Aars Avis nr. 38 - 2022

Page 1

Fryserne er blevet tømt. De sidste is gav hun til Ves-

gaard Nielsen fortsat tilbyder fuldt udbud af er grillmad.

- Jeg har forsøgt at sælge kiosken, men det lykkedes ikke, fordi køberen også er ramt og selv er ved at lukke en af sine kiosker. Så der er ikke rigtig noget andet valg end at lukke, siger Rikke Fruergaard Nielsen.

Efter syv år lukker og slukker Rikke Fruergaard Nielsen i X kiosken på Vestre Boulevard i Aars. - Jeg kan lige så godt smile, for der er ikke andet at gøre, siger hun. Læs mere side 13... Håndværk Fritidsinteresser& Inspiration & Kreativ Hobby Kreat hoybbkenD GRATISBørnu/12år2022 MESSEVEJ 1 • 9600 AARS • WWW.MCVH.DK 24.-25. september kl. 10-16 Salgsudstilling med over 95 udstillere wee ENTRE KR. 40 Hos Nyt Syn kan du vælge at fordele betalingen af dine briller over op til 24 måneder. Med rentefri betaling er der ingen skjult dagsorden. Tværtimod. Du betaler nemlig 0 kr. i udbetaling, 0 kr. i renter og 0 kr. i gebyrer. Det gør det nemt at købe kvalitetsbriller, lige når du har brug for dem. Kig ind butikken og hør mere om hvordan du kommer gang. Hvorfor vente med brillerne, når du kan vente med betalingen? 0 kr. i udbetaling, 0 kr. i renter og 0 kr. i gebyrer Hos Nyt Syn kan du vælge at fordele betalingen af dine briller over op til 24 måneder. Med rentefri betaling er der ingen skjult dagsorden. Tværtimod. Du betaler nemlig 0 kr. i udbetaling, 0 kr. i renter og 0 kr. i gebyrer. Det gør det nemt at købe kvalitetsbriller, lige når du har brug for dem. Kig ind i butikken og hør mere om hvordan du kommer gang. Hvorfor vente med brillerne, når du kan vente med betalingen? 0 kr. i udbetaling, 0 kr. i renter og 0 kr. i gebyrerFORHANDLERBUND:LOGO: Nyt Syn Aars Anlægsvej 6, 9600 Aars 98 62 10 90, nytsyn.dk/aars FORHANDLERBUND:LOGO: Nyt Syn Aars Anlægsvej 6, 9600 Aars 98 62 10 90, nytsyn.dk/aars Syn SøndergadeFarsø5, 9640 Farsø 68 10 90, nytsyn.dk/farsoeADRESSER:LOGO: FORHANDLERBUND:LOGO: Annette Nyt Syn Aars Anlægsvej 6, 9600 Aars 98 62 10 90, nytsyn.dk/aars 9640 nytsyn.dk/farsoeFarsø Jette LineKent Line Annette Marianne Kent

Fruergaard Nielsen, har ikke længere råd til at betale el-regningen og personalet. - El-regningen er steget fra 15.000 til 50.000 kr. om måneden, og i en lille butik som min, gør det en kæmpe

termarkskolens elever. Køleskabene er halvtom me, der er kun lidt lunkne drikkevarerHyldernetilbage.ogogså ved at være tomme. Her er der nog le poser med chips og en del slikDettilbage.eneste Rikke Fruer

- Det kan stadig svare sig, men det kan jo ikke holde butik ken igang. Jeg holder åbent, indtil der er stort set udsolgt, men jeg regner ikke med at have åbent længere end højest en uges tid mere, siger Rikke Fruergaard Nielsen.

Hun har drevet kiosken i syv år, og det skæer lidt i hjertet at se den lukke.

Til samtlige www.aarsavis.dkhusstandeTlf.98621711 96. årgang - Nr. ONSDAG38 21. September 2022 Aars · Hornum · Haubro · Vegger · Haverslev · Binderup · Nørager · Sønderup · Suldrup · Farsø · Østrup · Aalestrup Løssalg: 5,00 kr. Valgflæsk og snak på møde i Aars PeterWorsøe var tilbage i sin barndomsby SideSide105 ET RIGTIG GODT KOPI-PAPIRTILBUD...tilprivateogerhverv Priserne er inkl. moms 200,En kasse A4 (2500 ark) 45,En pakke A4 (500 ark) ogsåKanfåsiA3 Himmerlandsgade 150 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 17 11 Aars Bogtryk & Offset Af Ture Damtoft ■ AARS: Indenfor en uges tid vil der være helt lukket og slukket i X-Kiosken på Vestre Boulevard i Aars. Ejeren af kiosken, Rikke

forskel. Jeg skal vælge mel lem at betale personalet eller el, og jeg kan ikke undvære nogen af delene, siger Rikke Fruergaard Nielsen.

El-regning lukker X-Kiosken i Aars

Han blev stoppet på Vestvej i Aars.

Der havde de nemlig musik og drama, og Lisa valgte naturligvis begge fag.Hun var med i flere mu sicals, fik forbedret sin kla vervirtuositet og fremførte det lille “Nå” af Liva Weel til musikeksamen og til et 11-tal.Men så var der det hus lige - hendes mor mente, det skulle læres.

Tilbage i Danmark begyndte hun som syge plejerske i Viborg i 1996. Mødte sin mand Preben i 1998 og har siden 2000 ar bejdet som sygeplejerske i forskellige stillinger.

Den anden var en 30årig mand, ligeledes fra Aars. Han blev stoppet på Aggersundvej og blev testet positiv for kokain.

SØTTRUP: Natten mellem lørdag og søndag blev der begået indbrud i et udhus på Øster Søttrupvej ved Hornum.Tyvene havde klippet en hængelås op ind til udhuset, og der blev stjålet to moto rer til en golfbil og et svej seapparat.Politiet har ikke oplyst værdien.

Begge blev taget med til blodprøve og vil som minimum få en bøde for overtrædelse af paragraf 54 - loven om at føre et kø retøæj under indflydelse af medicin eller stoffer, hvis blodprøven bekræfter, at de var påvirkede.

Lisa Bystrup Hjorth har haft revy i blodet siden teenageårene.Søndagblev hun tildelt prisen ”Årets Borger” i Hornum for sine mange år som en af hovedkræfterne bag revyen til September markedet, som skuespiller og Huntekstforfatter.harogså været leveringsdygtig i tekster til revyerne i Aars og Løgstør, og de er af så høj kvalitet, at hun fik et nummer med til revy DM i Juelsminde i 2014 - og vandt.Nummeret blev skre vet ud fra en oplevelse i hjemmet på Thorsholm vej udenfor Haubro - og med et vandløb lige i nær heden.Det gav anledning til frustrationer over rand zone-lovgivningen; så kan man jo ligeså godt skrive et revynummer om det, og det vandt så publikums prisen til DM det år - ef ter adskillige latterbrøl fra publikum.Den efterhånden 46-årige sygeplejerske har i år haft 30 års jubilæum medDetrevy.hele begyndte i Haubro sammen med en veninde.Delånte en god del99.9 pct. - inspiration fra ”Karsten og Helge” - Søs Egelind og Kirsten Leh feldts helt fuldtstændigt utroværdige karikaturer på altid modne og vise mandfolk.LisaBystrup Hjorth og veninden var så gode, at de blev bedt om at op træde til en masse fester - så kom Hornum-revyen og rev lidt i dem, og Lisa har været med stort set ligeHunsiden.har altid haft lidt krudt i rumpetten.

Flere blev taget for lavere hastighed.

På syv timer blev 27 bili ster blitzet til et klip.

To med stoffer i Aars

Fritiden bruges med venner og familie på ferier og derhjemme - og så på at tænke revy, revy, revy. Næste års Hornum revy er hun allerede gået igang med.

Som mellemste af tre søstre i barndomshjem met i Haubro, hvor mode ren havde købmandsforr retningen og faderen var langturschauffør, var det Lisa, som var på legeplad sen, ude at lappe en cykel eller spillede fodbold.

85tember.

Birthe Ernlund Pind, Gislumvej 20C, Aars, søndag, 25. sep 70tember.

AARS: Politiet var ude med kameraet på Roldvej i Aars i fredags.

AARS: Der har været et par indbrud i Aars i den se nesteDetuge.første var i en villa på Agertoften mellem ons dag og Husetfredag.erblevet gennem rodet, og beboerne havde endnu ikke et overblik over stjålne effekter, da indbrud det blev meldt til politiet.

De fem af dem var for brug af håndholdt mobil, de øvrige 22 for at køre hur tigt nok til at få et klip i 60 kilometers zonen.

første var en 61-årig mand fra Fjerritslev, der blev stoppet på Blærevej fredagHan14.30.fåren bøde for at køre uden kørekort i fra kendelsestiden.Denandenvar en 51-årig kvinde fra Aars, der søndag kl. 9.30 kørte bil uden at have generhvervet kørekortet.

- egnens lokalavis siden 1927 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil aarsavis@aarsavis.dkChristensenOplag:15.950 Iredaktionen: Ture Damtoft - Torsten redaktion@aarsavis.dkHansen Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11, mail: annonce@aarsavis.dk Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00. Fredag kl. 8.00 - 15.00 HarDeikkemodtagetavisensenesttorsdagkl.19? Henv. bedes rettet til Aars Avis’ distributør Nordjyske Distribution fredag kl. 7.00 - 15.00, lørdag og søndag kl. 8.00 - 10.30 på tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser annoncesalgsorganisationenogDeLokaleUgeaviser. Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt

Himmerlandsgade 80 9600 Aars Tlf. 98 62 34 88 Det er altid én af os, du møder, og vi er 100% lokale www.vesthimmerlandsbegravelse.dk TLF: 98 64 18 69 Åbent hele døgnet alle dage - året rundt Jens Møller Ditte I. Dalgaard Trine Rybjerg AARSTlf.BIRGITTEBEGRAVELSESFORRETNINGBEDEMANDLANDRY70204141 Torben RaskHans LandryBirgitte LandryClaus LandryKarsten Svendsen HIMMERLANDSGADE 26 – 9600 AARSTræfTryghed,WWW.HANSLANDRY.DKtillidog40årserfaringospersonligt,døgnetrundtAARS BEDEMANDBEGRAVELSESFORRETNINGBIRGITTELANDRY Tryghed, tillid og 40 års erfaring. Træf os personligt, døgnet rundt Tlf. 70 20 41 41 Himmerlandsgade 26 • 9600 Aars • www.hanslandry.dk

Så hun drog til Bru xelles som au pair for en dansk familie, og natur ligivs havde Lisa fortalt dem, at hun sagtens kunne lave frikadeller og havde helt styr på det med at va skeLigetøj. indtil manden havde været på jagt, og det tøj lugtede ikke så godtmente Lisa.

Den første var en 28-årig fra Aars, der blev testet po sitiv for kokain og cannabis.

iIndbrudSøttrup

Det vil sige de kørte mi nimum 78 kilometer i timen og dermed oversteg græn sen for de 30 pct. over ha stighedsgrænsen i zonen.

To uden kort taget i Aars

SIDE 2 21. SEPTEMBER 2022 Ugens portræt Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, fællesaverteringersamtmedandreblade: Torsdagindenkl.9. Off. sigelser(møder,bekendtgørelserindbydelser,tak-oglign.),forlystel-serogloppeannoncer: Fredagindenkl.9. Små(købrubrikannoncerogsalg): Mandagindenkl.11Abonnementspris: 800,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition Lokalemeddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 25 17 70 65 E-mail: kimabol13@gmail.com fødselsdageRunde Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødsels dage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærke E-mail:dagsomtale.aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11. MærkedageiAarsAvis

sten på de skrå brædderet år på HF i Hobro.

Indbrud i hus og i bil i Aars

27 bilister fik et klip i Aars

Flemming H. Lar sen, Kg. Valdemars Vej 52, Aars, søndag, 25. september.

Lisa B. Hjorth har revy i blodet

De seneste tre som projektsygeplejerske for kli niske forsøg, et job Lisa Bystrup Hjorth holder meget af, og som bringer hende rundt i hele landet og nogen gange udenfor Danmarks grænser.

Det havde ejeren af den personbil, der blev begået indbrud i fredag aften. Fra bilen, der holdt parkeret på Præstegårdsvej i Aars, blev der stjålet en svejsehjelm, rideudstyr og nogle “hun deting” - værdien er ikke90oplyst.

Lisa Bystrup Hjorth.

Efter fem år i skolen i Haubro og fem mere på Aars Skole tog den nu 16-årige Lisa - eller Kar

Karen Ørndrup Jo hansen, Bymidten 104, Aars, lørdag, 24. sep

Eller hun var på vid underlige langture med far til Italien og Spanien i ferierne.Dethuslige blev ikke prioriteret, men det bed hende først senere bagi.

I vaskemaskinen med det, og efterfølgende man den ud i skoven og rulle sig i det nogle gange for ikke at skræmme dyrene væk med lugten at skyllemid del.Men Lisa Bystrup Hjorth ville de ikke af med igen, og hun havde et godt år dernede i Belgien.

AARS: Politiet tog forleden to bilister i at køre uden kø rekort.Den

Hun blev stoppet på Ag gersundvej.

AARS: I weekenden stop per politiet to bilister, der testede positive for eufori serende stoffer.

Karin

RØDE KORS

Men havde det ikke været meget lettere, og mere retfærdigt, hvis regeringen i stedet skærer ned på el-afgiften?

Bestil billet: vhbib.dk

Kom til Fredagscafé på Aars Bibliotek og oplev det eventyrlige Edinburgh

LANDSINDSAMLING

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00.

Så “rammes” eller “tilgodeses” alle efter forbrug - og ingen kan løbe fra regningen.

KENDER DU ÅRETS IVÆRKSÆTTER

I Vesthimmerland skrues der ned for strøm og varme. Budskabet om, at det kan betale sig at spare på energien har alle forstået, og vi ser derfor halvmørke butikker, kølediske der ikke køler, og detailhandlere, som er på vej til at dreje nøglen fordi de stigende strømpriser sluger overskuddet.Situationen er så alvorlig, at selv regeringen er vågnet op til dåd. Regeringen lancerede i den forløbne uge en milliardplan efter samme recept som dengang Coronaen var ved at kvæle butikker og andre virksomheder. Igen lyder det som om det er milliarder der ydes i tilskud til nedbringelse af el-regningerne, men virkeligheden er, at der er tale om et lån, som skal betales tilbage i afdrag overDettid.vil være forkert at sige, at der ikke er tale om en hjælpende hånd - for pengene er da med til at forbedre eller strække likviditeten, og det er meget godt. Men pengene er og bliver et lån som skal betales tilbage, og det betyder i klart sprog, at der er tale om en udskydelse af problemet med de høje elpriser. Ligesom Corona-hjælpen, som mange virksomheder nu er igang med at betale tilbage, hvilket er svært, hvis butikken ikke øger omsætningen og får en større samlet fortjeneste. Og det er der mange der ikke gør. Samfundet er langt fra kommet op i gear efter Corona - derfor vil det bare blive en endnu større byrde at slås med, hvis der nu indføres en lignende ordning for at dække de stigende elpriser af.

det sikkert muligt at finansiere en sådan “folkegave”, som for de fleste vil falde på et tørt sted.

Oplev en række foredrag om naturvidenskab på Løgstør Bibliotek

Gratis foredrag med historiker og bestsellerforfatter Gry Jexen

Benjamin og Christine Erling og Gurli Bjørn og Lisbeth

Læsadgang.mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk/arrangementer

Kender du en iværksætter, der har gjort en særlig indsats, og som har opnået rigtig gode resultater i virksomhedens første tre leveår?

www.aarsfrikirke.dk

Kom med, når biblioteket viser gratis livestreaming af fore drag fra Aarhus Universitet og bliv klogere på den verden, vi lever i.

Vi har alt, alt for tidligt mistet vores kære onkel, svigersøn og svoger Per Steen Jensen efter meget kort tids sygdom.

Røde Kors Aars-Aalestrup

Og så skal vi huske, at denne gang er de private - lønmodtagerne - også med. Privatøkonomien bliver strammet til bristepunktet rundt om i mange hjem, også selv om der skrues ned for varmen og slukkes for lyset. Når lønmodtagerne skal spare og betale af via en afdragsordning går hjulene i samfundet i stå. For når vi skal spare bliver der ikke købt så meget ind.

Tak for hjælpen!

Endelig er der administration af låneordningen. Regeringen er så smart, at lade energiselskaberne, altså eksempelvis Aars El-forsyning og Aars Fjernvarme, administrere milliarderne. Men selvfølgelig: Det er sikkert bedre end at lade et ministerium i København klare skærene - det kommer der sjældent noget godt ud af.

Aars Avis - 98 62 17 11

Lægeklinikken Aars

Måske19.00.har du allerede stiftet bekendtskab med bogen, podcasten eller Instagramprofilen ”Kvinde, kend din historie”?

Læs yderligere om kåringen på vaeksthimmerland.dk eller send en indstilling til sr@vaeksthimmerland.dk senest den 3/10-2022.

Vi vaccinerer følgende datoer:

Første foredrag er tirsdag den 27. september kl. 19.00 på Løgstør Bibliotek. Gratis adgang.

• Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

Det er begyndt at blæse op til efterår, og vi kan ligeså godt allerede nu indstille os på, at det bliver en hård vinter.Forstået på den måde, at de galoperende elpriser rammer alle - private, erhvervsdivende og foreningslivet. Der skalMedspares!elregninger der er fire, fem eller seks gange så høje som for et år siden kan det kun blive hårdt, og vi har da også allerede oplevet, at nogle bukker under, mens andre står opgivende overfor den energisituation som Danmark er kommet i, næsten inden vi er sluppet fri af Corona-pandemien, som for de fleste har været en rigtig dyr tid på grund af manglende indtjening. Det gælder både private, erhverv og foreninger.

TIDSBESTILLING på tlf.: 98 62 34 11. Lægeklinikken Aars Banegårdsvej 2, 1. sal 9600 Aars Boulevard 7 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk

Kom til en hyggelig fredagscafé med bibliotekar Peter Brands borg, der fortæller om sine mange ture til byen og sin jagt på Ian Rankin og et godt glas single malt whisky.

ÅRETS IVÆRKSÆTTER 2022

I VESTHIMMERLAND?

● Onsdag d. 5. oktober

98 65 61 64

Derfor er der udsigt til en hård vinter.

DET SKER… Vestre

Men’s Kontakt:GENBRUGSBUTIKClubTlf.40287007-98621924 TræsløjdiNyrup onsdagden28.septemberkl.19.00 Herredsvej23

I dyb sorg Videbæk Jensen og Morten Rikke og Ole Y’s

Af Thorkil Christensen, redaktør

Fredag den 30. september kl. 16.00 på Aars Bibliotek. Gratis

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 3 BEKENDTGØRELSER

Gå ikke glip af fortællingen om de danske foregangskvinder, når Gry Jexen gæster Aars Bibliotek den 29. september kl.

Har du tid og lyst til at hjælpe os et par timer, kan du melde dig til Karsten tlf. 3525 9200.

Det er “skruen uden ende”, og sætter os alle i en meget svær situation. Det gode ved ordningen er, at den ikke medvirker til øget inflation. Tværtimod.

Influenzavaccination og Covid-19 vaccination 2022

• Advokatvagten har til huse hos Norden Advokatfirma, Kirkegade 1, 9600 Aars.

har

og du kan nu indstille dem.

Advokatvagt i Aars

Julie

Aars

Hård vinter forude!

● Onsdag d. 26. oktober

● Onsdag d. 12. oktober

søndag den 2. oktober

Men det kan vi jo ikke leve af.

Yderligere oplysninger på tlf.

Dermed vil det så være en “tilskudsmodel” i stedet for en “lånemodel”, hvor pengene på et tidspunkt skal tilbage i statskassen. Det vil gøre livet meget nemmere for mange danskere, men naturligvis lidt sværere for regeringen, der skal finde pengene til godtfinansiering.efterer

Du kan også hjælpe os ved at indbetale et bidrag på MobilePay 13453 eller benytte de indsamlingsbøsser der står i flere butikker.

Iværksætter Væksthimmerland søger kandidater til prisen ’ÅRETS IVÆRKSÆTTER 2022’

Vi har efter kort tids sygdom mistet vores elskede mand, far og svigerfar Per Steen Jensen

Kom til hus i Stråleterapien

åbent

Der var stående applaus til ægteparret for deres ar bejde i Folkekirkens ydre mission Danmission.

Både Henrik og Birgit Bønlykke er altid med ved f.eks. Himmelske Dage, der er et årligt arrangement i Danmission.BirgitBønlykke har væ ret med siden barndommen, hvor hendes farmor og mor syede til bazaran.

blive sparet på strømmen i gadebilledet i det omfang, det er forsvarligt.

Hospitalernes hovednumre Aalborg Universitetshospital 97 66 00 00 Hobro 97 65 20 00 Farsø 97 65 30 00 Thisted 97 65 00 www.aalborguh.rn.dk00 Regionshospital Nordjylland Hjørring 97 64 00 00 Frederikshavn 97 64 00 www.rhnordjylland.rn.dk10 Psykiatrien 97 64 30 www.psykiatri.rn.dk00 Lægevagt og patientvejledere Lægevagt (uden for lægernes åbningstid) 70 15 03 00 Tandpinevagt (weekend og helligdage) 70 20 02 55 Patientvejledere (hverdage kl 9-12) 97 64 80 www.akut.rn.dk10 Region Nordjylland 97 64 80 www.rn.dk00 FRA REGION NORDJYLLAND

Lørdag den 1. oktober kl. 10-12 Stråleterapien, Onkologisk Forhal. Indgang fra Medicinerhuset – følg skiltene OBS! Begrænset plads somningstimerandelenfolkeskolen.påhed”.”Lokaldustrisnyderforfaktiskhinandenskole.ErhvervslivVESTHIMMERLAND:ogfolkeHardenogetmedatgøre?Ja,enheldel,ogindgårderiårenindikatoriDanskInundersøgelseafErhvervsvenligNukiggesderogsåkompetencedækningiDetvilsigeafundervisifolkeskolen,varetagesafenlærer med afkommuner,erefterhvervsuddannelseafkommuner.sultathvilkethimmerlandsprocentfag.petenceundervisningskomidetpågældendeDetgælderfor90aftimerneiVestKommune,er13.bedstereblandtalledanskeIårsøgte33procenteleverneindpåenerdirekte9.og10.klasse.DetnæstflestblandtlandetskunovergåetMorsø.

Danmission: “Årets Ildsjæle” er fra Aars

- Vi tager situationen se riøst og ser det ud fra et solidarisk synspunkt. Kan vi spare nogle megawatt, er der mere elektricitet og måske lidt billigere priser til virksomheder og borgere, siger Allan Ritter.

på Aalborg UH

AARS: - Hvis Birgit og Henrik Bønlykke var et køretøj, ville I være en grå Ferguson. Ligesom trakto ren starter I altid, trækker et stort læs og går aldrig i stå.Sådan sagde Danmis sions formand, Morten Skrubbeltrang, da han hæd rede “Årets Ildsjæle” med den prestigefyldte frivillig pris i den folkekirkelige or ganisation Danmission.

Birgit og Henrik Bønlyk ke bor på Anlægsvej i Aars

ringen af “Årets Ildsjæl”, og for at der netop skal være fo kus på betydningen for fæl lesskabet, sker kåringen al tid på basis af nomineringer fra de øvrige ildsjæle i Dan missions frivillige netværk i butikker, kirker, stiftsbesty relser og andre steder.

Birgit Bønlykke om minut terne, hvor hun og manden fik Blandtprisen. alle de frivillige i Danmission er der ofte nog le, der ganske uegennyttigt gør en ekstra indsats til for del for fællesskabet og den fælles sag. Disse personer er ikke bare flittige og ydmyge, men ofte også en inspiration for andre frivillige, fordi de går forrest med deres vilje, ideer og virkelyst.

Selvom Vesthimmer lands Kommune har en fast pris på elektricitet, vil der

Prisen - og statuetten - forÅrets Iværksætter uddeles igen til november. Indstillinger skal sendes til Erhverv Væksthim merland senest 3. oktober.

og har begge været frivil lige i Danmission gennem mangeHunårer frivillig netværks konsulent, og han han er formand for Distrikt 46 og medlem af stiftsbestyrelsen i Viborg Stift.

Kårer iværksætterårets bejdelentligt,nen,arbejdspladsermednovationstændiggetildsjæle,initiativrigemerland.udviklingengrundstenene-didatsomhedensenopnåetsærligiværksætter,ihimmerlandÅretsForVESTHIMMERLAND:syvendegangskalIværksætteriVestkåres.Detskernovember.Prisentildelesenlokalderhargjortenindsats,ogsomhargoderesultaterogsunddriftindenforvirkførstetreleveår.Allekanindstilleenkantilprisen.IværksætterierenafierhvervsiVesthimDererbehovforpersonerogsomtørtagesprinudietableringafselvvirksomhed.InognyskabelserertilatbevareogskabeikommusådeterheltuundværsigererhvervskonsuSørenRigborg.PrisenuddelesisamarmedSparNord.

falinger til først økonomi udvalget og i sidste instans byrådet.Omder bliver tale om færre tændte gadelygter el ler færre timer, lygterne er tændt i, foreligger der end nu ingen oplysninger om.

Kommunen vil slukke for lyset i lygtepælene Forvaltningen skal undersøge mulighederne Formanden for byrådets teknik- og miljøudvalg, Allan Ritter (K): - Vi tager siatuationen seriøst.

SIDE 4 21. SEPTEMBER 2022

- Der lærer vi om og af hin anden. Islam, jødedommen og de ortodokse kirker in denfor kristendommen. Jeg har altid holdt fast i at være i midten af Folkekirken og ikke bevæge mig ud på yder punkterne. Der skal være plads til dialog og fælles for ståelse, uden at vi fordøm mer hinanden, siger Birgit Bønlykke.

Se de store scannere og strålekanoner og hør, hvordan de virker, hvordan vi rammer millime terpræcist med stråler og dosis, og hvad der er vigtigt, når man klargør patienter til strålebe handling.

erVesthimmerlandnuifremgang

Den særlige indsats aner kender Danmission med kå

- Det var overvældende. Jeg tænkte, de havde sagt forkert og kunne mærke varmen stige op i kinderne, siger

Af Ture Damtoft memiljøudvalgetafvalgsmødeslagningenkringvaltningenmulige(K).miljøudvalg,denbeslutning,tes,overvejelser,fortryghedenorden,ikerhedenderlave-bliveenoglygtepæleneenmulighederneundersøgeraftaleKommuneSelvVESTHIMMERLAND:omVesthimmerlandsharenfastprispåeltilogmed2023,forvaltningenforatslukkedelafgadebelysningen.Omkring70procentafertændtnu,kandetnedbringespåforsvarligmåde,vildetgjort.Forvaltningenervedatenudregningpå,hvadermuligt.Trafiksikvedlyskrydsogrundkørslerskalværeiogdetsammemedogsikkerhedenborgerne.Deterdederskaldrøfindenderkantagesensigerformanforbyrådetsteknik-ogAllanRitterOpgavenmedatfindebesparelsertogforfatpåforomtougersiden.Detforventesatforvaltkommermedfortildetkommendeudibegyndelsenoktober,ogteknik-ogvilsåkommedeventuelleanbe

- Jeg lærte at lægge en krone fra for hver tikrone til dem, som ikke havde noget. Det var dem, som ikke havde råd til mad hverken i morgen, i overmorgen eller dagen ef ter. Det har jeg holdt fast ved siden, siger Birgit Bøn lykke, der også er frivillig i Kimbrerparken.Hunharogså været med på mange forsamlinger, hvor trossamfund er mødtes på tværs af religioner, trosret ninger og brydninger.

BEKENDTGØRELSER

INFO

Henrik og Birgit Bønlykke - med statuette og blomster - blev kårets til Årets Ildsjæle for deres man geårige arbejde for Danmission.

17 emner

Af Thorkil Christensen

BUKSEUGEStarteronsdagkl.10.00VIHARBUKSENTILDIGAllebukserminus100kr.rabatBUKSERCORA,GINA,TWIGYogmfl.fra599,TRUST JEANS 7/8 længde el. lang Flere699,-farver nu 499,VI SES HOS OGFLEREMANGE Nye koll.friskeprøverFritvalg9995ETMODTAGGAVEKORTPÅ100KR.*hvergangdukøber1parbukser-over500,-uansetmærke MØD BUKSE-EKSPERTERVORESIBUTIKKEN * Gælder ikke i forvejen nedsatte bukser WWW.MARY.DK – BRAMMING – BRÆDSTRUP – GIVE – GRINDSTED – HOLBÆK – HORSENS – ODDER – VEJLE – VEMB – AABENRAA – AARS VIND 1 ÅRS FORBRUG afNAVN_______________bukser/jeansvælg4forskelligemodellerTLF._____________vinderenudtrækkesogkontaktesUdvalgteBELLA,BUKSERMARIE,NENAmfl.føroptil599,95Nu29995 Alle-20%jeansrabat massertilbudbukseaf i butikken modelJeanSJoyceog Jane 399,95 2 par 600,BOUTIQUEMARY|Himmerlandsgade86|9600Aars|Tlf.31314594|mary.dk Interessant møde med en tidligere Aars-dreng Peter Worsøe fortalte om sit liv og ungdomstiden i Aars for omkring 100 tilhørere i Aktivitetscenteret i Bymidten.

Jeg var kun 24 år, og der

- Det var ca. en pct. af be folkningen i Aars, der tog på rejse til USA. Det blev en stor oplevelse, og jeg er meget beæret af, at foræl drene til de unge viste mig deres tillid. Det var i 1977.

Efter at have været sælger til Export Denmark fra 1984, købte han i 2005 bogen af forlaget, og ernærer sig sta dig som udgiver.

Med sit gen for salg var det naturligt, at Peter Worsøe blev elev på handelsskolen i Aars. Senere tog han en læ reruddannelse og fik ansæt telse på både Aars Skole og Østermarkskolen, inden han igen slog sig på salg - nu for et forlag på Frederiksberg, som udgav en export-guide, og som har bragt ham rundt til de fleste lande i verden.

forhjulet når der var tåge i -vejret.Ogpå sådan en budcykel følte man virkelig, at det altid var “op ad bakke” i Aars, sagde Peter Worsøe, der også blev avisbud, brag te mælk ud for mejeriud salget, og var på prøve som sælger med en salgsvogn for købmand Erik Frølich.

- Forlaget havde et mål om, at jeg skulle besøge fem udenlandske ambassader årligt, så det er blevet til rigtig megen rejseaktivitet gennem årene, sagde Peter Worsøe, der på sin vej i li

Som dreng blev han by bud for “Rulle Inger” på Oustrupvej og kørte rundt i byen med rulletøj på en “Long John”, der var så lang, at han ikke kunne se

God til salg

AARS: Selv om det er længe siden Peter Worsøe flyttede fra Aars, så er der stadig mange i byen der hu sker ham og hans lokale be drifter i ungdomsårene.

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 5

Det var der et tydeligt bevis på i Aktivitetscente ret i Bymidten søndag ef termiddag, hvor 69-årige Peter Worsøe fortalte om sit liv i Aars, og bragte min der frem fra en god periode sammen med mange lokale borgere. Der var godt 100 tilhørere, hvilket er ret im ponerende, da det er 40 år siden Peter Worsøe flyttede fraPeterbyen. Worsøe blev født i Østerbølle. Familien flyt tede få år efter til Aars, men Peter Worsøe og de tre sø skende mistede tidligt deres forældre, og voksede op hos bedstemoderen, der boede på Bakkestien. Han lærte at klare sig selv, og blev taget godt imod i Aars, som han kalder sin drømmeby. Peter Worsøe har i mange år boet i Fladbjerg ved Mariager.

vet har mødt mange spæn dende personer. Fra Jørgen Leth til Ebbe Sand for blot at nævne et par stykker...

I Aars blev den unge Peter Worsøe et ikon i sportens verden, først som tovholder for Pondus Cup, der udviklede sig fra ingen ting til en fodboldturnering med 136 ungdomshold, der spillede kampe i flere hal ler i Vesthimmerland. Men også som spiller, træner og leder i Aars Idrætsklub. Og det var her han udførte sin måske største bedrift, da

Efter en turbolent, men spændende tid i Aars fik Peter Worsøe en tilværelse med fire børn og bopæl i Fladbjerg ved Mariager.

Derfor kom Peter Wor søe også vidt omkring - og mindedes flere af byens “originaler”, og fortalte om bl. a. mølleren Henry Nielsen, der passede Aars Idrætsklubs holdopstil lingskasse på muren ved slagter Rask, og som altid cyklede rundt med tre fod bolde i en kartoffelsæk på bagagebæren.Hanfortalte også om sin avisrute på 48 kilometer ude i oplandet til Aars. Det var for Aalborg Amtstiden de, og Peter Worsøe fandt på at udlicitere dele af ru ten til andre for at spare tid, men det førte til at han blev fyret - i øvrigt første og ene ste gang i livet.

Men Peter Worsøe har aldrig glemt tiden i Aars, og den opbakning han fik fra alle som han mødte i både med- og modgang. Det be nyttede han lejligheden til at sige tak for ved arrange mentet i Aktivitetscenteret.

I ungdomsårene var det salg der udfyldte tilværel sen for Peter Worsøe. Og han var god til det, uanset om det drejede sig om kaffe, vaniljesukker, øl og vandeller vaskepulver med fir maet “Worsøe Ren”.

blev sat mange initiativer igang for at klare finansie ringen og det rent praktiske omkring turen. Men det var spændende, sagde Peter Worsøe.

Foredraget i Aars blev gre bet lidt kreativt an. Peter Worsøe havde skrevet 17 emner op på et stykke pa pir, og så kunne tilhørerne nævne et nummer, hvoref ter han talte han ud fra det. Det sker med hjertet, sagde han.

han lovede et drengehold en rejse, hvis de kunne vinde en kamp over Støvring. Det gjorde holdet, og det førte til en USA-rejse - 28 dage for 48 unge til Californien - i en tid, hvor der var bety deligt længere til USA end der er i dag.

Musikken er populære værker af den klassiske musiks mestre, heriblandt Händel, Bach, Nielsen, Vi valdi, Piazzolla, Grieg og mange flere. Petri og Han nibal har sammensat et smukt og virtuost program med et humoristisk glimt i øjet. Michala Petri på blok fløjte, og Lars Hannibal på guitar og lut.

- I programmet findes også arrangementer, der henven der sig til vores frivillige. Disse arrangementer er fyldt med viden og nye red skaber, der skal være med til at motivere og udvikle vores frivillige, forklarer Poul Erik Pedersen.

ne. Mere end 150 værker er skrevet specielt til hende, og hun har modtaget et væld af anerkendelser og priser, bl. a. den prestigefyldte Sonnings Musikpris. Der udover er hun af Dronning Margrethe udnævnt til Rid der af 1. Michalagrad.Petri

Med vaccination og ved at huske de smitteforebyggende råd kan vi komme godt gennem vinteren.

Vesthimmerlands Musikforening klar til ny sæson

VESTHIMMERLAND: I Vesthimmerland holdes for første gang en Fritidsfesti val, hvor foreninger, insti tutioner og andre interes serede kan melde ind med arrangementer, som folk kan deltage i. Det sker i den kommende uge.

Du kan trygt blive vaccineret mod covid-19 og influenza på samme tid.

- Det har været et stort ønske for Fritidsrådet at støtte de mange tilbud i Vesthimmer lands Kommune i at blive synliggjort. Derfor er kon ceptet “Fritidsfestival” også

og Lars Hannibal har spillet sam men i 25 år, og har spillet mere end 1500 koncerter verden over. Deres koncer ter er uhøjtidelige og ind dragende, og duoen guider sikkert publikum gennem de forskellige værker ved små introduktioner til hvert musikstykke.

Festival kobler sig på Frivillig Fredag 2b, 9640 Farsø Tlf.: 9863 3022 info@abpvvs.dk | www.abpvvs.dk

Petri og Hannibal giver koncert i Aars

Din lokale VVS ’ er Vand Varme Gas Olie Varmepumper

Industrivej

Af Thorkil Christensen AARS: afdenler,densPetrietHunogrundtMichalaårigtevirtuosenkinesiskpulærmusikkendeogPetrimusik,længereoginstrumentetshartoiretikkedenstensøndag,merlandsLarsMichalaDetsæsonensMusikforeningVesthimmerlandserklartilførstekoncert.blivermedfløjtenistenPetriogguitaristenHannibaliVesthimMusikhusiAars,25.september.MichalaPetriharinæ50årsatsitprægpådanskemusiksceneogmindstudvidetreperforblokfløjten.Huntilstadighedudvikletrækkevidde,idagerblokfløjtenikkeforbeholdtbarokmenseshosMichalabrugtibådeklassiskemodernekompositioner,DanskeSangeogipo–ja,selvmusikharblokfløjkastetsigover.Sidensindebutsom11-iTivolisKoncertsalharPetrirejstklodenmedsitinstrumentspillettalrigekoncerter.hardesudenindspilletvældafalbum.Michalaregnesidagforverførendeblokfløjtespiloghunhargennemtisamarbejdetmednoglemusikkensheltstorenav

Risikoen for alvorlig sygdom med influenza og covid-19 stiger med alderen. Hvis du er fyldt 50 år, bliver du tilbudt gratis vaccination mod covid-19, og er du fyldt 65 år, bliver du også tilbudt gratis vaccination mod influenza.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du tager mod tilbuddet om vaccination. Så er du godt beskyttet mod alvorlig sygdom.

Læs mere om efterårets vaccinationer på sst.dk/vaccination

- Publikum i Aars kan glæ de sig til at høre et varieret program med værker af bl. a. Bach, Corelli, Grieg, Vil la Lobos, Piazzolla og Lars Hannibal, siger Vesthim merlands Musikforenings formand, Mads Ilsøe.

en del af vores fritidspolitik, der forsøger at inddrage, skabe partnerskaber og fa cilitere aktiviteter til glæde for borgere og foreninger på tværs af kommunen, siger formanden for Fritidsrådet, Poul Erik Pedersen, Aars.

Foreningerne er allerede begyndt at byde ind med spændende events. De kan blandt andet ses i annoncer i avisen og på lender.himmerland.dk/kulturka-www.vest

- For Fritidsrådet er det vigtigt at anerkende de frivillige, og derfor er det med stor glæde, at Fritids rådet har kunne koble sig på Frivillig Fredag, som Frivilligrådet hvert år hol der. I år står Frivilligrådet og Fritidsrådet sammen om at hylde vores frivil lige og overrække dette års Frivilligpris, Fritidspris, og priser til DGI Ungle der og Idrætsambassadø rer, fortsætter Poul Erik Pedersen.PerNyborg, formand for Kultur og Fritidsudvalget, glæder sig over, at Fritidsfe stivalen er en realitet, og at der lægges fokus på også at hylde de frivillige, som hver dag er med til at give mange gode oplevelser.

Fritidsfestival skal binde arrangementer sammen

Tilbud om vaccination på vej til dig, der er fyldt 50 år

Lars Hannibal og Michala Petri åbner Vesthimmerlands Musik forenings sæson med en koncert i Aars søndag, 25. september.

Hold øje med din invitation i e-Boks, og book tid på vacciner.dk

I efteråret forventer vi, at smitten med covid-19 og influenza stiger.

SIDE 6 21. SEPTEMBER 2022

Så vær helt tryg, når du vælger DESIGNA – fra første møde til dit køkken er i brug.

98 63 16 99 Nyt

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 7 “

Vi er meget glade for vores nye køkken fra DESIGNA. Hele oplevelsen, fra det første møde med sælger til at køkkenet er leveret, er gået helt gnidningsfrit, og vi har hele tiden følt os hørt og forstået. 10.00 - 15.00 Farsø Telefon køkken god smag i munden…

Hos DESIGNA KØKKEN arbejder vi med omtanke for miljøet. Vi tænker bæredygtighed ind i alle led af vores produktionskæde, fordi vi tror på, hvert lille skridt tæller mod en bedre verden. Vi sikrer mange flere gode (køkken)stunder – ikke bare i dag, men også i fremtiden.

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 9.00 - 17.30 . LØRDAG 9.00 - 13.00 . SØNDAG

Søndergade 33 •

med

Stil krav, når du bygger køkken ... det gør vi

- Vi har allerede gennem ført et af disse loppemar keder her i efteråre. Det var godt besøgt, og der var gang i handelen.

AARS: 10 seniorvæbnere, væbnere og en leder fra Aars FDF har deltaget i korpsets Seniorfestival på Kongeå dalens Efterskole i Sønder jylland. Der var arrangeret fælles transport fra Aars, og deltagerne ankom til fe stivalpladsen om aftenen, hvor en forfest var igang med opvarmningsmusik i baggrunden. Hegnet blev

AARS: På lørdag holder Lions Club Aars igen et af efterårets loppe- og gen brugsmarkeder i lagerhal len ”Loppehuset” ved In dustrivej i Aars.

Vi glæder os derfor til at byde velkommen til det næste af efterårets loppe markeder, og håber igen på mange gæster og kunder, siger Mogens Frost Chri

Industrivej 72B, Aars - Følg skiltene i LØRDAG“Loppehuset”iAars24.SEPT.2022SEPT.2022KL.9.30-14.00Arrangør: i ”Loppehuset” i Aars Vestre Skovvej, Aars (ved Danpo) -Følg skiltene Ta’ familienhelemed! Kæmpe - Følg LØRDAG 17. AUGUST KL. 10.00-14.00www.aars.lions.dk Arrangør: i ”Loppehuset” i Aars Vestre Skovvej, Aars (ved Danpo) Ta’ familienhelemed! Kæmpe LØRDAG 17. AUGUST KL. 10.00-14.00www.aars.lions.dk LOPPEOG GENBRUGSMARKED Let Svær Sudoku 1 - Easy 826 42983 9578 54279 345 59 8967 17 376485 Sudoku 2 - Easy 9485 154 62739 83465 28251 4293 3584 7415 -2Sudoku 1 - Hard 169 71 82 9647 3426 5 9587 214 Sudoku 2 - Hard 129 3516 4 235 9674 683 46 721 Created by-2SUDOKU

AARS: menneskeligtvarvartanke…derdyderletpersoner,denteaterteaterstykketidigPinocchio.sæsonenTeaterforeningVesthimmerlandsåbnerteatermedforestillingenSæsonenersam300-åretfordetførstepådansk.Holbergstodfadderforpådanskogfyldtedanskeskuepladsmedderblevudstilmedalledereslasterogtilstormorskab.Menvarogsåstoftilefterforlastepersonernemegetmenneskelige,defyldtmedfejl,ogdeteratfejle!

Teatersæson begynder i Aars lørdag, 1. oktober

Teater Patrasket fortæl ler en vild, visuel og mu sikalsk historie fyldt med dukker, sære skikkelser, rig tige mennesker… og gakket humor.

Lions Aars har travlt med loppemarkeder

- Vi er afhængige af, at mange ønsker at hjælpe med at skaffe effekter til vores loppe- og genbrugs markeder og derfor også taknemmelig for alt det vi får doneret. Uden denne hjælp ville vi ikke kunne få så mange indtægter ved disse arrangementer – ind tægter, som går direkte til at hjælpe andre, der har behov på den ene eller den anden måde, slutter Mo gens Frost Christensen.

Så han må gå så grueligt meget igennem, før han møder kærligheden og må erkende, at med den følger ansvarligheden - forpligtel sen mellem mennesker.

- Vi markerer 300-året med at dele Pinocchiokugler ud til børnene, der kommer til forestillingen – og vi har sænket priserne til 100 kr. pr. billet – og det er billigt, understreger Karen Mar grethe Eriksen, formand for Vesthimmerlands Tea terforening.Pinocchio-stykket “At blive voksen og følsom” spilles i Vesthimmerlands Musikhus i Aars lørdag, 1. oktober.Pinocchio er en grum og magisk historie om det

FDFere fra Aars til Seniorfestival

containeren, der er opstil let på Aars Genbrugsplads.

væltet i bedste festival stil, og folk løb ind på pladsen til den store scene, til telte, boder og tene. forskelligesattedeltagerne.danse-klarbestående“Jamministeriet”,siddeområdet.etbandafFDFere,varpåscenenogskabteogsangglædeblandtMusikkenforttilmidnat,hvorefterdj’sspilledeitel

Lørdag spillede FDFs brassband, der var guds tjeneste og aktiviteter på pladsen, bl. a. minigolf, highrope-bane, escape room, mælkekassestable klatring og “Speeddating”wipeout.gav et par nye bekendtskaber. Midt på eftermiddagen un derholdt komikeren Victor Lander og aftensmaden blev indtaget tidligt så alle var klar til koncert med To bias Rahim.

Seniorvæbnere og væbnere fra Aars FDF har været til Seniorfestival på Kongeådalens Efterskole. Her er nogle af deltagerne i en hyggestund.

stensen, der er formand for klubbens loppeaflesomheder,rektemedlemmerneder.fradoneresharsecenterholdeshuset”bådegenbrugsmarkedsudvalg.ogDevelkendtemarkeder,demindrei”LoppeogdetheltstorederéngangårligtiMesVesthimmerland,altidværetgodtbesøgt.Effekterne,derhvertårtilLions,kommerprivateogvirksomheUdoverdetingsomafhenterdivedprivateogvirkbliverderogsåveretmegetiLions-

SIDE 8 21. SEPTEMBER 2022

Teaterforening åbner åbner med Pinocchio

Teater Patrasket spiller Pinocchio i Vesthimmerlands Musikhus Alfa 1. oktober.

at blive voksen… at blive menneske! Pinocchio er nysgerrig og videbegærlig, men han bliver styret af sin impulsive spontanitet.

Søndag morgen var der fællessang for festivalens 2100 deltagere.

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 9 Håndbold for årg. Tirsdag2015/2016d.27.september kl. 16.45 Sted: Kultur- og Idrætscenter Lanternen, Lanternevej 1, 9670 Løgstør Gratis TennisAktiv 60+ Onsdag d. 28. sep. kl. 9.00 - 12.00 Sted: Aars Tennisklub, Sports Allé 6, 9600 Aars Gratis Åbent hus i Esport Vesthimmerland Fredag d. 30. sep. kl. 14.00 - 18.00 Sted: Esport Vesthimmerland, Bymidten 7, 9600 Aars Gratis ”Vilde haver” med fokus på den vildt pæne have Mandag d. 26. sep. kl. 19.00 - 21.00 Sted: MarkedsvejKimbrerkroen,8,9600Aars Gratis men tilmelding senest d. 23/9 Skab højere motivation på DIT hold med GO! Onsdag d. 28. sep. kl. 17.30 - 20.30 Sted: Dronning Ingrid Hallerne, Jeppe Aakjærs Vej 27, 9640 Farsø Gratis men tilmelding senest d. 25/9 Åbent klubAars LørdagTennisklubd.1.okt.kl.10.00 - 12.00 Sted: Aars Tennisklub, Sports Allé 6, 9600 Aars Gratis Åben Strandbytræningsaftenvolleyballklub Mandag d. 26. september kl. 19.00 Sted: Strandby Hallen, Vestergade 10, Strandby, 9640 Farsø Gratis Håndbold for årg. Tirsdag2013/2014d.27.september kl. 16.15 Sted: Kultur- og Idrætscenter Lanter nen, Lanternevej 1, 9670 Løgstør Gratis Vandring og fysisk og psykisk sundhed Søndag d. 2. oktober kl. 14.00 - 16.00 Sted: Uhrehøj plantage ved Naturbasen, Farsøvej 95, 9640 FarsøMødGratis udviklingsminister Flemming Møller Mortensen Mandag d. 26. september kl. 19.00 Sted: Ranum Multikulturhus, Seminarievej 27, 9681 Ranum Gratis Gry JexenKvinde, kend din historie Torsdag d. 29. sep. kl. 19.00 - 21.00 Sted: Aars Bibliotek, Vesthimmerlands Biblioteker, Søndergade 24, 9600 AarsGratisKom og spil volleyball Tirsdag d. 27. september 19.00 - 21.00 Sted: Vesthimmerlandshallen, Jyllandsgade 52A, 9600 Aars Gratis Håndboldtræning årg. 2017 og yngre Tirsdag d. 27. september kl. 16.45 Sted: Kultur- og Idrætscenter Lanter nen, Lanternevej 1, 9670 Løgstør Gratis Frivillig Fredag Fredag d. 30. sep. kl. 14.30 - 18.45 Sted: Aalestrup IdrætscenterAalestruphallen, Skolevænget 17, 9620 Aalestrup Gratis men tilmelding senest d. 22/9 FRITIDSFESTIVAL EN UGE MED AKTIVITETER OG PRISUDDELING MOTION MOTION ONLINE EVENT FOREDRAG WORKSHOP MOTION MOTION MOTIONMOTIONFOREDRAGFOREDRAGMOTIONMOTION ANDET Fritidsfestival afvikles for første gang i Vesthimmerlands Kommune i uge 39. Foreninger byder ind med arrangementer, så du kan prøve forskellige fritidsaktiviteter eller blive klogere på, hvad der er af fritidsmuligheder i Vesthimmerland! Fritidsfestival er også en fejring af de mange ildsjæle, der hver dag gør det muligt at have et rigt fritidsliv. Derfor er der også arrangementer henvendt frivillige, og Fritidsfestival sluttes af med hyldest af vores frivillige og Idrætsambassadører. Her får du et indblik i nogle af de arrangementer, der allerede er oprettet. Bemærk - der kan være tilmeldingsfrist. Følg samtidig med i den online kalender og se de arrangementer, der løbende oprettes: https://vesthimmerland.dk/oplev-vesthimmerland/kulturkalender#MarkType=vesthimmerland-fritidsfestival Der aftensmadserveresogvand Prøv Lungekor - for borgere med KOL, astma eller anden Mandaglungesygdomd.26.sep. kl. 12.30 - 14.00 Sted: Farsø Kirkes Sognegård, Søvej 3, 9640 Farsø. Gratis GOSPEL / KOR Kom og prøv badminton i Hvalpsund Hallen Mandag d. 26. sep. kl. 19.00 - 21.00 Sted: Hvalpsund Hallen, Hesselvej 30, Hvalpsund, 9640 Farsø Gratis MOTION “StrandbyInformationsmøde-Motion og Fællesskab” i dagtimerne Tirsdag d. 27. september 10.00 - 11.30 Sted: Strandby Hallen, Vestergade 10, Strandby, 9640 Farsø. Gratis MOTION Broderi og andre nørklerier Tirsdag d. 27. september 15.00 - 16.00 Sted: Netværks cafeén Kimbrerparken, Kimbrerparken 60, 9600 Aars Gratis WORKSHOP TirsdagFimolerd.27. september 16.00 - 17.00 Sted: Netværks cafeén Kimbrerparken, Kimbrerparken 60, 9600 Aars Gratis WORKSHOP Idræt om dagen i Gedsted Onsdag d. 28. sep. kl. 10.00 - 11.30 Sted: Gedsted Hallen, Stadionvej 1, 9631 Gedsted Gratis MOTION Kom og prøv badminton i Hvalpsund Hallen Onsdag d. 28. sep. kl. 19.30 - 20.30 Sted: Hvalpsund Hallen, Hesselvej 30, Hvalpsund, 9640 Farsø Gratis MOTION Løgstør Esport åbent hus med Esport og bevægelse Torsdag d. 29. sep. kl. 17.30 - 19.00 Sted: Kultur- og Idrætscenter Lanter nen, Lanternevej 1, 9670 Løgstør Gratis MOTION Musik foredrag med Amalie Dollerup Torsdag d. 29. sep. kl. 19.00 Sted: Østhallen, Banepladsen 10, 9620 Aalestrup Køb af billet: Ring til Lis 24 99 98 92 FOREDRAG Familiesvømning Fredag d. 30. sep. kl. 16.30 - 17.30 Sted: Landal, Livøvej 80, Rønbjerg, 9681 Ranum Gratis MOTION Vandgymnastik og LørdagSaunagusd.1.okt.kl. 16.00 - 17.00 Sted: Aars Svømmehal, Himmerlandsgade 25, 9600 Aars Gratis. Tilm. nødvendig, 99 66 89 49 MOTION

Præstens klumme Aars Avis - 98 62 17 11

Kl. 20.00 Den store bagedyst

SIDE 10 21. SEPTEMBER 2022

■ At rejse er at leve … så dan skal H.C.Andersen haveAtsagt.vandre er at leve … sådan er vi nogen, som si ger.Forstået på den måde at man virkelig føler sig i live, når man vandrer i naturen. En gåtur for hel bredets skyld. En længere vandretur for at bevise, at man kan. En pilgrimsvan dring, lang eller kort. I ha ven, i byen eller i skoven, som det passer. For at gå eller vandre behøver man ikke specielt udstyr; tøj tilpasset årstiden og et par sko, som er gode at gå i –og så afsted. Vi har i vores område mange smukke steder, som med fordel kan besøges med fornuf tigt tøj og travesko.

Kl. 23.20 Transformers 3: Dark of the Moon

AARS: Der er lagt op til et turbulent politisk efterår. Derfor slog Socialdemo kratiet i Vesthimmerland to fluer i et smæk da par tiforeningen mandag aften bød medlemmerne på en cocktail af regionalpolitik,

Kl. 20.00 P3 Guld

Og hvis man så oven i købet får blik for naturen omkring os, kan man jo benytte lejligheden til at takke for, at vi bor et sted, hvor vi har de smukkeste beviser for Guds skaber værk næsten lige udenfor vores dør.

- Formålet med mødet var at orientere medlem merne og diskutere, hvad kommunen med fordel kan gøre for at sikre fort sat god udvikling, siger gruppeformand Asger Andersen. Dialog er at foretrække fremfor en vejskommunikation. Med lemsmødet mandag aften opfyldte således en vigtig demokratisk funktion.

Amerikansk actionfilm fra 2011

Sam har holdt lav profil siden sit sidste intermezzo med Transformers-robotterne, men da en farlig hemmelighed dukker op på den mørke side af månen, må han igen hjæl pe de gode autobotter i kampen mod decepticonerne, der ønsker at tage magten over jorden og menneskeheden.

Også formanden, An ders Kjær Kristensen, var godt tilfreds med sæson starten på et travlt politisk -efterår.Nuhar vi større kendskab til medlemmernes hold ning til budgettet forud for byrådets budgetsemi nar torsdag og fredag. Og vi fik holdt generalprøve på Kimbrerkroens tradi tionelle valgflæsk, fastslog foreningsformanden.

P3 uddeler 3 af de vigtigste priser i dansk musik, med Andrew Moyo som vært. I en times fest, spiller vi med de musikalske muskler, når vi skal høre både Tobias Rahim, Drew Sycamore, Lamin, Blæst, Zar Paolo og Dopha. Vi skal grine og græde med de bedste venner fra P3, imens spændingen stiger for at finde ud af, hvem der vinder aftenens prestigefyldte priser.

energi til en lille gåtur, er at det er godt for den men tale sundhed at komme ud i den friske luft. Derud, hvor radioen, fjernsynet og internettet ikke forstyr rer. Hvis man så oven i købet sætter telefonen på lydløs, så kan man opleve noget, som er en mangel vare i vores samfund; To tal Oguforstyrrethed.nårmanså går dér, så vil jeg anbefale, at man lytter til lydene omkring en. I byen kan det godt være, at trafikken overdø ver fuglenes sang og vin dens susen i træerne, eller at naboen slår græsset, men sådan må det være. Total stilhed eller skal vi kalde det; udelukkende at høre naturens lyde, skal man langt væk fra andre mennesker for at opleve. Men at gå en tur – lang el ler kort – i byen eller langs vandet eller i skoven – er godt for både krop og sjæl.

kommunal budgetsnak og valgflæsk.Detvelbesøgte med lemsmøde blev afviklet på Kimbrerkroen i Aars.

Socialdemokratiet parat til et hot politisk efterår

Gruppeformand Asger Andersen, foreningsformand Anders Kjær Kristensen, og lederen af Kim brerroen i Aars, Maj-Brit Jensen. Der blev talt om udvikling og spist valgflæsk.

Seks kvinder og fire mænd er nu klar til at binde forklæ derne og smøge ærmerne op i hele Danmarks bagetelt. I ugevis skal de dyste på både italiensk bagværk, gylden karamel, godt gammeldags rugbrød, smukke blomster roulader og vanvittige illusionskager. Og så bliver de udsat for endnu flere hemmelige bagninger end vanligt.

Kl. 22.15 Instant Family Amerikansk komediedrama fra 2018 Ægteparret Pete og Ellie vil gerne bevise deres evner som forældre og beslutter sig for at adoptere et socialt udsat barn - den rapkæftede 16-årige Lizzie. Men det viser sig, at de

også lige får hendes to yngre søskende, Juan og Lita, med i pakken. Kl. 23.30 Dine fulde fem Dansk Dagensunderholdningdeltagereer Jens Werner og Jakob Fauerby, og sammen med holdkaptajnerne Stephania Potalivo og Peter Mygind skal de teste sanserne. Jens Werner påstår han har næse for chokolade, men kan han smage forskel på den dyre, håndristede variant over for den billig fyldt med sukker? PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG 23/9 FREDAG 23/9 LØRDAG 24/9 LØRDAG 24/9 SØNDAG 25/9 SØNDAG 25/9 Kl. 21.30 Engle & dæmoner Amerikansk thriller fra 2009

Og nej, jeg er ikke ble vet sundhedsapostel … Selvfølgeligt er det godt for den fysiske sundhed at gå en tur. Det er god moti on at gå, men min primæ re grund til at ønske for alle, at de må finde tid og

Var klar med valgflæsk til udviklingsmøde i Aars

stigende energipriser, un derstregede Mogens Nør gaard.Herefter var der orien tering og debat om Vest himmerlands Kommunes budgetforslag ved de so cialdemokratiske byråds medlemmer Asger Ander sen (Sundhedsudvalget), Erik Stagsted (kultur-og fritidsudvalget), Anders Kjær Kristensen (Teknikog Miljøudvalget) og Jens Chr. Pedersen (børne-og familieudvalget). Sidst nævnte har været stand in for Doris Lauritzen i hen des orlovsperiode.

Religionseksperten Robert Langdon sendes ud på en hals brækkende jagt gennem Roms forladte krypter, katakom ber og katedraler. Vatikanet skal vælge en ny pave, men et hemmeligt broderskab med et horn i siden på pavestaten truer med at sprænge samtlige kandidater til atomer.

Mogens Nørgaard fra den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet ind

ledte med at orientere om regionens budget og de ak tuelle overvejelser, f. eks. i forhold til at sikre busdrif ten i Region Nordjylland.

- Det er nødvendigt, at staten træder til med kom pensation for de stærkt

Af derstedUlstrupHornum-KarinSognepræstHasling,ogGun-sogne

Vera Ejner Lea Maggie

Scan QR-koden og

Pia

Egon

Steffen Malou Anne Søren Mille Rumle Madicken Sylvester

Vi har mere end nogensinde brug for stærke fællesskaber. For det er i forening, vi skaber forandring. I Norlys har vi 750.000 andelshavere, der alle er medejere af Norlys – og måske er du en af dem? Det betyder, at vi sammen går forrest i den grønne og digitale omstilling og skaber en lysere fremtid. For vores mange medejere. Og for de næste generationer.

LÆS MERE PÅ NORLYS.DK/ANDELSHAVER

Smilla Vivi Martin Annemarie Hjalte Filippa Jonas Noor Adrian Aya Sarah Mette Rene Karen Julie Abisheah Kristine Benjamin Tina Niels Thomas Janni Alexia Karim Sofia Alfred Charlotte Frederik Kristoffer Yrsa Søren Christina Viktor Liva Zander Aksel Gorm Kamma Andrea Freja Gustav Hans Jørgen Christian Mads Katrine Magnus Noah Morten Marlena Tobias Tilde Oliver Ulla Ole Silje Daniel Claus Malte Alberte Laura Sofus Tine Steffen Christine Rikke Line Emil Aisha Ibrahim Sabrina Albert Peter Vibeke Mathilde Adam Kurt Bettina Maria Lene Per Inger Bobby Maibritt Gitte Heine Vilda Jan Susan Camilla Karsten Magda Mona Rasmus Mujgan Trine Alexander Anel Anja Bella Marius Bjarke Flemming Fiona Ida Jack Karla Lena Alf Asger Benny Bertil Bertram Carl Christian Egon Oline Vera Ejner Lea Maggie Nicolai Pia Sebastian Nora Birk Karl Sigfred Vester Karl-Emil Jasmina Esme Agnethe Astrid Ea Cille Anna Liam Hannah Karen Otto Uffe Lone Patrik David Emma Sinne Louise Rikke Oswald Dennis Anyran Anne Mika Long Buster Pauline Amar Johannes Bjørn Morten Michael Casper Emre Henrik Mikkel Sofie Feline Safija Josef Edith Johan Amilla Anton Else Elias Thor Olaf Devin Tara Bente Helle Ludvig Emmet Jimmi Valde Joan Lone Karim Augusta Rafael Kenneth Marco Tim Miro Jesper Tonny Lis Birgitte Mustafa Emil Dorthea Lotte Erik Frederik Vagn Frode Holger Emmy Jasper Bertil Jens Johan Johannes Josef Jørgen Kaj Karl Maya Karl-Emil Lily Karl-Johan Ebba Kjeld Magnus Eva Marius Gry Niels Rosa Jørgen Ellen Agnes Niels Peter Lasse Viggo Grethe Frederikke Iben Ludvig Olaf Anny Lasse Otto Caroline-Mathilde Oscar Sonja Ejner Oswald Paul Poul Robert Elisabeth Emil Aksel Sten Elinor Jeppe Kai Sigurd Kuba Kamille Lykke Mathe Marcella Mathias Mia Kirsten Viola Signe Sasha Luna Pelle Signe Victoria Simon Kaka Sofus Alvin Svend Tarik Steffen Malou Anne Søren Mille Rumle Madicken Sylvester Tage Thor Josefine Karla Sune Adis Fie Viola Tonny Alfred Anker Storm Karoline Lukas Shai Bella Cecillie Bertram Anders Soffi Valde Asta Ejner Valdemar Jens Lise Max Markus Verner Lærke Anna Gustav Emily Signe Victor Enis Maiken Lisbeth Vilhelm Olaf Jakob Villum Thea Hans Lau Ole Chanel Alma Oussama Knud Eline Silke Asbjørn Samson Lars Connie Viggo Ella Vittus Emmy AgneteSmilla Vivi Martin Anja Hjalte Filippa Jonas Noor Adrian Aya Sarah Mette Rene Karen Julie Abisheah Kristine Benjamin Tina Niels Thomas Janni Alexia Karim Sofia Alfred Charlotte Frederik Kristoffer Yrsa Søren Christina Viktor Liva Zander Aksel Gorm Kamma Andrea Freja Gustav Hans Jørgen Christian Mads Katrine Magnus Noah Morten Marlena Tobias Tilde Oliver Ulla Ole Silje Daniel Claus Malte Alberte Laura Sofus Tine Steffen Christine Rikke Line Emil Aisha Ibrahim Sabrina Albert Peter Vibeke Mathilde Adam Kurt Bettina Maria Lene Per Inger Bobby Maibritt Gitte Heine Vilda Jan Susan Camilla Karsten Magda Marius Mona Rasmus Mujgan Trine Alexander Anel Annemarie Bella Bjarke Chris Flemming Fiona Ida Jack Karla Lena Alf Asger Benny Bertil Bertram Carl Christian Egon Oline Vera Ejner Lea Maggie Nicolai Pia Sebastian Nora Birk Karl Sigfred Vester Karl-Emil Jasmina Esme Agnethe Astrid Ea Cille Anna Liam Hannah Karen Otto Uffe Lone Patrik David Emma Sinne Louise Rikke Oswald Chris Anyran Anne Mika Long Buster Pauline Amar Johannes Bjørn Morten Michael Casper Emre Henrik Mikkel Sofie Feline Safija Josef Edith Johan Amilla Anton Else Elias Thor Olaf Devin Tara Bente Helle Ludvig Emmet Jimmi Valde Joan Lone Karim Augusta Rafael Kenneth Marco Tim Miro Jesper Tonny Johan Johannes Josef Jørgen Kaj Karl Maya Karl-Emil Lily Karl-Johan Ebba Kjeld Magnus Eva Marius Gry Niels Rosa Jørgen Ellen Agnes Niels Peter Lasse Viggo Grethe Frederikke Iben Ludvig Olaf Anny Lasse Otto Caroline-Mathilde Oscar Sonja Ejner Oswald Paul Poul Robert Elisabeth Emil Aksel Sten Mikkel Sofie Feline Safija Josef Edith Johan Amilla Anton Else Elias Thor Olaf Devin Tara Bente Helle Thor Madicken Sylvester Tage Josefine Karla Sune Adis Fie Viola Muhammed Alfred Anker Storm Karoline Smilla Vivi Martin Anja Hjalte Filippa Jonas Noor Adrian Aya Sarah Mette Rene Karen Julie Abisheah Kristine Benjamin Tina Niels Thomas Janni Alexia Karim Sofia Alfred Charlotte Frederik Kristoffer Yrsa Søren Christina Viktor Liva Zander Aksel Gorm Kamma Andrea Freja Gustav Hans Jørgen Christian Mads Katrine Magnus Noah Morten Marlena Tobias Tilde Oliver Ulla Ole Silje Daniel Claus Malte Alberte Laura Sofus Tine Steffen Christine Rikke Line Emil Aisha Ibrahim Sabrina Albert Peter Vibeke Mathilde Adam Kurt Bettina Maria Lene Per Inger Bobby Maibritt Gitte Heine Vilda Jan Susan Camilla Karsten Magda Mona Rasmus Mujgan Trine Alexander Anel Annemarie Bella Marius Bjarke Flemming Fiona Ida Jack Karla Lena Alf Asger Benny Bertil Bertram Carl Christian Egon Oline Vera Ejner Lea Maggie Nicolai Pia Sebastian Nora Birk Karl Sigfred Vester Karl-Emil Jasmina Esme Agnethe Astrid Ea Cille Anna Liam Hannah Karen Otto Uffe Lone Patrik David Emma Sinne Louise Rikke Oswald Dennis Anyran Anne Mika Long Buster Pauline Amar Johannes Bjørn Morten Michael Casper Emre Henrik Mikkel Sofie Feline Safija Josef Edith Johan Amilla Anton Else Elias Thor Olaf Devin Tara Bente Helle Ludvig Emmet Jimmi Valde Joan Lone Karim Augusta Rafael Kenneth Marco Tim Miro Jesper Tonny Lis Birgitte Mustafa Emil Dorthea Lotte Erik Frederik Vagn Frode Holger Emmy Jasper Bertil Jens Johan Johannes Josef Jørgen Kaj Karl Maya Karl-Emil Lily Karl-Johan Ebba Kjeld Magnus Eva Marius Gry Niels Rosa Jørgen Ellen Agnes Niels Peter Lasse Viggo Grethe Frederikke Iben Ludvig Olaf Anny Lasse Otto Caroline-Mathilde Oscar Sonja Ejner Oswald Paul Poul Robert Elisabeth Emil Aksel Sten Elinor Jeppe Kai Sigurd Kuba Kamille Lykke Mathe Marcella Mathias Mia Kirsten Viola Signe Sasha Luna Pelle Signe Victoria Simon Kaka Sofus Alvin Svend Tarik Steffen Malou Anne Søren Mille Rumle Madicken Sylvester Tage Thor Josefine Karla Sune Adis Fie Viola Tonny Alfred Anker Storm Karoline Lukas Shai Bella Cecillie Bertram Anders Soffi Valde Asta Ejner Valdemar Jens Lise Max Markus Verner Lærke Anna Gustav Emily Signe Victor Enis Maiken Lisbeth Vilhelm Olaf Jakob Villum Thea Hans Lau Ole Chanel Alma Oussama Knud Eline Silke Asbjørn Samson Lars Connie Viggo Ella Vittus Emmy AgneteSmilla Vivi Martin Anja Hjalte Filippa Jonas Noor Adrian Aya Sarah Mette Rene Karen Julie Abisheah Kristine Benjamin Tina Niels Thomas Janni Alexia Karim Sofia Alfred Charlotte Frederik Kristoffer Yrsa Søren Christina Viktor Liva Zander Aksel Gorm Kamma Andrea Freja Gustav Hans Jørgen Christian Mads Katrine Magnus Noah Morten Marlena Tobias Tilde Oliver Ulla Ole Silje Daniel Claus Malte Alberte Laura Sofus Tine Steffen Christine Rikke Line Emil Aisha Ibrahim Sabrina Albert Peter Vibeke Mathilde Adam Kurt Bettina Maria Lene Per Inger Bobby Maibritt Gitte Heine Vilda Jan Susan Camilla Karsten Magda Marius Mona Rasmus Mujgan Trine Alexander Anel Annemarie Bella Bjarke Chris Flemming Fiona Ida Jack Karla Lena Alf Asger Benny Bertil Bertram Carl Christian Egon Oline Vera Ejner Lea Maggie Nicolai Pia Sebastian Nora Birk Karl Sigfred Vester Karl-Emil Jasmina Esme Agnethe Astrid Ea Cille Anna Liam Hannah Karen Otto Uffe Lone Patrik David Emma Sinne Louise Rikke Oswald Chris Anyran Anne Mika Long Buster Pauline Amar Johannes Bjørn Morten Michael Casper Emre Henrik Mikkel Sofie Feline Safija Josef Edith Johan Amilla Anton Else Elias Thor Olaf Devin Tara Bente Helle Ludvig Emmet Jimmi Valde Joan Lone Karim Augusta Rafael Kenneth Marco Tim Miro Jesper Tonny Johan Johannes Josef Jørgen Kaj Karl Maya Karl-Emil Lily Karl-Johan Ebba Kjeld Magnus Eva Marius Gry Niels Rosa Jørgen Ellen Agnes Niels Peter Lasse Sigurd Kuba Kamille Lykke Mathe Marcella Mathias Mia Kirsten Viola Signe Sasha Luna Pelle Signe Victoria Simon Kaka Sofus Alvin Svend Tarik Jørgen Kaj Karl Maya Karl-Emil Lily Karl-Johan Ebba Kjeld Magnus Eva Marius Gry Niels Rosa Jørgen Ellen Agnes Niels Peter Lasse Viggo Grethe Shai Bella Cecillie Bertram Anders Soffi Valde Asta Ejner Valdemar Jens Lise Max Markus Verner Lærke Anna Gustav Emily Signe Victor Enis Maiken Lisbeth Vilhelm Olaf Jakob Villum Thea Hans Lau Ole Chanel Alma Oussama Knud Eline Silke Asbjørn Samson Lars Connie Viggo Ella Vittus Emmy Lena Alf Asger Benny Bertil Bertram Carl Christian Oline Nicolai Sebastian Nora Birk Karl Sigfred Vester Karl-Emil Tage Thor Josefine Karla Sune Adis Fie Viola Tonny Alfred Anker Storm Karoline Lukas læs mere om hvad betyder

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 11

det

for dig.

Hvad har du til fælles med 750.000danskere?andre

60 år i Nørager fejret med fest og farver Mangler tryksager?du - Flyers - PlakaterAarsHurtigVisitkortlevering...SpørghosBogtryk&Offset Tlf. 98 62 17 11

• • • • • • Krogh Madsen Arkitekter a/s 98 62 18 66 www.km-ark.dk Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45 se meget mere: www.simested-cement.dk Fabrikspriser LECA - FUNDA BLOKKE Direkte salg til erhverv og private BelægningsstenHavefliser

fravær og dermed økono mien, da det både er dyrt, og ofte vanskeligt, at få vi kardækning.Denfremtidige fasthol delse af seniormedarbej dere i gereenstyrkeiønskertidønskerseniormedarbejdere,skalkr.stilletkratietnok.atKommuneVesthimmerlandserafgørendefor,viifremtidenharhænderDerforharSocialdemoiVesthimmerlandforslagomenmilliontilenseniorordning,dersikrefuldpensiontilsomatgånediarbejdsidesidstearbejdsår.RekrutteringsmæssigtSocialdemokratietVesthimmerlandogsåatlærlingeoptagetmedsærliglønpuljepåyderlienmillion.FremtidensVesthimmerlanderheltafhængigaf,atviharhændernoktilallekommunaleopgaver.

Af Ture Damtoft

Flere penge eller uværdige forhold

- Vi skal heller ikke gå helt i sort. Heldigvis har vi for mange år siden skiftet til

- Det er voldsomme regnin ger butikkerne får, og det er jo dem der som medlemmer af Aars Handel betaler for julebelysningen. Men i den kolde og mørke tid er jule belysningen med til at skabe glæde og hygge, som giver folk lyst til at komme til Aars, siger Jesper Nielsen.

Formanden for Handicaprå det Vesthimmerland, Ella Holm Hansen, ønsker flere midler til området:

LÆSERBREVE

Budget 2023 står for døren. Politikerne og forvaltnin gerne arbejder på at få lavet et så godt budget som mu ligt.I

Derhinanden.erbegyndt på 60 collager, en for hvert af de 60 år, der har gået elever på skolen.Enaf dem er viceskolele der Lotte Aggerholm.

Først om den halve times tid, hvor eleverne fejrede ju

En forudsætning for for den lokale velfærd

Aars skal ikke gå i sort

Julemanden

kommer forhåbentlig også på besøg i Aars i år for at tænde det store juletræ. Det var et farverigt 60 års jubilæum på Sortebakkeskolen i fredags.

ger på forskellige områder. Forbedringer, der stiller mennesker med handicap bedre i dagligdagen. Handi caprådet har anbefalet alle forslagene.Men,det er en forudsæt ning for anbefalingerne, at der sker tilførsel af midler for at føre forbedringerne ud i livet. Erfaringerne vi ser desværre, at forvaltnin gerne ofte - for at få midler til forbedringer - skal finde besparelser andre steder i forvaltningen. Det er det,

LED pærer i vores julebe lysning. Så må vi se, om vi måske skal slukke ved ni el ler ti tiden om aftenen, siger JesperHandelschefenNielsen. har talt med flere butikker, som slukker lysene tidligere på grund af den tre- eller fire doblede elpris, som nu også har været hovedårsagen til at en kiosk i Aars lukker.

AARS: Der kommer julelys i Aars, men måske i kortere tid.Det lover handelschef i Aars Handel, Jesper Niel sen, trods de generelt sti gende el-priser.

Asger Andersen.

Handelschef om julen:

Gruppeformand for So cialdemokratiet i byrådet i Vesthimmerland, Asger An dersen, Skovvej 9, Vegger, skriver om komunens udfor dringer på velfærdsområdet:

Aars HimmerlandsgadeAvis,

bilæet med masser af farver på Reminiscentsportspladsen.om den far verige Hindu festival Holi, var lærerne klar med adskil lige tuber med grøn, blå og rød farve til at sprede over eleverne - som stod i kø for at blive så farverige som muligt. - De syntes, det var så sjovt. Det var en god dag med fællesskab og sammenhold på tværs af årgangene. Det er i højsædet både på sådan en festdag og resten af året, siger Lotte Aggerholm.

60 års jubilæum med fest og farver.Fra morgenstunden var der flaghejsning og derefter arbejde med collager over de 60 år i aldersblandede grupper, hvor store og små hjalp

NØRAGER

NØRAGER: Sortebakke skolen i Nørager fejrede sit

Af Ture Damtoft

Vesthimmerlands Kommu ne står i de kommende år overfor store udfordringer på Medvelfærdsområdet.baggrundi at vi lykkes med vores velfærds samfund, med stigende le vealder, øges arbejdsbyrden i voresHvisplejesektor.vifremadrettet skal lykkes med den opgave i Vesthimmerland, skal vi tage politisk ansvar for ikke at udhule mangeforhandlingerarbejdsvilkår.medarbejdernesIdekommendebudgetvilderblivepolitiskeprioriterin

LÆSERBREVE

SIDE 12 21. SEPTEMBER 2022

vi kalder: “At fodre hunden med dens egen hale”. Hvil ket ikke er særligt hensigts mæssigt.Handicapområdet er i de senere år blevet til sidesat i forbindelse med forhandlingerne mellem Kommunernes Landsfor ening og regeringen. Man har en demografiaftale på ældreområdet. Det kun ne vi også godt bruge på handicapområdet. Vi ved, der bliver flere mennesker med handicap, og når der ikke tilføres flere midler til området, bliver der færre midler til den enkelte. På et eller andet tidspunkt bliver det uværdigt.

150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

ger.For Socialdemokratiet er det afgørende, at vi ikke udhuler serviceniveauet og dermed arbejdsvilkårene for de enkelte medarbej dere.Medarbejdernes arbejds glæde i dagligdagen er helt afgørende for et lavt syge

den anledning er Han dicaprådet blevet præsente ret for en række forbedrin

Torsdag gik turen til Midthimmerland, hvor del tagerne fik prøvet kræfterne i de smukke områder der. Trods blæsevejr kom der nogle trætte, men glade del tagere i Fredagmål.egnede sig vejr mæssigt ikke til de helt store udfordringer på cykel. Men

Deltagerne var her en uge ad gangen. De boede i som merhus i Næsborg. Mandag og tirsdag blev der cyklet med handbikes på flotte ru ter i DeltaVesthimmerland.gernekunne frit vælge mellem forskellige af stande på henholdsvis 40, 50, 70 og 90 kilometer.

- Især den danske aften bør fremhæves da Helle og K. P. Johansen fra Hemdrup gjorde et fantastisk arbejde med hjemmelavet dansk mad. Alt i alt ser vi tilbage på to fantastiske uger, fast slår Heidi Oosterhof.

stole og handbikes.

Af Ture Damtoft

I sin egen butik har hun ligesom i Nørager slukket alt det, hun kan. Drikke varekølere, halvdelen af lysene i butikken og uden dørsbelysningenHuntrorpå, butikken nok skal klare krisen takket være god lokal opbakning. Samme opbakning er årsag til, at butikken i det hele ta get eksisterer.

Ved hjemkomsten til sommerhuset ventede en lille overraskelse, idet hol landske Jetze Plat gav et on line foredrag om sit liv som handbiker (han er tre gange guldmedaljevinder ved de olympiske lege i Tokyo).

Alt i MalermesterBygningsmalerenmalerarbejdeFarsøGertBangLarsen www.bygningsmaleren-farsoe.dk mail@bygningsmaleren-farsoe.dk Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12 MALEREN... MALEREN... MALEREN... MALEREN... www.maleraars.dk BERIT ASP MADSEN Hjortkjærsvej 11 TLF. 22 72 46 Malermester11 HIMMERLANDS BOXRUM Self storage: Depotrum, lagerrum og arkivrum • Klimareguleret og skadedyrssikret • Alarm og videoovervågning • Elektronisk adgangskontrol Hjortkærsvej 7, 9600 Aars - Tlf. 50 86 99 94 www.himmerlands-boxrum.dk 8-55 M3 LØSNING TIL SODUKO Solution 1 738256194 421978536 695413728 514627983 967831245 283549671 859362417 142785369 376194852 Solution 2 934128576 185967234 627543918 893712465 451386729 276495381 548271693 312659847 769834152 Solution 1 Solution 2 Solution 1 738256194 421978536 695413728 514627983 967831245 283549671 859362417 142785369 376194852 Solution 2 934128576 185967234 627543918 893712465 451386729 276495381 548271693 312659847 769834152 Solution 3 254189367 819367254 376245819 541678932 983524176 627913548 735896421 Solution 4 261853947 839471652 754629831 975218463 613947285 428365719 592186374 Solution 1 123467895 765982341 498135762 812596437 549273618 376814529 951648273 234759186 687321954 Solution 2 751863294 324951786 689247315 217384659 893675142 465129873 146538927 972416538 538792461

Han regner ikke med at benytte regeringens tilbud om at udskyde noget af reg ningen, for det nytter ikke at skubbe en gæld foran sig, hvis den kan undgåes, siger han.Regeringens

købmænd har skruet ned for strømmen

SULDRUP: De seneste to uger har man kunne opleve en særlig slags cyklister i Vesthimmerland. Det er per soner der kører handbikes, hvilket vil sige liggende på en cykel, mens man i stedet for at træde i pedalerne bevæger dem med hænderne.

Lange ruter

- Butikken er Veggers livs nerve, ligesom butikkerne i andre mindre byer. Vi har jo et kæmpe opland, der kommer og handler her, og det vil være forfærdeligt, hvis vi skulle lukke, siger LailaDagli’Hosbond.Brugsen i Hornum har også slukket så meget, det kan lade sig gøre, men en enkelt købmand går imod den trend.

De fleste af cyklisterne er hollændere, men der har også været et par australiere med. Sammenlagt har om kring 40 personer været på cykelferie i Danmark, ar rangeret af to lokalboende hollændere, Laura Adema, Hemdrup og Heidi Ooster hof, Suldrup. - Jeg har en veninde, der er handicappet og som elsker at køre handbike. Hun hav de en drøm om at arrangere en ferie for andre handicap pede og spurgte sidste år om jeg ville hjælpe, forklarer HeidiDetOosterhof.blevensucces, og i år har de fulgt op på det. Der har været så mange, at de i år har måttet lave to uger, med hver 20 deltagere. I år fik de hjælp fra Anneke van der Zijpp som er hollænder og bor i Øster Hornum.

Med hjælp af en del fri villige, bekendte fra nabola get, og lokale sponsorer, fik organisatorerne det hele til at gå op i en højere enhed.

Hollandske handbikere gæstede Vesthimmerland

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 13 Aars HimmerlandsgadeAvis, 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 NØRAGER Aars HimmerlandsgadeAvis, 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 SULDRUP

I alt 40 hollandkse og australske “håndcyklister” har været på cy kelferie i bl.a. Vesthimmerland.

I vinafdelingen er lyset også slukket, hvilket giver en helt ny vinkel på begre betKøbmanden“blindsmagning”.iNørager er en af de halvstore i lokal området, og Søren Nielsen forventer at kunne overleve de om ikke astronomiske så stratosfæriske prisstig ninger - hvis de altså falder igen.

Hans elregning er steget fra 20.000 i august 2021 til 50.000 kr. for samme må ned i Enår.mindre stigning en andre steder, fordi frysere

tilbud om hjælp og nedsættelse af elafgiften bliver generelt be tragtet som utilstrækkelige blandt

Ogsåkøbmændene.afSørenNielsen i Nørager, der betegner ud spillet med et godt gammel dags udtryk.

så blev der spillet bordten nis og billard i sommerhu set.Fredag aften var der fest. Sammen med Laura Ade mas’ naboer og de frivillige blev det til en uforglemme lig dansk aften, hvor del tagerne fik serveret typiske danske lækkerier og havde en masse hygge.

- At udskyde betalingen ved at tage lån er lidt som “at tisse i bukserne”. Det gi ver varmen nu og her, men lige om lidt bliver det meget koldt. Især når vi ikke ved, hvor længe priserne er så høje, og om de falder igen. Det er barske vilkår, og det er det for alle, om man er med i en kæde eller ej. Jeg er glad for, at jeg ikke er ny startet, for så tror jeg ikke, vi ville kunne overleve det. Som det er nu, tror jeg vi klarer den, men der er ikke nogen garanti, siger Søren Nielsen.

I Vegger tager købmand Laila Hosbond en måned ad erospengeogendnesede,-kr.augustgen2020.åbnedeMingangen.Købmand-butikkendøreneidecemberDenmånedvarelregninpå15.000-16.000kr.,ivardenpå51.000Vierdaselvføgeligpresogjeghåber,politikerfinderenbedreløsningatudskydebetalingenistedetladeosskyldetilstaten.Detgiverjobareengæld,sådetatvælgemellempestog

- Jeg har slukket alle impul skølere og sat tørvarer for enden af hylderne i stedet for. Vi har slukket omkring halvdelen af belysningen indenfor, og udendørsbe lysningen er også slukket. Det er alvorligt, og det er i hele landet, siger købmand Søren Nielsen.

kolera. Det er da positivt, de gør noget, men er det et halvt år eller flere år, vi har de priser? Hvor længe vil man tage kampen, spørger Laila Hosbond.

Lokale

NØRAGER: Elregningen er steget med over 300 pro cent for Spar købmanden i Nørager.Regningen for august 2021 var på 69.800 kr. Sam me måned i år var den på 234.000 kr.

Lys i V. Hornum

Tre friske mænd cyklede dog 100 km første dag! De hollandske deltagere er im poneret af det flotte danske landskab og at der er så lidt trafik i forhold til i Holland. Det gør, at Danmark er et cykelmekka for hollandske cykelentusiaster.Udoverdeltagere på handbikes var almindelige racercyklister med. De yde de lidt hjælp ved vejkryds eller andre farlige steder un dervejs.Onsdag var en fridag. Her kunne deltagerne se og stille spørgsmål i Wolturnus Nibe. Firmaet laver køre

- Jeg tror på, det koster mere i salg ikke at kunne tilbyde det. Når man skal have en vand eller soda vand om morgenen, eller en fyraftensbajer om eftermid dagen, så vil man have dem kolde, og jeg kan se, salget vokser på den varegruppe, siger Michael Frederiksen.

Dagli’Brugsen i Skarp Salling sponserede hver dag rundstykker og franskbrød, så deltagerne fik fyldt depo terne op, inden de startede på dagens cykeleventyr. Der var også hjælp fra Spar i Suldrup.

Af Torsten Hansen

og kølere blev skiftet for omkring tre år siden. Snart kommer der lavenergi køle skabe til drikkevarerne, og lysstofrørene bliver skiftet til LED.

Presset i Vegger

I Vester Hornum har købmand Michael Frede riksen valgt at lade alle kø lere være tændt, så der er kolde drikkevarer.

Købmand Søren Nielsen foran vin-afdelingen i Spar i Nørager. Lyset er slukket, så grib en flaske til blindsmagning derhjemme.

Lokale arrangerede ophold for de handicappede

- Det giver samme lys og kan måske spare os en ki lowatt pr. dag. Det er også værd at tage med. Og de frysere og køleskabe, som skulle have betalt sig selv hjem på otte år er nu betalt hjem på måske 18 måneder mere på grund af priserne, siger Michael Frederiksen.

Aars Hornum

fredag aften var flyttet til markedsplad sen og tiltrak over 500 beta lende tilskuere.

Der blev heppet på optoget de tilskuere.

HORNUM: Efter mindre end fire måneder som ud deler i Hornum opsagde Per Bisgaard sin stilling i juni. Det kastede Dag li’Brugsen i Hornum ud i at skulle søge hurtigt efter en ny uddeler.

- Vi fik en del flere ansøg ninger denne gang end sidst, så vi har haft flere at vælge imellem, fortsætter Denhan.

- Vi har fundet en ny ud deler. 1. oktober tiltræder Natasja Hymøller stillin gen, siger formanden for brugsens bestyrelse, Aksel Jeppesen til Aars Avis.

Fremgang på alle fronter sikrer et stort overskud Optoget var som altid anført af de tidligere Årets Borger i Hornum. “Tour de Blære” skulle måske have valgt et lidt andet tidspunkt at servere deres medbragte velduftende grillpølser. Bilboksning fredag aften tiltrak over 500 tilskuere - mange af dem fandt vej til ølteltet bagefter.

nye uddeler er 32 år og kommer fra Skive. Hun har været en del af Coop i mangeNatasjaår. Hymøller be gyndte som ungarbejder i Daglig’Brugsen i Resen i 2006. Derfra blev hun elev i Balling. Hun har siden været souschef i Aalestrup,

fra også

- Det kunne ikke rigtig være gået bedre. Folk var bare glade og tilfredse. Vi har lagt et kæmpe arbejde i det igen i år, og engang imellem har der skulle tages nogle hurtige beslutninger for at få det hele til at gå op. Men

for os frivillige er det en kæmpe belønning at se så mange have det sjovt sam men. Revyen med spisning lørdag aften havde vi 360 gæster til, det blev en rigtig god fest. Jeg kunne godt mærke, jeg var ved at være lidt brugt søndag, men når man så lægger sig i sengen om aftenen efter en travl dag og 40.000 skridt, så er det med en god fornemmel se, siger Søren ard.stemindstjegnogetbedste.Vi-gæster.tembermarkedefteretogkringHornum/UlstrupGymnastikforeningIdrætsforening,numforeningerneOverskuddetVestergaard.gårtilBlære/HorHåndbold,HornumSøttrupogRideklub.I2021kunnededeleom200.000kr.FormandenforLandByhåbernaturligvispålidtstørreoverskudiåretsåvellykketSepmedmangeMendetersværtatsige.håberselvfølgeligpådetJegtørikkesigemedsikkerhed,mentror,overskuddetbliverdetsammesomsidår,sigerSørenVesterga

SIDE 14 21. SEPTEMBER 2022

Hornum Idrætsforening sagde “stop had og vold, spil bold” - måske en kom mentar til Qatar og VM dernede til Fritidsaktiviteternovember. fyldte faktisk det meste med både BMX klub, rideklub og gymnastikforening med i optoget, der var garneret af en vogn med party-indslag og en med en masse men nesker der sad i sofaer - det skulle forestille et møde, og eftersom der ikke skete det helt store, passede det nok meget godt.

Hornum Idrætsforening med et klart budskab.

mindste

Hornum Marked blev en bragende succes

- luftede også cyklerne. Der var masser af liv i det gode vejr på markedspladsen. Aars HimmerlandsgadeAvis, 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 HORNUM

- Vi havde ikke helt nok plads, der hvor vi var før, og hvor de fleste tilskuere før var gået hjem, så havde vi i år fyldt op i vores øl-telt 10 minutter efter bilboksnin gen, siger Søren Vestergaard.

Ny brugsuddeler er ansat i Hornum

og senere i Øster Jølby. Stillingen var den samme, da hun skiftede til Fakta i Vinderup. Der opnåede hun også at blive butiks chef. Fra Øster Jølby gik turen til Fakta i Nykøbing Mors, hvor hun igen blev souschef. Det er derfra hun nu rejser over fjorden og bliver uddeler i Hornum.

Som formand for sam menslutningen Land og By i Hornum er han mere end godt tilfreds, bl. a. med sal get af alkohol:

skuldrene af tidligere Årets Borgere i PublikumHornum.langsruten fik bl.a. lov til at “nyde” lugten af brændt gummi fra knal lertklubben Maxi Riders dæk, og så var der duften fra “Tour de Blæres” medbragte grillpølser. Det var ikke den bedste timing at servere dem midt i optoget. Der blev no get af et hul op til de foran kørende, men så fik man et lille grin ud af det.

Af Ture Damtoft

og købe mere, siger Søren Vestergaard.Formanden er også til freds med antallet af gæ ster, der blev godt hulpet af helt fremragende og varmt -solskinsvejr.Dereringen tvivl om, at det gør en kæmpe forskel.

I årets udgave var der 10 indslag og dermed flere end sidste år - anført af “de røde kapper” siddende på

Der var rigtig godt fyldt op på markedspladsen både

lørdag og søndag. Børnene har haft det sjovt i det lille tivoli, og vores nok omkring 30 kræmmere havde kun der, siger Søren Vestergaard. Et af højdepunkterne var optoget.

- Lad os bare være ærlige, det er det, vi skal skabe et overskud på. Og selv om vi troede, vi havde købt rige ligt ind i år, så måtte vi ud

Maxi

Mindst 200.000 kr. Tilbage på markedsplad sen efter optoget var der havetraktortræk med 74 tilmeldte - ny rekord - og

publikum langs hele banen.

Og dem, som ikke skulle se det eller se efter børnene i det lille tivoli, nød en øl eller fik noget at spise i afslappet og hyggelig stemning.

BMX klub - der også har medlemmer fra

- Vi er overbeviste om, at hun brænder for arbej det i Dagli’Brugsen. Hun vil helt sikkert også være et frisk pust for de 18-19 medarbejdere i brugsen, siger Aksel Jeppesen.

Riders brændte masser af gummi af.

I perioden hvor for retningen i Hornum har manglet en uddeler har personale og bestyrelse lånt uddeleren fra Gan -drup.Han har kun været i bu tikken en gang om ugen, så vi har kunnet få daglig dagen til at fungere, for klarer Aksel Jeppesen.

HORNUM: 2022 blev året, hvor Septembermarked i Hornum vendte tilbage med et Bilboksningbrag.

ter turneringsledelsens pus lerier kunne offentliggøres kl.

Runner up: Vivian Bøtt ger Hansen 187 slag

Nederlag i eliteserien

Aars HimmerlandsgadeAvis, 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 HORNUM Aars HimmerlandsgadeAvis, 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 HAUBRO

mester Knud Kristensen, der bare smilede over at blive kaldt noget, han ikke lige var blevet kaldt før. - Han var blevet ved med at insistere på, at jeg abso lut skulle gå med ind i tel tet, fordi vi lige skulle have talt om revyen. Jeg var helt blank. Det var først, da de

begyndte at snakke om, at årets vinder havde været med i revyen, og havde bi draget til Aars og Løgstør, at jeg begyndte at fange den, siger Lisa Bystrup Hjorth nogle timer efter kåringen.

Øvrige rækker spillede én runde lørdag og én run de Dersøndag.blev kæmpet bravt i alle rækker og dagens resul tater blev lagt til grund for søndagens startliste, der ef

Oppe på scenen fik hun blomster og pokal, men måtte vente med at få di plomet, fordi der var skår i glasrammen.Dervartil gengæld in gen skår i glæden, og der var lidt våde øjne, da Lisa Bystrup Hjorth takkede for æren.Prisen fik hun for sine mange år i Hornum Revyen som både skuespiller og isærHuntekstforfatter.harogså bidraget med numre til Kimbrerre vyen og til revyen i Løgstør, og hun tænker på revy hele året rundt.

Glade præmietagere og mestre i uventet, men velkomment solskin. Fra venstre ses Vivian Bøttger Hansen, Martin Hans Skov Pedersen, Benedicte Kruse, Christian Muldbjerg, Povl Erik Gedde, Jacob Kjeldsen, Christian Skovbjerg Balsby, Kasper Vejergang Jepsen Lundh, Bjarne Lindberg Rasmussen, Peter Lorenzen, Thomas Hyldgaard Nielsen, Lars Herskind Grotrian, Flemming Andreasen, William Hinrichsen Bachmann, Silkemarie Jepsen Lundh og Morten Nielsen Olesen.

GOLF: Vejret var for års tiden ganske fremragende, da første spilledag af årets klubmesterskaber i Him merland goldklub blev sat i gang lørdag 17. september.

Stableford

Og hos familierne var be gejstringen gensidig:

Af Ture Damtoft

Ungdom herrer: Martin Hans Skov Pedersen 160

slagMid-age herrer: Chri stian Skovbjerg Balsby 145 slagSenior damer: Vivian Bøttger Hansen 187 slag

Haubro rykker tættere sammen

Junior drenge: Jacob Kjeldsen 141 slag

Lørdagens20:00. felt på 83 spillere var grundet skader og sygdom reduceret til 75 søndag, hvor spillet foregik på Old Course.

Damemester: Benedicte Kruse 185 slag

To runder på New Cour se lørdag fra henholdsvis tee 56 og tee 60 og én runde på Old Course søndag.

Veteran damer: Benedic te Kruse 185 slag

A-rækken1.Jacob Kjeldsen 72 point (HCP +0,1)

2. Christian Muldbjerg 72 point (HCP 2,4)

- Det var mega hyggeligt at besøge nogen, der bor i byen, og maden var virkelig god! Jeg vil med glæde gøre det en anden gang!

Ugen bød på yderligere otte holdkampe, hvoraf det ene opgør var et lokalopgør i OldboysKlubbensrækken.2.divisions an dethold tog hjemme imod Lemvig. Det blev et meget spændende og lige opgør som endte uafgjort 4-4. Jan Bjørn og Flemming Raun Vandt for hjemmeholdet.

Der var varslet både sky brud og torden til dagen, men det trak heldigvis uden om Vesthimmerland og dermed også smørhullet i Gatten, og spillerne kunne endnu engang nyde en run de i fortrinligt vejr, der også holdt ved til

Veteran herrer: Peter Lo renzen 179 slag

3. Christian Skovbjerg Balsby 71 point (HCP 0,6)

HAUBRO: Hvordan ryk ker man efterskoleelever og borgerne i en landsby tæt tereDetsammen?havdeen indbygger i Haubro et godt bud på.

Søndagskampen133,33. mod

Runner up: Kasper Ve jergang Jepsen Lundh 224 slag

Aldersmesterskaber

HORNUM: - Knud, du er en “røvbanan”, udbrød en overrumplet, overvældet og meget glad Lisa By strup Hjorth fra scenen, da hun lige var blevet kåret til Årets Borger i Hornum.

Senior herrer: Thomas Hyldgaard Nielsen 155 slag

Formatet var slagspil uden handicap for mester skabsrækkerne, med en sideløbende stablefordkon kurrence, til hvilken man kunne ’overgive sig’, hvis slagspilsformatet blive for surt og bogeyerne for man ge Forundervejs.andetår i træk skulle alle herrespillere tage stil ling til, hvorvidt de - ud over den automatiske delta gelse i respektive aldersræk ker - ville deltage i dysten om at blive overordnet her remester, da denne delkon kurrence blev afviklet over hele tre runder.

Nogle elever måtte i gang med Google maps for at fin de rundt, andre havde haft tid til at tage blomster med fra grøftekanten. Der blev spist, snakket, spillet spil, og nogle elever nåede først tilbage til efterskolen lige ved sengetid.

Herremester: Jacob Kjeldsen 219 slag

Mesterskab i Himmerland

- Vi havde det dejligste be søg, og fik friskplukkede blomster og en helt masse information om eftersko len, profilfag, introtur og mobilregler. Det var en sjov og spændende måde at høre om ungdomsskolen på, og fantastisk, søde, unge men nesker, siger Signe Thom sen,ArrangørerneHaubro. er meget tilfredse med første runde af “Haubro spiser sammen”.

Jeg er jo glad, stolt og rørt. Alle følelser er jo bare i spil. Det var stort, siger Lisa Bystrup Hjorth.

Sådan siger Elinor Car men Cochrane fra Frede

- Jeg er allerede klar til at skrive det første nummer til næste års revy, siger hun med et stort grin, og sætter lidt flere ord på kåringen:

Haubro har cirka 300 indbyggere i alle aldre og 174 efterskoleelever på Himmerlands ungdoms skole. Udover sporadiske møder på cykelstier og i den lokale grillbar, ser de to grupper ikke meget til hin anden.Derfor tog Haubro-bor geren Mikkel Rask kontakt til viceforstander Stinne Poulsen og fremlagde sin ide: Haubro spiser sammen.

4. Steffen Kruuse Vinther 71 point (HCP 7,7)

Knud er tidligere borg

SPORT

Lisa Bystrup Hjorth med lidt våde øjne, da hun takkede for prisensom Årets Borger i Hornum.

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 15

Junior piger: Silkemarie Jepsen Lundh 242 slag

mandskabet leverede også dagens største gennemsnit på

Maja, William, Laurids og Katrine til middag hos familien Binderup i Haubro.

HIM-MER-LAND.hurra-råbfølgeligskabsweekendDennedenståendemierKallesøringslederbonaderhulobligatoriskeherremesterensturisøenpå18.DerpåstoddenpåkariHul19,ogturneMariaFjelstrupkunnefordelepræogkåremestreefterresultater.hyggeligemesterblev-selv-afrundetmedtreogetrungende

Overrumplet Årets Borger i Hornum

Korsør endte med sejr på 8-0 til Korsør, men resul tatet afspejler ikke helt vir keligheden, idet tre af spil lerne fra Aars næsten nåede fuld distance, så alt i alt en ok weekend.

riksberg efter sit besøg hos en familie i Haubro.

Først besøger eleverne indbyggerne i Haubro. Man spiser aftensmad sammen og fortæller hinanden om livet i byen og på skolen. Se

Aars Billardklubs elitehold er blevet godt kørende.

BILLARD: Aars Billard Klubs førstehold indledte i weekenden sæsonen i elite serien.Holdet var på Sjælland - i deres første udekamp og tur i den sponsorerede nye bil fra MTH biler i Aarshvor de mødte Sorana BK fra Sorø om lørdagen og Korsør BK om søndagen. To modstandere som de seneste år har blandet sig i topstriden i rækken. Så holdet vidste godt det var sværeLørdagskampenmodstandere. endte med en kneben sejr til Sora na, men med en lille smule medgang i afgørende situa tioner, så kunne kampen være endt Resultatetuafgjort.blev en 6-2 sejr til hjemmeholdet. Hen rik “Hønse” Jensen stod for den enlige sejr til Aars

nere kommer byens borgere til middag på efterskolen, hvor eleverne viser skolen frem.Onsdag, 7. september skulle første etape stå sin prøve, da 45 spændte efter skoleelever gik til middag hos 14 familier i Haubro.

Overordnet mesterskab

- Hvor er det fantastisk at se de lokale i Haubro - unge som gamle - åbne deres hjem på den måde for vo res elever. Og skønt, at de unge griber chancen og er nysgerrige på vores lille lo kalsamfund. Det gør vi helt sikkert igen. Nu glæder vi os til, at efterskolen er vært for en middag i november, udtaler viceforstander Stin ne Poulsen.

SIDE 16 21. SEPTEMBER 2022

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 17

SIDE 18 21. SEPTEMBER 2022

Råd til mindre varme Hvis du vil skrue ned for varmen – og varmeregnin gen – skal du gøre det med omtanke, så du hverken skader dit eller din families helbred eller skader din bo lig.Gartnernes

forebygger fugtskader og skimmelsvamp.Undgåstore tempera turskift - de kan skabe kon dens, som kan udvikle sig til skimmelsvamp og på sigt råd.Hold samme tempera tur i alle rum - det er ikke en god løsning at slukke helt for varmen eller sænke temperaturen markant i de rum, du ikke bruger. Det kan skabe kuldebroer og kondens og give fugtskader.

Luft ud - god udluftning er noget af det vigtigste, du kan gøre for at bevare et godt indeklima. Luft ud kortvarigt flere gange om dagen, f.eks. 5-10 minutter tre gange dagligt, lav gen nemtræk på én gang, så du får en optimal luftudskift ning. Og lad ikke vinduer stå åbent over længere tid, så rummet køles helt ned - det kan give kondens og fugt.

holdning, siger pressechef i Nybolig, Alexander Falck Winther.Danske boligejeres øko nomi er altså godt polstret, og flertallet har således gode betingelser for at blive siddende i deres bolig. Men ifølge ejendomsmæglerkæ den er det ikke utænkeligt, at vi i den kommende tid kan se en mindre stigning i antallet af tvangsauktioner. - Antallet af tvangsauk tioner hænger tæt sammen med markedsudviklingen

ste år. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, som ejendomsmæglerkæ den Nybolig har analyseret. - Det må være enhver bo ligejers værste mareridt at skulle forlade hus og hjem, så der er i den grad grund til at glæde sig over, at der fortsat er rekordfå tvangs auktioner i Danmark. Danskerne er generelt stær ke betalere, og mange hus holdninger er blevet mere robuste i coronatiden, hvor vi ikke brugte de samme penge på rejser og under

Forsikring har samlet følgende gode råd til Bevardig.en konstant varme - en god og konstant varme på minimum 18 grader hol der luftfugtigheden nede og

på boligmarkedet. Når der er mange boliger til salg, og salgstiderne er lange, er antallet af tvangsauktioner normalt også lidt højere, og i andet halvår af 2022 vil vi forventeligt se både bolig udbuddet og salgstiderne stige, siger Parcelhusejerehan. tegner sig for flertallet af tvangs auktionerne, mens der er længst imellem, at som merhuse ryger på tvang. I 2021 blev 945 enfamilie huse, 76 ejerlejligheder og

51 sommerhuse sendt på tvangsauktion, viser tal fra Danmarks Statistik. Den fordeling er ifølge ejen domsmæglerkæden ikke så -overraskende.Deterretforventeligt, at parcelhusejerne oftest kom mer i vanskeligheder. Par celhuse udgør majoriteten af ejerboliger på det dan ske boligmarked, og der for vil de også dække over flest tvangsauktioner målt i absolutte tal, afslutter Ale xander Falck Winther.

I BYEN

Skru ned for varmen med omtanke og omhu Det kan koste dyrt at spare for meget på varmen Få tvangsauktioner trods ændret boligmarked »Pinocchio« Producent: Patrasket Lørdag d. 1. oktober kl. 15.00 ALFA Vesthimmerlands Musikhus, Aars Billetter købes på www.vesthimmerlandsteaterforening.dk på bibliotekerne, i ALFA eller ved indgangen ●  Seranoskinke med melon og pestobrød ●  Rosastegt kalvefilet med svampesauce, kartoffelgratin, grøntsagssaute’ og efterårssalat med æbler og figner ●  Roulade med blommekompot og creme Bestilles senest 3 dage før. Min. 10 kuverter Søndag dog min. 20 kuverter Frisksmurte snitter kr. 29,- og smørrebrød kr. 39,Bestilles senest dagen før og afhentes inden kl. 16.00. dog ikke søndag. Kimbrer Kroen har lokaler til festen fra 20 til 250 personer Fest til fast pris fra kr. 556.00 - se nærmere på www.kimbrerkroen.dk Ring for nærmere information, eller få tilsendt vores brochure. Tlf. 98 62 19 66 eller mail@kimbrerkroen.dk AFHENTNINGSPRIS: 2 retter .............. KR. 157,- 3 retter .............. KR. OGSÅFIND192,-OSPÅ Markedsvej 8 - 9600 Aars - tlf. 98 62 19 66 . mail@kimbrerkroen.dkMarkedsvej 8 - 9600 Aars - tlf. 98 62 19 66 mail@kimbrerkroen.dk menuEfterårs 2022Gældende fra 1. sept. 2022

BOLIG

Boligsalget er i 2022 no get lavere end i de seneste exceptionelle år under co ronapandemien, men vi ser endnu ikke faldende bolig priser. Derfor er den sene ste opgørelse over tvangs auktioner i Danmark også positiv læsning for danske boligejere og kommende købere.Formens der i maj blev bekendtgjort 97 tvangsauk tioner, er antallet faldet til 81 i juni. Til sammenligning blev der bekendtgjort 88 tvangsauktioner i juni sid

Har man været boligejer de seneste år, har man de fle ste steder i landet haft gode muligheder for at opspare friværdi og dermed komme i en økonomiske gunstigere situation som boligejer.

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 19

BOLIG: Stigende inflation, dyrere energipriser og en højere boligrente bør alt sammen medvirke til, at gøre det lidt mere udfor drende at sidde økonomisk trygt i boligen for landets boligejere. Men en ny opgø relse over tvangsauktioner viser positivt nyt.

Spar på varmen på den rigtige måde for at bevare et godt indeklima.

BOLIG: Energikrisen truer med at kaste en mørk og kold skygge over os gennem vinteren, og vi forsøger alle at finde steder, hvor vi kan spareMenpenge.paspå, hvor meget du skruer ned for varmen. For lave temperaturer kan påvirke indeklimaet og ska de dit helbred og din bolig. Du kan også risikere, at din forsikring ikke dækker, hvis din bolig eller sommer hus ikke har været opvar metDertilstrækkeligt.ermange steder, vi med lidt ekstra omtanke og kreativitet kan reducere vo res energiforbrug. Men det er vigtigt, at du i din iver ef ter at spare ikke risikerer at gøre mere skade end gavn. - For mange af os er der gået sport i at spare, så vi kan holde på vores penge, men vi skal passe på, hvor meget vi f.eks. skruer ned for varmen. Et dårligt in

deklima kan være skadeligt for dig og din bolig. Det kan gøre dig syg, og det kan give problemer med fugt, råd og skimmelsvamp, som kan gøre stor skade på din bo lig. Det kan også ende med, at din forsikring ikke dæk ker, hvis din bolig ikke har været opvarmet tilstrække ligt, lyder det fra Lene Har vig, kommunikationschef i Gartnernes Forsikring.

Støbe-/renseafd.

Dygtig faglært industritekniker eller maskinarbejder med kendskab til det nyeste inden for CNC-styringer søges. Det ses som en fordel at have kendskab til industriel robotteknologi, men er dog ikke et krav. For den rette person er der gode muligheder for at præge hverdagen og være med til at videreudvikle virksomheden.

SIDE 20 21. SEPTEMBER 2022 BLANDEDE KØBBLANDEDE&SALG SUNDHED &TILVELVÆRELEJE STILLINGERMOTOR Aars Avis - 98 62 17 11

Vi søger en Montør/servicemand

I 2023 ligger loftet på 4,9 pct.Som en konsekvens af stigende udgifter til brænd stof, har Midttrafik beslut tet at lade priserne stige med det maksimalt tilladte.

Nordjyllands Trafikselskab afventer forhandlinger med kommuner og region - Midtjyllands Trafikselskab har allerede varslet prisstigninger. udviklings- og reparationsafdeling fremstiller produktionsanlæg til eget brug samt står for vedligeholdelse og forbedringer af disse. Til afdelingen søger vi en smed/mekaniker eller lign., som trives med nye udfordringer hver dag. Henvendelse: Thomas Dahl, tlf. 98621722 Email: thomas@skalform.dk

I Nordjyllands Trafiksel skab afventer man forhand lingerne med kommunerne og regionen om økonomien i 2023.

CNC-operatør

Exportandel 70% med direkte salg til USA og

• Service kørsel på kunde biobrændselsanlæg DK • Samling og montage af anlæg på fabrikken i Gedsted Dine kvalifikationer Det forventes at du har en uddannelse som smed, mekaniker eller lignede. Sælges: Spisebord m/ 12 stole og skænk. Klaver. Teaktræ-seng m/ madras (enkelt). Klædeskabe. Sofa 3+2+1 i stof. Tlf. 30 32 63 38

Det der så ikke er regnet med er tiden, og jo dyrere og færre busser jo mere frister friheden ved at have en bil.

Firmaet har

producerer småt kompliceret støbegods

Henvendelse: Peter Bro Sørensen, tlf. 98621722 Email: peter.s@skalform.dk

• Samling og

Chauffør søges

Tiltrædelse og vilkår Hvis stillingen har din interesse, bedes du venligst sende din ansøgning sv@twinheat.dk eller du er velkommen til at kontakte Søren Vasegaard +45 9864 5222

Vognmand Bjarne Thomsen Aalestrup Tlf. 40 32 39 40

Dine egenskaber

Nørrevangen 7 9631 Gedsted Tlf. 9864 5222 twinheat@twinheat.dk / Esben 20 13 93 40.

Kig i Aars Avis

Det bliver dyrere at tage bussen

til

Dansk Skalform A/S er et

Henvendelse: Thomas Dahl, tlf. 98621722

Email: thomas@skalform.dk

tilTiltrædelsedestruktionskørsel.snarest.

på kunde biobrændselsanlæg i DK

Der er således intet af gjort, og det kan betyde alt fra nedlagte ruter, prisstig ninger til status quo - det sidste nok usandsynligt i betragtning af inflationen.

• Du har humoristisk sans og en positiv indstilling inden for private, landbrug, industrien, private samt institutioner, Virksomheden er danskejet.

Mail:

montage af anlæg på fabrikken i Gedsted

Vestvej 1 ■ Birkevej 59 ■ DK-9600 Aars ■ Tlf.: 98621722 jern-, stål- og aluminiumstøberi med 70 ansatte, som efter croning- og lostwax-metoden. Kina. store kunder

• Du er en teamplayer og kan indgå i et tæt samarbejde med kollegaer virksomheden.

til livet Vi tilbyder • Godt arbejdsmiljø med en uformel tone, hvor man har respekt for hinandens forskelligheder og •kompetencerEnvirksomhed med en flad organisation og stor gensidig respekt Hvem er TWINHEAT TWINHEATA/S har siden 1979, udviklet og produceret biobrændselsanlæg. Til det danske samt internationale marked, vores kunder findes

Arbejdsopgaver

• Service kørsel

Arbejdsopgaver

Trods de varslede pris stigninger er det fortsat bil ligere at rejse med kollektiv trafik end i bil i langt de fle ste tilfælde. Ifølge Midttra fiks pendlertjek, der sam

Vi søger en Montør/servicemand

MOTOR: Fra 15. januar 2023 stiger priserne på en række af Midttrafiks billet produkter.Nordjyllands Trafiksel skab har endnu ikke meldt nogetTrafikstyrelsenud. udmel der hvert år et loft for, hvor meget billetpriserne må stige hos trafikselskaberne i Danmark.

menligner data fra FDMs bilbudget med trafikselska bernes billetpriser, vil der i eksemplet Odder til Aarhus være næsten 2.000 kr. spa ret med et pendlerkort hver måned, når alle udgifter til bil regnes med.

Vores smelteri og renseri søger folk til støbning og rensning af støbegods.

Det forventes eller lignede.

at du har en uddannelse som smed, mekaniker

kvalifikationer

Web: www.twinheat.dk har forrygende travlt Derfor søger vi: Nørrevangen 7 | 9631 Gedsted | Tlf. 9864 5222 Mail: twinheat@twinheat.dk | Web: www.twinheat.dk Medarbejdere med kompetencer indenfor INDKØB/LAGER/LOGISTIK samt kommunikation med kollegaer, kunder og leverandører. Kendskab til C5 samt sproglige færdigheder i en gelsk/tysk vil blive foretrukket. Erfaren METAL-ARBEJDER til svejseopgaver og montage. Har dette din interesse så send en kortfattet an søgning til Twinheat A/S, mærket ”Jobansøgning” på mail: kontakt@twinheat.dk senest 1. okt. 2022 For yderligere info: Ring Søren 20 66 26 94

Ny bolig?

inden for den europæiske automobil- og hydraulik-industri.

Dine

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Tilbygning - Ombygning - Renovering TømrerÅrupvejSnedkerforretning14,9600AarsTlf.29247501 Klinik for fodterapi Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62 Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også ude behandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 UdebehandlingAars efter aftale Tlf. 96 98 01 01 Tilskud fra UdvidetOverenskomstDanmarkmedSygesikringenhelbredstillæg Steen Brorsen 96 98 42 sb@aarsavis.dk20 Ringskrivellertil Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 jpo@advokatjanpoulsen.dk11Aalestrup Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 • jpo@advokatjanpoulsen.dkAalestrup Advokatkontor grundlagt I 1904 – beneficeret forsvarsadvokat Hjemmeservice Frit ErhvervPrivatvalg Vikarservice TransportErhvervLandbrug Haveservice VedligeholdOmlægningHaveplan ✔ ✔ ✔ Har du brughjælp...for -valgetHJEMMESERVICEerfrit-valgeterdit Markedsvej 6, 9600 Aars | www.servido.dk | 99 98 97 40 www.servido.dk99 98 97 40Markedsvej 6, 9600 Aars HIMMERLANDS VIKAR- HAVE- OG HJEMMESERVICE Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer. Telefon 98 62 51 PRIVAT/ERHVERV15 NEVE IT Udlejes i Haverslev 2-vær. lejlighed på 83 m2 Leje m/vand 3.800 kr. pr. md. + forbrug. 3 mdr.s dep. Ledig fra 1/11-2022. Efter kl. 17.00.Tlf. 21 74 84 98 Se din nye arbejdsplads på www.skalform.dk ! Smed Vores

Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkom men til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Hvor bliver annoncen indrykket?

Tlf: 40 19 92 59

Hvad KANloppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Dødsboer og restboer købes. Totalrydning kan tilbydes. Alt i teak og palisander møbler. Alt i Wegner og dansk møbeldesign. Lamper, møbler og keramik fra 40`erne til 70`erne. Kontakt Steen.

Annoncen indrykkes 8 aviser Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

under hver annonce.

Hvor stor må annoncen være?

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 21 SÆLGES:KØBES: loppemarked 50SEPRISER:EKSEMPLER: kr . FOR LOPPEANNONCEALMINDELIGMEDOPTIL20ORD. Flot gl. sofa, pænt grønt be træk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX Flot velourstue. Meget vel holdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX 150 kr . FOR BILLEDEANNONCELOPPE­MEDOGOPTIL20ORD. 100 kr . FOR ANGIVELSEF.ANNONCELOPPE­OMEKS.LOPPEMARKEDMEDAFTIDOGSTED. Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX LOPPEMARKED DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE­RUBRIKKER. Himmerlandsavisernes SekloppemarkedSlokaleaviSerforSammepriS! 73.621 eksemplarer HIMMERLANDS AVISERNE ...fra kyst til kyst AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD - en stærk løsning… Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 73.621 husstande! Annoncen sendes til: Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:  Kontant ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk Telefon: Afsenders navn og adresse: SÅDAN INDRYKKES LOPPEANNONCE:EN Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen. ELLER du kan sende teksten via mail og overføre via MobilePay Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst. Der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppe annonce under køb eller salg op til 20 ord - KR. 50.2. Udvidet loppe annonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - KR. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - KR. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis. GOD FORNØJELSE! KØBES: SE HER!

Tlf: 40 54 18 39

Hvor bliver annoncen indrykket?

Veteran Stumpemarked, lørdag den 24/9 og søndag den 25/9 kl. 10-15. Nysum Byvej 57, 9610 Nørager.

Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

Hvad koster en loppeannonce?

Skrot, gammelt jern afhentes. Totaloprydning.

- INDEN DU LAVER ANNONCE!DIN

Hvornår skal annoncen indleveres?

KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet måIKKE indeholde kontanter!

Gammelt jern og metal afhen tes. Store mængder købes. Ring til Thomas.

Hvad koster en loppeannonce?

Top pris gives! Dødsbo og ind bo fra 1930´erne og 1970´erne købes. Polstrede læne- og loun gestole samt sofaer. Teak, pa lisander og dansk design. Ring først til os!

Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKEindtelefoneres.

Tlf: 28 51 62 64

Tlf: 98 56 92 35/22 33 92 35 Kirkedeko m. roser. Stk. 50 kr. Tlf: 23 27 37 62

Tlf: 20 70 92 34

Køb og tilbud / vurdering af indbo og dødsbo. Tilbud på to talrydning. Kontakt:

Bedste pris gives! Palisander, teaktræ og dansk design købes. Dødsbo og indbo fra 1930`erne til 1970`erne. Polstrede læne- og loungestole og sofaer. Ring til Steen.

Hvornår skal annoncen indleveres?

Hvilke effekter kan IKKEannonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OGSALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Vær opmærksom på, at der kan være indleveringsfristerændrede i forbindelse helligdagenemedåretigennem. Loppe-annoncernebringesheriførstkommendenummerefterindlevering! PERSONLIGT,INDLEVERING:AFANNONCE,KANSKEVIAPOSTELLERE-MAIL: loppeannoncer@aarsavis.dk BETALING KONTANT ELLER TLF. 70779 Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00

Tlf: 27 20 46 97

Annoncen skal være avisen hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKEindtelefoneres. efonnr.

Vær opmærksom på, at der kan være indleveringsfristerændrede i forbindelse helligdagenemedåretigennem. Loppe-annoncernebringesheriførstkommendenummerefter klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER. Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkom men til at indrykke flere annoncer, husk dog tel-

KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet måIKKE indeholde kontanter!

Tlf: 20 70 92 34

Af Ture Damtoft

Der var demonstration af malkning og klipning af køer nede bag staldene.

- Der havde vi regnet for kert, så alle dem, der hjalp til, fik en pose bøffer med hjem. Så må vi lave dem lidt større næste gang, smi ler Steen Skov.

- Det er fordi, de ellers vil malke hinanden, og når de så kommer ind med ringen, så trækker den anden ko sig. Det er kun nogle få af dem, så det er derfor, det kun er nogle få, der har ringe i næ sen, forklarede Steen Skov i

Lille Skovsgaard åbnede portene til åbent landbrug 2500 gæster lærte om landbrug og fik serveret gårdens eget kød

LANDBRUGSNYT

- Om de kommer fra landet eller byen, var det skønt at se, hvor nysgerrige de var. Vi vil gerne have nogle glade forbrugere, der kan se, hvor tingene i supermar kedet kommer fra, og at vi kan stå på mål for at have nogle gode forhold for dy rene, siger Steen Skov.

øjenhøjde og blev belønnet med et ny-oplyst “nåh” fra de nok fem-seks årige piger.

Et par andre børn skyndte sig at trække trefire skridt bort, da en ko pludselig kom af med en ret stor mængde af indholdet fra maven. Velkommen til virkeligheden på en gård, og så blev der grinet.

Det var godt, der ikke kom flere end 2500 gæster til åbent landbrug søndag på Lille Skovsgaard lidt syd forP-pladsenAars. var fyldt, og værten, gårdejer Steen Skov og de 30 ansatte, familie og venner, der hjalp, skulle

dem første gang.

Malkedemonstrationen samlede et stort publikum hver halve time.

Der var lang kø til at komme op i traktoren.

allevegne for at komme så godt rundt som muligt og besvare så mange spørgs mål som muligt.

på Enestepedaltraktorer.lillefejl var for plejningen.Dervar gratis vand og burgere til alle, men det var langt fra alle, der opdagede det.Så af de 1500 lækre bøf fer af Lille Skovsgaards eget kvæg var der 700 tilovers.

Steen Skov i stalden foran de køer, han har vundet flere priser med og stolt viste frem.

Om det så var fra en bon derøv eller en bybo - for nu at bruge hans egne ord.

Et par piger fra en familie, der var kommet fra Aal borg, ville gerne vide, hvor for nogle af køerne havde ring i næsen.

- Det var egentlig godt, der ikke kom flere, så kunne det være gået lidt i hårknude. Det gik jo helt fantastisk, og vi er glade ved og stolte over det, vi har at vise frem, siger Steen Skov.

SIDE 22 21. SEPTEMBER 2022

også have tid til at svare på spørgsmål og varte gæster ne lidt op.

Han var selv her, der og

Kom fra Aalborg

Det kunne tage lidt tid at komme derned, for på mel lemvejen var de helt små kalve, og dem kunne voks ne og især børnene natur ligvis ikke stå for - selvom det kunne virke en lillebitte smule farligt at kæle med De små børn kunne ikke stå for de små kalve.

LANDBRUGSNYT - når det skal være lokalt! Bogtryk/OffsetTlf.98621711 • HA LM GYLLETANKEPÅ • OPTAGNING GUMMIGEDARBEJDETRÆRØDDERAFLeanderThyrrestrupTlf.22203903 EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

En pose bøffer

Han har modtaget man ge beskeder med tak for en god dag og ros for de mange aktiviteter for børnene som ansigtsmaling og kørekort

den måske stør ste globale fødevarekrise siden 2. verdenskrig, hvor priserne på mad stiger eksplosivt, og hvor mange lande er ramt af fødeva

Løgstør Kirke 9.30

noteringenSmågrise-

- Hvis man fra politikernes side ønsker at højne biodi versiteten, så giver det slet ingen mening, at disse fan tastiske områder ikke kan få lov at blive stående. Jeg me ner, man som landmand bør kunne indgå en dialog om, at få lov til at lade disse arealer stå hen, og lade dem tælle med i regnskabet, siger han.

remangel, så foreslår En hedslisten dette i ramme alvor. Det er mig ubegri beligt. Det er simpelthen sortDerudosnak.ver er det to talt “sort” for klimaet. En halvering af dansk land brug vil gøre klimaet en bjørnetjeneste. I Danmark producerer vi nogle af ver dens bedste fødevarer med mindst klima- og miljøaf tryk. Danmark er verdens mest klima-effektive pro duktionsland. Tag for ek sempel grisekød. Her er kg CO2 pr. kg grisekød 10,8 i Danmark, mens det er 11,54 i USA og hele 19,5 i Brasilien. Det er et 81 pct. højere klimaaftryk end i Danmark. Derudover har de to lande tilsammen øget

Kornum Kirke Ingen

Vognsild Kirke Ingen

Foulum Kirke 10.30

Strandby Kirke Ingen Ullits Kirke Ingen

Der henvises til kirkernes egne hjemmesider ved evt. ændringer af kirketiderne

MF og klimaordfører Ma rie Bjerre (V) skriver om landbruget:

Regel om fire pct. brak Som man kan fornemme, er Svend Romvig meget glad for sine braklagte områder og de naturoplevelser, han dagligt får derude. Derfor var han også overbevist om, at han var på sikker grund, da regeringen meldte ud, at dansk landbrug skulle braklægge fire pct., for at tilgodese naturen og højne

Blære Kirke 10.30

Alstrup Kirke 9.30

Gundersted Kirke Ingen

Vilsted Kirke Ingen Overlade Kirke Ingen

den danske biodiversitet.

Næsborg Kirke Ingen

Aars Frikirke 10.00

Ejdrup Kirke Ingen

Løgsted Kirke 11.00

Grynderup Kirke Ingen

GudstjenesterSøndagd.25.september

Haverslev Kirke Ingen

Aalestrup Kirke 11.00

Halvering af dansk landbrug er sort

Rørbæk Kirke Ingen

- Der letter en fiskehejre.. Og der er en til.

- Det her er bare en stor bunke døde buske og træ er, men insekterne er vilde med dem, så derfor får det lov at blive liggende, fortæl ler han, mens vi passerer et område, hvor beplant ningen ikke er blevet slået. Svend Romvig forklarer: - Jeg lader altid nogle små områder være, så agerhøns og andre fugle har et sted at gemme sig.

Svingelbjerg Kirke 9.00

- Svends arealer har været betegnet som permanent græs siden 2015. Da det ikke har været pløjet siden 90erne, er der kommet den ne fine biodiversitet. Efter de regler der er nu, skal han som minimum pløje, så der kan sås blomsterbrak inden 1. maj 2023. Og det vil be stemt forringe den fine fau na og flora, der er derude nu, siger hun.

Brakmarken har været urørt i mange år. Nu kan nye regler kræve, at de urørte pløjes for at tælle med som brak.

Haubro Kirke Ingen

Det er tydeligt at mærke begejstringen hos Svend Romvig, når han viser rundt på de naturarealer, han har haft på sin bedrift lidt uden for Herning siden slutningen af 1990erne.

21. SEPTEMBER 2022 SIDE 23 LANDBRUGSNYT

Økologi 803,85 (803,85)

Igen og igen bliver dansk landbrug angrebet af de rødeDetpartier.erder såmænd ikke noget nyt i. Men det mest latterlige forslag, er det nye forslag fra Enhedsli sten, som nu foreslår at skære antallet af danske køer og grise med 50 pct.

Malle Kirke 9.30

Binderup Kirke Ingen Durup Kirke 9.00

- Græstæppet er helt per fekt lige nu. Der er plads til, at alverdens planter og urter kan trives mellem græsset. Hvis man starter forfra, vil tidslerne lynhur tigt få overtaget. Det er helt normalt, og der vil gå mange år, inden balancen i området er på plads igen, sigerDennehan. betragtning er Eva Tine Engelbreth, der er planterådgiver hos SAGRO enig i.

deres produktion med næ sten den samlede danske produktion fra bare 20182020.Netop

Uforståelige krav brakareal status for at leve op til krav

Hyllebjerg Kirke Ingen

LÆSERBREVE

Basis 466,58 (466,58)

Ulstrup Kirke 19.30

Louns Kirke Ingen

Vindblæs Kirke 11.00

af den grund siger World Ressource Institute også, at det er tåbeligt for klimaet at reducere dansk landbrug. De fødevarer vil bare blive produceret nogle andre steder - og det med et højere klimaatryk end i Danmark.Samtidig kan vi være stolte af det store hensyn til dyrevelfærd og fødeva resikkerhed. Og landbru get selv har fremlagt et ambitiøst mål om at være klimaneutral i 2050. Land bruget kommer med inno vative bud på, hvordan det kan bidrage til vores ener gibehov samt, at vi i frem

Salling Kirke Ingen

tiden kan flyve på kolort og halm i stedet for olie. På den måde kan vi også flyve med god Enhedslistenssamvittighed.forslag vil også koste tusindvis af danske arbejdspladser. Her i Vesthimmerland vil tabet være på minimum 596 arbejdspladser. Her til kommer alle de, der er afhængige af landbruget indenfor forarbejdning, forsynings- og servicevirk somhed. Det vil være et kæmpe tab for Vesthim merland i både økonomi og Desværrebeskæftigelse.har Enhedsli sten og andre røde politi kere travlt med at male et negativt billede af dansk landbrug som klimaskur ke. I min optik er og bliver

Oudrup Kirke Ingen

Vil følge reglerne

Suldrup Kirke Ingen Bislev Kirke 11.00

Sønderup Kirke 9.00

Aars Kirke 9.30

før

Da marken blev braklagt i slutningen af 1990erne, havde den status af brak areal, men reglerne er i dag således, at brak og rent græs skal omlægges hvert sjette år for at have omdriftssta tus. Derfor har Svend Rom

For Sven Agergaard, der er formand for Herning Ikast Landboforening, som er den forening Svend Rom vig er medlem af, vækker det også forundring.

Beregnet notering uge 38

dansk landbrug klimahel te. Derfor håber jeg, at vi får et nyt borgerligt flertal efter næste valg. Vesthim merland og klimaet vil lide stor skade af en klimapo litik på Enhedslisten stem mer.

Ranum Kirke Ingen

- Det kom som noget af en overraskelse for mig, at jeg, som reglerne er i øjeblikket, kommer jeg til at sprøjte området ned og pløje det, for at det kan tælle med i regnskabet, siger han.

Flejsborg 9.00

Marie Bjerre.

Trængstrup Frimenighed Ingen Kgs. Tisted Kirke 10.30

Aggersborg Kirke Ingen

Giver Kirke Ingen

Brorstrup Kirke Ingen Ravnkilde Kirke 10.30

Midt2030.i

Hvis reglerne står til tro ende næste år, vil han selv følgelig efterleve dem. Men det værste er, at der vil gå mange år, inden området opnår den sammen fauna og biodiversitet, som det er tilfældet nu.

Veggerby Kirke 10.30

Vester Hornum Kirke Ingen

Har lagt brak i 20 år, men skal alligevel omlægges

Skivum Kirke Ingen

Farsø Kirke 10.30

- Græstæppet er helt perfekt lige nu. Der er plads til, at alverdens planter og urter kan trives mellem græsset. Hvis man starter forfra, vil tidslerne lynhurtigt få overtaget. Det er helt normalt, og der vil gå mange år, inden balancen i området er på plads igen, siger Svend Romvig.

vigs arealer i dag status af permanent græs.

Stenild Kirke Ingen

UK-tillæg 10,77

Aarestrup Kirke 10.30

Vesterbølle Kirke 11.00

Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 7,59 (7,59)

Gislum Kirke 9.30

SIDE 24 21. SEPTEMBER 2022

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.