Page 1

SZCZYTNO DŹWIERZUTY JEDWABNO PASYM ROZOGI ŚWIĘTAJNO WIELBARK

Prezentacja Tygodnika


Podstawowe informacje

 wydawca: Mazowiecka Grupa Medialna  kapitał: 100% polski  dzień wydania: czwartek  cena: 1.50 zł  nakład: 6 000 szt.  zasięg: Szczytno + powiat szczycieński  kolportaż: Kolporter, Ruch, poczta, własna sieć sprzedaży

2


Stałe działy

Wydarzenia

Ogłoszenia drobne

Ludzie i fakty Sport

Rozmaitości

3


Dodatek telewizyjny – Super Tele

„TYGODNIK SZCZYTNO”

4


Zasięg ukazywania

TYGODNIK SZCZYTNO ukazuje się na terenie zamieszkiwanym przez:

ok. 70 tys. mieszkańców.

5


Nasi czytelnicy

 TYGODNIK SZCZYTNO w swoim założeniu trafia do wszystkich grup społecznych.  Naszymi czytelnikami są zarówno osoby młode jak również w wieku średnim i starszym.  Cechuje ich aktywne zainteresowanie informacjami na temat powiatu.  Dużą część naszych czytelników stanowią aktywni zawodowo mieszkańcy powiatu. Samorządowcy, przedsiębiorcy, osoby mające wpływ na rozwój regionu.  Często są to stali czytelnicy, czytający każdy lub prawie każdy numer pisma.

6


Cennik powierzchni reklamowych / formaty Strona pierwsza • ucho • 1 moduł (kolor)

100 zł 70 zł

Strona ogłoszeniowa • 1 moduł cz/b • 1 moduł kolor • 1 moduł ostatnia strona

19 zł 24 zł 32 zł

> DOPŁATY • strona redakcyjna • strona trzecia • wskazanie prawej strony • przygotowanie artykułu promocyjnego > BONIFIKATY • płatność przed emisją • 4-10 emisji ogłoszenia • 11-17 emisji • 18-31 emisji • 32 – więcej

20% 35% 25% 15% 8% 5% 10% 15% 20%

> INSERTY 1 szt. wkładkowanie 0,12 zł (netto)

7


Reklama

 Cena reklamy obejmuje przygotowanie graficzne materiału do druku.  Nasi graficy przygotują reklamę według Państwa wskazań.

8


Ogłoszenia drobne

Ogłoszenia drobne zamówione w „Tygodniku Szczytno” ukazują się w czterech powiatach:  szczycieńskim  przasnyskim  makowskim  mławskim

9


SZCZYTNO DŹWIERZUTY JEDWABNO PASYM ROZOGI

Zapraszamy do współpracy Biuro reklamy „Tygodnik Szczytno” pl. Juranda 2, 12-100 Szczytno

ŚWIĘTAJNO WIELBARK

Michał Kwieciński Specjalista ds. reklamy tel.: 0 665 542 710 kwiecinski.m@gmail.com

TYGODNIK SZCZYTNO - PREZENTACJA  

Prezentacja Tygodnika Szczytno

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you