsluttes korsæsonen med kor, musik og fællessang

Medvirkende: SangKlang

Fløjte: Tine Lilholt

Orgel: Anne Elisabeth Appel

Og som altid: Kaffe og lidt sødt. Velkommen!

Ekstraordinær Livø-tur: I afvigernes fodspor

Lørdag den 25. maj kan du komme tæt på Livøanstaltens barske historie.

Vi sejler til Livø, oplever guidet tur v. Maria Clement Hagstrup og nyder Livø-buffeten inspireret af de gamle madjournaler. Køb billet á 399 kr. på www.vhbib.dk senest lørdag den 18. maj.

Se mere om arrangementerne på www.vhbib. dk/arrangementer

Ledige stillinger

Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på https://www.vesthimmerland. dk/ledige-stillinger

Dagplejer i Ranum by

Nu er chancen der - Gør en forskel i 0-2 årige børns liv – Bliv kommunal dagplejer. Vi søger hjemmelige og trygge dagplejehjem, hvor der er plads og hjerterum til små børn, kan trives, lege, lære og udvikle sig i tæt relation med en voksen og en lille børnegruppe. Send en ansøgning allerede i dag – vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist: 24. maj 2024

Vesthimmerlands Kommune

Vestre Boulevard 7

9600 Aars

www.vesthimmerland.dk | Tlf.: 9966 7000

Vesthimmerland har et ønske om flere statspenge

Kommunen har fået svar fra finansministeren på bekymringsbrev

VESTHIMMERLAND:

De kommunale opgaver bliver flere, udgifterne stiger, og der kommer ikke flere penge.

Stort set sådan kan situationen for Vesthimmerland, og landets andre 97 kommuner, opsummeres efter en række beslutninger på Christiansborg på f. eks. sundhedsområdet, hvor kommunerne får et større ansvar for borgerne og dermed øgede udgifter, men uden en beslutning om at dække de udgifter med statslige midler. Tidligere på året sendte byrådet i Vesthimmerlands Kommune et bekymringsbrev til finansministeren om de stigende udgifter til både sundhed og velfærd, og den deraf pressede økonomi i kommunen. Alene på specialområdet for børn og unge er udgifterne vokset med 26 mio. kroner på få år.

Svar fra minister

Nu er der så kommet svar fra finansminister Nicolai Wammen, som udtrykker forståelse for udfordringerne på det specialiserede socialområde og kommunale korttidsafsnit på sundhedsområdet.

- Vi er naturligvis opmærksomme på, at de stigende udgifter til det specialiserede socialområde vil indebære konsekvenser for de øvrige kommunale velfærdsområder, hvis udgiftsvæksten fortsætter. Vi

er også meget opmærksomme på, at det ikke var nogen nem opgave at få budgetterne for 2024 til at falde på plads, og at der var mange balancer og vanskelige beslutninger, skriver ministeren,

Aars: Brevafstemning

Af Thorkil Christensen

AARS: På rådhuset i Aars og hos Vesthimmerlands Kommunes Borgerservice i Aalestrup, Farsø og Løgstør, kan man allerede nu

mærke travlheden op til Europa-Parlamentsvalget søndag, 9. juni.

Der er åbnet for valghandlingen de nævnte steder, for alle som ønsker at afgive brevstemme, og det giver travlhed hos personalet.

Det har været muligt at brevstemme fra 29. april, men torsdag, 6. juni er sidste dag - derefter er der kun valgstedet med personligt fremmøde tilbage søndag, 9. juni.

Brevafstemning er lavet for at alle skal kunne deltage i valget, også selv om de er bortrejst 9. juni som er den korrekte valgdag.

Vesthimmerlands Kommune sender et valgkort med posten til alle stemmeberettigede borgere. Valgkortet modtages senest tirsdag, 4. juni 2024. Valgkortet indeholder oplysninger om det afstemningssted, man hører

og lover dermed ikke flere penge. Vesthimmerlands Kommune og borgmester Per Bach Laursen er på vegne af byrådet glade for, at regeringen anerkender og adresserer disse udfordringer.

- Initiativerne til at støtte den borgernære velfærd i kommunerne gennem tilførte midler, og et realløft af den kommunale serviceramme, er af afgørende betydning for Vesthimmerland i bestræbelserne på at sikre en fortsat rimelig velfærdsservice til borgerne, siger Per Bach Laursen.

På sundhedsområdet er det især de udgifter der følger med, når borgerne går fra det regionale niveau til det kommunale. Her anerkender Finansministeren også udfordringerne.

- Endelig skal vi sørge for, at der følger finansiering med, når opgaver flyttes ud fra sygehusene og skal løses i kommunerne.

Vi har f. eks. allerede afsat ekstra midler til de kommunale akutfunktioner, som bl. a. tager sig af borgere med fortsat behov for pleje efter en sygehusudskrivelse.

Midlerne skal naturligvis følge opgaverne, skriver Nicolai Wammen.

Vesthimmerlands Kommune ser frem til forhandlingerne om en økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, og håber på et konstruktivt samarbejde, hvor der tages højde for de udfordringer, som kommunerne står overfor på velfærdsområdet.

til, og som man skal afgive stemme ved.

Valgkortet er beviset for, at man har lov til at stemme, så det skal medbringes på valgdagen og fremvises på afstemningsstedet.

Hvis der er fejl på valgkortet, skal man medbringe legitimation (pas, kørekort eller sundhedskort), når der skal stemmes.

Hvis valgkortet er blevet væk, kan man få udskrevet et nyt på afstemningsstedet ved at medbringe legitimation. og er man flyttet kort før valget, er der givet en valgorientering i forbindelse med anmeldelse af flytningen på borger.dk.

I de senere år har der været en tendens til, at flere og flere ønsker at brevstemme.

Derfor har Vesthimmerlands Kommune arrangeret det sådan, at man kan undgå ventetid ved at bestille tid på hjemmesiden www.vesthimmerland. dk under ”Bestil en tid i Borgerservice”.

SIDE 4 15. MAJ 2024
Finansminister Nicolaj Wammen anerkender, men lover intet. Borgmester Per Bach Laursen: - Realløft af serviceramme har afgørende betydning.
BEKENDTGØRELSER Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11 ÅBEN HAVE Søn. 19. maj kl. 10-17 Søn. 26. maj kl. 10-17 Ai Xin Haven Fragtrupvej 47, 9640 Farsø Entré kr. 50 - også MobilePay
er i fuld gang til EU-valget Alle stemmeberettigede i Vesthimmerland får et valgkort tilsendt inden tirsdag, 4. juni

Opfindsomheden i spil

Af Thorkil Christensen

AARS: På Plejecener Solvang i Aars er beboere

og personale igang med at planlægge det store sommermarked, som holdes på parkeringspladsen lørdag,

15. juni. Og opfindsomheden omkring aktiviteterne har fået frit spil. Det bliver et rigtigt mar-

ked med boder, musik og forskellige aktiviteter, men ikke med dyr som på Hjallerup Marked - kun med “lopper”, som plejehjemsleder Eva Grøn Christiansen udtrykker det. Et loppemarked med brugte effekter er nemlig en del af markedet, og der bliver boder med strikkegarn, strikkepinde, kurve m.m., ligesom der sælges brugskunst, keramik, drivtømmer.

Støtteforeningen Solvangs Venner arrangerer tombola med gode gevinster, og der bliver hjemmebageri med salg af nybagte boller og franskbrød. Desuden sælges forskellige kreative produkter og hjemmebagte småkager, og i en særlig bod bliver der mulighed for at købe tasker, varmepuder, klarklude m.m.

En særlig aktivitet i år er muligheden for at få en køretur på Plejecenter Solvangs sofacykel og på kørestolscyklen.

“Spillemændene” sørger for den rette musikalske stemning ved sommermarkedet, hvor der også kan købes grillpølser, øl, sodavand, kaffe og kage.

- Det skal nok blive hyggeligt, siger Eva Grøn Christiansen og oplyser, at al overskud fra sommermarkedet går til at skabe fornøjelser for beboerne. Hun håber på godt vejr til markedet, og at mange vil kigge forbi.

Entre:: Voksne kr. 20,- Børn (indtil 14år) gratis ifølge med voksne. GRATIS KAFFE PÅ INDGANGSBILLETTEN. Entré går ubeskåret til Børn i sorg.

og Barnets Blå Hus.

til Børn i sorg. - fordi vi gerne vil hjælpe andre..!

15. MAJ 2024 KÆMPE gårdSALG 100,-150,1 6 . 17 . 18 . maj arter torsdag kl. 10 T US I NDVIS AF VARER TIL SPOTPRIS VI SES HOS KÆMPE TELTSALG MÆRKEVARER FRA BRANDTEX JENSEN SIGNATURE SIGNAL MINUS 2 BIZ ELTON OFELIA CREAM KAFFE GERRY WEBER PEPPERCORN SOFT B INTOWN VANTING ADIA ZOEY OSV... 50,- 75,STØRRELSE 36-52 BOUTIQUE MARY | Vestergade 2 | 7200 Grindsted | TIf. 31 31 68 89 | mary.dk WWW.MARY.DK – BRAMMING – BRÆDSTRUP – GIVE – GRINDSTED – HOLBÆK – HORSENS – ODDER – VEJLE – VEMB – AABENRAA – AARS I GÅRDEN BAG BUTIKKEN BOUTIQUE MARY Himmerlandsgade 86 9600 Aars Tlf. 31 31 45 94 boutiquemary.dk Entre:: Voksne kr. 20,- Børn (indtil 14år) gratis ifølge med voksne. GRATIS KAFFE PÅ INDGANGSBILLETTEN. Entré går ubeskåret til Børn i sorg. - fordi vi gerne vil hjælpe
Entre::
20,-
gratis
GRATIS KAFFE
INDGANGSBILLETTEN. Entré går
andre..!
Voksne kr.
Børn (indtil 14år)
ifølge med voksne.
ubeskåret
LOPPE MARKED MARKED i Messecenter Vesthimmerland i Aars KaeMPE GENBRUGSMARKED Entre:: Voksne kr. 20,- Børn (indtil 14år) gratis ifølge med voksne. GRATIS KAFFE PÅ INDGANGSBILLETTEN. Entré går ubeskåret til Børn i sorg. end 4.000 kvm. indendørs... - fordi vi gerne vil hjælpe andre..! LOPPE MARKED Kæmpe i Messecenter Vesthimmerland i Aars LØRDAG 25. MAJ KL. 9.30 - 15.00 SØNDAG 26. MAJ KL. 9.30 - 14.30 Entre: Voksne kr. 30,- Børn (indtil 14 år) gratis ifølge med voksne. GRATIS KAFFE PÅ INDGANGSBILLETTEN - sponsoreret af Restaurant Messen v/ Jørgen Odgaard. Entré går ubeskåret til Julemærkehjemmet
Vi gør os ekstra umage Danebo Aars 98 62 24 00
- fordi vi gerne vil hjælpe andre..!
Man kan bl. a. få en køretur på centrets sofacykel
på Plejecenter Solvang
Plejecenter Solvang i Aars planlægger årets sommermarked som holdes lørdag, 15. juni. (Arkivfoto)

HIMMERLANDS BOXRUM

Self

8-55 M3

• Klimareguleret og skadedyrssikret

Hjortkærsvej 7, 9600 Aars - Tlf. 50 86 99 94 www.himmerlands-boxrum.dk

Nye særudstillinger på museerne i Aars

Viser “Kongens borg” og illustrationer fra Danmarkskrønike

AARS: På Vesthimmerlands Museum i Aars arbejdes der på højtryk for at blive klar til åbningen af særudstillingen ”Kongens borg – først og størst”, som inviterer på en rejse mere end 1000 år tilbage i tiden til det magtfulde og velstående Limfjordsland. Særudstillingen er den ene af to som åbner fredag, 31. maj. Den anden er med Esben Hanefelt Kristensens illustrationer til Saxos Danmarkskrønike på Himmerlands Kunstmuseum.

Aggersborg er et majestætisk symbol på vikingekongen Harald Blåtands evne til at samle og sikre riget i 900-tallets Danmark, og i udstillingen kan besøgende blive meget klogere på kongens første og mest imponerende ringborg. Under overskrifter som ”blod, sved og tårer”, ”Game of Thrones” og ”Fra Valhalla til himmelsk evighed” udfoldes historien om vikingetidens største anlægsprojekt, og tidsperioden med trosskifte og borgerkrig.

Hagstrup, Vesthimmerlands Museum.

Som et smukt supplement til fortællingen om borgen åbner Himmerlands Kunstmuseum ved samme

lejlighed en udstilling med Esben Hanefelt Kristensens illustrationer til Saxos Danmarkskrønike. Man er aldrig i tvivl, når man ser Esben Hanefelt Kristensens

malerier. De er helt unikke. Hanefelt bevæger sig frit rundt i historien, i bibelen i eventyrene og i den nordiske mytologi, og hans malerier er en guldgrube af detaljer med et univers, der appellerer til fantasien hos både børn og voksne. Ud over illustrationerne til Saxos Danmarkskrønike udstilles tre helt nye malerier med følgende motiver: Den gamle Asatro - Odin kommer ridende på Sleipner, Aggersborg og omgivelser samt Harald kristner danskerne - kongen bliver døbt. Malerier som Himmerlands Kunstmuseum håber på at kunne rejse fondsmidler til efterfølgende at erhverve. Der bliver fælles åbningsreception fredag, 31. maj. Udstillingen om Aggersborg kan opleves til og med 16. marts 2025, mens man skal være hurtigere for at nyde Esben Hanefelts malerier, der er udlånt af Aalborg Kommune til og med oktober 2024.

En model af borgen på to gange to meter er fremstillet til formålet, og vil sammen med et af de mest enestående og værdifulde fund fra dansk vikingetid, nemlig Søndersøsværdet, tillige med andre genstandsfund fra Vesthimmerland være omdrejningspunktet for selve udstillingen.

- Vi er i fuld gang med at udvikle nye formidlingstiltag på selve Aggersborg. Det er tiltag som skal løfte fortællingen på stedet. Det er en proces, som tager tid og koster penge, så derfor er det også vigtigt at kunne give vores gæster en uddybende fortælling om Vesthimmerland i vikingetiden her på museet, siger udviklingschef Maria Clement

SIDE 6 15. MAJ 2024
Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45 se meget mere: www.simested-cement.dk Fabrikspriser LECA - FUNDA BLOKKE
salg til erhverv og private Havefliser Belægningssten Følg os på Facebook
Aggersborg blev sammen med de fire andre ringborge, Fyrkat, Nonnebakken, Trelleborg og Borgring udnævnt til UNESCO Verdensarv i 2023, og nu åbner en ny særudstilling om borgen og vikingetidens Vesthimmerland på Vesthimmerlands Museum. (Foto: Christian Lebek Jakobsen).
Direkte
storage:
og arkivrum
Depotrum, lagerrum
• Alarm og videoovervågning • Elektronisk adgangskontrol
Alt
Farsø
Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12 • • • • • • MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. Malermester MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. Malermester
BERIT ASP MADSEN Hjortkjærsvej 11 TLF.
72 46 11 Malermester Industrivej 2b, 9640 Farsø Tlf.:
3022 info@abpvvs.dk | www.abpvvs.dk Din lokale VVS ’ er Vand - Varme - Gas - Olie -
KROGH MADSEN
i Bygningsmalerenmalerarbejde
Malermester Gert Bang Larsen www.bygningsmaleren-farsoe.dk mail@bygningsmaleren-farsoe.dk
www.maleraars.dk
22
9863
Varmepumper
ARKITEKTER
Sværdet var vikingernes prestige-våben, og Søndersøsværdet, der blev fundet Søndersø i Vitskøl i Himmerland, er et pragteksemplar og bliver udstillet på Vesthimmerlands Museum i Aars. Esben Hanefelt Kristensens værker er helt unikke og detaljerede, og kunstneren bevæger sig frit rundt i historien og mytologien.

Opslagstavlen for Aars og omegn

Senior Dans Klub Himmerland

Sommerdans i Rebild

29. maj kl. 19

På Spillemandsmuseet, Rebildvej 25

Har du/I lyst til at danse seniordans, så kom og vær med ingen tilmelding pris: 70 for medl., 80 for øvrige.

Pausen: kaffe og te, ostemad/rullepølse

Samkørsel fra Aktivitetscentret, Bymidten Aars kl. 18.00

Jonna tlf. 2256 0702 · Birgit tlf. 4062 1331

inviterer på

SOMMERUDFLUGT

onsdag den 29. maj

Vi besøger VIBORG MINIBY VIBORG MINIBY med den 60 meter lange Sct. Mogens Gade. Her drikker vi formiddagskaffe før en guidet tur i Minibyen.

Vi spiser 2 retters menu på Rindsholm Kro og slutter på Hald Hovedgaard. Afgang Aktivitetscentret kl. 9.15 og Kimbrer Kroen kl. 9.25 Pris 350 kr. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Tilmelding via hjemmesiden fra 15. maj, eller til: Else Godiksen: 40 11 45 83 / Kirsten M. Nielsen 29 67 34 79. Tilmelding slutter: 22. maj. Venlig hilsen Ældre Sagen Aars

Kære foreninger i Aars og omegn

Frank Storgaard er ikke

blot en kunstner, han er en historiefortæller med penslen som sin stemme

Sådan lyder et lille uddrag af en presseomtale.

Kom selv og se – og ”hør de malede historier” når

Frank Storgaard, Sebbersund udstiller malerier i Vesthimmerlands Musikhus ALFA.

Fernisering onsdag, den 22. maj kl. 16. Alle er velkommen. Fri entre. Kunstudvalget ALFA´s Venner

BESØG SVØMMECENTER VESTHIMMERLAND

Løgstørvej 65, 9600 Aars Torsdag den 30. maj 2024 kl. 19:00

50-ÅRS JUBILÆUMSKONCERT

AROSIA

Lørdag den 25. maj kl. 15.00 i Musikhuset ALFA Øvrige medvirkende: Aggersborg Gospelkor og Kimbrergarden. Kimbrergarden spiller fra 14.30 ved/i ALFA. Kom og oplev sangens og musikkens glæde. Billetter købes ved indgangen. 75 kr. inkl. forfriskning i pausen.

Bedste korhilsen Arosia

Svømmecenter Vesthimmerland står klar til at tage imod kommunens vandglade borgere. Svømmecenterets samlede areal bliver på 5.400 kvm. - 2.858 kvm af arealet vil være i stueplan kælderen på 2.225 kvm. mens der bliver en lille 1. sal på 317 kvm. Efter rundvisning som varer ca. 1,5 - 2 timer mødes vi udenfor, hvor jan-61 Peter Jensen er klar med pølser og kaffe til os. 2 frankfurter med brød og kaffe kr. 60,Tilmelding: nov-61 Kjeld Sørensen 2174 7775, eller e-mail: garder.himmerland@gmail.com Senest: den 29. maj kl. 12:00.

Med Garder Hilsen HIMMERLANDS GARDERFORENING

Ildsjæle, der går en ekstra mil for foreningslivet

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland vil fremover give jer muligheden for kvit og frit at indrykke mindre annoncer (80x93 mm.) her på siden, (samme str. som modulerne som anvist her på siden), dog max. en annonce pr. arrangement. Det kan være alt fra bankospil til standerhejsning.

Vi brænder for foreningslivet og vores lokalområde. Udvikling og innovation står højt på dagsordenen hos os. Som bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Danmark Fonden Himmerland har vi en unik chance for at forfølge vores interesser. Gennem fondens donationer kan vi virkelig gøre en væsentlig forskel i foreningslivet.

I skal blot sende annoncematerialet til annonce@aarsavis.dk og mærke det “OPSLAGSTAVLEN”

Vi i Aars BMX klub ”Lynet” ønsker at rette en stor tak til vores sponsorer

TRÆF

I BLÆRE

Støtteforeningen for Blære Friskole & Børnehus arrangerer træf Onsdag den 15. maj 2024 kl. 17:00 – 20:00

Skolevænget 3, Blære, 9600 Aars På P-pladsen og i skolegården

Vi håber, mange vil komme og vise deres otte køretøjer - nye som gamle frem. Alle er velkomne til at komme og kigge. Grillen er tændt. Drikkevarer og is fra Joans kan købes

Grillpølser m/ brød - Is - Øl & Sodavand Kaffe & Kage

Gratis adgang for alle Kræver ingen tilmelding

Lonnies Halvmaraton nr. 100 !!

Søndag 19. maj kl. 9.30 & kl. 10.00. Farsø Tri & Trim inviterer til LØBEFEST LØBEFEST!

Start/Mål: v/Klublokalet, Torvet 1, Farsø

Rute: “Farsø Runden” på 5,3 km.

- Halvmaraton = 4 omgange!

Arbejdet i fonden er både spændende og udfordrende. Det er en enestående mulighed at kunne påvirke så mange foreninger og mennesker positivt. Derfor går vi til opgaven med at administrere fondens midler med stor respekt og omhu.

Opslagstavlen udkommer i lige uger. Deadline for annoncemateriale er fredag kl. 12.00 ugen før indrykning eller efter “FØRST TIL MØLLE” princippet.

Vi håber det lokale foreningsliv vil bakke op om fondens initiativ. Vi har nemlig et ønske om at støtte så mange foreningeri Aars og omegn som muligt, uanset foreningens størrelse.

Vi er stolte af at være en del af Sparekassen Danmark Fonden Himmerland.

for deres uvurderlige støtte i forbindelse med afholdelse af nationalcup. Uden jeres generøsitet og engagement ville det ikke have været muligt for os. Tak for at have været med til at gøre dette til en uforglemmelig begivenhed for alle deltagere og tilskuere.

Vi håber at alle vil støtte de lokale virksomheder og butikker, som gør en stor forskel for de små lokale sportsforeninger.

- Rundeløbere og Gå-folket bestemmer selv starttidspunkt og antal omgange.

- Cannonball-løb. Der løbes efter Klub 100 HM’s regler.

Pris: 80 kr inkl. ot jubilæums-medalje og mad/hygge i mål. - Samme pris og samme medalje til ALLE uanset distance.

Tilmelding (og læs mere): www.triogtrim.dk

- eller kom bare på dagen.

Vel Mødt!

15. MAJ 2024 SIDE 7 Lokale penge, der gør gavn
af:
Sponsoreret
sparekassendanmarkfondenhimmerland.dk
Michael Henrik Thomas Lars K Lars B

Samarbejde på tværs af kontinenter i Aars

HEG-studerende arbejder igen sammen med sin tanzanianske formand

Af Ture Damtoft

AARS: I flere år har Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aars sendt elever ud på en 10.000 kilometer lang rejse til Moshi i Tanzania.

Som elever på entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker uddannelsen er de del af et udvekslingsprogram med firmaet Tanganyika Planting and Sugarcane Company, der producerer 100.000 tons sukker om året på 8000 hektar.

- Det er en fantastisk mulighed for vores elever til at få noget praktisk erfaring og en oplevelse for livet. Vi har sendt fem-seks afsted om året de sidste syv-otte år, og de kommer hjem og fortæller, hvor stor en oplevelse det er både fagligt og personligt, siger uddannelseschef Aksel Gaardsted Christiansen.

Martin Sørensen, Aalestrup, var afsted i seks uger i januar og februar, og tilbage i Aars arbejder han nu igen sammen med sin formand for de tunge ma-

skiner i Moshi, Victor Sosthenes Makingi.

- Forskellene er ikke så store i arbejdet. De har simplere maskiner, som er nemmere at reparere. Der er mere mekanik og mindre elektronik, så der er ikke det samme behov for at diagnosticere, hvad der er galt på maskinerne, siger Martin Sørensen. Victor Sosthenes Makin-

gi er helt enig.

I Aars får han mulighed for at arbejde med mere moderne udstyr, og lære at bruge computer og software på maskiner, som han endnu ikke har adgang til i Tanzania.

- Vi har for eksempel ikke en moderne mejetærsker eller nye Massey Ferguson traktorer. Hydraulikn og elektronik er den samme, og

i stafetten koster det kr. 150,- pr. voksen og 75,- pr. barn under 18 år, som går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Opret dit eget hold på hjemmesiden, eller tilmeld dig vores ”Åbent hold”.

Gratis entre, i anlægget, kom og oplev: Musik på scenen, mange aktiviteter for børn og børnestafet, stemningsfuld lysceremoni, tombola og nat-banko med flotte præmier, køb af mad og drikke mv.

fejlfindingen er den samme,

som jeg har arbejdet med, men de lokale i Moshi har ikke lært at arbejde med det eller at diagnosticere med software. Det hjælper de danske studerende med mere og mere, fortæller .

Syv led for én reservedel

Det er tydeligt, at de arbejdede godt sammen på plantagen i Tanzania.

Samarbejdet stopper ikke, når Victor Sosthenes Makingi tager hjem til Tanzania, eller lærlingene hjem til Danmark.

Opstår der et problem med en af maskinerne på plantagen, er hjælpen kun et opkald på Teams væk. - De hjælper med fejlfinding online, og sammen finder vi en løsning, siger Victor Sosthenes Makingi.

Det er dog ikke altid, at der kan findes en løsning nu og her. Fejlen skal nok blive fundet, men det er ikke sikkert reservedelene er tilgængelige.

- De har mange reservedele, men mangler der en, kan det tage lang tid at få den.

Der er mange procedurer og formularer, der skal udfyldes, og seks eller syv personer skal godkende, før man får den. Her i Danmark bestiller jeg en reservedel og har den næste dag, dernede skal der være forsinkelser i produktionen, før der sket noget. Det gør så også, at de tænker mere kreativt og finder alternative løsninger, og det var spændende at se, siger Martin Sørensen, og formanden bekræfter, at der godt kan gå både 20 og 25 dage, inden ordrer på reservedele bliver godkendt.

Begger parter vinder

Det er en af forskellene de to har oplevet på tværs af landene, men det menneskelige, og dermed væsentlige, er ikke så forskelligt. - Det tog et par uger at vænne sig til arbejdet, men de er meget flinke i Tanzania. Meget mere end i Danmark, og kommer man med fordomme, så finder man lynhurtigt ud af, at de jo bare er mennesker ligesom os, og arbejder med det de nu har. Opholdet i Moshi har givet mig nye venner, en

Aars-børn blev

“fit for sprog”

AARS: Alle lærer bedst, når de har det sjovt og bruger flere sanser.

Derfor holder Vesthim-

merlands Biblioteker hver år sprogfitness. I sidste uge var det på Kimbrertorvet i Aars, hvor børnehaveklas-

anden måde at arbejde på, og en fantastisk oplevelse, siger Martin Sørensen. Victor Sosthenes Makingi nævner det kolde danske forårsvejr som det første, og så at der er flere asfalterede veje heroppe nordpå. - Jeg værdsætter muligheden for at komme til Danmark og arbejde sammen med danskerne.

De har været meget gæstfrie. Udvekslingsprogrammet med skolen har været rigtig godt, og jeg håber samarbejdet fortsætter, siger Victor Sosthenes Makingi, der i slutningen af ugen rejser de 10.000 kilometer tilbage til Moshi. Står det til HEG vil samarbejdet fortsætte så længe som muligt.

- Vi tror på, at begge parter vinder stort. Vi er med til at øge deres kendskab til de lidt mere moderne maskiner, og HEG, arbejdsgiverne, og i sidste ende Danmark, får nogle mekanikere, som har lært at tænke kreativt i det faglige og at møde mennesker med åbenhed og samarbejdsvilje, siger Aksel Gaardsted Christiansen.

selever gennem leg og bevægelse lærte om sprog. Hvert år inviteres skolegrupperne i daginstitutionerne, 0. klasserne og indskolingsklasserne til en årlig sprogfitnessdag med folkebiblioteket som bindeled mellem skoler og daginstitutioner.

Målet er via samarbejde med relevante fagligheder at igangsætte taktile og kinæstetiske læreprocesser (at føle noget og mærke kroppens bevægelser, red.) for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning.

To klasser fra Aars Skole og klasser fra Haubro, Overlade og Vestrup skoler var om formiddagen med og lærte om bogstaver og ord.

- Vi har gennem flere år holdt sprogfitness for skolernes mindste elever, og det plejer at være en fantastisk dag med en masse glade og aktive børn, pædagoger, lærere og bibliotekarer, siger Elin Danielsen, Vesthimmerlands Biblioteker.

annonce er sponseret

SIDE 8 15. MAJ 2024 Børn fra Aars, Haubro, Vestrup og Overlade var med til Sprogfitness på Kimbrertorvet i Aars. Let Svær 32 27951 751268 59 7 573198 194 324659 Sudoku 10 - Easy 36 178 527149 871 284 53891 154 78319 5486 -6Sudoku 9 - Hard 1 4 39 7145 48 2 4 53 9378 2 8261 Sudoku 10 - Hard 95 74 6321 8236 4652 3 67 8 73 1 Created by -6SUDOKU STAFET FOR LIVET VESTHIMMERLAND Et døgn med fællesskab, motion og aktiviteter for alle 1.-2. JUNI 2024 I AARS LYSTANLÆG Læs mere og deltag på: www.stafetforlivet.dk/vesthimmerland Til Stafet For Livet fejrer vi livet og står sammen mod kræften. Vi mindes dem, der tabte kampen og støtter dem, der kæmper. Deltag i Stafet For Livet Vesthimmerland Ønsker du at gå
Følg Stafet For Livet Vesthimmerland på:
medie-grafik.dk
OG SE
Denne af:
SCAN KODEN
PROGRAM
Victor Sosthenes Makingi er Martin Sørensens tidligere formand fra et udvekslingsophold i Tanzania. De arbejder igen sammen men nu i Aars, hvor det er blevet lærlingens tur til at lære lidt fra sig. Her er en mejetærsker ved at blive diagnosticeret med det nyeste software.

Nyt svømmecenter i Aars ved at være helt på plads

AARS: Det nyopførte Svømmecenter Vesthimmerland i Aars er ved at være på plads. Selve byggeriet er afleveret af hovedentreprenøren, og der foregår i øjeblikket indkøring af teknikken sideløbende med at den sidste finish i udeområdet ved Løgstørvej bliver udført. Senest er der anlagt svingbaner fra Løgstørvej og ind til svømmecenterets parkeringsplads, og forleden blev der foretaget opstregning med hvide striber på vejbanen.

Men Svømmecenter Vesthimmerland bliver først tilgængelig for brugerne fra 9. august, som er den officielle indvielsesdato.

(Arkivfoto: Heine Pedersen)

Det skyldes to ting: At man ønsker, at den sidste sæson

Laustsen er fortsat folketingsmedlem og en af dem, der har været valgt til folketinget i flest år af de guidende Folketingsmedlemmer. Generelt for dem er, at de har et indgående kendskab til Løgstør og omegn, som de gerne fortæller om. Lokalpolitikere er også med som guider. Borgmester Per Bach Lauersen tager førertrøjen på for et af holdene. Det samme gør udvalgsformand Allan Ritter, Erik Stagsted, Benny Hansen og Signe Nøhr. Karsten Wieland, Løgstør, er eneste menige guide uden politisk tilknytning.

for friluftsbadet ved Hobrovej skal afsluttes, og at man vil være helt sikker på, at al teknik i det nye svømmecenter fungerer optimalt inden ibrugtagningen. Energioptimering er et stort fokuspunkt i det nye svømmecenter. Derfor er der f. eks. lagt 750 kvm. solceller op på taget. Strømproduktionen herfra vil kunne dække omkring 10 pct. af elforbruget i bygningen. Der kan også rulles et thermotæppe over varmtvandsbassinet for at holde på varmen i nattetimerne,

og desuden er der gjort tiltag for at udnytte varmen i vandet bedst muligt. Det sker konkret ved, at returvarmen anvendes til bl. a. gulvvarme i foyeren - jo lavere temperatur returvandet har, jo billigere bliver udgiften til varme. - Vi får et flot og funktionelt svømmecenter, som bliver til glæde og gavn dels for borgere i Vesthimmerlands Kommune, men også for Aars Svømmeklub. Der vil blive lagt vægt på, at det nye svømmecenter får væsentlig mere officiel åbningstid

end tilfældet har været for den gamle svømmehal, siger formanden for byrådets kultur- og fritidsudvalg, Per Nyborg. Der er allerede vist stor interesse for det nye svømmecenter udefra. Flere grupper fra andre kommuner har besøgt centeret i Aars inden åbningen, og der udtrykkes begejstring for det som de har set. Udgifterne til opførelse af Svømmecenter Vesthimmerland forventes at blive 110 mio. kr.

LØGSTØR: Et trekløver af guider genopstår ved dette års Kanal Gourmet & Kultur Rally i Løgstør.

I flere år har Folketingsmedlemmerne Karsten Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge og Bjarne Laustsen været en fast kerne i guidegruppen. Den har de sene-

ste par år måtte undvære Karsten Lauritzen, men nu er han afløst af ligestillingsog digitaliseringsminister Marie Bjerre. De suppleres på guideholdet af folketingsmedlem Theresa Berg Andersen, Vilsted, og tidligere minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen. Pernille Vigsø Bagge har nu forladt folketinget for at blive sognepræst i Løgstør. Bjarne

- Målet er på ingen måde at politisere Kanal Gourmet & Kultur Rallyet. Vi er bare i den heldige situation, at en række lokal- og landspolitikere har vist stor interesse for at deltage i rallyet. Vi har sagt ja tak til, at de kunne blive guider, siger Rene Lund Hansen, der er ansvarlig for arrangementets guider. Der lagt op til en fire kilometer gåtur langs kanalen til Lendrup. Herfra transporteres deltagerne med både eller tog tilbage til Løgstør. Afslutningen på Pavillon Christiansminde bliver helt speciel. Her serveres Danmarks største kagebord.

15. MAJ 2024 SIDE 9
er guider ved kanalrally i Løgstør
MFere
Søndag, 26. maj er der igen kanalrally i Løgstør.
have væsentlig mere officiel åbningstid end Aars Svømmehal
Svømmecenter Vesthimmerland skal
Flere grupper fra andre kommuner har allerede besøgt Svæmmecenter Vesthimmerland. På billedet er det formanden for byrådets kultur- og fritidsdvalg, Per Nyborg, Aars, der oroienterer en gruppe fra Vraa.
Vesthimmerland i Aars er ved at være klar til brug. Den officielle åbning sker først i august.
Det nye Svømmecenter
LandboGruppen Nord Brønderslev nord@landbogruppen.dk T: 9624 2440 Landets professionelle mægler Vi ved, hvad god og ærlig rådgivning betyder. Vi
for, at din ejendom bliver solgt. Rundt i Vesthimmerland
Det store bassin i Svømmecenter Vesthimmerland.
sørger

Elever på Aars Skole har fået karakterløft

Tre vejledere, to lærere og hurtigere hjælp er opskriften

Af Ture Damtoft

AARS: Det går bedre med elevernes dansk. og matematikevner i Vesthimmerland end i alle andre nordjyske kommuner, hvis der måles på fremgang i karaktererne.

Kun i Vesthimmerland dumpede færre elever i 2023 end i 2019.

Der var dog stadig 8,5 pct. af de 260, som tog

Folkeskolens Afgangseksamen, som dumpede, men det var tre procent færre end i 2019, og betydelig under landsgennemsnittet på 11,5 procent. Ifølge forsker Christian Christrup Kjeldsen, Danmarks Pædagogiske Universitet, er matematik vigtig for at kunne fungere i samfundet.

Han er ansvarlig for den danske del af Timss-under-

Svensk krimi fra 2023.

Intet er, som det burde være i Beck-gruppen. Josef er blevet suspenderet. Fredén er blevet øverste chef for sikkerhedspolitiet. Han kontakter Josef og tilbyder sin hjælp. Men intet er gratis, og Fredén vil have Josef til at gøre ham en tjeneste først.

Unfinished Business

Amr. komedie fra 2015

strup Kjeldsen udtalt til magasinet Folkeskolen.

Tredelt opskrift

På Aars Skole er eleverne løftet lidt over en hel karakter i matematik.

For fem år siden var gennemsnittet for 9. klasse på 5,8, sidste år lå det på 6,9. Opskriften på fremgangen er ikke helt simpel, men med god kommunikation og reallokering af lærertimer, har Aars Skole fundet den.

ført to-lærer ordning på alle klassetrin. Efter projektets udløb har Aars Skole holdt fast i det.

Skoledagen er blevet lidt kortere, og de frigjorte lærertimer er blevet allokeret til dansk- og matematikundervisning.

- Det betyder, at de elever, som er gode til selv at strukturere deres tid, får ikke så meget ud af de ekstra dage. Men de, som ikke er det, bliver hjulpet bedre.

søgelsen, som hvert fjerde år måler 4.-klasse elevernes matematikkundskaber.

- Vi lever i et samfund, hvor beslutninger tages på baggrund af kvantitative informatione.

Derfor er det afgørende, at man er i stand til at forstå og gennemskue sådanne informationer. Ellers kan man ikke forholde sig kritisk og danne sig sit eget ståsted, har Christian Chri-

- Den ene del er, at vi har tre matematikvejledere, som er de faglige fyrtårne, og som arbejder sammen med de andre lærere. Anden del er, at vi er blevet bedre til at lave god undervisning, og til at bruge hinanden i timerne. To lærere i dansk og matematik har betydet, at kvaliteten af undervisningen er blevet bedre. Den tredje del er hos eleverne selv. De er blevet mere motiverede. Vi havde elevrepræsentanter med på et møde med forvaltningen, og der pegede de på to-lærer ordningen. De får hurtigere hjælp, der er mindre uro i klassen, og de får større motivation og lyst til at lære, siger skoleleder Søren Toft Mølgaard.

Fælles om forandring I forbindelse med et projekt støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal blev der ind-

Ternet Ninja

Dansk animationsfilm fra 2018.

Aske får en ternet ninja-dukke af sin Onkel Stewart i fødselsdagsgave. Ternet Ninja viser sig at være besat af en rapkæftet japansk ånd, der udfordrer Aske med, hvad han kan og ikke kan. Sammen hvirvles Aske og Ternet Ninja ind i en farlig mission, der kommer til at sætte deres venskab på prøve.

The Second Best Exotic Marigold Hotel Amr./engelsk komediedrama fra 2015 Pensionatet i Indien for aldrende livsnydere er en succes, og ejerne Muriel og Sonny drømmer om at udvide konceptet til en hel hotelkæde. De har øje på en grund, men det er stressende for Sonny at arbejde med det, da han samtidig står overfor at skulle giftes med Sunaina.

- På den måde har vi kunnet prioritere to-lærer ordningen, og vi kan se, at eleverne er blevet dygtigere. Vi ser også, at eleverne i indskolingen bliver dygtigere, og jeg har en forventning om, at vi holder niveauet og bygger lidt på, så det vil vise sig i udskolingen om nogle år, siger Søren Toft Mølgaard.

Sidste del af indsatsen er mere tid til undervisning.

Der er først sidste skoledag 28. juni.

Hvis man har faglige udfordringer eller ikke er god til at strukturere sin skolegang og lektier, er de ekstra skoledage en god hjælp.

Næste del, vi kigger på, er elever, som har brug for noget helt praktisk for at forstå, hvad de arbejder med, og vores færdighedsregningsdel, som skal gøres bedre. Det er fedt at kunne være stolt af både medarbejdere og elever, som alle øver sig og præsterer så godt. Uden den fælles indsats havde vi ikke skabt den forandring, siger Søren Toft Mølgaard.

aldrig turdet binde sig. Han prøver også at holde stand, da han til et bryllup møder den smukke Carrie. Faktisk går der en begravelse og tre bryllupper, før Charles bliver sikker på, hvem han vil dele sit liv med.

har

SIDE 10 15. MAJ 2024
at rykke
hel karakter i matematik.
På Aars Skole har lærerne og eleverne sammen præsteret
sig en
(Arkivfoto)
Fredag 17. maj kl. 21.30 Lørdag 18. maj kl. 20.00 Søndag 19. maj kl. 21.15 Fredag 17. maj kl. 20.00 Lørdag 18. maj kl. 21.55 Søndag 19. maj kl.20.50 Fire bryllupper og en begravelse Britisk romantisk komedie fra 1994. Charles er vittig og charmerende. Vennerne omkring ham bliver gift på stribe, men Charles har
Skoleleder Søren Toft Mølgaard. (Arkivfoto) James Bond: No Time to Die Amr./engelsk action-thriller fra 2021 Agent 007 trukket sig tilbage og lever det stille liv på Jamaica. Men freden slutter brat, da han bliver opsøgt af CIA-agenten Felix Leiter, der beder om hjælp. Missionen drejer sig om at redde en kidnappet forsker, men viser sig snart at trække tråde
til
den modbydelige skurk Safin. Beck: Inferno
Iværksætteren Dan Trunkman rejser til Europa med sine to ansatte Timothy og Mike for at lukke en vigtig aftale, der kan redde hans konkurstruede virksomhed. Undervejs opdager Dan dog, at et konkurrerende firma er ved at score kontrakten. Han må nu sørge for at charmere sine nye klienter.

“Loppebilen” har hentet mange gode effekter som kommer til salg på Lions Clubs store genbrugsmarked 25. og 26. maj i Aars.

Lions-éntreindtægt i

Aars

til gode formål

Det store årlige loppemarked holdes 25. og 26. maj

AARS: I mange år har det været en tradition at éntreindtægten fra Lions Clubs store loppe- og genbrugsmarked i Messecenter

Vesthimmerland doneres til humanitære formål. Det vil også ske i år, og er helt i tråd med hele formålet i Lions om at hjælpe

andre. Lions Club Aars gennemfører det store arrangement i weekenden 25. og 26. maj, og medlemmerne har i øjeblikket

KULTUR

Nordens Lys - i ord og toner

D. 22. maj kl. 19.00

STED: Farsø Kirkes Sognegård

Søvej 3, 9640 Farsø

PRIS: 200 kr. inkl. let anretning, kaffe og kage

ARR: Foreningen Norden Farsø / Løgstør, tlf. 2263 3600 eller 4037 3077

Sommerbogen - læs og vind lækre præmier

D. 14. juni - d. 24. august

kl. 7.00 - 22.00

STED: Vesthimmerlands Biblioteker i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars

PRIS: Gratis

Arr.: Vesthimmerlands Biblioteker, tlf. 9966 8510

travlt med forberedelserne. - Vi har valgt, at hele éntreindtægten ved det kommende loppe- og genbrugsmarked skal fordeles mellem Julemærkehjemmet og Barnets Blå Hus, siger Mogens Frost Christensen, der er formand for klubbens loppe- og genbrugsmarkedsudvalg. - Både Julemærkehjemmet og Barnets Blå Hus er organisationer, som vi kender rigtig godt, og som vi tidligere har ydet støtte til på forskellig måde. Det arbejde der gøres for at hjælpe andre disse to steder, sætter vi stor pris på i Lions, og da vores loppeog genbrugsmarkedsudvalg foreslog disse to organisationer som modtagere af entreindtægterne i år var der stor opbakning fra hele klubben.

Begge organisationer hjælper unge medborgere til at få indhold i livet, og da det at hjælpe andre netop er hele formålet med Lions, kan det jo ikke passe bedre sammen, slutter Mogens Frost Christensen.

Vi tilbyder:

Danmarks Cykelmuseum

50 års jubilæum

i Aalestrup afholder

D. 1. juni kl. 12.30 - 16.30

STED: Danmarks Cykelmuseum

Borgergade 10, 9620 Aalestrup

PRIS: Gratis

ARR: Danmarks Cykelmuseum, tlf. 9864 1960

Sommerbio - Se filmen - læs bogen D. 28. juni kl. 14.00

STED: Farsø Bibiotek, Vesthimmerlands Biblioteker Frederik IX’s Plads 3, 9640 Farsø PRIS: Gratis

ARR: Farsø Bibliotek, tlf. 9966 8530

• Høreapparater fra kr. 0,- *

• Prisgaranti

Lions Club Aars håber på et meget stort antal besøgende, når dørene åbnes til loppe- og genbrugsmarkedet 25. maj. En af grundene er, at man for hver eneste besøgende kan lægge 30 kroner i kassen til donationen til Julemærkehjemmet i Hobro og Barnets Blå Hus i Aars. www.hoereapparatet.dk

• GRATIS høreprøve

• GRATIS prøveperiode i 30 dage

* med offentligt tilskud

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Hobro, Aalborg og Aars. Kom forbi og hør mere eller ring på 9811 3200

KULTURKALENDER

Maj - juli 2024

Læs mere på: vesthimmerland.dk/oplev-vesthimmerland

Jordbundet - foredrag og fællesspisning

D. 4. juni kl. 18.00 - 21.00

STED: Gundestrupgård

Gl. Roldvej 14, 9600 Aars

PRIS: 50 + gebyr

Gratis for medlemmer af Landbo Ungdom

Arr.: Vesthimmerlands Biblioteker, tlf. 9966 8510

Kreasjov i sommerferien

D. 1. juli - d. 10. august

kl. 10.00

STED: Vesthimmerlands Biblioteker i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars

PRIS: Gratis

Arr.: Vesthimmerlands Biblioteker, tlf. 9966 8510

Vandreforedrag på Lerkenfeld Ådalsstien fra Gl. Ullits

D. 6. juni kl. 17.00

STED: Bålhytten ved start af indkørslen Ullitshøjvej 107, 9640 Farsø

PRIS: Gratis

ARR: Vesthimmerlands Museum, tlf. 9863 6788

Nordic Folk Festival 2024

D. 5. - d. 7. juli kl. 15.00

STED: Livø Skippervej, 9681 Ranum

PRIS: 499 kr. ARR: Nordic Folk Festival, tlf. 9698 0050

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte redaktionen på Kulturkalenderen: Malene Bonderup Wennerlin I Mail: mbs@vesthimmerland.dk I Tlf: 3084 3708 - Stinna Gyrup Dommerby I Mail: sdom@vesthimmerland.dk

15. MAJ 2024 SIDE 11 Bestil et gratis Salgstjek Danebo Aars 98 62 24 00
• Tlf.: 9811 3200
Nyhed Verdens
første høreapparater med 4D-sensorer
24096OT DK 03.24
I Tlf: 9966 8515

I EN GRILLKLASSE FOR SIG.

PIZZASTEN

Ø38 cm eller 40×30 cm

ROTISSERIKURV

ROTISSERIKURV

GRILLHANDSKESÆT

I bomuld med silikonegrip, som giver et super greb. Str. L/XL.

VI SERVERER PØLSER OG FADØL TIL ALLE VORE KUNDER

I rustfri stål. Perfekt til kartofler, grøntsager og andet tilbehør. Let at bruge og installere på ethvert rotisseri. Tåler maskinopvask.

I rustfri stål. Perfekt til kartofler, grøntsager og andet tilbehør. Let at bruge og installere på ethvert rotisseri. Tåler maskinopvask.

BRADEPANDE

BRADEPANDE

Bradepande i aluminium med 2-lags nonstick belægning. Varmeresistent op til 260°C. 40×25×7 cm.

Bradepande i aluminium med 2-lags nonstick belægning. Varmeresistent op til 260°C. 40×25×7 cm.

ROTISSERI STEGEKURV

Med justerbart spyd i rustfri stål. Kurven er universel og passer til de fleste grill. Stegekurven kan anvendes til kyllinger, stege og lign.

Med justerbart spyd i rustfri stål. Kurven er universel og passer til de fleste grill. Stegekurven kan anvendes til kyllinger, stege og lign.

GRILLPLADE VENDBAR MED NONSTICK

STEG/SPARERIBS HOLDER Vendbar, i rustfri stål. 32×20×7,5 cm.

GASGRILL S-425 CASUAL

GASGRILL S-425 CASUAL

• Grillareal 68×43,8 cm

• Grillareal 68×43,8 cm

• 4 rustfrie brændere

• 4 rustfrie brændere

• 1 sidebrænder

• 1 sidebrænder

• Grillrist i emaljeret støbejern og brødhylde

• Udtagelig fedtopsamlingsbakke

• Skab med plads til 5 kg gasflaske

2-lags overflade med non-stick belægning. Varmeresistent op til 260°C. 49,5×27,3× 2 cm.

STEGETERMOMETER

MED FOLDBART SPYD

og indirekte grillning. Inkl. regulator til gasdåse. Multi bord: 899,PIZZASTEN

Stegetermometer med LCD-display og automatisk sluk. Måler -50 til 200 grader. Inkl. batteri.

GRILLPLADE VENDBAR MED NONSTICK 2-lags overflade med non-stick belægning. Varmeresistent op til 260°C. 49,5×27,3× 2 cm. Inkl. batteri.

GASGRILL B-635 ADVANCE

GASGRILL B-635 ADVANCE

• Grillareal 76×44 cm

• Grillareal 76×44 cm

• 6 rustfrie brændere

• 6 rustfrie brændere

• 1 bagbrænder (rotisseribrænder) og Roast zone

• 1 bagbrænder (rotisseribrænder) og Roast zone

• GGS-støbejernsrist og emaljeret brødhylde

• GGS-støbejernsrist og emaljeret brødhylde

• Skab med plads til 5 kg gasflaske

• LED-lys i knapper.

GASGRILL HANDY

Grillareal 47×36 cm. I støbt aluminium med varmebestandig lakering. Ben og håndtag i kraftig varmefast plast. 2 rustfri brændere og 2-delt emaljeret støbejernsrist. Til både direkte og indirekte grillning. Inkl. regulator til gasdåse. Multi bord: 899,-

SIDE 12 15. MAJ 2024
emaljeret støbejern og brødhylde
Udtagelig fedtopsamlingsbakke
Skab med plads til 5 kg gasflaske Gas 2 brændere KUN I XL-BYG
• Grillrist i
4 brændere Gas 68×43,8 cm KUN I XL-BYG 6 brændere Gas 76×44 cm Køb i dag og få et gratis rotisseri med en værdi op til kr. GÆLDER KUN ADVANCE B-635 OG CASUAL S-425 499,299,149,VALG 199, 10 KG EKSKL. FLASKE 1.399,149, FRIT VALG TILBUDDENE GÆLDER KUN PÅ DEMO DAGEN DEMO dag d. / kl. MASSER AF FLOTTE OG FRISKE BLOMSTER OG PLANTER I EN GRILLKLASSE FOR SIG.
47×36 cm. I støbt aluminium med varmebestandig lakering. Ben og håndtag i kraftig varmefast plast. 2 rustfri brændere og 2-delt emaljeret støbejernsrist. Til både direkte
Ø38 cm eller 40×30 cm
GASGRILL HANDY Grillareal
Gas 47×36 cm 2 brændere KUN I XL-BYG
KUN I XL-BYG 4 brændere Gas 68×43,8 cm KUN I XL-BYG 6 brændere Gas 76×44 cm Køb i dag og få et gratis rotisseri med en værdi op til kr. GÆLDER KUN ADVANCE B-635 OG CASUAL S-425 499,299,149,FRIT VALG 399,199,10 KG EKSKL. FLASKE 2.999,- 4.199,- 1.399,149,FRIT VALG 149,59,TILBUDDENE GÆLDER KUN PÅ DEMO DAGEN 69,DEMO dag d. / kl. Torsdag den 23. maj kl. 16.00 - 20.00 SMAGSPRØVER FRA GRILLGRILL-GRILLEN LÆKKER PIZZA LAVET I MORSØ PIZZAOVN af vore lokale pizzaguruer Gitte og Rasmus Vetter AFTEN UDsalg torsdag den 23. maj kl. 16.00-20.00
15. MAJ 2024 SIDE 13 VI REGNER EN PRIS OG GIVER 20% RABAT PLASTMO TERMOTAG KOM IND OG MØD LASSE FRA JOTUN og få gode råd om træbeskyttelse... DRYGOLIN POWER CLEAN TRÆBESKYTTELSE GORI 606 HELDÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE 6 liter, vandbaseret kan tones i alle farver 2,7 LITER 749,9 LITER 1199,9 LITER 1499,- DRYGOLIN NORDIC EXTREME Dør og vindue SIMI HAVEBORD med fibercementplade INCL. 4 STK. NAPOLI STOLE HKS TRÆSKO N80 Str. 37 - 47 TRÆSKO Str. 36 - 39 MICMEC RULLESÆT KUN 129,- 149,DRYGOLIN OPTIMAL TRÆBESKYTTELSE KUN 129,JAKARTA LANTERNE KUN 29,KUN 349,ENGEL EXTREME VEST Sort eller grøn EXTREME QUILTJAKKE Sort eller grøn KUN 599,KUN 499,FRASORTEREDE ARBEJDSBUKSER SNICKERS ARBEJDSBUKS Model 6803 KUN 100,KUN 375,KUN 599,Toscana havebord med 6 sorte Napoli stole KUN 1800,KUN 1500,Begrænset antal

KOM OG MØD FREDERIK FRA RYOBI og få et rigtigt godt tilbud med hjem...

RY 18HT 50A-120 PLÆNEKLIPPER SAMLET PRIS KUN

OLT 1832 GRÆSTRIMMER + RY 18 HT 50A-120 HÆKKEKLIPPER

999,Begrænset antal KUN

3299, KUN 1 STK. PR. KUNDE GARDENA SLANGEBOX STÅL REOL 180 x 90 x 40 cm. KUN

999,Begrænset antal KUN

799,Med batteri og lader KUN 139,-

3 ruller

20,-

gælder torsdag til lørdag i uge 21. Forbehold for trykfejl.

SIDE 14 15. MAJ 2024
GARDINER
ALT KAN BESTILLES PÅ MÅL VI MÅLER GERNE OP OG MONTERER OGSÅ ÷30% WEBER ELGRILL Normalpris 4499,ZAPP GRILBRIKETTER 9 kg KLARE AFFALDSSÆKE
PANDE TIL BÅLPLADS
PINDE KUN
KUN 199,KUN 59,2 STK. 59,PR. POSE 59,-
100,GARDENLIFE BÅLSTED
Tilbuddene
PÅ MÅL
GASDÅSER
SNOBRØDS-
2999,KUN 2 STK.
3 STK.

TRÆPILLER

6 eller 8 mm. Palle á 832 kg. Gælder så længe lager haves

16,95 47x150 mm regler

mm regler

26,95

39,95

Og mange andre dimensioner - kom ind og kik Længder op til 540 cm

15. MAJ 2024 SIDE 15 SWISSPEARL PLANK CP180 sort 18x360 8 METER Med vippebeslag 2095,10 METER Med vippebeslag 2895,-
GERMANN
2295,PR. PALLE VED KØB AF 5 PALLER FRIT LEV. (MAX. 40 KM) 2395,PR. PALLE VED KØB AF 3 PALLER FRIT LEV. (MAX. 40 KM) KOM OG SE VORES UDSTILLING OG FÅ 25% RABAT WIMEX HAVEHEGN TIMBERMAN FLAGSTANG KUN 59,så længe lager haves 10 METER STANDARD 2295,8 METER STANDARD 1695,NOVEGO vinylgulv 269,pr. m2 ALBERTA Specialpris 249,pr. m2 Trykimprægneret træ til gode priser - også lange længder 16x100 mm hegnsbrædder Ned til pr. m. 4,95 19x100 mm brædder . . . . . . . . . . . . . .pr. m. 7,95 25x100 mm brædder . . . . . . . . . . . . .pr. m.
25x150
. . . . . . . . . . . . . .pr. m.
25x200
. . . . . . . . . . . . .pr. m.
47x100
regler . . . . . . . . . . . . . . . .pr. m.
. . . . . . . . . . . . . . . .pr. m.
47x200
. . . . . . . . . . . . . . . .pr.
38x57 mm lægter Ned til. . . . . . . . . . . pr. m. 9,95 38x75 mm lægter . . . . . . . . . . . . . . . . .pr. m. 16,95 25x125 mm stern . . . . . . . . . . . . . . . . .pr. m. 15,95 25x150
stern . . . . . . . . . . . . . . . . .pr. m. 19,95 32x125 mm terrasse . . . . . . . . . . . . . .pr. m. 14,95 32x125 mm varmebeh. . . . . . . . . . . . .pr. m. 34,95 75x75 mm stolper . . . . . . . . . . . . . . . .pr. m. 22,95
AALESTRUP TØMMERHANDEL A/S Testrupvej 1 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 10 33
9,95
mm brædder
16,95
mm brædder
15,95
mm
m.
mm

Morten Messerschmidt

talte om EU-ulemper

Dansk Folkeparti holdt møde i “Kig Ind” i Nørager

NØRAGER: Det var et tankevækkende arrangement med folketingsmedlem Morten Messerschmidt som foredragsholder, der blev holdt i medborgerhuset “Kig Ind” i Nørager forleden.

Morten Messerschmidt, der er formand for Dansk Folkeparti, talte om EUulemper, og leverede et dybdegående foredrag om de ulemper, som han ser ved Danmarks medlemskab af

HORNUM

EU. Arrangementet havde tiltrukket en bred vifte af engagerede deltagere fra fjern og nær, og der var stor spørgelyst og interesse for emnet.

- Alt i alt var arrangementet en kæmpe succes. Deltagernes interesse og engagement understreger vigtigheden af at fortsætte debatten om Danmarks rolle i EU, siger Stefan Larsen, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti Vesthimmerland,

Avis,

og retter en tak til Morten Messerschmidt for at give deltagerne et fantastisk indblik i EU og i hans virke som folketingsmedlem på Christiansborg.

Det var Dansk Folkepartis tre lokalforeninger i henholdsvis Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands kommuner, med Stefan Larsen som initiativtager, der stod for planlægning og gennemførelse af arrangementet.

Knallertuheld i Nørager

NØRAGER: Politiet mener, at der var tale om spritkørsel da to knallertkørere søndag væltede på Bredgade i Nørager. Personerne slap med skrammer, men politiets formodning om at der var tale om spritkørsel gjorde, at der skulle tages yderligere prøver for at fastslå, hvad promillen i givet fald var.

Brugsen i Hornum går godt

Veteranbiler på p-pladsen og pølser til alle i juni

Af Ture Damtoft

HORNUM: Der har været fremgang i Brugsen i Hornum det seneste år. Der kommer flere igennem

Stafet for Livet:

kassesluserne, og omsætningen er steget med 17 procent. I tirsdags skif-

tede butikken som et led i Coops strategi også navn til slet og ret Brugsen.

Hornum Skole går for en kollega

Af Ture Damtoft

HORNUM: For første gang deltager Hornum Skole i Stafet for Livet Vesthimmerland den første weekend i juni i anlægget i Aars. En kollega er blevet ramt af brystkræft, og for at vise støtte til hende, og for at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse, har skolesekretær Trine Pødenphant og Hornums Skoles personaleforening samlet et hold, der vil deltage i en del af de 24 timer stafetten varer fra lørdag formiddag til søndag formiddag. Hun har tidligere deltaget, men i år betyder det endnu mere for hende og kollegerne.

- Vi er med for at samle penge ind til det gode formål, men vi er selvfølgelig ekstra berørte i år, fordi vi har en kollega, der kæmper med sygdommen, siger Trine Pødenphant. Kollegaen er tilbage på arbejde på nedsat tid, og ligesom hun bliver støttet på Hornum Skole, vil kollegerne gøre det samme på ruten i Aars.

- Det er underordnet, hvor mange penge vi samler ind. Det vigtigste er, at vi er der for hinanden og for sammenholdet.

Det er både for os fra Hornum Skole og alle de andre som deltager, siger Trine Pødenphant, der som de fleste andre fremhæver

lysceremonien lørdag aften som et højdepunkt.

- Når lysposerne tændes, og

man samles om at tænke på dem, som blev eller er ramt af kræft, er der en helt sær-

- Den nye uddeler Henrik Jørgensen gør det rigtig godt, og vi gør alt for, at vi også om mange år har en butik i Hornum. Vi er en af de første butikker, som har fået de nye skilte med Brugsen, og det er rart, at kæden tænker på de mindre butikker, siger formanden for bestyrelsen, Aksel Jeppesen.

Men der kan jo nærmest ikke komme for mange kunder eller være for meget aktivitet omkring Brugsen.

Derfor er alle inviteret til loppemarked og biludstilling lørdag, 8. juni.

Igen er det Aalestrup Classic Bil & MC Klub, som kommer og fylder parkeringspladsen med funklende flotte veteranbiler, motorcykler, knallerter

lig stemning, siger Trine Pødenphant.

Arrangørerne af Stafet for Livet Vesthimmerland håber på mange flere deltagende hold, om det så er nogle timer ligesom fra Hornum Skole.

- Der er desværre mange,

og måske en lastbil eller to. - Vi havde fornøjelsen af dem sidste år takket være et medlem her i Hornum, som fik trukket en masse til.

De fyldte parkeringspladsen, og det blev det helt store tilløbsstykke. Vi ved ikke, om der kommer fem eller 100, men sidste år fyldte de parkeringspladsen, siger Aksel Jeppesen. I år vil der også være loppemarked for første gang. - Uden for Brugsen, når kunder kommer forbi og handler, synes vi, der skal ske lidt nyt, så vi holder loppemarked og sætter borde og stole op, så man kan sidde og hyggesnakke ude på parkeringspladsen mellem veteranbiler, knallerter og motorcykler, siger Aksel Jeppesen.

som tror, de skal deltage alle 24 timer, og det er slet ikke nødvendigt. Man kan sagtens være med i bare nogle timer. Vi vil bare gerne have så mange med som muligt, siger formanden for Stafet for Livet Vesthimmerland, Jens Chr. Pedersen.

SIDE 16 15. MAJ 2024 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 NØRAGER Aars
Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17
11
Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, fortalte om EU-ulemper i Nørager. Veteranbildag ved Brugsen i Hornum i 2023. Fighterne i de gule trøjer.
til
for Livet lørdag aften er altid højdepunktet.
Lysceremonien
Stafet

Giver, Vegger, Skivum, Gundersted og Blære:

Et rullende borgermøde

VEGGER: “Hvor har det været en god aften”, “Jeg er stolt over at bo i sådan et område, med så mange positive historier”.

Det var kun et par af de udsagn som deltagerne kom med efter “Det Rullende Borgermøde” i Distrikt 8 i Vesthimmerlands Kommune. Mødet var på flere måder givende for deltagerne, og det var desuden en stor oplevelse at køre med Limfjordsmuseets Veteranbus. Chaufføren fik deltagerne sikkert gennem kringlede veje, og i langsomt tempo op ad bakkerne.

- Ind imellem kunne vi godt være nervøse for, om vi skulle ud at skubbe, men bussen klarede alle forhindringer. Guiden fortalte

om stederne og små anekdoter om kendte og ukendte mennesker, der havde boet i området, siger Elsebeth Skadhauge, Blære.

I Giver blev der gjort

holdt ved den gamle skole. Skolen er i dag privatejet og bl. a. udlejes til Himmerlands Kokken, der på få måneder har opbygget en virksomhed i rivende

Haven - og alt til den

-

blev vist frem i Gislum

Ny forening skal samle flere omkring Haveselskabets aktiviteter

Af Ture Damtoft

GISLUM: Haven stod i forårets fulde flor og al sin pragt, da der Kristi Himmelfartsdag var havemarked ved Sjøstrupvej i Gislum, og gæsterne strømmede til for at købe alskens blomster, buske, urter og pyntenips til haven derhjemme.

Værterne var Susanne Brøde Holm og Morten Bech Nielsen. Tilstrømningen var så stor, at de fik brug for hjælp til at betjene de mange gæster med grillpølser i haven og cupcakes med kaffe eller en øl i caféen.

- Det var virkelig en fed dag. Der var knald på med mange gæster, lige fra vi åbnede. Jeg tror, at folk også nød at få en tur i haven, og vi var helt “væltet bagover” af, hvor mange der kom, selv om det var lidt koldt, siger Susanne Brøde.

I haven var der blandt de mange flotte planter, et blomstrende kirsebærtræ, der plejer at springe ud i midten af april, men som lige havde ventet et par uger på havemarkedet i Gislum.

Har var der 20 stande, og langt de fleste af dem havde godt med kunder.

En var med et stort udvalg af krydderurter, og der var smagsprøver til alle, inklusive et par drenge, som meget gerne smagte på frisk timian, dild og rosmarin, men var lidt mere skeptiske overfor koriander - som man da ikke kan få for meget af.

Arrangementet var et af de første for den nye forening Haveselskabet Vesthimmerland, og formanden, Margit Eriksen, havde selv en bod. - Vi havde havemarked en gang om året, men det har

udvikling. Det var meget spændende at høre, hvordan Peter Bertelsen oplevede at have virksomhed på “landet”. Hvordan han med sammenspil med lokale folk i Giver får løst små dagligdags udfordringer. I Skivum benyttede deltagerne landsbyens dejlige udeområde til at spise de medbragte sandwich. Skivum har gennem de sidste par år fået opbygget et udeområde, med shelter, toilet, overdækket spisested, udekøkken og legeplads mm. Et fantastisk område som borgerne planlægger at gøre endnu bedre.

I Vegger så og hørte man om planerne for Palmehaven. Palmehaven bliver til et rekreativt område, og der er tænkt mange store tanker. Her vil der blive plads til overnatning, hygge, kunst, historiefortælling, ladestationer for cykler, mulighed for autocampere, og der laves et offentligt toilet.På

vej mod Gundersted var der et lille stop ved Koppes Mølle. I Gundersted hørte deltagerne om planen for udvidelse af klubhuset. Byen oplever et stort pres på klubhuset, og det er svært at skaffe plads til alle brugerne. Man ønsker at udvide med 100 kvadratmeter så der bliver plads til et ekstra mødelokale, og et toilet, der kan være tilgængelig udefra. Arbejdet forventes at gå i gang i løbet af sommeren.

Turen sluttede i Blære Multicenter. Her blev der fortalt om projektet “Multifunktionel børneunivers for 0-6 årige på landet” Et projekt som også går i gang i løbet af sommeren, og

SPORT

som bl. a. skal skabe rammer for en ny vuggestue.

Som en af deltagerne sagde: “Næste års tur skal have samme rute - vi skal ud og se alle de dejlige ting, der bliver lavet i vores område”.

Aftenen blev afsluttet med et kig på den lokale udviklingsplan for Distrikt 8. Næste gang Visionsrådet indkalder til stormøde, bliver det med emnet “Stier i Distrikt 8”.

- Man kan kun blive stolt over alle de frivillige kræfter, der står bag udviklingen i hele området. Nu handler det om at få det fortalt til andre end os selv, sagde en af detagerne i det rullende borgermøde.

været lukket i nogle år. Først var der Corona-pandemien og så manglende tilslutning, så vi har måtte aflyse. Nu er der tilslutning igen, og vi planlægger, at holde det en gang om året på Kristi Himmelfartsdag, siger Margit Eriksen.

Fugle og bier

Den nye forening skal sikre større lokal forankring og opbakning. Før dækkede afdelingen for Vesthimmerland en stor del af Jylland ned til f.eks. Djursland. Nu, hvor foreningen kun dæk-

ker Vesthimmerland, håber Haveselskabet på, at flere får lyst til at deltage, fordi der er større chancer for, at man i forvejen kender andre medlemmer.

En strategi som ser ud til at lykkes, ifølge formanden.

- For vores vedkommende har det ikke givet de store udfordringer med den nye forening, og vi har allerede fået lidt flere medlemmer.

Vi håber at få medlemmer fra hele kommunen, og det bliver nok lidt nemmere for folk at komme afsted, når de ved, at der er andre lokale. Vi kan se, at folk begynder at komme flere gange, fordi de kender andre, og så tager de måske lige fat i naboen næste gang, og hører om hun ikke skal med, siger Margit Eriksen.

Hun har selv en have på godt 800 kvm. med prydhave, urtehave, drivhus, orangeri, høns, kaniner og fiskedam.

- Jeg har ingen græs. Der er kun blomster og spiselige ting, og nu er fuglene og bierne begyndt at komme tilbage til haven, fordi jeg har så mange blomster. Det er dejligt at se, og noget som jeg håber at kunne dele med andre i Havelselskabet Vesthimmerland. Vi har dannet en havekreds i foreningen, og her senere i maj besøger vi den første af otte medlemmers haver, så vi kan få gode ideer og sparre med hinanden om, hvad der virker godt. Det håber vi kan skubbe gang i flere aktiviteter, siger Margit Eriksen.

9 739241856 451863729 682795413 975126348 813574962 246938175 567319284 198452637 324687591

LØSNING TIL SODUKO

Dansk Mesterskab i “Sko’mar” til Aars

Billardsæsonen er for de fleste hold overstået, men der er stadig hold tilbage, som har spillet sig til finalerne i forskellige discipliner, og her har Aars Billardklub hold og individuelle spillere med.

I weekenden var Aars Billardklubs to-mands hold i “Sko’mar” repræsenteret i kampen om det Danske Mesterskab som blev spillet i Odense. Aars-mandskabet, som bestod af Nick Bisgaard og Thomas Johannesen, strøg helt til tops. Holdet vandt suverænt titlen. Spillerne vandt alle deres kampe og blev særdeles suveræne mestre. Pladsen i finalen kom i hus ved, at holdet inden vandt sikkert det Jyske/ Fynske mesterskab. I finalen deltog udover Aarsmandskabet, et hold fra Taastrup, et hold fra RAA i Sønderjylland, og et hold fra Bornholm. Aars Billardklub har også haft spillere med ved den traditionelle ”Kr. Himmelfarts Cup” i Asaa. Her markerede klubben sig også flot, idet Christian Streller Holdt spillede sig til en fornem andenplads i Afinalen.

962831475 845672391 713459826 391247568 258396147 674518239 529163784 136784952 487925613

11 275694381 391875246 684321957 829746135 146583729 753912864 417258693

10 836597142 491623758 527148693 382714569 179265384 645389271 218956437 764831925 953472816

15. MAJ 2024 SIDE 17
Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 VEGGER
Nick Bisgaard - Dansk mester. Thomas Johannesen - Dansk mester. Billard Susanne Brøde Holm og Morten Bech Nielsen. Deltagerne i borgermødet blev kørt rundt i en veteranbus
Solution
Solution
Solution 9 Solution 10 Solution 9
Solution 10 836597142 491623758
Solution
Solution 12 213476859
Solution 9
Solution 10
GISLUM
739241856 451863729 682795413 975126348 813574962 246938175 567319284 198452637 324687591
527148693 382714569 179265384 645389271 218956437 764831925 953472816
546891237 897235641 324917586 178564923 965382174 752149368
937521684 182746593 456983721 715892436 348167952 269435178 673219845 524678319 891354267
SIDE 18 15. MAJ 2024
15. MAJ 2024 SIDE 19
SIDE 20 15. MAJ 2024

Fyldt om sommeren i Aars Tennisklub

Af Ture Damtoft

Alle 30 pladser er altid taget, når Aars Tennis & Padel Klub holder sommerlejr for børn og unge, og 2024 udgaven i juli måned er ingen undtagelse.

Tilmeldingerne fra de 814 årige deltagere kommer tidligt, for mange har været med før og vil med igen.

- Det er fire dage med masser af tennis og padel, men når vores summercamp er

blevet så populær, er det fordi alle deltagerne har det supersjovt sammen og får nye venner, og så mødes de til summercamp igen året efter.

Det er en fantastisk måde for de unge at opdage glæden ved tennis og padel og få nogle dage med masser af motion og leg, siger Bolette Kristensen fra klubben.

Arrangementet er fra 1. til 4. juli for alle børn i alderen 8-14 år uanset erfaring, og de får adgang til alle banerne på Sports Allé

Smal Aars-sejr på hjemmebane over Vorup FB

Aars IK - Vorup FB Herrer, serie 1 4-3 (2-0)

Det lykkedes kun lige for Aars Idrætsklub at holde næsen oven vande i søndagens hjemmekamp i serie 1 mod Vorup FB. Aars vandt knebent 4-3 efter at have været sikkert foran 2-0 ved pausen, men en god indsats hos gæsterne gjorde, at slutresultatet blev 4-3. Aars var med andre ord meget tæt på at sætte sejren over styr. Lukas Hagner var dagens mand hos Aars. Første mål blev scoret inden-

for de første fem minutter, og 20 minutter senere bragte han Aars foran med 2-0. Efter pausen var det Mikkel Krzyrosiak Pedersen der noterede sig for to mål. Med 4-0 var vejen til en sejr lagt, men med et par hurtige scoringer af Vorup FBs mandskab blev der skabt usikkerhed om Aars nu kunne blive dagens vinder. Det lykkedes for Vorup FB at score til 4-3 10 minutter før tid, men Aars havde held til at holde modstanderne på afstand fra målet inden dommeren fløjtede kampen af. Med kampen ligger

Aars-brydere klarede sig flot til NB-Festival

Bryderne fra Aars fik både guld og sølv i Frederikshavn

Aars Brydeklub havde seks brydere med til Nordjysk Bryderings Festival 2024 i Frederikshavn. Der deltog 32 brydere fra fire klubber, og det gik rigtigt godt for bryderne fra Aars.

Daniel Stoliarchuk var den første bryder fra Aars, der skulle kæmpe. Han skulle møde Jacob Marshall fra Jyden i Aalborg. Men Jacob gav op uden kamp, så det var en let sejr til Daniel Stoliarchuk.

i de fire dage med intensiv træning sjove aktiviteter under kyndig vejledning af trænerne fra klubben.

- De behøver kun at medbringe et par tennissko, så låner vi dem ketsjere og bolde, og bliver de bidt af sporten, håber vi selvfølgelig de melder sig ind bagefter.

Vi har sidste frist for tilmelding i begyndelsen af juni, men der kan det allerede være for sent, så populær er vores summercamp blevet, siger Bolette Kristensen.

I sin næste kamp skulle Daniel Stoliarchuk møde Alexander Kessler fra Horsens. Her var det en god kamp for Daniel Stoliarchuk. Han vandt 12-0 og kampen blev afsluttet på teknisk fald.

I sin tredje kamp var Vilja Christine Mathiesen, Frederikshavn, klar til at give modstand for alle pengene. Kampen var utroligt tæt, men Daniel Stoliarchuk trak det længste strå og fik også nogle tætte point i slutfasen af kampen. 19-7 til Daniel og sejren var i hus. Endnu er frederikshavner skulle Daniel Stoliarchuk kæmpe med i den sidste kamp. Her vandt Daniel Stoliarchuk 17-5 og dermed teknisk fald over Vincent Kranker, Ffi.

Aars nummer fem i rækken efter syv kampe og har 10 point. Vorup rangerer på rækkens tredjeplads og har 14 point. Bedst ligger Dronningborg med 15 point for otte kampe. Aars-træneren Kristian Skriver måtte indse, at det var svært mod Vorup FB. Holdet glæder sig til fredag i denne uge, hvor der venter en udekamp mod Kvik/Aalestrup, der har hjemmebanefordel.

Kampen er i øvrigt flyttet fra Hvam Stadion til stadion i Aalestrup i anledning af Knaberfesten, og det gør absolut ikke udfordringen nemmere for Aars-spillerne.

I Gruppe 1 havde Aars tvillingerne Feliks og Kliment Gnatenko tilmeldt. Og allerede i første kamp stod de to kamphaner overfor hinanden. Denne gang var det Feliks der vandt på teknisk fald 16-3, og hermed håneretten til næste gang de mødes. Herefter vandt Feliks 13-0 over Holger Mose fra Ffi, og 12-0 over Asger Jacobsen, Ffi. Hermed var førstepladsen i hus. Kliment Gnatenko vandt 15-11 over Asger Jacobsen, Ffi og bagefter 19-4 og teknisk fald over Holger Mose, Ffi. Så han blev tildelt en fortjent sølvmedalje.

I gruppe 2 havde Kamilla Stoliarchuk en flot kamp mod Lilja Seerup, Ffi. Kamilla kæmpede klogt og godt og vandt på teknisk fald 12-0. I sin anden kamp tabte Kamilla Stoliarchuk 12-0 til Nellie Mose, Ffi og kunne så høste en sølvmedalje for sin indsats.

I gruppe 7 havde Aars sendt Oleksandr Stryge for at kæmpe. I sin første kamp var det August Taarup, Ffi, der skulle kæmpe

mod ham. Det blev en rigtig hård kamp og efter fire minutter vandt Oleksandr 11-5 på point. I sin anden kamp vandt Oleksandr med hele 13-0 over Willum Christensen, ligeledes fra Ffi. I sin sidste kamp tabte han så i en meget tæt dyst på point 6-9 til Oscar Olesen, Ffi, og fik sølv.Den sidste bryder fra Aars var Thorbjørn Danielsen. Der var kun to brydere i hans gruppe og de kæmpede derfor tre kampe mod hinanden. Nicklas Styhr Nielsen, Jyden, måtte se sig besejret i alle tre kampe.

sidst 15-3. Det blev derfor fortjent guld til Thorbjørn Danielsen.

Resultatet af stævnet var guld til Feliks Gnatenko, Daniel Stoliarchuk og Thorbjørn Danielsen. Sølv til Kliment Gnatenko, Kamilla Stoliarchuk og Oleksandr Stryga.

KLINIK FOR FODTERAPI

Statsaut. fodterapeuter

Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

Først 13-0, så 15-6 og til

Hal, 250 m2 , 4.500 kr. Lejlighed, 45 m2 , 3.500

15. MAJ 2024 SIDE 21
De 30 pladser til Summercamp med tennis og padel i Aars bliver hurtigt fyldt.
Steen Brorsen 96 98 42 20 sb@aarsavis.dk Ring eller skriv til IT til erhverv Værdiskabende IT-løsninger salg  service support  netværk Tlf. 9862 5115 BLANDEDE KØB & SALG SUNDHED & VELVÆRE TIL LEJE SPORT
Udlejes
kr. Vestvej 11, Aars. Tlf. 42 41 95 47
Fodbold Tennis
Brydning Bagerst fra venstre: Dommer Raad Al-Djanaby, Oleksandr Stryga, Thorbjørn Danielsen og træner Clara Stuhr. Forrest fra venstre: Daniel Stoliarchuk, Feliks Gnatenko, Kamilla Stoliarchuk og Kliment Gnatenko.

...fra kyst til kyst

annoncen må fylde op til 20 ord! er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

Betaling:

KØBES:

Kontant ved indlevering af annoncen, eller send via e-mail ???? og overfør betalingen via s wipp eller Mobilepay.

i mange år.

Tlf: 20 75 80 74

Køb og tilbud/vurdering af indbo/dødsbo. Tilbud på totalrydning. Kontakt:

Tlf: 28 51 62 64

men til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande!

Hvad koster en loppeannonce?

KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet måIKKE indeholde kontanter!

Annoncen sendes til: aars avis, Himmerlandsgade 150, 9600 aars

Hvor bliver annoncen indrykket?

SÅDAN INDRYKKES EN

LOPPEANNONCE:

Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen. ELLER

du kan sende teksten via mail og overføre via MobilePay Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

1. Almindelig loppe annonce under køb eller salg op til 20 ord - KR. 50.-

2. Udvidet loppe annonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - KR. 100.-

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - KR. 150.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms.

Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis. GOD FORNØJELSE!

Møbler fra perioden 1930 til 1990. Dansk design, teak, palisander, syret eg, fyrretræ, polstrede lænestole. Kontakt Martin Tlf: 51 94 56 01

Gammelt jern og metal afhentes. Store mængder købesafhentes med lastbil med grab. Ring til Thomas/Maria.

Tlf: 40 54 18 39 / 51 26 22 76

senest fredag kl. 9.00

Mrk.: ”Loppemarked”

Betaling vedlagt:  Kontant  Check

HER! - INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKEindtelefoneres.

annoncetekSt:

Hvad KANloppemarkedet bruges til?

Sælges  Købes

Skrot, gammelt jern afhentes. Totaloprydning.

Tlf: 40 19 92 59

Bedste pris gives! Palisander, teaktræ og dansk design købes. Dødsbo og indbo fra 1930èrne til 1970èrne. Polstrede læne- og loungestole og sofaer. Ring til Steen.

Tlf: 20 70 92 34

DØDSBO OG RESTBO KØBES. ALT HAR INTERESSE.

Tlf: 20 70 92 34

Telefon:

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annoncepladser

Vær opmærksom på, at der kan

Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Byttes  Gives væk

Hvilke effekter kan IKKEannonceres?

være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året

igennem.

Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OGSALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Hvor stor må annoncen være?

Afsenders navn og adresse:

Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

Hvad koster en loppeannonce?

KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet måIKKE indeholde kontanter!

Hvor bliver annoncen indrykket?

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud i fem aviser!

Annoncen indrykkes 8 aviser Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

Annoncen sendes til:

Hvornår skal annoncen indleveres?

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00

Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKEindtelefoneres.

Mrk.: ”Loppemarked”

Betaling vedlagt:

Kontant

ANNONCETEKST:

Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

50 kr . FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

150 kr . FOR LOPPEANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr.

100 kr . FOR LOPPEANNONCE OM F. EKS. LOPPEMARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED.

SIDE 22 15. MAJ 2024
KØBES: SE
Ældre knallert købes, alt har interesse, gerne defekt eller stået stille
PRISER: SE EKSEMPLER:
XX XX XX XX
Tlf:
Tlf: XX XX XX XX
Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,-
loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX LOPPEMARKED DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE­RUBRIKKER. HIMMERLANDSAVISERNES LOPPEMARKED FEM LOKALE AVISER FOR SAMME PRIS! AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET REBILD NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS - en stærk
Himmerlandsavisernes loppemarked til 89.121 husstande 20 ord for 50 kr. HIMMERLANDS AVISERNE
Stort
løsning…
INDLEVERING: AF ANNONCE, KAN SKE PERSONLIGT, VIA POST ELLER E-MAIL: loppeannoncer@aarsavis.dk BETALING KONTANT ELLER TLF. 70779

LANDBRUGSNYT

Der var en duft af forår

på Boldrup Museum

Det kan normalt gode skabe rynkede bryn og utilfredshed, når der bliver spredt

møg på markerne, men da luften omkring Boldrup Museum lørdag blev fyldt

med duften fra museets dyremøg, var der kun glade og smilende ansigter at se.

En af aktiviteterne på åbningsdagen dagen er kædekassetræk, hvor det gælder om at lægge kæden i kassen ved frem- og tilbagekørsel på korteste tid.

Denne dag havde museets museumsforening nemlig inviteret til pløje- sådag på det lille husmandssted, og denne invitation var der knap 200 personer, der havde taget imod.

Fra den tidlige morgenstund kunne dagens gæster se medlemmer af Motorog Traktorklubben Jylland arbejde på marken med deres flotte gamle traktorer, og i løbet af dagen lykkedes det da også de flittige traktorfolk at få tilsået alle museets marker. Udover at kigge på traktorer kunne gæsterne også få en køretur i en af foreningen Hestefolket Himmerlands hestevogne, og børnene kunne også lave deres egne små papirurtepotter med blomsterfrø, som efterfølgende kunne tages med hjem og plantes i haven.

Museet er lige nu fyldt med forskellige dyrebørn –nyklækkede kyllinger, gæslinger, kaninunger, gedekid og lam – og de mange små væsner var selvfølgelig også populære hos børnene, og

Museet rummer bl. a. en samling på ca. 65 traktorer fra 1939 til 1970. For nogle år siden blev den øvre aldersgrænse hævet til 1970. Bestyrelsen håber at se mange gæster på åbningsdagen.

BOGTRYK

Visitkort

Brevpapir

Kuverter

Menukort

OFFSET

Firmapapir

Fakturaer

Brochurer

Bøger

AARS

BOGTRYK & OFFSET

Himmerlandsgade 150 Tlf. 98 62 17 11

hele dagen blev der plukket masser af mælkebøtter, som blev fordelt mellem alle de dunede og uldne væsner. - Vi har haft en rigtig god dag hernede. Og trods lidt støvregn indimellem har familierne hygget sig, og vi har fået en masse søde tilkendegivelser, fortæller en af arrangørerne Anne Sofie Kongstad, Boldrup Museumsforening.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 20

Basis 462,46 (462,46)

Økologi 877,22 (866,97)

UK-tillæg 8,78

Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,68 (6,68)

Gudstjenester

Lørdag, 18. maj indledes sæsonen igen på Ulbjerg Traktormuseum.

Årets tema er John Deere og Lanz, de to mærker der blev til et for mange år siden.

Museet forventer, der kommer nogen udefra og deltager, og der vil blive præsentation af tematrak-

torer med deres historie.

Der bliver kædekassekørsel, klodsløft/flytning og bakning med 4-hjulet vogn.

Dagen afsluttes med traktorringridning, som efterhånden er blevet en tradition i Ulbjerg. På museet er der flyttet lidt rundt på tingene for at forny udstillingen, og nye

effekter er kommet til.

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN,

Kirke Ingen

Vilsted Kirke 9.30 11.00 Vitskøl Kloster

Overlade Kirke 9.30 11.00 Vitskøl Kloster

Farsø Kirke 10.30 11.00 Vitskøl Kloster

V. Hornum Kirke Ingen Ingen (11.00 Vitskøl) Hyllebjerg Kirke 10.30 Ingen (11.00 Vitskøl) Flejsborg Kirke Ingen Ingen (11.00 Vitskøl) Louns Kirke 9.00 Ingen (11.00 Vitskøl)

Alstrup Kirke Ingen Ingen (11.00 Vitskøl)

Strandby Kirke 10.30 Ingen (11.00 Vitskøl)

Ullits Kirke 9.00 Ingen

Foulum Kirke Ingen Ingen

Svingelbjerg Kirke 10.30 Ingen

Trængstrup Frimen. Ingen Ingen

Kgs.Tisted Kirke Ingen Ingen

Binderup Kirke Ingen 10.30

Durup Kirke 10.30 Ingen

Rørbæk Kirke Ingen 14.00

Grynderup Kirke Ingen Ingen

Stenild Kirke 9.00 Ingen

Brorstrup Kirke 10.30 Ingen

Ravnkilde Kirke Ingen 10.30

Aarestrup Kirke Ingen Ingen

Haverslev Kirke 10.30 Ingen

Aalestrup Kirke 10.00 Ingen (11.00 Vitskøl)

Vesterbølle Kirke 11.00 11.00

Der henvises til kirkernes egne hjemmesider ved evt. ændringer af kirketiderne.

15. MAJ 2024 SIDE 23
Fra den tidlige morgenstund kunne dagens gæster se medlemmer af Motor- og Traktorklubben Jylland arbejde på marken med deres flotte gamle traktorer.
Pinsedag 2. pinsedag 19. maj 20. maj Aars Kirke 9.30 Ingen (11.00 Vitskøl) Aars Frikirke 10.00 Ingen Skivum Kirke 9.30 Ingen (11.00 Vitskøl) Giver Kirke Ingen Ingen (11.00 Vitskøl) Blære Kirke Ingen Ingen (11.00 Vitskøl) Gislum Kirke Ingen Ingen Vognsild Kirke Ingen Ingen Haubro Kirke 11.00 Ingen Ulstrup Kirke
Gundersted
Suldrup
Bislev
11.00 v/ Skørbæk Sø Løgstør Kirke 11.00 11.00 Vitskøl Kloster Aggersborg Kirke Ingen 11.00 Vitskøl Kloster Kornum
9.30 11.00 Vitskøl Kloster Løgsted
11.00 11.00 Vitskøl Kloster
11.00 Vitskøl Kloster
11.00
11.00 Vitskøl Kloster
Ingen 11.00 Vitskøl Kloster Ranum
11.00 11.00 Vitskøl Kloster Malle
11.00 Vitskøl Kloster
9.30 Ingen
Kirke Ingen Ingen Veggerby Kirke 19.30 Ingen Sønderup Kirke 10.30 Ingen
Kirke Ingen 9.00
Kirke 9.30 Ingen Ejdrup Kirke Ingen
Kirke
Kirke
Salling Kirke 9.30
Oudrup
Vitskøl Kloster Næsborg Kirke 11.00
Vindblæs Kirke
Kirke
Kirke Ingen
Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres
Ny traktorsæson på Ulbjerg-museum
SIDE 24 15. MAJ 2024
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.