Page 1

DANSLES

De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG uitgeveriJ verHagen bv WWW.DeWAssenAArDer.nL

politiek P3

Seksrel blijft veenbrand Wassenaar loKaal

n

lokaal betrokken en betrouwbaar

De Greef: rehabilitatie Tegenstanders: verbijsterd

Al het nieuws uit de regio

18 oktober 2012 JAArGAnG 01 nr 42

nieuws P9

expats P25

Hangjeugd veroorzaakt overlast cultuur P17

Tunnel wordt wel mooi n 1,3 miljoen tegeltjes tonen strand en duinen

Snabbel

Terreinwagen

D

e echte kampeerders hebben allang de conclusie getrokken, de helft van de huisraad is overbodig. Met een paar bordjes, bestek en een paar handdoeken kom je al een heel eind. Voor vervoer geldt hetzelfde, een grote auto is eigenlijk nergens voor nodig.. Desondanks rijden er heel wat terreinwagens of wel van die enorme vehikels die eigenlijk zijn bedoeld om over modderige zandwegen of drassige bospaden vol boomwortels te rijden. In ons dorp tref je vooral wegen aan die zijn geasfalteerd of in het slechtste geval bestraat. Terreinwagens zijn ook herkenbaar aan een enorme autoband die achterop hangt. Geen bestuurder die deze zelf kan verwisselen, daar moet de ANWB voor worden gebeld. Er valt meer op. Het lijkt of de chauffeurs niet kunnen lachen. Met neerhangende mondhoeken scheuren ze nietsontziend van hot naar her. Komt misschien omdat ze diep van binnen toch bang zijn voor een lekke band?

Kort nieuws Winkelen in Wassenaar Magazine n Bij De Wassenaarder van vorige week is het magazine ‘Winkelen in Wassenaar’ mee verspreid. Mocht u dit magazine niet ontvangen hebben, dan kunt u deze alsnog verkrijgen bij alle leden van de Winkeliersvereniging Wassenaar. Klachten over de bezorging? Belt u dan met de receptie van Uitgeverij Verhagen: 071-4022901

tunnel n Zo’n 1,3 miljoen glasmozaïek tegeltjes moeten er samen voor gaan zorgen dat de fietstunnel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van Den Deijl de mooiste tunnel van Nederland wordt. Momenteel is de firma Milovitio bezig om de wanden van de fietstunnel over een lengte van tweemaal 130 meter te betegelen met 1,3 miljoen tegeltjes. Samen vormen zij een doorlopend glasmozaïek met afbeeldingen van de Wassenaarse duinen en het strand. Het werk wordt in de open tunnelingangen aan beide zijden van de Rijksstraatweg uitgevoerd in twee witte tenten die steeds worden verschoven. Het ontwerp van de wandversieringen is door Milovitio in eigen huis in Wychen bij Nijmegen gemaakt en daar zijn ook de tegeltjes gefabriceerd. Het bedrijf is naar eigen zeggen het enige in Nederland dat zich in dergelijke kunstwerken heeft gespecialiseerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden verwacht Milovitio de klus in 11 weken te kunnen klaren. De tegeltjes worden op de muren van de tunnelelementen geplaatst, waarvan de eerste op 14 december 2011 onder de Rijksstraatweg werd geplaatst.

News summary in English

Bridgeport University Style: Verkoopmedewerker Kasteel de Wittenburg: Diverse functies Accent Accountancy: Gezocht ervaren assistent-accountant

De firma Milovitio betegelt de wanden van de fietstunnel met 1,3 miljoen tegeltjes. Foto: Bouwe Prins

Soberder

Nu al wordt aan de zijde van de Van Zuylen van Nijeveltstraat meter voor meter duidelijk dat het interieur van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel straks op geen enkele wijze is te vergelijken met die van de twee andere fiets- en voetgangerstunnels onder de Rijks-

straatweg. De bestaande tunnels ter hoogte van de Houtlaan en Kerkehout ogen aan de binnenzijde aanmerkelijk ‘soberder’ dan het nieuwe kunstwerk ter hoogte van Den Deijl.

inveStering

In april 2011 bleek uit een raadsvoor-

Sociale woningmarkt Wassenaar

Ook voor vloeren? Jazéker!

Mensen Wonen Leven

PIZZA BEENHAM

taxi-avance.nl

• Hoogwaardig taxivervoer t/m 8 personen • TX-keur (kwaliteits standaard voor taxi’s) gecertificeerd

Bel voor verdere info

Verlengde Hoge Klei 46 Postbus 2008 2240 CA Wassenaar Tel. 070 511 28 53 Fax 070 511 68 79 www.remmerswaal-looijestijn.nl B O V E N S T E

B E S T E

afhalen

!! LAATSTE WEEK !!

AIRPORT SERVICE

Wassenaar €

43,-

Folders bij deze krant www.roest.tv

95

medium

071-5235400

B O U W E R S

MET HONING MOSTERD SAUS!

4.

Tijsterman Bakkers: Gezocht bakkerijhulp

airportservice

Kijk voor het actuele woningaanbod op: www.woonnet-haaglanden.nl

www.wbv-willibrordus.nl telefoon: 070 511 93 35

stel dat met de aanleg van de fietstunnel plus bijkomende werkzaamheden een bedrag van 3,5 miljoen euro is gemoeid. Een investering die op dit moment deel uitmaakt van een breed onderzoek naar een kostenoverschrijding van 1,6 miljoen euro bij alle projecten die rond Den Deijl worden uitgevoerd.

AFAK Techniek B.V.: Constructiemedewerkers / Servicemonteurs

OOk

uw fOlder huis-aan-huis,

Of heeft u geen fOlders Ontvangen?

(071) 402 29 01 ✆ www .uitgeverijverhagen.nl

Roest Rijnsburg gaat verhuizen! Zie de advertentie elders in de krant!


4 september 2012.ai

1

03-09-12

09:55

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

Voor

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Na

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

RUIT STUK ? L’Ami glasservice sinds 1935

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Bouw- en Aannemingsbedrijf

Beijersbergen Wassenaar Alle bouwkundige werkzaamheden: vervangen van kozijnen - ramen deuren; verbouwen van keukens en badkamers; plaatsen van trappen en dakkapellen, metselen fijn timmerwerk.

Autoschade Bollenstreek Ander kleurtje? Wij spuiten uw meubels, keuken, radiatoren, weer als nieuw! Voor info:

Van Hallstraat 22

Tel. 5115075. Fax 5114063 hout - Tel. 0252-371675

Gieterij 27-29 - Noordwijkerhout - Tel. 0252-370 404

Specialisten in glas

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

Ook voor binnen- en buitenschilderwerk Telefoon: 070-5112510 Autotel.: 06-51343456 www.lamischilders.nl

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

GARAGE ADEGEEST ERKEND HYUNDAI SPECIALIST www.garageadegeest.nl

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT OPERAPAD 1 (INGANG LEIDSEWEG 89) TELEFOON 071-5616464/5617036

ANTIEKHANDEL

ALBERT FISCHER Voorstraat 55a, Voorschoten tel. 071-5614544

• inkoop en verkoop • reSTAUrATie vAn AnTiek • verkoop vAn groen bUreAUlAken


nieuws

dE WaSSEnaardEr

Kort nieuws Nazit als veenbrand polItIeK n De nasleep van de nazit in raadhuis De Paauw van drie wethouders, zeven raadsleden en twee partners van raadsleden na afloop van de raadsvergadering op 13 februari, tijdens welke wethouder De Greef seksueel getinte opmerkingen richting raadslid Mary-Jo van de Velde zou hebben gemaakt, lijkt steeds meer de trekjes van een veenbrand te krijgen. De nachtelijke nazit was bedoeld om de cohesie in de raad te bevorderen, maar liep volledig uit de hand. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) onderzocht de zaak en concludeerde op 22 maart dat het ‘onwaarschijnlijk is dat de vermeende seksuele intimidatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden’. Vijf van de twaalf nazitters waaronder de leden van de fracties van WWW en DLW weigerden medewerking aan het BING-rapport. Beide fracties wilden dat naast het incident van 13 februari ook de bestuurscultuur zou worden onderzocht, maar dat gebeurde niet. Tijdens de presentatie van het BING-rapport maakte wethouder De Greef bekend aangifte van smaad te doen tegen de raadsleden Paulides (DLW) en De Vries (WWW) en Van de Velde (WWW). Laatstgenoemde deed op haar beurt aangifte tegen wethouder De Greef. Drie weken later werd een initiatiefvoorstel van WWW de gedrags- en bestuurscultuur te laten onderzoeken weggestemd. De rust leek weer te keren tot vorige week. het Openbaar Ministerie bekend maakte de wethouder noch de drie raadsleden strafrechtelijk te vervolgen. De Greef liet daarop weten bij het Gerechtshof een klaagschrift tegen de drie in te willen dienen. De drie raadsleden richtten hun pijlen vervolgens op het BING-rapport dat zij kwalificeren als ondeskundig, onprofessioneel en onzorgvuldig. Inmiddels is burgemeester Hoekema door de drie raadsleden aangesproken over een persverklaring op persoonlijke titel van wethouder De Greef, opgesteld op papier met het gemeentelogo. Ondertussen wacht Wassenaar al een half jaar op behandeling van het BINGrapport in de raad.

dondErdag 18 oktober 2012

Beleidsplan voor schuldhulpverlening n Nieuwe groepen mensen komen in de schulden ScHUlden n Er zijn nieuwe groepen mensen die bij de gemeente aankloppen om hulp bij schulden. Naast mensen met een laag inkomen trekken nu ook ouderen, ZZP-ers en huiseigenaren aan de bel. Het zijn mensen met vaak specifieke vragen over hun problemen. Schuldsituaties worden ook steeds complexer. Te denken valt aan hypotheekschulden, ingewikkelde financieringsconstructies of schuldeisers die zich steeds harder opstellen en gebruikmaken van allerlei incassomogelijkheden. De gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg hebben gezamenlijk het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013 -2016 opgesteld dat maandag in de carrousel wordt besproken. Sinds 1 juli 2012 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) van kracht die gemeenten verplicht een dergelijk plan op te stellen. Ontwikkelingen in de schuldhulpverlening waaronder het toenemende aan tal aanvragen, onderstrepen het belang van samenwerking tussen de drie gemeenten die al sinds 1 januari samen optrekken

in een gemeenschappelijke sociale dienst. Het jaarlijkse aantal verzoeken om schuldhulpverlening wordt de komende vier jaar voor Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg samen geschat op ruim 800 dossiers, waarvan 100 stuks in Wassenaar. Met de gemeentelijke schuldhulpverlening is elk jaar tot en met 2016 een bedrag van 816.000 euro gemoeid, waarvan 102.000 euro voor schuldhulpverlening aan Wassenaarders is bestemd.

ScHUlden

Hoewel de cijfers anders doen vermoeden, neemt de schuldenproblematiek in Nederland als geheel razendsnel toe. Het Financieel Dagblad kwam vrijdag met een inventarisatie van de schuldenproblematiek. Bijna 73.000 mensen hebben nu een betalingsachterstand op hun hypotheek. Daarnaast hebben 407.000 personen een betalingsachterstand met de ficus, 394.000 mensen lopen achter met de betaling van de ziektekostenpremie en het aantal wanbetalers inzake verzekeringen en alimentatie is in twee jaar tijd geëxplodeerd. Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) staat de kredietgegevens van 9 miljoen Nederlanders, maar openstaande nota’s als die van gas-,

licht en water en telecombedrijven blijven onder de radar.

HUlp

In het Beleidsplan Schuldhulpverlening van de drie gemeenten worden een drietal pijlers genoemd waarop de daadwerkelijke hulp is gebaseerd. Allereerst preventie en nazorg, waarbij mensen ervan bewust worden gemaakt dat ze niet (opnieuw) financiële verplichtingen moeten aangaan die ze niet kunnen nakomen. Hierbij wordt gedacht aan spreekuren, voorlichting op scholen en budgetcursussen. De tweede pijler is stabilisatie, waarbij de inkomsten en uitgaven van iemand in balans worden gebracht. Een eis om een schuldregeling te kunnen starten. Dat gebeurt door advisering of doorverwijzing, wanneer iemand te diep in de problemen zit of kampt met schulden die niet meer regelbaar zijn. De derde pijler wordt gevormd door het oplossen van schulden zodat iemand weer schuldenvrij wordt. Schuldhulpverlening is ondanks de drie beschreven pijlers bepaald geen één, twee drietje. De drie gemeenten waarschuwen dan ook dat ondersteuning bij een problematische schuldsituatie ‘niet onvoorwaardelijk’ is. Wie zich met schulden meldt, moet er in eerste instantie zelf alles aan doen om de

Er staan veel huizen te koop in Wassenaar. Soms pal naast elkaar. Foto: Bouwe Prins

Bewijs van goede dienst ondernemen n De gemeente kreeg op 10 oktober het ‘Bewijs van Goede Dienst’, voor dienstverlening aan ondernemers. Wethouder Fred Sanders en VVD raadslid Monique van Deursen, zelf ook ondernemer, het bewijs ‘Bewijs van Goede Dienst uit handen van

eigen broek op te halen. Eventueel met hulp van het eigen sociale netwerk. ‘Alleen in de situaties waarin dit niet voldoende is, voorzien de gemeenten in ondersteuning’.

regelen

In het plan wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan het onderscheid tussen regelbare en niet-regelbare schuldenaars. Een regelbare schuldenaar houdt zich aan afspraken, is gemotiveerd en eventueel bereid meer inkomen te verwerven. In zo’n geval via de gemeente een schuldregelingstraject in gang worden gezet. Wanneer iemand zogeheten niet-regelbare schulden heeft zoals bepaalde boetes, fraudevorderingen, restschulden bij woningverkoop of schulden waar juridische procedures aan zijn gekoppeld, dan kan er bijvoorbeeld ondersteuning worden geboden waardoor er geen nieuwe schulden meer bijkomen. In de drie gemeenten blijkt 75 procent van de cliënten direct de schuldhulpverlening in te kunnen omdat hun schulden regelbaar zijn. De nieuwe wet WGS stelt dat de gemeenteraad jaarlijks over de resultaten van de schuldhulpverlening wordt geïnformeerd. Het college beslist over de aanvragen voor schuldhulp en neemt binnen 8 weken na aanvraag een besluit. De hulpvrager heeft een inlichtingenplicht en moet actief meewerken.

Rijk aanbod aan huizen

Nieuwe directeur dUIvenvoorde n Dr Annette de Vries wordt met ingang van 1 december 2012 de nieuwe directeur van de Stichting Duivenvoorde. Zij volgt mr Dirk Jan Meulemeester op, die dit voorjaar plotseling overleed. De Vries is kunst- en cultuurhistoricus en was sinds 2008 verantwoordelijk voor de museale ontwikkeling van het kasteel.

3

Foto: PR

wethouder Patrick Domburg uit Zoetermeer. Het ‘Bewijs van Goede Dienst’ is een soort keurmerk voor goede dienstverlening. Op het gebied van specifieke kennis door de ambtenaren van hetgeen er bij het ondernemerschap komt kijken valt nog wat te verbeteren. Een goede aanzet is bijvoorbeeld op de website van de gemeente een speciaal gedeelte voor de ondernemers in

HUIZen n Ook de Wassenaarse huizenmarkt ontkomt niet aan de crisis, zo blijkt uit cijfers over het derde kwartaal van 2012 van de afdeling Haaglanden van Nederlandse Vereniging van makelaars (NVM). Er vonden in Wassenaar volgens de NVM gedurende de afgelopen maanden juli, augustus en september 29 woningtransacties voor gemiddeld 672.000 euro plaats. In 2011 kende het derde kwartaal nog 41 transacties en in 2010 waren dat er in dezelfde periode nog 51. De gemiddelde verkooptijd van een woning in Wassenaar bedroeg het afgelopen kwartaal 234 dagen. In 2011 stonden woningen in Wassenaar in het derde kwartaal nog gemiddeld 125 dagen in de etalage en in dezelfde periode in 2010 bedroeg de gemiddelde verkooptijd 107 dagen. Via de NVMsite Funda staan in Wassenaar momenteel circa 550 woningen te koop, waaronder 139 appartementen.

Open dag Politie te richten. Het aanstellen van een accountmanager die goed op de hoogte is en het aanspreekpunt is voor de ondernemer is zal de relatie met de ondernemers ten goede komen. Het keurmerk is een gevolg van een motie die de VVD had ingediend. De VVD partij blijft de ontwikkelingen dan ook volgen en hoort graag van ondernemers hoe het nóg beter kan.

polItIe n Op zaterdag 20 oktober van 10.00-16.00 uur opent politiebureau Levende Have haar deuren. Dit jaar geven de honden en paarden en hun begeleiders weer een aantal spectaculaire demonstraties. Zo zullen de honden samen met hun begeleiders abseilen van een gebouw en laten speurhonden zien dat zij àlles kunnen vinden. De paarden tonen dat zij niet bang zijn voor water. Oorberlaan 100 in Den Haag. www.politie.nl/haaglanden


Eind oktober is dit ons nieuwe adres: Hofcampweg 254

E wassenaar@mediq.com

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Groningen

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor

Alkmaar Zwolle

is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we

Haarlem

waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Goudwisselkantoor d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag Utrecht Rotterdam

Nijmegen Klaaswaal Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

Enschede


nieuws

De WASSenAArDer

Kort nieuws Fonds weer in de raad Raad n De gemeenteraad praat komende maandag opnieuw over de oprichting van een on­ dernemersfonds. Het gaat om een fonds voor promotie en het organiseren van activiteiten rondom de viering van Sinterklaas, de Kerst en andere gelegenheden. Veel gemeenten hebben reeds dergelijke fondsen in het leven geroepen. Alle ondernemers binnen een bepaald gebied die profijt hebben bij de promotie van Wassenaar als economisch centrum, zouden verplicht moeten bijdragen aan een ondernemersfonds. De gemeente wil op deze wijze het verschijnsel ‘free-riders’ ondervangen. Hierbij gaat het om ondernemers die wel profiteren van allerlei activiteiten, maar daar niet aan willen meebetalen. De gemeente Wassenaar wil een ondernemersfonds gaan opzetten onder het motto ‘voor en door ondernemers’. Dat betekent dat de bijdrage van de gemeente minimaal dient te zijn. Het geld in het ondernemersfonds kan worden bepaald door de hoogte van de WOZ-waarde van het pand waarin een ondernemers is gevestigd. B en W achten het juist in deze tijd van ‘barre economische omstandigheden’ van groot belang dat op samenhangende wijze de aantrekkelijkheid van winkelgebieden wordt gepromoot. Tot nu toe was dit een taak van de winkeliersvereniging waarin de plaatselijke detailhandelaren samenwerken. Het is ook vanuit de winkeliers dat de gemeente via het Economisch Overleg Wassenaar (EOW) is gevraagd om een ondernemersfonds in te stellen. Eerder dit jaar is aan de orde geweest dat het ondernemersfonds, zich mogelijk zal beperken tot de winkeliers in het centrum van het dorp.

Doorgaan met Brede School SCHOOL n Komende maandag spreekt de raad tijdens de carrousel opnieuw over de zogeheten Brede School. Scholen en verschillende organisaties op terreinen als sport, kinderopvang, welzijn en cultuur werken daarin structureel nauw samen om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun ontwikkeling te verrijken. B en W willen blijkens een raadsvoorstel het concept Brede school niet in de ijskast zetten totdat er meer zicht is op de geplande samenvoeging van de Sint Jan Baptistschool, de Sint Jozefschool en de Den Deylschool tot één nieuwe school in Wassenaar Noord. De schoolbesturen van de Wassenaarse organisaties voor katholiek, protestant-christelijk en openbaar basisonderwijs waartoe in totaal zes basisscholen behoren, hebben hiertoe afgelopen juni bekendgemaakt dat ze bestuurlijk willen gaan fuseren. B en W willen niet wachten op de nieuwe school en bovendien richt de Brede School zich op alle Wassenaarse kinderen.

Forensisch VOORbuRg n Bureau Forensische Opsporing is hard op zoek naar de waarheid. Laat u meenemen in de forensische wereld van de politie op 20 oktober in Voorburg. Parkweg 1 van 10.00-16.00 uur.

DonDerDAg 18 oktober 2012

5

Openstelling zondag bepaald door loting n Succes Digros inspiratiebron voor nieuwe regels Raad n B en W willen voor­ taan door middel van lo­ ting gaan bepalen welke winkel voor een periode van één jaar een onthef­ fing krijgt om op zon­ en feestdagen tussen 16.00 en 24.00 uur open te zijn. Komende maandagavond vergadert de gemeenteraad in carrouselverband over de nieuwe beleidsregels met betrekking tot de openstelling van winkels op zon- en feestdagen. Het gaat hierbij niet om alle winkels, maar uitsluitend om winkels waar het assortiment in hoofdzaak bestaat uit eet- en drinkwaren, met uitzondering van sterke drank. De beleidsregels zoals het college die thans aan de raad wil voorleggen vormen een concrete invulling van de landelijke Winkeltijdenwet en de plaatselijke Verordening Winkeltijden Wassenaar die in 1996 werd vastgesteld.

HangijzeR

De openstelling van Wassenaarse winkels op zondag was in 2009 een heet hangijzer. Moederbedrijf Dirk van den Broek van Digros maakte toen als eerste gebruik van de wettelijke mogelijkheid dat er in Wassenaar slechts één winkel een ontheffing zou kunnen krijgen om op zondag de deuren te openen. Dankzij de regel dat er per 15.000 inwoners niet meer dan één winkel in aanmerking zou kunnen komen voor een openstelling op zondag, had de Wassenaarse Digrosvestiging op zondag 20 september 2009 de primeur. De supermarkt had er geen gras over laten groeien want slechts 13 dagen daarvoor was de gemeenteraad akkoord gegaan. Digros, tot op de dag van vandaag nog altijd de enige winkel met een ontheffing aan de muur, kreeg de openstelling op zondag onder een reeks van voorwaarden. Geen bevoorrading met vrachtwagens op zondag,

Tot eind dit jaar is Albert Heijn Stadhoudersplein elke zondag van 12.00-18.00 uur open. Foto: Bouwe Prins geen overlast voor de omwonenden en elke zondag open want een wel of niet openstelling naar willekeur is uit den boze. De suggestie uit de raad voor rubberen wielen onder winkelwagentjes, haalde het niet. Digros hield zich keurig aan de eisen van de ontheffing, zo bleek in april 2010 na de eerst evaluatie en kreeg sindsdien steeds een verlenging van de ontheffing.

TRendSeTTeR

De Digros was tot nu toe niet alleen een monopolist met zijn ontheffing voor de zondag, de zaak lijkt nu ook een soort trendsetter te zijn geworden. De ervaringen aan de Starrenburglaan zijn subtiel verwerkt in een raadsmededeling over de nieuwe beleidsregels zoals die maandag in de carrousel wordt besproken. Er

blijkt ‘voldoende belangstelling’ voor een ontheffing a la Digros vanuit de foodbranche te zijn. De grootgrutter uit de Bollenstreek heeft bewezen dat een ontheffing er niet toe leidt ‘dat de rust van de inwoners van Wassenaar op onaanvaardbare wijze wordt verstoord’.

LOTingSySTeem

De animo vanuit de winkelbranche heeft B en W doen besluiten tot een lotingsysteem met een rouleersysteem om ontheffingen voor de duur van één jaar te verlenen. Het college behoudt zich in artikel 7 van de beleidsregels het recht voor om een ontheffing te weigeren wanneer ‘de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed door de openstelling van een winkel’.

Op dit moment is de Digros aan de Starrenburglaan iedere zondag tussen 16.00 en 19.00 uur geopend. Klanten worden op elke kassabon daar attent op gemaakt. In artikel 8 van de beleidsregels staat: ‘een winkel mag geopend zijn tussen 16.00 en 24.00 uur’. De zondagsrust waar met name het CDA in 2009 een flink punt van maakte, staat in dit jaargetijde nog wat verder onder druk. Tot het einde van het jaar gooit Albert Heijn elke zondag tussen 12.00 en 18.00 uur de deuren van zijn vestiging aan het Stadhoudersplein open, hetgeen overigens niets met de genoemde ontheffing heeft te maken maar met de regeling voor koopzondagen. In dat verband is bijvoorbeeld tuincentrum De Bosrand vanaf medio november tot eind december elke zondag geopend.

Grondslag rioolheffing discutabel Raad n B en W volharden in plan om grondslag voor de rioolheffing te koppe­ len aan het aantal bewo­ ners per huishouden. Het tarief voor de rioolheffing in Wassenaar is nu nog gebaseerd op het werkelijke waterverbruik. De gegevens omtrent het waterver-

bruik van een bepaald huishouden worden aangeleverd door Dunea en dat resulteert in een bepaald bedrag voor de rioolheffing dat prijkt op het jaarlijkse aanslagbiljet met lokale belastingen. Door fouten in de cijfers die Dunea dit jaar leverde, moest een groot aantal aanslagen achteraf worden gecorrigeerd. Aanleiding om de heffingssystematiek als geheel tegen het licht

te houden. De vraag of dat wel een juiste beslissing is leidde eerder tot een fel debat in de carrousel waarbij ook meer uitleg werd gevraagd over de financiële gevolgen van de nieuwe heffingssystematiek voor de Wassenaarse burgers. Uit een aangepast raadsvoorstel dat maandag wordt besproken blijkt dat de opbrengst van de rioolheffing in 2013 (2,3 miljoen euro) niet stijgt. B

en W spreken heel diplomatiek van ‘een lastenverschuiving, maar niet van een lastenverzwaring’. Uit een steekproef onder 150 huishoudens is namelijk gebleken dat tegenover huishoudens die in 2013 meer gaan betalen, er ‘evenzoveel huishoudens zijn die juist minder gaan betalen’. Het college noemt welgeteld één alternatief, betalen per aansluiting.

Turkije voor één dag in De Paauw dipLOmaTie n 400 jaar be­ trekkingen tussen Neder­ land en Turkije was vorige week te proeven tijdens Turks ontbijt in De Paauw. Wassenaar – De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije gaan 400 jaar terug. De tijd dat Carolus Clusius, professor en directeur van de Leidse Hortus, exo-

tische planten meenam uit Turkije zoals de tulp en deze introduceerde in Holland. De tulp is zelfs uitgegroeid tot ons nationaal symbool. “Turkije heeft meer te bieden dan alleen Turkish Delight,” grapte burgemeester Jan Hoekema.Dit bleek tijdens het Turks ontbijt vorige week woensdag op De Paauw. Vele gasten verruilden de Hollandse dis voor een börek, een broodje met Feta kaas of gehakt omringt door

olijven en tomaten. “Onze keuken kan wedijveren met de Franse,” aldus de Turkse ambassadeur, Uğur Doğan. “De spijzen en gerechten, uit alle windstreken van het Ottomaanse Rijk, dit vind je nog terug in menige Turkse keuken. “Je proeft het mooie Turkije” beaamde, Mehmet Sertkaya, de eigenaar van restaurant Harput. “De belangstelling voor de Turkse keuken neemt toe in Nederland”.

Uğur Doğan schept op bij Jan Hoekema. Foto: Nico Mooyman


FAMILIE-BERICHTEN AANLEVEREN FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Verbijsterd zijn wij dat jij er ineens niet meer bent

Johanna Clasina Scheffer

PER POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Langzaam ben je van ons weggegleden elke dag een beetje meer. Het is een gemis, een stille pijn dat je nooit meer bij ons zult zijn. Tot ons grote verdriet, is rustig in haar slaap overleden onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Dina Maria Hof-Tol -Dienweduwe van Gerard Hof * Hoorn, 15 mei 1936

† Wassenaar, 15 oktober 2012 Niek en Dorine Michelle Jamilla

* 17 apil 1938

Correspondentieadres: N.A.G. Hof Hoogheemraadstraat 24 2241 CG Wassenaar Donderdag 18 oktober is er van 19.00-20.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen en condoleren in het “Huys van Herinnering”, Oostdorperweg 151 te Wassenaar. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 19 oktober om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 te Wassenaar. Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op het kerkhof. Na afloop ontmoeten wij u graag in De Warenar, gelegen naast de kerk.

In Verpleeghuis Nebo is overleden mevrouw

Mary Anne Drognat Doeve * Padang (Ned. Indië), 3 augustus 1926

† ‘s-Gravenhage, 7 oktober 2012

Met dank aan de medewerkers van Verpleeghuis Nebo voor de liefdevolle verzorging. Mr J.A.C.M. Geurts, executeur Correspondentieadres : Notariskantoor Geurts & Partners Molenplein 10 2242 HW Wassenaar De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

EMORIE Natuursteen

Marina en Rob Schravenhoff - Reder Harm en Lindsay Bente en Tjeerd Maxime en Chris Eirlys Christa Reder Jelle en Lisan Hidde Iris en Ben Sternfeld - Reder Mike Mandy Cindy Ysa

•• ••

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 - 418912 • Fax: 0252 - 419471 E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

(ook defecte!) flipperkast in de kelder of in de weg staan, ik kom graag bij u kijken. Tel. 070-8200355.

GEVONDEN JONGENSFIETS omgeving Montessorischool voor de leeftijd +/8-9 jaar. U kunt contact opnemen met tel.: 06-30106421.

NOG GÉÉN BTW VERHOGING! Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

advertentie_Wassenaarder-74x100_DEF_111002.pdf

Van A tot Z goede VOETVERZORGING. Astrid Zierikzee. Tel. 071-3012207.

Help ons OPRUIMEN!! 40% korting op heel veel 2e hands merkkleding bij Boutique MoDo, Zeestraat 6 in Noordwijkerhout.

Basiscursus MANDALA

02-10-2011 10:41:33 tekenen+sieraden workshops.

Leiden Atelier. jangelique@ gmail.com 06-51006755.

Alleenstaande heer zoekt HUISH. HULP in Oegstgeest. Tel. 06-81444617.

Familie Thrun

Gedipl. SPORTMASSEUR heeft tijd voor uw spieren. Ook aan huis. € 30,p/u. Tel. 06-10857567.

Correspondentie-adres: Groenesteeg 79 2312 SP Leiden

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

”Je kunt maar één keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.” Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken.

Rust nu maar uit, je hebt je tijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden? En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan? Maar wat je ons aan liefde hebt gegeven, is rijkelijk genoeg voor ons hele verdere leven. Bedankt, pap, voor alles ‘t was fijn. Maar vooral bedankt dat je onze vader was en dat we jouw kinderen mogen zijn.

Willem Varkevisser Will 30 juli 1944

Vliethorst. Huur ook een Kraam €25,- donevents.nl 0348-441205.

FLIPPERKAST GE•ZOCHT! Heeft u nog een

M.A. Reder

16 oktober 2012 Marianne Varkevisser-Brederode Patrick Luna F Cloë F Saskia en Lars Roy Angelique Ivy Joy Lola F Serge Carlo Hakfoort Henkie Simonis Casper Koppelle

• • • •

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar)

tijd

gevonden

GEVELRESTAURATIE? Uithakken (slijpen) voegen - reinigen - impregneren - knipvoegen - metselwerk - schoorstenen. Gratis advies en prijsopgave. Tel. 06-20897322.

• STRATENMAKER voor

uitvaart@geertjeponsteen.nl

Eindelijk echt

uw tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

een mooi en persoonlijk afscheid u bepaalt zelf waar en hoe u afscheid wilt nemen aandacht voor uw gevoelens en wensen het afscheid zorgvuldig en liefdevol voorbereid

Postbus 48 2250 AA Voorschoten

Vrouw zkt. BOEKHOUDOPDRACHTEN. Bel gerust naar 06-24457356.

Wassenaar - Voorschoten e.o.

www.geertjeponsteen.nl

DE WONING SCHOON bij verhuizing of overlijden. Vakkundig en betaalbaar. Paula van den Bosch Schoonmaak, 06-11800081.

Gevr.: nette zelfstandige •CHAUFFEUR met eigen bus. Tel. 06-20086730. De Regenboog Kringloop.

KRINGLOOP DE RE•GENBOOG. De leukste en gratis koffie. Stevensbloem 161 Leiden. Tel. 06-20086730.

Vragen over spraak en taal?

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere maandag van 10.00-11.00 uur

Logopediepraktijk HeijMaNS

Van Hallstraat 2 - Wassenaar Tel. 070 - 5119077 – Internet: www.logopedist.nu E-mail: wassenaar@logopedist.nu

Rozensteinstraat 14 2242 VT Wassenaar Er is gelegenheid van Will afscheid te nemen in het Huys van Herinnering, Oostdorperweg 151 te Wassenaar, zondag 21 oktober van 15.00 tot 16.00 uur. De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal maandag 22 oktober om 13.30 uur worden gehouden in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de plechtigheid is er informeel gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

Lifestyle & Antiek

† 13 oktober 2012

Ton en Jeanine Kevin Gerard en Carina Dinand

2

0m 3.00

Jopie

PER E-MAIL

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Wassenaarder. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

ALMONDEHOEVE

zon. •11VLOOIENMARKT nov. Voorschoten de

Snelle zorginzet

ProfZorg thuiszorg Leidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg AWBZ, PGB, WMO of particulier Inschrijven is gratis

071-5728028

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie.

Buddy Netwerk zet zich in voor mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, zoals kanker, MS of Hart-en Vaatziekten. De impact van de ziekte op iemands sociale en emotionele leven is groot, soms te groot. Word nu buddy en vergroot de wereld van een ander en ook die van jezelf. Simpelweg door er eens per week een paar uur voor de ander te zijn.

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

Voor een persoonlijke uitvaart met stijl en oog voor detail www.dehorstenuitvaartverzorging.nl info@dehorstenuitvaartverzorging.nl Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag) De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar


service

DE WASSENAARDER

Serviceberichten

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

7

Geloof in Wassenaar

Gezondheidszorg

en oppasservice:. SeniorenAdviseur, Samen winkelen, digitale ontmoetingsplek: tel. 070-5112226.

Acute Huisartsenzorg: ma t/m vr van 17.00- 8.00 uur, hele weekend en op alle erkende feestdagen: 070-3469669. www.smashaaglanden.nl.

Infomaat, Lokaal Loket: Van Heeckerenstraat 2, tel. 070-5118075. ma t/m vr van 9.00 tot 14.00 uur.

Gezondheidscentrum Wassenaar: Spreekuren Maandag t/m vrijdag 8.00- 17.00 uur. Tel . 070-5127200. www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar: tel. 070-5142594. Apotheek: Ma t/m vr 8.30-17.30 uur. Apotheek Wassenaar-Zuid: Za 10:00-12:00 uur. Apotheek Langstraat: za 9:30-13:00 uur. Mediq Apotheek za 10.00 tot 13.00 uur. Buiten de normale openingsuren wordt de dienst waargenomen door de Dienstapotheek Bronovo, Bronovolaan 1c, tel. 3246085. (ook ‘s nachts) Dienst praktijk ZON: ma t/m vr 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715 Tandtechnicus Johan Chrispijn.: tel. 071-4076008.

Anonieme Alcoholisten: woensdag 19.30 uur wijkcentrum de Allettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten. Info: 0653323966.

Politie en juridisch Wijkagenten: Tel: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: Wijkagenten. Wassenaar@ haaglanden.politie.nl Slachtofferhulp: tel. 0900 0101 of 070 7890121. www.slachtofferhulp.nl. Rechtshulp: Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Tel. 070-5141531, spoed 06-53444683. Bureau Bemiddeling & Mediation: tel. 0800-0233222. www.Bemiddelingmediation.nl

Dieren

Hulp, thuis- en mantelzorg

Dierennoodhulp & Dierenwelzijn: tel. 071-5216662 of kantoor@dbruijnland.nl

Marente: tel: 071-4093333 of www.marente.nl Stichting Bij-Bus: Aanvragen voor busritten van ma t/m vr van 9.30-11.00 uur, tel. 5177870. Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.00-10.00 uur. Florence Thuiszorg, Herenweg 6, tel. 070 – 7544055. Verpleeghuis Duinstede: Deijlerweg 208, tel. 070-7543333. Dagverzorging: tel. 070-7546060. Servicepakket: tel. 070-4131000 (ma t/m vr 8.30 en 12.30 uur). www.florence-zorg.nl. Thuiszorgwinkel Wassenaar: Molenplein 1a, ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur. tel. 0800-2887766.tel. 070-7546060. www.vegro.info. Thuiszorg Stichting Profzorg: 8.30 uur tot 16.30 uur. Algemeen tel: 071-5728028, - 24 uur bereikbaar voor noodgevallen. Verpleegkundig spreekuur ma 14:00-15:00 uur. 06-41400171. Vragen over wachtlijst 071-5769794. Bezoekadres: Leidseweg 163, Voorschoten. www.profzorg.nl. Haesebroeck Particuliere Thuiszorg: Kerkstraat 69, ma t/m vr 9.00-17.00 uur. Tel. 070-5141833; 24 uur service: 06-12262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl. Stichting Rondom Mantelzorg: tel. 079-7502380 mail: info@rondommantelzorg.nl. Consulent, tel. 0657971063. Rode Kruis afd. Wassenaar: Van Heeckerenstraat 2a, tel. 5113992. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-13.00 uur.

Dierenambulance Wassenaar: 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772. Wassenaarse Ouderen en Dieren: tel. 070-5117857; 070-5112160. Milieutelefoon: tel: 070-4416111. 24 uur per dag bereikbaar voor meldingen over stank, stof, lawaai, bodem- en waterverontreiniging,

Patiënten- en lotgenotenorganisaties MS Vereniging Nederland (MSVN) Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435.

Kerkgebouw ‘Rehoboth’ Anth. van Leeuwenhoekkade 36, Voorschoten Zondag 21 oktober 9.30 uur ds. A.A.W. Boon. 16.00 uur kand. L. Krooneman. Evangeliegemeente Wassenaar: Adelbert College, Deijlerweg 163 Zondag 21 oktober 10.30 uur G. Ruijgrok Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Lange Kerkdam 46 Zondag 21 oktober ds. W. Blomjous Universeel Soefisme: Zuidduinseweg 7, Katwijk Eerste en derde zondag van de maand 11.00 uur Trinity International Church: Gruttolaan 23, Leidschendam 10:00 Sunday Service. www.trinitychurch.nl The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip: Ary van der Spuyweg 1, The Hague Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. The Netherlands Unitarian Universalist Fellowship: Keizersgracht 566, Amsterdam First Sunday of the month (Sept. to June). www.nuuf.nl

Church Of Our Saviour: Bezuiden-houtseweg 157, The Hague Saturdays 19.30, Sundays 10.00: Euchariston Ruychrocklaan 126, The Hague. Mondays and Fridays at 09.30, Euchariston. www.parish.nl.

Parkinson bewegingsgroep: tel: 3462217.

Overig Opvoedingsondersteuning Wassenaar: tel 070-5118500. Hospice Wassenaar: tel: 070-5121130. www.hospicewassenaar.nl

Rolstoelvervoer Stichting Gehandicapten: Ma-vrij 10.00-12.00 uur, tel. 5110276.

Rooms-Katholieke Kerk Wassenaar Parochie H. Augustinus, St. Jozef, Parklaan 28: Vrijdag 19 oktober en zaterdag 20.00 uur Musical Maria. (Geen eucharistieviering). Zondag 21 oktober 9:30 Eucharistieviering m.m.v. Magnificat Catorij. 23 oktober 9.00 uur Eucharistieviering 24 oktober 19.00 Rozenkransgebed 25 oktober 9.00 Eucharistieviering. Parochie H. Augustinus, De Goede Herder, Stoeplaan 4: Vrijdag 19 oktober 9.00 Eucharistieviering Mariakapel 16.30 Eucharistieviering in Zomerland. 20 oktober 17.00 uur Eucharistieviering, 21 oktober 9.15 Eucharistieviering voor de Franstalige parochie. 11.00 uur Eucharistieviering. Parochie H. Augustinus, St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77: Zaterdag 20 oktober 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. 21 oktober 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pro Deo-koor. 24 oktober 10.00 uur Ouderenviering met ziekenzalving. H.Mis van 9.00 uur vervalt.

The Church Of St James: Jan van Hooflaan 3, Voorschoten 10:30 sunday service. www.stjames.nl

Diabetes: ma t/m zo Telefonische Hulpdienst, tel. 033-4725083.

De Zonnebloem, afd. Wassenaar: secretaris: Paul Meltzer, tel.: 5117307, contactpersoon huisbezoek: mw. G. Meijer, tel. 5110236.

Protestantse Gemeente van Wassenaar: Zondag 21 oktober Dorpskerk, Plein 3: 10.00 uur ds. J.A.D. van der Boon, Cantatedienst Kievietkerk, Oranjelaan 2: 10.00 uur ds. J.M. De Klerk Messiaskerk: Zijllaan 57: 10.00 uur ds N.K. Mos

American Protestant Church Of The Hague: Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague Sunday 9:00 Traditional Service; 10:00 Contemporary Praise Service; 11:30 Traditional Service with Choir. www.apch.nl.

Mooi Wassenaar

Kinder- En Jongerentelefoon: 071-5120611. Sensoor. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 0900-0767. www.sensoor.nl

Welzijn Kwadraad: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, tel. 088 900 4000. Inloop- en telefonisch spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur.

UVV Afd. Wassenaar: tel: 5110676 of 5117420

Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar (SWOW): Van Heeckerenstraat 2, ma t/m vr van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je, Open Eettafel

Ouderen in Beweging (WOB): tel: 517 69 75

Dagschool 50+: tel: 070-2156462 Klussendienst VCW: tel. 511 31 33. Ma t/m vr. 9.30-11.30 uur. Trefcentrum (WASTO): tel.: 517 75 27

COLOFON Oplage 14.000 Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Adres: Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25

Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25

Redactie a.i.: Esdor van Elten tel.: 06 47 59 55 68 e-mail: advertentie@ e-mail: uitgeverijverhagen.nl redactie@dewassenaarder.nl o.v.v. de Wassenaarder Inleveren kopij: uiterlijk maandag 17.00 uur

Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt

deze kostenloos bij ons opvragen. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: • Boekhandel De Kler • Openbare Bibliotheek • Albert Heijn • Politiebureau • Gemeentehuis Raadhuis • Heeckerenhuis Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform

artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.dewassenaarder.nl

Donkere wolken pakken zich samen boven natuurgebied Lentevreugd. Een natuurgebied aan de Katwijkseweg. De vele vogelsoorten, Schotse Hooglanders en Konikpaarden maken zich op voor de onvermijdelijke regenbui. Een van de velen sinds het begin van de herfst. De twee kenmerkende bomen, die zich als één boom presenteren, zijn bijna al hun blad kwijt door de wind die hier vrij spel heeft. Het duurt niet lang voordat zij helemaal kaal zijn en wachten op de eerste winterse neerslag. Foto: Marc v/d Kaa


Autocentrum van Egmond specialist Autocentrum van Egmond specialist in: Autocentrum van Egmond specialistin: in:

Bosch Car Service van Egmond

Showroom: Langevaart 1a, Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911 Showroom: Langevaart 1a1a, Werkplaats: Noordeinde 1212Rijnsburg Tel. Showroom: Langevaart , Werkplaats: Noordeinde Rijnsburg Tel.071-4022911 071-4022911

De DeRRzit zitweer weerininde demaand!!!! maand!!!!

Een greep uit 50 ruim 50 auto’s: Een uit :: Eengreep greep uitruim ruim 50auto’s auto’s Think ThinkBlue. Blue.

Maak Maaknu nusnel sneleen eenafspraak afspraakvoor: voor:

Audi A6 3.2 FSI aut. 2008 € 26.500,VW VFSI 1.6 2007 € 10.950,VW UP! 1.0 airco 2012 2012 € 11.950,€ €10.950,Audi A6A6 3.2 FSI aut. 2008 € €26.500,VW V V1.6 € €11.950,2007 10.950,Audi 3.2 FSI aut. 2008 VW UP! 1.0 26.500,VWGolf GolfGolf 1.6 FSIFSI2007 11.950,2012 VW UP! 1.0airco airco Audi A4 2.0 aut 2005 € 15.950,VW Polo 1.4 2010 € 11.950,Seat Altea 2006 € 7.750,€ €11.950,Audi A4A4 2.0 aut . .. 2005 € €15.950,VW 1.4 € €7.750,2010 11.950,Audi 2.0 aut 2005 Seat Altea 1.6 15.950,VWPolo Polo 1.416V 16V16V 2010 7.750,2006 Seat Altea 1.61.6 2006 2007 € €5.950,Audi A2A2 1.4 2005 € €8.950,VW Audi A2 1.4 2005 € 8.950,VW Fox 1.2 Trendl. 2007 € 5.950,VW Golf IV airco 2002 2002 € 4.750,€ €4.750,2007 5.950,Audi 1.4 2005 VW Golf IVIVairco 8.950,VWFox Fox1.2 1.2Trendl. Trendl. 4.750,2002 VW Golf airco 2006 € €4.850,VW Golf VIVIVI aut. € €16.750,VW € €3.950,2000 2006 4.850,VW Golf aut. 2009 VW Golf aut. 2009 2009 € 16.750,VW Golf IVIVIV VW Fox 1.2 Trendl. 2006 € 4.850,VW Golf 2000 € 3.950,16.750,VWFox Fox1.2 1.2Trendl. Trendl. 3.950,2000 VW Golf € €9.950,VW Golf Variant € €12.750,VW 1.6 € €5.950,2005 9.950,VW Golf Variant 2007 Opel Agila 1.2 12.750,VWTouran Touran 1.6FSI FSIFSI2005 5.950,2007 VW Golf Variant 2007 2007 € 12.750,VW Touran 1.6 2005 € 9.950,Opel Agila 2007 € 5.950,Opel Agila 1.21.2 2007 € €16.750,VW Golf Plus FSI € €11.950,VW Var. 1.6 € €5.750,2008 16.750,VW Golf Plus FSI 2007 Opel Astra 1.6 11.950,VWPassat Passat Var. 1.61.62008 5.750,2003 Opel Astra 1.61.6 2003 VW Golf Plus FSI 2007 2007 € 11.950,VW Passat Var. 2008 € 16.750,Opel Astra 2003 € 5.750,€ €5.950,VW Polo 1.4 16V € €9.950,VW 1.6 € €3.950,2004 2003 5.950,VW Polo 1.4 16V 2009 Opel Corsa 9.950,VWPassat Passat 1.61.6 2003 3.950,2004 Opel Corsa VW Polo 1.4 16V 2009 2009 € 9.950,VW Passat 2003 € 5.950,Opel Corsa 2004 € 3.950,2002 € €3.950,VW Polo 1.4 16V € €6.750,VW 1.2 € €3.950,2002 3.950,VW Polo 1.4 16V 2005 Mitsubishi Space 6.750,VWPolo Polo 1.21.2 3.950,2002 Mitsubishi Space VW Polo 1.4 16V 2005 2005 € 6.750,VW Polo 2002 € 3.950,Mitsubishi Space 2002 2002 € 3.950,1998 € €1.750,VW Polo 1.4 16V € €4.950,VW 1.6 € €2.950,2001 1998 1.750,VW Polo 1.4 16V 2003 Seat Cordoba Vario 4.950,VWPolo Polo 1.61.6 2.950,2001 Seat Cordoba Vario VW Polo 1.4 16V 2003 2003 € 4.950,VW Polo 1998 € 1.750,Seat Cordoba Vario 2001 € 2.950,-

- Uw - Uwwinterbanden winterbanden(wissel) (wissel) - Opslag - Opslagzomerbanden zomerbandeninineigen eigenbandenhotel bandenhotel - Een - Eenwintercheck wintercheck

OfOfkijk alle op: Ofvoor kijk alle auto’s op: www.acvanegmond.nl kijk voorvoor alleauto’s auto’s op:www.acvanegmond.nl www.acvanegmond.nl

uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling à € 8,00 ingeleverd worden bij:

• HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRImERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOp, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORpS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSpALEIS LEIDERDORp, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (passage) en FOTO DICKHOF, Irisln. 63, OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DINSDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

}

Elk weekend activiteiten tijdens de Oktober Woonmaand!

STEM OP DE MOOISTE ETALAGE EN WIN* €1.000,-

€ 8.00 € € € €

10.75 13.50 16.25 19.00

Meer weten? Surf dan naar onze geheel vernieuwde website megastores.nl

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

*Deze actie loopt van 6 tot en met 27 oktober 2012. Zie de algemene voorwaarden op onze website.

OPGeLet!

PArtICuLIereN

MegaStores, Van der Kunstraat 123, Den Haag (Nieuw Laakhaven). Kijk voor onze openingstijden op onze website.

SNUFFELMARKT

ROELOFARENDSVEEN

Zaterdag 20 + Zondag 21 okt.

Jaguar XF 2.7D V6 Premium Luxury Datum deel I: 17-07-2008 Kilometerstand: 114.380 km Transmissie: Automaat Brandstof: Diesel Garantie: Jaguar Selected Edition Motorvermogen: 152 kW

Prijs: €

Kosten rijklaar maken: € 750,Kenteken: 49-GLN-5 Kleur: Botanical Green Aantal deuren: 4 Aantal cilinders: 6 Cilinder inhoud: 2.720 cc

33.500,-

Opties en accessoires: Achterbank neerklapbaar, Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen), Alarmsysteem SCM goedgekeurd, Audiobediening op het stuur, Automatisch dimmende binnenspiegel, Boordcomputer, Buitentemperatuur­ meter, CD­wisselaar, Centrale deurvergrendeling afstandbediend, Climate control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen voor en achter, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen, Elektrisch verstel­ bare voorstoelen, Getint glas, Hoofdsteunen achter, Houtinleg, In hoogte verstelbaar stuur, Jaguar Premium Sound System, Lederen stuurwiel, Lichtmetalen velgen (18), Memory stoelen, Middenarmsteun achter, Middenarmsteun voor, Navigatiesysteem, Parkeersensoren, Radio, Radio/CD speler, Regensensor, Stuur­ bekrachtiging, Sunroof, Telefoon, Toerenteller, Traction control. BTW­auto: Ja Gewicht:1730Kg

10-16 uur De Lasso 24, 2371 GX Roelofarendsveen Zondag 28 oktober MEGAMARKT! info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

automobielbedrijf

REN SIRRE Erkend APKKeurings Bedrijf

Uw boot de winter door ✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

Informeer naar de voordelige all-in prijzen. rsport, e io t a W t n de reg i t s i l Rijnzich a i c e rsport sp e t a w E D

SUZiaUliKstI Spec

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Oostdorperweg 177 Tel: 5110630

Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn - (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl


nieuws

de WaSSenaarder

Kort nieuws Samen verder gemeente n De ambtelijke organisaties gemeenten Voorschoten en Wassenaar gaan in 2013 officieel samen verder. Per 1 januari 2013 vormen de zij één geïntegreerde werkorganisatie. Voorschoten en Wassenaar willen graag alle ambtenaren onderbrengen in één ambtelijk apparaat, met behoud van politieke zelfstandigheid en identiteit. Beide gemeenteraden hebben, door het overeenkomen van de gemeenschappelijke regeling, nu de twee colleges van B&W groen licht gegeven om per 1-1-2013 een nieuwe organisatie te vormen. Feitelijk is de samenwerking al begonnen. Zo werken de medewerkers van P&O, financiën, facilitaire zaken en ICT inmiddels al één jaar succesvol samen binnen één afdeling Bedrijfsvoering. Twee gemeenten, twee gemeenteraden, twee colleges en één gezamenlijke ambtelijke organisatie De gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar blijven bestaan met behoud van eigen identiteit en de ruimte voor zelfstandig gemeentelijk beleid. De nieuwe werkorganisatie gaat voor beide gemeentebesturen werken en wordt juridisch ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling. De ruim 400 medewerkers worden gehuisvest in beide gemeenten. Burgemeester Hoekema van Wassenaar: “Dit is een mijlpaal.” Burgemeester Staatsen van Voorschoten: “Dit is een historisch moment voor beide gemeenten en ik heb respect voor de ingrijpende besluitvorming door de beide raden.

donderdag 18 oktober 2012

Overlast van hangjeugd in Van Polanenpark Door Nico Mooyman

overlast n De jeugd moet een plek hebben. “Maar er zijn wel grenzen,” zegt Hans van Loo, (gefingeerde naam) bewoner van het Van Polanenpark. De wijk grenst aan het speelterrein het ‘eilandje’. Afgelopen weekend was de maat vol. Toen hij met zijn kleinkinderen op de speelplek aankwam was de ravage niet te overzien. Dozen bier, colaflessen, sterke drank en veel kapot glas, maar erger is een spuit, ampullen en lege en halflege zakjes wiet. “Hier laat je je kinderen toch niet spelen”. De burgemeester weet wat overlast is van jongeren. Toen zij weken lang het bordes van het chique raadhuis als hangplek verkozen, was ook de maat vol.

geen handhaving

De buurt heeft al een aantal malen de overlast van de jeugd gemeld bij politie en de gemeentebestuurders. Na een wijkwandeling met de buurtvereniging en de burgemeester, werden wat afspraken gemaakt. Een bord met de nodige verboden lapte de jeugd aan hun laars. Ook het handhaven door de politie bleef uit. Elke keer wanneer de buurt weer geteisterd werd door de overlast had de politie geen haast. Eenmaal ter plaatse verscho-

len de ‘daders’ zich in de dichte bossages en niet veel later ging het luidruchtige ‘feest’ gewoon door op het kinderspeelterreintje. “Haal die bosjes weg en zet er een lantaarn neer”, is het voorstel van Van Loo. Ideeën die in de wijk worden gesteund. Meer surveillance vooral op signalen uit de buurt, zou tot meer effect kunnen leiden. “Van het trage optreden zijn de kinderen in de wijk de dupe”, meent Van Loo. “Ik

pas wel op, om daar mijn kleinkinderen in die troep te laten spelen.“ Hij begrijpt dat de oudere jeugd ook een plek moet hebben, maar niet zo. Dit tast het leefklimaat aan in een wijde omgeving van de wijk. “Gelukkig zijn er nooit ongelukken gebeurd, maar je moet er niet aan denken welke gevolgen er op de loer liggen. Afgelopen week hebben we zelf het initiatief genomen om de rommel op te ruimen, maar

cursus n De iPad is een ideaal apparaat voor allerlei toepassingen, bijvoorbeeld surfen op internet, e-mailen, notities maken of een agenda bijhouden.

Komt u nog wijs uit alle apparaten? Het Leercentrum Wassenaar helpt! Foto: Wikipedia\Jeremy Keith

Diaconie: een zaak van het hart diaconie n Henk Meeuws zal op 22 oktober in Sion alsnog komen spreken over diaconie; Op 19 april moest Henk Meeuws om persoonlijke redenen op het laatste moment afzeggen. Meeuws was o.m. docent aan de Theologische

dat is geen blijvende actie. Die ligt nu bij de politie en de gemeente zodat de kinderen weer veilig kunnen klauteren, schommelen en voetballen op het speelveldje, dat voorziet in een behoefte”. Op dit moment is de gemeente aan het inventariseren welke gemaakte afspraken wel of niet zijn nagekomen. Begin volgende week komt de gemeente hierop terug met een concreet antwoord.

Leren omgaan met de iPad

VVD wil debat op inhoud voeren ingezonden n De VVD fractie Wassenaar is blij dat nu ook uit het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie blijkt dat de beschuldiging van seksuele intimidatie door Mary-Jo van de Velde (raadslid WWW) aan het adres van wethouder Henk de Greef (VVD) op niets is gebaseerd. Het rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) sprak de wethouder eerder al vrij. Hoewel het Openbaar Ministerie wel bewijzen ziet voor laster en smaad door Henk de Vries (WWW) en Ben Paulides (DLW) worden zij niet vervolgd omdat de uitspraken in een politieke context zijn gedaan. De VVD fractie vindt het spijtig dat raadsleden blijkbaar van alles over een wethouder kunnen zeggen, waar of niet waar. De VVD roept haar collega raadsleden op om zich vanaf nu weer respectvol en integer te gedragen en hoopt dat het debat in de Wassenaarse raad nu weer op inhoud wordt gevoerd.

9

Henk Meeuws. Foto: PR

Faculteit Tilburg. Hij verrichtte onderzoek op het gebied van diaconie en levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. Wat zijn de drijfveren en de zin van diaconie? Zoals hij in zijn proefschrift schrijft: diaconie is de dienst van liefde aan mensen in nood (ver weg en dichtbij), gedragen door vrijwilligers, core business van de kerk. Hoe staat de diaconie er in de RK Kerk voor? Wat

zijn de grote uitdagingen? Wat is er nodig voor een goede organisatie van diaconie? Het wordt een lezing waarbij u als luisteraar actief en betrokken kunt reageren. Samen zoeken we naar antwoorden. Geinteresseerden en vrijwilligers van de diaconie zijn van harte welkom. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Locatie: gebouw Sion, naast St.Jozef kerk, Parklaan 28

Hoewel de iPad als zeer gebruikersvriendelijk bekend staat, krijgen wij toch regelmatig vragen over instructie voor dit apparaat. Daarom beginnen wij in november met een nieuw lesprogramma. De workshop bestaat uit 2 dagdelen en een prachtig lesboek van Senior Web hoort erbij. De datum is nog niet bekend, maar wel staat vast dat dit op de woensdagmorgen gaat plaatsvinden. In deze cursus maakt u stap voor stap en in uw eigen tempo kennis met de belangrijkste functies en opties van de iPad. Het is de bedoeling dat u op deze cursus uw eigen iPad meebrengt om te gebruiken tijdens de oefeningen. Meer informatie of inschrijven voor deze Workshop: tel 06-10735360 van 10.00 t/m 12.00 uur of www.leercentrumwassenaar.nl.

Europese school onderwijs n Vorige week is de Europese School Den Haag officieel geopend, nadat deze op 20 augustus van start gegaan is met de eerste vier leerjaren van de basisschool. In 2013 volgen de overige leerjaren van de basisschool en in 2014 het voortgezet onderwijs. Het diploma, het Europees Baccalaureaat, geeft toegang tot het universitair onderwijs in Europa en daarbuiten. Het onderwijs wordt in het Engels, Spaans en in het Nederlands verzorgd.


Woonbeurs Katwijk 27 oktober

GRATIS TOEGANG 10.00 - 17.00 uur

De eerste Woonbeurs in Katwijk Interesse of bezig met het inrichten, verbouwen, aan- of verkoop van een woning? Kom langs en laat u inspireren! Wilt u uw bedrijf in de spotlights zetten? Meld u dan snel aan! Nog enkele plaatsen beschikbaar. Locatie: Huys te Britten Noordduinseweg 17 Katwijk Kijk voor meer informatie op website www.heerlijk-wonen.nl en volg ons op Twitter @heerlijkwonen

“Ik heb een nieuw huis gekocht, maar waar moet ik nu mijn bank zetten?” Neem de plattegrond mee! En krijg snel en direct advies!

“Kan er een inbouwkast onder een schuine kap?” Er zijn diverse mogelijkheden, wij vertellen het graag

“Kom ik in aanmerking voor Politie Keurmerk Veilig Wonen?” Op de beurs wordt een quickscan voor u gemaakt

“Ik overweeg zonnepanelen te nemen, maar hoe gaat dat? Krijg ik ook subsidie?” Wij schijnen hier een helder licht op

“Wie helpt ons met inrichten van onze woning?” Kleuren, trends, do’s and don’ts, hier vindt u het allemaal “Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn huurwoning?” De experts op dit gebied staan graag voor u klaar “Mijn natuursteen heeft doffe plekken, hoe laat ik deze weer glanzen?”Kom kijken naar de nieuwste onderhoudsproducten en laat u adviseren

“Wij hebben ons droomhuis gezien, maar hoeveel kunnen wij lenen?” Op de beurs direct een korte inventarisatie van uw leencapaciteit “Wij willen onze keuken vernieuwen, maar wat zijn onze mogelijkheden?” Haal hier uw advies op maat

Woonbeurs Heerlijk Wonen 2012: Initiatiefnemers: Hoevens Makelaardij, De Porseleinkast, Aventurijn natuursteen, Vero bouwmanagement Deelnemers: Notaris Kruis-Sweere, Makelaarscentrum, Van Duyvenbode installatietechniek, De Mooij Tuincentrum, Van den Anker tools, Vd Berg Beveiligingstechniek, Binnendijk & Van Rijsbergen, Georgette van Beelen, Style your house, Katwijks Hypotheekhuys, Fleur Magnifique, Stroopwafelwinkel, Vooijs Schilders, Bouwbedrijf Lisse, Rivato, Kluswijs, Mooij mijn stijl, Verbouwwinkel, Vorm Voud, SHD de Duinstreek, Kuivenhoven Keukens, GemStudio, Le Château vloeren, Hoogervorst, Meijvogel Hout, Nancy van der Kwaak fotografie, Knipping en Keizer’s verhuisservice, Flower Farm, Energiegigant Sponsors: Sprangers Van den Ende, Keuzenkamp, Promail, It-control, Meeuwenoord, Van Wezel Accountants, Fonne keukenadvies, Huys te Britten, Uitgeverij Verhagen, Groene Brandbeveiliging, BMW Van Poelgeest, Suzanne’s Feestshop


• VOOR AL UW WERK- • Te koop: CHALET in • GEVR. MÄRKLIN of • OVERDEKTE STALZAAMHEDEN in of rond het bosrijke Voorthuizen FLEISCHMANN treinen. LING: voor uw auto in uw woning. Ook hebben wij een vakbekwame tuinman, snoeiwerk, bestratingen, be-planting, aanleg en onderhoud. Advies en vrijblijvende offerte. Inschr. KvK, tel. 06-20648419.

met een heerlijke zonnige tuin met veel privacy. Voor informatie: Tineke, tel: 06-20359779.

Tel. 071-5420745.

KLUSJESMAN voor allerlei werkzaamheden. Te bereiken onder telefoonnummer 06-47141584.

EErhart Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

schone, droge en vorstvrije ruimte op afgesloten bedrijventerrein in Wassenaar. Voor nadere informatie: 06-53782179.

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 0705116612.

W T B u o n Wa t ? g n i g o h r ve

W T B n geeuw keuken*

• •

over

zondag 21 oktober geopend

Zoeterwoude-Rijndijk: 10.00 – 17.00 uur

21% Indesit

biaa13xdr koel/vriescombi, energieklasse A+, rvs uitvoering

BTW

*

NU e 4.995 Hoogglans witte keuken met kastenwand 180 cm + kook-spoel eiland 245 cm. Incl. combimagnetron, kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast.

Bosch

smv50m60 inbouwvaatwasser, 46 dba, timer

e 499

e 333

* vraag naar de voorwaarden

EN

• •

Bosch

wtw84360 condensdroger, warmtepomp droger, a klasse, beste koop

e 599

NU e 5.350 Moderne ruime hoekkeuken 270 cm x 330 cm. Incl. oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser.

GE

EN

21% BTW

*

LG

F1481QDP Isometric wasautomaat, 1400 toeren, 7 kg inhoud, direct drive motor 10 jaar garantie

e 444

Bekijk al onze openingsacties op www.bemmel-kroon.nl

• •

GE

MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

WESPEN, PLAAGDIEDak herstellen? Bouma/ REN, dienstverlening. Tel. Grundeken bellen! 5114674- 06-54948365 / 070-5115927. 5118394. Uw dak-specialist! vofroessinghvaniterson.com Vwo-, havo, mavo, vmTe koop mooi APPARbo-leerlingen: huiswerkbe- TEMENT, 2 kamers, 45 m2, geleiding/bijles aangeboden Noordwijk. 06-24907915. door ervaren A/B student. Niet meer afhankelijk wilTel. 071-5616768. len zijn van een baas? GEBC SIERBESTRATING ZOcHT: ONDERNEMERS Tegelwerk, met afvoer, gra- die geld willen verdienen. tis prijsopgave. Tel. 06- 06-22793409 of 55321682. www.partnersinbizniz.nl Zelf bomen omgezaagd KLEDINGBEURS 15-19 of flink gesnoeid? Met onze OKTOBER 2012: Mooie daprof. VERSNIPPERAAR mes- en kinderkleding. Open is het zo weg. Tel. 070- op: ma 15 okt: 19.00-21.00 5111923 / 06-53794870 of uur/di-wo-do: 11.00-15.00 mail deversnipperaar@kpn- uur/wo 17 okt: 19.00-21.00 mail.nl uur/vrij 19 okt: 11.00-13.00 50-plusser SCHILDERT, uur. Fr. Hendriklaan, OranjeSAUST en behangt uw huis galerij in Leiderdorp. Mail of weer als nieuw. Tel. 06- bel: bibaloebeurs@hotmail. com of 06-24589870. 13067762. WOONRUIMTE GELekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? VraaGD in Katwijk aan Zee, vóór 17 november a.s. www.tcdekampioen.nl. Max. huurprijs € 500,- p.m. STEUNZOLEN. Erkend Betr. dame 39 jr. E margret_ leverancier, lid Stichting de_lijster@hotmail.com. LOOP, vergoeding via zorg- Tel. 06-44436378. verzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, OPEN HUIS: jAnnewaris, Leiden en Leiderdorp met lokaal voor beeldende exWim van Zijp, tel. 071- pressie. Zaterdag 3 november van 10-17, Vijfmeiweg 16, 5238468 of 06-12028319. Sassenheim. Welkom! Meer www.zalenverhuurkruyt info: jannewaris.nl schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum GLAS-IN-LOOD ontwerp van Leiden. Voor afstudeer- en realisatie van uw eigen borrels, recepties, verjaarda- idee. Vraag gratis ontwerpgen, etc... Geen huur! Wel schets en prijsopgave. Jan ter wat servicekosten en nor- Haar, tel. 06-22169210 male gangbare drankprij- jencterhaar@gmail.com zen! Reserveringen: tel. 062dehands kinderMERK25047376. kleding. Verkoop 2 & 3 nov., Student wil u graag hel- speeltuin Marijke Lisse. Inpen met COMPUTER- breng 25, 26, 29 okt. www. PROBLEMEN. € 15,- p.u. brandnewvintage.punt.nl & brandnewvintage@hotmail. Tel. 070-5114250. com SNIJDERS BESTRASECOND TIME FUN TINGEN voor het aanbrengen van alle soorten bestra- Mooie kleding krijgt bij ons tingen. Vakkundig en met ‘n 2e kans. Ruime keus. aandacht aangebracht. *be- Noordwijk, Schoolstr. 52. staande bestrating herleggen Woensd. t/m zaterd. 11-17 *van terras-parkeerplaats uur. Tel. 071-3610128. *machinale bestrating PEDICURE Anneke v.d. *grondwerkzaamheden. Kleij. Tel. 070-5112778, Voor particulieren en bedrij- mob. 06-14789734. ven. Bel voor een gratis Gezocht: NANNY voor prijsopgaaf: 0174-213809, 2 kind. Elke wo+do of www.danielsnijders.nl do+vr totaal 10 u/wk 13.30DANIEL SNIJDERS 18.30 u., in schoolvak. v.a. STRATENMAKERS voor 7.30 u. Auto + ref. vereist. het aanbrengen van alle Tel. 06-46433257 (na 19 u). soorten bestratingen. Bel GEDIPL. SPORTMASvoor vrijblijvende prijsopgave: 0174-213809, info@ SEUR heeft tijd voor uw danielsnijders.nl Extra spieren. Ook aan huis. Tel. 06-10857567. € 30,- p.u. BIJVERDIENEN

l a a m e l e Betaal h

VAN DER KROFT & •VAN DER LANS OFFICE

Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquius | Cruquiusplein 50 | 2142 EV Cruquius | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904

• •

GARAGEBOXEN in met ALOE VERA. Kernwoorden: absolute toppro- Oegstgeest en Leiden. Huurducten, goede verdiensten, prijs v.a. € 110,-. Inlichtinprima begeleiding, geen om- gen: 06-20773480. zetdruk, leuke collega’s, eigen tijd indelen. Informatie: 06-22793409 of www.partnersinbizniz.nl


AUTOSCHADE

Onze wagens rijden dagelijks door de regio

Bedrijven Snel en voordelig, ook voor uw bedrijfsafval

Particulieren Gemakkelijk online of telefonisch bestellen

FOCKE

maakt Uw auto weer als nieuw

• B • F• O• C• K• E Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

FOCWA schadeherstelbedrijf

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

www.autoschade-focke.nl

Adenta tandprothese Specialist n

keringe

rze Alle ve

Bel ons

071 - 40 22 552

Alle soorten afval:

3 m3 container

Bouw- en sloop

• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Klaar terwijl u wacht!

Puin Hout Groen

6 m3 container

Grond Bedrijfs

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

ZONWERING

www.tandenwinkel.com

Papier/Karton

10 m3 container

Metalen/Ijzer

! ACTtIeElling

s Bij be 1ste van iner a t n o c r ting o k % 10

10 m3 gesloten container

Afak Techniek B.V.

Zoekt nieuwe medewerkers!

De voordelen Voor 10 uur besteld, dezelfde dag nog geleverd Vaste all in prijzen Makkelijk online of telefonisch te bestellen Betaling via iDeal of contant Incl. brengen, halen en afvoerverwerking Speciale regiotarieven

www.vlkcontainers.nl

De Scheysloot 60 | 2201 GN Noordwijk Tel: 071 40 22 552 | info@vanleeuwencontainers.nl

Gezocht:

Bakkerijhulp 17 - 18 jaar Voor elke vrijdag van 16.00 tot ± 01.00 uur Leuke baan in een leuk bedrijf Reageer aub via email. Tijsterman Bakkers Nijverheidsweg 31 2215 MH Voorhout rene@tijstermanbakkers.nl

Afak Techniek staat bekend om zijn fabricage van transportsystemen en verpakkingslijnen voor de complete visverwerking aan boord van Trawlers. Deze installaties worden geheel in eigen beheer ontworpen, gefabriceerd en ingebouwd. Ook maken wij dergelijke installaties voor visverwerkende fabrieken. Kortom Afak is een veelzijdig bedrijf wat op klant specificatie levert en actief is op de Nederlandse en internationale markt. Voor in onze werkplaats zijn wij op zoek naar

Constructiemedewerkers/Servicemonteurs Senior/junior, 38 uur/week Functie omschrijving: - Fabricage en montage in onze werkplaats. - Tekening lezen, je werkt met RVS materiaal. - Service/inbouwwerkzaamheden op locatie.

Functie eisen: - Opleiding LTS/MTS. - In het bezit van rijbewijs B. - Ervaring in deze branche.

Verder wordt gevraagd: Gevoel voor techniek, functioneel inzicht, creatief, stressbestendig, goede contactuele eigenschappen. Een gezonde werkmentaliteit. Bereidheid om over te werken. Werken op buitenlandse locatie. De arbeidsovereenkomst start met een jaarcontract, bij gebleken geschiktheid volgt vaste betrekking. Geboden wordt: Uitstekend 4 weken salaris, wat kan worden verhoogd met een overurentoeslag. CAO volgens Kleinmetaal. Prettige werksfeer in een Katwijk’s no-nonsense bedrijf. Alleen personen, die menen aan de gestelde functie-eisen te kunnen voldoen, nodigen wij uit te solliciteren. U kunt uw brief met CV mailen aan Buis@afak.nl of per post t.a.v. dhr. B. van Velzen, Steenbakkerstraat 12, 2222 AT Katwijk aan Zee. Voor meer info zie www.afak.nl


cultuur

de WaSSenaarder

Filmhuis

Week 42 woensdag 17 oktober 14.30 uur Brave 3D woensdag 17 oktober 20.00 uur A Royal Affair vrijdag 19 oktober 20.00 uur To Rome with Love zaterdag 20 oktober 20.00 uur A Royal Affair zondag 21 oktober 13.15 uur Brave 3D zondag 21 oktober 15.15 uur To Rome with Love maandag 22 oktober 20.00 uur A Royal Affair dinsdag 23-oktober 14.00 uur To Rome with Love woensdag 24 oktober 14.30 uur Brave 3D woensdag 24 oktober 20.00 uur To Rome with Love Reserveren en meer informatie: E. filmwas.reserveren@obvw.nl T. 070-5113397 www.obvw.nl

kort nieuws Barokmuziek muziek n Zondag 21 oktober zal het ‘Pancras Consort’ uit Leiden het motet ‘Aus der Tiefen’ van Johann Schelle (1648-1701) in de ochtenddienst van de Dorpskerk uitvoeren. Aanvang: 10.00 uur. Johann Schelle is niet één van de bekende barokcomponisten, maar dat is eigenlijk ten onrechte. Zijn muziek is levendig, oorspronkelijk en harmonisch uiterst interessant. Het motet dat zondag wordt uitgevoerd is een compositie voor sopraan, alt, tenor, bas, koor en orgel. ‘Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir’. Het geheel staat onder leiding van Hans Brons. Orgel: Joop Brons. Liturg is ds. J.A.D.van der Boon.

donderdaG 18 oktober 2012

Advies uit de Wassenaarse bibliotheek n Gratis juridisch spreekuur n Lezing Karin Schröder acTiviTeiTen n De bibliotheek doet meer dan boeken uitlenen. U kunt hier ook terecht voor advies, bijvoorbeeld op het gebied van rechtspraak, of over de begeleiding van kinderen. Vanaf 17 oktober is er iedere woensdagavond een gratis juridisch spreekuur in Bibliotheek Wassenaar, verzorgd door Westendorp Looman Advocaten. Westendorp Looman Advocaten is een kantoor dat zich inzet voor particulieren en ondernemers, en heeft een vestiging in Wassenaar en een vestiging in Den Haag.

Quick scan

Westendorp Looman Advocaten staat al vele jaren bekend om haar ruime ervaring op het gebied van het strafrecht. Maar daarnaast adviseert en procedeert het kantoor ook over contracten en zakelijke geschillen, en bedient zij zowel (I) betalende klanten als klanten die op basis van een (II) toevoeging (financiering [grotendeels] door de staat), of via (III) een juridisch abonnement (jaarlijkse overeenkomst tegen bijzonder tarief na een ‘quick scan’ of ook wel genoemd

de “ lex-ray ”© van de betreffende onderneming) kunnen worden bijgestaan. Op dit moment telt het kantoor 10 advocaten, die op vele rechtsgebieden actief zijn. Westendorp Looman Advocaten bedient bedrijven en natuurlijke personen, onder andere op het gebied van huurrecht, bouwrecht, (internationaal) contractenrecht, arbeidsrecht, familierecht, ondernemingsrecht en bestuursrecht; daarbij valt te denken aan huurgeschillen, geschillen over de uitleg van contracten, kwaliteitsdiscussies, ontslagprocedures, echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatiezaken etc., overgang van ondernemingen, uittreding vennoten, aansprakelijkheden, bouwvergunningen, problemen met buren, geluidsoverlast, studiefinancieringsproblemen, incasso’s, etc.

Binnenlopen

Jan Looman en Nico Roodenburg zullen vanaf 17 oktober 2012 iedere woensdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur beschikbaar zijn om kosteloos advies te geven aan ‘binnenlopers’ uit Wassenaar die zonder afspraak langs komen en een juridische vraag hebben, of die denken dat zij een juridische vraag hebben. Voor elke (rechts-)vraag wordt goed de tijd genomen. Daarna kan kosteloos doorverwij-

zing volgen naar (mogelijk) de juiste vervolghulp.

pal

Mr Looman heeft in Leiden gestudeerd en is sinds 1998 advocaat en heeft samen met mr Westendorp (Ad Westendorp sinds 1984 advocaat) het kantoor opgericht. Zijn praktijk richt zich voornamelijk op het strafrecht. Hij heeft een zeer groot netwerk, is ondernemer ‘pur sang’, en heeft als echte strafpleiter een zeer brede kennis van het recht. Mr Looman staat pal achter zijn clienten. Voor hen is hij dan ook dag en nacht bereikbaar op 00 31 6 50 65 65 95. Mr Roodenburg heeft ook in Leiden gestudeerd, en is sinds 1996 advocaat. Zijn praktijk richt zich met name op de civiele praktijk, op nationaal en internationaal gebied. Mr Roodenburg heeft een zeer ruime ervaring in het civiele recht, zowel in de adviespraktijk als in het procesrecht, en heeft zowel grote en kleine bedrijven als cliënt, maar staat ook natuurlijke personen bij. Hij is mobiel bereikbaar op 00 31 6 55 888 715. Naast in het Nederlands kunt u ook in het Engels, Frans of Duits bij mr Roodenburg terecht. Voor eventuele vragen buiten dit gratis spreekuur om kunt u mobiel bellen met mr Looman en/ of mr Roodenburg en kijken op www.wladvocaten.nl.

Geduldig wachtend op een paaltje of speurend naar aas probeert een Buizerd, op zijn manier, de winter door te komen. Foto: PR

Cloaca in theater Warenar Toneel n Het toneelstuk Cloaca, geschreven door Maria Goos, is op zaterdag 20 oktober te zien in Theater Warenar. Vier mannen kennen elkaar uit hun studententijd, waarna zij door omstandigheden uit elkaar zijn gegroeid.

lezing karen schröder

Wegens haar succesvolle lezingen vorig jaar zal Karen Schröder van Kinderpraktijk “De Vlinder” (www.kinderpraktijkdevlinder. nl) dit jaar opnieuw een informatieve avond verzorgen bij Bibliotheek Wassenaar op dinsdag 30 oktober. Karen Schröder zal deze avond als Kindertolk toelichten hoe we beter kunnen leren luisteren naar onze kinderen en welke rol taal daarbij speelt. Ouders willen hun kind gelukkig zien, maar andersom zetten kinderen zich ook actief in voor het levensgeluk van hun ouders. Via gedrag, spel, de ontwikkeling of klachten maken ze vaak heel goed duidelijk wat er bijgestuurd mag worden in ons leven, alleen hoe interpreteren wij dit gedrag juist en hoe gaan we hier vervolgens mee om? Gehoor geven betekent niet alleen een verrijking voor jezelf, maar draagt ook bij aan het geluk van je kind. Met deze lezing hoopt zij de kinderen een stem te geven, zodat er meer begrip en duidelijkheid komt t.a.v. de behoefte en begeleiding van kinderen. De lezing begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) Entree € 5,00. Reserveren is gewenst en kan via lezingen.wassenaar@obvw.nl of telefonisch 070-5113397.

Vogels die gaan en die blijven

Musical Maria musical n Er zijn voor vrijdagavond 19 en zaterdagavond 20 oktober nog kaarten voor de musical ‘Maria, de kracht van de liefde’ in de St. Jozefkerk te bestellen (10 euro). Voor mensen die dit niet kunnen betalen zijn er kaarten beschikbaar gesteld aan de voedselbank. Aanvang 19:30 uur. Stuur een mail naar musicalmaria2012@gmail.com of koop ze bij Voorham Verf&Wand. Kent u iemand die de voorstelling graag zou willen zien, maar daar niet de financiën voor heeft? Stuur ons per mail een verzoek, wellicht kunnen wij iets voor u doen

13

Foto: PR

Elk van hen heeft problemen. Pieter heeft zich op zijn werk compleet in de nesten gewerkt, Tom is verslaafd, Joep is het huis uit gezet door zijn vrouw en Maarten heeft een geheime verhouding. Uit solidariteitsgevoel helpen ze elkaar. De oude vriendschappen en verwachtingen blijken echter niet bestand tegen de tand des tijds en hun zelfzuchtige ambities.

naTuur n Het IJsvogeltje komt in de herfst naar Lentevreugd om hier te overwinteren. Dat lukt alleen als het kwelplasje, waar het water uit het duin omhoog komt, en de duinbeken niet helemaal bevriezen. Als het water bevroren is heeft hij een probleem. De Torenvalk is het hele jaar aanwezig. Deze roofvogel gaat wel weg als er veel sneeuw ligt, want dan kan hij niet bij zijn voedsel komen. Een Torenvalk vangt n.l. vooral muizen. De Buizerd is ook het jaar rond te vinden in Lentevreugd, daar krijgt hij in de herfst gezelschap van soortgenoten, die uit het noorden afkomstig zijn. Op zondag 21 oktober tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u met gidsen van het IVN (regio Leiden) mee op pad om IJsvogel Torenvalk, Buizerd en wie weet nog meer vogels te zien. Vertrekpunt: parkeerplaats Lentevreugd, Katwijkseweg 19A. Waterdicht schoeisel wordt aanbevolen. De wandeling is gratis. Informatie: www.staatsbosbeheer. nl en www.ivn.nl/leiden.

Jazz achter de duinen In het stuk spelen Tygo Gernandt, Guy Clemens, Thijs Römer en Sieger Sloot en Olinda Larralde Ortiz. De regie is in handen van Gerardjan Rijnders. Cloaca is op zaterdag 20 oktober te zien in Warenar. Het begint om 20.15 uur. Kaarten kosten € 22 en zijn te reserveren via www. warenar.nl. Ook de rest van het aanbod is te vinden op de website van theater Warenar.

muziek n Het eerste concert van het winterseizoen van de Serie Muziek Matinee Messiaskerk wordt gegeven door The Greenville Seven. Het programma start met een korte inleiding over het ontstaan van de jazzmuziek in New Orleans. Zondag 21 oktober om 15.30 uur. Messiaskerk, Zijllaan. Toegang gratis. Collecte bij de uitgang. De voorafgaande Tea Inn begint om 14.30 uur.


HIERVOOR GA JE NAAR DE MARKT!!! Iedere dinsdag van 08:30 tot 16:00 uur

Eurofromage ambachtelijke kaasspecialist

De Huis en Tuin Beelden zaak

Eurofromage, bekend als derde generatie, op de markt in Wassenaar. De grote keuze in kaas, maakt onze kraam lekker aantrekkelijk! Naast de rijke keuze in boerenkaas, die wij betrekken van boeren die op ambachtelijke wijze kaas maken, hebben wij grote bekendheid met verfijnde magere kazen. Deze kazen rijpen op natuurlijke wijze in ons pakhuis, waar wij ze de tijd gunnen om goed op smaak te komen. En dat proef je! Daarnaast hebben wij een ongekend groot assortiment buitenlandse kazen, die wij niet alleen op de markt verkopen maar ook veel aan exclusieve restaurants en bakkerijen. Trendy is ons assortiment bijzondere Franse kaasjes, die mager zijn en toch hun eigen smaak hebben behouden. Het komende najaar hebben wij culinaire ideeën om u te verassen met lekkere noviteiten, zoals lekkere truffelkaas en de kaasproducten van Maison Kelder. Kortom wij nodigen u uit aan onze kraam om te proeven en te ervaren hoe betaalbaar deze lekkernijen bij ons zijn.

Nieuw op onze Wassenaarse markt is de Huis en Tuin beeldenzaak. Zij bieden u verschillende cadeau artikelen voor een betaalbare prijs. Dankzij het wisselende assortiment kunt u hier elke keer terecht voor een origineel cadeau. Ze hebben niet alleen kleine cadeau artikelen maar, zoals de naam al zegt, beelden. Voor zowel binnen als buiten, denk aan tuinkabouters, boerderijdieren,buddha’s en nog veel meer! Maar ook heerlijk geurende wierook en mooie kaarsenhouders. Decoreert u ook graag uw huis en tuin met de feestdagen? Bijvoorbeeld met Halloween, Sinterklaas, Kerst en Pasen? Kom ook dan even langs! Speciaal voor de feestdagen komt er, buiten het wisselende assortiment, speciale cadeau artikelen en beelden. Zo kunt u voor een scherpe prijs uw huis en tuin geheel in stijl aankleden. Ook zijn er iedere week verschillende aanbiedingen zodat u een leuke, originele en betaalbare aanschaf kunt doen. Kijk op www.huisentuinbeeldenzaak.com voor het gehele assortiment en informatie. Door: Romy van Keppel

Door: Romy van Keppel

Eurofromage

Slagerij

De Huis en Tuin Beeldenzaak

Renata

Van de Hollandse Dikbil:

Entrecote 500 gram

9,95

Uit eigen rokerij:

Rookworst 2 voor

5,50

Tegen inlevering van deze advertentie:

GRATIS HOLLANDSE BLOEMKOOL Spruitjes 500 gram

400 gram

0,48

1,00

Uw specialist in Drop, Snoep en Chocolade

Grote Droste chocoladeletters

€ 2,00 per stuk

Knaller!! Roomboter warme speculaasstaven amandelspijs 2 voor

5.00

3e GRATIS

BERENDS

EUROFROMAGE

Ondergoed & Nachtkleding

Boerencamembert

De winter komt eraan!

Heel kaasje

Nu weer in het assortiment: TherMo-oNdergoed

250 gram

Van Beeren Trico alleen aankomende week

1.=

10% KorTINg met uitgeknipte bon

Roerbakgroente

Martien Kalkman


cultuur

De WaSSenaarDer

kort nieuws Culinair pianoconcert Muziek n Twee meesters zijn er uitgenodigd op vrijdagavond 26 oktober in Kasteel De Witttenburg, de één is een kunstenaar op de piano, de ander in de keuken. Voor pianoliefhebbers en culinaire genieters zal dit ongetwijfeld een onvergetelijke avond worden. Sterrenchef Eric van Loo, van het befaamde restaurant Parkheuvel, verzorgt een exclusief viergangendiner in één van de sfeervolle kasteelzalen. Na afloop van het diner worden de gasten uitgenodigd voor een pianoconcert van de jonge meesterpianist Martin Oei. Drie jaar geleden, hij was toen pas dertien jaar oud, won de musicus de eerste prijs en publieksprijs bij het Christinaconcours. Na zijn wereldpremière in het Concertgebouw in Amsterdam is zijn naam gevestigd en is hij een veelgevraagd artiest. Wie al eerder een door het team van De Wittenburg georganiseerd kasteelconcert heeft meegemaakt, weet dat deze avonden garant staan voor een bijzondere ervaring, alleen al door de omlijsting met brandende toortsen, een rode loper, ontvangst met harpmuziek en de speciale sfeer in de kasteelzalen. Wilt u ook een avond-uit in het kasteel meemaken dan kunt telefonisch reserveren via 070-5151500 of per mail via concert@wittenburg.nl. Er staan meerdere kasteelconcerten en één kinderconcert voor dit jaar op het programma dat u kunt terugvinden op www.wittenburg. nl.

DonDerDag 18 oktober 2012

Klassieke kamermuziek in SWZ Willibrord n Werken van Bach, Chopin e.a. op piano en cello Muziek n Het ensemble Duo Dana en Tara brengt een gevarieerd klassiek programma in SWZ Willibrord. Op woensdag 24 oktober om 14.30 uur vindt in SWZ Willibrord, Poortlaan 20 te Wassenaar een concert plaats dat in nauwe samenwerking met Stichting Muziek In Huis wordt georganiseerd. Het ensemble Duo Dana en Tara, bestaande uit Dana van Nimwegen (piano)en Tara Kumar (cello), zal een gevarieerd klassiek programma brengen met werken van o.a. Bach, Schumann, de Falla, Chopin en Scott Joplin. Het programma

duurt twee keer 30 minuten, met een pauze ertussen.

Streng geSelecteerd

Stichting Muziek In Huis (SMIH) verzorgt sinds 1999 klassieke kamermuziekconcerten op de podia van zorgcentra met ambitieuze, veelal jonge professionele kamermusici die ook op de reguliere concertpodia actief zijn. Een honderdtal streng geselecteerde musici gaan jaarlijks op pad om de SMIH concerten te verzorgen. Een grote groep luisteraars zou zonder de stichting niet meer naar concerten kunnen gaan. In het voorjaar 2013 geeft SMIH haar 6.000-ste concert. De SMIH concerten worden mede mogelijk gemaakt door SWZ, Fonds

Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Prins Bernhard Cultuurfonds, Adri en Greet Bos de Jong Fonds, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds en particuliere donateurs.

MuSici

Het duo ‘Dana en Tara’ is in 2005 opgericht. Het duo wordt gecoacht door verschillende belangrijke cellisten en pianisten binnen de muziekwereld, waaronder hun voormalige docenten. Tara Kumar begon op 12-jarige leeftijd met cellolessen bij Mirjam Wijler. In 2003 begon ze met haar studie bij Jeroen den Herder aan het conservatorium van Utrecht, alwaar ze in 2008 bij Ran Varon afstu-

langer genieten van buitenplaatsen

Unicef verkoop goed doel n Het is beslist nog geen winter, maar het is misschien toch geen gek idee om nu alvast uw Unicef-cadeautjes voor de Sint en de Kerst aan te schaffen. En misschien ook al wel Uw Unicef-kerstkaarten.(U kunt ze maar alvast in huis hebben). Unicef heeft naast de kerstkaarten ook nog zeer veel leuke algemene kaarten, die U voor allerlei doeleinden kunt gebruiken. Nu is er nog volop keus bij onderstaande adressen: mw T.Marsman, Burchtlaan 15 te Wassenaar. Tel.5116487, en bij mw G. van Puffelen, Burg. Geertsemalaan 70 te Wassenaar. Tel. 5119100 of 0614646361.

deerde. In 2010 behaalde Tara haar master diploma bij Timora Rosler. Dana van Nimwegen is op 10-jarige leeftijd met pianolessen begonnen bij Yolanda van Tongeren. Vanaf september 2001 studeerde Dana in de Jong Talentklas van het conservatorium te Utrecht bij Henk Ekkel. In 2008 heeft Dana haar Bachelor diploma behaald bij Paolo Giacometti. Dana heeft haar Master of Music afgesloten bij Klara Würtz. De toegang is vrij. Prijs voor koffie/thee in de pauze bij dit arrangement bedraagt € 2,50. Heeft u vervoer nodig, dan kunt u contact opnemen met de receptie van SWZ Willibrord, Poortlaan 20, tel. 070 5123 200. Meer info: www.stichtingmuziekinhuis.nl of www.smih.nl.

Koorruïne-lezing lezing n Donderdag 25 oktober om 20.15 uur is drs. Anne Schulte Nordholt te gast in de Koorruïne van de Dorpskerk in Wassenaar.

Droomlezing lezing n Op 25 oktober zal Karin de Korte-Munk de Bibliotheek een gecombineerde lezing en droomworkshop geven. Voor de pauze geeft zij een lezing over haar boek ‘Basta’, de laatste jaren van een droomprins. Zij legt uit hoe het boek ontstaan is en hoe speciaal de bezoeken aan de Prins op Paleis Soestdijk waren. Ook vertelt zij enkele dromen van de Prins en geeft er de analyse bij. Na de pauze kunnen de bezoekers hun eigen dromen, of die van b.v. hun kinderen of partner aan Karin voorleggen. Zij zal dan samen met de mensen in de zaal de dromen analyseren. Zo kan je leren begrijpen wat je dromen betekenen. De avond begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).De toegangsprijs is €6,00 en leden van de bibliotheek krijgen €1,00 korting. Reserveren is gewenst en kan via lezingen.wassenaar@obvw.nl of telefonisch 070-5113397.

15

Voorschoten De tentoonstelling Historische buitenplaatsen en molens in Museum Voorschoten, Voorstraat 17, wordt met een week verlengd en sluit nu 28 oktober. Foto: Berbice Wikipedia\Tilanus

Zij vertelt over Hendrik Werkman en de Chassidische legenden. Hendrik Werkman was een Groningse kunstenaar die leefde van 18821945. Hij werd het beroemdst met de serie Chassidische legenden, die hij leerde kennen uit de verzameling van Martin Buber. Hoewel hijzelf niet joods was, spraken deze diepzinnige en kleurrijke verhalen hem juist in de oorlog bijzonder aan. Mw. drs. J. Schulte Nordholt is kunsthistorica. Zij verzorgt lezingen, rondleidingen en cursussen; haar specialisme is de kunsthistorie van 1870-1940. De lezing start om 20.15 uur en eindigt, om 22.00 uur. De kosten bedragen € 7,50. Koffie en een glas wijn na afloop zijn bij de prijs inbegrepen. Opgave: Marianne Karman, telefoon 070-5115705 (na 17.00 uur). E-mail: karmanmarianne@gmail. com www.pkn-wassenaar.nl.

culturele agenda WaSSenaar 20 oktober, 15.00 uur opening tentoonstelling ‘Bewogen door het woord’ Werk uit eigen kring ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de commissie Kerk & Kunst. Muzikale omlijsting door pianiste Rocio Delmar Benito. Openingstijden:zondag rond de kerkdienst en op afspraak. De Messiaskerk, Zijllaan 57. Informatie: (070)-8890267 20 oktober, 20.15 uur ‘CLOACA’ - toneelstuk van Maria Goos. Toegang: € 22,Pas 65+/CJP/K&O € 21,-. Theater Warenar, Kerkstraat 75. www.hummelinckstuurman.nl Kaarten via www.warenar.nl of (070)-5118364 21 oktober, in de ochtenddienst van 10.00 tot 11.00 uur Cantatedienst met het kamerkoor Pancras Consort o.l.v. Hans Brons met medewerking van Joop Brons, orgel. Dorpskerk, Plein 3. Toegang is vrij.

21 oktober, 14.30 uur Tea-Inn, 15.30 uur ‘Jazz achter de duinen’ met the Greenville Five o.l.v. Han Beekkerk van Ruth. Messiaskerk, Zijllaan 57. Toegang is vrij. 21 oktober, 15.00 uur Dim Kesber and Friends Jazz Sociëteit Wassenaar, Schoolstraat 6. Informatie: www.jazzsocieteitwassenaar.nl 25 oktober, Koorruïne avonden, 20.00 uur ‘Hendrik Werkman en de Chassidiche legenden’ door mw. J. Schulte Nordholt. De Dorpskerk, Plein 3. Kosten € 7,50 incl.koffie en wijn. Reserveren bij Marianne Karman 070-5115705 (na 17.00 uur) of www.pkn-wassenaar.nl 26 oktober, 20.15 uur ‘Beste meneer Halsema‘ door Marijn Brouwers. Toegang: € 17,50 Pas 65+/CJP/K&O

€ 16,50. Theater Warenar, Kerkstraat 75 Kaarten via www.warenar.nl of (070)-5118364 26 oktober, vanaf 18.00 uur concert in Kasteel de Wittenburg ‘Chef-kok Eric van Loo meets Martin Oei’. www.witteburg.nl 28 oktober, 12.00 uur Paauwconcert: Franceska Khalifa, piano; Johan Olof, viool; Timothé Busch, cello. Vanaf 11.30 uur losse kaarten € 16,-. Leden K&O en Het Nut € 15,Jongeren t/m 23 jaar € 12,50. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22 28 oktober, 15.00 uur opening expositie Willy Rieser door burgemeester drs.J,Th.Hoekema. De expositie is te bezichtigen t/m 29 november. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Info: 070-5122208

Deze agenda is ook beschikbaar via www.wassenaar.nl Opgeven en wijzigen gegevens voor de agenda per e-mail aan lucieheins@zonnet.nl


Her fst

Voordeel

t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r a . s.

20% korting op alle

Jassen & Jacks en op diverse

Vesten & Pulls Casad-DemiBold

www.witteveen.eu

VOOR DE COMPLETE AANPAK VAN UW INTERIEUR MEUBELRESTAURATIE

Restauratie van kasten, kabinetten, tafels, stoelen enz. Verwijderen van koffiekringen en vlekken van uw meubels. Tevens verwijderen van houtworm, huisboktor, spinhoutkever.

MEUBELSTOFFERING

Gekrakeleerd, verschoten door de zon of hoofdvlekken, reparatie en vernieuwen van lederen kussens, kuipen, zitgedeelten, armleuningen. t, o.a. Eiken, Artifor Opkleuren van leer, verbeteren van binnenux, Chesterfield, Leol vullingen en singels. r, Gelderland, Pande Pastoe, enz.

Stofferen van bankstellen, bejaardenfauteuils, stoelen, enz. Vervangen van singelbanden, veren en schuimpolyether. Gespecialiseerd in het stofferen van kussens,o.a. Eiken, Artifort, Leolux, Gelderlandmeubels.

BIEZEN, RIETEN, ROTAN, PITRIET STOELEN. OOK HET LIJMEN VAN STOELEN ENZ.

in de brengen le gehe d Randsta

e merken w ij le v e r e n a ll UW TAPIJT EINIGEN VAN

TEVENS R

Verplaatsen van meubels, verwijderen en afvoeren van oud tapijt en het nieuwe tapijt gelegd in één dag tijd zonder zorgen...

UW BESTE KEUS, AL 35 JAAR LANG EN LEVERING ONDER GARANTIE!

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème

WONINGINRICHTING

MEUBELSTOFFERING

www.kluswinkelwassenaar.nl

Van Zuylen van Nijeveltstraat 1-C 2242 AH Wassenaar

070 - 517 88 94

b.g.g. 06 - 45 31 20 18

Openingstijden: Maandag van 10.00 - 16.00 uur Donderdag van 12.00 - 19.30 uur Overige dagen op afspraak.

Ook zaterdag en ‘s-avonds mogelijk!

WIJ WERKEN UITSLUITEND MET GESPECIALISEERD PERSONEEL. ALLE MEUBELS WORDEN GRATIS GEHAALD EN GEBRACHT!


cultuur

DE WASSENAARDER

Kort nieuws Bieb op zondag BIBLIOTHEEK  Bibliotheek Wassenaar is tot en met maart elke zondag open van 13.00 u tot 17.00 uur. Op deze middagen bieden wij u extra activiteiten, films en gezelligheid. A.s. zondag hebben wij het volgende programma voor u gepland: het Artery kunstenaarscollectief is aanwezig met; Jacqueline Louz, zij komt hout bewerken en Thea Sabelis, zij komt beeldhouwen demonstreren. Bovendien vertonen wij nu elke zondag twee films, één voor de jeugd en één voor volwassenen. Zondag om 13.15 uur de leuke jeugdfilm Brave (3D) en om 15.15 uur de film To Rome with Love van Woody Allen.

Dijkversterking aanbesteed RIJNLAND  Het hoogheemraadschap van Rijnland besteedde vorige week 100 kilometer dijkversterkingen aan, ter waarde van 50 miljoen euro. De dijklichamen worden verbreed en er worden stabiliserende bermen aangebracht langs de onderkant van de dijk. Dit is nodig omdat het groot onderhoud voor de meeste dijken alweer zo’n 30 jaar geleden is terwijl de ondergrond flink zakt. Rijnland heeft de dijken vanaf 2007 getoetst aan nieuwe, klimaatbestendige normen en repareert nu alleen die stukken die volgens de toetsing noodzakelijk zijn. De dijkontwerpen komen tot stand op basis van de nieuwste inzichten in de samenstelling van de ondergrond, moderne computermodellen die stabiliteit en wind berekenen en innovatieve technieken. Daarmee wordt de ingreep zoveel mogelijk beperkt en kan maatwerk geleverd worden. Met de huidige aanbesteding gaat het hoogheemraadschap binnen een raamovereenkomst samenwerking aan met 10-12 aannemers. De werken gaan in 2013 van start en nemen in de meeste situaties enkele maanden in beslag. In 2015 moet alles klaar zijn en is Rijnland weer ‘veilig’.

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Fotogenieke leeuwen bij Raadhuis De Paauw  Oog voor Wassenaar  Markante mascottes Door Aleid Montens

KUNST  Minstens even bekend als het beeld ‘De Baadster’ in de vijver, is het grote marmeren ‘bad’ geflankeerd door twee reusachtige leeuwen voor Raadhuis de Paauw. Welke Wassenaarder is niet gefotografeerd als kleuter, gezeten op de rug van een van beide beelden? Minder bekend is dat deze beeldengroep een paardendrinkbak is; hij werd rond 1850 geschonken door de tsaar van Rusland aan Prins Frederik, zoon van Koning Willem I. Huis De Paauw diende van 1838 tot 1881 tot woonhuis van de prins en zijn vrouw prinses Louise van Pruisen. Na de troonsafstand van zijn vader in 1840 trok Frederik zich grotendeels uit het openbare leven terug op zijn Wassenaarse landgoed. Een van de zusters van prinses Louise, Charlotte van Pruisen was getrouwd met de Russische tsaar Nicolaas I. De paardendrinkbak met de leeuwen is naar alle waarschijnlijkheid een geschenk van deze tsaar aan prins Frederik en prinses Louise. Er zijn echter ook enkele bronnen die tsaar Alexander II, de opvolger van Nicolaas, als gever aanmerken.

ZICHTAS

De Paauw werd rond 1770 aangelegd in opdracht van Adriaan Pieter Twent, toenmalig minister van Waterstaat. Na zijn dood werd het landgoed in 1838 aangekocht door Prins Frederik, die landschapsarchitect Edward Petzold opdracht gaf om het park en de tuinen van zowel De Paauw als De Horsten aan de overzijde van de Rijksstraatweg tot een harmonieus geheel te verenigen. Het grote open grasveld voor het raadhuis maakte deel uit van de zichtas die De Paauw visueel verbond met het voormalige landgoed Raaphorst. Hoewel de zichtas rich-

De Paardendrinkbak met leeuwen voor Raadhuis De Paauw. Foto: Aleid Montens ting De Horsten niet meer intact is, zorgt het fraaie doorzicht vanaf de Rijksstraatweg nog steeds voor een indrukwekkend visitekaartje van ons dorp. De beeldengroep sluit stilistisch uitstekend aan bij het neoclassicisme van huis en tuin.

DRINKBAK OF FONTEIN

Monumentale paardendrinkbakken waren vroeger geen uitzondering. Ettelijke fonteinen die tegenwoordig te zien zijn op marktpleinen hadden oorspronkelijk deze functie. Zo zijn de twee fonteinen op het Beursplein in Amsterdam bijvoorbeeld oorspronkelijk door Berlage ontworpen als drinkbakken voor de paarden. De tand des tijds laat zelfs de fiere Wassenaarse leeuwen niet ongemoeid. Natuurinvloeden als regen,

wind en vorst tasten het marmer aan. Daarom is er afgelopen januari voor het eerst een glazen overkapping aangebracht om de beelden in de winter te beschermen. De gemeente heeft hiervoor rijkssubsidie gekregen in het kader van de subsidieregeling instandhouding monumenten. Het is de bedoeling om de vitrines ieder jaar in oktober te plaatsen en ze vervolgens in april weer te verwijderen.

ECHTE WASSENAARDER

Dat de zorg voor de beeldengroep een item is dat al geruime tijd de gemoederen bezighoudt, moge blijken uit volgend citaat uit het boekje van L.G. Oosterling Wassenaar, Oase in de Randstad, (1968). ‘Ook uit piëteit tegenover de Oranjetelg die er woonde en die de drinkbak met

ACTUEEL VERLEDEN

Slagturven in Wassenaar De Historische Vereniging “Oud Wassenaer” verzorgt een tweewekelijkse rubriek met in korte artikelen iets over de geschiedenis van Wassenaar. De onderwerpen zijn daarbij zeer gevarieerd. Bekend is dat in Wassenaar eeuwenlang turf werd gestoken. Kort na 1500 kwam in Holland het steken van turf, de droge turfwinning, echter tot een einde. Het hield op doordat bijna overal bij dit turfsteken de ondergrond van klei of zand aan de oppervlakte was gekomen of doordat de grondwaterspiegel was bereikt. Voor de winning van de grote hoeveelheid onder water liggend veen, werd omstreeks 1530 echter een geheel nieuwe werkwijze ontwikkeld, het zogenaamde ’slagturven’. Met baggerbeugels werd het veen uit het water naar boven gehaald en op het land (de legakkers) in een laag van ongeveer dertig centimeter

17

dik te drogen gelegd. Het moest dan na een poosje nog eens aangestampt worden, maar als het voldoende stevig geworden was kon uit deze veenlaag de zeer gewilde turf ‘gestikt’ worden. Die moest dan nog wel verder gedroogd worden door het nog een aantal keren te verstapelen. Een meer uitvoerige beschrijving van de nieuwe werkwijze is te vinden in een in 2006 verschenen boek van Milja van Tielhof en Petra van Dam, Waterstaat in stedenland. Hierin is ook sprake van het ‘landvernielende slagturven’. Het op grote schaal baggeren van veen had namelijk tot gevolg

enkele andere beelden van de Tsaar van Rusland kreeg bij de inrichting van het park, is het de moeite waard deze ‘drinkbak’ nog te redden.’ De oprichter van de Wassenaarse historische vereniging pleit ervoor om de in het verleden ’s-winters aanwezige houten bekisting in ere te herstellen. Aldus geschiedde, zij het in moderner vorm. Het is te hopen dat hun nieuwe winterverblijf onze trotse leeuwen zodanig ‘sterkt’ dat ze nog vele generaties Wassenaarse peuters en kleuters op hun rug kunnen dragen. Je bent immers geen echte Wassenaarder als je niet op de rug van een van de leeuwen op de kiek bent gezet. Misschien is het wel raadzaam om een limiet te stellen aan de leeftijd van de geportretteerde…

HISTORISCHE VERENIGING “OUD WASSENAER”

287 dat er vele ‘petgaten’ en daarna ook grote plassen ontstonden. En gaandeweg kwam er bij het hoogheemraadschap Rijnland heel wat regelgeving tot stand om het niet geheel uit de hand te laten lopen. Na verloop van tijd hadden grondeigenaars toestemming van Rijnland nodig om te slagturven. En ook werd er door Rijnland belasting geheven als een compensatie voor het niet meer ontvangen van de morgengelden (grondbelasting) over de in plassen veranderde gronden. Bij het plassengebied denken we niet meteen aan de Duivenvoordse- Veenzijdse polder, maar tot mijn verrassing bleek uit kohieren in het archief van Rijnland, dat in de jaren 1603-1630 ook in het ‘Lage veen’ van Wassenaar, de strook tussen de Veenwatering en de Schenk, geslagturfd werd. De totale voor Wassenaar vermelde oppervlakte in 1603 is 184 roeden ofwel ietsje meer dan een kwart ha.

Het gaat hierbij niet om de oppervlakte waaruit gebaggerd is, want dat kon tot heel verschillende diepten gaan, maar om de oppervlakte waarop de bagger ‘gespreid’ werd, ofwel te drogen werd gelegd. Ook van de jaren 1618, 1620 en 1630 zijn er zulke kohieren over Wassenaar bewaard gebleven, waarbij steeds namen van ongeveer negen boeren, onder wie Joost Ariensz, pachter van de latere Kerkewoning, worden vermeld. Voor Wassenaar als geheel was de oppervlakte in die jaren ongeveer twee keer die van 1603, ongeveer een halve hectare. Van de andere jaren tussen 1603 en 1630 zijn geen kohieren bewaard gebleven, maar het is aannemelijk dat in deze jaren het slagturven ook heeft plaatsgevonden. Van het jaar 1619 zit er bijvoorbeeld tussen de kohieren nog wel een verslag van een inspectie door de bode van Rijnland. Deze heeft samen

met de ambachtsbewaarders van Wassenaar de aldaar gelegen venen bezocht, maar ze hebben niet geconstateerd dat iemand heeft gehandeld in strijd met het plakkaat en de ordonnantiën inzake het slagturven. En wellicht is het ook na 1630 nog wel doorgegaan. Dit slagturven heeft hier echter steeds op een beperkte schaal plaatsgevonden. De ontstane gaten werden in de regel met zand en poortaarde ‘toegemaakt’ en er zijn aan de Veenzijde van Wassenaar geen grote plassen ontstaan. Albert Niphuis Info: Het Kerkehout 103, 2245 XP Wassenaar, tel. 5178897, e-mail: nell.niphuis@planet.nl


GROTE VERHUIZINGSOPRUIMING BIJ ROEST RIJNSBURG!

Roest Rijnsburg gaat verhuizen naar Oegstgeest. Daarom moet de hele winkel leeg!! Profiteer nu van waanzinnige kortingen! Let op: het zijn vaak de laatste modellen, dus kom snel want dit keer is het echt OP=OP! Onderstaand een aantal voorbeelden !

LED / PLASMA TV: voor € 399,=

Sony KDL32EX40 80 cm, full-hd, Ci+

van € 549

Sony KDL42EX410 107 cm, full-hd, Ci+

van € 749

Philips 32PFL4037 80 cm, full-hd, Ci+

van € 599

Philips 32PDL7906 80 cm, witte design tv, Ci+

van € 1099

Philips 42PFL4007 107 cm, LED tv, Ci+

van € 799

Philips 46PFL9706 115 cm, TOP model

van € 2399

voor € 1999,=

Samsung PS51D6910 Plasma tv, 130 cm

van € 1499

voor

Panasonic TX-P50V20 Plasma tv,130 cm

van € 1799

voor € 499,= voor € 399,=

voor € 899,= voor € 649,=

€ 999,= voor € 999,=

LOEWE: Op alle winkelmodellen minstens 20% korting!!! AUDIO:

KLEIN HUISHOUDELIJK:

JVC 2.1 surround set met blu ray, demo

van € 599

voor € 199,=

Sony 5.1 surround set met dvd, demo

van € 699

voor € 199,=

Philips 5.1 surround,

van € 1299 voor € 899,=

blu ray, nieuwste model!

Denon S5bd topmodel surround met blu ray, demo

van € 1999 voor € 999,=

Denon S 302 2.1 surround met dvd, demo van € 1699 voor € 999,=

Bose 321 GSX met cd opslag, demo

van € 1599 voor € 999,=

www.roest.tv

Bang & Olufsen Oegstgeest Lange Voort 11A 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

Philips stofzuiger FC8133 2000 watt van € 119 voor € 79,= Philips stofzuiger FC9173 2200 watt, parketborstel van € 169 voor € 129,= Miele stofzuiger S6290 2000 watt van € 229 voor € 149,=

Op alle winkelmodel wasautomaten/drogers/ koelkasten/vaatwassers:

10% tot 20% korting! GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

GW Roest BV Lange Voort 11F + G 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33


sport

DE WASSEnAARDER

Kort nieuws Manege Moedig Voorwaarts houdt bazaar PaarDrijDen n Manege Moedig Voorwaarts organiseert op zaterdag 28 oktober haar jaarlijkse Bazaar. Iedereen is van 10.00 – 16.00 uur van harte welkom aan de Wassenaarseweg 525 in Leiden. De opbrengst komt geheel ten goede aan het paardrijden voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte ruiters. De toegang is gratis. Dit jaar bestaat manege ‘Moedig Voorwaarts’ veertig jaar. De manege is voor valide en invalide ruiters. Wij bieden veel verschillende mensen de kans om te genieten van de paardensport. Paardrijden is goed voor de lichamelijke een geestelijke conditie. Naast het mogelijk maken van de sport, bevordert de manege ook de integratie van minder validen en validen. Ze hebben samen plezier in het paardrijden. Elk jaar wordt het lastiger de manege draaiende te houden. De manege functioneert op mensen die hart hebben voor de zaak. De bestuursleden. De bazaar is één van de manieren om geld in te zamelen. Wij zoeken nog spullen om te verkopen tijdens de bazaar. Heeft u nog spullen staan thuis, in de kelder, op zolder of in de tuin, dan nodigen we u van harte uit om dit langs te brengen op de manege. Tot en met vrijdag 26 oktober kunt u iedere dag tussen 8.00 en 18.30 uw spullen afgeven op Wassenaarseweg 525.

DOnDERDAg 18 oktober 2012

Sportweekend brengt winst en verlies n Nederlaag Blauw-Zwart n Winst voor WZK n Prijzenregen bij judo Het afgelopen weekend bracht de Wassenaarse sportclubs goede resultaten. Hoewel er wat nederlagen te betreuren waren, werd er bij de meeste clubs winst geboekt. eerste neDerlaag seizoen voor blauwzwart

Blauw-Zwart leed afgelopen zaterdag tegen VVSB de eerste nederlaag van het seizoen. Na een 0-2 voorsprong bij rust door doelpunten van Jeroen Verhart en Rick Hoogenboom, kwam VVSB binnen 7 minuten in de 2e helft terug tot 2-2 en nam het even later een 3-2 voorsprong. Een doelpunt van Boy Houtman bracht de hoop in de Blauw-Zwart harten terug, maar in de slotfase werd een perfecte sliding van Diederik Heineken bestraft met een penalty en trok de UTS Abbibk & UTS Van der Geest formatie toch nog aan het kortste eind. Komende zaterdag de inhaalwedstrijd tegen LSVV ’70. Een wedstrijd die beslist gewonnen moet worden om nog enigszins in het spoor van de koplopers te blijven.

walKover voor wzK

Heren 1 van WZK speelde zaterdag 6 oktober tegen de Kempvis. Een spannende en bijzondere gebeurtenis om tussen voormalig internationals, ex-hoofdklassespelers en andere spelers van hoog niveau te kunnen spelen. WZK heren 1 is een van de topfavorieten voor het kampioenschap in de 3e klasse Bond. WZK probeert op deze manier talentvolle (jeugd)spelers versneld naar een hoger spelniveau te brengen. De kennis en ervaring van de spelers van Heren 1 wil WZK gebruiken voor de jeugd, zodat WZK ook voor de langere termijn het hoge niveau binnen meerdere seniorenteams en jeugd kan vasthouden. Zaterdag 13 oktober speelde Heren 1 een wedstrijd in de geest van de opdracht. Dit spel resulteerde al in de eerste periode in een 7-0 voorsprong. Deze voorsprong werd in het tweede part verder uitgebouwd tot 14-2. Bij het ingaan van het derde part (met een andere opdracht) waren de mannen even zoekende .Er waren wel veel mooie combinaties maar minder scores, 19-3. Het vierde part was een walkover en de heren verlieten het bad met de eindstand 26-3. Volgende week bekeren de heren tegen de Robben in Hilversum.

bcwassenaar oP winst

Voor de tweede achtereenvolgende week weer een reeks thuiswedstrijden voor BCWassenaar. Wassenaar 1 speelde gelijk, nu tegen Randstad. Een gelijkspel was er ook voor Wassenaar 2 tegen het sterke Orbiton. Wassenaar 5 was het enige team met een nederlaag, wel een hele krappe: 3-5 tegen Veglo. De dubbels begonnen goed, Vincent Moy en John Spring in ‘t Veld kwamen in de eerst set pas bij 20 punten voor het eerst op voorsprong! De set eindigde met 21-19, de tweede werd gewonnen met 21-17. De dames Svetlana Martimort en Florence Hélière hadden het wat makkelijker en wisten met 21-13 en 21-8 de partij naar zich toe te trekken. Guilliaume van Toer de eerste herenpartij naar zijn hand te zetten met 21-8 en 21-13. De eerste dame Svetlana bood haar tegenstandster weinig kans: 21-10, 21-4. Maarten Konings liet met 21-13 en 21-12 er geen twijfel over bestaan wie de sterkste op het veld was. Ook Florence was in de tweede damesenkel te sterk voor haar opponente: 21-3 en 21-17. Ook de mixen werden overtuigend gewonnen. Svetlana en Vincent wonnen met 21-16 en 21-15. Florence en John maakten het af met 21-13 en 21-17 maakten zij aan deze onzekerheid gauw een eind. Meer info: www.bcwassenaar.nl.

Klaverjassen Run for Rio Kaarten n Donderdag 11 oktober organiseerde de stichting Run for Rio een klaverjasavond voor het goede doel. Er deden 40 enthousiaste klaverjassers mee. De opbrengst van deze avond was bestemd voor het bouwen van de Dinka Kids School in Arusha (Tanzania). Alhoewel de gezelligheid ook ‘troef’ is bij de klaverjasavonden van Run for Rio, zijn er natuurlijk toch ook altijd prijswinnaars. Bij de koppels ging de eerste prijs naar het koppel Romeijn met maar liefst 5562 punten; als prijs voor dit gigantische puntenaantal een lekkere fles wijn. De tweede prijs was voor het echtpaar van der Kooij uit Voorschoten met 5155 punten. De poedelprijs ging naar het koppel Kanbier (3201 punten). Bij de individuele kaarters ging de eerste prijs naar nieuwkomer Aad Brekelmans; hij haalde 5492 punten. Tweede werd Nel Donker met 5392 punten. Mw.Wessel won met 3934 punten de poedelprijs. De volgende klaverjasavond is op donderdag 7 maart 2013. Meer info: www.runforrio.com

Prijzenregen voor juDoryu wassenaar

Wassenaar, op zondag 14 september waren de judoka’s van Judoryu Wassenaar vertegenwoordigd bij het jubileumtoernooi van Budosport Rust. Deze sportschool vierde haar 20 jarige bestaan met een speciaal toernooi voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Tijdens het eerste dagdeel waren Quinten de la Rie , Max vd Lubbe en Tobias ’t Hoen op de wedstrijdmat. Aan het einde van dit dagdeel stonden drie de judoka’s van Judoryu Wassenaar op het podium! Nadat de prijsuitreiking was geweest was het de beurt aan Fabienne vd Nat, Mats Noordover, Thomas Klaudel, en Cham Basralan. Ook deze judoka’s deden zeer goed hun best en het zag ook voor deze judoka’s een plaats was op het podium. En dat bleek ook het geval te zijn. Voor Thomas Klaudel was het de eerste keer dat hij meedeed met wedstrijden maar en hij greep net naast het podium. De volgende wedstrijden zijn op 4 november in Barendrecht. meer informatie: www.snelenlenig.nl. Judoryu Wassenaar is onderdeel van SeL Wassenaar en heeft geen wachtlijsten. De eerste twee lessen zijn gratis zonder verdere verplichtingen

Getrainde pupillen

Docenten Michael Krul en Ron Kenter van de ADO Academy trainden de trainers van de F, E en D teams van Blauw-Zwart. Ze kregen enthousiast gehoor. Foto: PR

St. Jozefschool kampioen lijnbal schooltoernooi n In het lijnbaltoernooi tussen de Wassenaarse basisscholen pakte de St. Jozefschool het kampioenschap. Op woensdag 10 oktober streden de kinderen van groep 6 van de Wassenaarse basisscholen weer om de felbegeerde titel van het lijnbaltoer-

19

Kampioenen! Foto: PR

nooi. Na een spannende middag ging de overwinning uiteindelijke naar de St. Jozefschool.De eerste paar minuten moesten de kinderen nog even warm draaien, maar vanaf minuut drie werden achtereenvolgens Bloemcamp 1, Herenweg 2, St. Bonifatius en St. Jan Baptist in de voorrondes verslagen. De finale St. Jozefschool tegen Herenweg 1 was bijzonder spannend. Het team

van de St. Jozefschool dacht de overwinning al op zak te hebben, maar het team van de Herenweg 1 maakt de achterstand snel goed en kwam vlak voor tijd nog op voorsprong. Uiteindelijk werd in de allerlaatste seconde het winnende punt gescoord: 19-18 voor de St. Jozefschool. Gejuich, blijdschap, kampioenen! De grote beker werd de dag erna trots aan alle klassen geshowd.

voetbal n Blauw-Zwart, dat onderdeel uitmaakt van het ADO Haaglanden netwerk, heeft de afgelopen drie weken op het het complex De Schulpwei de ADO pupillenkader cursus laten plaatsvinden. Technisch Jeugdcoordinator André van Dam nodigde de docenten Michael Krul en Ron Kenter van de ADO Academy uit om de basiscursus voor F-, Een D-trainers aan 28 jeugdtrainers van Blauw-Zwart te komen geven. Dat bij Blauw-Zwart de jeugd de toekomst heeft en de aandacht krijgt die het verdiend is hier een bewijs van. Onder professionele leiding van deze docenten werd de trainers de basisbeginselen van een goede training uitgelegd. In theorie en praktijk werd duidelijk gemaakt wat er nodig is om onze pupillen plezier te laten hebben en tegelijkertijd zo te beïnvloeden dat zij zich spelenderwijs gaan verbeteren in het voetbalspel. Blauw-Zwart bedankt ADO en alle trainers die enthousiast hebben deelgenomen.

Vredesmarathon in Den Haag Den haag n Op 6 oktober is de voorinschrijving geopend voor de eerste Vredesmarathon, die wordt gehouden op 22 september 2013. Behalve voor de 42 km kan worden ingeschreven voor deelname aan de Ultramarathon (68 km), de halve marathon (21km) en de tiende marathon (4,2km). Het aantal deelnemers gelimiteerd, dus schrijf tijdig in! www.denhaagmarathon.nl.


20

zakelijk

dondeRdaG 18 oktober 2012

Kort nieuws Overvalpreventie Preventie n De ervaring leert dat ondernemers in de donkere wintermaanden extra risico lopen op een overval. Ondernemers kunnen zelf veel doen om een overval te voorkomen. Ondernemers in de horeca en detailhandel kunnen daarover hun licht opsteken tijdens één van de twee gratis bijeenkomsten waarin het thema ‘overvallen’ centraal staat, Aan bod komen maatregelen die ondernemers kunnen treffen om het risico op een overval zoveel mogelijk te verkleinen. Deelnemers krijgen ook tips hoe zo effectief mogelijk te handelen mocht een overval hen ooit echt overkomen. Trainer in criminaliteitspreventie Fred Stuij speelt samen met een professionele acteur verschillende overvalsituaties na. De politie geeft informatie over landelijke en regionale ontwikkelingen van overvallen. Slachtofferhulp gaat in op de impact van een overval; hoe gaat u weer aan het werk? Het programma is serieus van aard met hier en daar een lichte toon en is inclusief broodjes vooraf en een drankje achteraf. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 24 oktober 2012 bij Kamer van Koophandel Den Haag (Koningskade 30 Den Haag). De tweede op woensdagavond 31 oktober a.s. bij Tulip Inn Leiderdorp (Persant Snoepweg 2 Leiderdorp). aanmelden kan via www.kvk.nl/seminarsdenhaag.

de WaSSenaaRdeR

Roest Rijnsburg sluit deuren in De Hoftuin n Leegverkoop met aantrekkelijke aanbiedingen GW Roest BV gaat haar team in Oegstgeest versterken met (de) twee aardige verkoopadviseurs uit Rijnsburg : Dennis van Benten en Maurits Dofferhof zullen per 5 november te vinden zijn in de winkel in Oegstgeest. Dat is natuurlijk goed nieuws voor Oegstgeest, maar jammer voor de winkel in Rijnsburg, want die zal haar deuren sluiten. Reden genoeg om de eigenaar, de heer Jobs Brussee, eens te vragen hoe dat zit. Jobs Brussee : ‘Tja, het is inderdaad waar dat Roest Rijnsburg op 3 november haar deuren zal sluiten. We hebben de afgelopen jaren een nieuwe ontwikkeling op gang zien komen, dat naast het winkelbezoek, toch ook vele (elektronische) artikelen op internet worden aangeschaft. Dus alle reden om onze site www.roest.tv, per 1 november 2012, ook verder uit te breiden met ‘een winkelwagen’. Maurits zal daarin een groot deel van zijn tijd

van uit Oegstgeest moeten indelen, terwijl Dennis het winkelteam aldaar zal komen versterken. Centraliseren, met toch ook de factor kostenbeheersing, om nog efficiënter en vooral nog beter al onze klanten van dienst te zijn. Let wel, er gaan geen mensen uit. Nee, we gaan vanuit Oegstgeest nog meer aandacht geven aan ons totale service pakket. Want bij hoeveel winkels kan je uiteindelijk terecht voor je totaal oplossing? Waar altijd iemand voor je klaar staat, men met je mee wilt denken en waar men oplossing gericht is. Want er komt wat op ons af met draadloze netwerken, intelligente (Smart) TV’s en steeds uitgebreidere telefoons. Maar ook voor het vervangen van uw inbouwapparaten in de keuken of de dagelijks gebruikte was-droog- of afwasmachine zijn er vak mensen nodig. Het team van Roest staat voor u klaar!’ Nieuwe fase Van maandagmiddag tot zaterdag (doorlopend) open en per 1 november zelfs 24/7 via internet : BRICKS en CLICKS heet dat in het nieuwe jargon, ofwel het is heel fijn om een gezicht, een bedrijf te hebben, dat ook nog eens de optie biedt om vanuit de luie stoel te bestellen en ook daadwerkelijk alle afspraken nakomt.’

Jobs Brussee, directeur eigenaar van GW Roest BV. Foto: PR Het is duidelijk, GW Roest BV (wat al sinds 1 maart 1930 bestaat) maakt zich op voor een nieuwe fase in haar bedrijfsgeschiedenis. Vanuit de oorspronkelijke oprichtingsplaats Oegstgeest, maar met een zeer brede regio functie, zullen de 18 medewerkers u optimaal bedienen voor al uw elektronische apparatuur, of dat nu om aanschaf, vervanging of herstel betreft, zij staan graag voor u klaar. Naast een veel grotere uitvoering van de winkel in Rijnsburg,

is er in Oegstgeest ook een aparte Bang & Olufsen winkel, waar ook heel wat moois te zien is. Tot slot meldt de heer Jobs Brussee: ‘Om niet alles mee te hoeven verhuizen naar het boek van Jan Wolkers -Terug naar Oegstgeest- zijn er zeer aantrekkelijke aanbiedingen in de winkel in Rijnsburg. Van 18 oktober tot en met zaterdag 3 november zal de winkel ‘ leeg verkocht’ worden en geloof me, daar zitten heel aantrekkelijke aanbiedingen bij.’

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Herfstaanbieding Hydraterende gezichtsbehandeling met La Prairie of Maria Galland MARIA (± 45 minuten) GALLAND

la prairie switzerland

€ 60,-

PARIS

Na afloop ontvangt u een gratis toilettas met producten Deze aanbieding is geldig tot 30 november 2012

instituut ellie scholtz Van Duivenvoordelaan 35A Wassenaar 070 5119179 Info@elliescholtz.nl

Alan Paine - Alan Red - Burlington - Canada Goose - Cavallaro - Hackett - Hiltl Gant - Lab4style - La Martina - McGregor - Moment by Moment Rosner - Scapa Sports - Van Santen van Santen - Parajumpers Van Hogendorpstraat 71, 2242 KX Wassenaar, Tel 070 5116024 email: info@bridgeport-universitystyle.eu, www.bridgeport-universitystyle.eu


samenleving

dE WaSSEnaardEr

dondErdag 18 oktober 2012

Beste buur gezocht

Kort nieuws Word Vrijwilliger!

verKiezing n Stichting Buurtlink gaat voor het zesde achtereenvolgende jaar op zoek naar de Beste Buur van Nederland.

vrijwilligerswerK n Op zoek naar dynamisch vrijwilligerswerk met jonge mensen? Denk dan eens aan het volgende: Telefoon-/chat medewerker hulptelefoon (vacaturecode IJ 004): Wie kan zich goed inleven in jonge mensen van 8 tot 18 jaar en biedt hen af en toe een luisterend oor voor alles wat hen bezighoudt via telefoon of computer? Je bent 18 jaar of ouder. Er is een interne opleiding voorzien. Zwemvrijwilligers (vacaturecode E 009): Wie helpt af en toe ervoor zorgen dat ook kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking (10-18 jaar) kunnen zwemmen. Scholenvoorlichter Dierenbescherming (vacaturecode E 016): Leer basisscholieren twee keer per maand alles over dierenwelzijn d.m.v. het “Dierenbeschermspel”. Voor al deze vacatures geldt natuurlijk dat kandidaten goed met kinderen kunnen werken en van onbesproken gedrag zijn. Meer weten over deze of andere vacatures in het vrijwilligerswerk? Ga langs bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) in de Van Heeckerenstraat 2, bel 5113133 of stuur een email naar info@ vrijwilligerscentralewassenaar. nl. Openingstijden ma t/m van 09.30-12 uur. Kijk ook op www. vrijwilligerscentralewassenaar. nl of vraag naar de vacaturemappen bij de bibliotheek of op het gemeentehuis.

Collectanten Alzheimer vrijwilligerswerK n De collecteweek van Alzheimer Nederland is van 5 t/m 10 november. Collectanten zijn nog nodig, helpt u ook mee? U bepaalt zelf wanneer u loopt in deze week. Er kan huis-aan-huis gecollecteerd worden, maar ook voor een supermarkt. Opgeven bij de coördinator voor Wassenaar, dhr J. Bruinsma, 070-5111404 of bruinsm@ ziggo.nl. Bij uw aanmelding is het gewenst uw voorkeur voor een straat/straten, bij een supermarkt of allebei aan te geven.

Collectanten MS vrijwilligerswerK n Voor de collecteweek van 19-24 november zoekt het Nationaal MS Fonds collectanten. Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coordinator in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welke straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in. Aanmelden en/of meer weten: tel 010-5919839 of bezoek www.nationaalmsfonds.nl.

Voorzitter Hans Hupkes overhandigd de Toegankelijkheids-Wisselprijs aan Ed Vrijenhoek. Foto: PG

Wisselprijs voor Albert Heijn n Supermarkt scoort met toegankelijkheid Door Nico Mooyman

prijs n Albert Heijn ontving, zaterdagochtend, de Toegankelijkheids-wisselprijs 2012, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een winkel of supermarkt. “Dit jaar is er voor gekozen om de vier supermarkten te beoordelen”, zei Hans Hupkes, voorzitter van de (SGW) Stichting Gehandicapten Wassenaar tijdens de overhandiging. Het ‘Platform voor mensen met een functiebeperking’ doet ieder jaar mee met de landelijke Week van de Toegankelijkheid met dit jaar als motto ‘de Klantvriendelijkheid’.

Onder de lOep

De plaatselijke supermarkten werden door de stichting onder de loep genomen. Er werd gelet op de fysieke toegankelijkheid voor gehandicapten met scootmobiel, rollater, rolstoel of voor moeders met kinderwagens, maar ook die van

verstandelijk gehandicapte klanten die zelfstandig hun boodschappen kunnen doen en zich welkom voelen. “De wisselprijs ging naar Albert Heijn aan het Stadhoudersplein. “Het was een close finish”, zei Paul Geerling, bestuurslid van de SGW. “Het personeel in alle supermarkten zijn erg aardig, vooral de behulpzaamheid van mensen met een verstandelijke handicap, dat is me echt opgevallen, daarom verdienen alle supermarkten een pluim”.

dOOrslag

“Drie punten hebben de doorslag gegeven om voor Albert Heijn te kiezen,” somde Hans Hupkes op, voordat hij de plaquette overdroeg aan Ed Vrijenhoek, manager Al-

bert Heijn Wassenaar. “Men heeft een informatiebalie voor in de winkel en personeel is in ruime mate aanwezig in de supermarkt om aan te spreken, ook hoeft men losse groenten en fruit niet zelf af te wegen; zeer belangrijk voor verstandelijk gehandicapten”. Wat ook meewoog in de beoordeling is een geldautomaat.

Tandje scherper

“Bij de nieuwbouw houden wij bouwkundig al rekening met bredere paden en bijvoorbeeld een invalidentoilet, maar op de toekenning van de meest klantvriendelijke supermarkt zijn we extra trots,” zegt Vrijenhoek. “De klantvriendelijkheid zetten wij een tandje scherper, zo lopen we mee met klanten die wat extra hulp nodig hebben”. Nog dezelfde dag kreeg de prijs een plek in de supermarkt. “Daar zijn wij heel trots op” bevestigde Vrijenhoek nogmaals.

Iedereen kan via www.bestebuur2012.nl nomineren en stemmen op hun favoriete buur. De verkiezing loopt tot en met 25 november 2012. De winnaar wordt begin december feestelijk gehuldigd in zijn of haar woonplaats. Vorig jaar werd Wubbina Appeldorn uit Stadskanaal verkozen tot Beste Buur van Nederland. Wubbina heeft veel reacties gekregen. “Ik had helemaal niet verwacht dat ik zou winnen”, vertelt ze. “Er is een hoop op me afgekomen. De telefoon stond roodgloeiend en ik ben zelfs uitgenodigd door prins Willem-Alexander en prinses Máxima voor de jaarlijkse Uitblinkerslunch! De verkiezing heeft zeker deuren voor me geopend. Het is makkelijker om nieuwe vrijwilligers voor het wijkteam te vinden en lokale ondernemers zijn vaker bereid tot sponsoring.” Een jury kiest uit de drie genomineerden waar het meest op gestemd is de uiteindelijke winnaar. Naast de felbegeerde titel “Beste Buur 2012” krijgt de winnaar een cheque ter waarde van 1.000 euro. Deze mag worden besteed aan een buurtproject. www.buurtlink.nl.

Vrijwilligers gehuldigd vrijwilligerswerK n Het Vrijwilligersfeest in Wassenaar, dat ieder jaar in opdracht van de gemeente wordt georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Wassenaar, en bedoeld is om vrijwilligers te bedanken voor hun onbetaalde inzet, vindt plaats op vrijdag 19 oktober in Cultureel Centrum de Warenar. Aanvang 19.30 uur. Op deze speciale avond zullen ook de Wassenaarse Vrijwilliger van het Jaar 2012 en de Stagebieder van het Jaar 2012 gehuldigd worden door wethouder Dekker. Meer informatie kunt u vinden op www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl.

Beslis mee over de Biologische Markt! duurzaamheid n Zaterdag is de laatste van 6 tryouts van de kleinschalige Biologische Markt op de van Hogendorpstraat. De Winkeliersvereniging die dit initiatief ( mede) organiseert en meedoet met o.a. Go Pure, Me Gusta, Duijs Vers en de Wereldwinkel is benieuwd naar uw reacties. Gaat

de markt volgend voorjaar door of niet? Stuur uw reacties dus naar winkeliersvereniging.wassenaar@ gmail.com. Deze zaterdag kan je er tot 13.00 uur nog terecht voor een scala aan producten, die in de herfst geoogst worden zoals paddenstoelen, pompoenen en andere groentes, vers van het boerenland en geplukt in de Hollandse boomgaard. Ambachtelijk brood, huisgebakken taarten en koekjes.

Een boer met zijn eigen geitenkaas, een stand met boerenkaas, honing, vele soorten chocolade en fair trade producten. Spaanse ham en mediterrane producten zoals pasta’s gemaakt van diverse soorten granen, sauzen, zelfgemaakte kruidenzouten, frambozenspecialiteiten, Frankentalerdruiven uit ons eigen Westland, verse sappen en een keur aan biologische wijnen. U komt toch ook?

foto: archief/pr

Aanmelden gewenst

Mantelzorgers in het zonnetje

manTelzOrg n Deelnemen aan de mantelzorgbijeenkomst kan ook per dagdeel.

manTelzOrg n Vrijdag 9 november hebben mensen die voor hun zieke of gehandicapte naaste zorgen, even vrijaf.

Tijdens de bijeenkomst die Stichting Rondom Mantelzorg op 9 november voor mantelzorgers uit Voorschoten en Wassenaar organiseert bestaat ook de de mogelijkheid om deel te nemen aan

21

alleen het middag- of avondprogramma. Degenen die dit willen dienen zich van tevoren wel aan te melden in verband met de reserveringen. Informatie en aanmelden (tot uiterlijk 29 oktober) via tel.06579710 63 of joke.van.der.niet@ rondommantelzorg.nl. Ook mensen die zorgen voor een naaste, maar die niet bekend zijn bij de stichting, zijn uitgenodigd.

Stichting Rondom Mantelzorg organiseert een ontspannende en informatieve middag en avond voor mantelzorgers uit Voorschoten en Wassenaar. Thema van deze mid-

dag en avond is ‘Regie houden’, wat staat voor stil staan bij ontspanning en tijd voor jezelf tijdens de zorg voor een naaste. Een verhalenverteller neemt de aanwezigen op deze dag op ludieke wijze mee in de wereld van mantelzorg. Er vinden workshops plaats waarbij er op ontspannende en creatieve te werk wordt gegaan. Vervolgens achterover leunen tijdens een verrassend optreden van het Leids vijswijven-

koor. De wethouders van Voorschoten en Wassenaar reiken traditiegetrouw het mantelzorgbeeldje uit aan een van de aanwezigen, als blijk van waardering voor het werk dat alle mantelzorgers verrichten voor hun naaste. Locatie: Serviceflat Zomerland, Raaphorstlaan 25, Wassenaar. Vrijdag 9 november, 14.0021.00 uur. Eenvoudig diner, drankjes en afsluitende borrel zijn bij de dag inbegrepen. Toegang gratis.


Kom werKen bij een van de meest toonaangevende Horeca bedrijven van nederland! Kasteel de Wittenburg maakt graag kennis met enthousiaste kandidaten voor de onderstaande vacatures Receptionist (M/V) paRt-tiMe minimaal MBO opleiding in de hospitality branche (MHS, HHS) 2 tot 3 jaar werkervaring in de hospitality branche kennis van de gangbare reserveringssystemen en MS Office programma’s werkzaamheden vinden met name plaats van maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 23.00 uur stagiaiR Receptie (M/V) MHS of HHS opleiding of aanverwante hospitality opleiding minimale periode 3 maanden afstudeeropdrachten mogelijk

MedeweRkeR Housekeeping (M/V) fulltiMe of paRt-tiMe ervaring in de schoonmaakbranche is een pre oog voor detail is een must werkzaamheden vinden met name plaats van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 15.00 uur stagiaiR afdeling MaRketing & pR (M/V) MHS of HHS opleiding of aanverwante hospitality opleiding minimale periode 4 maanden afstudeeropdrachten mogelijk

VooR alle boVengenoeMde functies geldt:

startdatum medio november 2012, doch uiterlijk 1 december 2012 representatief, voorkomend, leergierig, enthousiast en betrouwbaar flexibele inzet, werken in het weekend of na 00.00 uur kan voorkomen, gezien het karakter van de organisatie goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en recht op deelname aan het Employee Benefit Program

Heb je interesse? Stuur dan nu je sollicitatiebrief vergezeld van een recente CV en foto naar werken@wittenburg.nl Voor meer informatie, breng een bezoek aan onze website www.wittenburg.nl Hier vind je een volledige functie omschrijving van de bovengenoemde vacatures. Je kunt ook contact opnemen met de afdeling personeelszaken via 070 51 51 500

kasteel de wittenbuRg. de gRandeuR Van VRoegeR Met een Hedendaagse benadeRing!

n.v. exploitatiemaatscHappij de wittenburg LaNdgOEd dE WittENBurg 1, 2244 BV WaSSENaar NEdErLaNd | iNfO@WittENBurg.NL | WWW.WittENBurg.NL


nieuws

de WaSSeNaarder

doNderdag 18 oktober 2012

Gratis erfadvies

Kort nieuws

natuur n In de maanden oktober, november en december geeft Landschapsbeheer ZuidHolland gratis advies aan bewoners van het Zuid-Hollandse buitengebied over de streekeigen inrichting van het erf of van de tuin die grenst aan het buitengebied.

Gerehabiliteerd politieK n Wethouder De Greef voelt zich gerehabiliteerd nu het Openbaar Ministerie de beschuldigingen van seksuele intimidatie heeft laten vallen. Het OM heeft de wethouder inmiddels laten weten hem niet als verdachte te hebben beschouwd tijdens het justitieel onderzoek. Het rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) sprak de wethouder al eerder vrij. Henk De Greef: ‘Voor nu ben ik blij dat er duidelijkheid is gegeven door het OM. Ik was en ben geen verdachte. Ik voel me dan ook gerehabiliteerd’. Nu het justitieel onderzoek voorbij is, verwacht wethouder De Greef dat het BING-rapport voor de eerstvolgende vergadering van de Wassenaarse gemeenteraad op 12 november wordt geagendeerd.

Verbijsterd politieK n De aanklagers van wethouder reageren verbijsterd op de uitlatingen van De Greef, en de rol van burgemeester Hoekema. Bij monde van hun advocaat laten zij weten: “Met verbazing hebben wij kennis genomen van het namens de gemeente Wassenaar uitgegaan persbericht.” De brief vervolgt: “De inhoud van het bericht is tevens op meerdere punten aantoonbaar onjuist. BING heeft de heer De Greef niet vrijgesproken, dat kan alleen een rechtbank doen. Ook stelt het bericht dat hij zou zijn gerehabiliteerd. Er is geen sprake van een sepot omdat er onvoldoende bewijs zou zijn, maar omdat het feit waarvan mijn cliënte aangifte heeft gedaan (ongewenste omgangsvormen) nu eenmaal niet voorkomt in de strafwet. Er is niet toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling. Hetgeen het bericht stelt is pertinent onjuist. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt niet dat de beschuldigingen tegen hem op niets gebaseerd zijn. Er is daarover naar mijn weten door het openbaar ministerie geen uitspraak gedaan.” Met name het gemeentelogo op het persbericht riep de vraag op of er sprake is van oneigenlijk gebruik door De Greef van het logo van de gemeente. De advocaat plaatste ook vraagtekens bij de rol van de burgemeester: “Cliënten menen dat enkel een mail van u aan Mary-Jo van de Velde waarin u aangeeft dat de ‘layout wellicht wat verwarring geeft’ volstrekt onvoldoende is. Zij menen dat u publiekelijk afstand dient te doen van het persbericht in zijn geheel en duidelijk moet maken dat dit een persoonlijke boodschap betreft van de heer De Greef, ondanks het gebruik door hem van het logo en medium van de gemeente.

Na de restauratie zal de oorspronkelijke monumentale entree weer in ere zijn hersteld. Foto: PR

Oud Wassenaar restaureert n Monumentale poorten in oude glorie hersteld erfgoed n Na zorgvuldige voorbereidingen, en met alle benodigde vergunningen in haar bezit, is de Vereniging van eigenaren Park Oud Wassenaar begonnen met het herstel van de monumentale poorten in haar park. In het voortraject van de verleende omgevingsvergunningen hebben experts van de gemeente Wassenaar en de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed de door de Vereniging van Eigenaars voorgestelde werkzaamheden beoordeeld en akkoord bevonden. Ook de uiteindelijke kleurbepaling en afwerking hebben inmiddels de goedkeuring van de gemeente en de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed.

voormalige stallen en de gerestaureerde dienst/rentmeesterwoning. Ten tijde van de villawijkverkaveling en de verbreding van de oude wegenstructuur van Oud Wassenaar in het begin van de 20ste eeuw (ca. 1910-1920) werd de hoofdtoegang naar het kasteel verplaatst naar de huidige ingang aan de Lindelaan (de Groen van Prinstererlaan en de Lindelaan werden toen openbare wegen).

Verplaatst

afbaKening

De oorspronkelijke toegang tot de buitenplaats Oud Wassenaar lag tot het begin van de 20ste eeuw aan de Schouwweg, naast de gerestaureerde pergola, het antieke hek, het pleintje voor het tennispark, de

In die periode werden ook de huidige twee poorten geplaatst om het kasteel en het eromheen liggende park af te bakenen. In 1975 werd het gehele Park, de wegen en de vijver, maar met uitzon-

dering van het kasteel zelf, verkocht aan de appartementeigenaren, de huidige eigenaar.

toegangsheKKen

Het voornemen van de Vereniging van Eigenaars was om het onderhoud al jaren geleden uit te voeren en ook de toegangshekken die vanaf het begin van de vorige eeuw tot midden jaren zeventig in de poorten hebben gezeten weer terug te plaatsen. Als gevolg van jarenlange tegenwerking door de Stichting die het beheer over het Kasteel voert, kon dat plan pas nu worden uitgevoerd. Het eindresultaat van het nu in uitvoering zijnde onderhoud zal er echter mogen zijn; de poorten zullen weer in hun oude glorie zijn hersteld. Op deze wijze draagt de eigenaar van het park bij aan het behoud van de vele monumenten die de gemeente Wassenaar rijk is.

Tijdens een bezoek aan huis bekijkt onze regiomedewerker hoe uw erf, boerderij of tuin met struiken en bomen landschappelijker kan worden ingericht. Het benodigde plantmateriaal kunt u bestellen tegen scherpe prijzen via de actie Kies voor Zuid-Hollands Groen. Een landschappelijk ingericht boerenerf, of een tuin die grenst aan het buitengebied, is beeldbepalend voor de streek en goed voor de lokale natuurontwikkeling.. Komende winter kunt u gemakkelijk en tegen lage kosten authentiek, Zuid-Hollands plantmateriaal aanschaffen. De prijs- en bestellijst is te downloaden van www.landschapsbeheerzuidholland.nl. en kan tot uiterlijk vrijdag 26 oktober 2012 of 15 februari 2013 worden. Het aantal gratis erfadviezen aan huis van Landschapsbeheer ZuidHolland in oktober, november en december is niet onbeperkt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Meer informatie: tel. 0182-683666.

Ouderwetse Bazaar Voorschoten n Op vrijdag 2 november van 9.00-18.00 uur wordt de jaarlijkse Grote Bazaar gehouden in de Dorpskerk in Voorschoten. Met een grote rommelmarkt, een verloting en een rad van avontuur. Zoals elke vrijdag is er dan ook gelegenheid om koffie te drinken met wat lekkers er bij. Inbreng op dinsdag 30 oktober van 11.00-16.00 en van 19.00-20.00 uur, en op de woensdag van11.00-16.00 uur. Graag ontvangen we uw oude en nieuwe spullen, etenswaren voor de catering en wat nog meer bruikbaar is. Helaas geen computers, meubels of andere grote spullen.

Mooie opbrengst voor kledingbeurs goed doel n De Ladies Circle Wassenaar organiseerde eind september opnieuw de tweedehands kinderkledingverkoop. De verkoop was een ongelooflijk succes. Er werd namelijk €2.100 opgehaald! Deze opbrengst gaat volledig naar Stichting Stek. Deze Stichting organiseert jaarlijks het

Sinterklaasfeest voor kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Binnenkort zullen de Ladies trots de cheque overhandigen en de kleding die overblijft na de beurs wordt ook gedoneerd aan Stichting Stek. Graag bedankt Ladies Circle Wassenaar het Rode Kruis, Bins Mode, Kindermode Moriaantje en alle particuliere donateurs voor het mede-mogelijk maken van deze beurs! Wegens

het grote succes overweegt Ladies Circle Wassenaar de tweedehands kinderkledingverkoop jaarlijks te organiseren (voorheen was dit één keer in de twee jaar). Daarvoor zijn natuurlijk veel donateurs nodig en veel mensen die de kleding komen kopen! Wilt u op de hoogte blijven van de diverse activiteiten, volg de Ladies Circle Wassenaar dan op facebook of mail dan naar ladiescirclewassenaar@gmail.com.

Snuffelmarkt

Winkelmagazine 2 is uit

marKt n Op zondag 28 oktober en 2 december kunt u weer snuffelen in sporthal De Schulpwei

blad n Onder het motto ‘Heerlijke herfst!’ verscheen deze week de tweede editie van magazine ‘Winkelen in Wassenaar’.

Er is van alles te koop van mooi porselein,glaswerk,oude en nieuwe sieraden,meubeltjes,klokken en wat niet meer. Als u dat ene stukje voor uw verzameling nog zoekt en dat op de snuffelmarkt

23

vindt kan de dag niet meer stuk. Kom zondag 28 oktober naar deze gezellige snuffelmarkt waar je ook een heerlijk kopje koffie kunt drinken of iets eten. Een kraampje huren kan voor 23,euro en 2 kramen voor 40,- euro. De kraam is 4mtr lang en 1 mtr breed. Entree is 2.50 per persoon en kinderen t/m 12 jaar zijn gratis. Openingstijden: 10.00-16.00 uur. Meer info: tel. 0655831331.

De prijsvraag om een naam voor het blad te bedenken heeft de redactie doen besluiten de oorspronkelijke naam in stand te houden omdat die de lading van de inhoud

het beste dekt. Gebleven is ook de rubriek ‘in de metamorfose’, helaas niet opnieuw met een raadslid in de hoofdrol. Leuk is een stuk over de achtergronden drie bekende Wassenaarse bedrijven (Koelewijn Juweliers, Haasnoot Interieurs en Bins Mode) waarbij familie een rol speelt in de opvolging. Sfeervolle foto’s van het interieur van een 300 jaar oud monumentaal boerderijtje in de Berkheistraat in het hart

Foto: pr

van het dorp. Coureur Jeroen Slaghekke vertelt over zijn snelle hobby. Bikers van de politie, Wassenaar heeft er 10, doen uit de doeken hoe de veiligheid per fiets wordt verhoogd. Actueel is het stuk over de biologische markt vanaf september als try-out elke zaterdag in de Van Hogendorpstraat wordt gehouden. De tweede editie van ‘Winkelen in Wassenaar’ wordt dit najaar gratis in het dorp verspreid.


24

Politiek

DonDerDag 18 oktober 2012

Kort nieuws VVD: BOA’s inzetten in centrum voorschoten n Vanaf 10 oktober zijn in Voorschoten drie Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) actief. Volgens een persbericht van de gemeente handhaven zij op kleine overtredingen als hondenpoep, fout parkeren en letten zij op hangjongeren. De VVD wil dat de BOA’s ook zorgen voor meer veiligheid in het centrum. Recent heeft de fractie van de VVD gesproken met de centrumondernemers. Fractievoorzitter Nanning Mol: “Uit zo’n gesprek blijkt maar weer hoe moeilijk ondernemers het in deze tijd hebben. Minder klanten door vier jaar economische crisis en ook nog een hoger BTW-tarief. Het zit ondernemers niet mee. En dat terwijl de winkels en horeca het kloppend hart van ons dorpscentrum zijn. Zij zetten zich met hart en ziel in voor schone, veilige en bereikbare winkelstraten.” De VVD vindt dat de BOA’s hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld door mensen aan te spreken die troep op straat gooien of met een scooter door de Schoolstraat rijden. Mol: “De BOA’s hoeven van ons heus niet gelijk naar hun bonnenboekje te grijpen. Als ze een aantal keer per week zichtbaar surveilleren in het centrum neemt het gevoel van veiligheid toe. Mensen aanspreken op hun gedrag en verantwoordelijkheid, daar draait het om”.

De WaSSenaarDer

Besluit welstandsvrij gebied is miskleun n Een hamerstuk,

dat geen gevoelige snaar mocht raken. bied welstandsvrij verklaarde, dan was afgesproken met de raad. De wethouder trok niet het boetekleed aan voor deze slordige fouten. Integendeel, de VVD maskeert het liefst haar fouten. Een gevoelige snaar mocht niet geraakt worden.

ingezonden n Op 8 oktober stond het welstandsvrij verklaren van een groot deel van Wassenaar opnieuw op de raadsagenda. Als hamerstuk. Een debat mocht niet meer gevoerd worden.

verzieKte cultuur

Zonder nader overleg in het presidium was dit nieuwe besluit als hamerstuk op de agenda geplaatst. Een debat mocht niet meer gevoerd worden, terwijl het toch ging om een nieuw besluit met opnieuw allerlei onduidelijkheden. Toen de oppositie, bestaande uit DLW en WWW, dit punt aan de orde wilde stellen, reageerde de fractievoorzitter van de VVD, Anouk van Eekelen, als door een wesp gestoken. Gesteund door de voorzitter van de raad, burgemeester Jan Hoekema, wilden zij deze miskleun van haar VVD-wethouder, Henk de Greef, zo snel mogelijk onder het tapijt vegen. Het was overduidelijk dat hier iets niet aan de orde mocht komen. Wat was hier feitelijk aan de hand? Op 3 september gaven DLW en WWW reeds aan dat het ging om een voorstel, dat inhoudelijk, pro-

Ben Paulides, van DLW uit ernstige kritiek op de raad. Foto: PP cedureel en juridisch aan alle kanten rammelde.

Boter op hoofd

Mevrouw Adrie Bernhard, voorzitter van de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed, gaf tot twee keer toe een deskundig advies, dat College en de coalitie in de raad, gesteund door Groen Links en de PvdA, naast zich neerlegden. Ze hadden

Weet wat u doet bij pijn aan de voet! Een podotherapeut is de specialist voor uw voeten. Maar wat doet een podotherapeut nou precies? De belangrijkste taak van een podotherapeut is het behandelen van directe voetklachten. Maar u kunt ook enkel-, knie-, heup- en (lage) rugklachten ontwikkelen als uw voeten niet goed functioneren. Ook de behandeling hiervan behoort tot het vakgebied van een podotherapeut. Deze klachten zijn vaak op te lossen door mensen beter te laten lopen. Hierbij kunt u denken aan een paar podotherapeutische (sport)zolen die uw voetstand corrigeren en/of ondersteunen. Soms kan slechts een goed schoenadvies al voldoende zijn. Na een aantal weken volgt altijd een evaluatie om te bekijken in hoeverre uw klachten zijn verdwenen. Voor informatie of het maken van een afspraak in onze online agenda kunt u terecht op www.podo.nl. Tevens kunt u bellen op werkdagen naar telefoonnummer 0172-587103.

Podocentrum Groene Hart Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)

Agneshove 79, Voorhout J. v. Beyerenlaan 24, Hazerswoude-Dorp

Tel. 0172-587103 www.podo.nl

allemaal boter op hun hoofd. Zonder daadwerkelijk zich af vragen of het besluit, wel recht deed aan de intentie, die de raad met het welstandsvrij verklaren wilde bereiken en zonder scrupules, gingen zij, met uitzondering van DLW en WWW, blind akkoord. Een besluit, zonder een excessenregeling voor het gebied waar het voor bedoeld was en met een kaart die een veel groter ge-

Nog steeds gaat het om een slecht besluit, waarin niet duidelijk wordt hoe de monitoring plaatsvindt en het effect van dit besluit gemeten gaat worden tegen welke kosten. En hoe ziet het financiële voordeel er uit in relatie tot alle burenruzies die het oplevert en het verlies aan ruimtelijke kwaliteit? Ook dat mocht allemaal niet aan de orde komen. DLW werd het woord ontnomen en werd afgehamerd door burgemeester Hoekema. Het is kenmerkend voor de verziekte Wassenaarse bestuurscultuur, waarin de inhoud en de juridische kwaliteit onderschikt zijn aan het in het zadel houden van de coalitie en het realiseren van de eigen stokpaardjes. Alle “foutjes” gemaakt door dit incapabele bestuur, die de gemeente miljoenen kosten (Avalex, GGD en nu weer de fietsunneldebacle) gaat U betalen. Het wordt hoog tijd dat daar verandering in komt. Ben Paulides, fractievoorzitter DLW


Worldly Wassenaar

De WaSSenaarDer

kort nieuws News summary in English expats n Especially for our foreign residents De Wassenaarder will provide weekly English news items. A selection of informative, important or interesting news from the area will be summarized in small bullet-items. Front page: The new biketunnel at Den Deijl is to become the most beautiful in the Netherlands. 1.3 mozaic tiles depict scenes from the dunes and beach of Wassenaar. Alderman De Greef will not be persecuted for sexual harassment, of which he was accused of by three councillors. In a press release, written on paper with the Wassenaar-township logo, De Greef said feels rehabilitated. This raised new questions to mayor Hoekema about his position in this case. n

n Local governments of Wassenaar, Voorschoten and Leidschendam-Voorburg have established together a common policy to help people in debt. The plan is based on prevention, by providing information, stabilizing, by balancing costs and income, and help in solving the debt.

residents of the Van Polanenpark are complaining about nuisance from youth. Glass, empty weed-bags and even an injection needle were found. Local government has not yet responded to the latest complaints. n

DonDerDag 18 oktober 2012

Join the fun on the pumpkin trail halloween n The candy goblins will be roaming the streets of Wassenaar on Saturday, October 27th from 18:00-20:00. As always, those living outside Wassenaar are welcome to join us in the festivities! Halloween is a traditional autumn event, which encourages kids to dress up in a favorite costume and (with adult supervision), go doorto-door showing off their costumes and gathering treats - “trick or treating”. All children are invited to take part in this special evening. If you would like your child(ren) to participate and/or would like to open up your house and accept trick-or-treaters that night, please visit www.ash.nl/ptohalloween and complete the online registration form. If you have no children that wish to trick-or-treat, we would still love to have you join the fun by opening up your house to trick-ortreaters!

good candy

For each child participating, please donate at least 1200 grams of store bought, individually wrapped candy per child. It is imperative that all candy be fresh, store bought and individually wrapped! Place candy donations in the decorated boxes located outside

the ES Office, ASH Main Entrance or ABF from October 12th to October 29th. The donated candy will then be distributed to all participating Trick-or-Treat houses to help offset the expected heavy demand. (If you are opening your house up for Trick-or-Treaters and are on List & Map, expect lots of children, so please purchase additional candy. The candy from ASH PTA Halloween is only meant to supplement the

candy already purchased!) Candy pickup for Trick-or-Treat Houses will be October 28th and 29st. The list of participating houses will be available at candy pickup and sent via email.

register

If you have Dutch neighbors or know children from schools other than ASH who wish to participate in the Halloween festivities, please

n Local government want to decide by drawing of lots wich supermarket gets permission to open on Sundays. Until now only Digros at the Starrenburglaan is allowed to.

Last week the European school in The Haque was officially opened. The school provides the first four years of primary school in Dutch, English and Spanish. Next year the other yers of primary school and in 2014 secondary education will be added to the curriculum. n Park Oud Wassenaar has started wit the restoration of the monumental gates in the park n From October 17th on you can get free juridical advice at the Library in Wassenaar every Wednesday-evening. n Riding School Moedig Voorwaarts, which provides special courses for fysical and mental handicapped riders, organizes a bazaar. Wassenaarseweg 525.

The Flying Dutchman set sail from Table Bay never to return again. photo: Wikipedia

The Armed Man, de prijs van vrijheid muziek Precies 6 maanden ná en ook weer 6 maanden vóór de 4e mei, klinkt het stuk ‘The Armed Man’ in Den Haag. n

‘The Armed Man’ van Karl Jenkins is een modern muziekstuk over oorlog en vrede en gaat over de prijs van de vrijheid.

assist them by bringing their candy and directing them to www.ash.nl/ ptohalloween to register. The official hours for trick-or-treating are from 6:00 to 8:00 pm. All participating houses should have a clearly visible Jack O’Lantern (a carved pumpkin with a lit candle inside) and an outside house light on. If you have any questions, please contact ashhalloween@gmail.com.

The Flying Dutchman

n

n Wednesday, October 24th, classical ensemble Dana and Tara will perform at SWZ Willibrord, Poortlaan 20. Free entrance.

25

Karl Jenkins. Foto: PR

Een indrukwekkende ervaring, nog versterkt doordat, synchroon lopend aan het concert, ook in filmbeelden wordt weergegeven wat onze vrijheid heeft gekost en hoe belangrijk het is deze ook te behouden. Het concert richt zich dan ook in het bijzonder op de veteranen als dank voor de offers van vrede. Maar ook op scholieren, om hen te laten

beseffen wat vrede is en hoe belangrijk het is om het te behouden. Het concert wordt in deze vorm en door deze uitvoerenden eerst op 20 oktober uitgevoerd in de Gedächtniskirche in Berlijn. Het koor bestaat uit ca 150 zangers uit heel Nederland en wordt begeleid door een studentenorkest uit Duitsland. Dit geeft dus ook een bijzondere samenwerking.

theater n Michael&Caja breathe life into Holland’s oldest Marketing Campaign The Legend of The Flying Dutchman and it’s lore of belonging. VOC Captain Willem van der Decken sets out to sea from the port of The Cape of Good Hope,with his infamous words: “I will sail around the Cape! Even if I have to sail till judgment day!” he leaves, and all that remains is the legend. Till this day he sails his phantom ship, never to make port, never to come home. The two tellers explore the story, examining it’s truth, fiction and madness and ask the question: “Where is home, when you’re always on the move?”. Speaking from their own rich cultural backgrounds. De Koninklijke Schouwburg / Het Paradijs. Wed 21 November, 20:30 and Thu 22 November – 20:30. Both nights, directly following the show, there will be a discussion between audience and performers. Reservations: www.theenglishtheatre.nl/ 06-30050018.

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

➜ Sanitaire installaties ➜ Dakbedekkingen ➜ Lood- en zinkwerken ➜ Centrale verwarming ➜ Airconditioning ➜ Luchtbehandeling WWW.hundersmarckbv.nL


Welkom op het Liens Kadowinkel Liens Kadowinkel Een origineel kado nodig? Liens Kadowinkel heeft als enige de originele Scentchips, dit is de nieuwste geursensatie uit Amerika. Er is keuze uit 36 verschillende kleine geurende blaadjes die je in een brandertje laat smelten en wat een heerlijke aromatische geur verspreid, de verschillende geuren kan je ook mixen om zo je eigen favoriete geur samen

te stellen. Een startset is er al vanaf € 11,95. Leuk om te geven, te krijgen maar ook leuk in een kerstpakket. Waar het ruim twee jaar geleden allemaal om begon, betaalbare cadeaus daar blijven we ons voor inzetten, mooie sjaals, stijlvolle tassen, trendy sieraden, sfeervolle woonaccessoires en leuke babykado’s van BamBam. Binnenkort ook weer de kinderkleding van

Kiddo in de winkel. Kortom een ruime keuze in een gezellige winkel waar bijna iedereen wel slaagt voor een kado voor een ander of een kado voor jezelf. Tijdens de oktober woonmaand 10% korting op alle woon-accessoires. Liens Kadowinkel Stadhoudersplein 12 – Wassenaar

Met ingang van zondag 14 oktober t/m zondag 30 december

Zondag open 12:00 - 18:00

Albert Heijn Stadhoudersplein 4 2241 EB Wassenaar 070-5115344

DINSDAGAANBIEDING Gestoomde makreel Huisgemaakte zalmsalade 150 gram

van € 3,95 voor € 2, 95 voor € 2, 95

WOENSDAGAANBIEDING Kibbelingen 500 gram + gratis saus

de Bloemerie Stadhoudersplein 26 2241 EB Wassenaar 070 - 5111177

10% korting

op alle aankopen bij inlevering van deze bon geldig t/m 27 oktober 2012 en niet geldig met andere kortingen

voor € 6,

00

DONDERDAGAANBIEDING 3 Kabeljauw lekkerbekken

van € 8,50 voor € 7,

50

Per stuk € 3,

00

voor € 2,

50

Huisgemaakte crabsalade 150 gram VRIJDAGAANBIEDING Sliptong vers of gebakken

4 halen 3 betalen

Huisgemaakte tonijnsalade 150 gram ZATERDAGAANBIEDING Hollandse nieuwe Huisgemaakte zalmslaatjes

voor € 2,

00

4 voor € 6, 95 van € 3,95 voor € 2, 00

Stadhoudersplein 1A 2241 EA Wassenaar 070 - 511 1518

www.delekkerbekking.nl Stadhoudersplein 1A - 2241 EA Wassenaar 070-5111518 - www.delekkerbekking.nl


STADHOUDERSPLEIN First Class Dry Cleaning Hoewel Ineke en Nico Pols al in 1970 een stomerij overnamen van Nico’s vader in Voorburg, kon STOMERIJ NICO POLS in Wassenaar afgelopen maand het 20-jarig jubileum vieren. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Oegstgeest, (Winkelcentrum Lange Voort) en heeft in Den Haag een stomerij onder de naam: Stomerij de Waal / Tapijtreinigers sinds 1886

aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. Het totale bedrijf heeft nu 18 werknemers in dienst en wordt geleid door drie vennoten waaronder hun oudste zoon Niels. Het hoofdvestiging is in Voorschoten (Dobbeweg). Daar wordt door zeer vakkundig opgeleide medewerkers zorgzaam omgegaan met uw kleding van alle merken en kwetsbare stoffen. Uw kleding wordt eerst

First Class Dry Cleaning STOMERIJ NICO POLS • GORDIJNEN, VITRAGE’S • SUEDE/LEDER, BRUIDSKLEDING,

N HAAL- E ICE RV E S G R O BEZ

GELEGENHEIDSKLEDING, SKIKLEDING

• BERBERS/PERZISCHE TAPIJTEN • OPMAAK VAN TAFELLINNEN EN ROKWIT • KLEDINGREPARATIES Wassenaar Stadhoudersplein 6

Tel. 070-5141641

Voorschoten Dobbeweg 18

Tel. 071-5616300

UW SCOTCHGARDSPECIALIST VOOR TEXTIELBESCHERMING

zorgvuldig nagekeken en krijgt een speciale vlekkenbehandeling vóór de reiniging. Na de reiniging wordt uw kleding professioneel gestreken op de zgn.koudstrijktafels. Daarna volgt een volledige kwaliteitscontrole. Ons doel is: “Perfekt gereinigd, piekfijn geperst” BECAUSE WE CARE

Herenkapsalon

Andre Damen v. Duivenvoordelaan 1 - Wassenaar Tel. 070 - 511 31 05 e-mail: atjdamen@ziggo.nl

www.kapperdamen.nl

Brood

naar keuze

VAN STRAALEN

SCHOENMAKERIJ

STADHOUDERSPLEIN 8 2241 EB WASSENAAR

Stadhoudersplein 13 - Starrenburglaan 47 (bij Digros)


BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO! IT LITE SIND WA IT LITE SIND WA

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!! TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

S

www.beds2basic.nl

O - TO 25 - T 25 19 19 P K P K S

25 - T2O5 - TO 19 19 P K P K S

ZONDAGS !!GS OPEDNA ZON !! 1137:0:000 t/umur IO! IS! WINKEL IN UW REG N EN SS E A R AT EREN U GRAT P M IS V EN D G O A IN R IJ SP W X S BO DÉ BESTE M LANG

KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM. KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

13.00 t/m 17.00 uur

www.beds2basic.nl

! ! E I T C A G N I R P S S X G O N I B R P S X O B LUWXALEITEIT

S

LITEIT SIND WA LITEIT SIND WA

ECHT? KO

L A A M I N I M N A V IsTicN!! E T I L A W K G N I a AUlsPu gewSenEt bNentMvaAn BTeRdAs 2SBSE SPZoRa ING

SLAAPT U SLN E B OX S T I S E A T I R L T A A W K M ! ! N N E E G ! S ! N I G T R PEN ! N I O O K R R A E P A G J S O ! 1 B OX BASIC TRA H AL LATER! 

EX

K

BEDS 2

MATRAS KNALLERS! MATRAS MATRASSEN SPECIALIST KNALLERS!

COMPLETE 2-PERSOONS Beds 2 Basic ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!! WINT VAN -58% AUPING!!

ee 22

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

N5 AAR I LEUREN! B R E  LEV LENDE K L I Beds 2 Basic H A L C WINNAAR!! VEERNS!! MODELL

999.-

 Kom langs en test Maat 1.40

deze fantastische boxspring!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

√ Goede matras voor de laagste prijs Eigenschappen: √ Geschikt voor vaste √ Goede matras voor en verstelbare de laagste prijs bedbodems √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

GRATIS! MATRAS GRATIS!

LA PRIJS E GARANTI

MEGA ACTIE!!!

prijs voor vaste uitvoering

-44%

(CLASSIC HANDMADE!)

HEALTH EMPEROR (CLASSIC HANDMADE!) 

1299.Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

2ee 2

Leverbaar in alle maten! √ 15cm Koudschuim kern √Eigenschappen: Ergonomische comfortzones √√ Elastisch dubeldoekkern tijk 15cm Koudschuim √√ Afritsbare en wasbare Ergonomische comfortzones

MATRAS GRATIS! MATRAS GRATIS!

√ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

Ma

tra

SUPER QUEEN

E LAAGST PRIJS IE GARANT

tra

€599,€599,ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in alle maten!

OR PRIJS IS VO LETE LUXE DIT COMP LITEITSTOP-KWA BOXSPRING

2ee MATRAS 2

Eigenschappen:

Leverbaar in alle maten!

√ 7-Slags pocketveer √Eigenschappen: 360 veren m2 met 2cm HR50 afdeklaag √ koudschuim 7-Slags pocketveer √ 7360 ergonomische comfortzones veren m2 met 2cm HR50 √ Afritsbare en afdeklaag wasbare tijk koudschuim √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

GRATIS! MATRAS GRATIS!

WINNAAR!!

Ma

Beds 2 Basic

WINNAAR!! 

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren IN GRIJS LEVERBAAR + OOK 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten1.40 set/ 1.60 en 1.80 ook leverbaar ook leverbaar in pocketveer +en2x metalen matrasrem uitvoeringen! keuze uit diverse maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

GRATIS! MATRAS GRATIS!

€999,€999,-

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2ee MATRAS 2

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Leverbaar in alle maten!

√ Handgemaakt matras met Eigenschappen: 7 slags micro pocketveer √ Handgemaakt 500 veren /m2matras met √ 7 comfortzones slags micro pocketveer Zomer en Winterzijde √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

Ma

tra

POLYSENSUAL

Ma

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Ma

tra

MONTE CARLO

s

tra

POLYSENSUAL

-58%

-64%

tra

MONTE CARLO

s

s

Ma

s

ANTI-ALLERGISCH

22ee

MATRAS GRATIS! MATRAS GRATIS!

€179,€179,-

€ 299,€ 299,ANTI-ALLERGISCH

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

22ee

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern Eigenschappen: √ Elastisch dubbeldoek tijk √ SG25 Polyether kern √ 19cm Handgrepen √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS! MATRAS GRATIS!

TOP MATRAS!

Leverbaar in alle maten!

22ee

Eigenschappen: Leverbaar in alle maten!

Normaal 1099.-

399.999.SUPER STUNT! DEZE WEEK VOOR

Normaal 2399.-

Maat 1.20Maat 1.40

Ma

tra

tra

NIEUW! NIEUW!

€ 599,€ 599,-

MATRAS GRATIS! MATRAS GRATIS!

s

Leverbaar in 80 en 90cm

√ 7-slags Pocketveer 360m2 Eigenschappen: 4cm koudschuim toplaag √ 7-slags Pocketveer 360m2 √ Anti-allergisch 4cm koudschuim toplaag √ WInter- en Zomerzijde Anti-allergisch √√ Hard dik TOP-Matras! √ WInter- en Zomerzijde √ Hard dik TOP-Matras!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!  Beds 2 Basic

WINNAAR!!

TOP KWALITEIT!

1.975

incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

Prijs voor vaste uitvoering

ROYAL WELLNESS ROYAL WELLNESS

Ma

tra

s

Ma

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T IS A T R A G R 12G EDNén S!! DKEUKSBSE IS T A R G 2 S!! N E S KUS

tra

s

ANTI-ALLERGISCH

MATRAS GRATIS! MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

Leverbaar in alle maten!

√ Top HR60 Koudschuim! Eigenschappen: √ 4cm traagschuim in tijk Top HR60 √√ Koel in de Koudschuim! zomer 4cmprofiel traagschuim in zacht tijk √√ 3D / hard en √ Koel de zomeren ventilatie √ Beterinligcomfort √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

tra

s

Ma

tra

s

2ee MATRAS 2

Eigenschappen:

EXCLUSIEF SLAPEN!

GRATIS! MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS! MATRAS GRATIS!

s

€899,€899,-

€ 269,€ 269,-

Eigenschappen: Leverbaar in alle maten!

√ Dikke koudschuim vulling Eigenschappen: √ Hoge veerkracht Dikkekoel koudschuim √√ Blijft tijdens devulling nachtrust Hoge veerkracht perfect naar uw lichaam √√ Vormt √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ 19cm √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19cm

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Ma

tra

BRIGHTON

s

Ma

BRIGHTON

NIEUW! NIEUW!

tra

s

KLASSE MATRAS

€599,€599,-

KLASSE MATRAS

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

22ee

NIEUW! NIEUW!

√ 7-Slags MICRO pocketveer √Eigenschappen: 500 veren m2 met 2cm HR60 √ koudschuim 7-Slags MICROafdeklaag pocketveer veren m2 met 2cm HR60 √ 7500 gepatenteerde comfortzones koudschuim afdeklaag √ Winter/zomer zijde! √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde!

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

Leverbaar in alle maten!

22ee

Ma

SLEEP KING

ANTI-ALLERGISCH

€ 999,€ 999,-

Vanaf Leverbaar in alle maten

SLEEP KING

tra

LUXE MATRAS!!

EXCLUSIEF SLAPEN!

TOP-AANBIEDING! VANAF pocketveer matras (7 zones) 2 x Luxe Gestoffeerde pocketmatras 7-zone, 360 veren m2 Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Luxe 1 x Luxe Koudschuim topper meegestoffeerd (ca. 5cm) * Stoffen zijn 100% vuilwerend 2 x Luxe Set met triangel potenafgewerkt (7cm) * Luxe blokpoten aluminium DIverse kleuren en in- & uitstap verlichting mten leverbaar! in diverse kleuren leverbaar! Electrische versie: * Luxe in meerdere stoffen en kleuren

s

Ma

LUXE MATRAS!!

* TOP DESIGN BOXSPRING MEEST * WINNAAR onder de Luxe Boxsprings VERKOCHT!! Maat 1.40 * Luxe kwaliteits design Hoofdbord gestoffeerde boxen 1 Luxe x Luxe gestoffeerde Hoofdbord (14cm diep) * 2x actieve Hoog-Laagverende boxen (25cm dik) Normaal 4199.* 2x 2 Luxe x Luxe Gestoffeerde

Leverbaar in 80 en 90cm

TOP MATRAS! Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer Eigenschappen: √ 300 veren m2 met 2,5 cm √ 7-slags Pocketveer Comfortschuim afdeklaag veren m2 met 2,5 cm √√ 5300 ergonomische comfortzones afdeklaag √ Comfortschuim Elastisch dubbeldoek tijk √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

s

Ma

SILVER 500

999.-

SUPER AANBIEDING!!

SENSE BLUE SENSE BLUE

NIEUW!!TOP-AANBIEDING!

COMPLEET!!!

tra

SILVER 500

Normaal 1899.-

BRIXTON

s

ANTI-ALLERGISCH

SUPER DE LUXE!

SUPER DE LUXE!

s

Ma

SUPER QUEEN

IJS IS VOOR PR  LOOFLIJK DIT ONGE LETE Beds 2 Basic COMP ! BOXSPRING

ONGELOOFLIJK COMPLEET

ra s

€ 199,€ 199,Eigenschappen:

M

LU atras XEM LU !atras XE !

HEALTH EMPEROR

at

Leverbaar in alle maten!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING QUEBEC ACTIE!!

ra s

Normaal 2399.-

TOP-AANBIEDING!

2-persoons boxspring ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer met hoogwaardige vering! Geheel met de uitvoeringen! Dit is een absolute hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! klasse Boxspring + Luxe gestoffeerde Hoofdbord exellent gestoffeerd + TOPPER Comfortschuim én voor de laagste prijs + 2 GRATIS luxe POCKETVEER-matrassen ALLEEN bijmetBeds 2 Basic. blokpoten afgewerkt 2 beste klant-recenties) 2x 360 veren m gestoffeerde pocketveer!! (dealuminium

LAAGSTE PRIJS!!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

Leverbaar in alle maten! Eigenschappen:

BALANCE SENSE

COMPLEET LUXE!

ook leverbaar in antraciet grijs! Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed AGSTE

Leverbaar in alle maten!

2ee MATRAS 2

Maat 1.20

SUPER STUNT!

Normaal 2399.-

at

M

DEZE WEEK VOOR

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

€ 49,€ 49,-

399.-

BINNEN 1 WEEK IN UW SLAAPKAMER!

M

ONGELOOFLIJK COMPLEET

-64%

KOOP NÚ

GEEN LEVERTIJD, GEEN R!!! TE BETAAL LA AANBETALING! EN ALLES UIT VOORRAAD GEEN LEVERTIJD,LEVERBAAR GEEN AANBETALING! BINNEN 1 WEEKENINALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR UW SLAAPKAMER!

MAKKELIJKTE ZELF SAMEN AR STELLEN NAN!! UW WENSE

BALANCE SENSE

Normaal 1099.-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

M

LA atras A PR GMST LAIJS! aEtras AG PR ST IJS E !

LAAGSTE PRIJS! LAAGSTE PRIJS!

Daarom dus WINNAAR!! Beds 2 Basic!!

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. SIC 2 BA DeBkoffie klaar! EDSstaat !! Nopen!! E P O Wij zijn ook zondags R A 1 JA

E LAAGST PRIJS IE T GARAN

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, COMPLETE 2-PERSOONS E + 2x supersterke volva motoren LAAGST PRIJS IE + 2x topkwaliteit pocketveerT N KWALITEITS BOXSPRING A R GA matrassen 360 veren m2 + 2x poten set MEGA ACTIE!!! LAATSTE VICTORIA + 2x metalen matrasrem WEEK keuze uit diverse maten! ATSTE

LAAGSTE PRIJS!

BASIC

-54%Beds 2 Basic

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

MATRAS MATRAS GRATIS! GRATIS!

BASIC

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

OFFICIELE Kom langs en test CONSUMENTENdeze fantastische BOND TEST!boxspring!

(VAN LANDSCHOOT)

MATRASSEN SPECIALIST

IS BETA KOOP BNEÚDS 2 BASICT!! ALITEI  KW

22ee

MATRAS GRATIS! MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

Leverbaar in alle maten!

√ 7-Slags pocketveer Eigenschappen: √ 500 veren m2 + 4 cm √ 7-Slags pocketveer koudschuim/ visco of latex √ 500 veren m2 + 4 cm √ 7 ergonomische comfortzones koudschuim/ visco of latex √ 2-zijdig te beslapen! √ 7 ergonomische comfortzones √ 2-zijdig te beslapen!

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!! NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

Openingstijden Openingstijden Ma. Ma. Di. / Wo. Di. / Wo. Do. / Vr. Do. / Vr. Za. Za. Zo. Zo.

13:30 - 18:00 13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00 13:00 - 17:00

post@beds2basic.nl post@beds2basic.nl www.beds2basic.nl WWW.BEDS2BASIC.NL

Koopavonden Koopavonden Do. / Vr. Do. / Vr.

18:30 - 21:00 18:30 - 21:00

071 2000168 2000168 071

Adres: Kerkstraat 58 -(binnen) Noordwijk (binnen) INGANG Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk INGANG Passage - naastPassage De Ridder schoenen PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires! De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

asic Bijij BBeeddss 22 BBasic B te prijzen

ags prijzeitn √ La ste √ LBaeasgte kwalite eit √ Beste kwalit rt √ Beste comfo rt √ Beste comfo √ TOP-advies √ TOP-advieicse √ TOP-service √ TOP-serv √

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

WS_week_42_12  
WS_week_42_12  
Advertisement