Page 1

Til samtlige husstande

92. årgang - Nr. 36

ONSDAG 5. september 2018

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

MARKED OG FEST I HORNUM Læs 3. sektion

Løssalg: 5,00 kr.

Ny undersøgelse af det lokale erhvervsklima:

Vesthimmerland har taget et hop på 19 pladser opad Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Vesthimmerland er hoppet hele 19 pladser frem og er nu nummer 46 i Danmark, når det handler om lokalt erhvervsklima. Det viser resultatet af Dansk Industris årlige undersøgelse af den service og de forhold, som landets kommuner tilbyder virksomhederne. - Det er skønt, at vi bevæger os fremad. Men der er stadig noget at arbejde med. Vi ligger lige nu i midterfeltet. Men vi skal gerne op i den bedste tredjedel, siger borgmester Per Bach Laursen til Aars Avis. - Sidste år var erhvervs-

Inger Lunden og Dorte Kaasgaard afslørede Thorvald Odgaards ”Fjordhønen” ved Plejecenter Himmerlandshave i Suldrup.

En fjordhøne til Suldrup SULDRUP: Suldrup er blevet beriget med en skulptur udført af Nibekunstneren Thorvald Odgaard - en fjordhøne - som er kommet til byen med hjælp fra den kunst■

interesserede borger i Rebild Kommune, fabrikant Flemming Christensen, Sørup.

Læs mere side 16...

Gulve, tæpper oG Gardiner

er for første gang bedst i Nordjylland. Med en placering som nummer 23 tager de titlen fra Rebild Kommune, der går tilbage fra en 15. plads sidste år til en 32. plads i år. Rebild Kommune er til gengæld blandt de bedste i landet, når det gælder adgangen til dygtige medarbejdere og evnen til at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder. DIs undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen. Knap 7.700 virksomheder inden for DIs brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

- Vi skal gerne op i den bedste tredjedel, siger borgmester Per Bach Laursen.

klimaet i Vesthimmerland præget af politisk uro og nogle konkrete sager, der fyldte meget i medierne. Det ser ud til, at kommunen er ved at genfinde sine ben som en god og seriøs erhvervskommune, og hvis

udviklingen fortsætter, kan Vesthimmerland kravle endnu højere op i undersøgelsen næste år, siger DIformand Peter Rindebæk. - Jeg bider mærke i, at virksomhederne mener,at vi især klarer os godt i forhold til at styrke samarbejdet om at sikre dygtige medarbejdere til virksomhederne, fortsætter Per Bach Laursen. Midt i feltet har Vesthimmerland Kommune selskab af Mariagerfjord Kommune, der indtager en placering som nummer 55 i årets undersøgelse. Det er en lille tilbagegang fra sidste års placering som nummer 49. Jammerbugt Kommune

k i m b r e r f e s t e n

LØRDAG 8. SEPTEMBER

tilbud på indvendig solafskærmning

Bybus Ruter Ruterog ogstoppesteder stoppesteder

FØRSTE START LØRDAG SEPTEMBER KL. 9.30 8.LØRDAG LØRDAG

· Plissèer · Lameller · Persienner · Rullegardiner · Duoroller · Twister

START 8. FØRSTE SEPTEMBER 8. SEPTEMBER LØRDAG

TOURTOUR DEDEAARS 2018 AARS TOUR DE AARS 2018 2018

Køreplan – se www.kimbrerfesten.dk Køreplan - se www.kimbrerfesten.dk

KL. 9.30 8. SEPTEMBER

FØRSTE FØRSTE START START FØRSTE START 9.30 KL.KL. KL. 9.30 9.30

TOUR TOURDE DEAARS AARS2018 2018

Oplev motionistcykelløb stemningenmed af stemningen et prof. cykelløb. vil på ruten værevære ledsaget Oplevmed motionistcykelløb af et prof.Rytterne cykelløb. Rytterne vil på ruten ledsagetafafRace Race Oplev motionistcykelløb medogstemningen af reklame et prof. cykelløb. Rytterne vil på ruten være ledsaget af Race fra Mc Task Force, der vil være biler. Marshals fra Mc TaskMarshals Force, og der vil være reklame biler. Marshals fra Mc Task Force, og der vil være reklame biler. I start – mål området ved Per Pallesens Plads og Spar Nord vil der være mad og drikke til deltagerne.

omgange på ialt 34,8 er kr.Spar start vil kl. der 9.40være mad og drikke til deltagerne. I2ved start – målPallesens området vedkm, Pertilmeldingsgebyr Pallesens Nord I start – mål området Per Plads ogstemningen SparPlads Nord vilet80,der være mad og drikke til deltagerne. Oplev motionistcykelløb motionistcykelløb med med stemningen aferog etaf prof. cykelløb. cykelløb. Rytterne Rytterne vil på vil ruten på ruten værevære ledsaget ledsaget af Race af Race 4Oplev omgange på ialt 69,8 km, tilmeldingsgebyr kr.prof. 125,start kl. 9.35

÷20%

6 omgange på ialt 104,4 km, tilmeldingsgebyr er kr. 165,- start kl. 9.30 Marshals Marshals fra Mc fra Mc TaskTask Force, Force, og der og der vil være vil være reklame reklame biler.biler.

2 omgange på ialt 34,8 km, tilmeldingsgebyr er kr. 80,- start kl. 9.40

VIND et gavekort til

Indskrivning, eftertilmelding fra kl. 08.30 2 omgange på ialt 34,8 km, tilmeldingsgebyr er kr. 80,- start kl.125,9.40 4Ved omgange på ialt 69,8 km, tilmeldingsgebyr er kr.+20 kl. 9.35 eftertilmelding på dagen ovenstående priser kr istart gebyr. start I start – mål – tilmeldingsgebyr mål området vedved PerPer Pallesens Pallesens Plads Plads og Spar og9.35 Spar NordNord der vil der værevære madmad og drikke og drikke til deltagerne. til deltagerne. 6Tilmeldingsgebyret omgange påområdet ialt 104,4 km, tilmeldingsgebyr er kr. 165,start kl.vil9.30 4 omgange på ialtI 69,8 km, er kr. 125,start kl. indeholder en øl/vand og en sandwich/frugt. Præmieoverrækkelsen foregår i løbsteltet ved startområdet. VIND et gavekort til 6 omgange på ialt 104,4 km, tilmeldingsgebyr er kr. 165,- start kl. 9.30 Comwell Sport Rebild Bakker, overnatning for 2 pers. i dobbelt-værelse inkl. stor morgenbuffet samt fri adgang til alle sportsfaciliteter og udstyr.

For at deltage i lodtrækningen skal du: Like og del opslaget med konkurrencen, som findes på Tour de Aars facebook side.

2 omgange 2 omgange på eftertilmelding ialt på ialt 34,834,8 km,km, tilmeldingsgebyr tilmeldingsgebyr er kr.er 80,kr. 80,startstart kl. 9.40 kl. 9.40 Comwell Sport Rebild Indskrivning, fra kl. 08.30 Ønsker du at vide mere eller deltage - Læs mere på tourdeaars.dk Bakker, overnatning pers. 8/9-18 udtrækkes VIND et gavekort tilfor 2 den Ved eftertilmelding på69,8 dagen ovenstående priserer+20 krkr.i 125,gebyr. 4 omgange 4 omgange på ialt på ialt 69,8 km,km, tilmeldingsgebyr tilmeldingsgebyr kr.er 125,startstart kl. 9.35 kl. 9.35Vinderen i dobbelt-værelse inkl. stor morgenbuffet Comwell Sport Rebildtil alle sportsfaciliteter Indskrivning, eftertilmelding fra kl. 08.30 samt fri adgang 6 omgange 608.30 omgange på ialt på ialt 104,4 104,4 km, km, tilmeldingsgebyr tilmeldingsgebyr er kr. er 165,kr. 165,start start kl. 9.30 kl. 9.30 Indskrivning starter 11.30 Præmieoverrækkelse for 34,8 km i løbsteltet

Bakker, overnatning for 2 pers. en øl/vand sandwich/frugt. 09.30 Startovenstående 104,4 km indeholder 12.15 Præmieoverrækkelse for 69,8 km i løbsteltet Ved eftertilmelding påTilmeldingsgebyret dagen priser +20 krogi engebyr. i dobbelt-værelse inkl. storetmorgenbuffet VIND VIND gavekort et gavekort til til og udstyr.

Forforat 104,4 deltagekm i lodtrækningen skal du: Præmieoverrækkelse samt

Præmieoverrækkelsen foregår løbsteltet ved startområdet. Comwell Comwell Sport RebildRebild Indskrivning, Indskrivning, eftertilmelding eftertilmelding frai kl. fra 08.30 kl. 08.30 samt fri Like adgang tilopslaget alle sportsfaciliteter og del medSport konkurrencen, 09.40 Start 34,8 km hold i løbsteltet 09.35

Gælder til den 15. september

Start 69,8 km

13.30

Bakker, overnatning for 2 for pers. 2 pers. som findes på Bakker, Tourovernatning de Aars facebook

11.00 Gratis forfriskning til cykelryttere i løbsteltet priser 13.30 - Sidste mand i mål Ved eftertilmelding eftertilmelding på dagen på dagen ovenstående priser +20 +20 kr iLØBSAFSLUTNING krgebyr. i gebyr.og udstyr.side. i dobbelt-værelse i dobbelt-værelse inkl. stor inkl.morgenbuffet stor morgenbuffet TilmeldingsgebyretVed indeholder enovenstående sandwich/frugt. Ønsker du aten videøl/vand mere ellerogdeltage - Læs mere på tourdeaars.dk samt samt fri adgang fri adgang til alle tilsportsfaciliteter alledu:sportsfaciliteter Vinderen udtrækkes den 8/9-18 For at deltage i lodtrækningen skal Præmieoverrækkelsen foregår i løbsteltet ved startområdet. og udstyr. og udstyr. Like og del opslaget med konkurrencen,

Aars Fjernvarme Tilmeldingsgebyret Tilmeldingsgebyret indeholder indeholder en øl/vand en øl/vand og en og sandwich/frugt. en sandwich/frugt. Aars EL Forsyning dedeltage Aars facebook For atFor at deltage i lodtrækningen i lodtrækningen skal du: skal du: Præmieoverrækkelsen Præmieoverrækkelsen foregår foregår i løbsteltet i løbsteltet vedved startområdet. startområdet. som findes på Tour Like og Likedelogopslaget del opslaget med konkurrencen, med konkurrencen, FJERNVARME

a.m.b.a.

Dybvad Møllevej 1 - 9600 Aars - Tlf. 99 98 80 70

08.30 Indskrivning starter

Industrivej 5 · 9600 Aars · Telefon 9862 2570

Farsø & Aars

11.30 Ønsker du at vide mere eller deltage - Læs mere på tourdeaars.dk Hjortkjærsvej 2 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 11 22 · Fax 98 62 28 57

Industrivej 91 • 9600 Aars Tlf. 98 62 19 33

Præmieoverrækkelse side. for 34,8 km i løbsteltet

som findes som findes på Tour de TourAars de Aars facebook facebook Vinderenforudtrækkes denpå8/9-18 12.15 Præmieoverrækkelse 69,8 km i løbsteltet side. side.

09.30 Start 104,4 km

Ønsker Ønsker du at duvide at vide meremere ellereller deltage deltage - Læs - Læs meremere på tourdeaars.dk på tourdeaars.dk 09.35 Start 69,8 km

13.30 Præmieoverrækkelse for 104,4 km samt Vinderen Vinderen udtrækkes udtrækkes den den 8/9-18 8/9-18

09.40 Start 34,8 km

08.30 Indskrivning starter 11.00

hold i løbsteltet

11.30 Gratis forfriskning til cykelryttere i løbsteltet

08.3008.30Indskrivning Indskrivning starter starter

09.30 Start 104,4 km

09.40 Start 34,8 km09.4009.40StartStart 34,834,8 km km

11.3011.30Præmieoverrækkelse Præmieoverrækkelse for 34,8 for 34,8 km ikm løbsteltet i løbsteltet

12.15 Præmieoverrækkelse for 69,8 km i løbsteltet

09.3009.30StartStart 104,4104,4 km km

09.35 Start 69,8 km09.3509.35StartStart 69,869,8 km km

Præmieoverrækkelse for 34,8 km mand i løbsteltet 13.30 LØBSAFSLUTNING - Sidste i mål

12.1512.15Præmieoverrækkelse Præmieoverrækkelse for 69,8 for 69,8 km ikm løbsteltet i løbsteltet

FJERNVARME

13.30 Præmieoverrækkelse for 104,4 kmforsamt 13.3013.30Præmieoverrækkelse Præmieoverrækkelse 104,4 for 104,4 km samt km samt

Aars Fjernvarme a.m.b.a. Dybvad Møllevej 1 - 9600 Aars - Tlf. 99 98 80 70

hold i løbsteltetholdhold i løbsteltet iAars løbsteltet EL Forsyning

Farsø & Aars

Industrivej 91 • 9600 Aars Tlf. 98 62 19 33

11.00 Gratis forfriskning til Gratis cykelryttere i løbsteltet 13.30 LØBSAFSLUTNING - Sidste mand i -mål 11.0011.00 Gratis forfriskning forfriskning til cykelryttere til cykelryttere i løbsteltet i løbsteltet 13.3013.30LØBSAFSLUTNING LØBSAFSLUTNING - Sidste Sidste mandmand i måli mål Industrivej 5 · 9600 Aars · Telefon 9862 2570

Hjortkjærsvej 2 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 11 22 · Fax 98 62 28 57

Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 20 10 11 94 Åbningstider: Man +Tors: 13.00 - 17.00 · Lør: 9.30 - 12.30 - eller ring for nærmere aftale

FJERNVARME FJERNVARME

FJERNVARME

AarsAars Fjernvarme Fjernvarme a.m.b.a.a.m.b.a.

Aars Fjernvarme a.m.b.a.

Se festprogrammet på:

Dybvad Møllevej Dybvad1Møllevej - 9600 Aars 1 - 9600 - Tlf.Aars 99 98- Tlf. 80 70 99 98 80 70

Dybvad Møllevej 1 - 9600 Aars - Tlf. 99 98 80 70

IndustrivejIndustrivej 5 · 9600 Aars 5 · 9600 · Telefon Aars ·9862 Telefon 25709862 2570

www.kimbrerfesten.dk

HjortkjærsvejHjortkjærsvej 2 · 9600 Aars2 · 9600 Tlf. 98Aars 62 11· Tlf. 22 ·98Fax62981162 2228 · Fax 57 98 62 28 57

Industrivej 5 · 9600 Aars · Telefon 9862 2570

Hjortkjærsvej 2 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 11 22 · Fax 98 62 28 57

Farsø & Aars

Farsø &Farsø Aars& Aars

AarsAars EL Forsyning EL Forsyning

Industrivej Industrivej 91 • 960091Aars • 9600 Aars Aars EL Forsyning Tlf. 98 62Tlf. 1998 3362 19 33

Industrivej 91 • 9600 Aars Tlf. 98 62 19 33


Aars Avis

2 Ugens navne

- egnens lokalavis siden 1927 Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

tens eje gennem mange år. Flemming Stabell er udlært i Hornum hos sin onkel, Jørgen Monrad, der drev en stor beklædningsog boligtekstilforretning.

Runde fødselsdage

75

Inger B. Nielsen, Dalstrøget 20, Aars, søndag, 9. september.

I redaktionen: Ture Damtoft - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Annoncekonsulent Michael Mølby

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Farsø BegravelsesForretning Højgårdsvej 24 • Farsø • www.farsobegravelse.dk

80

Tove Nielsen, Smedevej 17, Vognsild søndag, 9. september.

75

Jørgen Nymark, Sdr. Boulevard 95b, Aars, torsdag, 6. september.

75

Flemming Stabell, Torsdals Møllevej 20, Nørager, lørdag, 8. september. Flemming Stabell har i knap 45 år drevet gardinog sengeudstyrsforretningen Stabell i Aars. Han købte forretningen af Svend Anchersen. Den omfattede den gang også kjoler, frakker og tæpper. I mange år boede Flemming Stabell i Aars, men i 1998 overtog han sit fødehjem, som har været i slæg-

70

Arne Bindslev, Dr. Margrethes Vej 27, Aars, søndag, 9. september.

65

Marianne Henriksen, Engtoften 66, Aars, fredag, 7. september.

65

Jonna Carøe Vohlander, Løvsangervej 44, Aars, mandag, 10. september.

Bryllup Anita Bjørn Kristoffersen, Aarhus, datter af Britta Bjørn og Per Kristoffersen, Kællingtand, og Jeppe Rask Petersen Ankerstjerne, Aarhus, søn af Mariann Ankerstjerne og Søren Rask Petersen, Ågaard, vies lørdag, 22. september i Øster Starup Kirke.

Alt i blomster!

Døgnvagt

98 63 13 24

Himmerlandsgade 49 C · Tlf. 98 62 68 00

Medl. af

Dorthe Overgård Nielsen

Ditte Immersen Dalgaard

Udstillingen er åben alle ugens dage på Svoldrupvej 174, 9600 Aars Ring i forvejen for personlig betjening

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Mob: 20 78 07 66 Tlf. 98 51 27 00 post@himgrav.dk

Exam. bedemand Jens Møller & bedemand Bettina Mørk

TLF.: 98 62 58 69

Aars og omegns bedemænd

Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning · www.hanslandry.dk

DØGNVAGT

Tlf. 70 20 41 41

BEGRAVELSE TIL FAST PRIS BEGRAVELSE Til Fast Pris Fra kr. 10.500,-

GRAVSTEN incl. 30 bogstaver kr. 5.000,-

(Udstilling på adressen)

BEDEMAND MED EGET: – Blomsterbinderi – Stenhuggeri – Økonomisk rådgivning Se mere om vores lave priser på

www.begravelsetilfastpris.dk

Himmerlandsgade 26 · 9600 Aars

Birgitte Landry

Torben Rask

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Claus Landry

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

AARS BEDEMAND OG STENHUGGER Jan, Stinne, Trine og Mette

Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

Ugens portræt

5. SEPTEMBER 2018

Advokaten i Aars brænder for sin by Selv om advokat Arne Bindslev, Dronning Margrethes Vej 27, Aars, blev født og voksede op i Aalborg, så er det absolut Aars by og omegn han ”brænder” for. På søndag, 9. september fylder Arne Bindslev 70 år, og på fredag fejres han ved en reception på Aars Hotel. Selv om en advokat i grå habit kan opfattes som værende ”lidt støvet”, så er Arne Bindslev - udover at være seriøs - en mand med humor og masser af godt humør. Nogle vil påstå, at han har taget det sjove med fra barndommens gade - Jomfru Ane Gade i Aalborg - men det er ikke tilfældet. Bindslev var flyttet før gaden blev berømt som forlystelsesgade. Efter studentereksamen fra Aalborg Katedralskole afsluttede Arne Bindslev i 1975 jurastudiet ved Aarhus Universitet. Han modtog beskikkelse som advokat i august 1978, fik i januar 1981 møderet for Landsretten og i oktober 1986 møderet for Højesteret. I 1982 blev Arne Bindslev selvstændig advokat i Aars og har drevet selvstændig advokatvirksomhed indtil han 1. april 2012 afhændede firmaet til den nuværende indehaver, advokat Carsten Kjeldsen. Arne BIndslev fortsatte sin karriere som advokat i firmaet derefter, og er i dag fortsat tilknyttet huset. Gennem årene har Arne Bindslev bestridt en lang række offentlige og private tillidshverv, og har bl.a. fungeret som beskikket forsvarer, som Skifterettens medhjælper i konkurs- og likvidationsboer, og har været autoriseret bobestyrer siden ordningen blev indført i 1996. Advokat Arne Bindslev bestrider fortsat en række tillidshverv i diverse bestyrelser - både erhvervsmæssige og kulturelle. Udover en række menige bestyrelsesposter er han i øjeblikket formand for bestyrelsen i Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S og Fonden for Sparekassen Himmerland. I en årrække har han været medlem af Advokatsamfundets lokale kredsbestyrelse. I en lang

Arne Bindslev - 70 år.

årrække har han bestridt - og bestrider fortsat - bestyrelsesposter i Himmerlands Kunstmuseum og Vesthimmerlands Musikhus Alfa i Aars. Han har altid vist stor interesse for lokalsamfundet, og har bl. a. været medlem af Komiteen til Udsmykning af Centerområdet i Aars, der blev dannet i forbindelse med renoveringen af Himmerlandsgade - en komite som samlede over en mio. kr. ind til finansiering af Per Kirkeby-muren og til den del af udgifterne til etablering af Kirsten Ortveds to skulpturer i Aars, som Statens Kunstfond ikke ville finansiere. At Arne Bindslev vil det bedste for sin by beviste han også som initiativtager til genetablering af traditionen med fælles offentligt Sct. Hans bål i Aars. I mere end 35 år har han været medlem af Lions Club Aars, og de seneste 17 år medlem af Den Danske Frimurerorden. På den private front er Arne Bindslev gift med Else. Parret har to børn og fem børnebørn, og en del af fritiden bruges i familiens feriehus i Spanien. I de senere år har man af og til kunne opleve Arne Bindslev som praktisk medhjælper på forskellige områder, blandt andet når Lions Club Aars holder loppemarked. Han er også blevet god til at passe børnebørn, lufte en kollegas hund og møde op i gul kedeldragt og med trailer på genbrugspladsen. Han er nu bedst til at tænke, udtænke, snakke - og sætte andre i sving, men er nærværende, opmærksom og deltager gerne i en rask diskussion om stort og småt når lejligheden byder sig

Tlf. 30 32 62 01 Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


5. SEPTEMBER 2018

skerne er cirka 3500 kroner værd i alt, så det er ikke det voldsomme, siger afdelingsleder i Bygma, Ib Thorsen.

SIDE 3

BEKENDTGØRELSER

Brugstyveri af anhænger og ATV 23-årig skulle være blevet i Aars En 23-årig mand fra Aars var i fredags en tur i Løgstør. Det kostede bøde og muligt sagsanlæg, for han var kørt i bil til Løgstør, selvom kørekortet var administrativt inddraget.

Brugte boltsaks til indbrud Bygma i Aars blev udsat for tyveri i weekenden. Mellem lørdag nat og klokken 8 søndag morgen har en tyv klippet hul i hegnet med en boltsaks og er kommet afsted med fire gasflasker. - Det mest frustrerende er den tid, vi skal bruge på at finde ud af, hvad der er foregået, og så at vi skal reetablere hegnet. Gasfla-

Vindag i Oustrup AARS: Danske vingårde holder åbent hus på ”Dansk Vindag” lørdag, 15. september. I år ligger vinhøsten på grund af den usædvanligt varme og tørre sommer tre uger før normalt. Det betyder, at man på ”Dansk Vindag” kan opleve vinmarker fulde af høstmodne druer. Hos Plantage Vin - Oustrupvin I/S ved Plantagevej i Oustrup udenfor Aars åbnes for publikum om eftermiddagen. Indehaverne,

Politiet hører gerne fra nogen som har set en galvaniseret påhængsvogn med registreringsnummer CW9699. Dem blev stjålet fra Holmgårdsvej i Ranum i weekeden. På ladet stod der en ATV, eller all-terrain-vehicle, af mærket Dinli og i sort. Registreringsnummer AB91990, og den hører politiet også gerne mere om.

40 års jubilæum

Vor kære bror og svoger

Børge Rask Nielsen * 2. august 1948 er stille sovet ind efter lang tids sygdom Farsø, den 28. august 2018

Ejvind og Rita Elly og Gert Lis og Ole Bisættelsen har fundet sted Tak for blomster og venlig deltagelse

Påkørt bag fra ST. BINDERUP: En bil, før af en mand fra Aalestrup, blev i torsdags påkørt bagfra på Gl. Viborgvej ved St. Binderup. Bilisten holdt på Viborgvej og ville svinge til venstre ind ad Gl. Viborgvej, da en bil, ført af en mand Aalborg, kørte op bag i hans bil.

Peter Stenild og Niels Myrup Rasmussen, viser rundt i marken og tilbyder en smagsprøve. Her kan man også få svar på spørgsmål om vindyrkning og høre om den lokale produktion, som gennem årene har ”høstet” flere priser for både rød- og hvidvin. Foreningen Dansk Vin står sammen med vinbønderne bag arrangementet. Foreningen samler fra og med i år producenter af druevin og frugtvin på erhvervs- og hobbybasis i en fælles organisation.

Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor

Esther Marie Pedersen *5. maj 1929 er stille sovet ind den 3. september 2018.

På familiens vegne Bente, Flemming og Margit Bisættelsen finder sted fra Dalum Kirke i Odense, tirsdag den 11. september 2018 kl. 10.00

Vor kære mor, svigermor og bedstemor

Asta Andersen *27. april 1933 er stille sovet ind Aars, den 3. september 2018

Hej Oliver

Indsamling til loppemarked Du ønskes stort tillykke med de 18 år. Hilsen Farmor og farfar Helle og Christian Mette og Bjarne Sebastian, Mikkel og Alberte

Lions Club Aars har løbende indsamling af effekter til sit årlige loppemarked. Har man effekter (kun brugbare ting, ikke tøj), som man vil skænke til Lions loppemarked, kan man blot ringe på tlf. 40 83 34 08 (Poul Poulsen), hvorefter afhentning vil blive arrangeret, eller benyt vores container på genbrugspladsen i Aars

Åbent hus

I anledning af vores sølvbryllup den 11. september holder vi åbent hus på

Hovedvejen 387 fra kl. 14.00 Venlig hilsen Inga og Hardy Kristensen P.S. Morgensang frabedes.

www.aarsfrikirke.dk

Anne lise bloch Aars kan torsdag d. 6. september 2018 fejre 40 års jubilæum hos GPV ELECTRONICS A/S. Anne Lise startede som montrice og har i årene haft forskellige arbejdsopgaver. Hun er i dag i SMD afdelingen som planlægger og har en stor berøringsflade i virksomheden. Anne Lise har igennem alle årene været en meget vellidt, god og loyal arbejdskollega. Firmaet ønsker hjertelig tillykke med jubilæet og takker samtidig for godt samarbejde gennem alle 40 år. Anne marie Andreasen Aars kan tirsdag d. 11. september 2018 fejre 40 års jubilæum hos GPV ELECTRONICS A/S. Anne Marie startede som montrice og har i årene haft forskellige arbejdsopgaver. Hun er i dag leder for testafdelingen og har en stor berøringsflade i virksomheden. Anne Marie har igennem alle årene været en meget vellidt, god og loyal arbejdskollega. Firmaet ønsker hjertelig tillykke med jubilæet og takker samtidig for godt samarbejde gennem alle 40 år. GPV ElEctronics A/s

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

I anledning af, at advokat

Arne Bindslev

fylder 70 år søndag, 9. september inviteres klienter, samarbejdspartnere og øvrige venner af advokatfirmaet til en

uformel reception fredag, 7. september kl. 13.00-16.00 på Aars Hotel

Morten Mette og Per Maria og Bjarne Mads og Vivi Begravelsen finder sted fra Brorstrup Kirke lørdag den 8. september kl. 11.00

Elsebeth Naundrup Aars kan onsdag d. 5. september 2018 fejre 40 års jubilæum hos GPV ELECTRONICS A/S. Elsebeth startede som montrice og har i årene haft forskellige arbejdsopgaver. Hun er i dag på lageret og har en stor berøringsflade i virksomheden. Elsebeth har igennem alle årene været en meget vellidt, god og loyal arbejdskollega. Firmaet ønsker hjertelig tillykke med jubilæet og takker samtidig for godt samarbejde gennem alle 40 år.

Kirkegade 1 • 9600 Aars


Aars Avis

SIDE 4

5. SEPTEMBER 2018

Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars tlf. 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D e t

s k e r …

Åbent hus på Byggepladsen for kimbrerparken i Aars Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland vil gerne invitere Borgerforeningen, Handelsstandsforeningen og byen borgere til Åbent Hus i Kimbrerparken, Kimbrerparken 1 - et kommende socialpsykiatrisk tilbud i Aars 24. september kl. 16.30-18.00 Korte oplæg om Ideerne bag Kimbrerparken, de fysiske rammer og klimavenlige tiltag samt samspillet mellem Kimbrerparken og lokalsamfundet. Rundvisning på byggepladsen samt muligheder for dialog. Arrangør: Arbejdsgruppen for inklusionsprojektet S.U. med forventet deltager antal senest 14. september til: Kirsten Binderup: E-mail kbi@vesthimmerland.dk

Naturens Dag - Natur nørdtur for hele familien Søndag den 9. september 2018 kl. 14.00-16.00. Stranden ved færgelejet i Hvalpsund. Oplev Limfjordens gemmer til vand, land og i luften og stå til søs med Hvalpsund - Sundsørefærgen. Det rullende naturcenter er kørt til Hvalpsund med NaturNørdsaktiviteter til lands, vands og i luften. Ombord på færgen Mary vil Danmarks naturfredningsforening og besætningen på færgen fortælle om sejlads på Limfjorden, sælerne og naturen i området. I forbindelse med arrangementet er det gratis for gående at sejle med færgen. På færgen er der også mulighed for at deltage i DNs fotokonkurrence. www.naturekspeditionen.dk

sundhedsværkstedet - kun for kvinder Trænger du til at få set på dine sundhedsvaner? Har du lyst til frisk luft og motion sammen med andre kvinder? Har du brug for inspiration til sundere mad? Så starter der hold tirsdag den 26. oktober kl. 16.30-18.30. Tilmelding på tlf: 99 66 82 00 eller mail: sundhedscenter@vesthimmerland.dk

kulturkaravanen kommer til Vesthimmerland i uge 37 Kulturkaravanen kommer til Vesthimmerland i næste uge (uge 37). Hele ugen byder på spændende og anderledes kulturelle oplevelser som f.eks. lyrik-bingo, pop up-koncerter og naturoplevelser. Flere arrangementer har gratis adgang - se program online. Se mere på: www.kulturkaravane.dk

m e D D e l e l s e r

Fordebat om biogasanlæg på Holmevej Vesthimmerland Biogas ApS ansøger om at ændre placeringen af et nyt biogasanlæg. I stedet for Holmevej 78 ønskes biogasanlægget etableret ved Holmevej 98, 9640 Farsø. Du kan se den reviderede ansøgning på kommunen hjemmeside under ”emner i fokus”. Projektforslaget er i fordebat i perioden 3. september 2018 til 17. september 2018. Formålet med fordebatten er dels at oplyse om projektet og dels at indsamle oplysninger, ideer, spørgsmål og bemærkninger, så disse kan indgå i kommunens behandling af sagen. Spørgsmål kan sendes til llb@vesthimmrland.dk

Hvem fortjener et ekstra klap på skulderen? Du kan nu indstille Kandidater til Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris, Fritidspris og Idrætsambassadører 2018 samt DGI Nordjyllands Unglederpris. Information om priserne og indstillingsskemaerne findes på www.vesthimmerland.dk/haederspriser Frist for indstilling er søndag den 21. oktober. Spørgsmål kan rettes til Kultur og Fritid på telefon 99 66 84 06 eller på mail liaj@vesthimmerland.dk

Selv om man sidder i kørestol, så behøver vindergenet ikke at være gemt væk.

Ældres vindergen i Aars stadig intakt AARS: Haven på Ældrecenter Solvang i Aars var veltrimmet og gjort fin i stand. Efter lidt mørke skyer og regndryp om morgenen, blev der så fint vejr, at den flotte have kunne bru-

ges til at gennemføre den årlige Solvang Cup. 30 beboere og 17 pårørende, deltagere fra Solvangs Venner og personale var klar til det som efterhånden kan kaldes den år-

lige dyst. Der blev lavet hold og alle fik udleveret en flot blå kasket med Solvangs logo som værn mod solen og symbol på en fælles aktivitet. Der blev dystet i petanque, bowling, risposekast, kend en plante, ringspil, stigegolf og hole in one. Der blev gået godt til den og det kom tydeligt

frem, at alle var i besiddelse af et vindergen! Efter halvanden time var alle igennem de forskellige konkurrencer. Der kunne herefter uddeles velfortjente diplomer i guld, sølv og bronze. Frokosten ventede i form af en pølsevogn, og Pølsemand og frue fik virkelig sved på panden, da der blev sagt værsgo. På et tidspunkt var de nervøse for, at de ikke havde nok med! Til dessert var der kræmmerhus. Det blev tid til at afslutte cuppen, men inden blev der uddelt en lille pose godter, til alle deltagere. - Det var en fantastisk dag, hvor alle havde det sjovt og deltog med højt humør og stort engagement. Med den store deltagelse og opbakning fra beboere, pårørende, venner og personale kan vi kun glæde os over, at vi har indført Solvang Cup, som en årlig tilbagevendende begivenhed, siger plejecenterets leder Eva Grøn.

BEKENDTGØRELSER Generalforsamling

i Grundejer- og Beboerforeningen Tvebjerg afholdes i Jutlander Bank’s lokaler Himmerlandsgade 74. Tirsdag d. 18. sept. 2018 kl. 17.00 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11. sept. 2018.

Bevægelseslære Starter onsdag d. 12. sept. kl. 10-11 i Fysiodanmark, Aars, Messevej 2

Pris: 300 kr. for 12 gange Tilmelding på tlf. 98 62 19 62

Mandag 10. september kl. 19.30 på Kimbrerkroen, Aars. Salmedigter, forfatter Iben KrogsSkriften Calibri skal anvendes til teksten i annoncerne dal og sognepræst Morten Skovsted, Hjortshøj. Emne: »Må livet gøre ondt«. Et dialogforedrag hvor ægteparret repræsenterer hver deres livsanskuelse. Entré, kaffe og kage kr. 90.

LOPPEMARKED Aars Y’s Men’s Club Markvænget 36, Aars

Se info: www.aars.ysmen.dk

ÅBNINGSTIDER: Hver torsdag kl. 14.30-17.00 Første lørdag i hver måned kl. 9.30-12.00

SpiSe Sammen Venner i aarS Onsdag d. 12. september kl. 17.30 - 20.30 Ældre Sagen inviterer til fælles spisning med hyggeligt samvær i Aktivitetscenteret, Bymidten. Pris 100 kr. for mad og kaffe.

Bindende tilmelding senest mandag d. 10. september kl. 12.00 til Jette, 2113 0775 eller Kirsten 2967 3479. Vandgymnastik i aars Svømmehal Mandage fra d. 17. september 13.30 - 14.30. (Obs: Ændret start) 10 gange. Pris 300 kr. Bindende tilmelding til Lissi Salling tlf. 6127 1690. Instruktør: Nanny Glerup Sorg- og livsmodsgruppe Start 25. september. Ring til Birgitte tlf. 4025 3203 / Jette tlf. 2113 0775

Indsamling og aflevering af brugbare effekter i butikkens åbningstider samt efter Du kan aftale, gælder også dødsboer. betale med RING: Tlf. 40 28 70 07 - 98 62 19 24 mobilepay Y’s Men’s Clubben yder økonomisk støtte også i lokalområdet.

AARS KIRKE

dåbstræf

søndag den 16. september kl. 14.00 i Aars Kirke Alle børn, der er døbt for 4 år siden, vil få en særlig invitation, men selvfølgelig er større og mindre søskende - og alle øvrige interesserede - også velkomne. I kirken vil der blive fortalt om dåben og dens betydning - og i dagens anledning er kirkemusen inviteret til at deltage. Sognepræst Lone Primdal og Kirke og kulturmedarbejder Marianne Klausen

alle er velkomne.

Venlig hilsen

Ældre Sagen, aars

www.aarskirke.dk


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

SIDE 5

husk vores nye åbningstider: Alle ugens dAge kl. 7-22 bøffer af tyksteg

Medaljoner ell. tykstegsbøf

4 stk. / c. 700 g

husk vi hakker hver dag

79,-

skinkemarked

Schnitzler, tern, strimler

1/1 oksemørbrad 4-5 kg

1 kg

Pr. ½ kg

50,-

79

95

delikAtessen

Franskbrød

kæmpe træstamme

Normalpris 22,00

hjemmelavet pizza

Svarer til 8 stk. alm. størrelse

delikAtessen

Frokost platte Til 2 personer

kun

500 g

Pr. stk.

kun

16,-

35,-

45,-

50,-

tulip spareribs

Coop brød

Coop pålæg

Frost. Flere varianter

Flere varianter

kohberg solsikkerugbrød

kun

kun

kun

7995

11,-

9,-

10,-

Master’s london dry gin

pakket i flot gaveæske med 2 tonic vand

Faxe kondi, Pepsi, nikoline, Mountain dew eller egekilde

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

1500 g

den gamle fabrik saft 3 varianter: Solbær, hyldeblomst/solbær, blandet bær og frugt

Flere varianter. 150 cl.

kun

kun

1 flaske

175,-

10,-

12,+ pant

spar 5500

spar 1395

disse tilbud gælder fra onsdag den 5. til og med lørdag den 8. september KvicKly aars Markedsvej 3 9600 Aars Tlf: 96 37 76 00

Åbningstider Alle ugens dage 7 - 22

brødcooperativet Alle ugens dage 6.30 - 22

post nord og gls Alle ugens dage 7 - 22

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer

Aars


Aars Avis

SIDE 6

5. SEPTEMBER 2018

Højtflyvende og praktiske ideer for Aars Vest luftet af borgere Men det rokker ikke ved, at der mangler ledig tid i hallerne i Aars Af Torsten Hansen AARS: Der var lagt op til, at alle ønsker og ideer til udnyttelse af Aars Vest var velkomne, da Henriette Muldbjerg og Venstre i

Aars inviterede til inspirationsmøde om det nye område, hvor Aars skal udvikle sig i fremtiden. Flere af deltagerne på aftenens møde luftede nogle lidt ”højtflyvende” planer.

“Det er måske nu vi skal anlægge den første u-bane station”, eller “vi bør have førerløse busser til at køre mellem centrum og Aars Vest”. Lidt mere inden for de nuværende muligheder

BEKENDTGØRELSER ÅRETS ÆBLEHØST ER I FULD GANG

og vi holder ÅBENT HVER DAG for SALG af

ÆBLER & PÆRER - samtidig kan du købe honning og koldpresset æblesaft - presset på frugt fra egen plantage

& 9864 9231 · Brovejen 78 · Korsø · 9620 Aalestrup (mellem Simested og Hvilsom) · www.brovejensfrugt.dk

HVER LØRDAG-SØNDAG kl.10.00-16.00 fra 8. sept. til 21. okt. samt HVER DAG i skolernes efterårsferie, UGE 42

SELVPLUK i ÆBLER & PÆRER LØRDAG d. 8. sept. kl. 10.00-16.00 – byder vi:

VELKOMMEN til ÆBLETs DAG

var ønsket om, at der bør anlægges mange flere end en sportshal. Der var generel enighed om, at der er behov for mere haltid i Aars, og her vil flere sportshaller i Aars Vest kunne afhjælpe problemet. Det var særligt Aars Håndboldklub og Aars Badmintonklub der savnede ledig haltid.

Svømmecenter Inden de mange ideer fik frit løb, blev de cirka 50 fremmødte dog først præsenteret for svømmecenterprojektet. Jimmy Krøier Sørensen forklarede projektgruppens planer, og viste hvor de forskellige dele var tænkt placeret. - Ud over selve svømmecentret, så har vi også gjort os mange tanker om, hvad der kan ske udendørs. Det kunne være fodboldgolf, cykelcross, atletik, krolf og meget andet, sagde Jimmy Krøier Sørensen, der sam-

Efter den første debat gik selskabet til børnehaven Lille Madsens Hus.

tidig understregede, at de udendørs aktiviteter ikke var noget projektgruppen havde planer om at stå for. Mange af mødedeltagerne repræsenterede andre klubber, og havde derfor andre indgangsvinkler og ideer til Aars Vest. - Har I tænkt overnatning ind i jeres projekt. Det ville for eksempel være godt for Aars Idrætsklub, sagde Jakob Dyrmann, der talte for Aars IK. - Det har vi ikke. Det kan også være svært, da vi kan komme i konkurrence med hoteller og andre udbydere af overnatning, forklarede

Torben Nørgaard, der også er med i projektgruppen. - Noget der kunne være interessant er, hvis der kan indrettes et område, hvor der kan afvikles koncerter. For eksempel en slags skovrock, foreslog Poul E. Petersen fra Aars Tennisklub. De mange forslag blev noteret af Henriette Muldbjerg, der vil bringe dem videre til politikerne. Efter den første frie debat gik deltagerne til den nye børnehave Lille Madsens Hus, der repræsentere en af de mange ting, som allerede er planlagt eller iværksat for Aars Vest.

med masser af smagsprøver fra den nye æblehøst - samt vores kendte, velsmagende æblesaft. • Vi får igen i år besøg af Foreningen til Levendegørelse af Landsbykulturen i Vesthimmerland, der vil vise, hvordan man pressede æbler i »gamle dage«. - Og skulle du få lyst til en rundvisning, spørger du bare Finn ... han er klar og med på den værste! Du kan selvfølgelig også bare ta’ med æbletoget rundt!

PÅ GENSYN LØRDAG D. 8.!

... OG TA’ ENDELIG BØRNENE MED - DET BLI’R EN RIGTIG FESTLIG OG FORNØJELIG DAG!

De seneste nyheder fra Brovejens Frugtplantage kan du altid finde på vores Facebook-side. - Del dem med dine venner- og så ses vi i frugtplantagen!

FRIVILLIG FREDAG Fredag den 28. september er Frivillig Fredag - Danmarks nationale frivillighedsdag

Rundt i landet bliver frivilligheden fejret på forskellig vis. I Vesthimmerland ønsker man at anerkende det frivillige sociale arbejde og markerer den nationale frivillighedsdag med et arrangement i Lanternen, Lanternevej 1, 9670 Løgstør. Der vil være mulighed for at besøge de frivilliges stande under hele arrangementet. Opsætning af stande kan ske fra kl. 11.30 - 12.30. 13.00 - 13.15 Velkomst v/Kultur- og Fritidsudvalgsformand Asger Andersen 13.15 - 14.45 Bevæg dig for livet - Inspiration og workshops ”Sundhed, Kultur og Fritid” som omdrejningspunkt - Seniorgymnastik - KOL-kor - DGI SMART træning - Et aktivt liv med demens ved Sundhedscenter og demensteam 14.45 - 15.15 Pause 15.15 - 15.30 Uddeling af årets frivilligpris v/ Borgmester Per Bach Laursen 15.30 - 16.30 Lindy Aldahl - "På den anden side" 16.45 - 18.00 Let traktement 18.00 Tak for i dag v/Formand for Frivilligrådet Inga Nielsen Alle er velkommen, men af hensyn til traktement m.v. er tilmelding nødvendigt - senest den 12. september til maf@vesthimmerland.dk. Tilmelding sker efter "først til mølle princippet". Frivilligrådet håber, at rigtig mange vil støtte op om dette nye tiltag. På forhåbentlig gensyn Frivilligrådet i Vesthimmerlands Kommune Frivilligprisen er sponsoreret af Jutlander Bank

Henriette Muldbjerg åbnede debatten og holdt sig ellers i baggrunden under mødet.

BEKENDTGØRELSER Senfølger efter kræft Mange får så alvorlige gener efter deres kræftsygdom- og behandling, at det påvirker deres hverdag. Hvad er senfølger? Har du senfølger? Vi vil gerne invitere til en aften med fokus på ovenstående emne, som har fået stor bevågenhed de senere år. Dorthe Kann Hostrup, bestyrelsesmedlem i Senfølgerforeningen og tidligere kræftpatient vil komme og fortælle om senfølger og livet efter en kræftsygdom. Kom og vær med til en forhåbentlig spændende aften

Mandag den 17. september kl. 19.00-21.00 Kantinen, administrationsbygningen i Farsø Frederik IX’s Plads 1, 9640 Farsø Arrangementet er gratis. Tilmelding senest 13. september til sundhedscenter@vesthimmerland.dk eller tlf. 99 66 82 00.


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

SIDE 7

Ægte Aars-dreng bliver ny chef for boligforening

Brian Larsen tiltræder som direktør 15. november 2018 AARS: Aars Boligforening har ansat direktøren for Jutlander Banks Aars-afdeling, Brian Larsen, som ny direktør. Hermed får boligforeningen en ægte Aars-dreng med stort lokalt kendskab i spidsen. 50-årige Brian Larsen er født i Aars, hvor han blev uddannet som assistent i Sparekassen Himmerland. De første år var den nye boligforeningsdirektør tilknyttet sparekassens filialer, herunder i perioden 1992 til 1994 som souschef i Støvring-afdelingen. Fra 1994 var han direktør i Tønder Banks Tinglev-afdeling og fra 1999 afdelingsdirektør hos Den Jyske Sparekasse i Sdr. Omme. I 2005 vendte Brian Larsen tilbage til barndomsbyen som direktør for Jutlander Banks Aars-afdeling. At boligforeningen sjældent skifter topleder viser den kendsgerning, at Brian Larsen bliver chef nummer fire i boligforeningens 75-årige historie. Fra starten var kæmner Aage Christiansen kasserer (1943-1962). Han blev afløst af revisor H.J. Jørgensen (1962-1990)

Brian Larsen (t.h.) overtager direktørposten i Aars Boligforening efter Jens S. Damgaard.

og direktør Jens Sveistrup Damgaard, som har stået i spidsen for Aars Boligforening siden 1990 og som går på pension ved årets udgang. Brian Larsen tiltræder som direktør 15. november 2018. - Jeg glæder mig til at prøve de nye udfordringer og bidrage til, at Aars og hele kommunen fortsat får godt medspil på boligområdet og bidrager til bosætningen via et godt og varieret boligudbud. Aars Boligforening og direktør Jens S. Damgaard har ydet en god og fremsynet indsats, og den linje vil

jeg gerne fortsætte, understreger den nye boligforeningsdirektør. Brian Larsen bor sammen med sin familie i Aars. Han er gift med produktionsplanlægger hos Hvalpsund Net Gitte Larsen. Datteren Emma på 18 går på Vesthimmerlands Gymnasium. Sønnen Mads på 15 er elev på handelsskolen i Aars. Den sparsomme fritid går med at følge børnenes fritidsinteresser og deltage i bestyrelsesarbejde hos Aars FDF. Også Brian Larsens forældre bor i Aars.

TILMELD DIG ONLINE NU loopfitness.com

Første 30 dage

1

*

Oprettelse 0

Træn på kun 24 minutter - nu også i Aars LOOP er fitness for helt almindelige mennesker. De 16 maskiner i træningscirklen er sammensat, så du kommer hele kroppen igennem på kun 24 minutter. Mød op som du er og præcis hvornår du vil - og glæd dig til effektiv træning i en afslappet atmosfære.

Vi ses i LOOP Fitness.

- 24 minutters fitness, det er nok

LOOP LOOPFitness FitnessAars Aars Himmerlandsgade 8282 Himmerlandsgade 9600 9600Aars Aars Tlf: 41 74 Tlf: 41 7463 6302 02

*Gælder de første 200 medlemmer. Fast pris pr. 30 dage 199 kr. Mindstepris 204,5. *Gælder d.dage 10. september 2018. Fast De førstetil30 kan du kun træne i pris pr. 30 center. dage 199 kr. Mindstepris 204,5. dit lokale Betaling skal ske med De første 30 dage kan du kun træne i dit betalingskort. lokale center. Betaling skal ske med betalingskort. Følg os på facebook


Aars Avis

SIDE 8

5. SEPTEMBER 2018

At julemanden allerede var kommet ud af sit hi overraskede mange.

Himmerlandsgade i Aars var fyldt med mennesker til handelstandsforeningens By Night.

God stemning i Aars til Open By Night De handlende greb bolden og fik kunder i butikkerne da de gennemførte aktiviteten ”Smagen af Aars” Af: Ture Damtoft AARS: Det summede af liv i hele Himmerlandsgade

i Aars torsdag i sidste uge, da der var Open By Night i de fleste af byens butikker. Igår tirsdag blev afte-

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

port dsrap Tilstan ådgivning & g nin rv talr - & To lig & Erhve imærk Energ Bygherre Bo

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

nen evalueret, og det var en meget tilfreds formand for Aars Handelsstandsforening, som Aars Avis talte med. - Vores indtryk er, at det har været en kæmpestor succes. Butikkerne var rigtig glade og meldte om god handel. Hver gang er det ambitionen at få alle med, og det lykkedes næsten i torsdags, siger Mogens Kristensen, der selv driver vinforretningen Skjold Burne og delte smagsprøver ud på rom og gin.

Sunde smagsprøver De var populære, og det var alle de andre smagsprøver også. Selv fik journalisten smagt på både lidt godt spegepølse og en brændt

TIL PRIVATE OG ERHVERV Ring for tilbud

- til aftalt tid - til den rigtige pris!

mandel med lakridssmag. Sunde smagesprøver kunne man få et par steder, og de bevægede sig rundt. Det var gøglere, som havde lagt pærer og æbler i et par vogne og delte ud af dem. Mona Thybo og Henrik Larsen havde taget gøgletøjet på og delte ud af både pærer og store smil med godt humør. - Det er en fantastisk stemning. Vi ville selv være med til at skabe lidt liv i byen, og det er jo kun glade mennesker man møder, sagde Mona Thybo, der er postomdeler for PostNord på 39. år, og bad mig om at skrive, hvor fantastisk en arbejdsplads det er. Henrik Larsen har undervist i brydning og svømning i

T-JEP VINDUESPOLERING Søttrupvej 25 · 9600 Aars Tlf. 70 25 11 21 www.tjepvinduespolering.dk KLIP UD OG GEM

BAGAGERUMSMARKED AALBORG

2018

DANMARKS STØRSTE BAGAGERUMSMARKED

2. SØNDAG & SIDSTE SØNDAG i hver måned

9/9 • 30/9 • 14/10

Dyrskuepladsen, Hobrovej 437, Skalborg, 9200 Aalborg SV, kl. 9-15 Det er muligt at komme under halvtag - efter »først til mølle« princippet!

GRATIS entré, GRATIS toiletter og GRATIS parkering for publikum! Salg af brugte ting og dansk husflid

Bestil stadeplads på 2834 4878

Bagagerumsmarked #bmrask Aalborg eller Agri Nord Idrætscenter

Stadepladsbestilling nødvendig ved Ole S. Rask, Rask Event ® på tlf. 2834 4878 bagagerumsmarkeder.dk

MANDAGE TIRSDAGE ONSDAGE TORSDAGE

KL. 15-20 KL. 15-16 KL. 18-19 KL. 17-20

Mona Thybo og Henrik Larsen gave et nap med som gøglere.

mange år, nu underviser han handicappede på Vestermarkskole og mente, arbejdsgiveren blev glad, hvis de lige blev nævnt. Det er hermed gjort.

Folk cirkulerede Julemanden havde også indfundet sig i Aars. Direktøren for Messecenter Vesthimmerland, Brian Otte, havde taget kostumet på for at gøre opmærksom på julefrokoster. Selvom det stadig er sensommer og temperaturerne ligger lige på den gode side af 20 grader, mente Brian Otte, at det var rettidig omhu at tænke på firmaets julefrokost allerede nu. I Aars Handelsstandsforening viser de også ret-

tidig omhu ved at kigge på mulige forbedringer til næste gang, der skal være Open By Night. - Vi ser hele tiden på, hvad vi kan gøre bedre. At vi havde musik i begge ender virkede godt. Så cirkulerer folk, og vi skal have dem til at bevæge sig rundt i byen, så de ser alle butikkerne, siger Mogens Kristensen, der garanterer, at handelsstandsforening nok skal trække folk til byen. - Så skal vores handlende gribe bolden, deltage aktivt og selv trække folk ind i butikkerne med deres egne ideer og initiativer; og det gjorde de rigtig godt i torsdags, som vi også blev enige om på evalueringsmødet, siger Mogens Kristensen.


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

SIDE 9

Nyt initiativ markerer igen Aars som aktiv handelsby

UGENS TIP UGENS PRISBASKER!

Næsten 300 blev medlem af den nye Klub Aars på det første døgn

LINDBERGH SKJORTE FØR 699,-

Kun 250,-

Af Ture Damtoft AARS: Igen har Aars markeret sig som en stærk handelsby. Aars Prismatch, hvor butikkerne matcher priser på internettet, gik hele Danmark rundt i landsdækkende medier og 24 timers åbent i juni var en enorm succes med live i byen hele natten og nogle lidt klatøjede butiksansatte formiddagen efter. Ny lancerer Aars Handel et nyt værktøj for at trække kunder i butikkerne og besøgende til Aars. Klub Aars er et nyt rabathæfte, som skal gøre det endnu mere tiltrækkende at være kunde i Aars. - Vi har arbejdet med det de sidste par måneder og startede det op Open By Night i Aars. Omkostningen tager Aars Handel på sig, så det er gratis for både butikkerne og kunderne, fortæller Søren Rigborg, projektkoordinator i Aars Handel. På det første døgn meldte 300 sig til, og Klub Aars er bare sidste skud på stammen af initiativer, som Aars By har summet af i år. Og det begynder at kunne ses i gaden og mærkes i kasse-computerne i byens butikker. - Vi har noget fremdrift. Der er kommet nye butikker til byen, og mange butikker har meldt om den bedste juli i mange år. Jeg var i Aalborg for nyligg. Nok er der mange mennesker, men ikke mange som

KØB DEN HOS TØJEKSPERTEN

UGENS GODE NYHED! Bettekun præsentere ny kollektion fra Oh Land. Oh land har selv designet modellerne og opskrifterne er derefter udviklet af Sandnes Garn. Bettekun får alle garnerne fra kollektionen. SE MERE PÅ FACEBOOK.COM/BETTEKUN

DET SKER I AARS! Sådan bliver du medlem af den nye Klub Aars.

går rundt med en bærepose. Dem ser man en del af i Aars, og vi gør det ikke så skidt her, siger Søren Rigborg med lidt jysk underdrivelse. Samarbejdet med og imellem butikkerne er gået godt, men han sender igen

en lille løftet pegefinger. For Aars Handel kan have flotte ideer, men i praksis er succesen op til butikkerne. - De er nødt til at være aktive, og det kan altid blive lidt bedre. De er rigtig godt med i

vores projekter, men man synes jo altid, det kan gøres lidt bedre. Når nu vi har By Night, som kommer alle handlende i byen tilgode, så er det vigtigt, at der bliver bakket op hver gang, siger Søren Rigborg.

Fredag d. 28. september er der mulighed for at smage mere end 300 forskellige spændende spiritus når Skjold Burne i Aars inviterer til Spiritus Festival 2018 i Messecenter Vesthimmerland. BILLETTER KØBES HOS SKJOLD BURNE I AARS

Følg os på

www.aarshandel.dk vikenderdig og aarshandel

TOTAL OPHØR

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Indehaver

Optiker

Optiker

Stylist

Kent

Line

Jette

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

-50%

Kom og gør en god handel

KKE R U R K , R E T N A PÅ ALLE PL AVETILBEHØR OG ANDET H LGENDE DAGE: Morgenmøde for bogholdere Vil du gerne klædes fagligt på i forhold til skatte- og momsregler, opfølgning på persondataforordning samt effektivisering af bogholderi? Så vil det glæde os at se dig til go’morgenmøde torsdag den 20. september 2018 fra kl. 8 - 10. Arrangementet afholdes i vores lokaler på Dyrskuevej 9, 9600 Aars. Vi serverer morgenkaffe og rundstykker fra kl. 7.45.

Af hensyn til lokalerne er der begrænset deltagerantal efter ”først-til-mølle” princippet. Tilmelding kan ske via telefon 98 63 14 44 / 98 62 38 66 eller mail farsoe@beierholm.dk / aars@beierholm.dk.

T FØ DER ER ÅBEN & SØNDAG D. 9/9 9 LØRDAG D. 8/ DAG D. 16/9 N Ø S & 9 / 5 1 . LØRDAG D AG D. 23/9 D N Ø S & 9 / 2 2 LØRDAG D. -17.00 0 .0 0 1 . L K E G ALLE DA

Der gøres opmærksom på at eventuelle gavekort skal være indløst senest d. 23/9-2018, da det er sidste åbningsdag på planteskolen.

Planteskolen »ROSENVANG«

Vi glæder os til en go’ morgen. REVISION . REGNSKAB . RÅDGIVNING . SKAT Dyrskuevej 9 · 9600 Aars · Telefon: +45 98 62 38 66 Frederik IX’s Pl. 4 · 9640 Farsø · Telefon: +45 98 63 14 44

www.beierholm.dk

DERES GARANTI FOR KVALITET

Døstrupvej 57 . Hørby Skoleby .Hobro . Tlf. 98 52 17 43

www.planteskolen-rosenvang.dk

Planteskolen Rosenvang og Lissi Christensen vil hermed gerne takke kunder og samarbejdspartnere gennem alle årene!


Aars Avis

SIDE 10

Køreklar i Aars ved Lille Madsens Hus Af Ture Damtoft AARS: Den kan bruges til rulleskøjter, skateboard, løbehjul og cykel, og så er den for både børn og voksne. Der er tale om den pumptrack, som nu er klar til brug ved Lille Madsens Hus, og som kan bruges af alle når som helst. Der bliver også adgang til den store legeplads ved børnehaven Lille Madsens Hus i det nye område, Aars Vest. Mens håndværkerne var igang med arbejdet, stod der et par børn med deres cykler og trippede for, hvornår den nu var klar til brug. For halvandet års tid siden var pumptracken installeret i Anlægget i forbindelse med kulturmødet for unge. Den var meget populær, men blev pillet ned igen. Siden har kommunen søgt efter en god placering. Der følger en del larm med nye aktiviteter, og derfor gik der lidt tid. Nu er den så fundet, og lige ved siden af pumptrack banen er der en stor legeplads, som der også bliver adgang til. Når børnehaven ellers er lukket. - Den er jo bare megasjov.

Da den stod i anlægget, var den meget besøgt. Der var masser af aktivitet, og det har været lidt svært at finde et sted i byen. Når der skabes aktivitet skabes, der også larm, og en fordel ved den nye placering er, at der ikke er naboer lige ved siden af. Og for beboerne i den nye Stenildhøjdal, er der kommet en ny aktivitet i området, osm de kan benytte sig af, siger Kira Skott Andersen, projektkoordinator ved Vesthimmerlands Kommune. Hun fortæller, at banen er en lille brik i det puslespil, som det er at udvikle Aars Vest. Hun overbringer også en lille formaning og en stor opfordring fra lederen af Lille Madsens Hus, Theresa Berg Andersen. - Theresa siger, at børnehaven har taget godt imod at alle har adgang til både pumptrack banen og den store legeplads. Hun håber bare på, at de, som bruger dem, også passer godt på både banen og legepladsen, siger Kira Skott Andersen. Udgifterne til banen deler kommunen og Jutlander Bank.

5. SEPTEMBER 2018

Bente Kristensen, Asger Andersen og Knud Kristensen på scene ved overrækkelsen af Dette Aars Per.

Tidligere borgmester blev hædret som Dette Aars Per

helt utroligt, så mange han kender. Du har altid været tro mod dit lokale område. For dig handler det om at udvikle egnen og finde fællesnævnere. Du er bykonge, ved du det? sagde Asger Andersen

til klapsalver fra tilskuerne. Knud Kristensen tog imod statuetten, mens konen Bente fik den store buket blomster. Så blev der presset en hånd i den flise, der nu får sin retmæssige plads på Per Pallesens plads blandt tidligere modtagere af Dette Aars Per. I sin takketale gjorde Knud Kristensen for god ordens skyld opmærksom på, at han også har siddet i amtsrådet. Så var hele den politiske karriere med. Men, han er ikke tidligere borgmester for ingenting, så der kom et par kommentarer om udviklingen i kommunen. - Hovedbyen i sammenlægningen af de fire kommuner er Aars, og der mangler fokus på byen. Vi skal aldrig glemme at have fokus på fremdrift og bosætning i hovedbyen. Der skal være positive signaler, og det ved jeg, byrådet vil gøre, sagde Knud Kristensen og takkede for den store ære.

Mesterskaberne finder sted i Aalborg i dag onsdag 5. september

uddannelser har nogle stærke erhvervsøkonomiske, digitale og tekniske profiler. Det illustrerer DM i Teknologi og Erhvervscase, hvor de unge får lejlighed til at koble teori med kreativ praksis og vise, hvad de virkelig kan, siger Lars

Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. I alt 10 hold går videre fra de regionale mesterskaber til DM-finalen, der finder sted den 26. september 2018 på Børsen i København.

AARS: Elever fra Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet Aars kæmper i dag 5. september om at blive regionens bedste inden for fagene teknologi og erhvervscase. Vinderne går videre til finalen i DM i Teknologi og Erhvervscase på Børsen i København. Htx- og hhx-eleverne fra Erhvervsskolerne Aars sprudler af gode idéer. Det beviser de hvert år ved deres eksamen i enten teknologi eller erhvervscase. Ved DM i Teknologi og Erhvervscase skal de allerdygtigste elever nu dyste om,

Anders Peter Bundgaard Kristensen (t.v.), Casper Gislum og Emil Riis Thomsen går i 3.g på Teknisk Gymnasium i Aars og deltager i DM i Teknologi.

Pumptrack-banen blev brugt meget i anlægget, og det er ikke en lang tur på cykel eller rulleskøjter til den nye placering i Aars Vest.

Af Ture Damtoft AARS: - Han har præget udviklingen i hele Vesthimmerland. Uanset om han står i med- eller modvind, vil han slås for retningen, sagde Asger Andersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, i sin tale ved udnævnelsen af ”Dette Aars Per”. Tidligere borgmester og folketingsmedlem Knud Kristensen, blev hædret med titlen ”Dette Aars Per”, der går til en landseller branchekendt person, som vedkender sig tilknytningen til Aars. Prisuddelingen fandt passende sted på Per Pallesens plads i torsdags, 30. august. Aars holdt også Open By Night, og der samlede sig nogle hundrede

En murermester fik hjælp af en smed, da Knud Kristensens håndaftryk skulle sætte i flisen.

mennesker ved scenen for at overvære ceremonien. Kåringen blev fulgt af store klapsalver, og det var også en flot introduktion fra Asger Andersens side. - Det handler om relationer i demokrati, og det er

Aars-elever til DM i kreative opfindelser og forretningstalent hvem der på landsplan har udtænkt de mest innovative produkter og nytænkende forretningsplaner. Unge fra hele landet er med ved de fem regionale mesterskaber, der finder sted over hele landet blandt andet på Tech College i Aalborg, hvor holdene fra Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet Aars skal deltage.

Ikke bare for sjov Holdet fra Teknisk Gymnasium i Aars bestående af Emil Riis Thomsen og Casper Gislum, begge Aars,

og deres gruppemakker Anders Peter Bundgaard Kristensen, Dybvad Mølle, har ligesom de øvrige konkurrencedeltagere forberedt sig til konkurrencen, som gjaldt det et virkeligt projekt. De glæder sig til at skulle deltage i DM i teknologi med et produkt, som kan give ældre større uafhængighed af andre. Produktet skal hjælpe de ældre med at få taget deres medicin til tiden og i den korrekte mængde, så det ikke er nødvendigt, at sundhedspersonale eller andre styrer det for dem.

- Det er spændende at skulle deltage, og det er svært at forstå, at det lige er vores projekt, der er valgt, siger htx-elev Emil Riis Thomsen fra 3.m. Også fire 3.g elever på Handelsgymnasiet er udvalgt til at deltage i konkurrencen i Erhvervscase. Deres projekt handler om hvordan detailkæden Normal kan brande sig med outdoor reklamer, eksempelvis på busskure og togstationer. Erhvervsrettede gymnasieuddannelser - De erhvervsgymnasiale


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

Sværdslag i byrådet om omfartsvejen Enighed blandt byrådsmedlemmer om redegørelse og godkendelse af bevilling vi skære over det hele, men I turde ikke foreslå det, sagde formanden for Sundhedsudvalget, der ellers havde været ganske fornøjet med tillægsbevillinger til hans område, fordi der var kommet flere penge fra staten.

Af Ture Damtoft AARS: Der var lagt op til et halv-dramatisk byrådsmøde på rådhuset sidste torsdag. Som altid begyndte det med fællessang, hvor alle politikerne sang samme melodi, men det hørte meget hurtigt op, da den ekstra udgift på 16,1 millioner kroner til omfartsvejen, som skrevet i Aars Avis uge 33, skulle diskuteres. - Det er foregået på hovedet, for pengene er allerede taget fra kommunekassen. Vi vælger at godkende, men lad os tage ved lære og få mere styring på projekter, sagde viceborgmester Theresa Berg Andersen (SF) om sagen med omfartsvejen. Den bemærkning opsummerede politikernes holdning meget godt, men der skulle sværdslag til, inden slutregnskabet for omfartsvejen syd for Aars blev godkendt. Og formanden for Teknik- og Miljøudvalget gjorde sine følelser omkring sagen klar. - Jeg er godt træt af den

Blev set fremad

Tidligere borgmester og fortalsmand for omfartsvejen, Knud Kristensen hilser på nuværende borgmester Per Bach Laursen (V) ved indvielsen af de omdiskuterede kilometer asfalt.

sag. Jeg har ikke stemt for, og alligevel har jeg været formand for det udvalg, der har stået for projektet. Lad os få begrundelser for hver overtrædelse og lære af det. Men, det er en ren bevillingssag, for pengene er blevet betalt, sagde Uffe Bro (A), der overtog formandsposten i Teknik- og Miljøudvalget fra Niels Krebs Hansen (K).

Taget meget med Den tidligere formand var ked af overskridelsen af budgettet, men stillede spørgsmålstegn til den løbende orientering om sagen. - I oktober 2017 blev der skrevet, at budgettet ville skride med fem millioner, i det sidste møde blev der sagt mellem 8 og 13 millioner. Jeg tror, man har taget meget med til omfartsve-

Peter Stenild, Asger Andersen og musikhusleder Lisbeth Jagd, som mener Per Kirkebys æstetiske rammer tilføjer noget til ånden i Alfa.

Per Kirkeby hædres med udstilling i Alfa i Aars Af Ture Damtoft AARS: På dagen hvor multikunstneren Per Kirkeby kunne være blevet 80 år, åbnede en ny udstilling med 25 plakater og en stor bronzeskulptur i Vesthimmerlands Musikhus Alfa. - Med udstillingen hylder og mindes vi en kunstner, som har sat sit præg på Aars. Kunst, Aars og Per Kirkeby hænger sammen, og vi hædrer også arkitekten Per Kirkeby ved, at det sker i Musikhuset Alfa, sagde formanden for Kultur- og Fritidsudval-

get, Asger Andersen (A), blandt andet i sin åbningstale. Musikhusets venner bød velkommen og havde stillet fint an med et glas bobler og småkager til de mange gæster, der havde lagt vejen forbi Alfa for at fejre kunsten og Per Kirkeby. En nær ven af kunstneren, Peter Stenild, fortalte om arbejdet med Per Kirkeby siden 1981. - Dengang var han ikke særlig kendt, men det blev han. Familie og venner betød meget for ham, og

jen. Lad os nu få den redegørelse, sagde Niels Krebs Hansen. Han mente også, at drift- og anlægsomkostninger skulle ses som adskilt i budgetterne. Det fik Palle Jensen (A) til at reagere, fordi pengene i sidste ende alle kommer fra samme kasse. - Hvis I ville have sparet 25 millioner til anlægsudgifter, kunne I gøre det. Så kunne

han havde det ikke godt, når han var for langt væk fra familien. Vi blev gode venner og holdt kontakten til hans død. Det hjalp nok også til at få bronzeskulpturen hertil. Jeg fik en snak med hans hustru om skulpturen, og jeg er sikker på, hun lige har talt med galleriet, inden vi fik lov at låne statuen, sagde Peter Stenild, og fortalte at skulptur og sokkel, som skulpturen er boltet til, vejer omkring 500 kilo - så den er ikke lige til at løbe med. Hvorfor der så skal være en Per Kirkeby udstilling, og kultur generelt, kom Asger Andersen ind på i sin tale. - Vi kan tage et blad fra Dronningens nytårstale vi skal også have noget af det unyttige. Vi skal måske op i helikopterperspektiv for at se relevansen, men kunst og kultur flytter no-

Utilfredsheden var tydelig hos alle politikerne, men trods sværdslagene var der ikke rigtig nogen at rette dem imod. Derfor blev der set fremad, dog uden de store forhåbninger om en hurtig og endelig afslutning på sagen. - Der skal også laves støjvold på en del af strækningen, og der kommer nok endnu flere udgifter. Det er en rigtig træls sag, sagde Brian Kristensen (DF) og formand for Beskæftigelsesudvalget; der også tilsluttede sig ønsket om en tilbundsgående redegørelse for de ekstra udgifter. Den redegørelse kan resultere i flere spørgsmål, og processen kan muligvis trække i langdrag. Det

get, og jeg tror ikke, nogen vil undvære Per Kirkebys værker i dag. Vi skal have rum til kunst og kultur uanset budgettet, sagde Asger Andersen.

SIDE 11

forudser Henrik Dalgaard Christensen (K). - Den her sag kan stadig være på dagsordenen om et år eller to, hvis man vil ind i alle detaljer. Økonomiudvalget skal holdes orienteret, for det er svært det her, sagde Henrik Dalgaard Christensen fra sin stol blandt de konservative byrådsmedlemmer. Diskussionen stod på i en halv times tid indtil borgmesteren skar igennem. - Alle siger, lad os komme videre og få den redegørelse. At Socialdemokratiet ikke var med (i beslutningen om etableringen af omfartsvejen, red.) føres til referat, og så er det godkendt, sagde Per Bach Laursen og lukkede punktet.

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

PLANTETID Efteråret er en fin plantetid, og netop nu er det en god tid at plante stauder, rhododendron, stedsegrønne planter og forskellige blomstrende buske. Hæk- og læplanter kan først plantes fra medio oktober.

G HAVAEG DNENS9. SEDPTA EMBER SØND

6 ÅBENT KL. 10-1

KOM OYEGPLSANETER

DE MANGE N FFE OG FÅ EN KOP KA

Vesthimmerlands Musikhus Alfa er i sig et kunstværk af Per Kirkeby, der blev hædret med en ny udstilling, som tiltrak et par hundrede kunstinteresserede gæster.

Aggersund . 9670 Løgstør . Tlf. 98 22 10 13 Åbningstider efterår: Mandag-fredag: 9-17 . Lørdag: 9-14 . Søndag: Lukket

www.planteskolenbakken.dk


Aars Avis

SIDE 12

5. SEPTEMBER 2018

Lægehelikoptere landede 70 gange i Vesthimmerland

Lyrikbingo er en af tilbuddene i Kulturkaravanen.

Kulturkaravanen kommer snart til Vesthimmerland Kulturoplevelser i naturen og mange andre steder VESTHIMMERLAND: I næste uge lægger den nordjyske kulturkaravane vejen forbi Vesthimmerland, og med sig har den anderledes kulturoplevelser for store og små. Kan man blande to så forskellige ting som digte og bingo? Og hvad sker der, når man flytter kulturen ud i naturen? Det er der rig mulighed for at finde ud af, når Kulturkaravanen i næste uge kommer til Vesthimmerland. Kulturkaravanen bevæger sig gennem det nordjyske landskab, og med sig har den en række helt særlige oplevelser. Karavanen byder bl.a. på lyrikbingo. I stedet for den kendte bingoplade med tal,

skal spillerne i stedet lede efter ord fra et digt, der bliver læst højt. - Det betyder, at deltagerne oplever digtet på en helt ny måde, fortæller bibliotekar ved Vesthimmerlands Biblioteker Jette Ninette Olsen. - Derudover er det bare en sjov måde at spille bingo på, for man skal være på dupperne for at følge med. Men der bliver også tid til hygge med kaffe, boller og koncert med Rikke Noor, som spiller sine egne numre, fortæller hun.

Stop i Skivum Lørdag gør Kulturkaravanen sidste stop i Skivum Krat, hvor man kan opleve brevskrivningskoncert, lyrikbingo og musik i det

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Tilbygning - Ombygning - Renovering Tømrer - Snedkerforretning Bandsholmvej 36, 9600 Aars

Tlf. 29 24 75 01

VM SIKRING

- din lokale sikringsleverandør

- Din sikkerhed www.vm-sikring.dk       Telefon 70 230 550

VM Sikring

Vestre Boulevard 9 • 9600 Aars

Tlf. 70 230 550 www.vm-sikring.dk

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

grønne efterfulgt af fællesspisning på Restaurant Skivum Krat. Naturvejleder Karin Winther er dagens guide, og hun glæder sig til at tage nysgerrige deltagere med på (kul)tur i naturen. Der sker nemlig noget helt særligt, når man flytter kulturoplevelser ud i naturen, mener hun. - Skivum Krat er et naturlandskab med en fantastisk herlighedsværdi; her er lyde, lys og dufte, som åbner for nogle andre sanser end et lukket rum kan gøre,forklarer hun. - I dag bombarderes vi af sanseindtryk, og en gåtur i skoven kan hjælpe med at få ro i hovedet. Vi bevæger os lidt væk fra Bilka-stemningen og træder sammen ind i stillekupéen, fortsætter Karin Winther. Tiltag som Kulturugen Aha! og kulturbladet KulturThit er udtryk for, at kulturen blomstrer i Vesthimmerland. Leder af Kulturskolen Kristian Dalgaard glæder sig over, at Kulturkaravanen giver endnu en anledning til nye idéer og samarbejder. - Kulturkaravanen giver mulighed for at mødes og opleve kulturen sammen med andre. Der kan opstå noget spændende i nye møder, når man er åben og interesseret i hinanden, forklarer han. Kristian Dalgaard understreger desuden, at man med arrangementerne i Vesthimmerland har tænkt ud af boksen og at arrangørerne glæder sig til at byde velkommen til lidt anderledes oplevelser i hele Vesthimmerland. Kulturkaravane Nord er et treårigt regionalt projekt, der arbejder på at få udbredt kulturelle oplevelser til så mange borgere som muligt. Projektet bygger på samarbejde mellem Kulturskolen Vesthimmerland, Vesthimmerlands Biblioteker og Naturekspeditionen, samt flere private samarbejdspartnere. F.eks. kan man opleve arrangementer på Plejecenter Bøgely eller i Aars Svømmehal. Også Ungerådet er med.

VESTHIMMERLAND: Regionernes tre akutlægehelikoptere flyver til stadig flere kritisk syge patienter. 42 procent af dem, der flyves direkte til højtspecialiseret behandling, er hjerte-kar patienter. Det viser ny årsrapport for akutlægehelikopterne i 2017, der først nu er kommet. De tre helikoptere blev tilkaldt i alt 3658 gange og i Vesthimmerlands Kommune i alt 70 gange. I over halvdelen af tilfældene kunne patienten transporteres til hospitalet med ambulance, men i 1696 tilfælde landet over blev patienten fløjet til hospitalet. Og de 707 af dem var altså hjerte-kar patienter, hvor en hurtig indsats bogstaveligt talt er forskellen mellem liv og død. - Patienter overalt i landet har brug for hurtig og specialiseret hjælp. Derfor glæder det mig, at akutlægehelikopterne sidste år var i

Akuthelikoptere fløj til Vesthimmerland 70 gange i 2017.

stand til at bringe lægehjælp frem til så mange patienter allerede på skadestedet, og at de sikrer kort vej til specialiseret behandling på hospitalerne. Det er afgørende, at patienter med blodpropper og hjertelidelser får hurtig hjælp. De 707 flyvninger med hjertepatienter er med

til at forbedre deres chancer for at overleve uden alvorlige følgevirkninger. Det er af stor betydning for patienterne, at de kan vende tilbage til en dagligdag eller et job uden voldsomme skader, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Folkevirke klar til en ny sæson Foredragsrækken indledes på Kimbrerkroen i Aars VESTHIMMERLAND: Folkevirke Vesthimmerland indleder mandag, 10. september deres foredragsrække for dette efterår og vinterhalvår. - Vi kan igen byde på interessante emner og fremragende foredragsholdere, og vi glæder os til at præsentere dem for interesserede her i Vesthimmerland, siger Tove Kristensen, formand for Folkevirke Vesthimmerland. Hun fremhæver programmet som værende ”bredt” med noget for enhver smag. Der er lige fra nærdødsoplevelser til økomiljø, kunst og fattigdomsbekæmpelse. Folkevirke samarbejder med Vesthimmerlands Kulturråd og Vesthimmerlands Folkeuniversitet samt en række fonde og sponsorer hvilket gør, at man kan få væsentlige kapaciteter til Vesthimmerland for at holde foredrag. Første arrangement har titlen ”Må livet gøre ondt”. Det holdes på Kimbrerkroen på mandag og bliver med de to meget populære foredragsholdere, salmedigter, forfatter Iben Krogsdal og sognepræst Morten Skovsted, Hjortshøj. Det er et dialogforedrag, hvor ægteparret repræsenterer hver deres livsanskuelse eller verdensbillede og giver på den måde tilhørerne chancen for at overveje, hvor de selv står. Iben Krogsdal kommer fra Mors og er oprindelig billedkunstner fra

Det Jyske Kunstakademi. Hun har også en ph.d. i religionsvidenskab. I år 2000 debuterede hun som forfatter med novellesamlingen ”Træfpunkter”. I 2010 debuterede hun som salmedigter med bogen ”Vi som er søgende”. Som forsker ved afdeling for religionsvidenskab på Aarhus Universitet har hun forsket i moderne danskers tro, spiritualitet og livsopfattelser og har i den forbindelse udgivet en række artikler og bøger. Hun deltager ofte i den offentlige debat og var fra 209-2016 en fast del af netværket på DRs P1. Morten Skovsted er Cand. teol, historiker og kommunikationsuddannet. Han har været politisk aktiv, men er allermest kendt som sognepræst i Hjortshøj-Egå, hvor han siden 1996 har været en Folkekirkens markante fornyere. Han har bl.a. indført folkekirkens digitale konvent og lavet hjemmesider for sogne. Han afholder en månedlig moderne højmesse kaldet ”Frirum” med gospel, medier og dialog som bærende elementer.

Rækken af foredrag fortsætter Resten af sæsonens arrangementer finder sted på Farsø Hotel. Her vil først folkeskolelærer, dybdeterapeut og forfatter Anna Lund fortælle om nærdødsoplevelser, som hun har læst flere hundrede

af. Til november følger en bevægende og dramatisk beretning om den verdensberømte jødiske filosof Hannah Arendts opvækst og virke, fortalt af Arndt Jessen Hansen, Aars. Til december kommer museumsdirektør fra Kunsten i Aalborg, Gitte Ørskov for at definere hvorfor kunsten er vigtig og hvad god kunst er. Næste år lægges der i januar ud med forfatter og tidligere museumsleder på Johs. V. Jensen Museet, Sara Linderoth Bouchet, der vil fortælle om sin prisvindende roman ”Hjem”. Til februar fortæller Kjeld Hansen om, hvordan det står til med den danske natur. Et emne der i marts følges op Mogens Poulsen om økologisk landbrug. Til februar, hvor der samme dag er generalforsamling i Folkevirke er emnet Danmissions fattigdomsbekæmpelse - altså hjælp ude i verden. - Vi har fået gode erfaringer med at der er kort foredrag inden generalforsamlingen. Det betyder flere deltagere, siger Tove Kristensen, der videre orientere om, at Folkevirke Vesthimmerland deltager i Frivillighedsdagen i Lanternen i slutningen af september, for at udbrede kendskabet til Folkevirke. Ud over foredrag starter Folkevirkes Litteraturkreds også op igen her i efteråret under ledelse af Jette ­Høyer.


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

SIDE 13

Denne weekend ekstra åbent Man -tor 10.00 -17.30 fre, LØr & SØn 10.00 -20.00 Verner Panton Globe

0%

25%

5.499.-

på alt* Mistral Classic

Se Det Store LaZBoy StuDIe

Spar 3.996.-

OPRETTELSE, RENTER OG GEBYRER

SPar oP tIL

KØB NU

*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt Fast Lav Pris

50%

BETAL FØRSTE GANG TIL

FEBRUAR 2019

*

Mistral Classic reol

Lazboy normann

7.995.-

16.999.-

800.-

10 mdr.

Spar 2.000.-

Spar 6.608.-

Den kendte amerikanske Reclincer kendt fra tv serien

DENNE WEEKEND

DANSK PRODUCERET

Fredag, lørdag og søndag d. 7.- 9. september

Mindst

aspen SM58 spisebordsstol

25%

1.999.Spar 900.-

tevva planke spisebord

9.999.-

på alle* varer

1.000.10 mdr.

Spar 7.701.-

*Gælder ikke i forvejen nedsatte

varer samt Fast Lav Pris

650.-

20 mdr.

Grenoble sofa 3+2

12.998.-

5.555.-

Spar 11.000.-

10 mdr.

Spar 2.444.-

650.-

nakkestøtte

20 mdr.

650.-

899.-

20 mdr.

napoli hjørnesofa

Mira sofa 3+2

12.999.-

12.998.-

4 x fodskammel med el motor

550.-

Cleveland hjørnesofa

kan også leveres i stof fra 8.999.-

Spar 8.000.-

Spar4.500.-

ı

MIStraL CLaSSIC reoL i hvidlakeret og klar glas. Inkl. LED-spot og fjernbetjening til trådløs dæmper. Før 23.607.- NU 16.999.- SPAr 6.608.- Verner Panton GLoBe med klar akrylskærm og orange/blå/krom indvendig. Dia 40 cm. Før 9.495.- NU 5.499.- SPAr 3.996.- CLeVeLanD HJØrneSofa monteret med riviera stof som fås i lysegrå eller antracit. L 308 x D 203 cm. Før 7.999.NU 5.555.- SPAr 2.444.- LaZBoy norMann rød eller sort okselæder udv. Før 9.999.- NU 7.995.- SPAr 2.000.- naPoLI HJØrne Sofa med open end sort basic semi læder 204 x 268 cm. Før 20.999.- NU 12.999.- SPAr 8.000,- NAkkE StøttE 899.- MIra Sofa 3+2 grå eller sort stof med 4 x fodskammel med el motor. Før 17.498.- NU 12.998.- SPAr 4.500.- GrenoBLe Sofa 3+2 sort basic semi okselæder. Før 23.998.- NU 12.998.- SPAr 11.000.- teVVa PLanke SPISeBorD fra Svane Design med massiv egetræsbordplade i planker, 40 mm hvid olie med rustik sort metal A stel. L 300 x B 100 cm. UDStILLINGSMODEL. Før 17.700.- NU 9.999.- SPAr 7.701.- aSPen SM58 SPISeBorDSStoL cc sort læder og stel i teflon behandlet stål. Før 2.899.- NU 1.999,-SPAr 900.-

ı

ı

Spar 3.396.-

ı

ı

45%

Solid K1M elevationsseng

DANSK PRODUCERET

B 180 x L 200 cm. Inkl. Solid topmadras med 4 cm skum. Ekskl. ben. Før 8.394.-

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

ı

ı

42%

Solid 1000 boksmadras

4.998.-

ı

6.998.Spar 5.094.-

Solid bokselevationsseng

DANSK PRODUCERET

B 180 x L 200 cm. Inkl. Solid topmadras med 2,5 cm latex. Ekskl. ben/gavl. Før 12.092.-

Har du modtaget det nye katalog?

16.998.Spar 14.200.-

DANSK PRODUCERET

B 180 x L 200 cm. Inkl. Solid topmadras med 4 cm latex. Ekskl. ben. Før 31.198.-


Aars Avis

SIDE 14

5. SEPTEMBER 2018

Den nordjyske historie ses på med friske øjne AARS: Vikingejarlen Ulv Galicienfarer, der antages at være begravet nær Ranum, kan blive genstand for et medieprojekt. 12 udvalgte nordjyske 8. og 9. klasser skal dyste om at producere den bedste kortfilm. En klasse fra Fjerritslev Skole har netop besøgt Vesthimmerlands Museum i Aars, hvor de netop kiggede på det der vurderes at være vikingejarlens gravskatte. Vesthimmerlands Mu-

seum er blandt de 12 nordjyske statsanerkendte museer, der sammen med TV2 Nord og P4 Nordjylland, har indbudt de 12 skoleklasser til at deltage i “Historiedetektiverne”. Eleverne skal producere en film om et emne de selv finder interessant. For de fleste elevers vedkommende er det ikke nyt, at professionelle museer inddrages i undervisningen, men frem for ”blot” at læne sig tilbage og lytte

under besøget, så er det nu eleverne selv, der skal udvælge lige præcis den genstand, bygning eller person, som de vil undersøge nærmere. For dommerpanelet, der i december skal udvælge de tre bedste film, vil der blive kigget på elevernes evne til at formidle det historiske stof, således at det er både medrivende, autentisk og interessant, men også på hele opbygningen af fortællingen.

Sara Ipsen (t.v.) og Sanne Schou er begge fysioterapeuter og træner holdet “På Pulsen”. Sara Ipsen har udarbejdet projektet.

Demenstilbud har effekt og gøres nu permanent Både pårørende og demensramte har gavn af motion Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: Denne uge har fået prædikatet Demensuge i Vesthimmerland. Det medfører, at Vesthimmerlands Kommune sætter fokus på det at være ramt af demens, samt hvad det betyder at være pårørende. - I den forbindelse har vi i de fire store byer i kommunen ugen igennem en stand, hvor man kan få indblik i de tilbud vi har. Der vil være en fra demensteamet og en trænende fysioterapeut tilstede. I Vesthimmerlands Kommune er demensteamet vokset med en fuldtidsansat, dette har givet mulighed for forskellige initiativer for målgruppen. Vi som trænende fysioterapeuter har et tæt samarbejde med demensteamet, som primært er dem som rekruttere til motionstilbuddet, forklarer fysioterapeut Sara Ipsen. I Aars kan man møde standen i Kvickly på fredag. En af de ting demensteamet kan orientere om er, at det projekt der hedder “På pulsen”, der både retter sig mod demensramte og deres pårørende nu er gået fra at være et projekt til at være et per-

• • •

• • •

manent tilbud i Vesthimmerland. “På pulsen” tilbyder motion til både den demente og de pårørende. Forskning har nemlig vist, at motion to gange om ugen har en gavnlig effekt på borgere som er ramt af sygdommen. Forskerne har påvist, at motion øger antallet af hjerneceller og de forskellige forbindelser mellem hjernens centre.

Positiv test Demensteamet har testet deltagere i “På pulsen” inden træningen og her et år efter træningsindsatsen. Resultatet er uændret. - Så konklusionen er, at sygdommen er holdt i ave. Det er dog meget individuelt, hvor meget fart sygdommen har på, siger Sara Ipsen. Men alene det, at nogle af deltagerne har kunnet holde deres sygdom i ave er så positivt, at projektet nu er blevet permanent. Demens har også stor betydning for de pårørende. Derfor er de også en del af “På pulsen”. - De pårørende nævner, at humøret og søvnen er blevet bedre efter deltagelse på “På Pulsen”- holdet. Der er også enighed om, at udviklingen af demensen ikke

er så hurtig som tidligere, og at deltagerne er blevet stærkere. De pårørende er ofte frustreret over deres ægtefælles manglende initiativ, men når de deltager på holdet ved de pårørende at patienten får sig rørt. De pårørende siger også,, at deres ægtefælle har fået lettere ved at koncentrere sig i samtaler, siger Sara Ipsen. Deltagerne udtaler også, at det er rart at være sammen med ligesindede, hvor de ikke er de eneste som bøvler med bl.a. hukommelsen. Det gælder også i det seneste tilbud - en cafe. - Vi har lavet en Cafe, hvor vi mødes hver anden uge med kaffe og kage efter træningen. Tilbuddet er både til de pårørende og deltagerne. Det har stor betydning, at mødes og hygge efter træningen. Deltagerne skiftes til at komme med kage, så der er en gulerod efter træningen, og vi starter næsten hver træning med “er det nu i dag der er kaffe?”, kommer det smilende fra Sara Ipsen. Træningen foregår i Blære Multicenter. - Her er fantastiske træningsmuligheder med hal, styrketræningsredskaber, motionscykler, cafe og badefaciliteter. Her i foråret har træningen foregået meget i den tilstødende skov, som vi har til rådighed ved Blære Multicenter. Det har også været en udfordring for deltagerne at være i udendørs omgivelser, forklarer Sara Ipsen. Der er cirka 90.000 diagnosticeret med demens i Danmark, det svarer til cirka 600 i Vesthimmerlands Kommune. Der findes ingen helbredende kur af demenssygdomme.

Vesthimmerlands Museum fik besøg af en klasse fra Fjerritslev: Vikingetiden går aldrig af mode, og den nordjyske befolkning kan se frem til at høre mere om bl.a. Ulv Galicienfarer, der formentlig var manden, der blev fundet i den aristokratiske ryttergrav ved Næsby.

Folkets kirke er emne i debat på møde i Aars Provstiets menighedsråd til efterårsmøde i Aars Af Hanne Monrad VESTHIMMERLAND: For sjette gang holdes der efterårsmøde i Vesthimmerland. I år er temaet ”Folkets Kirke og Kulturkristendom”. Aftenen er arrangeret af Østerbølle Menighedsråd og der er inviteret medlemmer af menighedsrådene, medarbejdere og andre interesserede i Vesthimmerlands Provsti. Efterårsmødet bliver igen gennemført på Kimbrerkroen i Aars, som er blevet det faste mødested. - Her er god plads, god betjening og placeringen er central for de fleste i Vesthimmerlands Provsti, siger Jes Olesen, formand for Østerbølle Menighedsråd. I år har arrangørerne valgt at sætte nyt fokus på kirken. Journalist og vært på P1 Anders Laugesen fortæller om sit mangeårige arbejde i Danmarks Radio og

med erfaringer fra udsendelsen ”De højere magter” . Anders Laugesen udtaler: - Vi står overfor en hidtil uset udfordring. Jeg har gennem mit arbejdsliv i DR set, hvordan danskernes tro er under forandring og samtidig kan jeg konstatere, at mange yngre mennesker ikke ved særligt meget om kristendommen. Deres verdensbillede er udfordret, fordi de ofte mangler et kompas i deres liv. I sit foredrag belyser Anders Laugesen danskerens og folkekirkens udfordringer i en verden, der hele tiden ændrer sig og som måske ikke længere er så stabil!

Sang og musik Der vil også blive sat fokus på, hvad musik kan bruges til i folkekirken. Johannes Konstantin Neergaard vil fortælle om nye sange og salmer. Senest er der kommet to salme-

bogs-tillæg. Der vil blive en debat om salmesang, orgler og kirkemusikuddannelser. Johannes Neergaard har både forfattet og komponeret flere melodier til de senere års salmeudgivelser og med et nye salmer tager han forsamlingen med på lynrundfart i sangen og musikkens verden - Østerbølle Menighedsråd har igen det ønske, siger Jes Olesen, at alle menighedsråd i Vesthimmerland vil slutte op om mødet og få belyst danskernes og folkekirkens udfordringer i en verden der hele tiden ændrer sig. Efterårsmødet vil veksle mellem foredrag, debat og fællessang, hvor Anette Østergaard, som er organist ved Simested, Testrup og Østerbølle kirker vil spille til. Aftenens ordstyrer bliver sognepræst Arndt Jessen Hansen, Aars, som tidligere har været provst i Viborg.


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

SIDE 15

Autolakering Industrilakering og sandblæsning

LÆSERBREVE Region Nordjyllands budget:

Sundhedsbesparelser vil ramme hårdt lokalt Per Bisgaard, Aalestrup, medlem af Regionsrådet i Nordjylland for Venstre, skriver om besparelser på skadeklinikken i Farsø og på den mobile tappeenhed for bloddonorer. Han foreslår derfor Farsø som lokalt omdrejningspunkt for sundhed i Vesthimmerland: September måned er budgettid - således også i region Nordjylland. På landsplan drøfter man regionernes fremtid, men her og nu er det budget 2019 i region Nordjylland, der står for døren. To meget lokale, aktuelle emner er på dagsordenen

Per Bisgaard: - Farsø Sygehus er garant for gode sundhedstilbud.

til det kommende års budget. I det administrative forslag til budget er indskrevet en besparelse på to til tre mio. kr. på ska-

deklinikken i Farsø, hvilket i værste fald vil lukke skadeklinikken i Farsø¸ og betyde, at borgerne fremover altid ville skulle køre til Aalborg for at få behandling. Et alternativt forslag vil betyde kortere åbningstid 08 - 17 (nuværende 08 - 22) og resultere i, at man udenfor denne tidsperiode skal benytte Universitetshospitalet i Aalborg. Set med himmerlandske øjne er begge forslag en voldsom forringelse af servicen for os, der nu har bopæl i Himmerland og tillige vil det betyde, at presset på akutmodtagelsen i Aalborg forværres hvor der i forvejen, meget

Lavere forældrebetaling for vuggestue- og dagplejepladser Signe Nøhr (K), medlem af Børne & Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Granlidevej 20, Aars, skriver om forældrebetaling: Så er det igen tid til at byrådet samles og forhandler om næste års budget. I år har vi Konservative fremsendt et ønske om lavere forældrebetaling på vuggestue- og dagplejepladser.

Signe Nøhr.

Vi ønsker helt konkret at nedsætte forældrebetalingen fra 24,58% til 20 % for en dagplejeplads, og fra 23% til tilsvarende 20% for en vuggestueplads. På den måde kan den enkelte børnefamilie f.eks. spare 417 kr. om måneden for en plads i den kommunale dagpleje. Konservative ønsker at tilgodese familierne ved at lade dem beholde flest mulig af egne tjente penge. Desværre er der for

ofte, er lang ventetid. Jeg vil arbejde for, at forslaget tages af bordet. I samme budgetoplæg er der indskrevet at den mobile tappeenhed (tappebussen for bloddonorer) nedlægges med udgangen af 2018. Regionsbestyrelsen for bloddonorer er indforstået med at den mobile tappeenhed nedlægges, mod at der til gengæld etableres et fast tappested syd for Aalborg. Dette tappested kunne passende være i Farsø - i tilknytning til sygehuset, hvor der i forvejen er gode eksisterende lokaler, som for få økonomiske midler kan indrettes til formålet. Her kunne man passende tappe bloddonorer to til tre gange om ugen og sikre, at der også i Himmerland vil være et stort bidrag til blodbanken. Farsø Sygehus er garant for et godt sundhedstilbud i Himmerland, og det bør og skal det også være ind i fremtiden.

tiden ikke stemning for skattenedsættelse i byrådet i Vesthimmerland, på trods af at vi har et borgerligt flertal, og på trods af at vi i Vesthimmerland har landets anden højeste skatteprocent. Så når vi ikke kan finde flertal for en skattenedsættelse, som kommer alle i Vesthimmerland til gode, så ønsker vi derfor i stedet at tilgodese familierne og på den måde gøre det mere attraktivt at bosætte sig i vores kommune. Lavere forældrebetaling er en af vores største prioriteringer ved årets budgetforhandlinger!

Nordjysk Lakcenter Jacob Petersens Vej 3, Nibe

Tlf. 29 86 60 67

Tlf. auto: 26 11 45 70 Tlf. industri: 27 52 88 75

Ida Corr - akustisk

Fredag 21. september 2018 kl. 20.00 Ida Corr viser nye sider af sig selv som artist, når hun gæster ALFA med sit nye akustiske live-setup. Hendes største popsange, samt et par stykker fra Toppen af Poppen, bliver arrangeret og fortolket for kun klaver, guitar, percussion samt vokal og kor. Glæd dig til festlige popsange og rørende ballader i nye fortolkninger, leveret helt tæt på publikum.

www.vmalfa.dk KULTURPARTNER:

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Jyllandsgade 54 - 9600 Aars www.vmalfa.dk - info@vmalfa.dk - 96 98 00 50

HAR DU BRUG FOR HØREAPPARAT? VED OFFENTLIGT TILSKUD, PRISER FRA 0,- KR.

Penge tilbage til Vesthimmerland

Ganske vist skal juryens beslutning godkendes i Erhvervsministeriet, men det går nok. Som DF-regionspolitiker var jeg alt i alt glad for

Aars n5 Bymidte

Følg os på Facebook

GRATIS høreprøve og afprøvning

n

Erik Høgh-Sørensen (DF): De penge vi uddelte stammer fra danske skatteydere.

at se, hvordan beslutningsprocessen var fin, fair og upolitisk. Men jeg ærgrer mig over selve systemet. Jeg forstår ikke, at danske skatteyderpenge skal ud på en fordyrende omvej via EU. Jeg tror, vi kunne have uddelt 200.000 kroner mere, hvis det ikke var for EU-bureaukratiet i især Bruxelles og København. Kendsgerningen er, at hver eneste krone, som vi uddelte forleden, stammer fra danske skatteydere. Men lad mig slutte med det gode: Det var en fornøjelse sammen med lokale kræfter at føre skattepenge tilbage til de områder, hvorfra pengene oprindelig kom.

rt ce

ificeret h ør

Æ

ld re

Telefon

I

9811 3200

k lini ek

Samtlige ansøgninger fra Vesthimmerland får del i de EU-støttemidler, der for nylig blev uddelt af en lokal jury, kaldet LAG. LAG’en er et tværpolitisk og tværfagligt panel med 11 deltagere, hvor jeg er med, fordi jeg er regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti. På et møde på Næsbydale Badehotel uddelte vi i

alt 1,4 millioner kroner til lokale projekter i Vesthimmerland og Jammerbugt. Alle Vesthimmerlands ansøgninger blev denne gang helt eller delvist imødekommet. Det betyder, at varer fra Himmerland bliver “brandet” under titlen “Made in Himmerland”. Det betyder, at lokale ildsjæle omkring Købmandsgården i Vesterbølle får penge til at fremme viden om bevaringsværdig landsbykultur, og at Fjelsø bymidte og forsamlingshus også får et lift. Og det betyder, at møbelsnedkerne i Trend Retail får støtte til at placere en maskine i Gedsted, hvorved lokale arbejdspladser kan bevares.

re! Hør me

BOOK TID ALLEREDE I DAG PÅ TELEFON 9811 3200

Otic o

Erik Høgh-Sørensen, medlem af Regionsrådet for Dansk Folkeparti, og med bopæl i Sindal, glæder sig over at have været med til at uddele LAG-midler til Vesthimmerland, men ærgrer sig over en fordyrende omvej via EU:

www.ticketmaster.dk

Sage

n

www.høreapparatet.dk

Aars Avis - 98 62 17 11


Aars Avis

SIDE 16

SULDRUP

5. SEPTEMBER 2018

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Landkrabber i Nørager møder strandkrabberne

Kunstneren Thorvald Odgaard skulptur ved Himmerlandshave i Suldrup blev afsløret af Inger Lunden og Dorte Kaasgaard.

Mere kunst i Suldrup

Thorvald Odgaards skulptur “Fjordhønen” afsløret SULDRUP: Forleden var der afsløring af kunstneren Thorvald Odgaards skulptur “Fjordhønen” ved Himmerlandshave i Suldup. Kim Mathiasen, formand for Byfornyelsesgruppen i Suldrup, fortalte om tilblivelsen af skulpturen. Byfornyelsesgruppen blev dannet på et Fremtidsværkstedsmøde som Suldrup Borger- og Erhvervsforening gennemførte på Suldrup Kro i februar 2011, ledet af en konsulent fra Rebild Kommune. Gruppen skulle arbejde med en helhedsplan for byforskønnelse i Suldrup. Først blev Torvet på

byens hjørne lavet i 2015. Samtidig arbejdede man for at få sat en skulptur op et sted i byen. Her blev arealet mod Hjedsbækvej ved plejecenter Himmerlandshave udpeget. Arealet er også venteplads for busrejsende. I marts 2014 sendte Thorvald Odgaard to oplæg til en skulptur ved Himmerlandshave. det ene oplæg blev valgt og senere indarbejdet i landskabsarkitekt Willy Roussells helhedsplan. I sidste uge blev skulpturen afsløret af Inger Lunden og Dorte Kaasgaard, begge er tilknyttet byforskønnelsesgruppen i Suldrup.

Projektet er støttet af fabrikant Flemming Christensen, HIAB. Det var også en HIABs kraner, der løftede skulpturen på plads på soklen. Projektet er endvidere støttet med midler fra Rebild Kommunes Byzonepulje. Suldrup Seniorservice har stået for det praktiske arbejde med jord, beton og belægning. Erhvervsdrivende i Suldrup har også bidraget med maskiner og materialer.
Formanden takkede alle involverede for deres indsats og Flemming Christensen sagde, at han var glad for at yde støtte denne type projekter i Rebild Kommune.

NØRAGER: Alle elever på 7. og 9. årgang på Sortebakkeskolen i Nørager var i sidste uge på tur i Mariager fjord. Klassernes lærere havde sammen med naturvejleder, Gert Rubæk fra Nordjyllands Historiske Museum, arrangeret turene, der foregik fra mandag til fredag. Besøget skete i forbindelse med klassernes undervisning i naturfag, og kan blandt andet bruges til 9. klassernes afgangsprøve i naturfag. De unge landkrabber blev ved fjorden udstyrede med waders og net, og så blev der ellers fanget rejer, tangnåle, børsteorm, kutlinger og andet godt i en af Danmarks smukkeste fjorde. Der var også lavet aftale med en fritidsfisker, der hver dag kom forbi klasserne, med indholdet fra sine ruser, og ikke mindst en stor spand strandkrabber blev studeret ivrigt. - Det har været nogle rigtig gode dage. De unge mennesker har klaret det skiftende danske vejr med højt humør, og de har virkelig været ihærdige i deres iver for at fange og kigge på fjordens dyreliv, fortæller lærer Mette Øskov Olesen. Elverene kunne opleve en fjord, der trods den megen snak om iltsvind, rent faktisk havde det ret godt; der var masser af liv, og fri-

Entusiasmen hos eleverne var i top, da de skulle fange smådye i Mariagerfjord.

tidsfiskeren kunne fremvise både fladfisk, ål, ålekvabber og sågar en enkelt lille torsk, hvilket vidner om, at der stadig er ilt i vandet - i hvert fald i de forholdsvis lavvandede områder ved Hobro. - En ekstrem varm sommer, som den vi har haft i år, vil meget nemt kunne være katastrofal for Mariager fjord, der med sin specielle udformning med en bred, dyb inderfjord og en meget lang, smal og lavvandet yderfjord er yderst sårbar over for iltsvind. Men heldigvis har der været en del vind fra øst hele sommeren, som har bevirket, at der med bølgerne er rørt en del

ilt i vandet, hvilket har bevirket, at fjorden i de mere lavvandede områder rent faktisk har det godt. Der er masser af havørreder og andre fisk i fjorden ved Hobro og ikke nær så meget af det snaskede ’søsalat’, som der plejer at være på denne årstid. Desværre ser det noget mere alvorligt ud, når man kommer længere ud i fjorden; på det lidt dybere vand er fjorden i store områder helt død. Men som sagt, så ser det fint ud på lavere vand, slutter Gert Rubæk, der efterfølgende har en opgave med at tørre de waders, som i løbet af ugen blev fyldt med vand af kåde skoleelever.

Nedtælling til Laura Mo-koncert i Nørager Fabrikant Flemming Christensen, HIAB, udtrykte glæde over at være med til at støtte kunstprojektet i Suldrup.

NØRAGER: Kultur og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager, er klar til sæson start. Bestyrelsen i Kig Ind slår dørene op til en enestående koncert med den originale og underfundige nordjyske sangerinde, sang-

LECA - FUNDA BLOKKE MALEREN... MALEREN... Fab Malermester WALTHER WALTHERBACH’s BACH’sEftf. Eftf. rik BERIT ASP MADSEN spr TLF. TLF.22 2272 7246 4611 11 ise r v/Berit v/Berit Asp Asp Madsen Madsen

Direkte salg til erhverv og private

www.maleraars.dk

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

AARS AVIS - når det skal være lokalt!

skriver og musiker Laura Mo med sit band. Laura Mo byder på en cocktail af energi på scenen, en evne til at nå ud til hver en sjæl blandt publikum, danske tekster med bid og vid og musikalsk inspiration fra amerikanske highways. Laura Mo har været flittig på landevejene og turneret både solo og i selskab med sit band. Laura Mo er en virkelig original artist, og hendes koncerter er på samme måde en ret enestående oplevelse, som man efterfølgende nok aldrig helt kan ryste af sig. Lige nu storhitter Laura Mo med sangen Steppebrand, som er inspireret af hendes afdøde far. Steppebrand er blandt de sange som spilles allermest på DR P4. Koncerten med Laura

Nordjyske Laura Mo giver koncert i Nørager 21. september.

Mo kan du opleve fredag, 21.september, så tag familien, naboen eller nogle gode venner med til en hyggelig aften. Bestyrelsen i Kig Ind står klar til at tage imod publikum til fællesspisning, og for dem, som kun vil nyde koncerten, slår de dørene op en times tid senere.


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

Delikatessen

SIDE 17

kolonial kolonial

kolonial slik + snack

knorr saucer

anthon berg blomme i madeira

4 breve pr. pk. gælder kun tors. og fre.

192,5 g

hjemmelavet stjerneskud

29

00 JULEMENU JJUULLEEM

spar 10.00

kun ...................

MEENNU JULEMENUU

SILD M/ KARR Y SALAT OG ÆG FISKEFILET M/ RE MO ULADE OG CIT SILSIL D M/ D M/ KAKA RON RRRR Y SA Y SA LALA T OG T OG ÆG LEVERPOSTEJ ÆG M/ BA CO FISKE FISFIL N OG CHAMPIG KEFIL ET ET M/M/ REMO REMO NON ADAD E OG E OG CIT FRIKADELLER, SILD M/ KARR ULUL CIT RORO NN Y SALAT OG ÆG LEVE ED LERP VEBR KA RPUN OS OSJTE RT TE OF JE M/ LE M/ R, BA BA HA CO CO MB N OG N OG UR FISKEFILET M/ CH CH AM AM PIG PIG NO NO REMOULADE OG NRRYG GR NGE ØN FR FR NG IKA IKA DE DELA CITRON LLE LL ER R,L, NN ,KÅ BRSE BR EP UN UN ,RT EDKA FLRT ED E KA ÆS KE LEVERPO ST OF OF EG LE LE , R, RØ STEJ M/ E R, HA HA DK MB MB ÅLYGYG UR BA UR GE CON OG CHAM HJ. GR LAØN GR VEØN PIGNON GERRRR T RIS LANG LA A´LA NG KÅMA KÅ L, NN FRIKA SEN ND NE DELLE E, FL P, ME EP FLÆ R, BRL, DKE SK KIR UNSE EST SE EDE KA EG BÆ ST , EG RØ R RTOFÆS , SA RØ DK UC ÅLE DKÅL LER, HAMB HJ.

frit valg 2x200 g

111133339999,,,---

A´LAMANDE ME D

PRIS PR. PERS

.

ØD OG SMØRØR +10,+10,-

BRØD OG SMØR

BEST ILSTIIL DELIKATE BE

,-

69 00 55 00 35 00 10 95 29 95

kun ................... dansk kæmpe kylling

kun ................... hjemmelavet stor sylte

koge og stegeben

pr. 1/2 kg ....... osso buco

pr. 1/2 kg .......

25

spar 14.95

dansk kyllingebryst

Delikatessen

Direkte nr. 25 57 49 40 Man.-ons. kl. 8-15 Tors.-fre. kl. 8-16 Lør. kl. 8-14

+ pant

95

all dog hundemad 20 kg

all cat kattemad 15 kg

! B i LLi gt

str. s

Slagteren

kun ...................

49

danæg

kk es hver m an da g og to rs da g (sælge s fra kl. 13 i spa r ha verslev og spa r nør age r, bestilles ger ne på tlf. 25 57 49 40)

20

00

kolonial dyremad

1.050 g, mellemlagret

pr. stk.

fr is kha kk et sv in ekød o g okse kød ha

min 1.800 g

frit valg

danbo ost

+10,-

I DELIKATE SSEN BESTIL I DE ELLE R PÅ LIKATESSSS BESTIL ITL ENEN ELEL DEF: LELE LI RR KA PÅPÅ TE 25 SS 57 TL EN F: 49 EL 25 40 57 49 TLF: 25 57 49 4040LER PÅ TLF: 25 57 49 40

min 1.200 g

harboe sodavand

4x2 ltr.

kolonial køl

00

kolonial øl + vand

KIRSEBÆR SAU CE

IS PR PRPR . PE IS PR . PE RSRS . .

PRIS PR. PERS . BRØD OG SMØR BR ØD OG SM +10,BR

18

kun

95

20

pr. pk.

amanda luksusrogn

URGERRYG LATVE HJ.GR LAØN T RIS VE A´L AM A´L, LA ANEDE LARIS MA NGKÅ ND D KIR MEME SEN D KIR NE SEBRÆR P, FLÆ SA E E SKE STESE SA G,BÆ RØDK ÅLUCUC HJ. LAVET RIS

10

00

30 stk.

00

danmarks billigste...

lykkeberg hjerte kryddersild 600 g

10

1/2 pris!

kun

00

pr. stk.

95

KuN torsdag/fredag carlsberg/tuborg øl max. 4 ks. pr. kunde pr. dag!

2x30 stk.

190

95

KuN fredag/lørdag karolines piskefløde 1/2 ltr.

max. 4 stk. pr. kunde pr. dag!

12

95

bland-selv slik

59

2.800 g

169

pr. stk.

kolonial frost

herregårds suppehøne

frit valg

00 + pant

H averslev

tlf. 98 65 40 13

pr. 100 g

7

95

KuN lørdag/søndag gestus luksus pålæg 70-110 g

frit valg

Nørag er

tlf. 98 55 10 06

11

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

tilbuddene gælder alle 3 butikker fra onsdag til og med søndag (hvor ikke andet er angivet)

åbningstider alle ugens dage kl. 7.00-20.00

00


Aars Avis

SIDE 18

AARESTRUP

Sommerfest holdt i vådt vejr i Aarestrup AARESTRUP: Trods det lidt våde vejr, blev der afholdt sommerfest i Aarestrup. Det var en eftermiddag med masser af leg og hygge, tumlen i hoppeborg og mini springbane, som

VEGGER

HAVERSLEV

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

De unge var også med.

spredte glæde blandt børnene. Der blev også dystet i gadefodbold. Fire gader havde meldt deres ankomst. Det blev nogle flotte kampe, og Skråvejen løb med

pokalen for fjerde år i træk!. De gjorde de på trods af der var “hyret” udenlandske spillere på en af holdene de andre gader må i ekstra træning til næste år! Som hyggelig afslutning på eftermiddagen blev der tændt op i bålstedet og bagt snobrød. Det var tydeligt at se, at det ikke kun var børnene der nyder årets sommerfest, de voksne boltrede sig også godt. Traditionen tro var der spisning i teltet med lækker mad fra forsamlingshuset, og fest laaangt ud på natten. Aarestrup Gymnastik& Idrætsforening stod for arrangementet, sammen med De Sorte Spejdere i byen. Foreningen sørgede for at der var mulighed for at købe kaffe, popcorn, slik, kage, slushice, vand og øl i den opstillede bod hele eftermiddagen igennem.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Halkær Bryghus er 15.000 kroner nærmere målet 35 deltog i Halkær Bryglaugs første ølsmagning Af Torsten Hansen HALKÆR: Drømmen om at etablere et bryghus på Halkær Kro lever i bedste velgående, og i sidste uge steg termometret, der viser antallet af støttekroner, yderligere en tand. Halkær Bryglaug havde inviteret til smagning af laugets første fire øl. Men intentionen var ikke kun at give deltagerne en smagsoplevelse, det handlede også om at få flere penge samlet ind - så et rigtigt bryghus kan blive en realitet. Bryglauget præsenterede fire meget forskellige øl, som de har brygget på kroen. Der er brygget cirka 25 liter af hver, og i to af bryggene har lauget benyttet lokale krydderurter. - Vores ønske er, at få fyldt op med støttebeviser, understregede Hardy Jensen, da han introducerede første bryg. Han er en blandt syv i det nye laug og udnævnt til oldermand. Halkær Bryglaug og Halkær Kro ønsker at købe en container og indrette den til et lille bryghus. - Vi har valgt at sætte baren forholdsvis højt, og går efter et anlæg som vi er overbeviste om vil være det rigtige, forklarede Hardy Jensen. Der arbejdes på at etablere et 200 liters bryganlæg,

Interessen for at tegne støttebeviser til Halkær Bryghus var god, da Halkær Bryglaug inviterede til smagning af laugets første fire øl.

der hovedsagelig skal stå til rådighed for bryglaugets medlemmer. Der skal også være mulighed for at brygge til arrangementer på kroen. De cirka 35, der var mødt op til smagningen, var meget interesserede og stillede mange praktiske spørgsmål. De var blandt andet interesseret i at vide, hvad anlægget kostede. - Vi går efter et anlæg der koster cirka 160.000 kroner. Det opfylder de ønsker vi har. Det er også muligt at købe et billigere anlæg. Men det har vi vurderet vil være en dårligere løsning, forklarede Hardy Jensen. Efter smagning af de fire

5. SEPTEMBER 2018

øl var stemningen god, og Hardy Jensen gjorde klar til, at lade deltagerne tegne støttebeviser. - Vi er godt tilfredse med aftenens forløb. Der var flere der tegnede støttebeviser samme aften, og andre har gjort det de efterfølgende dage. I alt har vi fået 15.000 kroner ind, siger Hardy Jensen efterfølgende til Aars Avis. Han håber stadig på, at flere vender tilbage med ønsker om at støtte projektet. Med det seneste tiltag er der nu samlet 125.000 kroner ind, så nu varer det ikke længe før de første øl kan brygges i containerbryggeriet.

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

TV fra landsbyens gadekær i Haverslev HAVERSLEV: TV2 Nord er i gang med at producere en række programmer med temaet ”Ved Landsbyens Gadekær”. Godt nok er Haverslev vist ikke kategoriseret som en ”landsby”, men gadekæret det har man. I den forbindelse besøger TV2 Nord og værten Mogens Jørgensen Haverslev fredag, 7. september. I dagene op til og på selve dagen vil Mogens Jørgensen lave interviews med forskellige folk, virksomheder og foreninger i Haverslev. Der afsluttes fredag eftermiddag ved Søen på Kærvej, hvor der vil være nogle forskellige aktiviteter med assistance fra Hame Spejderne, Gavlhuset og andre fysiske udfoldelser. Haverslev Borgerforening håber på, at alle i byen vil bakke op omkring arrangementet ved at møde op. Det hele ender med et fælles foto af alle fremmødte foran Ha-

Haverslev gør klar til at gøre sig godt i tv.

verslevs smukke søanlæg. “Mød op til en hyggelig dag, hvor vi får mulighed for endnu engang at få Haverslev på Danmarkskor-

tet. Vi glæder os til at se Jer borgere fra Haverslev og omegn”, lyder opfordringen.

Høstmarkeder og høstfester HAVERSLEV: Når bonden i gamle dage havde ”revet marken let, så fuglen og den fattige også kunne blive mæt”, da var tid til at feste rundt i byerne og på gårdene. Sensommeren byder stadig på mange høstmarkeder og høstfester, med fremvisning af de høstede produkter, med inspirerende høsttaler og med høstfester med god mad, drikke og godt humør. Tirsdag den 11. september er det den lidt ældre generations tur. Her holdes der Høstfest på Ældrecenter Haversdal, Haverslev, med høsttale ved forstander Malene Kirk Stougaard, Mejlby Efterskole. I Haverslev holder man hvert år høstmarked på Tuen (børnehave/skole), og i år starter festlighederne fredag den 14. september om eftermiddagen med Tuens høstsang, som de små har øvet sig flittigt på. Børnene fra Vandpytten, Regnbuen, Stjerneskuddet, og Skolebørnene har haft travlt op til høstmarkedet, bl.a. med at øve optræden, sylte, bage osv. På selve dagen er der forskellige boder, hvor man kan prøve forskellige sjove konkurrencer, samt købe

Karsten “Kortbuks” Hansen deltager ved høstmarked i Tuen i Haverslev.

de fremstillede specialiteter, og få sig en kop kaffe med masser af kager - bagt af forældre. Det kan også blive spændende at se, hvem der løber med sejren i konkurrencen om flotteste eller største solsikke og pralbønne. Karsten “kortbuks” Hansen kommer og laver æblemost, og på et udstillingsbord kan man se hvilke afgrøder børnene har dyrket, ligesom en fotoudstil-

ling viser med hvad og hvordan børnene har arbejdet.

Mejlby I Mejlby har man årelang tradition for at afholde høstfester. I år sker det lørdag den 15. september med aftenfest i Mejlby Borgerog Kulturhus. Her serveres der god mad, natmad, øl, vand og vin. ”Musikken leveres fra tablet…og der må gerne danses”, lyder det fra arrangørerne.


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

HORNUM

SIDE 19

HAUBRO

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

En aften for kvinder i Haubro

Glemmer man at betale sin skat, bliver man straffet med gabestok og vandballoner, til stor fornøjelse for eleverne. (Ingen lærere kom noget til under optagelserne af billederne ;-)

Middelalderen kom til Hornum Skoles elever Børnene har nu lært at lave både reb og tøj HORNUM: Hornum Skole tog i sidste uge et stort hop tilbage til middelalderen. Eleverne lærte om tiden fra år 1000 til 1500. Det skete gennem aktiviteter både inde og ude. Formålet med ugen var at lære om tiden fra omkring år 1000 til 1500-tallet i Danmark og samtidig styrke trivslen blandt børnene på skolen. Initiativet til Middelalderugen kom skolebestyrelsen og medarbejdere med. - Det har været umagen værd, sige skolebestyrelsesformand Lotte Juul. - At se så mange glade børn lære nye ting på kryds og tværs af alder og klassetrin har været en fornøjelse. Festen fredag aften blev til et arrangement, der samlede omkring 400 fra skolen og byen, og selv vejret var med os, siger Lotte Juul.

Sy egen kjortel Alle i indskolingen og på mellemtrinnet startede med at sy deres egen kjortel, som blev dekoreret med forskellige symboler fra middelalderen eller blot med en glad smiley. For at holde sammen på middelaldertøjet så besøgte alle rebslageriet, hvor de lærte håndværket rebslagning. De ældste af eleverne fik virkelig lært at lave reb, og der gik sport i at kunne producere det flotteste og længste reb. Med tøjet ordentlig på skulle eleverne naturligvis også i middelalderkøkkenet, hvor der blev kærnet smør med håndkraft, malet korn på møllesten, kværnet sennep og bagt soldaterbrød over bål. Der blev smagt begejstret på

madvarerne, og glæden ved selv at producere det som skulle spises var stor, specielt blandt skolens yngste elever. I middelalderen var der tradition for at bære smykker. I tinstøberiet tildannede eleverne en støbeform med den form, som de skulle lave deres smykke i. Der blev støbt i smedjen og efterfølgende pudset og poleret, inden smykket blev sat på en lædersnor og hængt om halsen på designeren. Mange elever fik også tid til at lave et tilhørende armbånd i læder. Armbåndene blev lavet i sy-værkstedet, og alle elever var forbi syværkstedet for at sy en læderpung, som blev fyldt med gamle mønter, som senere skulle bruges til at ”købe” middelaldereffekter.

Lysfremstilling Elektricitet var jo ikke opfundet i middelalderen, så man måtte benytte andre metoder for at se i den mørke tid og om aftenen. Som lyskilde brugte man blandt andet stearinlys, som var lavet af talg. I skolens middelalder lysstøberi lærte eleverne at støbe lys ved at dyppe en væge i flydende stearin, og gentage processen mange gange. Eleverne lærte også en del om køkultur. Nogle af eleverne fik lavet lys med en meget lang brændetid, fordi tålmodigheden rakte til at stå kø og dyppe mindst hundrede gange. I løbet af ugen havde Hornum Skole besøg af elever og lærere fra rollespilsefterskolen i Hobro, for at lære kunsten at kæmpe med middelaldervåben. Alt fore-

gik dog i fordragelighed, og våbnene bestod mest af bløde materialer bundet sammen af gaffatape, og malet så det lignede rigtige sværd og skjolde. Der blev kæmpet de drabeligste kampe, og alle gik fra slagmarken med et smil på læberne. Ud over kampteknik kunne der også læres en masse lege, som børn i middelalderen legede. Der var ikke kun krig og mad, man gik op i i middelalderen. Musik, sang og dans var en naturlig del af middelalderens liv. Eleverne fra 5. klasse havde i længere tid øvet sig i at spille middelaldermusik på blokfløjte, og hele mellemtrinnet har øvet sig på at synge middelalder sange. Der var også indkaldt ekspertbistand for at lære kædedans og de dansetrin, som man behøver at kende for at kunne opføre en middelalderdans. Eleverne gav til fredagens middelaldermarked en smagsprøve på, hvad de havde lært om sang og musik i middelalderen. Udskolingen deltog også i festlighederne fredag eftermiddag, og flere af valgholdene havde også middelaldertema i løbet af ugen. I køkkenet blev der eksempelvis henkogt og syltet frugter. Glassene med de farvestrålende resultater skal gemmes til senere på skoleåret, hvor der skal afholdes gallamiddag for elever og forældre. Middelalderfesten 31. august var en dejlig sensommerdag som sluttede ugen med god stemning, aktiviteter for børnene og pattegris på grill.

HAUBRO: Interessen og opbakningen er stor til den kommende kvindeaften i Haubro. Der er lagt op til en hyggelig sjovt og lærerig onsdag aften, når stylisten og designeren Pernille Augustinussen holder foredrag om farver og stil i aften onsdag, 5. september på Himmerlands Ungdomsskole i Haubro. Pernille Augustinussen vil give tips og tricks til garderoben - i forhold til hvordan man ser ud og hvordan man er bygget. Nogle farver gør en bleg og grå, mens andre får gløden frem i hud og øjne. Det er en videnskab, men med bare lidt

viden kommer man langt. - Jeg vil tage jer igennem hvilken farver der klæder hvilke typer bedst så du ved hvad du skal gå efter, siger Pernille Augustinussen. Deltagerne vil også få forklaringen, på hvorfor netop en bestemt kjole bliver yndlingskjolen og dermed hvordan man undgår at lave fejlkøb. - Jeg vil guide jer igennem de forskellige figurtyper, og lære jer hvordan man klæder sig efter sin figurtype, fortsætter hun. Skal man vælge en stram eller en poset top, skal snittet være i livet eller under barmen? Hvad betyder det

om bukserne går lige ned eller er gulerodsformet? Det er nogle af de spørgsmål som kan blive stillet og besvaret. Kursisterne kan komme med massere af spørgsmål, og er man frisk kan man blive brugt som eksempel. - Med små tips og tricks vil man opleve en forskel og forhåbentligt få en masse aha- oplevelser, lover Pernille Augustinussen om kurset. Som et ekstra pift vil de nye madkunstelever på efterskolen stå for lidt lækkerier i pausen. De får derfor deres debut i at skulle præsentere andre for hvad de laver.

Keramik i Haubro HAUBRO: Himmerlands Ungdomsskole i Haubro har et lækkert keramiklokale og vil gerne have lokalbefolkningen til at bruge det. Keramiker Gitte Haggren tilbyder derfor et keramikkursus i efteråret. Hun vil også arrangere kursus for lærere og pædagoger, som vil bruge keramik i deres arbejde. - Keramik hitter som fritidsaktivitet i de større byer, men det har ikke været muligt for folk at gå til det i Vesthimmerland det vil vi gerne gøre noget ved, siger Sara Græsborg, eventansvarlig på Himmerlands Ungdomsskole. - Vores lokale står tomt mange timer om ugen, så hvorfor ikke give folk mulighed for at bruge det, siger Sara Græsborg. Himmerlands Ungdomsskole har indkøbt ny keramikovn og tre elektriske drejeskiver, som bare venter på

VESTRUP

at komme i brug. - Keramik findes i alle afskygninger. På kurset kan man komme og være med til at sætte sit eget personlige præg, og opleve at det ikke nødvendigvis er så svært, som det ser ud til, forklarer Gitte Haggren. På kurset kommer man til at arbejde i sit eget tempo, med individuel støtte fra underviseren. Uanset om man er nybegynder eller har erfaring indenfor området, vil der være mulighed for at udfolde sine kreative evner. Der vil blive arbejdet med stentøjsler både med at håndforme, pladeteknik og drejning på drejeskive. Når leret er brændt første gang kommer endnu en sjov udfordring med at give tingene et helt personligt udtryk med forskellige lerfarver og glasurer. Kurset indledes på ungdomsskolen onsdag, 19. september.

Gitte Haggren underviser i keramik.

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

Slut med at sidde inde og lumre VESTRUP: Det skal være slut med at sidde inde og lumre, når klokken ringer til frikvarter på Vestrup Skole. Skolen er med i projektet Legepatruljen, der skal sætte mere fut i frikvartererne ved at sætte sjove lege i gang. Seks elever fra skolens 3. til 6. klasser har været på kursus arrangeret af Dansk Skoleidræt. Kurset er startskuddet på et vigtigt job i skolegården, hvor eleverne vil fungere som forbilleder, der får de små skolekam-

merater til at glæde sig til frikvartererne med lege, der styrker bevægelse og trivsel. På kurset lærer man at stå frem, styre og regulere legene og sørge for, at alle børn er med. En af baggrundene for Legepatruljen er, at alt for mange børn ikke får motion nok. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive mindst en time sammenlagt hver dag. Men langtfra alle danske skolebørn når op på det anbefalede niveau, og antallet af

overvægtige børn og unge er stigende. Ved at fremme legen i frikvartererne kan der skabes mere liv i skolegården, og det øger trivslen på tværs af årgange, når store og små elever har det sjovt sammen. Derudover er den ekstra fysiske aktivitet med til at give eleverne nogle gode og sunde motionsvaner, der kan trække renter langt ind i voksenlivet. Legepatruljen er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, DGI og TrygFonden.


Aars Avis

SIDE 20

5. SEPTEMBER 2018

SPORT

Faldskærmsudspring er publikumsvenlig, men det var lidt svært at få nærbilleder af konkurrenterne “in action”.

Aars Flyveplads var centrum for DM i faldskærmsudspring AARS: Deltagerne var lidt uheldige med vejret fredag og lørdag formiddag, men der kom gang i faldskærmene i Nordjysk Faldskærmsklub (NJFK) lørdag middag. Det var Danmarksmesterskaberne i canopy piloting, som blev holdt. Der er tre forskellige discipliner fart, distance og zone akkuratesse; eller speed, distance og zone accuracy, som det hedder i daglig tale.

Lokale NJFK var altså vært for selve Danmarksmesterskaberne, og der var 19 danske konkurrenter plus en australier, franskmand og en ægte nordmand fra Norge. Danmarksmesteren blev dne lokale Christian Webber, og det er fjerde gang, han har kunnet kalde sig selv den bedste dansker. - Det er selvfølgelig en flot præstation, og med mester-

skabet har Christian kvalificeret sig til internationale stævner sammen med syv andre, siger formanden for klubben, Søren Schmidt Due-Hansen. Det var nordmanden, der vandt den åbne konkurrence. - Men, han kan selvfølgelig ikke vinde det danske mesterskab. Han var ret skarp, de kalder ham ørnen i Norge, og det passer meget

godt, og ikke kun fordi hans navn er Øyvind, siger Søren Schmidt Due-Hansen. Der var små 40 tilskuere til disciplinen, som er ret publikumsvenlig. Nok står man på en vis afstand, men en faldskærm på nogle kvadratmeter kan ses ret tydeligt selv i et par kilometers højde. - Det er ikke en stor sport i Danmark, og der er cirka 3000 medlemmer på lands-

plan. Der er stævne igen i weekenden, og alle nybegyndere er velkomne. Der er også instruktør på, så finder vi ud af det, hvis nogen gerne vil lære det, men det er selvfølgelig bedst lige at ringe i forvejen. Vi ligger på omkring 80 medlem-

mer i klubben, og der er 20-25 aktive udspringere. Resten er tidligere medlemmer, som kender det med foreningslivet og gerne vil støtte op, siger Søren Schmidt Due-Hansen, der selv har omkring 450 udspring under bæltet.

Internationalt golfstævne til Vesthimmerland i maj 2019 GOLF: Made in Denmark 2019 rykkes frem til den sidste weekend i maj, når det internationale golfstævne næste år bliver spillet i Vesthimmerland. PGA Championship, som Made in Denmark er en del af, er rykket til maj næste år. Det betyder, at golfturneringen Made in Denmark får mulighed for at afvikle turneringen 23. til 26 maj. - ​Vi har fået en helt fantastisk mulighed, som vi ikke kunne sige nej til. Den nye dato er spændende, og vi er meget begejstrede og stolte over, at vi har fået så attraktiv en uge i kalenderen. Hele golfkalenderen bliver rystet gevaldigt næste år, og at Made in Denmark nu overtager datoen efter BMW Championship på Wentworth viser, at man hos Europa Touren rangerer Made in Denmark meget højt, udtaler Flemming

Godt klemt sammen i klubbens Cessna fly ventes på tilladelse til at springe.

Badmintonspiller fra Aars fik bronze

Borgmester Per Bach Laursen, erhvervschef Dan Skovgaard, Erhverv Væksthimmerland, og turistdirektør Jimmi Pedersen, Visit Vesthimmerland repræsenterede næste års værtskommune ved ”Made in Denmark” i Silkeborg i weekenden. (Foto: Mike Bunde Jensen)

Astrup, promoter for Made in Denmark -H ​ os VisitVesthimmerland er vi selvfølgelig rigtig glade for, at Made in Denmark vender tilbage i 2019 og allerede i maj. Det betyder, at

vi får alletiders mulighed for at synliggøre hele området før sommeren og dermed højsæsonen. Her kan vi virkelig få slået budskabet ud med, at Vesthimmerland har mas-

ser at byde på både for golfere og livsnydere. Vi glæder os meget til at byde velkommen til det ikoniske hul 16 - Himmerland Hill, udtaler Turistdirektør Jimmi Petersen.

BADMINTON: Ved sæsonens første stævne blev det til en tredjeplads i herresingle i U13C rækken til Aars spilleren Niels Bloch Toftemann ved stævnet i Stilling. I herredouble var Niels og makkeren Mikkel Lyngø Lindholm direkte i finalen i U13B rækken, men her lykkedes det ikke for drengene at få guldet med sig hjem denne gang. De kunne dog tage en flot sølvmedalje med hjem til Aars, selvom det kun krævede en enkelt kamp. På billedet ses Niels på en flot tredjeplads i HS.

Niels Bloch Toftemann fik en flot bronzemedalje til sæsonens første badminton stævne i Stilling i weekenden.


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

SIDE 21

SPORT

Danmarks skarpeste skytte kommer fra Aars SKYDNING: Det har været en vild måned for Aars Skytteforenings medlemmer. I søndags, 2. september vandt Mikkel Ranneberg det danske mesterskab på 25m standard pistol samt sølv på 25 m sportspistol. Til de Jyske Mesterskaber blot 14 dage før DM blev det til en tredjeplads på sportspistol og en andenplads på standard pistol. Ligeledes vandt Mikkel Ranneberg det Nordjyske mesterskab på standard pistol. Maria Kristensen deltog ved det militær nordiske mesterskab i Finland. Her var hun med til at sikre guld på militær hurtig skydning 22 for hold, vandt sølv på sportspistol og bronze på terræn skydning. Til DM vandt Maria bronze på militær hurtig skydning 22, til JM vandt Maria det jyske mesterskab på sports pistol og blev nummer 2 på militær hurtig skydning 22. Allan Borg vandt sølv til DM på militær hurtigskydning 22, vandt militær hurtig skydning 22 til JM og blev nummer 3 på militær hurtigskydning 32. På fri pistol blev Allan nummer to til JM. De tre skarpøjede medlemmer af Aars Skytteforening vandt også DM på sports pistol for Hold. Mie Marie Lassen deltog ved de nordiske mesterskaber i Norge, hvor hun blev nummer 5 på standard pistol og samlet nummer 8 på

Fra venstre Jørgen B. Andersen, John (Bello) Bach, Finn Nielsen og John Lauridsen fra serie 3.6, der vandt deres opgør med 6-2.

Stigende aktivitet i Aars Billard Klub Mikkel Ranneberg blev i søndags kåret til Danmarksmester i 25m standardpistol disciplinen.

sports pistol. Det var første gang Mie var med landsholdet ude til en stor turnering, og ifølge den unge skytte var det en rigtig god oplevelse og meget lærerigt. Mie deltog også til DM i weekenden og sikrede sig to bronze medaljer på standard pistol og sportspistol. Til JM gik det lige sådan; to gange Bronze på standard pistol og på sports pistol, og til det Nordjyske Mesterskab sikrede Mie sig to førstepladser på henholds-

vis standard pistol og på finpistol. Kim Levisen vandt det Nordyske mesterskab på standard pistol V1H3, og blev nummer to på finpistol i samme klasse. På grovpistol 32 blev Kim Levisen nummer to. Ernst Klysner vandt Nordjysk mesterskab både på standard og finpistol i sin klasse S2H1, og det nordjyske mesterskab blev holdt på Skytteforeningens baner på plantagevej.

Divisionsholdene tager hul på sæsonen nu BILLARD: Sæsonen 2018/19 kom for alvor i gang i den forløbne uge i Aars Billard Klub. Ugen bød på fem holdkampe, hvoraf de tre var lokalopgør. I serie 3 er der afviklet to holdkampe. Serie 3.6 var på besøg i Kongerslev, og her blev det til to matchpoint til Aarsmandskabet, idet holdet vandt opgøret suverænt 6-2. John Lauridsen, Jørgen B. Andersen og John (Bello) Bach vandt deres kampe. Der var lokalopgør mellem serie 3.2 og serie 3.4. I dagene op til kampen var

Aars Tennisklub klar med nyt initiativ for skoler og SFOer TENNIS: - I arbejdet på at skabe medlemsvækst og udbrede opmærksomheden omkring tennissporten har Aars Tennisklub søsat et helt nyt initiativ, som vi forventer os meget af, siger juniorudvalgsmedlem Jette Linde fra Aars Tennisklub. Kort og godt handler initiativet om at gøre tennis mere tilgængelig for børn og unge i Aars og omegn, så de kan prøve kræfter med en helt ny sportsgren, som måske ikke alle vidste eksisterede i deres lokalområde. I samarbejde med skoler og SFOer tilbyder Aars Tennisklub, at man i en uges tid gratis låner tennisudstyr af klubben til fri afbenyttelse. Man kan låne et minitennisnet, fire ketchere og bolde med forskellige sværhedsgrader.

Aars Tennisklub tilbyder skoler og SFOer instruktørtimer og udstyr, så børnene kan prøve sporten.

I forrige uge blev initiativet afprøvet på Vestrup Skole/SFO, og børnene tog godt imod sporten. - Tennis her på skolen har været en stor succes. Der har været en stor efterspørgsel, og flere forældre

har allerede spurgt efter træningstider i klubben, siger pædagogmedhjælper Karin Mahneke fra Vestrup Skole. Træner i Aars Tennisklub, Emma Henningsen, var med ude i Vestrup på

førstedagen for at give en basisintroduktion til både børn og pædagoger. På den måde bliver børnene introduceret til tennis, og pædagogerne lærer nogle basale ting, så de selv kan styre processen resten af projektugen. - Efter vi havde sat nettet op i skolegården, lavede vi boldfølingsøvelser og spillede frit over nettet. Jeg sluttede af med at vise dem spillet rundt om nettet, og jeg spillede også selv lidt med, lyder det fra Emma Henningsen, der kunne bekræfte, at børnene var meget. Hvis det lyder som noget for din skole og SFO, så kontakt Aars Tennisklub, og tilbudet er gratis for alle, som ønsker det.

der spænding og høj intensitet spillerne imellem, det betyder rigtig meget at vinde et lokalopgør. Kampen blev spændende og intens og resultatet blev en 6-2 sejr til serie 3.2. Kurt Larsen, Peter Sørensen Frank Pedersen sørgede med deres sejre for de to matchpoint til holdet. Per Jönsson stod for den enlige sejr til serie 3.4. I Old boys rækken er der afviklet tre holdkampe, hvoraf de to af opgørene var lokalopgør. OB.6 var på besøg i Brovst, og holdet kunne efter kampen drage hjem med et enkelt matchpoint efter at have spillet uafgjort 4-4. Grethe Jensen og Jens Peter Jensen vandt deres kampe for Aarsmandskabet. OB.4 og OB.5 mødtes i intern opgør, og den kamp

endte uafgjort 4-4. Preben Aaen og Peter Ole Myrup vandt deres kampe for OB.4, mens Jens Kragh og Bernhard Danielsen vandt for OB.5 Der var endnu et lokalopgør, og det stod mellem OB.2 og OB.8. Den kamp endte også uafgjort 4-4. Ib Jensen og Niels Binderup vandt deres kampe for OB.2, mens Jørgen Bollesen og debutanten Per Nielsen vandt for OB.8. De kommende uger vil aktiviteten i Aars Billard Klub stige endnu mere, idet divisionsholdene og resten af serieholdene også tager hul på deres sæson. Er man interesseret, eller kunne man tænke sig at overvære eller prøve at spille Billard, så er man altid meget velkommen i klubbens lokaler på Nibevej i Aars.

AARS IK

Alle ”gamle” medlemmer m/k inviteres hermed til den årlige

KAN-DU-HUSKE-DAG Aars Stadion lørdag d. 22. sept. 2018 Kl. 10.00: Velkomst Kl. 11.00: Talentholdet anno 1968 - Aars IK´s superveteraner anno 2018 Det må blive et brag af en kamp Kl. 13.00: Stegt flæsk med persillesovs og kartofler, incl. 2 øl og 2 snaps

PRIS KR. 150,Tilmelding senest 20. sept. 2018 centerleder@aarsik.dk . tlf. 60 78 21 28 ehn-jmj@email.dk . tlf. 40 11 30 66 På gensyn!

Aars IK


Aars Avis

SIDE 22

5. SEPTEMBER 2018

Mere Mægler - Mere Digital HAVBRO - Løgstørvej 153

ØJESØ PLANTAGE - Lobelievej 48

NYHED

NY PRIS

Åbent Hus

torsdag d. 6/9 kl. 16.15-17.00 Tilmeld dig på Nybolig.dk Med tre værelser og mulighed for et ekstra har denne ejendom i Havbro masser af plads til børnefamilien, og en sydvendt have giver ligeledes masser af albuerum til Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

at nyde livet under åben himmel. Ligeledes er her en stor garage med masser af muligheder for at indrette værksted. Sag: 17262

698.000 1.365 35.000 3.125/2.589

Bolig m²

156

Grund

1.343

Stue/vær

2/3

Opført 1910/1974

NØRAGER - Bratbjergvej 30

NY PRIS

Naturen lever i bedste velgående udenfor vinduerne af dette nedlagte landbrug - tre km. fra Nørager, skole og indkøb. Spændende indretningsmuligheder i både det Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

moderniserede stuehus og i det kæmpemæssige udhus. 13.536 m2 grund med swimmingpool, frugttræer og forskellig beplantning. Sag: 17269

1.998.000 1.544 100.000 8.878/7.429

Bolig m²

227

Grund

13.536

Stue/vær

1/4

Opført 1904/1985

AARS - Blærevej 4

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

holdsområde med køkken og stue i ét er her alt, hvad du skal bruge i feriedagene. Sag: 18255

448.000 770 25.000 2.054/1.690

Bolig m²

41

Stue/vær

1/1

Grund

4.427

Opført 2002/2009

TREND - Mollysvej 14

NY PRIS

NYHED

Denne rummelige etplansvilla ligger dejligt frit et par kilometer uden for Aars lige op af Aars Hundeskov og har en grund på over to hektar, der delvist er udlagt som naKontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Hyggeligt bjælkehus midt i Øjesø Plantage. Faktisk er her tale om to separate bjælkehuse forbundet af en stor solterrasse, og med et værelse, et badeværelse samt et op-

turgrund. I får 148 m2 bolig, der siden 2006 har fået flere gode opdateringer samt en maskinhal på 162 m2. Sag: 18117

1.098.000 1.334 55.000 4.910/4.063

AARS

AARS

Bolig m²

148

Grund

22.569

Stue/vær

1/2

Opført

1968

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

børnestrand. Fra sommerhuset er der cirka 12 kilometer til Løgstør, som er en skøn Limfjordsby med gode muligheder for hele familien. Sag: 18252

595.000 924 30.000 2.726/2.243

Bolig m²

90

Grund

1.601

Stue/vær

1/3

Opført

1973

AARS - Lobelievej 41

AARS

NYHED

Huset er beliggende i et dejligt sommerhusområde, på en blind vej med smukke naturområder i nærheden og kun 600 meter til stranden, som er en utrolig populær

NYHED

Andelsbolig

Højtoften 19

Sag: 18218

Kong Haralds Vej 12C

Sag: 18195

Søndervang 10A

Sag: 19197

SOLGT SOLGT SOLGT

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.550.000 2.185 80.000 6.859/5.689

Bolig m²

159

Grund

Stue/vær

1/5

Opført 1985/1998

PÅ 50 DAGE

826

Kontantpris: Mdl. boligydelse:

Bolig m²

103

795.533 2.750

Vær

3

TIL KØBERKARTOTEK Opført

1985

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

645.000 1.257 35.000 2.876/2.383

Bolig m²

70

Grund

373

Stue/vær

1/2

Opført

1977

TIL KØBERKARTOTEK

Med en beliggenhed i flotte omgivelser i Vesthimmerland er dette sommerhus på en 4680 m2 stor beplantet grund - med to yderligere matrikler, ideelt for naturelskeKontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

re. Sommerhuset byder på stue, køkken, bryggers, gæstetoilet, badeværelse, fire gode værelser, to terrasser og et anneks. Sag: 18118

1.398.000 1.933 70.000 6.359/5.228

Start dit boligsalg med en gratis vurdering fra Nybolig Ring til os på tlf. 9862 1400 og hør nærmere

Bolig m²

122

Grund

14.266

Stue/vær

1/4

Opført 1950/2004


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

SIDE 23

Find flere emner på www.aarsmaegleren.dk

Blåbærvej 12, Øje sø, 9600 Aars

Fritidshus

HYGGELIGT SOMMERHUS I ØJESØ PLANTAGE - BUD ØNSKES! HER ER RIGTIG SOMMERHUSSTEMNING. - Flot og velholdt sommerhus i fredeligt område ved Øjesø. - Her er I omgivet af �ot natur og kort afstand til Øje Sø. - Her er muligheden for at få et hyggeligt sommerhus med  god beliggenhed og nær Himmerland Golf- & Spa Resort. - Fredelig beliggenhed med udsigt over markerne. - Stor grund med mange hyggekroge. HER ER EN GOD BASE FOR FAMILIENS FERIE!

Villa/fritidshus

Sjørupvej 54, Overlade, 9670 Løgstør "DET LILLE HUS PÅ PRÆRIEN" v. Vilsted Sø RENOVERET BOLIG I NATURSKØNNE OMGIVELSER - Ingen bopælspligt, kan anvendes som fritidshus. -  Fredelige omgivelser med skøn udsigt over Vilsted Sø. - En perle på landet - Her er fred og ro. - Lys bolig med plads til den lille familie. - Stor grund med mange "rum", udhus m. værksted mv. - Træpillebrændeovn og varmepumpe. NATURSKØNNE OMGIVELSER, SOM SKAL OPLEVES!

Kontant: Ejerudgift pr. mdr.: Boligareal: Grundareal:

595.000 kr. 1.242 kr. 91 m² 2.500 m² E

Energi:

Løgstørvej 195A, Kgs. Tisted, 9610 Nørager

Boliglandbrug

"BISPEGAARD" - EN FLOT EJENDOM MELLEM AARS OG NØRAGER HVIS I VIL BO FLOT OG RUMMELIGT!

- Her får I en herskabelig ejendom, som gemmer på en  masse historier gennem mange generationer. - Ejendommen er løbende renoveret. I 2009 blev hele 1. sal renoveret, og der er løbende lavet forbedringer i stueplan her er højt til loftet og fyldt med charme og sjæl. - Mange, rummelige udbygninger med rigtig mange muligheder for idémanden, hestefolket eller nogle helt andre!

Kontant: Ejerudg. pr. mdr.:

1.995.000 kr. 3.058 kr.

Boligareal

288 m²

Grundareal:

2,35 ha

Andre bygnigner:

2.575 m²

Kontant:

778 kr. 64 m²

Boligareal

3.060 m²

Grundareal:

Marthasvej 20, 9670 Løgstør

Grund

FRITIDSGRUND I TREND - BUD ØNSKES! HER KAN I BYGGE JERES DRØMME FRITIDSHUS!

- Hjørnegrund i udstykningen på Marthasvej, som er en af  de nyere udstykninger i det fredelig Trend ved Limfjorden. - Afstand til den børnevenlige strand ca. 1000 meter. - Et paradis for surfere.   - Der er betalt tilslutningsafgift til vand og el. - Her kan I gøre en god handel. SÆLGER ØNSKER BUD PÅ GRUNDEN!

Kontant:

135.000 kr.

Ejerudg. pr. mdr.: Bebyggelsesprocent: Grundareal: Afstand til strand:

 

Se vore emner på www.aarsmaegleren.dk

Skal du have solgt? Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Vi kommer forbi, når det passer dig!

Mosbækvej 45, Skivum, 9240 Nibe

Villa

HØJTLIGGENDE, SOLIDT NEDLAGT LANDBRUG - under udstykning Kontant: Ejerudg. pr. mdr.: Boligareal Grundareal: Energimærke:

885.000 kr. 2.127 kr. 116 m² 1 ha G

208 kr. max 10 1.272 m² 1.000 m

Brug sensommeren på af �nde din drømmebolig!

 

DENNE EJENDOM DANNER EN GOD RAMME FOR FAMILIEN. - Ejendommen ligger i typisk landbrugsområde i Vesthimmerlands Kommune, med kun 10 km til Aars. - Et solidt stuehus i 3 plan - fremstår originalt. - God loftshøjde og massere af muligheder. - Ejendommen påtænkes udstykket med 1 ha. - Rummelige udbygninger (hovedsageligt i røde sten) - Her er plads til hest og ged mv.

585.000 kr.

Ejerudg. pr. mdr.:

Heidi: mobil 2090 4760 Sussie: mobil 2049 1535 Kristian: mobil 5124 1276

Himmerlandsgade 50, 9600 Aars Tlf. 7025 5025 www.aarsmaegleren.dk                 info@aarsmaegleren.dk              www.trend-mægleren.dk


Aars Avis

SIDE 24

5. SEPTEMBER 2018

Liebhavervilla med charme og sjæl - udsigt over anlægsparken. Aars

Villa, 1 fam.

Gl Skolevej 8 Charme, sjæl og masser af massiv hårdttræ - det er noget af det, der venter på Gl. Skolevel 8 i Aars. Her kan I flytte ind på 220 etagemeter i en skøn liebhavervilla fra 1912, der er løbende renoveret med respekt for den oprindelige stil. Oven i hatten får i byens bedste beliggenhed centralt i Aars lige ud til Anlægsparken, tæt på alt det man skal bruge i hverdagen.

NYHED. Villa, 1 fam.

Kelddalvej 70 Søger du en landvilla med kort afstand til Aars by, så er denne ejendom måske lige noget for dig. Boligen fremstår flot og indflytningsklar og ligger blot 8 minutters kørsel fra Aars. Udvendigt fremstår huset med rødt tegltag fra ca. år 2000, pudset facade, sprossede trævinduer og hyggelig terrasse. Ejendommen har tilhørende flot kombineret værksted og gildesal på 140 m2 med troldtekt loft og højt til loftet, så der er plads til lift. Derudover findes yderligere et udhus, som kan indrettes til f.eks. garage.

Indflytningsklar familievilla med attraktiv beliggenhed i Aars. Aars

Villa, 1 fam. Kong Valdemars Vej 36 Indflytningsklar villa i Aars. Her får I fem dejlige værelser og to badeværelser. Hjertet i hjemmet er det skønne opholdsrum, hvor stue, alrum og køkken integreres. Skolen kan nås på få minutters gang, og stisystemer leder jer videre til midtbyen.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.195.000 2.202

110.000 9.758/8.080

Bolig m2: 176 Grund m2: Stue/vær: 1/5 Carport m2: Byggeår: 1975/1978 Sag: 258V1800149 Energi:

2.295.000 1.481

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

115.000 10.141/8.411

Bolig m2: 140 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Kælder m2: Byggeår: 1912 Sag: 258V1500082 Energi:

244 80 D

NY PRIS.

Aars

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

898.000 1.278

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 126 Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1937/1998 Sag: 258N1800247

45.000 4.008/3.322

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Energi:

2.190 9 196 E

Aalestrup

Flot vandskuret villa beliggende i landlige omgivelser med gåafstand til Aalestrup. Her fra toppen af den kuperede grund har du marker hele vejen rundt med udsigt til naturen og et rigt dyreliv. I perioden fra 2007 til 2013 blev huset gennemmoderniseret og fremstår i dag flot og indflytningsklart både indvendigt og udvendigt. Her er kræset for detaljerne i såvel de fire værelser som badeværelser, køkken-alrum og den store stue, der folder sig ud med eminent lysindfald og udgang til terrasse og have.

Thomas står klar til at opfylde dine boligdrømme. Skal du sælge? Eller står du måske og leder efter drømmeboligen? Kontakt os på tlf. 9862 4444, så tager vi gerne en personlig og uforpligtende snak.

833 60 C

danbolig Vesthimmerland. Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk

Villa, 1 fam.

Nordre Ringvej 116 Kontant: Ejerudgift pr. md.:

2.198.000 1.451

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 210 Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1900/2013 Sag: 258V1700197

110.000 9.715/8.058

Grund m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

1.990 20 40 D

NY PRIS. Aars

Villa, 1 fam. V Stadionsvej 5 Nu har vi fornøjelsen af at byde velkommen til denne tiltalende liebhavervilla i Aars. Her kan I blandt andet glæde jer over store, lyse opholdsrum og tre regulære værelser. Med i handlen følger desuden en velanlagt have med et solrigt gårdmiljø. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.099.000 1.753

105.000 9.340/7.734

Bolig m2: 179 Grund m2: Stue/vær: 2/4 Udhus m2: Byggeår: 1926 Sag: 258V1600181 Energi:

604 29 C


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

SIDE 25

Centralt beliggende villa i Farsø. Farsø

Villa, 1 fam. Kornblomstvej 31 Solid etplansvilla i Farsø med en veldisponerede planløsning på 131 m2. I får en særdeles god beliggenhed med kort afstand til Rådhuscentret og skole. Villaen er opført i 1966 og fremstår forholdsvis vedligeholdelsesfri med eternit på gavl og udhæng. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Landejendom nær Aars - perfekt til dyrehold. Villa, 1 fam. Jelstrupvej 28 Blandt grønne og åbne marker fem kilometer uden for Aars i Vesthimmerland, ligger denne dejlige landejendom på en 15.007 m2 stor grund med et flot stuehus og gode udhuse. Har I en drøm at bo på landet og holde heste, så skulle I komme forbi her.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

ÅBENT HUS.

2.195.000 1.736

110.000 9.702/8.047

Bolig m2: 155 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1958/1991 Sag: 258V1800119

65.000 5.529/4.585

Bolig m2: 131 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Garage m2: Byggeår: 1966 Sag: 258V1700213 Energi:

776 39 D

Gedigen familievilla i Vester Hornum med flot udsigt.

Aars

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.248.000 1.859

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

15.007 20 365 75 B

Vester Hornum

Villa, 1 fam. Nyboesvej 9 Med 240 m2 bolig og en god kælder byder denne solide villa i Vester Hornum på masser af plads til at udfolde familielivet. Til villaen hører en stor garage og en solvendt have, og fra huset kan I se frem til en smuk udsigt over nærområdet og skoven. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.095.000 1.795

55.000 4.901/4.056

Bolig m2: 240 Stue/vær: 1/6 Byggeår: 1973 Sag: 258V1800015

Trend

Fritidshus

Charlottesvej 47

1.220 65 60 D

Villa, 1 fam. Løgstørvej 88 Ønsker du at bo på landet men samtidig i cykelafstand til byen, så er dette måske drømmeejendommen for dig. Boligen er indvendigt totalrenoveret og fremstår lys og indbydende med vandskurede vægge og gulvvarme i hele underetagen. Gode udhuse. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.345.000 1.547

70.000 5.955/4.938

Bolig m2: 154 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Udhus m2: Byggeår: 1939/1992 Sag: 258V1700069 Energi:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

695.000 1.160

35.000 3.199/2.628

Bolig m2: 64 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1967 Sag: 258V1800178

1.755

Trend

2.677 479 C

Fritidshus

Benediktesvej 32 Drømmer du om en naturperle, hvor der er ro og skønne omgivelser, så er dette fritidshus et oplagt valg. Huset ligger på 5.726 kvm. naturgrund. Så uanset om du ønsker at udstykke eller blot vil have en dejlig ugeneret grund midt i det attraktive sommerhusområde, så har du nu muligheden. Omgivelserne er perfekte til familien, som værdsætter udelivet og ønsker et break fra den travle hverdag. Selve huset summer af atmosfære og rigtig sommerhusidyl. Men ønsker du en bolig i luxus, så skal du nok overveje at bygge nyt, hvilket også kan være en oplagt mulighed.

Solidt, rummeligt fritidshus tæt på Trend Strand.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

598.000 1.262

30.000 2.739/2.254

Bolig m2: 43 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Kælder m2: Byggeår: 1967/1982 Udhus m2: Sag: 258V1700091

5.726 1 5

Golfhus ved Danmarks måske bedste golfbaner.

Trend

Fritidshus

Anne Mariesvej 14 På en dejlig naturgrund lidt øst for Trend Strand ligger dette 99 m2 store, solide fritidshus. Her får I tre værelser, to stuer og et køkken. I får også en dejlig sauna samt et badeværelse med bruseniche. Med 600 meter til vandet har I nem adgang til en børnevenlig strand, og få kilometer nord for adressen ligger Vilsted Sø. Fritidsgrunden tæller hele 1.600 m2, og omkring huset er der anlagt hyggelige terrasser, så det er altid muligt at finde en krog med sol og læ.

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Energi:

Aars

Enestående fritidshus på stor naturgrund - Mulighed for udstykning.

Lørdag d. 15-09 kl. 12.30-13.00.

I Trends naturskønne ferieområde finder I dette sommerhus på Charlottesvej 47. Ejendommen ligger for enden af en blind vej, og med kun få minutter ned til den pragtfulde badestrand, fire kilometer til indkøb og bare ti minutters kørsel til vandlandet i Dayz Feriecenter i Rønbjerg er dette et perfekt sted for enhver familie at holde ferie. Huset har for nyligt gennemgået en renovering, som omfattede ny rørføring, installering af varmepumpe, nyt badeværelse og så blev der malet overalt indvendigt.

Flot renoveret landejendom blot 3 km fra Aars centrum.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

798.000 1.345

40.000 3.633/2.991

Bolig m2: 99 Grund m2: Stue/vær: 2/3 Carport m2: Byggeår: 1977 Sag: 258V1700185

danbolig Vesthimmerland. Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk

1.600 15

Gatten

Fritidshus

Golfsvinget 94 Dette Golfhus er indvendigt pænt renoveret og fremstår overalt lys og indbydende. Prisen er derfor særdeles attraktiv, og er bestemt en god investering, når man tænker på, at Europa touren er lige uden for døren. Boligen er beliggende på Golfsvinget, som til dagligt kaldes "Slangen". Dette er udelukkende et kvarter med golfhuse, hvorfor det altid er muligt at finde en makker til en tur på banen. Ved køb af et golfhus får du særlige fordele i Himmerland Golf & Spa Resort, hvor der er wellness, gode restauranter, badeland og bowlingbaner mm.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

750.000 2.192

40.000 3.405/2.804

Bolig m2: 77 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Udhus m2: Byggeår: 1981/2007 Sag: 258V1500107

285 6


Aars Avis

SIDE 26

5. SEPTEMBER 2018

Danebo

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Ejendomsmæglere · valuarer · MDE NY PRIS

NYHED

ÅBENT HUS Med tilmelding lørdag d. 08/09 kl. 14.00 til 15.00

ÅBENT HUS Med tilmelding lørdag d. 08/09 kl. 14.00 til 15.00

ÅBENT HUS Med tilmelding lørdag d. 08/09 kl. 14.00 til 15.00

D

C

B

Søndervang 12 - 9600 Aars

Dalstrøget 36 - 9600 Aars

Evaholmvej 1, Hornum - 9600 Aars

På en god placering i Aars finder du denne murermestervilla, som bare venter på dig. Huset er rummeligt og perfekt til børnefamilien. Til huset hører der en lækker lukket sydvendt have, med masser plads til børneleg.

Spændende og utraditionel vandskuret villa i forskudte plan. Fantastisk rumfornemmelse med delvis skrå lofter og god højde. Her får man en unik bolig med funktionel indretning.

163 kvm fordelt på entré, køkkenalrum, lys opholdsstue, bryggers, viktualierum, badeværelse, to børneværelser og en forældreafdeling med eget badeværelse. Japansk have. Carport og hobbyrum. Lækker, utraditionel bolig!

Solid murermestervilla

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

1.495.000 75.000 1.500 6.729/5.586 91302585

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Kontakt tlf.

Spændende arkitekttegnet villa

809 m2 114/69 m2 5/3 1953 98622400

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

NYHED

2.298.000 115.000 2.079 10.131/8.438 91302573

Vesterrisvej 36 - 9620 Aalestrup

Nyt hus på landet

ÅBENT HUS

- er ønsket et nyt hus, med stor dobbelt garage, beligg. i dejlige naturskønne omgivelser med tilhørende skov, så er dette måske lige ejd. for dig. På ejd. areal nydes rådyr, ræve, harer, - ja alle skovens dyr kommer på besøg på alle tider af døgnet, så tag godt i mod dem, for vi lover de tager godt imod dig, når du kommer får en fremvisning af denne skønne ejd.

Med tilmelding lørdag d. 08/09 kl. 14.00 til 15.00

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Kontakt tlf.

768 m2 185/59 m2 6/4 1967/1985 98622400

Særdeles velbygget villa fra 2008

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

2.195.000 110.000 1.745 9.632/8.035 91302828

NYHED

Charmerende villa Villaen er opført i 1938 og bygget i den charmerende og gode byggestil man praktiserede, med flot karnap, og vedligeholdelsesfri gesimser. Villaen er løbende blevet vedligeholdt, det kan blandt andet nævnes vinduerne er løbende udskiftet og gasfyret er skiftet i 2011. Kontakt EDC Danebo Aars på 98 62 24 00 for en fremvisning af denne flotte villa.

Med tilmelding lørdag d. 08/09 kl. 14.00 til 15.00

A

2.195.000 110.000 1.599 9.637/8.040

Grund Bolig Rum/vær. Opført

12.241 m2 178 m2 4/3 2016

C Sag Kontakt

NYHED

91302795 98622400

Gislumvej 126 - 9600 Aars

I rolige omgivelser

ÅBENT HUS

Man bliver mødt af rolige og landlige omgivelser på denne landejendom, der ligger ned ad en grusvej lige udenfor Østrup, med kun få minutters kørsel til Aars og Aalestrup. I huset finder man 1 soveværelse, 3 yderligere værelser, hvoraf de to er på overetagen, bryggers og 1 badeværelse. Huset er med sine værelser og overetage oplagt til børnefamilier, samt relativ kort afstand til flere skoler.

Med tilmelding lørdag d. 08/09 kl. 14.00 til 15.00

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

985.000 50.000 1.163 4.355/3.631

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb.

690 m2 133/8 m2 4/3 1938/1987

598.000 30.000 1.353 2.677/2.230

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført

8.140 m2 126/2 m2 5/4 1902

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Sag Kontakt

NY PRIS

91302858 98622400

Saltgårdvej 2, Blære - 9600 Aars

Hyggeligt landidyl med fredtil og ro ejendom Velkommen en skøn

ÅBENT HUS Med tilmelding lørdag d. 08/09 kl. 14.00 til 15.00

der på bedste vis, formår at forene følelsen af at være på landet med en stadig bynær placering. Husets stueetage er indrettet med entré, badeværelse med gulvvarme, køkken i lyse elementer. Et enkelt værelse. En dejlig vinkelstue med masser af plads. Førstesalen er indrettet med et værelse og et stort soveværelse der nemt kan deles til 2 mindre værelser.

E Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.349 m2 163 m2 4/3 2008 98622400

Løgstørvej 138, Havbro

ÅBENT HUS

10

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt tlf.

E Sag Kontakt

91302862 98622400

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

795.000 40.000 1.323 3.530/2.943

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb.

3.142 m2 112/6 m2 3/3 1925/1977

Sag Kontakt

91302586 98622400

En del af byens liv


Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

SIDE 27

Danebo Ejendomsmæglere · valuarer · MDE 3,9 HA JORD

Elbjergvej 48 - 9610 Nørager

Stor og funktionel Roligt beliggende og grænsende ejendom op til store markområder ligger denne skønne ejendom. Her er god harmoni i bygningernes placering og en dejlig grund med gode udfoldelsesmuligheder og et væld af muligheder.

D

ønsker alle en rigtig god

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Sag Kontakt

1.695.000 85.000 2.621 7.486/6.310 39.388 m2 210 m2 8/8 1930/2009 91302674 98622400

NY PRIS

Kimbrer

E

E Assersvej 7 - 9600 Aars

Nibevej 17 - 9600 Aars

Charmerende og centralt beliggende villa med super god underetage. Fritliggende muret garage med redskabsrum. Huset er beliggende i den gamle bydel lige ved Aars midtby med alle dagligdagens gøremål inden for gåafstand.

Vil du gerne bo med gåafstand til hovedgaden i Aars by, så finder du en skøn villa her. Boligen ligger på en meget attraktiv adresse, og er meget ideel til førstegangskøberne, den lille familie eller det ældre par, som ønsker en overskuelig bolig.

Skøn bolig på attraktiv beliggenhed

Et af byens ældre, charmerende huse

Pris Udbetaling Ejerudgifter Brutto/netto Sag

1.695.000 85.000 1.670 9.975/7.651 91302272

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Kontakt tlf.

640 m2 142/92 m2 6/6 1954 98622400

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Sag

NYHED

Mejsevej 48 - 9600 Aars

Ideel villa til mange Skal du bo i det attraktive og populære fuglekvarter i Aars - så er muligheden her nu. Her får du en super beliggenhed i børnevenligt kvarter, med grunden grænsende op til stort grønt område. Du får kort sagt, her en super attraktiv bolig på en af gadens bedste beliggenheder.

1.125.000 60.000 1.275 5.074/4.214 91302153

NYHED

1.395.000 70.000 1.764 6.177/5.152

Har du boligen? Så har vi køberen.

Køber søger villa på min. 110 m², beliggende i 9600 Aars. Prisniveau: kr. 1.500.000. Max. 2 etager. Huset skal ligge i centrum af Aars, f.eks. Park Alle eller Assersvej.

Kunde ID Kontakt Telefon

8593619 Bente Falker 98622400

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Grund Bolig Rum/vær. Opført

848 m2 125 m2 4/3 1978

295 m2 97/57 m2 4/2 1943 98622400

Dronningholmvej 30 - 9600 Aars

Regulær 1-plans villa

ÅBENT HUS

I attraktive Aars finder man denne etplansvilla på 138 kvadratmeter, der med under 2 kilometers afstand til Himmerlandsgade og dermed byens centrum, har en meget fordelagtig beliggenhed i byen. Husets kvadratmeter folder sig ud i form af 1 soveværelse, yderligere 3 værelser, bryggers, 1 badeværelse og 1 gæstetoilet. Derudover hører der sig også en garage til huset på hele 50 kvadratmeter.

Med tilmelding fredag d. 07/09 kl. 15.00 til 16.00

C Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Kontakt

C Sag Kontakt

91302853 98622400

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.395.000 70.000 1.836 6.153/5.132

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb.

1.021 m2 138 m2 5/4 1968/1977

Sag Kontakt

91302743 98622400

Har du boligen?

Har du boligen?

Har du boligen?

Har du boligen?

Har du boligen?

Enlig fyr søger villa i Aars by. Min. 120 m2 og pris op til 2 mill., såfremt ejendommen er indflytningsklar.

Køber til udlejningsegnede boliger (villaer/rækkehuse/ejerlejlighed) søger boliger i Aars by.

Børnefamlie som oprindeligt kommer fra Lithauen, søger villa i Aars by. Min. 2 værelser og soveværelse. Pris max. kr. 1.400.000-1.500.000. De bor til leje i dag og har boet i Danmark i 9 år.

Håndværker søger billigere boliger i Aars til renovering. Max. kr. 900.000, -

Enlig dame med et par børn, søger villa i "Kongekvarteret" tæt på Østermarkskolen. Min. 130 m2 og gerne noget større. Pris ikke afgørende.

Kunde ID Kontakt Telefon

6755250 Rene Sørensen 98622400

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Kunde ID Kontakt Telefon

8264999 Johnny 98622400

Kunde ID Kontakt Telefon

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

9372960 Bente Falker 98622400

Kunde ID Kontakt Telefon

8256121 René Borg 98622400

Kunde ID Kontakt Telefon

8743814 Bente Falker 98622400

En del af byens liv


SIDE 28

Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018


5. SEPTEMBER 2018

Aars Avis

SIDE 29


Aars Avis

SIDE 30

5. SEPTEMBER 2018

MOTOR ling. Netop derfor har vi oprettet MotorAkademiet, der skal sikre høj faglighed og professionalisme blandt styrelsens nye medarbejdere gennem en glidende, men grundig oplæringsproces.

60 nyansatte

- Én udfordring er på kort tid at finde et højt antal dygtige mennesker, der har de rette kvalifikationer til at kunne udføre styrelsens arbejde på tilfredsstillende vis for både borgere og virksomheder, siger direktør Jens Otto Størup, Motorstyrelsen.

Flere end 250 nyansatte skal uddannes på motorakademi Ny styrelse i Aalborg skal arbejde med afgiftsberegning MOTOR: Siden februar har hele 127 nye ansigter fået job i Motorstyrelsen, og yderligere 200 medarbejdere skal rekrutteres inden 2021. Derfor har den nye styrelse i Aalborg nu oprettet MotorAkademiet, der skal sikre en hurtig og effektiv integration af de mange nye medarbejdere sideløbende med varetagelsen af styrelsens kernefunktioner. Motorstyrelsen står i

disse dage og de næste to år frem over for en stor opgave, når en lang række nye medarbejdere skal rekrutteres og efterfølgende integreres. Det sker sideløbende med løsning af styrelsens kerneopgaver - nemlig at sikre korrekt og effektiv registrering samt afgiftsberegning af alle køretøjer i Danmark. Hele 127 nyansættelser er det blevet til alene siden februar i år, og

cirka 200 flere kvalificerede medarbejdere skal ansættes inden 2021. - Én udfordring er på kort tid at finde et højt antal dygtige mennesker, der har de rette kvalifikationer til at kunne udføre styrelsens arbejde på tilfredsstillende vis for både borgere og virksomheder. Det kræver alene en stor indsats, som jeg synes, vi har løst rigtig godt, siden oprettelsen

af de nye styrelser blev en kendsgerning for godt og vel et år siden, forklarer direktør i Motorstyrelsen Jens Otto Størup og fortsætter: - En anden udfordring er efterfølgende at integrere de mange nye medarbejdere i organisationen, så de nærmest fra dag ét føler sig godt til rette i deres nye arbejde og kan bidrage til en effektiv og korrekt sagsbehand-

Ikke færre end 60 nye medarbejdere havde første arbejdsdag mandag, 3. september i Motorstyrelsen i Aalborg. De bliver første deltagere på MotorAkademiet og blev på første arbejdsdag modtaget med rød løber og personlig velkomst af Jens Otto Størup og underdirektør i Motorstyrelsen Jørgen Rasmussen. MotorAkademiets program forløber over fire uger, hvor deltagerne vil blive indført i både teori og praksis. Helt konkret vil forløbet bestå af sammenlagt ti dages faglige oplæg og kurser samt ti dages sagstræning i samarbejde med en erfaren medarbejder, der skal sikre, at der bygges bro mellem oplæggenes faglige indhold og styrelsens arbejdsopgaver. Blandt oplægsholderne har Motorstyrelsen valgt at invitere branchen indenfor, således de nye medarbejdere også kan få den nødvendige indsigt i, hvad Motorstyrelsens arbejde og service betyder for kunderne på den

anden side af bordet. Her er der bl.a. tale om oplæg fra en brugtvognsforhandler, en importør, en leasingvirksomhed, m.fl. - Hele setuppet omkring MotorAkademiet kan måske lyde usædvanligt, men det er vores vurdering, at det ud over at have stor faglig relevans for den enkelte også er en decideret nødvendighed, når man skal integrere så mange nye på en og samme tid. Jeg tror, vi har fundet en rigtig god opskrift på, hvordan det bliver en succes både internt i styrelsen og eksternt for kunderne, slutter Jens Otto Størup. MotorAkademiet vil blive evalueret løbende gennem september, og det næste hold er allerede programsat til oktober.

En af syv nye styrelser Motorstyrelsen er én af syv nye styrelser, der blev etableret 1. juli 2018. De specialiserede styrelser har hver deres kerneopgave og erstatter det tidligere SKAT, som nu er nedlagt. Frem mod 2021 skal der rekrutteres op mod 3.300 nye medarbejdere, hvoraf ca. 1.000 vil være i helt nye stillinger. Sammen med to gamle styrelser udgør de ni styrelser tilsammen den samlede danske skatteforvaltning.

Åbent hus 8.-9. september fra kl. 11-16

Prøvekør en Hyundai og vind kr. 25.000,i10 Spare-dage. Spar kr. 10.000,i30 Spare-dage. Spar kr. 5.000,KONAhus Spare-dage. Spar 5.000,Åbent 8.-9. september fra kl.kr. 11-16

Prøvekør en Hyundai og vind kr. 25.000,-

Spare-dage hos Hyundai.

Spar stort på bil, brændstof og bekymringer.

i10 Spare-dage. Spar kr. 10.000,i30 Spare-dage. Spar kr. 5.000,KONA Spare-dage. Spar kr. 5.000,-

Kom til spare-dage hos Hyundai og spar stort på vores prisvindende bestsellere, Hyundai i10, i30 og KONA. Her kan du samtidig få en gratis prøvetur og deltage i konkurrencen om hele kr. 25.000,Hyundai i10, i30 og KONA opfylder de nyeste brændstofkrav, som træder i kraft 1. september. Alle er designet med optimal køreglæde, driftsikkerhed og brændstoføkonomi for øje. Oplev præcist, hvor langt de kan køre på literen – og få gode tips til at spare brændstof på vejen.

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. Reglerne står beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibestemmelser”. Du kan læse dem på hyundai.dk/mediecenter/manualer

A

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde. Reglerne står beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibestemmelser”. Du kan læse dem på hyundai.dk/mediecenter/manualer

A

A

+

A+

Hyundai i10 Spare-dage fra kr. 104.995,- spar kr. 10.000,Hyundai i30 Spare-dage fra kr. 214.995,- spar kr. 5.000,Hyundai KONA Spare-dage fra kr. 209.995,- spar kr. 5.000,Inkl. Apple CarPlay™ og Bluetooth. Find din nærmeste forhandler på hyundai.dk

ÅBENT HUS

LØRDAG OG SØ NDAG

KL. 11-16

Begrænset antal. Gældende til 04.10.2018. Kan ikke kombineres med andre rabatter. Forbrug 18,2-21,3 km/l (NEDC). CO2-udledning 107-126 g/km. Bilerne er testet efter en ny, mere realistisk metode. Forbruget ser derfor dårligere ud end efter den gamle test, men tallene kan ikke sammenlignes. Bilernes faktiske forbrug er præcis det samme. Se mere på wltp.dk. Bilerne er vist med ekstraudstyr, herunder alufælge og sidebeskyttelseslister, som ikke indgår i tilbuddet. Priserne er eksklusiv evt. metallak. Ansatte hos Hyundai Danmark og Hyundai-forhandlere kan ikke deltage i lodtrækningen. Læs mere på hyundai.dk

Industrivej 7 · 9600 Aars Tlf. 98 62 43 00

Begrænset antal. Gældende til 04.10.2018. Kan ikke kombineres med andre rabatter. Forbrug 18,2-21,3 km/l (NEDC). CO2-udledning 107-126 g/km. Bilerne er testet efter en ny, mere realistisk metode. Forbruget ser derfor dårligere ud end efter den gamle test, men tallene kan ikke sammenlignes. Bilernes faktiske forbrug er præcis det samme. Se mere på wltp.dk. Bilerne er vist med ekstraudstyr, herunder alufælge og sidebeskyttelseslister, som ikke indgår i tilbuddet. Priserne er eksklusiv evt. metallak. Ansatte hos Hyundai Danmark og Hyundai-forhandlere kan ikke deltage i lodtrækningen. Læs mere på hyundai.dk

www.autoaars.dk


MOTOR

I BYEN

Hobby Hobby -- og og fritidsmesse fritidsmesse på 5.000 m2 i to haller

Man har vel lov at drømme om sådan en bil.

Verdenspremiere på Audis konceptbil MOTOR: Artikler om nye biler er ofte drømmefabrikker, og det seneste skud på Audis stamme af biler er ingen undtagelse. Aars Avis læsere skal ikke snydes for et billede af den fuldt elektriske Audi PB18, der er en vision for morgendagens supersportsvogn.

Fpåreidtag5.Vio1/b0h9or00akllg. 10-emr127 Lø4r/d9ag-52/9/9kl-6/. 10-917 FSørendadFaregVid1/a3/gb9korl.k1lg.010--17 176 Lø4r/dLør9ag-5d2/ag9/k9l.k1l-6/.010--17 917

Aars Avis

5. SEPTEMBER 2018

Hvornår den så kommer på markedet, og hvor realistisk det er at se den i Aars, kan vi kun gisne om. Men flot er den - meget dyr bliver den sikkert også. Topfarten er ikke blevet oplyst, men den skulle kunne accellerere fra o-100 km/t på to sekunder.

FredagViborg 1/9 Fredag 7/9 kl. kl.10-17 10-17 4/9 5/9 6/9 Lørdag 2/9 kl. 10-17 Lørdag 8/9 kl. 10-17 Søndag 3/9 10-16 Fredag kl.kl. 10 -17 Søndag 9/9 kl. 10-17 Lørdag kl. 10 -17

SKomøndaSøndaFrogegda3/beggs9kkøll..gk11le00.t--10-11s7a6n1dt6

Kom og besøg et-16 sandt Søndag kl. 10 eldorado af kreativt Kom og besøg et sandt eldorado håndværk, design, af kreativt håndværk, design, håndarbejde, kunsthåndværk, håndarbejde, billedkunst, workshops kunsthåndværk, og foredrag. billedkunst, workshops og foredrag.

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

Tinghallen

2 haller i Vibocold Arena, Viborg Stadionhal Tingvej 5, Viborg Tinghallen

MOTOR: Det er kun en uge siden, at Toyota offentliggjorde, at verdens bedst sælgende bilmodel gennem tiderne, Toyota Corolla, vender tilbage på det danske marked i stedet for modelnavnet Auris. Det sker i forbindelse med introduktionen af en helt ny generation af modellen. Nu løfter Toyota så for første gang sløret for den skarpt designede stationcar-udgave af den kommende Corolla Hybrid. Netop stationcaren, der får tilnavnet Touring Sports, er udviklet og bygget i Europa med sigte på det europæiske marked. Det skinner igennem både på det indvendige og udvendige design, materialerne i kabinen, de øgede pladsforhold samt i de markant forbedrede køreegenskaber. Den helt nye Corolla skal bygges på den nye GA-Cplatform baseret på Toyotas

roste TNGA-filosofi, der handler om at bygge endnu bedre biler på både smartere og mere økonomisk vis. Det betyder bl.a., at den nye generation Corolla får et lavere tyngdepunkt end den nuværende Auris og deraf følgende markant bedre køreegenskaber. Dermed bliver bilen en endnu større fornøjelse at sidde bag rattet i end nogensinde før. Samtidig bliver det for første gang nogensinde til en Toyota muligt at vælge mellem to forskellige hybridmotorer i form af enten en særlig økonomisk 1.8-liters med 122 hestekræfter eller en kraftfuld 2.0-liters med hele 180 hestekræfter. Begge motorer rummer den nyeste fjerde generation hybridteknologi, der er kendt fra bl.a. Toyota Prius og Toyota C-HR Hybrid, og som gør det muligt at køre på ren el i op til halvdelen af tiden bag rattet.

Vi renser bilens aircondition!

Markedsvej 9 • 9600 Aars • www.autopartner-aars.dk

Brian Nielsen

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

Toyota er klar med en helt ny Corolla

KLINISK TANDTEKNIKER Louise Adamsen Gislumvej 1B, Aars

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

TIL LEJE

Hornum

3 vær. stuelejlighed på 100 m2. Kr. 4.200 + forbrug. AMH Bolig tlf. 22 71 12 70/ 25 16 01 06

321 m2 beboelse/245 m2 erhverv eller hobby.

Tlf. 91 47 11 61 - 71 51 19 81

Jagt

ViborTignghaStaldeinonhal www.kTlTrefi.atn86ighavf62ritid61l-veib00norg.dk Viborg Stadionhal Viwww.InbfkoorrTie-tagntlifghav.Sf8rti6tai6dld2-evi610noibnhaorg0.dkl

www.aarsbo.dk

Står du/I og mangler en lejlighed i rolige og grønne omgivelser i Aars? Kontakt Meldgaard Boligudlejning I/S, Ørnevang 3A, 9600 Aars

www.meldgaardboligudlejning.dk

Tlf. 29 32 87 22

Kontoret er åben tirsdag og fredag kl. 8-16

Tlf. 98 62 13 40

Karina Levo

80 m2 lejlighed til leje på Krogstrupvej 16, Vester Hornum pr. 1. september. Husleje 4.500 kr. + forbrug. 3 mdr. indskud. Tlf. 24 85 11 15/ 23 93 17 19

AARSBO

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fre. 9-12

TIL LEJE

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

v/Statsautoriseret Fodterapeut

Kører også på udebehandling

KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Tlf. 86 62 61 00 Viborg Stadionhal

SUNDHED & VELVÆRE

AARS BOLIGFORENING

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

eKomogbeldorasødgeo atfsaknrdteeatlidvortado Lørdag kl. 10-17 aKomf khårSønda eantogidvvt håbeægrnskkdvø,l.gæde1re0kst,-idg1sea6n,snigdtn, håKLINIK nedaldrorhåbeajnddedao, kraubfnesktjdrheåean,FOR dvtivætrk, FODTERAPI Komogbebil edksuøngest,twsaornkdteshopsldorado håaf krekauntinsdvvtthåæhårnkndv,dvæderæks,ridgken,,sign, ogf o r e d r a g . bihånldaedrhåbkeujndnseda,tk,rubwornestjdhåkens,dvhopsærk, bikl euogdnskutfnhosåtr,enwddvorrakægshr.kops, ogf o r e d r a g . biHus l edkunst+, worHalkshopsudlejes i Aars Twww.kogreiatnfighaovfrreitdidrla-vegibn.org.dk Tinghallen www.kreativfritid-viborg.dk

TIL LEJE

Klinik for fodterapi

www.kreativfritid-viborg.dk Info - tlf. 86 62 61 00

Toyota præsentere den nye Corolla stationcar.

SIDE 31

6 HA jagt ved Halkær Sø udlejes.

tlf. 29 43 71 37

KØB & SALG

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

Aars Avis - når det skal være lokalt! BLANDEDE

BLANDEDE

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Strandby Produkt/Autoophug • Vi giver mindst 2000 kr. for din skrotbil • Indleveret skrot afregnes efter 60 t. brovægt • Køb af jern og gamle maskiner • Nedskæring/nedbrydning udføres • Containere opstilles • Kontant afregning og hurtig afhentning • Miljøgodkendt efter ISO 14001.

Strandby Produkt Granvænget 8, Strandby. 9640 Farsø Tlf. 6065 3234

ER AVISEN UDEBLEVET? Har du ikke modtaget Aars Avis onsdag inden kl. 19.00 så kontakt Nordjyske Distribution, torsdag kl. 8.00-16.00 på tlf. 99 35 34 34

Tlf. 86 62 61 00

Viborg Stadionhal

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup


SIDE 32

Aars Avis

købes:

Himmerlandsavisernes

sÆLges:

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo, vi kommer med kort varsel. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

loppemarked

Toppris gives! Dødsbo og indbo fra 1930-70´erne købes. Polstret læne/loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

SekS lokale aviSer for Samme priS! 73.621 eksemplarer

sÆLges: Brænde ny-skovet rødgran, længde 1 meter, pris RM 220,00 minimum afhentning 2 RM. Tørt halm i rundballer fra 2017, 250 kr./stk. mobil. Tlf: 61 69 84 63

HIMMERLANDS AVISERNE

Stokerbrændsel sælges. Kontakt mobil for mere info. Tlf: 40 41 40 55 Trædrejebænk, spændepatron, drejejern, billedskærejern, søjleboremaskine, maskinskruestik, høvlebænk, dørtvinger, skruetvinger, rullebukke, bygningsrundsav. Tlf: 23 61 39 25

...fra kyst til kyst

Muldjord sælges. Ca. 2000 kubikmeter. Pris 25 kr. pr. kubikmeter Beliggenhed St. Binderup, Aars Kontakt mobil for mere info. Tlf: 29 45 00 88

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

Hækplanter, Liguster ”Liga”, højde 80-100 cm. fine sunde planter, godt rodnet. Tlf: 21 37 95 99

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning…

Afretter/tykkelseshøvl, bygningsrundsav, udsugning CMT samlersystem, CMT overfræser. Tlf: 23 61 39 25

købes:

5. SEPTEMBER 2018

Gammelt jern afhentes, større mængder købes. Tlf: 40 28 61 89

Skrot, gl. jern samt gamle hvidevarer. Total oprydning. Tlf: 40 19 92 59

Kap/gearingssav med arbejdsbord, elhøvl Makita, båndpudser Hitachi. Tlf: 23 61 39 25

Gammel havetraktor med eller uden skærm, evt. ATV. Tlf: 51 34 23 49

Møbler: Teaktræ, palisander samt design møbler. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

Mle diverse værktøj, håndrundsav Hitachi. Tlf: 23 61 39 25

indlevering: af annonce, kan ske personligt, via post eller e-mail: Fugl i keramik af Thorvald. Odgaard, 18 cm høj. Kr. 1.500. Tlf: 61 54 40 26

annonce@himmerlandsgruppen.dk betaling kontant eller

Ophørsudsalg lørdag den 8 sept. og søndag den 9. sept. 75% på retro, møbler, antik, design. Kelddalvej 57, Blære, 9600 Aars. Tlf: 25 35 27 42 2 dyner - 2 underdyner, tæppe, merino uld. Pris: 1500 kr. Henv. Tlf: 40 94 64 37 Ballerup Master Mixer med kødhakker og dejkroge 650 kr. Bademiljø 120 cm med vask, vandhane, spejl og lille skab, 600 kr. Tlf: 98 64 81 89 2 akvarier, karlekammerskab, massiv, skænk, special samt reol med søjler og spejl. Elgræstrimmer, elhækkesaks, Evt. bytte med elscooter. Tlf: 51 34 23 49 AV3 aflæsservogn med spreder. Knallert 4 taks japaner. Tlf: 51 34 23 49 Nye vinduer eller dør? Så er det AG vinduer du spør. Vinduer og døre efter mål i aluplast, så ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

tlf. 70779

priser:

se eksempler:

bortgives: Kattekillinger: 12 ugers renlige kattekillinger kan afhentes. Tlf: 40 45 04 28

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 73.621 husstande!

50

kr.

for aLmindeLig Loppeannonce med op tiL 20 ord.

150

kr.

for Loppe­ annonce med biLLede og op tiL 20 ord.

Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og overføre via Mobilepay på tlf. 70779 Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

for Loppe­ annonce om f. eks. Loppe­ marked med angiveLse af tid og sted.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX

Loppemarked

du kan annoncere med aLt brugt fra hjemmet, dog ikke biLer, motorcykLer, campingvogne og traktorer. annoncer herom henvises tiL avisens øvrige annonce­rubrikker.


Arla foreslår at udbetale hele nettoresultatet til andelshaverne

Efter et vanskeligt år kommer der muligvis gode nyheder til trængte mælkeproducenter Med baggrund i den positive udvikling i Arlas finansielle balance har bestyrelsen udarbejdet et forslag om at udbetale hele koncernens nettoresultat for 2018 til andelshaverne. Bestyrelsen anerkender også, at mange af Arlas andelshavere er i en vanskelig finansiel situation på grund af sommerens tørke i Europa, og at det er i Arlas bedste interesse at udbetale årets nettoresultat til andelshaverne. Arla forventer, at nettoresultatet for 2018 ligger inden for målsætningen mellem 2,8-3,2 procent af koncernens omsætning. Det svarer til mellem 2.124.304.500 og 2.310.647.000 kroner. Forslaget bliver fremsat til selskabets øverste beslutningsorgan, repræsentant-

sen er tilfredse med den positive udvikling i selskabets finansielle balance, som gør dette forslag muligt, siger Jan Toft Nørgaard, bestyrelsesformand i Arla Foods.

Mulig udbetaling i marts 2019

Bestyrelsesformand i Arla, Jan Toft Nørgaard.

Arlas mange mælkeproducenter kan muligvis se frem til at få udbetalt nettoresultatet i koncernen - et beløb på op til godt 2,3 milliarder kroner.

skabet, når årsresultatet godkendes tidligt næste år. Det vil betyde en afvigelse fra

virksomhedens sædvanlige resultatdisponeringspolitik et enkelt år.

- Som et landmandsejet selskab bekymrer vi os meget om vores andelshavere, og vi anerkender, at sommerens tørke i Europa har været usædvanlig. Vi foreslår derfor, at der laves dette ekstraordinære tiltag i denne situation. Bestyrel-

Positiv udmelding fra Arla løsner knuden i maven - Det var helt vildt befriende. Sådan beskriver mælkeproducent Martin Pinholt fra Aalestrup udmeldingen fra Arla om, at mælkeproducenten vil foreslå repræsentantskabet at udbetale nettoresultatet til andelshaverne. Et beløb der kan løbe op i over 2,3 milliarder, hvis forventningerne til årets resultat holder. - Dat har været en hård sæson. Personale, dyr og marker har lidt, og det har vi det selvfølgelig ikke godt med. Arla udmelding er den første forløsning, jeg har fået som mælkeproducent/husdyrholder her i tørken. Man har kunnet se tørken på planterne, men ikke mange kan se, hvor forknytte vi landmænd var indvendigt, og Arlas udmelding løsner den knude, og det ved jeg også gælder for andre landmænd, siger Martin Pinholt, der sammen med sønnen Nicolaj har godt og vel 300 malkekøer og 325 hektar jord til produktion af foder. Han efterlyser lignende udmeldinger fra andre inte-

Tager et gennemsyn

Martin Pinholt håber på flere positive nyheder for landbrugssektoren.

ressenter i landbruget. Ikke at han vil negligere tiltag som tilladelse til at bruge brakmarker eller lempeligere regler af afgræsning. Det batter bare ikke rigtig så meget hverken i den nuværende situation eller fremadrettet. I stedet mener Martin Pinholt, at landmændene skal få de forskellige organisationer til at se på, hvordan landmændene bliver bedre betjent.

- Jeg kan bruge udbetalingen fra Arla til at betale regninger med. Men, jeg sidder i repræsentantskabet i DLG, og nu vil jeg spørge, hvad de så konkret kan hjælpe med. Andre kan spørge Danish Agro, Viking og alle vores andre andels- og rådgivningsselskaber indenfor landbruget, som landmændene egentlig er ejere af. Hvad har I så til os ejere? Det handler ikke kun om tørken, og jeg tror, det er rigtig sundt for alle, at vi tager et gennemsyn for, om de nu er det rigtige sted i forhold til ejerne. Det er jo aldrig en skade at tage diskussionen, og jeg tror, der er stort potentiale for at gøre det bedre, siger Martin Pinholt. På gården på Fjelsøvej ved Aalestrup ser det fornuftigt ud med foderbeholdningen trods omkring 35 procent nedgang i høstudbytte, for lageret var heldigvis stort efter 2017 sæsonen. Til gengæld er der desværre blevet produceret mindre mælk i varmen.

- Køerne begynder også at blive dovne og ugidelige, når det kommer over de 25 grader i staldene. Så producerer køerne mindre, fordi de mister lysten til at spise og derfor producerer mindre mælk, men nu producerer de normalt igen. Vi taber nogle penge, men vi ved ikke hvor meget endnu, siger Martin Pinholt, der ikke er i tvivl om, at udbetalingen af Arlas nettoresultat bliver godkendt i repræsentantskabet. - Jeg tror det skal være et modigt repræsentantskab som siger nej til udbetalingen, for der er ejere, som har helt andre forventninger. Og jeg tror, dem i repræsentantskabet også mener, det er en meget positiv udmeldelse fra Arla, siger Martin Pinholt, der har lavet lidt sonderinger blandt kollegaerne. Nu efterlyser han, at den positive nyhed forgrener sig, og leder til flere konkrete tiltag fra andre landbrugsorganisationer - og om muligt lidt mere velvilje overfor erhvervet fra bankerne.

Forslaget bliver drøftet på det næste repræsentantskabsmøde i oktober, og en endelig beslutning bliver taget, når årsresultatet bliver godkendt på repræsentantskabsmødet i februar 2019. Udbetalingen er dog betinget af, at der ikke kommer væsentlige ændringer

i resultatniveauet eller de finansielle forventninger ved årets udgang. Hvis forslaget bliver godkendt, vil den ekstraordinære udbetaling ske på det sædvanlige tidspunkt for efterbetaling i Arla, som finder sted i marts 2019. - Vores balance er blevet betydeligt forbedret i løbet af de seneste år, og det er styrken i vores balance, som gør dette ekstraordinære initiativ muligt samtidig med, at vi fastholder vores investeringsplaner for den fremtidige vækst i virksomheden. Hvis bestyrelsens forslag godkendes, forventes vores nøgletal at forblive inden for målsætningen, forudsat at repræsentantskabet forpligter sig til at vende tilbage til den oprindelige konsolideringspolitik efter 2018, siger Peder Tuborgh, administrerende direktør for Arla Foods.

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

NORDJYLLANDS RULLENDE VÆRKSTED REPARATION & EFTERSYN:

SALG AF:

· Entreprenørmaskiner · Staldmaskiner · Fuldfodring · Landbrugsmaskiner · A/C anlæg

· Reservedele/sliddele

Maskinrep.dk | 20 23 93 32

Henrik Overgaard - jeg tager telefonen døgnet rundt


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

5. SEPTEMBER 2018 SIDE 34

Dansker er tæt på podiet til årets VM i pløjning

Anders Stensgaard Sørensen, Vestervig, Christian Munksgård Thomsen, Tinglev, Emil Sand Christensen, Hobro, Jens Jacob Hansen, Ribe, Kenneth Kjemtrup Jensen, Hjørring, Kristian Kystol Knudsen, Tørring, Marcus Christiansen, Lundby, Marius Lang Sørensen, Skørping, Mathias Sønderhaven Kloster, Fjerritslev, Michael Stubben, Sindal, Nichlas Rørbæk Larsen, Roslev og Rasmus Gad, Branderup J har alle bestået svendeprøven på landbrugsmaskinmekaniker uddannelsen.

12 nye mekanikere klar til landbruget Torsdag, 30. august og fredag, 31. august var et nyt hold landbrugsmaskinmekanikere til svendeprøve på

Erhvervsskolerne Aars. 12 elever bestod svendeprøven med et flot resultat.

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

Der var skuffelse i den danske VM-lejr. Søren Korsgaard og hans vendeplov sluttede på en fjerdeplads til VM pløjning, der blev afholdt i weekenden i Tyskland. Debutanten Martin Lindberg Velling blev nummer 11 med sin standardplov. Skal man være glad for at være blandt verdens bedste pløjere, eller skal man være skuffet over at have misset en VM-medalje? Danskeren Søren Korsgaard vælger det sidste, efter han blev nummer fire til VM i pløjning. - Det er den værste placering, man kan få. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg bliver nummer fire i stubjord, nummer fire i grønjord og nummer fire samlet. Altså i tre omgange så tæt på en medalje, så chancen var der jo virkelig. Og det er også derfor, det er så skuffende, fortæller Søren Korsgaard morgenen efter konkurrencen, der blev afholdt syd for Stuttgart. Begge danskere havde kvalificeret sig til VM ved at vinde LandboUngdoms DM i 2017. DM 2018 afholdes den 26. og 27. oktober i Vendsyssel.

Søren Korsgaard fra Holstebro fik en flot men træls fjerdeplads til VM i pløjning. (Foto: LandboUngdom)

Den anden danske deltager var den kun 21-årige Martin Lindberg Velling, der med sin standardplov deltog i VM for første gang. Det store pløjetalent blev nummer otte i stubjord, nummer 12 i grønjord og fik dermed en samlet 11. plads, hvilket må betegnes som en succes. Selv er han dog ikke tilfreds. - Jeg kunne godt have gjort det bedre, og små fejl bliver godt nok straffet hårdt af dommerne på det her niveau. Jeg må hjem og træne noget meget, så jeg kan blive bedre, siger Martin Lindberg Velling fra Hobro. VM for vendeplove blev vundet af nordireren Thomas Cochrane, der kører i en McComack-traktor

med en Kverneland-plov, og i standardplov-konkurrencen var vinderen ireren Eamonn Tracey med sin Valtra-traktor og Kverneland-plov. Begge pløjere blev suveræne vindere med langt ned til nummer to i stillingen. I alt 53 pløjere stillede til start. Konkurrencepløjning foregår både i stubjord og i grønjord. I hver kategori bliver pløjerne vurderet ud fra 12 forskellige faktorer på en skala fra 1-10. Pløjeren med den højeste samlede score er verdensmester. Det er blandt andet flækningen, sammenkastet og furens retning og pakning, der bliver vurderet.

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

...DIN LOKALE MASKINLEVERANDØR FINDER DU I

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars.

Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Søndag d. 9. september 2018 Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 10.00 ingen ingen 19.00 ingen ingen 11.00 ingen 14.00 19.30 ingen 10.30 9.30 11.00 9.30 ingen ingen 11.00 ingen 11.00 ingen 9.30 11.00 ingen 9.30 9.30 10.30 ingen ingen 9.00 ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen 10.00 ingen 9.00 ingen 10.00 ingen ingen ingen 10.30 ingen 10.30 10.00

Nordjysk Landboauktion og Eksportstalde

Tlf. 98 62 17 11 – annonce@aarsavis.dk

Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Ture Damtoft - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk

Gudstjenester

85 LandboSeniorer havde en flot tur til naturen i National Park Thy.

Landbo-seniorer på tur i Thy LandboSenior Vesthimmerland har været på en vellykket tur til National Park Thy. Der var 85 deltagere, så turen foregik i to busser med en guide i hver bus. De kørte den flotte tur over Vejlerne mellem Thy og Hanherred, der er nordeuropas største fuglereservat, og frem til det nationale vindmølle testcenter i Østerild.

Her blev der spist medbragte rundstykker, og derefter kørte de en tur omkring Hanstholm havn og så begyndelsen af det nye havnebyggeri.

85 deltagere Cold Hawaii ved Klitmøller, hvor man kan være heldig at se vindsurferne boltre sig. De 85 landboseniorer kørte videre ad kystvejen gennem Nationalparken

til Agger badehotel, hvor de indtog en fin middag. Under middagen spillede kroværten underholdnings musik. Efter middagen gik turen forbi Lodbjerg Kirke, der er Danmarks mindste landsbykirke, og videre til Stenbjerg fiskeleje. Afslutningen var at indtage den medbragte kaffe i Nr. Vorupør, inden turen gik hjemad til Aars.

Uge 35: 5 SDM kælvekvier, 4200-6600, 7 kødkvæg, 4600-6300, 10 kvier over 12 mdr. malkerace, 14004200, 4 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 3000-4200, 10 kvier under 12 mdr. malkerace, 400-1800, 20 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 400-3600, 18 tyre over 3 mdr. malkerace, 2200-3500, 2 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 35005600, 20 tyre under 3 mdr. malkerace, 300-1900, 22 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 800-3900

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 35 Basis, 30 kg. 315,80 (328,43). SPF+Myc 320,80 (333,43). SPF 324,80 (337,43). Økologi 765,95 (765,95). UK-tillæg 13,42. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,43 (5,24)


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT 5. SEPTEMBER 2018 SIDE 35

Gårdejerne Helle og Per Warming er klar til ”Åbent Landbrug” ved Lyngholmvej i Blære.

To gårde i Vesthimmerland giver indblik i produktionen I Blære og Farstrup slår to familier dørene op Hvorfor producerer Danmark nogle af verdens bedste fødevarer? Det kan man få svar på når en lang række danske landbrug holder åbent hus søndag, 16. september. Et par af landbrugene ligger i Vesthimmerland - i Blære ved Aars og i Farstrup ved Nibe. - Vi er et åbent erhverv der gerne viser vores produk-

tion frem. Vi er stolte af at levere kød, ost, æg, grøntsager og pels i høj kvalitet til forbrugere i hele verden, og den stolthed vil vi gerne dele med danskerne, siger Martin Merrild, formand for organisationen Landbrug & Fødevarer. Sidste år brugte 96.000 danskere landet over deres søndag på at se, hvordan et

dansk landbrug anno 2017 så ud. Også i år er der plads til, at danskere selv kan se, hvorfor danske fødevarer er eftertragtede verden over, og dyrevelfæ¦rden er en af de højeste. I år bliver der som noget nyt mulighed for at blive klogere på bier og gødning. Derudover kan man høre, hvordan landmændene ak-

Der kom 75.000 gæster på 85 gårde landet over til Økologisk Høstmarked, der blev holdt for 26. gang.

Gårdbesøg hos øko-landmænd 75.000 danskere besøgte de økologiske landmænd i weekenden, da 85 økologisk gårde over hele landet inviterede danskerne til Økologisk Høstmarked for at opleve det landbrug helt tæt på.

- Det er skønt, at så mange danskere har lyst til at besøge en økologisk gård. Det høje besøgstal til Økologisk Høstmarked understreger, at danskerne har stor interesse for øko-

logi og er nysgerrige på deres lokale madlandskab. Mange forældre og bedsteforældre ønsker desuden at give deres børn og børnebørn et forhold til, hvor maden kommer fra, siger

tivt hjælper med at pleje naturen og se et minivådområde. - Det er vigtigt, at vi kan vise danskerne bredden af dansk landbrugs- og fødevareproduktion. Ikke kun selve produktionen af fødevarer, men også hvordan landmændene hjælper med at løse problemer i forhold til natur og miljø, som for projektleder Birgitte Nygaard. Hun er begejstret over, at tusindvis af gæster har fået et førstehåndsindtryk af det økologiske landbrug. Når de møder den økologiske landmand og med egne øjne ser, hvor den økologiske mad bliver produceret, er det nemmere at forstå værdierne bag økologien. Hun roser samtidig de økologiske landmænd for at være gode til at lave nogle stemningsfulde og indholdsrige høstmarkeder. Til weekendens høstmarkeder kunne man tage med på markvandringer eller traktorture, hilse på de mange forskellige dyr, høste sine egne grøntsager, tumle i halmen eller blive klogere på krible-krable-livet i mulden. Økologisk Høstmarked blev i år holdt for 26. gang. Den mest besøgte gård havde mere end 13.000 gæster. Økologisk Høstmarked er hele den økologiske branches fælles event, som arrangeres af Økologisk Landsforening sammen med de økologiske landmænd.

eksempel pleje af værdifulde naturarealer og forbedringer for vores vandmiljø, siger Jan Morre, projektleder omkring ”Åbent Landbrug”. ”Åbent Landbrug” er gratis og der bliver noget for både børnehavebørn, teenagere, pensionister, kødspisere og vegetarer når landmændene i hele landet åbner dørene. Blandt Agri Nords medlemmer bliver der bl. a. åben stald hos gårdejerne Helle og Per Warming, Lyngholmvej i Blære. De har to børn, Louise på 20 år og  Marcus på 18 år. Helle og Per Warming overtog gården i 1994 som første generation. De har syv ansatte, som hjælper med det daglige arbejde.  På gården er der 350 køer, som bliver malket tre gange dagligt. Det bliver i alt til 11.500 liter mælk om dagen, som køres til Arlas mejeri i Bislev, hvor  det hovedsagelig bliver lavet til ost.  Helle og Per Warming nyder arbejdet med dyrene, har stort fokus på, at dyrene har det godt, og synes det er fantastisk at kunne gå på arbejde i naturen. Hos familien Rokkedahl i Farstrup er der også åbent hus. Tre familier med

seks børn driver Rokkedahl Landbrug med slagtekyllinger og planteproduktion, samt Rokkedahl Energi, der arbejder med energioptimering. Herudover har de eget slagteri, hvor ca. 35 af deres 65 medarbejdere arbejder. Familien Rokkedahl har arbejdet med kyllinger siden 1963 og er tredje generation. I staldene og i de omkringliggende folde har er der både fritgående og økologiske slagtekyllinger. Velfærdskyllingerne går i flokke og har adgang til store folde. På årsbasis opdrætter de otte mio. kyllinger som enten slagtes på eget slagteri, eller sælges til eksterne slagterier.  På de 1350 hektar der hører til landbruget dyrkes hvede, byg raps, havre, rug, ærter og hestebønner. Det anvendes primært til foder til velfæ¦rdskyllingerne. Jorden dyrkes primært økologisk og halmen anvendes til opvarmning af staldene, så kyllingerne går i et godt klima og i den rigtige temperatur. Rokkedahl-familien nyder at producere fødevarer, trives med arbejdet med dyrene og at være med til at skabe udvikling og vækst i samarbejde med deres ansatte.

BLANDEDE Vildt-, jagt- og naturpleje udføres •  Fodring og indretning af foderpladser •  Etablering af vildtstriber •  Naturpleje med kvæg tilbydes •  Øvrige opgaver ”forhør” Udføres af erfaren landmand og jæger

Tlf. 21 65 12 58

mail: info@bondehoejgaard.dk

Udtagning af GPS-jordprøver Tid til friske jordanalyser? Ring og hør nærmere på tlf. 27 26 09 80 Eller se mere på www.planterasmus.dk

KØB OG SALG

KØB OG SALG Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

Presning/Wrapning af rundballer udføres. Mulighed for variabel størrelse fra Ø 1,2 - 1,5 m.

ANDERS JAKOBSEN Hvorvarp - 21 47 14 76


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

Profile for Aars Avis

Aars Avis nr. 36 - 2018  

Aars Avis - egnens lokalavis siden 1927. Vesthimmerlands mest læste ugeavis. Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S. Oplag: 17.991 -...

Aars Avis nr. 36 - 2018  

Aars Avis - egnens lokalavis siden 1927. Vesthimmerlands mest læste ugeavis. Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S. Oplag: 17.991 -...

Profile for ugeavis
Advertisement