Page 1

ZOMERTENNIS 2012

IN DEZE

Nog slechts enkele banen te huur tegen speciale tarieven, ochtend, middag of avond.

KRANT

Zwerverskaarten verkrijgbaar ochtend of middag van maandag t/m vrijdag. Seizoen 1 april t/m 15 oktober € 120,- per persoon.

Accountmanagers RosePortal Diverse Vacatures Stichting De Burcht

Bel nu (071) 402 29 01 www.uitgeverijverhagen.nl

Zoek de zon op

Dunea vernieuwt waterleidingen in Wassenaar Deze week start Dunea met het vervangen van 750 meter waterleiding in de Middelweg en een deel van de Clematislaan. De kans op onderbreking van de waterlevering is daarna weer voor decennia tot een minimum beperkt. Dunea investeert hier in de infrastructuur, omdat de leidingen op een leeftijd zijn waarbij de kans op storingen toeneemt.

Samantha Snabbel

De kans op storingen; dát moment wil Dunea graag voor zijn. Nu vervangen heeft ook het voordeel dat het werk in de uitvoering kan worden gecombineerd met het werk aan de gasleidingen van Liander. Door activiteiten aan de infrastructuur zo veel mogelijk te bundelen, is de overlast voor de omgeving beperkt tot een aaneengesloten periode. Zowel de leiding in de straat als de aansluitingen naar de hui-

5 jaar cel en tbs voor wurgmoord Wassenaar - Jonkheer Jan de L. die tijdens de Pasen in 2010 zijn toen 37-jarige vrouw vermoordde heeft vorige week vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. De Wassenaarder wurgde zijn vrouw in hun villa Nijenrode aan de Koekoekslaan. Hij waarschuwde de politie, in de tussentijd probeerde hij zelfmoord te plegen. Het OM had twee weken geleden acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Fietser gewond bij aanrijding

Steun voor groene buffer Wassenaar - Het College van Rijksadviseurs (CvR) onderschrijft het belang van een groene buffer bij Valkenburg. Zoals in deze krant gemeld heeft de gemeenteraad naar het CvR een brief gestuurd over de bebouwing van het voormalig vliegveld Valkenburg. Door het antwoord van het college van Rijksadviseurs voelt de gemeenteraad zich gesteund in het streven naar een zo goed mogelijk inpassing van de plannen in het open landschap. Het CvR geeft aan dat zij in haar gesprekken met het Rijksvastgoed en Ontwikkelingbedrijf extra aandacht zal vragen voor de relatie tussen het bestaande groen en de bebouwingsplannen zodat de groenstructuren in het plangebied versterkt worden. Raad en College willen graag het gesprek aangaan met het CvR over het belang van een zo groot mogelijke groene buffer.

Afgelopen weekend was het heerlijk weer. Vele Wassenaarders genoten van de zon, zoals hier bij Strandpaviljoen De Zeester. Conferencier Lou Bandy (1890-1959) zong het al: Zoek de zon op, als ‘t zonnetje weer schijnt, en de kou loopt op z’n eind, krijg je ‘t heerlijke gevoel alsof de crisis zo verdwijnt’. (Foto: Anton Overklift)

Extern onderzoek pleit niet alleen wethouder vrij maar omvat ook stevige kritiek op raadsleden De conclusie van de rapportage van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) over de beschuldiging van ongewenst gedrag door wethouder De Greef jegens WWW-raadslid Mary-Jo van de Velde tijdens de beruchte nazit na de raadsvergadering van 13 februari is helder. door Jos Knijnenburg Uit het onderzoek waar 8 van de 12 aanwezigen die nacht aan hebben meegewerkt, is gebleken dat het ’onwaarschijnlijk is dat de vermeende seksuele intimidatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden’. In het rapport worden harde noten gekraakt over de wijze waarop Mary-Jo van de Velde met het incident is omgegaan. Zij noch haar fractievoorzitter hebben bij de griffier of de burgemeester aan de bel getrokken. Ook de fracties van WWW en DLW die de zaak middels schriftelijke raadsvragen aan de orde stelden en daarmee ‘een politieke weg’ kozen, krijgen een oorvijg. In het rapport van BING wordt duidelijk wie er nu eigenlijk tij-

te werken vanwege ‘de in hun ogen te beperkte reikwijdte van het onderzoek‘ en vanwege de ‘naar hun mening partijdige “bestuurlijk meelezer” bij het onderzoek’, de Alphense burgemeester Bas Eenhoorn. In het BING rapport wordt gesteld dat door het niet meewerken van een aantal betrokkenen er een aantal witte vlekken overblijven. Dat wordt fraai gesymboliseerd in de tekening van de tafelschikking waarbij alleen wordt aangegeven waar de wethouders De Greef, Sanders, Dekker en de raadsleden Van de Locht en Van de Velde die nacht zaten. De onderzoekers stellen echter dat het door enkele betrokkenen niet mee willen werken aan het onderzoek ‘geen materieel beperkende invloed heeft gehad op onze conclusie en beoordeling’. Tijdens de persconferentie van afgelopen donderdag werd door de onderzoekers aan de betrouwbaarheid van de uitkomst van het onderzoek ongevraagd een percentage van bijna 100 procent toegedicht. Wethouder De Greef zei niet verrast te zijn, ‘ik was er tenslotte zelf bij’.

Wassenaar - Aanstaande zaterdag van 10.00-17.00 uur, zal het Wassenaarse Antiquariaat ‘Bougainville’ weer aanwezig zijn in de vergaderzaal van de Bibliotheek. Zoekt u iets op het gebied van o.a. Kunst, Geschiedenis, Luchtvaart, Treinen, Literatuur, loop dan even binnen.

A AG GRATIS TAXATIEDAG Onze experts zijn elke 1ste donderdag van de maand aanwezig om geheel vrijblijvend al uw kunstvoorwerpen te taxeren en eventueel in te nemen voor veiling.

Donderdag 5 april van 11.00 tot 16.00 uur Locatie: Panorama Mesdag Zeestraat 65, Den Haag

Zie verder elders in de krant.

Op afspraak taxeren onze experts ook bij u thuis.

www.aag.com

VO OR JAA

R 201 2

IN DEZE KRANT:

S OPEN HUIIS

Persverklaring van Wat Wassenaar Wil (WWW) naar aanleiding van de publicatie BING-onderzoeksresultaten WWW heeft kennis genomen van het feit dat het onderzoeksresultaat is gepresenteerd. WWW handhaaft haar eerder geuitte bezwaren tegen het onderzoek, te weten: - de opdrachtverstrekker (burgemeester) is aantoonbaar niet neutraal; - het onderzoek beperkt zich slechts tot de seksueel getinte opmerking en beslaat niet alle gebeurtenissen en uitspraken van de betreffende avond. Daarnaast wordt geen aandacht besteed aan de gedrags- en bestuurscultuur, hoewel het BING rapport een onderzoek terzake adviseert. - de ‘begeleider’ is een uit Wassenaar afkomstige VVD-prominent, waarmee een van de getuigen een onprettige ‘ervaring’ heeft gehad. WWW heeft eerder verklaard volledig te willen meewerken aan een breed onafhankelijk onderzoek. De burgemeester was echter niet bereid de opzet van het onderzoek zowel echt onafhankelijk, als breder te maken. Enige weken geleden zijn door enige aanwezigen getuigenverklaringen gedeponeerd bij een notaris. Mevrouw Van de Velde heeft inmiddels aangifte gedaan. Het is nu aan de officier van justitie respectievelijk de onafhankelijke rechter een uitspraak te doen. De bij de notaris gedeponeerde verklaringen zullen hiervoor ter beschikking worden gesteld. WWW wijst er op dat door het ontbreken van de verklaringen van benadeelde en 3 cruciale getuigen het uiteindelijk door de rechter uit te spreken vonnis de waarde van het rapport zal bepalen. WWW ziet dat in vertrouwen tegemoet. WWW zal derhalve, zolang dit nog onder de rechter is, geen commentaar leveren op het BING rapport. Fractie Wat Wassenaar Wil

« « « « « «

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

Wedstrijd voor nieuwe naam bezoekers-centrum Meijendel

Sociale woningmarkt Wassenaar

Kijk voor het actuele woningaanbod op: www.woonnet-haaglanden.nl

www.wbv-willibrordus.nl telefoon: 070 511 93 35

Mensen Wonen Leven

Boekenmarkt Op zaterdag 31 maart wordt er rond winkelcentrum Lange Voort in Oegstgeest een boekenmarkt georganiseerd. Tientallen gespecialiseerde handelaren presenteren een grote keuze aan zeldzame en bijzondere tweedehands boeken van goede kwaliteit. Het aanbod varieert van oude kinderboeken tot poëzie, van literatuur tot strips en van boeken over sport tot geschiedenis. Voor liefhebbers van tweedehands boeken is er van alles te vinden.

dens de nazit van 13 op 14 februari precies aanwezig waren in de 6 bij 4 metende kamer van wethouder Dienke Dekker (CDA). Zelfs de afmetingen van haar vergadertafel worden vermeld en de locatie van ‘de drank’ die midden op tafel stond. Aanwezig waren de wethouders Dekker, Sanders en De Greef, drie raadsleden van de oppositie te weten Schaefer, Van Deursen en Van Rijen, vier raadsleden van de oppositie en wel Van de Velde, Nieuwzwaag, Van de Locht en Paulides en de partners van Paulides en Van Deursen. Middels interviews is gereconstrueerd hoe de aanwezigen die nacht in de kamer ten opzichte van elkaar hebben gezeten en wat er wel en niet is gezegd. Vier van de aanwezigen, de drie raadsleden Van de Velde, Nieuwzwaag en Paulides en de echtgenote van Paulides weigerden aan het onderzoek mee te werken. Ook WWWfractievoorzitter Henk de Vries, die de onderzoekers graag wilden spreken over de wijze waarop de gebeurtenissen naar buiten waren gebracht, werkte niet mee aan het onderzoek. Het rapport stelt dat WWW en DLW niet wensten mee

‘Bougainville’ in de Bieb

IOeaNuty FASHB

zen worden vervangen. Daar waar wordt gegraven in de straat, zal er verkeershinder zijn. Ook de stoep gaat open en de waterlevering moet enkele malen worden onderbroken. Overlast wordt zo veel mogelijk beperkt door opbrekingen zo kort mogelijk te laten duren. Van circa 110 huishoudens wordt de waterlevering enkele malen onderbroken gedurende de periode van werkzaamheden. Uiteraard informeert Dunea bewoners hierover vooraf. De werkzaamheden duren tot het eind juli. Dunea heeft een distributienet van 7500 kilometer lengte, van Noordwijk tot Den Haag tot Zevenhuizen- Moerkapelle. Door dit goed te onderhouden hebben klanten gemiddeld slechts vier minuten per jaar geen waterlevering als gevolg van een storing. Op www. dunea.nl kunt u zien of er werkzaamheden zijn bij u in de buurt.

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

Lezingencyclus over de Medici Wassenaar - Over de opkomst en ondergang van de Medici geeft drs. ir. Herman Leistikow op 3 april van 10.30 – 12.30 uur een lezing in Bibliotheek Wassenaar, Rabozaal. Reserveren: lezingen. wassenaar@obvw.nl. De eerste lezingen zijn reeds succesvol bezocht, indien u deze heeft gemist bent u nog van harte welkom.

Tennispark Marlot WOENSDAG 28 MAART 2012

VERSCHIJNT WEKELIJKS

Met dank aan Ziggo heb ik voor deze column mijn nachtrust opgeofferd. Dan kan Ziggo wel met veel bombarie naar de beurs gaan en met die beursgang 925 miljoen euro ophalen. Maar gezien eerdere ervaringen zou ik dat aandeel nog niet voor niets willen hebben. Laat dat kabelbedrijf eerst maar zorgen dat internet goed werkt. En dat ze anders dat bij storing snel herstellen. Of automatisch een evenredig deel van het abonnementsgeld terug storten.

Wassenaar - Een 58-jarige man uit Voorschoten raakte dinsdag 20 maart gewond toen hij op de Rozenweg met zijn fiets het rode licht negeerde. De man reed omstreeks op zijn fiets 18.30 uur op de Rozenweg en wilde de Rijksstraatweg oversteken. Hij negeerde daarbij het verkeerslicht, dat voor hem rood was. Een 21-jarige Wassenaar, die op de secundaire rijbaan reed, kon de man niet meer ontwijken en reed hem aan. De Voorschotenaar brak door de aanrijding vermoedelijk zijn enkel en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Inlichtingen:

tel. 070-3850352 na 17 uur 070-5117131

58e JAARGANG No. 13

DEZE WEEK...

Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (071) 402 29 01

Redactie: 06-22855148 • redactie@dewassenaarder.nl Advertenties: 071-4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl

IN DEZE KRANT

Uw vacature in de krant?

Lessen voor kinderen vanaf 6 jaar. 3 topleraren beschikbaar. Clublidmaatschap mogelijk.

Wassenaar - Dunea is een nieuw bezoekerscentrum aan het bouwen in Meijendel. Voor dit nieuwe interactieve centrum is Dunea op zoek naar een nieuwe naam. Hiervoor doet Dunea een beroep op iedereen die Meijendel een warm hart toedraagt. Denk mee over de nieuwe naam. Ideeën indienen kan tot zondag 22 april via www.dunea.nl. Op zaterdag 15 september, tijdens de jaarlijkse Natuurfeestdag in Meijendel, vindt de feestelijke opening plaats van het nieuwe bezoekerscentrum. Dunea is op zoek naar een originele naam. Iedereen kan vanaf dinsdag 27 maart tot zondag 22 april een idee indienen via www.dunea.nl (maximaal één idee per persoon). Een vereiste is dat de nieuwe naam iets te maken moet hebben met het beleven van duin en water.

www.winkelcentrumlangevoort.nl

Meer dan winkelen alleen... ZAT.

31 MRT:

LANGE VOORT BOEKENMARKT 10.00 - 17.00 uur

P

gratis Bezoekers kunnen cte omgeving re di de in en er park ntrum van het winkelce

Ooievaarsnest op Kasteel Oud Wassenaar Met dat mooie weer zagen wandelaars deze ooievaars op hun nest op het kasteel van Park Oud Wassenaar zitten. De vogels zijn hun nest aan het restaureren want er lagen veel takjes op de grond voor de ingang van het kasteel. (Foto:Bouwe Prins)

#"%,".&34 TEGELS 800/,".&37-0&3&/

"NCBDIUTXFHt,BUXJKL Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL


WIJ BETALEN DE BTW VAN UW KEUKEN ! U N R E E T I F O PR BTTW ING

% 19

KOR

OP UW N! K E UK E

NIEUW NIE E LifestyleÂŽ 135

home entertainment-systeem

Nu ku kunt u u genieten van prachtig home cinema-geluid zonder uw

SHOW ROOMK E UK E T E GE N EXTRE NS EM L A GE P RIJZEN * K

kamer overhoop te halen. Dit is mogelijk dankzij een Bosekame innova a die kamervullend en ruimtelijk geluid produceert met innovatie die mooi onder uw tv past. Door de draadloze ĂŠĂŠn zichtbare luidspreker lu u verbinding met de BoseÂŽ-luidspreker kan de AcoustimassÂŽ-module uit het zicht worden geplaatst. En de UnifyÂŽ-technologie zorgt ervoor dat de aangesloten entertainmentbronnen

IJK OP : BE MM E L -K R O O N.NL/ SHO W ROOMK E UK EN S

moeiteloos samenwerken als ĂŠĂŠn systeem. Luister naar het LifestyleÂŽ 135-systeem en ervaar zelf hoe Bose uw idee over home cinema kan veranderen.

OF SCA N DE QR C ODE *NIE T GE LDIG

Ervaar het verschil dat technologie van Bose maakt.

IN COM BINAT ME T A IE NDE R E ACTIE S

Zaterdag 31 maart BOSE DEMODAG in ons filiaal in Oegstgeest van 10.00-17.00 ! DEN HAAG

CRUQUIUS

Cruquiusplein 50, Cruquiusplaza Neckar 24, Industrieterrein Forepark tel. 070-3206065 tel. 023-5483060 DONDERDAG KOOPAVOND VRIJDAG KOOPAVOND

www.roest.tv

GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK

Hoge Rijndijk 309b, Rijneke Boulevard tel. 071-5812020 DONDERDAG KOOPAVOND

KIJK VOOR DE OVERIGE MESSCHERPE AANBIEDINGEN OP BEMMEL-KROON.NL

GW Roest BV Lange Voort 11F + G 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

* Lopende offertes met voorgaande acties inbegrepen, zijn uitgesloten van deelname. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

•

•

EERHART SierbestraBC SIERBESTRATING ting. Voor al uw bestratin- Tegelwerk, met afvoer, gragen en tuinwensen. Bel voor tis prijsopgave. Tel. 06vrijblijvende prijsopgave 55321682. 070-3211006. SCHILDERSBEDRIJF Vuil tapijt? Laat het van den Oever. Vakwerk vakkundig reinigen of voor binnen en buiten. Tel. huur Mr. Steam. Gratis 071-4035280 / 06-54261554. thuisbezorgd. Tol Steam Zit u nog in de schaduw? Interieurverzorging, tel. Wij zagen bomen om en tak070-5116612. ken af. Tel. 070-5111923, Dak herstellen? Bouma/ b.g.g. 06-53794870. Grundeken bellen! 511467450-plusser SCHILDERT, 5118394. Uw dak-specialist! SAUST en behangt uw huis Vwo-, havo, mavo, weer als nieuw. Tel. vmbo-leerlingen: huis- 06-13067762. werkbegeleiding/bijles aanLekker toerfietsen vanuit geboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768. Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

•

• •

•

•

•

•

•

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

• www.zalenverhuurkruyt

schipvanleiden.nl. Mooi bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

Ook mooi oud worden onze: t t t t t

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

KORTING

onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

Betalen in termijnen is mogelijk!! Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom! * Geldt niet voor de al lopende orders.

Tel. 071-3313505

SURINAAMS

INDONESISCH RESTAURANT ''' Een heerlijk Surinaams Indonesisch diner. Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Schilderijen, porselein, goud, zilver, kristal, glaswerk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezemschoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26730712.

Bouw- en Aannemingsbedrijf

Beijersbergen Wassenaar Alle bouwkundige werkzaamheden: vervangen van kozijnen - ramen deuren; verbouwen van keukens en badkamers; plaatsen van trappen en dakkapellen, metselen fijn timmerwerk.

Van Hallstraat 22 Tel. 5115075. Fax 5114063

Wij gebruiken geen ve-tsin.

Ook voor afhalen en cateren van rijsttafels, satÊ’s en lekkere roti’s.

10%

op het totale aankoopbedrag *

T.K. gevr.: gehele of •gedeeltelijke INBOEDELS.

Kom naar onze vernieuwde showroom.

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

De fabricage en montage van

Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.dwkozijnen.nl

Tel:Kozijnen 071-3313505 www.dwkozijnen.nl DW is genomineerd voor de Sterkste Schakel van Rijnland 2012.

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

Van Beethovenlaan 69a 2253 BE Voorschoten (Adegeest t.o. Shell) Tel. (071) 561 52 30 Fax (071) 572 53 57 06-23091434 E-mail: ranirestaurant@planet.nl

experts in autorecycling

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

Vier Pasen in de Achterhoek! %&%! # $( !"  "# Paasarrangement in Landhotel De Hoofdige Boer: Twee overnachtingen inclusief ontbijt. Een Paasbrunch op eerste Paasdag. Een heerlijk 3-gangen diner in ons restaurant. Wandeling naar het Paasvuur met fakkels. Gratis fiets- en wandelroutes in de omgeving. ( $ # # !   '#  &$ ! % % !! % # * % #  " #$! 

!

#$"#"#$!! '!!#%( % * 

#$)%#!'# % *  "#"#$!! 

www.dehoofdigeboer.nl Tel: +31(0)575 43 17 44


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 28 MAART 2012

NIEUWS

Berichten uit

raadhuis De Paauw en het gemeentekantoor • Achtergrond

Vervolg voorpagina De conclusie van het 21 pagina’s tellende rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) over het vermeende gedrag van wethouder Henk de Greef tijdens de beruchte nazit na de raadsvergadering van 13 februari is helder. Onderzoeker Jaap ten Wolde acht het ’onwaarschijnlijk dat de vermeende seksuele intimidatie’ daadwerkelijk heeft plaatsgevonden’. In het rapport, dat compleet met het stempel ‘vertrouwelijk’ op de cover daags na de persconferentie integraal op de site van de gemeente werd gezet, wordt de nazit minutieus gereconstrueerd. Aan de hand van verklaringen wordt de tafelschikking weergegeven. Pijnlijk is de passage die de relatie tussen de twee voormalige D66-fractiegenoten Eva van Rijen en Mary-Jo van de Velde beschrijft. De twee zijn na de overstap van laatstgenoemde naar WWW aan de raadstafel gesepareerd en hebben volgens Van Rijen ‘een verstoorde relatie’. Als Van Rijen haar onverwacht bij de

nazit aantreft is ze verbaasd, ‘ze is normaliter niet aanspreekbaar en komt ook altijd met haar ‘bodyguards’ van WWW de raadszaal binnen’. Het rapport onthult dat wethouder Dekker in haar rol als ‘bruggenbouwer’ bewust niet alleen de oppositie uitnodigde, maar ook het VVD-raadslid Monique van Deursen die net die avond was geïnstalleerd als raadslid en zodoende samen met haar ook aanwezige echtgenoot met de neus in de spreekwoordelijke boter viel. In het rapport van BING wordt uitgebreid ingegaan op de weigering van een aantal betrokkenen om mee te werken aan het onderzoek. Hiertoe is de tekst afgedrukt van een brief die is gestuurd aan de vier weigeraars en aan WWWfractievoorzitter De Vries. In het schrijven wordt gemotiveerd waarom niet naast het incident ook de bestuurscultuur onder het vergrootglas is gelegd. Dat zou een geheel ander en langduriger onderzoek vereisen. Erkent wordt wel dat de Wassenaarse bestuurs-

cultuur ‘aandacht verdient’, al was het maar om de kwestie te kunnen verwerken en in de toekomst professioneel te kunnen samenwerking. Dat lijkt een understatement voor wie het verhaal van Ben Paulides (DLW) in de Elsevier leest. De villadorpen Wassenaar en Haren kampen beiden met een ‘revolte tegen lokaal bestuur’. Het stuk verscheen nota bene op de dag van de persconferentie en wethouder De Greef verwees er in zijn verklaring kort naar. Paulides maakt gewag van een bestuurscultuur die ‘verziekt’ is. Woorden van gelijke strekking tekende een landelijke krant de maandag ervoor op uit de mond van Paulides. Wethouder de Greef, die donderdag aankondigde aangifte bij het Openbaar Ministerie te doen tegen drie raadsleden van de oppositie, maakte tijdens de persconferentie duidelijk wat de hele kwestie voor impact op hem en zijn naasten heeft gehad. Het BING rapport spreekt over ‘een zeer ernstige beschuldiging’. Indien een beschul-

diging van seksuele intimidatie openbaar wordt gemaakt bestaan er ondermeer risico’s op uitvergroting van het incident, het weglaten van de context en blijvende beschadiging, want zelfs onbewezen geldt ‘waar rook is is vuur’. Deze risico’s hebben zich hier ‘volop gemanifesteerd’. De gedragscode politieke ambtsdragers Wassenaar die WWW en DLW aanhaalden bij de vragen die zij stelden, wordt in het BING rapport als een boemerang naar beide fracties teruggegooid. Niet alleen het in de publiciteit gooien van de vragen, maar ook het gegeven dat de vermeende intimidatie niet eerder bij de juiste personen aan de orde werd gesteld, betitelt het rapport als ‘onzorgvuldig’. Mary-Jo van de Velde, lijdend voorwerp van de nazit, heeft nu niet alleen een aangifte van wethouder De Greef aan haar pantalon, maar heeft zelf ook aangifte tegen hem gedaan. Waar De Greef vijf weken lang zweeg om naar eigen zeggen het BING onderzoek ‘alle ruimte

te geven’, gingen de raadsleden De Vries en Van de Velde afgelopen vrijdag en zaterdag in de pers alweer volop op het orgel met hun kritiek op het BING rapport. Burgemeester Hoekema gaf donderdag tijdens de persconferentie aan dat hij niemand kan tegenhouden om verdere juridische stappen te ondernemen. Het BING rapport wordt nog uitgebreid besproken en de procedure rond het stellen van schriftelijke vragen wordt herzien. Dat lijkt geen overbodige luxe. De aandacht die sommige schriftelijke raadsvragen, dankzij cc-mails naar de pers, krijgen staat vaak in schril contrast met het gegeven dat veel van de gegeven antwoorden volstrekt onopgemerkt blijven. Daarnaast lijkt het opstellen van vragen achter de computer eenvoudiger, dan tijdens het agendapunt ‘raadsvragen’ een goed verhaal in de raad voor het voetlicht te brengen. De nazit van 13 op 14 februari 2012 wordt in elk geval vervolgd. Jos Knijnenburg

Gemeente wil bouwen en verbouwen Zorgen over toegankelijk in groot deel van Wassenaar vrijwaren maken poldergebied tussen de Rijksstraatweg en de spoorlijn van welstandstoezicht B en W hebben naar aanleiding van een breed gedragen raadsmotie die vorig jaar werd aangenomen besloten om een aanzienlijk deel van Wassenaar voor een proefperiode van één jaar aan te wijzen als welstandsvrij gebied. Dit betekent dat bouw en verbouwplannen binnen dit gebied niet langer hoeven te worden getoetst aan het welstandsbeleid dat de raad in de genoemde motie betitelde als overbodig en vooral achterhaald. Het welstandstoezicht leidt volgens de plaatselijke politici tot onnodige bureaucratie, tijdverlies en kosten. Het college wil wel binnen het welstandsvrije deel van Wassenaar een uitzondering maken voor objecten die een bijzondere bescherming genieten. Concreet gaat het om panden en andere objecten die op de lijst van het Gemeentelijk Inventarisatie Project (GIP) staan. Wie daaraan iets wil gaan verspijkeren krijgt wel met het welstandstoezicht te maken. Komende maandagavond komt het voorstel tijdens de politieke markt aan de orde. door Jos Knijnenburg Het kaartje van Wassenaar, dat bij het collegevoorstel voor een welstandsvrij gebied is gevoegd, doet een beetje denken aan de FransNederlandse taalgrens tussen Wallonië en Vlaanderen die België in tweeën verdeeld. Toevallig een land dat beroemd is om het eigen beleid

dat bijzondere straatbeelden oplevert. Grofweg gezegd, wie straks in Wassenaar-Zuid tussen het dorp, de duinen, Den Haag en de Rijksstraatweg alsmede ten oosten van de Rijksstraatweg vanaf de Noordelijke Randweg tot aan de Nieuwe Weg wil gaan bouwen of verbouwen, krijgt net als nu te maken met het welstandsbeleid. Wie echter in het duingebied, Wassenaar Noord of in het poldergebied tussen het dorp en Katwijk en Leiden aan de slag wil, is gevrijwaard van het welstandstoezicht. In het collegevoorstel wordt aangegeven dat bij de keuze van het welstandsvrije gebied wordt aangesloten bij het begrip beschermd dorpsgezicht. Dat gebied vereist immers toezicht door de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE). B en W stellen dat de grens tussen welstandsvrij en welstandsplichtig gebied ‘veel arbitrair’ is. Anders gezegd ‘waarom hier wel en daar niet’. Juist door aan te sluiten bij het reeds beschermde gebied is een de grens gemotiveerd en objectief bepaald. Op dit moment geeft de commissie WCE, die tijdens de raadsvergadering van vorige week maandag door een inspreekster uit Zuid stevig werd bekritiseerd, een advies over elke aangevraagde omgevingsvergunning. Bouw- en verbouwactiviteiten binnen het nu voorgestelde welstandsvrije gebied blijven straks, met uitzondering als het een GIP-pand betreft, buiten de agenda van de commissie WCE. Die heeft overigens zelf een achterstand weg te

werken, want raadslid Bas Leijen (WWW) signaleerde vorige week dat de jaarverslagen over 2010 en 2011 er nog niet zijn. B en W zien in de aanwijzing van het welstandsvrije gebied een aantal voordelen. Veel burgers van Wassenaar zullen te maken krijgen met een lagere regeldruk, nog altijd onderwerp van een poll op de site van de plaatselijke VVD. Een vergunning kan sneller worden verleend en het scheelt geld, om precies te zijn 0,7 procent van de leges van de bouwkosten met een minimum van 33,40 euro. Een meevaller van de gemeente aan de vooravond van de ambtelijke fusie met Voorschoten is dat het ambtelijke capaciteit scheelt. WCE behandelde in 2010 in totaal 242 aanvragen terwijl in 2010 en tot november 2011 er 118 aanvragen werden ingediend voor vergunningen in het gebied dat straks welstandsvrij wordt. B en W melden dat er in andere gemeenten inmiddels positieve ervaringen zijn met welstandsvrij bouwen. ‘Deze gemeenten vertrouwen erop dat inwoners zelf rekening houden met het straatbeeld’. Alleen de praktijk kan uitwijzen of dit ook in Wassenaar opgaat, waarbij moet worden bedacht dat het kan gaan om de bouw van een nieuwe woning tot de plaatsing van een reclamebord. Aan het eind van het raadsvoorstel maakt het college nog wel een kanttekening. Door het vervallen van de toets van de welstandscommissie ‘kan de kwaliteit van de omgeving achteruit gaan en kunnen cultuurhistorische waarden verloren gaan’.

Opvallend veel zienswijzen die zijn ingediend over het landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide (LOP) gaan over de wijze waarop het poldergebied ten oosten van Wassenaar en in het bijzonder de Duivenvoordse en Veenzijdse polder wel of juist niet zou moeten worden opengesteld voor wandelaars en fietsers. Een kwestie die veel aandacht kreeg toen het plan speelde om in de polder achter de wijk Kerkehout een golfbaan aan te leggen. door Jos Knijnenburg Die golfbaan werd uiteindelijk door de raad afgeserveerd, maar in een reactie op het zeer omstreden plan klonk wel de roep om de voor het publiek nagenoeg ontoegankelijk polders op een bepaalde wijze te ontsluiten. Het LOP, dat betrekking heeft op groengebieden in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, speelt daarop in. Uit de inspraakreacties, die komende maandag tijdens de politieke markt door de raad worden besproken, blijkt dat veel betrokken organisaties pleiten voor terughoudendheid als het gaat om het kwetsbare poldergebied vanuit de randen open te stellen. De Buurtvereniging Kerkehout & Omgeving, die zich stevig mengde in de discussie over de geplande golfbaan ook hard aan de bel trok toen de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan voor de wijk de optie voor toekomstige woningbouw op het sportcomplex wilde opnemen, stelt dat de Duivenvoordse en Veenzijdse polder zich niet leent voor het bezoek van grote aantallen mensen. De buurtvereniging gaat ook in op het begrip ‘poort’ dat in het LOP nadrukkelijk wordt gebruikt als mogelijke toegang tot de poldergebieden. B en W stellen in hun commentaar dat er een behoefte bestaat om duidelijke toegangen te maken naar het groene gebied. Vlakbij zo’n poort liggen voorzieningen, verderaf juist de meer kwetsbare gebieden. Poorten nabij een horecavoorziening liggen, maar ook bij

een monument, agrarische schuren of bij een landgoed. De Kerkehouters pleiten voor kleinschalige recreatie door het bijvoorbeeld mogelijk te maken om vanuit de randen van de polders ommetjes door het gebied te maken, een wens die door de plannenmakers van harte wordt omarmd. Boer Alkemade die in de polder achter Kerkehout woont en werkt, is tegen een fiets- of wandelpad dwars door de polder en doet de suggestie een dergelijke verbinding langs de spoorlijn of aan de rand van de polder te leggen. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) wil helemaal geen publieke wandel- en fietspaden in de polder. De AVN toont zich een fel tegenstander van stadspoorten met horeca waardoor veel te veel volk de polder in zal trekken. Natuurlijke wandelroutes vanuit Kerkehout, Leidschendam, De Horsten of de Stevenshof ziet de natuurclub als een betere optie. De Stichting Duinbehoud pleit daar ook voor en noemt de Laarzenpad op de grens van Leidschendam en Wassenaar als voorbeeld. Natuuronderzoeksbureau Remeeus is fel tegen de aanleg van een wandel- en fietsverbinding langs de Veenwatering en Schenk in het hart van de polders en pleit voor iets dergelijks aan de randen. De Agrarische Vereniging Santvoorde is ook tegen nieuwe wegen en paden en ziet poorten bij Mariahoeve en de Stevenshof niet zitten. De Stichting Horst en Voorde, een samenwerkingsverband waartoe ondermeer de koninklijke landgoederen De Horsten behoren, wil dat de eerste opvang van recreanten in de stadsranden plaatsvindt. De uitbreiding van het aantal wandelroutes zou moeten worden beperkt. De stichting komt komt in haar zienswijze nadrukkelijk op voor de agrarische sector. Met de door Horst en Voorde geuite wens dat op landgoederen vervangende nieuwbouw moet worden toegelaten als de bestaande bebouwing onrendabel is, worden de leegstaande koninklijke sloopboerderijen indirect onder de aandacht van de opstellers van het LOP gebracht.

Raad buigt zich maandag over kosten huisvesting stichting Jeugd- en Jongerenwerk Wassenaar De raad vergadert komende maandagavond over de kosten van vervangende nieuwbouw voor de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Wassenaar (SJW) in een semi-permanente huisvesting achter sporthal De Schulpwei aan de Dr. Mansveltkade. B en W schrijven er alles aan te doen om te zorgen dat zo spoedig mogelijk met de bouw kan worden gestart. Sinds 2008 is de gemeente op zoek naar vervangende ruimte voor de SJW die uit Boerderij Ter Weer weg moet omdat het pand door de gemeente is verkocht aan de Amerikaanse School. Terwijl de dakpannen van een deel van de aanbouw van de boerderij inmiddels zijn verwijderd, mogen de jongeren het oude deel van het complex nog tot de zomervakantie gebruiken. De SJW heeft aangegeven het staken van haar activiteiten tot oktober 2012 de kunnen overbruggen. ‘Op dat moment moet de huisvesting wel geregeld zijn’, meent het college. door Jos Knijnenburg Met berichten in de pers en op de website van de SJW, een protestactie tijdens de politieke markt van eind februari, de opstelling van de notitie ‘SJW Waarom? Daarom!’ en de indiening van schriftelijke vragen aan het college door DLW en het CDA, is de druk op de gemeente om helderheid te verschaffen over de huisvesting van de SJW de afgelopen weken geleidelijk aan toegenomen. Een onderkomen waarvan deze krant vorig jaar al gedetailleerde tekeningen liet zien. B en W geven aan dat de kaarten aanvankelijk werden gezet op vervangende huisvesting in een multifunctionele accommodatie en tot die gereed was, zou er tijdelijke opvang moeten worden geregeld. In het voorjaar van 2011 werden de

plannen mede door bezuinigingen gewijzigd. De keus werd toen gemaakt voor een semi-permanente huisvesting die 20 jaar mee moet kunnen gaan. Het gebouw moet achter de sporthal komen, op het terrein van Blauw-Zwart en langs de toegangsweg van de ingang van het sportcomplex. Het kost BlauwZwart precies 230 van de in totaal 67.000 vierkante meter grond die de vereniging van de gemeente huurt en dat levert de penningmeester een huurverlaging van welgeteld 8,38 euro op. Het college meldt dat zonder voldoende budget de nieuwe huisvesting niet kan worden gerealiseerd en dat betekent dat de SJW letterlijk op straat zou komen te staan. In totaal is met de nieuwbouw een bedrag van 1.651.000 euro gemoeid. In overleg met de SJW is het ontwerp aangepast, maar is ook bijna twee ton aan kosten geschrapt. Het resultaat is een gebouw dat gericht is op gebruik door jongeren, redelijk vandalismebestendig is en voorzien van de nodige geluidwerende maatregelen. Het college wijst er op dat het niet wenselijk is dat de SJW straks vanuit Ter Weer naar een leegstaande hal verhuist en daarna naar de definitieve locatie. ‘Voor jongerenwerk is het essentieel de jongeren aan je te binden en niet te veel onrust te veroorzaken’. Het was al bekend dat de nieuwbouw naast de SJW ook onderdak zou gaan bieden aan de boksschool. De gemeente en de SJW hebben daarnaast gekeken hoe er eventueel op de exploitatie kan worden bezuinigd. Er is een muziekoefenruimte in de nieuwbouw gepland, maar doordat de SJW bereid is om die niet zelf te gebruiken, is er in beginsel ruimte voor een derde huurder. Er zijn gesprekken gevoerd met de muziekschool die in de Warenar zit, en daar mogelijk weg moet, maar uiteindelijk is die optie vervallen. Een intensivering van het gebruik van de nieuwbouw in de vorm van verhuur aan derden, zal verder worden onderzocht.

Ouderwets koekhappen blijft leuk

De kabouters van Scouting Willibrord hadden veel lol met het ouderwetse koekhappen. Niet met Wii spellen of spelcomputers maar met oudHollandse spellen vierden ze de verjaardagen van de leiding. En tot ieders plezier. Kijk maar op www.scoutingwillibrord.nl.

Wassenaarse cliënten van UWV Werkbedrijf Vliethorst vanaf nu vanuit Zoetermeer bediend Met ingang van vandaag kunnen cliënten van het UWV WerkbedrijfVliethorst in winkelcentrum Leidsenhage terecht op het Werkplein Zoetermeer. Dinsdag sloot het UWV WerkbedrijfVliethorst in LeidschendamVoorburg, waar Wassenaarse werkzoekenden sinds juni 2004 terecht konden voor zaken als het aanvragen van een WW-uitkering en begeleiding op zoek naar werk, definitief de deuren. UWV Werkbedrijfconcentreert de dienstverlening in heel Nederland als gevolg van bezuinigingen tot eind 2014 op nog slechts 30 vestigingen, zogeheten Werkpleinen. Per arbeidsmarktregio blijft er één Werkplein over. door Jos Knijnenburg Begin vorig jaar werd al bekend dat het UWV te maken zou krijgen met forse bezuinigingen waardoor

in totaal 68 Werkpleinen zouden worden afgestoten. Het kabinet heeft besloten te bezuinigen op de arbeidsbemiddelingsrol voor mensen met een WW-uitkering. In plaats van het persoonlijke contact met consulenten van het UWV, wil deze instantie werkzoekenden steeds meer gaan ondersteunen bij het zoeken naar werk door middel van online-dienstverlening. Zogenaamde werkcoaches begeleiden werkzoekenden via internet bij het vinden van een baan. Het UWV wil de dienstverlening via internet verder ontwikkelen, zodat een steeds grotere groep cliënten zich zelfstandig via internet kan redden. De overblijvende Werkpleinen organiseren speeddates met potentiële werkgevers, cursussen en netwerkbijeenkomsten. Voor een kleine groep werkzoekenden zal persoonlijk contact wel blijven bestaan. Daarbij moet worden gedacht aan ouderen, langdurig werklozen en mensen met een ar-

beidshandicap. De sluiting van het UWV WerkbedrijfVliethorst hangt samen met het gegeven dat deze vestiging geen regiovestiging kan worden. Voor werkzoekende Wassenaarders betekent de sluiting van het UWV WerkbedrijfVliethorst en de verwijzing naar het Werkplein in Zoetermeer dat ze voor persoonlijk contact steeds verder weg moeten. Vanaf 1987 bestond er in Wassenaar een Vacature Informatie Centrum (VIC) dat was gevestigd in een barak, zo ongeveer op de plek aan de Van Hogendorpstraat waar nu de vroegere kapperszaak van wethouder Henk De Greef is. Vanaf begin 1992 hingen de vacatures in een meer permanente huisvesting in een winkelpand aan het Stadhoudersplein onder de naam ‘Job Centre’. De persoonlijke werkwijze van het kleine centrum weerspiegelde zich in uitstekende resultaten want het Job Centre hielp een flink aantal werkzoekenden aan het werk. Toch werd het initiatief van het plaatselijke bedrijfsleven en de

gemeente in januari 1995 door bezuinigingen de nek omgedraaid. Wassenaarse werkzoekenden werden doorverwezen naar wat toen nog het arbeidsbureau heette en wel de vestiging aan de Veerkade in Den Haag. Op 22 juni 2004 opende het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) aan de Duindoorn in winkelcentrum Leidsenhage de deuren en bijna acht jaar lang konden Wassenaarse werkzoekenden hier terecht. Wethouder Van Dijk gaf vorig jaar tijdens een vergadering over de samenvoeging van de sociale diensten al aan dat het UWV Werkbedrijfin Leidsenhage zoals het tot gisteren heette, in het voorjaar van 2012 zou worden gesloten. Hoewel het plan om de gemeenschappelijke sociale dienst in de ruimte van het UWV Werkbedrijfte vestigen werd afgeblazen, gaf het college afgelopen februari in antwoord op raadsvragen aan dat men de dienst op termijn graag in de nabijheid van Leidsenhage wil vestigen.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 28 MAART 2012

l i i e m a F

AANLEVEREN

SERVICE

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@dewassenaarder.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Snelle zorginzet

ProfZorg thuiszorg Met pijn in ons hart, maar intens dankbaar voor al die fijne jaren die wij met elkaar hebben gehad, berichten wij u dat heel rustig is ingeslapen onze lieve moeder en oma

Leidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg AWBZ, PGB, WMO of particulier Inschrijven is gratis

071-5728028

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie.

Thérèse Marie Grol-Steenman weduwe van H.C.J. Grol t 12 juli 1992

Amsterdam, 10 december 1927

Clementine en Arnold Wichert, Marit Kees (in herinnering) Bart en Helen Baue, Lotte en Wietske

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

Luc en Maryse Danique, Thijme en Veerle

Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt met een overlijden, kunt u - 24 uur per dag contact met ons opnemen

Heleen en Edo Doris, Berend Correspondentieadres: Monuta Van der Luit Postbus 432 2300 AK Leiden

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl info@dehorstenuitvaartverzorging.nl Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)

Mama is overgebracht naar uitvaartcentrum Monuta Van der Luit, Deijlerweg 127 te Wassenaar, alwaar geen bezoek.

De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 30 maart om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 te Wassenaar. Aansluitend wordt mama begraven in het familiegraf bij de Dorpskerk, Plein 3 te Wassenaar.

De wijkgemeente Kievietkerk van de Protestantse Gemeente Wassenaar heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden op 25 maart 2012 van

Ds.Visser was predikant van onze wijkgemeente van 8 maart 1987 tot 1 mei 1999. In dankbaarheid gedenken wij zijn inzet voor onze wijkgemeente en zijn warme en nauwe betrokkenheid bij onze gemeenteleden. Wij wensen zijn echtgenote ds. Inny VisserSchroot, de kinderen en verdere familie troost en Gods nabijheid toe. Wijkgemeente Kievietkerk mw. P. van Duyn-Hoogendam, praeses B. den Hartog, scriba

Gezondheidscentrum Wassenaar Spreekuren van de medisch specialisten van Bronovo Ziekenhuis, huisartsen en diverse andere zorgverleners. Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en bereikbaar op nummer 070-5127200. Voor meer informatie over alle spreekuren en tijden: zie www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar PatriciaHљcker& Martin Witsmeer, Verloskundigen. Voor afspraken en beschikbare weekenddiensten: tel. 070-5142594.

Wassenaar, 23 maart 2012

DS. JAN VISSER

Acute Huisartsenzorg buiten kantooruren Buiten kantooruren (van 17.00 uur tot 8.00 uur) wordt de acute huisartsenzorg gecoördineerd via het call-centrum van de doktersdienst: 070 3469669. Buiten kantooruren: iedere dag tussen 17.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s moregns; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen wordt de acute huisartsenzorg gecoљrdineerd via het call-center van de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): 070-3469669. Route-beschrijving huisartsenposten en werkwijze SMASH via www. smashaaglanden.nl.

”Je kunt maar één keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.” Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken. tFFONPPJFOQFSTPPOMJKLBGTDIFJE tVCFQBBMU[FMGXBBSFOIPFVBGTDIFJEXJMUOFNFO tBBOEBDIUWPPSVXHFWPFMFOTFOXFOTFO tIFUBGTDIFJE[PSHWVMEJHFOMJFGEFWPMWPPSCFSFJE

Valent RDB: voor zorg, welzijn en wonen afdeling Wassenaar Het adres voor: • Voedingsvoorlichting en Dieetadvise- ring: Hofcamp-weg 65, tel. 071-4093333. • Zorg voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tot 4 jaar: o.a. consultatiebureau voor baby’s en peuters en cursussen zwangerschapsgymnastiek: Hofcamp-weg 65, 2241 KE Wassenaar. • Gezondheid Service Meerzorg: biedt dienstverlening op het gebied van zorg, comfort en gezondheid aanvullend op de diensten van Valent RDB, bijvoorbeeld particuliere zorg, zorg aan cliënten met een persoonsgebonden budget, cursussen, services, kortingsregelingen en informatie: tel. 071-4093333. Meer informatie? Bel het centrale nummer 0714093333 of kijk op www.thuis-en-gezond.nl STICHTING BIJ-BUS: Vervoer van licht gehandicapten en ouderen met vervoersproblemen. Aanvragen voor busritten van maandag t/m vrijdag van 9.30-11.00 uur bij de meldpost, tel. 5177870.Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.00-10.00 uur. APOTHEEK: Op zaterdag is Apotheek Wassenaar-Zuid geoepnd van 10.00-12.00 uur en Apotheek Langstraat geopend van 9.30 tot 13.00 uur. Maandag t/m vrijdag zijn de apotheken geopend van 8.3017.30 uur. De Mediq Apotheek is op zaterdag geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten de normale openingsuren wordt de dienst waargenomen door de Dienstapotheek Bronovo, Bronovolaan 1c, telefoon 3246085. Deze apotheek is ook ‘s nachts geopend.

www.geertjeponsteen.nl

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

Tandprothese specialisten

www.johanchrispijn.nl

van ontwerp tot glimlach, ook voor uw prothese op implantaten

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

UVV AFD. WASSENAAR Telefoon: 5110676 of 5117420 BEREIKBAARHEID WIJKAGENTEN: Telefoon: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: Wijkagenten.Wassenaar@haaglanden.politie.nl SLACHTOFFERHULP POLITIE HAAGLANDEN AFDELING WASSENAAR Slachtofferhulp Politie Haaglanden afdeling Wassenaar maakt inmiddels deel uit van Slachtofferhulp Nederland (SHN), regio MiddenWest. Het regiokantoor is gevestigd aan de Dr. Lelykade 60a, 2583 CM Den Haag. Telefonische is het regiokantoor bereikbaar op nummer 0900 01 01 of 070 7890121. E-mail: regio.middenwest@slachtofferhulp.nl. W: www.slachtofferhulp.nl <http:// www.slachtofferhulp.nl> . RECHTSHULP/ADVOCATEN Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Info: 0705141531 - spoed 06-53444683. KINDER- EN JONGERENTELEFOON: 071-5120611. MELDNUMMER DIERENNOODHULP & TOEZICHT OP DIERENWELZIJN Tel. 071-5216662 of mail kantoor@dbruijnland.nl SOS TELEFONISCHE HULPDIENST: SOS telefonische hulpdienst Sensoor. Voor een gesprek. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 09000767 of kijk op www.sensoor.nl http:www.sensoor.nl MULTIPLE SCLEROSE VERENIGING NEDERLAND MSVN Contactpersoon: Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435. BUREAU BEMIDDELING & MEDIATION Ook voor Wassenaar. Helpt bij oplossing van conflicten, bijvoorbeeld tussen buren. Diensten zijn gratiss. Meldt u zich telefonisch tussen 9.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 0800-0233222 of 24 uur per etmaal via www.Bemiddelingmediation.nl.

SPREEKUUR OPVOEDINGSONDERSTEUNING WASSENAAR Dit spreekuur is bedoeld voor ouders die vragen hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Er zijn geen wachtlijsten. Wekelijks wordt het spreekuur gehouden in raadhuis de Paauw in de ruimte van de Schooladviesdienst. Ouders kunnen afspreken via: 070-5118500.

RODE KRUIS afd. WASSENAAR Van Heeckerenstraat 2a, 2242 GX Wassenaar, tel. 5113992. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-13.00 uur.

Johan Chrispijn

HOSPICE WASSENAAR Telefoon: 070-5121130 www.hospicewassenaar.nl

Dienst praktijk ZON: Van 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK KWADRAAD: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 088 900 4000 (lokaal tarief). Dit telefoonnummer geldt ook voor spoedgevallen buiten kantooruren. Inloop- en telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 09.00-10.00 uur.

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Afd. Wassenaar van de Nationale Vereniging De Zonnebloem De Zonnebloem zorgt voor ontmoetingen tussen zieken, gehandicapten en vrijwilligers. secretaris: Paul Meltzer, tel.: 5117307 contactpersoon huisbezoek : mw. G. Meijer, tel. 5110236

DIERENAMBULANCE WASSENAAR 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772.

uitvaart@geertjeponsteen.nl Postbus 48 2250 AA Voorschoten

THUISZORG STICHTING PROFZORG - Openingstijden: 8.30 uur tot 16.30 uur. - Algemeen telefoonnummer voor thuiszorg en huishoudelijke zorg 071-5728028. - 24 uur bereikbaar voor noodgevallen. - Verpleegkundig spreekuur maandag 14-15 uur algemeen nummer of 06-41400171. - Vragen over zorg in natura, pgb, wmo of particuliere zorg 071-5728028. - Voor vragen over wachtlijst 071-5769794. Bezoekadres: Leidseweg 163, Voorschoten. www. profzorg.nl <http://www.profzorg.nl/> en info@ profzorg.nl

TANDARTS: Het inloopspreekuur tijdens de weekenddienst is komen te vervallen. De betrokken tandartsen hebben op hun antwoordapparaat een nummer ingesproken dat voor spoedeisende hulp gebeld kan worden.

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar) Wassenaar - Voorschoten e.o.

HAESEBROECK PARTICULIERE THUISZORG BV Kerkstraat 69, Wassenaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Telefoon 0705141833; 24 uur service: 06-12262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl <mailto:thuiszorg@ haesebroeck.nl.

DIABETES De Telefonische Hulpdienst voor Diabeten is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar, voor hulpverlening en voorlichting via 0334725083. THUISZORGWINKEL WASSENAAR Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen, Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 0800-2887766 (gratis). Open: ma. t/m vr. van 9.0017.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. www. vegro.info STICHTING WELZIJN OUDEREN WASSENAAR (SWOW) Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5112226. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je en Open Eettafel, tel. 070-5112226. SeniorenAdviseur, tel. 070-5117576. INFOMAAT, LOKAAL LOKET Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5118075. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woningaanpassing en vervoersvoorzieningen. OPPASSERVICE SWOW Voor verzorgers van mensen met een handicap, ouderen en langdurig zieken. Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 5112226. STICHTING RONDOM MANTELZORG Stichting Rondom Mantelzorg biedt in Wassenaar en andere gemeenten advies en ondersteuning aan mensen die voor een ander zorgen zomdat diegene, vanwege handicap of ziekte, extra hulp nodig heeft. Tel. 079-7502380 van 9.00 uur en mail: info@rondommantelzorg.nl Of bel de consulent, tel. 06-0657971063.

Stichting ‘WOEDI’ Wassenaarse Ouderen en Dieren voor opvang en verzorging van huisdieren van hulpbehoevende ouderen in noodgevallen. Info: 070-5117857; 0705112160.

www.dewassenaarder.nl Oplage 13.600 Uitgave van

Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25 Redactie Sonja van Gerven - tel.: 06-22855148 e-mail: redactie@dewassenaarder.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Wassenaarder Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Daily shop * Boekhandel De Kler * Boekhandel Bruna * C1000 * Slagerij Groeneveld * Openbare Bibliotheek

KERKDIENSTEN PROT. GEMEENTE VAN WASSENAAR Zaterdag 1 april Palmzondag Dorpskerk: 10.00 uur: ds. J.A.D. van der Boon Kievietkerk: 10.00 uur: mw. ds. D.H. Bos (Hellendoorn). Messiaskerk: 10.00 uur: ds. N.K. Mos. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 1 april pastor B. de Beaufort, Wassenaar. Trinity International Church invites you to join us for warm, Christ-centered fellowship. Sunday Service 10:00 a.m. (nursery provided), Christian Education 11.30 a.m. Men’s Women’s Youth, MOPS (Mothers of Pre-Schoolers) and Small Group Ministries; Gruttolaan 23, Leidschendam (one block north of the Leidschenhage Mall; behind St. Antoniushove Hospital) (070) 5178024 www.trrinitychurch.nl (http://www.trinitychurch. nl) The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip. The Hague: Ary van der Spuyweg 1. Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. THE NETHERLANDS UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP is an English speaking, liberal religious community which unites for regular worship and fellowship with programs of intellectual and spiritual growth. We offer warm support to newcomers and acquaint them with the wider community of European Unitarian Universalists. We meet on the first Sunday of the month (Sept. to June) at the Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam. (near Leidseplein). For further information, visit our website: www.nuuf.nl or call 015 369 2614. THE CHURCH OF ST JAMES A Christian community in the Anglican tradition. Find out about us at www.stjames.nl. Main Sunday service is at 10.30am in the British School Hall, Jan van Hooflaan 3, Voorschoten. People of all ages and back grounds are welcome at St James and we offer an extensive childrens and youth programme as well as many opportunities for adults to become involved, spiritually and socially. Minister: Revd Andrew Ison, 071-5613020, Youth Ministers: Brad and Marissa Kelderman, 071-5622333. Church office: Kon. Marinelaan 53, 2251 BA, Voorschoten. Tel 071-5611528 or e-mail: office@stjames.nl. CHURCH OF OUR SAVIOUR The English Speaking International Roman Catholic Church of The Hague: Weekend Eucharist at the church of Our Lady of Good Counsel, Bezuiden-houtseweg 157, on Saturdays at 19.30 and on Sundays at 10.00. Religious Education Programme and creche provided on Sundays. Weekday Eucharists at the Parish House, Ruychrocklaan 126, 2597 ES The Hague, on Mondays and Fridays at 09.30. Office hours 09.30-13.00 Mon. to Friday (excluding Wednesdays). Tel. 070-3280816, Fax: 070-3281486, E-mail: info@parish.nl, website: www.parish.nl. A warm welcome to all! Pastor: Fr Sjaak de Boer. KERKGEBOUW ‘REHOBOTH’ Anth. van Leeuwenhoekkade 36, 2251 JS Voorschoten Zondag 1 april 09.30 uur: prof. P. Buitelaar. 16.30 uur: ds. B.A. Dubbeldam. EVANGELIEGEMEENTE WASSENAAR Adelbert College, Deijlerweg 163. Zondag 1 maart, 10.30 uur: dhr. H. van Heuvelen. AMERICAN PROTESTANT CHURCH OF THE HAGUE Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague (on #22 bus line). Sunday morning worship schedule: 9:00 Р Traditional Service; 10:00 Р Contemporary Praise Service; 11:30 Р Traditional Service with Choir. 10:00 Sunday School for all ages. Nursery available. Contact the Church Office, (070) 3244490 or office@apch.nl, Mon-Fri from 9:00-1:00 for latest information on Bible Studies, Missions, Women’s Fellowship and Youth Activities. Website: www.apch.nl <http://www.apch.nl/> . All are welcome in our “House of Prayer for all nations.” Rev. Tim Blackmon, senior pastor. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Parochie H. Augustinus St. Jozef, Parklaan 28 Zaterdag 31 maart, Palmzaterdag, 19.00 uur: Eucharistieviering met zegening van de palmen, palmprocessie en Lijdensverhaal. Zondag 1 april, Palmzondag, 9.30 uur: Gezinsviering met zegening van de palmen, palm-processie en Lijdensverhaal, m.m.v. Magnificat Cantorij, voor de kleinsten is de creche geopend. Dinsdag 3 april, 9.00 uur: Eucharistieviering. Donderdag 5 april., Witte donderdag, 19.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. Magnificat Cantorij, na de viering is er in de Sacramentskapel tot 22.00 uur gelegenheid te waken met de Heer. Er is deze dag geen Eucharistieviering om 9.00 uur: (Gezamenlijke viering van de Wassenaarse parochiekernen). Parochie H. Augustinus De Goede Herder, Stoeplaan 4 Zaterdag 31 maart, 17.00 uur: Eucharistieviering vooravond van Palmzondag met wijding en uitreiking van de palmtakken. Zondag 1 april, 9.15 uur: Eucharistieviering voor Franstalige parochie. 11.00 uur: Palmzondag. Gezinsviering met wijding en uitreiking van de palmtakken met d.a.v. de kinderpalmpaasprocessie. Zang door: Pastorella. Dinsdag 3 april, 10.30 uur: Eucharistieviering Kerkehout. Donderdag 5 april, 19.00 uur: Witte Donderdag. Aanbidding in de St. Jozef (géén vieringen in DGH). Vrijdag 6 april, 16.00 uur: Goede Vrijdag Kinderkruisweg in de St. Jozef. 15.00 uur: Goede Vrijdag Kruisweg in de St. Willibrord. 19.00 uur: Gezamenlijke Goede Vrijdagviering in De Goede Herder. Parochie H. Augustinus St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 Zondag 1 april, 9.30 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst i.h.k.v. Palmzondag, vooravond palmwijding en na afloop koffie/thee en fris. Woensdag 4 april, 9.00 uur: Eucharistieviering. Donderdag 5 april: Geen viering, zie St. Jozef.


De Wassenaarder

ANBO-middag in Dorpscentrum Wassenaar - In verband met Pasen is de Anbomiddag 1 week vervroegd naar 2 april. De heer van Winsen komt vertellen over zijn ‘Blauwe herinneringen bij de politie in Wassenaar’.  Daarna volgt een bingo. De middag wordt afgesloten met een loterij met mooie prijzen. De middag begint om 14.00 uur, De zaal in Dorpscentrum Oostdorp aan de Zonneveldweg 55 is open v.a. 13.00 uur.

Jeugdbeleid bij Sociaal Kontakt Wassenaar - Wethouder Fred Sanders geeft komende maandag op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) een presentatie. Het wordt een dwarsdoorsnede door kinderopvang, Centrum Jeugd en Gezin en jongerenwerk, met een doorkijk naar de toekomst. De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belangstellenden zijn op 2 april van harte welkom.

Ingezonden Naborrelen (15)

Vorige maand verklaarde onze burgemeester al dat hij geen reden zag om aan de woorden van zijn wethouder te twijfelen. En nu wordt wethouder de G. helemaal vrijgesproken. Met een BING-rapport nog wel, dus waarom moet er nog getwijfeld worden? Nou om verschillende redenen; Allereerst omdat hier een VVD-er , de VVD onderzoekt. Daarnaast vraag ik mij af waarom de sfeer van de nacht niet onderzocht is. Wie heeft er gerookt en is er nog iemand die daar iets van gezegd heeft, waar vervolgens de rokers zich niets van aangetrokken hebben. Net zoals dat in de gemeenteraad gebeurt; De coalitie doet ook wat ze wil zonder zich iets van de oppositie aan te trekken. Waarom is het irritant aan de tand voelen van een WWW-raadslid, zoals reeds in de krant stond, niet vermeld. Opvallend is ook dat de nu gehoorde coalitieleden, allemaal het zelfde verklaren. Net alsof zij hun verklaringen vooraf met elkaar hebben afgestemd. De burgemeester danst nu met dit rapport in z’n hand door Wassenaar, maar ik vind dit een flut rapport. Ik begrijp niet dat BING zo’n nietszeggend rapport heeft willen uitbrengen en de opdracht niet teruggegeven heeft. En zou het niet veel beter geweest zijn om de bestuurscrisis die duidelijk aan deze seksrel ten grondslag ligt te onderzoeken? Immers men luistert niet naar elkaar, gunt elkaar het licht in de ogen niet en verdenkt elkaar van vriendjespolitiek. Of is de burgemeester bang dat hiermee zijn eigen bestuurlijke zwakheden pijnlijk zichtbaar worden? Peter R. van Selm

STUNT

het héle jaar 2012

De redactie ziet brieven van lezers met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor deze in te korten, taalkundig aan te passen of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven moeten voorzien zijn van naam, adres en telefoonnummer en worden alleen geplaatst onder naam. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Halve pagina De Wassenaarse krant

Burgemeester wandelt mee door de wijken Wassenaar - Op 11 april om 16.00 uur is er een burgemeesterswandeling in de wijken Jeruzalem en Wiegmanweg e.o. Ze starten bij de dorpspomp en gaan via Schoolstraat, Achterweg, Jeruzalem richting Havenkade en dan de Wiegmanweg even en oneven en dan langs de Zijlwetering met het mooiste uitzicht op de Messiaskerk en Princehaven. Graag nodigt huurderbelangenvereniging Rozenstein alle bewoners uit om de burgemeester hun wijk te laten zien en vooral te vertellen over de goede dingen in de wijk. Op 16 april om 20.00 uur is hun jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In gebouw 0&0, Zonneveldweg. U bent welkom vanaf 19.30 uur. Mevrouw Hetty Spaaij zal een ander vertellen over ontwikkelingen bij Infomaat en de wijkagent informeert over veiligheid in de wijk.

Dezelfde ruimte* in

Feesttarief

Open dag bij de Scouting

� 250,-

� 125,Uw voordeel � 125,-

Cursus ‘Omgaan met Dementie’ Wassenaar - Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de cursus ‘Omgaan met dementie’ die op woensdag 4 april start. In de cursus leren partners van mensen met dementie omgaan met de problemen die de zorg voor iemand met dementie met zich mee kan brengen. Er wordt ingegaan op wat het ziektebeeld dementie inhoudt en de deelnemer krijgt handreikingen voor het omgaan met de veranderingen. Het stelt de partner in staat beter in te spelen op gedrag en emoties en hierin een (nieuwe) balans te vinden.De eerste bijeenkomst is op woensdag 4 april om 10.30 uur in De Kleine Pan’ van Florence locatie Duinstede, Deijlerweg 208 in Wassenaar. Tot en met 9 mei is er elke woensdag een cursusbijeenkomst. Casemanager Kiek Akemade die, samen consulent mantelzorg Joke van der Niet, de cursus geeft: “We weten uit ervaring hoe het hebben van meer kennis over wat dementie is en hoe je het beste kunt omgaan met iemand met dementie structureel kan bijdragen aan het levensgeluk van beide partners. Je ziet dat partners en andere mantelzorgers de zorg daardoor langer en beter volhouden.” U kunt zich nog tot 30 maart aanmelden voor de cursus ‘Omgaan met dementie’. Dat kan door te bellen naar de receptie van Duinstede, via telefoonnummer 070 754 33 33 of te e-mailen naar: kiek.alkemade@florence.nl. Aan deelname aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

WOENSDAG 28 MAART 2012

NIEUWS

Hele pagina De Wassenaarse krant

Dezelfde ruimte** in

Feesttarief

� 400,-

� 200,Uw voordeel � 200,-

* Het formaat van een halve pagina in De Wassenaarse Krant (Tabloid formaat) komt overeen met een kwart pagina in De Wassenaarder (Dagblad formaat) ** Het formaat van een hele pagina in De Wassenaarse Krant (Tabloid formaat) komt overeen met een halve pagina in De Wassenaarder (Dagblad formaat)

De bovenstaande tarieven zijn inclusief full colour, exclusief btw

Deze tarieven gelden voor ALLE ondernemers/bedrijven.

De Open Dag bij de Scouting van Wassenaer van Obdam was zondag een groot succes. De kinderen deden mee aan diverse activiteiten, zoals o.a. levend stratego, broodjes bakken bij het kampvuur, trouwtrekken of sminken. Heb je deze dag gemist maar wil je toch graag een keertje komen kijken, stuur dan even een mail naar secretaris@vwvo.nl .

Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u contact opnemen met Jose Koenrades Tel. 06-81411685 of jose.koenrades@uitgeverijverhagen.nl

Klachten over verkeer op Raaphorstlaan sinds de kroonprins op Eikenhorst woont De vele auto’s die naar en vanuit Eikenhorst rijden zorgen voor verkeersproblemen op de Raaphorstlaan. Niet alleen is het smalle weggetje met z’n vele laanbomen, waar auto’s, fietsers en wandelaars uit ondermeer Zomerland elkaar al snel tegenkomen, niet toegerust op zoveel extra verkeer. Auto’s die naar en vanuit Eikenhorst rijden, trappen met name op het provinciale deel van de Raaphorstlaan hun voertuig flink op de staart. door Jos Knijnenburg Op de Raaphorstlaan geldt een 30 km zone, maar het noordelijke deel dat het dichtst bij Eikenhorst ligt, valt onder het regime van de provincie, met als gevolg dat buiten het 30 km portaal een maximum snelheid van 80 km/uur geldt. En dat op een bochtige weg die onderdeel is van één van de drukst bereden fietsroutes tussen Wassenaar en haar oostelijke buurgemeenten. Burgemeester Hoekema toonde zich afgelopen maandagavond tijdens een bijeenkomst met Wassenaarse buurtverenigingen verrast over deze ‘onthulling’ door één van de buren van het kroonprinselijk paar en sprak van ‘een voor mij nieuw probleem’. Ook mensen in uniform dienen zich aan de snelheid te houden. De plaatsvervangend

politiechef van Wassenaar stelde voor om het probleem in het veiligheidsoverleg aan de orde te stellen en deelde mede dat rond Huis ten Bosch dezelfde klachten speelden. Het provinciale verkeersregime met overeenkomstige regels die totaal niet bij de praktijk passen, is weleens vaker in Wassenaar aan de orde geweest. Op het Ammonslaantje, dat vroeger buiten de bebouwde kom lag, gold tientallen jaren een provinciale gesloten verklaring waar niemand zich aan hield, totdat het college er in 1985 een einde aan maakte. Intussen is Wassenaar één groot 30 km-gebied geworden en maandagavond werd duidelijk dat de zichtbaarheid en herkenning van de diverse zones sterk wordt verbeterd, waarbij Rijksdorp als pilot fungeert. Ook komt er een folders met uitleg over de regels want die kent lang niet iedereen. Eigenlijk was het thema maandag ‘sociale cohesie’, maar zet 60 betrokken Wassenaarders bij elkaar en het verkeer komt uiteraard aan de orde. Veel aandacht is voor de politie en daar kwamen ook veel vragen over. Burgers zijn letterlijk oren en ogen voor de politie maar de aanwezige agenten kregen te horen dat de politie niet altijd goed bereikbaar is en op tijd reageert. Politiechef Wilma Marsman legde uit hoe meldingen binnenkomen en prioriteiten krijgen. En 112 is er niet alleen als er

bloed vloeit, maar voor elke heterdaad. Hoewel er ’s nachts in Wassenaar 1 auto rijdt, verschuift de dekking vanuit buurtgemeenten naar Wassenaar als die auto ergens naar toe moet. Het overleg met beveiligingsdiensten, die in diverse wijken actief zijn, wordt intensiever.

Bus

Vanuit enkele wijken werd aandacht gevraagd voor de enorme touringcars die kinderen naar en van school brengen. Wethouder Sanders stelde vast ‘vol zijn ze nooit’ en wil daarover in gesprek gaan. Een initiatief vanuit de buurtvereniging Kerkehout om in samenwerking met onder andere de gemeente een laagdrempelig ‘facebook voor de wijk’ op te zetten met info wat er direct rond iemands woning allemaal speelt, vond enthousiast gehoor bij de burgemeester. ‘Komt u snel langs’. Dat de Kerkstraat na tig keer open te zijn gebroken slecht ‘befietsbaar’ is geworden was de fietsende burgemeester ook al opgevallen. Ook de hangjongeren kwamen voorbij. Die worden niet alleen ouder, maar kennen ook in- en uitstroom. Bekend als occupyers van het bordes van De Paauw worden ze gesignaleerd bij AH, De Diep, de Berkhei, Dr. Mansveltkade en bij de Jozefschool. ‘Redelijk overzichtelijk en beheersbaar,’ meende Hoekema.

Geld- en postzegelbeurs met gratis taxaties in Wassenaar Aanstaande zondag organiseert de Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) weer een verzamelbeurs met gratis taxaties in Den Haag-Wassenaar. Vele belangstellenden, liefhebbers en geïnteresseerden zullen van 10.00 tot 16.00 uur hun weg vinden naar Van der Valk Den Haag- Wassenaar op de Zijdeweg 54. Hier worden die dag vele duizenden munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen – en buitenland aangeboden. U vindt hier munten vanaf de Grieks/

Romeinse periode t/m de nieuwste euro’s, postzegels vanaf de allereerste uit 1852 en bankbiljetten in alle soorten en maten. Heeft u al eens een munt van 2000 jaar oud in uw handen gehad? Kent u het bankbiljet ‘Tientje van Lieftinck’ nog? Wist u dat misdrukken van munten en postzegels veel geld waard kunnen zijn? Kom langs en laat u gewoon eens verrassen door lang vervlogen betaalmiddelen. Tevens kan men op deze dag munten,

postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten gratis laten taxeren. Het motto daarbij is ‘Er ligt teveel op zolder’. U weet het vaak niet maar ook in úw keukenla kan iets van behoorlijke waarde liggen. Neem gerust uw spullen mee en wie weet bezit u een kostbaar stuk. Deze beurs is er gratis taxatie van uw munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten van 10.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen: 030-6063944 / www.mpo.nl.

Winkeliersvereniging onderzoekt wenselijkheid Ondernemersfonds Wassenaar - Het bestuur van Winkeliersvereniging Wassenaar onderzoekt de wenselijkheid om een Ondernemersfonds in Wassenaar in te voeren. De voordelen zijn volgens het bestuur, dat alle winkeliers daaraan bijdragen, dat grote winkels in het algemeen meer betalen dan kleine winkels en dat het beschikbare budget voor activiteiten groter wordt. .Voor het idee serieuze vormen aanneemt onderzoekt de winkeliersvereniging eerst nog vragen als: Wie gaat het fonds beheren, wat wordt uit het fonds betaald en hoe hoog het draagvlak onder de leden voor zo’n Ondernemersfonds is. In verschillende gemeenten, o.a. Voorschoten en Leiden, is al een ondernemersfonds opgericht. ‘Het grote voordeel van deze constructie is dat de zogenaamde ‘free riders’ een halt wordt toegeroepen. Immers, alle winkeliers worden dan op basis van hun reclameuitingen, of de W.O.Z. waarde van het (gehuurde) pand aangeslagen voor het Ondernemersfonds,’ aldus het bestuur dat, als het plan doorgaat, wil voorstellen dat de gemeente de ‘belasting’ gaat innen.

Zonnig lentefeest op Montessorischool Donderdag, werd zoals gebruikelijk bij de Montessorischool in de namiddag aan het Zanderijpad, de lente ingeluid met een groots feest. Het was weer een onvergetelijk zonnig festijn dat volgens traditie grotendeels werd ingevuld door de leerlingen van de bovenbouw van de school. door Loes Rietvelt Opzet van het lentefeest is dat kinderen uit groep 6, 7 en acht in groepjes van twee of drie buiten op het schoolplein of in de school een eigen stand mogen inrichten. Met meer dan 50 kinderen levert dat een gevarieerde veelheid aan kraampjes op, waar voor een klein bedrag spelletjes worden gespeeld of lekkere hapjes bereid. De kinderen bedenken van alles om er een geslaagde happening van te maken. Spijkerbroekhangen, ballonnetje prik, schminken, waterballon gooien, racekarretjes maar ook poffertjes, wafels, popcorn, cupcakes, schuimtaartjes en hot dogs, echt alles was er om een hongerig gevoel te voorkomen. Daarnaast is er een lentemarkt met een grote assortiment aan door moeders gebakken taarten, tweedehands speelgoed, paasstukjes en perkplanten. Ook

volop gezelligheid voor ouders die in grote getale aanwezig waren. Niet alleen om de kinderen te vergezellen, maar ook om met elkaar het glas te heffen. Als avondmaaltijd was er een ruime keuze aan hartige taarten, salades en andere hapjes. Geen feest zonder goed doel. Dit jaar is gekozen voor een schooltje in Namibië waar peuters en kleuters hun eerste kennismaking krijgen met het Montessorionderwijs. Met een prima opbrengst van het lentefeest kan worden vastgesteld dat het in meer dan één opzicht een geslaagde happening was.


Goed uit U kunt bij ons terecht voor een stevige lunch, een fijn diner of een lekkere borrel. Ook voor uw feesten en partijen.

3-gangen menu 29,50 Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Maandag gesloten.

eten

Ultiem genieten bij KW106

Het is lente en de eerste bezoekers van KW106 hebben al heerlijk van de zon en de nieuwe menukaart van KW106 genoten. Want genieten, dat kun je bij KW106 volop! Buiten, op het terras of binnen voor lunch, lounge of diner. De vakkundige keukenbrigade zorgt ervoor dat de gerechten zijn bereid met de lekkerste en puurste ingrediënten. Dat ziet u, dat proeft u! Het

Dineren in idyllische sferen Achter de oude muren van de Engelbertha Hoeve gaat een modern restaurant schuil. Aan de rand van Leiden, met uitzicht over het water kun je hier genieten van een diner op niveau voor een goede prijs. In wat ooit de eigenlijke boerderij was is het à la carte restaurant gevestigd. Met openslaande deuren naar het fraaie tuinterras, waar een idyllische sfeer heerst. De schittering van het water en de rustieke sfeer van de knotwilgen maken eten hier tot een speciale belevenis. De vroegere bijgebouwen van de oude hoeve zijn omgebouwd tot een multifunctionele zaal waar je zowel een bruiloft kunt vieren als een zakelijke presentatie houden. De vroegere hooiberg is nu een leuke, lichte zaal die ideaal is voor gezelschappen tot vijftig personen. Een tweede tuin, aansluitend aan de groepszalen, bieden de gelegenheid om ook met grotere gezelschappen buiten te eten. Een eigen aanlegsteiger maakt zelfs arriveren per boot mogelijk. De accommodatie is bijzonder, het eten ook. De Engelbertha Hoeve biedt een eigentijds assortiment aan gerechten. Niet alleen complete menu’s, maar ook een twintigtal kleinere gerechten, waardoor u kunt variëren met verschillende smaken. Vis, vlees of vegetarisch, het is er allemaal. Gemaakt met hart voor het ambacht, en een eigen, spannende, twist. Engelbertha Hoeve Hoge Morsweg 140, Leiden Tel. 071-5765000 www.engelbertha.nl

uitzicht is altijd mooi, de zee, het strand, bij elk weertype weer anders. Lekker buiten in de zon op het ruime terras, of binnen in de lounge, aan de bar of in het restaurant. Iedereen is bij ons van harte welkom. KW106 heeft niet alleen voor visliefhebbers een mooie kaart, ook als u niet zo gek bent op vis, zijn er voldoende lekkere alternatieven. Naast lunchen of dineren in ons visrestaurant is het nu ook mogelijk om voor groepen van 15 tot 40 personen arrangementen te reserveren zoals een wijnproefavond onder begeleiding van een wijndocent. Ook wanneer uw een borrel organiseert voor een groep tot 40 personen kunt u prima in de loungehoek terecht bijvoorbeeld met een lekker buffet van de mooie huisgemaakte producten van Schuitemaker. Ook voor uw walking dinner, amusediner, oesterparty, sushipartyof wijn-spijsavond bent u bij ons op het juiste adres. Wij verheugen ons er op u te onthalen.

uit & eten

Herenstraat 62 | Voorhout | T 0252-216734 Internet: www.t-alternatief.nl

Een avondje uit onder het genot van een heerlijk diner Sluisweg 2a • 2225 XL Katwijk aan Zee T. 071 40 180 10 • E. info@wapenvankattuk.nl Geopend van Dinsdag t/m Zaterdag vanaf 17:30 uur

www.wapenvankattuk.nl

3-gangen Aanbiedingsmenu Vitello tonato ttt Gebraden eendeborst met sinaasappelsaus ttt ijsdessert van de dag of koffie

€ 18,50

Graag tot gauw ziens dus bij KW106. Visrestaurant/ Strandpaviljoen KW106 Strandvak 3, Katwijk T 071 4075113 info@kw106.com www.KW106.com

Aan het valkenburgse meer J. Pellenbargweg 2 2235 SP Valkenburg ZH Reserveren 071-5721805

FITNESS | TRX | SPINNING | YOGA | BODYPUMP | BODYSHAPE | CX WORX | BOXING | PILATES | PERSONAL TRAINING | BODYBALANCE FYSIOTHERAPIE | CRÈCHE | SAUNA | SENIOREN FITNESS | WEIGHT CONTROL | SPORT MASSAGE | ZONNEBANK | HEALTHBAR | BEAUTY SALON

DONDERDAG 5 APRIL TUSSEN 7:00 EN 10:00 UUR

VROEGE

VOGEL ACTIE LID WORDEN VOOR € 0,=

HOFCAMPWEG 270 | 2241 KM WASSENAAR | TELEFOON: 070-5119645 | WWW.AEROFIT.NL


Ondernemersactief Actieve ondernemers uit de regio

Nieuwe stap in je loopbaan! ‘Veel mensen vragen zich af als ze over hun werk denken wat ze nu eigenlijk leuk vinden. Waar loop ik warm voor en wat past nu echt bij me. Wij helpen hen graag op een andere manier naar hun profiel en kansen op de arbeidsmarkt te kijken en een volgende stap te zetten in hun loopbaan. Tijdens onze open avond op donderdag 19 april hebben geïnteresseerden alle gelegenheid om een indruk te krijgen van wat Van Ede & Partners hen te bieden heeft.’ Huib Bartels, vestigingsdirecteur van Van Ede & Partners, bureau voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching is enthousiast over de programma’s van Van Ede waarmee zij landelijk ruim duizend cliënten per jaar helpen hun talenten en capaciteiten beter in te zetten. ‘In deze tijd is het extra belangrijk goed naar je motivatie te kijken en te weten wat je jezelf of een werkgever te bieden hebt. De arbeidsmarkt staat onder druk en mensen die hun baan verliezen of dreigen te

DW Kozijnen

verliezen willen weer graag aan de slag. Verlies van een baan kan echter ook een nieuwe kans betekenen. Wij willen onze cliënten bewuster maken van wat hen energie geeft. Als men plezier beleeft aan het werk wat men doet, is men effectiever en productiever. Dat helpt ook de werkgever. Een echte win-winsituatie. Als iemand in balans is; een goede verdeling van werk, privé en sociale omstandigheden, groeien de mogelijkheden. Ontwikkelen Men hoeft niet te blijven doen wat men ooit heeft gekozen. “Wij helpen onze cliënten hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Als iemand weet welke talenten hij heeft, geeft dat zelfvertrouwen. Werk is een kwestie van vraag en aanbod. Iemand die goed onder woorden kan brengen wat hij te bieden heeft en in zichzelf ge-

looft, komt enthousiast en sprankelend over. Tijdens onze open avond kan men zich vrijblijvend oriënteren. In drie compacte workshops maakt men kennis met het ‘Talentenspel’, besteden wij aandacht aan thematisch en effectief netwerken en gaan wij in op ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt. Onze consulenten zijn aanwezig om de meer specifieke vragen te beantwoorden. De avond wordt op informele wijze afgesloten.

De kennismakingsavond vindt plaats op de eigen locatie van Van Ede & Partners aan de Tapijtweg 2 in Den Haag. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan op 070- 3514011 of e-mail; denhaag@vanede.nl Van Ede & Partners Tapijtweg 2 2597 KH Den Haag www.vanede.nl

IJssalon van het jaar 2012

DW Kozijnen bestond in september 2011 precies 10 jaar. Met een zeer ruime ervaring op het gebied van fabricage en montage van hoogwaardige kunststof kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen, mag het bedrijf zich tot de top van de markt rekenen. ‘’Sterk punt is dat we alles onder één dak hebben, waardoor alle werkzaamheden van begin tot eind door onze eigen vakmensen worden uitgevoerd’’, aldus de directieleden Wim van Leeuwen en Don van Waard. Veel mensen kiezen voor kunststof kozijnen niet alleen omdat ze onderhoudsvrij zijn, maar ook vanwege de voordelen op het gebied van warmte- en geluidisolatie en het ‘veilig wonen’ –politie- keurmerk. Door moderne technieken zien kunststof kozijnen er bovendien fraai uit. In de royale showroom, grenzend aan de 1000 vierkante meter tellende fabriekshal van DW Kozijnen zijn daarvan uiteenlopende voorbeelden te zien. Kunststof kozijnen zijn zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie. Omdat alles in onze eigen fabriek gemaakt wordt, zijn we in staat snel te schakelen en maatwerk te leveren, ook als het om specifieke wensen gaat. Op als onze producten geldt standaard 15 jaar garantie. DW Kozijnen Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk T 071 - 3313505 www.dwkozijnen.nl

Tijdens deze nominatieperiode werden wij beoordeeld op gastvrijheid en hygiëne. We kregen bezoek van een mysterieguest en natuurlijk werd er ook gekeken naar onze hygiënerapporten. Deze beoordelingen kwamen bij de eerdere scores, wat leidde tot onze uitverkiezing.

‘In totaal namen 95 van de 600 ambachtelijke ijsbereiders in Nederland deel aan de wedstrijden en kwamen wij als eerste uit de bus’, vertelt Luc, die meteen na het behalen van zijn ‘ijsprijs’ zijn verhaal mocht doen in diverse landelijke radioprogramma’s en zijn liefde voor het vak duidelijk liet doorklinken.

‘In de ruim 15 jaar dat Luciano’s ijssalon open is hebben wij er hard aan gewerkt het lekkerste ijs van Nederland te maken’, gaat Luc enthousiast verder. ‘Dat stopt niet bij deze titel. Ons ijs wordt bereid van verse en echte ingrediënten. Vanille-ijs wordt gemaakt van echte vanillestokjes, aardbeienijs van verse aardbeien en de chocola en pistachenoten proef je volop in ons chocolade- en pistache ijs. Iedere klant moet zich bij ons gast voelen. IJs eten moet echt een feestje zijn.’

‘De voorronades vonden begin februari plaats tijdens de IJsvak in Utrecht’, legt Luc uit. ‘De vijf ijssalons met de hoogste score werden vervolgens genomineerd voor IJssalon van het jaar.

BMP Datapartners nu in Sassenheim

blij met Hundersmarck Met de overname van het Leidse loodgietersbedrijf Hundersmarck zette het ruim honderdjarige bedrijf Bernard Schulte Voorhout vorig jaar een forse stap in de toekomst. ‘Wij kregen steeds vaker het verzoek om loodgieterswerkzaamheden, zoals lood, dak- en zinkwerk uit te voeren’, leggen de directeuren Ben en Marjan Schulte uit. ‘Dat moesten wij regelmatig uitbesteden. En omdat wij kwaliteit en vakmanschap hoog in het vaandel hebben, beviel ons dat steeds minder. Wij houden het werk

Luciano’s IJssalon Van Hogendorpstraat 53 2242 KX Wassenaar T 070-5118135 www.ijssalon-luciano.nl

Bernard Schulte liever in eigen hand. Bovendien willen mensen een totaalpakket met één aanspreekpunt. Wij zochten naar een loodgietersbedrijf met vakkundige medewerkers. Met de overname van Hundersmarck, die geen opvolging had voor het bedrijf, is dat uitstekend gelukt.’ ‘Wij bieden nu een totaalpakket’, vertellen Ben en Marjan Schulte trots. ’De onderneming engineert, installeert en onderhoudt centrale verwarming, airconditioning, mechanische ventilatie en klimaatbehandelingsystemen in de industrie, agrarische sector, utiliteit- en woningbouw, voor zowel particulieren als bedrijven. Tevens verzorgen wij standaard werkzaamheden als badkamers, dak- en zinkwerk voor aanbouw of dakkapel en natuurlijk goten.. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in bijzondere restauratiewerkzaamheden en maatwerk en houden wij ons bezig met renovatiewerk van historische panden. De expertise van Hundersmarck is dus een welkome toevoeging.’ Bernard Schulte Voorhout B.V. Nijverheidsweg 10 (ook showroom) 2215 MH Voorhout T 0252 211 306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl Hundersmarck Voorhout/Leiden T 0252 235679 T 071 5223242 www.hundersmarckbv.nl

B.C ’t Ambacht - unit F-6

B.C ’t Ambacht - unit D-2

B.C ’t Ambacht-unit 11b

Bedrijvencentrum Noordwijkerhout

Sandtlaan 36, Katwijk € 22.750,- per jaar - Ca. 455 m2 bedrijfsruimte - Toilet en pantry voorziening aanwezig - Voorzien van een overheaddeur met separate looddeur - Diverse koelcellen aanwezig

Sandtlaan 36, Katwijk € 85,00 per m2 per jaar - Ca. 90 m2 bedrijfsruimte - Voorzien van een overheaddeur met separate looddeur - Goede openbaar vervoer verbindingen - Voldoende parkeergelegenheid

Santlaan 36, Katwijk € 75,00 per m2 per jaar - Ca. 104 m2 kantoorruimte op de begane grond - Vloerbedekking en verwarming - Toilet en pantry aanwezig - Goede openbaar vervoer verbindingen - Voldoende parkeergelegenheid

Smederij 6-8 € 14.000, - per jaar - Ca. 550 m2 bedrijfsruimte op de 1e verdieping - Kantoorruimte voorzien van gedeelde pantry en toilet - Uitstekende bereikbaarheid vanaf de N206 - Voldoende parkeergelegenheid

Beautycentre Cocoon

Onze bijeenkomst is speciaal voor hoger opgeleiden met minimaal 5 tot 10 jaar werkervaring, die een stap willen of moeten zetten in hun loopbaan, binnen of buiten hun bedrijf. Het is een soort APK keuring voor jezelf’, licht Huib Bartels toe. ‘Er ligt nog steeds een taboe op praten over je persoonlijke ontwikkeling en investeren in jezelf. Gezien de ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt en het verhogen van de AOW leeftijd mag je zeker iets voor jezelf vragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je effectiviteit’.

Luciano’s Wassenaar IJs eten is in Wassenaar dubbel feest. Luciano’s IJssalon sleepte na een spannende strijd de titel ‘IJssalon van het jaar 2012’ in de wacht en mag zich de beste ijssalon van Nederland noemen. Meesterijsbereiders Luc en Angelique Blok zijn trots op hun titel.

Natuurlijke verzorging

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een oud gezegde, maar met een kern van waarheid. Wanneer lichaam en geest in harmonie zijn, dan wordt dit welbehagen weerspiegeld in uw huid. Beautycentre Cocoon verzorgt schoonheidsbehandelingen die verder gaan dan alleen uw gezicht: zij bieden complete behandelingen, methoden en producten voor een optimale verzorging van het gehele lichaam. Ieder mens is uniek. Elke huid is anders en stelt daarom ook andere verzorgingseisen. De deskundige medewerkers van Beautycentre Cocoon weten dit en geven u daarom een individueel advies voor een behandeling die helemaal is afgestemd op de eigenschappen van uw huid. U kunt bij Cocoon terecht voor gezichts- en lichaamsverzorging, gel- en kunstnagels voor handen en voeten, producten, (Permanente) make up, eyelashes, afslanken, Sana Slank figuurcorrecties, rimpelcorrecties, zonnebanken, duurzaam ontharen en speciale verzorging voor bruiden en mannen. Op deze website vindt u de door u gewenste informatie. Wilt u meer weten of wilt u een persoonlijk advies, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op.

Beautycentre Cocoon Blekerstraat 26 2222 AN Katwijk T 071 4023615 info@beautycentrecocoon.nl www. beautycentrecocoon.nl

BMP Datapartners BV is verhuisd naar het nieuwe pand aan Corn. Verolmeweg 5 in Sassenheim. Het full-service automatiseringsbedrijf met 21 medewerkers groeide in Rijnsburg uit zijn jasje. ‘Wij zijn er in brutovloeroppervlak enorm op vooruit gegaan’, vertelt directeur Koos van Kruistum. ‘Voor onze bedrijfsactiviteit is de ligging minder belangrijk dan de ruimte. Wij doen veel voor de aan de bloemensector gerelateerde bedrijven. Zowel FloraHolland in Rijnsburg als de vestiging in Aalsmeer zijn vanuit Sassenheim prima bereikbaar.’ BMP Datapartners is een totaalaanbieder van kantoorautomatisering (o.a. online back-up, Exact consultancy, managed services, xDSLen glasvezelverbindingen, anti-spam oplossing, hard- en software en systeembeheer), die als business-to-business specialist garant staat voor professionele oplossingen voor hard- en software. Relaties en geinteresseerden zijn donderdag 5 april van 15.00 tot 20.00 uur van harte welkom een feestelijk kijkje te komen nemen. BMP Datapartners Corn. Verolmeweg 5 2171 KV Sassenheim T 071- 4034643 info@bmp-datapartners.nl www.bmp-datapartners.nl

www.deraadmakelaars.nl Sandtlaan 38 - 2223 GG Katwijk - 071-4051500

Wilt u ook adverteren op de Ondernemers Actief pagina? 071-4022901 of advertentie@ondernemersactief.nl

Vijf jaar aAn kOp ! Het is al weer vijf jaar dat aAn kOp Kappers aan de top staat. De A staat voor anders, vakidioten met een stijl en de O voor opvallend, altijd aan kop. Dat is precies wat Marion en Jessica met hun team willen. Vooral de prettige service en het vakmanschap, het aanreiken van nieuwe trends, het plezier van met de klanten omgaan en de fun van het team, zorgen ervoor dat vele klanten de weg naar de vrolijke eigentijdse salon weten te vinden. Voor knippen, kleuren, mooi zijn en nog veel meer! aAn kOp kappers Oegstgeesterweg 36a Rijnsburg T 071 4034121 aankopkappers@hotmail.com www.aankop.nl


INKOOP ALLE MERKEN AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S ttt

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U BMW 3.18 Compact, full options, 60.000 km. Chevrolet Kalos, 5-drs. Daewoo Matiz Daewoo Matiz Fiat Panda, 50.000 km. Ford Focus 1.6 Station 2x Ford Fusion Cool & Sound, 24.000 km. Ford Ka, airco, cd, cv Ford Ka, airco, cd, cv Hyundai Tucson 2.0 Mercedes E200 Kompressor cabrio, 1e eig. Mitsubishi Colt 1.1, 16.000 km Mitsubishi Outlander 2.0 Nissan Micra, 5-drs. Nissan Micra, 20.000 km. Opel Agila 1.2 16V Opel Agila 1.2 Opel Corsa 1.6, stuurbekr. Opel Corsa, wit, 3-drs. Peugeot 207, 3-drs., zilver Renault Clio TCE, 4800 km. Renault Clio, 5-drs., nav. Renault Clio Campus, 3-drs. Renault Clio TCE Dynamic, 5-drs. Renault Megane 2.0 16V, Grand tour expr., 59.000 km Renault Twingo, airco, cv Renault Twingo, airco Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Suzuki Automaat Toyota Avansis 1.8 Station, nw. mod. Toyota Aygo, 5-drs., airco, cv

De sleutel tot uw droomhuis...

nov. 2005 2005 2007 1999 2003 2005 v.a. 2007 2006 2006 2006 2001 nov. 2010 2007 2006 2005 2001 okt. 2002 2000 2009 2009 2009 2009 2006 2009 aug. 2006 2009 nov. 2009 aug. 2002 2001 2007 2010

9.250,4.250,4.250,1.250,2.250,5.450,7.750,4.250,4.750,8.750,10.450,7.450,12.250,5.750,5.250,2.850,3.750,1.950,8.250,8.750,10.250,10.250,4.950,10.250,8.250,5.750,5.950,5.750,2.250,12.950,6.950,-

Levering alle merken nieuwe autoâ&#x20AC;&#x2122;s MET HOGE KORTING!! NATIONALE

AUTO

PAS

Automobielbedrijf

van Zelst

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S

mevrouwdeaankoopmakelaar.nl

SCHOONHEIDSBEâ&#x20AC;˘HANDELINGEN in mooie, sfeervolle salon KEPITO, Wassenaar. Ervaren,kundig. Faire prijzen, â&#x201A;Ź 25,- bij 2e afspr. Bijzonderh. & locatie www. kepito.nl.

Uw aankoop, mijn zorg! 06-517 144 95 Jan van den Berg bronzen sculpturen & Huib van den Broek acryl schilderingen nodigen u uit de opening bij te wonen van hun expositie

Mondzorg Wassenaar

ARTIFEX ET ANIMALIS

Praktijk voor MondhygiĂŤne

alweer 1 jaar in Wassenaar!

Opening: 6 april 2012 om 16.00 uur Expositieruimte: JK v.d. Dool Oostdorperweg 206c 2241 BG Wassenaar

Openingstijden: Vrijdag 6 april 2012 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur Zaterdag 7 april 2012 van 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur

Met ingang van 1 mei 2012 ook op maandagavond maandagavond g open van 18.00u - 21.00u.

Er is nog ruimte voor nieuwe patiĂŤnten. Voor meer informatie, zie onze website www.mondzorgwassenaar.nl of bel 070-7370689 info@mondzorgwassenaar.nl Adres: Burchtlaan 32, 2242 GJ Wassenaar

Polanencentrum: GARA- â&#x20AC;˘ SNIJDER BESTRATINâ&#x20AC;˘GESALE. Zaterdag 31 GEN. Voor het aanbrengen maart van 09.00 tot 17.00 uur. Van Polanenpark 105, Wassenaar. (verkoop 2e hands spulletjes). APPARTEMENT â&#x20AC;˘voorT.H.: 1 a 2 pers. Katwijk Binnen. Eigen opgang, 47m2. Geen huisdieren en niet roken. â&#x201A;Ź650,ex.G.L.W. Per 1 april. 06 52551385 of 06-14790660.

â&#x20AC;˘ 55+ ZOEKT

kl.ondernemer 12-20 UUR WERK per week. spreekt 5 talen, computervaardigheden 06-47082691 en houte747@planet.nl.

Vrouw zoekt SCHOON- â&#x20AC;˘ Slank de lente in? HERâ&#x20AC;˘MAAKWERK in de huis- BALIFE helpt! B-fine: houding en strijken. Tel. 071-5651088. 06-57480060. Student wil u graag helGARAGEBOXEN in pen met COMPUTEROegstgeest en Leiden. PROBLEMEN. â&#x201A;Ź 15,- p.u. Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. Tel. 070-5114250. Inlichtingen: 06-20773480. Nog enkele SLOEPENLIGPLAATSEN beschikbaar. Jachthaven Kaag Resort, Warmond, tel. automobielbedrijf 06-10639530.

 ** 

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

REN SIRRE

)"!'*&'*)$$'())

BABY verstelbaar â&#x20AC;˘bed,T.K.: commode en kinderwagen, enz. Tel. 06-15161628.

Erkend APKKeurings Bedrijf

SUZiaUliKstI

Adenta tandprothese Specialist eringen

rzek Alle ve

Creatie van Malvasia en Viura druiven. Lekker bij vis of parelhoenbout.

Oostdorperweg 177 Tel: 5110630

Nu 6 flessen

SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT

t/BUVVSHFUSPVXF ROELOFARENDSVEEN LVOTUHFCJUUFO ROELOFARENDSVEEN t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT zaterdag 31 en GROTE MARKT zondag 1 april IN 3 HALLEN! Klaar terwijl u wacht!

DE LASSO 24, 2371 GX

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

www.tandenwinkel.com

Verhoog uw koopkracht kom ook of huur en (ver)koop bij ons! een kraam!

CĂ&#x201D;TES DE ROUSSILLON = Blanc - Sec =

Spec

09.00 - 16.00 uur ELKE ZATERDAG De Lasso 24, 2371 GX EN ZONDAG Roelofarendsveen VAN 9-16 UUR

Stevig droog wit?

 !$$$% $#$ %!%$% !%%# % %$$$

%$#!#"$!$ !%#$#$ %"$ !"%#$% "!#"$!#$ #% "%%"%#$%% "%%#%$!%%#% "!#" !#$#% "%%"%#$%%!

â&#x201A;Ź 49.00 is per fles

%#(#$&)&#'))&$)""#*&)%*'(*)(%'*

â&#x201A;Ź 8.17

 !!!!!!!!!! 

!! !!!!!! !!! !!

&&"!!!$&)%'( )(%'( *******#( $&)%'( )(%'(

van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. * bestaande bestrating herleggen * van terras - parkeerplaats * machinale bestrating * grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis prijsopgaaf 0174-213809 / www.danielsnijders.nl. DANIEL SNIJDER â&#x20AC;˘STRATENMAKERS voor het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave. 0174-213809 / info@ danielsnijders.nl.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 28 MAART 2012

NIEUWS

Informatieavond in Wassenaar

Ontdek de pleegouder in jezelf Jeugdformaat heeft 11 pleeggezinnen in Wassenaar waar 17 pleegkinderen wonen. De stichting is altijd op zoek naar nieuwe pleegouders om de kans op een passende plek te vergroten. Daarom organiseren ze een informatieavond voor mensen die de pleegouder in zichzelf willen ontdekken. Deze is deze week op woensdag van 20.00 - 22.15 uur in Cultureel Centrum Warenar. Pleegouder kun je voor langere tijd of één weekend per maand worden. Als koppel of single. Als je jong of oud bent. Als hetero of homo. En als je veel of weinig geld te besteden hebt. Wat telt, is dat jij zorgt voor een kind wiens eigen ouders dat helaas tijdelijk niet kunnen. Tijdens de informatieavond komt onder andere aan de orde waarom kinderen (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen, welke vormen van pleegzorg er zijn en hoe je pleegouder kunt worden. Wettelijk is vast-

i n d e ho o f dr o l

HOOFDGERECHT

KALFSOESTERS MET HAM, SALIE EN KALFSLEVER

gelegd dat je minimaal 21 jaar moet zijn en een Verklaring van Geen Bezwaar krijgt. Daarnaast stellen ze als voorwaarde dat je een stabiele gezinssituatie hebt en (samen) deelneemt aan een van de uitgebreide voorbereidingsprogramma’s. Stichting Jeugdformaat is de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in de regio Haaglanden. Jeugdformaat biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders die het op eigen kracht om welke reden dan ook even niet redden. Met circa 850 medewerkers, verspreid over 75 locaties, en meer dan 1.000 pleeggezinnen biedt Jeugdformaat hulp aan ruim 5.000 gezinnen per jaar. In de Jeugdformaat/Jutters-Combinatie (JJC) biedt Jeugdformaat ook JeugdzorgPlus: (gesloten) opvang en intensieve behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen. Voor meer informatie over pleegzorg of het aanmelden voor deze avond, bel gratis 0800 - 022 34 32 of kijk op www.jeugdformaat.nl.

Verhit 2 eetlepels olijfolie in de koekenpan. Laat het vet niet te heet worden. Voeg de schone salieblaadjes toe en bak ze in ca. 1 minuut krokant. Schep de blaadjes uit de olie en leg ze te drogen op keukenpapier. Snijd de prosciutto in halve plakken. Bak de prosciuto in dezelfde pan niet te heet in ca 2 minuten krokant. Schep ze uit de pan, laten uitlekken op papier en houd ze apart. Sla de kalfsoesters tussen twee velletjes folie plat. Voeg 1 eetlepel boter toe aan de olie,waarin de aromaten van de salie en de ham zijn opgenomen. Bak de oesters om en om middenbruin in deze koekenpan. Houd het gebraden vlees warm. Breng op smaak met zout en peper en leg de oestertjes op een ovenschaaltje met een plakje prosciuto er op. Dek de schaal af met aluminiumfolie.

Kalfslever Maak de kalfslever schoon, was af en droog met keukenpapier. Insnijden van de randjes voor het bakken voorkomt krom trekken van het vlees. Bak de lever 3—4 minuten aan iedere kant in 1/3 boter en 2/3 olijfolie mooi middenbruin op een middelmatig vuur . Laat het niet te heet worden. Zet de gebakken lever weg op een ingevet plaatje.

AGENDA voor de maand april van de

WASSENAARSE OUDEREN IN BEWEGING BOWLSCLUB: Sporthal Dr. Mansveltkade elke donderdag van 10.00-12.00 uur Informatie: A.B.N. van der Riet, Tel. 5121347 FIETSCLUB: vertrekpunt tegenover het Gezondheidscentrum elke donderdag om 13.30 uur. Informatie: G.C. M. Stouten Tel. 5118097 ACTIEF BEWEGEN 55+: Sporthal Dr. Mansveltkade elke woensdag van 10.00 – 11.00 uur. Informatie: C. Fröhlich, Tel. 5118848 SPORT & SPEL Bloemcamp: Bloemcamplaanschool elke maandag van 15.00-16.00 en van 16.1517.15 uur. Informatie: H. v.d. Kooij, tel. 5118945 SPORT & Spel Huibregtsegroep: Weth. Huibregtseschool elke woensdag van 19.30-20.30 uur. Informatie: Mw. L. van Zanten, tel. 070-7850185 GYMNASTIEKCLUB voor OUDEREN: ‘tTrefcentrum Zonneveldweg elke maandag van 11.00-12.00 uur. Informatie: W. Meijer, tel. 5113990. NORDIC WALKINGCLUB: wisselende vertrekpunten op dinsdagen vrijdagmorgen Informatie: mw. C. Danen, tel. 5118242 SPORT & SPELCLUB Sporthal Dr. Mansveltkade elke woensdag van 11.15 -12.15 uur.

Informatie: F.H. Heemskerk tel. 5118487. WANDELCLUB: Vertrek elke maandag om 10.30 uur. 07 mei : Waalsdorpervlakte Parkeren: Waalsdorpervlakte 14 mei : de Horsten Parkeren: Papeweg (entree: € 0,50) 21 mei : Ganzenhoek(1) Parkeren: t/o Hotel Duinoord 28 mei : 2e Pinksterdag Geen wandeling Informatie: G.A.A. de Jong de Jong, tel. 06-14934998 ZWEMMEN: Sport Plaza Sterrenbad Generaal Winkelmanlaan. Watergymnastiek in het Doelgroepenbad, van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 10.30 uur Trimzwemmen in het wedstrijdbad: dinsdag van 10.30 - 11.15 uur, Banenzwemmen in het wedstrijdbad: dinsdag 11.15 - 12.00 uur.. Een entreekaartje kost m.i.v. 15 jan.2012 € 4.40 en een 12-badenkaart kost € 44.-Informatie: mw. E. Weijnen, tel. 5115229

Garnituur Verwijder de stelen van de snijbietbladeren. Snijd de stelen in schuine tranches en blancheer

Hostess Natascha Westgeest kent al haar gasten bij naam Wassenaar is een bijzonder dorp. Veel variatie in natuur, een uiteenlopende bebouwing en misschien wel het meest interessant: veel bijzondere inwoners, zowel jong als oud, die op diverse manieren een rol spelen in het dorpsleven. De Wassenaarder, de krant voor alle Wassenaarders, wil graag die bijzondere dorpsgenoten aan u voorstellen.

Ze heeft weinig tijd voor een interview, de 34-jarige Natascha. Niet omdat ze liever geen vragen wil beantwoorden, maar omdat ze weer aan de slag wil. Om klokslag 11.00 uur moeten de tafels worden gedekt in het restaurant van het Sophiekehuis en om 12.00 uur verwacht zij dat haar eerste gasten aanschuiven voor een uitgebreid driegangen diner. Natascha heeft het syndroom van Down en werkt al bijna 12,5 jaar als gastvrouw. Een jubileum waar wat haar betreft nog een heleboel jaartjes bijkomen. Nog steeds doet zij haar werk vier dagen van de week met enorm veel plezier. En dat straalt ze ook uit.

De overstap Voordat Natascha als vrijwilligers begon in het restaurant werkte ze bij een tuincentrum in Leidschendam. Ze vond het er niet prettig. “Er werden veel grapjes over me gemaakt en achter mijn rug werd er over me geroddeld, zelfs door de leidinggevenden. Het was ook zwaar werk, ik moest sjouwen met zware kratten.” In diezelfde tijd werkt haar moeder al als vrijwilligers in de bejaardenzorg. Zij betrok Natascha, die graag met ouderen wilde werken, steeds meer bij haar werk. Het resultaat is dat Natascha nu een vertrouwd gezicht is voor de vele ouderen die hun maaltijd gebruiken in het Sophiekehuis.

In coma Het leven van Natascha is niet heel anders dan van iemand zonder het Down syndroom. Ze woont op zichzelf in een leuke studio, gaat op de fiets naar haar werk en wipt na haar dagtaak nog even aan bij haar moeder. Op woensdagochtenden wordt er gesport en op vrijdagavond heeft ze dansles. Drie keer per jaar gaat ze met haar moeder op vakantie, geen wereldreizen maar weekjes weg in Nederland en soms naar het

buitenland. Met haar moeder heeft ze een heel sterke band. “Ik woon nu wel op mezelf, maar ik mis haar wel. Ik eet daarom vaak nog thuis en blijf ook vaak slapen.” Eenzelfde goede relatie heeft ze met haar twee oudere broers. Zo goed zelfs dat ze ruim een week dag en nacht aan het ziekbed van haar broer heeft gezeten nadat die na een zwaar ongeluk in coma lag. “Ik heb acht dagen 24 uur per dag tegen hem aan gepraat. Ik heb tegen hem gezegd je kunt het, je bent sterk, je moet wakker worden. Ik weet zeker dat hij het aan mij te danken heeft dat hij uiteindelijk zijn ogen opendeed en uit zijn coma is ontwaakt.” Haar prestatie was zo bijzonder dat een journalist er melding van maakte in een lokale krant. Binnenkort viert Natascha haar jubileum. Of daar feestelijkheden aan verbonden zijn weet ze nog niet precies. Wel weet ze dat ze bij het Sophiekehuis nooit meer weg wil. “Ik vind het erg gezellig hier, ik kan vrolijk met iedereen kletsen, ik houd van mensen en vind mijn werk leuk.” Haar moeder kan er nog iets aan toevoegen. “Natascha kent alle gasten die komen eten bij naam en dat is toch wel heel bijzonder.”

Viering Internationale Dag op de Amerikaanse School

Jacques van den Boer (VCW) dankt Albert Niphuis (oud-juryvoorzitter).

Afscheid van juryvoorzitter Albert Niphuis Vorige week nam Albert Niphuis officieel afscheid als voorzitter van de onafhankelijke jury die zich buigt over de benoeming van Wassenaars Vrijwilliger van het Jaar. Na drie jaar lang deze moeilijke, maar dankbare taak te hebben vervuld, was het tijd het stokje over te dragen aan Tini van der Heiden, de nieuwe voorzitter. Jacques van den Boer, voorzitter van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) , de organisatie die verantwoordelijk is voor de organisatie van dit belangrijke beloningsinstrument voor vrijwilligerswerk in Wassenaar, bedankte Albert uitvoerig voor de uitstekende manier waarop hij zijn voorzitterstaken vervuld heeft. ,,Omdat ik ooit een rondleiding van Albert mocht genieten, toen in functie als lid van de Historische Vereniging Wassenaar, wist ik meteen dat het wel goed zou komen met deze voorzitter. Zorg-

vuldigheid en nauwkeurigheid zijn hem op het lijf geschreven. Deze man gaat niet over een nacht ijs. Wij zijn hem veel dank verschuldigd, vooral voor de wijze waarop hij het objectief wegen van criteria binnen de jury gestalte heeft gegeven. Ik wens Tini heel veel succes bij het overnemen van deze belangrijke taak,” aldus de VCWvoorzitter. Eind maart wordt de nieuwe jury officieel geïnstalleerd en wordt ook een oproep voor het aanmelden van kandidaten gedaan. Ook word een uitnodiging aan alle vrijwilligersorganisaties verstuurd om vrijwilligers voor te dragen voor de Vrijwilligersprijs 2012. Dus heeft u een echte vrijwilligerskanjer in uw organisatie, meld hem of haar straks aan voor deze onderscheiding. De inschrijftermijn sluit eind mei. Meer informatie bij de Vrijwilligerscentrale in de Van Heeckerenstraat 2, tel. 511 31 33, info@ vrijwilligerscentralewassenaar.nl, www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl.

Een bijzondere dag op de Amerikaanse School - Internationale Dag, een dag waar alle nationaliteiten samen komen om de diversiteit van de school en delen iets over hun cultuur te vieren. Met 70 nationaliteiten in de studenten, is dit een unieke dag vol kleur, muziek, klederdracht en plezier. Iedereen kwam in nationale kleding op voor de openingsceremonie, een

line-up van fantastische optredens van leerlingen en ouders. Iedereen werd verwelkomd door de Middle School World Music Class, op traditionele Indonesische muziekinstrumenten, de gamelans. Het Grade 6 Choir zong een prachtig internationaal nummer en werd gevolgd door een East Meets West (Bollywood Style) Indian Dance, Israëlische families zongen Hallel-

deze 3 minuten in kokend, gezouten water. Giet ze af en dep ze droog . Bak de bladeren in het hete olie ongeveer 1 minuut, giet ze af en maak droog.

Saus Laat de rozijnen weken in marsala. Bruneer de pijnboompitjes. Giet een deel van het braadvocht uit de sauteuse, voeg de balsamico-azijn toe en laat de saus tot de helft inkoken. Sla de kalfsoesters tussen twee velletjes folie plat. Voeg dan gebruneerde pijnboompitjes toe en de in marsala geweekte rozijnen.

Presentatie Gaar de kalfsoester rosé in de oven van 180° C naar een kerntemperatuur van 50° C en laat naast de oven onder aluminiumfolie doorgaren. Verdeel de snijbieten op de borden, leg daar de kalfsoester op met prosciuto en een blaadje salie. Daarnaast 2- 3 tranches gebakken kalfsleer, die met de saus worden besprenkeld.

Ingredienten:

Natscha Westgeest. (Foto:Bouwe Prins)

door Loes Rietvelt Attentie: voor deelname is vertoon van een geldige lidmaatschapkaart 2012 á € 4,50 verplicht, zonder geldig lidmaatschap bewijs betaalt u de normale entree. De WOB staat voor een betere conditie voor alle 55-plussers, in een vriendschappelijke sfeer. Heeft u bewegingsplannen? Bel voor inlichtingen een der hier bovengenoemde Clubleiders.

Recept v/d week:

lujah, een traditionele Indonesische dans, twee hip hop Spaanse dansers, Saoedi-Arabische studenten, een prachtige Letse lied uitgevoerd door de Letse ouders en leerlingen, een eigentijdse en traditionele ballet uitgevoerd door 4 studenten, en de slotakte, de altijd indrukwekkende Ierse dansers uit de Kilkenny School of Ierse Dans. Om het programma af te sluiten zong iedereen het schoollied ‘Tell Me, Tell Me’.

Ingrediënten 8 personen 8 kalfsschnitzels van 85 gram 4 plak prosciuto parma 16 bl salie peper en zout 30 g boter olijfolie 2 pl kalfslever van 125 gram 2 dl balsamicoazijn

Saus 3 eetl pijnboompitten 4 eetl rozijnen sultana 2 bos snijbiet of wilde spinazie zout en peper Receptuur: Kookatelier Wassenaar Samen koken. Da’s leuk, lekker & leerzaam.

Wilt u een keer proef koken bij een van onze kookclubs: www. kookatelierwassenaar.nl Of bel Francesco 06-53.370.580.

Word Vrijwilliger! * Horecamedewerker Warenar (vacaturecode P 12): Welke klantvriendelijke man of vrouw wil af en toe tijdens culturele evenementen assisteren bij de horeca-activiteiten van ons Cultureel Centrum Warenar? * Maatje mensen met lichamelijke beperking (vacaturecode H 002): Ben jij die sociale man of vrouw die af en toe met mensen met niet aangeboren hersenletsel een leuke activiteit wil ondernemen/een hobby wil delen? * Natuurliefhebber (vacaturecode N 010): Wie wil in groepsverband af en toe in voorjaar en herfst helpen bij het onderhoud van de pa-

den in natuurgebied Lentevreugd? Meer weten over deze of een andere vacature in het vrijwilligerswerk? Ga langs bij de Vrijwiligerscentrale Wassenaar (VCW), het steunpunt voor vrijwilligerswerk in onze gemeente. Van Heeckerenstraat 2, tel. 511 31 33, info@vrijwilligerscentralewassenaar.nl, www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl. Openingstijden ma t/m do 09.30-12 uur, do van 14-16 uur, vr van 09.3011.30 uur. Vraag ook naar de vacaturemappen bij bibliotheek en gemeentekantoor.

Bujddynetwerk: Flexibel vrijwilligerswerk met vele voordelen Nu de winter weer achter de rug is, hebben we weer volop zin om leuke dingen te doen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de mogelijkheid om vrijwilliger (Buddy) te worden? Er lekker samen op uit gaan met iemand die daar niet of nauwelijks toe in staat is vanwege ziekte of eenzaamheid. Of gaat u wellicht liever een goed gesprek aan met een van de cliënten?

vergoeding, gratis basiscursus en Vrijwilligerspas met forse uitgaanskortingen) ook veel immateriële voordelen op. Zo kunt u het buddyschap flexibel inhoud geven. Buddynetwerk vraagt uw inzet gedurende 2 tot 4 uur per week op een, na overleg met de cliënt, vast te stellen moment. Kortom u kunt zelf bepalen wanneer u uw tijd wil delen en met wie. Wellicht met iemand in uw directe woonomgeving.

Buddynetwerk biedt volop mogelijkheden in het Buddyschap en ontvangt u met open armen. Het buddyschap levert naast praktische voordelen (o.a. onkosten-

Laat uw kwaliteiten niet verloren gaan en meldt u vandaag nog aan voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Bbel: 070-3649500 of kijk op www.buddynetwerk.nl.


Paaszaterdag! Paasweekend nodigt altijd veel toeristen uit naar Katwijk. Hopend op mooi en gezellig weer vieren wij alvast in het centrum het paasfeest. Paashazen zullen op zaterdag 7 april door het centrum lopen en overheerlijke chocolade eitjes uitdelen.

n t e r c u m t e v h an K n I atw ! ijk zit d e o g u altijd

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

GARAGE ADEGEEST

RUIT STUK ? L’Ami glasservice sinds 1935

De oplossing is Lypossage!

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. € 35

CRISISTARIEF:

€ 22

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027 Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Bij inlevering van deze bon:

APK

,8 3 €

n*

all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

. Chronische vermoeidheidsklachten . Emotionele verwerkingsprocessen

WWW.GARAGEADEGEEST.NL

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT GH=J9H9<) AF?9F?D=A<K=O=?01! L=D=>GGF(/)%-.).,.,'-.)/(+.

. ADHD en ADD . Depressieve klachten

ERKEND HYUNDAI SPECIALIST

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

Voor behandeling van o.a.

. Gewrichtsklachten . PDD-nos en Autisme

Specialisten in glas

. Ziekte van Lyme

Ook voor binnen- en buitenschilderwerk Telefoon: 070-5112510 Autotel.: 06-51343456 www.lamischilders.nl

Margreet van Duijn

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl

BE-YIN Oegstgeest Praktijk voor Complementaire Natuurgeneeskunde www.be-yin-praktijk.nl info@be-yin-praktijk.nl Tel. 06-51885259


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 28 MAART 2012

CULTUUR

Wedstrijd voor nieuwe naam bezoekerscentrum Meijendel Wassenaar - Dunea is een nieuw bezoekerscentrum aan het bouwen in Meijendel. Voor dit nieuwe interactieve centrum is Dunea op zoek naar een nieuwe naam. Hiervoor doet Dunea een beroep op iedereen die Meijendel een warm hart toedraagt. Denk mee over de nieuwe naam. Ideeën indienen kan tot zondag 22 april via www.dunea.nl. Op zaterdag 15 september, tijdens de jaarlijkse Natuurfeestdag in Meijendel, vindt de feestelijke opening plaats van het nieuwe bezoekerscentrum. Dunea is op zoek naar een originele naam. Iedereen kan vanaf dinsdag 27 maart tot zondag 22 april een idee indienen via www.dunea.nl (maximaal één idee per persoon). Een vereiste is dat de nieuwe naam iets te maken moet hebben met het beleven van duin en water.

Wassenaars antiquariaat ‘Bougainville’ in de Bieb Wassenaar - Aanstaande zaterdag van 10.00-17.00 uur, zal het Wassenaarse Antiquariaat ‘Bougainville’ weer aanwezig zijn in de vergaderzaal van de Bibliotheek. Zoekt u iets op het gebied van o.a. Kunst, Geschiedenis, Luchtvaart, Treinen, Literatuur, loop dan gezellig even binnen.

Lezingencyclus over de Medici

Cultureel overleg Wassenaar

29 maart, Koorruïne avonden, ‘Bijbel exegese: opstanding’ door Bert Bos, universitair docent;Deodaat van der Boon, predikant Dorpskerk; Jilles de Klerk, predikant Kievietkerk. Aanvang 20.00 uur. Dorpskerk, Plein 3. Kosten € 7,50 incl.koffie en wijn. Reserveren bij Marianne Karman 070-5115705 (na 17.00 uur) of www. pkn-wassenaar.nl 29 maart, Joep Onderlinden met theatervoorstelling ‘Nat’. Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 18,- 65+/ CJP/K&O € 17,- . In de Warenar, Kerkstraat 75. www.warenar.nl 31 maart en 1 april, van 11.00 tot 17.00 uur open atelier bij kunstenares Ellen van Stokkum. Atelier Ellen, Charlottestraat 1. Voor meer informatie 0622221848 of info@atelierellen.nl www.atelierellen.nl

V.l.n.r. Hans Peter Ligthart Mary Dofferhoff, Carola Schwencke, Marijke van Amsterdam, Hans van Netburg, Antoinette van der Velde en Wynck Tonckens.

Mimicri speelt Gebroken IJs Mimicri speelt vrijdag 20 april en zaterdag 21 april, steeds om 20.15 uur, Gebroken IJs, in theater Warenar, Kerkstraat 75. Een komedie van Haye van der Heyden onder regie van Mia Meester. Het geheel speelt zich af aan boord van een zeer luxe cruiseschip. Een comfortabel drijvend bejaardentehuis, hoofdzakelijk bevolkt door alleenstaande senioren op jacht naar de liefde of juist op de vlucht ervoor. Kwaaltjes, ouderdom, jaloezie: alles vliegt over het dek. Kortom een pure komedie met vele ontroerende momenten. Mia Meester is geen onbekende in de Haagse

Wassenaar - Zondag organiseerde het Brandweermuseum Wassenaar de slotdag van de tentoonstelling Brandweer in stripverhalen. Dat gebeurde met een powerpointpresentatie over de totstandkoming van de tentoonstelling, door de makers ervan en met een optreden van striptekenaar Frans Le Roux. Hij maakte op het bordes van De Paauw een tekening van de Scania oldtimer van Clemens van der Klein uit Katwijk. De tentoonstelling trok in Wassenaar meer dan 650 bezoekers vanaf de opening op 15 januari. Vanaf 1 april tot eind augustus is de tentoonstelling te zien in het Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis.

Marcus Passie in de Messiaskerk Wassenaar - Op Palmzondag 1 april 19.30 uur wordt de Marcus Passie van de twintigste-eeuwse componist Hans Boelee uitgevoerd in de Messiaskerk aan de Zijllaan 57. De teksten van het eeuwenoude evangelie worden op de vertrouwde wijze gelezen. Maar eigentijds is de muzikale vertolking door het grote Projectkoor, solisten en musici onder leiding van Aad de Winter. Het publiek neemt actief deel aan de uitvoering door de momenten van samenzang met koor en solisten. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Er is een collecte bij de uitgang om de kosten te dekken.

toneelwereld. Bij vele verenigingen heeft zij inmiddels met veel succes de regie gevoerd. Hoewel het de eerste keer is dat zij bij Mimicri regisseert is zij er in geslaagd met een geweldige groep enthousiaste spelers en mensen achter de schermen een stuk neer te zetten dat klinkt als een klok. Uiteraard zou ook deze voorstelling niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van de onvolprezen decorbouwers Hans en Ton en de bereidwillige belangenloze medewerking van ‘De Bosrand’ die de dekstoelen ter beschikking stelde. Haye van der Heyden is een Nederlandse schrijver die inmiddels een indrukwekkende staat van dienst heeft opgebouwd als schrijver van

toneelstukken (bijvoorbeeld ‘Gouwe handjes’ en ‘Jaloezieën’), maar ook van televisieseries als ‘Kinderen geen bezwaar’ , ‘Kees & Co’ en ‘Bloedverwanten’. Tenslotte heeft hij naam gemaakt als schrijver van kinderboeken, regisseur en cabaretier. In 2005 heeft Mimicri met veel succes ‘Gouwe handjes’op de planken gebracht. Nu in 2012 wil zij dat succes op zijn minst evenaren met de opvoering van ‘Gebroken ijs’. Reserveren voor één van de twee voorstellingen is mogelijk: Via de mail: reserveren.mimicri@gmail.com of via de telefoon: 070 – 5179218 of de website: www.mimicri.nl.

Actueel verleden

Wassenaar - Over de opkomst en ondergang van de Medici geeft drs. ir. Herman Leistikow op 3 april van 10.30 – 12.30 uur een lezing in Bibliotheek Wassenaar, Rabozaal. Reserveren: lezingen. wassenaar@obvw.nl. De eerste lezingen zijn reeds succesvol bezocht, indien u deze heeft gemist bent u nog van harte welkom.

Slotdag brandweer in stripverhalen

evenementenagenda

274

Historische Vereniging ”Oud Wassenaer” De afleveringen van deze rubriek zijn prachtig gebundeld in een schitterend boek. Het is te koop voor slechts 15 euro bij boekhandel De Kler, De Historische Vereniging en molen Windlust.

Waar ligt de grens tussen redelijkheid en gezeur? Onder de titel: De Wassenaarsche Parken, staat in Het Vaderland van 1 juli 1925 een verslag van de derde jaarvergadering van de Vereeniging van in- en omwonenden der Wassenaarsche Parken. Met enige vrijheid kunnen we stellen, dat het hier om de voorganger van de huidige Bewonersvereniging De Kieviet gaat. Waar hield men zich zoal mee bezig in die tijd? Er werd krachtig geprotesteerd tegen de zeer slechte bediening van de telefoon in de Kieviet, waarbij tevens wordt gewezen op den slechten staat waarin de toestellen aldaar verkeeren, iets, dat door het bedienend personeel is bekend geworden. De discussie heeft tot resultaat, dat het bestuur der posterijen nogmaals tot het verkrijgen van verbetering zal worden aangeschreven, waarbij met het oog op de onvoldoende installatie van de centrale Kieviet gewezen zal worden op de uitbreiding die Wassenaar heeft ondergaan. Medegedeeld wordt, dat het plan bestaat om in de omgeving van Kasteel Oud-Wassenaar woningen te bouwen, waarvoor hout moet worden gekapt en waardoor het natuurschoon zal worden geschonden. Aan het bestuur wordt verzocht, stappen te doen om dezen bouw te verhinderen. In verband met de vorige vraag wordt het bestuur aangezocht, om bij het gemeentebestuur te protesteeren tegen

het willekeurig omspringen met de servituten, waardoor het mogelijk wordt groote perceelen in kleinere te verkavelen, wat niet bevordelijk is aan het natuurschoon van Wassenaar. [Een servituut is een last, waarmee een stuk grond bezwaard kan zijn, bijvoorbeeld de garantie op een vrij uitzicht] Over den hoogen waterstand in de Kieviet valt menig woordje. De aandacht van het bestuur wordt gevraagd voor het verontreinigen en verontreinigd blijven van de openbare wegen door papier etc. Geklaagd wordt over den onregelmatigen gemeente-reinigingsdienst, waardoor vuilnisbakken soms tot diep in den middag buiten moeten blijven, wat een allesbehalve prettig gezicht is. De voorzitter vindt dat men zich kleine ongerieflijkheden maar moet laten welgevallen. Ten slotte wordt het bestuur verzocht, aandacht te schenken aan den wantoestand, geschapen door het houden van militaire oefeningen op de openbare wegen. Toegezegd wordt, dat zal worden overwogen het zenden van een rekest aan den Minister van Oorlog, waarin dan er op zal worden gewezen, dat Wassenaar nu niet bepaald de geschikte plaats meer is voor het houden van militaire oefeningen. Zo te zien is er weinig gelachen tijdens deze vergadering. Carl Doeke Eisma Info: Het Kerkehout 103, 2245XP Wassenaar. tel. 5178897, e-mail: nell.niphuis@planet.nl

31 maart t/m 29 april, tentoonstelling Galerie in de Molen: Ada Sier, objecten, schilderijen; Albert Meine van Essen, aquarellen, olieverf. Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag 14.00 tot 17.00 uur … www.kunstgroepwassenaar.nl 1 april, Hilbert Geerling met ‘Het allergeheimste goochelgeheim’. Aanvang: 14.30 uur. Toegang: € 10,- Warenar, Kerkstraat 75. www.warenar.nl 1 april, uitvoering Marcus Passie van Hans Boelee door het projectkoor o.l.v. Aad de Winter. Aanvang: 19.30 uur. In de Messiaskerk, Zijllaan 57. T/m 1 april, expositie Kerk en Kunst ‘Apocalyps’met werk van Jan Jonkergouw2. In de Messiaskerk, Zijllaan 57. Openingstijden: zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur en zondag van 11.00 tot 12.00 uur. 3 april, Engelstalige lezing ‘Great Buildings and Gardens of Portugal’ door Barbara Peacock. Aanvang: 19.15 uur. Toegang: € 10,- voor niet-leden DFAS. In de Warenar, Kerkstraat 75 www.warenar.nl 5 april t/m 11 mei, expositie Ab van Overdam, schilderijen ‘Duin- en waterlandschappen’. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Goede Vrijdag en Pasen gesloten. Voor inlichtingen: mw J. Huijzer (070)-5122208 en Ab van Overdam (070)5117748

12 april, lezing ‘Tante Roosje’ door Paul Glaser. Aanvang: 20.00 uur in de bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40 Toegang: € 6,- Leden € 5,- Reserveren gewenst: lezingen.wassenaar@obvw.nl of tel.: (070)-5113397 www.obvw.nl 14 april, 16.00 tot 17.00 uur orgelconcert door Gonny van der Maten, cantor-organist van de Geetekerk in Utrecht. In de Dorpskerk. Plein 3. Toegang is vrij. 14 april, ‘Unforgetable - Nat King Cole’ Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 18,- 65+/CJP/K&O € 17,- . In de Warenar, Kerkstraat 75. www.warenar.nl 15 april, Paauwconcert: Ysaye Strijktrio met Felicia van den End, dwasfluit. Aanvang: 12.00 uur. Losse kaarten vanaf 11.30 uur verkrijgbaar € 16,-. Leden van het Nut, K&O Leiden en de Streekmuziekschool Leiden € 15,- . Jongeren t/m 23 jaar € 12,50. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22 15 april, 15.00 tot 17.00 uur Simon Rigter Quartet. Jazz Sociëteit Wassenaar, Schoolstraat 6. Informatie: www.jazzsocieteitwassenaar.nl 20 en 21 april, 20.15 uur - komedie ‘Gebroken ijs’ van Haye van der Heyden. Toegang: € 11,Kortingspas: € 9,- In de Warenar, Kerkstraat 75. Informatie en reserveren: (070)-5179218 of reserveren. mimicri@gmail.com T/m 22 april, expositie Gerda Edelaar in Hotel Buitengoed Hagenhorst, Oud Clingendaal 7 Meer informatie bij Marissa Wilmink: tel. (070)5121200 of mwilmink@hagenhorst.nl T/m 19 augustus, tentoonstelling ‘Heer Bommel en de brandweer’ in het Brandweermuseum, Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak via 0629011009 of brandweermuseum@ wassenaar.nl Deze agenda is ook beschikbaar via www.wassenaar. nl Zie voor uitgebreide informatie de Wassenaarder. Opgeven/wijzigen van gegevens voor de agenda per e-mail aan Lucie Heins, lucieheins@zonnet.nl

Circus aan de Dr. Mansveltkade RemoIarz presenteert met trots zijn Italiano circus, een traditierijke circusshow met acrobaten, jongleurs, clownerie en veel dieren; U kunt genieten van een indrukwekkende vrijheidsdressuur van prachtige paarden voortgebracht door Emiliano Iarz, maar ook van kamelen, Watusi en Schotse Hooglanders, lama’s, pony’s, tijgers en een duivenshow. Het ruim twee uur durende programma is volgende week vrijdag, zaterdag en zondag.

Het beste van IDFA bij Filmhuis Wassenaar Filmhuis Wassenaar organiseert een speciaal Paasprogramma: The Best of IDFA on Tour. Vier prachtige documentaires op één dag, speciaal geselecteerd uit de meer dan honderd documentaires die tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam in première gingen. Het Filmhuis organiseert dit festival op Tweede Paasdag, maandag 9 april. Een dagje heerlijk ontspannen met 4 prijswinnende publieksfavorieten van het afgelopen festival. Een dagvullend programma met een smakelijke Paasbrunch en een sfeervolle High Tea. Het IDFA heeft de toegangsprijs

The Project

voor een standaardkaartje dit jaar vastgesteld op € 25,00. De prijs voor de kaartjes inclusief Paasbrunch en High Tea bedraagt dan: standaard € 37,50 en voor Filmvrienden € 35,00. Reserveren verplicht via filmwas.reserveren@obvw.nl of 070 511 33 97. Programma op maandag 9 april: 10.30 u Inloop 11.00 - 12.30 u, 5 Broken Cameras 12.30 - 13.30 u, Paasbrunch 13.30 - 13.55 u. Als ik jou niet had 13.55 - 15.00 u, The Betrayal 15.00 - 15.45 u, High Tea 15.45 - 17.15 u, Planet of the Snail 17.15 u Einde. 5 Broken Cameras (Nederland / Frankrijk / Israël / Palestina): De Palestijnse landarbeider Emad heeft vijf videocamera’s. Elk van deze camera’s vertelt een deel van het verhaal over het verzet van zijn dorp tegen de onderdrukking door Israël. Als ik jou niet

had (Nederland): De film volgt het oer-Amsterdamse stel Riek en Harrie in hun huis en in hun garage, maar vooral on the road, in hun geliefde, bijna uit elkaar vallende camper. The Betrayal (Noorwegen / Engeland): Halverwege de jaren negentig woedde in Noorwegen een felle strijd tussen uiteenlopende extremistische jeugdgroeperingen; antifascisten en neo-nazi’s raakten meer dan eens slaags met elkaar. In die periode nam Karen een beslissing waar ze de rest van haar leven spijt van heeft. Planet of the Snail (Zuid-Korea): Al van kinds af aan is Young-Chan doof en blind. Young-Chan weet niet hoe hij zich in deze wereld moet bewegen, totdat hij Soon-Ho ontmoet, die eveneens kampt met een lichamelijke handicap. Hij trouwt met haar en leert via haar communiceren met de buitenwereld.

Dansgroep Snel & Lenig wint eerste prijs Dansgroep the Project, o.l.v. choreografe Annalee Duppen heeft zondagmiddag een reuzeprestatie geleverd door de 1e prijs te winnen bij een danswedstrijd. Deze dansgroep is onderdeel van de Ballet studio Wassenaar, afdeling van vereniging Snel en Lenig. Al vroeg in de ochtend waren de acht meiden druk met de make-up en het haar. De styling zag er dan ook op en top uit. Felle make-up, getoupeerde haren en de kleding in opvallende kleuren maakte het plaatje helemaal kompleet. Daarna begon de reis naar het Dance Event 2012 in het Stadsschouwburg Haarlem, waar de wedstrijd om 12.00 uur begon. De wedstrijd was onderverdeeld in 4 categorieen: 7 t/m 10 jaar, 11 t/m 14 jaar, 15 t/m 18 jaar en vanaf 18 jaar. Er waren veel dansgroepen/scholen aanwezig, totaal 48 groepen. De

meiden van The Project zaten in categorie 3. In deze categorie namen 16 dansgroepen deel, The Project was als 5e groep aan de beurt. Al bij nummer 1 werd duidelijk dat het niveau heel erg hoog lag, maar dat weerhield de groep niet om heel strak en vol overgave te dansen. Emma Eltringham heeft een solo in deze dans, dit deed zij zeer goed, mede dankzij haar scholing in klassiek ballet. De prestatie van de groep is de juryleden niet ontgaan. De prijsuitslag was heel spannend, zeker toen twee hele goede groepen een 3e en 2e prijs hadden gewonnen. Toen kwam het omroepen van de 1e prijs. Groot was de vreugde toen werd omgeroepen dat de 1e prijs welverdiend was gegaan naar dansgroep The Project. Het harde werken van Annalee Duppen en haar meiden is oprecht beloond. De Wassenaarse vereniging Snel en Lenig kan ook oprecht trots zijn op haar docente en

Filmhuis Wassenaar v.l.n.r: Kelsey Nieuwenhuyzen., Lisa Pennock, Chrissie Wijfjes, Joelle van Schijndel, Kirsten Smirren, Kirsten v. Leusden, onder: Laura Donders en Emma Eltringham. leerlingen. De dansgroep heeft nu in totaal vier bekers gewonnen bij deelname aan vijf wedstrijden.

Dus met recht een reuzeprestatie. Meer informatie: info@snelenlenig. nl.

woe 28 mrt 14.30 u Puss in Boots

zon 01 apr 14.00 u Puss in Boots

woe 28 mrt 20.00 u Tinker Tailor Soldier Spy

ma 02 apr 20.00 u Süskind

Uitverkocht 30 mrt 20.00 u The Help zat 31 mrt 20.00 u Tinker Tailor Soldier Spy

di 03 apr 14.00 u Süskind woe 04 apr 14.30 u Puss in Boots

Uitverkocht 04 apr 20.00 u The Help Reserveren en meer informatie: E. filmwas.reserveren@obvw.nl T. 070-5113397 www.obvw.nl


OPEN HUIZEN DAG

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 - 15.00 UUR

MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl Koudekerk a/d Rijn

Weidedreef 9

Leiden

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Terweeweg 56, Oegstgeest Tel. (071) 515 62 56 www.schouwenhaghe.com

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl Hoge Morsweg 103

Leiden

Marepoortkade 23

Leiden

Andrej Sacharovstraat 34

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl

Leiden

Annelien Kappeynestraat 17

Prachtige vrijstaande villa (woonopp. ca. 253 m2, perceel 770 m2), gelegen in het Groene Hart. De tuin rondom is fraai aangelegd met terrassen en volledige privacy. De beg.grond heeft een prachtige ouderslaapkamer met een badkamer en-suite en een grote inloopgarderobe-kast. 1e verd.: badkamer, 3 slaapkamers, tussenkamer, 4e ruime (slaap-)kamer.

Leuke jaren-30 TUSSENWONING met flinke voortuin, achtertuintje met ruim terras en achteromgang. Karakteristiek overdekt entree, ruime woonkamer met openhaard en erkerraam; gesloten keuken; eethoek in de aanbouw; voorkamer, grote achterkamer (voorheen 2) over de volle breedte vzv. dakkapel; nette badkamer met douche; kamer in kap met dakraam.

In het centrum van Leiden doch rustig gelegen fris en licht appartement met zonnig balkon op het Zuiden. Vanuit woon- en hoofdslaapkamer vrij uitzicht over de Singel. Het appartement heeft een woonkamer, moderne woonkeuken met div. inbouwapp., 2 slaapkamers, luxe nieuwe badkamer/toilet, laminaat in het hele appartement en een woonoppervlak van 81 m2.

Royaal penthouse met zonnig terras (Z) op bijzonder mooie locatie aan de Rijn met vrij uitzicht. Centraal t.o.v. centrum en station. Ind: Entree op 5e etage: Ruime gang, toilet, wasm.- en stookruimte, extra badkmr. 2 slaapkmrs en ruime ouderslaapkmr met luxe badkmr met hoekligbad, aparte douche. Royale, lichte woonkamer en luxe keuken met alle app.

Fraaie moderne 2 - onder-1- kapwoning met maar liefst 6 slaapkamers en een schitterend uitzicht over water en weilanden. De woning heeft een eigen garage en parkeerplaats voor 2 auto’s. De zonnige, fraai aangelegde achtertuin op het zuidwesten beschikt over een aanlegplaats voor een boot vanwaar u zo wegvaart richting Leiden centrum of de Kaag

Vraagprijs € 899.000,- k.k.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Vraagprijs € 222.500,- k.k.

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ BV Leiderdorp

Voerstraat 17

LOSECAAT NVM MAKELAAR Leiderdorp

Willem C. Brouwerlaan 9

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Oegstgeest

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ

Lijtweg 706

Oegstgeest President Kennedylaan 103

Oegstgeest

Kamperfoelielaan 39

VAN SOEST MAKELAARDIJ Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl

Leiden

Morsweg 44

Markant herenhuis (woonopp. ca. 242 m2) in het centrum met riante tuin (perceel van 637 m2) aan het Galgewater. Aan de zijkant bevindt zich een aangebouwde serre met schuifpui naar de tuin. In totaal 8 kamers waarvan 3 slaapkamers. Een zeer representatief object dat pas volledig geapprecieerd kan worden middels een bezichtiging.

Vraagprijs € 950.000,- k.k.

Poldertocht 100

Zonnig en licht 3 kamer appartement, gelegen op de bovenste (4e) verdieping van een kleinschalig appartementen-complex. Rustig en vrij gelegen met een prachtig uitzicht over de Dwarswetering en richting Boterhuispolder. Het complex is voorzien van lift, parkeerterrein en berging.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ BV Oegstgeest

Leiderdorp

Floralaan 67

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Oegstgeest

Dahlialaan 52

Luxe zeer royale vrijstaande villa met zes woonlagen (incl. kelder) en parkeergelegenheid op eigen terrein. Woonoppervlak ca. 267 m2, perceel 510 m2. Aan de achterzijde vrij uitzicht over weilanden en water. De woning is volledig geïsoleerd en heeft o.a. 4 slaapkamers, 2 badkamers en royaal dakterras.

Deze schitterende woonboerderij is gelegen in ’t Heerlijk Recht, een unieke woonwijk in het Groene Hart, op steenworp afstand ligt een jachthaven. De woning heeft oa. een ruime woonkamer, eetkeuken, inpandige garage, 4 slaapkamers, 2 badkamers en een sauna. De tuin ligt op het zuiden, tevens een ligplaats. Woonopp. ca. 217 m2, perceel ca. 494 m2.

GUNSTIG EN SCHERP GEPRIJSD! DUS STARTERS, SINGLES, STUDENTEN ETC. OPGELET! goed onderhouden COMFORTABEL 2 KAMER-APPARTEMENT op de 7e etage (de rustige achterzijde), met zonnig balkon op het oosten + leuk vrij uitzicht. Woonkamer met moderne kitchenette, slaapkamer en nette badkamer met douche. STARTERSLENING MOGELIJK!!

Royaal, zonnig 3-kamerapp. op mooie locatie in gebouw Haeswijk. Gelegen op de 1e etage met uitzicht op de tuin en Oegstgeester Kanaal. Op loopafstand van 2 winkelcentra. Ind.: Entree: Ruime hal, keuken met app., zonnige woonkamer met doorloop naar eet-/studeerkamer, zitkamer, slaapkamer met deur naar balkon (Z), badkamer met douche en toilet.

Leuk 4-kamerappartement in groene en rustige woonomgeving met ruim balkon op het zuiden, op loopafstand van het winkelcentrum Lange Voort en de bushaltes. Goede parkeergelegenheid. Eigen berging en gemeenschappelijke fietsenstalling.

Leuke 4-KAMER-’CHALET’-FLAT ligt op de prettige 2e woonlaag met aantrekkelijke vrije hoekligging. Overdekt balkon op het zonnige ZUIDEN en als extra het exclusieve gebruik van een fraaie binnentuin. Sfeervolle woonkamer mmv openhaard, keuken in L- opstelling, ruime slaapkamer met toegang tot balkon, 2 kamers en badkamer met douche

In een rustige en groene woonomgeving gelegen, ruim type 4-KAMER APPARTEMENT gelegen op de hoogste (3e) etage. Op loopafstand bevindt zich het winkelcentrum “Lange Voort”. Het appartement is keurig afgewerkt en kan zo betrokken worden. Lichte woonkamer met balkon (Zuid), moderne keuken, 3 slaapkamers en douche. STARTERSLENING IS MOGELIJK.

Vraagprijs € 870.000,- k.k.

Vraagprijs € 925.000,- k.k.

Vraagprijs € 115.000,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Vraagprijs € 168.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ BV Oegstgeest

Akeleilaan 47

GRAAL MAKELAARDIJ BV Oegstgeest

Karel Doormanlaan 54

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Frans Halslaan 191

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Oegstgeest

Lange Voort 213

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Oegstgeest

Frans Halslaan 145

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Predikantslaantje 8

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Javastraat 9

Modern 4-kamer hoekappartement met vooren achterbalkon, gelegen in een aantrekkelijke woonomgeving. Ind.: Ruime hal met toilet. Lichte woonkamer met vrij uitzicht en zijraam, moderne keuken met ingeb. gaskookplaat, geiser en deur naar balkon, gemoderniseerde badkamer met douche, ruime slaapkamer met zijraam, voorkamer met balkon, achterkamer.

In aantrekkelijke, groene woonomgeving gelegen goed onderhouden 3-kamerappartement (hoek, 3e etage) met vrij uitzicht over fraaie tuin en rondom zon. Ind.; Entree, ruime hal met toilet, zonnige woonkamer met deur naar balkon (W), slaapkmr, ruime douchegelegenheid, keuken met alle app. en deur naar balkon (O), 2e slaapkmr. Eigen berging in kelder.

* RUST * RUIMTE * PRIVACY * VRIJ UITZICHT * INSTAPKLAAR *. Dat zijn absoluut sterke punten bij dit aantrekkelijk verbouwde TOP-HOEK-appartement, op de 6e verd. Lichte zonnige woonkamer met zijraam, moderne keuken met verhoogd eetgedeelte, ruime werkkamer (voorheen 2 kamers), royale slaapkamer en moderne badkamer met ligbad. KIJKEN=KOPEN=VERHUIZEN!

Centraal gelegen, ruime 4-kamer maisonnette op de derde en vierde woonlaag van het complex Lange Voort met o.a. open keuken en balkon aan de voor- en achterzijde; voorbalkon op de woonverdieping (middag- en avondzon) en veel inpandige bergruimte. Het uitgebreide winkelcentrum ligt onderin de plint van het complex. Woonoppervlakte 97 m2, 4 kamers.

Goed onderhouden 4-kamer hoekappartement op de 4e woonlaag met vrij uitzicht en eigen berging. Gelegen in rustige woonomgeving, op loopafstand van winkelcentrum Lange Voort en bushaltes. Ind.: Hal, lichte woonkamer met zijkamer en zonnig balkon (W). Ruime gemod. keuken met ingeb. app. en w.m.a. 2e hal met toilet. Slaapkamer, badkamer, studeerkamer.

Heerlijk licht en in uitstekende staat verkerend hoekappartement. Dit 3-kamer appartement bevindt zich in een kleinschalig appartementencomplex. Het is voorzien van een eigen parkeerplaats en balkon op het zuiden. Dit moderne appartement heeft veel sfeer, is in 2008 gebouwd en aan de rand van het oude centrum van Oegstgeest gelegen.

Sfeervolle 4 kamer tussenwoning met uitgebouwde keuken, verzorgde zonnige achtertuin van ca. 12 m diep op het zuiden, vrijstaande stenen berging met overkapte achteruitgang waar plaats is voor het stallen van motor of fietsen. De woning is volledig voorzien van dubbel glas en is recent geschilderd.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Vraagprijs € 248.000,- k.k.

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ

Oegstgeest Anton van Duinkerkenlaan 11

Oegstgeest Simon van Ooststroomhof 72

Oegstgeest

In een rustig zijlaantje gelegen leuk type TUINKAMERWONING met voortuin, oprit/parking, berging vzv. schuine kap. Een heerlijk vrije achtertuin (ZO) van zo’n 10 meter diep met zonneterras en achterom. Ruime woonkamer, keuken aan voorzijde, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en aparte douche en 4e (zolder)kamer, was- stookruimte en div. bergruimte.

Op mooie locatie met vrij uitzicht over het polderlandschap, de molen en het watertje ‘De Holle Mare’, in een schitterend modern vormgegeven gebouw gelegen, zeer ruim en zonnig 3-kamer hoekappartement gelegen op de 4e etage. Een overdekte auto-opstelplaats is separaat beschikbaar. Bouwjaar 2007. Woonoppervlakte ± 113 m2 (excl.± 8 m2 balkon)

Ruime, lichte maisonnette aan de rand van de moderne wijk Poelgeest met heerlijk balkon op het zuiden en fraai uitzicht, onder andere over een vijver en groen. Eigen parkeerplaats en een ruime privéberging in de onderbouw. Gelegen op fietsafstand van winkelcentra De Kempenaerstraat en Lange Voort. Woonoppervlakte 112 m2, 3 kamers.

In het centrum van Oegstgeest gelegen zeer ruim appartement van 145 m2 met twee zonnige balkons en weids uitzicht over het dorp. Het appartementencomplex is gelegen op loopafstand van alle winkels, openbaar vervoer, sportvelden en uitvalswegen. Dit appartement is goed onderhouden. Het appartement heeft 2 kamers (meerdere kamers mogelijk).

UITGEBOUWDE TUINKAMERWONING met voortuin en een heerlijk vrije achtertuin met flink terras op het Zuiden. Zeer lichte tuingerichte woonkamer met 2 meter verlengd, keuken met uitgebreide inrichting, 3 slaapkamers, moderne badkamer met douche, ruime zolderkamer met 3 raams dakkapel, aparte wasruimte en veel bergruimte.

*KIJKEN=KOPEN=VERHUIZEN * UITGEBOUWD HOEKHUIS met oprit en CARPOORT (7x 2,5 m) mmv. garage. Het pand is in de afgelopen jaren goed gemoderniseerd met gebruik van prima materialen; overal dubbele beglazing, muur- en dakisolaties. Ruime lichte woonkamer, royale open luxe keuken, 2 kamers, badkamer met ligbad, 2e badkamer met douche en 2 zolderkamers.

Op de mooiste zonnige tophoek aan de waterkant ligt dit fraaie “4-KAMER-TOP-HOEKAPPARTEMENT”. Grote, lichte woon- eetkamer, keuken met uitgebreide SieMatic inrichting in L- opstelling, eetbar, bijkeuken, balkon (Zuid/West) met weids uitzicht, 3 slaapkamers, royale badkamer met ligbad. Eigen overdekte parkeerplaats in de onderbouw

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 272.500,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Willem van Otterloolaan 4

DAMEN MAKELAARS Oegstgeest

Aldo van Eycklaan 16

LOSECAAT NVM MAKELAAR Lobeliuslaan 50

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Grunerielaan 40

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Lijtweg 301

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Oegstgeest

Irislaan 241

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Oegstgeest

Kleyn Proffijtlaan 68

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Peter van Anrooylaan 5

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Oegstgeest

Salvialaan 37

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Greet Koemanplein 4

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Oegstgeest

Mien Ruyspark 22

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Aafje Heynislaan 4

MODERNE UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING met extra grote (door uitbouw) woonkamer, een dakkoepel zorgt voor veel lichtinval, moderne keuken, ruime achtertuin met terras, 3 slaapkamers, nette badkamer met douche en flinke zolderkamer met dakraam en veel bergruimte. KORTOM: EEN PRIMA WONING MET VEEL EXTRA’ S OP EEN RUSTIG, LEUK EN KINDVRIENDELIJK PLEKJE.

Aan een brede, rustige laan in de kindvriendelijke buurt “Morsebel”, ligt deze RUIME TUSSENWONING. Tuingerichte woonkamer, flinke achtertuin, open keuken vzv diverse apparatuur, 3 slaapkamers, nette badkamer met douche, extra ruime zolderkamer en wasruimte. Door de dakopbouw (2004) heeft de woning meer woonoppervlakte en inhoud gekregen.

Sfeervolle en verzorgde gezinswoning aan een rustige straat in de geliefde Gruneriebuurt met voor- en achtertuin en achterom. De woning heeft naast een L-vormige woon/eetkamer met open haard en openslaande deuren een moderne keuken en badkamer, een toilet op de begane grond en op de 1e verdieping. Woonoppervlakte 90 m2, 5 kamers, perceel 110 m2.

Zéér ruime maisonnette (170 m2) gelegen op de bovenste 2 verdiepingen met vrij uitzicht over het Irispark en de ‘Oudenhof molen’. Deze woning heeft o.a. centrale entree met lift en trappenhuis, moderne Poggenpohl keuken, ruime L-vormige woonkamer, 2 balkons en 5 (slaap)kamers. Ook ideaal voor kantoor aan huis.

MOOI EN RUIM GEBOUWD WOONHUIS MET EIGEN PARKEERPLAATS EN TUIN OP HET WESTEN. Lichte en ruime woonkamer met open haard, moderne open keuken aan de voorzijde met uitgebreide installatie; 3 slaapkamers en een moderne badkamer met douchecorner, aparte wasruimte; flinke 4e slaapkamer met dakkapel; voorzolder annex bergruimte (5e kamer mogelijk).

Keurig onderhouden, uitgebouwde EENGEZINSWONING gelegen in de wijk “Haaswijk”. Gunstig gelegen t.o.v. het winkelcentrum, recreatieplas “Klinkenbergerplas” en diverse uitvalswegen. Deze woning heeft vrij uitzicht over speelveldje, en kan zo worden betrokken! De woning heeft 3 slpkmrs. Woonopp.: ca. 128m2, inhoud: ca. 345m3, perceelopp.: ca. 156m2

Fraai gemoderniseerde en netjes afgewerkte eengezinswoning met parkeerplaats op eigen terrein, ruime woonkamer met moderne open keuken, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, toilet en separate douche, twee dakkapellen en wasruimte op de zolderverdieping, gelegen in een kindvriendelijke buurt. Woonoppervlakte 105 m², 5 kamers, perceel 138 m².

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.500,- k.k.

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Martinus Nijhofflaan 6

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Frits Mehrtenslaan 32

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Simon Vestdijklaan 7

GRAAL MAKELAARDIJ BV Oegstgeest

Govert Flincklaan 30

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Ommevoort 304

GEURTS ZEKERVIA MAKELAARS Oegstgeest

Ommevoort 320

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Witte de Withlaan 14

*** RUIM TYPE TUINKAMERWONING MET PRACHTIGE LIGGING AAN DE GEWILDE ZUIDRAND; HEERLIJK VRIJ EN ONBELEMMERD UITZICHT!*** eigen parkeerplaats aan de voorkant met een flinke stenen berging met hoge kap met extra bergvliering. Royale lichte woonkamer, ruime keuken met moderne installatie, 2 kamers + walkin closet en flinke zolderkamer met dakkapel

*** LUXE VERBOUWD WOONHUIS MET FRAAIE UITBOUW ! Zeer royale tuingerichte woonkamer van ca. 40 m2, luxe stijlkeuken in L-opstelling met diverse apparatuur, goed verzorgde achtertuin met groot terras (West), 3 kamers, smaakvol en luxe uitgevoerde badkamer met douchehoek, grote zolderkamer, hier zijn ook 2 kamers van te maken, met dakkapel.

Schitterende, goed onderhouden royale gezinswoning in een rustige en kindvriendelijke wijk. Ruime, uitgebouwde woonkamer met moderne open keuken. Verder beschikt het huis over moderne badkamer, 4 slaapkamers en een vrijstaande stenen berging. Buitenschilderwerk 2011. Woonoppervlakte 126 m², 5 kamers, perceel 128 m².

Fraaie, 5-kamer hoekwoning op ruim perceel met voor- en riante, zonnige achtertuin. Zowel aan de voor- als achterzijde een vrij uitzicht. Garage (21 m2) voorzien van elektra en wateraansluiting en oprit met parkeergelegenheid voor één auto. Gelegen in een kindvriendelijke wijk. Woonoppervlakte 125 m2, 5 kamers, perceel 227 m2.

Riant en luxe 3 kamer-appartement, met schitterend uitzicht vanaf de Loggia (W). Het appartement is voorzien van luxe materialen zoals een natuurstenen vloer met vloerverwarming, een moderne keuken en een zeer ruime woonkamer, badkamer met inloopdouche en ligbad, mooie ruime ouderslaapkamer, eetkamer en veel bergruimte d.m.v. ingebouwde kastenwand.

KIJKEN=KOPEN=VERHUIZEN! Royale luxe 3/4-kamer appartement (2005/117 m2) ligt strategisch op de 3e verdieping en heeft tevens een eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. Zonnig en lichte woon-eetkamer met toegangsdeur tot balkon (Zuid), luxe keuken vzv alle inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, luxe badkamer met inloopdouche en aparte wasruimte.

Verrassend ruime en lichte hoekwoning op royaal perceel met zij-entree, voortuin, oprit voor meerdere auto’s, vrijstaande stenen garage/berging (ca. 28 m2) en heerlijke achtertuin. Aan rustige laan gelegen en op korte afstand van het uitgebreide winkelcentrum Lange Voort en diverse scholen. Woonoppervlakte 145 m2, 5 kamers, perceel 219 m2.

Vraagprijs € 304.000,- k.k.

Vraagprijs € 324.500,- k.k.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Vraagprijs € 372.000,- k.k.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Vraagprijs € 390.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

PROPER MAKELAARDIJ O.G.

PROPER MAKELAARDIJ O.G.

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ

LOSECAAT NVM MAKELAAR

PROPER MAKELAARDIJ O.G.


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 - 15.00 UUR

GRAAL MAKELAARDIJ Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl Oegstgeest

DAMEN MAKELAARS Paralllelboulevard 180, Noordwijk Tel.: (071) 361 93 43 www.damenmakelaars.nl

Queridolaan 35

Oegstgeest Annie M.G. Schmidtlaan 42

Oegstgeest

Zeer fraai gelegen terras-appartement op de parterre met vrij uitzicht over het Oegstgeester kanaal. Dit appartement heeft een voortuin en extra royaal terras op het zuiden, ruime zongerichte woonkamer, open keuken met div. app. en 3 slaapkamers. Dichtbij winkels, gezondheidscentrum en bushalte. Een extra ruime eigen berging. Woonopp. 101 m².

Bijzondere, geschakelde, uitgebouwde woning (gelijkvloers) op een hoek gelegen in Haaswijk met rustige groene ligging aan de voorzijde, vrijstaande garage en carport met o.a. ruime L-vormige woonkamer, semi open keuken, serre en 2 slaapkamers. Zonnige en fraai aangelegde tuin met zeer veel privacy. Woonoppervlakte 121 m², 5 kamers, perceel 267 m².

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Vraagprijs € 410.000,- k.k.

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Oegstgeest

Lobeliuslaan 136

Hugo de Vrieslaan 93

Oegstgeest Simon van Ooststroomhof 1

Oegstgeest

Geversstraat 26

Oegstgeest Charlotte de Bourbonlaan 16

Mooi ruim MODERN TYPE ‘VIDE’ WOONHUIS met GARAGE (mmv. extra kamer) + oprit; grote zonnige achtertuin Z/W, optie ligplaats/ steiger. Riante living 50m2 met ruimtelijke ‘vide, half open keuken met zijdeur, 3 slaapkamers, balkon, entresol met dakraam en glazen boarding, badkamer met ligbad en separate douche en zolder op ‘halve’ stahoogte

Compleet en fraai afgewerkt LUXE HERENHUIS (2006) gelegen in de kindvriendelijke wijk. Tuingerichte woonkamer, luxe keuken (SieMatic), vide, zeer riante ouderslaapkamer met inloop - kastenkamer, luxueuze badkamer met ligbad en inloopdouche, 3 slaapkamers en aparte wasruimte. Kortom een luxe en tiptop afgewerkt huis waar u zo in kunt!

RUIMTE, LICHT, LUXE & COMFORT; dat zijn de kenmerken van dit moderne en perfect onderhouden ZEER RUIM LUXE HOEKHUIS (type”PICASSO”/2004) op de zonnige ZW hoek-ligging. Energiezuinige bouw met oa. zonnepanelen; volledige isolaties.** Royale woonkamer, luxe keuken, 6 slaapkamers, 2 badkamers, zeer zonnig dakterras en mooie ruime tuin op het zuiden **

Ruime, goed onderhouden, stijlvolle hoekwoning met parkeergelegenheid op eigen terrein (pal voor de deur). Achtertuin met achterom en een vrijstaande houten schuur, gelegen tegen het geliefde Wilhelminapark in Oegstgeest. Mogelijkheid tot het vergroten van de woonoppervlakte en het aantal kamers. Woonoppervlakte 125 m2, 6 kamers, perceel 204 m2.

In het karakteristieke gedeelte van Oegstgeest gelegen hoekhuis met aan drie zijden fraai aangelegde tuin gelegen op het zuiden en grenzend aan een slootje. Het huis heeft een woonkamer met open haard, luxe keuken met div. inbouwapparatuur, 4 slaapkamers, 2 badkamers en een woonoppervlak van 100 m2. Het pand is totaal gerenoveerd.

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Vraagprijs € 469.000,- k.k.

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Erasmuslaan 19

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Hofbrouckerlaan 80

EMIL DU CROIX NVM MAKELAARDIJ Parkweg 19, Voorburg Tel. (070) 35 55 722 www.mdcog.nl

GEURTS ZEKERVIA MAKELAARS Herenstraat 114, Voorhout Tel. (0252) 216 334 www.zekervia.nl

Oegstgeest

Oegstgeest

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Mariahoevelaan 4

Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 203a

Oegstgeest

Lobeliuslaan 19

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Rijnsburg

Westerpark 20

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Oegstgeest

Hofbrouckerlaan 17

*** UNIEK PENTHOUSE van ruim 600 m2 ***. Een heerlijk royaal penthouse met twee ruime zonnige terrassen (ca. 25m2 W/ca. 15m2 ZO) met een schitterend uitzicht. Speelse woonkamer (83 m2)met extra hoog ‘gewelfd’ plafond (ca. 4.30 mtr), ruime eetkeuken, ruime badkamer met inloopdouche (mogelijkheid.voor bad), 3 slaapkamers. Dubbele parking

Op zeer goede locatie gelegen hoekherenhuis welke smaakvol is verbouwd met gebruik van hoogwaardige materialen. Het pand is gelegen in rustige laan en heeft zowel voor als achter vrij uitzicht, 6 kamers, open haard, luxe keuken, 2 badkamers en zonnige voor- en achtertuin (W). Woonoppervlak van 140 m². Garage apart te koop vraagprijs € 25.000,-.

Op een schitterende locatie met eigen aanlegplaats (met botenlift) aan het Oegstgeesterkanaal gelegen half vrijstaande villa met vrijstaande dubbele garage met boven gelegen hobbyruimte. Riante woonkamer v.v. parketvloer en uitzicht over het terras en het water, opkamer, ruime keuken, kelder en vele mogelijkheden.

Een voor Oegstgeester begrippen zeer bijzonder object! Een goed onderhouden, gelijkvloerse 4-kamer bungalow met volop privacy en een prachtige tuin gelegen op maar liefst 547 m2 eigen grond. Woonoppervlakte ca. 120 m2. De tuin heeft tevens het gebruik van een achterom.

Zeer ruim bemeten MODERNE HALF-VRIJSTAAND WOONHUIS ((650 m2/175 m2 woonopp./253 m2 perceel) ruime garage en eigen parkeerplaats/afrit. Woon- eetkeuken, moderne keuken, ruime woonkamer ‘splitlevel’ met hoge raampartijen en het extra hoog plafond, 4 slaapkamers, royale badkamer met ligbad en douche, aparte was- bergkamer en bergzolder.

*** WERKELIJK SCHITTEREND PANORAMISCH UITZICHT OVER HET DORP EN DE WIJDE OMGEVING ! Zeer royaal en luxueus PENTHOUSE met SERRE en 2 dakterrassen, riante en zeer lichte LIVING van ca. 60 m2 met de schuifdeuren naar de SERRE, luxe open keuken, royale hoofdslaapkamer met eigen badkamer met ligbad en aparte douche, 2 kamers en 2e badkamer met douche.

Ruim en karakteristiek type HOEKHERENHUIS met voortuin, brede zijtuin en mooie grote zeer zonnige achtertuin. Ruime zeer lichte woonkamer met 2 zijramen, open haard, keuken met authentiek doorgeefluikje, 3 slaapkamers, balkon opzij, moderne badkamer met douche, 2 zolderkamers met dakkapel en zeer ruime (sta hoogte) bergvliering met 2 dakramen.

Vraagprijs € 520.000,- k.k.

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Vraagprijs € 559.000,- k.k.

Vraagprijs € 578.500,- k.k.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Lobeliuslaan 25

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Oegstgeest

Willem Vogellaan 11

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Oegstgeest

Mien Ruyspark 36

GRAAL MAKELAARDIJ BV Oegstgeest

Mien Ruyspark 60

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Wilhelminapark 26

Oegstgeest President Kennedylaan 264

Oegstgeest

Mathenesselaan 13

Moderne VRIJSTAANDE VILLA (splitlevel/2000) met zonnige tuin en inpandige extra grote garage op een ruime kavel. Souterrain: 2 kamers, badkamer met douche, sauna, Woonetage: royale lichte woonkamer, verdiepte tuinkamer, grote woon- eetkeuken; bijkeuken, 2e badkamer met ligbad en douche, grote ouderslaapkamer, grote bergkamer (mmv. kamer).

Aan rustige laan en in kindvriendelijke woonwijk gelegen vrijwel vrijstaand woonhuis. In totaal heeft dit object 4 slaapkamers, 2 badkamers, een bijkeuken, werkruimte, grote wooneetkamer en verkeert in zeer goede staat van onderhoud. De verzorgde achtertuin (NO, 10x13m) is zeer zonnig en heeft een houten berging. Woonopp. ca. 184 m2, perceel 377 m2.

Woongenot van een luxe penthouse met een woonoppervlakte van een gezinswoning; royaal dakterras op het zuidwesten van 50 m2, riante living met een panoramisch uitzicht, moderne half open keuken, nieuwe design badkamer, eigen parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage en een ruime berging op de begane grond. Woonoppervlakte 188 m2, 4 kamers.

In de wijk ‘De Morsebel’ gelegen bijzonder fraai penthouse op 6e en 7e etage. Het appartement heeft een woonkamer met parketvloer, 3 slaapkamers, woonkeuken met diverse inbouwapparatuur, laundry, een balkon en een zonnig riant terras. Tevens is er onder het gebouw een eigen parkeerplaats en berging. Het woonoppervlak is 181 m².

Fraai en karakteristiek herenhuis met voor- en zonnige ruime achtertuin met schuur. Royale woonkamer met open haard, ruime keuken met eethoek, 7 slaapkamers en 2 badkamers. Het huis is rustig gelegen in het fraaie en groene Wilhelminapark, tegenover het plein van het oude gemeentehuis, op loopafstand van De Kempenaerstraat. Woonoppervlakte 180 m².

Royale vrijstaande villa op riant perceel, rondom tuin, oprit met parkeergelegenheid voor meerdere auto’s en ruime garage. L-vormige woonkamer, open keuken en aangebouwde serre, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Uitstekend gesitueerd t.o.v. sportaccommodaties, winkels, uitvalswegen en scholen. Woonoppervlakte 245 m2, 7 kamers, perceel 1067 m2.

In het weids opgezette en zeer gewilde Van Brouchovenpark ligt deze aantrekkelijke, vrijstaande villa (bj. 1968) met brede oprit en garage. Perceel 1.366 m2, woonopp. 287 m2. De tuin rond het huis is smaakvol aangelegd en biedt veel privacy. De woning heeft naast de royale woonkamer nog zeven kamers en is goed onderhouden.

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Vraagprijs € 650.000,- k.k.

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Vraagprijs € 1.450.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Rhijngeesterstraatweg 203

GRAAL MAKELAARDIJ BV Voorhout

PROPER MAKELAARDIJ O.G.

Balsemkruidstraat 57

Voorschoten

Tulpstraat 17

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Warmond

Padoxlaan 1

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Wassenaar St. v. ‘s-Gravesandeweg 108

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Wassenaar

Rust en Vreugdlaan 4

GRAAL MAKELAARDIJ BV

OPEN HUIS mAaaArRt T 2361M

VERKOOP PER INSCHRIJVING! Riante en karakteristieke vrijstaande villa (woonopp. 420 m2) gelegen op ca. 700 m2 eigen grond. Veel gebruiksmogelijkheden zoals gehele bewoning, gedeeltelijke bewoning en gedeeltelijke bedrijfsvoering of volledig gebruik t.b.v. dienstverlening (zorg etc.).

Zeer royale PENTHOUSE met zonnig dakterras (ca. 40m2) gelegen in een kleinschalig appartementencomplex en de wijk “Oosthout”. Het appartement heeft door de grote raampartij een lichte woonkamer en heeft 3 slaapkamers. Bouwjaar: ca. 1992, woonopp.: ca. 142m2, inhoud: ca. 400m3 Bijzonderheden: Servicekosten bedragen ca. € 172,- per maand.

Verrassend ruime jaren ‘20 woning met 6 kamers, sauna, zonnige tuin op het zuiden en vrij uitzicht aan de achterzijde. De woning is gelegen in de populaire “Bloemenwijk” en heeft een centrale ligging ten opzichte van diverse scholen, sportfaciliteiten, Openbaar vervoer, uitvalswegen (A44) en het oude dorpscentrum van Voorschoten.

Centraal, aan de rand van de oude Dorpskern gelegen, bijzonder sfeervolle en volledig gemoderniseerde hoekwoning met groot dakterras. De woning is voorzien van een nieuwe moderne keuken, moderne en luxe badkamer, dubbel glas, dak,- en vloer isolatie, heeft 4 slaapkamers. Woonoppervlak ca. 110 m2.

Royaal 6 kamer hoek herenhuis met voor- en achtertuin. Deze ruime na-oorlogse woning is gebouwd op een perceel grond van ca. 320 m2 en kenmerkt zich door de ruime woonkamer van 37 m2 met open haard, 5 slaapkamers, dakkapel aan de voor- en achterzijde, dubbele garage (ca. 32,5 m2) en de zonnige achtertuin gelegen op het oosten.

Charmante ‘Jugendstilachtige’ VILLA, helft van dubbel uit 1912, gelegen aan een lommerrijke laan. De woning heeft diverse kenmerkende pittoreske contouren. Het casco van deze woning is de afgelopen jaren grotendeels al aangepakt en verbouwd Dit geeft u alle vrijheid om naar eigen inzichten er een persoonlijke touch aan te geven. Woonoppervlakte ca. 165 m2.

Vraagprijs € 1.745.000,- k.k.

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Vraagprijs € 273.000,- k.k.

Vraagprijs € 499.999,- k.k.

Vraagprijs € 650.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ BV

GEURTS ZEKERVIA MAKELAARS

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ

GRAAL MAKELAARDIJ BV

VAKBEKWAME TUIN- • STRATENMAKER voor • SCHOTLAND VAKAN- • SCHILDER - stucadoor - • RIJBEWIJS IN 10 •MAN voor al uw werk- uw tuin of oprit. Ruim 30 TIE Highlands, riant huis tegelwerk - renovatie bad- DAGEN € 1322,50. Bet. in zaamheden in de tuin o.a.: snoeiwerk, onkruid bestrijding, eenmalige opknapbeurt, maandelijks onderh., bestratingen en schuttingen, beplanting. Inschr. kvk. Tel. 06-20648419. MODELSPOORDAG. •Zaterdag 31 mrt. a.s. in het

jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen zeer scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

•TIE?GEVELRESTAURAAlle soorten voeg-

werk. uithakken, impregneRijnlands Revalidatie Cen- ren. Gratis advies en prijstrum, Wassenaarseweg 501 opgave. Tel. 06-20897322. te Leiden. Geopend van Bevoegde en ervaren 10.00-15.00 uur. Een treingeeft BIJLES beurs met leuke modelbaan. docent ENGELS aan scholieren en Toegang gratis. volwassenen. Tel. 0715172201.

en cottage. 4/6 pers. www. kamer. Tel. 06-14785439. eirescot.nl. Tel. 0172T.K.: 2de HANDS ION 588250, e-mail: eirescot@ v.a. € 950,-. Kees Droogh cs.com. Tweewielers. Tel. 071TV-LCD STUK? Kana- 4021324. len in stellen. RemmelT.H.: GARAGEBOX zwaal bellen 06-2095333. centrum Rijnsburg v.a. Moeder en dochter zoe- € 135,- p.m. Tel. 071ken HUISHOUDELIJKE 4021324. HULP elke twee weken. ION RX PLUS van Tel. 06-28548566. € 2549,- voor € 2300,-. ZANGLES. Ferrie Kees Droogh Tweewielers, Moene. Privé en opties voor tel. 071-4021324. koren en muz. projecten. Tel. 071-4081744.

termijnen. Ingeschr. cbr/ kvk. Proefles € 30,-. Info. www.scala-rijopleiding.nl of bellen/pingen/sms-en. Tel. 06-15593179.

45 m2 •100APPARTEMENT m aan Zee Noordwijk +

• •

AUTOSCHADE

FOCKE

maakt Uw auto weer als nieuw

■ B ■ F■ O■ C■ K■ E Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

www.autoschade-focke.nl

Zaterdag 14 april 2012 Aanvang 19.00u Adelbert College

FOCWA schadeherstelbedrijf

p. € 169.500,06-24907915.

Tel.

EMIL DU CROIX NVM MAKELAARDIJ

LOSECAAT NVM MAKELAAR

11:00 - 15:00 uu r

U bent van harte welkom!

1 AVONDJE UIT 1 WEEK ZIEK

EEN NIERPATIËNT MOET ER HEEL VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEB JIJ OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? KIJK WAT JIJ KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 28 MAART 2012

ANTIEKHANDEL

ALBERT FISCHER Voorstraat 55a, Voorschoten tel. 071-5614544

â&#x20AC;˘ INKOOP EN VERKOOP â&#x20AC;˘ RESTAURATIE VAN ANTIEK â&#x20AC;˘ VERKOOP VAN GROEN BUREAULAKEN

Onze wagens rijden dagelijks door de regio

www.autosteyger.nl

D(E)INING 19

Bedrijven Snel en voordelig, ook voor uw bedrijfsafval

Particulieren Gemakkelijk online of telefonisch bestellen

Dein mee met Hollandse en Spaanse sferen in

Leidseweg 420 - Voorschoten - Tel. -071-5765555

Bel ons

071 - 40 22 552

Strandrestaurant D(e)ining 19 Strandvak 19 te Katwijk 071-4019998

Noordwijk

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf "MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL

Vrijdag 30 maart gaan wij open. Van 18.00-20.00 uur is iedereen welkom op de openingsreceptie.

5FM

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

Alle soorten afval:

3 m3 container

Bouw- en sloop Puin Hout Groen

6 m3 container

Grond BEDS 2 BASIC DĂ&#x2030; NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

ZONDA14G:0:000S t/m uur 18 ! OPEN!

Bedrijfs

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

Papier/Karton

www.beds2basic.nl KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

! ! T N U T S N E S S A MATR

OXSPRINGS B T I E T I L A KW

R E V T I U N J I M AG A Z

#####

N E N MATRASSE

A L A G E M R KO O P VO O

! N E Z J I R P S K GE FABRIE

S IJN ZONDAG Z IJ W , S G N A KOM SNEL L OOK OPEN!

10 m3 container

Metalen/Ijzer

! ACTtIeElling

s Bij be 1ste van iner conta r ting o 10% k

10 m3 gesloten container

De voordelen Voor 10 uur besteld, dezelfde dag nog geleverd Vaste all in prijzen

-60%

-50%

-70%

XSPRINGS O B E T E L P M O C E S 00K DIVER TOT 70% KORING!!

tra LA s A PR GST IJS E !

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

Leverbaar in alle maten!

TE LAAGSS PRIJ IE T N A GAR

â&#x2C6;&#x161; Goede matras voor de laagste prijs â&#x2C6;&#x161; Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

tra

s

ANTI-ALLERGISCH

â&#x201A;Ź599,Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

â&#x201A;Ź999,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

2e MATRAS GRATIS!

Normaal 2399.-

tra

s

#####

NIEUW!

999.-

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren /m2 â&#x2C6;&#x161; 7 comfortzones â&#x2C6;&#x161; Zomer en Winterzijde

LUXE MATRAS!!

####

Normaal 1099.-

399.-

Ma

Ma

tra

tra

s

MONTE CARLO

s

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

â&#x201A;Ź179,-

â&#x201A;Ź 349,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

MATRAS GRATIS!

s

2e

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 19cm SG25 Polyether kern â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubbeldoek tijk â&#x2C6;&#x161; Handgrepen

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

2e

â&#x2C6;&#x161; 7-slags Pocketveer â&#x2C6;&#x161; 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 5 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubbeldoek tijk

MATRAS GRATIS!

â&#x2C6;&#x161; 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag â&#x2C6;&#x161; Anti-allergisch â&#x2C6;&#x161; WInter- en Zomerzijde â&#x2C6;&#x161; Hard dik TOP-Matras!

s

Openingstijden Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 9:30 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 18:00

 071

18:30 - 21:00

â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags MICRO pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 7 gepatenteerde comfortzones â&#x2C6;&#x161; Winter/zomer zijde!

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

s

tra

s

BRIGHTON

NIEUW!

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A R G 2 NS!! KUSSE

KLASSE MATRAS

ANTI-ALLERGISCH

2e MATRAS GRATIS!

â&#x201A;Ź 999,-

â&#x201A;Ź 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Top HR60 Koudschuim! â&#x2C6;&#x161; 4cm traagschuim in tijk â&#x2C6;&#x161; Koel in de zomer â&#x2C6;&#x161; 3D profiel / hard en zacht â&#x2C6;&#x161; Beter ligcomfort en ventilatie

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; Dikke koudschuim vulling â&#x2C6;&#x161; Hoge veerkracht â&#x2C6;&#x161; Blijft koel tijdens de nachtrust â&#x2C6;&#x161; Vormt perfect naar uw lichaam â&#x2C6;&#x161; 19cm

â&#x201A;Ź599,-

Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags pocketveer â&#x2C6;&#x161; 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex â&#x2C6;&#x161; 7 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; 2-zijdig te beslapen!

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!! Koopavonden

â&#x201A;Ź8.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Ma

tra

SLEEP KING

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Leverbaar in 80 en 90cm

Eigenschappen:

De Zilk

Leverbaar in alle maten!

Ma

tra

ROYAL WELLNESS

â&#x201A;Ź 599,TOP MATRAS!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

tra

NIEUW! ANTI-ALLERGISCH

MATRAS GRATIS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

Ma

Ma

SENSE BLUE

2e

Voorhout Waardeiland

Maat 1.20

Maat 1.40

POLYSENSUAL

EXCLUSIEF SLAPEN!

-64%

DEZEâ&#x20AC;&#x2C6;WEEKâ&#x20AC;&#x2C6;VOOR

Sassenheim Valkenburg

}

â&#x201A;Ź899,-

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

SUPER STUNT!

Leverbaar in alle maten!

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

WINNAAR!!

-58%

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 ĂŠn 180 breed

Beds 2 Basic

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Eigenschappen:

Beds 2 Basic

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg

Ma

WINNAAR!!

Katwijk Leiderdorp

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

â&#x2C6;&#x161; 7-Slags pocketveer â&#x2C6;&#x161; 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag â&#x2C6;&#x161; 7 ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; Afritsbare en wasbare tijk

SILVER 500

Beds 2 Basic

#####

De Scheysloot 60 | 2201 GN Noordwijk Tel: 071 40 22 552 | info@vanleeuwencontainers.nl

Uw advertentie verschijnt in de regio:

E LAAGST PRIJS IE T N GARA

2e

www.vlkcontainers.nl

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

SUPER QUEEN

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE TE LE COMP G! BOXSPRIN

Speciale regiotarieven

OPGELET!

â&#x2C6;&#x161; 15cm Koudschuim kern â&#x2C6;&#x161; Ergonomische comfortzones â&#x2C6;&#x161; Elastisch dubeldoek tijk â&#x2C6;&#x161; Afritsbare en wasbare

MATRAS GRATIS!

Incl. brengen, halen en afvoerverwerking

PARTICULIEREN

Eigenschappen:

#####

M

LU atras XE !

(CLASSIC HANDMADE!)

2e

MEGA ACTIE!!!

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

NĂ&#x161; LAATST ! MODELLEN

Eigenschappen:

HEALTH EMPEROR

ra s

Ma

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

SUPER ! STUNTE!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

at

â&#x201A;Ź 199,-

VOOR EEN ONGELOOFLIJKE PRIJS!!

â&#x201A;Ź 49,-

MATRAS GRATIS!

M

BALANCE SENSE

Leverbaar in alle maten!

Ma

2e

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

EXCELLENT SLAPEN!

OOK HEBBEN WIJ MATRASSEN WAARBIJ DE 2e MATRAS GRATIS IS!

LAAGSTE PRIJS!

Betaling via iDeal of contant

DIVERSE POCKETVEREN MATRASSEN EN SCHUIM MATRASSEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR MET KORTINGEN TOT 70%!!!

MAGAZIJONP!! U I T V E R KO

BASIC

Makkelijk online of telefonisch te bestellen

post@beds2basic.nl www.beds2basic.nl

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

asic

Bij Beds 2 B

prijzen â&#x2C6;&#x161; Laagste liteit a w k te s â&#x2C6;&#x161; Be comfort te s e B â&#x2C6;&#x161; dvies â&#x2C6;&#x161; TOP-a ervice â&#x2C6;&#x161; TOP-s

13% KORTING op de montage

KUNSTSTOF EN HOUTEN kozijnen ramen deuren dakkapellen serres schuifpuien binnendeuren

Het complete adres voor al uw verbouwwoonwensen.

De Roysloot l 9-i,i Rijnsburg ij b Tel. 071 408 86 78 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl

Showroom open: -A Us$ITMVR Us:AT U November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 28 MAART 2012

SPORT

Dapper WVV Meisjesteam pakt knap gelijkspel

En weer kan Blauw-Zwart juichen. (Foto: Koos Slagtveld)

Gehavend Blauw-Zwart pakt toch verdiend de winst Met Boy Houtman, Thomas Prins, Sebastiaan Graafstal, Guy van Vliet, Mark van Kampen en Wilbur van Alkmemade ontbraken er door verschillende redenen maar liefst 6 potentiële basisspelers in de 1e elftal selectie van Blauw-Zwart. Tot overmaat van ramp moest Daniel Singleton in de warming-up afhaken. Trainer Jan Verver, die de op cursus zijnde Roel den Hartog verving, moest op het middenveld noodgedwongen een beroep doen op 2e elftalspelers Yorick Voogel, Sebastian Tremouille en Shabir Mathab. door Rob Keijzer Toch startten de Blauwen overdonderend, want na 60 seconden was het al raak. Een fout in de SVOW verdediging werd door Michael Thyssen genadeloos afgestraft: 1-0. Het antwoord van SVOW kwam snel middels een venijnig schot in de korte hoek, maar keeper Nathan Los pareerde de bal bekwaam. In de 10e minuut was er weer reden tot juichen toen Rick Hoogenboom na goed doorjagen de 2-0 liet aantekenen. Bijna was dezelfde speler luttele minuten later weer succesvol, maar zijn harde schot werd door de rug van een tegenstander van richting veranderd, waardoor SVOW aan een grotere achterstand ontsnapte. Naarmate de eerste helft vorderde werd de druk op het SVOW doel groter, maar de UTS Van der Geest & UTS Abbink formatie moest zich slechts tevreden stellen met een handvol kansen die helaas niet verzilverd werden. Met de 2-0 ruststand mochten de bezoekers dan ook zeer tevreden zijn. De tweede helft begon aardig van Blauw-Zwart zijde, maar al snel paste de gastheer zich moeiteloos aan het niveau van de tegenstander aan. Het spel verzandde in een zouteloos potje voetbal waarin de spelers elkaar vriendelijk de bal in de voeten schoven. In de 22e minuut kwam de Maarten van der Flier, na

een lange afwezigheid door een vervelende blessure, in het veld voor Sebastian Tremouille. In dezelfde minuut kreeg SVOW een vrije trap op de rand van het 16-meter gebied. Met een prachtige trap liet Patrick van der Meer Blauw-Zwart doelman Los volledig kansloos. Zo was onverwacht de spanning in de wedstrijd terug, zonder dat het spel er leuker op werd. SVOW hanteerde het systeem “lange lellen en rennen maar”, terwijl Blauw-Zwart probeerde met combinatievoetbal gevaar te stichten, wat echter niet lukte. In de slotfase werden Yorick Voogel en Rick Hoogenboom vervangen door Sake Teeling en Farid Chikhi. De laatste had zich onsterfelijk kunnen maken door in de laatste minuut oog in oog met de SVOW sluitpost het 3e doelpunt te maken, maar dat mocht helaas niet zo zijn. Zo werd het een schamele, maar dik verdiende zege voor de Blauw-Zwarte formatie, die nog steeds hoop mag hebben op directe promotie. Dan moet concurrent DWO, dat nipt met 3-2 van DoCoS won, in de laatste 3 wedstrijden nog een misstap maken en de Blauwen nog een flink aantal doelpunten scoren. Daarmee kan volgende week in de wedstrijd tegen Hazerswoudse Boys hopelijk een begin mee worden gemaakt. Uitslagen 4e klasse A zaterdag Blauw-zwart – SVOW DWO – DoCoS GWS – Football Factory Leidsche Boys – Woubrugge Oosterheem – Hazersw.Boys VVSB – UVS Stand 4e klasse A zaterdag DWO Blauw-Zwart Leidsche Boys VVSB Woubrugge Hazerswoudse Boys SVOW Oosterheem DoCoS UVS GWS Football Factory

2-1 3-2 2-0 1-3 2-4 2-0

19-49 19-46 19-37 19-34 19-31 19-28 19-28 19-22 19-21 19-21 19-8 19-4

Vrijdag was het weer volleybalavond voor de Wassenaarse Volleybal Vereniging. In thuishaven De Schulpwei traden drie WVVteams aan. Het WVV Meisjesteam speelde tegen VCO uit Oegstgeest een prima wedstrijd. Na twee sets stond het met 25-13 en 26-24 2-0 voor de WVV meisjes. Zou dit de eerste winstpartij worden? Dat leek er wel op, maar VCO kreeg vat op het spel. En de achterstand van 1218 werd langzaam maar zeker ingelopen. En bij de WVV meisjes sloop de onzekerheid in het team. En nog kon worden gewonnen bij 26-26 en 28-28. Maar helaas na twee foute ballen stond het 28-30 voor VCO. Ook in de vierde set waren er kansen om te winnen. Maar VCO kreeg vleugels en trok deze set naar zich toe met 22-25. Derhalve een gelijkspel. Jammer voor de WVV meisjes, die weer dapper hun best hadden gedaan voor een volle tribune met ouders. Het Mix 1 team speelde tegen VCS 1 uit Sassenheim. Veel lange mannen vergezeld van kleine dames stonden tegenover het dappere WVV-team met Elly, Esther, Jeanne, Kirsten, Jan, Marcel en Mathieu. En de lange mannen star-

ten meteen voluit, smashten volop en haalden veel ballen terug. Dat resulteerde in een 0-2 achterstand voor WVV. Maar geef nooit op en ga door. En dat deed het WVVteam. In een spannende derde set sloeg WVV terug en nam een voorsprong. Maar VCS kwam weer naderbij en zo stond het opeens 25-25. En toen kwam Elly aan de service. En met een prachtige serie trok zij de set naar zich toe: 29-27. En dan de vierde set. WVV, wakker geworden, trok van leer maar ook VCS liet zich niet onbetuigd. En weer stond het gelijk: 24-24. En het wonder geschiedde met winst voor de WVV mixers met 26-24. Toch nog een gelijkspel. Goed gespeeld mixers. Overige uitslag: WVV Dames – Leython 4 1-3. Programma deze week: vrijdag 30 maart in sporthal De Schulpwei, aanvang 20.30 uur: WVV Dames – Kalinko 7, WVV Heren – Volcano 2, WVV Mix 1 – Setumup 2, WVV Meisjes – VCS. Kom ook volleyballen bij de Wassenaarse Volleybal Vereniging, dat dit 50 jaar bestaat. Kijk op www.wvv-wassenaar.nl of bel secretaris Ger van Weerlee 070 – 5111037.

Slotdag brandweer in stripverhalen Wassenaar - Zondag organiseerde het Brandweermuseum Wassenaar de slotdag van de tentoonstelling Brandweer in stripverhalen. Dat gebeurde met een powerpointpresentatie over de totstandkoming van de tentoonstelling, door de makers ervan en met een optreden van striptekenaar Frans Le Roux. Hij maakte op het bordes van De Paauw een tekening van de Scania oldtimer van Clemens van der Klein uit Katwijk. De tentoonstelling trok in Wassenaar meer dan 650 bezoekers vanaf de opening op 15 januari. Vanaf 1 april tot eind augustus is de tentoonstelling te zien in het Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis.

Marcus Passie in de Messiaskerk Wassenaar - Op Palmzondag 1 april 19.30 uur wordt de Marcus Passie van de twintigste-eeuwse componist Hans Boelee uitgevoerd in de Messiaskerk aan de Zijllaan 57. De teksten van het eeuwenoude evangelie worden op de vertrouwde wijze gelezen. Maar eigentijds is de muzikale vertolking door het grote Projectkoor, solisten en musici onder leiding van Aad de Winter. Het publiek neemt actief deel aan de uitvoering door de momenten van samenzang met koor en solisten. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Er is een collecte bij de uitgang om de kosten te dekken.

Het meisjesteam. (Foto:Marjanne van der Velde)

WZK Waterpolo draait weer goed weekend Zaterdag speelde Heren 1 in Aalsmeer tegen Oceanus 2. De eerste van de laatste 5 wedstrijden op weg naar hopelijk weer een kampioenschap. WZK begon moeizaam aan de wedstrijd. Na de 1-0 van de thuisploeg maakte Bas van Veen met een heerlijk schot de gelijkmaker. Aan het einde van het eerste part maakte WZK via Patrick van Eijk wel een doelpunt uit een man meer. In de tweede periode kwam Oceanus weer gelijk uit een vrije bal van de 5 meter. Hierna leek WZK de wedstrijd te gaan beslissen, eerst werd er wederom een man meer verspeeld, maar via Maurice Swillens en Roderic Vonk kwam WZK op 2-4. Toen aan het begin van de derde periode Remon de Jong 2-5 maakte met wederom zo’n lekker schot in de korte hoek. De thuisploeg gaf zich echter niet zomaar gewonnen kwam terug tot 4-5 en na de 4-6 van Patrick van Eijk zelfs tot 5-6. De laatste periode liet WZK duidelijk zien waarom ze bovenaan staan, Raymond Vonk, Remon de Jong, Patrick van Eijk en Menno de Jong zorgden voor een 5-10 eindstand! Volgende week de topper

in het sterrenbad tussen WZK en DJK/ZAR uit Amsterdam. WZK mag geen punten verspelen. Dames 2 speelde een belangrijke wedstrijd tegen Alkemade, de koploper. De dames zijn nog steeds op weg om te promoveren. Er werd goed begonnen aan de wedstrijd. Coach Ellen Hoogenes had de vorige onderlinge strijd goed nabesproken dus de dames wisten wat hen te doen stond. Halverwege het eerste partje valt dan het eerste doelpunt voor WZK en aan het eind van het tweede partje van de 2-0. Alkemade komt in het tweede partje aan de beurt en weet dan de 2-2 te maken. WZK verliest een beetje de grip, maar weet zich in het derde partje terug te vechten, Het blijft lang 2-2 tot Annika den Dulk met een man meer de bal in de netten weet te werken, 3-2. Het laatste partje moest dan de genadeslag geven en dat gebeurde ook. Silvia Remmerswaal en Miranda Cardinaal wisten beide een doelpunt mee te pikken en zo winnen de dames deze beladen wedstrijd. Volgende week zaterdag zijn er wederom veel wedstrijden te bekijken in Het Sterrenbad. Neem ook eens een kijkje op www.wzk-waterpolo.nl.

Mogelijk Biologische markt op het pleintje Winkeliersvereniging Wassenaar onderzoekt de mogelijkheden voor een kleinschalige Biologische Markt op zaterdagochtend tussen 10.00 (of iets eerder) en 13.00 uur rondom het evenementenplein bij Luciano’s en het pleintje bij Van der Plas/Kaldi. Het gaat om kleine marktkraampjes met biologische producten of streekproducten (denk aan olijfolie, verse kruiden, vers brood, honing). Biologische producten staan op dit moment volop in de belangstelling

van de consument en het is het idee van het bestuur om deze zomer de sfeer van Zuid-Franse en Italiaanse dorpen binnen de Wassenaarse grenzen te halen. Zeg maart de geur van verse producten, gecombineerd met een verse espresso of cappuccino op de zaterdagochtend. Het is de bedoeling dat alle leden van de winkeliersvereniging eraan mee kunnen doen, als zij dat willen, en daarom heeft de winkeliersvereniging ook eerst de mening van de leden gevraagd.

Jongens C 1 WZK kampioen Zaterdag is jongensteam C1 van WZK districtskampioen geworden. Doelpunten kwamen voor rekening van Joop Sassen (7), Rein Goedhart (2) en Max Goense (1). Keeper Floris van Gogh is het hele jaar al in bloedvorm en bijna niet te passeren. Jason Everard lag ook overal tegelijk, voor achter en in het midden, hij zwom z’n tegenstanders weer helemaal kapot. Bart van der Velde was de kampioenswedstrijd eveneens in topvorm. De verdedigers Nick Vermeulen en Robin Stoute en ook Anton Verbeek stonden hun mannetje in de duels.

Hardlopen met Run for Rio Wekelijks gaat dit hardloopteam van Run for Rio op pad voor een training of een wedstrijd; soms dichtbij, soms wat verder weg. Ze verzamelen met een heerlijke kop koffie. Dan vertrekken de Wassenaarders gezamenlijk en tijdens het lopen zoekt een ieder naar zijn eigen tempo. Na afloop is het nog even nagenieten van het resultaat. Meer informatie over Run for Rio en haar activiteiten vindt u op www.runforrio.com.

STICHTING DE BURCHT Appartementen voor ouderen

Jonkerlaan 90 2242 EX Wassenaar Telefoon: 070 - 5152255 www.stichting-de-burcht.nl Stichting De Burcht, een appartementencomplex met ca. 70 zelfstandig wonende ouderen, biedt haar bewoners een aantal diensten in de vorm van lichte verpleegkundige zorg, huishoudelijke hulp, technische ondersteuning en maaltijden aan. Het appartementencomplex is met meerdere gemeenschappelijke ruimten goed geoutilleerd. Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de functies:

ͻĞũĂĂƌĚĞŶŚĞůƉĞŶĚĞͬďĞũĂĂƌĚĞŶǀĞƌnjŽƌŐĞŶĚĞŶŝǀĞĂƵϮͬϯ;ŵͬǀͿ voor 10 uur per week Je bent een gediplomeerde bejaardenhelpende of -verzorgende met ervaring. Je bent flexibel, collegiaal, servicegericht en beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Als bejaardenhelpende of -verzorgende werk je in wisseldiensten (dag en avond diensten) in teamverband, maar ook zelfstandig. Je maakt deel uit van een zorgteam dat bewoners zo nodig ondersteunt in lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn.

Roseportal is vanaf september 2010 actief in de markt en is sindsdien zeer snel gegroeid. Roseportal heeft als doel professionele kopers een compleet assortiment rozen rechtstreeks van de aangesloten kwekers te bieden. Naast een omvangrijke groep Hollandse, Keniaanse en Ethiopische rozenkwekers zijn er ook kwekers aangesloten die aanbod beschikbaar stellen van o.a. Gerbera’s, Germini’s, Lelies, Anthuriums, Pioenrozen en Freesia’s. Om de aangesloten kopers en kwekers optimaal te bedienen hebben wij extra collega’s nodig!

Per direct 2 Accountmanagers gezocht! Functieomschrijving (2x) Wij zoeken twee enthousiaste en uiterst gedreven collega’s die verstand hebben van de bloemenbranche. Er is grote behoefte aan een accountmanager die de Roseportal importrozen afdeling komt versterken. De focus ligt hierbij op uitbreiding van het huidige klantenbestand en dagelijkse actieve benadering van de markt. Een tweede functie is gericht op de groep kwekers van de andere bloemsoorten. Dagelijks wil Roseportal deze kwekers adviseren wat betreft prijsvorming. Eveneens is het de taak van de accountmanager verkoop onder huidige klanten uit te breiden en het binnenhalen van nieuwe kopers. Wij zijn op zoek naar mensen die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben, ondernemend en flexibel zijn en een energieke uitstraling hebben.

Functie-eisen   

ͻDŝŶŝŵĂĂůDKϰǁĞƌŬͲĞŶĚĞŶŬŶŝǀĞĂƵ͖ ͻDŝŶŝŵĂĂůϱũĂĂƌƌĞůĞǀĂŶƚĞǁĞƌŬĞƌǀĂƌŝŶŐŝŶĚĞďůŽĞŵĞŶďƌĂŶĐŚĞ͖ ͻWƌŽĚƵĐƚͲĞŶŵĂƌŬƚŬĞŶŶŝƐŝƐŶŽŽĚnjĂŬĞůŝũŬ͖ ͻĞŚĞĞƌƐŝŶŐŶŐĞůƐĞƚĂĂůŝŶǁŽŽƌĚĞŶŐĞƐĐŚƌŝĨƚ͖ ͻ'ŽĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚƵĞůĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶĐŽŵŵĞƌĐŝĞĞůŝŶnjŝĐŚƚ͘

ͻŽůůĞŐĂǀŽŽƌĚĞŶĂĐŚƚĚŝĞŶƐƚŵŝŶŝŵĂĂůďĞũĂĂƌĚĞŶŚĞůƉĞŶĚĞ ŶŝǀĞĂƵϮͬϯ;ŵͬǀͿ ǀŽŽƌŵŝŶŝŵĂĂůϯϬƵƵƌ;ϯŶĂĐŚƚĞŶͿƉĞƌŵĂĂŶĚ Je bent gediplomeerd en hebt minimaal niveau bejaardenhelpende met ervaring. Je bent flexibel, collegiaal, service gericht en beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. In de nachtdienst werk je zelfstandig. Werkzaamheden bestaan uit controlerondes, directe ondersteuning aan bewoners indien noodzakelijk/gewenst en licht huishoudelijk werk. tŝũďŝĞĚĞŶũĞ͗ ͻ ĞĞŶůĞƵŬĞďĂĂŶďŝŶŶĞŶĞĞŶƵŶŝĞŬĞǁĞƌŬŽŵŐĞǀŝŶŐ ͻ ĞĞŶĐŽůůĞŐŝĂĂůĞŶŐĞĚƌĞǀĞŶƚĞĂŵ ͻ ŐŽĞĚĞĂƌďĞŝĚƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ ͻ ĞĞŶĚŝĞŶƐƚǀĞƌďĂŶĚƐƚĂƌƚĞŶĚǀŽŽƌĚĞĚƵƵƌǀĂŶĠĠŶũĂĂƌ͘

Arbeidsvoorwaarden Het bedrijf biedt je een uitdagende functie in een collegiale werksfeer. Er gelden prima arbeidsvoorwaarden, met volop mogelijkheden voor verdere opleiding en ontwikkeling.

Solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacquelien van der Ploeg, Hoofd Zorg, op telefoonnummer: 070 – 51 52 255. Stuur je schriftelijke sollicitaties vòòr 15 april 2012, bij voorkeur per email, naar hoofdzorg@burchtnet.nl of naar Stichting De Burcht, t.a.v. Jacquelien van der Ploeg.

DŽĐŚƚĚĞnjĞǀĂĐĂƚƵƌĞũŽƵĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶǀĞƌnjŽĞŬĞŶǁŝũũĞĞĞŶĂĐƚƵĞĞůsƚĞnjĂŵĞŶŵĞƚĞĞŶŵŽƚŝǀĂƚŝĞďƌŝĞĨƉĞƌĞŵĂŝů naar info@roseportal.nl te versturen ter attentie van Joey Zandbergen. Ook kun je telefonisch contact opnemen: ϬϳϭͲϰϬϵϭϭϰϬ͘

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


OPEIZNENDAG 31 MAART 11.00-15.00u.

HU

nlaan. 42 Burmaâ&#x201A;Ź 16 9.000 k.k

g n i n e l s r e t r a St

Burmanlaan 70

raat 5.1a Langstâ&#x201A;Ź 29 5.000 k.k

een 4-kamer) Mooi 3-kamer (voorh mer, orgebroken woonka do t me appartement . uw rbo de on de in rging 2 slaapkamers en be en led een aantal jaar ge Het appartement is rd en verkeerd in ee ov compleet geren n onderhoud. uitstekende staat va

e woning met 80 m² Sfeervolle maisonnett n en in het centrum va dd groot dakterras, mi Wassenaar. over een ruime woon De woning beschikt rs uken, 3 slaapkame kamer met open ke e en een berging op de ing ep op de 2 verdi begane grond.

Vraagprijs â&#x201A;Ź 175.000

Vraagprijs

orheen 5-kamer) top Zeer ruim 4-kamer (vo mer, orgebroken woonka appartement met do te berging in de 3 slaapkamers en gro onderbouw. uwe voorzien van een nie Het appartement is , ing, blokverwarming warmwatervoorzien ns). en zonwering (scree s gla volledig dubbel

Vraagprijs

k.k.

Vraagprijs

k.k. Vraagprijs â&#x201A;Ź 339.000

Vraagprijs â&#x201A;Ź 19

t er appartement me Mooi gelegen 3-kam . ne grond berging op de bega schikt over een ruim be nt me rte pa Het ap mer met open keuken ka balkon en de woon ijen waardoor er veel heeft grote raampart licht binnen komt.

ltstraat 259 ijevek.k v.Z.v. Nâ&#x201A;Ź 33 . 9.000 Vraagprijs

t centrum gelegen Aan de rand van he huis met tuin op het dertiger jaren heren zuidwesten. n naar openslaande deure Kamer en-suite met mers ka ap sla 3 , en uk bijke de tuin, keuken met een e en de 1 verdieping en een badkamer op g. rin vlie en t berging ruime zolderkamer me

extra lening die n ee is g in en sl er rt ta S e D boven op de aangevraagd kan worden potheek als de hypotheek. Zowel de hy r Nationale de on n te oe m g in en sl er rt Sta G) verstrekt Hypotheek Garantie (NH osten van een sk ng vi er rw ve e D n. de or w zijn dan 350.000 r ge ho et ni en og m g in won ing willen on w n ee g aa gr e di s er rt euro. Sta hypotheek eg no ge et ni r aa m n, pe ko tarterslening S n ee en nn ku n, ge ij kr kunnen ssen de hypotheek aanvragen om het gat tu geld dat zij t he en n ge ij kr en nn ku die ze maximale et H . en ll vu te op en bb nodig he terslening kan ar st n ee or vo t da ag dr be 00 euro. worden verkregen is 40.0

ltstraat 281 ijevek.k v.Z.v. Nâ&#x201A;Ź 39 . 5.000

Van Polanenpark 39

ynla.an 13 Belleste9.0 00 k.k

t voor koopstarters he is 11 20 r be em pt se 1 Per in Wassenaar van 18 tot en met 35 jaar n te vragen. aa g in en sl er rt ta S n ee mogelijk om om het verschil d el do be is g in en sl er rt De Sta theek die iemand tussen de maximale hypo t nodig is voor da ag dr be t he en n ge ij kr kan erbruggen. ov te g in on w n ee n va n het kope erslening wil de rt ta S de n va t ze in de et M ikbaarheid van re be de ar na se as W e nt gemee met name de or vo n te ro rg ve n ge in koopwon ingmarkt. on w de op rs te ar st e er jong

eerde, dertiger jaren Dit, volledig gerenov het zuidwesten, herenhuis met tuin op is nd van het centrum gelegen op loopafsta n. kke tre be te en ed mh zonder enige werkzaa n ure de t openslaande Ruime woonkamer me , en uk met bijke naar de tuin, keuken badkamer. n ee en rs me ka 4 slaap

ezinsonerf gelegen ĂŠĂŠng Aan een autovrij wo art (ap e rag ga gelegen woning met achter aangeboden). t half open keuken, Ruime woonkamer me n badkamer op de 3 slaapkamers en ee grote slaapkamer en 1e verdieping en een verdieping. 2e 2 bergruimtes op de

Dr. Leydsstraat 7

28 erlaan Ter We . k.k â&#x201A;Ź 152.000

te woning met zeer gro Unieke jaren 30 hoek m²), 9 29 el rce pe e en (total tuin op het zuidwest garage en berging. en r, studeerkamer, keuk Woonkamer, eetkame op er am dk ba en kamers met bijkeuken, 3 slaap r. lde zo me rui een de 1e verdieping en

nt 3-kamer) apparteme Sfeervol (voorheeen or- en vo n aa t onlaag me gelegen op de 2 wo ht. achterzijde vrij uitzic el dagwoonkamer met ve en rok eb org do e im Ru t toeme r me ka grote slaap licht, ruime keuken, ng in rgi be me rui n ee er en gang tot de badkam betrekken. de onderbouw. Zo te

Vraagprijs

k.k. Vraagprijs â&#x201A;Ź 349.000

tal voorbeeld n aa n ee u t ef tr er d n ro Hie ningen zijn ke re be e D . n aa n ge in bereken te van 5,6% en nr ke re n ee n va s si ba op Hypotheek le na io at N et m e nt re ge (huidi ger), er kunnen Garantie is beduidend la tleent aan de geen rechten worden on en. onderstaande berekening  

HWHUHK\SRWKHHN7 9RRUGHE

WRSPHW

SURFHGXUHFRQWDF YRRUZDDUGHQHQGH

1HHPYRRUDOOH

Voorbeeld 2

Voorbeeld 1 aankoopbedrag bruto salaris p/m k benodigde hypothee starterslening hypotheek bruto maandlast netto maandlast

â&#x201A;Ź 160.000 â&#x201A;Ź 2.430 â&#x201A;Ź 169.000 â&#x201A;Ź 34.452 â&#x201A;Ź 134.548 â&#x201A;Ź 679 â&#x201A;Ź 477

aankoopbedrag bruto salaris p/m p/m bruto salaris partner k benodigde hypothee starterslening hypotheek bruto maandlast netto maandlast

Voorbeeld 4

Voorbeeld 3 â&#x201A;Ź 175.000 â&#x201A;Ź 1.736 â&#x201A;Ź 965 â&#x201A;Ź 185.500 â&#x201A;Ź 37.800 â&#x201A;Ź 147.700 â&#x201A;Ź 749 â&#x201A;Ź 537

aankoopbedrag bruto salaris p/m p/m bruto salaris partner k benodigde hypothee starterslening hypotheek bruto maandlast netto maandlast

â&#x201A;Ź 200.000 â&#x201A;Ź 1.736 â&#x201A;Ź 1.351 â&#x201A;Ź 210.940 â&#x201A;Ź 40.000 â&#x201A;Ź 170.940 â&#x201A;Ź 863 â&#x201A;Ź 622

aankoopbedrag bruto salaris p/m p/m bruto salaris partner k benodigde hypothee starterslening hypotheek bruto maandlast netto maandlast

â&#x201A;Ź 295.000 â&#x201A;Ź 2.585 â&#x201A;Ź 2.122 â&#x201A;Ź 312.700 â&#x201A;Ź 40.000 â&#x201A;Ź 272.400 â&#x201A;Ź 1.351 â&#x201A;Ź 936

   

  7 Â&#x2021; U D D Q H V V D : * +  O Q P X WU Q H F V U D .HUNVWUDDW OD H N D P # U D D Q H V V D Z Â&#x2021; O Q P X WU Q H F V U D OD H N D P ZZZ

WS_week_13_12  

Donderdag 5 april van 11.00 tot 16.00 uur Locatie: Panorama Mesdag Zeestraat 65, Den Haag MRT: Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you