Page 1

Til samtlige husstande

92. årgang - Nr. 38

ONSDAG 19. september 2018

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Blære IF skal selv betale for etablering af boldbaner

Brune fliser i Aars udskiftes med grå ■ AARS: Gaderne i Aars har undergået en del forandringer, siden landskabsarkitekt W. Roussel og Aars Byråd for nogle år siden udarbejdede en plan. Forandringerne støder SKJOLD BURNE AARS INVITERER TIL Peer Poulsen, Aars, som Fliserne ved Søndergade er nu har rettet henvendelse grå og ikke brune som før. herom til formanden for byrådets udvalg for tek- at udskiftningen og de øvnik og miljø, Uffe Bro (S), rige ændringer er nødvenLøgstør. dige både for sikkerhedens - Man kan da ikke øde- og vedligeholdelsens skyld. lægge helhedsindtrykket er ikke- noget FREDAG D. 28 SEPTEMBER 2018af - Der KL.17:00 21:00 planvores smukke og arkitekt- grundlag, som sikrer, at • 9600 MESSECENTER VESTHIMMERLAND AARS tegnede hovedgade med • derMESSEVEJ ikke må 1ske ændringer tilhørende afstikkere, skri- i Aars Bymidte. Der bliver ver Peer Poulsen i sit brev. også foretaget ændringer Forleden opdagede han, i bymidten i de tre øvrige at brune fliser i Sønderga- hovedbyer i kommunen, MERE END de var ved at blive skiftet og de er også 300arkitekttegFORSKELLIGE SPÆNDENDE for ud med grå - det blev an- nede, siger formanden SPIRITUS ledning til reaktionen. Teknik- og Miljøudvalget, Kommunen fastholder, Uffe Bro (S).

PIRITUS

ESTIVAL

Idrætsforeningen føler sig urimeligt behandlet af kommunen - Vi mener, at det kun er rimeligt, at kommunen stiller forhold til rådighed for os. Forhold der er tilsvarende det vi har haft i mange år, siger Sander Mogensen.

Af Torsten Hansen

2018 SMAG

Løssalg: 5,00 kr.

■ BLÆRE: Blære Idrætsforening er kommet i et dilemma efter at Blære Skole er nedlagt og Blære Friskole har fået brugsret over idrætsanlægget vest for skolen. Blære Idrætsforening kommer til at mangle faciliteter til at dyrke fodbold, krocket og andre sportsgrene, når Blære Friskole udvider legepladsen til skolens børnehave. Udvidelsen vil lægge beslag på en del af det område der benyttes af Blære IF. Vesthimmerlands Kommune har været bekendt med problemet siden friskolen fik overdraget brugsret-

Ikke med i b udget

Sander Mogensen: Nye boldbaner vil koste os 145.000 kr.

ten, og løsningen har også været på vej. Kommunen købte i 2017 et areal syd for skolens område. Men foreløbig henligger arealet som en græsmark, og Blære IF har fået at vide, at de selv skal etablere boldbaner på området, hvis de vil benytte dem.

- Vi mener, at det er fuldstændig urimeligt, at vi selv skal bekoste den opgave. Vi har fået en foreløbig pris hjem. Den anslås til 145.000 kr., siger Sander Mogensen, Blære Kroket der også benytter det nuværende idrætsanlæg i Blære.

Blære Idrætsforening havde håbet, at politikerne i Vesthimmerlands Kommune havde taget foreningens ansøgning om anlæggelse af boldbaner til det nye budget. Men ansøgningen er ikke blevet prioriteret. Derfor ser fremtiden sort ud for sportsfolkene i Blære.

Læs mere side 13...

RER TIL

SPIRITUS 2018 FESTIVAL 2018 SKJOLD BURNE AARS INVITERER TIL

SKJOLD BURNE AARS INVITERER TIL

SPIRITUS

KL.17:00 - 21:00

FREDAG D. 28 SEPTEMBER 2018 MESSEVEJ 1 • 9600 AARS

FOREDRAG

2018

JULEFROKOST

25. Oktober kl. 19.30

VIRKSOMHEDER, FORENINGER, KLUBBER, VENNER, FAMILIEN - VELKOMMEN TIL ÅRETS STØRSTE JULEFROKOST! KL.17:00 - 21:00 MED STAND-UP OG DANS

I MESSECENTER

FESTIVAL SMAG JULEFROKOST SMAG MESSECENTER VESTHIMMERLAND • MESSEVEJ 1 • 9600 AARS

KJOLD BURNE AARS

RLANDSGADE 81, 9600 AARS

ENTRÈ: 295,-

BILLETTER REfUNDERES IKKE. 53 37MERE 08FORSKELLIGE 29 END D. 28 FREDAG SEPTEMBER 2018 300 KØB DIN BILLET I BUTIKKEN.

INKLUSIV:

1 GLENCAIRN WHISKYGLAS MED VELKOMSTDRAM ENTEN ROM ELLER WHISKEY + 5 SMAGSPOLETTER OG EN LET TAPAS BUFFET. EKSTRA POLETTER KAN KØBES PÅ DAGEN.

Lørdag den 1. december 2018VENNER, FAMILIEN VIRKSOMHEDER, FORENINGER, KLUBBER, KLUBBER, VENNER, FAMILIEN -VIRKSOMHEDER, VELKOMMEN TIL-FORENINGER, ÅRETS JULEFROKOST! kl. 18.00 01.30STØRSTE

VESTHIMMERLAND

- VELKOMMEN TIL ÅRETS STØRSTE JULEFROKOST!

JULEFROKOST MED STAND-UP OG DANS JULEFROKOST

Helaftensarrangement KL.17:00 MERE END - 21:00 med en skøn og overdådig 300 FORSKELLIGE SPIRITUS SPÆNDENDE1 • 9600 julebuffet MESSECENTER VESTHIMMERLAND • MESSEVEJ AARS og underholdende SPIRITUS NAK & fortæller ÆD I NORDEN Jørgen Skouboe om jagten på Nordens vildt og om mødet stand-up show ved LarsOG DANS MED STAND-UP Jørgen Skoubo fortæller med vores Nordiske brødres jagtkultur.om Hør om jagten på White Tail i MED STAND-UP OG DANS Hjortshøj samt efterfølgende Lørdag den 1. december 2018 detog skyde populære program på midt i isbjørnens spiseFinland en Remmesæl på Svalbard dans med Petrols. kammer. minus 38 grader, DR -I Grønland Nak & frøs Æd,det hvor han og da han endelig stod Lørdag den 1. december 2018 kl. 18.00 -MERE 01.30. Lørdag 1. december 2018 overfor Moskus også rundt om jagten KR.den 498,Nikolaj Kirkoksen. tagerHør seerne på på Urfuglen i Sverige, kl. END 18.00 - 01.30. Rensdyret på Island, Mallemukken på Færøerne og om fiskeriet efter spændende oplevelser i naturen. LARS HJORTSHØJ pr. kuvert 300 FORSKELLIGE kl. 18.00 - 01.30. LARS HJORTSHØJ SPÆNDENDE

akk@mkevent.dk

NAK & ÆD I NORDEN

SMAG

Helleflynder på Lofoten, der ligger 350 km ude i Norskehavet. LARS HJORTSHØJ Hør også om jagten på Nordens

SPÆNDENDE

SPIRITUS med en skøn og Helaftensarrangement Fri bar hele aftenen

Vildt og mødet med vore Nordiske brødres jagtkultur.

ULVE I DANMARK

med en skøn ogmed en skøn og Helaftensarrangement Helaftensarrangement julebuffet og underholdende overdådig (kl. 18.00-01.00) og underholdende overdådig julebuffet og underholdende julebuffet overdådig Hjortshøj samt Lars ved show stand-up øl, vand og vin Lars vedsamt showdans stand-up Lars Hjortshøj stand-up show vedefterfølgende Petrols. samt med Hjortshøj KR. 248,Petrols. med dans efterfølgende pr. kuvert 498,KR. med efterfølgende dans pr.Petrols. kuvert pr. kuvert 498,KR. KR. 498,- pr. kuvert - øl, vand, vin, snaps, tempt &

SKJOLD BURNE AARS INKLUSIV: HIMMERLANDSGADE 81, 9600 AARS 1 GLENCAIRN WHISKYGLAS

53 37 08 29

MED VELKOMSTDRAM ENTEN ROM ELLER WHISKEY + 5 SMAGSPOLETTER OG EN LET TAPASakk@mkevent.dk BUFFET. EKSTRA POLETTER KAN KØBES PÅ DAGEN.

ENTRÈ: 295,-

KØB DIN BILLET I BUTIKKEN. BILLETTER REfUNDERES IKKE.

Thomas Boesdal kendt fra TV og aviser har fulgt ulvene i Danmark siden 2012 via dna prøver, vildtkameraer, kadavere og spor og han har selv set demBoesdal masser afkendt gange. Han Thomas fra er TVkendt i jægermiljøet som en entusiastisk i ulvemiljøet en nysgerrig nørd, der ikke og aviser jæger, har fulgt ulvene som i Danfalder for udokumenterede fakta.

ULVE I DANMARK

spiritus hele aftenen (kl. 18.00 - 01.00) Fri bar - 01.00) (kl. 18.00 aftenen hele KR. pr. kuvert vin KR. 248,og498,vand øl,bar -Fri 1 GLENCAIRN WHISKYGLAS kuvert pr. 248,KR. vin og vand øl, vand, -- øl, MED VELKOMSTDRAM ENTEN ROM ELLER pr. kuvert KR. 498,- pr. kuvert spiritus & tempt vin, snaps, WHISKEY + 5 SMAGSPOLETTER 01.00) -bestille 18.00 hele bar FriPOLETTER KR. 498,- pr. kuvert & spiritus tempt snaps, vin, vand, - øl,(kl. OG EN LET TAPAS BUFFET.aftenen EKSTRA drikkevarepakke samme skal Selskaber KAN KØBES PÅ DAGEN. drikkevarepakke samme bestille skal Selskaber pr. kuvert - øl, vand og vin KR. 248,Selskaber skal bestille INKLUSIV:

på www.billetbutik.dk og billet Købtempt samme drikkevarepakke KR. 498,- pr. kuvert spiritus &tilkøb - øl, vand, vin, snaps, på www.billetbutik.dk tilkøb Køb billet og samme Selskaber skal bestilleKøb billetdrikkevarepakke og tilkøb på www.billetbutik.dk

SKJOLD BURNE AARS

HIMMERLANDSGADE 81, 9600 AARS

53 37 08 29 akk@mkevent.dk

og tilkøb på www.billetbutik.dk Køb billet INKLUSIV:

ENTRÈ: 295,-

KØB DIN BILLET I BUTIKKEN. BILLETTER REfUNDERES IKKE.

1 GLENCAIRN WHISKYGLAS MED VELKOMSTDRAM ENTEN ROM ELLER WHISKEY + 5 SMAGSPOLETTER OG EN LET TAPAS BUFFET. EKSTRA POLETTER KAN KØBES PÅ DAGEN.

mark siden 2012. Han er kendt i ulvemiljøet som en nysgerrig nørd, der ikke falder for udokumenteret Hør hvilke konVildtragout medfakta. stegte kartofler, vilde bær og efterårssalat kl. 18.00 sekvenser det har for naturen FOREDRAG og vores dyreliv, at vi har fået KR. 159,- + GEBYR KR. 10,- & AFTENulve i Danmark. MENU KR. 149,PR. KUVERT AFTENMENU: Bestilles på Vildtragout med stegte kartoPETROLS www.billetbutik.dk fler, vilde bær og efterårsPETROLS eller 9862 4800 salat kl. 18.00.

AFTENMENU:

Messevej 1 - 9600 Aars - tlf.: 9862 4800 eller 9862 2925 Messevej 1 - 9600 Aars - tlf.: 9862 4800 eller 9862 2925

PETROLS

MESSEVEJ 1 - 9600 AARS - MCVH.DK


SIDE 2

- egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Ture Damtoft - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Annoncekonsulent Michael Mølby

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Farsø BegravelsesForretning Højgårdsvej 24 • Farsø • www.farsobegravelse.dk

40 års jubilæum

Aars Avis

Specialarbejder Ove Mogensen, Aagade 31, Vegger, kan i morgen torsdag, 20. september fejre 40 års jubilæum på støberivirksomheden MAT Dania ApS. i Aars.

Ugens portræt

Runde fødselsdage

25 års jubilæum Malte Bo Jensen kan torsdag, 20. september fejre 25 års jubilæum som driftsoperatør ved Aars Fjernvarme. Malte Bo Jensen er fra Knudstrup, hvor han voksede op i en søskendeflok på ti. Han blev udlært mekaniker i Aalestrup i 1977. Herefter arbejdede han som traktormekaniker, sidst hos Aars Maskinforretning, indtil han i 1993 blev ansat hos Aars Fjernvarme. Malte Bo Jensen indgår i fjernvarmeværkets vagthold. Han er en værdsat medarbejder og glad for jobbet. Arbejdet er mere spændende i dag, end da han startede.

Jørgen Herskind Grotrian.

90

Jørgen Herskind Grotrian, Østergade 5, Østrup, tirsdag, 25. september. Jørgen Herskind Grotrian, smeden i Østrup, som de fleste kender og husker ham som, fylder 90 år. Smeden bor stadig ovenpå den ”gamle smedje” sammen med sin hustru  - fortsættes på side 3...

Alt i blomster!

Døgnvagt

98 63 13 24

Himmerlandsgade 49 C · Tlf. 98 62 68 00

Medl. af

Dorthe Overgård Nielsen

Ditte Immersen Dalgaard

Udstillingen er åben alle ugens dage på Svoldrupvej 174, 9600 Aars Ring i forvejen for personlig betjening

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Mob: 20 78 07 66 Tlf. 98 51 27 00 post@himgrav.dk

Exam. bedemand Jens Møller & bedemand Bettina Mørk

TLF.: 98 62 58 69

Aars og omegns bedemænd

Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning · www.hanslandry.dk

DØGNVAGT

Tlf. 70 20 41 41

BEGRAVELSE TIL FAST PRIS BEGRAVELSE Til Fast Pris Fra kr. 10.500,-

GRAVSTEN incl. 30 bogstaver kr. 5.000,-

(Udstilling på adressen)

BEDEMAND MED EGET: – Blomsterbinderi – Stenhuggeri – Økonomisk rådgivning Se mere om vores lave priser på

www.begravelsetilfastpris.dk

Himmerlandsgade 26 · 9600 Aars

Birgitte Landry

Torben Rask

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Claus Landry

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

AARS BEDEMAND OG STENHUGGER Jan, Stinne, Trine og Mette

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Tlf. 30 32 62 01 Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

19. SEPTEMBER 2018

Hornumprisen gik til forenings-ildsjæl Idræt har altid stået højt hos Dorthe Michelsen fra Hornum. Fra huset på Granlidevej har hun i nærmest en menneskealder kørt ud til fodbold- og håndboldkampe, hvor hun både har været aktiv spiller og træner. Hun er også kasserer i Hornum Idrætsforening, og de mange aktiviteter bliver i den grad værdsat hos borgerne i Hornum. Så værdsat at hun i søndags, 16. september fik årets Hornumpris til Septembermarkedet. Det var en tydeligt rørt Dorthe Michelsen, der kom op på scenen til et rungende bifald. Tårerne skulle tørres bort et par gange, men det var naturligvis glædestårer. Hun har været en frivillig ildsjæl i rigtig mange år, og hun var da også blevet set susende rundt på markedspladsen under Septembermarkdet. Det er især idrætten Dorthe Michelsen har brændt for, og hun har selv spillet meget fodbold. Hornum Idrætsforening har nydt godt af hendes fodboldmæssige kunnen, og hun har både været med på grønsværen og stået på sidelinjen som træner for klubbens damehold. Men håndbolden har også nydt godt af Dorthe Michelsens ordenssand, der gør, at hun kan have mange bolde i luften. I rigtig mange år har hun været turneringsleder i Blære/Hornum håndbold. Hun har stået for alt det praktiske i forbindelse med turneringerne for klubbens mange hold. Booking af hal, turneringsplan, kontakt til Jysk Håndboldforbund og dommerklubben - alt har Dorthe Michelsen klaret, så spillerne kunne koncentrere sig om kampene. Hun klarer det også på hjemmefronten, hvor hun har været med sin mand Bjarne Jensen på hospitalet stort set hver eneste gang, han har været til undersøgelse eller behandling for den kræft, han fik konstateret for to et halvt år siden. Da Bjarne Jensen var indlagt på Rigshospitalet i halvanden måned, var Dorthe Michelsen med i

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Dorthe Michelsen - modtager af Hornumprisen 2018.

den første uges tid - og der har været mange ture til Aalborg, for at være med manden hele vejen. De tager livet en dag af gangen, og tilbringer så meget tid som muligt med børnene Jonas og Julie. De blev enige om, at livet skal gå videre, og man skal få det bedste ud af den sidste tid. Bjarne, Jonas og Julie var tydeligt stolte af deres mor, men kåringen som årets Hornumborger var en glædelig overraskelse for hele familien. De fortæller om en hustru og mor, som har styr på tingene og bruger meget tid på kontoret. Også kontoret på arbejdspladsen hos Dansk Vand- & Naturcenter, hvor Dorthe Michelsen laver regnskaber for vandværker. Det falder meget godt i tråd med hendes arbejde som kasserer i Hornum Idrætsforening, hvor hun også har styr på finanserne. Hvert år afleverer hun en mappe til revisoren med bilag og regnskab, der er lige til at gå til. Når hun ellers holder fri, kommer den kreative side frem i Dorthe Michelsen. Den kreative side viste hun allerede i skolen, hvor hun vandt en tegnekonkurrence som 12 årig, og fik en tur til Rom som præmie. Hun er glad for at lave dekorationer, og når hun mødes med sine to søstre for at lave juledekorationer op til jul, så er det Dorthe Michelsen, der laver dekorationerne, mens de to søstre følger med i, hvad der sker.

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

Runde fødselsdage Fortsat fra side 2... Erna. De klarer dagligdagen selv til trods for at lejligheden ligger på 1. sal. Der er nu dagligt besøg af hjemmesygeplejerske grundet diabetes og kræftsygdom, der har indhentet smeden de seneste par år. Jørgen Herskind Grotrian er født i Højslev ved Skive. Hans arbejdsliv startede på landet som 10 årig, og det førte ham til en gård udenfor Østrup, hvor han kom ind i smedjen hos smed Christian Mejlstrup. Her fik Jørgen Grotrian et godt øje til smedens datter Erna. Han blev tilbudt en læreplads, blev udlært og gift med Erna og overtog i slutningen af 1950erne smedjen. Virksomheden drev han i mere end 40 år, indtil sønnen Lars Herskind Grotrian tog over. Smeden har gennem årene supporteret lokale landmænd med mange maskiner, fra plove, harver, marksprøjter, vogne, grønthøstere, pressere osv. og efterfølgende serviceret og repareret dem. Op i 1970erne tog han markvanding op som et speciale og har lavet over 100 anlæg i Himmerland. Arbejdet blev en livsstil, og det var lange arbejdsdage og weekender, der blev brugt til at hjælpe kunderne. Det betød meget for ham, at kunderne fik hjælp, når de havde behovet. Erna Grotrian var den tro væbner gennem alle årene. Hun passede bogholderiet, og Jørgen Herskind Grotrian havde meget glæde af at sende kunderne op til hende til kaffe og hjemmebag - og en god snak, så kunne han lave sit arbejde i værkstedet uden at blive kigget over skuldrene. Det kan ikke udelukkes, at kunderne kunne have brug for en beroligende samtale, hvis der i værkstedet var røget en ”finke fra panden”, hvis de havde ud-

fordret ”Jønnens” til tider lidt friske temperament. Gennem årene udlærte Jørgen Herskind Grotrian mange lærlinge, et ansvar han tog meget seriøst, og lærlingene fik sig en god uddannelse i Østrup. For 10 år siden overraskede de selvsamme lærlinge gennem tiden Jørgen på hans 80 års fødselsdag. Det er en dag, han stadig taler meget positivt om. I årene efter han solgte virksomheden, hjalp han med udenoms områder, herunder græsplæner blev trimmet, passet og plejet, og bygninger blev holdt i orden. Ligeledes var han gennem mange år fast ”aftenhold” på den nye laserskærer. Den nye teknik syntes han var meget spændende. Til stadighed udfordrer han sønnen med artikler fra tekniske tidsskrifter … om han nu holder sig opdateret. For det har altid været en god dag, når han har lært noget nyt. I fritiden nyder han et besøg i børnenes sommerhus i Hvalpsund, han løser kryds og tværs og er også frisk på soduku. Han er helt utrolig kvik i pæren og kan stadig debattere politik og sports resultater, når familien kommer på besøg. En stor oplevelse var det for 15 år siden at besøge sin storebror og lillesøster i Canada sammen med datteren Lone.

85

Else P. Pinstrup Sørensen, Park Allé 17, Aars, fredag, 21. september.

70

Poul Bach Christensen, Kong Christiansvej 5, Aars, tirsdag, 25. september.

70

Jens Aage H. Hansen, Østergade 17, Østrup, onsdag, 26. september.

Bryllup Lørdag, 22. september vies i Aalborg Valgmenighed: Camilla Møller, Aalborg, datter af Inge og Ole Møller, Aars, og Morten Keilow, Aalborg, søn af Hanne og Gert Keilow, Kongens Lyngby.

Vor kære far, svigerfar og bedstefar tidl. rugemester

Arne Vestergaard Jensen * 5. juli 1925 er stille sovet ind Aars, den 13. september 2018

Esther og Bro Bue og Alexander Toke, Akiko og Moeri Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 21. september kl. 13.00

SIDE 3

BEKENDTGØRELSER Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Vores elskede mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Aase Gurli Nielsen * 14. januar 1943 er stille sovet ind Nørager, den 13. september 2018 Atter en smuk stjerne på hilmen På familiens vegne

Betina Borup Sørensens bisættelse fra Gundersted Kirke Tak for blomster, kranse og pengegaver. En særlig stor tak til Palliativ Afd. på Farsø Sygehus, for jeres måde at være på. På familiens vegne

Søren, Klaus og Sebastian

Henny, Kaj og Vita Bisættelsen finder sted fra Kongens Tisted Kirke torsdag den 20. september kl. 13.00

40 ÅRS JUBILÆUM

TAK EFTER DØDSFALD

Hjertelig tak for deltagelsen ved

Asta Andersens

begravelse fra Brorstrup Kirke. Tak for de mange buketter og dekorationer. Tak til plejecenter Østermarken, læge Peter Aaquist og provst Holger Lyngberg. Familien

Ove Mogensen, Aagade 31, Vegger, kan den 20. september 2018 fejre 40 års jubilæum hos MAT Dania ApS.

Ove startede i renseafdelingen men blev efter kort tid overflyttet til kerneafdelingen, hvor han har været siden. Han har igennem årene oparbejdet bred viden om fremstilling af sandkerner. Der er de senere år sket en stor udvikling og modernisering af afdelingen, men Ove holder gerne fast i gamle dyder og han er ekspert i at betjene de tilbageværende gamle kerneskydere. Han udfører opgaverne grundigt og ansvarsfuldt. Han er pligtopfyldende og stabil og hans stille natur og venlige væsen gør ham til en afholdt og værdsat medarbejder og kollega.

MAT Dania ønsker hjerteligt tillykke med jubilæet og takker for et godt samarbejde gennem 40 år.

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved

Jens Peter Rasmussens død og begravelse Tak for blomster og kranse. En særlig tak til sognepræst Lone Primdahl Dolmer for en smuk tale i kirken, samt til Hjemmeplejen, som var højt værdsat i hans sidste tid. På familiens vegne

Lis, Anne, Karl Elmer, Poul Erik, Kirsten og Jens Ole

Opmærksomhed Al opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes. Jørgen H. Grotrian, Østrup

Indsamling til loppemarked Lions Club Aars har løbende indsamling af effekter til sit årlige loppemarked. Har man effekter (kun brugbare ting, ikke tøj), som man vil skænke til Lions loppemarked, kan man blot ringe på tlf. 40 83 34 08 (Poul Poulsen), hvorefter afhentning vil blive arrangeret, eller benyt vores container på genbrugspladsen i Aars

ved min fødselsdag frabedes venligst. Viola Mathiasen

Blære

Humørfyldt Folkedans

Blære

i Blære Multihal, Gl. Blærevej 58 Mandag den 1. oktober 2018 kl. 19.30 Leder: Kresten Jensen Musik: Kjeld Pedersen - Karl Johan Pedersen Alle - også begyndere er velkomne Blære I.F. Annoncesponsor:

Pension Tak for en dejlig og velbesøgt reception og de mange hilsner i den anledning. Efter nu at have rundet de 70 år har jeg besluttet at gå på pension med sidste arbejdsdag mandag den 1. oktober 2018. Jeg vil gerne på denne måde benytte lejligheden til at takke for den tillid der gennem mere end 40 års virke som advokat i Aars er blevet vist mig både fra private klienter, virksomheder og offentlige myndigheder. Jeg håber, at den tillid der er vist mig gennem årene, vil blive videreført overfor Advokatfirmaet Himmerland ApS. Efter den 1. oktober 2018 vil jeg fortsætte på de bestyrelsesposter jeg har, ligesom jeg får mulighed for at tage nye opgaver op. Med venlig hilsen og tak

Arne Bindslev Advokat

Kirkegade 1 • 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 4

19. SEPTEMBER 2018

BEKENDTGØRELSER www.aarsfrikirke.dk

STORT LOPPEMARKED

Aars Tværfaglige Efterlønsklub

i Stenild Forsamlingshus + 2 store telte udenfor

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling torsdag den 4. oktober 2018 kl. 13.30 på Kimbrerkroen. Dagsorden ifølge lovene. Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen kommer Marius Stubberup og fortæller om sin rejse Jorden rundt på 16 dage. Husk medlemskort. Med venlig hilsen Bestyrelsen

lørdag d. 22. sept. kl. 10-16 Arrangør: Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening

SØNDAGSCAFE

Søndag d. 30. september kl. 14.00 Lars Winter fra Himmerlands lokalpoliti holder foredrag om trick-tyve og indbrudskriminalitet. Himmerlands lokalpolitiet har valgt i hele 2018 at lægge fokus på disse kriminalitetsformer specielt over for ældre borgere.

INFLUENZAVACCINATION I AKTIVITETSCENTERET

Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

DET

SKER…

Byrådet inviterer indenfor! Byrådets møder er offentlige, så interesserede er velkomne til at deltage i det månedlige møde. Det foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Aars, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, torsdag 20. september, kl. 16.00. Dagsordener og referater kan findes på www.vesthimmerland.dk/dagsorden

Sammen skaber vi Vesthimmerlands Kommune - Du er inviteret til at være med Udvalget om borgerinddragelse vil fremlægge sin rapport, herunder forslag til nye initiativer til at øge borgerinddragelsen i Vesthimmerlands Kommune. Vi glæder os til at få en god dialog på mødet. Mødet finder sted onsdag den 26. sept. kl. 19.00-21.00 i Byrådssalen, Vestre Boulevard 7, Aars. Læs mere på www.vesthimmerland.dk/borgerinddragelse, eller på Kommunens Facebook, hvor du også kan finde rapporten.

Mandag d. 1. okt. kl. 09-12 og fredag d. 5. okt. kl. 10-12

HERREVÆRELSET

Torsdag d. 4. oktober kl. 10.00 under biblioteket

Et sted, hvor mænd mødes til hyggeligt samvær og aktiviteter. Aktiviteter: virksomhedsbesøg, samtaler om arbejdsliv, rejser og ferieoplevelser, kortspil og meget andet. Deltagerne skal være aktive medspillere.

Lokalpoliti fortæller om tricktyverier AARS: Ældre Sagens SøndagsCafé i Aars får søndag, 30. september får besøg af Lars Winter, Himmerlands Lokalpoliti, der fortæller om trick-tyve og indbrudskriminalitet. Besøget foregår i Aktivitetscenteret i Bymidten i Aars. Når tyve stjæler ved hjælp af snyd, er der tale om et trick-tyveri. Oftest sker det ved at aflede ofrets opmærksomhed. Trick-tyve

ringer på døren og finder for eksempel på at spørge om et glas vand, give blomster eller udgive sig for at være hjemmehjælpere. Der bruges også mange andre tricks - men ens for dem alle er, at de vil ind ad døren til dit hjem. Himmerlands Lokalpoliti har i hele 2018 valgt at sætte fokus på disse kriminalitetsformer specielt dem der forgår over for ældre borgere.

BEKENDTGØRELSER

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

Håndværk & Fritidsinteresser

Inspiration & Kreativ Hobby

På første møde holder Peer Poulsen foredrag om Aars gennem de sidste 60 år.

Tilmelding senest tirsdagen før til Aage Bøgh tlf. 2683 3768 eller Villy Poulsen tlf. 2336 4589 Alle er velkomne.

Venlig hilsen

Ældre Sagen, Aars

AARS KIRKE

HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 23. september 2018 kl. 10.00 i Aars Kirke

Kreativ

hobby

weekenD

ENTRE KR. 25

r

GR n u/ AT 12 IS år

Efter gudstjenesten inviterer Aars Menighedsråd til kirkefrokost og dernæst vil formanden for menighedsrådet fortælle om de forskellige aktiviteter og tiltag, der sker i og ud fra Aars Kirke. Alle opfordres til at medbringe frugt, grønsager, marmelade mm, der så efterfølgende ved kirkefrokosten vil blive solgt på auktion til fordel for Folkekirkens Nødhjælp og Mission Afrika. Vi glæder os til at se jer.

Filmcafé: Se filmen - læs bogen Fredag den 21. sep. kl. 14 på Farsø Bibliotek. Denne fredags film følger den unge forældreløse Homer, der vælger at følge sin egen vej og arbejde på en æbleplantage. Der serveres æbletærte og æblemost til filmen. Gratis deltagelse. Begrænset antal pladser.

MEDDELELSER

Tilbudsindhentning

HØSTGUDSTJENESTE FOR PLEJEHJEM

Torsdag den 27. september 2018 kl. 14.30 i Aars Kirke

22.-23. september kl. 10-16

Salgsudstilling med over 90 udstillere

Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær i Aars Kirkecenter Alle er velkomne. Sognepræst Lone Primdahl Dolmer

Vesthimmerlands Kommune indhenter tilbud på Sundhedsordning/behandlerdel til medarbejderne. Materialet findes her: www.vesthimmerland.dk/udbud www.aarskirke.dk

MESSEVEJ 1 • 9600 AARS • WWW.MCVH.DK

BOGTRYK/OFFSET 98 62 17 11


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

SIDE 5

VESTHIMMERLANDS den kinesiske mur største fejrer 4 års fødselsdag VESTHIMMERLANDS

ASIATISKE største Vesthimmerlands RESTAURANT ASIATISKE RESTAURANT

Frokost Buffet 12 RETTER

KÆMPE LUKSUS BUFFET Alle dage fra kl. 17.00 - 21.30 eller efter aftale

med stor salatbar. Fri frugt, kaffe og the. Hver dag fra kl. 12.00 - 15.30

Kun 79,-

10%

på 10% Take awa

påAlle hovedretter Take away Alle hovedretter

Fra kl. 12.00 - 21.30

Supper

Børn under 10 år 49,-

Kinesisk buffet (Over 20 retter)

KÆMPE LUKSUS BUFFET

Pekingsupper og hønsekødssuppe

Mongolian barbecue

SPIS ALT HVAD DU KAN MED HUSETS VIN, FADØL OG SODAVAND

Oksekød, svinekød, kylling, lammekød, flere forskellige grøntsager og flere forskellige saucer. (Mongolian barbecue er fra det traditionsrige og årtusinde gamle kinesiske køkken, hvor kød og grøntsager tilberedes i løbet af få minutter, så smagsstoffer, kraft og næringsstoffer bevares)

(Drikkevarer ad libitum i 2 1/2 time) Buffeten er åben alle dage fra kl. 17.00 - 21.30 eller efter aftale

Sushi

Pris pr. couvert kr.

Uramaki, futomaki, hosomaki, nigiri

298,-

(min. 4 couverter)

stor salatbar

BØRN UNDER 10 ÅR

dessert

Fri frisk frugt, kaffe, the og is

Spis ALT hvad du kan!

Mandag - torsdag

Normalpris 148,-

fredag - søndag

Normalpris 168,-

129,149,-

KUN

49,-

Tilbuddet gælder til og med 30. september 2018

dsvej 5, r å g e t s æ Pr 9600 AArs en

dønr. døren. evdeddøre erininggligliegPeavrk PaPrakrk ing lige ved

DINNER TRANSPORTABLE Skal du holde, konfirmation, fødselsdag eller firmafest...? Hos os kan du vælge mellem flere forskellige buffeter eller sammensætte en menu helt efter dit eget ønske!

DU KAN OGSÅ HOLDE FESTEN HOS OS Vi har selskabslokaler med plads op til 80 personer. Se mere på www.denkinesiskemur.com eller ring og hør nærmere

Bordreservation på telefon 98 68 39 39 Bordreservation på telefon 98 39 68 39 eller www.denkinesiskemur.com eller www.denkinesiskemur.com Åbningstider: Søndag - torsdag fra kl. 12.00 - 22.00. Fredag og lørdag kl. 12.00 -22.30


Aars Avis

SIDE 6

19. SEPTEMBER 2018

FAMILIETID LIGE I NÆRHEDEN Sæt kurs mod Norge på colorline.dk

Jeanett Kaare fra reklamebureauet Weltklasse og entertaineren Zjakalen var moderatorer ved mødet mellem elever og politikere på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars.

FRA

945,PR. PERSON

5 døgn i Hemsedal inkl. overfart Se flere tilbud på colorline.dk

HUSK NU...

Magasinavis om erhvervslivet i Vesthimmerlands Kommune…

UDKOMMER ONSDAG, 10. OKTOBER - UGE 41 Avisen udgives i et samarbejde mellem Erhverv Væksthimmerland, Martin Glerup Information og Aars Avis - og udsendes til alle husstande og alle erhvervsvirksomheder i kommunen, dog respekteres ”NEJ TAK” for særoplag.

Deadline for annoncemateriale til denne udgave: MANDAG DEN 24. SEPTEMBER I denne udgave fortælles om Væksthimmerland med cases om nogle af de lokale virksomheder.. Format: Oplag: Distribution: himmerland.

Tabloid - 266x365 mm. 21.000 eksemplarer. Tillæg med Aars Avis - og separat i udvidet oplag til hele Vest-

Annonceekspedition: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, mail: mm@aarsavis.dk - mærk mailen ”Væksthimmerland”. Kontaktperson: Michael Mølby. Redaktion: Martin Glerup, Martin Glerup Information, Brorsonsvej 32, 9600 Aars, tlf. 98 62 30 78, mail: martin-glerup@nypost.dk Erhverv Væksthimmerland, Messevej 1A, 9600 Aars, tlf. 98 62 20 66, mail: post@vaeksthimmerland.dk

Regionsrådet var på en charmeoffensiv i Aars Regionsrådspolitikere lyttede til eleverne AARS: En stor del af Regionsrådets medlemmer havde torsdag sat hinanden stævne i Aars for at få input fra omkring 230 gymnasieelever fra Vesthimmerlands Gymnasium og nabogymnasierne til den regionale udviklingsstrategi, som rådet i øjeblikket arbejder med. I erkendelse af, at regionsrådsmedlemmer ikke nødvendigvis taler helt samme sprog som de unge, havde man engageret Jeanett Kaare fra reklamebureauet Weltklasse og entertaineren Zjakalen som moderatorer, og de styrede suverænt slagets gang. Regionsrådsmedlemmerne Tina Just Kjellberg, Erik Høegh Sørensen, Gitte Lopdrup, Jess V. Laursen, Jørgen Hammer Sørensen, Lene Linnemann, Medzait Ljatifi, Mogens Nørgaard, Ole Stavad og Pia Buus Pinstrup fik således kun 12 sekunder hver af Zjakalen i den indledende runde til at tale i, for denne dag var de mest med for at lytte til de unges visioner for, i hvilken retning regionen Nordjylland skal bevæge sig. Det var mantraet, der blev gentaget hele formiddagen. Også i en podcast med Ulla Astman, ”Dronningen af Nordjylland”, der blev vist som optakt til det første programpunkt: En regionsbattle med 35 spørgsmål i Kahoot for at finde den elev, der véd mest om lands-

delen. Det blev ”Gregers”, der vandt, men undervejs i quizzen holdt Jeanett Kaare og Zjakalen spændingen ved lige med kommentarer, og sidstnævnte uddelte godter i form af slik til dem, der undervejs kom ind på top5 i stillingen, tog et kæmpehop fremad eller evt. udmærkede sig ved ikke at have nogen rigtige svar som helst.

Politisk brainstorm Så fulgte det vigtigste i dagens program: En politisk brainstorm, delt op i to halvlege, med henholdsvis overskriften ”Mit liv” og ”Min karriere”. Her skulle de forskellige blandede hold, der sad ved hvert sit bord, ved hjælp af mobiltelefonen give deres bud på, hvordan Regionsrådet kan klare nogle af de mange udfordringer, landsdelen har. F.eks. at de kulturelle institutioner i Nordjylland, såsom teatre og museer, skal kigge langt efter det unge publikum. At en stor del af de unge, efter endt ungdomsuddannelse, forlader landsdelen for at studere videre, uden senere at vende tilbage. Med affolkning af yderdistrikterne til følge. Hvordan får man vendt den udvikling? Eller udfordringen med, at vores overforbrug tærer hårdt på naturressourcerne, så at vi 2. august allerede havde opbrugt dette års kvote. I anden halvleg af brainstormen, med ”Min karriere” som overskrift, skulle

de unge svare på, hvordan man får flere til at vælge en erhvervsuddannelse, og hvordan man får flere af dem til at starte egen virksomhed. Endelig skulle de også svare på, om man skal nedlægge eller beholde de busruter med for få passagerer, og hvorfor. Det er vigtige spørgsmål, som holdene fik ca. tre minutter til at diskutere indbyrdes, inden svarene væltede ind på en storskærm, så hele salen kunne følge med. Zjakalen greb nogle af elevernes input i farten og styrtede rundt med sin mikrofon for en uddybende mundtlig kommentar fra forslagsstillerne. Indimellem fik politikerne også lejlighed til at komme med en kommentar. Der var således flugt og fart over feltet hele formiddagen, indtil det hele blev afsluttet med en fem minutters ”Frokost-2-go”. Der er ingen tvivl om, at deltagerne i unge-eventen har fået et udmærket indtryk af, hvilke emner Regionsrådet beskæftiger sig med. Omvendt kan man håbe, at de deltagende politikere greb nogle af de mere seriøse inputs, der kom fra salen undervejs. Man kan dog frygte, at formen for mødet mellem de unge og politikerne blokerede lidt for indholdet. Det blev lidt for meget som et underholdningsprogram på tv fredag aften med slikskålen på bordet foran sig.


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

Boulevardtræer ødelægger flisebelægningen i Aars Forskellige løsninger skal gennemtænkes igen Af Torsten Hansen Vi tager Aars Gavekort

VI FEJRER AT VI HAR VÆRET I VORES NYE LOKALER 1 ÅR Vinglæde siden 1928 - DET GØR VI MED NEDENSTÅENDE TILBUD:

Himmerlandsgade 81 • 9600 Aars • Tlf. 5337 0829 • Mail: info@trappist.dk Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-17.30 - Lørdag 10.00-14.00

Følgende tilbud gælder

KUN FREDAG DEN 21. OG LØRDAG DEN 22. SEPTEMBER Begrænset antal - max. 12 flasker pr. person

TILBUD

59,75

Gælder alle 4 slags

ger sammen med økonomi. Det gør også, at politikerne skal ind over, forklarer Anja Bak Dalum. Blandt de alternative muligheder er at hæve fortovet eller lægge bælter af stenmel ud

Nogle af beboerne ønsker at bevare træerne, fordi de skaber et flot miljø. Men spørgsmålet er, om det er forsvarligt, hvis det betyder, at nogle af rødderne skal skæres af.

TILBUD

249,-

TILBUD

69,75

anno

FØR 289,-

gin anno

20 18

Tlf. 53 37 08 29

41 % VOL

LONDON DRY GIN

FØR 329,-

263,-

SPAR 20%

SPAR 20% Nedenstående tilbud gælder

til den 30. SEPTEMBER

TILBUD

”Kulturkaravanen” var på besøg i Aars AARS: I sidste uge kom årets kulturkaravane til Vesthimmerland og Aars. Torsdag morgen begyndte med levende oplæsning for en flok begejstrede børnehavebørn på Aars Bibliotek. I anledning af Kulturkaravanen var der sat fine kulisser op, som dannede ramme om historien. Torsdagens pop up-koncerter i Aars Svømmehal, på Vesthimmerlands Museum og på Aars Bibliotek bød på

musik, der var svær at sidde stille til. Omkring 70 børn fra omkringliggende skoler klappede, dansede og swingede til musikken på biblioteket - og bibliotekets øvrige besøgende vippede da også lidt med tæerne til den hyggelige jazzmusik. Kulturkaravanen gjorde også holdt på Plejecenter Bøgely i Løgstør, hvor ældre fra plejecentret kastede sig ud i lyrikbingo. I stedet for den kendte bingoplade med

FØR 129,75 TILBUD

Amarone Della Valpolicella FØR 299,75 TILBUD

59,75

64,75

149,75

SPAR 50%

SPAR 50%

SPAR 50%

Der var god stemning til pop up koncerten på Aars Bibliotek.

tal, skulle spillerne i stedet lede efter ord fra et digt, der blev læst højt. Bibliotekar Jette Ninette Olsen fra Vesthimmerlands Biblioteker havde rollen som dagens lyrikbingo-opråber. Kulturkaravane Nord er et treårigt regionalt projekt, der arbejder på at få udbredt kulturelle oplevelser til så mange borgere som muligt. Projektet bygger på samarbejde mellem Kulturskolen Vesthimmerland, Vesthimmerlands Biblioteker og Naturekspeditionen, samt flere private samarbejdspartnere. Efter en uge i Vesthimmerkaravanen Viland tagererAars Gavekortnu draget videre til Rebild Kommune.

Fiorino Sangiovese Puglia

Årets Jagtvin 2018 - Il Cadere FØR 99,75

TILBUD

69,75 SPAR 30%

ALLE ITALIENSKE VINE

SPIRITUSFESTIVAL

MIN. 25% RABAT

la n

dsg

ade 8 1, 9 6 0

A F TA P

230,-

FØR 119,75

er

0A

70 CL

TILBUD

Milianti

DRY

DENNE G I N PÅ FORFR 41 % E R ISKEN DE TRA DIT LONDO N D RY EFTER GIN EN UN IK OP DEN KL ASSISK E BL AN 9 B O TA DIN NI E N E B Æ C A L S O M FAT T R, ANG IRISBL ELIKAR OMS O C I T R O N T, K A R D E M O M GRÆS, V E S TA FEN FRIKA NSK PE NIKE 2 HEM BER S MELIG E INGR EDIENS

L AV E T

Citadelle Gin m/glas

TILBUD

20 18

LOND ON

AARS

SPAR 50%

Malfy Gin Fliserne har løftet sig flere steder på grund af træernes rødder.

Norm. 299,-

m

SPAR 40%

AARS GIN

FØR 139,75

s

FØR 99,75

NYHED

Les Safres Séguret

ar

Orschwiller Alsace Riesling

Hi m

AARS: Gennem nogle år har der været problemer med, at gamle træer langs Nordre Boulevard i Aars har vokset sig så store, at deres rødder ødelægger flisebelægningen langs vejen. - Vi har fået henvendelser om, at folk kan snuble over de skæve fliser, og det vil vi gerne gøre noget ved, siger jordbrugsteknolog Anja Bak Dalum, Trafik og Grønne områder i Vesthimmerlands Kommune. Kommunens folk har arbejdet med flere løsningsforslag. Man har blandt andet prøvet at skære nogle af træernes rødder af. Men det løser ikke alle problemerne. - Hvis vi hakker rødderne af, så kan vi risikere, at træerne vælter i en storm, forklarer Anja Bak Dalum. Hendes faglige vurdering er, at det kan blive nødvendigt at fælde træerne. Men det er ikke sikkert, at det bliver den endelige løsning. Nogle af træerne står i dag inde i private hække eller stengærder. Ud over at selve den eventuelle fældning vil koste penge, så vil en reetablering af hække med mere også koste penge. - Vi skal gentænke løsningen, da det hele også hæn-

SIDE 7

28. SEPTEMBER KL. 17.00-21.00

I MESSECENTER VESTHIMMERLAND

SMAG MERE END 300 FORSKELLIGE SPÆNDENDE SPIRITUS

KR. 295,INKL. TAPAS BUFFET Billetter købes i butikken hos Skjold Burne Aars

Vinglæde siden 1928 Himmerlandsgade 81 • 9600 Aars • Tlf. 5337 0829 • Mail: info@trappist.dk Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-17.30 - Lørdag 10.00-14.00

PET FO R CVR 28 88 5


SIDE 8

Ældresagen åbner Herreværelset i Aars AARS: Ældre Sagen Aars tager torsdag, 4. oktober hul på sit nyeste initiativ ”Herreværelset”. Her kan mænd deltage i aktiviteter, tilrettelagt af mænd, om det der interesserer mænd. ”Herreværelset” er stedet, hvor modne mænd mødes til hyggeligt samvær og aktiviteter som udflugter, virksomhedsbesøg, samtaler om arbejdsliv, rejser og ferieoplevelser, kortspil og

Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

meget andet. Ved alle arrangementer vil der være lidt til ganen og tid til en snak med de andre deltagere. Ingen faste pladser. Man sætter sig blot ved et bord, hvor der er plads og får styrket sit personlige netværk med nye kontakter og venskaber. På første møde holder Peer Poulsen foredrag om Aars gennem de seneste 60 år. Mødestedet er lokalerne under biblioteket. Bestyrer i Aars Bowling Center, Jonna Eliassen

Bowling i Aars er med til at knække cancer

Direktør Klaus Holleufer Frederiksen, Spar Nord, overrakte en ­donation på 7500 kr til Ole Smed, Barnets Blå Hus, Aars.

Flere penge til Barnets Blå Hus AARS: Barnets Blå Hus i Aars har endnu engang fået opmærksomhed i form af støtte. Denne gang på 7.500 kr. fra Spar Nord Fonden. Donationen blev overrakt af direktør Klaus Holleufer Frederiksen, som forklarer, at beløbet gives med baggrund i Barnets Blå Hus formål (støtte til socialt udsatte børn) kombineret med

en synlig opbakning til de frivillige. - Vi vil bruge pengene til indkøb af telte, siger Ole Smed, Barnets Blå Hus. Teltene skal bruges i sommerperioden, i forbindelse med udendørs aktiviteter, og dels på de lejre der hvert år afholdes for børn og familier med misbrugsproblematikker.

HAR DU BRUG FOR HØREAPPARAT? VED OFFENTLIGT TILSKUD, PRISER FRA 0,- KR.

re! Hør me

BOOK TID ALLEREDE I DAG PÅ TELEFON 9811 3200

AARS: En af VisitVesthimmerlands samarbejdspartnere, Aars Bowling Center, støtter op omkring Knæk Cancer, og arrangerer et velgørenhedsarrangement netop til støtte for Knæk Cancer. Lørdag, 20. oktober løber Knæk Cancer-arran-

gementet af stablen med en to retters menu, kaffe og natmad. I løbet aftenen vil der blive underholdning og amerikansk lotteri, hvor der er flotte præmier på højkant, doneret af lokale butikker og virksomheder. - Det glæder os, at en af vores samarbejdspartnere

Aars vil holde spiritusfestival

AARS: Traditionelt har danskerne altid efterspurgt whisky og cognac af høj kvalitet, men i de senere år er interessen for især rom og gin af høj kvalitet. Derfor er der planlagt en spiritusfestival i Aars i slutningen af måneden. Der bliver tale om en festival for spiritus med lækre smagsnuancer, der skal nydes, men også spiritus, der koster lidt mere. Skjold Burne i Aars og Restaurant Messen er gået i samarbejde om festivalen, hvor man får mulighed for at smage de dyre dråber,

uden at skulle investere i hele flasker forinden. - Overskriften på vores nye tiltag er nok lidt politisk ukorrekt, smiler Annette Kjær Kristensen fra Skjold Burne i Aars, men siger, at der er tale om et helt nyt tiltag, hvor deltagerne kan smage mere end 300 forskellige slags spiritus. Spiritusfestivalen holdes fredag, 28. september i auditoriet i Vesthimmerlands Messecenter, og dørene åbnes sidst på eftermiddagen, hvor deltagerne får et af de berømte Glencairn glas plus en whisky eller

MALEREN... MALEREN... Malermester WALTHER WALTHERBACH’s BACH’sEftf. Eftf. BERIT ASP MADSEN v/Berit v/Berit Asp Asp Madsen Madsen

TLF. TLF.22 2272 7246 4611 11

www.maleraars.dk

Aars n5 Bymidte

Følg os på Facebook

ificeret h ør

Otic o

rt ce

Æ

ld re

Telefon

I

9811 3200

k lini ek

n

GRATIS høreprøve og afprøvning

Sage

n

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

www.høreapparatet.dk

støtter op omkring denne vigtige sag, som berører mange mennesker. Aars Bowling Center har lavet et rigtig fint arrangement, som vi håber mange vil støtte op om, siger turistdirektør Jimmi Petersen. Ud af entréprisen går 150 kroner til Knæk Can-

cer, og pengene, der kommer ind gennem det amerikanske lotteri, går også til Knæk Cancer. Udover at deltage på selve aftenen, kan der doneres penge via et specielt Knæk Cancerlink. - Det er en forfærdelig sygdom,som egentlig vedrører os alle på en eller anden måde. Enten har vi den, har haft den eller kender en i familien eller en ven, som kæmper med den. Min eksmand døde af den som 36 årig, min nuværende mand mistede et barnebarn på fire år, og jeg har selv fået behandling for en mindre aggressiv form for kræft. Så vi har det helt tæt inde på livet, og derfor vil vi gøre alt for at samle penge ind til Knæk Cancer, siger Jonna Eliassen fra Aars Bowling Center. Til Open By Night i forrige uge delte hun flyers ud i Himmerlandsgade om arrangementet og blev tage rigtig godt imod. - Alle kan forholde sig til den forbandede sygdom, og derfor håber vi da også på, at få udsolgt til vores Knæk Cancer arrangementet, siger Jonna Eliassen, og oplyser at banerne bliver lukket den dag.

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

Annette Kjær Kristensen: - En spiritusfestival bliver et nyt tiltag i Aars. (Arkivfoto)

rom efter ønske. Derudover får de udleveret fem poletter til smagsprøver, men der kan købes flere for max. en tier pr. stk. Restaurant Messen serverer tapas, så alle kan få dækket sulten undervejs. Professionelle folk fra spiritusfirmaet Juuls Engros står klar med smagsprøverne, og kendte an-

sigter fra Skjold Burne vil hygge om gæsterne. - Vi håber, at der vil blive taget godt imod vores nye tiltag. Hvis det bliver en succes, vil vi gå efter, at det bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, slutter Annette Kjær Kristensen og oplyser, at billetter til arrangementet kan købes hos Skjold Burne i Aars.

VM SIKRING

- din lokale sikringsleverandør

- Din sikkerhed www.vm-sikring.dk       Telefon 70 230 550

VM Sikring

Vestre Boulevard 9 • 9600 Aars

Tlf. 70 230 550 www.vm-sikring.dk


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

SIDE 9

HUSK VORES NYE ÅBNINGSTIDER: ALLE UGENS DAGE KL. 7-22 Gl. dags oksesteg

Ribbensteg

Pr. ½ kg

Bøfsandwich platte Nok til 2 personer

Pr. ½ kg

30,-

Pr. stk.

19

59,-

95

Herregårdsrødkål

Kims chips

720 g

Flere varianter 75-95 g Begrænset parti

Lækre nybagte wienerkringler Med hasselnødde flager og sukker

KUN

KUN

29,-

12,-

KUN

7

95

Spar 11,Rynkeby saft

Faxe Kondi, Pepsi, Mirinda, Nikoline, Mountain Dew eller Egekilde

Flere varianter. 1 liter

Coop kartofler Flere varianter. Dybfrost

Flere varianter 150 cl.

1 flaske

Pr. pose

11,-

12,-

12,-

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

KUN

+ pant

1 stk.

Coop supper

Rosso, Rosato eller Bianco Fuoco

1 liter

Danske spidskål Kl. 1

Apulien, Italien 6 x 75 cl.

Pr. stk.

6 flasker

Pr. stk.

15,-

209,-

8,-

Spar 210,70

Disse tilbud gælder fra onsdag den 19. til og med lørdag den 22. september KVICKLY AARS Markedsvej 3 9600 Aars Tlf: 96 37 76 00

ÅBNINGSTIDER Alle ugens dage 7 - 22

BRØDCOOPERATIVET Alle ugens dage 6.30 - 22

POST NORD OG GLS Alle ugens dage 7 - 22

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer

Aars


Aars Avis

SIDE 10

19. SEPTEMBER 2018

Elever fra Aars vandt guld for ny opfindelse Opfundet doseringsæske der hjælper ældre med at tage piller AARS: Tre htx-elever fra Aars har opfundet en doseringsæske, som lyser og giver lyd, når ældre skal tage deres medicin. Eleverne har netop vundet de regionale mesterskaber i teknologi med ideen. Hukommelsen har det med at svigte os med alderen, og for ældre, der skal tage livsvigtig medicin på bestemte tidspunkter, kan det få alvorlige konsekvenser. Heldigvis har tre unge htx’ere fra Erhvervsskolerne Aars fundet en løsning. De har opfundet en doseringsæske, der lyser og bipper, når det er tid til medicinen. Æsken giver også besked til hjemmeplejen, så de ikke skal tjekke, om pillerne er taget. Ideen har netop givet guld ved de regionale mesterskaber i teknologi. Så nu er Casper Gislum, Emil Riis og Anders Bundgaards opfindelse på vej til DMfinalen i København. - Der var nogle piger i vores klasse, som brokkede sig over, at de nogle gange glemte at tage deres p-piller. Det, syntes vi ikke, var så interessant i sig selv. Men det førte os videre til en lærer, som fortalte om sin

mors udfordringer med at tage sin medicin. Vi fandt ud af, at mange ældre kæmper med det, og at det koster samfundet milliarder hvert år - og så gik vi i gang med at finde en løsning, forklarer Anders Bundgaard.

- Gymnasier. De står sammen med Dansk Erhverv bag DM i Teknologi. - Det er altid en fornøjelse at se, hvad finalisterne præsenterer i DM i Teknologi, og i år har vores tema om bæredygtighed virkelig resulteret i nogle interessante og nytænkende løsninger fra htx’ernes side. De er bare superdygtige, siger direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Lars Kunov.

Kampen med 3D-printeren Htx-eleverne har selv tegnet og 3D-printet doseringsæsken, som ligner et lille skuffedarium. Den rigtige skuffe lyser blåt, når medicinen skal tages. Ser den ældre ikke lyset, så giver æsken også lyd fra sig. Og hvis den forkerte skuffe åbnes, advarer æsken både med rødt lys og hyletone. - Men først får den ældre en chance for selv at huske at tage medicinen. Hjemmeplejen har lært os, at hjælp er godt, men at folk gerne vil klare sig selv så længe som muligt. Ingen har lyst til at føle sig gamle og hjælpeløse, forklarer Casper Gislum. Eleverne har lagt mange timer i projektet. De kan hurtigt blive enige om, hvad der har været det sværeste i processen - og det handler hverken om blinkende LED-lamper eller forretningsstrategi. - Vi mødte op en dag, hvor

Om DM i Teknologi

Casper Gislum, Emil Riis og Anders Bundgaard, Erhvervsskolerne Aars, har opfundet en doseringsæske til piller, der giver lys og lyd hvis den åbnes forkert. Elevernes opfindelse skal nu vurderes ved DM-finalen i København.

vores produkt skulle ligge klar til os i 3D-printeren. Men der lå bare en kæmpe sky af printmateriale i lokalet. Det har været en kamp at få alle modulerne printet ud, lyder det med et grin fra Emil Riis.

Eleverne er desværre på studietur, når DM-finalen holdes, så de sender pilleæsken og en video af sted til dommerne i København og krydser fingre. Uanset udfaldet har konkurrencen dog overbevist dem om, at

deres ide er god, og at de kan noget, der kan bruges ude i den virkelige verden. Htx-elevernes evne til at løse samfundsproblemer og tænke forretning på samme tid vækker glæde hos Danske Erhvervsskoler og

Til DM i Teknologi dyster elever fra teknisk gymnasium (htx) om at blive danmarksmestre i kreative opfindelser, der gør hverdagen nemmere. I år er temaet bæredygtighed. Sideløbende afholdes der et DM i Erhvervscase, hvor elever fra handelsgymnasiet (hhx) konkurrerer om, hvem der har de skarpeste forretningsideer og det største erhvervstalent. Bag begge mesterskaber står Danske Erhvervsskoler og Erhvervsgymnasier sammen med Dansk Erhverv. Til DM-finalen den 26. september på Børsen i København deltager alle de regionale mestre - dvs. fem hold hhx-elever og fem hold htx-elever.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 22.15: Indiana Jones og krystalkraniets kongerige Amerikansk adventuredrama fra 2008 Da en studerende i 1957 fortæller arkæologiprofessor Jones, at han ved, hvor man kan finde Akators legendariske krystalkranie, tager ’Indy’ Jones straks af sted til Amazonas. Skarpt forfulgt af en flok sovjetiske agenter, der er overbevist om, at kraniet vil kunne skaffe Sovjetunionen verdensherredømmet!

Kl. 21.00: Kriminalkommissær Barnaby Engelsk krimiserie fra 2008 Barnaby og Jones sendes på teambuilding-kursus på en militær øvelsesbane ved et stort gods. Ikke ligefrem Barnabys kop te, men heldigvis får han snart andet at koncentrere sig om. En eksplosion raserer en nærliggende speditørgarage. Det ligner et brandattentat, men hvad er motivet?

Kl. 23.40: Nordic Noir - krimi i verdensklasse Svensk dokumentar fra 2014 Skandinaviske krimiserier er blevet et internationalt fænomen. Tv-serier som Broen, Forbrydelsen, Wallander og Millenium-trilogien, der er blevet bearbejdet og genindspillet i adskillige lande, har fascineret seere i mange lande, ikke mindst i Storbritannien.

Kl. 20.00: Vild med dans Broadway Vi hylder musicalgenren og ikke mindst den populære gade i New York, Broadway. The Antonelli Orchestra er klar med soundtracket, der sender dig direkte til teatergaden, alt imens de 11 resterende par prøver kræfter med samba, jive, wienervals og tango i deres fortolkninger af kendte musicals.

Kl. 21.15: Klassefesten 2: Begravelsen Dansk komedie fra 2014 Thomas skal giftes, og i den anledning arrangerer hans to gamle venner Andreas og Niels en vild polterabend med strip og bowling for ham. Men den går langt fra som planlagt, for et uventet dødsfald sender de tre venner afsted på en tur til en begravelse i provinsen, som de sent vil blive tilgivet for.

Kl. 20.00: Toppen af poppen Lis Sørensens dag Hun har taget os ’Tæt på Ækvator’ og åbnet vores øjne, så de kunne se. Dagens hovedperson er selvfølgelig Lis Sørensen. Glæd dig til en nostalgisk rejse tilbage i tiden, når vi hylder Lis og hendes fantastiske karriere med nye fortolkninger af sange som ’Stille før storm’, ’Ind til dig igen’ og ’Tango’.


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

SIDE 11

MANDAG - SØNDAG 7 - 22 BKI extra special eller mørkristet eller black coffee instant

Lorenzo Pasta

Rema 1000 Pasta sauce

500 g

480 g

Max 250.00 pr. kg

Oksefars

Buko smøreost eller friskost

5

00

Friskbagt pizzasnegl 115 g

Kims chips og snacks

1 ltr. (1+11 = ca. 12 ltr.) Frit valg

00

Max 95.24 pr. kg

PR. STK.

Max 66.67 pr. kg

Rema1000 læskedrik

Flere varianter. 105-125 g

10

10

00

5

00

43.48 pr. kg

Capri Sonne Pakke med 10 stk.

5

00

PR. STK.

Ex. pant

Ved køb af flere end 6 stk. pr. variant pr. kunde pr. dag er prisen op til 19.90 pr. stk.

PR. STK.

15

00

PR. STK.

PR. STK.

Flere varianter. 150-250 g

PR. STK.

Der tages forbehold mod leveringssvigt, afgiftsstigninger, udsolgte varer, billed- og trykfejl.

15-18% 500 g

Ved køb af flere end 6 stk. pr. variant pr. kunde pr. dag er prisen 16.00 pr. stk.

5

00

PR. STK.

20

00

PR. STK.

PR. STK.

80-400 g

Tilbuddene gælder til og med lørdag, 22. september

AARS

Søndergade 36, Aars • Tlf. 98 62 36 13

10

00


Aars Avis

SIDE 12

19. SEPTEMBER 2018

The Party Next Generation får stort beløb til lysudstyr Tidligere leverandør er stoppet og nye muligheder åbnes AARS: Det har været frygtet, at de over 600 deltagere i The Party Next Generation (TPNG) måtte undvære det sædvanlige lysshow, når arrangementet bliver afviklet igen til januar i Messecenter Vesthimmerland i Aars. De seneste to år har TPNG lejet lysudstyr til en favorabel pris af diskoteket ’Larger Than Life’, men dette er ikke længere muligt, da diskoteket er lukket ned. Man har siden forsøgt at finde en ny udlejer af udstyret, men det har vist sig at være for dyrt. Nu er der opstået en situation, der betyder, at computerpartyet i Aars selv kan indkøbe nyt lysudstyr. TPNG er blevet tilbudt en bevilling på næsten 40.000 kroner fra Fonden for Sparekassen Himmerland. - Derfor har vi nu valgt selv at indkøbe lysudstyret, siger Sten Gass Sibbesen, TPNG. - Som hallen er nu derinde, er den lidt småkedelig. Men hvis du sætter noget lys på, som det her, så giver det en helt anden stemning i hallen, forklarer Sten Gass Sibbesen. Lysudstyret består af LED-pærer, der kan lyse i

forskellige farver. The Party Next Generation holdes næste gang den 4. til 6. januar 2019. Det er dog meningen, at lysudstyret skal bruges mere end bare én gang om året. Andre foreninger i lokalområdet kan således låne udstyret til fester eller andre arrangementer, hvis de

skulle ønske dette. En anden fordel ved at købe lysudstyret i stedet for at leje det er, at man vil kunne lave et større overskud. Det vil eventuelt også komme lokalområdets foreninger til gode, for overskuddet bliver hvert år delt ud til gode formål. I 2017 blev overskuddet

på omkring 30.000 kroner og i 2018 på omkring 50.000 kroner. - Vi håber, det her gør, at vi nemmere kan lave et overskud, som vi kan give væk, siger Sten Gass Sibbesen. TPNG blev første gang holdt i 2017, og planen er at holde det minimum tre gange mere.

Sten Gass Sibbesen (t.v.) og Jacob Christensen fra foreningen The Party Next Generation tog imod bevillingen på 39.794 kroner. Bevillingen blev overrakt af Brian Larsen, afdelingsdirektør ved Jutlander Banks afdeling på Himmerlandsgade i Aars. Beløbet skal sikre, at der fremover også vil være lysshow, når computerpartyet bliver afholdt i Messecenter Vesthimmerland.

Kuglepenne i lange baner kan opleves på Kimbrerkroen i Aars lørdag, 22. september. (Arkivfoto)

Aars centrum for kuglepennetræf AARS: I mere end 50 år har Finn Sørensen, Struer, samlet på kuglepenne. I dag har han mere end 400.000, og der kommer stadig flere til. På lørdag, 22. september kan samlingen blive udvidet når medlemmer af Vestdanmarks Kuglepennesamlerforening mødes på Kimbrerkroen i Aars. Finn Sørensen, der er stifter af foreningen, er en af de mange samlere der dukker op. For ham er det nemlig som at komme hjem. Som otte-årig blev han avisbud på Aars Avis, men det var senere som avisbud for Aalborg Stiftstidende at interessen blev vakt. - På avisen havde man en

fast tradition for, at avisbudene fik en særlig julegave, og her var det så, det “gik galt”. Årets gave var en bordmodel med tre penne og med avisens navn trykt på basen. Jeg syntes, den var rigtig flot og nu var min interesse for alvor vakt, forklarer Finn Sørensen. I dag har han verdens største samling. Kuglepennesamlerne mødes hvert tredje år i Aars. Ud over Finn Sørensen, deltager også mere lokale samlere. Det er for eksempel Tommy Lemvigh, Aars, og Michael Kofoed, Møldrup. Sidstnævnte har også mange kuglepenne cirka 300.000 styk.

Skoleelever i Aars dystede på idræt og kunst Lærerne på Vesthimmerlands Gymnasium deltog også, men indkasserede et nederlag på aktivitetsdag AARS: Regnvejret blev totalt ignoreret, da alle elever og lærere fra Vesthimmerlands Gymnasium traditionen tro holdt aktivitetsdag og dystede i en lang række idrætsgrene samt i billedkunst. Målet var først at fremmest at have en sjov og sundhedsfremmende dag, men også at finde frem til

en vinderklasse på skolen. Allerede fra morgenstunden var aktivitetsniveauet i top, hvilket bl.a. kunne registreres i fodbold, ultimate, floorball, roning, volley og rullebrætsbold, ligesom i det store stafetløb, hvor hver klasse skulle løbe 20 gange rundt om gymnasiet på de tilstødende veje. I alle

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

ort srapp standdgivning il T & ning & Totalrå rhverv imærk &E Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Indehaver

Optiker

Optiker

Stylist

Kent

Line

Jette

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

discipliner blev alle lærerne godt brugt, da hver klasse kunne score flere points ved at have lærere på banen. I stafetløbet anede man allerede, hvordan 3k var indstillet på at give sig fuldt ud og tage revanche for nederlaget til en 1g.-klasse året før. Klassens løbere piskede afsted, som var det klassens ære, der stod på spil. Det samme kan man ikke sige om det unge lærerhold, ”Dyrmans tropper”, i fodbold. Måske havde flere af de mere rutinerede fodboldstjerner allerede læst skriften på væggen og skyndt sig at blive engageret til diverse elevhold i floorball, volley og roning, mens lærerne skulle på fodboldbanen? Og måske var det netop derfor, at holdets manager, Dyrman, valgte dommerfløjten i stedet for at betræde kunstgræsbanen som spiller? Dommerfløjtehvervet slap han, ifølge det unge lærerhold, nu ikke videre heldigt fra, for de undskyldte det klare og ydmygende nederlag til en 1g-klasse med overhovedet ikke at have dommertække.

Beachvolley var blandt de mange idrætsgrene på aktivitetsdagen i Aars.

I kælderen var fysisk udfoldelse afløst af modemæssig iderigdom Her skulle klasserne dyste i at skabe bæredygtig mode, og de innovative kreeringer var ganske imponerende. Mange gode forslag, hvor hf-

klassen, 1q, dog var skarpest og dermed blev fortjent kåret som modevinder. Rundt om på skolen var der i den grad gang i udfordringer, som krævede, at tre elever fra en klasse, udfordrede tre andre unge

fra en anden klasse. Og det blev der i den grad; - alt fra dyster i traktormærker til stående længdespring. Da vinderklassen blev udråbt, var det eleverne fra 3k, som kunne juble.


19. SEPTEMBER 2018

Hypnoterapeut har åbnet klinik i Aars AARS: En hypnosebehandling kan i flere tilfælde hjælpe på eksamensangst, fobier, stress og med at stoppe med at ryge. Det er nogle af de mange forhold, hvor hypnose kan hjælpe ifølge Karina Nygård Kristensen, Aars, der har nedsat sig som hypnoterapeut på hjemadressen på Møllevej. - Jeg kan tilbyde hypnoterapi. Det kan hjælpe i forhold til de nævnte ting, siger Karina Nygård Kristensen. Hun har selv prøvet hypnose i forhold til stress, og haft gode resultater. - Jeg er uddannet hos Ka-

ren Westh i Sønderjylland. Det er en uddannelse der hedder Hypnoterapeut 5Path, siger Karina Nygård Kristensen. 5Path handler om at inddele behandlingen i fem faser. - Vi arbejder systematisk før det virker. Derfor skal man igennem alle fem faser før det virker, forklarer Karina Nygård Kristensen. En del af behandlingen består af samtale for at fjerne misforståelser i forhold til hypnose. Her forklarer hun, at klienten under hypnosen er i en “skærpet” tilstand og åben

Kulturudvalgsformand:

Vi har respekteret tidligere beslutning BLÆRE: - Beslutningen om at Blære Idrætsforening selv skulle betale for etablering af nye boldbaner er faktisk ikke en vi har taget, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Asger Andersen, til Aars Avis.

- Vi har blot respekteret en tidligere beslutning, forklarer han. Det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg besluttede i 2016, at kommunen kunne erhverve arealet syd for Blære Friskole til idrætsforeningerne i Blære under forudsætning af, at idræts-

Aars Avis

SIDE 13

UGENS TIP UGENS PRISBASKER! SHARP OPVASKEMASKINE QW-GT43U413I-NR

ENERGIKLASSE A+++ FØR 6.999,-

Kun 3.499,-

KØB DEN HOS HVIDT OG FRIT Hypnoterapeut Karina Nygård Kristensen har etableret klinik i Aars.

over for forslag. Men selvbevidstheden er så stærk, at man selv kan stoppe, hvis man ønsker det. Karina Nygård Kristensen er begyndt at behandle klienter med hypnoterapi. foreningerne selv etablerede boldbanerne. Beslutningen blev en del af budget 2017. - Jeg vil gerne nævne, at det ikke er er uden sidestykke. Noget tilsvarende er sket i Vindblæs, og i Vegger har foreningerne selv betalt for etablering af ny boldbane, da Vegger Lethal blev anlagt på den tidligere boldbane, forklarer Asger Andersen. - Jeg håber dog ikke, at den praksis skal gælde for alle i fremtiden, bemærker han.

Men endnu er det kun en fritidsvirksomhed for hende. Til daglig arbejder hun i psykiatrien i Region Nordjylland.

UGENS GODE NYHED! Det vælter ind med gode tilbud i Aars Handels nye kundeklub. Modtag dit personlige rabathæfte og få gode tilbud fra butikkerne. Tilmeld dig allerede nu ved at sende en SMS med teksten AARS TILBUD til 1272.

DET SKER I AARS! Kreativ Hobby Weekend den 22. - 23. september kl. 10 - 16 i Messecenter Vesthimmerland. Salgsmesse med alt fra strikning, syning, hækling, patchwork, garn, uld, perler og meget mere. SE MERE PÅ WWW.MESSECENTERET.DK

- Vi respekterer beslutninger der er taget af tidligere medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, siger formand Asger

Danmarkspremiere.

Ny i20 går lige i hjertet.

Følg os på

www.aarshandel.dk vikenderdig og aarshandel

ÅBENT HUS SØNDAG

KL. 11-16 Kom til åbent hus søndag d. 23/9 kl. 11-16

Fra

KR.

132.995,-

Er du på udkig efter en bil, der drøner lige i hjertet uden at gå på kompromis med fornuften? Så kig nærmere på den nye Hyundai i20. Vild foran, sporty bagtil og med en rummelighed ud over det sædvanlige. Aircondition og Bluetooth er naturligvis standard – og vil du have endnu mere køreglæde, fås den nye i20 også med bakkamera, autolight og 7” touchskærm med Apple CarPlay™. Book en prøvetur allerede i dag på hyundai.dk/bookprovetur og mærk forskellen.

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. Reglerne står beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibestemmelser”. Du kan læse dem på hyundai.dk/mediecenter/manualer

Industrivej 7 · 9600 Aars Tlf. 98 62 43 00 info@autoaars.dk www.autoaars.dk

A+ B

Vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug 17,5-20,0 km/l (NEDC), CO2 114-130 g/km. Pris ekskl. evt. metallak. Forbehold for afgiftsændringer og evt. trykfejl.

ÅBNINGSTIDER I SALGSAFD.: Mandag-torsdag kl. Fredag kl. Søndag kl.

8.00 - 17.30 8.00 - 17.00 13.00 - 16.00


Aars Avis

SIDE 14

19. SEPTEMBER 2018

ALT FRA FDB MØBLER

KOM TIL ÅBENT HUS HOS MAX JESSEN TERNDRUP

NU

F.eks.

1.199.-

J46 spisestol. Design: Poul M Volther FØR 1399.-

Nyt hus med alle de kendte danske samt internationale brands

TILBUD

22.600

Kom og oplev møblerne i vores 1000 m2 store MAX Design hus eller bestil dine næste designmøbler, belysning og boligtilbehør på vores online shop.

FDB KLASSIKERE

FREDAG 21. SEPTEMBER

se den store udstilling

RECEPTION KL. 13.00 - 17.00

Spar op til 30% NU

12.595.-

NU

Alle er velkommen til tapas bord og boblevand og der er mulighed for at tale med leverandørerne fra alle vores nye Brands

33.295.-

SL329 2½ PRS. SOFA i sort okselæder. FØR 44.408.-

SL407 LÆNESTOL Fås i mange stof og læderkvaliteter

LØRDAG 22. & SØNDAG 23. SEPTEMBER KL. 10.00 - 15.00

FRA

15.999.-

Tapas, kager samt kaffe og chokolade og sodavand til alle

Der er Hay eller Muuto Goodiebags til de første 35 kunder alle tre dage

JERNSKAB med glaslåger. Mål: L 100 x H 200 x D 45 FØR 13.995.-

SOFA MED HANSKEBLØDT ANILIN-OKSELÆDER Med chaiselong og el-skammelfunktion. FØR 44.497.-

NU

25.495.-

Erik Ole Jørgensen J149 3 pers - Eg/støvet blå

Introduktionspris 12.999.NORMANN Du sparer SUM SOFA i stof eller læder

2.000.-

Normalpris 14.999.Leveres også i 2 pers

Balloner til børnene

FRA

19.999.-

FLOWERPOT PENDLER OG BORDLAMPE i mange farver og størrelser

LILLE PETRA LÆNESTOL i stof

RULLEBORD i rundt eller firkantet i mange farver. FØR 1.699.-

Poul M. Volther Leveres i 10 farv

Introduktion

Du sparer 300

Normalpris 1.29

1.499.-

MAYOR AJ5 SOFA i eg/stof

FRA

21.995.-

Tværs bord Natur/sort. Designet af Tom Stepp Børge Mogensen J52B Hvid sort eller støvet grøn

FRA

1.599.-

35.495.-

Introduktionspris 2.499.Du sparer 500.-

MØBLER OG DESIGN SIDEN 1951 Hos Max Jessen Terndrup finder du et bredt sortiment af alt boligindretning til din bolig.

WOOFIT HEADPHONES Du sparer 1.500.Normalpris 9.999.-

799.-

Normalpris 2.999.-

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk

Bl.a. det store sortiment fra IDEmøbler søvn-center og nu det helt nye MAX Design hus med mere end 1000 m2 med kendte Brands: Hay, Muto, Won, Norman, &tradition, Ferm, Sackit, FDB, Muubs, Gazzda, Nilaus, Skipper, Stouby, Natuzzi, Søren Lund mm.

SHOP ONLINE PÅ MAXJESSEN.dk

Introduktionspris 8.499.-

FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

Se d UDSALGS

- EN FILOSOFI -


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

SIDE 15 SPISESTOL HAY About A Chair AAC22 i flere farver

MUUTO OUTLINE 3 SEATER SOFA i silkeokselæder

1.649.-

39.900.BESØG DET STORE NYE FERM STUDIE

COPENHAGEN SPISEBORD 250 x 90 x 74 cm.

9.499.J42 BØRGE MOGENSEN ARMSTOL 2.499.-

MAGS 3 SEATER MODULSOFA med chaiselong. Fås i mange varianter

Køb 4

22.747.CONCORD LAV ELLER HØJ LÆNESTOL i læder i flere farver. F.eks. lav model monteret med Firenze læder med Swing-Back funktion. FØR 26.745.-

CENTO HØJ LÆNESTOL med vip funktion. Monteret med okselæder. FØR 15.630.-

Betal for 3

Tilbud på hele J-serien

HARBOUR SKALSTOL eg

1.999.-

NU

22.500.-

TAILOR 3 PERSONER SOFA eg/læder

NU

13.285.-

DEDO LÆNESTOL monteret med læder og stel i eg. FØR 13.610.-

NU

11.568.-

49.999.SLICE REOL 140 x 147 cm.

CALIBRE SIDEBORD

MONO SPISESTOL

2.827.BALE SOFA i mange farver

FRA

16.458.-

2.660.-

13.640.IDEMØBLER MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33 ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag 10.00 - 17.30 Lørdag og søndag 10.00-15.00

Følg os på Facebook /instragram

Medlem af IDEmøbler-kæden FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

MAX Design kun i idemøbler Terndrup


Aars Avis

SIDE 16

19. SEPTEMBER 2018

Turisme i Vesthimmerland har fået boost på 28 pct. Turistdirektør Jimmi Petersen: Det går rigtig godt VESTHIMMERLAND: Der er fremgang på alle parametre, når man kigger på turismen i Vesthimmerland. - Det skyldes den fælles hjælp og opbakning på tværs af kommunen. Derfor kan det siges meget kort og præcist - det går ganske enkelt godt for turismen i Vesthimmerland, vurderer turistdirektør Jimmi Petersen, VisitVesthimmerland. Analyser lavet af VisitDenmark viser, at turismeforbruget i 2016 skabte 429 mio. kroner i værditilvækst og 1.040 jobs i Vesthimmerland. Dermed står turismen bag 4,9 procent af al værditilvækst og 6,1 procent af alle jobs i destinationen. Dette er både over regionens og landets gennemsnit. Vesthimmerlands Kom-

mune kan derudover drage endnu større fordel af turismen i forhold til jobskabelse, idet, målt på beskæftigelse, fylder dette mere, end i regionen eller landet som helhed. Ligeledes smitter turismen af på andre brancher, som f.eks. detailhandel, ejendomsmæglere, bolig-/husleje og erhvervsservice. Med andre ord, betyder turismen meget for Vesthimmerland. Når man ser på udviklingen siden 2014, er turismeforbruget steget fra 548 mio. i 2014 til 703 mio. i 2016, hvilket udgør en stigning på over 28 procent på blot to år. Stigningen i overnatninger mellem 2015 til 2017 har været med til at sikre, at Vesthimmerland i 2017 beholdt titlen som den 6. største destination i Nordjylland.

Møbelpolstring Speciale:

ANTIK- og STILMØBLER

Henning Jensen

Kg. Frederiksvej 4 9600 Aars, tlf. 98 62 32 64 henningjensen@mail.dk www.henningjensen-aars.dk

TIL PRIVATE OG ERHVERV Ring for tilbud

- til aftalt tid - til den rigtige pris!

T-JEP VINDUESPOLERING Søttrupvej 25 · 9600 Aars Tlf. 70 25 11 21 www.tjepvinduespolering.dk

Turisterne i Vesthimmerland kommer primært fra Danmark, men udenlandske turister, som f.eks. tyskere, nordmænd og hollændere, udgør også en del af turistsammensætningen.

En professionel organisation - Fremgangen i turismen skyldes forskellige faktorer. Blandt disse faktorer er Vesthimmerlands Kommunes professionelle tilgang til turismeudviklingen, som sikres via VisitVesthimmerland. En omskiftelig branche som turismebranchen kræver en stærk faglig medarbejderstab med solide analytiske, strategiske og kreative kompetencer, hvilket VisitVesthimmerland i høj grad prioriterer, siger Jimmi Petersen. - Dertil har bestyrelsen stærke kompetencer inden for turisme, erhverv og markedsføring, som styrker organisationen på mange måder. Med den professionelle organisering, føler VisitVesthimmerland sig godt rustet til den nye fremtid for turismen, fortsætter han. Jimmi Petersen fremhæver samtidig en anden vigtig faktor i forhold til fremgangen. Det er turismeerhvervet, ildsjæle og frivillige i Vesthimmerland, som hvert år arrangerer events og oplevelser for turisterne. Herigennem får turisterne en god oplevelse og ønsker at komme tilbage til Vesthimmerland. I samarbejde med VisitVesthimmerland, får turismeerhvervet mulighed for mere synlighed og sammen får vi skabt nogle gode netværk, som fremmer samarbejdet i erhvervet. Dette afspejler en stor del af værdikæden, som VisitVesthimmerland arbejder ud fra.

ET RIGTIG GODT TILBUD...

KOPI-PAPIR

Kunst, kultur og byudvikling er til debat på Vesthimmerlands Museum. Museet er i sig selv et kunstværk tegnet af den verdensberømte kunstner Per Kirkeby i samarbejde med arkitekten Jens Bertelsen.

Dialog om udviklingen i Aars AARS: Der er lagt op til en spændende aften, når seks paneldeltagere sammen med publikum onsdag den 26. september debatterer kunstens og kulturarvens betydning for byudviklingen i Aars. Det er Vesthimmerlands Museum, der har taget initiativ til arrangementet, der afholdes i museets smukke Per Kirkeby sale. Formålet er at lufte visioner på området og fremme dialogen om udviklingen af

40,-

Der er ikke grundlag for at sagsøge staten Af Ture Damtoft VESTHIMMERLAND: Syv kommuner vil forberede et sagsanlæg mod staten på grund af fejl i udligningssystemet. Blandt andet Jammerbugt Kom-

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres

En kasse (2500 ark)

180,-

Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

Priserne er inkl. moms

Aars Bogtryk & Offset Himmerlandsgade 150 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 17 11

mester Per Bach Laursen, kulturudvalgsformand Asger Andersen, arkitekt M.A.A. Jens Bertelsen, formand for Aars Erhvervsråd Lars Thomsen, formand for Aars Handelsstandsforening Mogens Kristensen og museumsdirektør Broder Berg. Chefkonsulent Lene Bak guider deltagerne gennem aftenens dialog. Der er gratis adgang og alle interesserede borgere opfordres til at møde op og tage del i debatten.

Borgmester Per Bach Laursen:

Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

En pakke (500 ark)

den centrale bydel omkring museet, det gamle rådhus og svømmehallen. Aars er vokset fra lille landsby til moderne erhvervs- og uddannelsesby. Med flytningen af rådhus og svømmehal bliver der brug for en byfornyelsesproces, der kan skabe nye æstetiske byrum og attraktive funktioner i samklang med etablerede undervisnings- og kulturinstitutioner. Paneldeltagerne er borg-

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

Borgmester Per Bach Laursen (V) overvejer ikke at gå med i sagsanlæg mod staten.

mune lige på den anden side af Limfjorden. Vesthimmerlands Kommune deltog ikke i mødet i går, hvor de syv kommuner besluttede sig fro at sagsøge staten, og borgmester Per Bach Laursen (V) oplyser til Aars Avis, at Vesthimmerland ikke overvejer at gå med i søgsmålet. - Vi kan ikke dokumentere et tab, og har dermed ikke grundlag for en retssag. Det er et fragmenteret billede, og fra hvad vi kan se i tallene, er vi ikke blevet snydt, som andre borgmestre har kaldt det, siger Per Bach Laursen.

Sagens kerne er tilskuddet til indvandrere med eller uden uddannelse. Tilskuddet skulle være lavere til højruddannede indvandrere, men siden 2014 har Indenrigsministeriet ikke haft præcise data for uddannelsesniveau, og derfor er der udbetalt samme tilskud for indvandrere uanset uddannelsesforhold. Om der er blevet udbetalt for meget eller for lidt til Vesthimmerlands Kommune, er der altså ikke klarhed over, og derfor foretager borgmesteren sig ikke mere i sagen på nuværende grundlag.


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

SIDE 17

Vesthimmerland vil have mere gang i seniorerne Frivillige gå-værter vil tilbyde ture på hverdage Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Der skal mere gang i seniorerne i Vesthimmerlands Kommune - det er ønsket fra kommunen. Gennem et samarbejde med DIF, DGI, Dansk Atletik Forbund og Dansk Arbejder Idrætsforbund er 11 kommuner, heriblandt Vesthimmerlands Kommune, gået sammen om projektet “Bevæg dig for livet”. Via frivillig gå-værter inviteres seniorer, hvilket vil hovedsagelig sige 55+, til gratis ugentlige gåture overalt i kommunen bl.a. i Aars, Hvalpsund, Løgstør og Blære. Det fleste af turene begynder tirsdag, 25. september, mens andre kommer til løbende derefter. - Det er de frivillige gå-værter der helt selv planlægger og beslutter hvor og hvornår turene foregår, siger Sofie Sandgren Birk, der er fælles kontaktperson hos kommunen. Det er også værterne, som står for at trække flere med - de opfordres til at tage fat i naboerne, familien og vennerne. Selvom målet

er, at mange seniorer kommer med ud at gå, så er alle aldersklasser velkomne på turene. I Blære er værterne Aase Jensen og Sonja Møller. De har foreløbig planlagt ture de næste fire tirsdage. Mødestedet er Pavillonen i Blære og distancen er tre til fem kilometer. Ellen Nørgaard arrangerer fredag, 28. september en tur i Jenle-Søttrup Plantage. Mødestedet er Kelddalvej 64. Hun står også senere for en tur i Aars. En ny undersøgelse lavet gennem Epinion viser, at den idrætsgren som flest

inaktive seniorer gerne vil i gang med er gåture. I Aabenraa Kommune har man allerede lavet et lignende forsøg i juni måned, og her kom 700 deltagere i løbet af de fire uger. Det kan altså godt være, at gåture for seniorer er en gammel traver – men det virker. - Tallene viser, at netop gåture er det allermest interessante at komme i gang med, når man har rundet de 55 år. Så vi håber også at få fat i nogle af dem, der måske ikke er så aktive i hverdagen - en gåtur kan de fleste være med på, siger Sofie Sandgren Birk.

Seniorerne i Vesthimmerland tilbyde gratis gåture. (arkivfoto)

Skulpturen blev festligt indviet i 2005.

Vandskulptur i Aars placeres ved rådhus AARS: Alt tyder på, at byrådet i morgen torsdag beslutter at flytte en skulptur fra Himmerlandsgade i Aars til en plads foran det nye rådhus på Vestre Boulevard. Skulpturen, der er udformet af Poul Bækhøj og er i granit med lyssætning og vandbassin, blev i sin tid givet af Aars Elforsyning i

Aars Kommune. Men arealet hvor skulpturen står på blev i 2017 solgt. Aars Elforsyning har i forbindelse med udbuddet været spurgt med hensyn til en flytning. De accepterer, at skulpturen flyttes og foreslår selv en ny placering ved det nye rådhus på Vestre Boulevard i Aars. Begrundelsen er, at skulpturen

vil blive fremhævet ved det rådhuset og samtidig kan flere borgere se den. Administrationen vurderer at flytningen af skulpturen vil beløbe sig til 200.000 kr. Udgiften bæres udelukkende af Vesthimmerlands Kommune. En flytning kræver, at der etableres ny el til lyset i skulpturen, samt mulighed for overløb af regnvandet i bassinet. Udgiften dækkes af det beløb, der er kommet ind for salg af grunden Himmerlandsgade 35.

Annonce

Test verdens mindste høreapparat Det er gratis & uforpligtende Der er sket meget i udviklingen af høreapparater. I dag lægger man knap mærke til de små apparater, hvor teknik og design er afgørende for, at man får en god oplevelse. AudioNova Hørecenter leder efter personer, der i 14 dage vil prøve verdens mindste høreapparat. Formålet med testen er at undersøge, om teknikken lever op til brugernes behov. Høretab kommer som oftest snigende, uden at man bemærker det. Nedsat hørelse påvirker ikke kun personen selv, men også de pårørende. Vi kender alle sammen til de misforståelser, der kan opstå, når man hører et ord eller en sætning forkert. Disse misforståelser er et hyppigt problem, når man fører en samtale i selskab med flere personer eller i støjende omgivelser, og det kan være dybt frustrerende.

Moderne kvalitetsapparater Hos AudioNova Hørecenter oplever vi, at der stadig er en del fordomme omkring høreapparater. Mange tror, at de er store, at de hyler, eller at de er ubehagelige at have på. Moxi Now høreapparater fra Unitron er teknisk avancerede, nemme at betjene, har flot design, og er så små, at man knapt bemærker dem. Faktisk er Moxi Now det mindste bag-øret-høreapparat i verden. Bliv testperson i 2 uger ”Som testperson hos AudioNova får man en enestående mulighed for at afprøve verdens mindste høreapparater i 14 dage gratis og helt uden forpligtelser. Det betyder, at man i ro og mag får mulighed for at afprøve dem i forskellige hverdagssituationer”, fortæller Peter Brøgger adm. direktør hos AudioNova. ”Vi vil rigtig gerne høre fra personer med

nedsat hørelse. For os er det at få bedre hørelse en personlig sag, og derfor vil vi gerne lære af brugernes erfaringer ved at stille dem en række afklarende spørgsmål. Vi følger testpersonerne tæt, og man er derfor i trygge hænder, og kan spørge og få råd af vores veluddannede audiologister under hele forløbet, og som afslutning på testforløbet bedes man besvare et spørgeskema. Testen er ikke videnskabelig, den fokuserer alene på brugernes oplevelser”, slutter Peter Brøgger.

Som testperson får du disse fordelene: • Du får foretaget en gratis høretest & dit hørebehov afdækkes • Du får høreapparater på prøve gratis & uforpligtende i 2 uger • Du taler med en audiologist om testen og et evt. videreforløb

Test persone søges r

Hvem kan blive testperson? For at deltage i testen skal du være fyldt 18 år og bo i Danmark.

Tilmeld dig senest den 31. oktober 2018

Ring 88 77 82 13 AudioNova Hørecenter Himmerlandsgade 87 • 9600 Aars www.audionova.dk


Aars Avis

SIDE 18

Undren over kommunebudget

KØR SELV-FERIE

Torben Thomsen, Gl. Blærevej 66, Aars, undrer sig over den måde politikerne i Vesthimmerlands Kommune aftaler budget på:

Som læser af Aars Avis får du disse specielle læsertilbud på kør selv-ferie. Oplys rejsekoden ”AARSAVIS” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

LÆSERBREVE

Julemarked i Goslar (12 km) 28.11.-30.12.

Goslar – kejserbyen i Harzen Hotel Goslarer Strasse HHH i Tyskland På Harzens nordlige kant ligger en af de helt store feriedestinationer blandt områdets perlerække af historisk interessante byer og underskønne naturlandskaber. Jeres hotel ligger 10 km fra centrum af UNESCO-listede Goslar i Vienenburg – en lille by, der er omkranset af Vienenburgersøen og det beskyttede naturområde Vienenburger Kiesteiche. Her har I en særligt god mulighed for at opleve en af Harzens smukkeste byer og den legendariske naturidyl, der venter jer lige uden for hotellets hoveddør. I Vienenburg kan I opleve en af Tysklands ældste bevarede banegårde, der er åben for besøgende.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

899,-

Pris uden rejsekode 1.049,-

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet på Klosterhotel Wöltingerode • 3 x 3-retters middag/buffet på Klosterhotel Wöltingerode

2 nætter 649,5 nætter 1.449,-

Valgfri ankomst frem til 19.12.2018 samt 2.1.-28.6.2019.

Sagnbyen Barth

Pris pr. pers. i dbl. værelse

999,-

2 nætter fra 749,4 nætter fra 1.299,-

Julemarked i Stralsund (35 km) 27.11.-22.12.

Pommernhotel Barth HHH i Nordtyskland Ifølge legenden har Vineta, den sunkne by – også kaldet Nordens Atlantis – ligget her, hvor den lille, nordtyske by Barth nu ligger. Med den inkluderede entre til Vineta Museum kan I få fortalt legenden om den gyldne sagnby, der nu er erstattet af Barth: En charmerende, lille by med en velbevaret middelalderbymidte og en hyggelig havnepromenade. Valgfri ankomst 15.9.-14.12.2018 samt 7.1.-31.1. og 18.2.-28.6.2019.

• • • • •

Pris uden rejsekode 1.149,Pristillæg 1.9.-15.10.2018 og 1.-30.6.2019: 200,3 overnatninger 3 x morgenbuffet 2 x 3-retters valgfri menu Velkomstdrink 1 x entre til Vineta Museum

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 år ½ pris.

Turistskat EUR 1,20 pr. person pr. døgn.

Berlin – bare berusende!

Pris pr. pers. i dbl. værelse

849,-

3 nætter 1.199,4 nætter 1.549,-

Normalpris 999,-

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 2 øl og 2 vand i minibar ved ankomst Julemarked i Berlin 27.11.-31.12.

Derag Livinghotel Weissensee HHHH i Tyskland Berlin er den slags storby, som forandrer sig, hver gang man vender ryggen til. Med indkvartering på hotellet har I et godt udgangspunkt for at genopdage den europæiske verdensby: Hotellet ligger i Berlinforstaden Weissensee i et roligt parkmiljø. Få skridt herfra kan I springe på sporvognen og på 15 minutter være i centrum. Valgfri ankomst frem til 27.12.2018 samt 2.1.-30.5.2019.

Bestil nu på

19. SEPTEMBER 2018

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-12 år gratis. 1 barn 13-15 år: Pris 599,Maks. 1 barn pr. vær. i Born

kr.

Turistskat EUR 2,50 pr. person pr. døgn.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Rejsekode: AARSAVIS Teknisk arrangør:

Tal er taknemmelige, et forslag om 0,1 pct. skattenedsættelse fra C i Vesthimmerlands Kommune på et budgetseminar afholdt udenfor kommunen fører ikke til nogen reel konsekvens for den enkelte borger, men har altså haft den virkning, at de konservative lidt sølle står uden for budgettet, fordi flertallet af V og S og SF ikke vil høre tale om symbolske skattenedsættelser. Den uheldige placering som den anden dyreste skattekommune i landet kunne dog have været ændret, fordi man må regne med,

at det er kendt i byrådet, at staten vil kompensere 75 pct. for et tabt skatteprovenu, og dette ville betyde, at man kunne komme væk fra den tåbelige plads som den næstdyreste skattekommune og måske lande på en tredje-fjerde plads. Symbolik ganske vist, men et skridt i den rigtige retning. Det lyder lidt bedre. Og ganske ufortrødent arbejdes der videre på at nå milliarden i gældsætning. Ganske vist vil ingen i Løgstør gøre indvendinger imod den planlagte kanalforlængelse. 60 millioner til en begyndelse, men beløbet kan let stige kraftigt, inden projektet er fuldført. Og vist skal der nu virkelig sættes ind over for et eventuelt økonomivaklende svømmehalprojekt. Her skal vises rettidig omhu, så det ikke går ligesom ved det uheldige vejforløb med overraskende millionbeløb, der skal

plukkes af kassen. Omfartsvejens økonomiske forløb ventes der en forklaring på, hvordan kunne det gå så galt. Hvordan administrerer kommunen det danske demokrati. Beslutter flertallet budgettet på forhånd, har pseudodemokratiet taget over. Gennemsigtighed for borgerne er selvfølgelig ubehagelig for politikerne, for så kan der komme indvendinger. Her i kommunen er tavsheden den mest anvendte metode, der svares sjældent på henvendelser fra offentligheden. Det seneste man kunne spørge om, er det forhold, at der tilsyneladende skal fjernes boulevardtræer, der har stået og pyntet nordpå i byen. Måske en embedsmandsbeslutning. Man har end ikke ulejliget sig med at inddrage det politisk liv. Begrundelse, trærødder, der ødelægger fortove. Så skidt med æstetikken.

Opfordring til at droppe folkeskolebesparelserne Næstformand Torben Nørgaard, Aars, har indsendt følgende debatindlæg på vegne af skolebestyrelsen på Østermarkskolen i Aars:

LÆSERBREVE Skolebestyrelsen på Østermarkskolen vil opfordre byrådet til at droppe den fortsatte udsultning af folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune. Det budgetforlig, der står til at blive vedtaget for 2019 er endnu et skridt i den forkerte retning for vores børn. At spare mere end 2,5 millioner kroner på tiltag, der forringer mulighederne for skolebørnene i Vesthimmerland, er en håbløs prioritering af politikerne. Østermarkskolen er en god skole, med gode faciliteter og dygtige ansatte. Det kan altid blive bedre og det arbejder skolebestyrelsen til stadighed med. Men de politiske beslutninger gør det svært at udvikle folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune. Det kan undre os, at politikerne vil forringe folkeskolen, med tanke på at noget af det første, som ressourcestærke børnefamilier tænker på, når de skal slå sig ned, er en god skole. En forringelse af folkeskolens vilkår, betyder dermed dårligere muligheder for at tiltrække

nye borgere til kommunen. De besparelser som byrådet nu lægger op til, vil betyde at der ikke er ressourcer til at Vesthimmerlandsmodellen, der har til formål at hjælpe de svageste elever og deres familier, kan efterleves. Specielt besparelsen på 1,4 millioner kroner på familieklasserne er helt håbløs. Det betyder nemlig at den gode og kompetente hjælp, som børn der har svært ved at gå i skole får der, helt forsvinder - og dermed forringer det også rammerne for de øvrige 25 elever i klassen i en dominoeffekt. Den enkelte skole har nemlig ikke ressourcer til at indsætte flere lærere og pædagoger, når man samtidig sparer mere end 1,1 millioner kroner på skolerne generelt. Denne manøvre betyder, at kommunen i fremtiden skal bruge millioner på at rette op på skaderne senere i børnenes tilværelse, i stedet for tage dem i opløbet, som det sker nu. Som følge af Folkeskolereformen, lavede Vesthimmerlands Kommune en god og ambitiøs 2020 plan. Den kan kommunen også godt skrotte nu. Vi mener, at det er urealistisk at opnå målene i planen indenfor den tildelte økonomi, også selv om kommunen allerede har udskudt målopfyldelsen til 2022 – skal det udskydes igen?

Virkeligheden med det budgetforlig, som byrådet har planer om at vedtage, bliver at der skal aflyses flere timer, der bliver nemlig ikke råd til vikarer i alle de timer, hvor behovet er. Det er bare ét af de steder på Østermarkskolen, hvor byrådets besparelser vil ramme. Derudover skal der spares på undervisningsmateriale og aktiviteter - og det kan ikke undgå at få konsekvenser for elevernes trivsel og indlæring. Vi synes det er mærkeligt, at det er den vej politikerne synes det skal gå med undervisningen. Faktisk kunne vi godt tænke os en oversigt fra politikerne over, hvor de mener at kommunens folkeskoler leverer for høj en kvalitet. I ”Nordjyske” 12. september undsiger formanden for børne- og familieudvalget Inger Nielsen (Venstre), selv det budgetforlig hun lige har nikket til fem dage i forvejen - men det hjælper jo ikke noget, hvis man alligevel stemmer for, når det gælder, fru formand. I artiklen fremgår det også at besparelsen pr. elev er på 300 kroner. Det er det beløb, som skolerne i snit skal spare, men det er netop et gennemsnitstal. På vores skole er tallet nemlig nærmere 350 kroner pr. elev, fordi kommunens økonomiske tildelingsmodel til skolerne er unfair og skæv.


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

AARESTRUP

SIDE 19

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Spis-sammen i Nørager er blevet en tradition NØRAGER: I Kig-Ind i Nørager har der igen været holdt en spis-sammen-aften arrangeret af Johnnys Kød i samarbejde med Nørager Pensionistforening. Der blev serveret en dej-

lig kalvesteg stegt som vildt med det traditionelle tilbehør. Efterfølgende blev der serveret kaffe og et par småkager. Snakken gik livligt, og mange gav udtryk

for, at det havde været en dejlig aften. Arrangementet er egentlig for alle i byen og omegnen, så man håber på, at der næste år vil være endnu flere fra de yngre generationer med.

Gregers Krabbe Naturbørnehave har gennemført endnu et indianerprojekt.

Indianer-projekt i Aarestrup AARESTRUP: Endnu en gang har Gregers Krabbe Naturbørnehave gennemført et indianerprojekt med stor succes. I løbet af august måned blev der lavet indianerdragter, halskæder, pandebånd og drømme-

fangere der bl.a. bestod af muslingeskaller, som børnehavebørnene havde indsamlet på deres tur til Trend Strand. Løbende blev der snakket om alt fra totempæl over høvdinger til hvilke våben indianerne gik på

jagt med. Hele projektet kulminerede i en stor indianerfest med en stor indianergryde, der blev lavet over bål. Selvfølgelig var alle børn og voksne klædt ud som indianere. Firmaet Johnnys Kød, Nørager, står for arrangementet i samarbejde med Nørager Pensionistforening.

25%

HVID GREBSFRI DESIGN

Lige nu sparer du 25% ved køb af køkken i hvid grebsfri design i højglans eller mat. KAMPAGNEPRIS

Vælg mellem modellerne Orra Opaco,

KR. 45.109,-

Orra Lucido, Apollo, Cassiopeia, Va Bene og

Prisen er for skabe, sokkel og bordplade.

Colore (hvid) samt alle elementer og tilbehør. Besøg DESIGNA, bliv inspireret og få et rigtigt godt tilbud med hjem.

Tilbuddet gælder ovenstående modeller samt alle elementer og tilbehør til 30/9-18 ved køb af komplet køkken for min. 20.000,-. Levering inden 2/12-18. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

DESIGNA GARANTIER

5år

BORDPLADER

10år 25år SKABE OG LÅGER

SKUFFER OG HÆNGSLER

Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

TIL DIN HVERDAG

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 9.00 - 17.30 . LØRDAG 9.00 - 13.00 . SØNDAG 10.00 - 15.00


Aars Avis

SIDE 20

SULDRUP

19. SEPTEMBER 2018

HAVERSLEV

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Høstmarkedet i Tuen blev et tilløbsstykke Lidt regn kunne ikke stoppe glæden hos børnene

IK Frem gymnastik har deltaget i idrætsundervisningen på Suldrup Skole for 6., 7. og 8. klasse.

Springgymnastik på skemaet i Suldrup IK Frem gymnastik har deltaget i idrætsundervisningen på Suldrup Skole

SULDRUP: Som optakt til efterårssæsonen for IK

• • •

Frem Gymnastik har eleverne i 6., 7. og 8. klasse på Suldrup Skole fået lov til at prøve kræfter med springgymnastik i skolens idrætstimer. - Før sommerferien hørte vi flere af pigerne i 4. klasse fortælle at de ikke kunne gå til gymnastik i Suldrup næste år, for der gik de i 5. klasse, og så måtte man ikke gå til gymnastik i IK Frem. Det rygte ville vi gerne mane til jorden, og derfor har vi op til denne sæson oprettet et helt nyt hold for 5. klasse og ældre. Vi vil gerne gøre de unge opmærksomme på det nye hold, og derfor har vi lavet

• • •

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

forløbet her sammen med Suldrup Skole, siger Helene Brandt Johansen, IK Frem Gymnastik. Der blev opbygget redskabsbaner med udgangspunkt i en undervisning i mange niveauer, så der var udfordringer for alle eleverne, uanset om de var rutinerede eller om de aldrig havde prøvet at gå til springgymnastik før. - Selvom vi kun havde to skoletimer til rådighed, var der flere elever der rykkede sig utroligt langt. Specielt husker jeg en af eleverne i 7. klasse som slet ikke var tryg ved at lave en koldbøtte til at starte med. Hun fik både prøvet forlæns og baglæns salto inden undervisningen var slut. Hendes øjne strålede af glæde og stolthed over at hun formåede at lave en salto. Det er de oplevelser som gør det fedt at være træner, udtaler Martin Kjærgaard Jensen. Efterårssæsonen for IK Frem Gymnastik starter i denne uge, med springgymnastik for årgang 2011 og ældre om tirsdagen, mens årgang 2012 og yngre træner gymnastik om onsdagen.

HAVERSLEV: Der blev kigget en del mod himlen, da det årlige høstmarked i Daginstitutionen Tuen i Haverslev blev åbnet af leder Joan Straarup. Hun kunne byde velkommen til det tolvte høstmarked i rækken, og efter fællessang stod de yngste af Tuens børnehavebørn klar på scenen. De sang højt og flot, måske deres allerførste optræden foran et stort publikum, og klapsalverne udeblev da heller ikke! Børnehavens to andre stuer var også på scenen, lidt mere scenevant sang også de højt og flot for publikum. Nu var der så pokaloverrækkelse! I foråret havde alle børnene i Tuen hver sået en solsikke og en pralbønne. Disse planter er blevet passet og plejet hjemme i privaten, og nu skulle de højeste og længste planter præsenteres, og plante-passerne præmieres. Den højeste solsikke var 339 cm. høj og står i haven hos Alberte, Silje havde den længste pralbønnebælg på 31 cm., og Sanders pralbønneplante kunne prale af en længde på hele 560 cm. SFObørnene lukkede scenen med deres traditionsrige stomp-nummer, mens der kom en lille byge ind over pladsen. Lidt regn kunne nu ikke stoppe festlighederne, så markedspladsen blev åbnet, så man kunne forlyste sig ved konkurrencerne: “Det muntre Køkken”, dæk-fitness, ærteposekast, gokartløb og guldgravning. Teltet bugnede af kager, som forældrene i Tuen havde bagt til dagen, og nede ved bålhuset var der gang i mange aktiviteter. Der var der smagsprøver på kartoffelsuppe og fladbrød, der

Jens Nielsen, Suldrup, havde sin reb-maskine med, og selv om børnene syntes det var lidt mærkeligt, at der stod slæder parat ved maskinen, så var de straks med på at fremstille reb.

begge blev tilberedt over bål. Jens Nielsen fra Suldrup havde sin reb-maskine med, og selv om børnene syntes det var lidt mærkeligt, at der stod slæder parat ved maskinen, så var de straks med på at fremstille reb. Sjovt at se, hvordan de tynde høstbindegarn langsomt men sikkert bliver til et tykt reb. Natur-Karsten (Karsten Hansen) var naturligvis også på plads med sit æblemosteri, så de mange æbler fra børnenes haver blev ved fælles hjælp forvandlet til den dejligste most. Børnene i Tuen har i foråret sået og plantet en del grøntsager, og sammen med frugt der blev plukket og samlet, var der blevet fremstillet en masse marmelader, saft, olier, frø, tørret frugt, salsa, syltede rødbeder og meget mere, som blev solgt i salgsboden. Her kunne de hurtigste også købe fine indkøbsnet som SFO børnene havde dekoreret. Heldigvis kom regnen kun i små byger, så solen

Godt samarbejde Det er ikke første gang Suldrup Skole og IK Frem Gymnastik samarbejder. Midt i august måned have de i fællesskab budt ind på DGI arrangementet 10.000 drenge på 10 dage, hvor alle drenge på Suldrup Skole fik lov til at deltage i en workshop med fokus på springgymnastik igennem leg.

Aars Avis 98 62 17 11

Der var mange lege - blandt andet ærteposekast.

tittede også frem og gjorde sit til at høstmarkedet igen blev en stor succes - og det kontante udbytte fra salgsboden blev omsat til nye shelters på legepladsen.

Sundhedsuge Allerede i denne uge, er Tuens børn og personale klar med mere godt til byens borgere. Der er nemlig sundhedsuge i hele Rebild Kommune, og i Tuen inviterer man til morgenløb sammen med børnene. Både for de meget morgenfriske, og for de knap så morgenfriske. Alle børnehavebørn er ude at løbe hver dag, og i denne uge er det altså åbent for alle interesserede. Er man nu ikke til løb, men snarere pausegymnastik - så er muligheden der til middag, hvor personalet i Tuen laver 10 minutters gymnastik, og også dette tiltag er åbent for alle der har lyst. Endelig er der også et tilbud til forældre og andre der har tid og lyst - nemlig “Kom og leg sammen med os”.


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

VI TYVSTARTER FØDSELSDAGEN I SPAR MED "EKSTRA SKARPE" TILBUD...

Delikatessen

KOLONIAL KOLONIAL

HJEMMELAVET TARTELETFYLD 600 g

29

95 JULEMENU JJUULLE

KUN ...................

EM MEENNU U JUL

SILD M/ KARR Y SALAT OG ÆG FISKEFILET M/ RE MO ULADE OG CIT SILSIL D M/ D M/ KAKA RON RRRR Y SA Y SA LALA T OG T OG ÆG LEVERPOSTEJ ÆG M/ BA CON OG CHAM FISKE FISFIL KEFIL ET ET M/M/ REMO REMO PIG NON ADAD E OG E OG CIT FRIKADELLER, SILD M/ KARR ULUL CIT RORO NN Y SALAT OG ÆG LEVE ED LERP VEBR RPUN OS OSJTE RT TE JE M/ M/KA R,CH HA CO CO MB NOF N LE OG OG UR FISKEFILET M/ BABA CH AM AM PIG PIG NO NO REMOULADE OG NRRYG GR NGE ØN LA FR FR NG IKA IKA DEER DELL CITRON LLE R,L, NN ,KÅ BRSE BR EP UN UN ,RT EDKA FLRT ED E KA ÆS KE LEVERPO ST OF OF EG LE LE , R, RØ STEJ M/ E R, HA HA DK MB MBURUR ÅL BACON OG CH GEGE RR RR HJ. GR YGYG LAØN AMPIGNO GR VEØN T RIS LANG LA N A´LA NG KÅMA KÅ L, NN FRIKA SEN ND NE DELLE E, FL P, ME EP FLÆ R, BRL, DKE SK KIR UNSE EST SE EDE KA EG ST ,RRØ EGBÆ RTOFÆS , RØ SA DK UC ÅL DK LER E ÅL , HA MB HJ. UR HJ. LA LAVE GERR

EMENU

T RIS VELA YG T RIS A´L GRØN AM A´L, LA ANEDE MA NGKÅ ND D KIR MEME SEN D KIR NE SEBRÆR P, FLÆ SA E E SKE STESE SA G,BÆ RØDK ÅLUCUC A´LAMANDE ME D KIRSEBÆR SAU CE

HJ. LAVET RIS

PRIS PR. PERS

.

111133339999,,,---

IS PR PRPR . PE IS PR . PE RSRS . .

PRIS PR. PERS . BRØD OG SMØR BR ØD OG SM +10,BR

ØD OG SMØRØR +10,+10,BR

,-

ØD

OG SMØR +10,BEST ILSTIIL DE TETE I LI SSEN DEKA BEBE LIKA STIL ELLE I R PÅ DE LI KA TESSSS BESTIL ITL ENEN ELEL DEF: LELE LI RR KA PÅPÅ TE 25 SS 57 TL F: 25 40EL 57 49 TLF: 25 57 49EN 40LER PÅ

BEAUVAIS TOMATKETCHUP

kk es hver m an da g og to rs da g (Sælge s fra kl. 13 i Spa r Ha verslev og Spa r Nør age r, bestilles ger ne på tlf. 25 57 49 40)

PR. 1/2 KG........ XL ENTRECOTE BØFFER 2 stk. a´ 400 g

KUN ...................

11

SPAR 8.00

PR. PK.

17

95 95

29 99

70 cl. Alm./klar

FRIT VALG

95

PR. STK.

95

KOLONIAL SLIK

TWIX/MARS/SNICKERS CHOKOLADEBITES I PS. 150-154 g

FRIT VALG

49

95

00

KUN TORSDAG/FREDAG

95

Delikatessen

Direkte nr. 25 57 49 40 Man.-ons. kl. 8-15 Tors.-fre. kl. 8-16 Lør. kl. 8-14

MATILDE KAKAOSKUMMETMÆLK 1 ltr.

MAX. 4 STK. PR. KUNDE PR. DAG!

PR. STK.

15

00

SPAR 25%

25

20 STK.

+ pant

"HELE VAREGRUPPEN"

BRUNE SKRABEÆG "LANDSBYÆG" Str. M

84

95

EL-PÆRER

700 g i lage

34

KOLONIAL SPIRITUS

KOLONIAL KØL

00

10

KOLONIAL NON-FOOD

SKIPPER REJER

35

FRIT VALG

00

BRØNDUM SNAPS

180 g

OKSEFARSBRØD

OKSECUVETTE

95

KAREN VOLF LUKSUS TARTELETTER

FRIT VALG

HEL KYLLING

KUN ...................

500-900 g

24

PR. STK.

Slagteren

Min. 600 g

GESTUS KARTOFFELPROD.

1.250 g "MEGAFLASKE"

600 g

FR IS KHA KK ET SV IN EKØD O G OKSE KØD Ha

KUN ...................

KOLONIAL FROST

DEN GAMLE FABRIK MARMELADE

49 40 TLF: 25 57 49 40

Min. 1.200 g

SIDE 21

8

00

H averslev

tlf. 98 65 40 13

KUN FREDAG/LØRDAG BLAND-SELV SLIK PR. 100 G

7

95

12

95

KAROLINES PISKEFLØDE 1/2 ltr.

MAX. 3 STK. PR. KUNDE PR. DAG!

PR. STK.

KUN LØRDAG/SØNDAG KIMS CHIPS 90-175 g

MAX. 6 PS. PR. KUNDE PR. DAG!

PR. PS.

Nørag er

tlf. 98 55 10 06

10

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

TILBUDDENE GÆLDER ALLE 3 BUTIKKER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG (HVOR IKKE ANDET ER ANGIVET)

ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00

00


Aars Avis

SIDE 22

HAVERSLEV

19. SEPTEMBER 2018

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Marken er mejet i Haverslev HAVERSLEV: Tirsdag i sidste uge havde Mejlby/ Haverslev Pensionistforening arrangeret årets Høstfest på ældrecentret Haversdal i Haverslev. - Vi havde en rigtig dejlig høstfest, siger Sonja Nørgaard, og fortsætter: - Formanden Birthe Christensen bød velkommen til alle 40 personer, deriblandt til høsttaler Malene Kirk Stougaard, der er forstander på Mejlby Efterskole, og til ”Pigernes Fornøjelser” som underholdt med dejlig harmonikamusik. Efter spisningen under hyggemusikken, fortalte

forstanderen for Mejlby Efterskole, Malene Kirk Stougaard, om sit arbejde som lærer på en efterskole for ordblinde. Arbejdet med ordblinde går hun og skolens øvrige personale meget op i, og hun føler, at det er dejligt at se de unge mennesker, hvordan de kan forandre sig fra stille unge, til meget positive og udadvendte mennesker med mere selvtillid. “Pigernes Fornøjelse”, på Haversdal repræsenteret af duoen Karin Skovmand og Else Schmidt levede fuldt ud op til de forventninger, der var på forhånd.

Farlige bukser

Salget af boliggrunde på Mølhøjvangen i Haverslev går strygende.

Der er godt gang i grundsalg i Haverslev HAVERSLEV: Der er stadig ledige kommunale boliggrunde til salg i Haverslev på Mølhøjvangen. Men det tynder ud blandt de ledige arealer. I 2017 blev der solgt mange boliggrunde i Rebild Kommune. Ikke kun i kommunens største by, men også udenfor Støvring. Tendensen fortætter her i 2018. I 2017 blev der solgt 15 grunde i Rørbæk, Bælum, Haverslev, Sørup, Øster Hornum og Suldrup. Det var rekord og kommunens grundsalgskampagne ”tæt på alt” som kørte i foråret

det år, var formentlig medvirkende til det øgede salg i kommunens mindre byer. Et salg som i de foregående år har ligget på seks til syv grunde pr år. Det ser ud til, at tendensen med flot kommunalt bolig-grundsalg udenfor Støvring fortsætter her i 2018, eftersom der i år allerede er solgt 12 grunde i Haverslev, Sørup, Øster Hornum og Blenstrup. Borgmester Leon Sebbelin er meget tilfreds med, at grundsalget har bidt sig fast i byerne i hele kommunen: - Jeg er glad for, at borgere

Velkommen til

Høstgudstjeneste I Haverslev Kirke

søndag d. 23. september kl. 10.30 Efter Gudstjenesten inviteres alle til en let frokost i Sognets Hus

Alt i malerarbejde Bygningsmaleren Farsø Malermester Gert Bang Larsen www.bygningsmaleren-farsoe.dk mail@bygningsmaleren-farsoe.dk Mobil 51 78 28 68 . Tlf. 98 63 30 12

der allerede bor i kommunen, og de nytilflyttere vi tiltrækker fra blandt andet Aalborg har fået øjnene op for de kvaliteter, som hele Rebild Kommune byder på. Jeg er ikke i tvivl om, at den korte pendlertid til for eksempel Aalborg og Randers har betydning for, hvor man vælger at bosætte sig. Samtidig er man tæt på alt man har brug for; institutioner, fritidsaktiviteter, indkøbsmuligheder og unik natur, siger borgmesteren. Ud over den smukke natur, som både nytilflyttere og kommunens ”gamle” borgere sætter stor pris på, er der andre faktorer der spiller ind, når tilflyttere vælger byggegrund. - Mange børnefamilier søger bedre balance mellem familieliv og arbejde og en mere overskuelig hverdag, mener Leon Sebbelin: - De mindre lokalsamfund i kommunen har et aktivt foreningsliv og fællesskaber, som jeg oplever appellerer til nutidens børnefamilier. Der er blevet mere attraktivt at bo i landdistrikterne, og de unge vil gerne have mulighed for at bevare deres spændende jobs i byerne, samtidig med at de her kan bo relativt billigt med god plads, natur og midt i et aktivt lokalmiljø, siger Leon Sebbelin.

HAVERSLEV: Pasgaard Tøj og Eigils Sko var forleden på sensommerbesøg på Ældrecenter Haversdal i Haverslev. Butikken fremviste deres varer for beboere og andre interesserede. Pasgaard Tøj havde både ”farlige, frække bukser der tillader at man kan spise en masse boller” med, ligesom mo-

dens mange farver, pink, orange, violet, lilla, bordeaux, grønlige, blålige og jordfarver afspejlede sig i striktunikaer, varme bukser med lodden vrang, nederdele med mere. Henriette Piilgaard fra firmaet viste, hvordan man kunne ”lave sådan et bitte sæt”, eller hvis man havde lyst til ”lidt pang-

De lagde meget frisk ud med “Bjørnen Vågner”, der er en gammel russisk folkemelodi med tekst af Benny Andersen. De 40 gæster kom hurtigt i feststemning, og sang godt med på fællessangen. Aftenen vekslede med underholdning og fællessange af varierende melodier bl.a. fra duoens eget sanghæfte, og der blev spillet så overbevisende og dygtigt, at forsamlingen med stor glæde og energi sang med på det hele. - Det blev en rigtig dejlig aften”, slutter Sonja Nørgaard. pang”, så kunne det også lade sig gøre. Den nu tidligere indehaver af Eigils Sko fortalte, at han nu har overdraget sin forretning og vil nu give sig tid til at nyde tilværelsen endnu mere, uden de vante forpligtelser. Den ny ejer af Eigil Sko havde mange gode sko/støvle-tilbud med, samt et mindre taskeudvalg.

Der var også tid til at snakke om de ting der kunne ses langs turen.

Haverslev på tur HAVERSLEV: Årets sidste gåtur i rækken af ”Gå dig glad”-turene blev afviklet forleden. Turen gik til Skørping og noget af naturen omkring. Et par store håndfulde vandrere fik set en masse samtidig med der blev motioneret. Gennem byen både som start og slut, hvor der kunne kigges på huse, haver og flotte graffitimalerier i

banetunnelen, og ud i naturen, hvor der fra ”Kløverstierne” (www.kløverstier. dk) var kig til Bregnesøen, Åkandesøen, Bitte Sø og Lille Bitte Sø, samt Æresporten, hvor to ahorntræer i fordums tid er vokset sammen og har dannet en flot port, som man ”skal” gå igennem. Selskabet fandt også beviset på, at der engang har ligget et hus ved de to sammenvoksede træer.

Turene arrangeres som led i projekt ”Sundhed for Pengene” i Rebild Kommune, og det er Anni Hyldgaard og Anne Marie Svenstrup, der finder på, hvor der skal gås. Og glad, det bliver alle. Tempoet er ikke højere end at der er fin mulighed for at tale sammen undervejs - om politik, sko, sommerferie, udlandsrejser, familien m.m. Gåturen i Skørping sluttede med kaffe og kage i Skørping Hallen.


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

HORNUM

SIDE 23

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

sker, og det er jo en lang tradition om at komme ned og se biler, der larmer lidt og kører ind i hinanden. Det er sjovt at se, og så får de fleste sig et par øl og en god snak. Bagefter var der godt gang i ølteltet, og vi fik solgt en hel del, siger Henrik Laursen.

Godmodigt drilleri

Der var gang i radiobilerne, men banen er også overdækket. Ikke mange vovede sig op i luftgyngerne og ud i regnen.

Godt salg til Hornum Septembermarked

Formanden tilfreds trods tendens til lidt færre besøgende Af Ture Damtoft HORNUM: Der var god stemning med brede smil og højlydt latter til Septembermarked i Hornum i weekenden. Henrik Laursen, der var tovholder og formand for markedet, var da også godt tilfreds både med stemningen og salget af mad og drikkevarer; men han kunne godt have ønsket sig lidt flere mennesker. - Der har været en tendens til lidt færre besøgende end sidste år. Vi har meget konkurrence, og der er rigtig mange tilbud til folk. Når vejret så heller ikke er det

En tydeligt bevæget Dorthe Michelsen fik Hornumprisen overrakt af sidste års modtager, Jesper Gregersen.

bedste, er der nogen som bliver væk, siger Henrik

Laursen, der alligevel er godt tilfreds med markedet.

Lejrbål og snobrød hører sammen, og lederne kunne hjælpe dem, som ikke havde prøvet det før.

”Legens Dag” for 60 skolebørn i Hornum Af Ture Damtoft HORNUM: Leg er en af

Frvilligt Drenge- og PigeForbunds (FDF) kerneværdier. Legens Dag blev holdt

landet rundt i torsdags, 13. september, og ved kredshuset i Hornum var børnene

Ikke mindst salg af øl og vand, hvor han regner med et pænt lille overskud til byens foreninger. Kun 10 personer havde lyst til at hive fiskestængerne frem til familiefisketuren forrige søndag. Men al begyndelse er svær, som Henrik Laursen siger, og det skal have en chance igen næste år. - Til gengæld havde vi overraskende mange deltagere til familieløbet. Selvom vi havde sløjfet tidtagningen, kom der rigtig mange mennesker, og vi kan da se, hvor populært det er blevet at løbe. Bilboksningen fredag trak også godt med menne-

fra 0. til 2. klasse på Hornum Skole blevet inviteret til skattejagt og snobrød. Det var lederne Poul Reinholt og Tom Espensen, som skulle prøve at holde styr på de omkring 60 børn, der var fulde af energi og legelyst. Noget af energien blev brugt på tovtræk, men de havde stadig så meget krudt i bagdelen, at det med at vente tålmodigt på at snobrødet bliver brunt var temmelig vanskeligt. Så er det jo godt, at lederne kan hjælpe lidt, og fortælle at, nej, snobrødet er ikke bagt færdigt efter fem minutter og lidt farve på den ene side - og så ellers overtage bagningen for de første otte-ni børn. Tom Espensen var selv FDFer som ung, og da hans egne børn meldte sig ind, meldte han sig som leder. - Det er forældres ansvar at bakke op om vores børn, og det var naturligt at blive leder, når jeg nu selv var

Både lørdag og søndag var der aktiviteter hele dagen, og nok var det et godt marked, men der var færre besøgende, end der plejer at være. Søndag eftermiddag var det ikke så underligt, at den grønne plæne på markedspladsen var stort set ubetrådt. Regnen begyndte at falde lidt hårdt, så de fleste trak indenfor i ølteltet og markedssalen. - Der var for lidt mennesker, især om søndagen. Det siger de kræmmere, vi har talt med, også; og tivoliet siger også, det har været under gennemsnittet. Men når det småregner og blæser, så bliver det koldt, og så trækker folk indenfor. Men, vejret kan vi som sagt ikke gøre noget ved, og der

Henrik Laursen - tilfreds trods lidt færre besøgende.

var en god stemning under hele markedet, selvom vi gerne ville have set nogle flere, siger Henrik Laursen og glæder sig i stedet over en vellykket revy. - Der blev solgt 350 billetter, og vi fik os nogle gode grin. Det er sådan lidt godmodigt drilleri. For eksempel var en af de lokale fædre blevet lidt dårlig til en forældrefest, det blev selvfølgelig taget op i revyen. Det er de helt lokale ting, som vi har med i revyen, og det kan få publikum til at grine, siger Henrik Laursen.

De fire damer som stod i tombolaen - vinderen af hesten er endnu ikke fundet.

FDFer, til jeg blev 18. Det giver en masse til børnene at komme ud i naturen og prøve noget andet end det, som de lærer i skolen, siger Tom Espensen. Børnene fik prøvet at finde pinde til snobrød og snitte dem til. De skal jo lære om omgås knive på et tidspunkt, men det gik lidt galt for Josephina, der havde fået et meget lille snitsår. Det skulle fortælles til de andre, og nej, hun havde ikke grædt, blev det slået fast med et bestemt tonefald. Flere ulykker skete der ikke, og det var nogle tilfredse ledere, som kunne evaluere på Legens Dag i Hornum. - Vi synes, at det gik rimelig godt. Det syntes børnene også, og forældrene var glade for at få deres børn helskindede tilbage. Vi regner med at gentage det næste år, og vi har gjort noget godt både for FDF og Hornum Skole, siger Poul Reinholt.

Tombolaens nittegevinst

(en hest) er udtrukket på nr. 14853

Følgende suppleringsnumre træder i kraft i nævnte rækkefølge med 14 dages interval: Nr. 08452, 00675, 10024 13602. Tombolaens 3 hovedgevinster: Nr. 63: Kaffemaskine Nr. 177: Gavekort på 1.000 kr. til Dagli` Brugsen Nr. 367: Sengesæt Uafhentede gevinster af­hentes­i­Dagli’Brug­ sen, Hornum inden 14 dage. LAND & BY


Aars Avis

SIDE 24

HORNUM

19. SEPTEMBER 2018

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Borgerforeningens Nak & Æd-vogn vandt i kategorien sjoveste indslag...

Et royalt indslag i optoget direkte fra Amalienborg til Hornum.

Festligt Hornum-optog i (næsten) tørvejr Af Ture Damtoft HORNUM: Optoget er altid et af højdepunkterne til Septembermarked i Hornum, og Aalborgvej var pænt fyldt med mennesker noget tid før musikken fra Kimbrergarden begyndte at kunne høres. Der var en del ængstelige blikke mod de truende grå skyer, men regnen holdt sig - næsten da. Oppe ved festpladsen havde seks årige Sofie Nørnberg Broe stillet sig sammen med barnepigerne Julie Laursen og Henrik Larsen. - Hun skal se sin storebror Victor i optoget, og hun har ikke snakket om andet hele dagen, fortalte Julie Laursen, der selv plejer at se optoget og var blevet lidt smittet af Sofies tydelige entusiasme.

Grisen var løs Første vogn i optoget var som altid de tidligere vindere af Hornumprisen. Efter dem kom Borgerforeningen, der kørte Nak & Æd tema; og grisen var løs. Det konservative byrådsmedlem Signe Nøhr havde fået det lyserøde grisekostume på og blev skudt af jægeren flere gange - mens hun storgrinende kørte rundt på en mini-version af en grisetransport. Park & Vej holdte en “la-

...og selvom grisen havde hjul på, blev den skudt alligevel.

Sofie Nørnberg Broe glæder sig til at se storebror i optoget.

aang pause”, som der stod på deres skilt. Så kom Hornum Idrætsforening, der stillede op med et par havetraktorer til escort for selve vognen, hvor det stod ud med røg fra en havetraktor på ladet. FDFerne kom naturligvis i shorts og med bannere, der gav et lille resume over sommeren. “Øv, øv, øv, ingen bål hele sommeren” stod der på et af dem, men vandpistolerne blev ikke brugt. Søttrup Gymnastikforening gav opvisning på de-

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

res vogn. Der var blevet lagt en måtte klar, og under hele optoget blev der slået nogle hundrede kolbøtter af de dygtige piger.

Kronprins brokkede sig De mindste i Hornum IF spillede fodbold langs hele ruten, og efter dem kom Trille Trolle Blære Hornum med et håndboldmål på ladet. Det kunne man skyde efter men kun gennem tre huller i et stykke pap - noget mange benyttede sig af, men som kun få lykkedes med. Efer dem kom sidste indslag, og det blev lige pludselig helt royalt. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary vinkede og smilede til Hornum borgerne - flot eskorteret af en deling garderhusarer. Naturligvis var det børnene i Hornum-Ulstrup Rideklub i forklædning, som var med til at

markere kronprinsens 50 års fødselsdag. Mod slutningen af optoget begyndte regnen stille og roligt. Det var ikke populært hos prinsen, der brokkede sig lidt, men fik at vide det snart var forbi. Kolbøttepigerne fortsatte ufortrødent, selvom måtten var blevet en smule glat, og faktisk var den eneste konsekvens af regnen, at der blev fundet paraplyer frem. For tilskuerne fulgte i stor stil optoget ned til festpladssen og endnu en hyggelig dag med Septembermarked i Hornum. Mandag fik Aars Avis så at vide, at Hornum-Ulstrup Rideklub vandt for det flotteste indslag, Hornum IF for det mest aktuelle og borgerforeningen for det sjoveste. Og, Sofie Broe fik set sin storebror i optoget inden de begge to skulle i tivoli.

Hornum Idrætsforening vandt for det mest aktuelle indslag med deres uduelige plæneklipper.

Regnen kom, og paraplyerne kom frem.


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

30 år med jakker i Haubro HAUBRO: At designe og sy jakker i 30 år - i en tid, hvor produktion af tøj, bliver sendt til udlandet for at blive produceret så billigt som muligt, kan synes vanskelig. Men Lise Møller, Haubrovej 99, Haubro, har udviklet et klart koncept gennem 30 år. Lise Møller står selv for at designe, lave tilskæring, klippe, sy, salg, regnskab og PR -sådan set alle processer i denne lille virksomhed. Jakkerne som Lise designer, er alle unikke. Stoffet er dunlærred, som er tætvævet og dermed vindtæt. En efterbehandling gør også stoffet vandafvisende. - Jeg holder meget af farver, så jeg skal selvfølgelig arbejde i dejlige farver, siger Lise Møller. Jakkerne har alle små detaljer, som gør hendes jakker unikke. Det er så vigtigt, at kunden føler sig tilpas i jakken. Det er også vigtigt, at finde den rigtige model og de rigtige farver. - Der sker så meget med kundens personlighed og udstråling, når vi i fælles-

SIDE 25

Lise Møller har i flere år siddet i bestyrelsen for et af de største og mest eftertragtede kunsthåndværker markeder, Ovnhus, som løber af stablen i Nykøbing Sjælland i juli måned. Dette censurerede marked har 70 deltagere fra Danmark og Norden. For femte år arrangerer Lise Møller, sammen med en kollega, et kunsthåndværkermarked i Brøndsalen på Frederiksberg. - Vi syntes, der manglede en platform, hvor vi kunne vise og afsætte vores varer, så vi fandt den smukke bygning, som danner rammen for markedet i fire dage hvert efterår, forklarer Lise Møller.

Lærte af farmor Lise Møller designer jakker der er vind- og regntætte.

skab finder frem til den rette model siger Lise Møller. Hendes jakker er en slags haute couture for almindelige mennesker.

Lyst til at designe Lise Møller er uddannet væver fra Århus Kunstakademi i 1987. Hun havde en plan om at lave beklædning

af de håndvævede stoffer. Hertil var brug for mere viden om syning og tilskæring og hun søgte derfor et ophold på Odense Fagskole, for at dygtiggøre sig. Under opholdet nåede Lise Møller at sy flere jakker, og sommeren efter lykkedes det at få dem solgt via en butik i Skagen. Her blev ki-

men lagt til et 30 årig langt eventyr. Lysten til at designe jakker er også blevet næret af en passion for at fremme dansk kunsthåndværk. Dette har hun gjort ved at være med til at starte og drive flere butikker, som sælger kunsthåndværk af høj kvalitet.

Lise Møller er oprindelig fra Herning. Familien havde dog ikke rødder i tekstilbranchen, som byen ellers er kendt for. - Min farmor havde altid gang i et håndarbejde. Jeg sad mange timer sammen med hende og lærte her en masse grundlæggende teknikker, husker Lise Møller. De sidste 18 år har hun og familien boet i Haubro, hvor hun både har værksted og butik. Fritiden, som

er sparsom, bliver brugt på at sejle og vinterbade. Mange vil mene, at det er ensomt at arbejde alene, men Lise Møller holder meget af den arbejdsro, det giver. - At skabe noget med mine hænder, kræver ro og fordybelse. Til gengæld nyder jeg meget, at tage til messer og markeder, hvor jeg møder kollegaer og kunder og disse stunder giver meget inspiration, siger Lise Møller. - Jeg synes, jeg har haft et fantastisk spændende og meget varieret job – og meget usædvanligt. Jeg håber, der bliver mange flere år i denne branche, fortsætter hun. Selv efter 30 år ønsker Lise Møller stadig at få ny viden og er i gang med et forløb med kunsthistorie på Folkeuniversitetet. Jubilæet bliver fejret i Galleri Alstrup ved Farsø, hvor der lørdag, 29. september er reception med åbningstale ved journalist og billedkunstner Anni Gamborg, musikalsk indslag og en forfriskning. Lise Møller har samlet jakker fra den spæde start og til nu, så der er en lille udstilling at se.

SPORT

Træner Allan Leander var godt tilfreds med et point på udebane mod topholdet i Serie3. Arkivfoto.

Aars spillede uafgjort igen FODBOLD: Aars Idrætsklub er fortsat mestre i uaf-

gjorte resultater i Serie 3. I torsdags blev slutresultatet

0-0 på udebane mod Hornum, og dermed har Aars IK nu fem uafgjorte resultater på kun syv spillerunder. Heldigvis er der heller ingen nederlag, og holdet ligger på tredjepladsen i rækken. - Den sidste uafgjorte mod topholdet er absolut godkendt. Specielt når vi har to kampe på tre dage, og de er mod topholdene Hornum og Løgstør. I de andre kampe har vi haft millionchancer, og det gælder om at tage dem. Det kæmpede vi også med i sidste sæson, og det træner vi hårdt på, siger træner Allan Leander. Den næste kamp er lørdag på udebane mod Vive Idrætsforening.

Kvik/Aalestrup spillede uafgjort trods selvmål FODBOLD: Efter to sejre i træk, og et ordentligt ryk væk fra bunden i Serie1, spillede Kvik/Aalestrup Idrætsforening uafgjort 1-1 på hjemmebane mod Ulbjerg Idrætsforening. Desværre blev begge mål scoret af hjemmeholdt, for Thomas Nielsen led den onde skæbne at

score selvmål i det 13. minut, hvilket var stillingen ved halvleg. Kvik/Aalestrup fik udlignet fem minutter inde i 2. halvleg, men trods deres anstrengelser blev det ved det ene mål i den rigtige ende. Holdet ligger nu midt i tabellen med syv point

efter seks kampe - en flot præstation i betragtning af at sæsonen begyndte med tre nederlag i træk. Den næste kamp er mod topholdet fra Løgstør på lørdag, og der er hjemmebanefordel på Hvam Stadion.

Henry Holm Hansen, Inge Hansen, Sander Mogensen og Ane Marie Mogensen er blevet Danmarksmestre i krocket.

Blære har fået nye Danmarksmestre Af Ture Damtoft KROCKET: Til Danmarksmesterskaberne i krocket i weekenden fik Blære fire nye Danmarksmestre. Henry Holm Hansen, Inge Hansen, Sander Mo-

gensen og Ane Marie Mogensen vandt en overlegen sejr med 21 vundne kampe af 24 i alt. Det var en lidt lang vej til DM, for der er også kvalifikationsturneringer i krocket. Først blev Himmerlandsturneringen vun-

det i juli; derefter tog de det Nordjyske Mesterskab i august, og efter weekendens sejr kan de nu drage hjem til Blære med DM titlen. Titlen blev vundet i M2 klassen, som er den næstøverste af otte reækker - så det er nogle pænt rutinerede krocket spillere, der konkurrerer for Blære. Den 23. august vandt holdet det Nordjyske Mesterskab og kvalificerede sig til DM, der blev holdt i Vildbjerg i weekenden. Turneringen blev holdt i Vildbjerg, hvor et par hundrede krocket spillere fra hele landet forsamlede sig. Og, selvom et DM var på højkant, foregik turneringen i den bedst mulige ånd. - Det var en fantastisk oplevelse, og det var også en fantastisk oplevelse at spille mod så mange andre klubber. Vi kom også til at kende rigtig mange mennesker fra andre områder. Vejret var også med os, og de har nogle fantastiske faciliteter til at holde sådan et stævne. Selvom vi vandt 21 kampe, var det jævnbyrdige kampe. At vi så har det rigtig hyggeligt med hinanden under kampene, gør kun oplevelsen endnu bedre, siger en stolt Sander Mogensen.


Aars Avis

SIDE 26

19. SEPTEMBER 2018

SPORT Gundersted holder Nye klæder og kegler i Aars Billard Klub kontakt til toppen FODBOLD: Nok er målsætningen overlevelse i Serie 1, men Gundersted Idrætsforening holder kontakt til toppen efter en flot 3-0 sejr på udebane mod Viborg FF i lørdags. Med sejren har holdet 11 point efter seks

kampe, og der er kun tre point op til Løgstør Idrætsforening på førstepladsen. I den kommende weekends runde sidder Gundersted over, så næste kamp er mod Kvik/Aalestrup på onsdag på hjemmebanen Freja Park.

Sønderup/Suldrup hev sejren hjem FODBOLD: Med en snæver 3-2 sejr over Møldrup/ Tostrup Idrætsforening ligger Sønderup/Suldrup Idrætsklub Frem fortsat lunt i Serie2. Trods en negativ målscore på 8-9 har klubben nu vundet tre kampe og spillet to uafgjorte. Det giver dem en placering i midten af ligaen med fem point til førstepladsen og det samme

til nedrykningsstregen. Kampen blev spillet på hjemmebane i Suldrup, og med fem mål kunne tilskuerne ikke klage over underholdningsværdien især ikke da sejren gik til hjemmeholdet. Næste kamp er også på hjemmebanen Suldrup Stadion, og det er på lørdag mod Storvorde/Sejlflod.

BILLARD: Spillematerialet i Aars Billard Klub blev i den forgangene optimeret. Klubbens seks helmatch kegleborde og carambolebordet har fået nye klæder, baller og kegler til den netop opstartede sæson. - Klæderne på bordene bliver skiftet hvert år, det er simpelthen nødvendigt. De er slidte efter den megen aktivitet henover en hel sæson, selvom klubbens medlemmer er rigtig gode til at støvsuge og pleje materialet, så kan de kun holde en enkelt sæson, siger formand i klubben, Mikael Toft.

Flagskib indleder sæsonen På søndag indleder flagskibet i Aars Billard Klub, første divisionsholdet, deres sæson, hvor holdet hjemme tager imod Lemvig. De fire spillere på holdet er Henrik Jensen, Jan Bjørn

Aars Billard Klub har fået nye klæder på deres borde.

og Brian Nielsen samt Marc Dahlsen, der er ny på holdet. Sidste uge bød på seks holdkampe i Aars Billard Klub, og det blev til point i fem af opgørene. I serie 3.2 blev gæsterne fra Tinghøj sendt hjem med

et 6-2 nederlag efter flot spil af hjemmeholdet. Kurt Larsen, Peter Sørensen og Vivi Jönsson sørgede med deres sejre for de to point til holdet, og det sidder nu på førstepladsen i rækken med maksimumpoint for to kampe.

Serie 3.3 havde også fordel af hjemmebane i deres opgør mod Solsiden, men det blev til uafgjort 4-4. I Old Boys rækken blev der afviklet fire, hvor det blev til en enkelt sejr, to uafgjorte og et nederlag til Aars Billard Klub.

Hornum holder førstepladsen FODBOLD: Hornum Idrætsforening gjorde hvad de kunne for at få bolden i mål mod Aars i Serie3. Det blev ved to runde nuller på måltavlen, men Hornum ligger fortsat på en flot førsteplads i rækken. Fem sejre og to uaf-

gjorte kampe er det blevet til over syv runder, og Hornum har et forspring på fire point ned til Løgstørs andethold på andenpladsen. Næste kamp er på hjemmebanen Hornum Stadion på lørdag mod Skørping. Ulrik Linnemann i nærkamp på banen i Letland, hvor sidste afdeling af Rallycross Europamesterskabet blev kørt.

AARS IK

Alle ”gamle” medlemmer m/k inviteres hermed til den årlige

KAN-DU-HUSKE-DAG Aars Stadion lørdag d. 22. sept. 2018 Kl. 10.00: Velkomst Kl. 11.00: Talentholdet anno 1968 - Aars IK´s superveteraner anno 2018 Det må blive et brag af en kamp Kl. 13.00: Stegt flæsk med persillesovs og kartofler, incl. 2 øl og 2 snaps

PRIS KR. 150,Tilmelding senest 20. sept. 2018 centerleder@aarsik.dk . tlf. 60 78 21 28 ehn-jmj@email.dk . tlf. 40 11 30 66 På gensyn!

Aars IK

Ulrik Linnemann skubbet i muren under EM-slutspurt MOTORSPORT: Det blev en dramatisk EM-finale som udspillede sig på banen Bikernieki i Letland i weekenden. Ulrik Linnemann formåede alligevel at køre sig til en samlet 6. plads i Rallycross Europamesterskabet. Racerkøreren fra Skivum overskred dermed alle forventninger forud for sæsonen, og derfor er tankerne allerede rettet mod sæson 2019. Danmarks eneste repræsentant i kongeklassen Supercar havde fra starten nogle vanskeligheder. I de første to heats måtte han tage sig til takke med en

samlet 14. og 11. placering på grund af tidsrøvende trafik. I det tredje kvalificerende heat gik det endnu værre. Ulrik Linnemann blev ramt af en konkurrent i den altafgørende start. Det resulterede i at danskeren måtte trække sig fra heatet med et ødelagt hjulophæng. Efter intenst arbejde fra teamets mekanikere blev bilen klar til det sidste og afgørende heat, hvor Ulrik kæmpede trods sine minimale, næsten umulige, chancer for at kvalificere sig til en finale. - Jeg gav alt hvad jeg havde, trods komplikationer med

bilen. Det lykkedes mig at snyde de andre konkurrenter, vinde heatet og køre mig ind på en rigtig god tid, fortæller Ulrik om hans sidste kamp i EM-sæsonen.

Har overrasket alle Han formåede at køre sig til den femte hurtigste tid i det sidste kvalificerende heat, men det gav ikke nok point til at rette op på weekendens uheld. Dermed måtte sidste løb afsluttes uden en finaleplads, som Ulrik Linnemann ellers har opnået i tre af de fire løb i sæsonen. Trods den missede finaleplads har det været en

fantastisk debutsæson for danskeren i EM-serien i Supercar, og det betød en samlet plads som nummer seks i Europamesterskabet. - Efter en debutsæson, hvor jeg har overrasket alle, er der en masse af de store VM-teams, som gerne vil have skrevet kontrakt med mig på den kommende sæson. Det er ikke nogen hemmelighed, at det eneste, der står i vejen for en VMdebut, er budgettet, og det er det, som de næste måneder skal dreje sig om, siger Ulrik Linnemann. Den 28-29 september giver Ulrik Linnemann en gæsteoptræden ved finaleløbet i Danmarksmesterskabet på den nye Rallycrossbane i Esbjerg i sin VW Polo Supercar med 600 hestekræfter.


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

SIDE 27

BOLIG Alle kompetencer bør bruges i brandsikring af bygninger BOLIG: Ovenpå den store debat omkring brandsikkerheden af de kommunale plejehjem rundtom i landet, er meldingen klar fra Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen, der også er beredskabsdirektør i Trekantområdets Brandvæsen. Lad de kommunale beredskaber bruge deres mange kompetencer i forbindelse med brandsikringen af bygninger. Som det er i dag, er beredskabet ikke formelt involveret i beslutningsprocessen med at godkende og dispensere for brandkrav i nybyggeri og ved renoveringer. Og tendensen i lovgivningen er, at beredskaberne er kommet længere væk fra viden om bygningernes brandsikkerhed, hvilket ikke fordrer brandsikkerheden. En situation, som de 24 kommunale beredskaber mener er ulogisk og uhensigtsmæssig. - Vi mener, at vi har eksper-

tise omkring brandsikring, som bør sættes i spil i forbindelse med godkendelse af brandsikkerheden i nybyggeri. Vi vil gerne tage ansvar for, om det er de rette løsninger, der vælges omkring brandsikkerhed, men det kræver, at vi får et myndighedsansvar, som vi ikke har i dag. I dag kan vi kun komme med bemærkninger, hvis vi bliver spurgt. Men vores værdifulde erfaring kan supplere eksisterende viden, så vi kan arbejde henimod, at der opstår færre brandulykker, siger Jarl Vagn Hansen.

Bruges mere aktivt I byggelovgivningen arbejdes der i øjeblikket med at reducere beredskabernes involvering i godkendelsesfasen omkring brandsikkerhed. Noget Danske Beredskaber ærgrer sig meget over, og opfodrer derfor politikerne til at genoverveje beredskabernes manglende myndighedsrolle på området.

- Beredskaberne har over de seneste år gennemgået en stor udvikling. Med den store sammenlægningsreform, hvor vi er endt med 24 fælleskommunale beredskaber, har vi derfor fået nogle store kompetenceklynger, der kan bruges mere aktivt. Derfor håber jeg, at vi i fremtiden kan få lov til at bruge de mange kompetencer, vi har i beredskabet, til at vurdere den brandtekniske del af bebyggelse som en myndighed og som garant for ordentlig brandsikkerhed, slutter fra Jarl Vagn Hansen. Danske Beredskaber er interesseorganisation for landets 24 kommunale beredskaber. De kommunale beredskabers godt 1.700 fastansatte brandfolk, 4.300 deltidsansatte og 3.600 frivillige er fordelt på 241 lokale brandstationer og kører årligt til 40.000 beredskabsopgaver med sine i alt over 1.700 køretøjer.

Danske Beredskabers formand ønsker at bruge deres kompetencer til at øge brandsikkerheden i bygninger.

Max Jessen, der var tømrer i Aars, har lagt navn til det nye designhus ved Ide Møbler i Terndrup som drives af sønnen, møbelhandler Lau Jessen.

Stort nyt designhus fyldt med inspiration BOLIG: Ide Møbler Max Jessen i Terndrup åbner fredag, 21. september et nyt designhus, hvor der er masser af inspiration at hente for alle der interesserer sig for boligindretning. Møbelhandler Lau Jessen driver landsdelens største bolighus på 7000 kvadratmeter ved omfartsvejen i Terndrup. Seneste skud på stammen er Max Design Hus på 1000 kvadratmeter. - Der er malet, gulvene er slebet af, der er solgt ud af udgåede møbler, holdt leverandørmøder i Køln, Stockholm, København og Milano, flotte studier er opbygget med de nyeste varer og omsider står afdelingen med navnet Max Design klar, siger møbelhandler Lau Jessen. Afdelingens navn er inspireret af forretningens stifter Max Jessen, der i sin

Lau Jessen: - Vi har nu flere end 100 leverandører i møbelsortimentet.

tid flyttede til Terndrup for at åbne møbelforretning efter en periode i Aars som selvstændig tømrermester. Afdelingen er fyldt med det nyeste indenfor boligindretning - fra designbrands som Hay, Ferm Living, &tradition, Menu, Won, SacKit, Normann-

Copenhagen, Muuto, House Doctor, Muubs, Gazzda, FDB møbler, Søren Lund og mange andre spændende brands. - Med de nye brands er vi oppe på mere end 100 leverandører ud over det store sortimentet fra Ide Møbler, siger møbelhandler Lau Jessen. Ide møbler i Terndrup er en selvstændig møbelforretning og har derfor mulighed for selv at indkøbe varer ud over kædens sortimentet. Derfor kan man finde både klassiske og moderne møbler til hele huset og til hele familien i forretningen. Der holdes åbningsweekend i det nye Max Design hus med reception fredag, 21. september. I denne forbindelse bliver der gennemført forskellige aktiviteter og konkurrencer.

Danskerne har fået mere styr på energiforbruget BOLIG: I takt med at temperaturen falder, og de lyse aftener aftager, begynder danskerne at skrue op for varmen og tænde for belysningen i deres hjem. Men den økonomiske bevidsthed omkring husholdningernes energiforbrug er steget, og mange danskere har i højere grad styr på, hvor meget de årligt betaler til el, vand og varme end for bare et år siden. Det viser en undersøgelse, som Spar Nord og NRGi Elsalg står bag. Ifølge undersøgelsen

mente 28 procent af danskerne for et år siden, at de ikke var i besiddelse af et overblik over deres husstands årlige udgifter til energiforbruget. I 2018 er dét tal faldet til 13 procent. Samtidig mener 30 procent, at de har fuldstændigt overblik over deres husstands årlige udgifter til energiforbrug, og det er otte procentpoint flere end sidste år. Ifølge Lene Krakau, der er kundeservicedirektør hos NRGi Elsalg, skyldes den positive udvikling især,

at flere er begyndt at benytte digitale hjælpemidler som eksempelvis apps til at overvåge deres forbrug. - Generelt oplever vi en større bevidsthed omkring de økonomiske og miljømæssige gevinster ved at være mere opmærksom på forbruget. Men derudover har digitale hjælpemidler også gjort det muligt for os at danne os et hurtigt overblik over vores forbrug. Som tommelfingerregel kan man spare cirka 10 procent på sit energiforbrug blot ved at blive mere

opmærksom på det, siger Lene Krakau.

Plads til forbedringer Udover de 13 procent i undersøgelsen som svarer, at de ikke er i besiddelse af et overblik, svarer 15 procent, at de kun har et lille overblik. Der er dermed stadig plads til forbedring hos de danskere, som halter bagud med det økonomiske overblik. - Energiforbruget udgør en af de større poster i danskernes husholdningsbudget, og vil man reducere de

faste udgifter, er det derfor et fornuftigt sted at starte. Men det kræver jo først og fremmest, at man har indblik i sit nuværende udgiftsniveau, potentielle besparelser og generelt set det samlede budget, før man kan tage stilling til, om der er besparelser at hente, siger chefanalytiker i Spar Nord, Martin Lundholm.

Penge at hente Der er to oplagte muligheder for at gøre elregningen mindre. For det første bør man ikke nøjes med at

kigge på udseende og funktion, når der skal indkøbes nye husholdningsapparater som eksempelvis fryser, elkedel eller vaskemaskine. I stedet skal apparatets energiforbrug være et afgørende parameter ved købet. For det andet bør man gå sit hjem igennem for energisyndere som eksempelvis varmeanlæg og gamle el-apparater i form af eksempelvis køleskabe og frysere og dernæst forholde sig til, om de bør skiftes ud til nye og mere energivenlige udgaver.


Aars Avis

SIDE 28

19. SEPTEMBER 2018

Spændende nyheder - find mere info på www.aarsmaegleren.dk

YH ED

ÅBENT HUS

N

Lørdag d. 29. september kl. 10-11

Lindevej 21, 9620 Aalestrup - KIG FORBI! FUNKTIONEL OG RUMMELIG VILLA

- Rummelig og �ot villa i Aalestrup by - tæt på det meste! - Funktionel indretning med stort fællesrum & 5 soverum. - Rigtig god kælder med 4 gode disponible rum. - Grund m. plæne, �isebelægning og indkørsel til garage. - Veludbygget kvarter -tæt på midtbyen, børnepasning mv - Plads til stor familie, gæster, pladskrævende hobby. EN VILLA MED RUMMELIGHED OG MANGE MULIGHEDER - HER ER VIRKELIG GOD PLADS!

Kontant: Ejerudgift pr. mdr.:

Villa 1.150.000 kr. 1.388 kr.

Boligareal:

167 m²

Grundareal:

725 m²

Energi:

D

Ingemannsvej 7, 9600 Aars

Villa

VELUDNYTTET  VILLA PÅ LUKKET VILLAVEJ

- Villa ligger i fredelige omgivelser på lukket villavej i Aars.. - Funktionel indretning - bl.a. sovevær. + 3 værelser. - Bo tæt på midtbyen, skoler, nær naturområdet Tvebjerg. - Her er plads til familien eller overnattende gæster. - Nem adgang ud af byen, når man skal på farten. - Grunden m.  indkørsel, græsplæne, terrasse og drivhus. ET VELDISPONERET HUS, SOM OPFYLDER DE FLESTE BEHOV. KONTAKT OS FOR FREMVISNING!

Kontant:

1.395.000 kr. 1.830 kr.

Ejerudgift pr. mdr.: Boligareal+udestue:

142+19 m²

Grundareal: Energi:

YH ED

Brug efteråret på af �nde din drømmebolig!

N

 

Se vore emner på www.aarsmaegleren.dk Skal du have solgt? Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.  

Vi kommer forbi, når det passer dig! Vestvej 11, 9600 Aars

Villa

ARKITEKTTEGNET VILLA MED SWIMMINGPOOL OG HAL TIL ERHVERV ELLER HOBBY

- Spændende villa opført som �re længer med hyggeligt  gårdmiljø i midten. Ligger ugenert tilbage på grunden. - Stort boligareal med store stuer, gæsteafdeling og   wellnessafd. m. stor swimmingpool. - Ejendommens erhvervsareal omfatter hal på 219 m2. TIL DEN MINDRE ERHVERVSDRIVENDE, ELLER DEM, SOM ØNSKER STOR GARAGE.

Kontant: Ejerudgift pr. mdr.: Boligareal: Grundareal: Energi:

1.495.000 kr. 2.776 kr. 321 m²

Heidi: mobil 2090 4760 Sussie: mobil 2049 1535 Kristian: mobil 5124 1276

3.491 m² D

Himmerlandsgade 50, 9600 Aars Tlf. 7025 5025 www.aarsmaegleren.dk                 info@aarsmaegleren.dk              www.trend-mægleren.dk

797 m² D


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

SIDE 29

Mere Mægler - Mere Digital

mmmw

AARS - Kong Christians Vej 14

NYHED Alle nye kunder deltager samtidig i konkurrencen om 2. stk. markedsføringspakker til en værdi af op til 25.000 kr.

SÆT TIL SALG

- OG FÅ EN PROFESSIONEL FOTOPAKKE UDEN BEREGNING - alle nye kunder, som sætter deres bolig til salg inden d. 12. oktober 2018 får en professionel fotopakke til en værdi af 4.875 kr. inkl. moms. Vi tilbyder:

På en rolig villavej i Aars uden gennemkørende trafik finder I denne moderniseret og rummelige villa med 273 kvadratmeter bolig. Foruden huset får I en skøn have Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

2.598.000 2.489 130.000 11.451/9.498

med flere gode terrasser og en muret garage med elport. Huset er opført i 1973, og er løbende moderniseret. Sag: 18201 Bolig m²

273

Grund

Stue/vær

1/8

Opført 1973/1975

910

AARS - Keldgårdvej 96

Pro

fessio • Samlet 25 års erfaring i området med køb og salg af boliger Fotopa nel kke • En gennemsnitlig salgstid på kun 70 dage i postnummer 9600** kr . 4.875* • 9,7 ud af 10 i kundetilfredshed** *der er m tilkøb i ulighed for fotopa • Et købeklart køberkartotek kken • Effektiv digital markedsføring af din bolig • Engageret og professionelt team • Dækker postnumrene 9600, 9620, 9640 & 9631 Kontakt os på tlf. 9862 1400 for en gratis og uforpligtende salgsvurdering

**Boligsiden.dk/findmægler - villa pr. 30.08.2018

HORNUM - Evaholmvej 9

NYHED

Er I på udkig efter en rummelig villa med solrig have? Og må den gerne ligge i børnevenlige omgivelser? Så er denne etplansvilla i Aars lige det, I søger. Den ligger på Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.298.000 1.774 65.000 5.794/4.796

et lukket vænge og har blandt andet fire lyse værelser. Ude har haven en terrasse, og I får en garage til bilen. Sag: 18234 Bolig m²

136

Grund

892

Stue/vær

1/4

Opført

1979

AARS - Peder Stubsvej 24A

1.398.000 1.608 70.000 6.227/5.155

Nybolig Vesthimmerland - Aars

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.198.000 1.469 60.000 5.321/4.411

heden bag Hornums hovedgade gør det tilmed nemt for pendlere at komme ud af byen, der har skole, indkøb og børnehave. Sag: 18239 Bolig m²

152

Grund

960

Stue/vær

1/3

Opført

1974

AARS - Nørrevang 9

I yderst børnevenlige omgivelser i roligt villakvarter tæt ved centrum og det naturskønne og fredede område ved Tvebjerg i Aars ligger denne nydelige ejendom og venter Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Det emmer af hjemlighed overalt i denne 152 m2 store villa. Her får I bl.a. tre soveværelser og to opholdsrum, mens I udenfor kan nyde havens to terrasser. Beliggen-

på at slå dørene op for dig. Her får du 127 veludnyttede boligkvadratmeter, en kæmpestor garage og en sydvendt have. Sag: 18103 Bolig m²

127

Grund

846

Stue/vær

1/3

Opført 1966/1988

Himmerlandsgade 93 ·· ·9600 Aars 9601@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 98621400

Etplansvilla på rolig vej centralt i Aars. Med et stort soveværelse, tre børneværelser og et stort, åbent opholdsområde er her plads til børnefamilien. En solvendt terKontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

2.049.000 1.364 105.000 9.174/7.599

rasse og haven danner rammen om livet under åben himmel, og tilmed byder ejendommen på en 50 m2 stor isoleret garage Sag: 17239 Bolig m²

160

Grund

624

Stue/vær

1/4

Opført 1959/1996


SIDE 30

Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018


19. SEPTEMBER 2018

Aars Avis

SIDE 31


SIDE 32

Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

SIDE 33

Velholdt villa med central beliggenhed i Aars.

Totalrenoveret villa i Aars med hele fem værelser.

Aars

Villa, 1 fam.

Assersvej 23 Hvis I vil bo både elegant og centralt i Aars, så ligger jeres nye hjem muligvis på Assersvej 23. Her får I nemlig en særdeles velholdt villa på 172 etagemeter, og I kan desuden glæde jer over en have, der er lige så ugeneret, som den er nem at holde. Fra adressen er der gåafstand til både skole, gymnasium og de mange butikker og spisesteder i Aars' hyggelige handelscentrum. Den gedigne villa er opført i 1950 og præsenterer sig charmerende med rødmuret facade, sadeltag og hvide vinduesrammer.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.298.000 1.508

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 108 Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1950 Sag: 258V1500150

65.000 5.774/4.787

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi:

562 64 20 D

Aars

En totalrenoveret villa med hele fem soveværelser, luftige opholdsrum samt et flot anneks med mange brugsmuligheder. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men dette er ikke desto mindre, hvad I kan se frem til, hvis I bliver de nye ejere af denne store villa i Aars. Efterårets varme dage kan I nyde helt uforstyrret i haven, som har solrige terrassemiljøer og bærbuske. Skole, daginstitutioner og indkøbsmuligheder ligger tæt ved, ligesom motorvejen hurtigt bringer jer omkring i landet.

Aars

Villa, 1 fam.

Gislumvej 42 Centralt i Aars møder i denne smukke villa med en god planløsning. Ejendommen er igennem perioden 2008-2010 gennemrenoveret med boligens stil for øje, og I får derfor en villa der er helt indflytningsklar med gulvvarme overalt. Husets etagemeter tæller 166 m2 fordelt på stueetage, førstesal og en god anvendelig kælder. Her er der ikke langt til hverdagens nødvendigheder med både et større udbud af indkøbsmuligheder, Aars skole, daginstitution, idrætscenter og bycenter i gåafstand.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.295.000 1.622

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 105 Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1953/2009 Sag: 258V1800136

65.000 5.760/4.776

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi:

896 61 41 D

Villa, 1 fam.

Hans Egedes Vej 219 Familievenlig ejendom på 159 m2 med gulvvarme i fredelige omgivelser på en lukket vej i Aars. Dertil kommer en 56 m2 indbygget garage med adgang til boligen via bryggerset. Inden døre får I en separat forældreafdeling, hvor der er et kontor samt et soveværelse med eget badeværelse. Derudover rummer villaen yderligere to værelser og endnu et badeværelse. Det hele bindes sammen af et stort og lyst opholdsmiljø med loft til kip, hvor køkkenet er i åben forbindelse med to stuer.

SOLGT

80.000 7.061/5.855

Bolig m2: 196 Grund m2: Stue/vær: 2/5 Carport m2: Byggeår: 1968 Sag: 258V1700094 Energi:

1.022 27 D

Villa, 1 fam.

Gl. Gislumvej 6 I Aars’ børnevenlige omgivelser ligger denne hyggelige villa. Charmerende retro-indretning pryder samtlige 234 kvadratmeter, der fordeler sig over halvandet plan, og dertil kommer en kæmpe kælder, som tilføjer endnu mere plads. Summende humlebier bidrager sammen med flagrende sommerfugle til liv i den ualmindeligt velanlagte have, hvor den ene prydbusk efter den anden kan tage pusten fra enhver haveentusiast. Kort fortalt en dejlig, stor villa, hvor familielivet kan slå rødder. Velkommen til!

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

2.095.000 1.980

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 234 Stue/vær: 2/4 Byggeår: 1969/1987 Sag: 258V1800129

105.000 9.278/7.696

Grund m2: Kælder m2: Carport m2: Energi:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.595.000 2.219

130.000 11.478/9.521

Bolig m2: 159 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Byggeår: 2005 Sag: 258V1800142 Energi:

1.100

Aars

2.124 148 44 E

Denne villa i Aars er det oplagte valg for førstegangskøberne eller den lille familie. Boligen rummer 123 m2 fordelt på halvandet plan med opholdsrum i stueplan og værelser på førstesalen. I alt får I tre værelser, hvoraf det ene har en alkove. Huset er centralt placeret i Aars med gåafstand til stort set alle hverdagens nødvendigheder, heriblandt et udvalg af indkøbsmuligheder, Aars Skole, daginstitution og flere idrætsfaciliteter, alt sammen placeret under en kilometer fra adressen.

C

SOLGT

Villa, 1 fam. Dronningholmvej 3 Gennemrenoveret og indflytningsklar villa i Aars

Aars

Villa, 1 fam. Spurvevej 8 Rummelig familievilla med mange værelser i Aars

Aars

Bolig m2: Stue/vær: Byggeår: Sag:

Bolig m2: Stue/vær: Byggeår: Sag:

Bolig m2: Stue/vær: Byggeår: Sag:

192 1/6 1973 258V1800030

Grund m2: Carport m2: Energi:

danbolig Vesthimmerland. Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk

Villa, 1 fam.

Lillevang 17

SOLGT

1.169 16 50 C

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Villa med fantastisk beliggenhed tæt Aars centrum.

Aars

Grund m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

1.595.000 2.149

Aars

Familievenlig etplansvilla på lukket vej i Aars.

142 1/3 1967 258V1800165

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Hyggelig villa med fantastisk prydhave i Aars.

Renoveret villa med dejlig lukket have.

Aars

Villa, 1 fam.

Dronningholmvej 8

936 36 C

Gl. Roldvej 6 Naturskøn beliggenhed nær Aars

100 1/2 1943 258V1800127

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Carport m2: Energi:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.198.000 1.429

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 123 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1927/1972 Sag: 258V1800079

60.000 5.317/4.408

Grund m2: Udhus m2: Carport m2: Energi:

735 16 15 C

SOLGT Villa, 1 fam.

755 60 35 20 D

Suldrup

Villa, 1 fam. Ved Højene 9 Flot moderniseret etplansvilla centralt i Suldrup

Bolig m2: Stue/vær: Byggeår: Sag:

133 1/3 1988 258V1800077

Grund m2:

Energi:

712

C


Aars Avis

SIDE 34

19. SEPTEMBER 2018

Danebo · Aars Ejendomsmæglere · valuarer · MDE NYHED

ÅBENT HUS Med tilmelding lørdag d. 22/09 kl. 14.00 til 15.00

ÅBENT HUS Med tilmelding lørdag d. 22/09 kl. 14.00 til 15.00

ÅBENT HUS Med tilmelding lørdag d. 22/09 kl. 14.00 til 15.00

C

B

B

Dalstrøget 36 - 9600 Aars

Evaholmvej 1, Hornum - 9600 Aars

Aatoften 6 - 9600 Aars

Spændende og utraditionel vandskuret villa i forskudte plan. Fantastisk rumfornemmelse med delvis skrå lofter og god højde. Her får man en unik bolig med funktionel indretning.

163 kvm fordelt på entré, køkkenalrum, lys opholdsstue, bryggers, viktualierum, badeværelse, to børneværelser og en forældreafdeling med eget badeværelse. Japansk have. Carport og hobbyrum. Lækker, utraditionel bolig!

Denne skønne og velholdte bolig byder på 162 kvadratmeter bolig + en 22 kvadratmeter anvendelig udestue. Villaen er at finde på en af gadens bedste beliggenheder med grunden direkte op mod friareal med skov og vandløb.

Spændende arkitekttegnet villa

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

2.298.000 115.000 2.079 10.131/8.438 91302573

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Kontakt tlf.

Særdeles velbygget villa fra 2008

768 m2 185/59 m2 6/4 1967/1985 98622400

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

NYHED

2.195.000 110.000 1.745 9.641/8.043 91302828

Hans Egedes Vej 177, Aars

Frit- og velbeliggende

ÅBENT HUS

Pæn og velholdt andelsvilla med super beliggenhed og billig husleje! Beliggende i attraktivt kvarter tæt ved det naturskønne område "Tvebjerg". Hyggelig og meget veltilplantet have med flisebelagt terrasse. Super beliggenhed for enden af blind vej. Indretning: Entre. Bryggers. Dejlig lys stue med ludbehandlet fyrretræsgulv, udgang til terrasse samt åben forbindelse til køkken. Badeværelse, sovevær. og 1 vær.

Med tilmelding lørdag d. 22/09 kl. 14.00 til 15.00

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt tlf.

1.349 m2 163 m2 4/3 2008 98622400

Dejlig bolig til børnefamilien med 4 værelser

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

2.198.000 110.000 2.244 9.663/8.062 91302849

NY PRIS

848.000 2.396 564

Bolig Rum/vær. Opført

Stråtækt idyl

Smukt moderniseret landejendom med stråtag og gode udbygninger. Ejendommen er renoveret med respekt for husets æstetik og fuldstændig i pagt med den trend, mange søger i dag. Husets indretning er lyst og indbydende hvor boligens 213 kvadratmeter fordeler sig på 2 velindrettede etager. Boligen følger en god planløsning med opholdsområder i stueplan og en soveafdeling på første sal.

F Sag Kontakt

95 m2 3/2 1990

NY PRIS

91302892 98622400

Vesterrisvej 36 - 9620 Aalestrup

Rolige omgivelser

ÅBENT HUS

- er ønsket et nyt hus, med stor dobbelt garage, beligg. i dejlige naturskønne omgivelser med tilhørende skov, så er dette måske lige ejd. for dig. På ejd. areal nydes rådyr, ræve, harer, - ja alle skovens dyr kommer på besøg på alle tider af døgnet, så tag godt i mod dem, for vi lover de tager godt imod dig, når du kommer får en fremvisning af denne skønne ejd.

Med tilmelding lørdag d. 22/09 kl 14.00 til 15.00

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.795.000 90.000 2.195 7.887/6.579

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb.

27.580 m2 213/12 m2 8/5 1882/1997

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Grund Bolig Rum/vær. Opført

12.241 m2 178 m2 4/3 2016

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

91302789 98622400

Elbjergvej 48 - 9610 Nørager

Stor og funktionel ejendom med godeindtilRoligt beliggende ejendom rettet med bryggers, stort badehørende udbygninger.

ÅBENT HUS Med tilmelding lørdag d. 22/09 kl. 14.00 til 15.00

værelse, værelse, køkken, stor spisestue, stue med smukke franske døre, gulvvarme og brandeovn. Førstesalen er renoveret i 2010 med nye vinduer, tag og gulv hertil kommer 3 værelser og et skønt soveværelse. Ejendommen har desuden fået nyt fyr i 2005, opsat solceller og i 2016 er der bygget et smukt orangeri.

A

1.995.000 100.000 1.599 8.776/7.321

Sag Kontakt

NY PRIS

D

10

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.231 m2 162 m2 5/4 1986 98622400

Jelstrupvej 26 - 9600 Aars

2,7 HA JORD

D Pris Boligydelse Forbr.afh.

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt tlf.

Sag Kontakt

91302795 98622400

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

1.695.000 85.000 2.621 7.486/6.310

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb.

39.388 m2 210 m2 8/8 1930/2009

Sag Kontakt

91302674 98622400

En del af byens liv


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

Danebo

SIDE 35

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Ejendomsmæglere · valuarer · MDE

NY PRIS 10,2 HA JORD

E

Bynær landidyl - moderne bolig, pool og plads Landlig idyl med bynær beliggenhed og god plads. Boligen, der er både moderne, velholdt og indflytningsklar, er på 268 kvadratmeter. Bl.a. hyggeligt landkøkken, lys spisestue, badeværelse, tv-stue, opholds- og pejsestue. 1. sal: 3 dejlige værelser, bad og uudnytett plads. Lækker pool-afdeling. Gode terrasser og gårdhave. Stisystem til Hornum og Aars via den nedlagte jernbane (Himmerlandsstien) og ca. 1/2 times kørsel til Aalborg. Ejendommen egner sig til at 2 familier kan bo sammen.

Har du boligen?

Har du boligen?

Køber fra Aars søger villa på min. 150 m², beliggende i Aars. Prisniveau: op til kr. 2.000.000, -

Ung familie med 1 barn, søger ejendom i postnummeret 9620. Min. 130 m2 og gerne indflytningsklar. Pris max. 1.400.000 kr.

Kunde ID Kontakt Telefon

6025433 Johnny 98622400

Kunde ID Kontakt Telefon

7316457 René Borg 98622400

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

Har du boligen?

Birkevej 32, Hornum - 9600 Aars

3.495.000 175.000 1.816 15.922/13.120 102.945 m2 346 m2 7/3 1917/1988 91302875 98622400

D Parallelvej 3, V. Hornum - 9640 Farsø

Vedligeholdelsesfri bolig beliggende i V.Hornum Rummelig villa på en af Vester Hornums bedste beliggenheder. Nuværende ejer har renoveret huset udvendigt. I bydes indenfor i husets entre med klinkegulv. Stort køkken og udgang til hyggelig overdækket terrasse, som indbyder til udeliv de lange sommeraftener. Flot badeværelse med bruseniche. Rummelig opholdsstue. Fra stuen fransk dør til kontor/værelser med udgang til terrasse. 3 gode værelser og soveværelse med skabe. Viktualierum. Fordelergang. Herudover er der garage med samt depot/ hobbyrum.

Vi har stor efterspørgsel i Aars

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

1.145.000 60.000 1.482 5.205/4.315 714 m2 163 m2 7/5 1973/2014 91302239 98622400

Har du boligen?

Har du boligen?

Enlig fyr søger villa i Aars by. Min. 130 m2 og pris op til 1, 7 mill., såfremt ejendommen er indflytningsklar.

Familie bestående af 2 voksne og 2 børn, søger bolig i Aars. Huset skal være forholdsvis indflytningsklar. Prisen er ikke afgørende.

www.edc.dk her samles købere og sælgere Du kan se om ikke vi har en køber til din bolig på edc.dk under "find din køber"

Kunde id: 8990251 · Telefon: 98622400 Kontakt EDC Danebo

Kunde ID Kontakt Telefon

6755250 Rene Sørensen 98622400

Kunde ID Kontakt Telefon

8849108 Bente Falker 98622400

Åbent hus weekend

Få noget ekstra ud af din weekend Vær med, når vi holder landsdækkende åbent hus med tilmelding den 6.-7. oktober. Vælg en bolig på edc.dk og tilmeld dig direkte – eller kig ind i butikken.

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

En del af byens liv


Aars Avis

SIDE 36

19. SEPTEMBER 2018

Danebo · Aars Ejendomsmæglere · valuarer · MDE

E

C

D

Assersvej 7 - 9600 Aars

Løgstørvej 138, Havbro - 9600 Aars

Bredgade 15 - 9610 Nørager

Charmerende og centralt beliggende villa med super god underetage. Fritliggende muret garage med redskabsrum. Huset er beliggende i den gamle bydel lige ved Aars midtby med alle dagligdagens gøremål inden for gåafstand.

Villaen er opført i 1938 og bygget i den charmerende og gode byggestil man praktiserede, med flot karnap, og vedligeholdelsesfri gesimser. Kontakt EDC Aars på 98 62 24 00 for en fremvisning af denne flotte villa.

Den gamle skobutik i Nørager udbydes nu til salg. Der har været drevet forretning fra ejendommen i gennem mange år og det vil være oplagt igen. Boligen trænger til istandsættelse hvilket også prisen indikere.

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Kontakt tlf.

640 m2 142/92 m2 6/6 1954 98622400

Bolig i Aars søges En familie søger villa på Højtoften eller Aatoften i Aars. Der skal være minimum 3 værelser og meget gerne 2 badeværelser. Pris op til 1, 7 mill.

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

Familie søger Aars En familie på 4 personer søger en villa med min. 4 værelser. Gerne i Dronninge- og Kongekvarteret. Pris max. kr. 2.000.000, Kunde id: 9008728 · Telefon: 98622400 Kontakt Johnny Svendsen

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Kontakt tlf.

690 m2 133/8 m2 4/3 1938/1987 98622400

Efterspørgsel i fugle-kvarteret Ung mand søger villa i fuglekvarteret i Aars. Garage er et plus, men ikke et krav. Kan købe op til 1, 5 mio.

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

Kunde id: 9015600 · Telefon: 98622400 Kontakt René Sørensen

Har du boligen?

Har du boligen?

Kunde id: 8944923 · Telefon: 98622400 Kontakt René Borg Christensen

985.000 50.000 1.163 4.355/3.631 91302858

Har du boligen?

1.695.000 85.000 1.670 9.975/7.651 91302272

Prisbillig hovedgade ejendom

Par fra Aalestrup søger Et ungt par fra Aalestrup søger bolig i Aars. Helst med 4 eller flere værelser og gerne beliggende i villakvarter. Pris max. kr. 1.600.000, Kunde id: 9008992 · Telefon: 98622400 Kontakt Bente Falker

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

350.000 25.000 1.312 1.548/1.304 91302836

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Kontakt tlf.

385 m2 167/10 m2 6/5 1914/1989 98622400

Potentiel køber fra Aalborg søger Yngre par fra Aalborg med 1 barn og 1 på vej søger villa med min. 3 værelser. Huset skal ligge i Aars by. Prisniveau op til kr. 2.000.000, Kunde id: 9013122 · Telefon: 98622400 Kontakt Johnny Svendsen

Har du boligen?

Har du boligen?

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

Charmerende og indflytningsklar villa

Har du boligen?

Et af byens ældre, charmerende huse

Landejendom i Aars omegn søges Et yngre par søger landejendom i omegnen af Aars. Gerne indflytningsklar, men de kan også lave noget selv. Pris op til kr. 1.800.000, Kunde id: 8988943 · Telefon: 98622400 Kontakt René Borg

En del af byens liv


Aars Avis

19. SEPTEMBER 2018

SIDE 37

Danebo

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Ejendomsmæglere · valuarer · MDE

Sdr Boulevard 33 - 9600 Aars

Delvist moderniseret villa nær Aarsmoderniseret midtby Gedigen og delvist

etplansvilla nær Aars midtby. Etplansvilla på god beliggenhed og med let adgang til det meste. Villaen er opført i gulbrændte teglsten og med nyere decra tag. Endvidere tilhørende udestue og muret garage med redskabs- og hobbyrum. Der er skøn anlagt have med flisebelagt terraser og flot udsigt over området.

D 1.195.000 60.000 1.783 5.280/4.403

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

Grund Bolig Rum/vær. Opført

770 m2 160 m2 5/5 1963

91302623 98622400

Sag Kontakt

NYHED

Aggersundvej 112 - 9600 Aars

Gode udbygninger

Ejendommen byder på et fritliggende stuehus, en tolænget udbygning med mange muligheder og en 5.000 m2 stor grund. Stuehuset er indrettet med entré, badeværelse, et nyere lyst køkken med spiseplads og en lys stue. Fra køkkenet er der adgang til husets første sal indrettet med repos og 3 værelser. Der er påbegynd en renovering af førstesalen som mangler færdiggørelse.

D Rolighedsvej 14 - 9600 Aars

Vandskuret villa

Charmerende bolig på 127 kvm samt separat kælderlejlighed, evt. til udlejning. Entré, køkken og lys opholdsstue med udsigt over byen, badeværelse, tre værelser og disponibelt rum. Lejligheden indeholder køkken, toilet, stue og to fine værelser. Dejlig beliggenhed midt i byen - roligt på hyggelig vej. Grund på 627 solrige kvm. Fin terrasse og et skønt lille orangeri. Integreret garage i forbindelse med kælder. Huset er i nyere tid vandskuret og har fået lagt tagpaptag.

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

1.595.000 80.000 1.807 7.029/5.863 627 m2 127/110 m2 7/5 1960/1972 91302835 98622400

F 695.000 35.000 1.401 3.099/2.582

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

NYHED

Grund Bolig Rum/vær. Opført

5.000 m2 140 m2 5/3 1931

91302876 98622400

Sag Kontakt

Vesterled 6 - 9600 Aars

Gåafstand til midtby Helt centralt i Aars by ligger denne velrenoverede 1 plans villa. Boligen ligger med kort afstand til byens mange faciliteter. Kontakt EDC på tlf. 98622400 for en fremvisning af denne fine villa.

E Lærkevænget 12, Hornum

E

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført Sag Kontakt

God beliggenhed

1.595.000 80.000 1.720 7.033/5.866 716 m2 138 m2 5/4 1966 91302861 98622400

Godt beliggende etplansvilla med udhus og carport, beliggende på rolig villavej med let adgang til skole, børnehave, idrætshal og midtby. God lukket have med plæne og omkranset af hæk.

SOLGT

Købsaftale underskrevet Sag

91302537

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

714 m2 112 m2 3/2 1971 98622400

NYHED

C

C

C

Parallelvej 12, Havbro - 9600 Aars

Bogfinkevej 7 - 9600 Aars

Nygade 13 - 9620 Aalestrup

I den attraktive by Havbro finder du denne skønne og velbeliggende familievenlige etplansvilla. Her får I en bolig - der med sine 154 kvadrameter - er et fantastisk hjem for seniorne eller børnefamilen.

Har du noget til salg i fuglekvarteret, er et ofte stillet spørgsmål for en ejendomsmægler i Aars, så nu er chancen her kontakt EDC Danebo Aars på tlf. 98 62 24 00, for en fremvisning af denne velbeliggende villa.

Byhus i naturskønne omgivelser. 202 kvm med entré, køkken og spisestue, opholdsstue, badeværelse og tre skønne værelser og kælder. 1. sal med repos, toilet, stue og disponibelt rum. Velholdt og indflytningsklar.

Bemærk størrelsen på garagen

SOLGT

Købsaftale underskrevet Sag

91302816

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

1.137 m2 154 m2 5/4 1999 98622400

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Pæn og velbeligg. villa i Aars centrum

SOLGT

Lignende søges Sag

91302817

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

956 m2 131 m2 3/3 1980 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Hvis du mangler ekstra meget plads.

SOLGT

Lignende søges Sag

91301827

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

708 m2 202/19 m2 9/6 1926/1989 98622400

En del af byens liv


Aars Avis

SIDE 38

MOTOR

19. SEPTEMBER 2018

I BYEN

Efterårs menu

2018

Kold dampet laks, anrettet på salat dertil æble/sellericreme, brød og smør ●  Kalvefilet med bagt rodfrugtemos dertil grøntsagssaute, svampespinattimbale og flødesauce ●  Chokolade/hindbærtærte med vaniljecreme ● 

SOS Dansk Vejhjælp har modtaget overraskende mange opkald på grund af flade batterier i sommervarmen.

Mange bilister fik starthjælp i varmen MOTOR: Startproblemer og døde bilbatterier? Så tænker de fleste på kolde vintermorgener med is på vejen og bilruden. Men mange danske bilister har i løbet af rekordsommeren 2018 måttet lave et uvant og overraskende opkald til SOS Dansk Autohjælp på grund af - ja - startproblemer og døde bilbatterier. - Vi har netop gjort status på sommeren, og den har været ekstra travl i år. Vi har blandt andet set en overraskende tendens med mange flade bilbatterier. Det er ellers noget, vi plejer at opleve om vinteren, men i år har vi altså haft 1.500 flere starthjælp sammenlignet med sidste sommer, siger Anette Bjørn Juncher, vagtcentralchef hos Dansk Autohjælp. I alt har SOS Dansk Autohjælp assisteret godt

9.700 bilister med starthjælp i perioden. Der er en logisk og teknisk forklaring på, at batteriet i en hed sommer kan få problemer. - Et bilbatteri aflades hele tiden, men ved temperaturer over 30 grader sker denne afladning meget hurtigere. Og hvis batteriet på forhånd er slidt - eller ikke er fuldt opladt - så kan man hurtigt få brug for starthjælp, fortæller Bo Olesen, seniorspecialist hos SOS Dansk Autohjælp. Samtidig er feriekørsel en hård tjans for bilens elektriske systemer, og det sender batterierne på overarbejde. - Mange har en elektrisk køletaske med til kolde drikkevarer, samtidig med at airconditionen kører på højtryk. Ungerne skal også have strøm til deres tablets og telefoner. Det er alt sam-

Se flere på vores hjemmeside

79.900 Bilvask

fra 39,-

Siden 1949 aalestrup@boll-biler.dk - 98641088

Aalestrup Motor Co. ApS Testrupvej 6

Kimbrer Kroen leverer alt ud af huset

Smørrebrød - receptioner - festmenuer m.m. Kimbrer Kroen har lokaler til festen fra 20 til 250 personer Fest til fast pris fra kr. 499.00 - se nærmere på www.kimbrerkroen.dk Ring for nærmere information, eller få tilsendt vores brochure. Tlf. 98 62 19 66 eller mail@kimbrerkroen.dk

FIND OS OGSÅ PÅ Markedsvej 8 -- 9600 - tlf. 98 62 19 66 Markedsvej 8 - 9600 Aars tlf. 98 Aars 62 19 66 . mail@kimbrerkroen.dk

STILLINGER VVS-montør/tekniker, installatør etc. Aars Fjernvarme søger en kundeorienteret og serviceminded medarbejder, gerne med erfaring i fjernvarmeinstallationer. Aars Fjernvarme driver bl.a. et affaldsforbrændingsanlæg og har ansvaret for fjernvarmeforsyningen til 5500 forbrugere i Aars, Haverslev, Hornum og Suldrup. Arbejdet vil typisk være drifts-, optimerings- og vedligeholdelsesopgaver på ledningsnet, centraler og hos kunder. Hertil kommer rådighedsvagt cirka hver tredje uge. Kvalifikationer: • Faglært inden for VVS-området eller anden relevant erfaring/uddannelse • Kendskab til og forståelse af fjernvarmeanlæg • EDB på brugerniveau • Gerne truckcertifikat Du trives på jobbet, når du: • I dit møde med forbrugeren er en præcis og omhyggelig repræsentant for Aars Fjernvarme. • Indgår positivt i et team af gode kolleger, hvor en høj grad af selvstændighed præger hverdagen • Finder fejl og efterfølgende får dem rettet op • Med sikker hånd deltager ved etablering og/eller udskiftning af stikledninger og hovedhaner.

BOLL-BILER.DK 1,6 Terra 5d

2 retter ........... KR. 145.00

mail@kimbrerkroen.dk

Brian Nielsen

Toyota verso

3 retter ........... KR. 179.00

Bestilles senest 3 dage før. Min. 10 kuverter Søndag dog min. 20 kuverter

men med til at dræne bilens batteri, lyder det fra Keld Jeppesen, distriktsleder for SOS Dansk Autohjælp i Vestjylland. Han påpeger, at et bilbatteri på mange måder kan sammenlignes med en bankkonto. Der skal hele tiden sættes lige så meget ind, som man har tænkt sig at trække ud igen. Og det endte altså i denne sommer for mange bilister med et pludseligt opstået overtræk - og et opkald til vejhjælpen.

Vi renser bilens aircondition!

Markedsvej 9 • 9600 Aars • www.autopartner-aars.dk

AFHENTNINGSPRIS:

Aars Fjernvarme Dybvad Møllevej 1 9600 Aars Tlf. 99 98 80 70 E-mail info@aarsfjv.dk Hjemmeside: www.aarsfjv.dk

Ansøgning/yderligere oplysninger: Ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt værkmester Allan Mortensen eller direktør Jan Clement på tlf. 99 98 80 70. Skiftlig ansøgning til Aars Fjernvarme, Dybvad Møllevel 1, 9600 Aars. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 28. september 2018.

Aars Fjernvarme


Aars Avis TIL LEJE

STILLINGER

TIL LEJE

Kælderlejlighed, 80 m2, Krogstrupvej 16, Vester Hornum. Husleje 2.500 kr. + forbrug og indskud. Tlf. 24 85 11 15/ 23 93 17 19

r e g ø s p u r d l ø M XL-BYG

r e d j e b r a d lagerme I XL-Byg Møldrup har vi forrygende travlt! Derfor søger vi 1 ny lagermedarbejder til vores lager på Erhvervsvej Udfører du dine arbejdsopgaver med høj grundighed, bærer på et godt humør når der er travlt og samtidigt drømmer om en afvekslende hverdag på et velfungerende lager, så har vi jobbet til dig!

Jobbets primære indhold:

UDLEJES I HAVERSLEV

Du er sikkert: • uddannet lageroperatør eller har kendskab fra detailbranchen • har truckcertifikat • taler, læser og skriver dansk • stortrives med lagerorienteret arbejde - udendørs såvel som indendørs • Du forstår at tilrettelægge arbejdsgangen, prioritere dine opgaver og arbejde effektivt uden at det går ud over sikkerheden/arbejdsmiljøet • Du er serviceminded, mødestabil, loyal og ikke mindst frisk og imødekommende - for det er dine kollegaer i høj grad • Du er fleksibel og villig til at træde til når det gælder • Du er afklaret med detailhandlens åbningstider og er tilgængelig, når kunder ønsker det.

Vi tilbyder vores nye kollega: En fuldtidsstilling med en spændende og afvekslende hverdag i Byggevarebranchen. At være en del af en velfungerende, fremtidsorienteret og nytænkende organisation med korte beslutningsveje og et uhøjtideligt arbejdsmiljø. Overenskomstfastsat løn og ferie - samt helbreds/sygeforsikring. Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt Jan Pedersen på tlf. 8776 3241.

Visitkort Brevpapir Kuverter Menukort Brochurer

TRYK

Foreningsblade Fakturaer Brochurer Bøger Indhent tilbud

Vi glæder os til at høre fra dig.

Rækkehus/ lejlighed i Aars

3 1/2 vær. 120 m2, beliggende centralt med dejlig have og stor terasse i rolige omgivelser. Udlejes for 6.800 kr. pr. md. Yderligere info tlf. 21 26 28 48

3 vær. lejlighed på 73 m2. Leje 4.000 kr. m. vand + forbrug. 3 mdr.s dep. Efter kl. 17.00 tlf. 21 75 72 77

DESIGN

• Ordreklargøring og pakning af varer til levering / afhentning • Af-/pålæsning fra vognmænd • Vareopfyldning, orden og vedligeholdelse af lageret, lageroptimering og ajourføring af lagerstyring • Løbende og forefaldende opgaver i relation til afdelingen • Ekspedition af kunder

SIDE 39

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

TIL LEJE

Himmerlandsgade 150 Tlf. 98 62 17 11

6 vær. lejlighed

Nyistandsat midt i Aars på Himmerlandsgade. Lejlighedens 160 m2 indeholder 4/5 soveværelser, stort køkken alrum med spiseplads samt stor stue. Lejligheden har egen indgang med stor garderobe hvor der er plads til barnevogn. Bag ejendommen er der plads til cykel og bil. Der er stor sydvendt tagterrasse. Lejligheden er nyistandsat med nye gulve, nymalet, nyt køkken med kogeø m.m. Udlejes pr 1. oktober. Henvendelse tlf. 40 45 59 64

v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kører også på udebehandling

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

KLINISK TANDTEKNIKER Louise Adamsen Gislumvej 1B, Aars Tlf. 98 62 13 40

Annoncetelefon 98 62 17 11

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

BLANDEDE

Står du/I og mangler en lejlighed i rolige og grønne omgivelser i Aars? Kontakt Meldgaard Boligudlejning I/S, Ørnevang 3A, 9600 Aars

www.meldgaardboligudlejning.dk

Tlf. 29 32 87 22

Kontoret er åben tirsdag og fredag kl. 8-16

www.aarsbo.dk

KLINIK FOR FODTERAPI

NEVE EDB

AARS BOGTRYK & OFFSET

AARSBO

SUNDHED & VELVÆRE

KØB & SALG

XL-BYG Vorupgruppen ejer 10 byggecentre/trælaster i Midt- og Nordjylland: Vorup (Randers), Hadsten, Ryomgård, Hadsund, Thorsø, Mariager, Farsø, Øster Tørslev, Sunds og Møldrup samt 1 BoGrønt forretning i Randers og webshoppen BygXtra.dk. Koncernen omsætter for ca. 800 mio. kr. og har ca. 350 medarbejdere. Vorupgruppen er medlem af den landsdækkende XLBYG kæde, som omsætter for 8,5 mia. kr.

Hus, 103 m2, centralt beliggende i Aars, ledig 1. oktober 2018. 3 vær., skøn stue, nyere køkken, garage, redskabsrum samt lukket have. 5950 kr. pr. md. + forbrug. 3 mdr.s dep. Tlf. 30 99 28 76

KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fre. 9-12

Erhvervsvej 4 • Møldrup • Telefon 86 69 13 00

TIL LEJE

AARS BOLIGFORENING

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

19. SEPTEMBER 2018

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

BLANDEDE

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup


SIDE 40

Aars Avis

KØBES:

Himmerlandsavisernes

SÆLGES:

Dødsboer, samlinger og kælderguld. Bjørn Wiinblad, kongeligt porcelæn, glas, emalje, sølv, guld, lamper, teaktræ, palisander, figurer. Kontakt Ann. Tlf: 51 89 46 63

loppemarked SekS lokale aviSer for Samme priS!

HiFi købes: Sansui, Luxman, Pioneer, JBL, Nikko, Sony m.fl. fra 70’erne og 80’erne. Tlf: 23 98 94 43

73.621 eksemplarer

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo, vi kommer med kort varsel. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

HIMMERLANDS AVISERNE

Toppris gives! Dødsbo og indbo fra 1930-70´erne købes. Polstret læne/loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

SÆLGES: Arabisk fuldblodsheste. Hingste,16 og 2 år. Hopper, 6 og 1 år. Samt sadel og firehjulet gummivogn. Henv. Tlf: 21 75 72 19

...fra kyst til kyst

Labrador Retriever hvalpe, 4 sorte og 1 gul, efter højt præm. aner, kennelhunde. Sælges chippet og med sundhedsbog, uden stambog. Jagt- og familiehunde m.m. Salgsklare 22.09.18. Tlf: 21 78 77 74/28 34 88 56

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning…

Stokerbrændsel sælges. Kontakt mobil for mere info. Tlf: 40 41 40 55

KØBES: Møbler: Teaktræ, palisander samt design møbler. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34 Skrot, gl. jern samt gamle hvidevarer. Total oprydning. Tlf: 40 19 92 59

Gammelt jern afhentes, større mængder købes. Tlf: 40 28 61 89 Gl. knallert købes, uanset om den kan starte eller ej. Ring hvis du har en stående. Tlf: 20 75 80 74

19. SEPTEMBER 2018

Hækplanter, Liguster ”Liga”, højde 80-100 cm. fine sunde planter, godt rodnet. Tlf: 21 37 95 99 Muldjord sælges. Ca. 2.000 kubikmeter. Pris 25 kr. pr. kubikmeter. Beliggenhed St. Binderup, Aars Kontakt mobil for mere info. Tlf: 29 45 00 88

Brænde, grantræ 20 m savet og kløvet, tørt, kan laves i længden 30 til 40 cm. 5.500 kr. evt. leveret. Tlf: 98 55 00 07/26 23 98 95 Kæmpe loppemarked i Blære Forsamlingshus: Søndag, den 23. september kl. 10-14.00 Gl. Blærevej 48, 9600 Aars. Tlf: 30 51 36 92 Veteran Stumpemarked. Lørdag den 22. sept. og søndag den 23. sept. kl. 10-16 Nysum Byvej 57, 9610 Nørager.

INDLEVERING: AF ANNONCE, KAN SKE PERSONLIGT, VIA POST ELLER E-MAIL:

annonce@himmerlandsgruppen.dk BETALING KONTANT ELLER

Haveplanter i potter, store kraftige stauder, f.eks. Liljer, Hosta, Allundrod, Bregner, prydgræs, træhortencia, træpeoner, benved, Akacia, Skæbnetræ, Clerodendrun fra 10 kr. Tlf: 41 17 45 55 Nye vinduer eller dør? Så er det AG vinduer du spør. Vinduer og døre efter mål i aluplast, så ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

UDLEJES: Udlejning: Save- og kløveanlæg til træstammer på 4 m. og en diameter på 0,35 m. Kræver en traktor på 30-50 hk. Forhør ang. pris. Tlf: 22 17 40 43

TLF. 70779

PRISER:

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 73.621 husstande!

SE EKSEMPLER:

50

kr.

FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

150

kr.

FOR LOPPEANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og overføre via Mobilepay på tlf. 70779 Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

FOR LOPPEANNONCE OM F. EKS. LOPPEMARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX

LOPPEMARKED

DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE-RUBRIKKER.


Landmands-præcision hjælper både på miljøet og bundlinjen Tyve landmænd er med i pilotprojekt, om optimal udnyttelse af kvælstof Landbrugsstyrelsen lancerede for nylig et nyt pilotprojekt, hvor 20 landmænd skal anvende præcisionsudstyr til at fastsætte kvælstofbehovet optimalt og tildele gødning mere præcist på markerne. Landmændene kan drage økonomisk gavn af teknologien, og en bedre og mere præcis udnyttelse af kvælstof er godt for miljøet, fordi mængden af udvasket kvælstof bliver reduceret. Geoteam, der specialiserer sig i præcisionslandbrug, assisterer med rådgivning. - Ved at bruge gødning og pesticider optimalt, bliver det enklere for landbruget at levere i forhold til miljøindsatser. I pilotprojektet er vi i dialog med de 20 landmænd og prøver at komme tættere på deres virkelighed og finde ud af, hvilke udfordringer de kæmper med. På den måde kan vi tage højde for deres vilkår i vores fremtidige re-

Det betaler sig

Kasper Thing Andreasen, der driver landbruget Damsgården i Nordjylland, sparer op til ti procent af sine udgifter til planteværn og gødning ved hjælp af præcisionslandbrug. Foto: PR

gulering, og derigennem få sat nogle rammer, så præcisionslandbrug forhåbentlig

er økonomisk attraktivt og samtidig har positive miljøeffekter, forklarer Jakob

Møgelvang, der er teamleder for Miljø & Biodiversitet i Landbrugsstyrelsen.

Landbrug og miljøorganisation finder fælles fodslag Man skulle tro, at fronterne ville blive trukket skarpt op, da landmænd i sidste uge mødtes med landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace, Kristian Sloth, på landbocentret i Aalborg. Men de to parter var enige i flere ting. Endda flere ting, end de selv havde regnet med. - Jeg havde nok ikke forventet, at vi kunne blive enige om en hel masse. Men vi kom faktisk frem til, at vi trods forskellige udgangspunkter kan øjne et fælles mål, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen. Mødet, som var en del af Aalborg Bæredygtighedsfestival, var arrangeret af Agri Nord. Der var lidt mere end 30 deltagere til mødet fordelt på landmænd og byboere.

at nå omkring mine 210 hektarer, da overlappende områder er minimeret på grund af teknologien. Jeg håber på at få en masse læring ud af at være med i projektet. Jeg kender allerede de økonomiske besparelser, men jeg ser frem til, at få dokumenteret miljøeffekten, siger Kasper Thing Andreasen.

En analyse fra Københavns Universitet konkluderede, at det samlede danske landbrug potentielt kan frigive op til 1,2 milliarder kroner årligt til anden brug, hvis alle landmænd implementerer præcisionslandbrug. Det svarer til en gevinst på 460 kroner per hektar om året. Landmand Kasper Thing Andreasen driver landbruget Damsgården i Nordjylland og er blandt de 20 landmænd, der er med i pilotprojektet. Han bruger i forvejen GPSbaseret autostyring og kender derfor til nogle af fordelene, der følger med brugen af avanceret præcisionsudstyr. - Præcisionen gør, at jeg sparer op til ti procent af mine udgifter til planteværn og gødning, fordi sprøjten automatisk slukkes, når man kører over et areal, man allerede har behandlet. Ligeledes går det op til ti procent hurtigere

Arbejd smartere

redygtigt landbrug, og forbrugerne skal være villige til at betale for det. Kristian Sloth roste landmændene for deres spørgelyst, og debatten fortsatte et stykke tid, efter programmet officielt var slut. - Det har været en god oplevelse at deltage i debatten og

møde rigtige landmænd. De stillede mange gode spørgsmål, siger Kristian Sloth. Han understregede gang på gang, at han og Greenpeace i høj grad er indstillede på at finde fælles løsninger på at mindske landbrugets klimapåvirkning.

SEGES står til rådighed med agronomisk rådgivning, og Geoteam, der er specialister i GPS-løsninger til præcisionslandbrug, står for den tekniske rådgivning og skal sikre, at landmanden udnytter den teknologi, han har til rådighed, på den bedst mulige måde. – Når præcisionsudstyret bruges korrekt i landbruget, kan de forskellige redskaber køre med to centimeters nøjagtighed i marken, og den optimale mængde planteværn eller gødning kan automatisk tildeles efter behov. Det betyder en mindre udvaskning, og derfor er det vigtigt at tage præcisionen til sig. Med GPS-styring kan man arbejde i marken uanset tidspunkt og tilføre jorden den rette mængde på rette tid og sted, fortæller Bent Henneberg, salgschef hos Geoteam.

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

”Mindre kød, flere planter” stod der trykt på de t-shirts, som blev solgt efter debatmødet.

De to organisationer blev blandt andet enige om, at det er en god ide at producere mindre kød, men

landmændene skal til gengæld have en højere pris for det. At den udvikling ikke kan ske i morgen, nikkede

begge parter også til. De var også enige om, at politikerne skal understøtte omstillingen til et mere bæ-

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

19. SEPTEMBER SIDE 42

Arlas mÌlkekasseindsamling fylder to ür Indsamlingen af de tusindvis af grønne mÌlkekasser, der hvert ür forsvinder fra Arlas produktion, fortsÌtter. Stabler af grønne mÌlkekasser ved bagindgangen, og mÌlkekasser brugt til opbevaring af legetøj og madvarer er et velkendt syn pü büde daginstitutioner, skoler og genbrugsstationer landet over. De mange mÌlkekasser i bybilledet gør det nødvendigt for Arla at producere 300.000 nye mÌlkekasser hvert ür alene som erstatning for dem, der forsvinder ud i det ganske land.

Over 100.000 mÌlkekasser er kommet retur fra danskerne, men der findes mange flere i hele Danmark. Arla satte skub i indsamlingen i 2016, og med over 100.000 indsamlede grønne mÌlkekasser fortsÌtter det. Den eneste forskel er, at pengene for de indsamlede kasser fremover gür til Arla Fonden, som stür bag projektet MADlejr – en lejrskole, hvor 6. og 7. klasses elever bliver undervist i rüvarer, sundhed og bÌredygtighed og lÌrer at lave mad fra bunden. For hver indsamlet mÌlkekasse

OFFICIELLE

Der er blevet samlet over 100.000 grønne mÌlkekasser ind pü to ür.

donerer Arla fem kroner til Arla Fonden. - Vi er utroligt glade for den store indsats, danskerne har vist de sidste to ĂĽr. Vi hĂĽber,

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice

Har du brug for hjĂŚlp...

Haveplan OmlĂŚgning Vedligehold

HjemmehjĂŚlp

✔ Hjemmeservice

- valget er frit - valget er dit

Pü grund af tørken für økologiske landmÌnd mulighed for at bruge grÌs- og kløverfrø fra arealer, som ikke har vÌret under omlÌgning i 12 müneder. Hvis der er mangel pü økologiske frø, giver de gÌldende EU-regler mulighed for at anvende frø fra arealer under omlÌgning til økologisk produktion.

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE PRĂ˜V EN ANNONCE I DET ENESTE LOKALE LANDBOBLAD Nr. 38 - Onsdag

den 16. september

Ulrik Lemvig

122. ĂĽrgang -

Nr. 39 - Onsdag

den 23. september

122. ĂĽrgang -

Nr. 39 - Onsdag

den 23. september

2015

2015

• Mobil 22 43

14 46 • www.soettru

pms.dk

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr

2015

Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23

Aut. kloakmes

ter Per Nielsen,

30

i fremtiden, sü de udelukkende produceres af genanvendeligt plast, siger Jakob B. Knudsen, direktør i Arla Danmark.

Regler for økologiske landmÌnd lempes

Frit valg Privat Erhverv

122. ĂĽrgang -

at mange fortsat vil hjÌlpe til med at fü samlet kasser ind. Til gengÌld gør vi en ihÌrdig indsats for at gøre mÌlkekasserne grønnere

Og pü grund af tørken er der opstüet en mengelsituation. Derfor tillader Landbrugsstyrelsen, at økologer kan anvende grÌs- og kløverfrø fra arealer, som pü grund af tørken er høstet, inden der er güet 12 müneder siden omlÌgningen fra konventionelt landbrug. Frøene kan anvendes pü lige fod med økologiske frø

og frø med omlÌgningsstatus, og benytter man sig af muligheden skal frøene registreres i frødatabasen med betegnelsen �oml�. Frøene skal markedsføres og sÌlges med den status, som frøene har, nür de høstes, og hvis frø med forskellig status blandes, skal frøene mÌrkes og sÌlges med den laveste status.

50

60 66 81 Spuling, af alle former for drÌn og kloakker samt entreprenørarbejde udføres

Nür Herregürden møde andre dyr Hessel søndag slür dørene og blive klogere til Efterürets pü de danskeop hündvÌrkstrad Dag, vil der vÌre fokus itioner.

Efterürets Dag med husflid, dyr og markarbejde pü Herregürden Hes Søndag slür museet dørene op til en sel stor oplevelse for pü fürene, men

traditionen tro

vil man ogsĂĽ kunne

Højgaard’s Markservice Sjørupvej 44, Sjørup, Tlf. 22 99 83 9640 Farsø 65

(21 48 61 53) FlytningPresning af gylleaf ...............57 minibig Udkørsel af gylle• Flytning af gylle, + wrapning Slangebom 5,- pr. time med presning 25 t vogn og wrapning med slanger og 16/20/24m sort/grønjordsn

• Udkørsel m/syre af rundballer tilsÌtning • SortjordsnedfÌld • Presning af minibig er • Presning og wrapning+ wrapning af rundballer

edfĂŚlder.

HIMMERLAND FUGESERVIC S E

I september er det nu blevet en tradition pĂĽ Museet HerregĂĽrden Hessel at afholde EfterĂĽrets Herefter kommer Dag, der unge er en stor og lidt ĂŚldre aktivitetsdag, pløjere sĂĽvel hvor hele familien nybegyndere v/Peer Juhler som klogere pĂĽ histoienkan blive onelle. I samme professifra ĂĽrgang Faldvejen 25, 9670 - vel at af cirka 60 traktorer Løgstør bliver der ogsĂĽ forbindelse Tlf. 98 67 88 77 arrangeret . Mobil 30 41 21 â€?konkurrencepløjningâ€?. 52 ALT FUGEARBEJD Efter plovene Nybyggeri - betonelementer hĂĽber, at E UDFĂ˜RES kommer Bestyrelsen - døre - vinduer dyr, men pĂĽ EfterĂĽrets verne for at tilberede har- køkken - bad der kommer ogDag gĂŚster vil besøge - epoxy traktorer, er der først og sĂĽbed til sĂĽmaskinernet godt og viser mange sĂŚsonafslutnin Traktormuseum entusiaster fremmest tre-fire e, som fo4. oktober markeres kus pĂĽ fĂĽret, skal sĂĽ den En del Ulbjerg der er denne museet. Siger kloakken og der vil hesteplove. rug, der skal aktivitetsdag pĂĽ vĂŚre deltager, pĂĽ denne dag, udstillet enspecielle stop? vokse og blive Der vil der del forskellige Ring Oudrup grundlaget sĂŚsons afslutning. at købe der fĂĽreracer. af traktorerne for op! nĂŚste ĂĽrs høst. for museet, vĂŚre mulighed er udstillet pĂĽ Som første Der bliver taget samling af cir- forfriskninger, kaffe og anpunkt en roer, guomfatter i dagens program lerødder og fra ĂĽrgang kartofler op, 60 traktorer det pĂĽ museet. ka kommer fĂĽrekonsulent Jens gĂŚsterne kan selv fylde til 1963. ler/rør 1941Chr. Skov en og fortĂŚller om gyllekana pose og tage Spuling af noget med fĂĽr og lam, og fodring af hjem. i løbet af dagen vil mange BĂĽde â€?ĂĽrhundredes fĂĽr fĂĽ trim- PĂĽ EfterĂĽrets www.oudrup met pelsen. FĂĽreklipning markarbejdeâ€? -stenleje.dk sels vĂŚvelaug, Dag kan man blandt andre Slamsuger , inden og â€?veteranmed højtryksspul øllaug, snapselaug en bĂĽde møde HerregĂĽrdens plejer at vĂŚre pĂĽ formiddagen smage ing og TV-inspektio og køkkenpigelau Hes- traktortrĂŚkâ€? starter sidst et sĂĽ uøvede ogsĂĽ traktorpløjernes konkurg, og man isĂŚr familiens hit blandt deres arbejde.pĂĽ deres varer og give dem en n pĂĽ eftermiddag holder rencepløjer, yngste medhjĂŚlpende hĂĽnd kan med. starter med flĂŚkning lemmer. med fortsĂŚtte dagen en og vil Søndag 4. oktober og :RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[V eum kan vĂŚre i føl- rence ud. Der konkurreres WYPUN6\KY\WVW sidst pĂĽ formiddagen Ulbjerg Traktormus I cafeen kan købes DE T ER Det stopper dog ikke bejde og vise kreativiteten hos g med om eftermiddahĂĽndinden for de forskellige klasser: øllauget med klipningen madder og kage, pløje-og aktivitetsda S AT for ve- gende enfurede fortsĂŚtter af hus- snapselauge i bryggerset og uden og flidsteknikker. GR ATI for Vendeplove, pløjekonkurrence t i folkestuen. vil der kunne desE man kan ogsĂĽ pĂĽfĂĽrene, liftplo- gen. uden for og der vil nĂŚrkøbes Udover Ved Dem der pløjer ogsĂĽ i meste hold terantraktorer, fra Him- liftplove, flerfurede arbejdende grill pølser og gule ĂŚrter. DELTAGulden se, hvordan bejdendede forskellige ar- stande plove. kører er der ogsĂĽ med deltagere og ridefor- ve og bugserede deltagers konkurrence En dag stande har man efterfølgende sĂĽ tilsku– bliver mulighed for der med mange salgsbo- med masserfor hele familien Den enkelte bearbejdet til middagspausen, merlands køre hestepløjbĂĽde at forskellige at se pĂĽ og delgarn. blive bedømt ere kan se pløjning hele des vil man kunne Ligele- pĂĽ, lade sig inspirere kigge spĂŚndende ting, bĂĽde tage i. ening ogsĂĽ vĂŚre specielle pløjning vil t af pløjeog selv til den af noget opleve, prøve at der bliver søde tand, forskellige og karaktergive bedste i dagen. ning med show arbejdet med Der de forskellige ting. madvarer De to vil blive udleveret Der hundehĂĽr. vil dommere. hesteplove. vĂŚre, og til en beklĂŚdning. strik, nĂĽletraktor binding, vĂŚvning, klasse vil modtage Deltagelse med en udførlig vejledning Er man hverken knipling, Pløjning eller før, hver samt givet intil fĂĽr bogbinding, Ă…RETS ÆBLEHĂ˜ST i 1000 ĂĽr eller hunde, kan og plov fra 1965 20 plad- pokal eller prĂŚmie. pileflet, birkeER I FULD heste og deltagerne, man na- bark, vi holder Ă…BENT I ĂĽr gentager Pløjere med turligvis ogsĂĽ hvor der er cirka og nogle HVER DAG forGANG og HerregĂĽrat der vil klappe nogle ning, halmarbejde, sivflet- den med in- struktion. SALG af Det forventes, lidt større dyr Hessel hørarbejde og ser i konkurrence konkur- traktorpløjere uden for pløjere med meget markarbejde â€?ĂĽrhundredes som stude mere. og heste. Er deltage 25-30 pladser udenfor instruk- struktion men â€?, som viser man mere til starter midt glimt af - samtidig kan Museets vĂŚvelaug smĂĽ husdyr, rence, men med konkur- konkurrence du købe honning vil vĂŚver pløjning pløjning i 1000 ĂĽr, ĂŚblesaft - presset vĂŚre mulighed der ogsĂĽ pĂĽ de 2015 kl. 10-13 og koldpresset tion af tidligere med ard er gamle for pĂĽ frugt fra egen i Løgstør 30.atseptemb kĂŚle vĂŚvestuen og skaftevĂŚve spand, pløjning og hesteen høne ogden 34, 9670 plantage Onsdag nusse en kanin. TrĂŚdrejerlau med he9864 9231 ¡ Brovejen Fuglsangsvej i stuehuset. ste og 1800/1900 tals Biavlerforeningen 78 ¡ Korsø ¡ 9620 plov, Hardy Larsen, kommer karetmagerv get arbejder i pløjning Hos Aalestrup (mellem Simested ogsĂĽ forbi med veterantrakmed og Hvilsom) ¡ www.brovejensf her torer og r. selvĂŚrkstedet, kan man ning og mjød, bĂĽde honHVER pløjning med rugt.dk majssorte prøve at dreje at gøre kunderog de tager stor se udvalgte fra 19. september LĂ˜RDAG-SĂ˜NDA moderne noget. nordjyske mĂĽske en nemmere Kom og traktor. G kl.10.00-16.00 ogsĂĽ en flok til 18. oktober blĂŚsende og har igennem Det kolde tilfredse. bier ne samt HVER DAG den PĂĽ Børnene med. markerne en rigkan lave reb rĂĽvarer har detype, r har klaret i skolernes efterĂĽrsferie, er en utrolig positiv periode vĂŚret efterafgrø Mangel pĂĽ Hessel vil der irundt om hos rebslageren. Hvilke valg af Der vilmajssorte udfor- lang at op- - Det UGE 42 bĂĽde Fridagen igennem dervĂŚre livlig Ligeledes aktivitet, vĂŚret den største største tig god forretning grise. udvikling for Og hvaderbetyder af efterafgrø der mulighed vĂŚre bedst? levenĂĽr Veterangrup massevis for at ar- pen sommer økologiske af hĂĽnd- bejde og selskabets sikker etablering dring for Europas for drĂŚtte land Vesthimmer vĂŚrksaktivit sammen vĂŚret sĂĽteknik økologisk LĂ˜RDAG d. 19. og pĂĽ lauget har at omlĂŚgge med smedeland møder kt rundt eter leverandør af Men fordi det sĂĽtidspun op med de gamle randører. Det hele sept. kl. 10.00-16 i den HerregĂĽrden en stor og i det seneste frustrerende traktorer Hessel I det gamle gamle smedje. og viden kød, Friland, til økologi er en meget .00 - byder vi: pløjer, omkring bĂĽde majs? ude og inde. harver og sĂĽr. køkken anden beslutning, har uge efter uge massestĂĽr ĂĽr. EfterĂĽrsarbejde køkkenpigel en samtauget Dagen skal uge har langsigtet tydeligt, at der oplevelse sige nej til kunpĂĽ dette, og deler LG, KWS, Syn- omfatter med masser af smagsprøver synliggøre Hver eneste svaret det vĂŚret desuden smagsprøver sammen og fĂĽ glĂŚden til, at mĂĽtte udkørsel og spredKomved fra den nye ĂŚblehøst Vi fĂĽr igen i ĂĽr besøg mĂĽttet sige rd, ud, og dermed hĂĽndens ar-LandboNo vil betale en god noget ekstra vil ning Trifolium - samt vores kendte, virksomheden vise, hvordan man af Foreningen til Levendegørelse nĂĽr ligeledes vĂŚre smagsprøver af møg, og DLF skulle der, der nĂĽr de skulle fordi vi ligeledes med pressede ĂŚbler af Landsbykulturenvelsmagende ĂŚblesaft. majsdyrkning, du bare Finn ... nej til kunderne, mere hvis vi for alvorøkologi- pris, simpelthen Nordic seed, Thyregodgamle maskiner. i Vesthimmerland, han er klar og med i Âťgamle dageÂŤ. - Og skulle Den Sejet, købe af at Du rĂĽvarer. der du kan pĂĽ fĂĽ vil selvfølgelig lyst til en rundvisning, har ønsket øge antallet ogsĂĽ bare ta’ med den vĂŚrste! genta, FM-majs, 2015. den manglede spørger at ĂŚntog Friland ĂŚbletoget rundt! store majsdemo grise og dermed kan situation ser ud til kød, og derfor PĂ… GENSYN pĂĽ initiati- ske fremviser vores sig nu, sĂĽ vi LĂ˜RDAG! af kød, vi tilmelding. i forĂĽret en rĂŚkke ingen rd.dk til, dre gradvist bliver bedre i | www.landbono krĂŚver antallet af mĂŚngde 24 24 96 24og gratis Det ser dog ud Ring ver for at øge entet ingen |er i Dan- sĂŚlge. nye initiativer har i fremtiden med efArrangem PlanteRĂĽdgivn økologiske grise at de stand til at følge nok, og vi forven- terspørgslen efter dansk de deltagende mark. samhar Fri- vĂŚret LandboNord og Blandt andet tilskud ter en markant fremgang økologisk svinekød, bevĂŚrt ved økologiske at vi kan virksomhederer land givet kontant købte i antallet af ĂĽr, tidig med r en der det kommende vores leverandøre til landmĂŚnd, søer, grise i pølser og øl/vand. i Friland, tale som gør, at der er god ekstra økologiskehar til- siger direktør pris, økololigesom Friland Henrik Biilmann. mĂŚrkes, økonomi i at vĂŚre siger ent, finansiering kan allerede budt hjĂŚlp til flere gisk svineproduc banker til Det landbonord.dk | 9624 2424 | og møder med ønskede at der er kommetog det Henrik Biilmann. Grovfoder Team der grise, landmĂŚnd, n af slagteklare uge for uge at øge produktione bliver dermed økologiske grise.

hele familen

og en stor pløjem vanen tro med

Traktormuseu gen pĂĽ Ulbjerg

mĂŚrke uden at kede sig!samling bestĂĽende en imponerende rĂĽder over sĂŚdvanlig m Som kan man pĂĽ Ulbjerg Traktormuseu museet hilse pĂĽ alverdens 1941 til 1963.

tsdag Pløje- og aktivite museum Traktor g pü museet pü Ulbjerg fslutnin r er der sÌsona Søndag, 4. oktobe

9PUN[PS2HSSL;SMAnnoncetelefon 98 62 17 11

oNord afholder

Landb

og en stor pløjem vanen tro med

Traktormuseu gen pĂĽ Ulbjerg

m rĂĽder over en

Ulbjerg Traktormuseu 1941 til 1963.

sĂŚsonafslutnin 4. oktober markeres museet. aktivitetsdag pĂĽ

tsdag Pløje- og aktivite museum Traktor g pü museet pü Ulbjerg fslutnin r er der sÌsona

&

vin pĂĽ vej

&

SELVPLUK i ÆBL ER & PÆRER Velkommen til ÆBL ETs DAG

bestĂĽende af cirka

60 traktorer fra

ĂĽrgang

Søndag, 4. oktobe

, inden pü formiddagen sü uøvede ogsü traktorpløjernes konkurholder rencepløjer, med. starter med flÌkning Søndag 4. oktober og eum kan vÌre i føl- rence Der konkurreres sidst pü formiddagen Ulbjerg Traktormus g med om eftermiddaklasser: pløje-og aktivitetsda for ve- gende enfurede fortsÌtter Vendeplove, pløjekonkurrence liftplo- gen. uden for og der vil Dem der pløjer ogsü i terantraktorer, fra Him- liftplove, flerfurede plove. kører med deltagere og ridefor- ve og bugserede deltagers konkurrence sü tilsku– Den enkelte middagspausen, merlands køre hestepløjblive bedømt ere kan se pløjning hele ening ogsü vÌre specielle pløjning vil t af pløjeaf og karaktergive bedste i dagen. ning med show udleveret De to Der vil blive hesteplove. til traktor dommere. vil modtage en med vejledning klasse Deltagelse en udførlig eller før, hver samt givet inog plov fra 1965 20 plad- pokal eller prÌmie. heste og deltagerne, Pløjere med hvor der er cirka og nogle at der vil med in- struktion. Det forventes, ser i konkurrence konkur- traktorpløjere uden for pløjere med deltage 25-30 pladser udenfor instruk- struktion men starter midt rence, men med konkur- konkurrence tion af tidligere

DE T ER S AT GR ATI E DELTAG

der LandboNord afhol

MAJSDAG

vin pĂĽ vej

Der er flere økos

at gøre kunderen nemmere - Det har igennem en rig- ne tilfredse. rüvarer har er en utrolig positiv periode vÌret Mangel pü udfor- lang at op- - Det büde FrivÌret den største største tig god forretning grise. udvikling for leveøkologiske og selskabets dring for Europas økologisk drÌttefordi det at omlÌgge land har vÌret leverandør af Men randører. Det en stor og i det seneste frustrerende kød, Friland, til økologi er en meget beslutning, har uge efter uge ür. uge har langsigtet tydeligt, at der oplevelse sige nej til kunHver eneste det vÌret til, at mütte müttet sige vil betale en god noget ekstra virksomheden skulle der, der nür de skulle fordi vi nej til kunderne, mere hvis vi for alvorøkologi- pris, simpelthen købe af rüvarer. Den har ønsket at øge antallet manglede den Friland at Ìntog grise og dermed kan situation ser ud til kød, og derfor initiati- ske sig nu, sü vi af kød, vi i forüret en rÌkke til, dre gradvist bliver bedre i antallet af mÌngde Det ser dog ud ver for at øge efi Dan- sÌlge. nye initiativer har i fremtiden med grise følge økologiske at de stand til at nok, og vi forven- terspørgslen efter dansk mark. samhar Fri- vÌret Blandt andet tilskud ter en markant fremgang økologisk svinekød, beøkologiske at vi kan land givet kontant købte i antallet af ür, tidig med r en der det kommende vores leverandøre til landmÌnd, søer, grise i i Friland, tale som gør, at der er god ekstra økologiskehar til- siger direktør pris, økololigesom Friland Henrik Biilmann. mÌrkes, økonomi i at vÌre siger ent, finansiering kan allerede budt hjÌlp til flere gisk svineproduc banker til Det og møder med ønskede at der er kommetog det Henrik Biilmann. grise, landmÌnd, der slagteklare af n uge for uge at øge produktione bliver dermed økologiske grise.

AG ER PÆRER Tlf. 98MAJSD 62 17 11 –ÆBLannonce@aarsavis.dk

Der er flere økos

imponerende samling

hüber, at Bestyrelsen der kommer gÌster vil besøge traktorer, og eum og viser mange tre-fire entusiaster En del Ulbjerg Traktormus der er denne pü denne dag, specielle hesteplove. Der vil der deltager, sÌsons afslutning. at købe af traktorerne museet, der mulighed for er udstillet pü af cir- vÌre er, kaffe og anomfatter en samling fra ürgang forfriskning det pü museet. ka 60 traktorer 1941 til 1963.

kl. 10-13 september 2015 Onsdag den 30. Fuglsangsvej 34, 9670 Løgstør Hos Hardy Larsen,

majssorter. nordjyske Kom og se udvalgte kolde og blÌsende detype, r har klaret den Hvilke majssorte hvad betyder valg af efterafgrø der i Og etablering af efterafgrø sommer bedst? süteknik for sikker sütidspunkt og viden omkring majs? en masse anden pü dette, samt LG, KWS, SynKom og fü svaret rd, sammen med Trifolium nür LandboNo Thyregod og DLF majsdyrkning, Sejet, Nordic seed, genta, FM-majs, 2015. store majsdemo fremviser vores tilmelding. ingen rd.dk | www.landbono krÌver 24 24 96 24og gratis Ring entet ingen |er Arrangem PlanteRüdgivn de deltagende LandboNord og vÌrt ved virksomhederer pølser og øl/vand. Team Grovfoder

| 9624 2424 |

landbonord.dk

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Ture Damtoft - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller pü mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Ogsü heste skal pü pension en dag Pü et tidspunkt kommer den dag, hvor det er tid til at lade hesten gü pü pension. Men hvordan ved man, at det er ved at vÌre tid, og hvad er egentlig en god pensionisttilvÌrelse for en hest? Agria Dyreforsikrings dyrlÌge, Karl-Henrik Heimdal, giver gode rüd. Nogle gange für hesten en skade som gør, at man bliver nødt til at stoppe en stÌvne karriere, hvilket gør at pensionen kommer naturligt for hesten. Men ofte er hesten i god form, ogsü selvom den har passeret 20 ürs alderen. Der findes ikke en officiel pensionsalder for heste. Det er op til ejeren at tage hensyn til hestens helbredstilstand og skrue ned for prÌstationskravet, nür tiden kommer. En pensionisttil-

vÌrelse kan udforme sig pü mange forskellige müder. Rüdfør dig med din dyrlÌge og trÌner, som kender büde dig og din hest. Sammen kan I lave en fÌlles plan, er rüdet fra Karl-Henrik Heimdahl. Hvis det ikke er en skade, der afgør, at det er tid til at trappe ned pü aktiviteterne, sü plejer spørgsmület om pensionering at dukke op, nür hesten kommer op i 20 ürs alderen. For ponyer er det ofte nogle ür senere end for en varmblodshest. MÌrk efter om din hest er frisk, glad og skadefri for sü lÌnge den er i god form har den bedst af at blive motioneret. Der er mange heste, der gür stÌvner selv efter det tyvende ür, og som har det fint med det. Men der er ogsü heste, der tydeligt

viser, at de vil tage det mere med ro, hvis de kunne - ogsü i en noget tidligere alder. - VÌr lydhør over for hestens signaler. Er den mere stram og stiv, mister den sin plads i hierarkiet eller er svÌr at holde i pÌn huld? Tilpas krav, motion, foder, foldkammerater og tiden pü folden, siger Karl-Henrik Heimdahl. Det vigtigste er, at hesten ikke bliver gemt vÌk pü en fold. Den har samme behov for opmÌrksomhed og omsorg som tidligere og vigtigst af alt; tÌnderne skal kontrolleres oftere, og foderet skal tilpasses pensionisten, sü den hverken bliver for tyk eller for tynd. - Nogle gange er det svÌrt selv at afgøre, hvad der er bedst for hesten; at fortsÌtte sit pensionist liv eller at sove ind med vÌrdighed. Tag en dialog med din dyrlÌge for at fü sü mange friske og gode ür som muligt med din pensionerede hest, afslutter Karl-Henrik Heimdahl.

Gudstjenester Søndag d. 23. september 2018 Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke BlÌre Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke NÌsborg Kirke VindblÌs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke TrÌngstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke RørbÌk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 10.00 ingen 11.00 9.30 ingen 9.30 ingen ingen 11.00 ingen ingen 10.30 ingen 11.00 11.00 14.00 ingen ingen ingen 9.30 ingen 11.00 9.30 ingen ingen 9.30 10.30 ingen 10.30 ingen ingen 9.00 10.30 9.00 10.30 ingen 10.00 ingen ingen 10.30 ingen ingen ingen 16.30 ingen ingen 10.30 11.00

Nordjysk Landboauktion og Eksportstalde Uge 37: 17 SDM kÌlvekvier, 3300-7900, 2 kødkvÌg, 2600-4200, 7 kvier over 12 mdr. kødkvÌg, 2700-4200, 10 kvier under 12 mdr. malkerace, 600-3800, 20 kvier under 12 mdr. kødkvÌg, 1000-4200, 2 tyre over 3 mdr. malkerace, 2400, 12 tyre over 3 mdr. kødkvÌg, 2900-5900, 12 tyre under 3 mdr. malkerace, 600-1800, 15 tyre under 3 mdr. kødkvÌg, 1200-3400

SmĂĽgrisenoteringen

Beregnet notering uge 38 Basis, 30 kg. 314,98 (319,75) SPF+Myc 319,98 (324,75). SPF 323,98 (328,75). Ă˜kologi 765,25 (765,25). UK-tillĂŚg 13,42. VĂŚgt reg. kr./kg 30-40 kg 5,55 (5,47)


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT 19. SEPTEMBER SIDE 43

Det er nogle store dyr, men han skal nok lidt tættere på, hvis han skal kunne nå koen.

Helle Warming og datteren Louise i Blære kunne byde 850 gæster velkommen til Åbent Landbrug.

73.000 børn og voksne fik oplevet livet på landet Af Ture Damtoft

Der mangler hænder

Søndagens Åbent Landbrug, hvor 52 gårde over hele landet åbnede dørene, fik 73.363 danskere til at bruge en fridag på at se, hvor de verdensberømte danske fødevarer kommer fra. På Gammel Sognefogedgård ved Blære var det Helle og Per Warming, som bød velkommen til 850 gæster. Eller rettere, det var kun Helle Warming og datteren Louise, som bød velkommen. - Min mand var rejst fra mig for at se på køer i Wisconsin, så jeg måtte jo klare det hele selv, griner Helle Warming, der har drevet landbruget med sin mand, siden de købte det i 1994. På de 52 gårde rundt

Især gæsternes nysgerrighed imponerede Helle Warming, der fik svaret på mange spørgsmål om driften af gården. - Alle var superpositive, og der var mange gode spørgsmål. Hvor meget mælk køerne giver, hvilken race de er, hvor meget de spiser, hvilken type foder de får og så videre. Det var helt fantastisk godt, og vi vil jo åbne stalddøren for familien Danmark, så de kan se, hvor fødevarerne kommer fra, siger Helle Warming. LandboUngdom var også glade. De fik udsolgt af pølser, og støtteforeningen for Blære Friskole, der også havde en bod, fik solgt godt af både kager og slush-ice. Erhvervsskolerne Aars promoverede deres uddan-

De mindste kalve var meget populære hos børnene.

om i landet blev der set på minivådområder, sparket traktordæk, hørt om bier, klappet kalve, hilst på grise, mink og kyllinger og ikke mindst indåndet masser af frisk landluft. Landluften var måske

nok frisk på Gl. Sognedfogedgård, men med 350 malkekøer kan det ikke undgås, at lugten også er derefter - uden at det på nogen måde skræmte hverken børn eller voksne væk.

Dødelighed for køer og kalve skal ned Det ser ikke godt ud, når man kigger på kurven over dødelighed på landsplan. Både ko- og kalvedødeligheden er steget og har hele året ligget over niveauet for 2017. Den gennemsnitlige kalvedødelighed er steget fra 7,4 procent i juli sidste år til 7,8 procent i juli i år. Kodødeligheden er steget fra 4,9 procent i juli 2017 til 5,2 procent i år, og begge dele er et godt stykke fra Landbrug & Fødevarers mål om en kalvedødelighed på 5,5 procent og kodødelighed på 3,5 procent. Det er naturligvis en udvikling, der ærgrer formand for L&F, Kvæg, Christian Lund. Men han

Formand for L&F, Kvæg, Christian Lund.

er overbevist om, at landets kvægbrugere vil formå at knække kurven igen. - Jeg tror på, at vi kan få

bugt med både den høje dødelighed hos køerne og hos kalvene. Vi præsterer så godt på mange andre områder, så når vi sætter os for at få styr på dødeligheden på bedriften, skal det nok lykkes, lyder det fra Christian Lund, der samtidig henviser til de mange gode værktøjer på LandbrugsInfo og de specialiserede rådgivere, der kan støtte op om arbejdet. Ifølge Christian Lund er der mange fordele ved at nedbringe dødeligheden. Først og fremmest er der velfærden. Ikke bare dyrevelfærden, men også velfærden for alle, der arbejder på bedriften. - Vi ved jo godt, at det er sjovere at gå igennem stal-

den, når kalvene strutter af sundhed, og køerne ser godt ud. Det er vigtigt, at vi hele tiden bliver lidt bedre. Først og fremmest for vores egen skyld og vores bedrifters levedygtighed. Men også for at opnå samfundsaccept og dermed adgang til bedre rammevilkår. Hvis vi viser, at vi selv kan få styr på tingene, giver det flere muligheder. Det er et godt signal at sende, påpeger formanden og gør opmærksom på, at en lav dødelighed også er et stærkt kort at have på hånden i klimadebatten. - Når sundheden er god og dødeligheden lav, producerer dyrene bedre. Det betyder alt andet lige en lavere klimabelastning fra vores sektor – et område, der kun kommer til at fylde mere i fremtiden. Så det er utrolig vigtigt, at vi får dødeligheden ned, lyder det fra Christian Lund.

nelser, og fik delt en del foldere ud. - Vi vil vise, hvad vi kan tilbyde de unge; også hvis de har svært ved at læse. Der mangler hænder i erhvervet, og vi har god plads på erhvervsskolerne, så derfor skal vi selvfølgelig være med her, sagde praktikvejleder Birgit Skov og praktikinstruktør Claus Bagger, der selv producerer omkring 3000 svin om året. Endelig havde Arla også en bod, hvor de delte mælk, ostehaps og yoghurt ud.

Det var dog dyrene, som trak mest, og de mindste kalve var som altid meget populære hos børnene. I Agri Nords område besøgte 4600 de tre gårde Solbakken Agro ved Aabybro, Familien Rokkedahl, Nibe og Gammel Sognefogedgård. Der var et væld af aktiviteter på ejendommene, hvor værterne, deres familier, ansatte og andre hjælpere virkelig havde lagt sig i selen for at give gæsterne en oplevelse.

KØB OG SALG Udtagning af GPS-jordprøver

Halm sælges

Tid til friske jordanalyser?

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Ring og hør nærmere på tlf. 27 26 09 80 Eller se mere på www.planterasmus.dk

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

Presning/Wrapning af rundballer udføres. Mulighed for variabel størrelse fra Ø 1,2 - 1,5 m.

ANDERS JAKOBSEN Hvorvarp - 21 47 14 76

Vildt-, jagt- og naturpleje udføres •  Fodring og indretning af foderpladser •  Etablering af vildtstriber •  Naturpleje med kvæg tilbydes •  Øvrige opgaver ”forhør” Udføres af erfaren landmand og jæger

Tlf. 21 65 12 58

mail: info@bondehoejgaard.dk


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

Du kan også blive en tilfreds kunde. Vi har mødt humor og venlighed og engagement fra hele holdet.”

Mæglerne i danbolig er menneskekendere og er der for kunden.”

At sælge hus er en tillidssag. Vi må sige at de levede op til vores forventninger.” De er meget imødekommende, professionelle og holder et højt informationsniveau.”

Vi følte de havde det mest nutidige og opdateret materiale.”

Professionel og seriøs rådgivning – vi følte os i trygge hænder.”

Alt blev ordnet hurtigt, effektivt og professionelt.”

Find ud af hvad din bolig er værd med danbolig Vesthimmerland. Kontakt danbolig Vesthimmerland på tlf. 9862 4444 eller mail: vesthimmerland@danbolig.dk og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. danbolig.dk

Et yderst professionelt team, som alle arbejdede hårdt for mit salg.”

danbolig Vesthimmerland Himmerlandsgade 102 9600 Aars Tlf. 9862 4444

Profile for Aars Avis

Aars Avis nr. 38 - 2018  

Aars Avis - egnens lokalavis siden 1927. Vesthimmerlands mest læste ugeavis. Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S. Oplag: 17.991 - u...

Aars Avis nr. 38 - 2018  

Aars Avis - egnens lokalavis siden 1927. Vesthimmerlands mest læste ugeavis. Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S. Oplag: 17.991 - u...

Profile for ugeavis
Advertisement