Page 1

„Daugiau žaislų visus metus” TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Žaidimo organizatorius – UAB „KOTRYNA“, kodas 121673734, adresas Dariaus ir Girėno g. 34, Vilnius (toliau – Kotryna). 2. Žaidimas „Kiekvieną mėnesį išsirinkti svajonių žaislų galite apsipirkdami „Žaislų planetoje“ (toliau – Žaidimas) vyksta nuo 2018 m. balandžio 6 d. iki 2018 m. birželio 17 d. (imtinai). 3. Šios žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo sąlygas ir tvarką. 4. Žaidimas vyksta visose „Žaislų planeta“ parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikoje, toliau tekste bendrai vadinama „Parduotuve“. 5. Žaidime dalyvauja fiziniai asmenys Organizatoriui priklausančioje Parduotuvėje „Žaislų planeta“ įsigiję prekių už 19,99 EUR ir didesnę sumą, prieš atsiskaitymą už prekes pateikę Parduotuvės lojalumo kortelę – „ONE FAMILY“, užregistruotą Žaidimo dalyvio vardu. 6. Pirkėjai neturintys „ONE FAMILY“ lojalumo kortelės ją gali nemokamai įsigyti kasoje. 7. Žaidime negali dalyvauti Kotrynos ir jos dukterinių bendrovių darbuotojai bei jų šeimų nariai. 8. Žaidimo prizas – 12 vienetų 16,25 EUR vertės dovanų kuponų (bendra suma 195 EUR) prenumerata (toliau tekste – „Prenumerata“), kuponai įteikiami visi vienu kartu. Žaidimo metu laimėti dovanų kuponai – sumuojami, t.y. jei einamuoju mėnesiu dovanų kuponas neišnaudojamas, jis gali būti panaudotas kitą mėnesį. Bendras visų laimėtų kuponų galiojimo terminas - 365 dienos nuo laimėjimo paskelbimo dienos. Kuponais žaidimo laimėtojas gali atsiskaityti tik už prekes, įsigytas Žaislų planeta parduotuvėje. 9. Dovanų kuponais atsiskaitoma numatyta dovanų kuponų atsiskaitymo tvarka. Atsiskaitant dovanų kuponais yra galimybė papildomai primokėti norint įsigyti brangesnę prekę nei dovanų kupono vertė. 10. Žaidimo prizų skaičius – 12 vienetų Prenumeratų. Žaidimo prizo laimėtojai skelbiami kiekvieną savaitę nuo žaidimo pradžios, po vieną Žaidimo prizo laimėtoją per savaitę. II. LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR PASKELBIMAS 11. Žaidimo prizo laimėtojai bus išrinkti ir paskelbti soc. Tinklo „Facebook“ „Žaislų planeta“ paskyroje. Žaidimo laimėtojai bus renkami ir skelbiami kartą per savaitę iki einamosios savaitės ketvirtadienio, pradedant 15 (penkiolikta) ir užbaigiant 25 (dvidešimt penkta) metų savaite. 12. Žaidimo prizo laimėtojas išrenkamas atsitiktiniu būdu. Kiekvieną šių taisyklių 10 punkte nurodytą savaitę laimėtojai renkami tik iš Žaidimo dalyvių, įsigijusių prekes šių taisyklių 5 punkte numatyta tvarka, per prieš tai buvusią savaitę. Vienas Žaidimo Dalyvis Žaidimo metu gali laimėti tik vieną Žaidimo prizą. 13. Žaidimo laimėtojus UAB „Kotryna“ informuos telefonu arba elektroniniu paštu. Žaidimo laimėtojas privalo informuoti UAB „Kotryna“ apie Žaidimo prizo priėmimą elektroniniu paštu. Paskelbto prizo laimėtojo elektroninio pašto laiškas, patvirtinantis, kad žaidimo dalyvis priima prizą, bei UAB „Kotryna“ patvirtinimas, jog Žaidimo prizo laimėtojo gautas el. laiškas yra laikomas juridiniu faktu, kuriam įvykus šalys laiko, jog Žaidimo prizo laimėtojas priėmė Žaidimo prizą. Žaidimo prizo laimėtojas privalo atsakyti UAB „Kotryna“ apie Žaidimo prizo priėmimą per 14 (keturiolika) dienų nuo elektroninio laiško apie Žaidimo prizo laimėjimą gavimo dienos. Neatsiimti ir nepanaudoti Žaidimo prizai nekompensuojami ir lieka UAB „Kotryna“ nuosavybė. 14. Prizo laimėtojas Žaidimo prizo negali perleisti kitam asmeniui. 15. Žaidimo prizai į pinigus ar į kitus prizus nekeičiamas. III. KITOS SĄLYGOS 16. Visus su Žaidimo prizais susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius, sumoka UAB „Kotryna“. 17. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime. 18. UAB „Kotryna“ pasilieka teisę keisti šias žaidimo taisykles ir sąlygas, apie tai informavusi soc. Tinklo „Facebook“ „Žaislų planeta“ paskyroje.

@zaisluplaneta

Žaislų Planeta "Daugiau žaislų visus metus" taisyklės  
Žaislų Planeta "Daugiau žaislų visus metus" taisyklės  
Advertisement