Page 1

LET OP!!!

WINTERTENNIS OVERDEKT 2011

Nog slechts enkele tennisbanen te huur tegen speciale prijzen. Te weten: ma. 14-16 uur di. 9-11/13-15 uur wo. 14-16 uur Seizoen van do. 15-17 uur 1 oktober t/m vr. 12-14 uur 1 april 2012. za. 15-17 uur

Lessen met toptennisleraren beschikbaar. Inl. Tennispark Marlot tel. 070-3850352 na 17.00 uur 070-5117131

Hofcampweg 87 2241 KE Wassenaar Tel. 070-5119335

Redactie: 06-22855148 • redactie@dewassenaarder.nl Advertenties: 06-20417807 • advertentie@dewassenaarder.nl

57e JAARGANG No. 40

DEZE WEEK...

Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (071) 402 29 01

Het is weer voorbij, die mooie zomer

Wassenaar - Ben je tussen de 14 en 16 jaar oud? Ben je woonachtig in Wassenaar (je vriend- of vriendin uit Voorschoten mag ook)? En zit je op school in het voortgezet onderwijs? Schrijf je dan nu in op www.maswas.nl. Ze zoeken daar onder andere stagiaires voor: de vrijwilligersmarkt in Wassenaar op 15 oktober, voor het brandweermuseum en voor de Omni-vereniging de Kieviten.

Lunchconcert in de Bibliotheek Wassenaar - Aanstaande zaterdag start Bibliotheek Wassenaar weer een nieuw seizoen van lunchconcerten, georganiseerd i.s.m. het Koninklijk Conservatorium Den Haag. De concerten zijn gratis en worden gehouden in de Filmzaal op elke tweede zaterdag van de maand van 12.30 tot ca. 13.30 uur. De musicus die het spits afbijt is de Poolse Rafal Zydek, klassiek gitarist. Hij speelt stukken van o.a. Antonio JosĂŠ, Astor Piazzola, Barrios en Mertz. Rafal is in 1987 in Polen geboren en begon met gitaarspelen op 13-jarige leeftijd. Momenteel studeert hij aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Maestro Zoran Dukic. Daarnaast speelt hij regelmatig op gitaarfestivals in Europa en volgt hij masterclasses bij fameuze gitaristen als Lukasz Kuropaczewski, Pavel Steidl, Aniello Desiderio, Beata Bedkowska- Haung.

vindt u deze week ons woningaanbod.

23 april 1933 - 3 oktober 2011

Cees (Kees) Overdevest overleden Bollenkweker, CDA-politicus en oud-nestor van de gemeenteraad Cees Overdevest sr. is maandagavond overleden. De bekende en markante Wassenaarder van de Katwijkseweg was al geruime tijd ernstig ziek. Maandagavond besloot burgemeester Hoekema de raadsvergadering met de mededeling dat Cees Overdevest was overleden. Anderhalve week geleden had Hoekema hem nog bezocht. Er ging een golf van ontzetting door de raadszaal. Al voor de vergadering werd in de wandelgangen bekend dat het niet goed met het oud-raadslid ging. Zijn overlijden kwam desondanks voor veel aanwezigen onverwacht. Bij Blauw-Zwart, de volkstuinders, zelfs in villa Eikenhorst; iedereen in Wassenaar kende Cees Overdevest, zijn grenzeloos optimisme en opgewektheid. Onze verslaggever Jos Knijnenburg: ,,Wat ik me als eerste herinner was dat hij me belde als hij nieuws had en dan werd je aan de Katwijkseweg aan de keukentafel ontboden. Hij heeft me ook een keer in die enorme Mercedes van hem getrakteerd op een rondrit door braakliggend Lentevreugd. Er ging allerlei geluidssignalen in de toen nog nieuwe auto af want het was bepaald geen SUV, maar Cees negeerde ze gewoon en bleef aan ÊÊn stuk door karren alsof hij een rondvaartboot bestuurde.� Cees Overdevest wordt maandag begraven. De redactie van weekblad De Wassenaarder wenst de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Na gemeente, Stadsgewest Haaglanden en provincie straks een Metropool Regio

Open Dag voor Wassenaarders op Duinrell

Maatschappelijke stagiaires in Wassenaar gezocht

5

WOENSDAG 5 OKTOBER 2011

VERSCHIJNT WEKELIJKS

Nog steeds krijgen we positieve reacties over de verbeteringen (kleur, rubrieken) van de krant die eerder dit jaar zijn doorgevoerd. Toch blijft de redactie zich bezinnen op de inhoud van de krant. Prima. Eigenlijk had ik de buren-commercial van Amstel (kratjes bier en gozers) met de grond gelijk willen maken, maar rubrieken komen en gaan. Dat geldt ook voor deze wekelijkse column. Vanzelfsprekend. Maar dat doet de redactie niet zonder de lezers te raadplegen. Meeste stemmen gelden, nietwaar? Kortom, alleen als er meer voor- dan tegenstanders zijn, die vinden dat de column moet doorgaan, treft u deze volgende week aan. Anders neem ik afscheid en bedank alle lezers oprecht voor hun reacties zowel positief als negatief - in de afgelopen jaren. U kunt reageren door een mailtje te sturen naar redactie@dewassenaar.nl. Samantha Snabbel

Wassenaar - Aanstaande zondag kunnen Wassenaarders, die aantonen dat zij ingezetenen van Wassenaar zijn, weer kennismaken met Attractiepark Duinrell. Bovendien dienen zij een legitimatiebewijs te laten zien. De directie en medewerkers van het park meenden er goed aan te doen de Wassenaarders ook dit jaar weer in de gelegenheid te stellen om met eigen ogen te zien hoe leuk een dagje uit kan zijn.

Op pagina

Over het prachtige nazomerse weer vorige week en ook in het weekeinde (zie foto van zondag) had niemand te klagen, maar het strandseizoen 2011 was niet zo best. Sommige strandtenten zijn al dicht en afgebroken, maar bij Strandpaviljoen De Zeester, Beachclub De Golfslag en Brasserie De Badmeester was het nog reuze gezellig afgelopen weekend. Deze laatst genoemde horecagelegenheid viert deze week haar vijfjarig bestaan. Foto: Anton Overklift

Tarieven van afvalinzameling en -verwerking stijgen in 2012 met in totaal 11,8 procent De tarieven van de afvalinzameling en -verwerking gaan komend jaar met in totaal 11,3 procent omhoog. De reden voor deze aanzienlijke lastenverzwaring ligt in het streven van de gemeente om de tarieven de komende jaren kostendekkend te maken. Die trend werd al eerder ingezet en hierdoor stijgen de tarieven van de afvalinzameling en -verwerking in 2012 met 8,1 procent. Omdat de BTW de gestegen kosten van derden - afvalinzameling en -verwerking zijn immers uitbesteed externe partners - in 2012 en 2013 gefaseerd in de tarieven verwerkt, gaan deze in 2012 met nog eens 3,7 procent extra omhoog waardoor de totale stijging op 11,3 procent uitkomt. Ondanks deze verhoging zijn de tarieven in 2012 nog steeds niet 100 procent kostendekkend, dat zal pas in 2013 het geval zijn, zo blijkt uit de Programmabegroting 2012. door Jos Knijnenburg

IN DEZE KRANT:

De afvalstoffenheffing en reinigingsrechten leveren de gemeente in 2012 van alle lokale belastingen en heffingen op afstand het meeste extra geld op, een bedrag van 479.000 euro op een totaal van iets meer dan 1 miljoen euro. Een goede tweede is de rioolheffing die 227.000 euro extra in het laatje brengt. Duidelijk is dat Wassenaar in 2012 ook meer aan leges voor bouwvergunningen verwacht. De OZB-tarieven zijn nog onder voorbehoud. De raad moet immers de OZB-tarieven nog definitief vaststellen en de WOZ-waarden per 1 januari 2011 - en daarmee de waardeontwikkeling in het jaar 2010 zijn nog niet bekend. In de programmabegroting staan berekeningen die uitgaan van de laatste landelijke prognoses en dat betekent een gemiddelde waardedaling van 1,6 procent van woningen en 1,9 procent van niet-woningen. Het WOZ-tarief voor woningen stijgt met 0,6 procent. Niet in de begroting staat de verwachte tariefsverhoging door het Hoogheemraadschap

van Rijnland. Extra taken voor het schap zoals de zorg voor de belangrijkste zee- en waterkeringen worden vermoedelijk in de heffingen verdisconteerd. In de programmabegroting staan concrete voorbeelden van de nieuwe tarieven waar Wassenaarse huishoudens volgend jaar mee worden geconfronteerd. Zo stijgt de afvalstoffenheffing voor een ÊÊnpersoonshuishouden van 258,00 euro in 2011 naar 288,36 in 2012 en een meerpersoonshuishouden betaalt nu nog 371,40 euro en straks 415,20 euro. De rioolheffing voor woningen met een vastrecht tot 80 kuub stijgt 11,28 euro. Voor elke kuub meer moet 0,14 euro extra worden betaald. De hondenbelasting voor de eerste hond stijgt naar 76,80 euro. De programmabegroting omvat ook een indicatie van de gemiddelde belastingdruk in 2011 en 2012 voor een modale woning in Wassenaar-Noord en een gemiddelde Wassenaarse woning, Voor een modale Wassenaarse woning die in 2012 zo’n 276.000 euro

Hutspot bij de kabouters

+,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3 6- info@danscenterdejong.nl OOK VOOR AL UW FEESTEN!

PARTYCENTER DE JONG

ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

door Jos Knijnenburg

waard is stijgen de woonlasten van 862,90 euro in 2011 naar 924,78 euro in 2012. Voor een gemiddelde Wassenaarse woning van 563.000 euro in 2012, geldt een stijging van 1.139,90 euro in 2011 naar 1.198,78 euro in 2012.

Winstwaarschuwing De Programmabegroting 2012 is sluitend en ook voor 2013 en 2014 lijkt het beeld op het eerste gezicht positief. De gemeente geeft echter al op bladzijde 4 van de nieuwe begroting een winstwaarschuwing. Een flink deel van de aangekondigde bezuinigingen zal bij de gemeenten terechtkomen. De herverdeling van het Gemeentefonds in 2013 zal naar verwachting niet voordelig uitpakken voor kleinere gemeenten. Wassenaar wil de begrotingsoverschotten, die nu nog voor 2013 en 2014 zijn voorzien, reserveren voor het opvangen van tegenvallers. De Programmabegroting wordt op woensdag 2 november door de gemeenteraad besproken.

Aantal defibrillators winkelgebied neemt toe Winkeliersvereniging Wassenaar heeft twee nieuwe volautomatische defibrillators (AEDâ&#x20AC;&#x2122;s), merk Cardiac Science. Een defibrillator in de HEMA, Langstraat 154 en een bij Mediq Apotheek Langenhoff aan het Stadhoudersplein 25. Dit werd mogelijk gemaakt door gulle schenking van een stichting die liever anoniem blijft. Ook voor de organisatie van twee cursusavonden was budget beschikbaar gesteld. Winkeliersvereniging Wassenaar is deze stichting zeer erkentelijk. Eveneens door schenking kon eerder al een AED worden geplaatst in de Bibliotheek Wassenaar (Langstraat 40). De volgende leden van de winkeliersvereniging hebben hun eigen AED: ABN AMRO Bank (Lange Kerkdam 1), Aerofit Healthclub (Hofcampweg 270), Attractiepark Duinrell, C1000 samen met Keurslager Groeneveld; deze AED hangt bij C1000 aan de Luifelbaan. Een AED kan levens redden!

DANSLES

Vanwege de viering van het Leidens Ontzet op 3 oktober hebben de kabouters van Scouting Willibrord het traditionele recept voor deze dag gekookt: hutspot. Aangezien het zomers weer was hadden ze de tafel maar buiten gezet om heerlijk in het zonnetje de stamppot van peen en uien te maken. Vind je het ook leuk om een keertje mee te draaien? Kijk dan eens op www.scoutingwillibrord.nl.

Het nieuwste samenwerkingsorgaan waar Wassenaar mogelijk deel van gaat uitmaken is de Metropool Regio. Naast de 9 gemeenten uit Haaglanden gaan hier 15 gemeenten uit Rotterdam en omstreken deel van uitmaken. Anders gezegd, een metropool met Den Haag en Rotterdam als vader en moeder en 22 kinderen, zoals CDA-er Gussekloo het maandagavond tijdens een informele raadsvergadering beeldend omschreef.

Binnenkijken in de praktijk zie pag. 2

Burgemeester Hoekema gaf aan het begin van de vergadering al aan dat het eigenlijk wachten is op â&#x20AC;&#x2DC;de brief van minister Donnerâ&#x20AC;&#x2122; over de bestuurlijke organisatie van de Zuidvleugel van de Randstad. Het weerhield de Wassenaarse raad er niet van om alvast een paar stevige bomen over de nieuwe Metropool Regio op te zetten. Op ĂŠĂŠn vlak is op redelijk korte termijn, iets meer dan een jaar, meer duidelijkheid te verwachten. Dat betreft de nieuwe vervoersautoriteit die eraan zit te komen. Concreet. Den Haag en Rotterdam zijn niet alleen door wegen en een oude spoorlijn met elkaar verbonden, maar de HTM en de RET zijn feitelijk al ĂŠĂŠn geheel geworden op de lightrailverbinding Randstad Rail. Eind van dit jaar kan men per tram, lightrail en metro tussen Den Haag en Rotterdam Zuid heen en weer pendelen. De Metropool Regio gaat echter over veel meer dan alleen vervoer. Elementen uit de discussie over de samenwerking met Voorschoten klonken maandagavond door in verschillende betogen. Samenwer-

ken prima, maar de raad wil graag weten wat de rol van de Wassenaarse gemeenteraad straks is binnen het nieuwe orgaan waarin 2 grote en 22 kleine plaatsen moeten gaan samenwerken. Op terreinen als het genoemde vervoer, maar ook ruimtelijke ordening, economie, wonen, onderwijs, groen en nog meer. Marion Stein, die als secretaris van het Stadsgewest Haaglanden maandagavond de side-kick van burgemeester Hoekema vormde, stelde dat de bestuurlijke onafhankelijkheid van bijvoorbeeld Wassenaar gewaarborgd blijft. De burgemeester sprak van â&#x20AC;&#x2DC;een verlengd lokaal bestuurâ&#x20AC;&#x2122; maar stelde realistisch vast tegengas van de provincie te verwachten. Hij gaf aan dat een samenwerkingsverband als het Stadsgewest Haaglanden een belangrijke rol kan spelen bij â&#x20AC;&#x2DC;grensconflictenâ&#x20AC;&#x2122; op het terrein van ruimtelijke ordening. En de typische rol van Wassenaar als bijvoorbeeld aantrekkelijke woongemeente kan nog sterker worden benadrukt wanneer het die rol kan gaan spelen in het licht van Den Haag als stad van Internationaal Recht met alle instituten van dien.

50%

korting op uw badkamertegels! Kijk verder in deze krant voor de voorwaarden.

Anouk van Eekelen opent damesmodezaak Maurits & Mulder Anouk van Eekelen, bekend van onder meer het RTL televisie programma Dames in de Dop en voorzitter van de VVD-fractie in Wassenaar verichtte zondag de officiĂŤle opening van de nieuwe damesmodezaak Maurits & Mulder in de Langstraat. Maurits & Mulder verkoopt stoere, eigentijdse kleding en accessoires aan vrouwen die stylingadvies en service op prijs stellen.Zoals de verse eignaressen Petra Maurits en Mariette Mulder zelf zeggen: â&#x20AC;&#x153; Stoer, niet stijf, wel stijlvol, modern, soms een beetje eigenwijs, topkwaliteit en toch betaalbaar.â&#x20AC;? Hiermee vormt de nieuwe winkel een welkome aanvulling

op het mode-aanbod voor de zelfbewuste vrouw in Wassenaar. De kledingcollectie bevat onder meer Nederlandse en Deense topmerken als 10 Dayâ&#x20AC;&#x2122;s, Sâ&#x20AC;&#x2122;nob, Kaffe, Share Female, Ana Alcazar, Mogene en Corel, laarzen van Lazamani en tassen van Smaak. Dit zijn vrouwelijke kleding en accessoires van hoge kwaliteit die qua pasvorm en maatvoering uitstekend aansluiten bij de Nederlandse vrouw. Maurits & Mulder is gevestigd aan de Langstraat 30 a. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 09.30 tot 18.00 uur en zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur.

Anouk van Eekelen, bekend van het tv programma Dames in de Dop en fractievooritter van de VVD in Wassenaar, verricht de officiele openingshandeling van de nieuwe damesmode zaak Maurits & Mulder in de Langstraat. Trots kijken Petra Maurits, haar jongste dochter Bente en Mariette Mulder toe. (Foto:Anton Overklift)


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 5 OKTOBER 2011

NIEUWS

Berichten uit

raadhuis De Paauw en het gemeentekantoor Beroep op nadeel-compensatieregeling tunnel Nieuwbouwproject Havenaer Den Deijl vergt enige studie en voorbereiding vormt vanavond concreet praktijkvoorbeeld voor starterslening Vanavond vindt er in het kantoor van de Wassenaarsche Bouwstichting aan de Hofcampweg 254 vanaf 20.00 uur een informatieavond plaats waarbij de nieuwe VROM-starterslening Wassenaar, zoals die door de raad is vastgesteld, wordt gekoppeld aan een concreet project, het wooncomplex Havenaer dat medio 2012 wordt opgeleverd. De starterslening kan voor jongeren die al in Wassenaar wonen of ex-Wassenaarders die juist naar het dorp willen terugkeren meer financiële armslag betekenen, waardoor de benodigde hypotheek voor een bepaalde woning in Wassenaar ineens wel bereikbaar wordt. door Jos Knijnenburg Het woonproject Havenaer wordt op dit moment pal tegenover het vernieuwde kantorencomplex van de Wassenaarsche Bouwstichting gerealiseerd. Naast huurappartementen en een drietal ruime zogeheten stadswoningen worden hier 36 appartementen met 2,3 of 4 kamers gebouwd. Er zijn nog appartementen te koop vanaf 195.000 en de prijzen lopen door tot 550.000 euro. Adviseurs van De Hypotheker zullen vanavond

Kerk en Israël Wassenaar organiseert een lezing over Joden in Suriname Wassenaar - “Toen de Nederlanders in 1654 uit Pernambuco, Brazilië, verdreven werden vluchtten veel Portugese joden (Sefarden) naar Amsterdam. Een grote groep joden vestigde zich onder leiding van David Cohen Nassy (Lissabon 1612 - Paramaribo 1685) in 1664 in Cayenne. Zij mochten daar echter geen ‘joodse volksplanting’ oprichten. Daarom vertrokken zij naar Suriname. Op de Jodensavanne ontstond een grote joodse nederzetting. Hier werd de eerste synagoge van de ‘Nieuwe Wereld’ gebouwd. Van dit houten gebouw is niets overgebleven. De eerste stenen synagoge in Suriname, Beracha Ve Salom (Zegen en Vrede), kwam in 1865 tot stand. De fundamenten van deze synagoge kunt u nog zien als u de Jodensavanne bezoekt.” *Bron: Buku Bibliotheca Surinamica. Collin Nassy heeft onderzoek gedaan naar zijn familienaam bij het nationaal archief. Hij wil er graag over vertellen: over de bronnen die hem ter beschikking stonden en de informatie die hij heeft vergaard. Het zal de geschiedenis worden van de joodse diaspora die zijn familieleden - en dus ook vele andere joden - hebben meegemaakt. We zullen horen hoe de joodse gemeente zich heeft ontwikkeld in Suriname en wat de huidige stand van zaken is. De lezing door de heer Nassy zal worden toegelicht met hulp van een overheadprojector en wordt gehouden op dinsdag 11 oktober om 20.00 uur in de Koorruïne van de Dorpskerk aan het Plein. De toegang bedraagt Euro 7,50 inclusief koffie in de pauze en een glas wijn bij het napraten.

een extra lening naast de gewone hypotheeklening. Over zo’n starterslening hoeft de eerste 3 jaar geen rente en aflossing te worden betaald, daarna wordt begonnen met afbetalen tegen een marktconforme rente waarbij men in maximaal 30 jaar gaat aflossen. Op deze wijze kan de koopstarter een woning kopen waarvan hij de hypotheek wel kan betalen, maar waarvoor hij op basis van zijn huidige inkomen niet genoeg zou kunnen lenen.

uitleg geven over de starterslening en vervolgens komen de mogelijkheden aan bod om met zo’n lening van maximaal 40.000 euro een appartement in Havenaer aan te schaffen. De starterslening komt vooral vooruit uit de aard van de Wassenaarse woningmarkt, die gekenschetst wordt door een gebrekkige doorstroming. De woningvoorraad is weinig evenwichtig, waardoor bepaalde groepen Wassenaarders moeilijk aan een geschikt huis komen. Starters op de woningmarkt hebben het in Wassenaar moeilijk. Betaalbare woningen zijn ondanks de malaise op de woningmarkt en het ruime lokale aanbod, alleen al via de NVM-makelaars staan er nu meer dan 500 huizen te koop, schaars. De steeds strengere regels voor hypotheken maken het probleem alleen maar erger.

Maatwerk De regeling voor een starterslening zoals die in Wassenaar per 1 september is gaan gelden is een landelijke regeling, maar bevat wel elementen van lokaal maatwerk. De gemiddelde starterslening bedraagt tussen de 35.000 en 40.000 euro, Wassenaar heeft vanwege de relatief hoge huizenprijzen gekozen voor 40.000 euro als maximum. In de praktijk worden er vrijwel geen startersleningen verstrekt voor woningen met een totale verwervingsprijs van 300.000 euro. Wassenaar heeft gezien het plaatselijke prijsniveau besloten die grens op te trekken tot 350.000 euro. Voor het project Havenaer geldt dat voor appartementen met een koopsom tot 324.000 euro gebruik zou kunnen worden gemaakt van een starterslening.

Extra De starterslening richt is bedoeld voor huishoudens die voor het eerst een huis willen kopen en waarvan de hoofdaanvrager tussen de 18 en 35 jaar is. Men dient daarbij minimaal 5 jaar in Wassenaar woonachtig te zijn of terug te willen keren naar het dorp waarbij men voorheen minimaal 5 jaar in Wassenaar moet hebben gewoond. De starterslening is

Open Huis: vrijdag 15.30-16.30 uur Kom kijken in onze nieuwe praktijk Irislaan 281A, 2343 CM Oegstgeest

www.m2tandartsen.nl

De regeling die de gemeente Wassenaar in het leven heeft geroepen voor belanghebbenden die menen dat zij rechtreeks schade ondervinden door de aanleg van de tunnel voor langzaam verkeer bij Den Deijl, ligt inmiddels op het Gemeentekantoor ter inzake en kan ook via de site wassenaar. nl worden gedownload. Naast de eigenlijke ‘Verordening Nadeelcompensatie Langzaamverkeertunnel Den Deijl’ die oogt als een set polisvoorwaarden van een verzekering, zit er een toelichting bij die wat meer tekst omvat. Niet geheel overbodig, want wie lukraak een claim indient, komt van een koude kermis thuis. door Jos Knijnenburg Terwijl de oostelijke Deijlzone tussen de verkeerslichten en het tankstation ogenschijnlijk is veranderd in één grote zandbak, heerst er aan de overzijde van de Rijksstraatweg

nog even de spreekwoordelijke stilte voor de storm. De rioleringswerkzaamheden die daar later deze maand als voorbereiding op de bouw van de tunnel worden uitgevoerd, betekenen dat ook hier de boel weer open gaat. Door de verschillende juridische procedures die door omwonenden zijn gevoerd, is de aanleg van de tunnel maandenlang vertraagd en de omleidingen en afsluitingen die met de bouw gepaard gaan zullen nu deels in de winter van kracht blijven. Een periode met kans op winterse ongemakken, die het naburige project Drie Assen flink ontregelden en vertraagden.

Dat de tijdelijke omlegging van de Rijksstraatweg gaat leiden tot extra filevorming ligt voor de hand. Weggebruikers van de N44 weten hoe vroeg in de morgen en hoe vaak het wegvak tussen de Rozenweg en Den Deijl richting Den Haag normaal al volloopt. Maar ook fietsers tussen Wassenaar en Voorschoten gaan de aanleg van de tunnel bij Den De-

ijl goed werken. De met drempels volgeplempte Middelweg tussen de Lange Kerkdam en de Van Zuylen van Nijeveltstraat vormt de kortste omleidingsroute. De met borden aangegeven voetgangersroute van soms minder dan één meter breedte tussen de Burgemeester Staablaan en de oostelijke parallelweg, oogt niet echt geschikt om tientallen scholieren en hun fietsen te verwerken. Automobilisten en fietsers die gebruik zouden willen maken van de gemeentelijke nadeelcompensatieregeling voor de tunnel, kunnen dat op voorhand vergeten. Ingrepen in de infrastructuur worden in de jurisprudentie gezien als een normale maatschappelijke ontwikkeling waarmee iedereen kan worden geconfronteerd. De verordening gaat zelfs zover dat een zekere omzetdaling voor ondernemers wordt gezien als een normaal ondernemersrisico. Overigens heeft de term nadeel betrekking op schade die een burger wordt geleden en die redelijkerwijs niet voor zien rekening mag komen door een recht-

matige gedraging van de overheid, zoals de aanleg van een fietstunnel. Schade door een onrechtmatige daad van de overheid, er valt bijvoorbeeld door een fout een kraan tegen een gevel, dient altijd volledig te worden vergoed.

Lange termijn De nadeelcompensatieregeling Den Deijl ligt nu reeds ter inzage en is te downloaden. Direct betrokkenen doen er goed aan het verhaal nu alvast te lezen. Zo wordt in de toelichting ingegaan op het begrip risicoaanvaarding. Wie op de hoogte is van het tunnelproject en toch bepaalde investeringen doet of wie zich in de nabijheid vestigt als de plannen al bekend zijn, wordt geacht het risico van mogelijk nadeel te aanvaarden. Pas zes maanden nadat de tunnel is opgeleverd, kan een verzoek om nadeelcompensatie worden ingediend. Om de claim dan te kunnen onderbouwen is vergelijkingsmateriaal nodig uit de periode dat de tunnel er nog niet lag, zoals omzetcijfers.

Gemeenteraad gaat akkoord met benoeming mevrouw G. de Schipper - Tinga als griffier Mevrouw G. de Schipper - Tinga wordt per 1 januari 2012 benoemd als nieuwe raadsgriffier van de gemeente Wassenaar. Ze is daarmee de opvolger van de huidige griffier mevrouw H. Stradmeijer die op 1 januari met ontslag gaat vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Mevrouw De Schipper, thans nog plaatsvervangend griffier van de gemeente Westland, is inmiddels per 1 oktober voor de periode van één jaar gedetacheerd bij de gemeente Wassenaar en zal de komende maanden worden ingewerkt. Omdat de gemeente geen twee griffiers tegelijk kan hebben, gaat de opvolging van mevrouw Stradmeijer op 1 januari in. De raad ging maandag akkoord met het eervol ontslag van mevrouw Stradmeijer en de benoeming van haar opvolger.

door Jos Knijnenburg Een griffier staat de leden van de gemeenteraad en de ingestelde commissies terzijde bij de uitoefening van hun taken, is aanwezig bij vergaderingen en is mede-ondertekenaar van stukken en besluiten. Een griffier geeft meer dan alleen inhoudelijke en secretariële ondersteuning. De Wassenaarse griffier staat ook het Presidium bij, een orgaan dat naast de burgemeester als voorzitter van de raad, bestaat uit de fractie-voorzitters van de politieke partijen. Het Presidium bepaalt de agenda van de politieke markten. De griffier, die bij de plenaire raadsvergaderingen de burgemeester letterlijk terzijde staat, vervult in de praktijk een belangrijke rol in het spel tussen het dagelijks be-

stuur van de gemeente (het college van B en W) en de gemeenteraad als algemeen bestuur. Mevrouw De Schipper werd maandagavond door VVD-fractievoorzitter Van Eekelen namens de raad welkom geheten. Ze deed dat met de opmerking dat het ‘niet onze beste avond als raad was’. Daarmee werd gedoeld op de schier eindeloze discussie over notulen en verslagen. Normaal gesproken een hamerstuk, maar het ene na het andere raadslid bleek op- en aanmerkingen te hebben over de wijze waarop zijn woorden in de stukken waren vastgelegd. Met als gevolg dat een op het oog simpel agendapunt een fors deel van de vergadering in beslag nam. De a.s. griffier was vanaf de publieke tribune ook getuige van een felle discussie tussen raadslid B.

Paulides (DLW) en burgemeester Hoekema. Paulides had zich verdiept in de benoeming van burgerraadsleden en stuitte daarbij op de zijns inziens verkeerde benoeming van de wethouders in april 2010 die volgens de democratische liberaal verstrekkende gevolgen zou hebben. Hij wapperde met een motie, maar diende die uiteindelijk niet in. Burgemeester Hoekema die Paulides toeriep ‘U heeft faliekant ongelijk’ deed later de toezegging met ‘een juridische analyse’ te zullen komen waaruit een en ander zou blijken. Het door H. de Vries gevraagde oordeel van ‘een derde partij’ zal vermoedelijk uit de koker van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) komen. Iets waar VVD-er Van Eekelen ook al op aanstuurde.

Ingezonden Bedankt In de derde week van september heeft de Nationale Collecte 2011 van de Nierstichting plaatsgevonden. Dankzij de enthousiaste medewerking van 90 collectanten en de gulle giften van de inwoners van Wassenaar is er € 8.977,00 opgehaald. Dit is minder dan vorig jaar maar in een economisch moeilijke tijd toch een heel mooi bedrag. Met deze opbrengst dragen wij ertoe bij dat de Nierstichting haar zo noodzakelijke werkzaamheden kan voortzetten. Dit jaar werd extra aandacht besteed aan te hoge bloeddruk. Door deze regelmatig te laten controleren kan men tijdig nierziekten opsporen en veel leed voorkomen. Nogmaals willen wij de collectanten en gevers heel hartelijk danken voor hun bijdragen. Mocht u de collectant gemist hebben dan kunt u altijd uw gift overmaken op giro 88000 t.n.v. Nierstichting Bussum. Margreet de Jager

Bedankt (2) De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Wassenaar heeft € 19.431,-- opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald

blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. De KWF-afdeling Wassenaar dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte. In het bijzonder gaat ook onze dank uit naar de meer dan 170 collectanten die regen en wind getrotseerd hebben om de fraaie opbrengst mee te helpen realiseren. Jan van Zuuren

Woonkrant Het redactioneel commentaar van uw eindredacteur Sonja van Gerven bij het artikel over het afschaffen van de Woonkrant op 28 september vraagt om een reactie. Haar vooronderstelling dat de kans op een sociale huurwoning voor mensen zonder internet, met name senioren die willen verhuizen, nihil zou zijn is ons inziens onjuist. In het artikel zelf staat dat al met zoveel woorden. Met de aanpak van ‘krant naar klant’ gaan negen corporaties, waaronder de Wassenaarsche Bouwstichting maatwerk leveren voor deze groep klanten. Voor zover deze woningzoekenden nu ingeschreven staan en dus bekend zijn bij de corporatie, ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging om hun zoekwens te bespreken. Daarnaast kunnen woningzoekenden altijd bij corporaties terecht om zelf te zoeken, advies of geholpen te worden bij het zoeken naar een geschikte woning. Daarvoor staan computers en medewerkers klaar. Aan de bereikbaarheid hoeft het niet te liggen want wij zijn van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.30 uur open en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Uiteraard kunnen ze ook terecht bij onze collega corporatie Wbv. St. Willibrordus (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur). De woonkrant werd te

weinig gebruikt om de hoge kosten te rechtvaardigen. Met persoonlijk contact en maatwerk verwachten wij juist een beter resultaat bij het zoeken naar een passende woning. Namens de Wassenaarsche Bouwstichting Ad Zopfi

Helicopter (6) De Raad van State heeft uitspraak gedaan: Het vliegverbod blijft gehandhaafd, DHVG mag niet vliegen met privé-helikopterdiensten vanaf landgoed Langenhorst. Hiermee komt een zaak die totaal vier jaar in beslag nam ten einde. Allen zijn opgelucht. Met steun van ruim vijhonderd omwonenden en vrijwillige samenwerking werd een stichting opgericht. Afgezien van de bredere betekenis van de uitspraak, is het voor lezer wellicht de moeite waard om te verwijzen naar de site waar e.e.a. allemaal nog eens valt na te lezen. Op de website: www.stophelihavenlangenhorst.nl is de uitspraak en de geschiedenis bijgehouden en vastgelegd. Dank voor uw aandacht voor deze zaak. M.Palthe

Het strand (3) Twee weken geleden was te lezen dat de Kust Zeil Vereniging Wassenaar (KZVW) zo snel mogelijk vijftien strandhuisjes wil gaan exploiteren en een chic permanent clubhuis wil gaan neerzetten. “Onze Beach- & Yachtclub KZVW wordt straks alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Gewone passanten kunnen er niet even binnenlopen om er te eten “, aldus KZVW-voorzitter Gerben Eggink. Hij denkt in de richting van een permanent gebouw op het strand “een moderne en jeugdige variant van een golf- en countryclub” met daarbij vijftien luxe strandhuisjes alleen voor KZVW-leden. De VVD zet grote vraagtekens bij die plannen. De huidige kwaliteit van het Wassenaarseslag als kleinschalig familiestrand moet behouden blijven. Hier past dan geen permanente bebouwing op ons strand voor een selecte groep clubleden. Hoewel we sympathiek staan tegenover het idee van strandhuisjes, vinden we dat de huidige vier strandpaviljoens, waarvan de eigenaren hiervoor al eerder plannen hebben opgesteld, de eerste keuze moeten hebben om met voorstellen te komen en niet op basis van aanbesteding. We moeten voorkomen

dat ons gezellige strand straks enerzijds een Center Parcs-achtig iets gaat worden of dat anderzijds een besloten groep KZVW-clubleden het alleenrecht heeft om op het strand te overnachten. Bovendien zou een sportkantine dan een horecafunctie krijgen en oneigenlijk gaan concurreren met de bestaande commerciële strandtenten, Tijdens de raadsvergadering, in aanwezigheid van de vier strandtenthouders en de KZVW-voorzitter heeft een meerderheid van de gemeenteraad zich ook heel duidelijk hierover uitgesproken en gezegd dat dit alles niet de bedoeling kan zijn. Het Wassenaarse strand is per slot van rekening van ons allemaal. Hans Akerboom VVD gemeenteraadslid

Fietstunnel (2) Onlangs in deze krant: ‘Hervatting project fietstunnel Den Deyl’. De handelwijze van de bestuurders van ons dorp is voor mij een raadsel. Ik kan geen legitieme redenen zien en zelfs niet bedenken waarom volwassen, redelijk ontwikkelde mensen, die zich laten roepen tot het hoge ambt van bestuurder een dergelijk project, hoe dan ook, willen doordrukken. Het argument ‘de veiligheid van schooljeugd’ heeft al lang geleden zijn geldigheid verloren. Die schooljeugd redt zich wel, wat bejaarde politici ook aan gevaren verzinnen. Een ander argument dat je hoort is: ‘doen we de tunnel niet dan loopt Wassenaar enkele miljoenen rijksgeld mis’. Geen burger die zijn verantwoordelijkheid kent zal met dat argument iets doorzetten wat geen waarde heeft. Ik lees en hoor dat er grote bezuinigingen worden doorgevoerd - de miljoenennota is er door - dat heeft ook op gemeentelijk niveau grote negatieve gevolgen. Met name voor de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen, de kwetsbaren, gezinnen bijvoorbeeld met kinderen waar de koopkracht wordt aangetast terwijl de kosten almaar hoger worden. De bestuurders hebben toch niet het gevoel dat die tunnel er maar moet komen omdat het te ingewikkeld zou zijn om met dat geld nuttige dingen te doen? Ik hoop dat de bestuurders van ons dorp zich realiseren dat met het tunneltje geen eervolle vermelding valt te verdienen. En tegen degenen die zeggen: ‘het project kan niet meer worden gestopt’ wil ik zeggen:

beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Wiel Peters

Violierenweg en omstreken Het traject van Cranenburchlaan - Violierenweg - Anemonenweg is volgens de gemeente een doorgaande route naar de A44, al voldoet het vooral op de Violierenweg niet aan de eisen voor zo’n route: vlot doorrijden is onmogelijk in de twee smalle en onoverzichtelijke bochten, het geluid van de daar optrekkende auto’s kan niet weg in de dichte bebouwing, en voor fietspaden is absoluut geen ruimte. Dit alles gaat ten koste van veiligheid en leefbaarheid. De gemeente wil de problemen oplossen met een 30-kilometerbord en een verbod voor vrachtwagens langer dan 12 meter. Na een haakse bocht is de startsnelheid echter nog steeds bijna nul en dus blijft de geluidsoverlast gelijk. En zolang vrachtwagens en bussen de bochten van de Violierenweg nauwelijks kunnen nemen, blijft de veiligheid van fietsers een probleem. Diverse foto’s, die ook bij de gemeente bekend zijn, illustreren dit. Vooral voor de vele scholieren van de Sint Jan Baptistschool zou een goede oplossing enorm helpen. Een veel beter en door velen ondersteund plan van de gemeente heeft als kern eenrichtingsverkeer door Anemonenweg en Clematislaan. Breekpunt lijkt echter dat een busrit naar Leiden en terug hierdoor 0,7 cent duurder wordt. Weegt dat zwaarder dan bovengenoemde problemen? Is onze veiligheid 0,6 cent per dag waard? Of nog minder? En waarom niet gewoon beginnen met een paar eenrichtingsverkeerborden? Zijn die zoveel duurder dan borden met 30 erop? De Rijksstraatweg werd pas veiliger gemaakt na een ernstig verkeersongeluk. Hopelijk laat de gemeente het in bovengenoemde straten niet zo ver komen. H.Konings

den zoveel mogelijk leggen bij de afdelingen waar het werk wordt gedaan. WWW sluit zich hierbij geheel aan bij het kabinetsbeleid dat er uitdrukkelijk op is gericht om de bureaucratie terug te dringen en te snijden in overbodige managementlagen. De fractie vindt dat dit ook geldt voor Wassenaar. Een nieuwe managementlaag brengt veel onnodige kosten met zich mee, bevordert de bureaucratie en staats haaks op de doelstelling om de organisatie (kosten-)efficiënt in te richten. Nieuwe managementlagen leiden bovendien vaak tot uitbreiding van ondersteunend personeel zoals secretaresses. Daarnaast wordt binnen de gemeente Wassenaar binnenkort een takendiscussie gestart; op welke gebieden moet de gemeente actief zijn en waar juist niet. Vooruit lopen op deze uitkomsten door nu al extra managers te benoemen, terwijl het toekomstig werkpakket nog volop ter discussie staat, is principieel fout! De fractie streeft naar een efficiënte en deskundige gemeentelijke organisatie. Extra managementlagen op uw kosten horen daarin niet thuis. Mary-Jo van de Velde - de Leeuw Wat Wassenaar Wil

Rijksstraatweg Voor de zoveelste keer vond er een ongeluk plaats op de N44 met een auto. Ik vind het een behoorlijk vervelend worden dat deze weg begint te lijken op een slachtofferweg/dodenweg, omdat vele ongelukken hier plaats vinden. Er zijn vele inwoners die deze weg nemen om hun kinderen naar school tew brengen, en ook velen die naar hun werk gaan en het risico hebben om op deze weg een ongeval te krijgen. Misschien moet de snelheid omlaag, of meerdere flitspalen geplaatst worden, of de weg kan breder gemaakt worden. Hopelijk vindt er een snel een verandering plaats. René Geurtsen

Geen extra managers Binnen de gemeente Wassenaar leven ideeën om, in het kader van de samenvoeging van de ambtelijke diensten van Voorschoten en Wassenaar, een nieuwe managementlaag in te voeren voor ‘coördinatie’. Wat Wassenaar Wil (WWW) is voorstander van het zogenaamde platte model. Dat wil zeggen korte lijnen naar de top dus zo weinig mogelijk lagen in de organisatie. Daarnaast de verantwoordelijkhe-

De redactie ziet brieven van lezers met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor deze in te korten, taalkundig aan te passen of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven moeten voorzien zijn van naam, adres en telefoonnummer en worden alleen geplaatst onder naam. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.


ACTIE 800/,".&3 VLOEREN

BH

0 20% 35 */ (

,

7 SB

O

BB

SE

F

BD

UJF

Neefies in de Steigers Menu â&#x201A;Ź 26,50 l Ons nadee l ee rd o o v is uw

Carpaccio van weiderund

WP

PS

Gegratineerde zalm of onze welbekende Kik en Bun

X

BB

PROFIT E VAN DE ER NĂ&#x161; L OVERD AGERE RACHT SBELAS TING!

â&#x153;´â&#x153;´â&#x153;´

SE

FO

â&#x153;´â&#x153;´â&#x153;´Soes met chocoladesaus

73<7* - :

Reserveer 071-4078288 behalve op zaterdag

"NCBDIUTXFHt,BUXJKL Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL

E.A. Borgerstraat 28a, Katwijk Kijk op: www.neefies.nl

Elke week verrassende aanbiedingen!

""] ] Z

ANTIEKHANDEL

ALBERT FISCHER

? T S I M E G

Voorstraat 55a, Voorschoten tel. 071-5614544

â&#x20AC;˘ INKOOP EN VERKOOP â&#x20AC;˘ RESTAURATIE VAN ANTIEK â&#x20AC;˘ VERKOOP VAN GROEN BUREAULAKEN

GARAGE ADEGEEST

UITERAARD KUNT U ALLE HUIZEN OOK GEHEEL VRIJBLIJVEND OP AFSPRAAK BEZICHTIGEN!

ERKEND HYUNDAI SPECIALIST WWW.GARAGEADEGEEST.NL

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT GH=J9H9<) AF?9F?D=A<K=O=?01! L=D=>GGF(/)%-.).,.,'-.)/(+. bent van harte welkom â&#x20AC;˘ IK WIL UW GOUD! Ik â&#x20AC;˘bijU GROEN Panelen-lijs- geef de hoogste prijzen. ten-opplakservice. Binckhorstlaan 293k in Den Haag. Voor info. kijk op www. groenframing.nl of bel 0705115656.

Ook gouden en zilveren munten. Tel. 070-4043060 / 06-20754889. U belt, ik kom langs.

â&#x20AC;˘

DE KRUIDEN van Jacob Hooy in de museumwinkel van Veldzicht. Open: www.tcdekampioen.nl. zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Herenweg 114 te STEUNZOLEN. Erkend Noordwijk. leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgErvaren ZIEKENVERverzekeraar. Een afspraak ZORGENDE (met ref.) kunt u maken in Oegstgeest, woont in Wassenaar ZOEKT Leiden en Leiderdorp met WERK bij ouderen in de Wim van Zijp, tel. 071- omgeving. PGB mogelijk. 5238468 of 06-12028319. Tel. 06-48461145. Lekker toerfietsen vanuit â&#x20AC;˘Wassenaar en Voorschoten?

â&#x20AC;˘

KIJK OP WWW.FUNDA.NL VOOR HET ACTUELE HUIZENAANBOD

â&#x20AC;˘

Gehele of gedeeltelijke â&#x20AC;˘ Vuil tapijt? Laat â&#x20AC;˘inboedels, tevens 2e hands vakkundig reinigen kleding en grammofoonplaten, gashaarden, ijskasten, tel. 070-3805670.

â&#x20AC;˘

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006. Dak herstellen? Bouma/ â&#x20AC;˘Grundeken bellen!

â&#x20AC;˘

het BC SIERBESTRAof TING. Tegelwerk, met huur Mr. Steam. Gratis afvoer, gratis prijsopgave. thuisbezorgd. Tol Steam Tel. 06-55321682. Interieurverzorging, tel. Gouden tijden bij JUWE070-5116612. LIER KAPTEIN. Inkoop Speciaal voor uw KLEI- van sloopgoud/-zilver. LegiNE KLUS belt u de Van timatie verplicht. OegstgeesBeelenbus, C. van Beelen, terweg, tel. 071-4022143. Elektrotechniek, tel. 06- www.kptein.nl. 54620333.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

5114674-5118394. Uw dakspecialist!

Vwo-, havo, â&#x20AC;˘vmbo-leerlingen:

OPEN HUIS?

â&#x20AC;˘

mavo, T.H.: GARAGEBOXEN huis- in Oegstgeest. Huurprijs v.a. werkbegeleiding/bijles aan- â&#x201A;Ź 110,-. Inl. 06-20773480. geboden door ervaren A/B T.H.: COMMERCIĂ&#x2039;LE student. Tel. 071-5616768. RUIMTE in parkeergarage VERBOUWING & van â&#x20AC;&#x2DC;de Bouwmeesterâ&#x20AC;&#x2122; naast RENOVATIE. Keukens, Witte Kerk. Afgesloten met toiletten compleet tegelen, eigen overheaddeur en loopelektromonteur, loodgieter, deur. 64 m2 v.v. elektra. P.m. schilderwerk, timmerwerk, â&#x201A;Ź 400,- excl. Tel. 0252isolatie, stucwerk, spachtel- 372660. putz, badkamer. Bel voor informatie 06-30855847. www.klussenjobs.nl info@klussenjobs.nl.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

      "  # 

$%&"'*&

MOLENPLEIN 2, 2242 HV WASSENAAR TEL. 070 511 7300, FAX 070 517 6440 Eď&#x161;şMAIL: WASSENAARď&#x2DC;łVANSOEST.NL INTERNET: WWW.VANSOEST.NL

Gravestraat 2 2242 HX Wassenaar Tel: 070-5121500 E-mail: info@gravestate.com www.gravestate.com

B.V. MAKELAARSKANTOREN

PAUL F. DE HAAS & CO. T +31 (0)70 511 92 29 E INFO@PAULDEHAAS.NL I WWW.PAULDEHAAS.NL

7BO)PHFOEPSQTUSBBU%t,;8BTTFOBBS UFMtGBY FNBJMJOGP!XFMQNBLFMBBSEJKOM XXXXFMQNBLFMBBSEJKOM

Ervaar het voordeel van een velderhofÂŽ sta-op fauteuil t t t t

 FUĂ?Ă?OESVLPQEFLOPQTUBBUV . NPFJUFMPPTPQ 3VH LOJFĂ&#x2018;OFOHFXSJDIUFOXPSEFO WPMMFEJHPOUMBTU 7SJKCMJKWFOEFEFNPOTUSBUJFNFUWJKG GBVUFVJMTCJKVUIVJT ;FFSEFTLVOEJHBEWJFT

Leeftijdskorting

Loopt u gerust eens bij ons binnen om een kijkje in de showroom te nemen!

â&#x201A;Ź 5,per levensjaar*

Kom volledig tot rust in een velderhofÂŽ Relaxfauteuil

Tot â&#x201A;Ź 350,retour voor uw oude stoel of bank!

t3FMBYGBVUFVJMTPQVXNBBU t;JUIPPHUFFOEJFQUFBBOQBTCBBS t(SPPUTUFDPMMFDUJFSFMBYGBVUFVJMT WPPSJFEFSCVEHFU

Gratis bezorgd in heel Nederland Bezoek onze showroom: Weerlaan 2 - Hillegom Geopend: ma. t/m vr. 9.30-17.00 uur za. van 10.00 - 15.00 uur *Akties niet geldig op geplaatste en geleverde orders

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak:

0252-530 378

www.velderhof.com


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 5 OKTOBER 2011

SERVICE

Familie

MEDISCHE DIENSTEN

BERICHTEN

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Acute Huisartsenzorg buiten kantooruren Buiten kantooruren (van 17.00 uur tot 8.00 uur) wordt de acute huisartsenzorg gecoĂśrdineerd via het call-centrum van de doktersdienst: 070 3469669. Buiten kantooruren: iedere dag tussen 17.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s avonds en 8.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s moregns; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen wordt de acute huisartsenzorg gecoŃ&#x2122;rdineerd via het call-center van de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): 070-3469669. Route-beschrijving huisartsenposten en werkwijze SMASH via www. smashaaglanden.nl.

Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@dewassenaarder. nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF). Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Gezondheidscentrum Wassenaar Spreekuren van de medisch specialisten van Bronovo Ziekenhuis, huisartsen en diverse andere zorgverleners. Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en bereikbaar op nummer 070-5127200. Voor meer informatie over alle spreekuren en tijden: zie www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl

3UDNWLMNKXLVDUWV9RQN    :DDUQHPLQJGRRUDOOHDDQZH]LJH:DVVHQDDUVH KXLVDUWVHQYROJHQVDOIDEHWLVFKV\VWHHP De Wassenaarse Volkstuin Vereniging geeft met droefheid kennis van het overlijden van

HENK SIMONIS

â&#x20AC;?Je kunt maar ĂŠĂŠn keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.â&#x20AC;? Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken. tFFONPPJFOQFSTPPOMJKLBGTDIFJE tVCFQBBMU[FMGXBBSFOIPFVBGTDIFJEXJMUOFNFO tBBOEBDIUWPPSVXHFWPFMFOTFOXFOTFO tIFUBGTDIFJE[PSHWVMEJHFOMJFGEFWPMWPPSCFSFJE

op 25 september jl. Twintig jaar lang heeft Henk de WVV als voorzitter enthousiast en toegewijd bestuurd. Wij zijn dankbaar voor zijn voortdurende inzet. Ons medeleven gaat uit naar zijn dierbaren.

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar) uitvaart@geertjeponsteen.nl

Het bestuur van de Wassenaarse Volkstuin Vereniging

Postbus 48 2250 AA Voorschoten

Wassenaar - Voorschoten e.o.

www.geertjeponsteen.nl

LAATSTE GROET VAN

HENK WESTGEEST â&#x20AC;?Helaas ben ik te vroeg heengegaan. Ik heb er vrede mee, want ik heb een goed leven gehad.â&#x20AC;?

Verdrietig, maar met groot respect voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is omgegaan, moet ik afscheid nemen van mijn lieve dappere man

Hendrikus Wilhelmus Westgeest

Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar PatriciaHŃ&#x2122;cker& Martin Witsmeer, Verloskundigen. Voor afspraken en beschikbare weekenddiensten: tel. 070-5142594. Valent RDB: voor zorg, welzijn en wonen afdeling Wassenaar Het adres voor: â&#x20AC;˘ Voedingsvoorlichting en Dieetadvise- ring: Hofcamp-weg 65, tel. 071-4093333. â&#x20AC;˘ Zorg voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tot 4 jaar: o.a. consultatiebureau voor babyâ&#x20AC;&#x2122;s en peuters en cursussen zwangerschapsgymnastiek: Hofcamp-weg 65, 2241 KE Wassenaar. â&#x20AC;˘ Gezondheid Service Meerzorg: biedt dienstverlening op het gebied van zorg, comfort en gezondheid aanvullend op de diensten van Valent RDB, bijvoorbeeld particuliere zorg, zorg aan cliĂŤnten met een persoonsgebonden budget, cursussen, services, kortingsregelingen en informatie: tel. 071-4093333. Meer informatie? Bel het centrale nummer 0714093333 of kijk op www.thuis-en-gezond.nl STICHTING BIJ-BUS: Vervoer van licht gehandicapten en ouderen met vervoersproblemen. Aanvragen voor busritten van maandag t/m vrijdag van 9.30-11.00 uur bij de meldpost, tel. 5177870.Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.00-10.00 uur. APOTHEEK: Op zaterdag is Apotheek Wassenaar-Zuid geoepnd van 10.00-12.00 uur en Apotheek Langstraat geopend van 9.30 tot 13.00 uur. Maandag t/m vrijdag zijn de apotheken geopend van 8.3017.30 uur. De Mediq Apotheek is op zaterdag geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten de normale openingsuren wordt de dienst waargenomen door de Dienstapotheek Bronovo, Bronovolaan 1c, telefoon 3246085. Deze apotheek is ook â&#x20AC;&#x2DC;s nachts geopend.

in de leeftijd van 67 jaar. TANDARTS: Het inloopspreekuur tijdens de weekenddienst is komen te vervallen. De betrokken tandartsen hebben op hun antwoordapparaat een nummer ingesproken dat voor spoedeisende hulp gebeld kan worden.

9501 BZ Stadskanaal, 30 september 2011 Luxemburglaan 52 Lenie Westgeest-van Wingerden De crematie heeft heden plaatsgevonden.

Snelle zorginzet

ProfZorg thuiszorg

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg

Leidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl

AWBZ, PGB, WMO of particulier Inschrijven is gratis

071-5728028

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie.

NUTTIGE DIENSTEN telefoonnummers

VERVOER BIJ-BUS Werkdagen 9.30-11.00 uur. Tel.: 517.78.70. Rolstoelvervoer, Stichting Gehandicapten Wassenaar. Werkdagen van 10.00-12.00 uur, tel. 511.02.76.

Mgr. Agus komt in de Goede Herderkerk Wassenaar - Op zondag 9 oktober om 11.00 uur komt de Indonesische bisschop Agustinus Agus in de Goede Herderkerk. Geassisteerd door pater E. Kimman zal hij voorgaan in de eucharistieviering. De plechtigheid zal opgeluisterd worden door Indonesische gezangen èn zang van het dameskoor De Goede Herder. Florence Thuiszorg, Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 070 â&#x20AC;&#x201C; 7544055. Verpleeghuis Duinstede: Deijlerweg 208, 2241 AL Wassenaar, tel. 070-7543333. www.florencezorg.nl. Thuiszorgwinkel Wassenaar: Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 070-7546060. Dagverzorging: voor meer informatie belt u de Thuiszorgwinkel, tel. 070-7546060. Servicepakket: Gezondheidsservice: tel. 0704131000 (werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur). Algemene informatie: www.florence-zorg.nl en info@florence-zorg.nl.

Infomaat, Lokaal Loket Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woning en vervoersvoorzieningen. Tel. 5118075. Ma. t/m vr. 9.00-14.00 uur Dagschool 50+. Telefoon: 511.50.31 of 511.48.53. Klussendienst Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW). Telefoon: 511.31.33. Maandag t/m vr. 9.30-11.30 uur. Open Eettafels (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26 OppasService (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.22.26 Boodschappenhulpdienst (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.75.76 Ouderen in Beweging (WOB). Telefoon: 5176975

.. IK BEN FLEXITARIER JIJ OOK?

Tafeltje Dek Je (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26.

... Omdat het gezond en lekker is PROBEE

R NU

GRATIS

EEN VLE ESVERVAN GER!

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee? Kijk voor de actie op of scan deze QR-code:

Trefcentrum (WASTO). Tel.: 517.75.27. Parkinson bewegingsgroep. Telefoon 3462217.

Dienst praktijk ZON: Van 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK KWADRAAD: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 088 900 4000 (lokaal tarief). Dit telefoonnummer geldt ook voor spoedgevallen buiten kantooruren. Inloop- en telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 09.00-10.00 uur. RODE KRUIS afd. WASSENAAR Van Heeckerenstraat 2a, 2242 GX Wassenaar, tel. 5113992. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-13.00 uur. DIABETES De Telefonische Hulpdienst voor Diabeten is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar, voor hulpverlening en voorlichting via 0334725083.

THUISZORG STICHTING PROFZORG - Openingstijden: 8.30 uur tot 16.30 uur. - Algemeen telefoonnummer voor thuiszorg en huishoudelijke zorg 071-5728028. - 24 uur bereikbaar voor noodgevallen. - Verpleegkundig spreekuur maandag 14-15 uur algemeen nummer of 06-41400171. - Vragen over zorg in natura, pgb, wmo of particuliere zorg 071-5728028. - Voor vragen over wachtlijst 071-5769794. Bezoekadres: Leidseweg 163, Voorschoten. www. profzorg.nl <http://www.profzorg.nl/> en info@ profzorg.nl Afd. Wassenaar van de Nationale Vereniging De Zonnebloem De Zonnebloem zorgt voor ontmoetingen tussen zieken, gehandicapten en vrijwilligers. secretaris: mw. M. Lunstra, tel 5176423 contactpersoon huisbezoek : mw. G. Meijer, tel. 5110236 HOSPICE WASSENAAR Telefoon: 070-5121130 www.hospicewassenaar.nl UVV AFD. WASSENAAR Telefoon: 5110676 of 5117420 BEREIKBAARHEID WIJKAGENTEN: Telefoon: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: Wijkagenten.Wassenaar@haaglanden.politie.nl SLACHTOFFERHULP POLITIE HAAGLANDEN AFDELING WASSENAAR Slachtofferhulp Politie Haaglanden afdeling Wassenaar maakt inmiddels deel uit van Slachtofferhulp Nederland (SHN), regio MiddenWest. Het regiokantoor is gevestigd aan de Dr. Lelykade 60a, 2583 CM Den Haag. Telefonische is het regiokantoor bereikbaar op nummer 0900 01 01 of 070 7890121. E-mail: regio.middenwest@ slachtofferhulp.nl. W: www.slachtofferhulp.nl <http://www.slachtofferhulp.nl> . RECHTSHULP/ADVOCATEN Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Info: 0705141531 - spoed 06-53444683. KINDER- EN JONGERENTELEFOON: 071-5120611. MELDNUMMER DIERENNOODHULP & TOEZICHT OP DIERENWELZIJN Tel. 071-5216662 of mail kantoor@dbruijnland.nl SOS TELEFONISCHE HULPDIENST: SOS telefonische hulpdienst Sensoor. Voor een gesprek. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 0900-0767 of kijk op www.sensoor.nl http:www. sensoor.nl MULTIPLE SCLEROSE VERENIGING NEDERLAND MSVN Contactpersoon: Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435. BUREAU BEMIDDELING & MEDIATION Ook voor Wassenaar. Helpt bij oplossing van conflicten, bijvoorbeeld tussen buren. Diensten zijn gratiss. Meldt u zich telefonisch tussen 9.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 0800-0233222 of 24 uur per etmaal via www.Bemiddelingmediation.nl. DIERENAMBULANCE WASSENAAR 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772. Stichting â&#x20AC;&#x2DC;WOEDIâ&#x20AC;&#x2122; Wassenaarse Ouderen en Dieren voor opvang en verzorging van huisdieren van hulpbehoevende ouderen in noodgevallen. Info: 070-5117857; 0705112160. SPREEKUUR OPVOEDINGSONDERSTEUNING WASSENAAR Dit spreekuur is bedoeld voor ouders die vragen hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Er zijn geen wachtlijsten. Wekelijks wordt het spreekuur gehouden in raadhuis de Paauw in de ruimte van de Schooladviesdienst. Ouders kunnen afspreken via: 070-5118500. Tandtechnicus Johan Chrispijn. Voor spoedreparatie aan uw kunstgebit, telefoon 071-4076008. A.A. ANONIEME ALCOHOLISTEN: Werkgroep â&#x20AC;&#x2DC;de Ommekeerâ&#x20AC;&#x2122;. Elke woensdag 19.30 uur in wijkcentrum de Allettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten. Info: 0653323966

THUISZORGWINKEL WASSENAAR Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen, Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 0800-2887766 (gratis). Open: ma. t/m vr. van 9.0017.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. www. vegro.info

www.dewassenaarder.nl Oplage 13.600

STICHTING WELZIJN OUDEREN WASSENAAR (SWOW) Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5112226. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je en Open Eettafel, tel. 070-5112226. SeniorenAdviseur, tel. 070-5117576.

Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25

INFOMAAT, LOKAAL LOKET Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5118075. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woningaanpassing en vervoersvoorzieningen. OPPASSERVICE SWOW Voor verzorgers van mensen met een handicap, ouderen en langdurig zieken. Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 5112226. STICHTING RONDOM MANTELZORG Stichting Rondom Mantelzorg biedt in Wassenaar en andere gemeenten advies en ondersteuning aan mensen die voor een ander zorgen zomdat diegene, vanwege handicap of ziekte, extra hulp nodig heeft. Tel. 079-7502380 van 9.00 uur en mail: info@rondommantelzorg.nl Of bel de consulent, tel. 06-0657971063. HAESEBROECK PARTICULIERE THUISZORG BV Kerkstraat 69, Wassenaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Telefoon 070-5141833; 24 uur service: 06-12262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl <mailto:thuiszorg@haesebroeck.nl.

Uitgave van

Redactie Sonja van Gerven - tel.: 06-22855148 e-mail: redactie@dewassenaarder.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Daily shop * Boekhandel De Kler *Boekhandel Bruna * C1000 * SlagerijGroeneveld * Openbare Bibliotheek

KERKDIENSTEN PROT. GEMEENTE VAN WASSENAAR Zondag 9 oktober Dorpskerk: 10.00 uur: ds. J.M. de Klerk. Kievietkerk: 10.00 uur: ds. J.A.D. van der Boon, Heilig Avondmaal. Messiaskerk: 10.00 uur: ds. N.K. Mos. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 9 oktober Mw. ds. M.F. de Vries. Trinity International Church invites you to join us for warm, Christ-centered fellowship. Sunday Service 10:00 a.m. (nursery provided), Christian Education 11.30 a.m. Menâ&#x20AC;&#x2122;s Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Youth, MOPS (Mothers of Pre-Schoolers) and Small Group Ministries; Gruttolaan 23, Leidschendam (one block north of the Leidschenhage Mall; behind St. Antoniushove Hospital) (070) 5178024 www.trrinitychurch.nl (http://www.trinitychurch. nl) The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip. The Hague: Ary van der Spuyweg 1. Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. THE NETHERLANDS UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP is an English speaking, liberal religious community which unites for regular worship and fellowship with programs of intellectual and spiritual growth. We offer warm support to newcomers and acquaint them with the wider community of European Unitarian Universalists. We meet on the first Sunday of the month (Sept. to June) at the Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam. (near Leidseplein). For further information, visit our website: www.nuuf.nl or call 015 369 2614. THE CHURCH OF ST JAMES A Christian community in the Anglican tradition. Find out about us at www.stjames.nl. Main Sunday service is at 10.30am in the British School Hall, Jan van Hooflaan 3, Voorschoten. People of all ages and back grounds are welcome at St James and we offer an extensive childrens and youth programme as well as many opportunities for adults to become involved, spiritually and socially. Minister: Revd Andrew Ison, 071-5613020, Youth Ministers: Brad and Marissa Kelderman, 071-5622333. Church office: Kon. Marinelaan 53, 2251 BA, Voorschoten. Tel 071-5611528 or e-mail: office@stjames.nl. CHURCH OF OUR SAVIOUR The English Speaking International Roman Catholic Church of The Hague: Weekend Eucharist at the church of Our Lady of Good Counsel, Bezuiden-houtseweg 157, on Saturdays at 19.30 and on Sundays at 10.00. Religious Education Programme and creche provided on Sundays. Weekday Eucharists at the Parish House, Ruychrocklaan 126, 2597 ES The Hague, on Mondays and Fridays at 09.30. Office hours 09.30-13.00 Mon. to Friday (excluding Wednesdays). Tel. 070-3280816, Fax: 070-3281486, E-mail: info@parish.nl, website: www.parish.nl. A warm welcome to all! Pastor: Fr Sjaak de Boer. UNIVERSEEL SOEFISME: Op de eerste en de derde zondag van de maand om 11.00 uur wordt een Universele Eredienst gehouden in de Universel Murad Hassil in Katwijk. De heer H.J. Witteveen spreekt op de 4e zondag over een aantal belangrijke aspecten uit de wereld-religies en het Soefisme. KERKGEBOUW â&#x20AC;&#x2DC;REHOBOTHâ&#x20AC;&#x2122; Anth. van Leeuwenhoekkade 36, 2251 JS Voorschoten Zondag 9 oktober 9.30 uur: ds. J.H. van Daalen, Nijkerk. 16.30 uur: ds. B.A. Dubbeldam, Gouda. EVANGELIEGEMEENTE WASSENAAR Adelbert College, Deijlerweg 163. Zondag 9 oktober, 10.30 uur: mw. V. Soeharno. AMERICAN PROTESTANT CHURCH OF THE HAGUE Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague (on #22 bus line). Sunday morning worship schedule: 9:00 Đ Traditional Service; 10:00 Đ  Contemporary Praise Service; 11:30 Đ  Traditional Service with Choir. 10:00 Sunday School for all ages. Nursery available. Contact the Church Office, (070) 3244490 or office@apch.nl, Mon-Fri from 9:00-1:00 for latest information on Bible Studies, Missions, Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Fellowship and Youth Activities. Website: www.apch.nl <http://www.apch.nl/> . All are welcome in our â&#x20AC;&#x153;House of Prayer for all nations.â&#x20AC;? Rev. Tim Blackmon, senior pastor. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Parochie St. Jozef, Parklaan 28 Zaterdag 8 oktober, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Magnificat Cantorij. Zondag 9 oktober, 28e Zondag door het jaar, 9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang. Er is Kinderwoorddienst en voor de kleinsten is de crèche geopend. Dinsdag 11 oktober, 9.00 uur: Eucharistieviering. Woensdag 12 oktober, 19.00 uur: Rozenkransgebed. Donderdag 13 oktober, 9.00 uur: Eucharistieviering. Parochie De Goede Herder, Stoeplaan 4 Zaterdag 8 oktober, 17.00 uur: Eucharistieviering vooravond van de 28e Zodnag. Zondag 9 oktober, 11.00 uur: 28e Zondag door het jaar Eucharistieviering. Vrijdag 14 oktober, 9.00 uur: Eucharisteiviering Mariakapel. Parochie St. Willibrord, Kerkstraat 77 Zaterdag 8 oktober, 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Zondag 9 oktober, 9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor St. Caecilia. Woensdag 12 oktober, 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 5 OKTOBER 2011

Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

U kunt nu ook bij ons terecht voor de aanschaf van uw nieuwe Škoda.

Fabia vanaf € 9 .990,-

*Bij aankoop van een Oktober nieuwe/ gebruikte auto ! ! E I T C A vanaf € 5000,-

Het adres voor al het onderhoud, APK, schade en reparatie aan uw auto.

Sterk in elk mer k

ERBANDEN

T WINT NU GRATIS* SE

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s: Audi A3 1.6 2009 VW Eos 2.0 2008 VW Polo Comfl. 2009 VW Jetta 1.6 2006 VW Passat TDI aut. 2003 VW Golf 1.4 1999 VW Corrado VR6 1993 20x VW Golf op voorraad v.a.

€ 19.950,€ 22.950,€ 11.500,€ 11.950,€ 7.750,€ 4.500,€ 3.500,€ 1.500,-

Nieuwe VW UP nu al bij ons te bestellen

Vanaf € 8.490,-

AUTOCENTRUM

Kijk voor alle auto’s op:

www.acvanegmond.nl 30 • Traditionele CHINESE •jaar STRAATMAKER in het vak. Voor uw tuin MASSAGE. Speciaal ont-

INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

of oprit. Ook voor kleine rep. Tevens plaatsen wij ook schuttingen en leveren wij tuinaarde en zand. Tel. 06-12291585.

ttt

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U Chevrolet Kalos Chevrolet Kalos, 5-drs. Chevrolet Matiz, 11-2006, 12.000 km. Ford C Max 1.8 16V, full options Ford Fusion Ford Fiesta 1.3, airco, 30.000 km. Ford Fiesta 1.4 tdci, 68.000 km. Ford Ka 1.3 Cool & Sound Ford Ka 1.3 Edition, leer, etc. Hyundai Atos, airco, 5-drs. Mazda 2, automaat, 39.000 km., nieuwstaat Mercedes C Aut., coupé, 30.000 km. Mitsubishi Colt, 5-drs. Mitsubishi Colt, 5-drs., airco Mitsubishi Colt, 5-drs., nw. model Opel Corsa 1.4 16V, 5-drs Opel Corsa 1.2 16V Opel Corsa 1.4 ED Opel Corsa 1.2 SP Opel Corsa, zilver, SP, 23.000 km. Opel Corsa Sp. Opel Corsa, 5-drs. Peugeot 207, 3-drs., zilver Peugeot 207, airco, 3-drs. Renault Clio Campus, 3-drs. Renault Clio TCE Dynamic Renault Kangoo Renault Twingo, 20.000 km. Renault Twingo, airco Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Suzuki Alto, 4-drs., Let op: 22.000 km. Toyota Auris 1.6 16V, groot nav. Toyota Avensis 2.0 Station, full-options, 54.000 km.

2006 2005 2006 2006 2008 2007 2006 2007 2008 2006 2004 2002 2008 2007 2009 2008 2003 2010 2009 2x aug. 2009 2005 2009 2009 2008 2006 2009 2002 2009 2008 aug. 2002 2004 2007 2006

5.450,4.450,3.950,10.250,8.250,7.250,6.750,5.350,6.250,4.400,6.250,10.250,8.750,8.250,10.250,9.250,3.450,10.750,9.750,9.750,5.250,10.250,9.250,8.450,5.750,10.750,2.750,5.950,5.750,6.250,3.750,12.750,14.750,-

Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!!

Automobielbedrijf

NATIONALE

AUTO

PAS

van Zelst

VAN DER KROFT & •VAN DER LANS verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak. Wassenaar, 070-5119001. www.officemanagers.nl / info@officemanagers.nl. Daniel Snijders STRA•TENMAKERS. Voor het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave. 0174-213809 / info@daniel snijders.nl.

spannend voor uw rug, nek en schouders. Verminderd vermoeidheid. Dwarsstr. 3a, centrum Katwijk aan Zee. (Geen erotiek). Tel. 06-170 79452.

Oosting Staalbouw zoekt een ervaren, enthousiaste en representatieve MEDEWERKER administratie, balie en telefonie. Boekhoudkundige kennis en ervaring zijn tevens vereist. Het praktijkdiploma Boekhouden is gewenst. Het betreft een uitdagende parttime functie voor vijf ochtenden per werkweek in een dynamische werkomgeving. Werktijden zijn dagelijks van 7.30 tot 13.00 uur. Reacties naar m.ketting@ oostingh.nl of kijk voor meer informatie op www. oostingh.nl.

MODELTREINEN GEVRAAGD. Alle merken en spoorbreedten. Hoogste Gezocht: MOLLENprijs. Tel. 071-8874269. Fax VANGER!! Tel. 071071-8878170. 4013394. T.H.: Spanje Costa T.K.: AANHANGWABlanca BUNGALOW + GEN, wielen onder de bak, ZWEMBAD. Tel. 071- alum. schotten, bakmaat: 4073193 / 06-51407403. 320x180, zgn. aannemersE-mail: guardamar@live.nl. uitvoering. Laadvermogen Dames AROMAMAS- 2700 kg. Vr.pr. € 1.950,- ex. SAGE. Goed voor lichaam btw. Tel. 0252-222159. en geest. Bel 06-24851494.

goede, betr. HULP •INGez.: DE HUISH. bij 2 gezin-

Hofcampweg 87 2241 KE Wassenaar Tel. 070-5119335

Woonmarkt Haaglanden Wassenaar

Voor het verkrijgen van een woning zijn er per 1 januari 2011 nieuwe eisen vastgesteld. Controleren van het inkomen doen wij voortaan aan de hand van een IB-60 formulier. Dit formulier kunt u gratis aanvragen bij de belastingdienst via 0800 0543. ZONDER IB-60 FORMULIER KRIJGT U DE WONING NIET TOEGEWEZEN!

nen in Oegstgeest, liefst uit Katwijk. Met ref. Tel. 0713014555.

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 • LAMINAAT vakkundig VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL gelegd, incl. ondervloer en plint. Tel. 06-21694855. VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTO’S

Hieronder treft u de vrijkomende woningen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus aan. In principe kan iedereen die een woning zoekt in Haaglanden en aan de in de advertentie genoemde voorwaarden voldoet, reageren op het aanbod. Het aanbod van andere gemeenten in Haaglanden wordt vermeld in: ‘Beter Wonen in Haaglanden’. Voor meer informatie over het woningaanbod verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Ter Laak 50 JAAR!

ADRES : Van Duivenvoordelaan 138 Advertentienummer : 11040068

ADRES : Wiegmanweg 94 Advertentienummer : 11040069

KENMERKEN WONING Type woning : benedenwoning Aantal kamers :4 Opp. woonkamer : 27 m2 Opp. slaapkamers : 9, 9 en 12 m2 Kale huur : € 398,14 Servicekosten : € 130,85 Beschikbaar per : 14 oktober 2011 Voorzieningen : blokverwarming

KENMERKEN WONING Type woning : bovenwoning Aantal kamers :3 Woonlaag : 1e etage Opp. woonkamer : 25 m2 Opp. slaapkamers : 14 en 9 m2 Kale huur : € 381,92 Servicekosten : € 14,60 Beschikbaar per : 2 oktober 2011 Voorzieningen : individuele CV

VOORWAARDEN Min. aantal pers. : 2 (55 jaar en ouder) Max. aantal pers. : 2 (55 jaar en ouder) Belastbaar inkomen : min. € 25.400,00 per jaar max. € 33.600,00 per jaar

VOORWAARDEN Max. aantal pers. : 2 (25 jaar en ouder) Belastbaar inkomen : 1 persoon max. € 25.400,00 per jaar 2 personen max. € 33.600,00 per jaar

Algemene informatie

Woonpas

Woningbouwvereniging St. Willibrordus Hofcampweg 87, 2241 KE Wassenaar, tel.: 070-5119335; fax: 070-5140579 www.wbv-willibrordus.nl Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur

Aanvragen woonpas

Voor meer informatie over woningen en de woonkrant en voor hulp bij bijvoorbeeld het invullen van de woonkeuzebon.

kan via www.woonnet-haaglanden.nl of met een

Gemeente Wassenaar Joh. de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar; afd. Primair Proces, tel.: 070-5122327

inschrijfformulier

Voor algemene informatie en aanraag voorrang/indicatie aanleunwoningen (op afspraak).

via de corporatie

Woonkeuzebon 40

Abonnement Voor een abonnement op

De Wassenaarder

bel: 071-4022901

De inlevertermijn sluit op dinsdag 11 oktober om 12.00 uur

Ondergetekende is P doorstromer* of P starter* en heeft belangstelling voor: Adres .................................................................................................................................................................... Adv. nr............................................... Adres .................................................................................................................................................................... Adv. nr............................................... Naam + voorletters ........................................................................................................................................... Woonpas nr. ..................................... Huidige adres..................................................................................................................................................................................... Postcode ..............................................................................Woonplaats .......................................................................................... Telefoon thuis ......................................................................Telefoon werk ....................................................................................... Geboortedatum....................................................................Grootte huishouden................... pers.

Handtekening

Totaal belastbaar inkomen** per jaar € .............................................................

Jubileumaanbieding Ter Laak bestaat 50 jaar en dat vieren we graag samen met u middels diverse jubileumaanbiedingen! T/m 29 oktober a.s. ontvangt u bij aankoop van sanitaire producten met een minimale orderwaarde van € 2.000,- maar liefst 50% korting* op uw badkamertegels! *Alleen geldig voor leveringen. Vraag naar de voorwaarden.

% 0 5orting op k

me a k d a b

s*! l e g e t r

Onvolledig ingevulde bonnen worden niet behandeld.

* Aankruisen ** Totaal belastbaar inkomen = alle belastbare jaarinkomens per huishouden bij elkaar, uitgezonderd de inkomsten van inwonende kinderen, kleinkinderen en pleegkinderen onder de 23 jaar. Aan eventuele onjuiste vermeldingen in het gepubliceerde woningaanbod kunnen geen rechten worden ontleend.

Met ondertekening van de woonkeuzebon verbindt u zich aan de spelregels voor de woonruimteverdeling in het stadsgewest Haaglanden

EENMALIGE MACHTIGING VOOR HET INCASSEREN VAN INSCHRIJFGELD Ja, ik geef Woonpas Haaglanden een machtiging om eenmalig € 10,00 inschrijfgeld van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.sanidrome.nl/terlaak Gieterij 8, Noordwijkerhout, (0252) 37 09 10

Bank- of girorekening:

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 5 OKTOBER 2011

NIEUWS

70 organisaties doen mee

Informatieavond voor starters op de woningmarkt Vanavond, woensdag 5 oktober, organiseert De Hypotheker in Wassenaar in samenwerking met de Wassenaarsche Bouwstichting, Welp Makelaardij Wassenaar en Frisia Makelaars Den Haag een informatieavond voor starters op de woningmarkt. De informatieavond vindt plaats vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) aan de Hofcampweg 254. Starters zijn op dit moment een belangrijke groep op de woningmarkt. De woningmarkt staat onder druk en huizen staan langer te koop. Het is vooral de groep starters die ervoor zorgt dat de woningmarkt op gang blijft. De situatie op de woningmarkt biedt nu kansen voor starters. Cyril van Jole, eigenaar van De Hypotheker in Wassenaar: “De huidige marktsituatie geeft starters de mogelijkheid om zich goed te oriënteren en versterkt hun onderhandelingspositie. Ook heeft de gemeente Wassenaar de starterslening open gesteld per 1 oktober, dit biedt kansen. En met een goed advies van De Hypotheker kunnen de starters hun kansen optimaal benutten!” Cyril van Jole: “Tijdens de informatieavond kan iedereen een antwoord krijgen op de vragen die zij hebben. Wij hebben ook diverse partijen uitgenodigd die een stukje van het verhaal vertellen”. De Hypotheker staat stil bij de verschillende hypotheekvormen voor starters en bij de mogelijkheid van de starterslening. De makelaars leggen uit waar je allemaal op moet letten als je een huis gaat kopen of verkopen. Tevens is het mogelijk om een eerste berekening te laten maken, neem hiervoor je salarisstrook mee. De startersavond begint om 20.00 uur aan de Hofcampweg 254. Lees elders in de krant meer in het artikel van Jos Knijnenburg over de starterslening.

Groot vrijwilligersfeest in Wassenaar

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van de school.

Koppel en individueel klaverjassen bij Run for Rio Op donderdagavond 13 oktober organiseert de stichting Run for Rio voor alle enthousiaste kaartliefhebbers wederom een klaverjasavond. Deze klaverjasavond wordt gehouden in Huize Willibrord dat haar grote zaal graag gratis voor dit goede doel ter beschikking stelt. De avond begint om 19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur kunt u al terecht om een kopje koffie te drinken. U kunt zich individueel of per koppel inschrijven; het inschrijfgeld bedraagt 6 euro per persoon. Aan het einde van de kaartavond zal er ook een loterij plaats vinden met prachtige prijzen die door allerlei particulieren en bedrijven voor dit doel ter beschikking zijn gesteld. Inschrijven kan via het inschrijfformulier dat u aantreft op onze website: www.runforrio.com, maar kan ook telefonisch bij John Schrader, telefoonnummer 070-5176236, bij Annette v.d.Kooij, telefoonnummer 070-5110225 of bij Huize Willibrord, telefoonnummer 0705123200. U kunt het inschrijfformulier ook afgeven bij Huize Willibrord, Hofcampweg 290 of van Houtenweg 74. De opbrengst is bestemd voor het bouwen van de Dinka Kids School.

Dinks Kids School Kimberly schrijft ons vanuit Arusha (Tanzania): ‘Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Wij zijn volop aan het bouwen aan het eerste gebouw klaslokalen. De funderingen waren erg veel werk en het bij elkaar krijgen van een goed team van werkmannen kostte ook wat moeite. Naar ons gevoel is het team nu goed en ze werken hard. We hebben nu al het bouwmateriaal gekocht voor de grove bouw. Gisteren zijn ze tot de helft gekomen met de muren en vandaag ronden ze dit af. Wat nu met het volgende geldbedrag gaan doen is het volgende: de aankoop van het dak, al het metaal, de ramen, waterleidingen en de finishing touch. We verwachten om over ieder gebouw 1 maand te doen. Eriq staat iedere ochtend om 7 uur op het land en gaat ook pas naar huis om 7 uur in de avond. De mannen werken echt van zonsopgang tot zonsondergang.’ Wilt u verdere informatie over de projecten van Run for Rio of wilt u inschrijven voor de klaverjasavond, dan kunt u altijd bellen met de secretaris, John Schrader, tel.5176236 of mailen: info@runforrio.com. Bent u verhinderd op 13 oktober, maar wilt u toch uw steentje bijdragen, dan kunt u uw gift ook overmaken op onze bankrekening: Run for Rio te Wassenaar: banknummer 193157 of banknummer 669547867.

i n d e ho o f dr o l In de hoofdrol Christel van Boeijen

Over 2 weken is het zo ver. Op zaterdag 15 oktober willen 70 organisaties met alle Wassenaarders vieren dat ‘vrijwilligers echt het verschil maken’. Ook in Wassenaar! Kom die zaterdag van 10-16 uur naar de Van Hogendorpstraat/ Langstraat en vier mee dat veel onmisbare, belangrijke, nuttige en leuke zaken van de grond komen dankzij de hulp van de duizenden vrijwilligers die in ons dorp actief zijn. En aangezien vrijwilligerswerk ook nog eens heel leuk is om te doen, krijgt de dag een meer dan feestelijk tintje. In het centrum komt een markt met 55 informatiestands, er zijn gratis consumpties voor Wassenaarse vrijwilligerspashouders, springkussens, live muziek, optredens en uitvoeringen op het centrale podium, ponyritjes, boerderijdieren, silent disco, demonstraties en nog veel meer.

Prijsverloting Wassenaar Wint! In samenwerking met de Winkeliersvereniging Wassenaar wordt op deze dag eveneens een prijsverloting georganiseerd. De gratis

loten, waarmee mooie prijzen te winnen zijn, worden vanaf deze week uitgereikt door deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raamposter) bij een aankoop. Op deze dag maakt de jury ook Wassenaars Vrijwilliger van het Jaar 2011 bekend en zal de beste stagebieder (maatschappelijke stage voor middelbare scholieren) van 2011 worden gehuldigd. Deze feestelijke dag, georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Wassenaar, wordt mede mogelijk gemaakt door Attractiepark Duinrell, Graphic Square, Lagerberg Verhuisgroep Wassenaar, Stichting Muilwijk Ooms, Rabobank Stimuleringsfonds, UTS Van der Geest Verhuizingen, Wassenaarse Bedrijven Contact Groep, Winkeliersvereniging Wassenaar. En dankzij de medewerking van Globe Reisbureau, Graafstal Optiek, Kruidvat, Luciano’s IJssalon, Marco’s Tweewielers en de Openbare Bibliotheek Voorschoten/ Wassenaar. Meer informatie krijg je bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW), het steunpunt voor vrijwilligerswerk in ons dorp. Kijk op www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl, bel 511 31 33, mail naar info@vrijwilligerscentralewassenaar of kom langs in de Van Heeckerenstraat 2. Openingstijden ma t/m vr van 09.30-11.30 uur.

Deelnemers aan het Vrijwilligersfeest op 15 oktober Alzheimer Café Wassenaar, Amnesty International,ANBO, Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, Badminton Club Wassenaar, Openbare Bibliotheek Wassenaar/Voorschoten, Bij-Bus, Buddy Netwerk, Brandweermuseum Wassenaar, BridgeVriendenWassenaar, Context, Dagschool 50 +, Deijlknotsen Carnavalsvereniging, Diabetes Vereniging Nederland, EHBO Vereniging Wassenaar, St. Gehandicapten Wassenaar, Gemeente Wassenaar,Vrienden van de Hartstichting,Hersenstichting Nederland, Historische Vereniging “Oud Wassenaer”, Hospice Wassenaar, Infomaat,Stichting Jeugd en Jongerenwerk, Kaldi, KBO Wassenaar, Stuurgroep Ketenzorg Dementie, Leercentrum Wassenaar, Luciano’s IJssalon, Regionale Mantelzorg Organisatie Haaglanden, Stichting Rondom Mantelzorg, MasWas, Maatschappelijke Stage Wassenaar en Voorschoten, Me Gusta!, Het Muziektheateratelier, “Het Bewaarde Land”, Zorgboerderij Oliehoek, PCOB, Protestants Christelijke Ouderen Bond, Politie Haaglanden, bureau Wassenaar, Protestantse Gemeente Wassenaar, Wassenaarse Reddingsbrigade, Het Nederlandse Rode Kruis, Huurderbelangenvereniging Rozenstein, Run for Rio, Stichting Spelenderwijs Wassenaar. SWOW, St. Welzijn Ouderen Wassenaar, SWZ, St. Wassenaarse Zorgverlening, Unie van Vrijwilligers, Vluchtelingenwerk Wassenaar, Wassenaarse Volleybal Vereniging, Vrijwilligerscentrale Wassenaar, Stichting Wassenaar steunt Afrika, Scouting Willibrord, Wereldwinkel Wassenaar, WOB, Wassenaarse Ouderen in Beweging,Stichting “Woedi”, W.Z.K. Dance & Aerobics, W.Z.K. Tri Team, W.Z.K. Waterpolo, YMCA Wassenaar, Zonnebloem, Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar, Coverband Halfom, Wassenaar Vocaliter, Het Muziektheateratelier, Accordeonvereniging Door Vriendschap Sterk, Jazzballet Kerkehout, De Vossenhoeve Shetlanderij ponyritjes, Silent Disco, Springkussen Duinrell, elektronisch voetbaldoel, demonstraties EHBO

Schaarste bij Wassenaarse voedselbank denlang producten gehad voor onze mensen.” Het leven heeft zich aan de bijna 70-jarige Christel niet altijd van de zonnige kant laten zien. Niet alleen heeft ze het financieel zwaar gehad, ook heeft ze momenteel te maken met een ernstige ziekte. Toch weerhoudt dat haar er niet van te vertellen over haar belevenissen als coördinator. “Alles kreeg ik vroeger los, van taarten tot kerstbomen, iedereen gaf gul. Dat is nu niet meer zo.” Van het bedrag dat zij bij het afscheid van twee wethouders ontving is nog maar bitter weinig over. “Wekelijks rijden wij, we zijn met een heel team vrijwilligers, met een bestelbus naar Den Haag om de producten voor onze voedselverstrekking op te halen. Daarvoor mogen wij van een bestelbus gebruik maken. Dat kost echter wel kilometergeld, dat nu bijna op is.” Wilt u persoonlijk met Christel van Boeijen contact opnemen dan kunt u haar bellen op 0705142067. U kunt haar ook mailen: christel.van. boeijen@casema.nl.

Wassenaar is een bijzonder dorp. Veel variatie in natuur, een uiteenlopende bebouwing en misschien wel het meest interessant: veel bijzondere inwoners, zowel jong als oud, die op diverse manieren een rol spelen in het dorpsleven. De Wassenaarder, de krant voor alle Wassenaarders, wil graag die bijzondere dorpsgenoten aan u voorstellen. door Loes Rietvelt Het valt iedere keer weer op. Vertel je aan een onbekende dat je in Wassenaar woont dan wordt er klakkeloos van uitgegaan dat je in een rietgedekte vrijstaande villa woont, omgeven door groen aan de rand van de duinen. Voor sommige Wassenaarders is dat misschien wel zo, voor de meesten echter niet. Christel van Boeijen, coördinator van de voedselbank, heeft zelfs een heel andere kant van de medaille leren kennen. “Volgens de laatste berichten, die zijn wel van drie jaar geleden, zijn er 260 gezinnen die een uitkering ontvangen van de sociale dienst. Daarvan maken er 25 gebruik van de voedselbank.” Tot voor korte tijd geleden was Christel één van hen.

Dessert Kersen in Lambrusco met karamel-balsamicoijs Was de citroen met warmwater en snijd er zestes uit of rasp de schil. Zorg dat het wit van de schil niet meekomt. Breng de ingrediënten voor de siroop in een pan al roerend aan de kook en laten pruttelen totdat de suiker is opgelost. Verwijder het kaneelstokje en de kruidnagels. Laat de siroop inkoken tot minimaal 40%. Voeg dan de kersen toe en laat de saus met kersen afkoelen. IJs Klop de eidooiers met de suiker tot ze licht van kleur zijn. Breng de melk en de room aan de kook. Schenk het melk/roommengsel geleidelijk bij de eidooiermassa, onder voortdurend kloppen. Giet dit mengsel terug in de pan en verwarm het roerend tot de kompositie bindt . Let op: het mengsel mag niet

Ingrediënten 8 personen 4 dl Lambrusco wijn, rood 2 eetl Kirsch 6 eetl suiker 1 eetl zestes van citroen 4 kruidnagels 2kaneelstokjes 800 g Kersen, ontpit 200 g Amaretti-of amandelkoekjes Karamelsaus Laat de suiker met een eetlepel water geleidelijk in een sauteuse op een laag vuur smelten. Roer af en toe tot de suiker opgelost en

meer koken. Direct laten afkoelen. Meng de afgekoelde karamelsaus door de afgekoelde ijscompositie en draai ijs in de ijsmachine. Heeft u geen ijsmachine, zet het mengsel dan in een bak in de diepvriezer en roer het mengsel ieder half uur goed om totdat het een mooie ijscompositie is. Door het omroeren voorkomt u het kristalliseren van het ijs. U kunt ook roomijs kant-en-klaar kopen, iets laten ontdooien en dan vermengen met de karamelsaus. Daarna weer kort invriezen.

Presentatie Laat de kersen in een zeef uitlekken. Leg in ieder diep bord een kring van de kersen met in het midden kruim van de amaretti - of amandelkoekjes. Zet een ijsbol op de kersenring en overgiet het geheel met de ingekookte saus. helder is en vervolgens goudbruin kleurt. LET OP: niet laten verbranden, dan wordt de karamel te bitter. Voeg voorzichtig 1 dl slagroom toe en roer het geheel tot een mooie gladde saus. Zet de pan in een bak met ijswater. Roer de balsamico-azijn erdoor en zet apart. 2 ons suiker fijn 1 dl slagroom 3 eetl balsamico-azijn Receptuur: Kookatelier Wassenaar Samen koken. Da’s leuk, lekker & leerzaam. Kom een keer proef koken bij een van onze kookclubs : www. kookatelierwassenaar.nl Of bel Francesco 06-53.370.580.

Koorruïne-lezing in de Dorpskerk Donderdag 13 oktober om 20.15 uur is mw. dr. Heleen Murre-van den Berg te gast in de Koorruïne van de Dorpskerk. Hoewel in absolute aantallen de christelijke gemeenschappen in het MiddenOosten nog steeds groeien, is hun relatieve aantal gaandeweg de twintigste eeuw afgenomen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn, naast een structureel lager geboortecijfer dan de rest van de bevolking, de grote aantallen christenen die migreren naar landen buiten het Midden-Oosten. Die doorgaande migratie wordt vooral veroorzaakt door het regelmatig terugkerend geweld tegen christenen, zoals het afgelopen jaar onder andere in Egypte en in Irak. Maar dat te zeggen roept nieuwe vragen op en dat zijn de vragen die de leidraad vormen voor deze lezing: Is dit geweld deel van een breder patroon van discriminatie? Waarom? Welke positie hadden en hebben christenen in de maatschappijen

van het Midden-Oosten? Welke rol speelt de islam hierin? Hoe verschilt dat per land? Wat zijn de verschillen tussen de christelijke gemeenschappen hierin? En waarom is de positie van christenen in het Midden-Oosten zo’n politiek gevoelig punt geworden, ook in Nederland. Dr. H. MurreVan den Berg is per 1 juni bij de Faculteit der Godgeleerdheid (Leiden) benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van het moderne wereldchristendom in het bijzonder in het Midden-Oosten. De avond start om 20.15 uur en eindigt, met onderbreking van een koffiepauze, om 22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om, met een glas wijn, na te praten. De kosten bedragen € 7,50. Koffie en een glas wijn na afloop zijn bij de prijs inbegrepen. Opgave : Marianne Karman, telefoon 070-5115705 (na 17.00 uur). E-mailadres: karmanmarianne@gmail.com of via het contactformulier op de website www. pkn-wassenaar.nl.

KaartenKeus.nl

Geen vetpot Christel: “Ik werd op oudere leeftijd werkeloos. Wegens leeftijd en ziekte was er niet veel kans op een nieuwe baan en zo belandde ik in de bijstand. Ik moest rondkomen van 865 gulden, later euro. Daar moest echt alles van betaald worden, huur, verzekering, water, licht, noem het maar op. Er bleef weinig over om van rond te komen. Ik redde me echter prima tot alles mis ging. Alle apparatuur begaf het in korte tijd. Ik zag geen andere uitweg dan een lening af te sluiten om in ieder geval het hoognodige te kopen. Gevolg was dat ik nog minder te besteden had per maand. Wat was ik blij dat ik bij de voedselhulp terecht kon. Na het invullen van, toen nog, een eenvoudig formulier - tegenwoordig moet er zelfs aangetoond worden dat er maar een besteedbaar bedrag van 170 euro per maand overblijft - mocht ik eenmaal per week een tas boodschappen ophalen. Ik was er dolgelukkig mee.

Recept v/d week:

Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

Christel van Boeijen. (Foto:Bouwe Prins) Voedselbank Tot twee jaar geleden konden er twee grote boodschappentassen worden gevuld voor iedereen die van de voedselbank gebruik maakte. “Tassen waren gevuld met beleg, fruit, groente, brood en vaak ingevroren vis en vlees. Dat is nu veel minder geworden. Ook bij de grootgrutter, zij zijn onze grootste

leveranciers, heeft de crisis toegeslagen. Je kunt het zelf al zien aan de schappen, ze zijn veel minder gevuld. Er wordt niet meer groot ingekocht zodat er ook minder is om weg te geven. We mogen nu blij zijn als we wekelijks een half tasje kunnen vullen met een paar kleine dingetjes. Vorige week bijvoorbeeld zat er een appel in, chips, een

brood, een courgette, een klein zakje spruitjes en kleine pakjes Nescafé voor een kopje koffie.” Dankzij een grootscheepse inzamelingsactie van één van Wassenaars liefdadigheidsclubs waren de tassen tot voor kort nog goed gevuld. “In december is er een enorme inzameling geweest bij alle supermarkten in Wassenaar. Dankzij die actie hebben we maan-

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

Gratis fotoposter * (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

KaartenKeus.nl is een onderdeel van


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 5 OKTOBER 2011

CURATOREN VERKOOP! EXCEPTIONELE

automobielbedrijf

REN SIRRE Erkend APKKeurings Bedrijf

SUZiaUliKstI Spec

Oostdorperweg 177 Tel: 5110630

.2560$1

#VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

Familierecht Bemiddeling Incassoâ&#x20AC;&#x2122;s Andere juridische zaken

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur Eerste halfuur gratis juridisch advies

.S8+7SPFHJOEFXFJK .S1+8EF8BUFS .S((;XBBM .S(WBOEFS.FJK

/LMVWHQPDNHULM 5HVWDXUDWLHDWHOLHU .XQVWKDQGHO +DQGJHPDDNWHOLMVWHQ 3DSLHUHQROLHYHUIUHVWDXUDWLH *ODVNXQVWÂąVSLHJHOV

AUTOSCHADE

ZZZNXQVWLQOLMVWHQQO

VRIJ DAG 10 - 17.30 UUR

ZATER DAG 10 - 17.00 UUR

MAAN DAG 13 - 17.30 UUR

DINS DAG 10 - 17.30 UUR

WOENS DAG 10 - 17.30 UUR

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van ondermeer faillissementen, liquidaties en (rest)partijen op woon- en slaapgebied, gekocht van curatoren, veilingverkopers, gerechtsdeurwaarders, fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt de laagste prijzen in Nederland. Je koopt wat er staat en weg is weg en op is op!. Keuze uit vele woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze collectie...

POCKET VERING MATRAS

Afgedekt met hoogwaardig koudschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal â&#x201A;Ź 659,00 Nu slĂŠchts

165.-

120/130/140x200cm Nu 260,160/180x200cm Nu 330,-

GROTE COLLECTIE

WOON & SLAAPKAMER ARTIKELLEN TEGEN

ABSOLUTE

BODEM PRIJZEN

* VLOERKLEDEN

Berbers, modern en perziche taptijten in vele kleuren, designs en afmetingen

POCKET NASA MATRAS

Afgedekt met visco-elastisch NASAschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal â&#x201A;Ź 959,00 Nu slĂŠchts

240.-

120/130/140x200cm Nu 375,160/180x200cm Nu 480,-

NON ANTI * VERLICHTING ALLERGEEN In alle stijlen, zoals hang-, ALLERGIE wand en staande lampen. KUSSEN KUSSEN In vele kleuren en soorten Type Amalia, boxmodel Type Prestige, normaal model Katoenen tyk, holle vezel tyk, Polyether vlokkenl * BANKSTELLEN LuxeAfmeting Afmeting 60x70cm 60x70cm Normaal â&#x201A;Ź 79,00 Nu slĂŠchts

25.Machinewasbaar op 60 o Nederlands fabrikaat!

DESIGN ITALIA BANKSTEL

Stof, leder(look), 3-2-1, 3-1-1, 3-2 en hoekopstellingen. Ook grote collectie

Chesterfield

banken en bankstellen In vele kleuren en soorten

* KASTEN

Wand- en stijlkasten, dressoirs, (plasma) tv-meubels In de meest voorkomende stijlen

* MATRASSEN

Oa. pocket en Bonellvering, traag- en koudschuim. Leverbaar in echt alle maten

Normaal â&#x201A;Ź 29,95 Nu slĂŠchts

7

vervangen van kozijnen - ramen deuren; verbouwen van keukens en badkamers; plaatsen van trappen en dakkapellen, metselen fijn timmerwerk.

Van Hallstraat 22 Tel. 5115075. Fax 5114063

1995.-

* BOXSPRINGS

1495.Diverse kleuren leverbaar

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK (Zuid Holland) Naast TRENDHOPPER

Bij inlevering van deze bon:

â&#x201A;Ź K P A

38,-

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

*

n all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

Focke14@planet.nl www.autoschade-focke.nl

RUIT STUK ? Lâ&#x20AC;&#x2122;Ami glasservice sinds 1935

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Adenta tandprothese Specialist

Specialisten in glas Ook voor binnen- en buitenschilderwerk

gen

rzekerin

Alle ve

Telefoon: 070-5112510 Autotel.: 06-51343456 www.lamischilders.nl

15â&#x20AC;? Notebook MSI CR610-232NL 15"/m320/2gb/250gb/shvga 15â&#x20AC;? Notebook MSI CX640-050NL 15"/i3-2310m/4gb/500gb/gt520m-1gb

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

Brother DCP-J315W All-in-one printer inkjet, draadloos Brother MFC-5890CN All-in-one printer inkjet, netwerk, fax, high-cap cartridges Brother HL-3040CN Kleuren printer laser, netwerk PC Midi Tower M132-001 X2-250/4gb/500GB/shvga/5jr garantie

De Kempenaerstraat 109 2341 GK Oegstgeest Tel: 071-5155937 â&#x20AC;˘ fax: 071-5177592

PC Midi Tower M144-002 X4-965/8gb/1TB/shvga/5jr garantie Archos 70 eReader eReader inclusief portable mediaplayer

SNUFFELMARKT ROELOFARENDSVEEN

GROTE MARKT IN 3 HALLEN! ELKE ZATERDAG EN ZONDAG VAN 9-16 UUR

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

ontwerp aanleg onderhoud renovatie van tuinen, plantsoenen, terreinen en groenvoorzieningen.

DE LASSO 24, 2371 GX

NIEUWE SCHOENEN COLLECTIES

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

Genieten van de najaarszon, uitstapjes met de kinderen, wandelen in de natuur, lekker buiten sporten, veranderende landschappen en tuinen, nieuwe mode- en schoenen collecties.

kom ook of huur een kraam!

Wat is nog meer typisch najaar?

Dames en Herenschoenen

Niet zo zwaar rood?

CHINON 2010

Rode Loire, bekroond met de = Liger dâ&#x20AC;&#x2122;Or = Clos De La Lysardière maakt van de Cabernet-Franc een elegante, lichtvoerige rode wijn. Past bij gevogelte en licht vlees.

Nu 6 flessen

CURATOREN-VERKOOP ADRES

[ ]

Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

FOCWA schadeherstelbedrijf

â&#x153;&#x201A;

LUXE ELEKTRO BOXSPRING

* HOOFDKUSSENS

Diverse kleuren Echt leder.

Alle bouwkundige werkzaamheden:

Maximaal 4 per klant Nederlands fabrikaat!

Geheel compleet met pocketvering matrassen Leverbaar 160/180x200cm Normaal â&#x201A;Ź 4995,00 Nu slĂŠchts

Met en/of zonder matras(sen) Vlakke en/of elektrisch verstelbare uitvoering. Leverbaar in vele kleuren en maten

Beijersbergen Wassenaar

.50

Luxe 3+2 zitcombinatie In 4mm dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal â&#x201A;Ź 6899,00 Nu slĂŠchts

Non-allergeen, orthopedisch anti-huismijt,div. soorten zoals kapok, traagschuim, holle vezel

Bouw- en Aannemingsbedrijf

" B " F " O " C " K " E

FOCKE

DONDER DAG 10 - 21.00 UUR

7

maakt Uw auto weer als nieuw

â&#x201A;Ź 39.00 is per fles

â&#x201A;Ź 6.50

Weer volop waterdichte (gore-tex) schoenen & laarzen op voorraad. U weet wel die schoenen die zo lekker lopen.

Ecco-shop Schoolstraat 71 Wassenaar 070 - 5119227

Ecco-Ara shop Tramstraat 7a Katwijk 071 - 4076585

Gratis kortingsbon ter introductie van de nieuwe collectie


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 5 OKTOBER 2011

CULTUUR

Openbare bibliotheek scoort zeer goed in onderzoek onder leden en bezoekers De openbare bibliotheek Voorschoten - Wassenaar scoort uitstekend onder de eigen leden en bezoekers, zo blijkt uit een onderzoek dat onlangs werd gehouden. Uit een kleine 600 vragenlijsten die eerder dit jaar werden ingevuld kwam een gemiddeld rapportcijfer van 8,6 naar voren. Ruim 2 jaar na de opening van nieuwe openbare bibliotheek aan de Langstraat in Wassenaar mag worden geconcludeerd dat zij een doorslaand succes is. Al is er natuurlijk altijd nog wel wat voor verbetering vatbaar. door Jos Knijnenburg Het personeel van de Wassenaarse bibliotheek wordt door de eigen leden en bezoekers positief beoordeeld. Uit het onderzoek komt wel naar voren dat er behoefte is aan nog ruimere openingstijden en dat terwijl de bibliotheek in vergelijking met voorheen toen zij tijdelijk op de Berkhei huisde en daarvoor op de Luifelbaan al aanzienlijk vaker en langer de deuren open heeft. Al vanaf de opening van de nieuwe bibliotheek door prinses Máxima op 29 juni 2009 was duidelijk dat Wassenaar er vanaf dat moment een bijzondere voorziening bij had gekregen. Een bibliotheek met niet alleen veel boeken en de vertrouwde kranten en tijdschriften, maar ook met een bijzonder vormgegeven jeugdafdeling, een acitiviteiten en filmzaal, een stilteruimte en een centraal gelegen leesterras. Wethouder Pim van de Locht sprak destijds over een zeer toegankelijke ontmoetingsplek voor alle inwoners en met die omschrijving sloeg hij de spijker op zijn kop. Sinds de verhuizing van de noodbibliotheek aan de Berkheistraat naar de

nieuwbouw in de Langstraat is zowel het bezoekers- als het ledental flink gestegen. Dat komt niet alleen door de bibliotheek zelf, maar zeker ook door het zeer grote aanbod aan culturele activiteiten en het filmhuis. Er vinden lezingen plaats, er worden cursussen gegeven, er vinden jeugdactiviteiten plaats en er worden films gedraaid. De bibliotheek in Wassenaar is daarmee een volwaardig multi-cultureel centrum geworden. Het activiteitenprogramma 2011 - 2012 van de bibliotheek dat nog tot en met medio april loopt, kenschetst zich door een uitgebreide agenda met voor iedereen wat wils. De verschillen in toegangsprijs voor leden en niet-leden zijn weliswaar niet schokkend, maar zullen toch mede debet zijn aan het toegenomen ledental van de bibliotheek. Bijzonder is uiteraard het filmhuis, waardoor Wassenaar op een steenworp van de plek waar het legendarische Astra huisde, toch weer beschikt over een kleine eigen bioscoop waar maximaal 70 mensen in het eigen dorp even een filmpje kunnen pakken. Te verbeteren is er natuurlijk ook altijd wat. De verstelbare bureaulampen boven de leestafels op het leesterras geven niet alleen veel te weinig licht, ze zijn bijna allemaal mank door de abominabele kwaliteit van de constructies. De koffiezetmachine op de bar die ook koffiebonen maalt maakt een kabaal dat voor de lezers buitengewoon storend is. De klimaatregeling in de stiltezaal met het luxe loungemeubilair is ronduit beroerd. De zaal ligt op het zuiden en wordt met een beetje zon al snel zeer benauwd. Uit het onderzoek blijkt voorts dat de bewegwijzering in de bibliotheek voor verbetering vatbaar is.

Filmhuis Wassenaar woe 5 okt 14.30 u Pluk vd Petteflet

di 11 okt 14.00 u Crazy Heart

woe 5 okt 20.00 u Mother and Child

woe 12okt 14.30 u Cars 2

vrij 7 okt 20.00 u La Prima Cosa Bella

woe 12okt 20.00 u The Conspirator

zat 8 okt 20.00 u The Conspirator

Reserveren en meer informatie: E. filmwas.reserveren@obvw.nl T. 070-5113397 www.obvw.nl

ma 10 okt 20.00 u Mother and Child

Open huis St.Jozefschool groot succes

Cultureel overleg Wassenaar

evenementenagenda

7 oktober, 20.15 uur, voorstelling ‘Het gouden ei’ met Peter Tuinman, Victor Löw, Nienke Romer en Margo Dames. Toegang: € 23,- Pas/65+/CJP/K&O € 22,- In de Warenar, Kerkstraat 75. Informatie: (070)-5118382. Kaartverkoop via www.warenar.nl

15 oktober, twee workshops om 12.30 uur en 14.00 uur ‘Grenzen stellen en balans’ psychologie. Bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40 Toegang is gratis. Reserveren is gewenst: lezingen.wassenaar@obvw. nl of tel.: (070)-5113397 www.obvw.nl

9 oktober, Paauwconcert: Marijn Mijnders, viool; Mitsuko Saruwatari, piano. Aanvang: 12.00 uur. Losse kaarten vanaf 11.30 uur verkrijgbaar € 16,-. Leden van het Nut, K&O Leiden en de Streekmuziekschool Leiden € 15,- . Jongeren t/m 23 jaar € 12,50. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22

16 oktober, MMM, Messias Muziek Matineé. 14.30 uur Tea-In(n) / 15.30 concert Joly Cantare met klassieke sirenenzang. Messiaskerk, Zijllaan 57

T/m 9 oktober, Beeldenexpositie ‘It Takes Passion’ op Villa Maarheeze. De tuin is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, de villa uitsluitend op zondag van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Toegang is vrij. Villa Maarheeze, Rijksstraatweg 675. Informatie: www.nkvb.nl T/m 10 oktober, overzichtstentoonstelling van de schilder, lijstenmaker en jurist Jaap Eggens (19191997). Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. 13 oktober, 20.00 uur Koorruïne lezing ‘Christenen in het Midden-Oosten: op de vlucht voor de marginalisering’ door Heleen Murre-van den Berg. Dorpskerk, Plein 3. Toegang € 7.50 incl.koffie en glas wijn. Reserveren via contactformulier op www. pkn-wassenaar.nl . 13 oktober, 20.00 uur lezing ‘Lessen uit Rome’ door Fik Meijer. Bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40 Toegang: € 8,- Niet leden van de bibliotheek € 10,Reserveren is gewenst: lezingen.wassenaar@obvw. nl of tel.: (070)-5113397 www.obvw.nl

16 oktober, 15.00 uur opening expositie ‘Made in Wassenaar’ van leden van het Cultureel Overleg Wassenaar: Ars et Studium, beeldende kunst; fotowerkgroep Silhouet, fotografie; Video Club Wassenaar, film. De expositie wordt geopend door Joop van Caldenborgh / Çaldic Collectie. T/m 13 november is de expositie te bezichtigen. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. 16 oktober, van 15.00 tot 18.00 uur Jazz Sociëteit Wassenaar: Franc aif dem Brinke Quintet met als gast Toon Roos, sax. Schoolstraat 6. Informatie: www.jazzsocieteitwassenaar.nl T/m 30 oktober, expositie Galerie in de Molen: Caroline Makovitz, keramiek; Nelleke Mosk, tekeningen. Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. www.kunstgroepwassenaar.nl Deze agenda is ook beschikbaar via www.welkominwassenaar.nl. Zie voor uitgebreide informatie te zijner tijd de Wassenaarder. Opgeven/wijzigen van gegevens voor de agenda per e-mail aan Lucie Heins, lucieheins@zonnet.nl.

Van schemer naar duisternis bij (bijna) volle maan Na de avondwandelingen in andere seizoenen is er aanstaande zaterdag van 18.30 tot 21.00 uur nu ook de avondherfstwandeling met (bijna) volle maan door de duinen en langs het strand. Een stevige wandeling door het rulle zand van Berkheide, het Laarzenpad en langs het strand. Van zonsondergang tot in de duisternis, met volle maan. Je laten verrassen door het vele licht van de maan, als het weer helder is. Weinig praten, veel beleven. Staand of zittend in het zand luisteren we naar passerende trekvogels.Wat de meeste mensen niet weten is dat veel vogels ‘s nachts trekken. Op mooie stille avonden kun je je verbazen over de vele vogels die actief zijn. Heel opvallend zijn de ganzen die luid gakkend overvliegen, maar ook de smient is heel goed aan zijn hoge fluitende geluid te herkennen. Hij wordt dan ook wel fluiteend genoemd. Ook koperwieken, een lijsterachtige met prachtige roodbruine flanken, trekken veelal ‘s nachts. Hun hoge ijle roep is dan goed te horen. Het heeft voor vogels een aantal voordelen om ‘s nachts te vliegen. Het is minder warm en er is vaak minder wind waardoor ze energie besparen. Ook is de kans om gegrepen te worden door een roofvogel ‘s nachts een stuk kleiner. Kleine insectenetende vogels zoals de roodborst vliegen ‘s nachts zodat ze overdag voldoende tijd hebben om voedsel te zoeken. Vogels oriënteren zich tijdens hun trektocht met name op hemellichamen. Overdag is dat de zon en ‘s nachts onder meer de Poolster. Ook schijnt het aardmagnetisch veld van belang te zijn, maar daar is nog onvoldoende onderzoek naar gedaan. Ervaar het vallen van de duisternis, de kleuren van de avondlucht, de verandering van de luchtvochtigheid, de temperatuur, het wegsterven van de duingeluiden, het naderen van de branding. Misschien kruist een ree of vos in de schemering uw pad. Hopelijk zien we vleermuizen vliegen tegen de donker wordende hemel; horen we ze via de bat-detector.. Laat je verrassen door vanaf het hoge duin de zee bij nacht te zien en in het donker langs de zeelijn te lopen. Meenemen: redelijke conditie (!), warme kleding, water en stevige schoenen. Locatie/vertrekpunt: Verzamelen op de parkeerplaats ter hoogte van hotel Duinoord, halverwege het Wassenaarseslag. Georganiseerd door: de Werkgroep Actieve NatuurTochten (WANT) van het IVN regio Leiden. Meer. Informatie / opgeven bij Nanko van Kampen, tel 06-38341502. mail: nvkampen@casema.nl.

Halloween in Oostdorp

Massale belangstelling voor bazaar in en op plein voor de Messiaskerk De belangstelling voor de jaarlijkse bazaar van de Messiaskerk aan de Zijllaan was zaterdag opnieuw bijzonder groot. Vooral ‘tussen de middag’ was het volgens een medewerker een heksenketel. Het extreem fraaie nazomerweer zorgde ervoor dat het plein voor de ingang van de kerk ook goed bevolkt was. Daar werden echter geen tweede hands spullen aangeboden, maar een palet aan etenswaren van haring tot saté. Meest opvallend was de stand met onvervalste oliebollen die hier precies drie maanden voor Oud en Nieuw aan de man werden gebracht. door Jos Knijnenburg De kerkbanken in de Messiaskerk zelf waren voor de gelegenheid getooid met een onafzienbare hoeveelheid boeken, kleding en beelden geluidsdragers uit diverse decennia zoals daar waren de LP, de

videocassette, de cd en de dvd. Wie zich goedkoop een wintergarderobe wilde aanschaffen, kon vlak voor het altaar terecht. Een kostuum vanaf een tientje, sportkleding was reeds vanaf 2,50 euro in de aanbieding en in de kerk werd zelfs nachtkleding aangeboden. Pal onder het kleurrijke kerkorgel in de Messiaskerk een bonte verzameling truien en vesten. Terwijl buiten op 1 oktober de spreekwoordelijke mussen uit de dakgoot tuimelden, zorgde de koele kerkruimte ervoor dat de truien en vesten zowaar ook nog werden gepast en verkocht. In de foyer van de Messiaskerk ook al een bron van verwarring. Wie net door de warmte op de bazaar aan de Zijllaan arriveerde liep zomaar het risico met onvervalste kerstspullen te worden geconfronteerd. Een doos heftig glimmende gouden kerstballen fungeerde als blikvanger. Een vrijwilliger merkte terecht op tuincentrum De Bosrand traditi-

oneel deze maand ook weer zal worden opgetuigd in decembersferen, dus zo vroeg was de bazaar er ook weer niet bij. Gezien de overvloed aan knuffels die ‘s middags nog voorhanden was vonden de kinderen het daarvoor toch echt te warm. De enorme hoeveelheden glazen en ander serviesgoed doen vermoeden dat veel leden van de Messiaskerk pal voor de eerste zaterdag in oktober grote opruiming houden. Veel niet-verkochte goederen vinden na de bazaar alsnog een goede bestemming. De echte meuk wordt na sluitingstijd subtiel verwijderd en afgevoerd. Volgend jaar zal er begin oktober zeker weer een nieuwe bazaar plaatsvinden met veel gloednieuwe spullen.

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl

Actueel verleden

262

Historische Vereniging ”Oud Wassenaer”

Hij is weer gesignaleerd bij Buurtcentrum Oostdorp: Michael Myers, de gemaskerde moordenaar uit de Halloween films. Dit kan maar 1 ding betekenen: Halloween komt er aan. In deze herfstmaand bij uitstek waarin bomen kaler worden, de temperatuur omlaag gaat en het steeds vroeger donker wordt komen de Halloween spoken en monsters weer tot leven. Op vrijdag 28 oktober organiseert Buurtvereniging O&O een griezelige Halloweenoptocht door de wijk Oostdorp. Het Buurtcentrum wordt op een sfeervolle en griezelige manier aangekleed in Halloweenstijl en omgedoopt tot Buurtcentrum SpO&Okdorp. Om 18 uur is het buurtcentrum geopend en vanaf 18.30 uur vertrekken de kinderen voor hun tocht door de wijk en over het ‘Griezelpad’ waar je onverwachte ontmoetingen te wachten staan. Deelname is gratis en kinderen kunnen worden opgegeven bij de Chocolaterie, Schulpplein 7 of Feestwinkel Alles en nog meer, Oostdorperweg 18. Voor meer informatie kunt u bellen met 070-5118743 (na 18 uur)

Paauwtentoonstelling Made in Wassenaar

De afleveringen van deze rubriek zijn prachtig gebundeld in een schitterend boek. Het is te koop voor slechts 15 euro bij boekhandel De Kler, De Historische Vereniging, postkantoor Kerkehout en molen Windlust.

De gezusters Kok op boerderij Welgelegen Als er in een boerengezin meerdere kinderen waren, waren deze niet allemaal nodig in het bedrijf van de ouders; een deel van hen ging het huis uit om elders de kost te verdienen. Vooral als er sprake was van een wat grotere boerderij en er naar gestreefd werd het bedrijf te continueren, was het voor de ouders een hele zorg om uit te maken wie van de kinderen daarvoor het meest geschikt was. Daarbij hadden zonen de vrijwel absolute voorkeur boven dochters. Wie van de zonen het uiteindelijk werd, was afhankelijk van hun geschiktheid en ambitie, en ook van de situatie of hun broers zich al elders op een passend boerenbedrijf hadden kunnen vestigen.

Jong geleerd, oud gedaan. Het Open huis in de Sint Jozefschool werd gehouden als afsluiting van het verkeersproject. Een week lang stond het verkeer centraal. Er werden praktische verkeerslessen gegeven en de kinderen liepen een verkeersbordenspeurtocht. De leerlingen van groep 8 hebben hun fietsen eens grondig aan een fietskeuring onderworpen. Ook heeft groep 7 een verkeersles over de dode hoek gevolgd. Alle groepen hebben hard gewerkt om de school in een mooi ‘verkeersjasje’ te steken. In de gangen waren rotondes en zebrapaden gemaakt. Als bezoeker moest je goed opletten en vooral niet door het rode stoplicht lopen of de rotonde linksom nemen. In ieder lokaal was iets bijzonders te zien. Groep 5 had een verkeerslied ingestudeerd. In groep 4 hing een groot doek waarop de leerlingen een bus hadden geschilderd. Als bezoeker

kon je in de bus gaan zitten en dan werd er een leuke foto gemaakt. In de kleutergroepen hingen stoplichten en politieagenten. De kinderen van de plusklas hadden onderzoek gedaan naar bijzondere treintrajecten. Ook hadden zij pamfletten gemaakt met als doel verkeersgebruikers te overtuigen dat veiligheid in het verkeer voorop staat. Voor de kinderen die het Open Huis bezochten was er niet alleen veel te zien, maar ook iets te doen. Er was een letterspeurtocht uitgezet. In iedere klas moesten de kinderen een vraag beantwoorden. Was het antwoord goed, dan kreeg je een letter of een woord. Alle letters en woorden samen vormden een slagzin, die de kinderen natuurlijk eerst in elkaar moesten puzzelen. Als de slagzin gevonden was, mocht er uit de grabbelton een klein cadeautje worden gegrabbeld.

Toch was het niet zo dat dochters nooit een kans kregen. Wel moest de gezinssamenstelling dan voldoen aan de voorwaarde dat er geen - geschikte zoon was. Een voorbeeld van zo’n bedrijfsopvolging in Wassenaar vond ik in de 19e eeuw op boerderij Welgelegen. Het boerderijgebouw bestaat nog altijd en dient sinds de jaren 1940 als vestigingsplaats van de Stichting Nationale Dierenzorg, aan de Zijdeweg 56. In 1812 werd deze boerderij met ruim 28 ha wei-, hooi- en teelland gekocht door Gerardus Kok. Een voor die tijd kapitale boerderij waar altijd ook een paar knechten en meiden meewerkten. Op het moment van de koop had Gerardus drie dochters van 10, 12 en 16 jaar oud en er zouden geen kinderen meer bij komen. Hij overleed op 2 april 1826, zijn vrouw, Maria van Veen, overleed een kleine vier jaar later, op 14 januari 1830. Van de drie dochters is Cornelia dan inmiddels getrouwd en het huis uit gegaan. De twee andere, Apolonia en Alida, zijn nog ongehuwd en wonen en werken nog op de boerderij. Na het overlijden van hun moeder, boeren de zus-

sen Apolonia en Alida samen verder. Gebouwen en landerijen zijn dan, na verdeling van de erfenis, hun eigendom geworden. Dat duurt twee jaar en dan trouwt Alida op 27 april 1832 met de zes jaar jongere Jacobus Westgeest. Het jonge stel blijft wonen op Welgelegen en hoewel Jacobus ook vaardigheden had als wagenmaker, geeft hij voor zijn huwelijksakte op, dat zijn beroep “bouwman” (boer) is. Ze krijgen er drie kinderen en vertrekken daarna naar Den Haag, ergens tussen midden 1836 en midden 1837. Zus Apolonia zet nu de boerderij alleen voort. Dat duurt twee jaar en dan trouwt ze, inmiddels 42 jaar oud, op 24 mei 1839, met de elf jaar jongere Maarten Kloot. Opmerkelijk is dat we Maarten ook tien jaar eerder al in het gezin Kok aantroffen, namelijk tijdens de Volkstelling van 1829, toen nog als arbeider. Het lijkt een godsdienstig gemengd huwelijk te worden, wat echter wordt voorkomen doordat hij katholiek wordt. Opmerkelijk is ook dat hij, zo blijkt uit de huwelijksakte, niet kon schrijven. Maar dat had kennelijk niet verhinderd dat hij zich voor de bedrijfsvoering onmisbaar had weten te maken. Gezien de leeftijd van Apolonia is het niet verwonderlijk dat er geen kinderen kwamen. Samen boeren ze verder op Welgelegen, totdat Maarten op 21 februari 1856 als eerste overlijdt. Apolonia, dan 61 jaar oud, hertrouwt niet meer en bestiert de boerderij nog vier jaar alleen, als “bouwvrouw”. Ze overlijdt uiteindelijk op 65-jarige leeftijd op, zoals de notaris noteerde, “de bouwmanswoning aan de zijde[weg]”. Daarmee was het tijdperk van de gezusters Kok definitief voorbij. Marry Niphuis-Nell Info: Het Kerkehout 103, 2245XP Wassenaar. tel. 5178897, e-mail: nell.niphuis@planet.nl

De Dorpskerk. (Foto: Fotowerkgroep Silhouet)

Van 17 oktober tot en met 13 november vindt er een bijzondere tentoonstelling plaats in raadhuis De Paauw. Het Cultureel Overleg Wassenaar - vertegenwoordigd door de Wassenaarse vereniging van Amateur Beeldende Kunstenaars, Ars et Studium, Fotowerkgroep Silhouet en Video Club Wassenaar - laat iets zien van het bloeiende culturele leven in onze mooie dorp. Er is een enorme verscheidenheid van werk, variërend van film, fotomateriaal, aquarel en schilderijen in olie en acryl, tot etsen, keramiek en objecten van papier-maché. Al het werk heeft, of Wassenaar als onderwerp, of is gemaakt door amateur kunstenaars, jong en oud, die lid zijn van bovengenoemde Was-

senaarse verenigingen. Maar laat u niet misleiden door het woord ‘amateur’, want het werk is van hoge kwaliteit en mag zeker gezien worden. De tentoonstelling in De Paauw wordt geopend op zondag 16 oktober om 15.00 door Joop van Caldenborgh, oprichter en eigenaar van de Caldic Collectie. Met zijn zeer fraaie beeldentuin in Wassenaar is Van Caldenborgh een begrip onder kunstminnende Wassenaarders. U bent van harte welkom om de opening bij te wonen, en onder het genot van een drankje het tentoongesteld werk te bewonderen. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Het filmmateriaal van Video Club Wassenaar wordt alleen op de openingsdag en op de zaterdagen en zondagen getoond.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 5 OKTOBER 2011 

   

).'*)11  *'!,.11  0!,#!( 1 ).!'10 !&! 0 

NGM Development % NGM Real estate NGM Woonvisie % Nederlandse Grondmaatschappij

*-.//(.*(!) 

. #*/ !,-+'!$) !'  -.*(!,$%-/+!,')"($'*(

is op zoek naar

TOPTALENTEN!

OPGELET!

PARTICULIEREN

Part time zaterdag / zondag

1+27'(/,-. ;1'(4+27'8$1215*($8$1&((4'.(11,55:56((0

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

;2&,$/0(',$ ,1.('1 $&(%22. 9,66(4 #27 7%( ;,&4252)6

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

;(+27'6(48$120-(7,60716(1'(.(11,50(6 $1'(4(16('(/(1 (16+275,$566(0$.(1 6(8(44,-.(1 6(,0321(4(1 6(026,8(4(1(16(,153,4(4(1

er nu! Sollicite !1$$4

 6774-( /230(161/ '(8( 0 * 1 )2

,1

9991*0'(8(/230(161/

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

! !; ";";  ;!  

Buitengoed HagenHorst Hotel | Conferentiecentrum| Evenementenlocatie Buitengoed HagenHorst is op zoek naar

* Medewerker keuken/bediening Voor gemiddeld 20 uur per week in wisselende diensten De medewerk(st)er verricht bedieningswerkzaamheden en werkzaamheden die betrekking hebben tot de voorbereiding van de bediening zoals het verzorgen van mise en place, het klaarmaken van de tafels en het assisteren bij de opbouw van en bedienen tijdens feesten en partijen. Ook het opruimen en schoonmaken van de publieks- en werkruimtes behoren tot zijn of haar taken.

* Nachtwacht/ Nachtreceptie Voor gemiddeld 27 uur per week op wisselende dagen De medewerk(st)er is een echt nachtmens en kan goed alleen werken. Je werkzaamheden zullen bestaan uit; verrichten van diverse receptie-, keuken- en schoonmaaktaken. Daarnaast draag je de zorg voor de veiligheid van alle in het hotel verblijvende gasten en medewerkers. Heeft u interesse in een van de bovenstaande vacatures stuur dan uw cv en begeleidend schrijven naar info@hagenhorst.nl t.a.v. Mw. Petra Botman. Buitengoed HagenHorst Oud Clingendaal 7, 2245 CH Wassenaar T: +31(0)70-512 12 00 E: info@hagenhorst.nl W: www.hagenhorst.nl

Jaco Fleurs zoekt wegens uitbreiding

CHAUFFEUR/ VERKOPER tussen de 20 en 30 jaar. Kennis van de Franse taal is geen vereiste. Motivatie wel.

Voor informatie:

06 - 48 08 61 21

BRILJANT CLEANING GLAZENWASSER/ MEDEWERKER SCHOONMAAK

Buitengoed HagenHorst is op zoek naar

* Zelfstandig werkende kok

&SWBSJOHJTOJFUEJSFDUFFOWFSFJTUF XnMEFKVJTUFJO[FU

Voor gemiddeld 30 uur per week in wisselende diensten Voor ons hotel, conferentiecentrum en evenementenlocatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste en creatieve zelfstandig werkende kok die de huidige kok kan ondersteunen en zo nodig vervangen tijdens afwezigheid. Tot je taken behoort o.a.; - Het voorbereiden en klaarmaken van buffet lunches en diners volgens eigen recept en planning - Het voorbereiden en klaarmaken van vooraf vastgestelde 3-gangen menuâ&#x20AC;&#x2122;s - Je waarborgt, verbeterd en continueert de kwaliteit / service. - Bewaken houdbaarheid en hanteren van hygiĂŤne (HACCP) - Onderhoud keuken - Schoonmaak werkomgeving De zelfstandig werkende kok; - In het bezit van een afgeronde vakopleiding tot kok - Flexibele houding en collegiale instelling - Een representatief voorkomen - Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift - Minstens 3 jaar ervaring hebben in een vergelijkbare functie - In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer is een must

Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

De werkzaamheden bestaan uit: Â&#x2026;IFUXBTTFOUVDLFSFOWBOQBSUJDVMJFSFXPOJOHFOFO CFESJKWFO Â&#x2026;TDIPPOIPVEFOWBOBQQBSUFNFOUFODPNQMFYFO UVJODFOUSBFOTQPSUWFSFOJHJOHFO +F[VMUXFSL[BBN[JKOJOFFOLMFJOUFBNJOEFSFHJP #PMMFOTUSFFL-FJEFO 4BMBSJTDPOGPSNTDIPPONBBL$"0

.BYUPUVVSQX

3FBDUJFTLVOKFSJDIUFOBBO/&WBO#FNNFMFO NBJM!CSJMKBOUDMFBOJOHOM ° 4BTTFOIFJN

Heeft u interesse in een van de bovenstaande vacatures stuur dan uw cv en begeleidend schrijven naar info@hagenhorst.nl t.a.v. Mw. Petra Botman. Buitengoed HagenHorst Oud Clingendaal 7, 2245 CH Wassenaar T: +31(0)70-512 12 00 E: info@hagenhorst.nl W: www.hagenhorst.nl

Noordwijk rhout Noordwijke Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan Warmond Wassenaar De Zilk

}

Wij zijn op zoek naar een consultant met de kwaliteiten van een systeembeheerder. Ben jij sterk op het gebied van serverinrichtingen, databases en netwerken en ben je klantgericht? Dan willen wij jou als collega.

Technisch ICT-consultant (fulltime) MI Consultancy ontwikkelt en levert sinds 1986 software voor ziekenhuizen: Norma. Je krijgt bij ons 25 collegaâ&#x20AC;&#x2122;s en een werkomgeving waar resultaat belangrijk is, maar de open sfeer ook.

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

GeĂŻnteresseerd? Bekijk onze uitgebreide vacature op www.miconsultancy.com/vacature

Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

Of solliciteer direct & stuur je brief met CV naar Michiel Veen: m.veen@miconsultancy.com

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

MI Consultancy â&#x20AC;&#x201C; Sandtlaan 36-E2 - Katwijk - 071-5420587

IS OP ZOEK NAAR EEN COLLEGA

Wij zijn op zoek naar iemand die: Â&#x2026;EF/FEFSMBOETFUBBMCFIFFSTU [PXFMNPOEFMJOH BMT TDISJGUFMJKL Â&#x2026;EFQVOUKFTPQEFJLBO[FUUFO

Buitengoed HagenHorst Hotel | Conferentiecentrum| Evenementenlocatie

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Leiderdorp

W ET U E K NI K L AA EPA T TO VIC

Autoschade & Body Care

R E S

Maaldrift

9DNNXQGLJHQVQHO ZHHUDOVQLHXZ 5XLPMDDUHUYDULQJGXVPDDNW $XWRVFKDGH %RG\&DUH0DDOGULIW RRNXZJHGHXNWHWURWVZHHUDOVQLHXZ

3DUNHHUVFKDGH" Barning Telecommunicatie is een serieuze speler op de professionele telecommarkt. Naast de verkoop van mobiele en vaste telefonie, houdt Barning zich bezig met de inbouw van hoogwaardige oplossingen in gespecialiseerde voertuigen als brandweerwagens en ambulances. Barning groeit. Daarom zijn wij op zoek naar gemotiveerde collegaâ&#x20AC;&#x2122;s; Verkopers Telecom (vaste en mobiele telefonie) ĂŠn techneuten met een vleugje commercieel inzicht die ons inbouwteam kunnen versterken.

2Q]HJHNZDOLĂ&#x20AC;FHHUGHPHGHZHUNHUV n schade aa VWDDQYRRUXNODDU Ook met 6FKDGHKHUVWHOVHUYLFHRP scooter         

of motor ons aan bent u bij dres! a te het juis

          Je taken als inbouwspecialist zullen bestaan uit het inbouwen van technische hoogstandjes in veelal speciale voertuigen. Inbouwen gebeurt in onze werkplaats te Rijnsburg, maar ook bij onze klanten op locatie. Ben je technisch creatief, heb je een MTS Elektronica opleiding afgerond (of gelijkwaardig denk- en werkniveau) en ben je in het bezit van rijbewijs B, dan ben jij misschien degene die wij zoeken!

         

 !"  #$!%"$&

Als storingsmonteur ben je verantwoordelijk voor het servicen van de apparatuur welke wij eerder hebben ingebouwd. Hiervoor is kennis van PCâ&#x20AC;&#x2122;s en Windows van belang. Tevens is affiniteit met techniek een must. Je dient zelfstandig te kunnen werken en een klantgerichte instelling te hebben. In deze functie ben je veel op locatie aan het werk en niet altijd tijdens kantooruren.

Ons verkoopteam is op zoek naar versterking. Zowel binnenshuis als op de weg. In beide functies onderhoudt je bestaande relaties met klanten en bouw je nieuwe op. Bij Barning is de klant nog koning, dus je kunt goed luisteren, denkt met de klant mee en bent in staat maatwerkoplossingen te bedenken. Dus ben jij verkoopgericht, in het bezit van een Sales gerichte opleiding ĂŠn een gezonde dosis enthousiasme? Dan zouden wij graag kennis met je maken. Ervaring in de Telecom is uiteraard een prĂŠ. Nieuwsgierig? Denk jij te kunnen voldoen aan ĂŠĂŠn van bovenstaande profielen? Wij kunnen je een leuk team, een afwisselende functie en uiteraard een prima salaris bieden. Wanneer je belangstelling voor ĂŠĂŠn van de functies hebt, kun je een sollicitatiebrief richten aan ons en opsturen naar onderstaand adres. Een mail volstaat ook.

10% KORTING! Autoschade & Body Care Maaldrift bv Hangarweg 3 | 2241 TZ Wassenaar | Tel: 070 517 87 76 info@abcmaaldrift.nl | www.abcmaaldrift.nl

informatie Ga naar www.abcmaaldrift.nl voor alle en uw persoonlijke kortingscoupon.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 5 OKTOBER 2011

SPORT

Blauw-Zwart op dreef en wint wéér met 5-0 Het was weer goed toeven op de De Schulpwei. Prachtig weer, veel publiek, goede sfeer en last but not least, er werd ook een goed partijtje voetbal op de mat gelegd. Nogmaals, het leeft weer bij de Blauwen. Zaterdag was het de beurt aan UVS uit Leiden om de mannen van UTS Van der Geest & UTS Abbink op eigen veld te bestrijden. door Gerard Meijer

Kievitenlid Hans van Dijk 90 jaar Vraag een willekeurige 90-jarige - en er zijn er niet zoveel in Wassenaar - wat hij zoal doet op een dag en de antwoorden daarop zullen elkaar niet zoveel ontlopen. Bridgen, lezen, naar een muziekje luisteren, een klein wandelingetje maken aan de arm van een wat jongere generatie en af en toe op kraamvisite als een van de kleinkinderen bevallen is van alweer een achter(achter) kleinkind. En wij - de iets jongeren, die hopen dat ze die leeftijd ooit nog eens mogen bereiken - verwachten ook eigenlijk niet anders. ‘Natuurlijk, rustig aan doen, dan breekt het lijntje niet.’ Maar soms, heel soms, krijgen we een heel ander verhaal te horen, zoals de afgelopen week. Op woensdag had de tennisafdeling van De Kieviten een klein feestje georganiseerd. Middelpunt was Hans van Dijk, sinds jaar en dag fervent tennislid bij de club. Het feestje werd gegeven ter ere van zijn 90ste verjaardag en behalve de vaste tennissers van de rackettrek avond waren ook de kinderen van Hans aanwezig om hem daarmee te feliciteren. Negentig jaar worden is op zichzelf al een hele prestatie, maar de manier waarop wekt pas echt bewondering. Hans tennist nog meerdere malen per week en niet alleen staand aan de baseline, hopend dat de bal op zijn racket komt opdat hij hem zonder te lopen terug kan slaan. Nee, Hans staat nog vaak aan het net, rent heen en weer en slaat de tegenstander als het even kan van de baan. Negentig? Het is niet te geloven. Wat een sporter! Bob Bruijn, alweer een tijdje voorzitter van de afdeling tennis bij De Kieviten en nog steeds enthousiast en vol goede ideeën, had bedacht dat het leuk zou zijn het jongste tennislid te laten spelen tegen het oudste, in dit geval dus Hans van Dijk. Verschil tussen deze twee: 85 jaar. Het werd een leuk partijtje tennis en na afloop volgden de zaken die horen bij een verjaardag: speeches, taart en cadeautjes. Bob Bruijn had een mooie speech, maar ook de afdeling golf was vertegenwoordigd, want op het golfterrein is Hans eveneens regelmatig te vinden. Het was erg gezellig, Hans was het stralende middelpunt en hij heeft ons beloofd dat we over vijf jaar weer zijn verjaardag mogen vieren. Aan het eind van de avond reed hij tevreden op zijn motor naar huis.

Fiets mee met Toerclub De Kampioen Aanstaande zaterdag rijdt Toerclub De Kampioen een Kampioenrit van 60/70 km. Op zondag is er de Schipholtocht met een afstand van 90 km. Beide ritten starten om 9.00 uur vanuit Sporthal De Schulpwei aan de Dr. Mansveltkade. De Kampioenrit van zaterdag wordt in twee groepen verreden. De A-groep (70 km) rijdt met een tempo van 28 à 35 km/uur en de B-groep (60 km) houdt een tempo aan van 25 à 30 km/uur. Als er niet voldoende A-rijders zijn worden beide groepen samengevoegd voor een tocht van 60 km in B-tempo. De Schipholtocht op zondag wordt gezamenlijk gestart in B-tempo. Heen rijden we langs de Polderbaan naar Cruquius (koffiepauze) en na de pauze gaan A- en B-groep afzonderlijk en in hun eigen tempo terug naar Wassenaar. Als u komt, dan treft u anderen die - net als u - zin hebben in een leuke rit en een gezellige koffiepauze onderweg. U bent van harte welkom om mee te fietsen! Meer informatie vindt u op www. tcdekampioen.nl. Daar vindt u ook de toerkalender voor de rest van het jaar, inclusief twee ritten die elke week vanuit Voorschoten starten.

Winnend WZK Waterpolo

Dames 2 (zie foto) trad dit weekend aan tegen DKD/Koudekerk. Dit team is momenteel zeer op dreef qua spel en doelpunten maken. Al na 1 minuut wist Inge Conradi de 1-0 te maken, snel gevolgd door de 2-0. Judith Hensen zorgde voor 3-0 en de 4-0. Lisa van Slingerland maakte ook een prachtig doelpunt vanaf de 7 meter en zorgde hiermee voor 5-0. Ook Miranda Cardinaal en Silvia Remmerswaal pikten hun doelpunt mee op mooie wijze. De 10-0 was voor Fabiënne de Ruijter. Met 12-0 winst staan de dames dik bovenaan in hun poule. Heren 1 moest uit spelen in Haarlem tegen DWT. Pas halverwege het eerste partje kwam er een beetje actie doordat DWT de 1-0 wist te scoren. Toch is het WZK dat het eerste partje met voorsprong wist af te sluiten met 1-3. Het is aan het eind van het derde part dat Raymond Vonk de voorsprong weer wist te pakken voor WZK. In het laatste partje werd het nog spannend maar het werd toch WZK dat de punten mee naar huis mocht nemen.

Kievieten in het nieuw Gezien de ambiance kon het niet mooier, fantastisch weer, volop toeschouwers en natuurlijk de inbreng van sponsoren van Santen van Santen en l Argentina in de naam van Alain van Weezenbeek ,Tacx en L.J. Sport die het dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt door middel van het leveren en sponsoren van de kleding, om dames 1 en heren 1 weer in het nieuw te presenteren.Als eerste mochten de dames tegen Forescate, altijd een beladen duel, een spannende wedstrijd. Daardoor was er genoeg te zien, na een kleine fout in de verdediging kwam Forecate op voorsprong, maar die werd na rust door een goed spelend Dames 1 weer recht getrokken. Eindstand 1-1. Heren 1 moest aantreden tegen IJssel en na diverse kansen over en weer werd er uiteindelijk met 1-2 verloren.

Uitslagen 4e klasse A zaterdag VVSB - DoCoS Blauw-Zwart - UVS Oosterheem - Woubrugge Leidse Boys - Football Factory GWS - SVOW DWO - Hazerswoudse Boys Stand 4e klasse A Zaterdag DWO Blauw-Zwart VVSB Leidsche Boys Woubrugge Oosterheem DoCoS UVS SVOW Hazerswoudse Boys GWS Football Factory

2-0 5-0 2-2 8-1 0-1 4-0

5-15 5-12 5-12 5-10 5-10 5-10 5-5 5-5 5-3 5-2 5-1 5-0

Collecte voor en van de Dierenbescherming Tot en met zaterdag houdt de Dierenbescherming haar jaarlijkse collecte. Dieren zijn letterlijk de zwaksten in de samenleving en de Dierenbescherming komt voor ze op. De organisatie is daarbij sterk afhankelijk van de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Volgens Robert Moltmaker van de Dierenbescherming afdeling Rijnland is de jaarlijkse collecte een onmisbare bron van inkomsten. ,,Met de opbrengst van de collecte worden de diverse activiteiten gefinancierd. Zo vangen we jaarlijks honderden (zwerf-)dieren op in ons asiel, verlenen we eerste hulp aan zieke en gewonde dieren met onze

dierenambulance en pakken we dierenverwaarlozing en -mishandeling aan met een eigen inspectiedienst. Maar daarnaast proberen we ook om dierenwelzijn op de provinciale en gemeentelijke politieke agenda’s te krijgen en geven we voorlichting aan kinderen door middel van onze jeugdclub ‘Kids for Animals’. We hopen dan ook van harte dat onze collectanten op een gulle bijdrage mogen rekenen.” Ze zijn nog op zoek naar collectanten. Dus wilt u iets betekenen voor de dieren in Wassenaar, meld u dan nu aan als collectant via www.dierenbescherming.nl/collecte. Bellen kan ook: 071 - 3316192.

VOGELTREK IN LENTEVREUGD

Het hereteam van WVV. (Foto: Marjanne van der Velde)

Aanstaande zondag om 10.00 uur kunt u weer meelopen met de gidsen van de IVN-regio Leiden in Lentevreugd, het gebied in Wassenaar tussen duinen en polders. In de maanden september en oktober trekken veel vogels zuidwaarts naar hun winterkwartieren. Als het weer meewerkt kunnen we daarvan meegenieten. Maar ook vlinders, libellen en bloeiende planten zijn nog aanwezig en er zijn ook al paddenstoelen te zien.

Heren WVV tonen hun klasse

De gidsen geven ook uitleg over de geschiedenis van het terrein, de verwachte ontwikkeling ervan en de rol van de runderen en de paarden bij het beheer. Aan alles wat zich voordoet, van aardster tot zebrarups, wordt aandacht besteed en daarom is het ook voor kinderen heel spannend en leerzaam om mee te lopen. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is kosteloos. Neem een verrekijker mee. Het terrein is hier en daar drassig, dus het dragen van waterdicht schoeisel is aan te bevelen. Start: parkeerterrein Lentevreugd aan de Katwijkseweg bij de rotonde tegenover het golfterrein in Wassenaar. Postcode voor navigatiesysteem: 2242 PB. Voor verdere informatie over activiteiten van IVN Leiden, waaronder leuke cursussen, zie: www.ivn.nl/leiden .

Goede start competitie voor wedstrijdzwemmers WZK Dit weekeinde was de eerste in een reeks van vijf wedstrijden in de verenigingscompetitie en deze werd gezwommen in zwembad Maesemunde in ‘s-Gravenzande. WZK zwemt in de eerste klasse van district 4 in de landelijke competitie. Vol goede moed werd er begonnen aan deze spannende wedstrijd. Als eerste kwamen de dames aan de start voor de 4x100 vrije slag. WZK wist met grote overmacht de winst naar zich toe te trekken. Direct gevolgd door de jongens junioren op de 4x50 wisselslag waarbij WZK wederom eerste werd. Na dit estafettegeweld was het de beurt aan de individuele zwemmers. Klara Hornel wist met een geweldige tijd van 1.47.53 op de 100 school een gouden medaille te bemachtigen evenals Tamara Hoogenboom, zilver was er voor Lilou Ragot en Petra Vermeulen en brons voor Karen Voet en Amanda Hoogenboom. Er waren ook hier heel veel zwemmers met een persoonlijk record. Bij de jongens werden Alex Vermeulen en Oliver Wainwright eerste, tweede plaatsen waren er voor Bart Drechsel en Oliver Maddock en derde werden Joshua Bolton en Jazz Advaney. Op de 100 wisselslag waren er weer goede resultaten, Tamara Hoogenboom veroverde goud, Selina Nie behaalde zilver en Lara Clucas, Ryan Pollock en Bart Drechsel brons. Een van de spectaculairste afstanden is altijd de 50 vrije slag, hierbij komen op het oog vaak alle zwemmers gelijk aan. WZK wist ook hier goede resultaten te behalen, goud voor Helen Nie, zilver voor David Tickner

Zoals ook in de vorige wedstrijden begonnen de Blauwen weer van meet af aan in de hoogste versnelling. Dit resulteerde al snel in enkele doelrijpe kansen. Uiteindelijk is het aanvoerder Jasper van den Boer die uit een strafschop de 1-0 aantekent. Ondanks het krachtverschil in het voordeel van de Blauwen werd de rust bereikt met deze stand. De tweede helft was absoluut smullen geblazen. Door de betere conditie van de mannen van Roel den Hartog kwam de doelpuntenmachine op gang. De altijd scherpe Michael Thyssen maakte al snel na rust 2-0). Compliment ook voor de verdediging met als sluitpost Jeanot van Vliet, die toch de goed opgezette aanvallen van UVS in de kiem smoorde en zo de nul wist te houden. Na de rust kwam Rick Hoogenboom in de ploeg. Hij kwam, zag en overwon. Een echte hattrick zette hij op zijn naam en bracht hiermee de eindstand op 5-0. Compliment

voor de hele ploeg! Het was weer een dik verdiende overwinning voor Blauw-Zwart. De vloeiende combinaties, de scherpte in de ploeg en de goede conditie van de spelers belooft nog veel goeds voor de rest van het seizoen; en er zijn nog enkele vedetten geblesseerd. Door deze overwinning nestelt Blauw- Zwart zich al stevig op de 2e plaats. Zaterdag is de uitwedstrijd tegen SVOW (Sport Vereniging Oude Wetering), Lisserweg 1 in Weteringbrug. De week daarop spelen de Blauwen weer thuis tegen Footbal Factory. Koploper DWO uit Zoetermeer voelt de hete adem van de Blauwen al in hun nek. Supporters, kom en steun de jongens van Roel den Hartog.

De teams van de Wassenaarse Volleybal Vereniging hebben hun eerste competitieweek achter de rug. Alleen Mix 1 nog niet. Dat team begint donderdag met haar eerste wedstrijd. Het Herenreceatieteam ging als een speer van start. Slachtoffer was Delta uit Delft dat met gemak werd verslagen. De setstanden 25-14, 2516, 25-16 en 25-10 geven al aan welk een overmacht de heren ten toon spreiden. De slagkracht van Kilian van der Kleij en Mathieu Prins was enorm. Derhalve een 4-0 overwinning. Het Recreatie Mix 2 team had het moeilijker. Met drie invallers werd gepoogd tegenstander Decos te bestrijden. Dat lukte maar met één set: 25-19. In de overige drie sets werd wel bij vlagen goed volleybal gespeeld alleen was dat niet voldoende om die te winnen: 2225, 18-25 en 18-25. Helaas een 1-3 nederlaag. Het Damesteam speelde tegen Aspasia een zeer spannende wedstrijd. In alle vier de sets werd op het scherp van de snede gestreden. Met wat meer geluk had de uitslag ook andersom kunnen zijn:

22-25, 25-18, 25-21 en 25-23, 3-1. En dan het nieuwe Meisjesteam. Zij speelden in de B-competitie ook hun eerste wedstrijd. Nog wat onwennig en ook voor eerst samenspelend kwamen zij toch redelijk uit de startblokken. In de eerste set ging het gelijk op tot aan 20-20. Daarna drukte tegenstander Castellum door naar 20-25. In het verdere verloop van de wedstrijd was het zoeken naar de juiste opstelling en het goede samenspel. De tweede en derde set gingen daardoor verloren met 9-25. Dus een 0-3 nederlaag. Maar zij zullen de komende maanden alleen maar groeien en zeker gaan winnen. Pleister op de wonde was na afloop van de wedstrijd het uitreiken van de nieuwe sporttassen door WVVlid en sponsor REMAX-directeur Wim Lemckert. Hij sponsort de hele vereniging met deze prachtige sporttas. Wilt u ook volleyballen bij de Wassenaarse Volleybal Vereniging meldt u zich dan aan bij secretaris Ger van Weerlee, tel. 0705111037 of kijk op www.wvv.nu voor nadere informatie.

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

De competitiezwemmers. en brons voor Isobel Maddock en Richard Wilson. Bij de 100 vlinderslag was er goud voor Nils Vanwezer en Megan Wainwright, zilver voor Marina Welsh en brons voor Maaike Brown. De 50 rugslag was voor Oliver Maddock goed voor zilver. Een van de langere afstanden van deze wedstrijd was de 200 schoolslag en ook hier waren er

Na

weer mooie resultaten, goud voor Helen Nie en Alexander Michels, zilver voor Tara Advaney en David Tickner en brons voor Michelle Bellekom en Richard Wilson. Bij de 200 vrije slag ging het goud naar Megan Wainwright, zilver was er voor Marina Welsh en brons voor Maaike Brown. Als afsluiting van deze wedstrijd waren er weer een

tweetal estafettes, de 4x50 vrije slag voor meisjes junioren welke WZK met een mooie eerste plaats bezegelde en de 4x100 vrije slag jongens jeugd waarbij WZK naar een derde plaats zwom. Na het tellen van de punten staat WZK in district 4 op een voorlopige negende plaatst en landelijk staan ze op een voorlopige 27ste plaats.

Een behandeling kost € 35,U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

bellen na 18.00 uur of in het weekend Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw


HUIDZORG

Zorgvilla's & Thuiszorg

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Behandelingen: Acnetherapie - Camouflagetherapie - Elektrische epilatie Littekentherapie - Ontharingslaser - Couperoselaser - Wonden (ulcus cruris) Oedeemtherapie (vochtophopingen) - Manuele lymfedrainage - Steunkousen

Het Witte Huis Endegeesterlaan 4 2342 CZ Oegstgeest

sult)

Adres: Wijttenbachweg 35B 2341 VX Oegstgeest Tel: 071-5153921 www.huidzorgoegstgeest.nl

T 071-515 02 30 info@novazemblazorg.nl www.novazemblazorg.nl

O P E N DAG ZATERDAG 8 OKTOBER VANAF 11.00 UUR

Bied helpend t een e uw huid hand bij al p robleme (gratis e n! n vrijblijv end con

Zorgvilla Het Witte Huis Oegstgeest

Kim Berger Angelique Oudejans Karin Stroet

BIG-geregistreerd - aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

Wonen en leven zoals u thuis gewend was, wanneer met het ouder worden zelfstandig wonen niet meer gaat. Aan de rand van het karakteristieke Wilhelminapark en historisch Oegstgeest staat zorgvilla Het Witte Huis. Het voormalige hotel, bekend in Oegstgeest en wijde omstreken, stamt oorspronkelijk uit 1901, maar is in 2011 van de grond af herbouwd. Wanneer met het ouder worden zelfstandig wonen niet meer gaat, is wonen in zorgvilla Het Witte Huis een aantrekkelijke optie omdat het de mogelijkheid biedt te wonen en te leven zoals u thuis gewend was. Kleinschalig, omringd door persoonlijke zorg en aandacht en met een hoge mate van ongedwongenheid. Wilt u komen kijken naar de kamers die nog beschikbaar zijn in de nieuwe zorgvilla Het Witte Huis, dan bent u van harte welkom op zaterdag 8 oktober 2011. Bezoek voor meer informatie onze website of neem telefonisch contact met ons op.

Correct Verkeersschool Heerenweg 6B9, 2222 AM Katwijk Tel: 071-4028056 Email: info@correctverkeersschool.nl Website: www.correctverkeersschool.nl

Wij verzorgen rijopleidingen voor uw:

BROMFIETS, MOTOR, AUTO EN E ACHTER B RIJBEWIJZEN.

Ook verzorgen wij u theorielessen voor de categorieën A, B en AM. Onze rijschool heeft een hoog slagingspercentage, raadpleeg hiervoor onze website of die van het CBR. Bij ons bent u ook aan het juiste adres voor spoedcursussen, zoals de 10 of 15 daagse rijopleiding.

Meer informatie: www.novazemblazorg.nl

Voor aanmelden kunt u zich inschrijven via onze site, of telefonisch.

OPEN HUIZEN DAG MAKELAARDIJ EIGEN HAARD

Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl

ZATERDAG 8 OKTOBER VAN 11.00 - 15.00 UUR Leiden

Apollolaan 552

Ruim en zonnig 3 kamer appartement (oorspr. 4 kamers) met een bijzonder prettige ligging op de hoek van de 2e etage en met vrij uitzicht over het park, De woning is voorzien van een ruim en zonnig balkon (Z), lift en een berging. Op loopafstand van winkels.

Royaal penthouse op de 5e etage met vrij uitzicht richting Wassenaar en gelegen aan de Rijn. Royale, lichte woonkamer met 2 schuifpuien naar zonnig terras. 3 Slaapkamers. Zeer luxe badkamer o.a. met hoekligbad. 2e Badkamer voorbereid. Eigen parkeerplaats en ligplaats voor een boot. Centraal t.o.v. centrum, station en A44.

Zonnig en licht 3 kamer appartement, gelegen op de bovenste (4e) verdieping van een kleinschalig appartementen-complex. Rustig en vrij gelegen met een prachtig uitzicht over de Dwarswetering en richting Boterhuispolder. Het complex is voorzien van lift, parkeerterrein en berging.

Vraagprijs: € 950.000,- k.k.

Vraagprijs: € 899.000,- k.k.

Vraagprijs: € 188.500,- k.k.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Vraagprijs: € 248.000,- k.k.

Groenhovenstraat 8

EIGEN HAARD

GRAAL MAKELAARDIJ Oegstgeest

EIGEN HAARD Leiden

""]] Z

Schitterend gelegen prachtig herenhuis in de geliefde Vreewijkbuurt met in de straat voldoende parkeergelegenheid én de mogelijkheid om een sloep voor de deur af te meren. De woning is vrijwel geheel gerenoveerd en veel stijlkenmerken zijn bewaard gebleven. Gezellige en zonnige achtertuin met veel privacy. Woonopp. ca. 207 m2, perceel ca. 141 m2.

Vrijwel vrijstaand woonhuis met een woonopp. van 183 m2. De woning heeft vier slaapkamers, twee badkamers, een bijkeuken, werkruimte en een grote woon-eetkamer. Zeer ruime en zonnige achtertuin met houten berging. Oprit aan de voorzijde en een aangebouwde stenen schuur voor bijv. fietsen. Perceelopp. 377 m2.

Vraagprijs: € 695.000,- k.k.

Vraagprijs: € 698.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ Oegstgeest

Kamperfoelielaan 39

GRAAL MAKELAARDIJ Oegstgeest

070 - 517 63 23 marinewegdrie@Xs4all.nl Marineweg 3, 2241 TX Wassenaar

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken! Op zaterdag 1 oktober is er weer een landelijke NVM Open Huizen Dag. Een prima gelegenheid om u vrijblijvend te oriënteren zonder afspraak. Door op één dag bij verschillende huizen binnen te kijken, krijgt u een goede eerste indruk en kunt u makkelijk vergelijken. Daarnaast zijn de marktomstandigheden om een huis te kopen gunstig. Er zijn goede onderhandelingsmogelijkheden, de overdrachtsbelasting is verlaagd naar 2% en u kunt nog steeds gebruik maken van de aantrekkelijke voorwaarden van de NHG tot € 350.000. Heeft u een leuk huis gezien? Schakel dan wel een NVM-aankoopmakelaar in. Door goed advies en een goede begeleiding bij het kopen van een huis, kan hij u veel geld, tijd en zorgen besparen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken! Oegstgeest

Frans Halslaan 145

Oegstgeest

Goed onderhouden grachtenpand met ca. 195 m2 woonoppervlak en ca. 12 meter diepe achtertuin, vol op het zuiden. In 2007 geheel gerestaureerd met behoud van originele details behorende bij de rijke historie van het pand. Zeker een bezichtiging waard! Perceel 150 m2.

Vraagprijs: € 905.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ Javastraat 12

Oegstgeest Adriaan Roland Holstlaan 1

Goed onderhouden 4 kamer appartement op de 4e verdieping (top) met een eigen fietsenberging in de kelder. Dit appartement kenmerkt zich door de gunstige lichtinval en de rustige en groene ligging, dichtbij het winkelcentrum Lange Voort.

Goed onderhouden 4-kamer hoek-appartement op de 4e woonlaag met vrij uitzicht en eigen berging in de onderbouw. De flat ligt in een mooie rustige woonomgeving aan een wandelplantsoen centraal in Oegstgeest, op loopafstand van winkelcentrum Lange Voort en bushaltes.

Karakteristieke uitgebouwde eengezinswoning met voor- en achtertuin, schuur en achterom. De woning is goed onderhouden o.a. voorzien van dakisolatie, dubbel glas, nieuw schilderwerk buiten. Woonkamer, 3 slaapkamers, hobby ruimte, badkamer met douche en toilet.

Gunstig gelegen hoekwoning in rustige en groene woonomgeving en voorzien van een voortuin met eigen parkeerplaats en een zonnige achtertuin op het zuidwesten met schuur en achteruitgang die direct toegang geeft op een flink plantsoen met kinderspeelplaats. Woonkamer, 4 slaapkamers, study, nwe badkamer.

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Vraagprijs: € 292.000,- k.k.

Oegstgeest

Dakkapellen binnen één dag plaatsen Glas- en waterdicht - Onderhoudsarm Scherpe prijzen Diverse uitvoeringen mogelijk

Lelielaan 31

OPEN HUIS

Oude Rijn 75

Leuk 4-kamerappartement in groene en rustige woonomgeving op loopafstand van het winkelcentrum Lange Voort en de bushaltes. Goede parkeergelegenheid. Eigen berging en gemeenschappelijke fietsenstalling.

EIGEN HAARD

-

EIGEN HAARD

Willem Vogellaan 11

R.J. van der Lely Marineweg 25 2241 TX Wassenaar Tel. 070-5116567 of 06-51399001

Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud Renovatie - Dak- en installatiewerk

Poldertocht 100

Prachtige vrijstaande villa (woonopp. ca. 253 m2, perceel 770 m2), gelegen in het Groene Hart. De tuin rondom is fraai aangelegd met terrassen en volledige privacy. De beg.grond heeft een prachtige ouderslaapkamer met een badkamer en-suite en een grote inloopgarderobe-kast. 1e verd.: badkamer, 3 slaapkamers, tussenkamer, 4e ruime (slaap-)kamer.

73<7*- :

Alle merken, ca. 500 op voorraad. Zeer scherp geprijsd, gratis montage, balanceren, ventielen en wielgewichten. Distributeur: Marangoni en Barum (Continental) banden. 250,NS VANAF € IO S A C C O AUTO Auto Monza G RESTANT ANBETALIN MAAND A Katwijkerbroek 30-32, Katwijk, 071-4015253 € 100 PER

Leiderdorp

Luxe villa (bj. 1995, woonopp. 220 m2, perceel 3.846 m2) met fraai aangelegde tuin, veel privacy en garage met carport. Midden in het Groene Hart. O.a. riante woonkamer met openslaande deuren naar terras, moderne keuken, bijkeuken met toegang tot bergvliering, terras, 3 à 4 slaapkamers, zeer ruime en complete badkamer en grote bergzolder.

PROFITE VAN DE ER NÚ LAGER E OVERD RACHTS BELAST ING!

Auto, motor, caravan, camper, aanhangwagen

Andrej Sacharovstraat 34

Koudekerk aan de Rijn

Leiden

ZOMER & WINTERBANDEN

Leiden

Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl

Hazerswoude Dorp Burg. Ten Heuvelhofweg 88

GRAAL MAKELAARDIJ

Weidedreef 9

GRAAL MAKELAARDIJ

Linnaeushof 12

EIGEN HAARD Oegstgeest

Gerrit Rietveldlaan 13

EIGEN HAARD Oegstgeest

Wilhelminapark 26

EIGEN HAARD Oegstgeest

Louise de Colignylaan 17

EIGEN HAARD Oegstgeest

Lange Voort 121

Bijzonder ruim en goed verzorgd modern herenhuis in mooie autoluwe woonomgeving met veel groen en speelgelegenheid voor de deur. Vanuit de woonkeuken is er uitzicht op het water. Eigen parkeergelegenheid in de carport. Woonkeuken, living, 3 slaapkamers, 2 badkamers, 2 dakterassen.

In mooie en groene woonomgeving gelegen modern 2-onder-1-kap herenhuis met flinke garage en een fraai aangelegde en ruime tuin aan het water met diverse terrassen.Gunstige liggen mbt. scholen en winkels en een snelle verbinding naar de A44. Woonkamer, ruime keuken, 4 à 5 slaapkamers, 2 badkamers, dakterras.

Fraai en karakteristiek herenhuis met vooren zonnige ruime achtertuin met schuur. Het huis is rustig gelegen in het fraaie en groene Wilhelminapark, tegenover het plein van het oude gemeentehuis, op loopafstand van De Kempenaerstraat. Woonkamer, dichte keuken, 7 slaapkamers, 2 badkamers.

Royaal, karakteristiek 30-jaren hoekherenhuis met voor-, zij- en diepe, zonnige achtertuin (W), grenzend aan bos van Wijckersloot. Ruime vrijst. garage. Uniek gelegen in Oud Oegstgeest. Ind.: Entree, gang, toilet, royale woonkamer met erker, dichte keuken. 1e Verd.: badkamer met ligbad en toilet, 3 slpkmrs. 2e Verd.: 2 kmrs, voorzolder, vliering.

4-Kamer (3 sl.kamers) maisonette met aan de voor- en achterzijde een balkon. In 2008 is de woning geheel op fraaie wijze gerenoveerd. O.a. ruime woonkamer, moderne keuken, aparte wasruimte, 3 slaapkamers en badkamer met ligbad, douche, dubbele wastafel en toilet. Woonopp. ca. 95 m2, inh. ca. 280 m3. Afgesloten fietsenberging en huismeester.

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

Vraagprijs: € 575.000,- k.k.

Vraagprijs: € 750.000,- k.k.

Vraagprijs: € 950.000,- k.k.

Vraagprijs: € 210.000,- k.k.

EIGEN HAARD

EIGEN HAARD

EIGEN HAARD

EIGEN HAARD

GRAAL MAKELAARDIJ


IS T A R G 1 n é D E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Kom langs voor ons complete assortiment aan Boxsprings en Matrassen!

Bij Beds 2 Basic √ Laagste prijzen √ Beste kwaliteit √ Beste comfort √ TOP-advies √ TOP-service

BOXSPRINGS EN MATRASSEN VOOR DE LAAGSTE PRIJS IN NEDERLAND!

EEN MATRAS, DIRECT KOPEN? EN OP EEN BETER BED LIGGEN?

e 2

LAAGSTE PRIJS!

Leverbaar in alle maten!

e

2

Eigenschappen:

2-persoons boxspring (vast) met hoogwaardige vering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! + Luxe gestoffeerde Hoofdbord + TOPPER Comfortschuim voor ultiem slaapgenot + 2 GRATIS luxe POCKETVEER-matrassen!! Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic. (de beste klant-recenties)

Leverbaar in alle maten!

-54%

2e

Normaal 2399.-

#####

1299.-

WINNAAR!!

De electrische versie vanaf 1799.- met wel 2x supersterke volva motoren beide afzonderlijk verstelbaar!! + 2x Luxe Remote Control Hoofd- en voeteneind verstelbaar!!

M

#####

DEZE W EEK!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

s

€599,-

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

IS 1 GRAT D én E DEKB IS 2 GRAT NS!! KUSSE

#####

WINNAAR!!

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch Ma

tra

s

€ 999,Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 199,Leverbaar in alle maten!

e 2

A MEGR ! KNALLE !

BODY KING

s

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

WINNAAR!!

MATRAS GRATIS!

€ 299,Leverbaar in alle maten!

√ 7-slags Pocketveer √ 360 veren m2 met 2,5 cm √ Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

LU atras XE !

Ma

tra

s

BODY RELIEF

MATRAS GRATIS!

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

MATRAS GRATIS!

Ma

tra

PLEASURE COMFORT

s

Eigenschappen:

√ Ergonomische Comfortzones √ Zeer veerkrachtig √ Superventilerend √ Optimale ondersteuning

e

2

MATRAS GRATIS!

√ 7-slags Pocketveer √ Perfecte luchtcirculatie √ Blijft koel in de zomer √ Optimale ondersteuning

Tijdelijk

tra

s

W

!!

#####

WINNAAR!!

ANTI-ALLERGISCH

€ 749,Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Ma

EU

Beds 2 Basic

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

NI

SILENCE COMFORT

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 179,-

2e

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

LAAGSTE PRIJS!

IS 1 GRAT D én E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 899,-

Eigenschappen:

2e

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

Leverbaar in alle maten!

2e

€ 349,-

Maat 1.40

Beds 2 Basic

Eigenschappen:

s

Leverbaar in alle maten!

####

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

CONTOUR COMFORT

ANTI-ALLERGISCH

2e

tra

IS 1 GRAT D én E B K DE IS 2 GRAT NS!! E S S U K

999.-

-58%

#####

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Ma

SPA SPRING

Normaal 2399.-

M

tra

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

MEGA KNALLER!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren, + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen mét koudschuim, uitgevoerd in topkwaliteit stof, keuze uit diverse kleuren en maten! Ma

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

NALLERS! ZE MEGAK !! LET OP ON laagste prijs aliteit voor de De beste kw

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

at

ra s

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

ELECTRISCH!!

ANTI-ALLERGISCH

2

Maat 1.20

K! DEZE WEE

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

IS 1 GRAT D én E B K DE IS 2 GRAT NS!! E S S U K

e

399.-

s

€ 799,-

ROYAL WELLNESS

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

Remote controlled

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Beds 2 Basic

Eigenschappen:

DEZE WEEK VOOR

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen! + 2 luxe kussens

tra

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

e

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

Normaal 1099.-

Ma

####

Leverbaar in alle maten!

BALANCE SENSE

Eigenschappen:

TOTAL RELAX

€749,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

MEGA ! KNALLER!

-64%

Leverbaar in alle maten!

2

ANTI-ALLERGISCH

M

tra

ANTI-ALLERGISCH

MATRAS GRATIS!

LU atras XE !

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

Ma

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

e

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

BODY FIT

TOPDEAL! SUPER QUEEN

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

TOP-AANBIEDING!

Beds 2 Basic

LLERS! E MEGAKNA LET OP ONZ ste prijs!! ag la de or aliteit vo De beste kw

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

s

€179,-

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA SUPER ACTIE!!

€ 49,-

tra

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! KUSSE

COMPLEET LUXE!

LA Matra s A PR GST IJS E !

BASIC

Ma

POLYSENSUAL

NALLERS! ZE MEGAK !! LET OP ON laagste prijs de or aliteit vo De beste kw

A MEGR ! ! E L L A N K

SUPERDEAL!

MATRAS GRATIS!

STAP BINNEN BIJ BEDS 2 BASIC

K! DEZE WEE

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

MATRASSEN SPECIALIST

L!!

NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

TOP KWALITEIT MEGA KNALLERS!

N SP AJA EC AR IA S

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Silence Comfort (Astropur) √ 8 cm koudschuim √ 3cm Calipore (ventilerend schuim) √ 7 cm NASA traagschuim √ Elastisch dubbeldoek tijk (afritsbaar en wasbaar)

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT - VERDER DE KOFIE STAAT NIET ALLEEN KLAAR... MAAR HIJ IS OOK LEKKER

NU MET 2 WEKEN

PROEFN! SLAPE ASIC!

2B E BIJ BEDS TOP-SERVIC

 071 2000168 Onze Boxsprings

Onze Matrassen

√ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

√ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garantie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. Do. / Vr. Za.

9:30 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

September 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

WS_week_40  

Hutspot bij de kabouters DEZE WEEK... Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (071) 40...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you