Katalog Minimum maksimum 2

Page 1


razmišljanje nije to da se sa nečim slažete ili ne slažete. to je glasanje. thinking is not to agree or disagree. that is voting. robert frost


I nagrada

marko stojanovi}

bogorodica sa hristom, oplakivanje hrista/pijeta, raspe}e


II nagrada

nenad marin

ko je bez grijeha nek baci kamen prvi


III nagrada igor goji}

telefon za boga, razum, i bible, simboli l, instant religion kit, simboli ll


karamela

dominojezika

customize religion

gorana bosnić

noć dan

sugestija

nada ll josip mijić

jelena stojiljković

nataša mašić

nataša petrašević

dijana sladojević trkulja


pali anđeo - početak

ixoye marta đekić

ljubiša pušac

ivana stojaković

distorzija IV

knjiga

trougao

marina nićiforović

alisa burzić

večnost

gr 8 ftw maja pejčinović

miloš đorđević


gordana zirojević

simbol

religion

ciklus teofanija

berina šuščević

marijana raulić

mir

per aspera ad astra

meta jakič

krik

silva radić markotić

andrea šunić


jelena dabić

illusions from reality

klik l

bez naziva

valentina šuljić

discore ll

između krajnosti

vida brđanin

i zato kažem vam

tihana gržanić

emina pughel

nebojša vinketa


bojana pačavra

bez naziva

moć

bez naziva

tijana kojić

crveni l

arhitektonski bum u iranu

vedran gajić

bez naziva

mirjana radovanović

lenka đorojević

dajan špirić


petra jovanovska

karaoke

different religious culture at one place

ivana todorović

jesus christ

iskustvo pokreta

oh

sanya arif

postoji li?

valentina grubačević

maja vidović

aleksandar marković


maja šolak

onostranstvo lll

igra

hello!

gorica cicmil

duša jesih

ana miletić

ibis

daleki svet

nešto iza oblaka

dragan paunović

jelena šalinić terzić


tamara todorović milica rakić

alma gračanin bez naziva

bez naziva

štas to poijo?

nada denić zorica dora kljajić

admir ganić

molitva / spiritualni ekvilibrijum

bez naziva

polje l


miloš miletić

ivana lakić

kocka

anđeo mira

potop dajana malešević

travel to heaven

oni će se utješiti

bez naziva

jelena đurković

lea jerlagić

edin islamović


darko ivanović žarko vučković

ivana spremo religija i vjera?

vera

na važnoj misiji

denis dimovski milan pantelić

jasmina mitrović

raspeće l

re-religija ll

ako padneš dočekaj se na noge l


ana kožul branko marušić

vedrana ikalović oče u ruke tvoje predajem duh svoj

rastrgan

životna putanja IV

milica kaličanin marko savić

nikola škoro

ja u vjeri, vjera u meni

uskrsli krist

bez naziva


tijana jurišić igor zergol

vesna lenić rajska vrata

izaberi jednu nije tako teško

molitva

ana petrić kristina obad

ivanka weiss

molitva lll

bez naziva

work at different speed


ninoslav kovačević

nataša filipović

san

christian

u svemu sve olivera šipka

ja sam gospod bog tvoj

ikona

riđi cvetić

nina komel

marija đurić

amer hadžić


slađana matić

ribar

iz ciklusa merry xmas - merry xmas

prožetost

nermin kasupović

goran savić ostojić

vesna pantović

bez naziva

instant vera

konfuzna priča

goran kujundžić

milica prelić


gordan bijelić tamara der

nirvana ćućuz che religion plus

čudni putevi gospodnji

vjerujem

snežana veljković radulović predrag

zlatko krstovski

sv trandža

mir u duši

širom otvorenih očiju


anja milidrag seid burić

bojana volaš konci l

bivša srpska autonomna pokrajina republika kosovo

religija (kao ništa od navedenog)

mihalela vujnović milan jakšić

jelena predragović

podeljena l

individualno l

istina


petra hilbert

snežena kezele

sjećanje

do not touch

fragmenti igor kuvač

a girl with the hearth on palm

zeitgeist

svijetlo

jelisaveta damjanović mikulić

darko dugandžić

antonija gudelj


u katalogu je prikazan samo jedan odabrani rad svakog autora. ispod možete da pogledate kompletan spisak svih autora i radova druge internacionalne izložbe minijatura u banja luci, minimum maksimum. the catalog presents only one selected work of each author. below you can view a complete list of all authors and works of the second international exhibition of miniatures in banja luka, minimum maksimum. marko stojanović - bogorodica sa hristom, oplakivanje hrista-pijeta, raspeće; nenad marin - ko je bez grjeha neka baci kamen prvi, reforma zapovjesti, kult zemlje, uzgoj zlatnog teleta, kategorija osnovnih djelova polutke zlatnog teleta, partije mesa kod zlatnog teleta, zlatna tel u sosu od badema, prelazak preko crvenog mora; igor gojić - telefon za boga, razum, instan religion kit, i bible, simboli l i ll; jelena predragović - konci; ivana spremo-sveta planina, vera, svevidjeće oko, trobojka vere, sv., hram, krst, urok; jelena šalnić terzić - svet, pustinjska hodočašća, sveta ptica, sveti skok, ibis; zorica dora kljajić - spiritualni ekvilibrijum, ima li anđela u nama?, veruj; slađana matić - nastavak, komfuzna priča, konfuzni dio priče; gordan bijelič - vjerujem,religija uaa; milan jakšić -podijeljene,pod.br1; edin islamović - kocka, allah, krst; mihaela vujinović ljubav, nada, spasenje, istina, poštovanje, vjera, ujedinjenje, sloboda, sreća, put i elementi; milan pantelić - raspeće; snežana veljković - širom otvorenih očiju; tamara todorović -štas to pojio; duša jesih - onostranstvo lll, lV i V; gorica cicmil - igra; neda denić - polje, polje i; milica rakić - moja duša ima mišićave noge; vesna pantović - instant vera, čiji račun; anja milidrag - religija (kao ništa od navedenog); seid burić - individualno l, ll i lll; bojana volaš - bivša srpska autonomna pokrajina - republika kosovo, hodočasnici; nirvana ćućuz - čudni putevi gspodnji; dragan paunović - hello; marta đekić - ixoe, dečak; ivana lakić - anđeo mira; milica kalidžanin - bez naziva; dijana sladojević trkulja - noć, dan; sanya arif - different religous culture at one place; jelena đurković - oni će se utješiti, sijač sije riječi, preobraženje, ime mu ivan; ivana sotjaković, trougao; igor kuvač - matrice i fragmenti; igor zergov - bez naziva;tamara der - mir u duši; miloš đorđević - distorzija,varijacija lV,V i VII; ana kožul - životna putanja l i ll; ana petrić - work at a diffrent speed; darko ivanović - iznad oblaka, ne važnoj misiji; žarko vučković - re-religija l, re-religija ll; alma gačanin - bez naziva; lea jerlagić - bez naziva; kristina obad - molitva l i ll; jelisaveta damjanović nikolić - zeitgeist; vedrana ikalović - rastrgan; tijana jurišić - molitva, hrist kompozicija l i ll, impresija raspeća, raspeće l, crveni krst, ljubav, vjera, nada, raspeće lll; nikola škoro - prelaz na drugo stanje, reci samo riječ i ozdraviće duša moja, oče u ruke tvoje predajem duh svoj, od praha si nastao u prah ćeš se i pretvoriti; ivanka weiss - put križa, rajska vrata; marija đurić - riđi cvetić, smeđi cvetić, kafeni cvetić; ninoslav kovačević - ja sam gospod bog tvoj; valentina grubačević - rebrandt, oh!, marija; nermin kasupović - radovi iz ciklusa merry xmass-merry xmass; marko savić - ispovijest, taboo l i ll, vjerolucija, ja u vjeri i vjera u meni; branko marušić - raspeće, pijeta, uskrsli krist; gorana bosnić - sugestija, sugestija 1; tijana kojić - bez naziva; admir ganić - bez naziva; dejan radisavljević - trojstvo; olivera šipka - u svemu sve; vesna lenić- izaberi jednu nije tako teško, molitva nekome, čije je stablo jače; nina komel - nož za obrezivanje, nož za obredno klanje, ikona, ikonostas, ideologija l i ll; dajan špirić - arhitektonski bum u iranu; lenka đorojević - crveni l i ll, sjenka crvenog l i ll; maja vidović - saint joseph, jesus christ, mother mary; petra jovanovska -postoji li; ivana todorović - karaoke; petra hilbert - a girl with a the heart on palm; maja šolak - iz oblaka l,ll,lll; ana miletić - daleki svet; nataša filipović - christian; goran kojundžić - prožetost; gordana zirojević - smjeh,krik i svemir, alisa burzić - knjiga, vida brđanin -klik l,ll; jelena stojiljković - život je sladak, karamela,vanila; dajana malešević - potop, idol; ljubiša pušac - pali anđeo početak; nataša petrašević -customise religion; miloš miletić - travel to heaven; jasmina mitrović - religija i vjera?; snežana kezele - isterivanje mmx, bridge of life, do not touch, za sve je kriva jabuka,edemski vrt-eva-mmx, dont worry be happy, na ivici sveta mmx,sve zbog eve,mythology sisyphus-mmx century,iznad više tišine; bojana pačavra - bez naziva; vedran gajić - moć; radovanović mirjana - bez naziva; nebojša vinketa - izmedju krajnosti; denis dimovski - ako padneš dočekaj se na noge; antonija gudelj - dostojanstveni, sjećanje, iz profila; darko dugandžić - sloboda, spomenik, svjetlo; marina nićiforović - večnost; amer hadžić - san,prolaz; silva radić marketić - ciklus teofanija; nataša mašić - domino jezik; radulović predrag - sveta trandža; aleksandar marković - iskustvo pokreta l,ll,lll,lV; josip mijić - nadal,ll,lll,lV; andrea šunić - traganje, s’ onu stranu,mir; marijana ravlić - per aspera ad astra l i ll; berina šuščević- simbol,ono što ostaje poslednje; goran savić ostojić- ribar,hleb i ljubav; zlatko krstovski - woman and christ, che religion plus; milica prelić - bez naziva; jelena dabić - pođi pokazaću ti,i zato, kažem vam, anđeoska riječ; valentina šuljić - ilussions of reality; maja pejčinović- gr8ftw,_v1,od 1 do 8; meta jakič - religion; tihana grabež - bez naziva; emina pughel - disckorez l i ll.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.