Aars Avis nr. 48 - 2022

Page 1

Skivum-præsts navn udnyttet af svindlere

Flere præsters navne er benyttet af e-mail svindlere

■ SKIVUM: En mail fra den lokale præst har høj troværdighed, men flere præster, heriblandt sogne præst Mette Holmstrøm i Skivum har oplevet, at der bliver sendt falske mails i hendes navn. I mailen op fordres modtageren til at købe gavekort og lignende og sende koderne til “præ sten”. Og når det lykkes får personerne bag svin delnummeret adgang til økonomisk udbytte af kor respondancen.

Det har fået Mette Holmstrøm til at reagere: - Flere og flere præster op lever, at der bliver sendt meget troværdige mails ud

med deres underskrift, og med næsten rigtig mailadresse som afsender. I mailen oplyses det, at vi sidder i et møde, og at man derfor ikke må i kontakte os, men gerne skynde sig at købe gavekort eller lign., og sende koderne til os. Men det er falske mails, siger Mette Holmstrøm, som har mærket svindenummeret på egen krop.

Nogen udnytter dermed at præster har en høj tro værdighed.

- Vi bliver ikke hacket, der er heldigvis en høj sikker hed på vores kirkeministe rium-computere. Men det forhindrer ikke udspeku lerede tyveknægte i at op

rette falske mails og få fat i en hale af mailadresser, som vi kender, og så sende de falske mails ud i vores navn, siger Mette Holm strøm.

Sidst Mette Holmstrøms navn blev udnyttet på denne måde, blev der sendt mail til en af hendes naboer. Na boen trede, at mailen var fra Mette Holmstrøm og kørte ind og købte gavekort for 2500 kroner. Den person, der sendte mails til hende skrev herefter, at det ikke var nok, og bad om hun vil le købe for yderligere 2500 kroner.

Fattede mistanke

- Heldigvis fattede min nabo mistanke og kontak tede min mand, da jeg uhel digvis var langt fra hjemmet den dag. Min mand kunne se, at disse mails ikke var fra mig. Men det er virkelig ubehagelig for min nabo, at have siddet og mailet med en person 15 gange frem og tilbage, som hun troede var

mig. Foruden at have mistet 2500 koner. Og det er meget ubehageligt, at mit navn bli ver brugt som led i en kri minel handling. Desværre er det ikke kun mig, det sker for. Mange præstenavne er blevet udnyttet, og vi prøver nu at skabe opmærksomhed om problemet, siger Mette Holmstrøm.

En opfordring

Præsten i Skivum opfor drer derfor til, at man ikke handler på opfordringen, hvis man bliver kontaktet af præster, der ønsker ga vekort eller andre økono miske ydelser. Slet mailen med det samme. Det er trist, at vi bor i en verden, hvor man ikke kan stole på et råb om hjælp eller bønner om en håndsrækning. For det kan vi jo alle få brug for, siger Mette Holmstrøm og opfordrer i stedet til altid at kontakte personen ansigt til ansigt, hvis der kan være tale om et virkeligt ønske om hjælp.

Det bliver en julekoncert som du aldrig har oplevet før hvor musik, og en fantastisk flot opsætning på magisk vis løfter julestemningen til et helt nyt niveau i Messecenter Vesthimmerland. Med titlen ‘Christmas Magic’ er der lagt op til en koncert med klassiske julesange blandet med Anders´ egne julesange, samt sange der måske ikke altid har været julesange, men som pludselig bliver det!

været julesange, men som pludselig bliver det! Køb billet på ticketmaster.dk

Køb billet på ticketmaster.dk

JULEKONCERT

- Prisgruppe A kr. 400,-

- Prisgruppe B kr. 380,-

- Prisgruppe C kr. 350,-

- Prisgruppe D kr.

Aars · Hornum · Haubro · Vegger · Haverslev · Binderup · Nørager · Sønderup · Suldrup · Farsø · Østrup · Aalestrup Løssalg:
kr. TRYKSAGER – når det skal laves lokalt og være helt i top Flyers, brochurer, plakater, visitkort, bøger, logoer, beachflag, roll-ups, outdoor bannere, grafik til digitale medier og platforme m.m. RÅDGIVNING & SPARRING Aars Bogtryk & Offset aarsbogtryk.dk
DIGITALPRINT & OFFSETTRYK STEEN BRORSEN Tlf. 96 98 42 20 sb@aarsavis.dk Aars Bogtryk & Offset
Til samtlige husstande www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 96. årgang - Nr. 48 ONSDAG 30. November 2022
5,00
KREATIVT GRAFISK DESIGN
Himmerlandsgade 150 • 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 • aarsbogtryk@aarsavis.dk Af Thorkil Christensen
Sognepræst Mette Holmstrøm, Skivum, har fået sit navn og troværdighed udnyttet af e-mail svindlere.
Rejsegilde på overbygning midt i Aars by Juletræ og stangtennis på torv i Aars Side 11 Side 6 8. DECEMBER KL. 20 JULEKONCERT til et helt nyt niveau i Messecenter Vesthimmerland. Med titlen ‘Christmas Magic’ er der lagt op til en koncert med klassiske julesange blandet med Anders´ egne julesange, samt sange der måske ikke altid har været julesange, men som pludselig bliver det! Køb billet på ticketmaster.dk M essen Restaurant Aars MCVH DK MESSECENTER VESTHIMMERLAND JULEKONCERT - Prisgruppe A kr. 400,- Prisgruppe B kr. 380,- Prisgruppe C kr. 350,- Prisgruppe D kr. 300,(Prisen er pr. pers. incl. gebyr) SHOWMENU 2 retters juleinspireret showmenu Pris pr. kuvert kr. 298,MESSECENTER VESTHIMMERLAND - MESSEVEJ 1 - 9600 AARS - TLF.: 98624800 - WWW.MCVH.DK 8. DECEMBER KL. 20 JULEKONCERT Det bliver en julekoncert som du aldrig har oplevet før hvor musik, og en fantastisk flot opsætning på magisk vis løfter julestemningen til et helt nyt niveau i Messecenter Vesthimmerland. Med titlen ‘Christmas Magic’ er der lagt op til en koncert med klassiske julesange blandet med Anders´ egne julesange, samt sange der måske ikke altid har
M essen Restaurant Aars MCVH DK MESSECENTER VESTHIMMERLAND JULEKONCERT - Prisgruppe A kr. 400,- Prisgruppe B kr. 380,- Prisgruppe C kr. 350,- Prisgruppe D kr. 300,(Prisen er pr. pers. incl. gebyr)
MESSECENTER VESTHIMMERLAND
1 -
AARS
- WWW.MCVH.DK
SHOWMENU 2 retters juleinspireret showmenu Pris pr. kuvert kr. 298,-
- MESSEVEJ
9600
- TLF.: 98624800
300,(Prisen er pr. pers. incl. gebyr) SHOWMENU 2 retters juleinspireret showmenu Pris pr. kuvert kr. 298,8.DECEMBER KL. 20 JULEKONCERT Det bliver en julekoncert som du aldrig har oplevet før hvor musik, og en fantastisk flot opsætning på magisk vis løfter julestemningen til et helt nyt niveau i Messecenter Vesthimmerland. Med titlen ‘Christmas Magic’ er der lagt op til en koncert med klassiske julesange blandet med Anders´ egne julesange, samt sange der måske ikke altid har været julesange, men som pludselig bliver det! Køb billet på ticketmaster.dk M essen Restaurant Aars MCVH DK MESSECENTER VESTHIMMERLAND JULEKONCERT -Prisgruppe A kr. 400,-Prisgruppe B kr. 380,-Prisgruppe C kr. 350,-Prisgruppe D kr. 300,(Prisen er pr. pers. incl. gebyr) SHOWMENU 2 retters juleinspireret showmenu Pris pr. kuvert kr. 298,MESSECENTER VESTHIMMERLAND - MESSEVEJ 1 - 9600 AARS - TLF.: 98624800 - WWW.MCVH.DK

Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11, mail: annonce@aarsavis.dk

Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00. Fredag kl. 8.00 - 15.00

HarDeikkemodtagetavisensenesttorsdagkl.19?

Henv. bedes rettet til Aars Avis’ distributør Nordjyske Distribution fredag kl. 7.00 - 15.00, lørdag og søndag kl. 8.00 - 10.30 på tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Runde fødselsdage

Lonnie Skovfoged.

En ildsjæl i Aars med fuld fart på

Ingrid Hvass Christensen, Stenildvadparken 27, Aars er en ildsjæl med fuld fart på livet. Hun har i mange år været gymnastikin struktør, men stopper nu.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars Tlf. 98 62 34 88 Det

MærkedageiAarsAvis

Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødsels dage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærke dagsomtale.

E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdagindenkl.9.

90

Henning Christen sen, Himmerlands gade 42-1, Aars, fredag, 2. december.

Valgt i Aars Rotary Klub

Ingrid Bøgh, Østre Boulevard 7-4, Aars, fredag, 2. december.

85

AARS: Aars Rotary Klub havde mandag aften valg med henbik på det kom mende funktionsår, der ind ledes 1. juli 2023.

Ingrid Hvass Christen sen blev født i Skelund i 1946. Her voksede hun op hos sine forældre sammen med en tvillingesøster og en storesøster. De boede på et lille landsted uden for Skelund, hvor Ingrid brugte det meste af tiden på at hjælpe sin far i mar ken og med dyrene.

80

Niels Hansen, Him merlandsgade 112 st., Aars, søndag, 4. decem ber.

80

John Nielsen, Søn dergade 12-1.2, Gedsted, tidligere Aars, onsdag, 7. december.

Præsident bliver Georg Larsen, Hornum, med Vit tus Bernlow, Gundestrup, som past præsident. Per Jensen, Aalestrup, Kathrine Hertzberg Sørensen, Aars, og Peter Flindt-Jacobsen, Aars, er valgt til bestyrel sen, som konstituerer sig senere. Per Nøhr, Aars, blev genvalgt som protection of ficer.

Ingrid Hvass Christen sen er nærmest vokset op med gymnastik i blodet, da begge forældre var gymnastikinstruktører og meget aktive i byens for eningsliv.

Hun var elev på Bælum Ungdomskole, og kom derefter i huset som ung pige hos lægen og andre steder i nærområdet.

kunne komme på pension og nyde seniortilværelsen. I dag bor de i et rækkehus i Stenildvadparken.

Nu har Ingrid Hvass Christensen en masse fri tid, og fylder ugen ud med at undervise 80 gymnaster, trave Himmerland rundt med Fodslaw, gå til Fit ness IØ to dage og hoppe i svømmehallen til Aqua Fitness to dage.

75

Kirstine Holm Christiansen, Dr. Margrethesvej 26, Aars, lørdag, 3. december.

Præsident elect er Lon nie Skovfoged, der tiltræder som klubbens præsident i funktionsåret 2024/25.

Når det er for godt til at være sandt...

AARS: Politiet advarer mandag morgen om svindel med salg af tøj.

- Vi opfordrer borgerne til at være opmærksomme, hvis man får et tilbud, der er for godt til at være sandt, siger politiassistent Jesper Fredsgaard.

Konkret drejer det sig om tilbud på italiensk mær kevaretøj.

Sådan et fik en mand ved Jem & Fix i Aars fredag, men han takkede nej og gav i stedet politiet et kald.

- Den om det billige ita lienske tøj har vi hørt før her ved juletid. De har også prøvet at sælge smykker og

har tidligere været i Rebild. Det er jo ikke ægte varer. En mand købte f.eks. en lækker italiensk læderjakke, som viste sig ikke at være ægte læder. Så igen pas på, hvis man får et tilbud, der er for godt til at være sandt, siger Jesper Fredsgaard, der tilføjer, at der i princip pet ikke er noget forkert i at købe varer på den måde.

De er bare som regel uægte.

Anmeldelsen fra Aars har ikke ført til yderligere handling, for signalementet var, at det var en sydeuro pæisk udseende mand, der kørte i en Mercedes lejebil.

Der skulle ske noget nyt, og Ingrid Hvass Chri stensen tog på Ollerup Gymnastikhøjskole, hvor interessen for gymnastik blev endnu større.

Hun har undervist mere eller mindre siden dengang.

Det er også gennem gymnastikken at hun mødte Gunner, som hun er gift med på 55. år.

Han var gymnast på holdet ”De unge Karle” fra Fyn. Holdet skulle lave opvisning sammen med de unge piger fra Østhim merland.

Ingrid og Gunner Hvass Christensen skulle gå med hinanden i hån den ind til opvisningen til Gymnastraden i Wien, og de holder stadig i hånd.

De begyndte deres liv sammen på en gård i Smo rup, men flyttede til en større gård i Lille Binde rup. Her boede de i mange år sammen med deres tre børn.

Selv om der altid har været fart på i hjemmet, er der blevet plads og tid til at lede gymnastik, og da datteren begyndte i Kimbrergarden i Aars, gik Ingrid Hvass Christensen ind i bestyrelsen og var formand i flere år.

De solgte gården i Lille Binderup og flyttede til et hus i Pisselhøj. Ing rid Hvass Christensenfik job som som pædagog medhjælper i SFOen på Østermarkskolen i Aars. Her blev hun indtil hun

Det er kun det faste program. Der er også tid til at hjælpe i Cabaret Alfa med at sy kostumer, at være frivillig på Herregår den Hessel og være med lem af Landbrug Senior.

Ingrid og Gunner

Hvass Christensen holder også fast i Nord Grønt Senior, hvor de tager på ture rundt i Danmark og ser gartnerier og andre spændende ting og mødes med andre pensionerede gartnere.

Hun elsker, når de lader elcyklerne op og cykler Himmerland tyndt - hov det blev lige til 50 kilome ter på en dag.

Engang imellem bliver der også tid til at mødes med vennekreds og naboer. Ingrid Hvass Christen sen spiller gerne spil med de seks nevøer og niecer eller det lille oldebarn.

De starter også gerne bilen og kører til Dron ninglund for at hjælpe sønnen og svigerdatteren med at ordne have eller passe hund.

De to børn i Aars nyder også, at moderen altid er parat til at hjælpe, om det så er med at male, ordne have, gøre rent eller hvad der lige mangler hjælp til.

Deres dør er altid åben og kaffen kan hurtigt la ves. Hun nyder at tilbringe dejlige sommeraftener på terrassen sammen med familie, venner og naboer.

Ingrid Hvass Christen sen er en person, som el sker livet og sætter pris på alle de mennesker, som hun har omkring sig.

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredagindenkl.9.

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandagindenkl.11

Abonnementspris: 800,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition

Lokalemeddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 25 17 70 65 E-mail: kimabol13@gmail.com

SIDE 2 30. NOVEMBER 2022
Ugens portræt
-
Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis
Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh.
Christensen
egnens lokalavis siden 1927
Udgives af
redaktør Thorkil
aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 15.950
Iredaktionen: Ture Damtoft - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk
Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt
Ingrid Hvass Christensen.
altid én af os, du møder, og vi er 100%
TLF: 98 64 18 69 Åbent hele døgnet alle dage - året rundt Jens Møller Ditte I. Dalgaard Trine Rybjerg AARS BEGRAVELSESFORRETNING BEDEMAND BIRGITTE LANDRY Tlf. 70 20 41 41 Torben RaskHans LandryBirgitte LandryClaus LandryKarsten Svendsen HIMMERLANDSGADE 26 – 9600 AARS WWW.HANSLANDRY.DK Tryghed, tillid og 40 års erfaring Træf os personligt, døgnet rundt AARS BEGRAVELSESFORRETNING BEDEMAND BIRGITTE LANDRY Tryghed, tillid og 40 års erfaring. Træf os personligt, døgnet rundt Tlf. 70 20 41 41 Himmerlandsgade 26 • 9600 Aars • www.hanslandry.dk
er
lokale www.vesthimmerlandsbegravelse.dk
Ønsk til lykke med en annonce i Aars Avis Tlf. 98 62
17 11

Hvem tager skraldet?

Nu varer det ikke længe før vi for alvor skal til at sortere affald i Vesthimmerland. Vesthimmerlands Forsyning, som bl. a. ejes af Vesthimmerlands Kommune, har raslet med sabelen længe - allerede før sommerferien fik alle husstande leveret et par ekstra skraldespande, som borgerne lige siden har kunne vænne sig til synet af inden de fra dag et i det nye år sættes ind med flere rum til affaldssortering.

Vesthimmerlands Forsyning har forberedt os på det der venter via annoncer i ugeaviserne og brochurer i postkassen, og byrådet har netop godkendt nye takster for bortskaffelse af renovation.

Underligt nok, så bliver det meget dyrere at få affaldet bortskaffet fremover end tidligere - selv om borgerne pålægges at udføre en stor del af arbejdet med at sortere og at placere skraldespandene så de bliver lettere og hurtigere at komme til for renovationsarbejderne. Hertil kommer, at der ikke er så hyppige tømningsterminer som tidligere, med frygt for at husholdningsaffald begynder at lugte når det går i forrådnelse medmindre det pakkes forsvarligt ind i en plastikpose.

Som forbruger eller borger kan man vist godt tillade sig at udtrykke en vis undren - og det er der da også allerede adskillige, der har gjort.

Hertil kommer, at de husejere som for få år siden, i forbindelse med den første skraldespandsudvidelse, efterfulgte opfordringen om at bygge en læmur for spandene så tæt på vejen som muligt, og ofrede mange penge på det - nu skal de igang igen med at udvide eller bygge om for at få plads til endnu flere spande!

Nogle borgere har overfor Aars Avis givet udtryk for, at det ikke er rimeligt, hvad der efterhånden kræves for at kunne komme af med sit affald, for selv om en skraldespandsafskærmning og placering tæt på vejen udløser en beskeden rabat på den årlige renovationspris på ejendomsskattebilletten, så koster det i mange tilfælde dyrt at ændre eller udvide. Noget andet er, om der i det hele taget er plads til at opstille et helt batteri af sorte skraldespande ved husstanden, en samling som er det første gæster mødes af når de ankommer til en privat beboelse.

Vi ved godt, at der er lovgivning om, at der skal sorteres meget mere i husholdningsaffaldet end hidtil, og mange synes da også, at der er en vis fornuft heri. De fleste bidrager gerne, og kender til affaldssortering fra genbrugspladsen, men man kan spørge om tingene er ved at tage overhånd. Er det tilfældet får det måske nogle borgere til at spekulere i at sælge parcelhuset og i stedet flytte ind i en boligforeningslejlighed, hvor der er en pedel ansat til at tage hånd om alt det arbejde med skraldespande, græsplæner og renholdelse af blomsterbede som rigtig mange helst vil være fri for.

Det er nemt for politikere og embedsmænd at planlægge så længe de sidder bag skrivebordet i et lunt kontor og måske ikke selv er en del af det praktiske og økonomiske. Det er langt sværere når det kommer til virkeligheden, hvor tingene skal føres ud i livet og fungere til alles bedste.

Derfor kan man med rette spørge: Hvem er det der tager skraldet? Det er vist husejerne og borgerne i almindelighed.

Har ændret vedtægter

AARS: På en ekstraordi nær generalforsamling i Himmerland Forsikring gs. i Aars blev en ændring af vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Der er tale om redak tionelle ændringer vedrø rende delegerede og valg af delegerede med en præ cisering af valgkredse og

stemmeret, valgbarhed, valgperiode og ophør som delegerede.

Desuden har selska bet ændret afsnittet i ved tægterne om generalfor samling med en tilføjelse som giver mulighed for at holde elektronisk general forsamling. Tilføjelsen er blevet aktuel efter Coronaperioden, hvor det ikke var muligt at gennemføre en generalforsamling med personligt fremmøde.

Vor kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor Dagny Lundgren

* 26. december 1926 er stille sovet ind Suldrup, den 28. november 2022

På familiens vegne Anita, Ib og Nelly

Bisættelsen finder sted fra Suldrup Kirke fredag den 2. december kl. 11.00

TAK EFTER DØDSFALD

Hjertelig tak

for jeres opmærksomhed i forbindelse med min elskede mand og vores far

Niels Peter Langdahl Madsens død og begravelse.

Blomster og varme tanker i denne svære tid var med til - trods alt - at gøre det til en smuk oplevelse at sige farvel.

Tak for de mange bidrag til Kræftens Bekæmpelse. En særlig tak til brandmændene i Aars for at ære Niels Peters minde.

En stor tak til bedemand Birgitte Landry for en utrolig støtte i en svær tid.

Hanne

Thomas - Jesper - Ditte Marie

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00.

• Advokatvagten har til huse hos Norden Advokatfirma, Kirkegade 1, 9600 Aars.

• Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

Aars Skakklub

vil gerne rette en stor tak til vores sponsorer, der støttede vores jubilæumsarrangement:

• Vesthimmerlands Kommune

• Sparekassen Danmark

• Vestjysk Bank

Uden dem havde vi ikke mulighed for at gennem føre det vellykkede arrangement.

Søndag den 4. dec. kl. 14-16

Kom og se hvad vores stationsbygning indeholder. Lokalhistorisk Forening holder åbent hus i arkivet. Der er kaffe på kanden og vi udleverer årsskriftet til medlemmer. Jernbanemuseet er åbent for besøg. Se bl.a. den flotte modeljernbane på loftet. Alle er velkomne!

Lokalhistorisk Forening for Hornum og Omegn

30. NOVEMBER 2022 SIDE 3
BEKENDTGØRELSER
www.aarsfrikirke.dk
Åbent hus i den gamle stationsbygning i Hornum
NYT I ÅR: Aktivitetsbord for børn Aars Y’s Men’s Club indbyder igen i år til JULEMARKED Markvænget 36, Aars LØRDAG D. 3. DECEMBER KL. 10.00-12.30
forbi og se vores hyggelige julestue og gør en god handel, der findes næsten alt til julen. Der ka e og småkager. Salget fra julestuen går ubeskåret til Barnets Blå Hus.
Kig
ÅBEN TELEFON til Psykiatriledelsen
den 7. december kl. 13.00-15.00
du noget, du gerne vil tale med
om?
til
Tina Gram
17 64 80 KOPI-PAPIR Himmerlandsgade 150 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 17 11 ET RIGTIG GODT TILBUD... Priserne er inkl. moms 250,En kasse (2500 ark) 53,En pakke (500 ark) Aars Bogtryk & Offset
Onsdag
Har
Psykiatriledelsen
Ring
lægefaglig direktør
Larsen på telefon 29

Swinger julen ind med Plus1-koncert i Aars

Af Ture Damtoft

AARS: Hvad er bedre end at lytte til god musik?

Der er vel en del ting, men en af dem må være at lytte sammen med en god ven.

At betale for en billet og få en gratis er samtidig et godt tilbud, og fredag 2. december er der igen Plus1 koncert i Vesthimmerlands Musikhus i Aars.

Makkerparret Benjamin Aggerbæk og Jens Jepsen kommer til Aars på Dan marksturne med 30 jule koncerter.

Julekoncerten indehol der nogle af de klassiske amerikanske juleklassikere som Let it Snow og White Christmas, andre julehits og enkelte udspring til duo ens eget katalog.

Alt foregår med smil på læben, kammeratligt dril leri og en gensidig begej string, som smitter af på publikum og sikrer en god oplevelse hver gang.

Plus1 koncerterne ar rangeres i samarbejde med Vesthimmerlands Kom mune, der ser en værdi i at tilbyde oplevelser til bor gere, som måske kan have

svært ved at komme alene. - Man kan medtage en led sager gratis.

Flere af borgerne fra målgruppen er afhængige af at blive ledsaget til musi koplevelser, og vi har været optaget af at understøtte fællesskaber, så Plus1 ledsa geren ikke nødvendigvis er en, der får løn.

I fælleskab har vi etable ret en ramme omkring dette unikke koncert tilbud til borgere, der ikke pr. auto matik kaster sig ind i bil letkøen.

Samtidig var vi optaget af at få etableret intimkon certer, der gav en særlig mu sikalsk oplevelse.

Det er på alle måder et samarbejde og et tilbud, vi er stolte af i Vesthimmer lands Kommune, og så har det har kæmpe betydning for musikoplevelser at have en at dele den med; det tæn ker jeg, vi alle kender, siger afdelingsleder i sundhedsog kulturforvaltningen i Vesthimmerlands Kommu ne, Marianne Hvilsom.

Alle koncerter afsluttes med kaffe og kage, så man

Nissejagt og julepræmie for hele familien på biblioteket

Kom og deltag i den hyggelige nissejagt den 1.-21. december på biblioteket.

Find alle nisserne og løs deres gåde.

Alle deltagere får en lille dusør i den betjente åbningstid mandag - torsdag kl. 10.00-17.00 og fredag kl. 13.00-17.00 og er med i lodtrækningen om en julepræmie. Se mere på: www.vhbib.dk/arrangementer

kan hygge sig, tale om kon certen og måske få nye ven ner. Om Plus1 koncerterne

Ny guide til affald i Vesthimmerland

Af Ture Damtoft

VESTHIMMERLAND:

Om en måned rammer de nye krav til affaldssortering Vesthimmerland. Fra 1. ja nuar skal affald sorteres i 10 forskellige typer.

Der er etableret nye af faldsøer, leveret nye skrald spande - eller affaldsbe holdere for nu at bruge Vesthimmerlands Forsy

nings terminologi, købt nye biler til indsamling af affald, og sendt piktogram mer ud til husstandene.

Piktogrammer som bor gerne selv skal sætte på de nu fire forskellige affaldsbe holdere, når der er indsam let affald for sidste gang i 2022.

Det er en omfattende og omkostningstung omvælt ning, som Vesthimmerlands

vender tilbage i 2023 er usikkert. Der bliver arbej det på det fra musikhusets

Forsyning skal hjælpe bor gerne igennem.

- Selve det at rulle det ud er gået fint. Vi tror på, at borgerne i Vesthimmerland tager det til sig, som de gjorde i 2016, da vi indførte syv forskellige fraktioner. Nogen synes, at det med fire beholdere er træls. Det er, som det er for at kunne sortere i 10 fraktioner. I alt har det kostet 24 til 26 mil lioner kroner at indføre det nye system. Nu er vi spænd te på, om borgerne får sat piktogrammerne på. Hvis vi skulle have betalt nogen for det, ville det have kostet omkring en million kroner mere, siger adminstreren de direktør Morten Aaby Nielsen.

Problemer med mider

Der er kun to nye affaldsty per. Mad- og drikkekarto ner er den ene, madaffald er den anden.

Mad- & drikkekartoner består af et lag pap yderst og et tyndt lag folie inderst. Kartonerne bliver sendt til fabrikker, hvor folie og papirfibre bliver adskilt,

side, men der kommer først en afklaring i løbet af de cember.

for derefter at indgå i nye produkter. Det forholder sig noget anderledes med madaffald - et udtryk som endda ikke dækker over alt det, der skal i de grønne plastikposer, som Vesthim merlands Forsyning også har leveret til alle hushold ninger. Madaffald er mad i alle afskygninger - madre ster, fordærvet mad, skræl ler, æggeskaller, fiskeben og kyllingeskrog. Dertil kom mer kaffefiltre, teposer og afskårne blomster.

Alt skal i pose med knu de på - og både knuden og typen af pose er ret vigtig. - Nogle kommuner begynd te med papir eller bioned brydelige poser. Det måtte de stoppe, fordi det gav problemer med f.eks. mider. Derfor har vi valgt løsnin gen med grønne plastik poser. Madaffaldet er også årsag til, at de nye affalds beholdere skal bruges til det. Der er låget anderledes, så vores medarbejdere ikke skal berøre det, for der kan være bakterier og partikler, som kan være skadelige, si ger Morten Aaby Nielsen.

Julekoncert i Aars Kirke med Arosia

AARS: Søndag, 4. decem ber om aftenen bliver der traditionen tro julekoncert med Arosia Koret i Aars Kirke. Der lægges op til en stemningsfuld aften, hvor der synges gamle kendte ju lesalmer og sange, men også nogle af de knap så kendte

julesange. Der vil også være fællessalmer. Ligeledes vil sognepræst Kjeld Bjørn, der er præstevikar i Aars i øje blikket, læse juleevangeliet.

Arosia Koret er et kendt lokalt kor med over 40 år på bagen. Koret tæller omkring 30 medlemmer, og synger

fire stemmet til mange af sangene. Hver uge har koret en øveaften i Vesthimmer lands Musikhus i Aars og dirigeres af Kim Bernt, der også er organist. Kirkerum met giver mulighed for en god akustik, og dermed en fin sangoplevelse. I år har

koret fire koncerter op til jul. - Julekoncerten i Aars Kirke er en aften der her i advents tiden er med til at fremme julestemningen. Overskud det fra denne aften går ube skåret til julehjælp, oplyser Anne Marie Skovbøll, Aars Menighedsråd.

SIDE 4 30. NOVEMBER 2022
De nye piktogrammer til affaldsbeholdere skal sættes på, når der er hentet skrald for sidste gang i 2022. MEDDELELSER DET SKER…
Vestre Boulevard 7 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk
Webindskrivning/skoleindskrivning og opskrivning til Mini-SFO og SFO Se webindskrivning/skoleindskrivning og opskrivning til MiniSFO på: www.vesthimmerland.dk/webindskrivning JOB Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på https://www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Matematiklærer Aalestrup skole Matematiklærer til mellemtrinnet på Aalestrup Skole pr. 1/1 2023 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist: 12. december 2022 - vi ønsker hjertelig tillykke Jubilæum 40 år 22. november Lilli Vestergaard Afdelingsleder Borgerservice 25 år 1. december Anni Madsen Pædagog
Vesthimmerlands Musikhus arbejder med en fortsættelse af Plus1-konceptet til 2023
BEKENDTGØRELSER Makkerparret Benjamin Aggerbæk og Jens Jepsen giver Plus1 julekoncert i ALFA på fredag.

JULEPROGRAM 2022

LØRDAG DEN 3/12

Kl. 10.00 Butikkerne åbner.

Kl. 10 00 FDF juletræssalg i bymidten. Kimbrergarden underholder i gaden. Kl. 15.00 Butikkerne lukker.

SØNDAG DEN 4/12

Kl. 10.00 Butikkerne åbner. Julemusik i gaden. Lodtrækning i årets julekonkurrence. Kl. 15.00 Butikkerne lukker.

LØRDAG DEN 10/12

Kl. 10.00 Butikkerne åbner. Kl. 10 00 FDF juletræssalg på i bymidten. Julemusik i gaden. Kl. 15.00 Butikkerne lukker.

SØNDAG DEN 11/12

Kl. 10.00 Butikkerne åbner.

Kl. 10.00 FDF juletræssalg i bymidten.

Kl. 11.00 Kimbrergarden underholder i gaden. Kl. 12.30 Hestevognskørsel i gaden. Lodtrækning i årets julekonkurrence. Kl. 15.00 Butikkerne lukker.

TORSDAG DEN 15/12

Kl. 10.00 Butikkerne åbner. Julemusik i gaden. Kl. 16.00 Årets Lucia optog. Start ved Aars Kirke.

Alle er velkommen til at deltage.

Kl. ca 16.45 Lucia sang ved Plejehjemmet Østermarken. Kl. ca. 17.30 Lucia sang ved Plejehjemmet Solvang.

Kl. ca. 18.00 Lucia sang på Kimbrertorvet. Kl. 18.00 Gratis Lucia boller og gratis kaffe ved bymidten. Kl. 18.15 Syngende nisser fra SFO Vulkanen Østermarkskolen.

Julemanden deler slik ud i gaden. Julehygge i gaden.

Kl. 18.40 Underholdning ved Dance & Stage. Kl. 22.00 Butikkerne lukker

LØRDAG DEN 17/12

Kl. 10.00 Butikkerne åbner. Kl. 10.00 FDF juletræssalg i bymidten. Kl. 11.00 Kimbrergarden underholder i gaden. Kl. 15.00 Butikkerne lukker.

SØNDAG DEN 18/12

Kl. 10.00 Butikkerne åbner. Kl. 10.00 FDF juletræssalg i bymidten. Julemusik i gaden. Kl. 12.30 Hestevognskørsel. Årets julekonkurrence. Kl. 13.00 Gratis Gløgg ved bymidten Kl. 15.00 Falcks store juleoptog. Kl. 16.00 Butikkerne lukker.

LØRDAG DEN 31/12

Kl. 10.00 Butikkerne åbner. Kl. 11.00 Afsløring af kunstværk i forbindelse med 150 års byjubilæum i Aars Lystanlæg. Underholdning. Nytårssalut. Kl. 13.00 Butikkerne lukker.

30. NOVEMBER 2022 SIDE 5
MANDAG DEN 19/12 TIL FREDAG DEN 23/12 Butikkerne har åbent kl. 10.00-18.00 Glædelig Jul

Skævt: Juletræ i Aars - nu med stangstennis

HEG-elever gav bud på “det omvendte juletræ”

AARS: Den ville måske ikke gå hjemme i stuen jule aften, men på Kimbrertor vet i Aars står der nu et ju letræ, som også kan bruges til stangtennis...

Det er et af syv juletræer som elever på HEG i Aars har lavet og som nu er ble vet årets skæve indslag i

byens juletræs-saga, der har kørt siden “Danmark grim meste juletræ” i 2017.

En af eleverne er den eneste pige på mekaniker uddannelsen, og hendes gruppe har lavet “det om vendte træ”.

- Vi tog udgangspunkt i “verdens grimmeste jule

træ”, og da ideen kom, var vi helt enige. Vi kunne ikke lave et rigtigt juletræ, så vi lavede en version af det omvendte juletræ fra nogle år siden. Det er en pakke kalender til hunde, men de fleste pakker er faldet af, siger Selina Nordstrøm, der er igang med grundforløbet

på teknologi, byggeri og transport linjen på HEG.

Hun og Christian Lykke Jensen er helt enige om, at det har været et godt pro jekt.

Opgaven gik på at lave et juletræ til en dyrehandel el ler en sportsforretning sam men med en præsentation og en businesscase - hvoref ter der blev kåret en vinder.

Og Christian var med til at lave vindertræet - det med stangtennis til sports forretninger, som han de monstrerer sammen med Selina.

Bolden er en lille jule pakke, og snoren er en cy kelslange sat fast i toppen. - Og så kan man tage top pen af, og tage klodserne af og bygge med dem, siger Christian Lykke Jensen.

- Det har været et spænden de projekt, hvor vi har budt ind med ideer, siger han om den ene dag, de havde til projektet.

Faglærerne er imponere de over de endelige produk ter og især over elevernes entusiasme.

- Da de skulle komme på ideerne, løb de nærmest om kap hen til det genbrugsma teriale, de skulle vælge fra.

Vi kunne virkelig se begej stringen, da de lavede det, og de sprang over deres kaf fepause, for at blive færdige. Når eleverne synes, det er sjovt, lærer de bedre, og når de så også får lov at sætte det op i Aars, bliver det lidt ekstra sjovt, siger Morten Andersen og Rasmus Nøhr om projektet.

Skiller Aars ud

Træet i 2017 var et kæm pestort tilfælde af held-iuheld, men siden har Jørgen Sørensen fra Aars Handel sat en ære i at komme med

nye ideer til juletræer, der skiller Aars ud fra andre byer.

I år kom ideerne så fra HEG, men inspireret af Jørgen Sørensen.

- Jeg synes, vi har sået no gen frø med vores juletræer, som har gjort, at HEG er blevet inspireret til projek tet med de syv juletræer. Eleverne kunne huske træet i 2017, og nogen af deres tanker har været omkring de juletræer, som vi har haft på Kirketorvet. Ideen og projektet med at lave anderledes juletræer, er jo ikke kommet fra os, den fik HEG selv.

De unge har selv tænkt på, at de ville lave noget, der er anderledes. Og i Aars er der plads til det lidt skøre og skæve, siger Jørgen Sø rensen.

I Dronning Ingrid Hallerne, Farsø

- Det var et godt samarbej de på tværs af fag, hvor vi mest stod for det praktiske og EUX-eleverne stod for præsentationen og busi ness-case, fortæller Selina Nordstrøm.

De to tennisbat er dog fjernet fra vindertræet, men alle syv juletræer pynter nu på Kirketorvet frem til julog så har Aars igen bevist, at vi ikke er bange for det lidt usædvanlige.

SIDE 6 30. NOVEMBER 2022 Fra venstre: Jesper Nielsen, Aars Handel, med faglærer Rasmus Nøhr, faglærer Morten Andersen og idémagerne til det skæve juletræ Selina Nordstrøm og Christian Lykke Jensen. I år kan man opleve syv udgaver af et moderne juletræ på Kirketorvet i Aars. Jule træerne er udført af elever på HEG. Let Svær Sudoku 11 - Easy 261 7925 152 384 276 82 89 764 51639 Sudoku 12 - Easy 456 4785 58173 93187 23 71 47 71625 4269 -79462 815 Sudoku 12 - Hard 186 7459 2734 7 8469 3278 16 2 Created by -7SUDOKU Nytårskoncert Konferencier: Ulla Essendrop Aalborg Symfoniorkester Dirigent: Jonathan Bloxham Violinist: Christina Åstrand Arrangør: Vesthimmerlands Kulturråd med støtte fra: Vestjysk Bank, Fonden for Sparekassen Farsø, Aalborg Symfoniorkesters sponsorklub - Musikaktionærerne. Vesthimmerlands Biblioteker Farsø, Løgstør, Aars, Aalestruphvor det øvrigt er muligt af få sin billet printet ud. Eller online på Kultunaut.dk Søg Nytårskoncert Farsø Forsalg: Kr. 250,Børn under 12 år: Gratis Ved indgangen: Kr. 275, FARSØ: Centerkiosken Vestjysk bank V. HORNUM: Min Købmand HVALPSUND: Dagli’ Brugsen OVERLADE: Dagli’ Brugsen LØGSTØR: Kontur Billetter kan købes følgende steder fra 1. dec. 2022: (Gerne kontant betaling af hensyn til salgsstederne) Fredag den 13. januar 2023 kl. 19.30 (Dørene åbnes kl. 19.00)
Selina Nordstrøm og Christian Lykke Jensen nåede at spille lidt “juletræs stangtennis”, da juletræerne fra HEG blev sat op.
30. NOVEMBER 2022 SIDE 7 Meget mere discount! Søndergade 36 · Aars Åbent alle ugens dage 7-22 Gælder fra onsdag 30. november til og med lørdag 3. december Dadler Iranske 400 g Pink Lady æbler Kl. 1, udenlandske Rema 1000 panerede fiskefileter 500 g Risdessert med jordbær eller risalamande med kirsebærsauce 150-175 g Santa Maria krydderier Flere varianter 21-49 g Skrald-let affaldsposer med snørelukning 20 stk./20 ltr. 22 stk./15 ltr. FRIT VALG Ved køb af flere end 6 stk. pr. kunde pr. dag er prisen op til 34.95 pr. stk. Ved køb af flere end 6 stk. pr. variant pr. kunde pr. dag er prisen op til 9.95 pr. stk. 5.FRIT VALG Max. 33.33 pr. kg Max. 0.25 pr. stk. 5.PR. STK. Ved køb af flere end 6 stk. pr. variant pr. kunde pr. dag er prisen 9.95 pr. stk. Ved køb af flere end 6 stk. pr. variant pr. kunde pr. dag er prisen op til 23.95 pr. stk. FRIT VALG Max. 25.64 pr. kg 10.- Kohberg brød Flere varianter 390-1000 g Max. 476.19 pr. kg 10.PR. STK. Ved køb af flere end 6 stk. pr. variant pr. kunde pr. dag er prisen op til 16.95 pr. stk. 10.Max. 16.67 pr. kg FRIT VALG Rema 1000 kartoffelprodukter Flere varianter Dybfrost 600-750 g Lækkert & Nemt grøntsagsblandinger Flere varianter Dybfrost 400-500 g Der tages forbehold mod leveringssvigt, afgi sstigninger, udsolgte varer, billedog trykfejl. FRIT VALG Max. 25.00 pr. kg 10.PR. BAKKE 18.37.50 pr. kg 15.PR. STK. 50.00 pr. kg 25.-

Vesthimmerland:

Ukrainere får kulturel støtte

AARS: Sparekassen Dan mark Fonden har givet 100.000 kr. til at hjælpe ukrainske flygtninge i Vest himmerland til at blive mere aktive og dermed integrere de. Beløbet tilgår kommu nens kasse og er øremærket til sportslige, kulturelle og andre aktiviteter.

50.000 kr. afsættes til at støtte fri og lige adgang til forenings- og kulturlivet ved at hjælpe med udgifter ne til kontingent og udstyr gennem Fritidspasordnin gen.

Kulturrådet i kommune

modtager 25.000 kr. til at understøtte og igangsætte kulturelle aktiviteter.

Og så modtager Vest himmerlands Kulturskole 25.000 kr. til at åbne 24 pladser, hvor ukrainere kan prøve et af kulturskolens tilbud.

De kan søge Fritidspas til kulturskolen, hvis de ønsker at fortsætte. Midlerne skal muliggøre kulturelle- og fritidsaktivi teter for de ukrainere, der har fået ophold i kommu nen grundet krigen i Ukra ine.

Vesthimmerland: Ny i byrådet efter SFer tog på tinge

AARS: Byrådet i Vest himmerlands Kommune har taget afsked med The resa Berg Andersen (SF), der havde anmodet om udtræden fra 1. decem ber efter hun 1. november blev valgt til folketinget. Stedfortræder for Theresa Berg Andersen i byrådet er social- og sundheds hjælper Anna-Grethe Sperling, Farsø.

Theresa Berg Ander sens udtræden af byrådet får især betydning for Jane Bonnerup, Gedsted, der har overtaget hvervet som 2. viceborgmester i Vest himmerlands Kommune, men også for Rasmus Vetter, Aalestrup, der overla der sin post som medlem af teknik- og miljøudval get til hende, formentlig for at tage over som for mand for Beskæftigel sesudvalget. Om Rasmus Vetter bliver ny formand for Beskæftigelsesudval get bliver dog først afgjort på udvalgets kommende møde, fordi det er udval get, der skal konstituere

sig med en ny formand. Theresa Berg Andersens hverv som medlem af kommunens økonomiud valg overtages af David Rathkjen, Vesterbølle. Anna-Grethe Sperling træder ind i Beskæftigel sesudvalget. Hvervet som delegeret til Kommunal politisk Topmøde overta ges af David Rathkjen, og hvervet som stedfortræder for Jane Bonnerup i valg bestyrlsen overtages af Anna-Grethe Sperling.

Anna-Grethe Sperling er også medlem af Regi onsrådet i Nordjylland.

gjort, var festen nok fortsat, men så scorede Mbappé jo igen kort før tid. Stem ningen var lidt død efter kampen, og folk forsvandt hurtigt. I det mindste fik vi lavet et godt arrange ment. Resultatet kan vi jo aldrig garantere, siger Al lan Mølgaard, Idrætscenter Østermarken. Han har selv følgelig ja-klaphatten på inden sidste gruppekamp mod Australien onsdag, da han bliver bedt om at være sportskommentator.

- Chancerne for at Dan mark går videre er gode. Jeg synes, det danske spil bliver bedre og bedre. Der er en opadgående kurve i formen, så jeg regner med, at Danmark skal spille ot tendedelsfinale lørdag, siger Allan Mølgaard.

Idrætscenter Østermarken lørdag eftermiddag.

I rød/hvide trøjer og med Dannebrog på kinderne fyldte de godt op i hallen et par timer inden kampstart, og salget af øl, vand og

snacks gik forrygende, mens der blev sunget med på roligansangene.

Lidt mere stille blev der under kampen, helt stille da Frankrig kom foran - og så lettede taget da Danmark udlignede. - Var det bare blevet uaf

Det kræver så lige at Frankrig, der har kvalifice ret sig til knock-out kampe ne, slår Tunesien - og så må Mbappé gerne lyne både to, tre og fire gange, hvis han altså ikke får lov at sidde over og spare kræfter.

Går Danmark videre bliver der måske kamp på storskærm i Aars igen.

SIDE 8 30. NOVEMBER 2022 Bestil et gratis Salgstjek Danebo Aars 98 62 24 00 Allerede i marts til koncerten i Aars anlæg var der mange ukrainere. Med en lang og hård vinter foran, strømafbrydelser og bombar dementer er det ikke realistisk at tro, de ukrainske flygtninge kan vende tilbage de næste måneder. (Arkivfoto). Der var nerver på i Idrætscenter Østermarken, da Danmark mødte Frankrig til VM i fodbold - de er der desværre endnu op til kampen mod Australien onsdag.
var god, humøret
grønt til
skærm
400
valgt
Danmark spille mod Frankrig på storskærm i
AARS: Stemningen
højt og håbet
fodbold på stor
i Aars.
havde
at se
Ring til Karen eller Kristian Tlf. 98 63 11 27 ell. 20 12 84 48 Solafskærmning Gardiner Tæpper Vinyler Vinyler til badeværelser Gulve • Gardiner • • • • • • MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. Malermester MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. Malermester www.maleraars.dk BERIT ASP MADSEN Hjortkjærsvej 11 TLF. 22 72 46 11 Malermester Industrivej 2b, 9640 Farsø Tlf.: 9863 3022 info@abpvvs.dk | www.abpvvs.dk Din lokale VVS ’ er Vand Varme Gas Olie Varmepumper Krogh Madsen Arkitekter a/s 98 62 18 66 www.km-ark.dk HIMMERLANDS BOXRUM Self storage: Depotrum, lagerrum og arkivrum • Klimareguleret og skadedyrssikret • Alarm og videoovervågning • Elektronisk adgangskontrol Hjortkærsvej 7, 9600 Aars - Tlf. 50 86 99 94 www.himmerlands-boxrum.dk 8-55 M3 Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45 se meget mere: www.simested-cement.dk Fabrikspriser LECA - FUNDA BLOKKE Direkte salg til erhverv og private Havefliser Belægningssten 400 til VM-fodbold i Aars
Af Thorkil Christensen Anna-Grethe Sperling,Farsø - stedfortræder i byrådet for Theresa Berg Andersen.

at leve af e-sport. Men han blev i sporten og har været dommer ved mange stæv ner.

Bl.a. ved ESL Pro Lea gue Season 8 Finals i Oden se i 2018, hvor Astralis vandt.

- Jeg har mødt dem et par gange før, så det var hyg geligt at sige hej igen. Deres set-up er det helt optimalt. Vi er langt bagefter i Vest himmerland. Der skal ar bejdes på infrastrukturen bag spillet, og der skal må ske mere kommunal støtte til. Bare det at vi har en esports klub i Aars gør rig tig meget, men vi har ikke de samme budgetter som klubberne i store byer som

Aalborg og Aarhus. Vi er godt med udstyrsmæssigt, men vi kunne godt bruge mere plads, for vi har kun plads til et træningspas af gangen.

Vi har masser af højt kvalificerede trænere i Vesthimmerland, men vi har ikke faciliteterne til, at hvert hold kan træne mere end et par gange om ugen. Dobbelt så meget plads ville gøre en stor forskel, så kan vi have to træningspas af gangen, siger Alex Bjer regaard.

Der er 10 forskellige hold i E-sport Vesthimmerland fordelt på CS:GO, Valo rant, Fortnite og LOL + et blandet “sandkasse” hold.

Starstruck af Astralis i Aars

mange fans fik, hvad de var kommet efter.

AARS: Konfettien regnede ned, bifaldet var næsten øredøvende og rammerne helt perfekte, da e-sports holdet Astralis kom på be søg i Aars.

Det blev en aften som mange af de 300-400 publi kummer på HEG vil huske meget meget længe.

Der var besøg af de helt store stjerner, og ikke mindst lokale Andreas Høj sleth.

Q&A session, masser af autografer og selfies - de

- Det var superfedt, og vi kunne mærke stemningen på scenen. Det var fedt at se de unge, blive lidt starstruck, sådan havde jeg det også, når jeg mødte mine idoler. Jeg har ikke tal på, hvor mange selfies, der blev taget, siger Andreas Høj sleth som også kendes un der betegnelsen “ Xyp9x” i e-sportkredse.

Inden besøget på HEG var holdet nede hos E-sport Vesthimmerland.

Her tog omkring 30 af

klubbens 40 medlemmer imod dem i lokalerne i By midten i Aars.

Det skulle have været et hurtigt besøg med et fælles foto, men det blev til over en halv time, hvor medlem merne fik selfies og autogra fer og mødte deres idoler.

- Det var en superfed ople velse. For os i bestyrelsne er det bare superfedt at se dem, og for medlemmerne var det et møde med deres helt store idoler. Det er de unge spillere fra 9 til15 år, som fik den helt store ople velse, men alle syntes, det

var fedt, at de kom på be søg. Jeg tror, det gør rigtig meget for unge gamere, at de kan møde deres idoler og høre om hverdagen som professionel e-sport spiller. Den drøm går rigtig mange med, og det bliver mere rea listisk, jo mere sporten bli ver udviklet, siger formand i E-sport Vesthimmerland, Alex Bjerregaard.

Dobbelt så meget plads Han er i dag 29 år og var semi-professionel tilbage i 2009-2010.

Dengang det var svært

Oplev den nye

Hurtig levering gælder ikke GTX. Bilen er vist med ekstraudstyr.

30. NOVEMBER 2022 SIDE 9
Xyp9x og resten af Astralis holdet gav autografer og stillede op til selfies med de 300-400 fans, der mødte dem i Aars. Besøget hos Esport Vesthimmerland i Bymidten i Aars blev en kæmpe oplevelse for medlemmerne. Oplev den nye SUV-coupé ID.5, der giver dig høj komfort og masser af elektrisk køreglæde. Du kan få den leveret i 2022 afhængigt af tilvalgt udstyr og privatlease til attraktive priser. Samme hurtige levering gælder også for den populære elektriske SUV ID.4. Vi glæder os til at byde dig indenfor, til en hyggelig snak om biler. Og husk at Volkswagen Aalestrup & Hobro ligger i Aalestrup.
Volkswagen
Borgergade 37, 9620 Aalestrup Tlf. 98
14 11 thnil@volkswagen-aalestrup.dk
ID.5 Pro 77 kWh-batteri. Forbrug: 16,4 kWh/100 km. Rækkevidde: 534 km. Ladetid v. max-DC: 29-30 min. Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr.
Aalestrup & Hobro
64
Af Ture Damtoft

Julehygge på Østermarken

AARS: Lørdag var der julehygge på Plejecenter Østermarken i Aars med beboere, pårørende og gæ ster udefra.

Der var tombola med mange af gevinster. Flere af gevinsterne var skænket af byens forretninger. Der var også lykkehjul.

Desuden havde terapien en bod med ting, som bebo erne havde lavet.

Østermarkens Vennefor ening stod for gløgg, æble skiver, kaffe og kage.

Beboerne havde en hyg

gelig tid sammen med de mange besøgende, og over skuddet fra dagen går igen i år ubeskåret til plejecente rets bus.

Af

sognepræst

Anna Margrethe

Saxild, Nørlunds

Pastorat, Rebild

Provsti

■ Det gode budskab i en svær tid

Der er nok at være ked af og bange for. Verden er usikker og bekymrin gerne er mange. Krig i Europa. Klimaforan dringer skaber orkaner, oversvømmelser, tørke og flygtningestrømme. Ener gikrise, inflation - og alt bliver dyrere.

Og så skal vi også på søndag her i den hellige december høre om tegn i sol og måne og stjerner. Rod i himmellegemerne. Det er så sandelig noget andet end den klare Bet lehemsstjerne.

Adventstiden handler om forberedelser til festen for Guds komme til jor den. Vi holder så meget af historien om den rare Josef, æslet, der bærer hans kæreste og barnet i krybben og englesang. Men dette med uorden i universet lyder ikke som juleforudsigelser.

Vi har det med at for tabe os i død, vold og

ødelæggelse. Det er altid de skrækkelige nyheder, der sælger bedst, det er katastroferne og ulykker ne der tiltrækker sig mest opmærksomhed. Der for kan man også nemt overse evangeliet i alle de opmalede uhyrligheder om dommens dag. Men på søndag lyder det også: ”…men når disse ting be gynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig!”

Vi skal løfte hovedet, for der venter en forløs ning - et håb forude. Vi skal ikke gå til i skræk og bekymringer.

Forløsningen er, at Gud kommer til os i sin herlighed. Da skal sorg blive til glæde, bekym ringer skal forsvinde og angst skal blive til tryg hed. Guds ord og hans kærlighed forbliver den samme, hvad der end sker.

Hans tilgivelse ved Kristi død og opstandelse gælder også os.

Det er vores trøst, når vi er kede af det eller bange.

Det er det håb, vi lever af i dette liv, og som vi skal være en del af i evig heden, når han engang kommer med magt og herlighed.

Kl. 22.30 Øjnenes hemmelighed

Amerikansk thriller fra 2015

I 2002 bliver Ray, Jess og Claire kaldt i arbejde for en antiterror- ekspertgruppe. Da Ray og Jess får til opgave at efterforske et mord, opdager de til deres gru, at ofret er Jess’ datter. Men den hovedmistænkte er et beskyttet vidne og sættes på fri fod.

Kl. 23.35 Lewis: Hinsides godt og ondt

Engelsk

krimi fra 2014

For 13 år siden blev Graham Lawrie dømt for mordet på tre politifolk. Nu rejses der tvivl om bevismaterialet. Det er dår lige nyheder for Lewis, for det var ham, der efterforskede sagen. Snart tager sagen en drejning. En ung betjent myr des - med det samme våben, som blev brugt for 13 år siden.

Kl. 21.35 Hamilton II: Need to know

Svensk thrillerserie fra 2022

Carl Hamilton sendes til Kiruna for at efterforske et muligt forsøg på spionage. Men snart indser han, at hans che fer ikke har fortalt ham hele sandheden. Nogen stjæler tophemmelige våbenmaterialer, som Sverige har produce ret illegalt for at eksportere dem til lande i krig.

Kl. 22.55 The Maze Runner

Amerikansk action-thriller fra 2014

Thomas vågner op og er fanget i en kæmpe labyrint med en gruppe andre drenge. Han kan ikke huske noget om, hvem eller hvor han er, bortset fra at han har nogle underlige drømme om en mystisk organisation, der måske står bag hans placering i labyrinten.

Kl. 22.55 Shanghai Noon

Amerikansk actionkomedie fra 2000 Chon Wang fra den kinesiske kejsers garde rejser til det vilde vesten for at befri prinsesse Pei Pei fra sin bortfører, Lo Fong. I det nordamerikanske slår den slagkraftige og idérige antihelt Chon Wang sig sammen med den evigt snakkende og selvglade forbryder Roy O’Bannon

Kl. 20.35 Stormester

En ny Simon Vores krøllede venner skal igennem 11 opgaver og en kurv fuld af frugt og grønt, for at imponere Stormester Lasse Rimmer. Men kommer alle lige godt igennem? Mark skal udføre hemmelige instrukser, og så bliver der brug for en helt særlig advokat.

SIDE 10 30. NOVEMBER 2022
Præstens klumme
Der var julehygge på Plejecenter Østermarken.
PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG 2/12 FREDAG 2/12 LØRDAG 3/12 LØRDAG 3/12 SØNDAG 4/12 SØNDAG 4/12

Krans på overdækning på Kimbrertorvet i Aars

Tror på styrkelse af handelslivet i byen og

Af Ture Damtoft

AARS: Byggeriet på Kim brertorvet i Aars begynder at tage form.

Torsdag kom der krans på de tre første af fem fag, der skal blive til en over dækning.

De enorme træbjælker og krydset mellem dem er kommet op på kun to dage, men der går betydelig læn gere tid, inden der står en færdig konstruktion.

Der var tak til alle håndværkere og firmaer som er involveret i byggeriet. Og til økonomiske bidragydere, til projektgruppen fra Aars Borgerforening, og til poli tikerne i Vesthimmerland for at bakke op om initia tivet. Der blev desuden ret tet en tak til Realdania for økonomisk støtte og godt partnerskab i projektforlø bet.

- Under hele projektet har alle haft en vilje til at finde løsninger, og vi har haft et godt samarbejde med pro jektgruppen og alle firmaer, sagde projektkoordinator Kira Skott Andersen på vegne af Vesthimmerlands Kommune.

Derefter var der pølser, brød og sodavand til de omkring 50-60 deltagere i rejsegildet.

Enige tømrere

Mange af dem var hånd værkere. To af dem var tømrerne Mads Nielsen og Mathias Kristiansen fra fir maet Kastberg A/S i Aars.

Begge er klar over, at der har været en del kritiske rø ster om forandringerne på Kimbrertorvet. En kritik de slet ikke forstår.

- Jeg synes, det er fedt, at vi får et samlingspunkt i byen, og det er godt, vi får noget streetfood i stedet for en grillbar, siger Mathias

Kristiansen, og kollegaen er helt enig.

- Vi får en overbygning, hvor der kan være akti viteter hele året, uden at man skal finde et sted at gå i tørvejr. Overdækningen lægger op til at holde flere udendørs arrangementer, siger Mads Nielsen.

Helt billig er det store ar bejde ikke.

Det oprindelige budget var på omkring syv millio ner kroner. Overraskelser under gravearbejdet og der for delvis omprojektering har gjort det noget dyrere.

Det seneste estimat er omkring 10 millioner kroner, men den endelige regning kendes først, når projektet er gennemført, og Kimbrertorvet igen bliver åbnet for borgere og besø gende.

Status som handelsby

En af hovedkræfterne bag projektet er Finn Hovalt Mathiassen, og han forven ter meget aktivitet under de solide træsøjler.

- Overbygningen vil med virke til at styrke vores handelsliv. Det har jo været et ønske at få et sted, hvor man kan samles uanset vejr og på den måde forlænge sæsonen. Vi tror, at mange foreninger får øje på det, og

kommunen

de muligheder der er. Jeg læste f.eks. i Aars Avis, at Cabaret Alfa er udfordret på at finde et sted. De kun ne jo f.eks. overveje at være her på Kimbrertorvet, siger Finn Hovalt Mathiassen.

Nok er kransen kommet på, men der går nogle må neder endnu, inden struktu ren står færdig, plankevær ket omkring torvet tages ned, og det nye spisested er klar til at servere det første måltid.

Håbet og forventningen har hele tiden været, at med overdækningen vil Aars bli ve mere attraktiv at besøge takket være flere aktiviteter, og fordi, det både er en ori ginal og opsigtsvækkende forbedring af bybilledet, der kan medvirke til at ce mentere Aars’ status som en handelsby, hvor næsten alt kan lade sig gøre.

- Byggeriet kommer til at vække opsigt. Det er en helt anden måde at tænke byud vikling på. RealDania har jo en fantastisk vidensbank og kreative mennesker, som har været med til at udfor me projektet, og som me ner, det bliver noget unikt. Jeg glæder mig til at se det endelige resultat. Det står jo allerede som en skulptur, siger borgmester Per Bach Laursen.

30. NOVEMBER 2022 SIDE 11
Vi er i julehumør i Sparekassen Danmark i Aars Alle børn kan komme forbi afdelingen i Himmerlandsgade og aflevere deres julesok, så sørger vi for, den bliver fyldt med lækkerier og andre gode sager. Sokkerne skal afleveres senest fredag den 9. december og kan afhentes igen til Jule By Night torsdag den 15. december, hvor vi pynter sparekassen fint op og serverer gløgg, varm kakao og godter. Vi glæder os til at se dig. Aars afdeling, Himmerlandsgade 74, 9600 Aars, T 9657 5600 WWW.MARY.DK – BRAMMING – BRÆDSTRUP – GIVE – GRINDSTED – HOLBÆK – HORSENS – ODDER – VEJLE – VEMB – AABENRAA – AARS Juletilbud PÅ MASSEVIS AF VARER *Gælder ikke basis og nedsatte varer. 50% SPAR OP TIL VI SES HOS Hjemmesæt /nattøj Stort udvalg fra 29995 Strik Mange fv. & modeller 1 stk. 29995 2 stk. 500,Nyheder fra Fra onsdag til tirsdag (30/11-6/12) Alle BUKSER -50% på par nr. 2 rabat fratrækkes billigste par * BOUTIQUE MARY | Himmerlandsgade 86 | 9600 Aars | Tlf. 31 31 45 94 | mary.dk
Projektkoordinator Kira Skott Andersen fra teknik & miljø i Vesthimmerlands Kommune holdt talen ved rejsegildet på Kimbrertorvet i Aars. Som altid til et godt rejsegilde var både pølser og sodavand popu lære på Kimbrertorvet.

Kroferie på Sydhavsøerne

The Cottage HHH i Nysted på Lolland Historien bag den hyggelige bindingsværkskro The Cottage er præcis så engelsk som navnet: I begyndelsen af 1900-tallet kom den britiske skolefrøken Miss Jackson til Lolland og blev bestyrer af områdets engelske skole – og hun lod i 1908 huset opføre som en tro kopi af sit hjem i England. De karakteristiske skorstenspiber og det hvide stakit byder stadig velkommen til The Cottage, og den intime atmosfære er bevaret med buldrende ild i pej sen, originale paneler på væggene og gamle æbletræer i haven. Og så er jeres ophold lagt i naturens smukkeste rammer kun et stenkast fra stranden ved Nysted Nor.

Ankomst ons- og fredag t.o.m. 16.12.2022 samt 15.3.15.12.2023.

Miniferie i Lübeck

Pris pr. pers. i dbl. værelse

Af Ture Damtoft

AARS: Black Friday er overstået i Aars, nu er det julehandelen, det gælder.

Viva Hotel by Vier Jahreszeiten i Nordtyskland

Her kan I tjekke ind på lækre, moderne værelser, og så kan I ellers gå ombord i Nordtysklands helt store turistflagskib: Den imponerende middelalderby Lübeck, der er på UNESCOs liste over verdens kulturarv. I skal desuden glæde jer til at starte hver dag med morgenbuffet på den flotte panoramarestaurant med tagterrasse på naboho tellet, hvor der er udsigt over Lübecks imponerende tårne.

Valgfri ankomst t.o.m. 18.12.2022 og 3.1.-30.10.2023.

Berlins

Mercure Hotel Berlin Tempelhof HHHH i Tyskland Mørket

t.o.m. 19.12.2022

• 2 overnatninger

• 2 x morgenbuffet

• Værdibevis på EUR 20,- pr. værelse til rooftop-baren Panorama Highlight eller 2 eksterne restauranter • Rabat på parkering

De skarpe tilbud blev ud nyttet på Black Friday, og der var trængsel i mange bu tikker. Ude i Himmerlands gade var der også mange som samledes sent på efter middagen til juletræstæn ding. I år var seancen flyttet fra Kimbrertorvet til Kirke torvet. Juletræet er ikke helt så stort, som det plejer at være, men julemanden var i lige så godt humør som tid ligere, for det er jo ikke stør relsen, det kommer an på.

Der var helt fyldt af mennesker på torvet, og trods inflation og høje pri ser på alt fra smør til Lego, var julestemningen til at føle i Aars, da julemanden - som altid - fik tændt lys i træet i andet forsøg. Som een sag de: Han må da lære det på et eller andet tidspunkt.

For butikkerne og han delslivet, og dermed for hele byen, handler det om at få solgt en masse varer - det lykkedes også.

- Black Friday gik over al

forventning. Der var lidt træls vejr om eftermidda gen, men der var godt fyldt op på p-pladserne og i bu tikkerne. Jeg var inde i alle butikkerne, og personalet var fra “tilfredse til meget tilfredse”, siger handelschef Jesper Nielsen.

Men den sorte fredag er passé, nu gælder det den rød-hvide juletid.

Der er mange ting på programmet frem til fredag, 23. december, og på lørdag

begynder noget af det mest traditionelle - FDF i Aars sælger juletræer. I år foregår det i Bymidten.

- Jeg er lidt fortrøstningsfuld omkring julehandlen efter en god Black Friday. Der bliver rigtig tryk på de sidste to uger op til jul, men butik kerne har jo allerede åben hver dag fra nu og til jul, så hvis man ikke vil stresse i sidste øjeblik, er der masser af muligheder, siger Jesper Nielsen.

Valgfri ankomst t.o.m. 28.12.2022 samt 4.1.-26.12.2023.

SIDE 12 30. NOVEMBER 2022
igang i Aars Black Friday-salg i Aars gik over al forventning Julemanden kunne godt finde vej til Aars juletræet, selvom det skulle tændes på Kirketorvet i år. Der var selvfølgelig karameller til alle børnene og de sødtandede voksne. Der blev godt fyldt op i butikkerne hen på eftermiddagen og tidligt aften. • 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 1 x 2-retters middag • 1 x 3-retters middag • Gratis parkering • Værelse med terrasse og tekøkken
Julehandelen blev slået
Pris pr. pers. i dbl. værelse 1.349,-
uden rejsekode 1.499,Pristillæg 15.3.-17.12.: 100,-
Pris
Opholdet inkluderer kun slutrengøring.
899,-
3 nætter fra 1.249,Husk julemarkedet i Lübeck 21/11 - 30/12 2022
Pris uden rejsekode 1.049,Pristillæg
samt 1.4.-31.10.2023: 100,Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-3 år gratis. 1 barn 4-11 år ½ pris. 1 barn 12-14 år 10 % rabat. Maks. 1 ekstra seng pr. vær..
1.199,-
julemarkeder Pris pr. pers. i dbl. værelse
Pris uden rejsekode 1.349,-
sænker sig aldrig rigtigt over Berlin i juletiden, for der arrangeres over 50 julemarkeder, og millioner af julelys tændes og forvandler hver lille bydel til et glitrende jule eventyr. Oplev det historiske julemarked Gendarmenmarkt (6 km), som er et af Berlins mest spektakulære julemarke der – et julemarked, som hvert år lokker op mod 4 millioner mennesker til de smukke, julepyntede kulisser. • 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 1 x 3-retters middag inkl. 1 glas vin, øl eller sodavand • 15 % rabat på billetter til Grand Show-forestillinger i Friedrichstadt-Palast Berlin 3 nætter 1.349,- 4 nætter 1.699,Julemarked i Berlin 22.11.-31.12.2022 Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Rejsekode: AARSAVIS Oplys rejsekoden ”AARSAVIS” – så får du automatisk rabatprisen. KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Af Ture Damtoft

AARS: 2022-årbøgerne fra Vesthimmerlands Museum og områdets lokalhistoriske arkiv er udkommet.

Årbogen fra Vesthim merlands Museum er spæk ket med indhold forankret i videnskab, mens årsskriftet fra de lokalhistoriske arki ver i Vesthimmerland mere bringer erindringer og per sonlige fortællinger.

Til udgivelsesreceptio nen på Vesthimmerlands Museum var der samlet omkring 50 gæster til taler af formanden for Kultur og Fritidsudvalget, Per Ny borg, formanden for Lokal historisk Arkiv i Aars, Eva Auken, og museumsdirek tør Broder Berg.

- Bøgerne er publikationer, som fortæller om kulturar ven og historien i Vesthim merland. For museet er det en mulighed for at afrap portere og give indblik i de brede opgaver, vi har, siger Broder Berg. Der var også besøg af fire historiestude

HAUBRO

rende fra Aalborg og Oden se, som har bidraget med artiklen “Flugten fra Livø Anstalten” til årbogen. Et supplement til artiklen “En ubekvem historie?” skrevet af museumsinspektør Ma ria C. Hagstrup, der også kuraterede Livø-udstillin gen, som kunne opleves på museet i Aars i 2022.

Det var en udstilling der fik national bevågenhed og som blev indviet med en formidabel både personlig og perspektiverende tale af tidligere statsminister Poul

Nyrup Rasmussen i no vember 2021.

- Det hele begyndte jo med arkivkasser, vi hentede og gik igennem. Ud fra dem lavede vi hele udstillingen, og til februar kommer der en bog. Jeg synes at det an skueliggør på en rigtig god måde, hvad man kan få ud af kulturhistorisk viden, synlighed og omtale på bag grund af et par arkivkasser takket være grundig forsk ning, siger Broder Berg.

Bøgerne kan købes på Vesthimmerlands Museum.

Jul og Tarzan for Vestrup LBO

Af Ture Damtoft

VESTRUP:Der har været julefest i Vestrup Minihal for børn fra vuggestuen, børnehaven og SFOen.

Glade børn, søskende og forældre mødte op til en hyggelig aften, og persona let bidrog til den gode jule stemning.

Til festen nød delta gerne medbragt mad fra et kæmpe ta’-selv-bord. Det bugnede med frikadeller, tarteletter, risengrød og alt hvad hjertet ellers begærer i den søde juletid.

Bagefter kunne børn og barnlige sjæle afprøve ”Tar zan-banen” i hallen eller danse under farvestrålende lys og til høj musik.

I et par klasselokaler kunne man fornøje sig i to kreative værksteder, hvor der kunne laves juledekora tioner og flettes julehjerter eller guirlander i lange ba ner.

Krybbespil igen i Haubro Kirke

Af Ture Damtoft

HAUBRO: Ingen decem ber uden krybbespil i Hau bro Kirke.

For femte år i træk vil Haubro Friskoles elever fra 3. og 4. klasse spille med i årets krybbespil med for tællingen om Jesu fødsel.

Eleverne har arbejdet med den kendte fortælling i nogle uger, og mandag var de i kirken og holde prøve. - Vi begyndte med at læse

fortællingen om Jesu fødsel i et par børnebibeler, så de kunne se, den kan fortæl les på forskellige måder. Så lavede vi afstemninger om, hvilke figurer, der skulle med. Kong Herodes er f.eks. ikke med, men det er kejser Augustus, der sætter det hele igang med at beor dre folketælling, fortæller lærer Anna Udbye Ras mussen.

Eleverne vedtog heldig vis også at de tre vise mænd,

Josef og Maria skulle være med. I musiktimerne har eleverne øvet kendte og mindre kendte julesange til krybbespillet, og har været med til at finde kostumer og skrive replikker.

- De synes, det bliver mere deres eget, og de bliver mere motiverede, når de er med til at bestemme. Vi øvede hele krybbespillet i kirken mandag, og så har vi en sidste prøve fredag, inden det skal opføres på søndag, siger Anna Udbye Rasmussen, der tilføjer, at eleverne glæder sig til at sprede juleglæde på 2. søndag i advent i Haubro Kirke.

En meget vellykket aften sluttede af med et hemme ligt besøg af Julemandens kone og Julemandens hjæl per, som delte gaver ud til hver af de søde børn, der var med til festen.

Støtteforeningen for Ve strup Skole og LBO sør gede for, at det var muligt slukke tørsten.

Støtteforeningens for mål er at tjene penge, som bruges til at hjælpe Vestrup Skole og LBO, med bl.a. køb af legetøj, diverse gode ting til legepladsen eller en tur for børnene i Vestrup. - Det var en megahyggelig julefest med megahyggelig stemning, og Tarzan-banen er en succes hver gang, hvor de store er gode til at tage

hensyn til de små. Det er bare hyggeligt samvær med de andre forældre, og så har vi en del nye forældre, som vi møder og er sam men med personalet på en dejlig afslappet måde. Selvom juletraditionen har været brudt i et par år, var

der ligeså stor opbakning som tidligere. Hvilket vid ner om, at Vestrup Skole og LBO er et rart sted at være, og det vigtige var, at børne ne bare havde en rigtig sjov eftermiddag, siger Mette Spanggaard Ravnkilde fra forældrerådet.

30. NOVEMBER 2022 SIDE 13
Støtteforeningen for Vestrup Skole og LBO arrangerer ikke kun julefest. Fredag var hele skolen på dagudflugt til Oceanarium i Hirtshals bl.a. takket være støtteforeningen. Julemandens kone fik masser af kram af børnene til julefest for Vestrup LBO.
Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46 VESTRUP
Eleverne fra Haubro Friskoles 3. og 4. klasser opfører krybbespil om juleevangeliet i Haubro Kirke på søndag.
Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11
Nye årbøger med erindringer i Aars Per Nyborg, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, holdt den før ste tale, da Vesthimmerlands Museum og de lokalhistoriske arkiver præsenterede årbøgerne for 2022. LØSNING TIL SODUKO Solution 9 785139426 429657831 361428759 278591643 536874912 914362587 852916374 193745268 647283195 Solution 10 573962418 286451973 941378256 154693782 798215364 362784195 637529841 415837629 829146537 Solution 11 256413798 487692531 193758642 632847915 815239476 749561823 368924157 971385264 524176389 Solution 12 749853162 123467985 658129473 931548726 864792531 275631849 596284317 387916254 412375698 Solution 9 298453167 347186295 651279384 189562473 725394618 436718529 873625941 512947836 964831752 Solution 10 863497512 529381674 471265839 347859126 295613487 618742395 754938261 182576943 936124758 Solution 11 Solution 12 Solution 9 785139426 429657831 361428759 278591643 536874912 914362587 852916374 193745268 647283195 Solution 10 573962418 286451973 941378256 154693782 798215364 362784195 637529841 415837629 829146537 Solution 11 256413798 487692531 193758642 632847915 815239476 749561823 368924157 971385264 524176389 Solution 12 749853162 123467985 658129473 931548726 864792531 275631849 596284317 387916254 412375698 Created by S Udoku -12Solution 9 298453167 347186295 651279384 189562473 725394618 436718529 873625941 512947836 964831752 Solution 10 863497512 529381674 471265839 347859126 295613487 618742395 754938261 182576943 936124758 Solution 11 423596718 651728439 798341265 834257691 219863574 567419823 172985346 945632187 386174952 Solution 12 256147893 189362745 734859216 691273584 543986172 827415639 362791458 918524367 475638921

Hjertekæden er et stærkt led i Hornum

Et spørgsmål om tid inden udrykningen kommer

Af Ture Damtoft

HORNUM: Der har kun været to udrykninger, og den ene var falsk.

Men da det virkelig gjaldt, var Hjerte Kæde Hornum fremme i løbet af to minutter med den første hjertestarter.

Et hjertestop i hjem met er lige der, hvor der er mindst chance for at over leve ifølge tal fra Hjertefor eningen.

Kun omkring hver 10. overlever et hjertestop i hjemmet - uden for hjem met er det næsten hver 3.

Derfor er alle de frivil lige medlemmer i Hornum potentielt forskellen mellem liv og død - og derfor skal de en gang om året have genopfrisket, hvordan man giver hjertemassage og bru ger en hjertestarter. - Reglen for Hjerte Kæde Hornum er, at vi skal mødes minimum to gange om året, og den ene gang skal være et genopfriskningskursus.

Det havde vi i sidste uge, siger korpsleder Karin Sandø.

Børn under 12 år Hun var med til at stifte hjertekæden for snart tre år siden og har selv rykket ud to gange. - Jeg har været ude, hvor

en nabo var faldet om. Jeg greb bare den mobile hjer testarter, jeg har i huset, og styrtede ud i sutsko. Hel digvis var det ikke et hjer testop. Jeg rykkede også, da det var alvor. Den første var der på to minutter, og på fem minutter var der to hjertestartere og syv korps medlemmer. Vedkommen de overlevede heldigvis, og familien var meget taknem melige. Vi var der et stykke tid før ambulancen, det gav så lidt praktiske udfordrin ger, og de skal bare være i orden. Det er rigtig godt, at vi ved, hvordan man bruger hjertestarteren, hvordan vi giver hjertemassage og at vi kommunikerer klart og ty deligt. Men så skal vi ikke parkere biler, så de nærmest spærrer for ambulance el ler akutbil. Sådan noget skal være på rygraden hos os allesammen, siger Karin Sandø. På kurset i sidste uge var det ikke kun genop friskning.

Nu kan korpsets 18 med

lemmer også blive kaldt ud til hjertestop hos børn under 12 år, og det kræver en anden og mere nænsom behandling ved hjertemas sage.

Alvorlig stemning

Der skal helt enkelt bruges færre kræfter, og det under viste en paramediciner dem i. - Den største forandring er, at vi nu kan blive kaldt ud til børn, så der var også små dukker med denne gang. Der blev pludselig en anden mere alvorlig stem ning, når man sad med en lille dukke, der kunne være en baby. Hvor kroppen er så lille, at de to patches fra hjertestarteren skal sættes på bryst og ryg i stedet for ved siden af hinanden. og hvor man kun skal trykke let med en hånd for at give hjertemassage. Det er jo en sindssygt alvorlig situation, vi kan komme til at stå i, og det fortalte paramediciner Søren Nissum rigtig godt om. At vi kan komme ud til måske en nabo, der lig ger ligbleg og som måske har skidt i bukserne. Altså situationer man slet ikke kan forestille sig, før man har stået i dem. Det kunne han fortælle om, også på en måde så vi ligefrem kunne grine lidt af det men samti dig være alvorlige omkring det, siger Karin Sandø.

Alarmen kan komme fra vagtcentralen når som helst. Om det så lykkes at redde patienten eller ej, så

er der støtte til alle involve rede bagefter.

Som et af de få hjerte starter korps i landet har korpset i Hornum en psy kolog tilknyttet til at yde hjælp efter det, der uundgå eligt vil være en dramatisk situation at stå i.

- Vi skal mødes og snakke situationen igennem, hvis vi rykker ud. Det er vigtigt at

være rustet til situationerne, men også at kunne tale dem igennem og få dem bearbej det. Vi bliver helt sikkert kaldt ud igen. Det er kun et spørgsmål om tid. Derfor skal vi vide, hvad vi går ind til, at der kommer flere og hjælper, og at vi kan få talt om det bagefter, hvis det er lidt overvældende, siger Ka rin Sandø.

Lokalhistorisk Arkiv og jernbanemuseet åbner døren søndag

periode, hvor der var stor aktivitet inden for mange erhverv i Hornum.

HORNUM: Lokalhisto risk Arkiv for Hornum og Omegn har mange inte ressante ting i gemmerne. Søndag, 4. december slår de frivillige medarbejdere på arkivet dørene op, så alle med interesse for forti den lokalt kan få et indblik i, hvad der arbejdes med, og hvilke oplysninger man kan finde.

Lokalhistorisk Arkiv i Hornum har til huse i en del af byens tidligere sta tionsbygning. Bygningen og livet på stationen gen nem tiden er i sig selv in teressant, og vidner om en

Lokalhistorisk Arkiv har gennem mere end 25 år samlet meget materiale om borgere og deres virke i Hornum og omegn. Ma terialet er bl. a. fortællin ger, levnedsbeskrivelser og billeder, men også gamle foreningsprotokoller, regn skaber osv. er opbevaret og registreret i arkivet.

På dagen udleveres et årsskrift for 2022 med Vesthimmerlands lokal historie. Skriftet udgives hvert år af de lokalhisto riske arkiver og forenin ger i Vesthimmerland, og bringer fortællinger fra alle egne i kommunen.

Fra Hornum er der i år en fortælling om fiskehan der Adolf Marinus Kri stensen, kendt som Adolf Farsø. Det er et glimrende portræt af en arbejdsom

mand, skrevet af barne barnet Dorte Holm. Adolf Farsø var arbejdsmand. Han gravede tørv, tjærede tage, rensede kloakker, reparerede tagrender, og hvad man ellers kunne tje ne en løn ved. I 1940 købte han ejendommen Reber banegade 1 i Hornum og etablerede en fiskefor retning. Fiskene hentede Adolf på stationen om morgenen, og bragte dem ud på en Nimbus motor cykel med sidevogn. Nogle år senere købte han Re berbanegade 2, som blev indrettet til fiskeforretning med butik, hvor kunderne kunne købe fisk.

Sideløbende med arran gementet i Lokalhistorisk Arkiv holder jernbanemu seet i stationsbygningen åben. Der er museum i stueetagen og modeljern bane og klublokale på før ste sal.

SIDE 14 30. NOVEMBER 2022 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 HORNUM Hovedgaden 60 • V. Hornum • 98 66 33 05 MAN - FRE kl. 6-19 • LØR - SØN KL. 6-17 AfsendogafhentpakkerfraPostNord,DAO,GLSogBRING.Salgaffrimærkerogpakkelabels Mere Vester Hornum bliver det ik! Bland-selv slik Tilbuddenegælderfratorsdag1.tilsøndag4.december2022 FØLG NISSERNE JULIUS OG JULLE PÅ VORES FACEBOOKSIDE! 2-pak Gajol Hvid eller Blå Royal X-Mas 0,33 liter pr. ds. 4995 12 stk. PRIS + PANT PRIS 795 Pr. 100 g PRIS 888 Pr. stk. Coca-Cola eller Fanta 0,25 liter pr. fl. 18 stk. PRIS 4495 + PANT
Af Thorkil Christensen Paramediciner Søren Nissum fortalte om sine egne oplevelser med hjertestop patienter og un derviste for første gang i, hvor dan man hjælper børn under 12 år. Privatfoto. Alle skal kende proceduren på rygraden, for det skal gå hurtigt, når Hjerte Kæde Hornum korpset måske skal hjælpe naboen, der har fået et hjertestop. Privatfoto.
30. NOVEMBER 2022 SIDE 15

Bedste billardhold i Nordjylland kommer fra Aars

BILLARD: Aars Billard Klub har pt. Nordjyllands bedste billardhold i ”super ligaen”.

Klubbens førstehold spillede i weekenden lokal opgør over to dage mod Asaa, og her blev det til 3 point ud af 4 mulige.

Lørdagens kamp blev spillet i Asaa, og her blev det til en sejr på 6-2 til Aars mandskabet.

Søndagens kamp var på hjemmebane, hvor hol det var godt bakket op af klubmedlemmer og gæster, men manglede lige de små marginaler i at tage begge point. Resultatet af opgø ret blev uafgjort 4-4, hvor

Henrik “Hønse” Jensen vandt sin kamp og leverede dagens bedste kamp og hø jeste gennemsnit 133,33. Med de tre matchpoint rykkede holdet op i midter feltet i den landsdækkende liga.

- Runden markerede halv vejs i sæsonen, og der ven ter mange spændende kam pe endnu, men med det spil holdet har vist i de seneste runder, så ser vi frem til endnu flere point, siger for mand Mikael Toft.

Klubbens andethold, som spiller i 2 division, har på udebane besejret Lem med 5-3 efter en forrygende kamp.

Stormesteren storsejrede ved skak-jubilæum i Aars

SKAK: Aars Skakklub

fejrede et forsinket 100 års jubilæum med foredrag, re ception og turnering.

Det blev en dejlig dag med 60 gæster fra skakklub berne i Nordjylland; Dansk Skakunions 7. Hovedkreds.

Jubilæumsdagen begyndte med, at den 23-årige stor mester Jesper Thybo fra Mors med en FIDE rating

på 2518 holdt foredrag og viste nogle af hans partier fra konkurrencer.

Herefter var der recepti on med det store pølsebord, øl, vin og sodavand, kaffe og hjemmebagt kage.

Det blev en mulighed for nogle unge spillere til at få en selfie med stormesteren.

Efter receptionen var der simultanturnering, hvor Jesper Thybo spillede mod 20 skakspillere.

Det lykkedes en enkelt - Bjarne Sønderstrup fra Aalborg Skakforening - at spille remis.

De øvrige 19 partier vandt Jesper Thybo uden at være presset i de fleste af dem.

Samtidig med afviklin gen af simultanturneringen arrangerede Aars Skakklub en lynturnering, hvor delta gerne blev delt op i to grup per efter deres rating.

Desværre var det gæ ster, der tog sejren i begge grupper. Peter Mikkelsen, Skørping vandt gruppe 1 og Tobias Pedersen, Aalborg gruppe 2.

guld, Amalie Fuglsang sølv og Oksana Babytska bron ze.

I den ældste aldersgrup pe vandt Melanie Jørgensen guld og Amanda Johansen sølv i række 1B og i den sværeste række 1A vandt Julie Dyrman guld og To bias Joensen bronze.

1. søndag i advent deltog 10 af springerne i Klub træf i Hjørring, hvilket er en konkurrence mellem springere i alle de nordjy ske trampolinklubber. Her lykkedes det syv af sprin gerne fra Aars at vinde en medalje.

I den yngste række I vandt Julie Kjær guld og Mille Lemvigh bronze.

Medaljehøst til springere fra Aars

GYMNASTIK: Konkur renceholdet fra Aars Gym nastikforening har været til sæsonens to første konkur rencer i trampolinspring.

Hele 17 medaljer er alle rede blevet hevet hjem.

Til Jydekop i Årre var 13 springere fra Aars med og

kæmpede mod fire jyske og én sjællandsk klub. Hele 10 af springerne fra Aars tog en medalje med hjem.

Springerne bliver til alle konkurrencer inddelt i ræk ker ud fra alder og svær hedsgrad.

I den yngste række 3C

vandt Mille Lemvigh guld. I den lidt ældre række 2C vandt Clara Vad guld og Julie Kjær sølv.

I række 2A som er sam me aldersgruppe men med den højeste sværhedsgrad, gjorde Aars rent bord, idét Lea Munk Hansen vandt

I den lidt ældre og svære række D gjorde Aars endnu en gang rent bord da Sofie Bøgeskov vandt guld, Ok sana Babytska sølv og Jose fine Larsen bronze.

I række C, hvor svær hedsgraden endnu en gang er skruet et nøk op, vandt Lea Munk guld og i kon kurrencens næstsværeste række B vandt Tobias Joen sen sølv.

Nu skal springerne tilba ge i træningslokalet, så de kan brillere, når de næste to konkurrencer afholdes på hjemmebane i Idrætscenter Østermarken i begyndelsen af 2023.

SIDE 16 30. NOVEMBER 2022
SPORT
BLANDEDE BLANDEDE KØB & SALG SUNDHED & VELVÆRE TIL LEJE Bagerst fra venstre: Josefine Larsen, Tobias Joensen, Oksana Babytska, Amanda Johansen, Mille Niel sen. Forrest fra venstre: Julie Kjær, Mille Lemvigh, Stinne Holm, Sofie Bøgeskov, Lea Munk Hansen
Klinik for fodterapi Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62 Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også ude behandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg Steen Brorsen 96 98 42 20 sb@aarsavis.dk Ring eller skriv til Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 • jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup Advokatkontor grundlagt I 1904 – beneficeret forsvarsadvokat Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer. Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV NEVE IT Aars
2 vær. lejlighed på 65 m2 m. have. Til leje kr. 4.000 + forbrug. 3 mdrs dep. In gen husdyr. Tlf. 23 30 98 33
Willy Møller fra Aars Skakklub var vært ved jubilæet og bød velkommen til æresgæst stormester Jesper Thybo til højre i billedet, der slog 19 af 20 modstandere i simultanskak.
midtby

KØBES:

Gammelt

Tlf: 40 54 18 39

Skrot, gammelt jern afhentes. Totaloprydning.

Tlf: 40 19 92 59

Gamle våben og militaria ge nerelt. Samler søger bajonetter, sabler, tyske hjelme, pistoltasker. Alt fra 2. verdenskrig og før har interesse.

Tlf: 52 76 73 89

Køb og tilbud / vurdering af indbo og dødsbo. Tilbud på to talrydning. Kontakt:

Tlf: 28 51 62 64

Dødsboer og restboer købes.

Totalrydning kan tilbydes. Alt i teak og palisander møbler. Alt i Wegner og dansk møbeldesign. Lamper, møbler og keramik fra 40`erne til 70`erne. Kontakt Steen.

Tlf: 20 70 92 34

Fødselsdagssalg. Den Lil le Brugte, Borgergade 12, Aalestrup. 20 % på ALT i butik ken. Fredag d.2. dec. kl. 11.0016.00. Der er kaffe på kanden. Vi ses! Aase.

Tlf: 23 70 80 17

Juletræer og pyntegrønt på gårdsplads i november måned. Fæld-selv i december måned. Frit valg. Ærtebjergvej 34, 9530 Støvring.

Tlf: 21 43 28 98

Vinterdæk til varevogn på 5-huls alufælge. Dækstørrelse 205/65R16C. Har siddet på Opel Vivaro. Kr. 1.500. Kl. 9.00-15.00. Tlf: 96 86 23 03

Normanns gran: Terrassetræer (2. sort.), samt juletræer sælges. MobilePay. Baldersvej 15, Farsø. Tlf: 23 45 54 51

er inkl. moms.

Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOD FORNØJELSE!

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr.

pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet måIKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes 8 aviser Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKEindtelefoneres.

Hvad KANloppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKEannonceres?

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OGSALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkom men til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet måIKKE indeholde kontanter!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKEindtelefoneres.

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

30. NOVEMBER 2022 SIDE 17 Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annoncepladser SÆLGES: SÆLGES: KØBES: Bedste pris gives! Palisander, teaktræ og dansk design købes. Dødsbo og indbo fra 1930’erne til 1970’erne. Polstrede læne- og loungestole og sofaer. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34 Skænk. Bøg. L: 170 cm, H: 85 cm, B: 45 cm. Pæn og velholdt. Pris kr. 2.500. Tlf: 26 90 26 14 PRISER: SE EKSEMPLER: 50 kr . FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD. Flot gl. sofa, pænt grønt be træk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX Flot velourstue. Meget vel holdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX 150 kr . FOR LOPPEANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD. 100 kr . FOR LOPPEANNONCE OM F. EKS. LOPPE MARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED. Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX LOPPEMARKED DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE­RUBRIKKER. Himmerlandsavisernes loppemarked SekS lokale aviSer for Samme priS! 73.621 eksemplarer HIMMERLANDS AVISERNE ...fra kyst til kyst AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD - en stærk løsning… Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 73.621 husstande! Annoncen sendes til: Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:  Kontant ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk Telefon: Afsenders navn og adresse: SÅDAN INDRYKKES EN LOPPEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen. ELLER du kan sende teksten via mail og overføre via MobilePay Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst. Der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppe annonce under køb eller salg op til 20 ord - KR. 50.2. Udvidet loppe
20 ord - med
af tid og
for
af privat
- KR. 100.3. Loppeannonce
og 20 ord - KR. 150.-
annonce -
angivelse
sted
afholdelse
loppemarked
med foto
Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling
Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!
til avisens øvrige spalter.
er
til
Hvad KANloppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises
Hvilke effekter kan IKKEannonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OGSALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER. Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord
forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter
salg, end en annonce kan rumme, er du velkom men til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.
50.00
Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis. Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen.
INDLEVERING: AF ANNONCE, KAN SKE PERSONLIGT, VIA POST ELLER E-MAIL: loppeannoncer@aarsavis.dk BETALING KONTANT ELLER TLF. 70779 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00
jern og metal afhen tes. Store mængder købes.Ring til Thomas.

LANDBRUGSNYT

Agromek åbnet med 542 udstillere og opfordring fra ukrainsk ambassadør

Ukraines ambassadør i Danmark leverede en gri bende og livsbekræftende tale

Folk var tirsdag morgen 29. november mødt talstærkt op til åbningen af den før ste Agromek-messe siden 2018.

Nordeuropas største samlede landbrugsmesse har i mere end 40 år sam let landbrugsindustrien, dens leverandører, kunder og samarbejdspartnere i én stor messe med syv sekto rer, og nu er de samlet igen for første gang i fire år efter aflysningen i 2020.

Her mødes hele bran chen, netværk skabes, handler indgås, og inspira tion og viden opstår.

Endelig igen kunne agro industrien samles om start skuddet til den omfattende messe, der denne gang by der på 542 udstillere og flere end 150 aktiviteter fordelt på 100.000 kvadratmeter.

Først på scenen var Agromek-formand Sten Andersen, der udtrykte stor glæde over, at messen nu igen er stablet på benene. - Agromek er et vigtigt mø dested for landmænd og

agroindustri og er samti dig et center for ny viden, vidensdeling og udvikling - sidstnævnte er blevet sta digt vigtigere, og af samme grund er vi meget glade for i år at præsentere flere akti viteter end nogensinde. Der

skal lyde en stor tak til både udstillere og samarbejds partnere, som er med til at sikre, at Agromek i styrket form fortsat er Nordeuro pas førende og største sam lede landbrugsmesse, lød det fra Sten Andersen.

Agri Nord er klar med en ny fokus-analyse

Agri Nord har netop sat sidste punktum i en gen nemarbejdet ESG-rapport – en fokusanalyse, der af dækker de miljømæssige (E), sociale (S) og ledelses mæssige (G) forhold i Agri Nord-organisationen.

- Vi og vores kunder i landbruget går en fremtid i møde, hvor ESG-afrap portering bliver en naturlig del af opgaveporteføljen på lige fod med udarbejdelse

af årsregnskabet. Derfor er det naturligt, at vi som virksomhed går forrest. Vi er af den overbevisning, at en aktiv indsats med ESGrapportering vil belyse nye udviklingspotentialer, som gavner vores medarbejdere og samarbejdspartnere.

I Agri Nord vil vi fortsat investere i vores ESG-råd givning, så både vi og vores kunder bedre kan leve op til kravet om transparens i

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr

Ib NIelseN, Farsø

Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

forhold til bæredygtighed, siger direktør Laury Kri stoffersen.

Fokusanalysen skal give Agri Nords interessenter indsigt i de eksisterende ESG-forhold og bidrage til, at virksomheden arbejder videre med de målsætnin ger, der giver mening for organisationen.

Rapporten er en status og et internt styringsværk tøj, der kan danne funda ment og retning for Agri Nords bæredygtige udvik ling.

- Vi tror på, at vi ved at øge bevidstheden om Agri Nords ESG-forhold internt i organisationen, kan blive endnu bedre til at skabe værdi for vores kunder. Indsatsen kan med andre

På vegne af agroindu strien berørte han også ind førelsen af den CO2-afgift, der blev italesat i valgkam pen, og som for landmæn denes vedkommende skal føres tilbage til erhvervet for at fremme klimatiltag.

Han mindede om, at hensy net til erhvervsudvikling og konkurrenceevne står me get klart i klimaloven, og at udvikling og ikke afvikling er omdrejningspunktet for den landbrugspakke, der blev vedtaget sidste år. - Må jeg udtrykke et håb om, at globalt udsyn og national ansvarlighed igen vil kendetegne de beslut ninger, der skal træffes om klimaudfordringen, sagde Sten Andersen.

En drøm, der er gået i opfyldelse - og tro på frem tiden

Derpå overlod Agro mek-formanden scenen til den ukrainske ambassa dør i Danmark, Vydoinyk Mykhailo, der gav en tale, som med Ukraines situati on in mente naturligvis var følelsesladet, men også fat tet og med tro på fremtiden.

Han konstaterede først, at det længe, også før kri gen brød ud, havde været en drøm med en ukrainsk stand og delegation på Agromek, og at det var fan tastisk at se denne drøm gå i opfyldelse. Efterfølgende fortalte han om tidens store udfordringer for de ukra

inske landmænd: Det er vanskeligt at få eksporteret korn, der er en akut man gel på lagerkapacitet, fordi denne er blevet bombet, og gaspriserne er skudt i vej ret. Derudover prøver de at ramme en balance, hvor de på samme tid kæmper for deres land og kultiverer de res jord.

Samtidig udtrykte am bassadøren stor taknemme lighed over for Danmarks støtte til Ukraine, der ifølge ham er i top-10 over alle landes støtte. Og så var han ikke mindst fortrøstnings fuld forud for fremtiden.

- Vi overlever, og vores land består, og det er helt cen tralt for mig i dag at fastslå, at vores forretninger også inden for landbruget gen opstår.

IT-sektoren, bygge branchen og ikke mindst agroindustrien bliver store, fremtidige vækstområder. Men genopbygningen kom mer til at kræve maskiner og enorme midler, og vi får brug for jeres fortsatte hjælp - så tal med ukrai nerne, støt dem, lav handler med dem, opfordrede Vyd oinyk Mykhailo.

Direktør

ord styrke vores gode og professionelle rådgivning. Miljømæssigt giver det ek sempelvis god mening, at lyset på parkeringspladsen ikke er tændt døgnet rundt.

De næste skridt bliver ikke helt så lette.

Vi skal både internt og eksternt øve os i at tænke ESG ind i alt, hvad vi fore tager os. Jo flere erfaringer,

vi indsamler – og det er vi godt i gang med - jo bedre bliver vi også til at yde en god og solid rådgivning, si ger Laury Kristoffersen.

SIDE 18 30. NOVEMBER 2022
Ukraines ambassadør i Danmark, Vydoinyk Mykhailo, klippede snoren og åbnede dermed Agromek 2022. I baggrunden ses messens formand, Sten Andersen, der også talte til åbningen. Foto: MCH/ Lars Møller. i Agri Nord, Laury Kristoffersen.

CE12000 Floatrax såma skine, Claas Torion 1611 gummihjulslæsser og en række andre maskiner så som ejn 100 pct. eldreven kompakttraktor.

Af øvrige nyheder er nu muligheden for, at land mændene kan indhente ud byttedata fra mejetærskere og dermed få synliggjort resultatet af årets indsats løbende gennem en række digitale hjælpeværktøjer. - Vores team af specialister står klar på Agromek til at demonstrere mulighederne med Cropline for den enkel te landmands bedrift. Det er i Cropline-platformen, landmanden kan finde sine biomassekort, SoilOp tix-jordanalysedata samt FieldSense-vejrdata, og det er også her, der udarbejdes tildelingskort til landbrugs maskinerne, fortæller Grov varedirektør i Danish Agro Henning Fogh.

Et stærkt setup og nyheder på Agromek

Agromek er tilbage efter fire års pause, og Danish Agro koncernen står klar til at fremvise de nyeste løsnin ger til landbruget.

- Der er sket meget indenfor både maskiner og digitale værktøjer til landbruget, siden det seneste Agromek

blev holdt tilbage i 2018. Deltagerne har derfor me get at glæde sig til at opleve på Agromek og på vores stand fra Danish Agro kon cernen, fortæller Michael Husfeldt, administrerende direktør i Danish Agro Ma chinery A/S.

Danish Agro koncernen deltager i år med en stort an lagt stand, hvor der blandt meget andet fremvises det nyeste indenfor både Claas og koncernens eksklusive redskabsmærker, herunder en række spændende nyhe der såsom Bednar Efecta

Virkelighedens klimasyndere

– og kigger du efter en dåse asparges i dagligvarebutik ken, skal du lede længe for at finde nogle, der er produ ceret i Europa.

Det går den helt forkerte vej med de globale udledninger af drivhusgasser.

USA og Europa bryster sig af, at de viser vejen og peger fingre ad Kina og det øvrige Asien, fordi de ikke kan fremvise lignende resultater. Der udråbes på den baggrund klimahelte og klimaskurke.

Men virkeligheden er nu ikke så enkel.

Der er nemlig en årsag til, at Kina har øget udled ningen af klimagasser fra 4 til 12 milliarder ton CO2ækvivalenter i perioden 1990 til 2019, for væksten der har været uden fortil fælde.

En del af forklaringen på forskellen mellem den vest lige verden og Asien skal sø ges i udflagning af industri

produktion til Kina og det øvrige Asien. Udledninger af klimagasser i store dele af Asien (bortset fra Japan og Sydkorea) er nemlig pri mært eksploderet fordi de i dag producerer mange af de produkter, vi i Europa og USA bruger i dagligda gen. Kina er i dag det land i verden, der producerer flest biler og mest af rigtig man ge ting. Kina er allerede nu verdens største producent af f.eks. hvede og svinekød

I Danmark må vi spørge os selv: Er fødevarepro duktionen det næste, vi fra Danmark udflager til Asien, fordi flertallet i Folketin get lægger CO2-afgifter på vores egen landbrugspro duktion? En nedlæggelse af landbrugsproduktionen vil jo igen give os point i et helt teoretisk nationalt kli maregnskab, samtidig med vi fortsat vil eksportere en større udledning til f.eks. Kina og resten af Asien.

Er det rigtigt at pege fingre ad Kina på den bag grund? Er det rigtigt på den baggrund af USA og Europa at sole sig i klima venlighed?

Burde vi ikke i stedet støtte den klimavenlige danske fødevareproduktion og på den måde tage ansvar for klimaet som en global størrelse – i stedet for ved varende at gemme os i vores osteklokke og pege fingre ad dem, der producerer vo res fornødenheder?

Deltagerne på årets Agromek vil desuden kunne opleve en af Danish Agro koncernens SoilOptix-biler og få information om mu lighederne med klimacer tifikater gennem Agreena og afgrødeforsikringer, som Danish Agro tilbyder i sam arbejde med Topdanmark.

Herudover vil det være muligt at høre om den nye lærlingeuddannelse med speciale i Claas maskiner, som Danish Agro koncer nen var med til at opstarte i foråret.

Ydermere står Danish Agro koncernen i spidsen for en paneldebat om frem tiden for plantebaserede fø devarer, som kan opleves på messens første dag, tirsdag den 29. november.

Danish Agro koncernen favner således en stor del af områderne på Agromek, som er én stor, samlet messe med syv interesseområder.

Landbomøde om grøn omstilling

Hvor kan vi lave forret ning, når alle taler om den grønne omstilling og klima venlige fødevarer? Spørgs målet kommer fra chef konsulent i Landbo Nords Planterådgivning, Søren Greve Olesen. Han og re sten af planterådgivningen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en planteog klimakonference tors dag, 1. december, hvor det overordnede tema kredser om de muligheder, der lig ger ligefor.

- Landbruget er godt i gang med den grønne omstilling, men det handler typisk om at reducere udledning og tænke i alternative dyrk ningsmetoder. Men det handler i lige så høj grad om at informere forbru geren om, hvor langt vi er nået. I Danmark har vi en lang række kendte brands, som er på udkig efter klima venlige fødevarer. Her skal vi da byde ind med gode danske råvarer dyrket tæt på forbrugeren, siger Søren Greve Olesen.

Plante- og klimakonfe rencen holdes i Idrætscen ter Vendsyssel i Vrå, og på programmet er der blandt andet overskrifter som:

Forretning i en politisk be stemt hverdag. Hvordan bliver vi en del af de plante baserede fødevarer? Sådan virker klimavirkemidlerne i planteproduktionen. Sådan får vi mest muligt for vores indsats: Forsøg 2022 og an befalinger for 2023.

Konferencen indledes med et indlæg af forman den for Landbo Nords planteudvalg, Hans Chr. Holst.

- Vi er fortsat med helt fremme, når det gælder produktion af verdens bed ste fødevarer, men vi bliver også nødt til at erkende, at der ikke er tid til at hvile på laurbærrene. Det kræ ver nytænkning, hvor godt landmandskab kombineres med smarte løsninger, som de muligheder med en grøn omstilling giver os. Det er ikke længere et særsyn, at landmænd ud over at dyr ke markerne, også høster naturens energiressourcer med sol og vind via et sol celleanlæg eller vindmøller, siger Hans Chr. Holst.

På konferencen bliver der både er fagspor for planteavlere med salgsaf grøder og planteavlere med grovfoder.

Gudstjenester

Søndag den 4. december

Aars Kirke .9 30

Aars Frikirke 10 00

Skivum Kirke Ingen

Giver Kirke Ingen

Blære Kirke .9 30

Gislum Kirke Ingen

Vognsild Kirke 11 00

Haubro Kirke 16 00

Ulstrup Kirke 11 00

Gundersted Kirke Ingen

Veggerby Kirke .9 00

Sønderup Kirke 10 30

Suldrup Kirke Ingen

Bislev Kirke Ingen

Ejdrup Kirke Ingen

Løgstør Kirke 11 00

Aggersborg Kirke Ingen

Kornum Kirke Ingen

Løgsted Kirke Ingen

Salling Kirke Ingen

Oudrup Kirke Ingen

Næsborg Kirke Ingen

Vindblæs Kirke 11 00

Ranum Kirke Ingen

Malle Kirke .9 30

Vilsted Kirke Ingen

Overlade Kirke 14 00

Farsø Kirke .9 00

Vester Hornum Kirke Ingen

Hyllebjerg Kirke Ingen

Flejsborg 10 30

Louns Kirke 10 30

Alstrup Kirke Ingen

Strandby Kirke .9 00

Ullits Kirke 19 00

Foulum Kirke Ingen

Svingelbjerg Kirke Ingen

Trængstrup Frimenighed Ingen

Kgs Tisted Kirke Ingen

Binderup Kirke Ingen Durup Kirke .9 00

Rørbæk Kirke Ingen

Grynderup Kirke 10 30

Stenild Kirke Ingen Brorstrup Kirke 10 30 Ravnkilde Kirke Ingen

Aarestrup Kirke Ingen Haverslev Kirke 10 30

Aalestrup Kirke 11 00

Vesterbølle Kirke Ingen

Der henvises til kirkernes egne hjemmesider ved evt. ændringer af kirketiderne

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 48

Basis 477,02 (468,12) Økologi 750,34 (742,04) UK-tillæg 10,77 Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 7,65 (7,58)

30. NOVEMBER 2022 SIDE 19 LANDBRUGSNYT
Porsborg Multi Site Slamsugning
Tlf. 27 59 63 26
tilbydes
BLANDEDE
Cand. agro. Jens Lund Pe dersen, Skovvejen 65, Lun derskov om CO2 eksport til Kina: Cand. agro. Jens Lund Peder sen. LÆSERBREVE Danish Agro er stærkt tilstede på den første Agromek i fire år.

NYHED. Nybygget villa i Galgehøj.

Aars Villa

Galgehøj 125

Glæd dig til at se nærmere på denne indbydende etplansvilla i Galgehøj, som råder over et moderne, veldisponeret interiør spækket med kvalitetsbetonede materialevalg. Villaen fra 2020 tilgodeser børnefamilien på alle tænkelige måder, ligesom du får fornøjelsen af en skøn udsigt og en familievenlig beliggenhed i et af bydelens nyetablerede villakvarterer. Til huset hører også en dobbelt carport, et redskabsskur og solrige udemiljøer. Du bosætter dig i et lukket vænge nær både natur og by.

Kontant: 3.495.000

Ejerudgift pr. md.: 1.858

Udbetaling: 175.000

Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:20.219/15.802

Grund m2: 1.334 Energi: A2015 Velholdt etplansvilla centralt i Aars.

Aars Villa Løvsangervej 1

Grund m2: 859 Garage m2: 32 Energi: C

Kom

NYHED. Moderniseret etplansvilla nær alt til familielive.

Aars Villa Grundtvigsvej 11

Find dig godt til rette i denne indbydende villa, hvor en fantastisk beliggenhed nær både by og natur følger med. Du får fornøjelsen af et flot renoveret hus fra 1966, som råder over et lyst og moderne interiør på hele 190 etagemeter fordelt på en stueetage og en kælder i boligstandard. Dertil hører en velanlagt have. Villaen er velplaceret i et roligt villakvarter i gåafstand fra alle byens tilbud, og få skridt fra matriklen ligger også et væld af fritidsaktiviteter.

Kontant: 1.898.000

Ejerudgift pr. md.: 1.719

Udbetaling: 95.000

Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:11.013/8.607

Bolig m2: 130 Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1966

Sag: 2580000253

Grund m2: 698 Kælder m2: 60 Carport m2: 20 Energi: D

Indbydende etplansvilla tæt på Tvebjerg.

Aars Villa

Hans Egedes Vej 295

Kom med til Aars, hvor denne indbydende etplansvilla fra 2006 tager godt imod dig med et moderne interiør og en gennemtænkt planløsning. Ligeledes får du fornøjelsen af en fredelig og familievenlig beliggenhed klos op ad naturskønne områder.

Kontant: 2.995.000

Ejerudgift pr. md.: 2.246

Udbetaling: 150.000 Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:17.377/13.581

Bolig m2: 195 Stue/vær: 1/4 Byggeår: 2006 Sag: 2580000210

Grund m2: 929 Energi: B

Nedlagt landejendom med mange muligheder lige udenfor Haverslev

Nørager Villa

Lige udenfor Haverslev ligger denne nedlagte landejendom med tre værelser på førstesalen samt en stue, et køkken-alrum og en gildesal i stueplan, som sikrer jer både privatliv og socialt samvær. Til boligen hører også en dobbeltgarage med fyrrum og badeværelse. Ovenover garagen er der et stort disponibelt rum med mange anvendelsesmuligheder. Endelig kan du se frem til en dejlig grund med et hyggeligt gårdhavemiljø og lækre terrasser, der indbyder til frokost under åben himmel. Du finder bus, indkøb, skole, daginstitution og sportsfaciliteter inden for 750 meter.

Kontant: 2.348.000

Ejerudgift pr. md.: 1.841

Udbetaling: 120.000

Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:13.598/10.730

Bolig m2: 163

Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1915/1992

Sag: 2580000034

Grund m2: 4.590

Udhus m2: 276 Garage m2: 98

Carport m2: 44 Energi: D

landbrug med panoramaudsigt over marker, eng, køer og skov Nørager

Ørnbjergvej 10, Boldrup Tag med til Boldrup, og oplev dette nedlagte landbrug, der tilbyder dig en hyggelig bolig med gode, gedigne udbygninger og masser af muligheder. Grunden udgør knap to hektar, mens beboelsen på 167 kvadratmeter fordeler sig over halvandet plan, der kan tilpasses den pladskrævende families behov. Eget skovareal, et væld af frugttræer og en henrivende udsigt

danbolig Himmerland Ejendomsmæglere, MDE

Himmerlandsgade 102 9600 Aars Tlf. 98 62 44 44 · CVR 33159854 danbolig.dk · aars@danbolig.dk danbolig Himmerland - Aars danbolig Himmerland - Aars

føl-

Udbetaling: 75.000 Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:8.721/6.882

Bolig m2: 167 Stue/vær: 1/6 Byggeår: 1932/1990 Sag: 258V2100231

Grund m2: 19.960 Energi: D

SIDE 20 30. NOVEMBER 2022
Hvis du har tid og lyst, giver vi også gerne en kop kaffe
Bolig m2: 166 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 2020 Sag: 2580000250 ind og få en gratis 2023-kalender
både ude og inde, og er
Denne etplansvilla fremstår velholdt
placeret
en lukket vej i Aars nær hverdagens bekvemmeligheder. Indenfor venter en lys og indbydende planløsning ideel til familien. Haven og terrassen vender mod sydvest.
Kontant: 2.295.000 Ejerudgift pr. md.: 2.280 Udbetaling: 115.000 Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:13.310/10.402
Bolig m2: 183 Stue/vær: 1/5 Byggeår: 1976/1999 Sag: 2580000095
Strandvejen 26, Haverslev
ger også med. Derudover er der ikke mere end knap fire kilometer til
byen, Nørager, hvor både indkøbsmuligheder, daginstitution og skole kan findes.
Nedlagt
Villa
nabo-
Kontant: 1.498.000
Ejerudgift pr. md.: 1.921
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.