Page 1

Työterveyslaitos Koulutus 2014 www.ttl.fi/koulutus

Osaamisen kehittämisellä hyvinvointia työstä!


Sisältö

Osaamisen kehittämisellä hyvinvointia työstä 3 Hyvinvoiva työyhteisö 4 Turvallinen työympäristö 5 Toimiva työsuojelu 8 Vaikuttava työterveyshuolto 9 Tilauskoulutukset ja asiantuntijaluennot 12 Lisätietoja ja ilmoittautuminen 13

2

Toimitus: Marja Tuomainen, Työterveyslaitos

Tekstit: Työterveyslaitos

Ulkoasu ja taitto: Tuula Solasaari, Työterveyslaitos

Paino: Forssa Print


Osaamisen kehittämisellä hyvinvointia työstä Työterveyslaitoksen järjestämä koulutus on ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää jatko- ja täydennyskoulutusta työterveyden ja -turvallisuuden, työsuojelun ja työhyvinvoinnin aloilla työskenteleville. Järjestämme myös koulutuksellisia kehittämishankkeita ja toteutamme yrityskohtaisesti räätälöityjä tilauskoulutuksia. Asiantuntijamme ovat käytettävissä myös luennoitsijoiksi asiantuntemusalueillaan. Työterveyslaitoksen koulutustarjonta on esitteessä jaoteltu neljän kokonaisuuden alle: hyvinvoiva työyhteisö, turvallinen työympäristö, toimiva työsuojelu ja vaikuttava työterveyshuolto. Lisätietoja kaikista koulutuksistamme www.ttl.fi/koulutus.

3


Hyvinvoiva työyhteisö Innostuneet ja osaavat työntekijät jaksavat työssään paremmin. Työhyvinvoinnin kehittäminen Työhyvinvointikortti® 29.01.2014, Helsinki 20.02.2014, Tampere 20.03.2014, Rovaniemi 10.04.2014, Oulu 18.09.2014, Turku 16.10.2014, Helsinki 27.11.2014, Kuopio Työhyvinvoinnin johtaminen 17.03.2014, Helsinki

Työkykypäivä 15.5.2014, Helsinki

Työhyvinvoinnin kehittämisen keinot ja menetelmät 05.06.2014, Helsinki

Kiire kuriin ajanhallinnan keinoin 28.10.2014, Tampere

TYHYKÄS® – Työhyvinvoinnin kehittäjän valmennus 04.11.2014 – 07.05.2015, Tampere

Henkilöstön kehittäminen Ongelmista oivalluksiin – Työkaluja muuttuvan työn hallintaan ja kehittämiseen 29. – 30.01.2014, Oulu 15. – 16.10.2014, Helsinki

Esimiestyön kehittäminen Hankala työntekijä? Työtä haittaavan käyttäytymisen puheeksi ottaminen esimiestyönä 11. – 12.02.2014, Helsinki Esimiestyö ammattina – Esimieskoulutus- ja esimiesvalmennusohjelma 18.03. – 24.09.2014, Helsinki Konfliktinhallintaa esimiehille 18. – 19.11.2014, Oulu

Kyselystä kehittämiseen 03.02.2014, Helsinki

4

Ajankohtaispäivä Työhönvalmentajille 13.02.2014, Helsinki

Tilauskoulutuksena lisäksi: Hyvää yhteistyötä

Työterveyslaitos – Ikävoimaa työhön™ -valmennus 14.03. – 04.09.2014, Helsinki

Kysy lisää: psykologi Eeva-Marja Lee, p. 030 474 8645 ja asiantuntija Elina Ravantti, p. 030 474 8634


Henkilöarviointi ja kompetenssien kehittäminen Henkilöarvioinnin asiantuntijaksi -koulutuskokonaisuus Jatkuva haku, Helsinki Henkilöarvioinnin kokonaisprosessi 14.02. – 28.03.2014, Helsinki

Haastattelu henkilövalinnoissa 08. – 09.05.2014, Helsinki Johtajien arviointi ja kehittäminen 08. – 09.09.2014, Helsinki Henkilövalinnat ja kansainvälinen työelämä 27. – 28.10.2014, Helsinki

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ttl.fi/koulutus

Turvallinen työympäristö Turvallinen työpaikka vähentää työtapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä parantaa työn tuottavuutta. Ergonomia ja käytettävyys Potilassiirtojen Ergonomiakortti® 20.01. – 24.04.2014, Turku Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – kouluttajakoulutus 14. – 15.05.2014, Tampere 09. – 10.10.2014, Turku Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – Päivitä korttisi! 17.09.2014, Espoo Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – Kehity kouluttajana! 18.09.2014, Espoo Esteettömyyttä ja yksilöllistä mukauttamista 29.04.2014, Helsinki

Monipaikkainen tietokonetyö – työtilojen ja työn suunnittelu 15.05.2014, Tampere Ergonomisten ja käyttäjälähtöisten työtilojen suunnittelu 18.09. – 02.12.2014, Helsinki Istu vähemmän! 09.10.2014, Jyväskylä

5


Ääniergonomia puhetyössä – arviointi ja ratkaisut työssä ja työympäristössä 15.10.2014, Helsinki Työtilojen suunnittelun ydinohjeet 12.11.2014, Hämeenlinna Tilauskoulutuksena lisäksi: • Työhyvinvointia ja ergonomiaa ateria- ja puhtaanapitoon • Ergonominen laboratorio Kysy lisää: professori Nina Nevala, p. 030 474 2277 ja tutkimusinsinööri, DI Risto Toivonen, p. 030 474 8622

Työturvallisuuden edistäminen

Stoffenmanager -kemikaaliriskit hallintaan tehokkaasti! 12.03.2014, Kuopio 02.04.2014, Helsinki 09.04.2014, Tampere Kaikki hyöty käyttöturvallisuustiedotteesta 19. – 20.03.2014, Helsinki Hitsaustyöympäristön ajankohtaisseminaari 24.04.2014, Turku Kemikaaliturvallisuus työpaikalla 06. – 07.05.2014, Tampere 19. – 20.11.2014, Helsinki

Osallistavat toimintatavat työturvallisuuden kehittämisessä 06.02.2014, Helsinki

Kemikaalien terveysriskien arviointi työterveyshuollossa 08.05. – 09.05.2014, Helsinki

Riskien arviointi työpaikalla 18. – 19.02.2014, Tampere 20. – 21.03.2014, Lappeenranta 03. – 04.09.2014, Helsinki 07. – 08.10.2014, Kuopio 26. – 27.11.2014, Oulu

Aktuellt om kemikaliesäkerhet 20.11.2014, Jakobstad

Työturvallisuuskortti®, kurssinjohtajan täydennyskoulutus 30.01.2014, Helsinki 04.03.2014, Tampere 03.06.2014, Tampere 23.09.2014, Helsinki 21.10.2014, Tampere 03.12.2014, Helsinki

Sisäympäristön parantaminen Sisäilmasto-ongelmat – ratkaisun avaimia työpaikkojen sisäilmaryhmissä työskenteleville 03.02.2014, Kuopio Viesti viisaasti sisäilmaston ongelmakierteissä 04.02.2014, Helsinki 21.11.2014, Oulu

Työturvallisuuskoulutusta esimiehille 05. – 06.03.2014, Tampere 03. – 04.12.2014, Helsinki

Avotoimisto työympäristönä 06.05.2014, Helsinki 20.11.2014, Oulu

Vahingoista oppiminen – tapaturma- ja vaaratilannetutkinta 25.03.2014, Helsinki 03.11.2014, Tampere

Stop homeelle! 01.04.2014, Helsinki 03.11.2014, Tampere

Turvallisuusviestintä 08.04.2014, Tampere 6

Kemikaalien hallinta

Ajankohtaista sisäilmastosta 30.9.2014, Oulu


Henkilönsuojainten käyttö ja huolto Suojainasiantuntijan koulutusohjelma. Työsuojelun perusteet ja riskinarviointi 08.01. – 05.02.2014, verkkokoulutus 01. – 30.09.2014, verkkokoulutus Suojainasiantuntijan koulutusohjelma. Suojavaatetus 03.02. – 17.03.2014, verkkokoulutus Suojainasiantuntijan koulutusohjelma. Kasvojen- ja silmiensuojaimet 03.03. – 07.04.2014, verkkokoulutus Suojainasiantuntijan koulutusohjelma. Suojakäsineet 01.04. – 05.05.2014, verkkokoulutus 03.11. – 01.12.2014, verkkokoulutus

Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien ajankohtaispäivä 11.03.2014, Ikaalinen 20.5.2014, Oulu Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien peruskurssi 12. – 13.03.2014, Ikaalinen 21. – 22.5.2014, Oulu Henkilönsuojainten valinta ja käyttö 30.9.2014, Helsinki Työ- ja suojavaatetuksen ajankohtaispäivät 25. – 26.9.2014, paikka avoin

Suojainasiantuntijan koulutusohjelma. Suojavaatetus 01. – 31.9.2014, verkkokoulutus Suojainasiantuntijan koulutusohjelma. Työ- ja turvajalkineet 01. – 30.9.2014, verkkokoulutus Suojainasiantuntijan koulutusohjelma. Kuulonsuojaimet 01. – 30.9.2014, verkkokoulutus Suojainasiantuntijan koulutusohjelma. Hengityksensuojaimet 01. – 31.10.2014 , verkkokoulutus Suojainasiantuntijan koulutusohjelma. Päänsuojaimet 03.11. – 01.12.2014, verkkokoulutus

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ttl.fi/koulutus

7


Toimiva työsuojelu Toimiva työsuojelu mahdollistaa tuloksekkaan yhteistyön työpaikan suunnitelmallisessa kehittämisessä. Työsuojelun perusteet Työsuojelun peruskurssi 12. – 16.5.2014, Helsinki 01. – 5.12.2014, Tampere Työsuojelun perusteet valtionhallinnossa 10. – 12.03.2014, Tampere 08. – 10.9.2014, Tampere 17. – 19.11.2014, Tampere Työsuojeluvaltuutetun perustieto 17. – 20.03.2014, Rokua 13. – 15.5.2014, Tammela 27. – 29.10.2014, Kuopio Valittuna työsuojelutoimikuntaan, mitä sitten? 19. – 20.5.2014, Tampere

Työsuojelupäällikön koulutukset Työsuojelupäällikön perustieto 17. – 20.03.2014, Rokua 08. – 10.04.2014, Helsinki 13. – 15.5.2014, Tammela 01. – 03.9.2014, Oulu 15. – 17.9.2014, Helsinki 27. – 29.10.2014, Kuopio 04. – 06.11.2014, Tampere 18. – 20.11.2014, Lappeenranta Työsuojelupäällikön perustieto – jatkokoulutus 06. – 07.02.2014, Tampere 18. – 19.9.2014, Helsinki

Työsuojelupäällikkönä kunnassa 12.05. – 14.05.2014, Tampere Grundkurs för arbetarskyddschefer 03.06. – 05.06.2014, Jakobstad Työsuojelupäällikkökurssi® nro 66 (20 lähiopetuspäivää) 10.02. – 14.11.2014, Tampere Työsuojelupäällikkökurssi® nro 67 (monimuotokoulutus) 11.03. – 28.11.2014, Helsinki Valtion työsuojelupäällikkökurssi 13.10.2014 – 23.01.2015, Tampere

Työsuojelun ajankohtaispäivät Työsuojelupäällikkökurssilaisten ajankohtaispäivät 26. – 27.05.2014, Tampere Valtion työsuojelun neuvottelupäivät 01. – 02.12.2014, Tampere

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ttl.fi/koulutus 8


Vaikuttava työterveyshuolto Terveyttä ja työkykyä edistävä työpaikka rakennetaan vaikuttavalla työterveyshuollolla ja työterveyshuoltoyksiköiden ja työpaikkojen yhteistyöllä. Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet Ajankohtaiset toimintakyvyn arvioinnin suositukset 07.04.2014, Helsinki Spirometria ja PEF-työpaikkaseuranta työterveyshuollossa 24.04.2014, Helsinki 24.09.2014, Helsinki Ammatti-ihotaudit 27.05.2014, Helsinki

Työkyvyn ja terveyden edistäminen Liikettä työpäivään – vähemmän istumista! 12.03.2014, Helsinki Terveyttä ja hyvinvointia edistävän työpaikan valmentajaksi! (TEDI) 17.03. – 19.05.2014, Helsinki Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveyshuollossa 28. – 29.04.2014, Helsinki ja videolla Oulu, Kuopio, Tampere, Turku 02. – 03.10.2014, Helsinki ja videolla Oulu, Kuopio, Tampere, Turku Unettomuuden hoito ja arviointi työterveyshuollossa 23.05.2014, Helsinki

Ajankohtaista säteilystä ja terveydestä 22.09.2014, Helsinki

Unettomuuden hoidon käytäntö työterveyshuollossa 13. – 14.11.2014, Helsinki

Säteily ja terveys 11. – 12.12.2014, Helsinki

Työajat ja terveys 21.11.2014, Helsinki

Fyysinen toimintakyky FireFit II – Testaajien täydennyskoulutus 09. – 10.04.2014, Helsinki FireFit I – Testaajien peruskoulutus 13. – 15.10.2014, Helsinki Kuormituksen arviointi työpaikan voimavaraksi 13.05.2014, Helsinki

9


Työterveyshuollon kehittäminen

Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus

Työterveyshuoltopalvelujen hankinta ja kilpailutus Avoin ajankohta, Helsinki

Työterveyshuollon koulutus lääkäreille, terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille 16.09.2014 – 29.04.2015, Helsinki

Kyselyt työterveyshuollon työvälineenä 27.03.2014, Helsinki

Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille 01.09.2014 – 05.03.2015, Tampere

Aktivoivat ohjausmenetelmät Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja työkyvyn edistämisessä 03.04.2014, Helsinki Uudistuvan opiskeluterveydenhuollon haasteet 04.04.2014, Helsinki Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelmä Avoin ajankohta, Helsinki Työterveyshuollon perusteet vastaanotossa toimiville sairaanhoitajille, terveyskeskusavustajille ja työterveyssihteereille 08.09.2014 – 27.01.2015, Helsinki Työterveysneuvottelu 10.9.2014, Helsinki Työn sujuvuuden ja muutoksen kartoitus osana työpaikkaselvitystä 17.09. – 11.12.2014, Helsinki Etuudet ja toimeentulomahdollisuudet työhönpaluussa 01.10.2014, Helsinki Työkyvyn hallinta, tuki ja seuranta työterveyshuollossa (case management) 03. – 04.11.2014, Helsinki Työkykyjohtaminen 28.11.2014, Helsinki

10

Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille 01.09. – 18.11.2014, Helsinki Työterveyshuoltoa maatalouden asiantuntijoille (agrologi) 12.5.2014, Kuopio Työoloselvitys maatilalla 13. – 15.5.2014, Kuopio 23. – 25.09.2014, Seinäjoki Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus optikoille Ajankohta avoin ks. www.ttl.fi/koulutus Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus sosiaalialan asiantuntijalle Ajankohta avoin ks. www.ttl.fi/koulutus

Haku työterveyshuollon pitkiin koulutuksiin on kaksi kertaa vuodessa. Helmi – huhtikuussa syksyllä alkaviin koulutuksiin ja elo – lokakuussa keväällä alkaviin koulutuksiin


Työterveyshuollon ajankohtaispäivät

Ergonomian ja työfysioterapian ajankohtaispäivä 11.02.2014, Helsinki (videolla Oulu, Kuopio, Tampere, Turku ja Lappeenranta) Työterveyshuollon ajankohtaispäivät työterveyshuollon vastaanotossa toimiville eri ammattiryhmille 12. – 13.02.2014, Tampere Työterveyshuollon ajankohtaispäivät 08. – 09.04.2014, Jyväskylä Maatalouden ajankohtaispäivä 11.11.2014, Kuopio 18.11.2014, Tampere Pelastusalan työterveyshuollon ja työturvallisuuden ajankohtaispäivät 17. – 18.09.2014, Kuopio Grundkurs i företagshälsovård 10. – 11.09.2014, Vasa

Merenkulun koulutuksia Merimiesterveyskeskusten henkilöstön koulutuspäivät 12. – 13.03.2014, paikka avoin Merimieslääkäri ja merenkulku 17. – 18.09.2014, Helsinki Merimieslääkäreiden täydennyskoulutus 22.10.2014, Helsinki

Tilauskoulutuksina lisäksi: • Tue työkykyä työpaikalla • Vuorovaikutuksellinen tuki työterveyshuollossa • Masennuksen tunnistaminen ja hoito työterveyshuollossa – työvälineitä varhaisvaiheen aktiiviseen hoitoon Kysy lisää: Tiimipäällikkö Kirsi Ahola, p. 030 4741.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ttl.fi/koulutus

11


Tilauskoulutukset ja asiantuntijaluennot Tilauskoulutusta räätälöidysti Työterveyslaitos järjestää koulutusta asiantuntemusalueillaan yrityksen tai organisaation tilauksesta. Koulutus voi perustua tässä esitteessä mainittuihin koulutusaiheisiin räätälöitynä yrityksen/organisaation tarpeisiin, jolloin kiinnostunut voi ottaa suoraan yhteyttä koulutuskuvauksessa mainittuihin asiantuntijoihin. Voit myös kääntyä puoleemme neuvotellaksesi kanssamme asiantuntemusalueeseemme liittyvästä yrityksellesi/organisaatiollesi sopivasta koulutuksesta. Suunnittelemme ja toteutamme koulutukset yhteistyössä tilaajan kanssa.

Asiantuntijoita koulutustilaisuuksiin Työterveyslaitoksen asiantuntijoita voit tilata luennoimaan myös yksittäisiä asiantuntijaluentoja erilaisiin yritysten/organisaatioiden järjestämiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Tätä toimintaa nimitämme koulutuspalveluksi. Verkkopalvelumme www.ttl.fi asiantuntijahaulla voit kätevästi hakusanalla hakea tarvitsemasi asiantuntemusalueen asiantuntijaa. Myös verkkopalvelumme aihekohtaiset sivut johdattavat sinut oikean asiantuntijakouluttajan luo.

Ota yhteyttä, kerromme lisää! Johtava koulutuspäällikkö Marja Tuomainen, p. 030 474 2652 Työsuojelu Koulutuspäällikkö Markku Kämäräinen, p. 030 474 8628 Koulutussuunnittelija Venla Räisänen, p. 030 474 8621 Työterveys ja työterveyshuolto Koulutuspäällikkö Eija Mäenpää-Moilanen, p. 030 474 6011 Koulutussuunnittelija Tiina Lehtonen, p. 030 474 2697 Työyhteisöt ja organisaatiot Kehittämiskonsultti Tommy Larvi, p. 030 474 2437 Psykologi Heli Hannonen, p. 030 474 6114 tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@ttl.fi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ttl.fi/koulutus

12


Lisätietoja ja ilmoittautuminen Lisätietoja koulutuksista Koulutuksien sisältökuvaukset löytyvät verkkopalvelustamme www.ttl.fi/ koulutus. Lisätietoja koulutuksista antavat koulutuksien johtajat, koulutusassistentit sekä koulutusvastaavat aihe-alueittain.

Koulutuksiin ilmoittautuminen Koulutuksiin ilmoittautuminen Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa www.ttl.fi/koulutus (koulutuskalenteri) tai p. 030 4741 / koulutusassistentti. Koulutusassistentit: Helsinki: Niina Kalliomaa, Laura Seppälä Tampere: Tuulikki Bjurström, Kati Oksjoki Kuopio: Riikka Heinonen

13


yöhygienia työelämän kehitys

johtaminen

sosiaaliset suhteet

fyysinen työymp

gonomia

turvallisuus

jaksaminen ja stressi

työterveyshuol

lainsäädäntö

TTL-Kirjakauppa

Inhimillisen työelämän puolesta Työterveyslaitoksen TTL-Kirjakauppa tarjoaa laajan valikoiman hyödyllisiä työterveys- ja työturvallisuusaiheisia julkaisuja - työterveyshuollon ammattilaisille - työsuojelussa toimiville - henkilöstön kehittäjille - esimiehille - jokaiselle omasta työhyvinvoinnistaan kiinnostuneelle. TTL-Kirjakaupan kirjat sopivat työ- ja yöpöydälle. Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki Avoinna arkisin klo 8.15 –16.00 puhelin 030 474 2543 faksi (09) 477 5071 sähköposti kirjakauppa@ttl.fi 14 Palvelemme myös verkossa www.ttl.fi/verkkokauppa

Tällä kupongilla ystävä saa 10 % alennusta TTL-Kirjakaupan ostoksistaan. Suosittelija itse saa seuraavalla ostoskerrallaan 10 % alennuksen, kun hän kertoo ystävänsä jättäneen tämän kupongin TTL-Kirjakauppaan. Alennus koskee kertaostoksia ja normaalihintaisia tuotteita.

Suosittelija: ___________________________________________ Ystävän nimi: ___________________________________________ Kuponki on voimassa 31.12.2014 saakka.


p

Tutustu osoitteessa

tttdigi.fi

l

158 000 lukijaa! KMT Lukija syksy 2012 /kevät 2013

s u u s i l l a v r u T s y e i v t r h e e l T s i ö o k i Ty r e n i n n i o v n i - ty ö hy v -

Ota TTT-lehti ja TTT-Digi avuksi työpaikkasi kehittämiseen. AjAnkohtAinen hyödyllinen

AsiAntuntevA ihmisläheinen

15

THINKSTOCKPHOTO

Tilaa painettu lehti, TTT-Digi tai molemmat, hinta alkaen 69–79 €. www.tttdigi.fi


TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4741 faksi 030 474 2779 Käyntiosoite Työterveyslaitoksen Koulutuskeskukseen: Haartmaninkatu 1 D Koulutuskeskuksen faksi (09) 477 3149

Aluetoimipisteet: Helsinki Arinatie 3 A 00370 Helsinki p. 030 4741, faksi (09) 506 1087

Oulu Aapistie 1 90220 Oulu p. 030 4741, faksi 030 474 6000

Kuopio PL 310 (Neulaniementie 4) 70101 Kuopio p. 030 4741, faksi 030 474 7474

Tampere PL 486 (Uimalankatu 1) 33101 Tampere p. 030 4741, faksi 030 474 8615

Lappeenranta Kasarmikatu 9 53900 Lappeenranta p. 030 4741, faksi 030 474 3230

Turku Lemminkäisenkatu 14 – 18 B (Datacity) 20520 Turku P. 030 4741, faksi 030 474 7556

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ttl.fi Internet: www.ttl.fi Twitter: twitter.com/tyoterveys Facebook: www.facebook.com/tyoterveyslaitos

Tyoterveyslaitoksen koulutusopas 2014  

Työterveyslaitoksen järjestämä koulutus on ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää jatko- ja täydennyskoulutusta työterveyden ja -turvallisu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you