Page 1

Redactie: 06-22855148 • redactie@dewassenaarder.nl Advertenties: 071-4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl 58e JAARGANG No. 7

DEZE WEEK...

Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (071) 402 29 01 WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012

VERSCHIJNT WEKELIJKS

Auto over de kop

Vermiste Sabrine Bettioui is terecht

Dankzij de financiële crisis zijn voor sommige directeuren gouden tijden aangebroken. Door het aanbod van werkzoekenden stellen sommigen zelfs eisen die ze ter plekke verzinnen. De sollicitant moet slikken of stikken. Ik hoorde van een cateraar die tegenwoordig op zaterdag, de vrije dag van z’n chauffeur, niet alleen zijn auto laat wassen, maar ook die van zijn vrouw en dochter. En van de boekhouder. Toen de chauffeur voorzichtig informeerde of hij dan tenminste overuren mocht schrijven, toen keek zijn baas hem aan of hij gek was. En zei dat als het niet beviel het de man vrij stond om ontslag te nemen. De klok is door sommige lieden naar de tijd van Charles Dickens terug gezet.

De politie heeft zondag de sinds 20 januari vermiste Sabrine Bettioui (17) uit Wassenaar in een woning in de Rochussenstraat te Den Haag aangetroffen en meegenomen voor verhoor. De politie kwam dankzij tips haar verblijfplaats op het spoor. Drie bewoners van het pand verzetten zich toen de agenten het meisje wilden meenemen en werden aangehouden. Zij worden ervan verdacht het minderjarige meisje opzettelijk aan het ouderlijk gezag te hebben onttrokken en verzet bij

Ecologen trekken te velde rond tracés Rijnlandroute terwijl provincie studeert

Samantha Snabbel

Busje komt niet zo Wassenaar - Mede naar aanleiding van de ingezonden brieven in deze krant heeft de VVDfractie vragen gesteld of de aansluiting tussen de treinen, die in Voorschoten aankomen, op de vertrektijden van buslijn 44 naar Wassenaar, te wensen overlaat. Niemand vindt het prettig om een bus vlak voor zijn neus weg te zien rijden en daarna nog eens bijna een half uur te moeten wachten. VVD raadslid Ankie Erwich heeft er bij de wethouder op aangedrongen om in overleg met Veolia tot betere aansluittijden te komen.

Spaanse dwaas: 160 km in tunnel Wassenaar - Politieagenten hielden vrijdag kort na middernacht een 41-jarige Spaanse automoilist aan die wel heel erg hard reed. De man reed met een snelheid van rond de 160 km/u door de Hubertustunnel terwijl de maximum snelheid ter plaatse 50 km/u bedraagt. De snelle Spanjaard kreeg aan het bureau de keus voorgelegd; betalen of de auto inleveren. Hij koos uiteindelijk voor het eerste en betaalde 1000 euro boete. Hierna kon de man weer gaan.

Niks te zoeken? Dan wegwezen

Volgens verklaringen reed de bestuurder van deze auto zondagmiddag even voor zes uur met hoge snelheid op de Kokshoornlaan vanuit Wassenaar richting Katwijkseweg. Vlak voor de brug verloor hij de macht over het stuur, de auto werd gelanceerd, stuiterde op het ijs van maar liefst 2 sloten en kwam een heel eind verder in het weiland op de zijkant tot stilstand. De hulpdiensten hebben de bestuurder uit het wrak bevrijd. Met onbekend letsel is hij naar het ziekenhuis vervoerd. (Foto:Anton Overklift)

Veelbesproken voetbalkooi op terrein van Early Childhood center is van de baan Er komt geen voetbalkooi op het terrein rond boerderij Ter Weer waar een nieuw Early Childhood Center van de Amerikaanse School wordt gerealiseerd. De voetbalkooi, die op de plek van de inmiddels gesloopte skatebaan zou worden aangelegd, is geschrapt uit de plannen, zo bleek de start van de bouw die gistermiddag op de locatie werd gevierd. door Jos Knijnenburg Wassenaar - Van het hele miljoe-

nenproject was de geplande voetbalkooi op het terrein van het Early Childhood Center misschien wel het meest besproken onderdeel. De voetbakooi zou er moeten komen om de betrokkenheid van de Amerikaanse School bij de Wassenaarse gemeenschap te onderstrepen, zo werd eerder gesteld. De werkelijkheid lag wellicht toch iets pragmatischer. Het voorheen vrij toegankelijke terrein wordt straks particulier grondgebied van de Amerikaanse School. Die gaat het gehele complex voorzien van een flinke omheining en op dagen en uren, dat er

En nu, op naar de lente

Maandagavond heeft VVD-raadslid Bert Ooms na tien jaar afscheid genomen van de gemeenteraad. De voormalig lijsttrekker van de liberalen en oud-fractievoorzitter van de VVD, maakte medio december bekend zich als medicus meer te willen gaan focussen op zijn werkzaamheden met betrekking tot de bestrijding van kanker. Hij gaat zich de komende jaren inzetten voor de verdere ontwikkeling van een oncologisch centrum in MCH-Antoniushove in Leidschendam en de regionale kankerzorg. Zijn opvolger als fractievoorzitter Anouk van Eekelen sprak tijdens de raadsvergadering waarin Ooms werd uitgeluid van ‘een ontzettend goed doel’. Monique van Deursen – van Gool, de nummer 10 op de VVD-kandidatenlijst bij de laatste raadsverkiezingen, volgt Bert Ooms op als raadslid.

Vorige week werd er nog overal in Wassenaar volop geschaatst. Laurentine (l.) en Tristan (r.) deden dat op de vijver bij Kasteel de Wittenburg. Inmiddels is de dooi ingevallen en daarmee is het uit met de (ijs)pret. (foto:Anton Overklift)

door Jos Knijnenburg ‘Je laat het dorp goed achter’, sprak Anouk van Eekelen tot haar directe buurman Bert Ooms. Er is in

Back to the Sixties met de Deylknotsen

last. Het argument dat de kooi zou gaan lijken op het exemplaar bij het Rijnlands Lyceum kon de meeste Weteringparkers niet echt overtuigen. In de nieuwe nieuwsbrief heet het nu dat de voetbalkooi is afgeblazen omdat uit onderzoek en overleg met de buurt is gebleken ‘dat een voetbalkooi op deze locatie niet vaak gebruikt zal worden’. Veel betrokkenen vreesden dat de kooi, juist op momenten dat de jeugd wil ‘chillen’, onbereikbaar zou zijn. De Amerikaanse School en de gemeente onderzoeken op dit moment alternatieven voor de jeugd.

de tien jaar dat hij deel uitmaakte van de raad veel gebeurd waar de liberaal intensief bij was betrokken, van het nieuwe zwembad tot het zwartboek over de regeldruk in het dorp. Van Eekelen benadrukte echter het ‘sociale gezicht van de VVD’ waaraan Ooms een flinke steen bijdroeg. Kenmerkend is het gegeven dat Wassenaar in Marc van Dijk nu zelfs een VVD-wethouder heeft met, naast Financiën, ook Sociale Zaken in zijn portefeuille. Van Ooms is bekend dat hij genoot als plaatsvervangend hoofd van de raad ten tijde van burgemeester Luigi van Leeuwen. Hij heeft aangegeven zich te zullen blijven inzetten voor de VVD zowel plaatselijk als landelijk niveau. Landelijk is hij benoemd in het dagelijks bestuur van de VVD-commissie Volksgezondheid. Plaatselijk heeft de liberaal zijn sporen in het maatschappelijk leven al verdiend of het nu gaat om een kerstactie voor minder bedeelden, helivluchten voor zieke kinderen of muziekvereniging Ex-

ontwerp | DRUK | PRINT

Sociale woningmarkt Wassenaar

reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk

Kijk voor het actuele woningaanbod op: www.woonnet-haaglanden.nl

pod en variabel

Ac

3

ngen : on i

tuele b

e

boeken

hikbare sc

w

Dit grandioze feest wordt gehouden in het Trefcentrum Oostdorp aan de Zonneveld weg 55a. Aanvang 21.00 uur, zaal open 20.30 uur. Toegang vrij. U bent van harte welkom.

niemand in de nieuwe internationale kleuterschool aanwezig is, gaat de poort onherroepelijk op slot. De voetbalkooi moest een voorziening voor de Wassenaarse jeugd worden, die haar hangplek bij de skatebaan inmiddels kwijt is en eventueel ook voor leerlingen van het naastgelegen Adelbert College. Omwonenden, de skatebaan lag vlak achter de nieuwbouwwijk Weteringpark 4, maakten tijdens verschillende informatiebijeenkomsten over het Amerikaanse project duidelijk de voetbalkooi niet te zien zitten, ondermeer vanwege de geluidsover-

Terwijl de provincie Zuid-Holland op dit moment in betrekkelijke stilte nog studeert op de twee nog overgebleven tracés die nog in de race zijn voor de aanleg van de Rijnlandroute en daarbij gedetailleerd een milieuonderzoek verricht, is er een extern bureau ingeschakeld om ecologisch veldwerk uit te voeren. Gedurende een jaar worden gegevens verzameld over de aanwezige planten en dieren. Een zeer gedetailleerd onderzoek omdat de resultaten worden gebruikt voor het nog op te stellen provinciale inpassingsplan. Zowel voor het tracé van de Rijnlandroute tussen de A4 en de A44 door Voorschoten en ten zuiden van de Stevenshof als voor de alternatieve variant Churchill Avenue door Leiden, die bij de A4 ook door polders loopt, wordt ecologisch onderzoek verricht. door Jos Knijnenburg De provincie laat het gedetailleerde ecologische onderzoek voor beide tracés onderzoeken omdat de keuze waar de Rijnlandroute uiteindelijk moet gaan lopen zoals het er nu naar uitziet pas in mei en juni

Oud-VVD fractievoorzitter en voormalig lijsttrekker Bert Ooms nam afscheid van de gemeenteraad

Wassenaar - Politieagenten zagen donderdag om 19.30 uur in de omgeving van het Van Ommerenpark vijf personen in een auto zitten die zich verdacht gedroegen.Toen de agenten het vijftal aansprak, bleek dat zij geen redelijke verklaring konden geven over hun aanwezigheid. Daarnaast bleek dat de mannen afkomstig waren uit Capelle aan de IJssel en hadden zij meerdere antecedenten op het gebied van woninginbraken. Eén persoon, een 36-jarige man bleek niet over geldige verblijfsdocumenten te beschikken. Hij werd aangehouden. De rest kreeg het dringende ‘advies’ om te verdwijnen.

Wassenaar - Aanstaande zaterdag geeft carnavalsvereniging de Deyknotsen in samenwerking met The Question Marks een groot muziekfestijn in de jaren zestig. In plaats van een gemaskerd bal, dat elk jaar met carnaval gevierd wordt. is de klok teruggedraaid naar vroegere jaren. The Question Marks,een formatie van zes man uit Wassenaar, zijn dan te gast bij de carnavalsvereniging. Met deze band probeert de vereniging ook de Wassenaarders te bereiken die niet zo van een verkleed feestje houden. Het zou leuk zijn om dit feest bij te wonen in kleding van de jaren zestig, maar eigentijds is ook geen bezwaar. Iedereen is van harte welkom.

aanhouding te hebben gepleegd. De recherche van de politie Wassenaar startte eind januari een onderzoek toen Sabrine als vermist werd opgegeven. In dit onderzoek heeft de politie veel gebruik gemaakt van social media en ‘traditionele media’ als deze krant. Ondanks dat de politie meerdere tips kreeg over haar vermeende verblijfplaats, werd Sabrine tot afgelopen zondag niet gevonden. De recherche van politie Wassenaar doet verder onderzoek naar de aard van de vermissing en de rol die de verdachten hierin hebben gespeeld.

www.wbv-willibrordus.nl telefoon: 070 511 93 35

Mensen Wonen Leven

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

celsior. Burgemeester Hoekema sprak over ‘de indrukwekkende medische carrière’ van Bert Ooms wiens ambities op het gebied van de bestrijding van kanker bekend zijn. Hij memoreerde nog even de periode dat de VVD oppositie voerde en dat ging de liberalen niet altijd eenvoudig af.

Samen één H. Augustinus Onder grote belangstelling vond zaterdagavond de feestelijke installatieviering plaats van de nieuwe parochie H. Augustinus. Bisschop mgr. dr. Hans van den Hende ging voor in een pontificale hoogmis en overhandigde later aan vice-voorzitter Astrid van der Valk het informatieblad ‘Samen een’. Meer daarover elders in de krant.

door de provincie Zuid-Holland zal worden gemaakt. Tijdens de twee laatste publieke optredens van verantwoordelijke gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD) voor (deels) Wassenaars publiek maakte zij al duidelijk dat er in de aanloop naar de besluitvorming dit voorjaar nog heel veel moet worden gestudeerd. Ze wil absoluut ‘geen discussie over feiten’, zo stelde De Bondt op 22 november jl. in de Wassenaarse Princehaven tijdens een politiek café van ‘haar’ VVD. Tijdens de laatste provinciale informatieavond over de Rijnlandroute die op 15 december in restaurant De Gouden Leeuw in Voorschoten werd gehouden, somde Ingrid de Bondt een waslijst aan onderwerpen op waarop de provincie nog druk studeert. Van de ingewikkelde kruising Knoop West (N206/A44) en een Maatschappelijke Kosten Batenanalyse tot een eenduidige kostenvergelijking van beide wegtracés en de bepaling van de robuustheid bij filevorming en calamiteiten. Ondertussen wordt de reeds opgestelde milieueffecten rapportage nog een keer getoetst. Het is bekend dat zowel de provincie als minister Schultz van Haegen zich in een eerder stadium hebben uitgesproken voor de aanleg van een Rijnlandroute langs de Stevenshof. Die voorkeur ligt ook vast in het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten (GS). Zowel in Princehaven als in De Gouden Leeuw merkte Ingrid de Bondt terloops op dat zij niet verwacht dat de finale keuze anders gaat worden. ‘Ik denk niet dat het 180 graden gaat draaien’ zei ze in november in Wassenaar. In Voorschoten stelde ze zichzelf hardop de vraag ‘verwacht u dat de wereld gaat draaien?’ om direct daarop te antwoorden ‘ik verwacht het niet’. Twee weken geleden zei De Bondt in de media over de variant om de Stevenshof: ‘Het plan staat genoemd in het coalitieakkoord. Ik denk niet dat er een andere uitkomst zal komen’.

#"%,".&34 TEGELS 800/,".&37-0&3&/

"NCBDIUTXFHt,BUXJKL Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL


Gratis high-tea!

MEE PAKKER!

voorjaarsmandje van 9,99 voor

Zaterdag 18 februari organiseren wij een gezellige high-tea met lekkere hapjes, kofďŹ e en thee. U bent van harte welkom van 13.00 tot 16.00 uur.

50 6,

Mocht u verhinderd zijn, kom dan een andere keer genieten... Onze kofďŹ e is altijd gratis!

van nature gezellig...

Noordwijkerweg 36 Rijnsburg Tel. 071 408 09 59

www.tuincentrumdemooij.nl

•

Voor PIANO-, VIOOL-, • BC SIERBESTRATING •saxofoon-, klarinet-, accor- Tegelwerk, met afvoer, gra-

•

deon- of zangles ga je naar ’t Muzenhuis. Al vanaf ₏ 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool ’t Muzenhuis. Lisse-SassenheimVoorhout. www.muzenhuis. nl. Tel. 422733.

• 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt uw huis

• Dak herstellen? Bouma/ Grundeken bellen! 5114674-

weer als nieuw. 06-13067762.

5118394. Uw dak-specialist!

Zit u nog in de schaduw? Wij zagen bomen om en takken af. Tel. 070-5111923, b.g.g. 06-53794870.

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006. Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

•

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

Vwo-, havo, •vmbo-leerlingen:

mavo, huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

Deze actie is geldig van 15 t/m 22 februari 2012

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf

voor binnen en buiten. Tel. 071-4035280 / 06-54261554.

"MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL 5FM

Pakket met 3 doosjes, garen en beschrijving â‚Ź 19,95

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten?

Elke maand verrassende aanbiedingen!

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

GARAGE ADEGEEST Bl oe mlu

ERKEND HYUNDAI SPECIALIST GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT GH=J9H9<) AF?9F?D=A<K=O=?01! L=D=>GGF(/)%-.).,.,'-.)/(+.

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

sse ststr aat 74, 2242 VN Wa

t t t t t

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

Op zoek naar een professionele en betrouwbare schilder?

10%

KORTING

Stop met zoeken!

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

Van Veen Schilderwerken heeft alles wat u nodig heeft. Bedrijf bestaat uit een klein deskundig team van 10 vakmannen waardoor de persoonlijke aandacht voor de klant, dat bij Van Veen hoog in het vaandel staat, werkelijk kan worden gegeven.

Betalen in termijnen is mogelijk!! Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor â&#x20AC;&#x2DC;verouderingsvrijâ&#x20AC;&#x2122;. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 16/16a 2222 BE Katwijk (Industrieterrein â&#x20AC;&#x2122;t Heen)

generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom! * Geldt niet voor de al lopende orders.

Tel. 071-3313505

Warmond Wassenaar

www.handwerkwinkel-stramien.nl

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

op het totale aankoopbedrag *

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

r naa

Ook mooi oud worden onze:

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg

Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Kom naar onze vernieuwde showroom.

Katwijk Leiderdorp

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Tel.: 070-5110638

WWW.GARAGEADEGEEST.NL

onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

â&#x20AC;˘

www.tcdekampioen.nl.

De fabricage en montage van

OPGELET!

CUPCAKES HAKEN!

â&#x20AC;˘vanSCHILDERSBEDRIJF den Oever. Vakwerk

Tel.

PARTICULIEREN

Nieuw bij Stramien:

tis prijsopgave. Tel. 0655321682.

www.dwkozijnen.nl

Tel:Kozijnen 071-3313505 www.dwkozijnen.nl DW is genomineerd voor de Sterkste Schakel van Rijnland 2012.

Van Veen Schilderwerken is gespecialiseerd in de volgende diensten: - restauraties - houtrotreparaties - behangen - schilderwerkzaamheden binnen en buiten - decoratieve wandafwerking - spuitwerk Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen bel of mail ons vrijblijvend. Hangarweg 6 22441 TZ Wassenaar tel. 070-5140031 mobiel. 06-53160223 e-mail: vanveenschilders@gmail.com

De Vlashoven 50 2211 WP Noordwijkerhout tel. 0252-864163 mobiel. 06-53160223 e-mail: vanveenschilders@gmail.com

First Class Dry Cleaning STOMERIJ NICO POLS 10% KORTING Wassenaar Stadhoudersplein 6

Tel. 070-5141641

op dekbedden, dekens, matrashoezen, spreien, gordijnen, bankhoezen, suede-kleding, tapijten, vloerkleden

ELK 3de kledingstuk

GRATIS STOMEN *d.w.z. het laagst geprijsde stuk *geldt niet voor overhemden en wasgoederen

Oegstgeest Ommevoort 8

Tel. 071-5237187


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012

NIEUWS

Berichten uit

raadhuis De Paauw en het gemeentekantoor Ondanks veel vragen tekent zich in Morgenavond tekst en Voorschoten een raadsmeerderheid uitleg in Warenar over nieuw gevormde afdeling af voor ambtelijke fusie Werk en Inkomen Sinds 1 januari zijn de sociale diensten van de gemeente Wassenaar, Voorschoten en Wassenaar samengevoegd. Een ingrijpende operatie die in Wassenaar tijdens diverse politieke markten aan de orde is geweest. Eind december kreeg de samenvoeging van de afzonderlijke sociale diensten een extra dimensie toen bekend werd dat Wassenaar en Voorschoten vanaf 2013 hun ambtelijke organisaties willen samenvoegen tot één geheel. De nieuwe afdeling Werk en Inkomen werd door velen opeens gezien als een pionier voor die operatie. Nauwelijks zes weken na de samenvoeging van de sociale diensten wordt er deze week op donderdag vanaf 20.00 uur in cultureel centrum Warenar tekst en uitleg gegeven over de betekenis van de nieuwe organisatie in de praktijk. door Jos Knijnenburg Gisteravond was er in het cultureel centrum in Voorschoten al een identieke informatieavond over de samenvoeging van de sociale diensten van Wassenaar, Voorschoten en Wassenaar. Voorschotenaren die op Valentijnsdag iets anders aan hun hoofd hadden dan het bezoeken van die bijeenkomst, waren van tevoren al door de gemeente Voorschoten geattendeerd op de mogelijkheid om morgenavond de Warenar in Wassenaar te bezoeken. De vorming van de nieuwe ‘uitvoeringsorganisatie voor Werk en Inkomen’ zoals ie vorig jaar tijdens een presentatie voor raadsleden werd genoemd houdt verband met de landelijke bezuinigingen waarmee gemeenten te maken krijgen. Juist op de terreinen werk en inkomen krijgen gemeenten steeds meer naar zich toe geschoven waarbij tegelijkertijd de beschikbare middelen minder worden. Werk en Inkomen voert sinds 1 januari jl. de sociale regelingen voor Wassenaar, Voorschoten en LeidschendamVoorburg uit. Morgenavond zal er ook aandacht worden gegeven

aan de wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) zoals die per 1 januari 2012 van kracht zijn geworden.

Cliënten De bijeenkomst van morgenavond is nadrukkelijk ook bedoeld voor de mensen die om wat voor reden dan ook te maken hebben met Werk en Inkomen. Begin januari zette de gemeente Wassenaar op de eigen website al een stuk waarin een aantal vragen uit de dagelijkse praktijk werden beantwoord. Zoals over de contactpersonen. Er wordt bij de nieuwe gewerkt met twee contactpersonen, één voor inkomen (zoals uitkeringen) en één voor werk (uitstroom). Voor onderdelen als inkomen, werk, administratie en schuldhulpverlening zijn afzonderlijke telefonische spreekuren. Mutatieformulieren en inkomstenverklaringen kunnen nu nog via de gemeente Wassenaar naar Leidschendam-Voorburg worden gezonden, maar als de afdeling Werk en Inkomen op haar permanente locatie zit, verloopt alles via Leidschendam-Voorburg.

Regelingen en WW Ook in villadorp Wassenaar is er een scala aan regelingen voor mensen met een minimum inkomen zoals de bijzondere bijstand, kinderopvangtoeslag, tegemoetkoming voor chronisch zieken, de witgoedregeling en de minimareling. Aanvraagformulieren hiervoor worden vanuit Leidschendam-Voorburg verstuurd. Wassenaarders die onverhoopt een beroep moeten doen op een WW-uitkering dienen zich de eerste keer te melden bij de UWV-vestiging Vliethorst en Leidsenhage. Ook verlengingen van die uitkering worden vanuit hier geregeld. Tijdens de bijeenkomsten over de nieuwe gemeenschappelijke sociale dienst werd al duidelijk dat uitvoeringsinstantie UWV op termijn terugwil naar een zeer beperkt aantal hoofdvestigingen omdat de dienstverlening steeds meer via internet plaatsvindt. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt, krijgt een uitnodiging voor een gesprek in Leidschendam-Voorburg.

T ME ED SPO

GEZOCHT:

bezorgers m/v voor vanaf 13 jaar

Terwijl de Wassenaarse politiek zich vermoedelijk tijdens de eerstvolgende politieke markt van 27 februari opnieuw zal buigen over de voorgenomen ambtelijke fusie met Voorschoten, is het debat over de voor- en nadelen van een dergelijke operatie ook in de buurgemeente losgebarsten. Aardig is daarbij dat de partijpolitieke verhoudingen in Voorschoten wat anders liggen dan in Wassenaar. De beide Voorschotense collegepartijen ONS Voorschoten en de VVD hebben zich eerder deze maand beiden een ondubbelzinnig voorstander getoond van de vergaande ambtelijke samenwerking. De felste kritiek kwam in Voorschoten van oppositiepartij CDA en van Groen Links. Laatstgenoemde stelde zelfs een referendum over de ambtenarenfusie voor maar kreeg daarvoor geen steun. door Jos Knijnenburg De Voorschotense raad bestaat uit 19 zetels tegen 21 in Wassenaar. Telt het Wassenaarse college 4 wethouders, in Voorschoten zijn er slechts 2 wethouders. Maar liefst 7 van de 19 raadszetels in Voorschoten worden ingenomen door de lokale partij ONS Voorschoten. Die partij beschikt samen met de 5-koppige VVD-fractie over een riante meerderheid in de raad. Waar de Wassenaarse raad met D66, de PvdA, Groen

Links en DLW beschikt over een heel palet aan éénmansfracties waarvan er 3 tot de oppositie behoren, kent de huidige Voorschotense raad dit fenomeen niet. De oppositie bestaat in Voorschoten uit het CDA (3 zetels), Groen Links (2 zetels) en de PvdA (2 zetels). Inmiddels hebben zowel Wassenaar als Voorschoten er een eerste politieke vergadertermijn over de beide colleges voorgestelde ambtelijke fusie opzitten. In beide plaatsen is afgesproken de discussie over enkele weken te hervatten.

Politieke debat Tijdens een eerste Voorschotense commissievergadering over de ambtelijke samenvoeging, het dorp kent het Wassenaarse begrip politieke markt nog niet, schaarde alleen de plaatselijke VVD zich geheel achter het voorstel van het eigen college. ONS Voorschoten hield het eigen kruit nog even droog, terwijl het CDA de vele onduidelijkheden in het voorstel benadrukte. Vlak voor de vergadering van 27 januari jl. hadden de Christendemocraten uit Voorschoten in een persbericht zo ongeveer achter iedere stelling in het voorstel een vraagteken geplaatst. In de week na het Voorschotense debat kwam fractievoorzitter Jongste van ONS Voorschoten alsnog met een helder statement. Zijn partij is voor de ambtelijke fusie. Omdat de VVD zich daar al eerder positief over uitsprak

tekent zich in Voorschoten een ruime raadsmeerderheid voor de ambtelijke samenvoeging met Wassenaar af.

Belangenvereniging Heeft Wassenaar de Vereniging van Vrienden van Wassenaar die zich al nadrukkelijk heeft gemeld als deelnemer aan het debat over de ambtelijke fusie, in Voorschoten is de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten actief. Ook zij heeft blijkens een schrijven aan college en raad met interesse kennis genomen van het voorstel om tot een ambtelijke fusie tussen Wassenaar en Voorschoten te komen. De roep om ‘een zorgvuldig en transparant proces’ lijkt bijna letterlijk overgenomen uit de speech die de Wassenaarse Vriendenvoorzitter Lintjer op 30 januari jl. in De Paauw uitsprak. De ‘Vrienden van Voorschoten’ vinden saillant genoeg dat de ambtelijke samenwerking niet los kan worden gezien van samenwerking op bestuurlijk niveau. Daarmee zou volgens de Voorschotenaren een grotere bestuurlijke slagkracht in de regio kunnen worden bereikt. Met een ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar zouden gemeenschappelijke belangen op terreinen als ruimtelijke ordening, economie, openbaar vervoer en onderwijs beter behartigd kunnen worden, aldus de Voorschotenaren.

Meer informatie en tappunten voor gratis gemeentepils in de Wassenaarse duinen Waterbedrijf en duinbeheerder Dunea is met de gemeente Wassenaar overeengekomen om drie tappunten voor gratis drinkwater te installeren. Passanten kunnen bij zo’n punt net zoveel water tappen of drinken als ze willen. Dunea wil op deze wijze naar eigen zeggen niet alleen meer service bieden maar ook iets doen aan het milieu. In plaats van lege waterflesjes weg te gooien kunnen ze bij een watertappunt opnieuw worden gevuld met vers drinkwater. door Jos Knijnenburg Het misschien wel bekendste watertappunt middenin in de Wassenaarse duinen staat aan de kruising van het fietspad naar het Wassenaarseslag en het fietspad van Wassenaar naar Scheveningen. Op enkele tientallen meters afstand van hotelrestaurant Duinoord kunnen passerende fietsers en wandelaars daar al sinds jaar en dag gratis ‘gemeentepils’ tappen. Vooral tijdens warme dagen wordt dit tappunt zeer intensief gebruikt. Bij het strand is ook een tappunt maar dat heeft met mensen die naar en van het Wassenaarse strand komen toch een wat andere doelgroep. Dunea is vorig jaar in gesprek gegaan met enkele gemeenten aan de rand van het duingebied met de vraag of er

interesse was om samen met het waterbedrijf openbare tappunten te realiseren. Qua locatiekeuze had Dunea plekken in gedachte waar veel sporters of andere passanten langskomen. Dat kan een fietspad in de duinen zijn, maar ook een stationsplein of een park. De gemeente Wassenaar reageerde positief en zette samen met Dunea in op drie tapkranen. De gemeenten Katwijk en Leiden doen ook mee en ook Den Haag heeft aangegeven meer te willen gaan doen met de tapkranen. Vorige week maakte Dunea bekend een elftal nieuwe informatiepanelen te gaan plaatsen in en rondom het door haar beheerde duingebieden. In Wassenaar staan er een behoorlijk aantal van dergelijke panelen. Ondermeer bij De Klip, De Hertenkamp, de rotonde Kievietsduin aan de Meijendelseweg en langs het fietspad Scheveningen Wassenaarse Slag ter hoogte van de oude vinkenbaan in Meijendel. De informatie was in sommige gevallen behoorlijk gedateerd. Zo leek het bij het bord naast de ingang van De Hertenkamp nog alsof de transformatie van bollentot natuurgebied kort geleden had plaatsgevonden, terwijl er al jaren geen tulpen, narcissen of hyacinten meer groeien. De nieuwe informatiepanelen omvatten niet alleen een kaart van het bewuste gebied, maar ook nieuwe geactualiseerde informatie over de onmiddellijke omgeving van het desbetreffende paneel.

Raadscommissie trekt keiharde maar wijze lessen in rapport over ontwikkeling Den Deijl vanaf 1986 ‘Toon historisch besef en trek lessen uit het verleden’ zo luidt de eerste conclusie van het rapport ‘Den Deijl, van weidse vergezichten tot comateuze staat’ dat maandagavond tijdens de politieke markt werd gepresenteerd. Een raadsbrede commissie onderzocht op basis van de enorme hoeveelheid rapporten en andere documenten over Den Deijl in hoeverre het gebied na ruim een kwart eeuw tevergeefs ontwikkelen, wel of geen onderwerp zou moeten worden van een raadsonderzoek, zeg maar plaatselijk parlementair onderzoek. Dat laatste hoeft van de onderzoekers niet, wel achten zij het wenselijk en nuttig dat het college met een volledig financieel overzicht komt waarin duidelijk wordt wat alle pogingen om Den Deijl te ontwikkelen nu eigenlijk hebben gekost. Commissievoorzitter Antoon Claassen stelt in zijn voorwoord dat de gemeente anno 2011 voor enkele miljoenen euro’s ‘de trotse bezitter’ is van 4.100

vierkante meter grond in Den Deijl Oost. De ‘eens verpauperde en versleten oostzijde’ is nu ‘een vervallen en braakliggend terrein’. door Jos Knijnenburg Het rapport over Den Deijl dat in recordtijd, men begon ermee in oktober 2011, werd opgesteld zet alle mislukte pogingen om Den Deijl Oost nieuw leven in te blazen op een rijtje. Onderzoekers, ontwerpers en ontwikkelaars, van Jones Lang Wootton, Hopman Projectorganisatie, PBV Architecten, DHV, VNO NCW West, Johan Matser Projectontwikkeling, Synchroon Ontwikkelaars tot RBOI Adviseurs Ruimtelijke Ordening, ze komen allemaal aan bod. Met plannen voor boven en onder de grond. Van relatief bescheiden tot gigantisch duur. Alle ‘strategische aankopen’ in Oost, die begonnen met de verwerving van Suzi Wong in 1989, hebben ertoe

geleid dat de gemeente nu in het bezit is van 4.100 vierkante meter aan de oostzijde van de Rijksstraatweg. ‘Kleiner dan een half voetbalveld’ waarbij de onderzoekers ter indicatie aangeven dat het geplande Caldic Museum op Voorlinden niet eens op een dergelijk perceel zou passen.

om van de toegankelijkheid en ontsluiting nog maar te zwijgen. Zoiets drijft de ontwikkelingskosten sterk op. De onderzoekers stellen dat de ambitie om in Den Deijl te willen ‘bouwen met allure’, op een Wassenaarse schaal en met een maximale opbrengst, niet strookten met de financiële haalbaarheid en economische werkelijkheid.

Tunnel De raadscommissie stelt dat het besluit om de fietstunnel aan te leggen het stuk gemeentegrond niet alleen kleiner maakt, maar ‘erger nog’, in tweeën deelt in een perceel van een kleine 500 vierkante meter op de kop van de Papeweg en ten noorden van de tunnelmond minder dan 3.500 vierkante meter. De ligging tussen de Rijksstraatweg, een tankstation met lpg-vulpunt en een monument in de vorm van de oogkliniek in het oude koetshuis, beperkt het aantal mogelijkheden en ‘maakt woningbouw feitelijk onmogelijk’,

De raadscommissie stelt ook dat colleges en dat zijn er vanaf 1986 een heleboel geweest, nog al eens te veel oog had voor het ‘ongebreidelde enthousiasme’ van de projectontwikkelaars en voorbijging aan terughoudende adviezen van soms eigen ambtenaren. Gebrek aan historisch besef leidde er ondermeer toe dat fouten zich steeds weer herhalen. Een schrale troost is dat door alle grondaankopen de fietstunnel kon worden gerealiseerd. De raadscommissie verzoekt het college om nog voor 1 juni met een overzicht

van alle kosten te komen voor zowel het gebied in Oost tussen de Papeweg en het benzinestation, als voor het grotere gebied tussen de Papeweg en tuincentrum De Bosrand/Rozenweg. Hierbij krijgt het straks door de fietstunnel doorsneden gebied in Oost en passant nog de kwalificatie ‘krakkemikkig’ en ‘Wassenaar onwaardig’. De onderzoekers willen dat er zo mogelijk nog deze raadsperiode, een realistische poging komt om Den Deijl te ontwikkelen. Het rapport stelt dat er weinig meer mogelijk is dan één pand, waarin een klein aantal mensen kan werken en dat weinig verkeer aantrekt. Wassenaarse bedrijven zouden moeten inschrijven voor de ontwikkeling. De raadscommissie wil voorts dat er geen plannen worden uitgevoerd die een ondertunneling van de Rijksstraatweg ter plekke ‘onmogelijk maken’.

omgeving Rozenplein

T? In de VU erd? ione Gepens

geren!

unt rea Ook u k

Voor informatie kun je contact opnemen met Bouwe Prins tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Wassenaar wordt verkwanseld, als we niet oppassen en niets doen Alle bijdragen voor Het Bordes en reacties daarop worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor een bijdrage en reacties daarop aan te passen, te weigeren, in te korten en/of als ingezonden brief in de rubriek ‘Lezers Schrijven’ te plaatsen zonder opgaaf van redenen. Een bijdrage mag maximaal 750 woorden tellen en iedere reactie maximaal 250 woorden. door Peter Ten Arve

www.uitgeverijverhagen.nl

Duinrell schoolreisje van het jaar 2011 Wassenaar - Duinrell mag zich voor de tweede keer winnaar van de verkiezing ‘Schoolreisbestemming van het Jaar’ noemen. Eerder won Duinrell deze belangrijke prijs in 2002. Organisatoren van schoolreizen hebben ook dit keer weer enthousiast meegedaan aan de verkiezing. In 2000 nam het Nationaal Schoolreis Magazine het initiatief om jaarlijks een verkiezing te houden voor de ‘Schoolreisbestemming van het Jaar’ en vanaf het begin hebben docenten en organiserende schoolreiscommissies ieder jaar massaal en enthousiast hun stem uitgebracht. We vroegen organisatoren bij hun keuze te kijken naar de prijs/kwaliteit verhouding, originaliteit, kindvriendelijkheid, educatie, vermaak, voorzieningen, veiligheid en bereikbaarheid en dit uit te drukken in een rapportcijfer. Dit resulteerde in 2011, overigens in een compacte kopgroep, tot een prachtige overwinning voor Duinrell.

U weet: - dat het Wassenaars bestuursapparaat als bestuurlijk zwak is beoordeeld. - dat de eigen ondernemingsraad het ambtelijk apparaat niet efficiënt noemt. Dat inmiddels dure managers voor het voorgestelde ambtelijk fusieproces zijn aangetrokken. Ieder weldenkend mens zou dan alles op alles zetten om de zwakke punten te versterken, de efficiency te verhogen, de organisatie te verbeteren en het personeel te motiveren. Zo niet het Wassenaars College van B & W, dat de oplossing zoekt in een ongestructureerde vlucht naar voren. Wat willen B&W nu eigenlijk? Ze willen een ambtelijke fusie met Voorschoten. Zonder bij benadering te weten wat het gaat opleveren, wat het kost en wat de risico’s zijn. Wat willen B&W niet? Ze weigeren ieder redelijk overleg om na te gaan of dit wel de goede weg is.

Ze weigeren in te gaan op de vele gerechtvaardigde vragen en twijfels. Het voorstel om de ambtelijke apparaten van Wassenaar en Voorschoten te fuseren, is de eerste en definitieve stap op weg naar het einde van de Wassenaarse zelfstandigheid. In ‘Binnenlands Bestuur’ wordt geschreven dat ‘ambtelijke fusie het voorportaal van herindeling is’. Als een donderslag bij heldere hemel werd dit voorstel afgelopen Kerst aan de gemeenteraad voorgelegd. Het heeft haast en moet er zo snel mogelijk door heen worden gejaagd. Het stuk bevat geen enkele onderbouwing of kritische analyse, geen besparingen, noch een blik op de verdere toekomst. Recentelijk werd duidelijk dat het plannetje, zonder informatie voor- of achteraf aan de gemeenteraad of burgerij, al bijna een jaar geleden, door de beide colleges van B & W, is voorgekookt. Tijdens de inspraak lieten alle 12 Wassenaarse insprekers er inhoudelijk geen spaan van heel. Ook met de behandeling en presentatie werd de vloer aangeveegd. Alleen de coalitie (VVD, CDA, en D66) - de VVD voorop- staan er vierkant en kritiekloos achter. Burgemeester Hoekema verwees alle commentaar naar de prullenbak en houdt, zich verzekerd van de coalitiemeerderheid, halsstarrig aan het voorstel vast. Wat hem betreft is het ‘voor’of ‘tegen’ en verder geen gezeur. Zo wordt op verkeerde en ondeugdelijke gronden de eerste fusiestap gezet. Het gaat absoluut

Het Bordes

gebeuren als u en wij niks doen. Stelt u zich een nieuw gefuseerd (Wassenaar-Voorschoten) ambtelijk apparaat voor. Ambtenaren die zijn verdeeld over meerdere werkplekken in diverse gemeenten. Die uw locatie of situatie niet of onvoldoende kennen. Ja, Wassenaar blijft zelfstandig en behoudt een loket, zo wordt ons door B & W verzekerd. Als u nu weet dat de resultaten van eerdere samenwerkingsprojecten (WMO/Sociale Zaken, BSGR/belasting) al tot grote onvrede bij betrokkenen heeft geleid (“..daarvoor moet u naar Leidschendam…”) wat kunt u dan als Wassenaarder van dit zeer slecht voorbereide fusieplan verwachten? Daar verwacht U niet veel van en dat hebt u goed gezien. Het betekent vermoedelijk meer ambtenaren, duurdere ambtenaren, hogere kosten en bovendien het einde van een zelfstandig Wassenaar. Even een blik op de toekomst als dit door zou gaan. De ambtelijke fusie zal snel worden gevolgd door een gemeentelijke fusie tussen beide gemeenten. Spoedig zal de al bestaande combinatie Leidschendam-Voorburg zich daarbij voegen. Dit scenario ligt voor de hand en de VVD is er nu al een uitgesproken voorstander van. Maar in het huidige voorstel wordt er met geen woord over gerept. De coalitie van Voorschoten

Indorock in Warenar (VVD en ONS) lijkt al vóór te zijn. Geef ze eens ongelijk. De financiele situatie in Voorschoten is niet al te rooskleurig en de Wassenaarse bruidsschat (de inbreng van onze financiële reserves en grond) is meer dan welkom. Zowel Voorschoten als Leidschendam-Voorburg hebben plannen en ambities en het aantrekkelijke, groene Wassenaar leent zich daar goed voor. Als onderdeel van een welhaast grootstedelijke fusiegemeente (±125.000 inwoners) heeft Wassenaar (±25.000 inwoners) politiek niks meer in te brengen en zal onze bruidsschat wel door anderen worden besteed en ons dorp volgebouwd. Als de Wassenaarse gemeenteraad met dit ambtelijk fusievoorstel instemt (er is geen weg terug en geen exit scenario) dan kunt u Wassenaar wel afschrijven. Wassenaar wordt verkwanseld. Of u voor of tegen dit ambtelijk fusievoorstel bent of nog geen mening hebt en hoe u vervolgens ook aankijkt tegen de verdere toekomst, de democratie gebiedt om bij zulke verregaande plannen goed en open te communiceren. Ook mag de burger verwachten dat de voorstellen goed onderbouwd en doorgerekend zijn (mening Rekenkamer?). De burgerij moet er bij betrokken zijn en voor- en tegenstanders, ook wij zijn Wassenaarders en de toekomst van Wassenaar gaat ons ook aan het hart, moet je aan het woord laten. Dat soort elementaire regels wordt bij dit voorstel door het Wassenaars college met voeten getreden.

Wassenaar - Voor het eerst in Wassenaar komt er een Indo Rock Party en wel met de band The Eastern Aces. Speciale gast is Nita Blanc, het Wassenaarse zangeresje uit Holland’s got talent. Deze happening gaat plaatsvinden op zaterdagavond 31 maart in Cultureel Centrum Warenar. Voor de danslustigen uit Wassenaar belooft het weer een zeer speciale dansavond te worden.

Meidenavond in de Bieb Wassenaar - Ben je 9, 10, 11 of 12 jaar? Kom dan naar de Meidenavond in de bibliotheek Op donderdagavond 8 maart organiseert de bibliotheek speciaal voor meiden van 9, 10, 11 en 12 jaar een meidenavond. Er kunnen nagels worden gelakt, haren worden gevlochten, en make-up kan worden uitgeprobeerd. Ook kan er dance revolution worden gespeeld op de Wii. In je nieuwe look kan je op de foto bij een professionele fotograaf. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De toegangsprijs is € 6,00. Reserveren is gewenst en kan via lezingen. wassenaar@obvw.nl of telefonisch op 070-5113397.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012

SERVICE

l i i e m a F

AANLEVEREN

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

THUISZORG STICHTING PROFZORG - Openingstijden: 8.30 uur tot 16.30 uur. - Algemeen telefoonnummer voor thuiszorg en huishoudelijke zorg 071-5728028. - 24 uur bereikbaar voor noodgevallen. - Verpleegkundig spreekuur maandag 14-15 uur algemeen nummer of 06-41400171. - Vragen over zorg in natura, pgb, wmo of particuliere zorg 071-5728028. - Voor vragen over wachtlijst 071-5769794. Bezoekadres: Leidseweg 163, Voorschoten. www. profzorg.nl <http://www.profzorg.nl/> en info@ profzorg.nl

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@dewassenaarder.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

NUTTIGE DIENSTEN telefoonnummers

VERVOER BIJ-BUS Werkdagen 9.30-11.00 uur. Tel.: 517.78.70. Rolstoelvervoer, Stichting Gehandicapten Wassenaar. Werkdagen van 10.00-12.00 uur, tel. 511.02.76. Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt met een overlijden, kunt u - 24 uur per dag contact met ons opnemen

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl

Infomaat, Lokaal Loket Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woning en vervoersvoorzieningen. Tel. 5118075. Ma. t/m vr. 9.00-14.00 uur

info@dehorstenuitvaartverzorging.nl

Dagschool 50+. Telefoon: 070-2156462

Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)

Klussendienst Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW). Telefoon: 511.31.33. Maandag t/m vr. 9.30-11.30 uur.

De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar

Open Eettafels (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26 OppasService (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.22.26 Boodschappenhulpdienst (SWOW). Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 511.75.76

”Je kunt maar één keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.” Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken.

Ouderen in Beweging (WOB). Telefoon: 5176975 Tafeltje Dek Je (SWOW) Werkdagen 9.00-14.00 uur. Telefoon: 511.22.26. Trefcentrum (WASTO). Tel.: 517.75.27.

tFFONPPJFOQFSTPPOMJKLBGTDIFJE tVCFQBBMU[FMGXBBSFOIPFVBGTDIFJEXJMUOFNFO tBBOEBDIUWPPSVXHFWPFMFOTFOXFOTFO tIFUBGTDIFJE[PSHWVMEJHFOMJFGEFWPMWPPSCFSFJE

Parkinson bewegingsgroep. Telefoon 3462217.

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar) uitvaart@geertjeponsteen.nl Wassenaar - Voorschoten e.o.

Postbus 48 2250 AA Voorschoten

www.geertjeponsteen.nl Snelle zorginzet

ProfZorg thuiszorg Leidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg AWBZ, PGB, WMO of particulier Inschrijven is gratis

Florence Thuiszorg, Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 070 – 7544055. Verpleeghuis Duinstede: Deijlerweg 208, 2241 AL Wassenaar, tel. 070-7543333. www.florencezorg.nl. Thuiszorgwinkel Wassenaar: Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 070-7546060. Dagverzorging: voor meer informatie belt u de Thuiszorgwinkel, tel. 070-7546060. Servicepakket: Gezondheidsservice: tel. 0704131000 (werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur). Algemene informatie: www.florence-zorg.nl en info@florence-zorg.nl.

071-5728028

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie.

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

Acute Huisartsenzorg buiten kantooruren Buiten kantooruren (van 17.00 uur tot 8.00 uur) wordt de acute huisartsenzorg gecoördineerd via het call-centrum van de doktersdienst: 070 3469669. Buiten kantooruren: iedere dag tussen 17.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s moregns; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen wordt de acute huisartsenzorg gecoљrdineerd via het call-center van de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): 070-3469669. Route-beschrijving huisartsenposten en werkwijze SMASH via www. Afd. Wassenaar van de Nationale Vereniging De Zonnebloem smashaaglanden.nl. De Zonnebloem zorgt voor ontmoetingen tussen zieken, gehandicapten en vrijwilligers. Gezondheidscentrum Wassenaar Spreekuren van de medisch specialisten van secretaris: Paul Meltzer, tel.: 5117307 Bronovo Ziekenhuis, huisartsen en diverse ande- contactpersoon huisbezoek : mw. G. Meijer, tel. re zorgverleners. Openingstijden maandag tot en 5110236 met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en bereikbaar op nummer 070-5127200. Voor meer informatie HOSPICE WASSENAAR over alle spreekuren en tijden: zie www.gezond- Telefoon: 070-5121130 heidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhe- www.hospicewassenaar.nl althcentre.nl UVV AFD. WASSENAAR Telefoon: 5110676 of 5117420 Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar PatriciaHљcker& Martin Witsmeer, Verloskun- BEREIKBAARHEID WIJKAGENTEN: digen. Voor afspraken en beschikbare weekend- Telefoon: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: diensten: tel. 070-5142594. Wijkagenten.Wassenaar@haaglanden.politie.nl Valent RDB: voor zorg, welzijn en wonen afdeSLACHTOFFERHULP POLITIE ling Wassenaar HAAGLANDEN AFDELING WASSENAAR Het adres voor: • Voedingsvoorlichting en Dieetadvise- ring: Slachtofferhulp Politie Haaglanden afdeling Wassenaar maakt inmiddels deel uit van SlachtofferHofcamp-weg 65, tel. 071-4093333. • Zorg voor (aanstaande) ouders en hun kinde- hulp Nederland (SHN), regio MiddenWest. Het ren tot 4 jaar: o.a. consultatiebureau voor baby’s regiokantoor is gevestigd aan de Dr. Lelykade en peuters en cursussen zwangerschapsgymnas- 60a, 2583 CM Den Haag. Telefonische is het regiokantoor bereikbaar op nummer 0900 01 01 of tiek: Hofcamp-weg 65, 2241 KE Wassenaar. • Gezondheid Service Meerzorg: biedt dienstver- 070 7890121. E-mail: regio.middenwest@slachtlening op het gebied van zorg, comfort en gezond- offerhulp.nl. W: www.slachtofferhulp.nl <http:// heid aanvullend op de diensten van Valent RDB, www.slachtofferhulp.nl> . bijvoorbeeld particuliere zorg, zorg aan cliënten met een persoonsgebonden budget, cursussen, RECHTSHULP/ADVOCATEN services, kortingsregelingen en informatie: tel. Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Info: 0705141531 - spoed 06-53444683. 071-4093333. Meer informatie? Bel het centrale nummer 071KINDER- EN JONGERENTELEFOON: 4093333 of kijk op www.thuis-en-gezond.nl 071-5120611. STICHTING BIJ-BUS: Vervoer van licht gehandicapten en ouderen met MELDNUMMER DIERENNOODHULP & vervoersproblemen. Aanvragen voor busritten TOEZICHT OP DIERENWELZIJN van maandag t/m vrijdag van 9.30-11.00 uur bij Tel. 071-5216662 of mail kantoor@dbruijnland.nl de meldpost, tel. 5177870.Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, SOS TELEFONISCHE HULPDIENST: SOS telefonische hulpdienst Sensoor. Voor een tussen 9.00-10.00 uur. gesprek. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 09000767 of kijk op www.sensoor.nl http:www.sensAPOTHEEK: Op zaterdag is Apotheek Wassenaar-Zuid ge- oor.nl oepnd van 10.00-12.00 uur en Apotheek Langstraat geopend van 9.30 tot 13.00 uur. Maandag MULTIPLE SCLEROSE t/m vrijdag zijn de apotheken geopend van 8.30- VERENIGING NEDERLAND MSVN 17.30 uur. De Mediq Apotheek is op zaterdag ge- Contactpersoon: Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435. opend van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten de normale openingsuren wordt de dienst waargenomen BUREAU BEMIDDELING & MEDIATION door de Dienstapotheek Bronovo, Bronovolaan Ook voor Wassenaar. Helpt bij oplossing van con1c, telefoon 3246085. Deze apotheek is ook ‘s flicten, bijvoorbeeld tussen buren. Diensten zijn gratiss. Meldt u zich telefonisch tussen 9.00 en 16.30 nachts geopend. uur via telefoonnummer 0800-0233222 of 24 uur per etmaal via www.Bemiddelingmediation.nl. TANDARTS: Het inloopspreekuur tijdens de weekenddienst is komen te vervallen. De betrokken tandartsen hebben op hun antwoordapparaat een nummer ingesproken dat voor spoedeisende hulp gebeld kan worden.

DIABETES De Telefonische Hulpdienst voor Diabeten is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar, voor hulpverlening en voorlichting via 0334725083.

GIRO: 3567 www.peoplestrust.nl Steun People’s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

DIERENAMBULANCE WASSENAAR 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772. Stichting ‘WOEDI’ Wassenaarse Ouderen en Dieren voor opvang en verzorging van huisdieren van hulpbehoevende ouderen in noodgevallen. Info: 070-5117857; 0705112160.

Dienst praktijk ZON: Van 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts SPREEKUUR OPVOEDINGSONDERSTEUNING WASSENAAR aanwezig op de praktijk: 070-5116715 Dit spreekuur is bedoeld voor ouders die vragen ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Er zijn KWADRAAD: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, 2242 ES geen wachtlijsten. Wekelijks wordt het spreekuur Wassenaar, tel. 088 900 4000 (lokaal tarief). Dit gehouden in raadhuis de Paauw in de ruimte van telefoonnummer geldt ook voor spoedgeval- de Schooladviesdienst. Ouders kunnen afspreken len buiten kantooruren. Inloop- en telefonisch via: 070-5118500. spreekuur maandag t/m vrijdag 09.00-10.00 uur. RODE KRUIS afd. WASSENAAR Van Heeckerenstraat 2a, 2242 GX Wassenaar, tel. 5113992. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-13.00 uur.

V

HAESEBROECK PARTICULIERE THUISZORG BV Kerkstraat 69, Wassenaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Telefoon 0705141833; 24 uur service: 06-12262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl <mailto:thuiszorg@ haesebroeck.nl.

THUISZORGWINKEL WASSENAAR Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen, Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 0800-2887766 (gratis). Open: ma. t/m vr. van 9.0017.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. www. vegro.info STICHTING WELZIJN OUDEREN WASSENAAR (SWOW) Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5112226. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je en Open Eettafel, tel. 070-5112226. SeniorenAdviseur, tel. 070-5117576. INFOMAAT, LOKAAL LOKET Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5118075. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woningaanpassing en vervoersvoorzieningen. OPPASSERVICE SWOW Voor verzorgers van mensen met een handicap, ouderen en langdurig zieken. Werkdagen van 9.00-14.00 uur, tel. 5112226. STICHTING RONDOM MANTELZORG Stichting Rondom Mantelzorg biedt in Wassenaar en andere gemeenten advies en ondersteuning aan mensen die voor een ander zorgen zomdat diegene, vanwege handicap of ziekte, extra hulp nodig heeft. Tel. 079-7502380 van 9.00 uur en mail: info@ rondommantelzorg.nl Of bel de consulent, tel. 06-0657971063.

www.dewassenaarder.nl Oplage 13.600 Uitgave van

Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25 Redactie Sonja van Gerven - tel.: 06-22855148 e-mail: redactie@dewassenaarder.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Wassenaarder Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Daily shop * Boekhandel De Kler * Boekhandel Bruna * C1000 * Slagerij Groeneveld * Openbare Bibliotheek

KERKDIENSTEN PROT. GEMEENTE VAN WASSENAAR Zaterdag 19 februari Dorpskerk: 10.00 uur: ds. J.A.D. van der Boon. Kievietkerk: 10.00 uur: ds. J.M. de Klerk. Messiaskerk: 10.00 uur: ds. N.K. Mos. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 19 februari ds. R.H. Esveld, Den Haag. Trinity International Church invites you to join us for warm, Christ-centered fellowship. Sunday Service 10:00 a.m. (nursery provided), Christian Education 11.30 a.m. Men’s Women’s Youth, MOPS (Mothers of Pre-Schoolers) and Small Group Ministries; Gruttolaan 23, Leidschendam (one block north of the Leidschenhage Mall; behind St. Antoniushove Hospital) (070) 5178024 www.trrinitychurch.nl (http://www.trinitychurch. nl) The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip. The Hague: Ary van der Spuyweg 1. Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. THE NETHERLANDS UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP is an English speaking, liberal religious community which unites for regular worship and fellowship with programs of intellectual and spiritual growth. We offer warm support to newcomers and acquaint them with the wider community of European Unitarian Universalists. We meet on the first Sunday of the month (Sept. to June) at the Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam. (near Leidseplein). For further information, visit our website: www.nuuf.nl or call 015 369 2614. THE CHURCH OF ST JAMES A Christian community in the Anglican tradition. Find out about us at www.stjames.nl. Main Sunday service is at 10.30am in the British School Hall, Jan van Hooflaan 3, Voorschoten. People of all ages and back grounds are welcome at St James and we offer an extensive childrens and youth programme as well as many opportunities for adults to become involved, spiritually and socially. Minister: Revd Andrew Ison, 071-5613020, Youth Ministers: Brad and Marissa Kelderman, 071-5622333. Church office: Kon. Marinelaan 53, 2251 BA, Voorschoten. Tel 071-5611528 or e-mail: office@stjames.nl. CHURCH OF OUR SAVIOUR The English Speaking International Roman Catholic Church of The Hague: Weekend Eucharist at the church of Our Lady of Good Counsel, Bezuiden-houtseweg 157, on Saturdays at 19.30 and on Sundays at 10.00. Religious Education Programme and creche provided on Sundays. Weekday Eucharists at the Parish House, Ruychrocklaan 126, 2597 ES The Hague, on Mondays and Fridays at 09.30. Office hours 09.30-13.00 Mon. to Friday (excluding Wednesdays). Tel. 070-3280816, Fax: 070-3281486, E-mail: info@parish.nl, website: www.parish.nl. A warm welcome to all! Pastor: Fr Sjaak de Boer. UNIVERSEEL SOEFISME: Op de eerste en de derde zondag van de maand om 11.00 uur wordt een Universele Eredienst gehouden in de Universel Murad Hassil in Katwijk. De heer H.J. Witteveen spreekt op de 4e zondag over een aantal belangrijke aspecten uit de wereld-religies en het Soefisme. KERKGEBOUW ‘REHOBOTH’ Anth. van Leeuwenhoekkade 36, 2251 JS Voorschoten Zondag 19 februari 9.30 uur: geen opgave. 16.30 uur: prof. P. Buitelaar, Ridderkerk. EVANGELIEGEMEENTE WASSENAAR Adelbert College, Deijlerweg 163. Zondag 19 februari, 10.30 uur: dhr. D. v.d. Schaaf. AMERICAN PROTESTANT CHURCH OF THE HAGUE Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague (on #22 bus line). Sunday morning worship schedule: 9:00 Р Traditional Service; 10:00 Р Contemporary Praise Service; 11:30 Р Traditional Service with Choir. 10:00 Sunday School for all ages. Nursery available. Contact the Church Office, (070) 3244490 or office@apch.nl, Mon-Fri from 9:00-1:00 for latest information on Bible Studies, Missions, Women’s Fellowship and Youth Activities. Website: www.apch.nl <http://www.apch.nl/> . All are welcome in our “House of Prayer for all nations.” Rev. Tim Blackmon, senior pastor. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Parochie H. Augustinus St. Jozef, Parklaan 28 Zaterdag 18 februari, 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, cantor. Zondag 19 februari, 7e zondag door het jaar, B, 9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Magnificat Cantorij. Dinsdag 21 februari, 9.00 uur: Eucharistieviering. Woensdag 22 februari, Aswoensdag, begin van de 40-dagentijd, 19.00 uur: Eucharistieviering, waaronder aswijding en asoplegging in de St. Willibrorduskerk (gezamenlijke viering van de Wassenaarse parochies. Donderdag 23 februari, 9.00 uur: Eucharistieviering. Parochie H. Augustinus De Goede Herder, Stoeplaan 4 Geen opgave. Parochie H. Augustinus St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 Zaterdag 18 februari: Woord- en Communieviering met samenzang, aanvang 19.00 uur. Zondag 19 februari: Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia-koor, aanvang 9.30 uur. Woensdag 22 februari: gezamenlijke viering 3 Wassenaarse RK-kerken voor Aswoensdag, aanvang 19.00 uur. (geen viering te 9.00 uur).


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012

NIEUWS

i n d e ho o f dr o l

Het Wmo-loket waar inwoners van de gemeente Wassenaar terecht kunnen voor Wmo-aanvragen en alle vragen over wonen, welzijn en zorg, bestaat vijf jaar. Alle reden om een cliënte van het eerste uur eens naar haar ervaringen met Infomaat Lokaal Loket te vragen.

Wie helpt de dieren van de Kinderboerderij voederen in de weekends?

Word Vrijwilliger

Een van de eersten die Infomaat vijf jaar geleden weet te vinden, is Ria Heppener een vlotte sixtysomething, met trendy bril en pittig kapsel. Ze woont al jaren samen met haar man in Wassenaar, de laatste jaren in een seniorencomplex. Echt Wassenaars is het vele vrijwilligerswerk dat zij doet. Dan krijgt zij ernstige beperkingen door een aandoening die zij al langer heeft. ,,Volgens mij heb ik toen in de krant gelezen dat je voor vragen

* Natuurbeheerder (vacaturecode N 009): Welke natuurliefhebber wil helpen Wassenaars mooie duingebied te onderhouden? Zeer afwisselend (buiten) werk. * Dierenverzorgers (vacaturecode D 003): Ben jij die dierenvriend(in) die in de weekends een paar uurtjes de dieren van de Kinderboerderij Wassenaar wil voederen en verzorgen? * Bezoekvriend (vacaturecode H 032): Welke geduldige persoon wil met een jonge autistische dorpsgenoot (23) af en toe iets leuks ondernemen? Met name op het gebied van dieren (vooral paarden), theater en bioscoop.

Bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) zijn al sinds jaar en dag vrijwillige klussers actief die graag ‘uitrukken’ om oudere en/of minder draagkrachtige Wassenaarders met raad en daad bij te staan. Voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u de Vrijwilligerscentrale bellen en vragen om een klusafspraak. * Heeft u een kleine klus die in een dagdeel (ochtend of middag) te klaren is? Zoals bijv. een kraan repareren, iets ophangen (gordijnrail, schilderij, keukenkastje), een televisie inregelen. Een muurtje verven/witten, een lamp ophangen enz. enz. * Valt u binnen de doelgroep? Dat wil zeggen: bent u minder draagkrachtig (uitkering, AOW of klein pensioen) en heeft u geen sociaal netwerk waarop u kunt terugvallen (familie/vrienden/buren)? De Klussendienst vraagt een symbolische bijdrage van 5 euro per dagdeel. De omvang van de klus wordt vooraf geïnventariseerd. Ook eventuele materiaalkosten (deze kunnen de klussers desgewenst voor u inkopen) worden in rekening gebracht. VCW Klussendienst. Ga langs in de Van Heeckerenstraat 2, bel 511 31 33, stuur een email naar info@vrijwilligerscentralewassenaar of kijk op www. vrijwilligerscentralewassenaar. nl. Openingstijden ma t/m do 09.30-12.00 uur, vr 09.30-11.30 uur. Do ook van 14-16 uur.

Lezing en lunch met als thema de joodse maaltijd Wassenaar - Op woensdagmorgen 22 februari organiseert de oecumenische commissie voor Kerk en Israël in Wassenaar een lezing over de joodse maaltijd, welke gevolgd zal worden door een lunch met joodse gerechten. Onze plaatsgenoten Lettie Adelaar en Rosie Schönbach zullen vertellen over de joodse traditie, waarin de maaltijd een belangrijke rol speelt, en de manier waarop het eten wordt bereid gebonden is aan wat daarover in de Bijbel geschreven staat. De ochtend begint om 11.00 uur en wordt gehouden in ‘Sion’, de aanbouw aan de St. Jozefkerk aan de Parklaan in Wassenaar. De kosten bedragen euro 10,-. U kunt zich telefonische aanmelden voor deze ochtend bij het secretariaat van Kerk en Israël Wassenaar: 070 – 511 19 70.

drempelhulp. Ook als ze als vrijwilliger voor het Rode Kruis mensen ontmoet die slecht ter been zijn of zorg nodig hebben, tipt ze hen het Loket. Zelf wipt ze als mantelzorger nog regelmatig binnen. ,,Dan wil even mijn ei kwijt,” zegt de Wassenaarse. ,,Als mantelzorger van een aantal personen moet je sterk zijn, maar soms wil ik mijn verhaal even kwijt.” Verder blijft ze mensen stimuleren om hulp te vragen, desnoods gaat ze met hen mee als hun drempel te hoog is. ,,Mijn ervaringen met Infomaat?” vraagt Ria Heppener. ,,Die zijn goed. Het klikt gewoon, je kunt er altijd terecht, ze helpen. Ook geven ze goede voorlichting, is het prettig samenwerken en lossen ze samen met de afdeling Primair Proces van de gemeente Wassenaar problemen soepel op.”

Bestuur van de Voedselbank vreest toename cliënten De voedselbank in Wassenaar bestond onder de vlag van de Stichting Korenmaat in Den Haag al ruim vijf jaar. In het begin werden de pakketten vanuit het huis van een vrijwilliger uitgedeeld. Later werd een onderkomen gevonden in Sion, een gebouw van de R.K.Parochie St. Jozef , aan de Parklaan in Wassenaar. Omdat de Stichting Korenmaat zich eind 2010 heeft teruggetrokken van de voedselbank in Wassenaar, is er voor gekozen om als Stichting Voedselbank Wassenaar zelfstandig verder te gaan en zich aan te sluiten bij de voedselbank regio Haaglanden.

Koos van Rijswijk. (Foto:Bouwe Prins)

In de hoofdrol Koos van Rijswijk Klussendienst helpt mensen met smalle beurs

en advies bij Infomaat terecht kunt. Ook Jan van der Kleij van de gemeente Wassenaar raadde me aan naar het nieuwe Wmo-loket aan de Van Heeckerenstraat te gaan,” herinnert mevrouw Heppener zich. ,,Daar heb ik verteld waar ik tegenaan liep. Ze schonken een kop koffie en luisterden. Zo kon ik mijn verhaal kwijt. Ook regelden ze een hulp als ondersteuning in het huishouden, om me weer te kunnen verplaatsen regelden ze een scootmobiel. Die heb ik nu trouwens weer ingeleverd omdat ik weer – voorzichtig - kan fietsen.” Ria Heppener vervolgt: ,,Als ik in mijn omgeving mensen zie die hulp kunnen gebruiken, stimuleer ik hen om ook bij Infomaat langs te gaan.” Zo regelde zij voor een buurvrouw en kennis op zeer hoge leeftijd hulp bij het huishouden, een rolstoel, een douchestoel en een

Door de crisis

Meer weten over deze of andere vacatures in het vrijwilligerswerk? Ga langs bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW), het steunpunt voor vrijwilligerswerk in onze gemeente, in de Van Heeckerenstraat 2. Bel 511 31 33 of stuur een email naar info@vrijwilligerscentralewassenaar.nl. Openingstijden ma t/m do van 09.30-12.00 uur, vr van 09.30 tot 11.30 uur. Do ook van 14 tot 16 uur. Kijk op www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl of vraag naar de vacaturemappen bij de bibliotheek of op het gemeentekantoor. Vrijwilligerscentrale Wassenaar

Ria Heppener: ‘De Infomaat? je kunt er altijd terecht, ze helpen’

door Sonja van Gerven

“Bijna-dood-ervaring heeft een ander mens van me gemaakt” Wassenaar is een bijzonder dorp. Veel variatie in natuur, een uiteenlopende bebouwing en misschien wel het meest interessant: veel bijzondere inwoners, zowel jong als oud, die op diverse manieren een rol spelen in het dorpsleven. De Wassenaarder, de krant voor alle Wassenaarders, wil graag die bijzondere dorpsgenoten aan u voorstellen. door Loes Rietvelt In 1997 was Koos van Rijswijk het slachtoffer van een vreselijk ongeval. Terwijl hij op volle snelheid op zijn scooter reed werd hij geramd door een automobilist. De gevolgen waren groot. Pas na acht dagen ontwaakte Koos uit een coma. Zijn been was verbrijzeld, zijn rug gebroken en hij had een partiële dwarslaesie.

Het paradijs gevonden Toch heeft het ongeluk Koos ook goeds gebracht. “Na de aanrijding vloog ik 12 meter door de lucht. Ik kwam met een klap neer. Ik had het warm en koud tegelijk, maar het vreemde was dat ik helemaal geen pijn voelde. Ook zag ik dat mensen om me heen praatten, maar ik kon geen stemmen horen. Opeen stond ik tussen hen in en keek naar mezelf. Ik stootte zelfs iemand aan en

zei: kijk daar lig ik. Vervolgens werd het helemaal donker om me heen, ik hoorde prachtige muziek en zag in de verte een klein lichtpuntje. Het leek net of ik werd opgetild en draaide heel hard in het rond. Dat puntje bleef ik zien. Het werd zelfs steeds groter. En ineens zat ik er, op de rug van een paard, middenin. Normaal ben ik bang voor paarden, nu niet. Er reed iemand naast me, iemand die ik heel vaag herkende en die me vertelde blij te zijn dat ik er was. Overal waren bloeiende struiken, het rook heerlijk, de temperatuur was aangenaam en er klonk prachtige muziek. Ik had een licht gevoel van binnen, het was alsof ik in het paradijs was.”Achteraf gezien had Koos een bijna-doodervaring (bde).

Teruggestuurd “Ik hoorde stemmen en ging op zoek naar de plek waar die vandaan kwamen. Aan het eind van een zandpad zag ik een paar figuren die me wenkten naar hem toe te komen. Dichterbij gekomen liep ik echter tegen een glaswand aan. De figuren gaven me de opdracht terug te gaan naar het land der levenden en iedereen te vertellen over mijn ervaringen: ze zullen je niet geloven, maar je moet er wel mee doorgaan.” Dat heb ik gedaan. Mijn verhaal is verwerkt in het medische tijdschrift The Lancet en wordt bovendien 15 maart om 22.50 uur door de Ikon uitgezonden op televisie. Toch merk ik dat mensen mijn verhaal nog steeds niet serieus nemen.

Niet dat ik me daar iets van aantrek.” “Ik was een losbol, zocht altijd mijn grenzen op, of beter gezegd, die zochten mij op. Misschien komt dat ook wel door mijn jeugd. Mijn wieg stond in een onbewoonbaar verklaarde woning in Hillegom, waar ik opgroeide met vijf zussen, ouders, opoe en tante. Mijn vader had een eenvoudig baantje en verdiende te weinig om zoveel monden te voeden. Al op jonge leeftijd, op mijn vijfde deed ik al boodschappen voor een bejaarde, probeerde ik een centje bij te verdienen.” zijn veertiende gaat Koos ondanks heftig bezwaar van zijn onderwijzer toch werken. Op zijn achttiende trouwt hij en vier dagen daarna wordt zijn zoon geboren. Een reeks van narigheid volgt elkaar op. Hij verliest zijn vader op jonge leeftijd aan leukemie, kan de hypotheek niet meer opbrengen waardoor zijn huis openbaar wordt verkocht en blijft achter met enorme schulden. Inmiddels heeft hij zijn leven weer opgepakt. “Ik heb na mijn scheiding bij het countrydansen een nieuwe liefde leren kennen. Met haar woon ik alweer jaren in Wassenaar.” Het leven van Koos is op meerdere punten ingrijpend gewijzigd. “Ik ben een stuk rustiger geworden en voel me geestelijk rijker. Mijn bde en levensverhaal heb ik op aanraden van een vertrouwensarts opgeschreven, het is een epistel van 25 pagina’s geworden.” Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u Koos via de mail bereiken: koosvanrijswijk@hotmail.com.

Rommelmarkt Muziekvereniging Excelsior komt er aan

Op 9 februari 2011 tekenden Herman de Bruijn en Gabrie Lansbergen de oprichtingsakte van de nieuwe stichting Voedselbank Wassenaar. Notariskantoor van Wijk, Gorsira en Tacken heeft naar een model van Voedselbank Nederland de statuten opgesteld. In het bestuur namen zitting: Gina van Kesteren (voorzitter), Gré Brouwer ( secretaris) Herman de Bruijn (Penningmeester) De coördinatie bleef in handen van Christel van Boeijen.* De voedselbank Haag-

landen zorgt voor de bevoorrading van o.a. voedselbank Wassenaar. De goederen worden vanuit Den Haag beschikbaar gesteld. Sommige weken is de bijdrage uit Den Haag minimaal. Gelukkig kunnen bestuursleden dan iets extra’s aanschaffen door de gulle giften die ze krijgen. Ook krijgen ze wekelijks vers brood van de Wassenaarse bakker Niek Kaptein. Eén van de startproblemen was het wekelijks vervoer van de goederen van Den Haag naar Wassenaar. Werd dit vroeger door de stichting Korenmaat verzorgd, nu moest gezocht worden naar een andere oplossing. Deze werd gevonden bij de stichting Vrijwilligerswerk Wassenaar die tegen een zeer redelijk tarief het vervoer wilde verzorgen. Dankzij een prachtige gift van de oudwethouders Pim van de Locht en Nico Alkemade kon het transport gedurende langere tijd betaald worden. In Wassenaar maken tussen de 20 en 25 personen gebruik van de diensten van de voedselbank. Gedurende 2011 bleef het aantal personen dat gebruik maakt van de voedselbank ongeveer gelijk. Eind 2011 vormden: 10 alleenstaande mannen 7 alleenstaande vrouwen 5 alleenstaande vrouwen met kinderen, het cliëntenbestand van de

voedselbank. Er werd door 7 vrijwilligers op het uitdeelpunt meegewerkt. Gedurende 2011 werd het draagvlak binnen Wassenaar voor de voedselbank groter . Dat bleek wel uit de geweldige opbrengst in natura door o.a. de actie van de dames van de Lionsclub en de diverse donaties (al dan niet anoniem) die op de bankrekening van de voedselbank Wassenaar werden gestort. Ook de kerken lieten zich niet onbetuigd. Bij elkaar werd in 2011 ruim € 5.000 ontvangen, waarvan meer dan de helft in de laatste zes weken van het jaar. Hiervan staat nog € 3.000 op de bank om in 2012 ingezet te kunnen worden. Voor de dekking van de transportkosten in 2012 is door het college van burgemeester en wethouders, op aandringen van de gemeenteraad, op 12 december 2011 nog een bedrag van € 1.500 toegezegd. Redenen genoeg voor het bestuur om met een tevreden gevoel terug te kijken naar het afgelopen jaar en met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Door de aanhoudende crisis vreest het bestuur echter wel dat het clientenbestand eerder zal toenemen dan afnemen. * Mevrouw Christel van Boeijen is na een kort ziekbed op 4 februari 2012 overleden.

De heer en mevrouw Kathmann – Donath met de burgemeester. (Foto:Bouwe Prins)

60-jarig bruidspaar Kathmann-Donath Dat was groot feest vorige week bij het 60-jarig bruidspaar de heer en mevrouw Kathmann – Donath met hun vier zonen en schoondochters en zes kleinkinderen. En uietaard kwam ook burgemeester Jan Hoekema op bezoek en niet met lege handen. De heer J.F. Katmann is op 29 juli 1927 in Leiden geboren. Mevrouw M.M. Kathmann-Donath is op 23 december 1928 in Zeist geboren. Mevrouw kwam als dochter van een luchtmachtmilitair, die op Soesterberg was gestationeerd, ter wereld. Anderhalf jaar oud moest zij en haar oudere broer met haar ouders mee naar Parijs. Haar vader werd in Fontainebleau gesta-

tioneerd. Begin jaren dertig kwam aan het verblijf in het buitenland een eind en volgde een nieuw adres en woonplaats, de Crocusstraat. Mijnheer groeide op aan de Rijksstraatweg, ter hoogte van Den Deyl, als zoon van een particulier chauffeur. Hij heeft daar, met een korte onderbreking, gewoond tot het jaar dat hij trouwde, in 1952. Het echtpaar leerde elkaar in de oorlogsjaren pas goed kennen. Beiden zaten op de Ulo aan de Kerkstraat. Zij groeiden als pubers op in een oorlog die, naarmate deze vorderde, ook hen direct ging raken. Het gezin van mijnheer moest hun woning op last van de Duitsers verlaten en tijdelijk een onderkomen op de Lange Kerkdam betrekken.

Mevrouw moest met haar aanstaande schoonzusje in de Hongerwinter van 1944 op 1945 op zoek naar eten. Dit leverde uiteindelijk bloembollen op die vervolgens werden opgegeten. Mijnheer ging na het behalen van zijn Horeca-diploma en militaire diensttijd in 1947 en 1948 bij zijn vader als kok werken in het in Den Haag gelegen en befaamde restaurant House of Lords. Met de zekerheid van een goede baan was in 1949 het moment aangebroken om zich te verloven. Na een tijd lang in de horeca gewerkt te hebben, is mijnheer tot zijn pensionering bij het ministerie van Financiën gaan werken. Mevrouw is altijd huisvrouw gebleven en heeft haar kinderen altijd alles gegeven.

Groei&Bloei avond over meststoffen voor de tuin

Nog even en het is weer 25 februari. Met rasse schreden nadert de rommelmarkt van Excelsior. Een rommelmark die een begrip is in de regio. Na maanden van sorteren van de gebrachte en gehaalde spullen is er weer een ruim aanbod van artikelen. De rommelmarkt wordt gehouden in het gebouw van Excelsior en in het Dorpscentrum in de Schoolstraat. Als u nog spullen heeft kunt u deze week nog bellen naar Jan van der Krogt tel: 070 5113778. Alle artikelen zijn welkom mits het maar heel is. Boeken, servies, kleding, glaswerk, antiek, potten en pannen, schoenen, (klein)meubelen, elektra en speelgoed, kortom alles is bruikbaar. Nog één week kan er ingeleverd worden en dan gaan de leden en vrijwilligers weer starten met het opbouwen van de markt, zodat zaterdag 25 februari om 10.00 uur alles weer klaar staat.

Op maandag 20 februari verzorgt meststoffenproducent DCM een info-avond voor Groei&Bloei afd. Wassenaar. DCM produceert al meer dan 30 jaar meststoffen en heeft grote bekendheid binnen de hovenierswereld. De laatste jaren richt dit bedrijf zich ook op de liefhebberstuin, met een bemestingsprogramma van milieuvriendelijke organische voedingsstoffen voor de sier- en moestuin

en het gazon. Leo Groenleer van DCM legt uit welke de voedingsmiddelen voor de plant zijn, waaruit het bodemleven bestaat en waarvan de organische meststoffen gemaakt worden. Kom vooral ook met uw eigen vragen over bodem en bemesting. Tijdens de presentatie wordt tevens aandacht besteed aan beroemde tuinen zoals Villandry, Barnsdale Gardens van Geoff Hamilton, de

tuinen van Sissinghurst en van Wisley Gardens. Tijdens de pauze worden enkele gratis door DCM beschikbaar gestelde prijzen verloot. U bent welkom in: Polanencentrum, Van Polanenpark 105, Wassenaar. Aanvang: 20.00 uur, einde 22.00 uur. Toegang gratis. Informatie bij: Wim Westgeest, tel. 0651005946 en email: wwestgeest@casema.nl,


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012

automobielbedrijf

REN SIRRE Erkend APKKeurings Bedrijf

SUZiaUliKstI Spec

Oostdorperweg 177 Tel: 5110630

â&#x20AC;˘ TE HUUR â&#x20AC;˘ TE KOOP â&#x20AC;˘ GEVRAAGD â&#x20AC;˘ AANGEBODEN â&#x20AC;˘ GEZOCHT â&#x20AC;˘ GEVONDEN www.zalenverhuurkruyt â&#x20AC;˘ Voor KLARINET-, â&#x20AC;˘schipvanleiden.nl. Mooi SAXOFOON-, dwarsfluit-, bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

of hoboles ga je natuurlijk naar â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Al vanaf â&#x201A;Ź 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Lisse-SassenheimVoorhout. www.muzenhuis. nl. Tel. 422733.

TaoĂŻstische Tai Chi TM interne kunsten voor gezondheid

SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT

T.K. gevr.: gehele of â&#x20AC;˘gedeeltelijke INBOEDELS. Schilderijen, porselein, goud, zilver, kristal, glaswerk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezemschoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26730712.

ALPHA-CURSUS START 29 februari 

Eten,ontmoeten,praten,lachen,leren en luisteren. Op de Alpha-cursus maak je vrijblijvend kennis met het christelijk geloof. 14 miljoen mensen deden de Alpha-cursus

â&#x20AC;˘ STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen zeer scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

â&#x20AC;˘ STUCADOOR/SCHIL- â&#x20AC;˘ VOEGER DER Laminaat, waterlei- gevelwerken.

voor al uw Uithakken, Tel. reinigen en voegen. Impregneren en metselwerken. Tel. 06-20897322. Gratis advies en prijsopgave.

â&#x20AC;˘

Nieuw bij Stramien: Start nieuwe beginnersklassen

CUPCAKE SLINGER!

met vrijblijvende introductieles

Ideaal voor beginners. Pakket met garen en beschrijving. â&#x201A;Ź 14,95

vrijdag 24 februari Noord Hoflandzaal, Hogendorpweg 3 van 20.00 â&#x20AC;&#x201C; 22.00 uur

Katwijk- Rijnsburg

Vrouw zoekt SCHOONMAAKWERK in de huishouding en strijken. Tel. 06-57480060.

â&#x20AC;˘

Holistische AROMAMASSAGE. Goed voor lichaam en geest. Nu ook Hotstone. Marja de jong. Tel. 06-24851494 / 5895962.

BIJLES TE GEVEN in wiskunde, natuurkunde en scheikunde voor vmbo, mavo, vwo. Tel. 06-24104048.

zaterdag 25 februari Gymzaal Katwijkerweg 6b van 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 uur

Wassenaar

â&#x20AC;˘

MODELTREINBEURS. Zaterdag 18 febr. Leidseweg 100 Voorschoten. Van 9.3015.00 uur, toegang gratis, ook stand Lego-Duplo.

donderdag 8 maart Polanencentrum, van Polanenpark 105 van 13.00 â&#x20AC;&#x201C; 15.00 uur

U bent van harte welkom! TaoĂŻstische Tai Chi Vereniging Nederland Mierloseweg 140 5707 AS Helmond

Tel.: 070-5110638

FOCKE

Wassenaar

ELKE ZATERDAG 9 - 16 uur EN ZONDAG De VAN Lasso9-16 24, 2371 UURGX

Beijersbergen Wassenaar Alle bouwkundige werkzaamheden: vervangen van kozijnen - ramen deuren; verbouwen van keukens en badkamers; plaatsen van trappen en dakkapellen, metselen fijn timmerwerk.

Van Hallstraat 22 Tel. 5115075. Fax 5114063

liedjes spelen? Leuke hobby! Een half uur les voor â&#x201A;Ź 10,-. Bel snel (Katwijk) 06-49687749.

Adenta tandprothese Specialist

teckel PUPS. Vader aanwezig. Groeien op in huiselijke kring. Pups worden gechipt eringen en ingeĂŤnt. Vaste prijs â&#x201A;Ź verzek 500,-. Interesse? Bel Alle Voor les op alle TOETS- 06-29284193. INSTRUMENTEN natuurlijk bij â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Al Student wil u graag helvanaf â&#x201A;Ź 25,- per mnd. pen met COMPUTERSchrijf nu in en profiteer PROBLEMEN. â&#x201A;Ź 15,- p.u. van de spectaculaire instru- Tel. 070-5114250. mentenactie. Muziekschool De junior en de senior â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Lisse-Sassenheim-Voorhout. www. gaat voor ZANGLES (klasmuzenhuis.nl. Tel. 422733. siek-jazz-pop-funk) naar â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Al vanaf â&#x201A;Ź 25,- t/BUVVSHFUSPVXF T.K.: mooi APPARTE- per mnd. Schrijf nu in en LVOTUHFCJUUFO MENT aan zee. Vraagpr. profiteer van de spectaculaiâ&#x201A;Ź 169.500,- k.k. Tel. re instrumentenactie. t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT 06-24907915. Muziekschool â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Lisse-Sassenheim- Klaar terwijl u wacht! Voorhout. www.muzenhuis. Kerkstraat 44 nl. Tel. 422733. Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

ststr

ss aat 74, 2242 VN Wa

ena

ar

ANTIEKHANDEL

ALBERT FISCHER Voorstraat 55a, Voorschoten tel. 071-5614544

â&#x20AC;˘ INKOOP EN VERKOOP â&#x20AC;˘ RESTAURATIE VAN ANTIEK â&#x20AC;˘ VERKOOP VAN GROEN BUREAULAKEN

www.tandenwinkel.com

T.K.: SCHUIFPUI H.240xB.190 cm. T.e.a.b. Tel. 06-13618434.

www.handwerkwinkel-stramien.nl

â&#x2013; B â&#x2013;  Fâ&#x2013;  Oâ&#x2013;  Câ&#x2013;  Kâ&#x2013;  E Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

Evangeliegemeente

PIANOLES voor begin- â&#x20AC;˘ 14 februari 2012 verwachâ&#x20AC;˘ners! In korte tijd leuke ten wij van onze ruwhaar

experts in autorecycling

â&#x20AC;˘ Ben jij tussen de 50 en 60 jaar en hou je van motorrijden? Dan ZOEK IK JOU! En als het klikt wordt het vanzelf meer. Tel. 06-20326435.

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring.

AUTOSCHADE

maakt Uw auto weer als nieuw

zaterdag 18 en GROTE MARKT

Bouw- en Aannemingsbedrijf

â&#x20AC;˘

Bl oe mlu

Telefoon: 070-5112510 Autotel.: 06-51343456 www.lamischilders.nl

IN 3 HALLEN! zondag 19 februari

â&#x20AC;˘ Ervaren gepensioneerde docent heeft tijd over om â&#x20AC;˘

www.taoisttaichi.nl

Ook voor binnen- en buitenschilderwerk

info : 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

www.evangeliegemeentewassenaar.nl

Slank de lente in? HERBALIFE helpt! B-fine: ding, badkamer. 071-5651088. 06-19110519.

info: tel. 070-3994221 info.west@taoisttaichi.nl

Specialisten in glas

ook o2ef handsmarkt! huu r de kom meest complete

 

â&#x20AC;˘

Voorschoten

sinds 1935

DERoelofarendsveen LASSO 24, 2371 GX

Meer info

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Lâ&#x20AC;&#x2122;Ami glasservice

een k r a am!

T.H.: Spanje, Costa Blanca BUNG. + ZWEMBAD. Tel. 071-4073193 / 06-51407403. guardamar@ live.nl

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

ROELOFARENDSVEEN ROELOFARENDSVEEN

WELKOM!

RUIT STUK ?

FOCWA schadeherstelbedrijf

Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

Bij inlevering van deze bon:

www.gebr-opdam.nl

www.autoschade-focke.nl

APK

ƾƾĆ&#x152;Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161; Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ĺ˝ &ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ĺ&#x161;žŽÄ?tÄ&#x201A;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;dĆ&#x152;ĆľĹ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ĺ?ŜƾĹ?Ä&#x161;Ͳ,ŽůůÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161; 5+%"+%# &"#6#7+*%8# ' %6#7+#"(8%8+ #++"+,%'#% 8%+*"# #8+&%%'+*%+"' #%%%%%::'# "% 5##%",%""+""" #&"# 6#7+ "&#*+%%"&#;&%<% &"%+ )""+# #%'"'&%%*";,8 +%'%#&"#"'

EĹ?Ä&#x17E;ĆľÇ ŜƾžžÄ&#x17E;Ć&#x152;DĹ?ĹŻĹ?Ä&#x17E;ĆľĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĨŽŽŜ  ""## $"%"&'( )))*%##

+,/+'&' 0+#%1%',3', 3'&% &%'#%#"'"&% &+#%%&% $#%( &"4'"&% 3#+#%%""="

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

DĹ?ĹŻĹ?Ä&#x17E;ĆľĹ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Í&#x160; 7%"8'%%&%+$"% &"""+#,1%',;,3',3' &%7>"+#"&" $%$?$""&"" #%#@+"B%'' %+%#%%""+Í&#x203A;Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ?ĹŠĹśŜŽĹ?ŜŽÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĆ?Í&#x2DC;* "+%'&,Ĺ˝Ä&#x17E;Ç Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;Ä&#x17E;ŜžĹ?ĹŻĹ?Ä&#x17E;ĆľĹ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Í&#x2DC;0D %%+"++%$"&"' *"%#%%+ "&%F% %#7>"+ $#%(#""

,8 3 â&#x201A;Ź

*

n all-i

â&#x153;&#x201A;

LIVE MUSIC Zachtdroog wit uit VenetiĂŤ!

GARGANEGACHARDONNAY 2010

Famiglia Cielo uit de provincie Venezie maakt een lichte, elegante witte aperitief wijn. Fris en gemakkelijk drinkbaar.

Nu 6 flessen

â&#x201A;Ź 23.00 is per fles

â&#x201A;Ź 3.

84

7 dagen per week geopend ARGENTIJNS GRILL RESTAURANT

MENU ND VAN DE MAA

e biefstuk Argentijnpsig nonsaus, met cham frites en sla

50 . 3 1 â&#x201A;Ź

Bij reservering

G

10% KORTIN )PGDBNQXFHt8BTTFOBBS Tel/fax: 070-5141018 XXXM BCBN CBEP T O M


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012

NIEUWS

Recept v/d week:

Mooie muziek-matinee in de Messiaskerk

TUSSENGERECHT

Wassenaar - Wel heel bijzonder is de medewerking van twee koren van de zusterkerken : de Gregoriaanse Schola van de St Jozef Kerk en de Cantores van de Goede Herder Kerk onder leiding van Rien Calisaan de muziekmatinee op 19 februari. . De gekozen gezangen doorlopen het gehele kerkelijk jaar, t.w. van Advent tot en met de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In het programmaboekje staan de teksten en de vertaling. De Gregoriaanse zang wordt voorafgegaan met fluitmuziek van G.P.Telemann door het ensemble Bubinga dat bestaat uit twee altfluiten en een grootbas. De fluitistes - Anneke Rader en Anneleen Scholten - besluiten het concert met drie Joodse dansen van de componist Kolinski. Voorafgaand aan het concert kan men genieten van de uitgebreide thee bij de Tea Inn. Aanvang Tea Inn: 14.30 uur Aanvang concert: 15.30 uur.

Taartje van bladerdeeg met tonijn, tomaat en basilicum

Groot Kindercarnaval bij onze Deylknotsen Wassenaar - Aanstaande zaterdag is het ook weer kindercarnaval voor kinderen tot 13 jaar. Prins Ruud nodigt jullie uit om verkleed naar dit carnavalsfeest, met weer verschillende nieuwe spellen te komen. Er zijn ongeveer18 spellen waarbij je mooie prijzen kunt winnen. Ook is er iets lekkers b.v. popcorn, suikerspin een glaasje limonade en bij het naar huis gaan is er voor iedereen een fantastisch verrassingspakket. Het feest gaat om 14.00 uur van start in het O&O gebouw Zonneveldweg nummer 55a. Voor de leukst verklede jongen,meisje of groep is een prijs beschikbaar. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Feestwinkel Alles en Nog Meer op de Oostdorperweg. Kaarten 1,50 euro en zijn nu verkrijgbaar.

Chocoladeliefhebbers ontdekten Chocolaterie Delicious als eerste

Coby Gras, temidden van al die zalige lekkernijen en traktaties. (Foto:Anton Overklift)

Chocolaterie Delicious opende twee jaar geleden aan het Schulpplein 7 een fantastisch mooie winkel die meteen door de échte chocoladeliefhebbers werd ontdekt en in de afgelopen vierentwintig maanden daarna ook door inmiddels vele trouwe klanten. ,,Dat deze bonbons zo geliefd zijn bij onze klanten, dat komt omdat ze bereid zijn uit de allerbeste Callebout chocolade en heerlijke vullingen hebben,” zegt Coby Gras. ,,Proeven?” Dat is moeilijk kiezen want sinds kort hebben ze hier ook in het assortiment van die lekkere grote chocoladekogels met de heerlijke smaken Kokos, Speculaas, Karamel en nog div. andere smaken. Dat de bonbons in de smaak vallen is wel bewezen; diverse Wassenaarse bedrijven hebben voor hun goede relaties al een beroep op de

chocolaterie van Coby Gras gedaan. Coby noemt ook de ouderwetse bruidssuikers en een ruime hoeveelheid geboortechocolade, al of niet verpakt in leuke doosjes of taarten. Mervouw Gras laat de mensen graag proeven. ,,Zodat ze weten waar ik over praat, zoals laatst bij de kerstmarkt van Tuincentrum De Bosrand, wat overigens een succes was.” Klanten kunnen ook, wanneer ze zelf een leuk schaaltje of iets dergelijks hebben, zoiets met van die zalige bonbons laten opmaken. Voor de komende paasdagen heeft Chocolaterie Delicious uiteraard nu al een ruime sortering paaseitjes en kostelijk mooi opgemaakte eieren. Chocolaterie Delicious Schulpplein 7 2242 XE Wassenaar Tel; 070 – 5118180 www.chocolateriedelicious.nl

Plv. ambassadeur Edwin R. Nolan (derde van links) presenteert de maquette in raadhuis De Paauw aan het college. (Foto: Anton Overklift)

Amerikaanse adelaar kan in 2016 veilig landen op gloednieuw ambassadegebouw in Wassenaar Het wapen met de Amerikaanse adelaar krijgt een prominente plek op de voorgevel van de nieuwe Amerikaanse ambassade die tussen 2013 en 2016 op de hoek van de Benoordenhoutseweg en de Waalsdorperlaan wordt gebouwd. Witte gevelelementen die volgens architect John Ruble zullen oplichten in de ochtendzon, veel glas en een grote vlaggenmast vormen vanaf de weg tussen Den Haag en Wassenaar gezien de blikvangers rond de hoofdingang van het ambassadecomplex. Tussen de ambassade en fietspad 10 dat om het terrein heen blijft lopen een grote waterpartij. Niet iedereen was vorige week dinsdagavond tijdens de presentatie van het ontwerp onverdeeld enthousiast over de plannen. Het blijft ‘een blokkendoos’ in de landgoederenzone, zo vertolkte WWW-raadslid Boet Derks de gevoelens van diverse aanwezigen. Daarnaast vonden sommigen dat de fysieke veiligheidsmaatregelen rond de nieuwe ambassade er op de tekeningen wel erg onopvallend uitzagen.

die zijde wordt een zekere openheid gesuggereerd, wat gezien de aard van het gebouw per definitie altijd ingewikkeld ligt. Pal voor de hoofdingang komt een plein groot genoeg om limousines te kunnen laten keren. Nabij de ingang een lobby en andere publieksruimten. In de nieuwe Amerikaanse ambassade komen ongeveer 225 mensen te werken, maar het gebouw krijgt niet de functie van het consulaat in Amsterdam zodat er geen rijen bezoekers voor visa en dergelijke zijn te verwachten. Ruble benadrukte dat de ambassade niet zomaar een kantoor is. Het is een overheidsgebouw met een ceremonieel karakter. Zowel het bakstenen ontwerp als het gebruik van het complex omschreef hij telkens weer als ‘rustig’. De Amerikaanse ambassade krijgt naast de hoofdingang aan de Waalsdorperlaan nog een tweede dienstingang meer richting de tennisclub aan diezelfde laan. Op het complex is aan de zijde van Oosterbeek een weg gesitueerd die uitkomt op een onopvallend bruggetje over de sloot langs de Benoordenhoutseweg. In noodgevallen moet die route fungeren als ontsnappingsroute. Opvallend is dat Fietspad 10 een aftakking krijgt naar het parkeerterrein van de ambassade.

door Jos Knijnenburg

Passend Het vorige week gepresenteerde ontwerp van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar borduurt voort op de in mei 2007 gepresenteerde aquarelschetsen van stedebouwkundige Bhalotra. Architect John Ruble heeft een campus ontwerpen met in totaal zes gebouwen. De ingang van de hoofdgebouw is opnieuw tegenover de kruising Benoordenhoutseweg/ Waalsdorperlaan georiënteerd, maar door de toepassing van witte gevelelementen en veel glas aan

Hoewel de Amerikaanse ambassade in Wassenaar komt te liggen had John Ruble vorige onder elke schets en kaart ‘New embassy campus at The Hague’ gezet. Luchtfoto’s moesten aantonen hoe zijn ontwerp met de waterpartij past in de landgoederenzone langs de Benoordenhoutseweg. Duidelijk was te zien dat de nieuwe ambassade qua omvang bescheiden kan worden genoemd in vergelijking met het Louwmanmuseum en het Nebo verpleeghuis. Mede een ver-

dienste van Wassenaar dat middels een bestemmingsplan paal en perk aan de bouwlust van de Amerikanen stelde. De Welstandscommissie prees vorige week de constructieve samenwerking met de Amerikanen. Op een vraag uit het publiek of het ontwerp niet beter had kunnen aansluiten bij de historische omgeving, liet Ruble weten dat een puntdak bij een dergelijk gebouw niet aan de orde is. Toen er werd opgemaakt dat een dergelijk klantoor overal zou kunnen staan, verweest Ruble naar de aansluiting van de ontworpen waterpartij bij die van Oosterbeek en Duindigt. Ook de grote afstand tot de hoofdweg sluit aan bij de landgoederen.

Veiligheid Een Amerikaanse ambassade kan vandaag de dag niet zonder forse veiligheidsmaatregelen. Aan de achterzijde van de nieuwe campus in Wassenaar, aan de kant van de aangrenzende voetbalvelden komt een hoge stenen muur die mede wordt opgetrokken voor de privacy van de mariniers die daar in een apart gebouw worden gehuisvest. Aan de zijde van de Benoordenhoutseweg komt een veel lagere muur en een hek van 2,75 meter hoogte. Omdat de weg hoger ligt dan het bouwterrein, kan er straks deels over de barrières heen worden gekeken. Eventuele communicatiemiddelen worden volgens de architect in het dak van het ruim 14 meter hoge hoofdgebouw verwerkt. Al in 2007 werd aangekondigd dat de ambassade vooral van binnenuit wordt beveiligd met ondermeer dikke vloeren en kogelwerend glas. Daarnaast veel camera’s en een uitgebreid lichtplan. Er komt geen basement, ‘what you see is what you get’, aldus de architect. Het gevaar van autobommen in een parkeergarage is daarmee op voorhand getackeld.

Gezellig klaverjassen voor Dinka Kids School bij Run for Rio Donderdagavond 8 maart is het weer zover: klaverjassen bij Run for Rio. Deze klaverjasavond wordt gehouden in Huize Willibrord dat haar grote zaal graag gratis voor dit goede doel ter beschikking stelt. De klaverjasavond begint om 19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur kunt u al in de grote zaal terecht om een kopje koffie te drinken. U kunt zich individueel of per koppel inschrijven; het inschrijfgeld bedraagt 6 euro per persoon.

Businessclub Blauw-Zwart in Thialf Zondag vertrok de bus met 65 sponsoren van Blauw-Zwart richting Heerenveen voor een bezoek aan het NK schaatsen. Na een uitstekend verzorgde brunch in Wolvega betrad het gezelschap als een van de weinige Hollanders de schaatsarena Thialf. Er waren verder vooral Friezen en die hadden het erg naar hun zin. En de Wassenaarders ook. De meesten waren nog nooit in Thialf geweest, dus dat was op zich al een belevenis. En schaatsen op niveau van dichtbij bekijken heeft ook wel wat. In het echt lijkt het zelfs sneller te gaan dan op televisie. door Michel Remmerswaal Het was een NK schaatsen zonder de absolute topschaatsers en dat was vreemd. De leden van de Businessclub zagen de 1.500 meter dames en heren, de 3.000 meter da-

mes en kwamen niet meer aan de 10 kilometer heren toe. Toen zaten zij weer in de bus. Na een uur kijken werden trouwens de meesten al onrustig. Het KPN Clubhuis lonkte. Als iemand nog niet wist dat KPN het schaatsen sponsort, dan werd dat deze dag wel heel duidelijk. Maar ja, met 65 mensen van de Businessclub Blauw-Zwart wordt zo’n clubhuis best gezellig. De reis terug was uitermate plezierig. Meestal duurt dat lang, maar nu niet. Bingo in de bus, de tijd vloog voorbij. Daarbij bleek weer hoe belangrijk het is om in een dubbeldekker boven te zitten. Alle prijzen gingen naar boven, het was net warme lucht. Komt gewoon omdat je daar meer overzicht hebt. Iedereen had het dus weer reuze naar zijn of haar zin. Hans Lagerberg hief zelfs toen het gezelschap Wassenaar naderde het Blauw-Zwart lied aan. Dat doet hij alleen als hij het heel erg naar zijn zin heeft. Leuke trip, op naar de volgende.

Aan het einde van de kaartavond zal er ook een loterij plaats vinden met prachtige prijzen die door allerlei particulieren en bedrijven voor dit doel ter beschikking zijn gesteld. Inschrijven kan via het inschrijfformulier dat u aantreft op website: www.runforrio.com, maar kan ook telefonisch bij John Schrader, telefoonnummer 0705176236, bij Annette v.d.Kooij, telefoonnummer 070-5110225 of bij Huize Willibrord, telefoonnummer 070-5123200. U kunt het inschrijfformulier ook afgeven bij Huize Willibrord, de Hofcampweg 290 of bij de van Houtenweg 74. De op-

Dinka Kids School in Arusha.

• Steek uit de ontdooide velletjes bladerdeeg rondjes van 10-12 cm doorsnee, leg ze op een bakmatje en prik er vervolgens gaatjes in. Laat ze ca. 15 min. rusten in de koeling. Bak ze vervolgens af in een oven van 200° C gedurende 12 minuten, maar laat ze niet te bruin worden. • Maak de marinade: Roer alle ingrediënten door elkaar. • Pel de tomaten: Snijd een klein kruisje in de kop van de tomaat. Dompel de tomaat in kokend water. Zodra de huid van de tomaat los krult, dan dient de tomaat gelijk overgezet te worden in een bakje met ijskoud water. Daarna kan de huid er gemakkelijk worden afgehaald. Verwijder de zaadjes, snijd ze in blokjes en zet de tomaatblokjes aan in een klein beetje olie in een steelpan-

netje. Vermeng er een gedeelte van door de marinade. •Tonijn Grilleer het stuk tonijn op een hete grillplaat. Bestrooi met peper en zout en laat de tonijn licht op laten stijven in de vriezer. Daardoor wordt het gemakkelijker snijdbaar. (U kunt gesneden tonijn ook bestellen bij de visspecialist). Leg vlak voor presentatie op een bord de bladerdeegbodem en smeer dit in met de tomatenmengsel. Schik vervolgens de dunne plakken gesneden tonijn in een rozetvorm op het bladerdeeg en bestrijk de tonijn goed met de marinade Gaar deze mooi rosé onder bovengrill. Garneer af met basilicumblaadjes

Ingredienten: Ingrediënten 8 personen 500 gram tonijnfilet 8 vel bladerdeeg 600 gram tomaten Marinade 3 dl olijfolie 2 teen knoflook fijngehakt 2 el gehakte basilicum ( rest blaadjes voor garnering)

4 takjes tijm 2 el gehakte peterselie 2 el gehakte bieslook 3 laurierblaadjes peper en zout Receptuur: Kookatelier Wassenaar Samen koken. Da’s leuk, lekker & leerzaam.

Wilt u een keer proef koken bij een van onze kookclubs: www. kookatelierwassenaar.nl Of bel Francesco 06-53.370.580.

Hoofdprijs van vierhonderd euro

Groot Driebandentoernooi in Oegstgeest Maar liefst tachtig biljarters kunnen er meedoen aan het eerste BCO Open Driebandentoernooi in het biljartcentrum in Oegstgeest. “Iedereen kan meedoen”, schrijft de evenementcommissie van Biljart Centrum Oegstgeest op haar website www.biljartcentrumoegstgeest. nl. Je kunt een voorronde spelen op een van de dagen 3, 10, 17 of 24 maart. Op 31 maart is de halve finale en op 14 april is de finaledag. Voor de winnaar is er de hoofdprijs van vierhonderd euro. Er wordt een try out gehouden voor weddenschappen. Het biljartcentrum aan het sportpark De Voscuyl in Oegstgeest is een perfecte locatie voor het houden van toernooien. De onlangs

opgerichte evenementencommissie organiseert het toernooi dat voor de eerste keer plaatsvindt in de regio. Het Internetbedrijf bob.com zorgt voor de prijzen en houdt namens de biljartbond een try-out voor het kunnen wedden op de spelers. Ook hier kunnen interessante prijzen mee worden gewonnen. Bob.com staat voor Batting on Billiards en is het eerste aanbieder van een totalisator voor de biljartsport. De opzet is om de biljartsport weer aantrekkelijk te maken en meer publiek te trekken naar toernooien. De spanning neemt toe als jouw favoriet wint en jou ook een aantrekkelijke prijs oplevert. Informatie over het toernooi en voor het inschrijven kunt u terecht op www.biljartcentrumoegsgeest.nl.

Sneeuw- en ijspret op de St.Jozefschool

Kimberly Zandvliet helpt bij het metselen. Nu is ze in Wassenaar. brengst is bestemd voor de straatkinderen van Arusha in Tanzania.

Naar school De stichting Run for Rio zet zich al vele maanden in om de Dinka Kids School in Arusha te helpen bouwen. De vele straatkinderen hebben nu geen kans om naar school te gaan. Het is de grote wens van de Wassenaarse Kimberly Zandvliet en haar Tanzaniaanse vriend Eriq Pownall om deze kinderen naar school te laten gaan. Zij willen vele straatkinderen liefde, scholing en onderdak geven; kortom zij willen deze straatkinderen een toekomst geven. In de afgelopen maanden is er een stuk grond gekocht en is een groot deel van de school gerealiseerd. Run for Rio zich in om deze droom werkelijkheid te laten worden. Af en toe is het heel warm op het land en moeten de mannen de hele dag werken in de felle zon. De werkmannen zijn dan ook verplicht om iedere dag werkhelmen te

dragen. Zodra het tweede gebouw met klaslokalen is afgerond, kan er begonnen worden met de keuken en de slaapzaal.

Presentatie Kimberly Inmiddels is Kimberly Zandvliet in Nederland. Op zondag 25 maart zal zij een presentatie geven over het project in Arusha. U bent van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen. De ontwikkelingen kunt u horen op 25 maart in de St.Jozefschool; de aanvang is om 15.00 uur. Wilt u verdere informatie over de projecten van Run for Rio of wilt u inschrijven voor de klaverjasavond, dan kunt u altijd bellen met de secretaris, John Schrader, tel.5176236 of mailen: info@ runforrio.com. Bent u verhinderd op 8 of 25 maart, maar wilt u toch uw steentje bijdragen, dan kunt u uw gift ook overmaken op bankrekening: Run for Rio te Wassenaar: Ingbanknummer 193157.

Inmiddels ziet het er al weer heel anders uit, maar vorige week was er nog volop sneeuw en ijs in Nederland en ook in ons mooie Wassenaar. Op de speelplaats was het smullen met buitenspelen, en sneeuwballen werden volop gegooid. Maar ook het ijs was bij de kinderen enorm gewild. Daarom gingen de groepen 4, 5, 6 en 7 op woensdag met schaatsen op weg naar de ijsbaan bij Blauw Zwart. Want iedereen is dan ook een beetje schaatsgek, dus ook de Jozefschool. De vrijwilligers van onze plaatselijke FC. hadden een prachtige ijsbaan gemaakt. De kinderen van de St. Jozefschool bonden vlot de schaatsen onder. De goede schaatsers reden al snel hun rondjes. De kinderen van groep 4 hielpen elkaar om te leren schaatsen. Met vallen

en opstaan ging dat al heel goed. Juffrouw Nelleke kon tevreden zijn over deze gymles! De leerlingen gingen steeds beter schaatsen en dromen zelfs van meedoen aan een Elfstedentocht…. Volgens juffrouw Ingrid zijn er dan zeker enkele kanshebbers voor de overwinning. Na ruim een uur fijn schaatsen, liep iedereen weer terug naar school om weer fris verder te gaan met de lessen. Voor locatie-directeur Jos Dohle, een echte schaatsliefhebber, was er geen tijd voor een aantal rondjes; groep 8 had de Citotoets! Echter voor hem stonden op donderdag en vrijdag wedstrijden op het schaatsprogramma. En groep 8 mocht als beloning voor het harde werken op donderdagmiddag schaatsen. Dat werd een geslaagde gymles.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012

CULTUUR

Actueel verleden

Historische Vereniging ”Oud Wassenaer”

Filmhuis Wassenaar woe 15 feb 14.30 u Happy Feet 2

ma 20 feb 20.00 u Carnage

woe 15 feb 20.00 u King of Devil’s Island

di 21 feb 14.00 u King of Devil’s Island

zat 18 feb 20.00 u King of Devil’s Island

woe 22 feb 14.30 u Happy Feet 2

zon 19 feb 14.00 u Happy Feet 2

woe 22 feb 20.00 u Carnage

* Extra jeugdmatinee in de Voorjaarsvakantie

De afleveringen van deze rubriek zijn prachtig gebundeld in een schitterend boek. Het is te koop voor slechts 15 euro bij boekhandel De Kler, De Historische Vereniging en molen Windlust.

Reserveren en meer informatie: E. filmwas. reserveren@obvw.nl T. 070-5113397 www.obvw.nl

Uit ’t moederland

ma 20 feb 14.30 u Happy Feet 2*

Wassenaar Vocaliter in Cantatedienst Pieterskerk Leiden In de befaamde reeks cantatediensten in Leiden met maandelijkse uitvoeringen van cantates door Johann Sebastian Bach wordt dit jaar het winterprogramma op 18 maart besloten met een bijdrage van Wassenaar Vocaliter. Uitgevoerd wordt Kantata BWV 182 ‘’Himmelskönig, sei willkommen’’, een –ook voor Bach- juweel onder zijn toch altijd al beeldschone muziekstukken. Ten tijde van het componeren was de componist 28 jaar, gezond, sterk en zich goed bewust van zijn kwaliteiten. Hij had recent twee andere functies afgeslagen ten einde nu de door de hertog van Weimar aangeboden betrekking als ‘’concertmeester’’ te kunnen aanvaarden. Een nieuwe verplichting werd maandelijks een cantate voor de kerkdienst te leveren. Bach besloot gelijk zijn beste beentje voor te zetten met een parel van een werkstuk. Dit eerste stuk was bedoeld voor

Palmzondag, de dag waarop Jezus op een ezeltje onder gejuich Jeruzalem binnengehaald wordt en de mensen met palmtakken zwaaien en die voor hem neerleggen. Een vrolijke gebeurtenis en de muziek is dan ook lichtvoetig. Het begint met een sonate, licht, vrolijk en plechtig tegelijk, want de intocht begint. En dan wuift en jubelt het koor Jezus de stad in. Vervolgens verwoorden bas, alt en tenor de opdracht van Jezus en zijn liefde voor de wereld, alsook de behoefte met hem mee te gaan op zijn pad. Het geluk kan niet op. Daar over krijgt het koor een koraal en een koor te zingen, twee ware meesterwerken en toonbeelden van Bach´s muzikale principes. En deze muzikale weelde duurt ongeveer dertig minuten. Pieterskerk, Leiden, cantatedienst 18 maart, 19.00 uur, ds. Alblas, in reeks Open Kerk. www.stichtingcantate.nl, www.wassenaarvocaliter.nl Koor Wassenaar Vocaliter; orkest Amici della musica o.l.v. Frank de Groot; Charlotte Stoppelenburg, alt; Leon van Liere, tenor; David Greco, bas.

Barok in de Paauw Zondag speelde het ‘Collegium Musicum Den Haag’ in raadhuis De Paauw. In wisselende samenstelling van blokfluit, hobo, viool, clavecimbel en cello bracht dit gezelschap composities van Telemann, Janitsch, Fux, J.C.Bach en C.Ph.E. Bach ten gehore. Vooral in de snelle delen spatte de vrolijkheid van de Barokmuziek de zaal in en in de langzame delen was het de weemoed van deze 17e en 18e eeuwse muziek die de ziel raakte. Collegium Musicum behoort, sinds de oprichting in 2006, tot de beste barokensembles van Nederland. Ook in andere Europese landen kreeg dit ensemble juichende recensies.

Dat Wassenaar in ons eigen land enige bekendheid geniet, geloof ik zomaar, maar dat er in een ver verleden in wat toen nog Nederlandsch Indië heette, aandacht besteed werd aan ons dorp, is op z’n minst opmerkelijk. In De Sumatra post van 6 juli 1923 trof ik een artikel aan onder de kop:

Machiavelliprijs voor prinses Máxima.

Prinses Máxima ontvangt de Machiavelliprijs

Genuanceerd, kritisch, maar ook dankbaar Meestal is onze dorspgenote degene die de prijs uitreikt, maar vorige week woensdag stond prinses Máxima zélf in de schijnwerpers. Zij ontving de Machiavelliprijs, een prijs voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van communicatie. “Al tien jaar kenmerken uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten uw werk als prinses.” Voor de stichting Machiavelli is deze prijs dan ook bedoeld als ‘oeuvreprijs’. “U bent in staat gebleken een breed publiek aan te spreken en verbondenheid tussen zeer uiteenlopende groepen binnen de Nederlandse bevolking te bewerkstelligen.” De jury refereerde naar verschillende voorbeelden waarin de prinses heeft laten zien dat ze ‘een kei in communiceren’ is: van de verlovingsaankondiging waar de gevleugelde uitdrukking ‘een beetje dom’ haar weg vond naar het Nederlandse collectieve bewustzijn, tot haar rol in het maatschappelijk debat in een sterk gepolariseerd Nederland. Die rol vervult zij zo goed, dat zij volgens onderzoek in opdracht van de NOS verreweg het populairste lid van het koninklijk huis is, waarbij de vraag ‘wat zou zij beter kunnen doen’ door bijna niemand beantwoord kon worden. “Het resultaat is”, aldus de jury, “dat de prinses zich niet alleen uitstekend weet te handhaven in het maatschappelijk debat, en dat vereist gevoeligheid, inlevings- én incasseringsvermogen, maar dat zij ook een eigen en eigentijds gezicht heeft gegeven aan de monarchie. Verjonging van de monarchie en aansluiting bij de jongere generatie werd door het optreden van de prinses een vanzelfsprekendheid.”

Aarzeling De prinses toonde zich in haar bedanktoespraak bescheiden en kritisch op haar eigen functioneren. Ze gaf toe geaarzeld te hebben om

de prijs in ontvangst te nemen. Om verschillende redenen. “Als men mij roemt voor de versterking van het draagvlak van de monarchie, komt dat gevaarlijk dicht in de buurt van een discussie over de Nederlandse identiteit, waarvan ik uit ervaring kan zeggen dat dit koekje bij de thee zwaar op de maag kan liggen”. Ook nuanceerde zij “Al die persoonlijke eigenschappen die men mij toedicht.” De prinses was duidelijk: “De basis van mijn werk is gevormd door mijn schoonmoeder, en de 32 jaar dat zij vertrouwen heeft opgebouwd. En op het ‘teamwerk’ van mijn familie, die ieder een eigen inbreng heeft en zo, net als vele teams, iets bereikt dat meer is dan de som der delen. Zij gaven mij vertrouwen waaruit ik zelfvertrouwen kon putten. Daar ben ik dankbaar voor, en daarom is het ook hún prijs.” Ook haar rol in de verjonging van de monarchie werd door de prinses ironisch genuanceerd: “Mijn aanwezigheid heeft in ieder geval drie keer tot verjonging geleid, maar verjonging en modernisering zijn processen die zich simpelweg aandienen.”

Prachtige baan Prinses Máxima benadrukte dat zij dankbaar is voor het werk dat zij mag doen.: “Het is een prachtige baan, waarbij ik positieve dingen voor de samenleving kan bereiken.” Dat haar leven in de schijnwerpers staat is soms lastig, maar vaak ook een voordeel. “prinses zijn geeft je het voordeel van de twijfel, maar”, zo vervolgde zij, “je moet het daarna wel zelf waarmaken. Tien jaar een leven in de schijnwerpers leert je dat prinses zijn geen rol is die je kunt spelen.”Inhoud en authenticiteit zijn de dingen die tellen. “Ik ben dankbaar dat mijn familie me in staat heeft gesteld bij mezelf te blijven. Ik ben blij met deze prijs, en beschouw het, net als ieder ander, als een duwtje in de rug en een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg.”

Veel modezaken uit Wassenaar en omgeving zijn vertegenwoordigd.

Hier kunt u tevens uw nieuwe garderobe aanschaffen, een collectie die ook dit weer door de Lions dames wordt geshowd. De dames van de commissie van de serviceclub Lions Wassenaar De Pauw onder leiding van Maria Hamelink zijn al weken achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen van dit door vijftig bedrijven gesponsorde evenement. De opbrengst gaat naar 2 twee goede doelen: Zorgboerderij ‘De Oliehoek’ en het Nederlandse Rode Kruis Wassenaar. Het Nederlandse Rode Kruis Wassenaar zal voor mensen, die slecht ter been zijn, haar bus ter beschikking stellen om bij dit evenement aanwezig te kunnen zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met Elise Bogers, tel. (070) 5113992. Mis dit ladiesevenement niet en kom gezellig met uw vriendinnen op 5 maart aanstaande! De fair is geopend van 13.00 – 18.00 uur. Kaarten kosten € 15,-- per stuk en zijn verkrijgbaar bij de deelnemende winkeliers of te bestellen bij de Lions dames, 06 – 242 42 198 of 06 – 418 80 909.

Bij Jazz Sociëteit Wassenaar Aanstaande zondagmiddag 15.00 uur presenteert Jazz Sociëteit Wassenaar het Peter Beets Quartet met het bekroonde programma ‘Chopin meets the Blues’ in de Schoolstraat 6. De internationaal gelauwerde pianist laat horen hoe de muziek van de Poolse grootmeester aan het begin van de vorige eeuw in Amerika vermengd is geraakt met de typisch Afrikaanse ritmes en bluesklanken. De combinatie van swingende jazzritmes, bluesy improvisaties en het muzikale raamwerk van de Poolse grootmeester staat garant voor puur genieten en spreekt zowel de liefhebber van klassieke muziek en jazz aan, alsook de ongeoefende luisteraar. Peter speelt op de vleugel en wordt begeleid door Marius Beets (contrabas), Martijn van Iterson [gitaar] en Gijs Dijkhuizen (drums). Info: www.jazzsocieteitwassenaar.nl.

Tijdens deze suikerzoete middag zal Ieder kind twee taartjes krijgen. Die ze gaan bekleden met fondant. Dit is een heerlijke samenstelling van marshmallows en andere ingrediënten. De kinderen leren roosjes maken en fondant kleuren om de taartjes sprookjesachtig te versieren. Er

is een tafel vol met potjes roze – rode hartjes, gouden parels en zilveren sterren. Alle potjes mogen open totdat de glitters in het rond dwarrelen. Aan het eind van de middag zal iedereen versteld staan hoe verrassend fondant kan zijn. Uiteindelijk zullen alle kinderen twee prachtige

taartjes tevoorschijn getoverd hebben om mee naar huis te nemen. De winter wonderland workshop duurt van 11.00u – 12.30u en van 14.00u – 15.30u. De kosten zijn €10.00 per persoon. Reserveren is gewenst en kan via e-mail lezingen.wassenaar@obvw.nl of 070-5113397.

het dorp werd binnengereden, werd een over de baan gespannen koord gebroken, waaraan een schild was gehangen, met de woorden: “Wassenaar’s isolement verbroken”. De burgemeester der gemeente jhr. Storm van ’s Gravenzande sprak een welkomstwoord en huldigde de H.T.M. Na een rondwandeling door het dorp werd naar de tramremise gereden. De raad van beheer der H.T.M. kreeg een bloemstuk in den vorm van een tramwagen. Na een schitterende lunch werd te halfvier naar hotel kasteel Oud-Wassenaar gereden, waar het gemeentebestuur van Wassenaar den gasten thee aanbood. Eerst te zes uur keerde het geheele gezelschap naar de residentie terug. De uitspanning ‘Boschhek’ was oorspronkelijk een tolhuis/boerderij, gelegen aan de Wassenaarse kant van het Haagsche Bos. Nadat koning Willem I, na een jachtpartij, er zijn dorst kwam lessen met een kan room, sprak men van het “Roomhuis-Boschhek”. In 1938 vond er een uitgebreide verbouwing plaats en werd de naam veranderd in “Château Bleu”. In 1969 werd Château Bleu – de naam verwijst o.a. naar het blauwe pannendak – vervangen door het appartementencomplex, dat nog steeds dezelfde naam draagt. Carl Doeke Eisma Info: Het Kerkehout 103, 2245XP Wassenaar. tel. 5178897, e-mail: nell.niphuis@planet.nl

Lezing over Biografie over Neelie Kroes Op dinsdag 13 maart organiseert Bibliotheek Wassenaar, in samenwerking met Boekhandel De Kler, een lezing over de biografie over Neelie Kroes. De schrijvers, Stan de Jong en Koen Voskuil, komen vertellen hoe deze biografie tot stand is gekomen. De lezing begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). De kosten zijn € 6,00. Leden van de bibliotheek

krijgen op vertoon van hun lidmaatschap, €1,00 korting. Reserveren is gewenst en kan via e-mail lezingen. wassenaar@obvw.nl of telefonisch 070-5113397. Hoe slaagt deze topvrouw erin om niet uit te glijden waar anderen struikelen. Dit boek geeft een goed inzicht in de Rotterdamse gemeentepolitiek (bonnetjesaffaire), de landspolitiek en haar

contacten met het bedrijfsleven. Ze liep niet met haar zachte kant te koop. Ze was onder meer minister van Verkeer en Waterstaat (19821989) en Eurocommissaris Mededinging (2004-2009). Een volgens de makers gedegen, zorgvuldige, kritische, spannend geschreven, goed gedocumenteerde biografie. Is uw interesse gewekt, dan zien zij u graag.

Wassenaarse Bibliotheek kreeg al € 7.500

Rabobank Stimuleringsfonds zoekt nieuwe aanvragen Tot 1 april kunt u, mits u lid bent van de bank, weer nieuwe aanvragen indienen bij het Rabobank Stimuleringsfonds. Medio mei wordt over de toekenningen beslist. Er is dit keer ongeveer € 100.000 beschikbaar. Voorzitter Wil Schipper van het fonds adviseert wel tijdig goed gedocumenteerde stukken in te sturen.

Cultureel overleg Wassenaar

Taartjes versieren tussen de boeken Puur Pippa gaat op donderdag 23 februari in de bibliotheek van Wassenaar aan de slag met kinderen tussen de 8 en 14 jaar om winter wonderland taartjes te versieren en natuurlijk om op te eten.

Uit ’t moederland. Het was 2 Juni feest, niet zoozeer voor de residentie dan wel voor Wassenaar en de H.T.M. De opening van de nieuwe electrische lijn naar het bekoorlijke Wassenaar is een evenement in de geschiedenis der energieke H.T.M. en het was begrijpelijk, dat de directie en de Raad van Beheer het feit maar niet zoo onopgemerkt lieten voorbijgaan. Honderden genoodigden maakten in een vijftal extra-trams den feestrit mede, waaronder de minister van Waterstaat de heer Van Swaay, het gemeentebestuur van Wassenaar en vele andere vooraanstaande figuren uit de Haagsche kringen. Natuurlijk waren directie en raad van beheer van de H.T.M. als gastheeren “au grand complet” aanwezig. Met versierde tramwagens onder begeleiding van het muziekkorps der H.T.M. nagestaard door duizenden Hagenaars, vertrok men te halfelf in de richting van Wassenaar. Bij de hôtels “Boschhek” en “Park de Kieviet” werd gestopt en door de eigenaars aan de autoriteiten de eerewijn aangeboden. Geheel Wassenaar was op de been en overal werd gevlagd, terwijl langs de hoofdwegen feestmasten waren opgesteld, wat het pittoreske dorp een schilderachtigen aanblik gaf. Toen

De afgelopen keer heeft het fonds weer 26 organisaties met in totaal bijna 87.000 euro blij gemaakt. De bedragen variëren van € 688 tot €

The First Lions Ladies Day in Kasteel De Wittenburg Maandag 5 maart is het zover, dan wordt The First Lions Ladies Day georganiseerd in de prachtige ambiance van kasteel De Wittenburg. Deze fair is een walhalla voor elke vrouw. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Tassen, hoeden, sjaals, boeken, hand- en machineborduren, handgemaakte kussens, bedlinnen, op maatgemaakte kasten, personal shopper, manicure, pedicure, advies over kunst, tuinarchitectuur, gezonde voeding, beauty, mindfullness, The Granny’s die de mooiste avondtasjes voor u breien. Ook kunt u uw sieraden laten taxeren en polijsten door een erkend juwelier. Een binnenhuisarchitect adviseert u over de inrichting van uw huis. Tijdens deze middag is het mogelijk een rondleiding te krijgen in dit prachtige kasteel.

271

8.032,50. Het hoogste bedrag gaat naar St. Welzijn Rijswijk voor een koelvoorziening voor de maaltijdenservice. De Voedselbank in Voorschoten krijgt een iets lager bedrag voor een soortgelijke voorziening. Twee (kinder)theaters in Den Haag ontvangen een bijdrage om energiezuinige LEDverlichting aan te schaffen. En de Wassenaarse Bibliotheek kan € 7.500 tegemoet zien om de projectie in de filmzaal digitaliseren. Het laagste bedrag gaat naar De Zonnebloem in Rijswijk die mede daardoor haar vrijwilligers een keer op een eenvoudig

etentje kan tracteren. Wil Schipper: ,,We konden dit keer ruim 37 procent van de aanvragen geheel of gedeeltelijk honoreren. De kans op een bijdrage van het fonds is dus behoorlijk groot. Ik adviseer iedereen wel altijd een aanvraag goed voor te bereiden. Dat begint met het goed bestuderen van de voorwaarden op de site rabobank.nl/denhaag. Daar vanaf kun je ook het aanvraagformulier downloaden. Wie vragen heeft of niet over een internetaansluiting beschikt, mag ook altijd de secretaris van het fonds, Bert Westra op 070-3718170 bellen.”

evenementenagenda

19 februari, Messiaskerk Muziek Matinee. 14.30 uur Tea-inn. 15.30 uur concert Middeleeuwse kerkmuziek en vroege barok door Wassenaars kerkkoor en blokfluitensemble. In de Messiaskerk, Zijllaan 57

3 maart, Linda van Dyck en Victor Löw met ‘Who is afraid of Virgina Woolf’. Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 22,- 65+/CJP/K&O € 21,- . In de Warenar, Kerkstraat 75. www.warenar.nl

19 februari, Jazz Sociëteit Wassenaar: Peter Beets Quartet met ‘Chopin meets quartet’. Van 15.00 tot 18.00 uur. Schoolstraat 6. Informatie: www.jazzsocieteitwassenaar.nl

10 maart, Van der Laan & Woe met ‘Superlatief. Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 17,50 65+/ CJP/K&O € 16.50. In de Warenar, Kerkstraat 75. www.warenar.nl

T/m 19 februari, tentoonstelling Galerie in de Molen: Sytske Osorio Lobato, beelden; Monica de Jong, grafiek, tekeningen; Greetje Sieders, sieraden. Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag 14.00 tot 17.00 uur … www.kunstgroepwassenaar.nl

11 maart, Paauwconcert: Doelen Strijkkwartet. Aanvang: 12.00 uur. Losse kaarten vanaf 11.30 uur verkrijgbaar € 16,-. Leden van het Nut, K&O Leiden en de Streekmuziekschool Leiden € 15,- - Jongeren t/m 23 jaar € 12,50. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22

23 februari, Katinka Polderman met ‘Polderman tuigt af’. Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 17,50 /65+/CJP/K&O € 16,50 In de Warenar, Kerkstraat 75. www.warenar.nl 25 februari t/m 19 augustus, tentoonstelling ‘Heer Bommel en de brandweer’ in het Brandweermuseum, Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak via 0629011009 of brandweermuseum@wassenaar.nl 26 februari t/m 25 maart, tentoonstelling Galerie in de Molen: Ingrid Dingjan, schilderijen, tekeningen ‘martitiem’; Ageeth van den Oever, beelden; Annet Hiltemann, schilderijen. Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag 14.00 tot 17.00 uur. www.kunstgroepwassenaar.nl

T/m 25 maart, tentoonstelling ‘Brandweer in stripverhalen’.Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. T/m 22 april, expositie Gerda Edelaar in Hotel Buitengoed Hagenhorst, Oud Clingendaal 7 Meer informatie bij Marissa Wilmink: tel. (070)5121200 of mwilmink@hagenhorst.nl Deze agenda is ook beschikbaar via www.wassenaar.nl. Zie voor uitgebreide informatie de Wassenaarder. Opgeven/wijzigen van gegevens voor de agenda per e-mail aan Lucie Heins, lucieheins@zonnet.nl


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012

SPORT

‘voor gezondheid en ontspanning’

Al 80 jaar aan de bal

Taoïstische Tai Chi™ interne kunsten voor gezondheid

Groen-Geel viert haar 16e lustrum

In o.a. Wassenaar, maar ook in Katwijk- Rijnsburg en Voorschoten starten komende weken weer nieuwe klassen met een vrijblijvende introductie les. Ook als de lessen al zijn gestart ben je altijd welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Taoïstische Tai Chi interne kunsten voor gezondheid heeft iedereen wat te bieden, of je nu actief, passief, gezond, ziek, jong of oud bent. Het biedt je de mogelijkheid te ontdekken waar je lichaam voor gemaakt is: bewegen en ontspannen, flexibel en sterk zijn. Met toewijding en regelmaat beoefend heeft deze vorm van bewegen een groot effect op de gezondheid door het verminderen van spanning, het verbeteren van de circulatie en het vergroten van de kracht en flexibiliteit. Iedereen zal merken dat de kwaliteit van leven hierdoor aanmerkelijk verbetert. En je leert het bij de Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland. Zij maakt deel uit van The International Taoist

Tai Chi Society, een internationale vrijwilligersorganisatie met locaties in 26 landen. Door je lidmaatschap ben je in alle klassen, waar ook ter wereld welkom voor het volgen van lessen. De Taoïstische monnik Meester Moy Lin-shin heeft in 1970 deze organisatie opgericht met als voornaamste doel zoveel mogelijk mensen de kans te bieden met deze bewegingskunst kennis te maken en te ervaren wat het voor je kan doen. Alle instructeurs zijn bevoegd en geven op vrijwillige basis les. Zo krijg je les van instructeurs die je met aandacht en enthousiasme begeleiden. De introductielessen zijn in Wassenaar op donderdag 8 maart, 13.00-15.00 uur, Polanencentrum, Van Polanenpark 105; in Voorschoten op vrijdag 24 februari, 20.00-22.00 uur, Noord Hoflandzaal, Van Hogendorpweg 3 en in Katwijk-Rijnsburg op zaterdag 25 februari, 10.00-12.00 uur, Gymzaal Katwijkerweg 6b. Meer info op www.taoisttaichi.nl. Voor informatie: t 070 3994221 e info.west@ taoisttaichi.nl Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland Mierloseweg 140 5707 AS Helmond.

HGC Groen-Geel is dit jaar al 80 jaar aan de bal. Om dit te vieren, organiseert Groen-Geel verschillende activiteiten zoals een sportdag waarbij door de deelnemers alle drie de sporten van Groen-Geel beoefend zullen worden en een fantastisch gala eind juni voor alle leden en oud-leden. Wassenaar - Groen-Geel aan de Buurtweg is opgericht op 15 februari 1932 als Hockey Aloysius College (HAC). De basis lag bij het katholiek St. Aloysius College (AC) voor jongens en het Edith Stein College voor meisjes. Omdat de naam HAC al bestond, werd de club snel na de oprichting omgedoopt in Groen-Geel. Op 1 april 1950 kwam de afdeling Cricket bij

de club. Twintig jaar later besloot Groen-Geel zowel het jeugd hockey als de katholieke invalshoek los te laten. Intussen is Groen-Geel een van de grootste en gezelligste senioren hockeyverenigingen in Nederland. Met de lege grasvelden op zaterdagen door het ontbreken van jeugd, was golf een logische toevoeging. Op 1 november 1982 werd dan ook afdeling Golf opgericht. Sinds kort is er ook golf op zondagen mogelijk, iets waar het derde kunstgrasveld voor heeft gezorgd. GroenGeel heeft circa 800 hockeyleden, 685 golfleden en 35 cricketleden. Deze drie afdelingen zorgen er samen met 40 Countryleden, ruim 30 Ereleden en Leden van Verdienste en een schitterend complex voor dat de vereniging bloeit als nooit tevoren.

(Foto: Marjanne van der Velde)

Feest bij de Wassenaarse Volleybal Vereniging Vrijdag was het feest bij de Wassenaarse Volleybal Vereniging. Niet alleen omdat de festiviteiten in het kader van het 50-jarig bestaan van de vereniging werden ingeluid, maar ook vanwege de winst van alle teams die deze avond speelden. De WVV mixers van team 1 speelden op het naastgelegen veld tegen Merenwijk 1, eveneens uit Leiden. Na twee gemakkelijk setoverwinningen voor WVV, met 12 en 11, werd de wedstrijd opeens grimmiger. Kennelijk wrikte het bij Merenwijk dat nog weinig had verloren in deze competitie. Eén speler van Merenwijk kreeg zelfs een waar-

schuwing wegens aanmerkingen op de leiding. Het inspireerde de Leidenaren wel want de derde set was voor hen met 24-26 ondanks een inhaalrace van WVV. Daarna was Merenwijk totaal van slag want WVV haalde met 25-10 de vierde set en de overwinning binnen. In deze wedstrijd zagen we goed spel van Elly van Weerlee en Esther Kaptein. Het Herenteam speelde tegen Douze uit Leiden. De koploper tegen de hekkesluiter. Maar dat was in het veld niet te zien. Hoewel het tegenspel van Douze minimaal was, bakten de heren van WVV er ook niet veel van. Gemakzucht? Het spel van Douze inspireerde weliswaar niet, maar je moet wel blijven volleyballen. Maar na ruim een uur

spelen stond er toch een stand van 4-0 in het voordeel van WVV op het scorebord. Het was overigens een sportieve wedstrijd. De WVV heren blijven hiermee koploper met vijf punten voorsprong op nummer twee. Overige uitslag: Kalinko 6 tegen WVV Dames 1-3, waardoor het Damesteam op de vierde plaats is beland. Programma deze week: 16 februari Sovicos – WVV meisjes, Merenwijk 4 – WVV Mix 2 en 17 februari Leython 4 – WVV Dames. Kom volleyballen bij de Wassenaarse Volleybal Vereniging waar je ondanks het koude weer op een warme ontvangst kunt rekenen. Kijk op www.wvv-wassenaar.nl of bel secretaris Ger van Weerlee, tel. 070 – 5111037.

Wzk AJ Jeugd schittert in nieuwe teamkleding WZK AJ Jeugd kwam zaterdag vol trots het zwembad ingelopen nadat ze de nieuwe teamkleding hadden aangetrokken. Dankzij verschillende sponsoren hebben ze dit eindelijk kunnen realiseren. Boven v.l.n.r. Sander, Maurits, Erik, Tim, Thom, Hugo, Tim en Willy en onder v.l.n.r. Thomas, Jason, Victor, Joop, Thijs en Yannis (niet op de foto: Simon en Giovanni) willen Graafstal optiek, Daily shop, Schuurman, Brama poelier en Haga orthopedi ontzettend bedanken voor deze fantastische kleding, caps en zwembroeken.

Team ’t Tonnetje.

Cafetaria ‘t Tonnetje deel dreun uit In de Wassenaarse zaalvoetbalcompetitie is koploper W.A.A. v.d. Kooij bv onderuit gegaan tegen een sterk spelend Cafetaria ’t Tonnetje. W.A.A. v.d. Kooij speelt het spelletje zaalvoetbal met een meevoetballende keeper. Zo hebben zij bij het rondgaan van de bal een speler meer en kan daarmee de tegenstander onder druk zetten. Het spel brengt ook risico met zich mee, want bij onderschepping van de bal is de weg naar het doel vaak vrij. En dat gebeurde dus ook in deze wedstrijd. Cafetaria ’t Tonnetje had zich tactisch sterk opgesteld. W.A.A. v.d. Kooij bv kwam vroeg in de wedstrijd wel op een 1 – 0 voorsprong. Daarna wist ’t Tonnetje de bal vijf keer te onderscheppen en binnen een mum van tijd uit te lopen naar een 5 – 1 voorsprong. Voor rust wist kwam Kooij terug tot 5 – 4 en kon ’t Tonnetje in de rust overleggen hoe de voorsprong vastgehouden kon worden. Gewoon Kooij laten komen en de kansen afwachten.

nederlaag raakte W.A.A. v.d. Kooij bv wel de koppositie kwijt aan Party Rental Company die eerder op de avond met ruime cijfers won van J.P. Hooijmans schildersbedrijf. De strijd om het kampioenschap gaat tussen Party Rental Company en W.A.A. v.d. Kooij. In de stand staat Party Rental Company twee punten voor op W.A.A. v.d. Kooij en vijf punten op Cafetaria ’t Tonnetje. De beslissing valt mogelijk in de onderlinge confrontatie tussen Party Rental Company en W.A.A. v.d. Kooij. Alle uitslagen en de stand zijn te vinden op website: www.zaalvoetbaldeschulpwei.nl.

HGC Meisjes D3 zaalkampioen MD3 van HGC is kampioen in de zaal geworden. Knap werk van de meisjes, die 11 wedstrijden hebben gewonnen en slechts een wedstrijd gelijk hebben gespeeld. Maar liefst 70 goals werden gemaakt. Van harte gefeliciteerd Frederique Soons, Julie Daniels, Annejet Blonk, Cato Geusgens, Danique Stokmans, Meeke van den Berg, Puck Zonneveld, Charlotte Boogaards, Imke Caous, Luna Fokke, Laura Graham, Yasmine Sietsema en Iris van Zaltbommel. En uiteraard een mooi resultaat voor het begeleidingsteam bestaande uit Dennis Zonneveld en Patrick Fokke.

Hoofdtrainer Roel den Hartog.

Roel den Hartog blijft hoofdtrainer Blauw-Zwart Het Bestuur van RKSV BlauwZwart heeft deze week met hoofdtrainer Roel den Hartog overeenstemming bereikt. Den Hartog zal zijn contract met de vereniging met een seizoen verlengen. Het bestuur is blij dat de goede onderlinge samenwerking voort gezet kan worden.

Dat ging ’t Tonnetje goed af en konden zij de voorsprong uitbouwen. De irritaties namen bij Kooij toe en dat ging ten koste van hun spel. Tonnetje had de wedstrijd in de hand en ging de voorsprong niet meer weggeven. De winst van 8 – 5 was dan ook verdiend. Door deze

Jong geleerd... De onderlinge wedstrijd bij Snel en Lenig Wassenaar was een groot succes. De turnsters deden verschillende oefeningen op de brug, balk, trampoline en lange mat en het publiek genoot volop. Voor een aantal turnsters was het de eerste wedstrijd en zij vonden het dan ook best spannend, maar wel leuk om te laten zien wat ze geleerd hadden van juf Zoë.

Kieviten meisjes MB2 zaalhockeykampioen Kieviten Meisjes D1 zaalkampioen Net bekomen van de Cito en mooie schooladviezen, sloten de Meisjes D1 van Kieviten afgelopen weekend een spannende zaalhockey-competitie af met een tweetal klinkende overwinningen. Overtuigend kampioen met tien gewonnen wedstrijden en minimaal 4 punten verschil op de nummer twee. De sneeuw en het ijs zijn (helaas) bijna weg, op naar een succesvol tweede seizoen van de veldcompetitie. Dan kan dit jaar voor deze ‘groep achters’, aldus coaches Ingelise en Ruurd en manager Katinka, helemaal niet meer stuk

Zaterdag was het voor de meiden van MB2 erop of eronder. In de allerlaatste wedstrijd van de competitie tegen naaste concurrent Gouda moest de titel veilig gesteld worden. Uiteindelijk werd in een spannende wedstrijd met 4-0 gewonnen. Voor de coach was het moeilijk dat er maar zes meisjes tegelijkertijd in het veld mochten staan want Renate, Guus en Guus, Julia en Julia, Annaik, Heleen, Caroline, Pauline, Karlijn en Dominique wilden het liefst allemaal de hele tijd spelen.

Ook het contract met 2e selectietrainer Jan Verver zal met een jaar worden verlengd. Jan is een grote inspirator gebleken voor veel spelers en past mede daardoor perfect

binnen de selectiestaf van BlauwZwart. Daarnaast verloopt de samenwerking met de hoofdtrainer uitstekend. Het Bestuur is eveneens zeer verheugd dat ook André van Dam zijn gecombineerde rol bij de vereniging zal voortzetten. Als Jeugdcoördinator is hij een spin in het web van de vereniging en een belangrijk aanspreekpunt voor spelers en ouders binnen de Jeugdafdeling. Daarnaast zal André de leiding behouden over de A1 selectie en het Beloftenteam onder de 23 jaar. Ook zijn contract zal met een jaar worden verlengd.

HGC JB2 zaalkampioen De laatste speeldag van het zaalseizoen was voor HGC JB2 een echte finale dag. Met nog drie titelkandidaten aan kop stond de directe confrontatie tussen Noordwijk en HGC als laatste wedstrijd gepland. HGC speelde fanatiek maar goed zaalhockey en won uiteindelijk zeer overtuigend met 8-1 en daarmee het kampioenschap. V.l.n.r. beneden: Lars Prent, David Coppieters, Max Hermans, Joris van Kersbergen, Sven Bosma (k), Louk Hermans, v.l.n.r boven: Yannick Wijmans, aanvoerder Paul Schellekens, Pepijn Groeneveld, Ted Stutterheim, Jeroen Peters en coach Wim Schellekens. Thijme Grol staat niet op de foto.


DE KIA CEEâ&#x20AC;&#x2122;D SW

NU WEGENBELASTINGVRIJ * TOT JANUARI 2014!

WEE SLEC S SNE L, HTS OP V ENK ELE OOR RAA OP = D!

OP!

KIA CEEâ&#x20AC;&#x2122;D SW Nu voor â&#x201A;Ź 19.995,-

Rijk uitgerust met o.a.: D=556*97*>20*<2.;A;<..66.<<8=,1;,:..7 D5=.<88<1,877.,<2>2<.2< D:=2;.,87<:85 D E;9**4;52,1<6.<*5.7>.50.7 D!2;<5*69.7>FF: D,1<.:=2<:23-,*6.:* D .-.:.7;<==:?2.5.798844789

Gem. verbruik: 4,0 â&#x20AC;&#x201C; 10,3 l/100km, 25 â&#x20AC;&#x201C; 9,7 km/l. CO2 -uitstoot: 115 â&#x20AC;&#x201C; 178 g/km.

C&S AUTOMOBIEL LEIDEN Hoge Rijndijk 328, 2314 AN Leiden '.5  Dwww.kia-leiden.nl

*Alleen geldig op voorraadmodellen. Getoond model kan afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage.

WS_week_07_12  

Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you