Page 1

IN DEZE

IN DEZE

KRANT

KRANT

Medewerker

Chauffeur / Verkoper

Groent& Fruit Pieter van Vliet

Heijer Blomstergrossisten B.V.

Personeel gezocht

Buitendienstmedewerker

Stomerij de Bolle Beer

G.W. Roest B.V.

Medewerker klantenservice

Monteur

Bieb. Voorschoten - Wassenaar

Kees Wolthaus Witgoed

Uw vacature in de krant? www.uitgeverijverhagen.nl

58e JAARGANG No. 11

DEZE WEEK... Van meet af aan had ik me nog zo voorgenomen om geen woord te verspillen aan die smerige griezel van een Robert M. De viespeuk uit Amsterdam die bij voorbaat probeert om onder het tbs uit te komen. Die niet wil dat de ouders van de baby’s en de kinderen spreekrecht krijgen en ga zo maar door. Die engert had zijn rechten al verspeeld door na een eerdere veroordeling gewoon weer in de peuterzorg te gaan werken. Die gek zet je toch in de zwaarst beveiligde inrichting. Die moet nooit, nooit meer terugkeren in de maatschapij. Samantha Snabbel

Tafeltje-Dek-Je krijgt ruime 8 Wassenaar - Uit het klanttevredenheidsonderzoek van de stichting Welzijn Ouderen Wassenaar onder de eters van Tafeltje-DekJe blijkt grote tevredenheid over de voorziening onder de gebruikers. De uitkomsten zijn zeer positief. De Wassenaarders, die maaltijden krijgen van TafeltjeDek-Je, zijn tevreden tot zeer tevreden over de werkwijze van de SWOW en over de trouwe vrijwilligers die de maaltijden elke dag op de juiste temperatuur aan huis bezorgen. Ook de kwaliteit van de maaltijden, die in het Van Ommerenpark worden bereid, beoordeelden zij als goed. Het gemiddelde rapportcijfer dat Tafeltje-Dek-Je krijgt is een ruime 8.

www.uitgeverijverhagen.nl

Wassenaarders met bijstandsuitkering voor overgrote deel werkwillig VVD-wethouder Marc van Dijk (Sociale Zaken en Financiën) herkent Wassenaar niet in het beeld dat onlangs uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar voren kwam dat meer dan de helft van alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, zich niet verplicht voelt om een baan te zoeken. Raadslid Liz Schaefer en fractievoorzitter Anouk van Eekelen noemden het vorige week in deze krant ‘onverteerbaar’ dat mensen denken dat ‘ze zomaar van belastinggeld van anderen kunnen leven’. door Jos Knijnenburg Wethouder Van Dijk stelt elders in déze krant de twee raadsleden gerust. Maar opvallend was dat het thema werkwilligheid maandagavond tijdens de politieke markt, toen de plaatselijke aanpassingen in de regelgeving rondom de gewijzigde Wet Werk en Bijstand (WWB) uitgebreid werden besproken, met

Wassenaar - De recherche van Bureau Wassenaar is op zoek naar getuigen van vernielingen eerder deze maand. De politie ontving verleden week verschillende aangiften van vernielingen aan auto’s en tuinattributen die in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 maart gepleegd zouden zijn. Bewoners van de Starrenburglaan, het Rozenplein en de Oostdorperweg deden aangifte. In totaal werden er aan 5 auto’s vernielingen aangericht. De recherche van de politie Wassenaar doet onderzoek naar de vernielingen en roept daarom getuigen op zich te melden bij de politie op nummer 0900-8844 of anoniem via meld misdaad anoniem 0800-7000. Meer politieberichten elders in de krant.

School verkocht aan de stichting SKW Wassenaar - De Wethouder Huibregtseschool is verkocht aan de stichting Kinderdagverblijven Wassenaar (SKW). De koopovereenkomst werd gistermiddag ondertekend door wethouder Van Dijk namens de gemeente en door de heren Van Amerongen en Overdevest namens de SKW. Het gebouw was niet meer in gebruik als school. ‘De gemeente wil slechts eigenaar blijven van de panden die noodzakelijk zijn om haar kerntaken uit te kunnen blijven voeren. Nu de school voor een groot deel gebruikt wordt door de SKW en de gemeente het belang van deze stichting ondersteunt, is besloten de school aan hen te verkopen. De school kan hierdoor optimaal door de SKW worden gebruikt. De school is en blijft een gemeentelijk monument en een markant pand in de omgeving. Door de monumentenstatus wordt het behoud voldoende gewaarborgd,’

geen woord aan de orde kwam. En dat terwijl vragensteller Liz Schaefer recht tegenover wethouder Van Dijk aan tafel zat. De voorzitter van de Wassenaarse cliëntenraad WWB Lucien Liotard liet overigens als inspreker weten dat hij niet inhoudelijk op de gevolgen van alle wetswijzigingen kon ingaan omdat er nog heel veel informatie niet is. Een probleem omdat de lokale cliëntenraad niet alleen het formele overlegorgaan met het college vormt, maar ook bijvoorbeeld toeziet op het plaatselijke minimabeleid. Ook wees Liotard op de rol van de ingestelde klankbordgroep van de nieuwe gemeenschappelijke sociale dienst die bepaald nog niet functioneert zoals het hoort. Hij stelde dat de Leidschendamse vertegenwoordiging in de vorm van de plaatselijke participatieraad er zelfs uit is gestapt. Wethouder Van Dijk stelde daarop dat het fenomeen klankbordgroep op dit moment nog onderwerp van gesprek is.

Tafelaars hakken 22 kuub voor scouting Pal voor de ingang van het terrein van de Waterscouting Van Wassenaer van Obdam zijn leden van de Ronde Tafel 51 bezig met het hakken van haardhout. Het hout wordt verkocht en de opbrengst komt ten goede aan de waterscouting. Volgens Edgar Winnubst heeft de Ronde Tafel 22 kuub eikenhout gehakt, met dank aan firma Bos voor geleverde zagen en de kloofmachine en firma Van den Dool voor het afleveren van de bigbags met de vrachtwagen. (Foto:Anton Overklift)

Beste mede Wassenaarders, Op maandag 19 maart zal gestemd worden over het voorstel tot ambtelijke fusie met Voorschoten.

Preventieve afsluiting natuurgebieden voor paarden

WatWassenaarWil is tegen dit voorstel. De allerbelangrijkste motieven: • • • • •

Meer dan 80% van de Wassenaarse bevolking is tegen Een groot deel (ten minste 1/3e) van de Raad is tegen College van Burgemeester en Wethouders is oneerlijk over uiteindelijke doel VVD en CDA kunnen niet overtuigen dat fusie goed is Het dreigt te leiden tot de volgende stap: bestuurlijke fusie met Voorschoten en Voorburg/Leidschendam • Wassenaar is altijd zuinig geweest en mag niet de suikerpot voor anderen zijn • Wassenaar zal uiteindelijk zijn eigen “identiteit” en karakter verliezen

Dunea sluit per direct haar duingebieden voor paarden. Deze preventieve maatregel wordt getroffen ter voorkoming van het rhinovirus in de duingebieden. Alle ruiterpaden, maar ook de tijdelijke paardenstal bij Pannenkoekenboerderij Meijendel, zijn vanaf nu niet meer toegankelijk voor paarden.

• Eigen onderzoek heeft opgeleverd: • • • • • • • •

Het enige groen, bestemd voor bebouwing van de 3 gemeentes, ligt in Wassenaar Het voorstel is niet onderbouwd, het gaat de Wassenaarder veel geld kosten College van B&W gebruikt oneerlijke argumenten en is oneerlijk geweest tegen bevolking Dienstverlening zal niet of nauwelijks verbeteren Integratie ambtelijk apparaat zal veel problemen opleveren Risico's zijn niet in kaart gebracht en zullen voor verrassingen zorgen Scheiden van eenmaal samengevoegde ambtelijke apparaten is vrijwel onmogelijk Huisprijs komt onder druk te staan

zodat de bezoekers die Meijendel en Solleveld aandoen (waaronder ruiter en paard) weer vrij uit en volop kunnen genieten van de rust en ruimte in deze prachtige natuur.

In bepaalde delen van de duingebieden Meijendel en Solleveld lopen Konikpaarden vrij rond. Op dit moment is er in de kuddes geen sprake van besmetting met het rhinovirus en dat wil Dunea graag zo houden. De paarden vormen samen met de runderen en de konijnen een belangrijk onderdeel van het begrazingsbeleid van Dunea en het beheer van de natuur. Dunea hoopt dat het virus snel onder controle is,

Het voorstel tot fusie is 10 maanden geheim gehouden, slecht onderbouwd, niet goed voor Wassenaar en wordt niet gedragen door de bevolking. WatWassenaarWil is: een goed programma voor verbetering van de dienstverlening, lagere kosten, een uitgebalanceerd programma van samenwerking met andere gemeentes, en daarmee de garantie voor zelfstandigheid.

Hartstichting zoekt collectanten

WWW is er van overtuigd dat met de juiste ambitie dit heel goed kan en is bereid, wanneer ze weer deel uitmaakt van het college van B&W, dit te bewijzen. WatWassenaarWil is ook: het bewaken van de correcte “Gedrags- en Bestuurscultuur”. Geen incidenten. Op een goede manier besturen. Als team en individueel zullen we ons daar maximaal voor inspannen. Laat je zien op 19 maart om 19.30 uur in Gemeentehuis “de Paauw”, de publieke tribune is voor allen toegankelijk.

Bevlogenheid Bezieling Betrokkenheid Betrouwbaarheid

Van 15 t/m 21 april is de collecteweek van de Hartstichting die onderzoek mogelijk maakt waarmee hart- en vaatziekten sneller en beter opgespoord, behandeld of zelfs genezen worden. Behalve collectanten zoeken ze in

Iedereen kan lid worden: WWW.WatWassenaarWil.nl

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl High quality printen en drukken Variabel printen Printing on demand Personaliseren Logo ontwerp Communicatieadvies Vormgeving en opmaak Voorraadbeheer

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co2 neutraal.

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Uw vacature in de krant?

Bel nu (071) 402 29 01

WOENSDAG 14 MAART 2012

VERSCHIJNT WEKELIJKS

Schoffies gaan weer te keer

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (071) 402 29 01

Redactie: 06-22855148 • redactie@dewassenaarder.nl Advertenties: 071-4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl

Bel nu (071) 402 29 01

lisat ie Com mun icat ie - Creatie - Rea

DE BOVENSTE

ZOMERTENNIS 2012

Sociale woningmarkt Wassenaar

BESTE

verbouwing? Wij staan er klaar voor! Verlengde Hoge Klei 46 Postbus 2008 2240 CA Wassenaar Tel. 070 511 28 53 Fax 070 511 68 79 www.remmerswaal-looijestijn.nl B O V E N S T E

B E S T E

B O U W E R S

Kijk voor het actuele woningaanbod op: www.woonnet-haaglanden.nl

Wassenaar ook enkele mensen die willen helpen bij de organisatie van de collecte. Met een paar uur collecteren helpt u de Hartstichting met haar levensreddende werk. Meer info bij Ada van Beesten, telefoon 0705112825 of e-mail a.beesten@ planet.nl of Tini van der Heiden, telefoon 070-5116107 of e-mail t. heiden@kpnmail.nl. Doen!

Nog slechts enkele banen te huur tegen speciale tarieven, ochtend, middag of avond.

#"%,".&34

Zwerverskaarten verkrijgbaar ochtend of middag van maandag t/m vrijdag. Seizoen 1 april t/m 15 oktober € 120,- per persoon.

800/,".&37-0&3&/

TEGELS

Lessen voor kinderen vanaf 6 jaar. 3 topleraren beschikbaar. Clublidmaatschap mogelijk.

www.wbv-willibrordus.nl telefoon: 070 511 93 35

Mensen Wonen Leven

Inlichtingen:

Tennispark Marlot tel. 070-3850352 na 17 uur 070-5117131

"NCBDIUTXFHt,BUXJKL Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 14 MAART 2012

Staaroperaties in het Diaconessenhuis Leiden

‘ER GING EEN WERELD VOOR ME OPEN’ Een van de meest voorkomende ouderdomskwalen is staar. De ooglens vertroebelt en het zicht wordt minder. Staar is niet te voorkomen maar kan wel goed worden verholpen. De oogartsen in het Diaconessenhuis Leiden doen jaarlijks meer dan duizend staaroperaties. Voor in het oog, vlak achter de pupil, zit de ooglens. Deze kan vertroebelen naarmate we ouder worden. Dit heet staar of cataract. Men krijgt dan last van wazig zien. Een bril helpt niet meer. Door de ooglens te vervangen door een kunststof lensje, kan het zicht enorm verbeteren. Cataractplaatsen ‘Met een verwijzing van de huisarts kunnen patiĂŤnten bij ons terecht op de speciale cataractplaatsen in ons spreekuur’, vertelt oogarts dr. Monica Odenthal. ‘Eerst onderzoeken wij het oog om te kijken of er inderdaad sprake is van staar. Als de patiĂŤnt kiest voor een operatie, leggen we uit wat hij kan verwachten.’ Voor de operatie wordt de inplantlens aangemeten. ‘De meeste mensen kiezen voor een standaard lens, omdat ze geen probleem

D(E)INING 19

Een lekkere Bordeaux-wijn?

CHĂ‚TEAU DE CAZEAU ROUGE 2009

V.l.n.r. oogartsen dr. Monica Odenthal, drs. Lia Dobbe, dr. Piet Jan Kruit en drs. Elizabeth Ganteris.

hebben met het dragen van een bril’, vervolgt Odenthal. ‘Maar men kan bij ons ook kiezen voor een torische of een multifocale lens, tenminste als de ogen daarvoor geschikt zijn. Dat zit echter niet in de basisverzekering.’ Druppelverdoving Op de dag van de operatie wordt de patiĂŤnt begeleid door speciale verpleegkundigen die eventuele zorgen en angsten voor de operatie proberen weg te nemen. Oogarts Elizabeth Ganteris: ‘We gebruiken druppelverdoving of verdoven het oog met een injectie onder het oog. Door een verdo-

vend middel in het infuus in de hand voel je die prik niet of nauwelijks. ’De operatie duurt nog geen half uur. Na enkele dagen kan de patiĂŤnt al veel beter zien. ‘De meeste patiĂŤnten zijn heel enthousiast: “Er is een wereld voor me opengegaanâ€?, horen we vaak’, vertelt Ganteris.

Dein mee met Hollandse en Spaanse sferen in

Zacht, vol en breed van smaak.

â‚Ź 35.00

Strandrestaurant D(e)ining 19 Strandvak 19 te Katwijk 071-4019998

â‚Ź 5.84

Binnenkort genieten op het Katwijkse strand.

Nu 6 flessen is per fles

‘Mensen vragen wel eens of ze niet te oud zijn voor deze operatie’, zegt Odenthal. ‘Maar de leeftijd maakt echt niet uit. Onze patiĂŤnten zijn gemiddeld 73 jaar! Ook op hoge leeftijd kan een staaroperatie een flinke verbetering van het zicht opleveren.’

Adenta tandprothese Specialist en

ekering

rz Alle ve

SPRING FASHION EVENT

Houtlaan 55, 2334 CK Leiden | Telefoon: 071–517 81 78 | www.diaconessenhuis.nl

WOENSDAG 21 MAART 19.00 UUR

GARAGE ADEGEEST

• TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD • AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

ERKEND HYUNDAI SPECIALIST WWW.GARAGEADEGEEST.NL

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT GH=J9H9<) AF?9F?D=A<K=O=?01! L=D=>GGF(/)%-.).,.,'-.)/(+.

Sierbestra- â&#x20AC;˘ BC SIERBESTRATING â&#x20AC;˘ting.EERHART Voor al uw bestratin- Tegelwerk, met afvoer, gra-

STEUNZOLEN. Erkend â&#x20AC;˘leverancier, lid Stichting

LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak gen en tuinwensen. Bel voor tis prijsopgave. Tel. 06- kunt u maken in Oegstgeest, vrijblijvende prijsopgave 55321682. Leiden en Leiderdorp met 070-3211006. Wim van Zijp, tel. 071SCHILDERSBEDRIJF 5238468 of 06-12028319. Vuil tapijt? Laat het van den Oever. Vakwerk vakkundig reinigen of voor binnen en buiten. Tel. www.zalenverhuurkruyt huur Mr. Steam. Gratis 071-4035280 / 06-54261554. schipvanleiden.nl. Mooi thuisbezorgd. Tol Steam bruin cafĂŠ in oude centrum Zit u nog in de schaduw? Interieurverzorging, tel. van Leiden. Voor afstudeerWij zagen bomen om en tak- borrels, recepties, verjaarda070-5116612. ken af. Tel. 070-5111923, gen, etc... Geen huur! Wel Dak herstellen? Bouma/ b.g.g. 06-53794870. wat servicekosten en norGrundeken bellen! 5114674male gangbare drankprij50-plusser SCHILDERT, 5118394. Uw dak-specialist! Reserveringen SAUST en behangt uw huis zen! Vwo-, havo, mavo, weer als nieuw. Tel. 06-25047376. vmbo-leerlingen: huis- 06-13067762. T.K. gevr.: gehele of werkbegeleiding/bijles aanLekker toerfietsen vanuit gedeeltelijke INBOEDELS. geboden door ervaren A/B Schilderijen, porselein, student. Tel. 071-5616768. Wassenaar en Voorschoten? goud, zilver, kristal, glaswww.tcdekampioen.nl. werk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezemschoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26730712. Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. STOMERIJ NICO POLS Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. 3e kledingstuk stomen GRATIS. 10% korting op WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL gordijnen. StadhoudersTevens inkoop van (sloop) goud plein, Wassenaar en w.c. tegen directe contante betaling! Lange Voort, Oegstgeest.

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Lâ&#x20AC;&#x2122;Ami glasservice

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

sinds 1935

Specialisten in glas Ook voor binnen- en buitenschilderwerk

â&#x20AC;˘

Telefoon: 070-5112510 Autotel.: 06-51343456 www.lamischilders.nl

Svp: reserveren op nr. 071-5171940 $BSSJOHUPOr%F,FNQFOBFSTUSBBUr0FHTUHFFTUrXXXDBSSJOHUPOPFHTUHFFTUOM

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

RUIT STUK ?

- PRESENTATIE NIEUWE COLLECTIE - 10% KORTING (UITSLUITEND DIE AVOND!) - HEERLIJKE TAPAS EN CAVA

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

tweedehands/nieuâ&#x20AC;˘weVoor KLEDING komt u naar

â&#x20AC;˘

Jongeman 40 jaar biedt zich aan voor SCHOONMAAKWERK, opruim- en leegruimwerkzaamheden, kleine klussen in en om het huis, chauffeurs/koeriers Vrouw zoekt SCHOON- werkzaamheden. VergoeMAAKWERK in de huis- ding in overleg. Info: 06 houding en strijken. Tel. 47117434. handyman-wasse naar@live.nl. 06-57480060. ASSISTENT TUINSlank de lente in? HERBALIFE helpt! B-fine: MAN GEZOCHT. Voor ons huis in Wassenaar-zuid 071-5651088. zijn wij op zoek naar een Student wil u graag hel- hulp in de tuin voor 14 uur pen met COMPUTER- per week (op maandag en PROBLEMEN. â&#x201A;Ź 15,- p.u. donderdag). Enige zelfstanTel. 070-5114250. digheid en referenties zijn GARAGEBOXEN in gewenst. Leeftijd tot 60 jaar. Oegstgeest en Leiden. Verdiensten 10 euro/uur. tel Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. 0621211456. Inlichtingen: 06-20773480. SCHILDERLES. Di./wo., kleine groepjes, div. technieken. Tel. 071-5171676.

Spec

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze: t t t t t

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

Oostdorperweg 177 Tel: 5110630

Met de rijopleiding van â&#x20AC;˘ Heb je ook meer dagen â&#x20AC;˘VERKEERSINSTITUUT in de maand dan geld? KATWIJK haal je in jouw tempo je rijbewijs. Geen wachttijd. Het verkeersinstituut geeft topkwaliteit tegen een schappelijke prijs. Vanaf â&#x201A;Ź 40,- per uur. bel 0654787944 of kijk op www.verkeersinstituutkat wijk.nl.

Heb je een auto + rijbewijs? Bel 071-4010811 voor info. over een baan als CONSULENT(E).

â&#x20AC;˘

Curiosa KRINGLOOPPRIJZEN! Alles moet weg. V.a. â&#x201A;Ź 1,-. Open di. t/m za. van 13.00-16.00 uur. J. van Beierenweg 55, Voorhout. Mijn naam is Alexander, Tel. 06-47954408. 14 jaar en zou graag willen OPPASSEN. Ik woon in GETUIGEN GEZOCHT Wassenaar en heb zelf 2 van aanrijding op wo. 7 mrt. broertjes van 1 en 4 jaar. om 7.55 uur. Geversstr. Heeft u interesse? Bel 070- Oegstg. Zw. Dodge SUV 5119115 of sms 065099 met rode Nissan Almera. 8790. Ik vraag â&#x201A;Ź 5,- per uur. Graag contact 06-23450207.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

T.K.: 2 Auping â&#x20AC;˘KANTEN. Grijs,

LEDIhandverstb. spir. 90x200, â&#x201A;Ź 50,p.st. Tel. 06-28760084.

â&#x20AC;˘

T.K.: GARAGE op garageplein tussen LOEVESTEIN 11 en 12 (notaris). Nieuw dak, zink, eigen afvoer en nieuwe boeideel. Vraagpr.: â&#x201A;Ź 35.000,-. 19,6 m2 (5,6 l. x 3,5 br. x 2,2 h.). Aanvaarding in overleg. Bel 06-54994660. Vanaf nu opgeven voor de â&#x20AC;˘VOORJAARSWORKSHOPS. Keuze uit twee voorbeelden. Voor meer informatie en inschrijven; kijk op www. illi-bloemenworkshops.nl.

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

KORTING 15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

zen we voor â&#x20AC;&#x2DC;verouderingsvrijâ&#x20AC;&#x2122;. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom! * Geldt niet voor de al lopende orders.

www.dwkozijnen.nl

Tel:Kozijnen 071-3313505 www.dwkozijnen.nl DW is genomineerd voor de Sterkste Schakel van Rijnland 2012.

Fabriek en showroom: Taanderstraat 16/16a 2222 BE Katwijk (Industrieterrein â&#x20AC;&#x2122;t Heen)

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

DW Kozijnen: De top in kunststof

Katwijk Leiderdorp

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU  SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF  FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Betalen in termijnen is mogelijk!! Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kie-

Tel. 071-3313505

SUZiaUliKstI

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

10%

onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

Erkend APKKeurings Bedrijf

â&#x20AC;˘

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

De fabricage en montage van

REN SIRRE

onze gezellige boutique MODO in de Zeestraat 6, NWH.

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

op het totale aankoopbedrag *

automobielbedrijf

Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan

De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź  10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 14 MAART 2012

NIEUWS

Berichten uit

raadhuis De Paauw en het gemeentekantoor Gemeenteraad Voorschoten neemt positief besluit over ambtelijke samenwerking met Wassenaar De gemeenteraad van Voorschoten heeft donderdag besloten om een volledige ambtelijke samenwerking met Wassenaar aan te gaan. B en W van Voorschoten maakten daags na het besluit bekend dat beide gemeenten door de integratie ‘een kwaliteitsslag kunnen maken’. Bovendien ontstaat er ‘een sterkere organisatie die beter en goedkoper kan werken’. Voorschoten meent dat zij dankzij de ambtelijke samenwerking met Wassenaar haar burgers en bedrijven ook in de toekomst een goede dienstverlening kan bieden, ‘tegen aanvaarbare kosten’. De gemeenteraad van Wassenaar neemt komende maandag een besluit over de ambtelijke samenwerking met Voorschoten. door Jos Knijnenburg De uitslag van de raadsvergadering in Voorschoten over het wel of niet doorgaan van de ambtelijke samenwerking met buurgemeente Wassenaar komt niet als een verrassing. De coalitiepartijen ONS Voorschoten en de VVD die samen een meerderheid hebben in de 19 zetels tellende raad, hadden zich zoals eerder al in deze krant gemeld een ondubbelzinnig voorstander van het in elkaar schuiven van beide ambtenarenkorpsen getoond. De Voorschotense oppositiepartijen CDA, PvdA en Groen Links hadden elkaar eerder al gevonden in hun kritiek op de plannen. Precies een week voor de finale raadsvergaderingen uitte de oppositie in Voorschoten nog maar eens stevige kritiek op de voorgenomen samenwerking tijdens een commissievergadering. Het CDA, dat in de Voorschotense politiek een geheel andere positie vervult dan haar Wassenaarse evenknie, meldde op 1 maart dat er in haar optiek nog te weinig informatie voorhanden was om tot een besluit te komen. Eén van de omissies volgens de Christendemocraten betreft de financiele gevolgen van de hele operatie. De PvdA in Voorschoten heeft

herhaaldelijk de ook in Wassenaar veelgehoorde vraag gesteld of een ambtelijke fusie wellicht de opmaat is tot een algehele fusie. Opvallend was de kritiek van de Voorschotense afdeling van ouderenbond ANBO die pleitte voor een samenwerking met Leiden die ‘een veel betere partner’ zou zijn. Hoewel nu in Voorschoten een raadsmeerderheid heeft besloten tot een ambtelijke samenwerking met Wassenaar, zijn aan dat raadsbesluit wel voorwaarden verbonden. ONS Voorschoten en de VVD weigerden het college een blanco volmacht te geven. Het dorp houdt vast aan de eigen identiteit en ruimte voor een zelfstandig beleid. Inwoners van Voorschoten kunnen ook na 1 januari 2013 in hun eigen gemeente terecht. De samenvoeging gaat plaats vinden onder begeleiding van een deskundige externe begeleider. Twee jaar na de start van de gezamenlijke ambtelijke organisatie wordt de verandering van de bestuurskracht opnieuw in kaart gebracht. Voorts dient er een arbitragecommissie te komen, mochten Voorschoten en Wassenaar met elkaar in conflict komen. De betrokkenheid van de raad wordt verankerd in een klankbordcommissie. Het besluit van de Voorschotense raad, de gestelde eisen en de kritiek van de oppositie roept de vraag op wat Wassenaar maandag gaat besluiten. Want ‘it takes two to tango’ in één gezamenlijke ambtelijke organisatie. Die het liefst in 2013 operationeel moet zijn zodat de operatie buiten de nieuwe verkiezingscampagne kan blijven. Tijdens de laatste politieke markt over het onderwerp vorige week maandag werden de messen door sommige oppositiepartijen alvast geslepen. WWW ziet het voorstel dat er nu ligt absoluut niet zitten. DLW pleitte inmiddels voor een referendum en wilde met een wijd verspreide nep belastingaanslag de burgers ‘wakker maken’, zo mompelde fractievoorzitter Paulides toen hij daarover keihard werd aangevallen. Met 12 van de 21 zetels kunnen de drie coalitiepartijen VVD, CDA en D66 het voorstel echter al aan de benodigde meerderheid helpen.

Ingezonden Bus 44 (3) Het (tweede) relaas van Remke van Rooden heeft wel enige toelichting nodig. Voor lijn 44 zijn 2 busjes beschikbaar, er moet immers een reserve zijn voor als er iets aan het busje mankeert. De lijn wordt gereden door 2 vaste chauffeurs. Als de ene chauffeur door de andere wordt afgelost komt deze met het busje naar het station en zie je hem daar ook weer vertrekken. Het andere busje vertrekt om 3 minuten over het hele en halve uur naar het eindpunt Centrum, t.o. Albert Heijn. Daar vandaan rijdt hij terug naar het station en vertrekt om 11 minuten over het hele en het halve uur naar Wassenaar. Dat er om 14.37 geen busje is klopt dus. Ikzelf heb vrijwel nooit problemen dat het busje niet komt. Alleen als het in de spits erg druk is op de weg (file) kan hij wel eens te laat zijn. De eerste bus vertrekt om 6.52 van Wassenaar Starrenburglaan; 6.56 v.Oldenbarneveltweg; 7.03 station Voorschoten en is om 7.06 in Voorschoten Centrum. Vertrek vandaar 7.08; station 7.11; v.Oldenbarneveltweg 7.18; Starrenburglaan 7.22. Dit is ieder half uur tot en met 18.52 van de Starrenburglaan. Ik hoop dat ik hiermee enige duidelijkheid heb verschaft en dat meer mensen van deze lijn gebruik gaan maken zodat hij kan blijven rijden. Wil Sasburg

schaadt de gemeente in hoge mate. De hele discussie heeft een niveau heeft bereikt waar de lokale bevolking zich danig aan ergert. Onder de Wassenaarse bevolking is beroering aan het ontstaan over de beschamende wijze waarop lokale bestuurders in de gemeente zich gedragen. In Wassenaar wordt de affaire inmiddels aangeduid als HDG (Henk de Greef); een zinspeling op de affaire DSK (Dominique Strauss-Kahn). We hebben te maken met lokale bestuurders die inmiddels bewezen hebben niet geschikt te zijn. Wassenaar zit al enige jaren in een bestuurlijke impasse. Dat werd nog erger met de komst van Burgemeester Jan Hoekema in 2007. Tal van incidenten rond zijn persoon leidden er toe dat deze man niet meer wordt geaccepteerd. Het steekt veel mensen nog steeds dat Wassenaar een burgemeester heeft die zich in het openbaar niet weet te gedragen, maar wel een dienstwoning van de gemeente bewoont van meer dan 1 miljoen euro, die ook nog eens voor een aantal honderd duizenden euro’s is verbouwd. Dat het integriteitsonderzoek naar VVD wethouder De Greef nu wordt uitgevoerd door de Alphense VVD burgemeester Bas Eenhoorn lijkt weer de zoveelste blunder van Hoekema. Het lijkt een staaltje van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt.’ Patrick M.A. Buch

Naborrelen (12) Column Geachte mevrouw, Wederom moet ik u complimenteren met uw uitspraken gedaan in uw column van 7 maart betreffende de euro. In 16 kleine regels wist u duidelijk te maken: a) Hoe we destijds door de euro flink gepakt zijn in onze portemonnaie. En het dagelijks ondervinden. b) Dat het een illusie is dat het door het terugdraaien weer naar de gulden het voordeliger zou worden. Ik hoop dat door het lezen van uw column bij vele lezers de ogen weer eens open zijn gegaan. Ik dank u zeer en verheug mij weer alvast op uw aankomende column. E.Kanbier

Naborrelen (11) Veel Wassenaarders zijn van mening dat het voltallige Wassenaarse College van B&W moet opstappen. De aanhoudende geruchtenstroom rond de seksrel, waar wethouder Henk de Greef bij betrokken is

Vannacht heb ik van de burgemeester gedroomd, van burgemeester Hoekema. Wat een droom. Ik heb hem nog nooit zo kwaad gezien. De burgemeester stond bovenop zijn stoel en deelde naar de hele gemeenteraad keiharde hoeken uit: naar links, naar rechts en naar het midden. Ik vond het prachtig, wat een man, en ik moedigde hem aan: “Zet ‘m op Jan, laat zien wat je kan, Jan.” Dat liet de burgemeester zich niet nog een keer zeggen: “Zijn jullie je beschaving kwijt, gek word ik van jullie. Van nu af aan geen vuilbekkerij meer in de raad. En niemand maar dan ook niemand lacht hier ook nog maar iemand uit. Respect, respect respect!” En hij zwaaide wild met een houten knots om zich heen. Wethouder De Greef dook weg onder de tafel, wethouder Sanders schoof snel zijn stoel naar achter, van Dijk verschuilde zich achter de papieren begroting, stopte vlug nog wat echt geld in een

Het Bordes Onafhankelijk onderzoeken, hoe eigenlijk? Alle bijdragen voor ‘Het Bordes’ en reacties daarop worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor een bijdrage en reacties daarop te weigeren, in te korten of als ingezonden brief in de rubriek ‘Lezers Schrijven’ te plaatsen, zonder opgaaf van redenen. Een bijdrage mag maximaal 750 woorden tellen en iedere reactie maximaal 250 woorden. door Henk de Vries, fractievoorzitter WWW Onlangs heeft burgemeester Hoekema aangegeven een onderzoek te willen starten naar de gebeurtenissen op de Paauw, dd 13 februari. WatWassenaarWil heeft verklaard volledig te willen meewerken aan een onderzoek indien dit aan een aantal randvoorwaarden zou voldoen. In de eerste plaats zou het onderzoek moeten gaan over de ‘gedrags- en bestuurscultuur’ in Wassenaar. De gebeurtenissen op de Paauw zijn daar immers een uiting van. Daarnaast zou het onderzoek in opdracht moeten worden gegeven bij een onafhanlijk voorzitter die geen direct of indirect belang heeft bij de uitkomst van het onderzoek en die zou moeten worden aangewezen door de fractievoorzitters van de raad. Tevens zou deze voorzitter zelf de breedte van het onderzoek en de onderzoeksvraag moeten vaststellen en zelfstandig moeten kunnen rapporteren. Absolute onafhankelijkheid dient zeker in een geval als dit gegarandeerd te zijn. Wat is er tot op heden gebeurd: Naar aanleiding van de schriftelijke vragen was een van de eerste reacties van dhr. Hoekema het aankondigen van ‘het mogelijk indienen van een aangifte wegens smaad’, zonder nadere precisering, nog voor dat een onderzoek werd aangekondigd. Tevens werd een ultimatium gesteld om dezelfde dag de vragen in te trekken. Dit is een zeer intimiderende stelling name, die bovendien strijdig is met het wettelijke recht van de raad vragen te kunnen stellen aan het college van B&W. Hieruit spreekt een ernstige mate van vooringenomenheid. Intussen zijn de vragen beantwoord. Hierin wordt gesteld dat “…er geen aanwijzingen zijn dat de vermeende uitspraken zijn gedaan,…”. Maar er zijn wel degelijk aanwijzingen, namelijk die welke aanleiding zijn geweest voor de vragen. Uit de beantwoording van de vragen blijkt echter dat de aanwijzingen door dhr. Hoekema worden ontkent. Daarmee ontstaat een grote belemmering voor waarheidsvinding. Het persbericht van de gemeente spreekt over “…lasterlijke beschuldigingen…”. Hier is geen sprake van neutrale bewoording. Daarnaast heeft dhr. Hoekema verklaard dat hij “geen reden ziet aan het erewoord van de wethouder te twijfelen”. Door dhr. Hoekema is een onderzoeksvraag geformuleerd die slechts de mogelijk gedane sexueel getinte opmerking en wijze van openbaarmaking daarvan gaat onderzoeken. Aan de belangrijkste mogelijke uitspraak betreffende de wijze van besluitvorming, die rechtstreeks voortkomt uit de “gedrags- en bestuurscultuur” wordt geen aandacht geschonken. Juist dit aspect is voor Wassenaar van cruciaal belang. Tevens gaat een in Wassenaar woonachtige en lokaal aktieve VVD-er die met één van de getuigen een “onvriendelijke ervaring” heeft gehad het onderzoek begeleiden. De burgemeester is de opdrachtgever van het onderzoek. Al met al voor WWW vele tekenen dat aan een onafhankelijk en de “gedrags- en bestuurscultuur” omvattend onderzoek geen invulling zal worden gegegeven. Op die grond

fles wijn, en wethouder Dekker, die legde haar lange benen op de tafel. “Benen van de tafel jij, schoonheid, en steek je handen in je boezem. Ja, en jij ook, en jij ook. Jullie zijn allemaal schuldig en er komt geen onderzoek. Hier wordt niet met geld gesmeten.” Met grote ogen keek ik naar de burgemeester. Wat een man, wat was ik trots op hem. Plotseling liep hij weg en schreeuwde na: “aan het werk jullie want ik heb nog wel meer te doen.” Jan sprong op zijn fiets die volhing met pijlen, bijlen en speren. Kom Thea, mee jij, achterop de fiets, we gaan naar de waterpomp.” Wat een heerlijk ruwe man, ik wilde echt geen feministe meer zijn. Ik keek op naar de burgemeester; daar stond hij bovenop de waterpomp. En warempel, daar begon hij opnieuw te fulmineren: “Beschaving, Beschaving, Beschaving, zowaar ik Hoekema heet.” En toen in ene werd Jan van brons, en onder hem verscheen een gouden plaquette met daarop de woorden: Beschaving, beschaving, beschaving, zowaar ik Hoekema heet. Thea Messemaker

Naborrelen (13) Het valt allemaal niet mee, burgemeester zijn. Ga je even op vakantie, staat het dorp in brand. Schandalig wat de oppositie allemaal aanricht. Hoe durven ze een incident aan de orde te stellen. De bodes hadden de lege wijnflessen en de gebroken glazen al in de glasbak gedeponeerd, voordat de burgemeester dinsdagmorgen 14 februari het raadhuis betrad. Voor hij op vakantie ging is hem wel een en ander ingefluisterd, maar hij heeft toen niet ingegrepen. Logisch, zou ik ook niet hebben gedaan. Het slachtoffer was immers een overgelopen D66 raadslid. En die opmerking dat het college toch doet wat zij wil en daarmee de oppositie schoffeert is helemaal terecht. Zo gaat het in de praktijk en het is geheel de schuld van de oppositie zelf. Hadden ze maar meer stemmen moeten behalen bij de verkiezingen. Flauw dat iedere

heeft WWW medewerking dan ook geweigerd. Wij zijn echter van mening dat breed, strikt onafhankelijk onderzoek nog steeds noodzakelijk is en werken daar graag aan mee. Tot op heden hebben wij het betrokken raadslid kunnen motiveren haar persoonlijke grieven ondergeschikt te maken aan een onderzoek dat recht doet aan vaststelling van de aard van de “gedrags- en bestuurscultuur”. De redenen hiervoor zijn nu weggevallen, omdat het onderzoek zich beperkt tot de mogelijk sexueel getinte opmerking. Als slechts die beperkte scope wordt onderzocht is een onderzoek door justitie meer op zijn plaats. Tevens is in dat geval onafhankelijkheid gegarandeerd. Het betrokken raadslid heeft dan ook opdracht gegeven een aangifte voor te bereiden. Een burgemeester hoort boven de partijen te staan en wij betreuren de aanpak en opstelling van dhr. Hoekema. Op deze wijze komt, noodgedwongen, de gehele context van de 13e februari in de openbaarheid, hetgeen geen goed doet aan de beeldvorming rond personen en de gemeente Wassenaar. Daarnaast leidt het af van het belangrijkste thema, “de gedrags- en bestuurscultuur”. WWW wenst daarnaast te verklaren dat zij, behoudens het stellen van de schriftelijke vragen (die wettelijk openbaar zijn), geen enkele informatie over (namen van) personen, partijen of anderszins in de openbaarheid heeft gebracht. Ook de (inhoudelijk correct weergegeven) sms-jes die door dhr. Hoekema aan de fractievoorzitter zijn gezonden zijn niet door WWW openbaar gemaakt. Hierover hebben wij dhr. Hoekema geinformeerd. De gebeurtenissen op 13 februari waren voor WWW de druppel die de emmer van de “gedrags- en bestuurscultuur” van Wassenaar deed overlopen en aanleiding de schriftelijke vragen in te dienen. Intussen is meer van die cultuur zichtbaar geworden. Wij laten het aan de inwoners van Wassenaar over om daar een oordeel over te vellen.

Reacties op Het Bordes van 7 maart (VVD: Wassenaar blijft Wassenaar! door Anouk van Eekelen) Hoezeer ik de door de VVD fractie gestelde voorwaarden ook deel, het huidige B&W voorstel gaat over méér dan ambtelijke samenwerking (waar u het over heeft), namelijk over een ambtelijke fusie tussen Wassenaar en Voorschoten. Tegen goed doordachte gemeentelijke samenwerking kan geen weldenkend mens zijn. Tegen een slecht onderbouwd ambtelijk fusievoorstel wel. Een samenwerking kun je aanpassen of beëindigen, maar fusie niet of nauwelijks. U stelt de zaak dus anders voor dan die is. Het verschil lijkt niet groot, maar is dat wel. Een (ambtelijke) fusie heeft andere, verstrekkender gevolgen. Goede communicatie is belangrijk en je dient er de burgers bij te betrekken. Daar heeft het tot op heden nogal aan geschort. Ik wil liever niet twijfelen aan de goede bedoelingen van de huidige VVD fractie en gebruik het woord ‘onwaarheid’ bewust niet. Maar voor de inwoners van Wassenaar moet het verschil tussen samenwerken en fuseren -met wie en over wat dan ook- duidelijk zijn. Maar over twee jaar is er een nieuwe VVD fractie en een ander coalitie-accoord. Als ik lees wat (prominente…?) Wassenaarse VVD-ers (o.a. Ooms, Eenhoorn en Aptroot) nu al zeggen over de toekomst, dan wijst dat op termijn op een gemeentelijke fusie, eerst met Voorschoten en vervolgens met Leidschendam-Voorburg. Dan blijft er getalsmatig (20%) van Wassenaar niks meer over, evenmin als van uw huidige, heldere voorwaarden. Peter Ten Arve (een gelijkgestemde andersdenkende)

keer kwesties uit het verleden weer boven komen en als Sinterklaas de burgemeester daar dan op ludieke wijze mee plaagt, dan zou ik die man ook een raadhuisverbod opleggen. Ook ik zou dan hebben gezegd dat dit verbod te maken heeft met eerder gedane vrouwonvriendelijke uitspraken van de goedheiligman. Dat mag namelijk niet. Behalve dan wanneer het slachtoffer een overgelopen D66 raadslid is. Stan Snelleman

De redactie ziet brieven van lezers met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor deze in te korten, taalkundig aan te passen of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven moeten voorzien zijn van naam, adres en telefoonnummer en worden alleen geplaatst onder naam. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Raad hamert op belang Wassenaars maatwerk bij uitvoering gewijzigde Wet Werk en Bijstand Het vergde enige overredingskracht maar uiteindelijk toonde VVD-wethouder Marc van Dijk (Sociale Zaken en Financiën) zich maandagavond bereid om aan de stukken over de wijzigingen in de plaatselijke regelgeving die de gewijzigde Wet Werk en Bijstand (WWB) een passage toe te voegen, dat er ‘in schrijnende gevallen’ ruimte is om betrokkenen tegemoet te komen. Ex-wethouder Pim van de Locht wilde ruimte houden voor een motie. Wethouder Van Dijk hield de boot eerst af met de constatering dat de WWB als geheel later dit jaar nog uitvoerig aan de orde komt en vervolgens toonde hij zich bereid met het ministerie te overleggen.’Ik zou niet weten hoe ik het zou moeten vastleggen’, pruttelde Van Dijk tegen, maar daar nam uitgerekend zijn fractiegenote Liz Schaefer geen genoegen mee. Haar argument dat het ‘voor de communicatie’ beter zou zijn om toch iets vast te leggen deed Van Dijk overstag gaan. door Jos Knijnenburg De wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand zijn reeds op 1 januari in zo ongeveer sneltreinvaart ingevoerd, maar de echte gevolgen zullen vermoedelijk pas vanaf 1 juli zichtbaar worden omdat er voor op 1 januari bestaande gevallen een overgangstermijn geldt. De aanpassingen door de nieuwe WWB in enkele plaatselijke verordeningen waarover de raad sprak zijn puur technisch en een direct gevolg van een aantal wetswijzigingen. Pim van de Locht (PvdA en GroenLinks) deed een klemmend beroep op het col-

Wethouder Van Dijk: ‘Uitkeringsgerechtigden willen graag weer aan het werk’ Onlangs publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) haar landelijk onderzoek. Hieruit blijkt dat de helft van alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, zich niet verplicht voelt een baan te zoeken. Marc van Dijk, wethouder sociale zaken en financiën, herkent dit beeld niet voor Wassenaar. De wethouder reageert hierbij op de door de VVD-fractie gestelWethouder Van Dijk. de vragen. ,,Het uitgangspunt bij het bevorderen van uitstroom uit de uitkering is voor ons het voeren van een actief beleid met individueel maatwerk. In overleg met de cliënt wordt door de consulent bepaald wat voor een individuele cliënt de snelste weg is naar een duurzame uitstroom,” aldus de wethouder. ,,Motivatie en eigen inzet zijn daarbij sleutelfac-

In ons dorp deugt werkelijk niets Alle bijdragen voor ‘Het Bordes’ en reacties daarop worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor een bijdrage en reacties daarop te weigeren, in te korten of als ingezonden brief in de rubriek ‘Lezers Schrijven’ te plaatsen, zonder opgaaf van redenen. Een bijdrage mag maximaal 750 woorden tellen en iedere reactie maximaal 250 woorden. door Antoon Claassen fractievoorzitter GroenLinks Wassenaar gaat over de tong. Er is een borrelrel. En intimidatie. Kortom, in ons dorp deugt werkelijk niets. Vindt Patrick Buch. Argumenten? Ho maar. Of het zou de ambtswoning van onze burgemeester moeten zijn – Buch wrijft hem dat aan. Al heeft de gemeenteraad de burgemeester gevraagd er zijn intrek in te nemen. Aan Buch is het niet besteed. Hij stelt vast dat alles fout gaat sinds Jan Hoekema burgemeester is. Dat is hij vijf jaar. Wat is er afgelopen vijf jaar gebeurd? Wethouder Fred Sanders opende zaterdag de fair trade winkelroute in de mooiste bibliotheek van Nederland – ai, wij hebben de mooiste bibliotheek. Ja, gebouwd in de periode-Hoekema. Jammer. Ons dorp is binnenkort zelfs fair

trade gemeente – een millenniumgemeente zijn we al. Op initiatief van burgemeester Hoekema. Ook jammer, want in ons dorp deugt werkelijk niets. Goed, een ander onderwerp. Nog maar amper een jaar geleden zat een groot deel van de Van Zuijlen van Nijeveltstraat midden in de rotzooi. Een opgebroken weg, nauwelijks begaanbare fietspadden. Dikke ellende. Zo mag ik het horen – ’t klopt dus dat er in ons dorp werkelijk niets deugt. We moeten dan wel over het hoofd zien dat we na die rotmaanden drie prachtige doorgaande wegen hebben. Voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Ik houd vol: in ons dorp deugt werkelijk niets. Want de gemeente heeft vergane glorie afgebroken en een spiksplinternieuw Sterrenbad gebouwd aan de even zo mooie Generaal Winkelmanlaan. Binnenkort hebben we op de plek van het oude zwembad een aantal nieuwe woningen én een medisch centrum voor huisartsen en een apotheker. In die huizen gaan tijdelijk een aantal ouderen van de Ridderhof wonen waarna de Ridderhof plaats maakt voor nieuwbouw, de bewoners terugkeren en de huizen op deze A-locatie vrij komen voor definitieve bewoning. Oh, ja op de kop van de haven staat sinds een goed jaar een spic en span gezins-

lege ‘de grenzen van de beleidsvrijheid op te zoeken’. Volgens hem nodig om ‘de perverse effecten voor de burgers te verzachten’. Hij vreesde dat een al te letterlijke toepassingen van de gewijzigde wet de klok terug zou zetten naar de tijd van de bedeling. Hij noemde een aantal nadelen die aansluiten bij hetgeen eerder al in deze krant heeft gestaan. Een jonge statushouder die als asielzoeker geconfronteerd wordt met een zoektijd van 4 weken en dan dus geen geld krijgt. Meerderjarige kinderen die een baan vinden en moeten gaan verhuizen omdat anders de uitkering van andere leden van het huishouden gevaar lopen. WWW had bij monde van Dorine Nieuwzwaag vooral veel vragen over ondermeer het aantal mensen dat in Wassenaar met de gewijzigde WWB wordt geconfronteerd. D66 onderschreef het pleidooi van Pim van de Locht om de grenzen van de eigen beleidsvrijheid te zoen ‘en wellicht verleggen’. Wethouder Van Dijk liet een beleidsmedewerker aan het woord die mededeelde dat er in Wassenaar momenteel ongeveer ‘235 bijstandspartijen’ zijn en geschat wordt dat circa 100 daarvan met de gevolgen van de gewijzigde WWB zullen worden geconfronteerd. Het kan gaan om een verlaging van de uitkering. Het kan in het ergste geval het verlies van het recht op een uitkering betekenen. De exacte gevolgen worden op dit moment onderzocht en in kaart gebracht. Van Dijk noemde bij herhaling dat hij de middag ervoor met de staatssecretaris had gesproken. Het ministerie wil graag concrete voorbeelden horen van schrijnende gevallen. Het voorbeeld van de asielzoeker die eerst 4 weken naar een baan moet gaan zoeken blijkt inmiddels achterhaald want dat wordt landelijk gecorrigeerd.

vervangend tehuis. Inderdaad, op een prachtige plek en voor mensen die het zonder begeleiding net niet redden. Een tehuis bovendien dat aan alle moderne eisen voldoet. Nog niet zo lang geleden is ook een blok huizen voor begeleid wonen palend aan onze kinderboerderij geopend. Eh, dus het chique Wassenaar, waar werkelijk niets deugt, heeft een kinderboerderij? Naast de Amerikaanse school hebben we twee prachtig vernieuwbouwde middelbare scholen (op een bevolking van 25.000 inwoners – welke gemeente doet ons dat na?), goed geoutilleerde basisscholen en een eigen schooladviesdienst. In het Johannahuis, een monumentaal pand aan de Schouwweg, komen na jaren van leegstand mooie appartementen met een ruim uitzicht op het groen. En aan de Hofcampweg staat een nieuw gezondheidscentrum in de steigers. Bijna een compleet ziekenhuis zonder eigen bedden, maar met nieuwe appartementen en een ondergrondseparkeergarage. Dus, er is nog een sprankje hoop voor ons dorp. Nou, eh. Ja, als je goed kijkt, zie je hier en daar in ons dorp nog een verdwaalde boom en wat groen. Veel is het niet maar toch, dus noemen we ons dorp de groene long. We hebben onze duinen en Mijendel. Maar dan heb je het ook wel gehad.

toren tot succes en worden dan ook in hoge mate gestimuleerd. Wij merken dat de Wassenaarse cliënten voor het overgrote deel graag weer aan het werk willen gaan en hier ook inspanningen voor leveren. Wanneer er sprake is van voortdurende onwil of onvoldoende medewerking en inzet worden financiële sancties niet geschuwd.”

Het Bordes

Okay, ook onze polders en de Wilde Zee. Ons Paauwvijverconcert, een serie zondagmiddagconcerten op het Burchtplein en binnenkort weer ons jaarlijks popevenement op het kermisterrein. Toch blijft overeind staan dat in ons dorp werkelijk niets deugt. Zelfs ik moet dat ruiterlijk toegeven. Dus is er maar een oplossing: onze burgemeester moet weg. Anders hebben we straks een nieuw pand voor kinderopvang op het Blauw-Zwart terrein, in nauwe samenwerking met de voetbalclub, een nieuw onderkomen voor de SJW en voor we het weten, knapt de gemeente ook nog het versleten bedrijventerrein aan de Van Hallstraat op. En als we niet oppassen moet de voormalige Bellesteijnschool plaats maken voor nieuwbouwwoningen. Dat wil toch niemand, weg met onze burgemeester. Logisch, niet alles in ons dorp is rozengeur en maneschijn. Iedereen heeft zo z’n wensen. Prima. De naborrel was fout. Maar om nu te zeggen dat in ons dorp werkelijk niets deugt. Kom jongens en meisjes, laten we met beide benen op de grond blijven.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 14 MAART 2012

l i i e m a F

AANLEVEREN

SERVICE

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

Mail de tekst naar advertentie@dewassenaarder.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt met een overlijden, kunt u - 24 uur per dag contact met ons opnemen

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl info@dehorstenuitvaartverzorging.nl Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar

Een man een man, een woord een woord Zijn wil om te leven was sterk alleen de kracht was er niet meer Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen en trots op wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van PLMQOLHYHSDUWQHURQ]HÂżMQHYDGHUVFKRRQYDGHU opa, broer, zwager en oom

â&#x20AC;?Je kunt maar ĂŠĂŠn keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.â&#x20AC;?

Kees Toet Den Haag, 24 april 1930 Wassenaar, 9 maart 2012 Lydia de Bruijn Maryke en Hugo Joling Boudijn, Carlijn

Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken. tFFONPPJFOQFSTPPOMJKLBGTDIFJE tVCFQBBMU[FMGXBBSFOIPFVBGTDIFJEXJMUOFNFO tBBOEBDIUWPPSVXHFWPFMFOTFOXFOTFO tIFUBGTDIFJE[PSHWVMEJHFOMJFGEFWPMWPPSCFSFJE

Cees en Marinke Toet Hidde, Philine

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar)

Pauline en Juul Vredenbregt

uitvaart@geertjeponsteen.nl

Thorwald en Emmy Letzer Kiet, Evy

Postbus 48 2250 AA Voorschoten

Wassenaar - Voorschoten e.o.

www.geertjeponsteen.nl

0DU\VHHQ/XF*URO Danique, Thijme, Veerle

Acute Huisartsenzorg buiten kantooruren Buiten kantooruren (van 17.00 uur tot 8.00 uur) wordt de acute huisartsenzorg gecoĂśrdineerd via het call-centrum van de doktersdienst: 070 3469669. Buiten kantooruren: iedere dag tussen 17.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s avonds en 8.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s moregns; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen wordt de acute huisartsenzorg gecoŃ&#x2122;rdineerd via het call-center van de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): 070-3469669. Route-beschrijving huisartsenposten en werkwijze SMASH via www. smashaaglanden.nl. Gezondheidscentrum Wassenaar Spreekuren van de medisch specialisten van Bronovo Ziekenhuis, huisartsen en diverse andere zorgverleners. Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en bereikbaar op nummer 070-5127200. Voor meer informatie over alle spreekuren en tijden: zie www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar PatriciaHŃ&#x2122;cker& Martin Witsmeer, Verloskundigen. Voor afspraken en beschikbare weekenddiensten: tel. 070-5142594.

HAESEBROECK PARTICULIERE THUISZORG BV Kerkstraat 69, Wassenaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Telefoon 0705141833; 24 uur service: 06-12262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl <mailto:thuiszorg@ haesebroeck.nl. THUISZORG STICHTING PROFZORG - Openingstijden: 8.30 uur tot 16.30 uur. - Algemeen telefoonnummer voor thuiszorg en huishoudelijke zorg 071-5728028. - 24 uur bereikbaar voor noodgevallen. - Verpleegkundig spreekuur maandag 14-15 uur algemeen nummer of 06-41400171. - Vragen over zorg in natura, pgb, wmo of particuliere zorg 071-5728028. - Voor vragen over wachtlijst 071-5769794. Bezoekadres: Leidseweg 163, Voorschoten. www. profzorg.nl <http://www.profzorg.nl/> en info@ profzorg.nl Afd. Wassenaar van de Nationale Vereniging De Zonnebloem De Zonnebloem zorgt voor ontmoetingen tussen zieken, gehandicapten en vrijwilligers. secretaris: Paul Meltzer, tel.: 5117307 contactpersoon huisbezoek : mw. G. Meijer, tel. 5110236 HOSPICE WASSENAAR Telefoon: 070-5121130 www.hospicewassenaar.nl UVV AFD. WASSENAAR Telefoon: 5110676 of 5117420 BEREIKBAARHEID WIJKAGENTEN: Telefoon: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: Wijkagenten.Wassenaar@haaglanden.politie.nl

Valent RDB: voor zorg, welzijn en wonen afdeling Wassenaar Het adres voor: â&#x20AC;˘ Voedingsvoorlichting en Dieetadvise- ring: Hofcamp-weg 65, tel. 071-4093333. â&#x20AC;˘ Zorg voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tot 4 jaar: o.a. consultatiebureau voor babyâ&#x20AC;&#x2122;s en peuters en cursussen zwangerschapsgymnastiek: Hofcamp-weg 65, 2241 KE Wassenaar. â&#x20AC;˘ Gezondheid Service Meerzorg: biedt dienstverlening op het gebied van zorg, comfort en gezondheid aanvullend op de diensten van Valent RDB, bijvoorbeeld particuliere zorg, zorg aan cliĂŤnten met een persoonsgebonden budget, cursussen, services, kortingsregelingen en informatie: tel. 071-4093333. Meer informatie? Bel het centrale nummer 0714093333 of kijk op www.thuis-en-gezond.nl

SLACHTOFFERHULP POLITIE HAAGLANDEN AFDELING WASSENAAR Slachtofferhulp Politie Haaglanden afdeling Wassenaar maakt inmiddels deel uit van Slachtofferhulp Nederland (SHN), regio MiddenWest. Het regiokantoor is gevestigd aan de Dr. Lelykade 60a, 2583 CM Den Haag. Telefonische is het regiokantoor bereikbaar op nummer 0900 01 01 of 070 7890121. E-mail: regio.middenwest@slachtofferhulp.nl. W: www.slachtofferhulp.nl <http:// www.slachtofferhulp.nl> .

STICHTING BIJ-BUS: Vervoer van licht gehandicapten en ouderen met vervoersproblemen. Aanvragen voor busritten van maandag t/m vrijdag van 9.30-11.00 uur bij de meldpost, tel. 5177870.Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.00-10.00 uur.

MELDNUMMER DIERENNOODHULP & TOEZICHT OP DIERENWELZIJN Tel. 071-5216662 of mail kantoor@dbruijnland.nl

RECHTSHULP/ADVOCATEN Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Info: 0705141531 - spoed 06-53444683. KINDER- EN JONGERENTELEFOON: 071-5120611.

Wil en Joost Rommertz Lied Brummelkamp

Donderdag 15 maart is er van 19.00-20.00 uur JHOHJHQKHLGRPDIVFKHLGWHQHPHQYDQ.HHVLQKHW â&#x20AC;&#x153;Huys van Herinneringâ&#x20AC;?, Oostdorperweg 151, 2242 NJ, Wassenaar.

APOTHEEK: Op zaterdag is Apotheek Wassenaar-Zuid geoepnd van 10.00-12.00 uur en Apotheek Langstraat geopend van 9.30 tot 13.00 uur. Maandag t/m vrijdag zijn de apotheken geopend van 8.3017.30 uur. De Mediq Apotheek is op zaterdag geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten de normale openingsuren wordt de dienst waargenomen door de Dienstapotheek Bronovo, Bronovolaan 1c, telefoon 3246085. Deze apotheek is ook â&#x20AC;&#x2DC;s nachts geopend.

'HFUHPDWLH]DOSODDWVYLQGHQRSYULMGDJPDDUW RPXXULQFUHPDWRULXP5KLMQKRI Laan te Rhijnhof 4, 2332 HZ, Leiden. 1DDĂ&#x20AC;RRSLVHUJHOHJHQKHLGWRWFRQGROHUHQLQGH RQWYDQJNDPHUYDQKHWFUHPDWRULXP Correspondentieadres: Omen Uitvaartzorg, t.a.v. Familie Toet, Oostdorperweg 151, 2242 NJ Wassenaar.

NUTTIGE DIENSTEN telefoonnummers

VERVOER BIJ-BUS Werkdagen 9.30-11.00 uur. Tel.: 517.78.70. Rolstoelvervoer, Stichting Gehandicapten Wassenaar. Werkdagen van 10.00-12.00 uur, tel. 511.02.76. Infomaat, Lokaal Loket Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woning en vervoersvoorzieningen. Tel. 5118075. Ma. t/m vr. 9.00-14.00 uur OppasService (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.22.26 Boodschappenhulpdienst (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.75.76 Ouderen in Beweging (WOB). Telefoon: 5176975 Snelle zorginzet

ProfZorg thuiszorg Leidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl

Tafeltje Dek Je (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26.

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg AWBZ, PGB, WMO of particulier Inschrijven is gratis

Trefcentrum (WASTO). Tel.: 517.75.27. Parkinson bewegingsgroep. Telefoon 3462217.

071-5728028

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie.

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Florence Thuiszorg, Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 070 â&#x20AC;&#x201C; 7544055. Verpleeghuis Duinstede: Deijlerweg 208, 2241 AL Wassenaar, tel. 070-7543333. www. florence-zorg.nl. Thuiszorgwinkel Wassenaar: Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 070-7546060. Dagverzorging: voor meer informatie belt u de Thuiszorgwinkel, tel. 0707546060. Servicepakket: Gezondheidsservice: tel. 070-4131000 (werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur). Algemene informatie: www.florence-zorg.nl en info@florence-zorg.nl.

TANDARTS: Het inloopspreekuur tijdens de weekenddienst is komen te vervallen. De betrokken tandartsen hebben op hun antwoordapparaat een nummer ingesproken dat voor spoedeisende hulp gebeld kan worden.

Dienst praktijk ZON: Van 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK KWADRAAD: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 088 900 4000 (lokaal tarief). Dit telefoonnummer geldt ook voor spoedgevallen buiten kantooruren. Inloop- en telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 09.00-10.00 uur. RODE KRUIS afd. WASSENAAR Van Heeckerenstraat 2a, 2242 GX Wassenaar, tel. 5113992. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-13.00 uur. DIABETES De Telefonische Hulpdienst voor Diabeten is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar, voor hulpverlening en voorlichting via 0334725083. THUISZORGWINKEL WASSENAAR Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen, Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 0800-2887766 (gratis). Open: ma. t/m vr. van 9.0017.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. www. vegro.info STICHTING WELZIJN OUDEREN WASSENAAR (SWOW) Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5112226. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je en Open Eettafel, tel. 070-5112226. SeniorenAdviseur, tel. 070-5117576. INFOMAAT, LOKAAL LOKET Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5118075. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woningaanpassing en vervoersvoorzieningen. OPPASSERVICE SWOW Voor verzorgers van mensen met een handicap, ouderen en langdurig zieken. Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 5112226. STICHTING RONDOM MANTELZORG Stichting Rondom Mantelzorg biedt in Wassenaar en andere gemeenten advies en ondersteuning aan mensen die voor een ander zorgen zomdat diegene, vanwege handicap of ziekte, extra hulp nodig heeft. Tel. 079-7502380 van 9.00 uur en mail: info@ rondommantelzorg.nl Of bel de consulent, tel. 06-0657971063.

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST: SOS telefonische hulpdienst Sensoor. Voor een gesprek. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 09000767 of kijk op www.sensoor.nl http:www.sensoor.nl MULTIPLE SCLEROSE VERENIGING NEDERLAND MSVN Contactpersoon: Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435. BUREAU BEMIDDELING & MEDIATION Ook voor Wassenaar. Helpt bij oplossing van conflicten, bijvoorbeeld tussen buren. Diensten zijn gratiss. Meldt u zich telefonisch tussen 9.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 0800-0233222 of 24 uur per etmaal via www.Bemiddelingmediation.nl. DIERENAMBULANCE WASSENAAR 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772. Stichting â&#x20AC;&#x2DC;WOEDIâ&#x20AC;&#x2122; Wassenaarse Ouderen en Dieren voor opvang en verzorging van huisdieren van hulpbehoevende ouderen in noodgevallen. Info: 070-5117857; 0705112160. SPREEKUUR OPVOEDINGSONDERSTEUNING WASSENAAR Dit spreekuur is bedoeld voor ouders die vragen hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Er zijn geen wachtlijsten. Wekelijks wordt het spreekuur gehouden in raadhuis de Paauw in de ruimte van de Schooladviesdienst. Ouders kunnen afspreken via: 070-5118500.

KERKDIENSTEN PROT. GEMEENTE VAN WASSENAAR Zaterdag 18 maart 3e zondag van de 40-dagentijd Dorpskerk: 10.00 uur: ds. J.A.D. van der Boon, cantatedienst. Kievietkerk: 10.00 uur: ds. G.C. van de Kamp, Delft. Messiaskerk: 10.00 uur: ds. N.K. Mos. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 18 maart ds. W. Blomjous, Do. Aerdenhout. Trinity International Church invites you to join us for warm, Christ-centered fellowship. Sunday Service 10:00 a.m. (nursery provided), Christian Education 11.30 a.m. Menâ&#x20AC;&#x2122;s Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Youth, MOPS (Mothers of Pre-Schoolers) and Small Group Ministries; Gruttolaan 23, Leidschendam (one block north of the Leidschenhage Mall; behind St. Antoniushove Hospital) (070) 5178024 www.trrinitychurch.nl (http://www.trinitychurch. nl) The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip. The Hague: Ary van der Spuyweg 1. Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. THE NETHERLANDS UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP is an English speaking, liberal religious community which unites for regular worship and fellowship with programs of intellectual and spiritual growth. We offer warm support to newcomers and acquaint them with the wider community of European Unitarian Universalists. We meet on the first Sunday of the month (Sept. to June) at the Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam. (near Leidseplein). For further information, visit our website: www.nuuf.nl or call 015 369 2614. THE CHURCH OF ST JAMES A Christian community in the Anglican tradition. Find out about us at www.stjames.nl. Main Sunday service is at 10.30am in the British School Hall, Jan van Hooflaan 3, Voorschoten. People of all ages and back grounds are welcome at St James and we offer an extensive childrens and youth programme as well as many opportunities for adults to become involved, spiritually and socially. Minister: Revd Andrew Ison, 071-5613020, Youth Ministers: Brad and Marissa Kelderman, 071-5622333. Church office: Kon. Marinelaan 53, 2251 BA, Voorschoten. Tel 071-5611528 or e-mail: office@stjames.nl. CHURCH OF OUR SAVIOUR The English Speaking International Roman Catholic Church of The Hague: Weekend Eucharist at the church of Our Lady of Good Counsel, Bezuiden-houtseweg 157, on Saturdays at 19.30 and on Sundays at 10.00. Religious Education Programme and creche provided on Sundays. Weekday Eucharists at the Parish House, Ruychrocklaan 126, 2597 ES The Hague, on Mondays and Fridays at 09.30. Office hours 09.30-13.00 Mon. to Friday (excluding Wednesdays). Tel. 070-3280816, Fax: 070-3281486, E-mail: info@parish.nl, website: www.parish.nl. A warm welcome to all! Pastor: Fr Sjaak de Boer. UNIVERSEEL SOEFISME: Op de eerste en de derde zondag van de maand om 11.00 uur wordt een Universele Eredienst gehouden in de Universel Murad Hassil in Katwijk. De heer H.J. Witteveen spreekt op de 4e zondag over een aantal belangrijke aspecten uit de wereld-religies en het Soefisme. KERKGEBOUW â&#x20AC;&#x2DC;REHOBOTHâ&#x20AC;&#x2122; Anth. van Leeuwenhoekkade 36, 2251 JS Voorschoten Zondag 18 maart 9.30 uur: drs. Joh. Van Dam, Gouda. 16.30 uur: ds. D. Boers, Nieuw Beijerland. EVANGELIEGEMEENTE WASSENAAR Adelbert College, Deijlerweg 163. Zondag 18 maart, 10.30 uur: dhr. D. v.d. Schaaf.

www.dewassenaarder.nl Oplage 13.600 Uitgave van

Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25 Redactie Sonja van Gerven - tel.: 06-22855148 e-mail: redactie@dewassenaarder.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Wassenaarder Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Daily shop * Boekhandel De Kler * Boekhandel Bruna * C1000 * Slagerij Groeneveld * Openbare Bibliotheek

AMERICAN PROTESTANT CHURCH OF THE HAGUE Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague (on #22 bus line). Sunday morning worship schedule: 9:00 Đ Traditional Service; 10:00 Đ  Contemporary Praise Service; 11:30 Đ  Traditional Service with Choir. 10:00 Sunday School for all ages. Nursery available. Contact the Church Office, (070) 3244490 or office@apch.nl, Mon-Fri from 9:00-1:00 for latest information on Bible Studies, Missions, Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Fellowship and Youth Activities. Website: www.apch.nl <http://www.apch.nl/> . All are welcome in our â&#x20AC;&#x153;House of Prayer for all nations.â&#x20AC;? Rev. Tim Blackmon, senior pastor. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Parochie H. Augustinus St. Jozef, Parklaan 28 Zaterdag 17 maart, 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, cantor. Zondag 18 maart, 4e zondag van de 40-dagentijd, Laetare, 9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Magnificat Cantorij (greg./latijn). Maandag 19 maart, Hoogfeest H. Jozef, pastroon van de St. Jozefkerk, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Magnificat Cantorij. Dinsdag 20 maart,9.00 uur: Eucharistieviering. Donderdag 22 maart, 9.00 uur: Eucharistieviering. Vrijdag 23 maart, 19.30 uur: Oecumenische Vesperviering op weg naar Pasen. Parochie H. Augustinus De Goede Herder, Stoeplaan 4 Zaterdag 17 maart, 17.00 uur: Eucharistieviering vooravond van de 4e Zondag. Zondag 18 maart, 09.15 uur: Eucharistieviering voor Franstalige parochie. Zondag 18 maart, 11.00 uur: Eucharistieviering van de 4e Zondag 40-dagentijd. Vrijdag 23 maart, 09.00 uur: Eucharistieviering Mariakapel. Parochie H. Augustinus St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 Zaterdag 17 maart, 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Zondag 18 maart, 9.30 uur: Gezinsmis, voorstellen 1e communicanten. Woensdag 21 maart, 9.00 uur: Eucharistieviering.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 14 MAART 2012

NIEUWS

115 JAAR BINS MODE Opening nieuw modeseizoen wordt door Bins groots aangepakt door Loes Rietvelt Zaterdag is het precies 115 jaar geleden dat Abraham Bins een kleermakersbedrijf opende in Voorschoten. Inmiddels is de vierde generatie aan zet en is de onderneming van Tineke, Inge en Hans Bins gegroeid naar drie toonaangevende modezaken en een lingeriewinkel waar iedereen met gevoel voor mode en stijl heerlijk kan winkelen. Wassenaar – Tienduizend uitnodigingen zijn afgelopen week de deur uitgegaan naar alle vaste klanten van Bins Mode, een kleurige invitatie voor de presentatie van de nieuwe voorjaarscollectie en een open huis voor een kennismaking met de vernieuwde Bins Heren & Casual. Zaterdag is het jubileum met een maatwerkdag voor heren. Voordat een nieuwe collectie daadwerkelijk in de winkels hangt heeft het driemanschap Bins het nodige werk verricht. Nationale en internationale beurzen worden bezocht, trends gevolgd, internationale bladen beke ken en col) ins Pr e uw to’s: Bo lectieboeken Hans Bins. (Fo

samengesteld. Ieder familielid heeft daarbij een eigen specialiteit, Inge is de creatieve persoon en Tineke richt zich naast de inkoopactiviteiten voor dames en lingerie op de reclame en organisatie. Hans houdt zich niet alleen bezig met de in- en verkoop van herenmode, maar ook met het dagelijks aansturen van het bedrijf. Daar blijft het niet bij. Inge: “Eigenlijk zijn wij constant bezig met ons vak. Wij organiseren activiteiten zoals modeflitsen en proberen daarnaast ook dagelijks in de winkel aanwezig te zijn. Niet dat het nodig is want wij hebben professionele medewerkers welke al jaren voor ons werken, maar we vinden het prettig ook zelf contact te hebben met onze klanten. Een persoonlijke service die wij op afspraak bieden, is dat wij uit onze collectie een selectie samenstellen voor de desbetreffende klant. Dit wordt altijd erg gewaardeerd. Maatwerk leveren naar ieders wens, dat is onze kracht. Het kan allemaal wel leuk op een hangertje hangen, maar hoe gaan we het combineren en voor wie is het geschikt?” Is uw interesse gewekt, loop dan gewoon even binnen voor het maken van een afspraak.

Wereldwinkel: maak van Pasen een feest De Wereldwinkel heeft weer van alles uit de kast gehaald om van Pasen een feest te maken. Je vind er vanzelfsprekend allerlei traditionele paasartikelen, uiteraard in een exotisch jasje, maar ook bijzondere woonaccessoires om je huis in paassfeer te brengen. Om te beginnen is er een bijzonder assortiment paaseieren, gemaakt van beschilderd papier maché of van fraai gedecoreerd kissiisteen, maar ook eieren waaruit voor de verandering een dino te voorschijn komt. Chocolade eieren koop je gewoon bij de Wereldwinkel. Die zijn simpelweg divine. Goddelijke chocola. De grote chocolade eieren (in melk en puur) zijn gemaakt van de fijnste Ghanese cacao, romig en uiteraard Fairtrade. Ze zijn verpakt in een mooie doos versierd met traditionele West-Afrikaanse Adinkra symbolen. Kleine eitjes zijn er ook van Divine. De boeren die deze cacao verbouwen zijn voor 45% eigenaar van Divine en dat is uniek in

de wereld. Tony Chocolonely komt met chocolade eitjes, puur, melk en praliné, in een geschenkverpakking in de vorm van een echt mini eierdoosje. En geen ei zonder kip, dus ook de kippen ontbreken niet. Je vindt ze in allerlei uitvoeringen onder andere van scrap metaal uit Zimbabwe en handbeschilderde kippen als bloempot uit Mexico. Kies je toch maar liever voor een iets minder uitgesproken paasartikel dan wordt het wel een heel vrolijke Pasen met een grappige tulpenvaas, beroemd in de zeventiende eeuw en weer helemaal hot in 2012. De pottenbakkers van Mai Vietnamese Handicrafts gaven samen met de ontwerpers van Fair Trade Original de vaas een modern gezicht. En nog aparter zijn de vazen ontworpen door Piet Hein Eek die, samen met pottenbakkers uit Noord Vietnam, prachtige vormen en decoraties ontwierp. Kortom: met de Wereldwinkel maak je van Pasen een feest voor jezelf en bovendien voor de mensen die dit lekkers en fraais maken. Meer info: www.wereldwinkelwassenaar.nl.

Carnavalsvereniging De Deijlknotsen organiseert zaterdag en zondag opnieuw een grote snuffelmarkt in de eigen loods op het bedrijven terrein Maaldrift. Zaterdag is de snuffelmarkt geopend tussen 9.00 en 16.00 uur terwijl men zondag tussen 10.00 en 16.00 uur terecht kan. ‘Spullen met ervaring’ vormen de grote attractie in de loods van De Deijlknotsen. Crisis of geen crisis, bij de carnavalsvereniging is altijd een ruim aanbod van de meest uiteenlopende zaken voor aangename prijzen.

Mode voor 30-plusser Tineke: “Al jaren geleden hebben wij geconstateerd dat de markt voor twintigers niet past bij Bins Mode. Daarom richten wij ons op mode voor de vrouw van 30 jaar en ouder. Voor die leeftijdgroep hebben we echt veel in huis. Niet lang geleden kocht je per merk op kleur in. Vandaag gaat het om de juiste mix van merken en kleuren die onderling met elkaar combineerbaar zijn.” Vlot, sportief, origineel, elegant en trendy, geeft kort samengevat de collectie van Bins weer.

door Jos Knijnenburg

Het is weer goed alles onder één dak te hebben Onlangs heeft Bins Casual haar deuren aan de Luifelbaan gesloten en is deze winkel geïntegreerd met Bins Heren & Miss Bliss aan de Langstraat. Na de verbouwing is er naast de uitgebreide collectie pakken in meer dan 250 stoffen ook mode voor de vrije tijd. Hans: “Wij hebben met elkaar gemerkt dat de tijd rijp is om casual en business met elkaar samen te brengen. En ook bij Bins Heren & Casual bieden wij de persoonlijke service om op afspraak een collectie samen te stellen voor de klant.” Wassenaar mag trots zijn op Bins. Met haar inspirerende en nu vernieuwde etalages, modeshows, modedagen en verdere activiteiten zorgen Tineke, Inge en Hans ervoor dat de Langstraat een levendige winkelstraat blijft.

Inge Bins

Om al het schoons van Keukenhof in één dag te zien is een illusie. Keukenhof is elke dag anders. Wist u dat er zoveel soorten, vormen en kleuren bolbloemen bestaan? Al wandelend door het bloeiende voorjaarspark doet u ideeën op, vindt u trends en toepassingen voor uw eigen tuin. De wekelijks wisselende bloemenshows in de paviljoens zijn boeiend. Het Bloemenbos en de Lenteweide zijn verrassend en inspirerend. De inspiratietuinen, rondleidingen en fotografie workshops, de thema route Polen – Hart van Europa, de Easter Parade en de kunstwerken zijn de moeite waard om meerdere malen van te genieten. Een lente is niet compleet zonder geregelde bezoeken aan de mooiste bloemententoonstelling van Nederland. Keukenhof heeft een aantrekkelijke mogelijkheid om optimaal van het park te genieten. De Lentepas geeft gedurende de gehele openstel-

273

Historische Vereniging ”Oud Wassenaer” De afleveringen van deze rubriek zijn prachtig gebundeld in een schitterend boek. Het is te koop voor slechts 15 euro bij boekhandel De Kler, De Historische Vereniging en molen Windlust.

Tineke Bin

s

Een verkeersmaatje voor de kinderen

ling van 22 maart tot en met 20 mei 2012 toegang tot alle onderdelen van het bloemenpark van 32 ha inclusief de speciale evenementen. De kosten voor een lentepas zijn € 43,per persoon. Na 3 bezoeken (normale kosten: 3 x € 14,50 = € 43,50) heeft u de kosten er dus al uit en is elk volgend bezoek helemaal gratis. De aanschaf van een lentepas biedt meer voordelen. Zoals voordeel op een kop koffie, op een workshop fotografie en op het concert van Wibi

van Soerjadi. Voor de Keukenhof zijn de lentepashouders de ambassadeurs van het park. 60 dagen lang en elke dag is weer anders. Eindeloos genieten dus met de lentepas. De Lentepas is strikt persoonlijk en kan tegen contante betaling worden gekocht aan de kassa bij de Hoofdingang op 19, 20 en 21 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur. Indien u de pas niet persoonlijk kunt afhalen verzoekt de Keukenhof u om een pasfoto mee te geven.

Redouan is door naar lifeshow van The ultimate Dance Battle Geboren en getogen Wassenaarder Redouan Hergelink deed vorig jaar al mee met het RTL programma So You Can Think You Can Dance, waarbij hij bij de laatste 24 overgebleven topdansers hoorde en met deze 24 naar Cuba is geweest. Dit jaar heeft hij auditie gedaan bij het RTL programma The ultimate Dance Battle waarbij hij de persoonlijke favoriet van Dan Karaty was, en is op dit moment door naar de Live shows waarbij hij ingedeeld is in team Jaako. Het is de bedoeling dat Redouan door het Nederlands publiek beoordeeld gaat worden d.m.v. smsjes. Als op 15 april de live shows beginnen dan zorgen zijn ouders er voor dat de studio in Aalsmeer goed gevuld is met familie, vrienden, en fans van Redouan, die voornamelijk uit Wassenaar komen. Allemaal 15 april in de agenda zetten dus.

Word Vrijwilliger

Er schijnt iets met het heerlijke landgoed Duinrell op til

1928 Er schijnt iets met het heerlijke landgoed Duinrell op til. Het staat reeds eenige tijd ledig, want de laatste bewoners, baron en barones Van Pallandt, zijn beiden overleden; de eenige dochter is getrouwd en woont op een ander landgoed; de eenige zoon heeft zijn hart aan Eerde en de Ster verpand. [Eerde is een landgoed ten zuiden van Ommen en met de Ster wordt Krishnamurti bedoeld, de theosofische wereldleider. -cde-] Men kan dan ook zien, al kwam het aan het ongerepte der natuurpracht niet ten kwade, dat het oog des meesters ontbreekt. Van verwaarloozing is natuurlijk geen sprake, want de arbeiders en tuinlui, die reeds drie geslachten hebben meegemaakt, werken nog op het landgoed. Er zijn er van veertig en meer dienstjaren. Er leeft zorg in hun harten over de geruchten welke gaan, dat het landgoed te koop zou geboden zijn. Het plan zou zijn, het landgoed alsdan voor park te bestemmen. Dat zou zeker de beste oplossing zijn, daar het landgoed verscheidene boerderijen heeft. Het boerenbedrijf zou door kunnen gaan, terwijl het prachtige

Met de snuffelmarkt van komend weekeinde gaan De Deijlknotsen alweer het vierde seizoen in. De eerste snuffelmarkt werd in maart 2009 aan de Maaldrift gehouden. De carnavalsvereniging had daaraan voorafgaand openhartig op ondermeer de eigen website uit de doeken gedaan waarom wilde stoppen met de grote jaarlijkse rommelmarkt. Deze regionaal bekende happening, die in de loop der jaren verhuisde van de Luifelbaan via de Princehaven naar de sporthal, vereiste een gigantische voorbereiding en bovenal een zware fysieke inspanning van de vrijwilligers. Besloten werd om het allemaal wat kleinschaliger te houden. Niet éénmaal per jaar

alles uit de kast, maar drie keer per jaar. Op de eigen thuisbasis van de carnavalsvereniging zodat het vaak enorme aanbod van spullen niet eerst naar de sporthal hoeft te worden vervoerd. De loods van De Deijlknotsen is de afgelopen jaren steeds meer en beter ingericht voor de snuffelmarkten. Door net als op de grote rommelmarkt voorheen de goederen te sorteren en zoveel mogelijk goed uit te stallen, zijn in de verenigingsruimte een soort van winkeltjes ontstaan die het zoeken voor bezoekers veraangenamen. Wie om welke reden dan ook toe is aan een nieuwe inboedel, studenten en hun ouders kunnen hun hart op de snuffelmarkt ophalen, kan zich bij De Deijlknotsen voor weinig geld drie slagen in de rondte kopen. Maar natuurlijk biedt een snuffelmarkt altijd een rijk aanbod aan gouwen ouwen. Van boeken en geluidsdragers tot kunst en kitsch. De veiling met waardevolle stukken, die vroeger op de jaarlijkse rommelmarkten werd gehouden, bestaat niet meer. Wie op zoek is naar iets moois of waardevols mag zelf komend weekend gaan struinen. De toegang tot de snuffelmarkt op bedrijventerrein Maaldrift is zaterdag en zondag zoals altijd gratis. De loods kan met de auto worden bereikt via de westelijke parallelweg nabij de Maaldriftweg, fietsers kunnen de locatie bereiken via de achteringang van het terrein vanaf fietspad de Oude Trambaan.

Met de lentepas van Keukenhof begint de lente pas!

Actueel verleden

Wanneer we op dit moment aan Duinrell denken, denken we aan een attractiepark, waar per jaar beduidend meer dan 1 miljoen mensen op af komt. Uiteraard is ze dat van harte gegund en de middenstand van ons dorp vaart er wel bij. Dat was vroeger wel anders, gezien een tweetal berichten in Het Vaderland van jaren geleden.

Deijlknotsen beginnen komend weekend met snuffelmarkt aan het vierde seizoen

Een bezorgde vader Jeroen Schmal (zie foto) heeft op de Rozeveldlaan een zogeheten verkeersmaatje neergezet. Dit heeft hij gedaan omdat de meeste automobilisten op de Rozeveldlaan veel harder rijden dan de toegestane 30 km/uur. Omdat in deze buurt met de Bijdorpstraat, Eikensteinstraat en Rozeveldlaan heel veel kinderen wonen in dezelfde leeftijdsklasse, spelen deze kinderen graag samen. De ouders van deze kinderen zijn toch wel erg bezorgd dat een van hun kinderen iets overkomt in deze buurt vanwege de hoge snelheid van de automobilisten. Daarom het initiatief van Jeroen om het verkeersmaatje neer te zetten. De overige ouders gaan er voor zorgen dat er nog meer komen te staan, samen met andere hulpmiddelen, om te zorgen dat automobilisten langzamer gaan rijden en rekening houden met spelende kinderen. (Foto:Anton Overklift)

Oase in de Randstad gelegen aan het Valkenburgse Meer. Ook voor uw vergaderingen, feesten en partijen.

De Hollandse keuken, met een eigen twist

geboomte behouden kan blijven. Aan houtgewas en vooral aan duinpartij is Duinrell o.i. de meerdere van het bekende Rijksdorp. De gemeente Wassenaar zou een voorbeeldig werk doen, als ze dit zeldzame brok natuur voor het nageslacht redde.

1935 Naar wij vernemen heeft Graaf van Zuylen van Nijevelt besloten zijn landgoed Duinrell onder Wassenaar, groot 110 h.a., met ingang van Vrijdag 19 April voor bezichtiging van het publiek open te stellen. [Het gaat hier om Philips Jules Graaf van Zuylen van Nijevelt, die met een dochter van de hierboven genoemde baron Van Pallandt getrouwd was. -cde-] Dit landgoed is vermaard om zijn natuurschoon. Er is een prachtige parkaanleg met vijvers, men vindt er de mooist beboschte duinen van Zuid-Holland, waaronder het hoogste duin dezer provincie, met schitterend vergezicht. Ten gerieve van de bezoekers zal op het landgoed een theetuin worden ingericht, vlak bij den ingang van het hek aan den Katwijkscheweg. Voor de bezichtiging zijn dagkaarten verkrijgbaar à f 0.25 per persoon, jaarkaarten voor f 0.50 en gezinskaarten voor f 1.- ( maximaal 4 personen). Een bescheiden begin mag ik wel zeggen. Carl Doeke Eisma Info: Het Kerkehout 103, 2245XP Wassenaar. tel. 5178897, e-mail: nell.niphuis@planet.nl

* Coördinatoren Collecte en Collectanten (vacaturecode F 007 en F 008): Help! De Stichting ZOA Vluchtelingenzorg is voor de collecteweek eind maart (!) dringend op zoek naar organisatoren die deze collecte willen helpen organiseren en mensen die een paar uurtjes willen collecteren in hun wijk. Wie? * Maaltijdbezorger (vacaturecode C 001): Wil jij af en toe tussen de middag de Tafeltje Dek Je maaltijden bezorgen bij Wassenaarse ouderen? * Stervensbegeleider (vacaturecode H 009): Welke invoelende persoon kan en wil terminale patiënten, die

thuis willen sterven, helpen begeleiden in hun laatste levensfase? Opleiding en training voorzien. Meer weten over deze of een andere vacature in het vrijwilligerswerk? Ga langs bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar in de Van Heeckerenstraat 2. Bel 511 31 33 of stuur een email naar info@vrijwilligerscentralewassenaar.nl. Openingstijden ma t/m do 09.30-12 uur, do ook van 14-16 uur, vr van 09.30-11.30 uur. Kijk ook op www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl of vraag naar de vacaturemappen bij de bibliotheek of het gemeentekantoor.

Natuurlijk kunt u bij De Tender aan het Valkenburgse Meer ook terecht voor de klassieke Hollandse gerechten, maar heeft u de huisspecialiteiten wel eens geproefd? Zoals de Saté De Tender: met extra malse kipfilet door de speciale, eigen gemaakte marinade, en natuurlijk met huisgemaakte satésaus. Geserveerd op een groot vierkant bord, compleet met atjar, kroepoek, en andere oosterse heerlijkheden. Een andere huisspecialiteit is de Lamsossebucco: In een landstreek van Spanje wordt deze delicatesse bereid in grotten, wat aan het gerecht een heel bijzondere smaak geeft. Aan dit Zuid-Europese gerecht van lamsvlees van het bot wordt veel zorg besteed: het heeft ruim drie uur staan pruttelen voor het bij u op tafel staat. Niet alleen de huisspecialiteiten zijn bijzonder: ook de ambiance is dat: waar anders kunt u dineren in de sfeer van een klassieke treinreis? De Tender. Met voldoende ruimte voor feesten en partijen. Lekker eten met uitzicht op het water, met aandacht en zorg bereid, en met een méér dan goede prijs-kwaliteit verhouding. J. Pellenbargweg 2 - 2235 SP Valkenburg - Tel. 071-5721805 www.detender.nl


â&#x201A;Ź65,-

experts in autorecycling

INCLU LUXE C SIEF AT ARRAN ERINGGEMEN T

V k Verkoop van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

OP ZONDAG 1 APRIL A.S. ZAL HET OPERAGEZELSCHAP OPERA PER TUTTI EEN UNIEK ZONDAGMIDDAGCONCERT VERZORGEN IN CORPUS. De ontvangst is vanaf 15:30 uur. Het concert zal om 16:00 uur aanvangen en tot circa 17:00 uur duren. Na aďŹ&#x201A;oop van het concert verzorgt de cateraar Taat & de Regt, businesspartner van CORPUS, een uitgebreid cateringarrangement. De kosten voor deze muzikale zondagmiddag inclusief catering bedragen â&#x201A;Ź65,- per persoon. Wilt u aanwezig zijn op 1 april 2012? Vooraf reserveren is noodzakelijk. Bouw- en Aannemingsbedrijf

ANTIEKHANDEL

ALBERT FISCHER

Beijersbergen Wassenaar

Voorstraat 55a, Voorschoten tel. 071-5614544

â&#x20AC;˘ INKOOP EN VERKOOP â&#x20AC;˘ RESTAURATIE VAN ANTIEK

APK

,8 3 â&#x201A;Ź

CORPUS â&#x20AC;&#x2DC;reis door de mensâ&#x20AC;&#x2122; | Willem Einthovenstraat 1 | 2342 BH Oegstgeest

Alle bouwkundige werkzaamheden: vervangen van kozijnen - ramen deuren; verbouwen van keukens en badkamers; plaatsen van trappen en dakkapellen, metselen fijn timmerwerk.

â&#x20AC;˘ VERKOOP VAN GROEN BUREAULAKEN

Bij inlevering van deze bon:

Om u aan te melden kunt u contact opnemen met CORPUS via 071 - 7510200 of info@corpusexperience.nl. Kijk voor meer informatie op www.corpusexperience.nl/operapertutti

*

n all-i

Elke maand verrassende aanbiedingen!

Van Hallstraat 22 Tel. 5115075. Fax 5114063

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

â&#x153;&#x201A;

Weekendje weg in de Achterhoek?

AUTOSCHADE

FOCKE

maakt Uw auto weer als nieuw

â&#x2013; B â&#x2013;  Fâ&#x2013;  Oâ&#x2013;  Câ&#x2013;  Kâ&#x2013;  E Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

FOCWA schadeherstelbedrijf

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

www.autoschade-focke.nl

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf "MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL 5FM

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

Met de lentepas van Keukenhof begint de lente pas!

Keukenhof is elke dag anders

Met de lentepas van Keukenhof kunt u net zo vaak naar Keukenhof als u zĂŠlf wil. De kosten voor een lentepas zijn 3 43,- per persoon. Na 3 bezoeken (normale kosten: 3 x 3 14,50 = 3 43,50) heeft u de kosten er dus al uit en is elk volgend bezoek helemaal gratis!

Een wandeling door Keukenhof is een ware ontdekkingsreis. Wist u dat er zoveel soorten, vormen en kleuren bolbloemen bestaan? Al wandelend door het bloeiende voorjaarspark doet u de leukste ideeĂŤn op voor uw eigen tuin, terras of balkon. U vindt het allemaal in het park, bij onze bloemenshows en in de inspiratietuinen. Elke dag staan er nieuwe bloemen in bloei, elke week zijn er nieuwe bloemenshows en gedurende de 2 maanden van opening zijn er meer dan 100 evenementen.

De aanschaf van de Keukenhof Lentepas biedt veel meer voordelen. Zoals voordeel op een heerlijk kop koffie met appelgebak, op een fotografie workshop, en zelfs 10 euro voordeel op een exclusief concert van Wibi Soerjadi. Wij beschouwen de lentepashouder namelijk als belangrijke gast en ambassadeur van ons park. De lentepas geeft u van 22 maart tot en met 20 mei 2012 toegang tot alle onderdelen van Keukenhof, inclusief de speciale

Keukenhof maakt zich op voor een nieuwe lente. Meer dan zeven miljoen bloembollen zijn deze herfst geplant. Wachtend op de lente en op uw bewonderende blikken.

Het voordeel van de lentepas Komt u gedurende het seizoen regelmatig bij ons op bezoek? Dan is het heel voordelig een lentepas aan te schaffen.

Intens genieten doe je op Keukenhof!

Geniet van een ontspannen weekend midden in de mooie natuur van Almen Ons arrangement in Landhotel De Hoofdige Boer: Twee overnachtingen inclusief ontbijt. Twee 3-gangen dinerâ&#x20AC;&#x2122;s in ons restaurant. Bij ontvangst: koffie met krentewegge. Gratis fiets- en wandelroutes in de omgeving.

MA A A A R T EN NB AP 2 n IEDIN RIL â&#x201A;Ź 9 achte G!! 9,5 0p n .p.

Normale prijs â&#x201A;Ź 135,= per persoon. Nu aanbieding maart en april voor â&#x201A;Ź 99,50 per persoon!

www.dehoofdigeboer.nl Tel: +31(0)575 43 17 44

Onbeperkt genieten op Keukenhof

evenementen in die periode. 60 dagen lang en elke dag is weer anders. Eindeloos genieten dus met de lentepas!

Met uw lentepas staat u nooit in de rij Met een Lentepas van Keukenhof hoeft u niet te wachten bij de kassa. U kunt gelijk doorlopen naar de toegangscontroleur van Keukenhof. Met een vriendelijke glimlach wordt uw lentepas gescand en kunt u gaan genieten van het mooiste lentepark ter wereld.

Lentepas voorverkoop Op 19, 20 en 21 maart tussen 10.00 en 16.00 uur zijn er bij de hoofdingang kassaâ&#x20AC;&#x2122;s open om uw lentepas aan te schaffen. Tijdens de openingsperiode kunt u bij de kassa een lentepas aanschaffen. Ook kunt u op de website een bestelformulier invullen, of bel naar 0252 - 465 564, dan sturen wij u een bestelformulier toe.

Geopend van 22 maart tot en met 20 mei Kijk voor meer informatie op www.keukenhof.nl


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 14 MAART 2012

CULTUUR

Lezing over mythische verzetsman Peter Tazelaar die rol speelde in het verhaal Soldaat van Oranje De Historische Vereniging Oud Wassenaer organiseert vanavond 14 maart een lezing over de verzetsheld Peter Tazelaar (1929 – 1993) die tijdens de Tweede Wereldoorlog als vriend van Erik Hazelhoff Roelfzema een belangrijke inspiratiebron vormde voor diens boek ‘Soldaat van Oranje’. In het boek en de gelijknamige film, die momenteel avond aan avond in de vorm van een musical op voormalig vliegveld Valkenburg wordt gespeeld, speelt de figuur Peter Tazelaar als lid van de vriendengroep van de Soldaat een belangrijke rol in het verhaal, maar over de echte Peter Tazelaar was tot voor kort nauwelijks iets bekend. Victor Laurentius, die op bevrijdingsdag 5 mei 2009 een biografie over Peter Tazelaar publiceerde, liet Nederland kennismaken met de mythische verzetsheld die na de oorlog een teruggetrokken bestaan leidde. Vanavond komt Victor Laurentius in Wassenaar vertellen waarom Peter Tazelaar niet mag worden vergeten. door Jos Knijnenburg Het ongekende succes van de musical ‘Soldaat van Oranje’ in de Theaterhangaar op Valkenburg die al bijna anderhalf jaar elke avond voor meer dan duizend mensen wordt opgevoerd, maakt duidelijk hoe aansprekend het verhaal nog altijd is. Wassenaar heeft net de jaarlijkse herdenking van de landing in 1944 van Franse commando’s bij het Wassenaarseslag achter de rug. Enkele jaren daarvoor was Erik Hazelhoff Roelfzema met enkele companen een paar kilometers zuidelijker in Scheveningen vanuit Engeland aan wal gestapt. Peter Tazelaar was één van hen en die levensgevaarlijke missie vormde later voor Hazelhoff een inspiratiebron voor zijn beroemde verhaal. Tazelaar is ook één van de mensen die bij de vliegtuigtrap stond toen

koningin Wilhelmina terugkeerde op vaderlandse bodem. Net als de Soldaat ontving Peter Tazelaar de Militaire Willemsorde maar in tegenstelling tot Hazelhoff zou hij na de Tweede Wereldoorlog een teruggetrokken bestaan leiden. Victor Laurentius deed jarenlang onderzoek naar het leven van Peter Tazelaar en schreef het boek ‘De Grote Tazelaar, Ridder & Rebel’. De afgelopen jaren heeft de schrijver veelvuldig lezingen over Peter Tazelaar gegeven. Een man die als prominent onderdeel van het verhaal Soldaat van Oranje mede dankzij acteurs bekend werd, terwijl tegelijkertijd bijna niemand hem kende. Tazelaar was 20 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij stond bekend als iemand die in fracties van seconden beslissingen kon nemen. Hij slaagde er tijdens de oorlog in te ontsnappen, daar waar anderen de dood vonden. In tegenstelling tot Erik Hazelhoff Roelfzema en diens Wassenaarse vriend Chris Krediet die later vlieger werden, koos Tazelaar ervoor brandweerman in Londen te worden en later keerde hij terug naar het inlichtingenwerk en werkte ondermeer voor de CIA. Hij trouwde en scheidde vier keer en hield van een borrel. Peter Tazelaar had het begrip vrijheid hoog in het vaandel staan. Niemand had het recht om hem die vrijheid te ontnemen. Daar waar de in 2007 overleden Erik Hazelhoff Roelfzema dankzij zijn boeken, de film en talloze optredens in de media uitgroeide tot de bekendste verzetsheld van Nederland, koos zijn vriend Peter Tazelaar na de oorlog voor een bestaan in de luwte. Hij is nog wel op de set geweest tijdens de opnamen van de film ‘Soldaat van Oranje’. Het verhaal doet de ronde dat toen de film zijn Koninklijke première beleefde, Tazelaar nergens was te vinden. Hij zat om de hoek een borrel te drinken. Peter Tazelaar overleed in 1993. De lezing over Peter Tazelaar vindt vanavond om 20.00 uur plaats in het gebouw van de NPB aan de Lange Kerkdam 46.

Liefhebbers van Nut excursies in april snel boeken! Bij de eerstvolgende boeiende excursies die op do. 12 april en do. 26 april zullen plaatsvinden, naar resp. het Haarlemse Frans Hals Museum o.l.v. docente kunstgeschiedenis Lisette v.d. Krogt, om een toelichting en lunch in Wassenaar te krijgen en in de middag per bus naar de tentoonstelling ‘de Gouden Eeuw viert feest’ te gaan. Op 26 april gaat het Nut naar Hilversum naar het Museum voor Beeld en Geluid en ook om een live uitzending bij te wonen van omroep Max met na afloop een gezamenlijk diner in ’s Graveland. Bij beide excursies zijn nog een aantal plaatsen vrij.] Alle gegevens staan in het nieuw uitgekomen voorjaar/zomer boekje van het Nut dat aan de leden is toegezonden. Wilt u ook mee met

deze excursies en eventueel later ook inschrijven voor kaarten voor mooie concerten en theatervoorstellingen, wordt dan lid van het Nut en haal het programma c.q. inschrijfformulier/incassomachtiging op in de bibliotheek van Wassenaar bij het C.I.P. (cultuur informatie punt). Als u zorgt dat uw inschrijfgegevens tijdig worden bezorgd op het adres van dhr. B. Weizenbach, Vreeburglaan 24, dan kunt u ook nog mee met deze aantrekkelijke excursies. Indien uw gegevens tijdig verwerkt kunnen worden krijgt u het programmaboekje waarin alle evenementen voor het hele seizoen uitgebreid worden vermeld nog voor de aanvang van de eerste excursie thuisgestuurd met uw eventuele deelnamebevestiging. Voor nadere informatie over vrije plaatsen kunt u ook bellen: 071511 36 42.

Boekenweek in de bibliotheek De 77e Boekenweek vindt plaats van woensdag 14 t/m zaterdag 24 maart. Dit jaar is het thema Vriendschap in alle verschijningsvormen en heeft als bijbehorend motto: Vriendschap en andere ongemakken. De bibliotheek besteedt aandacht aan deze Boekenweek met een aantal bijzondere activiteiten. Schrijft u zich gedurende de Boekenweek in als lid van de bibliotheek, dan krijgt u het essay van Nico Dijkshoorn, Verder alles goed, cadeau. Hierin verkent Nico Dijkshoorn aan de hand van brieven en ansichtkaarten de chemie van vriendschap. De ‘lieve ik’ schrijft zittend aan een cafétafel in New York of vanuit een hotel in Dublin aan ‘beste jij’s’ thuis. Voor de vaste leden van de bibliotheek ligt het schrijversportret klaar: een korte krachtige beschrijvingen van het volledige oeuvre van Tom Lanoye, auteur van het boekenweekgeschenk dat u bij de boekhandel kunt krijgen.

In het schrijversportret zijn exclusieve foto’s van Tom Lanoye opgenomen en een prijsvraag waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Tijdens de Boekenweek vertoont Filmhuis Wassenaar 3 gerelateerde films (www.obvw.nl): Ma1 maart 14.30 u Thelma & Louise; Di 20 maart 14.00 u As good as it gets en Vrij 23 maart 14.30 u The Kite Runner. Ter afsluiting van de Boekenweek 2012 geeft Kader Abdolah op donderdag 22 maart in Bibliotheek Wassenaar een lezing over het thema vriendschap dat ook in zijn romans een belangrijke rol speelt. In deze Boekenweek ook bijzondere aandacht voor het poëziealbum: het vriendenboek bij uitstek. Immers: wat is er nu mooier dan via een gedicht te laten weten dat je om een vriend geeft?! Daarom is op Facebook een speciale pagina gemaakt waar iedereen zijn eigen poëziealbum kan maken, compleet met gedicht en poëzieplaatjes. De mooiste gedichten maken kans op mooie prijzen Meer informatie: kijk op www.boekenweek.nl.

Muziekvereniging Excelsior en ASH-muzikanten hebben elkaar op het theaterpodium gevonden Zondagmiddag vond het jaarlijkse gezamenlijke concert plaats van muziekvereniging Excelsior en leerlingen van de Amerikaanse School. De muzikale happening onder het motto ‘a celebration of community’ mag zich in een stijgende populariteit verheugen en er kan volgens Excelsior-voorzitter Bert Ooms dan ook worden gesproken van een nieuwe traditie, die zondag werd gesymboliseerd door het vastmaken van een nieuw medaillon met de concertdatum aan het oude blaasinstrument dat Excelsior de Amerikaanse School enige jaren geleden schonk en dat wordt gekoesterd in een vitrine bij de ingang van het theater. door Jos Knijnenburg

(Illustratie: Frans le Roux)

Brandweer in strips Zondag 25 maart wordt in raadhuis De Paauw de tentoonstelling ‘Brandweer in stripverhalen’ afgesloten met een kijkje achter de schermen. In de raadszaal is er vanaf 12.30 uur inloop en vertellen ontwerper, bouwer, brandweerken-

ner en de bedenker over de tentoonstelling. Om 14.00 uur tekent striptekenaar Frans le Roux op het bordes een oldtimer brandweerauto. Aanmelden en informatie: brandweermuseum@wassenaar.nl of 0629011009.

Informatieve film over Duin Horst & Weide om groen tussengebied bekendheid te geven Onlangs berichtte deze krant over de presentatie van het Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide (LOP) in kasteel Duivenvoorde. De gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg geven in het plan hun visie op het gemeenschappelijke open gebied dat een belangrijke bijdrage vormt om de Haagse en Leidse regio niet aan elkaar vast te laten groeien. Over dat gebied met een opeenvolging van landschappen tussen de kust en het Groene Hart is een film gemaakt. Met veel aandacht voor de vele natuur in het gebied, maar ook voor thema’s als recreatie, landbouw en de cultuurhistorie. door Jos Knijnenburg In de film over Duin Horst & Weide is ondermeer een gesprek te zien tussen de Voorschotense wethouder Freddy Blommers en de Wassenaarse oud-wethouder Adriënne Vriesendorp, thans voorzitter van de stichting Duivenvoorde. De film is te zien op de site voorschoten.nl/duinhorstenweide. Duin Horst & Weide zal de komende in Wassenaar wellicht een gevleugelde term worden, want de gemeenteraad zal zich als eerste van de drie betrokken plaatsen over het LOP gaan uitspreken en wel op 23 april. De gemeente Wassenaar experimenteert ondertussen steeds meer met bewegende beelden. De vergaderingen in de raadszaal in De Paauw kunnen dankzij een set camera’s via de site van de gemeente al langer in woord en beeld worden gevolgd. Wat opvalt is dat het geluid van de uitzendingen via het internet vaak beter is dan hetgeen in de raadszaal live is te beluisteren. Verder volgen de camera’s de microfoons die op dat moment openstaan. Wie zich dat niet realiseert komt niet in beeld. Over de kijkcijfers van de veelal ellenlange raadsvergaderingen is nog weinig bekend. Sinds kort beschikt de gemeente Wassenaar ook over een eigen You Tubekanaal als ondersteuning van

bepaalde boodschappen. Een van de items op het kanaal is de voorgenomen ambtelijke fusie tussen Wassenaar en Voorschoten. Het is de bedoeling om in de toekomst ook openbare optredens, voorlichtingsavonden e.d. op deze wijze in beeld te brengen. You Tube kon onlangs ook worden aangeklikt door de bezoekers van de gemeentelijke website die op de hoogte wilden blijven van de laatste berichten over beruchte nachtelijke nazit van wethouders, raadsleden en aanhang na de raadsvergadering van 13 februari. Een gebeurtenis die momenteel onderwerp is van een extern onderzoek, maar waarover velen in de pers al uitgebreid hun mening hebben geventileerd. Sommigen verslagen van direct betrokkenen kunnen de onderzoekers uitknippen en zo in hun rapport opnemen. Wie zonder computer of klikwerk op internet bewegende beelden van Wassenaar wil zien, kan natuurlijk ook dagelijks op TV West of Midvliet terecht. Laatstgenoemde is als officiele lokale zender van Wassenaar steeds vaker met de camera in het dorp te vinden. Zaterdagmiddag maakte Midvliet nog opnamen in de Wassenaarse bibliotheek en in de Langstraat en nog diezelfde avond was het gefilmde verslag op tv te zien. Nog niet halverwege de lopende raadsperiode opereren sommige politieke partijen in het dorp al alsof het campagnetijd is. De steeds grotere mogelijkheden om gebeurtenissen in bewegende beelden te vangen en te verspreiden vereisen straks andere vaardigheden.

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

iedereen verdient een morgen

Glady’s Latina Lypossage Strak in je vel? Negen van de tien vrouwen hebben last van cellulite. Dit is een teveel aan vet en vocht onder de huid. De oplossing is Lypossage. Een bijzondere massage om slanker te worden en het figuur een betere vorm te geven. Ontspanning? Door middel van een ontspanningsmassage krijgt overtollige en geblokkeerde energie weer de kans om te gaan stromen. Ontspanningsmassage zorgt voor een moment van rust en aandacht. Herstellen? Welke sport je ook beoefent, de spieren worden veelal maximaal belast en zorg (voorzorg en nazorg) voor deze bewegingsonderdelen is van groot belang! Een sportmassage helpt het lichaam de afvalstoffen te verwijderen en herstelt de spieren. Alleen voor dames!

Wilt u meer informatie over de behandelingen, neem dan contact op met Gladys, 06

10817027

Het gezamenlijke concert van Excelsior en leerlingen van de Amerikaanse School, verenigd in de High School Concert Band en de 8th Grade Band, is meer dan een muzikale voorstelling. Het slaat een brug tussen de vele expats die in Wassenaar wonen en de Wassenaarders. Het weerspiegelde zich in een goed gevulde theaterzaal waarbij tijdens de finale, toen

Cultureel overleg Wassenaar

beide bands van de Amerikaanse School en Excelsior gezamenlijk op het podium speelden, datzelfde toneel bijna te klein bleek. Dirigent Jim Yarnell van de Amerikaanse School presenteerde vol trots een drietal musici uit zijn band die een dusdanig niveau hebben bereikt dat ze op een internationaal podium gaan optreden. Een succes dat mede is te danken aan het gezamenlijke optreden met Excelsior. Yarnell haalde ook een aantal studenten naar voren die aan de vooravond staan van hun eindexamen op het Amerikaanse School. Met spijt ziet hij ze vertrekken. De zesde uitvoering van het gezamenlijke concert van Excelsior en de leerlingen van de Amerikaanse School kende nog een verrassing. Halverwege de uitvoering mochten de zes leden van de Amerikaanse ritmesectie, die achteraan op het podium deels achter hun instrumentarium schuil gingen, een solostuk spelen. Een ongebruikelijk muzikaal onderdeel, dat duidelijk maakte waar de rock in de Amerikaanse bands vandaan komt. Exelsior stond op een grote poster in de foyer van de Amerikaanse School aangekondigd als ‘wind orchestra’. Blaasinstrumen-

ten vormden zondag ook bij de muzikanten van de Amerikaanse School de hoofdschotel. Het repertoire bestond niet uit overbekende hits, hoewel tijdens de afsluitende medley ‘Sweet Caroline’ van Neil Diamond wel erg prominent voorbij kwam. De vertolking van ‘The Lord of the Rings’ van Johan de Meij had een speciaal tintje omdat de componist van het stuk op de Amerikaanse School blaasinstrumenten doceerde. Het publiek bleek de etiquette van het concert snel op te pakken. Toen een driedelig stuk van Gustav Holst werd gespeeld met het nadrukkelijke verzoek om tussendoor niet te applaudiseren, bleef het tijdens de muzikale pauzes inderdaad doodstil in de zaal. Henk Oenema, de dirigent van Excelsior die beurtelings met Jim Yarnell de scepter zwaaide, blies tussentijds op zijn hoorn de nodige partijtjes mee. Het publiek werd alvast attent gemaakt op het volgende optreden van Excelsior in de Amerikaanse School. Op 28 april zal daar voor de 32e keer het Prinsenconcert worden gespeeld. Het optreden, in 1974 van start gegaan als Prinsessenconcert voor toen nog kroonprinses Beatrix, wordt voor de tweede maal in de Amerikaanse School gehouden.

evenementenagenda

15, 22, en 29 maart, Koorruïne avonden, ‘Bijbel exegese: opstanding’ door Bert Bos, universitair docent; Deodaat van der Boon, predikant Dorpskerk; Jilles de Klerk, predikant Kievietkerk. Aanvang 20.00 uur. Dorpskerk, Plein 3. Kosten € 7,50 incl.koffie en wijn. Reserveren bij Marianne Karman 070-5115705 (na 17.00 uur) of www.pkn-wassenaar.nl 18 maart, Messias Muziek Matinee, 14.30 uur TeaInn, 15.30 uur uitvoering Markus Passion van Heinrich Schütz door het kamerkoor Musica Sacra o.l.v. Hans Jansen. De Messiaskerk, Zijllaan 57. Toegang is vrij. 18 maart, Jazz Sociëteit Wassenaar van 15.00 tot 18.00 uur Deborah Carter Quartet. Toegang voor niet leden € 15,- Jazz Sociëteit ,Schoolstraat 6. Informatie op www.jazzsocieteitwassenaar.nl 18 maart, in de ochtenddienst van 10.00 tot 11.00 uur cantatedienst met Leids Cantate Consort o.l.v. Wouter Verhage Cantate BWV 150 van J.S. Bach ‘Nach dir, Herr verlanget mich’. Deodaat van der Boon, liturg - Rijk Jansen, orgel. In de Dorpskerk, Plein 3 18 maart, 19.00 uur Wassenaar Vocaliter in Candatedienst in Pieterskerk, Leiden o.l.v. Frank de Groot. Uitvoering Kandata BWV 182 ’Himmelskönig, sei willkommen’ van Johann Sebastian Bach. www.stichtingcantate.nl www.wassenaarvocaliter.nl 22 maart, lezing in het kader van de Boekenweek 2012 met als thema ‘Vriendschap’ door Kader Abdolah. Aanvang: 20.00 uur in de bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40 Toegang: € 12,50. Leden € 10,Reserveren gewenst: lezingen.wassenaar@obvw.nl of tel.: (070)-5113397 www.obvw.nl T/m 25 maart, tentoonstelling ‘Brandweer in stripverhalen’.Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Ageeth van den Oever, beelden; Annet Hiltemann, schilderijen. Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag 14.00 tot 17.00 uur. www.kunstgroepwassenaar.nl 29 maart, Joep Onderlinden met theatervoorstelling ‘Nat’. Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 18,- 65+/ CJP/K&O € 17,- . In de Warenar, Kerkstraat 75. www.warenar.nl 31 maart en 1 april, van 11.00 tot 17.00 uur open atelier bij kunstenares Ellen van Stokkum. Atelier Ellen, Charlottestraat 1. Voor meer informatie 0622221848 of info@atelierellen.nl www.atelierellen.nl 1 april, Hilbert Geerling met ‘Het allergeheimste goochelgeheim’. Aanvang: 14.30 uur. Toegang: € 10,- In de Warenar, Kerkstraat 75. www.warenar.nl 1 april, uitvoering Marcus Passie van Hans Boelee door het projectkoor o.l.v. Aad de Winter. Aanvang: 19.30 uur. In de Messiaskerk, Zijllaan 57. T/m 1 april, expositie Kerk en Kunst ‘Apocalyps’met werk van Jan Jonkergouw2. In de Messiaskerk, Zijllaan 57. Openingstijden: zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur en zondag van 11.00 tot 12.00 uur. T/m 22 april, expositie Gerda Edelaar in Hotel Buitengoed Hagenhorst, Oud Clingendaal 7 Meer informatie bij Marissa Wilmink: tel. (070)5121200 of mwilmink@hagenhorst.nl T/m 19 augustus, tentoonstelling ‘Heer Bommel en de brandweer’ in het Brandweermuseum, Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak via 0629011009 of brandweermuseum@ wassenaar.nl Deze agenda is ook beschikbaar via www.wassenaar. nl Zie voor uitgebreide informatie de Wassenaarder. Opgeven/wijzigen van gegevens voor de agenda per e-mail aan Lucie Heins, lucieheins@zonnet.nl

T/m 25 maart, tentoonstelling Galerie in de Molen: Ingrid Dingjan, schilderijen, tekeningen ‘martitiem’;

Vroege Bachcantate in de Dorpskerk Wassenaar - Zondag voert in de Dorpskerk het ‘Leids Cantate Consort’, onder leiding van Wouter Verhage, de Bachcantate ‘Nach dir, Herr verlanget mich’ (BWV150) uit in de ochtenddienst. Aanvang: 10.00 uur. Deze cantate is de eerste kerkcantate, die Bach componeerde, op een tekst uit psalm 25. Het is een Lutherse koraalcantate met veel koorzang en instrumentale gedeelten. Bach geeft in deze levendige en boeiende compositie een voorzet voor zijn latere, wat uitgebreidere cantates. Voorganger in deze dienst is dominee J.A.D. van der Boon en Rijk Jansen bespeelt het Hinsz-van Dam orgel.

Filmhuis Wassenaar woe 14 mrt 14.30 u Alvin & The Chipmunks 3 woe 14 mrt 20.00 u Tinker Tailor Soldier Spy vrij 16 mrt 20.00 u Les Bien-Aimés zat 17 mrt 20.00 u Tinker Tailor Soldier Spy zon 18 mrt 14.00 u Alvin & The Chipmunks 3 ma 19 mrt 14.30 u Thelma and Louise* ma 19 mrt 20.00 u Tinker Tailor Soldier Spy di 20 mrt 14.00 u As good as it gets*

woe 21 mrt 14.30 u Alvin & The Chipmunks 3 woe 21 mrt 20.00 u Les Bien-Aimés * Boekenweek-films Reserveren en meer informatie: E. filmwas.reserveren@obvw.nl T. 070-5113397 www.obvw.nl

Britse inlichtingendienst, wordt in het geheim de gepensioneerde veteraan George Smiley ingeschakeld. Met sterrencast: Gary Oldman, Colin Firth, John Hurt, Tom Hardy, Mark Strong, e.a. Een briljant schaakspel van verborgen agenda’s en het ongezegde. Genomineerd voor 3 Oscars.

Tinker Tailor Soldier Thelma & Louise Spy Thriller (2011) UK | regie: Tomas Alfredson | 127 min

As good as it gets The Kite Runner Ma 19 maart 14.30 u Di 20 maart 14.00 u Vrij 23 maart 14.30 u Naar het gelijknaTijdens de Boekenmige boek van John week vertonen ze 3 le Carré, waarin films, gerelateerd aan alles draait om een complex netwerk van het Boekenweekthema ‘Vriendschap & spionnen in de jaren ‘70. Wanneer ontdekt andere ongemakken’, wordt dat er een mo- in Filmhuis Wasgelijke mol aanwezig senaar voor een zeer aantrekkelijke prijs. is in de top van de


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 14 MAART 2012

NIEUWS

Braderierommelmarkt in verpleeghuis Duinstede Wassenaar - Zaterdag van 11.00 - 16.00 uur is er een Braderierommelmarkt in in Florence verpleeghuis Duinstede aan de Deylerweg 208. De Braderie staat gedeeltelijk in het teken van de themadagen ‘Landleven’ die van 17 tot en met 22 maart voor de bewoners worden georganiseerd. Zo zal imkerij De Drie Bijen met mooie producten aanwezig zijn. Er zijn workshops bloemschikken en sieraden maken te volgen. Verder staan er leuke kramen met oa. curiosa, aardewerk, kleding, leuke cadeautjes en nog veel meer. Er zijn leuke prijzen te winnen tijdens de loterij. Een groot deel van de opbrengst van deze dag komt ten goede aan de bewoners van Duinstede. Eveneens opent Duinstede zaterdag haar deuren tijdens de ‘Open Dag van de Zorg’. Hier krijgt u informatie over ons verpleeghuis. Er zijn rondleidingen en u kunt uw bloeddruk of bloedsuikers laten meten. Tevens kan er een kijkje genomen worden in de fysiotherapie-ruimte. Bent u geïnteresseerd in een opleiding binnen de zorg, bezoek dan het praktijklokaal. De opleiders staan klaar voor eventuele vragen.

i n d e ho o f dr o l

Voorgerecht

Fysiotherapeut Henk Karels:

KBO middag in Buurtcentrum Wassenaar - Maandag 19 maart is in het Buurtcentrum Oostdorp aan de Zonneveldweg weer een gezellige KBO middag. Ze gaan het deze keer over de veiligheid in en om uw huis hebben. Daarvoor hebben ze een brandweerman en een wijkagent uitgenodigd. Zij gaan u vertellen wat te doen om de brandveiligheid in uw huis te verbeteren en waar u op moet letten als er aangebeld wordt aan uw huis. Zoals u gewent bent beginnen ze om 13.30 uur met een kopje koffie of thee, met wat lekkers en starten ze met de verkoop van de loten. In de pauze krijgt u een drankje en dan doen ze een paar rondjes bingo, daarna trekken ze de loterij.

Voorjaarsmarkt in SWZ Sophieke Wassenaar - Dinsdag 27 maart van 10.00 – 15.00 uur is er weer een gezellige rommelmarkt in SWZ Sophieke aan de Van Zuylen van Nyeveltstraat. Misschien bent u al begonnen met het opruimen van de zolder. U kunt goede spullen die u kwijt wilt, bij de receptie van SWZ Sophieke afgeven in de week voor de markt. Omdat u nu weer wat ruimte heeft, is het vast de moeite waard om eens even langs de kramen te lopen. Wellicht zit er iets van uw gading bij. U kunt deze dag natuurlijk ook genieten van poffertjes, en allerlei andere lekkere dingen. Daarnaast kunt u uw geluk beproeven bij de voorjaarsloterij. Reden genoeg om even langs te komen.

(Koppel) klaverjasavond in Duinstede Wassenaar - Op vrijdag 23 maart wordt er een (koppel)klaverjas georganiseerd in Florence Duinstede. De avond begint om 19.30 en het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon. Deelnemers kunnen zich t/m 19 maart inschrijven bij de gastvrouw in het restaurant van Duinstede, Deylerweg 208. Aan het eind van de avond is er een loterij. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan de bewoners van Duinstede.

Carpaccio van eendenborst met koningskruid

Een leven vol pieken en dalen Toekomstige leerling Dinka Kidsschool.

Klaverjassen bij Run for Rio voor Dinka Kids Donderdagavond organiseerde de stichting Run for Rio wederom een klaverjasavond voor het goede doel. Er deden 40 zeer enthousiaste klaverjassers mee (er waren dus 10 speeltafels) en de opbrengst van deze avond was bestemd voor het bouwen van de Dinka Kids School in Arusha (Tanzania). Zoals altijd stelde Huize Willibrord haar grote zaal gratis ter beschikking. En zoals altijd waren ook de dames Abbenhuis en Knijnenburg als vrijwilligsters achter de bar aanwezig om alle deelnemers van een kopje koffie en een drankje te voorzien.

Voorjaarsmarkt in Huize Willibrord Wassenaar - Op woensdag 21 maart is er weer een gezellige voorjaarsmarkt, in SWZ Willibrord, Poortlaan 20 . U kunt allerlei dingen bekijken en kopen. Zoals bijvoorbeeld; groendecoraties, paasstukjes en voorjaarsplantjes, maar ook handwerken, kettingen en (paas)kaarten. Deze keer is ook zorg/kinderboerderij wassenaar van de partij! Natuurlijk kunt u allerlei lekkere dingen eten en drinken. En als klap op de vuurpijl, zijn er ook allerlei prijzen winnen bij de voorjaarsloterij! De markt begint om 10.00 uur en eindigt omstreeks 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Recept v/d week:

Daarnaast had een aantal particulieren en bedrijven er weer voor gezorgd dat er mooie prijzen te verdienen waren en dat de tafels voor de loterij zeer goed gevuld waren. De totale opbrengst van deze klaverjasavond bedroeg daardoor 539 euro en was mede te danken aan Elli Kortekaas die weer veel lootjes aan de man/vrouw wist te brengen.

Kimberly

Henk Karels. (Foto: Bouwe Prins) door Loes Rietvelt

Van boer tot fysiotherapeut

Wassenaar is een bijzonder dorp. Veel variatie in natuur, een uiteenlopende bebouwing en misschien wel het meest interessant: veel bijzondere inwoners, zowel jong als oud, die op diverse manieren een rol spelen in het dorpsleven. De Wassenaarder, de krant voor alle Wassenaarders, wil graag die bijzondere dorpsgenoten aan u voorstellen.

Oorspronkelijk heeft Henk na de HBS gekozen voor een toekomst in de landbouw. “Daar bleek ik toch niet geschikt voor te zijn. Voor het opzetten of overnemen van een boerderij is veel kapitaal nodig en dat had ik niet.” Een nieuwe beroepskeuze wordt gemaakt en met veel succes rondt hij de opleiding fysiotherapie af, waarna hij een praktijk begint in Wassenaar. “Al snel wordt het zo druk dat ik in het gezondheidscentrum veel personeel heb rondlopen.”

De ontvangst is nog maar net achter de rug of de 76-jarige Henk Karels geeft al een korte rondleiding door zijn huis. Een grote niet alledaagse woning onder meer gevuld met klokken, Tsjechische kasten, meerdere zitjes, boeken en een grote praktijkruimte. Dit is de plek waar hij al tientallen jaren zijn patiënten behandelt, maar ook waar zijn kinderen zijn opgegroeid en waar hij met zijn tweede echtgenote Tanne en zoon Victor een nog steeds hectisch leven heeft. Een bestaan dat is gevuld met het repareren van uurwerken, vogels bestuderen en tellen, bijeenkomsten bijwonen van de Rotary, behandelen van patiënten, herstellen van oude kasten en sporten.

In diezelfde tijd wordt de vrouw van Henk ernstig ziek en overlijdt. Hij blijft met drie kinderen achter. “Het huis werd zo verbouwd dat ik inpandig individueel mijn praktijk kon voortzetten. Zo kon ik kinderen en praktijk goed combineren. Dat heb ik jarenlang zo gedaan.”

Jaar verlof De kinderen zijn alle drie het huis uit als Henk Karels besluit voor een jaar te emigreren. “Ik moest mijn plannen uitstellen. Een grote brand breekt uit in mijn huis aan De Lus waarbij de bovenverdieping totaal afbrandt.” Het vertrek wordt uitgesteld. “Tijdens de opbouw woonde ik in een schuur achter in de tuin.”

Pas na de renovatie vertrekt Henk. Zijn praktijk wordt overgenomen door een net afgestudeerde vrouwelijke fysiotherapeut, Tanne.” Pas vijftien maanden na vertrek, Henk heeft ook nog aangemonsterd als matroos op de Eendracht, keert hij terug in de praktijk. De samenwerking met Tanne verloopt uitstekend. Ze blijken veel gezamenlijke liefhebberijen te hebben. Sporten is er één van. Er wordt gefietst, gezwommen en marathons worden gelopen. Het leeftijdverschil vormt hierbij geen enkel obstakel en doet dat nog steeds niet. Henk en Tanne zijn inmiddels al jaren samen getrouwd en hebben een zoon van vijftien. Een interview met de 76-jarige Henk Karels betekent dat hij niet alleen zijn eigen verhaal vertelt, maar ook wil hij weten wie er aan de andere kant van de tafel zit. En dat geeft meteen een indruk van zijn persoonlijkheid. Hij is iemand die graag met mensen praat, veel belangstelling toont in anderen en daarbij ook niet schroomt te vertellen over de schokkende ervaringen die hij zelf in zijn leven heeft meegemaakt en hoe hij deze heeft verwerkt.

Zondag 25 maart is er een speciale middag in de aula van de St.Jozefschool. Hier is om 15.00 uur een presentatie over het project van de Dinka Kids School door Kimberly Zandvliet. Zij is op dit moment in Wassenaar en kan dan uiteraard heel veel vertellen en laten zien over het project. De bouw gaat gestaag door en Eriq is volop bezig met de verschillende gebouwen. Het is zeker de moeite waard langs te komen en te luisteren naar het verloop van de bouw en het project. Prijswinnaars Alhoewel de gezelligheid ook ‘troef’ is bij de klaverjasavonden van Run for Rio, zijn er natuurlijk ook altijd prijswinnaars. Deze avond werd er wederom gekaart door individuele mensen en door koppels. Bij de koppels ging de eerste prijs naar het koppel Corel en Oudshoorn met maar liefst 5407 punten; als prijs voor dit gigantische puntenaantal een goed gevulde doos met verschillende artikelen, waaronder een fles wijn. De tweede prijs was voor het nieuwe koppel Vosse met 5129 punten. De poedelprijs ging naar de heren Wisse en de Vries. Bij de individuele kaarters ging de eerste prijs naar Nel Donker; zij haalde maar liefst 5150 punten. Tweede werd Ineke de Rooij met 5041 punten. De poedelprijs ging hier naar Janny Groenewegen met 3784 punten. De organisatie, het koekje, de kaas en de worst werden deze avond verzorgd door Annette v.d.Kooij.

Voorbereiden Allereerst het spek laten uitzweten, zonder boter of olie, in een pan op een matig vuur. Vervolgens het spek afblussen met ca. 400 cl. water en even door laten trekken. Hierna het spek uit de pan halen en bewaren voor later. Het bouquet garni aan het water toevoegen en dit ca. 15 minuten zacht laten doorkoken. Het verkregen vocht (=pekelbad) in een schaal doen. Pekelbad van 20 gram op 1 liter water voldoet ook Vervolgens legt u de eendenborsten ( met de vetlaag omhoog) in het nog warme pekelbad. Terwijl het pekelbad rustig afkoelt laat u de eendenborsten hier 1 uur in liggen. Daarna haalt u ze uit het pekelbad, droogt u ze goed af. Door dit pekelbad wordt het vlees heel zacht. Verwijder het vet. Doe de filets ongeveer 1 uur in de vriezer en zet de borden koud. Carpaccio Snijd de aangevroren eendenfilets in flinterdunne lengteplakjes .(U kunt ook kiezen om de poelier eenden-carpaccio te laten snijden) Leg ze plat op de werkbank. Kruid ze met gemalen peper,zout en bestrijk ze rijkelijk met olijfolie EV. Verdeel de gescheurde basilicum over de plakjes. Rol dan een plakje op, wikkel dat weer vervolgens in een tweede plakje zodat er uiteindelijk een dikkere rol ontstaat. Wikkel 3 van die rolletjes naast

elkaar in keukenfolie en laat ze opnieuw in de vriezer voor 60 minuten.

Vinaigrette ca. 4 dl Vermeng eerst de mosterd met de suiker, de citroensap en de azijn. Voeg met kleine beetjes de olijfolie en de hazelnootolie toe, terwijl u krachtig klopt met een garde. Meng de fijngesneden sjalotjes er door heen. Breng de vinaigrette op smaak met zout,peper en poedersuiker.

Salade bouquet Pluk en was de salade en “sla” ze droog. Bruneer de pijnboompitten in een droge reflon-koekenpan. Maak de salade aan met de vinaigrette en dresseer ze op de borden. Bestrooi de salade met de gebruneerde pijnboompitten. Presentatie Snij de rolletjes eendenfilet in flinterdunne schijfjes en leg ze dakpansgewijs rond de saladecompositie op de koude borden. Besneeuw het geheel met gemengde peperkorrels.

Ingredienten: 2 eendenborsten (m) 150 gr rookspek in grove stukken 1 bos basilicum 3 dl olijfolie eerste persing 0,5 ons frisee sla 0,5 ons notensla 0,5 ons eikensla 0,5 ons radicchio sla 16 roma tomaatjes klein 24 gram pijnboompitten Noten/citroenvinaigrette 1 eetl Dyon mosterd 0,5 eetl Poedersuiker

1 Sjalot gesnipperd 0,5 dl Sherry-azijn 1 dl Olijfolie EV 2 dl Hazelnootolie 1 Citroensap naar smaak Zout, Peper Receptuur: Kookatelier Wassenaar / Francesco Samen koken. Da’s leuk, lekker & leerzaam. Kom een keer bij een van de kookclubs proef koken: www.kookatelierwassenaar.nl Of bel Francesco 06 53370580

Uw favoriete recept in onze kookrubriek? Heeft u een leuk recept, dat u graag met anderen wil delen? Stuur het recept met uw naam dan op naar Francesco, liefst met een foto (minimaal 600 kB). Iedere maand plaatsen wij een van de inzendingen. Wij willen ook graag van u weten van u vindt van deze rubriek.Recept van de Week. Mail naar: redactie@dewassenaarder.nl

Verdere informatie

Lets Wassenaar

Wethouder De Greef: “De kern is goed nabuurschap” “Het moest er maar eens van komen”, zei Hanneke Pronk zaterdag bij de opening van Lets Wassenaar in het Van Polanen Centrum. De initiatiefnemer van Lets in Wassenaar, die al jaren lang is aangesloten bij het Leidse Letssysteem, benadrukte dat Lets niet alleen een ruilsysteem zonder geld is, maar dat het ook mensen dichter bij elkaar brengt omdat zij elkaar helpen.

vorm van nabuurschap is. In deze tijd van toenemende individualisering een pracht middel om mensen weer oog voor elkaar te laten krijgen. Dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste van het systeem. Een prachtig instituut. Ik hoop dat het gaat lukken en dat u ook volhoudt.” Na de opening gingen de initiatiefnemers in op vragen van de eerste bezoekers, onder wie GroenLinks-fractievoorzitter Antoon Claassen.

Lets staat voor local exchange trading systems: plaatselijk ruilhandelsystemen. De een bakt een taart die je bijvoorbeeld voor 10 lets over neemt en de ander maait het gazon bij een derde voor bijvoorbeeld 12 lets. Zo bouw je een evenwichtig syteem op waarin iedereen ‘betaaleenheden’( in Leiden is dit een sleutel) inlevert of ontvangt. Eenvoudig en mooi. Na initiatiefnemer Hanneke Pronk was het woord aan wethouder De Greef, die moest bekennen dat hij slechts een vaag idee had van Lets. “Laatst zag ik een documentaire op tv over Lets in Latijns-Amerika. In een wijk hielpen mensen elkaar, zonder dat er ook maar één peso aan te pas kwam. Ik vind dat vooral zo mooi, omdat het een moderne

Naast diensten, het reparen van een fiets of helpen met het invullen van een belastingformulier, kun je via Lets van alles aanbieden. Een broodrooster die je toch niet gebruikt of een bankstel dat eigenlijk niet goed in het interieur past. Samen overleg je wat de dienst of het product waard is, waarbij één uur werken, ongeacht welk werk, staat voor 15 lets. De lokale ruileconomie maakt van alles mogelijk. Deze middag ook betalen met baar geld. Iedereen kon voor € 5 liefst 6 sleutels, de Leidse betaaleenheid, kopen om vervolgens lekkere suikervrije jam aan te schaffen of een mooi sieraad en wie zin had in een lekkere kop koffie betaalde daar slechts 1 sleutel voor. De eerste bezoekers meldden zich aan en werden een jaar lang lid voor half

geld: € 6, kom daar nog eens om. Op het einde van de dag keek Hanneke Pronk terug op een geslaagde start van Lets Wassenaar, nu nog onder de vleugels van Leiden, met 8 nieuwe leden. Voor meer informatie kijkt u op www.letsleiden.nl of u neemt contact op met Hanneke Pronk, telefoon 0705114703.

Was u verhinderd om te komen en wilt u toch uw steentje bijdragen, dan kunt u uw donatie overmaken op hun bankrekening. Regelmatig wordt u dan door de stichting Run for Rio op de hoogte gehouden over de stand van zaken van de bouw van de Dinka Kids School. Ook verwijzen zij u graag naar de website (www.runforrio.com), waar u uitgebreide informatie kunt vinden over de projecten. Wilt u meer weten? Voor nadere informatie kunt u natuurlijk ook mailen of bellen: info@runforrio.com of John Schrader (secretaris), telefoon 070-5176236. Wilt u nog een gift overmaken, dan volgt hier het nummer: INGbanknr 193157.

Opening informatie- en servicepunt vernieuwing Pieter Maritzstraat e.o. Woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft de deuren van het informatie- en servicepunt aan de Pieter Maritzstraat e.o. geopend. Huidige bewoners en omwonenden zijn elke woensdag van harte welkom in de woning aan de Pieter Maritzstraat 25 die als tijdelijk informatiepunt is ingericht. Hier kunnen zij terecht met al hun vragen over de vernieuwing van de Pieter Maritzstraat e.o. Het tijdelijk informatiepunt is elke week op woensdag open van 14.00 tot 17.00 uur. Heeft u vragen over het informatiecentrum en het vernieuwingsproject? Neem dan contact op met St. Willibrordus via tel 070-5119335 of kijk op www.wbv-willibrordus.nl.

V.l.n.r. John en Jacqueline Akerboom, Roxanne, één van de jongeren uit de aanleunwoning en wethouder Fred Sanders.

In Wassenaar ‘Op kamers bij een pleeggezin’ van start Soms kunnen jongeren niet meer thuis wonen, maar redden ze het nog niet om op eigen benen te staan. Voor deze jongeren is Jeugdformaat een nieuwe vorm van hulpverlening gestart: op kamers bij een pleeggezin. Wethouder Fred Sanders opende de eerste ‘aanleunwoning voor jongeren’ bij de familie Akerboom in Wassenaar. In deze nieuwe hulpvorm biedt Jeugdformaat jongeren een veilige omgeving waar zij zich, gekoppeld aan een gezin, kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die in staat zijn ‘mee te doen’ in de maatschappij. Ze kunnen terugvallen op het pleeggezin en krijgen begeleiding van een coach bij het vinden van een opleiding, baan, woning en het opbouwen van een netwerk.

Oogje in het zeil John en Jacqueline Akerboom vormen het eerste pleeggezin dat deze vorm van hulp biedt. Ze zorgen al voor zes pleegkinderen en hebben er drie jongeren bij gekregen die bij hen op kamers wonen in een aanleunwoning. “Eigenlijk zijn wij goede buren van drie jongeren die zelfstandig wonen”, zegt Jacqueline Akerboom.

“Ze krijgen hulp van een coach kunnen altijd bij ons aankloppen als er iets is. We houden een oogje in het zeil.”

Meer hulp in een gezin Dit nieuwe zorgaanbod ‘op kamers bij een pleeggezin’ volgt uit de visie van Jeugdformaat. Jeugdformaat vindt het belangrijk zoveel mogelijk kinderen te helpen in, of in dit geval gekoppeld aan, een gezin omdat een gezinsvorm een betere garantie biedt op succesvolle deelname in de maatschappij. Voor meer informatie kijk op www.jeugdformaat.nl.

Jeugdformaat Stichting Jeugdformaat is de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in de regio Haaglanden. Jeugdformaat biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders die het op eigen kracht om welke reden dan ook even niet redden. Met circa 850 medewerkers, verspreid over 75 locaties, en meer dan 1.000 pleeggezinnen biedt Jeugdformaat hulp aan ruim 5.000 gezinnen per jaar. In de Jeugdformaat/ Jutters-Combinatie (JJC) biedt Jeugdformaat ook JeugdzorgPlus: (gesloten) opvang en intensieve behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 14 MAART 2012

NIEUWS

FSC-certificaat is ‘broer’ van fairtrade Drukkerij All-in, waar onder meer boeken, magazines, catalogi en handels- en familiedrukwerk worden vervaardigd, is één van de eerste drukkerijen in de regio die het FSC-keurmerk in de wacht heeft gesleept. De drukkerij is onderdeel van het bedrijf Verhagen aan de Ambachtsweg in Katwijk.Verhagen is ook uitgever van acht huis-aan-huis-bladen, waaronder deze krant en die in de Duin- en Bollenstreek, een abonneekrant en de Bloemenkrant, die allemaal ook op FSC-papier worden gedrukt. “Het gebruik van het FSC-keurmerk krijg je niet zomaar, het brengt extra werk met zich mee,” legt directeur Guido Verhagen uit. ,,Zo moet een aparte administratie van al het ingekochte en verwerkte FSC-papier worden bijgehouden. En worden we vanaf nu met regelmaat getoetst op alle strikte voorwaarden en regels die gelden bij het gebruik van FSCpapier. Niettemin zijn we er erg blij mee. Het onderstreept dat wij op een milieuvriendelijke wijze drukwerk produceren.” Wereldwijd zorgt het kappen van oerbossen nog altijd voor veel problemen. In Afrikaanse landen verdwijnen bijvoorbeeld op grote schaal hele regenwouden door alsmaar voortdurende illegale en verwoestende houtkap. Dieren sterven, de lokale bevolking blijft (letterlijk) berooid achter en de natuur in de omgeving raakt permanent ontwricht met alle gevolgen van dien. Het hout dat als grondstof voor FSC-papier dient, is gegarandeerd afkomstig uit verantwoord beheerde productiebossen, waarbij de formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen zijn gerespecteerd. Ook is gelet op sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen. Guido Verhagen: ,,Onze stroom was al groen, onze post en mailings versturen we CO2-neutraal, dus dit was een logische stap. Zo proberen wij onze bijdrage te leveren aan het minder belasten van het milieu. Ook onze klanten profiteren daarvan, omdat zij nu de mogelijkheid hebben op hun drukwerk het FSC-keurmerk te vermelden.”

Eerlijk Winkelen Route voert bewuste Wassenaarders langs winkels met fairtrade en/of biologische producten Af en toe gaat het in Wassenaar niet over onszelf, maar over de grote wijde wereld om ons heen. Wethouder Fred Sanders verwees zaterdagmiddag tijdens de presentatie van de Eerlijk Winkelen Route in de Openbare Bibliotheek met een kwinkslag naar de commotie rond de veelbesproken nachtelijke nazit in het raadhuis. De route voert langs 25 Wassenaarse winkels die fairtrade en/of biologische producten verkopen. Fairtrade staat voor eerlijke handel waarbij producenten een rechtvaardige prijs krijgen, er geen ruimte is voor discriminatie en kinderarbeid en waarbij wordt voldaan aan bepaalde milieueisen. Een voorbeeld zijn producten als hout en papier met het FSC-keurmerk, het Max Havelaar-keurmerk voor levensmiddelen als koffie, thee, groenten katoen, wijn en suiker en bloemen en planten met een FFP-label. door Jos Knijnenburg

Vorige maandag ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om als gemeente te trachten in 2013 het predicaat ‘Fairtrade gemeente’ te krijgen. Een volgens het college ‘eervolle titel’ die toe nu toe slechts behouden is aan 22 gemeenten. Wassenaar is al sinds 2007 een millenniumgemeente, waarmee zij aangeeft een bijdrage te willen leveren aan een aantal doelen die de wereld letterlijk en figuurlijk beter moeten maken. Onderwijs voor iedereen, gelijkwaardigheid van mensen, het halveren van extreme armoede of het beschermen van het milieu. Zomaar wat voorbeelden van millenniumdoelen op zich staan voor grote ambities en waar millenniumgemeenten een steentje aan hopen bij te dragen. Een belangrijk doel is ook het streven naar een eerlijke handel en daarop komt voor Wassenaar in 2012 en 2013 het accent te liggen. Eerlijke handel is handel in producten die een bijdrage leveren in de verbetering van

de leef- en werkomstandigheden van boeren, ambachtslieden en werknemers in ontwikkelingslanden. De Wassenaarse werkgroep Eerlijk Winkelen heeft ongeveer 180 winkels en bedrijven bezocht en hieruit kwam vorig jaar mei een voorlopige selectie van ondernemers met fairtrade producten en/of biologische producten in hun assortiment.

Eerlijk winkelen De folder ‘Eerlijk Winkelen in Wassenaar’ met de deelnemende bedrijven en winkeliers maakt duidelijk dat fairtrade nu al een veel breder begrip is dan veel consumenten zich realiseren. Natuurlijk wordt de al jaren zeer actieve Wereldwinkel in de Rijnsburgpassage vermeld, maar ook bij supermarkten als de C1000 en de Digros zijn producten verkrijgbaar die bijdragen aan een eerlijker wereldhandel. Dat geldt ook voor boek- en kantoorhandels als De Kler, Bruna en Jan Schuurman. Zelfs bij slijter Gall & Gall, bakker Van Maanen en Bins Mode zijn producten ver-

krijgbaar die een steentje bijdragen. Bloemenhuis Duivenvoorde verkoopt ‘fair flowers’ voorzien van het FFP-label. Eerlijk hout met FSC-keurmerk zit verwerkt in tuinmeubilair van de Flowerfarm, maar ook in vogelhuisjes die dierenspeciaalzaak F.J. van der Lely verkoopt. Duurzaam gevangen vis is te koop bij de Visspecialist, maar staat ook op het menu in Auberge De Kieviet.

Expositie De ambities van de gemeente om volgend jaar een fairtrade gemeente te worden en de zaterdag gelanceerde route langs winkeliers met eerlijke producten, wordt in de bibliotheek nog eens extra onder de aandacht gebracht met een kleine expositie. Daar zijn tal van voorbeelden te zien van producten die het begrip fairtrade een concrete inhoud geven. De winkeliers en bedrijven, die eerlijke producten verkopen, krijgen een ‘beeldmerk’ in de vorm van een affiche dat zaterdag werd gepresenteerd.

Maar pakt wél periodetitel

Blauw-Zwart speelt één helft goed De mannen van Roel den Hartog bleken in de wedstrijd tegen Woubrugge een geduchte tegenstander te hebben getroffen. Het werd uiteindelijk 3-1 en de UTS Van der Geest & UTS Abbink formatie behaalde daardoor de 1e periodetitel.

Rick Hoogenboom zelf die voor 2-0 zorgde. Het thuispubliek ging er dan ook eens goed voor zitten. Woubrugge kon er niets tegenover zetten en keeper Nathan Los moest dan ook lang wachten voor hij echt in actie hoefde te komen.

door Gerard Meijer

Het was na een half uur spelen dat, weer na een mooie actie, Rick Hoogenboom voor 3-0 zorgde. Met een assist en 2 doelpunten had hij een groot aandeel in de voorsprong in de eerste helft. Thomas Prins liep in de 40e minuut nog wel op tegen een gele kaart. Na rust een compleet andere wedstrijd. De Blauwen namen gas terug en

Vanaf de aftrap was het al raak; uit een mooie combinatie van Jasper van den Boer met Rick Hoogenboom was het Guy van Vliet die al binnen een minuut de 1-0 aantekende. Veel supporters hebben dan ook de 1e goal gemist. Nog geen 5 minuten later was het nu

gaven hiermee Woubrugge de kans beter in het spel te komen. Het was jammer want de wedstrijd verzandde in een rommelig potje voetbal. De Blauwen hanteerde hoofdzakelijk alleen de lange bal en de verzorgde opbouwen van de eerste helft was geheel verdwenen. In de tweede helft werden Jasper van den Boer en Diederik Heineken gewisseld voor Michael Thyssen en Sebastiaan Graafstal. Met nog een moment van gevaar van Michael Thyssen alleen voor de keeper van Woubrugge was het toch in de 80e minuut Mark Molleman van Woubrugge die nog de eindstand bepaalde op 3-1. Zaterdag is de uitwedstrijd tegen het Leidse UVS.

ZOEKT PER 1 JUNI

EEN MEDEWERKER KLANTENSERVICE VOOR 18 UREN PER WEEK. VOOR DE VESTIGING WASSENAAR.

In deze functie ben je aanspreekpunt voor bezoekers en collega’s en zorg je voor een klantgerichte dienstverlening. Je bent mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde activiteitenprogramma. Daarnaast zorg je voor een aantrekkelijke en actuele presentatie van de aanwezige materialen. Zo nodig kun je ingezet worden in de bibliotheek te Voorschoten. WIE ZOEKEN WIJ? Wij zoeken een zelfstandige en flexibele collega met een praktische en dienstverlenende instelling. Je bent representatief, sociaal ingesteld en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent gedreven om de bibliotheek verder te helpen ontwikkelen en actief te promoten in de lokale gemeenschap. Weekend- en avonddiensten maken deel uit van het rooster.

Wedstrijdzwemmers WZK boeken geweldige resultaten Na de Zuid-Hollandse Kampioenschappen van vorige week, was er afgelopen weekeinde alweer de vierde competitiewedstrijd van het seizoen, deze werd gezwommen in het vijfmei bad in Leiden. WZK zit dit jaar in een hele sterke pool en staat hier op een tijdelijke zesde plaats, Landelijke staat WZK rond de vijfentwintigste plaats en dat is van de tachtig deelnemende verenigingen een geweldig resultaat. Bij de Zuid-Hollandse Kampioenschappen in Dordrecht was WZK met vijf deelnemers vertegenwoordigd. Maaike Brown mocht uitkomen op de 100 vlinder, 200 wissel en de 100 vrije slag, zij wist mooie tijden op de klok te zetten. Isobel Maddock zwom de 100 vlinder en de 100 vrije slag waar zij een negende plaats veroverde. Megan Wainwright werd vijfde op de 100

vrij en zesde op de 200 wissel, Georgia Taylor veroverde een zesde plaats op de 100 vlinder en Michelle Bellekom wist op de 100 meter rugslag het zilver wist te bemachtigen. Bij de competitiewedstrijd waren er dit keer een heleboel 200 meters op het programma waardoor de wedstrijd vrij lang duurde. WZK startte vol goede moet met de 4x100 meter wisselslag estafette voor dames, Marina Welsh ging als eerste zwemster van start op de rugslag, wat haar gelijk een nieuw clubrecord op deze afstand opleverde. Na deze geweldige start zwom Helen Nie de schoolslag, Megan Wainwright de vlinder en Karin Simons de vrije slag. Een geweldige eerste plaats als resultaat. De jongens op de 4x50 vrije slag wisten hierna een tweede plaats te bemachtigen. Bij de individuele nummers waren er maar liefst zes gouden, acht zilveren en twaalf bronzen medailles in de wacht gesleept. Tevens waren er

door vele zwemmers geweldige persoonlijke records gezwommen. Zoals Molly Clark die negentien seconden van haar 200 wissel af wist te zwemmen en Fran Boersma die op dezelfde afstand vijftien seconden verbeterde. Jason Everard verbeterde tien seconden op de 200 vrij en wel vijftien op de 100 school. Maria Serrano Ruber verbeterde op deze afstanden tien en zes seconden. Oliver Wainwright zwom zijn 100 vrij dertien seconden sneller en Megan Wainwright verbeterde het clubrecord op de 100 wisselslag in een mooie tijd van 1.14.43. Dit is maar een kleine greep uit de vele goede prestaties. Als afsluiting was er een 4x50 wisselslag estafette en ook deze meisjes wisten de winst naar zicht toe te trekken. Het is even afwachten tot alle resultaten binnen zijn, maar WZK laat zeker van zich horen in dit competitiegeweld. Kijk voor alle uitslagen op www.wzk-wedstrijdzwemmen.nl.

Veel winnaars bij BCW-clubkampioenschappen Zaterdag stonden voor Badminton Club Wassenaar (BCW), gesponsord door Service Apotheek Langstraat, de jaarlijkse clubkampioenschappen weer op de agenda. Een leuke dag waar al de leden naar uitkijken. Ook dit jaar weer zijn er leuke, spannende, zenuwslopende, goede, maar ook uitputtende wedstrijden gespeeld. Alle deelnemers streden om de grote wisselbeker en prijzen. Clubkampioen van de mini’s is Mathew Donnelly geworden. Raymond van Vliet en Bente van Veen waren de beste bij de beginnende jeugd van de club. Maarten Konings en Svetlana Martimort hebben de wisselbeker bij de jeugd mee naar huis genomen en clubkampioen van de senioren zijn Marco van Leeuwen en Eveline Spring in ’t Veld. Wil je weten welke prijzen Ryan van Wijk, Melanie van Vliet, Nikki, Tom van Keppel, Nils Zuidhoek, Sanne Losekoot, Dylan van Wijk, Nova Timmermans, Rosanne Ronke, Maaike Westgeest, Guilliaume van Toer, Loesje Hooijkaas, Julliette Talakua, Anneloes van Steenstraten,

WAT BIEDEN WIJ? Een uitdagende functie in een moderne bibliotheek waarin de juiste persoon zich kan ontwikkelen en zijn of haar ideeën kwijt kan. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Openbare Bibliotheken. De bibliotheek in Wassenaar is een levendige instelling in het centrum van het dorp en biedt meer dan boeken uitlenen; er is een wekelijks filmprogramma en er worden veel culturele activiteiten georganiseerd. De bibliotheek is 48 uren per week geopend en is een actieve partner van veel plaatselijke organisaties. Bent je geïnteresseerd? Stuur dan een reactie per e-mail aan Rob Vellinga, dir., email: r.vellinga@obvw.nl. Voor nadere informatie kun je ook contact opnemen met Ingrid Strien, locatiemanager te Wassenaar, i.strien@obvw.nl

www.roest.tv

Groente en Fruit

Pieter van Vliet is op zoek naar een

FULLTIME MEDEWERKER

GW Roest BV is een regionaal opererend electronicabedrijf met vestigingen in Oegstgeest en Rijnsburg. Ons brede assortiment bestaat uit: wasautomaten, koelkasten, plasma en lcd tv’s , hi-fi apparatuur, klein-huishoudelijke apparatuur, computers, digitale foto- en videoapparaten, MP-3 spelers en nog veel meer. Belangrijk element van ons bedrijf is het begrip SERVICE. We hebben een eigen technische dienst met meer dan 10 medewerkers, die zowel aan huis als in het bedrijf opereren. Voor onze bezorgdienst zijn wij op zoek naar een:

Buitendienstmedewerker (fulltime)

(m/v)

voor op de markt Heeft u interesse, bel dan met 06-40812930 en vraag naar Pieter.

Groente en Fruit

Pieter van Vliet Wesley van de Krogt, Dennis Klaverveld, Remco de Rooij, Lida Keukenmeester, Carola Mooyman, Beate den Engelsman, Anita Knijnenburg, Vincent Moy, Romeo Talakua, Max Jetten, Joop Remmerswaal, Sanne Voog-

el, Pim van der Poel, Ellen Dompeling, Scarlet van der Kwaak, Monique Hilgeman, Mineke Kiel en Mark van den Akker in de wacht hebben gesleept? Neem dan een kijkje op www.bcwassenaar.nl.

Getuigen diefstal airbags gezocht

19-jarige beroofd van telefoon

In de straten Zuidwijklaan, Strandwal, Seringenlaan, Rodenburglaan, van Cranenburchlaan en Vinkenburglaan, zijn in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 maart airbags gestolen uit verschillende auto’s. De politie in Wassenaar ontving meerdere aangiften van gedupeerde autobezitters van voornamelijk duitse automerken. De recherche van Bureau Wassenaar sluit niet uit dat zich via internetaangifte of later op de dag nog meer gedupeerde autobezitters melden voor het doen van aangifte. De politie stelt een onderzoek in naar de inbraken. Via Twitter, Burgernet en reguliere media wordt getuigen verzocht zich te melden bij de politie in Wassenaar. Dit kan op nummer 0900-8844 of anoniem via meld misdaad anoniem op nummer 0800-7000. Ook voert de politie een buurtonderzoek uit om eventuele getuigen van deze inbraken te achterhalen. Als u getuige bent van een verdachte situatie bel dan direct 112. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u personen ziet die zich lang ophouden bij een auto of erg veel belangstelling tonen voor een auto. Of wanneer u ’s nachts buiten geluid hoort dat u niet kunt plaatsen. Vertrouwt u het niet: bel 112. Dit is een situatie waarbij elke seconde telt. In een heterdaadsituatie heeft de politie namelijk de grootste kans om een dader te pakken.

Een 19-jarige Hagenaar werd woensdag 7 maart om 21.30 uur op het fietspad tussen het Groenendaal (Wassenaar) en de Cees Laseurlaan (Den Haag) van zijn mobiele telefoon beroofd. De recherche onderzoekt de zaak en is daarbij op zoek naar getuigen. De Hagenaar reed op het fietspad toen hij vier personen zag staan. Zij dwongen de jongen te stoppen en hij werd geschopt en geslagen. Het slachtoffer moest zijn telefoon afgeven waarna de vier verdachten wegrenden in de richting van Wassenaar. De recherche zoekt getuigen. Van de verdachten, die vermoedelijk 18 -19 jaar oud zijn, een lengte hebben van 1.85 mtr en vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst zijn, is het signalement bekend. Verdachte 1: Jongen met kort zwart haar en in beide oren een diamanten sieraad. Hij droeg een donkere broek, donkere schoenen en een zwarte jas met een bontkraag. Op zijn hoofd droeg de jongen een zwart Nike baseballpet met een klep aan de voorzijde. Op de pet stond een zilverkleurig logo van Nike. Verdachte 2: Jongen met kort zwart opgeschoren haar. Hij droeg een donkere jas, donkere broek en donkere schoenen. Verdachten 3 en 4: Jongens met donkere kleding. Bent u getuige geweest van deze straatroof ? Bel 0900-8844. Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.

Sandtlaan 58, 2231 CD Rijnsburg

We zoeken een enthousiaste, vakbekwame en betrokken bezorger die allround is (of wil worden). Je bezorgt en installeert o.a. lcd tv’s (ook hang je ze vakkundig op), hi-fi sets, wasautomaten/drogers (die vaak omhoog moeten), koelkasten etc. etc. Lijkt het jou leuk om ons dynamisch team te komen versterken en ben je bereid je handen uit de mouwen te steken stuur dan sollicitatiebrief met c.v. naar Kees-Jan te Nijenhuis, Postbus 1160 2340 BD Oegstgeest of per mail naar: KJ@ROEST.TV

www.roest.tv

W

ITGOED

Gezocht:

een monteur

Bang & Olufsen Oegstgeest Lange Voort 11A 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

GW Roest BV Lange Voort 11F + G 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

+(<(5

%/2067(5*5266,67(1%9 Wij verkopen bloemen, planten en aanverwante artikelen in Zweden en Finland.

voor het onderhoud van witgoed.

Voor versterking van ons team zoeken wij een:

Voor 38 uur per week.

CHAUFFEUR/VERKOPER

Leeftijd vanaf 18 jaar t/m 30 jaar. In bezit van rijbewijs. Voor informatie kunt u contact opnemen met Kees Wolthaus

06-22461737

‡-HPRHW]HOIVWDQGLJNXQQHQYHUNRSHQ ‡,QKHWEH]LW]LMQYDQJURRWULMEHZLMVHQFKDXIIHXUVGLSORPD 9RRUPHHULQIRUPDWLHNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHW :YDQGHQ(LMNHO 7HOPRELHO (PDLODGUHVZLP#KH\HUVH


STUNT

het héle jaar 2012 Halve pagina De Wassenaarse krant

Dezelfde ruimte* in

Feesttarief

€ 250,-

€ 125,Uw voordeel € 125,-

Hele pagina De Wassenaarse krant

Dezelfde ruimte** in

Feesttarief

€ 400,-

€ 200,Uw voordeel € 200,-

* Het formaat van een halve pagina in De Wassenaarse Krant (Tabloid formaat) komt overeen met een kwart pagina in De Wassenaarder (Dagblad formaat) ** Het formaat van een hele pagina in De Wassenaarse Krant (Tabloid formaat) komt overeen met een halve pagina in De Wassenaarder (Dagblad formaat)

De bovenstaande tarieven zijn inclusief full colour, exclusief btw

Deze tarieven gelden voor ALLE ondernemers/bedrijven. Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u contact opnemen met Jose Koenrades Tel. 06-81411685 of jose.koenrades@uitgeverijverhagen.nl

WS_week_11_12  

Laat je zien op 19 maart om 19.30 uur in Gemeentehuis “de Paauw”, de publieke tribune is voor allen toegankelijk. D E BOVENSTE Weekblad voor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you