Page 1

DANSLES

De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DEWASSENAARDER.NL DEWASSENAARDER.NL

monumenten P5

19 december 2013 JAARGANG 58 NR 46

vrijwilligers P11

BEHOUD JOZEFKERK IS PRIORITEIT

Massagraf wordt onderzocht

Wie doet er mee in Wassenaar?

Wassenaar LOKAAL

Wassenaars koor op kerstreis muziek

P7

Seksrel kost Wassenaar 1,5 ton

OZB wordt discussiepunt

 Raad akkoord met schikking 4 hoofdrolspelers RAAD  Een meerderheid van de gemeenteraad is maandagavond akkoord gegaan met een juridisch dichtgetimmerde overeenkomst tussen de gemeente en de vier hoofdrolspelers in de beruchte seksrel of nazit. Door Jos Knijnenburg

Uit de overeenkomst, die als een ingelast item op de agenda was gezet, blijkt dat oud-wethouder Henk de Greef (VVD) en de raadsleden De Vries (WWW), Van de Velde (WWW) en Paulides (DLW) samen in totaal 151.000 euro aan schadevergoeding en vergoeding van juridische kosten tegemoet kunnen zien. De Greef sprak tijdens de vergade-

Natuurgebieden blijven verbonden

ring in, waarbij hij sprak over ‘het drietal’. ‘Zij hebben hun eigen leed gecreëerd, waar de gemeenschap nu voor moet bloeden’. Hij weet de grondslag voor de schadevergoeding aan hen en stelde dat hij dankzij alle publiciteit volgens zijn eigen adviseur ‘niet bemiddelbaar’ wordt genoemd. Toch ziet De Greef als enige van het kwartet af van schadevergoeding omdat niet de gemeente, maar de drie hem scha-

de hebben berokkend. Hij noemde elke schadevergoeding aan de drie ‘buitenproportioneel’ en stelde dat de raad met dit voorstel wordt gechanteerd. Pim van de Locht (PvdA) worstelde ermee zijn hart of verstand te laten kiezen en koos voor het laatste zodat er echt een streep onder de affaire kan worden gezet. Antoon Claassen (GroenLinks) twijfelde ook over de zaak die hij ‘een voortetterende steenpuist noemde’. Meindert Stolk (CDA) koos voor het belang van Wassenaar maar stelde wel voor het eerst in bijna 16 jaar voor iets te stemmen waar hij tegen is. Hoofdrolspeler Ben Pau-

RAAD  Normaal is de vaststel-

lides (DLW) wilde ‘liever de waarheid’, maar zei voor een joelende tribune verder niks. Brother in arms Henk de Vries (WWW) had het over een boetekleed en beloofde verder te zwijgen terwijl Mary-Jo van de Velde opnieuw schitterde door afwezigheid. Anouk van Eekelen (VVD) stemde als enige tegen. Ze noemde het onacceptabel de drie ‘een zak geld te geven’. In het raadsvoorstel dat de seksrel ironisch genoeg onder het programma ‘goed bestuur en goede dienstverlening’ schaart, worden twee nog lopende rechtszaken genoemd. De streep kon weleens een stippellijn blijken.

 Mooi Wassenaar

NATUUR  De gemeente Wassenaar is verheugd over de handhaving van de ecologische verbindingszone tussen het natuurgebied Lentevreugd langs Maaldrift en door de Papenwegse Polder als onderdeel van het gebied Duin Horst & Weide. Dat hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland conform het voorstel van Gedeputeerde Staten besloten op 11 december. Hiermee is het eerdere voorstel om deze waardevolle verbinding te schrappen van de baan.

Z

ling van de plaatselijke belastingtarieven en verordeningen tijdens de laatste raadsvergadering voor de kerst een hamerstuk, dit jaar vormden de OZB-tarieven voor 2014 zowaar kanonnenvlees voor een debat. Met daarin de onthulling van wethouder Beimers over ‘de diplomatieke vrijstelling’. Tot voor kort telde men de waarden van ambassades e.d. mee in de OZB-capaciteit terwijl dergelijke optrekjes niet OZB-plichtig zijn. WWW kwam met een amendement om het ozb-tarief niet 14,3 maar 2,5 procent te verhogen. Het zou 664.000 euro minder opleveren en dat vonden de wethouder en een raadsmeerderheid te gortig. Cees Tukker (CDA): ‘Ik ben er niet voor een gat in de begroting slaan’. Een amendement van de VVD om eventueel meeropbrengsten van de OZB in 2014 ten opzichte van het lopende jaar in 2015 in het tarief te verwerken zodat de stijging wordt gematigd, kreeg wel de steun van een raadsmeerderheid.

Regel kan een hoop schelen RAAD  Wethouder De Lange

(Ruimte) kreeg maandagavond tijdens de raadsvergadering eindelijk het smakelijkste lokale gespreksonderwerp op zijn bordje, overlast door hondenpoep.

Snabbel ou er nu écht een streep onder de ‘seksrel’ komen te staan? Ik waag het te betwijfelen. Misschien dat de gemoederen bij de betrokkenen zijn bedaard, als ik de landelijke (en lokale) pers mag geloven begint de buitenwereld zich juist weer meer op te winden. Het is ook lastig uitleggen dat een persoonlijk conflict tussen bestuursen raadsleden wordt afgekocht met gemeentelijk geld. De eerste reacties logen er niet om. Het vertrouwen in de lokale politiek, toch al geschonden door twee jaar incident na incident, loopt opnieuw een deuk op. En dat terwijl de gemeenteraadsverkiezingen er aan komen. Ondertussen is ook de lokale partij die het anders zou gaan doen in een bestuurscrisis geraakt en is een prominent lid van een andere partij toch nog onverwachts voor zichzelf begonnen. En dan is de campagne nog niet eens écht begonnen. Het worden interessante tijden in Wassenaar. Helaas zal ‘Snabbel’ hier geen wekelijks commentaar meer op kunnen geven. Maar dat wil niet zeggen dat oude Samantha de lokale wederwaardigheden niet zal blijven volgen!

muziek P7

AFSCHEID

 Een dag komt ten einde, een week komt ten einde en 2013 komt ten einde. Helaas geldt dat ook voor de krant die u nu voor zich heeft.

door een icoon van Wassenaar op de voorpagina te plaatsen. Het Raadhuis de Paauw, het bestuurlijk centrum van ons dorp en een herkenningspunt langs de N44 voor forenzen. Menig artikel in deze krant is geschreven naar aanleiding van nieuws vanuit het Raadhuis. Het Raadhuis was één van onze grote bronnen en zal een grote bron blijven voor De Wasse-

Zoals u vorige week heeft kunnen lezen is dit de laatste editie van De Wassenaarder. En hoe anders kunnen wij afscheid nemen van Wassenaar en haar inwoners dan

10X LEUKER

OPE

DAGN 18 j an.

10.0 0-14 .00 U

UR

10X BETER

andreascollege.nl Check onze 10 redenen om voor het Andreas College te kiezen!

naarse Krant, waarin deze krant op zal gaan. Wij hopen dat u genoten hebt van deze krant. Persoonlijk wil ik graag alle collega’s bedanken voor de prettige samenwerking: Jose Koenrades, Jos Knijnenburg, Nico Mooyman, Aleid Montens, Loes Rietvelt, Bouwe Prins en Esdor van Elten. | Foto/ tekst: Marc v/d Kaa

Antoon Claassen (GroenLinks) stelde dit succesnummer van menig wijkwandeling en verkiezingscampagne aan de orde. De wethouder gaf aan dat de Wassenaarse APV een manco bevat met betrekking tot de opruimplicht. Dat gaat veranderen, aldus De Lange. Bas Leijen (WWW) stelde een zonering voor, bijvoorbeeld in park Deijleroord waar zelfs spontaan een hangplek voor hondenbezitters is ontstaan.

Hartelijk Bedankt! Redactie, commercie, fotografen en alle medewerkers van De Wassenaarder bedanken u heel hartelijk voor uw getoonde interesse in onze krant. Wij zijn dankbaar dat wij als De Wassenaarder 58 jaar deel uit mochten maken van de Wassenaarse samenleving. Wij wensen u prettige feestdagen en een vooral gezond en voorspoedig 2014. Dirk Bouman, directeur Uitgeverij Verhagen


OOK MET KERST GA JE NAAR DE MARKT!!! Iedere dinsdag van 08:30 tot 16:00 uur

ROBERTO PERFECTO Diervoeders

Roomboter kerststol met amandelspijs 1000 gram € 7,50

Nu met bon

€ 5,00

EUROFROMAGE Kaas en delicatessen

VOOR IEDERE KLANT EEN LEUKE KERSTATTENTIE op=op

KAAS IS FEEST

Uitgebreid assortiment voor de buitenvogels.

Vogelpindakaas normaal € 2,99 nu

€ 2,50

Perfecto Hondenvoer 15 kilo

€ 17,00

Entrecote of Ribeye 100 gram €

2,25

Botermalse kogelbiefstuk 100 gram € 2,49 Lamsracks en lamshaas 100 gram €

3,25

Martien Kalkman Uw specialist in Drop, Snoep en Chocolade DE VOOR LEUKS

TE & L

STE EKKER

CHO KERST

E COLAD

S... OVER I N A V R E OF WAT

Zalmrollade gekruid met Di Nocci Marinade 100 gram

Kabeljauw met spek in braadzak

100 gram

€ 2,50 € 2,50

Grote Noordzeetongen Kerstactie

heel kilo

€ 25,00 op=op

www.marcelkorlaar.nl


lokaal

De Wassenaarder

Bestuurswissel (1) ingezonden n Het Bestuur van

WatWassenaarWil heeft besloten af te treden. Belangrijkste redenen van ons besluit zijn de reeds langer bestaande moeilijke verhouding tussen fractie en bestuur, de onmogelijkheid om tot goede en doelgerichte samenwerking met de fractie te komen, en een zich steeds meer verdiepend verschil van inzicht over de wijze waarop WWW zich zowel binnen als buiten de raadszaal dient op te stellen. Wij staan allen volledig achter de volgende doelstelling: Een groen, zelfstandig en goed bestuurd Wassenaar. We zullen op energieke en gewetensvolle manier ons inzetten om deze doelstellingen te realiseren. Jacques Ruigrok, Peter Knijnenburg, Hans Mulder en Henri Hendrickx

n "Wij hebben elkaar opgezocht en een gezamenlijke koers bepaald."

Bestuurswissel (2) ingezonden n Afgelopen woens-

Door Iris Oostlander

Druk bezocht VVD politiek café politiek n Op 11 december orga-

niseerde de VVD een politiek café over de komende veranderingen op het gebied van participatie, zorg en jeugdzorg. De bijeenkomst was druk bezocht. Tweede Kamerleden Sjoerd Potters, Bas van ’t Wout en Brigitte van der Burg gaven een korte inleiding over de aanleiding van de maatregelen en de gevolgen voor de nabije toekomst. Zo werd gesproken over het feit dat werk voor iedereen toegankelijk moet zijn, al dan niet begeleid. Er leeft veel onrust bij mensen over wat er allemaal gaat gebeuren in de zorg. Aangegeven werd dat juist door het overbrengen van de zorgtaken van Rijk naar gemeente de cliënt centraal komt te staan en veel meer gekeken kan worden naar wat hij zelf nog wel en niet kan. Zo kan, meer dan in het verleden, zorg op maat geboden worden. Er werden volop vragen gesteld, maar ook konden één-op-één gesprekken worden gevoerd met de Kamerleden.

PvdA kandidaten politiek n Afgelopen week kwa-

men de PvdA Wassenaar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 samen bij het beeld van de kolensjouwer aan de haven/Oostdorperweg. Het team bestaande uit Jan van Noort, Henri van Smirren en Inge Bunte gaat zich samen met nog 13 kandidaten inzetten voor een sociale en constructieve Wassenaarse politiek. De sociaal democraten bereiden zich nu voor op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, die zal starten in de tweede week van januari.

3

De Wassenaarder gaat op in De Wassenaarse Krant krant n “Dankzij deze samensmelting beschermen wij de status van de lokale krant en bieden wij de relaties van de Wassenaarse Krant een bredere poort naar de regionale markt.” Dit is een uitspraak van Dirk Bouman, algemeen directeur van Uitgeverij Verhagen. In dit dubbelinterview, dat hij samen met Roël Karamat-Ali geeft, zet hij zijn visie uiteen over het besluit om intensief te gaan samenwerken.

dag is tijdens de Algemene Ledenvergadering van Wat Wassenaar Wil het voltallige bestuur afgetreden. Per acclamatie is diezelfde avond Michiel Rahusen door alle aanwezige leden benoemd tot interim voorzitter. Wat Wassenaar Wil heeft er alle vertrouwen in dat zij bij de volgende ledenvergadering op 3 januari 2014, een kandidatenlijst aan haar leden zal voorleggen met een goede mix van ervaren- en nieuwe kandidaten. Ook zal er diezelfde avond het nieuwe bestuur worden voorgesteld en benoemd. Michiel Rahusen, interim voorzitter.

donderdag 19 december 2013

“De Wassenaarder maakt al 58 jaar deel uit van de Wassenaarse gemeenschap en ook de Wassenaarse Krant is niet meer weg te denken. Wij zijn lokaal zeer betrokken en in de loop der tijd ook betrouwbaar gebleken. Dat was ook precies het motto van de Wassenaarder: Betrokken en betrouwbaar. Wij hebben elkaar opgezocht en een gezamenlijke koers bepaald. Dat is beter voor iedereen,” vult Roël aan. Roël Karamat-Ali is geen onbekende in Wassenaar. Mede door de oprichting van De Wassenaarse Krant heeft hij op diverse gebieden zijn inzet voor en betrokkenheid met de Wassenaarders laten zien. “De Wassenaarder beschouwde ik altijd als concurrent. Dat werkt niet prettig, want dat is negatieve energie.” “Deze tijd vraagt om keuzes’, merkt Dirk Bouman serieus op. ”Met de samensmelting van beide kranten krijgt Wassenaar één sterke lokale krant. Wij vinden het belangrijk dat een krant zich in de haarvaten van de samenleving positioneert. Dat is ook het uitgangspunt van De Wassenaarse Krant. Daarin hebben wij elkaar gevonden en het is dus logisch dat deze krant op dezelfde voet doorgaat.” Inzet

De consequentie is dat de Wassenaarder vanaf 1 januari 2014 niet meer verschijnt. “De Wassenaarse

Dirk Bouman is een tevreden man. Net als Roël Karamat-Ali. | Foto: René de Wit. Krant gaat verder in dezelfde geest, met hetzelfde team, op dezelfde plaats en met dezelfde tomeloze inzet,” bevestigt Roël. “Dat deel uitmaken van het hart van de gemeenschap is wat dit vak zo mooi maakt,” zegt Dirk. “Wij spiegelen, zijn het cement van de samenleving en soms ook een luis in de pels. Wij luisteren naar onze lezers en informeren hen over wat er speelt in de breedte van de lokale samenleving. De Wassenaarse Krant en de Wassenaarder zijn twee complementaire kranten. Samenvoegen van deze beide sterke titels is een uitstekende aanvulling voor de inwoners van Wassenaar omdat er een nog betere, completere krant ontstaat.” Dirk Bouman is een uitgever met passie. Na diverse opleidingen

kwam hij in 1995 bij Uitgeverij Verhagen terecht, waar hij helemaal op zijn plek zit. Begonnen als rechterhand van de toenmalige directie bracht hij in de loop der jaren met veel succes samen met Guido Verhagen zijn visie in het bedrijf. En met resultaat. Hij weet zeker dat in deze regio de lokale krant een belangrijke rol blijft spelen en dat de Wassenaarse ondernemers veel profijt uit de samenwerking met ‘zijn’ uitgeverij kunnen halen. Ze kunnen nu op een eenvoudige manier via De Wassenaarse Krant 120.000 huishoudens in de Duin- en Bollenstreek bereiken. Hij is dan ook een tevreden man. Net als Roël Karamat-Ali, die van zijn krant in de loop van de jaren een groot succes heeft weten te maken en dat nu beloond ziet.

Nieuws

Beide heren zijn het, na een lange tijd van praten, voorbereiden en uitwerken van duidelijke afspraken, helemaal eens over de toekomst. De papieren krant blijft heel belangrijk. Wij leveren de interessante achtergronden van het ‘snelle’ nieuws dat tegenwoordig overal te verkrijgen is. “Het nieuws op het internet moet men zelf opzoeken en de krant komt elke week naar de mensen toe. Dat is een vanzelfsprekendheid die gegarandeerd blijft. Dat is wat wij uiteindelijk hebben bereikt: wij beschermen de toekomst van de enige echte lokale Wassenaarse krant. Dé krant van Wassenaar wordt gewoon volgende week weer bezorgd.”

White Winter Diva’s en Icecarving in Wassenaar De White Winter Diva’s brengen u op zaterdag 21 december aanstaande helemaal in kerstsfeer. U komt deze steltendames tussen 12.00 en 16.00 uur tegen in de wandelgangen van het centrum van Wassenaar.

De kleine witte fee Twinkel vergezelt de White Winter Diva’s. Met de vrolijke muziek die zij meebrengt en haar speelse karakter verschijnt

al snel een glimlach op ieders gezicht. Daarnaast kunnen de kinderen op het Evenementenplein bij de ijssalon een rondje meedraaien in de nostalgische draaimolen. Een ritje in de molen is gratis voor iedereen die instapt. Op zondag 22 december is er een extra koopzondag en zijn de winkels geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens het winkelen kunt u een kijkje komen nemen bij het Icecarving, dat

plaatsvindt op het Evenementenplein. Uit een groot ijsblok worden de mooiste sculpturen gemaakt met behulp van o.a. kettingzaag en strijkbout. Het is heel leuk om te zien hoe de beelden tot stand komen en natuurlijk is het eindresultaat ook beslist de moeite waard. De demonstraties vinden tussen 12.00 en 16.00 uur plaats. Verder kunt u zelf ook de handen uit de mouwen steken tijdens de workshops waar

u gratis aan kunt meedoen op deze zondag. Uit een kleiner blok ijs mag u zelf een ijscreatie maken. Alle materialen zijn aanwezig zoals handschoenen en beitels. Maar kom op tijd, het aantal deelnemers is beperkt. Tijdens de kerstkoopzondag zijn de kinderen weer van harte welkom voor een ritje in de nostalgische draaimolen in de Langstraat. Meer informatie: www.winkelsinwassenaar.nl.

Sportieve campagnestart D66 politiek n Met een welgemikt schot op het doel van de in helder oranje gehulde keeper Sander Koewé van het eerste team van Blauw Zwart opende lijsttrekker Eva van Rijen-Kernkamp zaterdagmiddag 14 december de campagne van D66 Wassenaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Een sportieve campagnestart want D66 vormt in meer dan een beteke-

nis het sportieve hart van de Wassenaarse gemeenteraad. Zo nam de Raad onlangs bij de behandeling van de begroting voor 2014, unaniem een door Eva van Rijen ingediende motie aan, waarin B&W wordt opgedragen een vernieuwd sportbeleid te gaan voeren, op basis van de Sportnota 2014. D66 is bovendien de partij die in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk aandacht vraagt voor de jongerensport in Wassenaar. D66 wil

graag dat in de toekomst alle Wassenaarse schoolkinderen aan sport kunnen doen. Optimistisch

D66 gaat de komende verkiezingen optimistisch tegemoet, in de overtuiging dat de Wassenaarse kiezers het sportieve gedrag van de D66’ers zullen herkennen en waarderen. ‘We gaan uit van drie zetels,’ vertelt campagneleider en burgerraadslid Ritske Bloemendaal.

Foto: PR


N! E P O AGS uur

D t/m 17.00 ZON 12.00 STDAG KER e 2 p ook o EOPEND! G

Vrijdag decemb 20 er 2013 Van 17. 00 - 18. 00 uur

Happy Hour Hoofdstraat Vrijdag 20 december 2013 Van 17.00 - 18.00 uur

Heerlijke amuses en drankjes verzorgt door:


lokaal

De Wassenaarder

donderdag 19 december 2013

5

De Goede Herderkerk krijgt gedenkmuur Herdenken n Het kerkhof achter De Goede Herderkerk zal in 2014 worden voorzien van een bijzonder gedenkmonument waarop de namen komen te staan van alle circa 260 overleden parochianen waarvan de graven geruimd zijn en dus ook de grafzerken zijn verdwenen. Door Jos Knijnenburg

De gedenksteen die het prehistorische massagraf markeert. | Foto: Bouwe Prins

Opnieuw onderzoek naar graf Strandwal Onderzoek

n Het massagraf uit de Bronstijd dat in het voorjaar van 1987 werd ontdekt tijdens de aanleg van de wijk Weteringpark I wordt met behulp van de nieuwste technieken opnieuw wetenschappelijk onderzocht.

Door Jos Knijnenburg Archeologen troffen destijds deels in het wegprofiel van de huidige Strandwal in een kuil van ongeveer 3 bij 3,5 meter de stoffelijke resten aan van 12 mannen, vrouwen en kinderen. De situering van de skeletten maakte direct duidelijk dat de 12 personen gelijktijdig moeten zijn begraven. Waarschijnlijk zijn de resten, die tussen de 3.500 en 4.000 jaar oud zijn, geconserveerd gebleven omdat ze tot vlak voor de vondst onder grondwaterniveau hebben gelegen.

Spectaculair

De vondst van het graf werd beschouwd als één van de meest spectaculaire uit de Bronstijd. Al direct was duidelijk dat een aantal mensen uit het graf op gewelddadige wijze om het leven moesten zijn gekomen. De vondst is in ruim een kwart eeuw onderwerp geweest van tal van publicaties en exposities. Het graf speelde belangrijke rol in het project ‘Archeologie krijgt een gezicht’ van de gemeenten van het Pact van Duivenvoorde. Toch is er nog heel veel onbekend. De technieken die dat mogelijk maken staan niet stil, zoals recent reeds enkele malen is gebleken bij de identificatie van verzetsstrijders die op de Waalsdorpervlakte waren gefusilleerd. In april worden de resultaten van het nieuwe onderzoek naar het Bronstijdgraf verwacht.

De begraafplaats ‘In loco pascuae’ (‘In een weideveld waar wij zullen rusten’) van De Goede Herderparochie maakt deel uit van het kerkcomplex aan de Stoeplaan dat in 2002 de status van rijksmonument kreeg. De begraafplaats werd pas jaren na de bouw van De Goede Herderkerk aangelegd. Processieveld

Aanvankelijk betrof het alleen de hoek van een grasveld achter de kerk dat processieveld werd gebruikt. In 1958 werd het kerkhof met een kleine 100 graven uitge-

breid. Niet alleen op het terrein achter het kerkgebouw maar ook aan beide zijkanten van de kerk. Vanaf het einde van de jaren negentig werd het kerkcomplex op tal van materiële punten aangepakt. Het kerkhof werd opnieuw uitgebreid met ruim 60 graven, er vond groot onderhoud aan kerk en toren plaats, de Pius X-school transformeerde tot een appartementencomplex, de voormalige tuin annex kwekerij van hovenier Cor Knijnenburg veranderde in het Pius X Plein met extra parkeerruimte voor kerkgangers en het laantje kreeg eindelijk zijn karakteristieke berken terug.

Muur

Wim Tordoir van de kerkhofcommissie van De Goede Herder maakte eind vorige week in het mededelingenblad De Gaffel bekend dat de bisschop van Rotterdam zijn zegen heeft gegeven aan de bouw van een gedenkmuur die deel in de bosstrook tussen de begraafplaats en de huizen langs de Oud Wassenaarseweg komt te staan. Op de muur van 5 bij 2,25 meter worden in bronzen naamplaten de namen van de overleden parochianen vereeuwigd, elk met zijn of haar geboorte- en sterfdatum. Het idee is dat met het ruimen van graven en het verwijderen van grafzerken ook de namen van overledenen verdwijnen. Bijzonder is dat de muur wordt opgetrokken uit geglazuurde stenen die overcompleet waren bij de bouw van kerk en sinds 1932 in de kelder zijn opgeslagen.

Verlichte Polderroute terug op oude locatie Evenement n Tijdens de Verlichte

Polderroute 2013 zullen op zondag 29 december letterlijk de schijnwerpers worden gericht op bedrijven en bouwwerken in Wassenaar Noord. Langs de sfeervol verlichte route tussen de Maaldrift, het Ammonslaantje, de Hogeboomseweg, de Oostdorperweg en de Verlengde Hoge Klei worden woningen en bedrijven uitgelicht en er is op verschillende adressen van alles te zien en te doen. Door Jos Knijnenburg Met de keuze voor een Verlichte Polderroute op en langs het gebied tussen de Maaldrift en de Verlengde Hoge Klei is het evenement terug op de plek waar in december 2007 de allereerste editie werd georganiseerd.

Schijnwerpers

De Agrarische Vereniging Santvoorde, die toen in samenwerking met de gemeente en een groot aantal bedrijven tekende voor de organisatie, koos voor deze locatie omdat toen al de politieke schijnwerpers nadrukkelijk op de Ommedijkse polder waren gericht. Het werd onmiddellijk een groot succes, waarbij het evenement geheel in de sfeer van kerst ook een koppeling met een goed doel kreeg, destijds World Servants dat bouwprojecten in der Derde Wereld ondersteunde. Eind 2008 kwam er een vervolg met Lichtjes in de Polder, waarvan de opbrengst was bestemd voor het Wassenaarse Run

for Rio, een stichting die geld inzamelt voor kansarme kinderen waar ook ter wereld. Twee jaar geleden werd de massaal bezochte Verlichte Polderroute langs de oostelijke parallelweg van de A44 halverwege de avond overschaduwd door een aanrijding, waarbij een fietsster ernstig gewond raakte. Programma

De organisatie van de Verlichte Polderroute is dit jaar opnieuw in handen van Santvoorde die samenwerkt met andere organisaties zoals de IVN, bekend van vele natuurexcursies en Het Bewaarde Land dat kinderen in het gebied Meijendel educatie geeft. Ook Run for Rio is weer van de partij. Burgemeester Jan Hoekema zal de Verlichte Polderroute op 29 december om 15.30 uur openen op het erf van de boerderij van de familie Den Hollander aan het Ammonslaantje. In de aanloop naar het evenement hebben kinderen van enkele basisscholen op de boerderij onlangs tientallen grasbalen beschilderd. Deze worden tijdens de Verlichte Polderroute voorzien van verlichting langs de route opgesteld. De burgemeester onthult de twee mooiste agrarische schilderwerken. Beleven

Naast alle uitgelichte panden is er van alles te zien en te beleven. Van een boswandeling, een bezoek aan een heus museum en een fotocollage samengesteld door Ties Odijk. Uiteraard wordt voor de inwendige mens goed gezorgd.

Een beeldbepalend gebouw in Noord, maar de toekomst blijft onzeker. | Foto: Bouwe Prins

Behoud kerkgebouw is prioriteit van gemeente Kerk n CDA-woordvoerder Theo Overdevest greep vorige week de ingelaste vergadering van de commissie Ruimte aan om de recente aanwijzing van de Sint Jozefkerk als gemeentelijk monument aan de orde te stellen. Een besluit waarover jaren is gesteggeld, maar dat ook tot veel vragen heeft geleid. Door Jos Knijnenburg

Twee van de drie katholieke kerken in Wassenaar, De Goede Herderkerk en de Sint Willibrorduskerk hebben de status van rijksmonument. De Sint Jozefkerk is met een ouderdom van net 50 jaar verreweg de jongste van het drietal en qua architectuur de modernste. Toch zijn vriend en vijand het erover eens dat het kerkgebouw in die halve eeuw een beeldbepalend element in Noord is geworden en samen met het naastgelegen park en de voormalige Wethouder Huibregtseschool een karakteristiek hart van de wijk vormt. De aanwijzing van het kerkgebouw tot gemeentelijk monument bleek echter niet voor iedereen een vanzelfsprekende zaak. Hoewel daartoe tot nu nog geen enkele aanleiding is geweest,

was het de katholieke kerk zelf die toch rekening wilde houden met het worst case scenario, sluiting van de kerk en een afstoting van het gebouw. Wanneer dat een gemeentelijk monument zou zijn met alle beperkingen van dien dan zou verkoop weleens erg moeilijk kunnen worden. Zoals vorige maand gemeld, heeft het college na een jarenlange procedure de knoop doorgehakt, een besluit waartegen nog wel beroep bij de rechtbank kon worden aangetekend. Plan

Wethouder Leendert de Lange (Ruimte) verklaarde vorige week dat een alternatief voor de monumentale status, een convenant waarin de gemeente belooft er geen monument van te maken en de kerk belooft geen veranderingen

aan het gebouw aan te brengen, uiteindelijk ‘geen werkbare vorm’ bleek. De wethouder stelde dat de functie en het gebruik van het gebouw geen rol speelden bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument. De Lange ontkende dat een dergelijk besluit alleen maar belemmeringen met zich meebrengt. Iemand met een plan voor het kerkgebouw dient zich bij de gemeente te vervoegen en zich te realiseren dat de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed daar een oordeel over gaat geven. De wethouder stelde dat beleidsmatig behoud voorop staat en dat kan eventueel ook door vernieuwing. Het gebouw zou dus een andere functie dan kerk kunnen krijgen maar ‘het college heeft geen blauwdruk wat er kan’, aldus De Lange die eraan toevoegde dat elke verandering met respect voor het pand zal moeten plaatsvinden. Bij een andere functie dan kerk komt ook het bestemmingsplan om de hoek kijken.


EXTRA KERST KOOPAVONDEN in Katwijk aan Zee

 Zaterdag 21 december tot 19.00 uur

Maandag 23 december tot 21.00 uur

Kijk voor meer informatie op onze ”mobiele” website:

ZEEZIJDEKATWIJK.NL

 FAMILIEBerichten Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Wassenaarder. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Van 23 dec. t/m 6 jan. zijn wij op afspraak geopend

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Uw adviseur Henri van Hardeveld

GARAGE ADEGEEST MAZDA EN HYUNDAI

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ ONDERHOUD OF SCHADE HERSTEL

visgerecht? serveer dan de super franse, zachtdroge

automobielbedrijf Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

Voor een persoonlijke uitvaart met stijl en oog voor detail www.dehorstenuitvaartverzorging.nl info@dehorstenuitvaartverzorging.nl Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag) De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar

Wassenaar

DCRN

Uitvaartzorg

* Uitvaart al vanaf € 1.000,-

”Rouwcentrum” van Hallstraat 14 - Wassenaar advertentie_Wassenaarder-74x100_DEF_111002.pdf

070-3991709 - 06-38549106 www.dcrn.nl

sauvignon blanc 2013

REN SIRRE

nieuwe oogst!

Erkend APKKeurings automobielbedrijf Bedrijf REN SIRRE

automobielbedrijf

REN UKI SUZSIRRE

Van Domaine De Cousserques. Ook als aperitif.

nu 6 flessen

€ 29.00

Erkend APKKeurings Bedrijf

is per fles €

Naaimachine of lockmachine defect?

SUZiUalKistI

Rooijackers repareert elk merk snel en perfect, halen en brengen is gratis.*

070-3611795 / 070-3465822 ofOostdorperweg e-mail: mginvest1623@cs.com 177

Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken. • • • •

een mooi en persoonlijk afscheid u bepaalt zelf waar en hoe u afscheid wilt nemen aandacht voor uw gevoelens en wensen het afscheid zorgvuldig en liefdevol voorbereid

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar) uitvaart@geertjeponsteen.nl Postbus 48 2250 AA Voorschoten

Wassenaar - Voorschoten e.o.

www.geertjeponsteen.nl

• Eerhart Sierbestrating.

Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

• Vuil tapijt? Laat het

vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

• Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken bel-

len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist!

• BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

• 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

• •

Te huur: GARAGEBOX Lambrechtsveld Valkenburg, tel. 06-24468544 of 0321-380254. Rijlesactie! Proefles 2 uren = € 50,00 www.rijschoolinside.nl. inside@casema.nl. tel. 0642084833. Hoog slagingspercentage!

Garage gelegen tussen de Fabritiuslaan en Middelweg te Wassenaar. Tel. 0523-658059.

VERMIST VALKPARKIET Zeeburg Noordwijkerhout, wit lijf, oranje wangen, gele kop en kuif. Gevonden? Bel svp 06-14816953.

• Voor elke onderhoudsklus in en om uw

Voor al uw vragen over: - belastingen - vermogen - levensverzekeringen - hypotheek Tarief: vanaf 35 euro!!!!!! Bel voor snelle en betrouwbare service:

een betrouwbaar adres voor belangrijke zaken!

www.roessinghvaniterson.com

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle kaartjes, en belangstelling die ik mocht krijgen gedurende mijn lange ziekenhuisopname. Omdat het onmogelijk is iedereen persoonlijk te spreken, wil ik iedereen hierbij hartelijk bedanken, fijne kerst en een gezond 2014! Toos Vreeman.

10:41:33

M.G. Consult Tel:Financieel 5110630

dierplaagbestrijding, dienstverle•ningGotenreiniging, en schoonmaak. Tel. 06-54948365/070-5176896.

Spec

”Je kunt maar één keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.”

Student wil u graag helpen met COMPUTER•PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

woning, bel 06-24201656 inschr. KvK.

Specialist Erkend APK- 177 SUZUKstI Oostdorperweg Speciali rings eu5110630 KTel: Oostdorperweg 177 jf BedriEindejaarsCHECK!! Tel: 5110630 Financiële

02-10-2011

4.84

OPERAPAD 1 VOORSCHOTEN TELEFOON 071-5616464 OF 5617036

Zwaaikom 12 Katwijk tel 071 4015844

Bij Juwelier Kaptein PANDORA-ACTIE tot en met 31 december 2013 25% korting op de gehele voorraad. Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg. Tel. 071-4022143. www.juwelierkptein.nl

Na 12 jaar een kapsalon en knip- en kleurcursussen te volgen: knippen voor hem en haar € 12,-; permanent all-in € 50,-; kleuren € 25,-; coupe soleil v.a. € 15,-. Tel. 0252-519106.

T.K. t.e.a.b.: heel mooie antieke broodkast. Tel. 06-11873135. A.u.b. bellen na 18.00 uur.

T.H. voor een half jaar tot één jaar: GROTE ZOLDERKAMER met eigen keuken en badkamer. Tel. 070-5113371, Wassenaar 06-42838985.

second time fun. Ruime keus in feestkleding mt. 34-52, leuke prijsjes en gezellige sfeer. Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- Noordwijk, Schoolstr. 52. Woensdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur. schoten? www.tcdekampioen.nl. keramiste heeft weer tijd voor kinderpartijSTEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een tjes bij haar thuis. Met speciale klei. 2,5 uur incl. afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en eten etc. € 10,- p.p. Noordwijk, 06-24728625. Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of TE HUUR praktijk-/kantoorruimte 06-12028319. ± 16 m2, de Kempenaerstraat 39c, Oegstgeest. Informatie: 071-5155025 R. v.d. Luit. www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude cenkringloop regenboog, Stevensbloem trum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, 161 Leiden. Maandag tot zaterdag vanaf 9.00 tot verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekos- 18.00 uur. Huisraad welkom: 071-8878555 of 06ten en normale gangbare drankprijzen! Reserverin- 20086730. Ook woningschoonmaak en ontruigen: tel. 06-25047376. mingen. GEVR.: Bedrijfsruimte te huur.

• • •

• • •


lokaal

De Wassenaarder

donderdag 19 december 2013

Wassenaars koor op kerstreis

Filmhuis

Vrijdag 20 december 20.00 uur Becoming Traviata Zaterdag 21 december 20.00 uur Chez Nous Zondag 22 december 13.15 uur Turbo 3D Zondag 22 december 15.15 uur Becoming Traviata Maandag 23 december 15.30 uur Journey to the Christmas Star Maandag 23 december 20.00 uur Chez Nous Dinsdag 24 december 11.00 uur Kerst in Smurfendorp Dinsdag 24 december 13.30 uur Chez Nous Reserveren en meer informatie: E. filmwas.reserveren@obvw.nl T. 070-5113397/www.obvw.nl

bibliotheek n Op zaterdag 28

december en zondag 29 december zal het Wassenaarse Antiquariaat ‘Bougainville’ weer aanwezig zijn in de vergaderzaal van de Bibliotheek. Zoekt u iets op het gebied van o.a. Kunst, Geschiedenis, Filosofie, Engelse pockets en literatuur of andere onderwerpen, loop dan gezellig even binnen.

n Mooi Wassenaar

n De Winter en De Wiemsel een gouden koppel muziek n Afgelopen zaterdag gaf projectkoor Rejoice een drukbezocht kerstconcert in de imposante oude kerk van het pittoreske stadje Ootmarsum. Spraakmakende solisten

Door Aleid Montens

Het evenement is voortgekomen uit een gezamenlijk initiatief van koordirigent Aad de Winter en het echtpaar Logtenberg, eigenaar van het fameuze hotel De Wiemsel in Ootmarsum. Aad doet graag iets voor en met ‘zijn’ koor, de heer en mevrouw Logtenberg doen graag iets voor Oormarsum en als goede vrienden doen ze graag iets voor elkaar. Zo is het plan ontstaan om Rejoice naar Ootmarsum te laten komen; het koor is in de watten gelegd in het heerlijke hotel en het dorp is vergast op een prachtig kerstconcert. Win-win voor De Winter en De Wiemsel. Projectkoor

‘Bougainville’ in de Bibliotheek

7

Rejoice heeft haar thuisbasis in de Wassenaarse Messiaskerk; de meeste van de leden zijn aan deze kerk verbonden. Het koor werd vijf jaar geleden opgericht door dirigent Aad de Winter en koorleden Koos en Lenie van den Akker die elkaar al lange tijd kenden van een vroeger jeugdkoor. Hun idee was om de vieringen van de belangrijke feesten van het liturgisch jaar luister bij te zetten met een eigen koor. Daarnaast heeft het koor ook een belangrijke sociale functie die door Koos en Lenie met veel zorg en toewijding wordt uitgedragen.

Het was een afwisselend programma dat er in Ootmarsum ten gehore werd gebracht. Lichtvoetige kerstliedjes werden afgewisseld met koralen en meer gedragen liederen zoals het prachtige ‘Transeamus’ (laten we naar Bethlehem gaan) waarbij de bassen de rol hebben van de herders en de andere stemmen het gezang van de hemelse heerscharen vertolken. Orgel, fluit en piano namen de begeleiding voor hun rekening en er was deze keer ook een harpiste die zorgde voor verdere verfijning in de muzikale omlijsting. Sopraan Judith Sportel zong onder meer een prachtig ingehouden ‘Ave Maria’ waarbij Regina Ederveen haar begeleidde op de harp. Een stralend ‘Hallelujah’ van Händel in de bewerking van Tom Parker was een goedgekozen besluit van een heerlijke muzikale middag. Kerst in Wassenaar

Dat het koor aan de komende kerstvieringen in de eigen Messiaskerk ook weer haar medewerking zal verlenen, is wellicht een schrale troost voor de thuisblijvers. Waarschijnlijk zonder Judith Sportel en zonder Regina Ederveen maar de jonge soliste Melody de Winter is ook bij ons in Wassenaar vast en zeker te horen. Voor meer informatie: www.pkn-wassenaar.nl

Brenda Vredeveld liet zich inspireren door de rubriek Mooi wassenaar: “Deze foto heb ik genomen op 8 december, een heerlijk winterse dag”. | Foto: Brenda Vredeveld

n NOG EVEN GEDULD

Viltworkshop workshop n Op zondagmiddag 22 december zal Anneloes Berkhoff van ABC Atelier een viltworkshop van 2 uur verzorgen in Bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40, Er zullen dan kerst/winterhangers gemaakt worden. De workshop begint om 13.30 uur. De kosten zijn € 14,50 en dat is incl. materialen en een consumptie. Reserveren is gewenst en kan via email: lezingen.wassenaar@obvw.nl of telefonisch op 070-5113397. Er kunnen maximaal 10 personen meedoen.

fleur n In het voorjaar zullen de wegbermen van de Van Cranenburglaan, Starrenburglaan, Jagerslaan en rond Den Deijl fleurig kleuren. De gemeente Wassenaar plant duizenden bloembollen. “Dit gaat niet meer met de hand,” zegt Theo Knijnenburg. Machinaal worden de narcisbollen, net onder de grasmat, geplant door Piet Langeveld van de fa. Uitenbogaard. |Foto: Nico Mooyman.

FEESTELIJKE DAGEN GEWENST, NATUURLIJK MET DE HEERLIJKE VIS VAN SCHUITEMAKER! Feestelijke Amuses, 3 soorten! Mmmmm …

1. Hollandse garnaaltjes met avocadocrème 2. Tonijnrosbief met wasabimayo en wakamé 3. Gerookte zalm, tomatenjam & gerookte melkgelei

p.st. 1,95 4 voor

7,-

mooie plakken

Vers gepeld in Nederland! En dat proef je! Bakje 250 gram 7,95

2 bakjes

15,00

Natuurlijk het lekkerst met de Schuitemaker cocktailsaus met cognac

Zeeuwse en Franse oesters

We hebben de lekkerste voor u uitgezocht!

100 gram

4,25

Fines de Claires/Normandie Mand 12 stuks 15,00 Cadoret Spéciales of Tia Maraa Spéciales (Aanrader!!) Mand 12 stuks 18,95 Gillardeau Spéciales Per stuk 1,99 Mand 12 stuks 23,50 Zeeuwse Platte oesters 4/0 Per stuk 2,25 Mand 12 stuks 22,50 Mand 25 stuks 43,50

Wakamésalade

1,75 Zalmcarpaccio 80 gram 3,95 Lekker bij tonijn

100 gram

VISSCHOTELS EN SUSHI ONLINE BESTELBAAR: WWW.VISSALADE.NL Download onze kerstfolder via internet!

Coquillesvlees wit

40-50 gr p/st per 100 gram 3,99

Voordeelpakker:

Tonijnrosbief Uit eigen keuken

Hollandse Garnalen

Kreeft, vers voor u gekookt

± 500 gram, per stuk 19,50

Kingcrabpoten groot

100 gram 5,95

Verder verkrijgbaar: vongoles, kokkels, scheermessen, coquilles in de schelp, levende kreeft, Zeekraal, Zeeduivel, Zeewolf en Tong.

Oude Haven 3 - Sassenheim - T 0252-210151 Rederijstraat 13 - Katwijk - T 071-4080060 Zeilmakerstraat 2 (AH ‘t Heen) - Katwijk T 071-4080103

WWW.SCHUITEMAKER-VIS.NL

Graag sushi en schelpen vooraf bestellen. Verse vis zoals zalm, tonijn en kabeljauw hebben we voldoende in huis en hoeft niet te worden besteld.

Sushi online in onze webshop bestelbaar zoals deze heerlijke sushischotel met 34 stuks voor 37,50 Bij Schuitemaker is vis écht feest! Ambachtelijkheid staat hier nog voorop. Handgefileerde zalm, dagverse vis, zalm & makreel uit eigen rokerij. Groot traiteurassortiment uit eigen keuken. En alles betaalbaar geprijsd!


Aalsmeerderweg 289 • Aalsmeer • Tel. 0297-324065

academisch

TALENCENTRUM

Language Courses January - June 2014 • • • •

Dutch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Business Dutch Prep Course State Exam NT2 Advanced Writing and Speaking Courses Dutch

• English 2, 3, 4, 5, 6 • Business & Academic English • • • • • • • • •

French 1, 2, 3, 4, 5, 6 • Prep Course DALF German 1, 2, 3 Italian 1, 2, 3, 4 • Conversation Spanish 1, 2, 3, 4, 5, 6 • Conversation Swedish 1, 2, 3, 4 Arabic 1, 2, 3 Chinese 1, 2, 3, 4 Japanese 1, 2 Russian 1, 2, 3

Tailor-made language and acculuraTion courses TranslaTion duTch-english

www.talencentrum.leidenuniv.nl

Publicatie melding Activiteitenbesluit Wet milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden heeft een melding Activiteitenbesluit ontvangen van VanSanten Beheer voor de oprichting/verandering van een inrichting gelegen aan de Oostdorperweg 199, 2241 BG te Wassenaar. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De ingediende melding ligt niet ter inzage en hier is geen beroep of bezwaar tegen mogelijk.

Bij ons leer je de wereld kennen.


cultuur

DE WASSENAARDER

NEVA-ensemble in St Jozefkerk muziek n Het NEVA-ensemble, afkomstig uit Sint Petersburg, is voor het twintigste achtereenvolgende jaar weer naar Nederland gekomen om Byzantijnse kerkmuziek, beroemde liederen uit de folklore van Rusland en een licht klassiek repertoire ten gehore te brengen.

Op zondag 12 januari komen zij de eucharistieviering (aanvang 10.00 uur!) muzikaal verzorgen in de Sint Jozefkerk, Parklaan 28 te Wassenaar. Het NEVA-ensemble brengt muziek vanuit de SlavischByzantijnse ritus. Aansluitend aan deze viering (aanvang ± 11.30 uur) is er een concert, waarin deze ervaren en professionele musici een profaner aspect van hun kunnen laten horen. Zij zullen, met pianobegeleiding, beroemde Russische volksliederen zingen, opera en lichte klassieke muziek. Een vrijwillige bijdrage in de onkosten is welkom. Ook is er verkoop van cd’s. In het verleden heeft het NEVA-ensemble een concert verzorgd in De Goede Herderkerk. In 2010 gaf het NEVAensemble een concert in De Dorpskerk in Voorschoten. Dit uitstekende ensemble heeft een concertagenda over het gehele jaar, door het hele land. Het repertoire is met grote zorg samengesteld. Een kans om dit stralende en inspirerende ensemble te beluisteren kunt u niet voorbij laten gaan. Van harte welkom op zondag 12 januari 2014 in de Sint Jozefkerk.

donderdag 19 december 2013

Victor Reinier speelt in Warenar n 'politieacteur' schittert in toneelbewerking De Passievrucht theater n Victor Reinier speelt de hoofdrol in het stuk De Passievrucht, gebaseerd op het gelijknamige boek van Glastra van Loon. Het stuk is aanstaande donderdag te zien in theater Warenar. Armin, de hoofdpersoon in De Passievrucht, heeft een dertienjarige zoon, Bo, met zijn overleden vriendin Monika. Nu wil hij met zijn nieuwe liefde ook een kind, maar dat lukt niet. Na onderzoek blijkt dat Armin onvruchtbaar is en dat dat altijd al zo geweest moet zijn. Hij is verbijsterd en neemt zijn zoon en huidige vriendin Ellen mee in zijn emoties. Wie is de vader van zijn kind? Roman

De succesvolle roman De Passievrucht van Karel Glastra van Loon is voor de eerste keer bewerkt voor toneel. De regie is in handen van Ignace Cornelissen. Hij won eerder de Toneel Publieksprijs voor de voorstelling Oog om oog met Linda van

Dyck en Victor Löw. Van Loon ontving in 1999 voor De Passievrucht zowel de AKO Literatuurprijs als de Generale Bank Literatuurprijs. Het boek werd in 2003 verfilmd. In deze toneelbewerking worden de hoofdrollen gespeeld door Victor Reinier en Oda Spelbos. Deze collega’s uit Flikken Maastricht staan voor het eerst samen op het toneel. Kaartverkoop

U kunt De Passievrucht zien op donderdag 19 december in Warenar. Het optreden begint om 20.15 uur. Kaarten kosten kost € 23 en u kunt ze reserveren via www.warenar.nl. Ook de rest van het aanbod is te vinden op de website van theater Warenar.

De Passievrucht, met Victor Reinier, Oda Spelbos, Sandra Mattie en Baue van Leyden. | Foto: PR

Kerststukjes maken kerst

Alessio Bruno Trio speelt in Voorschoten muziek n Contrabassist Alessio speelt op zaterdag 4 januari in het Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, in Voorschoten. Hij wordt bijgestaan door Luca Perciballi (gitaar en elektronische effecten) en Gregorio Ferrarese (drums). Speciale gast op 4 januari is - Emilio Tritto (saxofoon). Aanvang van het concert is 20:00 uur. Alessio Bruno is geschoold in klassieke muziek en jazzmuziek. Eerst studeerde hij aan het Conservatorium ‘Vecchi-Tonelli’ in Modena, Italië. Vervolgens stapte hij over naar het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Alessio heeft altijd interesse gehad voor de taal van jazzmuziek en hij viel voor het sonore geluid van de contrabas waardoor hij voor dit instrument koos. Alessio speelde al op het North Sea Jazz Festival, Parma Frontiere Jazz Festival, Ah-Uh Milano Jazz Festival en won met ‘Joe Midnights Space Trio’ een prijs op de ‘Jimmy Woode European Jazz Award’ en ook in de competitie van Umbria Jazz (Italië) met het ‘Alessio Bruno Trio’ dat dit januariconcert voor u verzorgt. Sinds het ontstaan van dit trio is er geprobeerd om een eigen en herkenbaar bandgeluid te maken en dit geluid moest een weerspiegeling zijn van de tegenstellingen in onze huidige maatschappij. De muziek van het Alessio Bruno Trio heeft jazz als uitgangspunt maar komen er ook klassiek impressionistische, hedendaagse moderne muziekinvloeden of elementen van rockmuziek om de hoek kijken. Het wordt een spannende Italiaanse avond op 4 januari.

9

Ervaar de gezelligheid en hoe leuk het is een zelfgemaakt kerststukje te hebben op tafel of in het raam tijdens de kerstdagen.| Foto: Nico Mooyman

n Het is een traditie aan het worden, kerststukjes maken in een partytent midden in de winkelstraat. Dit jaar kan dat op zaterdag 21 december. Van 11.00 tot 16.00 uur is de tuinvereniging Groei & Bloei te gast op het terras van Grand Café Lien. Het gezellige terraspleintje in de Kerkstraat zal zaterdag veranderen in een groene oase, want de vereniging zorgt voor het nodige groen, veelal de basis van elke kerstdecoratie of krans. De kleurige attributen, zoals kaarsen, bakjes, oase, hyacinten en andere versierselen zijn verkrijgbaar tegen kostprijs. De leden van het bestuur zullen u graag wegwijs maken in de opbouw van een tafelstukje of wijzen op de handigheid voor het opbinden van het groen voor het maken van een kerstkrans. U mag ook uw eigen decoratie meenemen. Een glaasje Glühwein is verkrijgbaar tegen gereduceerde prijs.

CULTURELE agenda WASSENAAR 17 december 19.30 Volkskerstzang met Muziekvereniging Excelsior en de ASH Community Choir. De Dorpskerk, Plein 3. Toegang is vrij. Vanaf 19.00 uur is de kerk open. www.excelsiorwassenaar.nl 19 december 20.15 uur Toneel ‘De passievrucht’ een toneelbewerking van het gelijknamige boek van Karel Glastra van Loon met o.a. Victor Reinier en Oda Spelbos. Regie Ignace Cornelissen. Toegang € 23,- Pas 65+/ CJP/K&O € 22,-. Theater Warenar, Kerkstraat 75. Kaarten via www. warenar.nl of (070)5118364. t/m 31 december Tentoonstelling ‘Oud gereedschap en aardewerk van Pieter Groeneveldt’ tot stand gekomen door samenwerking van de Stichting Historisch Centrum en de Historische Vereniging Oud Wassenaer. Toegang gratis. Bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40. Openingstijden idem als de bibliotheek.

Voor info www.wassenaartoen.nl of 070-5112645 t/m 5 januari Expositie ‘Houdt braef stant!’ een onsamenhangend verslag van een roemruchte Heerensocieteit opgericht door Theo van Gogh. Hans Verhagen – foto’s, Willem Verboom – pentekeningen, Egbert van der Does – schoenen en schilderijen, Willem van Ekeren – muziek, Gerrit Schreurs – foto’s De expositie is te bezichtigen t/m 5 januari. Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. www.kunstgroepwassenaar.nl t/m 11 januari Tentoonstelling ‘Stilleven’ de keuze van Rien Jansen. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen: 070-5122208

t/m januari 2014 Expositie monoprint schilderijen en glas monoprints van Selma Weerenbeck bij Aerofit Healthclub, Hofcampweg 270. Tevens op afspraak expositie van beelden van topbeeldhouwers uit Zimbabwe alsmede overig werk (schilderijen, beelden) van Selma Weerenbeck. Voor afspraak bel (070)5177700 of mail naar weerenbeck@casema.nl t/m januari 2014 Foto expositie ‘Contrasten’ van Eric Hijweege. De expositie loopt tot 2 maart. Galerie Patries van Dorst, Landgoed de Wittenburg 3. Openingstijden dagelijks op afspraak 06 50292150 of 06 50504809. www.patriesvandorst. nl

Deze agenda is ook beschikbaar via www.wassenaar.nl


Kerstmenu

5-gangen

Voorgerecht

Live muziek aanwezig!

Runderbouillon + dungesneden ossehaas + Argentijns maispasteitje en een gegrild worstje Argentijnse ossehaas of Argentijnse rib-eye steak

voor

€ 39,50

ARGENTIJNS GRILLRESTAURANT

Vlees hoofdgerecht

2e Kerstdag

Nagerecht Gemengd ijs of koffie met likeur

Vis hoofdgerecht Zalmfilet met pittige citroensaus of grote garnalen in knoflooksaus

Winkels open van 12.00 - 1700 uur. Meer informatie op megastores.nl

Hofcampweg 286 • Wassenaar • Tel/fax: 070-5141018 • w w w.labambados .nl Kerstavo nd, 1 st e e n 2 d e ke r s td a g g e o p en d va n 1 7.00 tot 23.00 uur.

Overdekt schaatsen t/m 5 januari!

7

DAGEEENK PER W

OPEN

MegaStores, Van der Kunstraat 123, Den Haag (Nieuw Laakhaven). Kijk voor onze openingstijden op onze website.

KIA AUTOHAAG ZEEUW, NU OOK IN LEIDERDORP!

TOT € 2.300,VOORDEEL! VOORKOM BELASTINGVERHOGING PER 01-01-2014. STAP NU OVER!

Kia Picanto Base 3-deurs

Kia Rio 1.25 Comfort Pack 3-deurs

€ 1.500,- Inruilpremie € 500,- Autohaag Zeeuw overstappremie

€ 1.500,- inruilpremie € 800,- Autohaag Zeeuw overstappremie

Van € 8.595,Voor € 6.595,-

Van € 13.795,Voor € 11.495,-

rstrek Oudejaa

Puzzel je rijk tijdens de Autohaag Zeeuw Overstap Weken! Win een mode-make-over t.w.v. € 1.000,- bij No.13 of één van de andere leuke prijzen. Hoe meer puzzelstukjes, hoe meer kans! Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar: www.klaarvoordeoverstap.nl/kia

Oudejaarstrekkin g

Ou

de jaa

rst

rekk

ing

Ou

dej

aa

rs

tr ek

ki

ng

king

DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

Den Haag Kerketuinenweg 26 Tel. (070) 36 66 100

Leiderdorp Weversbaan 12 Tel. (071) 76 00 600

Voorburg Reuvenslaan 1a Tel. (070) 386 32 01

Rotterdam Hoofdweg 163 Tel. (010) 304 03 30

Schiedam ‘s-Gravelandseweg 396 Tel. (010) 752 45 69

Zoetermeer Edelgasstraat 6 Tel. (079) 36 16 444

Gem. verbruik: 3,2 - 6,3 l/100km, 31,2 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 85 - 147 g/km. De genoemde acties zijn alleen geldig bij Autohaag Zeeuw, prijzen incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken, leges, recyclingbijdrage en metallic lak. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering.. Vraag in de showroom naar de voorwaarden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


samenleving

DE WASSENAARDER

Word Vrijwilliger vrijwilligers n Vrijwilligers-

werk richt zich met regelmaat op het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen, bij mensen met een beperking of bij mensen met een “rugzakje”. Help mee om deze mensen actief in de samenleving te houden. Wandel- of fietsmaatje (vacaturecode A 066): Wil jij voor VTV/ MEE Thuishulp zo nu en dan met een Wassenaarse man van middelbare leeftijd iets leuks ondernemen (fietsen, wandelen enz.) in het weekend? Leden Cliëntenraad (vacaturecode B 054): De Cliëntenraad Wet, Werk en Bijstand behartigt de belangen van mensen die onder het minimabeleid van de gemeente vallen. Wie helpt het bestuur van deze raad hun goede werk voort te zetten? Vooral administratieve versterking dringend gewenst.. Chauffeur Zorgboerderij (vacaturecode C 011): Ben je een goede chauffeur? Misschien wil jij dan een of twee keer per week een cliënt van Zorgboerderij Oliehoek brengen (‘s ochtends) en halen (’s middags). De boerderij geeft aan mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding. Collectanten Hersenstichting (vacaturecode G 024): Help geld inzamelen voor onderzoek naar hersenaandoeningen. Collecteer in je eigen woonplaats/eigen straat of wijk in de collecteweek (27 januari t/m 1 februari 2014). Meer weten over deze of een andere vacature in het vrijwilligerswerk? Ga langs bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar in de Van Heeckerenstraat 2. Bel 511 31 33 of stuur een email naar info@ vrijwilligerscentralewassenaar. nl www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl Openingstijden ma t/m vr van 09.30-12.00 uur.

donderdag 19 december 2013

Wie doet er mee in Wassenaar? n Voorbereidingen NL Doet in volle gang vrijwilligers De winter staat voor de deur, maar bij de Vrijwilligerscentrale zijn de gedachten al bij de lente. Daar zitten twee mensen klaar om NLdoet, de grote landelijke vrijwilligersactie in maart, ook komend jaar tot een succes te maken in Wassenaar. Vier organisaties zich aangemeld voor deelname. Zij kunnen in het weekeinde van vrijdag 21 maart en zaterdag 22 maart vrijwilligers inzetten voor bijvoorbeeld het opknappen van een clubgebouw of groenvoorziening, maar ook het organiseren van leuke dingen voor de mensen behoort tot de mogelijkheden. Zorgboerderij Oliehoek en YMCA hebben er kennelijk goede ervaringen mee, want zij hebben zich evenals in voorgaande jaren laten registeren op de website van NLdoet, waar nu vrijwilligers kunnen inschrijven op de karweitjes. Ook de Herenwegschool en paardensportvereniging Koningin Emma doen mee. Andere organisaties kunnen zich nog melden, en ze doen er

verstandig aan daarmee niet lang te wachten. Het Oranje Fonds, de organisatie achter NLdoet, kan een bijdrage geven die kan oplopen tot 450 euro, maar dan moeten de organisaties zich voor 1 februari aandienen en dan geldt ook nog eens het beginsel op=op. Afgelopen jaar ging het in Wassenaar bij de voorjaarsactie om zestien klussen en waren tientallen vrijwilligers actief. In het hele land ging het om meer dan driehonderdduizend deelnemers. Het Oranje Fonds mikt weer op een nieuw record. In de vrijwilligerscentrale dragen Miriam de Wilde en Jolande de la Rambelje daaraan hun steentje bij. Als coördinatoren van NLdoet in Wassenaar promoten ze de actie en brengen de

Afgelopen jaar ging het in Wassenaar bij de voorjaarsactie om zestien klussen en waren tientallen vrijwilligers actief .| Foto: Henk van Lierop

organisaties en de vrijwilligers tot elkaar. Miriam en Jolande zijn op maandag en donderdag bereikbaar

boom

n De wijk Molenaar, een van de eerste creatief gebouwde woonwijken in Wassenaar, verkeersluw, geschakelde woningen en omsloten door veel groen, heeft er gedurende de komende weken een nieuwe boom bij: een 5 meter hoge Kerstboom aangeboden door de Wassenaarse Kerstboomservice van Ruud Boon, een actieve pleitbezorger van de wijk. De afwerking werd verzorgd door de heren van Tongeren, Doorneveld en ‘Veka’ van Keppel die de buitenlampen ter beschikking stelde. En zoals het hoort bij een samenwerking werden de heren spontaan van koffie voorzien door een van de buren, mw. Rietkerk. De actieve bestuurders van de complexgroep Molenaar sluiten het jaar af met een gezamenlijke kerstborrel waarvoor alle bewoners werden uitgenodigd in het Huys van Herinnering dat ook voor dit soort gelegenheden haar deuren ‘gastvrij’ openstelt.

centrale n De Vrijwilligerscen-

Klussen-dienst tot uw dienst vrijwilligers n Oudere Was-

senaarders met een klein inkomen (AOW en evt. klein aanvullend pensioen) en die niet beschikken over een sociaal vangnet, kunnen een beroep doen op de vrijwillige klussers van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar. Heeft u een klus die in een dagdeel (ochtend of middag) af te ronden is? Bel de Vrijwilligerscentrale voor de mogelijkheden. Men vraagt een symbolische bijdrage van 5 euro per dagdeel voor gemaakte onkosten. Tel. 511 31 33, info@vrijwilligerscentralewassenaar.nl, www.vrijwilligerscentralewassenaar.

op 070-5113133 van 9.30 tot 12 uur, en via info@vrijwilligerscentralewassenaar.nl.

Boom opzetten in Molenaar

Gewijzigde openingstijden trale Wassenaar is gesloten van 23 december 2013 t/m 3 januari 2014. Vanaf 6 januari zijn wij u weer graag behulpzaam bij het vinden van een passende vrijwilligerstaak. Misschien wel uw goede voornemen voor het nieuwe jaar? Alle medewerkers van de Vrijwilligerscentrale wensen u een fijne kerst en een gezond en voorspoedig 2014 toe.

11

Met vereende krachten werd de boom in een speciaal gegraven gat geplaatst. | Foto: PR

WERELDWINKEL

www.wereldwinkelwassenaar.nl

Een sieraad onder de kerstboom

N

u Sinterklaas alweer lang en breed vertrokken is, staan de kerstdagen snel voor de deur. Voor veel gezinnen is dat ook een gelegenheid om elkaar in het zonnetje te zetten met mooie cadeaus. Dan bent u bij de Wereldwinkel aan het juiste adres. Naast originele fairtrade kerstdecoraties voor in de kerstboom, kun je je geliefde verrassen met bijvoorbeeld een tijdloos zilveren sieraad met een speciale betekenis. Ook hebben we hippe kettingen uit alle delen van de wereld. Die kun je bewaren in rijk versierde sieradendozen. Veel van onze zilveren sieraden zijn van Simbólica Fair Trade, een importeur die gelooft in eerlijke handel. De producenten van deze sieraden krijgen een eerlijke prijs oftewel een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten. Deze handgemaakte sieraden komen uit Mexico en Guatemala en de ontwerpen zijn gebaseerd op eeuwenoude

symbolen uit oude culturen, zoals die van de Maya´s & Azteken, Indiaanse culturen en de Maori. Achter alle kunst van Simbólica Fair Trade zit een stuk geschiedenis, een verhaal of een diepere gedachte. Zo staat bijvoorbeeld het symbool ‘de Twist’ voor vriendschap, verbond en teamwork. Het mes snijdt aan twee kanten Stichting Simbolica Projecten is een vrijwilligersorganisatie die kleine producenten in Mexico en Guatemala zowel praktische als financiële hulp biedt bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onderwijs voor de kinderen, tips voor bedrijfsvoering, verbeteringen aan de werkplaats, een eerste computer, het zijn vaak net de kleine steuntjes in de rug die kansarme mensen in ontwikkelingslanden doen groeien. De kleinschalige projecten worden opgezet samen met de lokale mensen. Een van deze projecten is

Schoolproject 2014, waarbij door de steun van deze stichting minstens 500 kinderen ieder jaar worden ingeschreven op de lokale basisschool. Van Simbólica Projecten krijgt ieder kind een uniformtrui en een rugzakje met schoolbenodigdheden. De ouders van deze kinderen zijn fair trade producenten. Op zo’n inschrijvingsdag maakt Stichting Simbólica Projecten gebruik van de gelegenheid om de producenten te informeren over de voordelen van schoolgang ten opzichte van kinderarbeid. Door deze sieraden voor jezelf te kopen of cadeau te geven doe je dus ook de makers en hun kinderen een groot plezier. Wordt het toch iets anders dan een ketting, armband of oorhangers? Ook dan zal elk geschenk een symbolisch sieraad onder de kerstboom zijn. Want wat je ook koopt in de Wereldwinkel, het draagt bij aan de leefomstandigheden van gezinnen in een derdewereldland!

De Wassenaarse Wereldwinkel is een unieke en inspirerende winkel met originele cadeaus en (h) eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht en gemaakt met respect voor mens en milieu. De winkel draait volledig met vrijwilligers en zonder winstoogmerk. Rijnsburgpassage 8, Wassenaar Telefoon 070-5170909 www.wereldwinkelwassenaar.nl


21

22

december

december

Sfeervolle Kerst in Wassenaar

t/m 31 december op alle massages en cadeau vochers

Prettige feestdagen!

30% KORTING

De gehele collectie 40% tot 60% afgeprijsd

Gravestraat 1 - Wassenaar www.liangste.nl 070 511 22 28

ing licht r e V •

eaus • Cad

ratie eco

D

M

van Hogendorpstraat 16F Wassenaar - 070 - 201 57 61 www.soofrench.com

Prettige Feestdagen Langstraat 93 Wassenaar

Me

Prettige dagen en graag tot ziens!

Langstraat 69 070-5118753

elen ub

Arke Wassenaar wenst u een reislustig 2014!

E: juliettekoelewijn@hotmail.com

Molenstraat 14a - Wassenaar 070-5176516 www.vandeursensanitair.nl

Wassenaar Speciale kerstaanbieding Gratis intake MultiV en welkomstcadeau (t.w.v. 40,-)

Juliëtte Koelewijn Langstraat 22, 2242 KM Wassenaar T: 070-5110863

Fijne feestdagen toegewenst!

Langstraat 51 Wassenaar Tel. 070-5115507

&

AURITS ULDER

Langstraat 30a Wassenaar • 070-2165115 www.mauritsenmulder.nl

tot 30% KORTING

v. hogendorpstraat 67 2242 kx wassenaar www.lightdesignvanloenen.nl

Programma zaterdag 21 december van 12.00 tot 16.00 uur

The White Winter Diva’s en de kleine witte fee Twinkel spelen op verschillende locaties in het centrum 3 sets van minimaal 30 minuten. Met hun vrolijke muziek brengt hun optreden een lach op ieders gezicht. Op het evenementenplein bij de ijssalon kunnen de kinderen gratis een ritje maken in de nostalgische draaimolen. Bij Marius Wijnvriend kunt u gratis kerstwijnen proeven

Programma Zondag 22 december van 12.00 tot 16.00 uur

22 december geopend 13-17 uur met warm haardvuur, lekkere glühwein en winterse gezelligheid voor de deur.

De nostalgische draaimolen staat vandaag op de Langstraat ter hoogte van het Kruidvat. Op het evenementenplein is er een demonstratie en workshop Icecarving, uit grote ijsblokken worden de mooiste sculpturen gemaakt. Er worden gedurende de dag 4 demonstratie gegeven. Daarnaast mogen er in totaal 60 personen uit het publiek meedoen aan een workshop (max. 10 personen tegelijk) om hun eigen ijscreatie te maken. Alle materialen zijn aanwezig. Ook vandaag kunt u gratis kerstwijnen proeven bij Marius Wijnvriend.


22

21

december

december

Seasonal Christmas in Wassenaar December = feestmaand bij the Giant, Nu volop uitverkoop.

by Theil Kids

Chris Theil

Langstraat 29 info@justhaasnoot.nl www.justhaasnoot.nl 070 5119226

LEDERWARENSPECIAALZAAK

!

Voor al uw leuke en lekkere cadeaus Langstraat 38 2242 KM Wassenaar

Prettige Feestdagen!

Cowboysbag en the legend

www.theil-lederwaren.nl Windlustweg 7 Wassenaar (bij de molen) T 070-51 152 15

Interieur kado’s & kleinigheden van o.a. Ontwerpduo, Tom Dixon & HAY

Ralph Lauren

Wij wensen u een gezond

Elektro Specialist

GREENWAYS Langstraat 160 2242 JZ Wassenaar 070 5115101 www.es-greenways.nl

Piccadilly Mode - Langstraat 52a. Wij wensen al onze klanten een fantastisch nieuwjaar. Geopend op zondag 22 december met een hapje en een drankje en leuke kortingen.Tot ziens op koopzondag! Sandra, Coby en Maud.

Van Hogendorpstraat 71 | Wassenaar Herenstraat 63 | Voorburg info@bridgeport-universitystyle.eu www.bridgeport-universitystyle.eu

✂ van Hogendorpsstraat 69

en creatief 2014

Luxury Eye Zone Cream t.w.v. € 41,50 cadeau

Lancôme La Vie est Belle

bij uw behandeling vanaf 60 minuten!

30 ml eau de parfum Van € 60.38

voor €

44.95

Boeren Klassiek Boerenkaas uit Oudewater 500 gram

voor

€ 6,45

Fijne Feestdagen!

Program Saturday December 21, from 12.00 to 16.00 The White Winter Diva’s and the little white fairy Twinkle are playing 3 sets of at least 30 minutes at various places in the shopping-center. Their cheerful music brings a smile to everyone’s face. Children can go for a free ride on the nostalgic carousel, that is standing on the event plaza near the ice-cream shop. You can go for a free Christmas wine tasting at Marius Wijnvriend.

Program Sunday December 22, from 12.00 to 16.00

SALE

Wij wensen u prettige feestdagen!

“the place“ to meet in 2014

The Nostalgic Carousel stands nearby the Kruidvat at the Langstraat today. There is a demonstration and workshop “Icecarving” at the event square, where they create the most beautiful sculptures from large ice cubes. There are four demonstration during the day. In addition, 60 members of the public can participate in a workshop to create their own ice sculpture (up to 10 people at once). Materials are available. Marius Wijnvriend offers another free Christmas winetasting today.


samenleving

De Wassenaarder

goed-doel

n Voor het vijftiende jaar organiseert Rotaryclub Wassenaar-Ter Horst een openhaardhoutactie en wel op 21 december in de Langstraat en op de Luifelbaan. Dit jaar wordt de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) gesteund die hulpbehoevende ouderen de gelegenheid biedt om begeleid op vaarvakantie te gaan. Als u zaterdag boodschappen gaat doen, kunt u hout bestellen en dit goede doel steunen!

senioren n Zondagmiddag 22

ANBO Kerstviering senioren n Maandag was de ANBO activiteitenmiddag geheel gewijd aan de komende feestdagen. Mevrouw Renes en de Heer De Vormer waren onze gasten.De heer De Vormer verzorgde de muziek en Mevrouw Renes een voordracht van 2 kerstverhalen,zij vertelde de verhalen volledig uit het hoofd en met zoveel fantasie,je maakte de geschetste situatie letterlijk mee. Een zeer warm applaus was haar deel.Daarna genoten de aanwezige leden van een voortreffelijk buffet. De middag werd mogelijk gemaakt door Keurslager Groeneveld, Bakker Niek Kaptein en Bloemist Vollebregt. Allen nogmaals hartelijk bedankt. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers. Zij staan elke maand voor ons klaar om de middagen tot een groot sukses te maken. Zonder jullie waren we nergens .Mogen we in 2014 ook weer op jullie inzet hopen? Het jaar 2013 gaat en 2014 komt.Maandag 13 januari is onze bekende bloemenbingo. We beginnen om half 2 ,de zaal is open om 1 uur. Wilt U meer informatie kijk dan op onze website www.anbo.nl/wassenaarr. Het bestuur wenst alle leden prettige feestdagen.

Ik sta op voor mijn man Hipke En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

15

Rotaryclub verkoopt weer openhaardhout

Nieuwe activiteiten voor ouderen december kunnen ouderen hun activiteitenwensen kenbaar maken in Auberge ‘de Kieviet’ Nu het steeds kouder wordt, de dagen korten en Kerst er aan komt wil Hotel-Restaurant Auberge ‘de Kieviet’ extra aandacht geven aan ouderen. Dit doen ze in samenwerking met Nanny4Granny, een bedrijf dat nastreeft om met persoonlijke aandacht en ondersteuning ouderen zo lang mogelijk gezond, veilig en actief thuis te laten wonen. Op zondagmiddag 22 december worden de ouderen van Wassenaar uitgenodigd om van 15.00-17.00 uur om gratis een kopje koffie of thee met iets lekkers te komen nuttigen bij De Kieviet. U vindt het hotel-restaurant op de Stoeplaan 27 in Wassenaar. Men wil senioren aan het woord laten en inventariseren welke wensen er bij senioren bestaan voor welke soort activiteiten. U kunt dus zelf aangeven welke activiteit u mist in de omgeving. Verder is het natuurlijk heerlijk om rustig en ondergedompeld in gezellige kerstsferen ook andere Wassenaarse senioren te leren kennen en gewoon gezellig samen te zijn. Reserveren via www.hoteldekieviet. nl hoeft niet, mag wel! Uiteraard bent u ook van harte welkom als u een begeleider meeneemt. De Kieviet is rolstoelvriendelijk en er is volop parkeergelegenheid. Indien er genoeg animo is wil Auberge De Kieviet voortaan iedere 2de zondag van de maand een koffiemiddag houden met een afwisselend nieuw ontwikkeld activiteiten programma voor een klein prijsje.

donderdag 19 december 2013

De Stichting Wassenaarse Zorgverlening behoeft in ons dorp nauwelijks een toelichting. De SWZ biedt zorg en verpleging in het Sophiekehuis en in Huize Willibord. Daarnaast bieden teams van SWZ ook thuiszorg in heel Wassenaar. Respect

Run for Rio zet zich in voor de DINKA school in Tanzania. | Foto: PR

Rfr doet mee aan de Verlichte Polderroute Op zondag 29 december zal om 15.30 uur de burgemeester, Jan Hoekema, de Verlichte Polderroute openen met het onthullen van de twee winnende beschilderde grasbalen, bij de boerderij van de familie Den Hollander. Op 29 november zijn 36 grasbalen door 4 schoolklassen beschilderd langs de route te zien; het zijn echte kunstwerken geworden. Daarna kan aan diverse agrarische bedrijven langs de route een bezoek worden gebracht met o.a. een levende Kerststal en een spannende wandeling door een bos. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd: er zijn koffie, soep, gluhwein, limonade, oliebollen enz. En alles voor een klein bedrag! De kraam van Run for Rio is bij de start van de route te vinden; hier is o.a. een tentoonstelling van 25 jaar Run for Rio te zien en zijn heerlijke oliebollen te koop van bakkerij Niek Kaptein. Echter, wees er snel bij, want OP=OP. De start van de route is bij de boerderij van de familie Den Hollander, en verder de Maaldrift, Hogeboomseweg en de Oostdorperweg. Kortom een leuke activiteit, ook voor kinderen, op zondag 29 december van 15.30 tot 20.00 uur. Run for Rio bijna 25 jaar jong!

Run for Rio richt zich al bijna 25 jaar op het verwerven van fondsen ten behoeve van projecten voor de kansarme jeugd, straatkinderen en dakloze kinderen waar ook ter wereld. Bijna drie jaar ondersteunt Run for Rio een project in Arusha Tanzania, een initiatief van de stichting DINKA. De stichting DINKA wordt geleid door de Wassenaarse Kimberly Zandvliet en de Tanzaniaanse Eriq Pownall. Via dit project worden een school en een opvanghuis voor de kansarme kinderen van Arusha en omgeving gerealiseerd. Doel van het project is in een dagschool en een internaat goed basisonderwijs aan te bieden voor kinderen van zeer arme gezinnen, weeskinderen of straatkinderen.

Laatste informatie uit Arusha

Afgelopen week schreef Kimberly ons vanuit Tanzania: “Tijdens alle voorbereidingen en afrondingen zijn we ook veel aan het flyeren. We hebben diverse toezeggingen voor nieuwe leerlingen die in januari zullen starten. We willen in december ook in de krant en op de radio adverteren. Veel ouders hebben erg positieve reacties op Dinka School: “We hebben betere scholen en beter onderwijs hard nodig in Tanzania” en “ Beter onderwijs voor lagere prijzen, dat is wat wij zoeken”. Er komen ook wekelijks ouders kijken bij de school en dan geven wij ze een rondleiding. Wat wij verwachten is dat als we eenmaal gestart zijn, er meer aanmeldingen zullen komen. Ouders zullen dan zien dat er leerlingen in ‘uniform’ zijn, dat de sportgelegenheden af zijn, dat de lampen het doen, dat de toiletten af zijn, dat de klaslokalen, eetzaal, keuken en de slaapzalen ingericht zijn etc. Dit zal een veel completer en mooier beeld geven van Dinka School.”. Jubileum

In februari 2014 zal de stichting Run for Rio precies 25 jaar bestaan. Op zondag 16 februari is er de grote jubileumreceptie. Deze receptie is in de St.Jozefschool aan de Thorbeckestraat 37. De receptie is vanaf 11.30 uur en u bent van harte welkom (wel graag aanmelden bij het secretariaat). Het project van de Dinka Kids school in Arusha, Tanzania kunt u financieel via de stichting Run for Rio steunen. Geldelijk kunt u bijdragen door giften, donaties, nalatenschap of schenking op ING-Bank 193157 of Rabobank 36.80.10.724 t.n.v. Stichting Run for Rio te Wassenaar. Voor een overzicht van alle activiteiten van de stichting Run for Rio kunt u onze website bezoeken: www.runforrio.com. Daar vindt u ook nadere informatie over schenking via notariële akte. Met dank voor uw gift!

We mogen in ons dorp heel blij zijn met een organisatie als SWZ, die de geboden zorg zoveel mogelijk aanpast aan de individuele wensen van elke cliënt en respect betoont voor ieders waarden, normen en privacy. Mensen die door ziekte of ouderdom hulpbehoevend zijn, kunnen alleen maar dromen van een echte vakantie. SWZ spant zich in om deze groep cliënten toch de kans te bieden om op reis te gaan. Daarvoor organiseert SWZ al elf jaar een speciale vaarvakantie aan boord van het m.s. Prins Willem Alexander.

Bestel haardhout en steun de SWZ-Vaarvakantie

De SWZ-cliënten die meegaan met de Vaarvakantie betalen zelf een bijdrage in de kosten. Maar daarmee is de begroting niet sluitend te krijgen. Rotaryclub Wassenaar-Ter Horst helpt graag mee en bestemt dit jaar de volledige opbrengst van de houtverkoopactie voor SWZVaarvakantie. Als u zaterdag een kuub haardhout bestelt, krijgt u dit in april 2014 netjes thuis afgeleverd. Het hout, dat komend voorjaar door de Rotarians zelf gehakt wordt, kan dan de hele zomer drogen. In het stookseizoen 2014-2015 staat het dan garant voor vele gezellige uurtjes. Zaterdag als u boodschappen gaat doen… Steunt u ons?

Aanstaande zaterdag staan de Rotarians in de Langstraat om uw houtbestelling op te nemen. Hebt u geen open haard? Dan is een donatie ook erg welkom. Bent u zaterdag niet in de gelegenheid om naar het dorp te gaan? U kunt ook hout bestellen of informatie vragen via rotarywassenaar@hotmail.nl. Help mee om de hulpbehoevende ouderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen!

Dit jaar voert de reis naar Vlissingen, Antwerpen, Amsterdam en IJmuiden. De cliënten beleven een onvergetelijke week in een andere omgeving. Daarbij worden zij zorgvuldig begeleid door een team van hun vertrouwde medewerkers van SWZ.

Trees van der Ploeg en Chris Brederode zijn blij met de geslaagde Kerstmiddag van De Waterlelie. | Foto: Sandra van der Ploeg.

Een bruisende Waterlelie kerst n De Kerstmiddag van ‘De Waterlelie’ bruiste! Dat kan ook niet anders als dit plaats vindt in SION, de ruimte naast de Sint Jozefkerk.

Trees van der Ploeg en Chris Brederode hebben eer van hun werk. De voorbereiding loog er niet om. Trees ging boodschappen doen, raakte in gesprek met de supermarktmanager van Albert Heijn. Trees kreeg een extra boodschap: de Kerstmiddag van De Waterlelie zou door AH gesponsord worden! De genodigden op zaterdag 14 december waren er gelukkig mee. Bijna vijfenveertig dames en drie heren, luisterden naar prachtige kerstmuziek zoals ‘I am dreaming of a White Christmas’, door Chris Brederode ten gehore gebracht. De kleinkinderen Dylan, Demi en Kai zongen de bekende kerstliederen, o.a. ‘De herdertjes lagen bij nachte’. Zij zongen

niet alleen maar hielpen ook met de verkoop van kerstpresentjes. Ryan bracht op zijn gitaar ‘Jingle Bells’ ten gehore. De medewerkers van Trees, Iny, Riny, Sandra, Tony, Corine, Mandy en Corry, waren de gehele middag in de weer: SION was schitterend versierd. Niets dan lof en dank voor het werk dat door deze vrouwen werd verzet. De High Tea, met hartige hapjes, bonbons, allerlei snoeperijen èn thee, was smakelijk, gezellig en zo sfeervol dat de aanwezigen moeite hadden om naar huis te gaan. Bij het vertrek kreeg iedereen een plant, want niet alleen Albert Heijn was sponsor van deze middag. Tuincentrum De De Bosrand stelde voor iedere bezoeker en medewerker een mooi plantje beschikbaar. Dank aan deze formidabele sponsors, mede waardoor de bezoekers blij en opgewekt naar huis terugkeerden. (Tekst: Emmy van der Wilk.)


VUURWERKVERKOOP za. 28 december van 08.00-17.00 uur ma. 30 december van 08.00-21.00 uur di. 31 december van 08.00-17.00 uur

www.tcmoerkerk.nl

Wij wensen iedereen een gelukkig 2014 toe! ZATERDAG 21 DECEMBER

U vindt ons richting Vliegveld Valkenburg!

VAN 12.00 TOT 16.00 UUR

Wassenaarseweg 71a 2223 LA KATWIJK ZH Tel. 071 - 401 69 05 info@tcmoerkerk.nl

• Steltentheater Winterdiva’s • Nostalgische Draaimolen

ZONDAG 22 DECEMBER VAN 12.00 TOT 16.00 UUR

Princestraat 5, Katwijk

• Demonstraties &

Direct in het gezellige centrum van Katwijk en achter de boulevard gelegen riante bovenwoning (125 m2/ 340 m3) met groot dakterras (35 m2) en schuur. De woning is stil en licht, heeft 3 slaapkamers en een ruime zolderverdieping met diverse mogelijkheden.

• Nostalgische Draaimolen

Riante doorzonwoonkamer met levendig uitzicht over de Princestraat, met open haard en een aparte nis, te gebruiken als bijv. computerhoek, speel- of leeshoek. Keuken in lichte kleurstelling met moderne apparatuur. Riante dakterras gelegen op het zonnige Westen met deels graniet en hardhouten vloerdelen, en voorzien van ruime schuur. Badkamer met ligbad, aparte douche en klein balkon.

workshops Icecarving

Gezelligheid, gemak, rust, privacy, strand, boulevard, ruimte, licht en mogelijkheden zijn de kernwoorden voor deze woning.

Vraagprijs € 325.000 k.k

www.winkelsinwassenaar.nl

Makelaardij Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 02 www.hoevensmakelaardij.nl


cultuur

De Wassenaarder

donderdag 19 december 2013

17

In het nieuwe jaar naar toneel en cabaret via het Nut Wassenaar Tot 4 januari kunt u mooie kaarten bestellen voor de nieuwe show van cabaretière Karin Bloemen, getiteld ‘Witte Nar’ in het goed te bereiken theater de Muze in Noordwijk. Parkeren op het Wantveld!

Het aanzicht van gesloopte scholen roept melancholie op. | Foto: Peter Knijnenburg

De Kerstboom ingezonden n Daar sta ik dan midden in de sloop wat eens mooie scholen waren.

Er is mij gezegd, dat ik de komende dagen voor de kerst heel mooi moet zijn omdat vele mensen de warmte en geborgenheid van de scholen Bellesteijn en Robbedoes met haar kinderen op die plek zullen mis-

sen. Ontzettend veel hebben daar dierbare herinneringen liggen. Wat rest zijn de foto’s die nostalgisch gaan worden: Nu is het licht, straks is het weer donker; de donkerte wordt dan weer verlicht. Zien we nu het uitzicht van verlangens, van dromen, die mogelijk voor nieuwe bewoners uit zullen komen. Peter Knijnenburg

Op woensdag 5 februari staat deze vakvrouw met haar geweldige band in het Noordwijkse theater om haar nieuwe show ‘Witte Nar’ te try-outen. U kunt daarbij zijn indien u vóór 4 januari uw boeking plaatst bij het Nut Wassenaar via de website www. nutwassenaar.nl of via het NUT boekingsformulier dat bij de bibliotheek ligt bij het Cultuur Informatie Punt. Betaling via incasso kunt u gelijk regelen en ook eventueel een nieuw lidmaatschap van het Nut. In een scène van haar show ´Kameleon´zei Karin

Bloemen dat ze vijftien jaar later in de goot zou eindigen of in de karaokebar van Gerard Joling, tussen alle andere verzopen artiesten. Die vijftien jaren zijn voorbij. Is ze inderdaad aan de drank? Treedt ze in de voetsporen van vedettes als Janis Joplin en Amy Winehouse? Hoe lang heeft ze nog en is ze eigenlijk nog wel in staat om op te treden? Of is La Bloemen in haar hart nog steeds die keurige, verantwoordelijke huismoeder met een drukke baan in het theater? In Witte Nar, een bijnaam die ze kreeg omdat ze

ook als kind al zo fijn kon sarren en narren, krijgt u antwoord. Verpakt in een show zoals u die van haar gewend bent en begeleid door haar al even geweldige band! www.labloemen.nl Kaarten dus snel bestellen voor € 24,50 p.p. en voor introducés van leden € 27,50 p.p. Mocht u behoefte hebben aan vervoer van huis naar theater en v.v. dan kan het Nut dat ook voor u regelen voor slechts € 16,50 p.p. vanuit Wassenaar. Tevens nog de mededeling dat er nog enkele kaarten beschikbaar zijn tot 31 december a.s. voor de jubileumvoorstelling Madame Rosa door Anne Wil Blankers in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag op zondagmiddag 14.00 uur op 2 februari.

Aanpassing tarief RegioTaxi Haaglanden Per 1 januari 2014 wordt het tarief voor de RegioTaxi Haaglanden verhoogd naar € 2,40 (was € 2,35) per zone.

haaglanden.nl. Om het vervoer de komende feestdagen goed te laten verlopen, is het van belang dat de ritten tijdig worden gereserveerd.

Deze aanpassing is het gevolg van de stijging in de exploitatiekosten. Het nieuwe zone tarief geldt voor de OV-reiziger. Voor Wmo-reizigers kan een ander tarief gelden. Meer informatie vindt u op regiotaxi.

U wordt aangeraden ritten voor de kerstdagen uiterlijk zondag 22 december vóór 17:00 uur en ritten tijdens Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag op zondag 29 december vóór 17:00 uur te reserveren.

Kerst bij Van Woesik scouting

n Afgelopen zaterdag kwamen alle kinderen en leiding van Scouting van Woesik in mooie kerstkleding naar de scouting. In het gezellig versierde scoutinggebouw stonden de tafels gedekt en werd er samen genoten van allemaal lekkere dingen bij de kerstbrunch.

Daarna werden de kinderen in 6 groepjes verdeeld en gingen zij 10 verschillende spellen doen, o.a. sneeuwballen gooien, de rendierenrace en een aprés ski tocht. Bij alle spellen konden zij muntjes verdienen. Met deze muntjes waren er attributen voor de kerstman te koop in het winkeltje. Deze attributen mochten zij mooi kleuren en op hun kerstlandschap plakken. Alle groepjes hebben een heel

mooi kerstlandschap geknutseld, ze hangen in het scoutinggebouw. Veel te snel was het tijd en gingen de kinderen weer naar huis. Voor de leiding was er ’s avonds nog een gourmet. Daar waren ook de vrijwilligers voor uitgenodigd die iedere maandagavond aan het klussen zijn. Bij Scouting van Woesik mag ieder kind zichzelf zijn! Alle kinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen in een eigen tempo. Zoekt uw kind zo’n omgeving met vele leuke activiteiten, laat uw kind lid worden of kom eerst eens vrijblijvend kijken of meedoen met het programma op zaterdag. Vanaf zaterdag 4 januari is uw kind van harte welkom. Voor informatie: site www.vanwoesik.com, of u kunt contact opnemen met Sabine Bosch via vanwoesikgroep@gmail.com.

Reizen door een winter wonderland. | Foto: PR

Wintertochtje met romantische trein n Kerst- en oliebollenritten bij Valkenburgse Meer tjoeke n Doe uw (klein)kinderen een plezier en boek een reis met een stoomtrein. Een winterse rit met een stoomtrein rond het Valkenburgse meer is sowieso iets bijzonders en levert sfeervolle fotomomenten op. Een rit met de stoomtrein door het winterse landschap brengt de romantiek van lang vervlogen tijden weer helemaal terug. De trein wordt getrokken door een 30 pk stoomlocomotief uit 1928. Kerstsfeer

Gezellige kerstviering bij Scouting Van Woesik. | Foto: PR

Een bezoek aan het bijbehorende Nationaal Smalspoormuseum is bij de prijs inbegrepen. Het museum is geheel in kerstsfeer gebracht. De stoomtrein vertrekt vanaf een romantisch tramstation uit 1926. De kerstritten worden gereden op zaterdag 21 december. Het museum is open van 10.30 uur tot 17.00 uur. De

trein rijdt om 12.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. U hoeft voor deze ritten niet te reserveren. Voor een kaartje betaalt u € 7,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen. Oliebollenritten

Heel populair zijn de jaarlijkse oliebollenritten van Stoomtrein Valkenburgse Meer. De rit gaat over het ca. 3,5 km lange spoor langs een deel van de oevers van het Valkenburgse Meer en duurt ca. 30 minuten. Onderweg wordt gerangeerd en krijgen de reizigers ruim de gelegenheid om te fotograferen. Na een rit met een dampende stoomlocomotief in de

vrieskou kunt u zich in het museum tegoed doen aan een heerlijke oliebol die in ieder geval witbestoven is met poedersuiker. Bij de oliebollen wordt lekkere warme chocolademelk of een glas glühwein geserveerd. Reserveren

Voor deze ritten is het noodzakelijk om te reserveren. Via de website www.smalspoormuseum.nl kunt u een reserveringsformulier invullen. De oliebollenritten worden gereden zaterdag 28 en zondag 29 december: alleen met reservering. Het museum is open vanaf 10.30 uur. De vertrektijden zijn om elk heel uur. Volwassenen betalen 9,00 euro en voor de kinderen 7 euro. Inclusief een dampende oliebol en een glas glühwein of warme chocolademelk.


Uw kostbaarheden zijn goud waard! Goudwisselk antoor is eigendom van familie De R uiter en heeft ruim 2 5 jaar expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar Meer dan 50 locaties door heel Nederland!

grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Locatie Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Goud

Zilver

Veiling

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Munten

Sieraden (goud en zilver)

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

✔ ✔

www.goudwisselkantoor.nl

Kees Vlieland nationaal & internationaal Transport

Zaterdag 21 december

JURA demonstratie

bij Electro World in Oegstgeest van 10.00-17.00 uur

Wij zijn een transportbedrijf met dagelijks vertrek van bloemen en planten naar Engeland. Wij zijn op zoek naar een

CHAUFFEUR CHAUFFEUR Wij zijn op zoek naar een

in het bezit van het een groot rijbewijs en ervaring heeft die indiehet bezit isisvan rijbewijs B/C/E + chauffeursdiplo in het vervoer van bloemen en planten.

Wij vervoeren bloemen plantenvolgens naar Engeland, dus enig Het salaris wordten uitbetaald C.A.O.. Ben jij die persoon, bel ons dan even op: 071-4012980 of 06-53299532.

IMPRESSA J9 One Touch TFT

Alles draait om ultiem genot Al bij de eerste aanblik van de IMPRESSA J9 One Touch TFT is te zien dat deze koffievolautomaat uit de IMPRESSA-J-serie van een unieke topklasse is. Het doordachte bedieningsconcept kan werkelijk niet eenvoudiger en duidelijker. Met de Rotary Selection kan - heel eenvoudig – een keuze worden gemaakt uit een scala aan koffiespecialiteiten, van een latte macchiato tot aan een ristretto. U ziet uw keuze op het TFT-scherm. Wat voor koffiespecialiteit ook gekozen wordt, deze

*Vakkundige reparatie van alle merken mobiele telefoons en tablets

one-touch-volautomaat zorgt ervoor. Eén druk op de knop en ... ultiem genieten!

Geautoriseerd JURA dealer:

* prijsopgave vooraf * veelal klaar terwijl u wacht * ruime keuze in telefoonhoesjes en accessoires

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTROWORLD.NL

GSM Shop

Langstraat 30 - 2242 KM Wassenaar 070-7521359 www.gsmshopwassenaar.nl


service

DE WASSENAARDER

Serviceberichten Gezondheidszorg Acute Huisartsenzorg: ma t/m vr van 17.00- 8.00 uur, hele weekend en op alle erkende feestdagen: 0703469669. www.smashaaglanden.nl. Gezondheidscentrum Wassenaar: Spreekuren Maandag t/m vrijdag 8.00- 17.00 uur. Tel . 070-5127200. www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar: tel. 070-5142594. Apotheek Wassenaar-Zuid: ma t/m vrijdag 8.3017.30u, zaterdag 10.00-12.00u Apotheek Langstraat: ma t/m vrijdag 8.30-17.30u, zaterdag 9.30-16.00u Mediq Apotheek Wassenaar: ma t/m vrijdag 8.3018.00u, zaterdag 10.00-13.00u Verkrijgbaarheid medicijnen buiten openingstijden van uw apotheek: De Spoedapotheek Den Haag, locatie HAGA Ziekenhuis, gelegen op het Spoedplein, Leyweg 275, 2545CH Den Haag, tel. 070 2101465: maandag t/m vrijdag van ’s avonds 17.30u tot 8.00u de volgende ochtend, en op zaterdag, zon- en feestdagen doorlopend geopend. Dienst praktijk ZON: ma t/m vr 17.00-08.00 uur en zat./ zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715 Tandtechnicus Johan Chrispijn.: tel. 071-4076008.

Hulp, thuis- en mantelzorg Marente: tel: 071-4093333 of www.marente.nl Stichting Bij-Bus: Aanvragen voor busritten van ma t/m vr van 9.30-11.00 uur, tel. 5177870. Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.0010.00 uur.

Wassenaar (SWOW): Van Heeckerenstraat 2, ma t/m vr van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je, Open Eettafel, Digitale Ontmoetingsplek, Boodschappenservice, Oppasservice telnr 070- 5112226 Seniorenadviseur, belastinghulp, administratieve hulp, Samen Winkelen, Activerend Huisbezoek, telnr. 070- 5117576 Anonieme Alcoholisten: woensdag 19.30 uur wijkcentrum de Allettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten. Info: 0653323966.

Politie en juridisch Wijkagenten: Tel: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: Wijkagenten. Wassenaar@ haaglanden.politie.nl Slachtofferhulp: tel. 0900 0101 of 070 7890121. www.slachtofferhulp.nl. Rechtshulp: Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Tel. 070-5141531, spoed 06-53444683. Bureau Bemiddeling & Mediation: tel. 0800-0233222. www.Bemiddelingmediation.nl

Dieren Dierennoodhulp & Dierenwelzijn: tel. 071-5216662 of kantoor@dbruijnland.nl

Florence Thuiszorg, Herenweg 6, tel. 070 – 7544055. Verpleeghuis Duinstede: Deijlerweg 208, tel. 070-7543333. Dagverzorging: tel. 070-7546060. Servicepakket: tel. 0704131000 (ma t/m vr 8.30 en 12.30 uur). www.florence-zorg.nl Thuiszorgwinkel Wassenaar: Kloosterland 16, 2242 JS Wassenaar, ma. t/m vr. van 9.00-17.30 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur. Tel. 0800-2887766. www.vegro.info Thuiszorg Stichting PartiCura: Voor huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging en palliatieve zorg. Tijdens kantooruren te bereiken op: 070-3388593, 24 u p/d te bereiken op 0900-2021979 (€ 0,10 p/m). Bezoekadres: Het Kleine Loo 414H, 2592 CK Den Haag. www.particura.nl U Staat Centraal, thuiszorg op maat: Flexibel vanaf 1 uur tot 24 uurs zorg. Rouboslaan 30. 2252 TR Voorschoten. Kantoortijden 071-5622290. 24 uur bereikbaar 0645099490. www.u-staat-centraal.nl Haesebroeck Particuliere Thuiszorg: Kerkstraat 69, ma t/m vr 9.00-17.00 uur. Tel. 070-5141833; 24 uur service: 0612262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl Hospice Wassenaar: tel: 070-5121130. www.hospicewassenaar.nl Stichting Rondom Mantelzorg: tel. 079-7502380 mail: info@rondommantelzorg.nl. Consulent, tel. 0657971063. Rode Kruis afd. Wassenaar: Van Heeckerenstraat 2a, tel. 5113992. Openingstijden: dinsdag van 9.00-12.30 uur. De Zonnebloem, afd. Wassenaar: secretaris: Paul Meltzer, tel.: 5117307, contactpersoon huisbezoek: mw. G. Meijer, tel. 5110236. Rolstoelvervoer Stichting Gehandicapten: Ma-vrij 09.00-12.00 uur, tel. 070-512 32 00.

Dierenambulance Wassenaar: 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772. Wassenaarse Ouderen en Dieren: tel. 070-5117857; 070-5112160. Milieutelefoon: tel: 070-4416111. 24 uur per dag bereikbaar voor meldingen over stank, stof, lawaai, bodem- en waterverontreiniging,

Patiënten- en lotgenotenorganisaties MS Vereniging Nederland (MSVN) Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435. Diabetes: ma t/m zo Telefonische Hulpdienst, tel. 033-4725083. Parkinson bewegingsgroep: tel: 3462217.

Stichting Welzijn Ouderen

Overig Opvoedingsondersteuning Wassenaar: tel 070-5118500. Kinder- En Jongerentelefoon: 071-5120611. Sensoor. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 0900-0767. www.sensoor.nl UVV Afd. Wassenaar: tel: 5110676 of 5117420

Ouderen in Beweging (WOB): tel: 517 69 75 Trefcentrum (WASTO): tel.: 517 75 27 Stichting Vluchtelingenwerk Wassenaar Inloopspreekuur op maandagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur in het Van Heeckerenhuis, Van Heeckerenstraat 2. Tel. 070-5176948. www.stvww.nl wassenaarsevluchtelingenwerk@hetnet.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl

Protestantse Gemeente van Wassenaar: Zondag 22 december 10.00 uur Dorpskerk, Plein 3: Lessons and carols Kievietkerk, Oranjelaan 2: Geen dienst Messiaskerk: Zijllaan 57: geen dienst Dinsdag 24 december Dorpskerk 19.30 uur ds J.A.D. van der Boon, gezinsdienst. Samenzang vanaf 19.15 uur. Dorpskerk 22.30 uur ds J.A.D. van der Boon, kerstnachtdienst Samenzang vanaf 22.15 uur. Kievitkerk 19.30 ds J.M. de Klerk gezinsdienst. Messiaskerk 21.30 uur ds N.K. Mos Woensdag 25 december Dorpskerk 10.30 uur ds J.A.D. van der Boon. Kievietkerk 10.00 uur ds J.M. de Klerk. Messiaskerk 10.00 uur ds N.K. Mos Rooms-Katholieke Kerk Wassenaar Parochie H. Augustinus, St. Jozef, Parklaan 28: Zaterdag 21 december 19.00 uur Eucharistieviering in de Goede Herderkerk. (Er is deze zaterdag géén Eucharistieviering in de St. Jozefkerk), 22 december 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang, Er is Kinderwoorddienst en créche. 24 december Kerstavond, 17.00 uur Kerst-Kleuterviering. 19.00 uur Gezinsviering / Herdertjesviering met samenzang. 21.30 uur Nachtmis van Kerstmis m.m.v. The New Voices. 25 december Hoogfeest – Geboorte van de Heer. 9.30 uur Plechtige Eucharistieviering van Kerstmis (Dagmis) m.m.v. Magnificat Cantorij. 13.30 uur: Kindjewiegen in de St. Willibrorduskerk. 26 december H. Stefanus, 2e Kerstdag 9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang, (Gezamenlijke Eucharistieviering van de 3 Rooms-Katholieke kerken in Wassenaar) Parochie H. Augustinus, De Goede Herder, Stoeplaan 4: Vrijdag 20 december 9.00 uur Eucharistieviering in de Mariakapel.21 december 19.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering in DGH. 22 december 11.00 uur Eucharistieviering. 22 december 17.30 uur Eucharistieviering Franstalige parochie. 24 december Kleuterkerstviering St. Jozef )17.00 uur’. 19.00 uur Herdertjes Gezins/kerstviering, voorganger is pater E. Kimman sj. Met bijzondere vertolking van het kerstverhaal en met medewerking van het koor La Pastorella. 21.30 uur nachtmis van de Franstalige parochie. 25 december, Eucharistieviering van eerste kerstdag, aanvang om 11.15 uur. Zang (Nederlandse kerstliederen en Latijnse misgezangen) door het dameskoor De Goede Herder en door de sopraan Irina Mendes de Leon Zuboff. Het geheel staat onder leiding van organist/dirigent Rien Calis. Op 1 januari 2014 is in De Goede Herder de eucharistieviering voor de drie Wassenaarse parochiekernen gezamenlijk. Aanvang 11.00 uur. Na afloop nieuwjaarsreceptie. Parochie H. Augustinus, St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77: Zaterdag 21 december geen viering, zie DGH. 22 december 9.30 uur Hoogmis m.m.v. parochiekoor Pro Deo. Er is kinderwoorddienst. 24 december 19.00 uur Gezinsmis met samenzang. 21.30 Nachtmis m.m.v. parochiekoor Pro Deo. 25 december 9.30 uur Dagmis voor Kerstmorgen m.m.v. dames/ en herenparochiekoor St. Caecilia. 13.30 Kindje Wiegen. Kerkgebouw ‘Rehoboth’ Anth. van Leeuwenhoekkade 36, Voorschoten Zondag 22 december 9.30 uur ds A.A. W van der Boon. 16.30 uur ds L. Krooneman. 25 december 9.30 ds J.C. de Groot, 16.30 ds A. van Wijk. 26 december 9.30 ds D. Siebelink.

Universeel Soefisme: Zuidduinseweg 7, Katwijk Eerste en derde zondag van de maand 11.00 uur Trinity International Church: Gruttolaan 23, Leidschendam 10:00 Sunday Service. www.trinitychurch.nl The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip: Ary van der Spuyweg 1, The Hague Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. The Netherlands Unitarian Universalist Fellowship: Keizersgracht 566, Amsterdam First Sunday of the month (Sept. to June). www.nuuf.nl The Church Of St James: Jan van Hooflaan 3, Voorschoten 10:30 sunday service. www.stjames.nl

COLOFON Oplage 14.000

Geloof in Wassenaar

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Lange Kerkdam 46 Zondag 22 december 10.30 uur mw ds W. Blomjous. 24 december 21.30 uur mw ds M.F. de Vries. 25 december 10.30 uur mw ds M.F. de Vries

Klussendienst VCW: tel. 511 31 33. Ma t/m vr. 9.30-11.30 uur.

Kwadraad: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, tel. 088 900 4000. Inloop- en telefonisch spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur.

19

Evangeliegemeente Wassenaar: Adelbert College, Deijlerweg 163 Zondag 22 december 10.30 uur E.J. Westera. 25 december 11.00 uur E.J. Westera.

Dagschool 50+: tel: 070-2156462

Welzijn

DONDERDAG 19 DECEMBER 2013

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 17.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25

Redactie a.i.: Esdor van Elten e-mail: advertentie@ tel.: (071) 402 29 01 uitgeverijverhagen.nl e-mail: o.v.v. de Wassenaarder redactie@dewassenaarder.nl

Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam

en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: • Boekhandel De Kler • Openbare Bibliotheek • Albert Heijn • Politiebureau • Gemeentehuis Raadhuis • Heeckerenhuis Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.dewassenaarder.nl

Church Of Our Saviour: Bezuiden-houtseweg 157, The Hague Saturdays 19.30, Sundays 10.00: Euchariston Ruychrocklaan 126, The Hague. Mondays and Fridays at 09.30, Euchariston. www.parish.nl. American Protestant Church Of The Hague: Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague Sunday 9:00 Traditional Service; 10:00 Contemporary Praise Service; 11:30 Traditional Service with Choir. www.apch.nl.


V E R B I J S T E R E N D N I E U W S : E E N B E FA A M D E N A A M V E R D W I J N T U I T D E N H A A G :

C O N & V E R D O N C K S LU I T V O O R G O E D H A A R D E U R E N  1933 - 2013 

OPHEFFINGSUITVERKOOP ENORME COLLECTIE HO O GWAARDIGE HAND GEKO OPTE PERZISCHE TAPIJTEN

80 jaar geleden – in 1933 – opende Con & Verdonck zijn zaak aan de Hoogstraat – hartje Den Haag. In korte tijd werden we de meest fameuze specialist in Handgeknoopte Perzische Tapijten binnen Nederland. De economische malaise heeft echter gezorgd voor een dramatische terugval, daarom zijn wij gedwongen de verkoop van Perzische Tapijten voorgoed te staken. Er rest ons niets anders dan tot een zeer rigoureuze OPHEFFINGSUITVERKOOP over te gaan met ENORME KORTINGEN.

Een zeer speciale en gigantische uitverkoop van de gehele kostbare en de door de jaren heen met zorg opgebouwde voorraden, inclusief ook de ‘Con Kern Collectie’, een prachtige basiscollectie Tapijten die ooit werd vorm gegeven door onze oprichter, expert en pionier Dhr. J. Con. Deze collectie van ondermeer antieke, oude en allerfijnste voorbeelden van de tapijtknoopkunst in al haar facetten is geregeld het onderwerp van vele tentoonstellingen en exposities geweest in binnen- en buitenland. Samen met deze ‘connaisseur’–categorie wordt ook de gehele voorraad superbe

Pure Handgeknoopte Perzische Tapijten met het onbetwiste Con & Verdonck kwaliteits-zegel aangeboden: De mooiste en puurste, traditionele Tapijten: bijvoorbeeld meesterwerken van wol en zijde uit Tabriz, Kerman, Mashad, Quom, Srinagar etc., de zeer decoratieve en fijne Ziegler – unieke tapijten vervaardigd door nomadenstammen zoals Qashqai, Afshar, Belouch, Hatchlu, Shahsavan, maar ook vele andere exemplaren – in alle mogelijke maten, ook afwijkende maten, waaronder lopers – en tapijtmaten tot imposant en extra groot. Wij hopen U op een van onderstaande dagen te mogen begroeten.

SLECHTS KORTE TIJD:

NU HEEFT U DE DE AANTREKKELIJKSTE AANBIEDINGEN EN DE GROOTSTE KEUZE

O PEN IN G STIJD EN Van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur (maandagochtend gesloten). ZONDAG GEOPEND van 13.00 tot 17.00 uur.

Autobedrijf Heemskerk & ZN Gespecialiseerd in Renault - Dacia - Nissan

Nissan Qashqai + 2 2.0 16V Teckna/navigatie

Bouwjaar 2009 Km.stand 61.410 km

€ 18.500,-

Renault Clio 1.2 16V 5-drs collection navigatie 2011 Renault Clio 2.0 16V RS, 3-d, airco 2006 Renault Twingo 1.2 16V Autom. airco zwart 2009 Renault Twingo 1.2 16V Collection airco 2011 Renault Koleos 2.5 16V Dynamique Pack 2009 Renault Modus 1.4 16V Dyn. Aut. 4/2006 Renault Megane 1.6 16V Grand Tour Business 7/2007 Renault Megane 1.6 16V Parisiene Navi 2012 Renault Grand Scenic 1.6 16V Parisienne 2010 Renault Scenic 2.0 16V Gas Business Line 10/2008 Dacia Stepway 1.6 16V Laurente, 5.877 km 2012 Dacia Duster 1.6 16V Laurente 2011 Ford KA 1.3 Titanium Airco 2010 Ford Fiësta 5d Trend 82 PK 2010 Nissan Qashqai+2 2.0 Tekna Navi 2009 Peugeot 307SW 1.6 16V Pack airco 04/2007 Peugeot 107 5D Access 2013

€ 11.350 € 11.350 € 6.250 € 7.950 € 15.500 € 7.850 € 8.250 € 18.750 € 17.750 € 8.950 € 12.950 € 13.750 € 7.350 € 9.700 € 19.350 € 9.600 € 9.495

Al onze occasions op www.autoheemskerk.nl Lange Vaart 34 Rijnsburg

Tel. 071-4020365

info@autoheemskerk.nl

AUTOSCHADE

maakt Uw auto weer als nieuw

FOCKE

CON & VE R D O N C K Hoogstraat 30, 2513 AS Den Haag Telefoon 070 346 15 30, www.con-verdonck.nl

• B • F• O• C• K• E

FOCWA schadeherstelbedrijf Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

www.autoschade-focke.nl

B o u w- e n A A n n e m i n g s B e d r i j f

Beijersbergen Wassenaar

Alle bouwkundige werkzaamheden: • Vervangen van kozijnen, ramen en deuren • Verbouwen van keukens en badkamers • Plaatsen van trappen en dakkapellen • metsel- en fijn timmerwerk Van Hallstraat 22 | Tel. 5115075 | fax 5114063

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299


sport

De Wassenaarder

donderdag 19 december 2013

21

Belangrijke punten voor WZK Heren 1 waterpolo n Afgelopen zaterdag moest WZK Heren 1 aantreden tegen Waterpolo Den Haag 1. Na de goede competitie start, lukt het de laatste weken niet bij de mannen uit Wassenaar en wordt er meer naar de ploegen onder hun dan boven gekeken. De opdracht was simpel, de laatste wedstrijd voor de winterstop winnen en afstand nemen van de ploegen onderin.

Roxanne zit lekker in haar ritme en gaat met een goed gevoel richting het Olympisch Kwalificatie Toernooi.| Foto: PR

Roxanne van Hemert wint 1.000 meter schaatsen n Afgelopen weekend werd in Utrecht gestreden om de naar die stad genoemde bokaal. De landelijke sub top van de sprint zowel dames als heren waren aanwezig. Op het spel stond de Utrecht City Bokaal, startplaatsen voor het NK Sprint, dat eind februari begin maart wordt verreden in het Olympisch stadion in Amsterdam, alsmede punten voor het Holland Cup klassement. Ook de Wassenaarse en voor het Team Activia uitkomende Roxanne van Hemert stond aan de start.

De eerste 500 meter ging naar Thijsje Oenema in een nieuw baanrecord van 38.84, waarmee zij haar eigen baanrecord (39.01) van begin dit jaar scherper stelde. Roxanne wist haar rit winnende af te sluiten in 40.92 en werd daarmee 10e op de 500 meter. Op de 1000 meter maakt Roxanne dit seizoen een mooie progressie. De laatste Holland Cup werd zij nipt 2e achter ploeggenote Annette Gerritsen, die vandaag niet aanwezig was. In de rit tegen de Groningse Bo v.d. Werff opende Roxanne redelijk met 19.41 met daaropvolgend een ronde van 29.2, na Oenema en Bruintjes, het snelste rondje. Op het kruisingsvlak na 800 meter verloor Roxanne haar balans, moest overeind komen en twee slagen laten lopen. Bij het uitkomen van de laatste buitenbocht lag zij gelijk aan v.d. Werff maar een paar rake slagen zorgde op de laatste 50 meter voor het verschil. De klok stond stil op 1.20.13 en v.d. Werff eindigde in 1.20.38. Op Utrecht had de Activia rijdster nog nooit zo hard gereden en dat gold ook voor haar tijd op de 500 meter.

Uiteindelijk gingen nog 4 rijdsters onder deze tijd door t.w. Oenema in 1.19.15, Bruintjes in 1.19.91 en Smit en v.d. Brandt in 1.20.02. Na dag 1 stond Roxanne op de 8e plaats waarbij het verschil met het podium te groot is met name door de verschillen op de 500 meter. Op de tweede dag ging de winst op de 500 meter naar Janine Smit in 39.91. Voor Roxanne van Hemert was het een 500 meter om snel te vergeten. Zij eindigde als 8e in 41.30. Op de 1000 meter kwam Roxanne in de een na laatste rit uit tegen v.d. Brandt, die in het tussenklassement 2e stond en gisteren Roxanne nipt versloeg. Roxanne startte in de binnenbaan in 19.30 een fractie van een seconde sneller dan op de eerste dag. De 600 meter passeerde Roxanne vóór v.d. Brandt met een miniem verschil 48.67 (rondje 29.3) om 48.72 en daarna trok Roxanne vol door om uiteindelijk na een rondje 31.3, snelste van het hele deelnemersveld, een tijd te klokken van 1.20.00 op dat moment de snelste tijd. In de laatste rit kwamen Bruintjes en Smit tegen elkaar uit en Bruintjes wist de rit winnend af te sluiten in 1.20.08, waarmee Roxanne beslag legde op de eerste plaats. Een mooie opsteker voor het op 2e Kerstdag te verrijden Olympisch Kwalificatie Toernooi waar Roxanne op de 1.000 meter aan de start verschijnt. Met een beetje geluk volgt komende week ook een uitnodiging om aan de start van de 1.500 meter te verschijnen tijdens dit kwalificatie toernooi. Als dat zo is zal Roxanne ook op 29 december aan de start verschijnen. In het algemeen klassement eindigde Roxanne als 7e.

Schulpwei wordt winterkampioen zaalvoetbal n In de Wassenaarse zaalvoetbalcompetitie is het team van “De Schulpwei” winterkampioen geworden en heeft daarmee de eerste periode winnend afgesloten.

Zij hebben de volle buit binnegehaald. Geen enkel team wist een puntje af te snoepen en zo haalden zij 30 punten uit 10 wedstrijden. Het enige team wat enigszins een beetje in de beurt komt is Aerofit. Zij hebben drie verliespunten meer. Het kampioenschap zal dan ook gaan tussen De Schulpwei en Aerofit. In de onderlinge strijd was De Schulpwei met 6-5 Aerofit de baas. Dit geeft dan ook aan dat er niet veel verschil zit tussen beide teams. Deze teams geven ook de wisseling

van de wacht aan. De kampioenen van de laatste jaren Party Rental Company, Timmer- en onderhoudsbedrijf Dick Van Egmond en Cafetaria ’t tonnetje hebben hun beste jaren gehad en bij sommigen gaat de leeftijd een rol spelen. De teams van De Schulpwei en Aerofit bestaan louter aan jonge voetballers en zijn dus sneller en energieker dan de kampioenen van de laatste jaren. Vermeldingswaard is wel dat de laatste jaren de winterkampioen niet de kampioen was aan het eind van het seizoen. Dus het team van De Schulpwei is gewaarschuwd. De wedstrijd Aerofit – De Schulpwei staat pas gepland op 21 maart 2013. Tot die tijd mogen beide teams geen punten morsen. Uitslagen en stand: www.zaalvoetbaldeschulpwei.nl.

WZK begon sterk aan de wedstrijd onder leiding van coach Joost van der Kroft, Fabian van den Berg wist al snel twee keer te scoren. In de tweede periode was Den Haag de bovenliggende partij. Bij 2-3 wist midvoor Leonard Rooijakkers knap gelijk te maken, maar Den Haag liep uit naar 3-5. In de derde periode kwam de wedstrijd echt los. Eerst Toon de Groot en daarna Fabian van den Berg scoorden voor WZK. Bij 5-6 was het Leonard die 6-6 aantekende, maar wederom Den Haag met een antwoord.

In de vierde periode wist WZK zich te herpakken door een uitblinkende aanvoerder Leonard Rooijakkers, na de tweede 7-7 van Toon, waren het twee heerlijke midvoor doelpunten van Leonard die WZK op 9-7 voor zette. WZK was het daarna heel even kwijt, maar 19 seconden voor tijd wist Leonard een man meer af te ronden, 10-9. ! Den Haag pakte nog een time-out, maar 4 seconden had Peter de bal veilig in handen en waren de punten binnen. Een heel goed gevoel bleef over en veel vertrouwen voor de tweede seizoenshelft.

Heren 2

Heren 2 speelde voor Heren 1 en speelde een zeer goede wedstrijd. Heren 2 vecht echt tegen degradatie en mocht lang hopen op succes. Helaas kon SVH in de vierde periode afstand nemen en werd er met 9-13 verloren, ondanks één van de betere wedstrijden. Mark Groeneveld was man van de wedstrijd en Davy Schomper maakte het mooiste doelpunt uit zijn carrière. Dames 2

Dames 2 speelde een uitwedstrijd. Dames 2 begint steeds beter te spelen. Zo is het Michelle Bellekom die in het eerste partje een doelpunt weet te maken en in het tweede partje is het Ingeborg Efdée die hetzelfde doet. Ook Miranda Cardinaal scoorde. De dames pikten dus hun doelpuntjes mee ook al verloren ze de wedstrijd.

Succesvol blok van WVV-er, Kilian van der Kleij.|Foto: Marjanne van der velde

WVV maakt ‘gehakt’ van tegenstanders volleybal n Zowel het Heren 1 als het Mix 1 team van WVV maakte symbolisch gehakt van hun tegenstanders. Door Jan Rijskamp

De Heren 1 van WVV speelden in onze sporthal De Schulpwei tegen het in de regel sterke team van Volcano uit Delft. Volcano in set één blijkbaar nog niet ‘warm’, had grote moeit met het solide en rustige spel van WVV. Vooral aanvallend zat het bij WVV met o.a. Mathieu Prins goed in elkaar en via 11-7 werd het zodoende al snel 2518. Door een andere opstelling bij het team van WVV kwam er in set 2 een bepaalde onzekerheid in het spel van WVV. Dab zie je plots ook de kracht en sluwheid bij Volcano die daar dankbaar gebruik van maakte en de set met 22-25 binnen haalde. WVV pakte, in set 3, echter snel de oude draad weer op en mede door de ‘aanval door het midden’ van Robert Kroon en de vlijmscherpe service van Phillip Laget, werd een flinke voorsprong opgebouwd die Volcano al snel te machtig werd.

Setwinst voor WVV bij 25-14. Het ging in set 4 heel lang gelijk op. Uiteindelijk was het Hans van de Kleij die met een uitstekende service beurt het verschil maakte. Nadat bij WVV nog een tactische wissel werd uitgevoerd veroverde WVV de setwinst met 25-20. Wat de einduitslag op 3-1 voor WVV bracht. Mix

De Mix 1 van WVV deed het nog een stukje beter. Heel overtuigend werd tegen Setumup uit Leimuiden overwonnen. In set 1 lijken de teams nog aan elkaar gewaagd. WVV wist nipte voorsprong 13-10 te bemachtigen. Door o.a. uitstekend serveren werd dat in het verloop van de set plotseling 23-13 met als gevolg de logische setwinst voor WVV met 25-14. Setumup liet het er niet bij zitten en wist vooral door sterk smashen een, voor WVV, benauwde voorsprong te nemen, 17-21. WVV is echter bij dat soort tussenstanden op haar

best. Zo ook nu. De foutjes die Setumup in deze fase van de wedstrijd maakte werden door WVV vlot afstraft. Bij 21-21 is het weer gelijk. Het was Kirsten Harberink die met een welgemikte bal het laatste setpunt maakt. 26-24. Set 3 verliep min of meer als set 2 met als tussenstand 21-17 in het voordeel van WVV. Maar dan... trainer Wil Westgeest had nog zo gewaarschuwd ‘pak ook die twijfel ballen’, maar het overkwam WVV toch. Het was om die reden dat Setumup tot 21-21 terug wist te komen. WVV gelukkig op tijd wakker kreeg toch de verdiende setwinst 25-21. In de 4e set was de weerstand van Setumup gebroken. Ook nu weer was het Kisten die, ditmaal met een bal ver in het achterveld, het laatste punt veroverde en zo kwam WVV op een prachtige 4-0 overwinning. Ook volleyballen? Kom op de woensdagavond om 20.15 uur naar sporthal De Schulpwei aan de Dr Mansveltkade 1 en train gelijk mee. Nadere info bij secretaris Ger van Weerlee, 070-5111037 of kijk op www.wvv-wassenaar.nl.


Goed uit eten Onovertrefbaar Kerstmenu bij Het Prentenkabinet

Met de kerst zal Het Prentenkabinet gegarandeerd weer vol zitten met fijnproevers en culinaire fanaten. Chef-koks Teun Bakker & Marco Venmans en ober-kelner Edwin Hagen stelden een onovertrefbaar menu samen voor de kerstdagen om 19.00 uur. Het 5-gangen menu kost € 59,50 p.p. en om teleurstelling te voorkomen raad ik iedereen aan er snel bij te zijn! vertelt Martin van der Ham, eigenaar van Het Prentenkabinet. Tevens is het ook mogelijk bij ons broertje de Jonge Koekop. Op Kerstavond zijn wij geopend vanaf 17.00 uur met een 4-gangen Surprisemenu € 44,50 p.p. Ook is er een Hertendiner (3-gangen wildmenu) op 21 & 28 december! Tenslotte serveren wij op elke zondag Sunday dinner wild: 5-gangenmenu € 34,50 & een winterse kerst high-tea. Het Prentenkabinet, Kloksteeg 25, Leiden. Tel: 071-5126666. Dagelijks geopend vanaf 18.00 uur, lunch woensdag t/m zondag van 12.30-15.00 uur & borrels op aanvraag. Oudjaarsavond serveren wij tussen 17.00-21.00 uur een 3 gangen (keuze) menu € 34,50 p.p. Op nieuwjaarsdag zijn wij gesloten, maar dan is ons Restaurant de Koekop geopend. www.koekop.nl | www.prentenkabinet.nl Of een keertje ergens anders: www.brasseriehetregthuys.nl Wassenaar

Wij hebben een kerstmenu 4-gangen voor € 35,en mezedes voor € 27,50 (12 verschillende kleine gerechten)

NIEUWE MENUKAART

A la carte is ook mogelijk Reserveren gewenst • Ieder dag catch of the day en 3-gangen menu • Iedere dag geopend vanaf 14:00 uur • Lunch open met reservering • Wij zijn beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geopend!

Restaurant Rhodos

Turfmarkt 5 | 2312 CD Leiden Tel. (071) 514 23 00 www.rhodosrestaurant.nl

Maandags gesloten. Elke dinsdag:

Diner Tête-à-tête € 25,- p.p. incl. huisaperitief

Tevens uw locatie voor receptie, bruiloft, feest en partijen

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee

Nieuwste hotspot in Leiden In een monumentaal pand aan De Doelensteeg in Leiden vind je sinds kort het prachtige Grand Café Pakhuis. Hier geniet je van eerlijke gerechten voor een zachte prijs. Lunch, borrel of diner, het kan allemaal in deze moderne, robuuste zaak. Tijdens de lunch eet je er rijkelijk belegde broodjes, verse soepen of een goed gevulde pasta. Tijdens het diner eet je bekende klassiekers, tot in de perfectie bereid en heerlijk van smaak. De wijnkaart is al net zo vriendelijk geprijsd als het eten. Voor ieder wat wils en met zorg samengesteld. Een 3-gangen keuze menu kost slechts € 25,- en een Early Bird menu kost je slechts € 17,50, mits voor 18.00 uur besteld. Pakhuis is prachtig ingericht met robuuste muren, warm licht en een schitterende bar. Dus nog geen zin om naar huis te gaan na je diner? Geen enkel probleem, je bent meer dan welkom voor een borrel. Je merkt in alles dat hier met passie wordt gewerkt. Je bent van harte welkom bij.... Grand Café Pakhuis. Goed, betaalbaar én gezellig! www.pakhuisleiden.nl

Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

Kerstcadeau? Dinerbon van Noordzee n, Leuk om te geve nog leuker om te krijgen! Hotel en Restaurants zijn gesloten van 23 december tot en met 10 januari. Zaterdag 11 januari openen wij onze deuren weer. Wij wensen u hele fijne feestdagen toe!

Tot ziens in 2014.

Volg ons op Twitter @NoordzeeBistro

Hotel Noordzee Boulevard 72 T 0714015742 www.hotelnoordzee.nl


kerst in wassenaar

De Wassenaarder

Kerstfilm van de kinderen Op 24 december wordt tijdens de gezinsdienst in de Dorpskerk in Wassenaar de nieuwe kerstfilm getoond. Ieder jaar zijn de kinderen van de kindernevendienst even filmster. Ze spelen allemaal in deze film die dit jaar een prachtig verhaal vertelt. Een bijzonder verhaal over het licht, waarin de lantaarnopsteker een centrale rol speelt. Overal waar hij komt steekt hij het licht aan. Uiteraard brengt de film iedereen in de kerstsfeer, met prachtige kostuums en mooie muziek. Alle scenes zijn al opgenomen. Hiervoor bezochten de kinderen en de filmploeg diverse locaties in en buiten Wassenaar. Op dit moment wordt de film gemo nteerd zodat deze met kerst helemaal klaar is. De kerstfilm wordt getoond in de gezinsdienst op 24 december om

19.30 uur in de Dorpskerk, Plein 3 in Wassenaar. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom in deze

wein, alcoholvrije punch en limonade geschonken. Op kerstmorgen wordt het feest voortgezet. Han Kapaan (hobo) speelt met Anneke Jansen (orgel) delen uit het Concerto in F van Corelli-Barbirolli. In deze dienst worden vertrouwde, maar ook nieuwere kerstliederen gezongen. Ds. Jilles de Klerk staat stil bij het ‘Gloria in Excelsis Deo’ van het engelenkoor uit het kerstevangelie. Allen van harte welkom in beide kerkdiensten!

De deuren van de Dorpskerk staan open voor u Het zijn de donkere dagen voor Kerst. ‘s Ochtends is het laat licht en ‘s middags al vroeg weer donker. Onze dagen zijn gevuld met vele dingen die nog voor de Kerst af moeten. We zijn druk in de weer en hollen naar het einde van het jaar. Voor anderen duren de dagen soms lang en is het stil op straat. Juist nu is er behoefte aan rust, bezinning en samen zijn. Om te vieren dat het Kerst is en het licht het wint van het duister. In de Dorpskerk vieren we dat uitgebreid. De altijd al prachtige Dorpskerk is in deze tijd nog sfeervoller en helemaal in kerststemming gebracht. Er zijn vele activiteiten en diensten. Zo is er de Volkskerstzang op 17 december, het Festival of Carols and Lessons op 22 december, en op kerstavond is er eerst de gezinsdienst met de kerstfilm en om 22.30 uur start de kerstnachtdienst. Alle activiteiten leest u in het overzicht. Kerst is een bijzondere tijd. Velen kijken er naar uit, maar sommigen zien er tegen op. In de Dorpskerk

staan de deuren open voor iedereen. Niet alleen tijdens de diensten. Van dinsdag 17 december tot en met dinsdag 24 december a.s. is de Dorpskerk tussen 10.00 en 16.00 uur geopend. U kunt binnenlopen om in deze week even in stilte op adem te komen of een praatje te maken met één van de andere aanwezigen. Weet u van harte welkom. We hopen u in de Dorpskerk te mogen begroeten de komende tijd en wensen u een hele mooie Kerst.

Overzicht van diensten in de Dorpskerk: 22-12 10.00 uur IV Advent – Festival of Carols & Lessons - gezamenlijke dienst van de Dorps- Kievieten Messiaskerk in de Dorpskerk 24-12 19.30 uur gezinsdienst met de kerstfilm van de kinderen van de kindernevendienst – samenzang vanaf 19.15 uur – ds Deodaat van der Boon 24-12 22.30 uur kerstnachtdienst – samenzang vanaf 22.15 uur – ds Deodaat van der Boon,

23

Kerstvieringen in Wassenaar Voor velen van ons is deze week een drukke week. Werk gaat nog gewoon door en tegelijk moeten alle losse eindjes van de voorbereiding voor de kerstdagen nog aan elkaar geknoopt worden. Voor de kerken is het ook een drukke periode, dat ziet u wel aan de hierna volgende artikelen.

Kerst in de Kievietkerk Natuurlijk staat ook in de Kievietkerk op 24 en 25 december alles in het teken van Kerst. Op Kerstavond (19.30 uur) worden door de aanwezigen bekende kerstliederen gezongen. De cantorij verleent muzikale medewerking en zal o.a. Engelse en Franse muziek rond de geboorte van Christus ten gehore brengen. Er is een kerstverhaal waarnaar geluisterd én gekeken kan worden. De dienst is bedoeld voor alle leeftijdsgroepen. Na afloop wordt er glüh-

donderdag 19 december 2013

muzikale medewerking van Rijk Jansen, orgel en Anneke JansenKot, clavecymbel 25-12 10.30 uur kerstmorgendienst – ds Deodaat van der Boon, muzikale medewerking van de cantorij van de Dorpskerk, o.l.v. cantor-organist Rijk Jansen en Irinia Simon-Renes, viool met Rijk Jansen, orgel 29-12 10.00 uur ds Deodaat van der Boon

gezinsdienst. De film is daarna verkrijgbaar op dvd. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Kerstmis in de Sint Jozefkerk In de Sint Jozefkerk wordt het Kerstfeest uitbundig gevierd. Drie scholen: de Sint Jan Baptistschool, de Sint Jozefschool en het Adelbertcollege, zijn in deze week met leerlingen en ouders in de Sint Jozefkerk. Allen hebben zij een Kerstviering voorbereid waarbij de leerlingen hun kunnen tonen. Er wordt een Kerstverhaal verteld, soms uitgebeeld, soms geacteerd, en de leerlingen zijn hierin helemaal betrokken. Op dinsdagavond 24 december, Kerstavond, begint Kerstmis met de Kleuterviering. Een eenvoudig Kerstverhaal, de hele kleintjes mogen meedoen in de Kerststal, en wij zingen met elkaar de bekende Kerstliederen. De Gezinsviering (vanouds de Herdertjesviering) is bedoeld voor de gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook hier bekende Kerstliederen, ondersteund door een klein maar zeer enthousiast kinderkoortje. De Nachtmis wordt muzikaal verzorgd door het middenkoor The New Voices. Een spetterende viering, met eigentijdse kerstliederen, ten gehore gebracht door dit jonge en enthousiaste koor, onder leiding van dirigente Claudia Berman en de nieuwe pianiste Dalyn Cook! De Dagmis, woensdag 25 december, op het Hoogfeest van Kerstmis, wordt muzikaal verzorgd door de Magnificat Cantorij, onder leiding van Rien Calis. Ook hier prachtige muziek en traditionele Kerstliederen door een uitmuntend koor, met jarenlange ervaring! Het Kindje Wiegen is dit jaar in de Sint Willibrorduskerk, en op Tweede Kerstdag kunt u ook nog Kerstmis vieren: in de Sint Jozefkerk. Aanvangstijden vindt u in het schema elders op deze pagina. In deze kerkelijke vieringen zijn leden van het Pastoraal Team voorganger. Hun inzet en betrokkenheid is van grote betekenis. U bent van harte welkom om een keuze te maken uit bovengenoemde vieringen om Kerstmis te komen vieren!

Er zijn uitnodigingen en persberichten van de verschillende kerken in Wassenaar. We hebben ons best gedaan om ze zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen zodat u een goed overzicht heeft van wat er deze week allemaal te beleven is in deze kerstweek. De sfeer zit er goed in met muziek, een kerstspel en nog veel meer. Graag wil ik u van harte uitnodigen om deze week een avond vrij te maken en bij één van de kerken naar binnen te lopen en alvast in de feeststemming te komen. Zo’n bezoekje wordt dan een rustpunt voor u in deze drukke periode zodat u daarna weer vol energie naar kerst kunt toeleven. Namens alle kerken in Wassenaar wens ik van harte gezegende Kerst-

dagen en alvast een voorspoedig 2014. Evert Jan Westera. Voorzitter Raad van Kerken Wassenaar.

Kerst in De Goede Herder Op 24 december is de Nederlandse kerst-gezinsmis om 19.00 uur, voorganger is pater E. Kimman sj. Met bijzondere vertolking van het kerstverhaal en met medewerking van het koor La Pastorella. Op 24 december om 21.30 uur is de nachtmis van de Franstalige parochie. Op 25 december is de eucharistieviering van eerste kerstdag, aanvang om 11.15 uur. Zang (Nederland-

se kerstliederen en Latijnse misgezangen) door het dameskoor De Goede Herder en door de sopraan Irina Mendes de Leon - Zuboff. Het geheel staat onder leiding van organist/dirigent Rien Calis. Op 1 januari 2014 is in De Goede Herder de eucharistieviering voor de drie Wassenaarse parochiekernen gezamenlijk. Aanvang 11.00 uur. Na afloop nieuwjaarsreceptie.

Kerst in de messiaskerk Kerstnacht en Kerstmorgen Kerstnachtdienst in de Messiaskerk met de cantorij op dinsdagavond 24 december 21.30 uur. Na de dienst is er kerstbrood en glühwein. De kerstmorgendienst op 25 december begint om 10.00 uur met medewerking van het Projectkoor Rejoice van de Messiaskerk. (Afgelopen zaterdag hebben zij in de grote r.-k. kerk in Ootmarsum een kerstconcert gegeven dat door de vele aanwezigen bijzonder werd gewaardeerd.) Afwisselend met samenzang breng het projectkoor Rejoice enkele bijzondere liederen ten gehore, begeleid door orgel, piano, fluit en trompet o.l.v. dirigent Aad

de Winter. De voorganger Ds Mos verenigt lied en woord in de kerstoverdenking. Kerstmaaltijd en kerstviering voor de jeugd 21 december “Leve de Koning!” wordt er geroepen als de koning op bezoek komt. “De koning komt!” is het thema van de kerstviering voor de jeugd in de Messiaskerk op zaterdag 21 december. Wil je erbij zijn? Om 18.00 uur ben je welkom, en vanaf 18.30 uur begint de viering met maaltijd. Je kunt je aanmelden op kerstvieringwassenaar@ gmail.com. Ook ouders en grootouders zijn van harte welkom om met hun (klein)kinderen mee te vieren.


Topcadeaus om te geven en te krijgen

SAMSUNG SMART LED-TV UE 40 F 7000

+

hue starterkit

Toestel 91 cm breed, Smart, Actieve 3D, 800 Hz, WiFi Direct, internet browser, Skype, online Apps, CI+ gecertificeerd.

Met Philips hue bedient u verlichting in huis met uw smartphone of tablet

NU

1299,-

Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit Duurzaamheid

Vele Apps beschikbaar o.a.

Energiekosten per jaar: 17,-

Energiekosten per jaar: 24,-

PHILIPS LED-TV 42 PFL 7008 Toestel 95 cm breed, Smart, 700 Hz, Ambilight Spectra 3, Wifi ingebouwd, WiFi Direct, DLNA, 3D.

Vraag in de winkel naar onze inruilkortingen!

NU

1199,-

INCLUSIEF SUBWOOFER

SAMSUNG SPEAKERBAR HWF 551

280 Watt vermogen, draadloze actieve subwoofer, draadloze verbinding met TV, Bluetooth, Connect Share USB, Dolby sound en optionele audio connectie.

VAN 599,- VOOR

449,-

MIELE ESPRESSO VOLAUTOMAAT CM6100 OBSIDIAANZWART One-touch for two: zet 2 cappuccino’s tegelijkertijd!

BIJ AANKOOP VAN DEZE TV + SPEAKERBAR

Gebruikscomfort Onderhoud Kwaliteit

150,-

1099,-*

RETOUR VAN SAMSUNG

NU

Actie loopt t/m 31 dec. 2013.

* Prijs is na 100,- retour via Miele.

KRUPS NESPRESSO XN2140 ESSENZA

SAMSUNG GALAXY TAB3 7 INCH WiFi 8 GB WIT Compacte lichtgewicht tablet die gemakkelijk in uw binnenzak past, voor razendsnelle toegang tot Apps en bestanden, uit te breiden geheugen met micro SD kaart & 2 jaar gratis 50 GB Dropbox. Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit

Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit Duurzaamheid

199,-

NU

AUTOMATIC EARTH

1 liter waterreservoir, automatische afslag. Gebruikscomfort Onderhoud Kwaliteit

VAN 99,95 VOOR

69,95

*

* Prijs is na 30,- retour via Nespresso. Actie loopt t/m 19 jan 2014.

Electro World Schoonderbeek

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum Audio Video

Electro World De Radiobeurs Lisse

Electro World Duynstee

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom 025 25 16 648

Lange Voort 11, Oegstgeest 071 519 3333

Voorstraat 31b-33, Katwijk 071 40 16 422

Kanaalstraat 79, Lisse 025 24 12 176

Hoofdstraat 189, Sassenheim 025 22 10 398 Electro World is onderdeel van

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTROWORLD.NL

Ws week 51 13  

De Wassenaarder 19 december 2013

Advertisement