Autumn 2018 Caregiver - VIETNAMESE

Page 1

Tin tức từ Nghiệp đoàn của chúng ta facebook.com/UDW twitter.com/UDWA

Thu 2018

Cuộc bầu cử 2018

THÁNG MƯỜI MỘT

là tháng Cảm Tạ Nhân Viên Chăm Sóc! Hãy gọi cho văn phòng địa phương để biết về chương trình tổ chức ở gần quí vị

QUÍ VỊ CÓ DỰ ĐỊNH ĐI

BẦU VÀO NGÀY 6 THÁNG MƯỜI MỘT KHÔNG? Nếu quí vị đã nghiên cứu và biết mình sẽ bỏ phiếu cho ai. Bước kế tiếp là chắc chắn đi bầu vào ngày 6 tháng Mười Một! Nếu quí vị chưa có dự tính đi bầu? Dưới đây là bản liệt kê những điều cần làm: •

Quí vị đã ghi danh đi bầu chưa? Quí vị có đến ngày 22 tháng Mười để ghi danh đi bầu tại www.registertovote.ca.gov.

Bỏ phiếu trực tiếp? Quí vị phải biết địa điểm bỏ phiếu của mình ở đâu và làm sao đến đó. Hàng chờ đợi thường ngắn nhất vào giữa ban ngày khi hầu hết mọi người đang đi làm. Nếu quí vị đi làm việc ra khỏi nhà, chủ nhân phải cho phép quí vị đi bầu.

Bỏ phiếu bằng bưu điện? Hãy chắc chắn lá phiếu của quí vị được đóng dấu bưu điện trước ngày 6 tháng Mười Một. Quý vị cũng có thể nộp phiếu tại địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử, hoặc bỏ phiếu vào thùng phiếu của quận vào ngày bầu cử. Lá phiếu của quí vị sẽ không được tính nếu vẫn còn để trên quầy!

Xin vào www.voterstatus.sos.ca.gov để kiểm tra tình trạng ghi danh của quí vị, tìm địa điểm bỏ phiếu của mình và được giải đáp mọi thắc mắc về bầu cử ở California.

Quí vị không đi bầu được vì quên đăng ký trước hạn chót ngày 22 tháng Mười? Hãy tìm hiểu về Đăng ký Cử tri có Điều kiện tại http://bit.ly/latevote. Và quí vị vẫn có thể tạo sự khác biệt bằng cách nhắc nhở bạn bè, gia đình và người bệnh của mình gửi lá phiếu đi hoặc đến địa điểm bỏ phiếu. Hãy cho mọi người thấy rằng Nhân Viên Chăm Sóc Tham Gia Bầu Cử!

Tiếng nói của quí vị rất quan trọng


H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

BẢO VỆ

NGÀNH CHĂM SÓC TẠI GIA

Hãy bầu cho các nhà lãnh đạo bênh vực cho nhân viên chăm sóc và người bệnh!

V

ào thời điểm tranh cử này , quí vị có thể đã nhận được những tin tức chính trị qua quảng cáo, bưu phẩm và điện thoại gọi đến. Hầu hết chúng ta chỉ muốn quay mặt đi và không để ý đến.

Tuy nhiên, vấn đề của việc thờ ơ này là cuộc bầu cử quyết định ai sẽ là nhà lập pháp của chúng ta. Và các nhà lập pháp này quyết định điều gì sẽ xảy đến cho các chương trình như IHSS. Vì vậy, nếu chúng ta không để ý đến những ứng cử viên đang tranh cử có nghĩa là chúng ta không để ý đến những ứng cử viên có thể cải thiện chương trình chăm sóc tại gia—hoặc huỷ bỏ chương trình này. Và không chỉ riêng IHSS bị ảnh hưởng. Là nhân viên chăm sóc, sự an sinh của bản thân, của khách hàng và của gia đình chúng ta bị ảnh hưởng bởi những quyết định của các viên chức được bầu lên. Bảo hiểm y tế và dịch vụ chăm sóc y tế dài hạn cho người bệnh của chúng ta được tài trợ bởi các chương trình của chính phủ. Khả năng để có được—hoặc không được—bảo hiểm y tế của chúng ta được quyết định bởi chính phủ. Và tài khoảng ngân sách cần cho dịch vụ thuê nhà với giá phải chăng, phương tiện chuyên chở và các dịch vụ xã hội mà chúng ta cần để thực hiện công việc của mình và chăm sóc gia đình là do chính phủ quyết định.

trình. Chúng ta cần phải biết chắc rằng chúng ta có những viên chức trong chính quyền hiểu sự quan trọng của các chương trình như Medicaid và IHSS như thế nào đối với những người như chúng ta, người bệnh và người thân.

Luật pháp kỳ thị người cao niên và người khuyết tật

Là nhân viên chăm sóc, chúng ta là người bênh vực cho người bệnh mà chúng ta trông nom. Vì vậy khi biết rằng đạo luật như HR 620, là một dự luật hiện đang biểu quyết trong Quốc hội sẽ làm suy yếu Đạo luật Người Hoa Kỳ bị Khuyết tật- American with Disabitlity Act (ADA), dự luật này có thể nguy hại cho người bệnh và người thân của chúng ta. Chúng ta cần phải biết rằng bất kỳ đại biểu nào của Quốc hội do chúng ta bầu lên sẽ mở cửa cho người khuyết tật chứ không đóng cửa vào mặt họ.

Các viên chức bổ nhiệm không bênh vực giới lao động

Các viên chức được bầu lên không chỉ làm luật, họ còn bổ nhiệm các thẩm phán giải thích những luật đó. Các phán quyết chống giới lao động gần đây, của vụ kiện Harris v. Quinn năm 2014 và Janus v. AFSCME năm 2018, từ Tối Cao Pháp Viện do một số các nhà lập pháp có khuynh hướng ủng hộ các tổ hợp thương mại giàu có thay vì giới lao động. Chúng ta có thể thay đổi điều này bằng cách bầu lên những viên chức thông hiểu hiến pháp có nghĩa vụ phải bảo vệ mọi người, không chỉ riêng những người kiếm thật nhiều tiền.

Nhân viên chăm sóc cần phải biết chắc rằng chính phủ nghe được tiếng nói của mình, không chỉ riêng giới giàu có và các tổ hợp thương mại lớn, họ là những thành phần không biết cuộc sống thực sự của chúng ta như thế nào.

NHỮNG GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO CHÚNG TA TRONG CUỘC BẦU CỬ NÀY IHSS được tài trợ từ ngân sách của liên bang, tiểu bang và địa phương, vì vậy từ Giám Sát Quận cho tới Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, hầu hết những người chúng ta bầu lên ảnh hưởng đến tương lai của chương trình chăm sóc tại gia và mức lương của nhân viên chăm sóc. Nhưng có những vấn đề khác nữa bị đe dọa trong năm nay có thể ảnh hưởng đến ngành chăm sóc như:

• Cắt giảm Medicare, Medicaid và An Sinh Xã Hội

IHSS được một phần tài trợ từ Medicaid, và là nguồn cung cấp bảo hiểm y tế cho chúng ta và người bệnh. Năm ngoái Quốc Hội đã thông qua một mức giảm thuế khổng lồ cho giới giàu có và gây ra sự thâm hụt ngân sách trầm trọng. Mức thâm hụt đó bây giờ sẽ cần phải được thanh toán bằng cách cắt giảm các chương

Và rất nhiều vấn đề ảnh hưởng khác nữa, liệu chúng ta và người thân sẽ được an toàn và được chăm sóc hay bị bỏ rơi để vật lộn với chi phí thuê nhà và bảo hiểm y tế tăng vọt, thiếu sót các dịch vụ công và gia tăng bất bình đẳng.

H

Những nhà lập pháp này đã bỏ phiếu cắt giảm IHSS – và bây giờ chúng ta đừng bầu cho họ Năm ngoái, chúng ta đã tranh đấu rất cam go để bảo vệ luật Bảo hiểm Y Tế với Giá phải chăng (Affordable Care Act) và Medicaid trong khi Quốc Hội cố gắng huỷ bỏ, và như vậy sẽ gây ra sự cắt giảm hàng trăm triệu mỹ kim cho IHSS. Nhưng bất chấp sự cố gắng hết sức của chúng ta, một số nhà lập pháp California đã từ chối hỗ trợ cho ngành chăm sóc tại gia và đã bỏ phiếu cắt giảm IHSS nhiều lần. Bây giờ là lúc chúng ta cho họ biết chúng ta cảm thấy thế nào về điều họ làm bằng cách không bỏ phiếu cho họ! Dưới đây là các nhà lập pháp đã bỏ phiếu để cắt giảm ngành chăm sóc cho hàng triệu người cao niên và người khuyết tật của tiểu bang chúng ta:

Rep. Doug LaMalfa R, CA-1

Rep. Tom McClintock R, CA-4

Rep. Paul Cook R, CA-8

Rep. Jeff Denham R, CA-10

Rep. David Valadao R, CA-21

Rep. Devin Nunes R, CA-22

Rep. Kevin McCarthy R, CA-23

Rep. Steve Knight R, CA-25

Rep. Ed Royce R, CA-39

Rep. Ken Calvert R, CA-42

Rep. Mimi Walters R, CA-45

Rep. Dana Rohrabacher R, CA-48

Vì rất là thiệt thòi nếu chúng ta không đi bầu, xin quí vị đừng để người khác phát biểu cho mình. Hãy đi bầu và làm cho tiếng nói của nhân viên chăm sóc được lắng nghe!

www.udwa.org/election-2018.

Tháng Mười Một là Tháng Cảm tạ Nhân viên Chăm sóc, là thời gian để cám ơn hàng ngàn nhân viên chăm sóc IHSS trên toàn tiểu bang, họ là những người làm cho ngành chăm sóc tại gia có thể đến với người cao niên có lợi tức thấp và người khuyết tật. Chúng ta làm một số công việc quan trọng nhất, nhưng chúng ta vẫn ở trong số những công nhân được trả lương thấp nhất trong tiểu bang. Tại nghiệp đoàn UDW, chúng ta là những nhân viên chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau để chúng ta có thể được mức lương và quyền lợi khả quan hơn và bảo vệ chương trình IHSS. Chúng ta tranh đấu cho bản thân và cho người bệnh. Cùng nhau đoàn kết, chúng ta sẽ xây dựng một tương lai nơi những nhân viên chăm sóc được hỗ trợ và mọi người đều được sự chăm sóc mà họ cần. Trong khi chúng ta hướng tới mục tiêu đó, xin nhớ đừng bao giờ quên tầm quan trọng của việc chăm sóc và nét đặc biệt của người làm công việc này như thế nào! Tôi hy vọng được đón tiếp quí vị tại một trong những buổi tiệc Tháng Cảm Tạ Nhân Viên Chăm Sóc mà tôi sẽ tham dự vào tháng Mười Một. Xin gọi cho văn phòng địa phương hoặc vào www. udwa.org để tìm buổi tiệc cảm tạ nhân viên chăm sóc ở gần quí vị. Xin chân thành cảm tạ tất cả những gì quí vị đã làm!

Trong tinh thần đoàn kết,

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HÃY ĐI BẦU!

Để xem danh sách các ứng cử viên quyết tâm với các vấn đề của nhân viên chăm sóc, xin quí vị xem danh sách ủng hộ của UDW tại

Cảm tạ nhân viên chăm sóc với tôi vào tháng Mười Một này!

Rep. Darrell Issa R*, CA-49

Rep. Duncan Hunter R, CA-50

Để biết thêm chi tiết xin vào: www.cutshurtca.org *Darrell Issa sẽ không tái tranh cử. Để xem danh sách các ứng cử viên được UDW ủng hộ xin vào: www.udwa.org/election-2018

Editha Adams, Chú Tich UDW


H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

BẢO VỆ

NGÀNH CHĂM SÓC TẠI GIA

Hãy bầu cho các nhà lãnh đạo bênh vực cho nhân viên chăm sóc và người bệnh!

V

ào thời điểm tranh cử này , quí vị có thể đã nhận được những tin tức chính trị qua quảng cáo, bưu phẩm và điện thoại gọi đến. Hầu hết chúng ta chỉ muốn quay mặt đi và không để ý đến.

Tuy nhiên, vấn đề của việc thờ ơ này là cuộc bầu cử quyết định ai sẽ là nhà lập pháp của chúng ta. Và các nhà lập pháp này quyết định điều gì sẽ xảy đến cho các chương trình như IHSS. Vì vậy, nếu chúng ta không để ý đến những ứng cử viên đang tranh cử có nghĩa là chúng ta không để ý đến những ứng cử viên có thể cải thiện chương trình chăm sóc tại gia—hoặc huỷ bỏ chương trình này. Và không chỉ riêng IHSS bị ảnh hưởng. Là nhân viên chăm sóc, sự an sinh của bản thân, của khách hàng và của gia đình chúng ta bị ảnh hưởng bởi những quyết định của các viên chức được bầu lên. Bảo hiểm y tế và dịch vụ chăm sóc y tế dài hạn cho người bệnh của chúng ta được tài trợ bởi các chương trình của chính phủ. Khả năng để có được—hoặc không được—bảo hiểm y tế của chúng ta được quyết định bởi chính phủ. Và tài khoảng ngân sách cần cho dịch vụ thuê nhà với giá phải chăng, phương tiện chuyên chở và các dịch vụ xã hội mà chúng ta cần để thực hiện công việc của mình và chăm sóc gia đình là do chính phủ quyết định.

trình. Chúng ta cần phải biết chắc rằng chúng ta có những viên chức trong chính quyền hiểu sự quan trọng của các chương trình như Medicaid và IHSS như thế nào đối với những người như chúng ta, người bệnh và người thân.

Luật pháp kỳ thị người cao niên và người khuyết tật

Là nhân viên chăm sóc, chúng ta là người bênh vực cho người bệnh mà chúng ta trông nom. Vì vậy khi biết rằng đạo luật như HR 620, là một dự luật hiện đang biểu quyết trong Quốc hội sẽ làm suy yếu Đạo luật Người Hoa Kỳ bị Khuyết tật- American with Disabitlity Act (ADA), dự luật này có thể nguy hại cho người bệnh và người thân của chúng ta. Chúng ta cần phải biết rằng bất kỳ đại biểu nào của Quốc hội do chúng ta bầu lên sẽ mở cửa cho người khuyết tật chứ không đóng cửa vào mặt họ.

Các viên chức bổ nhiệm không bênh vực giới lao động

Các viên chức được bầu lên không chỉ làm luật, họ còn bổ nhiệm các thẩm phán giải thích những luật đó. Các phán quyết chống giới lao động gần đây, của vụ kiện Harris v. Quinn năm 2014 và Janus v. AFSCME năm 2018, từ Tối Cao Pháp Viện do một số các nhà lập pháp có khuynh hướng ủng hộ các tổ hợp thương mại giàu có thay vì giới lao động. Chúng ta có thể thay đổi điều này bằng cách bầu lên những viên chức thông hiểu hiến pháp có nghĩa vụ phải bảo vệ mọi người, không chỉ riêng những người kiếm thật nhiều tiền.

Nhân viên chăm sóc cần phải biết chắc rằng chính phủ nghe được tiếng nói của mình, không chỉ riêng giới giàu có và các tổ hợp thương mại lớn, họ là những thành phần không biết cuộc sống thực sự của chúng ta như thế nào.

NHỮNG GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO CHÚNG TA TRONG CUỘC BẦU CỬ NÀY IHSS được tài trợ từ ngân sách của liên bang, tiểu bang và địa phương, vì vậy từ Giám Sát Quận cho tới Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, hầu hết những người chúng ta bầu lên ảnh hưởng đến tương lai của chương trình chăm sóc tại gia và mức lương của nhân viên chăm sóc. Nhưng có những vấn đề khác nữa bị đe dọa trong năm nay có thể ảnh hưởng đến ngành chăm sóc như:

• Cắt giảm Medicare, Medicaid và An Sinh Xã Hội

IHSS được một phần tài trợ từ Medicaid, và là nguồn cung cấp bảo hiểm y tế cho chúng ta và người bệnh. Năm ngoái Quốc Hội đã thông qua một mức giảm thuế khổng lồ cho giới giàu có và gây ra sự thâm hụt ngân sách trầm trọng. Mức thâm hụt đó bây giờ sẽ cần phải được thanh toán bằng cách cắt giảm các chương

Và rất nhiều vấn đề ảnh hưởng khác nữa, liệu chúng ta và người thân sẽ được an toàn và được chăm sóc hay bị bỏ rơi để vật lộn với chi phí thuê nhà và bảo hiểm y tế tăng vọt, thiếu sót các dịch vụ công và gia tăng bất bình đẳng.

H

Những nhà lập pháp này đã bỏ phiếu cắt giảm IHSS – và bây giờ chúng ta đừng bầu cho họ Năm ngoái, chúng ta đã tranh đấu rất cam go để bảo vệ luật Bảo hiểm Y Tế với Giá phải chăng (Affordable Care Act) và Medicaid trong khi Quốc Hội cố gắng huỷ bỏ, và như vậy sẽ gây ra sự cắt giảm hàng trăm triệu mỹ kim cho IHSS. Nhưng bất chấp sự cố gắng hết sức của chúng ta, một số nhà lập pháp California đã từ chối hỗ trợ cho ngành chăm sóc tại gia và đã bỏ phiếu cắt giảm IHSS nhiều lần. Bây giờ là lúc chúng ta cho họ biết chúng ta cảm thấy thế nào về điều họ làm bằng cách không bỏ phiếu cho họ! Dưới đây là các nhà lập pháp đã bỏ phiếu để cắt giảm ngành chăm sóc cho hàng triệu người cao niên và người khuyết tật của tiểu bang chúng ta:

Rep. Doug LaMalfa R, CA-1

Rep. Tom McClintock R, CA-4

Rep. Paul Cook R, CA-8

Rep. Jeff Denham R, CA-10

Rep. David Valadao R, CA-21

Rep. Devin Nunes R, CA-22

Rep. Kevin McCarthy R, CA-23

Rep. Steve Knight R, CA-25

Rep. Ed Royce R, CA-39

Rep. Ken Calvert R, CA-42

Rep. Mimi Walters R, CA-45

Rep. Dana Rohrabacher R, CA-48

Vì rất là thiệt thòi nếu chúng ta không đi bầu, xin quí vị đừng để người khác phát biểu cho mình. Hãy đi bầu và làm cho tiếng nói của nhân viên chăm sóc được lắng nghe!

www.udwa.org/election-2018.

Tháng Mười Một là Tháng Cảm tạ Nhân viên Chăm sóc, là thời gian để cám ơn hàng ngàn nhân viên chăm sóc IHSS trên toàn tiểu bang, họ là những người làm cho ngành chăm sóc tại gia có thể đến với người cao niên có lợi tức thấp và người khuyết tật. Chúng ta làm một số công việc quan trọng nhất, nhưng chúng ta vẫn ở trong số những công nhân được trả lương thấp nhất trong tiểu bang. Tại nghiệp đoàn UDW, chúng ta là những nhân viên chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau để chúng ta có thể được mức lương và quyền lợi khả quan hơn và bảo vệ chương trình IHSS. Chúng ta tranh đấu cho bản thân và cho người bệnh. Cùng nhau đoàn kết, chúng ta sẽ xây dựng một tương lai nơi những nhân viên chăm sóc được hỗ trợ và mọi người đều được sự chăm sóc mà họ cần. Trong khi chúng ta hướng tới mục tiêu đó, xin nhớ đừng bao giờ quên tầm quan trọng của việc chăm sóc và nét đặc biệt của người làm công việc này như thế nào! Tôi hy vọng được đón tiếp quí vị tại một trong những buổi tiệc Tháng Cảm Tạ Nhân Viên Chăm Sóc mà tôi sẽ tham dự vào tháng Mười Một. Xin gọi cho văn phòng địa phương hoặc vào www. udwa.org để tìm buổi tiệc cảm tạ nhân viên chăm sóc ở gần quí vị. Xin chân thành cảm tạ tất cả những gì quí vị đã làm!

Trong tinh thần đoàn kết,

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HÃY ĐI BẦU!

Để xem danh sách các ứng cử viên quyết tâm với các vấn đề của nhân viên chăm sóc, xin quí vị xem danh sách ủng hộ của UDW tại

Cảm tạ nhân viên chăm sóc với tôi vào tháng Mười Một này!

Rep. Darrell Issa R*, CA-49

Rep. Duncan Hunter R, CA-50

Để biết thêm chi tiết xin vào: www.cutshurtca.org *Darrell Issa sẽ không tái tranh cử. Để xem danh sách các ứng cử viên được UDW ủng hộ xin vào: www.udwa.org/election-2018

Editha Adams, Chú Tich UDW


Tin tức từ Nghiệp đoàn của chúng ta facebook.com/UDW twitter.com/UDWA

Thu 2018

Cuộc bầu cử 2018

THÁNG MƯỜI MỘT

là tháng Cảm Tạ Nhân Viên Chăm Sóc! Hãy gọi cho văn phòng địa phương để biết về chương trình tổ chức ở gần quí vị

QUÍ VỊ CÓ DỰ ĐỊNH ĐI

BẦU VÀO NGÀY 6 THÁNG MƯỜI MỘT KHÔNG? Nếu quí vị đã nghiên cứu và biết mình sẽ bỏ phiếu cho ai. Bước kế tiếp là chắc chắn đi bầu vào ngày 6 tháng Mười Một! Nếu quí vị chưa có dự tính đi bầu? Dưới đây là bản liệt kê những điều cần làm: •

Quí vị đã ghi danh đi bầu chưa? Quí vị có đến ngày 22 tháng Mười để ghi danh đi bầu tại www.registertovote.ca.gov.

Bỏ phiếu trực tiếp? Quí vị phải biết địa điểm bỏ phiếu của mình ở đâu và làm sao đến đó. Hàng chờ đợi thường ngắn nhất vào giữa ban ngày khi hầu hết mọi người đang đi làm. Nếu quí vị đi làm việc ra khỏi nhà, chủ nhân phải cho phép quí vị đi bầu.

Bỏ phiếu bằng bưu điện? Hãy chắc chắn lá phiếu của quí vị được đóng dấu bưu điện trước ngày 6 tháng Mười Một. Quý vị cũng có thể nộp phiếu tại địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử, hoặc bỏ phiếu vào thùng phiếu của quận vào ngày bầu cử. Lá phiếu của quí vị sẽ không được tính nếu vẫn còn để trên quầy!

Xin vào www.voterstatus.sos.ca.gov để kiểm tra tình trạng ghi danh của quí vị, tìm địa điểm bỏ phiếu của mình và được giải đáp mọi thắc mắc về bầu cử ở California.

Quí vị không đi bầu được vì quên đăng ký trước hạn chót ngày 22 tháng Mười? Hãy tìm hiểu về Đăng ký Cử tri có Điều kiện tại http://bit.ly/latevote. Và quí vị vẫn có thể tạo sự khác biệt bằng cách nhắc nhở bạn bè, gia đình và người bệnh của mình gửi lá phiếu đi hoặc đến địa điểm bỏ phiếu. Hãy cho mọi người thấy rằng Nhân Viên Chăm Sóc Tham Gia Bầu Cử!

Tiếng nói của quí vị rất quan trọng


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.