brochure kindsponsoring - Uganda Child Care Foundation

Page 1

Kindsponsoring Uganda Child Care Foundation


“We spreken voor

hen die weerloos zijn en beschermen het recht van de vertrapten. We komen op voor de armen en behoeftigen en geven ze hun recht! “


<< Quote: missie UCCF n.a.v. Spreuken 31:8/9 De BijbelKindsponsoring in Rakai “Er komt niets goeds uit Rakai”, zei ooit de Oegandese koning van de Baganda-stam tegen me. En misschien was dat op dat moment ook zo. De regio Rakai leek op het eerste gezicht een kansloos gebied met een overschot aan problemen. De Uganda Child Care Foundation keek echter verder dan de onmogelijkheden van dat moment. We zagen mogelijkheden voor een kansrijke toekomst. Al meer dan tien jaar laat ons kindsponsorprogramma zien dat de Oegandese koning ongelijk had. Dankzij een duwtje in de rug komt er niets dan goeds uit Rakai, zou ik willen zeggen. Ruim 1000 kinderen gaan inmiddels een hoopvolle toekomst tegemoet. In dit magazine vertellen we u dan ook graag over de mogelijkheden van ons kindsponsoringprogramma.

voorzitter UCCF


“Kindsponsoring is het financieel adopteren van een kansarm kind dat dankzij het ontvangen van scholing, medische zorg en eten op weg kan naar een kansrijke toekomst.�


<< Quote Definitie kindsponsoring volgens UCCF


‘De vergeten regio’ Rakai De Uganda Child Care Foundation is werkzaam in ‘De Parel van Afrika’: Oeganda. Een land met een geschiedenis, gekenmerkt door dictaturen, economische crisis en de daaropvolgende armoede. UCCF richt zich op kansarme kinderen in de regio Rakai. Een provincie die in de volksmond bekend staat als ‘De vergeten regio’. ‘Vergeten’ door de overheid sinds de regio als brandhaard van aids bekend kwam te staan. De overheid besloot dat investeren in dit gebied weggegooid geld was. Juist hier wil UCCF investeren in kinderen die zo weinig hebben, maar zoveel kunnen. Ons kindsponsorprogramma helpt inmiddels vele kansarme kinderen in de dorpen: Kakuuto, Kasaali en Kasaka.


Zuid-Soedan

Uganda Democratische Republiek Congo

Kampala

Kenia

Kasaali Kasaka

Lake Victoria

Kakuuto

Rwanda

TanzaniaVan kansarm naar kansrijk UCCF zet zich in voor kansarme kinderen in Rakai. Bij het selecteren kijken we naar woon- en leefomstandigheden. Afkomst en religie spelen hierbij geen rol. De selectie laten we aan onze collega’s in Rakai over. Zij kunnen in samenwerking met de lokale kerk (die ook een gemeentefunctie vervult) het best inschatten waar de nood het hoogst is. We zien veel kinderen waarvan één of beide ouders zijn overleden en kinderen die opgroeien in gezinnen zonder inkomen. Ons kindsponsorprogramma start om die reden op 3/4-jarige leeftijd. Zo kunnen we op lange termijn ook werken aan inkomen genererende activiteiten. We zoeken soms ook sponsors voor oudere kinderen. Deze kinderen zijn dankzij een eerdere sponsor al een eind op weg, maar hebben een nieuwe sponsor nodig om daadwerkelijk hun toekomst te bereiken. Oud of jong: in alle gevallen kunnen we dankzij uw sponsorgeld het leven van een kind in armoede ombuigen van kansarm naar kansrijk.


“I reached my future against all odds! “


<< Quote: John Bosco Mwesezi Eigenaar JB’s garage Oud-sponsorkind


Een maandelijkse investering Bij UCCF betaalt u als sponsor €30,- per maand om een kind dat in armoede leeft te helpen. Een bedrag waarmee het volgen van onderwijs en toegang tot medische zorg gegarandeerd zijn. Maar UCCF doet meer met uw maandelijkse bijdrage. We investeren ook in karakterontwikkeling en vaardigheden voor de toekomst. Hierbij staat voorop dat we geen kant en klare ‘vis’ geven, maar ‘hengels’ aanbieden om zelf te leren vissen. Zo is ons sponsorprogramma meer dan het overleven van het heden. We investeren in de (talent)ontwikkeling van kansarme kinderen in de breedste zin van het woord om een kansrijke toekomst tegemoet te gaan.


Een sponsorkind ontvangt: abc abc

abc abc

abc

abc

abc abc abc

abc abc

abc abc

abc

abc

Onderwijs

Medische zorg

Een voedzame maaltijd

Center Days

(Bijbel)kamp

Vaardigheidslessen

Schooluniform

Nieuwe schoenen

Liefdevolle begeleiding

elke schooldag

elke schoolvakantie

1x per jaar

preventief en indien nodig

2x per jaar

minimaal 1x per jaar

elke schooldag

middelbare school

abc abc abcHet Skills Development Center UCCF heeft als doel kansarme kinderen op weg te helpen naar een kansrijke toekomst. De kans om dit te realiseren in de regio Rakai is het grootst als we inzetten op praktische beroepen. Dat inzicht heeft zich vertaald naar de bouw van het Skills Development Center. Een school met een aanvullend, praktisch onderwijsaanbod op de middelbare school. Hier leren onze sponsorkinderen tijdens hun sponsorperiode basisvaardigheden die later ingezet kunnen worden om inkomen te genereren. Deze basisvaardigheden kunnen een vervolg krijgen met een specialisatie op andere scholen en zo resulteren in een praktisch beroep. Dankzij het Skills Development Center hebben meerdere sponsorkinderen inmiddels een baan als naaister, monteur, elektricien of kapster gevonden. In de toekomst hopen we het aanbod op het Skills Development Center verder uit te breiden met o.a. een computerlab. ÂHet belang van spelen Sport en spel zijn een laagdrempelige en belangrijke manier van leren voor (jonge) kinderen. Een manier van leren die in ontwikkelingslanden vaak niet aan bod komt. Spelen is simpelweg een luxe voor kinderen die in armoede opgroeien. UCCF erkent het belang van sport en spel voor de ontwikkeling van een (jong) kind en investeert hierin door het aanbieden van ‘Center Days’. Elke vakantieperiode genieten onze sponsorkinderen een week lang van diverse sport- en spelactiviteiten, gericht op karakterontwikkeling, sociale vaardigheden, samenwerken en creativiteit. De ‘Center Days’ zijn een belangrijk en uniek onderdeel van ons kindsponsorprogramma. Dankzij de maandelijkse sponsorbijdrage kunnen we de ‘Center Days’ aanbieden aan alle sponsorkinderen in Rakai.


“UCCF brengt kinderen en sponsors dichter bij elkaar “


<< Quote: Monique Burger Sponsor sinds 2015


Op de hoogte blijven We vinden het als stichting belangrijk dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het leven van uw sponsorkind. Uw sponsorkind zal om die reden meerdere keren per jaar post naar u sturen en vertellen hoe het gaat. Een mooiere manier om u op de hoogte te houden, kunnen we bij UCCF niet bedenken. Als stichting vullen we deze informatie verder aan in onze maandelijkse nieuwsbrieven en via social media. Zo krijgt u niet alleen een beeld van het leven van uw sponsorkind maar ook van het land en de regio waar hij/zij leeft.


Een sponsor krijgt:

Foto van sponsorkind

Infobrochure

Algemene brief

Bedankbrief en/of brief terug

bij aanvang

1x per jaar

bij aanvang

Kerstkaart + foto 1x per jaar

Nieuwsbrief 1x per maand

als reactie op uw brief

Mogelijkheid tot extra gift zie bladzijde 24

Updates via social media

Facebook & Instagram

Aanvullende info via website www.uccf.nl


Een extra gift geven Naast de maandelijkse bijdrage geven we op drie momenten de mogelijkheid om iets extra’s te geven. Zo kunt u voor de verjaardag van uw sponsorkind en voor Kerst een extra gift overmaken. Eén keer per jaar heeft u de gelegenheid om ‘zomaar’ een extraatje te geven. Een moment dat u zelf kunt bepalen. We adviseren voor de extra giften een bedrag van €30,-. Een bedrag waar men in Oeganda in overleg met uw sponsorkind een (praktisch) cadeau van kan kopen. Als sponsor ontvangt u een speciale bedankbrief met een foto waar naast de gekochte items ook de blijdschap van uw sponsorkind op te zien is. Uw extra gift is, net als de maandelijkse bijdrage, fiscaal aftrekbaar.


€ 30 sponsorkosten

Mogelijkheden: €

€ 30 sponsorkosten € 28

€2

Verjaardag 1x per jaar

@ €

€2

€ 30 sponsorkosten € 28

PR

Kerst

1x per jaar

@ €

€2

PR

€ 28

Algemene gift

@

1x per jaar

PR


“When I

receive a letter, it feels as if I am shaking the hand of my sponsor.“


<< Quote: Steven Byamukama Sponsorkind UCCF


Een brief voor uw sponsorkind We geven onze sponsors de gelegenheid om middels post met hun sponsorkind te communiceren. Het ontvangen van een brief of kaart uit Nederland is voor onze sponsorkinderen tastbaar bewijs van uw sponsoring. Voor sponsors is het een kans om hun sponsorkind beter te leren kennen. Het versturen en ontvangen van post is dan ook een belangrijk onderdeel van ons sponsorprogramma. Het is tegelijkertijd een onderdeel dat om afspraken vraagt. De algemene afspraken ziet u hiernaast weergegeven. De meer specifieke afspraken communiceren we elk jaar, in de maand januari, per mail met onze sponsors. In een speciale nieuwsbrief zetten we dan alle (nieuwe) afspraken voor u op een rij. Handig om bij de hand te houden als u een brief of kaart naar Oeganda wilt sturen.


Algemene afspraken post: Brievenbuspost Max. 250gr. (inclusief een kleinigheidje) Stop uw post in een (versierde) envelop. Vermeld geen persoonlijke gegevens zoals uw adres, telefoonnummer, email adres of social media gegevens. Vermijd onderwerpen als ziekte, overlijden, politiek en geld.

Tip: Stuur elk seizoen een brief of kaart (vaker mag).

Schrijftaal: Engels. Vermeld naam + kindcode van uw sponsorkind op de brief en envelop. UCCF stuurt elke 15e van de maand post naar Oeganda.


“UCCF helped us to go from dust to gold! “


<< Quote: Viane Ssemaganda Sponsorkind UCCF


Bouwen aan hun toekomst! UCCF werkt, in tegenstelling tot andere sponsorprogramma’s, met een onderwijsgrens. Dat betekent dat niet de leeftijd van het kind, maar het afronden van een studie/ schoolniveau bepalend is voor het einde van de sponsoring. We zien het sponsorprogramma als het bouwen van een toren. We focussen tijdens het ‘bouw’proces op praktisch beroepsonderwijs en vaardigheden om inkomen te genereren. Hier liggen de beste en meeste kansen voor jongvolwassenen in de regio Rakai. We bouwen mee tot een kind genoeg kennis en vaardigheden heeft opgedaan om zelf verder te bouwen. Voor de meeste kinderen betekent dit starten met werken. Andere kinderen kiezen voor een vervolgstudie die ze dankzij de geleerde vaardigheden zelf kunnen bekostigen.


opbouw sponsorprogramma:

school-verdieping Praktisch beroepsonderwijs Middelbare + certificaat praktische vaardigheden 2 jaar

2 jaar

Middelbare school - basis 4 jaar

Basisschool 7 jaar

Kleuterschool 3 jaar


Overhead bij UCCF Het verantwoord uitgeven van uw sponsorgeld is voor ons als stichting een vanzelfsprekendheid. Hierbij staat het belang van uw sponsorkind altijd voorop. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn onze overheadkosten als stichting laag. Van uw maandelijkse sponsorbedrag gaat €28,- rechtstreeks naar Oeganda. De overige €2,- zijn nodig om u op de hoogte te houden en de kosten van ons kindsponsorprogramma in Nederland te dekken. We zijn dankbaar dat onze overhead onder het landelijk gemiddelde ligt. We kunnen de sponsorgelden dus optimaal inzetten voor alle sponsorkinderen. In onze financiële jaarverslagen, die ter inzage op onze website staan, kunt u nalezen hoe we dat precies doen.


Overhead per maand: â‚Ź2,-

nsorkosten

- verzendkosten

- print- en drukkosten

â‚Ź2

- bankkosten

- postbus

PR

- pr kosten


“UCCF is groot geworden door klein te blijven.“


<< Quote: Reinier van Rumpt vrijwilliger UCCF


Daarom UCCF! UCCF staat bekend als kleine organisatie die dankzij de inzet van gepassioneerde vrijwilligers het verschil kan maken in Oeganda. De lage overhead die daaruit voortkomt, is voor veel van onze sponsors een reden om voor onze organisatie te kiezen. Ook onze contacten met de lokale bevolking, de korte lijntjes in de communicatie en onze transparante manier van werken, worden door onze huidige sponsors genoemd om UCCF te omschrijven. We zijn ‘groot’ geworden door ‘klein’ te blijven en dat zal ook de komende jaren een belangrijke reden zijn om voor UCCF te kiezen.


ERVARING DESKUNDIG CHRISTELIJKE IDENTITEIT

VRIJWILLIGERS

COMMUNICATIEF

“KLEIN”

DESKUNDIG

KORTE LIJNEN

GEEN STRIJKSTOK

BETROKKEN

BETROUWBAAR lokale contacten CHRISTELIJKE IDENTITEIT

COMMUNICATIEF

TRANSPARANT BEREIKBAAR

PASSIE

PASSIE TRANSPARANT

ERVARING KORTE LIJNEN DESKUNDIG KENNIS VAN HET LAND

BETROUWBAAR lokale contacten

KENNIS VAN HET LAND

BEREIKBAAR

“KLEIN”

PERSOONLIJK

BETROKKEN

VRIJWILLIGERS

GEEN STRIJKSTOK

PERSOONLIJKEen partner in het veld Om met de juiste bril op naar de uitdagingen in het leven van kinderen in Rakai te kijken, is kennis van het land en de cultuur nodig. Uitdagingen die we met een Westerse bril op vaak anders interpreteren. Samenwerken met een lokale partner is voor ons werk dan ook een absolute must. UCCF werkt voor het kindsponsorpgrogramma nauw samen met de Oegandese organisatie Africa Renewal Ministries (ARM). Met 25 jaar ervaring op het gebied van kindsponsoring weet ARM als geen ander waar de kansen voor kinderen in de Oegandese samenleving liggen. ARM werkt met dezelfde passie en vanuit dezelfde christelijke identiteit als UCCF. En dat levert een waardevolle samenwerking op. Africa Renewal Ministries is voor ons dan ook een onmisbare partner in het veld.


“If you can’t feed a hundred people; then just feed one! “


<< Quote: Moeder Teresa winnares Nobelprijs van de VredeSamen een kind sponsoren Een kind sponsoren in Oeganda wordt vooral door gezinnen, echtparen of mensen individueel gedaan. Maar er zijn meer mogelijkheden bij UCCF. Denk aan het sponsoren van een kansarm kind door een school in Nederland, de zondagschool van een kerk of de muziekvereniging uit het dorp. Denk aan een groep vrienden of collega’s die samen geld opzij leggen om een kind te kunnen sponsoren. Of de mogelijkheid om een kansarm kind met uw eigen bedrijf te sponsoren. Op die manier wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet gemaakt en creëert een bedrijf direct sociale impact. Bij UCCF is het sponsoren van een kind dus niet gebonden aan één enkele persoon. En dat biedt mogelijkheden om nog meer kinderen op weg te helpen naar een toekomst.


“Bij UCCF weet je dat je hulp niet alleen een druppel is, maar ook een regenbui! “


<< Quote: Simone Leeuwesteijn Sponsor sinds 2010Projectaanbod UCCF De Uganda Child Care Foundation biedt naast het kindsponsorproject ook andere projecten aan die direct en indirect bijdragen aan de ontwikkeling van onze sponsorkinderen en hun (leef)omgeving. Projecten die we enkel in gang zetten na het ontvangen van een hulpvraag uit Oeganda. We konden de afgelopen jaren investeren in een volledige schoolcampus in Kakuuto, een kliniek, maĂŻsfabriek en een waterproject in Kasaka. We hielpen honderden gezinnen inkomen te genereren dankzij het verbouwen van koffie en bouwden nieuwe huizen voor gezinnen die met niets werden achtergelaten. Maar ook kleinere hulpvragen vertalen we naar concrete projecten. Maandverband voor kwetsbare meisjes, solarlampen voor een gezin of muskietennetten ter preventie van malaria. Het projectaanbod op onze website laat het aanbod van onze doorlopende projecten zien. Onze incidentele/ eenmalige projecten bieden we via onze nieuwsbrief en social media aan. Â


Contact Heeft u n.a.v. de informatie in deze brochure nog aanvullende vragen, wilt u meer weten over kindsponsoring bij UCCF of wilt u zelf een kind sponsoren in Oeganda? Laat het ons weten! Ons team is zowel telefonisch als per mail bereikbaar om uw aanvullende vragen te beantwoorden. Voor meer informatie over onze UCCF-projecten verwijzen we u naar onze website en social media.


€2

€ 30 sponsorkosten € €

€ 30 sponsorkosten € 28€ 28

Contactgegevens

@@

€2

€ 28

Telefoon Adres € 30 sponsorkosten algemeen: (078) 2049182 kindsponsoring: (078) 8434069

Website

www.uccf.nl

PR PR

€2

€ 28

Postbus 27 3300 AA Dordrecht

@

PR

E-mail

algemeen: secretariaat@uccf.nl kindsponsoring: kindsponsoring@uccf.nl

€2

€ 28 Facebook / Instagram

€2

UCCF (Uganda Child Care Foundation) uganda_child_care_foundation

Rekeningnummer

NL27 RABO 0395 3996 02 ANBI status

PR


“Dear sponsor, Never forget: you gave me back my smile!�


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.