The Caregiver - Winter 2020 - Vietnamese

Page 1

Thông tin từ nghiệp đoàn

Bản Tin

CÔNG NHÂN CHĂM SÓC Mùa đông 2020

Q U Í V Ị CÓ C ÁC TẬ N D Ụ N G

KHÔNG? H ÌN M O H DÀNH C

Tìm hiểu về các tài nguyên quan trọng cho quí vị và gia đình


Q U Í V Ị C Ó TẬ N D Ụ N G C ÁC

DÀ N H CH O M Ì N H K H Ô N G?

Tìm hiểu về các tài nguyên quan trọng cho quí vị và gia đình ối với những nhân viên chăm sóc như chúng ta, thường là phải vật lộn với cuộc sống cho qua ngày. Và mặc dù giới thượng lưu giàu có đang làm ăn phát đạt trong nền kinh tế hiện nay, khoảng cách giàu nghèo ở Hoa Kỳ đang ở mức độ lớn nhất trong vòng 50 năm qua. Trong năm 2020, điều quan trọng là chúng ta bầu lên những nhà lãnh đạo hiểu

được điều này, và là những người có thể tạo ra sự thay đổi thực sự trong cuộc sống hàng ngày của những nhân viên chăm sóc lao động vất vả như chúng ta. Trong khi đó, những người lao động với lợi tức thấp như nhân viên chăm sóc IHSS cần mọi sự giúp đỡ để có thể sống qua ngày, nhưng chúng ta thường không biết khi nào mình hội đủ điều kiện để được giúp đỡ. Quí vị

có biết rằng hơn một triệu người dân California hội đủ điều kiện để nhận CalFresh (còn được gọi là SNAP hoặc phiếu thực phẩm) nhưng họ không hề biết về quyền lợi này? Su unión está aquí para ayudar! Consulte Nghiệp đoàn sẵn sàng giúp đỡ quí vị! Xin hãy xem thông tin bên dưới để tìm xem hỗ trợ nào có thể giúp quí vị lo liệu khả quan hơn cho bản thân và cho gia đình.

QUỸ CAL ABLE

CHƯƠNG TRÌNH

TÍN DỤNG THUẾ LỢI TỨC

Chương trình phiếu thực phẩm của California

Tiền hoàn thuế

Giúp các gia đình tiết kiệm cho các chi phí liên quan về khuyết tật Quí vị có thể bỏ vào quỹ CalABLE lên tới $15,000 một năm mà không bị ảnh hưởng đến các quyền lợi như SSI và Medicaid

CALFRESH Được trợ giúp tới $192/tháng cho mỗi thành viên trong hộ gia đình để mua thực phẩm

Quí vị phải là người đang nhận SSI hoặc SSDI do khuyết tật hoặc bị mù hoặc có chứng nhận khuyết tật với chữ ký của bác sĩ.

Điều kiện hợp lệ dựa trên mức lợi tức. Những ai có SSI/SSP cũng có thể hợp lệ.

calable.ca.gov • 1-833-225-2253 CalABLESupport@CalABLE.ca.gov

Có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng Chín năm 2020

TÍN DỤNG THUẾ

CHO TRẺ EM Tiền hoàn thuế cho cha mẹ

Một tín dụng thuế mới có thể cho lên tới $1,000 thêm vào tiền hoàn thuế của quí vị* Quí vị phải có mức lợi tức ít hơn $30,000/năm và có ít nhất một đứa con dưới 6 tuổi kể theo ngày 31 tháng Mười Hai, 2019.

caleitc4me.org

Chỉ dẫn về mức lợi tức của CalFresh

Số người trong hộ gia đình 1 2 3 4 5 6 7 8

Lợi tức hàng tháng <$2,082 <$2,820 <$3,556 <$4,292 <$5,030 <$5,766 <$6,502 <$7,240

(Cộng thêm $378 cho mỗi thành viên sau 8 người)

getcalfresh.org • 1-877-847-3663

KIẾM ĐƯỢC Ở CALIFORNIA Một tín dụng thuế hoàn tiền để trả lại tiền cho công nhân* Điều kiện hợp lệ dựa trên mức lợi tức. Đã có những thay đổi về luật thuế, dù quí vị đã không hợp lệ trong quá khứ khi là nhân viên chăm sóc sống chung với người bệnh, quí vị có thể hợp lệ trong năm nay.

caleitc4me.org

QUỸ CALSAVERS Chuẩn bị tài chánh về hưu trí

Tiếp cận chương trình quản lý chuyên nghiệp về tiết kiệm hưu trí dành cho những người dân California không có kế hoạch hưu trí do chủ nhân hoạch định Điều kiện hợp lệ dựa trên tình trạng của chủ nhân. Ghi danh tự động cho những cơ sở có trên 100 nhân viên. Hầu hết nhân viên chăm sóc IHSS có thể chọn tham gia chương trình.

calsavers.com • 1-855-650-6918

* Xin lưu ý: tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin và không nhằm thay thế sự cố vấn của chuyên viên thuế vụ hoặc kế toán viên hợp pháp. Tất cả các quyết định liên quan về thuế của thông tin này nên được tham khảo với chuyên viên cố vấn thuế vụ của quí vị.


2020 và

NHỮ NG N Ă M SAU

B ẮT ĐẦU M Ộ T T H Ậ P N I Ê N T Ớ I V Ề C H Ă M S Ó C Xin chúc mừng năm mới cho tất cả mọi người trong gia đình chăm sóc của chúng ta! Tôi hy vọng năm 2020 sẽ đem đến cho quí vị và gia đình một sức khỏe thật dồi dào. Khi chúng tôi thành lập ban tổ chức mà sau này trở thành UDW vào năm 1977, chúng tôi có một mục tiêu đơn giản nhưng mang tính cách mạng: đó là tạo cho nhân viên chăm sóc sức mạnh để bảo vệ người bệnh và cải thiện cuộc sống của chúng ta. Là nghiệp đoàn thứ ba duy nhất trong nước được thành lập bởi những người da màu, chúng ta đã mang tiếng nói mới lên diễn đàn và thay đổi cuộc đàm luận. Bây giờ, sau hơn 40 năm, chúng ta vững mạnh hơn bao giờ hết và có thêm nhiều hội viên gia nhập vào phong trào của chúng ta hằng ngày. Đây là những gì chúng ta sử dụng sức mạnh đó để tranh đấu trong năm 2020 và nhiều năm sau nữa: Sức mạnh của nhân viên chăm sóc ở cấp quận Điều đó có nghĩa là lương của chúng ta được quyết định bởi năm quan chức địa phương mà có thể họ không coi trọng ngành chăm sóc. Năm nay, ưu tiên số một của chúng ta là làm cho tiếng nói của mình vang to hơn trong phòng họp của ban giám sát—và hoạt động để bầu lên những giám sát viên biết tôn trọng công việc của chúng ta và người bệnh. Bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên chăm sóc Nhân viên chăm sóc rất đau buồn mỗi khi người bệnh của mình qua đời. Nhưng khi người bệnh là con cái hoặc vợ chồng, chúng ta cũng mất di mức lợi tức mà không có mạng lưới an toàn của

trợ cấp thất nghiệp bảo vệ. Ngay bây giờ, các nhân viên chăm sóc cho gia đình này không hội đủ điều kiện để được bảo hiểm thất nghiệp. Trong năm 2020, chúng ta tranh đấu để thay đổi điều nầy. Chăm sóc y tế dài hạn cho tất cả mọi người Thống đốc Gavin Newsom đã đi một bước táo bạo vào năm ngoái khi tiến hành việc tu chỉnh toàn diện hệ thống chăm sóc y tế dài hạn và yêu cầu UDW trở thành một phần của kế hoạch. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng kinh nghiệm của nhân viên chăm sóc sẽ được đưa vào trong việc thành lập Kế hoạch tổng thể về Người cao niên của ông. Cuộc bầu cử 2020 Năm 2020 là một năm bầu cử LỚN và nhân chăm sóc sẽ là một phần rất quan trọng! Chúng ta sẽ ủng hộ các ứng cử viên có đồng quan điểm với chúng ta, sau đó chúng ta sẽ gõ cửa và điện thoại kêu gọi để đảm bảo các ứng cử viên này được bầu lên. Để biết danh sách các ứng cử viên được ủng hộ, xin hãy truy cập udwa. org/election-2020/ Tôi rất mong muốn được làm việc cùng quí vị để biến tất cả các mục tiêu năm 2020 của chúng ta thành hiện thực. Xin chúc quí vị một năm mới tươi sáng và thịnh vượng, và chúng ta mãi là Nhân viên Chăm sóc Vững mạnh! Trong tinh thần đoàn kết, Editha Adams, Chủ Tịch toàn tiểu bang của UDW


NONPROFIT US POSTAGE PAID HUNT. BCH CA PERMIT #438

4855 Seminole Drive San Diego, CA 92115 800-621-5016

udwa.org twitter.com/udwa facebook.com/UDW

HỆ THỐNG XÁC MINH THĂM VIẾNG ĐIỆN TỬ RA MẮT TRONG NĂM 2020 ✔ Nhân viên chăm sóc sống chung có thể được miễn.

✔ Các nhân viên chăm sóc hiện không sử dụng bảng ghi giờ điện tử sẽ cần phải đăng ký ETS hoặc chọn đường điện thoại.

✔ C ác quận Placer, Orange và San Luis Obispo bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng, trong khi Riverside và Kern sẽ bắt đầu vào tháng Ba và tháng Tư. ✔ Còn lại các quận khác sẽ bắt đầu vào mùa hè và mùa thu.

T ìm hiểu thêm tại: http://bit.ly/EVVhelp

Bảo vệ bản thân và người bệnh gười cao niên và người khuyết tật dễ bị thương tích hoặc thiệt mạng khi bị cúp điện hoặc bị hỏa hoạn. Trong khi California làm việc để tìm các giải pháp lâu dài cho những vấn đề này, nhân viên chăm sóc như chúng ta phải có biện pháp phòng ngừa thêm. Một điều quan trọng quí vị có thể thực hiện ngay bây giờ là ghi danh vào danh sách y tế “Medical Baseline” của công ty điện lực của mình. Danh sách Medical Baseline ưu tiên cấp cứu dành cho những người lệ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sự sống, mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng hoặc hệ thống miễn dịch bị tổn hại.

Có tên trong danh sách y tế Medical Baseline này có thể giúp quí vị tiết kiệm tiền bạc, nhưng nó cũng có thể cứu mạng quí vị hoặc người bệnh: hiện giờ, các công ty điện lực đang sử dụng danh sách y tế Medical Baseline như một hướng dẫn cho những khách hàng có thể cần được thông báo trước hoặc thông báo cá nhân như gõ cửa trong trường hợp bị cúp điện. Là nghiệp đoàn của nhân viên chăm sóc, UDW hết lòng bảo vệ hội viên và người bệnh trong những hoàn cảnh này. Chúng tôi đang vận động ở Sacramento để lập kế hoạch khẩn cấp và nguồn lực khả quan hơn cho dân số có nhu cầu chức năng và cho những người chăm sóc được bồi thường cho thời gian trong quá trình sơ tán và cúp điện. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quí vị về bất kỳ sự phát triển nào. Trong lúc này, xin vui lòng kiểm tra tình trạng y tế Medical Baseline của mình để bảo vệ cho người bệnh và gia đình được an toàn hơn. Để biết thêm chi tiết về việc cúp điện an toàn công cộng, hãy truy cập lời chỉ dẫn của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh và Sức khỏe California (California Health and Human Services Agency): http:// bit.ly/shutoff-resource-guide


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.