Page 1

Parkeergarage Wassenaar € 125,00 per maand

Redactie: 06-22855148 • redactie@dewassenaarder.nl Advertenties: 071-4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl 58e JAARGANG No. 14

DEZE WEEK...

Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (071) 402 29 01

WOENSDAG 4 APRIL 2012

VERSCHIJNT WEKELIJKS

Blokje om...

Welstandscommissie toont zich verbaasd over voorstel tot aanwijzing welstandsvrij gebied

Na alle verontwaardiging over het meldpunt heb ik nog niemand gehoord over het terugkeerverbod voor dat Emile Roemers SP voor EU-criminelen wil instellen. Misschien omdat de SP het heeft over ‘andere Europese landen’, maar niet rept over het feit dat justitie heeft vastgesteld dat de bendes, die inbreken, skimmen of diefstallen plegen, vooral bestaan uit Oost-Europeanen. Waarom dan alleen een terugkeerverbod voor EU-boeven? Er zijn nogal wat landen buiten Europa die niet de fijnste burgers naar Nederland zien vertrekken. En graag ook.

Inspreekster mevrouw Barnhard van de commissie voor Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) sprak maandagavond haar verwondering uit over het raadsvoorstel om en fors deel van Wassenaar voor een proefperiode van een jaar aan te wijzen tot welstandsvrij gebied. De commissie was niet op de hoogte van de motie die aan het raadsvoorstel ten grondslag lag. Wellicht had deze commissie van deskundigen kunnen adviseren welk deel van Wassenaar hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Ze signaleerde enkele ‘niet waarheden’ in het stuk als het gaat om ervaringen in andere gemeenten en vroeg zich af wie de proef zou gaan beoordelen en of één jaar niet te kort was. Antoon Claassen (Groen Links/ PvdA), die het initiatief tot de motie nam, toonde zich verbaasd dat WCE van niks wist waarop hij te horen kreeg ‘we zijn niet van de politiek, we gaan niet zeuren’.

Samantha Snabbel

Haastige spoed, is zelden goed Wassenaar - Een 61-jarige motorrijder kwam zijn file ontwijkend gedrag duur te staan. De man probeerde donderdag omstreeks 17.45 uur achter een ambulance aan te rijden om op die manier de file te omzeilen. Agenten zagen de man op de Landscheidingweg (N14) achter de ambulance rijden op zijn motor. Hij hield ongeveer 10 meter afstand. Bij zijn staandehouding verklaarde de motorrijder dat hij inderdaad probeerde om mee te liften op de snelheid van de ambulance. De man zal thuis een proces verbaal ontvangen.

Twee keer prijs voor Antoinette Wassenaar - Dorpsgenote Antoinette van der Velde viel zaterdag bij het Dialogenfestival in Delft in de prijzen. Zij speelde met een andere acteur van Theatergroep Vrij de eenakter ‘Na het Vertrek’ en hiermee wonnen zij de publieksprijs en de juryprijs voor beste acteur/actrice. Antoinette is ook lid van de Wassenaarse theatergroep Mimicri.

Anne Frank expo in de bibliotheek Wassenaar - In de bibliotheek is een bijzondere tentoonstelling te zien: ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’. Deze reizende tentoonstelling is gemaakt door de Anne Frank stichting en gericht op kinderen vanaf 9 jaar. Anne’s dagboek en haar plezier in lezen en schrijven staan hierin centraal. Bij de tentoonstelling hoort een project voor de groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Een aantal groepen van de Wassenaarse basisscholen gaan hiermee in de klas aan de slag. Onderdeel van het project is ook een bezoek aan de tentoonstelling in de bibliotheek. Zo leren ze het verhaal van Anne Frank kennen en worden zelf uitgedaagd om teksten te schrijven en na te denken over hun eigen lievelingsboek(en). De tentoonstelling is voor iedereen te bezichtigen in de bibliotheek tot en met 11 april. Naar aanleiding van de tentoonstelling vertoont Filmhuis Wassenaar aanstaande vrijdag om 15.30 uur de film ‘The Diary of Anne Frank’ (BBC 2010, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld). Reserveren via filmwas. reserveren@obvw.nl.

IN DEZE

KRANT

Jonge Fulltime Journalist Uitgeverij Verhagen

Duidelijk

De kinderen uit de buurt van de Dr. Mansveltkade keken dit weekeinde wel even raar op toen ze een paar dromedarissen een wandelingetje zagen maken. De dieren maken deel uit van het Italiaanse Circus Iarz dat daar stond, maar inmiddels al weer is vertrokken. (Foto:Anton Overklift)

Wethouder belooft er alles aan te zullen doen om om nieuwbouw SJW in oktober gereed te krijgen Wethouder Fred Sanders (Jeugd en Jongerenbeleid) beloofde maandagavond tijdens de politieke markt er alles in het werk te stellen om de vervangende huisvesting voor de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Wassenaar (SJW) achter sporthal De Schulpwei in oktober gereed te krijgen. De raad ging akkoord met een voorstel van het college om een krediet van 1.651.000 euro voor de nieuwbouw ter beschikking te stellen. Alle fracties spraken lovende woorden over het werk dat de SJW voor de jongeren verricht. Wethouder Sanders gaf op zijn beurt aan dat ook het college ‘buitengewoon blij’ is met het plaatselijke jongerenwerk. De SJW is mede voor verantwoordelijk dat Wassenaar ‘behoorlijk aan de goede kant zit’ als het gaat om jeugdproblematiek. door Jos Knijnenburg De behandeling van het raadsvoorstel over het krediet voor de nieuwe

huisvesting van de SJW, dat zoals bekend het thuishonk Boerderij Ter Weer over enkele maanden moet verlaten vanwege de verkoop van het pand aan de Amerikaanse School, had een aardig neveneffect. Zelden was de gemiddelde leeftijd op de publieke tribune tijdens politieke markten zo ‘jeugdig’. Veel jongeren wilden getuige zijn van dit toch zo belangrijke besluit. Het nieuwe onderkomen moet ongeveer 20 jaar meegaan, maar dat dacht het Adelbert College ook toen ze de barakken op de Stadhoudersweg, de latere Wiegmanweg betrokken. Ritske Bloemendaal (D66) liet weten van nut en noodzaak van de SJW wel overtuigd te zijn, al uitte hij enige zorg over de planning zoals die in het voorstel was beschreven. De SJW mag ‘tot na de zomer’ in de boerderij blijven, kan het dan tot oktober nog wel uitzingen, maar daarna moet de huisvesting wel geregeld zijn. Jan van Noort (PvdA/ Groen links) die als aannemer al-

www.uitgeverijverhagen.nl

les weet van bouwen, informeerde naar de aanbesteding. ‘De beste en de goedkoopste?’, zo vroeg hij zich af. Dat men op terrein van Blauw Zwart gaat bouwen zag hij als een pluspunt. De sociaal democraat memoreerde belangstellend naar de toekomstige mogelijkheden voor oefenruimte voor popbandjes bij de SJW die ‘heel goed werk doet’

Kosten WWW-fractievoorzitter Henk de Vries wilde weten of er rekening was gehouden met de exploitatiekosten en eventuele effecten op de huurprijs en de subsidie van de SJW. Dineke den Hartog-Fast (CDA) constateerde dat het goed is dat er nu in jongeren wordt geinvesteerd want ouderen krijgen al genoeg. Ze informeerde naar de contacten met de muziekschool als mogelijke medegebruiker van de nieuwbouw en kreeg direct antwoord van SJW-voorzitter Bart van Amerongen. Men is inderdaad al

Vroege deadline door Pasen In verband met Tweede Paasdag is de inleverdag/tijd voor de krant van volgende week al aanstaande vrijdag 6 april. In plaats van komende maandag 12.00 uur is nu de deadline vrijdag om 10.00 uur strikt. Alleen sportverslagen en nieuws kunt u op Tweede Paasdag tot 12.00 uur mailen. De Wassenaarder verschijnt wel normaal op woensdag 11 april. De redactie wenst u alvast Prettige Paasdagen.

Mooie 3e plaats bij Miss Plussize Fashion 2012

Lentebazaar in de Kievietkerk

Dominique Groenewegen uit Wassenaar is in Eindhoven derde geworden bij Miss Plussize Fashion 2012, een verkiezing voor vrouwen met een grotere kledingmaat. De tweede plaats was voor Annelies Leonard en eerste werd Iris Nieuwenhuis. Groenewegen: ‘Het was echt een super dag! De jury vond het moeilijk om te beslissen, maar ik ben heel erg blij met mijn derde plaats. Ik had niet verwacht dat ik uberhaupt in de top drie kwam’. (Archieffoto: Anton Overklift)

Sociale woningmarkt Wassenaar

Kijk voor het actuele woningaanbod op: www.woonnet-haaglanden.nl

Uw vacature in de krant?

Bel nu (071) 402 29 01

nen in het gebied wel up tot date waren. Eva van Rijen-Kernkamp (D66) probeerde het vanuit het perspectief van de burger te bekijken. Haar vraag naar criteria voor burgers voor wat straks wel en niet kan, leek echter in te druisen tegen de liberale geest van de motie en de inhoud van het voorstel. De indiener van de motie Antoon Claaasen was uiteraard ‘erg ingenomen’ met het collegevoorstel en wees er op dat het alleen de welstand betreft en dat bestemmingsplannen en zoiets als het bouwbesluit gewoon van kracht blijven. Bart Boon (WWW) had ‘grote bedenkingen’. Moet Wassenaar wel vooruit lopen op de afschaffing van de welstand? Hij stelde dat WCE niet mooi of over lelijk gaat, het zijn deskundigen. En hoe wil men de effecten toetsen. Theo Overdevest (CDA) waagde zich op glad ijs door voor te stellen het type aanvraag een rol te laten spelen.

door Jos Knijnenburg

Kapper/Kapster Jacques van Bellen Lid van de raad van Commissarissen Wassenaarsche Bouwstichting

Telefoon 070 - 354 66 00

www.wbv-willibrordus.nl telefoon: 070 511 93 35

Mensen Wonen Leven

Wassenaar - Op zaterdag 21 april opent de Kievietkerk aan de Oranjelaan 2 tussen 10 en 15 uur haar deuren voor de tweejaarlijkse Lentebazaar. U bent van harte uitgenodigd rond te komen snuffelen tussen de brocante, de thuisgemaakte producten, de tweedehandsboeken, de bloemen en de planten, en de andere mooie spulletjes. In het gezellige café de Kieviet kunt u genieten van koffie en zelfgemaakte taart. Evenals in voorgaande jaren gaat een groot deel van de opbrengst naar goede doelen, dit maal binnen de grenzen van ons eigen dorp. De Wereldwinkel, gelegen aan de ‘Eerlijke winkelroute ‘ die onlangs in Wassenaar uitgestippeld is, en het Bewaarde Land, een natuurbelevingsprogramma in de duinen van Meijendel, waar jaarlijks honderden basisscholieren aan deelnemen. Mocht u ze willen steunen door mooie en bruikbare spullen af te staan, dan kunt u deze op dinsdag 17 april tussen 14.00-17.00 uur, op woensdag 18 april tussen 14.00 en 20.00 uur en op donderdag 19 april tussen 14.00 en 17.00 uur inleveren bij de Kievietkerk (geen kleding , schoeisel of speelgoed a.u.b.)

druk in gesprek. Oefenruimte blijkt overigens ook in Leiden en Den Haag voorhanden te zijn. VVDwoordvoerder Hans Akerboom vroeg om een garantie voor de datum van oplevering want ‘we willen niet dat de SJW dakloos wordt’.

Er was maandagavond ook een inspreker die langzamerhand tot de stamgasten behoort, de secretaris van de Cuypersgenootschap Leo Dubbelaar. ‘Helaas weer een aanslag op het cultureel erfgoed’, sprak Dubbelaar somber. Volgens hem gaat het voorstel erg ver, liggen de beschreven ervaringen in andere gemeenten genuanceerder dan beschreven en laakte hij de uitzondering die Wassenaar wil maken voor panden die op de GIP-lijst staan want die hebben geen enkele status. Margaret De Vos van Steenwijk (VVD) vond het welstandsvrije gebied erg groot en stelde voor de duinen en het strand eraf te halen. Ze informeerde naar de besparingen en of alle bestemmingsplan-

Wethouder De Greef legde uit dat het voorstel een vertaling was van de breed aangenomen motie. Met het schrappen van de duinen en het strand als welstandsvrije gebieden had De Greef weinig moeite. Wel maakte hij glashelder dat in het straks aan te wijzen welstandsvrije gebied het beeldkwaliteitsplan uit 2004, dat mevrouw Barnhard eerder bijna demonstratief toonde, niet meer zou worden gebruikt. En, zo betoogde de wethouder richting het CDA, dat geldt ‘op alle onderwerpen’ dus ook bij de bouw van een geheel nieuw huis. In ‘mooi en lelijk’ wilde de wethouder ‘niet verdwalen’. Besloten werd dat het voorstel op een aantal punten nog wordt aangepast alvorens het in de raad ter besluitvorming komt.

Verdraaid goed Wethouder Sanders noemde de ‘synergie’ van Blauw-Zwart, de Boksschool, wellicht de muziekschool en de SJW. ‘Een verdraaid goed centrum voor onze jongeren’. Dat kost veel geld, ‘maar het is niet anders’. De jongeren zelf zorgen door eigen arbeid voor een besparing. Elk gebouw heeft exploitatiekosten maar hoeveel dat hier is, wist de wethouder nog niet. Ervaringsdeskundige Jan van Noort stelde een belangrijke vraag, ‘wanneer beginnen we’. Eerst nog wat procedures en kabels en leidingen leggen, maar wethouder Sanders gaat er alles aan doen om de SJW in oktober onder de pannen te krijgen.

Internationaal Strafhof mag er komen De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vorige week in een uitspraak bepaald dat het Internationaal Strafhof in Benoordenhout er mag komen. De Raad van State heeft het Haagse bestemmingsplan ‘Benoordenhout (Internationaal Strafhof)’ dat de vestiging van het strafhof mogelijk maakt op de plek van de voormalige Alexanderkazerne, dat grenst aan het HaagsWassenaarse duingebied Meijendel, in stand gelaten. De Wijkvereniging Benoordenhout was tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Zoals eerder in deze krant gemeld staat het bestemmingsplan een gebouw voor het Internationaal Strafhof toe met een hoogte van maximaal 25 meter. In het plan is de mogelijkheid opgenomen om van deze maximum bouwhoogte af te wijken. Onder voorwaarden mag het gebouw een hoogte van 45 meter bereiken. De wijkvereniging vindt dat aan die bepaling in het bestemmingsplan moet worden toegevoegd dat alleen mag worden afgeweken van de bouwhoogte van 25 meter als het woongenot voor de omwonenden daardoor niet verslechtert. De gemeente Den Haag heeft op de rechtszitting in februari ‘erkend dat het mogelijk was om de zienswijze van de Wijkvereniging op dit punt te honoreren’. Omdat partijen het eens zijn hoe het bestemmingsplan op dit punt aangepast moest worden, heeft de Raad van State deze bepaling zelf in het bestemmingsplan gewijzigd. Hiermee wordt de tijd die deze juridische procedure in beslag neemt, aanmerkelijk bekort. De overige bezwaren van de wijkvereniging zijn ongegrond verklaard.

Ondernemers Club Wassenaar beleeft boeiende avond

Donderdag stond de zojuist compleet gerenoveerde locatie van J.K. van den Dool in het teken van een tweetal boeiende presentaties. Het Channel Team Wassenaar, die in september het kanaal van Engeland naar Frankrijk overzwom en daarmee bijna 40.000 euro ophaalde voor het Willem Alexander Kinderfonds, presenteerde hun sportieve prestatie. Een reis die, met de voorbereidingstijd mee, wel twee jaar heeft geduurd, werd van idee tot finish aan de hand van fotomateriaal en een indrukwekkende film toegelicht. Aansluitend was het woord aan Jan Lammers, voormalig Formule 1 coureur die dit jaar met succes de Parijs Dakar uitgereden heeft. Een zeer imponerend verhaal waarbij de ins en outs van rijden door zeer moeilijk begaanbaar terrein met een vrachtwagen met een gewicht van wel 10 ton werden duidelijk gemaakt. Aansluitend werden de contacten tussen de Wassenaarse ondernemers onder het genot van een hapje en drankje verder aangehaald. (Foto:Anton Overklift)


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 4 APRIL 2012

Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

VW GOLF V,VAN Bouwjaar 2004 OCCASION DE WEEK: VW GOLF V, bouwjaar 2004 38.000 km!!!! 38.000 km!!!

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s: VW PASSAT VARIANT VW POLO BLUEMTION VW TOURAN FSI 7 pers SEAT ALTEA 1.6 VW TRANSPORTER LWB VW FOX 1.2 TRENDL. VW POLO 1.2 VW GOLF IV FORD FIESTA

Maximaal klantvoordeel € 4.190,-

2008 2010 2006 2004 2007 2006 2005 2003 1999

€ 17.950,€ 13.950,€ 12.950,€ 8.950,€ 12.950,€ 6.500,€ 5.950,€ 5.950,€ 2.500,-

20x VW Golf op voorraad vanaf € 1.500,Of kijk voor alle auto’s op:

www.acvanegmond.nl

€ 8.950,-

GARAGE ADEGEEST ERKEND HYUNDAI SPECIALIST WWW.GARAGEADEGEEST.NL

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT GH=J9H9<) AF?9F?D=A<K=O=?01! L=D=>GGF(/)%-.).,.,'-.)/(+.

SCHOENMAKERIJ H. J. VAN ABSWOUDE

Jaguar S-Type Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie: Accessoires:

8-10-2004 62.725 km Benzine Automaat

Prijs: €

3.0 V6 Executive Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

bestaat deze maand 80 jaar! U bent van harte welkom op dinsdag 10 april vanaf 10.30 uur in onze winkel in Oegstgeest

6 maanden Bovag € 750,10-PR-GH

drankje en een versnapering staan voor u klaar!

18.500,-

De Wassenaarsche Bouwstichting is GOEDE VRIJDAG 6 APRIL EN 2e PAASDAG MAANDAG 9 APRIL

Familie Van Abswoude

ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elek. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Navigatiesysteem, Park Distance Control, Start onderbreking, Stuurbekrachtiging, Tractioncontrol, Verwarmde spiegel(s), Warmtewerend glas, Airbag bestuurder, Automatic climate control, Automatisch inschakelende koplampen, Boardcomputer, Centrale deurvergrendeling afstandbediend, Cruise control, Dagteller, Diepteverstelling stuur, Elektrische stuurverstelling, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Interval ruitenwisser, Leer bekleed stuur, Metallic lak, Mistlampen voor, Regelbare dashboardverlichting, Remkrachtverdeling, Toerenteller, Zij-airbags voor, Zoemer vergeten verlichting.

Dorpsstraat 50 | Oegstgeest

Financiering per maand vanaf €185,-

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

BTW-auto: Nee Gewicht: 1515 Kg 177 kw (240 PK)

Gerekend met een aanbetaling van EUR 10.000,- . Vraag onze adviseur naar de brochure waarin de voorwaarden en actuele rentetarieven zijn vermeld. De financieringsmogelijkheden worden u onder voorbehoud van Kredietacceptatie aangeboden. Alle kredietaanvragen worden door de betreffende kredietmaatschappij getoetst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.

GESLOTEN

• Moed om te

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Starrenburglaan 1 Postbus 2018 2240 CA Wassenaar

om dit heuglijke feit met ons te vieren. Koffie/thee of een

doneren!

M

gir o 1107

ed.nl

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Voor dringende reparatieverzoeken zijn wij bereikbaar op

Dak herstellen? Bouma/ Grundeken bellen! 51146745118394. Uw dak-specialist!

AUTOBEDRIJF

070 511 68 55

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huisStudent wil u graag hel- SCHOTLAND VAKANwerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B pen met COMPUTER- TIE Highlands, riant huis student. Tel. 071-5616768. PROBLEMEN. € 15,- p.u. en cottage. 4/6 pers. www. Tel. 070-5114250. eirescot.nl. Tel. 0172BC SIERBESTRATING 588250, e-mail: eirescot@ Tegelwerk, met afvoer, gra- VAKBEKWAME TUIN- cs.com. tis prijsopgave. Tel. 06- MAN voor al uw werkzaamheden in de tuin o.a.: T.H.: GARAGEBOX 55321682. snoeiwerk, onkruid bestrij- centrum Rijnsburg v.a. SCHILDERSBEDRIJF ding, eenmalige opknap- € 135,- p.m. Tel. 071van den Oever. Vakwerk beurt, maandelijks onderh., 4021324. voor binnen en buiten. Tel. bestratingen en schuttingen, 071-4035280 / 06-54261554. beplanting. Inschr. kvk. Tel. Zelf bomen omgezaagd 06-20648419. of flink gesnoeid? Met onze prof. VERSNIPPERAAR is het zo weg. Tel. 0705111923 / 06-53794870 of mail deversnipperaar@kpn maakt Uw auto weer als nieuw mail.nl.

TELEFOONNUMMER

Van Zelst

www.autosteyger.nl

Leidseweg 420 - Voorschoten - Tel. -071-5765555

• 50-plusser SCHILDERT,

SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

STEUNZOLEN. Erkend •leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319. www.zalenverhuurkruyt •schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

T.K.: 2de HANDS ION v.a. € 950,-. Kees Droogh Tweewielers. Tel. 0714021324.

50/50 deal: tijdelijk de nieuwe Toyota Aygo vanaf € 3.995,-* Er is al een Toyota Aygo vanaf € 7.990,-. Met de 50/50 deal betaal je nu de helft en de andere helft over 2 jaar. Dus kun je nu al Aygo rijden vanaf € 3.995,-. En je betaalt ook nog eens geen wegenbelasting!

Brandstofverbruik (556/2011F/EC) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 km/100 km (22,2 km/l), CO2 99-104 gr/km. * € 3.995,- is de helft van de vanafprijs van de Aygo: € 7.990,-. Geldig van 1 maart t/m 30 april 2012 mits geregistreerd voor 30 juni 2012. Afgebeeld de Aygo Dynamic Orange 5-deurs vanaf € 11.120,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk op www.toyota.nl

SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT

ROELOFARENDSVEEN ROELOFARENDSVEEN

055H

Louwman

Den Haag, Donau 36, 070-3491800 Den Haag, Kerketuinenweg 16, 070-3677466

zaterdag 7 april en GROTE MARKT maandag 9 april, IN 3 HALLEN! 2e ZATERDAG Paasdag ELKE 09.00 - 16.00 uur EN ZONDAG

De VAN Lasso9-16 24, 2371 UURGX DERoelofarendsveen LASSO 24, 2371 GX

kom ook of huur Verhoog uw koopkracht en (ver)koop bij ons! een kraam!

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

FOCKE

AUTOSCHADE

■ B ■ F■ O■ C■ K■ E

Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

FOCWA schadeherstelbedrijf

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

www.autoschade-focke.nl


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 4 APRIL 2012

NIEUWS

Berichten uit

raadhuis De Paauw en het gemeentekantoor Pleidooi voor behoud van commandobunker in Clingendael krijgt mogelijk positief vervolg De brief die de Haagse Wijkvereniging Benoordenhout begin december naar het Wassenaarse college stuurde en waarin de monumentale waarde van de enorme commandobunker langs de van Brienenlaan werd beschreven, krijgt mogelijk een bijzonder gevolg. De Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen die eerder tevergeefs pogingen ondernam om het bunkercomplex in de duinen op de grens van Scheveningen en Wassenaar een museale functie te geven, heeft nu haar oog laten vallen op de bunker die Rijkscommissaris SeysInquart tijdens de laatste oorlogsjaren aan de rand van het landgoed Clingendael liet bouwen, precies op de gemeentegrens van Wassenaar en Den Haag. De stichting zou het nog vrijwel intacte gebouw met het enorme zadeldak willen gebruiken als tentoonstellingsruimte. De kans van slagen is mede afhankelijk van

de plannen van Defensie die in de directe omgeving van de bunker inmiddels flink wat vastgoed gaat afstoten. door Jos Knijnenburg De bunker van 30 bij 60 meter met meerdere lagen en een flinke ondergrondse ruimte die aan de buitenzijde moest denken aan een landbouwschuur of boerderij, is niet het enige bijzondere object op de militaire grond in Clingendael. Er bevinden zich ook nog keukenbunkers en geschutsbunkers van waaruit de commandobunker moest worden beschermd. Wie goed kijkt ziet in de directe omgeving nog enkele betonblokken waaraan de tuien waren bevestigd van een grote zendmast die bij het complex hoorde. Zoals deze krant afgelopen december al berichtte, ontdekte de wijkvereniging dat de commandobunker, die na de oorlog een militaire functie kreeg, nog geen beschermde status heeft. Het is geen rijksmonument en komt ook niet voor op de lijst van objecten die daarvoor in aanmerking komen. Het

bouwsel ligt geheel op Wassenaarse grond, maar het komt ook niet voor op de lijst met gemeentelijke monumenten. Vorig jaar werd bekend dat Defensie vanwege bezuinigingen een groot deel van haar vastgoed wil gaan afstoten. Eén van die objecten is de Julianakazerne die pal naast de commandobunker aan de overzijde van de Van Brienenlaan ligt. In tegenstelling tot het bunkercomplex op Wassenaarse grond in Clingendael, heeft de gemeente Den Haag de naastgelegen Julianakazerne die net op Haags grondgebied ligt, drie jaar geleden al wel de status van gemeentelijk monument gegeven. Als Defensie zich terugtrekt uit de kazerne, dan blijft het gebouw in elk geval behouden. Dat automatisme geldt momenteel nog niet voor de commandobunker die werd vermomd met een schijngebouw om geallieerde bombardementen te ontlopen. Slechts weinigen weten hoe het bouwwerk er van binnen uitziet want de tekeningen zijn nog altijd geheim. De bunker met metersdikke muren kan zelfs niet worden benaderd omdat het met hoge hekken omgeven

parkeerterrein rond het bouwsel nog altijd door Defensie wordt gebruikt. De Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen die afgelopen herfst het plan voor een museum in het bunkercomplex in de duinen nabij de grens tussen Wassenaar en Scheveningen zag stranden omdat er een kolonie vleermuizen huist, wil een fietsroute langs een aantal bunkers in Den Haag gaan uitzetten. De oude commandobunker in Clingendael, waarvan het dak tot 15 meter hoogte reikt, wordt zeker in de fietsroute opgenomen. Of de bunker ook daadwerkelijk toegankelijk wordt en mogelijk als tentoonstellingsruimte kan worden ingericht, is afhankelijk van wat Defensie gaat doen. Medio 2011 kon deze krant al berichten dat de lijst met door Defensie af te stoten kazernes en legerplaatsen nog een vervolg krijgt. Minister Hillen komt nog met een tweede lijst met af te stoten mobilisatie- en andere opslagcomplexen. Pas wanneer Defensie heeft aangegeven zich van het afgescheiden stukje Clingendael terug te trekken, komt een andere bestemming in beeld.

Stabat Mater bij de NPB

Partijvoorzitter op bezoek

Aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, om 19.30 uur zal in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB ds. Marthe de Vries voorgaan in een dienst van tekst en muziek. Uitgevoerd wordt het ‘Stabat Mater’ van Giovanni Battista Pergolesi met Karin Vogelaar, sopraan en Anjo van Hemert, alt. Zij zullen worden begeleid door een strijkkwartet met Freek Koster op clavecimbel. Giovanni Battista Pergolesi werd slechts 26 jaar oud (1710-1736), maar vooral door zijn Stabat Mater onsterfelijk. Het stuk werd in 1736

Prioriteiten stellen loont Afgelopen jaar heeft Politie Haaglanden, waaronder Bureau Wassenaar ressorteert, weer nagenoeg alle doelstellingen behaald. De trend van de afgelopen jaren waarbij mede dankzij goed beleid en nauwe samenwerking met onder meer gemeenten - de toename van criminaliteit is omgebogen naar een daling is voortgezet. De criminaliteit in de regio Haaglanden is voor het tweede jaar op rij gestabiliseerd. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2011 van Politie Haaglanden. De lichte toename van het totaal aantal aangiften van woninginbraken (+3%) op regionaal niveau is toe te schrijven aan een toename van het aantal pogingen. Aandacht voor preventie blijft dan ook het komende jaar zeer belangrijk. Het aantal pogingen wijst erop dat woningbezitters en –verhuurders beter hang- en sluitwerk gebruiken en dat burgers alert zijn op de gevaren van inbrekers. De inspanningen die het politiekorps verricht op het gebied van preventieadviezen ter voorkoming van woninginbraken, werpen dan ook zijn vruchten af. In Den Haag (-7%), Rijswijk (-14%), Wassenaar (-21%) en Delft (-22%) daalde het aantal (poging) woninginbraken aanzienlijk.

Overvallen Nooit eerder zijn zo veel verdachten aangehouden en aangeboden

bij het Openbaar Ministerie. Het aantal overvallen is voor het tweede jaar op rij fors gedaald en ook de aanpak om jonge criminelen een halt toe te roepen werpt zijn vruchten af. Het aantal overvallen daalde afgelopen jaar met maar liefst 17%. Regio Haaglanden zet het overvallenteam ‘Twister’ in dat na een overval naar het plaats delict gaat en waar mogelijk het onderzoek ondersteunt. Het team richt zich volledig op overvallen en hield 80 verdachten aan. De aanpak wordt ook in 2012 ongewijzigd voorgezet.

Belangrijkste partner In meer dan 80% van het aantal opgeloste misdrijven gaat het om een aanhouding op heterdaad, in ruim 80% van die gevallen is informatie van burgers doorslaggevend geweest. Dit geeft het belang van burgerparticipatie aan en maakt dat Haaglanden zich ook komend jaar inzet voor het betrekken van de burger bij het politiewerk. Burgerbetrokkenheid begint op het niveau van informatievoorziening; snelle juiste informatie is steeds vaker van belang. Politie Haaglanden lanceerde daarom in juni haar eigen Youtube kanaal om opsporingscommunicatie nog breder en beter in te zetten. In enkele gevallen leidde aandacht op internet en televisie ertoe dat de verdachten aangehouden zijn.

besteld door de broederschap van San Luigi di Palazzo te Napels en was bestemd voor Goede Vrijdag van dat jaar. Oorspronkelijk moest deze compositie dienen als afwisseling van het tot dan toe in Napels veel uitgevoerde Stabat Mater van Scarlatti. Het werd in de achttiende eeuw de meest gedrukte compositie. Rousseau omschreef in 1754 de beginmaten van het werk als ‘het volmaakste en ontroerendste dat ooit uit de pen van een musicus kwam’. U bent van harte welkom in het gebouw aan de Lange Kerkdam 46. Toegang vrij.

Art of Breathing in de Wittenburg

Partijvoorzitter ruth peetoom bezocht zaterdag Wassenaar en sprak met diverse inwoners over de koers van het CDA en andere zaken die de mensen én Wassenaar bezig houden. v.l.n.r: Theo Overdevest, Meindert Stolk, Fenna Gunneman, Jan Stallinga, Dienke Dekker, Cees Tukker, Hilde Westera, Ruth Peetoom, Ronald Zoutendijk en Dineke den Hartog.

Het gaat goed met Wereldwinkel Wassenaar

Cursus over het leven van Jezus Wassenaar - Ds. Marthe de Vries geeft een cursus over verschillende Jezus-opvattingen op donderdag 12, 19 en 26 april; een middagcursus van 15.00 tot 17.00 uur en een avondcursus van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van de Vrijzin-

Wassenaar - Van 12-15 april (2 avonden en een weekend) wordt in Wassenaar de Art of Breathing cursus gegeven in het Koetshuis van Kasteel de Wittenburg. Volgens de makers een praktische en inspirerende cursus die je inzicht geeft in de geheimen van de adem. Met behulp van ademtechnieken, leer je een methode om de geest snel tot rust te brengen en vrij te maken van stress en zorgen. Deze methode laat je bovendien ervaren hoe je in zeer korte tijd nieuwe energie krijgt en tegelijkertijd diepe ontspanning kunt voelen. Onafhankelijke wetenschappelijke studies hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat de unieke ademtechniek Sudarshan Kriya, die in deze cursus wordt aangereikt, de lichamelijke en geestelijke gezondheid sterk bevorderen. Zie ook www.aofl.nl en www.aolresearch.org. Info: Anneke van Rosse, anneke.van.rosse@aofl.nl, of 06 1429 1290. nige Geloofsgemeenschap NPB, Lange Kerkdam 46. Al vanaf het allereerste begin zijn er verschillende interpretaties van het leven van Jezus geweest. Was hij de gnostische meester of de rabbi, diep geworteld in de Joodse traditie; was hij een oproerkraaier, zoals de Romeinen hem zagen of was hij een eenvoudige timmermanszoon? Er zijn in de afgelopen jaren een aan-

tal prikkelende monografieën over Jezus verschenen die heel wat stof tot gesprek geven, zoals bijvoorbeeld het boek van Bruce Chilton, Rabbi Jesus of van de filmmaker Paul Verhoeven. Kosten: 20 euro. Opgave bij Marthe de Vries: marthedevries@dds.nl. Gaarne bij uw opgave vermelden of u voor de middag- of de avondcursus komt.

Nieuwe koersseizoen op draf- en renbaan Duindigt gaat komende zondag van start

Kopen bij de Wereldwinkel bied je prachtige en (h)eerlijke producten.

In de media verschenen berichten dat de Wereldwinkels in zwaar weer verkeren en dat sommige winkels vorig jaar zelfs hun deuren moesten sluiten. Maar Wereldwinkel Wassenaar doet het onverminderd goed. Dat is natuurlijk te danken aan de vele trouwe klanten, maar zeker ook aan de onvermoeibare inzet van de medewerkers. Het jaarverslag 2011 van Wereldwinkel Wassenaar laat zien dat het voor hen weer een bijzonder jaar was. Ondanks de moeilijke economie kon het afgelopen jaar worden afgesloten met een zeer redelijk financieel resultaat. Iets wat niet had gekund zonder de grote inzet van de 44 medewerkers, die allen op vrijwillige basis, maar zeer professioneel, deze unieke cadeaushop runnen. Naast de winkelverkoop werden in 2011 allerlei activiteiten en festiviteiten georganiseerd, waardoor de winkel nog meer bekendheid kreeg. Zo stond men met een kraam tijdens de Afrikadag op 21 mei, op de Vrijwilligersmani-

festatie op 15 oktober en het Kerkenfestival op 10 september. World Fairtrade Day werd gevierd met het uitdelen van ontbijtproducten. De verkoop van kerstpakketten, ook in 2011 een belangrijk deel van de omzet, kwam laat op gang maar uiteindelijk met een goed resultaat en de ‘Kerstfair’ ging succesvol van start met een speciale koopavond voor de trouwe klanten. De medewerkers van Wereldwinkel Wassenaar hopen dan ook dat steeds meer Wassenaarders hen weten te vinden, want het kopen van deze producten helpt echt. Uit onderzoek blijkt dat 2,8 miljoen mensen direct profiteren door de connectie met fairtrade. Opvallend is dat vooral met de handnijverheidsproducten relatief veel werkgelegenheid is gemoeid, vooral voor vrouwen die arbeid combineren met het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Kopen bij de Wereldwinkel bied je prachtige en (h)eerlijke producten en is bovendien een unieke vorm van armoedebestrijding. Een winwin situatie. Meer info: www.wereldwinlelwassenaar.nl

Komende zondag gaat het nieuwe koersseizoen op draf- en renbaan Duindigt van start. Vorig jaar beleefde de inmiddels 106 jaar oude hippodroom een moeizaam seizoen. Een fors aantal van de geplande koersen werd geannuleerd waardoor flinke gaten in de koersagenda ontstonden. De baan aan de Waalsdorperlaan zou door allerlei financiële problemen zelfs met sluiting worden bedreigd. Er werden de laatste jaren ambitieuze plannen aangekondigd om Duindigt op te knappen en deels te vernieuwen, maar van uitvoering is tot nu toe nog geen sprake. Toch is er aan de vooravond van het nieuwe seizoen nieuws te melden. Het afgelopen weekeinde kreeg de baan een nieuwe exploitant die onder de naam Renbaan Duindigt BV i.o. gaat optreden. De bekende paardensportjournalist André buurman krijgt als commercieel manager de dagelijkse leiding over de Wassenaarse baan. door Jos Knijnenburg Duindigt kampt al langer met een imagoprobleem. Daar waar de baan vroeger in de regio en zelfs landelijk een begrip was, twijfelt menigeen na alle berichten over financiële problemen, een mogelijke sluiting van Duindigt en zelfs een verhuizing of de draf- en renbaan nog wel in bedrijf is. Vier jaar ge-

leden pakten zich donkere wolken boven Duindigt samen toen plannen om 4,5 hectare grond van de noodlijdende baan te verkopen aan projectontwikkelaar OVG door de ledenraad van de overkoepelende stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) werd weggestemd. De deal moest niet alleen 11 miljoen euro opleveren, maar voorzag ook ondermeer in de bouw van een countryclub, nieuwe stallen, tribunes en vergaderruimtes. Met het plan zou de baan die destijds gebukt ging onder een miljoenenschuld, uit de zorgen kunnen komen. De gemeente Wassenaar, die in het OVG-plan een kans zag om Duindigt duurzaam te kunnen laten voortbestaan, was bepaald niet geamuseerd maar zag de actie van de NDR als een gegeven. Wassenaar stelde begin 2007 een gebiedsvisie voor de draf- en renbaan op waarin precies wordt aangegeven wat planologisch wel en niet op het uitgestrekte terrein mag gebeuren. Een document dat op dit moment nog steeds al leidraad voor nieuwe ontwikkelingen fungeert. Ruim een jaar geleden werd bekend dat ontwikkelaar VolkerWessels een nieuw plan voor Duindigt zou gaan maken. Burgemeester Hoekema liet toen nog eens fijntjes weten dat iedereen weet wat de voorwaarden zijn. Vlak voor het begin van het nieuwe seizoen kan worden vastgesteld dat het op het terrein van de planvorming het afgelopen jaar weliswaar stil is gebleven, maar dat Duindigt bepaald nog niet door de hoeven is gezakt.

De nieuwe manager van Duindigt André Buurman liet eind vorige week weten de rijen te willen sluiten. Hij streeft naar samenwerking op alle fronten, waarbij de bewoners van Duindigt, de trainers, de NDR, de besturen van andere banen, de Businessclub en alle andere betrokkenen er samen iets moois van moeten maken. ‘Het is voorbij met alle geruzie en het wantrouwen’, aldus Buurman. Een statement dat in de huidige Wassenaarse politiek niet zou misstaan. In het vakblad Draf & Rensport, dat tijdens iedere koers op Duindigt op de tribune massaal wordt geraadpleegd om de kansen van de deelnemende paarden in te schatten, een opmerkelijk positief verhaal over de rensport op de Wassenaarse baan. Die krijgt dankzij buitenlandse steun een flinke impuls dankzij de ‘bovenmodale’ prijzengelden die zo mogelijk worden. Ondanks alle problemen waar Duindigt de afgelopen tijd mee heeft gekampt, van achterstallig onderhoud tot te lage prijzengelden, kan de baan nog altijd rekenen op veel liefhebbers. Dat bleek toen afgelopen november het idee werd gelanceerd om de Derby te verplaatsen naar Victoria Park. De vele reacties spraken boekdelen.

Voorzitter van Hospice Wassenaar Gabrie Lansbergen (l.) ontvangt de cheque uit handen van Rotary-voorzitter Harry van der Meijden.

Houtactie Rotary Club: € 10.000 voor Hospice Wassenaar De houtactie van Rotary Club Wassenaar-ter Horst is een goede traditie in ons dorp. Ieder jaar hakken en verkopen de Rotarians prima open haardhout voor een goed doel. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Hospice Wassenaar dat kampt met ruimtegebrek. In Hospice Wassenaar kunnen ongeneeslijk zieken in een zo huiselijk mogelijke, liefdevolle en veilige omgeving afscheid nemen van het leven. In het Hospice wordt de thuissituatie zo dicht mogelijk benaderd en mogen familie en vrienden doorlopend bezoeken. Het wordt daarom ook wel ‘bijna thuis huis’ genoemd. Hospice Wassenaar is sinds 2005 gevestigd op de bovenste verdieping van een appartementengebouw achter het Sophieke Huis. Het voorziet in een grote behoefte in Wassenaar, Voorschoten en omringende gemeenten: zozeer, dat het Hospice een ernstig gebrek aan ruimte heeft. Om de nood op korte termijn te lenigen heeft de Wassenaarse Bouwstichting een appartement op een lager gelegen etage beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd zoekt het bestuur naar een nieuw onderkomen dat ongeveer twee keer zo groot is als de huidige 220 m2. Naar verwachting zal de zoektocht enkele jaren in beslag nemen. In de tussentijd moet het tijdelijke appartement worden ingericht. De opbrengst van de Rotary Houtactie is bestemd voor de aankoop van nieuwe bedden, tafels en stoelen die t.z.t. zullen meeverhuizen naar de grotere, permanente huisvesting.

Haardhout Twaalf maanden geleden werd het koersseizoen 2011 aangekondigd als ‘het jaar van de waarheid’, maar de jaren daarvoor werden ook zo genoemd. Zondag begint gewoon seizoen 106 op de baan waar de natuur in dit jaargetijde haar zaakjes alweer prima op orde heeft.

De afgelopen maanden hebben de Wassenaarse Rotarians ca 150 kuub open haardhout verkocht. De opbrengst van de actie werd verder verhoogd doordat ook Wassenaarders die geen open haard hebben, de actie voor het Hospice hebben gesteund met een donatie. Afgelo-

pen zaterdag staken de Rotarians de armen uit de mouwen. Terwijl de vrachtauto’s hun bezorgrondes door het dorp maakten, werd er in de Hartekamp vol overgave gehakt om al het hout op tijd in de zakken te krijgen. Aan het einde van de middag zat het karwei erop en werd de houthakdag afgesloten met een gezellige borrel. Rotary-voorzitter Harry van der Meijden verraste Gabrie van Lansbergen, voorzitter van Hospice Wassenaar, met een cheque t.w.v. € 10.000.

Veel steun Een groot woord van dank verdienen de Wassenaarse bedrijven J.K. van den Dool B.V., Gebr. Van der Holst en Zn. B.V. en BouwCenter Wassenaar B.V. die vrachtwagens beschikbaar stelden en in het bijzonder de chauffeurs van deze bedrijven die al vele jaren een vrije zaterdag geven om het Rotary-hout rond te brengen. De firma Henk Bos en Hamaco leenden hakmaterieel uit, de Wassenaarse Reddingsbrigade stelde het clubhuis in het bos beschikbaar en zo werd het een prachtige Wassenaarse actie voor het Hospice. Het versgehakte hout mag nu de hele zomer drogen en is dan tegen het komende stookseizoen in topconditie. Wilt u bij nader inzien ook haardhout hebben? Dat kan. Als u een email stuurt naar Rotarywassenaar@hotmail.nl kan er voor € 90 alsnog een kuub bij u worden afgeleverd. Alle extra inkomsten zijn natuurlijk bestemd voor Hospice Wassenaar. Op zondag 20 mei kunt u een f ietstocht maken langs de mooiste plekjes van Was¬¬senaar en Voorschoten en tegelijkertijd het Hospice steunen. De fietsdag wordt georganiseerd door de drie Wassenaarse Rotary Clubs én de Rotary Clubs van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Doel is om veel geld bijeen te brengen, want die vurig gewenste, grotere huisvesting voor het Hospice moet er komen. Meer informatie over de Rotary Fietsdag volgt binnenkort in deze krant.


Zoekt u een unieke locatie voor uw huwelijksfeest, uw bedrijfsfeest of jubileum? Strandpaviljoen Sport heeft alle faciliteiten in huis om u en uw gezelschap een onvergetelijke dag en/of avond te bezorgen. Kijk voor meer informatie op www.strandpaviljoensport.nl of bel 070-5114076/06-54253388

KEUKENS EN APPARATUUR

Tapijt, gordijnen en binnenzonwering

TEGELVLOEREN

wand-vloertegels natuursteen parket laminaat tapijt keukens apparatuur gordijnen binnenzonwering

Sandtlaan 42-56Katwijkwww.nieuwonen.nl


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 4 APRIL 2012

SERVICE

l i i e m a F

AANLEVEREN

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@dewassenaarder.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Snelle zorginzet

ProfZorg thuiszorg Leidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg AWBZ, PGB, WMO of particulier Inschrijven is gratis

071-5728028

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie.

”Je kunt maar één keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.” Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken. tFFONPPJFOQFSTPPOMJKLBGTDIFJE tVCFQBBMU[FMGXBBSFOIPFVBGTDIFJEXJMUOFNFO tBBOEBDIUWPPSVXHFWPFMFOTFOXFOTFO tIFUBGTDIFJE[PSHWVMEJHFOMJFGEFWPMWPPSCFSFJE

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar) uitvaart@geertjeponsteen.nl Wassenaar - Voorschoten e.o.

Postbus 48 2250 AA Voorschoten

www.geertjeponsteen.nl

NUTTIGE DIENSTEN telefoonnummers

VERVOER BIJ-BUS Werkdagen 9.30-11.00 uur. Tel.: 517.78.70. Rolstoelvervoer, Stichting Gehandicapten Wassenaar. Werkdagen van 10.00-12.00 uur, tel. 511.02.76. Infomaat, Lokaal Loket Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woning en vervoersvoorzieningen. Tel. 5118075. Ma. t/m vr. 9.00-14.00 uur Dagschool 50+. Telefoon: 070-2156462 Klussendienst Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW). Telefoon: 511.31.33. Maandag t/m vr. 9.30-11.30 uur. Open Eettafels (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26 OppasService (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.22.26 Boodschappenhulpdienst (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.75.76 Ouderen in Beweging (WOB). Telefoon: 5176975 Tafeltje Dek Je (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26. Trefcentrum (WASTO). Tel.: 517.75.27. Parkinson bewegingsgroep. Telefoon 3462217.

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt met een overlijden, kunt u - 24 uur per dag contact met ons opnemen

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl info@dehorstenuitvaartverzorging.nl Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)

Florence Thuiszorg, Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 070 – 7544055. Verpleeghuis Duinstede: Deijlerweg 208, 2241 AL Wassenaar, tel. 070-7543333. www.florencezorg.nl. Thuiszorgwinkel Wassenaar: Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 070-7546060. Dagverzorging: voor meer informatie belt u de Thuiszorgwinkel, tel. 070-7546060. Servicepakket: Gezondheidsservice: tel. 0704131000 (werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur). Algemene informatie: www.florence-zorg.nl en info@florence-zorg.nl.

De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar

Vragen over spraak en taal?

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere maandag van 10.00-11.00 uur

LOGOPEDIEPRAKTIJK HEIJMANS

Van Hallstraat 2 - Wassenaar Tel. 070 - 5119077 – Internet: www.logopedist.nu E-mail: wassenaar@logopedist.nu

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Acute Huisartsenzorg buiten kantooruren Buiten kantooruren (van 17.00 uur tot 8.00 uur) wordt de acute huisartsenzorg gecoördineerd via het call-centrum van de doktersdienst: 070 3469669. Buiten kantooruren: iedere dag tussen 17.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s moregns; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen wordt de acute huisartsenzorg gecoљrdineerd via het call-center van de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): 070-3469669. Route-beschrijving huisartsenposten en werkwijze SMASH via www.smashaaglanden.nl. Gezondheidscentrum Wassenaar Spreekuren van de medisch specialisten van Bronovo Ziekenhuis, huisartsen en diverse andere zorgverleners. Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en bereikbaar op nummer 070-5127200. Voor meer informatie over alle spreekuren en tijden: zie www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar PatriciaHљcker& Martin Witsmeer, Verloskundigen. Voor afspraken en beschikbare weekenddiensten: tel. 070-5142594.

HAESEBROECK PARTICULIERE THUISZORG BV Kerkstraat 69, Wassenaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Telefoon 0705141833; 24 uur service: 06-12262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl <mailto:thuiszorg@ haesebroeck.nl. THUISZORG STICHTING PROFZORG - Openingstijden: 8.30 uur tot 16.30 uur. - Algemeen telefoonnummer voor thuiszorg en huishoudelijke zorg 071-5728028. - 24 uur bereikbaar voor noodgevallen. - Verpleegkundig spreekuur maandag 14-15 uur algemeen nummer of 06-41400171. - Vragen over zorg in natura, pgb, wmo of particuliere zorg 071-5728028. - Voor vragen over wachtlijst 071-5769794. Bezoekadres: Leidseweg 163, Voorschoten. www. profzorg.nl <http://www.profzorg.nl/> en info@ profzorg.nl Afd. Wassenaar van de Nationale Vereniging De Zonnebloem De Zonnebloem zorgt voor ontmoetingen tussen zieken, gehandicapten en vrijwilligers. secretaris: Paul Meltzer, tel.: 5117307 contactpersoon huisbezoek : mw. G. Meijer, tel. 5110236 HOSPICE WASSENAAR Telefoon: 070-5121130 www.hospicewassenaar.nl UVV AFD. WASSENAAR Telefoon: 5110676 of 5117420 BEREIKBAARHEID WIJKAGENTEN: Telefoon: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: Wijkagenten.Wassenaar@haaglanden.politie.nl

Valent RDB: voor zorg, welzijn en wonen afdeling Wassenaar Het adres voor: • Voedingsvoorlichting en Dieetadvise- ring: Hofcamp-weg 65, tel. 071-4093333. • Zorg voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tot 4 jaar: o.a. consultatiebureau voor baby’s en peuters en cursussen zwangerschapsgymnastiek: Hofcamp-weg 65, 2241 KE Wassenaar. • Gezondheid Service Meerzorg: biedt dienstverlening op het gebied van zorg, comfort en gezondheid aanvullend op de diensten van Valent RDB, bijvoorbeeld particuliere zorg, zorg aan cliënten met een persoonsgebonden budget, cursussen, services, kortingsregelingen en informatie: tel. 071-4093333. Meer informatie? Bel het centrale nummer 0714093333 of kijk op www.thuis-en-gezond.nl

SLACHTOFFERHULP POLITIE HAAGLANDEN AFDELING WASSENAAR Slachtofferhulp Politie Haaglanden afdeling Wassenaar maakt inmiddels deel uit van Slachtofferhulp Nederland (SHN), regio MiddenWest. Het regiokantoor is gevestigd aan de Dr. Lelykade 60a, 2583 CM Den Haag. Telefonische is het regiokantoor bereikbaar op nummer 0900 01 01 of 070 7890121. E-mail: regio.middenwest@ slachtofferhulp.nl. W: www.slachtofferhulp.nl <http://www.slachtofferhulp.nl> .

STICHTING BIJ-BUS: Vervoer van licht gehandicapten en ouderen met vervoersproblemen. Aanvragen voor busritten van maandag t/m vrijdag van 9.30-11.00 uur bij de meldpost, tel. 5177870.Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.00-10.00 uur.

MELDNUMMER DIERENNOODHULP & TOEZICHT OP DIERENWELZIJN Tel. 071-5216662 of mail kantoor@dbruijnland.nl

APOTHEEK: Op zaterdag is Apotheek Wassenaar-Zuid geoepnd van 10.00-12.00 uur en Apotheek Langstraat geopend van 9.30 tot 13.00 uur. Maandag t/m vrijdag zijn de apotheken geopend van 8.3017.30 uur. De Mediq Apotheek is op zaterdag geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten de normale openingsuren wordt de dienst waargenomen door de Dienstapotheek Bronovo, Bronovolaan 1c, telefoon 3246085. Deze apotheek is ook ‘s nachts geopend. TANDARTS: Het inloopspreekuur tijdens de weekenddienst is komen te vervallen. De betrokken tandartsen hebben op hun antwoordapparaat een nummer ingesproken dat voor spoedeisende hulp gebeld kan worden.

Dienst praktijk ZON: Van 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK KWADRAAD: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 088 900 4000 (lokaal tarief). Dit telefoonnummer geldt ook voor spoedgevallen buiten kantooruren. Inloop- en telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 09.00-10.00 uur. RODE KRUIS afd. WASSENAAR Van Heeckerenstraat 2a, 2242 GX Wassenaar, tel. 5113992. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-13.00 uur. DIABETES De Telefonische Hulpdienst voor Diabeten is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar, voor hulpverlening en voorlichting via 0334725083. THUISZORGWINKEL WASSENAAR Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen, Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 0800-2887766 (gratis). Open: ma. t/m vr. van 9.0017.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. www. vegro.info STICHTING WELZIJN OUDEREN WASSENAAR (SWOW) Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5112226. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je en Open Eettafel, tel. 070-5112226. SeniorenAdviseur, tel. 070-5117576. INFOMAAT, LOKAAL LOKET Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5118075. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woningaanpassing en vervoersvoorzieningen. OPPASSERVICE SWOW Voor verzorgers van mensen met een handicap, ouderen en langdurig zieken. Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 5112226. STICHTING RONDOM MANTELZORG Stichting Rondom Mantelzorg biedt in Wassenaar en andere gemeenten advies en ondersteuning aan mensen die voor een ander zorgen zomdat diegene, vanwege handicap of ziekte, extra hulp nodig heeft. Tel. 079-7502380 van 9.00 uur en mail: info@ rondommantelzorg.nl Of bel de consulent, tel. 06-0657971063.

RECHTSHULP/ADVOCATEN Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Info: 0705141531 - spoed 06-53444683. KINDER- EN JONGERENTELEFOON: 071-5120611.

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST: SOS telefonische hulpdienst Sensoor. Voor een gesprek. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 0900-0767 of kijk op www.sensoor.nl http:www. sensoor.nl MULTIPLE SCLEROSE VERENIGING NEDERLAND MSVN Contactpersoon: Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435. BUREAU BEMIDDELING & MEDIATION Ook voor Wassenaar. Helpt bij oplossing van conflicten, bijvoorbeeld tussen buren. Diensten zijn gratiss. Meldt u zich telefonisch tussen 9.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 0800-0233222 of 24 uur per etmaal via www.Bemiddelingmediation.nl. DIERENAMBULANCE WASSENAAR 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772. Stichting ‘WOEDI’ Wassenaarse Ouderen en Dieren voor opvang en verzorging van huisdieren van hulpbehoevende ouderen in noodgevallen. Info: 070-5117857; 0705112160. SPREEKUUR OPVOEDINGSONDERSTEUNING WASSENAAR Dit spreekuur is bedoeld voor ouders die vragen hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Er zijn geen wachtlijsten. Wekelijks wordt het spreekuur gehouden in raadhuis de Paauw in de ruimte van de Schooladviesdienst. Ouders kunnen afspreken via: 070-5118500.

www.dewassenaarder.nl Oplage 13.600 Uitgave van

Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25 Redactie Sonja van Gerven - tel.: 06-22855148 e-mail: redactie@dewassenaarder.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Wassenaarder Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Daily shop * Boekhandel De Kler * Boekhandel Bruna * C1000 * Slagerij Groeneveld * Openbare Bibliotheek

KERKDIENSTEN PROT. GEMEENTE VAN WASSENAAR Donderdag 5 april - Goede Vrijdag Dorpskerk: 19.30 uur: ds. J.A.D. van der Boon, Avondmaalsviering. Kievietkerk: 19.30 uur: Avondmaalsviering ds. J.M. de Klerk. Messiaskerk: 19.30 uur: Schrift en Tafel ds.N.K. Mos. Vrijdag 6 april - Goede Vrijdag. Dorpskerk: 19.30 uur: ds. J.A.D. van der Boon, Lijdensmeditatie. Kievietkerk: 19.30 uur: kerkenraad. Messiaskerk: 11.00 uur: Heilige Viering. 19.30 uur: ds. N.K. Mos. Lezing lijdensevangelie met passiemuziek. Zaterdag 7 april - Stille Zaterdag Dorpskerk: 19.30 uur: ds. J.A.D. van der Boon, Paasnacht, Doopviering. Kievietkerk: 20.30 uur: kerkenraad. Messiaskerk: 20.20 uur: ds. N.K. Mos, Paaswake. Zondag 8 april - 1e Paasdag Dorpskerk: ds. J.A.D. van der Boon. Kievietkerk: ds. J.M. de Klerk. Messiaskerk: ds N.K. Mos. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 5 april, Witte Donderdag: mw. ds. M.F. de Vries. 6 april, Goede Vrijdag: mw. ds. M.F. de Vries. 8 april, Pasen: mw. ds. M.F. de Vries. Trinity International Church invites you to join us for warm, Christ-centered fellowship. Sunday Service 10:00 a.m. (nursery provided), Christian Education 11.30 a.m. Men’s Women’s Youth, MOPS (Mothers of Pre-Schoolers) and Small Group Ministries; Gruttolaan 23, Leidschendam (one block north of the Leidschenhage Mall; behind St. Antoniushove Hospital) (070) 5178024 www.trrinitychurch.nl (http://www.trinitychurch. nl) CHURCH OF OUR SAVIOUR The English Speaking International Roman Catholic Church of The Hague: Weekend Eucharist at the church of Our Lady of Good Counsel, Bezuiden-houtseweg 157, on Saturdays at 19.30 and on Sundays at 10.00. Religious Education Programme and creche provided on Sundays. Weekday Eucharists at the Parish House, Ruychrocklaan 126, 2597 ES The Hague, on Mondays and Fridays at 09.30. Office hours 09.30-13.00 Mon. to Friday (excluding Wednesdays). Tel. 0703280816, Fax: 070-3281486, E-mail: info@parish.nl, website: www.parish.nl. A warm welcome to all! Pastor: Fr Sjaak de Boer. UNIVERSEEL SOEFISME: Op de eerste en de derde zondag van de maand om 11.00 uur wordt een Universele Eredienst gehouden in de Universel Murad Hassil in Katwijk. De heer H.J. Witteveen spreekt op de 4e zondag over een aantal belangrijke aspecten uit de wereld-religies en het Soefisme. KERKGEBOUW ‘REHOBOTH’ Anth. van Leeuwenhoekkade 36, 2251 JS Voorschoten Zondag 6 april: 19.30 uur: cand. Joh. Van Eijsden. Zondag 8 april: 9.30 uur: ds. A.A.W. Boon 16.30 uur: ds. D. Siebelink. EVANGELIEGEMEENTE WASSENAAR Adelbert College, Deijlerweg 163. Zondag 6 april 19.00 uur: dhr. E.J. Westera - Goede Vrijdag. 8 april, 10.30 uur: dhr. E.J. Westera. AMERICAN PROTESTANT CHURCH OF THE HAGUE Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague (on #22 bus line). Sunday morning worship schedule: 9:00 Р Traditional Service; 10:00 Р Contemporary Praise Service; 11:30 Р Traditional Service with Choir. 10:00 Sunday School for all ages. Nursery available. Contact the Church Office, (070) 3244490 or office@apch.nl, Mon-Fri from 9:00-1:00 for latest information on Bible Studies, Missions, Women’s Fellowship and Youth Activities. Website: www.apch.nl <http://www.apch.nl/> . All are welcome in our “House of Prayer for all nations.” Rev. Tim Blackmon, senior pastor. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Parochie H. Augustinus St. Jozef, Parklaan 28 Donderdag 5 april, Witte donderdag, 19.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. Magnificat Cantorij. Na de viering is er in de Sacramenskapel tot 22.00 uur gelegenheid te waken met de Heer. (Gezamenlijke viering van de R.K. kerken in Wassenaar). Er is deze dag geen Eucharistieviering om 9.00 uur. Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag. 15.00 uur: Kinderkruisweg in de St. Jozefkerk. 19.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer in de Goede Herder (Gezamenlijke viering van de R.K. kerken in Wassenaar. Zaterdag 7 april, Paaszaterdag, Hoogfeest Verrijzenis van de Heer. Plechtige Paaswake m.m.v. Magnificat Cantorij. Zondag 8 april, Paaszondag, 9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. The New Voices. Maandag 9 april, Paasmaandag, 10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Dinsdag 10 april, 9.00 uur: Eucharistieviering. Donderdag 12 april, 9.00 uur: Eucharistieviering. Zalen Pasen voor ieder. Parochie H. Augustinus De Goede Herder, Stoeplaan 4 Zaterdag 7 april, 18.00 uur: Paaswake/Eucharistieviering voor jong en oud in de Goede Herderkerk Zang Koor: Pastorella. Zonag 8 april, 9.15 uur: Eucharistieviering voor Franstalige parochie. Zondag 8 april, 11.00 uur: Hoogfeest van Pasen. Eucharistieviering in samenwerking met de Franse parochie met zang: Paroachiële Dameskoor i.s.m. het Franse parochiekoor. Maandag 9 april, 10.00 uur: 2e Paasdag Eucharistieviering in de St. Jozef (géén vieringen in DGH). Vrijdag 13 april, 9.00 uur: Eucharistieviering Mariakapel. Parochie H. Augustinus St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 Zaterdag 7 april, 19.30 uur: Gezamenlijke Gezinspaaswake 3 Wassenaarse RK-kerken m.m.v. Pro Deokoor. Zondag 8 april, 19.30 uur: Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen m.m.v. St. Caecilia-koor, na afloop koffie/thee/fris. Maandag 9 april, Geen viering, zie St. Jozef. Woensdag 11 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.


FITNESS | TRX | SPINNING | YOGA | BODYPUMP | BODYSHAPE | CX WORX | BOXING | PILATES | PERSONAL TRAINING | BODYBALANCE FYSIOTHERAPIE | CRÈCHE | SAUNA | SENIOREN FITNESS | WEIGHT CONTROL | SPORT MASSAGE | ZONNEBANK | HEALTHBAR | BEAUTY SALON

DONDERDAG 5 APRIL TUSSEN 7:00 EN 10:00 UUR

VROEGE

VOGEL ACTIE LID WORDEN VOOR € 0,=

HOFCAMPWEG 270 | 2241 KM WASSENAAR | TELEFOON: 070-5119645 | WWW.AEROFIT.NL

The Frog

BELEEF EEN ROMANTISCH CONCERT IN DE PRACHTIGE AMBIANCE VAN

KASTEEL DE WITTENBURG

ZONDAGMIDDAG, 22 APRIL 2012

Breestraat 137 - Leiden

Pianisten duo

THE CANN TWINS Aanvang concert 14.30 uur Zaal open 13.45 uur

5 - 6 - 7 APRIL

E L A S R E P U S Absolute bodemprijzen

€ 25,-

€ 15,-

P.P.

P.P.

TOEGANGSPRIJS

HIGH TEA

PAUZE ARRANGEMENT

INCLUSIEF VRIJE GARDEROBE EN VRIJ PARKEREN

UITGEBREID EN AMBACHTELIJK BEREID MET HEERLIJKE THEEMELANGES. AANVANG VANAF

INCLUSIEF LEKKERNIJEN BEREID

TOEGANGSPRIJS

€ 25,-

LEDEN VAN VERENIGING INTERNATIONAAL ONTVANGSTCENTRUM VAN HET BEDRIJFSLEVEN DE WITTENBURG ONTVANGEN 25% KORTING

DOOR DE CHEF-KOK EN EEN GLAS CHAMPAGNE

12.30 UUR

RESERVEREN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID, VIA KASTEEL DE WITTENBURG // 070 515 15 00 // CONCERT@WITTENBURG.NL

Kasteel de Wittenburg Landgoed de Wittenburg 1 2244 BV Wassennaar 070 515 15 00

Boekhandel De Kler Langstraat 148 2242 JZ Wassenaar 070 517 02 75

De Toonzetter 06 25 35 89 51

KORTINGEN TOT WEL 70% Magazijnrestanten € 5,- tot € 30,Actuele collectie en veel avondkleding


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 4 APRIL 2012

NIEUWS

Aanvraag omgevingsvergunning voor kunstmuseum op Voorlinden krijgt een meer dan warm welkom

v.l.n.r. Wanda Snelders, Karel de Jong, Madelon Moorlag, Frank Plantenberg, Menno de Jager, Maarten Hogenboom, Theo van Deursen. Ingrid v.d. Marel ontbreekt.

Nieuwe Bewonersvereniging ‘Horst en Duin’ Afgelopen maand is officieel Bewonersvereniging ‘Horst en Duin’ opgericht. Een aantal bewoners van het in 1999 gerealiseerde Plan Beukendael (grofweg het gebied tussen Eikenlaan/Eikendael, Eikenhorstlaan, Raaphorstlaan en een deel van de Rijksstraatweg) vond het tijd om de handen ineen te slaan met voorlopig als belangrijkste doelen: beveiliging, belangenbehartiging richting de gemeente; coördinatie bij verkeersproblematiek en het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk. Een eerste inventarisatie eind vorig jaar van initiatiefnemers Karel de Jong, Theo van Deursen en Wanda Snelders leerde dat er flinke belangstelling voor een bewonersvereni-

ging in de wijk bestaat. Een aantal vergaderingen later was de vereniging een feit met de installatie van het bestuur, bestaande uit: Menno de Jager (voorzitter), Frank Plantenberg (vice-voorzitter), Madelon Moorlag (penningmeester), Ingrid v.d. Marel/Wanda Snelders (secretaris) en algemene bestuursleden Karel de Jong, Theo van Deursen en Maarten Hogenboom. Het bestuur zal zich de komende tijd vooral richten op de organisatie van een buurtfeest op vrijdagavond 11 mei. Alle buurtbewoners krijgen hiervoor een schriftelijke uitnodiging, waarin zij ook meer informatie zullen aantreffen over de mogelijkheden van een lidmaatschap.

Stille Week in de Dorpskerk

Afgelopen woensdag werden in raadhuis De Paauw de plannen gepresenteerd van het museum dat ondernemer en kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh op het door hem aangekochte landgoed Voorlinden wil gaan bouwen. Het museum voor de befaamde Caldic kunstcollectie komt nabij het landhuis Voorlinden in een nieuw te bouwen 100x47m behuizing. door Jos Knijnenburg Het ontwerp is van de Rotterdamse architect Dirk Jan Postel van bureau Kraaijvanger. De hoogte van het gebouw met veel glas en muren in een ‘duinzandkleur’ is beperkt tot 7 meter omdat 3.000 vierkante meter van het totale vloeroppervlak (7.500 vierkante meter) ondergronds in een souterrain wordt gerealiseerd. De bouw van het tentoonstellingsgebouw gaat gepaard met een restauratie van het omliggende park dat ooit werd ontworpen door een lid van de tuinarchitectendynastie Zocher die op zoveel andere plekken in Wassenaar hun handtekening achterlieten. Het monumentale landhuis Voorlinden zelf krijgt een functie als restaurant en kantoor. Enkele weken geleden toen er op de waterpartij op Voorlinden nog volop kon worden geschaatst, vond in het landhuis de presentatie plaats van het plan Duindael. Dat wordt de nieuwe naam van het Johannahuis dat wordt verbouwd tot een

exclusief appartementencomplex. Duindael en het nog naamloze museum dat Joop van Caldenborgh op Voorlinden wil gaan bouwen hebben iets met elkaar gemeen. Beide initiatieven konden het afgelopen jaar rekenen op een zeldzaam warme ontvangst in de Wassenaarse politiek. Toen de raad zich afgelopen oktober boog over een voorstel van het college met als titel ‘Ontwikkeling Landgoed Voorlinden’, stapten er eerst vijf insprekers naar voren die het initiatief van Van Caldenborgh uitgebreid bewierookten. Daarna kwamen de woordvoerders van de politieke partijen woorden tekort om te vertellen wat voor een unieke kans Wassenaar hier krijgt en daar zit iets in. Terwijl er enkele kilometers verderop in het Catshuis wordt gebroed op nieuwe bezuinigingen, krijgt de gemeente Wassenaar midden in de crisis een museum voor één van de belangrijkste particuliere kunstverzamelingen van het land bijna in de schoot geworpen. Volledig met eigen geld gefinancierd en met een totaal prijskaartje waarvan de initiatiefnemer zelf zegt dat ie het nog niet heeft gezien. Alleen al voor de aankoop van het 40 hectare omvattende landgoed Voorlinden telde Van Caldenborgh medio vorig jaar 15,5 miljoen euro neer en voor dat bedrag kocht hij voornamelijk heel veel natuur.

Aanvraag De indiening van de officiële aan-

Met de Palmzondag is ook dit jaar een aanvang gemaakt met de Stille Week. Na de vespers op maandag en dinsdag is er deze week ook op woensdag om 19.30 uur een vesper in de Koorruïne van de Dorpskerk. Op Witte Donderdag hebben ze daar een dienst van Schrift en Tafel in de Zuiderzijbeuk van de kerk. Aan deze dienst werkt de cantorij mee. Ook de dienst van Witte Donderdag begint om 19.30 uur. Op Goede Vrijdag is er, om te beginnen, om 19.45 uur (dus een kwartier later dan op voorgaande dagen) een vesper in de Koorruïne. Tijdens deze vesper zullen fragmenten uit het Lijdensevangelie worden gelezen. Aansluitend is om 20.30 uur een bijeenkomst in de kerk, waar in de vorm van een concert de kruiswegstaties worden gezongen. De dienst van de Paasnacht, op Stille Zaterdag, begint om 20.30 uur. Aan de dienst van de Paasmorgen werkt de cantorij mee, samen met Janine Poot-Wielenga, fluit. Zoals al jaren een mooi gebruik is, zal er voor de kinderen, die met hun ouders meekomen naar de kerk, in de Koorruïne, de vergaderkamer en de crêche het paasontbijt zijn.

V.l.n.r. Wethouder Henk de Greef, Joop van Caldenborgh, architect Dirk Jan Postel en burgemeester Jan Hoekema buigen zich over het plan. (Foto:Anton Overklift)

vraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van het museum op Voorlinden was woensdag geen alledaagse. Normaal stuurt de aanvrager de stukken digitaal of per post op en wacht af. Van Caldenborgh kwam de stukken, tekeningen en onderzoeksrapporten persoonlijk op De Paauw afgeven. Burgemeester Hoekema had er twee dagen eerder al een opmerking over gemaakt tijdens een bijeenkomst voor alle buurt- en wijkverenigingen. De naaste buren van de op Clingenbosch aan de Dennenlaan woonachtige Van Caldenborgh waren al geïnformeerd over het plan dat veel aandacht van de media kreeg. De wijkbewoners hadden naast alle lof eerder hun zorgen over het verkeer naar en vanuit het museum op Voorlinden geuit. Vooralsnog worden er 75.000 bezoekers per jaar verwacht. Met het nieuwe museum op Voorlinden krijgt de kilometers lange duinrand in Wassenaar er opnieuw een publiekstrekker bij al zal het geheel letterlijk een ander publiek trekken dan Duinrell en de Roggewoning. Een gevoelige strook grond. In het landschapsontwikkelingsplan (LOP) dat afgelopen maandag tijdens de politieke markt aan de orde kwam, wordt de suggestie voor een nieuwe fietspad langs de duinrand bij Blankenburg en Voorlinden gedaan, maar dat werd direct door organisaties als Duinbehoud afgeraden. Joop van Caldenborgh lijkt er in geslaagd om met een ontwerp voor een gebouw in de duinrandzone te komen dat wel de zegen krijgt van alle betrokkenen. De vergelijking met het automuseum van Evert Louwman in landgoed Reigersbergen is snel gemaakt. Daarvoor moesten meer dan 1.000 bomen worden gekapt. Voor het museum op Voorlinden hoeven slechts enkele bomen te wijken. Door het souterrain blijft het museum laag en de duinen zichtbaar, een zorg van Wassenaarse politici. Veel glas en slanke kolommen maken het tot een totaal ander gebouw dan het automuseum waarin auto’s en bezoekers bijna geen daglicht zien. Met het verkrijgen van een omgevingsvergunning is een half jaar gemoeid. Voorlopig wordt voor de opening van het museum op Voorlinden gemikt op eind 2014.

Timmerfabriek Maaldrift 10 jaar Timmerfabriek Maaldrift was op 30 maart 2002 het eerste bedrijf dat haar deuren opende,op het toen nieuwe industrie terrein Maaldrift, langs de A44. Afgelopen vrijdag was er dus alle reden voor een feestje vanwege het 10 jarig bestaan van de locatie, maar ook van het bedrijf.

De kinderen met de Palmpaasstokken.

Bijna Pasen Het leek vorige week dinsdag alsof er niemand kwam in de Sint Jozefkerk. Uiteindelijk, om klokslag tien uur, waren er ongeveer tachtig kerkgangers. Pastoor Michel Hagen sprak de senioren toe en heette allen welkom. De Magnificat Cantorij onder leiding van Rien Calis verzorgde de muziek op uitstekende wijze. Na de viering was er het gezellig samenzijn in Sion. Café Noir, de werkgroep in de Sint Jozefparochie die altijd zorgt voor koffie, had alles klaarstaan. Ondanks de Veertigdagentijd een koekje/paaseitje erbij, en het glaasje advocaat met slagroom verhoogde de sfeer. Dat er in de Sint Jozefkerk wordt gezorgd voor jong en oud was ook zondag, Palmzondag, te ervaren. Op de Sint Jan Baptistschool waren de Palmpaasstokken gemaakt, versierd met palmtakjes, en allerlei lekkers. Op Palmzondag gingen er

ongeveer 35 tot 40 kinderen tijdens de eucharistieviering naar de Kinderwoorddienst waar door Eva, Mariëlle, Birgit en Marian het Palmpaasverhaal op voor de kinderen begrijpelijke wijze werd verteld. Ook werden de symbolen van de Palmpaas uitgelegd. Het broodhaantje bovenop weten de kinderen: de haan kraaide drie keer toen Petrus zei dat hij Jezus niet kende. Na afloop gingen de kinderen de Palmpaas rondbrengen. Naar mensen die ziek zijn, mensen die het moeilijk hebben en senioren, nóg ouder dan degenen die in de Seniorenviering aanwezig zijn geweest. Van alle markten thuis, die Sint Jozefparochiekern, deel uitmakend van de Parochie H. Augustinus. De Sint Jozefschool heeft haar Paasviering deze week op donderdag, Witte Donderdag, aanvang 08.45 uur in de Sint Jozefkerk. Ga eens kijken. De vieringen van Pasen staan in deze krant vermeld en op de kerkdeuren.

Eigenaar Wim Qualm, die uit de aannemerij kwam, is 10 jaar geleden gestart, met het maken van ramen deuren en kozijnen. De liefde voor hout en het vak heeft hem er toe bewogen om toen het roer om te gooien en zich volledig te richten op de timmerindustrie. Wim Qualm: ,,In de afgelopen 10 jaar hebben we een leuk en gevarieerd klantenbestand opgebouwd, en zien de klanten regelmatig terugkomen. We leveren complete puien met hang en sluit-

werk en isoaltieglas, als ook een enkel raampje of deur, of een isolatie ruit of lijstwerk voor aftimmeringen. Ons moderne en geavanceerde machinepark is geschikt voor grotere productie, alsook voor specialistisch werk, zo kunnen we voor alle klanten maatwerk leveren en voldoen aan hun wensen.” Over de economie maken Wim Qualm en zijn medewerkers zich geen onnodige zorgen. Natuurlijk merken ze ook wel dat het allemaal wat moeilijker gaat, maar zij leveren een gespecialiseerd produkt. De eisen en wensen worden steeds zwaarder van de kozijnen, ramen en deuren, de ontwikkeling staat niet stil. Het wordt steeds moeilijker deze produkten te maken, en niet gespecialiseerde bedrijven kunnen niet meer aan deze voorwaarden voldoen.

Wim Qualm met Abbie, Jean, Koos en Sophia. (Foto: Bouwe Prins)

Qualm: ,,Wij zijn met de tijd meegegaan en kunnen voorlopig nog aan alle eisen voldoen die gesteld worden door de Nedelandse Bond van Timmerfabrikanten, de NBVT. Zo kunnen bijvoorbeeld tegenwoordig de kozijnen en deuren en ramen worden uitgevoerd met triplebeglazing, een extra dubbel isolatieglas. Ook de voorwaarden voor Hang- en sluitwerk worden steeds kritischer, hoor eens om je heen hoe veel inbraken er zijn, met goed en veilig hang- en sluitwerk, dat ook volgens de voorwaarden geplaatst is vanuit de fabriek, maken het steeds moeilijker om in te breken. Hout is een natuurproduct, waar we zuinig op moeten zijn, vandaar dat het hout steeds meer met een FSC keurmerk wordt ingekocht, of met een COC nummer, hierdoor krijg je de garantie dat het hout uit de eerlijke gebieden komt en de bossen bij kap, herplant worden, waardoor onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen profiteren van dit product.” Kortom, meer dan genoeg redenen voor een feestje voor het 10 jarig bestaan, vandaar dat de deuren vrijdag van 17.00-19.00 uur geopend waren voor een hapje en een drankje voor genodigden. Timmerfabriek Maaldrift heeft ervaren en gemotiveerd personeel die erg van hun vak houden en dat zie je ook terug in het produkt wat ze leveren. ,,Met het personeel en aanhang zijn we na afloop nog lekker gaan eten, kortom een geslaagde dag, en een tevreden gevoel over de afgelopen 10 jaar. Wij danken alle mensen die hun belangstelling hebben getoond afgelopen vrijdag en gaan met frisse moed weer verder voor de volgende 10 jaar,” aldus Wim Qualm.

De UVV Voorjaarsbeurs komt er weer aan Op 16,17,18 en 19 april organiseert de Unie Van Vrijwilligers weer een kledingbeurs (voorjaars- en zomerkleding) in het van Heeckerenhuis. De kledingbeurscommissie hoopt ook dit jaar weer een groot succes te maken van deze gezellige beurs waar men o.a. veel leuk geprijsde kleding aantreft. Men kan er ook accessoires vinden zoals hoeden, sieraden, ceintuurs en sjaals. Verder zijn er schoenen en een afdeling met bric à brac spulletjes. De dames hopen op inbreng van mooie dames- en herenkleding. Op maandag 16 april kan men van 11.00 - 19.00 uur modieuze duurdere merkkleding en schoenen inbrengen. (geen baby- en kinderkleding en ook geen sportkleding of sportschoenen). Maximaal 15 stuks p.p. De verkoop is op dinsdag 17 april van 14.30 – 19.00 uur

* standaard enkelvoudige glazen sterkte van +4.00 tot -6.00, cyl 2.00. vraag in de winkel naar de prijzen van andere glazen...

Katwijk. Noordzeepassage 101 2225 CD T 071.4013305

De kledingbeurscommissie is heel blij met gratis beschikbaar gestelde draagbare kledingstukken ( damesen herenkleding), schoenen, tassen, hoeden, sjaals, sieraden, ceintuurs, snuisterijen enz. Deze kunt u afgeven op woensdag 11 april en donderdag 12 april van 10.00 12.00 uur, op vrijdag 13 april van 10.00 – 14.00 uur en op maandag 16 april van 11.00 - 19.00 uur in het van Heeckerenhuis, van Heeckerenstraat 2. Meer info kan men vinden op www.uvvnet.nl/wassenaar.

The First Lions Ladies Day brengt 6.000 euro op Het Charity-evenement, The First Lions Ladies Day, onlangs georganiseerd door de ladies Lions Wassenaar De Pauw, was een enorm succes. Zoals eerder in deze krant gemeld kwamen kwamen meer dan 600 Wassenaarse vrouwen naar kasteel De Wittenburg om dit unieke charity-evenement, dat geheel in het teken stond voor vrouwen, te bezoeken. Eenmaal over de rode loper bij de entree van het kasteel is er meteen die sfeer, met de melodieuze muziek van de harpiste Sara Nicols, en tientallen prachtige gedecoreerde stands die het geheel compleet maakte. Het was inderdaad een walhalla voor vrouwen. Van mode tot astrologie en van taxeren van juwelen tot biologische broden. Dorpsgenote Joke Bruijs was de enthousiaste ladyspeaker tijdens de twee spetterende modeshows, met

een speelse catwalk van 50 meter tussen de stands door waarover de Lions-dames de nieuwe voorjaarsmode van tien modewinkels showden tijdens muziek van dj Cooligde. Aan alles was gedacht. Ook aan een gezellig bourgondisch eetplein waar de catering van kasteel De Wittenburg de heerlijkste hapjes verzorgde. Stagiaires Juliette, Daimy, Toeloe, Shaen en Anne van het Adelbert College waren de hele dag in touw om alle deelnemers het naar hun zin te maken. De Lions is zeer tevreden met de opbrengst van 6.000 euro, een geweldige prestatie. De opbrengst van dit bijzondere evenement gaat naar Zorgboerderij De Oliehoek en het Nederlandse Rode Kruis Wassenaar. Beide schaffen hiervan een defibrillator aan. De dames van de Lions Club Wassenaar de Pauw bedanken alle deelnemende bedrijven, sponsoren en gasten voor hun bijdrage.

Koe cadeau

JK van den Dool BV is het nieuwe tuinseizoen begonnen met een prachtige nieuwe overdekte showtuin van maar liefst 1.000m2. Na een succesvolle en drukbezochte thema-avond voor vele Wassenaarse ondernemers op donderdag, was er zaterdag een meer besloten happening. Samen met alle personeelsleden en hun gezinnen werd de nieuwe showtuin officieel geopend tijdens een gezellige barbecue. De personeelsleden hadden met elkaar een grote verrassing voorbereid voor Piet, Jan en Jaco van den Dool. Een enorme koe in echt ‘Dool-rood’ werd binnengedragen. Dat was een geweldige verrassing.

€ 208*

f Merkmonturen inclusie r o o v N E Z A L G N E L IL R B N E Z IJ R P e p r e h c s r e p su

en woensdag 18 april van 10.00 14.00 uur. De Uitverkoop van alle overgebleven gedoneerde kleding is op donderdag 19 april van 10.00 12.00 uur. Het afrekenen en ophalen van niet verkochte kleding is op woensdag 18 april van 15.30 - 16.30 uur. De opbrengst van de beurs is, zoals gebruikelijk, bestemd voor de activiteiten en projecten van UVVWassenaar.

€ 187*

CHEAP MONDAY

€ 228*

€ 196*

Leiderdorp. Winkelhof 11 2353 TR T 071.5413580


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 4 APRIL 2012

NIEUWS

Cultureel overleg Wassenaar

Roest topper van de maand:

evenementenagenda 6 april, uitvoering ‘Stabat Mater’ van Giovanni Battista Pergolesi met Karin Vogelaar, sopraan en Anjo van Hemert, alt met begeleiding van een strijkkwartet met Freek Koster op clavecimbel. Aanvang: 19.30 uur. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Lange Kerkdam 46. Toegang is vrij

Recept v/d week: Dessert

Kersenroomijs - IJscrème Weeg eerst alle ingrediënten af. Zet een rvs schaal in de diepvriezer. Snijd het vanillestokje open en schrap de vanille eruit. Roer de eidooiers in een schaal met suiker zonder te schuimen. Breng melk, slagroom en vanillekruim plus stokje al roerend aan de kook. Even laten trekken, stokje verwijderen en 1 dl kokende melk al roerend bij de dooiers voegen. De eidooiers ‘wennen’ dan aan de warmere temperatuur. Daarna het ei/suikermengsel bij het roommengsel voegen. Pan weer op laag vuur zetten en ongeveer 10 minuten blijven roeren tot de massa voldoende is gebonden. Dat is het geval als de massa aan een houten lepel blijft ‘hangen’. Beslist niet laten koken. Zeef de crème en laat het dan in de voorgekoelde schaal afkoelen. Af en toe roeren en geheel laten afkoelen in de koelkast.

Samsung 40” LED televisie Kristalheldere Full HD-beelden door de HyperReal Engine 100 Hz CMR-beeldkwaliteit

12 april, lezing ‘Tante Roosje’ door Paul Glaser. Aanvang: 20.00 uur in de bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40 Toegang: € 6,- Leden € 5,- Reserveren gewenst: lezingen.wassenaar@obvw.nl of tel.: (070)-5113397 www.obvw.nl

Wordt geleverd met voet.

14 april, 16.00 tot 17.00 uur orgelconcert door Gonny van der Maten, cantor-organist van de Geetekerk in Utrecht. In de Dorpskerk. Plein 3. Toegang is vrij.

Normaal € 849,-

14 april, ‘Unforgetable - Nat King Cole’ Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 18,- 65+/CJP/K&O € 17,- . In de Warenar, Kerkstraat 75. www.warenar.nl 15 april, Paauwconcert: Ysaye Strijktrio met Felicia van den End, dwasfluit. Aanvang: 12.00 uur. Losse kaarten vanaf 11.30 uur verkrijgbaar € 16,-. Leden van het Nut, K&O Leiden en de Streekmuziekschool Leiden € 15,- . Jongeren t/m 23 jaar € 12,50. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22

NU:

Ingredienten:

€ 599,-

15 april, 15.00 tot 17.00 uur Simon Rigter Quartet. Jazz Sociëteit Wassenaar, Schoolstraat 6. Informatie: www.jazzsocieteitwassenaar.nl

(meeneemprijs!)

Ingrediënten 8 personen 100 g poedersuiker 400 g amarenen of kersen zonder pit citroen sap Basiscrème 6 eidooiers 200 g suiker

Bezorgprijs: € 639,Digitaal pakket: € 99,-

20 en 21 april, 20.15 uur - komedie ‘Gebroken ijs’ van Haye van der Heyden. Toegang: € 11,Kortingspas: € 9,- In de Warenar, Kerkstraat 75. Informatie en reserveren: (070)-5179218 of reserveren.mimicri@gmail.com 21 april, 16.00 tot 17.00 uur orgelconcert in de Dorpskerk door Anneke en Rijk Jansen, respectievelijk cantor-organist van de Kievietkerk en de Dorpskerk. Plein 3. Toegang is vrij. T/m 22 april, expositie Gerda Edelaar in Hotel Buitengoed Hagenhorst, Oud Clingendaal 7 Meer informatie bij Marissa Wilmink: tel. (070)-5121200 of mwilmink@hagenhorst.nl T/m 29 april, tentoonstelling Galerie in de Molen: Ada Sier, objecten, schilderijen; Albert Meine van Essen, aquarellen, olieverf. Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag 14.00 tot 17.00 uur. www.kunstgroepwassenaar.nl T/m 11 mei, expositie Ab van Overdam, schilderijen ‘Duin- en waterlandschappen’. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Goede Vrijdag en Pasen gesloten. Voor inlichtingen: mw J. Huijzer (070)-5122208 en Ab van Overdam (070)-5117748 T/m 19 augustus, tentoonstelling ‘Heer Bommel en de brandweer’ in het Brandweermuseum, Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak via 0629011009 of brandweermuseum@wassenaar.nl

www.roest.tv

Bang & Olufsen Oegstgeest Lange Voort 11A 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

Amarenen Prak in een kom de helft van de kersen met het citroensap en de poedersuiker. Hak de rest van de kersen grof en voeg aan de pulp toe. Maak verder op smaak met citroensap en bijvoorbeeld een scheutje Crème de Cassis. Voeg dit toe aan het afgekoelde ijsmengsel en draai er in de ijsmachine een dikke ijscrème van.

GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

GW Roest BV Lange Voort 11F + G 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

0,3 l slagroom 0,5 l melk 1,0 vanillestokje Receptuur: Kookatelier Wassenaar Samen koken. Da’s leuk, lekker & leerzaam.

Wilt u een keer proef koken bij een van onze kookclubs: www. kookatelierwassenaar.nl Of bel Francesco 06-53.370.580.

WZK Waterpolo draait goed Zaterdagavond speelde de dames 1 tegen Donk 4. Het team van Donk 4 bestond uit oud-internationals. Ondanks dat was het een sportieve wedstrijd en liep het gelijk op. Tijdens dit spel wist met name het publiek er een goede sfeer in te krijgen. Deze wedstrijd liep af met een eindstand van 9 - 7 in het voordeel van WZK. Dit mede door mooie doelpunten van Jamilla Hogenboom en Anouk Noordervliet. WZK CJ1 werd vorige week kampioen en moest deze week wederom

bewijzen waarom en hoe. De kampioensploeg heeft ook het afgelopen weekend top gepresteerd. Ditmaal werd ZDHC C1 uit Den Haag getrakteerd op een 26-3 nederlaag. Joop Sassen was met 8 treffers wederom de topschutter van WZK. Ook Jason Everard (5), Max Goense (5) en Rein Goedhart (4) waren prima op schot. Zelfs de verdedigers Robin Stoute en Bart van der Velde hadden hun bijdrage met ieder 2 doelpunten. Het was wederom een schitterende wedstrijd van de kant van WZK.

Enorm snelle combinaties en hele mooie assists. Heren 1 speelde thuis tegen DJK-ZAR, welke in de uitwedstrijd nog maar net verslagen kon worden. WZK kan zich geen puntverlies veroorloven met nummer 2 Brandenburg op slechts 2 punten. WZK begon zeer sterk aan de wedstrijd, maar na de snelle 1-0 van Patrick van Eijk wist de keeper van DJK-ZAT meerdere malen goed de bal uit het goal te houden.Vervolgens was hij echter kansloos op een schitterend schot van Menno de

Jong in de bovenhoek na een mooie pass van Patrick. Roderic Vonk bracht WZK op een comfortabele 3-0, ook hij wist met een mooi schot het net te vinden. WZK ging door, maar vergat aan het einde van de eerste en het begin van de tweede periode een overtalsituatie af te maken, maar op de schoten van Patrick was geen antwoord, zowel de 4-0 als de 5-0 uit een strafworp kwamen van zijn hand. In de derde periode ging Raymond Vonk door met een paar mooie midvooracties, eerst maakte hij de 7-1 en na de 7-2

ook de 8-2. Vervolgens ging Patrick nog even door met schieten, dat werd snel achter elkaar 9, 10 en 112! In de laatste periode leek het of WZK wat gas terug nam, de gasten scoorden uit een man meer en een midvoor actie twee keer achter elkaar, 11-4. WZK was wat slordig in de afronding, 2 man meer werden verspeeld en uiteindelijk mocht de Amsterdamse ploeg nog wel een man meer afronden. Hiermee kwam de eindstand op 11-5 uit, een heerlijke wedstrijd van WZK.

Kom proefvaren bij Frappant! De “Frappant lijn” is ontwikkeld omdat vele mensen zoeken naar een sloep of vlet waarbij ze het gevoel hebben om in een “echte” boot te varen. Men wil de degelijkheid voelen en tegen staal of aluminium aan kunnen kloppen.

Maar bij de behoefte aan een buitenboordmotor zijn er ook goede oplossingen.

Een dieselmotor roept datzelfde gevoel op en dit in combinatie met een mooie betimmering.

En het is “Frappant” dat dit zo goed heeft uitgepakt.

De lijn aan boten is bovenal ontwikkeld om in deze degelijkheid te varen tegen een zeer aantrekkelijk prijs.

Wij hopen dat u de site met veel plezier bekijkt waarna u bij ons d.m.v. mail of een belletje een proefvaart kunt aanvragen. Bezoek ons op de Hoge Rijndijk 103 in Zoeterwoude Op vrijdag 6 april en 2e paasdag van zijn wij

open van 10.00 tot 16.00 uur

Frappant bv | Hoge Rijndijk 103 | 2382 AD ZOETERWOUDE | T. 0621 874 443 | www.frappantsloep.nl | info@frappantsloep.nl

www.frappantsloep.nl


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 4 APRIL 2012

NIEUWS

Groente- en fruitkraam Langstraat ‘doorn in het oog’ van de winkeliersvereniging De gemeente gaat het aantal locaties voor standplaatsen voor bijvoorbeeld - groenten en snacks in de periode 2012 - 2016 terugbrengen. Het gaat hierbij voor een deel om plekken die niet worden bezet, zoals in de Charlottestraat in Kerkehout, aan de Oostdorperweg nabij het beeld van de kolenman en de fruit- en groentenkraam in de Langstraat. door Henriëtte Priester ‘Het verheugt ons in hoge mate dat we erin zijn geslaagd het standplaatsenbeleid te wijzigen in een nieuwe nota ‘Standplaatsenbeleid’ van de gemeente,’ schrijft het bestuur van winkeliersvereniging Wassenaar in het informatiebulletin aan de leden. ‘Na meer dan drie jaar overleg is eindelijk de standplaats in de Langstraat geschrapt. Dat betekent dat de fruit- en groentenkraam, een doorn in het oog van de vereniging, daar niet zal terugkeren. De aanhouder wint!’ aldus het bestuur.

Zoals deze krant al op 9 februari meldde omvat het nieuwe standplaatsenbeleid, naast de regelgeving voor vaste standplaatsen (bijv. de verkoop van bloemen) en seizoen standplaatsen (ijs, oliebollen, kerstbomen e.d.), ook tijdelijke seizoensstandplaatsen. Tot die laatste categorie worden ondermeer de kramen gerekend waarin politieke partijen in verkiezingstijd hun boodschap aan de Wassenaarse kiezers uitdragen. Tot de vaste standplaatsen behoren die van de bloemenkiosken op de Van Zuylen van Nijeveltstraat/Van Oldenbarneveltweg en op het Stadhoudersplein. Omdat het op deze twee plekken om permanente bebouwing gaat, vallen beiden niet onder het standplaatsenbeleid. Dat geldt wel voor het bloemenverkooppunt aan de Clematislaan/ Rozenplein. Vaste standplaatsen mogen het hele jaar door worden ingenomen op alle dagen van de week. Aan het Rozenplein mogen vanwege de verkeersveiligheid alleen op

Johnny’s Pizza viert 20e verjaardag in Wassenaar

vrijdag en zaterdag bloemen worden verkocht, maar de gemeente ziet deze plek die oorspronkelijk toen er nog geen rotonde lag, direct aan de kruising Rozenplein lag, toch als een vaste standplaats. Andere locaties met vaste standplaatsen in Wassenaar zijn de Berkheistraat (snacks), de Oostdorperweg (bloemen), de Wiegmanweg (snacks) en de verkooppunten voor vis, snacks en kaas op het Stadhoudersplein. In de nieuwe nota met het standplaatsenbeleid worden een vijftal locaties van standplaatsen genoemd die de gemeente wil laten vervallen. Er wordt gesproken van een ‘uitsterfbeleid’. Naast de al genoemde plekken aan de Oostdorperweg en de Charlottestraat betreft het een locatie op het Stadhoudersplein die momenteel alle drie niet zijn bezet. Daarnaast wil de gemeente de standplaats voor de zaterdagse verkoop van groenten in de Langstraat laten vervallen omdat standplaatsen in het centrum winkelgebied niet zijn toegestaan.

Word Vrijwilliger * Wandelvrijwilliger (vacaturecode H 038): Welke wandelliefhebber neemt zo nu en dan een oudere Wassenaarder mee voor een ommetje in eigen woonomgeving of elders (strand, landgoed)? * Computer Wizz (vacaturecode IJ 019): Wie helpt aan huis ouderen computerproblemen (liefst ook Apple) oplossen en maakt hen wegwijs? * Unicef coördinator (vacaturecode P 010): Wie helpt in Wassenaar de verkoopactiviteiten (o.a. kaartenverkoop) van Unicef producten aansturen en begeleiden? Verkoopaccent in de herfst.

Johnny’s Pizza aan de Rijksstraatweg 362 viert deze week zijn 20e verjaardag en wil dit feest met héél Wassenaar vieren. Johnny’s Pizza begon 20 jaar geleden as eerste pizzabezorgbedrijf in Wassenaar en dat werd een hype in de jaren 90. En nu, 2 decennia later en uitgebreid met 6 brommers en 1 auto, vliegen de pizza’s daar nog steeds over de toonbank. Heel veel kinderen zijn grootgebracht met de pizza’s van Johnny’s en de bezorgers en komen, na jaren en jaren, steeds weer terug naar het oude pizza-adresje, waar het zo gezellig was en nog steeds heerst daar de warme familiesfeer. In 2008 besloot Johnny’s Pizza samen te gaan werken met New York Pizza om,. naast de traditionele Johnny’s pizza’s, de Wassenaarders ook de originele Amerikaanse pizza’s te laten proeven. Zodat de klanten nog meer keuze hebben bij het bestellen van pizza’s. Want met meer dan 100 vestigingen in Nederland kent New York pizza een nog groter aanbod van (biologische) pizzas, pasta’s en fingerfood. Johnny’s Pizza is nu een shop-in-shop bedrijf met New York Pizza aan haar zijde. Dus iedereen, die de zaak binnenkomt, zal er twee pizzabedrijven vinden. Bovendien worden er in allebei de pizzazaken geen gebruik gemaakt van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. En omdat Johnny’s Pizza jarig is bieden ze de Wassenaarders aanstaande zaterdag alle afhaal-pizzas (25cm) naar keuze aan voor 2,99 euro. Dus iedereen is zaterdag welkom van 16.00 uur tot 22.00 uur aan de Rijksstraatweg 362. De Wassenaarse pizzaliefhebbers, die niet kunnen afhalen, mogen natuurlijk ook bellen naar Johnny’s Pizza 070-5114799 of naar New York Pizza 070-5114445. Dan kosten de bezorg-pizza’s (25 cm) naar keuze alleen aanstaande zaterdag 4,99 euro per stuk.

Interesse in een van deze of een andere vacature in het vrijwilligerswerk? Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale Wassenaar, het steunpunt voor vrijwilligerswerk in onze gemeente. Van Heeckerenstraat 2, tel. 511 31 33, e-mail info@ vrijwilligerscentralewassenaar.nl, www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl. Openingstijden ma t/m vr van 09.30-12 uur, do ook van 14-16, uur, vr van 09.30-11.30 uur. Vraag ook naar de vacaturemappen bij de bibliotheek of op het gemeentekantoor.

STUNT

het héle jaar 2012 Halve pagina De Wassenaarse krant

Dezelfde ruimte* in

Feesttarief

€ 250,-

€ 125,Uw voordeel € 125,-

Hele pagina De Wassenaarse krant

Dezelfde ruimte** in

Feesttarief

€ 400,-

€ 200,Uw voordeel € 200,-

* Het formaat van een halve pagina in De Wassenaarse Krant (Tabloid formaat) komt overeen met een kwart pagina in De Wassenaarder (Dagblad formaat) ** Het formaat van een hele pagina in De Wassenaarse Krant (Tabloid formaat) komt overeen met een halve pagina in De Wassenaarder (Dagblad formaat)

De bovenstaande tarieven zijn inclusief full colour, exclusief btw

Deze tarieven gelden voor ALLE ondernemers/bedrijven. Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u contact opnemen met Jose Koenrades Tel. 06-81411685 of jose.koenrades@uitgeverijverhagen.nl

RLW knap tweede bij Astrin Awards

Palmpasen op de Sint Bonifaciusschool

Mavo 3 van het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft op de internationale mobiliteits beurs Intertraffic in Amsterdam de tweede prijs gewonnen. De klas gooide hoge ogen met een project over de mobiliteit in 2025. In de RAI wonnen de leerlingen een cheque ter waarde van 750 euro. De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter tevens Tweede Kamerlid Charlie Aptroot (links) aan v.l.n.r. Pippa Bestebreurtje, Jeroen Aalbers, docent Epema, Robert Riggolt en Emilio Paimo.

Norga Simons, Wassenaars Vrijwilliger van het Jaar 2011, en VCW voorzitter Jacques van den Boer.

Wie wordt Wassenaars Vrijwilliger van 2012? Opgelet Wassenaarders en Wassenaarse vrijwilligersorganisaties. Het is weer mogelijk om kandidaten aan te melden voor de verkiezing van Wassenaars Vrijwilliger van het Jaar. Alle vrijwilligersorganisaties hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging en een aanmeldingsformulier ontvangen. Deze uitnodiging en aanmeldingsformulieren zijn ook te downloaden via de website van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW), www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl. Hier vind je ook informatie over de criteria.

Dus ken je iemand die zich op bijzondere wijze als vrijwilliger heeft ingezet in de Wassenaarse samenleving de afgelopen tijd? Zet hem of haar extra in het zonnetje en meld deze kanjer uiterlijk 31 mei aan als kandidaat voor deze titel. Na deze datum zal een onafhankelijk jury uit de inzendingen een winnaar kiezen. De uitslag van de verkiezingen zal bekend worden gemaakt tijdens het Wassenaarse vrijwilligersfeest dat op 19 oktober a.s. zal plaatsvinden in Cultureel Centrum de Warenar. Vragen? Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale Wassenaar via tel 511 31 33 of stuur een email naar info@vrijwilligerscentralewassenaar.nl.

Deijlerweg tussen Rozenplein en Ter Weer vanaf half mei tot in augustus gereconstrueerd De reconstructie van het 520 meter lange middelstuk van de Deijlerweg, het gedeelte tussen de rotonde Rozenplein en de burgemeester Geertsemalaan, begint op maandag 14 mei. De oplevering van de weg, die straks deel gaat uitmaken van de provinciale snelfietsroute Via 44, is voorzien op donderdag 23 augustus. De aanbestedingsprocedure wordt komende week voltooid. door Jos Knijnenburg Een kleine zes weken geleden werden alle 30 wilgen in de middenberm van de Deijlerweg tussen het Rozenplein en de Aronskelkweg in iets meer dan een halve dag omgezaagd en afgevoerd. Het wegvak maakt deel uit van het gemeentelijke deel van de snelfietsroute Via 44 dat Wassenaar zelf aanlegt en waar-

voor zij subsidie van de gemeente ontvangt. Om ruimte te winnen voor de aanleg van vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de Deijlerweg wordt de bestaande middenberm aan twee zijden versmald. Iets soortgelijks gebeurde eerder op een deel van de Deijlerweg tussen het Rozenplein en de Middelweg dat ook deel uitmaakt van de Via 44. De schets van de nieuwe situatie op de Deijlerweg, ten noorden van de rotonde Rozenplein, doet op het eerste gezicht denken dat de Gele Tram, die hier tot 1961 reed, weer terugkeert in het straatbeeld, maar daarvan is geen sprake. De vele lijntjes op de tekening stellen geen tramrails voor maar geven de parkeervakken, fietspaden en rijbanen aan beide zijden van de Deijlerweg weer, gescheiden door een veel smallere middenberm. De nieuwe situatie op de kruising Deijlerweg/burgemeester Geertsemalaan/toegang

tot Boerderij Ter Weer en Adelbert College komt door de schaal van de schets wat minder uit de verf, maar voor dit punt is extra aandacht. Met de bouw van het Early Child Center op het terrein van boerderij Ter Weer wordt de kruising naar verwachting in elk geval drukker. Daarnaast vraagt de overgang van het tweerichtingen fietspad in twee aparte fietspaden richting het Rozenplein maar vooral de verschillende manieren waarop fietsers die naar het Rozenplein of richting Ter Weer rijden en hier verplicht moeten oversteken, om een aanpassing. Met de reconstructie van het middenstuk van de Deijlerweg ten noorden van de rotonde Rozenplein wordt ook de Rozenweg aangepakt. Hier worden niet alleen leidingen vernieuwd, maar komt ook nieuw asfalt. Aan de zuidkant van de Rozenweg zijn enige tijd geleden al bomen verwijderd. Hier komt een

nieuwe fietsverbinding tussen het Rozenplein en de westelijke parallelweg die, nadat de lopende reconstructie van De Lus gereed is, zal worden omgebouwd tot een fietsstraat. De parallelweg loopt over het dak van de nieuwe fietstunnel en inmiddels kunnen auto’s en fietsers al over de westelijke ingang van de tunnel rijden al ligt er nog geen asfalt maar een puinverharding.

Vrijdag was het weer zover. Na een ochtend hard werken, samen met enkele enthousiaste papa’s en mama’s, waren de Palmpasen stokken klaar. In een bontgekleurde stoet liepen de kinderen door de straten van Wassenaar, om iedereen te laten zien hoe mooi de stokken wel niet geworden waren. Dat er onderweg van werd gesnoept, verhoogde de feestvreugde alleen maar. Op het laatst werd er nog een mooie foto gemaakt van alle kinderen. Het liedje Palm palm Pasen, ei koer ei, op een mooie zondag krijgen wij een ei. Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei, was nog lang te horen.

Voetbaltoernooi 6 tegen 6 op Koninginnedag Op maandag 30 april wordt weer gevoetbald op het sportcomplex van voetbalvereniging Blauw-Zwart. Teams bestaan uit 6 spelers inclusief keeper. Het toernooi begint om circa 12.30 uur; de finale wordt rond 16.00 uur verwacht. Deelname is voor spelers van 16 jaar en ouder ! De dag zal worden afgesloten met een spetterend optreden van Lifetrack Licht en Geluid. Wassenaarse teams kunnen zich tot 20 april opgeven bij: Robbin@lifetrack.nl Wacht niet te lang en geef je nu op.


Ccreashop

Scrap & Zo WORKSHOPS

dag n e k e ni Tech oltz H Tim

Moza誰ek Torso op voet

Decoupage Letter

e

eestj

kef upca

C

Mini Scrapalbum

Moza誰ek/Decoupage foto wissellijst

Lollipopfee

stje

page Decou er Mask

Decoupage fotolijst

Voor informatie over deze workshops kunt u terecht bij: Creashop Scrap & Zo Oostdorperweg 12 2242 NK Wassenaar tel.: 070 5112153 www.creashopscrapenzo.nl Doosjes maken

Scrappen op Canvas * Powertex/Stone Art * 3D kaarten * Taartdecoratie * Cupcakes versieren * Moza誰eken op vogelhuisje EN NOG VEEL MEER.........

Fauteuils 0 in meer dan 10 d e ll e n o m e d n e l l i h c s ve r

2e Paasdag geopend van 10.0 0 - 17.00 uur

VOOR EEN ANTWOORD OP MAAT! Ambachtsweg 3

-

2222 AH Katwijk

-

tel. 071-4028046

-

www.plug-meubelen.nl


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 4 APRIL 2012

CULTUUR

Tentoonstelling Duin- en waterlandschappen van Ab van Overdam in De Paauw Zondag opende Joop van Caldenborgh de tentoonstelling Duin- en waterlandschappen, van kunstschilder Ab van Overdam in raadhuis de Paauw. Dorpsgenoot Van Overdam (75), bekend om zijn poĂŤtisch realisme, laat in zijn recente werk duin en waterlandschappen zien als een leeg toneel in afwachting van wonderlijke gebeurtenissen. De schilderijen lopen uiteen van gedetailleerde duinlandschappen tot bijna abstracte interpretaties van wateroppervlakten. De levenservaring en opgebouwde vaardigheid van de kunstschilder zijn op deze tentoonstelling duidelijk terug te zien. Het werk is rijp, geconcentreerd en wars van pogingen het publiek te charmeren. Verwondering over en bewondering voor de wereld waarin wij leven zijn elke keer de aanleiding voor een nieuw beeld. Ab van Overdam ziet in 1937 in Den Haag het levenslicht. Hij volgt een opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag om in het midden van de vijftiger jaren zijn opleiding te vervolgen aan de prestigieuze Ecole des Beaux Arts in Parijs.

Als een alchemist Bij terugkeer in Nederland wijdt Van Overdam zich voorgoed aan het schildersvak. Met twee 17e eeuwse schilders, Cornelis en Si-

mon Kick, als voorouders bevindt hij zich in goed gezelschap. Ab van Overdamâ&#x20AC;&#x2122;s fascinatie voor de recepten van de oude meesters en de verwerking daarvan zet hem aan tot veelvuldige experimenten en nauwgezet onderzoek. Als een oude alchemist kookt hij oliĂŤn, mengt harsen tot vernissen en wrijft zijn eigen verven. Hij werkt nu met

van Rembrandt etsen. Daarnaast gaf hij gedurende 15 jaar les aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam. Ook gaf hij gastcolleges aan de universiteit van Leiden voor de faculteit kunstgeschiedenis over oude technieken en gastlessen met datzelfde onderwerp aan de Rietveld Academie. Op verzoek van het toenmalige ministerie van WVC verzorgde hij samen met Lux Buurman workshops aan de verschillende academies in IndonesiĂŤ in combinatie met tentoonstellingen van beider werk.. Hij stond aan de wieg en zit in de redactie van het enige materiaal-technische vakblad voor beeldende kunstenaars: KM. (Kunstenaarsmateriaal.) De expositie is te zien tot en met 11 mei en is geopend van donderdag tot en met zondag 12.00 tot 16.00 uur (gesloten op Goede Vrijdag en Pasen). In aansluiting op deze expositie vertoont het Filmhuis Bibliotheek Wassenaar de documentaire â&#x20AC;&#x2DC;De Hofâ&#x20AC;&#x2122; waarin de kijker een blik over de schouder van Ab van Overdam en zijn vrouw, tevens kunstschilder, Lux Buurman is gegund . Dit openbaart niet alleen het proces van de totstandkoming van een gezamenlijk doek maar ook hoe twee geliefden leven voor de Kunst en zich daarbij met veel humor en optimisme door het leven bewegen. â&#x20AC;&#x2DC;De Hofâ&#x20AC;&#x2122; wordt vertoond op vrijdag 20 april om 15.30 uur en maandag 23 april om 15.30 uur. Kaarten 2,50 euro, voor reserveringen tel: 070 511 33 97.

en 17e eeuwse atelierpraktijken met Ernst van de Wetering dat vooraf ging aan diens publicatie van het boek â&#x20AC;&#x2DC;Rembrandt, A painter at work.â&#x20AC;&#x2122;

een beproefd schildersmiddel waarvan de receptuur terug gaat tot de 17e eeuw. Hij beheerst de techniek zo tot in zijn vingertoppen dat hij ermee jongleert en met klassieke middelen aan een eigentijds oeuvre bouwt. Van Overdam mag zich een autoriteit op zijn vakgebied noemen en heeft zijn medewerking gegeven aan een onderzoek naar 16e

IndonesiĂŤ Hij was curator bij Theo Laurentius betreffende het papieronderzoek en expertise over de echtheid

Filmhuis Wassenaar 04 apr 20.00 u The Help

09 apr 20.00 u The Help

vrij 06 apr 15.30 u The Diary of Anne Frank *

di 10 apr 14.00 u The Help

vrij 06 apr 20.00 u SĂźskind uitverkocht

woe 11 apr 14.30 u Hop

07 apr 20.00 u The Help

woe 11 apr 20.00 u SĂźskind

Reserveren en meer informatie: E. filmwas.reserveren@obvw.nl T. 070-5113397 www.obvw.nl

zon 08 apr 14.00 u Hop

ÂŤ ÂŤ ÂŤ ÂŤ ÂŤ ÂŤ

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

The First Lions Ladies Day brengt 6.000 euro op Het Charity-evenement, The First Lions Ladies Day, onlangs georganiseerd door de ladies Lions Wassenaar De Pauw, was een enorm succes. Zoals eerder in deze krant gemeld kwamen kwamen meer dan 600 Wassenaarse vrouwen naar kasteel De Wittenburg om dit unieke charity-evenement, dat geheel in het teken stond voor vrouwen, te bezoeken. Eenmaal over de rode loper bij de entree van het kasteel is er meteen die sfeer, met de melodieuze muziek van de harpiste Sara Nicols, en tientallen prachtige gedecoreerde stands die het geheel compleet maakte. Het was inderdaad een walhalla voor vrouwen. Van mode tot astrologie en van taxeren van juwelen tot biologische broden. Dorpsgenote Joke Bruijs was de enthousiaste ladyspeaker tijdens de twee spetterende modeshows, met

een speelse catwalk van 50 meter tussen de stands door waarover de Lions-dames de nieuwe voorjaarsmode van tien modewinkels showden tijdens muziek van dj Cooligde. Aan alles was gedacht. Ook aan een gezellig bourgondisch eetplein waar de catering van kasteel De Wittenburg de heerlijkste hapjes verzorgde. Stagiaires Juliette, Daimy, Toeloe, Shaen en Anne van het Adelbert College waren de hele dag in touw om alle deelnemers het naar hun zin te maken. De Lions is zeer tevreden met de opbrengst van 6.000 euro, een geweldige prestatie. De opbrengst van dit bijzondere evenement gaat naar Zorgboerderij De Oliehoek en het Nederlandse Rode Kruis Wassenaar. Beide schaffen hiervan een defibrillator aan. De dames van de Lions Club Wassenaar de Pauw bedanken alle deelnemende bedrijven, sponsoren en gasten voor hun bijdrage.

H3DDVGDJ

/HQWHYRRUGHHONULHEHOV WLMGHQVRQ]H3DDVVKRZ $OVXQÂźHHQQLHXZH6X]XNLNRRSWGDQSUR˸WHHUWXGÂźEEHO :DQWQDDVWRQ]HDDQWUHNNHOLMNHDFWLHRQWYDQJWXRRN QRJHHQVHHQH[WUDLQUXLOSUHPLHYDQPDDUOLHIVWË? ERYHQRSGH$XWRWHOH[LQUXLOZDDUGH=RULMGWXZHOKHHO YRRUGHOLJLQHHQQLHXZH6X]XNL3UR˸WHHUQXHQNRPVQHO ELMRQVODQJV

*Bibliotheek Wassenaar presenteert t/m 11 april een tentoonstelling over Anne Frank. Filmhuis Wassenaar vertoont in het verlengde daarvan het filmische drama â&#x20AC;&#x2DC;The Diary of Anne Frankâ&#x20AC;&#x2122;.

ma 09 apr 11.00 u The Best of IDFA on Tour uitverkocht

woe 04 apr 14.30 u Puss in Boots uitverkocht

RSHQ

'H$OWR

'H6ZLIW

+DQGJHVFKDNHOGHYHUVLHV

%HWDDOQXYDQDIË? %HWDDOQXYDQDIË? HQGHDQGHUHKHOIWEHWDDOWXRYHUWZHHMDDU=RQGHUUHQWH

HQGHDQGHUHKHOIWEHWDDOWXRYHUWZHHMDDU=RQGHUUHQWH

%UDQGVWRIYHUEUXLNYROJHQVGH(XURQRUP &( HQ %UDQGVWRIYHUEUXLNYROJHQVGH(XURQRUP &( HQ ONPNPO&2XLWVWRRWJNP ONPNPO&2XLWVWRRWJNP

5HNHQYRRUEHHOG6X]XNLDFWLH &RQWDQWSULMV

$DQEHWDOLQJ

7RWDDONUHGLHWEHGUDJ

-DDUOLMNVNRVWHQSHUFHQWDJH

'HEHWUHQWHYRHW

/RRSWLMGLQPDDQGHQ

7HUPLMQEHGUDJ

7RWDDOWHEHWDOHQEHGUDJ

$OWR

Ë?

Ë?

Ë?Ë?

Ë?

6ZLIW

Ë?

Ë?

Ë?Ë?

Ë?

ĘŽ

ĘŽ

ĘŽ

'LWQLHWGRRUORSHQGHNUHGLHWZRUGWDDQJHERGHQGRRU6X]XNL)LQDQFLDO6HUYLFHV *HOGLJYDQMDQXDULWPDSULO 9RRUHHQQLHXZH6X]XNL$OWRRI6ZLIW 8˸QDQFLHUWYDQGHFRQVXPHQWHQSULMVPHWHHQ PD[LPXP NUHGLHWEHGUDJ YDQ Ë? PLQLPXP Ë?  2QGHU YRRUEHKRXG YDQ NUHGLHWDFFHSWDWLH 7RHWVLQJ HQ UHJLVWUDWLH ELM %.5 WH 7LHO 6X]XNL )LQDQFLDO 6HUYLFHV VWDDW RQGHU WRH]LFKW YDQ GH $XWRULWHLW )LQDQFL­OH0DUNWHQ $)0 :LM]LJLQJHQHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ LQIR#VX]XNLIVQO

ĘŽ

ĘŽ

ĘŽ

ĘŽ

6X]XNL/HLGHQ +RJH5LMQGLMN$1/HLGHQ7HO LQIR#VX]XNLOHLGHQQOZZZVX]XNLOHLGHQQO (ULVHHQ$OWRYDQDIË?HQHHQ6ZLIWYDQDIË?$IJHEHHOG]LMQGH$OWR([FOXVLYHPHW*73OXVSDNNHWHQGH6ZLIW6SRUW*HDGYLVHHUGHYHUNRRSSULM]HQ]LMQLQFO%7:%30H[FONRVWHQULMNODDUPDNHQYHUZLMGHULQJVELMGUDJHHQOHJHVNRVWHQ:LM]LJLQJHQ YRRUEHKRXGHQ,QUXLOSULMVLVJHEDVHHUGRSGH$XWRWHOH[LQUXLOZDDUGHEHSDDOGRSEDVLVYDQHHQVFKDGHYULMHHQJRHGRQGHUKRXGHQDXWRPHWHHQJHPLGGHOGHNLORPHWUDJHYDQNPSHUMDDU2QGHUYRRUEHKRXGYDQJRHGNHXULQJGRRUGHEHWUHˡHQGHGHDOHUGLUHFWLH

ĘŽ


Vanaf nu te koop in Rijnsburg!

2E PAASD ZIJN WIJAG GEOPEN D!

Stoel DEVON en X-TAFEL

Set YASMINE

Adviesprijs 1473,Actieprijs

Adviesprijs 999,Actieprijs

Ligbed WENDY

699,-

1199,-

Adviesprijs 299,Actieprijs

179,-

opbergbox BIG SIZE Tafel NOÉMI

Adviesprijs 499,Actieprijs

Adviesprijs 229,Actieprijs

Loungeset SILVIA Adviesprijs 999,Actieprijs

199,-

Hoeklounge SNOOZE Adviesprijs 1499,Actieprijs

999,-

399,-

Onstuinmeubel is voor mensen die genieten van het leven. Van lange avonden in de tuin, de zon op het balkon en van gezelligheid. Onstuinmeubel streeft er naar om u zo lang mogelijk te laten genieten van het buitenleven, en biedt u daarom een betaalbare collectie schitterende tuinmeubelen aan ... voor uw plezier!

699,-

Onstuinmeubel is verkrijgbaar bij: onstuinmeubel.nl Adenta tandprothese Specialist

WIJ BETALEN

T/M 2 PAASDAG E

DE BTW VAN UW KEUKEN

! U N R E E T I F O PR BTTW ING

% 19

KOR

Alle

2E PAASDAG GEOPEND DEN HAAG & ZOETERWOUDE/RIJNDIJK VAN 10:00 TOT 17:00 UUR CRUQUIUS VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

IJK OP : BE MM E L -K R O ON.NL SHO W / ROOMK E UK EN S

OF SCA N DE QR CODE *NIE T GE LDIG IN COM BINAT ME T A IE NDE R E ACTIE S

CRUQUIUS Cruquiusplein 50 Cruquiusplaza tel. 023-5483060 VRIJDAG KOOPAVOND

DEN HAAG Neckar 24 Industrieterrein Forepark tel. 070-3206065 DONDERDAG KOOPAVOND

Amphoraweg 16 F / 2332 EE Leiden

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht!

www.tandenwinkel.com

071-512 05 00

Specialisten in glas Ook voor binnen- en buitenschilderwerk Telefoon: 070-5112510 Autotel.: 06-51343456 www.lamischilders.nl

Jan van den Berg bronzen sculpturen & Huib van den Broek acryl schilderingen nodigen u uit de opening bij te wonen van hun expositie

automobielbedrijf

REN SIRRE Erkend APKKeurings Bedrijf

SUZiaUliKstI Spec

Oostdorperweg 177 Tel: 5110630

vervangen van kozijnen - ramen deuren; verbouwen van keukens en badkamers; plaatsen van trappen en dakkapellen, metselen fijn timmerwerk.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.groenen-denm.nl

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Alle bouwkundige werkzaamheden:

* Lopende offertes met voorgaande acties inbegrepen, zijn uitgesloten van deelname. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

sinds 1935

Specialist in alle soorten startaccu’s, heftruckbatterijen, laders en banden.

Beijersbergen Wassenaar

KIJK VOOR DE OVERIGE MESSCHERPE AANBIEDINGEN OP BEMMEL-KROON.NL

L’Ami glasservice

n

Bouw- en Aannemingsbedrijf

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK Hoge Rijndijk 309b Rijneke Boulevard tel. 071-5812020 DONDERDAG KOOPAVOND

RUIT STUK ?

eringe verzek

OP UW N! K E UK E

SHOW ROOMK E UK E T E GE N EXTRE NS EM L A GE P RIJZEN * K

TUINCENTRUM DE MOOIJ Noordwijkerweg 36 Rijnsburg | 071 408 09 59 Openingstijden Ma t/m Do: 08:30 - 18:00 uur Vr: 08:30 - 20:30 uur Za: 08:30 - 17:00 uur

Van Hallstraat 22 Tel. 5115075. Fax 5114063

ARTIFEX ET ANIMALIS Opening: 6 april 2012 om 16.00 uur Expositieruimte: JK v.d. Dool Oostdorperweg 206c 2241 BG Wassenaar

Openingstijden: Vrijdag 6 april 2012 – 16.00 uur Zaterdag 7 april 2012 van 10.00 – 17.00 uur


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 4 APRIL 2012

CULTUUR

Duinrell is met nieuwe achtbaan Dragonfly afgelopen weekend nieuw seizoen ingegaan Zaterdag ging het nieuwe seizoen op attractiepark Duinrell van start. Enkele dagen eerder was de naam van de nieuwste attractie onthuld. Dragonfly heet de 361 meter lange achtbaan die tot maximaal 15 meter hoogte reikt en mensen als het ware tussen de bomen op Duinrell door laat vliegen. De Dragonfly past naadloos bij het rijtje bestaande spannende attracties waar veel bezoekers geen genoeg van kunnen krijgen, terwijl anderen er voor geen geld in zouden stappen. door Jos Knijnenburg Vorig jaar juli werd symbolisch de eerste paal geslagen voor de toen nog naamloze rollercoaster. Dat was vlak nadat nieuwe geluidsrapporten waren gepresenteerd die melding maakten van minder geluidsoverlast door het attractiepark dan met name buurtbewoners wilden toen geloven. De constructie van de nieuwe attractie is zodanig dat de geluidsoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt, al is er aan gegil tijdens een rit weinig te doen. Duinrell beschikte al over een achtbaan in de vorm van de Falcon die pal naast de Dragonfly ligt. Loodrecht 22 meter de lucht in en de duikvlucht, looping, kurkentrekker en andere bochten die volgen doen een beroep op de zenuwen. Wie wil testen of zijn eigen evenwichtsorgaan nog in orde is, kan op Duinrell ook terecht in de Mad Mill of de Waterspin waarin men met 40 mensen tegelijk over de kop kan gaan. Ook voor toeschouwers is de Splash spectaculair waarbij men in een boot meters naar beneden

valt. Glijbanen blijven in een park dat deels in de duinen ligt een must. Dankzij de hoogste duin van ZuidHolland beschikt men in Duinrell over genoeg hoogteverschil om een rodelbaan in bedrijf te houden. Veel hoogteverschil ook bij de Aquashute waarbij men in een sleetje bijna de maximale snelheid voor auto’s in de bebouwde kom kan bereiken. Omdat de naam van de nieuwe achtbaan pas kort voor de opening van het nieuwe seizoen wereldkundig werd gemaakt, staat de Dragonfly alleen met de aankondiging ‘gloednieuwe achtbaan’ en een tekening in de nieuwe seizoensfolder. De Dragonfly is er voor mensen met een minimale lengte van 1,2 meter, maar kinderen die minimaal 1 meter meten mogen onder begeleiding ook mee. Wie niet kan wachten om de Dragonfly aan den lijve te ondervinden, kan altijd nog even het logootje uit de folder scannen en zo online alvast een rit bekijken. Naast de Dragonfly vormen 40 nieuwe en extra ruime Duingalows dit seizoen een extra attractie voor de verblijfsrecreanten. Toen vier weken geleden de naam van één van de nieuwe Duingalows werd onthuld, was ook de directeur van de Keukenhof aanwezig. Duinrell en de Keukenhof zijn met ingang van dit seizoen een samenwerking aangegaan. Beide toeristische kasmagneten trekken voortaan samen op tijdens beurzen en er zijn arrangementen ontwikkeld waarbij verblijfsrecreanten op Duinrell voordelig een bezoek aan de bloembollentuin kunnen brengen. Komend Paasweekeinde hopen zowel Duinrell als de Keukenhof extra veel bezoekers te verwelkomen.

Wassenaar is geen echt bollendorp meer maar toch duiken er overal bloembollen op Op tal van plaatsen in Wassenaar hebben bollenvelden moeten wijken voor nieuwe natuur en bebouwing. Zaterdag was er een open huis op de nieuwbouwlocatie Hooge Kley waar tot voor enkele jaren geleden nog bollen stonden. De professionele bloembollenteelt op de volle grond beperkt zich tot een aantal velden langs de Kokshornlaan, Oostdorperweg en de Rijksstraatweg. Drie weken geleden werd bekend dat Duinrell nauw gaat samenwerken met de Keukenhof. Directeur De Vries van de bollentuin in Lisse merkte toen op dat er niet veel fantasie nodig is om Wassenaar bij de Bollenstreek te laten horen. Samenwerking of niet, de gemeente Wassenaar voert al jaren een actief bollenbeleid waarvan de bloeiende resultaten thans het straatbeeld beheersen. door Jos Knijnenburg De opkomst van wat ook wel nieuwe natuur wordt genoemd ging op

Lentevreugd, De Klip en De Hertenkamp ten koste van de bollenvelden. Het bollenintermezzo tussen de bomen langs de Rijksstraatweg ter hoogte van de Raaphorstlaan maakte grotendeels plaats voor vaste planten en het in deze tijd van het jaar zo kleurrijke stukje land van Van der Kroft langs diezelfde Rijksstraatweg ter hoogte van de verkeerslichten aan de Rozenweg is ten prooi gevallen aan de expansiedrift van tuincentrum De Bosrand. Toch is met name de narcis in dit jaargetijde massaal langs de weg te zien. Vlak voor de verbreding van de Deijlerweg kleurt de middenberm ter hoogte van de Lelystraat misschien wel voor het laatst geel. In de bermen ter weerszijden van het fietspad langs de Zijlwatering ter hoogte van de milieustraat waar afgelopen zaterdag tijdens compostdag weer een drukte van belang was, langs de westelijke parallelweg en andere delen van de route van bus 43. Overal doen bollen in dienst van de gemeente hun best om jaar na jaar het voorjaar

aan te kondigen. De firma Overdevest doet er momenteel met houten bakken vol bloeiende bollen op tal van plekken in het dorp nog een aardige particuliere schep bovenop. Aardig is dat in Wassenaar op tal van plaatsen narcissen al tientallen jaren ‘in het wild’ voorkomen. Wie goed kijkt, ziet dat het soms om zeer oude soorten gaat die nergens meer te koop zijn. De bermen van fietspad De Oude Trambaan, langs de Hogeboomseweg, de Raaphorstlaan, de Jagerslaan en de Wittenburgerweg staan er vol mee. Soms in de nabijheid van plekken waar ooit bollenvelden lagen. Maar of de bollen op sommige plaatsen met opzet zijn geplant of gewoon gedumpt is veelal onmogelijk meer na te gaan. Ondertussen zijn op Lentevreugd aan de Katwijkseweg de eerste kalfjes geboren van de Schotse Hooglanders die er grazen. Enkele weken geleden streek er een zwerm kraanvogels op de vroegere bollenvelden neer. De bollen mogen er dan zijn verdwenen, de lente blijft er ieder jaar een welkome gast.

Ada Sier-van Essen.

Voorjaarsexpositie met werk van 2 kunstenaars Zaterdag opende Maaike Sier, archeologe, de tentoonstelling met werk van haar moeder Ada Sier-van Essen en haar grootvader Albert Meine van Essen. Het is de eerste keer, dat het werk van Ada Sier, lid van Kunstgroep Wassenaar, een maandlang geëxposeerd zal worden naast dat van haar vader Albert Meine van Essen ( 1909-1990).

te Overijssel, waar hij na zijn pensionering definitief ging wonen. Hoewel zijn landschappen in een naturalistische stijl geschilderd zijn, vind ik van zijn weergave van het schilderij met grote regenplassen, waarin de omgeving gespiegeld wordt (dit werd voor de uitnodigingskaart gebruikt), dat het van een enorme expressionistische zeggingskracht getuigt.

Uitdagingen door Nicole van Utenhove

De ANWB waarschuwt voor files tijdens Pasen Volgens de toeristenbond kan het vooral op maandag tweede paasdag druk worden op de weg. Ook op donderdag staan er tijdens de avondspits meer files dan anders. Rond 17.30 uur verwacht de ANWB ongeveer 300 kilometer file. Met Pasen gaan, afhankelijk van het weer, ongeveer 450.000 Nederlanders weg voor een korte vakantie. Ruim de helft daarvan blijft in Nederland. Omdat Pasen vroeg valt gaan er veel minder mensen op vakantie dan vorig jaar. Het paasweekend begint voor velen op donderdag. Dat is tijdens de avondspits die dag goed te merken. Er staan meer files dan anders. Vooral op de A1 Amsterdam – Hengelo, A12 Den Haag – Utrecht – Arnhem en de A28 Utrecht – Zwolle. Andere knelpunten zijn de wegen rond Arnhem en Nijmegen en de wegen naar de recreatiegebieden in Zuid-Holland, Zeeland en de Veluwe. Een aantal evenementen tijdens Pasen trekt veel publiek. Zo is er zondag de KNVB bekerfinale in de Kuip in Rotterdam. In Venlo is de Floriade, zijn er paasraces in Zandvoort en wordt Paaspop in Schijndel gehouden. Op tweede paasdag zijn het vooral dagjesmensen die voor drukte zorgen naar de attractieparken, de kust, de bollenstreek en de meubelboulevards. Veel vakantiegangers en dagjesmensen gaan in de loop van de middag weer naar huis en dan ontstaan vooral in het midden van het land files.

Vorige week onthulden drie generaties Van Zuylen van Nijevelt; H.R.J. en C.C.B. en hun zonen Philip en Roderick met hun gezin de naam ‘Dragonfly’ van de nieuwe familieachtbaan op Duinrell. Ze scheerden in vliegende vaart over een lengte van 361 meter tussen de bomen door.De naam Dragonfly betekent Libelle. De libelle is gek op water en vliegt evenals de gasten in de stoere achtbaan tussen de bomen door.

Hoewel voor beiden de natuur de bron van inspiratie vormt, getuigen Alberts schilderijen van een zeer naturalistische weergave, terwijl dochter Ada kiest voor geassembleerde objecten. Naast zijn leven als tuinen landschapsarchitect en dendroloog was Albert Meine van Essen zijn hele leven met passie bezig met tekenen, schilderen en aquarelleren. Zijn liefde voor de natuur ontstond in zijn vroege jeugd. Hij groeide op in Morotai, op een van de Molukse eilanden. Tot zijn 7e jaar woonde Albert Meine in een eenvoudige, op palen gebouwde hut te midden van het machtige oerwoud. Zo groeide hij op met eerbied en ontzag voor de onmetelijke en onbedorven natuur. Eenmaal in Nederland zoekt hij altijd de (ongerepte) natuur op en legt met grote kennis van zaken tuinen ( o.a. in Wassenaar en bij ziekenhuis Bronovo in Den Haag), een pinetum in Hilversum en de heemtuinen in Leeuwarden aan.

Van het zuiverste water Over zijn aquarellen, zegt de kunstrecensent Sikke Doele, dat Van Essen een aquarellist van het zuiverste water is. Van Essen werkte het liefst ter plekke in de vrije natuur. Veel van zijn werk ontstaat in Leeuwarden, waar hij bijna 30 jaar woonde en daarna op het landgoed de Eese

Ada Sier-van Essen maakte aanvankelijk tekeningen, gouaches en olieverfschilderijen in de vrije natuur, waarbij zij de laatste jaren het landschap vergaand abstraheerde. Ada zoekt als beeldend kunstenaar voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om zich te uiten. Zij haalt graag de woorden van Picasso aan; “Als schilder moet je nooit doen wat de mensen van je verwachten.” Een vaste stijl is voor een kunstenaar de ergste vijand. “Ik heb altijd al nieuwe uitdagingen en mogelijkheden gezien in materiaal, dat ik vind en ergens op mijn pad tegenkom. Vaak zie ik al onmiddellijk een nieuwe visuele compositie voor me.”, aldus Ada.In galerie in de Molen toont zij in rechthoekige perspex omlijstingen haar objecten, die bestaan uit zorgvuldig samengestelde composities van gevonden en bewerkte materialen. Deze objecten roepen een bepaalde sfeer op en vertellen ieder hun eigen verhaal. Zo zien we composities met realistische voorwerpen zoals een vogel, een meisje en een moeder – kind relatie. Daarnaast zijn er ook assemblages met meer geabstraheerde voorstellingen, die louter esthetisch zijn en waarbij de toeschouwer zijn eigen gedachten kan laten gaan. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met zondag 29 april in Galerie in de Molen. Meer info op www.kunstgroepwassenaar.nl.

Bij Overdevest zijn de narcissen nog te zien. En lekker dat het ruikt. (Foto:Bouwe Prins)

Gymnasiumavond op Adelbert Voor het zevende jaar op rij verruilde het Adelbert College onlangs haar moderne uiterlijk voor een meer klassieke met zuilen, toga’s en zelfs reusachtige Cyclopen. Dit jaar gepresenteerd door oud-leerling Jeroen Kassenberg, die graag nog eenmaal terugkeerde naar zijn oude school. Tijdens de avond bleek een aantal keer dat de Klassieke Oudheid nog niet helemaal samengaat met techniek, maar dat mocht de sfeer niet drukken. Hilde Pracht was er voor de laatste keer bij. Mijn laatste gymnasiumavond begon precies zoals mijn eerste avond 6 jaar geleden; met de optredens van de brugklassen. Klas 1Ga en 1Gb speelden dit jaar respectievelijk ‘Orpheus’ en ‘Het Paris-oordeel’. Iedereen had al snel door dat er iets bijzonders was met de tekst: alles was geheel op rijm.

Hierna kwam Boyd Voet, uit de tweede klas, wat vertellen over het gymnasium. Hij vertelde onder andere dat veel landen het gymnasium niet kennen en dat het gymnasium toch wel bijzonder is. De tweede klas liet hierna in hun humoristische bewerking van Theseus en de Minotaurus zien dat jongeren zich ook in de Oudheid al aan hun ouders ergerden. Als laatste optreden voor de pauze was mijn eigen klas aan de beurt, zes gymnasium. Zij kwamen met een uitzending van ‘De Olympus draait doorrrrr’, waarin actualiteiten een klassiek tintje kregen. De uitzending werd beëindigd met een zelfgeschreven lied, waarin ze alvast afscheid namen en terugkeken op zes jaar gymnasium.

Griekse Goden Na de pauze toonde klas 3GA op zeer originele wijze hoe de Griekse goden neerkijken op de crisis in Griekenland. Alle goden moesten

inleveren, zo werden de speelgoedvliegtuigjes van Mars, de oorlogsgod, afgepakt en mocht Dionysos voorlopig geen wijn meer aanraken. Klas vier waagde het erop een antwoord proberen te geven op een van de moeilijkste vragen in de wereld: ‘Wat is liefde?’ Het publiek kwam er via verschillende filosofen achter dat daar heel veel verschillende antwoorden op zijn. Fabienne van Hattum vertelde hoe het is om zes jaar gymnasium te doorstaan. Zij kwam tot de conclusie dat gymnasium hard werken is, maar toch vooral heel gezellig. De vijfde klas had de eer de avond af te sluiten, dit deden zij met een vlotte uitvoering van ‘de Bachanten, inclusief (beschaafde) strip act. Maar de Bachanten blijft een Griekse tragedie, dus ook dit stuk eindigde tragisch. Een tragisch einde van weer een mooie gymnasiumavond dus, jammer genoeg alweer mijn laatste. Ik weet echter zeker dat ook de achtste editie weer een succes zal zijn.

Eerste excursie in groenzone Leiden-Den Haag voert naar relatief onbekende landgoed Santhorst Staatsbosbeheer, de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie IVN en de Stichting Horst en Weide hebben een gezamenlijk excursieprogramma opgezet dat zich richt op het gebied met polders en landgoederen tussen de Rijksstraatweg, de Leidse Stevenshof, de spoorlijn en de Noordelijke Randweg. Een initiatief dat nauw aansluit bij het door Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ontwikkelde Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide en in het bijzonder het vraagstuk van de toegankelijkheid van het kwetsbare open gebied tussen Leiden en Den Haag waarover deze krant vorige week berichtte. door Jos Knijnenburg De vier organisaties willen middels excursies onder deskundige leiding iedereen de kans geven kennis te maken met veelal onbekende aspecten van het gebied. De eerste excursie voert op 15 april naar het voor velen onbekende landgoed Santhorst waar de locatie van het gelijknamige kasteel zeldzaam goed geconserveerd is gebleven. In het landschapsontwikkelingsplan (LOP) dat afgelopen maandagavond op de agenda voor de

politieke markt stond, staan allerlei suggesties om meer mensen met het groene gebied tussen Leiden en Den Haag kennis te laten maken zoals de aanleg van paden en toegangen, maar die zijn niet onomstreden. Excursies vormen een alternatief waarbij men het gebied alleen intrekt over gebaande wegen. Staasbosbeheer en drie andere organisaties hebben nu voor 2012 een programma ontwikkeld met minimaal acht excursies. De eerste in de serie voert de deelnemers door een gebied dat alle Wassenaarders kennen maar dat tegelijkertijd voor velen totaal onbekend terrein is. Landgoed Santhorst ligt grof gezegd in de hoek van de Rijksstraatweg en de Papeweg. Het is toegankelijk via paden waarvan er één begint aan de oostelijke parallelweg van de Rijksstraatweg naast De Bosrand. De andere toegang ligt aan het fietspad van de Papeweg vanuit Wassenaar gezien net voor de brug over de Veenwatering. Naast weilanden en een stelsel zandpaden liggen er op Santhorst drie afzonderlijke bosgebieden. Vlak achter de Bosrand ligt een klein stukje bos, terwijl het grootste bos op Santhorst aan de Papeweg grenst. Midden in dat bos ligt een strook zandgrond van ongeveer 100 meter lang, omgeven met lantaarns. Het is De Akker, het oefenterrein

van de Landelijke Rijvereniging Koningin Emma, waar ooit aardappels en ook heel even bloembollen werden geteeld.

Kasteel Het zandpad vanaf de Papeweg eindigt in de Zuidwijkse polder op een driesprong. Met uitzicht op de Zuidwijkse molen en de achterzijde van de boerderijen van Westgeest en Bos. Links voert het pad richting de Rijksstraatweg, maar naar rechts leidt het pad via een brug over de Veenwatering naar een bos en wie het bos inloopt komt op een met bomen omgeven rechthoekig weiland uit. Hier stond tussen 1224 en 1819 het kasteel Santhorst. Bijzonder is dat deze plek middenin de Papenwegse polder en de route vanaf de Papeweg er naar toe op tal van oude kaarten van Wassenaar staan aangegeven. Daar waar de locaties van verdwenen naburige kastelen zoals Raaphorst en Zuidwijk soms bijna onzichtbaar zijn, zijn de contouren van delen van het landgoed Santhorst perfect bewaard gebleven en herkenbaar. Recente luchtfoto’s van Santhorst tonen middenin de polders feilloos een layout die eeuwenlang nauwelijks is veranderd. Wie op 15 april wil deelnemen aan de excursie naar Santhorst kan een mail sturen naar ivnleiden@hotmail.com.

Het Nut neemt u mee naar Giselle Het Nut neemt u mee naar Giselle, een ouderwets mooie balletvoorstelling op 18 mei in het Lucent danstheater. Giselle is een van de oudst overgeleverde en nog altijd meest gedanste balletten ter wereld. Niet voor niets wordt het de ‘Hamlet van het ballet’ genoemd. Naast bedrog,

wraak en vergiffenis voert pure liefde de boventoon in deze productie, die het Nationale Ballet sinds 2009 met veel succes uitvoert. Met medewerking van Holland Symfonia o.l.v.Benjamin Pope. Het Nut heeft de hand weten te leggen op mooie tweederangsplaatsen

in het Lucent danstheater aan het Spui in Den Haag. Prijs voor leden €51,50 p.p., introducés €54,50. Boeken kan nog tot 18 april. Bent U nog geen lid van het Nut Wassenaar. Haal dan het programmaboekje met inschrijfformulier bij de bibliotheek en meld u aan. Een telefoontje kan ook: bel 511 36 42 voor aanmelding en informatie.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 4 APRIL 2012

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

ION RX PLUS van DANIEL SNIJDERS â&#x201A;Ź 2549,- voor â&#x201A;Ź 2300,-. STRATENMAKERS voor Kees Droogh Tweewielers, het aanbrengen van alle tel. 071-4021324. soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopGEZOCHT per direct: gave. 0174-213809 / info@ Zomerhuisje/souterrain in danielsnijders.nl. Katwijk of omgeving voor 2 personen, minimaal 2 maanT.H.: 64m2 RUIMTE. den. Tel. 06-19403449. Centrum Nwh. met overheaddeur. Tel. 0252-372660. SNIJDERS BESTRATINGEN. Voor het aanWilt u uw huis BEZEMbrengen van alle soorten SCHOON opgeleverd hebbestratingen. Vakkundig en ben? Bel 070-5118889 / met aandacht aangebracht. * 06-20754889. bestaande bestrating herleggen * van terras - parkeer- STRATENMAKER voor plaats * machinale bestra- uw tuin of oprit. Ruim 30 ting * grondwerkzaamhe- jaar ervaring. Leveren van den. Voor particulieren en alle materialen. Schuttinbedrijven. Bel voor een gra- gen. Ook voor kleine repatis prijsopgaaf 0174-213809 raties en afvoer. Tegen zeer scherpe prijzen. Tel. / www.danielsnijders.nl. 06-20897322. T.K. gevr.: gehele of T.H.: CAMPER! Wij gedeeltelijke INBOEDELS. Schilderijen, porselein, verhuren onze camper al goud, zilver, kristal, glas- vanaf â&#x201A;Ź 250,- p/midweek. werk, enz. Wij zijn gespeci- Kijk op www.swanverhuur. aliseerd in het snel en vak- nl voor de prijzen en kundig ontruimen en bezem- beschikbaarheid. schoon opleveren van GEVELRESTAURAwoningen wegens sterfge- TIE? Alle soorten voegval, verhuizing of kleiner werk. uithakken, impregnewonen. Alles tegen contante ren. Gratis advies en prijsbetaling. Bel voor een per- opgave. Tel. 06-20897322. soonlijke afspraak en wij SECOND TIME FUN komen langs. Tel. 070voor weinig eurootjes een 5118889 of 06-26730712. leuke outfit scoren? NoordChauffeur met groot rijb. wijk, Schoolstraat 60. Wo. ZKT. WERK voor enkele t/m za. 11-17 uur. Tel. 071dagen p.w. Tel. 06-1078 3610128. 8439.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

BEDS 2 BASIC DĂ&#x2030; NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

! ASDAG NIET OPEN N!! ZONDAG 1e PA e SDAG WEL:0O0PEt/m MAANDAG 2 PAA17.0014 Rr :00Uuu 17U 11.00 TOT

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

ZONDAGS OPEN!!

ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

! P O O K R E V M O O R W SHO S!!

R! NING 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 UU PE O A TR EX G e DA AS AG 2 PA G: GESLOTEN. MAAND DA AS PA e AG ND ZO LET OP 1

#####

EXTRA HO

A W K ! ! N E G GE KORTIN

Beds 2 Basic WINT VAN AUPING!!

MATRAS KNALLERS!

e

2

MATRAS GRATIS!

tenboordmotor op prachtige ligplaats bij een boer te Warmond en direct gelegen aan de Kaag. Lage huur ligplaats. Vraagprijs â&#x201A;Ź 1.650. Tel: 06 - 55108900. (V) â&#x20AC;˘heeftSPORTMASSEUR tijd voor uw spieren. Ook Kinesio. 06-10321154.

Tel.

GRATIS oph. GRINDâ&#x20AC;˘TEGELS. 9 st.: 40x60, 9x 50x50 cm. Grijs nw. 8 st. 50x50. Tel. 071-3615880. Gez. in Rijnsburg: â&#x20AC;˘MOTORSTALLING. Tel. 06-41429303. vrouw, Engels spr. â&#x20AC;˘enJonge wat Ned., ZKT. HUISHOUD. EN/OF STRIJKWERK. ervaring en referenties aanwezig. Tel. 0702112436 / 06-84758771.

GIRO: 3567 www.peoplestrust.nl Steun Peopleâ&#x20AC;&#x2122;s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

T.H. per 1 â&#x20AC;˘3-KAMERWONING

mei: in Katwijk-Duinstr. voor net jong werkend NL. stel, niet roken/geen huisd. â&#x201A;Ź 850,excl. Info: Fam. de Haas 06-16011713/071-4025068.

â&#x20AC;˘ GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

ANTIEKHANDEL

ALBERT FISCHER Voorstraat 55a, Voorschoten tel. 071-5614544

â&#x20AC;˘ INKOOP EN VERKOOP â&#x20AC;˘ RESTAURATIE VAN ANTIEK â&#x20AC;˘ VERKOOP VAN GROEN BUREAULAKEN

HUIDZORG Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Behandelingen: Acnetherapie - CamouďŹ&#x201A;agetherapie - Elektrische epilatie Littekentherapie - Ontharingslaser - Couperoselaser - Wonden (ulcus cruris) Oedeemtherapie (vochtophopingen) - Manuele lymfedrainage - Steunkousen

Bied helpend t een e uw huid hand bij al problem (gratis e en! n vrijblijv end con

EN

NIEUW

sult)

Adres: Wijttenbachweg 35B 2341 VX Oegstgeest Tel: 071-5153921 www.huidzorgoegstgeest.nl

BIG-geregistreerd - aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

M

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

T.K.: PRIMA KAJUIT â&#x20AC;˘ZEILBOOTJE incl. bui-

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

(VAN LANDSCHOOT)

MATRASSEN SPECIALIST

L I T E I T B OX

SS A R T A M N E SPRINGS

â&#x20AC;˘

Zeemanskoor ZOEKT. ZANGERS. www.rumordimare.nl

TE LAAGSS PRIJ IE T GARAN

#####

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

LAATSTE WEEK LAATSTE MODELLEN!!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

at

ra s

BALANCE SENSE

â&#x201A;Ź 199,Leverbaar in alle maten!

-58% M

LA atras A PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

SUPER STUNT!

Normaal 2399.-

999.-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 ĂŠn 180 breed

â&#x201A;Ź 49,-

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

â&#x2C6;&#x161; Goede matras voor de laagste prijs â&#x2C6;&#x161; Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

(CLASSIC HANDMADE!)

#####

Beds 2 Basic EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

s

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in alle maten!

MEGA ACTIE!!!

ook leverbaar in antraciet grijs!

Eigenschappen:

2e

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags pocketveer â&#x2C6;&#x161; 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 7 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; Afritsbare en wasbare tijk

MATRAS GRATIS!

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE COMPLETE G! BOXSPRIN

Ma

tra

s

SILVER 500

ONGELOOFLIJK COMPLEET

#####

NIEUW!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

â&#x201A;Ź999,-

2e MATRAS GRATIS!

â&#x201A;Ź899,-

Normaal 1099.-

Leverbaar in alle maten!

EXCLUSIEF SLAPEN!

DEZEâ&#x20AC;&#x2C6;WEEKâ&#x20AC;&#x2C6;VOOR

399.-

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren /m2 â&#x2C6;&#x161; 7 comfortzones â&#x2C6;&#x161; Zomer en Winterzijde

-64%

2e

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

OOK IN ZWART LEVERBAAR

MATRAS GRATIS!

Maat 1.20

tra

s

MONTE CARLO

s

POLYSENSUAL

tra

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags MICRO pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 7 gepatenteerde comfortzones â&#x2C6;&#x161; Winter/zomer zijde!

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A R G 2 NS!! KUSSE

â&#x201A;Ź179,-

â&#x201A;Ź 349,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 19cm SG25 Polyether kern â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubbeldoek tijk â&#x2C6;&#x161; Handgrepen

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

2e

â&#x2C6;&#x161; 7-slags Pocketveer â&#x2C6;&#x161; 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 5 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubbeldoek tijk

MATRAS GRATIS!

tra

s

ROYAL WELLNESS

â&#x2C6;&#x161; 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag â&#x2C6;&#x161; Anti-allergisch â&#x2C6;&#x161; WInter- en Zomerzijde â&#x2C6;&#x161; Hard dik TOP-Matras!

s

tra

s

BRIGHTON

NIEUW!

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

2e MATRAS GRATIS!

â&#x201A;Ź 999,-

â&#x201A;Ź 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Top HR60 Koudschuim! â&#x2C6;&#x161; 4cm traagschuim in tijk â&#x2C6;&#x161; Koel in de zomer â&#x2C6;&#x161; 3D profiel / hard en zacht â&#x2C6;&#x161; Beter ligcomfort en ventilatie

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Dikke koudschuim vulling â&#x2C6;&#x161; Hoge veerkracht â&#x2C6;&#x161; Blijft koel tijdens de nachtrust â&#x2C6;&#x161; Vormt perfect naar uw lichaam â&#x2C6;&#x161; 19cm

â&#x201A;Ź599,-

Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex â&#x2C6;&#x161; 7 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; 2-zijdig te beslapen!

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

post@beds2basic.nl www.beds2basic.nl

 071 2000168

18:30 - 21:00

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

KLASSE MATRAS

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in 80 en 90cm

Eigenschappen:

Ma

tra

SLEEP KING

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

â&#x201A;Ź 599,TOP MATRAS!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

s

NIEUW! ANTI-ALLERGISCH

2e

tra

SENSE BLUE

Ma

Ma

Ma

OPGELET!

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Leverbaar in alle maten!

Met als optie: de electrische versie

Ma

Ma

PARTICULIEREN

Uw advertentie verschijnt in de regio:

LUXE MATRAS!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

ZONWERING

tra

â&#x201A;Ź599,-

E LAAGST PRIJS IE T N A R GA

LAAGSTE PRIJS!!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

M

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

Ma

SUPER QUEEN

####

Leverbaar in alle maten!

2e

â&#x2C6;&#x161; 15cm Koudschuim kern â&#x2C6;&#x161; Ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubeldoek tijk â&#x2C6;&#x161; Afritsbare en wasbare

MATRAS GRATIS!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

Maat 1.40

Eigenschappen:

2e

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

Eigenschappen:

asic

Bij Beds 2 B

prijzen â&#x2C6;&#x161; Laagste liteit a w k te s â&#x2C6;&#x161; Be comfort â&#x2C6;&#x161; Beste dvies â&#x2C6;&#x161; TOP-a ervice -s â&#x2C6;&#x161; TOP

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 4 APRIL 2012

SPORT

Badmintonners spelen NEW-AGE toernooi in Noordwijkerhout Na 3 dagen toernooi in dporthal De Schelft in Noordwijkerhout, ruim 26,5 uur pure speeltijd, 467 wedstrijden en maar liefst 187 deelnemers waarvan 32 van Badminton Club Wassenaar zit het badmintonweekend, waar 6 verenigingen uit de Bollenstreek ieder jaar naar uitkijken, er weer op.

Voorzitter Bob Bruijn met Denzel Dennen, de meest enthousiaste en trouwe speler van de club.

Een leuk en vooral heel gezellig weekend met veel winnaars. Vorig jaar won Badminton Club Wassenaar (gesponsord door Service Apotheek Langstraat) de beker. Dit jaar zijn ze helaas eerste van onder

geworden. Uiteraard niet getreurd, want ook BCW heeft dit jaar absolute kampioenen. In de leeftijdscategorie 10 t/m 12 jaar hebben Manon Dompeling, Raymond van Vliet en Mandy de Zwart prijzen gewonnen. De damesdubbel werd door Mandy en Manon gewonnen, Raymond werd samen met Manon tweede bij de Mix. Manon werd tweede bij de damesenkel. Dennis Klaverveld en Remco de Rooij bemachtigde de tweede plaats bij de herendubbel in hun leeftijdscategorie. In de competitieklasse 7 en 8 wederom kampioenen, Peter Akerboom en Bernard v/d Oever werden

eerste in de herendubbel. Tweede zijn John Spring in ’t Veld en Vincent Moy geworden in de 5e en 6e competitieklasse. Jim Stegeman en Maarten van Vliet ontvingen de eerste prijs voor de herendubbel in hun categorie, competitieklasse 3 en 4. Ook bij de dames twee kampioenskoppels. Mineke Kiel en Sanne Voogel wonnen de eerste prijs in de categorie 5e en 6e klasse en Ellen van Vliet en Sonja v/d Marel ontvingen de eerste prijs in de categorie 3e en 4e klasse. Voor foto’s en meer badmintonnieuws kunt u een kijkje nemen op www.bcwassenaar. nl, of op de Facebook-pagina.

Rickies feest/ De Prins in stijgende lijn

Opening tennisseizoen met groot toernooi Het was zondag dubbel feest bij tennisvereniging De Kieviten aan de dr. Mansveltkade. Meer dan 100 junior en seniorleden hadden zich ingeschreven voor het openingstoernooi en sponsoren waren uitgenodigd het glas te heffen voor de officiële ingebruikname van vier smashcourts. door Loes Rietvelt Al om tien uur ’s ochtends konden alle enthousiaste tennissers zich melden voor een complete tennisdag inclusief clinic’s voor kinderen, wedstrijden, demonstraties door toptennissers, koffie, lunch en prijsuitreiking. Bijzonder aan deze dag is dat er ook een compleet programma is voor beginnende spelertjes. Zij werden door een ervaren tennisleraar op een speciaal ingerichte minitennisbaan ingewijd in de beginselen van het tennisspel. Even vervelen was er niet bij, een paasta-

fel was ingericht waar in de spaarzame vrije minuten een ei of placemat kon worden beschilderd. Meer ervaren junior- en seniortennissers waren ingedeeld voor een aantal tenniswedstrijden, ’s ochtends werden er mixdubbels gespeeld en ’s middags dames dubbel- en heren dubbel partijen. Om 15.00 uur was de prijsuitreiking waarbij niet de sterkste spelers in de prijzen vielen, maar door een ingenieus systeem ook minder ervaren tennissers door voorzitter Bob Bruijn naar voren werden geroepen. Tegen alle weervoorspellingen in werd het al met al een zonnige dag waardoor het terras de hele dag goed was gevuld met ouders en tennisenthousiastelingen. Tennisvereniging De Kieviten heeft nog ruimte voor enkele leden. Wilt u zich aanmelden en in de toekomst ook meespelen met één van de vele toernooien die op het park worden georganiseerd, neem dan een kijkje op www.kieviten.nl.

In de Wassenaarse zaalvoetbalcompetitie heeft Rickies Feest/ Glazenwassersbedrijf De Prins voor de tweede opeenvolgende een overwinning behaald. Na eerst Cafetaria ’t Tonnetje verrassend met 6 – 4 opzij te hebben gezet was nu Real Maaldrift aan de beurt. Real Maaldrift had die avond daarvoor met 4 – 3 gewonnen van The New Boys uit Den Haag en had die wedstrijd nog in de benen.

WVV dames snoepen punt van Kalinko Het dames 1 team van de Wassenaarse Volleybal Vereniging hadden het tegen Kalinko naar verwachting moeilijk. Kalinko, 2 wedstrijden geleden reeds kampioen geworden, moesten tegen de dapper strijdende WVV dames flink aan de bak. Met moeite en een beetje geluk, wisten zij set 1 nipt te winnen, 24-26. De tweede set echter moesten ze met 25-15 aan de goed georganiseerde WVV dames laten. Die organisatie was in de daarop volgende sets bij WVV geheel zoek met als resultaat, tweemaal 15-25 en een 1-3 verlies. De WVV Mix 1 had het tegen Setumup ook niet gemakkelijk. WVV hadden gedurende de eerst set 3 of 4 punten voorsprong. Vlak voor het einde stonden de teams met 24-24 toch weer naast elkaar. Een zenuwachtige tussen stand waarin WVV de sterkste bleek, 26-24 winst. In set 2 en 3 maakten zowel WVV als Setumup nogal wat foutjes. Het was toch telkens WVV die Setumup eronder hield. Set winsten met 25-17 en 25-18. Ook in set 4 toonde Matthieu Prins zich serverend sterk. Setumup had de grootste moeite die vooral harde service onder controle te krijgen. Setumup wist echter, vooral door het lange blok, tot 14-14 de stand

gelijk te houden en uit te bouwen naar 16-19. Het werd spannend. WVV op 21-20 dan weer Setumup, 22-23. WVV wist bij 24-23 het set punt niet te verzilveren. Setumup maakte daar dankbaar gebruik van en serveerde de set uit, 24-26. De totaal winst was, met 3-1 voor de WVV mix. De WVV meisjes B1 streden tegen VCS uit Sassenheim. In set 1 wisten ze al snel een leuke voorsprong op te bouwen, 15-7. De WVV meisjes, vooral in de behandeling van de bal een klasse beter dan hun tegenstanders bouwde de voorsprong verder uit en wonnen de set probleemloos met 25-14. Ook in de 2e set gaven de WVV meisjes hun tegenstanders geen schijn van kans. Door nu ook meer de nadruk op de aanval te leggen werd het verschil nog duidelijker. Winst met 25-11. Doordat nonchalance even bezit nam van het Wassenaarse meisjes team werd de derde set in het begin een wedstrijd, 12-10. Na een time out werd WVV weer wakker geschud en was het snel gedaan met VCO. In record tijd, 25-16 en een dik verdiende 3-0 overwinning. Programma: 11 april Douze mix1 - WVV mix1 om 20.30 en 14 april Novo mix1 – WVV mix2. Ga ook volleyballen bij WVV. Bel secretaris Ger van Weerlee, tel 070-5111037 of kijk op www.wvv-wassenaar.nl.

Reprise bij hockey?

Deze week op donderdag en vrijdag doen leerlingen uit de bovenbouw van het Rijnlands Lyceum mee aan de Hockey Interlyceale in Den Haag. Het internationale toernooi wordt traditie getrouw door het VCL op de velden van Klein Zwitserland georganiseerd. Vooral de jongensteams van het Rijnlands behalen ieder jaar weer succes. Twee jaar geleden liepen ze nog met de hoofdprijs weg, en vorig jaar stonden zij wederom in de finale. Dit jaar gaan zij weer voor de hoofdprijs.

De profs zeuren soms over twee wedstrijden in de week, maar Real Maaldrift speelt er gewoon twee in twee dagen. Rickies / De Prins had daarom geen moeite met Real Maaldrift en wist de wedstrijd te winnen met 5 – 2. Rickies / De Prins staat nu op een zevende plaats en moet nog alles uit de kast halen om bij de eerste zes te komen. De eerste zes teams spelen na afloop van

Klara Hornell en Sadie Vente.

Laatste competitiewedstrijd WZK wedstrijdzwemmen Afgelopen weekeinde was de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, deze werd gezwommen in het Wedde in Voorschoten. WZK stond bij aanvang van deze wedstrijd op een goede 21ste positie in het algemeen klassement. Deze wedstrijden beginnen altijd met een tweetal estafettes. Dit maal de 4x50 wisselslag voor jongens en de 4x50 vrije slag voor meisjes, deze laatste wisten met ruime voorsprong de winst in de wacht te slepen.

Dames 1. (Foto: Marjanne van der Velde)

Rickies Feest / Glazenwassersbedrijf De Prins.

Na de estafettes was het de beurt aan de jongere zwemmers op de 50 vlinderslag, Mark McKenzie veroverde hier zilver en Karen Voet en Carson Gentry brons. Bij de 200 vrije slag behaalde Megan Albon een geweldige eerste plaats, op deze afstand waren er ook hele grote verbeteringen van de persoonlijke records, zoals Molly Clark wist haar tijd met wel zesendertig se-

conden aan te scherpen, Isabella Allen met tweeëntwintig, Calum Dunn Rundle met zestien, dit waren slechts een paar van de vele Pr’s. Op de 100 wisselslag behaalde Samuel Us en Michelle Bellekom het zilver en Tara Advaney het brons. Rein Goedhard verbeterde zijn tijd met elf seconden en Marina Welsh wist op de 100 rugslag en de 100 vrije slag het goud te bemachtigen. Bij de dames/heren op de 200 wissel en de 50 vrije slag was er zilver voor Bart Drechsel en brons voor Karin Simons. De jongens in de leeftijdsgroep minioren 6 waren ruim vertegenwoordigd, het is dan ook altijd leuk om te zien hoe de sportieve strijd tussen deze groep zich manifesteert. Deze keer zwommen zij de 100 vrije slag en lagen wederom dicht bij elkaar, Paul McKenzie wist een tweede plaats te bemachtigen, Oliver Maddock werd derde, Oliver Wainwright vierde en Mark McKenzie vijfde. Lara Clucas gaat de laatste tijd erg vooruit, dit was

de competitie in poule A voor de bekercompetitie. In poule B spelen de onderste zes van de competitie. De topper van de avond ging tussen W.A.A. v.d. Kooij BV en Party Rental Company. Dit was een wedstrijd om het kampioenschap. W.A.A. Kooij, de winnaar van de eerste periode, moest winnen om nog enigszins kans te maken op het kampioenschap. In de eerste periode was de strijd beslist in een nipte overwinning voor Party Rental Company. Weer was het verschil gering en weer was Party Rental Company het winnende team en wel met 5 - 3. De ervaren voetballers van PRC staan met een wedstrijd minder vijf punten voor op Kooij en gaan deze voorsprong met nog twee wedstrijden voor de boeg niet meer weggeven. Prolongatie van de titel is dichtbij voor PRC. Alle uitslagen en de stand zijn te vinden op www.zaalvoetbaldeschulpwei.nl.

op de 50 schoolslag ook duidelijke te merken, met een voorsprong van twee seconden lied zij de concurrentie achter zich en behaalde een mooie gouden plak. Dit geld ook voor Michelle Bellekom die na een leerzame clinic rugcrawlstart haar tijd met maar liefst tien seconden verbeterde en hiermee nog maar vier seconden van het clubrecord over all is verwijderd, het leverde haar hier in ieder geval een mooie eerste plaats op. Tara Advaney verbeterde haar tijd met wel dertien seconden. Bij de jongens op deze afstand werd Samuel Us derde. De wedstrijd werd weer afgesloten met een tweetal estafettes, de 4x50 vrije slag voor jongens, waarbij WZK een tweede plaats veroverde en de 8x50 vrije slag mix jongens/meisjes wat goed was voor een derde plaats. Het laat zich er naar uitzien dat WZK van de 80 deelnemende verenigingen op de 21ste plaats zal eindigen.

Jongens C 1 WZK kampioen Jongensteam C1 (waterpolo) van WZK is districtskampioen. Samen met coach Ronald Everard werden Joop Sassen, Rein Goedhart, Max Goense, Floris van Gogh, Jason Everard, Bart van der Velde, Nick Vermeulen, Robin Stoute en Anton Verbeek in de bloemen gezet.

Kapper/kapster Team Jacques van Bellen zoekt een

collega

met ± drie jaar of meer jaren ervaring.

Starrenburglaan 1 Postbus 2018 2240 CA Wassenaar

De Wassenaarsche Bouwstichting is een moderne corporatie die staat voor ‘sociaal, actief, ondernemen in Wassenaar en omgeving’. Als woningcorporatie, met circa 2500 verhuureenheden, heeft zij de ambitie voorop te lopen en toonaangevend te zijn. Als organisatie toont zij graag lef. Daarom is zij in brede zin actief op de woningmarkt, zelfstandig of in samenwerking met partners. Wij zijn op zoek naar een

Lid van de Raad van Commissarissen Vastgoed en Volkshuisvesting

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en staat de directeur/bestuurder met raad en advies bij. De Raad is opgebouwd rond een aantal gewenste disciplines en opereert als een collegiaal team. De commissarissen worden benoemd op basis van een kwaliteitsprofiel en werken volgens de governancecode, die voor de sector is vastgesteld. De raad telt vijf leden. Profiel - U heeft kennis van de volkshuisvesting, ervaring in de vastgoedsector met name projectontwikkeling en bent marktgericht. - U beschikt over ‘helicopterview’, analytisch vermogen en kan onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken. U heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en bezit inzicht in risico’s en beheersingsmaatregelen binnen professionele organisaties. U heeft affiniteit met de lokale/regionale context waarbinnen de Wassenaarsche Bouwstichting opereert. - U beschikt over discussie- en communicatievaardigheden, bent in staat kritische vragen te stellen en heeft de neiging tot doorvragen. Procedure Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen dan nodigen wij uit voor 15 april a.s. te reageren met een korte zakelijke brief met CV naar de Wassenaarsche Bouwstichting t.a.v. van drs. P.H. Schoute (voorzitter van de Raad van Commissarissen), Postbus 2018, 2240 CA Wassenaar. U kunt ook mailen naar telting@wabs.nl. Informatie over de Wassenaarsche Bouwstichting vindt u op www.wabs.nl. Daar kunt u o.a. het jaarverslag (inclusief governanceverslag) downloaden.

Werktijden tussen ± 30-38 uur per week. Ben jij een kapper/ster met initiatief, vaktechnische ambitie en sociaal vaardig. Bel: 0654961696 of e-mail jacbell@ziggo.nl

Uitgeverij Verhagen is een moderne uitgeverij van lokale kranten. Met negentig jaar ervaring in de uitgeverswereld zoekt zij steeds naar nieuwe kansen in de markt. Iedere week kijken zo’n 100.000 huishoudens in de regio uit naar deze kranten. Met hun sterk plaatselijke karakter weerspiegelen zij het wel en wee van gemeenten en zijn hierdoor graag gelezen kranten binnen die gemeenschap.

Uitgeverij Verhagen zoekt

JONGE FULLTIME JOURNALIST Uitgeverij Verhagen wil voor één jaar een jonge journalist aanstellen in het kader van de Stimuleringsregeling Jonge Journalisten. Een jonge journalist heeft zijn studie recent tot twee jaar voor de aanstelling - afgerond aan een erkende HBO-opleiding Journalistiek of Communicatie. De functie bestaat uit diverse journalistieke werkzaamheden op het gebied van lokale nieuwsmedia, zoals interviews, verslaggeving, redigeren, onderzoeksjournalistiek, etc. Wij zoeken een enthousiaste, hardwerkende collega, die deze kans met beide handen wil aangrijpen om verder te kunnen groeien in het vak en onze media kan versterken. - 38 uur per week - 5 weken vakantie - 8% vakantiegeld - salaris: conform cao (€ 1.911,81 bruto per maand, peildatum 2011)

Ambachtsweg 7a, 2221 AH Katwijk

Voor vragen kunt u bellen naar Uitgeverij Verhagen 071 4022901, Paul van de Putte. Uw sollicitatie kunt u mailen naar Paul van de Putte, paul.van.de.putte@uitgeverijverhagen.nl.


De Tafeldame, alles voor op, boven en aan de tafel

Van Hogendorpstraat 16/F 2242 KZ Wassenaar Telefoon: (070) 514 54 00 info@detafeldame.nl www.detafeldame.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur, zaterdag tot 17.00 uur

WS_week_14_12  

Redactie: 06-22855148 • redactie@dewassenaarder.nl Advertenties: 071-4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl Kapper/Kapster Jacques van...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you