Page 1

SZCZYTNO

WIELBARK

Naginają prawo, aby naprawić błąd?

Uczeń na wsi będzie i w tym roku

Jeśli trzeba będzie pójdę do sądu i będę walczył o swoje, bo wiem, że mam rację – mówi Kazimierz Skalik, przedsiębiorca ze Szczytna. Drogowcy, remontujący ulicę Słowackiego, chcą zlikwidować jeden z wjazdów na jego posesję. Po interwencji dziennikarzy prace wstrzymali, ale teraz twierdzą, że wjazd jest nielegalny. Str. 4.

Dla mnie to była ogromna pomoc – mówi Ewa Góralska, matka 11-letniej Wiktorii, dotkniętej ciężkim porażeniem mózgowym. W ubiegłym roku szkolnym dziewiętnaście rodzin otrzymało wsparcie w ramach programu „Uczeń na wsi”. W tym roku też to będzie możliwe. GOPS do połowy września czeka na wnioski dotyczące pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym. Str 6.

Nr 31(56) 06-12.08.2009 Nakład: 6000 egz. 100% KAPITAŁU POLSKIEGO

REKLAMA

SZCZYTNO • DŹWIERZUTY • JEDWABNO • PASYM • ROZOGI • ŚWIĘTAJNO • WIELBARK

PIJANY

RADNY

SPRAWCĄ WYPADKU?

w tym 0% VAT

INDEKS 244279

ISSN 1899-4768

Zawsze w czwartek

z dodatkiem

SUPER TELE DŹWIERZUTY

Donosem na radnego

zajęła się prokuratura Skandal z radnym powiatowym i sołtysem w tle. Zygmunt Rz. podejrzany jest o prowadzenie samochodu po pijanemu i spowodowanie wypadku. Na dodatek uciekł z miejsca kolizji. Wytropił go pies. Radny kilkanaście godzin przesiedział w areszcie. Przyznał się do winy. Do zdarzenie doszło w niedzielę przed godz. 2 w nocy. Policyjny alkomat wykazał ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. >> Str. 3 REKLAMA

Czy przewodniczący rady gminy Dźwierzuty Krzysztof Sawicki napisał donos na radnego powiatowego Dariusza Lepczaka? Dokładniej, czy może „ładniej” nazywa się to wnioskiem o przeprowadzenie kontroli firmy transportowej, którą prowadzi Lepczak. Kontrola trwa, a donos już sprawdza prokuratura w Olsztynie. Str. 5.


2

Wydarzenia NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Dziennikarze „Tygodnika Szczytno” są przez cały czas do Państwa dyspozycji. Redaktor dyżurny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9 - 16, pod numerem telefonu redakcyjnego:(089) 624 62 44

Redaktor naczelny

Z-ca red. naczelnego Wydarzenia

Wydarzenia

Tomasz Mikita tel.: 0 603 350 668

Halina Bielawska tel.: 0 511 891 838

Aleksandra Fila tel.: 0 896 246 244

t.mikita@tygodnikszczytno.pl

h.bielawska@tygodnikszczytno.pl

Paweł Salamucha tel.: 0 603 568 099 biuro@tygodnikszczytno.pl

biuro@tygodnikszczytno.pl

“Tygodnik Szczytno”

Mamy początek sierpnia, sezon urlopowy nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Kolejny raz odwiedziliśmy popularne sklepy spożywcze, by sprawdzić i porównać proponowane przez nie ceny (w zł). Skupiliśmy się na najtańszych produktach określonego rodzaju, bez względu na markę i producenta.

Monika Choromańska - Suchecka specjalista ds. reklamy tel.: 0 606 224 639 biuro@tygodnikszczytno.pl

zebrał Ps

A

S

Z

A

biuro@tygodnikszczytno.pl

Dział sportowy

Dział sportowy

Michał Bogucki tel.: 0 603 350 668

Daniel Kwiatkowski tel.: 0 793 432 008

sport@tygodnikszczytno.pl

SONDA

Czy twoim zdaniem policja skutecznie przeciwdziała aktom wandalizmu podczas dużych imprez miejskich?

Produkt/sklep,

Lidl,

Intermarche,

Market Centrum,

Biedronka,

Kaufland,

Carrefour,

Lewiatan

Mąka 1kg,

0,90,

0,89,

1,49,

0,90,

0,93,

1,05,

1,55

Cukier 1kg,

2,89,

2,99,

3,09,

2,69,

2,69,

2,75,

3,45

Mleko 3,2% 1l,

1,59,

2,29,

1,79,

2,99,

1,68,

1,79,

2,29

Chleb,

1,49,

1,49,

1,79,

1,45,

1,49,

1,53,

1,40

Jogurt smakowy,

0,55,

0,69,

0,99,

0,69,

0,75,

0,59,

0,99

Ziemniaki 1kg,

1,16,

0,99,

1,79,

1,39,

0,49,

0,75,

1,79

Kiełbasa,

17,48,

14,99,

7,99,

14,90,

8,90,

12,99,

14,95

Twaróg półtłusty

250g,

2,59,

2,59,

2,59,

2,59,

1,79,

2,59,

Ser twardy,

16,00

17,95,

12,99,

15,99,

10,90,

14,59,

13,99

Jajka 10 szt.,

3,69,

2,69,

4,49,

3,69,

3,69,

3,69,

4,85

Masło,

2,49,

1,75,

2,29,

2,29,

1,19,

1,25,

1,95

Herbata,

2,79,

1,29,

1,29,

1,99,

0,69,

0,79,

0,69

Olej 1l,

3,85,

3,65,

3,59,

4,45,

3,85,

3,99

5,39

Świętajno

Pomysły warte naśladowania

Promowali czystość

dariusz Folga Moim zdaniem jakość działania policji w porównaniu z latami ubiegłymi znacznie się podwyższyła i teraz np. podczas święta miasta nie dało się zauważyć aktów wandalizmu.

szymon Żarczyński Podczas tegorocznych imprez nie zauważyłem jakiejś większej zmiany w działaniach policji. Tak jak w latach poprzednich działania stróży prawa są nieskuteczne, a nawet kontrowersyjne. Na własne oczy widziałem, jak wandale załatwiali się pod ścianą, a w tym czasie policjanci jedli kebaby. łukasz Kembłowski Wydaje mi się, że skuteczność działania policji można określić proporcją 50% i to w wypadku, kiedy zdarzenie dzieje się na ich oczach. W innym przypadku skuteczność działania stróży prawa jest mierna, bo najczęściej unikają oni konfrontacji z wandalami. Katarzyna Kamińska Jako uczestniczka masowych imprez odnoszę wrażenie, że policja nie do końca potrafi opanować sytuację, co powoduje, że jej działania nie zawsze są skuteczne.

zebrał: Paweł salamucha

TYGODNIK SZCZYTNO REDAKCJA: REDAKCJA: ul. Pl. Polska Juranda 47a, 1, 12-100 12-100Szczytno Szczytno tel. tel.089 089624 62462 6244 44 REDAKTOR REDAKTOR NACZELNY: NACZELNY:Tomasz TomaszMikita Mikita t.mikita@tygodnikszczytno.pl t.mikita@tygodnikszczytno.pl

sport@tygodnikszczytno.pl

Spacerkiem po cenach

Biuro reklamy

N

Wydarzenia Monika Doring – Wyszyńska tel.: 0 886 396 820

BIURO BIUROREKLAMY: REKLAMY:Monika MonikaChoromańska-SuChoromańska-Suchecka checkabiuro@tygodnikszczytno.pl biuro@tygodnikszczytno.pl KOREKTA: KOREKTA:Ewa Katarzyna Napiórkowska Zygmuntowicz PROJEKT PROJEKTGRAFICZNY: GRAFICZNY:MGM MGM

Z-CA Z-CA RED. RED. NACZELNEGO: NACZELNEGO:Halina HalinaBielawska Bielawska h.bielawska@tygodnikszczytno.pl h.bielawska@tygodnikszczytno.pl

WYDAWCA: WYDAWCA:Mazowiecka MazowieckaGrupa GrupaMedialna Medialna ul. ul.Długa Długa9a, 9a,06-500 06-500Mława Mława

REDAKCJA: REDAKCJA:Aleksandra AleksandraFila, Fila,Michał MichałBogucki, Bogucki, Daniel Daniel Kwiatkowski Kwiatkowski

DRUK: DRUK:Agora Drukarnia SA Drukarnia prasowa w Białołęce Ignatkach

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Waldemar Popielarczyk prezentuje nagrody, które trafią do sołectwa Długi Borek

Utrzymanie czystości i porządku w gminie to, co prawda, wymóg prawny, ale nie zawadzi odpowiednio ludzi do tego zachęcać. Z tego założenia wyszli pracownicy Zakła-

du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie, którym wpadł do głów pomysł na nietypową promocję. Zorganizowali konkurs pod hasłem „Przyjazne środowi-

Fot. Tomasz Mikita

sku gospodarstwo domowe”. - Jego celem było promowanie gospodarstw domowych, wywiązujących się z obowiązków zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porząd-

ku na terenie gminy Świętajno – mówi Waldemar Popielarczyk, szef ZGKiM. Konkurs podsumowano podczas IV Gminnego Turnieju Wsi w Świętajnie. Nagrody indywidualne trafiły do: Teresy Plony, Jana Lisiewskiego, Eugeniusza Pieńkosza, Sławomira Piekarskiego oraz Michała Staszewskiego. Nagrodę główną – kosiarkę elektryczną - otrzymała Elżbieta Siekierska ze Świętajna. ZGKiM nagrodził również sołectwa, których mieszkańcy najliczniej i najwcześniej zawarli umowy na wywóz nieczystości. W tym konkursie wygrał Długi Borek, który w nagrodę otrzymał trzy kosze uliczne. Niemal równie wysoko zostały ocenione sołectwa Stare Czajki, Konrady i Kolonia , więc też zostały nagrodzone: otrzymały po jednym koszu ulicznym. ip

„Tygodnik Szczytno” w prenumeracie Zakupu naszego tygodnika można już dokonać w drodze prenumeraty. Można ją zamówić w najbliższym urzędzie pocztowym, a także bezpośrednio u listonoszy. Miło nam, że ta forma, zanim ją jeszcze upubliczniliśmy, znalazła sporą rzeszę zwolenników. Na przykład, w gminie Dźwierzuty, tylko w ciągu tygodnia przybyło nam ponad 60. prenumeratorów. Poniżej, w tabeli, podane są ceny pojedynczych egzemplarzy, która to cena maleje w zależności od czasu trwania zamówienia. Wartość

prenumeraty miesięcznej wzrasta jednak do 7 zł, gdy w danym miesiącu jest pięć, a nie cztery wydania gazety. Co prawda, nie przewidujemy

wzrostu ceny jednostkowej „Tygodnika”, ale warto też przypomnieć żelazną zasadę, że tych Czytelników, którzy wykupią prenumeratę

TY G O D NIK S Z C Z Y TNO c e na de ta lic zna 1,50zł C E NA E G Z E M P L AR Z A W P R E NUM E R AC IE mie s ię c zna 1 ,4 0 zł kw a rta lna 1 ,3 0 zł pó łro c zna 1 ,2 0 zł ro c zna 1 ,1 0 zł

co najmniej na pół roku, ewentualna zmiana ceny nie dotknie. redakcja

L IC Z B A W Y D AŃ 4 13 26 52

Ł ĄC Z NA K W O TA 5 ,6 0 zł 1 6 ,9 0 zł 3 1 ,2 0 zł 5 7 ,2 0 zł


Wydarzenia NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16Olszyny. Zygmunt Rz. straci mandat?

Pijany radny sprawcą wypadku ? Skandal z radnym powiatowym i sołtysem w tle. Zygmunt Rz. podejrzany jest o prowadzenie samochodu po pijanemu i spowodowanie wypadku. Na dodatek uciekł z miejsca kolizji. Wytropił go pies. Radny kilkanaście godzin przesiedział w areszcie. Przyznał się do winy. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 2 w nocy. Policyjny alkomat wykazał ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie.

P

olicjanci są wyjątkowo oszczędni w podawaniu szczegółów zajścia. Wiadomo tyle, że około godz. 2 w niedzielę w Olszynach zderzyły się dwa fordy – mondeo oraz escort. W wypadku ucierpiała jedna kobieta. Nie miała widocznych obrażeń, ale i tak trafiła do szpitala na obserwację. Według policji sprawca wypadku uciekł. Udało się go

odnaleźć, bo na miejsce policjanci ściągnęli psa tropiącego. Doprowadził do Zygmunta Rz., wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i sołtysa w jednej osobie, który został zatrzymany. Był pijany. W wydychanym powietrzu miał ponad 1 promil alkoholu. Radny niemal dwie doby przesiedział w policyjnym areszcie.

Czekają na wyniki

- Przyznał się do winy – mówi Grzegorz Rybicki ze szczycieńskiej policji. - Na razie ma postawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu. Radnemu grożą dwa lata więzienia. Według świadków samochodem z radnym jechała jeszcze jedna osoba. - Sprawdzamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia – mówi Grzegorz Rybicki. - Trwają czynności, tyle na razie mogę powiedzieć. Policjanci czekają też na wynik badań lekarskich poszkodowanej kobiety, bo od nich będzie zależało czy zderzenie samochodów zostanie zakwalifikowane jako kolizja czy wypadek. W tym drugim przypadku rośnie odpowiedzialność karna.

Sołtys za sołtysa Tak wyglądał samochód radnego tuż po zdarzeniu. REKLAMA

Fot. Tomasz Mikita

Mieszkańcy sołectwa, w którym mieszka radny oraz jego koledzy z samorządu są

wstrząśnięci tym, co się stało. Niemal wszyscy wypowiadają się pozytywnie na temat radnego. - Wiele robił dla tego powiatu – mówią. - Promował, aktywnie działał i pomagał ludziom. Szkoda, że teraz to wszystko zostanie przekreślone. Głupia sprawa. Radny Zygmunt Rz. jeszcze we wtorek nie chciał komentować zdarzenia. Powiedział tylko, że jest mu niezmiernie przykro, że do czegoś takiego doszło. - Jak się siada po alkoholu to lepiej kluczyki od samochodu do studni wrzucić, niż popełnić ten błąd, który mi się przytrafił – mówi ze smutkiem. - Bardzo żałuję. Jeśli Zygmunt Rz. zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, pożegna się z mandatem radnego. Jego miejsce zajmie kolejny z listy PSL, w tym przypadku Władysław Kulas, obecny sołtys Niedźwiedzi. Tomasz Mikita

Komentarze Jarosław Matłach, starosta szczycieński Jest to sprawa przykra. Pana Rz. znam od wielu lat. Wiem, że dał się poznać wielu ludziom, także mi, jako dobry człowiek, doskonały społecznik. Jest mi przykro, że doszło do czegoś takiego. Z resztą pan Rz. też przeżywa całą sytuację bardzo mocno. Jest świadom konsekwencji, jakie niesie za sobą ta sprawa, jeśli wszystko się potwierdzi.

Mirosław Medźwiedzki, przewodniczący rady powiatu Jest mi przykro, że takie zdarzenie miało miejsce. Moje zdanie w tej kwestii jest jasne, jeśli pije się alkohol, to potem nie powinno się kierować samochodem. Do pracy radnego Rz. nie mam żadnych zastrzeżeń. Bardzo dobrze się z nim współpracuje. Interesuje się sprawami swoich wyborców, tym bardziej jest przykre to, że trafiło akurat na niego. Na pewno spotkam się z nim i będę namawiał, aby złożył mandat, nie czekając na wyrok sądu. Moje działania w tej kwestii są jednak ograniczone, bo jest to radny PSL i w tym przypadku większe możliwości mają działacze Stronnictwa. W aspekcie prawnym sprawa jest jasna. Jeśli radny zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, traci mandat.


4

Wydarzenia NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

szczytno - Świętajno. Zirytowani kierowcy TIR-ów

Szczytno

Skandal na drodze Słup zajął miejsce kierowcom Kierowcy coraz bardziej zirytowani są sytuacją zaistniałą na naszych drogach. Białej gorączki dostają kierowcy tirów, którzy przez Szczytno jadą w stronę Spychowa, a dalej w kierunku granicy polsko-rosyjskiej. Złe oznakowanie powoduje, że muszą nadrabiać po kilkadziesiąt kilometrów. Romuald Kosiorek mieszka w Olszynach, kilka kilometrów za Szczytnem. Kiedy wyjeżdża w stronę granicy, standardowo kieruje się w stronę Spychowa. I tu zaczynają się schody, bo na całym, 30-kilometrowym odcinku drogi nie ma żadnego znaku, który informowałby kierowców tirów o przebudowie mostu w Spychowie. Efekt? Trzeba wrócić do tzw. krzyżówek, kierować się w stronę Rozóg i nadrobić 60 kilometrów. - To jakaś paranoja, żeby nie można było postawić na krzyżówkach, czy w Świętajnie na skrzyżowaniu odpowiedniego znaku - irytuje się właściciel firmy. - I nie wiadomo, kto to powinien naprawić. Dzwoniłem na policję, ale usłyszałem, że ona jest tylko od egzekwowania pra-

wa, natomiast jeśli trzeba pomóc uczestnikom ruchu, twierdzi że nie jest to ich zadanie. To kierowca musi dzwonić po instytucjach drogowych, by cokolwiek załatwić. Tą drogą jeżdżą wszyscy: Polacy, Rosjanie, Litwini i inni, którzy kierują się w stronę granicy. I mają mieć o nas dobre zdanie??? - kończy wyraźnie zdenerwowany Romuald Kosiorek. Trudno się dziwić reakcjom kierowców, bo nadłożone kilometry to tylko ułamek problemów. Dochodzi do tego stracony czas, który w transporcie drogowym ma zasadnicze znaczenie, a także, a może i przede wszystkim – bezpieczeństwo, bo zawrócenie kilkunastometrowym tirem na drodze w Spychowie z pewnością nie należy do łatwych manewrów. kk

Na niedawno remontowanej ulicy Barczewskiego od strony skrzyżowania z ulicą Lipperta, zaparkować można samochód na nowo wyznaczonych do tego miejscach. I wszystko byłoby w porządku, gdyby na jednym z miejsc postojowych nie zaparkował... betonowy słup energetyczny. – To oburzające, przecież tam jest zaledwie kilka miejsc, a jedno już na dzień dobry nie nadaje się do wykorzystania – żali się jeden z mieszkańców. Jednak ratusz nie widzi w tym nic niepokojącego, a wręcz przeciwnie, to zamierzone działanie. – Słup był tam

szczytno. Drogowcy zlikwidują wjazd przy Słowackiego

Naginają prawo,

wcześniej niż parking. Uznaliśmy, że takie rozwiązanie będzie najlepsze dla kierowców – tłumaczy inspektor wydziału gospodarki miejskiej Wiesław Kulas. – Można było miejsce ze słupem wydzielić wysepką, całkiem je wyłączyć z użytkowania dla kierowców, ale byłoby to jednak utrudnienie. Teraz jest łatwiej wysiąść z samochodu, szczególnie osobom niepełnosprawnym. Wychodzi więc na to, że wszystko i wszyscy mają swoją rację i logikę. Podobnie budowa miejsca do parkowania, gdzie zaparkować się nie da. Ps

GDDKiA szukają furtki, aby zgodnie z prawem zlikwidować wjazd przy ul. Słowackiego. Już zwrócili się do miejskich urzędników, czy posiadają oni

Na jednym z miejsc parkingowych przy ulicy Barczewskiego zaparkował słup, co denerwuje mieszkańców, ale też dla jednego samochodu nikt nie przebuduje sieci energetycznej.

jakąś decyzję dotyczącą zgody na budowę wjazdów do posesji Kazimierza Skalika. - Odpisaliśmy im zgodnie z prawdę, że u nas nie ma takich decyzji

Bez kompromisów

aby naprawić błąd? moje zdziwienie, gdy jeszcze kilka dni przed upływem terminu prace ruszyły. Nikt mnie o tym nie poinformował, nadal nie mam też decyzji, czy zjazd zostaje czy nie.

Naginają prawo?

Rzecznik GDDKiA w Olsztynie jest na urlopie. Inny z pracowników dyrekcji powiedział

dziennikarzowi „Tygodnika”, że prace ruszyły, bo nie można opóźniać inwestycji, i że idzie ona zgodnie z projektem, który zakłada likwidację wjazdu. - To tym bardziej dziwne, bo na projekcie, który mam, mój wjazd był zachowany – oburza się Kazimierz Skalik. Okazuje się, że pracownicy

Fot. Tomasz Mikita

Jeśli trzeba będzie, pójdę do sądu i będę walczył o swoje, bo wiem, że mam rację – mówi Kazimierz Skalik, przedsiębiorca ze Szczytna. Drogowcy, remontujący ulicę Słowackiego, chcą zlikwidować jeden z wjazdów na jego posesję. Po interwencji dziennikarzy prace wstrzymali, ale teraz twierdzą, że wjazd jest nielegalny. O kłopotach pana Kazimierza z drogowcami „Tygodnik” już pisał. Tematem zajęła się nawet telewizja. Po interwencji dziennikarzy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie wstrzymała prace na drodze. - Dostałem nawet pismo, że nic tu nie będą robić do pierwszego sierpnia – mówi Skalik. - Jakie było

– mówi Krzysztof Kaczmarczyk, wiceburmistrz Szczytna. - Ale czy to oznacza, że wjazd jest nielegalny, nie będę się wypowiadał.

Kazimierz Skalik nie wyklucza, że przed sądem będzie walczył o wjazd do posesji.

- Ten dom stoi od kilkudziesięciu lat i zawsze były tu trzy wjazdy – mówi Kazimierz Skalik. - Dla mnie to skandal, że właśnie takimi metodami instytucja państwowa walczy z ludźmi. Najpierw sami popełnili błąd, projektując tę drogę, a teraz chcą naprawić go moim kosztem. Jeśli będzie trzeba, pójdę do sądu, bo wiem, że mam rację. Pan Kazimierz proponował też drogowcom różne warianty rozwiązania sprawy z wjazdem. Jednym z nich było nieznaczne przesunięcie drogi. - Nie zgodzili się – mówi. - Nie chcieli iść na żaden z kompromisów. A ten wjazd jest mi naprawdę niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Tomasz Mikita


Wydarzenia TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Czy donos miał skłócić dwóch radnych powiatowego Dariusza Lepczaka i gminnego Krzysztofa Sawickiego?

Sprawdzą donos i firmę Czy przewodniczący rady gminy Dźwierzuty Krzysztof Sawicki napisał donos z prośbą o kontrolę firmy transportowej radnego powiatowego Dariusza Lepczaka? Kontrola trwa, a donosem już zajęła się prokuratura w Olsztynie. które trafiło do WITD w Olsztynie 15 czerwca wynika, że „Przewodzący Rady Gminy” (pisownia oryginalna – przyp. red.) chce, aby pracownicy inspektoratu sprawdzili stan

techniczny autobusów należących do firmy radnego Dariusza Lepczaka. 1 lipca do Urzędu Gminy w Dźwierzutach trafiła odpowiedź, że Inspektorat kontrolę już rozpoczął.

- Ja takiego pisma w życiu nie napisałem i nie napisałbym – oburza się Krzysztof Sawicki, przewodniczący rady gminy. - Jest tam masę błędów, a poza tym to nie jest mój podpis. Już

REKLAMA

Dariusz Lepczak do tematu podchodzi spokojnie. - Cóż, poczekajmy na wynik prokuratorskiego śledztwa. Chociaż z pewnością nie jest to miła sytuacja - przyznaje. Sprawa jest jednak głośno komentowana w środowisku lokalnych polityków i to głównie w kontekście nadchodzących wyborów samorządowych. - Ktoś jednym posunięciem chciał wyeliminować dwóch całkiem poważnych kandydatów na wójtów – mówi nasz rozmówca, który prosi jednak o zachowanie anonimowości. - I prawie się mu udało. Tomasz Mikita

Butla z gazem poparzyła dwie osoby

Dezinformacja na planie miasta rym zostały ruiny, straż pożarną w centrum, podczas gdy już – jak wiadomo – kilka miesięcy temu zmieniła siedzibę, tę nieszczęsną informacje turystyczną, o której wspominaliśmy niedawno, jeszcze zlokalizowaną w ponadgimnazjalnej „dwójce”, a tam jej już przecież nie ma. Pewnie, że takie wielkie tablice z planem miasta trudno przerysowywać co roku, ale tej przy cmentarzu retusz z pewnością by się już przydał. Ps

sprawę zgłosiłem do prokuratury. Według przewodniczącego to fałszerstwo, które miało skłócić dwóch radnych powiatowego i gminnego. W piśmie nie ma nagłówka urzędu, imienia i nazwiska, a jedynie komputerowo wpisana nazwa miejscowości i data. - I na tej podstawie ktoś w inspektoracie w Olsztynie stwierdził, że ja napisałem ten donos – mówi Sawicki. - To jakiś absurd, z pewnością będę bronił swojego dobrego imienia. Co więcej okazało się, że pismo nie zostało wysłane pocztą, a doręczone osobiście. - Mam nadzieję, że zapis z kamer wyjaśni całą sprawę – mówi przewodniczący.

narty. Groźny pożar w domku letniskowym

szczytno

Gdzie znajduje się ulica Wileńska? Z takim zapytaniem zgłosił się do naszej redakcji turysta odwiedzający Szczytno. Dłuższy czas próbował odnaleźć ulicę na planie miasta stojącym przy wejściu na cmentarz komunalny. Niestety bezskutecznie. Skierowaliśmy gościa na dawna ulicę Związku Jaszczurczego, a sami przyjrzeliśmy się wspomnianemu planowi. Znaleźliśmy na nim więcej „ciekawostek”: kino, po któ-

5

Fot. Tomasz Mikita

dźwierzuty. Donosem na radnego zajęła się prokuratura

Szykuje się kolejna afera w Dźwierzutach. Tym razem sprawa dotyczy donosu napisanego do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie. Z pisma,

NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

Poparzona twarz, ręce i klatka piersiowa, dwie osoby w szpitalu – to wynik groźnego pożaru w Nartach w gminie Jedwabno. W domku letniskowym zapaliła się butla z gazem.

Na stojącej przy cmentarzu mapie nadal można odnaleźć ulicę Związku Jaszczurczego i kino, a ani tego, ani tego w Szczytnie już nie ma.

Te wakacje Krystyna C. i Jerzy C. zapamiętają najprawdopodobniej do końca życia. Zamiast miłego wypoczynku „dopadła” ich tragedia. W sobotę, 1 sierpnia w domku letniskowym, w którym wypoczywali, zapaliła się butla z gazem. Domownicy próbowali gasić ogień. Najpierw przy użyciu gaśnicy, a potem węża z wodą. Ogień udało się opanować, butlę wyniesiono z budynku, niestety płomienie poważnie poparzyły kobietę. - Ma uraz twarzy, klatki piersiowej i ręki, ma poparzenia pierwszego i

drugiego stopnia – mówi Jacek Matejko ze szczycieńskiej straży pożarnej. - Ucierpiał też mężczyzna. Oboje poszkodowani trafili do szpitala w Szczytnie. Sprawą zainteresowała się już szczycieńska policja. - Sprawdzamy, jak doszło do tej tragedii i czy ktoś mógł się do niej przyczynić – wyjaśnia Grzegorz Rybicki z policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną powstania ognia był nieszczelny przewód doprowadzający gaz propan butan z butli do kuchenki. tm

szczytno. Policjanci zatrzymali 13- i 17-latków

Banda nastolatków okradała ludzi Nawet kilkadziesiąt osób mogło paść ofiarą bandy młodych przestępców, którzy przez kilka miesięcy grasowali po Szczytnie. Już zatrzymali ich policjanci. Najmłodszy miał 13 lat. Ulubionym miejscem młodych przestępców było szczycieńskie targowisko. Policjanci od jakiegoś czasu mieli informacje o kradzieżach. - Ginęły portfele, saszetki, torby, a nawet rowery – wylicza Grzegorz Rybicki z policji. Przez pewien czas policjanci w cywilu obserwowali targowicę. Gdy wytypowali sprawców, zaczęły się zatrzymania. W ręce

policji wpadło kilku młodych ludzi w wieki od 13 do 17 lat. - Z naszych ustaleń wynika, że ta grupa może mieć na koncie kilkadziesiąt czynów – mówi policjant. Młodzi bandyci nie tylko kradli. Na sumieniu mają też akty wandalizmu. Spalili kilka pojemników na śmieci. Teraz młodzieńcami zajmie się sąd rodzinny. ps


6

Ludzie i fakty NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Wielbark. Gmina pomaga mieszkańcom pieniędzmi PFRON-u

Uczeń na wsi będzie i w tym roku - Dla mnie to była ogromna pomoc – mówi Ewa Góralska, matka 11-letniej Wiktorii, dotkniętej ciężkim porażeniem mózgowym. W ubiegłym roku szkolnym dziewiętnaście rodzin otrzymało wsparcie w ramach programu „Uczeń na wsi”. W tym roku też to będzie możliwe. GOPS do połowy września czeka na wnioski dotyczące pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym.

P

aństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje szereg różnych programów, a wśród nich, od kilku już lat, także taki, który zwie się „Uczeń na wsi”. Najkrócej rzecz ujmując

pokryć opłaty za internet czy nabyć sprzęt audio-video.

Jak dar z nieba

- Kupiłam córce odtwarzacz DVD i mp3 – mówi Ewa Góralska z Wielbarka. - Wiktoria

niądze, a mąż dopiero nie tak dawno uzyskał zatrudnienie w Swedwoodzie. Nie było i nie jest nam łatwo, więc liczy się każda pomoc. Nigdy nikogo o nic nie prosiłam, ale czasem w życiu jest tak, że bez pomocy innych ludzi po prostu się nie da. Teraz na przykład zwróciłam się do kilku fundacji, bo Wiktorii potrzebny jest specjalny wózek inwalidzki. Jest bardzo drogi i muszę uzbierać aż 9 tysięcy złotych własnego wkładu, żeby uzyskać dofinansowanie. Może dla niektórych te 800 zł, które można uzyskać dzięki gminie i PFRON to niewiele, ale dla mnie było to jak dar z nieba.

Kontynuacja projektu

- Dla Wiktorii i dla nas to wsparcie finansowe było jak gwiazdka z nieba – mówi Ewa Góralska z Wielbarka. Fot. Halina Bielawska

– polega on na pokrywaniu wydatków związanych z nauką rodzinom uczniów i studentów, wywodzących się ze środowisk wiejskich.

Wielbark się przyłączył

W ubiegłym roku szkolnym do programu przystąpiła też gmina Wielbark. Okazało się, że zainteresowanie, a i społeczna potrzeba nie były małe. Ogółem z finansowego wsparcia skorzystało 19 rodzin: 12 – których dzieci uczęszczają do szkół podstawowych, 6 – gimnazjum i 1 – szkoły ponadgimnazjalnej. Pomoc udzielona najmłodszym uczniom sięgała 800 zł, a najstarszym – ponad 1200 zł. Rodziny mogły zakupić między innymi odzież, obuwie sportowe, podręczniki,

bardzo lubi oglądać bajki i słuchać muzyki, ale dotychczas nie mogliśmy jej tego zapewnić, a dla mojej córki to nie tylko rozrywka, ale i ważna forma terapii. Jedenastoletnia Wiktoria Góralska choruje na porażenie mózgowe 4-kończynowe. Oznacza to niemal całkowitą niesprawność ruchową. Uczęszcza do szczycieńskiego Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego i tam realizuje obowiązek szkolny. Dzięki nauce i rehabilitacji zaczyna powoli mówić. - Wiktoria jest zupełnie niesamodzielna, wymaga nieustannej opieki. Sama też mam poważne problemy zdrowotne i jestem na rencie – opowiada pani Ewa. - To niewielkie pie-

Zainteresowanie mieszkańców i potrzeba pomocy powodują, że gmina nadal zamierza uczestniczyć w programie PFRON. W tym roku obsługą projektu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Najpierw, do połowy września, przyjmowane są wnioski od rodziców, których dzieci spełniają kryteria. Zasadniczym jest dysponowanie orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc obejmuje uczniów na każdym etapie edukacji, od szkół podstawowych poczynając aż do studiów wyższych. Gdy wnioski zostaną już zgromadzone, gmina wystąpi do PFRON o dotację, przy czym – co ważne – udział w programie samorządu nic nie kosztuje, poza własnym wkładem pracy. W ubiegłorocznej edycji Wielbark na pomoc swoim niepełnosprawnym mieszkańcom uzyskał ponad 16 tysięcy złotych.

szczytno. Bokserzy powalczą o puchar Michalczewskiego

Tygrys odwiedzi Szczytno Szczytno odwiedzi sam mistrz bokserski Dariusz Michalczewski. Będzie można się z nim spotkać w sobotę, 8 sierpnia w hali widowiskowej im. Wagnera przy ul. Lanca. Właśnie tam odbędzie się miting bokserski o puchar Dariusza Michalczewskiego. Patronat medialny nad imprezą ma Telewizja Polska oddział w Olsztynie i „Tygodnik Szczytno”. A pomysłodawcą „bokserskiego święta” jest Zenon Jagiełło, szczycieński trener boksu. - W ten sposób promujemy boks w naszym powiecie – mówi Zenon Jagiełło. - Spotkanie z tak wspania-

łym zawodnikiem to niesamowita sprawa dla każdego, a już z pewnością dla młodych sympatyków tej dyscypliny sportowej. Jestem przekonany, że takie imprezy to dobry sposób na to, aby zainteresować młodych ludzi sportem. Poniżej publikujemy program turnieju, który zaplanowano

na sobotę, 8 sierpnia: • Godz. 18:00 Otwarcie, przywitanie gości. Uroczyste powitanie Dariusza Michalczewskiego i Józefa Grudnia. • Historia boksu i pokaz technik w wykonaniu najmłodszych podopiecznych klubu bokserskiego ze Szczytna. • 4 walki juniorskie Występ zespołu tanecznego • 4 walki juniorskie • Niespodzianka: Walki Muai Thai • Występ zespołu tanecznego • 3 walki zawodowe • Wręczenie pucharu przez Dariusza Michalczewskiego, wręczenie wyróżnienia przez Józefa Grudnia • Uroczyste podziękowania i zamknięcie gali. ok. 20:30 tom

szczytno

Dwa tygodnie do Częstochowy

Ponad 50 osób liczy sobie tegoroczna grupa pielgrzymów, którzy w piątek wyruszyli do Częstochowy. Pątników prowadzi ks. Tomasz Jarzynka. W gronie uczestników najwięcej jest młodych ludzi. Do celu dojdą dopiero 12 sierpnia. ip

Na początku trasy szczycieńskim pielgrzymom dopisywał dobry nastrój i pogoda. Fot. Zdzisław Halamus

szczytno. Użytek ekologiczny zamienił się w rozlewisko

Co z tą bielą?

Umiejscowiona na bagnach „Mała biel” jak na razie nie zachęca do spędzania tam wolnego czasu. Do września ma się to zmienić. – Powstaną drogi rowerowe i piesze, staną ławki i zagospodarowane będzie oczko wodne – tłumaczy Albert Kiliman z wydziału ochrony środowiska.

Halina bielawska

REKLAMA

Do końca sierpnia na bagnach mają zostać wybudowane drogi rowerowe i piesze. Fot. Paweł Salamucha

Dzisiaj „Mała biel” jest miejscem spotkań pijaczków i wysypiskiem śmieci z bajorem w roli głównej. Za sprawą inwestycji, realizowanej pod szyldem Lokalnej Organizacji Turystycznej, ma to się zmienić. Po ostatnich opadach deszczu cały teren zmienił się w rozlewisko, co jednak planów nie zmienia. – Już w tym miesiącu powstaną trasy piesze i rowerowe – mówi Albert Kiliman. – Przywieziony tam piasek posłuży do wyrównania całego terenu. W planach jest także zagospodarowanie oczka wodnego, obsadzenie terenu drzewkami i krzewami oraz budowa placu zabaw. A ze względu na ekologiczne zagospodarowanie resztek bagien, które niegdyś zajmowały sporą powierzchnię, mają stanąć tam specjalne tablice z przyrodniczymi ciekawostkami. – Z tablic dydaktycznych można będzie dowiedzieć się, jak działa ekosystem i jakie są formy ochrony przyrody – tłumaczy urzędnik. Na razie jednak „Mała biel” świeci pustkami, a jedyne co można tam zobaczyć, to pływające na wodach śmieci. Ps


Wydarzenia TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

7

Rozogi - Orzeszki. Toczy się śledztwo w sprawie betonowych płyt drogowych

Wójt kontra prokurator

Prokuratura Rejonowa w Szczytnie sprawdza działania wójta Józefa Zaperta. Wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez wójta oraz kradzieży płyt drogowych z drogi gminnej. Zawiadomienie złożył radny Mieczysław Dzierlatka w oparciu o wniosek podpisany przez grupę mieszkańców Orzeszek. Orzeszki, choć nazwa brzmi zdrobniale, są trudne do zgryzienia, bo też i sytuacja mieszkańców popegeerowskich bloków jest nie do pozazdroszczenia. „Sprzedani” razem z mieszkaniami zanim nastąpiła komunalizacja, od lat borykają się z kolejnymi właścicielami, którzy o nabyte budynki nie dbają, a gmina od lat umywa ręce, mając za koronny argument, że nie może, bo to nie jej. W ubiegłym roku doszło do ostrego konfliktu między mieszkańcami i nowym właścicielem, a spór przybierał różne formy, nawet gwałtowne. Te ostatnie wówczas, gdy z dróg otaczających niewielkie osiedle w Orzeszkach zaczęły znikać wielkie płyty betonowe, od lat stanowiące nawierzchnię. Jedna z tych dróg, według mieszkańców i radnego Mieczysława Dzierlatki, jest drogą publiczną i stanowi własność gminy. Wszelkie monity, wnioski, prośby o interwencję i

zainteresowanie sprawą dróg i domów w Orzeszkach, jakie kierowane były do gminy, okazywały się bezskuteczne. Dlatego też za ciche przyzwolenie na rozbiórkę, a przynajmniej brak jakiejkolwiek reakcji na zniszczenie drogi, która zresztą prowadzi do sąsiedniej wsi -

Suchorosu, mieszkańcy oskarżają wójta Józefa Zaperta. I o tym właśnie zawiadomiona została szczycieńska prokuratura. - Najpierw wójt nie chciał się przyznać do żadnej ze spornych dróg w Orzeszkach, teraz twierdzi, że na nich płyt

nie było. Prosiłem na sesji, by się tą sprawą zajął, odczytałem pismo-wniosek mieszkańców, ale nie był zainteresowany. - Mówi radny Mieczysław Dzierlatka - Zapowiedziałem, że będę więc zmuszony skierować tę sprawę do odpowiednich organów, to usłyszałem:

„Proszę bardzo” i tyle. Mam nadzieję, że prokuratorskie śledztwo ostatecznie ten problem wyjaśni. - Śledztwo zostało wszczęte 6 lipca i w całości zlecone do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji – mówi prokurator Artur Choroszewski.

Za sprawą radnego Mieczysława Dzierlatki (z lewej) szczycieńska prokuratura bada, czy w Orzeszkach popełnione zostało przestępstwo i czy wójt Józef Zapert (z prawej) ma w nim swój istotny udział. Fot. Halina Bielawska

- Trwać będzie trzy miesiące. Później prokurator prowadzący zadecyduje, co dalej. „Co dalej” może być różne. Na razie postępowanie znajduje się w fazie „w sprawie” czyli sprawdzane jest, czy dokonane zostało przestępstwo. Kolejną fazą jest „przeciwko”, która zaczyna się wtedy, gdy konkretnym osobom (sprawcom) przedstawione zostają zarzuty. Zakończeniem tej fazy śledztwa jest zazwyczaj sporządzenie aktu oskarżenia. Zanim jednak śledztwo wejdzie w fazę „przeciwko”, prokurator prowadzący może przedłużyć czas trwania fazy pierwszej lub umorzyć śledztwo, nie doszukując się przestępstwa. Wójt Zapert na razie więc zaniepokojony nie jest: - Przecież nie ukradłem tych płyt, a w naszych, gminnych ewidencjach ich w ogóle nie było. Naprawdę nie wiem o co tu chodzi – komentuje wszczęte śledztwo. Halina bielawska

szczytno. Mieszkańcy czują się oszukani

Radny

zebrał pretensje Dziurawe drogi, kurz czy nieszczelna i śmierdząca kanalizacja – to główne problemy mieszkańców ulic Pomorskiej, Ciasnej, Suwalskiej i Gizewiusza w Szczytnie. Problemów nie wytrzymali i zorganizowali spotkanie z radnym. Odbyło się we wtorek.

Mieszkańcy kilku szczycieńskich ulic nie kryli niezadowolenia z sytuacji na ich ulicach. Fot. Tomasz Mikita

Jest kilkadziesiąt lat po wojnie, a my mieszkamy w warunkach, jakby czas się zatrzymał – irytuje się Stanisław Rogacz, mieszkaniec ulicy Pomorskiej

i inicjator spotkania z radnym Henrykiem Żuchowskim oraz dzielnicowym Dariuszem Berendtem. - Radni przypominają sobie o nas tylko przed

REKLAMA

wyborami, a to chyba nie jest w porządku. Mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie, a było ich ponad 50, nie kryli zdenerwowania. Wytykali rzeczy, które ich denerwują na co dzień, a o których miejscy urzędnicy wiedzą od lat. - Dziurawe drogi to już nasz chleb powszedni – denerwują się. - Równanie nic nie daje, bo po kilku godzinach znowu są ogromne doły. Z kolei gdy pada deszcz nasze dzieci grzęzną po kolana w błocie. Jak tak dalej będzie, to przestaniemy płacić podatki i zaniesiemy urzędnikom nasze rachunki za remonty samochodów.

Mieszkańcy ulic mieli też pretensje do władz miasta, że nie wystarczająco dbają o bezpieczeństwo. - Na drodze do Biskupca od cmentarza nadal nie ma chodnika, a przecież dzieci chodzą tędy do szkoły mijając się z rozpędzonymi tirami – powiadają mieszkańcy. - Pewnie ktoś zajmie się tym dopiero wówczas, gdy dojdzie do tragedii. To skandal. Radny Żuchowski zebrał wszystkie pretensje i obiecał, że sprawami zainteresuje pozostałych radnych. - Tyle mogę zrobić – mówił. - Spróbujemy rozwiązać te problemy. Tomasz Mikita

szczytno

Rośnie

komunalny dom Przy ul. Łomżyńskiej toczy się budowa domu komunalnego, w którym dach nad głową znajdzie osiemnaście rodzin. Zakończenie inwestycji i „zasiedlanie” domu planowane jest na połowę przyszłego roku. Dość obszerny teren, na którym obecnie są już zlokalizowane trzy bloki komunalne, mógłby z powodzeniem zmieścić jeszcze jeden, a potrzeb mieszkaniowych w mieście nie braku-

je. Czy do jego budowy dojdzie – raczej wątpliwe. Posadowieniu kolejnego budynku z tylu, za obecnie wznoszonym, sprzeciwili się mieszkańcy sąsiednich ulic, od frontu zaś – jak nam wyjaśniono – musi zostać odpowiednio obszerna wolna przestrzeń, by to małe osiedle miało w przyszłości podwórko i plac zabaw dla dzieci. Hab.

Przy ulicy Łomżyńskiej rośnie nowy wielorodzinny budynek komunalny. Fot. Halina Bielawska


8

Ludzie i fakty NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

Skrótem

szczytno. Dla oka i dla żołądka

• SZCZYTNO

Kradli płyty chodnikowe Na czterech szczycieńskich posesjach policjanci odnaleźli płytki chodnikowe pochodzące z demontażu chodników przy ulicy Pasymskiej. - Właściciele posesji tłumaczą się, że kupili je od pracowników remontujących drogę – mówi Grzegorz Rybicki ze szczycieńskiej policji. - Przedstawiciele firmy z kolei zaprzeczają, aby takie praktyki prowadzili ich pracownicy. Policjanci ustalają, kto skradł i ewentualnie kto handlował płytkami. tm

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Gastronomiczna galeria Stara kotłownia w podziemiach ratusza zamieniła się w galerię sztuki i bar. – Przyświecała nam prosta idea, coś dla oka coś dla podniebienia – mówi prowadzący galerię Andrzej Symonowicz. Oprócz licznych prac znanych i mniej znanych artystów można tam skosztować przeróżnych dań. W galerii „Stara kotłownia” obowiązuje zasada, mówiąca, że płacisz tylko raz, a jesz ile dasz radę. Koszt takiego „obżarstwa” to zaledwie 10 zł. Warunkiem jest to, że dań nie można zabrać ze sobą.

– Żołądek nawet największego łasucha ma swoją pojemność, my ze swojej strony życzymy smacznego – mówi Andrzej Symonowicz. Atmosferę miejsca tworzą jednak nie kulinaria, ale obrazy,

• ROMANY

• SZCZYTNO

Ukradła,

bo szukała właściciela W sobotę policjanci zatrzymali Reginę M. podejrzaną o kradzież roweru. Wpadła, bo rozpoznała ją właścicielka pojazdu. Kobieta miała ukraść jednoślad sprzed apteki przy ulicy 3 Maja w środę 22 lipca. Policjantów zdumiało jednak tłumaczenie podejrzanej. Kobieta stwierdziła, że rower wzięła, bo stał niezabezpieczony i miała zamiar go zwrócić. Nie zwróciła, bo jak twierdzi, nie mogła znaleźć właściciela. ps

• WIELBARK

Znęcał się, teraz posiedzi Kolejny domowy kat z gminy Wielbark za kratami. Tym razem policjanci zatrzymali Edwarda K. 42-letni mężczyzna podejrzewany jest o wielomiesięczne znęcanie się nad żoną i dziećmi, z których najmłodsze ma dopiero 13 lat. Dowody przeciwko mężczyźnie muszą być poważne, bo sąd w Szczytnie już wsadził mężczyznę na 2 miesiące do aresztu. - Zatrzymany bił, wyzywał i znęcał się psychicznie nad swoją rodziną – mówi Grzegorz Rybicki ze szczycieńskiej policji. - O szczegółach jego brutalnego zachowania nie chcę jednak mówić. tm REKLAMA

Ps

Na większości prezentowanych w galerii prac zobaczyć można Szczytno i okolice. Fot. Paweł Salamucha

Pomysły warte naśladowania

Zapaliła się słoma na ciągniku W sobotę w Romanach zapaliła się słoma przewożona ciągnikiem. Tylko dzięki szybkiej reakcji kierowcy, który zrzucił płonące bele z przyczep na pobocze drogi nie doszło do tragedii. Ogień ugasili strażacy. Straty wyceniono na kilkaset złotych. ps

rzeźby i inne zmyślne dzieła i „dziełka” sztuki. Tworzą one nie tylko oryginalny wystrój wnętrza, ale będą w przyszłości także przedmiotem handlu. – Każdą z wystawionych prac można będzie już niedługo nabyć – tłumaczy Symonowicz. – Mamy nadzieję, że idea galerii chwyci i stanie się miejscem promocji sztuki. Aktualnie prezentowane są poplenerowe prace uczniów olsztyńskiego „plastyka”, koty i poduszki ze szmatek Anny Binzer, akwarele Andrzeja Symonowicza oraz artystyczna biżuteria.

łuka. Stare może służyć nowym celom – z wizytą u państwa Całkowskich

Cudza posesja jak własna Dom i posesja nigdy nie będą nasze, bo to własność Lasów Państwowych, ale jak już tu mieszkamy, to trzeba starać się o to, by wszystko wyglądało jak należy – mówi Elżbieta Całkowska, żona leśniczego z Łuki w gminie Rozogi.

Ł

adny dom i pełna zieleni posesja przyciąga i zachęca do odwiedzin. Sporo tu ciekawie wykorzystanych miejsc i zakątków, których próżno szukać gdzie indziej. Wzrok przyciągają stare mury, czy raczej podmurówki, resztki dawnych budynków. - Mieliśmy te gruzy rozebrać i zlikwidować, ale wymyśliliśmy dla nich inne przeznaczenie i ostatecznie okazały się bardzo przydatne – zapewnia pani Elżbieta. Z wymurowanych dawno temu dołów usunięte zostały tylko dna, nawieziono trochę lepszej ziemi i teraz w środku trawnika wyrosły ukryte poniżej powierzchni otaczającego gruntu „enklawy”, w których doskonale czują się warzywa. - Ogórki mi z tego nie wyłażą na cały ogród, stelaż z drewnianych pali dodaje uroku, a wiosną jest przykrywany i pełni rolę inspektu – wyjaśnia gospodyni. - Zanim posadzę w tym dole warzywa, przecho-

wujemy tu sadzonki drzew, które są później nasadzane w lasach, pozostających pod opieką męża. Prostych, a efektownych pomysłów służących estetyce posesji jest u Całkowskich więcej. Niewielki placyk w kształcie łezki pod wierzbą z kształtowaną koroną, został obsadzony kwiatami i też ciekawie odbija się od zieleni otaczającej trawy. Nie zawsze jednak było tu tak ładnie. - Zamieszkaliśmy w Łuce 14 lat temu. Leśnictwo właściwie nazywa się Lesiny i wchodzi w skład Nadleśnictwa Wielbark, tylko swoją siedzibę ma w Łuce, która z kolei należy do gminy Rozogi – opowiada pani Ela, która wywodzi się z Tylkowa, w gminie Pasym. - Wtedy posesja była bardzo zapuszczona, wymagała więc sporo pracy, by wyglądała tak, jak obecnie. Wysiłek Całkowskich włożony w zagospodarowanie domu i podwórza ma wymiar

niemy to mieszkanie kiedyś, to też nie wiadomo. Zadbać o przyszły dach nad głową własnym wysiłkiem też nie jest łatwo, kiedy pracuje tylko mąż, a na utrzymaniu mamy czterech synów. Mimo perspektyw, które nie są więc wcale pewne i świetlane, Całkowscy tymczasowe lokum traktują jak własne, skoro z niego korzystają. - Lubię zieleń i kwiaty, więc staram się, by mi

Elżbieta Całkowska z najmłodszym synem w otoczeniu niewłasnego ogrodu.

szczególny. W Lasach Państwowych jest bowiem tak, że leśniczówki stanowią mienie właściwie cudze, bo państwowe i nie mogą być wykupione. Na miejsce obecnego leśniczego w przyszłości przyjdzie inny, a Całkowscy będą musieli dom opuścić.

- Ponieważ mąż pracuje już od dawna, podlega jeszcze poprzednim przepisom, a te mówią o tym, że powinniśmy, po opuszczeniu leśniczówki, otrzymać inne mieszkanie. Nowi pracownicy już tych udogodnień nie mają – tłumaczy pani Ela. - Czy jednak dosta-

Fot. Halina Bielawska

po prostu było tu przyjemniej mieszkać i nie jest ważne, czy to moje, czy nie. A jeśli efekty mojej pracy podobają się też innym, to ja się tym bardziej cieszę. Halina bielawska

Jeleniowo

Nieścisłości w nazewnictwie Kierowcy jadący drogą przez Miętkie do Jeleniowa napotykają dziwną nieścisłość. Na znaku wskazującym kierunek przeczytają, że miejscowość

nazywa się Jeleniewo, ale już po pięciu kilometrach, przed wsią stojący tam znak informuje, że znajdujemy się w Jeleniowie. Na mapach i w pismach wieś odnajdujemy pod nazwą Jeleniowo, więc wskazany błąd literowy dotyczy jedynie znaków drogowych. Pomyłka wystąpiła tylko w jednej literze, ale zmienia nazwę miejscowości, co może powodować uciążliwości. Na przykład system gps Jeleniewo odnajduje dopiero w pobliżu Suwałk. Ps

Fot. Paweł Salamucha

Fot. Paweł Salamucha


Turystyka NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

szczytno. Duża inwestycja firmy„B&A”Diagnostyka i Mechanika Pojazdowa– Barbary i Andrzeja Dąbrowskich

CENTRUM MOTORYZACJI

Z UNIJNĄ DOTACJĄ W kwietniu przyznano nam dotację prawie 1,4 miliona złotych, w maju ruszyła budowa, a z początkiem przyszłego roku wielofunkcyjne centrum mechaniki i diagnostyki pojazdów powinno już ruszyć – mówią inwestorzy Barbara i Andrzej Dąbrowscy. Mimo, że każdy, z kim rozmawiali, nie wierzył, że można dostać tak dużo pieniędzy, oni się nie ugięli, złożyli wniosek i... dostali.

N

iedawno pisaliśmy o tym, że unijne wsparcie inwestycji otrzymał Krzysztof Dunajski z „Mazuriany”. Jak się okazuje, nie był pierwszy. W kwietniu umowę z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego podpisali Barbara i Andrzej Dąbrowscy. Przy ul. Dąbrowskiego budują solidnych rozmiarów obiekt, w którym ma się mieścić coś, czego w naszym powiecie jeszcze nie ma, czyli okręgowa stacja kontroli pojazdów oraz duży i doskonale wyposażony zakład mechaniki. Za kilka miesięcy niewielki warsztat wraz ze stacją kontroli pojazdów, obecnie działający przy ul. Łomżyńskiej, zamienią się

w – jak na warunki Szczytna – niemal giganta, co dla miasta zaowocuje, między innymi, kilkoma dodatkowymi miej-

scami pracy. - To przy okazji wspomnę, że już poszukuję dobrych mechaników – mówi Andrzej Dąbrowski.

Dobry klimat w urzędach

Jego projekt był rozpatrywany w pierwszej fali unijnych dotacji z aktualnie dystrybuowanego budżetu (2007-2013), już na nowych warunkach i zasadach, których uczyli się nie tylko przedsiębiorcy, ale i rodzimi urzędnicy. Sporo osób mu odradzało, znajomi mówili, że takiej dużej sumy na pewno nie otrzyma, ale też i równie dużo ludzi pomogło. - W połowie lutego ubiegłego roku zleciłem wykonanie projektu budowlanego, a już w lipcu miałem nie tylko dokumentację, ale i pozwolenie na budowę. Tu duży ukłon w stronę pracowników miejskiego i powiatowego samorządu, bo nikt nie przeszkadzał, a każdy pomagał, terminy nie były przedłużane, lecz skracane, wszyscy się starali, by było jak najszybciej i jak najlepiej – twierdzi inwestor. - Wiele zrozumienia i wsparcia wykazał też nasz miejscowy Bank Spółdzielczy, bo przecież to oczywiste, że kilkumilionowego przedsięwzięcia nie zreali-

P

A

zuje się z oszczędności. Dotacja przyznana została z puli ubiegłorocznej z działania, w którym do podziału na całe województwo było nie tak znów wiele, bo ok. 80 milionów złotych. Wniosek firmy B&A był jednym z większych, jakie rozpatrywano i zakwalifikowano, bo dotacje w wysokości powyżej miliona nie były liczne. - Najwięcej było wniosków mniejszych, po kilkaset tysięcy, dwieście, sto, pięćdziesiąt, a nawet mniej. To kwestia skali. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, o ile się występuje, tylko na co. A wszystkie procedury, dokumenty, a później rozliczenie otrzymanych środków są takie same. Pewnie, że jest tych procedur i dokumentów całe mnóstwo, a i rozliczyć się trzeba dokładnie, musi być zrobione tak, jak się deklarowało, ale nie jest to przecież niemożliwe do zrobienia. A skoro już jest tak, że Unia daje nam pieniądze, to po prostu trzeba je brać – podkreśla pan Andrzej, będąc zresztą doskonałym potwierdzeniem formułowanych tez.

M

SONDA

Kolejny raz postanowiliśmy zapytać mieszkańców miasta i turystów odwiedzających Pasym, czy zauważyli jakieś pozytywne zmiany w wyglądzie miasta, a także co jeszcze należałoby zrobić.

Piotr sikorski

Nie pierwszy raz odwiedzam Pasym i ostatnio zacząłem zauważać zmiany, które pozytywnie wpływają na wizerunek miasta. Na plus należałoby zaliczyć przede wszystkim remonty starych budynków, wymianę dachu kościoła i naprawę dróg. Widać, że zmienia się wygląd miasta, co na pewno przyciągnie turystów. Nie podobają mi się natomiast wszystkie stare i rozpadające się szopki usytuowane nad Kalwą. Moim zdaniem należałoby zrobić ładne molo i promenadę nad jeziorem, bo to jest główna atrakcja miasta. Przydałaby się także wymiana chodników w centrum Pasymia.

Halina gadomska

Jestem mieszkanką Pasymia i potrafię zauważyć nawet najdrobniejsze zmiany. Z tych ostatnich podoba mi się niedawna wymiana okien w ratuszu oraz remont dachu kościoła. Nie ma się jednak czym chwalić, bo jeszcze dużo jest do zrobienia. Moim zdaniem z rzeczy najpilniejszych należałoby zadbać o zabytki, które od dawna domagają się odnowy. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ich aż 53, jak na razie prace remontowe prowadzone były jedynie w budynku przedszkola. Chciałabym również, aby wybudowano mieszkania socjalne. Poza tym likwidacja posterunku nie przyniosła nic dobrego. Teraz wiele osób boi się wychodzić z domu, a patroli policji wcale nie widać. Pasym jest miastem, więc powinien mieć własny posterunek.

Halina Tur

Brakuje mi w Pasymiu drugiej apteki. Ta, która jest, proponuje tak wysokie ceny leków, że wielu mieszkańców nie stać, aby je wykupić. Także ulica Jedności Słowiańskiej, jedna z głównych w mieście, od dawna domaga się remontu, a nic się tam nie robi. Moim zdaniem powinno się także zadbać o zabytkowe domy stojące wzdłuż tej ulicy, aby całkiem się nie rozsypały. Według mnie w Pasymiu robi się niewiele, a to i tak tylko z konieczności.

Halina bielawska

bolesław Wierciński

Odwiedzam Pasym po raz pierwszy i miasto bardzo mi się spodobało, najbardziej jezioro Kalwa, znajdujące się praktycznie w centrum. Widać jednak, że Pasym potrzebuje gruntownej odnowy, zwłaszcza zabytkowe domy. Moim zdaniem powinno się także zagospodarować teren jeziora od strony miasta.

Przy ulicy Dąbrowskiego powstaje solidnych rozmiarów stacja kontroli pojazdów oraz serwis samochodowy, inwestycja, na którą Barbarze i Andrzejowi Dąbrowskim UE dopłaci blisko 1,4 miliona złotych. Fot. Halina Bielawska

Wawrochy. Inwestycje samorządowe cieszą się zaufaniem wykonawców

Rośnie chodnik spólnie (po połowie) płacą powiat i gmina za chodnik, który jest budowany

Y

Jak jest, a jak powinno być?

Nie szkoda czasu i pracy

zebrał: Paweł salamucha REKLAMA

W

S

9

w Wawrochach. - Kilka lat się o niego ubiegałem, jeszcze nawet jako radny. Nareszcie

Chodnik w Wawrochach buduje firma aż z Sierpca.

fot. Halina Bielawska

się doczekałem i mieszkańcy też – mówi sołtys Stanisław Turski. Do przetargu, który był rozstrzygnięty w drugiej połowie czerwca, stanęły cztery firmy. Wygrało przedsiębiorstwo aż z Sierpca, deklarując, że za ułożenie 800 metrów nowego trotuaru zainkasuje niespełna 109 tysięcy złotych. - Nie jest to pierwszy przypadek, że realizujemy zadanie daleko od domu – mówi szef firmy. - W tym roku nie jest łatwo wygrywać przetargi, bo kryzys daje się odczuć głównie w sferze budowlanej. Dlatego wiele przedsiębiorstw z domów przerzuca się na inwestycje drogowe, realizowane na rzecz samorządów, bo to jednak dobry i pewny finan-

sowo kontrahent. Ale przez to ceny ogólne spadają. Jeszcze w ubiegłym roku metr kwadratowy nowego chodnika kosztował około 110 zł, a teraz już 80. Przedsiębiorca z Sierpca przywiózł ze sobą własną ekipę, płaci za zakwaterowanie i wyżywienie pracowników, a mimo to najwyraźniej i tak wykonawstwo się opłaca nawet przy cenach niższych niż innych oferentów. Chodnik będzie budowany niespełna miesiąc i mniej więcej w połowie sierpnia już wszyscy mieszkańcy Wawroch (bo z pół wsi już chodnik miało wcześniej) będą mieli czym bezpiecznie się poruszać. Hab.


10

Zdrowie NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

Zdrowie

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Rubryka redagowana przez Kingę Karalus

Ziemniaki

nie muszą tuczyć

ziemniaki są cenione zarówno za walory odżywcze jak i za możliwość różnorodnego ich wykorzystania. Mają niestety opinię tuczących, która jednak bierze się nie z ich wysokiej kaloryczności, a z niewłaściwego komponowania posiłków. zgodnie z dietą niełączenia, nie powinno się jadać ziemniaków w połączeniu ze składnikami białkowymi (mięsem, suchymi strączkowymi, serami) i tłuszczem. Jeśli chcemy zjeść mięso lub potrawę z większą ilością tłuszczu, to oczywiście możemy to zrobić, ale w innym posiłku niż ten z ziemniakami. natomiast talerz statystycznego Polaka jest całkowitym zaprzeczeniem tej zasady, co objawia się zbędnymi kilogramami, z którymi walczymy. zwykle staramy się jeść mniej lub ograniczamy tłuszcz. A tak naprawdę spokojnie można schudnąć zarówno jedząc do syta, jak i nie odmawiając sobie ziemniaków, czy tłustych potraw. należy jedynie wcześniej zastanowić się, jakie składniki dostarcza nam dana kompozycja na naszym talerzu. Jeśli chcemy schudnąć lub po prostu dobrze się czuć, bo niewłaściwe połączenia powodują także dłuższe trawienie posiłku i uczucie ociężałości, powinniśmy:

• pyzy czy kopytka zamiast okrasić skwarkami, lub smażoną cebulką, lepiej podać z sosem na bazie warzyw • do sałatek z większym dodatkiem ziemniaka używać więcej jogurtu, a mniej majonezu, oleju, oliwy • przygotowując placki ziemniaczane, można je zetrzeć na grubszych oczkach i smażyć na bardzo małej ilości tłuszczu, po usmażeniu na chwilę kłaść na papierowych ręcznikach • jeśli planujemy przygotować na obiad mięso, to z surówką lub z warzywami na ciepło, a ziemniaki możemy zjeść na śniadanie lub kolację np.: właśnie w postaci sałatki • jeśli w skład potrawy, którą bardzo lubimy, wchodzą zarówno ziemniaki, jak i składniki, których nie powinniśmy z nimi łączyć, to można jeden z nich ograniczyć, czyli np.: odrobina mięsa i więcej ziemniaków lub na odwrót Jednak nawet stosując te wszystkie zabiegi nie możemy codziennie zajadać się kilogramem ziemniaków, średnio możemy sobie pozwolić na 2-3 ziemniaki, a osoby odchudzające się na 1-2 ziemniaki dziennie. Kinga Karalus

• wystrzegać się frytek z głębokiego tłuszczu lub piec je w piekarniku na odrobinie tłuszczu • do podsmażania ziemniaków używać bardzo małej ilości tłuszczu • nie okraszać ziemniaków, a do puree używać tylko odrobiny masła, konsystencję rozrzedzać dodatkiem mleka

W sobotę 8 sierpnia w ramach ii Święta Mazurskiego Kartoflaka zapraszam do stoiska „zdrowa kuchnia dietetyczna”

W harmonii z sobą i otoczeniem z sondażu CbOs wynika, że prawie co trzeci Polak – 29%, przyznaje, że szczególny lęk wywołują w nim choroby psychiczne; niemal tyle samo osób – 31%, deklaruje, że czasami niepokoi się o swoje zdrowie psychiczne. zadowalający jest fakt, iż coraz więcej osób rozumie sens i potrzebę dbałości o zdrowie psychiczne. Jeszcze do niedawna wizyta u psychiatry, psychologa, terapeuty była wstydliwa, ale coś zaczyna się zmieniać w tym temacie. nie jest to jeszcze stan pożądany, ale już coraz więcej osób korzysta z usług specjalistów, kiedy dostrzega taką potrzebę. Warto dodać, że wizyta u tych specjalistów jest anonimowa, gwarantuje dyskrecję i nie boli.

Kiedy pomoc specjalisty jest konieczna? • Utrzymujący się przez dłuższy czas obniżony nastrój, brak zainteresowania sprawami dotyczącymi nas bezpośrednio, apatia, niechęć do podejmowania aktywności może być początkiem depresji. • Kiedy zauważamy u z siebie niekorzystne zmiany, albo najbliżsi o nich nam mówią. • Gdy cierpimy. • Kiedy mamy przedłużające się kłopoty ze snem,

zaczynające wpływać na nasze funkcjonowanie w ciągu dnia. • Gdy brakuje nam chęci do życia, działania, rozwoju. Kiedy nie mamy planów na przyszłość. • Gdy mamy trudności w skupieniu się dłużej na określonej aktywności, szybko wpadamy w złość lub jesteśmy zbyt nerwowi. • Kiedy mamy problemy, z którymi nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić. Mogą dotyczyć problemów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, w pracy. A więc wtedy, gdy nasze relacje z ludźmi są destrukcyjne i źle na nas wpływają. Wymieniłam najważniejsze powody, z którymi warto zgłosić się do specjalisty. Natomiast jak ze wszystkim, warto wcześniej zadbać o zdrowy rozwój, a czym jest zdrowie psychiczne? Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowiem psychicznym jest nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swego potencjału, może sobie radzić ze stresem, pracować efektywnie oraz jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Bywa także określane jako harmonia w obrębie struktury osobowości, harmonia ze środowiskiem społecznym, dobre samopoczucie, zdolność do pracy, miłości i działalności twórczej.

Jakie więc czynniki sprzyjają zdrowiu psychicznemu? Podstawą zdrowej osobowości jest otrzymywanie od wczesnego dzieciństwa nie tylko miłości ze strony najbliższych osób, ale przede wszystkim bezwarunkowych pozytywnych nastawień. Aby pomóc w rozwoju zdrowej osobowości dajmy dzieciom konkretne i czytelne sygnały dotyczące tego, że są kochane, ważne. Z badań wynika, iż dzieci doświadczające w dzieciństwie akceptacji i miłości lepiej radzą sobie w życiu i daje im to większą swobodę w rozwoju tożsamości i samorealizacji. Emocje i sfera psychiczna mają bardzo duży wpływ na nasze szczęście i poczucie radości życia - wiążą się bardzo mocno z naszą samoakceptacją i akceptacją innych, z poczuciem harmonii i dysharmonii z otaczającymi nas ludźmi oraz z jakością relacji z naszym otoczeniem (z partnerem, z rodziną i najbliższymi, z kolegami w pracy, Na kształtowanie się zdrowej osobowości mają wpływ inne osoby, ale też własna postawa wobec siebie i innych. Oto kilka wskazówek, dzięki którym możemy uniknąć problemów z naszym

zdrowiem psychicznym: • Zaakceptuj siebie. Człowiek który lubi siebie lubi też innych ludzi, a to wpływa na pozytywne relacje z nimi. • Bądź aktywny. Pracuj zawodowo, społecznie, w domu, ucz się nowych rzeczy. Zawsze miej jakiś cel. • Rozmawiaj o swoich problemach. Bądź w kontakcie z ludźmi. Nawiązuj nowe znajomości. Nie zamykaj się w sobie. • Zrób coś pożytecznego. Może ktoś potrzebuje twojej pomocy. Pomoc innym dodaje nam wiary i poczucia sprawczości. • Naucz się odreagowywać trudne emocje, radzić sobie ze stresem.

łucja Kołpakowska - pedagog, terapeuta


Wydarzenia TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

11

Do wygrania!!! Cztery wejściówki do kawiarenki „Pistacja”, po dwie dla panów i pań. Wejściówki to szczególne: każdy ze zwycięzców może zaprosić dodatkowo dwie osoby (panowie – kolegów, panie – koleżanki). Panów kawiarnia częstuje piwem, tostami i sałatką, panie – koktajlem

lodowym z alkoholem i porcją naleśników. Wejściówki otrzymają Czytelnicy, którzy w piątek, 7 sierpnia, o godzinie 14.00, zadzwonią do „Tygodnika Szczytno” i odpowiedzą na pytanie: W jakich kolorach są parasole w ogródku kawiarenki „Pistacja”?

Bilety do zrealizowania w dniach 10-14 lipca.

szczytno. Ciekawa promocja miasta w telewizji

W piątek będziemy w telewizji W piątek Szczytno i ciekawi mieszkańcy naszego miasta będą w telewizji. A dokładnie w programie „Kawa czy herbata”. Aby uczestniczyć w relacji na żywo trzeba jednak wstać bardzo wcześnie. Program rozpoczyna się o godz. 6. Ekipa telewizyjna będzie nadawała z parku nad Jeziorem Małym Domowym w Szczytnie. Program na żywo ze Szczytna poprowadzą Paulina Chylewska i Marek Zając. - Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do uczestniczenia w programie - zachęca Rafał Wilczek ze szczycieńskiego ratusza. - Atrakcji nie zabraknie i każdy z nas może stać się jego uczestnikiem. W dwugodzinnym programie, realizowanym przy współudziale Urzędu Miejskiego w

Szczytnie, znajdą się informacje dotyczące największych atrakcji naszego miasta i powiatu. Pojawią się w nim Danuta Górska, burmstrz Szczytna oraz ciekawi mieszkańcy naszego miasta, a wśród nich: Kinga Karalus (dietetyczka), Piotr Moczydłowski (mistrz Europy w karate), drużyna łucznicza, policjanci i studenci z WSPol. Wystąpią zespoły Port, w którym na perkusji gra Arkadiusz Letkiewicz, komendant-rektor WSPol. oraz grupa Hunter z Pawłem Grzegorczykiem na czele. tom

Fot. Tomasz Mikita

Powrót do piaskownicy Nie klasowe, nie szkolne... to jakie jeszcze może być spotkanie po latach? Okazuje się, że może. Grupę dawnych i obecnych mieszkańców Szczytna zgromadziła „piaskownica”, w której spędzili najwcześniejsze lata dzieciństwa. Spotkanie po dziesięcioleciach to także dobra okazja do tego, by pochwalić się Szczytnem dzisiejszym i namawiać do częstszych powrotów. - Na naszym podwórku właściwie wtedy piaskownicy w ogóle nie było – wspominają dzieci – już nie dzieci, byli mieszkańcy „milicyjnej enklawy” - bloków przy ul. Piłsudskiego i okolicznych uliczek, głównie Pułaskiego. Przypadkowe spotkanie na internetowych stronach znanego szkolnego portalu sprzyja odświeżaniu kontaktów ludzi, których łączyła nie tylko szkolna ławka. Poza oczywistą, sentymentalną podróżą w przeszłość, takie zjazdy, choć odbywają się wyłącznie z prywatnej inicjatywy i mają zamknięty charakter, mogą też z powodzeniem służyć promocji miasta. Podczas tego, o którym wspominamy, uczestnicy odbyli wycieczkę po WSPol., a szkoła świetnie zaprezentowała nie tylko to, co było kiedyś, ale i dzień dzisiejszy oraz przyszłość, zaś promocyjne gadżety, zachęcające do studiowania w miejscowej alma mater, pojechały w świat, krzewić ideę. REKLAMA

szczytno

Koncert w podzięce za poezję Podsumowanie lipcowych koncertów „Śpiewajmy poezję” musiało się, oczywiście, odbyć w postaci koncertu. Stąd też wszyscy ci, którym stowarzyszenie „Scena Dziewięć” i samo Szczytno zawdzięczają to, że ta renomowana impreza kulturalna opuściła Olsztyn, przynajmniej częściowo, i trafiła także do nas, uraczeni zostali dużą dawką poezji śpiewanej i humoru. Koncertowe spotkanie odbyło się w poniedziałkowy wieczór, oczywiście w „Pubie nr 9”. - W ten sposób chcemy nie tylko podziękować za pomoc i

szczytno. Moda na spotkania po latach różne ma oblicza

wsparcie okazane w tym roku, ale też zachęcić do współpracy w roku przyszłym – mówił Wiesław Nideraus, reprezentujący stowarzyszenie i – jak zwykle - „wcielony” w rolę konferansjera. - Do współpracy i, rzecz jasna, hojności – podkreślał żartobliwie. Klimat koncertu „dziękczynnego” zapewnił solidną dawkę duchowej strawy, można więc z góry założyć, że przyszłoroczne „Spotkania Zamkowe – Śpiewajmy Poezję” nie będą miały problemów ze „strawieniem” sponsorskich datków. hab

Przyjezdni z odległych stron kraju popłynęli też „Jagienką” po jeziorze. - Super pomysł z tym statkiem, bo nigdy nie widziałem Szczytna z tej perspektywy – mówi Maksymi-

lian Bukowian, który opuścił miasto przed blisko 30 laty, a przyjechał z Poznania. - A ja byłem zawsze przekonany, że to maleńkie jezioro i ma tylko jedną wyspę. Teraz widzę, że

jest ich więcej, a i jezioro wcale aż takie małe nie jest – dodaje inny uczestnik, aktualnie ze Szczecina. Może ktoś spytać – dlaczego o tym wspominamy? Głównie dlatego, że tegoroczni uczestnicy koleżeńskiego spotkania chcą je powtórzyć za rok, że przyjeżdżają nie tylko na jeden dzień, ale, na przykład, na cały urlop z rodzinami, że zachęcają do powrotów i odwiedzin innych, a to wszystko sprawia, że tak naprawdę każdy z nas, mieszkańców, przy odrobinie chęci i zaangażowania, może nie tylko zrobić ogromną przyjemność sobie i przyjaciołom, ale przysłużyć się miastu i powiatowi. Halina bielawska

Grupa dawnych i obecnych mieszkańców wieczór wspomnień zorganizowała na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Wałpusz. Fot. Halina Bielawska


12

Ludzie i fakty NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

szczytno. Z desperacji zadbali o własne podwórko

Na Polskiej ładniej - Przez z górą 30 lat podwórko wokół domu niszczało – mówi Stanisław Tomaszewski, przewodniczący wspólnoty mieszkaniowej bloku przy ul. Polskiej. - Udało się zmobilizować sąsiadów i sami zrobiliśmy porządek. - Szarzyzna i nieporządek, było już tak źle, że nie chciało się nawet wyglądać przez okno – opowiada Stanisław Tomaszewski. Na terenie wokół części bloku przy ulicy Polskiej przez lata niewiele się działo. Ten sam śmietnik, rozpadający się szary mur kotłowni, niewielkie podwórko, wyglądające jak klepisko i krzywy chodnik. Kiedyś był tam jeszcze plac zabaw, ale przez lata zostały po nim tylko resztki powyginanych rur i drabinek. Szalę goryczy przelał kontenerowy śmietnik, ustawiony nie pod murkiem, a wręcz na

środku podwórka. – Nie mogłem już na to dłużej patrzeć – mówi Tomaszewski. – Poprosiłem sąsiadów, abyśmy spotkali się i wspólnie coś zrobili z tym bałaganem.

Kto pomoże

W pierwszej kolejności zwrócili się do miejskich urzędników i TBS-u, któremu wspólnota mieszkaniowa zleciła administrowanie budynkiem. – Nie chcieli nam jednak pomóc, dlatego postanowiliśmy, że zrobimy to sami – opowiadają. Osobista wizyta mieszkańców u burmistrz Górskiej zaowocowała w końcu poro-

zumieniem: miasto wyrównało teren i nawiozło dobrej ziemi. Mieszkańcy zaś utworzyli odrębny fundusz składkowy i uzbierali 300 zł na sadzonki drzewek, krzewów i kwiatów, które później sami posadzili przed blokiem. Pozostał jeszcze do poprawienia odrapany, rozsypujący się mur po starej kotłowni. – TBS chciał od nas 1000 zł, my zrobiliśmy to za jedną trzecią tej kwoty – mówi Tomaszewski.

Wiele do zrobienia

Na tym plany wspólnoty się nie kończą. – Chcemy zrobić wjazd z trylinki dla samocho-

Dzięki inicjatywie Stanisława Tomaszewskiego mieszkańcy bloku przy ulicy Polskiej mogą cieszyć się zielenią Fot. Paweł Salamucha

dów, krawężniki, aby deszcz nie zmywał ziemi, dojazd do śmietnika oraz obsadzić resztę terenu kwiatami i krzewami – opowiada Stanisław Tomaszewski. Prace mają zakończyć się wraz z końcem roku. Największym problemem w przedsięwzięciu nie był jednak

Pasym. Sukces zespołu Grzegorza Grzywińskiego

Zespół OKEJ Grzegorza Grzywińskiego z Pasymia to tegoroczny Debiut Roku na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie. - Nawet nie marzyłem o takim sukcesie – mówi „Tygodnikowi” muzyk.

REKLAMA

wyczytają, a ja stwierdziłem, aby się nie wygłupiał, bo raczej nie mamy szans i wróciłem do jedzenia swojej karkówki – śmieje się pan Grzegorz. Ostródzkie jury doceniło jednak pasymską grupę OKEJ i przyznało jej nagrodę, statuetkę za Debiut Roku. - To wielkie wyróżnienie, dzięki któremu może parę drzwi się przed nami otworzy – mówi muzyk z Pasymia, którego życie nie szczędziło. Parę lat temu miał groźny wypadek samochodowy. Cudem przeżył. Jak sam mówi, ponownie stanął na nogi dzięki rodzinie, a głównie żonie, która uparcie walczyła o jego życie. Wygrała. W skład zespołu OKEJ wcho-

dzą Grzegorz Grzywiński z Pasymia (lider, vocal i gitara), Jerzy Kordek z Lipowca (instrumenty klawiszowe, vocal) oraz tancerki Sylwia i Justyna. - W Ostródzie występowałem

ny. Wspólne spędzanie czasu, praca dla wspólnego celu to też okazja do rozmów, żartów, śmiechu, lepszego wzajemnego poznania. Z takich inicjatyw, jak przy ulicy Polskiej korzyści jest więc znacznie więcej niż tylko ładne otoczenie. Paweł salamucha

Jedwabno i sztuka

OKEJ debiutem roku

Do ostródzkiego festiwalu zgłoszono 20 zespołów. - Pojechaliśmy tam, aby pokazać się przed tak dużą publiczności i trochę wypromować – nie ukrywa lider grupy OKEJ. Było tam niemal dziesięć tysięcy osób. Do głowy nie przyszło mi, że moglibyśmy wygrać. Pasymski zespół zagrał trzy utwory. - Publiczność reagowała bardzo entuzjastycznie – wspomina Grzegorz Grzywiński. - Już to powinno dać mi coś do myślenia. Ale nawet wtedy taka myśl nie pojawiła się w mojej głowie. Co więcej, kiedy jury zaczęło ogłaszać wyniki, mój kolega z zespołu podszedł bliżej sceny, by posłuchać, czy może jednak nas

brak pieniędzy ale mobilizacja mieszkańców. Początkowo dało się przekonać zaledwie kilka osób, ale jak zaczęły być widoczne efekty, do inicjatywy przyłączali się następni, czy to wkładem finansowym, czy własną pracą, przy której rodzą się kolejne pomysły i pla-

już w 2000 i 2001 roku, ale w nieco innym składzie i żadnych laurów nie było – mówi Grzegorz Grzywiński. - Tym bardziej ten sukces cieszy.

Tomasz Mikita

Grzegorz Grzywiński nie ukrywa zadowolenia z sukcesu, jaki odniósł jego zespół w Ostródzie Fot. Tomasz Mikita

Kobiety w satyrze

W piątek, 31 lipca w Jedwabnie rozpoczął się VI Plener Rysunku Satyrycznego. Uczestniczą w nim laureaci XXI edycji, najstarszego w Polsce międzynarodowego konkursu na rysunek tematyczny - kobieta w satyrze. W tegorocznej edycji konkursu „Jaka będę ‘2009” wzięło udział 273 artystów z 60 krajów. W plenerze uczestniczy 14 osób, w tym między innymi: Walentin Gregoriejev z Bułgarii, Aleksy Kustovskij z Ukrainy, Anna Sokalska, Daniel Stnelczyk i Tomasz Wołoszyn. To dzięki ich pracy możemy oglądać przyrodę, ludzi, zabytki oraz inne obiekty Mazur widziane z przymrużeniem oka. Retrospektywną wystawę prac powstałych w trakcie plenerów można będzie oglądać podczas dożynek powiatowych, które w tym

roku odbędą się w Jedwabnie, w niedzielę, 30 sierpnia. Plenerom patronuje Towarzystwo Przyjaciół Jedwabna, a komisarzem jest prezes Stowarzyszenia „Artspiracja” Mirosław Krzyśków z Kętrzyna.

Malarski plener w Czarnym Piecu

Od wtorku w Czarnym Piecu w gminie Jedwabno trwa II Spotkanie Artystów. - Artyści przenoszą na płótna piękno naszej przyrody i kultury, informując w ten sposób o walorach, w tym również turystycznych, gminy Jedwabno, szerokie grono odbiorców w kraju i Europie – mówi Włodzimierz Budny, wójt gminy. Honorowy patronat nad spotkaniem ma marszałek naszego województwa Jacek Protas. ip


Reklama TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Świętajno. IV Gminny Turniej Wsi w obiektywie„Tygodnika”

Piasutno najlepsze w gminie Sołectwo Piasutno wygrało IV Gminny Turniej Wsi. W nagrodę otrzymało tysiąc złotych. O wygraną wcale tak łatwo nie było. Uczestnicy zabawy musieli wykazać się nie tylko wiedzą na temat gminy, ale i sprawnością fizyczną. Rywalizowano na przykład w jedzeniu na czas, noszeniu snopów siana, czy rzucaniu ziemniakiem do celu. Poniżej fotoreportaż z sobotniej imprezy w Świętajnie. Wyniki Turnieju Wsi Klasyfikacja ogólna 1. Sołectwo Piasutno - nagroda 1000 zł 2. Sołectwo Spychowo - nagroda 700 zł 3. Sołectwo Świętajno - nagroda 600 zł ufundowana przez Koło Łowieckie “Rogacz” 4. Sołectwo Jeruty i Sołectwo Kolonia - nagroda dla każdego po 300zł 5. Koło Łowieckie “Rogacz” nagroda 300 zł – myśliwi przekazali swoją nagrodę GOKowi 6. Sołectwo Jerutki - nagroda 300 zł 7. Sołectwo Długi Borek - nagroda 300 zł

Dodatkowe nagrody Puchar za sprawność Puchar ufundowany przez firmę StoraEnso oddział w Kolonii dla zwycięzcy w konkurencjach sprawnościowych trafił do sołectwa Piasutno. Przyczepa opału Podczas imprezy GOK oraz Koło Łowieckie “Rogacz” zorganizowali wspólnie Loterię Fantową. Zebrano 1500 zł, pieniądze zostaną przekazane na wycieczkę dla dzieci. Główną nagrodę w loterii, czyli piłę motorową o wartości 1600 zł wygrała Monika Czajkowska z Warszawy, a przyczepę drewna Teresa Adamska (Racibór). Nagrody za śmieci Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie również zorganizował loterię. Mogli brać w niej udział mieszkańcy gminy, któREKLAMA

rzy mają podpisaną umowę na wywóz śmieci z ZGKiM w Świętajnie. Główną nagrodą była kosiarka elektryczna, inne nagrody to m.in. wąż ogrodniczy 20 m, nożyce, szpadel. Konkurs na posesję Podczas imprezy podsumowano też konkurs na najestetyczniejszą wieś, posesję mieszkalną i zakład pracy. kategoria: posesja mieszkalna 1. Teresa i Jan Kowalczykowie ze Spychowa - nagroda kosiarka elektryczna i dyplom 2. Bożena i Stanisław Zerowie ze Świętajna - nagroda podkaszarka i dyplom 3. Halina i Ryszard Polańczukowie ze Spychowa - parasol i dyplom wyróżnienie: za bogactwo roślinne i racjonalne zagospodarowanie posesji przyznano Barbarze i Januszowi Kaczmarczykom ze Spychowa kategoria: zakład pracy 1. Domowa Produkcja Ciast “U Eli” Elżbieta Piotrowska nagroda wazon i dyplom 2. Nadleśnictwo Spychowo nagroda wazon i dyplom 3. Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie - nagroda wazon i dyplom kategoria otwarta: posesja sąsiada 1. Anna i Piotr Szopińscy ze Spychowa- nagroda wazon i dyplom 2. Małgorzata i Zbigniew Walasowie ze Świętajna - nagroda wazon i dyplom 3. Elżbieta Derbin ze Spychowa - nagroda wazon i dyplom

NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

1


14

Turystyka NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Tu warto być Szczytno

Jedwabno

Czwartek, piątek, 6-7 sierpnia, godz. 18, MDK – „Złap ten podmuch” – spotkania ewangelizacyjne. W programie wystąpienia zespołów muzycznych oraz wystąpienia misjonarzy z kraju i zagranicy.

Sobota, 8 sierpnia, GOK – Święto chleba – widowisko obrzędowe nawiązujące do prac żniwnych, licytacja chleba, konkurs na najbardziej oryginalne pieczywo oraz koncert gwiazd estrady.

Szczytno

Burdąg

Czwartek, 6 sierpnia, godz. 18, restauracja „Zacisze” – Wieczór z wileńską nutą. Wystąpi młodzieżowy zespół muzyczny „Niemenczyńska Kapela Podwórkowa”.

Sobota, 8 sierpnia, godz. 17, remiza strażacka – festyn rodzinny. W programie recytowanie wierszy, występ zespołu Las Vegas, karaoke, loteria fantowa oraz dla najmłodszych trampolina, malowanie twarzy, gry i konkursy.

Szczytno Piątek, 7 sierpnia, dziedziniec zamkowy – Wieczór jazzowy. Wystąpią formacje Rest In Pieces, Barbara Maj i Jarek Małys oraz Dixie Warsaw Jazzmen.

Szczytno Sobota, 8 sierpnia, godz. 9, dziedziniec zamkowy – XI Jarmark Mazurski. Prezentacja wyrobów rękodzieła i rzemiosła ludowego.

Szczytno Sobota, 8 sierpnia, godz. 15, dziedziniec zamkowy – Dni Wileńskie na Mazurach.

Szczytno Sobota, 8 sierpnia, plac Juranda – II Święto Mazurskiego Kartoflaka. Darmowa degustacja 5000 porcji kartoflaka, występy artystyczne i konkursy dla dzieci.

REKLAMA

Szczytno Niedziela, 9 sierpnia, godz. 15, plac Juranda – VI Wojewódzki Dzień Pszczelarza. Wystąpi litewski zespół Zorza.

Szczytno Poniedziałek, 10 sierpnia, godz. 18, restauracja „Zacisze” – Wieczór Wileński – spotkanie z Polonią z Suderwy. Wystąpi zespół ludowy Zorza.

Spychowo Piątek, 14 sierpnia, godz. 11:30 – III Ogólnopolski Spływ Kajakowy Sygnalistów Myśliwskich, Leśników i Myśliwych. Kajaki popłyną trasą Spychowo - Zgon.

Olszyny Piątek, 14 sierpnia, godz. 18:30, Muzeum Rolnicze – Wieczór cygański. Wystąpią zespoły Tabor i Altre.

Szczytno Piątek, 14 sierpnia, godz. 21:00, amfiteatr MDK - Letnie kino pod chmurką, w ramach którego wyświetlony zostanie film„Rejs” w reż. M. Piwowskiego

Spychowo Sobota, 15 sierpnia, godz. 9, amfiteatr – V jubileuszowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.

Jedwabno. Mniej znane i trudno dostępne łowiska wędkarskie

Leśne uroczyska

– Łaźnica to trudne technicznie jezioro, do którego dojechać można jedynie rowerem lub dojść pieszo, natomiast w wodach Płociczna złowić można naprawdę duże liny i szczupaki – mówi Tomasz Nysztal, 9-krotny mistrz Polski w wędkarstwie podlodowym.

Jezioro Płociczno

- To czyste jezioro położone w głębi lasu pomiędzy Wielbarkiem, Jedwabnem i Szczytnem – mówi Tomasz Nysztal. - Jest niewielkie i płytkie, wydłużone, z wysokimi brzegami, połączone z Jeziorem Jasnym. Na zboczach rośnie bór sosnowy, a przy brzegach drzewa liściaste. Dostęp do łowisk w obrębie całego jeziora możliwy jest z brzegu. W jeziorze typu szczupakowo-linowego złowić można także ryby innych gatunków jak: okoń, karaś, krąp, leszcz, wzdręga, rzadziej węgorz. Populacja okoni jest bardzo liczna. - Małe i średnie ryby biorą bardzo dobrze nawet przy brzegu, przy zatopionych drzewach i gałęziach – tłumaczy wędkarz. Najlepsze efekty daje łowienie na gotowane ziemniaki i białe robaki. - Mimo że Płociczno jest jednym z najlepszych w powiecie łowisk lina, miejsce wędkowania należy zanęcić – mówi Nysztal. Dojazd do jeziora jest utrudniony. Aby tam trafić należy jechać ze Szczytna drogą krajową w stronę Nidzicy, następnie w Warchałach skręcić w lewo, jechać drogą gruntową wzdłuż jeziora Warchały. Po drodze mijać będziemy jezioro Płociczno.

Jezioro Łaźnica

Leży w pobliżu jeziora Płociczno. - Jest to małe leśne jeziorko, z jedną niewielką wyspą pośrodku – mówi Tomasz Nysztal. Brzegi jeziora są płaskie, trudno dostępne, otoczone podmokłymi łąkami i mokradłami. Dojście do jeziora jest możliwe tylko w dwóch miejscach. W pozostałych brzegi porośnięte są tatarakiem i wysoką roślinnością,

dlatego łowienie z brzegu jest niemożliwe. Tafla też nie jest czysta, niemal całkowicie porośnięta roślinnością wodną, w wodzie jest mnóstwo wodorostów, a dno jest muliste. W okresie lata, z łodzi można złowić rybę białą – tłumaczy wędkarz. Jesienią, kiedy roślinność opadnie na dno, łatwiej o drapieżniki. Jezioro typu szczupakowo-linowego, ale biorą tam także nieduże

karasie i okonie. Ze względu na roślinność łowisko należy nęcić używając lekkich zanęt w ciemnym kolorze o intensywnym zapachu. Rybę drapieżną łowimy stosując przynętę z białego i czerwonego robaka – mówi Nysztal. By dojechać do Łaźnicy, trzeba najpierw pokonać taką samą trasę jak do jeziora Płociczno i obok niego skręcić w lewo. Ps

Przykładowe zestawy zezwoleń, wędek i zanęt, których można użyć na obu jeziorach i ich przeciętny koszt:

Łowieniem ryb coraz częściej zainteresowani są najmłodsi wędkarze, często płci żeńskiej. Fot. Paweł Salamucha

jednodniowe zezwolenie wędkarskie na obydwa jeziora to dla zrzeszonego członka PZW – 10 zł i dla niezrzeszonego – 25 zł. wędka uniwersalna telespinning – 50 zł, zanęta spożywcza – 5 zł, zanęta pęczak – 3,5 zł, rosówka – 5 zł opakowanie, kukurydza – 3 zł słoik, przynęty gumowe - od 1,5 zł, główka Jiagowa – 1-3 zł.


Turystyka TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

szczytno. Półkolonie pełne zainteresowania

Spędzają aktywnie czas

Wakacje w połowie już minęły, a – oczywiście – nie wszyscy uczniowie wyjechali na kolonie czy obozy. Nie wyjechał na przykład „Uczeń” - stowarzyszenie działające głównie na rzecz dzieci z SP 3 – ale i na miejscu można aktywnie spędzić czas kanikuły. Stowarzyszenie „Uczeń” zorganizowało dwie tury półkolonii. Podczas każdej zapewnia zajęcia i rozrywkę czterdziestce dzieciaków. Jedna półkolonia trwa dwa tygodnie, a dzieci codziennie od godziny 8.30 do 13.30 aktywnie spędzają czas pod opieką nauczycieli. Pierwsza tura zakończyła się w zeszły piątek, natomiast druga trwa od poniedziałku. Dzieci na pewno na brak zajęć nie narzekają. Odwiedziły m.in. skansen w Olsztynku, czy spędzały aktywnie czas w leśnictwie Lipniki. Szczególnie zadowolone były z wyjazdu do kina w Olsztynie, gdzie oglądały “Epokę Lodowcową 3”. Zajęcia w szczycieńskiej kręgielni czy rejs po Jeziorze Domowym także sprawiły dzieciom dużo radości. Oczywiście, koloniści swobodnie mogą korzystać i z zasobów szkolnych:

świetlicy, sali gimnastycznej czy pracowni komputerowej. Rzadkie już dziś, a z pewnością warte podkreślenia jest to, że nauczyciele, opiekujący się uczniami podczas wakacji, robią to zupełnie społecznie. - Półkolonie to sprawdzona, praktyczna i pożyteczna forma letniego wypoczynku - mówi Tadeusz Wlazło, szef stowarzyszenia i jeden z opiekunów. - O potrzebie ich organizowania świadczy choćby liczba dzieci, które mamy pod opieką. Jest to duże wsparcie i dla rodziców, którzy pracują i nie mogą być do dyspozycji dzieci przez cały dzień. Oczywiście, jak przy wszystkich podobnych przedsięwzięciach, nie dałoby się wiele zrobić bez wsparcia. Nam pomaga sporo osób, a najbardziej dwaj panowie Benedykt Bielski i Witold Prychodko. kk

fot. archiwum

Piknik w leśniczówce Lipnik – to dla dzieci zawsze wielka frajda.

15

Turystyka. Rowerem po ościennych gminach

Najbliższa zagranica

Tym razem Włodzimierz Olkowski z drużyny rowerowej „Kręcioły” proponuje państwu wycieczkę do najciekawszych miejsc w powiatach ościennych jak leśniczówka Pranie, zamek w Nidzicy, rezerwat przyrody Królewska Sosna, czy miejscowość Łyse.

Leśniczówka Pranie

Pranie położone jest w powiecie piskim, w gminie RucianeNida na obszarze Puszczy Piskiej i nad Jeziorem Nidzkim. W leśniczówce znajduje się Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Zwiedzać muzeum można przez cały rok, ale w lipcu i sierpniu odbywa się tam szereg ciekawych imprez. - Podczas koncertów można posłuchać znakomitych artystów polskiej estrady. Jest to piękne miejsce, gdzie nie tylko można ciekawie spędzić czas, ale także odpocząć po rowerowej wycieczce – mówi Olkowski. Do leśniczówki dojechać można od strony Rozóg przez Faryny i Karwicę.

fowiska położone w Puszczy Piskiej. Znajduje się w gminie Piecki. Do rezerwatu dojechać można ze Szczytna

Rezerwat przyrody Królewska Sosna

REKLAMA

NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

- Zobaczyć można tu 200-letnie sosny, stare dęby, świerki i brzozy – opowiada Olkowski. –Na turystów czeka również słynna obumarła sosna, od której pochodzi nazwa rezerwatu i niemal 400-letni ogromny dąb. Rezerwat utworzony został już w 1959 roku, by chronić unikalne drzewa i leśne tor-

drogą na Lemany i dalej do Starych Kiełbonek nad Jezioro Mokre.

Kościoły i wielkanocne palmy

Wieś Łyse położona jest w powiecie ostrołęckim. - Łyse to jedyne miejsce, gdzie zo-

baczyć można największe, bo sięgające kilku metrów palmy wielkanocne – mówi rowerzysta. – Warto się tam wybrać

Już w najbliższą niedzielę można będzie wybrać się z „Kręciołami” na wycieczkę do zamku w Nidzicy. Fot. Archiwum

także po to, by zwiedzić dawne kościoły. Najstarszym zabytkiem jest drewniany kościół kurpiowski pod wezwaniem św. Anny. Zbudowany został przez miejscowych cieśli w latach 1876 1882. Cenne są obrazy umiesz-

czone w kościele i stara figura Jezusa na krzyżu. Dojechać można ze Szczytna drogą do Rozóg i dalej do Myszyńca a następnie do wsi Łyse.

Gotycki zamek w Nidzicy

Usytuowany przy krawędzi wzgórza, wysoko wyniesionego nad bagnistą doliną Nidy, należał w przeszłości do najsilniejszych fortyfikacji zakonnych. Dobrze utrzymana, zadbana krzyżacka warownia służy obecnie jako miejskie centrum biznesu, kultury i rozrywki. W zamku mieści się m.in. Muzeum Ziemi Nidzickiej z ekspozycją etnograficzno-historyczną, Nidzicki Ośrodek Kultury, Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej, galeria, pracownia rzeźby i biblioteka miejska. – Zamek jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków i ciekawym turystycznie miejscem, które warto odwiedzić – mówi Włodzimierz Olkowski. Właśnie do Nidzicy wybierają się „Kręcioły” w najbliższą niedzielę. Nie tylko po to, by zwiedzić zamek. Cykliści wezmą też udział w wyścigu rowerowym Kross Racing Team. Zbiórka na placu Juranda o godz. 8. Ps


16

Rozmaitości NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

Witajciena świecie! Majka Krauze,

ur. 31 lipca, waga 3700 g, Jabłonka

Paweł Korzeniewski,

ur. 30 lipca, waga 3680 g, Wielbark

Syn państwa Niedźwiedzkich,

Kornelia Bubrowiecka,

ur. 1 sierpnia, waga 3400 g, Rozogi

Marcel Marek Zawada,

ur. 1 sierpnia, waga 2900, Orzeszki

Wiktoria Cekała,

Antoni Deptuła,

Jakub Drozd,

ur. 31 lipca, waga 3200 g, Wilamowo

ur. 1 sierpnia, waga 3450 g, Czarkowy Grąd

ur. 1 sierpnia waga 3700 g, Dębówko

ur. 30 lipca, waga 1800 g, Pasym

Tygodnik z humorem Turysta pyta się bacy: - Baco, a te góry to stare są? Baca odpowiada: - Te góry mają 200 mln lat i 2 miesiące. - A skąd baco znacie tak dokładny wiek gór? - A bo powiedzioł mi to taki jedyn mądry profesor, że 200mln lat,a było to 2 miesiące tymu. *** Gość wybrał się do kina na film kryminalny. Kupuje bilet a kasjerka do niego: - Może kupi pan słone paluszki? - Nie dziękuję - odpowiada.

- To może kruche ciasteczka? - Nie, nie chcę! odpowiada poirytowany. - To może popcorn? - nie daje za wygraną bileterka. - Ile razy mam mówić, że nic nie chcę!? Proszę tylko o bilet. Klient dostaje w końcu bilet a jak już miał wchodzić na salę kinową kobieta wychyla się z okienka i głośno mówi: - A mordercą to jest szofer, ty sknerusie. *** Przychodzi facet do apteki i mówi:

- Ma pani coś na efekt jo-jo? - Mamy. - Bo wie pani co? Jak ja się upiję to zaraz trzeźwieję. *** Każdy Chińczyk powinien w życiu zrobić trzy rzeczy: - buty; - dżinsy; - magnetofon. *** Przychodzi Iwanow do sklepu: - Mięsa nie ma?

- U nas nie ma ryb. Mięsa nie ma w sklepie obok. *** Pan domu budzi się około południa na zimnej podłodze w przedpokoju. Włos niechlujny, szata plugawa... Ze ściśniętego gardła wydobywa się słaby szept: “Maksiuuuu, Maksiuuuu...” Wbiega radosny jamnik potrząsając uszami i węsząc dookoła. Słychać ciche: “Chuuuuch... Szukaj...” *** Wchodzi pijany do autobusu i siada

#

horoskop BARAN (20 III-20 IV) Warto, abyś zwrócił się do swojego wnętrza. Znajdziesz tam odpowiedzi na pytania, które zadajesz sobie od dawna. Możesz bez obaw dzielić się swoim bogactwem z innymi. Nie ujmie Ci to niczego. BYK (21 IV-20 V) Czeka Cię rozkwit w pełnym tego słowa znaczeniu. Zyskasz wszystko na co tak długo czekałeś. Unikaj kompromisów. Może się bowiem okazać, że intencje niektórych ludzi nie są czyste. Bądź uważnym obserwatorem. BLIŹNIĘTA (21 V-20 VI) Twoje poprzednie wcielenia, Twoja karma, mają Ci coś ważnego do zakomunikowania; postaraj się zrozumieć ten komunikat. Będziesz mógł żyć pełnią życia, żyjąc z chwili na chwilę. RAK (21 VI-21 VII) Będziesz prowadził wewnętrzną walkę. Aby wyjść z jakiegokolwiek uzależnienia trzeba najpierw odkryć, że ma się problem, potem chcieć go rozwiązać, a możliwości jest wiele. Uważaj na siebie i nie poddawaj się nikomu ani niczemu. LEW (22 VII-21 VIII) Otoczy Cię spokój wewnętrzny i cisza, co pozwoli Ci na głęboki relaks i koncentrację. Będziesz również mógł uzdrawiać siebie, jak i ludzi w Twoim najbliższym otoczeniu, co da Ci wiele pozytywnej energii. PANNA (22 VIII-21 IX) Szykuje się zmiana. Pamiętaj, że zmiana jest jedyną pewną rzeczą w naszym życiu i że występuje ona zawsze z każdą chwilą naszego życia. Możesz pozwolić sytuacjom po prostu mieć miejsce w Twoim życiu.

SKORPION (23 X-21 XI) Dojrzałeś już do podjęcia pewnej bardzo ważnej decyzji w swoim życiu. Staniesz na początku kolejnej, nowej drogi, na której będziesz mógł wiele rzeczy zacząć zupełnie od nowa. Możesz już zacząć pisać kolejny tom swojej historii.

*** Cyrkowy magik po swoim kolejnym popisie oznajmia widzom: - Za chwilę sprawię, że zniknie jedna z obecnych tu kobiet. Z ostatniego rzędu słychać męski głos: - Maryśka, zgłoś się na ochotnika. *** Jedzie chłop na furze, drogą idzie Żyd:

- Zabierzecie? - Siadajcie. Po chwili Żyd wyciąga śledzie, zaczyna jeść same łby a całą resztę wyrzuca. - Co pan? - A wiecie, po tych łbach się logicznie myśli. Mogę wam sprzedać kilo za 100 zł. Chłop zapłacił 100 zł, zajada i po chwili mówi: - Ty, za 100 zł to ja bym miał parę flaszek wódki, mięso i kawał kiełbasy. - A widzicie, już zaczynacie myśleć.

Dla najmłodszych

Pokoloruj

n a c a ły T Y D z i e ń WAGA (22 IX-22 X) Osiągniesz poziom mistrza w pewnej dziedzinie swojego życia. Nie zapominaj jednak o tym, kim jesteś i kim chcesz być. Możesz zaufać sobie i wydarzeniom, które będą miały miejsce w Twoim życiu.

niedaleko zakonnicy. Zakonnica patrzy na niego z obrzydzeniem i stwierdza: - Trafi pan prosto do piekła! - O cholera! Pomyliłem autobusy.

Specjalnie dla najmłodszych (wiek do 8 lat) mieszkańców Szczytna i naszego powiatu, redakcja „Tygodnika Szczytno”zorganizowała konkurs pn. „Pokoloruj i wygraj”. Aby wziąć w nim udział wystarczy kupić gazetę, pokolorować malowankę i wysłać lub przynieść ją do naszej redakcji mieszczącej się przy placu Juranda 2/1 w Szczytnie. Wśród dostarczonych rysunków wylosujemy najładniejszą kolorowankę. Nazwisko laureata wydrukujemy w następnym numerze.

Nagrodę z poprzedniego numeru otrzymuje Wiktoria Barańska, lat 7, z Jedwabna. Fundatorem upominków jest Jan Myślak, sklep „Agaton”, Szczytno, ul. Polska 46 A.

STRZELEC (22 XI-20 XII) Będziesz mógł stać się stwórcą, stworzysz bowiem coś niezwykłego i ważnego. Pojawi się żal, pamiętaj jednak, że każdy człowiek sam jest odpowiedzialny za swoje decyzje i sam ponosi tego konsekwencje. KOZIOROŻEC (21 XII-19 I) Czeka Cię odrodzenie, zerwanie z pewnymi przyzwyczajeniami, schematami działania. Da Ci to możliwość rozpoczęcia wielu rzeczy od nowa. Przyjdzie do Ciebie obfitość w całej swej okazałości.

WODNIK (20I-19II) Będziesz miał wiele czasu na lenistwo. Pamiętaj jednak o zobowiązaniach, jakich się podjąłeś. Postaraj się sprawdzić wszelkie możliwości zanim się poddasz; drzwi, które z daleka wydają się zamknięte, czasem wystarczy tylko otworzyć. RYBY (20 II-19 III) Nie porównuj. Każdy jest jedyny i niepowtarzalny, jak i wyjątkowy. Możesz totalnie zaufać sobie i wydarzeniom, jakie będą miały miejsce wokół ciebie. Po prostu żyj, bądź obecny tu i teraz.

Imię ........................................ Nazwisko ............................................................................... Wiek ..............

Adres ......................................................................................................


4

Ogłoszenia

powiaty, powiaty, w w których ukaże sięTwoje ogłoszenie: szczycieński, szczycieński, przasnyski, makowski, mławski

NR31(56) 31(56)Czwartek Czwartek06-12.08.2009 06-12.08.2009 NR

Ogłoszenia drobne

przyjmowaniaogłoszeń: ogłoszeń: Punkt przyjmowania TygodnikaSzczytno, Szczytno, Redakcja Tygodnika Szczytno,w wgodz: godz:9-16 9-16 Pl. Juranda 2/1, 12-100 Szczytno, 624 62 6244 44 tel. 089 624

Chcesz kupić, sprzedać, zamienić?

0-692-785-426. (32) gaz, stan bdb, 10 tys.zł. 0-608-260-603. (32) • SZCZYTNO. Opel sintra 8-osobowy van, 2,2 • SZCZYTNO. Passat kombiOC 1,9–diesel (96), benzyna + gaz (na gwarancji) lipiec 2010, stan bdb,–zadbany. Cena po 9.800 zł. 0-662-817przegląd czerwiec 2010, zmianie olejów, 480. (32) sprowadzony, rok w kraju. 0-509-337-792. (30) SZCZYTNO.Seicento Renault clio (2000), 3 • SZCZYTNO. Audi coupe 90/B4, 1994 r. •• SZCZYTNO. 900,1,2 pierwszy • SZCZYTNO. RG+80gaz (50), – drzwiowy, szyber 3 poduszki pow, Pojemność 2,8 V6,Suzuki benzyna nar.2prod. sterown- właściciel (98). Stan dach, bardzoABS, dobry, serwisowany. 1993,Przebieg zarejestrowany motorower, OCopcja do el. szyby, CZ, przebieg 70 tys.km. 0-516-080ikach. 150 tys.jako Czarna Perła. Full 0-692-443-298. (30) III.2010, dobry, tel. 0-691-7330-504-097-710. (31) bez kilmy.stan Cena 14,5 cena tys. zł2300, do negocjacji. Tel. •780, SZCZYTNO. Cinquecento 700 (92). Tanio. 474 (po 14). (H) • SZCZYTNO. VW passat kombi 1,9 TDI (96) 798-496-857. (32) 0-510-274-762. (31) SZCZYTNO.Audi AudiA6. A8Pojemność poj. 2800 V6 wyposażenie, kolor2,0, czarny. ••SZCZYTNO. 2,5(95), TDI, •pełne SZCZYTNO. Fordklimatyzacja, fiesta kombi pok. klima, full automatic, postojowe, CenaDOHC, 9.3001990 zł. 0-606-975-304. (31) kombi, automat. 1999ogrzewanie r. Cena 26 tys. zł. Tel. 668silnik r, wspomaganie kierownicy, ogrzewane • SZCZYTNO. VW golfgaz III 1,9 TDI, kombi (94) 154-142. (32)siedzenia, ASR, ABS, CZ, instalacja szyberdach, hak, alufelgi, sekwencyjny, •gazowa SZCZYTNO. Daewoo Lanos,17poj. sedan. bagażnik, dobry. Cena(32) 3.300 do negocjacji. sekwencyjna, alufelgi cali,1,5ciemny stan bdb. stan 0-506-365-021. 1998 ro. metalic, Cena 6 tys. zł. Tel. 668-154-142.Cena (32) 20 0-792-046-868. (30) zielony świeżo sprowadzony. • MŁAWA. Sprzedam silnik do Fiata Uno 1,4 •tys.zł. SZCZYTNO. Przyczepę •+SZCZYTNO. fiesta (91) 0-501-622-175. (32) tandem rogel. Rok moduł, cewka,Ford komputer. Tel.1,3 600benzyna 379 843+ 1994. Cena 10500Citroen zł. Tel. 600-958-986. (32)(96), gaz, zarejestrowany, przegląd do 2010 stan • SZCZYTNO. AX 1.0 benzyna • MŁAWA. Sprzedam Yamaha Fazerr,1999r., •4SZCZYTNO. Suzuki RG 80 (50),zł.r.0-609-424prod. bardzo dobry. Cena 1.800cena zł. 0-788-675-169. drzwi, stan idealny. Cena 2.800 zarejestrwany, opłacony, 6500,00 zł. do(30) 1993, zarejestrowany (33) jako motorower, OC do •uzgodnienia SZCZYTNO. corolla 287, 0-509-929-090. Tel.Toyota 694 485 781 2001 r 1,4 III.2010, stan dobry, cena 2300, 0-691-733, 5 drzwi. Cena 14,5 tys.zł.Lanos 0-514-249• SZCZYTNO. Daewoo nexiatel.(97) 1,5 zielony benzyna • MŁAWA. Sprzedam Daewoo 1.5 + 474 (po 14). (H) gazowa, pierwszy właściciel, 380. (31) 6500,00 zł. biały Tel. 600 379 843 metalic, instalacja gaz cena •bezwypadkowy, SZCZYTNO. Alfa romeo 2003 r, 1,6 16 V, 120 • SZCZYTNO. Toyota camry 3,0 V6 (92) z stan bardzo dobry. 0-608-523KM, Cena 17 tys.zł. 0-511-139gazem, bordo metalic. Cena 7,5 tys.zł.E0-514• MŁAWA. Sprzedam Marcedes klasa 241.sprowadzony. (31) 785. (30) 249-380. (31)1997r., salon Polska, serwis, stan 2.3 okular • SZCZYTNO. Fiata cinquecento 900 (92), • SZCZYTNO. Chrysler voyager (93) 2,5 TDI. • bdb, SZCZYTNO. Polonez 1,6770 (96).843 0-601-081pełna opcja Tel. 514 niebieski błękit. Cena 1,300 zł. 0-507-225-008. 0-600-617-712. (30) 704. (34) (31) • SZCZYTNO. Daewoo nexia (97) 1,5 zielony •• SZCZYTNO. Yamahaczęści fazer 2003 r, 20 tys.km MŁAWA. Sprzedam do karoserii Pas• SZCZYTNO. seicento 900 cm kw, (98), przebieg, metalic, instalacja Fiat gazowa, pierwszy właściciel, niebieska, 3. Cena 12,5416 tys.km. sat B5 (drzwi, maski600 itp.,cm nowe) Tel. 692 389 pierwszy właściciel, serwisowany, kolor czarny. bezwypadkowy, stan bardzo dobry. 0-608-5230-514-249-380. (31) • MŁAWA. Sprzedam Ford Escort sedan 1.3 0-692-443-298. (31) 241. (31) •1998r. SZCZYTNO. Peugeot 205.Tel. Tanio 1.200 zł. cena do uzgodnienia 510–342 613 SZCZYTNO.Ford Fordfocus, escortkombi, (97) 1,3 benzyna ••SZCZYTNO. 2004 r, 1,8 0-727-243-754. (30) • MŁAWA. Sprzedam Lanosa 1.6, 16V, gaz, OC +115 przegląd. 0-602-620-806. (32) TDCI, KM, sprowadzony. Cena 21 tys.zł. • SZCZYTNO. Opel frontera sport 4x4 (93) , 105 koni, 1998r., c. zamek, el. szyby lusterka, • SZCZYTNO. Fiat uno (94) 1,0 benzyna + 0-511-139-785. (30) gaz, stan bdb, 10 tys.zł. 0-608-260-603. (32) alarm, wspomaganie, stan bdb, tanio Tel. 500 4 drzwi, hak, stancinquecento idealny. Cena •gaz, SZCZYTNO. Fiata 9002.900. (92), nie- • SZCZYTNO. Opel kadet S w całości lub na 691 876 0-509-929-090, 0-609-424-287. (32) bieski błękit. Cena 1,300 zł. 0-507-225-008. (31) części (na chodzie). 0-606-908-386. (30) MŁAWA. Sprzedam Escort 1991r. SZCZYTNO.Ford Golfescort III (92)(97) 1,9 TD. 0-603-493- •• SZCZYTNO. ••SZCZYTNO. 1,3 benzyna RenaultFord clio 1,2 (2000), 3 ben+ gazszyber 1.4 stan dobry Tel.3023/683 68 734.+(31) OC przegląd. 0-602-620-806. (32) –zyna drzwiowy, dach, ABS, poduszki62pow, • MŁAWA. VW III 19 TD 1992r., SZCZYTNO.Fiat Mercedes ciężarówka. ••SZCZYTNO. uno (94)608 1,0–benzyna + el. szyby, CZ,Sprzedam przebieg 70 tys.km. 0-516-080wspomaganie kierownicy, gaz, 4 drzwi, hak,(31) stan idealny. Cena 2.900. 780, 0-504-097-710. (31) szyberdach, hak, 5d 0-509-622-283. koła zimowe stan bdb, cena 6300,00 Tel. 0-509-929-090, 0-609-424-287. (32) CB 500. •+SZCZYTNO. VW passat kombi 1,9 TDIzł.(96) • SZCZYTNO. Motocykl Honda 728 854 639 •Cena SZCZYTNO. Ford scorpio, amerykan (95). pełne wyposażenie, klimatyzacja, kolor czarny. 6 tys.zł. 0-502-333-323. (35) • MŁAWA. Sprzedam części (31) do VW 19 TD i 0-510-446-882. (30) Cena 9.300 zł. 0-606-975-304. • SZCZYTNO. BMW 318i (91), stan dobry. Fiat 126p Tel.VW 728golf 854III639 •Motor SZCZYTNO. transitTanio. (gaz)0-508-803-950. 2 L, na części •doSZCZYTNO. diesel, 110 KM (97), suzuki VXFord 800 (92). • MŁAWA. Opel Corsa 1998r. w(30) lub fiolet metalic. Sprzedam Cena 10.500 zł. 0-504-685-662. (32)do remontu. Cena 1 tys.zł. 0-664-300-687, lub na części Tel. 698do648 954 0-89-624-60-22. MŁAWA. Sprzedam silnik Fiata Uno 1,4 + • SZCZYTNO.(30) Opel astra kombi 1,7 TDI (94). •całości •0-692-785-426. SZCZYTNO.(32) Golf III (92) 1,9 TD. 0-603-493moduł, cewka, komputer.Opel Tel. 600 3791994r. 843 • MŁAWA. Sprzedam Vectra 734. (31) •składak MŁAWA. Sprzedam 1999r., benzyna + gazYamaha 2.0 GT Fazer Tel. 698 648 954 • SZCZYTNO. Cinquecento 700 (92). Tanio. •0-510-274-762. SZCZYTNO.(31) Mercedes 608 – ciężarówka. zarejestrwany, opłacony, Fiat cenaDucato 6500,00 do • MŁAWA. Sprzedam 2.5zł.TDI 0-509-622-283. (31) uzgodnienia Tel. 694 485 648 781 954 1990r. kontener Tel. 698 • SZCZYTNO. Toyota corolla 2001 r 1,4 • SZCZYTNO. Nissan primera D (97), sprow•• MŁAWA. Lanos 1.5 + MŁAWA.Sprzedam SprzedamDaewoo opel Corsa 1997r. 1.2 benzyna , 5 drzwi. Cena 14,5 tys.zł. 0-514-249adzony, stan bdb, 8 tys.zł. 0-501-633-127. (30) gaz cena 6500,00 zł.698 biały648 Tel.954 600 379 843 obce tablice 3d Tel. 380. (31) • SZCZYTNO. BMW E30 (89) poj. 1800, gaz, ••MŁAWA. Golf II 1.8 • SZCZYTNO. Toyota camry MŁAWA.Sprzedam SprzedamVW Marcedes E benzyna klasa stan dobry. 0-89-624-05-35. (30) 3,0 V6 (92) z +2.3 gaz w całości lubsalon na części Tel.serwis, 698 648 954 gazem, bordo metalic. Cena 7,5 tys.zł. 0-514okular 1997r., Polska, stan • SZCZYTNO. BMW 318i (91), stan dobry. Mo- • MŁAWA. Sprzedam Renault Thalia 1.4 249-380. (31) bdb, pełna opcja Tel. 514 770 843 tor suzuki VX 800 (92). Tanio. 0-508-803-950. (32) 2001r. Prze.89 tyś. Km, I właść., ser., garaż., SZCZYTNO.Opel Polonez 1,6kombi (96). 0-601-081••SZCZYTNO. omega 2L (94) el. lus., szyb., pod., wspom. kier., cent. zam., 704. (34) • MŁAWA. Sprzedam części do karoserii Pasprzebieg 155 tys.km, silnik 40 tys.km, nowa inalarm, imobil., radio, hak, cena 12 tys. zł. do • SZCZYTNO. fazer 2003 r, 20 tys. stalacja gazowa, 9Yamaha L/100 km. 0-664-610-178. (30) sat B5 (drzwi, maski itp., nowe) Tel. 692 416 389 negocjacji Tel. 660 159 086 przebieg, niebieska, 6001,8 cmgaz 3. Cena 12,5 • MŁAWA. Sprzedam Ford Escort sedan 1.3 •km SZCZYTNO. Opel vectra (92), ul. • MŁAWA. Sprzedam Opel Omega 2.0613 bentys.km.5/14. 0-514-249-380. (31) 1998r. cena do uzgodnienia Tel. 510 342 Krótka (30) + gaz Sprzedam 1992r., kombi Tel. 886 SZCZYTNO.Opel Opelastra frontera sport •zyna MŁAWA. Lanosa 1.6,917 16V,572 gaz, 105 ••SZCZYTNO. kombi 1,74x4 TDI (93) (94).,

Auto-moto Auto-moto

koni, 1998r., c. zamek, el. szyby lusterka, alarm, • MŁAWA. Sprzedam Fiat Uno 1.0 1996r. benwspomaganie, stan bdb, tanio Tel. 500 691 876 zyna + gaz Tel. 600 720Ford 254Escort FV 84/07/2009 g • MŁAWA. Sprzedam 1991r. ben• MŁAWA. Sprzedam Opel 1997r. CD zyna + gaz 1.4 stan dobry Tel.Vectra 023/683 62 68 1.6MŁAWA. cena do Sprzedam uzgodnienia 693TD 148 645 FV • VWTel. III 19 1992r., 86/07/2009 g kierownicy, szyberdach, hak, 5d wspomaganie • MŁAWA. Sprzedam Polo 1992r.zł. 1.0Tel. + koła zimowe stan bdb,VW cena 6300,00 cena854 1800 728 639zł. do negocjacji Tel. 519 187 307 FV 89/07/2009 • MŁAWA.gSprzedam części do VW 19 TD i do • MŁAWA. Nissan Suny 1991r. 1.4 Fiat 126p Tel.Sprzedam 728 854 639 16V + gaz Tel. 604 690Opel 391 FV 118/07/2009 • MŁAWA. Sprzedam Corsa 1998r. w g • MŁAWA. Vectra całości lub naSprzedam części Tel.Opel 698 648 9542.0 1990 r., benzyna + gazOpel Tel. 603 1821994r. 379 FV • MŁAWA. Sprzedam Vectra składak benzyna 123/07/2009 g + gaz 2.0 GT Tel. 698 648 954 • MŁAWA. Fiat Ducato MŁAWA. Sprzedam OPEL VECTRA B 97R.2.5 1,6TDI GAZ 1990r. kontener Tel. 698 648509865950 954 ALUFELGI,ABS,C.ZAMEK • MŁAWA. opel Corsa31997r. 1.2 MŁAWA. Sprzedam SPRZEDAM GOLFA SIL.1.4BEN obce tablice3TYS.TEL.509199118 3d Tel. 698 648 954 GAZ CENA • VWMAZDE Golf II 1.8 benzyna • MŁAWA. MŁAWA. Sprzedam SPRZEDAM 626, ROK + gaz w KOMBI całości lub części Tel. 698 648 954 1994, TDI,na0503794154. • Renault Thalia 1.4 • MŁAWA. MŁAWA. Sprzedam VW GOLF III 1.8 BENZ+GAZ,ALU 2001r. tyś. Km, I właść., ser., garaż., 15,KPLPrze.89 OPON ZIMOWYCH,EL. el. lus., szyb., pod., wspom. kier., cent. zam., SZYBER+LUS,RADIO MP3,AIRBAG KIER. alarm, imobil., radio, hak, cena 12 tys. zł. do CENA 7300.503-903-004. negocjacji Tel. 660 159 086 • •MŁAWA. Sprzedam Opel Omega 2.0 benPRZASNYSZ. Sprzedam Fiat Siena zyna + gaz 1992r., 140 kombi Tel. 886 917 stan 572 1.616V przebieg tys., rok 1998, • idealny MŁAWA. Tel.Sprzedam 796940607Fiat Uno 1.0 1996r. benzyna + gaz Tel. 600 720 254 FV 84/07/2009 g • Sprzedam Opel–Vectra 1997r. • MŁAWA. PRZASNYSZ. Polonez benzyna 94r.CD , 1.6 cena do900zł uzgodnienia 148 645 FV HAK, cena do wzg.Tel. tel.693 504-042-310 86/07/2009 g • •MŁAWA. Sprzedam VW Polosamochód 1992r. 1.0 PRZASNYSZ. Sprzedam cena 1800 zł.do doŻywca negocjacji Tel. 519 187 307 FV ciężarowy 691512930 89/07/2009 g • Sprzedam Nissan Suny 1991r. • MŁAWA. PRZASNYSZ. Maruti Suzuki 1991r. 61 1.4 tys. 16V + gazbezwypadkowy Tel. 604 690 391stan FV 118/07/2009 g niebieski bdb cena 2200 • Opel doMŁAWA. negocjacjiSprzedam tel. 029 756 38Vectra 43 2.0 1990 r., benzyna + gaz Tel. 603 182 379 FV 123/07/2009 g • MŁAWA. OPEL VECTRA B 97R. 1,6 GAZ ALUFELGI,ABS,C.ZAMEK 509865950 • MŁAWA. SPRZEDAM GOLFA 3 SIL.1.4BEN GAZ CENA 3TYS.TEL.509199118 Dam pracę • MŁAWA. SPRZEDAM MAZDE 626, ROK 1994, KOMBI TDI, 0503794154. • MŁAWA. VW GOLF III 1.8 BENZ+GAZ,ALU • SZCZYTNO. Zatrudnię fryzjerkę, 0-66515,KPL OPON ZIMOWYCH,EL. 699-956 (35) SZYBER+LUS,RADIO MP3,AIRBAG KIER.CENA 7300.503-903-004. • SZCZYTNO. Zakład produkcyjny w Pasymiu•ul.PRZASNYSZ. Olsztyńska 6 zatrudni kobiety mężczyzn Sprzedam FiatiSiena do1.616V pracy przebieg na produkcji 140 oraz tys., mechaników rok 1998, stan(na stanowisko mistrz) do działu utrzymania idealny Tel.–796940607 ruchu. 0-600-360-105, 0-604-180-160. (36) SZCZYTNO. Zatrudnię i osoby z • PRZASNYSZ. Polonez –kasjerki benzyna 94r. , HAK, cena 900zł do wzg. tel. 504-042-310 uprawnieniami na wózek widłowy. 0-664-026028. (32) PRZASNYSZ. Sprzedam samochód ••SZCZYTNO. Zatrudnię kelnerkę oraz ciężarowy do Żywca 691512930 przyjmę na staż na stanowisko kucharz małej gastronomi lub kelnerkę. 0-512-487-208. (35) • Maruti Suzuki 1991r. 61 tys. • PRZASNYSZ. SZCZYTNO. Atrakcyjną odzież powierzę niebieski bezwypadkowy stan ,bdb cena 2200 do sprzedaży dyspozycyjnej uczciwej pani. do negocjacji tel. 029 756 38 43 0-784-189-424. ( 35) • SZCZYTNO. Przyjmę do pracy na budowie. Praca w Warszawie. 0-510-274-702. (31) • SZCZYTNO. Praca opiekunki w Niemczech + kurs j. niemieckiego. 0-604-757-435. (32) Dam pracę • SZCZYTNO. Poszukuję kierowcy na weekendy. 0-89-624-81-75. (34) SZCZYTNO.Zatrudnię Zatrudniędobrze fryzjerkę, 0-665••SZCZYTNO. szyjące 699-956 (35) panie. 0-600-195-922. (34) • SZCZYTNO. Kierowca C+E na trasy Polska-Turcja tel. 0-664-979-220. (33)(kelnerkę). • SZCZYTNO. Zatrudnię kelnera •Wymagana SZCZYTNO. Zatrudnię pomoczdrowia, dla osoby aktualna książeczka mile widziane doświadczenie zawodowe.0-512niepełnosprawnej. 0-660-462-161. (34) (30) Zatrudnię fakturzystkę. 0-664•487-208. SZCZYTNO. 026-028. (32) • SZCZYTNO. produkcyjny Pasymiu SZCZYTNO.Zakład Zatrudnię fryzjerkę. w 0-692ul. Olsztyńska 534-493. (32) 6 zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy na produkcji mechaników (na • SZCZYTNO. Firmaoraz sprzątająca poszukuje stanowisko mistrz) do działu(31) utrzymania ruchu. pracownika.–0-515-483-344. 0-600-360-105, 0-604-180-160. (36)budynku • SZCZYTNO. Zlecę ocieplenie • SZCZYTNO. fakturzystkę. 0-6641500 m kw, ofertyZatrudnię pod adres: ul. Moniuszki 5, 026-028. (32) 0-697-034-924. (33) SZCZYTNO. • SZCZYTNO. Zatrudnię fryzjerkę. 0-692-534493. (32) • SZCZYTNO. Firma sprzątająca poszukuje pracownika. 0-515-483-344. (30) • SZCZYTNO. Zlecę ocieplenie budynku Szukam pracy 1500 m kw, oferty pod adres: ul. Moniuszki 5 SZCZYTNO. 0-697-034-924. (33)

Praca

Praca

Praca

• SZCZYTNO. Rencista 49 lat, energiczny, abstynent, prawo jazdy kat.B, szuka pracy przy rozwożeniu towaru – Szczytno i okolice. 0-798-249-154. (32) Szukam pracy • SZCZYTNO. Księgowa podejmie pracę. 0-608-865-237. (34) • SZCZYTNO. Rencista 49 lat, energiczny, abstynent, prawo jazdy kat.B, szuka pracy przy rozwożeniu towaru – Szczytno i okolice. 0-798249-154. (32) • SZCZYTNO. PaniPrzasnysz pracowita, odpowiedzialMława, na – posprząta itp. 0-660-283-247. (30)

Praca Praca

Praca

• MŁAWA. Szukam pracy do opieki nad dzieckiem Tel. 023/654 50 53 • MŁAWA. Mężczyzna 40 l poszukuje pracy

Mława, Przasnysz

17 17

Ogłoszenia

372 przed posesją przy pomnikach, szlifowanie i • MŁAWA. USLUGI ADAPTACJA PODDASZY remontowanie pomników, montaż pomników GLAZURA TERAKNTA MALOWANIE GIPSY iPANELE ławek cmentarnych, napisy tablicach Tel. I ITP.510701205 LUBna 514894644 788 121 372 • PRZASNYSZ. Tartak przewoźny trak 120 cm •telMŁAWA. USLUGI ADAPTACJA PODDASZY 693117011 GLAZURA TERAKNTA MALOWANIE GIPSY • PRZASNYSZ. Ogrodzę każdą działkę, tel. PANELE I ITP.510701205 LUB 514894644 0661693660 •• PRZASNYSZ. przewoźny trak 120 PRZASNYSZ. Tartak Cyklinowanie, układanie cm tel 693117011 podłóg, faktury wat, tel. 500 224 215 •• PRZASNYSZ. każdą działkę, tel. PRZASNYSZ. Ogrodzę Usługi remontowo – budow0661693660 lane – profesjonalnie (Może być faktura VAT ) •, tel. PRZASNYSZ. 698-113-018 Cyklinowanie, układanie • PRZASNYSZ. transportowe podłóg, faktury wat,Usługi tel. 500 224 215 laweta 504657047 Usługi remontowo – bu•bus PRZASNYSZ. • PRZASNYSZ. Dekarstwo, malowanie usterki dowlane – profesjonalnie (Może być faktura dachowe, VAT ) , tel.przecieki 698-113-018 PRZASNYSZ. Usługi Poszukuję opiekunki laweta do •• PRZASNYSZ. transportowe starszej leżącej osoby z zamieszkaniem, utrzybus 504657047 i wynagrodzenie. Okolicemalowanie Przasnysza tel. •manie PRZASNYSZ. Dekarstwo, 694078924 usterki dachowe, przecieki PRZASNYSZ. Poszukuję Zatrudnię opiekunkę •• PRZASNYSZ. opiekunkido do dzieckależącej tel. 511740601 starszej osoby z zamieszkaniem, utrzy• PRZASNYSZ. Zatrudnię mężczyznę w tel. manie i wynagrodzenie. Okolice Przasnysza gospodarstwie rolnym WIAD. 516 250 080 694078924 • PRZASNYSZ. Zatrudnię kosmetyczke lub • PRZASNYSZ. Zatrudnię opiekunkę do manicurzystkę do zakładu w Przasnyszu tel. 023 • MŁAWA. Zatrudnię cieśla – dekarz Tel. 502 dziecka tel. 511740601 672 61 10 • MŁAWA. Zatrudnię – stolarz budowlany 273 326 •• PRZASNYSZ. mężczyznęzatrudni w PRZASNYSZ. Zatrudnię Apteka w Przasnyszu Tel. 600 587 509 • MŁAWA. Zatrudnię cieśli i zbrojarzy Tel. 501 gospodarstwie rolnym farmacji WIAD. 516 250 080 magistrów i techników kontakt 696 028 210 128 •113 PRZASNYSZ. / 604 206 858 Zatrudnię kosmetyczke lub MŁAWA. Zatrudnię – dekarznaTel. 502 •• MŁAWA. Poszukujęcieśla pracownika manicurzystkę do zakładu w Przasnyszu tel. • MAKÓW MAZ. Salon fryzjerski przedłużanie 273 326 gospodarstwo rolne Tel. 023/612 10 71 FV 023 672 Maków 61 10 Tel. 504 236 173 włosów • MŁAWA. Zatrudnię cieśli i zbrojarzy Tel. 501 85/07/2009g • PRZASNYSZ. Apteka w Przasnyszu 210 128 •• MŁAWA. Zatrudnię instruktora jazdy zatrudni magistrów i techników farmacji kontakt MŁAWA. Poszukuję pracownikanauki na gospokat. A,B,C,D 205 154 FVFV 93/07/2009 g 696 028 113 / 604 206 858 darstwo rolneTel. Tel.606 023/612 10 71 85/07/2009g •• MŁAWA. Zatrudnię instruktora opiekunkęnauki z Mławy dokat. • MAKÓW MAZ. Salon fryzjerski MŁAWA. Zatrudnię jazdy leżącej Tel.205 790154 258FV011 FV 119/07/2009 przedłużanie włosów Maków Tel. 504 236 173 A,B,C,Dosoby Tel. 606 93/07/2009 g g• MŁAWA. Zatrudnię opiekunkę z Mławy do •leżącej MŁAWA. osobyZATRUDNIE Tel. 790 258INSTRUKTORA 011 FV 119/07/2009 g Alarmy, montaż, serwis, naprawa. 0-506-365-021. NAUKI JAZDY KAT. B TEL.INSTRUKTORA 508349976 NAUKI ( 30) • MŁAWA. ZATRUDNIE • SZCZYTNO. Spływy kajakowe – Omulew i •JAZDY MAKÓW Zatrudnię fryzjerkę Maków KAT. BMAZ. TEL. 508349976 Sawica. 0-515-122-032. (31) Tel. 512 048 611 • MAKÓW MAZ. Zatrudnię fryzjerkę Maków • JEDWABNO. Usługi mechaniczne, •Tel. MAKÓW MAZ. Zatrudnię w gospodarstwie 512 048 611 – dekarskie, instalacjei Tel. 608 613 128 • MAKÓW MAZ. Zatrudnię w gospodarstwie •blacharsko SZCZYTNO. Spływydiagnostyka, kajakowe – Omulew elektryczne. 0-89-621-30-83. Tel. 608 613 128 Sawica. 0-515-122-032. (31) (50) • JEDWABNO. mechaniczne, • SZCZYTNO.Usługi Dekarstwo, wykonujemy blacharsko – dekarskie, diagnostyka, instalacje wszelkiego rodzaju pokrycia dachowewycelektryczne. 0-89-621-30-83. (50) eny i obliczenia materiałów. 0-697-920-097, 0-516-303-176. (36) Mława, Przasnysz • SZCZYTNO. Dekarstwo, wykonujemy Mława, Przasnysz wszelkiego rodzaju pokrycia dachowe- wyc• SZCZYTNO. Tynki maszynowe, elektro i obliczenia materiałów. 0-697-920-097, • MŁAWA. Tynki gipsowe, maszynowe. Tanio i –eny instalacje. 0-694-546-343. (32) • MŁAWA. Tynki gipsowe, maszynowe. Tanio i 0-516-303-176. (36) Nieruchomości Mazury solidnie. Tel. 604 675 088 • SZCZYTNO. Biuro Tel. 604 675 088pustaka typu Alfa •solidnie. MŁAWA. Producent Invest, Poszukuje działek, domów, mieszkań • MŁAWA. Producent pustaka AlfaTel. • SZCZYTNO. Układanie sprzeda pustaki w cenie 5,00 złtypu brutto. dla swoich klientów. Szczytno kostki Plac Juranda 2/1, sprzeda pustaki w cenie 5,00 zł brutto. Tel. brukowej, granitukom i kamienia. Ceny do 508 187 730 tel.0-89-624-14-20, 0-792-463-601. (Z) 508 187 730 uzgodnienia. 0-793-449-898. pogrubienie. Elektro – instalacje,(33) tynki • MŁAWA. Psychologiczne badania kiermaszynowe. 0-694-546-343. (32) • MŁAWA. Psychologiczne badania kierowców Ewa Wiechowska Tel. 503 088 825 SZCZYTNO. Tynki Meblemaszynowe, na wymiar, aranżacja •• SZCZYTNO. elektro owców Ewa Wiechowska Tel. 503 088 825 balustrady – stal kwasoodporna. –wnętrz, instalacje. 0-694-546-343. (32) •• MŁAWA. Brukarstwo Tel. Tel.604 604967 967954 954 blaty meblowe, OSB––ładowarka, formatowanie, •Płyty: SZCZYTNO. Koparko polbruk. MŁAWA. Brukarstwo okleinowanie. 0-89-622-10-79, 0-668-845-983, 0-608-515-263. (34) •• MŁAWA. Montaż i demontaż pokryć MŁAWA. Montaż i demontaż pokryć •0-692-687-932. SZCZYTNO.(50) Biuro Nieruchomości Mazury dachowych, • SZCZYTNO. szpachlowdachowych, podbitki podbitki Tel. Tel.511 511348 348573 573 Invest, PoszukujeGlazura, działek, terakota, domów, mieszkań anie, malowanie. 0-509-337-967. (32) dla swoich klientów. Szczytno Plac Juranda 2/1, •• MŁAWA. Instalacje elektryczne elektryczneTel. Tel.604 604894 894 • SZCZYTNO. Zespół muzyczny – wesela, MŁAWA. Instalacje tel.0-89-624-14-20, kom 0-792-463-601. (Z) 595 bale, festyny. Super muzyka, extra zabawa. 595 Elektro – instalacje, tynki maszynowe. 0-694•• MŁAWA. Budowa domów pełen zakres od 0-668-362-708. (32) MŁAWA. Budowa domów pełen zakres od A 546-343. (32) Adodo Tel. 501 764 219 • SZCZYTNO. Video filmowanie. Cena od 1 tys ZZ Tel. 501 764 219 • SZCZYTNO. Meble na wymiar, aranżacja •• MŁAWA. Remonty ii wykończenia wykończeniawnętrz, wnętrz, zł do 4,5 tys zł. SD lub HD. 0-698-691-721. (31) MŁAWA. Remonty wnętrz, balustradyBudowa – stal kwasoodporna. • SZCZYTNO. domów, remonty, profesjonalne wykonanie wykonaniepracy pracyTel. Tel.501 501764 764219 Płyty: blaty meblowe, OSBOd – formatowanie, ocieplenia, wykończenia. zaraz. Tanio. 0-782219 okleinowanie. 0-89-622-10-79, • MŁAWA. Tartak Nosarzewo Borowe of003-030, 0-514-929-447. (30) 0-668-845-983, 0-692-687-932. (50) •eruje MŁAWA. Tartak Nosarzewo Borowe of– więźby dachowe, krokwy, łaty, deski, • SZCZYTNO. Usługi transportowe do 3,5 t. •Konkurencyjne SZCZYTNO. ceny. Wykończenia wnętrz, (32) budowa eruje – więźbydrewna dachowe, krokwy, łaty, deski, 0-508-015-687. przecieranie w zakładzie i u klienta garaży i przybudówek. (33) przecieranie drewna zakładzie u klienta • SZCZYTNO. Pranie0-89-624-95-47. i trzepanie dywanów, konkurencyjne ceny w Tel. 668 194i 361 •tapicerki SZCZYTNO. Glazura, terakota, szpachlowkonkurencyjne ceny Tel. 668 194 361 meblowej, samochodowej. 0-515-483anie, malowanie. 0-509-337-967. (32) 344. (30) • MŁAWA. Usługi koparkami, dzwigami, •• SZCZYTNO. muzyczny –gipsowe, wesela, SZCZYTNO. Zespół Tynki maszynowe, •podnośnikami, MŁAWA. Usługi koparkami, spycharkami Tel.dzwigami, 023/654 31 11 festyny.posadzki, Super muzyka, zabawa.0-89tradycyjne, wylewkiextra z mixokreta. podnośnikami, spycharkami Tel. 023/654 31 11 bale, • MŁAWA. Wywóz gruzu, burzenie, sprzedaż 0-668-362-708. (32) 624-07-63, 0-509-020-960. Więcej informacji na piasku,Wywóz czarnoziemu 023/ 654 31 11 •żwiru, MŁAWA. gruzu,Tel. burzenie, sprzedaż 11. (30) Video filmowanie. Cena od 1 •stronie SZCZYTNO. • MŁAWA. towarowy, betonomieszarka żwiru, piasku,Beton czarnoziemu Tel. 023/ 654 31 11 • SZCZYTNO. malowanie, zł do 4,5 tys zł.Szpachlowanie, SD lub HD. 0-698-691-721. pompa, płyty żerańskie, nadproża, pustak Alfa, tys •+MŁAWA. Beton towarowy, betonomieszarka glazura, terakota, płyty karton – gips, tynki (31) przepusty, bloczki Tel.nadproża, 023/654 40pustak 86 + pompa, kręgi, płyty żerańskie, i gipsowe. Konkurencyjne ceny. SZCZYTNO. Budowa domów, remonty, • MŁAWA. Usługi transportowe Alfa, przepusty, kręgi, bloczki Tel.przeprowadzki, 023/654 40 86 •tradycyjne 0-691-494-429, 0-721-281-983. (31) Tanio. maszyn rolniczych transport jaj Tel. 508 ocieplenia, wykończenia. Od zaraz. •transport MŁAWA. Usługi transportowe przeprow• SZCZYTNO.(38) Biuro rachunkowe. 0-505-253779 509 adzki, transport maszyn rolniczych transport jaj 0-782-003-030, (32) • MŁAWA. Usługi rehabilitacyjne i masażu •879. SZCZYTNO. Usługi transportowe do 3,5 t. Tel. 508 779 509 • SZCZYTNO. ceny. Remonty i wykończenia. 509rehabilitacyjne 719 880 Konkurencyjne 0-508-015-687. (32) •leczniczego MŁAWA. Tel. Usługi i masażu Glazura, terakota,Szpachlowanie, malowanie, szpachlowanie, • MŁAWA. Tel. Układanie kostki SZCZYTNO. malowanie, leczniczego 509 719 880 brukowej, schody, •poddasza, elektryka, ocieplenia, itp, itd. 0-511tarasy solidnie, tanio Tel. 509 355 417 glazura, terakota, płyty karton – gips, tynki • MŁAWA. Układanie kostki brukowej, 334-370. (32) • MŁAWA. Profesjonalny serwis montażowy tradycyjne i gipsowe. Konkurencyjne ceny. schody, tarasy solidnie, tanio Tel. 509 355 417 • SZCZYTNO. Tanio i solidnie usługi budow– panele – wykładziny dywanowe. Gwarancja 0-691-494-429, 0-721-281-983. (31) •„Komfort” MŁAWA. montażowy lane. 0-784-009-368. (30) Tel.Profesjonalny 503 064 041, serwis 023/654 47 03 lub • SZCZYTNO. Biuro rachunkowe. 0-505-253–sklep panele – wykładziny dywanowe. Gwarancja • SZCZYTNO. Skanowanie dokumentów, Komfort Mława ul. Piłsudskiego 39 879. (32) „Komfort” Tel.Usługi 503 064 041, 023/654 47 03 lub zdjęć, retusz, obróbka graficzna. 0-665-542-710. • MŁAWA. elektryczne, pomiary, faktury •(30) SZCZYTNO. Remonty i wykończenia. sklep Komfortnaprawy Mława ul. VAT, drobne Tel.Piłsudskiego 506 839 524 39 Glazura, terakota, malowanie, szpachlowanie, •• MŁAWA. Usługi elektryczne, pomiary, MŁAWA. Roboty ogólnobudowlane, elektryka, ocieplenia, itp, itd. 0-511• SZCZYTNO. Pokazy pirotechniczne, faktury VAT, drobne naprawy Tel.dociepleniowe 506 839 524 i poddasza, murarsko – betoniarskie, roboty imprezy(32) okolicznościowe, wesela. 0-506-440334-370. •elewacyjne MŁAWA.Tel. Roboty ogólnobudowlane, 698 012 103 217. (34) • SZCZYTNO. Remonty mieszkań, prace murarsko – betoniarskie, roboty dociepleniowe • MŁAWA. Usługi – budowa domów i innych iobiektów, elewacyjne Tel.ogrodzenia 698 012 103 tynki z klinkeru Tel. 023/655 wykończeniowe. Solidnie. 0-790-342-862, • SZCZYTNO.(33) Dekoracje ślubne – sala, kościół 0-505-909-951. •70MŁAWA. Usługi – budowa domów i innych 46 i inne. 0-500-375-111, 0-662-031-272. (46) obiektów, tynki ogrodzenia klinkeru Tel. • MŁAWA. Wykonam tynkzfilcowany, murow• SZCZYTNO. Pokazy pirotechniczne, • SZCZYTNO. Body piercing, solarium, anie klinker, kamień oraz kominek otwarty i 023/655 70 46 imprezy okolicznościowe, wesela. 0-506fryzjerstwo, paznokcie. 0-606-740-817. (50) pieca Tel. 513 581 murow•konserwacje MŁAWA. Wykonam tynk997 filcowany, (34) Serwis rowerów. 0-89-624-01•440-217. SZCZYTNO. • MŁAWA. Układanie kostki brukowej przed anie klinker, kamień oraz kominek otwarty i 11, 0-512-217-343. (50) posesją przy pomnikach, szlifowanie konserwacje pieca Tel. 513 997 581 i remon• SZCZYTNO. Dekoracje ślubne – sala, pomników, montaż pomników •towanie MŁAWA. Układanie kostki brukoweji ławek cmentarnych, napisy na tablicach Tel. 788 121

dorywczej lub stałej w ok. Mławy, Radzanowa jako szofer, ogrodnik, złota rączka lubnad innadzieckTel. • MŁAWA. Szukam pracy do opieki 728 639 iem 854 Tel. 023/654 50 53 •• MŁAWA. Podejmę pracę kombajnisty MŁAWA. Mężczyzna 40 l poszukuje pracy posiadam i doświadczenie Tel. 502 dorywczej uprawnienia lub stałej w ok. Mławy, Radzanowa 915 FV ogrodnik, 90/07/2009 g rączka lub inna Tel. jako356 szofer, złota •728 MŁAWA. 854 639 OD ZARAZ PODEJME PRACE JAKO SPRZATACZKA W BIORZE LUB posi• MŁAWA. Podejmę pracę kombajnisty JAKO NADi doświadczenie STARSZA OSOBA, TEL. adam OPIEKA uprawnienia Tel. 502 915 508526877 356 FV 90/07/2009 g • MŁAWA. OD Firma zatrudni do nowoPRACE otwartej ZARAZ PODEJME hali produkcyjnej: kierownika marketingu, JAKO SPRZATACZKA W BIORZE LUB JAKO OPIEKA NAD STARSZAkamieniarza OSOBA, TEL. przedstawiciela handlowego, – szli508526877 fierza. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie • MŁAWA. Firma zatrudni nowo otwartej się do siedziby Firmy wraz zdodokumentami produkcyjnej: kierownika /hali życiorys lub CV ze zdjęciem,marketingu, świadectwoprzedstawicielaświadectwa handlowego, kamieniarza szlifierza. szkolne, pracy/. Tel. 023–654 60 11, Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do 023 654 66 70, e-meil:kadry@granity-blyskal.pl siedziby Firmy wraz z dokumentami / życiorys • MŁAWA. Zatrudnię kucharkę, pomoc lub CV ze zdjęciem, świadectwo szkolne, świadectwa pracy/. kuchenną Tel. 608Tel. 152023 383654 60 11, 023 654 66 70, e-meil:kadry@granity-blyskal.pl •• MŁAWA. stolarz budowlany MŁAWA. Zatrudnię Zatrudnię –kucharkę, pomoc Tel. 600 587Tel. 509 kuchenną 608 152 383

Usługi

Usługi

Usługi Usługi


18

Ogłoszenia NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

Ogłoszenia

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Szczytno Zamów ogłoszenie drobne w Tygodniku szczytno

a ukaże się ono w czterech powiatach: szczycieńskim, przasnyskim, makowskim i mławskim • SZCZYTNO. Transport, przeprowadzki, kościół i inne. 0-500-375-111, 0-662-031-272. meblowóz. Nawiążę współpracę. (089)624(46) 51-69, 0-692-899-188 (30) • SZCZYTNO. Body piercing, solarium, fryzjerstwo, paznokcie. 0-606-740-817. (50) • SZCZYTNO. Cyklinowanie bezpyłowe. 0-89• SZCZYTNO. Serwis rowerów. 0-89-624-01621-11-60. (31) 11, 0-512-217-343. (50) Foto video -śluby, wesela, komunie, plenFoto -śluby, wesela, komunie, plenery. 2video kamery, system stabilizacji obrazu ery. 2 kamery, system stabilizacji obrazu steadycam, wysięgnik 4 m. Atrakcyjne steadycam, wysięgnik 4 m. Atrakcyjne ceny. 0-512-217-471, arbato@wp.pl. (33) ceny. 0-512-217-471, arbato@wp.pl. (33) • SZCZYTNO. Tynki gipsowe knauf, •cementowo SZCZYTNO. Tynki gipsowe knauf, - wapienne, sucha zabudowa, cementowo - wapienne, sucha płyty KG. 0-504-253-918. (31) zabudowa, płyty KG. 0-504-253-918. (31) • SZCZYTNO. Hydrom – CO, wodno •– kanalizacyjne, SZCZYTNO.gaz. Hydrom – CO, wodno 0-693-628-132. (34) – kanalizacyjne, gaz. 0-693-628-132. (34) • SZCZYTNO. Elektryka hydraulika, kominki, CWU, podłogówka. 0-507-894-222. (30) •CO, SZCZYTNO. Salon optyczny. 0-89-624• SZCZYTNO. Salon optyczny. 0-89-624-2020-72. (50) (50) •72.SZCZYTNO. Cyklinowanie bezpyłowe. • SZCZYTNO. (31) Salon fryzjerski. 0-600-9640-89-621-11-60. (50) •395. SZCZYTNO. Salon fryzjerski. 0-600-964• SZCZYTNO. Usługi laboratoryjne. 0-89-624395. (50) 03-54, 0-602-402-153. (50) • SZCZYTNO. Usługi laboratoryjne. 0-89• SZCZYTNO. Tanie i precyzyjne 624-03-54, 0-602-402-153. (50) wnętrz. Przyjmujemy •wykończenia SZCZYTNO. Tanie i precyzyjnerównież zlecenia budowlane na wykończenia w stanie wykończenia wnętrz. Przyjmujemy również surowym. 0-515-372-353. (33) zlecenia budowlane na wykończenia • SZCZYTNO. Instalacje elektrycznewi stanie surowym. 0-515-372-353. (33) odbiory. 0-501teletechniczne – montaż, serwis, •625-278. SZCZYTNO. Usługi ogólnobudowlane, 0-666-223-844. (30) stany surowe, tynki, płyty KG,–malowanie, • SZCZYTNO. Remontowo budowlane. szpachlowanie Konkurencyjne ceny.terakota, 0-691Szpachlowanie, malowanie, glazura, 494-429, płyty KG, 0-721-281-983. panele, montaż (34) drzwi, ocieplenia bud•ynków, SZCZYTNO. Prywatnyceny. gabinet ginekologitp. Konkurencyjne 0-691-494-429, iczny. 0-600-239-137. 0-721-281-983. (30) (50) • SZCZYTNO. Gabinet pediatryczny. 0-601SZCZYTNO. Prywatny gabinet ginekologic818-835. (50) zny. 0-600-239-137. (50) SZCZYTNO. Gabinet pediatryczny. 0-601• SZCZYTNO. Salon fryzur. 0-880-208-483, 818-835. (50) (50) 0-880-255-980. SZCZYTNO. Salon 0-880-208-483, • SZCZYTNO. Biuro fryzur. Nieruchomości Mazury 0-880-255-980. (50)działek, domów, mieszkań Invest, poszukuje • SZCZYTNO. Biuro Nieruchomości Mazury dla swoich klientów. Szczytno Plac Juranda Invest, poszukuje działek, domów, mieszkań 2/1, tel.0-89-624-14-20, kom 0-792-463-601. dla swoich klientów. Szczytno Plac Juranda 2/1, (Z) kom 0-792-463-601. (30) •tel.0-89-624-14-20, SZCZYTNO. Świadectwa charakterystyki • SZCZYTNO. Świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne). energetycznej (certyfikaty energetyczne). Szybko i solidnie. Tel. 0-89-624-14-20. kom. Szybko i solidnie. Tel. 0-89-624-14-20. kom. 0-792-463-601. (Z) 0-792-463-601. (Z) •• SZCZYTNO. Zespółmuzyczny muzyczny,,Akcent” ,,Akcent”SZCZYTNO. Zespół -wesela, wesela,festyny, festyny,studniówki. studniówki. 0-506-086-694. 0-506-086-694. (42) (42) • SZCZYTNO. Kurs nauki jazdy. 0-694-479•183. SZCZYTNO. Kurs nauki jazdy. 0-694-479(50) 183. (50) • SZCZYTNO. Szyję kołdry z pierza. Promocja •letnia SZCZYTNO. Szyję kołdry0-510-371-019. z pierza. - 40%. 0-89-621-88-58, Promocja letnia - 40%. 0-89-621-88-58, 0-510(35) 371-019. (35) Meble na miarę. 0-89-624-83• SZCZYTNO. •01,SZCZYTNO. 0-501-720-433.Meble (50) na miarę. 0-89-624-8301, 0-501-720-433.Kowalstwo (50) • ŚWIĘTAJNO. – bramy, ogrodzebalustrady, drzwi metalowe. 0-668-841-712. •nia, ŚWIĘTAJNO. Kowalstwo – bramy, (32) ogrodzenia, balustrady, drzwi metalowe. 0-668-841-712. (32)

Rolnictwo Rolnictwo

• SZCZYTNO. Ursus 914 (86) w bardzo dobrym stanie. Cena 25 tys.zł. 0-500-068-139. (31) SZCZYTNO. Pług atlas czteroskibowy. Cena •• SZCZYTNO. Ursus 914 (86) w bardzo 2,5 tys.zł. 0-500-068-139. (31) dobrym stanie. Cena 25 tys.zł. 0-500-068-139. • SZCZYTNO. Ciągnik do remontu C 360. (31) 0-89-621-14-45. (32) •• SZCZYTNO. Pługpronar atlas czteroskibowy. SZCZYTNO. MTZ 82 A (2002), Ursus Cena 0-500-068-139. U 9022,5 (84).tys.zł. 0-606-232-539. (31) (31) •• SZCZYTNO. Ciągnik0-604-633-078. do remontu C(31) 360. SZCZYTNO. Owies. 0-89-621-14-45. • SZCZYTNO. (32) Kiszonkę, słomę, siano w •belach SZCZYTNO. MTZ pronar 82 A (2002), z dowozem. 0-608-351-844. (43) Ursus U 902Sprzedam (84). 0-606-232-539. (31) 520 • MŁAWA. baniak do mleka •l lub SZCZYTNO. Owies. 0-604-633-078. zamienię, młyn bijakowy silnik 11 KW(31) Tel. •023/612 SZCZYTNO. Kiszonkę, słomę, siano w 10 71, 023/612 02 76 • MŁAWA. Sprzedam ciągnik rolniczy belach z dowozem. 0-608-351-844. (43)T-25 r., pług dwuskibowy Tel. 023/654 02 42 •1985 MŁAWA. Sprzedam baniak do mleka 520 MŁAWA. Sprzedam C-330 1986r. Tel.KW 668Tel. l•lub zamienię, młyn bijakowy silnik 11 370 554, 10 023/679 08 21 02 76 023/612 71, 023/612 • MŁAWA. Sprzedam ciągnik rolniczy T-25 • MŁAWA. Sprzedam trzy klacze źrebne 1985 r., pług dwuskibowy Tel. 023/654 02 42 ze źrebówkami i źrebówkę 8 miesięcy Tel. • MŁAWA. Sprzedam C-330 1986r. Tel. 668 023/654 22 41 370 554, 023/679 08 21 ••MŁAWA. przyczepę MŁAWA.Sprzedam Sprzedam trzy klacze źrebne samozbierającą Tel. 508 193 ze źrebówkamiJugosławiankę i źrebówkę 8 miesięcy Tel.813 FV 80/07/2009g 023/654 22 41 • MŁAWA. Sprzedam klacz 4-letnią 6 ha ziemiprzyczepę na Głużku Tel. 519 793 •zimnokrwistą, MŁAWA. Sprzedam 218 FV 83/07/2009 g samozbierającą Jugosławiankę Tel. 508 193 • MŁAWA. Sprzedam schładzalnik do 813 FV560I, 80/07/2009g mleka I właściciel Tel. 023/612 10 71 FV •85/07/2009 MŁAWA.gSprzedam klacz 4-letnią zimnokrwistą, 6 ha ziemiciągnik na Głużku Tel.509 519442 • MŁAWA. Sprzedam 902 Tel. 793 21895/07/2009 FV 83/07/2009 073 FV g g •• MŁAWA. Sprzedamprzyczepę schładzalnik do MŁAWA. Sprzedam mleka 560I, I właściciel 023/612 10 71 FV samozbierającą nożamiTel. do siana kiszonego Pol85/07/2009 ka Opaleniceg Tel. 510 098 504 FV 121/07/2009 g • MŁAWA. KUPIE Sprzedam ciągnik CIAGNIKOWA 902 Tel. 509 KOPACZKE 442 073 FVLISTWOWA 95/07/2009 511904167 g KOSIARKE • MŁAWA. SPRZEDAM Sprzedam przyczepę PRASE KOSTKUJACA SIPMA ORKAN DO KUKURYDZY DO samozbierającą nożami do sianaSTOL kiszon-

TENISA 606953579 ego Polka Opalenice Tel. 510 098upraw 504 FVz • PRZASNYSZ. Ubezpieczenia 121/07/2009 g dopłatami, Ciechanów ul. Warszawska 23, tel. •023 672 MŁAWA. KOPACZKE 69 34KUPIE lub 0602 500 289 CIAGNIKOWA • PRZASNYSZ. Sprzedam zbiornik do mleka KOSIARKE LISTWOWA 511904167 l te. 668109596 •320 MŁAWA. SPRZEDAM PRASE KOSTKU• PRZASNYSZ. Sprzedam 5 ha ziemi Nowe JACA SIPMA ORKAN DO KUKURYDZY STOL Czernice, tel.606953579 508 474 170 DO TENISA PRZASNYSZ. Sprzedam schładzalnik •• PRZASNYSZ. Ubezpieczenia upraw zdo mleka 430 lCiechanów 98r. Stan bardzo dobry tel. 608 dopłatami, ul. Warszawska 23,625 tel. 280 672 69 34 lub 0602 500 289 023 • PRZASNYSZ. Sprzedam zbiorniki do mleka • PRZASNYSZ. Sprzedam zbiornik do 800 l 2004r. prasę kostkującą FAMAROL tel. mleka 320 l ,te. 668109596 751 28 59 •029 PRZASNYSZ. Sprzedam 5 ha ziemi Nowe • PRZASNYSZ. Kombajn zbożowy sampo Czernice, tel. 508 474 170 szerokość chedra 2700 cm tel. 508 769 491 •• PRZASNYSZ. Sprzedamprasę schładzalnik do i PRZASNYSZ. Sprzedam kostkującą mleka 430do l 98r. Stan bardzo tel. 608 kopaczkę buraków tel. 518dobry 372 991 625 280 • PRZASNYSZ. Sprzedam zbiorniki do mleka 800 l 2004r. , prasę kostkującą FAMAROL tel. 029 751 28 59 • PRZASNYSZ. Kombajn zbożowy sampo szerokość chedraKrokwie 2700 cm tel.9508 769 491 • SZCZYTNO. 15x6, metrów długie. •Tel.PRZASNYSZ. Sprzedam prasę kostkującą 600-958-986.(32) SZCZYTNO. W sobotę, i•kopaczkę do buraków tel. 11 518lipca 372około 991 godziny 17:00 w okolicy schroniska dla zwierząt przy ulicy Łomżyńskiej znaleziono klucze. Do odebrania w redakcji Tygodnika SZCZYTNO. • SZCZYTNO. Dnia 25.07.2009 około godziny 10:00 zaginął w Szymanach niedaleko Szczytna 2,5 letni York – Yoki. Czeka wysoka nagroda. znalazcę prosimy11 o kontakt pod nr •Uczciwego SZCZYTNO. W sobotę, lipca około tel: 0-503-023-792. (30) schroniska dla godziny 17:00 w okolicy • SZCZYTNO. Zgubiono pierścionek i złota zwierząt przy ulicy Łomżyńskiej znaleziono obrączkę. Dla znalazcy nagroda. 0-600-853klucze. Do odebrania w redakcji Tygodnika 437. (30) Szczytno. • SZCZYTNO. Szukasz miejsca na reklamę? •Zadzwoń! SZCZYTNO. Nowo otwarty 0-505-526-353. (30) sklep z meblami zachodnimi Szczytno ul. Moniuszki • SZCZYTNO. Nowo– otwarty sklep z meblami 2zachodnimi (na przeciwko Brico Marche). 0-89-624-61– Szczytno ul. Moniuszki 2 (na 54. (34) przeciwko Brico Marche). 0-89-624-61-54. (34) •• SZCZYTNO. Okazja.Wyprzedaż Wyprzedażnowych SZCZYTNO. Okazja. nowych mebli: na buty, półki, biurka mebli: regały naregały buty, półki, biurka młodzieżowe młodzieżowe i szafy Ceny trzydrzwiowe. Ceny i szafy trzydrzwiowe. od 65 zł do 750od zł. 65 zł do 750 zł. 0-503-096-196. (32) 0-503-096-196. (32) • SZCZYTNO. Oddam szczeniaki w dobre • SZCZYTNO. Drewno ręce. 0-89-624-95-47. (33) kominkowe. 0-697931-578. (52) • SZCZYTNO. Drewno kominkowe. 0-697-931-578. • SZCZYTNO.(52) Suknię ślubną rozm. 36, koronkowa. 0-503-504-905. (31) • SZCZYTNO. Suknię ślubną rozm. 36, •koronkowa. ROZOGI. Kamień cięty, krojony. 0-503-504-905. (31) 0-888-129308. (30) •• JEDWABNO. Bokserek – 2 miesiące. SZCZYTNO. Meble zachodnie – używane, Tanio. 0-723-098-849. (31) ul. Sobieszczańskiego 17. 0-887-581-218. (50) • SZCZYTNO. Meble zachodnie – używane, SZCZYTNO. Bokserek – 2 miesiące. 0-603ul. Sobieszczańskiego 17. 0-887-581-218. (50) 474-287. (30) • SZCZYTNO. Akwarium 200 l + pełne SZCZYTNO. Drzewo opałowe – brzoza. 0-509-732-729.0-506-325-739. (30) wyposażenie. (35) • SZCZYTNO. SZCZYTNO. Wózek elektryczny – inwalidzki. Zamrażarkę 3 – szufladową . 0-89-624-49-28. (34) 0-89-624-54-03, 0-502-936-116. (33) SZCZYTNO. Schody bukowe nowe, • SZCZYTNO. Wózek elektryczny – inwalstandard, 16 stopni, promocja idzki. 0-89-624-49-28. (34) 3,5 tys.zł. 0-518(34) •663-272. SZCZYTNO. Schody bukowe nowe, • SZCZYTNO. Łódkę wędkarską ze sklejki. standard, 16 stopni, promocja 3,5 tys.zł. 0-518Tanio. 0-89-624-54-26. (30) 663-272. (34) SZCZYTNO. Ciągnik ogrodowy TS 1910. •• SZCZYTNO. Stół probierczy PW8. 0-6000-89-623-12-32. 612-731. (32) (30) • SZCZYTNO. Łóżko piętrowe, jed• SZCZYTNO. Segment pokojowy, jasny noosobowe, metalowe (ikea). Cena 100 zł. –0-89-624-38-56. sosna, drewniane (31) wstawki, 2 słupki + witryna, długość Lodówkę 270 cm. Cena zł. 0-608• SZCZYTNO. AEG, 500 łóżeczko 708-838. dziecięce.(32) 0-692-785-426. (30) •• SZCZYTNO. Łóżko piętrowe, jed-rozm. SZCZYTNO. Suknia ślubna biała noosobowe, metalowe (ikea). Cena 100 zł. 36/38 + dodatki. Cena 500 zł. 0-500-821-831. 0-89-624-38-56. (31) (33) • SZCZYTNO. Suknia ślubna biała rozm. SZCZYTNO. Segment dziecięco36/38 + dodatki. Cena 500 zł. 0-500-821-831. młodzieżowy. Tanio. 0-600-915-404. (30) (33) • SZCZYTNO. Czarnoziem idealny pod •trawniki SZCZYTNO. idealny i stadiony.Czarnoziem 0-608-410-812. (34) pod • SZCZYTNO. Odkurzacz piorący.(34) 0-600-915trawniki i stadiony. 0-608-410-812. (30) •404. SZCZYTNO. Konia na biegunach, mało • SZCZYTNO. Konia na (32) biegunach, mało używany. 0-880-208-483. 0-880-208-483. •używany. SZCZYTNO. Piec do(32) centralnego ogrze• SZCZYTNO. letnie opony fulda do wania + wody – Nowe Junkers. 0-664-455-848. (31) Fiat seicento – cinquecento •samochodu SZCZYTNO. Bezołowiowe okna od 13-145produ70. 0-692-443-298. (30) centa. 0-89-624-00-30, 0-89-624-01-47. (50) SZCZYTNO. Bele – 50zł sztuka. 0-513-529•• SZCZYTNO. Drewno kominkowe. 0-666022. (30) (52) 340-104. • SZCZYTNO. Piec do centralnego ogrzewania + wody – Junkers. 0-664-455-848. (31) • SZCZYTNO. Okazja! 100 kg letniej atrakcyjnej odzieży . 0-519-604-233. (30) • SZCZYTNO. Meble używane, ul. Polna 1. Mława, Przasnysz Tanio. 0-694-280-758. (30) • SZCZYTNO. Bezołowiowe okna od producenta. 0-89-624-00-30, 0-89-624-01-47. (50) •• MŁAWA. Kupię przedwojenne meble i inne SZCZYTNO. Drewno kominkowe. 0-666starocia 340-104.Tel. (52)0 793 983 686 • MŁAWA. Sprzedaż drobiu jednodniowego i odchowanego Tel. 023/671 51 26 • MŁAWA. Sprzedam ręczną pompę do wody z 1880r. cena 5000,00 zł. Tel. 600 379 843 po godz.17.00 • MŁAWA. Tanio sprzedam ławę Vox ModMława, Przasnysz ern, kolor wenge, stan bdb Tel. 501 045 987 • MŁAWA. Kupię antyki meble, zegary, • MŁAWA. Kupię przedwojenne meblefigurki, i inne obrazy, różne drobiazgi, świeczniki, starocia Tel. ramy 0 793 Tel. 983 023/655 686 porcelanę, 71 58, 604 • MŁAWA. 600 070 Sprzedaż drobiu jednodniowego i

Różne

Różne

Różne

Różne

SZCZYTNO. białe, ślubne. ••MŁAWA. KupięGołębie antyki meble zegary 0-502-988-867. różności Tel. 603(30) 765 600 • MŁAWA. Sprzedam koncentrat tlenowy z alarmem na gwarancji Tel. 794 069 291 • MŁAWA. Kupię stare motocykle, Fiat 125, części nowe do Fiata Tel. 604 600 070 • MŁAWA. Kupię przedwojenne meble i inne starocia Tel. 0 512 247 402 • MŁAWA. Sprzedam łóżeczko dziecięce z wyposażeniem Tel. 507 782 821 • MŁAWA. Przyjmę reklamę na działkę dobra lokalizacja Tel. 695 604 073 • MŁAWA. Sprzedam nowy telewizor 37” LCD Samsung, na gwarancji za kwotę 1400 zł. odchowanego Tel.660 023/671 51 26 Tel. 668 101 233, 750 209 MŁAWA. Sprzedam pompę wody •• MŁAWA. Sprzedamręczną komplet meblido kuchenz 1880r. cena 5000,00 zł. Tel. 600 379 843 po nych biało – czarne stan bdb, drzwi garażowe godz.17.00 używane, kompletne okno drewniane standar• MŁAWA. Tanio sprzedam ławę Vox Modern, dowe Tel. 502stan 151bdb 788Tel. 501 045 987 kolor wenge, •• MŁAWA. Sprzedam suknię ślubną biała MŁAWA. Kupię antyki meble, zegary, roz. 40/42 + dodatki tanioświeczniki, Tel. 513 048figurki, 092 obrazy, różne drobiazgi, •porcelanę, MŁAWA.ramy Sprzedam formy do robienia Tel. 023/655 71 58, 604 600 kręgów na szamba, mostki itp. Tel. 728 854 070 639 • MŁAWA. Kupię antyki meble zegary różności •Tel.MŁAWA. Sprzedam piłę spalinową Stihl 603 765 600 029 po kapitalnym remoncie Tel. 023/654 • MŁAWA. Sprzedam koncentrat tlenowy81 z 15 alarmem na gwarancji Tel. 794 069 291 stare suknię motocykle, Fiatbiała 125, • MŁAWA. Kupię Sprzedam ślubną części do Fiata roz. 37nowe kolekcja 2008Tel. Tel.604 511600 555070 092 • MŁAWA. Kupię przedwojenne i inne Sprzedam bujaczkę meble ogrodowa starocia Tel. 0160 512 247 402 Tel. 603 112 MŁAWA. Sprzedam dziecięce z •• MŁAWA. Sprzedamłóżeczko suknię ślubną (gorset wyposażeniem Tel.r.507 782Tel. 821 + spódnica) ecru 42/44 501 987 045 FV • MŁAWA.gPrzyjmę reklamę na działkę dobra 86/07/2009 Tel.Sprzedam 695 604 073 •lokalizacja MŁAWA. suknię ślubną • MŁAWA. Sprzedam nowy 37” 668 LCD jednoczęściową ecru roz. 36 telewizor Tel. 792 701 Samsung, na gwarancji za kwotę 1400 zł. Tel. FV 88/07/2009 g 668 101 233, 660 750 209 • MŁAWA. Sprzedam maszyny stolarskie, • MŁAWA. Sprzedam komplet mebli kuchenwkrętarkę strugarkę wyruwnarkę Tel. nych biało poziomą, – czarne stan bdb, drzwi garażowe 023/612 83 po godz. 20.00 FV 87/07/2009 używane,16 kompletne okno drewniane standargdowe Tel. 502 151 788 •• MŁAWA. Sprzedamsuknię siano pogodne (bezMŁAWA. Sprzedam ślubną biała roz. deszczowe) Tel. tanio 792 016 g 40/42 + dodatki Tel. 516 513 FV 04888/07/2009 092 •• MŁAWA. Sprzedamformy dwie pralki – używana MŁAWA. Sprzedam do robienia ikręgów na gwarancji Tel. 513 992 321FV na szamba, mostki itp. Tel. 115/07/2009 728 854 639 g• MŁAWA. Sprzedam piłę spalinową Stihl 029 •poMŁAWA. rogową kapitalnymSprzedam remoncie kanapę Tel. 023/654 81 15 –• czerwona, nosidełko –suknię torba ślubną dla kotka lubroz. MŁAWA. Sprzedam biała 37 kolekcja 2008 Tel. 511 092114/07/2009 g psa nowe Tel. 023/654 46555 46 FV bujaczkę ogrodowa • MŁAWA. Sprzedam Basista szuka zespołu Tel. 512Tel. 603 112 727 358 160 FV 117/07/2009 g suknię (gorset • MŁAWA. Sprzedam SPRZEDAM DWAślubną OBRAZY + spódnica) ecru r. 42/44 Tel. 501 987 045 FV ANTYKI,TEL.664459677 •86/07/2009 MŁAWA.gSPRZEDAM WOZEK DZIECIECY • MŁAWA. Sprzedam suknię ślubną GLEBOKO-SPACEROWY.CENA 280ZL(DO jednoczęściową ecru roz. 36 Tel. 792 701 668 UZGODNIENIA).TEL.512343018 FV 88/07/2009 g • MŁAWA. KUPIĘ KEGI BECZKI PO PIWIE • MŁAWA. Sprzedam maszyny stolarskie, ZAPEWNIAM TRANSPORT TEL.792581110 wkrętarkę poziomą, strugarkę wyruwnarkę Tel. • MŁAWA. ZAWIOZE DO SLUBU LUKSU023/612 16 83 po godz. 20.00 FV 87/07/2009 g SOWA LIMUZYNA BMW SERII 7 E65. TEL. • MŁAWA. Sprzedam siano pogodne (bez509727019 deszczowe) Tel. 792 016 516 FV 88/07/2009 g •• PRZASNYSZ. Sprzedam koncentrator MŁAWA. Sprzedam dwie pralki – używana i tlenu OXYMAT używany, w bardzo dobrymg na gwarancji Tel.3,513 992 321FV 115/07/2009 stanie. Dzwonić po 20.00, tel. 0-23 611 91 11 • MŁAWA. Sprzedam kanapę rogową •– czerwona, PRZASNYSZ. Sprzedam butlę nosidełko – torba dla kotka lub psa acetylenową i tlenową, reduktory,g nowe Tel. 023/654 46 46węże, FV 114/07/2009 skrzynka z palnikami do spawania gazowego, • MŁAWA. Basista szuka zespołu Tel. 512 727 tel 34 00 31 g 3580606 FV 117/07/2009 • PRZASNYSZ. Projektowanie i wykonanie MŁAWA. SPRZEDAM DWA OBRAZY ANTYKI,TEL.664459677 ogrodów. Krzewy ozdobne - szkółka. Tel. 506 • MŁAWA. SPRZEDAM WOZEK DZIECIECY 422 836 280ZL(DO •GLEBOKO-SPACEROWY.CENA PRZASNYSZ. Sprzedam łóżeczko turystyUZGODNIENIA).TEL.512343018 czne, stan dobry, tanio, tel. 692450093 MŁAWA. KUPIĘSprzedam KEGI BECZKI PO dziecięcy PIWIE •• PRZASNYSZ. wózek ZAPEWNIAM Chicco, w tymTRANSPORT spacerówka TEL.792581110 i gondola, tel. • MŁAWA. ZAWIOZE DO SLUBU LUKSU608479922 LIMUZYNA BMW SERIIogrodzeń 7 E65. TEL. •SOWA PRZASNYSZ. Producent 509727019 – montaż, tel. 505298733 betonowych PRZASNYSZ. Sprzedam tlenu •• PRZASNYSZ. Sprzedamkoncentrator silnik ze stołem OXYMAT 3, używany, w bardzo dobrym stanie. Synger z rozruchem, sprzęgłem od maszyny Dzwonić po 20.00, tel. 0-23 611 91 11 do szycia, sprzedam bażanty,butlę tel. 668 447 476 • PRZASNYSZ. Sprzedam acetylenową •i tlenową, PRZASNYSZ. Sprzedam koncentrator węże, reduktory, skrzynka z palnikami tlenu OXYMAT 3, w bardzo dobrym stanie, do spawania gazowego, tel 0606 34 00 31 używany. DzwonićProjektowanie po 20.00. tel.0-23 611 91 11 • PRZASNYSZ. i wykonanie •ogrodów. PRZASNYSZ.Ubezpieczenia w tym Krzewy ozdobne - szkółka. Tel. rolne 506 i422 otwarte 836 fundusze emerytalne Ciechanów Warszawska 23 tel.Sprzedam 023 672 69 34 ; 0602 500 • PRZASNYSZ. łóżeczko turystyc289 829 381 zne,;0600 stan dobry, tanio, tel. 692450093 • PRZASNYSZ. Sprzedamwózek paletydziecięcy używane PRZASNYSZ. Sprzedam 120 na 80; 120spacerówka na 100 tel. 606 407 920 Chicco, w tym i gondola, tel. 608479922 • PRZASNYSZ. Producent ogrodzeń betonowych – montaż, tel. 505298733 • PRZASNYSZ. Sprzedam silnik ze stołem Synger z rozruchem, sprzęgłem od maszyny do szycia, sprzedam bażanty, tel. 668 447 476 • PRZASNYSZ. Sprzedam koncentrator tlenu Sprzedam OXYMAT 3, w bardzo dobrym stanie, używany. Dzwonić po 20.00. tel.0-23 611 91 11 PRZASNYSZ.Ubezpieczenia w tym rolne •• BYSTRZ koło Spychowa. Działka bui otwarte fundusze emerytalne Ciechanów dowlana 22 ary z linią brzegową Spychowskiej Warszawska 23 tel. 023 672 69 34 ; 0602 500 Strugi na szlaku Krutynii. 45 zł/m2. Tel. 0-792289 ;0600 829 381 463-601. (Z) • PRZASNYSZ. Sprzedam palety używane •120 BRAJNIKI. Działki rolne i 30920 arowe 400 na 80; 120 na 100 tel. 60620407 m od jez. Narty. 25 zł/m2 tel. 0-792-463-601. (Z)

Nieruchomości

Nieruchomości

• DŹWIERZUTY. Mieszkanie własnościowe – bezczynszowe, własne CO, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, garaż. Stan idealny, cena doSprzedam uzgodnienia. 0-515-874-060, 0-518-049-102. (36) BYSTRZ koło Spychowa. Działka bu-lasu • KUCBORK. Działka siedliskowa blisko 22 ary9,31 z linią Spychowskiej idowlana rzeki Sawicy ha.brzegową 2,25 zł/m2. Tel. 0-792Strugi601. na szlaku 463(Z) Krutynii. 45 zł/m2. Tel. 0-792(Z) Domek letniskowy nad jeziorem •463-601. KERWIK. BRAJNIKI. Działki rolnezł. 20Tel. i 300-792-463arowe 400 m z• działką 10 arów. 210.000 od jez. 601. (Z)Narty. 25 zł/m2 tel. 0-792-463-601. (Z) DŹWIERZUTY. •• JERUTKI. DomMieszkanie całorocznywłasnościowe 100 m2 z – bezczynszowe, własne CO, 3 pokoje, kuchnia, działką 1200 m2, 400 m od Jez. Marksoby. łazienka, przedpokój, garaż. Stan idealny, cena 250.000 zł. Tel 0-792-463-601. (Z) do uzgodnienia. 0-515-874-060, 0-518-049-102. •(36) NOWE GIZEWO. Działki budowlane 1200 m2-2400 m2 przy szosie, odŚWIĘTAJNA. 52 zł/m2. www. • KOLONIA – OKOLICE mazury-invest.pl, 463parter 601. (Z) Mieszkanie 50 m2tel. do0-792 remontu, odrębne •wejście, NOWE GIZEWO. Działkę zabudowę ogródek, niedaleko laspod i jezioro. 55.000 24,5 Cena do negocjacji. 0-506-136-915. zł. Telara. 0-792-463-601. (Z) (33) • KUCBORK. Działka siedliskowa blisko lasu •i rzeki MIŁUKI. 22 ary SawicyDziałka 10.000rekreacyjna m2. 2,25 zł/m2. Tel. 0-792ze stawem 46360. (Z)z rozpoczętą budową domu letniskowego ok. 55Nidzicy. m2 w lesie, 600 dozJez. • JANOWO koło Dom 90mm2 działką 125.000 15 arów izł.budynkami gospodarczymi. Kalwa. Tel. 0-792-463-601. (Z) tys. zł. Tel. 0-792 463 601. (Z) •128 LIPOWA GÓRA WSCH. Sprzedam • JERUTKI. Dom całoroczny 100 m2 z działką działkę 50 arów - prąd, woda. Tanio. 0-6941200 m2,(31) 400 m od Jez. Marksoby. 250.000 zł. 837-922. 0-792-463-601. •TelLEŚNY DWÓR.(Z)Atrakcyjne działki budow• NOWE GIZEWO. 1200 lane. 75 zł/m2. ProjektDziałki domubudowlane mazurskiego i m2-2400 m2na przy szosie,gratis! od 52www.mazuryzł/m2. www. pozwolenie budowę mazury-invest.pl, tel. 0-792 463 invest.pl, tel. 0-792-463-601. (Z)601. (Z) NOWEGÓRA GIZEWO. pod zabudowę •• ŁYSA kołoDziałkę Jez. Sasek Wielki. do negocjacji. 0-506-136-915. 524,5 ha ara. lasu.Cena 140 tys. zł. Tel. 0-792 463 601. (Z) (33) • PIECE. Domek letniskowy drewniany nad • MIŁUKI. Działka rekreacyjna 22 ary jez. Sasek Wielki z działką 560 m2, 185.000 zł. ze stawem z rozpoczętą budową domu www.mazury-invest.pl, tel. 0-792-463-601. (Z) letniskowego ok. 55 m2 w lesie, 600 m do Jez. •Kalwa. PASYM. Dom m2 z działką(Z)560 m2. 125.000 zł.ok. Tel.200 0-792-463-601. Widok na jezioro Kalwa. Bardzo dobry dojazd. • LIPOWA GÓRA WSCH. Sprzedam działkę 350.000 Tel. 0-792-463-601. (Z) 50 arów -zł.prąd, woda. Tanio. 0-694-837-922. •(31) PŁOZY. Działka rolna z linią brzegową rzeki Wałpusza ha. 45 tys. zł. Tel. 0-792-463• LEŚNY 1,24 DWÓR. Atrakcyjne działki budow601. lane.(Z) 75 zł/m2. Projekt domu mazurskiego i poz•wolenie RUDKA. Działkagratis! budowlana 1900 m2 z na budowę www.mazury-invest. linią brzegową rzeki Wałpusza, przy szosie. pl, tel. 0-792-463-601. (Z) • ŁYSAzł.GÓRA koło Jez. Sasektel. Wielki. 5 ha 62.000 www.mazury-invest.pl, 0-792lasu. 140 (Z) tys. zł. Tel. 0-792 463 601. (Z) 463-601. • ROZOGI. PIECE. Domek Lokalletniskowy handlowydrewniany w centrum,nad jez. Sasek Wielki z działką(31) 560 m2, 185.000 zł. 2.600 zł. 0-502-895-728. tel. 0-792-463-601. (Z)18 •www.mazury-invest.pl, ROMANY. Działka budowlana 40 arów. • PŁOZY. Działka rolna z linią zł/m2. Tel. 0-792-463-601. (Z) brzegową rzeki 1,24 ha. 45 tys. zł. Tel. 0-792-463-601. •Wałpusza RUTKOWO koło Dźwierzut. Dom (Z) poniemiecki z działką 15 arów. 85.000 zł tel. tel. • RUDKA. Działka 0-792-463-601. (Z) budowlana 1900 m2 z linią rzeki Wałpusza, przy szosie.rolno-rek62.000 •brzegową REKOWNICA, PIDUŃ. Działka zł. www.mazury-invest.pl, tel. 0-792-463-601. (Z) reacyjna, 10 arów 350 m do jeziora, przy lesie, • ROMANY. Działka budowlana 40 arów. 18 37.000 zł, tel. 0-608-463-601. zł/m2. Tel. 0-792-463-601. (Z) (Z) •• SPYCHOWO. Dom 280 m2, działka RUTKOWO koło Dźwierzut. Dom 8,5 arów, garaż, zbudynek gospodarczy, poniemiecki działką 15 arów. 85.000320.000 zł tel. tel. zł. www.mazury-invest.pl, tel. 0- 792-463-601. 0-792-463-601. (Z) (Z) • ROMANY. Dom z budynkami i działką 65 •arów. SPYCHOWO. stan surowy(Z)otwarty, 270 tys zł. Tel.Dom 0-792-463-601. 140 m2 z działką 9PIDUŃ. arów przyDziałka trasie rolno-rekna Ruciane • REKOWNICA, Nida. 19810 tys.arów zł. Tel. 601.przy (Z) lesie, reacyjna, 3500-792 m do463 jeziora, •37.000 STARY GIELĄD. Apartament zł, tel. 0-608-463-601. (Z) 31 m2, działka 300 m2, garaż jeziorem • SPYCHOWO. Domnad 280samym m2, działka 8,5 na arów, garaż, budynek 320.000 zł. szlaku Krutyni. 95.000gospodarczy, zł. www.mazury-invest. www.mazury-invest.pl, tel. 0- 792-463-601. (Z) pl, tel. 0-792-463-601. (Z) SPYCHOWO. Dom stan surowy otwarty, • STARE KIEJKUTY. Działka rekreacyjna 140lub m220 z działką arów przynatrasie Ruciane 10 arów z 9widokiem dwana jeziora: Nida. 198i tys. zł. Tel.53 0-792 463Tel. 601. (Z) 463 Wałpusz Kiejkuty. zł/m2. 0-792 • STARY 601. (Z) GIELĄD. Apartament 31 m2, działka m2, garażDziałka nad samym •300 LINOWO. rolna jeziorem 30 arów na z szlaku Krutyni. 95.000 zł. www.mazury-invest.pl, tel. możliwością zabudowy 250 m do jez. Sasek 0-792-463-601. Wielki. 35 zł/m2.(Z) Tel. 0-792 463 601. (Z) STARE KIEJKUTY. Działka rekreacyjna •• LINOWO. Działka rekreacyjna 11 arów 10 lub 20 arów z widokiem na dwa jeziora: z pięknym widokiem na jez. Sasek Wielki. Wałpusz i Kiejkuty. 53 zł/m2. Tel. 0-792 463 65.000 601. (Z)zł. www.mazury-invest.pl. Tel. 0-792463-601. (Z) Działka rolna 30 arów z • LINOWO. możliwością zabudowy 250 m do • SZCZYTNO. Mieszkanie 60jez. m Sasek kw, ul. Wielki. Tel. 0-792 (Z)0-665Lanca352,zł/m2. II piętro. Cena463 200601. tys.zł. •542-710. LINOWO. Działka rekreacyjna 11 arów z (38) pięknym widokiem na jez. Sasek Wielki. 65.000 zł. www.mazury-invest.pl. Tel. 0-792-463-601. (Z) SZCZYTNO. Działka rekreacyjno ••LINOWO. Działkę rolną 45 lub 50 arów przy – budowlana nad Jez. Narty, drodze 10 Z. 0-512-146-173. (30)13 arów. (38)sprzedam dom na wsi •0-89-621-32-39. SZCZYTNO. Pilnie 20 km od Szczytna lub zamienię na małe mieszkanie w Szczytnie zTynkowanie dopłatą. 0-508-803-950. (32) • SZCZYTNO. maszynowe, •gipsowe, SZCZYTNO. Pół domu – bliźniak +0-517garaż cementowo – gipsowe. +206-116. ogród 6 a. Sprzedam lub zamienię na miesz(38) kanie 50 m kw. w bloku. 0-692-443-298. (30) SZCZYTNO. Gospodarstwo z dostępem •• SĄPŁATY. Działka rekreacyjna 39 arów zdo jeziora. 0-608-323-966. (35) 82.000 zł. Tel. widokiem na jezioro Buczek. • SZCZYTNO. Działkę 2242 m kw, nad Jez. 0-792-463- 601. (Z) Jegły z dostępem do wody. Elganowo koło •Pasymia. SZCZYTNO. Działka 0-606-452-572. budowlana 10 arów 0-601-949-597, (34) w Lipowej Górzeosiedle Zachód. Wszystkie IV. media. • SZCZYTNO. Władysława Atrak-55 zł/m2. Tel. 0-792-463-601. cyjny dom 250 m2, sauna, (Z) garaż, działka 770 •m2. SZCZYTNO. Pilniewykończone sprzedam dom na Kuchnia i łazienki w wysokim wsi 20 km od450 Szczytna lub zamienię na małe standardzie. tys. zł. www.mazury-invest.pl. mieszkanie w Szczytnie Tel. 0-792-463-601. (Z) z dopłatą. 0-508-803950. (32) • SZCZYTNO. Działki – Leleszki, blisko jezioro •i las, SZCZYTNO. Mieszkanie w centrum 51 linia energetyczna i wodociąg. 0-511-333m2, pokoje, II p. 3400 m2. Tel. 0-792-463378.2(33) 601. (Z) • SZCZYTNO. Ul. Mławska, dom po remoncie 100 m2, 2 garaże, działka 14 arów. •ok.SZCZYTNO. Nowe mieszkanie na295.000 Kamizł. możliwe w rozliczeniu mieszkanie m2. onku w stanie developerski. 47 m2, do I p.40 3000

www.mazury-invest.pl. Tel. 0-792-463-601. (Z) zł/m2. Tel. 0-792-463-601. (Z)4 pokoje 57 m2, • SZCZYTNO. Mieszkanie •IVSZCZYTNO. Działkę ary wwww.mazuryLinowie. p, blisko centrum. 310043 zł/m2. 0-505-130-659. (31) invest.pl. Tel. 0-792-463-601. (Z) SZCZYTNO. Atrakcyjna • SZCZYTNO. Mieszkaniedziałka M-4 pobudowremoncie lanam2400 m2 w ul. Nowym Gizewie przy0-668drodze 64 kw, parter Osuchowskiego. asfaltowej.(34) Woda, prąd, gaz, telefon. 50 zł/m2. 179-314. 0-792-463-601. (Z) •Tel.SZCZYTNO. Mieszkanie 51 m kw, cen• SZCZYTNO. Działka budowlana o pow. trum. Cena 168 tys.zł. 0-666-089-245. (32) 012 ha. Dźwierzuty, cena do uzgodnienia. 0-89-621• SZCZYTNO. Mieszkanie 25,5 m kw, 11-88. (30) centrum miasta. 0-600-612-731. (32) SZCZYTNO. Działkę budowlaną nad Jez. •• SZCZYTNO. Sprzedam lub zamienię pół Leleskim, od 150na mmieszkanie od jeziora. 0-694-113-908. domu (bliźniak) 50 m kw, + (38) ogród + budynek gospodarczy, działka 6 • SZCZYTNO. Działki w Jęcznikach. 0-608arów. 0-692-443-298. (31) 668-569. (32) •• SZCZYTNO. Sprzedam lub wynajmę SZCZYTNO. Działkę rekreacyjną z mieszkanie Olsztynienad M-4Jez. . 0-600-612-731. możliwościąwzabudowy Brajnickim. (32) 0-509-761-849. (31) •• SZCZYTNO. Gospodarstwo z dostępem SZCZYTNO. Działkę 3050 m kw, nad Jez. do jeziora.Prąd, 0-608-323-966. (35) Leleskim. woda – tanio. 0-511-836-650. •(34) SZCZYTNO. Działki 15 i 30 arów, okolice Szczytna, z możliwością zabudowy. Blisko • SZCZYTNO. Sprzedam lub wynajmę jezioro i las.20-664-040-641. (34) Olsztyna. mieszkanie - pokojowe w centrum •0-89-623-27-96. SZCZYTNO.(30) Działkę 2242 m kw, nad Jez. • SZCZYTNO. w centrum Jegły z dostępemSprzedam do wody.lokal Elganowo koło Dźwierzut0-601-949-597, 48 m kw. Cena do uzgodnienia.(34) Pasymia. 0-606-452-572. (33) •0-504-030-577, SZCZYTNO.513-688-965. osiedle Władysława IV. Atrak• SZCZYTNO. Domek letniskowy. Piece 770 cyjny dom 250 m2, sauna, garaż, działka – Cypel. 0-89-624-29-74. (35) m2. Kuchnia i łazienki wykończone w wysokim • SZCZYTNO. działce 1285 m kw, ul. standardzie. 450Dom tys. zł.nawww.mazury-invest.pl. Grudziądzka. Cena 185 Tel. 0-792-463-601. (Z) tys.zł. 0-889-949-130. •(30) SZCZYTNO. Działki – Leleszki, blisko • SZCZYTNO. Dom przedwojenny (bliźniak), jezioro i las, linia energetyczna i wodociąg. CO – gaz, 142 m(33) kw, działka 751 m kw, garaż 31 0-511-333-378. m kw. 0-506-026-625. (31) • SZCZYTNO. Mieszkanie 4 pokoje 57 m2, • SZCZYTNO. Mieszkanie 61 m kw, I piętro, 3 IV p, blisko centrum. 3100 pokoje. 0-501-792-419. (30)zł/m2. www.mazuryinvest.pl. Tel. 0-792-463-601. (Z) ok. 100 • SZCZYTNO. Dom poniemiecki •m2, SZCZYTNO. Atrakcyjnadziałka działka37budowbudynki gospodarcze, arów na lana 2400 m2 w Nowym przy drodze obrzeżach miasta. 285 tys.Gizewie zł www.mazury-inasfaltowej. Woda, prąd, gaz, telefon. 50 zł/m2. vest.pl, tel. 0-792 463 601. (Z) Tel. 0-792-463-601. (Z)do remontu ul. Mławska. • SZCZYTNO. Dom •0-509-964-127. SZCZYTNO.(30) Działkę budowlaną nad Jez. Leleskim, od 150Dom m od160 jeziora. • SZCZYTNO. m kw0-694-113-908. (dwa (38) samodzielne mieszkania) + strych i piwnica, •działka SZCZYTNO. Jęcznikach. 0-6088 arów, ul.Działki Reja 2,w340 tys.zł. 0-668-371266. (30) (32) 668-569. SZCZYTNO. Działkę możliwościązbudowy, • SZCZYTNO. Działkęzrekreacyjną 37 arów- 67 tys.zł. 0-783-013-761. (32) możliwością zabudowy nad Jez. Brajnickim. • SZCZYTNO.(31) Działki w Jęcznikach. 0-6080-509-761-849. (30) •668-569. SZCZYTNO. Działkę 3050 m kw, nad Jez. • SZCZYTNO. Działkę rekreacyjno Leleskim. Prąd, woda – tanio. 0-511-836-650. – budowlaną 825 m kw, nad Jez. Lemańskim. (34) •0-509-596-187. SZCZYTNO.(30) Sprzedam lokal w centrum • SZCZYTNO. Dom 113 do m kw. w Rudce, stan Dźwierzut 48 m kw. Cena uzgodnienia. surowy. Tanio – cena do uzgodnienia. 0-504-030-577, 513-688-965. (33) 0-790437-292. (30) • SZCZYTNO. Domek letniskowy. Piece • SZCZYTNO. Sprzedam 12 ha lasu. 0-660–857-236. Cypel. 0-89-624-29-74. (35) (30) •• SZCZYTNO. Dom do remontu w Lipowcu. SZCZYTNO. Działki rolne 20 i 30-arowe 0-509-840-031. (34)koło Brajnik. 25 zł/m2 tel. 400 m od jez. Narty •0-792-463-601. SZCZYTNO.(Z)Dom przedwojenny (bliźniak), CO – gaz, 142 mMieszkanie kw, działka3751 m kw, garaż • SZCZYTNO. pokoje, stare bu31 m kw. 0-506-026-625. (31) odrębne wejście, downictwo do remontu, parter •44SZCZYTNO. Działkę z możliwością m2, ogródek, drewniana szopka. 2500buzł/m2. dowy, 37 arów- 67 tys.zł. www.mazury-invest.pl, tel.0-783-013-761. 0-792-463-601. (32) (Z) • SZCZYTNO. Działki rolneM-4, 20 i230-arowe SZCZYTNO. Mieszkanie garaże, 58 400 mcena od jez. koło Brajnik. 25 zł/m2 tel. m kw, doNarty uzgodnienia. 0-696-273-210. (31) • SZCZYTNO.(Z) www.mazury-invest.pl, 0-792-463-601. wybór różnych nieruchomości na •Ciekawy SZCZYTNO. Mieszkanie 3 pokoje, stare Mazurach. Szczytno Plac Juranda 2/1, kom budownictwo do remontu, parter odrębne 0-792-463-601. wejście, 44 m2,(Z) ogródek, drewniana szopka. • SZCZYTNO. Gospodarstwo rolne gminie 2500 zł/m2. www.mazury-invest.pl, tel.w0-792Świętajno(Z) 11 ha z budynkami. 485.000 zł. www. 463-601. 0-792-463-601. •mazury-invest.pl, SZCZYTNO. tel. Mieszkanie M-4, 2 (Z) garaże, 58 • SZCZYTNO. Garaż w Szczytnie przy ul. m kw, cena do uzgodnienia. 0-696-273-210. Przemysłowej, 13.500 zł. Tel. 0-504-682-826. (Z) (31) MAŁSZEWO. www.mazury-invest.pl, Działka rekreacyjna przy •• SZCZYTNO. ścianie lasu 1000 m2, okolice jez. Dłużek z Ciekawy wybór różnych nieruchomości na domkiem letniskowym 32 m2 do wykończenia. Mazurach. Szczytno Plac Juranda 82.000 zł. Tel 0-792-463-601. (Z) 2/1, kom 0-792-463-601. • SZCZYTNO.(Z) Nowy komfortowy dom 200 m •kw,SZCZYTNO. rolne w0-604blisko jezioro,Gospodarstwo las, 7 km od Szczytna. gminie 11 ha z budynkami. 485.000 490-345.Świętajno (32) zł. www.mazury-invest.pl, tel.43 0-792-463-601. • SZCZYTNO. Mieszkanie m kw, 2 pokoje, (Z) Targowska Wola. 0-698-623-118. (30) • SZCZYTNO. Garaż w Szczytnie ul. SZCZYTNO. Mieszkanie 28 m2 wprzy starym Przemysłowej, 13.500 zł. Tel. 0-504-682-826. budownictwie do wydzielenia z większego, (Z) parter. 58.000 zł. www.mazury-invest.pl. Tel. •0-792-463-601. MAŁSZEWO. (Z)Działka rekreacyjna • SZCZYTNO. dwupoziomowe przy ścianie lasuMieszkanie 1000 m2, okolice jez. 107 m kw, kominek,letniskowym atrakcyjne położenie, Dłużek z domkiem 32 m2 doniskie opłaty. 0-604-490-345. (32) wykończenia. 82.000 zł. Tel 0-792-463-601. (Z) ŚWIĘTAJNO.Nowy Mieszkanie 65 m kw. 0-608• SZCZYTNO. komfortowy dom 200 411-629. (30)jezioro, las, 7 km od Szczytna. m kw, blisko • ŚWIETAJNO. Dom ok. 90 m2, garaż, 0-604-490-345. (32) 800 m2. 198.000 zł. Możliwe w rozlic•działka SZCZYTNO. Mieszkanie dwupoziomowe zeniummieszkanie w Szczytnie lubpołożenie, Ostrołęce. Tel. 107 kw, kominek, atrakcyjne 0-792-463-601. (Z) niskie opłaty. 0-604-490-345. (32) ŚWIĘTAJNO. Lokal w centrum. 38 m2. •• ŚWIETAJNO. Dom ok. 90 m2, garaż, 98.000 zł. Tel. 0-792-463-601. (Z) działka 800 m2. 198.000 zł. Możliwe w rozlic• ŚWIĘTAJNO. Działki rolne 30-arowe z zeniu mieszkanie w Szczytnie Ostrołęce. warunkami zabudowy na skrajulub Puszczy Piskiej Tel. 0-792-463-601. niedaleko jeziora.29(Z) zł/m2 tel. 0-792-463-601. (Z) •• ŚWIĘTAJNO. w centrum. m2. TRELKÓWKO.Lokal Atrakcyjna działka38 budow98.000 zł. Tel. 0-792-463-601. (Z) lano - rekreacyjna 1300 m2 z możliwością bu•dowy ŚWIĘTAJNO. Działki rolne 30-arowe z dwóch domów, ładnie zagospodarowana. warunkami zabudowy na skraju Puszczy 150 m do jez. Sasek Wielki. 128.000 zł. www. Piskiej niedaleko tel. jeziora.29 zł/m2 tel. mazury-invest.pl, 0-792-463-60. (Z)0-792463-601. (Z) Działka rekreacyjna 8 arów z • WAŁPUSZ. •projektem TRELKÓWKO. Atrakcyjna i rozpoczętą budowądziałka domu budow-


Ogłoszenia Ogłoszenia TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

(fundament), 450 m do jeziora. 85.000 zł. Tel. lano - rekreacyjna 0-792-463-601. (Z) 1300 m2 z możliwością budowy dwóch domów, ładnieok. zagospodarow• WIELBARK. Dom nowy 140 m2 ana. 150 m do jez. Sasek 128.000zł.zł.Tel. podpiwniczony, działka 600Wielki. m2. 335.000 www.mazury-invest.pl, tel. 0-792-463-60. (Z) 0-792-463- 601. (Z) WIELBARK.Działka Mieszkanie 59 m kw,8po • WAŁPUSZ. rekreacyjna arów + garaż, II piętro. 0-89-621-80-98. zremoncie projektem i rozpoczętą budową domu (30) (fundament), 450 m do jeziora. 85.000 zł. Tel. 0-792-463-601. (Z) • WIELBARK. Dom nowy ok. 140 m2 podpiwniczony, działka 600 m2. 335.000 zł. Tel. 0-792-463- 601. (Z) • WIELBARK. Zamienię Mieszkanie 59 m kw, po remoncie + garaż, II piętro. 0-89-621-80-98; 660491260. (34) • SZCZYTNO. Mieszkanie w Olsztynie na dom do remontu lub na dom w stanie surowym. 0-509-673-927. (32) • SZCZYTNO. Mieszkanie 35 m kw, M-3, I piętro na jednoosobowe o podobnym metrażu. 0-798-279-704. (33)

Nieruchomości

• SZCZYTNO. Kawalerka w centrum. 0-89623-27-96. (33) • SZCZYTNO. Mieszkanie 2 – pokojowe w centrum Olsztyna. 0-89-623-27-96. (33) • SZCZYTNO. Domek letniskowy nad jeziorem koło Szczytna. Tel. 0-608-463-601. (Z) • SZCZYTNO. Wynajmę pomieszczenia użytkowe po powierzchni: 33 m kw, 59 m kw, 74 m kw, 92 m kw, 107 m kw, 167 m kw, oddzielne wejście, rampa, parking, woda, kanalizacja, elektryczność, ul. Monkw, na cele warsztatowe lubinternet, magazyn.0-503iuszki 5. 0-697-034-913. (33) 410-846. (31) • SZCZYTNO. Hala w Kamionku ok. 700 SZCZYTNO. Mieszkanie do wynajęcia wm kw, na cele warsztatowe lub magazyn.0-503zamian za opiekę nad dzieckiem. 0-89-624-41410-846. 41. (30) (31)

JANOWO.

Wydzierżawię sklep spożywczo-przemysłowy.

Tel. 0-89 624-13-57.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poszukuję do wynajęcia

Zamienię

• SZCZYTNO. Domków letniskowych na sePoszukuję dolubwynajęcia zon letni. 0-792-463-601 0-89-624-14-20. (Z) • SZCZYTNO. Poszukuję stancji , minimum 2 – od sierpnia. 0-503-100-221. (30) na •pokoje SZCZYTNO. Domków letniskowych sezon letni. 0-792-463-601 lub 0-89-624-1420. (Z)

Nieruchomości

• SZCZYTNO. Mieszkanie w Olsztynie na dom do remontu lub na dom w stanie Do wynajęcia surowym. 0-509-673-927. (32) • SZCZYTNO. Zamienię mieszkanie • SZCZYTNO. studentom mieszkomunalne 29 mWynajmę kw, na większe. 0-500-818kanie(35) 4 – pokojowe, 6 miejsc, umeblowane. 372. •0-604-490-345. SZCZYTNO.(39) Mieszkanie 35 m kw, M-3, SZCZYTNO. Wynajmę opokój nad Jeziorem I•piętro na jednoosobowe podobnym w Tylkowie od 1.08.2009. (33) 0-511-333-378. (33) metrażu. 0-798-279-704. • SZCZYTNO. Pokój jednej osobie. 0-798279-704. (31) • SZCZYTNO. Domek letniskowy nad jeziorem koło Szczytna. Tel. 0-608-463-601. (Z) • SZCZYTNO. Lokal 72 m kw na działalność gospodarczą,Do ul. Solidarności 6/3. 0-502-432wynajęcia 351. (30) • SZCZYTNO. Wynajmę pomieszczenia •użytkowe SZCZYTNO. Wynajmę33studentom mieszpo powierzchni: m kw, 59 m kw, 74 kanie pokojowe, miejsc, m kw,492– m kw, 107 m6 kw, 167 umeblowane. m kw, oddzielne 0-604-490-345. wejście, rampa, (39) parking, woda, kanalizacja, •elektryczność, SZCZYTNO. Wynajmę pokój nad5.Jeziinternet, ul. Moniuszki 0-697orem w Tylkowie od 1.08.2009. 0-511-333-378. 034-913. (33) (33) • SZCZYTNO. Mieszkanie w podwórku 70 •mSZCZYTNO. Pokój jednej osobie. 0-798kw- para lub małżeństwo ( koniec sierpnia). 279-704. (31) (30) 0-89-624-41-41. SZCZYTNO. Wynajmę 30 m kw • SZCZYTNO. Kawalerkakawalerkę blisko centrum. – stare budownictwo. 0-606-839-426. (32) 0-501-752-789. (30) SZCZYTNO. Tanio pokój w2centrum • SZCZYTNO. Mieszkanie, pokoje, miasta. 0-784-009-368. (30) nieumeblowane, najlepiej małżeństwu. 0-721• SZCZYTNO. 014-546. (32) Hala w Kamionku ok. 700 m

Nieruchomości

lice Torfa Załęskiego 420 tyś. Tel. 510 858 508 • MŁAWA. Sprzedam dom piętrowy 170 m2 działka 13a ul. Sadowa 6 Tel. 601 072 192, 023/654 38 75 • MŁAWA. Sprzedam M-4 65 m2 III p., po remoncie, ul. Radosna 2 Tel. 506 112 011 • MŁAWA. Kupię lokal użytkowy lub działkę pod działalność Tel. 506 112 011 • MŁAWA. Sprzedam działki budowlane w Mławie na Os. Młodych 734 m2 (135 zł/m2), 729 m2 (130 zł/m2), 1463 m2 (129 m2) Tel. 420 tyś. Tel. 510 858 508 695 604 073Sprzedam dom piętrowy 170 m2 • MŁAWA. •działka MŁAWA. na192, os. 13a ul.Sprzedam Sadowa 6M-3 Tel. 38 601m2 072 Sienkiewicza 023/654 38 75pilne Tel. 509 653 017 • MŁAWA. Sprzedam SprzedamM-4 mieszkanie m2 II 65 m2 III56,5 p., po ul. Radosna 2 Tel. Tel. 506507 112327 011 277 premoncie, wykończone komfortowo lokal użytkowy lub działkę • MŁAWA. Kupię Sprzedam działkę z zabudowpod działalność 506 112 011 2,200 ha Tel. aniami 1800 m2,Tel. ziemię z lasem • MŁAWA. 606 930 155Sprzedam działki budowlane w na Os.Sprzedam Młodych 734 (135centrum zł/m2), •Mławie MŁAWA. M-4m2 73 m2 729 m2wysoki (130 zł/m2), 1463zabudowa m2 (129 m2) Mławy standard Tel.Tel. 695 604 073 09 68 023/655 MŁAWA. Sprzedam 38 m2 os. na •• MŁAWA. SprzedamM-3 62 m2 lub na zamienię Sienkiewicza Tel. 032 509 653 017 mniejsze Tel. pilne 609 788 MŁAWA. Sprzedam mieszkanie 56,5 m2 II p •• MŁAWA. Do wynajęcia lokal użytkowy wykończone komfortowo Tel. 507 327 277 wolnostojący o pow. 48,6 m2 przy ul. • MŁAWA. Sprzedam działkę z zabudowaniWymyślin 4 wziemię Mławiez Tel. 022/838 ami 1800 m2, lasem 2,200 24 ha 59 Tel.w.21, 606 502 326 333 930 155 •• MŁAWA. Sprzedam M-3 54 m2, I piętro MŁAWA. Sprzedam M-4 73 m2 centrum ul. Radosna (bezstandard agencji) Tel. 609 863Tel. 021, 669 Mławy wysoki zabudowa 023/655 342 09 68186 •• MŁAWA. Sprzedam62 dom 170 m2 MŁAWA. Sprzedam m2piętrowy lub zamienię na działka garaż budynek gospodarczy mniejsze13a Tel.+609 788i 032 ul.. Sadowa 6DoTel. 601 072lokal 192,użytkowy 023/654 38 75 • MŁAWA. wynajęcia •wolnostojący MŁAWA. Sprzedam budowlaną o pow. 48,6działkę m2 przy ul. Wymyślin 1200 m2 Szydłówek 7 Tel. 508w.21, 099 502 838 326 4 w Mławie Tel. 022/838 24 59 •333 MŁAWA. Sprzedam działki budowlane • MŁAWA.blisko Sprzedam 54 m2, I piętro ul. uzbrojone MławyM-3 25zł/m2 Tel. 023/652 Radosna 00 05 (bez agencji) Tel. 609 863 021, 669 186 •342 MŁAWA. Sprzedam działkę 823 m2 Mława • MŁAWA. Sprzedam domTel. piętrowy 170 m2 ul. Batalionów Chłopskich 604 774 221 13a +Sprzedam garaż i budynek gospodarczy ul.. •działka MŁAWA. dom parterowy podpiSadowa 690 Tel.m2, 601budynek 072 192,na 023/654 38 75 120 wniczony działalność • MŁAWA. Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2 na działce 1,99 ha, 12 km od Mławy cena m2uzgodnienia Szydłówek 7Tel. Tel.517 508 626 099 097 838 do MŁAWA. Sprzedam •• MŁAWA. Sprzedamdziałki działkębudowlane o pow. 1,8 ha uzbrojone blisko Mławy 25zł/m2 Tel. 023/652 w rejonie ul. Malinowej Tel. 023/612 01 66 00 05 •• MŁAWA. Do wynajęcia umeblowany pokój MŁAWA. Sprzedam działkę 823 m2 Mława cena 300 zł. Tel. 728 335 455 ul. Batalionów Chłopskich Tel. 604 774 221 •• MŁAWA. Sprzedamdom domparterowy 18 km odpodpiMławy MŁAWA. Sprzedam 70 m2, działka 3800 m2 Tel. 161 586120 wniczony 90 m2, budynek na515 działalność •m2MŁAWA. II piętro na działceSprzedam 1,99 ha, 12m-4 km64 odm2 Mławy cenalub zamienię na M-3Tel. lub517 M-2626 Tel.097 661 297 059 do uzgodnienia • MŁAWA. Sprzedam Poszukujędziałkę lokalu do wynajęcia o pow. 1,8 ha od w 50 do 100 m2 na sklep markową Tel. rejonie ul. Malinowej Tel.z023/612 01odzieżą 66 664 527 365Do w Mławie lubumeblowany Przasnyszu pokój • MŁAWA. wynajęcia •cena MŁAWA. Sprzedam 300 zł. Tel. 728 335dom 455 jednorodzinny • MŁAWA. Sprzedam dom 18Strzegowo km od Mławy 90 m2 działka 7a dwa garaże Tel. 70 m2, 698 974działka 088 3800 m2 Tel. 515 161 586 64 m2 II piętro lub • MŁAWA. Sprzedam Sprzedamm-4 działki budowlane 10 a zamienię na M-3 M-2 Tel. w Szydłowie Tel. lub 023/655 41661 25 297 059 MŁAWA. Poszukuję lokalu •• MŁAWA. Do wynajęcia M-3do50wynajęcia m2 w od 50 do 100Mławy, m2 nainternet, sklep z markową centrum kablówkę,odzieżą AGD, Tel. 664 527standard 365 w Mławie lubzłPrzasnyszu wysoki 800,00 + opłaty licznikowe • MŁAWA. dom jednorodzinny 90 Tel. 507 109 Sprzedam 697 działka 7aSprzedam dwa garaże Strzegowo 698 •m2MŁAWA. garaż przy ul.Tel. Spichr974 088 zowej Tel. 721 238 844 • MŁAWA. Sprzedam działki budowlane 10 a • MŁAWA. Do wynajęcia M-3 40 m2 w Szydłowie Tel. 023/655 41 25 częściowo Żeromskiego nad • MŁAWA.umeblowane Do wynajęciaul.M-3 50 m2 w cenPKO Tel. 508internet, 957 758kablówkę, AGD, wysoki trum Mławy, •standard MŁAWA. Sprzedam mieszkanie M-5 m2 800,00 zł + opłaty licznikowe Tel.73507 Mława 109 697OKM II piętro Tel. 785 555 930 •• MŁAWA. Do wynajęcia kawalerka 32 m2 MŁAWA. Sprzedam garaż przy ul. Spichrparter Os.721 Młodych Tel. 606 275 234 zowej Tel. 238 844 • MŁAWA. Do Do wynajęcia wynajęciaM-3 M-340 50m2 m2 nieume-

Nieruchomości Nieruchomości Kupię Nieruchomości

Kupięlub pomieszczenie • SZCZYTNO. Budynek użytkowe w Szczytnie ( gotówka). 0-697-034913. (33) •• SZCZYTNO. Budynek SZCZYTNO. Garaż przylub ul. pomieszczenie Targowej. 0-504użytkowe w Szczytnie ( gotówka). 0-697-034430-126. (30) 913. (33) • SZCZYTNO. Kupię siedlisko lub ziemię. (30)

Nieruchomości Mława, Przasnysz

MŁAWA. Sprzedam •• MŁAWA. Sprzedammieszkanie mieszkanieM4, M4,62 62m2, m2, OKM, III OKM, III piętro piętro Tel. Tel.604 604202 202537 537 MŁAWA. Sprzedam •• MŁAWA. Sprzedam3/8 3/8kamienicy kamienicywwcencentrum Strzegowa trum Strzegowa (Rynek) (Rynek)Tel. Tel.509 509414 414045 045 • MŁAWA. Do wynajęcia kawalerka w domu • MŁAWA. Do wynajęcia kawalerka w domu jednorodzinnym Tel. 793 731 948 jednorodzinnym Tel. 793 731piętrowy 948 z wysoką • MŁAWA. Sprzedam dom •piwnicą, MŁAWA. Sprzedam dom piętrowy z dział. niezależne mieszkania możliwość wysoką piwnicą, niezależne handlowo – usługowej okolicemieszkania Torfa Załęskiego możliwość dział. handlowo – usługowej oko-

częściowo umeblowane ul. Żeromskiego nad blowane niski957 czynsz PKO Tel. 508 758 Tel. 885 779 704 • MŁAWA. Sprzedam Sprzedammieszkanie dom lub gospodarstM-5 73 m2 wo Bieniewo Lubomino Tel. 930 089/512 17 Mława OKM IIgm. piętro Tel. 785 555 07, 510 873 203 • MŁAWA. Do wynajęcia kawalerka 32 m2 Os. Młodych Tel. 606 234 pawilon •parter MŁAWA. Sprzedam lub275 wynajmę • MŁAWA. wynajęcia handlowy Tel.Do516 778 281M-3 50 m2 nieumeniskiDo czynsz Tel. 885 779 704 47 •blowane MŁAWA. wynajęcia mieszkanie • MŁAWA. Sprzedam dom lub200 gospodarstwo m2 os. Zielone Tarasy Tel. 605 813 FV Bieniewo gm. 91/07/2009 g Lubomino Tel. 089/512 17 07, 873 203 Do wynajęcia kawalerka w •510 MŁAWA. • MŁAWA. Sprzedam lub wynajmę centrum Mławy umeblowana Tel. 504pawilon 244 401 handlowy Tel. 516 FV 92/07/2009 g 778 281 • MŁAWA. Do wynajęcia mieszkanie 47 • MŁAWA. Sprzedam oficynę ok. 60 m2 na m2 os. Zielone Tel. 605Tel. 200604 813902 FV 739 działce 6,5 a ul.Tarasy Warszawska 91/07/2009 g FV 94/07/2009 g • MŁAWA. Do wynajęcia kawalerka w centrum •Mławy MŁAWA. Sprzedam ha244 ziemi pod umeblowana Tel. 3504 401 FV zabudowę, 92/07/2009 g10 ha ziemi ornej + dom Tel. 693 580 702 po godz. 20.00 FV 122/07/2009 • MŁAWA. Sprzedam oficynę ok. 60 m2 pna •działce MŁAWA. wynajęcia 2 Tel. – pokojowe 6,5 a Do ul. Warszawska 604 902 739 samodzielne umeblowane w FV 94/07/2009mieszkanie, g Olsztynie Tel.Sprzedam 793 620 508 96/07/2009 g • MŁAWA. 3 haFV ziemi pod •zabudowę, MŁAWA.10Dohawynajęcia parter ziemi ornejlokal + dom Tel.wejście 693 od Leśnej Tel. 604 600 FV 97/07/2009 g 580ul. 702 po godz. 20.00 FV070 122/07/2009 p • MŁAWA. Do Do wynajęcia wynajęcia2kawalerka ume– pokojowe blowana w centrum Mławy Tel. 023/654w91 66 samodzielne mieszkanie, umeblowane Olsztynie Tel. 793 620g508 FV 96/07/2009 g FV 100/07/2009 • MŁAWA. Do wynajęcia lokal Sprzedam dom 65parter m2 z wejście piwnicą ul. Leśnej 604 600 070 Tel. FV 97/07/2009 g iod strychem w Tel. centrum Mławy 601 394 439 • MŁAWA. Dogwynajęcia kawalerka umeFV 99/07/2009 w centrum Mławy Tel. 023/654 91 66 •blowana MŁAWA. Sprzedam działkę budowlaną FV 100/07/2009 g 1870 m2 za obwodnicą cena 65 tyś. zł. Tel. • MŁAWA. domg65 m2 z piwnicą i 601 394 439Sprzedam FV99/07/2009 w centrum MławyM-3 Tel. 601 394 439 FV •strychem MŁAWA. Do wynajęcia 40 m2 99/07/2009umeblowane g częściowo ul. Żeromskiego nad • MŁAWA. działkę budowlaną PKO Tel. 508Sprzedam 957 758 FV 120/07/2009 g 1870 m2 za obwodnicą cena 65 tyś. zł. Tel. 601 394 • MŁAWA. SPRZEDAM 2,5 HA LAKI 4 439 FV99/07/2009 g KLASY W GMINIE STUPSK TEL • MŁAWA. Do wynajęcia M-3 40513991765 m2 •częściowo MŁAWA.umeblowane SPRZEDAMul.LAS 9,22 -55 nad Żeromskiego LAT.LAKE -36957 AROW.GMINA SZELKOW. PKO Tel. 508 758 FV 120/07/2009 g TEL.517345044 • MŁAWA. SPRZEDAM 2,5 HA LAKI 4 KLASY •WMŁAWA. SPRZEDAM 3 HA POD GMINIE STUPSK TEL 513991765 ZABUDOWE W CALOSCILAS LUB NA-55 DZIALKI • MŁAWA. SPRZEDAM 9,22 W SRODKU ORAZ 10 HA ZIEMI ORNEJ LAT.LAKE -36WSI AROW.GMINA SZELKOW. PRZY SZOSIE, DOM I ZABUDOWANIA GOSTEL.517345044 PODARCZE. KRZYNOWLOGA 693580702 • MŁAWA. SPRZEDAM 3 HA POD ZABU•DOWE MŁAWA. SPRZEDAM DZIALKE W CALOSCI LUB NA DZIALKIBUDOWW SRODKU WSI 10 HA LANA 6 KM ODORAZ MLAWY 12 ZIEMI ZL\M2ORNEJ 666 327 PRZY SZOSIE, DOM I ZABUDOWANIA GOS436 KRZYNOWLOGA •PODARCZE. MŁAWA. SPRZEDAM 3 HA693580702 ZIEMI POD • MŁAWA. SPRZEDAM ZABUDOWE W CALOSCIDZIALKE LUB NABUDOWDZIALKI LANA 6 KM OD 12 HA ZL\M2 666ORNEJ 327 436 W SRODKU WSIMLAWY ORAZ IO ZIEMI • MŁAWA. SPRZEDAM 3 HA ZIEMI POD PRZY SZOSIE, DOM I ZABUDOWANIA GOSZABUDOWE W CALOSCI LUB NA DZIALKI PODARCZE. 693580702 SRODKU WSI ORAZ IOSIEDLISKO HA ZIEMI ORNEJ •WMŁAWA. SPRZEDAM PRZY SZOSIE,ZABUDOWANE DOM I ZABUDOWANIA GOSCZESCIOWO UZBROJONE PODARCZE. 693580702 2.44HA Z LASEM(1.70HA) LUB BEZ 13KM • MŁAWA. SPRZEDAM SIEDLISKO OD ZUROMINA DOJAZD Z ASFALTU LADNA CZESCIOWO ZABUDOWANE UZBROJONE OKOLICA DUZO ZIELENI 605 2.44HA Z LASEM(1.70HA) LUB566 BEZ175 13KM •OD PRZASNYSZ. Sofa niebiesko-żółta ZUROMINA DOJAZD Z ASFALTU LADNA •OKOLICA PRZASNYSZ. Sprzedam przyczepkę do DUZO ZIELENI 605 566 175 łódki tel. 512-103-547 • PRZASNYSZ. Sofa niebiesko-żółta •• PRZASNYSZ. Do wynajęcia mieszkanie PRZASNYSZ. Sprzedam przyczepkę do 58 m2tel.Przasnysz tel. 512156304 łódki 512-103-547 • PRZASNYSZ. Sprzedam działkę bu- 58 PRZASNYSZ. Do wynajęcia mieszkanie dowlana we wsi o pow. 13 arów tel. m2 Przasnysz tel.Karwacz 512156304 609290677 • PRZASNYSZ. Sprzedam działkę buwe wsi Karwacz o pow. 13 arów tel. •dowlana PRZASNYSZ. Sprzedam działkę rolno609290677 tel. 668 750 432 budowlaną PRZASNYSZ. Sprzedam rolno• PRZASNYSZ. Sprzedamdziałkę kawalerkę o budowlaną 668 tel. 750607435143 432 pow. 36 m2tel. Parter PRZASNYSZ. Sprzedam •• PRZASNYSZ. Sprzedamkawalerkę działkę o pow. 36 m2 Parterwtel. 6074351435,5 AR. tel. budowlaną Przasnyszu • PRZASNYSZ. Sprzedam działkę 607369780 w Przasnyszu 5,5 AR. •budowlaną PRZASNYSZ. Wynajmę halętel. 607369780 691512930 magazynową • PRZASNYSZ. Wynajmę halę

OGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO PONIEDIAŁKU DO GODZ. 16

SZCZYTNO, PLAC JURANDA 1

NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

19

magazynową 691512930 •• PRZASNYSZ. PRZASNYSZ. Wynajmę Wynajmę dom dom w w PrzasPrzasnyszu nyszu 691512930 691512930

•• PRZASNYSZ. Sprzedammieszkanie mieszkanieMM33 PRZASNYSZ. Sprzedam 47 drugie piętro piętro,,tel. tel.029 029752 75242 4232 32 47 m2 m2 drugie •• PRZASNYSZ. Sprzedamdziałkę działkępod pod PRZASNYSZ. Sprzedam budowę 30 arów arów koło kołoPrzasnysza Przasnysza639 639151 151930 930 • PRZASNYSZ. Kupię mieszkanie do 40 •m,PRZASNYSZ. mieszkanie 40 stan surowy(brakKupię okien, PCV, brak do podłóg, m, stan surowy(brak brak podłóg, powyżej II p – cena dookien, 1800 PCV, zł/m, mieszkanie wykończone 2300/m2, tel.zł/m, 663 234 158 powyżej II p –do cena do 1800 mieszkanie • PRZASNYSZ. Sprzedam 62 m2 wykończone do 2300/m2, tel.mieszkanie 663 234 158 II piętro, ul. Sportowa, tel. 029 752 •umeblowane PRZASNYSZ. Sprzedam mieszkanie 62 45 05 m2 umeblowane II piętro, ul. Sportowa, tel. • PRZASNYSZ. 029 752 45 05 Sprzedam 0,5 ha działkę budowlano-usługową •uzbrojoną PRZASNYSZ. Sprzedam 0,5whaPrzasnyszu działkę blisko targowicy, tel. 0506 807 654 w Przasuzbrojoną budowlano-usługową • PRZASNYSZ. Oficyna zamieszkania nyszu blisko targowicy, tel.do 0506 807 654 w z meblami tel. 029 27 02 •Przasnyszu PRZASNYSZ. Oficyna do 752 zamieszkania w • PRZASNYSZ. Lokal do wynajęcia w Przasnyszu z meblami tel. 029 752 27 02 centrum Przasnysza po placówce bankowej •tel.PRZASNYSZ. Lokal do wynajęcia w cen604 586 040 trum Przasnysza Sprzedam po placówce bankowej tel. • PRZASNYSZ. kawalerkę 36 m2 604 586 040 parter w Przasnyszu •• PRZASNYSZ. Sprzedamgrunty kawalerkę PRZASNYSZ. Sprzedam orne,36 m2 parter w Przasnyszu położone w Chojnowie o powierzchni: 1,45 ha •- tel. PRZASNYSZ. Sprzedam (0-29) 752-33-78 oraz 0,65grunty ha - tel.orne, (0-23) położone 611-91-11w Chojnowie o powierzchni: 1,45 ha -•tel. (0-29) 752-33-78 oraz 0,65 hapod - tel. (0-23) PRZASNYSZ.Wynajmę lokal 611-91-11 działalność gosp. lub sklep w Przasnyszu na •ul.PRZASNYSZ.Wynajmę Orlika tel. 669 999 600 lokal pod • PRZASNYSZ. działalność gosp.Sprzedam lub sklepdziałkę w Przasnyszu budowlaną Przasnyszu, tel. 602 526 712 na ul. Orlikawtel. 669 999 600 PRZASNYSZ. Sprzedam ha lasu Modnika • PRZASNYSZ. Sprzedam1działkę wraz z ziemią 029 751 28tel. 31602 526 712 budowlaną wtel. Przasnyszu, • PRZASNYSZ. Sprzedam 1 ha lasu Mod• PRZASNYSZ. Sprzadam działkę nika wraz z ziemią tel. 029 751 28 31 budowlaną w Przasnyszu tel. 029 752 29 35 • PRZASNYSZ. Sprzadam działkę •budowlaną MAKÓW MAZ. Sprzedam budoww Przasnyszu tel.działki 029 752 29 35 lane Tel. 607 231 072 • MAKÓW MAZ. Sprzedam działki budowlane Tel. 607 231 072

Nauka Szczytno, Mława, Przasnysz Nauka

• SZCZYTNO. Korepetycje z j.angielskiego. Szczytno, Mława, Przasnysz 0-784-004-761. (30) • SZCZYTNO. Ośrodek kształcenia zawo0-89-624-81-08. •dowego. SZCZYTNO. Ośrodek(50) kształcenia zawodowego. 0-89-624-81-08. (50) • MŁAWA. Kurs przewóz rzeczy - osób zł. kwalifikacja wstępnarzeczy i szkolenia •650 MŁAWA. Kurs przewóz - osób okresowe, kurs kat.wstępna A,B,C,CE Tel. 606 205 650 zł. kwalifikacja i szkolenia 154 okresowe, kurs kat. A,B,C,CE Tel. 606 205 154

Matrymonialne Matrymonialne • SZCZYTNO. Poznam panią w wieku 45 – 50 lat. 0-661-389-036. (30) MAKÓW MAZ. •• MAKÓW MAZ.POZNAM POZNAMDYSKRETNA DYSKRETNA PANIA Z OKOLIC MAKOWA,CIECHANOWA. PANIA Z OKOLIC MAKOWA,CIECHANOWA. TEL516427797 TEL516427797 • MAKÓW MAZ. POZNAM MILA LADNA •WYSOKA MAKÓW MAZ. POZNAM MILA LADNA SZCZUPLA DZIEWCZYNE 22-27LAT WYSOKA SZCZUPLA DZIEWCZYNE Z OK.MAKOWA.JA 180CM WZR./78KG2227LAT Z OK.MAKOWA.JA 180CM WZR./78KG NIE PALACY PO STUDIACH MILY BRUNET. NIE PALACY PO STUDIACH BRUNET. PROSZE O SMS 790362353. MILY DZIEKUJE! PROSZE O SMS 790362353. DZIEKUJE! • PRZASNYSZ. Jeśli jesteś damą samotną, •umiesz PRZASNYSZ. jesteświęc damą samotną, kochać i byćJeśli kochaną czekam pod umiesz kochać i być kochaną więc czekam nr telefonu to 889 712 183 pod nr telefonu to 889 712 183


20

Ludzie i fakty NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Kilka miesięcy temu młody mężczyzna zapytał mnie, czy warto być myśliwym. Odpowiedziałem: - Oczywiście, to czysta frajda. Można wyjść z domu o każdej porze dnia i na całą noc, nieważne gdzie, a żona się niczego nie domyśli, gdy człowiek wraca zmęczony i niewyspany. Młodzian spojrzał na mnie dziwnie: - A po co tyle zachodu, kosztów i problemów, lepiej zostać wędkarzem! Właściwie miał rację, teraz można kupić każdy gatunek ryb, wrócić do domu po całonocnym „połowie”, a żona będzie zachwycona.

Tropem zwierząt i myśliwych

Etyka, tradycje i zwyczaje łowieckie

Wędkarstwo to jednak dużo, dużo mniej niż myślistwo, które jest szczególną gałęzią życia społecznego. Łączy w sobie harmonijnie ochronę przyrody, ma walory kulturalno-obyczajowo-rekreacyjne, wartości wychowawcze i gospodarcze, no i – oczywiście – zapewnia emocje związane z polowaniem. Wszystkie działania myśliwych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w oparciu o tradycję, zwyczaje i etykę łowiecką. Tradycje kształtowały się przez tysiąclecia, bo trzeba pamiętać, że myślistwo było jednym z najważniejszych zajęć naszych przodków na długo przed powstaniem państwa. Nic więc dziwnego, że tradycja i obyczaje myśliwskie, kształtowane przez wieki, są bardzo rozbudowane. Ograniczę się do opisu, i to pokrótce, tylko tych najważniejszych, a i tak na jeden raz będzie ich za dużo.

Gwara łowiecka...

zajmuje pierwsze miejsce w REKLAMA

gronie obyczajów myśliwskich. Mowa myśliwych była zawsze i jest do dziś językiem żywym, pięknym i nieustannie się rozwija. Już w XVI wieku, w poemacie „Flis” Sebastian Klonowic pisał: „już gębę trąbą zwać u charta musi, kto raz myśliwskiej polewki zakusi, zająca kotką, ucho już nie uchem musi zwać słuchem, tłustego skromnym, prędkiego ciekawym musi zwać, kto chce być myśliwym prawym”.

Sygnały myśliwskie...

to nie tylko system porozumiewania się myśliwych. Mają one również praktyczne znaczenie w czasie wykonywania polowania. Wielowiekowa jest tradycja sygnałów łowieckich, granych na rogu lub trąbce. Każdy pamięta wspaniały koncert Wojskiego ze strof „Pana Tadeusza”.

Ślubowanie...

jest pierwszym obrzędem, z którym spotyka się młody myśliwy przyjęty do PZŁ, już po stażu i egzaminie. Składa je

już jako pełnoprawny myśliwy, na łowisku, w czasie zbiórki przed pierwszym zbiorowym polowaniem.

Odprawa myśliwych przed polowaniem...

ma charakter poważny i uroczysty. Jest to przywitanie myśliwych z łowiskiem i spotkanie kolegów przed łowiecką przygodą. Sygnalista gra sygnał „zbiórka myśliwych”, ci stają w szeregu, naprzeciw ustawiają się naganiacze. Odprawę prowadzi łowczy lub wyznaczony przez zarząd koła myśliwy. Po odprawie następuje losowanie kart stanowiskowych. Sygnał „apel na łowy” kończy odprawę.

Chrzest i pasowanie myśliwskie...

to bardzo stara ceremonia, związana z przyjęciem adepta do grona myśliwych, odprawiana po ubiciu pierwszej sztuki zwierzyny. Młody myśliwy klęka na lewe kolano, a najstarszy funkcją, znacząc

Sygnały czytelników – Andrzej Sobański

Szczytno

Ukryta Jagienka Skorzystanie z oferty rejsu statkiem po miejscowym jeziorze nie jest najłatwiejszą sprawą. Mieszkam w Szczytnie od wielu lat, ale i tak sprawiło mi problem wejście na teren bazy MOS. Po zejściu nad jezioro ulicą Spacerową widać furtkę, którą – teoretycznie – można wejść, ale to pozór, bo była ona akurat zamknięta na łańcuch i kłódkę. O tym, że jest drugie wejście, nieco dalej, tuż obok restauracji, wiedzą chyba tylko stali bywalcy, a tych przecież nie ma aż tak wielu. Jeśli

więc my, przynajmniej niektórzy na pewno, ze Szczytna, mamy problem, to co powiedzieć o turystach, dla których przecież ten rejs statkiem miał być największą atrakcją? Moim zdaniem, statek jest za mało rozreklamowany, a już z pewnością wejście na zaplecze budynków MOS, nad samo jezioro i do mola, przy którym „Jagienka” cumuje jest za słabo oznaczone, a właściwie w ogóle nie jest. Dostęp do sprzętu wodnego i do tej łodzi powinien być łatwiejszy.

farbą (krew) ubitej zwierzyny jego czoło, chrzci go na wyznawcę św. Huberta. Gdy myśliwy zdobył pierwsze zwierzę na polowaniu indywidualnym, to ceremonii chrztu i pasowania dokonuje jego starszy kolega z koła i powiadamia o tym brać łowiecką. Za tydzień – ciąg dalszy charakterystyki obyczajów i tradycji myśliwskich oraz nieodłączna garść anegdot, a jeszcze później trochę o tym – jak zostać myśliwym. Okazuje się, że tą tematyką czytelnicy „Tygodnika Szczytno” są mocno zaciekawieni, o czym świadczą telefoniczne zapytania. Co ciekawe, przystąpieniem do myśliwskiego grona zainteresowani są nie tylko panowie, ale i panie. By zaspokoić ciekawość tych ostatnich już teraz napomknę, że w łowieckim związku dyskryminacji nie ma i członkami kół są także kobiety. Tekst i rys. Leszek Mierzejewski

My trafiliśmy na otwartą furtkę, ale faktycznie – nie zawadziłaby wyraźna i dobra informacja o dostępie do bazy w czasie, gdy bywa ona zamknięta, a bywa. Fot. Halina Bielawska


Sport TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Piłka nożna. Ostatnie sparingi MKS Szczytno

NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

21

Rekreacja. Lato w Mieście 2009

Forma zwyżkuje, kolejne wygrane Wakacje na sportowo MKS Szczytno - Korona Ostrołęka 6:0 MKS: Dudziec - M. Pietrzak, Skonieczny, Kwiatkowski, Kobuszewski, Murawski, Klimek, Nasiadka, P. Pietrzak, Kwiecień - Dębek oraz Bukowiecki, A. Magnuszewski, Mastyna, Ambroziak, Sz. Pietrzak, Hausman, Opalach Bramki: Kwiecień - 3, Dębek, P. Pietrzak, Ambroziak W meczu ze spadkowiczem IV ligi drużyna ze Szczytna nie miała problemów, pewnie pokonując rywali w stosunku 6:0. Już do przerwy MKS zaaplikował gościom 5 bramek, co praktycznie przesądziło o losach spotkania. Z dobrej strony wreszcie zaprezentowała się defensywa ekipy Tadeusza Sosnowskiego, a z przodu wyjątkową skutecznością popisał się Kwiecień. Mimo iż był to już przedostatni sparing przez rozpoczęciem sezonu, w pierwszej jedenastce zespołu zaprezentowali się znowu nowi zawodnicy. Grę obronną prowadził nowy-stary zawodnik MKS-u - Adrian Skonieczny, a na prawej stronie bloku defensywnego dobry REKLAMA

Oto kolejne wyniki sportowej rywalizacji w ramach kolejnej edycji „Lato w Mieśćie 2009”. Zabawy prowadzi Zbigniew Dobkowski. I Zawody Rzucania Piłeczkami do Wiaderka (28.07.2009)

2. Wiktoria Kordas

Kat.: żłobek chłopców: 1. Oliwier Topa

Kat.: żłobek chłopców: 1. Oliwier Topa 2. Maciej Golian

Kat.: przedszkola dziewcząt: 1. Wiktoria Wróblewska 2. Patrycja Wronka 3. Amelia Wronka

Kat.: przedszkola dziewcząt: 1. Wiktoria Wróblewska 2. Julia Tymińska 3. Amelka Wronka

Kat.: przedszkola chłopców: 1. WOjciech Myślak 2. Olaf Wróblewski 3. Michał Olbryś

Kat.: przedszkola chłopców: 1. Michał Olbryś 2. Bartek Kowalewski

Kat.: szkoły podstawowe I-III dziewcząt: 1. Aneta Kowalczyk 2. Aleksandra Tymińska 3. Julia Moszczyńska Kat.: szkoły podstawowe I-III chłopców: 1. Tycjan Sikorski 2. Dawid Kaczyński 3. Patryk Kowalewski Kat.: szkoły podstawowe IV-VI chłopców: 1. KOnrad Piekarz 2. Maxymilian Grudziński 3. Marcin Garus

Kat.: szkoły podstawowe I-III dziewcząt: 1. Aleksandra Tymińska 2. Klaudia Orzołek 3. Karolina Glinko Kat.: szkoły podstawowe I-III chłopców: 1. Filip Lipner 2. Patryk Więcek 3. Aleksander Golian Kat.: szkoły podstawowe IV-VI dziewcząt: 1. Aleksandra ZIelińska 2. Karolina Rzeżuchowska

Kat.: gimnazja dziewcząt: Dagmara Niemyjska

Kat.: szkoł podstawowe IV-VI chłopców: 1. Paweł Cherkowski 2. Marcin Garus 3. Alan Balcerzak

I Zawody Zwijania Sznurka Na Czas Na Kręgiel (29.07.2009)

Kat.: gimnazja dziewcząt: 1. Dagmara Niemyjska

Kat.: żłobek dziewcząt: 1. Emilia Zielińska

I Zawody Przenoszenia Kręgli Na Czas

Kat.: żłobek dziewcząt: 1. Emilia Zielińska Kat.: żłobek chłopców: 1. Maciej Golian 2. Szymon Andruch 3. Oliwier Topa Kat.: przedszkole dziewcząt: 1. Sandra Wiśniewska 2. Emilia Broniasz Kat.: przedszkola chłopców: 1. MIchał Olbryś 2. Bartek Kowalewski Kat.: szkoły podstawowe I-III dziewcząt: 1. Aneta Kowalczyk 2. Paulina Sadowska 3. Klaudia Orzołek Kat.: szkoły podstawowe I-III chłopców: 1. Łukasz Zieliński 2. Bartek Zalewski 3. Maciej Piórkowski Kat.: szoły podstawowe IV-VI dziewcząt: 1. ALeksandra Czyż 2. Aleksandra Zielińska 3. Paulina Zaniewska Kat.: szkoły podstawowe IV-VI chłopców: 1. Alan Balcerzak 2. Natan Heleniak 3. Robert Zaniewski

Kamil Kosiorek

Fot. Zbigniew Dobkowski

W ostatnim meczu sparingowym, a zarazem pierwszym na wyjeździe szczytnianie, mimo okrojonego składu, poradzili sobie z Orlętami Reszel. MKS znowu wystąpił w eksperymecz rozegrał Kobuszewski. mentalnym składzie. Tym raDzięki dobremu rezultatowi zem ostatniego obrońcę zagrał w drugiej odsłonie spotkania Mastyna, a do linii pomocy MKS zaprezentował się w zu- przesunięty został Lisiewicz. pełnie odmienionym składzie. Prowadzenie objęli gospodarze, którzy sprytnym strzałem przelobowali Dudźca. Momentalnie za odrabianie strat wzięli się piłkarze MKS-u. Strzał z dystansu Lisiewicza odbił się po drodze od obrońcy drużyny z Reszla i zmylony rykoszetem bramkarz zmuszony był do kapitulacji. Do przerwy było więc remisowo. Po wznowieniu pojedynku dwiema Piłkarze MKS przed sezonem wygrali dwa sparingi Fot. Tomasz Mikita skutecznym akcjami popisała się szczycieńska drużyna. Dwa razy jako asystent wystąpił Dębek, który Wynik ustalił Ambroziak, świetnie obsługiwał Kwietnia który precyzyjnym strzałem w a ten prezentując dobrą skukrótki róg pokonał bramkarza teczność wyprowadził swoją Korony. drużynę na dwubramkową przewagę. W końcówce to goOrlęta Reszel - MKS Szczytno spodarze przejęli inicjatywę 2:3 na boisku, a przy strzale z 7 metrów nie drgnął BukowieMKS: Dudziec - M. Pietrzak, cki. Kolejny raz nieźle zapreKwiatkowski, Mastyna, Miłek zentowała się szczycieńska - Wnuk, Klimek, Lisiewicz, P. defensywa i to drużyna MKSPietrzak, Kwiecień - Dębek u schodziła z boiska jako zwyoraz Bukowiecki, Kobuszew- cięzca. ski, Sz. Pietrzak. Kamil Kosiorek

W ostatnich meczach sparingowych IV ligi MKS Szczytno odniósł kolejne zwycięstwa. W środę szczytnianie rozgromili Koronę Ostrołękę, a w sobotę na wyjeździe uporali się z Orlętami Reszel.

Zawody sprawnościowe w ramach akcji „Lato w Mieście” cieszą się nieustanną popularnością


Sport NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

Niemalże setka wędkarzy walczyła o tytuł mistrza. – To były trudne technicznie zawody, szerokość rzeki wynosiła ok. 60 metrów, a głębokość między 2 a 4 sprawiała, że nie było łatwo złowić rybę – mówi wędkarz. Drugiego dnia Tomasz Nysztal uplasował się na 4 pozycji, jednak wcześniejsze błędy spowodowały, że w finałowej klasyfikacji zajął dopiero 38 miejsce. – Nie zawsze się wygrywa – tłumaczy wędkarz. – Ważne, że wiem, jakie błędy popełniłem i następnym razem wyciągnę odpowiednie wnioski. Nowym wędkarskim mistrzem Polski został Wiesław Piasecki z Gdańska.

Wędkarstwo. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski

Nysztal wrócił bez medali Przez dwa dni nad Wartą rywalizowali uczestnicy Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Wędkarstwie. Tomasz Nysztal zajął 38 miejsce.

Najczęściej łowione podczas zawodów gatunki ryb to karp, płoć i leszcz. Fot. archiwum

Sobota i niedziela należała do wędkarzy, a to za sprawą Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Wędkarstwie. Nad Wartą rywalizowali ze sobą najlepsi zawodnicy z kraju i zagranicy m.in. ze Słowacji, Włoch i Czech. – W zawodach udział wzięli mistrzowie okręgów, Kadra Polski i najlepsi zawodnicy z Grand Prix – opowiada Tomasz Nysztal.

Ps

PiłKA nOŻnA. Omulew Wielbark – przed sezonem

z Warmią w Szczytnie oraz Łyną w Sępopolu. Mamy nadzieję że coś w tych meczach ugramy.

Omulew w Szczytnie

Są też plusy

Przed nowym sezonem w Omulwi można także dostrzec kilka plusów. Największym jest to, że kadra zespołu nie

Już w najbliższą sobotę drugi sezon w lidze okręgowej zainaugurują piłkarze Omulwi Wielbark. Podopieczni Mariusza Korczakowskiego w pierwszym meczu nowego sezonu zmierzą się w Bartoszycach z jednym z kandydatów do awansu Victorią. Zespół do nowych rozgrywek przystępuje w niemal niezmienionym składzie. Ze względu na remont boiska w Wielbarku wszystkie mecze w roli gospodarza wielbarczanie rozegrają w Szczytnie na stadionie przy ulicy Ostrołęckiej. Ubiegły sezon grająca w roli kopciuszka Omulew zakończyła na znakomitym dziewiątym miejscu. W nadchodzących rozgrywkach o powtórzenie tego wyniku nie będzie łatwo. Co prawda kadra zespołu, który tak dobrze spisywał się na wiosnę nie uległa zmianie, ale ze względu na remont boiska w Wielbarku wszystkie mecze w roli gospodarza zawodnicy trenera Korczakowskiego rozegrają na stadionie przy ulicy Ostrołęckiej w Szczytnie. - Gdybyśmy wszystkie mecze

Stefan Jankowski pierwszy W XIX Biegu Powstania Warszawskiego Stefan Jankowski, zawodnik AKB Szczytno, w swojej kategorii wiekowej, zajął pierwsze miejsce. W Warszawie podczas nocnego biegu dwóch zawodników AKB Szczytno zajęło czołowe miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Najlepszymi okazali się Stefan Jankowski. Najstarszy szczycieński biegacz zajął pierwsze miejscei. Z kolei Henryk Mankielewicz był drugi. – Ze względu na porę bieg był naprawdę nietypowy – mówi Artur Trochimowicz. - Wy-

startowaliśmy przed godz. 21. Ponad 3 tysiące sportowców pobiegło ulicami stolicy, trasą wzdłuż pałacu prezydenckiego i nad Wisłą. Bieg liczył 2 okrążenia po 5 kilometrów. - Biegliśmy z opaskami powstańców – opowiada Trochimowicz. Czasy zawodników AKB Szczytno: Henryk Mankielewicz M50 0:37:27, Kazimierz Czarnota M40 0:43:25, Artur

największym atutem zespołu w nadchodzących rozgrywkach. Kolejnym dużym plusem dla drużyny są sparingi jakie rozegrała ona w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Sparingpartnerami były bowiem zespoły z IV ligi lub solidne drużyny z ligi okręgowej. – Nie ma sensu grać ze

na głównej płycie w Nidzicy. Omulew zaskoczyła rywala dobrą grą i po niezłym meczu zremisowała 2:2 prowadząc do 80 minuty 2:0. Spotkanie zapewne zakończyłoby się wygraną gości, ale w pierwszej połowie Berk trafił w poprzeczkę, a w drugiej przy dwubramkowym prowadzeniu Patryk Szczygielski przegrał pojedynek sam na sam z golkiperem gospodarzy. W spotkaniu tym kontuzji nabawił się rozgrywający wielbarczan Marcin Wilga i nie wiadomo czy będzie mógł zagrać w pierwszym meczu nowego sezonu z Victorią Bartoszyce. Spotkanie to rozegrane zostanie w Bartoszycach 8

Mecze sparingowe: MKS Przasnysz – Omulew 12:0(3:0) Mamry Giżycko – Omulew 2:1 (1:0) Orzeł Janowiec Kościelny – Omulew 2:4(0:2) MKS Przasnysz – Omulew 5:2 (2:1) Start Nidzica – Omulew 2:2(0:1)

grali u siebie przy układzie gdy z ligi spadają dwa zespoły to o utrzymanie byli byśmy spokojni -mówi trener Korczakowski. W ubiegłym sezonie zdobyliśmy w Wielbarku blisko 30 punktów. Teraz grając wszystkie mecze poza domem będzie o te punkty niezwykle ciężko. Nie tylko konieczność gry poza Wielbarkiem spędza szkoleniowcowi sen z powiek. - Terminarz jest dla nas bardzo niekorzystny. Zwłaszcza trzy pierwsze mecze. Gramy wtedy z Victorią w Bartoszycach

Miejmy nadzieję, że kibice z Wielbarka w nowym sezonie będę mieli dużo powodów do radości i to mimo tego, że mecze będą rozgrywane w Szczytnie Fot. www.omulew.org

uległa zmianie, nikt z drużyny nie ubył. Jedynym graczem który może zasilić szeregi wielbarskiej ekipy może być testowany obecnie 17 latek Patryk Szczygielski. Poza tym skład Omulwi jest ograny w lidze okręgowej i ustabilizowany co może być właśnie

Trochimowicz M40 0:46:39, Waldemar Baranowski M50 0:48:11, Kamil Baranowski M20 0:50:06, Jolanta Matacz K40 0:56:21, Andrzej Sienkiewicz M20 0:56:22, Stefan Jankowski M70 0:56:53, Katarzyna Krępeć K20 0:50:06, Paweł Kuna M20 0:45:13, Robert Czarkowski M30 0:54:45.

biegi. Pobiegli dla powstańców

słabymi drużynami, bo poza wysoką wygraną nic nam to nie da – mówi trener Korczakowski.

Zaskoczony Start

Ostatnim z przedsezonowych rywali był IV ligowiec Start Nidzica. Spotkanie odbyło się

Ps

Zawodnicy AKB w hołdzie powstańcom warszawskim pobiegli w nocnym biegu

sierpnia o godz 17:00 Start Nidzica - Omulew Wielbark 2:2 (0:1) 0:1 – Elsner (6), 0:2 – Ponikiewski (57), 1:2 – (80), 2:2 (86) Omulew: Przybysz – Malinowski, Bugaj, Nowakowski, Cieślik, M. Wilga, Elsner, Berk, Łazicki, Kozłowski, Remiszewski w spotkaniu wystąpili także: Sitarski, Ponikiewski, Trzciński, Szczygielski. daniel Kwiatkowski

Kadra Omulwi Wielbark 2009/2010 – runda jesienna ZAWODNIK Tomasz Przybysz Marcin Błaszczak Grzegorz Malinowski Cezary Nowakowski Andrzej Sitarski Damian Trzciński Krzysztof Bugaj Marcin Łazicki Marcin Cieślik Marcin Wilga Konrad Elsner Jarosław Berk Ariel Kozłowski Dawid Filochowski Jarosław Wilga Karol Ponikiewski Marek Remiszewski Adam Baranowski Mateusz Abramczyk

O co będzie walczyć w sezonie 2009/2010 Omulew oraz kto będzie nadawał ton rozgrywkom zapytaliśmy trenera Mariusza Korczakowskiego. - Jeśli chodzi o nas to wielkich ambicji nie mamy. Bardzo chcielibyśmy dorównać poziomem do drużyn środka tabeli. Jeśli natomiast chodzi o pozostałe drużyny to awans będzie zapewne walczyło pięć zespołów: Warmia Olsztyn, DKS Dobre Miasto, Znicz Biała Piska, Victoria Bartoszyce i Mamry Giżycko. Pozostałe zespoły będą walczyły o miejsca od szóstego do szesnastego.

WIEK 24 28 34 35 18 23 31 23 20 22 23 22 21 19 18 22 21 23 18

POZYCJA bramkarz bramkarz obrońca obrońca obrońca obrońca obrońca/pomocnik obrońca/pomocnik obrońca/pomocnik pomocnik pomocnik pomocnik pomocnik pomocnik pomocnik pomocnik/napastnik pomocnik/napastnik napastnik napastnik

PRZYBYLI: Patryk Szczygielski (w trakcie testów) , NIKT NIE UBYŁ

Terminarz ligi okręgowej sezonu 2009/2010 – runda jesienna 1 Kolejka - 8-9.08.09 Victoria Bartoszyce Jurand Barciany MKS Jeziorany Mamry Giżycko DKS Dobre Miasto Znicz Biała Piska Warmia Olsztyn Łyna Sępopol

-

Omulew Wielbark 8.08.09, godz 17:00 Mazur Pisz Polonia Lidzbark Warmiński Granica Bezledy OKS 1945 II Olsztyn Orlęta Reszel Fortuna Wygryny Leśnik Nowe Ramuki

2 Kolejka - 15-16.08.09 Omulew Wielbark Mazur Pisz Fortuna Wygryny Orlęta Reszel OKS 1945 II Olsztyn Granica Bezledy Polonia Lidzbark W. Jurand Barciany

-

Warmia Olsztyn 16.08.09, godz 16:00 Leśnik Nowe Ramuki Łyna Sępopol Victoria Bartoszyce Znicz Biała Piska DKS Dobre Miasto Mamry Giżycko MKS Jeziorany

3 Kolejka - 22-23.08.09 Łyna Sępopol MKS Jeziorany Mamry Giżycko DKS Dobre Miasto Znicz Biała Piska Victoria Bartoszyce Warmia Olsztyn Leśnik Nowe Ramuki

Omulew Wielbark 22.08.09, godz 17:00 Mazur Pisz Jurand Barciany Polonia Lidzbark W. Granica Bezledy OKS 1945 II Olsztyn Orlęta Reszel - Fortuna Wygryny

4 Kolejka - 29-30.08.09 Omulew Wielbark Mazur Pisz Orlęta Reszel OKS 1945 II Olsztyn Granica Bezledy Polonia Lidzbark W.

-

Leśnik Nowe Ramuki 30.08.09, godz. 16:00 Fortuna Wygryny Łyna Sępopol Warmia Olsztyn Victoria Bartoszyce Znicz Biała Piska

Jurand Barciany MKS Jeziorany

- DKS Dobre Miasto - Mamry Giżycko

5 Kolejka – 5-6.09.09 Fortuna Wygryny Mamry Giżycko DKS Dobre Miasto Znicz Biała Piska Victoria Bartoszyce Warmia Olsztyn Łyna Sępopol Leśnik Nowe Ramuki

Omulew Wielbark 5.09.09, godz. 16:00 Mazur Pisz MKS Jeziorany Jurand Barciany Polonia Lidzbark W. Granica Bezledy OKS 1945 II Olsztyn - Orlęta Reszel

6 Kolejka - 9.09.09 Mazur Pisz Orlęta Reszel OKS 1945 II Olsztyn Granica Bezledy Polonia Lidzbark W. Jurand Barciany MKS Jeziorany Mamry Giżycko

-

Omulew Wielbark godz. 17:00 Fortuna Wygryny Leśnik Nowe Ramuki Łyna Sępopol Warmia Olsztyn Victoria Bartoszyce Znicz Biała Piska DKS Dobre Miasto

7 Kolejka - 12-13.09.09 Omulew Wielbark DKS Dobre Miasto Znicz Biała Piska Victoria Bartoszyce Warmia Olsztyn Łyna Sępopol Leśnik Nowe Ramuki Fortuna Wygryny -

Orlęta Reszel 13.09.09, godz. 16:00 Mazur Pisz Mamry Giżycko MKS Jeziorany Jurand Barciany Polonia Lidzbark W. - Granica Bezledy OKS 1945 II Olsztyn

8 Kolejka - 19-20.09.09 OKS 1945 II Olsztyn - Omulew Wielbark 20.09.09, godz.14:00 Mazur Pisz - Orlęta Reszel Granica Bezledy - Fortuna Wygryny

Polonia Lidzbark W. Jurand Barciany MKS Jeziorany Mamry Giżycko DKS Dobre Miasto

-

Leśnik Nowe Ramuki Łyna Sępopol Warmia Olsztyn Victoria Bartoszyce Znicz Biała Piska

9 Kolejka – 26-27.09.09 Omulew Wielbark Znicz Biała Piska Victoria Bartoszyce Warmia Olsztyn Łyna Sępopol Leśnik Nowe Ramuki Fortuna Wygryny Orlęta Reszel -

Granica Bezledy 27.09.09, godz. 16:00 Mazur Pisz DKS Dobre Miasto Mamry Giżycko MKS Jeziorany - Jurand Barciany Polonia Lidzbark W. OKS 1945 II Olsztyn

10 Kolejka - 3-4.10.09 Polonia Lidzbark W. Mazur Pisz Granica Bezledy Jurand Barciany MKS Jeziorany Mamry Giżycko DKS Dobre Miasto Znicz Biała Piska

-

Omulew Wielbark 3.10.09, godz. 14:00 OKS 1945 II Olsztyn Orlęta Reszel Fortuna Wygryny Leśnik Nowe Ramuki Łyna Sępopol Warmia Olsztyn Victoria Bartoszyce

11 Kolejka - 10-11.10.09 Omulew Wielbark Victoria Bartoszyce Warmia Olsztyn Łyna Sępopol Leśnik Nowe Ramuki Fortuna Wygryny Orlęta Reszel OKS 1945 II Olsztyn -

Jurand Barciany 11.10.09, godz.16:00 Mazur Pisz Znicz Biała Piska DKS Dobre Miasto - Mamry Giżycko MKS Jeziorany Polonia Lidzbark W. Granica Bezledy

12 Kolejka - 17-18.10.09

MKS Jeziorany Mazur Pisz Polonia Lidzbark W. Jurand Barciany Mamry Giżycko DKS Dobre Miasto Znicz Biała Piska Victoria Bartoszyce

-

Omulew Wielbark 18.10.09, godz.14:00 Granica Bezledy OKS 1945 II Olsztyn Orlęta Reszel Fortuna Wygryny Leśnik Nowe Ramuki Łyna Sępopol Warmia Olsztyn

13 Kolejka - 24-25.10.09 Omulew Wielbark Warmia Olsztyn Łyna Sępopol Leśnik Nowe Ramuki Fortuna Wygryny Orlęta Reszel OKS 1945 II Olsztyn Granica Bezledy -

Mamry Giżycko 25.10.09, godz.15:00 Mazur Pisz Victoria Bartoszyce - Znicz Biała Piska DKS Dobre Miasto MKS Jeziorany Jurand Barciany Polonia Lidzbark W.

14 Kolejka – 31.10.09 DKS Dobre Miasto Mazur Pisz Jurand Barciany MKS Jeziorany Mamry Giżycko Znicz Biała Piska Victoria Bartoszyce Warmia Olsztyn

Fot. Akbszczytno.blogspot.com

22

-

Omulew Wielbark godz. 15:00 Polonia Lidzbark W. Granica Bezledy OKS 1945 II Olsztyn Orlęta Reszel Fortuna Wygryny Leśnik Nowe Ramuki Łyna Sępopol

15 Kolejka - 7-8.11.09 Omulew Wielbark Łyna Sępopol Leśnik Nowe Ramuki Fortuna Wygryny Orlęta Reszel OKS 1945 II Olsztyn Granica Bezledy Polonia Lidzbark W. -

Znicz Biała Piska 8.11.09, godz 14:00 Mazur Pisz - Warmia Olsztyn Victoria Bartoszyce DKS Dobre Miasto Mamry Giżycko MKS Jeziorany Jurand Barciany


Sport TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

PiłKA nOŻnA błękitni Pasym – przed sezonem.

kilka ciekawych wyników: pokonali u siebie III ligową Mrągowię aż 6:1 i zremisowali w Morągu z występującym w tej samej lidze Huraganem 3:3. Szczególnie dobrze podczas tych spotkań zaprezentował się nowy nabytek Jacek Łuczak, który we wspomnianych meczach zdobył cztery bramki. Niestety Łuczak nie będzie mógł wspomóc zespołu na początku sezonu, podczas meczu z Huraganem przy golu na 3:2

Zmiany w składzie, cel ten sam

Błękitni w sobotę rozpoczynają nowy sezon w IV lidze. Pierwszym przeciwnikiem pasymian będzie zespół Płomienia Ełk, który w poprzednim sezonie dał się zespołowi znad Kalwy mocno we znaki wyłączając go ostatecznie z walki o awans. Błękitni, w których to szeregach zaszło sporo zmian będą chcieli za wszelką cenę zrewanżować się piłkarzom z Ełku wchodząc przy okazji dobrze w sezon, który ma przynieść pasymianom III ligę.

B

łękitni do nowych rozgrywek przystąpią w mocno przemeblowanym składzie. W zespolenie nie ma już Marcina Łukaszewskiego. Najlepszy snajper IV ligi poprzedniego sezonu (51 bramek) próbuje swych sił w II ligowym Ruchu Wysokie Mazowieckie. Szeregi pasymian opuściły także dwie inne czołowe postacie zespołu. Sebastian Łukaszewski wyjechał do pracy za granicę, a Artur Naczas zasilił szeregi III ligowego Huraganu Morąg. W ich miejsce do Pasymia trafiło kilku nowych graczy, którzy mają gwarantować walkę o wyższą ligę także i w tym sezonie. Nowymi twarzami w zespole są: zdobywca 25 goli w ubiegłym sezonie w barwach Tęczy Biskupiec napastnik Grzegorz Myślisz, rewelacyjnie spisujący się w sparingach ostatnio nigdzie niegrający także napastnik Jacek Łuczak, wychowanek Błękitnych obrońca Mateusz Stalmach,

PRZYBYLI: Mateusz Stalmach (Stal Mielec), Marcin Jurewicz (LZS Lubomino-Wilczkowo), Grzegorz Myślisz (Tęcza Biskupiec), Jacek Łuczak (wolny zawodnik) UBYLI: Marcin Łukaszewski (Ruch Wysokie Mazowieckie), Sebastian Łukaszewski (wyjazd za granicę), Artur Naczas (Huragan Morąg), Jakub Koledziński (szuka klubu)

Mimo że w pasymskiej drużynie zaszły spore zmiany nadal zamierza walczyć o III ligę

Nowe ustawienia

który powrócił do zespołu ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mielcu oraz powracający do sportu po ciężkim wypadku samochodowym były gracz III ligowej Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, a ostatnio występujący w lidze okręgowej Wilczkowa wszechstronny pomocnik Marcin Jurewicz.

Pasymianie przygotowując się do nowego sezonu rozegrali kilka sparingów. Trener Michał Żuk sprawdzał podczas nich nowe ustawienia, szukając takiego, które będzie receptą na sukces w nadchodzących rozgrywkach. Błękitni podczas gier kontrolnych zanotowali

Fot. Tomasz Mikita

dla Błękitnych nabawił się urazu, który wyklucza go z gry w pierwszych meczach.

Walka o awans

Zapytany o cel na nowy sezon prezes Błękitnych Dariusz Lipka nie ukrywa, że zespół będzie chciał zająć jedno z

Terminarz IV ligi sezonu 2009/10 – runda jesienna

1 Kolejka – 8-9.08.2009

Błękitni Orneta

Błękitni Pasym Sokół Ostróda Pisa Barczewo Błękitni Orneta Zatoka Braniewo MKS Korsze Granica Kętrzyn Tęcza Biskupiec

5 Kolejka 5-6.09.09

-

Płomień Ełk 8.08.09, godz. 16:00 MKS Szczytno 8.08.09, godz. 14:00 Zamek Kurzętnik Start Nidzica Rominta Gołdap Polonia Pasłęk Olimpia 2004 Elbląg GKS Wikielec

2 Kolejka – 15-16.08.09 MKS Szczytno Polonia Pasłęk Zamek Kurzętnik Olimpia 2004 El. Płomień Ełk Rominta Gołdap Start Nidzica Pisa Barczewo

-

MKS Korsze 15.08.09, godz. 17:00 Błękitni Pasym 15.08.09, godz. 17:00 GKS Wikielec Tęcza Biskupiec Granica Kętrzyn Sokół Ostróda Zatoka Braniewo Błękitni Orneta

3 Kolejka – 22-23.08.09 Błękitni Pasym Błękitni Orneta Zatoka Braniewo Sokół Ostróda MKS Korsze Granica Kętrzyn Tęcza Biskupiec GKS Wikielec

-

MKS Szczytno 22.08.09, godz. 16:00 Zamek Kurzętnik Pisa Barczewo Start Nidzica Rominta Gołdap Polonia Pasłęk Płomień Ełk Olimpia 2004 El.

4 Kolejka – 29-30.08.09 MKS Szczytno Rominta Gołdap Zamek Kurzętnik Płomień Ełk Polonia Pasłęk Start Nidzica Pisa Barczewo

-

Granica Kętrzyn 29.08.09, godz. 17:00 Błękitni Pasym 29.08.09, godz. 16:00 Olimpia 2004 El. GKS Wikielec Tęcza Biskupiec MKS Korsze Sokół Ostróda

Błękitni Pasym Tęcza Biskupiec Zatoka Braniewo Sokół Ostróda MKS Korsze Granica Kętrzyn GKS Wikielec Olimpia 2004 EL.

- Zatoka Braniewo

-

Start Nidzica 5.08.09, godz. 16:00 MKS Szczytno 5.08.09, godz. 16:00 Zamek Kurzętnik Błękitni Orneta Pisa Barczewo Rominta Gołdap Polonia Pasłęk Płomień Ełk

6 Kolejka – 09.09.09 MKS Szczytno Pisa Barczewo Zamek Kurzętnik Polonia Pasłęk Zamek Kurzętnik Rominta Gołdap Start Nidzica Zatoka Braniewo

-

GKS Wikielec godz. 17:00 Błękitni Pasym godz 17:00 Płomień Ełk Olimpia 2004 El. Płomień Ełk Tęcza Biskupiec Granica Kętrzyn Sokół Ostróda

7 Kolejka – 12-13.09.09 Błękitni Pasym Olimpia 2004 El. Sokół Ostróda MKS Korsze Granica Kętrzyn Tęcza Biskupiec GKS Wikielec Płomień Ełk

-

Błękitni Orneta 12.09.09, godz. 16:00 MKS Szczytno 12.09.09, godz. 16:00 Zamek Kurzętnik Zatoka Braniewo Pisa Barczewo Start Nidzica Rominta Gołdap Polonia Pasłęk

8 Kolejka - 19-20.09.09 MKS Szczytno Zatoka Braniewo Zamek Kurzętnik Rominta Gołdap Start Nidzica

-

Płomień Ełk 19.09.09, godz. 17:00 Błękitni Pasym 19.09.09, godz. 16:00 Polonia Pasłęk Olimpia 2004 El. GKS Wikielec

NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

2

dwóch premiowanych awansem miejsc. - Naszym celem jest walka o awans. Uważam że nie mamy drużyny słabszej niż w poprzednim sezonie. Poziom sportowy będzie nas predysponował do walki o III ligę. Do sezonu przystępujemy więc pełni optymizmu. Jako głównych konkurentów do awansu prezes Lipka wymienia zespoły – Zatoka Braniewo, Sokół Ostróda oraz MKS Korsze. Nie wiem dokładnie jakie ruchy kadrowe poczyniły te drużyny, ale z pewnością będą liczyły się w walce o awans.

Zgasić Płomień

Ostatnie sparingi błękitnych: Huragan Morąg – błękitni Pasym 3:3 (1:1) Bramki dla Błękitnych: Łuczak -2, Gołębiewski-1 błękitni: Przemysław Brzozowski – Gregorczyk, Głodzik, Stalmach, Naczas, Foruś, Ziętak, Magnuszewski, Myślisz, Gołębiewski, Łuczak ponadto na boisku pojawili się: Malanowski, Kruk, Kruczyk, Domzalski, Marchewka, Jurewicz, Nosowicz , Łączyński

sparingi błękitnych: Błękitni - Start Działdowo 1:4 (1:3) Błękitni – MKS Jeziorany 10:1(5:1) Błękitni - Mrągowia 6:1 (3:1) Błękitni – Tęcza Biskupiec 2:0 (2:0) Huragan Morąg - Błękitni 3:3 (1:1) Błękitni - OKS II Stomilowcy 3:3 (1:1)

W poprzednim sezonie drużyną która ostatecznie wyleczyła zespół prowadzony przez Michała Żuka z marzeń o III lidze był dość niespodziewanie ełcki Płomień. Goście zwyciężyli wówczas w Pasymiu 2:1 grzebiąc tym samym gospodarzom szanse awansu. Okazja do rewanżu w nowym sezonie pojawiła się bardzo szybko bowiem los skojarzył oba zespoły już w pierwszej kolejce. Spotkanie odbędzie się w sobotę w Pasymiu. Początek o godzinie 17:00. daniel Kwiatkowski

Kadra Błękitnych 2009/2010 – runda jesienna ZAWODNIK WIEK POZYCJA Patryk Malanowski 17 bramkarz Przemysław Brzozowski 24 bramkarz Rafał Głodzik 37 obrońca Mateusz Stalmach 19 obrońca Damian Kruczyk 17 obrońca Marcin Kruk 21 obrońca Tomasz Panikowski 26 obrońca Grzegorz Naczas 18 obrońca/pomocnik Piotr Gregorczyk 32 obrońca/pomocnik Marcin Ziętak 24 obrońca/pomocnik Patryk Brzozowski 21 pomocnik Piotr Domżalski 17 pomocnik Arkadiusz Foruś 23 pomocnik Marcin Jurewicz 22 pomocnik Krzysztof Łączyński 23 pomocnik Maciej Magnuszewski 26 pomocnik Bartosz Nosowicz 18 pomocnik Michał Nosowicz 16 pomocnik Marcin Gołębiewski 25 pomocnik/napastnik Grzegorz Myślisz 27 napastnik Jacek Łuczak 31 napastnik

błękitni Pasym – OKs ii stomilowcy Olsztyn 3:3 (1:1) Bramki dla Błękitnych: Foruś, Jurewicz. Naczas błękitni: Przemysław Brzozowski - Kruk, Głodzik, Ziętak, Gregorczyk - Magnuszewski, Jurewicz, Gołębiewski, Naczas, Marchewka - Foruś ponadto na boisku pojawili się: Malanowski, Łączyński, Patryk Brzozowski, Kruczyk, M. Nosowicz, B. Nosowicz, Stalmach

W pierwszej kolejce, która odbędzie się już w najbliższy weekend Błękitni podejmą dobrze zapamiętany w Pasymiu po ubiegłym sezonie zespół Płomienia Ełk. Natomiast MKS Szczytno pojedzie na mecz do Ostródy, aby zmierzyć się z jednym z faworytów ligi Sokołem. Do derbów powiatu dojdzie już w 3 kolejce 22 sierpnia, kiedy to MKS zagości na boisku w Pasymiu. Specjalnie dla kibiców obu naszych drużyn drukujemy terminarz rozgrywek. Pisa Barczewo Błękitni Orneta Sokół Ostróda

- Tęcza Biskupiec - Granica Kętrzyn - MKS Korsze

9 Kolejka – 26-27.09.09 Błękitni Pasym Polonia Pasłęk MKS Korsze Granica Kętrzyn Tęcza Biskupiec GKS Wikielec Olimpia 2004 El. Płomień Ełk

-

Sokół Ostróda 26.09.09, godz. 16:00 MKS Szczytno26.09.09, godz. 16:00 Zamek Kurzętnik Sokół Ostróda Błękitni Orneta Pisa Barczewo Start Nidzica Rominta Gołdap

10 Kolejka – 3-4.10.09 Zamek Kurzętnik MKS Korsze Rominta Gołdap Start Nidzica Pisa Barczewo Błękitni Orneta Zatoka Braniewo Sokół Ostróda

-

MKS Szczytno 3.10.09, godz. 14:00 Błękitni Pasym 3.10.09, godz. 16:00 Polonia Pasłęk Płomień Ełk Olimpia 2004 El. GKS Wikielec Tęcza Biskupiec Granica Kętrzyn

11 Kolejka – 10-11.10.09 Błękitni Pasym 16:00 MKS Szczytno Granica Kętrzyn Tęcza Biskupiec GKS Wikielec Olimpia 2004 El. Płomień Ełk Polonia Pasłęk

- Zamek Kurzętnik 10.10.09, godz. -

Rominta Gołdap 10,10,09 godz. 17:00 MKS Korsze Sokół Ostróda Zatoka Braniewo Błękitni Orneta Pisa Barczewo Start Nidzica

12 Kolejka 17-18.10.09 Błękitni Pasym Start Nidzica

- Granica Kętrzyn 17.10.09, godz. 15:00 - MKS Szczytno 18.10.09, godz. 16:00

Zamek Kurzętnik Pisa Barczewo Błękitni Orneta Zatoka Braniewo Sokół Ostróda MKS Korsze

-

Rominta Gołdap Polonia Pasłęk Płomień Ełk Olimpia 2004 El. GKS Wikielec Tęcza Biskupiec

13 Kolejka – 24-25.10.09 MKS Szczytno Tęcza Biskupiec Granica Kętrzyn GKS Wikielec Olimpia 2004 El. Płomień Ełk Polonia Pasłęk Rominta Gołdap

-

Pisa Barczewo 24.10.09, godz. 16:00 Błękitni Pasym 24.10.09, godz. 15:00 Zamek Kurzętnik MKS Korsze Sokół Ostróda Zatoka Braniewo Błękitni Orneta Start Nidzica

14 Kolejka – 31.10.09 Błękitni Pasym Błękitni Orneta Zamek Kurzętnik Pisa Barczewo Zatoka Braniewo Sokół Ostróda MKS Korsze Granica Ketrzyn

-

GKS Wikielec godz. 14:00 MKS Szczytno godz 14:00 Start Nidzica Rominta Gołdap Polonia Pasłęk Płomień Ełk Olimpia 2004 El. Tęcza Biskupiec

15 Kolejka – 7-8.11.09 MKS Szczytno Olimpia 2004 El. Tęcza Biskupiec GKS Wikielec Płomień Ełk Polonia Pasłęk Rominta Gołdap Start Nidzica

-

Zatoka Braniewo 7.11.09, godz. 14:00 Błękitni Pasym 7.11.09, godz14:00 Zamek Kurzętnik Granica Kętrzyn MKS Korsze Sokół Ostróda Błękitni Orneta Pisa Barczewo


24

Reklama NR 31(56) Czwartek 06-12.08.2009

TYGODNIK SZCZYTNO kontakt: biuro@tygodnikszczytno.pl, tel. (089) 624 62 44, pon-pt: w godz. 9 - 16

TYGODNIK SZCZYTNO NR.31/2009  
TYGODNIK SZCZYTNO NR.31/2009  

Tygodnik Szczytno

Advertisement