Page 1

DANSLES

De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DEWASSENAARDER.NL

nieuws P5

KRITISCH ACCOUNTANTSRAPPORT DEN DEYL Wassenaar LOKAAL

Een cryptische financiële paragraaf

Al het nieuws uit de regio

Samenleving P21

Voedselbank in zwaar weer

De Spaanse bisschop kreeg een aanzienlijk langere spreektijd dan vijf minuten omdat het debat over het onderzoeksrapport, dat is opgesteld naar aanleiding van eerder geconstateerde kostenoverschrijdingen bij ondermeer de bouw van de fietstunnel en de aanleg van de snelfietsroute, tot verbijstering van de publieke tribune van de agenda was gehaald. WWW-fractievoorzitter Henk de Vries vond het gezien de korte voorbereidingstijd het niet verantwoord om het rapport,

Afsluiting A44 WERK Rijkswaterstaat voert de komende weken onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt en een aantal voegovergangen van de A44. Hiertoe wordt de A44 tussen Den Haag en Knooppunt Burgerveen, richting Amsterdam, een aantal nachten afgesloten: vrijdag 30 november 22.00 uur tot zaterdag 1 december 08.00 uur en Zaterdag 1 december 22.00 uur tot zondag 2 december 10.00 uur. Het lokale en regionale verkeer volgt via de gele borden alternatieve routes.

waarover elders in deze krant meer, tijdens de extra raadsvergadering te bespreken. Oppositiegenoot Ben Paulides achtte het ‘niet zo’n helder rapport’ en ‘een beetje rammelen’. VVD-fractieleider Anouk van Eekelen daarentegen had geen behoefte aan uitstel omdat de inwoners recht hebben op een spoedige behandeling. Zowel CDA als PvdA en Groen Links spraken van een dilemma. Pim van de Locht: ‘Wassenaar wil weten wat er aan de hand is en wat wij daarvan vinden’.

Maar zonder oppositie geen debat en dus kon Sinterklaas met een baard die tegenwind verried, de raad eerst met een gedicht toespreken. De renovatie van het raadhuis, de nazit, het dualisme, de ambtelijke fusie en de bestuurscultuur, ze kwamen in rijm voorbij. Sint had ook een (plastic) zak bij zich. Wethouder De Greef (Ruimte) kreeg een monopolyspel, wethouder Dekker (Verkeer) een tegeltje met de tekst ‘Eerst je geld goed tellen, dan pas de graafmachine bestellen’ en wethouder Van Dijk (Financiën) een collectebus. Enkele raadsleden ontvingen als lid van de commissie Betrokken Burgers een chocoladeletter namens de adviseur van Sinterklaas, Peter ten Arve.

Welpen reizen terug in de tijd

ZWARTE PIETEN

Voorafgaand aan het optreden van Sinterklaas betrad Robert Veldhuyzen het spreekgestoelte. Hoewel het debat over Den Deijl nu is verschoven naar 3 december, begon de inspreker alvast met Zwartepieten. Zelf ontrok hij zich niet aan dit populaire politieke spel. Als lid van het verzet tegen de tunnel dat met procedures de gemeente met 276.000 euro aan juridische kosten opzadelde, sprak hij van ‘potentiële Zwarte Pieten’. Hij rekende voor dat Den Deijl elk Wassenaars huishouden minimaal 170 euro extra gaat kosten. De meest betrokken leden van B en W zouden ‘hun mandaat’ moeten neerleggen.

Hij is in Wassenaar!

SCOUTING  De welpen van de van Wassenaer van Obdamscoutingroep hebben vorig weekend hun najaarsweekend gehad. Deze keer gingen de welpen terug in de tijd en wel naar de Verenigde Staten van 1870. Op dat moment was het vrede en de spoorwegdirecteur had mensen nodig die hem hielpen met het aanleggen van een spoorlijn dwars door de VS. Dit wilden de welpen wel en door allerlei spelletjes te doen lukte dit. De bedoeling was dat er een spoorweg kwam van het oosten van de Verenigde Staten naar het westen. De welpen hielpen niet alleen met het “bouwen” van de spoorweg maar kwamen er ook achter dat er iemand was die de boel probeerde te saboteren. Na het eten en een kampvuur waarbij er vrede werd gesloten met de indianen gingen de welpen naar bed. Maar niet voor lang!! De directeur van de spoorwegen bleek ontvoerd en aan de welpen de schone taak om heb te vinden en te bevrijden. Dit lukte de welpen natuurlijk en op zondagochtend was het tijd om het laatste gedeelte van de spoorweg aan te leggen en erachter te komen wie nou verantwoordelijk was voor de ontvoering en sabotage. Dit bleek een wapenhandelaar te zijn die niet wilde dat er vrede is. Want met oorlog verdient hij geld en nu wilden er niemand meer wapens kopen.

Snabbel

Sint

De welpen wisten de wapenhandelaar te vangen en namen hem mee, zodat hij zijn verdiende straf kon krijgen. Helaas was het ook weer tijd om terug naar huis te gaan, en nadat de welpen weer terug waren in 2012 bleken de ouders er al te zijn.

A

fgelopen zaterdag is de Sint met zijn gevolg in de haven gearriveerd. Dat is het startsein voor een supergezellige tijd die op 5 december wordt afgesloten met een pakjesavond. Op alle scholen is er op dezelfde dag een pakjesochtend. Een superleuk festijn waarvoor alle kinderen een mooie surprise produceren. Dat is althans de bedoeling. Praktijk leert echter dat dat op ouders neerkomt. In ons huishouden zijn we helaas allemaal gespeend van ook maar enig creatief gevoel. Na een wereldbol te hebben gemaakt van papier maché die nog drijfnat was op de dag des oordeels hadden we vorig jaar een besneeuwde berg met chalet en lift gemaakt van purschuim. Tot ver na kerst waren leerkrachten met beitels in de weer het cadeautje te ontmantelen. Gips hebben we ook al gebruikt voor de hand van de Voice of Holland. Binnen enkele minuten braken alle vingers af. Voor dit jaar ontbreekt ieder idee en voorlopig laten we dat ook zo.

Who is Sinterklaas

Kort nieuws

 Debat over Den Deijl uitgesteld  Zwartepieten al begonnen RAAD  Sinterklaas trad afgelopen maandagavond hoogstpersoonlijk als inspreker op tijdens een extra raadsvergadering over het accountantsonderzoek Den Deijl.

P23 Worldly Wassenaar

Ingezonden P25

Sint hekelt de raad Door Jos Knijnenburg

29 november 2012 JAARGANG 58 NR 48

Traditiegetrouw werd Sinterklaas verwelkomd door de burgemeester. Foto Bouwe Prins

Parkeergarage Wassenaar € 125,00 per maand

airportservice taxi-avance.nl

• Hoogwaardig taxivervoer t/m 8 personen • TX-keur (kwaliteits standaard voor taxi’s) gecertificeerd

Bel voor verdere info

071-5235400

AIRPORT SERVICE Telefoon 070 - 354 66 00

Wassenaar €

43,-

En zo liep ook dit weekend weer goed af voor de welpen van de van Wassenaer van Obdamgroep.

Te huur:

folders in deze krant

4 slaapkamers

NIEUWSBRIEF LOCATIE VALKENBURG

AppArTemenT Segbroeklaan Den Haag Vanaf € 750,00 per maand

Tel 070-3546600

Ook uw folder huis-aan-huis? Bel nu (071) 402 29 01

vacatures  Medisch secretaresse / doktersassistente  Verzorgende Uw vacature ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01


AUTOSCHADE

• B • F• O• C• K• E

FOCKE

maakt Uw auto weer als nieuw

12 november 2012.ai

Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

FOCWA schadeherstelbedrijf

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

www.autoschade-focke.nl 1

12-11-12

10:01

ZONWERING


nieuws

DE WASSENAARDER

Kort nieuws Straten met een verhaal straten n Het geven van namen aan straten, lanen en pleinen in Wassenaar is al een aparte tak van sport. Adresseren ook. De zaak die momenteel bij de Raad van State loopt over de adressering van een Wassenaars pand op het landgoed Clingendael dat van de gemeente Wassenaar een adres aan de Van Alkemadelaan in Den Haag kreeg, is niet uniek. In 1984 veranderde Wassenaar het adres van een huis aan de Maaldrift in een adres op het Ammonslaantje, waarop de bewoonster ook procedeerde tot aan de Raad van State. Toen het huis in de verkoop ging adverteerde de makelaar zelfs met het verkeerde adres. Wassenaar besloot onlangs een straat naar oud-inwoner Boudewijn Büch te gaan vernoemen. Frans Mouws beschreef in een boek over de schrijver hoe de familienaam Buch in diverse documenten wisselend werd voorzien van een umlaut. Straatnaamgeving betekent wettelijk de puntjes op de i zetten. In 2009 werden voorvoegsels van Wassenaarse straten als ‘de’ en ‘van’ gewijzigd in ‘De’ en ‘Van’. Sindsdien is het De Lus en de Van Cranenburchlaan. In Wassenaar is regelmatig discussie geweest over straatnamen. Rijnsburg werd Rijnsburgpassage en geen Kroonpassage. De naam Eikendael is een combinatie van Eikenhorst en ontwikkelaar Dennendael want de oorspronkelijke naam Eikenhorst mocht niet. De Zanderijlaan zou Sportlaan gaan heten, maar het werd de Generaal Winkelmanlaan. Ooit werd de Narcisstraat de Narcislaan omdat dat voor kopers in Deijleroord beter klonk. Particulieren die hun bezit willen benoemen hebben het veel gemakkelijker. Het Pius X Plein, de Rue de Boulanger of ’t Langelaantje bestaan echt in Wassenaar al zijn ze op geen enkele kaart te vinden.

C2000 voor brandweer hulpdiensten n De Veiligheidsregio Haaglanden heeft nieuwe C2000 portofoons en mobilofoons aangeschaft. Via deze apparatuur communiceren hulpverleners met elkaar tijdens een incident. De operationele dienst van Brandweer Haaglanden zal gebruik gaan maken van twee type portofoons van het merk Sepura (type stp9000 series). De vernieuwde technologie van deze apparatuur zorgt voor een beter bereik. Door het gebruik van een zogenoemde ‘repeater’ worden de technische mogelijkheden van het C2000-netwerk nog beter benut. En daarmee de veiligheid van de hulpverleners. De portofoons zijn volledig waterdicht. Ook GHOR Haaglanden krijgt in 2013 nieuwe apparatuur. Voor de eenduidigheid met de apparatuur op de ambulances is hier voor de Motorola 850s gekozen. De nieuwe portofoons en mobilofoons worden voor de zomer van 2013 in gebruik genomen.

donderdag 29 november 2012

3

Masterplan houdt vast aan 5.000 woningen n Energieneutrale bouw n Informatiemarkt 8 december op vliegveld Door Jos Knijnenburg

plan n Crisis of niet, op het terrein van het voormalige vliegkamp Valkenburg wordt de eerste energieneutrale nieuwbouwwijk van Nederland gebouwd. Er komen 5.000 woningen. Afgelopen donderdag werd het concept van het Masterplan voor de invulling en ontwikkeling van het terrein van het oude vliegveld Valkenburg gepresenteerd. De komende jaren werken de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) aan de ontwikkeling van de locatie Valkenburg dat naast een woon- en werkfunctie ook maatschappelijke en recreatieve voorzieningen krijgt. Het is nu nog een plan op hoofdlijnen en vormt de voorloper van het bestemmingsplan waarin de bestemmingen van het gebied gedetailleerd worden vastgelegd. Wat vooral opvalt is het optimisme van de plannenmakers. Terwijl middenin de crisis overal nieuwbouwprojecten in zwaar weer verkeren of soms zelfs worden afgeblazen, is men ervan overtuigd dat ‘Nieuw Valkenburg’ wel degelijk van de grond kan komen. De nieuwbouw, waarvoor de eerste paal pas over een jaar of vijf de grond ingaat, is niet alleen gericht op de lange termijn. Het betreft ook een bijzonder woonmilieu met energieneutrale bouw waardoor de toekomstige bewoners kunnen rekenen op lage energielasten. Praktisch betekent dit dat woningen zeer energiezuinig worden gebouwd en uitgerust met zonnepanelen, dat er sprake is van ondergrondse warmte-koude opslag en dat er mogelijk windmolens komen. Niet alleen de woningen, maar alle andere panden worden energieneutraal. Het conceptmasterplan sluit daarmee nauw aan bij het Integraal Structuurplan (IPS) over Valkenburg dat in april 2008 verscheen.

Een blik van boven laat zien hoe uitgestrekt het gebied van het voormalige vliegkamp is. Foto: Bouwe Prins

Aantal

Het concept-masterplan houdt vast aan het aantal van 5.000 te bouwen woningen waar ook het IPS al van uit ging. Valkenburg heeft als potentiële bouwlocatie in het verleden gefigureerd in tal van scenario’s voor de regio met zeer uiteenlopende aantallen woningen, maar Katwijk houdt vooralsnog vast aan 5.000 woningen. Of dat aantal definitief is, wordt duidelijk in juni 2013 wanneer de Katwijkse gemeenteraad het Masterplan vaststelt. Tot 31 december kan iedereen op het plan reageren, waarna de reacties er mogelijk in worden verwerkt. Het plan is te bekijken op locatievalkenburg.nl en vanaf vandaag is op die site ook een 3D-film te downloaden die toont hoe het gebied wordt getransformeerd ‘van vliegen tot wonen’. Op zaterdag 8 december is

er tussen 13.00 en 17.00 uur op het vliegveld een informatiemarkt over het Masterplan met ondermeer een maquette en rondleidingen per bus over het terrein. Een unieke kans, want het zal nog geruime tijd duren voordat de poort echt opengaat, zo blijkt op de site van het project waar binnengekomen vragen worden beantwoord.

Vliegveld

Uit het Masterplan blijkt dat een aantal elementen van het voormalige vliegveld in de toekomstig herkenbaar zullen blijven. De centraal gelegen Orionplas als hart van de wijk was al bekend. Net als in Ypenburg blijven de twee startbanen zichtbaar, maar natuurlijk niet als kilometers lange betonbanen. Het gros van de woningen komt op Katwijks grondgebied, de bedrijven na-

bij de N206, terwijl het agrarische gebied de Mient Kooltuin tussen de hangaars en de duinen groen blijft. Met voorzieningen als scholen, winkels een kerk en zelfs een kerkhof krijgt Nieuw Valkenburg trekjes van een nieuw dorp. Er was al uitgelekt dat de succesvolle Theaterhangaar mogelijk een plek in de wijk krijgt. De verkeerstoren blijft zeker, voor een aantal houten barakken langs de Wassenaarseweg is nog onduidelijk of ook zij hun plekje kunnen behouden. De nieuwe woonwijk die op het uitgestrekte vliegveldterrein worden gebouwd wordt duidelijk georiënteerd op de plaatsen Katwijk en Valkenburg, maar er komt zoals eerder al was aangekondigd ook een nieuwe fietsverbinding met Wassenaar.

Duindigt op koers houden renbaan n De draf- en renbaan Duindigt nu midden in de crisis verkopen is ‘onzinnig’, want het levert veel te weinig op. Geldschieter, paardenman pur sang en Duindigtliefhebber Bram Kooy houdt deze week in het vakblad Draf- en Rensport een hartstochte-

lijk pleidooi voor het voortbestaan van de Wassenaarse baan. Een aantal particuliere hypotheek-verstrekkers die de draf- en rensport eerder ruimhartig steunden met een lening waarvoor ondermeer het vastgoed op Duindigt als onderpand fungeerde, eiste kortgeleden middels rechtszaken hun inleg terug en dat veroorzaakte veel onrust in de sector. Kooy pleit voor een status

quo tot en met 2015. De geldschieters zouden dan hun rente blijven ontvangen. Onder de kop ‘Van Duindigt zou iedereen moeten houden’ meldt Bram Kooy optimistisch te zijn over 2013. Dan komt er een nieuw totalisator-contract en er liggen garanties voor het prijzengeld. Duindigt moet voor sponsoring actief de boer op en gaat praten over samenwerking met andere banen

en de verdeling van de grote koersen. De Derby op Duindigt behoort met een topomzet tot het tafelzilver van de baan. Men bekijkt ook of lucratieve Franse races in Wassenaar kunnen worden gehouden. Kooy stelt dat Duindigt er in 2012 toch in is geslaagd om ‘een plus te scoren’, ondanks dat de opbrengsten uit de entreegelden, horeca en verhuur flink onder druk stonden.

Kunstenaarskaarten van molen molen n De zoektocht van Galerie De Muren naar nieuwe creatieve afbeeldingen van molen Windlust heeft succes gehad. Initiatiefnemer en beeldend kunstenaar Rob Blöte organiseerde afgelopen voorjaar een zoektocht naar nieuwe of nog onbekende tekeningen, schilderijen, aquarellen,

zeefdrukken of andere creatieve afbeeldingen van de molen in het centrum van Wassenaar. Blöte, die enkele jaren terug het succesvolle project kunstenaarskaarten lanceerde waarbij kunstwerken in de vorm van gesigneerde ansichtkaarten met een beperkte oplage worden gedrukt en verkocht in de Daily Shop in de Langstraat, signaleerde een aanhoudende vraag van toeristen naar afbeeldingen van

de molen. Zijn ‘molenzoektocht’ heeft geresulteerd in een serie van 15 nieuwe kunstenaarskaarten met afbeeldingen van de molen. Op 1 december worden er in Galerie De Molen onder de inzenders enkele prijzen verloot. De 15 kunstenaarskaarten geven soms een verrassende kijk op het eeuwenoude monument. Zo lijkt een afbeelding vanuit vogelperspectief regelrecht uit de tv-serie ‘Earthflight’ te komen.

Foto: Bouwe Prins


Op Kerstavond en beide Kerstdagen serveren wij u een 7-gangen menu à

€ 62,50

Gaarne sturen wij u het kerstmenu toe U bent van harte welkom bij

Hassan & Tineke

Schoolstraat 15, Tel. 070-511 10 18

Live muziek aanwezig!

u n e m t s r e K ARGENTIJNS GRILLRESTAURANT

Adenta tandprothese Specialist eringen

rzek Alle ve

ONLINE EXECUTIEVEILING 20 DECEMBER 2012 WOONHUIS

Baronielaan 3, Wassenaar 2-laags tussenwoning met voor-/achtertuin en balkon op de 1e etage. De woning is gelegen in de wijk Spinbaan met in de omgeving voorzieningen als uitvalswegen en openbaar vervoer. VEILING:

KIJKDAG:

do. 20 december 2012 via BVA-AUCTIONS.COM di. 4 en za. 15 december 2012 van 13.00 tot 14.00 uur

• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

5-gangen menu voor

€ 39,

50

kerstdag tavond, 1e en 2e U kunt op kers r en .00 tot 20.00 uu terecht van 16 er ve tijdig! tot einde. Reser van 20.00 uur

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Hofcampweg 286 • Wassenaar • Tel/fax: 070-5141018 w w w. la b a m b a d o s . n l

ANTIEKHANDEL

www.tandenwinkel.com

ALBERT FISCHER Voorstraat 55a, Voorschoten tel. 071-5614544

• inkoop en verkoop • reSTAUrATie vAn AnTiek • verkoop vAn groen bUreAUlAken

GARAGE ADEGEEST ERKEND HYUNDAI SPECIALIST www.garageadegeest.nl

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT OPERAPAD 1 (INGANG LEIDSEWEG 89) TELEFOON 071-5616464/5617036

*

2012

Reserveer nu en bel ons voor meer informatie!

Te Huur:

Gerenoveerde 2 kamer hoek flatwoning Indeling: hal, keuken, badkamer, woonkamer met groot balkon, slaapkamer, berging en eigen C.V. installatie. Huur € 700,- per maand.

Kijk *Gratis fles huiswijn bij consumptie in het restaurant (vanaf 2 personen). Voor kinderen tot 12 jaar hebben wij een leuke kerstverrassing.

Stadhoudersplein 20 - Wassenaar (t.o. Albert Heijn) - Tel: 070 - 511 46 30

Van Hogendorpstraat te Wassenaar

www.goldenstarwassenaar.nl

Inlichtingen JOCO-beheer, 023 - 535 4094.


nieuws

DE WASSENAARDER

Kort nieuws Fietstunnel morgen open tunnel n De fietstunnel onder de Rijksstraatweg bij Den Deijl die de Van Zuylen van Nijeveltstraat en het fietspad langs de Papeweg met elkaar verbindt worden morgenochtend om 11.00 uur officieel geopend door wethouder Dienke Dekker en scholieren van het Adelbert College, het Rijnlands Lyceum en de Amerikaanse School. Vanaf 12.00 uur gaat de tunnel voor iedereen open. De gelijkvloerse oversteek van de N44 bij de verkeerslichten is vanaf dat moment feitelijk overbodig geworden. De tunnel bij Den Deijl maakt deel uit van wat B en W vorige week in een raadsmededeling omschreven als ‘één van de meest ingewikkelde civiele Wassenaarse projecten ooit’. Voor de bouw moest de Rijksstraatweg ter plaatse maandenlang worden verlegd. Kabels en leidingen bleken ondergronds te lopen op plekken die niet waren verwacht. Omwonenden voerden een langdurige juridische strijd tegen de bouw van de tunnel waardoor een maandenlange vertraging opliep. Wethouder Dekker hield ter plekke wekelijks spreekuur. Met het werk aan de tunnel plus directe omgeving is 6,2 miljoen euro gemoeid.

Andere huur accomodaties

donderdag 29 november 2012

Accountantsrapport kritisch over rol gemeente n Forse meerkosten n Toezicht kon beter n Informatieplicht schoot tekort Door Jos Knijnenburg

raad n Een forse kostenoverschrijding van naar verwachting geen 1,6 maar 1,8 miljoen euro, en vraagtekens bij de actieve informatieplicht daarover van college richting raad. Het rapport van het accountantskantoor IPA-ACON uit Haarlem naar de kredietoverschrijdingen van diverse projecten in en om Den Deijl, dat afgelopen vrijdag bekend werd gemaakt liegt er niet om. Begin oktober berichtte deze krant dat bij reguliere controles een tekort van circa 1,6 miljoen euro aan het licht was gekomen, waarop burgemeester Hoekema een extern accountantsonderzoek aankondigde. In het nu verschenen rapport heeft de accountant de financiële plaatjes onderzocht van de bouw van de fietstunnel, de reconstructie van de carpoolplaats, de aanleg van de snelfietsroute Via 44 tussen de Lange Kerkdam en het Rozenplein, de omvorming van de westelijke parallelweg tot fietsstraat, de werkzaamheden aan ondergrondse nutsvoorzieningen zoals de riolering en de plaatsing van een betonnen barrier langs de Rijksstraatweg tussen de Rozenweg en kruispunt Den De-

ijl. Totale kosten 9,2 miljoen euro. Naast het in kaart brengen van de kostenoverschrijdingen en de oorzaken daarvan, heeft de accountant ook gekeken naar de wijze waarop de gemeente de budgetten beheerde en toezicht op de uitgaven uitoefende. Tenslotte is ook de bestuurlijke communicatie tegen het licht gehouden. Heeft het college signalen gekregen dat kosten werden overschreden en op welke is de gemeenteraad geïnformeerd?

Kosten

De accountant signaleert dat de projecten eigenlijk al een valse start maakten, doordat ondermeer het bestek moest worden aangepast. De kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht zijn volgens het rapport te laag ingeschat. Er was geen budget voor projectmanagement en communicatie, men dacht dit met eigen ambtenaren aan te kunnen maar moest hiervoor toch externe expertise inhuren. Tijdens de loopduur van de projecten ontstonden allerlei extra kosten, mede door de invloed van burgers. De door de accountant genoemde bedragen worden door B en W in een raadsnotitie verder gespecificeerd. Zo blijken de diverse rechtszaken die de buurt aanspande de gemeente 276.000 euro te hebben gekost. De leuning rondom de fietstunnel

en de tegeltjes binnenin zorgden voor 165.000 euro meerkosten, terwijl de klassieke lantaarns 85.000 euro hebben gekost. Het college komt op een totaalbedrag van 1.676.000 euro aan extra uitgevoerde werkzaamheden.

Toezicht

Het onderzoek heeft zich ook gericht op het toezicht van de gemeente op en financiële beheer van de projecten. Voor die projecten zijn in 2011 en 2012 meer dan 30 opdrachten gegeven met een totale waarde van 2,9 miljoen euro. Veel van die individuele opdrachten en offertes bleken beperkt of geheel niet onderbouwd te zijn met afspraken over resultaten en termijnen. Er zijn daarover volgens de accountant ook geen kritische vragen gesteld en ook is er niet gekeken naar de dekking binnen de beschikbare budgetten. B en W merken in hun raadsmededeling overigens wel op dat er geen enkele aanwijzing vam fraude is gesignaleerd. Duidelijk is ook dat Wassenaar bij het project Den Deijl sterk afhankelijk is geworden van het ingeschakelde adviesbureau en dat er nimmer serieus actie is ondernomen om het initiatief terug te halen. De accountant merkt ook op dat bepaalde rapportages over de financiële en inhoudelijke voortgang van het project

raad n Het gros van de fracties in de gemeenteraad lieten maandagavond aan wethouder Van Dijk (Financiën) weten blij te zijn met de tijdelijke compensatieregeling die de gemeente heeft opgesteld voor huurders van gemeentelijke accomodaties. B en W stellen in een raadsvoorstel dat in Wassenaar voor wat betreft de verhuur van gemeentelijke gebouwen sprake is van een grote verscheidenheid aan afspraken, regelingen, huurcontracten en gebruiksrechten. Veel van dergelijke overeenkomsten zijn historisch zo gegroeid en soms een gevolg van een ad hoc-beslissing omdat iets toevallig leegstond. Het gevolg is ongelijkheid in huren voor gelijkwaardige ruimten, onduidelijke contracten of een huur die niet strookt met de gebruikte ruimte. De gemeente wil nieuwe huurcontracten en de huren verhogen maar komt nu met een tijdelijke compensatieregeling om de gebruikers tegemoet te komen. De wethouder noemde de WOZwaarde en stookkosten als voorbeelden van componenten voor de nieuwe huurberekening.

niet zijn gebruikt om het management of het college te informeren.

Informatie

De accountant gaat ook in op de actieve informatieplicht van het college naar de raad zoals die in de Gemeentewet is vastgelegd. Daarin zijn de nodige steken gevallen. Het rapport spreekt over ‘een cryptische financiële paragraaf’ in een raadsvoorstel uit 2007. Nadat het voorbereidingskrediet was verlengd is de raad niet actief geïnformeerd over de voortgang van het project. In mei 2011 wordt de raad gemeld dat eerder 2.750.000 euro krediet beschikbaar is gesteld. Dat bleek echter 2.300.000 euro te zijn. Een raadsmededeling uit april 2012 over de aanleg van de Via 44 had met een kredietvoorstel aan de raad moeten worden voorgelegd. Het accountantsrapport stelt dat er reeds bij de voorbereiding van start van het project een aantal zaken niet correct zijn meegenomen waardoor het geheel financieel met een achterstand begon. Lange tijd is gedacht dat er ruimte was ten opzichte van de ramingen. De accountant spreekt van ‘grote overschrijdingen’. De omvang daarvan en de ontwikkeling in de tijd zijn zodanig dat het college, voor zover zij dit had kunnen weten, de raad had moeten informeren.

Koninklijke huizencrisis huis n In april 2009 meldde deze krant dat het jachtslot Ter Horst na een ingrijpende restauratie via een Wassenaarse makelaar te koop was gezet. De vraagprijs bedroeg indertijd 2.450.000 euro kosten koper. Die koper krijgt daarvoor een huis met tien kamers dat in 1863 in opdracht van prins Frederik werd gebouwd met een fraai opgeknapte gevel, maar zonder moderne verwarming, warm water of een garage. In de tuin bevindt zich een klein doolhof dat prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina die De Horsten destijds in eigendom had, voor zijn dochtertje prinses Juliana liet aanleggen. Het huis ligt vlakbij de nieuwe woning van prins Floris en op een minuutje rijden van villa Eikenhorst maar ook pal tegenover een drukke spoorlijn. De vraagprijs is na 3,5 jaar gezakt met zo’n 25 procent tot iets meer dan 1,8 miljoen euro.

Foto: Bouwe Prins

Voorschoten minder welstandsvrij welstand n Voorschoten wil net als Wassenaar een deel van het dorp ‘welstandsvrij’ maken maar doet dat voorzichtiger. Daar waar voor het grootste deel van Wassenaar Noord, uitgezonderd de GIP-panden, door de gemeente de welstandsregels over-

5

Foto: Bouwe Prins

boord zijn gezet, wil Voorschoten slechts de Dobbewijk aan de ‘Wassenaarse kant’ van het spoor ‘welstandsvrij’ gaan verklaren. Beide gemeenten hebben een gezamenlijke welstandscommissie. De Dobbewijk langs de verbindingsweg tussen Voorschoten en Wassenaar, bestaat uit woningen en een aanzienlijk bedrijventerrein. De Voorschotense wijk vormt een enclave

aan de rand van de Papenwegse polder. Onlangs werd besloten binnen de wijk de ontsluiting te verbeteren middels een rondweg. Langs die weg wordt ook nieuwe bedrijvigheid gerealiseerd. De verkeersdruk op de met verkeerslichten uitgeruste T-kruising Papelaan/Dobbewijk, waar dagelijks honderden scholieren passeren neemt hierdoor ongetwijfeld toe.

Open dag handwerken n Wie wil leren om leuke patchwork- en quiltprojecten te maken kan op 8 december een bezoekje brengen aan de Open Dag bij Marco Modestoffen. Van 10.0016.00 uur toont Maudy van den Elshout, u graag alle projecten die u het komende cursusseizoen onder begeleiding kunt leren maken. Er zijn cursussen en workshops voor zowel beginnende als gevorderde quiltsters! Maudy van den Elshout (06-51559610). maudyv@mac.com


FAMILIE-BERICHTEN AANLEVEREN FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Wassenaarder. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

KaartenKeus.nl Bestel snel en

Elisabeth Catharina van Ofwegen-van der Does

Wij ZOEKEN voor onze nieuw te openen winkel, GOEDEREN/SPULLEN te mooi/te goed om weg te gooien en welke nog goed te gebruiken zijn. Wij komen dit gratis ophalen of U kunt de goederen brengen. Bel 0617504006 of 06-45072701 Ernst & Anneke Franken (Vroeger Intertoys) Kleine defecten geen probleem, géén troep svp. Afleveradres Stadhoudersplein 16, Wassenaar (eerst even bellen). Opening 1 December.

eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op

• SINT EN 2 PIETEN 2, 4

De collecties zijn ook in te zien bij

& 5 dec. €29,50 voor 20 min. Bel snel: 071-4025875 al 20 jaar ervaring! Incl. strooigoed!

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

advertentie_Wassenaarder-74x100_DEF_111002.pdf

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

02-10-2011

10:41:33

hebben ons zeer getroffen. Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrijven en uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid waren voor ons een grote steun.

• TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD • AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Onze oprechte dank hiervoor. Mede namens verdere familie: H. van Ofwegen

”Je kunt maar één keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.”

Nijkerk Gld, november 2012

“De dood zal er niet meer zijn, en ook geen pijn of gehuil of leed, want alles wat er vroeger was is weg”. Toen zei Hij die op de troon zat: “Nu maak Ik alles nieuw”. “Schrijf dit op want deze woorden zijn waar en betrouwbaar”. “Ja”, zei Hij toen: “Ze zijn al uitgekomen! Want Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde”. Openbaring 21

Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken. • • • •

een mooi en persoonlijk afscheid u bepaalt zelf waar en hoe u afscheid wilt nemen aandacht voor uw gevoelens en wensen het afscheid zorgvuldig en liefdevol voorbereid

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar) uitvaart@geertjeponsteen.nl Postbus 48 2250 AA Voorschoten

Wassenaar - Voorschoten e.o.

www.geertjeponsteen.nl

♥ God is liefde. ♥

Onze lieve moeder en oma is overleden

weduwe van Jozef Westgeest

Dankbaar en blij voor de liefdevolle verzorging! Hans en Ina, Jessie, Mila Marga, David Ellen, Susanne en Brian Anja, Robin, Kevin, Justin “Huize Willibrord” Poortlaan 20 kamer: 141 2242 GN Wassenaar Correspondentieadres: Thorbeckestraat 2 2241 KS Wassenaar e-mail: geest2011@hotmail.com

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

Voor een persoonlijke uitvaart met stijl en oog voor detail www.dehorstenuitvaartverzorging.nl info@dehorstenuitvaartverzorging.nl Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag) De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar.

gi Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl

• •

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

•• ••

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 - 418912 • Fax: 0252 - 419471 E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

ren ervaring. Incl. strooigoed, excl. cadeau’s. Bel nu 071-4025875!

T.K. GOUDEN TIENTJE 1925. Hoogste bieder, boven € 250,-. 071-4022129.

• T.K. gevraagd ANSICHT-

• TUINWERKZAAMHE-

• •

Snelle zorginzet

Leidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl

en 2 PIETEN •€ SINT 29,50 voor 20 min. Al ja-

KAARTEN van Nederland. Tel. 070-5118196.

ProfZorg thuiszorg

Lieve vriendelijke vrouw van 80+ wonende in Wassenaar ZOEKT EEN DAME die een aantal nachten bij haar wil slapen. Graag uw reaktie op flip@ziggo.nl

Gelegenheid om afscheid te nemen vrijdag 30 november van 19.00-20.30 uur in “Huize Willibrord” appartement 141. De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 1 december om 10.30 uur in de parochiekerk St. Willibrordus, Kerkstraat 77 te Wassenaar.

EERHART SierbestraStudent wil u graag helting. Voor al uw bestratin- pen met COMPUTERgen en tuinwensen. Bel voor PROBLEMEN. € 15,- p.u. vrijblijvende prijsopgave Tel. 070-5114250. 070-3211006. Te koop: CHALET in het Vuil tapijt? Laat het bosrijke Voorthuizen met een vakkundig reinigen of heerlijke tuin met veel privahuur Mr. Steam. Gratis cy. Voor informatie: Tineke, thuisbezorgd. Tol Steam In- tel: 06-20359779. terieurverzorging, tel. 070ZON. 2 DEC. SNUFFEL5116612. MARKT Sporthal De Dak herstellen? Bouma/ Schulpwei (Doc. MansveldGrundeken bellen! 5114674- kade) Wassenaar, 10.00-16.00 5118394. Uw dak-specialist! uur. 1 kraam € 23,-, 2 kramen € 40,-. DNS-0655831331. Vwo-, havo, mavo, vmZIT U NOG IN DE bo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden SCHADUW? Wij zagen door ervaren A/B student. bomen om en takken af. Tel. 070-5111923 of 06Tel. 071-5616768. 53794870. BC SIERBESTRATING COMPUTERHULP ViTegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- rusverwijdering, sneller maken, storingen verhelpen, 55321682. oude PC naar nieuwe PC, Zelf bomen omgezaagd installaties, laptopreparatie, of flink gesnoeid? Met onze WiFi, privé cursus etc. Proprof. VERSNIPPERAAR fessionele ondersteuning bij is het zo weg. Tel. 070- u thuis of op kantoor voor 5111923 / 06-53794870 of particulieren en bedrijven. mail deversnipperaar@kpn- Tel. 06-42460355. Info op mail.nl www.Boonict.nl 50-plusser SCHILDERT, PEDICURE Anneke v.d. SAUST en behangt uw huis Kleij. Tel. 070-5112778, weer als nieuw. Tel. 06- mob. 06-14789734. 13067762. GARAGEBOXEN in Lekker toerfietsen vanuit Oegstgeest en Leiden. HuurWassenaar en Voorschoten? prijs v.a. € 110,-. Inlichtinwww.tcdekampioen.nl. gen: 06-20773480. STEUNZOLEN. Erkend STUCADOOR, tegelen, leverancier, lid Stichting schilderen, waterleiding, laLOOP, vergoeding via zorg- minaat. Tel. 06-19110519. verzekeraar. Een afspraak PRIVÉ HULP bij werken kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met op de computer: oudere en Wim van Zijp, tel. 071- geduldige man wil les geven in internet/e-mail gebruik, 5238468 of 06-12028319. bij u of bij mij thuis. Bijdrawww.zalenverhuurkruyt ge naar vermogen. Tel. schipvanleiden.nl. Mooi 06.23.244442. bruin café in oude centrum KEURIG STEL zoekt van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaarda- grote schuur (ca. 150 m2) gen, etc... Geen huur! Wel met kleine woonruimte. wat servicekosten en nor- Graag rustig en groen gelemale gangbare drankprij- gen. Om langere tijd te huzen! Reserveringen: tel. 06- ren. Tel. 06-17690967 (Peter). 25047376.

Ina Westgeest-Vermin 26 november 2012

1 Johannes 4-16

26 mei 1924

MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

www.KaartenKeus.nl De vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, schoon-moeder, oma en overoma

VAN DER KROFT & •VAN DER LANS OFFICE

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg AWBZ, PGB, WMO of particulier Inschrijven is gratis

071-5728028

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie.

SPORTMASSEUR (v) nu ook Balinese massage. Tel. 06-10321154. DEN bel vrijblijvend Four Seasons 071-5154748.

T.K. instapmodel HEREN MERKSCHOENEN m. 8,5. Br. of zw. 100% leer, € 40,-. Tel. 071-5893929.

GEVR. MÄRKLIN of Fleischmann treinen. Tel. 071-5420745.

• T.K. z.g.a.n. massief don-

kereiken EETKAMERTAFEL 160x85 cm. € 75,-. Tel. 071-4074221 of 0640435780.

DAKGOOTSCHOONMAAKSERVICE voor bedrijf en particulier. Tel. 0620897322.

GEVELRESTAURANTIE? Wij zijn al 3 generaties succesvol in het vak uithakken, voegen, reinigen, impregneren, knipvoegen en schoorstenen. Gratis advies en prijsopgave. Tel. 0620897322.

T.K. HERENFIETS merk Koga Miata, 7 versnellingen, lichtgewicht, i.g.st. € 100,-. Tel. 06-51513975.

T.K. SATELIETONTVANGST schotel + HD ontvanger + afst.bed. + bevestigingsbeugel. € 100,-. Tel. 06-51513975.


service

DE WASSENAARDER

Serviceberichten

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2012

7

Geloof in Wassenaar

Gezondheidszorg

Oppasservice telnr 070- 5112226 Seniorenadviseur, belastinghulp, administratieve hulp, Samen Winkelen, Activerend Huisbezoek, telnr. 070- 5117576

Acute Huisartsenzorg: ma t/m vr van 17.00- 8.00 uur, hele weekend en op alle erkende feestdagen: 070-3469669. www.smashaaglanden.nl. Gezondheidscentrum Wassenaar: Spreekuren Maandag t/m vrijdag 8.00- 17.00 uur. Tel . 070-5127200. www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar: tel. 070-5142594. Apotheek: Ma t/m vr 8.30-17.30 uur. Apotheek Wassenaar-Zuid: Za 10:00-12:00 uur. Apotheek Langstraat: za 9:30-13:00 uur. Mediq Apotheek za 10.00 tot 13.00 uur. Buiten de normale openingsuren wordt de dienst waargenomen door de Dienstapotheek Bronovo, Bronovolaan 1c, tel. 3246085. (ook ‘s nachts) Dienst praktijk ZON: ma t/m vr 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715 Tandtechnicus Johan Chrispijn.: tel. 071-4076008.

Anonieme Alcoholisten: woensdag 19.30 uur wijkcentrum de Allettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten. Info: 0653323966.

Politie en juridisch Wijkagenten: Tel: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: Wijkagenten. Wassenaar@ haaglanden.politie.nl Slachtofferhulp: tel. 0900 0101 of 070 7890121. www.slachtofferhulp.nl. Rechtshulp: Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Tel. 070-5141531, spoed 06-53444683. Bureau Bemiddeling & Mediation: tel. 0800-0233222. www.Bemiddelingmediation.nl

Dieren

Hulp, thuis- en mantelzorg

Dierennoodhulp & Dierenwelzijn: tel. 071-5216662 of kantoor@dbruijnland.nl

Marente: tel: 071-4093333 of www.marente.nl Stichting Bij-Bus: Aanvragen voor busritten van ma t/m vr van 9.30-11.00 uur, tel. 5177870. Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.00-10.00 uur. Florence Thuiszorg, Herenweg 6, tel. 070 – 7544055. Verpleeghuis Duinstede: Deijlerweg 208, tel. 070-7543333. Dagverzorging: tel. 070-7546060. Servicepakket: tel. 070-4131000 (ma t/m vr 8.30 en 12.30 uur). www.florence-zorg.nl. Thuiszorgwinkel Wassenaar: Molenplein 1a, ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur. tel. 0800-2887766.tel. 070-7546060. www.vegro.info. Thuiszorg Stichting Profzorg: 8.30 uur tot 16.30 uur. Algemeen tel: 071-5728028, - 24 uur bereikbaar voor noodgevallen. Verpleegkundig spreekuur ma 14:00-15:00 uur. 06-41400171. Vragen over wachtlijst 071-5769794. Bezoekadres: Leidseweg 163, Voorschoten. www.profzorg.nl. Haesebroeck Particuliere Thuiszorg: Kerkstraat 69, ma t/m vr 9.00-17.00 uur. Tel. 070-5141833; 24 uur service: 06-12262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl. Stichting Rondom Mantelzorg: tel. 079-7502380 mail: info@rondommantelzorg.nl. Consulent, tel. 0657971063. Rode Kruis afd. Wassenaar: Van Heeckerenstraat 2a, tel. 5113992. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-13.00 uur.

Dierenambulance Wassenaar: 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772. Wassenaarse Ouderen en Dieren: tel. 070-5117857; 070-5112160. Milieutelefoon: tel: 070-4416111. 24 uur per dag bereikbaar voor meldingen over stank, stof, lawaai, bodem- en waterverontreiniging,

Patiënten- en lotgenotenorganisaties MS Vereniging Nederland (MSVN) Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435.

Protestantse Gemeente van Wassenaar: Zondag 2 december Dorpskerk, Plein 3: ds. J.M. De Klerk Kievietkerk, Oranjelaan 2: ds. J.A.D. van der Boon Messiaskerk: Zijllaan 57: ds. N.K. Mos Rooms-Katholieke Kerk Wassenaar Parochie H. Augustinus, St. Jozef, Parklaan 28: Zaterdag 1 december 19.00 Eucharistieviering met samenzang. 2 december 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Magnificat Cantorij. Er is Kinderwoorddienst en créche. 4 december 9.00 uur Eucharistieviering. 6 december 9.00 Eucharistieviering. 7 december 19.30 uur Oecemensiche Vesperviering als voorbereiding op Kerstmis Parochie H. Augustinus, De Goede Herder, Stoeplaan 4: Vrijdag 30 november 9.00 uur Eucharistieviering in de Mariakapel. 1 december 17.00 Eucharistieviering vooravond 1e Advent. 2 december 11.00 uur Eucharistieviering 1e Advent. 17.30 uur Eucharistieviering Franstalige parochie. 4 december 10.30 uur Eucharistieviering Buurtcentrum Kerkehout Parochie H. Augustinus, St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77: Zaterdag 1 december 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang vooravond 1e Advent. 2 december 9.30 uur Eucharistieviering 1e zondag Advent m.m.v. Pro Deo koor. Kinderwoorddienst en koffiedrinken na afloop. 5 december Eucharistieviering. Kerkgebouw ‘Rehoboth’ Anth. van Leeuwenhoekkade 36, Voorschoten Zondag 2 december 9.30 prof. P. Buitelaar. 15.00 uur ds. G. Herwig Evangeliegemeente Wassenaar: Adelbert College, Deijlerweg 163 Zondag 2 december 10.30 uur ds. A.H. Agtereek. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Lange Kerkdam 46 Zondag 2 december 10.30 uur 1e Advent ds. M.F. De Vries Universeel Soefisme: Zuidduinseweg 7, Katwijk Eerste en derde zondag van de maand 11.00 uur Trinity International Church: Gruttolaan 23, Leidschendam 10:00 Sunday Service. www.trinitychurch.nl The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip: Ary van der Spuyweg 1, The Hague Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. The Netherlands Unitarian Universalist Fellowship: Keizersgracht 566, Amsterdam First Sunday of the month (Sept. to June). www.nuuf.nl The Church Of St James: Jan van Hooflaan 3, Voorschoten 10:30 sunday service. www.stjames.nl

Diabetes: ma t/m zo Telefonische Hulpdienst, tel. 033-4725083.

Church Of Our Saviour: Bezuiden-houtseweg 157, The Hague Saturdays 19.30, Sundays 10.00: Euchariston Ruychrocklaan 126, The Hague. Mondays and Fridays at 09.30, Euchariston. www.parish.nl.

Parkinson bewegingsgroep: tel: 3462217.

Overig Opvoedingsondersteuning Wassenaar: tel 070-5118500.

De Zonnebloem, afd. Wassenaar: secretaris: Paul Meltzer, tel.: 5117307, contactpersoon huisbezoek: mw. G. Meijer, tel. 5110236.

Hospice Wassenaar: tel: 070-5121130. www.hospicewassenaar.nl

Rolstoelvervoer Stichting Gehandicapten: Ma-vrij 10.00-12.00 uur, tel. 5110276.

Sensoor. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 0900-0767. www.sensoor.nl

Kinder- En Jongerentelefoon: 071-5120611.

American Protestant Church Of The Hague: Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague Sunday 9:00 Traditional Service; 10:00 Contemporary Praise Service; 11:30 Traditional Service with Choir. www.apch.nl.

Mooi Wassenaar

UVV Afd. Wassenaar: tel: 5110676 of 5117420 Dagschool 50+: tel: 070-2156462

Welzijn

Klussendienst VCW: tel. 511 31 33. Ma t/m vr. 9.30-11.30 uur.

Kwadraad: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, tel. 088 900 4000. Inloop- en telefonisch spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur.

Ouderen in Beweging (WOB): tel: 517 69 75 Trefcentrum (WASTO): tel.: 517 75 27

Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar (SWOW): Van Heeckerenstraat 2, ma t/m vr van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je, Open Eettafel, Digitale Ontmoetingsplek, Boodschappenservice,

Stichting Vluchtelingenwerk Wassenaar Inloopspreekuur op maandagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur in het Van Heeckerenhuis, Van Heeckerenstraat 2. Tel. 070-5176948. www.stvww.nl wassenaarsevluchtelingenwerk@hetnet.nl

COLOFON Oplage 14.000 Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Adres: Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25

Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25

Redactie a.i.: Esdor van Elten tel.: 06 47 59 55 68 e-mail: advertentie@ e-mail: uitgeverijverhagen.nl redactie@dewassenaarder.nl o.v.v. de Wassenaarder Inleveren kopij: uiterlijk maandag 17.00 uur

Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt

deze kostenloos bij ons opvragen. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: • Boekhandel De Kler • Openbare Bibliotheek • Albert Heijn • Politiebureau • Gemeentehuis Raadhuis • Heeckerenhuis Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform

artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.dewassenaarder.nl

De jachthaven aan de Wetering in Wassenaar. Na een seizoen hard werken liggen de plezierjachten nu werkloos aan de wal. Nederland is een echt waterland en velen zoeken hun vertier op het water tijdens de zonnige, warme zomerdagen. Nu is de tijd aangebroken voor het nodige onderhoud en eventuele reparaties om straks weer veilig het ruime sop te kunnen kiezen. Alleen voor de boot van Sinterklaas is geen tijd, deze heeft Sinterklaas afgelopen zaterdag veilig naar Wassenaar gebracht. Foto: Marc v/d Kaa


ONZE FRAAIE COLLECTIES KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN ZIJN BINNEN! Inclusief een gevarieerd aanbod Goede Doel kaarten! Interesse? Bel of mail en laat u adviseren over de mogelijkheden om uw kaart of feestdagenmailing nog persoonlijker te maken.

BESTEL NU!

Een rijpe, volle Pinot-Noir?

De Pinot-Noir druif is niet Bourgogne gebonden. In de Midi maakt Gilles Louvet een donkere, volle rode wijn van

PINOT NOIR 2010

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

Breed en rijk aan smaak.

Nu 6 flessen

€ 45.00

Wij zoeken voor onze te openen

winkel “NOGMAALS” goederen/spullen

is per fles

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

✓ Logo ontwerp ✓ Communicatieadvies ✓ Vormgeving en opmaak ✓ Voorraadbeheer

✓ Printen en drukken ✓ Variabel printen ✓ Printing on demand ✓ Personaliseren

€ 7.50

die te mooi en/of te goed zijn om weg te gooien en welke nog goed te gebruiken zijn. Wij komen deze gratis ophalen of u kunt de goederen langs brengen. Tot 1 December alleen op afspraak daarna tijdens openingstijden.

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Autoschade Bollenstreek Ander kleurtje?

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

REN SIRRE Erkend APKKeurings Bedrijf

SUZiaUliKstI

Ernst & Anneke Franken (vh. Intertoys) Kleine defecten geen probleem, géén troep svp. en niet héél groot ivm. ruimtegebrek.

Voor info:

Spec

Aanleveradres: Stadhoudersplein 16 Wassenaar (eerst bellen)

Gieterij 27-29 - Noordwijkerhout - Tel. 0252-370 404

sat ie

automobielbedrijf

Bel 06-17504006 of 06-45072701

Wij spuiten uw meubels, keuken, radiatoren, weer als nieuw!

Co mm un icatie - Creati e - Reali

Oostdorperweg 177 Tel: 5110630



SLANK



                           

     

Kim, -39 kilo

        

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS INFORMATIEGESPREK OF KIJK OP WWW.AEROFIT.NL   

 



 6

SINDS 199

HOFCAMPWEG 270 | WASSENAAR. | TEL: 070 -5119645 | WWW.AEROFIT.NL

  




cultuur

DE WASSENAARDER

donderdag 29 november 2012

Donderdag 29 november 20.00 uur Hope Springs - Extra

Weihnachtsoratorium voor kinderen

Vrijdag 30 november 15.30 uur Als twee druppels water

n Wassenaar Vocaliter maakt speciale Bach-uitvoering

Vrijdag 30 november 20.00 uur Detachment

Door Lyke Burger

Filmhuis

Zondag 2 december 13.15 uur Sinterklaas & Raadsel van 5 dec Zondag 2 december 15.15 uur Hope Springs - Uitverkocht Maandag 3 december 20.00 uur Barbara Dinsdag 4 december 14.00 uur Detachment Woensdag 5 december 14.30 uur Sinterklaas & Raadsel van 5 dec Woensdag 5 december 20.00 u Hope Springs - Uitverkocht Reserveren en meer informatie: E. filmwas.reserveren@obvw.nl T. 070-5113397/ www.obvw.nl

Kort nieuws Russische Kerst en Nieuwjaar museum n Op woensdag 28 november om 10.00 uur staat er weer een Culturele Ochtend op het programma in het Museum Voorschoten. Kom in de stemming voor de komende feestdagen met de lezing van Ruslandkenner René Moorman over Russische tradities rond Kerst en Nieuwjaar! Vadertje Vorst is één van de figuren die René Moorman in zijn verhaal zal introduceren. Sint Nicolaas stond niet alleen model voor Sinterklaas en de Kerstman, ook de Slavische Vadertje Vorst heeft veel weg van onze Goedheiligman. Met de andere figuren, als het Snegoerotsjka, het Sneeuwmeisje en de boze tovenaar Morozko, die je kan bevriezen, zal het wellicht voor u een eerste kennismaking zijn. In de Sovjettijd werden religieuze feesten verboden, maar sommige tradities werden ingezet om de communistische doelen te promoten. Spreker René Moorman is Ruslandkenner en organiseert al vele jaren reizen naar Rusland en omliggende streken. Door zijn vele ontmoetingen met de gewone Rus en zijn geschiedenis, cultuur en tradities kan hij u alles vertellen over Kerst op zijn Russisch. De entreeprijs bedraagt € 4,00 inclusief een kopje koffie/ thee. Het Museum Voorschoten is gevestigd aan de Voorstraat 17.

muziek n Terwijl de storm de laatste blaadjes rond de oude Dorpskerk probeert los te blazen, lopen zondagmiddag 25 november een heleboel gezinnen met kinderen de kerk in. Het koor Wassenaar Vocaliter heeft hier afgelopen vrijdagavond de vier eerste delen van Bachs Weihnachtsoratorium uitgevoerd en wil vandaag de gelegenheid aangrijpen om ook jonge kinderen kennis te laten maken met klassieke muziek. Zij worden dan ook allemaal extra hartelijk verwelkomd. Elk kind krijgt een tasje met daarin een kleurboekje, stiften en een lampje. De middag ontrolt zich anders dan men gewend is van een concert met muziek van de grote Johann Sebastian! Het is een leuk experiment, want hoe houd je kleine kinderen lang stil bij een concert en nog belangrijker: hoe lukt het je om ze ook nog iets ervan te laten oppikken? Alle lof voor dit koor, dat hier goed over heeft nagedacht. Als iedereen een plekje heeft gevonden neemt Susanne Wensink, voorzitter van het koor, het woord en spreekt de mensen toe. Vooral de kinderen heet ze welkom en verder

natuurlijk alle andere bezoekers zoals ouders, opa’s, oma’s, de vaste pianobegeleider van het koor met zijn gezin, vrienden en ook de burgemeester van Wassenaar, die dit graag wil meemaken. Ze vertelt wat over Johann Sebastian als kleine jongen, hoe hij al heel vroeg met componeren begon en dat zelfs ’s nachts stiekem deed bij het licht van de maan. Toen hij groter was, vertelde hij zelfs het hele kerstverhaal door middel van muziek, die hij netjes opschreef zodat anderen die noten konden zingen en spelen. En dit kerstverhaal van Bach op muziek, het Weihnachtsoratorium, zullen ze nu laten horen. Daarna stelt Susanne het koor en orkest aan de kinderen voor. Ze laat de sopranen opstaan om hoge tonen te laten horen en dan zijn de alten, tenoren en bassen elk als aparte groep aan de beurt. Ook van het begeleidende orkest laat ze enkele instrumenten klinken. En dan is ineens bij het schetteren van de trompetten, het geroffel op de pauken en een dromerig wiegeliedje op de viool het luisteren van de kinderen bijna voelbaar. Want net zoals je het duidelijk merkt als kinderen afgeleid worden of zich vervelen, ook hun volle aandacht kan héél intens zijn. Ze legt uit dat dirigent Frank de Groot alles leidt, hij is de meester, de baas bij de uitvoering. “Als er

iets fout gaat, zwaait er wat (!).” En tenslotte staan de vier zangsolisten even op, de vertellers van het kerstverhaal.

Vier delen

En dan begint de muziek. Men heeft de vier delen, die in hun geheel gespeeld toch best veel tijd vergen, ingekort. Sommige nummers worden overgeslagen en bij de meeste worden de herhalingen niet uitgevoerd. Is Bach voor volwassenen al vaak een lange zit, voor kinderen is het dat natuurlijk helemaal! En er is tijdens het concert meer te doen voor de kinderen. Ze kunnen de prenten van het kerstverhaal in het gekregen boekje inkleuren. Dat gebeurt heel geconcentreerd, merk ik om me heen. De opstaande rand van de kerkbanken, waar doorgaans de psalmen- en gezangenboekjes staan, fungeren nu als schildersezels! Boven de kansel worden door middel van een PowerPointpresentatie steeds verschillende kleurrijke tekeningen met taferelen uit het kerstverhaal vertoond. Verder zitten er in de uitgedeelde zakjes kleine lampjes, die de kinderen kunnen aansteken en waarmee ze lekker kunnen gaan zwaaien. Jammer is wel, dat de dirigent zelf geen interactie met de kinderen onderhoudt. Als je kinderen meer wil invoeren in deze best moeilijke

materie, is juist een dirigent de aangewezen persoon daarvoor! Die kans moet je niet laten liggen. En wellicht zou ook de aandacht nog beter gevangen kunnen worden als je de solisten, die de recitatieven en de aria’s in het Duits zingen, zelf eerst even in gewoon Nederlands laat vertellen wat ze in het volgende stukje via de muziek gaan zeggen. Ik denk dat kinderen dan ook langer geboeid kunnen zijn en blijven luisteren naar wat er klinkt. Maar dat zijn misschien aandachtspunten voor een volgende keer, want over het geheel genomen is het een vrolijke en ontspannen middag. Ik zie om me heen veel kinderen ingespannen kleuren, soms ineens luisteren en ik zie een enkeling die enthousiast een beetje mee gaat dirigeren, fantastisch! Aan het eind geeft Susanne gelukkig nog wat extra aandacht aan de gekregen lichtjes, die nog teveel op schoot of in de tas zijn blijven liggen. En ze komen dan echt tevoorschijn! Er wordt lekker mee gezwaaid op de soms dansante muziek van Bach en een paar kinderen zetten het lampje gewoon op het hoofd. Een leuk en feestelijk gezicht. Ik denk dat Wassenaar Vocaliter met stuk voor stuk goede zangsolisten en mooi begeleid door orkest Amici delta Musica, geslaagd is in deze opzet. Zoiets verdient herhaling!

Rijnlands en Cambridge onderwijs n Na de onthulling door burgemeester Jan Hoekema mag het Rijnlands Lyceum in Wassenaar zich Cambridge Associate School noemen. “Een bijzonder moment,” meent rector Jan Luyken. “Onze leraren kunnen nu gebruik maken van de ondersteuning door de Wereldberoemde universiteit. Zelfs biedt het de mogelijkheid voor leerlingen om door Cambridge University gecertificeerde examens te kunnen doen. Het Rijnlands is de samenwerking aangegaan in verband met de invoering van het nieuwe vak ‘International Social Studies‘. Geheel in lijn met het Internationaal- en Europees onderwijs. “Er is hard aan gewerkt en ging er eerst een uitgebreide inspectie aan vooraf door de afdeling International Examinations van de Universiteit“, aldus Luyken. Hij is trots, dat hij zijn school mag verbinden aan dit wereldberoemde instituut.

Burgemeester Hoekema onthulde de plaquette. Foto: PR

Is dit uw theeserviesje? politie n De politie is op zoek naar de eigenaar van een vermoedelijk gestolen verzilverd theeserviesje. Het betreffende theeservies op een zilveren theeblad werd onlangs bij een juwelier in Leidschendam aangeboden.

9

Foto: PR

De politie sluit niet uit dat het servies van diefstal afkomstig is en doet hierbij een oproep aan de eigenaar zich te melden. Uiteraard zijn ook andere tips die kunnen leiden naar het vinden van de rechtmatige eigenaar welkom. Het serviesje bestaat uit de volgende onderdelen: een zilveren theepot, een zilveren melkpot, een zilveren suikerpot en twee zilveren kandelaars.

Uw eigendom? Herkent u uw eigendom? Of weet of vermoedt u wellicht wie de eigenaar van het serviesje is? Neem in dat geval contact op met de recherche van politiebureau Leidschendam-Voorburg via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.

Foto: PR


Onze moeder gaat naar het bejaardentehuis, ze heeft de prachtige leeftijd van 92 bereikt. Broer en zus (2 van de 11 kinderen) verkopen haar huisje dat echt leuk ligt, maar enige renovatie behoeft.

TE KOOP Parklaan 7 SASSENHEIM Vraagprijs € 136.000,- k.k.

Kijk voor meer informatie op megastores.nl

De woning met zonnige vrije ligging ligt centraal in mooi groen park met prachtige kastanje boom, nabij winkels en groot wandelpark. Begane grond: Zonnige woonkamer met open keuken, hal met apart toilet. Verdieping: 2 Slaapkamers, douche met toilet, balkon en vliering. Woonoppervlakte 65 m², perceel 62 m² Bijzonderheden: Bouwjaar 1955, buitenzonwering, kabel TV, CV ketel 2010 (Nefit HR). Wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen (na telefonische afspraak) maar … neem uw eigen makelaar mee!

Gezellig overdekt schaatsen van 26 november t/m 6 januari

Telefoonnummer broer 06 - 48 49 01 96 of zus 06 - 43 84 25 11

OPGeLet!

PArtICuLIereN

uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling à € 8,00 ingeleverd worden bij:

• HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRImERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOp, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORpS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSpALEIS LEIDERDORp, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (passage) en FOTO DICKHOF, Irisln. 63, OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DINSDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer.

MegaStores, Van der Kunstraat 123, Den Haag (Nieuw Laakhaven). Kijk voor onze openingstijden op onze website.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond

ALMONDEHOEVE

3.00

2

0m

Lifestyle & Antiek

Wassenaar De Zilk

}

RUIT STUK ? L’Ami glasservice sinds 1935

€ 8.00 € € € €

10.75 13.50 16.25 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

NOG GÉÉN BTW VERHOGING! Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

Specialisten in glas Ook voor binnen- en buitenschilderwerk Telefoon: 070-5112510 Autotel.: 06-51343456 www.lamischilders.nl


cultuur

DE WASSENAARDER

Kort nieuws Workshop Kerstballen Breien kerstworkshop n Het beroemde Noorse ontwerpersduo, Arne & Carlos, hebben van het kerstballen breien een ware hype gemaakt. Wieke van Keulen laat in haar workshop zien wat er allemaal aan creativiteit mogelijk is. De kerstballen worden gebreid met 5 bamboe-sokkenbreinaalden. Tijdens de workshop leer je hoe je met behulp van 5 naalden steken opzet, hoe je steken meerdert en een patroon inbreit. Verder ontvang je een aantal patronen om mee aan de slag te gaan en alle informatie om thuis de kerstbal af te kunnen maken. Wieke van Keulen is bekend van haar populaire blog waar zij haar creatieve “uitspattingen” en haar eigen haak-en breipatronen presenteert: http://wiekevankeulen. blogspot.nl. Kom ook voor een creatieve kerstboom en meld je aan! De workshop is zondag 9 december van 13.00-15.00 uur in Bibliotheek Wassenaar. De toegangsprijs is € 22,50 incl. materiaal. Reserveren is gewenst en kan via e-mail lezingen.wassenaar@obvw.nl of telefonisch 070-5113397.

donderdag 29 november 2012

Historische vereniging “Oud Wassenaer” 55 jaar n “Eigen historisch museum zou geweldig zijn” erfgoed n Historische vereniging “Oud Wassenaer” zet haar elfde lustrum luister bij met de presentatie van Actueel verleden 2. De leeftijd van de jubilerende vereniging is een bescheiden mijlpaal in vergelijking met de onderwerpen beschreven in diverse publicaties, of de diepgang bij historische wandelingen, lezingen en de tentoonstellingen.

Schetsen

De jubileumuitgave Actueel Verleden 2, met ruim 100 gevarieerde schetsen verhaalt het alledaagse leven, waar de mens veelal centraal

staat. Een optica van Wassenaar door 14 auteurs. Schetsen die even stilstaan bij de dorpsgenoten, Theo van Gogh en Boudewijn Büch, de verderfelijke lectuur van Dick Bos, maar ook de Suikerbieten van Napoleon, de Trekhond, Van wie leerde ik iets nuttigs? Verschil moet er wezen en Het definitieve afscheid van het Hofpleinlijntje.

Prachtige bijdrage

Ed Janson, man van het eerste uur, is tevreden over de doelstelling die de vereniging destijds voor ogen had. “Ze heeft een prachtige bijdrage geleverd aan het cultuur/historisch erfgoed”. “Veel wapenfeiten,” zoals voorzitter Robert van Lit het noemde. Ondanks de respectabele

leeftijd blijven er ook wensen, zoals een eigen historisch museum. “Dat zou echt geweldig zijn”. Van Lit gaf een opsomming van alle activiteiten. Hij noemde de publicaties, excursies en heeft zij ook de organisatie van Open Monumentendag op haar schouders genomen. Zaken die de historische kennis heeft verrijkt van menige Wassenaarder, maar dat moest nog blijken in een quiz over geveltjes, ornamenten en ander opzienbarende elementen die Wassenaar zo rijk maakt. Foto’s van monumentale details flitste voorbij. “Slechts een antwoord is juist te zijn,” herhaalde quizmaster Kees Neisingh. Henny de Greef bleek over de meeste historische kennis te beschikken.

29 november, Koorruïne avonden, 20.00 uur ‘Euthanasie’ door Eduard Op “t Landt, huisarts. Kosten € 7,50 incl. koffie en wijn. De Dorpskerk, Plein 3. Reserveren bij Marianne Karman 070-5115705 (na 17.00 uur) of www.pkn-wassenaar.nl T/m 29 november, expositie Willy Rieser. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen: 070-5122208 T/m 2 december, tentoonstelling in Galerie in de Molen: Wim van Hoof, ruimtelijk werk; Marianne Sluis, schilderijen; Mary

Burgemeester Jan Hoekema kwam misschien ‘bewust’ wat later binnen. Veel historisch moois ontgaat hem, zijn wijkwandelingen slaan andere wegen in. Hij ontving het eerste exemplaar van Actueel Verleden 2. “Ja, burgemeester, de geschiedenis lijkt zich te herhalen,” wist eindredacteur Albert Niphuis. Heisa over een weg en een fusie tussen Wassenaar en Voorschoten daterend uit 1799. “Toen dus al”. ‘Actueel Verleden 2’ De hoofdstukken uit Actueel Verleden 2 werden eerder gepubliceerd in de gelijknamige rubriek. Het boek is voor 15 euro verkrijgbaar bij Boekhandel De Kler in de Langstraat.

cursus n Het is nooit te vroeg voor goede voornemens. Wie nu boekt weet zich verzekerd van een plaats op een van de sprankelende cursussen van het Nut in het winterseizoen 2013. Ervaren docenten leiden hun gehoor met boeiende verhalen en voorbeelden langs hoogtepunten van muziek, beeldende kunst en architectuur.

“Het is goed om terug te kijken naar de rijke historie van Wassenaar”. Foto: Nico Mooyman

CULTURELE agenda WASSENAAR 27 november, 16.30 uur en 19.00 uur. ‘Karel de Kok en het schilderij voor Sinterklaas’, vanaf 4 jaar. Toegang: € 12,50. Theater Warenar, Kerkstraat 75. www.kareldekok. nl Kaarten via www.warenar.nl of (070)-5118364

Toen ook al

Cursussen van het Nut

Zwarte Pieten & Poezen schilderen Zondagsbieb n Bibliotheek Wassenaar is tot en met maart elke zondag open van 13.00-17.00 uur. Op deze middagen bieden wij u extra activiteiten, films en gezelligheid. A.s. zondag hebben wij het volgende programma voor u gepland: Sophia van Koersveld laat zien hoe je poezen schildert, zij is hierin gespecialiseerd. Daarnaast hebben wij gehoord dat er Zwarte Pieten zullen langskomen waarmee je misschien wel op de foto kunt.... na de film ‘Sinterklaas en het Raadsel van 5 december’ rond 15.00 uur. Dus kom ook naar de bibliotheek op deze speciale Sinterklaasdag!

11

Louise van der Valk, keramiek. Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. www.kunstgroepwassenaar.nl 7 december, 20.15 uur Kasper van Kooten met ‘het wonderlijke leven van Jackie Fontanel’. Toegang: € 17,50. Pas 65+/CJP/K&O € 16,50 Theater Warenar, Kerkstraat 75. www.kaspervankooten. nl Kaarten via www.warenar.nl of (070)-5118364 9 december, 15.00 uur Opening tentoonstelling ‘Engelen en ander “vlieghend gespuys’’, schilderijen van Lux Buurman. t/m 6 januari te bezichtigen. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen: 070-5122208 11 december, 20.00 uur. Engelstalige lezing, ‘Fedor Shekhtel: Architect of Modern

Russian Style’, door Mr. Jethro Lyne. Kosten € 12,-, studenten halve prijs. De Warenar, Kerkstraat 75. www.dfas.nl 15 december, 20.15 uur ‘Coco Chanel Revisited’ door toneelgroep Dorst. Toegang: € 20,-. Pas 65+/CJP/K&O € 19,- Theater Warenar, Kerkstraat 75. www.toneelgroepdorst.nl Kaarten via www.warenar.nl of (070)-5118364 16 december, 12.00 uur José Nunez – piano (met strijkkwartet) speelt de pianoconcerten 1 en 2 van Fréderic Chopin in kamermuziekbezetting. Vanaf 11.30 uur losse kaarten € 16,-. Leden K&O en Het Nut € 15,- Jongeren t/m 23 jaar € 12,50. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. 16 december, 15.00 uur Mike del Ferro Trio. Entree € 15,- Jazz Sociëteit Wassenaar, Schoolstraat 6. www. jazzsocieteitwassenaar.nl

Deze agenda is ook beschikbaar via www.wassenaar.nl Opgeven en wijzigen gegevens voor de agenda per e-mail aan lucieheins@zonnet.nl

Harry van der Meer start zijn cursus muziekgeschiedenis op woensdag 16 januari. In 10 lessen op de woensdagochtend van 10-12 uur, behandelt hij de renaissanceperiode. Muzieknotatie, madrigalen, componisten, opdrachtgevers en instrumenten komen tot leven in historische anekdotes en vele luistervoorbeelden. Kunsthistorica Lisette van der Krogt begint op 24 januari met haar reis langs het Duits expressionisme. Kunstenaarsgroeperingen als Die Brücke (1905) en Der blaue Reiter (1912) krijgen de volle aandacht. Na afloop van deze excursie vindt op 11 april een excursie plaats naar het vernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam. De cursus architectuur in Wassenaar vond vorig jaar voor het eerst plaats. Het succes was zodanig dat dit jaar, wederom in samenwerking met de Bibliotheek Wassenaar/ Voorschoten en de Historische vereniging “Oud Wassenaer”, een nieuwe aflevering is opgezet. De verrassende rijkdom van de in Wassenaar en omgeving bewaarde monumenten en villa’s staat borg voor een interessante kennismaking met begrippen als bouwvolumes, bijzondere constructies, metselverbanden en fraaie decoraties. Deze cursus begint op 22 februari en beslaat vervolgens de vrijdagochtenden (10-12.15 uur in maart. In totaal 5 lessen zullen diverse sprekers hun kennis op architectuurgebied delen. Voor de cursussen muziek en kunstgeschiedenis geldt een uiterste inschrijfdatum van 31 december. Voor architectuurgeschiedenis is dat 22 januari. Alle informatie is te vinden in het programmaboekje van het Nut en op www.nutwassenaar.nl. Opgeven kan via het inschrijf- en machtigingsformulier in het programmaboekje of via de website. Toch nog vragen? bel dan tussen 19.00 en 20.00 uur tel. 070- 5114042.


Verlies 1 tot 2 kledingmaten!

Etiquette

al na slechts 12 behandelingen

dan regelmatig het servet om de lippen te Succesvol Frankrijk. deppen. Het is wel zoin netjes om het glas na Primeur in Wassenaar! Wijngebruiken een slok weer even neer te zetten en het niet BodySculptor activeert het natuurlijk Wanneer rood, wanneer wit; dat weet ieder- constant in deverbrandingsproces hand te houden. ovevan Wist vetten. u Bodybij aankoop van sculptor bevordert de opname van een. Wij stellen voor: drink gewoon wat u 12rigens dat het niet gepast is om een cadeau behandelingen vetten uit de cellen en stimuleert het lekker vindt. Toch geven wij u graag een GRATIS gekregen fles wijn direct soldaat te maken? transport van hardnekkig opgeslagen e BEHANDELING en afvalstoffen. paar etiquettetips. Om te beginnen, houd 1 Ook alvast eenvetten, slokjevocht nemen voordat er een Je voelt je al snel fitter en lichter, ook een wijnglas altijd vast bij de steel. Dit om toost is uitgebracht door de gastheer of – de perfecte behandeling tegen cellulitis! te voorkomen dat de inhoud warm wordt vrouw is not done. En dan tot slot: Helaas voor meer info op www.body-s-culptor.nl door uw handen. Wilt u van die nare vette mogen Kijk alleen professionele wijnproevers afdrukken op het glas voorkomen, gebruik slurpen…

Wij zijn gespecialiseerd in : - Afslanken - Zonnen - Tanden witten - Spray tanning - Wimper extensions - Epileren met touw - Massage

0,3 liter, set van 2 van 25,90

Body Sculptor Verlies 100,-

bij aankoop 12 behande lingen geldig t/m 30/11/11

oop Bij aank12 van en nu delingin Frankrijk ! hanSuccesvol

Verlies 1 tot 2 kledingmaten na 12 behandelingen

be Slanker, Fitter

Tips voor in de schoen: 1. Nederland Charlotte Dematons 2. Het seniorenbrein André Aleman 3. Jamie in 15 minuten Jamie Oliver 4. Goede Mensen Nir baram 5. De duivenhoudsters Alice Hoffman

En natuurlijk koopt de Sint zijn kado’s bij:

...uw complete boekhandel Langstraat 148 - 2242 JZ Wassenaar T 070 5170275

C

H A

In het dorp Op zoek naar noviteiten komen wij terecht bij Fotostudio Van der Plas waar wij stuiten op een grote werktafel met computers en legio fotoalbums. Onze interesse is meteen gewekt. Als ervaringsdeskundigen die al enkele exemplaren hebben gemaakt, weten wij waar we het over hebben. Wat een klus. Om te beginnen moeten de foto’s naar

littala Taika espresso Kop en schotel, set van 2 van 45,80

34,95

ontspannen

www.body-S-culptor.nl

Primeur in Wassenaar.

BodySculptor activeert het natuurlijk verbrandingsproces van vetten. Bodysculptor bevordert de opname van vetten uit de cellen en stimuleert het transport van hardnekkig opgeslagen vetten , vocht en afvalstoffen. Perfecte behandeling voor cellulitis !

Kom gerust even langs voor nieuw een gratis intakegesprek!! Gewichtsconsulente :

Ben jij klaar voor een gezond advies? Tijd om de verandering te maken die je altijd al wilde, dit is nu je kans! Meld je nu aan bij SALUBRE - Gezond en krijg € 50,- korting op een volledig pakket. Wacht niet langer, kom naar de ‘weg-vet’dagen voor vrijblijvend informatie! Bij vele zorgverzekeraars is er mogelijkheid om het bedrag gedeeltelijk te declaren.

29 oktober T&06-49351746

van 12u tot 20u met gezond hapje en drankje

de persoonlijke tragiek en de maatschappelijke knelpunten van een dergelijke samenleving overtuigend en levensecht neergezet. Waar Rowling’s Harry Potter-reeks, die voor de jeugd is geschreven, veel scherpe contrasten kende tussen goed en kwaad, bevat dit boek ook veel grijs gebied. Daarin is dit boek wezenlijk anders – volwassener zo men wil – dan de delen uit de beroemde jeugdserie. Dit supersterke debuutvoor-volwassenen is nu te koop bij Boekhandel De Kler, Langstraat 148. Kosten zijn 19.95 euro

19,95

G 0,- KORTIN 0 1 € en lekker

27

Een Goede Raad door JK Rowling De eerste volwassenenroman van JK Rowling speelt zich af in het Engelse Pagford; een schattig plattelandsdorpje als op een ansichtkaart. Het boek begint met de voortijdige dood van Barry Fairbrother. Prompt barst alles los en komen het dorp en haar bewoners tot leven. Iedereen verdenkt iedereen en in een meeslepend verhaal worden

A

Gespecialiseerd in : Afslanken - Zonnebank - Tanden witten & Wimper extensions (1 voor 1 geplaatst op je eigen wimpers)

7E dagen geopend ‘W G - Vper E Tweek ’ DA G EN

Boek van de maand

S

1 tot 2 kledingmaten na 12 behandelingen, slanker, fitter KORTIN en lekker ontspannen. G

‘Mam, mag ik een ijsje?’ Aan het einde van het jaar maakt die bekende vraag plaats voor ‘Mam, mag ik een oliebol?’ En ja hoor, ze zijn er weer. De vertrouwde oliebollenkraam van Luciano die in de winter gewoon Luc heet, staat weer op het plein in de Langstraat voor het echte wintergevoel. Laat de kou nu maar komen… Bollen van Luc, die liggen niet als een blok op de maag. Zo is het toch, Matthijs?

luim

ontens

littala Teema mok

BeautySalon Wassenaar | Langstraat 37 (ingang zonnestudio) | 2242 KK Wassenaar | Tel 06-49351746 | www.beautysalonwassenaar.nl

P

Aleid M

BeautySalon Wassenaar heeft alles in huis om er stralend uit te zien!

ietvelt Loes R

Vrouw

De Wassenaarse

www.beautysalonwassenaar.nl

?

BeautySalon Wassenaar : Langstraat 37 - 2242 KK Wassenaar (ingang Sunday’s) Tel : 06 49 35 17 46 - www.beautysalonwassenaar.nl

Westgeest Kado bv

Luifelbaan 16, 2242 KT Wassenaar Tel. 070-5114770 www.westgeestkado.nl

Probleem

Mijn kind is dol op dieren. Ze BEAUTY SALON heeft al jaren in haar hoofd dat ze graag een hond wil. Ik begrijp In de feestmaand december: dat best, maar ik zie het al voor me. Na een paar maanden is het natuurlijk moeder of vader die bij nacht en ontij en in weer en wind, door de Wassenaarse lanen loopt te sjouwen met het beest. Om kort te zijn: voor mij hoeft het niet. van € 109,00 voor Dit is een veelgehoord probleem en we moeten heel eerlijk zijn, zo gaat het vaak. Daarom is het misKijk op Voor afspraken schien te overwegen om eerst een www.bodybeautywassenaar.nl bel: 0628156128 logeerhond in huis te nemen. Is er voor meer informatie Kloosterland 74 niet een vriendin die met vakantie gaat en erg geholpen zou zijn met een oppasadres? Is die optie er niet, dan gezin van een blindengeleidehond voor een kun je je je wenden tot een rasvereniging. jaar. Het is de bedoeling dat hij/zij opgroeit Die hebben vaak een clubblad waarin je tot een stabiele jonge hond en de eerste een oproep kunt plaatsen. Een andere mo- commando’s leert. Op de site van de KNGF gelijkheid is het fungeren als puppypleeg- kun je hier meer over lezen. de juiste site. Dan moet alles in de goede volgorde worden gezet, voorzien van treffende teksten. Als je niet oppast en tijdig opslaat is bovendien alles verdwenen. Het kostte even tijd, maar dan krijg je ook wat. Hoop je. Na enkele dagen valt het product in de bus. Afgesneden foto’s en onleesbare teksten; de teleurstelling is groot. Daarom

JAPANSE FACELIFT

BEHANDELING

€ 90,00

gaan wij een volgende keer naar Van der Plas. Ontzettend aardig personeel dat je met raad en daad terzijde staat en voorziet van verse koffie en thee. En dan het resultaat. Een album waar menig professioneel fotograaf jaloers op kan zijn, is nu binnen een paar uur in elkaar gezet.

K R A K

huidverzorging & kosmetiek

* Bij afname van een cadeaubon vanaf € 35,00 een mini verzorgingsproduct van PHYRIS gratis! * Voor elke nieuwe klant € 10,00 korting op elke gezichtsbehandeling vanaf € 60,00! * Voor alle klanten behandeling T-away 2e 5 minuten gratis! *geldig t/m 2012 en deze advertentie meenemen van Zuylen van Nijeveltstraat 8a, 2242 AN Wassenaar tel. 070-5171525 of 06-12316498 www.sachakrak.nl

Wij verkopen de volgende merken: Unisa, ViaVai, Sendra, Lola Cruz, Cowa, Minnetonka, Rinasemento, Lavand, YAYA, Ibana Rouge, en diverse merken uit Parijs. Langstraat 61 - Wassenaar T 070-5141608


cultuur

DE WASSENAARDER

donderdag 29 november 2012

Geen paardjes maar plaatjes

Kort nieuws Met Sinterklaas in de stoomtrein

kunst n Ruim twee maanden geleden ging Patries van Dorst met haar nieuwe galerie van start met een tentoonstelling van fotorealistisch werk van Monique Nouwen. Een groter contrast met de schilderijen die ze nu exposeert, is bijna niet denkbaar.

sinterklaas n Zaterdagmiddag 1 december organiseert restaurant en partycentrum De Tender samen met het Nationaal Smalspoormuseum / Stoomtrein Valkenburgse Meer) een speciale Sinterklaasrit met de “pepernotenexpresse”. Sinterklaas en zijn zwarte Pieten nemen zaterdag 1 december de stoomtrein. De trein en het station worden feestelijke versierd en tussen het sissen van de ontsnappend stoom en de hoge toon van de stoomfluit zullen de sinterklaasliedjes klinken. Vanaf het nieuwe station bij het Nationale Smalspoormuseum aan de Jan Pellenbargweg 1 te Valkenburg zullen drie speciale sinterklaasritten gereden worden om 13.15 uur, om 14.30 uur en een rit om 16.00 uur. Na de gezellige rit met de boemeltrein zullen na afloop pannenkoeken en warme chocolademelk voor de kinderen klaar staan om de treinrit feestelijk af te sluiten. Tijdens de reis en de pannenkoekenmaaltijd zullen Sinterklaas en zijn trouwe knechten ruim tijd maken voor elk kind. De prijs voor een all-in kaartje bedraagt € 11,-- Reserveren voor deze ritten kan alleen bij Restaurant-Partycentrum De Tender. Dat kan telefonisch via 071-572 18 05 of per mail info@detender. com<mailto:info@detender. com> De kaartjes voor deze gereserveerde ritten kunnen in het restaurant worden opgehaald ca. 25 minuten voor de rittijd. Vanwege de grote belangstelling kunnen ouders en grootouders nog enkele kaartjes bestellen voor de ritten van 13.15, 14.30 uur en 16.00 uur voor deze onvergetelijke rit met de stoomtrein.

Fotowedstrijd ooievaars fotowedstrijd n Fotografeert u en weet u waar overwinterende ooievaars te vinden zijn? Doe dan deze winter mee aan de fotowedstrijd van STORK. De Stichting Ooievaars Research & Knowhow telt al jaren ooievaars in de winter en wil nu deze ooievaars letterlijk in beeld brengen. CameraNu. nl uit Urk is hoofdsponsor van deze fotowedstrijd.Iedereen kan meedoen. De jury bestaat uit, bestuursleden van STORK, Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven en natuurfotograaf Jasper Doest. Deze Nederlandse professionele natuurfotograaf heeft een prijs gewonnen in the Wildlife Photographer of the Year 2012. Insturen kan van 1 december tot 31 januari 2013 aan stork.foto@ooievaars.eu. Kijk op www.ooievaars.eu. voor de wedstrijdvoorwaarden.

13

Liesbeth List, diva van het Nederlandse literaire lied, houdt haar publiek vast. Foto: Guillaume Ehrenfeldt

Liesbeth List in De Wittenburg n het leven, de liefde en de dood – reprise Door Aleid Montens

Het was weer helemaal vol in Kasteel de Wittenburg, afgelopen vrijdagavond. Dat doet ie toch uitstekend, die Ralf Meppelder, nieuwe directeur van het instituut. Maar ja, met de hulp van iemand van de statuur van Liesbeth List gaat het ook wel iets gemakkelijker wellicht. In ieder geval kreeg het publiek in Kastteel De Wittenburg waar ze voor gekomen waren: Liesbest List op haar best.

Franse chansons, Nederlandse chansons

‘Non, je ne regrette rien’ begon ze, en de toon was gezet. Het publiek hing aan haar lippen en momenten waarop de aandacht verslapte waren er nauwelijks. De intensiteit, de doorleefdheid van haar vertolkingen lieten daar geen ruimte toe. En misschien ook hield men wel de adem in uit angst om de fragiele verschijning om-

ver te blazen… En toen kwam het wervelende ‘Brussel’ en daarna het ijzingwekkende ‘Dat soort volk’; de beroemde klassiekers van Jacques Brel in de vertaling van Ernst van Altena. Van recenter datum is het roerende ‘Indië’ dat Freek de Jonge voor haar schreef naar aanleiding van een fotoherinnering van Liesbeth bij haar moeder op de arm.

De Diva en haar mannen

Prachtig om te zien ook was het nauwe samenspel tussen Liesbeth List en haar band, tussen de diva in haar rode Ronald Kolk-creatie en haar mannen in sober zwart. De toewijding en concentratie van de vijf bandleden, het vertrouwen

dat de sterk aanwezige maar toch breekbare zangeres in hen stelde; je werd er stil van. Aan de uitnodiging aan het publiek om mee te zingen werd dan ook maar mondjesmaat gehoor gegeven.

‘Wij oorlogskindjes’

Zo nu en dan werd de reeks van bekend en iets minder bekend repertoire onderbroken voor een korte toelichting zoals bij het lied uit de Mauthausencyclus. List sprak van ‘Wij oorlogskindjes’ en ‘ik zal Theodorakis altijd blijven zingen’. Tot besluit van de voorstelling bracht Liesbeth List enkele Ramses Shaffy-nummers ten gehore. Een passend slot van een bijzonder optreden. Een inspirerende avond met muziek, cultuur, allure en pathos was ten einde. De prachtige entourage van Kasteel de Wittenburg zorgde voor het extra cachet van een wel heel bijzondere avond uit.

Afgelopen vrijdag was de ope­ning van de tentoonstelling ‘Vineyard Paintings’ van Ramon Otting. Oil & Soil op de muren; wine from the vine in de mond. Een geijkte combinatie bij vernissages maar ditmaal wel heel nauw verbonden. Bij het binnengaan van het hoge koetshuis van De Wittenburg wordt de geur van nattig herfstblad vervangen door die van verf en terpentijn. ‘Het laatste schilderij was gisteren pas klaar en hebben we vanmorgen opgehaald’ vertelt Patries, gekleed in een met verfvlekken besmeurde sweater. Zo’n verhaal past bij het werk: Pasteus, levendig, kleurrijk. De aarde van de wijngaarden waar de ‘Vineyard Paintings’ zijn ontstaan, is verwerkt in de verf van de schilderijen. Letterlijk. Werk van een levensgenieter voor geestverwanten die waarschijnlijk ook een goed glas Bourgogne of Barolo wel weten te waarderen.

Zichtbaar gelukkig

De galeriehoudster is zichtbaar gelukkig in haar nieuwe expositieruimte annex woonhuis aan het voorplein van Kasteel de Wittenburg. ‘De galerie in Leiden werd te klein’ vertelt ze, ‘en hier kan ik elke dag open zijn’. Wel graag even bellen van te voren. Ze verheugt zich al op het voorjaar. Patries van Dorst, zelf beeldhouwster, zal dan in het park van De Wittenburg ook beelden gaan exposeren. Zo is haar komst ook een aanwinst voor het kasteel. Galerie Patries van Dorst, Landgoed De Wittenburg 3, Wassenaar. Tel 06-50292150.

Grootvader Kasper van Kooten theater n Kasper van Kooten speelt op vrijdag 7 december zijn voorstelling Het wonderlijke leven van Jackie Fontanel. Het is een spannend en muzikaal verhaal over het leven van een avontuurlijke grootvader. Deze verhalende cabaretvoorstelling is gebaseerd op Kasper’s gelijknami-

ge roman. Kaarten á 17 euro zijn te reserveren via www.warenar.nl. De voorstelling begint om 20.15 uur. Het wonderlijke leven van Jackie Fontanel is de eerste roman van Kasper van Kooten. En alsof dat nog niet genoeg was, heeft hij er gelijk ook maar een muzikale cabaretvoorstelling van gemaakt. Het wonderlijke leven van Jackie Fontanel gaat niet alleen over Jackie Fontanel, maar ook over Klaas, die als

kleine jongen als precies weet wat hij later wil worden, als hij groot is; levensgenieter, net als zijn opa. Het wonderlijke leven van Jackie Fontanel is niet alleen een meeslepend verhaal over dromen en daden, het is ook een intrigerende familiegeschiedenis. Een swingend, beweeglijk en bovenal geestig cabaretprogramma over de afspraken die je met het leven kunt maken. www. kaspervankooten.nl.

Kasper van Kooten speelt een avontuurlijke grootvader. Foto: PR

Lezing Arnold Heertje

Franse kamermuziek in Voorschoten

lezing n op dinsdag 11 december geeft Prof. Dr. Arnold Heertje een lezing in de Bibliotheek.

muziek n Het eerste deel van het seizoen van de Concertkamer wordt afgesloten door Raymond Honing en Keiko Shichijo.

Arnold Heertje zal in zijn lezing, ingaan op de actuele ontwikkelingen. Investeren in duurzaamheid en leefbaarheid zal uiteindelijk worden ervaren als toenamen van de welvaart. De mensen waar

het om gaat van nu, straks en waar ook ter wereld zijn in het recente verleden uit beeld verdwenen. Echte Economie is een voertuig voor het verleggen van de route van dehumanisering naar humanisering. Aanvang 20.00 uur, Toegang € 7,50 en iedereen krijgt na afloop een boek van dhr. Heertje. Reserveren is gewenst en kan via lezingen.wassenaar@ obvw.nl of tel. 070-5113397.

De Voorschotense fluitist Raymond Honing en de Japanse pianiste Keiko Shichijo sluiten de eerste helft van het Concertkamerseizoen 20122013 af. Op het programma staan

werken van de Franse componisten Fauré, Debussy, Dutilleux Poulenc en Igor Stravinsky. Raymond Honing is artistiek leider van het barokensemble La Barca Leyden en als docent verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Keiko Shichijo werkt als begeleider aan het Conservatorium van Amsterdam. Het concert zal plaatsvinden op zaterdag 8 december in Het Kruispunt, Schoolstraat 2 te Voor-

schoten. De aanvangstijd is 20.15. Entreeprijs 15 € (voor studenten en CJP-houders € 7, uitsluitend aan de zaal). Op vertoon van de biebpas ontvangt men 10% korting. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Toegangskaarten zijn tevens te verkrijgen in de voorverkoop bij Daily Shop, Schoolstraat 13, Voorschoten en aan de zaal vanaf een half uur voor aanvang van het concert. www.concertkamer.nl.


S t i h n c t e o r t k n laas I Wa

We gaan toch niet alleen maar pepernoten eten?

Enorme collectie rugtassen Topmerken zoals EASTPAK en KIPLING bij

Leuke Sinterklaaskortingen op bed- en badgoed

LEDERWAREN/SCHOENMAKERIJ Bestel eens een tapas schotel; ons foldertje met wel 14 schotels ligt klaar!

www.me-gusta.nl info@me-gusta.nl

Van Hogendorpstraat 16a 2242 KZ Wassenaar 070 5177104

Windlustweg 7 - Wassenaar - Tel. 070-5115215

www.theil-lederwaren.nl en op Facebook

WASSENAAR WINDLUSTWEG 8A TEL.: 070 - 511 48 88

r a a ss e n

Tegen inlevering van deze coupon 20% korting op de gehele bestelling! Rijksstraatweg 362 Wassenaar 070-5114799 Geldig tot en met 31 december 2012.


16

donderdag 29 november 2012

Kort nieuws Oliebollen Bridgedrive kaarten n BridgeVrienden Wassenaar nodigt alle club-en thuisbridgers uit Wassenaar en omstreken uit om deel te nemen aan haar inmiddels traditionele jaarlijkse Oliebollen Bridgedrive. Onder het genot van oliebollen, appelflappen en bubbeltjeswijn zal gestreden worden om de prijzen. De drive zal plaats vinden op vrijdag 28 december in het Deylercentrum aan de Hofcampweg. Aanvang 19.30 uur. De kosten voor deelname bedragen 15 euro per paar, inclusief oliebollen en appelflappen. Er is een maximum van 36 paren. Om verzekerd te zijn van deelname is inschrijving vooraf mogelijk tot uiterlijk 21 december via het mailadres van de club bridgevriendenwassenaar@gmail.comonder vermelding van naam en telefoonnummer. Voor meer informatie over de vereniging bezoek www. bridgevriendenwassenaar.nl.

Kerstmarkt kerst n Op vrijdag 7 december organiseert Buurtvereniging O&O weer een gezellige Kerst(rommel) markt in het buurtcentrum, Zonneveldweg 55A. In een sfeervol aangekleed buurtcentrum staan weer talrijke tafels waar allerlei Kerstspulletjes zullen worden verkocht. U kunt hier terecht voor nieuwe en/of gebruikte Kerstversiering, Kerstkaarten en allerlei leuke hebbedingetjes voor een schappelijke prijs. Natuurlijk ontbreken ook dit jaar de erwtensoep, broodjes warme worst en de warme Glühwein niet. De zaal is vanaf 16.00 uur open en de verkoop gaat door tot 21 uur. De toegang is uiteraard gratis.

nieuws

DE WASSENAARDER

WVV Mix 1 wacht een pittige tegenstander Door Jan Rijskamp

volleybal n Voor het mix 1 team van de Wassenaarse Volleybal Vereniging wacht a.s. vrijdag, 30 november, een pittige tegenstander. Van oudsher zijn de wedstrijden tegen het uit Leiderdorp afkomstige Leython van een stevig gehalte. Logischerwijs zal er ook nu een pittige strijd ontstaan. Binnen het mixteam van WVV is helaas niet iedereen even fit. Esther Kaptein is, wegens een blessure aan haar pink, zelfs niet in staat om mee te spelen. Kirsten Harberink, allround speelster binnen het team, zag zich afgelopen vrijdag, in een toernooi te Leiden, genoodzaakt vroegtijdig de strijd te beëindigen, wegens het opspelen van een oude blessure aan haar knie. Haar echter kennende, voor haar zelf zo hard als een bikkel, zal ze er vrijdag uiteraard weer bij zijn. Het team, verder bestaande uit, Elly van Weerlee, Mathieu Prins, Ruud Meershoek en Jan Rijskamp heeft in deze competitie nog geen wedstrijd verloren en staat, op de ranglijst met twee wedstrijden minder gespeeld, op een keurige vierde plaats. Tegenstander Leython staat, met één wedstrijd meer gespeeld dan de WVV-ers ,op de 2e plek. Ook al is de prognose van de

Nevobo een 1-3 verlies voor de WVVers, zij zullen zich, dat wetende, zeker niet zomaar gewonnen geven. Voor de WVV mix 2 staat een minder spannende wedstrijd te wachten. Het team, ongeslagen koploper in de poule, gaat de strijd aan tegen het onderaan bungelende team van Novo. Het hoeft niet direct een ‘walk over’ te worden, de verwachting is niettemin dat het WVV team de volle winst behaald uit deze

ontmoeting. Tenslotte speelt het WVV Meisjes A1 team hun wedstrijd tegen VCO uit Oegstgeest. Daar de WVV jongedames dit seizoen voor het eerst in deze poule meespelen, valt over de komende strijd helaas weinig te vertellen. Uitgaande van de onderlinge verschillen op de ranglijst WVV 3e en VCO 6e zijn de verwachtingen van de WVV-sters hooggespannen. Het

Leiderschap in 15 minuten

ANBO Kerstmiddag senioren n Het bestuur van ANBO, afdeling Wassenaar, nodigt u uit voor de kerstmiddag op 10 december 2012. U wordt ontvangen in de grote zaal van het buurtcentrum Oostdorp aan de Zonneveldweg. De aanvangstijd is 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Er zal een vrolijk en sfeervol programma zijn waarin Nederlandse kerstliedjes u mee terugnemen naar de gezellige jaren ’60. Onder het genot van een hapje en een drankje zullen we de middag doorbrengen in een feestelijk versierde zaal. De middag zal worden afgesloten met de gebruikelijke loterij.

De opening werd verricht door burgemeester Hoekema met het onderwerp leiderschap in Openbaar bestuur. Foto: PR

Piet is verliefd sinterklaasmysterie n Ook op school Den Deyl is Pietje Verliefd gesignaleerd. Tenminste; is hij er nou wel, of niet? Pietje Verliefd is verliefd. En de kinderen van School Den Deyl denken dat de juf, waar Piet verliefd op is, op hún eigen school werkt! Hoe ze

zou zomaar een prachtige winstpartij kunnen worden. Al met al genoeg redenen om eens te kijken hoe de strijd zich tussen de teams zich zal ontwikkelen. Het beloofd een leuke avond te worden. De wedstrijden, die worden gespeeld in Sporthal De Schulpwei, starten om 20.30 uur. Voor info over de Wassenaarse Volleybal Vereniging, zie www.wvv-wassenaar.nl. Foto: Marjanne van der Velde

Foto: PR

symposium n Meer dan vol liep de zaal in Kasteel De Wittenburg afgelopen zondagmiddag met bezoekers die het naadje van de kous wilde weten over de verschillende aspecten van spiritueel leiderschap. De serviceclub Zonta Den Haag II organiseerde hier een zogenoemd Ted X-symposium; een nieuwe, uit Amerika overgewaaide, congresformule, waarbij sprekers vanuit zeer verschillende disciplines en invalshoeken in korte inspirerende lezingen van elk 15 minuten hun visie geven op het thema leiderschap. Zo kregen de aanwezigen op deze zondagmiddag antwoord op vragen als: U heeft formeel de leiding, maar hoe ervaart uw omgeving uw leiderschap? Of hoe werkt leiderschap in groepen en wat kunt u hierover leren van chimpansees? En… Waarin verschilt ‘de leiding hebben’ van ‘macht’. De opbrengst van het symposium kwam geheel ten goede aan de stichting Rhotia Valley, die een kindertehuis runt in Tanzania.

Actie bij Tango daarbij komen? Nou dat zit zo. Pietje Verliefd heeft namelijk een heuse caravan op het schoolplein gezet en daar doet hij regelmatig even een dutje in. Vandaar dat de kinderen en de ouders nu steeds op hun tenen over het plein lopen, want stel je voor dat Piet er nog in ligt! Maar dat weten we nu eenmaal niet zeker, want zelfs als je heel goed luistert hoor je

helemaal niks... Is ie er nou wel, of is er er nou niet? En hoe zit het nou met die juf? Op 5 december komt de Sint langs op school Den Deyl. En als hij er eenmaal is hopen we meer te weten te komen, want wij hebben echt geen idee welke juf de nu gelukkige is... Misschien is die juf na 5 december wel verdwenen; met Piet mee naar Spanje?

actie n Prijsvechter Tango bestaat 12,5 jaar en viert dit met veel voordeel. Tijdens de actie ‘It takes 2 to Tango’ zijn 1.250 prijzen te winnen zoals tanken voor 12,5 cent per liter en twee hoofdprijzen van 12,5 jaar lang gratis tanken. Op de ‘Dwaze Donderdagen’ geeft Tango 12 cent korting op benzine en 10 cent op diesel. U vindt Tango aan de van Zuijlen van Nijeveltstraat 372. De acties lopen tot eind december 2012. www.tango.nl.


nieuws

DE WASSENAARDER

Kort nieuws Sint is Zwarte Pieten kwijt? SCOUTING  Afgelopen zaterdag is Sinterklaas met zijn Pieterbazen in de haven van Wassenaar aangekomen. De Bevers (5-7) van Scouting van Woesik zijn daar met zijn allen naar toegegaan. Tijdens de optocht door Wassenaar waren er 2 Pieten die de Scouting van Woesik wel heel gezellig vonden en die zijn na de optocht stiekem achter de groep aangegaan en verblijven nu bij Scouting van Woesik. Als dank voor deze logeerpartij bieden zij zich nu te huur aan zodat u zeker bent van 2 échte Zwarte Pieten. En dit voor de prijs van 25 euro per half uur voor 2 Pieten (inclusief pepernoten en snoep). Wilt u uw (klein-)kinderen verrassen met een leuk bezoek? Boek dan de twee echt zoekgeraakte Zwarte Pieten van Scouting van Woesik. Hiervoor kunt u contact opnemen met Danny van Rhijn, dannyvanrhijn@gmail.com of bellen naar 06-34323294. Bij de zeeverkenners (11-15 jaar) is er op deze dag heel hard gewerkt. Het was namelijk ouderschuurdag. Met zijn allen hebben ze de handen uit de mouwen gestoken zodat het botenwerk flink is opgeschoten. Bij de esta’s (kinderen van 8-10 jar) was het installatiedag. De installatie is de traditionele scoutingceremonie die een nieuw lid van een speltak verwelkomt als volwaardig lid. Voor de installatie moet het nieuwe lid aan een paar eenvoudige eisen voldoen, zoals het kennen van de wet en de belofte. Na de installatie mag het nieuwe lid zijn uniform dragen. Lijkt de scouting ook iets voor uw kind? Uw kind is iedere zaterdag van harte welkom om te komen kijken bij één van onze groepen. U kunt voor informatie kijken op onze site www.vanwoesik. nl of u kunt bellen met één van de bestuursleden Inge Pronk (06-14316450). U vindt ons scoutinggebouw aan de van Duivenvoordelaan 560 (ingang naast de jachthaven).

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2012

Met het Nut naar de Koninklijke Schouwburg  Klassieker in een modern jasje THEATER  Met Het Nut Wassenaar kunt u op 18 januari voordelig en gemakkelijk naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voor het klassieke stuk ‘Nora’ van Henrik Ibsen. U kunt op vrijdag 18 januari genieten van de klassieker ‘Nora’, met spelers als Halina Reijn, Gijs Scholten van Aschat, Leon Voorberg e.a. in de Koninklijke Schouwburg, Den Haag. Met Het Nut bent u snel, gemakkelijk en voordelig uit!

MODELHUWELIJK

Het verhaal: Torvald Helmer en zijn vrouw Nora leiden op het eerste gezicht een ideaal leven en lijken perfect gelukkig. De schijn van hun modelhuwelijk draagt alleen maar bij tot zijn succes. Tot een ongelukkig voorval uit Nora’s verleden plots opduikt en een blaam dreigt te werpen op Helmers carrière. Helmers liefde voor Nora gaat dan even snel verloren als ze gekomen was. Zijn felle reactie opent Nora’s ogen. Haar wereld stort als een poppenhuis in elkaar.

BURGERLIJKE VERWACHTINGEN

Met Nora (Een poppenhuis) schreef de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen (1828-1906) een klassieker over een jonge vrouw die tot het besef komt dat ze heel haar leven alleen voor anderen heeft geleefd. Ze probeert te breken met haar echtgenoot en de burgerlijke verwachtingen en belandt in een draaikolk van aan schizofrenie grenzende verwarring. Nora breekt met de samenleving die haar heeft gevormd, maar de barsten blijken voelbaar tot diep in haar eigen identiteit. In de maalstroom van gevoelens en teleurstellingen moet Nora haar diepste zelf onder ogen zien.

De voorstelling ‘Nora’ van Thibaud Delpeut dingt mee naar de Toneel Publieksprijs 2013.

Foto: PR/Jan Versweyveld

EIGENZINNIGE KIJK

Thibaud Delpeut (1978) studeerde klinische psychologie en volgde de regieopleiding in Amsterdam. Met zijn eigenzinnige kijk op toneelklassiekers schept hij strak gecomponeerde, felrealistische voorstellingen voor een breed publiek. Delpeuts regie kenmerkt zich door de centrale positie van de mens, diens dilemma’s, keuzes en zoektocht naar zingeving. Met daaronder altijd de vraag waarom de wereld is zoals zij is en waarom samenleven – zowel op het persoonlijke als het maatschappelijke vlak – vaak zo ingewikkeld is.

KAARTEN

Kaarten voor deze voorstelling kosten € 32,75 voor leden of € 35,75 voor introducés. Deze kunt u bestellen

tot uiterlijk 17 december via het boekingsformulier dat in het Nut programmaboekje zit dat leden thuis hebben ontvangen (ook te verkrijgen bij de bibliotheek bij het CultuurInformatiePunt). Maar het kan ook nog eenvoudiger, want u hoeft er de deur niet voor uit, via internet www.nutwassenaar.nl, waar u direct kunt bestellen voor uzelf plus eventuele introducé en het Nut machtigen uw betaling te incasseren. Lid worden kan ook via diezelfde website en kost voor 2013 € 20,00 per huisadres. Indien u van plan bent vaker naar de mooie evenementen te gaan die het Nut heeft geselecteerd, kunt u het beste lid worden in plaats van u te laten introduceren. Dat scheelt u aanzienlijk op de kosten voor een leuke avond uit. U

ACTUEEL VERLEDEN

Regeling van het strandleven aan het Wassenaarse Slag (1) Bij lezing van de woorden “regeling van het strandleven” denkt U wellicht aan voorschriften in verband met zaken als strandtenten of strandhuisjes. U zult anno 2012 niet zo gauw denken aan een regeling “ter bescherming van de betamelijkheid en de goede zeden”. En toch, vijfenzestig jaar geleden, had de Wassenaarse gemeenteraad de openbare zedelijkheid op het oog toen deze op 26 februari 1947 de commissie instelde ter “regeling van het strandleven aan het Wassenaarsche Slag”. Binnen twee maanden had de commissie haar taak volbracht en haar ideeën over wat het fatsoen op dit terrein gebood te regelen, in de vorm van een advies aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Wat behelsde dit advies? De commissie achtte het in de eer-

17

ste plaats noodzakelijk een regeling te treffen voor die categorie strandbezoekers, die door haar werd aangeduid als “dagjesmenschen”. Dezen bezoeken volgens de commissie het strand niet met het doel om te zwemmen, te baden of te zonnebaden. Hun moet, aldus de commissie de gelegenheid worden geboden van zon en zee te genieten “zonder zich tussen de baders en zwemmers te moeten begeven. Om dat mogelijk te maken stelt de commissie voor een gedeelte van het strand aan te wijzen (ongeveer ter breedte van 400 meter) “waar het aan personen ouder dan 10 jaren verboden is te baden of te zwemmen of zich in badkleeding te bevinden.” De tweede categorie strandbezoekers die de commissie met een regeling wilde bedenken waren de vrouwen en mannen die bezwaren

hebben tegen gemengd baden of zwemmen. Hun moest de mogelijkheid worden gegeven zulks gesepareerd te doen. Daartoe zou volgens de commissie volstaan kunnen worden met voor elk van deze groepen een strook van het strand ter breedte van 100 meter te reserveren. Om er voor te zorgen dat deze verschillende categorieën strandbezoekers inclusief de gemengde baders en zwemmers niet met elkaar in aanraking zouden komen, dacht de commissie aan een zogenaamde neutrale zone ter breedte van 25 meter “waar het een ieder verboden zal zijn zich langer op te houden dan voor normaal passeeren noodzakelijk is.” De commissie achtte voorts het oprichten van een viertal aan- en uitkleedplaatsen gewenst.

krijgt het programmaboekje en uw kaarten thuisgestuurd.

VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Eventueel kunt u ook vervoer boeken voor € 15,50 van uw voordeur in Wassenaar tot aan het theater v.v. Het voordeel hiervan is dat u gezellig met anderen uitgaat, geen vervelende parkeerproblemen of risico´s op lastig rijden in winterse omstandigheden hoeft te vrezen. Als u hierover nog vragen heeft kunt u bellen met tel. 070-5114042. De voorstelling ‘Nora’ van Thibaud Delpeut dingt mee naar de Toneel Publieksprijs 2013. Laat na afloop van de voorstelling daarom uw stem achter via www.toneelpublieksprijs. nl/stem.

HISTORISCHE VERENIGING “OUD WASSENAER”

nr. 290

Twee op het gedeelte voor het gemengd zwemmen en baden, en een voor heren en een voor dames op elk van de voor het gesepareerd zwemmen of baden aangewezen gedeelte. Gezien de toen, zo kort na de Tweede Wereldoorlog, heersende schaarste aan materialen, dacht men voorlopig te kunnen volstaan met “een soort omheining waarachter men zich voor het aan- en uitkleden zal kunnen begeven.” Tenslotte meende de commissie dat er eisen moesten worden gesteld met betrekking tot de te dragen bad- en strandkleding “met het oog op de steeds toenemende excessen op dit gebied.” Hoe de commissie de door haar geconstateerde “excessen” dacht tegen te gaan, zal ik een volgende keer onthullen. Suzanne Spruijt-Mets

De Historische Vereniging “Oud Wassenaer” verzorgt een tweewekelijkse rubriek met in korte artikelen iets over de geschiedenis van Wassenaar. De onderwerpen zijn daarbij zeer gevarieerd.

Info: Het Kerkehout 103, 2245 XP Wassenaar, tel. 5178897, e-mail: nell.niphuis@planet.nl


Nú bij Automeer: rijklaar € 8.999,-! Op vertoon van deze folder:

• Gordijn hoofdairbags

Standaard voorzien van:

10% korting op • Geïntegreerde alle accessoires • Centrale hoofdsteunen vóór deurvergrendeling met inclusief montage afstandsbediening Zij-airbags in de De allernieuwste Alto 1.0 Comfort VVT. De voordeligste auto van Nederland (onderzoek ANWB 2011), de grootste in zijn klasse en nu nóg comfortabeler. Voorzien van nieuwe interieurbekleding, wieldoppen en kleuren. Kom nu langs voor een allesverhelderende proefrit en laat u positief verrassen. Nu bij ons voor een superlage all-in, rijklaarprijs.

• • Startonderbreker • Airconditioning • 5 deuren • Elektrisch

Radio/CD/MP3-speler

De Alto 1.0 Comfort Uw voordeel:

€ 796,-

• Airbags voor bestuurder • In hoogte verstelbare en passagier

bestuurdersstoel

• In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter

voorstoelen

(elektronische remkrachtverdeling)

neerklapbare achterbank

• ISOFIX

bevestigingssysteem voor kinderzitjes (2)

• Levenslange

mobiliteitsservice

(vraag naar de voorwaarden)

• 3 jaar

• In hoogte

fabrieksgarantie

verstelbaar stuurwiel

• ABS met EBD

• BAS (remassistent) • In delen

bedienbare ramen vóór

Ook de 50/50 actie is mogelijk, vraag ons naar de voorwaarden.

vóór en achter

Elektrische stuurbekrachtiging

• 12 jaar

carosseriegarantie

Direct leverbaar in Superior White!

Handgeschakelde versies:

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 4,3 l/100km; 23,3 km/l; CO2-uitstoot: 99 g/km.

Automeer Katwijk B.V.

APK voor álle merken nu slechts € 17,50 Exclusief roetmeting voor diesels. (Knip deze bon uit en neem mee).

Ambachtsweg 9, 2222 AH Katwijk, Tel. (071) 403 19 25, automkat@xs4all.nl, www.automeer.nl Of kijk op www.suzukirijnland.nl Geadviseerde verkoopprijs is inclusief BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en legeskosten (adviesprijs € 646,41). Meerprijs metaalkleur: € 304,-. Wijzigingen voorbehouden. Vraag ons naar de voorwaarden van de 50/50 actie.

NISSAN ALL INCLUSIVE 4 jaar garantie

4 jaar onderhoud

4 jaar pechhulp

Nissan. Innovation that excites.

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5, 2352 CZ LEIDERDORP 071-5410141 www.oudshoornbv.nl

PIXO 1.0 Visia

All Inclusive prijs

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

Vaste debetrentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

Looptijd in maanden

Slottermijn

Maandtermijn

Totaal te betalen bedrag

€ 9.150,-

€ 2.676,-

€ 6.474,-

6,9%

6,9%

48

€ 3.056,-

€ 99,-

€ 10.465,-

JUKE 1.6 Acenta

€ 23.075,-

€ 7.289,-

€ 15.786,-

6,9%

6,9%

48

€ 8.098,-

€ 229,-

€ 26.371,-

QASHQAI 1.6 Connect

€ 29.195,-

€ 10.490,-

€ 18.706,-

6,9%

6,9%

48

€ 9.143,-

€ 279,-

€ 33.038,-

Dit All Inclusive maandbedrag is afhankelijk van het gekozen model, versie, aanbetaling en looptijd. En geldt voor de Nissan PIXO 1.0L 68 pk Visia € 8.390,-, JUKE 1.6L Acenta € 22.290,- en QASHQAI Connect Edition € 28.350,- (prijslijst 1 oktober 2012) is incl. BTW en BPM, verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Nissan PIXO, MICRA, NOTE, JUKE, QASHQAI en QASHQAI+2 personenauto orders van particulieren van 01/10/2012 t/m 31/12/2012. Nissan All Inclusive incl. verlengde garantie en onderhoud. De slottermijn is gelijk aan de Gegarandeerde Terugkoop Waarde bij een looptijd van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Jaarlijks kostenpercentage 6,9% tot maximaal 48 maanden. Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. De garantie verlenging (is verzekeringsproduct) Nissan 5* (verlenging van 3 jaar fabrieksgarantie met 1 jaar, tot 100.000 km) en Nissan 5* onderhoudsplannen (4 jaar onderhoud met een maximum van 100.000 km) zijn producten van Nissan International Insurance LTD, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik PIXO, JUKE en QASHQAI gamma gecombineerd: 4,3-8,2 l/100 km, resp. 23,3-12,2 km/l. CO 2 -uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 194 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl


sport

DE WASSENAARDER

Kort nieuws Heren 1 en 2 WZK winnen waterpolo n Het spektakelstuk van de eerste helft van de competitie 3A heren WZK 1 - D’ELFT 1. Al weken voorafgaand aan deze wedstrijd werden er steekjes heen en weer uitgedeeld. De heren van D’ELFT zouden laten zien dat zij een gelijkwaardige tegenstander zijn. Hier leek het ook op in het eerste part. De heren van WZK verzuimde uitgespeelde kansen te verzilveren. In het tweede en derde part was WZK oppermachtig. Het vierde part begon wat onstuimig. Kort er op en veel druk van de kant van D’ELFT kon niet verhinderen dat de heren van WZK ook het laatste part naar zich toe trokken. Een compliment naar beide keepers. Zij hebben op top niveau liggen keepen. De eindstand liegt er desondanks niet om: 16-2, met maar liefst 7 doelpunten van Patrick Hulsman. Ook heren 2 speelde een topper tegen BZC uit Bergambacht. WZK speelde een moeizaam eerste part ging mee in het trage tempo van BZC, en won deze wedstrijd in de race om het kampioenschap in klasse 1B met 7-5

kassa kassa n Het nieuwe kassasysteem van Blauw-Zwart kent een zeer nauwkeurige voorraadadministratie en met de touch screen kassa’s is het sneller werken achter de bar. De fabricage van de clubbetaalpassen, die opgewaardeerd kunnen worden via Internet of op de vereniging, is in zijn geheel gesponsord door het familierestaurant De Schulpwei. Voordeel van de clubbetaalpas is ook dat er minder contant geld in omloop is, hetgeen de veiligheid verhoogt. Inmiddels hebben alle leden van Blauw-Zwart hun persoonlijke betaalpas ontvangen.

donderdag 29 november 2012

Najaarsvergadering Wassenaars Sportcontact sportbeleid n Op 19 november hield het Wassenaars Sportcontact haar najaarsvergadering in gezelschap van twee wethouders, namelijk mw. Dienke Dekker (sportzaken) en Fred Sanders (onderwijs). Tevens woonden de heren Noordover en Schrader namens de stichting Run for Rio de vergadering bij om hun ideeën in het kader van het 25 jarig bestaan in 2013 toe te lichten. De vergadering begon met een presentatie van mw. Scheffer van de afdeling Beleid van de gemeente Wassenaar over de ‘Brede School’. Mw. Scheffer schetste op heldere wijze het door de gemeenteraad gesteund model om te komen tot een breed aanbod van sport en cultuur voor de schooljeugd. Hierbij worden combinatiefunctionarissen aangesteld die de verbinding met de diverse betrokken verenigingen en organisatie kunnen leggen en veel uitvoerend werd kunnen verrichten. Dat de sportverenigingen in het slagen hiervan een belangrijke rol hebben is vanzelfsprekend. Op 18 december vindt er een vervolgbespreking plaats waar alle betrokken maatschappelijke organisaties verder over dit model worden geïnformeerd. Hierna was het de beurt aan de vertegenwoordigers van de stichting

Run for Rio die hun plannen om in 2013 een 25 uur durend marathontoernooi van meerdere sporten te organiseren, met de daarbij steun voor een goed doel, een school in Tanzania. De aanwezige verenigingen reageerden enthousiast op dit initiatief waarin samengewerkt kan worden om de diverse sporten onder de aandacht van de Wassenaarders te brengen, leden te kunnen werven en tegelijkertijd een goed

doel te kunnen steunen. Een extra aspect hierbij is het feit dat het Wassenaars Sportcontact in 2013 ook in 2013 een mijlpaal bereikt en 60 jaar bestaat. Verder werd gesproken over de mogelijke gevolgen van de vergrijzing in Wassenaar en de vraag hoe de verenigingen hierop kunnen inspelen. Door de vergadering werden vervolgens twee nieuwe leden benoemd in het bestuur van het Wassenaars Sportcontact;

zaalvoetbal n In de Wassenaarse zaalvoetbalcompetitie eindigde de topper tussen Party Rental Company (PRC) en Cafetaria ’t Tonnetje in een gelijkspel. PRC wist de openingstreffer te maken. Al snel herpakte ‘t Tonnetje zich en wist vrij snel de gelijkmaker te maken. Na de gelijkmaker regende het kansen voor hen , maar zij benutten er maar één. In de tweede helft kwam ’t Tonnetje al vrij snel op 3-1 en hing er een zege op de koploper in de lucht. PRC in een nieuw lichtblauw tenue geeft zich echter nooit gewonnen. Door snelle combinaties door het midden wist PRC de 3-2 en de 3-3 te maken. Een beter Tonnetje in de 1e, en een beter PRC in de 2e helft eindigde dan ook uiteindelijk in een 3-3 gelijkspel. Andere titelkandidaten wisten hun wedstrijd te winnen. D. van Egmond versloeg Aerofit met 5-2. De Schulpwei won van J.P.Hooimans met 8-6.

Het team van Cafetaria ‘t Tonnetje. Foto: PR. www.zaalvoetbaldeschulpwei.nl.

Jeugd herfsttoernooi op De Oude Eik tennis Terwijl de blaadjes vallen suizen de ballen, tijdens het herfsttoernooi van De Oude Eik. n

Vorige week zondag werden er, met wederom schitterend tennisweer, door de jongste Oude Eikers onderlinge enkel- en dubbelspel wedstrij-

de heer Otto Leget, wedstrijdsecretaris van de RKSV Blauw Zwart en de heer Berry Vrijburg, penningmeester van de SV Wassenaar. De heer Goulooze, voorzitter van het Wassenaars Sportcontact feliciteerde beide heren en memoreerde dat er nog een plaats in het bestuur kan worden ingevuld en deed daarmee een oproep aan de aanwezig sportverenigingen om met een kandidaat te komen.

Topper blijft onbeslist

Geslaagd Jaarconcert D.V.S. muziek n Onze plaatselijke accordeonvereniging ‘Door Vriendschap Sterk’ (D.V.S.) heeft afgelopen zaterdag onder leiding van Wendy van Vliet-Camfferman een bijzonder mooi jaarconcert gegeven. In een prima bezette zaal in cultureel centrum Warenar werd voor een enthousiast publiek een gevarieerd programma ten gehore gebracht. Bijzondere vermelding verdient het solistische gastoptreden van Tim Fletcher op bandoneon. Met begeleiding van het DVS-orkest vertolkte hij het nummer Oblivion van Piazolla op fantastische wijze. Het orkest gaat zich nu weer voorbereiden op het volgende jaarconcert.

19

Foto: PR

den gespeeld op het knusse tennispark De Oude Eik. De jeugdcommissie had een mooie planning gemaakt met leuke wedstrijden voor iedereen. Soms werd er heel veel gevraagd van de deelnemers aan een wedstrijd en werden er hele spannende punten gespeeld. Soms moesten de betere spelers zich aanpassen aan de mindere/beginnende wedstrijdspelers en werd

er een beroep gedaan op het sociale gevoel van de deelnemers. Het was leuk om te zien dat iedereen zijn of haar uiterste best deed om zich aan te passen om de beginnende wedstrijdspelers op sleeptouw te nemen! Aan het eind van de ochtend stond er een heerlijke lunch klaar en werden de winnaars van de verschillende categorieën bekend gemaakt.

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

➜ Sanitaire installaties ➜ Dakbedekkingen ➜ Lood- en zinkwerken ➜ Centrale verwarming ➜ Airconditioning ➜ Luchtbehandeling WWW.hundersmarckbv.nL


SINTERKLAAS

SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT Zaterdag 1 dec. zondag 2 dec.

10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen Gratis parkeren, ook voor Sint en Piet! info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Jaguar XKR 4.2 V8 S/C COUPE Kenteken 86-XR-PF Kilometerstand 81.076 km Aant. versnellingen 6 (Automaat) Registratiedatum 31-08-2007 Garantie Jaguar Selected Edition Kosten rijklaar maken € 750,-

Prijs: €

Marge auto Brandstof Kleur Interieur Energielabel Gewicht

54.500,-

Nee Benzine Lunar Grey Leder G 1670 kg

Opties en accessoires: Alarmsysteem SCM goedgekeurd. Aluminium dashboard afwerking. Anti blokkeer systeem. Audiobediening op het stuur. Automatisch dimmende binnenspiegel. Automatische Stabiliteits Controle. Buitentemperatuurmeter. Carkit. CD-wisselaar. Centrale deurvergrendeling. Centrale deurvergrendeling afstandbediend. Climate control. Cruise Control. Elektrisch bedienbare ramen voor. Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen. Elektrisch verstelbare buitenspiegels. In hoogte verstelbaar stuur. Keyless Entry. Koplampsproeiers. Lederen stuurwiel. Lichtmetalen velgen (20). Middenarmsteun voor. Mistlampen voor. Navigatiesysteem. Nieuwe APK bij aflevering. Parkeersensoren. Radio/CD speler. Regensensor. Reservewiel. Snelheidsbegrenzer. Spoiler achter. Sportinterieur. Sportonderstel. Sportstoelen. Sportstuur. Sportuitvoering. Stoelverwarming voor. Stuurbekrachtiging. Tiptronic. Toerenteller. Traction control. Xenon verlichting

Bouw- en Aannemingsbedrijf

Beijersbergen Wassenaar Alle bouwkundige werkzaamheden: vervangen van kozijnen - ramen deuren; verbouwen van keukens en badkamers; plaatsen van trappen en dakkapellen, metselen fijn timmerwerk.

Van Hallstraat 22 Tel. 5115075. Fax 5114063

Bijzonderheden: De XKR, krachtig, elegant en voornamelijk bloedmooi.

Inkoop alle merken auto’s ••• Onderhoud alle merken tegen zeer concurrerende prijzen! Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!!

Wij hebben een auto voor u of Wij zoeken een auto voor u Citroën C1, airco, 12.000 km Citroën C2 Chevrolet Kalos, 5-drs. 2x Daewoo Matiz Fiat Panda, 50.000 km, nieuwstaat Ford Fiësta, 3-drs. Ford Fiësta 1.4 TDCi, 1 op 20 Ford Focus 1.6 Wagon Ford Fusion, 10.000 km, airco Ford Fusion, 8.100 km Ford Fusion, automaat, 27.000 km Ford Ka NIEUW Ford Ka Ford Ka Edition, leer Hyundai Atos, 5-drs, full options Mini One Mercedes E200 Kompressor cabrio, 1e eig. Mitsubishi Outlander 2.0 4wd, 50.000 km Nissan Micra, 20.000 km Nissan Primera, 60.000 km, 5-drs. Opel Agila 1.2 16V Opel Astra 5-drs. Opel Corsa 5-drs. Opel Corsa, 60.000 km Opel Tigra, incl. APK Opel Zafira 1.8 Elegance Peugeot 206 1.4 Peugeot 206 1.6 Peugeot 207, 3-drs., zilver Renault Clio TCE, 4.800 km Renault Laguna, groen Renault Megane 2.0 16V, Grand tour expr., 59.000 km Renault Scenic aut. Renault Twingo aut. Renault Twingo sport Seat Ibiza 1.4 16V Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco Skoda Super Suzuki Grand Vitara 4 WD, aut. Suzuki Vitara, aut. Suzuki Swift, 26.000 km Suzuki Swift, 5-drs., airco Transit Bus verhoogd, verlengd, airco VW Golf 1.6, 3-drs., zwart, airco NATIONALE

AUTO

PAS Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? Verpleeghuis Nebo zoekt een verzorgende (niveau 3) en een verpleegkundige (niveau 4/EVV’er) voor minimaal 24 uur. ‘De kracht van samen zorgen’. Bij Nebo zorgen we voor een veilige en warme woonomgeving voor kwetsbare ouderen. De vragen of wensen van onze bewoners zijn leidend en onze inspiratie.

Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar werken@bronovo-nebo.nl. Voor meer informatie over beide functies kunt u contact opnemen met Reggy Braakhuis, unithoofd, telefoon: 070-312 37 79.

Spreekt dit je aan? Wil je het beste van jezelf geven en kun je verantwoording nemen? Dán spreken we je graag. Wij geven je de kans jezelf verder te ontplooien en te ontwikkelen.

Verpleeghuis Nebo biedt een warm en veilig tehuis aan cliënten met een somatische- of een psychogeriatrische aandoening. Nebo vormt samen met Bronovo en Gezondheidscentrum Wassenaar de Stichting Bronovo-Nebo.

Nebo is een dynamisch en innovatief verpleeghuis in een luisterrijke omgeving. Ons lichte en ruime verpleeghuis grenst direct aan landgoed Clingendael. Kijk meer informatie op www.bronovo.nl

Verpleeghuis Nebo, Floris Arntzeniusplein 65 – 2597 SP Den Haag - tel: 070 – 312 37 37

2011 2006 2005 2003 2003 2007 2007 2008 2007 2007 2011 2003 2007 2006 2002 2001 2007 2005 2000 2001 2000 nov. 2010 2003 2007 2003 2002 2009 2009 2002 aug. 2006 2000 2005 2009 2007 aug. 2002 2004 2008 aug. 2007 2007 2004 2002

7.250,4.650,4.250,v.a. 1.250,2.250,3.250,6.950,7.250,9.650,7.250,7.950,7.950,2.750,4.450,4.400,6.250,9.250,12.750,5.250,1.950,2.850,1.950,10.750,2.950,1.750,8.750,2.950,2.250,8.750,9.750,2.850,7.750,2.250,3.750,6.250,6.950,4.750,6.250,15.750,5.950,6.850,6.950,p.o.a. 4.450,-

Automobielbedrijf

van Zelst

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299

voor ons complete aanbod zie onze site: www.vanzelstautos.nl verkoop alle merken nieuwe auto’s


samenleving

DE WASSENAARDER

Kort nieuws Word Vrijwilliger vrijwilligerswerk n Het mooiste cadeau dat je een ander kunt geven is persoonlijke aandacht. Heb je een paar uurtjes over om te investeren in een ander? Denk dan eens aan het volgende: Kookbegeleider (vacaturecode A 027): Welke gezellige man of vrouw wil een avond per week mensen met een verstandelijke beperking begeleiden bij het koken? Kantinebeheerder (vacaturecode P 015): Wie houdt het gezellig in de kantine van een grote Wassenaarse voetbalclub? Je coacht de (vrijwillige) barploegen en stuurt de weekendsupervisors aan. Maaltijdbezorgers Tafeltje-dekje (vacaturecode C 001): Help Wassenaarse ouderen langer zelfstandig thuis te wonen. Breng een dag per week een warme maaltijd (11.30-13.15 uur) bij hen thuis. Meer weten over deze of een andere vacature in het vrijwilligerswerk? Ga langs bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) in de Van Heeckerenstraat 2, bel 511 31 33 of stuur een email naar info@vrijwilligerscentralewassenaar.nl. Openingstijden ma t/m vr van 09.30-12 uur. www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl Vraag ook naar de vacaturemappen op het gemeentehuis of bij de bibliotheek.

donderdag 29 november 2012

Voedselbank in toenemend zwaar weer n Toename hulpvragen verwacht n Afname giften gevreesd vrijwilligers n De economie is in een recessie. Hans de Bruijn van de Voedselbank Wassenaar (VBW) vreest voor de gevolgen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorige week dat de economie opnieuw in een recessie verkeert. Penningmeester Hans de Bruijn van de Voedselbank Wassenaar (VBW) vreest voor de gevolgen. “Een aanscherping van de criteria dreigt’, ‘ zegt hij hierover.

Stille armoede

De VBW vult met twintig pakketten voor huishoudens zo’n dertig monden in Wassenaar.

Volgens voorzitter Gina van Kesteren van de voedselbank bestaat ook in het villadorp stille armoede. Mensen vinden de weg naar de voedselbank veelal via de schuldhulpverlening of via de kerken, maar zij kunnen ook zichzelf aanmelden. Dan dienen ze wel te voldoen aan scherpe normen. “We delen voedsel uit aan mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Het kan dan gaan om mensen in de bijstand, maar ook om zogeheten zzp-ers, kleine zelfstandigen die in problemen zijn gekomen en geen beroep kunnen doen op bijstand. Voor de verstrekking van de pakketten wordt uitgegaan van leefgeld per maand, dus het inkomen

dat overblijft na aftrek van vaste lasten als huur, gas, elektriciteit, water, zorgverzekering en aflossing van schulden. Voor een éénpersoonshuishouden mag dat bedrag niet hoger zijn dan 180 euro per maand.’’

Beroep zal toenemen

De Voedselbank Wassenaar is als zelfstandige stichting aangesloten bij de regionale voedselbank Haaglanden, die de pakketten aanlevert. Penningmeester De Bruijn denkt dat enerzijds het beroep in de regio op de voedselbanken nog zal toenemen en dat anderzijds de giften zullen afnemen, omdat mensen in de dalende economie de hand op de knip zullen houden.

Iedere donderdag delen vrijwilligers van de voedselbank in Wassenaar de pakketten uit. ‘Vers’ is daarbij het probleem. Gina van Kesteren is dan ook blij dat bakker Niek Kapteijn het pakket aanvult met vers brood en dat ook particulieren vaak levensmiddelen afgeven. Rond de kerst krijgt ook het winkelend publiek in Wassenaar weer te maken met de voedselbank. Dan is er weer een inzamelingsactie in de supermarkten. Mensen kunnen dan in de winkel voedsel schenken, maar bijvoorbeeld ook andere dingen die goed van pas kunnen komen zoals wasmiddelen. Geven kan ook eenvoudiger:: De bankrekening van de voedselbank heeft nummer 10.65.03.359.

Huizen bouwen in Nepal vrijwilligerswerk n Jacqueline Hornman uit Wassenaar is met non-profit organisatie Habitat for Humanity naar Nepal geweest.

Nieuw SWOW seniorenproject senioren n Samen de draad oppakken is de nieuwe naam van het project Activerend Huisbezoek van de SWOW. “Samen de draad oppakken” is bedoeld voor Wassenaarders vanaf 55 jaar die het gevoel hebben dat hun leven wel wat meer glans kan gebruiken. Een Seniorenadviseur kan u hierbij behulpzaam zijn. Menig oudere kan zich van tijd tot tijd eenzaam voelen en door sombere gevoelens geplaagd worden. Dit kan vooral het geval zijn wanneer er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld het verlies van een partner of dierbare, een verhuizing, of verlies aan mobiliteit. Door allerlei omstandigheden kunnen mensen uit hun evenwicht raken. Vaak hebben mensen de overtuiging dit zelf op te moeten lossen. Terwijl een steuntje in de rug juist kan zorgen dat het evenwicht sneller terug gevonden wordt. Het project “Samen de draad oppakken” biedt deze steun. Het feit dat iemand meedenkt kan al heel wat opluchting en innerlijke rust geven. De seniorenadviseur spreekt regelmatig met geïnteresseerden af, luistert en ondersteunt met gesprekken. Zij bekijkt de persoonlijke situatie, zoekt samen wat u zou willen en helpt vervolgens passende stappen te zetten. Zo kan het “ Samen de draad oppakken” project de weg wijzen naar nieuwe activiteiten of het aangaan van nieuwe contacten. Het is net dat beetje hulp om de draad weer op te pakken zodat u zelf weer glans aan uw leven kunt geven. Deelname is kosteloos. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de seniorenadviseur van de SWOW, Saskia van der Meer. Op woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 14.00 uur kunt u bij haar terecht voor een afspraak. Tel : 070-5117576.

21

Penningmeester Hans de Bruijn van de Voedselbank Wassenaar (links) en voorzitter Gina van Kesteren verrassen bakker Niek Kapteijn in diens bakkerij met een bloemetje. Een blijk van dank voor het aanvullen van de voedselpakketten met vers brood. Foto: Henk van Lierop

ONZE FRAAIE COLLECTIES KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN ZIJN BINNEN! Inclusief een gevarieerd aanbod Goede Doel kaarten! Interesse? Bel of mail en laat u adviseren over de mogelijkheden om uw kaart of feestdagenmailing nog persoonlijker te maken.

BESTEL NU! ✓ Printen en drukken ✓ Variabel printen ✓ Printing on demand ✓ Personaliseren Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

✓ Logo ontwerp ✓ Communicatieadvies ✓ Vormgeving en opmaak ✓ Voorraadbeheer communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Co m mu nicat ie - Creat ie - Reali

satie

Tijdens een bouwreis heeft zij een week lang samen met de lokale bevolking meegebouwd aanhuizen voor gezinnen die nu nog onder zeer slechte omstandigheden wonen. “Het contact met de toekomstige huiseigenaren was erg leuk. Ze waren open en betrokken en gaven antwoord op alle vragen”, zegt Jacqueline Hornman. Met een bouwreisteam van 20 personen heeft zij samen met de inwoners uit de lokale gemeenschap gebouwd aan huizen in Jhapa, in het zuiden van Nepal. Nepal, een land met een rijke historie, cultuur en kleurrijke bevolking. Echter óók een land waar 31% van de bevolking onder de armoedegrens leeft en 41% in slechte woonomstandigheden verblijft. Er is geen hygiënische watertoevoer en zelden heeft een woning een toilet of elektriciteit. Deze slechte kwaliteit van huisvesting is ook heel brandgevaarlijk; per jaar verliezen bijna 10.000 families hun huizen door brand. Daarnaast wordt het land geteisterd door natuurrampen zoals landverschuivingen en overstromingen. Habitat Nederland heeft in Nepal een groot project geadopteerd met als doel om 2.400 vrouwen te trainen om hun eigen inkomen te genereren, tien bamboekwekerijen op te zetten en honderd ecologisch verantwoorde bamboehuizen te bouwen. Dankzij de steun van deze bouwreizigers zijn er weer een aantal gezinnen dichterbij verbeterde huisvesting en een beter bestaan. Habitat for Humanity is een internationale non-profit organisatie die degelijke en veilige huisvesting biedt voor gezinnen in ontwikkelingslanden. De organisatie wil mensen een steun in de rug geven om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen en gelooft dat een veilig en degelijk onderkomen hiervoor hét middel is. Daarom bouwt Habitat, samen met de nieuwe huiseigenaren, eenvoudige en betaalbare huizen. Zij verstrekt hiervoor een lening zonder winstoogmerk die de eigenaren via een maandelijkse aflossing terugbetalen. Hiervan worden weer nieuwe huizen gebouwd. www. bouwmee.nl. www.habitat.nl.


Grote OUTLET VERKOOP bij ROEST RIJNSBURG op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december

De winkel in Rijnsburg gaat weer twee dagen open! Na de succesvolle verhuizings uitverkoop is het gelukt nog een aantal zeer scherpe aanbiedingen voor u in te kopen. In OUTLET vorm, maar altijd met de zekerheid van Roest. Onderstaand een aantal voorbeelden, soms slechts enkele stuks, dus OP=OP Dennis en Maurits helpen u graag! LCD / LED TV:

AUDIO:

Sony 32” (80 cm) full-hd, Ziggo geschikt, van € 549,- voor

Samsung 40” (100 cm) full-hd,

van € 699,- voor

Ziggo geschikt

€ 399,Sony 32” LED Tv nu € 399,-

€ 499,-

Philips 46” (115 cm) full-hd, Ziggo geschikt

van € 749,-

voor € 599,-

van € 1149,- voor

Diverse Loewe demo LED TV’s modellen: -/- 25% KORTING!!! KLEIN HUISHOUDELIJK:

7 programma’s

van € 649,- voor

Miele Wasautomaat 1400 toeren W3241 van € 1049,- voor

Sharp Magnetron 800 watt

van € 109,- voor

€ 79,-

Tefal stoomgenerator 4 bar 1,6 lt waterinhoud van € 169,- voor

Siemens Wasautomaat 1400 t 7 kilo, aquastop Siemens Condensdroger 7 kilo inhoud,

€ 899,-

*na aftrek € 20,- retour via Tefal

WITGOED :

van € 699,- voor

Philips 42” (107 cm) full-hd, Ziggo geschikt, net-tv

Sony Micro setje CMT FX 205 radio-cd-boxjes van € 129,- voor € 79,Sony BDV-L600 Blu Ray, radio, 2.1 surround van € 499,- voor € 349,Sony BDV-E380 Blu Ray, radio, 5.1 surround van € 499,- voor € 299,-

€ 119,-*

Miele 1800 watt stofzuiger nu € 99,-

Miele Condensdroger 7 programma’s

van € 899,- voor

€ 449,€ 449,€ 849,€ 699,Siemens 1400 toeren wasautomaat nu € 449,-

Bosch Stofzuiger BSGL31700 rood, 1700 watt van € 119,- voor

Siemens Stofzuiger VS06G1812 zwart, 1800 watt

van € 129,- voor

€ 79,€ 89,-

Miele Stofzuiger S2121 mango rood,1800 watt van € 159,- voor

€ 99,-

Bosch Espresso volautomaat, TCA 5309

van € 599,- voor

www.roest.tv

GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

€ 399,

Speciale consumenten ACTIE

De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

Het Rijnlandkozijn. Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnprofiel. Aan u de keus.

T/m 31 dec. 2012 woonvloeren met aannemerskorting!*

Nu tot 15% Introductie korting!

Tegels voor het hele huis In onze vernieuwde showroom presenteren wij een uitgebreide collectie wand- en vloertegels voor het hele huis in diverse stijlen en prijsklassen. Zowel levering als plaatsing door onze vakkundige tegelzetters behoren tot de mogelijkheden. En wilt u vloerverwarming? Ook dat kunnen wij voor u uitvoeren. * Vraag naar de voorwaarden.

www.sanidrome.nl/terlaak, Gieterij 8, Noordwijkerhout, (0252) 37 09 10

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl


worldly wassenaar

DE WASSENAARDER

Kort nieuws News summary in English expats n Especially for our foreign residents De Wassenaarder will provide weekly English news items. A selection of informative, important or interesting news from the area will be summarized in small bullet-items. ‘Sinterklaas’ himself was one of the speakers at the city council last monday. In rhyme he satirized the budget-exceedings at the projects of Den Deyl: the bike tunnel, end the fast-bike-street. He also commented on the recent problems between the local politicians.

n

n An accounting firm has published a critical report about the budget-exceedings in the development of Den Deyl. Also was reported that the Wassenaar government has been sloppy with the the legal information-duty around this matter.The financial report was, according to the accountant, ‘cryptic’. n The new ‘Masterplan for the development of the former airfield Valkenburg mentions still 5000 new houses. The plan is to see on www.locatievalkenburg.nl. The contours of the former airfield are to be remain seen in the new district.

Mayor Hoekema revealed a plaquette at Rijnlands Lyceum. The school is now a ‘Cambridge Associate School’. The two schools are working together and it’s also possible for Dutch pupils to take an Cambridge University Certified exam. n

The police is searching for the owners of a silver tea set, which is thought to be stolen. For pictures, see page 9 of this newspaper. Is it yours or do you know more about it? Call 0900-8844 or anonymous: 0800-7000 n

n The historical association ‘Oud Wassenaer’ celebrates it’s 11th lustrum with a new book: ‘Actueel Verleden 2’. The book contains columns of which most have earlier been published in De Wassenaarder. n Want to meet Sinterklaas? On saturday december 1st he will be riding the steam-train at the ‘Valkenburgse Meer’ (Lake Valkenburg). Only a few tickets are available.

On friday december 7th 16.00h21.00h there is a christmas fair at the neighbourhood-center Zonneveldweg 55 a. n

Christmas bazaar season n Come and join our efforts for charity in the true Christmas spirit, and do some of your Christmas shopping as well at the Christmas bazaar at the British club of The Hague, Koningin Marialaan 2, The Hague. December 7th 10.30 to 1.30 p.m.. There will be plum puddings, mince pies, fruit cakes, marmelades, Christmas cards, children’s books, wreaths for your front door. You might even win a handsome prize in the Raffle and try your luck at the Tombola and win! Proceeds will go to our 2 charities - Kika Kankervrij and Help for Heroes. Look forward to seeing you there.

donderdag 29 november 2012

23

Celebrating with Sinterklaas n Dutch december tradition By Brid van der Meiden

traditional n Hurrah Sinterklaas has finally arrived safely! He landed at the Wassenaar harbour and was greeted by the Mayor and hundreds of children Saturday afternoon. His long journey by steamboat from Spain with his Zwarte Pieten (Black Peters) is filled with angst as there is always some dastardly plot to stop him reaching the Netherlands with the gifts. Dutch children follow this nail biting story of ‘ will he/won’t he get here’ on TV, so when he arrives on Dutch shores the relief and excitement is almost palpable.

Songs and carrots

Once Sinterklaas arrives, normally the 3rd week in November, a shoe is placed in front of the fireplace with a carrot or some hey for his horse and children sing special songs. The following morning the carrots are replaced with little ‘goodies’. Sinterklaas songs are so traditional and so ingrained into the Dutch psyche that they are often the only whole songs an average Dutch person in adult life knows! However the big question is, have you been a naughty boy or girl? The Sint knows all. He carries a big red book about all the good deeds, good grades and good behaviour for any given child. However if you have been ‘stout’ (naughty) that has also been noted. Traditionally for the really bold children their shoes were filled with a bundle of sticks, a so called ‘roe’. You will also have noticed the plethora of foodstuffs that coincide with the arrival of The Sint? Pepernoten (small bite sized pieces of biscuit) chocolate pepernoten, chocolate coins and letters, speculaas (like a spiced biscuit) speculaas filled with almond paste, letter shaped pastry filled with almond, mar-

Sinterklaas He landed at the Wassenaar harbour and was greeted by the Mayor. Photo: Bouwe Prins zipan figures and the list goes on. But who is this benevolent man dressed as a long ago bishop? He dates back to the original St Nicolas who was a Greek bishop 270-343 in Myra which today lies in Turkey. However in 1087 his relics were transferred to Bari Italy. At the time this was under Spanish rule, hence the link with Spain. The Zwarte Piets are his helpers, dressed as 17th century Moorish pageboys with wonderful colourful clothing, donning feathers in their caps, sometimes helpful, most times deliciously mischievous!

Surprises and poems

The build up to 5th December when Sinterklaas actually arrives to your house and drops off the gifts is a very busy one. Children make ‘Surprises’ for their classmates, hoc-

key mates or any other group they belong to. First comes the ‘lootjes’ when a name is pulled out of a hat and you are that persons secret Santa, then the surprise has to be made. Usually it is an elaborate papier marché construction to conceal the gift inside. Often the gifts are of a humorous nature teasing the recipient in some way. Families with older kids do the lootjes and surprises for 5th December, called ‘de Pakjes Avond’ but also have to compose a poem about the chosen family member and it is a must to point out all of their little odd idiosyncrasies in the nicest of ways of course. Mums and dads beware! For the younger kids on 5th, Oma and Opa may visit and at a certain hour the kids begin singing the Sinterklaas songs. The arrival of the gifts from The Sint is heralded by a bang

on the door, the sounds of pepernoten being strewn on the hall floor and a thump as the burlap sack filled with the long awaited presents is deposited.....and so the party begins! Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer Hoe waaien de wimpels al heen en al weer Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe: Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe O lieve Sint Nicolaas, kom ook eens bij mij En rij toch niet stilletjes ons huisje voorbij

Vrouwen onzeker in feestjurk afvallen n Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat 55% van de Nederlanders zichzelf te dik vindt.

Opvallend is dat vrouwen zichzelf eerder dik vinden dan mannen (56% vs 43%). Terwijl uit het onderzoek blijkt dat 60% van de mannen tussen 30-70 jaar te dik is versus 44% van de vrouwen in die leeftijds-

klasse*. Dat zegt wel iets over het zelfbeeld van vrouwen. 58% van de vrouwen geeft aan af te willen vallen voor de naderende feestdagen, omdat ze zich dan zelfverzekerder voelen in hun feestjurk. Kim Verwaayen (27) is een van de duizenden afvallers die met Power Slim haar streefgewicht heeft bereikt. Kim is het gelukt om 40 kilo af te vallen. “Veertig kilo, een mooi rond getal”, aldus Kim. “En ik weet zeker dat ik op gewicht blijf. En ik weet dat ik me ook zo nu en dan een uitspattinkje kan veroorloven en dat is een heel veilig gevoel. Ik voel me nu zelfverzekerder en heb voor de feestdagen eindelijk een keer een mooie strakke feestjurk. ” Op 1 februari 2011 ging de knop om bij Kim. “Ik was het zat om dik te zijn. Ik woog 101,8 kilo en wilde mezelf weleens dun zien. De Power Slim producten zijn echt vervan-

gers voor de dagelijkse voedingsmiddelen, het zijn niet alleen maar sapjes of shakes, er is o.a. ook toast, pasta en rijst en zelfs lekkere koekjes en nootjes. Ik voelde me als een kind in een snoepwinkel!”


VOOR DE COMPLETE AANPAK VAN UW INTERIEUR MEUBELRESTAURATIE

in de n e g n e r b gehele d Randsta

Restauratie van kasten, kabinetten, tafels, stoelen enz. Verwijderen van koffiekringen en vlekken van uw meubels. Tevens verwijderen van houtworm, huisboktor, spinhoutkever.

MEUBELSTOFFERING

Gekrakeleerd, verschoten door de zon of hoofdvlekken, reparatie en vernieuwen van lederen kussens, kuipen, zitgedeelten, armleuningen. t, o.a. Eiken, Artifor Opkleuren van leer, verbeteren van binnenux, Chesterfield, Leol vullingen en singels. r, Gelderland, Pande Pastoe, enz.

Stofferen van bankstellen, bejaardenfauteuils, stoelen, enz. Vervangen van singelbanden, veren en schuimpolyether. Gespecialiseerd in het stofferen van kussens,o.a. Eiken, Artifort, Leolux, Gelderlandmeubels.

BIEZEN, RIETEN, ROTAN, PITRIET STOELEN. OOK HET LIJMEN VAN STOELEN ENZ.

e merken ll a n e r e v le ij w TAPIJT EINIGEN VAN UW

TEVENS R

Verplaatsen van meubels, verwijderen en afvoeren van oud tapijt en het nieuwe tapijt gelegd in één dag tijd zonder zorgen...

UW BESTE KEUS, AL 35 JAAR LANG EN LEVERING ONDER GARANTIE!

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème

WONINGINRICHTING

Van Zuylen van Nijeveltstraat 1-C 2242 AH Wassenaar

Openingstijden: Maandag van 10.00 - 16.00 uur Donderdag van 12.00 - 19.30 uur

070 - 517 88 94

Overige dagen op afspraak.

b.g.g. 06 - 45 31 20 18

Ook zaterdag en ‘s-avonds mogelijk!

MEUBELSTOFFERING

www.kluswinkelwassenaar.nl

WIJ WERKEN UITSLUITEND MET GESPECIALISEERD PERSONEEL. ALLE MEUBELS WORDEN GRATIS GEHAALD EN GEBRACHT!

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Groningen

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor

Alkmaar Zwolle

is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we

Haarlem

waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Goudwisselkantoor d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag Utrecht Rotterdam

Nijmegen Klaaswaal Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

Enschede


politiek

DE WASSENAARDER

Kort nieuws De maatbeker van Jan Hoekema ingezonden n De maat rond de Wassenaarse bestuurscultuur is vol, zo laat de burgemeester weten. Het duurde lang voor dit besef bij hem is doorgedrongen, ondanks eerdere signalen van diverse kanten. Voor Wassenaarders is het al veel langer duidelijk dat de maat niet alleen vol is maar zelfs overloopt. Er schort het nodige aan het bestuur van ons dorp en de verhoudingen op Huize de Paauw. Wie zo nu en dan zijn gezicht in de raadszaal toont, doet het pijn om te zien hoe de burgemeester regelmatig het gebruik van zijn voorzittershamer lijkt te prefereren boven woord en weerwoord. Aan de reeks van rapporten, meelezers, adviseurs over de afgelopen tijd (BING, Eenhoorn, Mans, Partners + Pröpper, Rijnconsult) wordt nu Van den Berg toegevoegd. (Die klaarde overigens in 2004 al eens een Wassenaars gemeentelijk klusje.) Dit alles heeft tienduizenden euro’s aan belastinggeld gekost. Dat is de prijs van incompetent bestuur…. Met dit besluit heeft de burgemeester zich een brevet van onvermogen gegeven, omdat hij blijkbaar niet zelf meer in staat is te bemiddelen en de problemen op te lossen. (Partijen tot elkaar brengen, diplomatie en onpartijdigheid zijn bij uitstek eigenschappen waarover een burgervader dient te beschikken.) Het binnenkort verstrijken van zijn 1e ambtstermijn maakt de zaak nog zorgelijker. Hoe gaat het straks verder? Via wijkwandelingen, spreekuren, diplomatenbustochtjes (naar Voorschoten!) en -partijtjes (de Paauw!) en een kindervoorleessessie wordt er hard aan zijn imago gewerkt. Misschien een idee om in navolging van collega Charlie uit Zoetermeer het nieuwe kabinet voor een ‘werkbezoek’ aan Wassenaar te vragen? Of het nog zal helpen blijft de grote vraag. Peter Ten Arve

Bezint eer gij begint! ingezonden n Eens in de zoveel tijd komt iemand (meestal een passant cq. uit eigenbelang) op de briljante gedachte om de openbare parkeergelegenheid rond het sociale wooncomplex Nieuw Rijksdorp tot Blauwe Zone te (laten) verklaren met een (betaalde) ontheffing voor bewoners. Sinds de stichting van het complex is dit voornemen steeds tegengehouden door een meerderheid van de bewoners, mede uit coulance tegenover de cliëntele van Wijk en Gorsira, omliggende woningen (al dan niet terecht) gereserveerde (beste) parkeervakken, en het ontbreken van een parkeergarantie. Zou vooroverleg naar huurders anciënniteit niet zinvoller zijn dan een fait accompli met mogelijk onomkeerbare besluiten, naar aanleiding van een verzoek van één zijde, of meerdere die suggereren de belangen van álle eerdergenoemde bewoners te behartigen? Voorts zijn lastenverhogingen voor groepen burgers nu eenmaal eenvoudiger door te voeren dan bezuinigingen bij de overheid zelf (BNR/SCP) Of is er soms sprake van een beneficiair werkgelegenheidsproject voor toezichthouders cq. handhavers van de openbare orde? A.A. Hart Nieuw Rijksdorp

donderdag 29 november 2012

25

College geeft ontwikkelaars vrij spel n Bestemmingsplan besproken in de gemeenteraad ingezonden n College van Burgemeester en wethouders wil met een nieuw bestemmingsplan de bouwmogelijkheden in Wassenaar Noord drastisch wijzigen. In een bestemmingsplan legt de gemeente vast waar gebouwen en huizen mogen staan, hoe groot ze mogen zijn en waar ze voor gebruikt mogen worden.Het bestemmingsplan Hofcamp, omvat een groot gebied van Wassenaar, grofweg tussen de lijn Lange Kerkdam en Weteringpark, en tussen de Rijksstraatweg en de Oostdorperweg. Dit bestemmingsplan gaat op de schop. Voor alle 10.000 bewoners en vele bedrijven betekent dit een wijziging van de mogelijkheden. Het bijzondere is wel dat enerzijds van onze burgers bouwrechten worden afgenomen terwijl anderzijds ingrijpende ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden in Wassenaarse woonwijken.

Burgers beknot

De bouwrechten die afgenomen dreigen te worden zitten in het uitbreiden van woningen naar boven, naar opzij en naar voren. Een extra verdieping, een verhoging van de zolder of een uitbouw aan de zijkant, veel van dit soort zaken kunnen straks niet meer. De bescheiden woningvergroting zoals verbeeld in de foto zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Daar tegenover staan opmerkelijke ontwikkelingen waar vele burgers grote vraagtekens bij hebben geplaatst. Voorbeelden daarvan zijn grootschalige hoogbouw in de wijk Van Polanenpark en een Casino aan de Lange Kerkdam.

Hoogbouw

In Van Polanenpark ( Bellesteynschool) wil het college van B&W een ontwikkelaar ruimte geven om een

Ontwikkelmogelijkheden Bellesteynlocatie. Foto: PR ongepast groot blok van 6 bouwlagen te realiseren. Saillant detail is dat de ontwikkelaar straks tot 2 meter afstand van een bescheiden rijtjeshuis zijn beton mag gaan storten. Wordt het gebouw mooi of lelijk? Armoedig of sjiek? Van baksteen of van golfplaat? Daar hebben burgers en de gemeente niets meer over te zeggen. Sinds het welstandsvrij verklaren van Wassenaar Noord zijn we overgeleverd aan de smaak of de portemonnee van de ontwikkelaar.

Casino

Een omstreden casino wordt mogelijk gemaakt in een woonwijk waar de afgelopen tijd al veel klappen gevallen zijn. Aan de Lange Kerkdam mag straks een 11 meter hoge casino verrijzen. Harry Mens, de eigenaar van de locatie, die via een schade

claim aan de gemeente de sloopvergunning van het karakteristieke huisje op de hoek heeft afgedwongen, krijgt van ons college nog een cadeautje waarmee de verkoopwaarde van zijn onroerend goed verder stijgt. Als de Casino bestemming eenmaal verankerd is in het bestemmingsplan kan iedereen, met goede of kwade bedoelingen, met automaten of met black jack, voor amusement of witwas doeleinden, op deze plek een Casino runnen. De mogelijk beste bedoelingen van de huidige initiatiefnemer ten spijt.

Gelegenheidspolitiek

In plaats van een visie te hebben hoe ons dorp eruit moet zien, lijkt het erop dat het college kiest voor de ontwikkelaar boven de burger. Niet het belang van haar burgers,

maar financiële belangen van corporaties en speculanten lijken de boventoon te voeren. Iets wat WWW ernstig zorgen baart. De inzet van WWW is om het dorpse karakter van Wassenaar te beschermen en waar mogelijk te versterken. Meer variatie in het straatbeeld van Wassenaar Noord past daarin. Het dicht laten slibben met ongepaste bouwblokken en verslavende vermaak industrie past daar niet in. Maandag 3 december word het bestemmingsplan op initiatief van WWW besproken in de raad. De zitting is openbaar. Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan neem gerust contact op met ons via fractie@watwassenaarwil.nl of 0624560101. De fractie van WatWassenaarWil

Drinkwater blijft € 0,001 per liter water n Duizend liter drinkwater kost in 2013 nog steeds € 1,12 bij Dunea. De vaste kosten zijn aangepast met inflatie. Met de aanpassing komen de kosten voor water voor een regulier huishouden op € 62,79 voor een heel jaar. Met deze tarieven kan

het waterbedrijf ook in 2013 de waterkwaliteit en de betrouwbaarheid van levering op hoog niveau houden en de natuur van de waterwingebieden beschermen. De gemeenten waarin Dunea levert, stellen als aandeelhouders elk jaar de tarieven vast. Ze ontvangen geen dividend van Dunea, maar de meeste gemeenten heffen wel precario op waterleidingen in ge-

meentegrond. “Het precariotarief verschilt sterk per gemeente, tussen nul en 40 euro per adres per jaar,” verklaart directeur Piet Jonker. “Daarom blijft het eerlijk om de precario die een gemeente ons in rekening brengt, alleen door te berekenen aan de klanten in die gemeente.” Dunea betreurt dat de belasting op leidingwater (BOL) is gebleven, ondanks de aangekon-

digde afschaffing van het vorige kabinet. De heffing op de eerste 300 m3 drinkwater, stelt de Kamer voor 2013 waarschijnlijk vast op 0,175 per kubieke meter. Jonker: “Bij een gemiddeld jaarverbruik van 180 kubieke meter, had dit een gezin mooi weer drie tientjes gescheeld; 10% van de totale waterrekening.” De Tarievenregeling 2013 is te lezen op www.dunea.nl.

Kamerlid Hoogland bezoekt PvdA politiek n Op 20 november lichtte Tweede Kamerlid Duco Hoogland bij de PvdA Wassenaar het Regeerakkoord nader toe. De bijeenkomst vond plaats in de Zonnehof. Duco Hoogland gaf de algemene lijnen van het Regeerakkoord weer en ging, mede naar aanleiding van vele vragen, dieper op

verschillende punten in. Onderwerpen als sociale zekerheid, de verkorte WW-periode, de bezuiniging op de huishoudelijke hulp, ziektekosten, maar ook ontwikkelingssamenwerking, werkgelegenheid, de economische situatie in het algemeen, gemeenten van ten minste 100.000 inwoners en nog diverse andere punten kwamen ruimaan bod. Het Regeerakkoord is een complex onderwerp. Er is sprake van

een crisis en iedereen zal daar de gevolgen van merken. Ook voor de PvdA zijn er onderwerpen die men graag anders gezien had. Wel is het zo dat veel punten, die voor de PvdA belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld nivellering, in het Regeerakkoord terug te vinden zijn. Dit Regeerakkoord wordt uitgevoerd. op een aantal terreinen moet de precieze invulling nog uitgewerkt worden.

Foto: PR


Goed uit eten (Bijna) alles is mogelijk bij restaurant Zonneweelde Sinds vier jaar zwaaien Olav en zijn broer Jan de scepter over restaurant Zonneweelde, op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout. “Bij ons overheerst het huiskamergevoel; je bent welkom, en we doen er alles aan om het u naar de zin te maken”, zo omschrijft Olav het restaurant. De inrichting en het menu stralen dat ook uit. Hier kom je voor een goede maaltijd: lekker en veel. “Wij serveren altijd veel verse groenten, en we hebben ook gerechten die je niet vaak meer in restaurants vindt, zoals stoofvleespannetje, gebakken kippenlevertjes, stoofpeertjes in de winter, en rabarbercompôte in de zomer.” Ook tijdens de komende feestdagen is Zonneweelde gewoon open, behalve op kerstavond en oudejaarsavond. “Tijdens alle feestdagen, of het nou kerst, Pasen of Hemelvaartsdag is, serveren we een heerlijke brunch. Reserveren is dan wel noodzakelijk.” Maar de grootste troef van Zonneweelde is toch wel, dat op aanvraag bijna alles mogelijk is. Dat is de invulling van gastvrijheid hier. Voor Olav niet meer dan logisch: “Ons succes wordt bepaald door de gast die bij ons aan tafel komen zitten.” Restaurant Zonneweelde Duindamseweg 8 2204 AS Noordwijk tel. 0252-372524 www.restaurantzonneweelde.nl

Voor ieder moment Van de dag Lunch - diner - borreL

StationSweg 7 2312 aS Leiden 071 - 889 40 77 www.grandcafevanbuuren.nl

Eeterij de Beleving

binnenspeeltuin

buitenspeeltuin

Kraaierslaan 7 • 2204 AN Noordwijk • T 0252 - 37 04 10

info@eeterijdebeleving.nl • www.eeterijdebeleving.nl

Kerstdiner in stijl bij Restaurant De Zwaan Op Tweede kerstdag is De Zwaan geopend vanaf 10.00 uur. Vanaf 12.00 uur kunt u genieten van een heerlijke kerstlunch, met allerlei luxe gerechten als carpaccio van hert of een zalmtrio. Vanaf 17.00 uur serveert De Zwaan een prachtig kerstdiner met bijvoorbeeld hertenbiefstukjes. Terrine van eendenlever en geconfijte eendenbout, of langoustines met kaneel. Dit alles eventueel vergezeld van een exquise wijnarrangement. Behalve goed en lekker eten zorgt De Zwaan natuurlijk ook voor een feestelijke ambiance. Het restaurant is uiteraard in kerstsfeer ingericht, en terwijl u eet kunt u genieten van sfeervolle live (kerst) muziek. De feestelijke kerstinrichting past perfect bij de nieuwe inrichting van De Zwaan. Het restaurant heeft nieuwe vloeren

gekregen. De nieuwe inrichting is modern, met een knipoog naar het klassieke, met natuurlijk kleuren als grijs, wit en zachte bruintinten. Het geheel wordt bekroond door een nieuwe bar. “Die is werkelijk het sieraad van de zaak geworden”, aldus de eigenaar. Ook het personeel is in nieuw tenue gestoken: zwart met oranje accenten, die terugkomen in het logo van De Zwaan. Zelf alvast een voorproefje krijgen van de nieuwe uitstraling van De Zwaan, of het aanbod voor de kerst? Bekijk dan eens de website www.restaurantdezwaan.nl, die net als het restaurant zelf al een kleine restyling heeft ondergaan. Dineren in stijl, dat doe je bij Restaurant De Zwaan. Ook tijdens de feestdagen! Reserveren is uiteraard gewenst.

Restaurant de Zwaan Boulevard 111 - Katwijk Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl


nieuws

DE WASSENAARDER

donderdag 29 november 2012

Vitrine tentoonstelling

Kort nieuws Onrust rond Bellesteijn

erfgoed n De eerste tentoonstelling van particuliere verzamelaars in de Verkade-Clark zaal van de bibliotheek is nu officieel geopend.

ingezonden n Het voorontwerp voor een gewijzigd bestemmingsplan “Hofcamp” is sinds begin oktober bekend. In dit plan krijgt de locatie Bellesteijn een nieuwe bestemming. Deze locatie ligt grofweg ingeklemd tussen de Oostdorperweg, de flats aan de Dirk de Raetlaan, de Professor Molenaarlaan en de wijk Molenaar / Van Bellelaan. Zowel bewoners van de aangrenzende eengezinswoningen als van de flats aan de Dirk de Raetlaan maken zich ernstige zorgen over de impact van de nieuwbouwplannen op hun woongenot. De bewoners hebben zich verenigd in de ‘Bewoners Belangengroep Bouwlocatie Bellesteijn’. Inmiddels zijn zij twee avondenbij elkaar geweest om gezamenlijk hun bezwaren te formuleren. Het waren druk bezochte avonden. Inmiddels heeft de BBBB een breed ondersteunde inspraakreactie ingediend (200 handtekeningen). Het nieuwe plan maakt flatbebouwing van 3, 4 en 5 lagen (variërend van 10-16m hoog) en een buurtcentrum mogelijk. Het bouwoppervlak wordt veel groter dan de voormalige school en er kan veel dichter bij de flats van de Dirk de Raetlaan en de eensgezinswoningen worden gebouwd. De concept plannen gaan zelfs zo ver dat de Van Bellelaan en de plantsoenstroken grotendeels zouden verdwijnen. Afgezien van het ruimtelijke aspect en het leefgenot dat de huidige groenstrook biedt, omvat dit waardevolle bomen en een broedplaats voor talloze vogelsoorten. De omwonenden vrezen dat een veel te stedelijk, opgepropte en onWassenaarse situatie zal ontstaan. Omdat er ook nog 80 tot 100 nieuwe parkeerplaatsen bij moeten komen zal er op de ingeklemde locatie zeker geen ruimte meer voor groen overblijven. De omwonenden vrezen dat in het huidige plan de verkeersafwikkeling en de parkeer- en groensituatie niet op een goede, aanvaardbare manier worden ingevuld. Kort samengevat vinden de buurtbewoners de geplande bebouwing te groot, te hoog en te dicht op de bestaande bebouwing. Door de bouw zal het woon- en leefklimaat onaanvaardbaar achteruitgaan. Het plan past gewoonweg niet in de buurt. Zij vinden dat er maximaal 3 hoog mag worden gebouwd, maar wel qua stijl passend bij de eengezinshuizen-omgeving. De omwonenden vertrouwen er op dat hun stem zal leiden tot een voor hen acceptabele invulling van de locatie Bellesteijn. Het bestemmingsplan ‘Hofcamp’ zal ook tijdens de ‘Carrousel’ van de gemeenteraad op 3 december in de Paauw behandeld worden. BBBB heeft spreektijd gevraagd.

ja. Wassenaar is groen, maar sommig groen hoort er niet. Foto: Nico Mooyman

Teveel groen en bouwzorgen n Wandeling toont verschillen tussen Noord- en Zuid politiek n Burgemeester Hoekema maakte, samen met wethouder Fred Sanders, een wijkwandeling door Groot van Polanen, waar hij het achterstallig groenonderhoud zag en de zorgen van bewoners aanhoorde. Vergeten zaken in de Wijk Groot van Polanen kwamen donderdag (weer) aan de orde tijdens de wijkwandeling met burgemeester Jan Hoekema en wethouder Fred Sanders. Bij de wandeling kwamen zichtbaar verschillen tussen noorden Zuid Wassenaar naar boven.

Achterstallig onderhoud

Wat het meest in het oog springt, is het achterstallige onderhoud van het groen. “Van borders is een sprake meer,”stelt Ton Evers, voorzitter in de wijk. Wim Issendonck, manager Wijk- en Buurtverenigingen, geeft toe dat er keuzes worden gemaakt, Twee jaar geleden stemde de raad in met een lager onder-

houdsniveau”. “Nou, dan is er een groot verschil met het onderhoud van de plantsoenen in de Kieviet,” meent Evers. “Hier zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar”. Een korte wandeling langs de plantsoenen bevestigt al snel het achterwege blijven van veel snoeiwerk. Ook is te zien dat menig trottoir aan onderhoud toe is.

Zorgen over bouwplannen

Verder maakt de wijk maakt zich zorgen over de vermeende bouw aan het Poolshof als de oude scholen plaats maken voor nieuwe woningen. “Het is te hoog en te groot op die plek,” roept een van de omwonenden. Bovendien grenst de

nieuwbouw te dicht aan de bestaande woningen.. “Wij zijn niet gelukkig met het eerste ontwerpplan”, klinkt het. Hier zal het laatste woord dus nog niet over gesproken zijn.

Te hard

Ook verkeer komt aan de orde. Op de enige doorgaande weg in de wijk wordt te hard gereden. “Het naderen van de rotonde met 50 kilometer, aan de Van Duivenvoordelaan, is te hard, zo niet gevaarlijk,” geeft Evers aan. Issendonck: “Ik kan er nog niet veel over kwijt, maar in het Centrum Circulatieplan staan vergaande maatregelen aangekondigd, die ook hier voorzien in verkeersaanpassingen”. De plannen worden eerst aan de gemeenteraad voorgelegd. Ondanks alle perikelen werd na afloop van de wandeling toch het glas geheven, waarna burgemeester en wethouder hun weg vervolgden.

In de vitrine wordt een collectie wijwaterbakjes van dhr. Paardekooper getoond. De Rabobank heeft met een gift de realisatie van de vitrines mede mogelijk gemaakt. Voor de bank, maar ook voor de historische organisaties, is dit wat hen voor ogen stond toen het idee van de vitrines werd geboren: de inwoners van Wassenaar gelegenheid bieden om hun collectie van oude voorwerpen tentoon te stellen en om aandacht aan de geschiedenis van Wassenaar te schenken. Er worden ca 100 wijwaterbakjes tentoongesteld, waarvan er ook een groot aantal van mevrouw Antje Vinkestijn–van der Ham zijn. De collectie is in de loop van de jaren opgebouwd uit verkregen bakjes van Wassenaarse inwoners. Sommige bakjes dateren uit het begin van de 20e eeuw en enkele zelfs van eind19e eeuw. Een wijwaterbakje, ook wel wijwatervaatje genoemd, hoorde thuis in elk katholiek gezin, bij voorkeur op de slaapkamer. Voordat men naar bed ging maakte men een kruisteken met water om zo beschermd de nacht in te gaan. Ook werd het gebruikt bij onweer.

Grote vitrine erfgoed n Beide historische organisaties, de Historische Vereniging “Oud Wassenaer” en de Stichting Historisch Centrum Wassenaar, verwachten de grote vitrine in Verkade-Clark zaal van de bibliotheek binnenkort helemaal gevuld te hebben met voorwerpen uit verschillende religies. Ook voorwerpen die daarmee nauw verband houden zullen worden tentoongesteld. Graag zouden we nog enkele voorwerpen van niet-katholieke huize in bruikleen ontvangen om ten toon te stellen. U kunt hierover bellen met Peter Kortekaas, tel 0705112645

Quilts voor gevangenisbaby’s goed doel n Begin van dit jaar deed Marco Modestoffen een oproep om mee te werken aan ‘Quilten voor baby’s in de gevangenis’. Vele klanten en cursussen gaven gehoor aan deze oproep en leverde patchwork blokken in voor het maken van babyquilts; blokken met schattige eendjes, hartjes, karretjes

of potloodjes. Marco Modestoffen stelde geheel belangeloos alle stoffen voor het afmaken van de voorkant, alsook de overige materialen als fleecestof voor de achterkant en de tussenvulling ter beschikking. Een aantal dames hebben gezamenlijk, met gebruik van deze materialen, van alle ingeleverde blokken schattige babyquiltjes gemaakt, waardoor er inmiddels al zo’n 15 quiltjes bij de Scheveningse Straf-

gevangenis afgeleverd zijn.Naast de patchwork dekentjes konden we ook een aantal jonge moeders en hun baby’s blij maken met prachtige handgemaakte gehaakte en gebreide dekentjes. Sommige dames die de oproep in deze krant lazen en zelf niet aan patchwork of quilten doen hebben op deze wijze op hun eigen manier een fantastische bijdrage aan dit project geleverd ook onze hartelijke dank!

Foto: PR

Alzheimer collecte

Maak de wereld mooier op 12-12-12

collecte n De collecte in Wassenaar van 5 t/m 10 november bracht 4800 euro op. Hartelijk dank!

actie n Het lijkt alsof de wereld in een negatieve spiraal zit. We mopperen en klagen. Tijd voor verandering!

Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving.

27

Door hulp en informatie te bieden en hun belangen te behartigen. Met 52 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk dekkend netwerk. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften.

Een simpel, klein gebaar met een groots verwacht effect. Het idee is om op 12-12-12 om 12.12u een kleinigheidje, cadeautje of hebbedingetje gewoonweg aan een wildvreemde

te geven. Zomaar aan iemand die je op straat tegenkomt of in de trein, in de winkel, bij jou op school, op je werk of bij jou in de straat. Het hoeft niet groot te zijn, het hoeft niet duur te zijn, al maak je een tekening of bak je een taart voor de ander. Het gaat per slot van rekening om het gebaar. Het gaat om de glimlach die je bij de ander op zijn gezicht tovert. Sharing the good vibes!

Dit jaar op 12-12-12 zal de actie voor de vierde keer plaatsvinden. Doordat er op social media enorm veel aandacht aan besteed wordt, lijkt het grootser te worden dan voorgaande jaren. Zo is er dit jaar ook een internationale website (http://12121212.org) om het wereldkundig te kunnen maken. Hier kunnen de ervaringen van dit jaar, net als voorgaande jaren na afloop met iedereen gedeeld worden.


I T E I T S I ND

S

2 5 - T OP K 19

L WA

L WA

S

2 5 - T OP K 19

Beds 2 Basic dé nr. 1 beddenspecialist in uw regio!

S G A D ZON 1137..0000 tu/mur OPEN!

AAL VAN MINIM IT E IT L A W K G IN P U Aals u gewend bent van Beds 2 Basic

I TE I T SI N

D

S G N I R P S N E S S A R LUXE BOX S EN M AT zo

G N I R P S X O B T I E T I KWAL

5

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matrastopper! + 2 luxe kussens

Bij aanschaf van een luxe boxspring en/of elektrisch bed

Normaal € 1.089,NU VOOR

€ 399,Maat 1.20 cm

LAAGSTE PRIJS!

GRATIS TABLET

COMPLETE 2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoering

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed Normaal € 4.189,TOP-AANBIEDING V.A. Beds 2 Basic

Facebook

Twitter

WINNAAR!!

YouTube

SUPER STUNT Normaal € 2.399,-

BRIXTON COMPLEET!!!

€ 999,-

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELEKTRISCH VERSTELBAAR Luxe design hoofdbord + 2x elektr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke V olva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

Beds 2 Basic (van Landschoot)

WINT VAN AUPING!! Basic

Paris

Pleasure Comfort

MATRASSEN AANBIEDING

LAAGSTE PRIJS!

Allure

€ 599,Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones stevig matras √ Afdeklaag HR40 koudschuim √ Tijk afneembaar/wasbaar

MATRAS GRATIS!

Prijs voor vaste uitvoering Elektrische versie: incl. draadloos bedienbare elektromotoren, spanningsvrij

Quartz balance PLUS

MATRAS GRATIS!

€ 39,- p.st.

€ 59,- p.st.

€ 149,- p.st.

€ 549,-

€ 699,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bodems

Eigenschappen √ Polyeter SG 20 √ 13 cm comfortschuim √ Medium hard

Eigenschappen √ Pocketveer (7-slags) 240 veren/m2 √ Comfortschuim afdeklaag √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 1Coolgels/1warme zijde √ Duo pocket/ 7 zones

Eigenschappen √ 24 cm stevig matras √ Pocketveer 7 slags/7 zones √ 3d border met handvaten √ Toplaag HR 60 koudschuim

Sleep King

Liberty

Medica plus

Welness pocketspring

Classic handmade

MATRAS GRATIS!

€ 269,Eigenschappen √ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19 cm

Leverbaar in alle maten!

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di./wo Do./vr. za. Zo.

Do./vr. 18.30-21.00 uur

13.30-18.00 uur 10.00-18.00 uur 10.00-21.00 uur 09.30-17.00 uur 13.00-17.00 uur

Ergo Sense 22 cm

in meerdere stoffen en kleuren

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de luxe boxsprings * Luxe kwaliteits design hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve hoog-laag pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting

Maat 1.40 cm

OFFICIËLE CONSUMENTENBOND TEST!

€ 1.975,-

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

€ 189,- p.st.

€ 449,-

€ 599,-

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 20 cm √ Pocketveer (7-slags) 270 veren/m2 √ 7 comfortzones √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 22 cm √ Pocketveer (7-slags) √ Toplaag HF 45 kg/m3 √ Vast tijk

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 360 veren/m2 HR 50 afdeklaag √ Div. uitvoeringen √ Afneembaar tijk

Eigenschappen √ 27 cm √ Toplaag koudschuim of latex √ Micro pocketveer 500 m2 √ Winter zomer zijde

Bij Beds

071 2000168

Kerkstraat 58 • 2201 KN Noordwijk (binnen) INGANG Passage • naast De Ridder schoenen

Post @ beds2basic.nl • www.beds2basic.nl

2 Basic

e prijzen • Laagst aliteit kw • Beste comfort e t s e •B vies • TOP-ad rvice e • TOP-s

WS_week_48_12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you