Page 1

Radu Č˜erban Care

sses

and

W

a

ters

1


Radu Șerban Care

sses

Radu Șerban · Ape și mîngîieri / Caresses and Waters Pictură / Painting · iulie - august / July - August 2018 Curator: Oliv Mircea

Text: Oliv Mircea Grafică catalog / Graphic design: Sorin Tîrt – TD STUDIO Fotografie / Photography: Octavian Bortoș, Florin Gherasim Traducere / Translation: Ștefan Bădulescu ISBN: 978-606-799-002-7 Editura / Publisher: Limes, Cluj-Napoca, România Tipar / Print: Impress, Cluj-Napoca, România 2018

and

W

a

ters


Oliv Mircea Curatorul expoziției

Radu Șerban Ape și mîngîieri

Expoziția personală de pictură APE ȘI MÎNGÎIERI deschisă de RADU ȘERBAN la PALATUL MOGOȘOAIA este gîndită de autor astfel încît să proclame în cuprinsul ei străbaterea în solitudine a marilor căi cugetătoare de apă care își dezvăluie pasivitatea răbdătoare și stenică. Pentru pictor mîngîierea implică de fapt toate ipostasurile timpului (prezent, trecut și viitor) de unde rezultă că timpul mîngîierii există și are un conținut hidraulic. Conținutul acestui timp este timpul însuși. Timpul prezent face obiectul cercetării plastice cuprinse in ciclul LABIRINTURILOR,

timpul trecut este cercetat plastic în ciclul CALENDARELOR (ORIZONTURI ȘI FĂPTURI) iar timpului viitor i se dedică întreaga desfășurare a ciclului ivit în ultimul răstimp: APE ȘI MÎNGÎIERI. Pictorul reușește, iată, să pună în scenă iluzia seducătoare a realității apei care se înfățișează asemenea unei „flăcări ude”. Imaginea (static/dinamică) sugerează un iluzionism al mișcării care transformă spațiul vizual într-un parc tematic al metafizicii populat ici-colo de vibrații, de un dulce senzualism, de cosmologii imaginare și de elemente vegetale (frunze, nuferi, arbori). Privind și văzînd apele le auzi cum freamătă. Simți Duhul de care sunt cuprinse. Simți că ele pot trăi o iluminare. Totul în ele poate fi potențat la maximum, totul poate fi de o incandescență fără precedent. Dar în același timp apa are voci indirecte, are suplețe și distributivitate, ambiguitate și echivoc, este erotică fără a avea o destinație certă, are o neverosimilă inocență, e narcisiacă și revelatorie. Natura întreagă exaltă puterile posesiei și răsună de ecouri. La o adică în univers totul este posesie erotică și ecou al sufletului. Sintaxa și morfologia în care imaginația creatoare sugerează elementul acvatic ne indică faptul că nu mai suntem față în față cu o epifanie a spiritului ci mai degrabă suntem în fața unei epifanii a materiei. Apele lui Radu Șerban au o strălucitoare obscuritate, permisivă și tainic învăluitoare. E în apele acestea o impenetrabilă coabitare a nebulosului cu luminiscența. Expoziția dezvăluie, fără îndoială, în cuprinsul ei străbaterea în solitudine a marilor căi cugetătoare și atotintegratoare ale apei încercînd să facă totul pentru ca acest duh să devină clar, comprehensibil și transparent. Se ascunde în parcursul expozițional un disccurs enigmatic, straniu și misterios. Netezimea mîngîioasă nu omoară misterul ci, îți dă senzația că e făcută pentru a fi descoperită. Mîngîierea este în contextul acesta o propensiune înspre timpul viitor.

APA LINIȘTITĂ, TĂCUTĂ ȘI INVIZIBILA MÎNGÎIERE A APELOR mărturisesc, după cum este firesc, mai multe realități: cea mai la îndemînă este o viziune a integralității preocupărilor creative ale pictorului cărora el le adaugă /atașează în atelier ca într-un athanor cunoașterea poetică spre care cercetarea sa se îndreaptă; apoi, spiritul modern al artistului se dedică cu ardoare spre deplinătatea armoniilor originare care sunt găsite și relevate expresiv într-o lume a relativului absolut. MÎNGÎIEREA devine în expoziția de acum o impresie identitară și o expresie a cunoașterii poetice a pictorului, o cronică a facerii prin culoare, a facerii și des-facerii de sensuri, a rătăcirii și revenirii știutoare care trece prin zona de vid și primește apoi bucuria miezului și a densității absolute.

2


Expoziția dezvăluie o „arhitectură” de sensuri și imagini care „vorbește” despre aria spirituală a autorului ei. „Elanul creator” se edifică pe o temelie de măiestrie care nu îi sufocă vocația lirică a căutărilor, ci o structurează și îi potențează valențele. Pictura înțeleasă astfel, sub semnul saturnian al adîncimii, densității și al obscurității devine o intensă căutare și întrebare după/despre originile pe care pictorul le-ar reuni într-un centru care poate fi deopotrivă iradiant și absorbitor și a cărui energie constă în căutarea NOIMEI care te ajută să te regăsești pe tine însuți. Devenire continuă, ciclică, desfășurată în noimele Vieții. Căutările hermetic-saturniene pun în evidență o realitate cosmică pe care pictorul o subînțelege. Timpul poetic de cunoaștere este ciclic, animînd un sine care este învolburat, animat, și activ. Dincolo de semnificațiile spirituale ale acestei „flăcări care exprimă geometrii ale duhului acvatic” expoziția configurează un întreg sistem de alternanțe care contrapune accente grave dimpreună cu un tumult imnic subliniat de o cromatică vie care este animată de o certă forță revelatorie. Timpul eului este unul al așteptării, împăcat sau tensionat, oscilînd imnic de la profan la sacru sub semnul originilor eterne. Tensiunea „așteptării” este dublată de o tensiune, echivalentă a „întîlnirii”. Starea fundamentală a eului este dezmărginirea de sine care deschide adevăratele cărări către Centru. O frenezie a curgerii (de fapt a apropierii) și fiorul tainei care animă flacăra vie a apei stă mereu de veghe în fiecare lucrare. Cuprinsul de stări și cuprinsul de imagini depășesc descriptivul pictoric și pun în valoare, printr-un fin dozaj al energiilor iconice, pun în valoare și scot la lumină stări dintre cele mai tainic-armonice dar și semne pline de energii ale împăcării și liniștii. Pentru Radu Șerban mîngîierea reprezintă, după cum vedem, așteptarea unui viitor, căreia pictura lui îi conferă consistență ontică. Mîngîierea este, ca figură a atingerii, și ca semn figurativ al tactilului, un imn pentru apele diafane, o realitate care nu este străina de zarea care la rîndu-i, și ea, nu este străina de orice detentă metafizică. Întemeierea liniștii este la fel de importantă ca și sunetul gingaș al mîngîierii. Duhul vrăjit al apei ia forma imaginii unui peisaj al neliniștii, a unei vibrații, a susurului, a tăcerii apei care își dobîndește cu greu o binevenită și vie cădere în noi din care diafanele ceruri se nasc. Peste toate întinderile de ape, tărîmurile visate-i lumini stă deasupra, priveghindu-te dincolo de somn, de vis și de veghe. Ape în ape, țărmuri ascunse, zile și nopti care se ajung unele pe atele, toate evocă un priveghi care vine din adîncuri asemenea unui sunet locuit de ape. Criticului de artă îi rămîne misiunea de a deveni cît mai atent la felul în care pictorul își configurează contactul, atingera și chiar mîngîierea caldelor fluvii și a mărilor verzi pentru a reuși să dezvăluie în expoziția sa pacea apei și/sau felul în care apele-n ele însele curg.

3


Oliv Mircea The curator of the exhibition

Radu Șerban Caresses and Waters

Expoziția personală de pictură APE ȘI MÎNGÎIERI deschisă de RADU ȘERBAN la PALATUL MOGOȘOAIA este gîndită de autor astfel încît să proclame în cuprinsul ei străbaterea în solitudine a marilor căi cugetătoare de apă care își dezvăluie pasivitatea răbdătoare și stenică. Pentru pictor mîngîierea implică de fapt toate ipostasurile timpului (prezent, trecut și viitor) de unde rezultă că timpul mîngîierii există și are un conținut hidraulic. Conținutul acestui timp este timpul însuși. Timpul prezent face obiectul cercetării plastice cuprinse in ciclul LABIRINTURILOR,

timpul trecut este cercetat plastic în ciclul CALENDARELOR (ORIZONTURI ȘI FĂPTURI) iar timpului viitor i se dedică întreaga desfășurare a ciclului ivit în ultimul răstimp: APE ȘI MÎNGÎIERI. Pictorul reușește, iată, să pună în scenă iluzia seducătoare a realității apei care se înfățișează asemenea unei „flăcări ude”. Imaginea (static/dinamică) sugerează un iluzionism al mișcării care transformă spațiul vizual într-un parc tematic al metafizicii populat ici-colo de vibrații, de un dulce senzualism, de cosmologii imaginare și de elemente vegetale (frunze, nuferi, arbori). Privind și văzînd apele le auzi cum freamătă. Simți Duhul de care sunt cuprinse. Simți că ele pot trăi o iluminare. Totul în ele poate fi potențat la maximum, totul poate fi de o incandescență fără precedent. Dar în același timp apa are voci indirecte, are suplețe și distributivitate, ambiguitate și echivoc, este erotică fără a avea o destinație certă, are o neverosimilă inocență, e narcisiacă și revelatorie. Natura întreagă exaltă puterile posesiei și răsună de ecouri. La o adică în univers totul este posesie erotică și ecou al sufletului. Sintaxa și morfologia în care imaginația creatoare sugerează elementul acvatic ne indică faptul că nu mai suntem față în față cu o epifanie a spiritului ci mai degrabă suntem în fața unei epifanii a materiei. Apele lui Radu Șerban au o strălucitoare obscuritate, permisivă și tainic învăluitoare. E în apele acestea o impenetrabilă coabitare a nebulosului cu luminiscența. Expoziția dezvăluie, fără îndoială, în cuprinsul ei străbaterea în solitudine a marilor căi cugetătoare și atotintegratoare ale apei încercînd să facă totul pentru ca acest duh să devină clar, comprehensibil și transparent. Se ascunde în parcursul expozițional un disccurs enigmatic, straniu și misterios. Netezimea mîngîioasă nu omoară misterul ci, îți dă senzația că e făcută pentru a fi descoperită. Mîngîierea este în contextul acesta o propensiune înspre timpul viitor.

APA LINIȘTITĂ, TĂCUTĂ ȘI INVIZIBILA MÎNGÎIERE A APELOR mărturisesc, după cum este firesc, mai multe realități: cea mai la îndemînă este o viziune a integralității preocupărilor creative ale pictorului cărora el le adaugă /atașează în atelier ca într-un athanor cunoașterea poetică spre care cercetarea sa se îndreaptă; apoi, spiritul modern al artistului se dedică cu ardoare spre deplinătatea armoniilor originare care sunt găsite și relevate expresiv într-o lume a relativului absolut. MÎNGÎIEREA devine în expoziția de acum o impresie identitară și o expresie a cunoașterii poetice a pictorului, o cronică a facerii prin culoare, a facerii și des-facerii de sensuri, a rătăcirii și revenirii știutoare care trece prin zona de vid și primește apoi bucuria miezului și a densității absolute.

4


Expoziția dezvăluie o „arhitectură” de sensuri și imagini care „vorbește” despre aria spirituală a autorului ei. „Elanul creator” se edifică pe o temelie de măiestrie care nu îi sufocă vocația lirică a căutărilor, ci o structurează și îi potențează valențele. Pictura înțeleasă astfel, sub semnul saturnian al adîncimii, densității și al obscurității devine o intensă căutare și întrebare după/despre originile pe care pictorul le-ar reuni într-un centru care poate fi deopotrivă iradiant și absorbitor și a cărui energie constă în căutarea NOIMEI care te ajută să te regăsești pe tine însuți. Devenire continuă, ciclică, desfășurată în noimele Vieții. Căutările hermetic-saturniene pun în evidență o realitate cosmică pe care pictorul o subînțelege. Timpul poetic de cunoaștere este ciclic, animînd un sine care este învolburat, animat, și activ. Dincolo de semnificațiile spirituale ale acestei „flăcări care exprimă geometrii ale duhului acvatic” expoziția configurează un întreg sistem de alternanțe care contrapune accente grave dimpreună cu un tumult imnic subliniat de o cromatică vie care este animată de o certă forță revelatorie. Timpul eului este unul al așteptării, împăcat sau tensionat, oscilînd imnic de la profan la sacru sub semnul originilor eterne. Tensiunea „așteptării” este dublată de o tensiune, echivalentă a „întîlnirii”. Starea fundamentală a eului este dezmărginirea de sine care deschide adevăratele cărări către Centru. O frenezie a curgerii (de fapt a apropierii) și fiorul tainei care animă flacăra vie a apei stă mereu de veghe în fiecare lucrare. Cuprinsul de stări și cuprinsul de imagini depășesc descriptivul pictoric și pun în valoare, printr-un fin dozaj al energiilor iconice, pun în valoare și scot la lumină stări dintre cele mai tainic-armonice dar și semne pline de energii ale împăcării și liniștii. Pentru Radu Șerban mîngîierea reprezintă, după cum vedem, așteptarea unui viitor, căreia pictura lui îi conferă consistență ontică. Mîngîierea este, ca figură a atingerii, și ca semn figurativ al tactilului, un imn pentru apele diafane, o realitate care nu este străina de zarea care la rîndu-i, și ea, nu este străina de orice detentă metafizică. Întemeierea liniștii este la fel de importantă ca și sunetul gingaș al mîngîierii. Duhul vrăjit al apei ia forma imaginii unui peisaj al neliniștii, a unei vibrații, a susurului, a tăcerii apei care își dobîndește cu greu o binevenită și vie cădere în noi din care diafanele ceruri se nasc. Peste toate întinderile de ape, tărîmurile visate-i lumini stă deasupra, priveghindu-te dincolo de somn, de vis și de veghe. Ape în ape, țărmuri ascunse, zile și nopti care se ajung unele pe atele, toate evocă un priveghi care vine din adîncuri asemenea unui sunet locuit de ape. Criticului de artă îi rămîne misiunea de a deveni cît mai atent la felul în care pictorul își configurează contactul, atingera și chiar mîngîierea caldelor fluvii și a mărilor verzi pentru a reuși să dezvăluie în expoziția sa pacea apei și/sau felul în care apele-n ele însele curg.

5


g î i i m A p și șmîngîieri i Ape n r e î e Caresses and Waters 2017, 2018

6


7


Apa XVII / The Water XVII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

8


Apa XVIII / The Water XVIII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

9


Apa XVI The Water XVI acrilic pe pânză acrylic on canvas 60x90 cm 2016

10


11


Apa XIX / The Water XIX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x90 cm / 2015

12


Apa XIX / The Water XIX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x90 cm / 2015

13


Apa XIX / The Water XIX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x90 cm / 2015

14


15


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

16


Apa XX / The Water XX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 70x70 cm / 2016

17


Apa XV / The Water XV / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x60 cm / 2015

18


19


Apa XIX / The Water XIX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x90 cm / 2015

20


Apa XIX / The Water XIX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x90 cm / 2015

21


22


23


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

24


Apa XX / The Water XX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 70x70 cm / 2016

25


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

26


Apa XX / The Water XX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 70x70 cm / 2016

27


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

28


29


Apa XVI The Water XVI acrilic pe pânză acrylic on canvas 60x90 cm 2016

30


31


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

32


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

33


Apa XVI The Water XVI acrilic pe pânză acrylic on canvas 60x90 cm 2016

34


35


L a i n t Labirinturi r u ri b i Labyrinths 2009

36


37


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

38


Apa XX / The Water XX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 70x70 cm / 2016

39


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

40


Apa XX / The Water XX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 70x70 cm / 2016

Apa XX / The Water XX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 70x70 cm / 2016

41


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

42


43


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

44

Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

45


46


47


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

48


49


și zon t u r i) re C i a i a r r Calendare (Orizonturi și tFăpturi) le nd Făp u (O Calendars (Horizons and Creatures) 2012

50


51


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

52

Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

53


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

54


55


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

56


57


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

58


59


60


61


62


63


64


65


Radu Șerban – Artist vizual Născut la Cluj-Napoca în 11 octombrie 1960. Are cetățenie româno-canadiană. Reședința și atelierul în Cluj-Napoca. Profesor la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Educație: 2006 – D octor în Arte Vizuale - Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca; 1999 – D igital Media Studios, Toronto, Canada. specializarea: web designer; 1987 – Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, specializarea: pictură, profesor desen, clasa prof. Marius Cilievici.

Burse și stadii de documentare: 1997-2000 – s tadiu de documentare și cercetare individuală, Toronto, Canada; 1995 – Bursă de documnetare la Centrul de Arte Contemporane „Reina Sofia”, Madrid, Spania; 1994 – Bursă de documnetare la Accademia di Romania, Roma, Italia.

Membru al asociaţiilor profesionale: –d in 1990 membru titular al U.A.P. (Uniunea Artiștilor Plastici) din România; 1990-1996 – membru A.I.A.P. (International Association of Art) UNESCO; 1997-2004 – m embru V.A.O. (Visual Arts Ontario) Canada.

Expoziții personale în România și străinătate: 2016 – „Glissando”, Pictură, galeria „Arcade 24”, Bistrița; 2013 – „Altera Natura”, Pictură, galeria Centrului de Cultură și Artă Sălaj, Zalău; – „ Efemeride”, Pictură, spațiul de artă contemporană M2, Cluj-Napoca; 2012 – „ Reverberații”, Pictură, Desen, Obiect Artistic și Multimedia, Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi; 2011 – „ Memories. The final image", Print digital, Galeria „Mirionima”, Accademia di Belle Arti di Macerata, Italia; 2010 – „TransAparențe", Pictură, Desen, Obiect, Multimedia, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca;

66


– „ Amintiri despre gânduri", pictură/multimedia, Galeria Horeb, Cluj-Napoca; – „ Recursive Images” - Directions Gallery, Colorado State University, Fort Collins, Co, U.S.A; 2009 – „ Locuri, lucruri şi chipuri închipuite”, Pictură, Galeria UAP, Sibiu; 2008 – „ Cutia cu amintiri”, Pictură, obiect artistic, multimedia, Galeria Apollo, Bucureşti; 2007 – P ictură, Salonul Artiştilor Români de Pretutindeni, Festivalul Callatis; 2006 – „ Urme”, Pictură, Obiect, Multimedia, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; – „Urme/Stări”, pictură, Galeria „Frezia”, Dej; 2004 – „ Objects from within II”, Pictură, Spoon Gallery, Toronto, Canada; 2002 – „ Objects from within I”, Pictură, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1999 – „ Paintings & Objects”. Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1998 – „ Drawings & Paintings II”, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1997 – „ Drawings & Paintings I”, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1996 – „ Desemne”, Galeria „Pantheon", Universitatea de Artă şi Design, Cluj; 1994 – D esen şi Pictură, Accademia di Ramania, Roma, Italia; 1993 – Desen şi Pictură, Galeria UAP, Cluj; 1991 – Pictură, Galeria „Căminul Artei", Bucureşti.

Participări la expoziții de grup (selecții): 2016-2012 – E xpoziția Simpozionului Internaționalde Arte Vizuale „Arta în Grădină”, Centrul de Cultură și Artă Sălaj; 2016 – Art Bunavestire, Negrești-Oaș; 2015, 2014 – Târgul de Artă “Art Safari”, București; 2014 – Expoziția Simpozionului de Artă „Creștinismul în Dobrogea”, Muzeul de Artă Constanța; – E xpoziţia „Şcoala de Artă de la Cluj”, Galeria de Artă Contemporană SOKÓL, Nowy Sacz, Polonia; – „ Incident III – Accident” expoziție internaționala de artă contemporană, Częstochowa Muzeum,

67


Galeria Konduktorownia; 2013, 2011, 2009, 2007 – Bienala de pictură Arad; 2013 – „ After Emotions” Salonul Național de Arte Plastice, galeria „Theodor Pallady", Iași; – E xpoziția „Colecția Lucian Pop II”, Muzeul Brukenthal, Sibiu; 2012, 2011 – E xpoziția națională „Grafica Românească”, București; 2012 – „ Salon pe Balcon”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca; – E xpoziția „Motion / Emotions”, AnnArt Gallery, București; – E xpoziția „Colecția Lucian Pop I”, Muzeul Brukenthal, Sibiu; – E xpoziția „Motion / Emotions”, galeria Hangar, Cluj-Napoca; – „ Illusionary Stills” Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 2011 – B ienala de Artă Plastică „Lascăr Vorel”, Piatra Neamț, ediția a XII-a; – S alonul național de artă contemporană, Râmnicu Vâlcea; 2010 – Bienala de grafică, Sfântu Gheorghe; – E xpoziţia „Ceaţa”, Muzeul de Artă din Zalău, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; 2009, 2008 – E xpoziţie de grup, JasonDeanArt Gallery, Londra, Marea Britanie; 2009 – E xpoziție de grup, Muzeul Național de Artă Contemporană, București; 2008 – „ Neo Real”, expoziţia profesorilor de la UAD, Muzeul de Artă din Cluj; 2007 – „Artiști clujeni”, Galeria Senso, București; – „ Natural/Artificial”, Galeria Casa Matei, UAD Cluj-Napoca; 2006 – S alonul Naţional de Artă, Sala Parlamentului, Bucureşti; 2005 – „ ArtEast”, expoziţia profesorilor UAD Cluj, Galeria UAP Cluj-Napoca; 2002 – T ârgul Internaţional de Artă Toronto, Canada; 1999 – E xpoziţie de grup, Joseph D. Carrier Art Gallery, Columbus Center, Toronto, Canada; 1998 – A l XI-lea Salon Anual de Miniatură, Michael Gibson Gallery, London, Canada; – B ienala Internaţională de Miniatură, Ville - Marie, Quebec, Canada; 1997 – E xpoziţie de pictură românească, De Boog Gallery, Ijsselstein, Olanda; 1996 – Trienala de Pictură, Sofia, Bulgaria; 1992 – E xpoziţia „Ecce Homo", Galeria Orizont, Bucureşti; 1991 – E xpoziţie de pictură românească, Zwolle, Olanda; – E xpoziţia concursului Galeriei Dominus, Bucureşti; – E xpoziţia „Ecce Homo", Galeria UAP, Cluj-Napoca; 1990 – E xpoziţia festivă „Mihai Eminescu”, Sălile Dalles Bucureşti; 1989 – E xpoziţia Republicană a Tineretului, Bucureşti; 1988 – Bienala Tineretului, Baia-Mare; 1987 – E xpoziţia Republicană a Tineretului, Bucureşti. Începând din anul 1991, a participat la majoritatea expozitiilor anuale organizate de Filiala UAP din Cluj-Napoca

Premii/distincții/nominalizări: 2014 – T rofeul pentru Excelență din partea Ministerului Culturii, pentru organizarea Simpozionului de Arte Vizuale „Arta în Grădină”; 2011 – N ominalizat la premiul pentru pictură în cadrul Bienalei de Artă Plastică „Lascăr Vorel”, Piatra Neamț, ediția a XII-a; 1993 – P remiul pentru Tineret al U.A.P. din România; 1993 – Premiul BRCE, Bucureşti; 1992 – P remiul pentru Tineret al U.A.P. (premiu colectiv); 1992 – P remiul S.I.B.C.O. acordat cu ocazia concursului de pictură tânără

68


al galeriei „Dominus", Bucureşti; 1985 – P remiul pentru Pictură al U.A.P., Tabăra studenţească de Pictură Gurghiu-Mureş.

Contact: Str. Albac nr. 19, ap. 23, Cluj-Napoca; Mobil: 0745 055 410, E-mail: contact@raduserban.ro, Website: www.raduserban.ro

Radu Şerban – Visual artist Born in Cluj-Napoca, Romania, on October 11th 1960. Citizen of both Romania and Canada. Residence and studio are in Cluj-Napoca. Professor at the University of Art and Design in Cluj-Napoca, Romania. Education: 2006 1999 1987

–g ranted a PhD degree in Visual Arts at the University of Art and Design in Cluj-Napoca, Romania; – g raduated from graphic and web design courses from Digital Media Studios in Toronto, Canada; – g raduated the Institute of Fine Arts "Nicolae Grigorescu", Bucharest, Romania, specialization: painting, drawing teacher, prof. Marius Cilievici’s class.

Scholarships and research stays: 1997-2000 – individual research, Toronto, Canada; 1995 – S cholarship - Madrid, Spain, Reina Sofia Center of Contemporary Art; 1994 – S cholarship - Rome, Italy, Accademia di Romania. Professional associations: Since 1990 member of U.A.P. (Union of Artists) in Romania; 1990-1996 – m ember of International Association of Art, UNESCO; 1997-2004 – m ember of Visual Arts Ontario in Canada. Solo exhibitions in Romania and abroad: 2016 – " Glissando”, Painting, “Arcade 24” Art Gallery, Bistrița, Romania; 2013 – "Altera Natura", Painting, Gallery of Art and Culture Centre, Zalau, Romania; – " Ephemeridae", Painting, M2 Contemporary Art Space, Cluj-Napoca, Romania; 2012 – " Reverberations", Painting, Drawing, Art Object and Multimedia, Sîngeorz-Băi Comparative Art Museum, Romania; 2011 – " Memories. The final image", Photo and digital print, Mirionima Gallery, Accademia di Belle Arti di Macerata, Italia; 2010 – " TransAppearences", Painting, Drawing, Art Object and Multimedia, Art Museum Cluj-Napoca, Romania; – " Memories of Thoughts", Painting/Multimedia, Horeb Gallery, Cluj-Napoca, Romania; – “ Recursive Images” - Directions Gallery, Colorado State University, Fort Collins, Co, U.S.A; 2009 – " Places, Things and Imagined Portraits", Painting, Union of Artists Gallery Sibiu, Romania; 2008 – " The Box of Memories", Installation, Multimedia and Painting, Apollo Art Gallery, Bucharest, Romania; 2007 – P ainting, Callatis Festival, Mangalia, Romania; 2006 – " Traces", Painting, Art Objects, Multimedia, Art Museum Cluj-Napoca, Romania; – " Traces/Moods", Painting, Frezia Gallery, Dej, Romania; 2004 – " Objects from within II”, Painting, Spoon Art Gallery, Toronto, Canada; 2002 – " Objects From Within I", Painting, Teodora Art Gallery,

69


1999 1998 1997 1996 1994 1993 1991

Toronto, Canada; " Paintings & Objects", Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; " Drawings & Paintings II", Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; " Drawings & Paintings I", Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; " Desemne", Pantheon Gallery, Academy of Visual Arts, Cluj-Napoca, Romania; – " Drawing and Painting”, Accademia di Romania, Rome, Italy; – " Drawing and Painting”, Union of Artists Gallery, Cluj-Napoca, Romania; – " Painting”, Caminul Artei Gallery, Bucharest, Romania.

– – – –

Group Exhibitions in Romania and abroad (selections): 2016-2012 – International Symposium of Visual Arts exhibition "Art in the Garden" Art and Culture Centre, Zalau, Romania; 2016 – Art Bunavestire, Negrești-Oas, Romania; 2015, 2014 – A rt Fair "Art Safari", Bucharest, Romania; 2014 – S ymposium Art Exhibition "Christianity in Dobrogea" the Constanta Art Museum, Romania; – T he exhibition "Art School in Cluj", Contemporary Art Gallery Sokol, Nowy Sacz, Poland; – " Incident III - Accident" international exhibition of contemporary art, Częstochowa Muzeum Gallery Konduktorownia; 2013, 2011, 2009, 2007 – Painting Biennial Arad, Romania 2013 – "After Emotions" National Exhibition of Fine Arts, Gallery "Pallady", Iasi, Romania; – T he exhibition "Lucian Pop Collection II" Museum Brukenthal, Sibiu, Romania; 2012, 2011 – N ational exhibition "Romanian Graphics’s“ Bucharest, Romania; 2012 – "Art on the Balcony", Museum of Art, Cluj-Napoca, Romania; – T he exhibition "Motion / Emotions" AnnArt Gallery, Bucharest, Romania; – T he exhibition "Lucian Pop Collection I" Museum Brukenthal, Sibiu, Romania; – E xpoziția “Motion / Emotions”, galeria Hangar, Cluj-Napoca, Romania; – " Illusionary Stills” Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 2011 – F ine Art Biennale "Lascar Vorel", Twelfth Edition, Piatra Neamt, Romania; –N ational Salon of Contemporary Art, Ramnicu Valcea, Romania; 2010 – Graphic Biennale, St. George, Romania; – T he exhibition "Fog", Zalau Museum of Art and Museum of Art in Cluj-Napoca, Romania; 2009, 2008 – G roup exhibition "JasonDean” Art Gallery, London, UK; 2009 – G roup Exhibition, National Museum of Contemporary Art, Bucharest, Romania; 2008 – " Neo Real" the exhibition of the professors from the University of Art and Design, Museum of Art Cluj-Napoca, Romania; 2007 – "Artists of Cluj" Senso Gallery, Bucharest, Romania; – " Natural / Artificial" Matthew House Gallery, UAD Cluj-Napoca, Romania; 2006 – N ational Art Salon, Hall of Parliament, Bucharest, Romania; 2005 – "ArtEast" UAD Cluj teachers exhibition, Artists Union Gallery, Cluj-Napoca, Romania; 2002 – International Art Fair, Toronto, Canada; 1999 – G roup Exhibition, Joseph D. Carrier Art Gallery, Columbus Centre, Toronto, Canada;

70


1998 1997 1996 1992 1991 1990 1989 1988 1987

– E leventh Annual Salon of Miniature, Michael Gibson Gallery, London, Canada; – B iennial International Miniature Ville - Marie, Quebec, Canada; – Romanian Painting Exhibition, Gallery De Boog, Ijsselstein, Netherlands; – Triennial of Painting, Sofia, Bulgaria; – T he exhibition "Ecce Homo", Orizont Gallery, Bucharest; –R omanian Painting Exhibition, Zwolle, Netherlands; – Exhibition of painting competition organized by Dominus Gallery, Bucharest, Romania; – T he exhibition "Ecce Homo", UAP Gallery, Cluj-Napoca, Romania; – Festive exhibition dedicated to Mihai Eminescu, Dalles Gallery, Bucharest, Romania; –R epublican Youth Exhibition, Bucharest, Romania; – Youth Biennial, Baia-Mare, Romania; – R epublican Youth Exhibition, Bucharest, Romania.

Since 1991, he attended most of the annual exhibitions organized by UAP, Branch of Cluj-Napoca Awards: 2014 2011 1993 1993 1992 1992 1985

– Trophy for Excellence from the Ministry of Culture for organizing the Symposium of Visual Arts "Art in the Garden"; – N ominated for painting award at "Lascar Vorel" Art Biennial, Piatra-Neamt, Romania; – Award for young artists of the Artists’ Union in Romania; – B.R.C.E. Award, Bucharest; – Award for young artists of the Artists’ Union in Romania (collective award); – S .I.B.C.O. Award, painting contest for young artists organized by the "Dominus" Gallery, Bucharest; – P ainting award of the Artists’ Union in Romania – Student Painting Camp Gurghiu-Mureş, Romania.

Contact: Str. Albac nr. 19, ap. 23, Cluj-Napoca; Mobil: 004 0745 055 410 E-mail: contact@raduserban.ro Website: www.raduserban.ro

71


72


Radu Serban | Ape și mîngîieri, versiune temporara  
Radu Serban | Ape și mîngîieri, versiune temporara  
Advertisement